Skip to main content

Full text of "Pandectae medico-legales: sive responsa medico-forensia ex archivis ..."

See other formats


This is a digitai copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legai copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the originai volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the file s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legai Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legai. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is stili in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ Digitized by Google Digitized by Google • 

Digitized by LjOOQIC 1 ♦ ,. ,.r.y " . y 


« « » Digitized by Google hflCHAELIS BERNHARD] 
VAL ENTI NI 

D. & P:P. Ord. 

PÀNDECTARUM 

MEDICOLEGALIUM 

l»ARS ALTERA, 

Sa* 

[NSPECTIO & RENUNOATIO 

Vulnerum lcthalium & infanticidiorum, 

FESPONSA MEDICO - FORENSIA, 

ex Archivis Academiarum Celebriorum 

& Scriptorum Probatijpmorum Commentariis 
dcprompta , tlluftrantur. 

Cam ^ icy ] / - 

INTRODUCTIONIBUS GENERALIBUS 

cuilibet Sezioni premiilis. 

■ FRANCOFURTI AD MOENUM. 

Sumptibus JOHANNIS DAVIDE ZUNNERI. 

MOCCI. . ^^^^ 


r ■ • ' 


r . I 

/£3o r t ■ e au £ cani onaX ^ $'..•*•. Digitized by VjOOQlC SERENÌSSIMO ac POTENTISSIMO 1 

REGI 

JOSEPHO 

v IMP. CAES. 

LEOPOLDI I- 

PII, FELICIS, INCLUTI, VICTORIS AC 

TRIUMPHATORIS SEMPER 

AUGUSTI 

FIL. 

AUGUSTO, 

KOMANORUM et HUNGARORUM 

feEGI, 

* AUSTRIA SUPREMO DUCI,' 

. , &£. &G &C f w.'tn 

CVfVS Va c PUTÈ i TELIQ1T4%Eì jffr- 

STITJA "PKOPAGANjyvS^TEK^ 1 

RARVM ORB1S EST ••■■•] * 

■ ■■■'&'": 

RETINENDUS, >■ ; ""» '' U ì 

Domino Meo Clementissimo. Digitized by Google SERENISSIME ac POTENTISSIME 

RE X. 

incomparabilis prorsùs- 
que Divinae Sapien- 
ti^ documentimi e- 
rat, cjuò vixin thro- 
num Patris Davidis 
eveótus & in Regem un&us Salo- 
mon ìntricatisfimum infanticidii 
diffidium felicisfìmè detegebat. 
Cùm enim Hierofolymae , poft ob- 
lata coram arca Domini holocau- 

fta, Digitized by * /Google DEB1CATI0. fta , univerfos famulos lautisfimo 
convivio cxcepiflét 3 Regem trina? 
mulieres ìnhoncft^accfìflerunt^qua- 
rum altera filiolum , in fomno a fc 
oppreflum , cum akerius filiolo vft 
veni»: permutane. Utraque ergo 
puerum adhuq viventem altercando 
fibi vindicante^ Rex fibi gladìum 
adferre juberìs & infantuli divido- 
nem minitans, genuinam (cujus vi* 
scera fuperfiliomòvebantur) Ma- 
tremagnoscendo, aftutisfimum in- 
fanticidae raptum , cum ftupore 
omnium detexit. Quùm vero to - 
tò die , proh dolor / fìmilia , imo 
tmculentiora infanticidiorum ex- 

em- 

i 

Digitized by VjOOQlC DEDICATI a eìtipla se trudant, quae. ob fraudu- 
fentas inquifìtarum tecbnas , non ju- 
diciis tantum criminalibus ? > fed Se 
Facultàtibus ICcorùm & Medico- 
rum Acadcmicis vix extricabìle ne- 
gottum ^ceflùnt, ut è - variis in <fe- 
cunda Pandeóiarum Medica* Le- 
galkim Parte nòtatis cafibus elu- 
cescit; hrne ad Fe/faam , -REX 
POTENTISSIME, Mmefta- 

tem , cum eademy tanquam ad Me* 
dernum Germania Salomonemjam 
depropero, prona humique proftra- 
ta revcrentia exorans, velit hunc fac- 
tum literarium Clementisfimè fu- 
scipefe!ìmulqueindulgere,utJfor<f 

Re- 

Digitized by VjOOQIC DEDICATIO. Regite Majejìatis radiis difficulta- 
tes illic occurrentes illuftrenturEjus : 
ve Regia Authoritate tot publicà 
Academiàrum decreta connrmen- 
tur: Tqnerrima vero parvulorum, 
a crueiitis plim Pharaonis & Hero-f 
dis manibus miferrìmè trucidato- 
rum & à crudelisfimis Genitricutìi 
unguibus hodienum discerptorum; 

vita, Tua, REX BENIGNIS- 

SIME> gratia fervetur ; Occiforum 
tandem ianguis & innócentia debito 
maleficarum (upplicio vindicetur. 
DEUS autem 3 Rex Regum & 
Dominus Dominantium , nuper- 
rimis^per univerfos Germania? cir 

\ \ cu- Digitized by Google DEDICAT10 

" ' ■ — - 

culos, inter tot jubilorumftrepitus, 
prò falute Sacra Regia Majeflatis 
FeSlra PRINCIPEQUE HJE- 
BJEDITATIS REGIO, in cu- 

nis adhucludcnte^nuncupatis vòtis 
pondus & complementum inèflè ■ * 
jubeat , ut Àuguftisjima Dornus 
jiu/hìaca^SmcvXo bocce Regio 
a&ternitati impiantata perpetuò flo- 
reat&VLVÀT! 

SAC&JE KEGLE MAJESTATIS 
VESTILE Scrvus humilimus 

Michael Bombar dus 
Patentini. 

Digitized by LjOOQIC ^y?(o)M> 

PROLE GOMENA. 

I quicquam di, quod 

Medìcorum m Academiit cumpri- 

f mis docemium, oon&ientiam e^er- 

ccre valet , ìd fané volnerum, five fce- 

thaHum, iìve non letbalium, renun- 

. Heic enim non tam de lanS-difputatirf, 

(fiùm de corip , imo ingoine homano, ad eaelum,ft 

vcl ìnultus , vcl inique profofùt furti t, chinante, hl- 

«fitur. Hinc & plerosque, a qoibus hx (ànguìnum 

cau& dijudrcandae font , latebra» j& effugia quaerere , 

culpamqu*, Ti <ju« commifTa fù^it , in aTios devolva 

le fickai/ ' iCri (ciiicet judiriis Facultàtum Medic4- 

tum , lacukaws e contra Infjxjttoram Rclatiòne fetei- 

eittipr* .qui fi vcl minimum in Se&ione cefpitaverint, 

illj'Vliimiiiiìl imi jiillii il (ùipchdttnt , aut in pattern mi- 

■Qpa t krmà iniMy ficqtMjuaefc Inqqifitum à parla 01?- 

rià abfolvic & de eòMedicis demum rationem red- 

X 4gÉgGoogIe \ i-fr, r PRÒLÈGOMENA. 
«fèndam effe cenfet. Quo jurc vero, quave injuriail- 
lud fiat,, non tam propriis * quàm JCti Cònfummatif- 
Jfimi , D. N. Samuitis Stryekjh verbis. exprimeip liccat , 
qui in Programmate quodam W'ittenberga Ann» 1691. 
fnblicatòy folidillìmè, ut fole t> de negorio hoc ita loqui- 
tur : Ipìè inquit , Impcrator Carolus V. in Ncmcfi fua 
fobinde ad Medicorum judicium remifit Judices , prae- 
fercim , ubi ob emifum fànguinem humanum mortis 
fupplicium vehit irrogandum. Si cnim Medicorum 
arbitrio' morriferum vulnus reputatum non fucrit, non 
morte* veruni extra ordinem puniendum eflè homici- 
éam» uno ore ab'illis > qui circa criminales caufàs oc- 
cupantur , Do&onbus aiTcrtum eft huc usque. Non 
equidem vituperanda eftilla Caroli V. Judicibus injun- 
&a induftria, ut caiu eveniente cxà&iflìmam vulneri* 
infpc&ioncm adhibeaut : ^Sque cnim intcreft Reipu- 
blicx, ne rapjatur ad (ùpplicium ille, qui mortemnon 
meruit, quam ne. fupplicio exiniatur, cujus factum 
ip(è Deus fanguine piandum ab initio rerum cenfuit. 
Verum cnim vero poitquam in Séétas abire Medici» oc 
novis novorum ingenionim experimentis Veterum 
placita errorìs accu&re coeperunt, eò. deyentum eft 
liodiè, ut non pauci nomicidarum (olia Medicorum 
mbtilitatibus ab optimè" meritò liberentur fupplicio. 
Vixenim vulnus quóddam , fi unum alterumve ex- 
ceperis, profèrri poterà, quod abfolutè morórcrum 

efle 

-Digitized by VjOOQLC PROLEGOMENI 

«flè univerfa Medicorum ScJioIa aflèrat. Quod 
catenus in criminali forò probatum , ut , fi qui- 
<Uni Medicorum vulnus lethale contendane , alii 
vero medicinam vulneri- parari poruùìe, fi Medi- 
cus vulnerato mox adfiuflèt peritus, & inibita 
quxdam remedia,' vix centennio Chirurgorum 
nota , adhibuiflèt , intrepide adftruant , in hoc ne- 
godo dubio ftandum illorura eflè affato , qui vul- 
nus mortifèrum negaverint, urpote quod nacc aC 
(crtio Rei defenfionem , fummo favore dignam, 
promoveat. Verum ita non amplius divino judi- 
ciò, (ed Medicorum arbitrio fiibjacebit , an ul- 
timo deftinandus fit fupplicio Homicida, an ejus , 
(angvini parcendum ? Sane poftquam ex legibus 
Kumanis seminari cepit poena profùfi (ànguinfe , 
tot media elabendirecepta funt Do&oribus, ut fa- 
ctum hodiè fit , hòmicidam à gladio , quam a 
forca fiirem liberare. DEUS O.M. fum- 
mus ille (ànguinis humani vindex x quoties legem 
Itane in (aera pagina repetiit ; nunquam vel ca« 
dareris infpcctionem, vel vulneris abfblutam tìior- 
talitatem defidcravit. Adeft quidam locus 
Exod XXI. §. it. cui parti culam inde infèrendam 
vifum eft qunSusdam : qui hominem percuffèrit , ut 
INDE mtrtatur: Ex quo ^educare nituntur, fi non 
v )( t exvut- 

Digitized by Google PROLEG ÒVlEttÀ. 

ex vulncre moriafur abfofutè, celiare legis divinar 
fan&ionem. Verùm fi prò kibittt Juri divine par- 
ticuias tafèf ere fas eflct, (kivi res foret. Aft nulla A- 
lius tcxtu6verfioi quotquot earum exhibent BiblU 
h>ly^fotta^ vooem iuam agnofeit, fed fenfum divi- 
na légisfimpSciterexprimit; ^JKI PERCVS- 
SfR.IT HOMÌHBMy VT M0R1ATVR, 
(ubi vulgata fubftitUit, vale»* octìdere , cjuafipcr- 
cuffio fine occidend* animo, etiarnfi mors fètjuatur, 
ulrimum fòpplkium non mereatur , re&è notata 
à Grotto in Nat, ad Exod. d.taf. iuvers ix. nocendi 
enim animus fuflìcit , L. i. C. ad L. Cem. de Sicar.) 
MORTE M0R1ETVR, Nihil ergo amplila 
dcfidcrat dtvmus Legislator, quam c]uòd percuffio- 
nem feluca fic mors $ ut vero immediate Scabfolu- 
ta neceflStaté ex illa percuflìonc fecuta fit, nullibi 
exigitur. Quapropter percuflùs in capite, fi brevi 
tempore poft apoplexii, aut epitepfià cornpiatur & 
ita decedat,fc&ionè autem corporisinftìtutaappa-" 
reat, idumnon fuiflc mortiferum, (ed acceden- 
tem apoplexiam caufàm morti dedille , abfolvehdus 
forct in foro foli , (ed condemnandus omnino&- 
cundum kgcm divinam. £x percufEortc enim a- 
jpoplexia, exhacverò mors feruta; Mortuuscrgò 
omnino eft ex pércumone* licet non immediate 

percuflio 

Digitized by VjOOQlC PROLEGÒMENI 

percuffìo vitami nomini ademerit. Fàteorex Jufè 

noftro Romano prknitus haufnTe iilam diverfitatem 

Interprete*, an mortiferum vujflus fùerit , vcl noni 

L. 1 1. $. 3. L. 15. §. iL.y $. J&. L.JIÉ, $.x jL 4$. i.yi* 

L. $if. *dL. Aquil. Verum hoc paritcr Fateor, per: 

incuriam hos texrus de negorio piane alio loquwi- 

tes, ad irrogationem pcena; \Mttà fupplicii fùine ex- 

tenfòs. Lex Aquifiacivilcrn, ob vulneratum vdoc- 

cifum hominem , concedit vindì&am , ubi ut cori- 

ftct, an ex prime, en ex terno capite damnum fit 

teparandum , ratio vumeris tìeceflàriò fùit haben- 

da. At vero fi pubìicam catfi hominis vindi&am ex 

jttre noftro defiderts, ad Legetti Corneham cibi re- 

ctìrrctìdurrì, quam nullo unoùam loco vulneri* 

mortiferi rarionem habuiflt, imgulorum téxtunm 

dpcéit * evólutio. Quìppe uno (àltcrn cafo vaine* 

ia contemplari voluit, fi in ma percuflus homo,nec 

conftet , cu jus ic*hi perierit , per L ult.ff, adL. Cornei. 

itSicar. alias noccndi anhnum & faàum morterrt 

praccetfìflè fufficit. Qua; Legis Cornell* fèntentia 

còcertioreft>dumZ^»/<«w monitore, quantum, ad 

foènam ìllius Legis nihil intcreft, occidat quis, ad 

caufàm mortis praebcat, L. \$.jf.d.t. E contrarie 

quantum adacìionem Legis Aquilia:,multùm interi 

efl? dicitur , occidérit quis, an caufam mortis praefti^ 

* X3 «* Digitized by LjOOQIC PJIOLEGOMENA. - ; 

tcrit, teftc eodem Vlpidtto ih L. 7. %.6.f.ad L.Aqml. 
utadeò juris no/tri placita circa Legem Aquiliam Legi 
Cornelia: minus caute applicencur. Stabit ergo im- 
mola haecfententia, divino civiliquc jun ex afte con? 
vcniens ; vulnus omne ,morci caufàm dans, utitt in fé , 
fuapce natura mortifcrum non fic > fi ezterìus culpa 
Vulneraci nihil adveniat, quodmortem promoveat, 
capitis fupplicium mereri. Quis enim negaret , iU 
la, qua; ipu vulneri fymptomata fupervcniunt , nullo 
vulneraci malo regimine , aut Chirurgorum ncgli- 
gencia accedente, ipfi vulneranti eue imputanda, 
W. L$uff.aiLeg.AqmL Et ob hanc caufam ho- 
minem, in loco ab auorum Confomo remoto, ubi 
Chirurgi Mcdicicjuc còpia haberi ncquic, vulnèran- 
tem, ucuc non mortifere, jure divino mone punien- 
dumeenfèo: Vulnerando enim in loco deferto, 
mors fine dubio ex vulnere fecuta \ Se quamvis Me- 
dicorum marni medela vulneri parari potuiflèe, bum 
tamenillorum copia haberi non potueric, nihil eli, 
quodexcufare vulnerantempoflìc; quamvisin fòro 
excufecur quotidiè. Occidendi enim animus ad- 
ftk , faftumque ipfum pariter confummatum adefe ; 
«Senciat ergo poenas facinorc fuo promeritas. Quod 
iialiterftacucremus,pàri ratiocinio dicendum foret* 
mììÀm y qui hominem de ponte precipitaverìt , jta ut 

continue 

Digitized by VjOOQIC PROLEGOMENÀ. 

continuò non f ubmergatur , fèd lailàtus , vi fluminis 
ri&us tandem pereat, qui cafùs eft in L. y.§.y.jf.ad 
L.yf^/. poena capi ns,pJedendum non effe; potu- 
iflèt enim , fi nauta mox adfuiflèt > fèrvari , ut hinc 
non ex proje&ione > fèd delti tutus auxilió fiumano 
deceflìuevidcatur. Quis vero fàlva confeientia il- 
luni abfolverct? Et hanc divini juris fcntentiam, 
quod qui mortis in causa foit , morte ple&endus fit, 
agnovjflc par iter Ebrseos, exMaimonide docuit SeU 
denutdejure Nat. 1$ Cent, juxt, VtfiipL Hebr. Likq. 
0.1.^.480.^481. Imo tandem necCarolumV. ab- 
foluramvulncrislcrhalicatem exegiiTe exiftimo. Si 
txàm Artic. 47. Conftit. Crim. evolvamuf,apparebit, in 
bocfollicitum fàltem fuiflèCarolum, utpofl aKquot 
&cs decedente vulnerato inquiratur, qualem (e ab 
adepto vulnere gefièrit&annon aliundemortem fi~ 
focondliarit. Nullìbi vero dilpofuit idem , quod fi 
vu/neràtus ordinaria adhibuerit remedia & Diseta 
morbo conveniente ufus fuerit , nihilominus ex vul- 
nere non lethalideccnerit, morte puniendus non fit 
fiomicida, fi de propofito occidendi vel nocendi 
conftetevidenter. Necenimfàtisfàcttim legi divi- 
na eft, fi Medicus aflèrat potuifièvulneratum prilli- 
fiat valetudini rettimi. Quippe 

Nm efi in Medico fimper relevetur ut ager, 
Interdum doftapttts yalct effe mainm. 

■ ' ■ Qui 

Digitized by VjOOQLC *KOLEGOMENA. 

Qua ergo fiducia dicere poflùnt Medici , rubivi 
hoc lcthalc nonmiffe,cùta«luoduni mortiferum noa 
eft, non raro perimat akerum ; Ncc xqualis ubique 
vigor eft in iuftinendis vulneribus. Adeotjue tum 
demum ,fuccurrcndum ceiueo homicick, ttvuine-i. 
ratum malo regimine fibi mortcni concilia/Te Medi- 
< corum judicio cornice. Ha&enus JCtus Fartjigera- 
tttumus , etti vel eam ok caufam Prokp vices hai 
"conceflì, quodhanc in rem non tantum &kflT*mè 
commentatila fait, fed # Medicea fcroputosacoO- 
Jeientii in dr*erfùm a&is, haud minimum folati* at- 
tuto» utpote- qui de qualitate vulnerò judicasdo , à 
peenà infigendà, tanquam alius lori negodo, peor- 
iùs abftrahunt. Tu vero , Le fior Erudite , bene de 
novo vale , & quos de vulnerum lethalitatè forte 
:defiderare pofles cafus alios , notaru digfriffiinos* in 
fubfccuturis floveUù Medico- LerMtt* jpfsfeftnJare* Pande- Digitized by Google **) i(S* 
PANDECTARUM 

MEDICO-LEGALIUM FA R S IL 

SÉCTIO I. 
DE INSFECTIONE VULNE- RUM IN GENERE, 
Pars IL JNTR0DVCT10. 

Icet cjuamplurimis in cafibus INSPE- 

CTIO OcULARlS,tamJCtis,quà(H 

Mcdicis, vatóc ncccriària(ic,ucutrum^ 

quccx profetò oftendit Dn. Jùk N fc 

A H#. * f r Digitized byCjOOQlC i PaxdeX.Me&cc-LtgMl.&irt.ll.Se&.L ; 

Mtrthìw,?rof.Gigmps,mDifp.delnfò.ociét4rt, Opt*~ 
fctdis cjus & Commentarla, nupcr admodumfìmul 
editis, adje&à, nultibicamen magts, quàmad rei 
nunciationem vulncrum lethalium eadem expeti- 
tor, ita qqidem, ut, d ve! prorfusomittatur , aut nc- 
gtigentius, quàmpar erat, fufeipiatur , pccna or di- 
rla vulgo locum non habeat, cumdubiura maneac 
«leli&icorpus, quodpneter&jj^off/fao DnruLipfl* 
tnfittm in CAS. I. confirma; J5. Z)a. Mautitiusm 
Confi. Cbibn. XXIV J-3& \ 

Pcrfonx ad Infpe&ionem hanc neceflariae cnu- 
tasttntpt fa Conditeti* Criminal CaroLV.art. 14.9* 
ubiptaticrjudicem, binos Scabinos 6c A&uariunv 
judicialiter requiruntur Chirurgi fi ve Medici, qui 
hac in patte confunduntur, /. /. jf. Afo£ ^ <fc extra- 
crdtt. cognit. Gatl caf.z. O. I1L sur». 2 cura Chi- 
rurgorum nomine non quivi* Barbitonfores 
aut Balneatores , kà Chirurgi in Anatomia 
vèrfatiifimi itJtelìigantur , expl. Sfryk TV. dejun 
(enf. e. i. n. 1?. qui cum rane Jlvcs fine» hinc merito» 
illis Medici, confuetudinc nuncubìvisrcccpt^ad- 
junguntujv kutamen,ut fihorura copia non detur» 
•- - ■ ., - . foli Digitized by Google De IttfreB. Vulnerami» gentn. ■%, 

foli Chirurgi periti, absque Medico, poffinfcvtllne- 
ranvìnfpe&ioniprateflc, decidente ita Poctdf. MeeL 
LtpfknfimRcfr. ad CAS. II; Pharmacopoei autcm 
dyftcnbus explodendis ftudeanc & ab arduo hoc 
oegotiòabfttocancW.c.// 

§. nr. 

Aft fi disenfio oriatur ipter Medicar fcCnirur-t 

gos , «pioruui rune judicio ftabit judex i Equidem 

peritioTum judicio ftandum eflè,juxta communem 

favcÀxStrjckJmTr.dlltg.c.jf.n.21. Quibusoam vero 

prima: heie fine deferends, Medicinali Chirurgis ì 

dubitatore Prius tamen conerà Mt/cérdum eie* 

gamer oftendit Cdcb. D. Bohnmm Tr. de rmmté 

%vkaLLtth*l. paf. /y . non rmnus ac diffidiò interMc- 

fauni & obftemceraobbtfò, prióri, tanquara in 

irtefuapcritiori, credendum dS&àScibtmJewQfi* 

^decifumoHrnfuiunCAS.lII. 

J.iV. 
Cura vero indubitati juris fir, Peritis in unaqua- 
quearte non aliter fìdem haberi , quàm fi fub fide 
joramenti judtcaycrinc, vicL J*coLSch$tk„4d Mo- 
defl. Piftor. P.4L.7./. ^?.#.//. hinc Medici acque ac 
Chirurgi fine pra^iajUra mento, five adinfpe&io- 
ocra vulncriv'five judicium dcfiipcr feienduro, non 

A % admit- Digitized by Google Y . T*nit&. Mefaè-Legd. P#t. tt. Se$. I 

admittun tur, fed difpan rattòne. Priores enirn noft 
terìentur adhiinc vcltHum a&iHjìipcdaJiter pua*** 
cùmprimis illi, qui mquadam rivirate Phylici conv 
ftitiiti ab bìtici officir V ad quodpufclicà automato 
eve^juràrunc, vid. CUffmAnGommmt«&d Arhc* 
147. cc.p.yjjL. Gail. cbpin.rii rj. Catpz* Vrax. Crtrn, 
Vtft.uQ^ió. Qàidquod jutamentura , a Db£to- 
ribus aut Licetitiatis in Promorionibuftfolcnnibuj 
pr^ftitum,cjustfem (It vhtutis»vid Stì^xkpcr^fmfc 
dfjfì.c.^ qwpto hocjuram<nu^canquaoyiuffid4 
ente , à Fattati fmdka Ftadrttta^piomiàcutuu^ 
fuutèteftatur'ì Ideniaueih contcadiàoriòolinvob* 
cimiic ^mdì<^lmxF4Cf4B^MeécaLtp/fer^ i mcH^ 
sl'Kojtìieidft, à job. Dòrnig, in G. Gcisl6ro\Aàoo 
1657. perpetrati, vid. GAS. IV. co qtitdcraaìtt a£> 
fedii, ut excepoo &eì , qùam à juramento Medici 
&C Chirurgorum tcftantiurti antcitWptéliDnem vuti 
nerishaudpraeftitó peuVrat» abAmpIiflìmò Scabt- 
rmure^difk^iiyitktentoDn.BobnninbAecLF^' 
tènfSfHctow. § t *4J ■ Chirurgi e cerna a ad tjuosvp 
ttìfoe&ioourr* a&u*1(pèsialc temper.' juramemam 
praBftawtcriciitlinidqac vi Ctoftit.£rim; art-v^ 
nifi cx^llor«m «ridine nonnulfi, proptcrfingulardm 

cafp^nteia&pBritiaittiScnaw 

•;-"!'•- -_.i v. falario, 

Digitized by VjOOQlC toc ImfrXiùHi V*t»tr*Mr ' * 

Jalafiò, pKBvio juramcn^alanfcar, quibiKCiOTijq»>- 
ad ijuramernum illad jdtfpenfari pofle , prjcjudicio 
qtróknrconfìrmat CtKpgjovius l e* P*rti u t[.& ». 
jfXL'Utd C A & V. ubi «amen faluberrimè à 2>fc 
#^dfe/a\monetur , ifù&d €a>in cafu expediat, ut > 
qui ab urteio jurariot, inaftuinfpc&ionis illius Sa* 
craracnci admoncantut/ i 

. ./..-■ •-■)*.)• §. V. .-.*" -, 
rÙtiautcmlò^c^SI^^Hs'fiÉ&inculpatà, <*- 
moia pfobèfopputanda;- &qu« tura amatimi inu 
Itadcpaficaridcm requiruncur , curatiflìme obfctv 

' y. AtfTE mSPE€TIONÉM pifacVil rt^uifl* 
trae òrtfinaìfa (finc'qUàJnfpca^es Xe legirimaie 

rrftdcm variai circumftartcitó' priraàm ftftjairebl 

dadi, utdevdhéKltóaW<!^^ 
rcpoftvuI^eratìoncm.|^fffa»il!ari,dcarmis^quib , 

kfus, $^-CMIk^1W&d& àdftantitfitìiolèrtià, 
Iftdaas téfo|»è>i&&gP quorum omnium notitiam 
fotimiifyfjtkp.lél htìc infimul r equine Sedulò 
fera^VetìAttfe;fefe Chirurgi ante fechònem occi- 
fi cadavétis ftyl0 4 t<i teftrumento quodam ferreo 
VulncTUm p*óferidiràt6w-wtìieùaatut , *una-.vifccxa 
)..*>* A J interna Dipitized by VjOOQIC interna itatacilimèhcdi òipoftraoduracrror in re* 
«addando committi poffit ; undcfobrra flyJi im» 
jniffionem ad: inipej&ioncra non Tufficele, prattcr- 
CAS VI. Webchiusde rutto*, twin. kthd. judie. r, ir> 
&nMat#it.inC6nftL GUtm» P* * Cov/^. «, ^.alii- 
-querc&cjudicanc . . 

S.Yl 
In ipfoInfpc^om$a^u,fttMa(«piu5aIlcgatam 
ConftituuoncmCrimitJafcm.SECTIOrcqairicur» 
in qua cemporù acque ae/nodi tatto habeatur. Eijbr 
risincukuantc fcpulwraiuioftitttcrtda oft aperrio* 
utut& fcpulcaquàndoquc& « cumulo rnr&s truca 
cadavcraiiaiomfubfmitwfitur , dumroodci recen- 
tiaadhucncc fHiacdinccQrfupwfiajÉ;; ifoc enmt 
in eafu nuliunv Mediami teneri, ut fama pi m<\mm 
fanitttcm&ampcricliwtttr, Jmphf.FaaéksslAtd* 

Modum quod a^cwct> Sefisoncini fuu>ensà& 
provida manu inftitucodam mooct A #*taw ài 
Uedicm. Efmfi X&fminy*. fri?. ^9Aw$qtà&i& 
fkiami^quèciinv<sfti^effiUJ, Und^fimuJMc^te 
tnfpcftoribu* autor $ft b u*pr0prits potine quàta 
Gbiriugip^aoi^^aJoawjMìftituanc, eùrapra> 
£ -a i - ftee Digitizéd by • 

Google ffetmanus,quàrnconfcientiam,crucntare. Exper 

dk edam cultros Anatomicos adhibere,non vero 

novaculam, ne Defenforibus erTugium aut patroch 

ùutnreimouatur» quo fubipfa (celione hasc vel iila 

vafa incaute amputata & incifa conqueruntur , ut 

in causa homicidii N. N. nuperriroc ventilata acci* 

diflè CAS. VIIK ob oculos ponit. Abhinc non 

tantum iplius vulnera confìnta perluftranda , fed o- 

mnc$ fimul C. H. cavitate* aperiendae funt> ut in re* 

nunciatione ec ccrtius determinare poffitnus , ara 

occifus e vulnere raagis, quàra aliò quodam morbo 

>n abfcondito latente, perieiit? 

f. VUL 

Sed quid fi derepentè telo lethiferò vulnc- 

nxas obierit ? an & tunc ipfa fe&io néceflafiò 

ad vutoctis lctbalitatcm determinandam requi- 

mar ? Siint qui negare videntur , adeb , ut 

p/ures e JCtis ncgleda licet infpc&ione poenam 

ordinariati* in occifòre cune locum habere fuftinc- 

ant, Brtumtmanntijfc. Qldeeop. Stryeiim, Menockiw 

Mafcardhs &afii. Veruna falvà tot Virorum Cclc- 

berrìmorum autoritate illis fubfcribere veremur» 

cum per morbum quondam tntus latentem, fifor- 

fàn terminus fatali* cum tempore illuis vulneris co- 

incidat» Digitized by VjOOQlC f P*niU&.M<Ìic*Ltg.P*t. &&$.}. 

fnck&t , aut hoc brevi excipiat , obir e potnertcV 
vitL D. Bohn. in Medtctn. Ejtts Forenf Spmm. z* 
§. i j. Notabilcm hujus rei hiftoriam in Solenni . 
quadam An atonie, hic locòruro habitàY fefcreba* D» 
bAajus, MarburgenGs primùtn , poft Riotelicnfo 
Acad. ProfdQC P, Celeb.quod fcvaliquisà pollice , 
ab adftantc in pe&us impactò , exanimis corru- 
erit > in cujus legione Empyema „ qttod a lonstf 
temporibus iliic latucrat $C a contusone illa modo 
difruptum fuerat, obfervabanr, quis autera dicerie 
buie vulnus per fé lethale infli&um fuiffe ? idem de 
valetudinariis ex lcviffimo quoque i&u fepe conci- 
dentibus judicandum , exemplo apoplettica: iti 
CAS. IX. a limili contusone emortùx. Adcoquc 
tuciflìmum, imo abfolutè neceflarium efl: , feófcio- 
nem adhibuiue, ctiamfi credibile fit,occif Urne vul- 
nera periiiTc, ut in CAS. X» Friedbergenfi , intcr 
FacuUatem lAedicam Giffènam & Phyficom loctor- 
dinarium , D. N. N. prolixe ventilato accidia Si 
enim ipfa Secalo aut àPotentioribus impediarur, ut 
in CAS. XI raétam; aufà Magiftratu Politico Mc- 
dicisque négligatur ; Veì ab Infpcdoribus fuperfì- 
cialicer abfolvatur, meritò prò illegali habeturipfse* 
que Facultates, iùper lecHalitate vulneris requifitae, 
aut in mitioroBi pattern inchnarit, aut ob illegali- 
tà t cai 

Digitized by VjOOQlC • • De XnfìtBitnt Fa/ntrum. " ' 9 

tatem Infpe&ionis judicium fufpendunt, urìnvuf- 
neribus trium C./H. regionum variarumque par- 
cium viderc licer io C A S. X li Xl'JL XlV.XV, 
XVtXVll. XV11I.X1X. XX. XXL XXII» XXIJ1, 
XXlV-idquodin infanticidiis quoque Jocumhabet, 
dcquibminSefi.tilt. r Quodfi vero accidat , ut fecìlone-etiam legiti- 
mè inftituti Reusfrrihilominus, aut Defenfor, ean- 
dem, tariquam infuflìcientem& illegalem,incufent, 
Facultates Medica; Infpe&ores defendere & fìcut.in 
C^S, XXV, fà(5himiprolegalitateejus pronunciare 
debent 5 quod idem quòque obtinct , (ifbrtè Chì- 
tur^ v miniftérium fuum commodantes, ob fe&io- 
oem Ktiatomicam à vulgo è Magifterio &confbrtio 
reliqàomm frivole excludantur, ut in CAS.XXVl. 
averne Eaquedecàufà publica?& fblennes Anato- 
mia: nonnifi in Theatro Anatomico, autlocisfimili- 
bus inìtteuendaifunt , fuadente CAS. XX VII. ut o- 
mnes cavillando anfa prarcidatur inerudita; plebe- 
culas» '-.-''- 

§ X. 
POST INSPECTIONEM tandem Relatio & 
Tndicium Infpeólorum, juxta di&amen confeientia; 
'- VzisU. B fckè Digitized by LjOOQLC fcitè&legitimèformetur,ne fi Medici^ nimis teme- 
rarie judicet,reus (it ipfe mortisfit fupplicii vulnerato- 
ris, juxta monitìim Fieni in Semiot. VarL \.(t£t. 4. e . 1. 
quod & Facultates Mèdica» in Renunriationibus ob- 
fervent, oportet, quibus Statata Acad, Gifi e Tit*3&. , 
feriò injungunt, ut judicium fuura integrum OC in- 
corruptumedant, n eque predo, neque amori, neque 
odio» neque cuivis affecìui quicquam»fed omnia ve- 
ntati & confeientia» dantes* Cum enim prò ratione, 
judiciiMedicorum tantum vulnerane nonnunquam» 
tanquamoccifor&; homicida»capitalipo£naplc<3:i,6c 
viceversa homicida, tanquam vulnerane tantum, di- 
mitti porti t, àpud animum reputent Medici, ilio cafu 
fé in causa efle, utinfons occidatur, hoc autem, ut 
pocens impune abeat, quorum utrumque grave, 8c 
cum public^ utilitatis aiipendio » propriazque eoo» 
fcientte lagone con jun&umeft. *uid*cit+loc*. litro* 
bique autem cavendum» neimpenfìe Infpeébori- 
bus lolvendac ultra, tjuàmpar erat,.extendantur: Se- 
e us fi fìat, a FacultatibusMedicisillarum moderati^ 
poterit expeti, ut in CAS» XXV11U 
oboculosponitur* CAS. 

Digitized by LjOOQIC tìelnjfeéhxeVttbKrtém. n • 

CAS. ;ti 
DE 

NECESSITATE INSPECTIONIS V11LNE- 
RUM LEGALIS. 

■i — — i i n i ■ ; , , li »^ ^— — 

/EXTRACT: 

RESPONSO DNN. SCAB1NORUM 
LIPSlENSiUM, 

. / . . se . 
P«m Ordinaria , o£ Infpeftwnem lllegdem homi* 

cU*mnìnfligenda. 

P. P. 

JMjoifftus tamen, prò condì- bini, ncque A&uarius, fedju- 
ftOnehttjusCafus, cùm Infpc- dcx tantum Provincialis illi in- 
filo, ot.vi Conft trutionis Crimi- tertucrunt.pcenà homicidii ordi* 
kàxt Carpii V. decebat, pera&a nartfpunirinequit&c. 
noafiicrit, duna acque bini Sca- 

Vid.Carpzjov.inPr4X>Crìm.p>u 
B 2 CAS» 

Digitized by VjOOQIC iz '. Pande&.Me&eo.Ltg*l t Part.lL&c8.L 

CAS/ IL 

1 . DE * ' 

PERSONIS AD INSPECTIONEM REQUIREN- 

£>là: UT ET^y UtNÉRE : qO&blS. REgvisirio. ",;■,; 

EX inclusa Regiftraturà Do- ridianà\ in Pago Niederfchie- 
itiini haud gravatim pcrfpi • tìienfi Molaque ejus loci ita foir 
cicnt, qua • rationd Pharmaco- tèvulncratumfuiflc.utindequr 
pocus biniquc Chirurgi de vul- demjvoxobimtjhùncvc'tòqux" 
nere occificujusdam Ruttici, A- tatur: Ari vulnera inflifta prò ?,b- 
damiFrìtfchiiUaterfchiemenfis Iute lethalibus,aut ex accidenti 
judicium ferrcaufifinc, heque talia?an & Rcgiftraturà hic Cuf- 
dubitaverint Rcgiftraturà hanc- ficiens (ìt ncc ne ì hinc fibi haùd 
ce j>oftmodum fimpliciter , abs* gravatici àmereferri patiantur, 
queulliscaufis aflerentibùsjura- quòdi.Infpcdioni non tam Me- 
ro confirmare & quò'd mòdo di- dicus , ut kges requirune, quàm 
&iX)ccifi Vulnus (juxta eorum potius Pharmacopceus, cujus 
opinionem ) Icthalc fuerit , jadi- * Profetò non Anatomia,fcd taa- 
care. Quum vero Filius meus tùm preparano eft itnedicamcn- ^ 
^olfFgangusrHeinricusDCnbCt torum, à Medici* prseferipto-^ 
.N. tanquam Nobiiis in ter ex- rum, interfueri* , vid- Dn. Cor- * 
teros nunc ftipcndia merens, pzov. Prax.Crirt.^tetft. z6 % pj m 
homkidii hujus accufetur & de N- 3*. cum fiqq. & Un. D. Wcl- 
nihiló non fit , ab Eodem, ob fchius in Rationali Vulntìum 
caufam rufficientem & legitimè Leth.judiciocap. tS.paulòpoftf.2 m 
deducendam , Rufticum hunc , ita quidem , ut 2. ijiduftriaccrt* 
die *6,$ept.i66j. hora.XlI.mc- 

^ . perfo* 

Digitized by VjOOQLC - ; De In fpt filone Vulnerum. i$ 

perfons fiagularis, (ut hìc Me- D^fuftfto jamjam aquofa^im? 
dicQadeò requiratur,mfubftitu- pulmones ejup omninòmorb^; 
tio alrcriusperfon*, prarferrim fos mirtusque vivaces obfcrva^ 
flthicMyropólx,&noncjusdem tos fuifle 5 unde 7- faglie .con- 
profeffionis rcfpc&uMedici,non eludere licet, Defun&um jan» 
zdmittaturDn.Carpzov. Pr.far. ante maximam attaris fua? pa{- 
Tu. 2. Art. k N*S. &Art. 4.N. tem,tanquam virutii jam ,fatis 
tf.junòl. art. /. N x 4}. Adhaec3. anoofum & laboribijs' debilita-} 
Chirurgorum ( in juribus hìc re- «tum Rufticum conjfumfifle df a- 
quifita ) peritia negerac , eoque lioquin facilimè , edam atra 
magis , quòd 4- in Additamen- hunc cafiim, rebus (le ftantibus 
to non habeamr, fulrqua cofta & ita obfervatis eraoripotuiflc; 
ìàùs contigerit, quxnaov inco- ubi 8. nil obftat> quod fupradi- 
gnita pulmonum ligamenta Ix * ftus Pharmacopocus & Chirur- 
gie quinam corclis vcntriculus gi,utin primordjó di&umfuit, , 
violatus* quanta item vulncris judicium fuuputatitium&quòd 
magnitudo fuerit. Item dum juxta illorum mententi , vulnus 
Diaphragma fub ìp{a fe&iohc lethale repcrierint, ferrc atqùe 
nmltum laboris requifivifle di- Rcgiftraturam inclufem, quoad 
òtut,nontamenipfalcthalit?s contenta die iy Nov. 1669. jura- 
UVvciatcaufae cjus adducantur tò confirmare nondubitaverint 5 
& qoarplqra ex imperi ria fuprà* cùm illis absq$Mediconon com- 
dJw2i, c/uccfcunt. 5. porrò ma- petauieqsfcientia illorum(fiqui T 
toreperpendendum > nec infu- dem & notitiam& pcritiam ad- : 
per Jiabendum (Ir > quòd in Ad- haec requifita illts denuò denc- 
iramemó non tantum ubivis gamus ) tanta fit, ut abfque rati* * 
Tocula FERE, tanquam vox in- onibus,ceu brutum , fu per le- 
certa & nil probansobfervctur, thalitate vulncris indicare vale- 
h.Qurpz&v. Pr.Cfìmn.Part.J. ant. w 9- Iftfpe&io haec quoque 
Òuàp.ii4.N.Si\st. fed & 6. die Ì7 n Scptèmbr.'ufó$.-horispp-^ 
quod probe notandum , judici- meridianis ab iisdem ìnrtiruta : 
alitcr illic annotatum fit, infi- Defun&us autem die *6. Se- 
guan quantiratem fanguinis in ptembr, antecedenti circa Me-. 

B3 J ndi- Digitized by VjOOQlC 14 Pd*it8. Medito- Lega!, Péri. 21. Se&. t 

tidiem absqbe ullà fivc curati- defun&us,qurmoxquidèm>j* 

Cne fiVe dcKgatioheantmam cf- fpiravit, ^ctìéflariò ex co obirc 

flavit, uHi fpatio nychthemeri debucrit* 
noi u)ca iri co murari potuerunr. t. An Regtjlr*tur* inclufì 

Quaproprcr Dominos ci, qua fuffìciensfit nec ne ? An potius, 

decct, Officiofitatc rogito , ve- ob rationes N. 4. cum fcqq. alle- 

firn hitid gravatim de feqq. mi- gatas eitra haec DefhnAus, tan- 

fai judicium fuum imperrirc : quam fenex decrepitus & labo- 

"' i.An rebus Jic Jì*nti&uf,jttxta rtbus confc&us Rufticus alias 

sncìufum Additamentum Vulnus quoque facile emori potuiflet 

hoc inJi&fuAnAturaaifolutcle- aut brevem vitx terminum ex- 

thalefuerìt ì aut ex accidenti periri debuiffet* Hoc&c. Mo- 

lcthàlchabendumfitì Et quòd feUdie ìì.Novemifr.rf/o. 

INSPECTIO REGISTRATURA 17. Stptemlr. ufff. 

P P •.-■"■ 

. • *• / ' 

ABhincAdami Fritfehii.Ru- finiftrò latcrc IM fere ponde- 

fticiNiedcrfchicmenfis,ca- rans fanguinis coagulati quan- 

daver à Nobis infra nominafis titas, cum infigni quoque fan- 

illlc in fupcriòri corporis parte guinis jamjàm (èrofi copia, re- 

ap~errum & óbfcrvamm fuit , perta fuit. Alias vero pulmo-' 

quòd fub axillà finiftrà i&us ncs non omninò fani videban- 

Clunaclo puntini illatus intra- tur, quia morbofi admodum , 

vcrit.ligamenta&pulmoneslx; ut inftar Gingùinis intente gru- 

fèirit &per pùlmoncs foramen mofi fere comminui potuerint. 

duorum fere d;gÌtoruto/tranf- Ventriculus ob potuto ingurgi- 

verforum latitudine in ventri- tatuo» prope diaphragma vcrius 

culum cordi* effeceritipfumquc pulmonesfcconvertcrat,uthaud 

cor fere penetraveric , und£ in pàrum labori* &; negottf nobig" 
""'", i; fub 

gitized by LjOÓQk fah ipfa fc&one crcaverit. Ipfc notata, ipfaque Rcgiftratura Si- 
tctó i&us oftendebat 7 brachi 1 gillo meo Notariarus & con- 
um co tempore extenfum fuiffe, fvetis infignibus [cum propri! 
alioqain fieri non potuiflet,ut fubfcriptione confirmata, quanti 
absqacbrachiilxfioneidaseum & Pharmacopocus & Chirurgi 
inraodum inffigipotuiflctjquU addiderunfc AH. die // r Scpt. 
basa&ishk fiwms, omnia a»^ *W* 

Johann ModeL N± P* Salomon Vngr» ) 
Heinrich Hager % Jpotk -■ Gottfried Magir^ air ^ 

RESPONSVM 
FÀCULTAT. MEDICEE LIPSIENSIS 

Dcfupcr Lcthalitate •> 

TOLNERIS CORDIS te INSPECTORIBUS 
I.F.GAL1BUS. 

VXJtoushoccordisperfcef: dcshabcndaeff^uarnvìsnùllus- " 

fciahalc .Deinde quòcf pratfucrit Infpc&oni Medicus. 

ttàm Chirurgi Periti abfque grenim vulnus hoc fuiffet & 

Medico ( fi hujus copia, non de- ' manfiflct abfolutè ledale quém- 

ter ) poffint vulnerimi Infpe&i- vis centum adfu iflènt Medici & 

©ai prseeùe>in quócafu iUorum tòtidemChirurgi : Interim Phar- 

reounciadoni 3 accurate & fé- macopoci huic negotio fornico 

enndam Fundamenta Ànatomi- non debent fé commifeere , ut 

caeftfa£U5r carentia Medici Cotchoius intcr olerai 
ficuauc probau fui, ctiai»fi- 

Ammann. Prax. Vuln. LethaL 

Dec.2.JWft.3.p.t7o.&WelfcbiusmR*' 
fiondi Vuln.ìuÀ.cap.iS.pJ24- 

CAI <* P*nk8. Metf$c9~I*gàl % Part.U.Se8.L ,» - ( GAS. III. 

DISSENSIONIBUS INSPECTORUM, s DEGISUM 

DNN; -SCABINOIUIM JEN^NSIUM Defùper MEDICI & OBSTETRICIS DIS$ENSU. 
P. P. 

HUicautem Obftctticis At- ciudi, indequenil ccrti*ab Ob- 
iettato è diametro coatra- ftetrice hic afferi poffe expreffis 
ria eft Medici Rélatio ', qui verbis aflericj cui Medico Celc- 
fìcnitalia mulicìum. poft aboc- berrimo,coacurrcntibus tot cir- 
tum , aut partum legitimum x - cumftantiìs , . tanquam peritiori 
què atftè fimriter,ac ante tem- ia Arte fua,plus fìdei, quàra Ob* 
vns iilud crant,confttingi Se oc- . ftetricibus adhibendum. 

^ Vià.RkfotrusVolz.CmfiL 6^n.^ 

c - ' '. f. *. & 'tx eóBohnluìMei. Foratfi '" ■'..- 

&Jp. '._§.#,' 

\ -. • ■ .- ■ ' ' , - ■ 

CAS. 

- 
Digitizedby VjOCVSLC . CAS. IV- 

— --- . de '^ ; 

" JURAMENTO INSPECf ORUM. kELATtO 

PRserià Rcquifitionc Judici- fta fuit, fcd & odiava & nona cch 
ali no$ in fine nomina ti Zy- ftarum , urrobiqùe fernet , deci- 
^^cptiìmiQ^orgìumÒfisterumj ma vero bis diffrante fuérunt, 
qui pridic dici precedenti*, tem- diaphragmatc fimul à contufio- 
pore vefpettinó , poft acceptam né adeò .laefó, ut in utràque fu- 
pìagam obift,hodic infpciimus perfide, tara qua cor,quam qui 
8cinvcnimu$,,in utroque cj&s lienem fpedabat, fanguine mfi- '* x 
bachio, ut Se fcaputè finiftraex- gniter fuffufum fuerit venarque 
temè ciuim in lacinias contu- incódiffilierint,adcoqucfubita- 
ùm,cumprimis autem finiftro ncam & -vehementem haemor- 
qus Uteri ì&um vèhcmentifll- rhagiam tntulerint, c&m ultra 
mirai ittitum fuifle, quo non menfuram fanguinis coagulati 
izntìim trrerne cutis, pingue- in abdominc occurrerit. Uride 
do & mutcali , ad manus majo-' è conrufionc hac & inde fubortà . 
ris latitudine», in forma ro- fanguiftis & virium ja&ufi ne- 
fandi, inguine infigniterfuffu- ceffonò demortuus fiiit/ Quod 
ùl & circa vafa ', quo violeritia, fub propria fubfcriptione hfcc 
iausperveneraninfignisfangui- atteftari voluiftms. ZJpficdiar. s ^ 
u$ coagulati quantitas colle- Affila Ann* rfff* 

LaunntmsQìndarfm Chirurgo 
Adam Schweizjr. ; ^ 

t m n. e exo- 

Digitized by VjOOQIC ft P*»iefr.Medìc»-Lg**#t&Se*.l 

ÉXC EPTIO REI f > 

CONTRA IN$PEQTORES NQtf J^RATOS. 

V i ■ r - • i ■ 

JOHANNES \ DQaiI^G In- & Chirur^jQcw^ufli fecantc^ 
qui(itus°moiict, te in obtktis' in fpecfc ìé id juratìientoobli* 
itid tta pridem -defenfionaU- gancio» €fle, m-exArt. *+.C*m~ 
bus indicafle % Rcla tioncìn à Dn. flitut. Crimin. CaroL V. ràdete eft* 
Medico Si, (QhUurgis trantini£ confi Cor p^.inProcejfuCrimivu 
fcun divcrf^ ofc eiufas mir\us p.i.quxjl.2<>.nJ& w \ihinQtzm^ 
gcnainata,càc^ùm quòd. non- gnum» aUegatum Kit. Y+7> in 
4um|>robacum Ut Medicum & Infpc&ionecxprcflls verbis noti 
Chirurgum ad aduni hunc io Medicum, ied Mcdicos require- 
jfpccte ioram^ntò, obflri&os re* Quaprapter , ctun hic Io- 
fuillè, -tum> quòd indicatum conim unicus tantum reperia- 
moli fuent , quaenam vena? tyr, dici non poteft, inlpe&io- 
aiffilierint,, mec alia? etteum- nemhancrkèadnriiniftrataqifuv 
Itami? vulneri? probe cxami- iflc- Q^na parler nondumdc-r 
natas fuarintjtum &q£Qd rel^a- monftratumcft Medicum /Eki» 
pxm nop, fit > an oocito > li Me-, (jottofredum Welfchium lpfo> 
dicorum ftaum auxiHum irtv queCKrurgosada&um bancali* 
ploratimi fuiffet^uccurri potuiC, rafleydoceri primùm id debebat$ 
feroce ne ; &qqoniam hic ipfa ajfcoque rogarur, \^Dn r Medi- 
lutatone Jjaqui(it(> n&m^uxxvio- cu& binique Chirurgi juwtojper» 
cqmmodt adferri poflct, hinc cipiantur^ ^MQnetur^fubin-T 
ca, qux de relazione , Medici Se fpe&ane requiri il Sa&onea% 
Chirurgorum ia Qefenfiooali- vutneris ^ v utdenotetur lòcas* 
bus adduca fuerunr,paulò fufi- in quo vulnus infli&um j. ut 
qs deducemus : ' Vulnus exa&iWmècònfldcxetur 

k ' Hfc cjpimìi^eiiit 4^Ut aflèratur 

i. quidem extrt eonttover- certo vulnuslcthalcfUiflc. 5. Ut 

£am conftitutumeft > Meàieos iflertioais 'tàtìones addantur,, 

•* " <|*rt§ut Digitized by LjOOQLC prout dcmortftrit tin. C*rpz*v. funt, ììn.Stnntrtus *£ Z* Ex Re* 
tsPr.&émnat.f. *. f**ft.*à. n. latiónc apparet venas diffiliiflc : 
4}.&/*ff- Aft ne verbo quidem additar * 
Quodfi jam Relationem in- qu*nam fueriht ili* veni ì un- 
fpteiamus , indef weipuè inbo- de tamen ,an vulnus kthalc fk- 
tdfct . i eri* nfcc ne * derìfio hiuriri po- 
i. In occisó binas coftas dif* tuiflfet. Medici cnim unanimi- 
fra&as fuiffe* de qjno D. Senner* ter docen t , quod vulnera vena- 
te* tó.*.^ *7.fJ7*. tradit,qtìòd rum minorata nbrt fintlethalia* 
coftarum fra&ura per fc non fit gràndium vero ,- nimirum veto* 
kthalis &c&,di<fto in loco di- cavae, magni artériae & gtandfr 
vcrfamedicainentadefc&hitjhìc um ramorum lethalia pronun- 
adhibcndajquod ipfum quoque, ciant , Dn. Stnnert. tib, V. Psrt à 
DnMedicus & ChJruc^ji ipfimet 4. e. s.p. ***. &3S?. Venas cti* 
ffldaìgcnr>dumioRélationefua am majores4. tefas non ftrifle, 
Dcfuodum ob fràfturam cofta- inde apparet, quòd Dcfunftui 
rum obitflc>aflkreYe ndriaudent. V. horas , ut exaétts patet, fuper i 
xExcademReiatiotK eluce&it vixerit&è contra>fieuivénain* 
Ifa$br*gma per contufionetn fignis i nei fa ncc denuò obturata 
btfam firiflrc'fiafijcimdqae fufr fuerit, vix per fcmihorulam fu* 
ftfiwi^. Ufci ^acceptattM? Di^ pcrftes&in vivis remanear,quod 
pA«£/M vulncratum non fuifle* omni.caret dubiorpfaque teda* 
fed tantum fflggillwum, fimul- turexperientiai Sanguine chini 
jpeiiic affilotatur ef ror , quod & fpintibus coptofius ex~ v : n\i 
noo.àddatut; Aof Mtufìp Q&- majoribus pfrofufis virés fubuò 
phragmatis in f>att<; , ncryofa [> dejiciuritùr , Senmrt. Ai /. p, if*\ 
an camola fueri^jùxta (Falenu?* Unde Se 5. /ponte rtia cadit pcci- 
cniin££. V. f .# jnjptis quoque in f\xtt\ Geisleriim , curò hondam 
parte diaphragimtisfarno(3 le- rfemorifiratum fit, -cjuàthafn vafa 
thalehottcft, COnVSetwért.ii6> diffiluerint ipfequc D'jfun&u* 
V.Part.4. t. j-pjtt. . Itilo > nec V. horas fupervixerit , ob fan- 
vulnera ipfa ;J Diaphragmatis in guinem extravafatum^illatàm 
pvtenervofa ftltopet lethalia contufionem /ìcccjforìò fuiflfé 
* **• Ci mor- Digitized by LjOOQlC Parità. MkdivrLtgsl.PsrtJZ $c&. I Art. % 4. 
An ex vcoarura larfipac D^r 
fundus neceflariò obicri t ì mortuuiiftfiquidcm Bn. Stnner- 
tUjd.U:Part.4.cap4.fag.4SS. 
docet , quòd venarum ctiam 
ma jonnn vulnera interna cu* 
rari & haemprthagia fiftipof- 
fit , ibique p4g.\4*& curati- 
ones dcfcrttnijttutì ;<*, hic ob- 
fervandum , non repcriri De* 
fian&um legiticnc diffedum & 
vifcera interiora aquà penitus te vulncratusfucrit. 
abluta fuiflfe, ut aqcura^tè vide- 
ri potuiflèt, quifeoc vel illud 
fefe habeat &c Hinc lqquifitus 
ctiam atqne etiam rogar, ut Dn. 
Medicus binique Chirurgi fura- 
lo prius defuper fcqq. arciculis 
-exammentur & in fpecic dijudi* 
candum offert, annon Pn. Me* Art.s. 

Annon Medici in fcriptis tra-t 

dant fariguinis fluxum compc-* 

fei poffef . r ; 

-Art. *i 

An defunQus ih diaphragma* Art. 7. 
An & omnia vifcpri interna 
aqua fuerint abiura , ut omnia 
curatiffimèperfpici pomerio^ 

* Art.*. ' 

AxiTionSepinerttis 6caliiMedi- 
d fcnbant,nudàeontufioneDi~ dicus & ChirurgiDepofirioncm aphragmatis neminem imerficiy 
fuam juratò confirmare tenean- hoft enim ncque Stmtrttu ne- tur? 

Art. /; 

Verum effe , Teftes ad infpe- 
ftionem hanc Defun&um Geif- 
lcrum aliaque concernenrejn 
Muramento obftriftos nonfuifle. 
Art. ^ 
Verum pariter,Tèftcm nefri- 
te, qu*namven*infpecie difii; 
nitae fucrint. 

Ari. 3. , qucahusjvlcdkorem (fettucce 

valent. 

» 

Art. f. . 

Annon illi, ip quo Diaphra- 
gma contufuto,*Ìì Medicus tci^i- 
pcftivèconlulatur,fuccumpo{l 
Cit> 

Arti*. 

Ànqpn ille, cui vena minor 
in còrporedifruptà fuìt, curari Quomodo vocentur vena: poflui fi Medicorum auxiliuqì 
Afiru^t*? èatimquxwor? Digitized by Google Re InfficfàontVulnertm, ..•'♦ *$,. 

. ' y. Art. n. ■■'■■ *..-;■ f.' 1 • •'- Art^tz. ;■ 
Aft ràttoni confonudi cnm , • Vcruro , Tcftcs ©pinari De- ; 
cai vena major in corporc dif- fun&amGrislcramceàdiflfevcJ 
rapiacft 7 9dY.nsquehoraGQVi- inclinando Ce fowaa?n ingeoa 
vcccpoflè? , ■•.■/- u acccpiflc? ; . . 

NQMINA TESTIUM V ;. 

.'..',' J?n. Cottofredm yffdfchiw À», f% 

:..,-,. CMr.Prof.Lìpp .■':■■'• '•'"*■ 

■Uwtòw &*&»> a ^ ;■; 

OmncsTdlcsadfìngulos Artic.intcrrogcntur. ' 

■ — " r . ; i - i ■ " ' '. ■■ '. ■■ l'i ' ' " '' , ' ■'*'■' * , j '■' , 

CÒNTRADICriO 
FACULTATIS MEDICA LIPSIENSIS, 

COllcp . Noftcr Dileftiffi- (^mvèròlX)MllWSrio« 
mos,DN. GotufrcduslPcl- htcar,^aòcÌlpfinontantùm,rcd 
fcOm p. t^Anatòmiae &. Chjt- & ÀnteCcflbrcs eoram nua* 
nugjz Prof. Pubi, ,'hujus lpci quam non infpcftioncm cjàs- 
Nobisrctulit,quàrationccòram modi D cano Facilitati* Mèdi- 
V. V. Nob. Nob. articuli qui- c*obtuleririt , Decampante*» 
dam y Ipfpettioqcm nùperam munus Anatomico Ordinario 
conccrhtiircs , pròdutt fuerint, cpmmitrerc foldt, adeoque di£ 
anncxa pennone , ut ip(c > una fidcntia, qua per mfinuaros illos 
cumbinisChirurgis, quiinfpc- aijiculos Domini Collega no- 
zioni fimul lotcrfucrunt, jurarò ftri Chirurgorumvè v«iffima& 
adillosreijpondcrctcncantttr. confitenti* Qmninò congrua 

C $ / ictótio Dfgitized by VjOOQLC relatio fn dufckinVVocàtur , non primis ctiartfDotattnoram , ce* 
t ànrùith ifi'Taej^ Slegatimi Dn. Rwpjicencmrti, legàifùttio fret 
Crfllègam noftrtim , fed& noe indirwftojn hac radane in dò-v 
fpibsinCorpoPe, cbjuMiotnine bium vaaetur, «ade causa Co*- 
& Autoritatc Collega nofterìn- ceptori curo arriculis fui*ylutjri-* 
fpcctioni praeruitjSc de hacce Re- co fondamento innitcmibus,re- 
lationemimpcrtiit,redàhdety * pulémr &té veline- Secus fi 
,-|iiqtì1pmniiIodecfbat,atnt>- contigerk, dubitabimus omni* 
Ari heie rationem haberemus & no , anftnpoftcruiH ad Requifi- 
quac ad defenfiortem ,rk>ft£aàr tionem Dominorum aliquem 
facc.ijB ^4e^tu^. ;* èWftrvàre- v ex Ordkà noftró ad a&us ejus- 
mus i cùm absque .notabfH 1 V a ^àJ : piegare debcarous , fi 
ignominia & cpntemptu fieri .quàyis vice (pedale juramen- 
nonpoflet, fi ili his é. fimitibiis tumdep'onentlamcftct 
óccàfioTIitms Fax u ltas & C o ll e- - - Quo^aFjufirusconlHntancV 
già horumque Hembca-femen- u - ^ ^c^Btominos.ubi oc- 
riamfuam jurato fempetr ferrc cidofctrùferitTrurfusdcmerc. 
tencrenrur,quòdhaa|:nu$mav-. ^mvMJ\"i.l',] ';,VÌ 
dimmfuit. . ' - 

QuaproptcrNobb. Domina I 83- Hifce prarm.flìs ipfe D. 

*«mam refpeaivèjudicitfju, P^rìitt", 1 rdMDtt Sttf3^ 

d*ii Àflcfloribns ©pcimè con, cinarncgottumhoccoronilftuirf 

uff, qupd hoc neque in juribus ^qmte^Jy*6* ViHimi 

fu^umfir, ncquenllumejuS, ^fpwkli jufcitotòb^^ 

*"''" J> Óiir?«J'J *.:■- ; • / vr •■-.-.,.:c;. -o^j',^ 

•* » 

1 
* r ^-^ 

Digitized by VjOCKHC 


'"jàRÀiMjf^^ 

INSPEÒTtÒNrEM Vtltt&RUM REQtlISITORtJM, _;t 'j EXTRA CT. 
RESPONSO KABINATOS LlfSi^Slii i 

• ' ; ■•■*■;- -Dir' --;••• ;■•'- •..•-• .'--i 
. JURAMENTO CHIRURGORTJM. : > 

• , • ;,',.•_ .. <■;, - iPP; -V- ,. ,-.•:.. .' ■ .... .; , .-„;,, ' 

r Tf primo omnium KFobf? flluaprolethanhabeant» nifi afe 
^/rcferaror, quamam Perfipnar |nitió olirci* juraméhr&pi prarfli- 
Infpc&ioni int^tfacnnf r an Se (CTÓt V J^lu^andi^m'Qichtd 
CtirumainlalrKator^vttlniig aflìrmayeript &5 r V , .'! ""' v) 

, Carfz/vv, in PraXijCrfrJfa'fcJl. Digitized by VjOOQlC 4t P4*£#.4&^ 

gas :y% 

CE ■" " ■ 

iNSSEfiX* VULNERUM INSUFFICIENTI PER 

;''.' STYLI ÌMMlSSIONEM. i ^ i l » i r l ■ ' i , i i wii i <»yf ~ V P.,P. S^Liiciatus quidam fuit , poft- tufa erat Refcrt porròGhirur- 

rnodum à Chirurgo Nicolai gus, quòd ab extra yideri , & in- 

Ria}ud{i£ti*ià ft4ifti£«fr*^ 

nclethalitasabfoluta,&necefla* ijto vulneri CorfitUfum, ntfc à 
ria exinde convi&a-: Primo in /contufionibus , fclopo breviorc 

Capite intAftafHeiofii^aui- inyerticém fa^ vi^um Heinfi- 

jfcpa in medio vertice, cu tis Ca- um fuiffe occifum j__ Àijcòf jit 

pitis longitudine trium unciar nulla opus- fucrit apertionc* 

rum , i&u fclopi minoris , divifi quam tameaipfi Judices prxcc- 

& corrugata erat- Secundò (imi- perant , fuiflc enim pei: (e ic- 

lis Cutis , falvò tameh Cranio, thale. / - ! \ : ì 

,diyiÀ<>duarumunciarumlongi- Haiie infpè£Honem tatjquaifa 

tiiiàinécònffjicui: Terno, quoè fllegaiem impugna^ nunc ÌCcùs, 

maximum , fubfìniftro trachió ad pfctitf^rèk h^c iti' rfe^òV6- 

vulnus purwaiminfli<aum,quod cans. Òuamvis itaque Chiruc^ 

iriuHiffoftyio explorari non pò- gus, prò rat ione fui fuperietha- 

tuit, Scre&àverfuscor tendit, litateiatijudiciidecidendi(naiì^ 

ita ut in fupremo humero rur- l^fiones reliqu* non fuerunt 

fum exicrit. Qjiartò cartitafcd* lèth^les) adducat, Cor iftu (ciò- 

gjuua nafi infignitee tìfk & con- petitaftum, &demum à contu* 

,V flonibuf 

' Digitized by VjOOQÌC V Bi InfpiBuneVuJnerum. %$ 

fiomTms vertici inflidis trucida- firum natutalem, ncc aliarario- 
mm fuiiTe': attamen & quia -oc, nifi aper rione & oculari per. 
vulnera interna in defun&is non luftrationc, decidi poteft f te ea- 
fcnfu tadus extewii , per fpecil- dem refponfio : vifui vulnus pa- 
laia (io vai neribus cnim expen- tuit aefi dicere vellem , poffi; ex 
dendis cavere debet Chirurgus, cunarum aCpe&u memo cogno* 
juita tnonitum Parai de Ut- fci # quòd infans fàfcias exere- 
muhc. f. *n> 6s}+ ne inter percon- mentis maculavcrit, tàm valida 
undumàrpccillodccipiatyr,^- h*c efl: confequemia ! Deinde 
pè enim hoc vulneri* fundum quando Ghinjrgus in fuo judi- 
ibbirc non poteft/ed ad aliquod cip lcrhifcro fcribit, fc latfìoncm 
offendit, atqueinviahxretr vel Cordts i. ab extra vidifle, 2. in- 
quia iEtas ad perpendiculum in- ftrumentis fenflfle, ineptae plana 
4&us max dextrorfum aut \x- £unt rationcs, duru vulnera in- 
vorftim , inferne furfum, autfu- tema, nifi a ptrta , ab extra vidc- 
ptmè dcordtm deflexerit) (ed ri non pofluntj deinde infttu- 
fcdione Cadaveri* f & fic vifu mepto tanquàmferroinfenfibfli 
fodicati debent, <juod enim late* & irrationabili nulla res fentiri 
igwmcft j Dejnccps experientia poteft corttrariatur enim vertis 
<poq>tdbrurquod inferni larfì- in Relatione pofitis : rtonpotuìjfh 
ontsp«&fc(9ion6 cadaveris lon- immiffò inftrumento txf larari . 
gfcSìtee comparate firn, quàm Acccdit,quòdNàtirfacifcumdc~ 
&cxmi Sarbhonforibus deferì- detit Cordi Pulmonem , **t*m 
pt^Hinc cxtprna vulneris ^eferi- p****™ , ut tanquàm molle ven- 
prio , cui» jttdicio, fuper interna tiiabrum affer^t aere»), qui miti- 
farilonclato, non convenir, fed getcordis calorem Se fpifituau 
prmcipiis anatomia* è diame - Qupniam vero pul mone* f tan- 
:co contraria tur , duna pundura quàm propugnaculum , valium, 
k finiftro latere fab brachioce- vel promontorium cordis, lxfi 
ài ad cor in thoracem furfum vel fauciati ncc dicuntur , lice 
ittfo* intra vi t, &in dextrohu- vifu aut oculari infpettione tx- 
mero vtdffina egrefla dici tur, fio ullaobfcmta, Scita ncc Colr- 
mx fe^feitóÉ^^ contra dis vulnerano pròbata, hinede 
vParsIL™^ D cju* Digitized by \JtOOQ1C a6 Panktt.Mrìka-Xègd^klK&ca.L v 

e}u£mo.dfi barbitònforibus ac co- quemvà morìwmléth&te clic **£<,. 

Timi judiciis iroprqbandis , tari-; qui tanfi* \ nilnnnus\ quant udù 

3'uàm ydc indignis Bernharduf ejt, &, utrum ex vulneri vulne* 

*ucvw% Prof, ad Lcftorcm ai ratus , andio*(jmptom*tefup*r~ 

fnffett.'vufnerum talem tulit e- veniente y ^tortuus fi / ne f tanti 

picrifìn : Prdceres bene conflitti- rdpò pctìtio iyica pcfquàm ofit* 

tarum Rerump. quibusfaiusfub- ciofa ad Excell, Vcflras direda» 

iitùrum à Dea concreati* atque velint prò ex , qui potlent in 

cqmwijfa èft, indstbìv quaHdocjkc. arduisCafibus rcfolvcndis^ dex- 

cafbus, ubi vulnerato & vulnerari- tentate jyid^carc:' An preptét dtr 

tìjmdecernendum^arduamhanc fe&ùm fe&ionu "', & ihjpè&hhà * 

infpicicndiércur ondi vulnera prò- ex fila extern* defcripthne , & 

vinci am, fila barbitònforibus é* nuda baine atorù religione rondi** 

balneatoribud rie qua/a commit- didè£e*t/quodCorla/um > ^ i &i/^ 

UntyCum quibus uìplurimum nerat^exìnflé y uti^àContuJh^ 

& cra Jf* fi 4 * infiitia & i*tpe- mbus vtrtici ìnfiìBà , necejfariì 

riti*> in Anatmc praferìifn y bài-, fuerit mortuus ì &c.Ccc. Dab.. 

p chirurgica ls>*#»%*s ita. compa- Dresda die 13. Novcmbr* Anno» 
tétum efl, ut vulnus h velaliftik' 1648. 

;' ...; ' , ' Caffer 7- 

T V RESPONSVM 

ÉACULT, MEDICA LIPSIENSIS , 

Scilket. . , * 

HANC 1NSPECTIONEM VULNERUM ESSE ILLEGALE** 
^ NEQUE SUFHCERE EXRLOR* STYLO 

EACTAJ4. . . 

ADquxftioncm: utrum prò- mus : quaiyìvis pori ifnmcritò> 
pter defettum ftff'wnis &c. conjiciatur , à tot ae diverfis flc 
fequéntibus, fa&à prius (uffici- nonlcvismomehtilaKfiónib 9 ,fa- 
cnti ddibeutione , xcfpondo cUèfartcmpriocipalc0klaacia? 

tua» 

Digitizedby VjOOQIC " t*h, «e per confc^ùcns ,:vùlims notati i&a^6i«pfofJi niarjjfeftJ 
Itthateptodu^auefifi^iflfe^ àì^ta- ib^eritów rimila minu5:fidfia^ 
itìch, qaohlwnàbtineàtwcin dnft cmptoraHoni ftylA^foét*^ 
piftés iffttìWiWViilnctatw non* fuhdamèiuurti^aitlemiiii jjfo 
inquifinirtì j c^pns tion apfciv dicii do IqthalitaitC; Vulnerisi ide~ 
turnice Vffcéràt^òii^ &itfc 

hwnt, cxplòrahitìrtv'féd falconi fpciHot>ci^tìs. ^Qgpdiiifp^r 
inftnuncnro vcl ftylo explorata eie primum è* feemdum vulnus 
pari vulnerata , &qùaiitas vai- in capite tye&at , fupina prò- 
neris fic perverse inveftigata^, „fc&ò?ftncgligcntia, quòdabeo 
hinckthalkasabfolutaper vaor iCramum in infpe&ione non 
dum con jeaure illata, Modlrac ' fuirapertum, atqueficnonper- 
pcririlfimusChirurgorum alide- certuni, utrumforfanhtc con- 
redimii immiflioni ftyli vffecra, tuffane multiplici lamina interior* 
tanquàm mollia ? facile cedunt, prout fkpì fieri cànjuevit , filvl 
faic tantum' prófariditaì ìriter- manente externa, fijfa fuerìt\ <v?l 
dumvulncris, noti atittm pa^tis tnfragmenta; ve/ tefix ex eadem 
\ulnctat»jqualitas, haberipot- penetrante^ Cere&rum &menin~ 
cft, HucetetlamignòrantlaBal- gespùhgahtf \ittXk\jutrumvafi 
nitori* exinde * quando ?tbi- arteriarum & venarum, nu&ibi* 
trarur yulneratum pp tius à Con- dem extant, vio/entia csntufionum 
ttifìòHihib fcf tipo hàìs : ", ( quas diftùptafuerixtt ì dimilfis ta'mci 
ètktii ràritdfti fupèrfìciàliter liisomnibi&cógnòfcinliusr^ir 
canùdetivii) qdam à vuìnerc èalneator ex nuda , exiétnaérffa* 
Cordi infli#ó ndortuuin fùifiè, perficiJi , adcbfypemtus inepta in- 
ceda c*prcfsè cotitra ràfcicfrìeni fte&ìonè ***y*tjudic#verit y qued 
k principia Chirùrgica , duri* etiafnfaBum in vulnére thoracìt. 
VuJficta Còrdis pehetrahtia ih- Detìdteramus itaque ubivi* fei 
évifabilitcìf riiórtéiri ^fferunè, ftioneitì&apertioncia. Deia^ 
capitò auftW vulnera non ferii- de Experienfià & Obfervatiòne 
jJèffufttleèhàfliì / ftdaiì ali^uod Mcdicorbrh clarum tft, faepè nu* 
tóàpì# pSt&fi* fcVv'acti'r , iriio niéró t aìiqaem 'per thorateai 

tòmntti'tàxtó: ; M $& t^fò^MV6e<tóe,6ciiiir^ 

' " « D z pria* Digitized by VjOOQLC tjenwmtatóenkaiidmori V fedi £*»/<« »«C/^* *to^ vu/*uk 
ombino-KlIittitimercUwnr. Re- hKyiMtdtùminusmCóràis'vttt- 
ims itaqtìc fic fchabeaùbus, ali-, *«/ -f qaod ipfiim cor an fucrit 
ter non pbfiumus , quin die* vtrinèratum* aah&c nefdtur) «4» 

mas: quòdéjusfitodifiper/ìeigJiy filtaè Utiu(ffftta>iU ? Ice.-. Bai*, 

, VuL Ammanto* MiuL Crit 9 

CAS. VIL 

INSPECTrONI SEPIUTI,& VUL- 
NERE SCLOPETARKX RE^visma 

EXccftcntias Vcffcas hifce ri pagi FalckcnEumenfis, (ìnqu& 
cettiorcstcddo,quararione opino tiiraulatus crat) DiuAn- 
Kobilis quidam hujus Ptovin- tonio N- m coaimiASs dedk, ur 
cix, BERNHARD FRI E cadaver demortui OpHionis de 
pRICH fconfcer 91, ié69.dic buò cflfoderctnr & à me , tan- 
ti. Jun. opiiioneta in campo di- qaam Medico Provinciali (q vi 
ircrfis graoulis plumbeis „ pce ad XV1IL annui» hìc Praxin. 
fclopetunrexpiofis,Fcriit^itàut Medicai» exerceo & non uni 
die infeqncmc obierit ftatimque cjusmodi infpc&iontt a&ui ex 
inhumatusfucrityquodfa<flum officio interna) infpicercnif» 
curnSuptrioriRcgiminiPrinci- quseinJpe&io quoque die 14, 
faii lanoKfccbat, ftuùaPneto- Juoii poftmodmn in prxfcntià 

Judjco» 

Digitized by VjOOQIC Jadxcum paganomm , à me & dorfi fraOa hic concumint , inT 
bints Bafaaeatcmbus admmiftra- fitbfidium vcritatis officiura 
tafuits ubifubipfafc£bo;icrc meum & confeientiam obfcr- 
peavipras, diverfos iftu* fckh vaflc & hoc meumj adi cium Ra- 
pctatìos granuli* plunabeisinfti- tionibus & Fundamemis Medi- 
àos hepar & diaphragma , cuna ci» confentaneum & conforme 
maxima contufioae> vulnerarti, effe, ira ut nunquam in animurn 
ObfcrvaVimtis fimul , quòd in mihi venerit , ullum forc, qui 
aitimi vertebra fpinar, propeos idempofthac impugnare aut in 
lacrimi y grando cjusmbdi pe- dabiumvocarepoflit* 
actraverie & exinde albicans Nunc tamen ab Amico quo- 
fiaceraq, mcdullaSpmaliaeffìu- dam intimo mihi concreditum 
xerit, GmulqueStochafmo Me* fiat, Rcum, dum ob exceffum 
dicoconclufhnus-, i&umqucn- huncusquedumexulavit&aliis 
damneceflario quoque Vcfkam excufationibus ad dcfcnfionem 
vinaria» latfiflTe * cùm in parte fui conquifitis , emergere ne* 
cotporis anteriore circa Kgio* quk,aut pot ius J>wfcnforem cjus 
nem veficae fimilis corpus per- omnem lapiderai movere, ut ju- 
foraverit, ipfcqqéxger', >uxta cheium meum fubvertaut , id- 
fetatttoris,quiejuscuramgef- queexfcqq*caufis,quodàfroft* 
fe/junum depòfitionem, uri- teRelationismca^fatear, cada- 
«mcroimrre non potuerit^quap ver in fpiciendum omninò ni- 
per Ibramma i&u fclopetarió gricaffeNobisque>prQprcrfum- 
formata deorfutn forte > ver fus mam foetorem imponìbile fuiC 
Spinaci efflaxit > & proptereà fc , ut omnium parùum interio- 
adjc&um hic Judicium fu per rum infpcftionem inftitucrc 
kthaJitate vulncrumfub A- ina* potuerimusi unde e£ hifee ex- 
perai, certòconfidens, me^dum torquere fuftinent y quòd nul- 
pturcs infigfies cfusmodi tacito- lum judicium firmum fuper le- 
se* contigemnt, tam nobiUa thafitatecfaripoffitj cumtamen 
membra interna hrfa, v. g. hi- ipfi negotio qooad adlum ifìfpe- 
par difruptum , diaphragma . àiorlis, me camino iatis£c»fle 
coatufiim, vefcadiia&i, fpina putem, quia hepar acqui ac Dia. 
' X> j fina; Digìtized by LjOOQLC fd Pdxcba. Multe* -&& Partii StZtyl 

phrtgftw, utpote membra prrn- o&uf* Lettnliterif ili &eta*o&é 
cipalia graviflimè hlc l*fa con- non meihtntfttn v tum ai» Se 
fideravi Se ex cclcbcrrimis Aa- quidem fa*tó fuffidcwpcs caufe 
> toribus & rationibus mihi con- iji promptumihi fucrmt , qua* 
fìat, quòdgravcs e jusmodicrro* rumunicafatpè fu#ccit,ut hwttfc 
rcs, licct alti non concorrane fttm ci tiffitfsèimettf cerei, Qgò 
farpè prò lethalibus habiti fot- vero mnoeefttiam awam cocio- 
ri nt. 2. Rationc tefionis vcfiea* riu* probare Se dcmonftrare vte 
fententia mea inde oppagnari team* WV.E*ccl1, Ettttlhfabfi^ 
dicitur, quòd tantum ex meri* dio me faticete vcftruaiqueja- 
conjcftaris > jvixta Relationem , dicium vadidiffltnuài h&c in cmi^ 
de vcficx larfìonejudiceto, quod ft requlfcre volui* òffidoftfikbè 
tamen' exprefsè contri verità- fogitaffivéHfttftuhi> ttectlgfi» 
tem militat , cùm fememiam to, hoc favori sargum«flra««*- 
hanc Se autopfia & vero coque hibete , Jtt#ciirm hoc menai 
rationali Stochafmó Medicò, una cum adrfudte fttàofitbus 
itemque autoritate Clanffimo- petpcndereattótUiid jextapU* 
rum Medicorum confirmàrim , eira Se fondamenta Medicarmi 
utexprefla illud verbadocent in formatum ì ac afc Àdvetiàrio* 
Judiciò. j. Pretendere dicun- rum allegate taff«n«»*irt porta- 
tur, vulnctatùm infigni hamto^^ dfcris fint , ut H*>c Judteiunl 
rhagia correptum fotflc adco- meum ( quod ftifltf Str^ffimi 
que inde effugium quafrere, impertìij anfìfeilare ^Ifebvep. 
quòd atgrotum non ex vulncte, terd valeaw > g tsà&è df <a«tet»$ 
fed ex fa per venientibus (Vnnpto Nulla* dubfran$,<ftìed, ctftffiid 
matibas dicm fòum obnflc di* decùs Se famam IUtófó$fcft« 
cant, cum tamen hemorrhagta Àrtis Medica? cQfìcttnat, fHttkò 
harc longè aliter conilderanda, huic, prò debita rcrmmcfwoi«; 
aliter criam conftitùta fit , quanl locum datura? fiat &d. Lwhz 
ea , qwrin lozione partiifrn et* yU in M*rehhw*M Lxfiari* ite 
tétnamm con ringit Qaamv» fWhrif>Jit 2.N<rvmét. r&fr. 
ejttsf tatiljiiain Catìfe aus Cori* r 

t & &tùtiu 33VRM. 

JUDI- 

* ■ Digitizedby LiOO ( . A. ' 

fVPICfVM ME&1CVM. 

QVhm prartcrhpfó imperate rimus, quodimpofllbiie & inurifc 
1 14. Junii cuirrentis modo fuit , cimi omnia flimmè putrida 
1669'aiini Tir. Dn. AmonittóLeo- fiierint. Interim tamen quamplu- 
pard <5rc. daris ad me infta nomi' rima foraminula idhi fcJopetarid 
aamm Iitcris referret,qiìà ratione eflfbfla(quprum,nonnullis craiSó- 
Superins Regimen MarcKfonàttìs rem calamupi fcriptorium vcfcti- 
LuSmx Infcr:oris ipfiferiò injtm- ànjdigiturn minorerà irjfèrere-po* 
xcrk,utdemortuiima: jaaidtim tuimtis) circa dorfum & maxi- 
fepolmm càdaver opilionis effo- mam^uidemadpartemindextrd 
detctur&obi&um fetopctarium laterc, circa regionem heparis^e- 
^Iinfliamninfpiceretur, fimul- nubi & veficse, rotunda pamm, 
epe juffiilaudatr modo Regimi- partim «fcangulofa fenfimus & in- 
àsSapcribrisPrindp. tenuitatem venimV cjf?eren te fimul Balneato- 
xncam requifiverit, ut illi a&ui reGolzenfi,Chri/foph.Richterò', 
Mtieflcnj 5 huic e6 fluiti die , qui demórtui curamgeflìt,quòd 
annMagiftroGottofi:edo,Samu- fùb prima diliganone cornili 25. 
de ^bùo,BaIneatoribus hujtis numcraverit, è quibus unum, ; 
^rari^Falckcnhaniiim me con- quod dextrò femori impattimi 
'tuli Sci meridie hofà 2. refòfluin- in parte antica verfus abdomen 
Opi£oneni,uTpKefèntiaPerfona- perrexerit; quemadmodum & 
itan Judicialiura infpexi, ubi 1. i&us fclopetarius in inguine , 
ipkfcmhorrenda & " abominabi- ubi veffcafìtum fuuriihaber,cor- 
fc in cadavere (puma, cum intcr- pus perforàrat 5 fruftulum plum- 
mixtó fànguine ,viridisnigriean- bi quoque ipinanr dorfi dcor- 
tisq;coloris obfervabattir,, tornar fum verfus, prope femur pc- 
doriìi & veftìtus fcpulchralisfan^ netrarat, quorunx nonnullla o- 
guinc coagulato defbedataerant^ bliquè fub cute &mufculis fe- 
tta, urobbinas hafee caufas o- rebanturj pluraverò& in fpecic 
mnium interiorum pattiùmin- illuda quoc^in fpina dorfi eratflc 
^^Qnemfufcipexenofìpotuc- div«& Digitized by LjOOQLC $3 PanieH. Medk*- Lega!, Pitrt. V.$e&. 1: ' 

diveda cfcorfum vcrgcntiain& dorfi , dum tangcbaturaut pre-> 
prope coftas fpurias abdomcn mcbatur, fi&iul ejus medullam 
ingredicbantur* ita, ut abfquc confertim erompere vidimus,5c 
ullà refluenti! inftrunientum ut jam ante di&um, ftylu expto; 
Chirurgicum , quod ftylura f. ratorium>abfqucinfigniconatii; 
exploratorium VQcant, tomai profonde ira mittcrc pò tcramus. 
immitterc potucnmus 5 unde Undc concludere licct, per 
conclufimus , hepar neceflariò idum hunc fclopctiexplofione 
infigniter lxfum fuifle, quod inflittimi veficam fimul Uefant 
poftmodum ipfa fimul infpc- fuifle, quod inde quoque elu- 
vio ocularìs fe&ioque cada- cefeit, quod* juxta Balnèatoris 
yeris confirmavit, fub qua in- GQlzenfisdepòfitionem,£geru- 
venimus, diverfas isfiones iiy rinam excludere non potucrit 
hcpate & foramen aiiquod fur- & fub dcligationc obfcryaverit, 
fumad diaphragma tendens y. $x hòc fpinac dotti foranaiuc in- 
circa ìllud frutta quidam fan- nuinam urinani efliuxiflcj qui 
guinis coagulati reperiebantur cffluxus clariffimum teftimoni- 
aliaque materia abominanda- um vcfifcae vulnerare perhibet , 
Iuteftina nigricantia & corrupta, ut juxta quotidiariam Experi cn- 
ipfumque Diaphragma per to- tiam Cclcberrimus&immorra- 
tumfui tra&umfanguinetalire- lis Sennertus fii.'j. Pr.p.*ss[ 
plctumcraot, ita ut divertì i&us edocet: Qux vede* urinaria: 
fclopctarii iliud fimuf vulnera- l*fio, ut & fpinae dorfi conxufìo, 
rint, arteriamque magnam & ve- ejusque medullac cffluxus : Sum - 
nam cavam laeferint \ unde re- mairenv hcpatis vulnerario & 
ferente Balneatore Golzenfi , Diaphragmatis fufFufio , prò 
vulnera in Dcfun&o multimi fUmmè funeftis & lethahbus 
fanguinis ftiilàrunt, ut eundem lxfionibus habendaefunt, quod 
fub deligationc variis ftipticis ómnes Eruditi & Confcientiofii 
mioportucrit : Cfcuin &poft Medici unanimi ter affirmant : 
mortem plurimum adhuc fan- v.g. Sennertus I. e. de Vul*. vty 
guinis coagulati e vulneribus ficét : fi veficx corpus & pan , 
«aiurit. £ foramiac Spina: qa* nervofaeft, vulnerami in- 

fanab^ 


De \nfpeBhne Vulntrum. sì 

fattìbile fere malum cft. De inCafu adhuc partium diverrà* 

vulneribm Dia phragmatis idem rum contufionutn , quxhtcac* 

affirmar Excdl. Bart&etinusm ceflctunt, mentio fi, ri debebat» 

\nftit.A*2*tJìé> t 2.pagjS2. Idem utpotequar, tefte ante laudato 

quoque de vulncribus hepatis Stnntrtè Ub* f. p<$g. 4$t. noa 

fcftarur Nobihff Dn. D. Wd- tantum vutnus pertculofutn 

fchitiJ in RauVuUi. J&d. Lit.D. reddunt, Ccd& ad eju* lethali* 

f. uls. De vuìneribus fpinx tarem plurimuai conttibuunt; 

dorfi nervoflè judicat Amanita unde vulnera illa cum contufi- 

Cmftantinus in Medie. Progmft. onc Nobiliif. Medicus Par/fu* 

tiù.4. cap. 340. quia fpinalis me- Zacchias inGgu&Jl. fuis Mcdìce* 

dulia cum ccrebró omnia fere Legalika 2lh/. f.p.37S+ in ea- 

habet communia , fubitantiam talogum vulncrum icthalium 

nerape* nervorum principimi!, referr ; Hinc Vulnetatuscx tot 

lcntiendi vini propè parem , concorrenti bus laefionibus ne- 

mexiinges duas , e duabtis cere- ceffariò tam citò emori debuir» 

bnmcmbranisprodudasjobid quod olficii aeque ac confeien- 

vulnera in cà, non fecusac cere- ùx ergo hifcc atteftarì volui. 

bri &int IcthaJia. Juxta qux hoc LuckavU dk ti. fan. A. *<&?. 

L:c* Samuel Sturm. RESPONSVM' 

FACULTATIS MEDICA LIPSIENSIS, 

DE 

LETHALITATE VULNERIS SCLOPETARH ET 
1NSPEGTI0NE CADAV. SEPULTX. 
I P. P. 

QUandoquicl'-m literis , die dò anni ad Nos datis.cjiiarfiveris: 
2. Nov.SN. currcntismo- A» Rtiati» sdje&s JÙ datò die 
Pars. IL E '*.>* 

DigitizedbyVjOOQlC 34 PsndelfMciUc^ZtgrPartAlSiSf.l 

ti .^tntffy. conccrnens Opilionìs plùra circa lethalitàtcm allagati 

fìrvum Inter ewrtum , ut érjudici* potuifle nulli dubitamus * atta- 

$an jfìiper /etóa/ititatc >juxta piaci* meri ex laefionibus, fimul fum- 

t* érfunjltment* Mcdicorumcon* tis & qvammaximc ex obfcrva- 

tept* Jtt y mentì hinc praevià ò- tis & in Rclatiònc cnùmcjratjs 

mnium & fingularum circutn- vulnerib'H^atiSjDiaphragtnar 

fìantiarum ponderinone re- tis, tu & Arteria Magna&Venxqj 

fpondemus / quòd pptandum Cavie indeqvc fuborta ingenti 

quidem fuiflct , ut infpe&io h«c ianguiùis profufionc ( qus nuir 

debito tempore & ìieurì quatti f&mpdó nnpeUiri powit^inVe* 

ili Cadavere/ per o&iduiìm ^ nimus quÒdìite meritò proab- 

cumprimis «ftivò tempore,tcr- folate & fufiplicitcr lethaiib^s 

té mandato inftiruta fuiflct, habcndae,& rebus ficftantibus, 

(prout in fimilibus quidem Ca- rclatja f*piùs laudata, jijxtjr pia- 

fibus nullutti - Medicum teneri tck&St fundamentar McWboornm 

denfemu^ , ut Jfkmam «què<at conceprafint; , Qupdé&Jfyft 

Ianitatcmfuampcriclitctur)ubi die*.Dec.$<V.ìKi?i. 

:.,..■■ ■;> -.,G a s. vni... .'-.'; 

< - 2>£. ... ■ .... - 

SECTIONE NOVÀCtlìÀ VBRACTA ET 

Sic. lìmLUTtemSP.iAQCW&T&Dh ! 

' ' v -\ì: .EXTRACl^':.:-- : ' '. 

ELitertrDN; N.~ N. CmfdìmriUufofj. ZW. 

• . . Gomtò MMadp. MxL àtrnLVafaftimi dictJAv < 

Anno ito, dati/. 

/ * " ..- " ; 'QfiOd 

Digitized by VjOOQ IC - — '* "T 

Be x lnfprflhne Vulnerimi. 35 

QUod decaedro .RESPGN- tate Medica Altorifinà , alrcrum 

SA MEDICA inCausà N. à Facilitate Medica Marburgenfi 

N.homicidium concernente at- experita fuerimts quìbus paulò 

tinetjcutn ilhs res ita fefe ha- poft ab alia quàdam Facilitate 

bet : Medicus fc hu/us loci D. Medica Celeberrima tertium, 

N.N- ft&iònem propriis admi- tìiihi apprimè compiaceli s,Rc- 

niftravit mahibus ; adhibità qui- (ponfimi ; ad RequifiuonemFa- 

dera novactì!à;qua arteria m fub- ciiltatis Ju ridiede , /ententiam ex 

claviam probabilìter diffecafle A&isconcipientis, acceffit. Ipfa 

patatur ; & cùm Relationem fu- veròRe/ponfa concifa admodum 

am non ftatim cxhibuerit , nCq; flint, è quibus ab«que reliquia Re- 

cum Dn. D. N. N- fc&ioniììmul fponfis Juridicis Aftisquc Grimi - 

cohabitantepri'communicavc- nalibus panini hauriri poteri.t. 

rit \ fed effiuxis demum aliqvot Sententia quoque contra Reum 

diebus caiidcm jiidicialìter prò- N. N- nondum publicata cft. 

duxerit, fa&ixm cft, ut Medici illi Communi cari onem illorum , 

àfcinvicemdi(crcpaverint&con- quam pctiiffi ; inCollegió quidem 

fcquenter rnlpc&io Iiaec nulli taris propofiii > aft diificilcs fé prx'bent 

6c vitiofitaris incufata fuerit : ita haud pauci , ne Meckcos hic in- 

qiidon, ut àReobina Refponfa cufatos publicationc illorum vi- 

Nk&u,<dtcrum quidem a Facul- deantux irritare &c. &c. Vale 


D. e Mifi N. N. di? 1. Nov. i^ 

Tum ex animo Titta 

N. N. Confdiarms N. 

$$$##$«$88 .i5}©g^M§«}« •'#«&$&$## 

CAS. IX. 

DE 

VETULA EX SCUTICjE MINORIS ICTII 

ÀPOPLECTICÀ» 

E i SPECIES 


Digitized by VjOOQjC 36 P*ndt&. Medito bg.Pdrt.n.$e$.L \ . 

ANno 1696» die 20 Jun.MA? remque capitis accolli in teflimo- 

RIAÌR.àduobus Appari- niumadducebat,. atteroquepefi 

tpribus in platea furt imperita , fecfcum diq (pumam ex ore* P*o* 

quorum unus parvA (cotica > ex fluam àiìtìe puridcmam . fcf^ 

genitali taurino parata, cùmejus- guinolemam^ foror eferoortui a^ 

dero manuiu unico i&u periiflct , tettata, Viros iI|os & ipft cp&s 

quo ahcnum,qi$od ccrcvifiapro reos accufèbat* A& vero prx- 

Jiibità impletum mano portabat, tpr i&um ifhun manui infli&uni 

dimitteret* paolo pofl titubare nuj^aru ^^aliam plaga: iflatiotKimic 

eadem inftar tf mulentae coepir , obfervaflc , ppft kp&mia terram 

ceciditq>,quin & die ^3. Jan* mpr- npn re&à ampJius loqui pomice 

tua cft. Filini ameni Defùndte Mariani R. janiquc alira edam a- 

verberihus enccarammatremab ppplexiafuiflGe ta&ara con&m** 

Apparitoribusfuiire^conquelhis^ bank ( , 

fuggiliatiouem ip. axiila, turno- 

JuflTu Ampliffimi Magiftratik exammaarm^njj^dwn. <£oam- 
Collegio Medico Cafus hic corv^ visautem necelferia cadaveris fe- 
fultandus fuitprbpofttus, utqctó ftiófuei^òmiffe,eiTòxqucilfedc- 
Chirurgosjuratos, quiDefhndte bitèi*pt£benfqs,CbJ^^ 
Jni^dianiadfiieraiit^eaproptct nienhimefentenriam tdjit; 

— *- ■ r- : ! <*- . 

RFSPONSVM. 
COLLEGI! MEDICI AUGlìSTANJr 

Dcfmper <- n 

^ ILLETHALITATE ICTUS 

SCUTICjE. 

DEercroNob^exhibkoinfi- ti^:3>1$Mtiptè DàWttftMe 
^tesOiinirgosjuratosr^ Afar.R. lì itffcienter cwmihavi- 

mas 

Digitizèd by CjOOQIC 


De Inflettienc Vulnerimi. jy 

mus , qui in manti tantum macu- demortuam eflc judicamas ; mr 
lamlividamà plaga inflitta fede- gnum tnomcntuni concitata inr 
jwthcndiflè , nuilum vero turno- tali adlu indignationc ac terrore, 
rem in capite alibivc , incollò au- prEcipuèinvetulà.&olimjam a- 
tcni & dorfò fpadicci coloris mia- poplexiam pafla addenubus ; id 
cuhs, orrsque aliqualcm curvutu- quod eò magis credibile, cùm ti- 
tani obfcrvaflè rctulerunt. Un- tubatio Jingua.% oiisque poft mor- 
dcipfam non à vcrberibus,fcd ad- tem ctiam fuperftcs contorfioob- 
fcclu apoplettico fupcrvenicnte favata fucrint. 

DecanuS) Vicariti* ©* CoUegium 
Medicum Atigupanum. 

CAS. X. 

DE 

^SUFFICIENTE ET ILLEGALI INSPECTI- 
ONE VULNERIS PECTORIS 
SCLOPETARU. WSPECftO CADAVERI^. ■ NOs mfrarjominati,juiTiiMa- penetrando &quodammodò dc- 

girtrarus , ad in/pettionem orfù vergendo in mediò fere Ica* 

adaveris, explonbnc bombarda? pufedextneexittì qva*nVeritglan- 

mms ftriatee cxanimati , deputati detormcnt and vero ad (àtis nota- 

repcnimus, quòd vulnus in ftcrni bilepronmcfirateparieti impulci 

panxm f ipenorcm ad altquot é- fufpicantes , ittu hoc fclopetariò' 

#cos tranfvcrfos infra ciaviculas non tantum puimoncs,fcd aorta 

E 5 feu 


Digitized by GoogI( Panica. jMedict- Ltg4< Ptrt.ìL Sett. I 

fixfcó^^ì^^ lafa fi^Te 5 iij gejit $fbj) inye$one,f^&yiC^ 
j^umq^^qùod .exanunatus non io quantum coaguktipnis afiqu.*- 
taiituta extemplò vita cum mor- lis crgòfica.ppiniì:,confcj;rim et 

^tfrijJbergav 

cxtcrnam vulneris in fìemp atti- j 1( ; i ~ .,'rilk 
Cerhard. RunckeL f. f. Job. R'N.'M^L/i 1 . 

Confuljunior. & PfyfrFrìtt^' 

\ ;.*., . Jebotm Hartman Fauerbach» 

V . * Baréitonfòr & Chirmrgm. • - : ■ * RESPONSI) M L 
FACULTATIS MÈDICA GISSEN^, 

Defùper 
. .:.. IILEGAU INSPECTIONEVtil^ÉlUsU- .'> 

; pectoraijs.:^ , i ì :> 

ADquajfJioncm propofitam: éamfténriarum, Artis Principiis 
Anfcjupcta adjeSiam Rela- confentanenm eflc:~ — - 
*/**«» Www «#V Àefcriptum.^ placet in p^edicla Relarione 
furienti certitudint prò alfolutè conjiciatur,*quòd, cùm occìOjs 
&.fmplicittrUth*li inf*UU>Mtcr ftàtìni. cxaw#tì*tf§ tcÀtcie^t 
fyaijque ulti dulie hiéerifoffttS ipfaqilfc «avka& I?éÉfói& ftrè to- 
Nosdccaniis&Profcflbrcs Of- tafariguinc rtpleta *uent; nòA 
chiarii Facultatis Medicar hujiis tantùnipoJi»»ies,Terftm : èi5afik 
loci prontejnur,pracvià*fpHicità" aorta fcu.arì«tti«iigriàl*fafUéì 
ypndcrarionc omnium & fìnga* rihtviicgirì q«^: tffennoffi^ 
. Jaruin iiiic coocuqqpdtim .ci*. vutawaA^itiltè^^Éthàffa 
» • ! J ette Digitized by Google De Infjtefìime Vulncrum. 39 

e (le > Ì!i^o 8c vulnera pul monum, * nò tran* fonimi, non 'femperobi- 
maxime > fi vas aJiquod grandius ifle,fcrd quandoqnc feiiciifimère- 
Ltfiira j ftituros f liiffc , pront cxempla ta- 
- Attamen Se quia cxfupcriori Jiaapud GuiL Fdrit. Hddanum 
Rclarione ne extcnius quidem* Cent. 2. Qòf, -ii. Cent. S.Oof 3 6. 
vulaeris iltus, multò minus <:à- P.ett\ ForeflMb, fi. OùferuCbir. 
am pars interna kthaliter valine- '7. jc6. Scuh. Armamenti Céir. 
rara dignofci poteft , cùm fub in- Oèfi 41.50. 2hom. Bàrtòolin.Cent. 
fpedionc hic nulla corporis ^pcr- f Oèf Si. joó. RhoL Centj- O&f 
uoffiUituca fìicrit,vuli)^ris ma- lS * occurrimt : Similitcr quoque 
gniiudo- non dclcripta ncque la- fanguis magna in copia iì{ìc col- 
ras, quod ictus bombardarius per- leftus absque j acluca vita: evacu- 
fodicavcrar, nominarne, indigi- atus fuerit, ut idem apud/twèrofi 
rari aliqiiot digiti rranfverfaics x- P#r&um Op. ChìrJiè*$\ cap. ih 
què pariun certi fiippeditant , ac Quìi, B^n. Uè- 2. Confa 2À Ro- 
aJkgata iberni rcgio mh chvjcu* derkum à Fcnfìca Tom. 2. Ccnfìl 
li$, ciim ex Anatomids confici f.Jo/j. Se ulta. Armammo Coìr. 
tìbjdavieulis non tam iicrnunv, Oèf 42. 43.49 Jo^ \ ìdcreeft : Vul; 
quàm coilas cunv cartilaginibus nerati quoque pulniones non 
fufr&tii&fojjasiitf^ fempqr, (ed tantum yafis cq 7 
pam, quromnia tamenmait^ Wtti grandioribus Jarfi$ ( necclla^ 
coa/iiTandebuiiìcn^ócqtiideai nani lethalitatcm inferant, ut 
in eauia ram ardua & fanguinem idem ex omnibus Giirurgis cony 
humanum concernentc,inqua,/ì #4t> ^ 
mcns conjc&uris inni tcnt<;s.cei"à -< * : Hinc nullo modo furènti 
quid dercrnùnate vcimius? gra^ «rr inuline -aflcrefe autodefinire 
lima tandem ratio rcdckiidaei- poflumus vuln 9 hoc prò abioJiuè 
fcc^mpnmi^cùmparrcmkfain,. &firapiidterterhaii . infaUibilitec- 
fi aut aorta aut puJntone^eìndem &c abfq* ullo dubió ijaberi pofle, 
conftitiiiirent, quali àgi tkoften- , Atteftationis .^rgó Vigilio 
dcre potLUlicius lniupcr uon min 9 Faculr atis prò confirmatiòne an- 
conflctjiilos^uibuspedusomru- ne*o. Gìjféd.j.Nov. \^o 9 

Dictnw&Profìfi OrlFwuh* Med Gì (few 

Digitized by VjOOQLC 4<V Pandf8.Mt&9-Zegd,P«?Ln.$e8.r. --.-JBPPÉM CASli 

CVminUberaGvttatelmpó- perìccutusfitó. dubioproculnot 
riaIiFridbctgcnfid.i8.Augp coguó tenore pcrcu/n» fùcrit, . 
^rarfcntis 1680. anni Lctlialisqui- cum inopinatus N &: acutiflumte 
damCanisconrigìflcr&nonnuIIÌ i cxpfoGc bombarda: fonkus, & 
DNN.Deputariextcrnata corpo- , qtìidem in sedibus hypocauàam 
tìs infpc<fbonc fufcepil£nt, acRc itiuenseundem feaiflèt, 7. adhaec 
lationem aliquara rationibus an- ip/cconàdiflèfcinfiiperqueFiZca- 
nexis fbrmaflènt, AmpliflknaFa- liscircuraftanriisua & habena- 
cultasMedica Giflfcnfisdic3.No- tibus^fullQ ampliuslùbiidjo«ita- 
vcmbriscjusdem anniRc^ponfum tur , nifi quod pcrhibcat, De&at 
e)usnK)diraipcrrivit,q«odfc.non éhim in continenti pcriìflè adc^ 
©bftante fiipradida Rclarione, oque fe&ioacra Viiìnerisaunus 
vulnus ilhid ptofcthali neutft neceflariam fuifiè. 
quamhaberipoffit,utfte4pon&m ' Hinc Àmpliffima Faouita$> 
memoratimi tuiìusdocct.Quan- MedicardexHiòcà,qiw^ocer^ob- 
doquidem igitur per dépoikio- fefadanriì mqnirirur , m for^mn 
ferri Tcffium hoc adhuc innote- fuum fubadrnm & fuhdaormiàpe- 
iat,quodl>furi6tuscodco%quo rirc & nobiftam cotamunieare 
dkro&um obiit, tempore 1. haud„ dignerur ,~**no»_$d6ucimon por 
eóroerrihendum vininauftarnin- fiondi q*òd dcfinBu*. i* ; centi- 
gurgitàverit. i.faltaVtttMi > 3.ita «f% exfpirsvcrit t rAt'wtttfimf li- 
bi *mulatk>nc pJcnusfuerir.4. chtt&d[di*clah0lkiais<o*btc- 
^ìurimó conatu & labore duna* rm % tes. y 06 Jcfiioms inttrtyfltè- 
•ctómèva|?na^xtraxcBt. \ j.vc. nem y /imfterfat^duifUJ^jé-/fr^ 
facmenn AlraRcnm.gladioTuo muntati . 1... .""** Digitized by VjOOQLC - De InJptBìent Fulntrtìw. 4| 

» 

RESPONòtjai ij m 
EACULT, MEDICA GISSERO , 

DE 

NECESSARIA CADAVERIS SECTIONE VULNERISI 
QUE INSPECTIONE 

r^Raccedcnti quarftioni ut fa- dà alapaaliqucmApoplexia ìu 

1 tisfiat , Nos Dccanus & Pro- fubkò correprum fuifle, ut cxa- 

fcflbres Ordinarli Facultaus Ale- nimìs conciderit$ ,cui fcre.fi mi- 

dic* hujus loci » folliate prius le quid in GwL Faèrìc, Hildani 

trarinatis omnibus & fingulisin Cent /. ObfJs. occurrit. Porrò 

hoc cafu obviis circumftantiis, Anton. Benivenius Florcntìnm Ì ¥ 

Principiis Artis conveniente* de a&dità rerum cauf. e* />. exera- 

tdtrimus: t plum Tindtoris cnarrat , qui ab 

Utut exiftimarivelit, Se&io- accepro circa ftomachi regio- 

nem Cadatferis vulncrisque in- nem pugni ì&uftatim cxanimis 

fpe&oaem eam ob caufaiti ni- interrarci precipitane etti unde 

mus nettfTariani fuiflc , quòd Gettofr. Welfchìus in Ratìonali 

Dcfanàus in continenti obi- Vulnerum Lethaltum Sudicio e ;//. 

erirj inter neceflaria, quae in Legali 

Attamen & quia Medicis ae- occiforuminfpc&ioneobfcrva- 

queac Eruditis Chirurgis con* ridebent, reqmfita, prsecipuum 

fiat jaepiffimè accidifle , ut leVif- effe dicit : 

fimis eriam plagis & i&ibus fu- 

bitòquandoqucmors fuccdlc- » Lcgitimam cadaveris infpe- 

rit , prout apud Horatium Auge- „ dionem, utpote qua? partis las- 

mum Lii. 9. Epift* & Confi. Med. „ fc monftra t fitum &c Vulne- 

Epift. 2. di verfa ejusmodi exem- „ ns kepi magnitudincm , prtl- 

pia exaliis Autoribus adducun- „ fundiratem aliasque qualirà- 

tur, Ipfeque attefiatur , ab infli - „ tes cxhibet & accidenria, mot- 
Pars II. F „tÌSqilC - 


Digitized by Google 4i P*nde&Mi£c*-Ij%*[.P*ttW,Se8J. 

>,.explicat, ' %; ^ r w^.a*«iuitincn poffir, v^l- 

ut verbaeiùs I^ A ~* «^abcnt. » nus hoc nfccèflario & (implica 

^aptoptcr^ti^mE^kasMc- „ te? lcthakfy^,,cùm, utEa- 

dica I/pfiénfèJ o& ddfcifcumre- ^V^tàsMtdica quoque optimc 
quifitae Sc&ionis, in parili fcrÉK:, monuir, cada ver debiró ino- 

cafu Viitoi? ; ^wÓ? f^ftipcr ^ p do apemim no^fuera^necjue 

lethalitate viilneris quitquai» ,ydudusÀ^ahtitusyaIttéxisln^ 

dcccrncre recuQvit, licet vulnè- n dagati flTquaefiti, multò miims 

ratus] niox ab r accento viilnere » r ail l nobife qooddam viftas^ 

cx'fpi'&tferté Verbfc^fq. ' ♦ r # (quòrum Wfcert jpr«frttelfc 

n Attaittièà ;è rctftfoné Dhnt * Ari»)tew8 brfw&ifatifec%fr 

^ìnfpeàoruril/qtiàtftóìUaime^ ^tìtfcèaddii^uhrfuciitò &!*- 

^ xa , nulla Icéhalira« cohdtrdi '„ cto'morsfubkanca haud cxè* 

^pòteft r rarfi fub Inf^cfibotte >/gtiam fufpkkincaiciacwil^r 

^pròc^fini 1 ; 'èatklvér } ut rè- „' tamcit infallibiliter «Sciame^ 

> quircliatcft : '? r tioit apertum j ,;memaliDcrctrah$mifl& ésàah 

p bui f$ vii intis Pars Nobili* le- * ftiotiejudieiaKjqu* meri* con- 

v tHàlì^JVufncrata ociHis fub- ^jcdalis niri tur, nulki rat fa o ff 

i jc#a ' & fiutai omnibus feim „ concJodi poteft, qaodBukitt* 

^lie^iftriis circumftàhrftt dc^ 9 ì hoefimptóciterriethafc ,ftw?it^ 

J ^teèpi2nafa fticritj quaptopte* Ut bina hxc prsjudfcia Bdif. 

i (upbr lethalitate vulneri* )am Tm*m AGìUdenkke in R*fj>ùnfis 

* hoc in paflu judicare resomi»» Medici* Refpjz.&: aliegiwifc tp 

* nò anceps& incerta eft 5 H«cq$ ftófta&apcrt loafvpta^ 

Q^od I^efponfum Eacultas lenti cafueònw^nweflirHft^ 

ÌHe f dka Reg^dmontana Pàiffcv iflct r quiaoccifos^atrefexrur^ 

rum ap£>robù vit, vttbis ibidem r temjroe, quo obii$ partyt* vi«t 

„ Ptevii matura &cohfcica- pora>pat^jehctìrao^^^ 

^ tiosSdeHbtràtione Membra pora stquè acaaimt comnaoe 

^ Facilitati* MedicirUnaiiimiter tiowbtw knguinem ie^inflaav- 

^ìtoncli^unf^udà^aaa^ iwrà, atvulacn&f ctiami**» j 

■ '"■ •' • - ■- V . i 

' Digitizedby VjOOQLC I coribus vafibn» haemoiTfiagia falro tranci prior:decHtd,qtio4 
Camme; pcriculofa, tmòprorfiis nonobftanté «óC^uod Dcfiin- 
lctfaalis extcmplo ociri potuif- dusi» continenti obicrit,ob in- 
fo; adh*c quoque ex Hiftori» 'termifiam tamen corporis de- 
Medicis cónftat , quodexira- fìuj&i apcrópuem , fuperquali- 
ctmdtò & ferire nimtó iubita, tate vulneris , catione fimpiici* 
nea atqué praTemanea Mors &abfóliiiaeLcthaHtaris,nilceró 
produftafuerit , ut pluribusii- decidi determinali poflit.Ac- 
lnd deducit & cxemplìs qpibus- teftationis ergo Sigillo Fapuka- 
dara ropfa laudate» Ftbriùu* ti$omniaconfirmaìado^*-G^ 
Cent. *. Efifi.r. confina*.-; . /td.&D&ififi. 
<?uas quidemob caufasia 

., Dtéànpi. & Vrófijjòres Oyd. Facult. APOLOGIA FR1DBERGENSIS. 

Q VJonia ab Hs, qui juflu Ma- l fnb^nfpcftione min^s legali* 
[ pfttatus ad extetham De-r ter proecuerint , ncque cadarer 
rwd/,jamduto fattsjieti, inipe- fr&ionj commiferint &c 2. fi- 
étioneai deputati ecant, Atc«uv raulincuriada iwxcufabilem in 
Aaetqae fcriptis conoprchertfa eadetnlpfpe&ione «ScRclationc 
tetano defiderata sequèle im- deikatu^lfjcrispraefc tulerinc, 
pumi' fiiit : De&nto? aurem cura aliis ibidem, annexii h 
Rei candem AmpUC Eacuitati quod itidem in tam ardua gravi- 
Medicx Giffcn* obtuìit, ut exin- que causa tncris con jc&aris du- 
ét cognofeeret : , *» pw/**# i»Jft- biisque fufpicionibuiinaixi fuc- 
Sum prò Jimplicitcr & aùfilutè- rijit > Hinc iisdem ,' prfefertimj 
lobati h*i>c*dum fi ? rfcscquc Pbyiico , juflu>iagiftratus dc- 
inbmùdiftinaia RcfponfjiDe- mapdatumfuit, uteó, quo de-* 
pmatifrimputtsc foegi?, ;.qu9d cct , modo ad omnia hxc re- 

. F z fponde Digitized by VjOOQlC fpondctent: Id quod rf> IlGs dnradhacintfrvivtfepcrmanfc- 
quoadónura % hcie quidem ne* rir. 2/ Mo«$ Defungi , oh alia 
céfiaria> putida modo obfcrva- graviora fymptomaca, aut j. In- 
tur; cummactopcriti^'Chiniìg»- 

1. Ergo incutpationem.qood rem in fltibpup vocatur 4. ho- 
fcil Infpc aiòminus legafiter h» micidiuria remote a tbitris eoa- 
ftituta Se&ioque cadaveri* ne- tigit ncque per akascutumifoi- 
^le&Lfucrit, quod concerniti tiasnotoriameft$ce* Etquan* 
negar! quidem non poteft hoc vis ctiam neceffitas aperture olr 
ali(X|mi>5c in ofibiii infide- tttìùacsiDdkÈAiKmXefim/^ 
feribendis magnami reqaifotfm ^^v^.^pcditatas&àKicul. 
effe : Quod aurem eadem htc ttte Ui£ pag. *& approbatas 
inftitutanonfuerir (licer Phyft- enoBatrnr> feiendun* tamea 
cus, in praéfirnrià Bnn* Deputa- !• Gatì&s ha& roortìs repentina? 
forum,, apertura cada véna tóec^ rariflimas efle 2. èftmThbusnwGP- 
tionem fecerif ) oh prxgrcmtcs temi non fine previa corperis 
fine ^ubtó rariones i Magiftiratii moAosi^ dif|>Offtioncr urpkuÉ» 
fa&um erir. Bum veto Hlo& mmrt eomingerfr j. Ucetetiàni* 
nobi (cumneceflà tiacomninò ca- teftantibus Hiftoriis Medica ad- 
da verij Àperéur^in Refp. 2; Ut* »quc> morsqttandoque ex «£* 
B. p2g> 4-; èWe/fèM& (qui loc& *&& Rtfjwifi afiù?ve\: le t to re 
ih ; citato neceflàr i* infpc&'òms iM t 'XJvhmt-JXfi.JX»m^^^im 
legali* Requifita et iritec i*kt p^ìfiSc&làdanumCon 
praécipuè lcg!timam - & interio- jfavUbJ^f&t. *.thtfl z*. di*r- 
xem pcrtùkrumr Anatdmicum f*r;fe%ttf pdflk» indetamen ait 
pertecùdotìctóenai^^cèni^^ riòftroHrf cifarrt concludi non 
w cete Aragunt, ìacafSum agunr. póflft» nifi prò jfunortcnchnlaini 
Rie cairn tpend^m^ rctiuìfitum prò cerasét pragnàatibasi 1»- 
jtoodòy alk^gatiint tane valere tionibus^ dubas & raròcontm^ 
(ift^gei*eratófc^ fenica ampIe&L hisque focati* 

» toris fè tefetnt, nec adhttoc no- excufaeiorobafr omnibus Docfr* 
ftrum crfum applicati poÉxnt} tantibus (quorum ifigtadìatkK 
£tciliicti.VUJAcutuialiquam- iiavàfiacehfiecucatttiròcott^ 

èugtittt Digitized by Google De InJpeBìone Vulmrum* 4$ 

ringunt} forcs aperirc velimus. ra indimi potuiffen^cumprirnis 
Àdharc quilibet è quarta atque medio acftatis fervore f an prò* 
5. ratioac , quam allegavimus, ptereà, circumfiantiis adeò cla- 
udicare poteri t, onines hicad- ris exiftentibus , vulnus minus 
duftas , in dubhitn vocari non letfrale dìcendum eflet > 2. Ut 
polle. Nonne fciHcet, Defcn- è Relatione hoc tantum allege- 
foreiitente, D^fundus (alta ve- mus,annon infignis ilfaharaior- 
gecoRcomeftaggreflus? Non- rhagia :& replctio cavitati* pe- 
ne magna cum potentia eluna- ftoris lethalis eft? Curcrgò ab 
cium evagina vi tì ip(a XzcultztelRefpMf?^. pag. 
Seeundummcmbrum, fc.in- ##• Sermert. Mei. Praft. Iti. V. 
cxcufabilem & imputatam in- Part-lV* Cap.llLpag.tff. prò 
curiam, fi diis placet, fubinfpe- iethali habetur ? 
ftionc & relatione commifiam II. Extcrnam vulncris regia* 
qaodattinet: Cùmcjus&bino- ncmlatusque, abiftufclopeta- 
nim Refponforum fundamen- riovioIara y minns nominata fu- 
uèloco/^^tóRefp. a.pag.4, ifle perhibent* Ubi fciendum, 
ailcgatoinvcnerimus Scconfpe- relationcm Anatomici^ (adquos 
ictimus, hinceademiigillatim non- impunèablegatnur) fuifle 
repciemus & ad omnia Tuffici- fcriptam f urpotc qu^bus haud 
cnicricCpondebimu^ difficile erit (fi cadem re&èin- 
1 Picitur è Relatione un- fpiciatur) etum fine denomina- 
pernia demonftrari non polle tionc locum vulneratimi digitis 
Vulnus effe tethale, cùm Sc&io quafì deaionftrarc Ex A nato- 
cadaveri* inftitura non fuerir. micis enim conffat ( vidcarur 
Qaìs autem primo mtuttumoit faltem t fi opus , Joé. Rio/*xus 
ndet confequenttam ha ne niri- Anat. cap: $6\dtftemép.m\ 4$*?} 
bm effe & idem fine ratioue de - quod fternum ni parte fuperio- 
rclauoneillapeihibcri? Quoad riabanguffo principio, fentim in 
L cnim > fi ( fepofirà quodam amplitudine larcfcat&g. Si ergo 
modo relatione ) homicidmn> ftcrni principiu anguftum & ad 3, 
co in loca ic trufiffet, ub- ncque digitorum d:ftantia fub clavicu- 
Medici ncque Chirurgi haberi^ lisvulneratum^uUocus>abi<3a 
«tooqpe oulUttdavciis ape«»* F i porto* v 

Digitized by Google 46 Pande&.Mdic&-Legal.Part.H.St8.\. 

perforarne , minus nominati^ cam rvfi<ti*w fpeciem , qu« 

dicipotcrit* *»*z**l$*m dicitur, compona- 

IH. Vulncris quoque magni- tur adeoque %. per con(equen$ 

tudmemnon detcrminata fuiffe mufeulis quoque intercoftali- 

ajiint. Vcrum ncque hoc ab fo- bus deftituattir. 

Iute neceffariuon eft, cìriri eadem VI. Allegata huc Excmpla / 

abunoquovis facile concludi & quodfe. nonnulli, quibuspe&us 

definiripoffit, fi confidcretur l transfoffutìi h inde, non ftatitìi 

ìnftnvncntum lxdens ingentem obierint, & ,2. fangùis in ejusxa- 

bòmbardam ftriatam FuiflCe. z. vitate collc&us, fine Vitxjafturt 

Defun&um Reo proxupap adfti : evacuàms fucrlt, illfc ,4ibi mor- 

tiffe&c. -; tis paritas quxdànp intercediti 

IV. Allegatos digitos trans- rejiciendaquidemnonfunt^feìd 

vcrfalcs arquè incertum indici- autem in pari ftatu non verfan- 

um effe putant,ac determina taòt tur ; utrobique fc quia D^fun- 

derni regionem. Vcrum huic &urextemplòexfpirayithicq'ué 

in 2. inculpationc jamdum fatis- tota cavkas &adjaccn tcspt&aris 
fattum. J partes fanguine repletae ftèrunt: 

Quod autem V. addu&a pan- Adeoque ex omnibus hifce iti 

lo poft ex Anatomicis conccr- fccundo Membro àllatis Iriipu- 

nit, mufculorum Te. intcrcofta tationibus^fulficieatifc'(quctà 

lium , coftarum earumque car- judicent alii) refponfionibas il- 

tilaginum mentionem quoque lis oppofitis clutcfcit , quod (fi 

fieri dcbuiffe , ut Refponfum internami contemplationeiti 

. non fine exprobrationerequirit, vulncris, oculo corpons , "qiiJé 

nullameorum,noaobftantccu- alibi ponderofa, pcrficictìdaoi 

rihicadhibita, rationem inve- exceperis^ tanti ponderiseli 

nimus,cum 1. fternum,utaudit, fint, ut Deputatos tam inexcu- 

tanquam pars primum lap'fa, niil- fabilis incuria rcos , quod intcn- 

lis coftisgaudcat (nifi punì An- dunt, CQndemnentj fiqSldetn 

tiquitate tternum, coftas'eonti- nonad effe , fcdadbeneèfleju* 

huatas dicere audcas, quod ta- elicti de vulncris lcthaiitatc fe- 

' ojcft àb'fo&im) & cum hifeeper rendi, font ufui, fericsqtìefecah^ 

- 4 • * Digrtized by G 


De InfpeBiont Vulnerum. a? 

di & contemplandi ca expofcit, lirate, in tam gravi causi, merfc 
ut apparer ex definirione ejm- conjc&unsufìfuerint, &c. pri- 
dcni Pf'eljcòìi de *vufo. hth.wxi mò ftatim obfervamus, hic au* 
tiAl berti &btziì DoB. & Prof, cupium Vcxbi/u/p/corcomrtiiWy 
liti. Àrgentimnf. * Celeb. Prae- cuminutroque Rcfpohsc qua- 
£cpc.noftri quondam colendis- rervclqiiinquicsreperatur, fpe- 
Cmi Exercit. Pat/jofog. Dìffi ramusqueFacuItatemMedicam, 
'7. ubi in fine ait : Lethales affo- rem ponderando (qua de fi con* 
flus ìlli fune, qui partesoccu- ftat, àz verbisnon effe Irtigan- 
pant Principes, aut faltem ad vi- dutn Phifofophi docont ) nobié 
iz continuationem màxime né- finiftrèexplicaturam non effe, fi 
cdlarias &c pt eorum funefa- lllud Sylvii fufpicdr &:opnrtJr, 
menta in ffipjwcr. aph. *S* ScEló. certa tamen intcrcà ftatuentes, 
occurrirnt, Jam vero nec cu- obfervavcrimus & fuperciliuni 
ticula, nec eutis, ftcrnum,ma- i cvitavcnmus. Ubienim certi- 
forti aut coftae taks funt. Qua- tudo quidam eft, conjcftura de- 
propter omnia aliata reqtìiilta, ficit, quxcft mediarti quoddam 
ad fitoilem relationem poftula- intar pcrfc&am fcientiam & o- 
ta,boni cum confeienuà pror- mnimodam ignorantiam , do- 
fusomuti poflunt ; ut non di- cente Galeno-lib. /. de loc. affeft. 
um, ncque folennqcfll*, loco cap. t.&ilid, lib.j. cap.3. alibi, 
brews re]ationis,prolixam dis- Jam vero locus naturalis con- 
putmonem confcribere , modo fervativus fanguinis arterix & 
pars, leihale reddens > fi opus venaefunt: Unde fequitur vafa 
fuerit , accurate dcfcribatur. illa laefaeflc, ubi tanta fangvinis 
Nullo ergo modo confeicntia, extiavalàti occurrk- SiVeigi- 
quod mmantar, pcrichratur, il tur magnum, fivéexiguum vas 
fulnus Lethale ut tale , fcapham ira Ixfum Cu , ut contento fuò , 
fcapham nommeinus > il cafus mox, ut hiclocorum, totampc- 
itakrt. Floris cavitatem replere pome- 

Tcrtium quod cenccrnit tit, (quae rcplcrio hic tanta fuit, 
membrum, quod Te. Infp^&o ut puàus ob anguftiam pluri- 
Ksia dcfwienda vulneri* Jkch* mum adirne fanguinis catis & 

stufo*. 
\ Digitized by VjOOQLC 
i mufculorum inrcrftitiu inttafe- hifce eluccfcit, Deputato*? fine 

rit totumquc latus f adoscoxen- juM rarionc & in vanum inctì- 

dici? usque fuggiliatum Facrit ) fari , bine ex eodem confcicntiac 

^ordis&pulmonuma&ioncs inftn&u adhoc ftatulmus , vul- 

impcdiverit&fuftulcrit, SWn- nusj obrationesinrdationtd* 

!«•* utique & Iettiate, per necef- tasaiiasque, proabfolutc Icthitì 

fariameonfequentiam , id fue- habendumeffe. QuodjufiuMa- 

rit. Àdeoque ncutiqùain me- giftratus, fai vi tamen autoritate 

tis con; càuxis ufi fuimus. Alias & venia Facilitato "Mcdicac a- 

lationesfilentioiavalvimus. àum* Ffàtyerg* jtic*p. jtor. 

t^Qapniamigitur ex omnibus An'.itìt* 

jok H4rtm.ìSt. Mei tic. gf 

. Ori f FrUhrg. 


REQV1S1T10 III -" k ; 1 

HAud ita diu cft , cuoi Ara- optimc fondata Refpónfa ptft*- 
pliflìma Facukas Medica , fitta quxdam Apologia Ffi^béf- 
Giflcniìs , partitn die 3. No- genfis in feenam prodik, tt&&- 
vcmbr. partim die 23. Decem- ditamentum fub (igùó num/t. 
bris previa Rcquifitione defu- dedatoFridbergdicz9.Jana4rii 
per Rclatione Fridbcrgenfi in- .currentis modo anni fufius do- 
fpe&i cadaveris humani die 19. «et. Quapropter Dcfcnfisrcp- 
Auguftianni nupcrritnèdclapfi a&os fuit Laudatifliman^ fife- 
tradita Refponfa Tua impertie- culratem Medicàm ex; fu pera- 
rit , quòd fc vulnus in Rclario- blindanti rogare , an iSafidfu^ 
neextrinfccèdeferiptumproab- rt pojfit , ama non obfttnU Ap*- 
folate & fimplieiter lethali ha- /<jg# FrMergtmfi fid > n*m* ^r. 
beri non poflit, ut refponfa ìlla f^ifeyx qutflìonis \ ri intff- 
pluxibusoftcnduntj contraquac tnijfm &8ivttm s*jtk ì*fòè. 

ftimcm 

' Digitizedby VjOOQLC De InfpeBióne frulnerum, + ^ 

fòonem bittrifam prò abfolute ut ante rottone vulneri* kthafe 
CT Jfmpliciter Iettali apodi Bice i/i dubió permanetti 
sferi non pofjh , /ed *xts aquè rr RESPONSVM Uh 

FACULTAT. MEDICA GISSEN^E, 

DE 

VULNERIS CORPO&ISQUE 
iCTIONE. NECESSARIA 
SE CUm binaFacuItatis N- Me- JpeBionem internam prò abfolute 

dics GiffrnxRefponfa, de & firnplicUer leìhali haberi non 

àatis d 3. Ncrvenibr. & die 23. pojjtt ,fed totum hoc negotium ra- 

T>-cembr. anni nupcrrimè pfx- tione LethatitAtts étquè duèium, ut 

tcrhpfì , mfpe&ionem corporis ante.permaneat ? 

"àsdam exanimati, die ip. Au- ' Jam vero, lice t non immeri- 
i.defluxi anni 16S0. inflitti:- tòancepsquishsererepoflct, an 
1 & defuper eà oblatam Re- in re tam aperti & luce rtieridi- 
htionem de Lethalitare virine- ariaclariorcpfolixxfe difeepta- 
riSi concernentia Mediante prò- tioni commuterei, cumprimis, 
hxh Dodu&ione in dubirnn va- quia parum vcl omninò nihil» 
canaut onnunò dirui & è con- dd Rhombum frckns , in mor 
rta afferra ab inino fimpiex & diùfn aliatimi: ÀttàrnenneAu* 
.biuta neceffiras lethahtatis tor illiusScriptitriuniphumfofi- 
fammopcrc & enixc fuftincri tèantcViiflonamcanat, infuper- 
Vviir, caque propterdenuòten- que à parte noftri imputauones, 
tcntia ncflra requiratur : An qux absque ulló fondamente 
non* cèfi unte hac Fridbergenfi A 'Nobis affncantur,dcclinanpOif- 
poto nùs qNxjtionìó proptfr fint ; '•'■' ■ l£*j 
(ètìiomm atque in- ; Hinc -' G^ltógialiterì denuò 
Tìis II. ; G con- 

Digitized by VjOOQlC convoilaMis& pratyii accurata tur ,; 8c quOjdomaiamRcIa«r^ 
& confeiewioia copfìderatiar. ncdc|fcrip»iufchabcant, iub^ 
.me omnium & fingularum in feriptiphe propri* confinitene* ' 
Cafu hoc occurrentium circum- Unde Tcftibus à Ntagiftratu illi- 
s ftantiarum in fequens Rcfpón* uslDriaihÀ&um iurac deputa- 
timi confthfimiw* * - . -fis nwHa^niaò culpa adfcnbi 
Equidcm à fronte Sfatimi itf- pòtcft , fi qvamma*inic error 
cultati Medrj» mirum & info- qutfpiam iub infpe#ionc fuerit 
litum apparuit , quodiìbi im-" commiflus. Interim & Medi- 
putetur, aefi Deputati* ad Iri^: (fio reqvifito aqvè ac Chirurgo 
fpeai^cpf ^W?a* h Ul Sp- parcèrc, ndliqve aliqvid impi^- 
litatcm k Incuriam v St L rat- tarcvphthnui, utfitefaHsfenfu* 
lax judicitfm attribueré vo* ' utriusq>Rcfponlìteftatur. Poft- 
lucrfc- Provocane ha« in parte gran v^pvreqvKìti fiiimiis, ut 
ad*mtnifelfcaMitera^ ^dii^ium , neftrmp Coliegiajt 

•ce«t, quo44hftcmió Kefpoi^- ilnp^t^è ^ y^J^us ^an^fcili^t è 
fó t Deputa forum vei unico ve*- • Reiaric^Cj communi cata(u3ici- 
buló etiam minima fuerk meo- ' jewt.oqrrit^ioc aflcrf & definir* 
tiokijcéH: Su&m* etiam ini- poflìt,£Y6d vulnus in fupràdi» 
quiras cflfct , tata ah iliis £ye ex- jéU, j^a^nc; defcrigtui^piàò 
igere five «*pc&ar*^ qgfc yd ^edutej^t firn plijpter ,lfthal^ 
«tixavices j^/tìJ^ftH^^ut^u^ inàlUbThr!er&^b^qveJubi<>ha- 
qw iijist demandata non craqt, bendum (k , * , nos , qvoq ve ia 
icùm omninò^onÉte^quod (a- pcr^aione infcript^ tic, tn/pc- 
fimihbu&iiHWiJnè ap^if^f^- ^^s.;<^ayeri^ d^fcéusUli- 
g^nemiìUttnA^coacerncaxU?^ jqupt c^ijmilbs afiof^ i>op 
cati&nùnqu^m nor* nonnulla mimi* ci* ca veneri? défe^fcti- 
Magiftraro .Civili deputeotut, onem erroces obrervarcn^us ^ 
qui vulnus à Medica & Chi- ncgatiuai hoc fyaudalitcr* aie 
*urgis > ad, hoc in fp/ffie requi- idem repc wvimus> utiu (w? q- 
liti? r xiqtfasWWf* $ :mvea?ma «Diri partiate # uytHj^wa- 
partefqve vulneratas fiorai , tajv dare & oh intef miftim coffpo* 
(qva^Tdtos^digni, jpipici- m Icaioaci^, ut ^ ial&Bkiear 
"**> - w v ~ i icn 

' • DigitizedbyLjOOQLC - * DcXnfftBivu tubarmi ; ÌI 

tcm vulnèris dcfiiriptioncm trillili* appKeinda fine* Àèta- 

(cùm ratione iriagnitudinis,fi- mcn fine ulló hxc fundamcà- 

tus'&c. e modo didà Infpe&i- tódicuntur,quinpotiuseóipfó, 

onc nil certi haurire pomeri- dum hre talia ab Autore fu- 

mas ? cjv* pars lerhaliter fucrit pradi&a gcnetalitcr inteltigen- 

vulnerata ) non atitcr , qvàm ne- d) elle cenfentar, per boni eoa* 

garivc rcfpondcrc potuimus, lequentiam cònccdcndum & 

dum prò re (udirne inesculabili adftruendum erit illa quoque 

habuimus, in Lethalitatt ;udi- in Cafibus Special ibus applica- 

candì mcris conje&tiri$ innirì. ri poflc ac deberi. Qupdeniffi 

Hanc fententiam noftram in {e- de genere prxdicatur* etiagt 

cundóRcfpónfó rationibus noti* praedicatur de fingulis fpecicbuf , 

nulUsroboràvimui^quasPhyfi- fecundum vulgata. Undc $c 

ette , qui fediom interfui t , non Autor modo allegatus io eodcip 

tantum cxararnandas , fed & b- v hpc top. //. §.. Porrà manta &** 

mninò invcrtendàs & diruendas necemtatem hanc fc&ionis in 

)uffu{utperhibct Magiftraras ) omnibus cafibus adeò inculcar, 

Cufcipcre conatur i quam mi- ut, Jicct ctiam nullum extus 

fero vero fu cceflu idem praefti- vulnus, fed aliqua tantum vio- 

ttikiin fùbfcquénti Dilucidati- .lenii morti? ùiGpicio adfit cor- 

oac elargirne ob oculos pone- pus tamen aperire & fccarc ju- 

rw. - 1 ; *' r ;' A ; " beat iVcrbis ibi;. J> -. 4 

Primo igiratplwiaiaqaidem { „ Aperire autcm& Tecare éada. 

adfrruntur,utdcmonftretttTiSc- „ ver omninò óportet , etianifi 

«ioncm r mfef!Ciido^udktófii- „ne minimum qvidem, utfieri 

pcriediaIiutc:vuIneri5,noàftqìi- „interdum contingit, in extcr- 

ftetìtceffariam<fle,ftdiniqcr- „nispambus, Iaefionis appare* 

;& tantum infimuiqvc addias ' „at veftighim. Nulla quoque 

cafibas, daqne Tentenna fuftinc- „ratione spprobarfc A: conce- 

cor, qaòd4>mma4*r^Ak? loco ,;derc*ult, ut absque fe&i- 

allcg. de ncceffif?tc ; aptrtioois bne debiti folVinftrumentis , 

tradita gcneraitf, in hoc cafu ftylts & iJ fpcbtlti f<, ut Chirurgi 

Qz vocant Digitized by Google / p, Pa»Jefl.M&c+Leg«I. Parali. $r£l. 

•iTffW? yt^iW PPfoWISftloc. , contrarinone ffiqqiQif , <$p£ 
.jéjfc VYrjtys jBVj: ^ ; '., , " rt ubi cònji:aur^4e. pahibus qu|- 
, }> N«: Styli fiitìiek immUlioac -kusdan? ?^f?W %fMà>ft,óe- 
i,i fola, per eundem fcfta vói- cetfuùòfeaioncad'easdem de- 
-hWtis ««pioratio yutpote qu* 1 vcnicndum& quaenajncx.ps, 
-*&ipfr>8tltyc,pa«icer & fiilpe- -Wé^^HSr^^OT^' 

-- Bqùidem non fineWnartti ^T'H' -ttnqvai^rfjfrut, 

- A ^ra: "-. F >?, " oftendendum hxcqye omnia 

canta fccho reqmrttur ; fi cnim ' v- • • '•'"<•. * ~7r » ; / 

IJS--U'- r it- j • ft« telationiiorma confyeta ìnfc- 

'fiibinrpcétionccadavcns fliffi- l,„v fi„; ,,,-,.» : rèr^/i^i. 

'a* 1 •■ j- ' - .-. iuJ , l .tenda iiot > ut ,vel lnipettates 

ccret , occli corpus ritidis tati . 7 n ' Y r •„ <- r i-;*^ » ? - 

tum ocuhs fubiiccreflc ut vulgo *f • • ■ /V j • v- 'vi •■"■* ' 
°j •->• /vi :.■ *i .dicmm fufpendant, alu Arns 

dici lolet, ut vacca porrai» no- n . •'."• '•: . .* m» n 1 • 
:-^ - a a. ■ : ■ L • 1- Perai ex annotata ìllaRclatio- 
Vircr exftrudhm mrueri , ut fo- • a. . _ „„ , t 1 ^ ~ • j> 
!uni m odòfciathr,anoccir«re- -^W* «qve fohdum juqV 
'vera demOrttótriecneTidem ^ %^ J^^uX»!^»* 
4Md?ótì«ffinì'piicHfimis -facilita* l c f°^! ttfcWf a ,feP ro ' fieri poftet,nec tanto apparata ? ' ,_^j- ' ^ i -a , . 
tantifoue eercrhònns^hic opus S^S?*?^&" ^ 

rione ccrtoil DepiMrómrii, -Sffl^i^^V- ifque eeréìhonHs'hSc opus 
haberemus 

rione catd.„.» ^^« w .uu,, tatìo'nc èadem'drguofci poffi 
ableganoneAauamrr^quian- flifi in fcrcadd 4 tCQCr f^ r 
W M&a & Chirurgorum ,» cèha tóatciin ^mcbrisC^e, 

.*WW, quojude f ,^.torquc optìatw i^XrfU0to VS> 
.^CBtj^po* p^latuni. .fupcr ^Med^r Cónf««tX 
.qual.ta^vulner^jud.ciuniReo 2tò» ò1qdkiniai fJT^J 

.d 1 j«oia« W cir Jr /up^^^tate.^ Digitized by Google De \nfpeBkne Vulntrurn. 53 

(o 2. e Tim^o allegata fepi- „ do principiis Anis contènta 1 * 
u$ allcgatus Weìfchius loc. „ neó inftiriumur, ne poftmo- 
ciut ajmd adhuc addit , u- „ diiminArnsNobiJiffimx-ignO' 
bi i'càio qvidem inflituta fu- „ miniamcJariori Rclationc o- 
% ob defedum tamen fufti- „ pus fit.^ 
cicntisdcfcriptionis parris vul- Quxdctemiinario kfòpartis 
ncrau Facuhas Medica Lipiìen in hoc Cafu co nngis neceflaria 
fojudicium fimm Gmìliter fu- fiiijftt, quia?, utinRefp.i. farà 
]pcr,dit,wrbis: . . aanotatum tuie,. taies praeccilè- 
-, Ec qvoniam eapropter' ne- runt caiuGc^ qnx Concipicntis 
j-qvc in literis- veftrs , ncqvc icu Autori* Apologia: propria 
»inatteftate Medici pars ìx couiyflionercpeRUJ^emortis cau- 
li li determinata fuit ; Hnic (i efle potucrunt. Undc cnim 
j, rebus ile ftantibus fuper le- certi eflc poflumus , quod mo- 
j, thalitatc vulneris judiciurn dòdicla; caufe, v. g. incalcfccn- 
h noltrum apenre nou poiTu- ria à vino ac morbus animi Se 
» mus. corporis immoderatioribus, qui 
tt cùm in eàdem Candì à aliquando mortetn iiibitincam 
dedico dilucidior, ut putabat, intulcrunt, & hac vice fimilia 
rtipta autem non fatis diluci- cauiàri non valuilTent, nifi per 
^jfcdxcjuò , ut pnoivobfcu* inftirutam fcdioncm alia cauia 
fidino adfercbarur, Eadcm maniiefta nceis, pars icijicet k- 
£icii/ms in priori fèntennàperdu- thalitcr vulnerata dare & vcl di- 
Bfit, verbis: gitis demonftrctur- Nec quic- 
» Hinc juxtalnquifìtioncm vul- quam ad Rhombum facit , quod 
» neris caratJoncinftit ut run vul- prendi velit i. Caufas ha?, 
» misfiiprà dcfcriptunh prò firn- mortis inòpinaExperkhrià.tefte, 
dtcr & abfolutò lethali ha- eflc rariflimas.-- Quod enim fc- 
» bere non pofliimus : Optan- mei accidir, fèpius accidcrc po- 
to tcsfimul>ut parilcs Inquifiti- tefi. 2. Quod mplurimùm 
y> oncs, cùm protecìò languì- non fine prèvia corporis imr- 
» ncmhum anum concernant,ab bo<à drfpofitionc fimiliter mors 
n Inquircnabus mclius& mp- faqhafur : Hoc crum utphui- 

Gj mura 


Digitized by Google $4. * Pandctt. Medico -&gaKPart.Ìl.Sè£f.\+ 

m^ttiiafcct,E. non fcnìpcr,fcd „ ratuftì emergàr Reo patroc£ 

aliquandò, ctiam fine previa , f munr.' 

cofporis morbosa difpofitionc Porrò exKlimari videtur apertix- 

è fimilibus mori fubfcquitur. ram Cadaveris ad lethàlitatera 

Qupd,3. àprioribusad huncca- judicandam vel exinde minti* 

fum argumcntari non Iiceàt,pu- neceflariam effe \ quod confiml- 

rum putum eft aflcrtum i ncc ul- fcs eafus co m |oca cotiringete 

1$ ratìon* probabile reddittim $ pòffint, ubi acque Mcdicincqiic 

nifi quod exiftimetur hàc excu- Chirurgi obtineri poflent, rem- 

fatione omnibus Duellantibos pore «divo &c Àft h*c t ut vi- 

fores /aperiri , qui tamen me- detur, ditìkultas nullius piane 

tus omninò inani* & iritetj*-. Floris fltponderis eft /eàm dc- 

pcftivuseft,nec ullus Duellan- fe&us ejusmodi, fi ufpiam fc 

tium in hac exCufationc patto- truderet, farìtimè è vicinii re- 

<inium inveniet, dummodò fa- farciti ^oflfer* Quodfi vero ar 

Gfi homicidiò Infpc&io vulnc^ pertura nort prsecefletit, ipfcque 

ris debito modo inftituatur. Medicus de vutneris interni ne- 

An non vero per fuperficiari- quevifi,neque deferipti lctha- 

am èjusmodi InfpediònemRe- litatc quidpiam judicarc coha- 

is potius effugium aliquod pa- retur;circum(bintiis licer quam- 

rctur?de eò faepius laudatus#V- maxime tlaris & cumuhtis eiri- 

~fchh# c< L caf>. if. /• Ex:quiàm ftentibus, id tamen judicuim 

^&c. Verbis : ccecidecoloribasdTet, 
''-f , ' ' - s - . Ad lethalitarcm aurem vul- 

! „ Ex quibus facile conftarecui- neris cò mag isfttftinendam Aix- 

„ lihctexiftimo, quantum intcr- ^ìhìus fcripti cumprimw in- 

,„ fiti> W vpincrum infpeOio gcnten) hxmorthagiam & éx- 

n à.perito adminiftretur Medi- plctloncm pc&Dti $ urgct,qpam 

„ co & bono prarpnmis Ana- F aC ulras Medica in Refponft * 

, h tomico ,nc ex tam craffis,cir- & Semertus Med. Prjf.ls p 

h cainfpeaoncm,exRequifito. 4.c.i.p.&.éè fm MTd& 

» tm M ignorante vel incu- habucrÌL Aft w^rró hic 

», ^conipùffiserronbusm^ prcfappon^ 

^ ' €ÌC- 

Digitized by VjOOQIC PS' De fafpeelione Vuhurum. fj 

demonftratum, de quòpaulò Refponsó pag. alt. nequicquam 

infra fufiusagcndum exit. Po- habetur. Qupd aurem de ha?~ 

firóveròjam, fed non concedo morrhagiàlethaliobvafamino- 

Uchalem fanguinis efFufionem ra vulnerata illic adfertur & ia 

k Thoracis rcplctionem acci- Thefiadftruitar^id Amori Àpo- 

difTe, alla tamenlcthalitasncuti- logia: acque minus patrocinati^ 

uani vulneri infli&o , de quo ac allcgarus ab Eó Serwertm , primario quarrebatur, adfcnbi 
pot*ft , ficonfidcraverimusno 
ubilem difercntiani intercedere 
intcr vulnus Icthale & fympto- 
mataktftalia, haxquc pari ter ex 
vulneribusnon lethalibusfcatu- 
rire polle , ut quotidiana id ex dum.ut jain ante diftum, hàc vi* 
cenondcSymptomatibus, fed 
de vulncribus lethajibus tra&a- tur. Quoad externam vulne- 
ra regionem , ejusque deferì- 
ptionem , quam hac ex parte 


uà decet. Quamvis & defidcrabamus , pmcnditureò 

illud lileotio minus involvcn- ipfò, N dum Rclatio Ànatomicis 

dumfit , quodFacultati praetcr confeiptafit, ad quosipfi, fcili- 

omnc raeritum imputetur 7 fi cet Inquirentcs non impune ab- 

q\usillitribuat, aefi mRefyonfo legati fuerint (qua: verba& qua 

2 .$%*uk repletioneni cavitatis ratione ablcgatio illa fatta Ut» 

tboudsprolethali habucrir. Sa- Nòs capere non poflumus) qui- 

ncMcmbris illius ■ , Dco fit gra- bus facilirnum forct , etiam abs- 

tiz, memoria norìdum ita debi- que denorainatione Iocum vul- 

iuaweft, ut obliti fuerint corum, neratum vel digitis offendere, 

quz'mpriori Refponsò 'arcafinm cùm ex mente Rio/ani fternum 

de evacuatione fangvinis in in parte fuperiore ab anguftó 

Thoraccconfertim collegi, abs- principiò fcnfim in apiplitudi- 

<jueja&uravit*,protulerant,ea- nem latcfcat : Ipfum triutn di- 

qoc de caufa non indgent Mo- gitorum transverforum latini- 

mtorió quodam Fridberga ad- dine fub claviculis vulnerarmi* 

volante ìtlamq; contradiftlonis, fuerit, locum > quo iftus rngref- 

C Dm placet, convincente. De fus Cit, nccd&liò denominami* 

lUpkùoae Thoraeis in aUe& fuiflfe. 

Ut * 


- 


p 


* Digitized by 


Google r Ut veto jam prolixènoti dif: jJìiimktìgafturo ftrfdtfmqtìeffòk 
quiramu5,anhujuscemodi Ré- (Ini in amplitiidinfcm latefcar. 
Janoncs, vclinfpccic quoque Àft magis è reiilius fuiffet ■ > -fi 
ì^xc talis Anatomìa con&riba- tempùs.qiiod Riolaho evolven- 
jrur > vél an non potiift cum in fi- 4o iAfutopfir,atit inScclcto quo- 
ocm illx & defid cren tur Se an- datti ipfum fternum, autindefe- 
horcntur, ut fub a&ione Procef- &u illius in figuri quàdam xnci 
fus CriminalisJudcxCrin^rnalis dclineationem ejus & pifturam 
lL/usqueAfl£fforcs,aut&ii,qui- paulò accurarius cxpcndiir«^ 
bus Afta Inquifitionalia , ad feri- ubi moxpriiijó intuiti! rcperiif- 
tcntiam Legibus convenic^ntèm fet , quòd defenptio fterni à Rt- 
fercndam committuntur, inde olanó annotata ab Originali loti- 
neceflariam debitamque infor- gis parafango diftet * undèferè 
piationem haurirc poflìnt, de admirationc dignum , quodti- 
<juibus jam in fupcrìonbus qua- lis Anatètaficus , qui Jam à phfti- 
dantcnusa&um ftnt:Qute tamcti mis àrinìi tituìu^i Prihcipis Ana- 
ad Anatomicos provocami, tomicòruitt aifedavit, tam abo- 
hinc videbimus, anergòloctjs f minatvlèm errorem committc- 
vulncratus,cRelationc, firedè redcbùitfcr^ nififorsdeilfoftri^ 
infpiciatur, tam facile ejùcefcat : nò fit int&ii^efljdus , jnquòftlb 
& fine denominatione quoque mundatiprie 'adeonficictidoni 
vel digitis oftendipoffitr Relà- fcelemm tattliàgirres coftarum 
tiohoc in paflu ita fonat : Vul- rclìnquuritòr 8c (bb]"hoc Tabófc 
%y nus in fterni parte fuperioti ' commùni ttf tferniìÀtauditNo- 
„ ad aliquot dìgwrum trans- \tumcnim J éftos ftehri, obfigu- 
„ ver forum latitudinari fub eia- rpi ! b^ 
f> viculis intrando & déorfum riparte latiusv adhfncvcrìnn 
v quo da m modo vergendo , acugpéndcfinit,pUgìohiabAnia- 
, >f in medio ferefeapute dfte- tornici* affi^itari , cnja^hodas 
^ trae rurfus exiifle. Jam Àù- f. caput fup^riiw in fugulo ?Apèx 
jQt Apologix è RìoUnà J fòr- <l autcm ''( mucrò'fciì ttiucVoriira 
taflìs male inteliedb qiiidem cattfà^ 
pr«fupponit,quod fterni pririii- 'Hsotói& firiìtufc * aJdd££orrò'fe- 

quuur, 

Digitized by VjOOQ LC 


t\ quod digitorum aliquot petarius intraverit, ad locura co 
transvcrforatrij, quorum in Re- dilucidrus annotandum. 
lationc mentio eftfa&a (nunc Qu# rarione magnitudini* 
v<frònuTnerusindcfinitus , utut vulnerlsnoudcfcriptae adferun- 
poft fcftum, a conciliente , ad tur & quod determinltio ejui 
triam digitorum transverforum omninònon fitneceflaria , ca, 
numeraaf reftringirurì diftant à ranquam mera affetta & narrata; 
fubClaviculis, quatad latera fu- cadem Facilitate declinantur, 
premac parris derni adnciluntur; qua afleruntur. Alioquin , fi 
hequicquam de fternò repcria* neceffitas urgeret , facilimède- 
tun&licctetiamcxfuperabuil- moriftrari poffet , tjuòd deferr- 
Uanti & centra <lariflìmatn irt- ptiomagnitudinisin vulneribus 
fpe&ionem ocularcm admirte- tam adproccflum lcgrrimè for^- 
retar , quod fternitm deorfum mandimi, quam determinatici 
verfus latiusfiat , nihilotamcn nem lethaliratis intcrdufn fum- 
tttmus deferipta regio aliquot mètieccflariarfiti in quibers diu- 
digitorum transverforum fub tiusnoncommorabimur. Hoé 
cUviculis cxrnde (atis obfcura vero m re tam ferii fere rfum 
fora , quod per rerum nam* meretur , quod dteatur, magni- 
ramimpoffìbilc, unum idemque tudinem vuJneris ab unoquovi$ 
vrimis, quale hoc qu idem fuit, facilimèdefiniriautfnfernpoflre, 
fahucTàqac claviculà, quae fibi ftirtftrumcnttfmlxdensjquodin 
ucarfqoam ancuinbutit , fedin Ridanone fdopetum ftnatum, 
Wroquc latere & qurdem non inÀpologià vero ingens bum- 
£brproKÌmcadjacendo , fed in- barda ftnara audit 3 confideretur : 
terjedó fere tanto interfòno, <Qupd rtequeNos, ncque ahi re- 
qoanraeftlamudo medi* parti* vcfS tìlló tnodò penetrate vale- 
temi, inr par re fupcrnà contile- mus , idqueobfummamtubo- 
tum fuum fuum habent, contin- rum in bornbardis difparitatem ì 
grre pofiTc 5 unde meritò deter- nifi forte Civitas Impenalis Frid- 
minaridebuiflet, anrot dem di- bergenfis certa menfura civili, 
gkis trarrtverfìs fub dvxfrà , an fcloperis & bornbardis ftriatis 
v^òfmilbSel'aViealait^'félo^ dioaTa , giudeati cujus ramen 

Pars li. H nullatn 

- Digitized by Google 5* Pm4tB.}4c&c*~Ijtgd.P4rUÌl $t&.L 

nulla?! usquenofitiamobtinui- JUturcxAwtopfiicchaadigflptó 

mus , ^que deeauia, quodex crtc>quodfubCIavioiJisnoatam 

ignoranza fa&i hocproeeflSbrir, ftcrnum(utRclaticmividcbatur^ 

fatis cxcufati erimus. Quam- quàm potius Coite ujna $iun 

vis&.cóincafuiBcertumadhuc fuis carttfaginibu* $t mufculi^ 

v forer, an $c fclopctum illud glo- intcrcoftalibusc^pcriantur: Va- 

< buio ordinario debitoque pne* de Autore apologia labori, 

rarum & faffarcinatum fuerjt, qucm in indagatipnem caufe, 

quùm èc fifrri potuiffet, ut minor cur partium .mefitio fieri debuit 

globulus illi intrufus finflct ifet, fcimpendifle pejhibcnt r pr 

Anvcròfive vicmia,fivcdiftanr primèf arctf e poiiuffcnt. Qujij 

tiaiftus tormentarli vulnusfora- & Concipten* meUeri jute fe 

> menqueamplius efficiat, quòd domi con tinuiflc team prxTuriH 

No. 2- adducitur, incertum pari- ta (uà Sciama Anatomica , 

tcrcft&addccifionemhujfusrci quàm, fi Dxis placet, circa ftar 7 

parum aut omninò nibil cfò» num& ^fpccie.ejus cumcRe 

cict. Qua ratione E. inces- ftisccmnexionemoftq^tareiat^ 

/titudini , non tantum mondi- gir, pcrhibcndo, fternum ip(U . 

tx , à digiti* transverfis defurn- coftis per eajn evp&nw ipoji» 

pts , fed & rcgionis fterni in- em^quifv^J^^^cHcuurjCon- 

tuitu , à Nobis morse > facisfa- jungi, quod immane quantuo» 

tìumfuerit(utglorianfatagunt) à feopo dcclinat hìifque tc^ 

cxantecedentibusfatisfuperqqc pus opportwjum fiiiflet /to&- 

apparet, "" ' e «iw»* fyum confulendi , jqui in 

Qnod Nobis portò trilmitur* fysbmdiòAnatgmcè he, 6. cip» 

ac fi per modum exprobra$oi*$ /jf. orricuiationcm L (forni emp 

tum mufculorum imcccoftaT cp^*s anhr^f^ vocat r ^t^ 

lium, tumcofUrtim cartilagini^ genere à iVmp^yadi^f^nti;^ 

bus fuis }un&£rum mentionea) idque rediffimè, , 
de fiderà ve 1 imus , id in rei veri; Quod fternum,, ut porro adr 

tate nullo mòdo ita fi; habet, nec ditur, neque ecft^j, **cqt*f mu- 

nnqun probari pòterk. Hocattj fculos intetooftafes habeat* no- 

j€inRelp .i.^aycnictui^quodpo^ vdiinoftriStudioiiMedicifiarncK 

• ^ DigitizedbyCjOOQ 


runt, fivelcminus inResAna- os Coxendicis Medico Perito 
tomicas infpexerinr, neque opus perfuadere,quod color ejusmo- 
crat, ut id ipfum,tanquam fin- di ab extra va fato «StuiCàvitarem 
gulare aliquod my fterium, nobis infignem effufo fanguine nccef- 
comm unica rerur. fanò fetnper depcndeat, urpotc 

Qua intenrione exempla co- quibusconftat,inaliisfubitancis 
rum,quibu$ pe£tus sequè tranf- morusgeneribus,cumprimi$ A* 
foflum, ac fanguine replctum popIe£icis,haud infoiatimi eflc, 
& nihilomnus in integrum re- quod macula Uvidaeadfint, imo 
fttuti fuerant , in Refponfó l larus aliquod , aut & torum cor- 
adduca fuerint , ìpfc contextus pus rubro & eoeruleo colore fuf- 
docet, quod fc neque pene- fufa fint : Neque ctiam credi- 
trans vulnus , neque replecio bile eft , fanguinem è thorace 
Thoracts à fanguine lcthalita- effluxiflc& per viam tam angu- 
tem efficacitcr conci udant,eaq; ftam, fpatium fc. inter cutem & 
fuoadhucprorfustaloinfiftunt; cameni viquadam feinfinuaffe, 
quemadmodù&Conceptoripfe cùmtamenviam longe amplio* 
fatctur,quod non rejicienda Cint r rem per vulneris orificium rcpe- 
umtin pari ftatu non verfentur. rire potuiflèt. 
Maccpirare$cornpofita,feddi- Quo d tandem inhocSecun 
fpariras demonrtranda eft,quod, do Membro fubjungkur,f e&io- 
6 tzlis adfuiflet, facilimè fieri nem fc. non ad effe , fedad be- 
porujfler , (i fe&io inftituta fmf- ne effe judicii de vulnera interni 
fa. Licct xquè adhuc incer- lethalitate ferendi còncurre- 
tum fit,an tota cavitas Thora- re > id neque è Wdfchìi defini- 
rispartesque circumftantes eó, tiene, neque allegato Seùìzjì 
or pcrhibetur, modo replctae fu- loco dcmonftrari potent. Hoc, 
erint T led ob fc&ionem inter- caetens iicct paribus,largimur, 
miflam res poaus acque dubia quòd circa fincm$. Eft igiepr 
manet , quae al£s omnia facile in &o allegata: partes, cuticula fc. 
apneum dcduxiflèr. Qmn & Au- cutis &c. ìnRelationc ejufcemo- 
ton Apologiae omnino diitìci* di omurendae fint, dummodò 
le fuent ex rubicundo-cncrulco, pars , qua: vulnus lettale eitìcir, 
ut vidcbatur, lacere, u*q k* *d fi opus ftrent, fuffirienter de- H * fcripta 

Digitizedby GoOgle fcripra fit' Odo^|i«lpiftól>k^ pwur» tócfufefidife r*pcfte*tt 
t&hacrelarione jsars vulnerata tyhu aurorjtate bujusque vct*+ 
feftieienret defeript* fuiflct bis: Qpiw ySM/ptw y coa&èc- 
( quod oraninò uecef&riun raj^a «laDifcftiilicnaiiì^quarJn- 
cflfe Tarn fòi^rque dedu&um ) terecdk , dbfifercnthim, cùm ^ 
óufrae proHU* io» det$^j*aud» q*«ide\ paste tahalùet «fè&at 
te tha tirate dtftkuttate* fuhprte f.. vulnerati feirr defideramur « 
fùiflcnXy Hoc vero» non fa&ó» adocu^um dcmonftrari porf** 
judieiutn fuper let Soliratc mcvb iffenr»dttfn ©cootra Sfhiw ci^ 
tpirifi^nftt-maakó^ ca ^rticudatìv vetitaeia abftrut* 

(dtatt ùtic^fta pha fcaph#eft V0«> fius tericmeém oucupdfuvjeiiat ,* 
canda ) Infpe&iOipcra&ariaanca^ ubi iir vecfes <opjnptt>jì0fòcprwi*i 
mutila Se impcrfc&à diceria que ; piiiubiìftrnduavdrat^cw«» 

• Ex addu&is hucii^tafr ratio» dente* afa iH* àrtxjooftrabai 
aibus nunc fìolimè eiuccfcit^ ftàficor stipate vulnetwa hte; 
quòd judiciura fupcr qualità» dacgv ponuftetr^^roin^iong^ 
vulnccis proiatunrw mcfi^corvie^ idimifuo* fmSfc{\v^G\$WQOh 
Aufis,mi^mcvcrò; folidis; fic- rcptaKÌQrc&AdwxIarios,a^ o^ 
misque £ationibu3,nitaturi noe fruMT^t^ptures Aflidàs i^peri-T . 
aucupiumhìc verborum adhi- ìiTc.. Acktakt ìmpuratas, ututà 
bcLur,tcdquianulUcvi<knscci:- pnncipia<ooccfljis, confeduraf 
ticudoi hu jusc pronunciati^ prò» igiui re vitanda* >iA*iror Ap olort 
fta^cft&pecmanctidmcrircoi^ gj&lctfialtfaficaft Kidtocw apodH 
jc^ra.vqueoi^modum.<fcAj^ <^cctfcraòtoftiai^co»aiuf.Gùj% 
toc Reiationis ipfc nec fulbtìuk^ vaoòdemoaftra tram bAjjM&ft? 
nccpotuit' illams partem,, quas damrmuim fe uJj ridte trinitatu* 
vulnus lethak reddir, fufficieo^ ptdibus^rjUscfcffTfiq valori* cflfck 
t^rdetenhere, aut fofogiitt0d6< Ikó in> ewaYa&riooe languii 
nominare ,fcd qnx de pulttno- nisAiiiagn(inT aJiquod\va$j. lì* 
tìibus ót aorta ponuntur, falerni ve minus tofani fucrit , quod» 
è UiijnciojK orta font 5> Nccs tanica: omnium Chirurgorum* 

Digitized by VjOOQLC 


Ite Injpe&iwe, Vulntrtm. et 

tMcdrcoróprinci pus repugnar, fct&af. Part. 2. e. 7. Item farpiu* 
Scripriq^ic Autor dubioproculin aHcgatus , Welfchìm in BL&t.Vul- 
Smntrto loco à fc ipfo ci t-tóylcge- nerum Le tèa/, fad.'c. <f. ubi più- 
tk, qui afleno huiccafuiomniuòi res adhuc Authores adducun- 
fimift è diarwefcra contradicit r tur: Hmc uno impctu caditi 
n Ea puhnomim vulneratati?- niverfus- apparatus tam opero* 
„ ha non fuor, in quibus fai- fé conquifitse Apologia:. 

ih pulmonunr iubftintia,, 

„ non vero magna vaia ìxùl E quibus omnibus bade- 

T fune. Contra li nonfolùm nus fufe adftrudis rariombus 

ft (ubftantia pulmonis ,. fed & jam tantum, elucefeit, Nòisque 

p magna in co vaù, vcnacfc.ar- unanimiter ftatuimus-.quodnon 

„ tenofae » & arteria? venofac obliarne quoque hàc Apolo- 

n infignes rami vulnerrmurv già Eridhergenli fub num. e 

n vulnera kthalia funt.. Qiiod vulnus quaeftionis,ob intermif- 

ipfum judiemm modo latidatus fam lldtioneni atque infpe&io- 

Stmxrt. Itb.z. P*?t. 2.CJ1. Praci.. nem internam r prò abfolutè <Sc 

Mtd. in Pirognofticis repcnt li- frmpliciter lethali apodidicc af* 

m^t%A^,àCrucelìèA.Cfiir^ feri non poffìr,. fed negotiun* 

tnà \z. e. /.. excmplum* alici* hoc, rati one lerhalitatis vulne- 

jus allega, cui pulmonum por- ris^acquèdubium ,ac ante&pec- 

rio , è ru/nere elapfa % refeda: mancar- 

& perfeàc tamen curatus fair.. Quod in fubfidium veritatis,. 
Cui fijmklia pariter apud Nìcol previa requifìtionereferre Stap- 
pi*»* Obf Medi Uè. 2 c.?Z. preffionc Sigilli Eaculratis Medi- 
reperias. Ejusdem quoque fen- car confaeto* confirmare volui- 
itnùxt& Bern/jardus Svevus in mus> Sign.Gi[f&dk2}.Feùr.A* 
%r>dtlnfg: vulmr. kìSal. fanon* 16&1+ 

Deearm & VrofeJJòm Ori. Facté. 

Medica fi* L 

n » un Digitized by Google & P*»de&:Meitìe0-£tg.Pà>Ì.TtSfea.L RESPONSVM 
JJACÙLTATIS MEDICA HElDELBEKGENSiS, 

"'"•''"• ' ''' " Defuper Letòalitate 

VULNERIS PRiECEDENTIS SUB IN5PECTIONE 
' * NON APERTI. 

POftquam in Libera Imperia (globulo fclopetarió fatis alte 
li Eridbergeniì, mmo 1680. m parictem penetrante ) Jndc- 
diei8.Auguftt,Yirquidr,fcifclo- que Defun&una ftatim cxani- 
petó ma j ore Urtato, ab aliò (qui- matum corruiflc : - Cavitate Pe- 
<um ante rixatus crac & taro fub ftotis fimui fanguinc extrayafa- 
compotationc quàm pieno fet- tò adeòrepietà,utad fup$rfici- 
vore ciunaclum pretenderà t) cm vulperis externam in ftcrnó 
cùm in hypocaufto ftaret, per tendente fub inverfione cor- 
januam explofo idus fuit»ttt fta- poris , in quantum aliqualis coa- 
timejcanimisadterran corride- golationjs ergo £cri .potili** u- 
rit,& abbine juflu,Magiftwu5 berciai effluxerit: Omnia jujeta 
dicinfequente,qui 19.Aug.erat, teworpqi fupra aliati Attera- 
à JmPhyfico Ordinàrio & ad- li. Unde quawjtur, a» vulnus 
juridóChitutgoinrpedio infti- iuconfttfutumatfplutè&jkvplicir 
tuta l»t,bi(jilita tenore» At- tfrJtédefueriti 
teftati Medici & Chirurgi fub Qua proprcr, previa matura 
«um. 10. >rutulcrunt , vulnus in deliberationt & diligami perlu- 
jpartcfuperiore derni, ad aliqpot fanone cwnnium iljic venti- 
&(utpoftmodum additur) tri- latorum nobisque communi- 
usi digitorum uansve^forum catorum Adorum , Collegi- 
diftaatiamfub claviculisi^ran- alkcr & unanimiter in id con- 
do dcorfnmquodammodòcór- fenfimus , quod (licer valdc 
ptis pcnetrafie & in medio fere quoque nccdTarium iuifict , ut 
4ì»fi»lae dextrat rurfiis exiiflfe fc&io 

Digitized by VjOOQLC De InfpeBìont Vtdnerum. I 6$ 

io mcdii vcntris à Dn. Phy- hinc inde rotatur k quicquid 

Geo & Chirurgo ad id deputatis adoritur , cxrcmplò difeerpit) 

inftituta,aut ad minimum folli- vulnus hoc abfolutè & fimpli- 

citata magis eflet, quia hàc rati- citcr lethale fuerit : Simul ta- 

onc ad oculumóc quafi digitis men credentes, iram, ebrietà- 

partes violata demonftrari pò- tem &terrorem,tanquam con- 

tuiflenr ) nihilominus juxta in- caufas iymbolum fuum conrri- 

dicia i&us fclopetarii 3 tam ratio- buere potuifTe^ta tamcn,ut mor$ 

ncintrouus 3 quamcxirns , ut & immediate ab i&u fclopetariò 

fccundum fuum partiumcom- indurla fuerit. 

maniflimum ( quia cor in parte Quod in fubfidium veritatis hi- 

fupcriore cum vafibus princi- ice profitemur StFacultatisno- 

palibus vulneratum fuit, cum- ftrae figlilo confirmamus. A- 

primis , dum i£tus omninò co- Bum Heidelberg^ die So. Aprila , 

minus & tali fclopetó , è quo itti. 
giobulus explofus in corpore 

(LS) Decanus, Senior , Doctores &> Profef 

fores Acad.EleB.Hàdelèergenfis* 

pac vr 

V-; il i3. .Ai. 

DE 

VULNERE PECTORIS & DENEGATA 
INSPECTIONE LEGALI. EXtRACT. 
E PROTOCOLLO CONSULARI. 

AOum dit 13. Juftii A. 1*79. N. minifter indicat , (è ad ^Ethi- 
manè circa horam di midi- opis Dn. Co in i tis N. vulnus pern- 
iai lUuadam J. T. S. Chirurgi cuta&un dcligandum fuiflé ac- I • - 
Digiti'zed by VjOOQIC 3 6* JPandcB. MèdÌM-£e£d.Pjrr.&.Si&;£ 

«éerlitum, quod ipfi in portali' <|ae Itóniopicai vtitnemfni 5ft<- 
tmmcotaf ió^nccrcum à quò,fu- {cium fiiifle, ftcculìo vetfck in- 
c»t * infti&um 5 Juhiopcm to-' dicare valuifle , quid cum ipfo 
tym effe -ebìium * vulnusquc vi- a&ustì fuerit/fed tantum , quaci* 
asti perteulo Jrtoh vacare 5 plura* tìxtn pcrcipi potucrit , fé fafeina' 
fortaflc a pucris óf chdicis, qui in tuoi effe ,-ediyifle. Cartcrum di- : 
Locò r iftò pernò&àrunt , refeiri gito ori ad moto advommim 
porte. fecoegi(foquonaiilaliud,quàm 

Aftum AH *ì. $un* J. T. S. quod ab ebrio fieri iòlet, nec ul- 
Chirurgi Mitìifter juratò dicit» lusfanguis prodiem. 
jEthiopcm ex porticu in diver- Aftumdie u.^dii. Hofyfcs 
foriumfiiifle deporta tum, ubi diverforii juratò Interrogatus 
ipfe demum vulnus infpexerit rcttftit,no&tfcircaduodcdmam 
Se deligavcritsilhklautetftitìla- horam quatùor mendicos puc- 
tere finiftró ad digiti latitùdi- ros januam diverforir pulfaffe, 
ntm infra papillam raldc par- ipfiquc ^Erhiopem vulnefifrunt 
rum adparuiflfe , ìc feto certo cflfe. indica , undcStabVty Aia- 
adfercxcaon poffe,qualiatmo- gifter, cui id ipfenotum fèccia^ 
rum fpecte fuerit infli&um. Hciduccunr^coqoumjtibicincm 
Ipfum vulnus ad dimidii digiti &ptomumcondfi fuurfi ad vul- 
iongitudinem nonnihil iattor- Tierattsmaaiandavcrat,qaicum 
fum& fimul verfusinferiorade- fupra traèem indinatum otifcn- 
clinàflc, nonpotuifletamen Te derant ócChirurgum advocari 
certo explorare , an in corporis fécerant,tandc«iquccum adve- 
xavitatem penecravcriucùmdu * nkntibus dacfèusGhÉ-prgi Mi- 
riusdebuiffettraaari^fiftyJapc* oiftnrsin irpfpjtwn deporrave- 
àkiusiavcftigare tentatici qcrod rant , in quo rnenfximpofito ex- 
apud tam ebrium homi neornon ig^itmyulnulculum adparucrit, 
ita bene fieri ponjiflet- Et hanc ^thiops autetn ;4diga;ionem 
ip(am obebrietatem indiciacir- vàdmitrerc ìrectìfaverit , usque 
ce vulnera ccfrmmgt folira,edmr- dirci fuprà cuìeirrarii JflteÀidfc- 
litis òirfervari ,autfcnrfportHflc, anvreciinatt^/ieq^'^G^qitó^ 
an ex'vuhtcrc* ?H*Èmc«te ìHa- ùìilfcfiga* i&ni£ob fttffctetyp*^ 
dèdòccnda forcnt 5 ìplum quo- fuafus fuerit. Chirurgo* de vul- 
nero 

Digitized by VjOOQLC 

I De hfpc&hpe fluitar am* t ,j\ <5> 

rre non^admodum grave judi- manum & ciput fupta trabem 

cium form ffe,Tubicinem dice- dependifle &c. 
re > itthiopcm no&u pocnitcn- 

tii duftum ,Deo peccata Tua de- Mediaftinus hofpitii no&u 
precarum effe, neminem ramen faepms cum cxcTamafle : Vafh ! 
cundem monturutntredidiflfe» v*h! ijon potuifle tamen prae 
ciane autem horà fextà f quòd ebnetate enarrare, quid fibi <. on- 
jaro vita exceflerit, fé percepif tigerit , aquampro potufrxp fi- 
fe 2lc. ilTe, fatalacriter locutum fmffe» 
Promuscondus hofpiris ca- ,pteundem tam citò montur uni 
don fere edieu , yEduopisquc honcredid^ruu &c 

re ^uisinó. 

D. *a. faliì per Senatus De- precipue cani vulnus proximè 
CTcrum Collegio Medico già- infra fimftrampapillam compa- 
ia PvTCuflbns^intercà tempo rueri£,5cpunu<>nullusv<;ldebiUs 
r» cum focio fuo ;n captività- extiterit &e. Tandem tamen 
tcmdudi » ut& Extrada fupe- «nclufumfuit, vulnus per acqi- 
noficxb bita, Chirurgi Mmifter den$ lethale effe pronuncia* - 
dc fbm vulneris exammandus dum,ftanrchoc, quodvulneris 
coum todem comparere juf- exploratio à Chirurgi Miu rftro 
fm, CoMegioquc an vulnus le- ritè fueritpera&a & relata s h4c 
X&i/efirdtcendum* Sentcntiam fiquidem turione cor a vulncrc 
fa mfcrre ìnjun&um fuit. immune fuiflj , quia i. Ch rur- 
&dcùmdeftatuvulncris(quod gì ftylus in cavtatem ptet^ds 
quidem mucroni giada quadra- non penetrava, ncque aerò ex 
bar, cuiuseuam extremitas, ad vuincre egreffus, fui t.obfer va- 
dati longirudincmjnoonihil in- tus, 2. Vulnera profu ndiUb di- 
curvata vrac certi quid ex datis midii digiri longitudmerh x- 
indicus derermmare non lice quans, ut& ejusdem ad inf ne- 
ra f icrupulus tamen mov-ba- radcflexus co* attingerò & f ri- 
tur, corobinfecutam tam cele- renonponut. 3 Pullumnullqs 
tem morte m fuifle perfoflum , in explocaodo eoperuustcngit 
Finii. 1 debì* Digitized by Google 


*J 66 &émJm*èfàoK£egal Pari H. SeB. I 

debilitaste ejnscx a&iicaufisò- Ampli ffimo Senatui Collegi 
liripocuk. 'ì i} Medicum exhibiik; 

Unde hanc r ciumciarioncm ■ - •> 

• " - . • __» ■• . • . . . , . , • <• . 

* «r ■ ? ."• " ™*. . ... COLLÈGI* MÈbrCI AUGtliTAftV ] >. fc Jo, CCTm Ghirufgi Miniftrum pctuflc 9 i}tyutnerìsvttcadhvcti» 
cxa&cdc ftatu vulncris ex *pertio concederctu* r qui tfcr 
aminaremu^ ultra il M, quod menipfi, mflrihncnti* Anato»» 
«orata IX Cdafute rccenfoit , aàas. ìoftru&o ad diverforitna 
fioìta alteriti* rctufo , aulluaa fedcuotijDn/Cofiikcmnoli^tt 
iktcò ptoMurafc dtpreheadcre apertièbeai confcntirc*dfm»> 
f otuifife, vuìncratumque dixtf- daverit, club non Ut aecftfèrì*^ 
fc: oh! quidmihiobtigit^ noa faakquc adparcat,quonam vul- 
poflUm attfplius respirare: Coa^ auspmingat:. fibi verò> toma» 
• fèfòriura enaav ut accer fcrent, inaarbe hqc efle * regertnti , vul- 
petuffé , obftmiJc tattica ejus nciato6taksapciir^ quà^fipciJ- 
Contubcmales, dicendo^ homi- * fiuflòr innote&erct r certa, refe» 
acf»prorfu6cflfc ebrium , ac ra- tio de vuloerc fieri qtieat * re» 
tioiùsufoi carerc* tandem cum %mlumfùiflfedaarà, DiuCo* 
Chieurgus ip(c circa qiiimam miisQ»admoduittindi9»ari^<3U- 
fnatutkiahoianadvcniffi^pQft xijjoquc, ad <^iddcnuò JLtfai- 
dittudiaWundemilineulloani- ops fk exeoriandus ,. &tis jam 
ini deliquio, fubuò,& placide ex- eiira effe exco&i&tuai ( 3Bo$ 
^)irafl£, prius vero mbiciHidum liM tt tf)IJ ItO^nta^tn fàJtt&tt 
«uà obfcuri color» &qgmac tHDlfe/ ÉBfclje |4»0 gtlUg 06* 
^ritìifhimcxvulucrcemajaaab, j$ttnfeffl*)w^ 
poftoUuimieà&akuiiP^ o^^ m«ulou5P«iefiicritl^ 

; itele •Digitized by Google r 

T)élnfpe%$on€ Vulntrum! €9 

thiJc necnc? prxcipuècuxwnul- dk , difficilis atque incerta cft; 

las ex noftro ColUgio» ncque conje£uratnur tamen f vulnus 

ce, nec poti mortem, vocatus non {implicita: & abfolutè , ild 
farrir, quodmcTiro fior; dvbu- per accidens lcrhale effe di e ca- 
lila, ut co mmusdc uno vvi al- dum , eunvpercuflus non un- 
terò dab;taii pounflet : Via Sta tum fucrit cbnus « fed fimul uri 
l*f# Phcrm. Mig*nt.€j m f. 4. acccnfu$,quodutruaiqvcfclura 
&ff*tf#-Ca(fèL StMt Mtd capj. faepè mortem acederaffe hfto- 
Cum uaqueinfpe&<o, quxum- ri* varia? confirmant \ non mi- 
cum certuni medium cenfetur, nus no&urnus ille longior & 
pcrquodincogninoneoi Ictba- gravis iupra trabem in portici! 
litansvulnerum de ventri poteft, corporis pofitus mortem ac- 
fccrìt omifla , 6c nobis ex fola celerare potuit , precìpue fi 
Chirurgie Mimftnrelationedc /Eciuops prius cum Vcnenbus 
tbm Vulneris cum Stylo Chi iuiSjquasapudipfumfuiifecon- 
curgicò mfticuta f iti corpore vi- ft it f le nirnium delaff fll t. Id 

tè) & quidcm eò rainus.ubi vul* quod fai va & tuta noftea confa* 

amtus admodum irrequierus ernia reflriraus. 

D temiti > V icari w $ CoIIegium Mt- 

CAS. XIL 

DE 

INSPECTIONE ILLEGALI VULNERIS 8C 
CONTUSION1S CAPIT11 REQUISITO. 

CUm die 16. Augufti nupcr circa horam 8. Conradn* Ànpef, 
rime picterlapfo , mane Oberila Nidddnus, MARTI' 

1 * NI Digitized by Google 61 PandeB. Medicò &gd. PaftMSe&.t 

NI OEMBÀCHIT dàpiti iàudi . 'Hinc Aiaplifc Baculw* Me* 
n^geUó'ibMem inflixiflè*, Geo©'- dhaGif&ofis officiofìflìtm de r 
bàchiu* hic inde nequé obmuv brtoquc modo rogatari rcqui- 
tùit ,' ncque in terranei procidtt, ritur, ut judicium fuum granose . 
fc$pbffytfamcxhe*reódDmum imperare velie* / 

fécomulerat, bìpenneitt ^iisefr ; - '...-; 

v*rat,toàncq vertali reperlcndoy d* & ^u cm^ e e Cbkmgi ifrfrft» \ 
ligone inftru&us^d'fcdes Appe- cum Artù fritteifie confijì&e / 
lii rèdéundo hunc provocàve-* & om ertditiU ejfefuffit, <piòd 
ràf, indicando fé proprium com à plaga, fmadam tiùt9> &i»/e : 3 
itto fanguihem diviftflfum» ita ut; ifro crani*', pia t^dttrkmafph^ 
vélipfe ve! App*lras4ótcrfre'<fe<- • «w«r venuks ypnètwdamk MJk- 1 
beat & alias quoque irà fummo- cerare <pémrint / Ah tandem \ 
prre cònimoru'* fuerat, hwtc vtftmaiJbtcDefmftvUtUfi- 
etidem adhuc die ertea vefpe- ' ■ ttim, fepofiw ató , foste <at. 
rim ®Wi& Dufn E Staio à Cnii' -* n»ÒQ4racandiaBd: vehcaqMKi 
rtìrgi's NÌrfàanist kiftkttn ófc'-mp -itkróemcmacalorconisfynv- 
adje&a docent >' dèfcripu &' ^ptoma«ibu»ì.fuerit!fc provati^ 
telata filiti '• r T nere Urtali haèendtmjìtì P — ■ 'i i ' t > i — . ■■ 

RELATtO. 

Oftqnam heri, die Veneris , •Sfe&lift-in cerebró Hiffiiicre/ 
16. fc. Aug. &c. ^ gaultumqne fangumis per utras- 

I. -PJagam medio capitis in- ^oM^ujqt^q^ceanrajlWrSc 
ffiuam'Obfv'rvavi^ unde cutis & . d^"Fammal:remin unoWc* arét^ 
carom capite dig ti arciterlon- 'vfcmcòilègérar^ttòvirillene- 
gitudi'ne difrùptx , cranio iltefo ceflanò obflt , co ni imponibi le 
& integrò esitante. ife&òurari potuerit. 

l'Attinteti il. ab t&u hoc ve-. Juata fisse it* Deftttf&t-apitc, 
hc'me nt i dura & pia mater cum aJiqvat < «dljifca&as ? <KCU*rc£ 

barn» 

Digitized by VjOOQlC De hfpeBione Fulnerum. 69 

font , quos tamen Chirurgus bus non habuitv Sign. ut fu- 
(excepto priore) prò lethaii- prà Scc. 

RESPONSVM. 

FACULT. MEDICEE GJSSENLS , 

Defuper illethalitate 
VULNERI5& CONTUS. CAPITIS. 

AD propofiras Qu*ftionc$: pelio Oberlajfa-Niddano, Mar- 
An & qnonsqm Chirurgi tini Gembachii capiti , mé- 
Rifatto de iftu a Contado Appe- diante flagello inflitto , hic 
Ho f [0£erlaifènjt, Martino Gew- Gcmbachius ncque obmutuit, 
Ischio flagello in caput infll- neque in terranei procidit > 
So r hujusque inftqt4ente Morte > fed poftqvam ex horreé do-* 
orni Arte principia conjijlatì -?. mum (e contulcrat & variis cru- 
Ancrtiiéiìe'vet pofftèife fit 7 utaè £htis verbis fé irà, fummopcrc 
Bu^miam^ iffafoé* integro era- percitum efle prodiderat y eò- 
xftifaé'dfira mater 3 cumvem4' dem adhuc die circa ve{peram' 
lijfuèmiam^ dilacere nt ur ? & demorruuseft. Sedioné igitut 
0?t*ndtm3. vulnm hoc lethife- & apcrcione Capitis die infe- 
tmfnì ' quentc, $vi 17. Aug. eratv ihftiru- 

Nos Depanus & Profcflbres tà , primo ì&us in mediò capi* 
Ordinarli FacultatisMedicaepra- ris fé trufit f qvócutis & cato in 
vii omnium & flngulàrum ad- capire addigin circiter longitii- 
du&arà circumftanxiarunn Prin- dinem difruptx fuerunt, cranio 
ripnsMcdicis&Chirurgiciscon* VÀxloSt integrò manente, ita ta- 
fenraneumefledicimus: men f . ut a vehemerltiilla plaga 

I&u die 16. Auguft. nuperri- dura piaqvc matcr cum venulis 
me clapfó tempore maturino qvibusd^min capite diflilièrint 
órca horam fc à Conrado Ap- mulmmqtie fangvinis perutras- 

1 ì que 

ì Digitized by Google 7* . PanitB. MJito Legai. PdftM.StS.l 

<jueefflù*trit, qvnntercraniùm' perèfanguinemilium ,'qui intet 
duramqvematreminunamqva- craninm & ctaram matrem cot* 
fì maffim fc collcgk. Omnia le&us fuk , refpexerit , & quo* 
{ccandum«noreoiqv*ftioaum niam (ànguinem hunc nullo 
fupradi&arum ipfiusque Reta- modo è capite edaci porte ex*- 
jionis. 4hmavit, faine quoque judicium. 

Tarn à principiò (brim non ? um » viram fcHiutn ncccffir A 
•oflumus non monete, quòde dcmortuum&impoffibUiccr cu- 
te urique fiaffèt, fi ad arduam' raripowiflè.m hoc rundaveritj 
ciusmodi infpeaionem', utpote Et v « ro è precepris Chirurgici» 
Sanguine» humamtm con- «onftat, quod.in (imiHbut »^i- 
cernit, Anatomie periti adhibc- bus vehemennonbus per V. %. 
antur,quiomncs&fiogulase:r. Cjyftcres, varia epimemata ecV 
cnmftahtias,tamipfius vulnero, ***** unguenta, emplaftta & fc. 
quim partium vulnecataruro y mignon tantum praccaveripof-, 
necnonricmarumobftrvarc& fo » <¥» «"««" tanti ili cppi* s 
abhinc de «ohditionc lae&mum ^g" 1 * a <*«* • fed etiamjana- 
iccuratiorem & dilucidiorem dum colicaos, pcrm.dumdi- 
rétationem formare & coramu feuffionis . reduftionis in vaia 
tócarefoflentundepoftmodum &c - *» fi £*c quoque remcdit* 
Iblidìoti cùm tundamemo cer- «*¥« genera irrita fuennt, prt co- 
rum aKquod iiidieam fupcr le- rebri perforationera aufc trept- 
thaliuteformarif offeti nationem diffipari & derivati 

x poffit* , 

Quoniam igmit ex adjefta Hinc judicium à Chirurgo 
ILelationc «lucefcit, quòdfub fupcr lethalitate vuìn Vispi*. 
infimitl feftione Chiturgus o- latum , quod&.impol%iIeÌb> 
sminò non inquuverit , an fan- crit latfum pcrcuran poruifie, e* 
guis forre coagulami in quarto fupradi&is cauta Principia Ar- 
cfcrebri ventriculo, vcl circa tis minos conforme effe ftatui- 
prirteipium nervorum colle&us mus, exi^iraantc5potius,quod. 
fuenf,quodpr« omnibus timen cum j»r»er jànguiBcm t tfùf^ 
Alps fieri dcbuiflet, (ci maxima- craaium & <foram matrem cól. 

kaum, 

Digitized by VjOCKJlC; ' De btfytBiotiz Vntnerum* ~ *f% 

k£him, nulla ampliusconftitu- èrte. Hildanm Ut. /. Ohftrv» 
fio ccrebri prsetérna turai is in '*. ìt. HL K Ef> A tlleg*** 
Relationc enarretur ìùixs hit 
prò Gmplicitcr , per fé & abfblu- 
tc Icthali non habendus fit , fed 
poftquam i&u jam infli&ò ne- 
que obmurcfcentra, nec impo 
teoria motus infecuts 5c ita ce- 
lebri comtnotio, tam exceffi va, 
iupparet> non fui t , fieri qui- 
dem potuerit , ut ex ninna ira Àlias vero utique fieri pot- 
eft, utabi£tuquodam> iltefò 
& integrò cranio , pia & dura 
mater , una cuna venulis qui- 
busdam tedantur , cum expe- 
rientiateftetur , quodinterdum 
interior cranii lamina , & ita os 
duriufculum , falva exiftcnrc tundia & effervefeemià fangui- extCrn *à p'agà quadam fitTuran* 
nismors ilia fubitanca infecuta a S at > imò & fagmenta qu* fit, cuoi fatis fuperque cotiftct , 
quid ira immodica in cornino- 
toot & infiamma rione langui- 
rò dficerc valeat , ipfaqueex- dam inde feparentur, quod La- 
tini Contrafiffuram vel Infortii- 
nium vocaru. 

Quod in fubfidium veritatis 

ptrientia teftetur, quod non pe- appresone Sigilli Faculratis 

to^i tamum morbi, fed mors Mcdicxfolennis confirmare vo- 

ctiaav fubitanea inde fuerint luimus. Sign^Gìp^dhi2 m Se^t. 

otu > qualia exempia QuiL Et- An. *0p„ Decanti t & Profeffores Ord. Facult. 

Med.Qif CAS. XIII. DE ( 

■ VULMERE CÀHTIS MALE INSPECTO. 

MAN- 

Digitizedby G00gle 


7z PandeR. Medico-Lega!. Pari, \t $e&. I. ':,. MANDATUM PRINCIPALE 
. - Ad D. HcAatidum. v r ;* 

EÙSABETHA DOROTHEA 

; .DeiCratU, HÀfi& y Und-Gr«vù*&c.&c> 
; Do&ffime &c 

EX Inciufis additamentis vi- talis ♦ ut originale adje&um <*- 
.dcrelicebit,quamTragicus .ftendir » Rclario impettita fu' 
feeafus Auerbacitruferit.dum crit: Nòsautctn& Tuum jn- 
Subditus quidam Johann Wild- didum hic in causa fefre de(i- 
haufer ibidem conjugem (uim deremus, Hinc Granouffiniè 
ob fu», quamtulit, jacluram jubemus, ut torum hécnegoi 
mifrrrimè vcrber&vit ja&uquc rium fccundam omn« circum* 
itavuliìcravit, utpaucisàfehwic ftanttas mature perpendis & 
diebusobicnt. '■''■" judicium j^uutìB & fcnteftd* 

am de eò , cum remiffionc in- 
Quandoquidem igkut fama elafi . .utprjmum illud fieri po- 
cjus ad Nos dclata cadaver.de- ter t , proximè fubjcftiuiinè 
mortui infpc&um & à Medico transmirtas. Ita fore certo 
Elettorali N. N. Chirurgo K- confidimus Tibiquc Gràtipfil- 
& alio hujus loci Batbitoaforc iìmè addi&i firaius; Ùarmfta- 
& Chirurgo de ìllis , quar fub MiJit'&Jiug. i6S 7 . 
inftuuta Se&ionc obfcrvàrant, 

* RE. 

Digitized by VjOOQLC . *.Yi • 


De IrifptBwnt Vulnerum. .71 

REL ATIO SECTIONIS. k D requifitionem DN. N. te meninge craffiore (dura ma, 
.^RAYSII, Celiarli Principa- tre d <3:à)dividitur5c à cerebrò 
lisHaiTo DarmftatiniinZvvin- feparatur, aliquid fanguinis ex- 
genberg, Mulieri die 26. Julii à travafari grumofi nigricantis 
Marito proprio iftuminflidum confpicicbatur , antrorflim ver- 
]aduque illatum vulnus, una fus oculum, ubi ncrvus opticus 
cum binis Chtrargis infpexi , per meninges ad birtbum o- 
quod vulnus in principio, ta*n culi decurrit, dura matre colore 
i vulnerata , quàm Marito ejus, flavefeente & coeruleó Jnfeótà, 
flocci penfum & infupèr habi- à materia fc.fequentiumvulne- 
lum fiiir, terno autem die Chi- rum. Tertius finus vel ventti- 
rurgus advocatus eft, juxta cu- culus cochleare fere aqux car- 
jus relatioiiem foemina viribus nei coloris continebat , non ab- 
idhuc integris fynoque judiciò fimilis aqux vel LYMPHJL 
f aadens reperta fuii, doncc 1. STEATOMAT1C4E : Omne$ 
Augufti die omninò decumbe- autem venx in fuperficic& par- 
re cogcretur:Secundòejufdem, te cortico(a cerebri à fanguinc 
praevio dentium ftndore, conti- nigricante turgefcebant : Vulnus 
fiuum oris fpafraum & tetanum atnem ex id:uviolentiori,in tem- 
cerricis fcnlènt : Terno autem, poredextró , cuticulam , curem 
qui poA fu&um nonus crat, in- & membranam carnofam , us- 
Icgci adirne catione animarci ex que ad perioftium , digiti fere 
halàrit. Qaod j im prunamat- longitudine, dcorfum verfus ad 
tinet plagam, lupra futiiram cavitatem usque primaemaxillae 
ùmbdotdeam fub cervice cut s interioris, cui caput infrmur t 
mgricaas crat&coeculca, intns ponetrabat* unde aegra quoque 
Sanguine coagulato omnino intra triduum^os ape 1 ire non pò- 
penula usque ad cranium fere: tuit, laefoque probabiliter nervo 
Hoc aucem omninò uiaefum. quinte conjugationts, fpafmus 
Sub cranio, detuper membrana & tetanus acc ilxr. tJnde pro- 
aaffa , ubi ccrcbcllum mwdiaiv pter tanta digniiatem hujus mu- 
Pars IL K fcuU Digitized by Google ■74 PàndeB. Miiki>Lcg*l. Partii. Scii I. 

fcifllttitoporàUsejii$qùcih(ìgnia, in tèmpo** obligata , letbalia &- 

▼afa Se confenfum cum Meniò- eri & vocari pofuwt. MA. tftj . 

gibus talia vulnaa profundio- ditt.Aug. . 

fa,quaxxbque minus ritè,ncc , . -, 

Fridertcm Beck Cbir. ..'■■►' 

RESPONSVM 
DN. MICHAELIS HfitLANDI , * 

Defùper 
HXETHALTTATE VULNERIS. CAPnT& P, P. 

QUap SERENISSIMA, VE- transinitterepa 5 ca e* Settmffi 

STRA £EÌ£ÌTUDG,oc- V. peli: ^andatoGr»rofi%ÌJ* 

. catione Tragici cujusdatn, qui xlic tf.Aug.admedato^hefternd 

aliquot abbine diebus Aucrbàci demum die mihi tradito, hunù- 

accidit,gafi^s Qememiftupè in limàcuniVcncrationefufiuspef- 

;flian4ati$mihidcdit>ut neo^pe cepì. 

iplùm neg,otiuu>,cum omnibus > ,. Huic Gratiofifllmo Mandato 
in Retatone à Medico EJeOo- ut deyptifllmè fatisfiat , Cupa- 
teli Moguotinò iplìsque Oufuc- dipana Medici Elea, Mog r -Chi- 
,gis imperata eontenris»circum- rurgorumq;ReIatipneai(<»iairi 
flantiis mature ponderarem, a t- hi? lìmut remitto) debita ctùrt 
que judicium ineum & fenrep- diligenti^ accurate Pfffegi /p^ 
tiam cadefuper» utpnmùm U- mne$ fllic adduOascircumftao- 
Uà feri poflct ,, (ubje&flùnc tia* mature perpeadi, ubi qui. 
-% - , . ' dcni 

Digitized by VjOOQLC 


De InfptBtone Vuln&um. 75 

lem primo ftatimintui tu obfer- crat, redeam, meamque cfefu- 

vavi,quod in tà,tani ratione for- per vulnere in di&à modo Rela- 

malium,quàm materialium,u* tionc deferiptó fentcntiam inv 

nam 3c alterum defiderari pof- pertiam , a fronte praefuppono , 

ftr,ut,dum m defcriprione pri- quod, ubi judicium aliquod fu* 

*iii&usdicirur, quod ventneu- per lerhalitarc vulnerum de- 

ttsccrcbntcrriuscochlcarefcre fideratur > id nullo modo de 

aqu* carnei coloris,non abfimi- Iethalitatc quacunque, qua? c- 

iiiaquxvellymphs: ftearomati- tiam per ncglgenuam, incurii 

esc, ut verba fonanr, continuerit: ain & errorem Chirurgi , vcl <5t 

Unquc fumine neceflarium & à propria Vulnerati culpfi malo- 

ad feopum in fimilibus infpe&i- que regimine ori tur, intelligcn-* 

ombus nunquam non propofi- dum fit : Cùm ea ratione etiam 

rum omninò proficuum fmfTet, vulnera leviflìma evadere pos- 

fi rclarum lìmul eflet , an & quid finr lcthalia , & ut epilogus fepi- 

inquartò ventriculó,qui, practer- us allegata: Rclationis habet,ta* 

quam quod hìc eft principium lia vulnera quandoqueminus ri- 

nervorum , creditur & habetur tè ncc in tempore deligata,letha- i 

a nonmdlis officina fpirituum a- lia fieri Stvocari poflint : Scd 

nima/mmeaquede<caufàNobi- quando de Lethalitate vulneris 

lisaud*, prarter naturarti inven- fententia ferenda eft,quseftioeft, 

nimfucrit;uttaccam,quod is, an deferi ptum vulnus perfe,fim- 

quiStearonum tflentiam nove- pliciter & abfolutè lethalc fit? 

rir, hrad facile fibi conceptum Horum ergo vi meum de vul- 

aqusc vcl lymphx iVeàtomaticx ncribus, Uxorijoh. Wildhauferi 

formare poffit- Siniilitcr in de- illatis,judicium efto,quod fequi- 

foiprioncalferiusvulnemnitel- tur: Quandotjuidemfub infpe- 

Iigtncquijc ,quid Couceptor per dione, juxta tenorem Relàtio- 

Cavirat ni pnmae m^xill* info- nis^bfcrvatumnonfucritjquod 

qforis > cui caput ìnlcntur, libi nllum, multo minus periculo- 

vclit ? & quac forte uUcrai& , li è fum aliquod, vulnus cerebro in- 

iwforet,oioneiipoiE:nt. fli&um fuent, nulla fymptoma- 

Ut YCtò"adid ? quodreicapuY ta pcriculofiora acceflaint , m~ 

K z deque 


* - Digitizedby G00gle ^ dt9^1^ra]nàabimdòiftrup>er ' Mittc vulncrationes illascfe* 

habita iifque nulla medicatiteli» (cripta* pro^irtnicttbùs pp fev 

ta adhibita fùcrint ,. fànguis & fimpticiter , & abfolittc Icthàlt 

fympha autcmirr capite (fagnan* bus habecc non poflucm '< - 
tìs V. S. Ènemat bus , Epithema* Ouam fcntsntiam*ream,ut* 

tibus aut tandetn Trcpanarìorrc potè Pnncifriis Artis 4iotìfema~ 

aliisquc renvedìis>autevitai?iaqi neam SeretnfE Vcftr. CeUkudt^ 
educi potuiffènt, vulnera quoqjì nihumiltmicumDcvotioncof- 

Tcmporum,proptcr confenfum ferre vqki : ScfciùfT V. GclC e 

ciim ccrebró & bine refult&ntia Sercniff. Principe Juvcnt. Tota- 

lymptomata graviora* perkulo^ q$c Domo &c DEfc X 0>fc r 

é quidbm» minime vero lethaiia: Providentias committcns. &flà 

babeantur, 4* a*. A*g*srffy*. 

1 1 i n ■ ■»»» 5p&Ìyti&Mgit£tWJwtirl H^ttan: Vìncenz foiefr Cambio» 
,Pf aeroris . Pro vìiteialìs- Haflò» Gìtfènfe$ > Niderdèarn^à'arajut 
»armfta^ni& J^nZifd.kntomti, matumiliic corpus Vocàrfcidemi 
ytee Prae^-étiNaflqicó Saraeponr pjxfcntibu^niodo àicìls Trs^c- 
tani.tanq^amMà^trat^tttten- flis utriusque tfóminatus , litài 
lkj^gnrw,iK>sbiniChirqrgi,(Ìc- Jòh.Schinidtióflc Jìcobotóer<>*- 
or& fLemluid tao^dortf. St fipijitgote binis Scnioribiis ìur* 4 1 r~ De Infpe&ione Fulnerwn. 77 r 

. infpéxiimis & obfervatfimus dinem aequantcttì>egerit,^cmur 

eadaver dcmortuum jadtum la- tum fanguinis coagulati inter 

pidis,ia finiftro capitala tere,teni- cranium & cerebrum repertum 

pore excepifle, adeò ut a jaftu fucric,quod hifcc atteftamur; 

hoc cranmm ad auten? ulque dat. NidercU* die je. Mwtik 

fifluram,dimidìi 4 digiti longim- A.^6S^ < , # ^ 

Georg. R emh. Langsdorjf» Johannes Schmidt. 

Chirurg. Urbicm\ 

Herman. Vincenza Erick Johannes New* ' 

Chirurgia Pr<t(ìdiarius 


RESPONSVM 
FACULTAT. MÈDICA GISSEN^ 

Super LefMitate 
VULNERIS CAPJTIS* A JACTU LAPIDIS. 

CUm àRegimipe hujus loci i'nfpcdìonc cxaratum attefhtum 

Principali requifiti fùeri folliate confidcravimus, fed & 

mus,ut fcntentiam& judicium allcgàtos modo Chirurgos dc- 

Boftrum fuper Icthalitatc vuK nuòhiede re exammavimus, e 

ncnsjdiczp. Martii jaa'u'lapi- quibus tamen pl^ra^dilucidiò- 

iis vulnerati & eadem no&edè* rà' t qiiamln at'teftitó ja contenta 

mortili infpo&ique Jòhannis &indic taerantvixacnevixqui- 

Schmidtii Niedercieenfìs aperi* de extotqucri poruetunr ? quod 

amus 5 fc. obfervamm fuent: Cadi-,, 

Hinc non tantum X&'a no- Ver exanimatum in tempore,,, 

bis communicara fedulò periu-, fimftiro ja<&i lapidis vulnera-,,. 

tftttvunus Chuurgprumquc dò- tum fuiac, àquò cranium ad,,» ■ 
Digitized by Google „ aurcm ufqac fiflurani>dimidiì eircumftanriis \ ut apud Hipfa 

., digiti Iongitudincm sequan- Wk*k Prorr/xt. GalenJ.4. M. , 

„ tcm, egerir, mulrumque fan- M. e. ó. Celf tìb. s.* e. *6 m 

„ guinis coagulali intcrcranium Sennert. Ub.?\ Prax. e. 23, Qr. 

,,& cer^brum repenum fuent. Horfh 2*. 2. Oèf. /. GuìL Fa* 

Jam quidem de nihilo non cft fate, ffildtn. Cent. 2. Obfi / v 

omnia vulnera , contufiones 6c aliosquc Medicos de Chirurgo 

iftus capiti* pleruttqttcnon tan* quamplures videro licea Hu- 

tùmpericulofa,fed&perteùlum jus itiàtifi» & qai* , imprimi* 

prò «Uvcrfitate .parta i*fx varie in praefenti cafUp&ib infpafóone 

di judicandum effe , ita qiudem, vulnetis fuffiriens ioquifttio in- 

ut offa, temporum coruitoquc ftitutanonfuit,cùtuprx ornai- 

vulnera neutiquam inter levio- bus cerebri mcmbtanx^uMUa- 

ra habenda fiat, partim quod tia & parte*,, principium nervo* 

jlippQcratc tefte Uè. de ^ulneribm rum Àc; comunque conditio be- 

c^in», ex reliquia ofiìbus, quod nèconfiderandvexapvinanda & 

eft ad tempora, mar me (ìtim- dcfcnbcnda ; ftiiflfchr f quae o- 

becille : Partim quod infignes fnmnòmfupcr habita minmque 

venx,arteri*& nervi ilik repe- notata foerunt : Hinc exiftima- 

riantur , q&ohiin ifcfioaes \ pie- mas t ox ftujusfflédr jéftirurgo- 

rumque varia &&tis moietta, rum attento tlliCquecoataiitis 

fymptomata infcrunt 5 indiciif & ab iiti£ ipfis ripetiti 

Nihilominùs tamen exinde rclatk>nc, vulnus fujxradi^uaw 

non ftarim lethiiitas abfoluta qaidem j?rp4ummèpcriculofó r 

concludi poteft, cum multa , neutiquam vero funpligi ter & 

per fé quidem ^dmodurn peri- abfòlutè lcthali kabendum *flcr 
culofa vulnera, ex accidenti AtteUptionis èrgo figtRó^Fa- 

non raro fiajtit lethaha , ob fu- cultatis con lue to opaniaconfic- 

pcrvenicntia fc. iynpcomata , mando." Signsùum Gtjfa die 2§* 

agricOf)ftitutioncm,curauonis Aug.jtnnoiMS^: -n ' 
ibaturahd* iieg)eftum , aliasvc r ' .- y J -., ■„* ~ . . 

MedictGijfouc. 

CAS- Digitized by Google - / De Infpeftime Vulnerum* 7pt 

CAS. XV. DE 
VULNERE CAPITIS ILLEGALITER 
INSPECTO, RESPONSVM 
FACULTATIS kiEDICLC GISSEN^, 

In punBo 
HOMICIDII A VULNERE CAPITIS. 

PRaeviàRcquifitioneDicafte- tis prineipiis confentaneum eflc 
riihujus Prinapalis, ut feri- dueimus ; 
tciiriam noftram deluper vulnè- Invento fub infpe&ione con- 
te uxori MARTIN: HOR5TII jugis demortuac Martini Hor- 
AJlendorffcnfis die 18. Junii hu- ftu cranio omninò contufó& 
jus anni demortuae infli&o & in frutta aequè ac fifluras a£fco 
mìllud profimpliciter &aé/ofutìr & confra&ó, ita ut Chirurgus 
Uthdi habendumftt r me ne ì \w ad pnmam forcipitis applicano- 
fcuna probante impcrnamusj nemmoxunampoftalteramfe- 
Nos Dccanus & ProfcffbrcsOr- .ffucam & fragmentum fecedere 
inani confiderai circumfpc- obfcrvarit, quorum 6. numera-. 
flc omnibus & fingulis circum- bantur remanente feptimo co- 
ftantiisr in relationibus Quae- que maximóincerebro,quò (I- 
ftoris, Chirurgorum èc Scafai- militerextra&ò,ccrebrum Sciti- 
norum hoc vulnusejufquc con- fignis feri flavefeentisporrioin- 
èrionem concernentibus A- fccuta funr, ipfaque membranu- 
4isque iafcntó,repcrKftdjs ; A^ la -cochcuDi ambiens difcifla Se 

àfcftuca 

'+ Digitized by Google 1 ftftucS inaiori tefa obfcrvata Priftdpw«i McAì^ttìn^^ 
«& clariffimè agnita fuit $ omnia vationcs ac hiftorix teftentur, 
juxta tcnorcm fupradi&ae rcl> vulnera cerebri quòque curata, 
tionis. erte, Vid. Gale*. inComm, ad$. 

Quamvisautcm vulnerata al- *?¥./.<>. Jlipp.diccns : Ccrehrum 
tero (botili* à : vul ocra t ione due vulticcatui^ì faepè faBau^m vidi- 
p crierit ipfeque Chirurgus jura- nudò* l *. déU.P. e. W Smyr- 
tus in cam inefinet fencentiam, ns in Jonià fumus confpicati 
^uod juxta jcaptuti.humanura^.jKiqlcicenicm vulnaejn *lte- 
iftus & eundem iqfequcns vni- rum aij$eriprumyentri«uJorupi 
iiusnihilaliud, quammortem accc^tó^upcrftitemfuifTc; utut 
prxfcntaaeaminferreporucrit* hoc pro admirabiii fpe&aculó 
^ Nihilotamen minus cùmMc-' atque incredibili liabcat j qui- 
dicis arquè ac Chirurgis quatti busfìmilia .Amtr. P^ramlié^ 
notiffimumfiti vulnera & Con- Of>.£hir«G. z*. ; tr. drcawlMt.u 
tufiones cranii , Cjumpriixiis ubi de Vur. Vùln. e. V. òuil. Fabritu* 
conjunftum vulnus & ipfum JBU. C 4:0èf3. Pb~$dbfr$ 
marlumvifui^atetac applicati©- Cent.ì. OèfjX. Jff. Petrtm dij£ 
nero medrcamenrorum admit- Hann.ì^ qu&jl. uh.*B.%m*ff 
titytnrtló modo prò lethalibus iX^Caf))?^ aUiquepiuaa^bitì?- 
JuberidaefTe, quod quoque de- varunt j & qatàiafupcrtfiib iti- 
vulncnbtis membrana cerebri ftituta irifpédMóne oculari ca- 
dute, vulgo dura matris di&ae, put ferra dHTc&um o&.apertuoci 
inteliigendum : Vulnera pi* non fuit, quodtàtncnìnreiaj» 
matris au te m feuMcningS^etiu- ardua , fangvinem bwnarium àc 
ii & cerebri quod attiftet, ilìa vitam concernente, mcrixò fieri 
tantum, qufe majora ad ventri debutlfct , irtiftquifitiaaiicur*- 
culos & Mcdullam Cerebri pc- tior eorum,qtue interne lasdip**- 
netrant, prò lethalibus habe- tuerant, fieri potutfTetr • • *3\ 
aowr , xdiqua autem, qu« cor- > 

ncemafficiuntvelleviorafiint, < ; Hitic rebus fic&anribus, Se 
ad liane daflfcm neutiquam re- trtyi non cotìft4r*quam atè pen©. 
fcunxur, cam & Expencnua <5c traverà vulnus ccrebrum , K^s 

vulnus 

* . * • 

Digitized by LjOOQIC folutè Icthali ce nò haberc non haiams , pbfignaadofpmnia fi* 

poflumus, fed pnefentib 9 his dr- giUò Facuka «ordinario, Sign* 

cumftannis judicium noflxum tumfSjftél»**.^* 1 *?** 
foijpendcretcncmuc. Qupdin* , 

CAS. XVI. 

ILLEGALI lNSPECTIONfe VULNERIS r 

. CÀprtlS/ .:_;■; ri &ÉgtflSI?IO Averbis Kgitames quidam netrantibus dr&rfis teftismem- 

die 24. Ofikobr. in pago branas. 5« Purulenta maceria in 

Schonbach, venerunt ad verbo- ipfacpntufionc^-prout ex RcU- 

ra, quibus Andreas Schreiber tionc Chirurgi Coldizenfis & 

junior ja&u vcl idu, ureeó fa&o, Grimmenlis, (ub A. abundè da* 

in capite itatefus, ut 13. diepoft rct. ^Qopri^rcp itaque neceffi- 

iftum vìvus effe defierit , & in ras exigir,ut fciamiis, an h&UJìo- 

infpc&ione judiciali vulneris ms oc vulncr* frùkthalibmftr fi 

poftmodum notata funt fé- habtnd* ì hoc ameni ex Rei* 

qacntia. 1. I&us vchemens in tione allegata non liquet, vedrò 

finiftro fyrrcipite cum ecchymo- limato ac (incero judicio fub* 

fi. 2. I&uspariter in fronte, ver- mittimus, quatrendo, utrum/e* 

fos oculum dextrum, latitudine tunJum àdduBés ctrcumflmtUm 

dimidii digiti, j. Frattura de- hdc UfofwrHUtbsfo , necneì 

cuflatim fada incalvarla- 4. Pc- item , quoniam duo Chi» 

Pars IL L rurgi Digitized by Google 1 ' 

ti PandtB. Medico- Legal.p*rtJI.$e&J. 

turgr prò ìnipeftiotte XXVII. hendumì DabiColdtoMv*;?*; 

imperiàlespoftularit, tyàdipp Ah 1656. '• -, .•••' : '-^ 
(quiasequitatemcxcedit) </f/r«i- ' - •• ' •■-• ■ • 1 rNapchionecorporjsA^prcaB fiebantur. 5. Perforata matcr 
Jl Schrciberi junidriV notavi- < dura tefti quàdam magna, pon- 
mus nosChirurgifequentia: ì.ln acre trium granorum , qUae ex* 
finiftro fyncipite cotttufionS Bk-^traéta ex meninge, relittisquin- 
titudìMdyidjj^jgfri^^ fra^iterltiy. **6. Sub 

tevcrs^dèxtrùm oculum contp* ,cranip & dura matrcpùrulen- 
iione latitudine dimidii digiti. 3/ faininateriam. Anautem he 
-Sublato Grama, fub-contufiene - l*fion€«-6nt- lettale* V judicio 
crat in lamina interna faftura\ ^gratiofaecujusdam f acultatis rc- 
decuflanm fa&a. 4. "Hinc treV ftnq'uiftius. Dab. Schónbach <L 
tefts feparats in Cai varia rcpfe-' 7. Novembr. 1655» ^ Jìfj ; £* «*»« ' ii irr iii i i i » ] f rj, » f fr' i i ■ »■ -■-*■ TACUIiTATK MEDICA LIPSIENSIS, 

S\\v-\ ■«-••^ - >•■ . 'i-.4»o. '.w.> Seilìcet; . ;_ 

t^taL'tTÀ'f ÈM 1 ÉftrjtJS/ CONTUSIONIS , r P R O P T E R 
c ' iìSrSti/FtìtlÉNTÈM INSPECTIONEM, NON POSSE 
. • PRECÌSE DETERMINAR! COHatrdiltgéntbr Rcfaf^ionc tee cft : Licer ab Hippebrutt 

^hijn»VgorUtn«, ad pf òpo& jfyfo ii\ S. *. Catx&ri vtft'n'era 

ttó'«|uaBaàònc$^»q(haiRcfpoiifii a&folutè & lùnpli&trr'kthali- 

r • : i .i^i..bu$ 

Dìgitized by VjOOQ IC De bifptftiont Vulnerum. \\ 

bus annùmcrcnto? , attamen ex bus fic rjlantibm , 'vulnmftdfens 

contextu & Commentario Qaleni prò (mpliciter & abfitutè Utbali 

in hunc Aphorifmum , tftftt u m- non hjbendumfìt / Deinde quod 

modo de profundis* & magnis prctium infpe&ions attinet, 

vtuneribrìs hoc intclligendum dum prò hoc Chirurgi XXVII. 

«fic, liquèt : Jam mhac relàtioH imperia^ poftulaat, putamiia 

ne tantum adducitur IseGo -par- eoa dintidio , videlicet ■ u. vat 

ehimcapitiscxtcrnarum;infub- lenfibus polle contento* effe, 

ftannam, ut & profuiula Cerci non videntcs , : cur prò una i&A 

bri non inquifcverunr Chirurgo cifioae fìaùm ipfp uous debeah 

acc funeflorum Symptomatum ntfJoachimicusJ './>«& &$f.di* 

nenao&emfcceront; proiads *}.fa r 4*> l6 0-> •/,..' 
cùampronunciamus> quod t re- 

Vidi Animami Mcd. Crit. 
GAS, XVIL : 

VULNERE CAPITIS MALE INSPECtCV > ., - n.n REQUIS1T10. 

SAngerhtìfePccuariocaidam ftram, non procul à tempore 
advocando prattunr, qui pc- ita laefit, ut in momento veterno 
dófuócoryhnò.craffitie polita &rreptus in terram ceciderit, 
a», Andt^an» Ifcruoiek&kei»:, rc»o*toi|uidcni,;impingen^p 
pcrcuflione fflfte ,au«jmj >.#oJh i^umf»muic^&te«iqdi§. j ♦ L 2. rnor- 

Digitized by VjOOQlC "^ 1+ I > anie& : .Meik*-Ltgat.p4rtM.Si8.ì. 

«orflflfrto celebre* duo Medici ftipct hoc 

ìftwi* &te unicApereujfio (fiqiitr Caftieontègnaruitt. 

dem Judiccs la infpe&ioneob- Itaquc^uia hsfc ratiotic vita 

fcrvàrant , * folùm m Capite vi- mei Clicmis periclitari videttuv 

bìcem longitudine digiti)' ktk** pctoea , qua pareft, Itibmiffio- 

A^/i^rr^? ^AAncktótnN.iio ncVeftrasExceU-vdiritRcidtio-* 

cdTarìò etiam mori oportUerir* ncm Chirurgi & judkium Me* 

quod noftrt Ghirurgu» , Joh. dicorum duorum cxa&è trutma- 

Martin* N. , qui in bello praece* re, & ?*«*<& Uthditat* Jbujm per* 

dente caftraJeqhiitusjjttra^óaf* c^tonis fcmtndumì informa 

forme £ub À. cui torneo coft^ probante mihi eommwikart* 

ttacutur jjudicmav Oib B. quod Dab.Sangerha£xdic^A^?riItójr- 

^wàmtntum CBmrgn 

Gò )uji>; quotf Andreas *£ fìifflaminatte: dcindfc ©fr<fcpfe# 
ab hac percuifione fucrir fu3trcm,&fra<2uramCranii,quafc 
mortuu»; ratio, qitja arterise habebar .digiti longituduxm.* 
temporalcs finiftrae «rant con-„ hinc concuflfus fenfu Stradone 
tufae, multo fimul extravafat©' flatii» privar us mutus interrati» 
& coqgrtimatp fonguinc app* eeeidit, >&tem£^iepoft perenti^ 
reme i, quo vixnatur alesa Cor- . fiònemooiiL. 
A: ad Cittcbrjinrioterccptsc, ac 

,-^ fu&riàm Medicomm. - 

cu - . «.:■ .''.'•*. :i ' .. :,;< -v '• • ':«■*■;.• 

^© W <f«tó'H'eHr1««lCte-i piantò rranstóirft , qtròpeiv 
JFV tìw^itìi»attàt8«i aoJiift» cuflioactti^ quflBtfffefirifcus Jfc. 

Andre*: 

Digitized by VjOOQlC toc lnfie&lone Fidnerum* $g 

Ànflrea^-petócorylinó, polli- tatum, curii in/Igni emotume» 

ciscraffkic, inftixit,proabfolu- to. Nec vidcmus fufRamen 

tè Icthali aeftimanduny effe fta- crrculatioms fanguinis , & fpi. 

mit, petcndo: vcliemus ratio- rituum in corde. Multo ma- 

ses Chirurgi ponderare, & in gis hìc refpicieadum i. ad la- 

amorem veritaris > arque prò pfum fupinum in acumen mul- 

Rei defeofionc , noftrum judi- Ùxx> quo^iritus animalcs,qui 

cium cà de re literis configna- per totam Ccrebri fubftantiam 

tnmin forma probante remitte- fcruntur, confuti funt. 2. ad co- 

re, quo fa&6 dicimus : ratio- piani vini Sangérhufani, quo ad 

acs Chirurgi efle invaKdas- Nam fcirotem usque (uri dicuot) in- 

qoia pedum corylinum habuit gurgkatus fuit. 3. ad iracundi- 

fcjùm craffitiem pollicis , im* am. 4. ad naruralem impoteo- 

poffibile fuit, quòd unica per- tiam lingux& blxfìtatem, cuoi 

edioae ofla cranii ob infignem morbo fa tonto corporis habirtt 

durirìem potnerim deprimi: nec conjun &am> de quo fflppocrates 

Gmtra/ijfura hic locata habet , Z#. 7. Apher* 40. & Zaechia* 

èc qua Hippocrates Lii. de vulr. £$*f*ft. Medie Legai, de Viti* lo» 

Cip- frangiar calvari* ful> imi- quei. Sìt.j.qutft*}. Qu* omnia 

nere m stia parte quàr* idi plaga fi in pra&ntia Medici periti Cra- 

•ft. Multo minti* fanguinis nium fiiifietr apcrfoim > procut 

coocretio & fuggitlatio > ckea dubicitaapparuiflent , fic quia 

temporales arteria*, mortiseli hoc non fatìum t nec Partenti 

cau&,dumex Galeno , JEgineta, remedia rcruUoria, & alta con* 

Avicenna & Rhafe fuftkienter venicntia in principio adhibitfe 

conftat, quod alti* fruftra tenta - ideò de akfiluta Ictbaltiatcjudìcar 

ìa remedns , arteriotomia in re non valerne*. DakEiskkd*i2* 

caotumacBiknts capitis affetti- Maji 1657. 
bus iemper & ubùpic habucrit 

D.CkiftafkK .ToUmUD. Digitized by LjOOQIC 36 PanÀeB. Mcàco- LegSÌ;Par^ fi SeB. L 


RéSPOtfSVM. 
FACULTÀTIS. MEPIC^XIPSIEI^SIS, 

1 ' ìScilket 

PERCUSSIONE^! HANC CAPITIS NON HJIS$E PER 
SE LETHALEM. 

RElaiionem Chirurgi , ut & ticiter poflunt, velati hoc expo- 
judicium duocum Medico* . cicntii quotidiana, fi opus/adu* 

rum in confefiu noftri concilii tumpoflet probarL Multo mi? 

diligenter perlegimus \ hinc ut nu$ lethalitas ex nuda infpe&ior 

fàtisfaciamus defiderio vcftro ne , & (blò ta^u craniL&rmita: 

ttiam irefpondcifms : optanduin concludi poteft : xùii noa'paù 

pras rcliquis effe t, ut concuflus & fomus non fimul rfxonpne, qaòd 

dcfun&us Andreas N. non tan- Chirurgi ratio nulla-, Scinfaxni 

tum esterne à Chirurgo futfFet fit, quando fcribit: i. yutefM. 

infpe&u$-> fed etiam interne ; /*/&** arttviarum temppraltfrn 

apcriendo Cranium , fic etiam i*$uxut (htguirm £ cordein ce* 

ioualitys vulneri? oculis raetkis rebrm* fucrit impeditm y fiqui- 

iiibje&a .ftuflfet, &exa&ior Re- demexla^òneuniusvclaltcrius 

Jatio e4i potuiflèr $ quia vero interi* f non ftatim circulatio 
hoc t{irpitcr omifcm, apparct^itogijinis &l influxus fpirituuw 
nihilominusarRelatione > quòd ita fufflarainari poruit ; necrett* 

alia tymptomata mortis caufae jorisfoboriseft ratio 2. quando 

fuefciau &ìdcò pronunciami^: dicit, qxòdCramum (prout te- 

quòdconcusfio^ ^am Henfich H. meiiaric & pon fine perjuriorc- 

Andre*, inflixit, proprie &perje fcrt -i Chirurgus ) frati uri & de- 

Uthdùnonjhy dum etiam vulnc- freffumfueritì Natura enim of- 

12 Cwni£L ut Crani*, beneficio ieà cosi page cekBtflm fatìs ma- 

Chirurgia, &remediomm con- rivit > qu* unic^ percussioni, 

vcnienLijm curari interdum fé- pedo cofylino-fa&b non facile 

ceder, 

Digitized by VjOOQlC • Dehff0kfteVulmm^. . . t/ 

a^prtmthocoptimcBionuc- ad 4>fcefuatem: ; Qge circunv 

rant Medici Eislcbtenfesj ideo fi - ftantix prsefertim , quando patio 

oc dubio lapius in aeumen (fai- fcns & v,ulau$ non ritè tra&arum» 

tee rcfpiciendus , utpote qvd plus ad kthalitatcm cpntule» 

vehementi/lìma concufóo fieri tunt , quia» raripn& Chirurgi 

poteft, ubi nonparum fymboli juram<mò quanwis cionfjrmatafc 

contulcrunt, iracundia, ebrie- «Soc. Dai-, JJpf. die ?.4pril Àa t 

va , & difpofitio à prinao orti» i $ j 7. 

Ktd AmrrtAn. inìAtd. Ctiu 

CAS. XVIII. 

,' de "' , 7 "~\ , ' ; 

V^ULNERE PECTORIS MALE 
INSPECTO. * L ■ » * ; ' ■ \ ■ 

REQUISITIO 

P- P, 

VEftrae cognizioni prarfen- ne Hifpanicà tandem ita tra&a s 

temCàfumfiìbjició. 'ttà- vk; uthiric inde piagai <jìt>orti 

bigame conclóne,/ Domenica vibitfbus/uèglHarenru^necpri- 

Mifcricordias Domini j Philip 1 us ctflàvk , quarti ego cultro 

posDavidGùntherdic2j.April. meo , quarti cuitì pane calco 

dccrcpitamméammuTierem 75- mbeto dò monito in tnanibus 

innorum , absqué tilte 1 cauta hàWBafm > euftdeftì ^uv finiftea' 

pnpcèdcnrc/ nòrtfolùtn'jniurro- axrifaViilh^^àptfm , autpurfgc- 

& vetbis , yerihtt etian^aiundi- rcìnV quo vulnctettiam die u, 

mouuus Digitized by LjOOQIC 1» , VtnùB.Mdk* &gd>$*t&.$t&l . 

nórtutts fok. Pciftquamautem J. S. die noni poft volncwA*. 

gratiàScreniflimiPrincipis, de- netti, mercatum eglenfem ia- 

fenfiomihi ciementcr concef- vi Ando, vulnecatumintereàru- 

fa,fcitcavcrem: (Kco commifit , qui nuHam 

1. Ah wfpeftic vulneri fuerit Chirurgi* hahebat notiriam, 

tegolo f temo cnim eidem in- hinc vulnus de novo irritatnm, 

terfuit y quàm z. imperiti bai- Ce labia didufta % alris fyrapto^ 

neatorc$,quinunquanrtnter£ìie- matibus pdEmis fubfequcnti- 

runt Aqatomw ftucfio> cùm ta- bus , qua? omnia in continenti 

nen Chirurgi idonei oc vicinia, probabo : ideò magis er inctt* 

Parthcnopoli videliect haberi ria balncatoris morruus. Has 

potucrintì' itaque quaeftiones f ut Medicei 

2. An vulnus fuerit lettale > a e , prou t fariunt , fccundum 

ér*npatÌ€ns>fiortonffyfn4,me- confeientiam , quantocyus re- 

diana , epstics, C4ph*lica> cor dia- folvant, humiiimè peto , quia 

lit t fuerintdifefa(yéi\\x\&ìjn\- periculum in mora, & ultra qua- 

peritis balneatoribus fcriptum triduum prò defenfionc mea 

iub A) '3. diem vivendo attinge- mihi rcli&um nihd. Dai. Bi+ 

re fQtuijJet f Deinde Balaeator jtorff. d. v. fon, &*. 

M. N. N Pajtor. ~ 
*A. 
- Relatio Bdncatorum. 

IN finito» axill* parte fupc- quodfbrfanobittumcofpor^ 

riore foramen repertum, ma* à vulnerato in a&u vulnerationis 

gnitudine globuli , qnem fclo- mutatura f prqfundms intràvit. 

pus edere folet, aperto vulnere Qshumeriprorfuserat denuda- 

profunditatem fpithama: ha- tum, & ah co omnes tendine*, 

buit, proutftylo exploratum, vena mediana, cq)halica, ep^r, 

quod tamen. non fuit lethaie : rica, fplcneuca, fepatats,ac ab- 

III honioplau aliud vulnus, fdfl* , hinc propter dfjf^um 

(angui- Digitized by LjOOQLC a "' ^ aì Tk\nfpt$kntPuk*?um. r ** 

feagninis t qua J^*Ctafo& jam exinde necdTatiòmomiu** 
difle&a fuit, paticns non tantum H*c in fidem vcritatis &c d. \q. 
lipothyTtiiàcorrcptus^ycttimet- Ma/i i4;3< 

RESPOJSTSVM 
FACULTÀTIS MEDICEE LIPSIENSIS; VULNUS HOC THORÀGIS P£$. SE NON FUISSE 
« "itETHALÈ. 

Dia mulramquc fuper Cafii, gligenter trà&avetìt ^& ipfi: ptr 
jac qvxftmnibus ex te na- ticns demum u. die pòft acce* 
òs , dt libera vixwxs in Concilio ptum Vulousmarmu^ iisha^w 
floftrx Facuitftis, hinc& cóhfci- ,de caufisjvidniis prò fimplicitei 1 » 
enti* fuafu ;ita rcfpondcndum jfc abfolutè r icthàlinon.habcm " • 
cenfemus : quòd balncatoris jdara,muItotriiousbalrtcatot:urn 
mfprdio & Judxium,{upet qua- infpcdioiptoltgali & fu Scienti 
kacc vulnccis, temerattum* fti* rcpmtnda jScc lh&\Jjpf.4k ty. 
volarti * (Implcx, obfcucum, $&&-&?.. L r:< ; > :^ ' ^: 

aarticulatum , imo nullius mo Scoile Rcfponfum Facuk: 
meoti ut: non eniai<Qrpu$ le- Medie? Lipfknfts&KocnigsbciM 
gcardsapen^op^indequatitai genTisdcalióPctìorkvulncrcjc- 
VHtocris confuse at ijrtjttè* cte pasque LethalitatCi obiltegalem; 
ferina, ut rubil certi exindfe iitfpc<5bontm^ dubia vii. ap.» 
cfndndercl>p^t> quibuscàcccv 27»^w ! ^(^^^^^^.lÌl. 
dk, quòd. bjinfcafo* yutocra-? LtyI./M'f»'V- . : 

tamdefcrocoti uno y «bone* c <_ r f j l . : - '> 

Digitized by VjOOQLC P**&&«Mtfn*&g*P«iB. Stài CAS. XIX, 

yULNERE THORXCfe EJttSCJyE INSPE- 
EX adje&à heìc Relàtiònc * Vòcò, idquc ób feqq. rationes, 
MccDci Juniorishujtislociv jqmar. <$àod fttfóttàrtt Medici 
none ih Donunò paucos ante tli- conxcroit /junior adhixft&nec, 
ts jbeatfc marrmy . V. V- Magnili ut probabile ; utriu&jue Medici- 
Magnif.perfprcete' acquicftanit> «se Da&amctcattt fiùt ydum in 
qua catione : Nobili» quidam vicina Aea^emia Ritttcfiefìfi ut 
Magni Nominisi dee jo. Marcii ftudioras yiitt, neque à Parti- 
hufus anni, cura HcnrioòB^tti-. bu* £qujbw aliaV&e&ip com- 
gfitA miiÉàìékx iacidcrit &I , petit} wì inqulfitiorostn éfa&fes, 
ne cundem eodem dicìdiUcàiAO; noqnca)'idcm juicra Cottftftàtiu* 
ritatfcxtam , iraci&ch&i&cbne- «w» <Mmi»s/m Cvcti V, Art- 
tatd pafoft»-, enfe vulnerava ^i jurameiKò ©bftri&us fuit j 
rin trote vulnerato» dio 3. Apri- c*rovtamofl *, Indotta; ventati* 
k» ffag&pòa aróttiifri ndce&rii» fitiqotfttnullkK R^jptibHcaeMc. 
«#avbi> ^AmveròtofocutAìm dicui ^otattì« fw*lit,adeoq«Mit 
qldtft^tfobiWMàócfediau* vu4g^'dici(ur MfiDICO JU- 
incarecratus fuiflet, mei ut, qus RATO , TANQUAM IN A-R- 
defenfioneminme fufeipcrem, H£ SUA HERITDi ÓR'E». 
peralios rogavit. Quiajgitìir DENDUM, Relationcm man* 
rebus fic ftaniibus Relationcm jujratò r; confirmarc riequit, cum. 
Medici, unde lcthauW evin- primis quia 4. in Relatione fui 
ci', d^bec » meritò in duhujm dirctUs paxticiU*: ^dubitativi* Digitizèd by Google i 

ÌÒe Itìftefìtont Vulneravi* §\ 

atìrar,v.g: àvm ftatim in pria- Sc^binorum neutiqùlm inftitu* 
cipioN. i. i&um cnfc panda- ta, ncque Relationi co in loca, 
rio acuto, juxta communem ubiinftitutafuit,diesadfcriptus, 
famam,(ub brachio finiftrò,inter illi cffc&um fuum tribucre non 
7.&K. forte coffam ilfatùm : Si- pofcui, multò mìnus credere pof- 
aiiliter N.2.&?.prafumtivè!fe- furtii quod in pun&ó lethalita- 
rè, ut verba fonant, 1 afferra fua tis,folidi quid inde hauriri de- 
adftruit, in fine tamen conclu- beat- QaandoquidemveròaJ 
4it, vulnus abfolutèSc Amplici- ^najorem confìrmationem Am- 
rerlethale fuiffe: Ultimò vero pliffima: Facultatis Medica, hlc 
contufionemufculorum,-quafi locorum, in eócumprimis ftu- 
hxcfandem morris caufa fuerir, dio fummè afcftimatae , judiciuni 
niti vult , fub cà vero occafione , defìderem ; hinc V. V. Magnif. 
ocminimam quidem inquieti- Magnif. officiofiffimè rogito, ve- 
onem irtftmiit, quae & qualia lint gratiofè Relationem hanc 
mcdicamenta in curando hoc collegialitcrperpcftdcre &fi Ic- 
rulncre irrita& invalida fucrin ti thalitas exinde inferri nequeat, 
Quoniam vero in dubiis ejus- breviterfententiam fuam, cura 
modi de jure al iter concludimi rationibus dee idendi, prò debi- 
li quod nempe » ubi de vita ho- ta rcmuncratione,citiffimè (quia 
„ àiùiis agitur , probatx>ncs du- periculum & viti diferimen la 
nbix ad mortem infercndàm *horàeft) Relation! fubjungere. 
„ non fuifìciant , per Text. in /. Proutidad promotionem& ob- 
jfo.c, i.proL hittc in Cafu hoc tentionemcaufolncarceratiplu- 
admodum dubio, ubi % Infpe-. rimum contribuet ira,&c. <5cC 
dio juxcatenorern ameàallega- Stadt-flig* diei^Jim. &fK 
wrum,inpr*fcntiàjudicum Se ■»• 
- 
• 


H 


*cm 
RE* Mi 

Digitized by LjOOQLC 4* Pèndè». A4^%èaL&tf,a&li. t 

oh; o RELATIO MEDICA ? -^^ 
r -:" -Simiff* • Vmcfù Ha/fi-Schmnùm*ki 

". .*; vi. ' '••• j -v Mrtiifltmi &x*. Cauceimt & ^ ■' :'>i .*.?>- 
-/,.»ic:? - fìfiv" r:i '' '•• ■'• QutJMiariìì , : .; ::» . • -. ... * - ._' • -.;";;» 

| Upm haud iti prkjcm i.mh ad propagincs usqoé «ervofas * 
.^rhiinjunxerìris, ut cunvbi-, mufculpm return abdomini» 
lùVClnrurgis fimul e© deputa: ^af«^ptìlisados4fthia«,;ik|tte 
tis Obcrkircnam proficifeerer^ in fypochondrio toro finiftró, 
Henrici Bottigcri , Oeconomi, dorfo6tparte aliqua dextri, fc- ; 
Domini V.Brinch,cadavcrcxa.- re.pcnitus conquaflùrf, (àji^ 
nimc infniccrem & in tàuro illic guine futfud & ob lànguioein, 
óbfcrvanduin cukro Anatomi- coagulatimi mterjeàuSi faé. 
Cd inquirercni khinc cum Chi-, inferi aùtipflammati faerant 
fù'rgis modo diais. die 4. .Aprii, i A^ttóTh<^ace^itas'<5|ói4 
^ò me contali & ut ea, qua in dem & nguinc, fedroajore feti 
conimiffishabeban^inactum* quanutatCjCOpioferepleta&k,. 
«feducerentu^manumoperiad-, qu* ciica órificijim finiftqiin 
incjvi, òbferv^ndo i^um'pi^n 1 .' vggtricjiji & vénae circulupi u- 
*&$. ^ì^/^c' àcutìfllmp, ^mqi^ervòfum diaphragmati 
jTunaòrio ,' juxta. .,f ómmunem, innatabant, adeoque p* onter*»- 
famam , aitato , fub fcrac'nio. ,fi;J mjam vulneris inflitti 4i&aptian* 
niftró, inter7,&8. forte coffanij eìpsdemq'ue anguftiam^incc pec 
("defuper numerando) io gua; hpc, nec per pulmones, qui yjx 
cnGsdeclihayerat,pcrmurcùlò$ tam fjptakUterl*f[f M èaivxduJ 
ferratum ma^orem & intcrcofta- et pótuerunt. 4. bili fcdulcwi 
lem in cavitatem thoracis usque quxrendo tandem 2. vulnufou^ 
penetrane. 2. Incifódemtaquc la minora in ramis bifidis vene 
cute, mufculi ferratus pofliciis .caraedefeendentis, fub corde 
infcrior, ferratus major, dorfi ad ùtrumque latus vertebra?, cui 
lata, longus facrolumbus,o- feptimacofta alliga» cft,difi«- 
Wiq«edeftciMlcns,adfccniden*, * nin ^ Digitized by (Google f 

T>t hfpeBìom Vulnerami ■ . 9$ 

minati*, qui faoguinc infigniter batur. SìcSc Chirutgiteftantu r 
diftcnfi , coque cfflu^o , itatim Ordinarii , imo ipfemct die 3. A" 
denuòrepletierant. 5. InpuI- prilis fub del igatione vidi, quod 
nw>nibus parum p,n. & lacfi in- maxima ex parte aqua pulmo- 
venimus, nifi in lobo cjus,quiirt nalis(at vocant>paixcófangui- 
hocafte&olocoót regione, me- ne pureque intcrmixtó è vulne- 
rarne mediaftino anucxusxrat: re qianav^rit j & quoniam alia 
Undcperbfonchiapulmonupa- adhuc fymptomata ateedunt, 
^umvclomninonìhilde fangui- quaepartim ipfc vidi,partim ex- 
ne coagulato expeftorari potuit. quifivi, quod fc. de dolore fto- 
6. Reliqua inteftina & parenchy- machi,renum &punfturis in Ra- 
mata abdominis fana & integra pulis conqueftus fuerit , fingul- 
fucrunt , praeter lienem aliquan- tu quoque labora verit, delirave- 
tulum corrugatum. 7. Cor, a- riti fub deligatione aliquoties in 
pertó pericardio & exprefla a- fyncopen inciderit, vires eva- 
qaa , praeternaturalitcr fiacri- nucrint, ipfcque vulneratus ab- 
dum& molle erat, unde parum hinc per 3. nodes non dormie* 
Ènguiniscontincbat. 8. Simi- rit, pulfus inordinatus & inter- 
lirer Arteria Aorta defeendens mittens fuerit & die quinto tan- 
collapfa & fanguine fere manis dem obierit 5 quse omnia Chi- 
erat. 9. Praefumi poteft, imo rurgi dubio procul fimul obfer- 

( infallibili ter fere concludo idu vaverint, hic adjecerinr & nota- 
illó Du&um Thoracicum feu verinnhinc concIudimus,quod 
Chyliferum,vel totaliter, vel non tantum vulnus in fé fimpli- 
parum kefum fuifle , cumpri- citer&abfolutè lethale fit , fed 
mis, quod du&us hic immedi- etiam ipfa contufio muiculo- 
atè juxta vertebram feptimam nmi dorfi, ob intcrceprum & 
fub vafibus decurrir , fed cxftil- inflammatum fanguinem tan- 
lante lymphain hocfubjcftó e- dem certa mortìs inevitabilitcr 
vai)uit,necreperiripotuitjdum feque-ntis caufa fuerint. Quod 
imcreà in cavitate Thoracis plus in fubfidium veritatis &c. Ria* 
fen,quàm fanguinis confpicw- t*#* die s. Aprila ity. 

Bernhard. Chrìflian N.D. 

Digitizedby GoOgle èàtàm ■•-■ •••■-■^ • 

TÀCUIX MÉDtq^ LIPSÌEHSIS , ; .; :m : 
; .- 2)« - ' •'•;•":?"■ ■-';■*' 0i 

DU8IÀ VULNEB.ÌS f HOlUCICJ 1 

LÉTHALITATE. i ■■-—;—' , ' ' ' 

£.P. 

ECafuNobistrinfmiflovi- jw*Yildaigenti&eoUegialip«* ' 

cHmns , qood Nobili* qui- le&ione tum Li tenni adNos d*- 

dam magni Nominis , die 30. taro, tum Relation» fupradi&** 

Martii hujasanni , Hcnricunt ccrtiorered^m\qttod«Af *«•*?* 

Bòttigerum crtfc vuInerath,«o* exoptcm\c«^dim*hiltu^coa- 

dehiediej. Aprilis & ita: die eeptamfuiffc*&q«onia nuociti 

quinto obicrit; & quod fiorai «lubiutn vòcata tohaljtasèqua- 

rogemur , ut «dje&am Reladò* toor pneeipuè punite coUig» 

nem Medicine Chimrgotu Colt poflèt* fenfus awero illorumi 

kgtalitcr&maturèpondercmd» adtnodum dubkttfeA ^tecvutóe*- 

& cum ratiònibus decidendt yx- rata vafa verbis expce(fi«< Jtebi- 

dicium noftrum defuper impet- tifque nominibus expreflà non 

tiamus. font: Hincex copiofò fanguine 

Liect vero à Domino varile exmvafatà,«t&c*àp>fóevcfltiv 

Rationcsad Lethiutatemin du- qui vulneratimi die V. cxfpjraf-. 

bium vocandam, allegar* fi»- l<t teftatur, viderurquidciprmn 

rint, noftrum vero non (frullai; vulnus per fc& abfelutè Ictfea- 

^netcrcas , qua firadamentis' lepomiae effe,cumpripi«,<ì; 

Medica, cumprimis srutem A- per ramum bifidnm venaccai?» 

natomicis <Sc Chtf urgkis nitun- dcfccndcntecu , rami iatercov 

tur» djjudicatcjhlhc Dominai»,., ftalcs intelligi debucrint ; Atta 

mcn 

DigitizedbyGiOOQlC «tn &qildniam, ut mòdo dì* rarefi, hìnc jaxta defidcriutn 
Som , vafir fub corde l*fa dare Domini, hic vice abfolutam te* 
feti* expreffanonfop^neepro- thalitatecn imprxfcmiaram ca* 
pio nomine infignionwi^adc* tcgpricè determinare non pò f- 
«pie qualitas valnem^velpat-: fami*. <^od>&c. X^w^ > 
laaavulmiatttumiatiso^cd) - ^ ;> 

r ' 

, - - ' ■*; ' ' . . * ' - ; ♦ vii-- "' 

V '(À Ammaniti PraxihFvtrf.Léthalium 

*♦ • --.'^ ' : - : ; °" hòc Rfftonfò, ' * 

CAS. XX, 

. 'i>5 ,. r v '".-- • 

VULNERIS ÀBDOMINIS & VENTRICOLI . 
INSPECTIONE ILLEGALI. ' REQUISIT20. w ' ' 

P. p. 

IN tèndati Corpòre reperì dominis editate repcr^a, carte* 

funt lethahtatis veftigia , pro^ roquin in intcftiriis nihil lzfuxn» 

or fcqukur : NoVaculà à baine- Se quia hòc vulnus t ubi vidclicet 

arore apcrtum i; Corpus decuf- ftomachus in medioperforatus, 

ladmjinteaina^dqtjaridus fclo- vel globulo latfus, à plerisquc 

peti tcndit, infpccla j ubi poriffi- Chirurgis & .Medici* ," ob ratio* 

mam VcAtriculus in planitie à nei non contemoendas ,pro le* 

globulo p^rforatus, cibiqac in- thali habetur, etiam hk: baine** 

digcftì c«f » non exigua io &• tor> qui fc&oncn} adminiftra- Digitized by LjOOQIC .-9* . Pande^ Mcdici-Lcgél. Part.TL. Setl.L 

vit, ideià in hoc Cafu pronuncio fcxta conjugatkmc Ccrebrr t^ 
avit. Nòtandum ramen bic ; riundos, & maximum cumCc- 
quod Wilnerams per, aliquod rebro $c corde confenfumobtk 
tempas m vianpublica , & frigo- neàt , cóqueafièaó, radlèletha- 
rfijnpimdfincjdctìgfttioneceUì ttaSymptomata ereitaripoffints 
tìus, deinde nec ratio balneato- Qnia itaque hoc k balneatore 
ris peromniafoiidaeft,vuihus deferiptum Vulnus eft in medio 
enim non «mparte Vcntrtài- Ycntriculi ,'necinOrificiofupe- 
li,qu*kthalitatem infette pof- riori, aut inferiori, ncc in fundo, 
fer, per ea, quetracUtp. S^nner- prò defenfione Rei VeftntEx- 
tùi H6.S. Med. PrMf. y *. e. s. celi, haud grayatim meditabun- 
ttbiratiònes&exé&p'la plurima.' tur collegiali ter: utrumJnc vt£ 
Ea autera Vulnera ventric^ji nusferfc lettale) &putitns eóiem 
fuiìt prascipuè lethalia„qy acori- . neceffàtià mortuut fit y citrafpent 
fido ejus fupcriori infliguntur, curatioms ulUm ? Dab i,ipf. d. 
cùm nervos habeat inlìgnes à 'zz. Jun. Annoi**?. 

■ -■ ' •■ :■ . • ■■•■:r \~v. r.r-AZiì: 
RESPOtisVM. 
"fACULTÀTIS : MEDICA LIPSIENSIS, *^ 

Scilicet 

LETHALITATEM HUJUS VUL^ERIS VEOTMCQLI , - 
, OB INSUFftcìENTEM INS^ECTIONÉM , 5 

;; NON posse determinari. . X 

AD^oraniijuxta Tenorem jorera, prout ali** arùs eft, in 

veftrarum literarum ante- quo latere, &pcr quàm viam fd- 

.quàw rcfpondciritts,pr*ttippo- licet globulus ingreilus non fo- 

acndo, dichnu& collcgial«er : lùm , vcrùm etiam egreffiisfue-' 

quodin Relatione batócatori* rir, an,&qu* vifceràin tranne 

dcfidcrcmiispcrIbiQuifiateiBma- tu' tctificritJqaàoiaiB^ùhi ven-' 

triculi 

Google Digitized by ■ ut Itifìtà&Me Vnlnerum. *p 

triculivulnuscxftitcht? & qu* # ifiuw* paffim probatum. 4 ut 
font afe hujus eooimaris cir- taceamus cxpcricntias, quibm 
cum/hntix, ad noftrum deci- luce & alia Ventricoli vulnera , 
fum necefiariat $ nihilominus ikmmà ramen cautela & indù- 
quia hoc non fa&om, & fotùm ftrià curata fiiiflc , teftari pofle- 
vulncris ventriqulo in pianine inus; ideò etiam rebus fiefeha- 
inflfài in genere feda mentii bentibus ScRelatioae impec fò&a 
cùm tamen non omnia ventri- Balncatoris esiliente > nec toc 
culi vulnera , fivc pun&im,fivc vulnus prò (ertali perfejudicart 
à globulorum explofionc infli- valemus y /ed magis ex accidenti, 
da,fint cjusdem qualitatis,& iila quia frigori citra dcligatiorjern, 
tantum lethaliaper fe>&fuàptc Oc exa&um regimen , paricn* 
satura , quac in Orificns ventri- coomùfius Scc. Dot. Ùpf. die 
ailicxiftuot , ptout hoc rajio- /. Jul.An. */&. 
aibiw fundatiffimis à Sc*xerfo t ^ Ex Ammanti. inMe£Cnk, 

CAS. XXL 

DE 

1NSPECTIONE VULNÈRIS ABDOMINIS IL- 
LEGALI & JUDICIO CHIRURGI IN- 
EPTO SUPER LETHALITATE 
EJUS. REQUISITIO 

QUinquecircitcr mcftfcsef- rcs Grcgarii ,'.alter.Pfaiffiu$, altee 
fluxérc, quòcfbini nuli- vero Filcherusdi&i,àvcrbisad 
Pars II. f N " verbcra Digitized by VjOOQlC Vtibnn^le^enefinticpianMhhis prò lettali habw fufònait :ft- 

i&Mtf pondìrti ìljteum in fim> dioium auto». Ha fit babele 

ftr© abdottimis làifcw fufe ami- Eg» infia> dominatile Johan- ,. 

litico cocecpfoqao fe&aipoftaii. oemAdolpfeumRfcherftRod- „ 

horarum dcftaxtoin Chini rgiii hcrtrii,ià preferiti* Locimé*:- „ 

Hombergd dto«erfattó, quww© nertcisTiioniiócJoliaiwisKiU' „ 

V«ró dfettftM adtoftChtàagui gii^JnràitfgtHoisfcigt tifisi- „ 

Britisbacó advotìatus fitti , Vnt ipcxi ,q«idte-Mattis poterla*. »' 

nefafó vcròfextó die moricntc. pfó vederi intra 4. & 5. ho- » 

Abhinc quidam Locumtcnens ramici» per fofliis fui t>& in- ,, 

<ftìm fupranominatis binis Chi- vcni,quód vulnus lethalcab- „ 

rurgis d.mortuum Fifcherum dominò iatcri finiftro > fub » 

adicrunt.ipfumquc vulnus, li* umbiUcò infli&uro fucrit, » 

cetexternè tantum & abfquefe- prarfcnebusjatu morcis fignis » 

&ioneejusautcorporis,infpexe- in co obfcrvandis, continuo „ 

runt.QjJibuspcraàisChirurg,us fc. & periculofó fingultu, e- ». 

Jutisbalàifis jùdktfùm fuum rompente fudorcfrigido.Rod,, 

impettivit, ipfumque vulnus henui.d.ao. Aprilisi67i. 

Job. Cbriftinn Hoffmann, Chi- 

rurgus Butìsbattnfit. 

}Am quidem Pfaffius comma- Carpzfiv. in Pr*8. Crim.f.*. 

hi Àio fc difendere poffet , f ujft. 26. », 43. 

quòdLf<{aid?0i^drls& vulnera prolixèaglt. 
de neceffitaw requirintur.infii- F. retamen & confilió eflc 
per quoque Chiturgi ' bìnique duximùs , fi ab Amplili! Facul- 
Scabini vulnus exactìffime in- tate Medica hu;us locijudici- 
fpiccrc ce indicare reneantur >- urna liquori expetarur, coque 
qusepars interne lxCrfuSrk .& Jrtagis , quòd fingultus-fic fiidor 
cut vulnus /implicita: lexhale értìmpens non feroper mortis 
TudiccDt > ut de irifee " figna coniUtuant , quac fspiffi me Digitized by LjOOQIC &t hjft$Uoȣ Vtdntwm, r ^ 

»t&B^U«»^tó-WhcmcntÌA»r rhfeftio prefitte- «dfopr^ 

tutorio ufi fucrunt, accidunt; \M&fm4p6irMrgi BMtisblfPfff 

Qjiaptoptet Lauda ciffim^ Fa- Mt((ì^u^ x dtmortui À#(ifif 

«dtas Medica h. 1. requir^uir , :. j^è^^4m^ (^Jmplmifir 

K jwo fcmimciàtiane debita -, ktitàii$mttèi4$V!ty0Àfa- 

fim^riamfuam Nofei&apcpai; 4a**/ ■■ ti 


':: : ;..';;.;:Jt , *jp0^4^^^,:'; 

FÀcilIX MEPICvE QIS$fck/£, •''.'/,'/ 
• ■•.;■ ■ ••'.; ■ ; ■ •'■: -z>£, : '- ; ' • • /' : _ ., 

. ., , *,. CTIQNE &, jyEJUOO,: : . 

/^VUuwJgQsPcflajiius&i?^ duàujnqircpmft^ntttruminad- 
JkJfcfiQrcs<)>di^riiEaculU- £& R^t^né. ^eptarum 
jJBUc* h. :£ rcquifif i, «neri,* wm$ S^m%W&™r 
mas, ut in .Cauft. Criminali ari- jurh rcperixipius » quod,diaes 
te j. asciar menfes Rodhcmu fupra-0hirurgus,non taciuto ju- 
«Un«atL& ftrò,ahhinc,dicd4- &àó«lifeprarcipitaVctìt, fed 
jB?'onui^«s*tiii^cbc4^^- ft unum atque .aitcrum mem- 
junàaquKftionc jcnÈcritiatnnQ- brum pmnmonc&ffàtHimjproj- 
;ftnaR.impcrtiài»us: _ fuspj^terierit. \ ". 

Mfc.cóikcafatt6i*u4avri- QapdenimjM-imum amnet, 
mkftmpM4cttii % ^ùMtm allcgatum Chiwrgi Butilbaccn-. 
C^urgiÌ&kK^mlÌtkà€ { fisHòffmanrii judicium vivcrj. 
mvtw 'lifiSm vulnus projm- *f ad huc vulnerata militc^on- 
iìicittr Ut/jali kuhcri &juMc0ri ceptumSc utplurifriùm juxtàex- 
jlebtatì . . '.i'".. , ternani apparcntiam &.fymptó- 

^ H^gu«^acip..haftc < iuxta .mata nonnulla in vulnerato ob- 

W z Digitized by VjOOQIC Nervata dir e£lufuh»qu6dutrumv hìhil amplms* refcratur, quitti 

SuctnembriiJicet ita comparata obfervatum fuiflc,quod vaine** 
t , ut c^indc ftatum pericolo- ratos finiftro ibdómini* ilafere 
fum certa ratiere collere pof- fub atnWicó vtilnusalìquod-Ie- 
fiatò** nematamen irtfitiaiirc thaltexd^erit&c. Q&etnaé* 
potcrit, quòd , cuoi vera condi- imodum vero abdomcn inlatc- 
tio quahtasquc ftatusintcrni in x re finlftró fub umbiircòcìrcum- 
hàc vuloeratione » durante vui- fcriptione iati*, intigni -gaudet 
nerati vità>fatis&£xa$èdigpo-, eaque propter ratione contea- 
lei non queat , ci qrteique de torum feu parriuov fubjacenfr 
cauia fuper J^cthalitate Amplici- , una & interaartim 'non minor 
ter tali nilcerti «wérminari po£ iilic varietas eteurrié, ita in cau- 
fit',cumprimis,quodà Chirur** {a tara ardua, (in qui nuda Chi- 
gófic ditta mortis tigna, fingul- rurgi alicujus authorit^s omni- 
tus Te. irtiiÀftnris «C'^cAitirfutìs &r nò non attcniienda cfi,J( *ion tam 
crumpens fudor ftf^Qus 1 non crude & /uperficialiter omnia 
tantum & fimplicitcr. à vulneri-, ponenda , fed tam pars regioni* 
bus lctiiahbui , tcct ? ijj hòc prat- hypochóndH^ detek 

jcipuè fiìtyt&o] partirti à nimiàj minata certal^tt^biumbiliw «* 
^ù^Tfi?rtc cohtigit/hxtttorrl^. /ftantia dcfignanxla,quàm ipBùis 
già A paranti quoque dUattòrie vulneri* qualità*, magnitudo* 
heccfl&ixmed^ pròf^nditas&fimilia: Itcm an 

('quibu? yulneratus ad 4. ; & vulnus furfup^ ari dtdrfutn, vel ; 
auóa exc^rrìc horas bmninp ad quod laturdccruià^erit, Ch 
prfvatùs déifubuft^ deduci poi-- taWinb deterraìnanda 'ciStìt* 
fent, adeoque feiti hòn pprtìti J^eque hoc adhucfuflkcrc vi- 
qua forte, Catione datura ppft détur, fed poltre ante latum- 
adliìbita iffa remedià fè collegif- jfydic ium ; ff annì^V pbitó vut- 
fct. r ' [ " y ftefètiè^ 

^'.^Q^aà'fccuWamhauddiitó- ;fceridun!r; % 3t T debita dilì£ènf& 
f ultcr oftendi pòteft nonnulla at demeritate hi partem affé- 
admodum neceflfariain judició Ctzxn inquirendum & abbine 
fupradi&ò omiflfa fuifle ^ cùm efori* & ' e^ftflfc ^vérbi^mdi- 

candum Digitized by LjOOQIC Di Infytftitnt Vulnerum. %& 

candirai ftiiflct , quaenampars extra omwc dubiixm verfotur* 
interna violata faerit , nnde ne- quòdin pratfcnti cafu nimis obi» 
cefiàriò moriendum fuifTet ^ .tcrproccfltim fucrit, eaqueck? 
grò. Qgpd cupi omninò in' causi demortui Militi» Fifcbcri 
tenniflum faerit , bine eò ma* vulnus juxta nrodum Chirurgi 
gis ciucefeit , ijoòd plura o* Bùtisbaccnfis atteftatuni prò 
ornino nccefiàriain hac tali in- fimpliciter lethali nullo modo 
Ijpe&ionedcfkiant, quxàliasad haberi veljudicaripoffit. , , 
jodicandam lcrhalìtatem wolnc- Quod unanime noftrum & 

» ab omnibus Medici^ & Chi- principila Medico- Chi rurgicis 
rurgis requiruntur confenrancum judicium apprcC- 

sa facultatis Medie* Sigillò 
Hifec pofitis kaque còropa- confirmare vokuniu$.J>^.é///i 
ma ciKumflamiis pencs^ltos d.i4*Aag.*t7*. 

Decanti* & Vroftjfores Ora. Facult. 

. MedicxGijfenx. , 

cas: xxa ; 

VULNERA 'AJBOÒKflNK MALE 

. INSPECT^ : 

1 " .III ■ '. ' .. ' ■ , — — ■ "T II II 

REQVtSÌTlO. / 

.. .. , '• , v.v, . . . - k ' 

IN fjrnpofip quodam Baltha- f«it » ut circitte quinti die po£ 
far N. ab Hcnrico $T die js. .iriflidum vulnus cundem mop 
Jjai62i. cnfclqngiffimoitafu*- ,opottncwivicklicctdjczp.j4n.. 
cut us, atqj piuvaim vulncratufi ante mendiem, £irca noi)»», 

' Nj corpsu Digitized by VjOOQlC JOt Pande&*Ùk&c*-t*gàtPa#t.&Se&.L 

coi-jwasxjceffi/^ffa^fcigjflraifts l»c& alia vulnera, quéia-Cavi* 

cjuslocijinprarfcnt^McdiciCta. tatem tx>rporis dorftim verfu$ 

Do&oris Abraham N,8c qua- penetrant > laefumque intra 24* 

fuor Chirurgoruffl «vfpe&iotti horasèmedio tolHint,pro letta» 

& fe&ionifubjeftum, tìfcidcpre* Htmsfintrcputanda(z-)ipfcMo- 

henfum: I. Vulnus pun&hm fa- dicos & quatuor Chìrtugi nitro 

<&tm fub utnbìlicoìnabdtminùca* fàtentur, qaòdq cria vulnerato* 

*it*ttm> verfus Utùs dextrum, dieviilncrationisfotu iargius Ct 

firfum t*ndens> ftptrmufiihttè* invitavit, àfanguine fiiffocat»* 

tnderfi vici/fan egrediens, menfìh fiietìt,ìam fanguis iftc rade \ nifi 

rJ dlr^ffir campfferorum, vel uhi à vulnerib 9 pun&im far&iSj&pcr 

dimidiart/pecJu longitudini, IL confequens bare duo vulnera ia 

"Novtmvumus puncnm f*3$tm % bocindivi4uo<muitlcrhàlli(3) 

fupraprius,in eodem lafereìiextro, fattemi* -tiueat accedane Jori* 

latitudine palma ^ vtrfadorfum* J)d* quód vulnus, ex quo v ulne- 

digiti profunditate , prout pluri- yatùs ultra J*. horam pofl vul- 

bus ex Regiftratura fub A. vide- **' acceptum , «fyfc 1* tofo* rfi>, 

«licebit. , inqmUlataf^^cu^p^ 

Hxc vulnerun* infpc&io ho- intraSridum ohir, dicaXifr&Suót- 
bis in hoc quodammocto fufpe- atujrlet&ale , & caufam fui jfe mor- 
di* videtur, quod Me dicus, uria ** > Baldrébnf. 2zS % Uh. z. imo 
cum quatuor adjun&is ChiritìK^naturaipfaoftcndit^ vulnus mo- 
gis, Ktuletìtiquìdfa^dposvqlnci ritmi* uUra-mdj4U« faiffe lettu- 
ra ^mA?*' /#fei w«7&/ /*#*- fèProffif&iUkc. kbiiCmf.to*. 
Ha. Etcnim, qiHunvis prò ratio- z*S*BerliU>. decif.w ji.nJBetc. 
•nedecidendi addtrtantr propte- <rf.4*SrU&Mm$cér dtm4it m x 
rea non effe lethalia, què$vife|^ jutL W<$. caf.272. Gomez. diH*- 
nullum, vel alia pars nobiìis lacCi mìcid.u. 29. GéLObfervat ///.ir. 
fuerit; nihilominus tamen (r.) ir.n. U6.*.Pttr. de PlacaìnEpìt. 
vulneratu5a1)èddttnvultiereac- deli&.cM. (4) liifapef ; ^àlÌGkr 4* 
cepfodie quinta! fexftln&uà fuir> dem Dd. abcift&u contiudum 
* fiintìn écHimiurt'OtónétfMéditì ^Mncrationg fecutay màxiftifrfi 
^ircChku^iwnlfenèunF, qoòd WiFrìus ftttfit orci irrgum^él 

.- v vfturem Digitized by LjOOQIC Zhln^eSHone Fulneruml 103 

wntrem infli&um , nimirum e$ ptomata, vcl alii morbi , eun- 

morte fubfccuta , vulaus fuiffc dcm invaferint, Unde vicifliin 
Icthak, dicendo: quòd /^o/?- .naturaliter conci udcndiun:fW 

yumktffcEtus eft fecutus , nemfk inoccifodue obfervat* vulnera 0- 

wms^nonfitduùitandumyvulntra mninò fuerint lethaliai contri 

1*/*^? kthaUa, & alias vulnus Reum veISicàrium,qui relatiohe 

io parte corporis circa tergum, Medici fefe nunc tuccur. Urita- 

vcl trentrem infti&um , ex quo que certi quicquam in hoc paflu 

Talneratus in continenti lacere determinati, & veritas ipfa erui 

foit coa&us , immenfo prorfus poflit , petimus à Veftr. Excell. 

dolore, nec ainplius potuit fé de velint infpe&ionem vulneris, & 

loco movere , ex cjusmodi acci* à Nobis prò lethalitate addu&a 

dcot€ftatimfubfecuto,judicauir argumenta coilegialiterponde< 

vulnus lethalc v quìbus ornai- tare , taademque literis figillo 

bus (5.) accedit , quòd interfe- Veftro munitrs nos informare : 

dosa generis optimi fuerit fa- titrum pr*iìBa duo vulnera re/pe- 

flifetis,&evGxiar,quianunquam &* hujus casus froletbalìbtts me- 

tgrotavit, necitt hoccafa prò- rito ajiimari debeant* &pofftntì 

bari valide poteft,quodpoftvul- &c. DabLipf.d.i.T>ec.i62j. 
aqs acceptum periculofa fyai- 

Occifi Hmdes 
Copia infpeftiwis vulneri*. 

NOsinfrafcripribifceadfal- tendens fuper inteftina , ( iis ta* 
vandamvcriiatcm,&con« men falvis) & in dorfi viciffim 
fcicntiaauioftra,teftamar^iuòd egrediens extracorpus, prtterpro- 
ad requifitionem Scabinorum ptermenfiradimiditulu*, vclde- 
pa§i N. in occift Bakhafaris N. cem campferorum. 
corporcfcqucntiaobfervavim 9 : II. Itidew vulnus punftim in* 
L Vulnuj punBim faftum, cifumùrìrafrìus ^ineodem latere 
(uhumbdico^ncavitéUemabdomir dextrW,&thudine pafmx, verfm 
** ver/us UtUf dextrum^furfum dùr/ì^4igitiprcfunditate.Et hxc 

duo Digttized by VjOOQIC / , TO+ PmdeZi. Medico- LegaL Part.II. Se8. 1. 

duo vulneri prò léthalibus non fum (potu enim largiore fé ih- 

habentur, proptereà , quia nec vitaverat) à fangumc fuiftVfuf- 

epar, nec pulmo, nec alia? par* fbcatunv Daè.in Pencfttndwff 

tes nobiies co ipfo làcfae fue- A.**, fa.it**. 

tuntj atbitramur tamen occi- 

Medicus & Chirmgu RESPONSVM • 

FACULTATIS MEDICA LIPSIENSIS , 

- Scitica - 

1ETHALITÀTEM HORUM DUORUM VULNERUMAB- 

DOMIN1S, PROPTER INSUFFIC1ENTEM INSPE- 

CTIONEM, NON POSSE DETERMINARI. 

INfinuatum eftncbis extrava vit , fed evexid ptxditus &c. 

Regiftralurae judiqiàìis , con- Ad hanc <pcftionctn licct 

cernentis infpé&ionem vulneris vclimus ahquid determinare 1 , 

in occifo córporeBalthafaris N. non tamen in praefenriarum pof-_ 

obfervati , ponderando ratio- fumus,quiaia Atreft.ìto iriipe- 

ncs&fundamentumquaeftioni#:i &ionis nibil refertur , quid in 

4n videlicet de/cripta fuptrius & quid poft vulnerarionem z- 

vulntrapro *l>folutelctb*libusfint grò accceflcrit^ an tempeftiva 

batoid* ì Quìa L quinta die à inftitutafucritdeligatioS apn£- 

vulnerationemorsfubfecuta.il,, cenarlo mediorum apparatu 

à {ànguine (jtixta Chirurgos) ipfi facrttprofpeamn , «Stquàc 

fuffocatus patiens. III. Tura eia- alfa hic neceflacia fune feitu. 

rè habent , quod quando vulne- Qupd vero in gencreabdomjnis 

ratus intra 18. horas à vulnerc vulnera attirór, de illisitafaibit 

difeedit, merito ruerirkthale, MeKF*fo.abAqu*pe»d.Part.2: 

cumprimis IV. Oecif^S pri- Ój" r - &&'"&• #*• **> G? **. tirkrh 
if*S mis amus nunquaro d»oti^ , Ftdmu Digitized by Google Dc\rtff sfilane Vulnerimi. 105 

Vtdnutnm penetrane ptriculo va- pHciter & abfoluti vulnerale-, 

nt&c.&éélemm M.4.MMC thalitari attribuì non poteft, us- 

cS.vulnutquoithoractmyaut pe- quedum plures circumftantix, 

ritemaum penetmvit, nmfroùaus ratione horum vulncrum , no- 

ftriculmKsffcrtypotiJpmumJini- bis communiccntur : fiqui- 

U tnterumm jh vulneratum. dem vcrum cft 'ffippocratù 

Àn itaqac in hoc vulnerato talis l'trJ- Pmhetic. Uè. /. de morir , 

bfio conrigerit,debuuTetdcter- Coac.prtnot. ^.^rCeljitib.S. C. 

roioari, przprimis anex immo- **- ,*# cujwvù genere vulneri èus 

dia Hzmorrhagia chylus vel hominem contìngit merh Nana 

affumpta reliqua,aut exeremen- ex vena feda propter intermif- 

tafìicrint excreta -, quòd vero, fan» deligarioncm naors fubfe- 

eriarafi Bairhafar N. antea meo- qui poteft , non focus ac ex vul- 

bnois & (àlvus fuit, intra quìn- nere &c Dsè. lipf. die 33. $n; 

que cltcs ttiQrtuus , hoc firn- An.1624. 

Vid* Ammanti. Mcd. Crii* 

CAS. XXIII. 

DE 

VULNERE SINISTRI HYPOCHONDRII, VEN- 
TRIQ & HEPATIS. re qui sino. 

. P. P. 

NEcefittate fic urgente Eos- guft. anni ftuper pfasterlapfi, me 

dem celare nequeo , qua non tantum variis ignomkiiofis 

tatione M. Daniel N» die i?.Au* &injuriofis verbisgraviteraffe- 

ParsH. •• . O «jerfc lc« to'* Pattdefc MJco*^ ; 
cent, fed& verberibus durifl?- ptomata nommari poflfe r Ad- 
me tradaverit & in terram prò- h*c vulnerato ncque per venat- 
ftraverit, quòfa&ó contigit, ut fe&ionem > ncque aliis medica- 
idemnoauhora undecima fftu mentis hxmorrhagiarti fiftenri- 
cxhnprovisópunaiitìihatóvuk bus medeiafuèrit lata $ tó^ «** 
lìerafus, pòft IX. circiterhoraru verfe èxque dubiajfartóqtt*^- 
cffiuxumdemoffuus&iàusillc nes hk oriuntur „ quiddci&u 
fui infequente Sezione & In- hocinM.N. obfervató&utpu- 
|pe$ione prò lèthali habitus fa- tànt , lethali , ftatuendum ìkv 
crit , ut ex adjeftis AtteftatiS & quid /. 6*è in ca/uper ktéditi*.* 
Medici & Chirurgorum fub fi- tem ihteUip debeat ì 2 % Arvul- 
gno Ó & <C fufius videre licct. néra ?ne/enteriiér per fundumven- 
Jam ìnfpe&ioncm inftitutam inculi exeuntia profimpHciter Ze- 
lilo ih loco retinquo , contra tb*tibuèhaéend*J$*i * quia ex- 
tandem omnia , qux è re mea empia ftmt in prompra /cjus^ 
fiatutaerunt,Kàcyiccrcfervans. modi vulnera non tantum feli- 
Quùmveròtam penes JCtos, ciffimè curata, fed & cultrcs- 
<fuàmipfosMcdiCos expreffedi- omnìnò atque furcas è ventri- 
ftin&io quidam inter vulnera culo exfeda fuiffe. S. An vulne- 
Icthalia obfervetur ,/ ita ut vuJ- ra bepatù Jll^u exiftcntibwven& 
nera alia per fé, fimpliciter& fua cava^nèc non ve/tea fittea , dia- 
jiaturà Icthalia (int, alia vero per phragmate atque inteftìnis.fimpli^ 
accidens&utplurimumlethalia citar ', per/e &/uanatwa/>roleS 
fiant, omifla fc. cura, aut culpa tbalibuijtnthabenial quia fimi-- 
Medici : Ex atteftató quoque lker haud pauca extmpla funtr 
Medio primo ftatim jntuitu ap- ad manus* vulnera hcpatisfeii- 
parcat, non tantum partes cor- citer curata fuiffe. 4. AnDe- 
poris nobiliores, fc. cor, intefti- funBus M N.juxtaicwrcm &e* 
aa, orificium ftomachifuperius ceptorum fub Jignà g adjetìorum 
& infcrios , - venam heparis ca- legume curatur$c remediisprq- 
vam> veficamftlleam, &dia- be munitus fuerit , dumatc^e 
phragma prorfus illsrfa fuiffe , confortanti a ipfi ptaefcriptà 3c 
fed&millafupervcniciuiafym- fub pratexm mutatiooù D^ 

nulla 

Digitized by VjOOQ LC De Infpe&ione Vulnerato. xoT 

rafia ven*re&ioadhibita, Scita Vts licet convujfionibus , epilc-' 
hxmorrhagia fuffiaminata non pfià aliisque fymptomatibus fu- 
fuit. f. AnfubipfaStBiont /ufi pervenientibus ì & an cura ae- 
ficiens ér legala infpeèlio admim- què ac Inspe&io ex prafcriptA 
ftratafuerit , €Ùm in Atteftató Medicorum in omnibus debito 
Medici quidem referatur, quod modo inftituta fuerint ì Cùm 
io abdominc infignis fanguinis igitur defupcr prafenti cafu & 
quanritas inventa > haec autem iliic fimul obortij quaeftionibus 
non ponderata , ncc fymptoma- ambiguis jamdum adjcdum hif- 
ta allegata fuerint, unde potius ceConfiiium à -Da. D. N. Col- 
hariolari licet , vulncratum ex iegii Medici Seniore ,. fub figno 
aliis&naturalibuscau&'obiiflc, ? obtinuerim& admeliorenj 
quia haemorrhagianec per vetta- caufsc Dcfenfionem Ampliffimi 
fc&ionem , ncc medicamenta V. Cottegli Medici fuba&iflìmo 
refraaiatafair. *. Àn Chirurgo- judicióindigcam^hincNobilifC 
rum Atteftatum fùé figno (£ au~ & AmpliflT. V* V. Dominationes 
theniicttm & ìftus eam ob cau- officiofiffimè rogito, ut omnia 
fam lediate Gthabendus , quòd Collegiali ter, mature & debita 
motumabdomen,vcntriculum cum diligentià ponderare & 
&heparpenetraflet, coartameli cum remiffione Confiiii origi- 
nullam judiciì fui rationem alle- nalis Dn. D. N» fententiam fuani 
gare poffint. An propterea 7. rationabilem, fubLaudatifE Fa- 
icitu M. N. Hiatus, ob praten^ iftiltaris Sigillo , fcriptis dedu- 
fam partium nobilitateci & ad- ftam gratiosè impettire vclint. 
jan&am haemorrhagiam , nec Quod una cum debita remune- 
non curandi »iw*[*l«v , prò firn- ratione &c. N. ^dUr.Feir.A. 
fliàter Utkalihabendus fitì nul- 1667. s Georgi m Arnurus ThiL Stud. 
O. 

Ubinfpe&ionedic ichujus Daniclis N. requentemin mo- 
inflitutà, vulnus Defungi M. dum obfervatumfuic : In fini- 

O z ftró Digitized by Google !08 PanitB. Medico Itgal.Part.ll. Seti l. 

ftrólatere, 2. circiterdig. traqs- nuò attigit & omninò penetra* 
verforum latitudine fub coftis vit, acftatimfub diaphragniate, 
fpuriis, idus pundim illatus in inter IX. & X. coftam dextri la- 
cute rcpertus fuit t qui inftro- tetris, in cute defiit ibique tenuis 
mento exploratus fatis profun- fatis confpedus fuit, obfervatà 
Ac in abdomen futfum verfus fimul intigni ftnguinis quantità- 
penetrati^ videbatut. Abbine te > in abdomine contenta, 
cada ver apertum & inventum Vulnus hoc > quodMefente- 
fuit , quòd idus inter inteftina rium > totum ventriculum & 
(prorfus iltefaì per mefentcri-* cpatis fubftantiam penetra vit, 
um & fundum ventricuH hujus precipue ob partium nobiliu- 
cavitatem intraverit Se proximè tem 5c adjundam hxmorrhagi- 
fub orificio inferiori rurfus exi- am t tum curandi *S*r*t*l*v Se fu- 
verit. Porrò idus hic conca- pervenientia Symptonuta prò 
vam hepatis partem , fub ve- iethalihabcndumeft. 
ficula felleà (paritcr tllatfa) de- . 

Joh.N.Pbi!.&Mcd.D.&.RP. 

POftquam à Nobis in fine no- Se ventriculum cum hepate pe- 
minatis Atteftatum quod- netrando , exitum fufum per 9. 
dam defideratum fuit , utidum Se 10. coftam in dextró latere 
DcfUndoDaM. Danieli N. die quaefivifle & italethalem & o- 
19- hujus nodu iliatum fub in- mninòincurabilemfoifle: Me- 
^edione atque fcdione invc- lioris notiti» ergo Atteftatum 
aerimus s bine teftamur hifee* hoc fub propria noftrà fubfcri- 
idum illum finiftrum latusin- ptione imperare voluimus. ^7/- 
tratte totumque abdomcn > ut tcnèergAdUt+.Aug.ióff. 

Cktficfh Dm \ CÌ » rur l\ 

Digitized by VjOOQLC De kfteRionc Vul*er$sm. io* 

|g. A. Car&unc. ' Jfc.&.cord.Il S. 

mclijf cinamom. iorrtg. 

rofoptanapS. togl°{p. 

riè. id. %vj. CArduibtnnti. 

£Uó/acc6 m tìtri 2$. pop. errat. Ma ìj. 

A ro fg- ,f - Ocul.&.pr&p.dij.M.S. 

M. S. Àquaconfortans prò aliquot 
V- ex terna confortativa. dofibus, 

P. P. 

EX EpiftoIaTuaad medata, car, qui malta voliterà prò fo- 
nt & ex adje&is copiis fub thahbus habet, qua? tantum «*r 
©. 3) r & 5 • fufficicntcr perec- ItJ t* *W ( utpturimùm Icthalia 
pi, qua ratione d^quarftionibus funtV. Anvutntr* mefenterii & 
nonnuUisèfandamentisMedici- per fundum ventricu/i exeunti* 
vol folidc infòrmari defiderct , proffnpliciterlethalìBus h abenda 
quorum prima z%quid in pr a/enti fìnt y cùm cxcmpk proftent ejus- 
iàfuper letbaUtàtemintelligendwn modi yulncra non tantum fcli- 
ft ? Le t hali ras fc. duplex eft, a- ciflicnè curata, fed & cultros & 
lia fimplex, qua vulnus per fé , furcas è vcntriculo exfcifla fui(- 
fui natura , heceflariò ac fimpli- le ? ad quod refpondetur ; quod 
citcr lcthalc exiftir, alia non firn . taliaad unum omnia non fem- 
plcx, qua vulnus ratione Sym- per prò fìmpliciter lethalibus 
ptomatumfic ratione imperfb- habenda fint,quandoquetamèn 
Gtx carationis lethale exiftit & fìmpliciter lethalia effe poffint, 
ideo non fempcr tale > quia il- dum circumftantiae variant rem, 
milcafiquandofuitcuratum,aut fi feiliect arteriale ven* mefen- 
diatius hominem vexavi t. Hsc terii ma jores , cum ner vis ventri- 
diftin&iain Scholis Medicorum cult & mefenterii totoque fupe- 
recepra, Galenum prò Autore riori orificio cnormiter laefar & 
habee* qua Hippoaatcm apri- lacerane fuerint*utfpiritusvita r 

Oj Ics Digitized by Google BO PandeB. Medico • Legai. Part. Il SeB. I 

Ics omninò diffipentur , ante» ratus Kit , o.mniaquc ftatim ; effla- 
quam remedia qusedamadhibe- ant> Ptat&taéxemplam fuppc- 
ri pòffint , qu* & in Cimili caftì ditat , ubi aliquot for amjjaibus 
nequicquamcfficerc valcnt,qua- pertufó ftomachó, nulla carnea 
lecxemp\urnCent.i.Z%om.Bart6. tabes infecuta fuit. Summa , 
JSfl. 14. occurrit , ubi puella fententiam meamconfirmatZffA 
fclopctii&u vulnerata erat. E danus Cent. 4. Obf. 2. hifee vcr- 
contta Galenus lìb. delocù affeB. „bi$ : Vcntriculi vulnus, quam- 
c.s.it.inOmment.aphor. it.aph, „ vis ab Hippocrate , locò fu- 
U.ahuAioctt, quod fc.talia viri- „ pra citato , lethale pronuncia- 
nera quandoquecurcntur , qua- n tum fuerit, non tamen ex ne- 
lla esempla *\\t&xCbrijlóph'orw „ ceffitate tale eflfe.teftis eft ad- 
AVeg*> Mattbias Cormx , fatti* „ miranda & ftupenda Hiftori* 
Alexandria** yfaobm Oeìhtus , Ofivaldi Cr eliti. 3. A n vulnera 
•%oh. Frane Hildefiuj apud vtóac- txpatisi&afZr exiftentibut^ «w ca~ 
ktum i quo facit & id , quod Fd- va > net non vefica fettea, diapfaa- 
lopiusde vuln.cap. e. /^..habejt : gtnate atejfueinteftinù,JtmplUfter^ 
„ De ventriculó habeo.quod di- per fé è>fuà natura prò UtfjJibtu 
„ cam : Nani fanavi Mulierem, ùabendajtnt ? cùm fimiliter ex- 
'l & hominem à quibus egredi-r empia proftont , vulnera hcpatis 
„ ebatur chy tus & cibus. Sana- feliciffimè curata fuiflè > Quam- 
„ vi mulierem glande percuflam vis Htpfòcrates & inde quoque 
'^ plumbea ab anteriori & pofte- Celfus hcpatis & ftomachi y ulne- 
priori parte. Si autem fuerit ralcthaliaputetóc vocct, juxe* 
,"in ore ventriculi infigne vul- iupra di&am tamen explicatio- 
v nus,tuncrucceditmors. . Sa- nem vox lethale intclIigicLebcr. 
„ natut tamen ventriculus, quo- Eodem namque modo loquun- 
„ niam exhibemus glutinantia tur paritcr atque judicant An- 
Jper OS. Quodfi objiciatur & .tonius Muf* Braflavolus , Bene- 
dubitetur, an nutritio quaedam. venia j, Hxr. Fabric. ah Aq^t- 
in corporc contingat , cùm veri • pendente , Nictdaw Tulpius. Ncgi 
triculus duobus in locis perfo- agemus hàc vice de ingentibus 

cpa- 

Digitized by VjOOQlC ; x I>t hfpeftìont Vulner$m* , in 

epatts apofìcmwibus ejusquf ul- » dar» Norimbergenfi? x ut fefe 
ceribus inveterati* ,' tandemquc » vendìtavit , à quódam Latcf a- 
ex parte curatis, quorum hiftorir >, nò Principis perfoflus per he- 
asenwncrant FerneJiu^Capiv^c^ ,*par, illxfis forfan majoribus 
cias , Eraftus, Garneru/yM^n » veniste fi magna, copra fangui- 
wxsji apud Schtndàum y fajijvs ^nis.pffluxcritjexanimatusqua- 
Aìtxandr. Gad. Sterghila , Dodo- ; „ fi , tamen (auitat6oailla?fam rc- 
ntu$>Montuus, Mircellus >Dona n Supera vit. Scnfibilitcr dc- 
tWyHo&erìWyFabrkiuj Hilianus y ^.prehenfuttì efthéparjnos'dua 
Amato* Tuufh.Herc.Saxdp.FQre- „ Aulici Medici cum Chirurgo 
fiui,3ob' ZcchUa, Petrus Paw^ „ ad £uram ^dhibiti fumu$.Nó- 
éc*&c Sedde recentér illatis taìndum hk venas piajorcs , ra- 
yulneribus ut dicamus , Paulm mos fc. yen* cava? adfeendentis 
/Egincta>h Gntcis & Àntiquiffi- & defcendentisilae(as non fuiflev 
misScriptoribu^docet&refcrr, unde tantum fipaplex lethalitas 
hominem adhuc cOnfervari pp£ i&vulnere hepatis^ non ratiohe 
felieet ùihcpateita vulneratus Ajbftantiae iftius vifcerisoritflr» 
fattitf ut fiuftum cjus pcreàt, Pro meliori expiicatione hujus 
Talu&fimiliacxcmpla allegato fententiae meae fubjungo verba 
Principe* Medici, etiam Jfu-. Celeb. Chirurgi» poftoris, Gui- 
mota , v. f^BertinusCampasfus , lUlmi Fab. Hildani Cent. 4. 0bf2. 
CnneliusGcmmayOjìuercttanus, „ Vcficae, cerebri, cordis, prae- 

„ cordiorum y tcnuium iniettino* 
„ rum, ventriculi C ff omachi & 
„ jecoris vulnus lethale. effe 
„ Hippocrates docet. Verum 
„ hoc verbum kthalc , ut Gale- 
y, nm tcllatur in Comm. praedi&i 
nApèorifmi Rippocratù , fòpius' 
„ dixit de UliS, qui ex neceflitatc 
„ funt morituri : faepius autem 
» deiis, cjpx magna ex parte. 1 htfdcrius ^acotius con*. /. ad /. / 
fi V. *pf>. ,!/♦ Fabrit. Jùldanus 
Ctnt.2. Obf.4$.é Ctnt.4. U- 
nam inftar omnium hic totum 
mferemus, cum cyiacilioni huic 
prorfus (àùsfacere pofljt : E/S/- 
* Mticéfherujm Obfervatiora- 
bus joA. SchencJuo* Grafenberg., 
(meri communicatis ita feri bit:. 
» Fiorar oliai Peregrinila ^ui- Digitized by VjOOQIC n «1 Paxdefi, Medico tjg.Part.ÌL&Et. 1 

„ Xx ncceffitatè moritmtur,tcftc cléMedicus ad Céltegium Me- 
„ Qdcno L e. qu&us cor vulnera- dicum citandus erit. Vcnfcfe- 
„ tumeft. -Ccrebrum vulnera- Ctxo centra methodum meden- 
^ tum faepius inquit Galehus cu- ài omiffa fui t & quidetn frivo- 
„ ratum vidimus : cujus rei ex- liex cauli, quod murario pha- 
„ empia quoque videre poteris ftos lunaris inftet * Si enrai pieni- 
„ Cent.*. O&fi mewum Ckir*rg< luniùm tunc incidcrit, V. S ma- 
9Ì Obf. *i.&c. Qua diftin&io- gno cum emolumento indimi 
\t & in Arulncribus hcpatis il- potuiflct : Sin Novilunium : Vc- 
jendum eft y fuperficialc n* nscfeftioeìus intuira dìfferri non 
^ vulnus jecoris aliquandò cu- dcbuiffet,quianodcffica$nonhi- 
„ratum fuifle, exobfcrv. 3+. bctlcgem. Ingruentc apoplc* 
„ Cent. 2. Obf; meariim videre xja vena inciditur , non confai- 
„ poteris. Profundum vero tis primo Ephethcridibus. Ad- 
„ vulnus hepatis propterprofu- hxcvulncratus poftiiratum vul- 
„ fionemfartguinis,qui thefau- ntxs adhuc IX. hòras fupcrvixk, 
„ ras eft vita: noftr*, ex neceffi- Aqua cordiale Rcrc. Sax. in fe- 
„ tate lethale eft. Sic & vena bribus malignis magis adhibe- 
„ cara aut aliqua alia vena aut tur,uriitobadftridionemadhac 
„ arteria in abditis corporis par- ufum aliquem habere poffir de 
„ tifous, fi vulnerare fucrmr,pro- fymptomatum intuitu , quac in 
„ ptcrhxmorrhagiam,quxcOj:. fimilibus vulncratxonibus peri- 
,, tùberi non poteft, ex neceffi- culofis pcrtimcfccnda fune 9 
„ tatemorteminfert. 4.AnDc- N commodè adhibeatur. /. A* 
fun&usM. N.juxtA ienoremRece- fidipfafeSionc l*/pe8io/ùj/fiacns 
fior um^fubf gno % ad/èfforum, admimftrata fucritì cum in At- 
Ugiùmccurttus & medicamen- teftató Medici quidem refera* 
tis munitus fiierit, cùm mera tur, in abdomine infignem fan» 
confortantia ipfi praeferipta & guinis quantitatem repertam ft^- 
l\ib prsctettu mutationis 3) ve^ iflfc, qua tameh minuar pondo 
lyefc&io intcrmifla , ficque hx- rata,ncc fy mptomata (putativi} 
mprrhagra'co^iibita^ Bonfucrit > . denominata tìnti linde probabile 
Curàtio fufficiens non fuit, un- * magis Digitized by LjOOQLC BclxfèeBiùM Vulnerum. \\\ 

magis eflct vulneratimi 'ex aliis dumeft. Nimiumfcriptumeft 
& naturalibus caufis,.obiifle , dum vulnas curari non potuiflfe 
quod fangiris per V. S. aliaque dicunt,attamenita cxplicaripo- 
medicamenta refraenatus non teft: Lethale, vcl utplurimum 
fuic ? Refp. Infpe&io vulneris lethale fuit, dum non curari pò- 
accuratius fieri potuiflet, cùm tuit,fc,perfc&è,ita,utvulncra- 
ùnguis extra vafatus,necponde- tus nullum amplius incommo* 
ntus, nec quanritas ejus prxtcr- duni&moleftiam àvulnerc hoc 
propter definita fuerit ; quia e* fenfurus fit, cùmexcmplapro- 
tiamvcntriculuspertufus&vul- ftent, vulnera ventriculi aperta 
neratus inebriatus fuit, materia manfifle indeq; cibum non fine 
potulentaèventriculóincavita- infigni hominis mokftiàexpul- 
teni abdominis deftillare & hanc fum fuifle. Art infanabile non 
faoguinis quantitatem,ut vide- ftatim lethale per fé & Amplici- 
tur,augeré potuit, adeoque in tertaleeft. 7. AniBusinM.N. 
toc inquiri debuiflet. Non 06/ervatus ftmpltciterfcrfeé'fuà. 
refertur, anconvulfio>oris tor- natura prò kthdi habendusfit? àc 
tura , motus convulfivus , cpilc- an hoc inlocò tum in cura, tum 
pfia,aut paralyfis artus alicujus Infpe&ione, ex praeferiptò Me- 
acccflcrit \ in hoc dum modo in- dicorum ubivis Legitimó modo 
quiro , nulla ejusmodi fympto- proceflerint ? Haec quarftio car- 
nuta adfuifle perhibent, interim dinalis eft,folum vulnus concec* 
ère fuiflet, fi venae vulnerata de- ncns , ubi omnes & fingulac cir- 
nominatae fuiflent. a.AnChì- cumftantiac probe obfervandae 
rurgoruw Atteftatumfuèftgn.l) funt. I&us hic fimpliciter, ne- 
Mthenticum & iBm cà de caufè ceflariò, per fe& fui natura le- 
kthalis fit cenfendus , quod to- thalis non fuit. Non ob partiurn 
tumabdomen,ut&ventriculum nobilitatemi ob fuprà allegata 
c.hepatepenetraverit,cumnul- cxerwpla: Non pariter ob ad- 
km judiciihujusrationemalie- junftam haemorrhagiam , cùm 
gare valeant? Refp. Chirurgo- non refera tur venam cavam 
rum atteftatum minus attenden- aut aliam venam majorcra la- 


Pars. II. fatti 


Digitize#by Google j,4 Po» Jet*. Mede* Legai. Pàrt.M.SeB.l 

fam ftriflè : Nonob 'dlwmptm* , itici potmffct. UndcVqUips 
cùm bina vulnera , utplurimum hoc prò pèriculoiifliBio %. pra 
o Icthalia.unuBtper fé, (implica vulnerè utplurimùml-*»*^*»- 
ter & neceflariò fulq; natura le- *•'.) letteli, non vero prò vulne- 
rale effkerc non pofiunt : ut- re fimpliciter per fc^necefiano 
tit periculi magnitudinenv eu- & fui naturi lettoti hafcc<K 
ran5iqu e< Ì ifficultatcminc,lcent - ^^ ^ pctitom Te celare 
Nulla etiam a Chirurgia me»- nolui. N. N. dk l. Februarii 
tiofit debita vulneri» dilatano- An.1667» . • ,'t 
nis,quà fanguis extravafaus e- > .1 

N. N. N. Mei D. P. KC^%. .. RESPONSVM , : 

FACULTATIS MEDICEE LlPSipìSIS.,. 

DE 
' NON SUFFICIENTI INSPECT: VULNERIS 
HYPOCH. < P.P. 

CUm ìn Liferis Veftris, de derayimms ^yosque.rclponfi lo- 
dato "Wittcb. die i-Fcbtvrà <co celare non pouumus, quod 
Nobis. infornoationem quan- primi intujm determinare non 
daaadcfuper7,quaeftionibusdi ,poffimus quiji in prajfcnti ca- 
yerfisdefidcretis,h*incnaodò.di- fu, ut perhibetis, per ledigli, 
&asuna.cum AdtfctamcntisjCol* . tatem intel^gcndutn Cu i^^cà 
fcgiaiirer perjegimus corumque quidem de,caufa/quoniam, ut 
contenta probe & mature pon- infra adducetur, cafus me, fe- 
/ ■ con. 

* Digitizedby G00gle De Infpcttionc Pulntrtm. iy 

cundum qualitatcm & conditio-* tcm in tuitu Se fi vafa harum pac- 
otm fuam & ficut pencs Medi- tium prasfertim arteria earum- 
coshìc recepeum eft,non eft de- querami majorcs fimul Isedun*. 
fcriptus ; alias vero ,tam è fun- tur, vulnera illorum non ini- 
damentis Artis,quàmcx Àuto* meritò prò lethaLbushabcntur, 
nate CIaflicorum,tam recenti- non tantum exinde, quoniam 
cium, quàm veterani Medico- partes haeadditae & in imo cor- 
rimi fatisconftat,phrafinillam, poris fir« funt , ita ut vulnus 
kthaleefle, in forò Medico tri- commodè non trattari, multò 
plkiter ufurpari,fc. i. prò co , minus hxmorhagia fiftì queant» 
quodmalumSc periculofum eft. fed ctiam, quia per hamiorrha- 
2. prò co >quod maxime pericu- giam fpritus infigniter & con- 
toium Scurplurimum cum vitse fertimdiflìpantur. Quoad III. 
periculo cft& 3« prò co , quod cum vulncribus hepatis, ut m 
fimpliciter , abfolutè & nccef quaeftione veftrà deferibuntur, 
&r*ò mortem inferre foler. cadem rationecomparatumefti 
Quoad IL An vulnera mefente- dum Epar diaphragma & intefti- 
hi& per fundum ventriculi exe- na diftm&ae funt parteTTeaque 
amia, profimpheiter lethalibus de caufa de vulncribus illarum 
htfrenda finti Satisobfcurèquae- diftin&è edam quseri debebat. 
litui s quia.i. merenterium & Quoniam vero in quaeftionibus 
vcntriculus partes funt & iìtuSc veftris neque diaphragmatis lae- 
aftione & ahis di(tindse,nequc 2. fi , neque inttftinorum laeforum 
in quaeftione veftra habetur , an mentio eft fa&a haecque quae- 
vulnus pradi&arum tantum de ftio vulnera hepatis tantum 
Izfione fubftantiae, vel fimul de concernit , hinc fimilia vul- 
vaforum, praeprirnis majoium nera eodem, ut in prxceden- 
Wioneintelligcndum fu : Iilam ti rc(ponfione di&um fuit, mo- 
qtiod attinec,ventriculus,etiam dòdefinienda funt: Scilicet li 
fecundum fundum, multò ma- hepar abfque la;fione vaforum 
gis ameni mefenterium- ablque majorqm vulneratur , vulnu* 
limplici & abfolutà lethalitate prò fimpliciter, abfolutè & fua 
minerari poteft : Horum au- natura lethali habendum non 

Pi. cftj 

Digitizfdby GoOgle / Hff Pandemi. Medici Legai. Part. Il: Seti. / 

«fise contri vero & ubi vafa htncftatimin principio cjLÌfoti*- 
xnajóra fimul violantur, vulnus onisyena inci&debuiflretrfQuo- 
làerirÒ & quidem ob allegata ad V. Infpe&io & fe&io utique 
càufas fimpliciter &abfòlutcle- prò fkfikien£ibu$ haberi pof- 
thale cft. Quoad IV. Curata fent * dtpnroodo qualrtas vul- 
Dcfunfto,M.N; adhèbitam fuo ncratatum Omnium pgrtium Se 
in locò relinquimus * certuni ta- prarprimis vafotum , ex quibus 
ihen eft jncdicaoìenta illic pr«- infignis illa hzmòrrhagia fuit 
fcripta fere lìngula ad confor- fuborta, accora ti U5 determinata 
tationem viriumque conferva- fuiffent, ut memo id&kgcÀr-. 
tionem dire&a fuiflfe,neque vi- tis fieri debuiffet, cumpfimis , 
demus , qua ratione tantopere quòd ex allegata kifigni (angui- 
hic erratum fucrit f cum Medi- nis quanti tate praefami poffit, à 
cus quahtatem vulncrisè nullo vulnere cavana hepatis parten* 
fignò externó dignofeere inde- penetrante, dubió procul iafi- 
que intentionemfuamadfiften- gnem quoque ramum laefui» 
dam haeqiorrhagiam praecifedi- fuiflc* Sanguine» autem eoa- 
rigere non potucrit. Ut tace- gulatum fimul ponderari debii- 
am medicamenta quoque inter- ifle , ncceflarium non fuit , ncc 
na , qu« prò fiftenda hsmorrha- adaecuratafc fc&ioncm aumjft 
già àdhiberi potuiffent,exiguum nenxm judiotim requirkur,dujn 
forte cffe&um exfererc potuif- Medici ex copia fanguinis , per 
fé; quod autem V. S. intcrmifla caufam yiolenram extra vafati , 
fuétit , erroneum cft/hee ullo non vero ci pendere ipfius, ji$? 
riiodó per mutationem phafeos dicium; formare folent : Mulf 6 
Liinaris excufari poteft $ OC- minus Symp tornata poft indi— 
CASIO ENIM PRi€CEPS Oum vulnus in vulnerato fé tru- 
EST : fic quia in omnibus & dentia atteftato Medici inferen- 
fingulis , cumprimis vehemen- da funt. Minime omnium au- 
tìòribus Vulnera tiontbus illa tem cotije&urafe lice* vulnera* 
fióri tantum cufationis , fed & tumex aliisj&quidem è nat$* 
prxfcrvationis gratià , lege me- ralibus , ut perhibetis , caufis obi- 
ttodi medeadi celebrali debet, iflfc QjioadVLCa^nugorum 

Atrr Digitized by Google 


I 

toc Incelitene Vulneyttrn. 117 

Àttefhtum,cumfuperficialeiu- atn,utfuprà di&um, qualità* 
mis Gc, nec qualitatem vulneris vulncratamm partium omnium 
dcfcribir,proauthenticó& iuffi- fuitìcientcr & ex Artis praeferi- 
ritnti h^bcre non poflumus. ptó determinata non fuit,eaquc 
Quoad VII. demumpurè & ab- de caufa optandum eflfet , ut in 
lolucè ftatuere non poflumus , vulneris infpe&ionc major & 
an M- N- inflittum vulnus, prò- follicita magis cautela adhibiu 
«rfc. à Medico & Chirurgis in fuiiTet. Quodprotcnore qusefti- 
atteftatis fuis deferibitur, prò onum Nobis tranfmiflarum Re- 
fimpliciter &fua natura lethali, fponfi loco atteftari voluimus. 
ni fccus haberi debeat, quoni- Lipfise die 4. Febr. 1667. 

Vid. Amman. Prax. Vufa Ltthd. 

Dee. I C 2. 

CAS. XXIV. 

DE 

ILLEGALI INSPECTIONE PLAGARUM, RESPONSVM 

FACULTATIS MEDICA GISSEN^E, 

DE 

ILLEGALI INSPECTIONE PLAGARUM VARIIS 
C. H. PART1BUS 1NFLICTARUM: 

QUoadcommuntcatamSpe- Chirurgicis Prjncipiis confenta- 
ciem Fatti, illique annexas ncum eflc ducimus : 
eftioncs, Medicis acque ac Sene die 17- Maji hujusanni 

p 3 conto* 


Digitizefl by VjOOQ lC liS Pé*4<tì- Medìcf~ZegaI. Pari. li. &#. I. 

«omufione fclopetq tempori- tum: Pecore vero & abdomt-i 
hus impala ^adeògraviter vul- ne iricifis, tam in pectore , quam 
Qej$tó , urjl^quio fere animi liene nil iocommodi obfervari 
QQrppcreTur^'.'.&rnUiter in pe- potuit j e conrra vero in tacere 
^s&latu%£piftruroadcò con- dexttòhe*paromninòtumidur% 
tufo , ut fanguinem ftatim ,vo- ioflarhmatum . & haudextgul' 
iwa*rir"& dcìareris finititi dolo- qùatuitate materia: ferofò puru> 
te iufc ^pft«,fpuri\s eonqueftùs ; lem* refertum videbatar jadco- 
fueià^.iiUfrftpvctiapì;, inìpri- qùequxritur : ; ' 
m is , cùra,f>er ^ jam dies decuV An 1. Vmittts cfuentur. *. 
bujflet , duorumpalmorùmfa-" Saagùù pei ' fe-cèffm iéxclufks J. 
Wttdme.faqguinemvariegarum, caloria carpare p.n. 4. tumor, «*, 
& duobus ante obicum dkbus flammatio,pus&f»aterUprofain 
dimidiam arophbrara fariguinis heptte * contusone per Scfopetum 
•et fec$Wf: dkjeccrìfe Atta- fatfapn«faaBté[ S, 4ìe 47*mortem 
menadhuccircumire,imònon- Utacaujàtafùerini?' Omnia jux~ 
nulla milliaria abfolvere potuit, tatenoreminfinuataeNobisSpc- 
doncc per 14. dies, obitum ante- 1 cici Fa&iannexarumque qu^- 
cedentes, letto affixush*ferit,\<ftionum. 
ob fummus , in laterc finiftro, . ^Priraum. jara qupd attinet, 
dolores verni is inftar fé contra- tantum ex cnarratis circumftan- 
xerit , fummocorporis calore -tiisapparet^quòd vomitus cru- - 
perfulus fuerit , dicmtntegrum, ejitus maxima* ex parte plagis , 
mortenrpraecedentem , fomno finiftro lateri illatis , adferibeh- 
corifumicrit , nx>&cm veto infe- dus fit , cum venula miaores ia 
quentem infomnem egent , ra- liene dilacerar* fuerinr , qua de 
tionelicetintegrà manente, die- causa fanguis extravafatus in 
que fubfequcnte, 2. fcvjulji, a, ftomachum irruit $ per yomi- 
meridic placide 3c quiete obie-: tum ejeftus fuir, cum ex Rifio- 
rir. Sub ipfa fedone, à 2. Chi- riis Medici* conftet -quod in 
rurgis, die 3julii,in{t;tura , ca-' vomita ttuc*tófangui$*£er-^ 
putjUtpotecujus vulnus optimè due liene proftuxerit, Simi(jter* 
conipl^datumcrat, minusapcr- .rcs fefe habet ' in fccunda quas Digitized by Google De hfyeBìmt Vulmrtm. iip 

ftione , qupad fanguinem pau- proprie fubnata fiicrit tatti fa* 

cb diebus poft illatas contufio- cilè determinari non potcft>cum 

nes per alvumcxclufum> quo- infpc&io minus lcgalitcr > ned 

niam Natura folcirne eli fangui- eà cum fcdulitatc , quam tam ar- 

nem extra vafatum, ceu noxium dua & fanguinem humanum 

& inutile quid, per varios du- concernens caufa exigit , admi- 

dus atque vias è corpore eli- niftrata fuerit, fed caput neuti- 

minare > licet v-na forte hae- quam apertura fit v cujusinfpe- 

morrhoidalis, quae juxta Chirur- dio & fe&io tamen meritò fieri 

gi depoiitionem in defun&ó debuiflet. Quamvis cairn pr#- 

quaadoqucfluxit, fé fubindefi- tendatur, vulnus in capite omni- 

mul aperire potuerit. Quòd nò& perfe&èconfolidatumfu- 

aurem dimidius ille fangvinis irte, è probatiflmùs tamenChi- 

coqgius, qui biois ante obitum rurgis , tam Veteribus , quàm 

diebus per al vum fcceffit , è pe- Modernis conftat, quod vulnera 

flore autliene immediate deri- capitis, quam levìactiam primo 

vatusfir, vel inde minus eft prò- inruitu videantur , nunquam 

babile, quia fub infpe&ioBcne- infuper haberi debearit & ferv 

que in pecore, ncque in Liene tenua Hippocratis nullus ejus- 

defe&us aliquis aut vitium fc modi vulneratus ante ìoo. diern 

truGc & quia defunftus in quin- praeterlapfum in tutó Cu locarus, 

tam usque feptimanam obam- cùmexperientia teftctur>quod 

baiare, imo \Vezflariam adhuc non tantum feptima a:it nona 

perere valuit. Qainpotiuscre- ab acceptis phgis & vulneribu% 

dibile eft haemorrhagiam hmc feptimana, ted effluxisomninò 

ab hepatc infiammalo & infe- ìoo. diebus aegerfubitò pcricrit. 

quencc tumore fuiffe obortam. Eo magis autem id obfervari 

Qip madmodum & 3. calor ille caputque fub infpe&tone apcri- 

p.n. in corporenon minus, ac4- ridebuiflet, quod i&ustempo- 

intumefeentia > pus & materia ribus ìllatus fuit» ubi teneriori 

ichorofain hepatc ab infiamma rcxturagaud^t caput atque era 

rione propulluiarunt. ,.Unde numi. Cu m vero idncgl edam 

Ivcrò à\Su modo infinirmiatio fuerit, ex fpccic fa&r autem id 
cince- ' Digitized by Google fep PanieR. Medicoljgd.Ptrt.il. Se8.\. 

cluccfcat , quòd ad regionali Tfinè rebus fiC ftantibus ne- 

epjtris culli contufiópcrvéncrit, queinflammationem, ncque ca- 
pc&usetiam & lieh, quaeutro- lorcm intenfum, ncque «imo* 

biquc Calva & intemerata appa- rem, purulenta™ & ichorofam 

rucfunt, hucncquicquam con- materiata inhepatc, nccdie47, 

xrjbucce potuctint & è contra infequenremobitubjajtts Senis , 

nVfciatur , an ccrcbrum vulne- contufionibus Scioperi abfoluéè 

f acutn ittibiqùc materia quxdam & fimplicitcr adferibcre pottu- 

(ut è lethargò paulò ante obi- mu$. 

«um accedente vidcri pofletj} Qtrod ad inftanttam Fa&tia-» 

jW>Ue<3a fucrit , qua: abitine per que requiutionem &e(pon(i Iqr 

tt^nspofitionem . hepar inunda* co imperare debuimus. Atte- 

yctttillttdquc inflammàrit; an ftanioeaiigilloFacultarisMedi- 

verò allegata hepatis infiamma- cae ordinario. S%n.Qi^Mt»fi 

tio morbus feparatusfttcritj '$ulii An.iffj. 

CAS. XXV- 

INSPECTIONE LEGALI DEFÈNDENPA." RESPONSVM 
FÀCULTATIS MEDICEE LIPSIENSIS, 

Defifper 
LEOAL1TATE INSPECTIONIS INCUSAT/E. P.P. 

QUas .-^anura Jirfpe&ioncm fui 
inH.'K.'inftiwtam& de- 1 fuse altegàftis , ac li -ea mmus 

kgalis i / ^Uae .^conerà I*rfpe^ioncm fupereaimptrtitumAttcftatuin Digitized by VjOOQlC l^lisrf&t Vulnus vetft Dienis raarius dcfcdus alkgatur , quei 

& Vemtìcuti nutìo modo prò. Attellantcs non addiderint ,. 

abfolutè & firriplickec iethali quantum fa ngu i nis è vul nere ex- 

habendum fùtet \ ea uni cara txrnóipromsnaritJancoUapfum 

iiis^ eorummmiiu, nobis prò- & occiufum idem fuerit ?- }tr, 

pOfkis quatuor qurftiomfeus vulnus '.rcéhrin vel obliquimi > : 

CoUcgiatìtcr, juxtacircumftan- an ftylo inquifitorió pcrviura ? 

àasillic contentasi ponderavi- quinam ipeciatim mufeuti fine 

maa&ddlderaciRcfponfiloco ixfi? an i£us dcfiiper aafubcw, 

rcferimas,quod in I.&II.Qux- infti&us fuerit? Qua? omne* 

ftk>ne> (ututy ad Àttcftantium tamen crrcumftantix /dwnia- 

verba, ad unum omnia , hi e de- tentionem Infpe&orum nequiq- 

fendenda non tcneamur) vi- quam impient (enormi cum- 

<fcrc non poffimus , quibus m primis Li enis&, Ve ntriculi Lar- 

pan&is Rctationis fine ulrra fione luce Meridiana clari<^e i 

foàm par erat & cifra Caufae exiftente) impune preterire pò- 

prcjudicium fieri debuiflet, prò- tuerunr. 3-Nodus infcirpóqux- 

Affcrint; multo minus, quod ritur, dum fcrupulosè inquiri- 

ìé pericultim Tertii aliquid, wr,qaàratiqncfubcofta fepti», 

quod adeardinem rei faccre pò-, ma i&usictfii&iis Iien<rfl,& ven- 

tìtófict , pjweterittinc & omife- trif fttom opetfcnraire^ pot^crit * 

rint* fiquidem L ncque Vobh, cùm vel jp(ì> vclilli* quiconfi- 

acque Defenfoci Vèftrp indiala lia cjusmodi .Vobis fuppeditl- 

gcndutìa , quòd forma i&u* aut rant,b^e ipfa ex ai^topli^ 5c fun- 

ilineriscxtani tmmgahMJirtan- damejpts . -Arvuornitis > , unde, 

rom cffi<aa>&: excegitata fticrit , nopo^lla in perverto fenfo pe^ 

ÉtacnfistriangulariSi aiitaliud tiiftis , facilimè ad4if£cr$ po(2- 

ipHc ìnftrumcnturtkl^dens in tis, dqmUen.fubDiapiiragma- 

pinibus-feuintegumeiittsextej:- te fornicai „ in hypo^ixondrid 

&pankm quoque ì&as for- fiaiftró,,cumadj^e«t*fibiy^ 

n ucplurimum ; , rei inquat. triculó locatur , fa* e^ fujb cpftis 

Adhxc 2. a Yobis tanquam pai- nothis^c iw quoque fub fvptimi Digitized by VjOOQIC tx% Pafidt&MctSco-Lrgd. Part.fl St8J. 

& odavi colla fìtus cft , ut raul laccrtris nif adcknau} 

àdeoque utrumquc vifcus ab. tiai7'horaminaliquor libra fai* 

i&ii modo didó òpcimè fimuj, g&inis cfflucre A: in Abdommb 

& Una Vice perforar! potucrint Cavitate, etiam -absque contea- 

dtLitnquidcm(dummodòL«- tis vemriculi (quac à (augnine. 

fbs di&um hypochondrium in congrumaeo facilimè difccrn* 

- iftu*momcntó , ut facilimè fieri poflunt) coli igi.potucrunt. 5 

ftotuit, introrfum nonnihil in- Utadeoquc, quoadULcam- 

dina véri t) non tantum in exti- que Catdinakm Quae&ancm* 

ma , fed & interiore mediaque Vulnus Liewt & V#mricnU in 

partes Quc>d4.enfis triangulà- Attcftató deferiprum oprtmó 

rìs non fimul fecare, adeoque jure & joxta Fondamenta Àaa- 

vafa lienis diffecaflc nonpotuc- tomico- Chirurgica prò fimpli- 

ritaut lacerale, prolixà refuta- citer & abfoìutc lcthahbus ha:- 

tiene nonindiget 5 cum inftru- bcamus ; quin ncque Vos ipfi, 

mentum quoddam triartgulare neque Confutens V<ftcr ulLam 

iìtalul quoque anceps &àcie qua- obfervationem allegare poteri- 

dàm inftru&um effe poflìt, adco- tis > quod fiinile vulnus fab tali- 

qfce vulnera aliis periculofiora bus circumftantiis unquam ci*- 

iàferré valeat. Cur 5. Attcftan ratum fucrit, cumrali famguinis 

ics Vali artcriofa& vcnófe Lie- vitali» & conrentomm vèntri- 

nis, tam ab arteria cocliaciquam culi profusioni nulla afte fuc- 

ramò fplenico difiefta dicant, currcrepoffimus. Imo fi Inter 

fuoinlocorelinquimus* fufficit fymptomata à vùlntne & imcr 

è totìtcxmclucefccte, Eosdem fymptomata ahaliàcausà prò ve- 

noneó, qifripfisaffingitur, feo- nientia difluiguore voluifletis, 

fe id feciffe> Ut fc.cxiftimari pof- facilimè judicarepotniflerii, af- 

fit, vafa illa majora lsfafuiflfe, fertum vcftrum manifcftò fai* 

fiquidem exprefsè vafa h«c non fimi effe & plurima vulnera, me* 

rttra , (ed intra licnem vulnera diantibus det^uo^ aut cettènoa 

ta dietim > è qaibus & perfofto fine fymptomatibus inevitabili- 

Lienc (ut de vafis ventriculi lì- bus cnccaatia tamen J*r fé le- 

dulia Digitized by LjOOQIC De Jkjpeffwte Vulnernm. nf 

thalia effe dunque K qui ex iym- monitione, inniti poterunt ; AcJ- 

ptoraatibds vulneri? moritur , harc in vocis Jiabcntcs, utfimili- 

non e* accidenti, fed accettano bus in Caufis fanguinem huma- 

& ex vul nere perire ? ( num concernentibus , centra 

Adcoquc , quod IV. Quae- Principia Medica agenfibus De- 

iionem amnet , Atteftaratb fenforibus corumque Confo- 

hoc , (ine omni jurc , contra lentibus & Patronis tandem ali- 

propriaro fic feicattaffi & con- quando i Magiftratu Civili ita 

focntiam impugnatum * Le- obviamirctur & ineosanimad- 

gibus Axtis otturino epnfen* verteretur, utimpofterum à Ó- 

taneum effe ducimns , cut, milibus Attentata abftrahc;rcnt 

in fcrcftdi fententià DNN. JU- &defiftarcnt&c&^ , 
DIOS5, ctiamabsquenoftraad 

, iWelfohius in Rat tondi Vuln.Letb.fudiG. 

CAS XXVI 

FAMA ÀNATOMICORUM, , \ RELATIO. 

B&ugis Ilafi/dctìTnm i«6r6. nerehircumtècuiflealiquaBdp, 

JMenfe Jan. fcriptuii\cft ad hine indignum effe Jyfcgifteno 

Facultateni Lipfienfem,Chirur- Attis, ne* a reliquia Barbitonfo 

gir Studiofutìi qaendatìa in rèi- tibus tolerandum. ..:,.';. 

;••■• a: -'- > i;: s q^z - - ■ '■'■■- RE- • 

Digitized by VjO'OQ IC «4 P4nde8.Mèdico-LegàLI>#t:t!:Se8.L 

■ - ■ i i ' • •■ — fl ; ' ' rr r i i n i j > 

FACULTATIS MEDiq^ XJPSIENSIS, 

]\ ; ANATOMIA HIRCI NOI? itfFA&ÀNT E: ' 

V^Um Nobis Decano , Se- (jdxta tenorem tcftimoojoruat 

VLyitfori,ut&Do&oribusaIirs fide dignorum) Artis Magi- 

3Mteditift£ & ^acuitati* Medie* ftrittn^iedaratum Bufici Hine 

in Acadetm& Lipfienfi Affeffi> éxUHmatifas eande Alf>honftu» 

jribus , Spccies quaedam Fa&i Clausmanmpn hujuy St&iotaiS 

trtnsmifla fuerit, hujus tenoris : intuita , nullo modo prò infami 

«Oàòd ALPHONSUS CL AUS- habeftdum, fed omnia iila, quac 

MAN, Barbitonfor & Chinila 'Chif^go Lcgitimo permittun- 

CNeo-Hano^icnfis, cumpc- tur,patcllfsfcfijfpcnderc,curas 
Vicariuin Chiiiarchae olim fufeiperc , puèros fàmtifeiqóe 
ftipcndia mcrcretur, bruto ali- alcre, vi privilcgiorum in Arte 
quo fubitòdemortuó,huic fimi- Chirùrgica ipfi impertitorum, 
ic,cibodcftinatum>jufluejus, ut ipfi omninò de jure concedete 
cauftm prioris indagarci ape- dafint, cnmprimis fi idem, ut 
ruiffet & iqfpexiflèt &c eaqvie probabile efo (cium eum in fi- 
de caufaquaeratur/andiftusmo- nem fufeepit, ut inconje&urà& 
dò Ctattsmanntw, ob pcra&am opinione iwLcò-magis confir- 
iUamSe&onem, ab aliis Chi- me tur & per ocularem infpc- 
rurgis jurc meritoque prò Infami ftioftem tantum experiri valear, 
habcHportk? Nosquc Speci cm qnò Gcnm fiumano filfrJhac 
1 -ftfla integrata diligentcr perii- vel ilk*<occa(ìone falutaritcr io- 
' gendo rcperiefimus, -Clausman- tovitc jjoffit > fiqiudcm ex iti- 
num illam abhoncftis Patemi- Ki»ptAu^c>Hsn\Qd; 4 omninò^ 
busprognatum, &annisdifci- inculpandis imputanonibus in- 
jpiitw fuperatis in Patria fti finita fcqui poflent abfurda > fi 

©none* 

Digitized by VjOOQLC belnfpeBìone Vttlnerum. 12$ 

omncs U\ì , qui in brutis Panda- fccundum allegatas cireumftaiv 

menda, tam Medicai quam Chi- tias meritò defcnden&us etit. 

rurgicae Artis cautèquaerunt, prò Qupd hifcc fub figlilo Facultatis 

infamibus & illegitimis haberi atteftari voluimus. IJpJt&dkz?. 

debeant. Quapropter fupra al- Jan. An. i66é. 
kgatus Alphonlus Clausman, 

Vid. D. Àrnmann. in Irenico pag. 266. 

CAS. XXVII. 

DE 

LOCO ANATOMES SOLENNI. RESCRITTUM 

ELECTÒRALE SAXONICUM 

Ad 
R R 

Capitaneum & Scnatum Weiflcnfelfenfem. 

QUid àNobis FacultasNoftra vcrgit > adhaec Chirrirgorum fa- 
Med 'caLipficnfis obD.Lo- muli illìc viventcs, ob viciniam, 
ncri'AnatomépenesVosfufcipi- fimilibus Excrcitiis quotannis 
cnda humihme perieri^ex Inclu- Ltpfiae cohabirare vileant ; 
fishìfc-perfpia eporcritiS3qyp HiiìcClcmentiffimchisjube' 
niam vero hoc Bjus Propofmnn mus, ut fupra allegato D Loneri 
in non c'>ntcmnenduai prxju- Exerciriumhoc, quodfibipro- 
deium Privilcp;orum Facilitati pofuit, fecandi extra Academi- 
noftrse concclfurum & in Ve- am,interdicatis&c. 
ftrum sque ac vulgi fcandalum 

Vìd f D.Pau/us Ammmnus in Prdegom. ad Praxìn 
Vrintrm Utbalium §. VM- 

Qj CAS- 

Digitized by VjOOQIC lié PaftdeSf.MeMco-ZfgÀPart.ff.Séél.1 

GAS. XXVIH. ; 

MODERÀTIONE IMPENSARUM INSPE- 
CTORIBUS SOLVENDARUM. P. P. 

V.V. Exc. Exc hifcc A& Mèdie» committcrem y hiac 

quzdara Inquifiri«nalia idem hifcc in adum deducere & 

JOH. AULICHEtHÙM Nich- Dominos meos Hohorànffimos 

tcvvifccmem(utpote cui impu- officiofè rogare voiui, ut tres il- 

tatur.quodAmnemfuum^An- las liquidationes moderare, & 

dream Pfennigen>l?abrum Fer- quantum cuivis hàc in parte ex- 

ratium Bockvvizcnfem die 15. foIvendumfir,megratio(einfor- 

Maji nupcrelapfófub compota- mare velint. Qupniara ctiam 

tionc inTabernà Artzbcrgenfi InquifitusAuiichiusfol.70.rac., 

itaverberavcrit&cojjtufer^ut 6. rogavit, ut infimul exquirc- 

dic irifequenti obicrjf ) coricer- rem ,an ex Sezione fol. 17. 18. & 

nenria , oraciofè ttanfmitto 5 & Rclatione Medici & Chirotgo- 

poftquam in Amplimmó Scabi- rum de ei Aftis inferra, plaghe 

natu Lipficnfi , teft, AcV fol. 6? r quaedam lethatcs , unde defurt- 

intec alia dccifumfit.ut Medici ftus necefiariò obicrit, hauriti 

&Chirurgornm pràetenfiònes ob porti nt >. "hinc, ut veftrum fimiil 

fc&ionemcorponsfoi 38. +ó. judicium fimilitcr apcriatis,cft 

41. liquidatas, nifi amicè cum quod amicè rógho* &eie*> 

iisdem convenire poffim,mo- wcrfcMe 2s.Sept.1e7f}. 
derationi Pacultat» cujusdam 

Digitized by VjOOQIC^ De IvfptBìene Vulnertm, 
. Liquidatici. 

Mcdicus prò labore & itinere - - 20. 
Chirurgo» - . ; - -!• .-- .9. 
Balncator - - : - -• ,7, 


12. 
*• - 

* 


, Surama 17. 


6. RELATIO. 

super Vulnera * 

NOs infra nominati in De- -iiippcrct & plurimis in Iods 
fondo fequemia invehr- yerimcùts , horrendo foeto* 
mus : 1. Cada ver hinc inde à re conjundó , fcateret 4» ali- -' 
pcdibus ad vcrticem & ita in u- quid fanguints coagulati è na- 
tii verfòoorporeexteriièfiifcum re iiniftra ftuebat. s- Intra méra- 
coerulc um & fub viride fuit & in branam capiti* camo&in, venu- 
to diverfx veficute obfervarsc li* donatari! & pericranium 
funt* z Scrotum cum pene ve- ( abfque olla tamencranii bujus 
ùcx mediocri* inftar exténfum larflonc ) in utroque capiti* late 
fhit, quo aperto tamenmerrfia- realiquantulum, utut haud nful- 
tu* abfqueTefticuioraoi laefion? tum/pòfcdcre 5vj. circiter ac- 
erumpebant» $. Caput, atque quans fangukiis c^travafoti & 
iacksfimilrter esterne, ut totum coagulati reperiebatur. ó. In 
corpa*,fofcumcoeruleuin&fub- cranio & pcrioftió nulla in&m- 
viride, lingua ore quodam modo matio obfcrvabatur, nifi quod 
cxfcrta&cuticulàtam molli exi- ii* in partìbus , ubi l'angui* lo- 
ftentc,ut ad primum fere atta- car userai, color membranamm 
£om fub digitis diffiuerer r d$- quodammodò immutato* fuc- 
ino procul eacn ob caufam , rit. 7. Etpoftquam hare quo- 
quod cada ver, in quimum ufc que xnvolucra , feu membrana 
que diem , fub intenta aera fupra cranium «pania , lenitcr 
caliditatc (Se in calidó angu- à cranio (eparata fuit, fiaiHiter 
ftoque tugoriolo pfttrefccte nuUa fraftura, ncque fiffura,ncc 

eoo- 

Digitized by VjOOQlC vi P0Hiia:Meàtc^ùg4.Pé\JlS€BJ. 

contrafiflurajncc ulla compref- ne$, penitusferedifflucntts/eoc 
fio , aùt contufio cranii reperta vfcrò marcidum , urut fine vul- 
fucrant, fedilkid purum crani- nere & liefionc oblcrvafcantun 
nò & candidum fuit. 8. Cra- Stomaahus & ifitcftina(Db cra- 
nio, vere remoto in latcre fini- pulam ) diftenfe, eparatatem in- 
ftrò & quidem in parte capitis figniter nigricans vidcbatitr. n. 
dccliviore intra cranium& du- In Dorfòeadaver hoccefangui- 
rammatrem fruftum fanguinis ne quodammodòfuifufumcrat; 
coagulati , l$- fere ponderans 9 unde clucefcit,quod ex klibus 
cranio proximè adjaccns,inven- illis & plagis non tam necefla- 
tumfuit, duripiàque matre il- rio, fed ex accidenti obierit, 
tefis. ?. Ccrebrum & Cerebel- quia nulla prorfus curatio adhi- 
lum molliufcula jam & foeti- bka fuit t fed di&us ille Pfcnni- 
da erant , fiquidem jamdum ob gius poft rixam & loft^m ebri- 
ìntolerabiiem feetoreoi vixillic us fub frigore decubuit, cuoi 
fubfiftere potcramus. io. Or- fubip& feftjone nulla priaci- 
c^fe&onem thoracis pulmo- palis laefio obfervata fuerit. 

foh. FridcricusN. PhypHaynthfis. RESPONSVM-1, .^Z 
FACULTATIS MEDICA LIPSIENSIS/ ' : '] 

^ de .. >;->\ r .^\'' 

VULNERE CAPITIS AMBIGUO -!-^:. 
ET ' ' : *- - ^ 

JMODERANDIS IMPENSIS INSPECTORIBUS ! 

, SOLVENDIS. t]: ' > 

\' , .. 1_ ~ - ' - c:r /.--f p. p. 

QUandoquidcm Dora: Tua fitionalia, Androni Pfennig^ 
NobijAaaquaBdaminqui. um> viokatauaw^ imcramii, 

DigitéedbyVjOO ( I 

De InfpeBione Vulnerum. 129 

concernentia tranfmiferitSc in- Gr. ad 14. Imperiales : Chirur- 

tcr alia fentcnriam noftram de- _gi ad 6.& BalneatorisadyTha- 

fuper fequentibus quaeftionibus leros modcranda fint. 2. Rela- 

xequifivcrit , fc. tio Medici fol. 32. N. 9. fatis ob- 

J. Anér in quantum Medici Chi- fcura cft, dum vix intclligerc 

rurgorumve Liquidano mode- poflumus , quid proprie per par- 

rmiafìì rem capitis decliviorem ( ubi 

z. An exSeBione inftituta&de- fanguis extra vafatus inventili 

fkpcf i£aadA3areUloàttefta- fuit) fibi yelit , an os tempo- 

tó y pi ag* quidam ìetbales, un- rum, vel profundiorem adhuc 

de Defunèlus necefftriò pcrie- lpcum per eandem intelligat 1 

rit ì /jauriripoJ/fnt y $èec'nc? quapropter & de neceffàrià & 

Hine prxvià Collegiali ponde- abfolutà Lethalitate kàc vice 

ratione omnium circumftantia- certiquid determinare non jpof- 

ruairefpondemus,quòdr. Me- fumus. Lipfiaedieij.Septembc 

dici Liquidati 20. Imperiaks u- An. 1679* 

■ 

TI— ^-^ ■! 1 - ■ — — -— - - | r rj 

DILUCIDATIO RELATIONLS 
& REgH/ISiriO. Il 

QUùm juffu veftró , in Cau- fundiorem adhuc Iocum*per e- 

la Andre* Pfcnnigii , Ho- andem intelligat ì requifiverim , 

nucidium concernente, juxta isque fol. 78. ita fé explica verit, 

Facuitaris Mcdicae Refponfum utperverba Relat.fol. J9.N. ?. 

in Adis Inquifitionalibus bade- in parte decliviori capitis nihii 

bus hmc inde ventilatis &afTcr- aliud , quàm os Temporum ad 

vari* fol. 79.repericndum,da- aurem,quod quinquehaberexi- 

riottm Medici expHcarioncm , gua foramina , per quae tranfeant 

quid in Rclationc fol. 32. com vcntilae de arteriolè , inteilexerit 

inimicata , N. $>« per partem de- indeque concluferit, quod ex il- 

diviorcai capitis (ubi fanguis larum difruptione fanguis extra- 

extravafatus inventus fuit) fibi vafatus&: coagulatus extra cra- 

vclit ? an 0$ temporum , vcl prò- nium ad duram ihatrem defeen- 

Pats li. R tó Digitized by Google $0 Parte». Mt£c*-legélP**£ll&&L 

derit, «ià* v<rà ncque in hoc ttìfirf, tivcttEtusk %ftqp*ot». 
0&, necofis i^ocipitis-cont- faivata fucritiiùpo^tc» r - •à. ZESPQNSVM }L v 

FÀCULT;- MEDTCjE LIPSIÈNSIS .^ ' ^ 

' / " tkfìtpcr Let&éJitat* 

VULNERIS CAPITII 

PQftfiuamÀ&a AnjJtwPfet*. . |>craUqiw>t ad&UC 4^f?f«vf- 
ni©iMraify4iu9» concetr- xertt&ii^^ 

tcnprcra expjkatjoacm fot., 7»* jwtta circumftantias fua* x mcri- 
qua verba Mietici obftura » in tò pta (UnpIiGKWlt abfoiutè 
parte capita decliviori &c. in libati. bafeSattyia ; kiqctfc ne- 
Relatione fai. 2j.j3.N- 9. dita- gari non poffit nialum Regi- 
a&àtor ffinale noftemn. jacUci^ men ìfi&ijtis a-lfegàtitm £3 * ac- 
anti , aa fc- ? ' Scc* fiqiulque im- cdcratìonétii hu jus Lcthatitatis 
penfanun, de novo puetenfa- ttàud- miitànum attalifle : z. 
iqm^ moderati o aerata defides Imptaùs £ Medico de povo li- 
f?.qiF$ hjac previa furienti q[uadatas qijod atnaèi^ 1^ v* 
confidcotipne ommuoa & i&- dcré non ppllumu^ „ ( qtjo ] gure 
^ul^fum drcumftantiarum re- óitecius quid piractcndcrc po£. 
ìerimus, l qi»d*cumfàngui$ fitì fiqtiidem Eipiicatipne^ ah 
^xtra,vaiaw5 ^ coagplatus §& eòreqiiiijra^c^erepotujircmji^ 
pandemafc <9ffa^. ^ Andrei (I £arsaffetìàia pripfi J^el^p^ 
^a$%i& occUa ia>^*${Uit) n£> pcai* Atois dfyk&x mij^a* 
ifiter es tempocum diaamqaie fuiflit. Quaptopter exiftim*» 
matrem ficus, fuerij» adeoque mas, <jtiad placa rxigerc aqv 
apUo icmecH^ fic<juc accper quear>fed 14. Jipper^alibus, ipiì 
trepanat^em^fatópoi^rirj- detffnnistfut^ 
fratte A guod vulneratila %jflfe. 

FASF; 

^igitizedby GoOgle 

*§) i3i (è* »tf 
PANDECTARUM 

MEDICO-LEGALIUM 

VARTIS //. 

S«r 
ECTIO II. 

DE 

VULNERIBUS CAPITIS LETHAL1BUS, 


1NTR0DVCTI0. 
J. 4 V. 

§. I. 

Aput,ceu fuprema corpòris humani re- 
gio, onSsndiculumquoddameft, in quod 
omnes aut plerasque injuriae extern* ir- 
riium&impingunt. Videa* enim nulla R x tn 


Digitized by Goògje l^^mmmmmmmr^^ 9Ì P*nb8.Ù*£toLtg.PS*t.ll.$ t a.It 

in For&tam CiVffi,quàmMedicò/fric^ctì6òfi e^ 
fe , cjuàm vulnera capirò , ut non fine Piovi de ntìa 
Divina parcibus ratuscontentis ofTea illaScfircntt- 
fona concamerationc ,., <ju« cranrom conditili? 9 
profpe&uin fic. Imo ne & h*c (latini omnibus 
pateaninful «bus, cute deniiftìmà primo dnóheft,; 
quaMCÌuslevioresexcipiac & avertat, prò quorum 
tavclrfitate vulnera CajMs vet niagis; véUjaiql»s j*ejf 
fkulofa fiuot. Lketeninì nulla ex iHisruà-naturab 
tuta fini, ut Fortun. Ftàlis re&è /udiciat ìik 4.. fi** 
ci 6. adeoque n ul In m parler capirò vulnus prole- 
viufculo haberr debeat, juxca H/ppocrat. in procem* 
lik dtvulmribHS capita: nihitomjnus tamen ratio* 
rje Jed|alicati$ inijgnis & notabili* jllìc cjifjejrenaa; 
cfséuirid I Quemadtnodjimj; ergo ea tapt&mjv ufo- 
neraper fé, fimplicirerót aWbiutè tethalia dicun- 
tur , qua? omnem mcdelam cfhigiencja breyr tem- 
pori* fparió vitam adimunt , ut è Farinaceo JC 
Uotat Paula* Zacchias in Qmfliònì MeìlìCò~Lega[Jilr~ 
V* Tir/. & cf. z. §. 6, ita ( nifi viafa infigniora fwnul Ug- . 
dantur ) ea tantum vulnera in capite per fé lethàfiaff 
d*cuntur,quae profilo dius in paitcs incus conten-; 
tas penetrando, atu humoribus circuì ami bus; cut» .' 
fjpiritibus ,viam mcercJudunt , aut Medici Chirur- 

gicjttc 

Digitized by VjOOQLC 


' De Pulittrièus Capita Igthaliht». Vi 

gìqueopem prorfus excludunt. Superficialiaècon- 
tra & in cornee quafi hasrentia adeò non lethalia 
dicenda funt.utpotius haud raròilla curata fuiffe 
Praxis quotidiana atteftetur. Hinc fi vel fola cutis 
in capite, vel& mufculi illi fubftrati lsedantur,vul- 
nas immediati-©^ per fé mortem inferre non pfote- 
rit,nequepro5abfolutè lethali haberi debet , juxtà 
CAS I. & liott etiam mufculus temporalis viola- 
tus fuerit , neutiquam tamen vulnus fimpliciter le- 
thale inde orietur,ut centra corhmuncniiex aliis 
ScriptoribuSiAdisPublicis & propria experientià 
docet Bohnius in Rerwnctd. Vuln. Letbal. Seff. z*Cap. 

Ì 4 Im- 
porrò nequecranii fracluraeffolà forte Gon- 

trafifTurà exceptà)ejusqùe vulnera, in lèfpe&ata, 

fimpliciter & abfolutè funt lethalia, five casfim fi- 

ant,utin CAS. Ili Sive puncìim inCÀS.JH. five 

contùndendo ifiCAS. IV.licetcum fanguineextra- 

vafàto, fub cranio, in CAS. V. vel incer utramque 

meningem in CAS. VI. borente, coojuncta fine, 

cum hit per trepanationemjncifionem, V.S.aliaq; 

remedia Chirurgica commodè educi pofTrtj nifi 

aut fàriguis cenaciur fi ve cranio, five partibus vi- 

s R 3 cinis Digitized by VjOOQIC cinis adtaereat , aut de eò neque Medico , neque 
Chirurgo quid conftare poflìt, vid. Bohnm c-Lp. 

.§.,111. '*****»«« 

v l^cm proiiùs judicimn ferencHxro <&,n\ Utìfc 
CA§. . VH. cramum depreflum.' >aiir. eia iragtncBK 
» &fdfocas comminucumfuerit m'Q A$.Ì\Xt 
cùm iflìc per ve&es & devatoria cranwro rtftitui, 
hk vero farciphrbus alttsque inftrurocotlsj &ft»fi«3 
vamqu* teterogeoex, vuldcri attt^ ittbtroiifift 
rcroovtri pocuuTent,imòdebukfeDt. 

i. IV, 

Ito •McòingtmiX^o&ibus Chtrurgoriidii voi- 
gus hànc obfcrvac difteremùn}, ut vulnera dtìrat 
( ut Iòfiunrur ) n>atris minus Icthalta, pw vct^> 
abfclttJè.texhalja eiftpeihibeat : .S^faifò «que 
frivolè.v' Niillam cnim hiq prae^ga^anii J^bc^ 
r tenuis, pr«cri(la mcninge y tunica, adeQqUe $£*}V 
bujus vulnera pe£ fe# abfatotèjcri^ljft u^ccrìr, 
iemur In Rafy, ad GAS< l#. icaqu^que pìfciCttra^ 
atra natttft, futittl dilacerata w>a r ft«iip rVfcjfHiS; 
fìttipJidtt* & Qfcc&àè J«ihal^^on^u» ^ «ttki- 
• '.;i> ■ f .:.' ; plici 

i 

Digitized by VjOOQIC ì)e Vdwrìbw Capita LetBaliùut. IJ$ 

plicìexempló ccnftat in CAS. X. &XI. Interim 
utriusque me nirrgis vulnera aliis ex caufis facili-» 
me perle Iethalia fieri pò (fu nt, fi fc. finus dura: 
matris & procefTus falciformis fìmul perforetur , 
cujus vulnera , ob hasmorrhagiam incompefeibi- 
lem , abfolutè & fimpliciter Iethalia dicuntur in 
CAS. X 1 1. & XI II, fi item in pia marre con- 
traruptura quadam oriatur , qua? non minus ac 
contrafifTuracranti neceflariò &per fé lethalis efl > 
ut non fine caufì decidit Ampliflima Facult.MctL 
Litfenjìs in CAS. XIV. 

, XT 

§. v. 

Quid vero, il vulnera capiti? in ipfam cerebri 
fuMantiam pehetraverint , an & ilJa Iethalia funt 
dicenda ? equidem fune, qui inter vulnera cerebri 
corticalia & medullaria dilli nguunt , è quibus illa 
per accidens Iethalia elfe ftatuunt , ut in C A & 
XV. & XVI. XVII. harc Vero ad fimpliciter OC 
per fé Iethalia referre fuftinenr, Alii nec omnia 
rneduilaris cerebri fubftantias vulnera prò abfolutè 
lethalibus habenda v eflè cenfent, cùm exemplapro- 
flent eorura>in quibus eadem éc violata &; fruiti!- 
latim è cranio cxemta fuit ; hinc qux non adeò 
profonde in medullam penctrant , ut in CAS, 

XVliL Digitized by Google t$è pjMdìB.Akfa-&é*PrtJ£*&kn: 

XVIII. & XIX; fte£àceidchs ^ Qfteimàafttof 
& in ventriculos usque defiount, (implicite^ iettai? 
tra effe protìunciànc. ..Veruna & hax ita fimplkt» 
ter atfèri non poflunt , cùm baud panca praejtit 
dicia proftenc, in quibus vulnera cerebri fati* 
profonda. & in .ventriculos anteriores penetrane 
ria nontam prò yulneribu^ abfolutè letfaalibof v 
qaàm per accidens talibus habtca faerunt, fivc 
jam «k errore Chirurgorum , in GAS. X>C (ivp 
vitiofè ' Y^ocratomm -Diana > in CA$<. XXJ. Se 
XXII. mortifera evaferint >.. perinde ?(!*♦ A Adeo^ 
que hòc in locò no#i tatxtùm ad vulnerum magni- 
tudiném & profunditatém> fed OC partium vicina- 
timi vafonlmqiie laefionera ,'iutiflaómurL anjmaii- 
um ■ vitalìumque interceptionem <& umilia ctùn 
Scrinato tefpiciendum effe, CelebJ Bobnw in R*- 
ntinc.svulnm UthaL Sect.z. Gap. L p+ 22$. 'obfer-, 
vàt : Quorum i atuicu volnera sètebri Feìopeta- 
ria ^omnium periculofitììma &nùnquam non jw 
fé lèchalia dicénda; ut non tantum in the<ì èpta- 
rìmis ;AUthoribus ofteridit Wilfchm ■'"-« Kathft. 
Vtiln. L<éthai. jufdttìo Càp.- y psjo* fed& ih-hypós. 
diefi corifpicitur'è CAS. XXlll. , / 

* 2 A CJucTdn t 'ei^finM'&tibh'é fràgmenta a era- 

^ Wk nio Digitized by Google De Vuìntrìbus Capitts Lethal'tbut. Hj» 

dìo divulfa profundius fé ingerant in cerebrum* 
ejusque fubftantiam vafaque interfperfadifeontinu- 
cnr , ut ha^morrhagia , corruptio , fphacelus & fi- 
milia ftatim infequantur , nullum pariter dubium 
cft vulnera hujusmodi per fé , fimpìiciter & abfo^ 
Iute lethalia e/Te , ut in in CAS, XXlV. XXV. 
XXVl, & XXVH.viderelicet. 

§. VII. 
Similiter fi ab inftrumentis & utenfilibus ca- 
piti fortìter injeótis &impa<5tis , cantharo v. g. fta- 
neò in CAS. XXV 111, candelabro ligneo CAS. 

(KXlX. rhombo CAS- XXX! globo fphanico CAS, 
XXXl. aut (ì.milibus, cerebrum nimis concutiatur, 
craniumque cum partibus inclufis infigmter vio- 
Ictwr , plerumque vulnera per fé Se abfolutè letha- 
lia oriuntur , ucut ad horum magis , quàrn inftru- 
mentorum qualitatem aut conditionem refpicien- 
dum e(Te non negemus, 

§. Vili. 
Cumprimis aut£m in Cerebri Vulneribus fe- 
dulò ad principium fpinalis medulla;, unde nervi 
ortum ducunt òC ad omnes C. H. partes difpen- 
fantur, refpiciendum j adeoque fi hujus confìnia à 
fanguine, five extravafatò , Uve coagulato, compri- 
Paw 11. S mantur Digitized by Google t t Pm4e&Afotko-Ikg*l,$*tt;iL$&.lL 

Hiantur &obruantut,tunc omnium cpnìepfu vul- 
nus abfolutcLlethale ccnfetur, ut in GAS* XXXIIv 
XXXHI. XXXI V. XXXV. dedfumfukjcajquedo; 
caufà vulnera plagacque «nucha; infli&a , Cam pe-, 
riculòfa, imo "per Kg lethaiia cenfentdr ih, G A;§* 
XXXVC XXXV11. XXXVUL XXXIX; > 

Tandem Se COLLljM , cui infidet caput , 

varie IaecK folce, tum quoad vertebra* fifa* , qua- 

rum five dislocatici five commìnutio per ^lettia&s 

funt in CAS* XL« quam jreliquarum pàrfiura '.'èc 

vaforum intuitu, quae fi viotentur, Vulnera, ejus. 

non raro lethaiia efficiifot, fi v. g. venàe jugula- 

rès &C arteria? carotides incidantur » cefopha- 

gpfimul & arteria , quoad partes interiore» 

gr'aviter fedaritur', iit in" CAS. XLt & XtW 

quarum externa: tamen & fuperiores teuones / 

fimplicker Lethales non funt , de qui» " 

bui, Wd[chwi/& Bohmu* » r« *t-, r-«. ì / ^- ; -CAS. 

Digitized by VjOOQLC DeVulntrìbuf Capite Letèallèm. ' «j> 

\_j J\ o. 1. 

VULNEKE CAPITIS^XTERNO CUNÌ VARIA- 
RUM PARTÌUM PLAGIS, INSPECTIO. 

jfàum ErfildU die 26. Dccemk. h.t68f. 

lUfluSerenimmar.hodièmanè, cceruiea,in dextrópedcvcròti- 

lprsfcntibus Chirurgo Klee- bia fangu.nc prorfus perfufa. 

ergerò, Pretore bujus loci tri- ipfaquc tibiahaeoomnino fata- 

busque Scabinis , ante infpe- rata fuerint, ita udocus ule, qud 

Jl vuloerisinca, quxdic Joh. • Conradt TW£~£ 

H. Decembiis cum Cattratorc trando , januam prehenderat, 

P ecorum,inter40.&/o. a etatis |}O^P~; !"~^ 

inno» conttitutó , (qui die 2j. dimidiam aut mtegram horam 

Dee. in divcrforió Petti Schnei- fé continuerat, palaie , m 

dcri, Fabri Ferrarli & Hofpitis Caupon.s horreo , in quam Ce- 

haju ioci,pernoaaverat&fc projecerat fangume confpur- 

ouenti die circa diluculum, per cara fuerint : Referente fimul 

C huiu'Suponis, Joh'an- I^*^^*™* 

nem Schneiderum ejusque Ser- vulncratum in ^treodecum 

vum, fune, juxta tenorem Pro- bcntcm,dixillet,quodhofpiteni 

toTo 1 Imi «rime vapulavcrat,) antequam abiret, primo folverc 

contigerant, inquirendo inveni- debuuìet hic «ntegnadhuc ra- 

«ms, quòdisindextròcapitis tione & loquela refpondent: 
Utcre l*fus, dorfum fcbrachia Se in capite non femper probe Digitized by GoogI( J40 Jty*& Medico Lega/. Part. Il Set?. Il 

couftitutum h. e. fanae mentis tumcft, in qua cranium fine fra- 
tfCc\ 'fed EpÌTcpfià faepe compi, ftura aut fcifTuris , cerebrum 
adeoquc fub turbatone ejus fé cum meningibus fine ulta gut- 
abiifle & ita in capite totoque tuia fanguinis extravafati iilae 
corpore miferandum inmodum funi reperi, 
vapulaffe. Rcli&ò igitur illìc Quoniam igitur exÀuthon^ 
pér3..w]A.h6Hifeuèiato,''tìb* *t>Ìs& Expbtièntiàcònftat/quòd 
fpes tandem eundem in -hypo- non omnia vulnera capitis ex fc 
cauftuo* calefa&uni dorufit, in Scfimpliciterlethalia fint , qui 
quo cum per dtmidtam bora- bus mors fupcrvenit, fed illatan- 
lam jacuiOT-t» vulneratus capiti* tùni , quae nulla ope> nulhsquc 
ja&atione, digitorumque infte- modus <5c remediis curari poC 
xioneepilepfìa egrrepeus & bre- funt & ita in hoc vuìnereNobi- 
vi poft detnartuus eft > & hsec lifT Judicis officiai* (ufficienti 
cX relatiorte Hafpitis. Sub in- Information^ deftituitur, ipfc- 
ftitutà fedone huj us poft àcce- que' vulneratus |uxta Jacobi 
pteftp'fógàs, intra 6. ad 7. tioras SchefFeri narrationem, proEpì- 
ce viventis Se dèmortui hominis lepricò habeatur ; bine de nibi- 
mtferrimi, in praèfentià fupra de- lo non eft , quòd plaga hxc non 
nominatóxumTéftium> quibus tantum malum exacerbàverit, 
Dn. Q^xftor Dilleriius Prato rqV fedeonfequenter mortem acce- 
Vie tot cocp ti jjaininfpèftioiv: fé" teraverit» eoque magìs , qaod 
adhiic junxenmt* invènimus> vulneratus nudis pedibus ince- 
quodiudextrólatere, propc os dcre& in frigoredecumbereco- 
verticis, cutis capitis digiti lon a&us fuit. Pcdcs enhn confet*- 
Studine divifa, in tibia dextri funi habent cum capite &quim' 
pèdislhgéns kjuoque vulnus > noxiis'àer ftfgidus flt ccrebro 
bfacbium dextrum atquc dor- nervofoque generi , docet Hip- 
fum, ut&furaeadcoeruleitatem pocr.apfor. z. UBj. & G*ttnM&~ 
coritafat fuerint> & cum nuli ae f.metbod.me&cap.i2~ Interim 
|tf orfus notae externse cujusdam tamen aperto abdomine Pai ma- 
lèfae partis vel valnerìs reperiri nes putrefà&os , Daphragma 
pò t uer in ti ad fe&ionem. de ven- corrup tuai, Epar livido colore 

Digitized by VjOOQ IC ! — 

De Vulntrlius Ctyìtis Lethaiiòuj. 14/ 

tm&uni rep$ri> falvis aliis vifce* que ad duodcdraam .pomeri- 

ribus, cxceptis fupracitatis,qùaf dianam vixit,* & quidem ìllaesp 

fatiscorruptaerant , utitarncò cranio, cercbrò ejusque mem- 

judiciò Dcfunóhis propter Sur- branis,fincuU6cxtravafatófaa- 

%&*ì*v & confctlfum vifcerum, guine , certi qpid detelminari 

iótcrdum in convuUìoncs ceci- poffit \ Aliotucn VerfstioruRt 

derir. Anautemde I^cthaìita- Medicorum decifioni reiinquo 

tchujus vuinens vcl deraortui , Erfcldi^utfupra. 
qaiab horà 6,antemeridianàus- 
— — ! — -- 

RESPONSVM 
FACULTAT. MEDICEE GKSENjfc, 

Dcfupcrillcthalitate 

VULNERISCAPITIS, CUM VARIIS D1VERSARUM PAR- 
TIUM PLAGLS & LiCSIONIBUS. 

QUandoquidcm inabfcnrià ta.& in fpcciein regione cada- 
Scrcniflimae Principis Se- verisoMervata probe perpendi- 
rcnitaris fux domi relidi DNR mus& proptcreàPnncipiis Me- 
Pracfcs & Confìiiarii Darmftati- dtci^&Chirurgicisconfcntanc- 
ni Nos Facultaris Medica Deca um effc judicamus : 
aum &-Proilflbrcs Ord. requi- Cum die 23. Decembrisanni 
fivcrint , ut in cauta, imputati impernine praeterlapfì 16S5. Ja- 
homicidii feruentiam noftram cob Bergen Ofenhcimenfis ex 
&judiciumimpmiremus 3 Hmc Procedura Alzejenfi , Caftrator 
cuoi in ftnciix Ada Criminalia pceorum, &tms r ut vidctur,in- 
Nobis communicata ddigenter tuitu 40. intcr &50. annos con- 
^rkgjouis,oaiaiaiUkcontcnr ftuut 9 ,iadivcrrorigPetnSchnci- 

S $ deri, m 

Digitized by Google Wt PanMB.Mt &•■ lx$d: Pari. IT. $e& IT. 

-ptu Fabri -Tcrrarii & Hofpìtis Chirurgi , qui banc fedtonem 
<Erfeldenfi$ pernodaflTet mane- adminiftràrunr. •« 

^Ùcinfcqucnti circa diluculum - Utur vero jam certuni (k, 
Une pràeftkà foUrtioneabiifièt, à X\vioà juxta fcntcntiS Hippocta- 
ifilio* mòdo didi hofoitis- «ju& tic nullum capttis vulnus , edam, 
iq'u'é «'Stt vo, 6ifte,è vìfla iUÓrom. c*iguum, infupcr habcndutn fio, 
deprompta , dariffimè habitus cuna ratio asquè ac experientta 
malequc trattati» mfimulquc teftetur, quòd in parte tampras- 
vulncratus fuit, ut quatuoraut alanti & nobilUSml Tanpiat eao- 
quinquc abhiac haris,onjninò gu> vulnera ìtfata maximum in- 
^emortitusì^èrft. -'lhftkl|tàcr- fqrtùnium &fymptor»ata peri- 
to Iofpedione.cadaveris cxtus culofaindjuerjnt ... Interim. »- 
obfer vatum > quòd m dextró la- m m nunquam non curatiifimè 
tcre, prope os vcrtìcU, iutis càr inqutfìflim fuit, ap in parte laefl 
pirisdigitilongimdinedircPIM^ **& l^conjtjgcrk,àuxomBÌ- 
nuata, in tìbia destri pedis rerèr bas alils circatrtftanttU antefc- 
infìgne vulnus;uttibjalia extcrnè r renda & in fc & tua natura lethar 
fanguineprorfus infeda, brachi- "lis effe foleat, vU. Semcrt. lib.s. 
ilio qi^qwriexjmm^tfum (fc Pr*fc Pfrt. f. C. ,A Q«od£ 
fur* a contufionibus co?ri|lqa, nuuc injpratfcnti cafu ca, quac 
apparuerint. Sufcepta adhacc tam cum vulnerato ada , quàm 
fedione cramu'm absque fra&o- pp/b ejus obkum focU fettone 
"raautfiftliràipfumquecercbrum obftrvata funr, debito ponderà- 
éc meninges absque ull& fangui- mus modo fit inrer fc invicene 
' nis ' Sxtravafati gut tuli iH«fa conferambs , ftatim in principia 
videbantur. Aperto autem io 1 haud exigua indiciate produrtf; 
domine, vd potiùs mediò & in- è qutbus -fòns elucefeit »• quòd 
" fimo ventre, pulmones putrefa- vulncratus ( tupote qui paucit 
'di, diaphragma corruptum , E- abhinc hotìs obiit) acerrime fi- 
"parlividó colore tindum, fai' pulant & in totó cotpore ma& 
vis quidem reliquia viféerib' te- imo peffime* tradatus fuélftj' 
"perca fuérc. Omnia fecundum quum nón-'tantùm brachhim àt 
tertorcmAtteftatiDn. Medici de doriìim ad fuggilUrionem & 
*> '<-> ■'■■•; ccerul- 

Digitized by VjOOQlC V, . . "- [ 

cceruleitatem usque contufa,fed 
le tibia dextri pedis ita vulnera- 
ta fucrit, uttibìalja fanguine fa- 
turata fuerint. Cumprimis au- 
temin ipfó capite vulnus digiti 
longitudine , prope os verticis, 
cutinxpenctrans ùaventum fuit ; 
Quibus omnibus tamen non ob • 
ftantibus nulla hinc kthalitas ab- 
fofata collagi poteft , fiquidem 
alix circumftantiae & qux in ipfó 
cadavere obfcrvata fuerunt^lon- 
gèaliud Scquidcm illud doccnt 
& evincunt , quòd peffiraam 
ne tradationeRi mox infe- 
quens obitus partim vulnerati 
morbofae corporis confti tutioni, 
ntpotc quijam anteepitepticus 
firn & incujus cadavere poftmo- 
dumpulmonesputrefà&i, epar 
lividura & diaphragma corru- 
ptum obfervata funt : Partim 
edam negligenti», quarillk in- 
terceffit , utplurimum adferi- 

kbtpdus fir > Siquidem miferri- 
miìs hicfiibintcnfò frigore; mi-' 
dtspcdibus> inhorfeo, omniau- 
xiliò dcftitutus,per aliquothoK 
wshumicubavit, utcxÀttis fu- 
fiusvidcreheet, , Imprimi? au- 
tem hic probe confi derandum, 
qoòd cramum fine fra&uni & 
fiifiuà, cerebrum quoque ipfufti Capite Lei Callòtti. 145 

cum meningibus fuis fine alla, 
guttulà fanguinis extravafati ii- 
kefum inventa fuerint. Janx 
autem internis capkis partibus 
piane iltefis , vulnus capitis et* 
fifatis longum , "tamen non ni- 
fi cutim divideqs.* mortemper 
fenoninfert, quemadmodum 
ejusmodi vulnera faepiffimè in- 
firma & facile rurfus confolidata 
fuerunt. Qriin & vulneratus 
jntegram adhuc., ,poft illatos 
i&us, rationem retinuit &addr- 
verfas quaeftiones dare fatis & 
rationi convenienter refpondit, 
quod, fi cerebrum & aliae capi- 
tis partes intcrnac laefe fuifllnr, 
tam facile non fieri potuiflct , 
fed potius infignes convulfio- 
nes, vomitus aiiaque fimiliape- 
riculofa accademia infecuta : 
Vulneratus quoque *$w@* tede 
ditusfuifientjUtin fimiiibuslaefi- 
onibus contingere folet, &hmc 
inde, praeterExpcrientiam quo- 
tidianaj» 1 ih- Obk rvationihus 
Medicomm annoiatum eft. Vid. 
prsEtcr ffippocr. G'utiklm. de Sdii- 
ceto, Piacenti* us Ub % 2. Chì- 
rttrg.c.r. 

Quapropter, circumrtantns 
ita fé habtfttibtts concludere- 

non 


Digitized by Google x !44 PandeEÌ. Medicó-Legal. Part. IL$*8. II. 

non poitumus, quod haevulne- conftitutioae inrerancorum taa- 

rato Castratori infli&as plagae at- dem infecutus fuerit, 
qac vulnera, utpote quae mera Quarti unanimcni noftram 

vulnera fuperficialia fuerunt , fententiam , prò ulteriori con- 

abfolutè lethalia judicanda fiat, firraàtionc, Sigillò Pacateti* 

a quibus necelTariòobierit, fed Ordinario confirraarc volui- 

quòd obitus ejus potius ex fupra- mus, Gifk Me 2. Ottofo. An. 

àiCtis circumftant iis & morbosa 1636. 

Decanm & Profefforts Ord. F acuii. 

Mei Gif 

VUiNÉRE CAPITIS CUM FRACTO*A or 
. CRANII. -'.,":": • /J: .- X— *« REgVlS/TJO. 
P. F. 
Uandoquidemin causa cri- tionc lechalitat^ vulncris y;*^ 
^ ^ panali Fifcalis PryicipaJk ftrurn quoqqc jttfiicimn^ui^. 
hujifsloci, coatta ^Mttrkar? musi !! , 

ÀtmCletsà- Hwricum ^wtgium, Hinc pwffemibus nomine 
Bcltcrshaincnfcf , Pracfèftwsp, Sejcniffim* Priac.igisac D'orna 
Gronbergenfis, adicflaRclàtio n%, Pna^L^BfcTtìA pa, 
ScOjou» im^rtichfti^t ,~pos 4p?H£4 » Ha$* M&G**^ 
«^i^#:m> .4 r fci v *ft& c '.fyc W* c ^ muue " DigitizedbyCiOOQle De Vulnerìius Capite Letèaliùus. 145 

xnìnx Noftr* Clemcntifllmae à fionc, quam^rimum fieri potè- 

Vobis requirimus & à parre No- rir, daris lireris prò debita remu- 

ftri amicè rògamus, ut modo di- neratione Nobis transmìttatis, 

ciani Relarionem Se&ionis Se Ita fore certo confidimi^ & ad 

anncxurn judicium Medici prò- quaevis officia nos amicè offerì- 

bc ponderetis & judicium ve- mus. Gif!* die 24* Vuìii Ann* 

ftrain,cumAdjeaorumremif- iWf 

Regtm. Prìncipe ConfiHariì ejus bà* 


■ e R'JELATIO EX INSPECTIONR 

> 

tUm juxta defideriù Illuftris longitudine digiti , profonde iu- 

RegiminisPrincipalisGiuV fli&um vulnus fé trufit. 

ni Ego infra nominatus> cum ._ . . . 

t j v t> » ~ \3~ar Remota igitur cute à etani- 

quibusdam a ^^^"^ 6 more folitó, inventum fuit» 
manno ad iddcputans Senato- ^ fut ^ ^^ _ 

nbus , corumque Notano & t ' dum d jgi t0 rum transverforum 

Chirurgi* requifitus fuenm, ut , .J^c fucri dtra omni . 

die 29. Apnlis tempore noaur- ^^ cnni idcpT e aìoncmM 

no Beitershamae in capite & féfi ^ partibusnUampliusob . 

utroque pede mifere vulnera- ft ^i £^ 
turn & mfcquente poftmodum r 

die demortuum Inftitorem , Jo- Abbia calvarià , cerebri binat 

hannem Hclden, ptopter vulnc Mcninges omninò illaefae , ven* 

neris lcthalitatem infpicerem * vero & arteria: fanguìne replc- 

hincdieVcner.fecundofc.Maji, w fucrunt. Aliquid etiam fan- 

cò me recepì, prò virili omnia guinis coagulati, qui ab extra 

obfcrvavi & mfpexi.ubi quidem, forte per fiflutam cranii in caput 

abrafis pilis, defuper in parte ca- fé jnfinuaVcrat & inter cerebrutn 

picis fmiftrà, circa frontem, prò- & cranium fubftiterat , reper- 

pc tempora, unicum tantum, cum. fuit: Ccrcbròfic ventricu- 
Parsil. T hs Digltized'by Google Ù6 Pande8.M&c*.ù£/p*ri&:Se&.n. 
pìetìpl n Nec ullwh ctiam. fraj flantiàtófuamiUsfafiijè 1 

tatara .^"caelW.^ J^^^Wa^dctuft 
dcrc potwflct. paufucrit. 

' tjrtiri^ttrTibiàittqaódittti^ /'.tfasàitaittvcittaiuiffe No» 
net, fuperius, in medio 'dextri infra fubfCTÌpti it» fuhfidittoci ve- 
crùns/vùTrius quondam à plàgi ntatisy prò* "CònKcIeht^ridafò 
fubortum , © tfùiiftrT vefòrtur : jSjceà, ^mjusj^ngdnm injudà- 
mqr, cijm ftni,s quibusdam eoe- ciò criminali prsratum,hifceafe- 
folt^irtrdbiqiicappàriicrùnt: - ' fcrfàri v6ÌSi&tt& DwoaufieiA. 
Reritòrtì niuftoifc di ribiài M*£ , ÀÌ*«»|;iì f '-'.i ..,: -v ,-.<•• ^ > 

..E,Mederìek •■..:,.., :• ( ; : , ^PÙaZfò>p*m.- ■• t ; ; ,J : ? 

jH:.:?(i"fii..i; ••!• -;j : . " :.-d " v-'-; •*,' ' «^^ ' "' "" ' -*** •'■'•' -*--' 
MòiUik;!':l.::!".tk;:^ " r ra ' ' •".'T",": rnirfV " '" ™ì 

j udì ei« ;MEM Wt2 m " ™ 

JHltóttitftlditecite nrdtvul; àpi«cmct4?^ffiébctìffi»?tó 
4^httttfitt.f;ctlu«^^;ft : cfi* IrifHrbirHtìflÒlrfi^tì^uffisqué 1 
'tfiifie n&ta&iàiijfcejti cjutd prò-' r.'mvdtfs fucLilKfpotn^ «^ 
AurVcWr'é) cùmnononiniacxrV obftante hóc^liòtPvulnus ca- 
^-fimpriciter "habeanrur lcfh> pim.tanttfnt LBJjerficiak fuerir, 
Ma -, qcribus roórs CupèrìewXcè neèxraniàm lienérraverit!. 
21a. tantum > quafiiiiiri ò^, J ntnV Non enim- tantum h, occi fóV 
il cura', nullisque'm^'feat'rci- pbftillatum vulnus, varia peri- 
aiedus curari pòffiintjAttaffifca eiilòfafvmptomata , utobmi*-: 

tc&ea- 

Digitized by VjOOQlC tk^ulutrìhus -Capiti* Ijelhalìlm. J-ff 

ttfcentftì totius fcnfus & rao- diaftatimfuiflctdeproperatum, 
tus depravano , fpasmi feu con- inevitabifiter tamen evenirede- 
vulfioncs ,extrcmorum frigus, buiflent. 
ur & Sudores Syncoptici , qua- Qupd alias vulnus dextri pe- 
lia fecundum Hippocraiemaphor. dis, ut & utriusque concuffiones 
So.Seft. ó. & aph$r.$$. feti* 7. & fra&uras attinct, conftat , ilU 
gtavioribus capitis vulneribus prò fimplicitcr mortiferishabe- 
fupervciiire folent , obferyari ri non poflc. Vìd. Sennert. tifa 
potucrunt > fed etiam fanguis V. Infìit. Part. I. ftB. 2. cap. 12 
coagulatus, quiinSyncipitcfub Sehenck Ohf M. Uè. /. àèf. 22 f. 
caivariaSt arteriis cercbri<:olle- HippocrJ. apfor.fS. ut taccam 
Qxls fuit, ftatim Thalamos ante- plnrimarum illarutn ftriarum in 
riore$, tanquam Spirituum ani- fpinà dorfi & cervice obfcrvata- 
maliutn domialium depreflit, rum pnefentiam 5 quae omnia 
ut Spiritus vitalis , ceu immedia- tamen concaufe morti* effe pò- 
tum anima: instrumentum , in tuerunt. Haecmea, (alvo Peri- 
ulteriori fuo influxu impeditus tiorum judició , eft fententia, 
& fiamma vitalis exftinda fuc- quam requifitus , fcriptó hòc, 
tit^ quae omnia paucis illis ho- fideque Medici atteftari volui, 
ris, per quas occifus pqft fa&um Grunòerg*. die ff m , fatti 1 Anm 
adfauc vuit, licet edam ad reme- / óS * # 

Henricm N. N. M L. & Phyf 

ibidem. 


G RESPONSVM 
FACULTATIS MEDICA GISSERO, 

Defoer 
ILLETHALITATE VULN. CAJMTIS. 
Ura Illuftre Dicafterium &Profeflòres Medicina Ord.rc- 
hujus loci Nos Dccanum quifivecit , ut emmunicatamo 

' Ti Nobis 

- 

Digitized by.G00gIe 


\4% T<utdè&ì^c<iZ/g*I.P*r£Tt:Sìtll.tL 

'$pbjs r^atkmem Se&ionis* H «ccnrrcntiR Àblata Calva- 

qux inlnftitorc JoJbanmMJds*,,, n ria ccrebri meningei* oraai- 

jneagfc Apcili^BelttaEshcmU no- » no. »Uarf*«*ea*«tt«mj8wtf- 

£*vnÌ^#5vSc infeq,uentc die *,. ri^fang^uc.Tepkta fusnigt 

|poÌGuttvvcAai«fliw«a&<Ì^ fc#n4*m* y ... - 

^pta/u* fc uttoi\^roju&ci- Qiamvis aiwem nalfom <i- 
«a», pedici probe fondcrar^ tntìn&aptóSYnmafcuifl^ 

*U («ntcìpia» flofca» & jud*- *,,**# bene méne*, prò. tó«- 
pum ferito, «xasatum. ea de- uTcótó^àbetì defecar* *um E*- 
fapttimperriremusi Hjac.u£*a- K rientiifìfcpiustcftcttìr/quódcfc 
flueiUa mqmjtfa debita fedi^ q^yniriew, àqùftwstantùift 
j^c p^degjmus n jtìx» cwiae^, ^tì&ùkcipitetefafìrft, nifi lc- 
.^t}i^ftancw%, pxj*c spendi- giùnta £uf*focritanTO«,.no» 
a^ftin^u*Me0K»&Cb> tantum mftgne virae perfcutumV 
xiv&Qis con£cjuaJiKum: «Afe dnr ftrf &lpfàm moxtetó itóuletin^ 

.?HW* : «fcflv: . !- l «t CXCIttpI» ^U5BK)clÌ r apuè 

»- ' Oblcrvató fiib»7JWftitpt& Se$tn6ti*bW&r.Otf..r.Bli t Un.. 

* Ce&ionc & abeafis pil is^efetór Cent, *.Q&fi*r.: -aliòsqu<? occur- 
),, , per inatte capitis>fitMffiw> cit- tunt : Àtumen & itlud certuni 
'à ca tempora ,',' unico' tantum,, cft, quòd intcr ejufinodi capiti» 
M longi tudinem digiti, adacquanr vulnera maxima differenza in- 
„, tfi, l \;iiln«iy> ) B itufgulQ'P « o6ir K--e!Woedét > ea^ue,, qux-absqne 
», dèinflifto :: Abbine semotó - in%piorikcfione , partim cranii 
yp, lente cranio ujtdrius inVcnJ ipfiii^,. pWùm fub ilio tonten- 
» ran\§i|«qn<*iift Obici' &: Jufcum, nieniflgèfc fc ccwringiint^ 
» gjttali fiuuca,rrium digiÈQEuni; tantum 5c adcò> perrimefeen- 
^tiamverlpTuafclonffltudinc act . aWni.yitx periculumin fé &fu& 
n, fuetit,, ;ufifrc&* omrtjnW naturi: nòne cxmjùn&im tube- 

* dammmitdSB^fdSinaniiini ant^qutade%>erèClururgi 
», rdiquispttoibjuiut.anifliia lftrtftfinnr clurt6at ,, qiiod. qui- 
*....■:■' . -• «km Digitized by Google 


Ik Vutmrìim Capiti* LtthulUtUr. I49 

dem 1. pr2eterilkid,quod abra- utramquc tibiam concernendo, 

fis ftatim capillis defupec circa circa iliarum concuffionem & 

ftontemin finiftra parte capitis, fta&uràm, juxta propriam Mc- 

propc tempora confpicieba tur, dici fententiam & judicium 

vulnus mufculo profonde in- nil occurrit,quod prò Amplici- 

fliAum,abhncfubcurrsabIaua- ter mortìfero -'habtri jpofllt. 7* 

ne in futura fagittali fiflura tri* periculoforumillorumfympto- 

um digitorum tranfvcrforum matum, quae in judició Medici 

longitudine obfervata > harc au- adducuntur, in transmifsà fe&io- 

rem citra ommmodam ( quod ne meittio fadanoaeft; 8. quo- 

dubiò pro,cul,pt contextus do- qyc fanguis e;xtravafatus&gru- 

cet , idem ac cifra ullam denotat) mofus^praevia Venaefc&ione per 

cranii depreffionem fuerit. 2. fomenta, cataplafmatavempla- 

quoque in reliquia partibus nil ftra oc tandem per terebrano- 

ampliusoccurrit. 3. AbLuàCal- nem cranirimpediri,diffipariSc 

varia utraque mcninx cerebri educi potuiffet>hincvidere non 

falva 8cincoiumis : Cerebrunt pofTumus> ncque inferre, quod 

cjusqueventriculifimiliterillae- vulnus hoc prò fimplicker&ab- 

(a* nequeullà fanguinis particu- Colute lethali habendum fiu 
lareplcta fuerunt, .*. Nulliime- Quam unanimem noftram 

riam fragmentum^quod duranti (entenriam melioris confirma- 

&piammatrem,& confequen- tionis ergo figlilo Facultatis 

ter ìpfum ccrebrum laedere pò- Ordin. confinare voluimus. 

uùflcr, abfceiìk : Infupct &. Siguau Gijpdiety frUtU. 

Decanta C5* Vrofeffom Ord.Facw+ 

MedicAG'jfent*. 

Tj CAS, 

< 

■ Digitized by V3OÒQ IC ^^^nHAiwKi 150 PanieSl. Medico- Legai. Pati. II. Seti. IL ■ - •: • ; ., ■>.*,:.■, . DÈ ■-: .- . -,. ,-, -^ 

VULOTRE CAPITJS ET GRANII PUNK n 
CTIM ILLATO. «■: &EQUISITIQ. 

jACQBUS FÀBRICIUS a 

Archiate* Megtpohtanw & 'Prof. 

: GREGORIO HORSTlÒ D. 
4rck Haf&Prof. PrM.GiJf. 

TRiènniuin fere abiit.quura neceffitate lethalia , fed plerui^- 

fupèr controverso quódam que, fi tcmpeftivèpàteant & for- 

rulncre Faailtas Medica in A- dibusexitusadhanc rem idonei" 

cad. noftrafentcntiam fuam ver- paretur inftrume<vtis,fatisfèlict- 

bis, ut decet, bréviffimis , dixif terfanari. Hanc aeindeClarilf 

camque poftea Nobiliff Dn.Re- N. N. quibusdam rariunculisiri- 

tis , ràtionibus atque exeraplis rrihgcréadtentavit, nulla alia de 

paffimexfide dignis Medicin* cau(3,quamquodiIle,qtirdchóc 

ac Chirurgi* Doftoribus con- vulnero jam antea rogatusiftud " 

geftis , confirmari petiit, nimi- neceflàriò & fuà natura lethafe 

rumCalvari*,uti&nonpauca pronunciàrat , adferrione no. 

ipfitts ccrebri vulnera non effe ex lira fu* exittimationi atque aa. 

"s r l . ? toritati 

Digitized by VjOOQlC 


De Ftdnmèus Capita Letfjafiéus. 151 

foritanquldpiamdetraaumiri opera preuum duximus, ut 

putarer. quód tum fieri par erat,fìuncob- 

Potuiflct quidem citra invidi- lata occafione vobis indicare- 

am a Nobis diffentirc , yerùm mus. 

Rcfponfò inta&ó* Quod quia Ncque vero dubitamus,qum 

aggfefllis fuit , non pot'uinius prò veritatis ftudio reftiffimèil- 

non, quodofficiinoftacnr/il- la legeritis &c. Quandoqui- 

lud vmdicarc, noftramque fen- dem autem Coltegium libentcr 

renciam fundamenris & experi- cenfuram tuam fingularem , 

cntiae Medicorum quam maxi- ClariffimertìiDh. D.HORSTI, 

mèconformem publfcitus de- cxoptat, unanimitcr mihi de- 

monftrare ; idque coafti con tra- mandatum fuit , eam à Te pete- 

di&ionibus Adverfariifemelat- re, quam ut peculiari chartà con- 

que iterum Scc. Ne vero im- ceptam per prxfentem hunc 

poft^rum , edam cum temporis y^u^ctr^o^ tranfmittere ocyf- 

ja&uràidcm faxum volvcrc idk (ime negravcris,ipfeetiam ? qui 
Ceflumììr,had^nus omnia jpP nunc Decani vices fuftineo di- 

aliquot Medicis legenda & cen- ligeutjflimè rogo. Prcciunvpro 

fetida mifimus &c. Quoniam labore & fubfcripiione , quod- 

amara ante paucas-feptitTunas cUriquc poftu! averis, perfoìvet 

ob éanttem <mfa*lycuam ea- ReLh -: &c J j vale Rojìó^ 

óznrtòiptx VdìrttFadil tati mif clM) 'ti v MlMi Ahni ìM. 
ti tìiicrm^nobis MCdiCisinfciis, , ) ■'!■ I » I l 

ir: 

FÀGULT. MEDICEE GISSEN^ 9 RESPONSVM Defuper Wethdkate VULNERIS CAP1TIS, Il * I CUm inter alias defenfiones InCafu homicidii NofvfiflT iàr 
NobiliffacStsenwiS N. N. dem ac Strenui N.N.hoc eriam 

urgeat 

Digitized by LjOOQLC \%% Pandemi. Medico- Legai. Pfrt.VLSeS.il 

urgeat , quod vulnus eidem , in 2. Quod vulnera ccrebri non l 
capite, pugione infli&um , non fint abfolutè lethalia, nifi pro- 
ex fé lcthale fuerit,fed potius ptermagnirudinem ,<**/*•«. <f^#- 
imperitià Chirurgorum & con- phot Com.iS \fa S Je V. P.inprin- 
tinuà aliquot dierum capiti? & cip. Tagautt. locojam cir. Fallop. ' 
cerebri concuffione periculofil itti. Foreft. Ut. 9. Otf.36. & cit. 
evaferit.ut eapropter Facultas t.Horat.Augen.citJoc. 

MedicaRoftochienfiscumN.N: 3. Quod vulnera cumfraftu- 
Med.D. dilTcnuentes aOert.ones ra cranii> fi ^ adfit f 
propofuermt , quemadmodum ma f upervenienS)<& aaiones ad . 
Aaa&RefponfateftanturjaNo- hucconftent,tantùmpcriculofa, 
bis autcmprxdia Dn.Reus cer- nonaurem icthalia pronunci- 
notene cupiat,quid de quahtatc ^ FaSoff/ ^ deCap Vuln cap 
vulneris ftatuendum , & num 24&2 - r . i e Ulceriti* capv.Ap- 
Refponfis przdia* Facultatis pro bantJurifconfulti >q uiavul- 
Meto fubfcnbcndum, mmi- nus mortalc jndi<5M|ir exquaii . 
rum , quod vulnus non per fé ^ aceidcntium , qua , f cryc . ; 
led ex accidentipericulofum& niant tempore illati vulneri^ vcl' 
lettele rcdditum fuer.t ; Idar- iwn $ dies: Contnmor , 
co tranfmifia Ada & fcparatim tale.ubi rafia mox, vel ethunin 1 ' 
6ccoUeg l jaiterlegimus ) & prò paucis diebusaon^dfum^hino! 
ratione officu luxta normam VJÙaen ,Ua non certa- ad j»ofe! 
princ.p-.orum Medicorum pon- wm; qu$ . M cdicis pcniculoi^ f 
deravimus , ubi 1 pofitis funda- Fartnaceus lik de Homicid r ^ 
mentis fequcnnbus: I4 ^ A l2? num4J — \ 
1. Quod vulnera fint vel le- | 
thalia,vel pcriculofa,vel mini- 4. Quod meningum conti- ; s 
me perkulofa, PareuslitJ. cap. premo , & multò magis incifio ' 
3. Hor. Augen. Tom. 1. Epift. Ut. 2. col hgatur , fi fubitò vomitus , . 
e. ?. Fallop, ie Vuln. cap. f0 . Foreft. vel delirium fuperveniat , juxu r 
t.Obf.Chirurg. obferv. 2. Ta- Fallop. ievuln.cap. 32. Etfido- 
gault.Db.2.\nflit.Chirurg.cap.3. lor loci feotomia, vertigo,na- 
Marian. Sancì. Ut. qùidd. quajì. rium ftilUcidium,imprimisqu« 
AiVuln.capit. W> \ x ^ 

Digitized by VjOOQlC ^awwìisdbcultaMfiadri^ti t^cop)pKQhat»qpp4p?iprit>MI 
finta Argtkùmiiàj.Tr. 7- -copy WcnC^siiic vidimusinvulne^ 

*. Taliaenim nonnifi magnum rato felicircr rejftituro , cui pei 

iCtixm cpnfcquiXolent,agu6c- i&um jgladii vchementiorem 

4^^^rirubftami^&mcm- c^anium in dextrà parte ad os 

branx Izfionem fenfére , Pajje- tempoRun , una cum temporali 

rusde cauf.mor. in vulmrìb, cap. mufculo , quantitate Imperiali! 

J*. conjunge Parermi de Kenrm- eircuiariter avulfum fuir,mcm« 
cUt. Aquapend. H6. £ de Vèlne^btatk^diCA pcnitus illxsà. 

5*- *+ */ r & ?' ^«"J*»* L , < 7. Qupd ob denegatam for- 

eky^on.Ara^mlàpp. de ^W evacuauonem potius . 
V*in % €fy4*£ji# : : ^, r; 7;-^rti>tÌa^-;foii|tgi^ eoo- 

5- Quod innario apertionis *&u* » ^qinjurrjenre bcclufionc 

cranii ftarim Ih principia lociim vulriéris k L inéon venienti nja- 
habcar,tibhartrqmdt^ ; 

alias non, Fa£op.ié>id.TMp.ì+. ^f- io |ogi ^Germania in graviffimis 

r a» ti us cìt. luco Aquapend. cit. cafibus, proh dolor! n#n raro 

cap. Long. Hi. 1. Efift. in prin- tfeprehenditur J vulnus aliquod 

fSP- . . .'-. lettale reddatur,(u^ natura al#s 

*** *m*?tnò cranio poft '<?' cn l ° co > M*"»* * %{*. 

% *uot«ia>longittidinem obtufi Cf'°- 4rc *«?> kCurAVuln. 

pugionis .articolimi digiti, fere m t IéC fP J ' 

{ ur habet Fifcalis! in Interro- Nos Decano* & rdiquiPro* 

gatoriis) aquantis, membrana* feflòres Coilegn Medici, » 

&cerebruml«fiflc,cùmaliquan- Acad. Gifìcni concludimi, 

•tira* membrana ifterà. cranio, vulnus capi tis> quo prsediflai 

impridnis extra futuras, ubi & Nobiiift & Strema* £L N. 

hocvuloitófiiit,Mip(umcraiSti- adfttótus fufc , per £e Jetbajbc 

cs membrana^cederc nat« , prò- non foiflc , ita ut convenicn- 

•pefcr moiliticm cerebri, impri* tìbus mediis, - juftò tempore 

«itsobtufo pùgiotìiiócwpcriah adhibkis^diyinà bencdi&iane 

Pars IL U fervali 

' DigitizedbyV^OOQlC fó T>mÀ<8.Mtàtc+Legtt.Part:ll.&a.IL 

fervati potuiflh, quod vrritatis rcvotamms. Dabantor Qkfc 
teftificand* gratta litcris hifce CtttorumrJh u. AfrfriiiK :<i\ 
tgUlopublicdmunitisnotifica- i . » ; v .;■,.:;■; CAS. m .;';.;" 

•'• ;;''\ '' . V' ** ';',.. ' 1 i ■ •' 
VULNERE CÀPITTS, CONTltólO^ 
ET DEPRESSIONE CRANIO 


KESCRÌPFUM v e 

E X ad je&fs additarne ntisqao- re fìmul non potai, qwxf pèiv 
dammodò apparet , quale cuflbs per ignora* expe£arèco- 
facinus haud ita pridem hic lo- aftus fucrit, donec Cnitafgttfc 
corum cónfìgerit. Quando- aliquis advenerit ; poft aliquot 
qiiidemighur,Veftro,ViriG> quoque dies demum Doóor 
teoerrirat, jaebeio hac in parte quidam Medicina advoeatrò 
mpushabeamof ; kiac Eofdem fuit. SimiJiter Ctàrtirgus fì& 
,dòccnter hifce requirefevohii, inkio cur*, nullun* pcriettJUB* 
w'ilhjd Collegiali ter per pende in vnlnérc *ubeflè; nullanvett- 
Jd &. abfaònc Refpon&m ali- am coftam diffradam eflè pe*. 
^oèd; an Vulnus -Jerhak & in» bibebar^quod tataenpaiiiopoft 
«curabile iuwir > nobi{cum con». Job inipeOioac aKter inveat ma 
mpkare vetótis., Qojgi autete fair. Honoratiflimi mei Dq> 
tòrmcliua id fieri goffi* >rcticc- miai bottina £xhibttori tempo* 
i. -•'■■ ■ '*•"-.' // ,-. ^ 

Digitized by VjOOQlC a&qood boud ftavatim dctct- tinendum tedile debeat. late" 
minent,quóadRcfponfumob- rio? perfcvcro 

Frtubtrgét Me '/*. •'•',■' « Honoratifl! Dnn. meonim 

N. W. Schuz, ; Satrépa. 
INSPEGTIO VULNÉIUS. Aìlum Kìrcb* i, V Ofat.itf: 

Scrtmsftmt.'DHcis ti Domini, Dn. Johannetu t Dmt 

/ Smcon. fri. Oh), & Btrgx. &c, Domin* -' \ 

nojh* CtmentiJJm* { ' 

JUfluGfatiofiffimoàNobisii^ 2. Sub apertura corporis in- 
fra fcripris, fub infpe&ione veniebanir, quod coftx fpurix 
demortui Johann» Georgii, Ve- in latcre dextro conquaflàta;, 
nsoris 4Primatii Prin£ipal& ( à quidam, vero $ veris cofti* fub 
milite quodam percuffi peffi- hir a chi o digrada fuerit, dcxtct 
nacque tradati ) fcqq. obfcrva- pulmonum lobns omniaò in- 
ta fuerunt: ■ ■ flammatu$ & tandem lumbi in 

Qopd craniumpropc fumvlaicre.dcxtrd eitetn^ omjunò 
tam coronafcm in dèxrró latèV w^ye^int, - I* tym***: 
rclatitadìncdimicliieapitatidc- flttipacct^os ad id requ% 
preflum&wquead aurcmdif- ti propriis manibus hxc fub* 
fifium fBCtit,abfiiue tamen fra- fcribete voluimus. Dat. ut 
gmentjs, reperti* illic aliquojt iupra. 
feiguini* coa$u^|jV»ttis, ..._ ^ t _ r 

' Jcherìbdh. W. Hoffmtnm ' Digitized by LjOOQLC EXTKACT: &R oroeozti m 
v *oalcAr^d8^cfemwut Yenatoris J. G.K. 

,,_ ...„•_ ..:. ... . _ Conto* 

;- Qaddtrm Hom* Jttqiti/frHm. i 

..■;.-.. Xit. A. &.B. : . . ' 

R Bario Dmu Medici &.»,, ^umpc4ism^u^ncÉKlò^p&. 
Chirurgorum defupct . h£ cujfus fuit »i Infttónte poftmo- 
(pe&ionc demortui corporis. dum bina vice Inquificó in Joh, 
"Binatf 4ty adcwàtiffimifcelfaie- Gcorgium & qtfidem ip, -Jajqs 
Ittones fuor bihorum fcdiliutn, dextrum bisqfoc <unde^ ppc5- 
quoru altcmrtoindubit«o,Five bus .conculcarne,^ .,; ? r#!"iòi5;r- .' 
iobljt; A.fiyc'tt defunfl&sjoli. ^Hàc jan»->fub; if>qiiiQ3M&ir 
©còrgKithtì, ! fé<*tinduKfdcpofi- notqir.. Quod fi plurcs. .itttjfc 
ticints THIJum, ab Inquieto bis ata cohcuicafiqncs fub uJteriQ, 
£tì «Stfub capite; fcmcl verfus ri cxamine manifcftata fuerint» 
humcrttmdcxttam&bisadou- ea porrà quoque jndkabimus. 
l^iiihiitì'ioycxtrolatcie.firttìftjd &4t.Krre6kéH f 02ofrJf; v/ it lf 
tSWtftìjf, ambabusmanibus *fc& ;&*t *?* :b:.-:.?, > ', hi : : [> .«• l 

NOtandum infuper,, quod 7berpe^rifWtf^icr1t^.ft: vulfte- 
ifeflùm ab Iriqni&o die V iàìus 4^4.^5» Oft. (tv. tf*a. 
<KtH.Ca^tuvhor« drcitet nodaobiezip 

■ r \~ / ^ ^ RE. 

Digitized by VjOOQIC - " a > :- 


. 


RESPONSVM 

FACULTATIS MEDICEE GISSENjE, 

Super illethalicatc 

VULNERIS CRANIO 1NFLICTI. . •■ ■ . 
P. P. 

■f> Ircà transmiffasNobis quar- vice pctfibus eundem conculca- 
va ftiones , l'ethalitarem vul- vir, quo fatto Vulncratus no&u 
iicris cOncernemes, Nos Deca- intra i\ & h O&obr. obrit & 
fius & Profefio'rès Ordinarti Fa- 1 fub apertione Ótinfpe&ionc ea- 
eultatis Medicx hu^isloci, prae- daveris occifi inventum fuit - 
ria clirariflìmà ponderatione qiiòd craniuxn prope futuram 
omnium & fingularum illic oc- eoronalem in latere dextró larr- 
cdrrcntium circumftantiarum, tudinc dimidii capitati dfcprcf- 
Artis Princrpiis confentaneum fum Se usqtie in aureranlfurà dif- 
eue ducimi» : unitumfucrif, nullistamen fra- 
Plaga , die 5. Ottobr. Se N. gmenris & feftucis , fed aliquot 
vefperi quidem , Johanni-Geor- tantum lànguinis coagulati gut- 
gio Kuhn , altero binorum fedi- tis fub eó repertis. Pòrro Coftae 
lium, quorum del incatio trans r Spuriaein latere dextró conquaf- 
miflà fimul fuit, bisxapiti, femel fatae , è coftis veris awera unica 
verfus humerum dextrum , bis- fub brachio diffranta , dexter 
qne ad minimum dextro lateri pulmonum lobus omninò in- 
ablnquifito, qui fulcrum ipfius fUmmatus & tandem lumbi in 
fcllsr in manibus cònrinuit , o- dextró latéreexternè omninò ni- 
nni vi,ambabus manibus illata, jncantesfòére} omnia juxtate- 
porròlnquifuusbisinoccifilar» norem proiixiorem Extrafti è 
tusicxtrwninfiliit&binàfimui Protocollo Inquifitionisac Me- 

U 3 dici M^HTHMn . Digitized by Google | 5 8 Pan^MtitcQ-fAgal^^ IJiSig. Il 

dici Chirurgorumque Relatio- gata <5c à Medico Chirurgisque 

nis. communicatà relationc f non 

<Juamvis autem in aprico fir, aliùs, quàmaliquotguttularum 

quod Fra&uraecranii , teftimo- fanguinis coagulati , mcntio eft 

nió ommuttì , tam Veterurti, fa&a,illse autem convenicnti- 

quàm Modernorum Autorum, bus, ipfis Medici* & Chirurgi* 

in univerfum fummè fint peri- haud ignotis, remediisinde re- 

culofae, cumprirais, Gvicinum movcri potuiflfent : Fra&urac 

fit futuris infli&um vulnus &of- quoque coftarum quidemperi- 

libus bregmatis , fìtnulquc jun- culofse, ncutiquam vcròiimpli- 

&a depreffio : Similiter , fi offa, citer lethales funt, cùm notabile 

utvocantur, temporum fra&u- difcrlmcn intcr vulnera abfblu- 

ramautfifluram patiantur, dum te lethalia & periculofa confti- 

fubtus latitans cerebrum cum tuendumfit: Nobisadhaecnoa 

membranis & vafibus f;mul laedi conftet, qua ratione cura, cui ab 

folet , unde poftmodum & ex initió neque Medicus , ncque 

commotione ccrebri , nec non Chirurgus interfuit, inftituta fu- 

extravafati fanguinis collegio- crit , adcoque credibile fit, in- 

ne , maxime circa principium flammationem pulmonum rc- 

nervorum,pcnculofaadmodum frxnaripotuiflejfitempeftivèilli 

fymptomata neceflariò fequuu- obviam iyiffent j 

jnpuQumpetusin plaga mferen- - " *mj^«wu.«ui»»w 
A «UHM? jraffi&^diUi fii- f c "!i a Pfofimphcitcr&abfo. 

per &coBtufioncs coftarum, ob f nUS \: . ? .- } . 

infcqvenàa interdu fymptoma- . QjròdNdb.Tuamhifccrej' 

jafunefta, firailiterfummepcri- fponfionìs loco celare non de- 

culofahabcamur* ... buimùs. Signatura <%§*. '<&& 

Dcc4wu& Srófèfjms'Ofàlh F*aéi 

Digitized by LjOOQIC tot VtJnerìèiu Capìtit Lcthattèi*: l# CAS. V- 

> A 

DE 1 i yl f-\ 

VULNERE CAPITIS CRANII,CUM SANGUI- 
NE EXTRAVASATO, CEREBRUM 
COMPRIMENTE» 


i , ,- -, p,; , 

REQÙISITIO 

Fllios mcus anno 83. Judaeura ab Ampliffima FacultatcMcdica 

quendanj, quiciim in a&io- ad meliorem dedu&ionem fuae 

ncm de venit, ligone i n caput fei caufae defiderat j 
xnty qm vero fequenn die de- , 

mortuusefl, Qupfadó Medi- Hinc Honoratiflimos meos 

cus Dn- Lic. Schmidtius , una Dominos hifee humiliterroga- 

cum Chirurgo Grunbergectfi rcvoluùutRcfponfumaliquod, 

pr «vii infpe£ione judicium m vulnus , fi res, ut à Medico Sfc 

fuumfuperillcthalitate vulnera Chirurgo in Àdjeftis relatum 

impcrtiemnt , ut exadje&is vi- fuit > ira fé habeat & fub Infpc- 

dereeft, ftionc fic reperta Ht^fimpUcìttr 

Quoniam fgitur Filio meo tettale feerhnec ne f impertire 

hac de causa ProcefTus Crim ina non dedignentur, qu od certa 

liscftformatusjipfeqaeRefpon^ confidenna «pelando perfe- 

fumquoddam confirmatoriuro vero -n 

Honor. Dnn. humilima 

Èltfaktha Hochheymerta. 


Digitized by Google IN S PEC TI O Vii t N ÉRISì' *' *' 

ACcidit die 3. Januàrii cur- lónga rima in cranio fc truffe* 

rcntis modo anni Freyen- Plura vero externèobfervari noti 

fehqx,utVidu«cujiisdariifilius, potucrunt. Aperto auten^cra- 

Laubacò oriundu$,Thomas Ho nió, fJb cò'^ufì^u^àitó- 

cheymcrus nomine, ,cumJudaeo trem in%qj^^gantìj^s fangui-* 

quodam, cujus nomea mihi non nis grumoli repef ta , qux cere- 

cognitum eft,rixatus, ìndeque brumdéprimebat, durapiaque 

Judaeusab attegaxoTtiom^Ho- marre ittefir y iraUirrrfatn ft* 

cheymero ligone ad'fiiiitjtum gmecrif à cranio fcparatis ; 

capitis latus>in parte amicà,iftus qucmadmocjum & cerebrali 

fuerit , adeò ut infcquenti die à & veritriculi tjixs órtljrifHo Intó- 

meridie obierit. Su^infpe&io gra & naturalità* «ftn&tói'fii* 

neigitur cadaveris ? cxtcfiièih runt/r <3^i* T%o { iHftt v fwfìft^ 

cranio ncque tumor , vulnus, ptus jn fubfldiutó yeHtìtfe^iéi 

aut fovea apparuère : Remota toi&iendà'Ch^ 

vero» inprgdentid Dn. Medici, volui. Datum \utmffiAnfà 

LSchmidui» cute à cranio, ob- 2 * g ì.' f /-rdO-m^ 

rL i " • ■ v. U 'v'£ 

<- : • Sebaftian Fretti r Chtrurgm TTV JUDICIUM PHYSlCfi \ ; 

CUm ad dcììdcrium <Hhih dk BjanuariiFrojrenfcijaaj in cir 

ffrirf. Com. Solmejo-Lau- pitcvulneraturt&infequcntidic 

bacenfium Ego infra fuWfeii- dernortùum, nomine Hayman- 

^tt^t ^a^cum Chirurgo» Seba- numFridbcrgenfem>infpicercm, 

diano Fischio , Itjrunbergehti, hinc cum didó Chirurgo die 5. 

requjfims fuerim, utjudarum ejusdem menfis Frcyenfciinam me DigitizedbyGoOglC I 

De Vulmrièus Capiti j Lethtlibus. i6f 

ine contuli , & prò virili omnia nicninges ijlxùz fucrint,nullum- 
obfcrvavi. quc fragmentum à cranio fecef- 

Licer autem abrafis pilis in ferir, quod duram & piam ma- 
cramè ejus externènulluis tumor trem Ixdere potuiflet. 
app^ruerit, attamencute, ut de- Etfi nunc diffìcile fit, devul- 
cet à cranio feparata, in antica nerum Jerhalitate , in crimine 
capitis parte fimftrà,propefutu- homicidii , certi quid pronun- 
ram coronalem , contufio quie- ciare , cùm non omnia ex fc Se 
dam fé tfudcbat: Eòdcm quo- fimplicirer habcahrur lethalia, 
que in locò cranium non raa- quibus mors fupervenit, fed illa 
tum fanguiac coagulato pror- tantum, qua: nulla ope, nulli 
fus obdu&um fuit , fed idem cura, nullisquc mediis & reme- 
quoqae vix mediocris culmi diis curari potfunt , ac propter 
craifiricm> Adulris alias infolita, quae funi ma & inevitabili necef- 
*quavit , ipfimulque ibidem , fitate mori oporteta:grum : In 
utut citra omnimpdam depref- patenti tamencafu resaliter fc 
Concm , fitfuram, longitudine habbt , quia unicum & folum 
mum digirorum latitudinem cranium fiflura affc&um , qux 
emetrentem, egerat, in rcliquis idoneisremediis, ut experientià 
vero cranii partibus nihil ampli- conftat Pra&icorumque obfer- 
us obfcrvari potuit. Porrò, ca- vationes teftantur , curari potu- 
pitc aperto, ftatim fub fiflura» iflct , dummodo à parte occifi 
multum fanguinis coagulati > tempeftivè auxilium implorata 
ovi gallinacei craflitic, interne fuiflct: Adcoqueobtalemauxi- 
ad fupremam cranii cavitatem liorum dilationem Fanguis per 
firmkerannexi, occurrebat, qui difciffion^m cutis externae cra- 
frnguis neutiquam ex internis nium ambientis extravafatus fic 
capitis partibus ibi colle&us fu- fupra filTuram flignans , qui fub 
crat, fed ab extra, exipsàcute, plaga ilficic ccllcgcrat , ncuti- 
cranium cingente, per (upradi- quam denvatus fuit, fed perfif- 
ftamfeifluram aut rimani cranii furam vi qf. penetravit , ufitìa 
feincapur,jmracLanium&cerd^ tandem ex accidenti contigit, 
bruni, ioìloujwerat ., . quò.cero ut à iuppc^fliooe ccrc.bri , Spiri- 
irum infigniter deprelTum, utut tus animalisix\fuòinfluxuihhibi« 
Pars II. . X tus >± * Digitized by VjOOQLC l6% Pandett. Medico- Legai. Part. II. &8 II. 

tus& fiamma vitalis fuflfocata attamcncxiftimo, quòdnonot 

fucrit. Qu^ omnia tempeftivè natura & gravitate valncris, ut- 

prceaveri potuiflent , fi à parte potè quod fupcrficiale tantum, 

occifi ftatim ad remedia depro- nec ccrebrum & meninges pe- 

peratum fuiflet* cùm , ut modo netravit, fed ex accidenti ma» 

di&umfuit, extravafatus fan- fùpervenerit , quatenus ftatitA 

guis extus deri vari potuiflèt . ' inter ini tium accepte piagar, vd 

Alias nulla quoque periculofa qwuufionis fanguis colleflus: 

fymptomata, ut vomitus bilio- auttumcolligendus, per Sedia* 

fus , obmutefcehtia , deliriu m , nem Cutis non cdu&us & à par- 

convulfiones &c qualiafecun- tcoccifi totuftiopns irèglc&um 

dum ICppocrat. aph. W. feèì. fi. & fuit. Haec mea , feWó Periti©. 

afhor. 5$. Jetf. 7. gravioribus ca- rum judició , eft fentcntia,quaah 

pitis vulneribus & membrana- requifitusScriptóhóc, fideque 

rum tatfioni fupervenire folent. Medici, arteftari volili. Gru*» 

obfcrvari potuerunt. Etquam- Ì>crg* Me io. $ahuàrn Aktà 

visjudaeusfequentidieperierit» *6*3+ 

Htmicus Schrnidt Mtd. Là. $ Phyt 

iiftrtitus Grunbcrgcnfis. , t ^ 

XESPONSVIÌÌ 

FACULTAT. MEDICA GISSERO, 

Super iDcthalitatc ... * 

VULRiCAPITIS " *: • .. P. P. ..; 

QUanAxpkfem Rdpon- derar«Ì»,4wfWWà Medico & 
fumaliquodàNobùdcfi- OrinirgQd«faij«iiin,fcàKi» 

--•-■• --...-■ T|JO 

"' ' . ■** - "."■•* 

Digitized by VjOOQlC De Vufo**ìt>tés Capita Let/jglilus. l6| 

Tuo Anno 8&. Jucteq alicui, li- fententiam, vulnera cranii in gè* 
gone in caput allifo ,• infli&um, nere , fummè periculofa fint,* 
fmpliciter fatòale fuerit 3 nec ne ? cumprimis fi utraque lamina fit 
hinccircumftantiasintransmiflìs divifa , ut in hoc fubje&ò con- 
addùamcmis addu&as Collegi- tigit ; adhxc compreffio cere- 
aliter & accurate perpendimus bri maxime à fanguine extrava- 
Principiisque Artis confentanc- fato fimiliter fummè pcriculo& 
um e£Te judicamus : fit : Attamcn & quia utraque 
Reperti fub infpe&ione Ju- mcninx Maria , cerebrum quo- 
daei, die 3. Jan. Anno 8j. vulne- que cum ventriculis fuis inte- 
nti &infequenti die demórtui, grum & naturaliter conftitututn 
in antica capitis parte finiftra, fuit, nullum fragmentumàcra- 
prope futuram coronalem,con nió feceflit, fanguis intra cranid 
tufione, una cum fiflura 3. digi- colledhis,qui probabilitcr mor- 
torum ttansverforum ìongitu- tem acceleravi t, per trepanatio* 
dine , aperto cranio fub fifiurà nemaliaqueconvcnientiaremc^ 
maltum fanguinis coagulati, dia, fitempeftivè adhibitafuif- 
craffirie ovi gallinacei , inven- fent, educi potuiiTet, nulla fyrn* 
tumfuit, decanterò veiònequc ptomata periculofa , quse alias 
ftagmentum aliquod in cranio, graviora cerebri vulnera comi- 
nec laefio quaedam in meningi- tantqr, obfervari potuerunt<5c 
busobfervata , ipfumqueccre- demuminter vulnera periculo- 
brum cum ventriculis cjus fai- fa&perfelcthaliainfignis&no- 
vum & naturaliter conftiturum tabilis diiferentia intcrceditj 
fuit. Omnia fecundum tcno- » Hincfupradi&umjudaeodie 
rem modo didorum addita h Jan. 8j. à Filio Tuo inflidum 
mcntorum, fub n. 5. & 9. vulnus prò fimplicitcr & abfolu : 
Qnamvisverò>am 3 juxta/i//- tè lethalihabere nonpofTumus. 
^cr^a/aliorumq^Probat-iììmo- Quodh:fceteftari&commu- 
rumjtamVeterumjquàmRccea- nicare voiuimus. $tgn % Gijfic di* 
tiorumMedicorù& Chirur-otu -2/. Sept.iMt. 

Decdnus& l'rofejj. Ord.Facult, Med. Gif. 
X 2 CAS* 

Digitized by VjOOQlC I6+ PàndtU, .Medico <~Ltg*l.P#t.B:ìeft. B. 

GAS. VL 

yULNÉRE GAPITIS 6C CRANIIi CUM SAN. : 
GVINE INTER VTRAMQVE MENIN- 
£EM EXTRAVASATO. 

■ il il ' * ; , ' ' - » f ■ ■■ ■ ■% .. n mi - , ié 

INSPECriO. 

QUùm nuperrimc diffluxò i. Vulnus aliquod cracigcri 
primo Martis die > mane latitudine in cranio, propefutu* 
Inter 3. & 4. horam Cèrìflianm ram corónaIem,vcrfus finiftrura 
Bto, Milcshujus loci, cuoi U- latus. 
xorc in Le&ó decumbente lift- 2. Inter tenitèm &duraro me- 
gaverit y huicque tandem èflfe ningem pararti fanguinis nigti-r 
Ciò non denudato plagas quas- cantis&i coagulati ferique flUvc-" 
etani imuterit > ut & itrfatìtem feentis rtpcrkbatur. 
{tota/ Eandem ctethmbcnteta > ' 3. In utraque meninge ipfo- 
quatuor annoram, argrof aotem que cerebro nequicquam violar 
jajndum <5c'de abdominc cor* tumfìiit. 
«jtaeirntfc^ ' 4~ Aperto Pe&ore, palmo in 

ttri^cxttetììifetóféiitó^ « ipfe* fìaiftoó lacere ^. >è resone Uliiif 
ShtiWartsdie'2«-Mattii fubfc- loci, ubi^cx temè color ccerulew 
oùtifctótc dcmormuS fuetit , fama app;arair (ex terne in finiftrò la- 
guardami indéebmt> itiÉtìfcem à fere ab aure ad pedes & in dorfò 
ftagi. ulS ^crifflb : Vn<te » fi* / omninò copale userat , abfqiit 
«jucns fedioinffitiìtà^fiilÉL 4 ih «amen extcfciia vulaeratipne) 
'4fàfàì^^ omeroòiiigricans & cceral^tis 

&&J : confpcaus. 

Digitized by VjOOQIC JìtVdnerìtmsCqìtisLtthMuà. Id; 

5. Ver fus dcxtrum pulmo- dammodò infedi videbantur* 

tram latus macula atro-coerutea, Alias de Sanguine coagulato nit 

quartanvflarcni partem circitcr comparuit- : s 
magnitudine arquans, confpi- 

riebatu^acfipijlmoncsinputrc- Adeoquequaerittiri ' Anplog* 

dinem inclinaffcm , prout revera fupr*di£it infanti nccem froev- 

hoc inioccpaulòfuperiusquo ratini l ^ 

^mm^mmmm^m - 1 1 i .ini ■ r _' 'in ■ 

RESPONSVM 

A DECANO 
FACULTATIS MEDICA GISSENiE, 

T>e[ufer iUtthaRtate 

VULNERIS C APITIS INFANTI INFLICTI 
EXARATUM. 

QUandoqtiidem primóMar- ramV demortuo, vulgo dicatur, 
tis die cunrehtis modo an- candem abaccepra plaga pcrii£ 
J1Ì1683. Chrifiianuè JBez, f Mites fé: Adeoquc Judicium quod- \ 
frsfidiaritts huj* loci, cumuxo- ditti Medicum defuper quaeftio- 
le fua, in ledo decuitobentc, in- ne: An plaga fupradiBa info* 
ter 3. & 4. horam litigaverit & tintetm Mutatiti à me defide- 
matusfùetir, huiqquc tandem ratumfucrit* Hincjwxviipott. 
ente filo non evaginato plagas deratione omnium & Ungula- 
qiusdara int ulerìt > ita, ut )uxta rum > in Relation e > hunc in fh 
tandem una cubante» infama netradità > comentarumcircum- 
(ututsegrumjamdum&deab- ftamiarua* Principiis Artiscon- 
fominiscfolprccQpqyercmem) fcntaneumeflejudico: 
txtremitate vagina in capite ; fer Obfcrvato fub pera&£ fe&ia* 
ricrit: Nuncautcìp, infante die ne* Tu vulnere crucigeri latiti*- 
% z6r Martii* {eteri* écxbo- dine > in craoio, juxtt futuram 

M,3 COK*- Digitized by LjOOQIC i6* panJe8.MeMce : Z*g«?,P**.n.Semn. 

còronalemverfus finiftrum ma- ramcoronalem.verfwfaiftQim 

gislatus 2. intérduram& piam latus , crucigcri magnitudine, 

matrem tantilló fanguinis nigri- mentio mjicitur, neutiquam ve- 

eamis & coagulati ferique flave ró, quaenam ejus. longitudo fu T 

feentis- 3. Quòd inbinis fupra- erit & an ad cranium usque per 

didis mcningibus cerebroque netraverit, yel an cranium que* 

ipfo nihil violatum f uerit : Po*- que vulneratimi fuerit, additar, 

ro 4- pettore aperto finifter Quod tamen ( 2.) dura vulnus 
pulmonum lobus, è regione il?s juxta futuram coronalem & in- 

liùs loci, ubi extus cGeruleus ap- ter duram & piam matrem ali- 

parcDat color (quóextcrnè in quid fanguinis coagulati appa- 
jfimftrò latere ab aure ad pedes^ ruit, meritò accuràtiorem in- 

& in dorfo , utut absque ullo quifitioncm exigerc yìdebatur; 

vulnere deturpatus fuit) limili- quoniam (a) offa circa futures 

ter coeruleus apparucrit. 5- Ver- folida non funt , fed divifa & 

fus dextrum làtus in pulmone proinde in I&ibus ( cumpruim 

macula quaedam atro- purpurea rainfantc 4- annorum ) ad refi- 

quadraoti&Floreni magnitudine ftendum infoniiflyna, (b)ex-Su- 

icuufcrir, acfipulmones in pu- turis filamenta-meningis crafl* 

trcdin'em inclinaflènt , .prout exeunt, - qua: hinc facile ìncon- 

jamdum hoc in lo<ìó paulò fu- fenfuni rapipoteft. FU. %<trn- 

^eriu&quodammodò inferi ap bari. Slxv. 7r.de In(pe&. vkln. 

paruennt : Nullo exteroquin fart . 2, c.i.pàg.29, p.) Con- 

ianguine coagulato comparai- fenfus hic quoque , per exttr- 

tc : Omnia lecundum tènorem numi xn latere ifinifttó, ab àuf e, St 

JEUlationis àelc&ione & ìnfpc- ita quampiroximè à paró^fièda 

àione còmmunicata?. incipiendo , àtf'pcdeni & per 
Licer autem in Relatione tórli tra&um integrarti obférva- 

modbdiààaxiuèacpcracìàlnr |:um cblorem coeruleum/ fé 
f pc&ione major & dexteri^as & m^nifeftàre vldetìfr , &.' (4.) il- 

* perfpicuitas meritò defideretur , Vud , quod de pulaiohibiis addi- 

,<tam quìdem (1.) Vulnerìs'cu- tur, qùoà fc. inferi quali & ad 

jusdam in crànio , pròpc futtf- pùtfedmeni vergente* apparito. 

.'""'-' - fiat, 

Digitized by VjOOQlC * De rubteMm CapUislMhditos. " 167 

rinr, pararti ad Rhombum fa- nihil violatum fuit, ut Rdatio 
cere poteft, cùm merae conje- quidem perhibet. z. Sanguis 
fiora fine, ipfo(que pulmoncs coagulatus & ferum flavefeens 
tn quibusdam fatis fanis varie- inter utramque meningem eti- 
lati coloris fuifle ob ferva tum am ex àliis caufis óriri poflunt. 
fit a Thom. Bartbolin. lìù. 2. A. 3. In Segone minus artificiosi 
&. e. p.p. 2 79 . infans (5. ) non tacilimè vafa quxdam tedi po« 
tam de pecore, quampotius de tuerunt, tandemque 4- nulla 
foló abdomine ( vi Relationis ) cumprimis accidentia (ìngularia 
conqueftus fuiteaque de canili, & periculofafymptomata,qua5 
ncque aliis pc&oris affectibus vel extemplò fupradi&am pia- 
laboravit : Adhaec (6.) non be- gam ipfumque vulnus, aut pofc- 
né conciliati valent, quod vul- niodum etiam infecuta fuif- 
nus tantum fupe'rficiàle. fuerit , fent , recenfentur i hinc ad qu*> 
poft elapfum tamen trium heb- ftionem propoiìtam, circum- 
domadumeum dimidià, adeò ftahtiis ita fé habentibus,nuUó 
latumabfque lillà confolidatio- modo affirmativè refpondcri, 
ne repertum -iìt. ncque vulnus hoc prò abfolu- 
lntcrtàtamcn,quia i.inme tè lethali haberi poteft. Gff* 
ningibas acqaè ac ipfo ccrebro die i4ì Afrìlis.i<#}. 

Laurent im Strau(£p.p. t. Fae 

Méd. Decanta. 

CAS. VII. 

DE 

VULNERE CAPITIS CUM SUBSIDENZA 
GRANII ET FRAGMENTIS LAMI- 
NA INTERNA 

X££Vh Digitized by Google 168 Panie&. Medie* Legai. Part.IZ iWF. E 

re gyi Sirio 

DOminos& Fautores no« fitus,pcr allegatati} authoritatem 
ftros celare non poflumus^ & obfcrvationem Porcili, Medi* 
ipfa quoque Afta his adatta più- cìChirurgorumvejudieiiun, fol. 
ribus ob oculos ponunt, qua ra- i5< in A&is reperiendum , in da- 
cione Michael Michels, Opilio biuin vocaverit, diftum modo 
quondam Peczigcnfis,à Ruftico Medici judicium , cuoi A&is In* 
Bkkftfi , Georgio GloJfio&xQtòyfe- quifitionalibus FacuUati cuidam 
curi ih capite ita verberatus & Medie» traufnflirtcremus & ex 
vulncratusfucrit,uteffluxispoft Eadcm pctcontaxemur: , 
modùm 4. feptimanis obicriL 

Quamvis autem ex tranfmiffis An cxijìimtt UbiàJPuInus jla* 
Aftis InquifitionaUbus( lue fi- tim a£> initioUth&k fuiffe ,ncc cu r 
mul jun&is ) Scabini Eie&orales rsri ^.uijfe ì Àut an probabile 
Lipfittifcs,vi fentenri* fii* fol potius Ut , idem ob raalum in 
9. judicàverint,Gcorgium hunc Dixta regimen & juftò tardio- 
Gloflium,ri confeffionì coram rem dcligationem lethalc fa- 
Judicio Criminali jamdum fa fitum effe ì ficque, fi vulnera tp 
&« inhaeferit , aut c)u$ , ut juris tempefti ve' mcdela fuiffet adhì- 
cft, convi&us fuerit, obhocin bita , hic in quantum ratio- 
Miohacic Michels perpetratum ni human* vidcrctur , curari 
homicidium decollandumefles potui(Tct> adhxc quoque àDn. 
quia tamen Inquifitus in Defcn- D.Chriftiano N. qui vutyicratum 
fionalibus fuis. fol. 11. ex Fere- fub cura fu4 habuit, Relationem 
fio Oèfèrv. Cbìrurg. 1. érf- ti&- 4. accurata ni , hic fub Lit. A. con- 
t'olum.*. adduxit, vulnera era- fpiciendam (unde vulneri* cir- 
nii non fernper iethaliaxfle,a^ cumftantix eò facilius innote- 
deoque hujusintultufopra iau- focre poffunt ) obónuccinaus j 
dati DNN. Scalini Éj«$ondc*, . Hinc, ut fententiae iili fatisfiat, 
juxta tenorem Sententi* fol. 3 J. noti potnimus non-Dominos 
de novo juflerint ; ut/cùm Itìqui / tfcuttwè&noftroi amicc rogare, 
- ; velint v t^FkbitrifiusCafitisLttlialihm. . ; ij}^ 

vefint foaud gravatim A§a; In- ponderare , fuamque Nobis feti- . 

quifitionatfa , qiwe' tranfmjttir téntiam, prò debita remunerati^ 

mus / cumprimis autem Medi- one, impertirc &c. , GfrAw <#*" 

corani à Chirurgorum Jodici- J^ytovemtr. rffy .■[.■' I 
wnditigenterconfidcrarc^atquc ... , ... ..,,. ... _ ,, , . .,;.' 

Confuta Stnat u$ ìhì<kml\ <*Mb I NSPEGTIO ^qLNJRlS. V; 

ANno 1667.ee 22. Julii MtJ rcbrumihtns ;-tó finiftro hrert»! 

chaelMichcls, Opino Pen- purcomnirtò.refértum fuetifr- 

zigenfis, judiciallter infpe&us' Praftct hoc in Defundo irullom' 

fuit, in coque extcrnè in Òffe amplitis'incommodum ob(cr- 

ftontis, in parfeTtipeirióretfròtt* 1 vattttn fiiìt. Hèri qtiataor cla- : 

ró, finito* làttris.fbrameri oc- pfte furit fcpttmanar, cùm aeger' 

cnrrit,ad alterai»' cranii lami- adFrancifcurtSe^etitìnprimùtìt' 

nam ufq-, penetraas : Sub apcr-' deportaTerur. Die vero & pix~ 

turi vero cranii interne crani-/ cèdente Vulnerati» fuir. A- 

om Grotti ^ohetaici mag'nitu : ; $um <^fiicn , prirfcntibni ©n. J 
dine conmfum & deprefliiin 1 earòlo^orMoV Pretore eivk 

fuifle, ita, ut pars contufa non tatis i'briri. Chf iftiano Mollò* 

tantum meningcs,fed&ipfum ro,Jcremia Vi&orino Zache- 
<^ebrumadeqìaefèrit^iteo<iem k ro &Éhrenfrido Hegcnichió, 

in loco intigni putredine corre. Scabinis,ut& Scbattiano Scho^ 

pramfucri^c^^ejaum ce- ncs,NÓtari<*. 

TUDICiUM MEDICI fc CHI- 
RjjRGpRljM. 

A Nnot667.dre 22, JuliiMi- zigenfis, prsevj4legitim3 Requi- 

jf\chael Michels,OpilioPen- fitione Amplilumi Senatus Gor- 

Tacs II. " T liccn< Digitized by LjOOQLC fio PànitB. MeMco - Legaf. Part. U.\ftàF. B - 

Uccnès à Triedrico FetbcrèMccO cafùtis latere ìd omnmò' ptìrtt- 

I).&PhyficoOrd.ut&binisChi- Icntum fiicrit. Ultra frane larfro' 

rurgis pubHoè & in prxfentia nem alia in corporc Defìuifti 

Dnn. Judicun* & Scabinoram obfcrvari non potuit- 
infpe&us fuit , ac in corpore ejus 

cxtcrnè in offe fxontis , iq finir Cùm igittrr non tantum Me- 
fite capitis latcrc, foramen ratn" ninges , fcd & ipfum cerebrum * 
amplimi &profimdamr.perie- tauquam pars nobiliflima Se. 
batur, ut dimidius minimi di- principali? per vchcmemcm 
giti articulus illi immitti potae- eompreflìoftcm & vtilneratio- 
rit. Aperto vero cranio- idem, nfiin cranii difftfi* infigne da- 
in futura coronali ad Grofli Bo- nanum fintperpcllà > impoffibt- 
hemici magnitudinem conto- le ctiam vidcamr tamam 'puri* 
fum& depreflum fuit obferva- quantitatem è cerebró (ferivate^ 
tum y ita quidem j ut contufa & hinc,oipniaò in%ni$Sptfu;uti|j^ 
deprefla pars non folùmijtrain- privatio ,. ut. & GonyuìfiqneSt 
que mcningem, ied & ipfam ce- mortifera? conlequi oporteb^t. 
rebri fubftantiam adeò affecerit , Qoaproptct vulnus hoc , juxta 
Ut in eodem locò putredo quae- Chirurgia xqph ac Anatomia? 
dam infignis fuborta fuerk,qu2c fondamenta, prò abfolmè Se] 
diflfc&o ccrebro maniicftjffimè fimpikket iéth^i habcmiUL 
CQmparebat , cuna in finiftro 

^ c : ^ Framifctés Sem Y-ri* i MXò^ : EX- 

• . , — - - \ - 

Digitized by LjOOQLC ■ in mmmm** - ■■— ' ■■ ■ ■ i ■ m i i -E 

E Dc^fipnalibifs Àdvocati ad/un&i , BÀL~j 
THASARlS BIERLEt nomine 

IpquificL ° 

QUod Vulnus attinct,&ju- reftitutus fuit. Cumpriraisaqp 

dicium , qu& à Dn. Phytf- , tem i. follicitudinem & pròvi- 

co Oc Chiiurgis prò (ìmplicitcr demiàra hic rcquirit/qux>divn 

&abfoIutciethatìhabcwr, fuo vulneratila terció demum die 

in loco hoc relinquimus. Ni- ad Francifcun> Segerumdelatus 

BHo tamen mmus in Excellen- fnit,hic ftatim obfcrvari non 

tiffimi Medici D, Petra -Fortjii potuit. 2. Commotioncm x- 

Oi/ervati Ckimrg. US. <f. Ohf.i. gris cjusmodi fummè nocivam 

& 2. Voi. 2. kgitur , vulnera ce- efle ftatuit, qu« abundantiffimè 

rebri non fcfctper lethalia , fed hic inftituta fuit , dum è pagd 

quandoque adhuc curabilia cf- ufquc ad civitatem, integri 

fé, ita & diligenter providi & cum dimidià leucà indédiftaa- 

juxta Rcgulas Mcdicoram in- tem, carpento vc&us,agitatus Se 

ftituti cura m integrum rettimi exceffivè commotus fuit. : J.EH- 

poflc, prout inter alia exem* artam fcxigit , qux in Ruftica 

plum,quodRomx contigir,al- Gente minime obfervatur. Un- 

legat , ubi omnibus & Medicis de aliud accidi He, vcl potius fta- 

&Ghirurgis de vulnero hujus timabinitió tum aegri, tum Ad- 

generis defpetantibus > ipfe ta- ftantium incuni,aUqui4 neglo* 

mcnxger L. dierum intervallo &um efle potuit* 

- . A- '■ '" •*> ' 

RELATIO MEDICA; ;: 

Nno 1667. die 12 . No v*go Pra &ieu* à Prudentiffimè Sena- 
Chriftianus N' M*d* D. te ti* C^rlicieniì cequifìtus Ce vd» 

Y 2 catus 

Digitized by VjOOQLC A i7* -.^^)^^'^tfikn. ; 17* catte fai, u^fuadentelwcLau- jQùtmgip m ftaW tam P*"»- 

datiffimà Facultate jun*è*Mè- y k>re> èb(que confitto meo nc- 

dicamque Faeultatem in arduo quicquam iufccpit, cui $ parte 

hbC ftcgotió in fubfìdiuni vo- mei viclffim omhe confiliùm 

cantc , ubcriarem . Re taaènèm ! ifotimSti&M,* ì convenientem 

de Michaete Michels , OoUfoh IJiftam jpraeferipfi; quemadmo- 

BeJPenzigenfenuper ©ceiso,im- dum & hoc de eodem Chirur- 

-pcrfircBnrQ&tpropfèr farine , gò teftari'p<#imjyq.uod.segtp 

-rcligiofè & fidelità: atteftor, plura adwpdum bcocfiCttextó- 

rquod, cùm à Francirco Segotó ibucrlt ? fìdpljifoTìamque cjt» ca- 

«ÉapropccriDOgatus aegrumfìmul :flam egerit; quc&ajd vitte cfcs 

«urandum fu(cepiffem,earKfem protra&ionem plurknun* con- 

Xethargó detentuminvenerim. tribuit. Ipfum autem VUL- 

^Exfufcitatus & quainpartema- NUS quodconccitàt,tìeccflafiò 

jlèfehdwxetyintcrnBg^n^ttiui- .«de acgrutn ; perite: opotìiwr, 

ttaéflàrrnon potute & falfent a- cuoi ne^wdeòiiVifii biette ifloc 

«liquoticsde dorfo conqueftus pènetrarip©tuem> cranio non 

ifoit^nquo^mendamnuma- perfrafiaò,icd tantum depredo 

-liquodaut vuòta» invento non ^utcxipfoc*amov«lereJicebit) 

^ovukvquod ilatimarahi fufpi- -nifi quòd in artenftrolatetftexi- 

• eibcem fubnwufriayit , tontù- i guura admockun foramioìitmn, , 

ifioneth admodum' vehemen- ne itylum quidem admitter» > 

tém ipferaque meduiiam fpl- btrfcrvdtumiiierìt ; adeoque ce- 

«atemrCumxotóryfte inane ncr- rehrum incus pure, cui. exitus 

WtovcoBCunanv ftrifle j fiòucul- dentgabaturv nbcefiàri<? rtepjfr- 

-tM^ò^rà^vomims oonyuifi turni Fuit. ;Fa£H;rerò::fcób>- 

oncs epilepticae & ternane* net- «ne. aepcdTum : rutatìrero <toram 

vorum confertim acceflcrunt & piani matremipfamque cere- 

«grumque jugutfrunt; . CU- brifubftantiara penetrane con- 

RAM quodaKinetiiHa^'tamà fpWrunt,ita'ut*dubió pròcul 

-|WfWn^>t|uàmCbinwgìfi*J- Vulneratu* flatimcQrsiÈnet , fi 

-bKr.adminiftrata fuit k , jpiiquc : aitcria cotonata in&kutattada' 

«;ììì:- i ; ~> '' ' 'tóiu^t 

i-, 

Digitized by VjOOQ lC ' toc Vufnm&uJ CaprtulUth*nt>ut. 53* 

fuitìet; quaiftetà atger altquan* obierotafuerurit $ heqftte*rt>, 
rara adhac fupervixit, qui per mafticatìoncihdi^cns>ipftobIcfi 
triduum étiam deligaras non fu- ta , fcd tantum jufcfllacum ovi$; 
it>fed vcmginoftts^mnjnoob- pulticulx avcnaccar, cuni pane 
crraVif Se fcmidelij ans nefeivit > maceratoi globuli càrnei , ccr£ 
cjùid ageret. x Ihèerim quoad a* fa exfìccàta , ora (òrbilia* pi(ci* 
ftiones vi tales integer nobis, ob- culi bonac nota? macere conditi» 
latns fuit, quod fante & robufta? carnes gallinacea incif*& fimi- 
ejus Naturce & astati vigorofac lia. Ex parte aegri tantum et*- 
gxJfcribi polfct, cùm per 28, an- am peccari rioh potùit, quia " 
ittos corpòre fatis. valido & ro Matèr integrò èó triduo, *juo 
tutto Vhccrit. toWantccurafae- penes illam Verfabatur y jufcà- 
pè interrogatus,an capite dolc- la tantum illi praebuit, cum pa- 
re t, refpondit interdum, haud neccrcvi(IaÉÌtìtrn&o,doncctan- 
irà vehementer : Jfnterdum ne- dém ì non tàm ih carpento aut 
quicquam fc fentire perhibuir,ip cìjrru , fcd ab Amico (cùm ve* 
lethargum ftatim recidehs, qu£ hemenrer illuni Iatfum efle ob- N 
Uhvr* Cimnl & leve animi dfctf- fcrvarent )pedibu$ eundoad ur- 
quium fequeba tur * unde mali 'bèm dcdu&us fucrit & qui- 
intuituad multos ferntones iri- dém" ittb bona Se itiddicè ca- 
fiigarinonpotuit. ì)evulftere IidS acfisconftitunone. Qtticfc 
quoque fubinde ex eó qusereba- quid reto fit , licet & prima fia- 
tar , an fi aiiquid iraponeretur* dm horà deligatus fuiflct, non 
'aut iflud detergeretur, dolorem ramen confervari potuiflet,dùm 
exinde fentiret* quod negavit. depredimi craniupi cerebro fir- 
E quibus 9mni^us. ^luccjfcitxa- mtter incumbébat iiìu3^tiejb- 
fum htrac cum alfegatis pbfer- trabat y nec aperta quidam janua 
vationibus Forefiì prorfbs non ad abfconditam hanccameram 
convenire y cmpipliifce yulnus malumqi^ repfetfri aut f^pri pò- 
apertura fuejd t , ut omnia vifu teràt , ut ita mera tiique interna 
cJignQfci pobi^rufc /Cautelai , putredo irifeciita fatcriè, vulne- 
à Foretto ip cura^e/ufmòdr vili- re exterpò Iicét mundq {empcr 
vérum propofitx, ex parte no- confeirvatói Quadiaktt "porrò 
Sui, ut fupr*, diftum 7 probe Y3 medi- 

Digitized by VjOOQ LC 174. P4Mdc8.MtJkoLcg';PartM.S<8.1I. 

puodic^ttienta à me prxfcript^ tcriolis intertextUobftabam,«c 
fteunT,fcquentiaR.eceptadocc< alterò vulnus ad futurameoro- 
bunt,ututadhuc plura confor- najem pertingebat.. z. Cranium 
Cànua juxtahxcadhibitafuertnt. ccrebro jam impa&um fuerit V 
Topica à Chirurgo ufurpata , Se quidcra acleò tenacitcr &fic- 
juxta dirc&orium meum elabo- «iter , ut abfquc ulteriori Infio- 
rata fuerunt , ubi inter alia Bai- ne ccrebri id fieri non potuifTer. 
iamo Americano fluido ufi fu- 3- Ternari quoque npnpotuerir, 
mus. Quo vcroChirurgus pie- tum ob lcthargurò,tum obfen- 
niorem medicamentorumnoti- fibilitatem *gri,quifub dunffi- 
tiam haberet, formulas quas- mocjufmodi proceflu facilimè 
dam in vcrnacula prafcripfi artcrnùm obdormirc potuiG- hocque in cafu facultatis , qua x 
ger gaudet » exigux rationem 
habui. Qu^ri autem hlcpoflct 
annon per trepanationem crani* 
um de vari potuiflfetìcui tacite 
objcdioni ut occurratùr, tres fct. ^ 

Citerà commuto Iliuftri Fa- 
cilitati Medica? difeu ticnda He di* 
judicanda. Nam prolixiori ftjr- 
lo tam arduis negotiis obiceni 
non pono. Ego tamen affir- adduco rationes , qupd fc- 4. ob mare audco vulnus in ipfò pria- 

vulDCfiis fitum hoc neutiquam cipio fuiffe lethalc. Gvrliciià. 

fieri potuiflct* quia ex uno latcre it.Nw.'tiffy . * 

ntufcuii temporalcs muto ar- * . * * 

j£. A q • verte*. 

,frim.ver. 

\ Jl.iilU 
beton. 
$ulep. rqf. oh* g#. 
A ceraf. $j. Mt 

v Julepus confortativi**. -.1 Cbrifttan N. D. # fraft. K • Dt€§9. apier. m$. $ij. 
re fot. eleft. àhfhòr. 

iìocathol.mà tilt, ~ 
Pulv.jalap.^f. r 

crem. ?. gr. *i*. ■ J 

•M. D.ad Vitrum S.Pbtio apctf- 
tiv.manèpto una doli fumenda* Digitized by Google De Vulneriius Capita LethalibHJ. w g£. a, famicul. 
layend. 
. #/. convaB* 
ccraf-ana p. 
M. D.ad vitrum. S. SpiritasCc- 
phalicus de die ter io guttas 
fornendo. 6ranc. urf. 
$ialù. 
Flor.fimè. ana Mj. 

cort.med.Jamfuc. $iL 
. co toc. p> 
Nod. indilla cpq.jn Menf- il ad 
reman. Menf. /. Àddc 
{kfivr.famb. 

e barn ornili, ana |/L 
I/wrin. %B. 
& Clyftcr prò z. vicibus. 12 & Ìfa:fc/c6.expr:& 
ftillat.wgor. 
ntehffi* 

MUrswt.48sg.hr. 
M,fc Baifamus S. 

Balf. Ccptòlici» 
Bf. tripher. magn. e. op\ §£• 
P&W*. ita*. 9#. P#/z>. cardamoni. 

nigett* - > 

AW. moftb. 
Laudati. Bg. 
& ftiit. tbfinth, 

nuc. mofeb. ana g. j\ 
M. D. ad Chartajn 
S. \ 
Empi, aluwe iaduccndum&fto. 
macho contea vomitosi impo- 
nendum» . i fc 

*- 
K Vulv.otièàn.pnrìf. 
Jktyrrb. el. 
g.anim.aria 3ij r 
N , J9bi\ benzrìn. 
Susciti, ina 36* 
Coralli*, prap. 
Serici torre f. Ma 9i. 
F. Putv* omnium tcnuiffimus. 
D. ad Cbart. S. Polr. iafper&e»- 
du*. 

-. . . - * 

JK P#/t;. antepil* vii. ajy. 
. Succi ni pr<tp. di 
Crkn. pr*p. Som. fy 
Magift.com. ale. 
1 Cinnaè. 8 *n* gMij. 
T>. S. Puhr. cephaiictis bis de 
die in cercv.caLquantum cufpis- 
cuftri capit.' ' : 

ÌLRof Digitized by LjOOQIC ile Pande8.Mefco-Zjig4.P«rt3L$e%.ll. 

' * . «$V« attifì. - 

Jg Rflf.rubr. . frnic- 

^fìor.tcac. . '•..' cumin. 

ceraf. rorismar.aaaij. 

èuglotf.*n<ii>r*4.«fo!. D.S.Spccicsadlaxanduitì&c. 

4g"«<& .., / M.F. Balfwum. y .-, ii v » RESPONSVM. 
FAQULX MEDICA LIPSIENSIS , 
pefùper illethalitate \ 
VULNERIS. '/ - > .. *^ -. i P. P. LItera$rVetoas,Unàcun|act- ne: 4» Vul^ Ai Mck*(U Mi-' 
je&is Afltis InquifirionalU chels à Georgi» Ww° Y e ?*ri i&- 
bus, die 1$. NftV. bene òbtinui- tum ,, Jlatfa itfjrpfcipio lethfde 
mus&ptaevià diligenti perle di- fucrittrìecturariffliwitfJftia* 
one tàm ìlloruoiaaorunx.quàOTj proba/tilt tgygif fìi^d idem per 
Medici Rclatibnis Speciali» ,, «>*/#£ Diteti ^.<fe#g*tów«£, 
precipue defuper feq. Quaeftio- jufià iardiorm tuffile ,^^/erit ,' 

. ' .' * . ..-. à-fi 

\ 
Digitized by VjOOQLC De VulntrìlmCapìtti LcthaliUu. \yf 

^Vulnerato tempejlivè meieU modum quoque laefionem non 
frijfet aJéiiita, raààaabìlHer cu* conveniente f , & fccundum Ar- 1 
Ympetuiffetì mature & Colle- tis pracepta ^ra&atam fuiflc, 
giahter delìbera vimiy. ^ TJcut dùm vulnus , aegró fé cura fub- 
v«fo certuni fir, vulnera capitis, mittente, prout expediebat, nc- 
Erperientià Tede, utpluriqium qjie dilatatum , necà fragmen- 
nonfine periculó.vfras aequè.ac . tis aut feftucis liberatum fuit, 
fanitatis effe folere : Attamen quo fanguini per cofiitùfiónfem 
exinde nondum univerfaliter extravaiato & congruraato exi- 
concludi poteft , òmnes cjus \x- tus pacari '& debito modo educi 
femes inàflfefemer -, tiecef&rtò -potuiffet. - Quapropteriangui* 
& per (c y ac abfolmè lethales ha- illc extravafatus fub fragmentis 
bendas eilc: Siquidem & re prò- lamina? interioris non potuit 
bèpcnfitatàunanimiterftatuimV non fucceflu temporis putrefec- 
vulnus capitis à Dominis nobis re & ad maturationem vel fup- 
dtnomliiatam'& in individuo purationcrti dévenire 5 linde 
hocjjuxtacircujtaftàntias flias de; non tantum fubjjcentes cercbVi 
fcriptum, -ncq; in principio neq> membrana, fed & ipfa cerebri 
poftmodum per fc & abfolutè fubftanua à putredine inferi 
telale & mortale iuifie; Non fiierunr , & confequentcr letha- 
ft^m in principiar quia vulae- lia tandem fymptomata infecuta 
tatuspeft iliatam laefionem nul- fune $ ut adeoque xger ex hoc 
laminfignemadionum vitalium vulherc (utpote quod non tam 
Boxam fenfit,cùm Afta acque & per fé & abfolutè Jcttalc. filiti* 
Medici Retato dare doceant , quàm potius per accidensJctha* 
vulncratumintegrum triduiim > le eyafit}demum obierit. Qupd 
quo potiffima mcdela adfcrri DNN. refponfi loco celare non 
potuiffct » noi* /tieugaram cijfn potuimus. Lipjik die -*p. A&% 
cumeunda confumfifle y poft- An.1^7. 

Vìd. Ammarini Praxis Vuln. LethaL 

PafisH, *■ >.]• -^ ^ , GAS; 

Digitized by VjOOQIC fjt PdnJell.Mcdieo-£i%4l.Part.lLSML 

GAS. VII! 

• VULNERE GRANII, PUNCTIM ILLATO, 
v RELICTO ILLIC PUGIONE. i «fili | r i | »l OUJ Viri CUnfiimi > Dominiti Amici finguk- 
rittrcokndi* 

TRioimumftrèabiit^uunj i^B Fridericì, Bxc#Mtg*fn& 
ftfpercoQtroverfòquodam toni y Bernini mfiri gratiefijjhnì^ 
Tubiere Facuttas Medica in Aca- Mcdicu* Àjdicu* > quibusdam ra- 
demianoftra, fententìam fuan% tranculis infrmgerc teatavir, 
vcrhis> ut dcccr> breviffimis di- nulla alia de causa* quàm quòd 
xit f camquefibi poftea NobililH illc> qui de hoc vntncrejaa» a&< 
Dni Hcui ranonibus atque ex* tèa ioga ras > illud neceflariò % Se 
tóiplis paffim ex fide dignis Me- natura iua lethalc pronunciare^ 
diCinxacChirurgixE)odoribu^ aflfertiontnoftrafuaccxiftimatio- 
congeftis % confkmari petiit > ni- niatquc autoritati quidpiam dfe- 
minjm: cdi/apU* uti& nonpau- tra&um iri pofaverk» FottiiC 
c+ ipfi* Qrtiri vuìntt*> nen éff* ftt quidemcitra invidiami no* 
># tectJfìMtkthdìaiftdfUrwrt* bis difièntire» verùmRelponfo 
mue fumfeftìvì pateant y étfir- noftrointa&o. Quodquiaag- 
iihus exitw ìdofitis parcturinfir*^ greflùs fiiit > non potuimus non* 
mntèj/kùfe/kiterfi^r^ììMQ^ quodofficii hoftrierat , illuda 
dtinde CfarijfamDn.306.Sc6f*- calumniìs vindicare > noftram^ 
&w^Uufirif[.no§rìD<m guefcmcntiamfuodjwnenr^ y 3c 

~* * Expo- 

Digitized by VjOOQLC De PuIntrì&UJ Capita Lct£?sli&us é i^ 

Expericnti* Mcdicorum quàm , ras noftra opere precium duxit, 

maxime conformem , public^ ego , qui p. t. Decani vhres fufti« 

ras demonftrare. Ncque defti- nco, cjus juflu, omnia illa , per 

tit Dn. Scéfezerus, autquicvk, prarfentem Tabellarium *.•¥•»-* 

fed denuò Apologiata noftram ye«&>* & Ofiginahbus refpon- 

protervè excepit, fcripto proli- lentia transmitto, needubito, * 

xo, quo non dcxtrè informatus quin prò vcritatis Studio, &Fa- 

Judex quàm facile feduci potè- cultaris noftrx amore, re&iffimò 

rat. DominusReus iterum fui ifta le&uri , nobisque piene Jt 

Tutelasi continuare nos oravit piane fubfcriptqri y cenfuram- 

& : exorat. Confceimus itaque que illam Chartà peculiari con- 

fecundàm Rcfponfi noftri de- ceptara, unàcutnadjun#f$hit- 

fenfionem , eamque ultimam ce viciffim , idque quatti fieri 

effe voluimus : ne vero impo- potcftocyffimè, trans mifluri fi - 

fieram eriam cum temporis ja- tis. Pro labore & fubfcriptio- 

Quraidcm faxum voi vere no ne inclufimus tre$_Ungaricos, 

ceffona fit, hadenus omnia illa parati , quodeunqueetiam pra- f 

aliquot Medicis legenda &cehr tereà fuppcraddipoftulaveritis> 

fenda miOmus, qui noflratri fen- perfoivere; Pro quo > , charmi 

tcnriaxn n$n folùm probarunr , hàc indice, Facùittfi vefhae tan- • 

(ed Se fui autotitate arque fub* tifper bbligatus manebo, donec 

icriprioneroboratam lubenriffi- reapfetinnientibus Litcrisfatis* , , 

mc/eddidcrunt» Quoniamau- fecero. Promitto infupcr vi- 

tem & Veftr* Facuitati ob éan- ciffim mea ftudia, & qux aipico* 

dem caufam , etiai» eadem feri- decent officia. Ben<è Vaktc. &** 

pumittendaóc legenda Facul- jl<Khiìi>2KMartuA*rfi$> 

Jacobus FAhriciuS) hrehiater Megapa* 
Marccllus Donatus lib.;. Hift. CU. 

E Xvehei^mti^é contuso- fui Oanw latìttntes evòcai'uf fa* 
ne ftmirfw.inttAZWM gu*,fag«inec[ué inerte angufi* - 

Digitized by VjOOQ LC Q ? x so Panile 8. Medico -Leg.Part.ll.SeB.il. 

coagulato fr contento , nec debite tàrinfllrinmaih\ adqféammortem 
txpurgato , ex mora et probibita fubfequi cotitingìt , qnamvù ltvìf i 
di fattone calorèm extraneum fèu ~fim*mvtdriwc<m(picicntium ocu/ir 
futredikdem cokeiftentc % fuborì- ft°ffc r *** 

Mitot Aph. j>o. S.y. non addu&um effe. 

Uibm cerebrum concujfum bm : fi vera eos evaferint , fàm 
efi, in tribus perenti dith fiunt. , . • " 

Rcfponfura Facilitaci* Medica : m Àcad. Roftochi* 
- enfi, fupcr vulnero Cramo piai&im 

; . • ìoffi&o. * ' \ 

GtJm aborti* quibusdam disfi ttm Chirurgia» ad fivòcavit , qui 

din Nobile quidam de Pec- defrehenderts partkukm ferri ì* 

fatela Sigfrido ab Orzen > pugib+ Cranio re&ttam , adfeità & alia 

neper Qramum adatto y fauciatm artifieibw , eò fuam operam di~ 

tffit \\vtluti Atta noèi$ trOnsmifla rexit 9 utiUa éktmerctur*: qux A**~ 

itieftuntur , tnviemum conclave dem triduano labore >ntdgHd<vti* 

rthtcejjlt , ibfqut coram pra/enti- dijficultate extratta , cìtm kger a#> 

faille vutnere fibi inflitto conque» te fé non ma/è habtns 7 titottmèa" 

fimfuit r finite 2 Cótmtibu$atii& convellerete , diemqutfutm obù 

^r/^libté^ J ^i^finumdedu- erit. '.•.-:•- ; : 

Quacritui; à Nobis, 
An vulnus hocftrftfmit Uthalt ì 

QUamvis antera haec qua?- ftrum viderit , aut iocam aflfe- 
ftio cxplicatu diflfcilis (Ir , Stutn aperti poft mortem calva- 
cx eò, quòdxgwn acino no- riàiaTpacrit ; tsuncncùm *• 

- - " "''■'' "' ""■'- \ ~~~ •-.'■""* s«r> 

Digitized by VjOOQLC 
ger, quamdta illa-&rri pottfoin pàxfìjdmm proprììqwfe 
Cranio rem an Pi t, mentis coni- -non antunutravdt"*' 
pos vixerir, & ili* pars , cujos -fi illu4 Chirurgi pcnitus A 
aftio integra cft , 1* fa dici ne- jquibus fcgrum integ^m trido- 
queat, ccrebrumvcloicningcs irai mifcrabiliter cruciar unt, in- 
fitto vulnerc ftaoirìqae foiìmul ^umènrìs > Trcpano ifbpflltf? 
fauciatasftùflc, noneffjgredifai- -vdaliis, dimando vulnera & 
k. Necohftat, qùod Mppocr^ fanicitempciUvc^ducend^in- 
Levia etiam capita vulnera mini- fervicntibus , aggreffi fuiflent^ \ 
mi negligendo mene *t. Eoenim non durbitamus, per ampliameli 
Chirurgornm dtti&entiapi dunr Cmniijfcràmen fubco con^cn- 
taxat «citare, noivickìrcò prò- tM.rordcs txpurgiiri, p^tridos- 
prièfic per fé lethaìia dicere vò- que vapores exhalare poruifle. 
luit. Videmusénim non raro, Ogarn medendi rationem quia 
quanturovisetiam admeninges neglexerunt , vel ignoràrunt, 
& ipfain Gerebrum quandoque Vulnus Jar& ante pcjrictjlofum ? ** 

pcrtìngant, ilU curari : quinfic faftm» fmt dtterius : repaedii* 
idgeaus vulnera fiepè cum* fub- iftis vulgaribus sedere piane, re* 
fUntiaeCeccbri effluvio acja#u- nuens., Undcaegrum>#'*fcò* 
ra pedinata , fide digniffimi ob- vu/nfjre , quàm^rgworum conye- 
icrviruntMedici, ut taceamus, menti**? flèfe&% , . inopina morte 
prolocorum & temporum va- éxftwtfumfajfe\\^fà 
nctate, non raro illayel facilior Id quodfofb- Sigillo Facultatis 
acuratureddipofle. Pronu* xtpAtx facjmus notatimi. Rojlo- 
eimusidtò viJfltp hoc , de quo c&if.tfpv.rftrftf. ; 
ft^ur f lketperkMlo/^{^Jmih ;•/- ,.-; ,,.^ ^ 

" -< '.-./? .- *.:.- ,;;.,,<,: .• ....- . r • , 
Refkatjo prima ad Refj?onfum fuper vulneri Granii 
punfiimfa3o^ 

Z. 3 De 

V 

Digitized by VjOOQLC Ha PandeS. JMedict-pgal. Patt IL 4V* IL 

T^\E vulncre :-, quod Sigfrkd mucm^* ni6ìi de beo JJxtialitor 
V j 4&0ttJMfità\\\*Htà*m de vulnerato, Mhkde vulneri Uliva 
pjeécatéi ittfKftum cam portio- \twditiom , rc8$m, <m obliquum 
ne ferri refiqtiit , 4 Judicc roga- J&*rà / mhildenique de Sympto- 
tus dixi fententiam meam , fcil. matibm, qux à vulncre ftatim ex! 
itttdnon tantum Periculc/um^fid tcftiuflbin Adisadduttorumin- 
pror/us exitis/efuife* < Éam Cla- *Ì£tó aflcrrione* ingruerunk**- 
riffimUs Domimi Azaria* St*r- paté, de òiliofi vomitu, capiti* de- 
tim J. Ù. IX v Panfilio fuq prò /#r , óculerum caligine, Animi de* 
Rei dèfenfione magno conatu liquiè 7 narium /hmorr^agia, Uf- 
convellere tenta vitytttitiud ncu- tr&xtffe. De triduano ameni 
ti quatti mortale futlTe perfuade- Ghimrgorum labore >xanquàm 
ret. £ujus rationcs peculiari diuturno *gri cruciato , perp*- 
1 cripto cxatììina vimas & refuta- ram> nec faris bona fide , ad cos- 
vimus; fupereft kaque ut Ani- demfuiflcrclatum, uttranscam 
«pliffimacin Alma Roftoch. A- convulfiofiis tempus malo iis- 
cad. Facult. Medie» fuper eo- dep* etiara adfignatum , autad- 
dem vuinere rcfpc&um atque fcripfum fi|ifle, arpotc qux non 
f udicium duóquc difpiciamus. cotTfeftim pugionem extraftui» 
Iilud vera adeò> fententiac no- confequura fui* , fed vel tcrtii 
ftrar f efragari non videtur, ut ali- demuro à ferri raemptkmc, tuia 
ter Viros dòdrinac & art is uftì cum intenfiore febee molcfta 
cmincntffiifvos judicare haud /efTeccxpit, utihxcinRcfponfo 
porotffectnfcam, quibusCafus. ad Stuwuwcxtc&'mmcoti&za- 
notiti circumfltntiacplenè & ve- tcadlertione, & circumftaiitia- 
rè fatis haud inno tuerunt. Ap- trumey idepte vet^tetefplidè do- 
parct enim ex Circumftantiarum duximus. Quantopcrè autem 
repetitione, àquafuamCcnfura' intalibusCafibusjudicio exqui- 
prudenter ordmntur, aituma- fuè. (ferendo tanti defe&u&.ia- 
pud cosfiÌenti\im r de tanfo ferri commodent > ipfiilli Celebcrr. 
impatti longitudine, ejmquefàctil^ Facult. Mtd; P. j?> Domini & 
Me, fuiflfe, nihil eos de heietato ^Amici mei honorandi libenter 
aut frtfraffo pothfrf ùrttèiàudtf 4^oft»ifc # & Ifatentur , durn 

qux- 

Digitized by LjOOQIC oC 4 a De VuIntrìèthsCupìt^Ijtk^uf. ; \%y 

qn&ftfchem Chi difficiiiorcm ex- cimo die deliria menrisq* aliena* 

plicatu ideo fcrihunt , quòd*- tiones de mura inciderai t. E xeoii 

grum non vide rin^quòd lòcum pia in hoc ip(b Ducatu recentia* 

affe&om y aperti poft mòrteni &alia paffim apud'Autorcsfup* 

Gahraria* non f in4>exerinr, ut petunt* Reihujttsrationc&fii- 

tim gfaVibus de cau fis fpc&atis- pr* explicatas > nihil attinet fuc - 

finrahujus Facultaris Judicium, repctete. Quanquam ncc (e- 

ftntentiarnoftrx de hoc Vulrte-. qncns ratio fatis cvideni fit: 

rc > exa&iori chxumftantiarum Mente cvmposfuit , '- E. ilUfa ce- 

omnium &*griipfius cogoitio-i reirjj&ia exftitit: Quin ali* 

ni innixx^ pra^adidare debeat animalcsfun&Qnes tedi pome-* 

aiut pofllt * Ab eàdem autem rnnt , ftteque partis affette ar~ 

irbpcrfe&a * circumftantiarum gumchtmn pra:bcre* Atquc 

enumerationc profe&um efle eòreferendaputarimr^/tó^ 

arbitror,f ucdCtteàrtmaut Me- torsi» punBotjum 9 ^rtiginem 9 

mnges in tmltiftatp faucàttdsejfe T cculazumv6ttrtct#ationcm r irrqui- 

èaudcr e dibile putent. Càrneo**- ttndincs & vigUUr* Biliofus 

fos menta *g*r> quàmdiu iSifer- autem vòmitusjCtfiadhancClafc 

*um rtUBum etì , vixerit , ilkrfue fefn noti per t inet> de Ixds ta men 

fars<> cuj$k+mo : u#ègtà'*ft\ t*fè meningibus, tanqùàm illorum 

£ci neq/ièaK Ccrifittì qu idem confenfu fe&us, evidenter teffa- 

tBé non diffitemur ; cxitìemis ripatuit. Utrohildeanimide- 

Jun&tìnibuslarfkcmius^uan* fiquiis dicam> pari ration^Jpdp 

alnsqnibus vis facilitati* anima- peofìcifeentibus* Jpoftremisanfr 
fis fymptomatìyfi&V ^ 

de'ctrèbrfc 'affib&Vfòftth coi* 1 atìtionesuri hocasgro telatoti 

fiat anteto mulris fepè jgraviffi- afiùnde, quatti à vulneris natura 

me caput , tnémnges > adeòque fuiffe, cert um putamus* Locus 

cerebrum ipfum (Sfctìatum fu- autem-iilctx4C/^r f add^iduy 

Me, quibus primfrindrbi dieta? nihit qvkqromfeiiwmiae noftr^ 

fartQriortM mentTs'ÌSfva Scinte* officiti,- qfdppe qvi Icy&us C% 

grxpcrraan$éré>iùt quartetoque^ pitis yulnerxbus noftrurn r i& 

quarto» VtI%timovV*i linde- qvidem punftim .& tan», pra- 

fundè 

Digitized by VjOOQlC iÌ4 Panièti. Media ~J/g*I. Partili $e& II. 

fuhdé, tanta violenti lilla tuff^ut font, interiore* Capiti* patterò 

pugio alias folidae craflitici inde vulfterc affc&at non fuerunt, 

confràéhisfit, nullo modo, fed quòrfum fuit opus «per trepi- 

gravtetfbus, imo gfàviffimis ob num capitisapemone> cùrpiU 

f àtìohes à me di&as , iure a<« ceir ' larice iHa à fowfcbus qvoqve do 

feamus. De Cerebri' autein alia materia Ubere & vacua: fa- 

vulncribusfatismagnis,libetitcr rcnt > Sin vero larfa interior» 

hoc Clariflimis Virisaffentior, fuerunt,.uti nosprorfuscenfe- 

dUmmódò hoc fai vum tmn&f> mus , ne'fic qtndem- argagHl- 

flla & è£iìs effe-, qux rato ete< iius ufufpatio fa^aiwi^t^ ^ 

fìiunr , & qtìòcUliqua talia cu- <juod trepanutn^itr ftwiim cfa^ 

rara (rnr j non ; i de<> ncceflanò nio adhaerens concidiflet idquc 

omnia (anabilia effe;veriflìmum fic ulrcrius imprefl?flet : Si Avfr 

enim cft, rión tempòrnmmodà rem qtew ad totuna vulnus id*i 

Sclotòttùtf , fod^TiitWarumctW ipfòm applicandoti* fuiflfe opp* 

iam varictatem in^urramque. natur, pra^terquam quòd ì^Ca* 

pa rtem m agnas vircs obtinere , turas incidere potuifibj Vulneri 

uri etiam in prxfenti cafu ad dif-, parum commodàrit. Neccnim 

fìciliorchicurationcmarftatisfa-i ferrùdi c iw:criQri^s infóH&MEO* 

ffstnterifiriii calofcffii <pi runa édamficEanviw^tibJCpretapfr^ 

incidi!, non parum habuiflc mo- tum, ibi moleftam eflki^efìaijrV 

menti arbitrammo Veniam manente autem continente hac 

ìtàqUfe-' hanc tnlhi praeftantiflfl vulneris caufa, neceflanò irrita 

Mcd& dàbtirit , ftidt pcriculoli^ forct alibi fifcramm intc^ningi 

fimòrti** Ottininò , & lethaiiuat tentata evacualo , ut tac/^ia^c 

vulherum genere, hoc repa- opci^tioncm/finonn^i^a^ 

nam. IHis porrò de mitcrabtli certe aqujs crociatibus «gru in 

triduano Crucia tu ante fatisfa- objeciffe. Nec enim adhiberi 

#um. "Trepitìi Y*rQid&&1to inftrjimentum hoc potuir ab«^ 

brurpatiotìctrt, falrqeorum ju- qvkt granii denudatior^ ? ^ena-^ 

diàoj nec coriyctfjcnteminhoc daftOaurcm tier^ , aòsqjus CiM^s 

calu, riècneccfftriam piane fuif* decu£ata,aut qua alia inciljpafc 

fl-af bitror. Si enim, uji ipf ì cen* & ; penerà n a aut jperigftiraju^ 

^'titut --> . . tiOJffc 

Digitized by VjOOQÌC tbne non potniflÈt Qupdfi cuore q&st $ nulla iuncepuf tjji 
igitur Chirurgorum horurtr o* perforatine* Scd nec omnes , 
pera tieni culpa hxcrropingitur, quibus trepana ifafunt adhibir 
qtaòd periculofum vulnus dett- ta^flatim propterea ex Cetebri 
xius reddidcrinr ,, non video e- vùlntóbus falyos xvafifle , cetv 
qoidexB, quopa&o in fimili piar tum efc Exemplum infigncut 
oc opérationc qms tandemW- aUa mktam, Batìi Chirurgia ha- 
pamdevitetì nam quòd objici tóet. Tandem fi optimè conve* 
poffir, à trepani odo, aperto Gra* niens & fummè neceflàrius illiut 
aio , ccrebrum fé evacuare pò- ufus maxime fuiflecnullum for- * 
mtius ab interna humorum & va- te Trepanum , àec Roftochii,in 
porum colluvie potuiflc : aflcn- tàm celebri & populofo empo* 
noi fané, fedeum ab extra&ione rio,ncc alibi apud quofvis Me- 
ferri tam hians & patulallla era- gaìopoli , tum repcriri potuiflc 
niirimaabiduillataexftitcriout, crederem. .Non itaque , pace 
(ufficiente» fatisegreflumpurf Àmpliff. Factilt. pcriculùm ali- 
aliisqucfordibuspraebcrepotue- quod ma) us vulneri, rebus ita- . 
rit, ne flc quide de alia/jpctatio- compafetis , live ab Operationc 
ne cogitafldum fuiflc putarcnu Chirurgorum ex arte inftituta 9 
Moncnt fané pkriq^Chirurgoru, fi ve à nèglc&o Trepanl ufu , ac« 
ioter hos Gud. Fabricius e. *. creviflc, tea (uàilludtiaturapròr- - 
QSf Ghirurg. fi rima t&sftìz fus ktèdsfuijfc y ommnò mlftt }a- 
Cr$wo,utCercbrup* buie fi tv*- dicandmnvileUtr. 

J \ • ' C. « 

Èejponji Medicorum Rojtochimfium 

y % Defenfio I. 

D. JOH. SCHLEZERI, 

Refutationi illius prim* oppofita. 

Pars li Aa" Anni* Digitized by Google t%6 Pa»de&. Medica <teal.PériJ}Se8>tl. 

* v Nntó éft, & qdbd «exeur- anniftft fute, 4*tgflotejttis *q&- 
. j/tL rit,eùm rogati de vùlnere , dem non octrainp quil& fed ta- 
quod Nobilis Sigfridm ab Or- libus, qyx impertfum Judiceqi 
zen , alìi Nobili , Nicola* i+ Per- facile fedocerc , & Rea pcricji- 
tattl, pugione per Cranittm ada- ium curare : poflent. Qopd/UEt 
€to y ante fexennium, ve) praeter fide li ter avenàmus, Gagulatif* 
propter , inflixit, iontentiam no* Dni CcinfuioMii inftaaria^^MD^ 
Aram diximus > verbis ita planis pcndantàis: : rr , ; : ; * j • • r; ."■ 
te perfpicuis , ut qui contrada *- £jhf*fi CircumfiantidcCafus 
cat , videremus neminem , fcil. wrlatuifent,còquod, qaàm,pro- 
VulmuiSudferfe éf Natura fui fonde ' pugro cranio ^ùh iropa* 
neutiquamfuijfe Ittbale. Ncque étas,itcmdepr*fraékQ ante 1 da 
vero nude iilud aflferuimu^ fed e jus mucrone , nefeivimus , nec 
& permotiDomini Rei precibus, de loco fpeciatim vulneratole*: 
tationibus cvidcmiffirais , Se de vulncris conditone /re&um 
tfytwifw .Medicorum autoritati-- an obliquum, nihil deniquedp 
bus , exemplisque poftea abimdè* Sympcpmatibus * qua? i vuinerfc 
ròboravimu6. Interim Vìr CI** ftatit» cofttigerunt, fcrìpfunus : 
tijfimus, et Exptrkntifjhnw Dn. Rcfp. Imbelli* h&c fknt y cùm A* 
$ob. Schizzerà*, Illujtr^ fr. Ceffi fa traQsmiflàCoiicgkliterfedii-, 
J*fwijtÀ&DxiDxi i d&lp6iFri-. lòpedegerimiàf>dcinÌHÌMimii^; 
'derif^Duclì^M^slitv^dicuf"^ qaicquiii l&Sc&lézerm iiccijraA 
digniflimus > prolixum -edidit tè depofuù 7 trotina vctimu^: ne- 
Commentarium , re-- quo non queverò tanti momenti in veni- 
modoRationcs ^Nobili é'Cou/ul- mlis,ut quod feitu dignum, Seii 
tijjirno Vira D*k Azaria Sturzio nobisilliusjudicio.ottùffum^iiì- 
in ilio Refpònfo prò Reo expli- de piene haberc potuerimu$.Ni- 
catas* recitare* fed edam no- hilenim illi ibi de Uco zutretli- 
flxam fententiam , parimi atten- tudine > vel obliquitaie vulneri* 
tus ad Rationes Se Magn- Mcdd. (return aiitem illnd fuifie adAr* 
Obfervationes, à nobis ad Dai tic sq.Refp. Sfurzitts ) ut tacea- 
Rei petitum feorfim expofita*, mas iymfptoniata enumerata % 
iofuiigcrc ac dubiam ftcew* vomHm folio fum > capti* dot*. 

bigitized-byCjOOQlC rem , mulanm cskgmem , ànimi incdalla proximum óflìbus fla- 
deliqmai ksmorthagìam narium tuitur nutrimcntum 1 & fanguis 
ab ipfo non vifa, fcd audita dun- apparet,fi exterjor tabula fuit in- 
taxat,adeòque,feinetipfo judi- finimento traje&a. Fit autem 
ce, parumfirnu, utfisMcdicus fubindcprx idu valido, a telo 
innrti debeat. I Longitudinem obtufo in caput incidente, ut 
vero ferri per Cranium fatis de- mcdulloGtas laminis intetpofita 
ter mina vimus.pugione per era* à fuis exclufa expreffaque ca- 
nium ada&o , fiquidem, cum o- verhulis , inflammatioacm pati- 
mnibus craniis nonfit eadeni atur,fspèque putrefeat, uti ad 
craflities:, quin & Cerebrum XRppocr. de Capti. Vtdn. fcripfit 
ipfum uni cbtum copiofius, Petrus Paniti* in An*Um. Sue* 
quàm akeri,adeoquc quod utri- centur. p m. ff.sf. 
qvc interceda fpatium (ine ocu- Quidni igitur & ipfum fcfr 
lari inlpe&ione exaftè definiri rum propè& infra iftud mcditul- 
nequeat, maluìmus in dubiis gè- lium contaminati poflct , ut nul- 
ncralibus ini, quàcp, quod ne- lo modo inde fequatur : ip/am 
mo vidit,quafi vifum fuiflct, in- Cerebri fubftmtiampugìonemi*- 
dicare. Argumentum .autem grefum y eò 9 quòd nigredinem con* 
b fplendore & nigritie partkuU ctperitì Quin imo, fi intra Cra- 
fugionis , quinta demum à vul- nium hunc colorem contraxit , 
nere die ex tradar , licet in co to- annon àVaporibus adCerebrum 
tum cardinem ClariflT. Schlcze. femper delatis fieri potuit? Ra- 
ra/ ponere videatur, nihil aut tioergòàfplendore&nigredinc 
parum valere, Anatomes periti nulla eft, nec. tanta, ut vulnus 
nòrunt : Cranium fcil. duabus per fé kthak exinde probetur. 
laminis per mediam medullam Pra,fraBus pHgw 7 feu obtu/w 9 ni« 
jun&is conftare, quàmyis hacc hit nifi vehementiam petturìentm 
medulla non in omnibus acque notat ,quipp(ì certus detrufionis 
luxurict, cium Crania fint, in qui- modus praeferibi , vcl ad ftate- 
bus dux iftaelaminaedjftinguiad ram aut menfuram vulnerun 
oculum non poffint. Ida vero inflifltorum nequit, non tamea. 

. Aa % _ inde Digitized by LjOOQIC iti Punita. Medie*- Legai. Part. ZfcSSWf. J7. 

inde Meninge? aut Cctebram cónflitatmt Ycfecroentis- ì&bsl 
ip&ml*fimicircinfcrtur,quod H. Faèn&'wr~L.*.Cfo*r&Gap* 
non iufi*vW«#i^ aperta fcil.poft '/. Hxc vero adfuiflccx t£- 
inortem calvario vere cognofei ftimoniis, colligerc lion eft. 
foauL ReSiitudo W cSfiqw- Quia & JrA/«eri8fx f fepr«firiv 
**, vulnus non lettale, fed cu- te, febrem nondum invafìflc 
tatù facile vcl difficile conclu- teftatur <Sc alii teftes xgrura in 
dii. .; Symptoraatibtis concef- conclave conccffiflc vicinum» 
£s,licetnemotc(ttumtamfpe* & de vulocrc cooqueftum , 
cialitcr hocaflcrat, quia Ciati* dcmiynquc comitantibus alìis 
nka non fuctunt,& vomituspo- in diverforium ivifle,imò£cfe- 
,-fiuià rcpietione > quàm vulnere quente mane refurrexiflc dicunf. 
Qttus, ob potpm iargiorem, hu- Quod profe&ò , lxfo Cerebra 
jus eventus cauftni. Déinde aut Mening^ncmofaccrc po- 
nce illa Cercbri aut Mcningum terirjejusenim generis vulneri- 
l«fìoncni,fcddujètaiatpertufam bus , mufculorum thoracico* 
-Calvariamindicanf,utcxCf^ rum > & atiorum refpiraiiom 
Avicenna ,H*lyaèl>. Rudias JL '• motuique & fenfui infer viènti- 
C.*2. de h*m. Corp**ffe8. extcr- nm,adiontìn inter turbali* un- 
ms. àdftruit. Quibus vero con- de mortis confccutio Uippocr. 
cuffum efi Cerebrum, tefie Hip Se8. 7. Aph. i+.&Vareus L. $* 
pocr. in Coacìs , iìftath* nec audir éap. ".docen t. Quin & integro 
mnt^nec nident \ftdftatim mori* Cranio ifta quandoqucSympto- 
*#ter,Uti in brutis perculfis vi- mata apparuerunr,& con trà,nul- 
demus à Laniont , qux robuflis- luna hor un* , nihftominiis fiflbm 
fima licet,tameo unico i&u con- imo fra&um fuiflè Crani um vi- 
cidunt. Hinc Cerebri,Gcut & dir Vavius he. cit. in Commenta 
dune matris lxfx,figna funt : G+ ffipp. d. Capii. Vuln. adeò, ut fi- 
fus fubitus ytorper , fnerfùincón- gna hxc nec certa lem per nec 
ftantU y c$nvuljto,paraljfìs'veldi- perpetua fint Undc fcbris 9c 
fienjt* nervorum, *grì tnxietas y biliofus vomitus «V feri U *&» » 
tdgiùéi iteldè mofe/ì* ,feéru acuti non femper,incidit. Calor vero 
& continua , qux fyndromcn^ iftcprarteruaturalis,cju€Z).^r^. 

• vrur 

' DigitizedbyLjOOQlC *»!. 'ì)e Vutncrtiui C*fìt*Leth*nt>u*. jf» 

a^^deprchchditjnCapitCjnoa aebis Qariff Scbkvrus dabit ^ 
fcbris comcs fuit parus tefaè , & dcinccps de a&ionc ìuàjbmhi- 
quippc fpiritus & fanguis ad lo um circumftantiarura, xgrique 
cum dolcntcm affluendo par-, ipfìus agnitionc gloriaridcfinct, 
K5 calidiorcs reddipt.. Tri-' co magisjquqd locus poftipor- 
duanus vere Chirur^orum la- tcro, calvari* apertiohe ncglcn 
bor non bona fide ad nos Qà , fea vulncris profundis 
rdatus > nobis ignoratur , qux ignoratur. Quod fi ft&um fu- 
D. ScA/ezerus fcribcrc audet, i0ec, lis fàcilis decita. Nuncvc- 
nam id prxter aUos teftes Bri rò contraRciun rcfpondcrc ncc 
et us ad Art- 13. clariffitaè depo- poffumus , ncc debemus, quod 
fuit. In dubiis itaque Tcftium humanitatis effe ftatuimus , in 
Refponfis aulum 9 audirc, quàm dubiis potius innoccntem dice* 
certi quid concludere. Simili- re , & abfoivere ,quem abfolutè 
terflatimab excmptofcrrovuk qondemtìare ncquimus. 
neratum pejusjiabuiffknon u- Ratioa«tc9ìJD^S^^/^ri,qu4 
nus dcpofuitteftis,utmircmur 'cercbrutti aut meninges à fafto 
tempos convulsioni* i Scbte&cr* vulncre fimul fauciatas nonfu- 
alteram rei tcrtiam affignari irte oftcndimus,in£ringitur.Sed 
poft extraftionem ditta >quam ne principia arti* evertere t, aut 
vita: paufam attuliffe vulnerato, Hìppocratu authoritatem immi- 
narrarunt Chirurgi: tùm itaqu< nucret,non potuit non fateri , 
moietta febris intenfior effe ex mentis fwi&ionibuslaefisccr- 
haud poruit ^ cùm omnium tius , quàm ab aliis quibusvis 
i&ionum dolprumque finis in- facultans znimalis fymptomati- 
du&us fuit. C^ntp efiim die bus , judiciupa de Cerebro affe- 
fuit fcrrum exeroptunj , fepti- fltp fu/ni ppflc. li vero tft y qmi 
mo periifaeger, mortuos autem urgerne. Cùm enim interno-' 
*grotare y audivimus nunc^uam^ rum fenfuum ac facultatum 
Errorcm itàque calculi conr principum a&iQncs non male 
siiifum elle ftatuimus, quae ami- vulneratus obìerit, quamdiu ab 
ce monemus, vcaiom 4uoque ìfUcrudeliChktugorum opera, 

% A a 3 qui Digitized by LjOOQLC j0P PwJ&.MdfaXfgaf$P&At<$&Sl. 

qui^gionìs ^u(kulum.in Crà- quidem a^tant^s, utadineOr 
liiò rccòndicum, ìntegro trìduo 1 neatam Uli pugionis poruonem 
chimere madrinati funt, libejr* fòrripi patere* aditàs, credibile 
ffaanfit,quiS amplius dubitabit , non cft : hinc in tàm nobili Se 
quicquid tìòxae praediftis parti- molli membro, quale eft Cere- 
bus contigit,illudpotiusineptis' brum& pia mater, dolor exoriri 
Chirurgortìm machinis;, quànv &vafa folviquàmfadlHmèpo- 
prtfdi&ovulnéreCTCitatumeflc? tucrunt ., quac deinde protmus 
Meninge? vero Cetebriquea&i- -graviffimoruminfultuum, ipfius 
òncs vi tiari potuiffe tàm aerum- denique mortis % caufam produ- 
nabili labóre, nemoambiget, xerunt. Quòdubioprocui te- 
qui farrus eft A Capiti* commo- fpexehipt prifei , Forefto tede fu- 
tiorrem vehetìicnttrii fxpè ce- prà, quando fa&ofanici ex ita, fi 
fòalalgU y fittomi a aut graviori vulnus in panniculis aut cere- 
morbo anfani praebuiflc, in fu- bro exiftat, omnem pénittfS a-* 
ppte corpore expértiis ftiit Gk ? giradòntrii, tàm ahimf quàm 1 -' 
len'us. Et miratì 4 ' imperitam cotpòris prohibiietunt, taijtiùm 
Chirurgorum faevitiam noapof- * contenti levi manii in abttergen-; 
fuinus, quod cùm panniculos do&lavahdo, cubi ira Natura* 
Cerebri hefos exiftimaverint , fuccurrat Medico, tùm loco], 
contra Chirurgia: Magiftrorum affe&o, vulnusqué coflfòtidabK 
Ceffi 4i>icennk> éuidoi^is y Fauen : tur. Hinc TagauttìufL. 2. G 4. 
tini Vatteftahtc Foreflo , pracepta Si telum tnfixumfìc iràus lateat\ 
caput tàm violentis motionibus ut nullo modoreperiri, aut non fui/ 
fubjiccre non funt Veriti , qua de con/mode extrahi pojfit, tanti/per 
reinfecundoCQllègiinoftriRe- dimittendum eft, donec Natura 1 
fponfo diximus. Et licet Z>- ipfum protrudat aut manifejlef. 
$chlez&uj'm&xiitìi\.ìl. contra Interdu vero tela infixa integri 
Sturtium eam màchinationem intus, cicatrice obdu&ovulnerc, 
à Chirurgis adh Bkam'contcn- citra noxam aliquamdiu dclitu* 
dat, flnc vioiemo ta&u& fine ernnt,deindclongiotetkmpóm 
impctu fcrtamèntòrarfi/exGal-; fpatio, partcmiliam abfceflum 
vxofl^affularejtdf^fotflfc, tòt occupatìte, de dirapto exilW 
; ' > * * /* Quo 

Digitized by VjOOQIC \ . " ìli Veneri!** C*p\tìs Lcthtli&us. i?i 

.QoofaAovulacràinox od farii- jnsypùùBmr^^ncu^ùrémtjJr 
tttem per du&a fune in ili is, cura Jtqriusfrwttut* impttù fauciatur 
.•dhibtóà,qu*,alusdebetttr;vul- vuluerxturve y ditta fgtttfrm* 
jicribtts. Q^ààc AlAucafis obr* ftatimdieèuf apparenti yfitjtp/*- 
. icn»vir Z. ZfCAir. CV .^icòjasfi^i et *Viw : #fi #2» die&ufjubmmt*^ 
•ItgctaiiO^cfctóftoriaia jD^ìW- Àputrefitmè/anguiminCet^ùrum 
tjuj citavit, c«i litriquc licct ZI. tjfufòfiubt. 1 Idem dixitf/ippócr. 
ScMczerus parum fiacre ydit , 4.aut7.diefebminCapitèvulnfi- 
vivunt tamen ; tlli fat bene cure- r/^*/ contingenti* axfatn à purif 
ti > ncc ullam rrtirieftum ex £c>rci gpheratiene cxiftere;pu$andumtfi. 
paruciiiz^huc-Granio infix^ Eaautcmnoxainftrtiir,.quotics 
fentiunt. Undc Celfus , w*/*- Calvario rima non fatis amplia- 
ci/?, inquit ,- kós occultar Matura tur, ut fanguinis intra craniuni 
motuj ktdedic* cogflofcipofft , no* & terebn meninges concreti & 
-turam vert y,<p*/mdoque >\àjCbpitiy pùtrcfcemis virus cxhalare *;;& 
iHilncribus pt#>4lfaqucM*teyitf «chor *fliuere queat.r AtqUi in 
fkéCh$nio/4tit4nU*,perimfr*ty hot Cafu procraftinatione Chtt- 
yS/ meatuj *xpurg#jfe % Dcnatus «rgoruoi in extrahendo ferro 
oftenditJXifc.A/.C¥w jLs.Gaì. ^chcmcni:erpcccaciHn,infia)yut* 
*dS. 7. Aph.s. éijtavbw CaKt qiicncgledo.Trcpàni ufu jgra- 
fus de fignis Cereri commetto via iftaiiymjh ornata > qua: morr 
Quo& vero portò àrH Schkkfc> tém^praegrcift, fame non haben~ 
ro additur^multis: frpè gfafàf* te exinjm, produca fuilTe, quis 
fimè Caput, Meninge?, adeòque ncgabit ? . prxfestijU fi : L^ngium 
Ccrebrum ipfum violai: firfft Ljs\EfiftcLs^À&^ 
fé, qtubus in prin&ftio*w<Dtbi a- mili Cafa nobm cQnfcmancuaj 
^ioncs falvx&iatejgrsepcrftite: audsaè,itf:'edÌ^^A^i4^. ctiuquot'h 
~t unt , cfto fané i fed iftani parti- *&*** /?/£ g^iw exctàp/a, feri* 
utn didarum tefionem oc acci* bentetu, ^##*.r vulnus ^ CapitU 
dente fubnafcL,expreffè)P*ra^ /*r /? exìgutm^GbirjpgijntrtìA 
Jt-.p^i / -?.."monftrar: ^Wf^- morave lettale fatfum* ofténdi> 
cunque ctfebrum ipfìusincjfiónh y queat , intpeque alias v^aijfas 

y^^j|/^^*y cp ^^ w ^^ C€? '^^ 4 £^" * prinaam ùtii fi ferirmi j*per ry 

* tionem 

■ '- * > Digitizedby GoOgle V ,4i JMfcl^J^^ 

ifoHm,c£vMfue dotàd*thntm> ^uir^^obN^faùeddiiirtttcn^ 
^fetittJifré^ntrìreìu[U9 éjfe accedente pcaéfortìm-rimat aa- 
*b*is violentar 4Òfirnxerit y fi ve- guftià forifcttrudincqait^hkic 
itófe<5Uoncm ■ non adhibucrit > ferme omnes , qui à vutaéritas 
qtioram non ' panca magnani Capiste? moriantut , h3c de caufa 
vulnerato iioflro damnum at- pcrfcufik, min dlffe^is Cadaveri* 
tulifle, liquidum eft. Getqrùm bus Aquaptnàin* Ì2. Cbirurg. e. 
fcquelx ratio firmìflima eft -:.</#. teripfit i*jnare pwciptmsfca- 
a*amdiu wtntiscmty&Suk> tom / puseflin hifee : curandis vulnc- 
MurfnxceffQert&rivtrt** UUfk Jibus,m laefi loci rimam patea- 
ftrftitit. Ncque tamen ideò ne- tem habcamUs^quò materia eri - 
gamus,accìdcrcnonrarò,ut a- ras pateat,ifta vero nifi hict, qua 
lise animali* facultat» a&ioncs ocyflmrè os exfeindcre & ,pe^ 
lacdaiitarj&afeftapparrismcùei- forare oporeer, G*lenò~teft* Hi. 
ìwn p«beaiU.Horfuiaau(tm fa- ^. AfÀf. *% ///r.itiquocùm ntì- 
^rliuhumenwrcfOTÌ^offe,aut gligentes Hippoer&cs fui sevi 
dcbcrcid'perhtgamus. ÌCertfc Chirurgo* vi<ìerity**/&«» Capi* 
namquccertluseftjilla ipfa in* tis vulnus contempi +autJévìter 
gruere vquatie& pus Cerebro o- vel oéittrtràSarì debett , feduto 
jasquè partibu$: moleftum f flc mofiuiteos, ìd qaod & de alia- 
èctperityquodficdumexiùica- rum partititi* vùlneribus aceipi 
tfct, Ce Ifi &fte , ìibr. S. c*p. 42 ab debèt. Undc Pavhis narrar , fa 
ofl^enim exftaftura>vcl vulnc- vidiffe ranràm laefàì fu permeici 
re, debili reddito, non amplius tenus curò marni* , fopervenaflc 
phrt>afieki<|ii^^ fcbrim,qux lacfumfuftulit. At 

prii alimenti , undc ncccllariò longè pcricnlofiora capitis vul- 
cjicremenriria quxdam Jferofi» nera,quarduià fepè aeddutìr-, 
t2% y 6iVixlanginj'iixJiè.ult.EpiJì 4 roaxrmas inGdias ftruunt, Ap*- 
ubim. tydigefU tquofoatisfengui' pitxias , CbtrvulfonesJPòrenitide*, 
Me^^^^t^^fiffur4tUc^ & praettr Chirurgi fpcnv c*citant , 
furtièUs vu/ntri c$nàguù co&igi- id qtìod Cranio prxtcr alia ofla 
/*r,ic^rcgaturq>facpè per rimi accidit, ob mcdullae copiam t 
f«tpcoccultèindurammatrcdc- ne djeamus > quantum, >uris fit 
v ■ .; :A ambici* Digitized by Google &€ Pìdntrìèuj Capiti Letialiita. 143 

ambienti acri in illud Sunt aftnotincccfliriòoccfdunt,un^ 
quidcm,quiosob futmnatnfic- deetiam nomenhabcnt: quòdl 
citatcm putredine corripi pofle nifi ritètra&entur , ex iisefiam 
negant,federrant. Habcrcnim Vulnemis moricndum fit$ Con- 
nativam in fé fuccolentiam , ut tra fi in nullo peccatur, cùm ab 
& rcliqux partes , habet medul- *gro, tum ab adftantibus & Chi- 
lamtalidam & huraidam, qqa rurgo, non raro fanantur , ut* 
ok caufas multas corrompi pò- funt Capiti , Calvari* , Mcnìn- 
teft, uti ex Carie frOJJtuin Gan- gum cerchi, aliorumque mem- 
grata difetté licei 9 quodideò brorum vulnera &c. 
fubjungcndum fuit , quod Cla- Ad quam Clàflem & hoc vul- 
rifT. Schierar ns minus fentemiae nus referimus , ìdèoqueper felè- 
Hippocraticx iliud quadrare thalc dici nequit. Eo magiY, 
f^ripfit, fubjungens, hoc notile- quòd & maxiaha ccrebri vulnc- 
ribus > led graviffimis & fu$ natu ra, quae quòque cum fubftantiac 
ri iethalìbus acc^rìferi debcre. illius effluvio acja&uràcontigc- 
Std f\QC ih quae&one eft, & runt, fcliccm fufeeperint mede- 
te *{irc^fm,&errornatus ex mi- ìam. Symphorìanus Camptgitu 
nùs accurata vulneraci deferi- air, Hippolitum Chirurgum vul- 
ptione, 'guattì Galenus Uè. <f. nusfanàfle, ututeerebriportio, 
Aph.tt. propofuiij unde Guido quantum cochleari èicipipote- 
Jjb. 2. C&p\ 3. diftinguit mter vul- rat, in tcrram decideri t- Vatlc- 
nera niceffariè érper'fe , & vuh rio/a lib. s. Oèferv. 9. BrafJavòU 
itera per oc ride*/ fanànneceflariò & Chrijìophorus à Vega ad è. 
letbalìa. lUti'ir.evitabilem mor- Aph.rf* Nicol ^Maffa y Coiteri* 
tetti atìfcttlnt; ùcc ex iis ùllus un- Oèferv. Fallopìus de vuln. Cor* 
duatàjtivanìf, utfurit, fièafo nel.Gem.Li.cfi.CofìnjQcritrfyHo- 
rètteti Ufafìy item cordi vul ratius Augenius L. p. Ep. 2. to- 
nera qubdntfniblationemcon- tam cerebri fubftantiaoi diflc- 
tinui diu, auc ~\\\ Avicenna tiù. &am , ventriculosdivifos, ali- 
». Gap. X air ;àpoftcma pernia- quam etiam ipfius portionem 
fienitf Viti perfette' valer. Haec perlapfam, hominem nihitomir 
Calamiterà ijaidetò cchfcntur, nus convaluiflfe, Pareus JL $.C. 
' Para IL Bb zi.ipCe 

■ % ' Digitizedby VjOOQlC !$4 PanàeSt. Mecùco-Ltgél. Pari. IL JWfc IL 

«. ipfc pr xftitit,^* Z#. A Cj. cxempta enfpis , vel prima yc| 

per fc itaque talia vulnera letha- iccando die erupraro fanguim 
lia non font, fed medium locura exitum prsbuìflèt , fubqucCra- 
interomninòmortalia,&omni« nio colle&arum fordiam prch 
nò fanabilia vulnera jurc fuo ventusprohibjtusfuiflfet* Undc 
fortiuntur. Hinc GU/enus £ hic canon contra ratioaem lo^ 
Aph. ii. Cerebri vulnus ex ne- cum non habet , caufim caufi 
ceffitate lcthalc non exiftit , nifi ejfc caufati ifftttus caufam : caffi 
fit vaffa ìi**ofy< 7 vel aliquous- caufasper fé veliti linde & a* 
que in ventriculos cerebri pa- liàs probaviraus^redius àChi- 
teat profunditas , de priore ergo rurgis fa&ura fuifl£,fi<?miflk pe? 
conftat , nec de posteriore ùUa nitus iis , quibus integrami tri* 
eft fufpicio , ne quidem ipfi duum miferabiliter vulneratilo) 
Screzerò. Nullibi enim ultra cruciarunt, organo Tp**** *&<*- 
incninges pertingit, multò mi; *w«feu forma arbictUari(ita4àr 
nus ventricidi toefifunt, cum cu- hricatà>utintcr forandiuuadccr 
fpis tàmlonganonfit. Imo ex rcbripanniculo^pcactrarc, cc^ 
natura Uthalù id apparct , fi fciL que Calciare non queat) exitun? 
tpfa Vulncris natura immediate, faniei aut materia: meningei 
inevitabili neceJJTtate, nullo Inter- pungenti par^flènt, Sed que^ 
semente Sjmf> tornate lethum in- modo ille ,2re^num u tcp^k \ /t 
fert, iitjue nunquam ieclìnarifm- intcrnae paartes capitis a vulncre 
tejt, jiifi©"* «f *** w&*m fuo affe&aenon fuerunt , quodipfi 
enrrat, &praetcr omaem fpem cenfent, quorfuna opus fuitea- 
lànetur. Fuifle autem hoc vut- pitis per trepang aperjiQnc fc 
bus' non per fé, & ex fùà naturi, Id nequaquam, mi^ty: * c^n^ 
fed ex intervento fymptoma- mus , fed ideò cai varia m, qpaqcb 
rum lethilc r ante oftenium eft i&uifto violento & forti ladam 
fati?. Fa&um vero hoc non ne- nohambigimus, apcriri debuif- 
ceffario, fed ex contingente, fèu fc voluimiis, ut fiqpid ex ca for- 
alietio errore , & ob praepofte- te ruptis venulis còlle&um. fui£ 
ram naturarti. Qujppe poterat fet, mature educi, nec dcittcepn 
noa intervenire % fi tèmpeftivc novus itumor per fra&uram ex 

vicini* De VulncrìèuJ Capìtù Lcthalièm. ^j 

virinislòcis fenfim fenfimquc turas* incidere potuiflet , (ncc 

inroembranasftiHarc, easquc& ferrum intitiiius intrufum , et- 

confrquenter ccrebrum offen- iamfi cranium alibi aperiatur , 

dereaut irritare vakret. Sem- ibi moleftum effe definit) ifthìc 

pcrenim&feriòpracipiunt, ut autem, <juod cufpis trcpaniiil 

'quàmeiàffimè, Scfiaccerfiti fi- ferrum ipfumincidiffet > idque 

inus,intratriduum, docente Ru- fic ulrerius impreffiflet. Egre- 

dio DS.t. C. /j>. 4. ajfc3+ extern, gi* rationes iis hx funt, qui Trc- 

Hippocrate lib de vuln* Cap. Co* pani ufum ignorant ; multo re* 

rok Batto 1fra&.4. C ". ma- CtìusGalenusL.t. MM osper- 

terix faro patcns detur via j forare, & rimata dilatare potuit, 

membranarque àfordibus repur- & Alèucaft L. -*. Chirurgo C p£ 

gcntur,& fi quod offisfruftulum quoties fagitta vel fimile tclum 

ipfas fortafle pùngat , eximatur. intra capitis olla figitur , quam 

Undehìc>cùm ferrum offitam ibi relidamnoiumus, autnoa 

firmiter infixum inhacfcrat,Ott ex- poffumus , neque tamen illa cx- 

trahi «gre potuerit , mori vero trazioni obedire vult , ftatim in 

m apericndo Cranio nihil dete- circuitu ejus ab omni parte cum 

riusexHtat , non potuimus non tcrebra fubtili osperforari, loc f - 

{fotuere , perforationem illam , que prò vulneri* cohditione cu'- 

quxTrcpano fit feu modioto y fu- rari debét. I taque & hoc Viil- 

iffe neceflariam. Quantoperè nus certe trepanum popofeit» 

autemobfit mora hic, experien- quamvis vix rudem impetravk 

tiadocct, nam licctpoftmodum forcipcm , quam calentem ad- 

ad »jfcw (cu ineifione atcédatur, hùc ab incude coa&i funt mifeti 

nihilominus fuccumbit arger, Chirurgi adhibere. Quam ve- 

<Jui , in tempore fi òs apertum rò 3. dife peraftam oportuit ferri 

ftiiflct , fervari potuiffet. At exemptionem,ecccquartusdies 

D. ScSfezerus confta 7 ftatuit. ibat, cum inciforius culter viam 

Nam feu inipfivulneré^feuadt*- pararet , ac Cranium in Vicina 

KtaTrepanumwfixumfrifet y u± rei idi mucrònis radcretur , ut 

tróiique iUudineptum & noxtum forcipi adfhovendo aditus pav 

fl*tmt> hicquidettr,quòdinfu- teret. Cujus demum viribus 

Bb z aliavo-; Digitized by LjOOQLC 194 N Pémdeff. Medie*- Ug*l. Psrt, IL $c$. IE . 

alkjuoties fruftra tenta ti5 > hchc5 tempora cum pericufe vit« 
& cdentulus vulcano recidi tur, experiantur , & tic fetòfapiant. 
ut externe indurctur chaiybc, Quìppc , Cclfit&fa , in angiv 
atqueita 5. tandem dicextra&us ftiffimactianicraniiriiiiula , nifi 
cft mucro,.nqn tamen fine comi- prò tinus diiatetur , faepè colle- 
te apoplexia , & nifi fallimur &us ichor putrefeci» ipfumos 
cum magno Chirurgorum, pu- inquinat, imo paulatim drfec- 
dorè* Chi r urgocum i taque ne- dendo , me mbranam fccum in 
gligentix Se inerti*, non vaine- confen fum trahtt , ut pèfteà re 
ris magnitudini aut lethalitati, infc&a fit defiftendum. Iden^ 
idadfcribenduip. Inquorugra- Hìppocratu Dir. de Cap. Vul**. 
tiam addimus , Trepan* duum fenò monuit : fepè cutis fola 
gcnerum, unum in medio habens contufa ferro aut alia aliqtia te, 
^x>«;*,quioffiprimùminfixus nifi fanguis concretus non ex- 
in caute eft, ut modiolus huc & purgetur, aut aliud quiddam ne* 
illue non dihbatur, acque forar gligatur, ulcusincrudefccnsnoa 
jpen fiat -orbicularc. Alterni* parum moleftix crear, & Mcdi- 
tjawocarens, coque dumperfo- co negotium, aegro pcriculum 
tandojamad medituliium de- faceflìt. Adhibentur irta Or- 
venimus > (latini . utimur , ne ì gana non in i pfa futura , u t Dru 
tlayo menjnx prematur , pun- D. putar, fed adlatus cius , ita ut 
gaturvè, Àlii bare ipfa aliterei dentibus ferratis tota rima, vei 
formata habent , ut, quodnos quantum cjus incidi oportet 
duobus pcragi yidimus, uno ab- ( quippe fi Jongior fuerit nflixra, 
folvere qacant, quale habetJP^ alia qnaerendaeft via, quaaifaa- 
ìWts L. %saf> r iS. quorum ufijm bctJPareus & Ptyius) compre- 
ibi Cfórurgis commendai Et henda^ur, ncque tamenfimuifle 
quidem operano cam eodem femel utraqueQttnii lamina per- 
ori d^bet primis diebus , viri- tunditu^verùoriadinternamii- 
jbus adhùc conftantibus , tefte bi perventum , hyc una tantum 
Cflfo* Et opus eft maturato, ne in parte incidi tur , ut per k>cuni 
jquam initio non perei piunt apertùm , -fi quid fub Crànio h«- 
jwwm vulnerati -, fuccefla reat noxii, cxpclli queat^tum 

Digitized by VjOOQ LC S>eyt4nerÌ£*sCsptàbtfMm. \# 

J^othabeam'adkumimmitten- preffionem perfette poflint, ter 
4eiaftrumentó Celfi> qoòd ab diffimè vitéritur. Qvia conv 
tgfcOvi pn'irytQ***** Grxci va- modi piurimtim , damhi parura 
cant , & abillo U:e. j. defcribi- aut nihil attuiiffet hic Chirurgi- 
tiu>cujus ape membrana ab Otfc ca pcrforatio,qv4 ncglc&a fym- 
fcparatur,intcrque eam ac (upra- ptomaribus multis>& ipfi morti, 
pofitvm cranium modiolus m- viafteata. Nani q vod de deca f- 
iroVni:ttirar,at dentati ferrame a- fata cutis capiris incifionc Da 
ti i&us exciperc poffit^partesque D. vcretur, nihil cft, cum obtufi 
iu:criia5,proruptione internata- fit fcnf&s , eapropter & cum C 
bui* fa&à, à noxa immunes prse- Ctlfì ffirr&n. Faèridus Uè. *.c*fK 
ilare. Igootum hocinftrumcnt- J?. ubi vcl minima lxfì oranti 
rana f iiit Hippoerati, quocirca & fuit fufpicio, auda&er iilam ia- 
iHe calvarià uno loco pcrtusà re- cidcre jubet , cum non magno 
liquam fegregatìonem natura negotio fanefeat. Getcruin 
permittebat, qvod osmodioló confentit demura Dn. D* &re- 
incifum kaud aliter fe habeat, &è trapani ufucerebrum evacua 
ac fi fta&umeffet&c. Ne vero ari potuiffe ftatuit. Denuò ta- 
ta cxdfione aberrctur/ fvadente mendilabitur, d:ccndo,applica- 
AlhucajS p. 3\ Chir. e. 3. inflru- tionem Trtpanihuic cafui mi* 
menta vari* amplitudinis , ad nus aptam fuiffe. Aft hoc fri- 
omnem Calvario craffiticrn,ad* Volum ed, quin& ipfe vcl alias 
efledebent, «variare poffimus, animi, vei fui immemor Re- 
prout tùm vulnus, tùm calvoc fponfi ad Articulumsì. Sturzii, 
frattura, tùm offis l«fi> tùm de ubi colle&is plurium autoritati- 
mum affetti k>ci dondrtio indi- bus hoc uium'oftendere cona- 
<abit: «bique tamen eft fcriò w#> spericndum os neceflàriò 
cavendum, ut quàm minimum effe , quoticsvelpugionispor* 
oflfa capitis aufcratur r qvod il* rio, vcl ichor ,. vcl oflis fragmina 
lud nativum Cerebri tegmen in, atttfubco contincntur, fed 
fit, infuperqvc & futura, qvat trepanò ad hoc nihil accommo* 
debiliorcs funt > qvam ut iltóm, datius. Secundò inurilitas aut iti- 
qv«fcalj>roauttrcpanoiit ? com- eptitu^o trepani in hoc cala 

Bb J redar- Digitized by LjOOQIC f'9B PmkfrMtik+Jjtgdi Part.ì[.®e&. IL 

icdarguittir, q&rfitèwag** & vapore* & fotiginésè Cerifero 
potuta ex vulncrc akfxtraSò ferir exhalarc» &ìnflammationiSttie- 
rorelUtaeft rima, d* alia apefiione tus fubmoveri pomic , uti JP<i- 
fògitandumnoncrat. Rcfp. illa rius&CaroLB*Uut\ Ubihiftó- 
vcrò non patuit, cum patere de- ria a trepam ufu demortui argti 
beat ab initio, fed angbftiffima afferrar. Scd hic ex apoftem*- 
fuit, ut, qux expelli debebant te Celebri potius obii^ctr^quod 
fiipcrflua , fub cranio remanfc- tardius aequo poft 7. drem crcpai 
iintj deinde& ferrum extradum num applicaretur,fme dubio a fr 
cft tardius, quam ut latfo prodef- fam praèbuit. Priores ergo dica 
fcpoffit. Nihil cnim materia idi operationi deftinare debc- 
|>ejus in cranii fra&uris, cum na- mus > dummodò citò advoca- 
tura fr afta fuccumbatNam cun- mur , namque hic fit , ut capite 
dando in caufa eris , ut colleda violati nihil vcl parum fenuen- 
ibi fanies offe Calvac corrupto, tes primùm incommodi rem 
quod fuà natura ad infiamma- negligane, ncc Mcdicum aut 
tionem proclive , fefe in meniu- Chirurgum ftatim advoccnt. 
ges infinuet, quat inde, ficuti ce- Quin & f* pè Chirurgus vulnus - 
rebrum ipfum, facile infici que- aegri , quoad externa bene (e ha- 
unt , & iìne dubio lethaliter in bere, mente contare ,- mhilquc 
hoc aegro inquinata fuerunt. mali imminctc pura t, hinc peri- 
Illud enim non ex vulnere per draniumnon diflecat, multo mè- 
le, fed ex defedu Chirurgici ap- nus iriquirit,num os fiffuram ha* 
paratùs, adcoqucperaccidens, beat nec ne? onde iatetjsatiquod 
fa&um,ncmonegabit; modk>- incranio aut ccrebro vitium fett 
lum igitur Antiquornm hic -in pendo paplatìm aecrefeit, cui 
ufum traherc dcbuewnt >< &d àwtiusrcfifl^renonvalensnatUr 
cum invocitionc Nunìinis Di- ^undcw»vi^ifuccumbit,& al- 
vini ,quia «font ***>l»9 % *l>\®? opinato qpgrum toliit,utfufpicar 
noti e«V. JVampra/iat remfdium cem opoftóat fimul effe Chirur* 
aliquod anceps experiri , quèm gG>&Hippocratis mortiti memo- 
nutfutn , faprorfo <*grum relifr rem,/* vejìibuhlib de vulneribus 
quere : Qgia ex ift* alcione capite: Nulltonvulnwc^ituptr* 
-I- e «il vi-fh 

Digitized by VjOOQIC \ De Vklnttì&uj Capiti; Let&aliluJ. \ ìf§ 

n*f*dend*m. NigerenitoCo- inftrwnentó, pcragcre potuit 

lor4- 7. aut ji. faltem die, ut fent > vulnus ncc dilataffc, ncc 

Dottor Schkurus Sturzio re- faniei, aut vaporibusfubindcia 

fpondct,protinus ab i&u fefe Caput attra#is> exitum ftraviflc ? 

pandeqtibus venulis adeflfe pò* adcoque in curando cnormitcr 

tefty. vid. 4re<w* H&- J .c. 2. de deliquiffe, nihildubitamus,quiii 

fmHti.imtn.érSchenckius Obf 4$. rc&ifiimè refpoaderimils, vuk 

de cap. vuln % Figura Trcpani efl* a- nus hoc per /è proprieque IctbulU 

pud Vafeum l. p.c. ti. Cuna ita* ius non tque annumerandum , fed 

^^mbràpihUdetèrìus«gro > & re&am medendi methodum 

infupci; ^tedico primus ftopqs Chirurgi vel hegiexerun t , vel 

ìxt > ut vulnus dilatetuc, ac mate- nefeiverunt , vulnus jam ante pe- 

ria , qu« per fiflu rae. rimam jn du- riculo fum , morÀilttftftum fuijje 

ramjmatrcm dilabi, ve* edam ex deterius.Sc remediis iftis vulga- 

j&ijjVehs fpentiore ioltigi po^ ribus ppfteà cedere noluifle 5 un- 

tft^t 9 qwàm cefànnie , ne cere- de vulneratum non tàm vu/nere 9 

broqusque pàrtibus pcyus da^ quam inftrumentorum legitimo- 

mnum inferatur , pducatuf, no- rumdefetìu 9 impinA morte exftin- 

torium vcròfy ? ,& ex tèftibus Jlum-fuijfe, liquidò apparet. Id 

ft>nftet»fchixfir|os noa tàm in quod fub Sigillo CoUegii no- 

a»crienck.cal^ria f ^uain .in «; Sci rcpetcre, & denuò publicc 

trahenda pugiónis pprtiunculai teftari voluimus, , RoftochiÌ2i. 

tptum triduum contriyiflè fru- Novcmbi;.Aiinoi6i6 t 

fba, cùsi^<Àuls^nó r apcd ^ " 


, \' Bii^.^^tfi f^l%'l^^t Dottóre . 

TOH.,5GHLE2ERO, 

-' : .j p Etiquidem^pefpun&apwxipufu *-,-.". 

LJaftaifl >ttdi«um fieuide- afcW'&ittri;pft&Btct fint, a- 
' " • ' dcoque 

Digitized by VjOOQIC \ ^06 Pa*4e&.è6Xc»*tt&*PmtM.$WM. . 

deóquc Agri vuìtum, animi prk- é(. ferri dcniqiie exa&ior confi- 
Jcntiam , toltrantìam , locum affé- deratio erit adhibehda. In hò- 
Uum , vulnera & Udtntù inftru- minealioquin fafiae conftitutio* 
penti m*tcriam& qualitates,còf- nis cranii craffitics mediocri» 
perà é" parti»»* l*faum confitta- cft > ideòque putandam, ferri et* 
tio*em y pulfutà,appeientiam,relÌ- liftam. pattern longitudine fili 
quafque animati* aut naturali* f*- non per cranium tantùm,féd per 
multati* prmptat vel impedita* a- menin&es edam ad Ccrebii fub- 
Biones exacìe confiderent ; nani ftantiam penetrale. Neceninv 
abfcntes multa latenr,qn*ad ju- iHa ferri porrlo, quae.tfiira era-* 
«Jicem exquifitè informandum hiunfadluefit, fed qu*' aititi* 
neccffariò requiruntur. Atqui ad jufli digitnatitudinem, in- 
Facultas Medica Róftochiana , tra intimam Olvar'ke -lami* 
ideb difficilidrem^ujÉftioncm foatn, in cjusdem intèma ca- 
libi foifle corifena eftj, quod ae- peritate fidimi* , h*c ©mm 1 - 
5rum coram haud licueririnv mo'dàBièfcdine^^uafórel&bl 
tueri,ergòdeìcthaiitateaut falli- fita fìtte f<# infima illius j&t* 
bntàte vulneris cerri quicquam aitila ad Cèrcbrum fubicni r Hfc 
dstcrminate r\on potuerunt. 2. ^réfqaalifefoitiiifeAa.. ) :'N<^ 
Sy mptomata , ; qu* ipfos lafue- Suaquàm' ìptàt ioni ià'tìegòfl* 
" " J " >1! )h amCufpidrs^éfoie'nra^ccntiaè 
)c fìvf 'tìigredlnì 1 ^pérftraimÙs , ; 
vumuH uu.w W «. «.»»» v»v» M .iì- nempe quod fljuàlidk" pàrt ìty- 
is affentior , non de rcliquis, pu- feriòr cuibfdte' c facrit J \ ' ftf^r 
ta, capitis dolore, haemorhagia, qmt e crebri <ubnaijriam illam 
feotomia, $t caBteris, ause quali, ingreflara , ^ut vulnus. ideò le- 
continuò perdurarono ^^XÓ^^Htòie'rwnl: r<^eMw«as ; fed 
gitudinem porrò^'Ji^iiCai^r^n 1 *" }MJ«si«ngitudincmnon 
cranium fetri ^dctcrminatam potuiflè non intima capitis le* 
fatiseffccreaèt^^^^^^'i^^efi^wfle, hUc. quod ni- 
nìum»dé}o. Ubj federi ipfius gredinis nudimene 

7 ■ *••■•• .-'[«iJifjfinr •.;.. J5 -::.-ìì:<ì icw::»wfJ; Tri;.: 

Digitized by VjOOQ LC 
Me Vtdnmèuf Capita Ltthaliètu. ' sj& 

4..PfiBfraamn, fcu obtufum liquetex ffippocraìe y & cjusin- 
fragiorem>craniiHn pertranfiifle, tcrprcte Pavio. I&us cairn re- " 
nihiLukta dcnotat,quàm percuf dilineos efficacius afficete,quàm 
forisvchcaicntiam.Rcftius^- obl;<|uo$exec*patet,qu()diniis 
focr. in lib. decapitar vulneri6us f i&uum visperpcndicularitcrrc-. 
& Qfiacis prtnoticnièus aflerit $ currens duplicetur, tremuloque 
tcUim obtufum dura & gravia motu fortiu* , quae intra cranio 
plcrumquc èfficere, ut cum tf um funt,concutiat> idem judi- 
U(n concurrant j /«y^tj , £ Sa*V* » cium cfto de plurabcis globuli* 
jp) tó-Aj«rff ,imò gvi*Qo(* r i- e. in- fclopetorum, vel fecundùm lon- 
fbrtùnium > hinc CV^kr : Optu- gitudrnem vel obliquitatem ilii- 
fo uk v plagam inferra pejus e fi l t , forum. ó.Rurfus cfcm re&ili- 
éjuàm acuto. Vulnera cnipi coca- ncus iGtixs fucrit, inquefiniftrum 
plicatiorapericulofiora Juntfim- Bregmatis os medio quali loco 
plicioribus , co, quod fecundùm incidens , quis negaverit , tanto 
Pavium medullofitas cranii à te-< etiam peneulofiorem & fune- 
Io obtufo è fuis alveolis excufla ftiorem «grò obtigifle , quanto 
phlegmonemgignatàputrilagi- altius ad interiora irruperit, Se 
ne^concepta* I&us quo vehe- quanto vchementius cadem 
, mentior, eò profundius&uru- fauciaverit. 7. Symptopaat^, . 
culcntius vulnus, & per con- convulfioncm , & in oculis gè- - 
-fequens lethalius vulnus efficit. nisque inc&oatumtorporem,& 
Jamfi ferri longitudo/ ejusque praeternaturalem infomnum de* 
obtufa & prsefta&a acies cum clinationem ante omnem adhi- 
percuflbris vehementia & cum bitam Chirurgiam fé exferuiflc 
cranii craffiticaut tenuitate, ali- ^onftat. 8. Non fuiffe ebrium 
ìsque ncceflariis circumflaritiis pater, quia ideò cellarn vinari- 
ritè confcrantur,potueritne laj- am acceffit, ut nutantem vale- 
fio ad meningea & cerebri fub- tudinem,aut adhùc ex morbo 
ftantiam pertingere ? perfpica- imbccillcm vini moderato ufi* 
cioribus judiciis «dimandarti confirmaret. p. Signanonfta- 
relinquo. 5. Rtftìtudo vel obli- dm adfuiflc omnia , necefliiat 
éjmtas vulneri f quid confcràt , non cft, cùm Vareus fcribat : qui- 
Pars IL Oc i** 

, * Digitizedby YLjÓO* 30» Pande0.MMc$-Ltgaf.Pari:aScS,ir. 

fus~mèi/takpr*cedentiumS}m- meningum* cum vé>cmenria 
ptomatum , puta vomitus bitiop , percuffio, ibi quantum ab extte* 
fcotomÌA,h<tmcrrbagia narìttm &c. ma vefecmentia abeft contufìo , 
ab itfuptim /ùpervenit > crani- tanto minor tntfubjidentialdif- 
mi tamenfraBum compertum eft : ruptio, cffarftatio ,.contufio .obfirtt- 
fic & Aquapendens cuna Celfò 8io> tantoque etiam neccflàriò 
haxefieitafigna,inquit:./9v«#«- mitiora erunt Symptomata. 
t*Cranii&fifupervenerit t nif>ilo- Hinc Paviùs ad Hipp. Ubr, de 
minus dubitare oporteat defraBu- cap. vulnerìbus: Bijfariam ex ca- 
ra Cranii : imo ffippocrates fa- piti* vulnere agrum moriaceidit r 
tctur. : ghfibus cerebt umvulne-- aut quod per fi vulnus letÒaUfit, 
ratur,iSù utplurimum^tgjbaoa. aut quod letbaledetttr per accidens. 
(ctapct)febrù aut bUà vomitus Per fé ubi cerebrum valide co»- 
adeft. io. -Anfebrfs adfuerit t cufumfuit, fi non tantum crani- 
id eft vera febris, anverò tan- um,fèdetiam meninge* difcijfe, 
tùm partis, id eft Granii inflam- jtqueipfum cerebrum pene trave- 
matioi Hanc concedo, iilam rit telum y fibafìs cerebri Ujà/ìt , 
nego. il. Haemorrhagia nati- fàs utplurimùm fiatim imtià k- 
um tantum increvit > ut vuj- tbalia adfuntfymptmat*, qua *- 
•au$ deligare Nebilis abfentc grum aut 4. aut 7.dieto3unt* Ut- 
Chirurgo non potuerit, & ace- plurimùm,fnquit,ab initio,er- 
* tò adftantes aegtum recreare gononfemper. 13. iEgrumve-; 
fint coacU rò ftarim ab extracìò ferro pe- 
la. Obj. cùminiàm gravi vtd- |us habuhTc,plurcsfuntquinO' 
nere cerebrum non potuti non con- garit, imò/unt qui melius ilbim 
cutiycurtamen agerab initio mu- aliquamdiu habuijGTe .* epilepti- 
tusfaSusnoneft / Refp. Valle- cosque infuitusin alium ab cx- 
riola : quod tane nonfuerit la?- trazione diem incìdine, aflerunt 
fum eàrationecerebrum.utpo- 14. ./Egrum in ftatu morbi, id 
tuerit vocis ablationem prius in- eft 7. dieobiiue, 15. Me , ubvpri- 
ferre, quàm noxa fefe eoufque mu cutis decufiata incido ftdta 
extenderit. Ubi enim contu- fùit, aperte monuifle, ne nimi- 
fioquidem, fed non ptoxfus i^fibi<fc«^«« | jV»Chir8rgiper- 
."" : . ■-' , . "'"_' — .. ; " putte» 

» Digitized by Vj"0O ( De Fulnerilus Ctfitis LtthaTibtu. 2d» 

mittefent* fed qua fumnià cauti? 19. Contra inftantiam : 
onc& modcrationc utcrcntur, Gfaamdiumentùcomposfuitjsm- 
ni fiat, difertèinfuper protetta- diu principem iflam facultatem 
tum, nollc me opcrationi in- pojfedit, quali (le argumenta- 
terefle. 16. Nulla pericu.lofio- rcr, mentis cómpos fuit, crgtf 
ta fympomata aegro intetope- illaefacercBriaaiocxftitit.Quid- 
randumobvenifTe,prasterquam> ni re&ius contra inferrem :Rcli- 
quae vulneris propria fuerunt, quae aétf ones animalis facultatis 
cundemque de nulla unquam l*f«funt,ergocerebriadiolaefa 
violeatia fuifle conqueftfim , eft,falvaipente,falvointcIlc&ii 
nuthim etiam ab ex trazione de- 20. Depuris ortu fub Cranio 
terius malum irruiflc, Ccd x- &de cjus damno parumeuro. 
grum commodius inde fc ali- 21. Rationes, vulnus lethalcpct 
quandiu habuiflfe. 17. Quod fc fùiffc , fi tanta ad putrilagi- 
fcalpra blande vfueriht adhibi- nem fufeipicndam ccrebri apri- 
ta , fitte omni violentia & vehc- tudò , tàmque prona inde puris 
memiore commotione, in tàrn ad meninge* defeenfio , fi era- 
nobili & molli mèmbro , qua- nium ptae reliquis offibus ia- 
lccft cerebrum & pia matcr. flammationi maxime obnoxi* 
18. Chirurgos prifeos falfò al- tim , quid de hoc vulnere e- 
tegatos , ut Avicenna** ; Albw normi ftatuemus ? Per ex e in* 
caftn , tZagau/tiurn , Guìdonem \ fi plum à Carpo (/>. S+. ) Cardinali 
telum off? adh<eferit y non nifi at- cuipiam k*T «&v fauciatum fuijfe 
trabendo ipfum eximere telum ti- cerebrum à cu/pide longitudini +, 
at, idquc vcl manu vel forci- digitornm , quam tenacutà ma* 
pc. Qupdfi telum in offa alti- gm labore, quod vix videri au£ 
us dèfeenderit , quod cognofet- capipojfct, extraxit, & in eodem 
mu* fi firmiter infixum , nulli foramine (notetur, cap. terc- 
vi mctuatur , (ed exciforio cui- brarura haud fuiffe) tenuit ten~ 
tcllo offe , quod juxta cft , ex- tam per so.dies , ì% tamctfi affìr- 
empto > aut etiam terebra , fi maret jurato > quod nunquàm 
neceflum fit, prius perforato, ab initio leefiQnis diem quali 
ipfum telum «traTumus. unam à Venere illicita abffinu- 

; . . Ce a " cric 

Digitized by VjOOQlC 204- PàtàB. Medie*- &gal'.P*r(M.S€8. Ù. 

crit , tamen fc retollcgit." 12. lattone inter fé. 24- Mira di' 

Lethale ut accipiendum ZJéaul* ftin&io ! Naturi fu A letfate 

tiùs od Afhorìfm. i 6 % aph. rt\ eft\ quando ipfa vulneris nattt- 

Accipitur fecundùm magi? & fa immediate & inevitabili ne- 

xninus, ut omnia illa vulnerale- ceffitate mortem infcrt :-****-; 

thalia dicenda fint, etiam alia ex ra vero fùa non fetéa/eeft, quando 

iis'aliis magis lethalia^ vel mi- intervenicns aliqaod ; five eòa- 

bus dici queant. Omnia enim tingens , five neceffarium acci* 

ibi enarrata ab Hifpócr. vulnera dens,quale femper adeft,nec pò* 

lethalia, minus vero lethalia ex- teff aVeffe, lethura infétt. Imo > 

iftunt,quibus fola offa frangun* ubi neceffarium accidens, quar» 

tur 5 qua ad membrana9 pene- le femper adeft , tìcc poteftab- 

trant, potiffimùm piam ma «effe, lethum infert, ibi acci- 

trem, mortifera j quae ad cere- cìensefleneccfleeft, quodnatu- 

bri fubftantiam , omnium maxi- ram vulneris immediata Se ine- 

Biè lethalia , cùm ob fymptotfia- vitabili nege/Iitate confequatur. 

'tàmgravìtatem, tutnob partis Ubi ergo ex tali accidente ali- 

nobilitatene Multos tamen ex quis.moritur,ibiexvutnere, fui 

inde convaluifle , multar teftan- natura , & neceffitatc immedi- 

- tur hiftorix. HincÀffipliffima -ara atquc inevitabili moritura " 

Itoffochienfis Facultas dixit : Jam talia aeddentia fucrunf irt 

< non raro, fi in nullo peccatur hoc aegro, ^rgò. 25. De Cru- 
tùm ab aegro, tùm ab aditami- ciatibus argri , fub operartene 
bus & Chirurgo , vulnera ejus- Chirurgica obortjs , nemo eft 
modi fanantur \ ergo inquam qui ahqujd certi affirm et, z6. 
ego, fé qui, fi in ullo peccetur Rimam fatis patulam fuiflfe , ut '- 
non fanantur , & hinc eft , quod nulla ampliatione ob fordes eli- 
cer fé lethalia putentur. ij. ckndasfueritopus>ctiai»P#rcw 
Àn telum meningés penetra ve- teft e: Sirimafatùf*tenj> confyi- . 

' rit, Do&qr Schìezerus non af cuoquefit, fufjìcit extfperato* fijfi 
fcrit , contentus longitudine far- oflìsrimasfialfendò delire , ut fa- 
ti* & partitali aflfe&arum col- nicì&fordiòw pattai exitw. Brc- 

viter: De Vulnerìbus Capitò Lft£a/ié>us t \ - ' 205,. 

vkcn omnia prius tentanda, operefadendo primo fcciirjtatis - 
quàm modiolus in ^um traha- & celeriratis cura effe dsbet. 
tur , ut qui periculo non vacat , ,27. Trcpani applrcationem no- , 
ìdeoqucnon nifi neceffitatc ur- xiam&infrugiferamfuiflc> ad-, 
gente adhiberidcbct. Etinomni hucrepcto* 

E. "., 

jint apologia ad 2. Dn. Schtezjri inft antiarti a -Colle- 
gio Medico Roftoch. enfi. 

PRovocati denùò refpondc- fit. Contrafiin nullo peccctur, 
re cogimur , etianp contra tamab aegro, qu£m ab adftanti- 
eum, qui nullas rationes novas , bus & Chirurgo, indubic fanau- 
protulit , quibus vulnus illud tur, uti funt capitò, crar&i , me- 
Granii lethàleoftendat, &qui- ningum ccrebri > aiiarumque 
dem natura ér nccejfarid* Val- partium vulnera , quoties regio 
nera funt ttiplida ,' Ittbcdia alia nem illarum attingunt tantum* 
plani , zYiz fana&ilia , alia inttr- non autem penetrant , veipro- 
nttdia. i/Non evitatylia mor- fundè admodum adiguntur ,. è 
tcmaffcrant,àquibusnullusfcr- qua 'Gaffe tcrtia ài hoc prafens^ 
vaiar, ut fi cerebri bafis fucrit vulntu fuit. Jam ad'rationes D. 
jdific&a , aut vulnus cordi infl;- Schlczeri refpondendum^ 
Qum. 2. Sunt vulnera partium i. Cum non fint ejusdem 
a carnbfarum , quae ctiam absque craflitiei omnia Crania , & uni 
Chirurgo quandoque , folius grandiusquàm alteri cerebrum, 
natura? ope, curantur. 3. Me- fpatium illud , quod intra era- 
dia, quaequidepericulofa,fed ut nium & cerebrum intercediti 
non- omninò funt fanabilia, ita fine oculari infpc&ionc nemo 
exfua natura riec neceflariòoc- naetimr. Non itaque potuit cx- 
cidunt, unde per accidens ietha- , ade determinati, quousque per 
liadicuntur, quia, nifi re&ètra- crani um pugio ada&us , & an 
fteatur,exiisetiamniorienduai mcningibus & ccrebro fimul 

C e ì cura 

r Digitiz 2*6 PsnicU Medie* LtglPart.&Se&M. 

cum iàu Alata fuit plaga, quòd feddubia, cum Htppocr. potlat 

poflr abitum vulnerati cranhim concludendum : quibus concuf 

nonfuitapcrtum. 2. Sympto* /ìtm ccrebrum efl, iiflatimnecvi* 

mata infccuta non arguunt fta- dent, nec audìurtt efc. . Nee va- 

tim ccrebrum vcl meninges fu* let hic Diftm&io D. Schlezeri \ 

ifle larfas , cum non fint certa, quando ccrebrum ita concuf- 

ncc perpetua, ncc propria, ncc fum eft, ut in fé cencidatatque 

neceflaria. 3- Longitudo vul- fubfidcàt, focus autem fileviter 

neris pugibnc per cranium ad- violatumfit. Si n^mquequod 

a&ofatis determinatur, & fi for- fubfidcit ccrcbrum,à concusfio- 

tc vulncris rima quinta poft ex- ne refurgat , manet fpirabiìis 

tra&um ferrum aliquousque pa- vitae falus , & Homo mutus aut 

mit , ut fubtus pofita quodam- furdus ad fcredibit, fi non, talis 

modo viderclicuerit, non fcqui- manebit, & ob fuffocatiQliem 

turobiftud ftatimmembraiiam caloris nativi, & cxftin&ioneitn 

fbuciatam. 4. Argumcntumà mors fequitur , quod neutrum 

fpIendorc& tìigriticfruftìilipu- cum in noftro asgro obtigerit/ 

gionis infirmarti diximus , eò, ccrebrum falvunv fuit, & per 

quòd fub crapio ferrum aliundè confcqueris, vulhm non ietkale. 

infici potuit , & nulla feqùela : Quaeftio , an fymptomatà ditta* 

Ferrum pertranfiit cranium, erga, concuffìone Cerchi proven&int / 

interna partes Ufi. 5. Re&ili- partim" imbellis , partim fub- 

nca vel obliqua vulnera non le^ turpis eft. Nam quando vul- 

thalitatem^fed difficulratem cu- nerati ab iftis fymptomatibus' 

rationis inferré diximus, & qui- manent immunes /tcercbrum 

dem Mppocratà & Pavii auto- concuflum cfle negamus cum 

ri tate. Eequid ide&Jct&alc vul- Duretf ad concuff. & Vallcrid. 

nus , quia cum majvre periculo ZJb. 3. Obf. A & t. id quod in 

conjmblumì 6. NovaSympto- noftro «grò fuit. Ergo , quia 

mata, convulfionun^ in oculis vulnus non ix\\tperfelcthale y ne- . 

& geni? ini tia &c Efto , cum ceffum eft, ut Caper accidem , & 

hac figna non fint dv«y**7» ncc quidem multis de caufis, vel 

cerebri vulnerati nvcfyfmpwx* Medici, aut Chirurgi, fi pericra- 
* mi 

Digitized by VjOOQlC DeVidntnhusCapttis LttAatikti. 207 

mti pfftcnem & cafv* nui*th« itale habuerit, potuiffet apcr-* 
wem omiferit y os fcalpro wn rs- tó cranio poft mortem infpici 
ferit , pinguia ofp applicuerit\ in & deprehendi. Qvpd tatti cn 
tximcndis fragmentis , modiolive turpitcr tìegle&um. j. Lon- 
j*/u memùranam vio/averit , fu- gitudo & profuhditas vulncris 
tura ipfiftalprum aut modìolum ex ferri fruftillo deprchendi pò- 
- MdhibUerit, fragmenu non integre tuit , at inde ìethalitas non con* 
exmerit > fipurgatì<ìnemaut'ven*- ciudi , cum longè profijndiora 
JeBiomm non pr&miftrìt , èonam data iint vulnera, nec tamen 
. DiAtam neglexerit y aerem quem- mortifera. 8. Chirurgi produ- 
ca* tdmiferit &c. Quin arger cuntur, & ipforura crudclitas, 5c 
ipfearifaip praebcrepotuitmor- tard* operationes. M.fyachU 
ti,J$vìnofe impleat, antvìndittx mus de Gtdebachio , qvi durar* 
cupìdusfìmnurnféi adimat ,Jìca- matrem ab i&u fauciatam nullis , 
coefamia fcateat, fumma: Ter- fignis deprehendere potuit , & 
•tiacìic4ecnflratimincifuni Cra- vulnus fimpliciter lettale nega-, 
irium, quarta lUud in vicinia re- vir, & Cafyxr N. qui emplaftris 
lidi mucronis rafum, utaditus remperagere voluir>.& M. Lu- 
admovendae forcipi pateret, o- detta, qvipugionis mucronem 
jpcratio aliquoties fruftra tenta- rc&è & tutò in offe rclinqyi pò- 
ta, hebefeitinde millies ferrum, tuiflerefpondit, & aliqvis ex iis 
incudiremittitur > utextremain- dixit : fi atiterfatturumfì vutne- 
durentur chalybe, atque ita rifìlusprafuijjet. Tcftaturetiam 
Quinta die demum peragiturex- aliqvis , ftatim ab extta&o ferro 
tra&ip : Extraftionem vero è vulneratum delirate , idqve à 
veftigio fcqvuntur convqlfic- concusfione illa, & validiorc 
ncs , & poftridiè mors. Febris Chirurgorum raotu fortaffis fa- '. 
imyktnp* fuit mòrbi, ex vulnerc &um , fuperviverc autem potu- 
jufto dhitius ciaufo. Nam ex ìfle , fi, quod ita firmiter Calv*- 
conclufo cruore vcl fordibus risinhsfit, rcliquiflcnt. p. Me- 
putrefeentibus infiammano fub- ningum praftantia &a&ioeft 
fccata, inde febris, ixtDuretm eadem qvidem in cerebro , 
&t> Quod, quomodo > & an qvae pleura in Thorace, & peri- 
tole 

'. ' l -' "'■■/" 

Digitized by VjOOQlC 208 PaxdeflMedico- Legai. Part II. &&. Il ' 

tonati in Abdominc. At Ftt- doni* & Tagaultii cxaminefur. 

nilim hunc ufum tribuit , ut fen« u. Meningcs & Cerebrum non 

fus origincmftatuat. io.Mora p^r fc& primo affcaafuiffc>fcd 

. ,&cunQutio Chirurgorum turr Ccanium,fcnfu$convincjt. IH* 

^piflima fuit, & aegro perniciofif- vero per rvpir&wtf, ob jufto diu- 

- fima: namprimus Medici fc?-. tiiisclaufam fra&uram, & for- 
pus hic habetur, humorem, qui des fubtusxctentas , qvod figna 
per figura rimani induramma- priniariam Cerebri laefionem 
trém iilapfus eft , vel ex i&u ifto ncceflTariò cpmitantia nulla cum 
infra colle&us , quamocyffimè idu; primis diebqs*apparaerùnV 
evacuare, idqve primis diebu$ ubi Parem falfò à Da Do&orc 
faciendum , non ultra trtdtram citarur , qvi per primos dics pri- 
clifFetcndtim, Duretus L,}> 2r. mum feptenarium intelligat. 
-2. C. i.^acotiusUb.i. S. ì. Corn- ~ Inquitautem ZJér.y.cap.ri.cùm 
mtnt. Aph. 4. prcfcrtim arftate, ctrjtbrtm incifioqis mt tujurvù 
cum caro magis putrcf(»t, & os alterius frattur* impetu l&dìtur\ 
gangrenà infici qveat. VUlnc- UJhnis Jtgna primis fi dtìm ditbus 
ris • i tafcj ve foramen ftatim ab ini- apparent , ajì cum, nifi multa fofi 
tio ampliari,vel alibiCraniu con- iBum d'ubuss^ n*n cotnparent* A 
v.eniefttcr terebrari debuiflet , Cerebrtphlegmone & futrefeen- 
ut fangvinis ichor , in pannicu- tu inipfumjanguinù effu(ìone y ort* 
los Cercbri iilapfus, edu&us fu- effe ita jjgna , coBigere licet^ xj. 
' ìfiet. Qtfi diutius coadufus, & Mentis compos fuit , ergo, fa- 
mora inibì putrefeens virulen- qultas fuit integra. Eft feqvela - 
tis fuis vaporibus caput reple- à caufa ad cfteótum, quiafacui- 
vit , & proculdubio corrupit, tas adionem femper prxcedit. 

, Icthaliaque fjrmp tornata procju- JFun&iones ahimales integra 

xit Chirurgi ergo , non qui- fuas Facultites integras often- 

dem malitia, CcdCuz in/atia in- dunt. Atqvi fun^ioncs ani* 

flammàtìonem exci?àrunt,qvod mates in hoc «grò usqve adier- 
aperto Cranio prohibere potu- . ri extra&ionem integra fucrunt, 

iffent. il Autoritas/<^/,<2**- ; Ergo & facultites* 14." Vaine-. rum Dfgitized by LjOOQlC De Vulnerihm CafìtlsUthallhus. q& 

JBQi& fahabilmm&rinfanabiliù (apra , .ad rdiqva /am rc(£oa-i 
diltm&io corrobaratur , ut & fum&c. , ..." '... >, 

1 

■ i . 1 1 Jl . i , ■ . ■ " , ' , ' ' '■ " , ' ' ■— — «— il i | "'■ '•' mmmt^m— — — — 

RESPONSI) M 
VAOÌILT. v MEDICA LIPSIENSB , ~ :> 

Sàlice? 

VULNUS L^VÒ BREGMATlS OSSI INFUCTÙM ,• BLE- 
LICTO IN CRANIO PUGIONK MUCRONE, 
NON. NECESSARIO LEIHALE EX- 
, STITISSE. 

QUbd CoJfegit Vtftrinomi. cromi prafraW:, t*m tanto fòia 
ne pctiifti anobi? , VIR reftilineiimpefu, utconfra&opu- 
Exccilcntiffime , Amicchono. gioneparticula ferri per Cranium, 
aode,-transmiÌK>s de vulnero i»fr* intimam CaharU laminai», 
controVcrfò libelìos , litcris A. adjufti digiti latitudinem adaff/r % 
B. C D. E» infignitos diligcntif- rcJmquereturin iSofer triduum, 
lime pcrlcgimus: cotnpcrimus- tpmaftivo tempore?) quia tome» 
que , iftam precipue difeeptari vulnrn adeò profundum non 
ttufam : necejfariéne an conìin- fuìt , ut ad Cere&ri èaflh usque, 
gtnier Iettate vulnus in capite ac-^,{ qua Usa profetò nec ad diem 
ctperitMcolausde Peccateli Ro- fèptimumyulmratus ante oèitum 
j^af^cm&nosfentcntiam,^ rationv compos^permafififet) per- 
PfU^rationibu? ultcòcitróquc, ttgerit,, lettale ìllud non neeejpth 
aUatU, firma conienfione ftatui- ria exflitip. Hanc noftran» 
mus: Tametfi vulnus illud perì, cùe concordcra in pracfent| 
ctlyjtfómum, fucati x&*ifp { cm conjroverfia fententipm, tu prò, 
perkran'ti laceratile infi&um palaia* teftaremur, Coltegli fio. 
Mngqatis ejjt, *$»£*&&& m». ftri Sjgillum rcfponfo huic afta 

...ParsIL -Od — ptdK* Digitized by VjOOQlC 1t£ PankìÌ.tofa*£figat.PqikJf"$&n. 

pannili*' ValàVirClàriffimci £, Aprii. 'Aimo CMfii'fE&à 
A&uroin Concilio noftso diiè itti. . . .r.-. •.::'„. ,j s .i#- 

. - - - - ~ — - - Deeartus, Strthry cxtmque QàtCdkg 
'..;, Medicar . in dead. Lìpf. 

Conf.Refpònfura Gifàn(him:àiCàCffiM%us Seti. 

qui unus idemque cum praefenti cft 

VULNERE CAPITO -& CRANIÌ CUM DtJIU£ 
MÀTRIS DILAtìERATIONE. REgyismo .li a p. p; - •...,•., .•.-.'• •,;:, .. Viri Excellentiffiini &c. :nii •- V) EX adjc&is hifee AdisCrimi- ve occifi corpus, poftqusfm ma-, 
nalibus B. E V. V. faaud gra- né fequéntr' flòra fcxtf jtetów 1 
yatira pcrfpicidit^ qua iratione . fatìs ceflcrat*, illudqfàftttcHrjtfcl 
«té Mcrcurif,qui «at imdcci- nohis indicatola fuéTat,à Ptó& 
irtus Scptembrisanni i6/s. liu- macopoéd'Aulic6 &Cninif£#- 
perrimè prsrterhph*, noftu cir- Gvitatis Wcrìbur^cnfis ( dna . 
cahotam IX. Waithufac r Pr» òbhon^idÌum;uftò(èriti<5nW 
ft&urac hujus communis Lotta- bis iodkatum^fié pciribriaè àtf^ 
fotrgenfis, ex improvifò homi- mfpcftioitóracàdaVeitó èìm«ft>* , 
«icfcu aliquod coofigcri% quoti- .,>.•). t gu6 

Digitized byLjOOQlC " : Jfer&utnctUvf Cajtitù Ltthalìbuj* %li 

guo tcmporis intervallo advo- norcmlcgum fententiam latur* 

cari non potucrint, àdeoquenc- fit. 

ceflariò negotium hoc tfiis cota- Hinc ut ob tentae huic fentcn- 

mittenduxn $*Wt) una curn u- tiar^ eà, quadecct, obfcrvantil, 
troque nofiruQi in$e&um^à- r morem gcrertmus/Vobis^Ho- 

qucratiqnc,utcxattcftatonuai. fiqratiffimi Domini, Adaharc- 

t adis inferto videre licet, in- ce, una cum additamentis&in- 

Véotum fucrit. ' . >: \ ciufis eò pcrtinentibus, nurae- 

.QuandQquidem yetò Supc- ris fuis & li teris designata trans- 

tk>mm4aflu Ada hscce Lauda- mittercEosqueofficiofiffimcro- 

tiffimx cuidagi f acuitati Juridi- gare voluimus & de^uimus, ve- 

ex, ad rcfponfum ajiquodfc lint fuum nobis judicium , prò 

fentcntiam Homicidx fcren- debito granali , laborum intuita 

dnmobtincnda, transmifcrixu us, folcendo & prxfentiura Exhi- 

ab ilia vero tale , ut, ex adje&o bitorì determinando 9 pcyus 

originali fub Lit. G. Videre eft, ( cuni ptetcr exfpe&ationeni 

tulcrimus, qùòd, fiprimum o- negotium hpc jamdum nimjs 

mnium luper icthalitate vulne- protra&um fUerit ) imperare* 

ris r praevió quidem juramento ut ultcrius iliud urgeri & tan- 

à fupfadìfto Chirurgo xque & dem ad'finem iegaliter deduci 

Pharmacojtaeó Aulico, tefte ad- poflìt. 
ditàmentò fub Lir. A. prafhtó, Interim de Benevolo Veftrò 

al* Inclyto quodam Collegio Refponfónequicquam dubitane 

Mpdico. recognitum cjusque tes&V.V.E.éDeiT.O.M.Prg : 

judiciurti, obtetìrum fuerit , ipfa videnti* committènte* «tee- 

tìltcrius jWdicarora & juxtà te- num perfererirnuj 
' r ' / J V. V. Dòm. Dom. &c * . ; : '\ 

tShnbtfgd die ^KFtbr. 1679* : 1. . • . --, ^-,- & •■ JHufoif Corniti Nafi \V«& PrgftM ib. / 

Dà 2 RE- Digitized by LjOOQIC 2$ PariJeÌÌ.Me&*Z*g4l.PÀrrtt&#.ll. 

i ■ i * ■ ■ « ■ ■ _ i , ' ' ' ' >■ l i ' 

TtESPONSVM v 
FACÙLTATIS MEDICA GISSENjÈ, : 
Super ilisthalicate . ■:] 

PLÀ<*£ TEMPORI SINISTRO XLLAT& 5 
AàQffict4ts Pr incipit NaJfovtQ-Dkzjnfis & Cor 

tmtis tfaJfiic9~WeUàurgeafis in Jjrhnèerg 

-' ' ■ ' ferjcrift$fm. ._y -. 

Viri Nobiliflimi 8cc &c. 

QÙandoquidcm in Literis ter sic in 'A&is obfcirancjàhrtiì 

Yeftris, Calendis Mattii ad circnmfrantiarum PrincipnsAÌe| 

Nos datis, à Nobis fcijrc defidc- dicis & Chirurgie» confentaiie- 

raveritis, quomodo in pun&ó umexiftimamiis; l 

lethalitatis Ce habeat Vulnus à Obferrat© fub infpe&ionc) 

Pharmacopdeo Aulico & Chi- oculari intercmtijohannis Chri* 

lurgóCivitatis Wcilburgenfis in- ftii & quidem primo ante aper- 

ìpcclum, intransmiffis A&is Cri- tionem, quòd plaga tempori^! 

minaiibtts^diedòAtteftatofub niftro impaàa fuerit Stabbine 

Num. i.dcfcriptutn & a Jacobo aperto capite f^nguis è finiftój 

Réìnhardo die ji. O&obris Anni aure promanaverir, ifdquc juita 

ìwpcr praetcrlapfl 167$. Johanni depofitionem tetàum/ante 00- 

Chriftio tnfli&um ì An fc, pia- cifi obitum : Tempore fiaiftr© 

- gaillalcthahVFucrit, & ita vul- omhinò tnmefàdo & cremici 

aeratus exinde certò^obierit ì fuminone cfetujpar© exiftente 

Uinc prèvia perluftnrione at- quae fuggilfatio ccèralèa deor- 

teftati fapradifli & follicità con- fum verfus, usque ad humerum 

fidenuionc omnium in «oparir finito^ 4efcctufe:Fa£a>erà 

capios 

Digitiied by"VjOO ( De FulneriSm Ctpitis ZrtèaRèm. - ' 2r$ 

capiti* ape t tm$ propc oculum colle&us & confpedus fherit? 
©bfcrvatuna & perfpettum 'fuit* quod tamen jurc fieri debuiflet j 
dàram matrem ab aure finiftrà porrò i&usatqncplag*, quxob 
rcrfiis inferiore ad maxiltam commotionem &, concuffia» 
ttfque difeoirtinuatam &difru- nemeerebri quidcmfummèpe- 
ptam fuiffe » adeò ut fanguis> in- rkulofi, adeò quidem, ut mor$ 
ter piam & duran> matrem co- fubiraneaquandoqucillàfequa- 
piosè coileSus, è finiftró latere^ tur, nullotamen niodaabfolu- 
effluxerit : Omnia juxra fufio- tèlethalesfunr, cum imer alio* 
rem relationcm fupradi&i atte* Schenctiu* Uh. /. Obfirv. Tit* de 
"£atr/ ' "■[ &9nporumOffilrwOl>f.4. excm- 

<^mvìsàutemccruore,qtìi plumcujusdam Rubici recen- 
Cam antequam poft apertionem feat, qui pofl accepram piagasi 
copiosèefBuxit*con#SÌ polle t, in Tempore ita felicitcrcuratus 
Sanguine circa Principiupr ncr- fuit, ut tandem quoque integra 
vorum coUe&um fui^à quo pflicula abfceflerint & à reli- 
morsiiora non5 fecutaproduci quocraniòfeparata fuerint : Si- 
potuiflct: Tempora, infuper.ob militer Alexand. Bened. Ijb. *. 
pIuracaquepericDfofiflTnwrfm- Cap.s. de medend.mork. cjem- 
ptomara pcrtimeicenda, piagai plum Viri Ò&ogenarii habeat* 
▼ehcmentiorcsfuffincre ncque- cui plagS ychCTientiori cere- 
ant; Vulnera duramatris quo- brumita concuffum fuerat, ut 
que vufneratum fimiliter in non adi6. quoquediem aphonus de- , 
contemnendumvit^pcriculum cubucrit, qui tandem tamen ., 
«mjiccrefoleant y •*'•* perfette nirfus curatùs & in in* 

Interim tamen & qnoniam tegrum reftitutus firn : Simili- 
In transmifla (ut vocatiir) Rc^ ter Quoque res fefe haber cum 
-htkme fundamcntali non ad- . vulncribus dura: Matris y dum 
dkar, quòd fub fa&a infpc&io- Medicìs & in ScriptotibusChi* 
ne, modo di&crm principium rùrgicisverfatis Chirurgi* haud 
ncrvorum cxàminatum h an ignotumeft , qnòd pariternon 
iangUis coagulato* circa fliud omnia cerebri vulnera, fed prò? 

Di 3 fundiora 

' DigitizedbyVjOOQlC 214- PanM. Medico - tìgal. Part. ti. tó. II. 

fiìndiora tantum & ad medui-. Apkór. & pòft ifrutti àtli Com- 

lam Ejus penetrantia prò firn- cnentatqrcs unanimitcr confir- 

©liciter & abfolutc lethalibus mant > 

habeantur, eàque proptcrvul- Hinc 'circumftantiis ita (e 

nera dura: Matris co minusad . ly^jcntibns & fatta infufficientl 

hanc claflem réfercnda fint: j^fp^one occifiY vulnera- 

Dc catterò vero in transmifla £ oncm & pagani in trànsnaif- 

felatione nil ulterins , unde ab' s5 rclatlonc deferiptam prò abi 

'{biuta Lerhalitas concludi pof folutè & (implicite* léthali jd 

fet, fèd potius in Metto actufit qu oddcmortuocjcihclc tócèlffi 

4r*. *£ id memoratur , quod r j opcrcun dum faiffet,.ftatocrtf 

demortuus pòft acceptairi pia- nònoin?mus> ; 

-gam adhuc locutùs fuerit.qùod ..... ;ij 

alias, ubi cerebrùm infigniter , •' Qfcod *Vos wfbonfion» 

ljcfua» , fieri non folct \ juxta loco edàrtf «òn: debuinros.; 

iententiam Bppocr.§.SS< SeÙ. pecmanéwfe* ffd'quxuis hmiOT 

„7. verbis: Quibus occauoité nitatw officia- Vobis. pwefiam 

* aliquà ccrebrum vehementer da prompti aequèac paràcL Si : 

N „ 'concuflum fuerit^ necefiYcft, griatuto Gtff* èie 4, Matti dm 

ftatlm mutòs fieri -, idquod /tfyp. ' - : 

Gakfimin Cmmcnt. aà hìttit •--:»... . : r . ./ 

: Decanta & FrtfcJJom Ordin. Facnlt* 
- . ■ Med. Gijfcrfi ' ..- •■i :„-<•*.> 
' f : sì'5. - -ov <- ; ■'.'./., •ai'-'. : 

«•sX.oXs*. .:■:::".■",' -':y} 

- i - ■_ • -* -- * . - . ili 

ù CAS. 

Digitized by LjOOQLC - pt-Valtatrìlus Capiti Zxtéalilm^ zìi 

;;-\ "'v' .CAS.'; X. ' 

--■ --• -• - • '■• . z)^,., '_:,'>:•;. ... ,.J; 

- f -vulne^e: capitis ex cfCanii cum -"•* 

'UTKIUSQUE MENINGIS '." . " 
« DISRUPTIONE, 

' K SPECIES \ tACTl v " 

POftquam anno róS6. die Jo- fupra frontem maculi albi Iati- 

vis , qui 16. Sèptcmbns crat; tudinem «quante, utut , dum 

una cum Chirurgo' juracò hujus in fuperficie tantum cutis hx« 

loci, Jòh. Georgio Cur tmannó rebat ; nuttius momenti, detur- 

Rebgcshainam ab Uluftrium patum : In dcxtróautem latcrc 

Dnn. Baronum J?txfc6tis miflus fupra aurenv verfus oculum , 

fucram, ut Infpe&ioni CadaVe- iatis infig-ni ftigmate coeruteò 

rlsy die precedente ab alio'velr- affe&um fuifle. Dete&ó itaq* 

bcrati fc abhinc defunge**- PéticraniòrcpeTtumfuit,quod 

habitarert , infpcftiorfc CiSdcm Mufculus temporalis in di&à 

adhuc die', praefentibuiDn. Jo- dextrà capitis regione conqua£ 

hanhtf Cafparó L'ang^YrtftOré ìatris & fanguinc fuggillafus fui 

Baedtfcliario Engcìrothenfi;5ca : cHtVqtia femotó óWcrvàbafuri 

binis,q^ibus(kn\,&.ScnicMfibu5 crapulai ad digiti Iatitudinem 

Rcbgcshaincnfibas1hffitut4,in- retro fùturam córònalem, ad 

Ventun? fuit/òculùiii fiitiftrum diftaritlahi . trium - digitoruni 

colore coerulcÒ &fanguinefuf- tiansyerforum à futura fqua- 

fufum » Defun&umque in ante- mofà oflìs temporum , furfum 

fiore- capitis parte , immediate verfus verticem rimam egifle Se 

Digitizedb^GiOOQlC 2i6 VmfaftMei:ic^ÌjtgaliPart:lt&&M. ' 

fifTura affedam fuifl>. ; Apcr- tukez (,q*i* mcojadicioà cdfltr % 
to cranio haud conteityienda, prcffioncunguium'ort£ crant, 
fanguinisnigricauti$,&t:ongra- cùm,qifcratidnc digiti imprcf- 
mati quantitas , pugni majoris fi fuerint, adhuc videri pùtu^ 
craffitie, in lacere dcxtró, fuprà iit)illaefis tamen teftibus con* 
aurem^er^^so€uJlravM terc, ^• , Jpeft^ fmxint. rjfy 
nium & durarti matrehf' le of- Qupm verp. l&pn&j&v Fa- 
ferebàt , qui remota conoide- fpe&ìo cauti cùnìpi^mis in finem 
batur, quodeo in locò dura sp-; inftitutafaeiit,ut exiade cin- 
que ac pia mater dilacera» at- Tarn leihafitacp in corporc de- 
que latfae fueriw^ Subftaatia li^i ìnvenircmus, hincquwitur: 
cerebri ilixfa crat, in fuu fuo An infpedc Fa&i allegata con* 
naturali confpi eoa , tìifi quodin tufio capiti* , cum utriu$q; Me- ' 
altero iatcfcc à faaguine coa$u% ningi» vulnerc fc copici inde 
tato incombente quodommodò orti fanguinis.- extra vafatiòqfc 
deprefla fuerit. Ventricoli ft lcthalis fuerit >' 4$w& quidenl 
meatus cerebri, una cuna nervi*, quaeftio affirmati vedecidi, ipfa- 
naturalker erant dipofiti ; ita que lethalitas fuificientibus ra* 
quidem* ut nulla in iilislaefio tionibusàÀutoribusfi4edigni^ 
confpici potuerit. Reliquut» dcmonflxari^ffetjaftprxgàany 
quoque corpus iltefum crat, ribus Se gravibusde caufii Ju^ 
tnm ncque in eó Isefio quidam, dicmai meum qualccmdque fu- 
fiye caefioi , fivc pun&im fa&a, fpcndo , negotium Ì»0£ Àmpli£ 
àut ullum etiam plagae vcftigi* firn* acuitati Mt^^ 
umobfCrvaripotucrit,aifiquod ta#./.J^ *7. $eft 9 

|a fcrotó macular qu*dam cot r ** À l - • 

Johann Eberbardm N. 

Mtd.D^&PJbjJ.Qrd. 

Joh.CafparLang.Prtà léSé. Melchior ' fuihert. * n. cu. : A' 1." RE- Digitized by Google f_ i r— ~ ->-r r 

RESPONSVM ,liì ).' FACULTATIS MEDICA GISSENSIS, 
' Dèfìiperllliethalitate 

\ V ULNE R| S. C A P I TI S. 

QUàndoquidèmNosDecJa* etilato cruentam, fupra frontem 
Ws'fit Pn^eflbres Ordina- iri fuperficie cutis repcrtam , ali- 
sii Facùltatis Mefditshujus loci ad idliuc faris mfigne ftigmà 
requifiti fiicrimus , ut juxta te- ceeruleàm ia laterc fimftróìfo- 
noreracommunicattenòbisfpc- pta aurem, verfus oculum ffe 
^iÉiFaai,Infpc£lioncmconitiifi truferìty finifter ctiam oeulufc 
%c paulo poft cmortuiN. N. cqerulèu* Se iànguine fuffufus 
cionccrncntis; fuper lethaKtatc fuerìt ) tanti niomèàti effe nói 
vulncris , unanime noftrum ju- vidcahtut;ci}mfaepifllmcfaciek 
dicium imjtettìremus : Hinc & oculi, à verberibus, contuff- 
non tantum àltegatam modo, onibus & cafibus àbialtofufco 
^adi fpceicm , juxta circumftah & ederuieo colore', abfquetiHò 
tfos fuas , accurate perpendimus, pctìcufó ' Vhfc detarpemòr ; ut 
fed etiain qux fub pcrafti (e- prxtef quotidunam cxpcjricntr* 
£kione cadavéris obfcrvata funt, am idemvHiftorkt & obfcrvati* 
mature pondetavimu* & -ex hi- t>nes *Meditorum afteftantuf^ 
IrePrinàpiis Medicis &€hiruts Qimmanci tafheh m hifee tèff- 
£icis tfMcntaheuoieffe reperì obibto&quidtfa hmntetminS 
Vimus: fc> ' ; ' reshonfubftitft,fcdrehiotópc- 

NfB. Aèpetattnf 6ic Sptcìts jriefadiò pòrro obfcrvatum fuiti 
'- *-* : l l f$li¥>: qùod dranium non tantum in al- 

- '^tu?V^'*^ legati? &dèfcriptislods ritratti 
lSc&eè %rqucf lifl^tìrt'capitii in & fiflUrame^rit,red ctìam faòc- 
bcclro"N. 7 N. (ftòri 1 obftitótc, ce aperto pugoi maghftudincnk , 
quodpc«^ttxigùamillaiStnw afqiriri$ : fadguinis coagulati 

- Pars II. E e quan- 

' Digitized byLjOOQlC quantTFas intet cranmm & dir tionc obfcnravitfirctlaxit fatis 
ram matrcm , in fifjiftr§ latclrc > jinagnatìa concreti & teterrimi 
fupraaurcm, verfus òculum > Cruoris copiam ,: conf. etiàm 
& utraqie (ipbul Jtfeniàx ìxiì cdjp. 6 Quo & 3foitunims /7- 
te difeifla cbfervatje fuprunt : Aslis fa Jbtkaiom&uj Med. Uè. 4. 
Hinc vulnerano haec^quanì qui "c.7. terìctu,*durtf ita'feribit: Ex. 
fymptomàtainfctcut»fih^&quó' h&cnim piatte ^atuendum pu- 
intecvajlomprs fupcrvoiiierit ì fp, vulnera j>apni<^pr^i^ 
meritò exprimi debuiffet) co jquidenj lerhaJLia, vi* c^'ni h$- 
roajus&pi;aé(entius vit#y<?ricu- t^m incammoid^ fu^^|f t cc- 
lum ob oculos poni t, (favilla, rebri Cubftantia non-pameipàt $ 
ftxtct infignem capitis £pnttt,- non tamen neceflorio, fed ma- 
fioneip , hincque i^us y iplpntja gpa qx parte : faepeqtie pbfcryar 
ex citatam fiflwapa r abfgu^jartp: twm cft ynpn* paucos vulnerata 
^larurn acque ac venarupv ja d* inde cvafiflc , nifi iti maios in- 
^ispartibqf copioie conajrreu- cidaat Chìrurgos : .Adhxc in 
tiutti rupturà &c dilaceratipnc Specie Faftì, utvocatur^ refc- 
$cri non potuit* Jnterca ta- # racur, fubftantiam.cefcbri ìIIje^ 
mcn v quùm vulncradurx&pi^' fam in fitu fuo naturali confai- 
ciatris ifi £e letbaUa non firu : cuam , fioailitc^ yenuricplos fy. 
Saxig^is nigficans &^rumofus mcata$ ccrcbfi, una cum ner- 
jtnter cratiium & dur^m, xnatrem vis fimilitcr qa turalucr dilpod- 
xrpJJq&os variis conveqientib^ .tp&fipfT&> ita, annulla in illis 

jptioi^ ipa-quoque^ y^ln?jc^^ ^«a 

<ci pQtjjiflet, fìqu$c0t Srmci- Teffuvn depofitionem f pòft- 

j£#/ Ar**M* x 7. <& rtB+ tX uéttifr qnam mane vapulàr* , a4 pa- 

fkrumffilntrum rjfiave^ A o» gum intigni diftantià inde re- 

pu^$ Ct^e^C^un atiplit* *n9pàn , jrcycff^^^ jngru- 

jj^qijpj modo jli&us, A 11 ? * ^ * P*£ ( ^9%^* c ^u* £ # * 

1 \l;^ay#,vbi,pr«v& t?epaip> ^cii^fispfa^deatijb^^pbier^ , 

•* »/ ^ • * * te : ^1 hioc \Ì)evrf>k*i&uj Capto" LitfaMù*. 21» 

lime €fefep»allegita&xationes uiam fiMMcntiam figilló Facul* 

vulnus hoc prò fimpliciter & tati» folitò confirmare volui- 

abfolutè Icthalihabcre non pof- mps^ * %*. Gijfe , die & $<n>. 

fumus, Quanf unahìmcm no- *6M. 

Lattrentius Straujfi B* 

,':.;, Michael Heiland. D. 

". '.'■ ■■:, ;\CAS. XI. . ; 

CONTUSIONE CAPITIS CUM UTRU ' 
USQUE MENINGIs DILÀ- ; 

• '■"" V " ceràtion?;;, ';.; f ' - </• ; A nÉguisfrio 

Mpliffima Facnltas Medi- pliff. Eacultatfs Medie* eò ma- 
_ Ca hjjjus Acad- rogatur," pipate* par te rédit:An,, Ut fub 
*t ad requifirionem Drin.Tras lit.lS[.inA,dditamcntò D.(mter 
toris & Scabinornm Judicii cri- A&arcperiendó) in Relatione 
minalis, quodin Libera Impe? & Judició Medico habetur , lac- 
riaii Ewcdb«rgàr--W««eta v «- -fio ThomaeAmoldi Uxori» de- 
rum cft, in prxfenti cauli cri- (fpn3* proiethali habenda, ita,, 
minati Rcfponfum ' aliquod utabsque hxfitationcinfenten- ^ 
prodebitoredhoÉhmpntocon- tioftandó ittó nifi 'poffimus : 
cipiat : Refquc à parte Am- Gif* die 14. M*ji i6 99r 

z j ¥*wk<H <furidjG4 A e Ad. Haffa- 

,.. r> - ' ' 4 . Gifenéù 

E e» JUDI- 

Digitized by VjOOQLC **0 Pand&.Mcdict-Ugét; P*iJi.$til.l\. 

I ~ì r ■ ii i i ì 1 ) 1 ' ' " ' li ' " i i li *iii ,'j'ln n <Htm»m^mmmm^ 

- JUDICIUM ' <• . : ' 

""""'"" MEDICI & CHIRURGI 

PRaeya rcquifuione ordirti- pia cruoris aut ùnguinis coagu- 

ri| Magiftratus hujus Am- lati fc trufitinfimulquedurapt- 

plifE - Nbs infra hominati ho- aquc matcr, vulgo ticdi&x, ad 

die datò >. die y.JFcbn praefen- digiti loogitudincm dilacecatac 

tibus binis Dnn. Scabinis Tho- fuerunt. Quoniam ìgituif cc- 

m2BArnoldiCon>ugcmfhfpcxi- februfn per immanem illam 
mus&in illa extcrnè, nìA qùod* contufidnem non tantum infi- w 

tempus finiftrum oculusqucco- «niter laefum fuit,fed& impof- 

lorc coeruleó fuffufa & quo- abile fuit,tantam coagulati fan* 
daoipjpdò ;tufrrida freninone- . guiois coptalgi etìUCWe^ adhxc 

quicquamobfcmvimus.Q^m- etiam privano fpirituum,adeo- 

primum vero mclioris cogniti- quefenfur&mdtusinfecutaeftj 

onis & certitudinis majohs ergo ninc lsttìoncm illam meri r 6 prò 

caput apetuimus, non tantum lethalihabanus*. -Mrt.FridUt* 

fub cranio, fed etiam ir* toro la- g* die #. Feér. 16^. 
«ere finiftrQ cerebri infignij co- 

{ u Job. WilippktHitehef] D. Joh^nfr. Gathofridùs 
^EmwericHS 1 Felix Reus, FauerHach ,Chtr. S J t 

: FACULTAT. Ì*ED1G£ < GISSEN>£, : ^ 

Dtfuper Wttbalitate ' * 

VU'LN, CAFÌTIS. Digitized by Google De Puhmìbus Capiti* LttMthm. zu 

QUàodoquidem Ampliti?- vcrbis affcciffet , brevi abhmc 
ma Facultasjundicahujus quodammodò animo dclique- 
loci^ad <jkfidf?ium Dnn. Prx- rit, paulòtamen.poft, deterfò 
toris & Scabioomm Judicii cri- prius , fanguinc, in partem aedi- 
minalis Ff idbergcnfis , Nos re-, «n inferiorem defecnderit, in 
quifiverir , ut in .caufa criminali cella cerevifiam vendidcrir, do* 
Joh. Thomas ArnoIdi,Uxorici- ncc elap(acirciterhorà,iracun* 
dium concernente, Rcfponfum daadjhuc/cameram lc&umquc 
„quoddam conciper*:mus& ari, intràrit, circaboramXevomuT 
,,utinReiatione&Judicio Me- erit& de dolore capiti* conque- 
j, dico habetur, laefio modo difti fta fuerit , die vero fubfequenté 
„ Thom. Arnoldi conjugh De- prorfus obierit. Cadavere er- 
fun&arprolcthali babe/ida* ju- go die 13- Fcbr, infpe&ó , ex- 
dicium noftrum impertiremusj rernè,nifiquòdtempùsfiniftrura 
hinc Nos Decanus & Profeffb- oculusque colore cosmico fuf- 
rcs Ord. Faculratis Medicx h. 1. fufa & quodammodò tumida 
communicata nobisA&a, utfic fuerint, nequicquam apparuit. 
Relarioftcs ,à Medico StChirur- Aperto vero capite, non tantum 
gis tradieam collcgialiter & di- fub cranio , fed & in toto laterc 
ligentiflìmè perjegimus , & prae- finiftró ipfius cerebri infignis co- 
via matura examinatione omni- piacruorisaut fanguinis coagu- 
um&fingularumiliicoccurren- lati fé trufit, infimulque dura 
tium circmnftantiatù Principi!? & pia, ut audiunt, matcr , ad di- 
Àrtis conftntaneum cflVdicim 9 : giti longitudincm dilacerata fu- 
Obortó die u. Febr. 1699. ma- erunt-Oomia juxta tenore A&o- 
ac circa hor. 8.diffidió intcr Joh. rum nobis tranfmiflbrum illicq; 
Thomam Àrnoldum Civem & contentar Relationis Medica:. 
pjftorea) Fridbergenfem; hujus- Utut vero jam Vulnera Tempo- 
queConjugem, accidit, ut huic ri bus incapi te inflida fummèpe- 
contufioaliqua in tempore fini- ficuìofa de faepiffimè lethalia fint 
Aro illara .fuerit > quo fa&ó cui»" ^ Mfpocr. ìi\. de Vuln. c*p. 3. §* 
altum prius clamafiet Maritimi* *•/*£• Seèizius Exam. Fuln. 
que actinie atìfluoties ìnjunof* P&j.ÒijtfmiLPart.i.f.éJ.fc. 

E e ì cum- Digitized by Google cumprimis, fi nontam carfim aut Àttamei* & quonkm Befana^ 
punftim, quàm per cohtufio- poft Ulatum vulnus adirne a*i 
neminfliganrar,' ' tumcjulavit&vatmihi! attuili 

vid. Stnnertuslib. i. Med.Fr. cft de me! damavi t fùfcque 
*' P. i. e. 33. Petr.Paw. m cor»? conviciis & jnjuriis Uremie* ad- 
me nt. ad Jfrpp. de vuln. cap. ap: huc in Maritum detonavit, non 
' &ohn. in Examin. vuln. lete, ftatim obmutuit voceq? ae fcn4. 
SAI. cap 'p 222.' > fibus privata fuit , quod illis a- 

In hoc cafu quoque notabili» liàs,quibus ccrebrum,autà ca- 
qusedam & pericuiofa fympto- fu autiQfu vehementer concuC- 
tnata>vomitusfc.&febrisfetrù- fum&commotutnfuit,aocide<« 
' fcnnt,undecerebrum ipfumla}' rcfolet, 
fumfuifle conciudi poflèt, > Jtippocr.?. apéor.S*.& 0>*c> 
JTtppoct.t.apbar.'i*. &Oac. Prm.3.Kj37o.&M.t.deMbr&. 
prtn. III. n. 37U & M. *> *' 3.nJ4.ut&CornelCet/7.*.e.*. 
moréf. IH. »-3f. quin potius'aliquamdiu adhuc 

fine cujus violatone laefio du J in sdibus fuis obambtfUvit , in 
ix pi*quc matrìs , quae hic con- cella" aliis efetarvìfiàm ditpenfa* 
tigit , non facile accidcre poteft vit , quo ipfò , dum in ' mcd& Fé* 
Jfteron. Faèric. ab Aquaptn- bruarii id acciditjfe-aeqjacvul- 
dente Oper. 0>irvr£. I. *. P. *. n us (quod hoc ipfum omninò 
e, XX. ' ' nou'pcrfèrrevakt)i"e&igei»vttt 

& ut in vulneribus lcthalibus a- Porrò antefitem flESqsè-ac-eitfm- 
lias accidit , Defunga altero ftà* tàir* nimium indulfif Sthic ad* 
tira die pcrierit 5 quod à Proba- huc effervefeens camtfrara le- 
tiffimis Scriptoribus adfigna le- ftumque petite-, qua fàflguis •* 
thalitatis refertur, ; fpititus/cumpwitìtóitiiVuteerc 

vtd.Qeth.y!eìfchÌt$i in Ratio- ita infiammati potàcttmtì.iufc' 
noli VUln.Uthal. Jud, cap. 3. npn tantum pcricutofà *«m»- 
p.2S. è-feq. B$*.t e. S. It dum fymptoroatj y M'Sc ipft 
C.i.p.2 2 +.Aramw*iHsuftrA- Mors oriri potucrit,utickmal> 
xi Vuln. Ltthal. Deci* Caf hatìd paucis , iisqae Gelébcrri- 
Vlltpag.pp.iàp.uy.òf.à'c. Mfc*tedicb>>«*rt«**aiiiivtì?- 
' >J - turali- 

' DigitizedbyLjOO'QlC «irilibu^qu^cwwptóobfer- rebri vaforum, ìt. cxtfanafatjo 
varumfuit, iànguinis & feri ad interiora, 

ixd.WierurLiLdt ìripag. tpt. fcfìztcz ccrebro impa&ae alia- 
$oh.Vaknt>WiUins Difp. In* que ve^minim& ctiajn vcrtniló 
*&g. de ira p. J*. Quii. Fairit. allogautur ., ncque conditiovefi- 
Ui/dJ. /. oèfi8. it. lik i. Ep. *. triculoriam > cumprimis autem 
' C*à?erar é Memoraé.Mei.Cent. • Princrpii ncrvorum obfervatur 
To.obf.S2.Rifp. Facult. Med. & deferibitur , quod tamen in 
Giff.de A J$.d.i2. Sept* ardua ejusmocji & fariguinem 

tandem ncque Mcdicurn,n«quc humanum concernente cau(2 
Chirurgom accerfi vtf , ut per V* meri to fieri debtiiflct : Tandem 
S. apertionem contufionis ali- Pe&as & abdomen quòque fé- 
aqueconvcnicmiaremcd»"ipfi &* non (unt, quse cùm juxta 
fuccurri pótuiffèt: decanterò' ex Teflìum depofitionem Dcfiin- 
Obfervationibus Medicorun* #a ante litem tuffi £c refptrari- 
quoque conftat , non tantum oni difficili óbnoxiafucrit, me^ 
vulnera Mcningum, fed ipfius rito infpici drbuiflfent* ut ob* 
quoq; cerebri (nifi proftiodiora^ /fcrvari ecttoque feiri potuif- 
fuerinr)f*piffimè curata fuifle fet) àn forte vifeera quaedam 
G*len: ìntynì. xdapb;T4:Se& aflfeft* fuerkvt ? qo* Dcfunftae 
<f.Amt>r. Pareuj Uk. > Op 9 jnortem. prpmovcré c potuc- 
CAhr.c.2*.ChìU.F<$tiìc % .jRité. fint &c; L 
CeHt:4.0Sfs. érCtnts. Qifi Hinc rebus fic ftyntiba* vul- 
- *4.Fa0oprd€cuK Vubf.c.4S. ntjs hoc , Ita defcfipmm * pto 
in relatittae Medici & Chìrur- _ abÉQlqrè&GfPfrficit er lethàli ha- 
gor uni vrtfe nùlKusipr^tcr hahe, bere pptt poffumus $ prout in 
jVulnerarionis mencio faftadt» fimilibus omninòOfibus non 
& ita ncque fra^ura \ fiffurà «ntfem Facult^ Mediar %&>&* 
aut contrafiffara;cràniiaat©fl** enfi* * 4 wRefp.de A.1668. <&c z^. 
tcmpdrum , «equcipeciflccr de- fàrA. fe 16+9. die 6. Mart. 
terminata Ixfio aitt ruptura finu L ViJL P Amman. Vrax.Ftfln.Le- 
nm dufs matris , vénarum pfe- t£ml. Decad. i.IEJl. 7. p. 75. & 
su* «horoidei aUotwéque ce* Dttur. *.&$.***?*£. *iì f '•• 

■ ' Digitizedby G00gle x% ± Pàndt8.Méftcd-&gd,PxrkM : &811; 

fcd & Facultas Medica hujijs jamdumpronunciavif. Atte» 

loci in diverfis Refponfis Anm ftationisubcrioriscrgoSigjUuaa 

'ita. die 20. Auguft. KS72. die 12. Facult.Ord. apprimendo. Stgn. 

W. ittK&e 22. Aag. 1**9- àie GiJJx die 2ì;M*ji 1699. 
12. Sefttmbr. 1*99. die ti. $ept. 

- M.B.ValmtimDf*. 

■' ■fùft.Frtd.Dfl/mifMD» Decanus. 

Jl.f^Bbtttcher. D'. 
**$* *$$«#$« »***»$*$** ******* 

gas. xn. : : -\ 

DE • ' l \ 

VITLNERE CEREBRI & ÒCULI CtìM PER- 

foràtìòNè palcis. ; ' -' T RELATlQ CHIRURGI. 

EGo ittfrafùbfcripfas , cum quamprimàrii circa horaiti 5. 

nuperrimódm io. Màtftii pbmcridianamilHcappiyi.ìcau- 

à ( S. T. ) iy^T- Joh Kudblpho divi primuia * Dieftm&um . die 

TKcbhunio\ ScrcniiT Principi* 7.Marth,vcfperi horH&oui- 

Ànhiltinì' Secretano Feudali St atta, ebriam turca foenarià aut 

Pr&é&i&'&ii&èfiiehfls Jttttt- ftercorarià per dexttwn. ,oc«- * 

ce; ad Intpe&ìdrfclh Spertico baro eoa fòflum, mane iofe^ucn-: 

nem capitisin JoKariAe&cyeto, tìàBafaeatoreJVUick«recsi&<k- 

Fabro Ferrano, 23. aut 5*4 circi- Jigatutn, die vero <?. cjtisdmea- 

ter annorum, prope pagum Là- fis hora 10. aatemeridianà emor- 

he occifò , requiSiùs faiflem , «uà fuiflè i .«Jeoqiie poft iàla* 

tata 

Digitized by VjOOQlC , B» Vul*rièut Capitò LtthMm. 225 - 

tana vuteétattoiiem 37. horas ad* infli&um vulnus infignitcr vo- 
huc fupervixiflc* Sub infpe- roucrit, ncc quicqvam pcjics fé 
£hone vero capitisquc Sezione re tinerc pomeri t , fub vomitu 
fequenria inveni : Totum ca- interdum fangvine, utut paucó, 
da ver infigriiter tumidum & u- fimul reje&ó. AddebanteuiR 
bivisfiavum* coerulcum&fub dem fumine inquictum fuifle, 
viride , adooque prstcr horren- nec uno in loco fé continere po- 
dum feetorem vifui abominata- tuifle, pauciflima locutum & io- 
le 1 q«in omnibus in locis > ubi terdum fenfibus & memoria de- 
in ferie, capite fcabdomine il- ftiturumfuifle; Maximum vero 
ludattingeham, fubdigitis fibi- dolorem, qvemfenfiflct,occi« 
lus, ac fi omnia flatu diftenta cf pur & cervicem occupaffe. I(fìus 
fcnr,oriebatur. Oculusdcxtcr punftim Hiatus, intct di&um 
cruentatus admodum mulrum mododextrumocuiibulbum& 
extra orbitam propendebat, af- palpebraci fupcriorem, quxpar 
ferente Balneatore fupradi&ó, rum exeori^ta crat, indextram 
qubd ,xùa> primum eundem ac- orbitam penctraverat ipfumque 
cederet & ocuhis ilk magis ad- oculum iùfigniter fauciaverar. 
huc prominerct » hunc denuò Separando cutemearnofam per 
inraxfiflct^&quùmtempusejusr icàionem cruciformem, illa 
Aera latcris infigniter intumu- ubivis fungofa, crafla , fufcaSc 
iflet , hoc oleo iiliorum al- cocrulca , foctidisqve vappri- 
borum inunxifict , oculo vero bus, inde cuna fibilò qu^fi crunv 
cmplàftrum catagmaticum im- pcntibus,rcplctacrat. Pcricrar 
pofuiflct,&ita domum fecon- nium fimiliter m tota fui art 
tuliffcr. Quatfitus porrò ime, cumfcrcntià criRntatum erati 
fimul referebat , quòd in ipfó & licer infequente roane Inqvi^ 
oculo nullam haemorrhagiam fitusipferctuierit, quòd, cuoi 
obfcrvarit , ncque ex auribus, Defun&opalo acutóèfepimcn- 
occatquenaribus quidfanguinis to extra&ó (furcam èniotfe non 
cffluxerit,nifiquodèdextronat habuifle) i&iim -inflixiflet , i- 
rc femper aliqaid feri* càrneo demadterramprolapfus fuerit; 
colore tin&i, eru^etit. Paren- cui palò modo di&ó adhuc pla- 
tc$ autem adftrucbant,quod poft gas aliq vot intuUfiet, efeius ta- 
Pars IL Ef , «qcn 1x6 Pan)kB:M^Ì^Dial.PmAt JSfclI. 

mtfnobtenebras & no&ùrritim flit, huicqveatétòadlairet, « 

tempus^ quo in loco cumfcm fofsà offis cuneiformis destri 

fcricrit : Caput cttàm totumqud latcris, in fine orbitar ecidi, dila- 

corpus , ut fuprà dì&um , tam cerata & ab offe quodammodò 

malètra&àtumvideretur, ntrìla feparataeiafc Totó vcràcere-f 

tamen plagarum vcftigià repe> bro remoto ia fapradi&a cavi* 

rire pomi. Cranium integrtim tate fiuus aut fb<& offis cune*» 

Brillaefiim erat,quò remoto dura formts dextri bina fragmenta 

ma ter ubivis fangvinc perfufc] offium teneriorum , hujus fere 

myafibus autem fòngviferisì in magniradmis AU , ip(asqvco£ 

fpecie finu faldfortar neqvii^ fis fontina* eoeruleas &(angvir 

qvam fangvinis confpicicbatun ncqvatì perfufàs reperi. Unde 

quiìnfigniterttìmebat, in ex tre-, vero officulà illi profeda fuc- 

mitate falcis acuta , qua offi cri- rint , fub diligenti inqvifrtionc 

ftofoaffigitur, bmfs fòraminulis ihveniebam* qvia fc. i&ùs > fi ve 

rotundte, pifi magnitùdine,- oc 1 furcS , fivepaldinfli&usfinem * 

currentibus. Pia Mater fimilh orbita oculàvctfùs tcmpus,pro- 

ter cruentata , ipfumquc cere- pe rimam offis cuneiformis, pcc 

brum > cum omnibus vafìbus il- quam non tahcitm nervi oculum 

lud perreptantibu* fumme rene- moventes, fed & infignis arteria? 

rum , colore p n. confpicuum carotidi* ramus ad oculum & è 

& corruptioni fere proximum contra venula? qUaedam ex ocu~ 

erant. Rete Mirabile fangvine lo in duram matrem fé divi- 

turgebat & è firn fuo fere remo- dunt, tranfeunt, penetraverat, ilr 

tum erat. Gjrca cerebellum iicdi&a modo officulà ab orbita 

plurimunv fangvinis colle&um ocuii in ipfum caput intr ufcrat 

fUiffe apparebat & notam mère* tantumque foramen efformàr 

batur, quod foracnini, perquod rat > cui minimum digituru 

me dui la in fpinam dorG tendit, meuminferercpotuerim* Àn 

intrufum & quafi infaccatum fu- autem per iftum hunc ipfa cere- 

crit. Dura Matcr, co in k>có , bri tuhftantia , aut uJla ejuspar^ 

ubi finus 8r cavitatem cranii in- Ixlx.fuepnt » licet in hoc dilL 

terioris leu bafeos cerebri inve- gcntiffimè & quidem ob capdc x. ...: Digitized by LjOOQIC tìtVulntrìhusC^itisLeibMuj. . %%j 

1k elefe£tìm, folum prslucen- menta capiti appKcavit, neq ve 

te taedà, inqvrfivcrim, ob fupra- intcrnis rcmediis illi fuccurrit) 

di&am malam cjus conftitutio- methodicède ut mifcrrimusìUe 

ncm reperire non potui. Cra- ftatus fummoperèexigit,tradatf 

nio igitur à cerebro alHsque li- fucrit, Tua in locoreiinquo.Oe- 

bcrató , ofculum quoque vicine- terunt , prout oculi laefio per & 

fatum ex orbita fuà extraxi , in kthalis non eft, ita tameiwiega- 

<juò dariffimèdignofci poterai» rineqvit & juxta experientiam è 

quod Ùkìxs vehemcntià non tan- pi urini is Autorìbus demonftra- 

TÙm btribu* mfìgniter contu- ri poteft, violata* ejimnodUx 

fus , fed & muficulus attollens fìones & contufiones aut com- 

omninò dilaceratus fucrit. Aa preffiones cerebri & rupturas 

vero Defun&us à Balncatore vaforura offiumqve fira&uras 

(qui / ut ante di&um, jùxta prò- fummè pCriculofas effe & utplu- 

priam fonfeflìonem eundem rimum ( quo rationali tamen 

nonalitét dcligavit, nec invio- Dnn.Mc^coromfententixprac- 

lcnriffimà hac contusone aegro judicarchollem) fufibcationem 

cenarti fccavit y multò minus Spirimum caufari , ut mors ne- 

Fomentationcs , Cata plasmata ceflariò infcquatur. Scrvejixdit 

aliaqvc gonvenientia medica- '?. Mart'n rffy 

J l$ó N* Chirtifgtii. INSPECTIO INQUISITI. 

AD dcfiderium Dn. JOH. thoidum .Steffinum ròfpcxi & 
RUDOLPHI N. Jadicis obfcrvavi , quod dextcr ejus o« 
,Muckcrncnfis,infequcntemanc, culus cceruko colore infetti» 
poftSe&ionemOccifi Fabrilcr- & in parte antica fangvineiUffij- 
rròi, jòtunnis Meyeri , die fe. -fus eflet Supra fixmtem fnb 
M. Mutji I n q g cc M fJrt rt . Bat- icajMllisleyeyuinttfQnlumàat» 

ÌFfa bai Digitized by Google alt P0*UU,Mdice-LtgALP4rtMS0. lì. 

bat,tuidc parum-fangvinisefflu- aerato* cr« , «e muerapcr fé- 

ierat, quod bacalo nodoso feu moraliafeu braccasse indufiuno 

manubrio malici inciforii , quo penetrando di&ó in loco fora- . 

Deiunftus FaberEcrrarius u(us minulumaliqvod efibrmaverif, 

mt,mfli&uravidcbatur. Qaia unde parum faugyinis cflluxe- 

éc mucrone dtfti modo «allei rat &c. Strveft^Jfe lé.Jdsrtii 

InciforiiittcBiapdcactraita vul' ** 6 9- < •>.>, :'..-,, 

Jdo Wutf> Cbirurg. \ TT responsvm v "-,: ! 

FACULTATIS MEDICA LIPSIENSlS , 

Defuper Lethalkate 
vtitNERIS CEREBRE , 

- n ■ , i, ; *n , ' - • 

QUandoquidSCafum quen- àlias fefiones , fab in(pe&ione 

dam > Homicidium con- atque fe&ione prxcipua fuerir» 

cernentem, cumadjun&is A&is qua? per orbitam ocutt dextri > 

.hujus tcaoris transmiferitis.: prope criftam galli fc.fupia os 

Quod Johannes Mcyer , propc cuneiforme ad cavitatem cranii 

pagum I^Óhe, à Bartfcoldo Stcf- fab ccrebrp fceoetravit, quaque 

fino die 7. Martii vefperi horS ab orbita bina in£gnia ftagmen- 

9. farca foeaarià aut itercoraria, ta & fcftucaefimul ìntrufa , uf ita 

«Tel (juxta Inquifiti narrata) pa- non tantum bulbus oculi ium- 

le acuminato in oculum dex- me conquaflàtus <5c cruentata* t 

trùm , inter bulbum oculi -Se è capite extra orbitam prfften- 

Tfuperiorem palpebram coma- derit, federiate Mu&^usAtfoI- 

ftfe^e i&us fucrit , ita , ut inter ieris dilaccatus & proceffas fai. 

catus 

Digitized by VjOOQIC De Vulnmhw Capiti* Ltthdtèuè. 119 

cattis In acuminata fai parte, ubi bruni* incufaspdfulGsiìlapfus, 
cumcriM galli conneétìror, bi- qvara utraqve matcr corruptà 
nisforaraitìuiispcrfotatus; Da- ,& ?xiptde cerebrum & cerebel- 
li piaqueìbiater hinc jpdè malto lum comprerà , generano quo- 
ianguine fuffufa , Hla quoque què&moras Spirituumanima- 
juxrà otbitam pculi dilacerata lium, ad vitam maxime necef- 
fucrint: Vulnerato die tertiò fcrjorum, turbata* per confe- 
abhinc , qui i>onas Marcii erat , q vens a&iooes animales & vita- 
horà decida antemeridiana mo- ics fuffiaminat» fuerint, ut alle- 
ridite * Omnia juxta tenorem gara fyoiptomata , vomitps fc 
Relarionis Chirurgi, in Adisob- continui, anxietas vcl inqvic- 
iervandac $ noftram (ententiam tudo, ioqvete impotenza, fen- 
hicdcfidèraveritis* HincEosde fuum alienano &c. fufius o* 
certiorcsreddimus, quod, cùn% ftendunt , juxta circumftantias 
poft CoIIegialcm diligentcm- in Chirurgi Relationè occur- 
qac ponderarono* ex allegati* rcntcs iatfio haec prò (implicito: 
circumftantiis & conditione Ix- & abfolutè> lcthali omninò ha* 
fionum appareat , quod inde benda fit 5 «melius autem fuif- 
fubortisruptarisvaforum,cum- fet, fi ad fc&ioncm hanc Me- 
primis finus iftius magni falci? dicusExpertusfimul reqvifitus, 
tcrtii, five longitudinali? cere- ipiàque Infpc&io à Chirurgo 
bri fangvinis profufio ita proda- tempore diurno & non prariu- 
Oafuerit^nt finus modo di&us centc tantum tarda fufeepta fuif- 
omninò exinanitus & corra- fet* qvod&c. Uffa/U * .Aprè~ 
pta$ , per extravafatum & eoa- tk Art. 16 6$. 
gulatum fangvinem tam cere* Ff ? CAS. 

Digitized by VjOOQ 1C zio PandtB. Medico Z*g. Part.ttSe8.lt 

CAS. XIII 

CONTUSIONE CAPITIS CUM PROCESSYS" 
FALCIFORME LESIONE. REgyjisino. 

CLcmcnsSchóncrtus, In co- fcntentia poft infecutà, foL %i. 

la Zfchitz-Sch vizcnfis, die jurib* confentancum effe vifiim 

jo. Septembr. Anno 1670. affini fair, utjudicìa illa Faculeaticui- 

fuo , Georgio Hermanno bar- cfam Medicar rransmittcrentur: 

page*.utexadje&is hic A&isvi- Adeoque Cclfiffimus Prìnceps 

dere licer , iftum vehementem Ele&or Saxopia?,Dominus meas 

fn capite inflixit , quo fa&ò hic CkmentiiSmasf.82XIemcnrir- 

dic infeqvente cmortuus , base- fimè juffit, ut à Dnn. mcis Hono- 

qvc la&fio fub inftituta Sezione ratiffimis judicium aliqvod&Re- 

à Medicò de Chirurgi* , qui illi fponfum requirerèm ; quos , ut 

interfucrunt, prolcthalihabita Mandato huicDevotiffitaèGitis- 

fuit; prout ex Rclatione illortim fiat» officiofiffimè rogo , yclin t 

fol. 4.&6 fuiiusappatet. Jam Rclationesfol.4.& ó.diligcntcr 

quidem Inquifi tùs vulnerario* perhrgerc &an Vulnus hoc prò 

ncmillam inficiari neqvit 5 in- lethaliagnofcant, necncljuxra 

ter alias autem excufationes in circumftantias marurc pondera- 

Defcnfionibus fuìs fol. 66. aufus re fuamqve fentenriam in forma 

eftjudiciaà Medico &Chirurgis probante mihi communicarc 

de lct halitate vulneris impcrtita Hoc &c. Dresda die 27. $ul. An % 

iù dubiuoi vocare 5 unde&in **7i. 

: $06. Sigismundm A! Pr&feftm. 

ATTE. 

1 DtVulntribuj CafitiiLcthMm. 211 

■ ■ » - ■ ' ■ « ■ — -'■' 

ATTESTATUM MEDICI fol.4- 
& Chirurgorum fol. 6. 

PRaevià Rcqvifitione Satra- z. dig. à futura fagittali ftigma 
px & Secret : Ele&oralis fufeum exiguum ( qvod obolo 
Saxoràci (S,T.)Dn. MICHAE tegi potuiffet) repcrtum fuit: 
LIS N. in prarfentià Dn. Job. Si- Et licet cranium co in loco fal- 
gismundi N. Praefc&i & A&ua- vuoi &absqve fragmentis con- 
ni, ut & Don. Scniorum & Chi? fpicuum fucrit, attamen ad digi- 
rurgorum Juratoru m Dresden ti latitudincm ab co % verfus fu* 
fium* ut & Scabinorum Pro- turato (agittalem, rima feufiflu- 
vincialium &Judicum Zfchlitzr raortafuit>quaeper futura modo 
Schvv&fcnfium , Ego infra no- di&am totumqve os bregmatis 
minatus hodic ante mendicai, finiftru, usq; addlftantiamdigi- 
intcr p. & io. horamJXfun&um ti transverfalis à futura fquamo- 
GcorgiurnHermaonum, Inco sa aut offe temporum finiftró 
lam Zfichitzfchvvizenfcm, in continuata fuit ,. ubi fiffura h*c 
xdibus fuis hifpcxt atqvereperi, fé diyifit alteraquc cjus rima an- 
quòd vulnus capiti & dextro la- trorfum, usqve ad os frontis, per 
tcri vcrticis infli#um ( ? . d*g. fé- futuram coronalcm : Altera ve - 
re longum) vix aliud, qvàm cu- rò retrorfum abiit & in offe bre- 
tem latferit * fiqvidcm pcricra- gmatis finiftró, ^d dorfi in cui- 
niumqvidemintegrum,fcdnon tro latitudincm circitcr , ab 
itmùoKÓin locò, cui vulnus il- offe occipiti* finita fbir^ Aperto 
lamm, fed & in totò la tere (ini- autem capite, eò in loco, ubi ex- • 
flrò, una cum MufculóTempo- temè laefiones infli&ae erant, in 
rali illic obvió , fongvumc eoa- Meningihus cerebri, veldurà & 

fulato prorfus fuffufum fuit. & pia matre,fimiliter infimi ter- 

òrrò in offe bregmatis dextro, rìócraffae membrane cerebri Oc 

retro ad diftantiam digtei Geo- ftlce foraoiinula quardam im- 
mettici, à futura Umbdoideà & 

flora, 

Digitized by VjOOQIC ! 132 - Panièn:Mèdic(hI^gkLPartJÈJSe<SklL 

nora,pifufoxqvantia, confai caruerit; qvontam tamen eoa- 

poterant , unde fangvis con- tufib conjunda i. Fìfluramcra- . 

fertim profluxerat fcqve intet nHcatìfatacft. 2. Utramqvc ujc- 

cranium&meningcsinfinuave- ningcm ipfumqve procedura 

rat; unde co in locò, ubi exter- falciforaicm Ipfic, unde 3. hn- 

nè mufculus tcmporaliscflc fi> manis & fubitanca hacnaorrha- 

lct , intus fruftam fangvinis co- già fuborta fuit, qui* (àntequam, 

agulati, pugnum conglobatum remedia ncceflfariaadhiberi pò- 

sequans, haerebat, quod cere- tucrint) raocum ectebri & ìnflu- 

brumfummoperècompreflcrar, xum Spiritaurn aaimalium im- 

quemadmodum non minus in- pedivic & hac racione apople- 

ter membranas cerebri & cere- xiam, pofìmodum vero ipfam 

brum ipfum infignis quantitas mottetti, intra horarum aliqvoc 

fangvinis vel cruoris repetta decurfum mfecutam, éndéxit-j 

fuit. Pmer hsec ccrebrum Hinccontufiohxccum vulne-^ 

neutiquam vulneratimi erat, nifi re merftò per fé & fimpliciter. 

quòd a fangvinc modo dittò lethalrshabetup> qvodhifccat- 

ventricul* finifter omninò com- teftari voluimus. Dresda die *?• 

preflus & everfus ftrèrit. Li- Oftcèr. 1*7*4 
cct vero externa lsefio periculó Heinrich N. D. f$ Phjf. 
Paulw Pricbter > Chirurgi* 
Joh.Frfed. Multar} RESPONSVM ^ 

FACULTATIS MEDICEE UPSIENSIS, 

Defupe» ' Lcthalìtfitc . /, ' 

CONTUSIONI^ CAPITIS / 

Digitized by Judicuim 

Google £>f Vtihcink»! C*fLttisI/th*Hi>w. ' 23} 

lUdicam Jàw&petcfl tabcri hatpagp wtcrf etìp infli&a : Se 
fax circuaifentìis, ialiwii al- fuMè ntccflàriò hanc lacfioncm. 
Icgaris,propK* fymproma» , Icthaicm&c. 

Vid* Ammarini Praxjs Vnln. Ltthd. 

ca& xiv: "•.,.• 

■■ v ■••©fi.-; < <\. : •'•■. •■ .<> .-.;..., 

VUJUNEfcE GAHTJS SOrnCA JNfflCTO, '. 
•> • - -^ MÀTRISv ' ■• -•' ■'» 

. • "' • " . S «i ..:".:'■ v : »' : ■:. : . , •.-.., .-.I 

-u« l.j .jii»".! 'jij .1,1, -ri J lui.. ... ' ' rT ." ". » " ." '! :■. ..ì .3 requisitio: • 

F|Oftquim die?.t>cccmbr.an- quid' eruoris fub dura marre, , , 
ni ,iffi8J. . conflito aljqsis proffus illxfò & poft .deterfio- 
interRufticos nonnulKjs.&Scr- nem craniiJaefio quxdammpiÉ 
tos ór tus fuerat ,& unus ex illis, matr* fa traforit ; hinc ofEciofè 
Chriftophorus .Rqthfal iiCtus , rogito , veliti* Cafum hunc ma- 
brevi poft crfpìravmhihc e* m- ture ponderare* imprimi* illic 
Ajnitowdaver à Medico&Chi- cònfidcrarc. 1. quod Dcfua&usi 
ffurgà : kÌ&M & inipe&um fuit. Islebix ante confliftum cerava 
'Qupniam vero judiemm defu- fià fc ninois impkndó inebri^, 
per co fub' A. impcrtitura nimii rjt. a. Ante Se fub iptè aàìo* 
rigprQfum àpjparct,còqae ma-, ne jiifignupr incaluent : 3. do* 
ffiyqqoà/U^iappiMÌ^inQ^ rantcmnuìltu Bis ad terràhr i^ 
tabitis non fucrit, niOauod ali-, caput praedpitafusit'aè^r/ 4rAb* 
Pats'll. • " * iJ ' '&K • • "' " W&c 

' % , DigitizedbyVjOOQLC hirfc ftttàtaè Sbrini' 1 ^rttft vèl 1 ^iièkétat^t^^^^M^ 
Carpènto lignatto irììpófitus : & oimftami*, qnae omnes & &£ 
per viam incoaditahi', fiib fri- guferei* A&ir comprobari po£- ' 
gorcrinfigni^ddiftantiam miili- fiint t bene attendere. &ad fé- 
liàris integri veiaùs&rdubió prò- quertres quàrftiones folidè re- , 
cui vehemci\ftìr.ebn^uff6t5 '=^6 Tendere. /. Anincaufà ai- 
commotus fuerit. 5- quòdin : bue iubia vulnus hoefro a&fo>- 
Itrumentum , quo homicidiiun Iute lethdi BÀfanàumfk? 2;Anifc 
perpetratum effe dicitur ,.pars ludab unico iftu, apice fiu par~ 
antcrior feu apex fcurijcarfft, %/rìeriorpfctatea i fatpotiwù*- 
quo unicus tantum i&us ipfi in- cuiifeutica, produci potuerit ■•} ?~ 
fli&us fuit. 6. quod latfio pia£\3f* hacpi* matris lofio non potiu* 
matris in Relauope ir\dic»ta^m * Cé f*J@ : Ì**qrnJ, (c.nimià txcmp- 
cxiguó foraminùló tbrfà\tet\\. defìen^ 
& loco okioris >4uì fiipil iacXi- ìimptint¥&rì*fi \i&f$jlu/>tici l*~ 
.onem rcpertus cfledicitur,^u^ fffp*** * violenta contusone ut 
ma tantum ianguinea obfcrva- curru tignano trivi potutiti ì Da- 
ta fuerit. Quaproptcr itenim tm»H^brarttrez . Jannft^ - — 

■'•:.• ';; :\:-\ " 
r ..., Job* Frij&rùuf N. %ur*PerktiU ^Tjjjvitói,;--;';^';; „= „„. :>AjEDicì &]<^yflte£'£ TTÌK*vìa '■ ReqwfitiQné un£ ól^oIirr^Kati n^m^nVò^ 

Jf^um Chirurgo eadavec vi-, fcrvavi r : diffi(ro3;1.a$iorupcricK* 

»^}c inlpexi atquc reperi >,quó£ re ex fufcaruDeic^^ '^pMa- 

l, ex ore naribusque Qccif» craj? la finirà <juò(^motfo elevi? 

fe ^irpida,qtte'lpUmafcrrnèntón;. t'à;&%^^Vuirrafe<»m8iùW 

jo-roo&iàrfc ^ In fimimitate Ulta Ért(f, J :;/'la'verliee^a|ntì^ 

fiOAtis jnaculafl» rubicuriflai» vulnus &èitàfiì r 'Ìoijgitudiai$ ; 

Digitized by VjOOQIC * • , A • 

*jatf pÀloftitf nìf ^hk&ns & tìn- ■ guifttìs^ referti cft ^ «tf db 
* gumc nigricantè coagulato fé- iflum * Vehéfaèntiorem venù- 
'plctumcra^/^ColliimjUter- lx : ' biSP'oiattìs ditniptar Tant, 
<juc : humerqf. ^cum binari- hÌhfc l crt^óV;iÌlé exitayaffatófà- 
chiisVusàuclad carpos jùflìii&j Ttr 1 ^ò^rfléctìfcriitatcrèl- circa 
nianùs , utV IfóìUm/tìorrum editto óYg^hWn i fei£ f 'dt^ 
cum fpinà dotf ,usq,akclùnés, chmfe fangàinis J coagulati ^qui 
omninòfufca&ftigmatibusob- èiìipcfioribu^^^ 
Cta ccaiH^ ab qplepfia forte ^c- nulis co defeenderat f confpici- 
^cdenfcV'y.eutfe capitfspYrfe-- ebantur. n.Cerebró tandem 
% tììoocm /ccp^r^mfcpka^ & cerebello è cranio exemtis& 
fub cadem inperiofiiò, prò- in fcutcllàm depofitis, licct 
~xIm£" K Jd' fìJTUTam coronale» hfmr nrcicjycrfando ilhid accu- 
in offe fyncipiris-fiiìiftH^aUa fuerir, nihU 

plaga feucontufio, non quiderfl * tamen àlfòd obfcrvari potuit. 
pcnetraBs/ìVa c0agiilató't^ftien iz. AbhificThorax& ^bdomen 
fanguine fuffufc , digitum dimi- aperta , qmniaque illic falva ra- 
dium longa Scpollicemlata late- pena fuerunt. Adcoque ex/. 
bat. Crani^ejjò ? modó moteq; T q. ft&io^c|^tp&fm?nifefl:uai 
foJi^fepatatò'invenlcbanuik \ ifi/quòd prò ^therc lcthali fic 
" qubd 8. cralfa meninx miri* tefi fiàberfdum,ob laefionem pi$e ma- 
fucrir, nec quicquam vitiofi il- tris, à ruptione VemiiartimSc 
lic repdriri potucrit, nifi quod cerebri iniljà^ob contufipnem 
iìrmuer osmio adhyfcrk. ?. vehcmeAtcm /linde fatiti! quor 
Separat4jàm.dur.à marre cruoc que copvulfio Scinfultus qpi T 
fuh t cà lateba VO fummitate ver- lcpuois ex,orta iunyt , ut id^m $ > 
ticls^ ànftuurà dextri lateris , fu- 6, ranquam ?pparentia cxtcri>jì 
pra piam ipaeningem, quo de ter- faós ob pculos ponebat. Ad- 
tià^piz mate* co jn loco ita te* harcjicef aìiquot adhuc,di<V Xif 7 
& futgutinftruiB^tó eerebrum peryixiflfck cruor t^mcn x$ ùfx ì 
cxiirvi pfctuerit. Quoniam e- gijis tra^fVafatusinputredinco* 
nim pia tpaJCT y^fibus fap- abuflct r ubi delirium ftatini in-j 

ùhj Cg 2 fcCU- 

Digitized by VjOOQIC ^cut^m fc ihfultus^cpilcpticus jKomaricà leu yutocwrisìi q*ar 

cxteraplò & omni momento omnia priora àugerépòtuiffòirt, 

cxaiperatus fuiflet % qùm nullo jfeptimo tanica dìc> fi non eidos 

modo educi pomcrit u èwtc- ^rcuntc agro, nt idem in fi- 

iteà eerebrum m y m J^ìsT*»- -J#*»pw ^ibto|xpcrientuifatis 

dumpujminfiar i^llc^^ ^>fulos w$ùv^turgìdie++ 

:Ì>io putredini. obtìpxium.fÙAT- tìécJét}. , ^^ 
Jftt, non cmancnte febri Tym- 

r Laurent w N. Mtd. Lic. if RESPOtfSVM 

' FACULTATIS MEDICEE LIPSIENSI?, 

Super Lcthalicate 

VULNERI S CAPITIS SCUTiqA 
INflrCTL 

TRanfmi(lfoNobisCafu,Ho- in vertice capitis qus vulnus-ad 
middiiynCHRISTOPHQ- pcriofUum penetrami Iteranti 
RO ROHTSÀHLIO commif- oflè fyneipkis finiftri proximè 
furt, concernente ótdcfuper ?• ad faturam coronalcm alias 
fuhjun&is qaxftionibas : An Ac. i&us fèu contufio, à qui Contra- 
lte, judicìó noftró ddiderató ì rupturapixmatrì$mtarereder- 
J>r*vià Collegiali ponderationc tró fuborta fuk, ob(crvata fu- 
omnium illic occurròntium cir- erint *fucnon amplius cauta da- 
tumftantiarum rclpondcmus ; bia , fed omninè clara fit , adco- 
^uòd,cùm i. juxta tenoremRe- quelarfìònes h^eolte&ivèfiun- 
ktioais in Defungo & in fpecie tx, ommmò abftrfwè lethaiesfi* 

criot* 

Digitized by VjOOQIC tot rutnn\trtm<ràfit*Ltt!H&bèr. 137 

ibtts-miH* rati- -Q«a»vi* iufficicntia «oppia 
uutyeqiie «lodo fuecum ^proftcnt^qupd fiepifllmè à fub- 
porait,i(ìeinqùe celeritasmor; tilibiis inftrutncntis vulneri le- 
ti* lubfecatx fufficicmer tan- thalia cranio xque ac cerebro 
Ji&pavtr* Imo fine dubio|>Itt- inflitta fucrint, -hoc tamen in 
n vchenientìum ejusmodi Idi- 'Qifu co rcfpicicndum quoque 
onum veftigia obfervari pótu- cft, quòd reliquie Contufioncs ' 
ifTcnt, fi ( utdecebat) ccrebri in- I)efuà&o illata , vchemehtio- 
terjora diligefitius &non obi- rcs fuerinr j nifi in parte ante- 
ter infezione pcrluftrata fuiP riore habeira (cutic* nodi qui- 
fent. Quodfi vcròcertòdocc- damfuerint. 3- Omnia bic ai- 
ri poffit y defun&um , fivc ante > legata «tanti valoris non funt , ut 
fivc poffinffi&asplagas bini vi- kefionem tam pcriculofam & 
ccad terram in caput precipita- mortero adeò fubitancam infer- 
fiombusiliisita Ixfum fuiflc > revaleanr. Uffa die pannar * 
tuncutique lethalitas,rcfpc&u 4*# i( *4. 
Jnquifiti, dubia fieri poflet 2. 

Vid. Amman. Prax.Vuln* LtthaL 

GAS. XV. 

DE 

CONTUSIONE CRANIItCUM FESTUCIS 
GEREBRI CORTICEM *N- 

TRANTIBUS. " * , 

Ggj RE- 

Digitized by VjOOQIC 23» Paadeil.IteXcù-pgaf. Part.M Sàfl.IL ***** -**■ r '9i< |J > U.ll» ! a '»r* r > &EgUlSIf70 CUte RE LATTO NE 
JNSPECfORVM. ' jìOI- 


HÀud ita dia eft ,qtiòd rixi 
quidam hìc oborta fuerii, 
qua durante nonnemo graviter 
vulneratus fuit>quidiès.fequerì- 
ti cxfpiravit,filiusquemeu$vùl- 
nerationis àccùfatur. Abbine 
Mcdicus D. Gothòfredus N. li- 
na cum Chirurgo Gothofrcdi 
Grófchnern, Atteftatu aliqiiocf, 
qua ratione Dcfun&us fub Celi- 
one inveri tus fucrit , jiidicitè ob~. 
tulit , qiiod feq. in modum felii- 
„ bet : Praevià rpquifitionc Am- 
*> pliflTJudtciorumCivilium hu-" 
,, jusloci, Nos infra nominati 
„- die li. Frbr. hujus 69, anni 
„ Johannem Keilcn,Stf totem ex 
„ Mega-Haynà oriundum , die 
,, i4.menfis fupradifti, no&u 
„ inter XI. & XII. horam fecuri 
„ Molitorum in offe frontis, 
» prope futuram coronalem, 
„ aut ia fyncipitc lacerò (Iniftri 
„ vulneratum &die 20. hujus 
„ pofimodura,poft mediairiho 
ftena circa horam 1. cmortu- 
umjinfpcximus & invenimùs, 
quod non tantum cutisincQ* » ti » dcmIoc6 > adjbngitu(fift^& 
,, digiti , fauciata, fed #pdliii& 
,1 latitudine & fere cjusfclfcdi 
» longitudine quoque cranium. 
9» deprcifum & ad cerebrali* 
» impa&um, imo ita commi- 
„ nutum ftìerir,ut{ub, dclj- 
„ gatione fucceffivè novcÀ : 
„ fragmenta feu feftue* , df • 
„ .verfac magnitudini^, cirrA 
„ fanguine copfertirfa pròflt* • 
„ >nte extrava ' f uVrint. J S#ft 
r, fapcniónertanH vero ram du- 
ra, quàm pia mater, ad fupra- 
di&am magnitudinem,difu* 
nitac& dilaceratx, inter int- 
ninges & cerebrum, & in 
fc multum fanguinis Coagu- 
lati,^ parte jam corrupti 
» axquc putridi, ut & cerebri 
„ cortexper fcftucas. impadas 
>, non tantum vulneratus, fed 
& t orinino corruptusapparu- 
erunt. Cùm igitur per hanc 
coritufioneux, ijux cum vul- 
nere, fradura & fubftanri* 
ctahir, lacfione item membra- 
narum & ipfius cerebri fub- 

- ilari- ^> 9> 79 9> » 99 9> Digitized by VjOOQLC "• De Vulnerihm Capiti* Ltthcdtbus. * xjp 

% ftàmiar cohtigit, cerébràm, ,/dextri ì lateris & epilepfià in- 

r, tanquam pars rìobilis infigm- „feeuta fuérinf* aeger quoque 

>, ter violaram , hsecque omnia » intra paucosà contusone dies 

>/ ftatim fómkus, brevi poftau t „ obicrits hinclarfio haec prole- 

>,; tem alia quoque fymptomà-L „-thalihabetur$ quód* propri** 

* ' ta pèriculofii ;aphonia fc. <óii- ,-/ noftris minibus teftamur. A- 

*, vuttìone*, ftbris 7 paralyffc ,>&um die & «ritto ut fuprà. 

i - Gothofrtdus N. D. 

~ f \ . , : " Uotthofredtf* Gròfchner , Chir* 

Uiut autemMedfcus&Ghi- defiderió prsftotatàs fbiflet , 
rùrgttt in Attcftató fuó pei:- tàndem ad Chirurgum in piate& 
kibeant, vnlnus prò lerhàli ha* Torgavicnfi fecontulitiitlìcpul- 
bendum dft,èfcqucntib^s , tà- fendo altàqfce voce clamando* 
faen rarionibtw hoc ipfum y ul -' d«hu& haud parum tempori* in* 
atte è contri ribit tam aBfohttèj filmète dèbuit, antc^uam Chi* 
fcd ex accidenti & partim ex ne- rtu-gtf s **fufdtatus fiierit eom- 
gfigetttiaf)efimdi,partim ex im- que introtaiferit. 2. Ipfcfimui 
pentii Chirurgi iethalc! e vafit 4 *gtr icònfeiTu* cft, quotjkcè,qa# 
qui*' u Vhlneratus póft IxRo^ ih platea de loco in locum di va-r 
nejn Capite diénudató per 2- hi> gàrérnr, tempore aliquotiesin 
ras in platea di vagatusefl, dà (n tertem deciderit? j, Poft deli- 
primo per portam-^Lipfienfcm gationem nudò capite inhypo- 
adBalncatorem ablte^oluk i caufto frigido' fu pra fttaroea& 
quam darri ocduffóiti mvenit V afferes abfquc tegumento,!! pal- 
necòffariò rétr&edere debuit , Iraméxdpias, decumbere co* 
doncc inBalnèatòris famulum a&us fuit. 4. Die infequenti 
inctdcritjqui euederafecum de- rurfus denudato capite atri ex- 
duxit & dcligare vòluit eaqaè pofitus & fub intenfò tane iri- 
de cautò cundemitì platdlf'é^ gore per forum ad cariarli fc 
pedate >uffit, quemeumaeger cbntnlk Se de rixà judicialiter 
ali qiumdm fruirà &ioipaucnti cxaminatus fiùc, Hojcfaftó una 

^ cuna Digitized by LjOOQIC cmnSbcntCiùs \nà*veiCis laùs, tiu» hoc ftadfg^dfe^nlMS fi»£ r 
per imegriMB fere dicm cesari- 4xt , qui più» cjiw*oai vulnera 
fiam vuutatqre adaftum i«g»r- vadaverit & per idonea in&ra? 
gitavi t>cjuòd à pluriaiis bonai- menta vulneri? aimu strare 
mbu^noalincadinifatiQotjVi- potwiflet* 7- Q^p^iam hic<3c 
fotti fuit. Circa veipecamhp- inftrumcnta óeexperieptia defi- 
ràó. àChtfurgixdib^ad Ho- dcrau fuccunt & ita gran/fini ». 
fpùium Surorum , non medio- quod juxta t^notem Àtrcftati 9 
cri diftanna inde remotum, (e ad cerebruta ufquc deprefium 
c*mulk,idquc npniioe intigni, futt, oeutiquam elevatum, ncc 
cerebri commotionc, ubi lìmi- ipfum ccrebrum inde libcrari 
Uter le^un ahqti^n tton inycK ppiUit.hincncccfl^iòaiUi^cunt 
ni e , fed dur&mo fcamno , in manhranis AjU ttifla&comirrv 
hypocaufto frigido incombere pi efebd^t & Cou^eraiionemr 
tcnebatur&quidem per topm cùun mo^tur^So^iqoc^^ 
Hlamno<acm&diemrf^rm:rin- npi.mpro* fir«i«n & omnjn^ 
fequcntcm.fub nujfo*^irà<fr cra^am adhibu^ip fu^^^^t 
Dima, 5- Hic curpprknifcno- pcx;t^caiv^hciruw(^9icuujpv 
tàrudignum^ft^u^dCh^V^Su* cai» dqr^quàm pMatjLtei:. ati*? 
(vrritttvoftus, alias, fciquix^ q« te^ue^ psiliJulxiacilA]a:4i 
)iismedi vulnerucurx fortènoq & dilacerai ppMwqqr. Qgg£ 

ta,qua à; Prudcniibui & Exp#r.~ (ub • fecundi aut . taaia ftatim dc^ 

tisCtórurgis invulnerum perir Ustione vulnus > per, cnicifor* 

culofornm curàadhifecntur, in mamfcdioaeni4ilautuaì,iub- 

promru.nc» habuetit^diim ad fidia per idonei inArwawnt^ 

catrahendam fcQpcam *à mi- Chjrurgicaadhibìu^h^cq^ratix^ 

ninìum forcasi), qua. edulia ne ccrebrum abjooimbpuclaa^ 

in mcnia recipit * quod «imo- gpinc , fragmentis , & pturedi-r 

dò iacunavinót itftft&ucamilr gè iibeutumipi^quem^ing^ 

Um cxirahooc; o&tùw* ftùt* cum ccrebró baifaorósp^lfit 

Qnjproprer ft/oauiirà aocoflSh aus^viilo«f}MÌii^& ( fi(f»)^lwi$iiv 

riunì duflV^ux ex^rtus «quidam xui meUus^e t«$£f* PWWJ£ 

4t «Hiatus Gururgus ad nego- - ienr, Digitized by Google v béVuìneribus Capita Let/jaliùui, 241 

l^HtenMTii^anxiEgcr/ad- fù<rrit,fed ipfc forte aege* per cr* 
juVztìfec IMVTiià fcenedi&iòric f , rptes Ditftae malumqua.cura re- 
fendati potuiflct* io. .Adhàfcin gittien & vìifncjis rcfrìgératio- 
cas devenio cogitatiooes , quod nem fibì ipfì fymptomata pericu- 
hefio hxc ncc tam pcriculofà, lofa mortemqueacccrfcrc^hi- 
licc concuflio ccrebri adeò ve- rurgus autem, cùm ob inftru- 
faetnens 3clcthaiis.fuerit,aut effe memorum dcfxrdtrm - cranium 
pomeri t, quùm ipfe Chirurgia, prehendere nequivcrit, vulnus 
vi Atteftati , fuB fccundà & ter* néglexiflc potuit.Qma & u.Chi- 
tìà deligatione vulnus hoc non rprgus nunquam examiaatusaut 
tair^ pcrìculofum effe dixeritv Magifter Artisrenunciatusfuit, 
quin ècaeger ultra ?. dics diftin- oefeimosan ipfi pcrfpcAum fit, 
de loqui , confcflionem fuam qugnam in fimilibus cafibus me- 
de vote recitare St ÙLCfi co&ià eà- dicamcntaadhìbenda fint? quod 
demdevotioneutipotuerit,ade- 12. exinde quoque elucefeit f 
oque fan* mentis fempcr fucrit, quod ad Prxtorem dixerit vul- 
cuoi è contra Htffocrates in n 9 totumq; negotium omni ca- 
Coacù 4$- *99* à vchementi tet e periculo > 13. Omnia pra- 
concuffione laefutn non tantum prió auiu & abfque cónfilio Mc- 
vocfc privari, fedetiam non vh dici fufeepit, qui tertiòdemum 
dere, non audire fcreque mori die «grumaceeffit Quodfi c- 
doccat. Quia igittn io hoc vuF< tiam 1+; durapiaque mater ab 
Rerato taJia ftatktì infccutanoh ininolacfe fuiflent, xger ncuti- 
fum & dubió procul eapropter , quam per o&iduum fupcrvivcrc 
quod vulnus aeri expofitmn fu- potuiflet. 
cnt, fanguis per fifluram & fra- Quia rgitur,in dubió hócnc- 
<*uwm£opio(eininavit&cxin- gotto folidà & dilucidata relati- 
ve, cerebrum ejuaque ventricu- oae & inforoiatiotìc kicbgco > 
I04 ncque corrumpcrey neque hinc V. V. Exccll. Exc oftìcu 
fpiritus animales fuperare aut ofiffimè rogito, velint haud 
fupprimerepotuitvhincconcuf gravati ni me certiorem red« 
fio talis non ad co. vehemens & derc > 

ipfa forte lxfio ininus lethalis An vulnus ftstìm ab initìotb- 

Pars II. Hh fi/utè Digitized by LjOOQIC 34V PandeH. Media > Legai. Psrt.K ScX. IT. 

filutè lethttk K *n fot'uts ex. ne- Hoc cut» debi ni, £«tt Wjoat**' 

gligtnàà vulnerati : <f?ex.imfìe- neijcfe jfye&tflp ,dic4^JMÌqr<r K 

■ ^ . ritia'Chìrùrp efjofljféfij^ fa l*ff*;. ,, "; j ',7 : ìi >-•. 

' it/alteva/erti} -,.':. ' . * - 


FACULT. MUSICAL LIPSIENSIS , 
Supeif illethalitate * 

CONTUSIÒNIS CRANIt PRópofitò nobb Cafu , Jo* Tua natura, quam juxta*ckciitiv* 

hannenrì Kalen, Sutorem ftantias fuasCoIJegiaiitcr&ma-' 

C0pcerxicnte>^nii4*Fcbr.(ccim ture perpenderirfius > conrufia 

Molitorum in capncvulncratus trac , ut a Medico & Chirurgi* 

& die j*i> abbine intdr horas li dfcfeabkur ; fumaiàpericfiitaCk 

# u ne&u emottuus cft & de- fiferir> qoonkrh non tantum 

fytemò judicia noftrò de fcq. cutn vulncrc& frasari , fede-* 

«juaeftionc: : tiam cum fubfìdcntia & eflra- 

. ; *4* vulxtts 4&im»iaJ[*tb* *B- dura crariii confonda fu ir: I» 

. /ofotè kih*k> a&pùfìur* ex *t* qukiem» ut dectrtius quoque irà 

^j&nti*ptó&#& étiintptritia wihttarus certa reconvalcfcen<- 

^iJOb^urgh tx poflfaSo hthùlk tisefpe la&*ri non poffit. Ni- 

tvafìritl ^ hitotainus tameng quoniam 

c^funu$>quòd > poftquamto- vanos, exccflfos aflegatis, qui 

um hoc aegotium tara m fc fic taci itir ùulo regimine Piti- 

>, • v -v • -y\' ' : -.- :■" • - '■• enti* Digitized by Google' ••-" DtVuInerìlusCéipitù LcthMus. > 24J 

cnti$,dtimis per 2. horas poft dcns elevare, fragmenta remo- 
vulncrationem denudato capite vere, fanguinem extravafatùm » 
circumtfagatus eft, farpiuS coir* evacuare & ita,prout Artis eft, 
cuir,dcte#ó capite ftram ini in- putredini &corruptioniobv x iaoi 
cubuit , die infequente fub in- ire potailTet : Hinc eò inclinat 
tenfìflimò frigorc ita ad curi- ftntentia noftra, quod, fi dr- 
am fé contulit , poftea quoque tumftantias allegatas fufficien- 
cerevifiam 5raquamvitxingur-. ter probare pofEtis , fepius no-, 
gttavit &c; quàm in Itìipcrfc dò minata contufió, ih hoc Iridi-* 
apparanrlnftramentotutn Chi* vidùó,in fé & Tua natura neii-, 
rorgicorunuconfiftunt, quoni- tiquatrilethalis fuerit, fed ma- 
rnai hifee dcficiemibus f alius& ximain ad partem ob allega* 
expertus magis Chirurgus ad- tascaufas ex accidenti Lethalis 
hibcri.dfifeiiflret, quiintojumea^ evafcrit, - Quod &c. ZJjftc JU~ 
tó cievatorió cranium fubli- f.Martiirfép. 

VtàPaul. Àmm.in PraxiVjuln.Leth. 

V Dee. /. Hift: ro/p. 134. & fifa ' 

: ; ^ ; GASSIVI. ':v :""-'• 

DE 
VULNERA GSNtolT I S €ÌM MENIMGtJM > . Ldìcìàlis fnfpe&aWlneris tutn : i.. Vulnus «♦Oftncwnin,; à 'fcbfcHptis Pctfoiiis peretta i Se" finidro (yncipìtc,tóngitudine di- ~ 
.'•■•—'-* Hh z midii 

Digitized by VjOOQLC *44 PandeSi.MeMcolJgal.Pitr^l.S^.lV 

midii digiti, nulla in ,partihus fopra finiftrura Otulum aduf- 
cxternis confpicuàfugillationei quc Cranium penetrans. 3. 
aperto vero Cranio, lamina in- Symptomatafuerunt fequentia» 
tferna cranii circa vulnus, inter- videlicet • tertià ftatim die fe- 
lle infutura Coronali, incurvata bris travmatica acceflir, quatti 
& fitta erat, ita ut jnultae tcftae, quinta die Paralyfis dextrrlate- 
duram matrem tangcrent , à qui- ris cxcepit , cum amiffione Io- 
bus nonfolùrh punóta,fed fa- quelle, nona die Convulfiones 
£ta mcningum feparatione,cé- Epilepticx continuai > tandcrn- 
rebrutn ipfum cjusdcm loci cor- que mors ipfa. Dab» 43orlicii ^ 
xuptum videbatur. 2. Vulnus ut fupra. 

6 \ D.Pauks S. D. FrU K ■!■ ' > ■ RESPONSVM 
FACULTATIS MEDICA LIPSIENSIS , 

... \- Scilìcet _■:.,■% y ■ ■_ ■■-,**., 

"cONTUSIONEM KANC CAHTHS PERICULCV 
SAM QJJIDEM. , NON VBRO LE- 
THALEM ESSE. 

INftitUti fedulà perle&ionc cxftitcrir periculofum , non t<$- 

▼ulnèrum nobis tcanj*B^flàe^<:o» U \ì ratio» quia, i.aspiflìo loquela ' 
gnofcimus atq; pro&ùn'cia'i'nùs, non fratini & immediate poli 
<jnod vnhms iftnd G api ti s , tàm vulnus acceffit , fed demam tri- 
propter compreffioncm Cranii> duo poft vulneratroncm , quod 
& fiflUram roulriplicepa lajminx in abfolutjè Icthalibus iuxta Jiip- 
irifétìoffc' «jfaàm ciiarfi ^M'potrkYi^Si^ 7-Apò. <?. $ <& 
iift^to ; fyWptptoau,' tome*' «■. 4<> 9 , ftatim fieri cònfucrit 
: i :' (1;; — , -" ,: ' '■ ';".":. "'•'■■ , a.Medi- Digitized by Google De VulntrìltUiCapttisLtthalibui. 24} 

%. Mediante Trcpanarione à te praeferyari. Ùd. DpJU die 
prudenti Chirurgo poruhTet ì.AfpifJ^S. 
paticnsfiberari,arquefìcànior- ' 

CAS/ XVII. 

DE 

VUtNERE CAPITIS CUM MENINGUM & 
CEREBRL CORRUPTIONE, RJZSCR1PTVM VIUNC/PJS. 

DO&iffimi, Dile&iFideles: A&ishifcccommunicatamcol- 
- Ex Inclufó pcrfpicictìs , lcgialitcr periegatis, vulnus oc 
quid, cùm die io. Augufti nuper cififlc circumftantias illic occur- 
prxtcrlapfi duo Pyrobolario- rcntcs probe ponderetis & ab* 
rum noftrorum in via publicà hinc Nobis fentehriam veftram, 
hìclocorum intcr fé rixati fuif- cum remiffionc inclufi, quam- 
fent & opus eorum altcrius capi- primum id fieri poterit, eò dire • 
tjacinacetalcmi^him intuì iflct, &am humilimè transmittatis : 
Uthicquirtódie^bhincdcmor- Anfc* di&us modo occifus è 
tuus fucrit^*apropter Phyficus vulnere tali nccefiariò obierit,. 
Urbicùs k 1.; EX. Ni -N. de quali- hocqùe per fé aut potius per ac- 
ute vulneris fubmiffiffimè reta* cidens Icthale fuerit ì Hoc ita 
krit. i Quandoqvidem vero & forc confidimusVo bis que ornai 
veftrum judicium hac in parte (Jratià addi&i fumus. Darmft** 
df (ìd^refnqs ^ i^ncy^Grjt iofiffi- dii die //. SepK tty. 
mèlubemui, ut rcìatiopé Ejus e. 

\. * E+ Ludovims , H. L. 
Hh3 RELA- Digitized by Googfe Z4& ... V*nà<$. Medica Jj^AP^ihSt^.Il , , ( ,r**~. ì ' U ÌLELATIÓ MEDICI. , 

SUb infpeaionc'& accurata quae aliqualém jam corruptio- 

vifitatione vulneris capitis, ncm ccrcbro cjusque meningi- 

quod N. N/'Kriau Pjrrobolario bus laefis iqduxcrat. Quia igi- 

ChiliadisSchrautenbachianidie tur per i&um hunc ccrebrum, 

io Aogùft. tempore vefpertino tanquam pars principalis , cuoi 

infl:&um,ut die 14. no&u circa wcningibus fuis jnfignìter lac- 

X.isobicrit, repertusfuk i&as funi fuit, undevehcmehtés to- 

esfim medio fere oflis frontìs mitusinfecut^ipTcfangtìiscon- 

illatus, à futura coronili itici- fcrtim in cranio fccóllegit, qui 

picns&deorfumverfustculum difficulcer inde extrahi, ncc ad 

dextrum tfergens , 5. circitèr vulnus commodè deveniri po- 

digitorum trans verforum , qvi tuit 5 adhacc Chirurgi Caflircn- 

non tantummodò ditìa longl- fes > ut pragtkndùnt, orariem dìf£ 

tudine cranium & fub/acenres gcntiam ac medicamenta ad id 

meninges , duram &piam ina- & defenfionem necciTaria , abs- 

trem penctravit, fed & fubftan- que efFefru adhibueront; fed 

tiam cerebri ad digiti traosverfi arger tertió die rurfur vomuinfc 

profunditàtem vulneravi! \ quac feq venti dk delira vit : Ir. die 

omnia non contennenda ex- 14* cuoi fuoncnà inqvietuduic 

travalatio fangvinis fecutaefty vulnus fepiùs atttc&avit &ein- 

cujus quantitas fub diflcdionc pJaftra denràiii: , jatkthatgiis &:* 

cranii circa latusfiniftrym efflu- tandem more » fccuta : faerint: 4 

xit & circa xerebrum vulnera- Hinc rebus fife: lMtibùsu5cj«' 

tum,cjùsquc meninges, ut &m caufis modo di&is vulnus prà- 
tcnorem cranii pantera , cunu lcthalihaberidunw >Ddmft*du l 

fragmenùs quabusdam, fc trufit r die //. Aug. <ffyé> •-, i I , rj i m - : IV r 

S. M.Ulner Lccìmttncns. ; Alk. C.'NPM. ZJf-V'&M* 

F.M.St'Àckrad,Locumtcn. r DaréfiJ 1 '^ • '' ! ^ **' : 
$H. Bt»er$dt Signifa . , G.D.&eutixg.CtiKCafa Digitized by Google BtT^hmbmC^lt^LctfuMm. \ «247 ..iiui-.-- <* w^. FACULTATIS MEDICEE GISSENiE* 

DE : " 
tìLLETHALlTATE VULKE&IS CAPITI^ P R 

CUmproximècIapfò die io. >> tris fuit, quatomnra non con- ^ 

Auguft. vcfpcrtino tempo ^ temnenda fangvinis extrava * 

te , intra 5. & 6- horam, inter bi- 9T fatio inferita cft, cujus q van- 

nos Pyroboìarios Darmftadii in; „ titas aliqva fub difTe&ionc 

via public! lis oborta fuiflct & ,„ cranii circa finiftruni latus cf- 

altcraltemtrumacmàccincapr- ,„ fluxit & circa cerebrum vul- 

teita vulncraflct y uthicdici4, ,» ncratum^racoingcscjus&in- 

„ feqvcnti circaX no&uexfpi- ,, teriorem cranii fuperficiem, 

^ raverit , poftridie fub Jnfpe- „, cum fragmentis nonnullis 

„ £iohe & accurati vifitationc ^ obfervara fuk , qvac aliqua- 

„ vulnerishujuscephalicii&as ^ lem Jam cor ruptionem modo 

• j, in mcctioòffis fronti?, à futura n di&occrebro vulnerato aeque 

„ coronali deorfum> verfus o- n ac meningibus ejus induxe- 

n culuro dextrum tendens , 5 „ rar. X^uin&vomitusingen- 

cìrciter digitorumlongitudi. , ? tes in vulnerato infecuti funt, 

nis, per crarrium &: fubftratas f> qui tcrtió qvoqve die redie- 

meningesi4uram& piam ma- „runt: ipfequeaegerfequcnti 

'„ trenr non tantum penctrans, * nofte deliravit* dio 14. Aug* 

^ fed & Ipftm cerebri fubftan- 7> quoque ex fumma inqvietu- _ 

„ tiam addigiti transverfi prò- „ dine vulnus faepe contre&a- 

» ffcaditatem. teden* obferv*. „ vit èc cmplaftra detraxit , ut 


Digitized by »kthat- 
Google 14* PanàeB. Medie*- Legai. Partili. Stà. IL ' 

u JcthargusSc tandem. moriiki^y£ikAQiWOiiftis fr flnirnigf * 
„ fecuta fuerint. Omnia le- et*; Medici* confentaneun» cflfc 
„ cundum tcnorcà SReUtipois "ducimi», die nihilo quidetn noa. 
„ abAuliatro&PhyficoDaraj- effe, quod umilia «apjtisvulnc-- 
„ ftatinó,Dn.L.Gcilfufió, ina* -'«„• perefaniqm & meningés ili 
„ partita?. ; ipfamcerebri fubftantiana pcne- 

Qvaadoqvid^migituràSc- .,"» ntia& cu * fan « v . i "» e ™*' 
iffimcNoftro Principe & vafanbne, ^gtn<nnsrcufcftu : rcniffimo » Domino fub dato Darmftadii 
die il. Septerabr. Nobis Oe- 
mcntiffimè demandatimi fuerit, 
ut Afta tum in finem Nobis 
transmiffa & hifee redeutìtia 
Gollegialitcr pcrlcgcremus, vul- 
nus occifi omncsquciliicoc- 
eurrcntes cirCumftahtias pro- 
bè confideraremus & abhinc 
ffrntcntiarii noftram^qvam- 
primum impcttiremus , an 
Pyrobolarius occifus e viri* 
nere tali neceffariò obkrit 
hocqvc per fc aut potius per 
accidens lethalc fuctitì )> j> Hinc Nos Decanùs & prò 
tempore prafentes Profeflbrcs cis crann , membranas cerebti 
pungentibus & vomitu crudo- 
rum vel biiioforum humorum 
contunda fummè pcriculofafac- 
pèqve letholia fint $ dum ipfib 
etiam eventus lethalitatem in 
hoc cafu confirma vit, quia vul- 
neratus die 4. abjllató vulnero 
exfpiravit, Scquidcm 1. obau- 
doritatem Hippocrat. qui cero- 
brum difleàum habenri lethalc 
effe fcribit. VI. tpbor. v. & /. de 
morb. III. §> 4, mocijur ait , fi 
qviscerebrofauciatus fuexit. Et 
4. Prorrhet. XXIL 1. Ex capitis 
vuineribus lethaliflìma fuut^in- 
4vit> quae ad ccrebrum p^rtin* 
gunt , & nullum capitis vulnus Facultatis Medicar Giffenac, prx- contemnendum effe in proacmi* 

vìa accurata ponderationc o libri de VulneribusCap. monuits 

mnium & f:ngularum,ia deferi- Et Fortunati Fiddts , qui/. 4. de 

pta Rclarione Medici > ut & cir- JHe/at. Medie, e. 6. p. m.sss. capi- 

cumftantiarum in . transmiflfr «vulnera (uà natura nequa» 

nobis A&isoccurrcntium,priri- quam ^ta effe pronunciai 2, 

Ob Digitized by LjOOQIC Càbilaefte pàrtis (^crebri Ce) no- *uit &bumi pwAratus-foit, ncr 

biliutcm&ncccffit^cnj. 3. Ob que obmutuit & fenfibus orba- 

Yulncm magnitudine^ & prò- tus /uh, fed ju.xta Tcftium depo- 

fonditaeem. ^.O^ctiraqdi^ro- fitiopcmftrcpuèadhncdfcurri^ 

atedia applicando difficuka^cnj neque ajjà perkulofa fympto* 

vcl impoffibiiitatem. 5, Ob fym* fiuta ftatipi ab initio in co ob- 

promatum gravitata» & 6. pc? fervaufunt , qux in cjusmodi 

editanti* viwe termini breyita r cranii & cerebri laefionibus Ic-j 

pm>te&c t (ht6afr, Weifcbìoiq liialibusp^erunqvefetruduMac 

Ratinati Vulncr. LafcL /Judic, ab HÌppocratt VII. ÀphJfèrsK 

Capi III. jfr. w. a^ # y*f . e^ Btrth. ìtem Coac* pr&noì. typ.ér W* £ 

Svevói delhjpefl. vuln. Uthd. & ^de Mw&lj4. V* è: !$. & cap. 

fm<fàLp K m;& ] vuln.^VXut&Cor^Cdsòli^ 

. Au^ipe? de qyoniam i n Vul, 8. *. ,f. ordine enpmerantur. £ 

acri capiti* caeiim , yel inftnir Vulnus qvoqu.e ., ju^.W^dicJ 

mentis .f^cancibus infli&a tam Relationem, tantum a<d digiti 

pcrkuloCa nonfunt , quàm ea , trans verfi profunditatetn in ce- 

qua: pun&im vcl ctiam contila- rebri (ubftantiam Se ncutiquam 

dendo infljgustur, tettante Scn* ad b-ìin &vcntriculos,usqs p$nc T 

nertè uh. /.. Mcd. Praft. P. /. cap. t ravit ; qvexnadaiodurpi 'ifl Ca- 

*}.p.m. rf+^ Stbizt.Exam.'vuln. dem relatìone quoqvc non ha- 

part.dijjìmilar. Pgrt. 1. §. 66. fr betur , qva rationc qvartus ce- 

fy. Petr. Paw.Cmment. in rebri ventriculus, utpoteomni- 

I&ppofr. de Vulntr. Capa. Wife- um nqbiliflimuf Se prìncipìuni/ 

watt oftyof+pds { & Blancard. in nervorum fé habuerint , an hoc 

Co^.Med>PW à faagvine coagulato forte ob- 

Bohìùó Exatn.Vuln.Lcthal. Se3. ftru&um fuerit ncc ne > priorf 

IL C/./. 222. ,«bi4fircumftan- enim cafu fpirituum animali un 

tiam hanc iàs,^qv/iuppr lefhql^ infloxus in mcdullam fpinalem] 

tttc deporre. ppft4^ur, di a ^ncrvps prapcditus fuiflfcjt & 

fcrtè commead^^ ;fQa?pian^ <^i^eqycptena^plfa5 animali? ,. 

ctiaa» ^^uL^^.^in^pi &. F^d^^j^c^^ c # v|»Iis cyfflrc^ 

TUlncre non fiatimi ad rerfarn ipfaqnc mors cuiusVquàm con- 

^ l Pars IL li tigi^ Digifized by LjOOQIC tìgìr» inkqui dcbuiflet 5 cumè « x accidenti & ncgk&tf «dò* 

contra ex obfcrvatioriibus Me- ncoruttì auxiliorum accede- 

dkoTunv conftet » fzpius èjus- runt) pei tenipeftiVàm V. & 

«iodi $c be/orat adirne capitià Clyfterés , iaUtaù» tultìerfe di*- 

Vulnera; .« quidètn cum deper- iatàrióncin ( ùtut hoc" te fé jam 

^lHóne fufiftantiac ccrebri, ma- &th>aniplum fuerit) debita** 

^tiitniitìe qvoqve ovi gallina-i édu&qaem fcngvinis- extrava^ 

cci (tette >«*. lii.i. Franct. & fati , priusqvam putrefeere itt- 

$ J^S^P de Cuna, vtdner. 4S. & Ceperit , extraaìonem fta- 

tSymffjQrim.Campeg. ap. Sucvum jmcntorutn aùt fèftjicaram & 

ithfts'viila. p*g< fri*.) curata Gnaula » fcam Chirùrgica, quam 

fuiflè.Sclicet 4.in relationcMc- Pharmaceutica Remedia , fc- 

dici fydptomatutiHjvorandatn brem fymptomaticam, infiala* 

gra v^qruta » vemitas fc ingen- mationein , 'ccreori «drf optio- 

tài, delitti, inqvictndmisaut je- nem &c inhibentfo (ut talia 

fìfrgatiOnuhi , (eonf. Botmìus de apnd Pantum > Pwuvium , I*- 

RtnuHciat.vuln. in genere p.?4* reftum » Vdleriolam , utrufaaqUe 

y?^.)tandemquclcthargimca- Fairìciunt , Sctdtelut* , Grtgi 

tiofit fatta; priora quìdem (fi M>rfiium y Thn.àGuldenklee^c. 

cont irniente poft di«sali^aot> fatis fuperque occurrunt) pras- 

uti hic contigit» de novo rede- caveripotuifiènt. 
unicum alias ex repletioncfto- 

machi perci^um&potùm, ali- Hinc oh caufà* tao» alle- 

ique cauiìs quoque oriri poi- gatas> qvam alias adhuc quam,- 

fióf) rfkrta capitìs & celebri ixG. plures ( datti fei ncque Mc- 
funt, utapud /fippofrdt. & Celfi dicus in Arte Peri tus, una Cam 

loc.cit. Yiderelicet : tiullam ta- Chirurgo Caftrèng, ftatim in 

ooeulethalitàteni abfolutam vel principiò vocatus» neqve- cerne* 
jJcrfe taleui iodldnt. haecaue-dia fupradi&i /adtóbita» fue- 

noutninus ac alia pmculolìora ront*^ vulnus hoc prò Smpliv 

fympiomata (qo* qvidem flònr tìterte atkbfcrtè letteli vix ha- 

tira e* oaiuri vuÉaeris » qùàm bete paffiumis. Atteftante 

--;■'--'■:; ptOfril 

Digitized by VjOOQLC - DtVatneriSusCépitKljetèalièm. x$\ 

propria nommis noftri fobfcri- narió. Sign. Gif* die xS. &. 
prionc&figilloEacukatisOrdi- ptem6r.iàpf, 

J.F.DilUmustÙ.bXFacubtMcd* 

Decan.é'Acai,&eBor. 

Mick Bcrnk FalenfwUD. #i\P. 

CAS.XVIE 

- DE 

VUUSÌERE CAPITIS IN SUBSTANTIAM 
CEREBRÌ PENETRANTE. -*v- P. R 

Tltins in fympofiofauciarus hìc , quòd i.Titius poft fauci*- 

in capite, decimi die poft tionem (tauro qvidem deliga- 

mortuus eft; ficqvia hxrèdcs e- tm r fede, aliqvem invafit, uì- 

jusp^nt* caufam bujus morti* turus contufiones acceptas , nifi ' 

fubitanex provenirci plagis vcl . à tcrtio interveniente fuiflet re- ' 

contufionjbus» qvibus ab ^dver- tra$us ? 3. Salta vit per afiq v ot 

fariis exceptus , ideò cogniti©- hpris ^ usque dui^ì Qngiifc ex 

jacm homicidii hujus commi- vulnère rurfum profiliit , itautf 

fcrant Nòbiliff. Judicis 4 officio , fecunda dcligatione opus habe- 

qui aiterà ftatim die corpus de- ret. .4- Mane fubfeqvente in 

fudftilegaliter infpici & aperiti mastra circa curiam fc portar* 

curavit , prout vidqrc eA ex Re- juffir. 5- Poft meridiem per qua- 

lattone fub A. Obfcrvandum drantem milliari* domum fc 

**'■'.' li z . . eoa- Digitized by Google 4 ja Pande&MMco- Ifgat. Part. IL Se8XZ 

Contutitptdibusfuis. ». ABat- ! ptpmatis, qux àllcgatam Cet*4 
jieatore quodam , cixi expcfi- btr^putfecfittenr' ptócfo>tfruiifé 
etiti* in ctìraadis vulneribus > hoc contigerit > : Ut itàque hoc 
& apparatus inftrumentbrum dubium txiroatur nobis & Jut- 
Chirurgicorum deficit , xrura- dicibus, delibercnt,qua!fo> Ex- 
tjìs. ©iibiu^ ii$qpe ; ìitruih ce^l. Vcftttfc (upet hoccafu col* 
Titius pratér omnem navatatn legiaiiter, & in forma probante 
©peram^ab^cceptisplagis mori fententiam mihi coojn^uniceat^ 
nceeflfario debucrit ì vel, aa ma- An ex Utbalìiatt abfóltità htc p* r 
gis ex malo regimine; àatiinpV tiens oéieriti Dab.Torgaviacdie 
fitubalacatwis^vrfaliisfyitor 2^ Jan. 16+2. 

a ' , 

Andreas GV l - 

k: ' " : - ' 

DEprefiendimus itt ' Titio ditate dimkfc digiti in fubflan^ 
yujnns^occipitii .finiftri , jiamecrebri peiiétravcrint, cir- 
longitudine digiti ab aure finiftra cumferentia unius Grofl^ìli me- 
verfus dextram y eodem etiam dio vulneris cerebrum eonfpi- 
(patio à, prima vertebra diftans: ciebatur putridum , foetidum* 
cf àniurcierat magnitudine dimi- colore ffavurn inftir vitelli eoe- "* 
dlf thil^deprellttto &incffr- rupti ^p^ofundìtate ungvifc ik 
vitìim, ab extfeoiitate afeiae, qui ' digita , vidéba turque haec ' pu- T 
cònéufiò h^c pcra&i , ita r ut ab tredd totu occupare cerebmn* ^ 
hac incurvatura vel depreifiòne dura tmter livida éfat , Se ab ef^ 
ctanit, fràgmenta aliquoty per Mocruór^fugillata&c* 
tbi^&pianiiiutrem,pro ' ' 


-j Digitized by LjOOQLC De rulntttitu Capitù Utha&hm. zìi RESPONSVM 
FACITtTATIS MEDICA ÙPSIENSI^ 

ùcilicet f 

VULNUS HOC CEREBR.I PEIUCUIÌOSUM. 

QUIDEM, NON TAMEN LETHALE 

FUISSE. 

SCifc dèfìdératis i Nobls, jsn feqvnntur, abfolutè& amplics- 
*imTmmi»c*tzttyntercom,< ter letbalja firn. Experienti» 
fotaadum fauciatm ; htevitaèili- {iqvidcm conftat, quodnon Co- 
ter mori exindedeèueritf .Hoc ut him *msmodi vul nera, fed pro- 
to promptius expediremus , ac- fìindiora qvoqvc & cura deper- 
curatiofem rclationem Medici ditione fubftanùae àperitis Chi- 
& Chirurgi, fperaffèmus. Illa rurgis„ idoncis inftrumcntis „ eniifr fub A. efridmocnini eoa 
fufa, obfctira : Nihjlominus , 
frante ifta, dicimus : quod licet 
omnia "CerebrT "vulnera 7 rum 
propter parrà nobilitatati, rum 
prppter confenfum nervorum regitimà obfétvar&Diaet:!, & re- 
mediis convenie ntibus adhibi- 
tis, fuerint curata. Qvpniam 
vérÒTTtii vulnus (fif fides relatr-' 
•ni) *. tantum ungvis profondi - 
tate cerébrum pcnetravir. x» & confolidationis difficultatcm^ nulla Srmptamata iethalia mox 

admodù£c_riculofafint,eumpri- fubfccuta. 3. necipfe perito & 

mis illa, quae cum coHtvuldne fi- inffrumeiwi; idoneis inftru&o» 
ùnti minime tamèh exinde con-' CJliirurgò'commiflus. ,4. multa 

dudendum , .quòcTper confe> minus Diaetam obfervavit pari- 

quens omnia vulnera cerebri , ens, fed 5. poff deligarionem per 

fcd tantum illar, quae ventricu- aliquot horas fatavit, 6. aeri 

k» eiusdem penetrant ,. Se quae fernet cxpbfuit , 7. quadtantem 

IfthaJUafjrmftomauftatiiaAib- «UlUaris cundò cmenfus, qua li J com- Digitized by CjOOQIC ij+ ^ Pa*deft.McMc+Ztgal. P*rt.fi.Sé8.IL 

commotione fangvitjis mafia fa- adjuvante Divino Nuraine, Jdo- 
cile potuit infiammati 8. deci- ncis inftrumcntis ac medicar 
mo quoque die poft vulnerano- mentis, feliciter curari; mor- 
nem demura mortuus , hinc ex tuus itaque eft potius Titius ex 
addu&is rationib 9 alitcr conclu- malo Distai Regimine, & defo- 
dere non poflumus , quìm ita : €tp periti Chirurgi , quàm vuL 
quod Zttii qmdem periculo/à <vuL nerù lethatitatc aéfìlutÀ. Dab. 
ner*> non tumen per fi Ict&atia Lipf. die ji. Jan. 1642. 
fuerint > fed potuifle qundem, 

* Vid Ammann. l&tà, Crit. 

CAS. XIX. 

DE 

VULNERE CRANIl GUM SUPPURA- 
TIONE CEREBRI, 

Vlmmé—mmm — — — mmmmm — i i i > ■ i i ■ ■ ■ ■ P ■■ ■ l ■■ 

p. p. 

CUm oblatione fcrvitiorum Biitmeró hujusquc Corrfbrribut 
noftrorum paratiflimorum die 21. Novembr. 1664. interce- 
Vobit f Domini , reticcre non dente » in capite ita vulnerata 
poffumns, ex A&is Judicialibus fucrit, ut die 23. Decembr: 1664. 
hic fimul adje&is quoque vide- tandem » elapfis prius tribù* fe- 
re licct, qua ratipne Valentini ptimanis, obicrit* quemadmo- 
Rothii uxqi^ Alteri Gciffingae, dum autem fub ipsS cadaveri* 
fublitc, Marito fuo cam Elia Sezione Mèdìgus ad tandem 
; Jrequi- 1 

Digitized by VjOOQIC .'■. litTulntrìhus Capite LtthMus: . " t$f 

tequifitt», D. JOHANN CA- Nobis quogue foK 244. intcr 
SFAR HORN & Paniel Hoff- atta Ckmcntiflìmè injundum 
mann Chin^isr \ ambo Frcy- fucrit > ut coojun&im Proccf- 
bergenfcs, atteftatum aliquod, fum Inquifitionalem urgcamus 
vulnu* ietbalc fififlk in Ad. foL Scpromovframus rlnfuperdiékus 
as* cfederunt : Ita mihi Vice- modo inquilini* iteratam De- 
Prefedo ratione offìcii acque ac du&ionem in Ador. foL 247. 
|u(Iusgntipfiflimiiacubuiw:on- .produxcritj ut adcoque totunpt 
tra nrromquc Inquini tum, Eliam hoc negotium in (bla hac qu*- 
Sc Job. Henricuo* Biirtucros ftxonc : an vulnus hocfimplici- 
mqulfitoriè procedere \ donec ter & abfòltttc lethalc firdicen- 
rcs eòdeduda fucrit > ut alteri' dum ? acqviefcat \ Hinc £)nn. 
iaqn&tonmi Elise Buftncro> aoftras Honotatiffimos officio- 
fuxta fentemiam/^/. /p9. torni- fiffimè rogamus, vcjint cafoni). 
la didata * poft qusatucqiDc- bone probe confiderai , Se- 
ffcnfioncm alibi didodam foL dionem in AGtis fai. *s. repe- 
**5. juri confentaneum pudica» fibiiem > ut & argumcnta In- 
rum fucrit: qnifiti., tam fol. 145» fèqu. 

* Quoniam Inqvifitus in De- quàm 232. 233. & *48- fcqq. 
,> fenfione fui contra Medici contra eandem allegata diU- 
)> &ChirargorumRclationera gennffimè examinare & de q- 
„ unum aitcmmvc alkgavit Se mnibus fubadum judicium & 
y > ut Ada Collegio» cuidajn fentcntiam p cuui remiffions 
»> Medico ttansmitttfenrorW» Adornai * prò debito honor 
„ jHsquc judteiumtxpcrcmun rario , Nobistum pei Tabet 

* rogavi^ hinc ocyusilludfia^ lioncra hunccommunicarc&c 
yy & ita tamdcfcnfionis, quam Alttnburgi Me it m Aprii. Awm 
„ caute: intuitu juri & sequo **th . , 
9 fàtitóet! 

Digitizedby G00gle ArT-ESTÀTVM ■ 
MEDICI^ CHIRURGI. 

EX dcfidcrio&di^ofitionc vchemcnd^ft^oiajorcinflidar» 

Nob. &c.Dn. Caroli N. Se- ha decuffa ftfcruqt. 4L Supra 

rentfEElc&.Saxon^Vice-Prxfe- ccrebrum, intra cranioi» pus 

fti Altenburgico-Gciflingcnfi? fincerupi,thaleri latitudmc,quó 

fìos infra nominati, in pfafen- remoto 5 foraminula minora ; 

ria Judicialium \ cadaver M*- nuclcon* ccraforura cquatìtia T > 

ri*, Vakntini Rothii, Metal- occurtcbanc , quibnr digito 

licolx, Uxoris infpeximus Se compreffis, pus per piam ma- 

obfervaviriinr 1, Vulnus ar- treni confortini crumpcbgr , 

tìctili longitudine fupra oCu- quodaliquotiescòntigit,>6cqui4 

iiim finiftrum > prope futuram toVcnimus. cotta» , ceréhrum 

tororialcm. 2- P^ricranium& fuppuratumefle,hincrctiquutà 

perioftiumdifeontinuatumerat, miflum feeimus craniumqut 

iti, ut cranium denudatumfu occiufimus. Ex hifee &:quo* 

eritfic iub ipfo vulnerc cdrru^ marnarne mortehidEjus f£br\s 

ptum. ì. Poftcfanii apcrtio- vulneraria x;um immani, calore 

nem ad articoli longitudincm & debilitate, ut & naufea cibo- 

4. feftucas feu fragmenta fatis ram, vomita *, agrypniàflc cpi- 

notabilia>intus fub cranio Ire- lepfia continua accefiferun^vid 

rentia , tuia feilieet nummi du* H$p*tffAph.&tMmt*Froktn. 

plkati(CÌIK^3t»^CI^) magni- U~cj,è&mrU.fiath*c. '. 

tudine ^quartum vero paulò mu de progHoft. rt#4»> htne , vulnus 

iiwjqux duram &piata\ matrem hoc prò letali habendum.fl^, 

penetrarant & ab iftu plagaquc dUfnbwgi d. 'p. Dee. rffy , 

Johann. Cajpar. N. D. 
-Daniel Hoffhtarnì'l Cbimrg. 

RE- 

Digitized by VjOOQ IC t >' l'W ^'tfrvantrtìmttpitkljtthttìèm. " i S7 ■ ■■'■•> R-ESPONSJVM 

FijLcÙLfATIS MEDICA WITTEN- ' 
BERGENSIS r 

Defuper illethalitate 

• ( ' ~ iVULN^RI'S CRANII. 

_. P.P. 

QUid in tàufà Mulictis ali- ubi cerebrum fecilimc & citif- 
c^ius EJ^gMuìdain vulne- fiale corrumpitur, cumprimis » 
rat*Nobisperfcripferitis&quà fr vulneratimi fuit Se matcrix 
ratione Dnn. à Facultatc Medi- exitus fufficicns denegatur,qua- 
cà hujus loci informali defide- propter nil folidi lue determi- 
rem , an vuinài £ró fimpliartr nari poteft. 2. Quia vulnerata ^ 
lcthali habendu fitrhocexquae- poft contufionem illatam per 
ftione,h:fce fimul rcdcunte,fa- XXII. dics adhucin vivisfupcr- 
tis diftin&è pcrcepimus. Qup- ftes manfit; 3. quoque excm- 
rura intuituNos pccanus &c. pia proftant ejusmodi Perfopav 
prarvil diligenti ponderatone, in quibus cranium cum pia du- 
& ex ieqq. fluidamente agno- raque nutre, imo ipfo cerebró 
feiaurè & ventati non minus , ita larfum fqit,ut multa cerebri 
quàmi juftitiae confentancum ef- pars ob putredinem effluxerit , 
fé dicimus, quòd lxfio hacc curata* faille. Hoc oc fiatili*/ 
pra vulnere fimpliciter, per fé atteftantur Arc&ur K Bo?affus,Fé*\ 
& Già natura lettuli,haberi & reftus, Scnwtus , Faùricius Hit- 
agnofeinòn poflìt* i.quòdvul- danus &c. & licet 4- Hippocrt- 
neratà fcptimd demum ab obi- tes vulnera vcficae, cerebri, cor- 
tu die infpc&iojufiibjcìU fuit, dis &ckfMia dicat,repetentc . 
Farsll ' : "•'. v L "KJc ' i<* Digitized by Google 3$ ■PmM& &£#?&&*$**•&$& & . 

\àCorneUo'Cclfo t vox tameng ri* *qu£ac #ajg^e^sjc.bto». 

mrZSts hìc lcthalitatcm quoque exitus paratus non fuit. 7.Vulne- 

aceidentalcm,utplurimumcorb rata fuit Èpilepua cotrepta & 

tingentem, item fumainnwpc- po/t Matam^jlagam, (emel cor- 

rkulurti denotar, ut 'fatis cori- ruitipfumqjcaput'alltfit." Exhis 

fiat. 5. MulicrivulneróNiul. igàror aliisquc rationibus Catis 

la Diaeta imperata fuit, dunia- .fuperque vedere licet , vulnus 

cri frigido, qui ccrebró prorlus hoc prò fìmplieiter, per iè & 

inimicns eft, fé expofuit & a- fu* natura lcthali haberi non 

quamvitachaufit. ó.traftatio pone, quod hifee atteftamur 

vulncris legitima & mtthòdica &c. fffttenforgrMe p.^firtó. 
non fuit, quia purulenta mate- , dpxo irt*. 

Decstws , Senior t,&<;* RESPONSVM ' 
FACULt ATIS . MEDICEE UPSIENSIS, 

DE 

Eodetn Oafu. QUandoqtndem hìatud ita dia ìSàtmk > prò pmpìictttr ér 
\ tidemQitteftionem aliquS a&fitutè Uthdi Hàbtndum fì > 
una cuci* Aftis jadicialibusNo- mentì 
bis transnriferitis , noftramque hinò ^rarvii diligenti 4 pertuftea- 
dc cà informationem defidc- rione (Moram Adornai rta- 
retis : turaquccoràmpohderationere- 

An ftiL Vulnus Valmttm R*~ ferii^us, quod vulnus modo at« 
thii<*nj*gi fu&dvrante dìjjt» lc^tturiptofimòliqitct^cabib- 

- ;i Iute 

Digitized by VjOOQLC .; De Vulntriòus Capite ZtMlwJ . aj# 

hitè lcthali habend urtinoti fic , carata fuerunr. Unde multe 

dum poft fatato latfionem «- minus ex ipfa fc&ione, die 7. 

gra -, tam rationc v curationis , poft mortem démum inftimtà > 

quàm ratione -Disetx debite ob< lethalftas hujus Vulneris hauriri 

favata & trà&ata non fuit,cum- poteft ; adeoque lzfio haec eì 

primis Trepanarione ' infuper accidenti Icthalis evafit. Quod 

nabita & neglcétt, ntpotc qua &c. lipjk die **. Afrilìs it6K 
najóra adone Capir», vulnera, 

Via. ÀminAnni Praxis Vuln. Lethd, 

Dec.i.ttjlj.p.fy. 

CAS. XX. 

VULNERE CAPITO CUM MENINGUM ET CE* 

RE$RI LESIONE AC, INUNDATIONE 

VENTRICULORUM. P. P. 

POftquàm Hcnricus N. me dius aliter dire&us , ipfe in Ca- 

verbis injuriofis,citra meri- pitc vulneratus fuit, quo t>a$, 

tum affccit,advindicandamcx- ftatim in Mufaio meo dcligatùs 

ittimationem meam , gladium e- & Chirurgo commendatus , ut 

vaginavi> planitie cundem per- nihil eorum intermitteret, quod 

" tuflurus folùm,cafuvero vel ad felicem Curationcm Tacere 

-afio infortunio lucccdcnte , già- poflct , qui etiam Chirurgus hoc 

. •• .. ..u ^ j- -^ ■ Kk: i .: vulnus 

Digitized by VjOOQLC $66 ' . P*tJc&; MtMc0-Ztgaf.Péirt.tt.Se#.U. 

vulnus ijocci pendi t, dicendo: Occurrunt ideo varia ^dubia 
effe tantum vulnus fimplex, ncc fiiper tóc Icthalirate , aut qual fe 
crapium laefum, hinc pon eflfe fate vulnerisi gr-> * '. J*g*w& 
ncceflarium , uCMedicus advo- ri: Ah rapiti vulnera etf doi» 
carctur,pofle talia à Tyronibus finn* MppacratU, qui nullum 
curari, quod edam intra 14- di- Capite : -vulnus contetnnendum 
tócoirfoIidavit > &itafupinafuà effe fcrihit^fa \fc Ittha&è ± 
negligentià caufatus* quodHen- & maxime perkulo/a. fin* i *a 
ricusN. tandem die 12. Julìi, Atn vulnera Capito >u$i cranium 
&ita feptima hebdomadeàvul- quidem Ufùm y vulnus autem ex: 
neratiòne ; poftquàm aliquoties negligentia nìmis citò confìlida* 
vulnus recruduit>mortuus fuc- tum> vulnerati* etiam uftjue im 
tit.Perftitit in fua opinione,ctia 7* heh domada vixit érberumn**- 
in vulntris infpe&ione, cranium niafua óbitàt ,pro Utbalibm b+* 
illud vulnus non penetràflè$ fed , benda \ A An vulnera cerebrt \ 
prohdolor \ feparatà cute^eptó- in &pjcr/e , letbaliafint ì 4.An~< 
henfum,quod non folum vul nus non in vulneribus Capitis & era- 
cxfim fa&um Cranium , & qui- mi , qua ex incuria nim* citò cow~ 
dem Osfyntipkisfimftrum,pro- Joìidantur, mukum firef* oc fu* 
'peangulum^qucm fapt futura rultnU materia, rstincatur y cujm 
Coronalis Cuht fagituli , pene- acrimonia Cereérum còrfódatur r 
traverir,exiftente,ia cranio fora- fr patìens 'poftmodum neceffari* 
mine , craffitie pifi y longiufcu- moriatur / Et ut eò melius men- 
lo tamen. Aperto porrò era tem meam confèquantur Ex* 
nio > &duramater ipfumquecc- celL Veftrac,ad)unxiConfilium 
rcbruml*fum,apparente inaiar- Tit. Dn.Df Viftor.N.quiìad^ 
giné vulneris corruptioneaepu- cifioneharuiiiqj^fticmummijt 
trecÈnCjindcxtrocerebrivcntrf- adftipujatun ^ . r 

culo eximia quantitas materia^ . Pera itaque ^crquàm officio^ 
rofejfiniftér autem cerebri vcn-_ fé, 'velini; omnia Vite pondera 
culus anterior pleous era t iucco- re , & poftmodum in fórma prò- 
ftf&purulems materialità ut vix bante mecerti^rem redde^c r 
j. coclearia eande ceperiot prout Utrnm x re6fujìc fefi èdcntUt^ ^ 
plwibtisexReUtioncpatebifc *%* 

' ' DigitizedbyVjOOQlC , De Vulnerila Capitò Zjttèali&ta.' 2(51 

ntè €*tp4t*artò\ vulneratitnm Dab. Wiftenberg. die' '14, Maji 
fui>faucntv,mikiaueat imputar» Anno 1662. ! ' 

Dettevw N. \-, RESPaNSVM 

FACULT. MEDICA LIPSIENSIS , 

"- .. '.*» v Sàlica ' '' ' ' ; "' ■ 

VULNUS HOC CRANII & CÉREBRI NON FUISSE 
' SIMPLICITER LETTALE P Rarvià Collegiali delibera- magna cft differcntia ipter vu> 
_ rione Se perluftratiOrtè Afto^ néra lethalia , & 'intcr périciij<£ 
mm,ac circumftanriaronr o- ;fa^ fed experiemia monftrat : 
mnium hic rcquifitanmiy dici- 1 qùòd non tantum Granii vul- 
mus ad quaeftionem. 1. Quòd ncr^, verum edam meningum, 
quidem in genere omnia Capi» quin ipfius Cerebri , pnefertitn 
tis vulnera,etiamftCraniun» mp- ratione corticis ejus.dem^feli.ci- 
dò fapèrfdatfteTnVlajujm,ndn ' ter' fuerint curata, étàmà parte 
finepericulòfìnt,cutti^rimiscìr- patientis,quàmCtàrurgi > nihilin- 
ca futuras fi fatìà fuerit laefio » fc*miffutn~ hinc 2. Quiavul- 
partim ob confenfum crahit nera cranii ex incuria vcl nc- 
cum menfngibusVj>artìm òb gfigentia nimis ciròcbrilolidan- 
contraMuras, fra&tiras-Iaminx tur , & ha purulenta matcrise " 
Kftetior» > aliaflue.latcntta ma- exitus intcrcipitur , hoc non 
la. Hinc ttàkì£ppocratex.IM : tàm violenti*. Jaefionis., quàm 
lum Capiti* vulnus effe coat* errori, à Chirurgo commiflò , 
mnendum. ^Aqàmen nonoeinia imputandumj&.proptereàvuj- 
capitis vulnera per lc r fimpiici- nera calia prò (impliciter lctha- 
ttt&abf^tètojkthalia,(lum libi» non, reputando 3- Ncc 

' ■ DigitizedbyCjOOgle omnÌ4vpln^raOrcferi,fcd tan- bri fubftantiam* alias mollenv 
tum illa fimpliciter funt le- & fpottgio&m y v£rùm cimi» 
thalia^quae medullam cjus pc ipfum cranium corroda^ iride* 
nctrantsquxautemfolum corti- ncceflariò varia & periculofa. 
cem ccrebri tedantjjfunt aui- (ymptomata, nifi tempeftivè c- 
3cm fatis'pcriculofa ,^bfolut? vacucn tur /fubfcqauntur, ideo 
tamen lethalibus fempòr non dbhascaufalomnes,caufamor- 
annumcranda. 4- Necncgan- tis in vulnerato Hcnrico N. tibi 
dum : quòd purulenta & fero- minitnè imputar* poteft &c* 
fa materia retenta tantam acri- ZX*£ Uff die /*, Maji> Ann* 
moniam tra&u temporis con- tfÒ2 m 
traliat^qu* non tanrùm Cere <: r 7 

Via. Amman, in lAed. Crit. 

■ '. , CÌS.XXI. \ ', :' ' 

•• : tot 

. VULNÉRE CAPI TIS. CUMFRACTmLA 
& EESTUCA CRANI! , IN CERE- - 
BRUM PENETRANTE. 

■ ■ ' — ~ — r. ; — < ' l ■ ,. r . ' 

=..'•,:': '-- fpzciKb Meri ,'•'•';". 

PEtfónar nònnullae crimina- dicitor, ita ut "Bfcfenfòfr &&& 

literaccufantar/rafioneim- fcriprionc talr concludi* de*. 

'pacati Hofnkidn'yipfaquecon- tram fyricipitis partem i6tù ࣠

-ftitùtioviWiìetafì& apertura par- 'fetYatn effe, linde craniutti ih 

'iìs hrfar , ut a-djtlfta Rélàùo più- fc fratta drfflliit / intér cràriiitei 

^bus'ed^et, obfétvata fuiflè ^àufart-itoafreitt^rth#fìai- 

li '; ■ . v '--v guinii Digitized by Google Di Vuburfyià CqkklttbutìbMs. , 26J 

gdJhis cigolati fepcrtum & lorum^am Pharmaceaticoram, 
vcntrkuli cercbri fanguine & quàm Chirurgicorum , à : 24^ us* 
fero infigaiter rcplcti fucrunt, quc ad x ij. Augufti diem denuò 
fragmento cranii per duram <3c loqui , audire > videre & fenrìre 
piam matrcrn in fubftantiam valuerit, maxime, cum vi Rela- 
cerobri penetrante, adeò ut ce- tiortis illius, tcfte Hippocr. à 
tebrum, tanquam pars nobilis vehementi cerebri concuffia 1 
-fumine vulncratum fucritsDe- ne, non tantum voce privetur 
fcnforifimul^ubiaquxdamob- lxfus ? fed etiam non vidcat , 
orta (iint, duaifc.i%er,quam- non audiat , fed & fere ma- 
Vis tam miferrimè tfa&atusefle riatur, & quae hujus generis, a- 
perhibca tur, previa tamcn ad- lia &c. 
hibitione prxfidiorum nonnul- 

QVjESTia 

QUapropterAmpIiffimaFa- feinvicem Iegaliter conclude^ 
cultas Medica reqviritur, re poffint*, ircman vulnus prò 
m judicium fuum impcrtiat , abfolutè & fimpliciter Icthali 
an antecedemia vivi & confe- habendum (ìt„ac nullo prorfus 
quentia exanimati fubjefti Inter Àrtis fubfìdio curari potuifTet ? 

. M^B^MM* » ' I I 1 III I ' I l'I ■ ' Il I II IIMII^— 

INSPECTIO & RELATiO. 

QUùm d. 2. J. Aug. curren- ^roprta-ò ijiagis ,qtwm adhup 

Dsanmadrubctitumquen; yivcntllipmini fimilis mihi vi- 

dam Elé& Moguntim, die 2i f fus fucrtt. Adcfat enim fexi- 

cjusdem propè Alsfeldiajn den- fus motùfque abolitio, obmu- 

tali ip dextró fyndpitis latcrc tefecntia , oculorum obqoeca- 

vulncratum, Vackentodàm ^vo* t;o, cum fi?mno profondò , ita 

catus fuiffem* hunc ipf^m in ut iicqae loqui, videre,, avdirp, 

tam naifcrablU flati* offendi , ut ncque Jfeàtire, multò aiinus Ce 

mo- Digitized by LjOOQLC movere potuewt^ quifees ito: circatfeaaaàarti Jttoptaatò $&- 

manis fanèconcuffio ccrebritin: mam cxhalarit. : 

deque oborta pcrturbatiq. fpiri- t -Hoc ctim Magijftf atui Princi* 

tuum animaiium eorumque in- pali hujus joci igdicatum fìiifi 

fluxus, denegano fetilè copila,- Jet , fe&icH*emOdawrisilk inr 

di potcrat ; Nam à vchementi (litui curavi* > qux codem quo- 

ccrebri concuffione non tan- que die in praefentia utriusque 

tt&\ voce pri vatijjr Jaefus , fed e* Partis & Elcftoralis Moguntinap 

tiamnòn vidct,nonaudit & fere & Principalis HaQb Darmftati* 

xnoritur, ut Hipfocrates habet. n* Prxfc&orum, ad id Dcpii- 

Nihilominus tamen , prxfenfc tatorum, inftituta ipfaque lardo 

adhuc, quaìn exiguà hcetjfpe fcqucqti ratione inventa filit : 

fenfuum recupcrandorunveon- . Sijb infpcdione & apcttionc 

fiderandoque monitum Celji , / corporis exanimati *ftatim ab 

quo vulnerato* nun($uam Erik Utnitib \<in parte fyncipitis dex- 

auxilió relinqijendos nec defe* tra, vulnus inycniebatuc,quod 

rcndos èffe cavèt , fii£ò pfius digiti mcdiilbngitudincm &la- 

prognofticó , argrum in maximó titudinem friè ada;quabat: , cum 

ver fari peri culo /quxdam Arti$ depteffione craoii petaiagnàf 

■pì-artidia', tam : Pharmacc urica , Cutcdccuflàtim incisa , eaqutf 

quàm Chirurgica tcntabam,qui £x parte dett&i/peritratìioquc 

per Dei gratiam tantum profici- feparató , quousque intrqceffio 

" VbantjUtyEgcràz^ ad 27,Aug. fe.panflcbat, ctaniurri^nfexpar- 
diemdenuòÌoqui,audire,vìdcsc ticulas diffra&um quali difilli- 
& fentire potucrit, ita ut haud iflc confpicicbatur. Aperto 
erigila reconvalcfcentii fpes cranio qtiahtftas languirìfe iconì» 
àtfulferit : vulncre interim legfe grumati òccurrebat r quàfr^at- 
artis ftdulò obligató & necefla- tìia? latitudine durse matti in- 
riis cataplafmacibus munito, cumfrekat & meo 'q.Judició 
Aft ftialuiti proh dolor! tafti |u5àd|iii Fòrte pèndete gotu- 
ingéns ctit , ut tandem* omnia iffét^ 'Èéterfó hoc fangiiine 
artis prsefidia cluferrt & vi/fcè- : appareSàt / quòd pàrtìcuU dif- 
fartirdié^.Aug.furirmómanè fra&i crartii, duram cam pia 

^ nutre * ' B* Viélnefibuj Capiti* LztkdìBus. 26$ 

inatte ijrfamqtie ccfébri fub- licer , effluxerat & ita fpiritus 
ftantiam ad profunditatcm arti- animate tandem omniftò 
culi penétrayerit, unde & cere- fuppreffi fuerunt. Quia tan- 
brum fere acf digiti làtitudinem dem quoque in infimo ventre 
& articulf profunditatem putre- vcl abdomine kefìo quaedam 
dine jafaidum correptum erar. adeflc pufcbatur, hinc & iiic 
Pcrluilraró tandem etiam cere- apyrtus, il ùnihil interne fcefuo» 
fero, in ventriculis ejus&finu- obfervacum f uit , nifi quòd 
bus infignis quantità* fangvinis fcrotum cum tefticulis per fot- 
Se lymphx collega erat , quae è tiorem compreflionem contu- 
vafis fanguifetas 5c ìymphaticis, fum $c proptereà fanguine fug- 
per vchementem cpncusfio- gillatum fiicrit; Qupd propc- 
neni ruptis, ut facile hariolari rantcratteftantur 

; - Joh ,f*ft. BMingD. PbyfOrd. 
^ Joh.Veter ÀììéndorffChiruYgtu. 

AlsfMi*&J.Scp.AnU6t6. RESPON'SVM 
FÀCULTAT. MEDICA GISSEN^E, 

• Defuper IBetbalitate 

VULNERIS CAPITIS. 

QUimiFacultas Medica hu- antecedenti^ vivi & confequen- 

jas loci requifita fucrit , ut tia exanimati Subje&i inter fé in- 

.judicium defuper fequenti qux- vicem legaliter concludere va- 

ftione impertiat, anin Hclatio- lcam ì hem; an Vulnus j>ro ab- 

ne Medici & Chirurgi addutìa {biute & fimpliciter lcthali ha- 

Pars II LI beri Digitized by VjOOQLC a6« p4*à<n.Mcikè-ltg.&àrt.ì!L$&.II.. 

bcri&prorfus nullóartisfubfi- fcilicct, fioùtiter deprwfio 6c 

dìo curari potuiflet* fra&ura crauiiin fexparticulas, 

HincNosDccanus &Profcf- «non mini» fragmcntum, cc- 

fbres Ordinarii Facultatis Medi- " bro ""P*«um » . ut» otten- 

«e hujasloci , prèvi! accurata dint » <l uod caput vuninfigncm 

' pondcratiQnc omnium &fingu . molcsque cerebn »ngcntcrn 

'larum in Rclatione hac obfcr- commotionempcrpeffafim > & 

• vandarum circutoftantiarura v A cto e > um *P b - m W cr ' Se *' 7 ' 

PrinctpiisMcdicis&Chirurgicis &'*•' qnibus cerebrum vehe- 

confcntancumcflcducimus:- «cntcr fucrit concuflunv, rmi- 

tos neri protinus ricccflc fit : 

Quantum Ce. primam attinet Qy od /# # ,. de mor ^ a 4 huc ^ 

xjuartionem^cganquidemnon ^us extendit hisque anime plu-\ 

poteft, quodknfus&motus rafymptomafa addir, hisverbls: 

abohrio, obmutefccntia, ocu- $ cerebrum concuflum facrit, 

lorumoccoecaticfomnuspro- eum ilUcò voce deficcre, ncque 

fundus-,quibusfymptomatibu$ viderc, ncque audireneccflc eft. 

occifuseorrcpt offendebatur,* infuper fanguis coagulatus *- 

fìmifi conftitutione practernatu- què mìnmzc putrc do fubftanti* 

rali capitis, qualis fùb infpe- eerebri, dubió procui , inprin- 

ftione fetrufìt, interdumonan- dp ió hujus idus adfucrunt : E 

dar, adcoque non fine causa in CQntra VC[Q ap bo h*c aequèac 

tubinm. vocari posfir , qui in rdiqua . rc$ prx tetnaturales ia 

tantum«gerreftitutusfacrit,ut capite deted» non obftare po- 

à 24. ad 27. diem , loqui, audi- rucrint.quòminuscnàrrata/ym- 

re , videre fc lentire potucrit > ptomataevanuerint; 
cum tamen adhibita pratfdja, M ne <ymptomataiHa , qui- 

tamPhàrmaccutìca,quamChi. }> m DefunOu* ab initió corrc- 

rurgica conftitutionem illam p tU sfui t> neutiquam conftim- 

jrntternatuwlem minime corre- tf oni pra:tcrnat uraii capitis &co- 

xcimt» rebr^utillafubinfpcciionemo- 

Qupniam tamen genus téli, do fupiadi&ó inventa fuit, fed 

qttò iftus Hiatus fuit > dentale potiti» commotioni eerebri àd- 

Digitized by VjOOQLC DcVuInerilHjCtpitù fctbaJilius. 267 l 

icrftienda font , adcoque ih Ke- Mgcr die feptimó pcrnt 5 atòK 
latiònc Medici & Chirurgi enar- mcn vero Se quoniam depresfio-; 
rata antecedenti* vivi & confe- nes ejusmodi in principio ve-» 
qUcntia exanimati fubje&i inrer ftibus convenicntibùs aliisque 
fé invicem legaliter vel exlege inftrumcntis, ìPetròPawlifc 
ArtisMedicÈ concludane An Atcap. vulncrtf>u$ } J06. Sculteh 
autem kxc commotio cerebri in Armamtnt. Cbirurg. & ali» 
lethalis fit dicenda , vd ed de ckfcriptis>clevaripoflunt, quod 
causi fundamentalitef dijudi- quidem hic eò facilius fieri pa- 
care non poflumus, quia in alle- tuiflfet, fi fadà incidono cutis in 
gati Relatione nop additur , formanti cruci$,juxta cuoi fetta» 
qaod ante occifi mortem ejus- cà incerebrifubftantià haercnte, 
modi accidemia, quorum Jmco6. fcx par ticulac crafiii fra&i , dum- 
HoSerim in Schol. adtllcg. Aphor, modo, ut probabile yidetur * fc- 
Hippocr. meminit , v- g. inflam- paratae fuerunt , lege arris extra- 
matio f febris acuta* delirium,' £tefui{Tent>itaqueprocesfì(reat* 
puifatio vchemens, cpnvulfio, ut tnodò laùdatus J. Scuìtetus 
flderatiofupcrvenerint. 06/crv4t f ?. docet, quaratìone 

cum ejusmodi fubje&o procedi 
Altera m quxftionem quod debuiflet, quod ex introcesfio- 
attinet, anfc. vulnus prò abfo- ne craniific pun&urà dura Mar 
lutè&fimplieitcrlcthalihaben- tris, ob denegatum inftrumca- 
dura & prorfus nullo artis fub- torum apparatum dcmortuwn 
fdio curabile fucrit? De nihiló fuit. Qoo ipfò fiiaui collegio 
quidem non eft , quod fimilia fahguinis congrumati prteave- 
xapitis vulnera , cum depresfio- ri potuiflbt. 
ne craqii conjun&a , &ubi fc- Quid defymptomatibusiliic 
fìuca aliqua membranas pun- fubortis in punfltó lethalitatis 
gt/necnon tamgravlbus ftipa- judicandum, pr«tcrca,quar mo- 
ta funt fymptomatibus, fummè dò in àntecedentibus deduda 
periculofa fin^ ipfectiameven- fuerunt , ex iltis colligi poterit, 
tu$lcthatitatemconfirmet,dum qux D.Stnmrtus IH. /. Praft. 

LI 2 Mcd. 

Digitized by VjOOQIC a68 PantUa. Medico- Lega/. Part. Il St&. H 

Mei. P.r.c.2}. f. 1$. perhibef, mite quid aderte ugnincànt: Er 

fcquentibus vcrbis : Qua* initió licec tandem eventus morbi le- 

(capite ) vulnerata accidunt thalisquidcm fitte rit, exinde ta- 

fymptomata , minus tcrrere de- mcn abfoluta necesfitas lethalt- 

benr, quamquacperfeverantvcl tatis concludi nequit. 
poftea fuper veniunt, , Cum e- . Hinc VuInas hòc pro fimpl - 

nim fiant faltcm ob dolorem, «iter &abfolutèlcthalihabcrc, 

hacmorrhagum, aut fpimuum &quo d nullo prorfusArtisfub- 

ìammalwmmrbanoncm,Iethale ^ax^^ potucrit, ftatu- 

vulnus non fignificant Quje crc , n onpoflumas. 
vero vclpermanent,vcl quarto, 

fèptimódie> aut deinceps, quo Uberioris notiti» fideique^ 

tempore omnia in melius mu- gratia Sigillo Facultatjs omnia, 

tari oportebat , accidunt, peri- confi* manda Sign» Gijpt die 17-* 

culum portendunt & faniei col- j&pt. l &7» 

k&ioncm, putredinem, velli- ^ 

Decanto (3 ' ProfefartsOrdin. TACidt* 

Med. Gijfenét. RESPONSVM 11 

FACULT. MEDICA GISSERO, 
Defupcr eòdetn Cafu» 

AD Quxftionem Superi©- eìpio ApAori/m : In Arte Medica; 
rcatvNos Dccanus & Pro- cjusque praxi occafio praeceps., 
feff. Ord. Facultatis Medicar h* 1. qua; occaiì^, tette fette Holltrtf 
Principiis Artis confentancum in Comvtent. W httne locum , ed 
tflejudicamus: . opportunitas. rei facicnd* vet ' 

Cwkium&tfocr.mPrM-- non ftc'kndac : In cxnibendk 

autem 

Digitized by VjOOQlC . fa rul*m6$u Càpite LttèaUius. , 369 

f ntcm (pergit ideai Autor) lem- tantum cluccfcit > quod Defun- 

pefhvèremediis, tota vis eft cu- St\x% in prihcipió fua culpa, de-* 

rationis : ob id occafio dicitur ìnceps vero , ut credibile > ex 

curarionis anima- Haec occafio, negligcotia adftantium , agen- 

inquit ^oh.Heunnmin Ctmmcn- 4i & curandi occafionem èva- 

ter. ad h une tocum, prxccps eft & nefeere permiTerit & ita poft da- 

acuta , adeo, ut nullam ampli- orum dvmum dicrumcffluxum 

rudinem habeat , qua revocari ad curam manus adhibita fuc- 

fosfiti undcidemAutor,paulò rifj 

ante citatum modo tcxram , o- Hinc credibile eft , quòd fi 

^timèdocet: Ut re&e Medici- ftatim poft illatam vulnerario- 

nam fàcias , reftè medendi in- nem debita remedia , & qui* , 

terdum momentanea cft occafio dem tatia , quxin Refponfó à 

& captu difficili* > qua clapsà Facilitate Noftrà Medica die 17. 

^inclinano fit , vel ad rriortem, Septembr. ad quaeft. 2. in/. Àt- 

▼eladdclcterium. Qupdillud tamenverò&quoniam&cpau- 

ipfum eft , quod allega tus Hip- cis adduximus , adhibita fuif- 

pocrates alibi , fc. in Epiftol. *d fcnt,mrcliquisctiamfccundum 

Cratev. habet : Ab omni equi- leges Artis procesfiflent, vulnus 
dem Arte aliena eft procrafti- -illud curabile fuiflèt. 
natio, tùm vero maxime in Me- Quod Rcfponfi loco, Reqni- 

dicina , in qua dilatio vitje pe- Citi , in fubfìdiùm veritatis atte 1 

rìculum adferr. Temporum ftari & appresfionc Sigilli Fa- 

autem opportunitates cu ratio- cultatis confirmare voluimus. 

muri funt anim* earumque ób- Sign. &Jpc die /p, Novemir. A*. 

fcrvatip finii j Et vcr&cx a&is *tl1. 

Decanta & Vrofeffores- Ord Facult. 

MedicAGiJfent.kL ti j CAS- 

Digitized by CjOOQIC ,17$ - P*rtd€cl. Meefco-Legal.Pcrt.ILStfl. II. GAS XXII. 

"r,:"/ de ; •;/;;;. 

LEGITIMA CURA OC ILLETHAUTATE CONi 

TUSIONIS CAPITÌS, CÙM PLURIMIS 

FRAGMENTiS IN CEREBRO. QUum ANDRE ASKRAU- Jigarctur; ubi apparuit, vulnus 

LING , Incoia Zellenfis, z/dtg. diftantia (upra oculuni 

40. circiter annorum, die 15. dcxrrum , fecpndum dudùrct 

Jantiar. currentis modo 6*8. an- linear um fataiiura , z. dig. fere 

ni , àCafpare Vcnzeiió urccó longitudine digitique minóri* 

Hufanò cercvifià rcplcto & ferme, latitùdine, utramcjue era- 

in frpiuqm projc^Q vulnera- uu lapiinam diffiregifle > ùtali-. 

tus eirct.hocveròabinitiòfloc- qiiot in locis motus dure ma- t 
ci penderet & ita quoque do- tris clarisfimè confpicipptuerit> 

mum (integra hori #iftantem) effluente fero limpido. jNoa 

fub frigida fe^s conihtatione, minusurcei fragmentunT, era- 

non deligatus properaffet , Hx- ilio ad^ucinfìxum, cumfeftuci 

morrhagia vero (non obliami- hu(u$ eximebatur , vulnus ptu- 

bus five imprecationibus , ;fivc maceolis ficcioribus ( quibus 

benediàionibus & expiationi- puh. cephal. ad denud. craniì y ex 
bus^à vetulà quadara bisadhi- , rad. ariftol. irid. Florent. /arco- 

bitis ) non cemitteret , huc ut coli, myrrh. a/oc, mafl.fuccin. ère. 

revcrteretur, coa&us fuit, ut pec paraips, infpergebatur) iinple- 

Chi^urgum Klecbergerum de- batur , labia vèfò cjusdem ur- 

V'h> ^ gUtHt. DcFulnnì&mCapitvLcthMm. vjt 

gmnt. *%</& ** mafticb. mjrrb. 4. vcfpcrique fomni tempore , 

9I&. aloe, ferttcollai pul^gum. tantum fc?mper r quintupi 3. cui-' 

0mm$n:tlcm. croc.Orient. cum tri cufpidibus prehendi poterai 

imflc rof.& teteB. . «*> HI. cem>a&. catti 2. cocbl. feq. vchiduii prò- 

Ut* ad confiftentìam ungati pinabatur: 

jedaftis, inungetrtntqr , fupcr- ^ , v . C eraf.mgr. ffl. impofìtò empi: ftiftico Croffii 9 
cui (rafis prius capiliis) impo- 
iiebatur emplajbr. de Se fonie A. 
Externè tomm caput ^quodam 
cephalicó 7 ex Spir* M. convoli, 
ecraf.nigf* major., vini tampb, ér 
■Jf é> * W, parato quotidiè la- 
vabatur & abhinc faccuH Spec. 
cephd. reputi vinoque codi fln- /*/. convaff. \ij. 

*popl.lj. 
JUq.CC. fuccin. 9y. 
EJjfeni.Lajfor.dj. ' 
Syt.pap. errai, tjvj. M. 

Quibus infcquenti no&e dolo- 
re* qupdammodòcedebant,!!*- 
fumefeente è centra facie, cum- 
otulos gulis horis calidè jmponeban- P™»* c * rc * a*™ * Con ; r * 

far. Qubniam'etiam vulnera- quodf^ptoma^ //.>». o* 

tnsdedolorilHis.infummitate "jn<^v«i, ex &"/*/• 

fecundum dudum fu- ^ <!>*m<m.fuccin. &*. adhi- tapuis 9 
tuncfagittaKs, ur& circa aurcs 
conquerebatur* tanto cum fibi- 
Iò,ut #bi vidcatw , aefì v. de- 
fuper in vulnus dcftiitaretr hinc 
feq. prarferiptum fuir ; 

JV iW'fr contracafum 9/t* 
Marchiati, 
ocul. ^.prxp. ana ij. 

Rai.tdrment.puh/. 
Specif. cephal. ana 9& bitum f vefperi quoque Clyftér 
afiquisadhibk 9 fucrunt. Die**. 
(qui tertius vulnerationis ejus 
erat)fatisbcnèfehabuit, dolo- 
resque magis magisque rejnit- 
rebant , bene dormiente «grò, 
cum pure laudabili. Porrò Die 
21, Jan. denuò cranii fragmenr 
, tum exknebatur , ut ,& die 2), 
cjusdem , continuando fcdulò pulverem fupradi&um inter- 
nimi, bene febabentc «grò, qui 
M>. F. Pu!v. de quo fìngulis ncque de doìoribus ncque fo- 
iiebus manche à meridie hora mno deficiente conqueftus. Z)/> Digitized by LjOOQLC tfz > Pandemi. Medico Legai. Part.lLSè&.lI.y 

• 2*4. èj. novum ùzpncntuiki & talk , quo ih locò primum ìlio* 

die *$. bina exirtftbantur. Hòc fenfcrat , eft conqueftus , qùa{p 

quoque die de dolore, circa or- die infequentc , -*./?. Febt. duo 

biram oculi ctextri , cohqucri malora , cum minori unicofra* 

ccepit, qui tamen infequentc gmemafunt cxemta & iimilitei: 

no&c evanuit. Die tf. Jan. fc- die >. Feér. bina alia; <Juin & 

fìuca denuò exemta , no&u in- codem die confilium aUquod 

fcquente vomitu unico. _ Die cumDn. D. Muffiggangie infti- 

28 '. 2f. io, 't) t bene fc habuit & tutum fuit , quid porrò fatta 

absque doloribus bene dormi- opu^eflrt, an rrepanationtm in- 

vit. Diesi. Jan. cum fubiqgrcf- ftituere debeamus,* qua: tamen 

fum Noviluni^ rurfus de dolori- ob fequentcs rattones incermtffr 

busfupra oculum dextrtim con- fcit , quod fcr apertura afliphf 

quercretur, feq. praeferibebatur, fatis, z^hinc neque fatìguinis^c- 

ut de die aliquoties guttas ali- que materia quaedam purulenta 

quot vola manus capercnari- effiuxit. 3. nulla fymptomata, 

busque attraheret : aphoniafe* febris, delirili, eoa* 

I$> V. Veronly. vuliiones &c. in kgro occurre- 

ReginHung. 9/. runt, unde fanguinis extravafa- 

EJJcnt.caJfor dti>. M. tioindeque fuborta mcniiigum' 

Vefperi quoque Cly fterium ap- inflammatio aut corruptio eoa- 

plicabatur. Die /. Feèr. Dolo- ciudi poflerw. 4. nulla cranii 

res iili fupra ocuhim dextrum depreffioadcrat^Noviiunium 

quodammodò quidem remife- obflabat. Adeoque medica- 

runt , *ion ramen omninò ecf- mentis* tam intcrnis, quam ex- 

farunt, unde concludcbatur, in- ternis ìnfiftcndum efle decerne- 

cifionem ìllic , Secundum du- battìi' -, t pjo^ hunc in finem ab 

dum fibrarum mufculi fronti- Eodcmfeq. praeferibehatur: 

lis^inftitucnda, qua fatta prorfiis $ Etix.yiL maj> gy. 
ceflarunt; Notte verò-proxl- TìnB. ferini.' 

me fequénte de novis dolori- &v.ol, armati f.Syh. 

bus, in parte capitis fuperiore , , A CC «»* &jfc M 

fccundmivduttum futute'ftgit- ' ; - • :; 

S. Mix- Digitized by VjOOQLC ' St fcMrtttirà «tfp&tìica, dt qfB Die s. Fèfru&. dolor Verrai 
• mane vefpériqùe ' XXJP. -' gutt. pofteriorem capitis pattern ma- 
«ftam*. oochk' feq.- vj. lumen- r gis& imcr fcapulas fé «tenditi 
xiac': r ' "•', ; ' ubh.de lancinacionibns ingènti- v 
fj£ ^.iil.convaO,t:PU> ; ; ' : bis conqtìeflus ; omnia m. eoe 
c&afìrìV ■■■■.•>■■•*[> impetaorèitructeaddebatrwir 
Àtveft4M^'-0hapi.' y ' : ^ de cetvix in nucfta <oIe«&pta- 
for.tU. ';• diAoimmgebata^ additò finodl 
• ■ fàh.àna%i: , * £& lumbricorum, exemtis MÓ- 
NI. S. v- ad'Mixturam. fusi. fcfljKis. Singuli^u^men 
i&ie4.Fè'ér:iCìimdo\orc$fà' perincemUaa^runia^igcnsu- 
periiìj iti capite remittere noU mui obferVabatur* $ub j^|. 
knt,fuasuD MùffiggangiiV.S. gationc vulncris de conilljo D. 
inbracniogpèfiebatur&firifart- Miifliggangii plumaccoli fcq. 
guirifeemittebantu^eodcmqtte cUxirió madcfa&i valide appli- 
did bina ntr fiis fragmenta extra- cabantur: \ 
heteimte,to^umqùecaputfuprà . ^ ' ' ' 
deferipto Sb defenfivó.loco*- « w» .«mmm* 
adhibiti, inufìgebatur,vefperi **)rrb. . 
4. còehlearia fcq. cmulfioms,4 'Irt*^'?** 
Dn. Miiffiggang fimiliter or- 1*^ r • x* 
dinat*,*gróproptoatta<>: ^^f» Y, - 
jgsf. S<m.4. frig. iftrt W*r*.? M.convaU&.M.. t 

. ' .f*.^' Stent m digeft per 2* horas» - 

papw. al*. y&. fy? * ftbuar. ,.JEg<st fub <fc- 

wo/4*. 9/VF.l a. emuli.* iig^tionè vertigine corcipieba- 4 », 
Add.Z^. ffl.^/*f. tur,^ìquotdcnuofcftaca;wU t 

Vern&.vkbt.ftsf.^ nores eximebahtur , dokwibu? , 

' ' p»l>t>.M*reb.an*Zp in.nuchi & fcapulis jn eodem, > 

Ta6.man.C6rifttperl.%rìj. u j antc^gjradupermaftentibn*, 
M.DV •' cbntraquo^s DN.< MÉifljggang 

Hoc*utemnoateVvcU. J v^ - -i 

* Pars II. - Mai B£.#a». 

Digitized by VjOOQLC «74 PatàfoMe&colt&/P*rt.%$$$l. 

J£. Ungfunt. rof. cmphorìfc. cyKJtapcyoflhK^intffri&.fòl 

refrig.Galen.iy. -.,,., in paiia quanuute, Remog» 

&.ifyw/^.§j.M.F.Ungven*. cranio dura-mater i^atittaU«r» 

Coatta vigttiasconrinuò .«. ^fquc (inguine «*?*:>*£ 

*rf ordinabatur , de feq. firn* ^^ «P* ' nÙB ^t^Z^ 

Word confante *gro:f*pè ^^^T^rSKST 

3cocmearia qu*dam propina»- » mtenor» lamina Cdgto» 

T* ? ,. dilacerata fuca^uorum bina, 

.' '.'•'• * 2— quaelibct articuJU longitudine» 

K- v:cà»fort*trD.A»S.Znj* à?c h *feEunt f quibus ctttaai» 

tftltft.lAn& ^ibftantijWfi ccrebtó .fimul ia^ 

9orf«a.0tktrm^combl. 9$. j^ fio iniVcnK ^^ w ejusden! 

M * . b^nu^hasrii, h.e-d«»rimiiìC<f^ 
No&e infequente delirare ^ebri penetrabat,ntftp«r^H|p% 
Ccepit> fingultu faepius inter- re replctus era*. ^M^gfòr 
corrente, cuna .urina invoLutv- fera pia nwtris erajK (ànguinC; 
tarià Scinfcià emiifione, onde nigricaatc turgida. : In teruó.» 
dSre /. />^. moto» convulsivi ut & quarto, vehtiieulò „ ini» 
per hora fpatium durante* ac- & Qil* ccfebcjlo > circa^urigapi- 
cefferunt, tandemque ipià riiors, um fpinalis mcduJ^iOuris. , atyr 
abfque tamen convnlfionibus , quid (èro permuti flagnabat : 
notai circa boram u. infecu- Crifta galli in dextró latore, ab 
taeft. . offe fpongiofó, («parata & va- 

Inftitota ergo die f. Fe£ru*r % ciHgus ptprfus,. pec ottani fifiur 
Sezione eorporis demorrai »: ra quadam- rranfwrCi dù&ac- 
prafentibus Dn. Phetorc Neu- rat,- fimilisque à volhcre deor- 
làth $c Dn. Pretore RomroaV tum verfus,. ad orbitaav ocul* 
enfe Bfàffió, ut & Confale hu- dexerL -, Omnia abdominis a*- 
ìpsloci D. Kickio obfcTvatunx quèac thotacis vifocra (afra Se 
fiiit , quod extern^ incute prar- peobè coniUaiucrant,™fi quod 
ter tulnus omnia ùM/i fócnn», ■ polmone* atro» rubicondi , ut- Digitized by VjOOQlC ut abiquc. jiutctià purulenti, atque^tiam— rogami», velia* 
confpe&iiuerinr. t cafum hunc mature ponderar 6 

Quàndoquideìn vero , nullo- & defupefìequentes quaeftionc* 
diligenti* adhibitsc curaeque Re.fpp^Mn\|acul.tatifnobisim" 
iollicitar habitó retpèttuPpractée 1 pcrtire: - r * * ^ - -^ 

busdam mjunprc^foquc tra- . aJ^p^^ * 
ducamurrquod Defun&us ne- . ' ' -^ M J ■ 
gligentià Chirurgi Klecbctgeri -* ***' *** MflAnttbut ratio*. 
mage p«i«ity-8«p«t«-<itti u«c~ Ms fW^'UJWtto cuav. 
lcgitimè,ut decer', cuo- ■■ I^WPPftAr&qwmap- 
dcm tnOaflct ,ncc tcmpefti- 'farui^fanguitieertràVafato, 
ve twpanàtionwn-Vadhibuifict awlt.ò minus pure fupra dty 
(qupd, ur fanguiieximi potu> W ««rem contentis ) tf\ 
«Ter, niceSkcvata omninò fuc. /**»?* *?*?*• m** »«*f<h 
rit>4iiec-tandénviMedicis,« , W^.^ • t 

decct.^ mtìius inftrodtus <5c eia- ?.. Qtipd. Jioftri» officih erga 
jninatuirbùìet;notìiy ?cràmen9 Nob. ócHou. Yiroìs xurfus de* 
non £tyhanc culpam nobisim-* mcrerifludebinius ; Quo* Pro- 
puratamiifivsfuftincre.fireinulv adenti» «Dixiiu; idevorè cota-* 
tara rdm4ucré. • ttincDhcb mittoaucs .actemean perforerà* 
rfo&ooe HSwwàofljmo*'>«iian» mut' ^." - ' ' • . - - i 

. t .. ?- ,/ ■; . ■;Ppj«M , oitr. ponoratiff &yì 

. t> .sf ^7 <;r^::::-iijp-f; . h"--<j-> - rll»l> i^odidc non , 0fici\s/t 


Digitized by Google ifé P4*Jc8.MeXec-Ltgal t P*rtJ/.S<fUI. 


RESPONSVM 
FACULTÀTO MEPIOfc. GISSENjE, 

mJALITÀTB CURifi À^TECi; 
DÌ5NTI& .. ,. . 

^> * * *. **h > ( JJ, , • .' ^. ... » ' l'I. 

L Itene veftra? cUó.Feb.atfNos dotaribusàn inramitare cipitis 
datat,nn3 ciim capfutèqua- & fupra ocuium dcxtrum, uti 
dam , Calendìs-Maftii tf Obis bc- non vaiava ; (in antichi -jfic-; ine* 
né tradita; funt ; è qrubus 1 per- utramqueiftaptilam pcecepris j 
$fciniu& : Qox, ctuh'Ajf&reas acccdcntibmiìmul^ubddigati- 
Grauling, Incoia 'SdHeiffigiitòI eoe vcrtiginc > cyigu'iis. continui» 
circitcr annoruoo,dic i^Jaì>. à curii acquali delirio v fi nguita 
Caip, Wcazbl^nTocóì, cerevtóà* pàurintervaltaiinttìurri^^^cate 
.pieno,, io /romei nrinetacus cftt diriga^ nrin* .tnyojuntariat e» 
fet &c. indies Medicamenti Sa Ma^cgmi&tiJfcwcpaid oonfiofe 
opccadones , ab. initio qujdem fivis, per horae ipatium duranti- 
ì1^.£.5crdéirma^heroì5^Éni- bus , tandem die 28. poftilla- 
rurgó Klcebèrgerò'iolis , poft- tum i&um ,no&u circa hOram 
mcd«^,v^iò \%nuj /% ©H»4 i& exfpiraverit : tfmilitejyquod 
Muffiggang^ ; cpmmunicató (elione die 9- Eebr. in corpore 
tfonfiliO^'untliàVh^iDijsprppi- ^demortuó legalitcr inftitutà , 
n*U^&MWtcpi*|wrint : "Et qua esterne in cute, pnster ipflim 
ratione , non obhante diligen- vulnus, nequicquam, per narcs 
tià" curàque follicita,à Vobisad- autem matcriam quandam pu-. 
bibita, vulneratus tamen, prat- r rulcntamen1uTùTc,obfervatam v 
«edentibusqmbuidavomitibàyi-fttcrit: Remoto Tero à cranio 

dux* Digitized by /•Google dura iriater c feti cfaflà riffcnitìsé ; ' '^tt^tiMéth 1 vero^nòn «it* 
naturalitcr/àbfqucfifaguirievel' tt?h& mKgfritìà" cutàque folici-'* 
pare candem cingente , fc ha- tè à vÒbis adminiftratà, pr*tcr> 
fcuerir, ita tamen ut iriconfiniis orijném tyem nonnulli Vos in- 
Yulneriscadcmcum^iàmatre,à' jurioft traducete & hinc, inde 
fragmentiS ; qùibusdam interio- diffamare fuftincànt , peif&ifceh--: 
lisi laminai : fcn Hfplicres lacerata do, Bcfiin&ùtn èie «curia & ne> 
fùcrir , ubi cfnidem' bina ejus- ' gligeritf 2 • Chirurgi Kleébergeri 
snodi rragmentà, articuli utro-' mag?s exfpiraflfcqui nec cun-* 
biqùe longitudine , : h*ferint &» dem , ut decet, legi rime traftaf- 
«kènftaPfcctìnt *Sutìftaiw&ce> ifcV, trtpanà^ohem.à^étfueeh-? * 
rtbri Hlflé fitmfr ^fterataVcufus" dnm faiigaiftèm orhninò nécef- 
tófioinvèmricultìmcerebfidcx-' {aÌiam,orm , ttendoVnefcàMcdU 
trum 'penetrarli,' urpòte qui ma^ ds rc&ius' inftruttus & éxitni- 
ténà -purulenti réftte'tt» fuèHrV riatuS'ftnffet \ Vos'aurém non» 
Quod ultcrius vafa"fahgtt?ftrà^ perrtìhTSB Ìkis,'m ipnotici m*3 
piae rnàtris , (àhgtóhé ttfgfféatt"tè i pi&Pabéai^'aut* ctìpaìWipUtàta 
tfargidafUerint: Intcttt&St quar-' jienéJfVÓi réfideat'ì adé'oqudi*o& 
té'qkoque Vcritrìculò & Tub ce- otcafiìrr) hunc mature pondera* 
rcbellOiCirca principinm (pina- rfcSéad feg. quàeftiónes : -' 
lisraedmfó^lqttidrtì^ri^puv FfèiZ&i^tetftièuà ' 
ray^ftrtf^ft^ftagrfave; A %^^ e Màu^àit! 
rit: Crifta Galli vero- in'de* Y ■"*> ™ »7 ■*<?* ■. • 
trolatérc^WTpbngiofò fé- * ^*p«MA^Kw»>k 
trtrata»rorni^idlH* V er#,ciiiam' • '^apnbumtia!ite.»Jlegati& 
m&Hi&Mm H*«el«i?V ' itoliaetiain^f^ti^cui^ , 
qttalis^atterc'dcoffum vfcrftis' •' atì*^*^«W9Wir 
ad^rB^iimrfli-tfèMhJirOqiie &P^ràrnra d rriw» «j||n| 
^rtcBatt^eléi^C.:^^' • * >/*■«■» **tf&*Mfh 
rib^fltìié&ptW loWpìHmóhir' - «?« - - - - ■'* »• •' «*■ ■- 
ifàmfàmécmi^timkM réfpoiidère'vèlft»ù«,/.kfeidft^ 
lMibù^*'^»ni^(ton&im^' requitéreltoìuerTfi*.: -••"■ - -•- > 
rfbrèroRélhtiòmiVcfti^àaNdV Hinc Vài , V5tri-NoMiiflT: {► 
perfcript*. Mm ì mici Digitized by Google i7l ■• P*^*MfJk*Zjg4& 

mici refponfi loco, celare non turn» m$oà fub dura & g&m**. 

poftumus,quodpraefenté,cafum, t tre (juxfa pofteriorem vcftram 

cu cucumitantiisillìcoccurren- rclanonem ) la t air ,cximi poni- 

tib 9 prò tei gravita te, diverfìs vi- iflfbr; ncc quort\pdòprofundioc # 

cibus maturè&collegialttcrex- laefio cerebri fubftanti* n^dul-, 

pendcrimus& pondenwerimus, laris , in dcxtr i hemif phaerii ven^ 

ejus polìmodQ intuì tu unanimi- triculum usque penetraci jconfo 

ter&conftantcra(fcremes,quod mode curari : Necln coderai 

tn Priori quarftioneunum quidc seque ac 4. ventricuiò > circa< 

aut al rerum, rat ione curationis, principimi! fpinahs maiuU^io-j 

tam à parte Chirurgi , quàm venta materia purulenta^, Jc^ 

Dnn. Mcdicorum adhucmone- rofa educi potuiflcr : utdefiw, 

re poiicmus: Qupniam vero hoc fura jam & ieparatione prqccf-; 

ttlc ad lethalitatem vel illerha- fus interioris olfisethmoiduift». 

lira rem vulneris quxftionis pa- cribriforoiis , criftx galli .fiimlis 

rum vclomninonihil contribu- jam taceamus.' Adcoquq c^ki^, 

f re valer , cum licer altera fé- mamus ccgruni magis ex; gradir 

#uca, qux poft mortem deipurn tate ac lethalitatc vulne^ft^l^ 

vulnerati fub dura mate, reper- ncgligentià & incuria fivCf£§flfc% 

ta fuit , expioratorio fufpentè. Mcd'cotum five Chitmjgi^^ 

manu adhibitò cangi & poftmo- bergeri diem fuum pbui$v, riT .^ ; 
durh vel per ipfius durse menili- Alterala q^od attine* <J«% . 

gismcifìòhcm {de quiG/éwdorp. ftionem :; t \\i' • /) : :rt 
iti fp'eculo Chirttrg. Oèf.4. Scn- An fc.Trepaqapq^nhocf^ 

mert. tìéj. Prati. P.r. e. 2?.p. m. nerató aeceflaria ft# rjtj A^fttj 

W.Bar&ette ih Chirurgie, tf.p. dem refpondemus peggfopiofr^ 

W*fi & BUnctrd. CùMÌ. Mei, non folùn^Jb r?tipne£ ,,^obir> 

Pfyfc. K obfzj.p* Bohn. Exam. lit. V. Y.; il* ^ejatipnc Ì5^C~ 

vuIitJetAal.p. 199 &W.& Am- quiftfkwe^du^ 

mamm Prax. vufaer. Uthd.pfo. quia trepa^atig in offciifOJ^^^ 

$. ■>/.jttimi,jpcuilTcty neuti-j propcfupei^i*,«^^^ 

quam tamcBiVidere .queamus , qyam ali^ v in(uper gat^ > lo^ 

cua rauonc airerum fragiqcn- ^um non habet » mil in iumn*» T Digitized by Google <. Ùe Vidmr&w Ctfìtù Lttàdth*. - w 

*eodE^tis£afa> ur JVrw /, l^ilifli DmtNobispf opo^ta» 

^op, QpcrjC6ir.BoÀa.p.*tf.lc, qiuéftioncs hifccamicèrcponc- 

Armxtoxus p-. ti. §. 'J. Uc. éSeg. ic voluirous. A«cftjntes omnia 

aluqucplurc5i4coi^eaantur. %. Fac. Q^d. Si^i. Gfjfk.Jk 

. Qg^d proteica, ad (bin^ * ^.Afr\U*^. '.. .. 

■-;•:■ Mtd.ìiid. : a-,* FAGÙLTÀTIS MEDICEE GISSENjE, 

' Dtfupcìr LtthaRUtt 

. r : VWLNERìIS PRiECEDENTI& 

V^Xliaratfone ANDREJ: prxfentjà Medicorum&Prséfe* 
V^JgRAULICH Ingoia aprum ^Isfcldcnfium fedus& 
icllchfi, è Frxfe#ùrà Roano infpe&us fuerit , obfcrvando ; 
ienéj 4^c'i5. Jan* anni hujus^ 98. a Bxtcrnc in cute nihìl,praeter vul- 
Cafp, VcmcIìo , urecò qùodam nqs & alitici materia: purulen 
Huianp^mcnfiirx capap,in fron- tac , nares penetrante : Remota 
tem proje&ò > vulnus 2. digito- vero cranio divani matrem na- 
XU91 majorum diftantiaTup^a<> ; tiiralitcrconftituram ,abfqu^ul- 
culum dextrum>(ecundun[i cK^ Io farigtrinc impure» iUxcocéuc- 
ftum Iincarum fatalium, duos reme, ita tamen ut circa regio. 
fere digitosCjeÒmetricosIongi- ncrnValnerishaec ,unacum vii 
tndine>unicum vcip digitimi lar Matre, per fefluca* qaasdam la- 
titudine ^«quansinffi^um:i£ger min* interiora fcudiploes lace- 
ctiam die & Febr. poftmodunv rata fuerit, hserentibus iflk binis 
iemoemusóc tandetn diep. eju£ cjusmodi feftucis, arridili fere 
écaaàChkurgo Klcebcrgero^io longitudine, quae exeoatx fuc- 

rane Digitized by Google lib Pahdètt. "Matteo -JtigbftPfrt.ti.&ft.II. , 

i^frNÒBmm^ puW, ; ) gàviTa fii^^^ 3 ^»:. 

fubftant&iìV frfcntricutomfétf fr ex Relàtibne Grari^flffi^^'drti 

htim c/tis 'dttttnftn usqùe^fefl communicaÀ & ftiftF "icitìì^ 

exiftcnt£, ut^iót^qùi^at^rfa JM1- fofhis pc^fp^ximuS. ' /; : » >: 

rulentàrefcrtuseraHvvartó'pia ** Hi urti Vci ftr $6rèùìfemi 

matri$^fanguine nigri^aotc ^jr- clcmcnuiupio judicium iio(h:u 

gtdis^ >quìh : *t ■ iVtertioì tìt «e Àlédicum in pun&ó lerhalitaùs 

quarto terebri verìrrifcritò , ut & vulncris aperire dcbeamus$HTnc 
j^b^ccrcbcH ó, circa prihripiui^N^^ 

fpinaijs medullae exigul puris v dinari i^Fàeultatis; Medicai ti. L 

fero pcrmfti,qvanthatt emittente ^iVii rtiacUraic CollcgialiCiU- 

criftaque galli feu proceffuoffis fa omniumeme iilic occurren- 

cribrifpfrrifcì asotoA acT culmi tium 'circumftantiarum ponde- 

ftraminei latitudinem, in efextro ratine principi!» Atiis confen- 
latcre,aboflcfpongiofà fepara-^ tartetim effe ducitnus , quod li- 

toatquevacUlànfé) qucmififiHra I tìct $ilhctr dpitféSc ccrebri 9 

tranfvcrfalispfcnetrayit,qualis& cumprimis autem ea , qus^p^r 

à vulncre dcor fam verfuMd or* contuflòiièhv iflfliguntutlS^cudi 

bitam oculi dektri tendit 5 qui fraftuffi, fiffura 3f fragfntpfSs 

in regione Defiinftu's , duftv \ri- crartii, membf anartìifl^!a^iptli|i 

vertt , de infignibus doloribus ifut^antiaè 'derebri ^a^Qb^fP^^ . 

cònqueftus fuìt, ita ut hujasóo- jun&a funt; fiamme periculòm : 

cafionc , incido fccundum tiu & maxima ex parte léthattafirir. 

ftutn fibràrùm mufculi fronfalis juxta méntèm ÈTip^ocratis & f\i- 

hitin0ftù^a¥uetìf, K ali2cdolorcm lì uà à Nobis, in peculiari &£. 

^odàmmódòifej^iMtjpaucócti- fponfó anno i5]p6. die ii Sepìfc 

àftì purè lille inatto: Quod tan- publicafo, è ^rqtiatfflimìs^c 

dem vffeera toro infimi \ quam ptoribus , : aliata argumentar/?* 
rrtedii yentris Maturali de colore Axtamqi $c qiioniam (1, )§£ 

&cònftfUfioo6;ùt^ r fitu confve- Aftis vk v qù|dem,ejc depiafìtib^c 

tÒ(.excepm pulmonibus ex a- Tcftìs 2.' ad* infer^ x 

tfò-rubeic^ntibus, fedabsouc, nar^.&Wc,^&^^ ' DigitizedbyVJOO* I>iVulnerìbmC<tpitvLttha&è$u. %u 

Defan&os , poft illatum jam concutit, ncrvos convelliti hk« 
rulnus ex ira & vind&a&cupi* mores exagitat , calorcminna- 
dine ctiminaiitcraccufatutn ci- tumlabefadat, vaJctudincm vi- 
tato curfU perfecutus fucrit , tiat, morbosque inducit letha- 
huncque prac foribus capillis ar- Ics, Confi Annotai, ejusdem Hit* 
ripuerit & in tcrram proftrave- doni ad di. ObfiS.CenUt. Qaja ' 
rit : Ex obfervariombus vero etiam ì Vulnerami, juxta tcno* 
Medieorum fufficicnter conftct rem Aftorum , non tantum in 
& rnter plures aliò ^ etiam à Ci vitate Àlsfaldenfi fub fragore 
Gregor. Horft. InftUut.Med. Ùijp. velperrinó benequé potus & in* 
*o. e. (f. f.~i. it^obfi Med. ebriatus Crk&inàliter Acenfa» 
/. XI. °bf *<y. in Re/p. ad epiftoh tum curfu ptofecutns & cum 
GuiL Fa&ricii, Sénnerto M. A eólu&atuseft,fcd&, referenti* 
VraB. Med. P.r. cap. 24. & HL bus ita Medicis& Chirurgo Ais- 
/ V.4. C. È. Guil. Fabrit. Hit- feldcnfibus; ex urbe domum >. 
don. Cent. /. obf. Chir. 17. & **. hincque rurfus ad urbem (ulti* 
ér Cent. V.Obf.7S: it. Cent. E duas horasjta confumendo) & 
pijt. Tmaó àQb\btàUt*»R*- quidem non ddigatuf fc! eoa* 
/ponf Xll pag. 2t.ér*9. Setiz. tulit , infefta Vero temporis 
Prodr, Exam. Vuln. Pari, ì. §. conftiturio , fivc illam manife^ 
*3. f*. fiq. & Reftonfo. Facult. fta huempcnes , five infelicif 
Med. Roftochienf. in Refi; ad aftri afpc<3uspaciat> etiam eri- 
Jttjl. 4. Decad. 6. Vrax. Vuln. guattì vulnus irritare àtqtìe cxa- 
Zjetfàl. VauH 'Ammanti pag. 4SI. cercare folef , juxta ForHn?at.FU 
àffertutn & oftenfum fuerit, del. de Relat. Medicar. Uk^cap. 
quod px ird tìant vulnera letha- *. pag. sto*. Frigusautem&acr 
Ha, qxtx talia ante non crant : no&urnus, vulnerUxu» capitis 
Ira ^amqpe ( \hi è Galeno prae^ imprimiSjCcrebtÒ & Acrtót (Usi- 
la tfdatus teftatur Htldanus Epiji. me noci vuoi eftt juxta httppòcrat. 
1. mo4òcìt. ) fpiritumin cor; V. àph. J7. & **. Goltn. 4ii:ìZ 
de &orteriìsmflàmmat f in venis Mettiod. Medie, e. 12. ?oreom i 
fiftìgùine^còilcitàt, tetebrum 

Pars IL ' l*h' : ^.cap. Digitized by LjOOQIC 9. eajr. V-Semtert. lib. /. Vra8< R. fiift: qua figa* t amen HfyfHtr** 
**.t.*4. & l& V. P.4. c. S.pag. tts Coae. Pn*ot. llVS.4w.it. ? r 
Jfè.iU: Fort.FtdJ.c.cXMelch., Aphorj*.é{MM<>rb.£i4.*34~ 
Stéhu fòrodtom. Exam. Vuln; adjethalitatera vuUierum illorft 
Rarf. ÌIU §. S*. & àr. Svevum capicis , tanqiiaip infcpawbxlia; 
de htfptft. vuln. lethai ér/*n*6>. requircre vide tur : Imo, ut Me- 
fct.ctp.j. 2*\m. à (&illlfflt [ti diciperhibcmyne quidemfcbri; 
Refp. /. pag. 2. Amman*. Medi aliqua,,iijfkp^atione r vestigi» 
&it:p*g. 2$S m Difì;, 41* & /. 4. ne, aut convulfianc,ni(un quar- 
ta 3. Defun&usctiamdifcus- ta deinam fcptiniana & brevi 
rendo > lu dando & co nceptando> ante obitum , laboravit, quar 
non, tantum fé iifljjgniter coni- fymptomata alias, juxta ornai- 
movit fcuiguineruquc , accendit um fvre Pr adkorum (Vid. Zac* 
& inflammavir $ (fi vero quis ab céuu £jh*ft- Medie* Legni. Zcm± 
accepto vulrtcrc corpus intenv- IIL ConfìL LXIL Dennett, lik /C 
peftiviscxàgitetmotibus, etiam PraSL P.4. C.ì.) fub omnibus, 
cxiguiim vulnus &;c vid. paulò* periculofii Se kthalibus capitis> 
ance locum è Fort Fideli addur vijlperibiis ftaum à principia fei 
Stum Se Seiixlc.r$. 64,) fed & tmdéte folent. 5. Dcfundus 
inde plummum ftnguinis profu- quarta demurn hebdomade vcl> 
dit, ita ctiara, utfufpe&a illa foe- die zs. à die laefionis obiit Acque* 
\ mina, Zclknfis omnibus Ar^tcrmintinv vulnerum abfolutc 
tibns fuis & exercifmis faqgvi- lethajium (qui paucarum bora?- 
nem promanantem fifterc non cuoi veldierum eft & cummor* 
▼alucrit : Updc cuoi fanguine borunfi acutorum. termino coin*»- 
fimul fpiritus vitales evanuc- cidit , juxta Sennert loc ante 
runt,vip:squencceflariàproflra. cit. Gothofc Welfch. in jlatìon^ 
%m funt, ut vulnerationi buie Jfe- ^uln^Letéal.jud. C. 3. #.*?. ér e± 
rendx par ampli us effe non pò- /'. p;*79' Forum. Ftdcl.L *.'££. 
tuerit. 4. Idem, ja&ujamex* 4..cj*.p*g,s*t. ZaccJb. £$u*fti 
capto, non ftarimadteisameft Med. Legai, t.s. 2*it.*. tou.f^ 
prolapfus , ncc evorouit , ncc # 422. n.u, utut DD. Botwitm 
obxx^uuir > aut Jfcnfìbus jjuvatu* 

■'\- : dkj&» Digitizéd by LjOOQLC ."•*•• f)eVulHtr'iÌusCafiti(Lttk<tl'èus. ^ a» 

dcRenanciat. Vuln. in genere p, giflc potucrit , ut feftuca moda 

Ui. è'fif- & Weiel. D$. de di£a ab ipfo Chirurgo fub cx- 

JFundam. Ltthd. Vuln. $. 37. ploracioncautaliorumfragmea- 

aliud fentiant ) longc fup'era- torum extractione profundius 

▼ìt ; Et quoaiam tàndem 6. in & iqtimius ccrebro impala 8c 

A&is quoque refertur, quòd intnifa & ita periculum hoc ipfo 

Defan&us fub lu,£ta & certami- adau&umfucrk. 
netìiià'Advcrra^.luoiiJóX-. . '.' 7.;" _ : f r j. 
fam aliquam Se ante in ftratum H mc ,n cam »rtclinama$ feit- 

lapideum xeeiderit & ita fieri * ntl * nì • ' ^ od vtìlm,s ho ? « 

potuit, ut feftuca illa/qci* ^ %ra allegati* caufis quidcm 

imnafortcinterctanium&du- fumm * P«iculofum & utpluri- 

xurgó fucceffivè bene extrabi toph^&afifauie total», 

pomate, perviolentamW ^umfit} fiqu«dem & Facul- 

mowmcm fc prolapfum prò, " s ^ l ^Jr^ cn ^ 1 ^ m,1 j" 

fundiusin membrana* ipfum bus fereCafibus tandem fenteO- 

ccrebram impg^fuent, ut vi- ^^J rt .'/^ ud -l^r % 

ventc adhuc .Defungo ad- ean- '" ^f/Z^^f^ 

demdcvemre vdabsquepeci, C f< ^A^^vtdereltcet. 
culo ewraiiere nequivcrint 5 Atte/tante propria poltri 

adcoque defilata fc ipfum ne-, fubfcrjp$Qne ^ SigBlO FacuJ- 

glexsrit&infuperhabacrit: Ut : tatisÓfd, %*.<^#<& v.Jmì 

Ut haud diflkultcc etiam.comi-r A.ifyh • . w;Ij Decanustf Pro fejfom .Orditi* taf. iy ' J * 


. .A 


' Med* lo. L 

- > . . K l. .' ' .1'/: -jji- . r ^c._: 
^ : ■ 1 " 


i «$>( 0-):(S» : .v/.J'.-:,- 

/ ':' ;.."k 
; U:\ 


Nn 1 CAS. 

• 


X 
Digitized by vj( *S4 Ptiielk Mefc:bjgd. Pmt.U St8M. 

**%im*m* Mi*************** 

CAS. XXIII. - 

DE 

\ r yxp.NERE CAPITIS SCLOPETÀRIO, CUM 

CEREBRI EJUSQVE VÀSORUM 
DISRUPTIONE. 
INSPECTtO. 

Rcgiminis huju* Princi- tcttiirai , in finiftpum cerebelli 

Nos infra nominati tres lobum pedetraverit? coni &cUk 

jt^urati > hcrivefpcnina verfa frammenta globuli toc* 

tempore, hora 7. Magiftrum E- mefttarii, una cumfeftucisqoi- 

quitum, Cornei mm vai* dcr biKdamraapribus&minoribus 

Velie ( qui pridie ejus dici éiSti offis petroli & occipiti* 

ib accento ift«pite iCtii fclo- in allegato cerebelli repcrta ± 

frett minori* fi ve manu^Iis huju^ fubfta ti tiam fa ris dilacera* 

explofi r fiatili* cxQriraverat) rinr, jbique, obvala vulnerata* 

infjieximus £c fifta apertarà i n- muhum (inguini* coagulati in* . 

Ytnfwus , qdod iftw ilte tor- venturo fuerit : Adharc quo- 

nentarius duorum digrtoraro que in fummitarecapitis vulnus 

latitudine fub aure finiftrà T in- aliquod , articuli pr«erpropter 

trorfuox quodammodò , juxta longitudine comparuit , quod 

orpetrofum t retro circa finem taraci* in carne tantum fubfti ti t 

lutar* lambdokfcx, perfora- craniumque non violarit , du- 

• occipiti* iccimdùixi aut Koproculiubprareipitiabcqua Digitized by LjOOQLC " DiVuIiterìlusCapìtULethidiBus. zt$ 

bfCà obormm ; Qood tófcc. tcftap ?$¥«*«*' T>x-Gijf*dit 

Xhpfg Reinhard Langstorff 

ChirmgtuGiÀì.Ori. 

ThifippuflSrtcàl Kock Cbir. ' RELATIO MEDICI 

Eadem foìfc^t 

SUtmTpc^onc. cerili pridiè divérffc particufcr globuli toi^ 
Magiftri Equitum, Cornetti Diciitaru fc cruferint r à quibqs 
w^^^^dic^J^ajiinfti- tara ffcbftantia cerebelli fatis 
tqta,inventum fuityquod i&us difrupta , quàm venx jugularis 
tormemarius duoruni circiecr internar major & arterix caroci- 
digiiorum latitudine fub aure dis minor ramus adeò lsefi fue- 
finiflri^ttamenquodamtnodò tirar, utinfigoislatJS^quantitas 
incrorfum verfus cerviccm pc~ fanguinis copulati JUicconfph 
nettando T ju?ta os petrofum* cipotuérit. . Prxter hanclxfip: 
in fine Saw«Iara^ctoidcx a pcr nemaliudqaidemy4cd esterne 
forttmcnoqàp;tispfli5tcrtiuin, in fummitate capitis apparebat 
qnodàdtffcòoffc getrpifò $c*d~ vulnus, digkilongitudinem cr- 
dJtamemóoccipitiscffafmarar f aquans ,' quod tamen in foli 
(miftrqyn cerebelli lobum inrr^- carne fubftititcraniumque intc* 
tir f cùm non ranti^ra panim meratunueliquir, fiefinedubio 
nafprff , partine minore* feftu^ poQ exceptum i&um ob pracci- 
catflwdòdiilioflGts f (edetiam pitariònemdeEquòfa&anrpra- 

Né j • d nft nnt Digitized by LjOOQLC a *6 PandeR. MedìcthLegal. Parì.tì. Stà.JL 

dudum. Quod in fubfidium hifcc confkmare votai Dati 
ventati* fubfcriptionc propria G*ffcd.jt£jl£ji 167+ -....- ^ ;' 

,''■"■' a V Làurentius Straufi, D, 1 V p FACVLTATtS -MEDICEE -OSSENE--... . 

VULNERIS CAPL&I SCLOPETARI© 
GLANDB JLLÀ.5TI. 

lOftquam die 28. Maji cùr- bus occurreatimn , Principiis 

^ remis modo anni «S39. Ma* Afcàr; cooficnoncum" ;<flf ;do£ 

Jùlcr Equitum CQRKIELIU$ «mus^ ..,>.«!•.;,. £ ( 

Van der W ELLE idu fdopcta^ : j& u ; h-bcSfclopoório du&rìwrt 

rio ita taftus fuit , utpofteun-^ c j rc i tct djgjtdtum laticàdiito 

dem extemplòexfpiravericnunc ^ aarc Hnfftra» tntrorfuWf quo- 

vcrò jndicium noftrum fiipcr fofaàó&v jtttctó w pefrofum , 

Ktbaliràte vulnera, fteundom ^trò cftf^o^^^ fittur^Làmi 

quaifcètem eorùm, qua in apcr-t Ridesti per forameli occipiti» 

tionc 4ie fubfequcntc infuturi offis tc j tiumi m firiiftruiri cere- 

òbfervata funt, conceptum de- bcUi job^ pcn'etìtìme , adeò 

fideracurj quadèrni «è 1 p^ft divérfai pattim 

' HincNos Decanus&Profcf* feftucai'«c Sa^étiéa^ofàtti? 

fores Ordinarli Facùltatis Medi* modo flìéEbrum , partim^pe* 

e* hujus loci prarvià «Irata pon ; àliquot gFobr bombardarli fra» 

deratione omnium &i finguTa- émen&robftinfcià cerebelli fàtis 

rum, in traditi* nobis relationi- dilacerata /eamqtiepcrreptaii* Digitized by Google . ' PtVulntrìhHs e*pitislMh*ìit>m. ; 2*7 

ria vaia arteriofà&vcnofa fimi- belli 7 quar hic per gìandem 
liter ita latfa fuorìrft i ut haucf fclopecatiaiài *qilè' ac fcfttt- 
contemnenda fan^uinis grumo- cacti cpntigh , fummè peri- 
li quamitas illic /everta fucrit: cuk>fa fympeomata caufari fa- 
Ptaeterea quoque vulnus afi : ~ let V fcd etiam , quia vulnera 
quod in capite, articutt circiter vaforum collo vici norum> ob 
longitudine comparuir :T . quod neceflariò infequentem hae- 
in carne tantum 4 permanendo inotrhagiam , .cui nullomodo 
crantfi mviolatum «liquit : O- rcfifti'poteft ; ab Mppocùa. tib. 
mnia^mtenprpm 5cfufiórem > -*. Prerréet. iethalibitó accen* 
& prolixiorem relationum de fentur , cumprimis , cùm o^ 
in {pecione inffituta communi- ftines cjusmòdi conquaffarrones 
catarum. , r L'V - ab exptpfionefclopetorum loti- 

gè pcriculofiora fy mptomat* 
XJtut reto jam uftimò de- tonjuB&a habeant* 
fcriptum vulnus , utpote quod 

fuperfkiak era t,nuUius moni en- Hinc vulnus fupra deferi- 

ti fuerit, & brevi temporis in- ptum^pro fimplicitcF& àbfolo- 
temilo fine olla metu & pc- le lethali habemus , confirmart- 
riculo confoKdatum ftiiflct 5 do omnia Faculraris Sigillo. 
cum priori tamen longè ali ter &*tumGijfic die / r forni Anm 
fc rcs habet 3 oc quia non tan- 1*79* 
tùm coKufio fiibitaiar cere- 

'ÀùdrGif 

CAS» Digitized by Google .alt Potuteti. MÀ*c*-ìxgd. Pari:& &£. JX ' z>£ 

YULNERE CAPITIS CUM PLURTMIS FESTH- 

CIS CEREBRO JMPACTIS U SANGUI- 

NIS EXTRA VASÀTIONE, KEQUISlflO. 

Ebinis hìc oflfcrendis Vola- Gei ft durante procefiii, otalkid 

minibus A&orum fufius ;homicidium lupplkium janj 

4Lucefet , qua ratfone corapi Sy fumtum cft probationes kiftitu- 

nedrio Ele&orali Conradus t^ &abhinc ^da $cabin^tuiElc- 

Rcinhardus & Scbaftianus Vii- dorali tran«raiir^fueiwr,hÌQquc 

hclmus , Fratres ; Germani de conclufcrit, quod Facultttts cu* 

Gcift in Lottmannsdorff , à Fi- Jusdam Medie* judicijjm requi- 

feali accufati fuerint , quòd die rcndum fit ; . bine Urfcmentiae 

5. Julii 1686. aufi fuerin^udicis hi+i$ mo^m g^rcrem^ A£Ua^ 

Nidcrodenwizenfisfilium,Àda- àénus ventilata hiifee transmtt* 

mum Gottofrcdum Fiirftium tere & fimul judicium veftrum 

ita esdendo & contundendo exorar&volui : Anfifluracranii, 

vulnerare , ut die 17* Jultt^ni- in Relatione Medici deferipta , 

mam exhalàrit. Cum ergo ab i&u esfim inflidò aut vero 

contra Inquifitum Conjadupti plaga fuerit cxorta,an & : illa in fé 

Reinhardum de Gcift ( quia dia lcthalisfitì laborcm&c. Budtfl 

altero Swbaftianó Wilhclmó V. fm&diti*. Ftbr.i6S6. 

;^"' Gottlob Emerich <von N. 

RE- Digitized by Google ■•; RELATIO MEDICI, r - { \ 

PRxvii R^quifitionc Ada- ubitamfirmiterimpa&umerat, 
mam-Gotfaofrcdum Fiirfti- ut manu*pnpoveri non potuc- 
"timinfpcximu$& invchtmus r. rit f fcd inàrumcnco fepa^jt- 
In capitis iatere finiftró , ad 2. cium fnetit. 6. alia adhuc fq- 
digitorumtranfverforumdiftan- ftuca articulum ionga 8$ c$ii£- 
tiam fupra aurem finiftram,obU- iffimam partcm calami fcriptorii 
què furfui&verfusipfam verri- craffitic imitans occurrcbat ?. 
ccm, vulnus profuadum, crani rurfus aliud adhuc fragmentum 
uni ad durarti meningeriiusque nuclcum avellana nucis latini- 
penetrans_£c digitum-jmjorem dine cxaequans intcriori cranii 
longitudine aequaus., 2. Alium parti adhuc fìrmiter iohxrcbit 
adhuc i&um cxCira infliaum y & extremitatem feu cufpidcm 
ad articuli diftantiapi à priore» deqrfum verfus protendebat, u« 
qui eurim tantum lxfcrat & fé- na cum aliisa. illi^Kihacrcntibus 
re curami crat. j. Cute capitis feftucis. ». Dura màtrefepa-* 
perfrdiong tranfvèìrfam rcmo : rata, per totum cerebri conve~ 
ta,inipfo cranio 4iyer(àftigmata xum plurimum puris,piam ma- 
rtìbicunda, à plagis & contufio- trem qf obduccr*tis,in tanta co*- 
. nibus oriunda,confpiciebantur. pia inveniebamus > ut aiiqtrou- 
4. Cranio caute fcparató mul- cs fpongià abftcrgendum fueril; 
rum feri fanguine permifti cf- quod 9. etiam ptr piam Matrènt 
jìuxit. 5- Dura: meningi prò- fati* profundè in finum falca- 
funde impa&um erat fragmen- tum penetra verat , ubi fimilis 
tosi refe&um, digjtum longi- materia purulenta copiofè rc- 
tudine & calamum fcriptorium pcriebatur. io. Adhacc cero- 
compreflum latitudine ex*- bruna in eodem Iatere, cui vio- 
quans , quod fragmentum non lentus il le i&us infli&us crat,ru* 
{feria* fub ipfó vulncrcrcpcne- bicundum admodum & fuggii- 
iatur , ut extus, confpici pò tue- latum erat. 11. Gcrebró remo- 
tir, fedfubidu vehmof Qti firoul tò cranium ornai nò diffra&um 
cranio qf. fubinfinuatum crac , & retro aurem usque ad ocu- 
Pars IL Oo lum 

Digitized by VjÒOQLC r 2$0 PanitH. Mdà*.Zeg.P*rt.lI.S&.lT. 

lum finjftram per Vulneri* ma- o(c oacurrebat Juxta h*e jam 

joris tradirai inftar rima; in olla lcthalitatem y ulnerum dctermi- 

conffc&à apparebar. i». #é»- tare debecemus 5 quod iptum 

^Éira ftpra ©colimi finiftrum ili- tornea Pcroiarifeus in Arte ne- 

ttr durammcftingemipfamqùc linqaercvolumas. Zit t svU il. 

crarimm limile pus, qe©d fa<>- arf > ^*/ r utfp. 
teffivècòicmGnuavcrat,copi- 

Cothojrtdus N. A RESPONSVM 
■',"..' FÀCULTATIS MEDICA LIPSIENStS, 
Dcfupcr Lethalitatc 

VULNERIS CAPITISI 

QUtimNobTua Nobis A&a plurimis fttgmencis,cerebri (iifc- 

I ìqarfitionalia , Homicidi- ftantiam comprimWtibus & le. 

iim in A JamoGothofrcdo Far- dentibus, extra vafationem firn- 

itero commiflTum concernen- guims àtque iiincgcoitam de 

tia tranfmiferit ,fimulqiicqu«- colleftam purulentam maceri- 

•fierit: An Scc. &c. hinc pramà am^mninòproabfolutèlctha- 

-perk&ionc Adornai allegato- li habend^ Ctt. An auteia fiffii- 

Tbm & ponderatane omnium ra h*c ab i&u esedra inftìftó aut 

•tórcumftamiarum ad qq. illas plaga fiierit cxorta > adeò cxa- 

*cfpondemus,qaod vulnerario Aè detcrminate npopoflbmiis, 

•fcx^ob enormem comufionero, quia &talis i€ta$ 9 enfe ram l* 

fraduram & ftfluram craau,cum toatque gravi ut A£t. Voi. i. fo!. 

Digitized by VjOOQlC ^^^cf«iitt«ir,ÌAflifl«s»& v c - ^ uram nanc caufari pot^runt, 
fccmen» qwmói iBÓatofio ^' &?fa * ie '*'• &*"": & K ig tó~ r 

Atrmanm J?raxisVuln.Letbak x 

CAS. XXV. 

VULNERB& CONTUSIONE CAPITO CtM 
IMMANI Hv£MÒRRHAGIÀ&CE- ; 

REBRI SPHACELà ;i &EQÙJSITIQ 

DIffluxó nupcr mcnfe Mar- aiotu fubmifliim f«k,4qoife«#. 

ciò ljs&mmuUus quidam & Attettata quaedam, in Adii 

intcrMilitem,è(Tit.) i Drt.Chilr- fub A. fol. u. 15. }6.obfervan- 

atdixXòbcniijCCDmrLi fcdeftri da communicata,ipfumquc vul- 

Primari! , & civcs nonnullós nus , nullo , five iaus,fivc contu- 

Wurzcnfes exoriebarour , <pó fonis&fyrpptomatumfupcrvc* 

durante CivU MATTH^EUS nientiuro fc difcriminc habito prò 

BERTHOLD JQil- sgefina jnfli- lerhali babitum fuit,è Diametro 

éko& vchementicontufioocita. tamen contradicente Chirurgo 

▼ulncratus foit, ut die tertió fub - Caftrenfi Primario , qui Phyfico 

{Huaaccxbiwctit, eujjis «* & Chirurgis-, ducafltc£Qjp«c v 
dMrorptfft dftùxiwi. fatt««tfum • aÌQeulumoftcn4K, i$un),«x. 

homum jniiiStnatuipitr.Ph.y- firn; w&&m & ,SOTW%ié j?«f 

fio-» fiiumfit a.GbttW©» &-: fo.cufabjto ìfcQf&fi W# l$\ 

'• r* « ■> risale*. Oo'i tkales. 

Google Digitized by ' 2 c,% PdnicB. Mediar Legai. Part. II. $e8. Il 

thates fuiffcfed tantum pcrChi- fit ì rcbusquc fic fhatibus>PIif-- 

r urgorum infcìtiam taies èva- ficr & ChiriM-gorum,acChirur- 

fifle, juxta fufiorcm tcnorcm gi Caftrcnfis Primarii contradi- 

Attdhti ejas in Ad. n 6. fol. ftiones infignem utique fcntpu- 

27. Cùmvcròiaquifims deju- lum moveant; hinc Dominos 

djcio Phyfici& Chirurgo™ cer- meos Honoratiffimos oitìciofe 

tior redditusót quòd co grava- rogito, velini Medici &Chirur~ 

retur , conqueftus fuerit, adeo* gorum judicia , his adje&a, ut & - 

que Exccptioncs quasdana fol. conditionem vulncris , habito 

89. in D. A61 contra illud ad- i&us caefim infli&i , contufionis 

ferendo pctierit, ut Phyfici ae- accedemis reliquorumq; iuper- 

queac Chirurgorum Àtteftata, venientium fymptomatum. di- 

una cum rcliquis co pcrtincn- fcrimine^diligenterperpendetc 

tibus Regìftraturis, Facultati cu- fententiamque fuam fuba&am : 

idam Medicac transmitteremus Art iUapcr Je& fimpliciter^nex 

ejusq; judicio committeremus, accidenti letòatia fuerint ì lite- * 

an in prxfenti cafu vulnus De- risobflgnarisrnecum communi- ; 

funfto ìnfli&um per fé lethale, care. Hoc &c. Eyienburgidie > 

& incurabile fuiflfc, ftatuendum 8. Aprii. 168Z. m 

Johann. Georg. Jsl.Jndex Caftr. .. INSPECTIO. 

A. ■ P.P. 

v TNveniebarar, quodin par- rdationem ipfamqueinfpe&io- 
\tc anteriori ad 3 dig. trans- nem ocularem, fupra oculuoa 
verforam diftantiam , juxta Me- dextrum & z. dig- tranfrerfali- . 
dici ficChirurgorum uoanimcm urn majorumdiftantia fupraau- 

rem Digitized by LjOOQLC m*L&xivmb imaOo franti**}* I«6óiK^c^o;tf (5cfcpi^ó,por : 
pollkis : marcii: ktkudincfcn a rò «luum ajque , ^c piam ,nj^T 
fotura corcmiir «e tìidcm dir t»^fub fragro^ 
ftantia à futura fagktalii( tóc e- do *cfcé|o,iiJa&fàia , feu mi^us 
flit» lagirtaliS^ ^noii tantum ad 4^$^*^ m 
coronatala (ed edam per uai-r pram , stmy fcftucis quibusdatfc 
verfomos fronti*^ U3$uc ad o* ili^ incumbentibus , u t & cere- 
cribrofum fé extendebat ) i£kus fatua fijbjc&um pcnitus con- 
caefim capiti, per enrim «pillare quàtfawm, fumrnècorruptum, 
. * panniculù carnofuno * pcrioftir molle & pu tridum , hic ad poi- 
im itco^it. & totum ctaohuni» Ircjs - traqfvcrfi ? illic ad digiti 
Iaterc*crtus anrem iitfli&us,ut& t^ajifvcrfi profunditatem & ita 
coatufio infignis verfus futuram usque in Mcdullam ccrebri eoa- 
fagittalcm ( aut caputo enfis 4ut ftitutum vidimus > non minus , 
lapide probabiliter illata > oboli* cjwjijduram & piam matrerare- 
tripiicatum fere aequans magjn^ trof fftm > ad futuram fprè lam- 
tudine) undefragmcntmn à crar bdoidcapa^à ccrebró removerc^ 
dìo , medti digiti longitudine & nau$ , jnfignem fanguinis > onini : 
3. dig. trànfverforum latitudine nò nigriputridìque,quantitatem 
feccflcrar,ita taoicn> ut aliqua, ex finu ,Torcular di&o, jcrum-! 
lèd exiguà adhuc parte meo- pere confpe^mus,àcopimo tip-, 
dem lacere verfus ocuium , fub nt forte aut contrattura fubor* 
cranio firmiter adhuc , fed ita t£ , cùm ncque; in occipitio, ne- 
adharrcrct, ut fragmentum re- que in fyncipite , ncc alibi in 
fe&um facHc elevari potuent. catpitp talc ; quid Qbfervatum fu- 
Oanio igitur drcum circa fub- erit* 

N* N* Chirurgi tfc. t 

• ' ' \SV' ?. / ,; ,; / : ; ; - ' ; ' ' •> 

^^TOta quòd in Regiftratura Lit.A. occùrrit,à linea tertii, 1 

JLNjudioali ^ cab pagina 7 ubi usque adlineam o£avam( hic 

OO 3 4-) Digitized by Googte ij* PanJM.tàAcv-Lgg*/: &rt;J£SUL II. 

^^rrùfquei^drcftra: JEA^ fibi duxcriatv fragmcutum 6** 

Wi^^^>>crrora!fqui$infòrt^ p*a unpaflnm,fubpirincifàòdai 

fu òceutrat, qui ob Chittrgi Kfcttioqi* , cxrtahere, fepmc6 
Ca!trc^(Ts bl^cwtiWnesfolvi^ ifciu MjttibtoócCcrcbfaconÉr 

fe&Ón£^ pneflìs fuccarrcré^ paxatcja» 

fcdfti$m<f*ft>^ in altero tee» pati exiraatqt** 

tiim defup^r reft&um , fiipeti- ty&tio >pro applicando; medica* 

ori caque angufHòrì partt > fub- mcftiis Ctómtgicis ceqaifita ) 

tus craniam firmircr adhuc fu- quoniam (fynrptooutai tediata, 

pra illud locatum , per conttlfi- coque inctirdhiiia por conati» 

onem , poft iftuttt cccfiin m&- fame , ob fcftucam acmatn , uè 

dum fòrte iflacam* impastarti «tue coujicicbant» poftmodjio» 

Ce infinùatnni faerit doram- Vero iateniebam ,.illicr fiibfleak 
queWLatrem, immediate tacura-' twn duramqtm mauttmficjo^ 

bendo omninò compreflerit: gii irtrkatuwm, fine dubio pto< 

Parte vero inferiore * digito* duxiflent- Jaxtabapcflocaqmoi 

tranfvetfos iati firmiter adhuc retar > quod Chirurgo^, qua*K 

& minustcfediim cranio adira- primula vulneratami daiiga«rjr> 

fcrit $amdefragmctrtumhoc(iit eb&rvdrit* quod violatila tób« 

Chirurgi** Gaffrehfis , frftiottt mcifiricurfecapillamciti^ 

adftans 6c ocufis Cnis omniaob- mcuJó carnosa ci: lattWiitfci 

fervans , (utut miritum de eó di- qua rcfe#um : rrrrnir ffingflwÉL 

fputaverir ) re & nefceflltat* éx*« wm tegebar; d^pta.dffifMtffe 

gènte bolero voleri* teftari e» . J cufopsepcndef i*: €tood mittpes 

getur) vi & conatuauodam, ò- ftbiftéfcione ntf ultcrius, jìé&ij) 

gè, ififtrwncnti fupcriusratrar brachio dextro 2. riavute & in 

hendùm, àbrWpcnuum'3c*ab* bumcro finiftróexiguum vulnus 

hinemambuis infra uìterius de- mufculofum , enlc illacum Se 

cerpendum crat : Ubi 2. Chi- «il quicquam importane obfer- 
rnrgj , qui Vflincratum deligave- "Varùm fucrit. Digitized by Google E JUDICIUM INSPECTORUM. 

X Infpc&ione atqoc Sedi* ne per fomniunìi qnidem inno- 
vane die ?p. .Marni nnperri. u&t rr potoit : A rthxr ncin rw- v 
racinftitntiselucefcit , quàra- .temnendahxmorrhagiafangui- . , 
tiene Juxta Rcgiftraturam judì- ni& arteriofi, fpiritu vitali per- 
ciarcmRMaft^Bertljialdica* fuft, ad genera tioijcm fpìritas 
pur, per idam inrifpriaq* & aniqaali? maxime neceffarii , ex 
conrafionem , veheméntet Se ramali* arteriofis temporalibus 
xjuidemeó r utillic v\dg re oft, pexi^upa incxforiuai iìmut di- 
modo lxfiimfuesit,adeoque per iciifis, produca fuerit, quae ao- 
lacfionem hanc non tantum in- te «mediavi' no&eiru & horapi 
Jlgnis & periajlofe, contufo ^nonobl^utibiupptimi^qvjac 
ned dnrx & pi# matris , qnàn» ^dfci^^nwr, ftipcicis , fiftinqfi 
cerebri fubiacentis & v*ldè pótyit^ade^que omnibus hi fcc 
concufE infecuu fuòrif , fèd cerebram , tanquatn unupi è 
ScdìStx modo parte* in corra- praeejpuis C N. membris ,cum 
ptionem quandam jangreoo- ipintibus aoimalibus tam valdc 
iàm & cooqu^tunf ccfpbn^i dcbilitatum &;c9f niptum fucri^ 
ingcnuwam putredini* cot^ fynfc d#Man*s(q**fi *»• lfottù 
ticem ejus (inquó fervatur fpi- crat^nicqucnti^antc tertii i.vui- 
jitus anlmalis prò fenfu ) usque nerationc diei complcmentum, 
jnip&m mcdpUam(^i quàfpi- vuipqatus bora 7-, mtwtm in , 
ritus aaifii^Ibpromcaurefidcr) 'ifre.del^mn) ( poft o&avaqa % 
4>enctr^ntcm inpdennt: Porrò au^um^iu«i«tìi5conv»lfioni-. 
quoqucittfinu torcuiarisinfignis bus Aipatam per aliquot horas 
iànguinis corrupti copia coir- durans)abhinc infopotem ve- 
teou fucrit , qux ex conquafla- hementi ftertQrt junàam inci- 
sione & dilacerarione ilfic àc in dir & ad friend vits ù$ affli<aa* s 
fiachsò difcurrentmm vena- fìiit 5 qaaprppter > juxta /£flfi+ 
latumcottc&a&attcfc&pneni €94&V.4tfa**JÌrVIL*pk*J*~ 

^ aùque 

v Digitized by VjOO< absque ulla convalefcentiaS mam ciliare coa&usfuit. Vur« 
fpc , hort 4. pomeridiani ani- .zen* ,die. 3. Aprii., uS?2. ». * : Sceriffi, Ht fcpf 

-- n ; ■-'■-' ■■ - r ,- "''-■■ ; ; • ; '■'•- -. ■;' d. \ '.■'■■'" 

relatio chirurgi 

] CASTRENSlSv / '? 

QU&m^ulTu BN. Chiliarch* Chirurgi mentem , accidie , ut 
de Lóben &c ego infra ftagmentum Cranii i&a abfciP 
J nominatu$ fe&ioni 1 Cada vcris , fum magisintrufunt ftrerit,undfe 
Wunxnx 'Defungi Matthfci fragnricntum inftrumcrit£ qutf * 
TJrttholdi, interfuerinijhuicque dam vi c*tràhrdcbuit>cirm ch- 
'inflittimi capirìs vulnus, cum tumfit,cerebrum ne mirilmarA 
'ipll cohtufione , diiigentiffimè quidem impuri tatemadmiftere: 
vkifpcxerim, invemum fait \ Aft i&ui huic iirciForió& infi* 
•quod i&us j iftdifbf ius , iti dexttó gnis fatis comufiòVUijrtb «Mt Ia- 
latert , fìipra àtarem Ot tempo;- pide infW&a > jungct&tùr y xgro 
ra ert&ahflJ&usvcranium péne tarteri(mqriàntum tamettinihi 
traveritj iti hoc rimarci dmfla tus conftat Jratione adhuc , ad ter- 
fuerk, ut fub fe&ione inftru- tium ufque diem, c*Ònftarifc > 
mento facile removeripotudrit, quo (pHatìclusjamdtfm corpui 
^ dùràfiàque M^trc omninoilla- 4pfum corri puctat&'no&u ita 
-fis. *< interim hoc cranii irag- ihtuihuérat,ut totum corpus fl* 
fnéfttuiti facile élevari , in Felìu- vum , fufeum & coeruléum fcp- 
cas inquiri hxquc , he Duram parucrit^nde agnovi , iphaee* 
& Piam Matrem comprimefent, tata iipfi mortem accelerane?, 
<e*ii*i potuiffent. Gerebrè au* Nulla quoque vena ipfi apetf^ 
tem fcftucas* incumbenfes per- ifcir, quod ramni Chirurgi ftìb 
fentifecnte Sc&paraturó, juxta fcftiooe affirmabant,& quodia 
r : r ri- _ brachiò De Vulneri fasCa fi tv Zjthali&us. v zpj. 

br4chÌ9dqctroJM-ftaunafit, Huic ctiam Infpcdioni Ncmo 

refpondcbant, ejustamq* vefti- ^rxtcrMedicum, duos Chirur- 

gió nentiquam bccurremc. gos & 2. famulos rntcrfuit, cum 

Porrò cum inquirercm, an in prefatore ncmo illic fubfifterc 

ÌBgrò convulfio aliqva, aut Pe- potucrit , fphaccló genuino fot- 

liritjm vjohfetyata fuiffpnt alia- torc fé prodente. 1 An vèrore- 

qjie 19 yuincribtus <]apif# jfut>~ bus ficftantibus& praevia mrgtó- 

inde pluvia ì Negando refpon- gentià Le thalitas ipil vulneri > 

dèrant &ex Epiicpfià eundcm fine difcriminc & non potias 

pcriiflcretalcrunt. Et lice t fu b fympromatibus inde produdis. 

apertionc cranii cerebrum , adtribjicnda fit ? Suoinlocojelin- 

cUgiti , latitudifccm ab i&u faf^uo & Ampliff. FacuU^tis Aie- » 

~gvinc fuifufum fucrit* ejusmodi die* judicio edecumato com- 

tjtmen idus inciforios quam- «lifto &c. Wùrzjtn* die 4. A$riL 

piurcs fui? qura, meà hsbùi & AmurtS*. 

DEI atwlio offlncs reftitui. , 

jfc&. Codofredm GaStti% : Chirmgn 

CafirtnJtJ^rimarius, ' 
FACULT* MEDICA LIPSIENSIS , 

Defuper LtthalìUU 
VULNERJIS ET C9NTUSIONIS CAPITIS. P. P. 

Uandoquidcm T. Gdatis. misfis ACtìa Inquilkionalibuf 
[ v ad $*os Literis &• trans- fub A. & B. Homicidiam , in 
ftWÌI. ^ Pp Martha» Digitized by VjOOQlC 29» Pandeft.MtJicdLcgtl, Partii Se8. IL ' 

Matthato Bérnhardo perpetra- tur) quàmimf>Hmk> obfi**' 

. tum, concernentibu*, mter alia durano cranii Se fragmenta in- 

cNobisquatftverit: fignia, qua* non tantum ipfar» 

A . : r . * „ , cerebri fubftantiam valdè vel r 

Ab ì in pratfenti i afa Vulneri n & comprdrcruftt . fc<J 

Ii^spccfcAmciuabiUbus dof|C||1 f ^ corropti ^ 
habenda fint> c j usdcm gangrxnoft & fp h^ 

Hinc A&ailla, cumprimisau- celofa infccuta fucrie , omni- 

tem Medici de Chirurgorum no prò abfolutè Se fimpliciter 

Àtteftata Infpe&ionis ,/A&or. lethali habendam cflfc ftatut- 

Lite. A. fol. 12. eorumque ul- mus. Et licet Chtruigu* Car' 

tcrtorem explicationem fol. 35. ftrcnfis A&or. litr. R fol. 27- 6+ 

efifigenter perlegimus & inve- gloderur fé Vulnera fimili* 

nimus , lsfioncm hanc , ut à antchaccuraflc , id tanica fuo 

Phyfico & Chirurgo juxta cìt- jam in4oco*dmquinius* cui» 

cumfhotras fuas defenbitur , dubió procul illic r» alitcr fé 

tana pb immane» hxmorrha- habaerit , ut ad hoc Vulnus ap» 

giara ex larfìs ramulis arteria^ pKcatio fieri nequeat. lÀtfUdit 

rum temporalium ( cujus Ad. u. aprite *é**~ 
litt. AL pag. jtf . mcntio injicir 

. '. v Amman. Tra*. Vuln* Lttbal 

D<c*Lr.ffJF.IK f 
Digitized by VjOOQIC , GAS. XXVL 

DE 

VttLNERE CAPITO ET CEREBRI CUM FRA- 

GMENTIS IN SUB^TANTIAM V CEREBRI 

PENETRANTIBUS, P. P. 

CAfus fequens vcftram ex- qucte * cerevifiam è lagena bi- 
pofcit informationem : fi bere 3 dormire, ambulare, &qvi- 
cstpthanisftanncus alicui dextra dem ingruente maxima & iato- 
fyncipiti prope tempora injid- lerabili frigore xdes Chirurgi 
tur » àquoja&unon folum ex- frequentare , rationepollerc, Se 
terne vulnus longitudine digiti, fextum ab accepto vulnere dkxn 
5c offis petroli fiffura lunaris, vivendo attingere poffit? 
longitudine ar ticuli , & in peri* Polito, quòd h*c per naturai 
pberia quadrantem , imperiali* viam fieri poffint, attamenfei- 
aequans, oritur 5 verùm etiam endum, qvodpoftja&univul- 
ipfum cranium fra&um , cum neratus ab aliis in terram pro- 
triplici tedi , quartini maxima ftratus , pugnis male tra&atus % 
panniculos Cerebri , duram oc poftmodum vulnus vino elo- 
pam matrem profunditatc cu- tum > ab alio vero fruftuium 
fpidis cultri penetravi* , cere-* butyri congelati- vulneri immer- 
boutique ipfum incircumferen- fum , & per iotegram horam 
ria nummi inftar , vulnerataci Vulnus deiigatum non fucrit à 
fuit j an fic vulneratus paticns Chirurgo; amon hifcè confile* f 
v?ria alimenta dyfpepta, ut car- r*tà circumftuntus fofltùile vel 
nem fumo indurataci conco- prafomilfile , quod hoc modo ex- 

Pp 2r tremiti* 

t 

Digitized by VjOOQIC 3Ò0 PatàftMetòeolJgàl.Eatt.lI.SefclL 

tfewitas te/ix dura & fa matrì mtrt iriduBaì fèto itàqf e &C 

inftxa vulitutque ipjwn Utt>*!ejk Dab. Mifcnae die i6. Eehruat. 

redditum fuerit > noi veri *b ipjo Anno 1621.- 
jaSu , cantharà ftanneo fatto , 

■ ' - - ' NicoUtts N. 
RESPONSVM 
FACULTATIS MEDICA LIPSIÈNSIS, 

Sdite €t 

HAKC CÓNTUSIONEM , & HSSÙRAM OSSIS PET RQSI 
CUM SUBSIDENTIA, 8c TESTIS DIPLOES INTER-' 
SME, ESSE PfcR SE LETHALEM. 

D qvaeftiones nobis trans- btpn ejusque parcnchyma > nì-- 
^raiflasitarcfpondemus : * mis profundè penetra vit, non 
i. Qv<>dvttlnf)sàvpbis proli- otftanrc, quòdalimenta conco- 
le cfefcriptum«£# P er fi> & *^~ Àu.difficiliai affuinfait : quoni- 
fMutèfrertikt6aIe/iutmmprx- àm hsec ia robuftis ad t^mp^is 
- tèrExperknt;iaih>cxfundajncn- continger e Coirne» • , 
tìs, Anatomicis habet flipper*- z. Nìtitur haec mejris conte» 
tcs tit?r. <f % Afhor. J? : Pereuffi &tjri$, nìfìque jaéfcus prac^flÉU- 
tptrtufoque cerebra % ledale: fc Cct, talia nptf fuiflent CubCeqtttt- 
italiSi* fi alieni certèrum vulnera- ta Cynrptottiata : idfrò reCpon - 
tumfktrit % lettale: & hoc ca fio jam patct ex reColutiotie 
. magìshiclocum habct> quia quxftionis prioria Dab*Z$% 
ì npnCotòm matretìi duram & d.2<f.Fetr*A.fte*. 
**p&m» Cedìpfum quoque Cere- I:, t 

Vid+Armann.folAcd*Critm 

; : ; •/" . /- ; "' CAS> 

Digitized by VjOOQIC " &*r*t»<r&** C^ìtàtMMus. " jc» CAS. XXVE 

VULNERE CAPITIS CUM PROFUN- 
DA TQTIUS CEREBRI DI- 
VULSIONE. 


kUum ad urjcndam defcn- pluviofo , ante fores domus dc- 
^JfioncmmUM,tanquàrnmi- cuboerit , unde vulnera per ac- 
fèrrimo& innocenti Inquieto, dridens letbalia £eri ipfumque 
clemenrìmmèconcenam, ftitìi ex malo Regimine néceflàriò 
opus (k, aanohBarthoìim Sc65- objrè ©portuir. .. Quo veto c- 
teau , aè Adamo Brenieho & Er- jos' omnino ccrtus reddar , hjric 
neftoJù/imo Utenti verèefatut* . òfficiofiffimè rogito , velitis ad- 
in vivi cmfervari potwftf , jr icaumhifceAttcftatnnidUigctt- * ^ 
major y tpiam fnhìktur y ejus cu- ter & collègialiter perlegerc r 
rafuifet habitat hinc'Veftris Ex- circnmftantias nuturè pondera- 
rceli. & Dora. Dora, hicm copia re&cdccnmatnmvcftrumjudi- 
•transmittoAttcftatumàDn.D. cium, obfignatS quadaminfor- - 
RfchioJenenfiimpertitum > ad- ,-mationc, poft honorarii, £rj> 
dita oflScioflffima;/ fdatiopè, ^udiodebitir folutioncm, mib,i 
«juod Defona^5cft6na|tpo|t : iajf«tire: Dat.Pfulsbwmd* 
acceptas plagas > fptitotamaQ- MA fy***r> A»> 1 6 f 7- ; 
Oem non deligaius > tempore 

V.Vr EkeeÌlJ&Dom.Dom. . ' . •" 

■'■■■■' ~; i * ..lOjfcUfljjfomCiienf 

Andreas ZìpfeL 

Tf* INSPE: 

Digitized by VjOOQIC 101 PutieB.J^Hct.Lega!.Pitrt.n.StEl.U. 

INSPECTIO CADAVÈRIS, 

PR.xvtèRequi(ìtioneJudicia- AbhinC die Infcquenti fufy 
li Prsfetìi & judicis Pro- Ihfpe&ione judidaliter inflim- 
vincialis Due. Saxonici/Dn. t&infupradi&óBarthofdiSchd- 
Joh. Adami Reicharti die' 2 8. naui cadavere féquentia obfcr- 
JuniiUdcnbachium me conta- vatsfruerunt : 
li , Bartholdum Schpnaviom i.Binavulncrajmcrafelocata, 
nofte prarcedenti in capite infli :attamcn unum> axstQwqaìi* 
€fcis plató vulnetatum infpcxi m f m ittra%nciptislatcrc; band 
«quercj^bquodinfuliftroca- frocul à f uturà coronali fupra 
pitis Uterevcrbcnbusduriffimè tempus % u bi mu Tculus tempo- 
^raftatus, ftaniti ApopleOiam- ralis conneditur : Ambobus 
ftar ftertojofus , fomno prò- a d ca lvariam usque penetrane 
fundiffimoobruras,mutus,imò ^ * ibi uc m fc tis lamm 
in omnibus membri* paràly ti- fa in( , pcrfufum p ro du C cn- 
ctójacucrit, polhcibustamav- ^^ 
cìè intortis , ut vix ac ne vix ... j, 

qUidemlocò movcri potuerint, *• Minora» adirne plagam; 
adcoque jamdum prorfus rigu- jn dcxrrolatere, haud procul à 
eriti apertàautcm vena media- vert j. cc ««vemmus , quajcutim 
nadcxtra&infUfóaUomedica- qwtrcm hefcwe , nontameno. 
mento volatili extusqùe appli- mn \ n ° pawttaverat, »wt ali- 
caro eódem , bìnis quidem vi- ^ C™&W* coagulati fipb fc 
cibusfternutatiofctrufit,ftatim «"baerò, 
veròfuppreflarurfusfuit, «grò ; 3. Poft remotionem Granii , 
ut trunco immobili corruente: In e<V6ibbihi$> juxta fé locaós, 
Et licet penetranza medica- idibus , fifluram dtraidii digiti 
menta continuata fucrint, tìtif- longitudine invénimus : fob 
fima tamen mors , vefperi intcr . ipfo vero cranjó , hoc in locò, 
fcptincumi&o^ayami^oramin- intigno» manipulum fanguini» 
fecutafuit. — . coagulati, a cuju* quantità te ce— 

. . «cbnim 

-ti .> , ')1, 

Digitized by VjÓOQLC ÙtVulnetlhuJ CafitùJjttkdiim. ' 303 

ttbrnm maxime deprcffum & dare cluccfcir j qvòd> crini per 

compteffum y inquirerìdò atti i&um vehementeriv ejusqué 

jcmnlrerias obleryatum fuit, penetra ntcrn violentiacn , no* 

eundem è vaiibus fanguiflujs , tantum va& fangviflua diffilic- 

illic dilacerato 1 efflitòiuc* w ri«t» fcdetiam profundifliinà, 

pròptereainhoclarctevaftmo - ad b'àtòh utqqe tendens ccrebà 

db ditta vacua & exinanka re- conCuffio&.fimiil cjusdédifeuf- 

pcrta fuermn fio, vel, Ut quìs nominare po£ 

4- Remota duri marre fere- ^difplofioacciderit, neceffa. 

bruni per divaricationes fuas ri * to?alisfptótaumanunahum 

usque ad mcdullarcm &fic per «»«»&>» fènfus & motus abo- 

Inthmorem ejus fubftanaam htl °* total» apoplcxu .una 

diffil.it & qoafi divulfum obfcr- ««ri&I!» mcmoramplunbus, 

vatumfuitj quale quid, furo- «$q«e gravioribus acadcmi- 

taSadmiranon^etiaminmcdió ■**? fubom^ fimul cmffimus 

cerebelli, fupraquattum ccrebri oh ™* !>«**«<** *«"• At- 

vemricuium vifum fuit. ' * cft ? ntc **?* P r r °P r " * 5° Uto 

figlilo: Stgh. uttnoact > toc 29. 

E quibus citcumflantiis iatis fct.jflé, . RESPONSVM 
FACULT, MEDICA ERFURTENSIS, 

UTHALTTATE HUJUS VULNERIS. Ofltinaimus literasTua», in nullo» , de Bartfaoldo Schdnau, 
yùbm, joxttaliosnoo- Udcnbachii antelue occifo re* 

1 f+r* fen, 

Digitized by VjOOQlC *>4 PamkB. Medie** Lega/. PtrtM &*. II. 

fcps > qu<?d , fi major «jus cur* uscra prQtf^q^j^rCffc.c^ 

habita fuiflct , non vero per in- fept j ; qy je onuiif ($otìegialit^r 

«^ramnoacminhortófuó^ub perlcgo^o , juxt^omnes cir- 

<celo pluviosò, fineddigatione cumftaotiasdilj^eatc^&matur^ 

iccubuiflfct , piaga? *& .vulaaa ponder£yiR»gs, :<; . . ; ^, (i 

cjus airtcò lcthaliaja«a Éui(fenj< f e Qu^mvis aitfem, fi vuìa^- 

«jualia fic per acfci&otfcyafcr twtus c«templQ v juxu qijmDv 

-ruot y amexaferitjo9C> ut^tj?er «ti conveniente» ex^ernà a&- 

ftatum Dn. Media tn eppi^ad- «nèac extewia t curà projbè^tra- 

ditum y diligcnter perlèger^fc cfcatiis .'fui (Te t ,' ' pjrobabititc^ i^ 

mature ponderare vejimijs , in principio màjus fòrte, Icvamer* 

% quò obfervatum fuit , quòd obfervari potyifiTet \ ' artàriicn 

in cadavere Defuitfi floataft- infignis ìl^ larflp ccrabri , à 

rum externè plagaequaedai» ve- Domino Medico diligcntiffimc 

hementiorcs & vulnera fc itiir inquifita &obfervata, tanti fuit, 

(erint , fed & fub cranio n^aoi- utqulla curatìo fperari potuc- 

pulùs Xanguinis coagulati , e rir , fed fepius allfgàtus Da. 

venuiis difruptis & inde exina- Medicus fundamentis fufficien- 

nitis, profluxus haeferit, àquo tibus fubnixus , antcd;ótas la> 

ccrqbrumJnj^niter ^depreffui^; fion^^jure meritò prò fimpli- 

4 &còm^rtìàiifti^trficutfimi- cit^r lctbalib^ habuerit, cui 

•licer poft apdtioncirLcapki&itt* -feac-kv parte bona cum confei- 

fiitutamcerebrumusqueadfun--fntià nemo contradicerc poto-. 

dum divifum&quafidifperfutfT rit. Qupd refponfi loco Vos 

obfer^ti»» ? 'y^pèr^ugi.^tìare jnpq panimi, z Atte 

vehementem ejusque vim dis- , fluite Sigillo Facukaris no- 

rupta vafa fanguiflua &profui4- ftira: Sic. , ^ 

ckm nimirlcctóbri^ifraptiò- : < 'r:LT\^^lvrx ^ f >/, 

, -.../viri .: •-■ ':..K»i\':U « *c . ''n ir.» ;- ■ ■ Mi? ;.- ?'' •• " •-, 
. <■':,; .:.■:..... ..-'5 W l ■<..•«.:' \7 -t:-:i ■■".■ '-*-* i-.'Si'O \..* 

CAS. 

Dlgitized by VjOOQlC ' • i t>t Vulnmbm'CapìtàLetbdihtit: joj 

CAS. XXVIII 

; CO]^ftÒ*» CRANU CANDELABRO 
LIGNEO INFLICTA. PGftqtufh ' hìipcwirtè pròft fiffct^poftmodum vero 4 Jòfv 

dolor! in ejusmodi infor- fàicòlaò Seidleró & Johannè 

tunium iftfcidi , ut màxfthis Geifcfcrò in Tabernam revoca- 

jam impenfiscaufam méamco- tus lufum tcnovaffèt , donaci 

«riti ?àdftf iti i igert [Có^ity; durtt Cflm àIlcgatesGirb!tis Vògdiu| 

die* io. Dccfeifi]br>Ii676. canthi*- tfmrirpecunia(^bdlntihrgr^ 

rum ccrevìfiaè haufturus in Ta- tìfflmumcrar) deftitutus fucrir, 

bernam cerevifiariam me con- pacifici adrnodum & amicè ad 

tuli > coque ocèupatus mei Ca- tuftdem , lubentiflìmè quidem 

troie VogeEó( qui paritcr ebrf* luderes, Ted pccunii carès, dì- 

us din aatea cum hofpitc rixà- xcfim : Accidie inde, ut in hsec 

tù5crat,quodccrcvifiamilliabs- Verba crumpens replicarct: Si 

qucpraeyià folutionc denegaf- tu ipfe Creditorcs tuos,ut ego* 

Ice ) feduci patita fum , ut cum meos , folvcres , non minus ac 

rdiquis fimulaffidcatibuschar^ ip fernet, nummis egercs. Quo 

pàlaforìis prò unico tantum o- fedo ipfi exprobaVr, qtiod Vo* 

buloluftrim, <5ccum tempore geliusillc 4. fior, xrario Ecclf 

fic maximam ad partem difflu- fiaftitoàmefolutosipfiquccon- 

xó Carola* Vogeliusà me qui- creditos tufii perdrdew; dnde 

iUtu abfque ullò 4iffidiò difee£ idem Carohis Vog&iirt non tan- 

Pars IL Q_q tuìn Digitized by Google *0* JR*tie&J&£c*L%àt,*to&JESe& ff. 

tur» aUquotics ncfeulonew ' me ^ quo infv*per v ab <étaj*t& tteti^p 
Tocavitjfcd & ut fuicm.neauàm * tantum vice eurìdemrau&fi*^ 
me injuriatus cft, qua: in capar -limrrefiMendq^cum reliquisia- 
cjus&finum qeidem rccipr<^. v citvs*l«Gira.Ìontinuavi. -Òfc 
cavi. Qupniam vero ìpie Ca- rolus Vogelius interim injurìas 
rolus Vogelius injuriarum f& -Sccalumnias fuas continuando , - ._ -, , — r — . . . coa- 

aliuminfinem^quàmut nxmi£. _tulit,fore& ita..p.uJfiadQ & da- ' 
fumfaceret. Aftnefic quidem. mando, ut,coniuxillas aperue* 
acquievit ille Vogelius, fedprse rirlr <&uó fìtto vcftimentis «• 
foff bus furjis # injuriwiuis jac qfloac calccamcntis a4huc eùt- 
ttiti't &<5meonem n^iconapc^- &u*le^ummvarcyoluk&cum 
Uv|t > u tpudorepjorfm o^rqtus U$ór eundem a(Jmonere^,ut prjfe» 
£» W> , . toP ro P ter », c.W*W? mùm yeftes de pongre** ju®t( 
•^"VÌVR^J^^au^inanir ut, calcai ìfb fxt^ì&&&*mk 
t»us, cqn^lftfnjia occlud^rcft,^ que facto leOumcft ingregìis V 
ut Joh v Nicolaus £ej»icj jSaftpt nec verbulum ampliùs Jpcurut 
hujus locirexiturwfu^am jnarc- vcl jde minimo quoque dfllor^ 
tur ,. dqaec januam ècar4ìiij>u$ qqnqueftfts foie.. , Conjax au T . 
folyerÌm,adha^j9hannti»6ei% tpn> inieqjuentfc die fterrctfcm 
Ictus,, ccu compater jne;U*h«e i^fftliwm geftusque incoitfùfij 
Xitio mib^erterit» dicensj fé tos in.ep^reipicns.idprioiumi 
fompatrinatum mihi renuncia- Johanni Chtifìopbproypgclióv 
turum, nec ^umamfltacerc- hip vero pnn. Jud»cJt>iiiuju$ * 
irifiae ha#umv mife.i prppinstu- loci indicatiti*: Infpe&ioneo% 
rum cflTe , fi injueia* hafirecfjfrt j;udicMlflm>e«|ietj«fit, qui noa, 
glutirem & perferrem» tandem dunj io Aitutà Garplus Vogetiuf 
candclaqtum, ligneuminmcn$ die fequeot j»veipeci bota & ex* 
prehendi , ut eundem afe ultcri- fpiravir» Cum verofub infp©, 
^ibu& c a l u mniis dstiagcem» efrone mt^Òeccmfar. forinj» Digitized by Google be^ulnenite Copte Ltt&aliém. r joy 

iMcdko* Baln^tóré fufcfcptfc xifler, ut infignis cjusmodi vio- 
«terne, fieque i&us vetaemens, lentia jam patcrct, de hujusmor 
nequc vulnus , aut ?Iia. laefio in tji tamen valzer is^euratione du- 
ixièòobfcrvatiporaerit/caque bitari npn poflet, fi vulneratu* 
de caufaLMediciis & Balneator de co ftatim eonqueftu* & con- 
cutem indice nafus , usque ad filio Medici acque acChirurgi u* 
ccrvicem & ab una aure ad alte- fus fuiflet , ut exemplis illud fu* 
rutram,informamcrucis>difle- Cus confirmat $acobus Berenr 
caflèt&feparaffer,quinqidivcr- ^r/x^ Celebris olim in Bonorù- 
£e Ixùoncs ab illis obfervats enfi Academia Chirurgia Pto- 
fiat, ut Attcftatum illorum fub feflbyn 7r. de Frati. Cran. bis 
© pluribus oftendit ; Hoc ipfum verbis : Quia poteft egredi cere- 
autern Attcftatum nimisobfcu- brum,in magna criacn copia & 
rum fir , ind^que videfi non ftare vita, vid. Fallop. e. 4S.de 
pò flit, allato larfioncm prò le- Cur.Vuln.fr Symphorianus Ctìn* 
thali ha benda m effe , cum li- pegius refert , Hippoly tum Dan- 
cetin4- $.Medicas ille fcftu- trapium Chirurgum fua «tate 
cam quondam cjppiQ adhaefifle muitis exemplis clarum , vul- 
Sc utramque wetìjingepv pene- nuscurafle, ex quo cerebri par- 
tTafie aflerat, hatc tauien ?ìllcga^ ticula, quanta cochlcari excipi 
tto longè clarius indimi debu- potcrat, in terram deciderai: 
iflethffcque feftucafub artifici* Et Hcratius Augenius Se ali- 
ali & fé paratiotieipfi us cranii re- quando yidiffe fcrjbir , totani 
motionc fieri quoque potuiflet. fubftaruiam cerebri vulneratala 
Ad minimum probabile eft,fe- ejusque vcntticulos diffe&qs, 
ftuiiam iHamhaud magni mo- quam etiam portionem cerebri 
menti fuifie^uqa externe iStus vulneri eitìux irte homine ta- 
cujusdam violenti figna non men fanitati reftitutó vid. Fr. 
occurrerinr j & licct feftuca illa Arctum /. v$! de e. V. Undcob 
magnitudini* alkujus fuiflet , fragmentum ejufmodi cranio 
quod tamen Mcdicus atteftari adhsercns, multo minusquoda- 
hon potuìr , licet & notabilis liquid fanguinis cerebro incu- 
^iiedulfó ^crebri quantità* efflu- buerit, nullum omninò dubium 

Qji 2 emer* Digitized by Google ?0f Pa»d*B.lMc*Legd.P#t.%S€&Jl. 

cmerget* vulneratum ih ihcè rit,ck mttìlfi^ga tikétaricénà 

grum potuifle rettimi, quia fu- queftasfuerit,!it atìDtilium Me*> 

pradi&a vulàera minuslcrhalia* dici tcmpcfltvè implòfarlft| & 

Zc curabiiia fuut , futaiiltyié Ni* tefia ad&iUct , ^ittu^oegUgfi 

coi de Ma fa Tom. 2. Ep. n m j n e- potuìffet : Eg#>8 conrta prò* 

jusmodi Meditationibus ita feri- Befenfione mei iaftanwDomK 

bit : Ego teftor Dcum, & quam- norum meorornHonoratiffimo 

plurimi homincs , qui adhuc vi- rum informationem , cùm rari* 

vunt , teftes funt , me plurimos o n ibus decidendi defiderem t* 

vulneratosi capite, cum ina- An fc. juxta fe&ionem hanc Se 

fione panniculorum & iafignis judicìum de ea impcrtitum ( & 

cerebri fubftantiae, fan afife arte & quidam ejus, qui nondum in 

remediis &c. Marcellus Donat. Do&orem promotuseft, ledil* 

D. M. Hift. Ls. r. 4.f. 2. i n , ij c locomm Praxin tantum iiK 

fupcr adeò poffibile non vide- ccperat ) ptout ittud hic adjicfc 

tur , unico i&uj/tali ligni fruftó , tur, interna illa tefioproletha» 

quale candelabrum ligneuttì vi- li habenda fit > Ce annori rebus 

detur^ infli&ó feftucam e jiismo- fìc ftantibus , fi praeter expeOa- 

di, qua cranio adhxfiflè puta- tionetn Utfialitfts autinftnabi* 

tur, fcparari potuifle, cùm exter- lkas ftatoenda cflféMJla peratciT 

né nulla vis ncque laefio apparu- dens potius lethalÌ«Vafei$3éàtii 

crit&abfquc infigni yi& lsfio- is absqueullaimpedimeftté^ 

ne externa cranium minime tim pofH^rt domtóuvéritj 

comminui poflit. Àdhaéc,cùm nulla curi opus effe putàvèriry 

Dcfun&us è Tabernà cerevifia- adcoque hanc fógtexerit. Hoc 

ria doomm abiret, opti Aie Si 8cc. Guttmw6ufaM<zf.Ofte6n 

prudentet adhuc loqui potuc- *t77, 

. IN- 

Digitized by VjOOQIC 


PR^viaRequifitiorifJt^ Fiflfò ?. cranio 
ali Nos infra fubfcripti De- crucis forma ,per fururam coro- 
funaumOrólamVogtKumìnr^;riàtóih^5c òffa tempOrum dcor- 
fpcximus& in dextro latèrcSyn- fum verfus , magis tamen & dc- 
cipitis, cui^Iaga candelabro li- cfivìus Inter deXtrum oculum Se 
gneó(gÈ4Kfn«&t vulgo di&o) auremcjuslateris. 4- Feftuca, 
inftitatàprobabilitcrinfli£bpu-, cranio quodammodò adhuc 
tabatnr , in cxtimà cutis fuperfi- adÌKercns,utramque Meningem, 
eie ne minimum quidem i&us duram & piam matrem pene* 
vchementis aut lasfionis indici- tratte obfcrvabatur, vena 5. ex 
»m obfervavimus. Cute vero offibus temporum fur(um ver- 
à radice nafi ad ccrviccrr» & ab gente > per j&us & fcftuóé Ixfi- 
una aure ad alterutram crucia- onem apertà> unde fanguis cma- 
timdifle&à & feparatà invc- nans inter cranium jk meninr 
nhnqs.quod i, Mufculustcnv- gem extcriorem fc ihfinuavcra^ 
ppralis , ut & pericranium inde- ^eg^ueflqn potuit non exindj 
xttpf latere Syncipitis , fub futu- praeternatural^^ exkiòfa cere- 
rà coronali fanguinc fuffufa fu- bri compreso & <!x ,hàc omni- 
crint, nulli tamen Cranii lxfio um fcnfuum&motus (ubita abo- 
Jie obfervatà. Quapropter & litio , aphonia., altus & pro^pa- 
a craniumartificioljc feparatum dus ^p^^iHtjwijciqi anima- 
ihit, in cujuij djcxtrì parte fta- iiqrn & \5it|^iijp /tìn^li^^s: 
timo, cochlearia ftnguinis ex- dem cita mors r (ubì^cuta Vf e^. 
travasati grumofi & concreti Guitmìnshvfk die 22 % 2)ecemìr. 
ccrebrumve omninò deprimen- ity*. 

Joh.2S!icoLGro[[hegm ì MelWert^^ 

J<fh;Luéto<&. Hagerneyer > 

Job.FridemwSHmpfel 5 <*"* 

Digitized by VjOOQ lC 3fo'. Paiti&ì %M&£g)Ì&m$l.&.TL 

, — ,OJTAJì5I^ ^^')!<l^'U-« — : 

••.,■■..•:-■•• ; - : ,--v>--> '• ;.; ■•.. ■ : ~\ 
1 FACULT. MEDICA JENENSIS. 

ELitcris veftrisadNosdatìs tis,^* /*/& Ma prò Utkalibalen* 
fufius percepimus &c. &c. da fitì hinc amici Refponfì 
Cùm ergo fufeapertionc capitis loco vos ccrriores rcddimùs Sé 
extcrnè nulla quidcmbefio ap-- ptincrpiis Àttis Mcdicse confen- 
paruerit : Ea&à tarmerà fe&ionc ta neum effe diciittu* , quòd li- 
Cranium intror(um in forma cct à parte Caroli Vogelii ee- 
crucis per futuram coronale»! rores quidam in omirtendo & 
& ófla temporiinidiffifrum,^ committendo fint commiffi, 
tó quoque frìgmehttìmiitrai»- dum hihil poft : iftum adhibi* 
que nienltigcnj p'c3&!ftn*r£ ! c0- rum, multò minus deligattóia- 
chlearia fàngdinis grumoìi'/co- ftituta,(ed omnia infuper'hàBt- 
rebruitì tìrriniho deprimchìfc & ta fuerunr , nec ìpfe curam fui 
veriam illiè pei: iftus commi- habuit,nihilo tamen fecius hoc 
ftTpfntis Vióiferitiaiji aperta, ob- vulnus , rebus & circumftanti& 
fervati fuferirit'i^bmrila juxtà "ìtaife habcntìbtìsln fc prò ié- 
Ifooreih Keìatibais Veftrx li thàliliibehthinV fft 5cc. 5</*e 
'dcoqueà ftòbis fàr£ 'defi&ère- die zf. Vffoir.if/r^ '- -^ *.*> .'<V;;V ^ U.VAL t * T . -i\^'.0 — V i •' , '.A - m ' ii\^->»v Vu ; Digitized by VjOOQIC RE- FACtfLTATIS MÈDICA LIPSIENSIS/ 
■■/■■- DefoperLethalitate i - 

VtItOTB,IS. ; CJ^Ai«iO.& QEREBRO CAN- 
; DELABRO LIGNEO IN* 
FLICTL E Fiftolavefitt,uiiacumAd- quenotabilisquantitas, 6. co- 
ditamcntis nobis bene tra- s chlearia rcplcns , neceflàriò y. 
ditael^&^u^Q^ jalejp jfój^cntjaig Sf compreC 

Aram defuper ìéuofiè, catatiéU- tloilem ttì'cbrif iirt potorum ., 
liro ligneo Carolo Vògcliè. ui-;>jjis focdullarium induxit, ut 
fiida^cpticntiamfufius&quideni capropter4> iflfluxus fpirituum 
cum rationibus deci dendi re» animaUum maxima ex parte ini- 
quiratis v liinc eandem in fè y pcditus&fymptomata allegata 
pro^fimplicitfer & abioiutè 'te fc; 'fltccpar> aphonia Sce* jijaò 
thati hafccmiiì : Qaonkftn illav ipfa tasdpm mors iotecuta fuc} 
r. pratcr vchementem contar rintana ut I^fun&9 tam frrc- 
fiónenl impgttmentOfum tapi- vitcnipomintervall^&cjrcum^ 
tìs extcrnoftotthifrjatìjuràquar foniM^i^^W>eatibusper nul- 
dam arami infigui & qiudeat Iffemcd^/accurrigotuer^.Nee 
cum fragmenfeor aufc ftftuca; % Ut Obftat hk,, g^wj exterpeL, ubi 
tramque meningeiti perforante, plaga infli&a fuit» nulla hello • 
confiftir, atqtje 2. Kupmra va-* nis figna occurrerint , cùm (a- 
forun^fubinfpe&ione obferva-, lutariusfuiflèt, fi vulnus patens 
ta indeque oborta cxtraVafatia adfliifìet, ut fanguis coagulatus 
& congruaiatia ifogujnis e^ effluere nec tana facile fympto- 

mata Digitized by VjOOQIC «nota itta.4 c tfa ali a cau fari potu-„ Juratuscffc^ digita* tiipe Afte- 
iflct Interim poftrcmòfatqup ^atum fuum,quod fc, omnia, 
ultimo necefle erit,'uVMédÌcus, v dev'era" infàbinfpcdioncobfcr- 
qui Infpeftionem adminiftravk vata fucrint, jutameiató corpo» 
& juxca Rclationém>effràm , 'rali conflrmef. Quód &c. 6cc 
ncque legitimèpromotustiequc \Iìpfadui/ìbvm6r* i6jj t 

AmmMtotiin PràteFófaLéthst. 

Dee, 4. fù/T. ?. p, *7T. fiqq. 
***** ***** **• **#**«^«***«*** 

CAS. XXIX. 

.''.:. '■«:• ZfcE • ; ... fe . _ -, ! REQUISltlO • 

V^XIlid in CausàThom* Schlé- te, an natlnut in Uxore àBegtti 

V jgclii, infagàconftituti,de- i»k«& Scblegitii EVA A juxt* 

cifum fiierir. Ada fol. 44-. fin- Rcgiflramram judicialcmFot z* 

tibus ofteìidunt; eaquede cau- & Phyfici Chirurgique Attcfta- 

fi Officiofe rogìtamus , velitis tum. Boi, 4. imxxt*m ,pro kth*~ 

prò folitò tcdhoftimcntó' Ve- &kabe»dtimjk,mc tu i&c.lìii 

Aram nobis fententiam «peti- dica*. O&ofcf.tófr. ' ' , 

JudiciaVrbiMiHiuslocu 

•-'••.••- ' — •— --—. t,.,./ - .ATTE. Digitized by LjOOQLC v BcFtflvmto Capita Let&Mli6uà. jd 

ATTESTAfVM MÈDICI 

POftquam me infra nomina- tcOtis partibus, cranium ad llia- 

tum , h. t Phyficum Urbi- Ieri latimdincm introrfura ver- 

cum juratum , Laudatiffima Ju- fiis In 3. fragmcnta abruptum, a- 

dicia Urbica hic N. orctcrius re* liud vero fragmchtum , articiili 

^uifiverunt > ut hodie à meridie magnitudincnì habens y veffus 

bora 12. Mulicrem quandam, à futuram coronalcm quodam- 

Marito occifam , infprccretn; modo extrorfum reflcxum crar. 

hinc una cum Chirurgis poft- Ucraque meninx , dura & pia 

pofitis co ftatim me contuli & mater, adlongitudincmdimidii 

inhypocauftóiltiuslociThomtt digiti & corticalis cerebri fufe- 

Schlegeiii uxorem gmlto fan- fantia ad profunditatem arridili 

girine circumdatam, cxanimem dimidii conquaflfatse & fauciàtae 

in terra cubantem inveni & foli- crant. Qucmadmòdum ergo 

cita perquifitione fub ipfaSc&io- fatis cònftat, quod taha cerebri 

ne fcquemia obfervavi : Quòd vulnera per fc non fintlcthalia» 

fc. oculus finifter, ad canthum fed quod & maxima cerebri 

oculi minore, quodammodò ru- vulnera , qua? quoque cum fub- 

bicundus & tumefa&us , fupra ftantke illius effluvio ac ja&uri 

os occipitis autem cuti* ad ma- contigeriint , ftlìccm fufeepc- 

nus trànsverfe laritudincfm fan- rint medelam , qualia cxcmpla 

guìfte infignitcr fuffufa fucrit; apud Medie 05 fide dignifltmo^ 

juxtah*c in offe bregmatis fini- hinc inde copiose occurrutft, 

ftró inter futiiram fagittalcm & fc inter alios apud Anton . M*fi 

coronalcm vulnus infigne fé t^u- Brafl*v*/am 9 Nic. M*fam,FaI- 

debàt , quo non tantum cutis Upium , Fr. Arcaum , $oh. A** 

cum cùticulà & membrana car- dream à Cruce^Pareum.ScbcncL 

nofa ciccumcirca grofll magni- Cabrolium> Petrtum, Hor. A*. 

rodine fcparata , fed & aliquid genium, Senncrtum, Vii. Re- 

cerebri expreffi, quantitatefabae (ponfutn Fac. Mej. Rojtocfi. Li- 

pcopulfum fuit : Sub quo , ,dc pfitnfis. It. in Mt&. Qrit. Am- 

ParsIL Rr mannì Digitized by LjOOQIC mannìpag. m^ fa ^A tf^oojSs*. %&X!l\v^& qttt- 

&c. cumpfnttisailtcmVid.A&- bQsfynaptonaatibùsco^ 

tdtiObferv^Q+Mfc.&tìvCk- erit: Lxfio quoque ncque yt»- 

r/g/C 2>. IL ^?. 3 .pag, *?f. De fra, triculos ,. tieq*e bafin &C fè& 

#«^4 crmù cum vulneri & ab- tantum eartiaefn. Crebri pene- 

UtìoMjoxtienp certbri te. A. f.. tcavita.c J ad ^UJ^ucHisrapUr 

^/^9i;e^5 ita^ con^xa^uoqu^ ris vulnus, fatir an>gl«i# fùitr* 

nc^ri npn poteftx fimilia ocre- e contri vera vaia ^©ìifccfeè 

.brivul^aac^odumpcficulO/- quibus. fangaia confcrrim ad 

^effe,, ita ut è ccutum, imo mil- tcrcam profluit, minus obrurata 

Ije Vixunjcus emergat,lcnbatque nec debito moda deiigata fiuc- 

ftffiQf$&M dc^Capit.. vuln. p. m 9 runt 5/ hinccj;didis modpcatb^ 

v 41 *> i.Xlt^.- Hac pane viilrn* fis iftum ijjum vpbementeqi^ir 

^ralcthalia ac ad curandUm. deque obortuni vulnus , quod 

0/ &, effugiendara mortenv diffir malico fotte autalió infirumeor 

u ^ilipjra £unt, quara abbi ia ca> to grofli latiuidiucnx hahente 

^ pitfi. ;it. Homo.ubi ctiam ali- infti&um fuir, non quiitepi pro> 

0> àjex vulnero mpriturus p(k y abfolutè& fimplidtcr icthaìi* 

^ breviore tempore moritur,, fed prò fummè periculolo, ut* 

* qui hac parte capitis vulnus potequae vulncrafkpè acutpiu* 

^ ^b^^^^uiaUlió^ . rinrùmmQrtetermina^tur^ha^ 

; - o 4 mus- QuaeoauiiahiftfYM 1 ^^ 

Quonianv igitux h.ocadhuc. menti pra^ftitLattcflamur*. BU* 

t^j>orcfciri : noA^ tàttili '.Scptcmbr «}<>*} '.. 
^ttdefunftai poainfli^ampla- 

Johannes; HajsUr* Cbirurg t& Digitized by LjOOQIC .' &tìWna&VJ Capitò LrtMtiiuì. •:■. j>$ 

EXTRÀCf ': DEPOSITIONÙk- 

BAibattJohannjsSchkgeliì verìt» infantai attulerit & Jfe> 
conjux rcfcrt , quod cùm uxorem fuam Rhombóoccidif- 
primójam^omnócotrepadoc- fedixcrit&c<3cc. ,. 

oiivifler, Filias finis aedes pulfa- .:. 

'•■; \ REGISTRATURA. 

BHombò infpeào òbferra- confpiciebatur,binaquerhomìn 
;tpm (W&flM^igJwciii- fulcradiffradafuccint^ut ad?»» 
feriore columnam pcnetrans & que probabiliter iis i&us cranio 
< rhorobó prodicns"vcrticillus*> impaftos fiicy t. 
in quo àliquid adirne &nguink *•'■«- 

Johann Schvvanberger> PmprVrhicm. « « s l 1 ^ kÈSPONSVM 
fACULT. MEDICA XIPSIENSIS > 

CApfriS ; CONTUSIONIS, RHÒMBO INFLttlX : 

Pf'Ràiism?flìs^«dbtó A£is > Atteftatom fol. 4. perìegimofr 
Jt'-ThOfh* Sehttgetti Uxori- otnneSque circumfcurtias *òt^ 
amta'concttfcentfcttóydcGde* legialiter probe perpetìd«niwj> 
ràtotfuèjtìàteitì tìoftrò & Iettò- licct vero dcitihilo non GtjcpiOÙ 
li^c,Btógìft«iwramjudk:iakin juxta obfetvationes i Medico» 
fdl. aVW«ilfc^<&iW*$<Ì»e k allegata* periculòfcfaepè capici» 

Rr 2 vulnera Digitized by VjOOQlC 31* Pa>uU8. MtMco-Ltg*l.JR*rh ZT. SéS. II. 

minerà curata fuerint , hic ta- fphftgfttw ccrcbri S$q. & quia 

men, òbcoocurrcntèsdiverfas ob*taro fìxbkb ùnfcqmcntem 

cnormcs larfiones, nipturas (fc. Altera nulla convcnicnria re- 

vaforum& inGgnem fanguinis media adhibcripotuerunt,Vui- 

cffuffoacm 7 fraótorram, commi- mis meritò pra ^biplutè tólhàli 

nutionem & fubfidentiain era-" hibctur. Quod &c* Uffiddic 

nii & hinc confcquctfe vulnus iiAhv.iély. ; 

tfareac pismatris atquc ipfius - - — ' 

jìmrtkùtni Prasiis V.uln. Ltihd. 

DtcJ.CapS.. 

CAS XXX. 

Z>£ 

VXtLNERE SEU CONTUSIONE CÀPITIS 
GLOBO SPH jERICO INFLICTÀT 


ir!.^t €:.i*.i. •. « j t' RÈLAriOÌ ♦'•» 1QHANNES FRANGK Qe{-ranY Colonalero inje&o , haud 
I fnitzcnfis ab Affine fuo , ex prpcul à Mufculó. temporali li- 
niera malftià globulo quodaAi niftri latémitaVoAtirltufuit, ut 
Sphaiìicó in caput projecÌQ ita. exinde ftatuft^ncklg^audt*!! 
lifijsfoit, ttt.fub infpt.aionc, vifuqQeprivafltfiucfj^cypBai- 
^iHB.fcquitur, obfcrvatuinfutt : erit, fanguiném e* or$,xejp(;eriiy 
JDefuadusfrancfeius, dieu.Ju- infoporem £ a.inci«lctit 7 iofò- 
hiiàio. ab Affine globulo Sphe- quenti die «Bone & loquela df- 
ticó, inos frontale propcIUtu- fìiwwslkAMfld««fukprinci. Digitized by Google 

. : , ci— • ■, DcVutntrilmsC*fitisLrth*lil>m. 317 

pia terrii dici à projctìione obi- bri dcprcflione & tandem +. fbb 

etiti adeò ut vcriffimum fit, cS cerebrum fanguinc ferofò 

quod Senmtrtue de CohtuGoni- featens fnvenimus 5 qu* omnia 

bus tjusmodi capitis habet , confidcratisSymptomatibusex- 

„ dum: Sic afFcfli,inquit, brevi inde depcndentibus > in pane 

„ de plérumqae intra- triduum tam nobili & animi rationalis 

„ morhintur. omniumque fenfuum interno- 

Sàb inft iruti fe&ione 1. Cu- rum domiciliò , ex illata contu- 

tem&pericraniulanguinefutfu- ; (ione , fanguinis extravafationc 

fum. 2. Craniumcódeminlo- & Spirituum fuffocatione acci- 

có aliquot fiffuris & 3. intra era- dentia Lethalitatem nobis fatis 

cium accraflam meningem gru- indieant, "de qua Tit. Dn. D. 

mum fanguinis dimidium pu- Welfch , %ui. Vuln. Rat. plura 

gnumi»*/orem*quantem,cum bobe*. Oelffnizii 'die 15. Julii 

intigni craflae mcningis & cere- Àn. 1680. 

Georg. N. Med. 
Nt N. Chirurgi. 

&c. 

RESPONSVM 
FACULTATIS MEDICA LIPSIENSIS, 

., Defuper Lcthalitate 

COriTUSlONÌs CAPITIS, A GLOBO 
' SPHiEMCO. V / &a Inquifitionalibus Ho- quacratur: 

micidiiuB» i» Johanac Jranckio Ah genuina kthoRtés hit tem-- 

■-•■-*■ " '- -D- _ * rati * Uum trans miflìs Nòbfc A* commitfum , conceracntibus 

ratur: 

genuina ltthdft4S hit «ccur. 
Kr i réti 

Digitized by LjOOQIC 3^ 9 Vatà8.MedifaJjg&p4rt. : n.\$cft.lI. 

rat} Etanfanguàtxtravafa- tisa>nti|lk^t:umfh^arl&!tf- 
tur inter cranium &€r4fam furicrajoii,ttt&in%ni633guifiis 
mtnìngem hó&cns „ prò con* txtravafati&congrumati copia 
dìtione loci cx>ntufì haìd procul & hiiicfubortàfubftantr^^crc-; 
• <i temporibus , tcmpeftivè edu- bri compresone, fubfidentià& 
ci & jaftu glo&uU /Marici U- jam incipiente corruptionc* 
fus ^ohannu Franckco ipfo aut quam varia fymptómatapericu* 
alià in ,^w confiri^i fotur , lofa & tertio abbine die ipfa. 

ifltf \ , - •' -«orsinfccwa^jfimpliciccrA; 

hinc praevii diligenti delibera- abfolutè iethalis fit j cuna new 
tione & ponderatone Attcftati videamus , qua rationc languii 
à Medico & Chirurgis foi, 7. copgrumatus inrer cranium & 
A£tor. ipipcrtiti omaiumque craffam meningcin, inhócajyi^ 
ilii<; pcctirreitfium circwmftan- \ limili Ofu,edud Oc corrupni. 
tiarumexiftimamus, quòdhsc pracaven powiflet. JUp/ù dit' 
globulo fpii*rk.u indufta capi- ^.Julii 9 ztff*. 

Amman. Prax. Vuln* LethaL 

Dtcàà.V.ffift.VU. 

CAS, XXXI. 

DE . ._< 
VULNERE CAPITfS CUM HjEMORRHAGIA 

insigni & principi nervorùm 
compressione: - - 

RELATIO. 

SUb p.eraaalnfpcaipneocci- Valli Infpc^ons, in patte: qui-, 
fi ^foflpris Municìgajjs icu détti capiti* CXiCtiótè riniti Val' 7 

ncratio Digitized by Google De Uulntnbus Capiti LethaRius. jiy 

fceratio occurrit : aperto rcrò non pomi t non funrau cxoriri 

cdin cranio dext ri latcris, fupfa haemor rbagia r cuoi non tantum 

tcnaporisccgÌDnem»iaoffeSyn- ifiii Jaftoquc faftó ftatrm faiì- 

cipiebs>vctjQifrfotttramcofonar gvts confortini ex aure dcxttà 

tea* fiffora quatdam obfcrva- promanarit ,. fed & multum 

ta eft * quae à modo diftó offe cruoris , qnr ad bafin cerebri & 

fyncipitisdeorfumveriusperos principimi nervorum fc colle- 

tcmporum ejusquc procedimi gene , fabinfòtutàfe&ionecf- 

petrofum & abhinc in addita* fluxerit ; quemadmodum & 

inentnmoffis occipitis penetra- dexter fimilitcrquc qiiattus «c- 

▼it 5 ficut non minus major ra- rebri veptnculus feroia ejusmo- 

musvenacjugplaris internai qui dij^it^iirepletifuerufttsquod 

foramcrioccipitis fecondimi vel in fubfidium verhatis propria 

dcxcrum permear, probabiliter fubfcriptioneconfirmatur. Dot* 

jp^fortioridÙc^^ Gfl* aie ■//, Aprili 1677 \. 

Laurent tus StrauftD. tnfl>* Conrad Wagner* GewgKMardLangsdorf r 

Chirurg.. 

Joh. Tokio* Salfeld.. PhiùpprìlSIicòlaus * Kochv 

Chirurg ^ > RESPONSVM 
EÀCULTATIS; MEDICA GISSENjE* 

Defuper LethaTitate. 
ÌSU]]US. VULNERI& CAP1TI&. 

Bue Digitized by Google 320 Poneteti. Medico- Legai. Part. Il Sc8.II. 

FUit abfolutc & per fé ktha- cipii ncrvorum compremoneat 
le, non tantum ob imma- &fpirituumanimaliumintercc- 
nemhxmorrhagiam,fed&pria- ptionem&c. 

CA&xxxn. 

DE 

VULNERE CAPms & CEREBRI CUM SAN- 

GVINE COAGULATO CIRCA PRlNd- 
PIUM NERVORUM. . RESPONSVM 

FACULTAT. MEDICA GISSENjE, 

Super Lethalitate 

VULNERIS CAPITIS & CEREBRI. 'J 

CUm Dicafterium Brincipa- Jaram circumftantiaram princi- 
lc hujusloci Nos requifi- piis Medicis& Chirurgiciscon- 
verit, utjudicium noftrum fur fonane um effe cenfemus- 
per lethalitate vulneris die 25. Obfervató fub infpeétione 
Fcbr. occifi & fequenti die in- occifi modoque memorati Li- 
fpcfci Liftoris Prasfidiarii h. I. ftoris, quod totum corpus in* 
aperiremus idqueìn formi prò- violatum, attamcnipfumdor- 
bantecommunicaremusi fum omninò fufcum apparue- 

Hinc praEviàconfidctationè rit, infùperque ex aure finiflra 
cireumfpcOa omnium fcfingu- aliquid faigvini» effluxerit , 

onde Digitized by VjOOQlC .\* Q*ìftywrì4f* Capili LetkfiMùiK ^ ^ 

linde capite aperto ispcrtum fu- eorum , qux à^Prartcrc a&Betfe, 
it, quòa futura coronali*, qua ta nobisque tranfmifla funt/ut 
os bregmatis dextrupi àxm ofle^; & fe^àno^iiiiTjclationcm Medi- 
ftontis combinatur/omninoTc- corum rin(pe&ioni cohabitan- 
parata & dchifcens fc truicrit , tium. , 
os brcgmatis finiftrum vero co Quandoquidemcrgòjudicio 
inJòcdiiibWiitura'ftgittalis & Hippóctatis alk>ruteqac :Ò^ 
coronai^egtwit, $#*?*«* per rp|^p|^t^Pr6ba|gi^ji£|ion tan- 
iitramquc famìham cgcvit , qua* -tùmia £fi}e^ omnia vulnera in 
non tantum ad os tetoìporum fiHfutuMs, br cimate, temporibus , 
ittftrampenettìivit j fed & fupra^ t>b pertimeftenda . itile fympto* 
didum o&temporum & pppcef- m^tajfuqimè periculofa fint,(cd 
fum e jus , feu os { ut audit J pe- $cin fpecie, hoc in cafu , ex vc- 
trofum fimul afFccit, adeò ut fif- ' fiemcnti contufionc fa&a extra- 
furahxc diftantià fuà latitudk yàfetió fan^ibisvSejusdcmquc 
hem in cultró exxquaverit* re- extra vafati colle&jo circa póiy 
ntotis aufg eetebri membranis, cipium ncrvorum ^o^x»i|l 
ill^fis lìcet , porifò obfcrVàturn Tethalcm induxerif j , f \r "C; 
fubftantiam cérebriomninòru- /ftmc fupra de/crijptiin^ yuU 
bicundam& tandem circa pria- nus prò fimplkit'ejTflc abìpìuts 
Cipium riervorum Se exortum lethali habetur. 
fjpinalis mcdultfc multum fan- Àttciftante hoc Sigillo Faeui- 
gttinis grurttofi colle&um faif tatis Ordinario. Signatumùifc 
ffc: Omnia feciindumtenorem fa die i. Mar tii. Anno 1667. 

ÙtiafiWiDoftores&PnfeJforesOrd.Facièk* 

MtlQif ' 

«•S )<0):( $* 

Pars II. Sf CAS. 

Digitized by VjOOQIC HNINNMH9'H«.NHMl''HtH 

gas. xxxm 

CONTUSIONE CAPtTlS PALO INELICTA 
■■"■>»■ CUM PRINCIPI! NERVORUM 
^ r ' COMPRESSIONE 

t j - ■ ' ' * 

ii |i, i ii| i w^»w— w i n i i — ^fy— — » 

! REQpiSlTIO. 

-•-" " u - ;•"• ". p.p. . '■'-.■ 7 

Do&iflìmi, &o 

T^Eradcfitamcnta hi* indilla Quftm vcroea(fc(upcr3tvcv 

Jf^vói ccttiorcs rcddimus •',, ftrum judicium dcOdcremus,** 

quid , cùm haucf Ira prid'emBur- 1 & qnomóù in uiré^ucfcrfonlLpro 

gétAifiiftc yir quidam, nomine clrcumfìanfÌMrumconiitiwmmor^ 

Nicólaus Sehrt^onjugcra fiiam Jccutafì / Hinc clcmcntifllmè 

& Anncrodx in traghi commu- vos jubcmus, ut addhamcftt* 

ni Hitttenbergctìfi fubditus qui- fùpfadìfta difigcntcr pcrlcgatis* 

dam Stcmbacfenfis, Johann JV omnia probe cxpendatis & de 

cdb - Horn , Johartnem G-orgi- unoquorfs cafu in (pccicftntcn* 

wnrcylingiupìitavccbewflent, tiara veftram ctxth rationsbti* 

Ht ambo afehìnc dtmortui co- & rcmif&onc additamcntorum 

1 lumquc corpo» è Medicis & proximè tranfmittatis \ Ce no» 

Chirurgis more foTitó vietata Vobis Gratiofiffimè farcajus. 

fiiiffcnt» ia&elatione Tua ape- Darwfiadndie io.OSioèr. Ann» 

lucrine 4 *f?f. 

E. Ludra. 

RE- 

Digitized by VjOOQIC De VidncrÙus Ctytù LtthtlìBw. 92| RESPONSVM 
FACULTATIS MEDICEE GISSENLfc, 

Dcfupcr Lcthalitatc vel Illethalitacc 
utrwsque Con tuC Capi tis* P. fc * # /^^"tkne Johann Gc- 

V^t>rg.Faylingius t carichi 
adhuc Cczi. annorum Ànncro- 
dx àjacobo Hornio Stcinbaccnfi 
<Uc29. Scpt. nupcr c£iuxó,tem- 
pere vespertino circa 8. am 9. 
horam palò qUodairi in capite 
ita vapulirit , ut abhinc 3. O 
,» Aobr. mane obierit : Ubi 
>, fu6 infpc&ionc, à Phyfico 
hujus loci binisque Chirur* 
gìs inftituta,obfcrvatumfu- 
it ,t)uod 1. i&us fc truferit 
in brachio dextró (ed ferme 
curatus 2. conquaflatio cutis 
in capitis fumraitatc lateris 
Oniftri ,quodammodò cocru- 
„ Ica, fed absque tumore , cfc 
,* fluente poi* cranii difle&io- 
» nem fanguinis copia ingente 
„ & hiaatc futura coronali uf- , 
„ ^uc ad futaran iagittalcm 9» 


finiftri lateris , ultra cultri i* 
dorfo crafliticm , ututabfque 
feftucis, mobili tamen exinde 
frontisoflc: Supra & infra 
durarti matrem non conte* 
mnendà quoq;cruoris<5cfai* 
guinis coagulati quantitate 
fubfiftcntc, in dextro autem 
& finiftro latere,circa proecf- 
fum pctrofum offis tempo- 
rum, fub illaesà adhuc duri 
ma tre, foraminulum oboli 
circi ter magnitudine obfcrva- 
tum. Vcntricuió autfinuce- 
rebri dextró {inguine fcrofo 
pieno , in reliquis vero t&* 
bus ventricuUs AU confiderà* 
„ rione dignóiUtutfub ccwbd- 
„ lo in finu majore offis occi* 
» piti* fanguinc grumofó oc* 
-, currcntc : Id ctanfiniflàNo* 
bis & hifee jam remifla Rciati- 
Sfa onc » w Digitized by VjÒOQLC 524 PéUuieS/A^cuLe^ 

oncJ?hyiki Qrd. & utùosqnc riuntur. Co*f»7*affarJi. & T+ 
Chirurgi fufius petfpcximus.^ de Mtré>- S r 3. text., 14. no* ì*~ 
Quùm ergo Sereniffimuà v 2l T qào4utf^yficus hupis loci 
Princcps&DommusNoftcrClc- N._N. unàc^Chkurgo Ru- 
mentifliniusGratiofiffinacnobii prcclitOGOrt àatim vx princì* 
injunxcrit»^judiciui»&^fcntca- piò, fed £5xundo dip circa ve- 
tiam niftram t J ' 5 ' ftétam > tcL tifo* principimi* 

An fc. & quooKxfó Poteste jtctó»*o&is demani ad «grum 
Juvenc ilio prò drcumftantia- vocatifacrintidumint^rcàChi- 
rum condit ione infccuta fucrit ì. rurgus Lichcniìs Tcxtor locun* 
cumrationibus devotiffimèim- ctmrufionis capitis per incifio- 
pfcttitcmus Stf^anfinittcrcmùs t > ntmr crùdfojrmeovia diót^ob 
: *Hinc no^iofra nominati,pra^ ( Jpcacvia capiti* ralwa^c^tdJiibi- 
via mawi^potidcrationcomni- tis primu«Ldefenfiyis ex ofeo 
nm & fingniarum in fupradi&à roiàrum > beton. &&} non ape- 
Bielatióncxasterisque Nobishk ruit, ncc £anguirtero extravaia- 
loarfuna: poftpà commimkatis tum quo vis modo acque duéia> 
-JuGbis occorrenthim circumr miàtmìaPàno^nfiQ^Pavvioi 
ftantiarum principia & fondar Vafferiok,utrofue Fa6rìcio,Grcg+ 
mentis Ar tis confentaneum elle lbrftio> T'imitò k GuldcMtc , Seul- 
^ucinras^quodlicet i, malie- ^^^videreeft)educerc&xìe- 
jgatà modo reiatione non habe- rivarcftuduik 
atut^quòd Defun&us poft ao Attamen & quoniam k è re- 
ceptam>phgam extcpiplò cor- liquis ,1 fronte nobis noncora- 
ruerit, loquèla ctiam &fcnfi- municatis A&is.&Phyfiei hns- 
bus. orbato^ fucrit > de quibus jus loci priori feriptaque rclati- 
JBfpmntt. Prpntt. jl jext. 4p?+ one eLucefck , qjuod primum '„ 
«ttftf* *l£d*iIùuL fcribit r Qui- qiwadcafumrcpcntiiuim&fcn- 
bus ccrebrum. concuflfcm fue- fuum deperditionem^certaconh 
rie & dòiueritv percuffis , aut a- tigerit : Sarpiusquoquc memo» 
bàs lapfo y hi ilatim voce pri- satus Phyficus ^ oretenus No>_ 
jraricur Se ncque vident? r ne- bis retulit quod languii coaT 
fucattdiuiu,&:plcriwìiquenK> gplaa&&pta&^ 

cccm> 

Digitized by LjOOQLC QtVulntH&uf Capite LethfdiÈus „ 325 

M0&* ut& in firn naajori offis mas : Et dcmum 4* probabile 
qccipHì s & fub, cerebello ,pott admodum eft , quòd à fanguinc 
morrcpì ixpcrtus tat» indura,- eoagulatofub cerebello reperto 
ws& ^^ twa^fucritvpaKÌb«^c vemqculus cerebri quartus & 
ifii&tamfinmter adhsdirit, ut tiobifis^ ut &priucipi uni nervo- 
vii cukfcxabradi potuerit: Qui runv(licct idin Relatione Me- 
proptercà, q%joad fceundun» ^ dici expreffè non contìneatur ) 
ncque pei trèpanationenbneque obftru&a & confequenter ìnflu- 
aliaqusvis remediorinn gene- xus fpirituum aniraalium ipfa- 
ttextfahipotuifiet» tede Bohmò y que facultas animalis primo & 
£xat*. Vdn. Uthal. ^216 % Quo* tandem quoque vitali* intcrce- 
aiam etiàm 3. ili* capitis beffo* pta fiaerint^Hinc violentarti hanc 
ncs>qu^contundendofiuD^loft- contofiotìcm cum.fciflura era- 
gè penculofiores funt , quam nii & dilaccratione pia; matris 
cxCim vel inftrumcntis fccanti- Se vaforum cerebri > tum fangui- 
bus inflitte y\ù in Refppnfo no* ferorum , tum lymphaticorum , 
fao fubje&iflf. vulnus limile con- per fc& abfolutè lethalem fuif- 
cemcnte,die i8.Septemb. faaud ft Scvulneratum neceflariò in- 
iia pridem tranfiniffó, ex Sen- de obiifle crecRmus. Conf. 
mttUf J Pa t vvio ì Stèiz2a > WiJeman- Bohn. Examin. Vttlner. UthaL 
me > Bbwcar do érBohmo o&znài- pag.*Si. 

Multerei» Burggemunda- „ tpnec binis temporibus, ncc 
nam ^qux fimiliter prx- „ in reliquó torpore velmini- 
icrlapfo die % O&obr. mane , y mumplagaeautcontufionisa- 
jCMpa iiora»v4» ( juxta Pfeyfici 9r licujusvcftigiumoccurrit,nifi 
GrunbctgcnfisbinorumqueChi- „ quòd tumor admodum exi- 
rorgorum Relationem) in fla- „ guus, 2. digitorum latitudine, 
buio . quodam domus filar eia* , j fub aure dextrà, in mandibula 
mmis inventa fuit*qpod attintt , > r obfervatus fucrit , qui vel pu- 
» fub infpe&ipne corporis exa- „ gnó , vel alio inftrumentó ob- 
» nauti esterne? aeqpe: in et* „ tufo fortp Hiatus fuit , quóa- 

■ *f 3» „perto Digitized by LjOOQIC Ì26 P*utetf.M£cc -Lgat. Part.llSe8.il. 

>, petto, contufìoquatdam , ca- hibcre , quod interdum , ctiafli 

„ pirati latitudine, cum pauco precedentibus quibusdam pia- 

99 (anguille interfufò, fé tcufit* gis aut cafibus, abfquc uUà to- 

„ necamplius quid, (ire verfus fionc partium extemarum ( te- 

^ cctviccm,five alibi obfervari fitBokmoLd.pug. rss.m.fiq. <$■ 

t, potuit ; ncque fanguis è nari- *i *.) interne non tantum calvari* 

„ bus aut auribui cmanavit. Uefa, fed etiam ccrebrum ita 

„ Cranio vero remotó,fubejus commptum fuerit, ut exinde 

,, dirtedione ftacim infignis fan- quamplures venute in eó dila- 

„ guinis quantitas per feifluram cerate & fubitanea mots ftarim 

„ erompendo profluxit : Abla- infecuta fuerit j quia vero inRcw 

„ tó vero eó non tantum utra- latione Phyfici Grunbergcnfis 

„ que meniotx iltefa, fed & tota nullarum plagarum,ncc violen- 

i, fubftantia cerebri , cum ven- ti* ujlius , in reliquis vero A&is 

„ triculis fuis integra & absque tantum alap^alicujus finendo 

„ fanguine inventa funt, ita ut injicitur, quamNicolaus Sehrt 

Oc inter cranium tpfum da- uxori fu», ut ipfemet fatecur, 

ramquematrem nonmultum inffixit : Exigua vero laefto atqi 

» fanguinis rcperiri potuerit. tumor fub aure dextra in man» 

» Quamprimum vero tota ce- dibula fub infpe&ione obfetva- 

rebri moles è cavitate crapii ta,àcafu quodam autcoutuGo- 

extra&a fuit, retro circa prin- ne forte orta ,& effiuxus fanguis 

w cipium nervorum venula dif fub apertione craniixquècx la- 

„ rupta comparuit, qua: conti- ceratione fibrillamela &vaforurti 

„ nuò adhuc fanguinem cmi- fttidiusadnatorum*i ferrx du- 

„ fit, una cum fanguine coagu- ftibus & afperitatc calvari* ori-^ 

„ lato , nucis avellane craflitie. ri , venula quoque in parte pò* 

» Aperto vero abdomine,ute- fteriori circa principiura nervo- 

ras lapidis inftar durus & in rum- faci le àcautè interni àean- 

forma rcniscujusdamconfpi- tecedaneà obftruftione ac tir* 

„ ciebatur. culationc fangtìinis ìx(ì diffili- 
Jam negati n/>npoteft f Obfcr- re & mcnoratum fanguinem x 

vatorc* quosdam Mcdicosper- eoa guiat»m, nucis avcUanx era G 

-^ . fitic r% fi » Digitized by Google De VuhterilusOpiiij LtthaUhut, $27 

f rie iuppeditare potnit j prout alias fchxhi» uteri fimul obfer- 
idem in pluribusapoplcàicis , vati» parum vel omninò nihtf 
teùc Wéffero i» Qbferv. deiè> contribuere potucrit. 
q*i apopltxiÀ obitrunt ,& Boneto Quod Jtìflu Principali Oc- 
jStutom. PraBìc. p<92. feq. ob> mentimmo devotiffimà cun» 
fervarnmfuitj fubjeftionc rcferre & propria 

Hinc ob allegatas caufas prò- aoftra fubfcriptione figiltfqj Far 
ptiè determinare non poffumns, cultatisMedicae appresone con* 
an mujicris hujus obitiis ab in- firmare voluimus ,' dcbuimus. 
lucìa alap&aut alia Nobis inco- Siga. Gif* die 19. tfovemèr. Ah- 
jnkà violentia proveneri 1 5 quo neify. 

fuftfu Frider. Dillenius D.Facult. 

MuLDtcan.&h.t.Ac.RtBor. 

Johannes Chrifiophorw Herjhiw D* 
Johannes E barbara 1 . Schkirmkcher.D. 

CAS. XXXIV. 

DE - * 
VULNERE CAPITIS Cl|M PRINCIPI! NEH- 
VQRUM COMPRESSIONE, INSPECTIO & ÀELATIO. 

SUb accuratàatquc fedolàln- Aerati & dici imequenti mane, 
fpc&ioncjuvenw, die 2. Ja- v abfque Medici aut Chirurgi an- 
imar, currentis modo 6*3. anni, cujus adhibitione demortui 
▼«fpeti intra borami & io vul- (quam in pceièotià Dnn. Pw 

fedo- Digitized by VjOOQlC jzt TandcB. Medito -jkgàl Partii. Seft.ll. 

fedoni m ad id Deputatoruin que quoque latmnam ped- 
initi tui) extcrnè ncque in occifi trans, fpithamx longitudine** 
corpore , hcque artubus ullum fere adatquani , altera yétì* -can 
Vulneris ,idas, aùt cujuscunque teriorem fai tem cranii laminata 
plaghe veftigium comparuit, nifi pcnetrans, digirique medii ioà» 
quòd tumor quidam in capite gitudinS non excedens inventai 
circa mufculum temporalctn Durarmatri, juxta tempus dex. 
dextrum ( qui crotaphites au- trum,, quanti ras congramatife» 
dit)obfervatus fuerit , ubi poft guinis incurnhebat ,utraqae * 
^pertionem tumoris htìjus,exi« crafla &c tenui 'meninge ~il- 
guilicet,contufiomufcuiitem- lwà , nifi quod dura matte 
poralis , cum lasfione arteria? Terrà quodammodò lxfa fiie- 
carotidis five foporalis alio- rit. Perlaftratò tandem etiatn 
rumque vaforum,indeque fub- cerebrò , fimilitcr omacs fere 
ortatam ingenti hzmorrhagii >caviutcsVélfinus Sanguine cea- 
fetrufit, ut ctiam tota cranii gulato referti, principiumctiam 
fphxra fanguine coagulato fé- fpinalis medullac ipfumfangui- 
re circundata fuerit- Detc&is ne congrumató quodammodò 
itaque iftufculis , apcrtoque cin&um videbatur , ita qui- 
craniò , in parte cranii lare- dem, ut in qnò occipitis fmu, 
rali dcxtra,duplex craniUiflura , in quo pars cerebelli dextracon* 
una ab offe frontis , bregma- tinetur , cochlear majufculum 
tis five fyncipitis , os dextrum fanguinis coagulati, ili ine ex- 
& futuram coronalem> ufque tra&i,contcntum fuerit. Quod 
in finiftrum vcrticis os, utram- atteftantur 

Johannes Jufttts Bnckitig D* 

Johann Friderich Mailer 9 
Chirurgu*. 

JODI^ Digitized by LjOOQIC Q JubiCItIM MEDICI 

Uamvls jam CDhtùfio'ver Ytthàunt W)tt (Qììlbtttfltt noa ;Ia?fio Mufé«4e!riimttmpo- ( pnmia eqrebrf vulneri capitis- 

?àUum , ob triplicati pervorum que contufioncs & cranii fiflurx 

iflfertioncm , maximum inferat aut fra&urae pr© (implicito: flc 

convulfionis, ima Ctiapi ipfjus abfolutc Icthalibus habcnda 

qMrtis v pcriculum ? pnefertim fiat; fed ca tantum, quae-iaqui- 

affeftà parte inferiore , magli sifunt i ut fpiritus animale* fui 

nervosa, ob cujus difteofio- bìtqdfsfipentur, vcl fanguine q 

^cmHippocr. inferioris maxillac vafis effufó principium nenro- 

^uxttibnein f nifi ftatim repo~ rum occjudatur , atqueità {pi- 

natur, letbaiepn propùnciavir* rituuanimaliuminfluxùsprohì r< 

vid. BattUbo. An*tomJ3.pag. beatur 5 liihilo tamenminus du- 

W. ob tanguinU quoque prò- biujn aliqyod reftarc videtur : 

fluviqni ex laefi* arterìis mufcu- Annon fc. in principio effufio 

Iorum horum contufioncs & fanguinis ih principium (pinati*' ' 

vulnera maxime periculofa ha medulke inhibcri potuiflet t J 

bcantur. Fiflurae veròcranii,ut quod nmen alióruni^Q quidètn 

& congrumatus fanguis fqpra fupcriQrum judició rclinquoV 

dura m mcnùigem , ex celeber ri- Quem in fincra , efflagitàntc ne- 

morum Autorum ohfervatio- eeffitate jufluque obtentò,didu- 

Jribus faepiffime felici ter curatae dam magis cafus hujus Reiatio^ 

fuerim* ita, ut juxta Illuftrcm nein formatura* ero. 

Joh. Jufitié Bucking D. 
Parsìt Tt RE-*, Digitized by LjOOQIC jje P*nde8. Medie* Legai. P*rt.ILSt8JI. > .v 
RESPONSVM 
FACULTATIS MEDICA GISSEN^E, r 
Dcfixper Lcthalitatc 

VtfLNERIS CAFITIS. 

^Ùinctoquidem Facilitai umfanguine coagulato fere eia- 
Jwfcdicahujus Acad. debi- flufuerit Apèrto vero cranio iti 
tó modo requisita fucrit, ut ju- huj 9 laterc dextró porro duplex 
dicium fuum fuper lcthalitatc ejusdem fiffura fc trufit, quarum 
yulneris, Juvcni die 2. Jan- 1683. altera fpithamx fere longitudine 
vb'fperi inter 9. & io* horam oflìs frontis & utriusqut bre- 
vulnerato & infequenti mane, gmatisdupticélamittanviccnoa 
fine precetta Medici Chirurgi- futuram coronalem penetra vi t: 
que vocatione circa quintam de- Altera vero extcriorem lamina 
iportuo, illati aperiret : Htnc penctransjongitudinemcdii di- 
previa omnium & fingularum giti. Durx matri, juxta tempus 
in Relatione tradita contenta- dextrum quantitas congrumati 
rum circumftantiarum Princi- fanguinis incubuit,utràque,duri 
piis , Anatomicis & Chirurgicis fc&pià, marre iltesì Ecoa- 
confentancum effe ducimus. tra omnés fere cavitatcs cérebri 
Òbfervató fub infpe&ionc fànguine coagulato tepletx 
demortui (&quidem adhuc ante ipfumquc fpinalismeduli* prin- 
fc&ioncm>dregionemmufculi cipiutn fanguine congrumató 
temporalisdextri esiguo turno quodammodò cin&um appa- 
re, poft ejus fe&ioncm contufio ruir> ita quidem, ut in altero oc* 
mufculi temporali* cum laefione cipitis finu, m quo pars cerebelli 
arterix carotidisaliorumquc va- dextra.continetur* cochlearma- 
fòrum & hinc faborta hxmor- jufculum fanguinis coagulati 
rhagia tam infignis occurrìt , ut contentum fuerit. Omnia jux- 
ctiam totum craaii hcmisphwi- ta ecoorem conunuóicatar No- 
te Digitized by Google • he Vulneribut CafitùLethalif>m.\ 431 

bis & à Medico acque ac Chirur- vel numerò plura, etiam in ipsl 

fcófubfcripueRelationis. fubftantiàcerebri (cumpermc- 

, . ' . . j3ingcsill*jfasfanguisab extra in 

Urat vero >am enarrata con* VCI £ iculQS ">, cewW pcnctrare 

tufioMufculi temperate, era- ; non potttcr i t ) hèfafucrint,unde 
mx fiflurx , colleGio item gru- ^^ e^avafatiofanguinis im- 
mofifanguims,fupraduraminc- ^^ & ^ ^ ^ & 
émgem, nuflam aWohitam le- ^fi^ìm f ecU taV*^ fcavl- 
thalitatcnv* c*e^en*t*ar ; taìcscerebr^ìnfpkteq^.re- 
ria, inferant , fed ut ftatui Emc {ctx & fmml Mcìocnum prin . 
pr«tcrn«uralioccuriramu5,con- d ium ncrvorum coa ngW 
xmcwiaadhucrcmcdaantad wm> ^«aTrottamoTMimW- 
manus, u^plunmisidcxemphs, tìsf ubrwliumadmanu8fuit,qué 
èprobatiffimis Chirurgis&Me- affluxusfaoguinisadprincipium 
dicis, fìopus eflet, dcmonftrari ttcrvoriim ÌBhlbcri , autcóUC- 

poOet. Attamcn & quomam a u$ circa iilud evacuati pottt- 
quantita$qpUea»fapguinisgrij- ^ : 

mofi extra & ^htra Granium , ut ' ' ■ • ■•■=-">' .:; nctrans & in longitudincm infi- 
gnem, ctiam pcrijiKUMmcoro- 
nalcm protenra^dc infigni vio- 
lenti^ caiifi extern* clariflimc bendum. 

Qupd apprcflion^ Siglili Fa* 
cultatiV Ordin. confctwtc v& 
tèftaturSc quòd exinde Vafa fan-, luimus. Sign.Giffkdtc **. tf* 
guifo;a> vd mole grandiora, vcmbr.rflj. 

. \ -•/ .< y-^.A: < ; -, :Mrd.Gijjbuc. ' : r .-'.:\ > -^:> Tt CAS Digitized by Google snet Pktideff. JfàdìctrJLégrf.Pért.lLStft.Vl CASX^XV^ 

yÙÉ^W CRANIJ dllM If^lGN^., CERE3RI 
-. G&MÌ^TlONÉtÈXTKAVÀSt SANGV&- J 

; ••"■"' NIS& NIICH^ IASIONE., fu* >; 7 or „,..,.:,-,,,, gfgqfràza IN.caufe homicidii imputati, haecetiam féntemian» otitìnuc- 
JOHANNIS BERNHARD* Ami», vkojus Medici modo" dì^ 
Tibicinis Mindenfis , coatta. cti Chiròfgòrumqirc ftelatio* 
P* RI $£# P #<PRUM. xpjN- nés;qu* Vó|, t;fòi.n.&k w- 
*£M$Wty J;«worem , Medi, currun't, Unà;cui« A&s fhquifr 
cus ad Sc&ionem rcquifitas tionalibus , Cttmpnmfe autcmr 
cupaliqùot Chirurgis A8*ri Inquifm DcfòijfioMtia Hcùlta» 
r*:?* Vj0Ì ' k Arredatimi quód- cuìdamMédic* oflfate eahtfèmV 
dg» ««P^mi^guodlnqùifitu^ que io ftìecV.tfc' fftc qtrafttòfe- 
itf DcfenììóriaKbu* firn ,. /te>. ' confafei / efobearria$ : Anexìfii- 
*fot- <fp. & ?f. confpiciendis , ttàivuìnffdìrftìefuri8dohfèt'tatt#: 
impugnava, quo fado Medi- fetfehthdia&mcinMnfmffcì 
iX&fU.yr. &^ro/.s, Caiptè vj; Hih« «dnoratiffimos meo* 
quodamillud fufiusconfirmàrd 'Dominos officiose rogò, vclirwr 
fategit^ Quumergònegotiuth hatid gravacim cjus m: cerrio- 
hocPU.*.fal.ni. DecifioniLe- rem-redderej quod&c B*t„ 
gal* commiferimus^. /4. a& ZvvKÌ&vUd.ìo.Nov.rff?. 

Jok Phifyp. N. 
-C ■' - - ,' ' ATTE- Digitized by VjOOQlC JDtVuttupifasCapitèLetèaKSm, .. £3 

r: ATTESA ATVM MEDICI . s ' 

; À Ccidit, «JfOH. BERN- quicquamvidcrfporcrat,andift 
Jt\ HAR.D, Tibken Mindcn- fifluoi aut qomminutum fucrit, 
fo> quarto circiter die ab acce- , cum in nulla fere capita parte 
- WP§ ippqjitc laefionibu* obierit. fan» craffa fit & firma , ac in lbctf* 
Qgipropter à Juditio Criminà- ubi optimi j5c nobiliflima cerca- 
li Zvvickavicnfi nos infira nor bri pars, ccrebeHum fc&prin- 
Bainati,adverammortiscaufam cipium nervorum , continetur 
inquirendani 7 vocati Se ut pra- & à Natura eò; melius munitur . 
viìfe^aipnccorporiscjusquein- .ÀpewÒ ycro capite obfervaba* 
fpc&ione judiaum noftrum de- par> qùpd éranium fub ittu fini- 
fiipcrimpertiamus , rogati fui- flxó quodammodò fangùinc 
mus. Invenimus ergo Dcfua- fuffufum & fub eó> (dubió prò- 
tìurn modo didumbinis idi bus cui à commotionc & dilacera- 
vchemcntih^, xi£millatis,j^ ppne, venularum intcrnarumy 
jOCCipkiayulneratuijQfuiflfc r ita dunti i#us iUe futuràm ftatit» 
ut al ter i&us in dextró later?, cu- attigit) alìquìd fanguinis coagir* 
fiis incido transverfaliéf trium lati cr^flioris in ma tre dura, circa 
digitarmi transverfortìm Ipa- medietatem capltis,corìtèntuift 
gitudii^m r p^* fé férebat, ad fucrit,magistartien verfuS finr- 
proftwiiutcm cranii & ftatim Aram cerebelli partem , prope 
adextuberantiam ofltaoceipitis, viciniam iljam > ubi 4- canales 
adku^ Cub futura lambdoideà principalcs ccrebri uniuntur & 
perrexerit; Alter aut era in fini- intcr ipfum cercbrwn aè ccrcT- 
ftjro iktere fmiiliijeir modo .dir belluniconipnguntur,'ifaùt ce- 
dumoccipitisos^n parte fuprer rcbellum ab eò quodammodò 
mi , proximè ad futuram iam- depreflum & macula fubfufca in 
bdoidei ferierit, ubiad nucham dura matte' ab' inrfammationc 
fcrècutis,adlatitudincmmanus, fartguinis incuipbentis àpfpatUr 
al crinio refeda piQpendeba?; crint. In fùmmirateverlus ce- * 
Ja ipfocrwió esterne nil quio rebrum, circa «nalern longitu- 

Tt 3 dinalcna^ Digitized by Google dinalem, quem Eruditi Tòrca- tuerimus > dum Uk*\« $ 
lar vocant,aliquidcrafH&coa- Q^vn ut Htppocràtej loquitur* 
gulati fatìguinis inter duram & deperditio ]ar(ioq;judicii acme- 
piani matrem cerebro infide- mori*, propendo in fomnum 
bat canalesquc & vafa cerebri continua 9 immóbilitas corpo* 
ubi vis fanguinc piena, turgida & ris, fenfuum imminutio , hcrti- 
diftenla crant. Juxta hxc pari- plcxia finiftri lateris & tandem 
ter i&um quendam detegeb*- ftcrtorfupcrveniens, rcTpittiio 
mus, qui per osverfus colli ver- difficili*, cum fpumà oris Ictha- 
tebras tendebat & intus verfus lem cerebri vulncrationem titós 
latusdextrupropcforamcn,per indica vcrint : Idem tamen fc- 
quod mcdulla fpinklU è cerebro ilio & infpe&io poft obftum tò 
in fpinam dorfi tendir, incipien- magis confirmabat. E* quoaì- 
do os occiphis illic ^ ad latui de- àm vulnus ìllud parti ìjobififll- 
clinando^pérforaba^ubimucro mx cerebri ihfli&um, adeoque 
enfis internam cerebri menin- in occipite prope principium 
gcm,quam duram matrem vo- omnium nctvorum contigir,ubi 
cant, in cavitate ilìS, in qua dei- ob infignem illam commotto- 
tra cerebelli portio continetufr, nem extravafatus coagulatu*- 
quodammodò attigerat laéferat- que fanguis, partirti ex terne ma- 
que , unde nonnihii fangvinis trem duram, partirti interne cc- 
coagulati illic repcriebatur. Ut- rebrum in fubftantia fui aggta- 
utveròè Symptomatibus,vtefio vavit,duftus ejusòbftruxit&fur 
nem ftatim infequentibus & ad pradi&a fymptomata induxit 
wortem usque continuantibus, nullaque ratione absque ulterio- 
vitenrc adhuc Defun&o, juxta ri Iasione educi , multò minus 
fentcntiam & expericntiam Ce- tam brevi temporis intervallo 
lebriorum Medicorum (quo- pcrmedicamenta difeutipotuit 
rum prognoftica ut hic allego- (quod in fienili ftatu prorfìis im- 
mus nimis prolixum minusque poffibilc) bine ncceflàriò mott 
neccflariumeflet) hauddifficul- per fuffocatipnem, utpote qua 
ter mortis fecutura? certitudi- unicè apoplettici xquè ac in ca- 
nea* dijudicare &conjiccrc pò- pite fimul vulneriti juguUmun 

nccef* Digitized by Google accanarlo 3c ipcyitabiliter infc- (et > adeoquc fi non tam citò& 

yn$a,cftjqwpróptervnlflus hoc, tam brevi temporis intervallo, 

flfea$égatas caulàs prò fimplic*- candem tamen cene & ncccflà- 

t$# letteli habcndum. I&um riòmorsinfccutafuiflct. 

jp$$in> fllatoro quod attinet, Haec autem rcYcràirà obfer- 

B«goeis,fiDcfunausdmtiasin vata & in allegato Defungo 

^iyMperftitiiTet&rclJquis ii&ibuc confpe&a fuiflc , DEI xquc ac 

ffi fatn ii\sti* r minus obnoxius Confcientiae noftr» teftimonió 

tiàtifet, curari potuiflct, quoni- juratò adftrecre poflumus,indc- 

amcraniam intus eo in. loco qucAtteftatumh«cceptodefi- 

pcrfotatum fuit , cui ncque re- dcrió concipere & imperare vo- 

medium applicar!, ncque Spha- luimus. ZwkkmfUdig2i^uk 

jgjjjB pmis c xaa ji Unpcdwpotuif- A*»^?* 

. J . ZacchariasNtcoLN. JX Vhyfabid. 

k* : .' jfapA*/ JungmchL > Chtrurgi. Georg Èberiein. \ 

j ** ìx .t -*-* 

•^ * responsjvm 

FACULTAUS MEDICA UPSIENSIS , 

;::.,.;. Defuper Lctbtlitate 

%' VULNERIS CRANIt : > p. P. - jp5XIm propo^t^i Nobis quafc Affisa jvvoluminibus confanti- 
- Jk r f^aótk traasmiflìs prius bus,ùwjuintur, tntxifiim**** 


Digitized by VjOOQlC 3# PaH2eè.MÌ£coLeg*l.P#t.ìlS&VL 

quèàvulnus in occhorepertuni jer hem fànguinis & fuccedentem 
fi let&ale fuerit^nullafa Arte cura- inflarnmatronem mcningum , 
ri f otturiti Hinc praevtè perle cum iftu per os verfus nucham 
cVionc Attcftati , à Mcdicis & tendente, conjun&irt» confida 
aikurgisCómmuhicaii,nego- rèmi»; & TtìMequentia fimUl 
jium hoc mature & Collegiali- fymptomàta, 3c qukkm omo» 
ter perpendimus : Licetautcm juxtatcnorcoiAtteftatiMedic<>- 
Nos non latéat, quandoque Chirurgici probe ponderemos» 
infignià & pcrifuìofa faris capi- camino ftartàmus Vulnus infeoc 
us vulnera, fi légaliter tra&eh- Occifo (prout fc. deferibitur ) 
% ur, pptimè curari & fanan pof- rcpertum per fé lethak fuific & 
fé $ Attamcn & fi laefionesOcct- ob circumftantias in eodem At- 
to huic illatas , in fpccic auterii teftato édduftas curari no» pò* 
contufionem hancque iftfecu- tiiiflejquodDnn.Refponfiloco 
^amecrebricommotionem, ut celare non potuimus. Utfùdie 
6c hinc obortam ««àvafatio- *.Decem6r.iM7. 

Ammarmm in Prax. Fuln. Lei hai 

tkf % t.Hìft.s.f.6i. ~ 

CAS. XXXVL 

. , DE 

PERCUSSIONE IN NUCHAMJt^TRUMENTO 
SÀNNIONIS FACTA, 

REgUISITW. 

TT T. V. Magnif. Magnif. non cundum omnes circùmftanriai 
\\ pofium non fufius & Te- referte, quàm fubifoncustfior- 

tis Digitized by Google BiVulnt/thusCapUUntbMus. 337 

m cafas Dominici 1. poft Tri- me verberas* mibi ogganniit* 
n»tatisfdlum > inFòflS Sclopc-' fed etiam ad tcrram fc in- 
tana hujus loci, in Servò Lanio- clinavit pilcumque , qui duran- 
nisjotu NicolaoSclingeró,Hof- te Me a&ione de capite cjusde- 
fenfi,acciderit , & qui ritiene ciderat* elevando eutidemeapi- 
cam ob caufam ipfe judicialem ti Tuo impofuit sabbine ulcerili*; 
inquifitionem incidcrim. So • abiit Se ad laevam manum colle,. 
cictas fc. tormentarla hujus lo- incujusradtee haeca&iocontigc- 
ci , circa idem tempus % iti di&a rar>ad minimu4.aut 5. paflus fut^ 
modo Fofla,fclopctis ad feo- f um eun do adfccirditfic in collisi 
pum fibi pr&fixum feu difeura fummitatc conftitutum paludi,*, 
cxplofivuig diredis fé exercu- cuipertranfverfumbaculus in- 
it, ubi pantcr tunc conftitutus focus erat,binismanibnsappre- 
fui & ficut in hoc Excrcitió me- hendii > ncc certo hìc fcitur,aip 
arum partium fUit, Speftatores baculum hunc afeendendo fu-^ 
inlocis pcticulofifs conftitutos perare,& i&ura fclbpetariunv 
abigere & àpcricuió tutos red- (quicodem tempore fieri debc- 
de» conatus fam. Accidit igi- bat ; evitare , an vero palma fu* 
tur* ut eodem omninò tempo* pradi&um cvcllcrc meque c&* 
re, durantibus explofionibus dem profteraerc voi uetit Unte* 1 
fclopetorum, idem Selingerus rim manibusglifcentibus<5c in- 
juxtaaliosinpcriculofaquadam dcdcclinaotibus ite colle reti- 
flationcrepertusfiicrk,qaapro- dir. Licct autem noriaull» 
prcr eundem non minus> ac haudprocul ab co conftimtarf 
alios abegi ; & ùxb - àbiti* in- aHatqitè pluresperfonx>ipfifup^ 
ftxuoicntò fanraonrf {mft bfTV petias latutx y accurreriat , fta^ 
* ^Wtfc&W ) plqg£m\ aliquamr tina tamen poft lapfum cxani- 
dorfocjus intuii. Hoc fatto matusvnec altudin eò obfer- 
fxpius allegami Selingerus non vatum ftiit,nifi quòd collttm 1 
tantum er^bi»adhu<;fttfir«.&\ circumcirca ilii diffia&um fi»** 
fcfv^teft<fe*xifcumfpid«ii^ rit- Cafitfiocad liùcbti&JeK 
voqc protfufiimtoiK«ì ^ fMHf dkià haj» loci dclatò; abique 

. tfarsll, v Ùu # ulU Digitized by Google nllà mora , eodem adftùc die, c6 tempore Miciàlker meco*** 
cuoi in locura , ubi cacfover venu&quàdEiliuav<iiis inftru- 
adhuc jacebat , fé contulerunt , mento fapnionis retro in cervi- 
idemque ope Chintrgorum h. ce verbcrarim ,; c.ollum ita, efc 
1. . ikBtii advocatorum infpcxc* < fccgeòm adeoque in causa firn, \ 
mnt & i»eó collUm omoihQj q*od Mia» <mmvm Xnwcon-> 
dislocatum , ita ut abfquc infc.. queftus.eft, QiQwanfcergò io 
gai labore -facies ad dorfum deduceadà innoceatia mea oc»> 
converti potitene,, alias vero cupatus. , fum> & refolutionc , 
willatefi^ineiculftiwplagxvcr, feqq, qua$iQifinmiRdigeo:/f*: 
ftigium, ncque aliud externum fiy.fa cui cd$a* fhf ^gr^lm» ; 
lefionis fighom obfèrvara & fi™ htxattém e/i /,- cvramffket^ 
confpeaa fuerant. Die infe- ^ vegeta & magata voct /of»r^ 
quentididum modo cadaver à *• fi *d tetra»* inclinar* &4pè?i 
Ghirw^ttdcnuò mfpciaioni ju- Uumelivitum capiti ii»ponet$, >. 
diciali fubjtftumac juxta eojlq twutatiqvt^ ad s. pafw > fr>».\ 
VCl nuchae luxttjonem ukenus gr?d*é furfumverfus coéfem ad- . 
©fcfcmtum fiùt* quod collum. feendere tufkat ì Vel fi omnia^ 
cieeum circa ^cumprtmifr in" bi j ; n*c .cooiunftim pctfiecrc . non 
nift/ejuvlatcébus j'mag* m~- vaie**,*» £ i» om*emevé»t$im\ 
TOtitt in fuuftta • * .qtfàna -dot- um^am tantum aut alteravi ex ad- . 
tro >t fanguinc infigoitcf fuffu* <k#* tmdò «ftìonìbus & <juam- ; 
f«m fuerit * fiquidcot ld bina «w *#/#.<• , m0. licet & etrvir 
lo.fpe^ioais atteftatafub A & « dijocataa in aUum deduca* 
Bt pluribusoftendni*. Quaat- *w«foi* ./■' ItemrV «*W 7. « wi, 
vis autem circuniftantia? nafte-, /*?< *&#«*» ttàcOum fai 
nus enumerata? luce meridiani dtfìttyumfwt>flatm*bi]ìsòtft~: 
cteriùs ob fOCuiO»ponant,Sc : ftàextevntjiittdam Ufiovet ai 
lmgtEumfiontam^piagstin* minimum fizntmaiùmod iUim 
ftfomentO, fannionis-À me. ilb pkg&mejptriooccurrere tkhtatì 
inflj^^quàmpprHWjiCìfuo*) C^fcWHiconfcqucnter S. poft- 
buffe >attamca Genitoc ejtt* ab», gjww^ pcww, /«4uwme> qui 

; ■ i,'J " *"* 

Digitized by VjOOQLC , - &e PvUmùuj Capitò Lcthttibus. ' jjj 

Sclingcrus cxfpiravit; in corpo- firumtmtd fannionis ìnpBam ì ed* 
re fuò extcrnè neqye plags, ne- Junt mutìquam iìffraSlum , (èi 
que alias cujusdam laefionis ve- meceffarià à ca/u luxatum fuijji ? 
ftigium habuit, ex haccctan- kaec quoque Refolutio tutiffi. 
ròrii causa, licfct fuperiófibus me 1 È^nn. Medicis expe^tari 
^il^eritiffimis, imo mfalHbifi. portarne V.V, Magnif, Ma- 
buS Wtt Ampliatati meaevideh- gnif. Scc.&CrHòc cum debito 
tt^/WitoceBtracargumentisde- redhoftimcnto Scc. Datutte 
ftituece tur , fuffìcienter elucffcrt, Hoffiac die 16. Nov. ió/j. 
ipfipvt hanc meam pUgam > in- «*-•..» 

' " r : ' w Johann Schrciber. ^ V ' A. \\ > 

R E L A T I O CHIRURGOiRUMi L 

"lUffe Laudatila Judiciorum tis fui infpcximus atque cervi- 

lHpffienfium qps infine fub- ceni omninò difcontinuatam 

ìcriptiChirurgiNicolaiSclmgcri Ihvwimus.' "Àn à relapfu, aut 

fìlium, natu maximum, JoKan- ì&ùj inftrumcnto fannionis in- 

-nem Nicolatrar Schngcrtrai5 à flrftó i accidcrit ; actìiratèncòtt- 

JohanacSchreibcro,ìnftrumef>-fpici non potuit, quia neque 

tp fannionis in parte colli capi- plaga* neque turaor, neque fuf- 

'tìsque aversà yérbcr^tuih & Fufio aut ihcumcfcchtia con>- 

abhuiCj.poftqùam, ad.collem ,pafcucruht. . Aftupi Hfiffìi die 

abiens càóqrijis fé appìicuerat, r-Jfefi. rfi. 

jteuofepfum > in «dibus Pareri- ( ' 

.' \ Htrì? Georg Suhmìdt. Thomas Laucr. 

.;.:*"•;.. q:'i - •'< - Nt€oL HÓltZjL • '^- <'-*' 
-t : . , .;nr;^//..;' , -;uì;:.m <u. **o. -. /:.:. .■'-;.*.- •/* 
uói Un» • ISB Digitized by Google 340 ; Pamlei?. MJu».Lcg.p4rt.Jl ( Sefk&: 

' - ^ \ ' ; - */ :--- ; ':~J;': ' ' ' 

REtATIO CHIRURGÒRUM II 

Odie hora 9. maratóna die itwcnimus ; , quòd utrumqae 

2 Jyn. JtifluQuarftoris hu- colli larus * (ìniftrqra tapnea 

, jus civka tis , nos in fine fubfqri- nugis •, quam dcxtsma (an- 

ptiJohannemNicolaum Sciiti- guixic infigaitcr (affittai fac* 

gerum denuò infpeximtis, quo- tit &c. &c. 

niam «animis obfigucrat, & v 

Idem qui fopra. H RESPQNSVM 
, < [ FAGtltìV MEDICA tlPSIENSIS ', 

VERA VERTEBRÀRUM COLLI LUXA- 
TIÒNÌS CAUSA. 

; - P- P. " ' •" ' 

QUùmCafumiliqucmNp- fc ad terraminclinavit^pileum 
bis tranfeaifétìs , qui Do- elevavi*, huné capid iinppftìir, 
minica t poft Trini*, nuper in abbine àd-Wam prógredicns ,/ 
lofll Vcftta Expldfor&inSér. colIem4.^ut5. paflus admini- 
vóquodamLaniiJohanneNi- mum inde diftantem furfiun 
coiaoSebngero, accidie, quem Vcrfus adfecndir, abbine à colle 
inftrumemÒ fannioni? in dór<- recicht& poftviapfum hunefta- 
fumycrbcraras,jttndenoa tàn- ,tu»cxfpiravit: Reperto fab in- 
tumcircumfpcxit^èdaflocutas, fpcftionc collo circamdrcadif- 
-•'••■. ' * * ' ! ■ . , ". „.' eoa- 

Digitized'by VjOOQlC $e Fulumkus Capit* Ltth^Uut. 341 

«continuato &c Omnia fecun- cùm fecundum dcpofitioncm * 

«àum tenorem Rclationisà Te £ atteftatum Balncatorunìi , qui' 

fusèinftitut* ; caque de causa corpus demortuùm(ututabsquc 

fcquentium quaeftionum refolu- praevia festone & apcrtìone o- 

tionemàNobis defìderaveris : mnino neceffarià) tantum obi- 

An fc. is, cui collutti five diffra- ter & fuperncialitcr infpcxcrunr, 

&um,iìvcluxatumefti.*circum- primo die accurate obfcrvari 

fpiccrc &c. &o Hiiic previa npnpotuIr,ancetvixàrclapfuia 

Collegiali pondcratione& con- dorfum,aut plaga inftrumentcY 

iìderatiòne circumftantiarum fannionis impreflfa diflra&a fue- 

Rcfponfi loco Te celare nolul- rir,quoniam ncque plaga,nequc 

mus,quòdintuitu 1.2.3. 4-5 & tumorautfuffufiooccurrerunt; 

ti. qq. jùxta Furidamenta Àrtis , cùm tamen ad minimum ab i&tt 

cumprimis Anatomìa, ut& Ex- ftigma quoddam rubicundu ap- 

pericftti*;vix credibile fit,eutri, parere debuifleti hinc quoadl. 

cui colium ^fecurtdum circum- quarftiong potius hariolart licer* 

Itantias allegatas, cffràétum.cir- f*#us allegatum Selingcrum à 

cumfpicere & loqui pofle , fed relapfu potius colium effregiflè» 

taliscxtempròjtahquamattoni- quàmquòd iftu ihftrumentè 

tus,absque fenfu, licct inter- (annionisinfli&ó, cumprimis, 

dumeum motu,tàmén cónvuì- ut àTedefcribitur,illuddifcon- 

Ìjvò,adtcrramrucredcbcr,adc- tinu,arum fucrit. Qupd&c. 

eque a&ones, à" Te enumera- Zìpp* . Me *>. . tfovmbr. dnm 

tas, exercere non poterit, Vtt té 7ì. 
«k qned 7. quaftioacm attinet, 

/lmmAn.Vr4x. Vufa Lethd. 

Dec*d.].J£Jì.6. .f.*3*.fi& t '\ 

uuj CAS- 

Digitized by VjOOQLC 3+a P^&.MeJin-legU&art.ff.SUt.II. 

CAS.XXXVIL 

;. ; ' ; . ; ':':'■ de '•'."'."'/-. '. ' : 
contusione nuchì 

LETHAU. a-, ...... REgUISJTlO 

P. P. ACta tranfmifla veltro Ex- fionc fua demon&rare nTtìtur , 
celi docebunt pluribus , quòd Jacobus N. non à jadu , 
quid dic+.Martiiinviciniacon- fed ex malo regiminej&pravo- 
tigcrit , videlket : Cafpaf N.cau-; rum fymptomatum invafionc 1 
prona bene potus cum Jacobo mortuus fuerit. Utitaquclc.- 
( N. domumtendens,iapideNu' galiter in hoc negotio proce- 
dura! jacobi petiit, tàm vene- dam,à Veftr. ÀmpJtfrt. petìtum 
jnenter ,.ut quatriduo poft ob{- venio K vclint Ate tranfmjfft;, 

fffc - ; poti^mùm. ^ut^m Jnfpeétio*- 

InfpccYionc£adaveri$ hahi- nem'vuInerisV&tìgericer perlu- 
Ù> obfervamni,. quod Jacobp Ararc r poftnjQdiim jenteitiim 
vcnul* difruprx , multumquc faam haudgravatim communi- 
fanguinis craffi & congrumati care: An videL Jacobus M ex 
fub cranio coilcaum;ac pwut jattu /apidà in nucóam, vel ma- 
xeferunt adftames, intòlèrabili gt^ex maio Regimine, oéierit Ì 
dolore per hoc triduam fuerit Dab. Ilcburgi die z. Ma;. An- 
correptùs. no. 1629.* 

Rcus è contrario prò defca- 

~* '" ' ; '• PauL N. Pr^fófcr, 

; :' • "■ RE- Digitized by Google Di Pu/àeriius Capti* Ltthalihu, ~ J4? -•4»- RESTONSVM ' "; 
EACULTATIS MEDICA LIPSIENSIS, 

; Scilitet * . • . -\ 

JACTUM , LAPIDE NUCHjE JNFLICTUM, ~ 
NECESSARIO FUISSE 
LETHAL-EM. 

. A JD qugftionem , pede£is" t fubqaaeoehtearefariguiniscOrfr 
JCXfeduIò a ^ s ' pippòfitam,' grumati repc;tum, hinp nulli 
relpondcmus ira : Si veruni , auoque trépanàtio, quia cruor 
quod Jacobus N. lapide jaftus, u$ meningibus Ccrebri collo- 
palmo (upta còllum, quo Cai- €Èus i multo minuS ÉmplaftrX, 
varia latitudine impetìafis,ritra Clyftercs, yel Veriacfedlio , prò 
tamenaliam laefiotìem, fuit He- rèvulfiònc, prodeflepotuerunr» 
nudata, ipfe quoque ftatim in Ideò unanimitér concludimus 
tcrram cecidi t, al ter utto celilo et fandamentìs artis noftr*. , 
forvum fybinde vidcrìs , ópani- quo£, rebus fk fife 'òàfonìMu* > 
btts fenfibu^ deftitutus » loquela jacoiia N. *jtà* lapida in tfur 
privaras,quac fymptOimta 1 qaar- èéamfàBo\ nceéjjarió oùìerit , «zi- 
ta die mdrscxcepit/ajtertoque mfhe vero. ex mala regimine. &c> 
uranio mate r dora reruncii 1 lati- DabXipfi* d. 7» Maji. À- 161%. 
t radine livida, fanguincfaffuft, - 

Vtd. Amman, in Mcd. Ctih \ CAS, Digitized by Google 34+ Pdrie&.M£e»-&g4 ! 2rt.&+S&sJl. 

CAS. XXXVIII 

CONTUSIONE NUCHiE IN CAPITE EX adjedò hck Extradovi- rctur ■: Quófado fol. n.Facul- 

dcrc licet , qua ratjone De- tatisMcdicaeErfurtcnfi$ decimai 

Curio V. Hollaufer à Rufticis fuit : Quod precipitati© de E- 

quibusdam globulo 4ph*rìco quo caufa repeminae mortts fu- 

Efzlebiae proje&us & occifus fu- crit faftaque lxfio in fc & fui na- 

etit. Cùm vero à Regimine tura prò lethali habenda nonfit. 

Principali Weiffenfelfcnfi inqu^- Quùm vero id Mcdicus Rcqui- 

fitio Pncfè&urae Saxenburgenjìl fitus fol. io. feqq. refutet, hinc 

demandata fuerh, hinc fpl. Vo- officiofè rogito, ut de hoc : dn 

Vasti. 6. per fententiam judicia- l&fìo h*c iafì & fui 'màmrì'pf. 

lem decifum fuit , ut primo p- Ittfrdì hibend* ì prò debita ^e-j 

rnnium Medici <3cChirurgorura muncratibnc judicium veftrum, 

Caftrenfium Relatio Facultatis impértiatij. Dat. in Cauri* 

cujusdam Medicxjudiciòi an Sangerhufauis die f jj^ 4^ 

itìfpcaàoinfe&fua natura prò np.JM* ' ,., <; ; ; ,j- 

lcthaU habenda fit > committc- "'"* 

• V v N. N. IN S PE C T J O ^V % L N E R I S. 

I. /'""fRa vidima contufiocà- ricó in occipite, juxta 'r.u- 

VJpitis >-a globulo Iphae- cium. 
; v , - - 2. Cutis • 1. Cutis «tema non fui tcru- lócruorcolle&us.' 

<Pta» ' . . ,6. Qui, è naribùs & óre prqK 

3. In principio fuit cruenta, ^uxir. ; * 

4. Occiput juxta rtcham, - * A ^ UÌbUS ^«* <** 

dupliccmhabui fiflkram. Sff^S^ °* ***** 

r plexia, tandemque mors prò- 

5. Submcifingibusèccrcbcl- vtnit. ; ; r Job. Nicol. N. Medie. RESPONSVM 
F^CULT, MEDICA ERFVRTENSIS, 

Zfc/uper lUctbdiiatt 
CONTUSIONE CAPITI* ACta transmifia , Decurio- 
nem V. H. ejusque óbiturn 
conccrnéntia , . in fpecic vero u- 
trumque paflum nobis propo* 
fitum, fo Rdationcs Infpe&io- 
nk f tùm Medici, tum 3. Chirur* 
gorum fol. 9. contenta* colle- 
gtalitcr & diligenter pcrlegimus 
& perpendimus. His autem, 
comprimis quaftioni annexx : 
Àn &?. &c ut juxta\ principia 
Medica fatisfiat, Infpe&ioncsà 
fronte ftatim allegata? qtfidert* 
l(|Qdi9re$ eflè & major* cum di* 

li i lis IL ligentia inftltui & annotari^iim- 
prioais autem, quoad omnes 
circumftantiasre&ius omnia de* 
fcribi debuiflenr. Interim ta- 
men è Rclationibus tantum elu^ 
cefeit, qdbd precipitano de Vi? 
quo precipua mortis repentina 
caufa f uerit , quae ja&u , qui ia- 
cufatur, y.chcmentiori quidem 
fimulpromoveripotuit, nata- 
men, ut larflo inde illata per fé Se 
fùa natyra lethalis haberinon de- 
beat. Siquidcm & Canguis circa 
collù & verfus precordi a proba* 

^ Xx biìius Digitized by LjOOQIC 346 Pandect. Medico- Legai. Part. n.$e 8. B*' 

bilius longè àdiftà modo pri- mero alò )a&ii ;dcdad^>otcjk 
o£itarióiic , quàm cóntufióric à, Erfurtt Ut ì. $un. itis. 

FACULTATIS MEDICA LIMENSIS, 

/." . \ y Dèfuptr Lcthalitate 

/_ xoKrysioNis càpitis jn nucha. 

OBlatis Nobis Extii&is A T ^& déj>prdt«one Spirituum ani- 
&orumInquifitionalium, maliura indu&a fit. Xxfionem 
Occifum DccuEioiicm V. H. vero ipfamquod concerni t,can- 
conceraentium & de propofita dem, ob vchementem co nt urto- 
intcraliaQuxftione, An> &c. ilem&fifFurascranii r fimilitcr, 
judicio noftrórcqùifitó : Pracvia quia jaftqs iUe in nucham , ubi 
Collegiali ponderarione omni- principium nervorum latitar » 
um 5c fingulàrum cif cumftàriti- impi&us fuij , prò abfolutele- 
àruitì armcèttì^Ondcmu%quòd thali habemus, ciinvcxinde Spk 
Gontufioharceranii in occipite, ritusAnimales,obvenas.& ane- 
limi doabus iiffuris circa riu- rias rupia* & confequenter à 
cham y ut & contufio cerebri & fanguine extravafato intercepti 
tcrcbelli a ja&u pdtius vche- &- fuffbcari fuerint, ìndeque 
nenti, globulo fpharricò infti tq- mot s fiibitanca neccflariò infc- 
tó , quam pracipitatione de E- qui debucrit. ZJpJue die 7. Jfafó 
quo produ&a fuerit, ita utpra- kn. i&j. 
tipitttio i Syacope accedente " *S >(<>):( S* Digitized by SEMI- 

Google De VulnmbusCafitisljlhalihus. U7 

SIMILIS CASUS 

C ONTUSIONE CAPIT1S' A JACTV IN 

NUCHiiM &. CHR.V1CIS VEBTEBR AS. E X Aftis in'fineaUjéftis ob- defcr'tMtur , >4di pttueri? ? De 
^^fcrvareliccbit, quodjiwta fare requiri debcat j Quapro- 
fcntcntiam Judicis judicium ve- pter officiose rogamus, veliti! 
ftrum de hoc tatitum punfto t • ncgothim hoc porròCoUegiali- 
AnnonjaBu * QgtiijSomfreio V. ; ter & fotitt croi dili|fcntià per- 
irò** infime Defunga Aneti- pendere* nobisquedefidcratùm 
/*, M*gda/ena Catarina Mrit- judicium Vcftrtim , prò debito 
/cèrnita, tttfoty.y, ". habrtur redhoftimentó&c&c. &efwìi 
é in Bjtlrt'wnibus Mie contenti die2f.Qa.Kftf. - 

N. N. il + RESPONSVM 
FACULT. MEDICA LIPSIENSIS, 

'•"' Ò'ffuper Lethalitàte 
TACTUS IN NUCHAM & CERVICIS 
Ji T VERTEBRAS . 

Digitized by VjOOQIC 54* PéitiU8.Me£c*-Ltg*l.P*t.O.$&.n. 

PEr rotini Relponfum o- mors fubftanea , per fuftem Se 
mninò affirmatum fuir» feipionem transmiuum induci 
fluod &iòló ja&u ( cumplaga potucritj Xj^Sc Jft **. ORoèr. 
itìfli&a probari non poffit) ver */**/. 
tebrarum colli dislocarlo , tffee '' -> A 

Ammaniti Praxis VnlrnLtthaL 

GAS XXXIX. 

VULNERE GUL^E LETHALI, CUM VER- 
;TEBRARVM COLLI COM- ' 
MINVTIONE. RESPONSVM '" 
COLLEGII CHIRURGICI LIPSIENSIS, 
die 28. j4h£ An. lóiff. * ~ ~~ p.p. :;...••■;/ 

ETinventum fuir, quodidu ta, infignisin collo vena larfa, 
fclopctario in collo vulne- cefopKagus & arteria albera per- 
iati^ cartilago Scutiformis in fi. foffa& vertebra colli, qusfimul 
niftrolatcrcomninò^onqaaflà. taaafnit,ttadiffiaOa& commi- 

nata 

Digitized by VjOOQLC •"' D« 'Vtdntrtluj Capiti* ZetSaRètt*. v . 349. 

ttàti fucfit, tttfanguis artetiàm principium & ad vitana buina- 

aiperam irruperit » •& ex fiacae- namomninòncceflariumtnem* 

«juè'ac conquaflfatibnc laryogis brutti fimul lasfa fit j i.qqaprq*) 

aeri via intercepta ftierit & ob pterintiaiampauc» Jioraf,vuk r 

vcrtcbrarum colli comminutio- ncratum ncceflariò cxfpirarc 

nemracdullafpinalis, tanquam oportuit. 

CAS. XL. 

Z>£ 

VULNÉRE ASPERGE ARTÈRIA .SIMILI/ ' 

KÀ/. Rejjxmfitm XIV* afud Timtwn a 

CAS. XLL 

VULNERE OESOPHAÓI & VASORUM 
VICINORUM, RELdTlO . * - 

* ' ' Et - : ' \" " 
RENVNCIAcTia JENENSIS 

VELNERE OESOPHAGI CUM VENL£ JUGUL ARIS EX- 
T£RH£ & ARTERtè CAROTIDE 
^ LifiSIÒNE. 

Xx 3 loft. Digitized by VjOOQLC 3jo PatUeRM4k<>rL$*l.P#t.lI.$4t >: lL 

I^OlIquam prxvia reqaifiricK dwmdivifap, cefophagu$(uto. s 
^nc ordinaria Judiciorum in mnes reliquie partcs>apnbuftus 
N. infra nominati die hodiernó & àpcrtus ,. *fpera vero armeria, 
pcriaùm fciopetihéri circa ve- leyitcr fimui ratta fuit, hxcad 
fpcratn interemtumN.N. infpc- primuoausq} vertebram cervici» 
ximus , obfervavimus iftum adfeenderunt , ubi enarra .fdo- 
fclopeti , ia dextró colli laterc, peto intrufa, magnitudine fuà & 
e confinió quarti vertebra, latitudine reliquas Gmul verte- 
haud procul à mediò, fub màxtl- bras àttigit. Cercbrum & Ce- 
li dextrà fuperiora-verTus jugu- rcbeilnnrbc fatis falva erant, ex- 
lum pctiifle } ubi mufculi adja- ccptisliturisquibusdam illìcap- 
ccntès «onquaflaii fic^-iùcini- parcntibus ; É quo quidam vul- 
am iftì ambufti, vena jugularh nere fauciatus necefiàriò'obirc 
externa ^arteria carotò per me* debui^ Adam *66 9 . Menf.frL Georg "Wolfgang Weckl D. 

N. •- N. "'■■' • ' - \ .>*? ;!;a .ìU"»-. a Cv*-*/ « ll'inos ' '» ;:-./. .. ,-..i-. Digitized by t>AN- 

Google *0 351 (S* 
PANDECTARUM 

MEDICO-LEGALIUM 

^ V v PJRTÌS IL ^. : 

SeCTÌO*'III. 

VULNERIBOS PÉCt Q 

R1S LSTH'A-LiBlI'S» i iT' 
. .';;.::ii 
jtìtWWcria;;- 

■ Sii» -"• ' »•-■:'. ' <,'\ 

Rdìffejnos ad vulnera Thoiaqs/deAfr 
ctfiibs y primo fbtpjrimaicu jpajjf jorà» 
quis, circa partium contincntium 1q- 
thalitate*n> **&** aut follicitudinem 

defidc- Digitized by Google «» PamltSt. Mete*: Ltgtt.Pmt. II. Seti- III. 

«te&fcmnrpatófe -quatti MUSGÙLORJJM 4*&- 
GTORALIOM &,CÓSTARpM vulnera à ne- 
ininc , quod fciam, prò abfolutè Icthalibus , fed pe- 
ficuTofis tantum babica fuerh>.t x ut exemplum in 
Cèfi. 4» Seft. praecedcntis occurrébat. Poftquam 
Ihèro noftris temporibus , è principiis raechanicis» 
Thnotuic , parces hafee ad arduum refpirationis ne- 
tfp$u;m*! abfolutè rfcpflàrias etìe; ipfosque pulma- 
freVad dilatationèm thóracisxxterKfc , hocquecon- 
cidenté, ab acre intercluso rurfus comprimi , ut 
praeter Maymiwtp 6f Sertguerdmm clegaiyjrdlìen- 
dit Dn. Schartihergerw in Dify. Je Relftiràtionc Ufa : 
adeoque fieri poffit ', ut Uve ih mufeulis perforatis , 
fiye^cp^^nujiìeròpluribusjdiffra^s, „ta«tus hia- 
TikdrilruL, ut a'crincerclulus nulla amplius ratioffe 
coerecri poflit,, qftfn dfctà porta tnat, ficque vul- 
neraius neceflario exinde iuffocetur $ hinc, non 
fine cauta, quan4oque> vulnera e;usmodi per ieT& 
abfolutè letKàlia dicendà effe accutàtiflìmo Viro, 
Dn. D. Bohnio in TV. de Renunciat. Vnhu LethaU felrat, *-.'■• ' -' 'j . '...•::. *0:ca,;qr^r|Bptt 
dijttdiea$pipiW 


■■■' p ' >;. , * 


i- **fiJ J^i.,C: » ' 


/IJ.JDe 


Digitized by LjOOQLC De Valneriém Ptftorù Lttàìttèw. f# 

J. IL 

De Parcium autem Con tenta rum vulneribus; 
ics raagis expedita eft , qua* Inter primo omnium 
PULMONES occurrunc, quorum, ut & PLEU- 
KyE & MEDIASTINI, vulnera, non tam perfe, 
quàm per accidens lethalia cenferitur in CAS.I.&lf. 
OC quamvis hifee vulneribus phthifis utplurimum 
fuccedat, certumtamen eft, «alibi perfe&è quoque 
eadem curata fui/Te , ut egregio exemplò docce . 
Pechlmus/m Hifìòria Vulnera Thortcici. Quodu* 
autem vena aut arteria pulmonalis, aut rami illa- 
rum majores perforeritur , obhasmorrhagiam in- 
compefeibilem vulnera illa per fé & fimjMiciter le- 
thalia e vadunc , ut è Rcfp. ad CÀS. III. apparet \ 
ià quod plerunque in vulneribus pulmonum fclo- 
petarìis aocidit , qualia in CAS. IV. OC V. referun- 
tur* Quemadmodum OC reliqua pe&oris vafa ma* 
jora, mammaria > fubclavia & vena #«>©• Umili fato 
obnóxia funt. 

§. 111. '" 

De PERICARDII Vulneribus,1ethalfartis in- 

tuitu,difcrepant Autores , quam abfolutè & fim- 

plìciter talem exiftimant haud pauci , non qui- 

dem ob effluxura humoris pericardio à Rondtk- 

. Pars 11. r Y y *io& Digitized by VjÓOQLC J54 P*itie8.MeMco>Leg*I.P0rt.ll.Se#.Bl 

tio & Svevo t ex falsa hypothcG, hìc prò causa af- 
latum j fed quòd Pericardium nihilaliud (ìc, quàm 
concurfus tendinum , a quamphirimis mufcultsy 
text urani cordisconftituentibus , orientium, unde 
©b fummam cjus fenubititatem convulfionem Se 
tandem mortemoeceflaric Iìuones ejus (èqui fta- 
tuunt. At vero curii experientia teftetur, vul- 
nera ejusmodi quoque curata fuine , edam parte 
pericardi ablatà, hincn^que illa prò fimpliciter le- 
tbalibus habentur in C AS. VI. 

. - /. iv. 

In Vutneribus autem C O R D I S djjudicari- 
dis omnes fere confentiunt , quae nunquam non 
prò n*mpliciter& abtblutè lethalibus habentur , 
6vc fubftannam ejus feriant, uve vafa : Maxime 
vero fi in ipfòs cordis ventriculos penetràverint, 
quaeeodem, quòinfliguntur, momento purpuream 
animam, è prillino corporis domicilio, propelkint» 
ut in CAS. VII. & Vili. vidcrcHcet. 

§. V. 

Tandem SPINGE DORSI laedoncs huc re- 
ferri ponente qua; (iobejusdem fra&uram auc fu- 
xa rio netti Me Julia Spinalis , incus contenta, pror- 
fus comprimatur ipiritibusque animalibus via -in- 
teselo- 

' - DigitizedbyVjOOQlC DtVuUierìbusYt&orùLcthaTthus^ 555 

terckidator , per felethales fieri po(Tunt,cumpri- 
mis, fi SftNAÙS MEDVLLA per tranfverfum 
diflecctur, autlatius incida tur* Pun&urasautera 
ejus ( nifi in fumraitate fiati tj per fé & abfolutè 
lethales non fune , vid. Refp. ad CAS. IX. 

y ijA5, JL 
DE 

QUALITATE VULNERIS 
THORAC1S, RMSPONSVM 
FACULTATIS MEDICA GISSE1SLE, * _ POftqaam HENRI CUS à pugionc ancipite, digitum 

BECKER, MilcsQregarius, tranfverfum longus,fubbrachio 

filb Ghiliadc Schrautcnbachia- dextró, inter V. & VI. coftam, 

r& , die 27. Nov- anni nuper prav pleuram , usqne in fexram dorfi 

tèrlapfi, tempore matunno,cir- vcrtebranj ,pcrforans obferva- 

ca horam KC. in jduelloab Ad- tus fuit, una cum (inguine ex 

verfariò Tuo vulnctatus & pau- parte grumolo & ultra 3. men- 

jh ppft , die 4. fc. Deccmbr. ve- furas impiente,in cavitate pefto- 

* foeri nòta 6. demortuus fuerat: ris hacrente , cui dextet Pulmo- 

Dic infequentc fub infpc&ionc nutn iobus ferè'innatabàt. Pro- 

atquc fétìionC.<3idavcris,iaus , ut vero i&us Ulc modo di&am 

1 . ' " Yy 2 pulmo- 

Digitized by VjOOQlC j# PandcS.Mt&co-LtgxL.PartJLStB. III. ~- , • # 

pulmonum partem , & quidam dita fuerit, qui previa explote- 
in inferiore magi s, qua m lupe- rione debita quidem remedia 
riore tetigeràt, ita, dum pre- adhibuit > i£gcr;mrem Darai- 
di&us lobus , in dimidicMte in- ftadii adhuc per 3. 7 dieruor no- 
feriori jam corruptus & putre- &iumqucintervallum,infrigorc 
dineafFcdus , in parte vero fu- decubuit,Arhelgà quoque, non 
periore omninò cmarcidus & obtcSó vulnere, Dartaftadium 
flaccidus fuit , non obftante cu- delatus fuit , &c. Omnia juxta 
ratiflimà vifitatione, profondi tenorem Relationis à PhyGcò 
tatem & raagnitudinem vulnc- Darmftatinó D. Geilfufió de- 
risa queVafa vulnerata fue- fcripte, nobisque communi- 
rint,invenirenonpotuirous:Ne- catac 
que in vulnerato ab initio fyol- 

ptomata quawlam Iethalia oc* Cuna ergo juffu Principali 

currerunt , nifi quòd brevi, poft Clcmentiffimó r >udicium nò- 

ilUtum vulnus & fub prima de- ftrum Medicuxn fuper lethalita- 

Jiganone brevioribus animi de- te vulneris h4c in caufa impela 

liquiif , doloribus in latcre vut- tiretencamur; Hinc previa ma- 

nerató & abbine refpirationedif- tura & Collegiali ponderatione 

ficili correptus fuerit. Adhec omnium Se fihgularum in cafìi 

Chirurgus Caftrenfis,quifubve* hoc occurrentiun circumftanti- 

xilló eodem ftipendia mcreba- arupa exiftimamus, quod licct 

tur i circa mendicai deraum ad illa vulnera pulmonum ( cum 

egrum venir, eundemque pri-. vulnera pleure & fexte dorfi 

ina vice tantum obiter deliga- vertebre, quorum in Relatione 

vit, nulla V. S. adhibita , negle. mcntio fit, nullius fere confide- 

ftis etiam medicamenris > tam rationis fint ) que majora ilio- 

internis,quàm externis , hic o- rum vafo, ram arterioù^quàm 

mninò neceflariis ; donec segro venofà diffècant > ab jfàppocrate 

fequenti die Àrhelgà Darmfta- ì.Coac. flt. Ce/fa lib. V. c . *f m 

dium traaslato, res cure Chi- aliisquc Medici* prò fimpliciter 

nirgi Chiliadis Primariiconcrc- ac pct ie lcthaUbos habeaatur > Digitized by VjOOQIC De ftitnenik* Pettcrà LethatiBus. : J57 

•vt/Bahmm Exam.Vuln. Le- pllci Scabfoluta iethalitcrtep^r 
*&/./. ì*f* & feqqvubf plures» fc nil certi determinare poflU- 
attamen & quoniam ob dimi- mùs 5 fed eò potiti? inclina- 
dietàeem inferiorem palmo* ^ mas, quòd vulnus defcriptunir 
num fzm córruptam , partem- propter exiguam curam primi- 
que fuperiorém eorum flacci- tus adhibitam xgrique negii- 
dam fub fcóhone obfervari non gcntiam , ex accidenti Icthalc 
potuit, cufus,profunditatis & fucrit rcumprimis, quod fta* 
magnitudi nis fuerit ipfum vul- tim ab irriti o, non obftaritetam 
nus > an pulmones eorumque perfun&oria curatiohe aegri , 
vaia & quamam . laefa fue- nulla tamen fymptomata le- 
rint ì adhaec quoque ex in* thalia (e truferint , fed ipfc 
figni illa Canguinis quantità- vulnerata* ad &. usque dienx 
te , in^avitatem pe&oris fuc- ambulare , ftarc , federe ~3c 
ccfllvè extra vafata certo con- fermocinari potuerit* imo ma- 
ciudi nequit , vaia quaedam jora adhuc & periculofiora pc* 
majora & notabilia ida vulne- ftoris, quam hoc ipfum , fsepè 
rata fuiflfe( cuoi ed in cafu vul- curata fuerint* ut apud Horfti- 
neratus intra horasaliquoymò um l. i. Obfi3. & 1.4. Ob/erv. 
iemihorutam* cumprimis tam //. in Efùft. D: Fuhrmanni circ* 
fupcrficiarià&juftótardioredc* fin. Fairic. Hild. Cent 2. Qbfc 
^ligationc & negledu remedio* 3*. & Cent. }.Obferv. 3<f. PechUn. 
rum > tam internorum» quàm TH/ìor. Vuln.'Thor.Bohn. Lc.p. 
externoram accedemibùs r ne- ì*. & M. aliosque quamplft» 
ceflark) haemorrhagià perire nec res videre eft y Infuper quo- 
in odavum dkm fiipervivere que de-: ter pulmonum lobu's 
debuiflfet ) fed potius contrari- ante vulnerationem flaccidus 
mn $cquod vulnus nec adeò & corruptus effe pQtuerit, éc. 
profandum&ingcns,nec vafa ita Defun&us famznti Sentir 
«juxdam majora Ixùl fuerint* phthificus fiierit . 
probabile eft. 
I Hoc cade cavia de fin* Qupd jnfia Sereniflwri h» 

Ty » mitanè 

Digitized by VjOOQIC ,jt P4»deB. Medici Legal.Pari.ESeBMl 

■ tnilimc rcfetrc & Sigillò Facul- debermó : Signatura,^* die 
cttifNoftrat Ord. confirmaice «. Jan. 1697. Decanus & PrtfefJ. Fac. M<d.Ords 

Michael Bernhard V dentini D.p.uRe&or. 
Johannes Chriftoph. Hertk D. & Ank. 
Jttftus Fridertcus Diilenius D. 

« • ********** ****«*« *»*»***** 

CAS.IL 

VULNERE PECT.ORI&. . , v y l^fSPECflO, 

SìqwdcmcK mancato Prato- orum , càdavcr dcfunOi accu- 
ris Urbani Claudii lvariCor- -'rate ìuftravimus & aperuinras. 

m vini,fcriptó conGgnatd, nos in- Ubi primo invenimus exiguaia 

frafcripti Chirurgi jubemur lù- pundluram fupra dàviculam,ia 

'Arare & examinaré cadaver Fa- dextró latcrc, pròpc coHum , fic 

ì>ri liluftriflìmi Domini Gene- aperto corpore nihil pròrfus ex 

tatis Majoris Gyldenlòvvii, qui intcrioribus effe laefum, qùam- 

rtoh ita pridem vederi gladio quam Scxor & pulmqnes extra- 

étt Vulneratus , in * praefentia xerigius , fed, cor valdc tenue & 

Clariffimorum & Excellcntifli- exilc, nec pulmoncs ea magh*- 

moruVirorum,D.Thomae Bar- tudine aut robore naturali infi- 

àblini , M. Jani Dolmen $ ali- nittrò iatcrc , fecus ac in demo. 

Digitized by VjOOQlC Ut Vutnerièm PeBorà Ltthdì6m. &? 

Prarfereà pun&uram habuit fub rcplctìam j undè profluxcrit ift* 

finiftrafcapula poftica,verfus a- materia, cenò fcirc non poflu- 

las bracbii, fed norf penetra vie. mus > ncque dicere licet hothi* 

Alioqui rcperimus magham nem bunc ex duabus htfee putir 

quantitatem materia fcmico&ae duris mortuum. Ita a&um re- 

in pericardio & Gniftram pedo- vera, fatcmurmamium fubfcrir 

fìs cavhatcm ea materia fuifle ptione. Hafais 18. Nqv. 1657. 

WttbetmKt le Efchmvert. 
Marfinus Sixen , Chirurgi* RESPONSVM 
FACULTATIS MEDICA HAFNIENSIS, 

Defuper itlethalitate- . 

V ULN, PECTORIl 

EXCfemcritiflimÓReg.Maj. coMvenimus, & ex Chirurgo 

mandato, quòneceffitasnp- rem non folùtn fcrìpta nar- 

bis imponitur judicandi de Chi- rationc, nobis exhibita , fed & 

rùrgorum Iuftratione in cadave- ex ipforum prafen tram re<j)pn>; 

ceFabriFerrarixGcnetólisLoco- fionc ad noffica interrogata o£ 

tehcnrisGuldcntóvVìijquiinur^^ mnifyusque tìrcutaftantiis ^èr- 

behac ereditar oc ci fus,noftram- fggximus, dùas tllas punfturas' 

que fementiam fcriptam extra- lethalcs neutiquam foiffe , tea 

dendi fexdecrm illis judicibus, quod colletta in pericardio & 

qui juramehto tenentur reum finiftró peétorc materia potue- 

déclarare: Nos ad fubjc&ifli- riVex alitó pulmonisinternisa£ 

tjmm obfcquium parati hodiè fcttionibus & morbis originem 

fuaxu^ Digitized by LjOOQIC 3<S© 2anie8.Me&c*Lcgd.l>àrt.VL.Se8.Vl. 

fuam traxtffc , fine ulla cxter- mus & Sigillo Facultatis Medi* 

na cau{à,fivepun&urà, csfura ce munivimus. Hafniaedies. 

aliisquemfclicibuscafibus.. Id Martii, 1658. 
quod fubje&fEmaiìde ugnavi- 

Thom. Bartholintu Dee. Sim. Paultt D. 
Chrtft. Fabr ictus D. Pattiti* M&k D. 
Jacob. Svabe t Med. D. Cbriftiattus Oftenftid. Z>. 

Vd. thm. Bwrtholin. in Gfta Med. Mafn. 
-.' . Locut. >L£,pag. top, 

CAS.1ÌI, 

VULNERE^PECTORIS; INSPECftQr- 

PRxvià Rcquifitione Xnctytae finiftró,ver(us dorfum^. digitos 
Academix à NQbis in fine trqnsverfoslariores&longitudi> 
ful?feriptis , Studiofi Eccardi, die ne & latitudine aeqttantem , qua" 
Lunae precedenti vulnerati & prxter jntegumenta communi» 
die Sabbathi infequehtc demor- & externa cofta ottava & buie in- 
tuì, cada ver herià meridie in eumbentes Mufculi intercofta- 
TheatróAnatomicóinfpcximus Ics totaliter, feprima vero co* 
& ini co invenimus i£tum pun- fta, ad culmi latitudinem j>erfo- 
&m Ulatum, in latcrc quidem rata & diflefta crac , penctran- 

• : . te Digitized by VjOOQlC DèVulnerìbus Petioru LtfhaJilm. ,%6t 

te &m\ i^per;di^i^q(iati& ^cbant. Cam ergo haec , pul- 
partenti carnófam in cavitatem monum imprima , lgfio ita 
thoracis &in finiftri pulmonis comparata fuerit, ut nullis o- 
lobum fuperiorem, ad articuli amino medicamentis hic ad- 
latitudinari, ita, ut exinde qu*- modum ncceffariisillifuccurri 
dam pulmonum vaia & cum- potuerit, maxime autem hae- 
primisinfign^s rami arteria? latfa morchagia arteriarum in hoc 
& diffida Fucrint ; quàprpptcr vifcerfc , continuò moni gau- 
& infignis veheméhsque h«mor 7 dente , fiftr non potuerit ; ade- 
rhagia fuborta fuit : Quemad- , oque exinde una cum fangui- 
modum & in xhorac incavò fi : _ ne Spiritus Vitales ncceffàriò 
niftrò magna adhuc fanguinis cvancfccrc &ipfa rcfpiratio in- 
grumoli copia , cum paucó pu- tcrcipi debuerint; hinc vulnus 
te ;Tabftamia pulmonis. in p%ttf ho<; juxtf Fondamenta Anato- 
Iat& ad mimmi linciate latina g>ica^5c Chirurgica àNobìs prò 
iinem fanguine fuffufa ac m- fimplkitcr & abfolutè léthali 
flamroata,cjaàquctunica^cplcu- habetur. Liptkdicz.Decemb. 
«atotiu* latéris cotrtfpta apj>^- À. tf^h, \ ,. r -^ (4 ;;> : • v 

,;*;., & Johann Ìó^.I Mkìokeì mmhUol^r. i ,„Ai— ^ ;^V .;, ^ RESPONSVMtJ o . >.^fi •{.<•. '.:.'' ;FACTOt. MEDICA LtPSIEHSIS , 

; ^ETHALTCAfE WLNEBJS THCfcAGiq., 
-TUit fise fta&ura coftx &. Vulnus deferiptum abfoluti 

••'^ J \ v ' ; \ p. Jmmannw in Prax. Vuln. LcthaL 
•^^^ParsH. Zi CAS. Digitized by LjOOQIC j6i : Porteci. &:£<*■&£<*• PértJL SèStMl 

CAS. IV. 2>£ .- rr- "... :. ;- VULNERE PULMONUM GLOBULO 
SCLÓEETARI'O ,IN- 

FitCTO. ...... -i— ^- K£ qui Sirio. 

j m \[c'jo-fofe ! t>om. i. Pdft midià abbine bora deligam* , 
< L/Trtn. few* prima pWtf*- ^erpcriautem*mt«>;r.>&*- b©. 
ridiane in afcàfclopctattà hiifùs tana exfyiravit : Qucmrdieiàr 
rodittftjrtuniuminfpccatumac- fcquenri à binisrMedicis fccari 
cidit, dum Civis hujus loci, ex- juffi, ut tfloram Atteftata £oL 
plofipftff prob*orià ad wrmi- i*-.»7. Aaoniminvenipndado- 
num SxieCà, hunc quidcm fé- cent, --Cum erge fora opus 
-riit , glòbulosaittem a fulcro hu- habeam , an vulnm hoc per fé /e- 
jìs tcflciUS^Virum ex avertè tbalefueritjmàx&xxm DnLic. 
muri pane inopinato prodeun- SteuerlmnùdiefiihT *ftrt : An 
tem in dextro latwe tctigit/& Vetàr,p2r àccidefts , ob nimiam 
claviculant dexwam diffregit-, -Onguiniieniuviuualethalc eva- 
poft quèm iftum i^pàflus ferir > bine prò debiti icmune- 
adhuc , donee ad domimi alU » rarionc &c Sunto die 1. Aprii, 
^uam benefit ilaBfoMt,.*- .W.. i ; « j .; <:k. rìflàutHi. Ludovktai £?. . r( ATTE- Digitized by LjOOQLC De Fklneriiut Veftorù Ltthdlìèm. ' i&i 

ATTESTATVM 1. 
* MEDICVM. 

M Aftini Àuthcni corpus dorfi, parità perfoderat, una 

exanimatum, proptcr fpr- cimi vàfibus intcrcoftalibus, ita, 

n^enta tionem &pi*ircfa&ionem ut exigua adhuc portio deorfum 

incipientcm intumefcens jam , vcr$ 9 inV.cofta remanferit: Glo- 

externè infpicrencjo, ftatim eia- buio ingcntis fatis magnitudine 

viculanydextr^m in medio fere, & quodammodò plano & inx- 4 

magis ttmen verfuscojlurooftu quali paululum fupra V- coftam* 

r^Jopetanó diflfra&am obferva- cup3 plurimis feftucis carni ipi- 

vi. Sterno igitur remoto , in pa&is & fangninc coagulato ce-' 

dcxtrópcftom ktere ultra lib.i. pcrtó. Alias vulnus cà gaudc- 

fanguinis contmebatur^ quo ex- bat magnitudine , ut digitum 

hauftò, i&um fubramisfubcia- majorem immitrerc pomeri - 

\ciisrepcntem& lobi dextri pul- mus, exccptocólocó, ubi cja- 

monisiuperiorem partem pene- vicula diffra&a ctat , in quavix 

tranteminvenimus^itaquidemt exploratorium carni ipfìnuari 

utvulncrispulmonalis locusad poterai, idque proptcr fìtum 

pollicis majoris latitudinem ab mufculorum mutatum, fccun- 

cxtrccòitatibusdidilobidiftarct, dam variam fituationem corpo- 

IxCìs amul majoribus vafibus ris , cum notaretur fubjcdum 
fanguìferis, qUanhutfaque vui- "trunc ìQtttm fc inclinando exce- 

reris parte opti me adhuc con- pitie # quo fitu mufcuJi contrari 

fpiciebahtUr^repcrtfspirkerali-' fanguihi viam intercluferunt. 

quos feftucis majoribus in pul- Quoniam igitur juxta veram 

monìbus, I&usautcmfclope- hanc Rdationcm Vulnus hoc 

tìtfius ; póffquam deorfum ver- plurium vaforum & confequei* 

4\u tobtem dbxirum pònetràrat, ter infanabilis hannòrrhagix eft-: 

qsìatahi, nt'vidcbamus>coftam Item * vulnus finis incongrui , 

maih laceri* dextti, addiftan- propter quem Chirurgus non 

tiam^gitàUslatitiKlinisà Spina potuitmanum adhibcrc ad cori- 

. - . Z z z ' , foli- Digitized by VjOOQIC 364 Pa»ìteaM&o-£eg: Part.il SeB.m 

folidanda & adftringenda vafa » proptcr dram incongni&m 9 
fanguiflaa, eaque non minima. „ proptcr quem Chirurgus no» 
It. Vulnus cairn conrafione, vel\„ potcfr/nianum adhibcre & 
Cnm fragmcntorum offium Se » vulnus, fonare Stnntrtux 
Iscfiorieinpulmonibus. It.Vul- „ Vrax.Ziè.r.jrM*. Sivulntfr 
nusmagnum&protundomput- *, putmontwv cift magnani flè- 
mbnum •> hine meritò , falvó „ nonfolùmfiibftanttt;ic<fer- 
tamen atiorum Judicio , iliaci ,i iam magna vafa vulnerantùr, 
Tutoli* per fc lettale vocarepof- „ carontablbhitèlcthaUa.Tan^ 
Jfùmus, vclutrfeqq. Med..Do&. „ dem quoque Cttàlmius in 
idem comprobant. Da. Ò\/tm- » Praxi pag. 9*7. idem fcntit > 
t, ma»a. Med. Critf. ***. inquit : licet alife (ubjcàum> intra 6. ho^ 
» Lethalitas vukierum non io- ras poft idum cxpfofòrram non 
v lùxn ex lxltone umus partis ftatim obrerit, fifànguiniexitus 
„ principati, verum etiam ex paratus fuiflet ( cutn idem ita 
„ Ixftone pturium & minus fangutnefufibcammfuerit)nea- 
„_ pr incipatium zftimari debet. tiquam tamen rettimi potuiflet , 
„ DlBohn. in CbSeg. Puil. del* ex fuperioribus rarionibus te ar- 
„ tbd. Vutn.. dicebat : Vulne- gumentis. Schkusfàgt'dtc //£ 
^ rainter alia per felethaha funt %m.i*h. 

L. Samuel N; ATTESTATUM MÈIHCqM. - 

SUb mfpeftione invemum monum arpa extrcnritat c m , fai 
fuit> quòddcxrraclavicula pcròre» iftu perfori» & à» 
m mediò fere diffra&a fuerit, pulmonibus vulnerati!» £eftuca 
Aperto vero Thoracc obferva- è clavicwa inventi» focri* , ut 
barar, quodlobusdextcrpui- Àd&antc» daiiffimc; «onfpicifr- 

kanfc - ' DigitizedbyVjOOQlC feanty , Eatraftofanguine index- hucabfolvit,doncc;addomam, 

tra thoracis part^ £olÌc£ó, per- in qui decubuiV ,° Wrvénérit.' 

fjttcicbatur, iftutìi quartain co-' ftaetcrcà ciim dbfa^fi^', in qtiì 

ftam fcriafle candenaque ad tati- vulncratus ptfrmarwt, quotiamo 

tudinem digiti à Spinadorfi dif modo à Nobis diftarèr, ad mi-) 

frcgifTc, globulo fupra V. co- nimum quadrans horx effluerc n 

ffam , in carne > fub fangqinc co- debuit , antequam ad etfodem 

agulato, latitante. Notata hre pervenire potuerimus : Undc 

ittcrctur , iocum , undc i&us ob fanguinem emahantem tari- 

feiopctarius vencrat 9 altiorem rumtemporisnon fuperfuit, ut 

fuific eó loco, ubiMartinus Lau- convenientia prxfìdia Chirurgi- 

the per eundem vulnerati^ fuc- »« adhiberi potuerint. Suhl* 

rat* Adh«c DefunOus poft ikzt.^wuitt}. 
I&um cxccpmm 140. pafliisad- 

Andreas N. D. 
, Chrifiophorus Reih Chirttrg. RESPONSVM 
FÀCULTATIS MEDICEE UPSIENSIV Dc%cr LctWitaJc , ,' uemper incinquiate , , . >f 
tULNERIS PULMONUM SCLOf>E~ / 

i'i-,: '.--fio .:!c- .. :.;• '} fr.f?i;:. . . H/j - . .. .1 i .' 

TRanimiffis NotóiAftis In- fcqq. Qnarftianibas: A*&f.&c. 
quifiriotralibus* Hòfaicidi- praevià fwfficicnri ponderai ione 
«min Martino Lamhcnio per- ailegatarum cwcumftantiàram 
petratti» conccrncnribus & de- iefpondeanu» (kfctiptaaa hoc 
fidcrato judróo ne&ró defuper & fàtis ungno» ipulmoan» 

Zx } vulnus. Digitized by VjOOQlC 3*66 pgndc&.Medic+Ligal.PMJLSeà.llL 

vulnus, óuSWgna&mgentia candcin próo'u&is feftucas Me 
va&fan»ShMduciiu&imrn^ vice taccamusTmento profim- 
n^woHwgu «citata fu*; piìcitcr ldhaìfWi'dum effe 
(at frà&ur| coftx qUintse&per Ltpfdiciò.AugAtoì. 

' ; v , -!';. '. '. ' Jmtqan. frux. Vultt. LetbaL 

•:':. •'!.•" .•'■• "' " ■••.;':■./ ■ÒfCf^'Ì.JjBft.7. ,* VULNBRE PE.CTORIS & AB- 
DOMINISI mux , ^ * CAupò lic&erjUtfeanusPabi- fequentes Meidtci-ac^èhirurgi» 
an,ab Equite quo4am,#x- /quorum nomina in atteftaroex- 
plofionc globuli è fdòpó bw.^prtfla, qifl extcrne & interne 
viorc ior $€iZ Juipii tfulneratus* conlidersfldo vutaua ;ffubfcri- 
ut die ih ejusdem ctiam obieris; ptionc propri! Rclationem 
Vidua,& baeredes ejus vindiftam fuam fub A. nobis obtulerurìt , 
Jhùjtts Jìòmicidii , Senatui detti- * quam ADomfeisi ^ScabinW"TJI1fe 
4erùnt, hincanteoittma , ut de cfum A6tóinquificioDÌhb*rrws- 
.qualìtatc hefiani* certi efferaus. mifimus, . quorum feneen ria han: 
^totp«6 ^cmohurapcriri cura- cft >- ut >à Collegio quodam Me 
^hiio&^;^aK0%(nmt^r^ioài idicoikibnhatiop^rtrarì^idfo 

Digitized by VjOOQIC De Vulftyikts Vejhrù Letfal$w. . > 367 

ftfusrflt) gfo&ujof*8u<r > certe , mihi fuccurrcre , atque quid de 
& per fé , Utbxìufiì y ut patita' ìtthàliiate hujìij vulnèV* proprie 
temeomcrietiam oporìueritfjdcb rfìtofitìiitim}. categorica cxplica- 
Veftras Ex celi, officiose rogo, re &c. t$ab % Martkburg % die \p. 
veline io ardua Hat qu^ftipLÒe* Qfìftbr. 16/j. ; / ; * " 
judicio ac pronuncia tionc fui 

RÈLATIO; 

AD rcquifkmcm Scnatus isT. trpd^ittin parte fifnfnfó Jirò^i- 
nos infra fcripti , «prpus berat , gfobulo ptor/iisperfoia* 
Urbani Fabiani ! globulo e ?aio- tai duarq'ut Cólberpuriae- fra&e 
.jpp xniagré (fitteli intcVreSi j àc coatti* ^^ 
^pcxioiys^ ^S^C^^V/i^"! 1 " ^^M'^'l^^P^Sfc Vfetttóca- 
nuaadvcrfum >'qupcf ictus alf>- ^ìus fi} £^ 
buli futpra finiftram .Thbracis ìàte&'s, DÌaphwgpia in fripèriè- 
partem pei: p^ui^plum pe&óra- l re parte l fmifterpalmonum Io- 
lem in tra verità ^<yK£ liznis r<f- b^is iuextremitate^ tit &Aittoco- 
gionempcrjd^^ ' ! rtafub^^tìo '&€tóHÌl\ pttti- 

ius rurfu» fucrits abdominé a- " fiis fuerint Vultìc&tàStq* violt- 
perto, proutdecet, (cparatis cu- ta &c <$ux vcfitatìs ctfgòtdft*i 
^ic, mufeulis 4,W peritoneo & debulttius &c U&MJiuÌi*t>Wg 

2 . r NviÌsI.ìo",:'^.,^!.^ 


■VI) . 2C£- : 

^Google Digitized by ' *-*i pSt Pa^ecl MeJtco-pgdl Pari. II. Self. III. 

^■~t~- ■ - -Tv v..v>r.< .......... iV , (l ,/- 

FACULTAT. MEDICA LIPSIENSIS, 

Scilìctt 

VULNUS HOC PECfORIS, & ABDOMINK 
FIH£SE I<£THALE. **& Rdarioncm Af^tòjpico- nera buie Clafli adfcribuj&ir, 
vMcdicàm vulnus flfflùoji cojj- qjtopf nimiruni faepè & uipluri- 

rli^,^;§f£*M ( $f ini injhóc xndM*ifl r lnotì ! tfna 
.fy&eKus faeton *b EtpttU'vuf- ^Taiftem:, fed dui vel tres jȈrtes 
■&mÀu4futtiletfàjffer.ftf tfitóiS ftiodis laefse 

'.«$ ^ f ^^bktjoneacjiunfta, . iandi, «wy^um labfcfuì- 

<ui £<jk|n nctfflarip babexc C&- neris ftatith pòli rctunvaut Vul- 

' ijt ffi ^r'^ fccipondcouis ; Jicct neratioh'ctfi colvef urft,adcoquc 

, ^«S^U¥» i <^l%| r it7'i3Wpd lae- ile nullismedicramcntis idònéls 
lk)nesinc)ustnQ(fi ( pai^usfuc- traiti porufri'fcbltìnt «'aflis 
ria* curat*, & patiens (excm- ' in* Àmtoni^fu%"tlàW ! ritì8Hès 
pia pijqftant in Obfcryatipnibus p^onunciamus, quoivulausifìtii 
McditèrunV fic Chktrgòàim) éerìtòprtkftutliperjè&sèettur, * 
fervatus,tamen raro contingi t, 0à etism Vatitnsnecejfario obiti. 
& ccntum ctiam moriumur pri- &c Dab. Lipfiae d. 1$. O&obr, 
u$, quàmunus reftituirthvjuri? 4laiàbi6$. 
iiaquc cum Qaleno JJb. 6. Af>b. 

-a a CAS- 

/ 

Digitized by VjOOQIC CAS. VI ; 

; ;; vulnere pericardu >" : : .,,. RESPONSVM 

;-fÀCtlLT. 'MEDICA GISSERO .;- 

. ^. . concernens ; 

tErÉALÌTATEM VULNERIS PERICARDIO MAR- 
( ;^^ BURGUM TRÀNSMISSUM. 

. "- -*.'i •'•" ; ' . . - ^ < t 

EX pBlatà Nobis enarratone fatto ìHudconfecutafumt ì Ubi 
cafus iiliusTragici, qui ante fcitu quidcm oc notatu ncccfla* 
tres circi ter anni quadrantes,dic rhim eft>quòd omnia vulnera 
14» Eebr. in Academia Marbur- thoracem penetranza pericula- 
genfi contigit^ pcrcipimusvul- fa fint,licctctiam vifceraintec- 
nus fub papilla finiftrà in cavi- na minus laefafucrint,quia noa 
fatemi pe&oris penetrafle & fii* tantum ab aere externo vifeera 
ptz+v coftam,furfum vérfus, o- inrus contenta , ut& calor illo- 
bttquè per pcricardium & qui* rum nati vus infigniter debilita* 
dem lèvitcr & in fola fuperficie tur ,fcd & tunica interior coftis 
in finiftrum pulmonum lobum fuccipgens , pleura vulgo didr, 
usqu&adfcapulam finiftrara ad- néteflariò Gmul violatur, quas, 
fccndific y ita ut die 25. Eebr. fub- tanquam fenfu acutiffìmó.pras- 
fcqueme , vcfpcrtinò tempore dita , varia eaque latis gravia 
obierit*, '- (ymptortiataexcitat. Multò ao- 

- Qìymturjam, minima hoc tem periculofiora habcntqrr illa, 
per fi ktbalt ì velan mors neuf in quibus laefio cujusdam vifee- 
+-j£ Pars II. ^ Aaa ria 

Digitized by VjOOQlC VO Pa*Hk8.Afێtic*-Zeg*t Part.ff; Se&JIt* 

xìs intelai conjund: icfl, ut proh riera pericardi per fé fteutiqwraf 
àoloi ! iù prefentì cafu accidit , lethalia effe cenfemus, idquc ob 
«bipcricardium flcpulipoacsfi- rationes antedi&as y pcriculofas 
mul atta&i fant. EquidfcinPeri- tamen ^effe non negamus & ex 
cardii vulnera quodattinet, illa accidenti talia, propter vifeus 
Fabriùus ab Aquapendente infida ^priatìpa^e ^ty* <<#uentum & 
Chir\liù. ^^>/ # proleààlibiM^graviora 'fympwtìiaU maxime 
& defperatis habet , quod tamea metuenda- 
procul omni dubio non abfolu- Pulmonum intuitu T qui ut 

tè fumcndum, cum illa tantum v refertur, lèvitcr tantum , cut» 
vulnera aWotutè,f(fop^^ tefionc 

per fé lethalia voceritur, qui ne- * in frniftra parte vulnerati funt * 
ceffariò mortem inferunt&in- vulhus lettale tuberi paritcr 
tra paucosdiesvei borassdexi* «ori potcft.IacyaideB* Hqfflcfàt. 
^um depropcrant, quorum cu- in Coacir prediti, vulnera pul- 
ratio quoque àut rariffimè monum lethalia ( 5***tcQ*s* )> 
©bfervator , ita ut fi harc con- vocatjfcdipfcftiicftlhte^rfl^ 
tingat, prò monftrisin Medici- quaenam iatdie&a vciit,£cma- 
*à habeattttuv Talia vero pò- gna,profunda&cumra*m>rum* 
ricardiiTulncranon ftmc /quia prxfertim mfignioram f Ixfto- 
piurimorumMcdrcorcm judicia ne. Extra haec nulla funt ledi*. 
^cobfervationescootrariumda- lia. Pro confirmationc hujus 
jeent; Benivenins certe Zr. de Senmrtus exemplum alicùjus 
+biL inora, (au/is vulnuspericar- Srudiofi recenfet , qui per put> 
*lii i&Uciflimèxura vit, Cardanus tnonts omnicrò tra^sfoflus , in* 
jfimilcquid vidit, ctiam parte trarocnfisuniuSfpatiunxpcrfe- 
IJericardiiablatàscuivJV^wr/ftjr, &c fauatus fuerit. Simile quid 
£tbizita & ahi quamplures fub Gr. Mrftiuj Uà. 3. Obf. refta y 
-fcribunt^ quia pars eftigoobilis, ^tìr^dhicGiffxinStudiòfoquo- 
«paucis vtnis & ncrvis praedita; dam fé trufir. Plura reperia* 
^uibus à parte noftri Ìubenti/E- apud Foreftum , Schtnckìum, Jis* 
«mt quoque confcntimus ficvul- IritiumMldartumàx. 

.. H* 

Digitized by VjOOQIC .17; ^ét&klnerihts ' pifom LeihMi*: - ^' 

Horom mtuitu prò fcientia nimutri quòque Se vìx cònfidc- 
noftraatque confcienriS: vulnus rationedignumvulnufculum,ar- 
hoc prò fimpliciter, abfojutè & ticujare v.g.aur ah'us pattfcniiM 
per fc lcrhali habendumefle (jp modo per jculofum, ex accjfcf 
tùcrc non poùumus.fed, nifi ti morbum inferat. rExempU 
in cxamipe apcrtixadaveris alù fupt obvia apud VaUrìòlam \ 
ud quid obferyatum & in cura Monardum ,Beaiveaium t Hip*. 
«eqi^óquanv °mìf[um %fir , ipfum &c. TaliaquePraxisquo? 
causai, inièfitus^benè • promo* tidiana offert , nobfcqne adhu$ 
vere pótiiit dcbib's; puimònum recenti in memoria verfaturexr 
difpofuio & ad Phthifin incli- unpium noummum , in Me? 
natio, qua: à Don- Medicis Mar- dico & Anatomico Patavino V 
burgenfibus x quibus vulneratus Spigelio, noftró tempore v\fys§, 
ratione difpofltidnis fui nam- Qui ad requifitionem prxcc- 
ralis plus & eVadius, quàm Ho- denrem hifee communicare vo- 
bifmetipu* perfpe&us fuit,alle- luimus. Pat. Gijfc d. 4. Do- 
gana: i quum {«pulirne in cor- ccmbr.i6tf. 
f>orc quodamcacoìdhymicómi- s 

l 

Ceo^^ftha^r^é^gerD.Vrof.Ord. 

,, Facult. Decanta. 

l Vìi 
DE 

Z^'VVtfkEKt' éb^DIS LÉTHAil M : i il. V , J 


Digitized by VjOOQLC ,37» . JWW* Medie»- Legai Pari. i£ -jJW?. Ut 

RELJTIO & RESP. fENENSlZ ' 

flQOftquàmNos infra nomi- ifi.^^^tPér^ptti^^iinÀ- 
Jt-nati à Dnn. N. H. ad R tf. ^dte^sqìln^ntoiitìijp'cne- 
à N.N. ittu cultri intèrerftptum; traverTt Vcfhtrkdfóm , uncfe non 
infpicicndum folènhiterYequi* potoit non cum impcttt èxfilirc 
lìti faimusi hinchodie die infra* (angiiis ] qui jnon tantum in'! pe- 
ftriptè illud in N. R;4n attirar «cardio jundiiqùedrcacòx^feà 
fcft-ded^mvìbiqjo&fòrVamttf, # r ìn davitate^h^rVcis'Criiftra 
^uòd'iftus in finiftró pc&oris tó* 'tax^ipàk ili CqjiiaYe trufitj quoà 
tfer^inteftertiam&quattanico^ -ipfum ^ntnus' jurc meritò prò 
flS.fuperius circa bafiri^cordis,in lethalt jcftimandum. AHum 
4e*ufivcntricuìum,digiti tìuW "MtìCLXVlL die\VII, Afa* ' 

'.-.: m^DifcitrMlntr.Leté.B* 

•"'■-•"'•' "r'^DE . 
_ ASSOLUTA LETHAOTATE Vt&»&' 1 - r * RENUHCIATIO 

*ACULTATJS MEa&£^tfUUPfl$NSIS, 

• " - l DE -'■ — J ' 

VULNERIBUJ CORDISI T.F. 

IBtqucobferatum,quodi&us r ( qui potato»- perforati» crat ) 
linde vulncra/itè ialad muhta p<jn5lrandck «tìcfus finifltrijmja- 
-W$QUù^dfmzmmàmpaaì, jtus ooftas atttgent/ onde vui- 
, duorumdjgitorum latitudine a ncta«u$- r ricccflàciò obliti vii. 
. papilla perforando pnh&aoes Wtlfihi/ùittBrt. Vnln.ìuà. caf>. 
.&dextrurti cordisventriculam ^/>..-f/ :..-.-..' * < t 


.;:. '.;,cas.:;ix- r ! 

■ P ■ 1 . ■■■ ' . ! ' J J" I ' * i ' ' ■■■ . ■ » 

> REgurisirio 

PUh&iis e(! eultra latiflima dem relatio duobus Collcgns 
( SBrobmcffcr ) in dorfum Mcdicistransmittcr«ur,ludic- 
Gcorgius W.& undecima ab- nim mine deipfius vita & cono; 
hinc die<Kem fuam obiit $ u£ denegari hoc ipfi non potuit : 
itaque contra Rcum r w put ju-, -, quaproprer Excellentias Vcftras 
ris,{n:Occdatttr,cfeoMcjd!jéicum officio*! rògo,vcIint haud gra- 
<^irurTOÌunt requjfiri, ut in^ vatim .& JUlatiopcm firfy Ar^f 

^v&xzi^ ter, poftmodumque fuam fen* 

^ fi per jfc neè #eì <juod ab i}Us tentjam raìhi fuper hoc vulne- 

ciiaai fidelità p^iftitum % uti re ^ommoiuprc, ^/f/^/(^f« 

habet JLeiatia fi&.& Incipit ritinte 'nzlfaf&f-; Si^ua^ 

cpiitra hanc pto dctooj^nefua! ^itfeberg. difese. , Q^bt. Acfc 

BLcus, quòd vulnus non fuerit no 1*47. v 

fcthalc^fuppkx^ctcndoiiuca^ Aaa j A. 

Digitized by VjOOQlC -A- . .-, • 

AD requiftiotteiir 'Sèrfatfcs t fafluxnrn tyinf us ariibial» ^ i^e- 
N-nos infrafasipti corpus ócéffsrJfefjfonfa 3e m&uprivatfc, 
*irrferft&» Gebrgu-W. legalità f tra qataleth, ut excrerriema ffl- 
infpeximus, precedente feaio- vicum urina fecrcta'ipfo invito 
3c Anatomica >>fi^làqàe : infti- facrìne. JLicetctiam interna vi- 
tutàinquifitioneideprchicndim' ; Stata. fana & illsefa deprehenfa, 
a^tein in^iorfo vijjiwi^pupaiipr^r «aruram, ram.cn .fuiffet iin- 
taftirró,a6uto8clatìflìntocaltro^ l potàbile'; férfom'&mbturh rc- 
vcrfus dextrum Iatus,-fi*Jripro- Cìiptrfrej licer ctiam undccimo 
cui àdcxtra vertebra thóractó in- •mórtun/, vix tamen probabile, 
grediens,atque intra nonamóe quòd propter confenfum prin- 
decjmam vertebram rurfumj .cipu nervo/un). ^.Cercbri ( in- 
mucrone egr«d*cnV; ;rcli<à©*ìit 'éfciétìitàò&iiktti£phisiu&i) 
caitrohiatu(<ìnC@<6arteKcix.4iuttu»- fopctfte* effe potuerit 
tato, quo ipfo vulnere fpjnalis &o Deffàviae diei.Oaobr. An- 
medulla lxù , hinc inferiore* no 1647. 
corpprjs partes, ob denegatura w.V" .•- ,rj a 

::,.• ■; •. ■'; ;' ,7; n.. -n. ; .7; 

: '11 •'.•' '.'! ■ < B.. . ■;• \.- ;.-._i ti -..y-aifr sud 

77-' : '■" . Rtfponfùm ytfittenbetgtnfium. ' ' m . 

XUaUtarem vulnerisex re- etefcot , cùm ex mente oWR 
y^latiòne DominorumMedi- ti Hé-d: prox. Port:':*] e: //ej 

e«rùm fufrtòentercognóvimus, dèmumvjiìherà ififapilcltctle* 

ìit & Symptomata ftatim latfio- thalia habeantur,qusc paucaraitf 

liemfubfeeuta. Hincralèmfòr- horarum vel dierùm fpationc^ 

mamusfententiam: Quodyul- ceflàrid argro mortem ittférunri 

nu* ifludnufomoAòpr'efirtplicittr, fVécuììà afte/antri p;©fl*dnt i hoc 

*b[olmìfrirtce][krì$letì>*lib*&tri auremfaiìfa'pari prìncipafls Cìii- 
. L . . { ciia 

Digitized by VjOOQLC , _ ■- ÙtVutnerìSusPeftoràLet&alttuf.^ s J7f 

diW: Vquàmvis^^mcdulh/pi^ tit pàtiet ex' vulneribus ipfiw 
Balia circa nonatn & dcclmam Cercbri , & cjus Tunicarnm, irt 
tfcrtebram violata , v\at tamen quibus non folùm dura & pia 
fc acuitati nullnm accefliflct matcr,fed ipfum Cerebrnm(à 
jpericulum prsfentaaeutn , fai- qnifcusr partibus dchomiriatis 
*em db denegatimi fpirituum tonfcrifui vel (ympathia cam 
aoimalium influxuta,motus& ncrvisflc fpinatt mèdulla deperì^ 
feiffusin partibus inferioribus det) fepius vulncratur , & pu- 
privajio 5 darius : potuiffethie trefcùnt membrana , collique- 
Georgips V* etiatafr ab hoc firn & abfccdrt €crcbrutìi , non 
▼ulncre in quoque pede fenfn bbfcrvata artico figno in con- 
& mota deftitatu$ y diutius vi- fenfum tradì ncrvofì generis, 
vere: Vcmriculus-emm à fexto^PraPtcreà non adduci tur in Re- 
pari nervos iuos nancifeens o r lationc, quàm gravitcr fpinalis 
ptimè potuiflet chylificate^ E- *medulla facrit tefa 5 eternai 
par cumLienefanguificare,Cor quo profundior vel fuperficia- 
& pulmoncs officio fua fungi*, : liot ea cft , é6 éxadhjjr vel mir 
integra rcfpiratione , cumpri- nor etiam fymphatia ccrebrh 
mis, quia hefio fpinalis medrrf- Bbcvibus : Vulnus hoc Ampli- 
lx infra nonam vertebràm tho- citer, abfolutcat fuà naturi 
faci* fa&a r bine (piritus anima- lethale exiftimandum haud cù t 
lis defuper , ut ante, in regio- fed fuit admddum grave &pe- 
nem thoracis influere potuitfH rkulofum,& exeorumnume» 
illsfo prorfus Diaphragmate , rq,qux «V i*nì**rì 9 h. e. ut- 
quòdadrefpinttoncmmuftum plurimùm' mórtem. infttuqF. 
facit . Quòd porrò Cercbrum, Nam ex fententia HippocréUù, te- 
le ab eo depcndens gcnus ner- fte Galeno Cvmmcnt in Hippocr. 
Vofum, attinet, facile ab hoc /. Ape y*. & <f . Aph. w. dupli- 
vulncre in confenfum tfahipo- eia funt vulnera lethalia, alia 
tuitfet , forfan etiam non > ncc proprie di&a,in ftridte lignifica- 
necefifariò mors ob confenfum tione fumpta,qu2c ex neceffita* 
Ccrebndebuifletibbfequi, prò- te, alia vero minus proprie xSt 
-.; 1 io Digitized by Google #6 Panati. M^c0 r £%J.P*rfi.lLSe8.m. 

in latiorr fignificationafumpta, qùafi pa^te lxfk , & v^ut ?fct 

qua: admodiim periculofa .& tcaftsycrfum diffe^a cft, ut 

fxpè ac utplurimùra morte edam D. Sennertus loc. cit. 

terminantur. Nec obftant , ita differii : filtrò , inquicns, 

\qus habct CV^ #. /• Cap, irftrwe .loca vafarafti^i me* 

26. .fpinalis medulU. Vulnera in- duffx ìnjUgantur , fton, ntcejjarii 

ftmbilibus accettfintur v & ex fìtnt lethotia > & quo di/partir 

quibus homo fervori nequit. Lo- mes pr<eter naturar» plus font 

cum enim habcnt h£g vcrba inparte /pina inferiore, eà minm 

tantum, in ilio Cafu , quando *?*?*<: Pah Vittcberg. die b 

Spipalis Medila in fuprcraa Noverai*. itf<K?» RESPONS.VM \1 ' .\t. FACULTATIS MEDICEE LIPSIENSIS, 

, . •■ 7 : ?. -:: jScrlicet * v - ; ■ •*- -.--■ m 

VULNUS HOC, SPINALI MEDÙLLiE 
^ 1NFLICTUM , tfULLO MODO v ; 

ESSE LEjHALE. . : 

VUlous Gcorgio W.latiffi- quoadlethalitatem, vutactóbas 

mo & acutiffimo cultro in- ccrebri aequiparentur > co quòd 

fli&um , prout in Relatione fub Mcdulla fpinae in partibus fub 

A- deferiptum , in concilio no- gapite locatis yices cerebti Cufti- 

flrQcommunicatis confiliis tra- ncat, & cum ccrebro ferme cun* 

tinavimus. Et licct communi- &a habeat communia : iremob 

tjpr» atquc ab jffippocrate iplo paf- nobiiitatem partis , ob violente 

£m, yulncra^inalivmfduli*, fic inrcrceptiun &deperditwo Digitized by LjOOQIC fpnriratroi animalium influxtnri, v*cis,inter quartam & quintana 
ob iiaturam ncrveam, •cxquift- èjus vertebra oritur>& prarcipuè 
tiflimo fcnfu praditam , atquc in co loco ; iibi nervi ia coiti 
hinc fupcrvenienrium fympto- tttfdtilfe oriundj,cum fextò pati 
matum magnirudrnem ; hinc ncrvorum ex ccrebro prodcun* 
chim noti folùm omnes unìver- tium -, qui partibus vitalibos Se 
Ti cotpóris con vulfioncs-& rigo- «atìiraiifcus attributi con junguiv 
ir* 'parrhifó , veruni etiàni in- -ttìtr kiter fé iftvicem , faine qu^ 
^rumenta rcfpiràtionidìcata ita ìtfattt vulnerario fpinalis Mcdui- 
teduntiir, urànlpflus fuó officio Ix in ooMd , preprimis vi talibui 
»onfungrpìoffint, & pei; confo- partibus motum & à&ioncm 
qu ens V tettante Téf£iràtioht J , *uft*t, et tot* tu» tòrius corpo 
vnx tcrmmus infttt v - V* ' *i$ convulfionibus mottetti n& 
-; lA ,; . . \ j < ' tretfaàò infere. ' ! : ' ' 

QtAphiàtfavéVòhaéc omnia, r ; ! ;i 

iic confcnxicntibirf <2lariffimte •- 'Qiye aiiWftTniinim^ad tt6i 
Medici*, ^Galeno Hi. 4. .de toc. yulntìra applicanda,quibus rcli- 
^.^Jl : twèf^C^^^^c^ 4 ua & infcrior pars Mcdullx 
Forefto Uh. é. Obfèrv. Chirurgie' fanciatur : tette enim Galeno Io- 

* C 6. SenrnrtoUù.S. Prax. T*art. cocit. quo difpojkiones prttèrn*- 
4. C. S. & a$r folùmtfc iiitfr fw$i^késfsentiff^tefpinAÌH^ 
Tulneribusfubiotclligciida, quae feri**, ébmwurjpoxU , & pro- 
tìunt ftatim in principio me- inde nec iymptomara vitxadcè 
dttflx» hoc ett,jncervicis verte- intcritum roinantia funt perti- 
bris & vicinio^ibijs conrentx, mefc^ftda R«da,quod nervi ex- 
fiquidemnonmódjbfpkìaliSnic- . wde^òpo^lamcs folum par- 
tiulia ibidem cerebrovicinior, tesi afe riotps, & mmus nobiles 
{quodfacilp inconfenfuftiadiJi. perrhigafft > iisque fpiritum 
tur) veruni etiam nervus , q^^^jmalem ad motum & fenfum 
Diaphragmatiinferitur, &ner- comnjuniccnr. Ideò in prac- 
vumphrenicum conftituit, ex fenti cafu vulneratus non {fcrinv 
quinto fcicxto pari necvotQccr- led undecima demani dieobiir. 

~/i*VftrsII. Bbb Nec Digitized by Google m PandèS. Mé&c+Ltg*l. Part:IZ\?e&. Ili 

Hccòbftat : quòd inferiorpars fucri^dctjuibus^^^/wlocdr 

rorpbxis motu & fcofii privata* tato: Si iqaltcxutro tantum laté^ 

.TÌsctiam/rmntrix^Wa«,fiqvii- rcfii vulnus ippm^ut fi tantum 

dem bacie lymptomzn OTfQf tem flungatgr McduUa , vulnus /antri 

nonncceflàriòaccflerant,prout pottft. Hinc dubitandum my 

hoc vidcre cft htfyderatis, &.pa- jjimè „ quia , fi curatfonc dchi- 

rafyticv, aliisvé JuftoriijMcjdicis ta , tàm imcroisquàra ertemi? 

^uibas &d compiute*, > deeepi > remediis paticiuifuipfctprpfpc- 

imò dùodecióiatuios contigua- dunv, Fucccflu temporis fenfus 

vit, debilkas retcntricis pariter &matusrcftkuipotuiffct > &pcc 

con conjutfftaxua»periculo vi- confcquens ex collationcharum 

«at 5 quibti6 accedit omnibus ex ci^uml&ntiarum , vulnus ijlud 

BccktioiKTcfttiai-jqUodfpinal^ proaèfiìuu 9 fimpJicitcr , riicefj** 

McdullacufpidcQuftriqttOtfam- *w , # immediate kthali nulla 

inodofoiùmta&a, nequaquam thodo kaétndum. Dab.JLipf.dic 

iterò per tmnswarfumf^flcaa ^Novaó^v } , ■>";; 

r : » : -fii Amman. mlAèd. Crii* T U.s t 1 l ^ < V s % 
njj. • a ir . i PAN- DigitizedbyLjOOQ LC , <•$) 379<$* PANDECTARUM MEDICO.LEGALIUM 

PARTISI!, '' 

':"'■ : Sèctio tv. ••- -'-'* Dk r>t 

MINIS LHTHA-L.IBUS.. 
1NTR0DVCT10. 

Horacem ab infimo ventre, t;anquam 
paries ratergerinus,difcrirninat DIA- 
FRAGMA ,quod ut frequenaìfimè 
quoque, vulnerari folet , ita in dijudi- 
; •. fcbb:*c ./ . candis Digitized by Google Càndis tefiofiibus cornoi uniffimè 1te^rft|bl^ , a» 
am ejus carnòlàm &; nerveam dìftinjiHÌtìt^TÌ8» 
C A S. J. Pofterioris vulnera , ob convuluonfcf 
atìaque fymptomata periculon^finfak f ?J fe&afc* 
fokitè lethalia pronunciantur in C:A $« 'V* :&jtè* 
ris aucem lasfioncs periculofas qutàejtì jìcèWftt 
«queper fc lcthales aflerurìt , cunipncruT, (1 mi* 
riorics S^ cx%uà Ciuf Sin vèWWatu*]uft6, t*Sf 
jor illìc fiar>ob perfcuhjn} fufFocatiònis, mflaw 
mationisÓC éohvultìonum. , non mintìs' lethalia 
inde vulnera e^fcrguM, ijcft *{<& in continenti 
ftatira exfpirent «gri^ùni ventriculiK & inteftina » 
in hiatum,à vulnere reli&um , Impacia , fuffocatio- 
nera immineotem aliquanufper Juin^mncitt^t 
esempla > mSenmrr. Vrax. L 2. Birtt. z.cifl &V&-. 
reò lib. y.-cap. 30. & Mmcard. Anati VtaB. Katì~ 
m m.~Qbf u ©ccutrentia, teftantur, utui vifccribus 
hifce prim'num k>cum repetentibus , cum praé- 
fentaneò fuffocationis periciilo" demum obire fi>. 
leant , ut paucis abbine annis m Generali Vigf- 
lum Pra-fecB HafToXatókffò, OfeU Cor&ih 
ObfidioneRheinfelnanà pcr-ifcaphragma vulnera- 
to , ab Afcchiacris Principalibus òbfèrvàtun> fair* 

Raro vero ioluta diaphragnw kditur , fedi 

Digitized by VjOOQLC De V&lrKrìbu* Alrfmwà Ltthalìèw* &} 

pterumquc vifccja adjaccntia fuos fimut manes. 
patiuntur , cumprirais HEPAR , ut è btru\modò 
aflegatis cafibus videre licet. 'Hepatis autera vul- 
nera fuò jam tempore prò lethalibus habuit Hifì 
ftkrates , ob hàrmòrrhagiam fllis utpfurimùm cori- 
jun&àm ; quod tamen ita temperàrunt Facultates 
Medica t ut contufiones & vulnera hepatis fuper- 
fìci^lia non tara prò fimplieker > quam per acci- 
dens lethalibus habeant , in GAS. III.& lV.prcH 
fumiioraverò nunquam nonabfolutèlethaliapn> 
nuncient , via*. CAS. II. & V. qaod idem quoque 
ic VESICULjE FÈLLE jE , hcpati annex« > 
vulncribiis ftatuiturinCAS k Vi ' •'■••- 

- ! Ejusdem valoris funt LI ENI S ruptura? ac- 
que vulnera, five jauì immediate a plagis , fcipiò- 
nibus ilfatis, orìantur , ut in CAS. VII. accidie, 
fivfeà fraftura coffarum -, fiènem difrumpeoti- 
ttm, quod a- Dn, Eyfèl/o, Vrof, Erfurh in Biftor. 
deKupturlJjentft cbfervatum fuit. Quaravts 
fèmper inqujrendum fa, an morbus aliquis , lienis 
vifeus erodens , pracetierit, ubtmors per accidens 
yulneribus abdominis & lien&conjungi poteft >ut 
io C AS. V I IL decernitur. 

Bbb $ *. VL 

Digitized by VjOOQIC 58x Panàttl. Mtdtco-L:g.PArt.lL$ip.iy. 

V E N T R I C U Li Vulnera , ob È nfequentes 
voraitus& convulfiones,nunquam non lethalia 
obfervantur ,curaprimis fclopetatiòi&u infli&a in^ 
CAS. IX. aliaque profundiora , ut è C A S, 
X. in utramque partem fuse ventilato, haurirc li-, 
cet Qua;* cnim de Cultrivorò Regio montano , 
òc Halcnfi referunt, in tei miracula-Nacurxfin- 
gularia referendà, a quibus ad univerfalem rcgu- 
làm concludere nonlicet. vid cit, loc. 

"■ * & V,, '\ ;• .• :À 

Vulnera O M E N T f per fé lethalia non fiint , 
cùm rotò die pars cjus e vulnere propendens refe- 
cetur, vid. CAS- XI. & XII. quod idem' de PAN- 
CREATIS & MÉSENTERII vulncribus jbid. judlj 
catur } nifi vafa ejus , fivechylifera ,five rubra ma t 
l'ora , aut plexus mefenterii*qervofi afficiantur :, 
quorum priora obhaemorrhagiam, pofteriorà ob 
convulilones necem infcrunt, vid. CAS» XV» , 

tf. VI. 
Quoad INTESTINORUM Vulnera com: 
munì (Ti ma adhuc obtinet diftin&io inter vulne- 
ra inteftinorum craflòrum &c tenuium* Priorum 
IxCxoncs minores & fupérficiales per fé minar le- ' 

thales 

' , DigitizedbyVjOOQlC x J>e VuIkm&us Ahdominit LtthaTtfa. jgj 

thaksfunt, juxta Rcfp ; ad C ÀS. XI. XÌ1. XilLutuc 
infigniores rcquè ac inteftinorum tenuium vul- 
nerariones , fimpliciter iettiate* ftatuantur a Dn. 
Bob», in Renunaat. Vuln. LethaL Cap. IV* p. 35/. 
De pofteriorum autem abfoluta Iethalitate ncmo 
cft , qui: dubitet. Vii CAS, XI V, X V. - X V L 
XVll 

J. VII. 
Reftat VESICA URINARIA, qua; fi in fub- 
ftantià membranosa laedatur, vulnus per fé lethajjb 
dicitur : Sin in collo tantum & parte carnosa , m> 
ims lethale habetur , vid» C A S. XV 1 1 1. 

■.-.■ §. Vili 
Omnium vero peffima flint vulnera in Abdo- 
mine, tì. vafà fanguifera majora , truncus VEN^fc 
CKVJE & ARTERIiE MAGNj£ violentur, qua? 
unanimi Facultatum confeniù prò fimpliciter OC 
abfolutè lethalibus habentur &breviffimò tempo- 
ìis intervallò enecartt , quale quid in CAS. X 1 X. oc- 
curriu 

§. IX. 
Quodfi vero EXTERN^E tantum PARTES 
abdominis laedantur , illastós vifceribus & vafibus in- 
cus 60htcntis, vulnera adeò non lethalia ftunt, ut ne 
' pcriculofequideroàChirurgishabeantur» 

vid. CAS. XX. 

CAS. 

\ Digitized byl^OOQlC 3J4- PanÌc8Me£co^Lsgd.PartJLSeB : IF. ' 

CAS. I. 

VULNERIBUS DIAPHRAGMATIS , HEPATiS 
■• AUARUMCXVE PARTIUM- &EQUIS1T1Ó. 

p. p; 

QUuffl practcrlapsò . nupcr rlbos hicìpkndb ., jqiiac < coft* 
die3i.Martii, a meridie cir- Spuri* vocantur, decem arei- 
ca boram XII. miles quidam ter digxorum latitudine à fpind 
ivulneratus & ftatim abbine de- dorfi,mlaterédextró,i&* primo 
moriuus fu^rir,, ac fub infpc- pcrdiapbragma,abhiftcjKr ; fiife|- 
&ione kgitimà, die 4. Aprili?- ftantiam bepatisi&us v <>t^qijus 
inftiruta,occurrerinr : u \Gt\xs ad digiti latìoidiuém proTudaa^, 
aliquis pun&im (capute dextrx juxtaquemramulusven«jiartìc 
'Hiatus , qui per nudam tantum vulneratila abbiocìdbaiiyddift- 
«QttCtilàm peafctravk. 2. In poi- pbr^madc^^perf^^k,^ 
lice finiftro Gmilis idus , non pe- vuf nus in bepare tantum foerrr, 
netrans. 3. Alias in mufeuio quanta diftantia binorttìtf fàti- 
buie prò x ime adiacenti , quid* minum diàphragmatis > digiti 
militcrnonpenetraverat- 4.1n lpngitudinem iquaas > unde 
. manus dextrae auriculari digitò fanguis cpnfertim in infimum 
i&usobliquus 5. Simili* in la- ventrem extravafatus jerat.' J 7. 
l>iis, verfus narerri dextram. .6. In capite i&uscafim Hiatus, 
Inter 4- & 5» ccìihra ab infcrio- crium digtfompy aggeline, in 

, ; • ISniUrò 

Digitized by VjOOQIC finlAfólatere , prope ycrtìccm , cinlis, fermati riamili fimili- 

nsquc ad craiiiùn^ Inlpc&js bus,daurpatavidcbatur v M 

ctiamaliispartibus, cumprimis . 

mcdiivcntris,obfcrvatum fuit, Quapropter Honorafiff Dq- 

qood bini pulmonum lobi ad- minos humilitcrcxorare volui # 

nati fuerint , precipue dcxter : ut [udici.um funai, impertir<èntf 

jSubftanria ormino nigricans ^ mmile^hìccxv^rimbmillìs^n^ 

ad putredine» alioquin infigni- plieiter & at/o/ùtè oòierit & de- 

ter inclinans, ftigmaubus& ma- mortuus fornii 

HorioràtifF/Dwitriicoruin '" ; . : : u 

" cbfdTanrisfimus ^ Vhilippty Hejfw. 


;■;.;, RESPONSVM; 

: MCSLT. MEDICA GISSÈNìE; 

ir Defuper Incerti Lzthalitatt 
VULNERUM {S'è P H A J^l ^ IARUtì< ^ P : .-„,,-<■ PAR.TIUM. 

Raevii fcriptà fcquifitione tcr&abfolutèobierlt&démor- 

— . Philipp! Hcffi, inquàjudi- tuus fucrit ì Nòs Decanus -8t 

SSum nofttumdcfidcrat, ari die ProfeffótcsÓrdihatu Facilitata 

31V Marti» vulncratus & abhinc Medic^hujuslociPr'mdpiteÀr- 

ftatimdemortmisMiles^cxvul- tis confóntaacum effe duci? 

ncribu? illicdefcriptis Amplici, mas: 

.... - parsll. Cec Vul- Digitized by LjOOQLC 3» 2Wrtf. Medico-Lt£d. '&&&$*. IT. 

"Vulnerato die it kacrtiU ' Quamvls i$tur1uxta tòpp* 

Meridie, circa hòram duòdeci- r^^O^falioruraqueProbatiP 

m,am, Milite eoque ftatim de- fimorum Autorum fententiam 

ttiòrtuò , fub infequente die 4. vulnera Ula,ìquxhepatiinfligwu 

Aprili* inftìtutà Scdionc, pra£ tur , prò lethalibus habeantur; 

tcr'quìhqùe ptforeslcyiòres & cumpnmis,fivàfemaj6raiìmul 

hacratiòneincóqfidérationcm Ixdantur ', quod fyiidém hii 

non veniente* vulherationes , eontigiflfe; exinfigniininfimum 

inventum fìiit> qtiòd fexto intcr ventrem defluente fanguinis co- 

4. &5.coftasabinfeaoribij54n : pia colfoi ptrfTet i fipiHiter vui* 

cipiendp, ad decem circitcrcU-* nera dìa^iragmatìs ; préfertim 

gitorumdrfìiintian^SpHiàdór- quoad fubftantiam eju* meni* 

ù, ili dextrex Lateife iftus qindam branofam, acque prò lethalibus, 

primo diaphragma\penertavcr ac vulnera capitis prò fumme 

rit, abhinc per fubftantiam He- pcriculofis,àfupralaudatisaliis- 

pàusì&ùs' obliquiis rdigitf lati- què AutoribttsiùBéàntfl^ 

tudinem profundus, decorijerit, . Attamen & quoniam fub in- 

juxta quem ramulus veni pòrtse ftituta fe&ione, iuxta deferiptio- 
vulneratus aq ppftmodiym i&us; ficm nobis communicatam , 

hicdiaphragina'denuo perfora- nullo modo òbfervatum fait, 

verit , ut vulnus itì hepate tah- qtìod vafa majòra tefa fucrinf, 

tum fuerit, quanta diftantia hi- fed potius unius tantum ramuli 

nQrumjfloràrifunum diaphragma- venae porta* > ; qjtt fiij$aha»e re- 
tis, digiti longitudinemaeguani^ gipnem neceflariò minor effe 
unde fanguis confertim in irifi- " dèbuifc, ut ex Anatomia conftar, 

ffyym ventrem effluxit. " Ii> nienttófa&aeft: Sanguisetiam 

^Dii^.i^uSjCiUmillatus, trium in infimùm ventrem confertim 

^^^^J^d^e i Iti C\ni$x& f^ns ex iììii quampluriihis mi* 

&Wfc> propé v^rticeai^ usque nÒrièiìs yenis fòrte &fb J $atti* 

ad cranium pehetranv . fp trufitv rire potùit : Nec ortfnia hepatit 

Omnia fecundum ténórcmSgri- vulnera > fed ea tantum, ur fupra 

pri Requifitoriiad Kos ciati»'" didimi, prò letbalibus habean- 

tur» 

Digitized by VjOOQlC M &U / uInc*fouj 'Aùdomin&Let&diisa: &/> 

tur , in quibus majora vàfa laefa rint l quae omnia tafaicn -in jre 
funt 5 rcliquavcrò , qyae hcpar tam ardua omninòfic fumine 
in fupcrficic tantum attigcàant/n^efla^afuiflcnt, dum inexcu- 
nuUamque vcnam majorérrflae- fabrlcVideri poflct abfolutum 
ferunt, nullum vitacpericulum .judicium fuper lcthalitate vul- 
abfolutèinfcrant, adcòquidcm,. ncris mcris conjcduris fupet- 
ut P. JEpòtóì alaquc .Claffica- ftruere; i I l\ [ r % ; k : : 
rum Autorum fententià fruftu- ^ 

li quoque aBTTcpatc, àEsquélé- ; Hlhc : rebiisfic ftanfiBU? ftuIKJ^ 
thali evenni, aM^dipòfliàt, ip odo affamare poflumus,quod 
ut idem Sennert.VraBJiijVart. exanimatus è vulneribus illis 
t. Seti. r.GW<& ìx eè Off. Wel** fimpKciter &abfolutè obierit & 
fchimin Rat. Vuln. Ltthd.luir cfrmortuus fit, fed judiciumno- 
Cap.?. pluribus babei : Adhac ftrum-hic^^^te, dqnccultc- 
ex fupcriori deferiptipne videri nor informano accèflerit , fu- 
non poffit, quae pars dia'phra- fpendere malumus. 
gmahVc^no^i^anmcmbrano- /:•'_; .•-■;.. ^ 

l^v»»lttcrat?.fuerit> > atemanidu& Atteftationi^ ergo Sigilla Fa^ 
in capite usque ad cranium in- cultatis Ordinario id confirman- 
qlufi ve, anexclufivè penetra ve- tes. Stgn. Gijf* die u.Apriltt 
rit ? ut non minus , quàiia forte An, féS*+ 
fyjnptomata mortesi prarccfTc* jj.: .-: :.i •?. n. ;v Decanta 


& Vrofejjòres 
MedGif 

1 r 


Ord.FacHlt. 

. i' . ' " • . Za* 

v :, . ;«.; .:v.< 


*§X 


O ):($* 


...'.: 
'Ccc 1 


CAS- 


- 
Digitized by VjOOQI 3 *S Pandetì. Mdico-Legaf. ParL II. Se8. IV. 

C^ ASTI 

7i ir . ... . . V ULNE RE HjEPATIS SCLOPETARIO. 
RENVNC1JTJ0 

■ Il I 

MEDIC & CHIR, JENENSIVM, 

LETHÀ LIBATE VULtfERIS HEPATIS & 
J DIAPHRAGMATIS. 

CUm previa rcquifitionc phragmatis & inferi us per dex- 

Nos infra nominati corpus trum pulmonum jobum,usquc 

N. N. ab idu fclopcti per N. N. ad decimarti coftam, pcnetrafle, 

cxanimamm hodie infpcxcri- quae omninòcontufa , ipfcquc 

mus , reperivimus, i&um modo globus felopetarius in dorfo fub 

di&um fclopetarium , quaruor eutehserens,obfervata fuerunt. 

digiros transverfos circiter fub Quae omnia poftcircumfpe&am 

papilla dextra, quadantenus ad inquifitioncm ita fc habuifle, 

mammam, inter fextam & fcpti- ipfumque vulneratum è vulnerc 

mamcoftam intraflfe, acfub& ilio neccffariòperiiffe, propria 

prope diaphragma epar in me- hic fubicriptione confumarc 

dioejusomninò perforale, ab- voluimus &c. * 
hincpercirculumnerveum dia- 

Georg Wolfgang Wedel ZX 
N. ■ N. - ^ .i Digitized by LjOOQLC ;v;r ;:: : -, • CAS. III.; 

: VULNERATIONE HE P ATIS. - P. P... 

VEfperi die 2. Januar. 1644. finiftro brachio in corpus pe- 

intra decimam & undcci- narantia , multo periculofiora 

mamhoramno&urnam, vùlne- priore, voluiflc quoque haec 

ratus quidam fui t, qui etiamfta- Judici indicare , fed ipfi fu- 

tim fubfequente mane die 3. Ja- ifleprohibitum à nonnemine ac 

nuar. demortuus. InRelatione fi non effetneceflarium. Eodcm 

rcfcrtChirurgus,fe invulnerato die 3. Januar. horà nonàantemq* 

obfervaffepun&uram , ad eam ridianàjudices in defungi aedes 

vacare periculOjnullamq* metu- fé contulcrunt , & fequentia ob- 

cnda lcthalitatem. Mortuóvul- fcrvàrunt; i. Pun&uram precise 

Aerato , quaefiverunt Judices , fub umbilico in finiftro latere. 

cur non ritè vulnus confiderai 1. Vulnus fub finiftro brachio 

{tu refpondit ipfe , fé non pu- in corpus pcrietrans 3. Vulnus , 

tàfle, quodtamperieulofumfit perdextrumbrachium, velhu- 

vulnus in primj deligatione, merum; apertis hifee omnibus 

poftquàm autem altera vice eà- per Chirurgum Chriftianum G. 

dem no&e poft horam primam animadverfum, haec tria vulnera 

invififlet aegrum ^ fé obfervafle unum tantum effe, quod per ca- 

adhuc duo vulnera , unum per ligas interferi fub umbilico in 

buchila dexuum> alternai fub corpus , per inteftina , citra ilio- 

Ccc 3 rum 

Digitized by LjOOQIC IpO Pa»deB.Medko-&gd.P*rt.TL. SèmjV. N 

rum yiolatiopem, omentum, & ideò allegatus AphorifmusHipr 

Epar penetra vit , & iub dextro pocr. cum reftri&ione, fculimi- 

>brachioegreflum, percoriace- tationc vafis alicujus majoris 

am thoracis manicam , quibus vulnerati àccipicndus. Nam 

addit Chirurgus , quòd, quia Vulnerato Epate, &abfcifsicjus 

vulnus iftud Epar & mufculos parte, hominem fervati poffe/ 

penetravit, fit^erfelethalé", Se trtàìxJEsgtneta Hb. **<&R. **. & 

vulneratus à cogia fanguinis Hifpantìm juvenem , cui ma- 

xongrumati fuffocatus. Nunc gna Epatis portiuncuia per Ilei 

difputatur: utrumvulneranomi- dextri vulnus erumpebat, fana- 

nataperje, &fuanatura> incura- tum fuiffl* refert CorndiusGtm- 

bilia , & lethaiia fuerint $ acpa- ma Copnocritic Z. r. C. f. Scribit 

tiens nece(fariò ex iisdem mori, nec ctiam Bertinus L. $. Cap^ 7.. JNo- 

vivu$ conferitori potuerit ì nec bilem poft infliftum circaepatis 

nei cum vulnera fimplicitcr le- tegionem vulnus , & particeli 

thalia fiùt, quxneccflariò aegro ex cjus fubftantià ^bfeifla & ex- 

morteminferunt, nec ullà arte tra&à,fanumevafiflTc. Guileim* 

fanari pofibnt. JLicct quoad Fabrìcìus Hildanus Centur *. 

pnus prò affitmativa, feilieet Obf)4. refert, qvodHcIvetius 

quòd fuerint lethaiia , rationcs qvidam 30. annorum, in tonfi*- 

{equentes militent, 1. quodvul- ttuqvodam, gladio Heiveticoc 

nera Epatis inter lethaiia nume- regione Hepatis pcrcùflus fue- 

rcntur ab Hìppocrate Seci. a. a- rit, maximumque vulnus longi- 

phor. ti. 2. quod patiens ftatim tudine fpithamx accepetit , at- 

à vulnere mortuus , & 3. quod que fruftulum epatis ablatutu 

Chirurgo, qui lethalitatem prae- fuerit , qtìi tamén , quamvis fac-" 

dixit, tanquàm artifici in arte fua tf iflimb fupcrvenientibus fy m- 

credendum. promatibus,DEl beneficio,intc~ 

Non defunt tamen etiam gre convaluit , pariteij Glandor* 

quoad pofterius , ideft prò ne- pius habet hiftoriam juvenis in 

gativa, fatis valida argumcntas epate infignitcr vulnerati , qui 

non enim 1. omnia Vutoera E* nihilominus reftitutus- 2. So- 

paiis indiffcrenter lunriethalia, lutx mùtates in Epate non fem- 

pcr 

Digitizedby V^OOQlC De VuIneriBus Aidomtnà Lcthalìèus^ 391 

fwrfiifltumforme$,fcdvarixil- j. Nccmufculiutficfethaliafa- 

larum differenti». Àliquando ciunt vulnera, cum mufculus fit 

ciiim Epar telo acuto vulnera- quoddam confartum r &thoro- 

tur , àliquando pars aliqua > fum compofitum ex nericar- 

& cxtremitas epatis piane abfcin : ne r & ligamento , ideò eps (b- 

dimr, àliquando re obtusa ob- lutio non vitam , fed motum 

tunditur potiusquam fonditura tantum > aut perpetuò, aut ad 

àliquando vulnus eft fuperficia- tempus, adimit. 6. Judicium 

le tantum > àliquando profun- barbitonforisnimis eft generale, 

dum> àliquando fubftantia fai- quando fcripfit; cparfuiffevul- 

tcmepati% in^ctdumctiamvafa ricratum , adderedebuiffet, an 

lumpuntuiValiquandogibbum, aliquod vas majus vulnerammo 

àliquando cavurn epatis vulnc- an vulnus fuperficiale, an prò- 

ratan j. Curam quod attinet, fundum fuerit ? &c. hihc quo- 

fìinvulnercepatisfanguinìspro- niamomiflum, certo determi- 

fhiyrummetuatur, ftarim fccan- nari non poteft, utrum vulnera 

davcqa.cubiti.&nifiaegcrfingu- tus aè hoc vulnere epatis certo 

lis v*l al ternis diebus laxa femper mortuus ì quod tamen Chirur- 

alvumhabeat, injiciaturclyfter,, go fuper lethalitatem fentcnti- 

fterim veto adftringentia & giù- am diduro fummè neceffarium, 

tinantiaexhibeantur.-quaeautem ti peritus in arte Tua effe veliti 

intus adhibenda remedia fubti- quemadmodum preclare do- 

lifllmè trita effe debent, ut faci- cent Logici, in teftimonio peri- 

Iiusj>cftetrcnt^ Ubi fanguinis tiinartcduorequirj: 1. CognN 

concreti fufpicio fubeft , porri- nonetti, ut fcias quid dìcas, & 

genda diffolventia, qualia etiatri de quo? 2. Virtutem, i. e. ut ita ' 

lapfisabalto&percuflis fuaderi loquaris> ut fentis. Etenimprò 

folent. +. Omenti vulneraci- ventate judiciorum chirurgi-, 

lara infcrunt lethalitatem abfo- cprum , Magiftratus Politicus 

Imam , uti ih herniofis vidcre li- reum yel condemnare , vcl ab- 

cet, mem initque Galenus gladia- fol vere debet 5 hinc qux vulnera 

toriscu)usdam, cui pars omenti finrlcthalia, quaenon, magni 

^fweife, cnuvita^privationem. momenti eft, & Medico diti- 

;; ~ gemer 

Digrtized by VjOOQIC »2 PanieB.Medk$ - Lcg.Part. IL Self. IV. 

gcntcr atquc accurate penfitan- profluentem non fiftendo, f efol- 
dum. Cum cnimnonrarò inju- ventia negligendo; hinefanguis 
diciis , & foro, vita nonnullo- ab externo frigore congruma- 
rum , ob vulneri aliis infoca , tus mortem e* mera imperitia 
pcriciitetur, & à JudicibusMedi- & incuria acceleravi^ prout hoc 
corurn hàcdc re fentcntia requi- ipfe in Relationc fatetur his ver- 
ratur, dami* diligens opera, ut bis: Vulneratemi copia fanguin* 
Medicustalem dequaliratevui- congrumatifuifcfuffbcatum.^tc 
neris ferat fententiam ? qua in- potcrithuic ignoranti* patroci- 
nocensnoncondemnetur, ncc nari 7. vulnerario mtifculorum 
rcusabfolvatur. Imperitia ita- dextri brachii : hacccnim utfic, 
que quoniam in hoc barbiton- nuliam lethaliratcm, fedfolum 
Torceft maxima* rerum anatò- intcrvallatam , velcontinuam, 
inicarum, qui dckthalitate vul- motùsimpotentiam inducir,ceu 
herisjudicare poterit? Acccdit patct ex Wittebergenfium Re- 
ìnfupet incuria , eaque duplex, fponfofubA. 
€xtrinfeca&intrin/eca. Mu j to minus obftat g . j£^ 

Extrin/eca , dum vulneratum pocratù pronunciatum fuperius, 
non frequenter ac ritè invifit, nam quod Aphor. 18. Se&. 6. dix 
vulnus in brachio ncc ftatlm vi- cit ette B-***IZte('y illud Coaca 
dit , nec in tempore dcligavit, 509. reddit per ivoSw**™ ?*- 
relinquendo eundem fine auxi- a**. Qmbus omnibus 9. acce- 
tto ,• & in hxmorrhagia fangui- dit notatu digniffimum , quod 
nis, imo., quod nìagis , in fri- Chirurgia in prima deligarionc 
goreabsque le&o'&ftragulis ja- vulnus; prope umbilicum non 
centem in hypocauftum calefa- habuérit prò lethali. io. In judi- 
ftum non inferri curavit. In ciali infpe&ione mentio fatta 
frin/eca, dum vulnus epar pene- epatis vulnerati , ut & cujus- 
trans pariter ncc attendit , nec dam involucri, fed nulla addire 
curavit, intermittendo venaefe- detcrminatione , utrum omtn- 
ftionem in cubito , alvumnon tum vtl pmtonxùm fuerit lae* 
tefcrando, fanguincin copiose furti &c, 
..." /;-■;-;-;• ' -'—;-.- > << ^ 

Digitized by VjOOQLC' ^r<^n4cà,Nobiìi(tExcelKpc- & dentri éracJbu vulneri Jn- 

to , ut nxc omnia, quia languì- curabilja &Jet balia fuertnt ( & 

siem hocriinis rcfpiciuttt, dcxtrc lìd \ hècej/am > vulnerato mortevi 

atque mature fconfiaerent , mi- intuterintìvclanmnpQUtuexin- 

hiq> ^dfaahc qùiftiohem quan- curia &imperitia Chirurgi obu : 

tocyùs rc(jcòdcanpi \uirMex ri/. Dab, N. die fy Oftobr/ 

dataX^irurgV R^ìatic^ ì^utdò Anno 1648. 
fppareat , iptfrf * e firtyt* Èpatù 

H#ns Àndr.S, f ftJ ' J 9H »U~ 1 J ! .11 ■ < fi. NT .1 J -..'1 a * k ■!■ Jj'i » ' | * 

Rtfooffftim Wicccnbcrgenlìutii, 

• ^„ . : . P.' P. • 

EXA^J55iiulvmfg^|jL<Hati^ ciimait^riis dtfll^K^amctlfifrj 

nc.vtti^risidcftFjpti q^a- bitanea mor^nullo modo {ufe- 

litasjw.-taimipa cobi? inqotuic. (coita-, nuHius enim pcriculofi, 

O^afl'eiBiJsatfteH», w .paulo.ac- fymptonjatjs fa#a ( gfti»emio.» 

«wwky&jfltst i&j&tjm in/p/int qpó lethai&as evinci ipoflìijjwas 

eipio si).ipfth?ìdeai vuJflcrjaob- de : . pariternec tefio.' Capitift 

fcrvarai} mhjJotpinus, iti quan- prolethali judicanda $ Craniuo% 

tuoi « infpc&iojiis fehedula li- enim,non Cerebijuni pcnctravit 

qugt-,dJ£ÌOH» •'., qp^d à vulnc- &c Dab. Witteberg. die 37.J4*?, 

«.bracsbUilioKfintffcwlii&vena! A*hk>ì6#, >,-.."".» ..-.. ■■•« 

, . ' . < * * v 

♦° •"* . - ; RESPONSVM 

FACULTAT. MEDIG^ LlPSIENSIS>y<.:> ™ 

' ItfSPECTIONEM HANC ESSEAINSUFFICIENTEM 
& NON OMNIA VULNERA EPATIS ESSE 
LETHALIA. .-•■■ 

/2Ar>sii. odd Dea- Digitized by Google 354 Pànàeft. MeMc*Ltgd.P#tAì % S€%Ùfo. 

DEfideratis ex fundamentis ramo* lzferunr , per fc & fq^ 
Medicis infortfiationem pte natura Jtethaliafunt. z-tfee 
ad lubjun&am qusftioncm : *~ vocabulum~( $}<§ } fufficien- 
trum &c.Opt^remus autem,utà ter esplica tar a utrum feritone 
Chirurgo Vulnera , -YcL'lasfioqés #wr, vc\omeoium > vel mejenttrì- 
ift* accularla s fuiffetìt penfita- *«* fubìhtdligèndum : quicquicfc 
tx> fic etiam exa&ior Relatio vero horum fit , oS/o/ufa tamem 
cpata , qvio fcil. modo, & in qua Uthdttas txinde non evinciti** 
parte Epar fuìflèt vulneratum > 3. Vulnus brachii & mufculo- 
an vulnus- fuerk fuperficiarium rum, prout nec alibi, fic nec hìc 
faltem? vei , an etiam magnus fiuot lethaliajquibus 4- accedi t, 
ramus vaforum ìnajorum , ut qifòd vulnewtus ferine per bi* 
venae portar, cavar, Ixfus fucritì horium non in omnibus vulnc- 
fic etiam nos in decidenda le- ribusr, fed tantum fub umbjlico 
tfealitare promptiòres efle vàie- fuit deligaruSy nec decenti re 1 
remus. Nihilomìmis, quia hoc gittiine tra&atus,hìtfc peritalo- 
turpi ter intermiflum, & folùm fa fymptomata non potuerunt 
ao indifferenter 1. Vulncris , non fuccedetc* Virtutc itaque 
qìtod Epar fubi*it, fic menrio, harum 1 ninnimi atqm Hll TM|pH 
AótX tamen oÀuità Epatis virine- ftentiàrtotó,(qtìiaRelatÌ0 &afò&* 
*a, h.te~qu£ fuperficietenus & torte imperfe&a, an fcil. fimul 
ejus extremitatibùs funt infli- ma jora cpatisv afa difleda fuc- 
ila, ,f: d ili* modo > qax alta ac rint > nec ne ì ) nihil certi de ter- 
profonda funt, quaevc craffio- mirtari-poteft, nfccpriecifcy 4^ 
remillius partem,-qualis*eftme- ifth<tc vu lrttrrj f mpHc h &iet èmlm 
dia, penetrant, quacque etiam fuerìntì prominciarK u| "UflÉ^ 
vafa majora, ut TruncunTve- Lipfìae die ij.^ovembr. Anlio 
iìx cava?; & portar , ìiwearui*- 164*- - * A *-'-i ^ ^!>^^ 
dlcm mapres principalioresquc • ^ v "iH^»r/ 

Vidi jifhmahm in Meri* Crit+ 

Ai \ *.. -M 

<- ' - ■■■■GAS. 

Digitized by VjOOQIC j 
fi CAS. I\r; 

- CONTUSIONE HÈPÀTIS PUTATI- 
~TIÀ & PR^ETENSU "HO'Mt- * «. I^Ummcnfc Martio hujùs fìantiae, ut! additamene fiib ÌJ 

3^ai^.mtcr pie &Ca l (paruoi i. & 2. oboculos ponunt,ob; 

^^fenba^ Jervat* ^ejrunt>&^^ 

undurii,piìlen^urgìin diyojiib- mmihì caffi morti* ffyraditfi 

rX<xìis aliqua obpjrra fucrit* de ^^1;/^^ 4Ì^Mf/^c^; *# 

ddusmodb wieferibach, ^quj ^^4y^r^^/wwy*rfg^/^- 

iamance dudurnvaletudinarius vinci fQjJimì . j ■ \' 

A Ptnhifi obn&xius' iUit , nono : , Juxta qui. hòc adhuc no- 

ahhinc^iic obierit, Vidua ejus tare & indicare debcbam,quòd 

<& confanguinei itveas devene 1 - eàdemfeptiinanà,quà Vieftnb^ 

rum cogitationcs,acfiàm4hti- chiusobiit, tres vcl 4, adhi^c 

jus morti fprs pcqifio da^fuif- perfonxdemoauxfi^rin^q^ 

ifetj&quoniam àÒn.Lictlno- Tum una+. dics, altera ^ ter#* 

pio, Medicò Hcrborncn(i,cum odiduum, quarta vero ^tantum 

praefentibus tunc Chirur^is >. ut 2+.horas decumbendofuf cravit. 

& Prartore & Notarlo Ci vit^tjs, Quapfopter V. V. É*c. Jìxf. 

infpfr&ió detnòftur^ierehba- Qihqofifffimè rogito, v$iiniup^> 

chn fufctpta inibique circuiti- debito rcdhoftimentó Rc/poo* 

" t> dd i [ " " fum 

j * 

Digitized by VjOOQ LC 3»6 Pa>^.Mdk*&gi&Pmrt.ì&'$&3r. 

futa «lignòte defjjpèr , ìàùl: "*um cronòmbòicare, cujus cèrti 
tcrioremmci indigentiap%nje- fcctentuspcrfcvero 

. / a .CfvU? y ^ Exc> &ce ^ 

^ '^ hmnilimus 

....... f ^^k^(knhckFrjnhu[ams. 

. ~ 3BJCn UcU^i i -\>.^ snrn 

lNSPECTJ#c&CULARIS. 

ÌUflLgcatiofó Rj»mJniiPjcins^(cdfljaia«a^ co. 

cipalis,Ego Johann. E^iUww .pia. „ $orrò ad Epar dcvenrum 
nopius defungi Cafpafi"W*è-; ~«ft*qìiòìl in tatù naturali &o- 
fenbachii corpus., die i. Aprilfe «imneCmo reperichatur , nifi 
A. 1,6^7. in Praefentià Dn. Prxto- quod porus choledochus bilcm 
Hs &Notarii ijrbici Dìllenbur- quódammodò effudèrit de circa 
éentiutti, unicum ' j. Chirurgis ittum conhi«#aiiqtia repena fife 
je^ìótìf cMtóitìi^utìf quidem c^H, ùndé,)tóra:Chirurgiadvò- 
ìnWn^Wquod 1 deiter lobus cirri depoììrioncm ; nunquait» 
Ì|ultnònum tiaturali minor & rrondedextró iatereconqueftas 
qf? confurnptùs fuerit, fitfiftro fuit. 
lateriitidemfiniftroadnafQihtio :i,! À "-' ' ; 'Y '"." K - ■ 

cqnl oiateril quadantfrìfcofì act " nutx *- ? m *» * naturaliter 

"efHuxit. Corde àbhmc infoé 7 - ^fl^«tt&^mnioòiliariàfu«- 

~#ó^ in'dextró ejus yeWtHculò ** 1$ttl - l] 5$ < wn -° : - > * : ' 

-tó|fetiIarusilKcque1hfo. hu ^& btfnipàteritì^mw 

lirtt^/cdmmafenàcarnofa, cui còrpo^rtféfuhao rcmrrcOia. 
Tatigois coagulare ita nrraitcr, nem falutarcm, Nobis amen» 

-adhxfft/ùtdigitis Chirurgi fepa- beatam foHccffionemlargiamr 

tandu^Fuerit, decurrebar. in Djftetìbwgi '&!. Aprii. Anmi 

' flnflrflcordis ventricolo etiam 1687. ' " ' ^ 

* f aiiquid coagulati rcptttuflafuit, - -. ' • 

*•£ 

Digitized by VjOOQLC 
ÙtVulherìhut AbàcmittisLtrliffihu*. . 197 

: p. s. 

LUpniqm Relatio defcripta^ fuerit , abfqs dcpreffionc # prò* 

Jdefuper Cafpari Wicfcjn* fonditate& magnitudine groflS 

bachu corporis exanimis vifita- Ifnperiaiis conlpe&um : Tuni- 

tiene &hiftorià propcranter eft ca vero idem obtegcns violata 

concepta , amequam plenario «on fucrir ; Tettante > à Nobìs 

extendipotuerit, hincadhucad- ad hunc aftum , juflu Magiftra- 

di bis mere m&, quod ftigma,in tus, Depufatis Commiflariis , 

cavitate hepatis obfcrvatum & fubje&a fubfcriptionc. A&dL 

comuiio quaedam nominatimi 3. Aprii. 1687. 

: fokaw. Tbiìippus CnopimMsb \ 

Johann Dantcl'TilemtnPrAt.Di II. 
Ludwig Hinrich Mohr > Archigrant. 
Joh.ComadWuflehbffer, Chirurgus. 
Johdnn Georg Kummtt , Ch:rurgus. 
Christoph Rittmdorff,Cb;mrgus & Lù 

. k.. ■" thotomm. «j RESPONSVM 

. FÀGULTV MEDICEE GISSEN^E- 

CUm Andreas Àchenbach, , erat,exfpirante paùló poft,di< 
Fronhufanus, inquifivarit , fc nono, \Xicfcnb r chio, Viduà- 
an ipfe AutocJMo;nis,fit f in<\c- que & cpnCanguiiaéis in fini- 
inórtuo Cafparò \Viefcnl>achió> nram hanc opipionern inciden- 
quìcum Mcnfe Martió pillai- tibus,&an.ex additamentis N* 
p Imrgi in jlivcrfonó litigata* fu- j. & 2. hujus ppflic convinci ì 

Vdd 3 Hinc 

Digitized by VjOOQIC 39* Panàe&.'McJico Legai. Partii Se #.ÌV. 

Hincà Decano & Profefforibus Tata fuerit,utut absque deptef- 
Facultatis Medie» GifTenae , prx- fione aut fovea , tunica paritcr 
Vii accurata ponderatane o- Hlxta. Dèmottausautem^x^ 
mnium & fingulatum drcum- Chirurgi itelationem, fcmpe^<té 
ftantiarum principiis Artis con- latere dextro conqueftus fiiit. 
fentancum effe puratuf . Omnia fecundum lenorcm qiwÉ 

Reperto fub infpe&ione ftiónis oblato & additamene 
àtque apertione memorati Ca^ rum fub N. i. & 2. y • 

fpari Wiefenbachii , qui »4m an- Utut vero jào* poft obortuitì 
te dita valetudinarius & Phthifi diffidami demortuus die 9. obj- 
obnoxius fucrat , <juòd dextcV trìti fub infpé&ioné quoque ià 
pulmopujn iobus> vcl potiu? corde & pulmonibus affe&us 
pulmo dextti lateris jufto mi- quidam prsternaturalcs , ficut 
nor & quali confumptiis appa* non minus in cava epatis parte, 
ruèrit, hnifter vero Uteri fini- contufio qusedam fé truferint. 
"ftro adnatus fuerit, quo per- Attamen&quoniam,innul- 
foflo fanics aut pus fluidum , lo atteftatorum adje&orum lac- 
una cum materia vifeofa efflu- fionis cujusdam five vifecrum 
xit, porrò in dextro cordisven- nobiliorum, five vaforum ma- 
tricutó ianguis còagulatusinfo- jorum ulla mentioeftfà£ta,qux 
litó more, cum materia carnofa àcaula externa & violenta oriri 
coofpiciebatur, cui fanguis co- potuiffet, fed cxpreflfè\ potius 
agulàtus ita firmiter adh«(lt , verbis iilicobfervatur,quòdvi- 
ut non nifi digitis Chirurgi inde feera onjninò naturaliter con- 
feparari potuent. In finiftró ftituta &ill*fafuerint,exccptis 
cordis ventrkufò pktitcr aliquid iis , quas de còoftinidonc mor- 
fanguinis grumofi, fed non tan- bofì pulmonum & cordisi It. 
ta in còpia, quanta in dextro de contufipnè circa cavanrepa- 
continebatur,repertum fuit: Re- tis partem adducuntur, quibus 
liquis vifeetibus faìvis elidenti- vitiofis conftitutionibus, ut' vi- 
bus , nifi quod potus choledo- detur & Chirurgi relatione ex 
chus aliquid bilìs eru&averit il- parte cohfirmatur „dcmortuus 
licque tòhtufio quxd^m ùbfer- )am daduni ante liédn exortam 
.. obno- Digitized by Google c&noxius filerai Hace omnia quodà ? capite nfiraiiiatus . Àrv 

tao* exiguo tempori* decurfa drcas Àchenbach Fronhuftitui 

à eaufa& vicxterna ncutiqnam . nullo modo Àtuor mortis >K:ic^ 

oriri atque camuffa in cava e- {cnbachianat fit, ncc ex adje&a 

patis parte > ob naturalem fitum ipecificarione ejus convinci pofr 

àcaa0cxtcrnaimpoiB)iBtcrfie- fit. In cu; u$ rei atteftationeo} 

ri potuir» ' hoc ipfiim figilid Facultaris 

Hinc ex fupra alkgàtis ratfcy Ordir*. & Decani propria fub- 

nibus Decani Se Profcflòrum icriptioncconfurmavimas. Si* 

Rcultatis Medicx fententia gnau GiJptdieif.Jum^iMj^ 
camino feria & fiondata habet, 

MichadHtiìanà, D. p. t. Decanus. 

CAS. V. 

DE; 

VULNERE EPATIS. , ' REQUISÌ rio 

' - ' , " P.P. 

ESequeini Specie Fa&i éfa- compotatione, gladio inciforì& 

óelcety quirarione Chrifti- ita vulneraverit, ut laefus qui- 

»iKisSchwattzaBS,Tubiccn Da- dem dettali adhuc defeendere' 

caUsSaxonicosMerfcburgenfis^ fortiterque adhuc loqatpotue- 

Tympatwftaift illius loci , Caro* rit, mox amem, intra z. hora- 

Inm Lcng?fel«fium , die 6. hujus rum decuefum abhinc obierit , 

^■ k cutrenós mcafis, fub proutadjc&ahìc AueftataMc- 

- ' .. J* ' CUCÌ» Digitized by Google X #ditì , fufc AAChicùrgorùiiifob Vatacri$ Ltthalitatc jatfà&di* 
B/ de qualitato y iilnérum ? piar ftin&è quid attcftanjctt*. Qjja* 
ni referunr. Qiium vero alle- ptopter heic fequentes obori- 
gata- modo At tettata infigniter Ontur quaftiones : » 

diferepent afe invicela, dura ■ 

Chirurgi omenti 1*GL- mfcntio< !.. An in pr&fenti cafu> in quo 
ftemiaciunt, quam^cdrcus Atte/lata Medici & Chirurgo^, 
non tantino fimplicirtt jiégafc rum-fub A. B. difientiunt, qcr- 
&^quòd relatiohaeoUib praden- timi folidumq&cjudidum Me- 
ri conditìorie i£tus contra ifcru- : dicum expejftariiScin^aviffim^ 
&uram partium corporis mili- J^iàc cawfji.ptijipi04.Ii ,& Lettali- 
tet, defendit, fed & juxta hacc tate Vulneri* nunc certi quidju- 
adftruere non dubW> iquòd <UcwpoJJÌK{ 
Chirurgus , qui vulncratum pri- 
ma vice del igavit^ in co erra- - 2. <A*lJFiR* 'fexpeBàrìfoffìiì 
verit, quòdomentum cx^bdo- .vulnus grò JìmpUciter lettali da- 
mine clapfum & ab acre e* ternp *" ùenjumjìt ? ve/ annon potius per 
corruptum in priftinum locum fupradittam incuria?* chirurgi $ 
reftituerit ipfumquePatientcm vel alia fymptomata mors injecu- 
retro , ubi i&us exuufn^quxfivk, t* fit \ annexa pctitione , vclint 
non dcligaverit , ncque ópetam ftfcgotium "'hòc Collegiali ter & 
dederir ; ut haemort hagiaro fi- diligentiifirnè considerare 2c 
fiere , aut per V- S. ut & in- judiciò fup optimè fundató , 
terna remedia > opc Medici pe- annèiis rationibus dubitandi & 
riti fimuladhibiti , Vulnerato' dècidepdi mihi gratiofè fc 
&cctirrercpotueriti.ut adeoque quamprimur^ impartire. ^ Hq<^ 
in cura debita diligentia adhi- &c JFeiJJenfelfo ììtscfaaji > 
bita non fMG/it 5 upde nequè it-j* % , *J^; yO* *- 

Medicus^uequq Chirurgi de y !//'j V^V V" 

3£ gir-' 

Digitized by VjOOQIC 


1 totVuhtrìluJÀlimwuLcìkaliLus. 401 

, RELATIO MEDICI 

PUfcvià Requifitionc Jfudici- fronte fub apertione futura?, à 

'aliale 7- Magante Meridi- Chirurgis velerà precedenti 

tm, iatcr fioram io. & n. fub In . àftpiicatst» omentum cura imo- 

fpedione judiciali & influirti ftibis cuna impetu erumpebat & 

Sc<2ioae*pridicoccifi cadaveri! inveniebatur , quòdpcr fedio- 

obfcr vatum fuit,qiiòd in Dcfun- nem hanc latam fatis , in diftì 

&o, enfe inciforió fatis Iato , ili modo hepitis parte plurimx de 

hypochondrió» dcittó f propc iriflgn&Ven* cavfc&pottxpro- 

coalitum fecundx & tertix cq- pagincs difleftac & ita txMppocr. 

Ite , juxta ermmerationem J&p- Apber. it. SeB. <S. mors accele» 

pocr. liè. de iùtitrtii 'vffeft. hepar rata fueritìt : Repcrtà fimul in- 

in ilio latttc inferii^ , ut & con* genti fangy iois copgrumati, in 

vex« cpatis j>arti fuperflratiuii cayit^illi^ guanti t^te. Ad- 

Diaphragma , in confinió partis tiaec in mediò frontis i&us cacfini 

carnofe Se metn brano fxdiflc- Hiatus confpiciebatur , quo à 

&um fueriutaquiden^uti&us cranio fragmenta qusdam fe- 

pun&oriu* verfus Spìtìatn dorfì ' parata fuerunt , nulla tamenfìf- 

ad iccundam coftam penetrai*. furàpr«fente.Qi^&c r A/^Aè. 

do cxkriti Ubi prima ftatim burgid.^.M^ji^X 

' L D. Htirtrìtui N. ÌAed Or<£ 

Mcrsturgenfis. 

, • ■ - • ■ - ì ■ r— ^— — + AT TESTATOM CHIR&RGORUM. 

Relatio, qua rat ione infra nominati T'ympanify Prjar- 

apafùSaXtmcì, CmrvHChri^atU'lJtngsfelJla^ulm» '"' h* 
... „* i... "V JkWÌMaji itkttaritf. "' - 1 ' - "'•'•w» 
* <i Pars IL E ce Sci. Digitized by VjOOQlC 40i Pandea.Midicó^MfPétrt.ll^ff.iy. 

SC. i. Idus inciforiiis crat in feriorem, furfum tenderne db* 

capite , fuperiuS ili mediò phragtrta penetrando ^nterpri- 

frontis , ubi fragmentum aera* roam &fccundam co ftam retro 

niódecefleraty 2. Kluspun&im cxiens&c Mtr<tl>Hrgidic2S.M*jì 

Hiatus ; fub dextraraamm^ per ìfy*. 
omentum & hepatis lobttài in- 

• « * ì ' '- - . ! - 

W— ^■w—, »wyiii ,, j ,1,11, é wm~ mmm «— — — ■ — <^a— — *—m'Aèi— wì 

RBSPONSVM 
FACULTATIS MEDICA LIPSIENSIS, 

Dtfuper ' ' 

LETHALITATE VULNEB.1S EPATI& 

FUtthoc Vnlttus abfolutèlt- itakm curandf & morecm rìti£ 
thale, laltem j>roJ>tcr attyfta» (ime fubfccutam&c&c. 

Amman» tn Praxi Vuln* Lethal* 
••eM*0*6ft6«ftftftft&«0 *«****«$« 

• CAS.VL 

VULNERE VESICUL/E MLARLE. Fjm 

JUUcei X Aftìa lue adje&s yjclere cidii contra ^fichaetcjp Gotte» 
se » quid ia causa Houli* fìe t 1 t«n Àndieajn Boi 4i. ded- 

Digitized by VjOOQlC beVutnerttasAhfombusLtthcdièus. 403 

fotofit f quoniatn ergòjudicio Fcum communicctis. " Pro ftu- 
Vcftrofuperlethalitate, vulnerisi 3io& Jaborc pr*fentium Exhì- 
indigemus ; hinc petimus , ut bitor redhoftimentum offeret 
previa diligenti .pcilaftìòic \+ kt,ìlQpb<àj?ÌkJ*. Feùr.Annt 
&oram&AttcftatifQl.6.àPhy- H76, - 
CcoNoftrò impcrtitulludNóbi- 

' ■ - : li.-. SmàtusiUius loci. — i— l— uO. . ATTESTATUM MEDICI. 

PRxvia Requifitipnc Scnatus itìatum fuifTc/quifubterrià co« 
Ampliflf. lì. 1. ego infra no- ftà fpurià in abdomen, per dcx- 
naiùafu^die io.Novcmbr. hujus tram hepàtis laburni jtixta quèri& 
anni, horà 1. pomeridiani, una & arterix cujusdamramushefus 
cium fubfcriptisChirurgis, Moli- crat, jnycficulambilariam , ad 
toris interem ti Marnai Ulmanni digiti transverfi longitudinem 
&c cadaver in «dibus Molito- \ perforaverat , unde Scdimidia 
ris Superioris, Elia? ScKuzti ape- bilis pars m abdominc collega 
riri curavi, in vulnus diligcntis 1 fùit, adéoque vulncratus intra 
fimè inquifivi U^**j****t** 27. horas quoque ex fptrartt. Li- 
in veni, Dcfundo idu auendam cet^utem vulnus hoc tediale fu- 
pun&im, ad digiti transverfi la- erit, Laudatiff tamen Facultatis 
titudmem fbpra umbilicum , ad Medico? jtidick) dSagts rclirwu^: 
latitudincm oùtmis uniStò cunl re, quàm fo!u$ certi quid de*tf> 
dimidii inde diftaotem,; ver fus; minare majk>. Ofcbtwidtàm 
ipfum pe&iwy iit dcixtfp lateré Mv.rftf. - : ; < - : ' 

^ \ Chriflapb. Btrthet l }jCnirurg* 
Werànyrmu Brtdatfy • 

Ece x RESP. 

Digitized by VjOOQLC 404 v PartùaMedìct-Ligat.Part.ILSea^lV. RESPONSVM 

' EACULT* MEDICEE LIPSIÉNSIS , V; • 

Defuper Lcthalitate ' . ' 

. YULNERIS VESICULiE FELLEA 

*- - • - fuit abfohitè £c per fé tethater 

\ ' " . VU:V* Ammarm. FraxiVuh^ Le/hai 

CAS. VIL 

t . ' ^ 

, - DE 

VHLNERE LIEN1S* 

VV É BeJradje&àhic duxoremita rob^ravitrUtef-- 
; Sezione & In^cfltipne fluxa abbine horaanimam exhz- 
Jndiciali) à Phyfica& Chirurgi* larir. Qgaproptctde&qq; qw&+> 
fublit.A. dcfcnpns.pcrfpacicnr, ftionibus informari defctera- 
quamTragicus fc Cafustrufcrit x muS: h AnUfiòfrruptttr* Zìe* 
inter JOH. MLCH AELEAi m ms.fiébipsAfiUione inventa &i* ' 
SCHATTAU£RUA* Ejusquc- Atteftm : aferta per fi lethtlis 
Conjugeai,* duijvis , ob hujus fitì 2. An i/Ha Denis rupturs à 
injarioiayaba,, canoa, fui Indi* ^%4 m**! Inaici tifa* y s» iter* Digitized by LjOOQLC verta ca/ù indicato orta fit ? &* afa , jOtta^Aftorani relatiov 
*n 3-pl*g* fa, umcum Upfitìn nero., aliquamdiu fcbrilaborar- 
iicato, fimul cv cihus Um finir vctit» Hoc&C. lÀgniàiMe»^. 
fr*m rvcntum aceelentrè petu- Ai%. i**l- 
trini ì qttum faunini modo 

Confai tS ' ScnatM iUimhcu ÌNSPECTIO & RELATIO. 

> , - 

PR«vid Sf natus Ampiiffimi 4 fcipionc contuficrecfebanmiv 
juiltY , ego infra nominati)*, in (ihiftró latore, fub ultima co* 
cum Dnn. ScabinisSc Chirurgi* fta fpanà, ftriam coeruteam r. 
furatis, die 23. Augufti, 1682. digitorumGeometricorum lon- 
hmtui. pomeridiana in domum gitudinc, invenimus , qux prac 
Tfchepkifchianam me contuli, aiiis, non adeò notabilibus, ma- 
ad cadaver Mari* Annar ,JOHk gis in oculos incurrebat ; quo- 
M1CHAELIS SCHATTAUE- niam vero nulla inde certitudo* 
RI, Ccllarii, Conjtf|is mfpici'- . hauriripoterat, cadaver aperie* 
endum, quac die precedente ho- batur. Hoc fa&ó in Abdòmt* 
ia io* roatutina, juxta propria»! ne infijnis fanguinis quàntitas 
Schattaueri confeffionem, Can- occurrebat, ut quìvts fanx meo- 
«a Indica, mcdtocris craflStiei, tis conjicere potuent, vas afi- 
6-,circitcr i&ihus ^apularat & quodinfignclxfum & dilacera- 
mox abhinc , horà fc. XI. obie- rum effe. Sanguine igitur fpoti» 
far. * Cadivct è camera in hy- £Ìi$ciOTa£tó&inn:ffinisfumm& 
pocauftulum delatum fcamno cum cautela cxcmns Li enem in- 
adaptato impenebatur ,. ubi prae- folita magnitudine gaudentent 
▼iadil:genti infpeftióne & attre- invenimus, fub quo membrana 
baciane omnium locomm , qui Renum adipofa & peritonxunt 

Ecc 3 (omnia* Digitized by LjOOQIC *0* Pandc&.Mtdico-Ltgal.Part.lKStlklV. 

{omnia verfus ftrtam cxterió* guttamquidemfanguineamof- 

rem coeruleam) ftnguine pror- fendere potuerimn*. Quoad 

fus fuffiifa & f ufea appirebànt : omneni apparenciam li en corro- 

Lien autem in parte gibbà 6c ptus à Canni Indica in hypo- 

peritonrum tangente fMTuram chondriiskavapularatutcmor- 

infignem , in forma anguiiacu- tuus fuerit eoque ipso fanguis» 

li > acccperat , in eodem laterc tanquam ex loco arteriis réfer- 

rubro & longè aliò , quajjun uflimòomiunòincavitatemab- 

latcre non violato , colore de- dominiseffluxerit > adeoqueez 

turpatus : Quibusdam infìmul in tefione hac intigni? haemorrha- 

locis fummè tenera erat cjus fub- già confecuta fuerit , qux non 

ftantia , ut exigpó labore tìTuraè tam facile cohiberi poteft, licet 

ejusmodi ipfiimprimipottaerint qmnis ctiam labòr & dìligcida 

Abbine & extcrnum coetulèum adhibeatur $ unde tandem niHil 

diflfecabamus locum & in eó non aliud , quam ipfa mors infcqui 

contemnendam fanguinis eoa* poteft , ut D. Pfkerm in Judit* 

gulati portionem invenimus, fuù de Letti* Vuln< cap. *7.p. *S*. 

cuna tamen in ipso corde , ut & docet 5cc. lignìzii die 2$. Aug* 

Venis ac Arteriis majoribus ne i*8 2. 

lÀartinus N. D. Q RESPONSVM 
FACIILTATÌS MEDICA LlP$IENSl£ ; 

Defuper LèthatiMc 

VULNERIS LIENIS 

Blatis Nobis A&is Inqui» chaelisShatcaueùUxorici^iiA 
ffitionalibus Johannis. Mi* concernentibus, uoacum Rcf* 

tione 

DTgitized by VjOÒQ IC IkVukerièuj A&dmixi Imbolili*. 40/ 

tkmcPhyGci6t Chirurgia? prò- cxigui momenti circuwftantx 

pofìtis Nobis fcquentibus Qus- adferuntur , quarn plagac Can- 

ftionibus : ^ na Indica inflitte caufae fuerint , 

-rf* &^ 5fc . Utut 3. henè quoque fieri po- 

Hinc previa (Ufficienti delibe- tucrit/ut magnitudo licnisau- 

ratione&confiderarioneomni- &a & ffiabilirw.ejwdcm fub- 

um&fingularumcitcumftaqtia- ftantiscxtraofdìnaria, qiiarum 

rumexiftimamus, quodi. Las- in Attcftató fimuLmentio ed 

fio> qux accidit & Ruptura Lic- fa&a , à febri chronicà, qua ha- 

nis , ob immanem haemorrha- ftenus laboravcrat, indu&afu- 

giam exinde fubortam, prò finir erit adeoque vifeus modo di- ' 

pliciter & abfolutè lcthaii ha- ftum per extcrnam piagamo* 

benda fit 5 fimul tamen 2. ywàir violentiam co facilius tedi & 

cando x quòd vehementis ha- dilacerar! poeucrit. Dpfix die *K 

jusmodi laefìonis non tam la- dtQi6Ì2. 
pfus^um de co paucx Scquidem 

Amman, in Prax. Vubu LethaL 

Dtcad.S.BJi.4. 

CAS. VI1L 

VULNERE & RUPTURA 
' : . tlENIS. 

t ' ' ' ' * 

^ RESPONSVM 
FÀCULT, MEDICEE GISSENjE. Pofc 

Digitized by LjOOQLC 4<* Patàa.À^I*gd.Part.ltS&.IP. 

POftquam JOHANNI LU- Cam ergo (equenti difc , ad 

DO VICO DOZIO, XVI. requifitionem Gencrof. & N<k 

annorum, preterito 25. Scpt. biliff.Dnn.dcRabcnau* Phyfi- 

àPatrefuoMichacleLozioJn- cus Grunbcrgenfis , Dn. Lic. 

colà Londorffcnfi , ob certuni N. N. una cum Chirurgo, 

aiiquod ddi&um alapa impa- Job. Jooa Gutvvein, corpus Ju- 

Gtx fuit , ut m terram atque la- venis demortui infpiceret & 

pides ance xdes Joh. Ludovici poftmodum quoque aperiret , 

Junckeri depofitos prolapfus fu- in tòtó quidem cor jtore externe 

erit, Pater abhinc, poti verba nequicquamnotatudignumoc- 

quxdam ignominiosa àFilioeru- curri*, illaefis omnibus, ita , ut 

data? huncadhucaliquotvici? putatum fuerit demorruum; 

bus ad nates C h. pedibus con- qui per aliquot feptimanarum 

culcavit , fimulquc lapillum decurtimi dyfenterià maligni 

(quópucri nuces contundendo cum febre tonjun&a prius la- 

frangunt ) retro verfus dorfum boraverat, ex alio, internò fbtr 

inpartemveftis, adhucnovae& te , afFe&u periiflc* Quia ta- 

èdcnsopannófad*,infcriorem men -Defun&us de infignibus 

projecit : Puer eriam jam ante doloribus in hypochondrió fi- 

ab Affine fuo, Henrico Wilhel- niftró fummoperè conqueftus 

mo (obdira* imprccationeS in- fuit, corpus etiam intumuerat 1 , 

fanti hujus tencriori nutìcupa- eaque de causa fc&io corpofis à * 
tas ) anterióri feuticx parte ali- , fupra ajkgatis Medicò & Chi- 

quoties circa dorfum Scìumbos rurgó^nftituta fuit , primùm in 

vapularat, & abhinc in horre- occipite, remota cute, bina ffi- 

umprimùm, n»ox veròinhor- gmata mhicuada *; latitudine 

tum fé conferendo fub radiis uurobiquealbifetruferunt: To- 

folaribusdccubuerat,vefperiau- tuiri vero abdomen plurimum 

tem à Sorore fu a por uni deiide- fanguiois . excepctat .eoque, xo- 

rarat&in hypocauftum contea fertumerat, ita ut duo fangui-^ 

dcrat , iti hoc tanta infirmitate . nis coagulati frutta, quorum al- 

corceptu&fuit,utnoftu intrai, terum aaffipcm pugni tfrilis 

& ». horamobicru. * medtoccis arcJtóDàt/ in regione 

' lienis 

Digitized by VjOOQIC . De Vulnmbtu AbdomìnùLctèa&hm. . 409 

lijenis confpiccrentur : Liene Judic. capj. pagJs.feq>BernA. 
▼ero ipfotribus in locis&cum- Svevo de InJpetì.FuIn.Part. * t 
primis in mediò fummè vul- Cap.*3.p.pf.&/eqf. ^oh.Rohnio 
Iterato , difunitis etiam venis & de Renunc. Vtiln. SeB. 2. cap. 4.p. 
arteriis fplenieis.. Omnia fé- tfo.feqq. aliisque pluribus prò 
cundum tenorem tranfmiffiPro- fimpliriter & abfòiutè lethalibus 
tocolli& Rclationisà Medico &. habeantur, Confi Ep6emerid.jyd- 
Chirurgo conccpt*. &c. tur. Curio/! Dee. 2. Ann. S. pag. 
Etvcròproptereà Facultatis *9* - 06/! D. Poteri de Ruptur* 
Noftr* Medica dilucidatimi & .*-'>«*, quoniam pervaforumil- 
fundatum Rcfpónfum debito iorum vioiationem,imprimis am- 
modo requiratur ; tensfplenic*, immanish«mo^ 
tt- xt t^ # » cr rhagiàoritur,qu* nulla raqone 
Hinc Nos DecanusSt Profcf- ^j^^ p^Jj^ . i n f upcr c tjam 
fores Ord. Facultatis Medicx h. ^^ ^ mop ^ tz mor , 
I. previa matura deliberatione { uv ^ pradiai dub ió P rocuIà 
acfonderauoneomniu^ (inguine extmafato& in abdo- 
guUrum tri Oipradida Relanone Jj c ^ ltm$ ^^ 

& Protocollo contentarumeir- . , -J , , ■« r r „ , 

* . . . .... innvpochondno luultro cumu- 

currdtantiarum,veris pnncipus ,„-.:*-,. j ri , , ., • 

xm j >•. • Vn_- •• •* latodependeat,probabiJiter en- 

MediCis & Chirurgicis ommno , r ?•■ r ■ 

confentaocum efleducimus: >, !. o 1 *"»^* 

tornea murare vaiorum,pcriicnis 
Quòd licer magna &profun- fubftantiara diffuforum, exorta 
da Jicnis Vulneratila; multipli- fuerir; 
ciae>u* vafa&vcnofa batterio: Attamcn&quoniam in Re- 
fa diflecanr & difeontinuaqt, à fponfò Domini Medici ScChirur- 
Cornelid Celfò Lib. Zi cap. 26. t gicxprcflecontinctur,quòd ex- 
Melch. Se6iz..Exam.Vuln.Part. rcrn è intotó corpore nulla ptor- 
difftmilar. Part.;.§. lov.feqq.F*- ' fustefioreperta fuerit: Econtrà 
cult*. Mrd* Utànfis)*pud Am. • veT ò ex eórJem Refponfó Medi- 
ma>mum;inRriki Fuln.Uthal. c ó& alias quoque è Protocollo 
Dee ai. S. Hijl. 4. f. 3iS. Gofh. ducefeit, quodDefuncìus ante 
Wtlfcb. Ratioaal. F»lner. LetM. Dyfentcrià Maligna laboraverit , 
Pars II. >. Fff ab 

Digitized by VjOOQlC ab Affine quoque fcutica arca modo hancin finiftro hypochoi*- 
dorfijm & lumbos percuflus file- drió contrgiflfcprobetur , omnink 
rit : ex Hi ftoiiis & Obfcrvationi- difrupta& dilacerata fuenmr,ade- 
bus Mcdkis~autcm conftat , quod oquc nuJió modo perdette pdf- 
per mctaftafin materia peccans fimus, qtìòd folutio hèc ifiiratis 
in dyfènterii inrerdum quoque valbrumfplenicoruiiivultìeratio- 
vifeera principaliora occupet , ni, fed potius vcl rupturé & cori- 
iytìiptomara quoque perieulofa, tufioni foli,vel ex parte fìmul 
imo ipfam tandem morrem cair- pr#gte(& erofiont adfeobenda 
fètar , ( ut idem pf^ter alios apud tìu - : 

Scóenck. iti. 3. Obfip. JS4. videre Hipc ncùtiquam .cxjiftiniamus 
licer )adeóquemhóc fubièdÓfi- PatrihuncMortiseventumper^ 
cri potuerir, ut materia peccare fimpIkÌÉet &ahiòlutè imputali 
per mctaftafin Lienem affècerit poflè* 

cjus^uc vafa eroferit, qu«epoft- Atrpffottionis ergo Sigiiiuiu 
inodum,veIpcrl»p{iimpuc Facultaqs Qrdia apprimenres. 

per làpidés, vel per i&tim feuticà Signat, , G'Jfc die 7. QttoèrjlnB* 
ab Affine infliftumjvelètiam per /fyj. 
ipfius Patos contufionem^dum- ; ; tsr/.ì v A ( Decanta J>o8ons& Profejfms Or<L Facuk. 

MecL&jfcn*. 

»*9e*«^r *«##««#»$« &*e«***e» 

CAS. IX 

'..'■''.",- , ,2>£ ." . 

VULNERE VENTRICULI 

SCLOPETARIO, 

RE- i'w Digitized by VjOOQIC 
^ m\ «■ ■■ H \ \ ■ ■ ■ ' " ' ■ ■ " ' ' " ■' 

-•,•■* - * » REgUlSlflO. , 
P. P. 

,. . WMagn. Magnjf. i brevi- & vehementes commorione*, ut. 

/ ter libi referri patianrur,quà probabile eft,fìbhnetipfi nocete 

ratione die 2p.Msji i67*.ànieri> coacìusfueriti infimufque, reti- • 

'die., fiora cirdter quinta, Wolff- cenefom non fit,quòd vulnus eqch 

gangusFranckèThannà,inpagó tinuò dcligatum non permanfe-t 

qiiodam Kofika cHctoper idum rit, federaplaftra unius fio£h> de-i 

tclopcto manuali infii&um ira te- curfu fexies abrupta fuerint , ir* 

fiisfuerit , utpoft 9. aiit io. fiora- quidem, ut licet ctiam ad euran- 

tum effiuxum obierit. Aperto dura vulnus fatis idonea fuiHeafc, 

igitur infequenri die Cadavere, nuflamtamenoperationemperfiV 

vulnus, tu: ex Copia Artcftati fub cere potuerint, : Hinc q#gìos& 

A. appare^ obrarione&iUic alfe- rogofjDoinùiiMciHonQ^flù» 

gatas, prò lethati liabitum fuir. velintjudidumfttumhacdfeeau-, 

Quùm* vero allegatimi Attefla- fìjfig^^unftum/mihi-.inlpef- 

tumnontantìfmfausdubiumvi^ tirc&haud gravatoli njecérripr. 

deaturA qukfemineó,quod yul- rem teddere : . An iBusqu^ffo,. 

hus iilud prò abfof utè lethali non nis (clopetmus in vtntriculo ,ptr 

tam7odicetur,*qnanihabeatur& alta & magi opta mtdivamtnta, 

videatur : Adha:cBafncator, qui quaptrfeft./it. B.tBolneatoread- 

vulneratum deligavit , vilìa ftris' hibitiftterunt, curari & ita Vtd- 

& quidem .falla' medj catnenta neratuein tùvù confìrvari patte- 

adhibuerit, ut hiefaepiffimè intra rit > Hoccunidcbitàrcmuriera- 

exiguurotemporisintcrvàlliinie- tionc&c: Thannae die/.Julii. 

vomere & per ù&fignes ejussiodi 1673../ ;< ' ; _ 

. , :• Johann. JuóLus,, Jttr, Pr*c% 

= 1 Fff i ATTE- 

* , ■ ' Digitizedby VjOOQLC 4tj Pandc8.Mi4ieoLeg*r.P*rt.Xl.S&*1&* . 

■ -■'■■ ■ A. -• 

ATTESTA TV M MEDICI. 

NOs Johannes Zencker,Phil. prope fpinam dòrfi& infima* co- 

& Mcd D. acNicolaus & ftas rurfus exierit; adeoque ~cùm 

Johannes Seckneri, Gururgi te- non tantum Ventoculos, tan- 

fèamur & exiftimamus hifce , quamvifeus nobile, vuineie ma- 

quòdpraevià judiciali inipe&ione gno, per quodomnia potuienta 

"fclopetarioicìuherienccatiwòlff in cavitatem abdbininis proflu- 

Fraircktt&cicìius globulo fclopc- xcnwt, fcd& plurima vafà diaà- 

tarìo infliàus, externè ini hypo- rumpartium adeolaefafuennt, 

chondrió finiftró , ad diftantiam ut infìgncshsmoanagix iniècu- 

manus transverfe latioris,iub in- taeacingens copia fànguinisin& 

ferióribus coftis intraverit, intus extemè. cònJpeda merint 5 i&us 

àutemperpcrìtonaeum> omcn- hic fctopeéanus>pro Icthali ha- 

tum, pancreas & ventricujiiini, bcndus& qaod exinde mois 

qtlitribusàrcùerdigitistrWver- ram fubitanca intra 9. aut ia 

fisn^boiificiofiniAtoitilariùsfu-- horas iniècutaiìt. D*c.Iù>fsi*, 

ir, ut binos digitos fààtèimtnit- vii die 3«*Mijiif?t. 
terepotocrimus, penetrando & 

/;•;' : RESTO N'S VM 

FÀCUIX MEDICA LIPSIENSIS , 

Defuper Let/jaliCaU 
VULNERIS VINTRICULi. V Ulnus hoc ventricidi, gto-; fòie Iemale , piópter Jx/Ionem 
bulis infli&un , abfòlutc variarumparriumad vitamfint- 

s VM' plici- « DtVuUeribus AèietmnisLtthtlibm. 4B 

piacer necd&oanin}, hsmor- tcm» tata intra io. horasmor* 
rfwgiam & mortis celerità- tw^fuit,/ 

F/<£ Ammarimi* Prax. Vula. Lcthàb 

Dec.?.&ft.V.}.230.jeqq. 
«ft*ft*«fttO»ft««««4UHP* •»•»**«»• CAS. X VULNERE VENTRICtflX REgUlSlTlO. V 

Die ia. Majihujus Anni di f- plaga co,quem Relatio fub N. 
fidium aliquod intcr Aflv a- dcfchbit,modó rcperta fuc- 
ocm meum, Erncfturo Chriftiar ruot Speda ti m^utem ipfe Me. 
w Mollcrum L.LStudiofuia, dicus hic fabN>?.<fc vulticccYcnr 
& Gotbofrcdum Ufcrn MUirem, triculi >udicium fuum impertiit 
iubcompotationecxortumfuit, & ob argomenta quidam illic 
in quotando» ad arma deven- adduca vulnus illud prò, f]tfr 
tutn, quibus ilii, Affini meo, j< plicker lethali habult & quòd 
iftas cxGm> buie autem alicut vulncrarus inde ncceflfariò obi- 
pun&im in ventriculo infli&us erit> exiftimarc voluit* Mihi 
ftiit, una cum plaga qtiadata vero catione* ab co allegata mi- 
tempori in dextro : laterc ab a- nus fufficcrc videntur ,ita ut po- 
lio retro illata> & quoniam vUl* tius cxiftipiem xgrum feipfum 
neratos altero flatim die exani» neglexifle & fimul in curii fort^ 
irotusfuit* bine fe&io cadaveri* errar um finflc. 1. Enim vul- 
in&kuu iftusque ac rcfpe&vè ncraipdus veotriculifimplicitcr 

Iff i letha- Digitized by LjOOQLC 4Ì+ . PanieB. : Mttti^IjgaI.Pat^S^.Y^^ * 

Icthalia nonftinf, {Bexpérien-' poetìcrint ^^«rttM'^iafteii'J 
tia tette ipfoque Medico in Jtt- J annoni*dctri r ^k:cwviflatojr^ 
^cio fuò fttentp fepc, feiiciter ticcam (f&XtXfyofyxl ) in nimtì 
èùrau fuerurm qucmadmòdùm quantitatè irigurgitatam magis 
& 2. fub Dc^igatione inftituta accidcrirtquàm quòd idus hujus 
Q>irurgus tam mane , quam ve rei caufa fuerit. Cumprimis au- 
stri : dftèrfi* ^ièiba^lKRfru», t6ó. tùShJftfeii^ftMùflà«DB 
vulnus Icthale ncn effe fequ? il- Medicus adhibcri deb ui (Ter, ta- 
lud,ut aliquoties idem prarftite- men nemini hoc in mente venif- 
rit,Deo adjuvante curaturum fé, multo minusob feirvatum fii- 
effe. Interim idem 3. in Rela- HTe rcperirous. Accediti quòd, 
tionc fua N. 1. meminit aegrum licet -HEger ingentem cerevifiac 
obftruaionealvi4aboraltc t nihi- triticele quantitatem aflumferit 
lo tamen minusnoninvenimus &fatis inebriatus fucrit, eata- 
clyftcrem quendam adhlBitùm men (ut rieceffitate fic cxjgcn- 
fuiffe, quod tamen fulfcòa'a&gri /jehCfcfaris fuperque demon- 
conditionemeo q. judició fum» ffrari poteft ) non abftinucrit , ^ 
hiè neqeffarium & ùtile admor fed non tantum cerevifiam tr£ 
dtqip fuiflct. 4. Idem portò re- ticcam denuò fstpras ingorgi** 
féte i xjufcd ''tutti Vtìltlus pà* veifit>fed & , ut Chirurgi» pDitf 
ftm ?ari£aìn& iuferff, neceflfa- ri> àdftmit, per decutfuói no* 
riijm ipfi fifum fuerit, ut x : &is aquae menfuram fimulhau» 
^tovena JJecàremr, hunc au J fcritjptout&exejusdeinehkoiw 
tbtó tVmpÒre^v^^rihò'illtìd girefettette haec inféquaiitijiiw ^ 
bfjitiin6 > Tfèèiifa^^'licét J a£f tam in ledè, quatti dmplaftri* 
tero, die vena fetta Hit,' idem & ligamentis obfewata Aitili* 
taitien jufto feriusft&uttì ade- quoniàms. ^Eger^ qmfubtai* 
òqué 'segtum^fe ' Spftrfa ntfglcs conftitutione quicfc«c4ebcbatj 
iifle tidcturJ Licct^tiam 5-hic in labro piftorìóèTabcòi&ccres 
fxpius Vómuerit àdeoquc me- rifinii ad urbem , biriis exptpfi- 
dicamenta' à Chirurgo adhi- onibus fclopetarns inde diftan- 
bita àioram illic 'iiè&erc non tem, deportane fui t, qitamtug 
i\ ;a. ,.., j.'ìjié+t '< ■ i .i >»ìj^-vì ... ,: \m<k l ulto* 

* Digitizedby G00gle " .' ~ BéVàhmfiu 4èimwàEictk$bus. ,4*5 

uherius, annon eóipfo fé aegfe - -, fentpifccje, quod , licet plag^ hacc 
xerir? mortemquc fibi neccie- ^fclcthaliiftOofuerit,U?«gro 
rare potacrit ? ia qtuhup eoo- , tamen per cafldem fyroptpo^- 
jc&uris porrò 9. cxmde roagis ta>qtt*dam$c ipcflmmoda oriri 
confirmor,quòd aegervirjiivj- s^potuiffe c& fic qnum alteri ma- 
nisiàausquefaeritacnaniqiiaDi f iìum cetmmo^aflc. Et quoni- 
non ; quamdiu in Taberna cére- am jàqv in ha« qugftkxte : , . 
vifiaria commoratusfuit, ratio- A '-*,\ .„ ,.~ 

ni conveiùencer cum juicio io An Vuteus tomachi fimph- 
cutus fucrit 5 quodipfum, quam- ; cittr, per fé & neceffario le- 
priipùm ex hofpitio in forerà - _juuic facnt,nccne ì 
fuae «des deportatus fuic,omni- magnum defenfionis momen- 
to ìmmutatum fuit, omnibus tiunconfiftit j bine. Rcfponfa 
admortem vergentibus. Qixod quidam Medica hac de caufa 
veròio.plagam&conmfioheta, èxpetii , ubi Faculras Medica 
fij^kpbferyataftt, attirò. Me- , Wiit^nbergei>fis,unàcum»€>p. 
dicus equidem eandcmjEgri vi- D- Johanne Davide Wiefcn, 
tae ncunquaoi noccrc potuifljb Phyfico Kothenfc Nijm. 4. 5» 
iuftincxjni^ilomrnusillcutfuf- vulnus hoc prq fioiplititer le- 
ficienter prob^ri poteft , fedkiòni thali non habuit. E eontra, vp- 
capitis oon incerfuir» fed eadem, ròFacultasMcdic^Hclmftadiea- 
quùna jamvaledixiirctjàChirur- fis,fub N. 6. alieni & adverfam 
gisin fpccieinftitutafuir,utadc* -fere fenteptiam fovere videtur. 
.oque&hac ce certi quid fiatile- Quapropter è re effe duxi nego- 
jrc ncqueat - Interim tamen , tium hoc V.V.Exc, Exc fimul 
cùm prima vice eundemdehga- exponere Eafque officiofiflioiè 
xet,tucnorcm infigncm in teca- rogare , veiint ^haud grayatùn 
pqre h*buerk,fubipfa fe&ione Cafoni hunc ; una cum inclufi^ 
quoque obfervatum fueric mu- Refponfìs Medici$,col|egialiter 
fculqm tcmporalem faoguine N & diligenter p_crpcnderc&ab- 
nigncante fuffufum fimulquc hinc ,an reèus fic fttntibus VuIt 
Coa^ufum fuifle^dcflaòejiutum m*t fro fimfticiut Utffcdi 6#6e*- 

dum . Digitized by VjOOQLC 41* Pànàtà. Mito* ~I*gd.¥m.lLSéa. IV. 

dum ftì Atti tuiMB ipft>fotim & tomonptrtmtuftontm incaute 
''Mger\ttònfer aqu*> ingurgititi- umlaut *ggr*vatum\ì decorerò 
onm, quàm V. S. tecufatUnem , quoque in Curi nihil omiflum 
pbì ' iffinoeueritì Anton ito imo- fucfit \ additis rationibus pota- 
ta» praproptrut ', quo per tantum oribus decidendi me Gratiotè 
btterva&tm mùrètnt iekttufuit^ informare- -Hoc dqc. Servefl* 
incommduf & .nocivtu futrit / die 7- 3*1**6™. 

Ananas Philiffm N. ATTÈSTATVM CH1RVRG1. 

Die 12. hujus, à merìdie , derodomui&hypocauftoirifcr- 
'circa horam 7- ego fub- ri juffi,ubi diverfìs (tarìm vici- 
fcriptus in Tabernara cerevifia- bus ccreviuam triticeam (vulgo 
riam, prope portam Ackmi- S5r«)^n ) evomùit, quam 
lchcnfem,hcicadGothofredum ehm non mediocritct forte a{- 
Ufernum, Virumcorpùlentum fumferit, in horto, anrequam 
& infatiabilem , 38. cireitcr anno- advenirem ., quoque rejecerar. 
rum , i&u pugionis vulneratum, Detc&ó igitur vulnerari cor- 
ut eundem obligarem, vocatus pore , obfervavi fupradi&tai 
fumi quem futpiràhteta &gc- . fàuni pugione tenui triaogutt- 
mentem, pecore denudato , ri inn&um fuifle eundeittqae 
gramkuin Horto inudentem re* in finiftròlatcre ftarjm lab pi- 
pcri.tumorcminfimulinfigncm pilla cjusdem lacerò mam&u'Hfc 
in tempore dextro habentem de ad 5. digitorum tranfverforum 
fub manu Gniftra prope brachi- majorumdiftantiam,propc uJrì- 
um Sanguine confpurcatum. mam coftarum vcramm,corpi«; 
Mclioris dckgatioiij* ergo, emv ùwraue,muc«mcpugkmtf ca- 
gione 
\ 

Digitized by VjOOQlC e ^ottefòratninis l inktcred^rtr6, tameàoriMihòrrcfpnebat, prìé- 
* lei *ntforfum magis & 3. digw tendendo, nequicquam tamch 
'trànfverfis flcclivius per exiga- xctincri pòflc, fed omnia ftìrhh < 

*ùiriforartinùlumcgrcdierite,itk rcjicicnda ette , Ideile òb fiini- 
tit xgdr band muffuhi fan- triam de mmranetti tardiaJgiàm, 
^inispfofudcritsquiconthniò prxter tjuam Naxiira fimtì ifrd- ^ 

«e infigni cardialgia, circa fto- quémér.ad IJrtàarexclufiòIntem ' 
? tì&dhì fcii.'òtìffctórt ttftójve ^tìulStótft ; ^s^tecti^h- 
tH|£ f eft. tóft Styli irmmiiRtì- q^tamrtàctfchlei^^ 
tìtA,óbfervat6mcmbrorumfi^ tem cmlfìt. ItìfèquentcnVà^, 
tu, vix atiter judurate potui ', cùm hori VI. rèvertfe^tì: , rttart- 
* cjuàttì ifltù m Ventriculùpt pcn£ item dextro latrte, ^(ixódmifi^ 
«ailèiadeòtiuea^ pugionis in e^Àfa Tiiliièd^c- 

tùmlcgicimedéÌigiVi,fcd&me- rat, kfto incttbantem rép^, 
dicamene* conveniefttia adht- facie gùfrfs finterà ^gidi'jftS- 
bui , quae taincn ob vomitus fusi Vulnus autem dcliga- 
inYiltìplices & quia arger obftma- tuhrdctc&urus utrumque liga- 
tè eorum uium rccuiaoar , mo- mentum & cmplaftra , una cuoi 
¥amiH*corpóré^c£tefcno"firpo- le&ó fubftrat^ infigniter ma- 
tueruot, & licctobcopftitufio- ^defabaijt^mihique narrabarar, 
nem ejus plefhoricrfai A qtfia* ' qiicà (forane nodo ultra mcn- 
parum fanguinis è vulnerc prò- foram aqua? haufetic , qux ta- 
dierat , neceflàrium effe duxe- mcn è fupra deferipcis forami- v / 
-ifim,*Ut Venxfedio adhibcrc- nulisftaumeffluxerat., AdhaCc 
-tor, tandem tamen ncutiquàm abdomen ; licer apibnitf ftófòa- 
-. «dalfcfcrc' voluti : w nac eun- ^ivs prone uiunuuniffutìri^infi- 
-4cm ad le&un aranliis dedn- gnitcrintumcfccbtt 6c catti hèc 
^dorfcUttttOtie me confali, fio- tempore me togate^ ut vaiata 
-fatA aéhuè vefpcri horà ci rei re r ipfi apcrjoem, quo in'eordequo- 
^/éUttd<mdenuòvi(ìtavi, me- dammotìò TtfoaHarictiH: ,r;a«t 
«^caiiWfffia convcnicncur , cu»- lev«attur* ex Mediani (hiìftri 
-J^rtn^cotidklia^ipfuibia^qu» bradhu 3. aut #, unoafc (ào^ài- 

**"■' Pars li. Ggg nis 

Digitized by VjOOQIC 4» Pamka. Mutic*. Ltgsl. P*rt. K $e8. IT. 

pis cmifi & quùm f. h* obftru- cjus , qui placidus & onmièt» 

aionc alvi laborarct , poftquam con vulfionibus cipcxs ero, pe* 

Rcgknini Principali argri Ha- fpexi, codem forte mane boa 

tuoi miferrimum & pcriculuru 9. actidcùtems quo £a&&v£pp- 

vitx prius explica vorara , do- fc&um ftatim acceffi cundtm* 

mum depropcravi & ut alvus quehujusccrrioremfcci* undt 

aperiri poffis curavi. Intcrca mandatum Principale public*- 

Vulneratus i^ Labro Piftorió ad tuoi fuit> ut corpus fccatccur; 

urbem in fororis fax «Ics de- quod ipfum quoque in fntia^ 

portatus fuit j quem moxjnfo» ria Archiatri Principali* dì<y 

futus finn. Utprimum vero rumqucadidDcputtraruairier- 

( co deveni y jam in agone verta- fonarum Judicialium &tj>j/dfti»- 

batur ^ nec fari auiplius val<^- fimà cum de v orione intcr 1. iBc 

bat 7 unde per dimidiam fere z. horam pe ricci & ut feq. ^ 

boom ibi fubfltiti obkumquc latiodoccbir^invcnL -'',',— ' ,•» f-* ^Z>! N>' Chirurghi Àtdxut» 


INS^PECTIp. 

NI IL ^•ìj- ICttìs ezrernè , ut m priori 
JLelation? cxpreflbm foit, 
ingreffum fibt paraverat & 
ita utterius pcnctraverat. 

a. Sub aperaone abdominis, 

prope vulnus > amngià polli- 

: ccm oraflme «quante circnmfk- 

Jmn, pafuui &nguinis extra ira- 

lati oWcr vau» fittf . s. Iato» in partemftriorcqnatuor erriti 
fer monfnr* laumoifum., i cere- 
Tifià tritUeà forte itiiAwum* 
cominebantuf. <& Quampri- 
mura ì&us in cavkatera *bdo- 
minkpenenaverac à fiottìfob» 
tare quodammod» in Epiploon 
il abbine in fenditoi tornatiti, 
jqui ttaut tativfubftantiigaudt^ 

bit Digitized by VjOOQLC Be t£u!rjtrì&m Ahiomlnis Ltthéd&m. ^ 

fesa» &om*inò evacuate* era t> ut& rena? fanguine naturali, fcd 
abierat, & 2. digito* um diftaqtià quodamtnodò coagulato reple- 
ab orificio inferiori, ubimajus tacrant» 7. Aperta cute jntcm- 
foramen efformaverat , exeun- pore destri latcris,ubitumorem 
do iantàm fub hepate , quod habehat, mufculus temporali* 
ilhefòra ctpcrrmti , verfus dei- fanguine nigricantc fuffufus de 
trumlatus, quodammodò an- fimuicontufuscrat, Os tempo 
tforfum. j, dig. fupra coftam rum &vkÌBUcraniuminfequi- 
veram mimpebat : Obfcrva to dem integrum crat , ejus tamen 
fuuuj frufta tcndinis in ventri- pontone ablatl inveniebatur, 
culo, à carne vitulinarcii&i. 5. quod dura &,pia matcr , una 
Epar, Licn& òmnes reliquae cum ip*ó ccrebró, natura li ter 
parta intere* integra & fine vi- conftitutr mutusque violatac 
fio conftitutx crant , ncc ulla filtrine* Hapc re vera ita fé ha* : 
quoque venula lxfa crat, 6. In buiflt* aos infraferipti corpo- 
mediò ventre pulmones quo- rali , fi ita viium fìierit > ju- 
àaflttaaò fi ufc* , cor autem ramento confirmare poflu- 
haud alitcr fé habebat , ac in mus. Scrvtfi* fas. Maji 4nm 
hominibus tam citò cxfpiran- /**f. r „\ ;;» i_ /,. , 
tibus fieri folct^cuj us vcntriculi, 

Jnton Càrter N. Mtd. D. JUDICIUM MÈDICI 

fupcr qualitace Vulneri* exhibitum. > 

\ N. IIL 

QUodù jam qumtur , an Htppwritos /. Uffa. *t. ait f 

vulnus hoc iethaie fit, net quòd fic : quod & P**lm Offre* 

H* ì Divini» «quidam Scncx dmìnQmmM.f;ftty\\ % m*r-* 
"1 - Ggg 2 »*»* Digitized by Google 4ìo, Pandtf.Mcdic+Lt$d.PartAl.$e& ' 

m*t p*g- •***. atiique conft> randa, de qufais Anxrrkàes r 
man& interim ftmt nonnulli > „ quando: te oicarioàe mor- 
gui vulnera vcntriculi Icthalia „ tròrummterdum mkaculafi- 
c0c negant , pretendendo Cui- imt > inquit ; & licet ftomadras 
trivorum Pragcnfem: cui tram, calori» nativi fora non &t, tale» 
novem pollice* tcansverfos.lpn- tamon vifeus effc, cojds officiò 
' gkudinc ^quanccm, per 7. fcpti- vm canee ncquir , cum vitac ^ 
maoarum & 2. dierum decur- confcrvandae ergo in continuo 
fum in ventricuiò habuific^ labore verfctur&tam cum cor- 
quem inde Sc&ione: oxwaxc- de, quam omnibus partibusno- 
rinc, cunde^utt^ Jtt&^<tei»> btf ioribus wfignem cottfenfum •_ 
Ttntricuto vulturratos^ fejickcr foveat,utabeju$dcmla£onibus 
reftimerint* addentes fimiii tao tandem varia eaque lettali* 
riooem, quodfcii;mbrsuwlcn-' fymptomata (imo morbi -o- 
tafqbicaae^m&wiolttiificakuis^ miies) oriti p*ffinr/ H*qqucv 
n«iviexftinaion£ rcqoirjt $ jaixv ; ventricoli vulnus in Defungo 
vero faritem fedcmqu&caloris noflroietKalcfuiflccvenrusdo. 
imtmjpitmtcor, nqimrò ven^ coir , quem 1. Tempori* brevi- 
triculumcflèadcoquc Ventarti* tasv in quovulocratusmortuus 
li vulnera prò Icthalibushaberi eft, oftefldir,cùov decimaquir*» 
non polle: Qwbus refponde- ta,poft vulnus inflidum 1 bori 
Miù,quòdiicclttic^dilitàvul- obierit. 2. VulneratiStatus,cum 
nere vcntriculi reftitutus fuerit, ftutim poft i&um infli&um (ut 
àon tatren feqnatiiirr iiromni- Chirurgur; qui cundem oHr- 
bus idem fieri ^poffi&debcre, gavit, teftatur) fymptomatibus 
fedalium ncctffarip inde perire periculofis , vomì tu le. conti- 
pofle, cum maxima interparces nuó & cardialgia infigai , qux 
ftomachi , in quibus tefio fieri ad extremum vite halitum du- 
poteft, differenza obferverur, ravi't, correptus fucrit. 3. Vul- 
non minus ac inter i pfos laróorus neris condirlo.» quia ftomachus 
niodos > qua: de Cultrivoró di- njpnin imo tantum > fedbii&di- 
ciuuur , rara funi: & iis annumc- Ycrfc Ìòc£, > Wjpotc primòf ia 

■ i medie Digitizedby VnO mediò- rondi & abbine pfopc refpirario imparità tfademque 
txifjcium perfoflìis fj»t , unde vaots decelerata fucrint. Qui- ' 
«eque cibum » ncque potuin, bus omnibus 4. accedi t , quòd 
ncque mila medicamenta reti- Defungi vifecra , ad unum •- 
«ere potult » fed qu* vomito, mnia, Tana roerint & quantum 
nonreiecittftatimpcr forameo* ipfeexperiripotui, polì Maturo 
iniuodo ventricoli effoflunb io vulnus ncccómmifitquicquam, 
abdominis cavitacelo erBuxe- riccomifit, qnó vulnus lethalc* 
fuat , cuoi non tantum infìgois redderepotucrit j unde yix ali- 
humorum quantità* fub.ipjà fé- ter judicare pomimi quam Eun- 
dione obfervata ; fed ce in ipso dei» fimprteiter ex vulncre obi- 1 
vulnere tendini*:* carne vittilina me. Plaga enim -capiti infli&a- 
(qùamcó, quo Vulocratus cft,. ^itaHncominocUrc non potuir, 
die comeduTc dicituc ) celiati quia crànium integrimi, mem« 
poct io intigni* reperti, adcoque-, b'rariaretiam &cercbttrrft ìllatfa 
«Uaphsagmaagguvatum «.uberai fy$v&t$erveflk£cis.MtjiiMS. 

Anton Gunter N. Di RÉSPONSVM 

UCUIT^ MHJXCJB WITTENBERGENSISV 
Dcfupqr Qualitatc 

TOLNERIS STOMACHI. 

N. IV. 

S; T. v 

AD Rcbtiooem Vdrram& Atx tU/criftum iBic Vukm «fife 
fubjun&am: QpsAionom; mneéicum fro vulturi fi****, 

<3g£$ «& Digitized by VjOOQlC 4>i PhuU8.MéMcò>LegdPart.O00.W. 

chtfmplicHcr y ftrft, mcef levita-, fcdinbinis Ioas wrfne- 1 

pàio &fuÀ naturi lethdi 6+ ratus fuerit; Attamen, quia vul- 

btndumé-juiictmÀumfìì nera lethaliaautfimpliciter, per 

. _ fé , neceflariò & fua natura le* 
,Nos Decanus, Senior & Pro- thaIiafum , in quibusncultam, 
feflòrcs Facultatis Medica: in ^dem excmplum peoftat, Per- 
Acad. Elettali V ittcnbergen- fonam quidam ita vulnerata» 
fi, prarvia diligenti peritone inv ita^oiffervaripotuiffe, auc 
& ponderationc, inFundamen- ut pl ur i OT ùmicthaB2* peraori- 
ù ; Medicina: ipfaquc Expericn- denslcthalia: Hìcautcm ncque 
tià radicami» effe cenfemus: fupcrius> nequeinfcriusftoma- 
Qnodlicet KffocrMtts acque ehiocificiumbefumruit r onde 
aca/y«infcriptisreUqueruit: nuUaoonV uIfioobfervata: Ad- 
„ Servan nonpoffunt , quibus tec cùtiììs ^^0^ fuffiden- 
„ bafisccrebri, aut cor, autfto- temfàhguuMsquantitarcmcoiv 
„ machus,jccmoris portar, cui ^ucrum & defnpcr cxempla 
„ fpina mcdullae perenna cft, proftant , majoresadhucStoma- 
„ cujusautpulmomc<*us, aut chi la . flone$ nonftatiin vitam 
„ jcjunum , aut tenuius intera- cripuu T c , itaut Anteceffor No- 
„ num,autvcntriculus,autic- ^^ £, J'«« t *rtiwitafcribat& 
„ nes ^vulnerati funt, cuive cir- fjatuzt . vcntriculi vulnera 
„ ca Éuiccsgrandes vena: & ar- quodattinet, intetlethaliafim- 
„ tcri*pra:fciff*funt: phdtcr, &quxh<>mincmfubi- 
^^™WJ>l*™>quoqtle,imo tò-iugulant ,• pleninquctecèn- 
& aliis Medici? noftri temporis , fenda non funt, cumpaifim ex- 
D. Se tizio v. g. Stomachus rex empia vulnerum venrrieuli cu- 
corporis vocerai & habeatur, ratdramexftcntfrEa vero ventri* 
adhaec ob nervos, arteria* atquc culi vulnera pracipuèfuntletha- 
venas cum ipfocerebró, corde . uà , qua: orificio ejus fuperiori 
atque hepate infignem confen- infliguntur, cumnervosnabeat 
fum & fympathiam foveat, & inugnes , à fèxti coniugatile 
tandem ventriculushicnonfim- cefebri oriuwdosàc maxionìm * 
pUciter fy. in uno tantum loco, cum ccrebró & corde confen* 

* fum 

Digitized by VjOOQlC Ut Vulneri t> u j Abdomink Lerhtàbus. . '421 

fmnobtineat, coqueatfè&ó/a- proficua» clyftercs & fimilta 
cttèlethalUfymptomataexcta- prarfenberepotuerit; Hmcprae^ 
lipofliint- Tandem & vaine* fera ftomacbi vulnus prò vulne- 
rato exinofum fiiit , quod ad refiropliciter, per Te, neceflario 
lantam diftatuiam deportatus & faina tura le t hai ihaberi acque 
fucrit , ccrevifiam trigceam de judicari non debet. Omnia 
novóhauferk& abinkió Yen*- juxtaMedicorum Principia. At- 
fe&ioncm diftulcnt : Qujpdet* tcfationisergo&c.^ttr«i<r < $<c 
iam nulius .Medicina Doftor dim.fa.tófS. 
Curar interfaerit , qui remedia 

Decanus > Senior (£c* ' Alrud 
MEDICI cujusdam JUDICIUM 

N. V. 

DB peticuló & lethalitaté imponibile eft vulnus curari 
vulnerimi Stomachico*^ pone, quia fc. pars hsec tot ncr- 
rum ut exa&ius judieemu^, pri- vis inftrucìta non cft, onde con- 
stilo omnium obfctvari dfcbef, vutfiones aliaque lethalia fym» 
quznam in co pars latfa fucrit, ptomata oriri poflunt, utut ma- 
ut & an vulnus omninò pene- jus'in prompcu fit periculum, fi 
trans,autcxteraum& fuperficia- totus vcntriculus perforams aut 
Ifcer infli&unt fuerit. fi orifr infra ita pertufusfuerir, ut chy- 
Cia, camprrmisfiniftram , Tue- lus & potulenta materia necefla- 
rintlxfa, fccundum Hippòcra- wòefBuafttnecUiventricttlóre- 
tem Medicorumquv.* fcatcntiam òneri queanr. Quoniam tgitur 
prò fimplkirer lettoli hoc ha- hincelucefctt, illa vulnera, quat 
betur. Sin vero media regio, in utroque orificio reperiuntur, 
mparsinicriotUfadiwt/hBud fimpheker &pcriclcthaUa9 II» 
• . laverò Digitized by VjOOQlC 424 Pa*dèHt. Mdìe+t*gé.P#t. II. SeB. IT. 

la veto, qu« in rcli^ua^cnttictt* ta & «grum ita conftromnrftt- 

li loca cadunt , per (è & fimpii* ìffe s quod hic ed citiùs ipérarì 

xiterlcthalianòfìtffc: juxtaob- potrò, fi detóta praefidia aegra 

tcntam relationem veto Iafcfiò fegitinrè miniftt:<ftWurv r qoibiis 

inejusmodi regione contigerit, omninò dtfpcrata vulnera fxpè 

ìn qua modo di&a orificiaftoft fdicitér fanata fucttttftj qaem- 

atta&a* (ed media pars vulnera- adttto'dunf * éxceltetis Ghittn* 

tafuir: HiricdidumnOtuthqtic gus fairiciuj *t> À<jwfcmUntc 

vulnus ncutiquam prò Amplici- sgrani in ejusmodivultteribtts 

ter lethali habendum % quùm tton defercndum effe docet y 

McdicQrum obfervauones prò- quòd rogatus referrc volui. 
ftent, vulnera cfas generis cura- 

^ joh. David N. Mei D. 

'/RÈSPÓlStSVM, 
^F^CIILT» MEDIC. HELMSTADIENSIS, 

PICÌseKTI CASU. *'-. ,i S T. • N. Vi. 

' ••-, '•• * '-^- ■• -... • : 

QUodDominusinlitcris,iicr- cui» *djun&is Attcftaw bino, 

ciò abhinc die nobis obU* rum Medicorum debita ciuq 

tU, fase retulit.conccracns qui- diiigewiapcrlcgimus&pergcit- 

dei» Mottcm Militis cjcau<aóra T dimus. JQ^ttaverò inycntjtiaiuf 

Ó, Gothoftedi Ufero , id fingulj Dcf uR^i^primò in binVloa» 

pcùnùm dpmi&abhincunivcc: pct vcptrìailum vulnerammo 

fi in CqU«$ jBCWivocaj;ò i wg ^Jui^ijjyM^^ dentro «eior 

- . - ^ . P or « 

gitized by'VjO 3Ql - Ut Vulnerthuj Abdomims Zjtbalièuj. 42^ 

pore coorafioaem quandam Ixfioocm Ventriculum te poti; 
mufculi tcmporalis pcrpeflum copioso onerarie- 2.Poftvulne- 
fuiflc f adcoquc qusftioncmcar- rationem medicamenta interna 
dinalcmjamcfle: adraittcrcnoluerit. 3. Ea, quac 
> An Ufo Stomachi, an vere con- aflumferat , rcvomuerit , quae 
tufo capita vera morti cau/i proclivitas ad vomitimi maxi- 
m fit\ 4 : mam ad partem à potus ingur- 
Hincdequolibet in fpecie ;udi- gitatione facile induci potuit. 
cium noftrum mclioris notitiae Adhxc reperimus nullum Me- 
crg6, aperiemus. Quantum eiv dietim ad Curam vocatum fur 
gò vulnusStoraachicum cancer- ifle 5 & licet medicarne ntis àChi- 
nir, de nihiló non eft, pleraque rurgò adhibitis certo diffiderò 
vulnera vcntriculi lethalia effe, nonqueamus, attamen,quonf- 
ut cidi izmdumzbMfipfierateSc am ilia fpccificè denominata 
abhinc ab omnibus fere Medicis non funt, certi quid concludi 
in univerfum inter Vulnera le- non poteft. Hifce pofitis no- 
thaìia rclata fucrint 5 nihilomi- ftròjudicio non omninò certi 
nust^menper quamplura &in- effe pofiumus, h*c vcntriculi 
fallbilia <rxpcrknenta obfctva- vulnera plàae jion curari» aut 
tum fuic y quod vulnera iltafas- ècontrailla ipfa certa» curati- 
pìus p:r fìngularem induftrkai, oftis fpem de fé edere potuiflc, 
' ram argrorura, quàm Medico* adeoqueexnoftdUententiàjudk 
rum ac Chirurgorum felieiffi- cium de Lcthaliratc vulneris 
me curata fucrint,utprobabiliter in fufpcnfo & incerto retili* 
vulnera cjusmodi fere comma- quendum. Quòd auteiq ob 
niter eam ob caufam lethalia hanc vcntriculi latfionem mors 
fiant, quia utplurimurn & ubi- infocata fucrk, negari ncquit. 
que ab una ver aiterà parte non Quod mufculi tcmporalis con* 
omnia ex debito obfervatifo- tuftoncin attinet , non appa- 
iente Hunc deptorandum in rct, candem Icthatem fuiffe ± ~ 
fpecie cafum quod octinet , ex cùm fubipfa (elione non tati* 
inclufis additamentis apparet , tum os temporale & vicftium 
quòd Dcfuflftus h fatevi aure cramura,fcd & pia & dura ma* 
Pars IL Hhh ter* ' DigitizedbyV^iOOQlC 42* Paxdeft. Medico- Legai. P<trt. TLSetF.JT. 

ter, ut $: ipfum ccrcbrum iltefa tum in oppofita cranii parte cai*- 

fuctint confpe&a * quemadmo- fari vakacit r Hinc ncque fy mr 

dnm & rebus (le ftantibus nuU ptomata , qua fub contrafiflìira, 

lus fanguis extravafatus intra aut colledione fanguiras intra 

vcntriculos cerebri, multo mi- ccrebri vcntriculos fe trudere 

nus contrafilfiira cranii apparuit, foicnt , hk obfcrvata funt. Qua- 

qut>d in flmihbus contufionibus propter ftatucrc tcnemur,cx hoc 

mufculitcmporalis omninò io- capiti* volnere morteminfccu- 

lolitumcft, quia oda temporum tam non fuiflè. Qux omnia 

lxh> cuna rationc fut urani nr, dee. Àklmfiadu di* <?£. $*mL 

tum rationc fuse tenuitati», niit- 1668- 
£un contrafiflìxram. aat teloni- 

Ikcatmt, Senior tfc. RESPONSVM 
fÀCULTAT. MEDICA LIPSIEN5IS, 

De/uper LttifaUtate- 
VULKTERIS HUJUS STOMACHICA P. P; Ql&mT<K|uidem€l.TuaNo^ am Mollerò £. JLStud. MUh* 
bis Cafura quendam, una cujusdam exauthorati ventri- 
cuoi Àtteftató* Infpcaàonis & cu/o in/lift um prò Jmplicitcr le> 
Judicus quibusdam. Medici* , tUlihthcndumi 
ttansmifcrit fcireque defide. Hincrefeiimus, quod Cafunr 
**■* - huncCollcgialiter&diligcntcr 

ànVHkm^Mfne^C^i^. poodaawrimu» ac ptiinò tor Digitized by Google «ma Rcfpónfa & Scntcntiasalià- fonda, vcl circa orìficiuminfc- 

tfumTacuItatumMedicarum Tuo " rius ventricoli , qui locus curri- 

in loco relinquimus K dum Sta- primis ppriculofuseft, infli&ùni 

tus contro verfis ncrvusque 2. Quia vulnus* hoc in fc fat$ 

•quaeftionis* de pratfenti neuti- magnum & pcnetrans. j. ob fi- 

quam in co verfàtur , an vulnc- tum ventricidi profonduti! Icgc 

ta ventriculi in genere lethalia Artis trà&ari , multò minus fu- 

fint ? fed pronunc de hoc ju- turi reuniri j& deligari potuit* 

dicandum: Sicut & 4. fymptomata oborta, * 

An nvbis à Voi* deftriptum «""««'&. cordis,dc quà,cum 

& huic individuo influìum Chirurgus *grum primùm infi. 

ruenmculiv*lm*frokM6a- ^nitergementcmobligarer,con* 

JnnditmjUl queftusfuit,vomitusitem con- ; 

tinui,cxmotu convùlfìvó orti, 
Quamvis autem rationes,au- fudor frigidus &c. nihil~aliud , 
toritares&exempla,in adjedis quam lcthalitatis & inftantis 
Rcfponfis $$cntcntiis Dn.Mc- mortis Prodromi fucrunt. Un- 
dicorum allegata ,nobis haud de 5. ncque aqu« ingurgitano^/ 
incognita fint : Non tamenvi- neque intcrmùra venaefc&io ^ 
(k mus , qua ratione ilia ad prx- multo minus modo , qua alte- 
fentern C^fum & Individuum ro ftatim die in labro piftorio 
fi^ndamen^itcì; applicati pof-. depbrtatus firit, necctiam ex-' 
fmt $cproptereà cenfemus,quòd, terna» & fuperficialis ', quae in ctf- 
hoc ventriculi vulaus , ut in At- pite obfervata fuit , conrufio Ie- 
ttato, ppft infpe&ionem. im- thalitàtem caufari aut eandem 
partito (quod maxime hic at- promotore pptuit : Qupniam 
tendendum ) juxta circumftan- talcs cauf # , qiiar vulnus aliquod 
tiasfuasdefcribitur,perfe&£b- peraccidens lèthale , reddunt ; 
folate lethalc fit. Et hoc qui- tam citò non agant, ut vulnera* 
4em 1. quia vulnus hoc, licct tus ex eó XV. horarum intéri 
jk^ parti nobili , ut tali, partita- vjdló ( ut in hoc individuo acci^ 
mcn ad vitam abfplutè & firn- dit ) ncceflàriò emoriatur. Qopct 
f licitqr neceflariae &quidem in &c. Lipfìae die 17. Jul. 1668. 

Hhlva RE* 

Digitized by VjOOQ lC 42S Panetti. MecticoLtgai; Partii. Self. TV. 

. " " — ; ■*" T" 

\RESPONSVMll ^ 

FACULTÀTIS MEDICA WITTEN- 
BERGENSIS, ' 

De codem Vulneri. 

; : ~^_- — e p. p. 

OUandoquidem Tua CI. ju- ciborum pottmmqucnihiloaii- 
_dicium noftrum de qui- nus corpori potuerit commu- 
busdam Rationibus in contrari- tiicari. Si cairn fucccffivcpau- 
um aliar s > defideret > hmc & de xillum potus , jufeutorum con- 
iis fententiagt noftram comma* fortanrium > oterum Ócc. prò uni 
nicarevoluimussadeoquequod dofi ipfi propkiatum fuifier , id 
I IL & III. rariones artitìec, fa* fané ad inferms ventricoli ©Tifi- 
ne hic Facili tas Philyrea àpcri- cium & abbine ad iateftina dori- 
culo ad lethalitatem fimplicem vari potuiflcr , quorum , ut & 
fc abfolutam argumcntatur , vcntriculi>ven*hic illxfac fue- 
quod ne minima qmdem ex par- runt> Sacpius accudir , ut per 
te concedi poteft. In^prlnci- vulnera ventricidi chylus effiu- •' 

J)ì6 ftatìm.hancipftm rationem xent > ubi ramen ira vulnerato- 
edulò confìderavimtts : Ubi rum vira (atvata fuit.Tahacxem- 
Éomacbos hàc ranone laeditur* pia fubmimffranr Matthiéu Or- 
ar ncque cibus , neqiie potus nax, Julius KUx4»drtnm > Cittì- 
corpori fubminiftrari poffii;, ibi fioptwus 4Vègk,Fa4bpius. Ad* 
▼iilnusftomachiadcft Amplici- ditur Uc, Stomachum & qui*' 
' ter & per fé lethate 5 & tandem dem in fundd violatpm fuiflcs 
illic conclufìmus j quòd in vul~ qood tamen pcrkulum potfks 
àerej^cfentifuccus&facnUas ìmminuk>quimaogct > utdetó 

' claiifc 

Digitized by VjOOQIC cfarifffmcZ>. Sènnertus Zfó» 3* opus Ik Naturar r conservatrice 
Pra8.P.t* JW£a *„//„ vidcrr fui mirayqux òmnof loGoncs 
pOfcnTcujttsv^rbaitafthabcnr: i«eroa& fonar y at in brtitiéVKlc- 
„ a ftfem vcntriculu* in fundò re cft> per polmone** inteftina 
^ vulnèremr > vutousidaiiqaan- & ventricolum globuli* fclopc- 
^ do curatur, curii pars )Hacai> tarila perfoffis/ficut excmplum 
^nofafit&medicamcntaeòlo- fingo UtfeiicapramExceHentiflr., , 
*r ci fubfifterc pofjint. Quod an* PUtaridìl. kjaBf qccuinc la 
tem Stomachi vulnus qpnarque IV. ratidne ncque anxietas cor- 
ac vulnus in digitóaut collo vei dis ( de qui in Relatione nulla 
fimilibus extcrnis artubus obli- mencio cft fafta ) ncque fudor 
gart potocrit > hoc omnibus tur- extremorum fìmplicem let haii- 
aerationibus interro* conanroue ^atem interré poflunt > cùm u- 
cft,undcumenlcthalitas ftatim trumqnc veheiftcns continuus- 
abfoluta > fitnplex & neceflaria r ve vomitus inducai , imo ebrio • 
de qui hic fermo eft, inferrine* fi, ad vomitum naturi non in- 
quit. Vcntrtculus fi in fundé cJinantes, fub vomitu anxieta- ^ 
italxfusfuit^ollabitor&in par- temcordis& fudorem frigi- 
te, vulnerata occludimi ut ne- dùm experiantur. Vomitus bic 
que futura» ncque deliga rione fequì debuit, quia ftoraachus 
indigeat.Prout in Utero Ma ter- ftfirtefus potusque exceffivus 
nò, qui ad eximendum factum aflumtus fuit talisque vomitus 
mormumfecatur,viderecftum- neutiquam exmotu convulsivo 
de ili ud,quod lente &pedetciv ventriculi obortus fuit Ma- 
tim in vcnrriculum defluì t, illic gnum cft diferimen intcr con- 
benèretTneriporéftytam medi* vuffionem flemotum eonvulfi- 
camenta , ut fu per io* D. Senati vum •> adhac nqtti motus co** 
l^tcftatur,quàmeibi&ci}èdi- vulfivi inulto totius corporir 
geftibiles , quibns fi alterum locQjUtjamante-didam^obfer- 
Ycntncuiitat*hume&atur>attra- vatifimt. InV* RationcrnhiU 
Aiofuccr pervenasontur Al* ornimi* potus aqo* firigidat <n * 
&sunio& cura rio vuincram in fìormisycbrieraSyitìfermiflioV. 7 
^cwnculoÉicilècowingitiCum &motio torpori* io vulocre 

Hhh j hoc hoc magni fuDttnomcnti,dum focata. fuent, inde liojft ftoit , 
•qua verftrkuftBiCteotriccotttlcri . quoti vulnus pcf^ abfelutèaq. 
brtrtavrt^brietas&iTgmnéacoe^ ncceflfeàicfthatefbcWi /^W*i 
ditvciixfcaiaqtoj atìàtuepàdè- fidenttis.Jitftoi&Qdaniftfc» co 
iim potentiffinwmòbCervattir, fkmiusiohrrcD^^ priori poftro 
rtotioque corporis interra ma- judicte, ad idei^,provo€apdo 
rique romiruro infette &>tent< \ validiflìrnè. Wi&ffitog* 4k#\ 
Qupdmors^ottXV.liòtasiix- >£a&j.ìó6& '•; ;r» -x, 

D«c4iws 9 SmmK§t* rrr"»- -j . r: FACULTATIS MEDICA LIPSIENSIS, 

AD REQUISITIONEM SCABINORUM LIPSIENS1UM ." 
& PET1TIONEM PRAFECTI SERVESTA- ' r ' 

NI PRIUS CORROBO- 

■ RATUR. .-... 

P. t. ~ ' 

CUm haud ita pr idem Falcia hàc in caud expetiris & iq À<tò 

culum A&orum inquifitio- fol io. 37- 1*8* X M>. Hi. 14* 24^ 

oalium inpundóHomicidiino- 243* & 247. contentis fentc^r 

bis tranfmiferirii oc ut partipi de tiam & judicium noArum ìmpcc» 

Atteftatis fuper,uifpcaionc,,& tiremus, defideraveritis $ tìinc 

qualiutc vulnctis , partim cti;. nou poflfusaus non referrc^quod 

atn de judieiis55 Rcfponfii. qua- cafum iUum Collegialjter & fc- 

rundiun^cuiiaiHm Medicami dulòexpendciimua&prùnófla- 

Digitizèd by LjOOQLC he VubtttiLuà Aiiomim LtthMTtkm. . 4J1 

' ftta «fomentò Rifponft &:fen- ^pirciter ncccflaria^&qnidemirt 

> tenda* aliarum Facultatufn Me- fund£ ^^^^rificiutn inferi- 

dittrtim fuoin valore reliaqui- w ventricoli ,qiH locusimpri- 

.; mas ; cam fiatasi controverse mis pe;riculofq$ eft, infli&ym -• 

lini non fit : An vulnera ven- in fé fatis magnum & penetrali* 

<tt*Uiin genere le t balia Q05? filiti j. quoque ob fipim ven- 

Sed hkviceckeóiudi^andum >ukuli profucviiwn Legc Artis 

cric: tr^ftari, multo minus futura aijir 

^ prtfens & tmìc biii-mduo ligamrailli applicar! potuiuprp- 

mftietumVulnusflomtibicum, . " * ^ fym^omata infecuta „ 

équiiem,taful> mfpeSHome awuctasfc.«fdis(dunpCaunH> 

. j«xt*qualitatemru a m& inft- gus yulncratum ftatim ir> .pi». 

eutaftttimfymptmata, ut & cipio gemeiuem & de irrigui 

rvenPumTrtgicumdefcriptum cardialgia, conquerenrem invc- 

' f*it,prt>fmpliciter & aéfiluti «0 vomitus item continui, ex 

UtbaUbattniumRtl ■»» t ventricidi convulsivo or- 

ti, fudor frigidus &c. ni hil aliud* 
It licct rationes ^ autoritates & quàm lethalitatis & inftantis. 
cxcmpla in adjcOis Refponfis mottis Prodromi fucruiit. Uh- 
fcfeitfenriisMedicoruni allega- de 5. neque aquae ingurgit^tio* 
ianonignetafint,nontamcnyi- neque intejtmilla venaefc&io y 
demus, quomodò eadem ad multo mitms commotio^quòd 
hunc Cafqofi & ad hoc lodivi- altero ftatim afe inlabro pifto- 
duum applicali debeant* fed e*- rio aliò dqporjtati^ fuerit > nec 
inde cenferaus^hoc VentricuJi & externa eaque fuperficiaiis, r 
vulnus ( prout inattcftató , poft qu* iq capile obfirrvàta fuic ^ 
infpcdionéimpertitò & hk prae coarufio . mortem cauteri aut 
cipuèattcndcndoJccundum c^r. canfiem adeò promovete potu- 
cumftantias»fua5dcfcribitur)jH:r in quoniam tales caufs> quar 
fc&abfolqtèlctbalefuifle. Et .vulnus aliquod<x accidenti le- 
quidem 1. quia vulnus id,licet thaSccf£ciunt > tamcÌK) nona*, 
non parti nobili, ut tali , parti gunt,ut ytdneratus exinde intr» 
«amen ad vita» abfoUuè&fiflV' i> horas Cut ia hoc individuò 

acci» Digitized by VjÓOQIC 43* PanAtB. McdktlLegat.Part.il. St$. IP. 

acridit)eiiiorrteneatur. Néc tari deceat: nonob(tòttdo>quèd 
quoque concédcndum cft, ut è plurimis Cafibus -, quamvis 
terminus lethalitatisper fé ita pmerbmnem rattonem mani- 
diCtx ,vcl *ì per fc&abfolutè feftam,unus interdum alitcr & 
lcthalc itafamatur, ut nullum fclieiu&ccdat ac fdiquiomotfl* 
omùinò vulnus, nifi id, ubi ne quoniam intcrdumà Natiif&:fe 
unicum quidcmeiccmplurapto- imt miracula,à quibus tinfeo 
* fiat , qùòd ùllu? ita yulneratus à concludo defumi tacquit. Et po- 
vulnere ilio cucatus & m intc- Gtó,fcd non conce fsó,cataqtùm 
grum reftitutùs (k, prò per fé & vulnera, a quibus nemgunquam 
fimplieiter lethali habendum fit. convaluit , per fé & abf&utc lc- 
Eà enim ratione nullum ornai- thalia eflTc : Ex oppofirq tamen Se 
nò vulnus per fe& abfolut& le- ex natura contratiorum ne cefla- 
thali habendum effet , nifi forte nò illud vulnus > à quo omnes 
caput alicuiauiputetur,auti&u illi,qqifca Jacfi fuchmt, curati 
fclopetariò tollatur, aut & qor , funt, prò non fipapliciter&poii 
ccrebrum & maxime vena? Se ar- abfolurèiethali & confequenter 
tcrix perfodiantur aut ita dif- prò facili curabili habendum 
fccentur, ut fimul Se quafi in eflet \ quia contrariontrt ea- 
momeneò jtiors infcquatur ; dem cftratró. <£apd(ijàmtmi- 
- quodHomicidiiseorumqueAd- cum hòbisexemplum aut cafus 
vocatis commodiflimam anfam in terminis adferri poflet, vulnus 
ad Defcnfiónalia fubminiftrare cjusmodi ventricoli, ut in hoc 
-pOflet. Nosautcmà parte no- cafu juxta circumftiutias fuas 
ftri & quiderfi ex fundamentis nobis defcribitur,uhqtiam twi- 
Àrtìs ftatuimus>quod,ut in cobi- tum fuifle, parati crimusnòs fu- 
ni uni & plerunfiquc in Artcno- fiuspoftmodumhocdefupercx- 
(Irà Medici , ita & hac in caufa pìicandi & hoc Honoratiffimis 
ab co , quod <* M lo *-«av & ut- N. Dominisi ad pct itimi, refetre 
plurimum ita fit, vel itafieriex- Voluimus&c. IJfJUSt /* JRr. 
perimur,univcrfalitcrargumcn- ptcmér.166^ 

Vìd. P. Amman un Prax. t r ulnJLetb4* 

Decad. J.C*/:*. "' " 

CAS- 

Digitized by VjOOQIC :' . "* - / ■ " ' 

"■.'-■:«; GA5. XL : 

;. • .\ r ■ " v . •■ *>£ . . 

CONTUSIONE ABDOMINIS EjÙSQVE 
/':: PARTIUM , E^ATIS; DlÀ'PHRA- 

; 1 -' r ; gmatis&c. , 

Cum 
"■' VULNÉRE OMENTI" & INT$ST. COLI. REQU1SITIÓ 

QUandoquidem talis haud Hinc Ampliffima ♦acultis- 

itapridemcafUéfetruferìt, Medica debito m'odo requiri-' 

Se&ioque cadaveris .eó modo tur, ut dchifccRcfponfumali. 

fucritinftieuta, utRclatioMe- quod , cum Rationibus deci-' 

dici hìcadicda «narrati infupcr dcndi, gratiosè communicaré 

fòlida inforraatiotam fìiper le- velìt , ut ed in hàc vel illa parte 

galitàtcScdionis, quàmletha* utipoffimus..' 
litate vulncris defidcreturj 
RELATIO & JUDIClUM 
MEDICI. 

Te 1. Maji anni modòcur- chcnfk / nomine Job. Georg 4 

^rentis accidit, jit Givis Li- Miilier , aliquot ultra-fcxagint* 

Pars II. li» annos Digitized by VjÒOQlC 43+ p4rie&Meéct-£^.Pért.ìL$clt.1&. 

annos habcns, extra ciyitatem in quam de cephalalgià quidam 
hortóà Nobili quodam fclope- conqueftus fuit) debito modo 
tó equcftri (vulgo Carabincr di- aperti*, in cavitate thoracis cor> 
fto) i&us & contufus fuetit > curi pericardio fuo, in (tata 
quo fa&ò tefus quamprimum naturali inventum* pulmoncs 
domum venit, deinfigni abdo- autem natura & propter fenium 
minis dolore &pu<ioionibus in tttìarcidi & exficcati x flavisft 
hypochondriò dextro conque- fufcis ftigmatibus deturpati fu- 
ùns & poft clapfum quatuor fé- crunt x lobis eorum , in finiflx4 
ptimanarum abhinc emortuus parte; jrtcurx omninò adnatis : 
fuit. iDiaphragraa in dextro latcre* 

Quùm ergo nomine juflu- circa circumfcrcntiam carno- 
que Illuftritfimi Cdmttis & Dò- fam exlguà phlegaionc labora* 
mini&c&c. àPra&fc&oSobnc» vit: In hcpatis parte fupcrìorc 
jo-Licfrenfi Dn. Mackeorodtio feu gibba , exigua contufio > 
die27.Majicgoinfrariominatiis poli icettr lata confpiciebatur » 
Med~I#. reqjnificttó Cuarion, ut ùnM tamen fahguiat extrava^ 
cum binis Chkurgis in preferì- feto iiiic confpicuò. Lien a> 
tià aliquot Senatori»! ca^aver que Renes difpofitione fua na- 
demortui infpicerem & vi jura- turali gaudebant : Omentunt 
inenti prafti ti de jróRelat ione m vero inteftinis incnmbens di* 
qvandam fermascmv hinc ex- feerptum & kceratum erat le 
terne ncque incapiti*: nequeia fupra verfus ftomachum & lie- 
jeÌiqvisartubustotiu$corporis> nem contrae um, coloris rubi- 
tam in antica, quàm pofticà cundi: In tellina vero quod con- 
parte» vcl minima Isfio, turno* cernir , m mtcftìnó jejttnór& 
aut ftigma aliquod coerulcnm quidemin qicdiocjusjjafuper- 
obfervari potuit. Medio vero ficieextcrna, dimidiam fpitha- 
atque infimo ventre (qvia , ut inani iongainflammatio occur* 
craniumfepararemu^minusne- rebat : In interino colo vero 
ceflàriumefie ducebatur* dunfr foraminuluife , pitoni adm}t- 
pefunftu& fub hoc (tatù nuu- tcns » per qvod materia fcecu* 

lenta Digitìzed by VjOOQIC DeFulner&us ÀliominùLttbalìhui. 4# 

tattà qvodammodò iti abdò* urinaria fiihil amplius obfcr- 
men cffluxitibiqvc repertafuit. vari potuit* 
-in reliqvis cxtis ycrò & in vcfica Jtefpondetur. 

ETfi mine difficile fit de vul- fundè ad cavum hepatis exten* 
nerum lethalirate , in crimi- debatur; unde, quia neque vtnx 
ne homicidii r certi quid prò- portae ncque cavx rami larfi fue- 
nunciare , cùm non ojnnia ex runt, ne minimum quidehi fan- 
fé & fimpliciter finr lcthalia* guinis coagulati ttpcrtùm foie, 
quibusmorsfupcrvenit, fed il- 3. Omcntum vulnera tumquod 
la tantum» qux nulla ope; nul- attinet,ejus vulnera Icthalia non 
li cura > nullisquc mediis & re- funt, cum haud ignotum fit, faé- 
mediis curari poflunt , àc prò- piffimèin vulneribusabdominis 
pter qua?, fummà & inevitabili omcntum elapfum otturino re- 
neccfKtatCjmorioportetaegrum, fcftuin foifle , curato tamen Se 
in pratfenti tamen cafuresaliter faivató aegró. 4. Licer autem 
fé habe t. Primo cnim in dia- ìftffocrttej l. 2. Prtrròet. vulnc- 
phragmatc non tam vuln' pene* ra inteftinorum lethalia elle qca- 
trans , quam le vis infiammano , fear, it. in PraJiff. Coac. ex vul- 
Se quidem rh ambitu carnoso ncribus inteftinorum mori ho* 
&mufcuiòfo, non vero incen- mines dicat , fuis tamen limiti? 
ttò nervo(òobfcnrzufyit> ita bus h*c con tincnruripfaquc ex- 
ut Dcfun&us ne quidem de mi- pericntia , tam Antiquorum # 
nimócapitisautpeftoris dolore quàm Modernorum Medico* 
aliijfiw i» vulpe«l?us diapbra- , rupi tcflpw* $ \w&mfiV$Bh*. 
gmatis conjundis fyinptpniarì- quibus jpt^ina Ciuciata fuè- 
busconqueftusfucnt. 2. Exi- runt; Sic &inteftinumjenunum 
-gua> qu£ in hepate confpicie- tantum cxtcrnèinflamnja&ixpro- 
batur, .contufio fuperficialis & fundè autem vulnerarmi > noti 
externa tantum fuit ,. nec prò- fuit ; quòd vero in Colo fora- 

lii x minulun» 

- Digttized by LjOOQlC 4J6 Panetti. Medìeo- legai. Pmll. Stit. IP. 

minulum invenmmfuerit , per Piuresque pbfervationes vUeri 

quod alvi excr'ementa penetra- pofliintéx Ho&crii Cornment.oi 

rum, fané eadem teftatur Cxpc- dfh.Hiffoer.VidoVidio.C01n?». 

rientia , fimilia vulnera curata inUb.Hiff. de Vui». Caf. Corni. 

/ fuiffè. Àlbucap M: 2. caf. $*. Ho Gemmi £J6. r. Caf. * &c. Ad- 

fcribit: Se prxter fpem curaHe Jhatcparv um vulnufculum. & in 

Ventris vulnus , exquóatviex- inteftinó craffò firn-, qnodper 

crementa& flatus prodière; & Axtem focile eutaripotuiuet,. fi 

: i$are#sli6.<>.caf.&. gloriaturfe à parte Defungi tempefiiv£id 

jttuhos caraffe» quihus vulnera remedia.' convenienrla propera- 

.pef'.n^diymjjjCQtpus penetra- tumfuiffet. \ Etb#c«Ka, ulva 

ruqt ", & ^i^qdani Meloduni tamen Perkiòrum Micio, cft 

. curavit , exyulneije enfe infido, fentehtia, quam requifirus, fcri- 

totumque corpus £lc jtensfodi- ptó hoc manuque meà<& figillo 

ente, ut ( yuineratis inteftin,y: coureftarivolui.Gr^^r < g^^< 
nùgna^qWjCQpia^dumeura- ■ 7. folu'dn. t^.. . 

.tusfuit-, pa,vulouseruperi<i \ ' ! .' 

, Henrictu Szhmidìué Med. bit P fot 

'...' sOrMifirtàm ■ Grtmbcrgtnfi. ., .;,'*; RESPpNSVfyE ;: 
- FACULT. MEÉilC^- GISSEl^E;. 

Defufer _ • _ 

*LLETH ALITATE VUtNERJS OMENTI" 
:m .. . & INTESTINI COLL 

POftquam band ita pridem» vis quidam Lrchchfis, Joh. Gè* 
die lei. Ma|i hujus anni Cir ©rgi'^Muller,, 60. & quod atea* 

J ' - ; -' ■•..; s ■ .'- '-i ••■-'■ .' t*** 

-\ • 

Digitized by VjOOQIC f DéVulntrfèuJ Ahiomìnù Leihalibuà^ 4&f 

rìf, t a!iB<)red) > àN6bili i quodaiB, carnea fe&iowsoil praccipiii^- 
SclopctO/abdiomimhlS^o, ita fìdcraci pQffé >,quia nu(ll?c>llic 
contlifusfuit, ut quauiprimam tefiones &pparucrunt> petfign^ 
domum veneric, de immani capitis la^fi ^obmuccrccnfia lìp. 
vc^js cruciata 3fc dolore può- jtepCus fubif aiìcós a ven^t^s* dq - 
aoriq4|ir^pchQncUi6idé*td) loc^^q. ft^iq^ p^ jxfionem 
xonqvicft!^ &; ctypfi* circitcr 5. obfcryata fun^adcpquc dubita- 
a. * feptìmahis ramino emor- /rinqquit Dcfup&upa è rciiqui* 
tuus fueifr ; Abbine quoque lcfionibus ppii^ 
Seftron<?judicialiterinftimtaob- . Tr%ì «X *• 'Vi^'v/,^ 
ferv a t R m^,qu^^crnè^c- : -. S^V^' ff^f'. , 
qùeip.capwe, neque inreliquis f?*-V4 x - , r i/ * t .. / 
artubus&c&c. QdpAvcrò JÌ.,l.etfraJ!jtatcm.yul- 

Mitici? <'.'■■ :./',-/ iP^ftvIontuJIp^irvhepapsip, 
^ :: - /•' Vi ' j '. " " ' 'li " ' » " ' P* 8 * • GH^JW" .4 jnfJaoimatio- 
Omnia fccundum <jaio#cajRf- j^ D j a phrag ma tis & inreftì- 
iaciofiifcNbbis tìransmW*5k de- .„• ^ cum violcmi omca . 
nique, tamfupWfcgatatSe- ^^^ ^precipue au-\ 
^o« 5 ;qu*tììktMlkacé,viilne- ; tcm . vu Ì^ipip t cainó.coìò ré- 
m>d^«g^4cfifcn- p^mm^fummèpcriculora^ 
tur; rum: Nos Decanta, EK*fto- Uf trifl j s ; cvc doajit> ^ 

^d*gc#r#.^ «PO* SI^5!S^?SK 

tationcomnm^fijg^rumor- ^us^ vulnera intcft.norurate. 
cumftanttarun ?5 iDB f c.^ W? Mg. ium lethalibi* ha, ^ 

^pcio^cpqf^iHRCflc iTn^rfTà P^'H" 

XQnfui^p,,fiQcffteai.^ap>it(ì- > Bobffiux Zxjty.; Vulnfr, ls» 
fftuUpcri^qlB^tji»lcgalitatc tfal,p,ìsi, ^ :... 

• * •- lii * Atta,- 

Digitized by VjOOQIC 4?S P*nicB. MMc*-Lega/.P*rt.Tl.&8.W. 

Attìtmen & quonìam contufio non funt, fed, qvia colon , ob 
haec in hcpatc tantum fuperficia- fubftantiam -guodammodò car- 
lis, nequefanguinisextravafatio nofam facilius confolidatur , 
(qu* vulnera hepatica plerun- cjusmodi vulneribus per clfs- 
que lethalia reddit ) conjun&a mata & fimilia fuccurri poteft, 
fuit : Infiammano autem india- bene adhuccuraripoflunt 
phragmate acque ac infettino je- 
junó obfcrVata , autlongè poft 
i&um infli&um acceffit, autad 
•minimum V. S diaphorefi&fi- 
miiibus prxcaveri potuiflet: 
Sub omenti dilacèrationc infi- Scnnertui Mei Pr. Liè. V. 

Part.ir.Cl. 

Lanfrancut Chirurgo. Tr. *. 
cvl ; 

Vìgitr 7r. ics pUjef'èn gette- 
ratérparticu/fcrcóap. *>.p.J7f. 

> r • r C u^ n1 *" >Und' quoque multis exemplis. 
fum non fuit > cujus tubttantia „ : _2 \ 2 _ "__ ** ™?.! gne aliqvod vàs fangviferum lac- violata mortem in fé caufari 

nonpotuit, & tandem magna 

utique inter vulnera iniettino-- 

rum tenuium & craflbrum dif- 

fcrentia intercedit , dum itti 

quoque , qvi vulnera intefttni 

coti prò lcthalibus venditant, 

hocmìnusabfolutè, fedaut ut- 

plurimumtaliacffe, autidtan- ™"i r°"S? Ut, ° P«f m< 

tùm de iOibus eju*majòribus & £*' r/ 6 ™" 8 ( i U ^ ,p S mo J- 

graviorafymì>toriiataconjunaa bu$cft ) «ortem Dcrunai infi- maximamadpartem hScbenckii 
obf.'va Relatione Medici allèga- 
tis probari poflèt 

VU.midan.CeHtlOipCéir. 

Cor». Stdp. vah tfrr Witl C.t. 
Oifif. 
Porrò conttitutio pulmonum habentibus intcHc&um volunt 
"IVtlfchim in Rathna/, Vutn. 

Uth.julC.XLpM. ! 
C Bohniua e. l.p.W* gnitcr promovere potuerunr, 
cujus terminus à vuln. lethalium 
terminò fdtis remotus efh Net 
ultìm6aj>j^tet, Dcfanérùm Me- 
dicum quéhdam Expertum ac- minora vero vulnera (jquale in cerfivufe,autmedicatnenri*qui- 
pnelcnti cai'u occutrit) adeò pe- busdam , tam in.quàm èxternis, 
nculofa, multò mmus lethalia y. g. y.S. CIyftcribus,;beco- Digitized by LjOOQLC DtVutttmbm AMsmhtkLethdt^tt. 439 

Qàs vulneraria , cataplasmati- Hinc contafioncs & laefìo- 
bus fitc. ufìim fuiflè, quibusin- ncs has prò fimpliciter & abfo 
flammariòncs pagium contufa- Iute lcthalibus habere non pot 
rupraecavcrUcontufioncsdifcu- fomus. Attcftantcs ià Sigillar 
ti, fir vulnufculum Coli' confoli- Facuitatis noftrae confvcto. &#*► 
dati forte potuiflenti &£ki.z4-.^un.i(^, 

Mick Bernh. Valenfinit 
Jujhu FritLDillmiusD* ?>*• &«*»**. 

Andr.juL'B'òtticherD. 

CAS. XIL 

VULNERE OMENTI & INTESTINORXJM 
CRASSORtfH. MLEQVISITIO. 

P.P. . 

EX Pftrfeftnw Ofchatienfì nem 5. ita ledendo , oc anatra 
hacc transmittumur Afta duopoftexacceptovulnereobr 
inquifitionalia , quar contincnt terit ; quod ipfum hOà debita 
Cafum cujusdàn* homicidii ., iofpe&ionc à Medico fife Chi- 
quodjam ante feptenniutn, die rurgo Ofchazienfi r & Balnca- 
37. Junjt Anno 1641. Johannes tore Strelenfi/w t&filùte Uth*. 
* IL patravit , i&u fclopeti Jóhan- Hfuit tecogmttm > prour rela- 

rione* 
- / - 

Digitized by VjOOQlC 444» P^&M&?Pg4^&-&%%Ff' 

«ìones ipforunv teftantur. . Ari- ScrcniflGmus Elcàox fidci. & Of-^ 
tequamex hk vita Johannes S. fido meo Afta ifthacc commifit 
dj&csfit, ftatim accepto yulnere, ad dccifionS ultimafam , ne con- 
BSncatotòip ^tfclcnftm Vicari tra conrcièritflftn meam aliqvid" 
curavi? ," ,qui. inftrumentó prò- hàc in re agam, praefertim , qyo- ' 
funditàtem vulneri* explorahs niam in adis oec de Balheatoris, 
una cum Chirurgo Ofchazienfi nec de Chn*ùrgi juramento ali- - 
gtobulutn-ijaveftigare, non po-> qvidhab.ctur, nec ipu alias per- 
tWt^tteltèV tamendetó ra> fon» flint jurata:, ptterem à Ve- 
tionedeligànào : ^oneàvocavit ftris Excell. perquàm officiose, 
Fàbjfiìm Ferracium Wolfe^i; vellent communicatis confiliis 
zenfem , qui dixit fé fetìtire glo-* adduftas Regiftraturas,articulos 
%te^*J%f^^uuo^yri : jieftna«»les, tefcutrvdepo^ 
quatriduum extra&urum, adeo- tiones perpenaerc , atqve m tot- 
, que (le vulneratum VelHurfìi- ijiafhrobantemeccrtioremrcd- 
rum. yerùm enim vero nrin 'tett:'An'vulnushoci8uglo6u& 
curatione legaliter procedere- faflum kthaìe f turiti ita ut,b« 
tur, PrseieausOfchazienfisac- tit* Mtiicorum & Céirurgoru* 
dùfòJClHrurgumejus Ipcfi , qVi Vndujfrr* fi fciffct tàm&A $*li* 
remotis raicus fabri rerrarii,. in- tns ftrvarì non potuijjet ì jtem 
Or umcntis ftatim profurnditatem qtàide àiverfis ieligmomhusBd- 
\ej^.àQr)ium cxglpravit, quo, neatorù^riferrari^ Chirurgo 
pera&ò paticns dclntolcrabiìi- Jìntiendum i Utrum non facile 
bus doloribus conqveftus* nec 1 >pròptcr«a peflìma fymptomata 
ab iisdem liberatus , fed illis ita fupervenirc potuerinr ? quae vita 
immortuus fuit , prout h*clri- paticntemprivàrunt, dequibus 
qvifitìftrttculi inqviùddttafès ?6. ad(fehtes,tahqvlm*ùftì&&fcqij 
3^.'?8/J9»5j:tì^c^CHJf&HeftiJ: plex natio iid gry qvidem fcirtt 
limdcpofitiones p: b)v68.69iplu- potuit? &c Dai. Lettgofafijfidit [ 
cibus evincunt . Qupniam itaque > iS.&&66r. 1Ù8. 

.«••V. • A:V \;v vy* \\i\i\\r é ~ . -•* :i.: s -' . . '• -" 

Digitizedby VjOOQIC - BéPMtnmèmAlióminàLethanliM. 4^ 

— RESPONSVM 
MCULT, MEDICA LIPSIENSIS, 

Scifo* 

VULNUS HOC OMENTI , MESENTERI & INTE- 
ST1NORUM CRASSORUM EX ACCIDENTI 
TANTUM FACTUM tUISSE 
LETHALE 

SI vera fiiot,prout prxfiippo* quàra neccflìtatc nobilis, fauci- 

nuntur , quae habct Re la t io ata,fedtantummodòomcntum 

Medici , quòd jam ante Scptea- cum mefenterio , potuiflet pati* 

nmm Hans E. die 27 Jun. 164U ens 4 morte vindicari, fi moda 

Johannem S. idu fdgpeti adeò tcmpeftivè remedia conyenien- 

Isferit, ut quarta die à vulnera tiafutflentadhibita. Nam quod 

obierit , fique iti ipfa infpe&ont omnium attinet , dudum eftpro- 

diligcntcr obfervatum , quod batum>&Chirurgis ìnfuj^f no* 

globulus tribus rranfverfis digi- tillìaium,quòdeo folùm lxfo> 

tisabumbUico,infiniftrolatere, nulla fcquarur abfoluta letha- 

per pcritonxum in mesenteri- litas, fed tantum accidentale , 

um oblique intra verit,& totum quando nimirum modo inde- 

femur penetraverit , illaefis iute- centi vulnera omenti traftantur» 

ftiniseraffis,cxcepto Empyreu- aut negiiguntur,autportioejus 

ma te, quo ifthxc cum omento, corrupta. & prominens in tem- 

affeda erant &c. ad quxftioncs potè non refeinditur. Mejcnte* 

propòfitas refpondemus ita: rii vero vulnera, iplaExpericn* 

Quamvis ritifliraa mors hoc tià tefte, feliciter quotidiè cu* 

ipfum vulttus infecuta»quiave- rantur , fi modo vafa majora & 

tbxCta hoc globuli nulla pars inteftina falva fuennt, prouc 

interna, tàmdigniu te fingularis, multa, fi opus fojpct, adduci 

; Pars li. Kkk poffent Digitized by Google 44* P '*ȈtB. Medico. Ltg.Pari (.II. Seti. IT. 

poffent exémpla. Etquoniam baturinteltinisEmpyreùmateaf- 

infuper iriRelatione nonexpref- fe&is",fuper£cialis cnim fuit haec, 

{àytnramiarteriarum anteriores t nccpcnctranslsefio * needubiu , 

ftve fupcrior,(ìve inferhr, item an quin plus quàm curiofa globuli 

ven* mefettterica t fiv*dexM,Jtve exploratione , & ftjrti immiffio- 

fniftra iftu globuli lacerata ì ne nonnecefiarià, ut fictlifrcrfiì 

quod non probabile quia pati- Balneatoris,Fabriferrarii,&Chi- 

cns quatriduani fupervixit,nec rurgi,deligatione vulnus hoc ex, 
inentio fa&a haemorrhagiae in-accrbatum,aut nonfecundùm 

fignis, qu* laccrationem vafo- artem traftatum fìierit. Eft 

rum majorum fubfequi fblet > iUqm hoc vulnus fìlum exacci- 

ìdeò ex hifee rationibusW/^/w denti lettale faftum &c. Dab. 

ijiudproabfolutelethalincquithti- Lipfi* d.2p.O&obr.IÓ48. 
beri: multo minMcthalitàspro- 

CAS. XIII. 

* DE 

VULNERE INTESTINORUM 
CRASSORUM. REgt/isirio: 

P. P. -r* . ; 

- -> 

EXadje&ó additamentóori- fé Ruttershu&iDiaeccieos-Lol- 
ginali&autographo Dn.D* larienfis,haud ita pridcmfc tra- - 
Wormbferì Honoratiff Domini ferir, 
pluribus perfptciejit,quaiis cafus Digitized by Google DtVulnm&us AhchtnhtisLethàlìbHs. 44> 

Quùm vero ad Torman- gravatim cafum hunc& vulnus 

dirai propediem Proceflum pri- quseftionis accurate & collegi* 

xnò omnium è re Fuerit, ut à Me- aliter ponderare & abhinc judi* 

dicis Peririffinjis bene priusin- cium 4 veftrum fuper lcthalitatc? 

ftruamur, an ex hoc cafu.fi cura- Tel non lethalitate vulneris, prò 

tiusexaminaridebcat, Lethàli- grata remuneratione , fcripto 

tas qustdam colligi, aut ex infpe- quodam aperire & ad ultcrio* 

elione vulneris extorqueri pop rem rei exigentiam communi 

fir. ; carejquod fi erga HonoratiflC 

Hinc Vos ,HonoratiffimiDo- meos Dnn. rurfus demer^ri pò- 

mini , eà , qua par eft , officiofita- tero , oblivioni nunquam datu- 

tc, rogare volui, veJitis haud rusfum,ceu 

V. V, Dom. Dora. 

Gip dk io. Nov. A. iMr. Officiofiffimus 

Johann. Henrìcus Feurbach J. Lic. 1NSPECTIO VULNERIS. 

QUandoquidcm à Regimi- fit,hinc ut ili i fatisfierct , die 

ne Principali Dicaftcrii Gif- 9. Ottobris di&i modo anni , 

fenimandatum fuerit, ut die 8. cum Georgió Langsdorffio 9 
Q&obr. A. 1687. Riittershufae de- . Chirurgo Giffcnfi , Ruttersho- 

mor tuus Johann Chriftian Zec- fam me contuli* cada ver demor- 

chcr,XKlI. circitcr annorum tui , praefentibus Dn. Pretore 

(qui die 26. Aug. cultro vul- HclfFmanno binisque Scabi- 

neratus erat) infpiccrctur , eà- nisinfpexi, invenique , quòd 

quede causa , previa legitimà illud in Intere finiftrò , ma- 

xequifitione,mihi infra nomi- nus transverf* diftantid àfpinà 

nato hoc muneris commiflum dorfi , fub ultimis coftis fpuriis, 

Kkk 2 ' cuU Digitized by Google cultró abdominitransfoflo infli- lon per trans vcr£ijm,digi ti tran* 

£tum fuerir,itaut 8.0£bobii.dic vctfi.latitudincpcrft>flùm,ho© 

ditti anni aniroam exhalarit. A- quc intcftinum vulneratimi, ut 

penò igitur DefunOi cadavere , & rcliqua inteftina livida & ni, 

obfervatum roit, quòd inabdo- gra apparébant* ■ - 

mini» cavitate plurima, excrc- Quacomniaitarepertaroiflcy, 

menta foetida. contenta fuerint > propria fubfcriptioac hifcc % 

quibus remotis inteftjoum cot. tettaci volili. . RESPONSVM 
fAClILT t . MEDICA GISSEN^ < 

ELLETHALITATE VULNERIS IN^ 
TE&TtNI GOìLIì 

CUmTàcultas Medica hujus cis confèntaneum effe d'acid 
loci rcquifita & rogata fu* rat» : 
trl'r, ut de fubjùntfó cara & ejus Òbfèrotó die 9. Nov; Ànnf 
occafiònelnftitutà fafpeafonc; mode currcntis fiibinfpcaione 
fhper vùlneris lethalitate judl- Jbhannis Chriffiani Zecchcri » 
cium fuum impertiretjhiacRer anno «tatù 22. Rnttershafsdfe 
lationemipfam,. juxta circum* 22. Aug. huju$ anni vulncrati&: 
iantias fùas, debita curo fcduli^ abhincdie 3- Oftobr. demortui 
tatepcrlegcndo ponderavimus quodis externe in laterc fiUt- 
& Efincipjis M^dicfrChirurgi- ftró^ manus tran(V«xf»-diftantì« 

• • •* ìt£ait 

'■ DigitizedbyVjOOQl'C' ^KWttlneYihur Mdormnis LtrhalìÈus. 445; 

è fpio& dorfi, fuk ult imis coftis de vulneratis inteftinis eraflis ab- 
fpurìis cuftro in abdomiiie pcc- fòhitè concludi non poteft ^ 
fòffus fiiccitr & abbine fub in- qùarnvisinterdurnVuIneratimor^ 
iequentc apertura in cavitate ab- haud longè poft accedac E- 
dominis plurima exererfienta quidem in pnefenti cafìi infida* 
faeticUiatoerintillisqucremotis ire non. pofTumus, quòd, cuoi, 
inteftinura colon per tranfverfum vulnus in colo (ari^profundunv 
digiri tranfverfi latitudine tranf £c. digiti transverfi latitudine!» 
foflum.,hocque inteftìnum vul- a5^ans,ob(èfivatum,jieliquaquc 
ncratum acque ac reliqua inteftir inteftina livida & nigra confpe- 
na livida & nigra.apparuerink #a fiierint v , vulnerationem ita- 
Quamvis aùtem nunc Vulne- comparatane fummè periculo»- 
ratio Inteftinorum plcrumque firn, fuifle * quia tainen noaaL- 
ics periculi piena obfervctur, o- terius, quam di&x inteftini coli 
mnina tamen inter inteftina te- vulnerationis mentio injidtur, ,, 
noia Se craflà. dklinguendum eflr>« quod ob» labftantiami carnofàn» 
fllquidèm iila ad chyli diftributi- facilius confòlidari ipfisque vuJt- 
€Kiem,hxc autem ad illius depu- iicribus per clyfterès facilius fuc- 
rauoncra&ecumqjadeb depura- curri potefL . 2- vulnetatus die 
tionem à Natura deftinata funt. 3* O&obris demum,adèoque fò- 
li quibus fiaud difficultcr elude- ptimà fèptimana obiit, difficile 4 
fcit,quod uhi inteftina -tenuia fané durumque videtur, exinde 
vulnerari contingat , neceffariò lethalitatem vulneris abfolutan* 
fiibfèquentc chyliexitu& natri- extorquere velie : Cumppmis 
tionis ceflarionc infallibiàter to- quod & illi Medici & Chirurgi > 
talis virium proftratio, cum di- qui inteftini Còli vulnus etiatiìT 
verfis fymptomatibus lethalibus praiethalihabere non vcrentur r 
£de quibus ffifgocrst. fìft. f. id non abfolutè, fed tantum ul- m 
tfkor. if. G altn. inCommtnt. in pfurimùm ita fé habere periti* 
k.i.Càrn.Celfi liè.s. elfi Se*- bent, VideasenimindiverfìsAu^ 
nert. inprognefl. vuln aliique vi- toribus fide dignis , ejusmodiobr 
«feri potenirit ) propullulare fb- fervationes ,. quae contrariunr o- 
fcaak Nihilominus tamcnidfo» mnimodèdèmonflxant, ut apud 

r DigitizedbyLjOOQlC 446 Pandeft. Medico Legai Part.ll.S^^ai 

Se bene k lib ì. Obf Amb rof Pa- licer porioncs vulneraria: fimili- 
reum l. 4. Chir. eJS. Me. 2ulp. ter plurimum ' valeant , injcétìo- 
/. s.Obferv. e. 20+ Guilh. Tabr nes tamen tairi commodè aut fi- 
Tifi/^. C. 1. Obf. 74. cxcmp^ fi' mili effe&u adhiberi non-pofliinr. 
imlià occurrunt./ Ut taccamus* E quibus omnibus igitur in 
Intcftinorum graciliorum porri- hoc cafu itaqueobfervati vulne^ 
ones per ulcera & abfceffiis abla- rarionc nulla abfoluta lethaGtas , 
tas,fuperftitibus yEgris , in lauda- juxta unanimem rioftram fcaten- 
tó Schenckìo d.L ex Gemm& Tib m tiam concludi poteft. Iricujus 
/• e. 6. Cofmocr.i. obfcrvari & rei fidem & confirmaHoncm con- 
pmer alios ab HolUrio libeil. fuctum Facult. Mcdioe Sigillum 
propr. Obf. /7. vulnerati inteftini hic apprimere voluimus. Sign*+ 
gracilioris tandemq; fanari men- tum Gijfi die 4. Deeembr. Ann* 
tionem fieri: in quibus Cafibus, 1*81. 

Decanta & Profeffòres Ord.Facu[t, y 

, Mtl Gif r _ ' 

••••••••••••••••••••••••-•••••' 

CAS. XIV. 

DE 

VULNERE INTESTINORUM 
TENUIUM. J REQU1S1T10. 

Ohannes GiintheriLs , a Praefc- carceratus, die 27,Dcccmbr. anni 
fturà Principali Saxonica in- i678.nuperrinièprartcrlapii ; àme^ 

ridie 

Digitized by VjOOQLC De Vuìnm&us ABdomìnis Zetùalilus. 447 

ndfc,Chrift^um^o1ffgang.Fc- biumcftj bine necc/Iàrium eflc Knzcnmm ita vulneravi t, ut .die 
4- Jan. anno 1679. mane exinde 
obierm Cadaverautem E)cfun- 
fti die infèquenri à meridie à Me vidcbatur,ut idem Facilitati cui* 
dam Medica^ p-ansmittcrerur & 
judicium eju^cfupcr LcrhaJita- 
te rqquircretur. Quapropter V, dkoquodam,Gradumjamna&o* V, ; Exc- Exc. o/Hcioiiffimè rogi 

unafcuro aiiquotChirurgisJudici- to , velint haud gravatim ailega- 

aliter infpc&um atque fcàumfUr tum Medici judicium Coiiegiali- 

it. Quamvis autem vulnerario ter ponderare &fententiamfuatn 

in cadavere modo di&óòbfcrva- de LcthaJitate vulncris Jitcris 

taprolcdialihabitafucrit* quia mandatam prodebita remunera- 

tamen difti Medici Attcftatum rione impcrtire. Zauchftadii , 

quodammodò obfcurum&dur dic8.Fc6r.1f79; 

Othrnar Kundt , Prtfetàus. JÌTTESTATV M MEDICI. PRaeyia Requifitione &c. die 
5. Jan* Chriftiani Wolffgan-; 
gii Fercnzenii cadaver, mediante 
debiti fc&one& diligenti inqui- 
ilrione , prafentibus Jadicibus 
Prindpalibus iequenti rationc 
obfervatum fuit : In co fc. id 
diftanriam 2. digitorum tranfver- 
ibrum fupra os pubis, in dextró 
fere latcre , i&us pun&ìm infli- 
ctas in abdomcn penetrarat , ita 
quidem, ut inteftmum ad eam 
k>ngitudinem cfiflè&um fuerit , ut digitum riiinoreminfererc pò- 
tuerimus ; ubi hoc cumprimis qb- 
fervali poterat , quòd 1. fub infli- 
zione idlùs & obortó vulnere lav- 
ilo inteftini ilc> addcxtrumlatus 
fé de volverit & è contra portio e- 
jus laudata dimidium ulnx qua- 
dramene circitcr a- vulnere di- 
ftans , per vulnus peritonei & 
mufculi exierir, ut eò mediante 
forameli omninò obturatum fuc- 
rit & ex adverfo vulnus ilei ad 
latusfe abfconderit. 2. Quòd 

intefti- Digitized by VjOOQIC 44* PaìéeB.Meiic^tj^^PdytM.SeBÀt. 

inteftinum ileum circa propri- „ inquit > altcrahtur& livida rcd* 
um vulnus quodaritmodò in „ duntar inteftina* malum cft 
flammatum; E contraVeròftu- n incurabile. 2. Matcriam po- 
*ftum longitudine ckmidiomulnx tridamininfimófinu cumulatane 
qua&antemfuperans, quod par- quod con cernit, & ilia, dum 
trm vulnusperitonaa & mufcùli exitum illfc reperire non po- 
in trarai, partim ad utrumque vul- tuit, brevi adeo corrumpi potuit, 
neris latus fitum erat , omrrinò ut exinde fymptomata funefta 
, corruptum , nigrum & coeruter ipfaq* morsfubfequi potucrmt. 
umfuexitj unde concludere licet, Undc hoc acque ac anrecedens 
coiruptionem hancnon tara ab» fympcoou fatis notabilia fuor» 
ipfo vulnereilei per confenfum, quibus lethahtas infetri poteft. 
fed veIpoftmortcm,«&quidcm 3. Iplum vuhnis ilei quod at- 
aut ante curam,aiit fub ipfa cura tinct f illud ( cuu* interna 
fiveàb acreexternò, Uve aberro- xque ac externa tunica aiflc* 
reQùrurgifubortafuiffe.3.Qjjod €tx fuerint) juxta tphor. if. 
reiiquapariterinteftina,ut&0- SeB.(f. vulnus letale cft, & 
mentii quodammodò infiamma- quìdem hanc precipue ob cau- 
ta fiierint:& 4. fubtus in cavitate fam, quia 1. cjusmodi vulnera 
infimi ventri* infignis materia pu- fariffimè confohdantur. 2. Quia 
rulenta: quantkas collega fu- inteftina tenuta funt fubftanrix 
erit. Si ergo vulnus hoc ejusqve ncrvoCr&fibrof«,undceorum 
pradptias circumftantias coi)fi- vulnera graviffima & funefta 
dcraveriniiis &qvidétn 1. quod fymptomata comìtantur, vuL 
inteftinum è^ulncie erumpens Csf. >/. Med.Crit.D.Ammunm^ 
infighiter corruptum & nigredi- Et licet à Celeberrima quibus- 
nc aflè&um fuerit, ccrtiffimum dam Medici* Hiftoriac feferaa- 
cft$:omiptionehanc,fiantc auc tur, quòd edam vulnera ilei cu* 
fub curi fuerit oborti,mortom rata faerint : excmpla tamen ra- 
infignitcr promoverc potuiffe, ra funt, qua in robufti* adr 
qnum corruptio talis incufabi* raodùm contingunt,qùalls na- 
-lis fit,ut Senncrius M. yp .*. A turain hoc fubjeaò vix occur- 
tì e. '«-dócce, dum, fi ab acre rerit. , Quamvis ctiam negari 

non 

s ÙtVulntrihuj : Abdmtnisl^thalibuf. • 449 

non poflit, intet vulnera mteftl- intéftino jejutió, fed ileo, ncque 

norum teriuiunv, magnani diffe- per tranfverfum , fed fecundum 

rcntiam obfervari ; tquòd fc. u- longitudinem comigit) èpeffi- 

num adeò periculofum non fir, morum claflcnonfit: Attameh 

quam alterum , at v. gr. vul- fecundurnfupraalkgatum^^ 

nera, ilei tam mala non funt rìjwum Nìppocratù{\xt\ntòvox 

quam vulnera jejuni. Item qvx huxoTrivrt à Galeno , Foefio ère. 

fecundum longitudinem infli- explicatur & intcllrgituf , fc. fi 

guntur, haud arqueperìculofa vulnus urramque'intcftini timi- 

funt,quamqu* pcrtrànsverCunv cam penetrat)cft & manetvul- 

accidunt,de quibus Sennertus nuslethaie,quianimirUmutram- 

Lib. V. Prax. p. 4. e. }. inquit : que tunicam penetrava. Mer- 

Si inteftina &c. adcoque vulnus feburgidie 13. Jan. 1679, 
in hoc fubjc&o ( quia ncque in 

Job. Andr. N. L. St. Med. "X RESPONSVM 

FACUIX MEDICA LIPSIENSIS 
A Defuper Lethalitate 

VULNERIS INTESTINI ILEI. P. P. 

/^yUandoquidem Dominano noftrum reqàifi vcrit 5 hificprae- 

V_/Tua.Àtteftatùmquoddam via Collegiali ponderatione o- 

Medicum,ChrrftianfWolffgangi mnium & fingujarum circum- 

Pererizenii mortem violentam ftàntiarum rcfpóndcmus, quòd 

concernens tranfmiferit & fu per (non obftante obfcuritatc Atte- 

lethalitatem vulncriS judicium flati modo di&i vulnerano haeC 

Pars II. LH Chri- Digitized by Google 450 PanJeft. Medico-Legd Part.il SeS. tV. 

Chriftiano Wplffgango Fcfen* labitur, ibiqijc aeceffariò putrc r 
zenio illata nihilominus & o- fcir, imprimi*, cum 3- imcftina 
mninò prò atrfolutè & Amplici- vulnerata /ceu partes ntxvex ta- 
te* lethali habendafit, quiavui-, cilè gaograenam & fphacclum 
nera talia inteftinórum tenuium contrahant & tàndem +. ex col- 
i.obpartiumfuiun& profondi- legione xfaatcri* purulenta in 
tatem,neque i uturam, ncq ve de- ventre infimo conclud i pofllr » 
ligationem adraittunt, adeoque infignia vafa abdomkus & ìncc- 
2. confequenter chyius, in inte- ftinorum (imul i«fa multuffique 
(lino ileo con tennis, prò nutrì* fangvinis extra vafa tum fuifle. 
ti9tte partium diftribpi nequit* Qupd&c. , 
fed in caviraicm abdpminis prò- 

VidrAmman.in Prax. Vuln.Ltthat 

Decatl4.Jiift.7. 

CAS. XV. 

VULNERE INTESTINORUM TENUIUM 
. & MESENTERI!. ■'" REgyiSITlQ 

V..V. Magri. Alagaif. 'hifee ciliafuóTrcbinifiearià lattane 
hreyiter certiores reddo ,. tribas globulis ifclopetariis i&us 
quod die 3i.Decembris anni, prae- fuerit, ut dUabus circiter horis 
feriti 1678. JOHANNES CHRI- effluxis abhinc obierit. Qvùm 
STOPHORUSGORNER,Pne- ergo fub inquietane inftimtS 
ScQuxz hùjus fqbdlcus in domi- Corpus Defungi opc Chirurgi , 

ad DigitizecTby VjOOQI v he Vuìntrìhus At>ìomìnù IjìhMus. 45 t 

ad hunc a&um furati, infpedum quireretur * hinc, ut illi morem 
Se co, ut judicmm ejus juratum gererem,Dominosmeo$Hono- 
fub A fpfius teifotur, modo ré- ratiffimos otlìciofiflìtriè rogare 
pertum fuerit > Infupci: etiàm volui, vclintadje&umhic Chi- 
are Scabmatus PrincirpalisMagde- rurgi Atteftatum haudgravatim 
burgici , qui Haltecft, derilioni perpenderc fuumqvc edecuma- 
commifsà ., illk fententia ita la- tum judicium de lethalitate vul- 
tà fuerit, ut primo omniurodc- nerutn prò debita remunerano- 
fupcr infpcàione inftitutà , an ne in forma probante impcrtirc 
*vuln$4sinftUthaUfitì judicium &c- Dat. Bee finii, ÙU V. Aprite, 
à Collegio quodam Medicò re- AnJfyf* * 

Chriftofh N. Profetiti. ATTESTATUM CHIRURGI. \;v 

AD requifitionem &c. ho- in principio, peroflfrpenetran- 
die Trebizii in praefehtia do , cxtcmplò obrufus fuerit, 
Judicum Provincialium Scabi- globuliquo in vicinià inteftino- 
norumque , Chriftophòri Gòr- rum perrpanferint. Duo glo- 
, neri cada ver infpexi & praevia buli integri inventi fufnt ; Ter- 
Scdionc corporis obfervavi , tius autem in offìbus commina- 
quod 3. globulis fclopetariis tus fuerat, de quófruftumfali- 
i£us fuerit , è quibus bini-glo- quod inveni. Adhaec atteftor*, 
buli oblique dexrrum os femo- quod una cum famulis mcis & 
ris fuperando os ileon penetra- Adftantibus locum caute & ae- 
rane, una cum inteftinis tenui- piratc infpexerim. Quod loca 
bus, je j uno fc& ileo, ipfqquc quoque vulnerata depuraverim 
mefentcrìo. Tertius globulus & Dn. Prapfè&o , tunc prsefenti, 
os facrum perforaverat & inre- oftenderim inteftina fclopetarió 
ftinumrettumfimulla^ferat, ita, i&u vulnerata fuifle, quxinDe- 
ut globulocum impctus ftatim fundo accidcntia Mortem ac- 

Lli z ceieran- Digitized by LjOOQLC 45Z PàHd^^^oLtgai.PaaJl^ailK 

cekrantia induxerant : Qupd nere tciifor, vulnera haecletha- 

cttam eò in loca infignis ian- liafuiffc^idftruo, quia per intc- 

♦guinis coagulati quanritas lib. ftina vulnerata fymptonaata ili*, 

i&explens/rcpcrtafuerit. Dum quaeDefun&o raortem concilia- 

vero vi juramenti prilliti , judi- runt>orta fuérùnt. Bttrtnbftr&ì 

«cium meum de hifee interpo- d.}.jan.J<f7p. 

. • . - . Emanuel Rodhard. + RESPONSVM 
FACULi; MEDICA LIPSIENSIS, 

^ Defuper Lethalitate 

VULNÉRIS iNTESTrNORUM TÉNUIUM 
& MESENTERI!. . ^ P. P. : 

CUm à Dom. Tua Cafus ali- ter inteftinum re&um fauciarat > 
quis Nobis transmiflus 5c hinc prsevià Collegiali pondera- 
le eójudiciumnoftrum defide- tionc exiftimamus, quodvulnc- 
retur, An&c.&c.inquó,juxra ra modo allegata meritò prò ab- 
tenorem Atteftati à Chirurgo, folutè & fimpìicitcr lethalibus 
adhunca&um jurató,commu- habenda firn: Siquidem lsefio- 
nicati, duo globuli oblique os ncs hujusmodi i&u fcloj>cjariò 
femoris fupcrandoos ilei pene- inteftinis inflida?, ob inflamma- 
trarant & abhinc inteftinum je- tionem& gangraenam ftatirn in- 
junum , ileum &mefenterium feqàentem: Ut& haudabfimi: 
perfotarant : Tertius autem,qui lis Mefenterii é vulneratio, ob hae- 
os facrum pene traverà, limili- morrhag|am(utalia fymptom*- 

x tafaceam Digitized by VjOOQ % DePhlneriéuf Ahdomìnis LethaTi&us, 455 

U taceam ) & quia omnibus illis hoc monendum crat, fatius fuif- 
ex natura Se fini partium lxfa fé, fi ad infpe&iones ejusmodi, 
rum><& tefionis muau, mecur- iinàcum Chirurgo, Expcrtus fi- 
li non poteft , neceflariò & mul Medicus requifitus fuiflcr. 
fimplieiter interitum vulnerati Qupd &c. ZJpfik die 17. Aprii. 
fecum ferirne. Ubi ^ tamen & An.167^ 

Ammana, in Prax* Vuln. Ltthal 

Dec.4.ffi/IA 

CAS. XVI. 

DE 

VULNERE INTESTINORUM TENUIVM. 

REQUlSIttO. 

: p. p. 

CUna oblationc ferf itiorum ortà dimicationc i&u vulncratus 
meorum paratifllmorum faerit , ut Extradt; Protocolli 
V. V- Exc. Exc. celare nequeo, fub'Lit. A. teftatur, undevulnc- 
quodinfeqvcnti Cafu informa- ratus poft XVI. horarum inter- 
pone Veftraindigeam: valium ex fpira vi t. Quamvisau- 
Antc io. circiter annos acci- tem bini Chirurgi Caftrenfes 
dit , uf in Fedo Nuptialicujus- (qui tamen ad id non jurarunt) 
dam Nobilis Famijlus quidam refecant,vulneratum quidem ob 
Òbcr- Heldrungenfis , nomine illatum vulnus in ter vivos con- 
JOH/HOPFFENSACK,fubex- fcrvari non potuiflè : nullam 

Lli 3 tamen Digitized by LjOOQLC '454- Panicfr.Medico-Ltgal.Part.ILSea.ir.^ 

tamenrationenraddunr, ncque rierit & non potias (cufflpriirm 
inteftinum , in quo vulnus ob- tanta ebrietateobrutus) ex apo- 
fervatum fuit , nominare que- plexià, fyncope* aut alio quo- 
unt , quod medium effe ferunt, dam fymptomatc/qttodipfiim 
inrcftino craflb &majori proxi- enecare valuerit ? Quapropter 
mum y hoc autem, meo quidem Dnn. meos Honoratiflimos offi- 
judicio , nomine gaude bit prò- ciosèrogito, utExtradumxquc 
priós utadeoqucindubioloca- ac totum negotium hoc joxta 
tum fic , an Chirurgi hi Caftrcn- circumftantias fuas haud grava- 
fes unqvam inteftina humana tim mature ponderare &** *vul- 
confpexerint, vd quale mtcfti- nm à Ch'ir urgù CaftrenJStm de- 
num lsefum fucric. De caeteró fcrtptum ir» fi &fua Natoti le- 
cerne* fum redditus , vulnera tkale& omninòincur abile fueritì 
inteftinorum non femper letha- Rèfponfó,fuó figiiló munitó,mc 
lia effe , unde dubium fuboritur, certiorem reddere velint $ id 
an vulnus hoc , Jicetetiamjuxta quod cum debita remunemio- 
Excrafti tenorem ita obferva- nc&c jangloff- Sommerai die 
tum effet* lethalefuerit? &an 13.Jun.l667/ 
vulneratus neceffariò exinde pc- fc 

. Cafbxr Bernhard de Tettenbaek 


EXTRÀCT: 
Ex Adis.Inqiiifitionalibus 
F0I.4. Voi- 1. RELATIO PRMFECTL 

IN JOH.HOPFFENSACKIO ruta latitudine fub umbilico, 
obfervatum fufc , quod idum ente infliaunì accepcrit, quo in- 
pun&im abdomini , 3. digito- teftinuaj quoddam majus , ad 

digiti 

Digitized by VjOOQIC N DeVulwrifas Aèdominù Lethalthus. s 455 

digiti Iopgitudincm , difciflunci Chirurgi Cafbrenfes rcferimt*. 

& in altero latere fimul perfdk imponibile effe , ut vulneratus 

fum fuiti ut per vulnus omnia inter vivosconfervaripoffit* 
cruperint&propendcrintjunde # CHIRURG. CASTRENS. 
j^ELAnq 

OBfervatum fuit eundem ■ midii uhra quadrantis ìongito- 

(Hopffenfackium) triute dinem difciffiim, in altero vero 

digitorum latitudine fub umbi- latere ad 2. digitorum Georae- 

lieo, verfusfiniftrutnlatus,inab- tricorum longitudinem perfo£ 

domine enfevulneratum Scinte- fumfuiffe: Vndevitaejusfalva- 

ftinummedium^uxtaintcftinum rineqùit&c. 
magnum, in altero laterc ad di- Chrìftian Leder IChir. Cafln 
Job* D#h BotgJ) RESPONSVM 
FACULTÀT*. MEDICA LIPSIENSIS,' 

Defuper Lethalìttts , 

VULNERIS INTESTINORUM. 

EBiftolamàClar.TuaadNos tiorem reddimus : Quod, Kcet 
dataci Còllegialiter perle- Chirurgi Caffrenfes ad a&um 
gimus probeque perpendimus, huncnonjuraverint, ncque in- 
Eandemque Refponft loco cer- teftinum > in quo vulnus obfer- 

v vatmn Digitized by LjOOQIC 456 Pandeft. MedicoLegat. Pari. li. Set?. IV- 

: Varani firit , nominavcrint, ex gitudinem difeiffum , in aitero 

vulnero tamen cxtimó tantum veto latóre ad 2. dig. longitudi- 

appareat , unum ex inteftinis te- nem perfoflum fuit ) fatis tefte- 

nuibus fuiflè : Qualità* etiam tur idem in fé Se fuà natura le- 

vulneris, utdeferibitur, (utpo- thale fuifle, ncc curari potuiOc. 

te quo inteftinum in uno laterc Lipjì* d. 17. $tm. 1667. 
addimidii ulnae qvadrantislon- 

CAS. XVII. 

DE " • ' . 

- VULNERE ILEI. REgHJISlTlO < 
P. J? 

EX preferiti deduzione m- petitum renio , velint Relatio- 

noccntiat, & annexis artictt- nem Medici ac Chirurgórum, ut 
Ibdcfenforiis, cognofeent ve- -&rationes contra eandemalla- 

ftrae Excellcntiae* qùS ratiotìe tas coilegiàliter ponderare , ac 

Hans Gore, propter intcrfe&um poftea judicium fiium fuper lc- 

CarolumUriel,perÀdvocaturtii thalitatc hujus vulnéfis, quàm 

vulnera Uthaliutem dubiam red- primum fieri potcrit , configna- 

dere, atqùeproptereà ad Colle- re , ac Dominis Scabiriis haud 

gium Mcdicum provocare in* gravatiTOtraderc&cZ)^.^^ 

tcndatjquia itaque hujus petitio- Ud. 26, Ju»> /#9. 

ni deferre debuta Veftris Exceli. ^ * 

Damianus N. 

RE, 

' Digitizedby VjOOQIC ^VutnerièmAMmiwZttkdìk*, , AW • RESPONStyMr ; d ; 
FACULTATIS MEDICA LlPSIENSI^ : * 

VULNUS HQC )ILEI 5IMPWCÌfER, 

HteSE LETHALE. > 

QUid Ofl5cii.tK>ftrir«tio re* ex gracilibus& piane membra- 

quirat , circa vulnerimi nofis, ullo modo confolidare ; 

j^dicia,co!iegialiter fuimus re* Nec attcndenda faic curatiomifi 

cordati : Ergo confiderà tis aut excmplorum monftrajlicct 

omnibus, tandem pronunci* enimh.m. vulnerati quidam pa* 

amus , fi in "vulrieris ìnfpe&i- tiehtes7proptcr vegetam Natu- 

onc obfetvatum, qiiòd Urie- ram & alias caufas adhuc per 

lis vulnus pun&im infli&um àliquot dies vivere interduni 

quatuor trapsverfis digitis fub P9tucrint,tàmcifncceflariòdc- 

umbilico inabdomcn penetra* mummoriuntur,quoniamprx- 

vk, qua mtdtinurir tentici Ile- tercurandiiinpoffibtlitatcnr,^ 

-t*m alias vocatum , latitudine di- thm retcntio Chyli & ejusdera 

giri laefum &perforarum,quod diftributio, prò fanguificatione 

inique iuxtarelationemDomi- Ócnutritione, amplius fieri ne- 

ni Medici, & duprum Chirur- quit, ima propter hanc JtffeC- 

goruin fidedigniflìmorum,^»/- rationcm,dum ftìbfta^ti^mt^- 

nus ifiuà nonjolum infanabitt^ ftinorum maxime nervofa & fi* 

riculojtfjtmum , fed eriam prò btolaeft, graviflima & funeft^ 

Coiplicitcr & abfplutè & per fé fymptomata iiibfequi Tplentp 

le t hali habenduro fìt \ quoniam hinc lethalitatis ratio njàflifeftfc 

imponibile fuithoq modo lae- apparet.Ubi monendum parite£ 

fum Intcflinum,tanquàm unum quòd & in inteftinis tcnqibus 

Pars II. Jylixjm fcc Digitized by Google fòecutentx impuriratcs contine- tnibr,ut omticr^aHi crtrarsrfitr 
antur, quaeà puntate Chy li, prò humores, waefertim in cadave- 
confe&ione fanguinis ad Epar ribus'vel defundis, ftatim foe- 
tranfmittetfdi » indiai? inteftiiw tare ffl'^f?^^ "infìpianr. 
à Natura feparatae & pofteà fuc- Repetimus itaqueex prèmedi- 
ceffive adintcfttna craflà abie- ta^oConfilio: Vulnus iftuduti~ 
gantur;hinc non abfurdum , fi qutftrft &Jiwpliciter ex addu- 
& faeces aifiiKrètwrita ex iiìtc-- ftis iatiònibuis Ut&i& fuiflc. &c 
•ftinis vulneratis tenuibus in ab- Dab.Lipfis die z6. Fcbr f r6^ 
domini* cavo repcriuntur , & 

/: ♦ ? ! ^ Ex Àmmamu Med. CriL 

: cas. xvin. 

- VULNERE VESICyR 

• »j, ,, ■ ' >■■ ti) ; ■ ? i - . ! ,u «v g ' . ■ ■ ■: " . » 

' ' ; KEQUISITIO. - L , ^l^ncfóquid'em^ onc (fcfcriptxper£brafToT^ar r 

Veridica rcqvifita fuerit , ut qux veficar collum penctxavit 

defupér A&is qvibusdam Cri- &qvinqvelineolÌ8 denotata eft,, 

teiinalibus , in pun&ó homicidii prò lèthafi ftaBeri tfebeat , nec 

jòhaniii Schneicfero Radmiih- ne ì Ìì\hC Magnificcntiam Ve- 

lenfi illati , fentenfiam fèrret, & Aram & hònoratiflurtas Dnn>. 

vero hunc in finemfeire defide- officiose rogito , vclint judiri- 

xet : An in adjcdahiclnfpciti- um fuurn foper lethatitatc vul- 

. - ncris > Digitized by VjOOQLC\ Btfalnmh*; Ab&mintsJjitkalìbu$7v > vfjjl 

aeri*, tom rtmifioo<j.iftcli»fiwfi jHfi^^iap^iUbw^liUcinepc- 

Facilitati JuridtC* hau4 gravar ^ogibusviriffirademercria«y 

tiro , prò debiti rcmuneration* vietai > EgòjVerònunqvaqa noti 

jmptttirc. Hoc «te Facultas perfemo. 

i / . jE^qórgtiflìdiorum -, 

&jjxlilM>jUSl4. .'. Oificiofiffimus , ? 

Fmrìàut Nìtffius m&tà -{;* i RE8PÓNSVM i'; i 

FACUfcTATIS MEDICA GISSENjeV } 

. » VUXNJ2MS VE$IC A- '-.''V ;•'••; «■'f • 

JTùm Amplilt. Facultas dcbfAt,ftcc ne! jàditìam ìWP 
uriàica,inInclytahacLù- «ftrum (bpet 4cttfcliH« fcajtti 
ma ; Dccahum & Pwfer- vulneri* btevker " eéinmtttficfc* 
forcs Ordinarìos F^cultaris Me- mùs 5 Hinc curri in 'fileni N<ùh 
dici h. 1. amicè requifiverir , ut b& traosmiflam Óifrurgt &ekt- 
ratione homicidii in Johanne tionem , juxta circumftantias il- 
Schncidcro Radmuklenfipatra- lic occurrentcs debita cum dili- 
ti de hàcqtifcftione: AH, in per- gemiate meditatane pondera- 
a&arlnfpc&ione memorata veli- vimusot PrincipiisMedicis acque 
ex perforano, quaexolium veli- ac Chirurgicis conlentancurn 
c*intr*verat&quinquclineolis cfleducimus: 
deiMÌtat*èrat ? ptolethali haberi 

Mmm 2 J Obfcr* 

^ DigitizedbyVjOOQlC DC 0bKtvtt3 , prStygltàditctì* Ha farpinWofencUt ,quod vuh 
ltaiòric i Cab inquifitiòtie {tota* nera veéc* colto infliOa denuò 
* aera abdommi inflidi , quòd il- curata fecrin**prout carationes 
lud ih Anidro latere fubtus » cjusmodi iSc Ar*ià> tifo. Oé/fa* 
KOpèrg9nitai^»coHwn vc£c^ r aliiO^e annotata: font, cumpri- 
fatraverit , ma*irnaque "urin|5 mfc >quòd collimi vcflcsc carno- 
quanrilàsilBc reperti fbenfr4c€. fum cflr& cui in fc&ionecalculi 
Omnia juxta tenore m (nodo di- veficalis non parcitwvita tameu, 
€tx & à Chirurgo, qui fe&ionem ut pcrfc&è : rurfus confondati 
hariefe in^&ioacmvadmini? pofei 
fttavit,annotatxRcIauonis^ ■ ■ 

Qupniam igitur iurta teno- 
Quamvisautem vulnera vcfì- rem Relation» à Chirurgo lin- 
ea: urinaria: ut plurimùrnfummè pcrtitac^ fuh infpe&one obfcr- 
periculofa habèantui^ ty?Q$4 Qwt1u% ftuY* quod i&us taa- 
inter illa notabile omninò di- tùm vcficae collum. vulnera» 
fcrimeo, u\tè^c«if໣unÉ fcavqua? . ; vtót *hWQ i9^jcjusmòdi pro> 
fundum ejus ferrant , prò firn- abfolutè lethali agnofeere noa 
plidter& abfolutèlbmalilteha i plo^lmusU 
t>cantur,quodde'VuUiewbuacol-j -a n - 
linulló modo dici poteft , cium QÌ? ra unanimero nofiram Cen- 
to» |a*jùai Hippocrates > Gale- tentiam multeriorcm rei /idem 
WS ajiisuc M«tìci ©5\ebcfiimà & confirmationem ùgUloiacul. 
Tulnekatioa<^ eiusmèdi acuti- tatis ">°?rar « ypliwtóus. $%n*. 
qpam prò fimpUciter lethali tma&fxi6eV.Mjij^ ' 
vcnditànt,fcd& ipk experien- . 'I: **X ° X$* Digitized by VjOOQIC T)cVnkmbmAhitmn*Lcthi&hur~ 4it 

gas: xix. 

VHLNERE ABBGMFIS^S GUM Li€S^ 
ONE VEH/E CÀViE OC ARTE- 
ELLE MAG1SLE* SLELATIO. 

BBiti KORNMÀNNT, Qjiar- cufcnt , illique, nomine Henri- 
fiori» olim hnjus loci, Filius cus Damer Scabinus,.& Johan- 
linicus, JOHANNES JUSTUS, ncs Melchior nil quicquam de 
heri vespertino tempore circa; c§ fibi confeium effe perhi- 
fcoramfèptimam,hic ante Por- bent» 
tam Hersfeldcnfem , in diffidi- jj^ mu j t0 m ane,pnefentf- 
umcumRufticis. nonnullis in- bnsD. Wickio, Pr*tore hujus 
cidit,quó durante proprio- fuo /fc^Confule Weghufio, Wcr- 
enfe occifus eft, ' . ^3 Hulfio .& . Notarió Ciw 

' \" jùngmannó > pe'rChirufgumSc~ 
Qui jam ratione h«c aftio. ^jo nem inftituimus, ubi obfer- 
»nccperit,&quid fiib eadem a- vatum tui^quod idi» puntini 
&am fuerit , de co ,.' tam parrò lu^^^juxtaumbilicum , imfci- 
temporisintcrvaUopluraexpcri- tf £ Utere^ntrand^'per mc$n- 
ii non. potuimus , quàm inclufa tenoni ufqne ad vertebra* cum 
hòc Tcftium Dcpofnio docet. i x f 10 ne arteriat magni & venar 
Mn* incarcerati cbtìetate fe ex» uvac ( c extcnderit, ii£ rcliqp* Digitized by Google 462 PahàèaMeàco^Dgal.PMH.i^à. IV. 

cavitas plurimo taogume mero taCto&ifi** diflferfrttt$, dance 
coagulato rcplcta faerit. Tabeliio redicrit ,&uberiorcm 

Nominati modo bini incar- Illufttis Rcgiminis Prìhcipa- 
ccrati percndiejudici Criminali lìs itmru&onem nobis obtu- 
debita armatorum caterva ftipa- Icrit. 
titransmitti debent. Intere* cumapprccationc Di- 

%equiàs !f&ncrOpanuidà$V vii& Prote&iónis Nbrtrarum-; 
cum Mater fitium fuum ,iater- qye Pcrfonarum qualiumcutt- 
emtum inÉccle(ìàCathedraliJjw- que officiofiffima commendati- 
juscivitatis tumulo maildaripc- oneperfeveramus / 

"~ ~ V. VnExcelL ìxclUXRm. Dora # 

Gif*i.*3.Maji.d.*<fM. ' Qbfequiofiffimi 

Johannes Lcuslcr. 

. LudwkusW ittici. ' RESPONSVM 
FACVLT. MEPIC. GISSENjfi, ' 

,"!.. tETHÀXITÀTfe VÙLNERIS ABD0MrKB> " 
D propofitam Quaftid- rstiffim? pondera tiòne omnium 

^ ->nem:An fc. die 22. Maji & finguia y mm,inReÌarioncJu- 

~AQpò Yékti? Àlsfeldiae antepor- diciali cum deferipttorie vulhe^ 

"tam interrititi JOH. JUSTI ris aperti nobis communicara, 

KÓ^MÀNNI vulnus fimpli- obfervàndarum circiimflantia- 

citcr &abfolutèiethalefit*Nos tum Principìis Artis cpnfcmar 

PccanuS&Pirofeflbres Ordini, rieum ette ducimusT ' * "* : 

cu iacultatis Medicar, pracvtó- > Ob- Digitized by Google toePbhteri&uj A&à faine Letbdibuf* 46* * 

_ OWcrvató Hib inftinwi fc&i- vae fc extendit, hisque vulncri- 
ènc Interferi Kormanni, quòd bus «vaforani fanguiferoruA 
.kiasjuxtàumbilicunrdeamabv raajompi & Truncocum inevi- 
dominis lateri punftfm iHatus- tabilis-éi: immanis hxmorrhagra 
Inerir , qui abhinc per mefentc- , indeque fequens deperditio Spi- 
rium usque ad verteb^ras , cum ^rituum vitalium conjunfta tft, 
latfionerprteip» magna» & v?n» -quodVéi? hoe inCafu^cpntigiflè,, 
cav* le exten&t, ut reìiqùaca- ihfpe&ió ócùlaris dbcuft, dum 
▼itas mero fanguinc coagulato Caritas Àbdominis mero fan- 
tepleta fuerit. Omnia juxta te- guinc coagulato repleta . fait j 
nórem RcJajionis fupradi&ae. Àdhax ob paTthnn -vulnera»- 

? ?u» fji^mprofundiorem nulla, 

Jan» Vulnera Meftnterii in fc hre alias convenientia , retnedia 
quidem lethalianon fum, cùm applicati poraeruritV 
ja* faepius contigerit ,ut alleai Hinc ^ in .^ ^ 
abdomen-Wouuin fac«t,eo Kornmannó invemus * )uxta 
tamen poumodununrmegrum i n f pc a ioncm -fcCcriptù prd ' 

«ftituto, adeoque ex vulnera, vulnerc abfoIutè& ^pliciccr 
tò mefentettó funeftus hu,us- Iethali ha bctur. 
modi >exitus pertimefeendus ' ^ . ... ; ■ 
nonroùlet. Atteffianonw ergo SigiftèFà- 

cujtatis Ordinario omnia confir- 

Qnpniam verfc juxta. teno- mandò. Sgnat. Giflk.Jic2Z. 
lem Relationis i&us ad laefio- Nov. 16*7 „ 
nem Artcrisc magna: & Vena; ca- 

* • ■ ' 1 * 

Dec*nw& Profeffores Ordin. F acuii. 

' MidicétGtJfinn. 

*ex.o)r $•> 
•--."• CAS 

Digitized by VjOOQIC CAS. XX, 

VULNERE AtoOMINIS SIN£ VISpE- 
RUM LESIONE. ludi ciò veftro coque accora- Yulneratumrcfttfutuni^proot 
Ito indigeo fu per cafu feluca- aiate per fequentes dics ufquc 
ti: videi, die n. Novcmbr. ad 14. No vembr. perbellc valu- 
Gcorgiusvvaldx ccrtis de cau- it,nccdcfymptomatibusvulnc« 
fis commorans , Matthxus W. ris conqueftus, excepta Dyfcn- 
equorum mango, me enormi- teda qux (falvohonorc) pati* 
ter eft conviciarus , qua oc cado- encem ita affirxit *4it vicies, tri* 
ne prò defenfione famae gladi- cies de illa no&eal vumdcpone- 
um evaginavi , & feommata ca * re eundem oportuerit , qqae uf. 
lumniasque vindicaturus nonni • que ad dicnus- No vembr. con- 
kil vulneravi jeundem. In vul- tinuavit / qui etiam , i. e. quin- 
neris infpeftione fub A. obfer- to die poft àcceptumvulnu$vis 
vatum , quòd Matthsus \V. ae- eft mortuus. Poft mortem à 
ceperit vulnus dodrantale trans- Balneator e in praefentia Judids 
verfim fupcrabdomen in cu- cadavcrapertum,& fuit depre- 
tein, verfus dextrum femur 5 henfum, quodinfcrius involti- 
quòd etiam Wolff. D. Balnea- crum, cui naturalitcrintcftina ia- 
to r primùm deligavit , citra fu- voluta , piane illaefum, atquc fic> 
fpicionem ulliuslethalitatis,af- ut antea rclatum, intra duos 
ferendole brevi temporis fpatio pannicuios pcnctravit , citra 

vifee* 

> • Digitizedby VjOOQIC bePulnmèus AldontinùLtthJitvi». ^ 

vifccrnm 'contadina.. Nec ccr- contra me Judices Inquirereié- 

tòfciripoteft,utrumvulricratus tcndunt. Hinc quia mini juré 

ahtc vulnus ìnflidum Pyfcntc- naturali defcnfio cònccfia, cni- 

rfè «orrcptus fuerit ? Acccdit, xè faftras Exccll. rogo , velini 

quod rebus ile ftantibus Balnea - omnes circumftantias , rationc 

tot iftam larflonein minime prò Dyfenteriar, cxadè ponderare , 

lcthali cognoverit , fed potius fccollatis Anatomia & Chirur- 

culpamòmnemmortisin Dy- giae fondamentis mini fenten- 

fentcriamrejcccrit, quodetiam tiam comntunicareì AnMfc 

juramento confermare non dù- thxusW, maga exffrlnere quam 
"bitabit } hifee tamen non ob- ,Dyfinteria oèierk ì Dab. Gc- 

ftantibus, caufam lethalitatis mi- ringsy vald* die si. Aprii. Anna ^ 

4ii imputare , ac criminaiiter 1632. 

Barn Chri/ttyh N* 

■ - ' a. * N, A. 

Atteflatum Balne<#0rù* 

INfpedione vulneris debita profunditatem dodrantem *- 

ratione b^biti , animadver- qaavit : labia, vulneri» piane 

fum, quod vulnus pundim inni- erant occlUfa , adeò ut ne coch- 

àum transverfim fupra abdo- leare cruori* emanarcr,ac fi fu- 

mcn intra duos panniculos in ficxtremitatefaftumvelpgrfo- 

fummitatem dextri femoris pe- ratumfuifiet, quo pr«Cupponi- 

netiaverit^quoncrvus quidam tur inftrumenri laedentis quali» 

l«fusjpatien«fiquidcmincedefl- tas,fuùTcfcilicct enfemacutif- 

do claudicava / poft moftem fimo mucrone coque tetfago- 

quoqueidempesquodammodo natoprsedimm, & quia devile- 

contradus & finotro brevior ribusnihillafum, iitopinionesu 

fók, nec potuitcxtcudi^ quoad quodmnfumt IMepr fé; be- 

v Farsi!. Nn* 1 98 Digitized by Google 464 Patà&Mdicù-Z/grt Ar&a SetihtT. 

ne fiquidem per fequentes dies hoc vulpere, ideò &ngui&kvu*» 
yaluit, nifi quod nonnihil de Dy- dicationem petendam effe à No- 
fentcria conqueftus, qui unica bili Hans Chriftoph N .quibus 
no&e vicies vel tricics al vum ex- prolatis hòrà 2. pomeridiana ob* 
onerare coaaus,iuqu e ad dicm dormi vit, putatqùcChinugus» 
Martis, quòconfpeaó commo- quod Dyfenteria, qvtx vulnus fe- 
tus ego Rochlicium tendi > ac- cuta, mortis caufaexftiterit* an 
cerfitum Medicum , qui vero, veròvulnus^antecéfferit, dixit 
tum tempori* abfcns crat > mi- fé nefeire , feda muliere clinica 
fcricordià ramen Pharmacopoei inquirendum : koc autem jura- 
alìquot medicamente contèa mento fé affirmaturum obligat» 
Dyfenceriam adjutus » quibus quòd interius ìategumcnttim, 
nihil proficientibus Deo fc com- cui naturaliter inteftina funt in- 
mendavit dicendo; fé termi- voluta, mii^iojètefim^fcd iato» 
num vit* abbreviatami fentire grum coofpcxerit RESPONSVM '"' 
FACULT, MEDICA ÌIPSIENSIs/ 

. . ^Scilicet " 1 

VULNUS HOC HYPOGASTRII NON FUISSE 
LETHÀLE. 

NObiliffimc domine ; acce- quia feire defiderat, utrumMa- 
pimusllrerastuas,ut& At- thtut W. exaccepto vulneri, vel 
tcOatumquod Balneator\Tolff f'tius accedente Dyfèutertt tAie. 
D. fapcr lethalitàtc vulnerò «f/idcòunanimiter&delibcra- 
Matthxo W. inflitti , nìanu fui tò concludimus t C^tipd qui- 
confignatwp Judici obtulit, & dem vulnus fflod punftim ù- 

duo Digitizèd by VjOOQlC ' Canea periculofum, non autem exinde prò abfolutè letbaHMet* 

Icthaie ruerit , quia nul lum vi; ne epàt , f<d maga ex uccidenti^ 

feus vd alia pars principali*, aut ratione fympromatum , qua», 

advitam neceflària , Iqefa, in in- do prsefertim vulheratus fernet 

-fpeaionedeprehenfa foir, prò- ipOim neglexit, aurab acanti- 
ut Atteftàtum ifub A. pluribns bus decenticurà tempeftivèiioii 

Jioc manifcftat , & nihilnifi ner- fuit recrcatus , & hoc co magis* 

vùsquidamfauciatus, quopa- quando fluxus DytenterjcuH 

, ticns in incedendo claudicare , qui fine dubio ex prava Jmmo- 

ipfequepesdextcrpoftmorfem runi ih corporc difpofitionc 

quafi cantraaus& finiftrqbre- cuna fubitanca virium proftra^ 

viot vifus, nèqucob infigniafcu- tione ortus , vulnus hoc vel an- 

juslòcivafaharmorrhagiaenor- teceffit, vel fubfecutus. Dot. 

mis, nec inflamntatio, nec con- Upf. die- Philipp, ficoi. Ami» 

vulfiofubfccuta , vulnut etiam 1631. RESVONSIO 
FAquLTATIS SECUNDA. 

Adinftantiam rei, qui ad Facuftatem refcripfa, 

& Teftium pronunciata adfocit , qui fatentur,* 

quod nullus ncrvus fucrit laefus , nullumquc 

fyroptoma periculofum fuper- 

vencrit. 

•iTeratam ad Nos AOorum nus concernemium 1, omninò 
XjwfEoncm, Matth» Njr. vul- miramur , & illis denuò colle- 

Nnn z gjahtet Digitized by VjOOQIC *** &m&$Mdico.I%. Pvrttt. Sitfim SìHìtet revblutis oprine adhuc ifl vulnerato nihit aedi entrai» 

recotdamur Tentennai, diePhi- comigerit, nec nervps (cemta 

tippi Jacobi 1632. à Nobis lata > balneatoris relationcm, cui aliai 

jumirum > quatenus antea no- fìdeni krgiri tenemur) lilla 

bisde&riptum&hictepetittim modo Hefus , hiac pronuncia* 

vulnus, non diris iyaiptomaóbl* tum noftrlim repctimus : q*ò& 

filit (hpatum , mortcftj càùfaèi ettàm vulnus iftud per fi , & ab^ - 

aÓopotuùTe y quoniàm itaqufc lati Iettiate minime fueriu Dabi 

fucati ttfìss depofuemnt, quòd LipC die zi. f cbr.1633.. 

-:•.''.; • . ' . i * .■'■•• • j 
pan. Digitized by LjOOQLC *$)4*(S* 
PANDECTARUM 

MEDICO-LEGALIUM PJRT1S Ih 
Sectio V. 

DE. VHLNEEIBUS ARTU- 

UM LETHALIBUS. 
JNTRODVCTIO. 

Raster HI. corpóris humankcgioncsf*- 

piflimèquòque ARTUS five mutilare 

fi ve vulnerari folent , de quibu* utrobi- 

que Medicorum quoque judicium re- 

Niwj y, quiw- Digitized by VjOOQLC 470 PatuUB. Medico- Legtl. P<#t. ti. SeB. V. 

xjuiri folce : illic quidcra, uedeterminent, anmu- 
tilatio quaedam, aut faltcm debilitano in hoc vel 
ilio membro occurrat, fi in pun&ò irregularitaris 
in Ecclefia Romano - Catholicà dubium aliquoa 1 
oboriatur.tw/. Paul.Zacchias in Qua/?. Medico-Le- 
falibus Lik V. T/V. ///. Qu*ft* unum. 4. pag. 4.4$. 
vcl ut obfcrvcnt , an membrum mutilatùm per 
Chirurgi am Currorum, five vera m -, de qua Tii- 
liacotÌHs , five palliativam,rcftitu! poflit? "vel, an 
mutilati tanto a Jbuc roborc OC vigore pòlleant, ut 
manuum opera vi&um porrò fiC ami£tura (Ibi com- 
parare valeant? de quo GAS. L Hic vero, ut de Le- 
thalitate five illethalitatc vulnerum>five contunden- 
do, five incidendo artubus infliótorunr, cognofeant 
atque judiccnt. !. ; . > 

§. IL 

Contufionesquidem, Plaga, Fuft!gatÌones& 
Flagellationes externa: raro prò abfodutè Icthahbus 
habentùr, licet pluribus quoque membrisinferan- 
tur, ut è CAS. IL cluccfcit} unde&percuflòrer 
ejusmodi, morte licet fuper ve ni ente, non tam ulti- 
mò fupplicìò , quam poenà mitiori folen t affici, ii' 
que ex eó, quod animus occidendi ig v illis non pfe>l 

fumacur 

Digitized by-LjOOQlC . beVuIntriòus Artuum Leth dièi*.' 47 X 

fumatur/. /. i. Z)rè>/# HttdrUnm f.tdkg. Cornei 
de Sicar. Quodfi wmen flagellati© multa , cum 
vafidis inftruaientis , àrobuftis; pcrfonis tencrio- 
ribus inflitta fueric, non minus {implicita & ab- 
folutè Iéthalis e/fe & pocnà ordinaria puniri potcrit, 
<vid.Cafultim.Secl.utt. •..'.-" 

$.111. 

Sic quoque Vuln era A rtubus caefim aiit pun- 
c"Um illata farò prò lcchalibus habcntur , nifi vafa 
ma/ora autin profundó locata fimul feriantur, de 
quibus io fec\. fiottone. Quodfi igitur vel fola? par- 
tes mufculofje , vel & vafa minora &L exurna fi. 
mul violcntur , ita, uthamiorrhagisefubfequenti 
ligaturis, ftipticis &fimilibusobviam ire licuiflèc, 
£r Chirurgi tempeftivè adfuiffent , vulnera fila, per 
accidens magis, quàm per fé lethalia ha ben tur, ut 
in vulneribus CU B IT O R,U M in C A S. 111. & 
1Y. deccrnitur. 

. J. J-V; /' 

Et idem omnino jadicium de Vulncrihus FÉ- 
MORUM fuiflclatum è CAS. V. VI. haurirc 
licct, qua: tamen , fi venarum & arteriarum ra- 
mi Digitized by Google *7* P#»Je8.tfuGcé' Legai. Part. IT. Se&K 

inimajoresfimulincidantur, ob haemorrhagiaro 
incompefcibHera facile fimpliciter lethalia fieri pof- 
£c CAS. VII. & Vili, cortìprobanc. 

J. V. 

GENUUM vulnera, etiam minora, ob 
concurfum tendiourn f«pè mortifera furie , cùm 
facile gangrasna atque fphacelus accedane , cum- 
ptimis,, fi fclopetorum explofione infligafttur, uc 
in CAS. IX* accidit; ubi ca, qua? in contra- 
rium afferri poflènc, fimulfolidè refucata lune. 

•' S.Vl 

S U R JB tandem & T IBI M vulnera t etiara 
- profonda , per fé & fimplicicer lethalia uon funt, 
cuna yaforum acque ac reliquarum partiuìn imui- 
' tu faciiiorem tnedelam admittaric, ut è 
CAS.Vl.&X.eiucefcic CAS. 

- Digifeedby VjOO^ &c Vulnera us Artvtm tribali!, ut. ^ 

CAS. L 

MUTILATO DIJUDICANDIS, &EQUISITIO 

P.P. : L * NOs mifcri & mutilati ho- ditate duorutn Kampffcroruni f 

inines lignificare Veftris quovifio pertresintegrasfepti- 

Exccll. debemus , qua rarionc manas fuit impedita. (3) Mar* 

preterita arftatcNobilisSimonN. tin N. globulorum i&u in petto? 

una cu equeftri & pedcftri cprni. re ìxCus , ita ut globuli por ter- 

tatù, quem fccum habuit,pagum gum exierint a(Tumptusq> potus 

N. viotencet in vafit , hunc in fi- refluxer it.(4) Ego Hans N.duob* 

jiem, ut ab inveterata confvctu- globulis & tribus grandinibus 

dine indurata ecrcvifiam pa- mdextrumlàlUs fum pcritus>dc 

ftoraletn communitati noftrc e- quib f gtobnlus unus è fpina dor- 

riperct. Cui quoniamCommu- fi & grando quaedam iterum cx- 

oitas fefe oppofuit, fclopos & cifa,reli&is relicjuis globulis & 

bombardas ftriatas ineande ex- grandinibus, qubniacft inveniri 

plodi Judit i quo tumultu & ex- non potucrunr, in corpose meo. x 

plofionibus ( juxta relationem Quamvisetiam,quaBDcieÌlgra- 

balneatoris Chriftophori N. N.) tia,in hifee lxfionibus vita no- 

(i) Cafparo N. globulo fclopi (Ira non'fueritpericlitata,tamca 

ppllcx manùs dextrae ablatus. (2) iftiusmodi explofionum i&ibus 

Opilio vulnus pun&im faSum ita refpe£hifanitatis& articulo- 

jupra dei tram palpebranti acce- rum fumus mutilati,ut manuum 

pit , iti caput pene trans, ptofun- labore vi&um noftrum amplius 
Pars II. Ooo quae- Digitized by LjOOQLC quaererc non valeamus , hinc de- dica ( in quantum nimirum afta? 
nuBCiationeapudJudicemcom- & noftraCorpora deteriorata, dt 
petcntem ùÒti per fentqpriam • ad iabqres inepta funt reddita) 
JCrorum pronunciammo quòd dctetjninarc poteft i Hinc fub- 
Nobilis Simon N.omncscxpen- piifle rogamus , veiit corpo» 
fas , fumptus , intcreffe & foftra noftra & explofìonibus caufatas 
previa modcrariofìeju^ic^q^ pcn£ylj<^ Ipetìpnes pcalisipfis 
bis n ftitucrc debcat. Quia ve- contemplari , & de loco,ac rem- 
rò hoc vnc fafficerir Vìdetmr, porc,^jVffldtt flc ubinos filiere 
dum propter acceptasmutilatio- debcamus? oos certiores red- 
uci alimenta inpofterum nobis dere,ac denique atteftato publi- 
defice re vide n tur lontra quòd co indicare: utrum nos tanti ro- 
Nobilis Simon N* forfait excipi- ò$r# % ac valetudini fìmus % ut prò- 
et > nos vid Ikct ad labore* con- porrà mamuum nofirarum operati* 
fvetos oheundos adhuc effe ìdo- ne- alimenta mbts debita, compara? 
acos, hoc vero nemo melms , re valeamus+necncì Dab.Gmak» 
^àmCk^fiflGLaiaEaculusMe- paed.i^Odohr. A. 1629. 

Ham. D. Hans fc Cafpar D. RESPONSVM 
FACULTATIS MEDICEE * LIPSIENSIS. POftquam ràm titcrk , quàm 
orerenus Hans D. HansK.Sc 
Cafpar D/nobis retulerunt,quid 
in tumulru nuperrima,in pago 
Crumpa/juflù Nobilis Simon N. 
contigerit, quod variis globulo^ 
ium explofionibus ita laefì ac mutilati x ut propterei amplhis 
laboribus confuem idonei non 
fìnr,atque (ubmiffcpeticrunt,ut 
oculari infpe&ione ad hi bi ri, de 
lxfionum iftarum natura ac qua- . 
li tate accuratèfudicaremus,ideò 
noluimusdeefleiilorum defide- 

rii* Digitized by Google De Vulnerìkus Art*** Ltthalìòm. 475 

tilt. -Obft rvatum autem fuif, ex eadem prodeuntes nervi eoa- 
quòd (1 ) Hans D. in dcxtrolatc- quaflati , vel alio modo kefi, un- 
re globulo ita tefus fucrit, ut de poftmodum dolor circa in- 
thoracem intràrit & fub homo- guen dextrum , & ftupor pedum 
piata cxicritviciffim;coftàquin- oriuntur,parìtcr ex tuffi cornu- 
ti preterpropter impctu glo- maciargumentamtir,pulmonis 
bulorum fra&à , & quia corMo- aliqualemadcflc tefionero,fiqui- 
lidari non potuit, impoflerum dcmfutipatetexrelatione)glo- 
manu fui nihil ad viElum petti bull lurfiiiB verfus tendehint ; 
nens lucrati valete propter ipfi- rebus itaque fic fefehabemibut, 
gnes dolqres, quando bracliium jydicztriiisquodér i/le Hans. K. 
dextrum movere intendit, qui <*d lébores confuetos obeundos de- 
motus coftam jam nominata m hinc ineptus fit. (?) Calparo D- 
in confenlum trahit; acfcedrt & explofione iftà pdlltìc manùs 
hoc,quod fimul ac fé movere in- dextrae j>rorfus ablatus y quod 
cipit,rcfpiratio mirum inmo- fingdlàceimpedimentueftlabo- 
dum intepcipiatur. ( 2) Hans rum? , qui iffiartiStf* \op5rationc 
K. globulis duobus & grandi- fiunt , adeò ut Ariftoteles lib. 4. 
nibuspribuspetitusjunusqucglp- deP.A.c.i*. pollici plus in Ja- 
tailorhm à Chirurgo in fpma boribus perficienefis trrbuat J 
dorfi unàcugrandinetiemptusf quàm reliquis quatuor digiti* 
conquentur autem inibì de do- manus,tttpotequ*abfqueiiliut 
lore intolerabili , quòdf fé ncc e- m nifttrio nrhil,docentc QaJtné 
rifwencc flc&ere paflk: con- deufu partium cap. iì. efficcre 
queritur parrter tft Auporc Se valent, bine non (ine ca&fa edam 
*r**$tptf» fcmclris, de tuffi con- polltx M'wn , vel Pro -Manu* 
tttmftzi , ob qi» omnia vigili» vocari confuevit. Ergo & èie 
moleftiffimxaccedunt 5 liquet Cafpar tì p pr* relitjuù ad lab$- 
auarm ex bac lttfioni* qualitate, rei manuale* obeundos pUrì ejt 
quòdm rpinadorfi giobulorum ineptus. Dab. Lipfijc die *& 
impetu vertebra cpaxdam in(i- Oftobr. 1629. 
gnicercomufa & lacerata, ut & 

Ooo i CAS Digitized by Google 47* PtndtB.Mt&oLegAPtrt.U.SeA.y. 

CAS. IL 

DE 

1LLÈTHALITVTE PLAGARUM EX- 
TERNARUM. 

RESPONSVM 
FACULT, MEDÌC^€ GISSENjE/ 

Super ìllethalitate 

FLAGARUM RITSTICO CUI0AM 
ngFLICTARUM. ' 

PRsvià Requilmone Regi- am In cotto j Similiter cadavtt 

minis hu ju* loci Principali» in latèse dextró , quo i&us ccd- 

mi pundò lethalitaris plagarum du,àcoftkusqucadr«mutlua»- 

Johanni Seybek die 16. Mattii bi nigredinc prorfus dcrarpa- 

atuper ha rnfli&aror», or. fubfe- tuoi fUtt. Subaperaooe aoMOt-' 

quente ^ zf. ejusdem mentis obfervactxtn &k> quod fanguùp 

obicrit ìquae pera&a infpe&ione in dextro laterc Jtìefcnt *t inte— 

{equenti modo fé habuiffè ob- flana inftammàrit,. ut otnnmò 

fcrvarae funt: corrupra & q£ putrefada. fiic- 
Quod fcin fcapulà destra ,-. ria t, cruori codem in lacere ua~ 

quasi plaga ferik, ad latkudi- diqueimtiratiriaiquin&ventxK 

nem fpithamae majoris, fuggii- culus omninò rabicundu» fair- 

ktio mg» compacucric» ut eti- la iinulcó lacere, fuperiodxquc 

Digitized by VjOOQIC DcrulnmèutAtttiumLtìhtRhm, ~ 47? 

3c inferiori rrt parte nullum fi ve obftantc & quia in allegata rda~ 
fcgma 9 fi ve lignuiii obfcrvarr ticWe nuttiqs ~ rena? aut arrcrix~ 
pomit;qu<madmt>dum& co**, infigniòris y qu«l*fafircdt > ttic»- 
fmlmonès & bepa r , una cum ca- tio fa&a , fed hoc potius aderii 
pitcomuin© frlyai & inviolata tur> quòd vifccra px^ricipalioia 
fu ere : Ompia Jnxta tcnorem intemerata fuciròt^aque de cau- 
relationis , a Pretore Bteitenba- fa probabile vidctiK corruptio- 
cenfc, Scriba Judjtiali, duobus nera inteftinorum abinflamroa- 
ScabinisiUius loci fic Chirurgo tioncobortamfuifle,liapcautcn» 
Bèdencopenfi (ubfcripta aobis- V.S.aliisque convententibuarc^ 
que tranfmiflx: mediis, intcrnis, ac extemis > ab 

Nos Decanus & Profeflores iriitio praecaveri, aut poffmo* 
Ordinarti Facultatis Medie* À- duna curari potuiffet : Hindi* 
cad. hujns in Prmcipns Medici* prk defeript* plag# proGnfpti-? 
ac Chirargicis fundatutn eff: te- cifer & abfolutè lethaf jbus W 4 
mur , quòd , licer nono ab act- benrfx non font. In cujus re? 
ceptis ptagisdie memoratu* Sè'y-- tcftimoniutn harc figilió fàculta- 
bclt obierit, inteftina quoque ti's confirmavimus. Signatura 
corruptafonguiniqueìnnatantia; Sifadieis^ulnié??. l \; ] , 5'Ì 
icpcrtafucriM^hoctamennon; * .'in;.; 

, - - » 

Decanti* & Vro femore* Ovd^Factdt^ 
T AletLCifi • ^< 

CAS; II L 

DE 

VULNERE CUBITI SINISTRI, Digitized by Google 4j% PamU8.Mè£e+Lrg&P«rt.ir.Sca:V* RESCR1PTVM PRINCIPALE. 

Nos DEI Grada, ELiSABETHA DO- 
RO T HE A , Hafliae Landgiavia 

&c. &c &c . 
DoBisfimi, Dileffi pMes. : 

PR^feritibus Vos Graaofiffi- matus fcd propcdiem, quampru 
mècertiorcs reddim f ,quòd mùm Reu&, ut jamdum manda., 
cùm haud ita pndcm Riiflelf- tum fuit,hìcappulcrit t ex mc- 
hcmiihomicidiuraaliquodcon- rito mftituendusfits è re tamea 
tigerit, dum Nauta cjuidamSach- effe duxìmus , Vobis allegataci 
fcnhufà-Franeofurtenfis Opilio- Relatione in antecedimi trans- 
nem cultróquodamitaperbra- mitterc Vcftrumquc judiciun* 
chium finiftrum vulneravit , ut & fententiam de eà requirec^ 
hic feptimó die abhinc cxfpi- Qjiapropter Clemcntifflmuitt 
raverit, Phy ficus Provincialis noftrum Mandatum co vcrgfr , 
hujus loci y D. Weickerus & ut negotium hoc , cum omni* 
ehirorgus Klccbcrgcr poft in bus fais circumftanciis, mature 
fpe&onem pera&am , deLetha- perpendatis Nobisque ocyusVe- 
litate vulneris talcm Rclatio- ftrasdeLcthalitatcmcditationes 
nem impertier\t ,nt lnclufa do- apertati & tranfmittatis. Vo- 
cenn bisque Grariofiflime favemus. 

Etiamfi veròProccflus Crimi- * Dab« parmfladii die 20 . Ottoèr. 
aaUs prò tempore nohdumfor- **??. 

E.D.L.F.H.D. 

~& l ve • R£ m 

I 
Digitized by LjOOQIC PuPàlnàittu 4H#H*Xtoà*&*t.i 47t ■** RELATIO MEDICI. f^ a ì i r ,. „) ■ ,.■ ■■ . ■ r J d . i ■ ? Mi,, '. >** ■ ■ w. „ ,, , > i [ijmi ifi, 

p fc 

SXfb mei atque Chirurgi Klec r onera raembioramobfcrvata fi*- 

bergeri adventu, in pretendi iflc t cum fummà virium proftra* 

Celioni hujus Pfovinciaìis ± Prar- rione, umt fupcriora lymptoau- 

foris > binoramq;ScabiiiQrani 9 anr ta imcràun remiferint- 

te inipetìionem demortui Qpili- Die a. 0<3pbris mediocritcr 

onis à Chirurgo hujus loci per- omnia fé habuifle , nifiquod de- 

cepi , quòd ^fce 9. O&obris fub biiitasvifluropontinuò duraverjt 

<ompotarionibus\refperi,intra8* nullamq* quietem aut fomnum 

& 9 horam is à Daniele Graezio* capere pomeri t &; hacmorrhagia 

Pifcatorc Francofurteiifi , in xdk- narium acceflcritv 

bus Pauli Spigelii hujus loci, fu- Die 12. Qdfcobr. omnia in pnbr 

pra cubirum bwchii finiftti , cui- ri ftam pcrmanfiflè,ni(ì quòd fanr 

tra pifcatorió latiore , in parte guis rurfus è vulnerc eflluxerit, 

brachii extcrnà propè ulnam mox tamen rutfiis remiferir. 

perfoflus fiicrit vulnusque fere Die ij. O&obr.dcnuohaemor- 

pcr horam dimidiam deligatut?i rhagiam narium adfuifle, tuffi fip 

nonfuerit, donccChirurgushu- (yncopc còmi tatara* 

juslod advencrit & fummo la- Die 14. O&obr. Omnia fatis 

bore/anguincm>confèrpnicfflu- tolcrabilna fuifle; Vulneratimi 

entem , compefeucrit. Àdde- vere*, cum à Gqnfanguirieis (uis 

bant Vulnerarti fepisfime (ynco- yifitarctur, conerà Chirurgi inhi^ 

pe correptum fuifle, &quidbm bitioncm, brachium , quod o- 

repetitis per no&em vicibus & o- ftcnderat, infiguiter commoviflè i 

mninònon dormi vide. Die kx uth^morrhagtt venatum&arte- 

O&obr. in demortuo vomitimi* riarum ixcmducrir, fummà viri- 

fogultum, fpafinupi& convulsi- uni proftwriojrefiigerauo marni- 
no* Digitized by Google 4èb PimJi&Jtofoljg 

4tm& pcdum iitfeeitts faerint> tiene accidettria pericufofit ffc 

agrypnia fiusqitt-4mn?a*TÌs con- trudant &admortemusque per- 

tinuò duraverinr,ingftienténodc durent^ilt niox admfc exlptfar, 
^c tì > ro te o* b ra chii aeeefleqt r verit* vel a per mtemuffionem 

fyncopc&viriumdcbilitasfiiccrc- vcl pcrmif&onem rerum ^liquar 

verint , (uigultus denuò incom- rum fymptomata cjusmodi oriti 

tóodirit , fitis intenftffima & de- pomeri nt, ur adcoque vulnus non 

fcilitas ponu» copiofum urferint, ìcthale per fc ,utpericulofiim le- 

dbnec die 15. horàt*©. btóerft- diale fieri oportuerift qtìa fepiffi^| 

Quoad Infpc&ioncm Vulne- me ób'haèftiorrfcagia & tardiorem 

H% y ambo invenimus , quod iftus deligationem^ntermiffiortem aut 

fupra cubimi» finiftri brachi* ex- pdTiiiffionem aiicujus(ubi setas& 

temè incipiendo, per mufculos conftitutio coipòris probe obfer- 

penet^rit , nervos, tfènas & arte- vanda) Vuln* cjusmodi ncceflariò 
jrias wilneravcrit>intuitufc. ma- % krhale redditur, quod ante taij- 

gnitadinisaperturae à cultro lari- tùm pòriculofum fii!t,cumprimis 

ore : Mufculis fupra & infra vul- fi vulnera e/usniodi alias fiepius in 

nus ^inguine coagulato fiìffiifis. aliis curata fuerdnt , ficut in (te 

Jam ardua cft qua:ftio, an vul- mortuó hocce Haemorrhagia (yim- 

>nus hoc proprie & (implicitcr le- ptomatibusillis lethaiifcfts òccàfi- 

thalc dicendum , non entm omne onem dedit , ut vulnus periodo- 

vulnus, quod mors (equi tur , firn- filtri ficurplùrimitìn lerhatejletha-, 

pliciter lcthàle dicendum* (ed id le fimpliciter , ob fanguinis priva- 

Ìbluffi,quod fiiapte Natura mor- tionem 3c (pirituum dtifipatio- 

tem eerto adfert , noe ulla arte netn rcddeicpotuerit, quia afio- 

fartari potete X^uapropfór Hip^ qumfiindiiavi^tiilcrvoriiy^J 

pócratcs ipfe , int&r vulnera fm& ratam ,4tteriàrum ettaro ampia, 

^idterlet^alia&utpkirfenumlc- iti b.àchiis pluries curata fuc- 

thaliadiftinguitscaqucdccausà runt, fopeque invivis mancnc 

in raJibus tafìbus inquirendum & hatid piud, quthus brachi um 

jeifpidetìdtìmianvextcmplòpoft i&u ffclopfctario abruptuitf tot 

ìilatuni vutetus ab ipfà vulnerati- amputante}/ fòt j Se hoc debito 
/ mode Digitiz^d by Google modo- Tt&«è ddbWi i arbtttfio tJtcMtdnraq^vejudickiittalì- 
fOpwiorirchnqtiéd^anàEiail-. quod captiti dcbatt. : > , - : ,. u'i'i..'il, .••;•..'■;! r; KifiUkmn Mai* Q&!** ^T* 

Job. Peti? yf.ckkr Mei D. 
: Johann Kleberger Chirurgia. RESPON3VM 

FACUIX MÈDICA G&&NjÉ , 
Super Lethàlìcàtè fri .-- r. T .\ ^r- VtJL^ÈILlS CUBITO SINISTRI BRÀCHH 

•'■••■ ìtLATI. <:••--' evo •:,,;; ;b 


S E RE NI SS IMA PRIN CEJPS f 
.. , , Princepsac Domina ^emenusfiw, 

QVoi Serenar. Veftra CelC- jeaiflìmà cum devotfonè IntcP 

tudo ragione homicidiiac leximusj quapropter edam fine 

ut ex traasOTifsàKobisRcIatio- ùllà 'dilatìo^rfid «gaj>pltt*j 

né Media Frovihcialis & ChK vìmus , tomai tic$aam, ft& 

rbrgi. judicium noftrum & (en- merito ejus & gravitate , fèturt* 

tentiam defu'pa Jert*alitate vili- ^um òmpes hìc defcriptas cir- 

_v.: :~..- j-u.;.~ì..e KtA. nimftaniias ttrocndimus 8c juri* 
e -K.ei cripto rriocipau ac iwv «>>*« vu ......~l c^mmtMiInme 

Sarmftadt die ao. Odobr. fub- inferi poterai > fórma concedi 
Pars III Vpp • tot* 

" • Digitizeàby GoOgle Blu? fiwirilq-, ut hi*rc eflcawda-- ScrcaiflT. V<Celfir. Cftiòtìpe 
tur, Sereni ffimacVcftts^CcUuu- Jttvfintuutis J>£OrT.OiM.tScow 
dini de votiffimè & humilimè re- nitati Vautem Noi devote com- 
mittcredebuimus. - - 4 ' mkteiike*. V'.* v «' "' ^? A • Vs Sjerenirf. Gelf* ♦ ^ 
_.IL „.J±JSk*"&'- .—. ... 4^* HeiUnd Dee. . rtMl .. , r j ♦, v\ Servi Humilimi POftquam haud ita. profeta c^piis Àrtis convenire fiatai» 
Rnuelshemii Nauta quidam mi»: 
SacJifeplju^A'QpU^n^q 11 ^ - Pccfoflo 4ie 9. NowmWis 
dam cultre ita ferierat » ut b«/ vejtjfcjri "intra 8. & 9. noratn de- 
die fcptimó fubfequentc obié-* mortuóopilioneà Daniele Gri- 
ttt7 K"^tctò •Sercntlfima Prinr zio, mediantectritro piscatorio 
ceps aoj^wroJpDininarELI- latipe , fupra xubitumfiruftroni 
SABETAIJÒKOTHEÀ,' ,Haf- in/pàrte ttachii extcrnà, prope. 
fix Landgravi* && &fc.' Pm> làipamA'ulnercijue ;|>er dimidt- 
ceps.flc Dpno^u noftraCIecnen- am fere horam no a alligato, 
tl/fona tyobis cieraentiffimè in ptiusqua'm fc Chjrdrgus adve- 
^'andati$dedér^,'utfr i ntcn«am nit, qui fahgmném , confettimi 
pc^tràtjn ùiDcr J?t(iaUtatè vulhc • éfftuttaf cm ^pron^eàtem, vir f 

rjs,ip*crircmu$ i .' ' . fummo labore compefeuit, 

Hinc pratyia matura &)cir- quo fa&ó arger non eà tantum 
cumfpe&a omnium & fibula} no&e farpjus animo deliquit Se 
fumin relatione à ^leclicó Pro" irilòtónispròruis ejcftitit, fed & 
vindàU&.^irur^Q communi die inféquènte cuntinfigni viri* 
cararepericndamm circumftar£ um debilitate varia eaquepeffi. 
^ttm'confidcratione^iìsPrw' ma fymptomara , vomitus fcìt 

■ /' ■/ " fiogUltl* 

• • DigitizedbyVjOOQlC fpafftws, ;flc ^ confili- :&toii?ta3»g^ 

ik* ^raeiijbroriHn v -ur & jntà- ra, vnmuìi^ ?dtttjtìa<onr5R ^rcr r , 

i^ntcsharmoirhagixnaritmi Sa return jcefcràtj atfaitoén 1$ tj$r 

tuffiscxórrafunt, qiìxfynapto- ii tata» Uiaxn /w/ìringi tédyJvHi 

naiatamcnqmndoc^errtii^ ^ircttsM^^deSi SlWkitiikk* 

eccedente, i4.fc.^u)usmenfis> collo & inguinibus , deinde 
OèiAvuliicratìisCòtttra Chirurgi; qusp ccicbrum & epàr, deinde 
Interdiftum brachium Jùfigni- qux inteftina & veficam pcrtin- 
X ercommoviflct, Jhaemorrhazia Kuntànrelligi vult : QuibusCV/- 
*•#$******; dite quòque fùnùxdeMèd/ùMp.ttt^tsfo 
contigerat, in vulnererccraau- cxcusuuc conauas venas in alis 
crit,undefumma virami debili- & pop li ti bus. It. quxadanum 
*as,*efrigeratio manuum &*po fefticutòsquepcrvcniuntjUtvcr- 
dum infccuta fit, agrypma un^ £jpa z)w> i wiant, addit : §icut quo- 
que ingens inftitenr, circa no quemalum vulnus vocat>quod- 
tìcm vero ìntutpdfccrirì&^ricbji cunqui ^bftùjitjfi, aut nervum , 
£c truferit reliquaque fympto- aut arteriam &c. lxCitbc.cit.8c 
lBatàinTiiRTif^gaflnr; ut die^quia in ReUrluue denonttnarx 
iofequenteis. circa* homi? to 9 vafe enumero corum, quxHio- , 
cxfpirarit 5 ubi fub ihfpe&iòne V ocratcs ^tcrminavk>non font, 
obfervatum fìiir •, ouojli&usfu- Cdfiis quoque vulnera illa non 
pra cubitum finiftr j Brachii , ex tamìetnanavocat, quàm id in- 
terne incipiendo, pcrmufculos ^digitare voiuìt, quoddnHcilcm 
penetraverit , nervos, venas& curationem h<ìbeanr , inter qux 
arteria* vulnefavetit & ndufculi & lethalia notabile diferimen in 
fupra infraque vulnus fanguine tercedit : Infuper ctiam è rela- 
fuggillati fuerint. Omnia le- tiqnepatctiqvodhxmorrhagia, 
cwnducn tcnorem fupra allcgatx unde maximum pcriculum per- 
Phyfici Provincialis & Chirurgi timefrendum erat , à Chirurgo 
rdarionis. ■„.- : cuwa^{it,nuUumq; dubium 

A4&sVtPt jam HBfpfcr. i* C**c. C\t x #ipd^f>pft v.ulncrationem 
Protei, f.j* 9. ìn£laffeip yul- fadaniDet^nàa^^u^^vofiT 
'■••«é& ? — : Ppp z ' tus 

Digitized by VjOOQIC ccbat & Chirtttgtts ipfì ptscepc- fcriptù vtrirmapro«fim^icìtci^fc 
iat,gefliflet, quòdrdiquisena- abfqlotèlcihtiihabcrenoiipo^ 
ÉieratisSymptomatibusquoquc iamóft $ Cujus attcfltodi erg» 
otcutri & op il t^inihfis conica bara.StgUte Facok. obngpamaaL. 
tati '^ottùseti ' • ttoiGpuLM&i&iìifo . i DteamL&Profè$antQrAn*F4G. 

• .•.}-<• .Jì .;;r.- ;;, , :il ; r . ,.:,..; ,r ^ r \ , - ; ; , ; j.i.ij; 
1U >ò : VULNERE BRACHlV ' 'JUUJil ' -l.l ' " ; .1 , ,.H . Il ,u ^i ; ■ ■ 

JCESPONSVM . 
FACOELTAT; MEDICA- GISSENjE > 

Super Letbalitatt 

VULNERIS BRACHII CUM DISSECT. 
VASORUM. u. POftqftam die 14* Ntartii ve- fbcrit y «tfibuiNoslegìrifnèi 
ipcri intcr hotam p. & io. quifitifùimus , urmfpe&ioi ir*. 

. . . . . Jone 

Studiofus hujus loci ,. MAftH- primùm oculari corpus demor- 

NUS SEYFFERT Danrifcanus^ tui acque acconditionem vulnc- 

enfc ita vulncratus rUfr,utbaud raexaminaremué&abhincjadi- 

malto poft Cubito donortuus cium nofttum fùjicr letiuikate> Digitized by VjOOQlC ÌJeVulntrìhuf Artuumhtihìdìi$w. 41$ 

Otcapcriremtw; HincNò&De- ncrationcm mors forilhconfe- 

canus & Profeflòrcs Facoltà ris cutafuerit: Quiatamenvulne- 

Medicae huius Idèi a(fcrimju% in ta fupra difo ita fehabuérunr , 

iniquo corpomhabitunullum ut nulla prorfns fymptomata pc- 

òmninò^vulnusdbfèrvaripora* ricufofiora ifla ncctfflario fectt- 

Éfcy beccato ed ; qood fn br*- ta ^ftieriìit , àut ad minimum 

chiodcxtróapparcbatjubiaddi- Sfis obviart* ire potuiffemor» 

fiantiam pollicis rransvcrfi cir- cum infigniVUla hxmofrhagia* 

citer fiipra ffexuram cubiti, ob~ qux mòrtem hanc fubitanearrt 

liquè dcórfum vcrs 9 ,fic fztis prò- & inopìnatam intuiit , convelli- 

fundum & transverfe marni? entibusmedicamentis fitti poro- 

1 longitudine!» habens vulnus fé iflcr , fi tcmpcffiyè illa adhibiu 

obtulit y quo non tantum è fuiflent* 

mufcilis Biccps , Brachixuy^ 

Palmari* ficàmho Flotores car- Hinc Vulntte illud prò firn- 
pi l*fi , fed & adjaccns Vena Ba* plicifer 8c abfolutf Icthali non 
ilica fupra Medianam,unàcunt habemus $ in cu/us rei fidcra 
Sii jun&a Arteria per transver- hsec Sigillo Facultatis confirraa- 
iomdifleaefuérint. mus. Dat. Gijft die *z. M*ji 

Q|5mvi$auiseitt£asa«itvul- 1665. 

Laurent ini Strauj? D* 

' MfchaelHeiUnclD.p.t.Dtt; RE LÀ T I O & JU DI G Ili M 

Chirorgorum GifTenfiun» 
ve 

BOC VULNERE. Digitized by LjOOQIC 48* P4fukb. Medici- Legai. Part. 27. 'Sdk K 


PRseviaadmomtione coniai, Heilando, D-D-Strauffio^D-p. 

qua Ars & Scientia hfr io Siricio &,%. M. Vejflìp, ut $ 

causi , & Tragico Hpmicidii I^;Pr*iprt,biiusSca^inispnn; 

cafarequirercvidebantur, bini Plpckìo &: Salfojgio irimmeba-* 

Chirurgi,Jacob&Joh.Ebcrhard tur, acobiervatum fuit , quod 

Eger , foQà prius ftjpularione vena baGUcaSc arteria, , paulu- 

«ianu«,facro5uran»enti vinculq lum fupraar^culatioucm flciu- 

obligatifucruitt, l utprorcive- rae diflcftx ìuerint, idquè in ci 

tifate apcrircnt , qua rationc fere regione , ubi mediana Cu 

vulnus occifo Studiolo illatum cft, haecque vulnera «grum ju- 

inventum fucrit in ipsà infpe- gulaflè ccnfebantur, 
&ione , qux praefentibus £>. D. 

P. B. Schmoll, diftm Johann Conrad Wock. 

'jacob Eger. 'jebamn-Tobla^, Solfala, 

'job, -Eberhard Eger. Job. Herman Remici. ** REQ^ISITIO ITERATA 

REI 

Ad Àmpliil Fa<5. Medicai». P. P. 
Viri Celeberrimi òcc 

IN recenti procul dubiò me- poft obitam B. Seytridit preci- 
moria adhuc verfabitur,quòd bus mcis afiurgendo edecuma- 

' ■ " , tum 

, - • \ ' . DigitizedbyVjOOQlC \ DtVidnerilmsArtuum Zjethàbòtu. 487 

nim vefttunr judicium fupcr le- ftro de kthalitate vulneris ratio- 

tMifate vulneris, modo nomi- oes dubtfandi & decidendi fub- 

nata illari, mihi granose com- ac&creacquiefcantj 
inunic^eritis -, quia autem ad 

illud infìriogendum Fifcalis ad- Quod mcarum partitisi eft, 

jc&am hic Chirurgorum duo- laborcm illic infumptum non 

rum fcntcntiam in judició prò* tantum ex meritò reuraneratu- 

duxit ; Hinc ExcelL Veftras et- rus, fed & alia quavis occafione 

iam atque edam rogito , ut ad fevitiismeis prò virili recogno- 

rei vericatem dempnftrandam feere non intcrmiflurus fum,qui 

communicato mihi jadicio Ve- meprofiteor 

V. V. ExcelL ExcelL 

Obfcquiofiffimunv 

Anton Guntherum ab N KESPONSVM IL 

QUandoquidem judicium à & Expcrientiàdcfumtis, confor- 
Nobis datum de qualitate mia effe cenfemus : 
infpcfti vulneris, die 14- Martii Licet omninò certum fit, 
denato Martino Seyflfert illati , quòd per vulncrationem vena- 
in pun&ó lethalitatis à Fifcali rum & arteriarum majorum, ut- 1 
jper adverfam duorum Chirur- potè quae hoc in cafu ma/orem 
£orum opinionem in dubitim cònfidcrationemmerèntur,Ìj>fc 
vocatum , eaque propter à No- homo in extremum vitae periCu- 
bisdefidcratumifuit, urfenten- lum prxcipitetur , fraquidem> 
tix noftrse ratioftes dubrtandiflc ut (ccundum Hippocr. lib. 2 m 
dcddendifuperaddamos> PnrrA. it. Coac Prtnot. C 2?. 
HitìcNospecanis&Profcf- fimilia vulnera prp lcthalibus 
fores Principia Arus,à Rationc habearftur & quidem non fine 

causi Digitized by Google 4» Pandeff.^ctLgdPart.IT.Sfil.V. 

calisi cnm per nimianrhàemor remedris arteria p^henfa & h& 

rhagiam,opthnusrira Humana* morrhagia fuffUmmàta fuiflec* 

thefaurus><}uicalidumnatxvum brachi! tamen pars infcriorob 

confervatomuibuscjucpartibus defc&um nurriitìenti ^calorit 

tiutrimemum fuppeditar, effun- neceflariò pcfircdéb&i|fet 

datur& deperdatur: hocautem Interim tameng efuta Hip* 

tam facile itrtjiediri non poffit, pocrates loco moaò titatS U6.*; 

quia utplurimum vafa illa in Fr&rr&et. vafa majora, quorum 

profundó jacent , adeòquidem, vulnera ab Eòprolethatibttsha- 

utrequifitarétnedia&rqaibusin bentur , ipfemet denominar > 

fiftendo fanguine alias liti fò- quòd fc. illa in coHóaequè acin 

lcnt , cam ob caufamnontpul- inguinibusrepcriantur, quibus 

tum efficere valeanr & hinc fere Cttjm Hi. s. cap. 26. eàs addir, qux 

difficile fu, ut vulnera hujusce- inalis&poplitibuslatcnt, item 

tnodìrurfus confolidari&cura- quxadanum tefticulosqucper- 
ripoflìnt, cumprimis fi arteria^ veniunt; adhxc quoque Hippo- 

teduntur , cum partim fubtilior crati modo di&o in Scrìptìs fuis 

& vi quadam rirculatus fan- haud infoiitumeft, quòd, licet 

guis tam accurate intcrcipi ne- morbum aliquem prò lethali 

queat » quia alicubi cxìtùm in- habeat, nonftatimineàfiqopi- 

veniat: Partim etiam, qiiòdar-. nionc, mortem Cmpligttr & 

tetieipik, intuita motus con- neceflariò eundem feqw , fed 

tinui&duritiei naturalista» fa* faepiffimc non tam curationis 

cilèrcunirinoapoifint, utplu- impoffibiliutem , quàm fiwi- 

ribus hoc Galcnus I. s. x Mtthod. mum vita: pcriculum , in quo 

Mèd-cap.7.& 8. adfert, qui pa- fiab e; *s modi morbo verfìgtut 

ritcr /. de curanti, rat. ptr fang. a^cr,indigiurefuflineat,»thfl(^ 

wifeap, 2i. aliquot ex aftcn£ iplum Qaitnus in Commtnt.td 

vulnerata interijffc , aiios aUtem & /. §. *~ ti. adS. é. §. ' J. aliique 

- fphacelo correptos fuiflc traditi Commentatores poft Èundcm 

quod ipfum in pigienti cafu eò probe obfcrvarunt ; qu» eiplì- 

magi* fprt^ metjie^dum fuit , catio in hoc textu Hìppocratic* 

dtwniUcetconvefticntibustandg ixnninolocumhabecs undefie 

Ctlfm 

, Digitizedby V^OO <?lC òtVtilnerièusArtuumZtthàrihuf. 48$ 

Ctlfus he. cit. h$c vulnera ncu- hifceri potcft,injprimis,fi illud fi-, 

riquam ad claflem infanabilium> mul obfervatur 5 quòd ex allega- 

fed eorum , quae difficilem ha- tó modo Galeno Lanfrancus 

bent curatioaem & quse vix ad Art. Coir. do8j.2r.r.c.?.2%e** 

fanitatem perveniunt, ut verba doricus /. -2. pSir. e. io. Guido de 

cjus fonant 5 vel ut mox iaifub- CauljacdTrj. DoSir. /. eJ. Fairit. 

fcquentibus loquitur, ad mala ab Aquapend. L*.Chir.c.i*.iùO- 

vulnera referri voluit. Unde nuérunt. Et quia portò fepius 

textus hic Hippocraticus ita in- laudatus Galenus aliique prò- 

telligi debet>quòd in vulnera- pria experientià teftantur, arte- 

tionc venarum majorum , cuoi- rias vulnerata* curari pofie,hinc 

primis arteriarum , ob per ti me- duritics,ut & perpetuus illarutn 

(tendami exinde hxmorrhagia, motus, nihil aliud, quàm cura- 

non exiguum vitae periculum ad* tionem quodammodò diflkili- 

fit,nifi tcmpeftivè fanguis fifta- orenb imprimis in Viris xtatis 

tur 5 quod ipfurh tamen variis proveéttorifcefleprobantjquod 

medicamentìs fieri poteft,f«p;f- idem Galenus /oc. cit. monuit. 

fìmèetiam fa&um eft, cùm ipfe Ex eodem Experientià funda- 

Galenm lib. S. Method. Med.cap. mento non tantum C. Celfus 9 

7. enarret, quòd cùm Chirurgus Gu. Pay/us, fed & alii Medici iti 

quidam loco vena? in brachio diverfis affc&ibus corporis p. n. 

arteriam ex errore incidifiet,ita non tantum fine ulló pcriculó, 

ut ftnguis confertim inde prò- fed edam cum infigni emolu- 

filiiflet , Galenus unico empia- mento aegrorum arteriotomi- 

ftró intra 4. dics vulnus absque am exercere non dubitàrunt ; 

ulló fymptomate curaverir. Su quemadmodum ex tradicione 

milk aliaque remedia plura pc- Pro/feri Alpini apud iEgyptios 

nesAntiquosChirurgoshincin- Se Amor. Porci l. 16. Operum 

de deferiptà reperimus,quibus Chirurgo. 4. in Gallià operane* 

& fanguinis fluxuspericulofiffi- hacc Chirurgica vulgatiffimafu- 

mus (fcltó $CI$* ©fbfÙfli)) à it, ut idem inter alios L. Rive* 

vulnere arteriarum ottime co- rius Oéfisf. /. <*. explicat 

Pa» II. N Qjiq Q u( >' Digitized by Google 4^0 Psnàe8.Medìc$-bgaLPart.Il.$e8.V. 

, Qoooiam igrtur ex omnibus fct minime autem homini tati 

hiìcefuffieientetelucefcit^uòd mors & interitus qecettarò im- 

yulncra arteriarum nonfimpli- pendiffet.Faciliori autem labore 

citer ineurabilia fint, bine faci- minorique cum .periculó veni 

le concludi potcrit >quid de hoc vulnerare ligari & vulnerari pò- 

vulnere,in quo arteria Jsefa fuit, tuiflent. Reliqua parti carnofe 

ftatuendum fit,cumprimi$,(Jtiòd inflida vulnera tam exigui fune 

i&us & inciiìo non fecundum momenti , ut nemo fan* mentis 

longitudinem , fed latitudinem homo, multo minus Chirurgus 

artenam violarcrir & difeiderit. quidam in Arte Verfatus lethali- 

Latitudinalis e nini arteria fedio tatis quid illic latere ftatuew 

promptius confolidatur , quàm poffit. 

apertura fecundum longum,ut E quibus omnibus appa^et, 

idem ex Arnoldo deducit Gai quod , fi in tempore ^futuri* , 

d* de Cauliacó loc. cit. & Andreas ligaturis , medicamentis ftipticis 

Vefalius lii. i. Cjpirurg. Magn. cj. & tandem igne & cauteriìs lega 

inquit: Interdum arteriam, fi Artis vulnus tra&atum fuiflet, 

tranfverfira vulnerata fit,praeci- Defun&urin vitafuperftcscoa- 

dere ex ufu cft. Et quamvis infe- fervari pobiflet:& ita vulnus fa- 

riori bràchii parti ex hoc fonte pradi&um neutiquani prò fim^v 

nutrimentum furreptum fuif- pliciter & abfolutèlethalidejur 

fet, illa quidem perire potuif- re habendum. Teftantibus&a 

Laurentim Strati/?. D. 
Mich. ìle i land p.t. Dee. 

CAS. V. 

DE 
VULNERE FEMORIS, 

RE- 

. DigitizedbyLjOOQ DtVulnèrìhus Artutm Let&aliàusì ^ fI :, RESPONSVM ; - 

FACUIX MEDICA GISSEN^£, 
Defuper Illethalitate 
VULNERIS FEMORIS vcl KATIUM. 

PRxvió^uflu Clcmcnriffimó Chirurgiquc Rclatiocum Qu^- 

Scrcniffimi , Nos Decanus ftoris Dornbcrgenfis Se a Rei- 

& Profcflbrcs Ordinarti JFacul- Conjuge oblato Libello fuppli- 

tatis Mcd. Gifleijc tranfmiflura ci non eoncordat, fed ommn,ò 

nobis Protocollum judiiialex- ab hifee diferepat, dttm illi os 

què ac Medici Chirurgiquc Re- femoris„& qpidem, juxta depo- 

Iationcm>Homicidium f qnod fitionepi/Chirargi Gengenba- 

Bibeshemii inter binos Subaitos chii , finiftri latcris : Hi vero na- 

Stockftadenfcs contrgit,concel> tes f. h. denominant s Adhaec 

nentia,debit£cumdiligentiàper- vulnus fattone magnirudinisft- 

legimus , addu&às illìe circum- cundum longitudinem & prò- 

ftantiasfic cnarratum vulnerisela- fimditatcm uno eodemquc mo 

tumvulneratique conditionem, do non deferibitur, multò mi- 

methodom itemmedendi àChi- nus autem.de vafe quodam fari- 

rurgis&Medicoadhibitam,utè guiferó, cujus larfione pcriculo* , 

K effe videbatur r fufficicmer fa forte hsemorrhagia fuboriri 

perpendimus , fperantes fore , ut potuifle^ncque fimilc quid acci- 

lcgitimum & Principiis Artis difle,uilibimentiofafta,5c fi il- 

conveniens beacque fundatum lud contigiffet, vulneratus tam- 

judicium fupcr, jetbalitatc vul- diu inter vivos non permanfif- - 

neris infli&i ferrc poflemus. fet, circaJbanc regionem (femo- 

JPoftquam vero in determi- ris aut natium fc. ) practer venas 

nandà parte; vuJjaerau Medici & arterias * nequicquam reperii 

CLqq * tur, 

\ 4#* PàndeB. Medico, Ltg. Pari lì. Seft.K 

tur , quod kthalitcr Vulnerari j*gulaverit, 'qualia exempla in 
poflìt; tcrminis apud P. Forejìum Lì*. 
IlincvulnusJohanniNoldén, t.Obfbrv.Cbirurg.Obftrv.i.vz- 
àGeorgiò widerkehr, illatum pcriuntur. 
prò fimplieiter & abfolutè ktha- Quod in fubfidium vcritatis 
lihabcrc non poffumus, fed hifee cum appreffione figlili Fa- 
probabile efledncimus, quod ex cultatis confvcti atteftamur. 
crroribus hinc inde comniif&s Signat. Gijfc di* 6. Ma/i An/t* 
Gangratna tandem vulncratum 1691. 

Dtcànus&Profe]foresOrdin.FacHlt> 

Me<L&jftn<. 

CAS. VI. 

DE 

• VULNERE FEMOR1S & SUKJE. REQUISITIO. 
P. P. 

INconfliftumfeinviccmx;òm- aRcuspomS ordinaria Iegis Cor- 
mifcrunf Johannes Dcffavien- neliae afficiendus ì quaproprcr 
fis,&JacobusCalbenfis f quo- ad Veftr. Excel], confugimus, 
rum hic illum interfècit; dubi- officiose rogando ,velint infpe- 
um autem nune (ixbotitar/ttrum &ionem vulncris , probèexami- 
ifta duovul»era,fuxquìdemàcM- natc,nobisque judicium hàcdc 
rttrghprogamyfì eriDUnbett ha- refuum in forma probante haud 
te»t#r, lethdUJmtferfeì Ecan gravatim remittcre^ Vita enha 

&faa- Digitized by Gpqgle DeVtdneri&ut Artuum Lethahhus. 49} 

&fanguishumanushocinnego- Sur*, ferme profunditate unita 

tiopericlitarividetur. Ut au- digiti. «^ .. . 

tem hoc homicidium , quodu. 

Novembr. Anno ié22.contigìt, Occifus femihoru|* fpatÌQ 

co minus excufari , vcljudici poftdttelJummortuus,&inter 

quicquamimputariqueat,infpe- a,io$ duo jurati teftes depofuc- 

«ioàbalncatorefuitadminiftra- *unt , quòd fanguis copiose ex 

ta: nimirum oMcrvaruntinin- yulnereprofluxerit,putando, a 

tcrfcOoJòhanneDcflàvicna tcmpeftivè vulnera fuiflent de^ 

1. Vulnus dodrantale in parte "gf fòd/ervari POtuiflet J 

j .r . ^ r *j. M veruna (unt imperiti in arte, & 

interna dextnfemoris profondità* „ ^„_ ^a-L^. .. u . 

. f • / , ' J ,*,. quorum teitimoniura hac in 

f'ttì" parte vix attenden4um. Ideò 

n^voc^ntt m 9mm^ verkatis emende enfi, ve- 

*****"** ftrum ex Anatomia petitum re- 

*. Rurfùs efne &mt»jftt* fponfumexofculabimur. Dab. 

tttltl& fr/^rfr extema dextrx Lipfist die26.Febr.162j. 

* " . C S. V. T. RESPÒNSVM 
FAGULTATIS MEDICA LIPSJENSIS, 

Sciltcet * 

VULNUS flOC IN FEMORE ,'& SURA , PER SE 
NON FUISSE LETHALE. 

ACtainquifitionaIia,inpun- ftatum balnéatoris,quiinfpeai- 

£to homicidi j.contra Jaeo- oni vulneris pcxftut. Ideò fi ve • 

bumCalbenfem,diligcntcrper- rum cft , quòd in .occifo JnX0 

legimus, praefemm autem atte- J&Mipfféwuntal/ alterum in 

• ; •- " Qjiq 3 dextro Digitized by VjOOQlC 494 Pa»ÌeStMeJìa>,L%iit,Part.n.$e&y. 

4extfo pede, fyittóiaaclongita- tranjverf»m t aut tenue tjucidam 

dine fupra genu, profunditate intefiinum , **t ixntriculus , aut 

duorum articulorum , alterum jecur , Uthde eji : jEftimantur 

fiì externa parte furbe digiti prò- tamen prò perieulófis & dimeui- 

Funditate, obfervata , quibu* ter curabilibus,propter vafain- 

' accépùs femihorulae intervallo fignia hujtts loci,qaibus ineifis 

poftea obììt , pronunciamus : maxima hacmorrhagia, &mors 

quòd Quidem h*c nominata , vul- fubitanea fubfcqui folet, nifj fta- 

, nera per fé , prò Johplicker &»*• tim remediis idonei^ à perito 
cefariòlethaliimnonfint h*6en- Chirurgo fluxus ifte fanguinis 
rfrf,quoniam nulla pars nobilis, compelcatur j qua: ex funda- 
& ad vitam fimpliciter necefia- mentis artis noftrae, loco Re- 
ria itsdendaefe fuit , quartini mei fponfionis , impcttiré voluimus. 
minit Bppocratesliér. <f. Apbo- Ùab. Lip/ìxin Concìlio nofitoi. /. 
fifm.it.cui'veficaperfe&afuerit, MartiU^S. 
aut ctrebrum auteor* autfeptum ^ 

CAS. VII. 

DE 

'_ VULNERE FEMOBJS. REQUISITIQ. 
P. .P 

.Efenfor tnquifiti Johann, ris , quod Johann CafparoG. h' 

-jBarth.Eitradiditnobisfub ni&um fùit; quoniam itaque 

RMedieorumWittebcrgcnfium Advocatus veftram (èntcntiam, 

ittdteiiaa fuper*qualitatc vulnes ante hàc latam , coipfo in dubi- 

• - • Digitized by LjOOQLC 
. DePulneriùia Axìutan Ltthalibm. 495 

ufiivocare conatur : Exccil.Ve- tcgoricè refpondere : An vuh 
ftras minim in modum roga- nushoc per fervei per accidens,o& 
n)us , veliqr haud gravatim ac effluxum fmgùims Jetbak faflum 
curatius atteftatum Chirurgi fuk fitì ère. D<*b; N. die 1?. Martii. 
A. ponderare , confcrre,& ca- ióì$* , 1 

Tr&tor Lipfienf* A. 
Ìnfpe<flfo Vulrlcris. 

CAdaverJoh.CafpariG.dum dem penctravittotum,lxdendo 
infprciebatur judicialiter x 3. mufculos , perforando arte- 
obfervataduo vulnera pun&im riam & vcnam,quó;fo£ò, fan- 
fatta , in finiftrum femur pene- guis una cum fpinribus vitalibus . 
f randa, palmo dilhntia ab ingui- copiose cffluxit , & mors ipfa 
nibus , prius profundè femur neceflariò fubfecuta. Dab. N. 
IxCit: aItcrum,quod 2. digitis die x9. Auguft. Anno 1634- 
tranfverfis a priori diftabat, £c- 

D. Job. Z. A Job. M. 

Bdrtb. W.Cbirurg. Hans Georg. H.Chirurg. 

1 à - I - ■ m, 

B. 
P.P. 

VTJtner is qualitaiem , prout vulnus iftudper fi lethole fuetit \. 
eandent in infpc&ione le- ve/ , annon magù mors exinde con- 
gali offenderunt Chirurgi , prò- fecuta , (juòd vulneratus non Um- 
be perlcgimus : & quia conpro • pefiivè detigatus , &fanguinis efi- 
vttfiac cardo in co vertitur, an jluxiocofotit* fucrit ì ideò prò* 

aunci- / Digitized by LjOOQLC 4$6 Parità. Medicd>ljcg. Part. U. SeB. V. 

nunciartuis >quòd quidem arte- aliquot mufculi lxfi, nihilomk 

rìarum & venartim vulnera , per nus fanguis in hac parte affe&a 

fe,& abfoìutc .tìullam inferant per convcrùcntia perfidia Chi- 

lcthalitatcm , nifi forfan ris in lo- rurgica fifti , patiensque curari 

cis>ubi nulla ope humanà fangui- pot uUTet , fi modo curaro ipfiu* 

nis flpxus fifti poteft. Hincquia gcfSflTcntfcdulamadftantcs.Dab. 

vulnus hoc femori infli&um, ar- Wittenbcrgae dica8. januarii# 

bittamur unanimiter, quòdeti- Anno i6jj. 
amfi arteriale vena diffe&a, Oc RESPONSVM 
FACUIX MEDICA LIPSIENSIS, 

SciUcet 
VULNUS HOC FEMOBJS FUISSE LETHALE- 

COntuiimus meditatiónes 6. reccnfenturl Deinde dan- 
noftras cum Refponfo tur vulnera, quae morj usp/*ri- 
Wittebergcnfium in Concilio mùm excipit, vii ^ { T ji« it«aJ , 
noftro, & Explicationis ergo quaaqua Chirurgus officio fuo 
hae fubjungcre placuit,quòd li fungitur , obfcrvatum tamen ea 
lethalia , ab Wppacratc , Ga/eno, aliquando fuiflc curata, v.gr. voi* 
CV^S&aliisMedicis duplici mo- nera ventriculos certbri pene* 
dufumantur: Primo occurrunt trantia,fubftahtiampulmonum, 
fsepè vulnera, quaefunt ex necep diaphragma laedentia. Prxtcr- 
JjMe/tt/ja/ia y i.c.qa& mor$ (ab- eà etiam exiftant vulnera^ qua? 
fequitur , etiamfi Chirurgus de quidam in fc non lethalia v. gr. 
diligentia Tua nifeil remittat, quando mufculi,venx& arterix 
V? g*- quando cor, vafa majo- minores lxduntur , ftd ex in* 
rapulmonqm, pcrfodiuncjur , e pri* Chirurgi mtt Patientismor- 
qu« ab Hippocrate Aph. /*, Seti. Um caufiwtur. H*c itaque ad 

Pwb- tocVutktrìhuj Artuum lafaHèm. . 497 

pwfcns vulnus applicantcs de- ftri&iCmam ligaturam, deinde , 

prehendimus,qubdnonquidem fangvis ftatim cohibetur, quod 

ex neceffitate lerhale fuerit , inhocCafunonpotuirfieri,quia 

quàmvis Hiffocrates , Cetfw & in tali patte vulnus infli&um , io 

ahi lethalibus adferibant: (1.) qua nulla opc fiumani fanguinis 

ratione contentorum , dum fan- flaxum coercerc valucrunt , ni* 

guis & fpiritus vitalcs pfoftm- mìs enim anguftum fui t orifìci- 

duntur, (2.) rationemodiefflu- um vulncris , quam anguftiam 

xùs , dum citò Scquafi cum irti- caro mufculorum, & pinguedo 

petu effluit, 5f (3.)"dcniqucra- occludensadauxit, uthincart*-» 

rione -difficilis confolidationis ria & vena magnarle hìatu digiti 

quia arteri* in perpetuo dila- tratvyerfi dijfitta , confolidari 

tationis & conftri&ionis motu non potuerit. £ quibus omni- 

funt>&hincdifficilisfperandacft busapparet, quòd vulnus ptaj? 

confolidatio. Ergòpertincbitad fois, nonquidemperfe, obtre* 

fccundam vulnerum Claffcm, mufculos , vcna«n & arteriam 

nulla enim negligcqtia Chirurgi difle&am > fed per hoc accidens, 

adduci,multò minus in hàc parte feiliect ob fanguinis &fpirituum 

affc&afanguis per conveniènza vitalium momentancum efflu- 

remedia Chirurgica fifti , ergo xum > lethalc fuerit, & ita nec à 

nec à Chirurgo negligi potuit. Medico, nec Chirurgo praecave- 

Licet enim aliquando lxfioncs ti hoc potuerit 5 accedit hoc, 

arteriarum curata* fuiffe con* quodvuineratus intenerì t,antc- 

ftct, attamen hoc tantum veri* quàm Chirurg'advocatus com- 

ficatur de minoribus , non ob- paruerit, ideò ex eventu , cum 

ftame edam artuum amputano- Scnncrtol.s.p.+iCj. concluden- 

nc f magnumcnim diferimenin- dum : quodhdc vulnus tBultth** 

tercedit. Chirurgi» fiquidem le fuerit &c Dab.Lip(i«die24» 

amputaturu$artus>priu?adhibet Martiii635* v 

jitnmannui Med. Crfc 

Pars IL Rrr CASt 

.)■ 

Digitized by VjOOQ lC 49* Pttà&.A&fa^g&PfM&SS&Y. 

CAS. Vili: 

YULNERE FEMORIS & IN SPECIE MU- 
SCULI FASCIALIS; , REgUISfriq 

EXA&ishUcetrènsmHRs, ut emninò incurviti kaUninm 

& Informato, lóntra JOtf. fìinccneF* T * — • * 

ECKARTUM incarceratimi ; Quapropter I>NR itìcos Ho- 

in ponilo homicidii in Thoma noratiffimos officiose rògito^ 

Lobnéro Mifnlac perpetrati con- vtlint baud gravatim Catti h* 

quifitò, Uomini mei, Ho&ora- hunc.pròb£ triifinare & quùftt 

tiflimi pcrfpicient , qua rationé faepiflimè Militibus & Officiaci 

Facultas Jaridica hujus loci, ob Bus crura atque femora aut i&i- 

differcntiam intcr Rctatroncni bus fclopetarifc aat mano Chi» 

Medico - Chirurgfcam fol. if. rutgidrprorfas adfeiflotut , ita 

occusrcntcm & Regiftràturam tamen, ut, liéct per aliquote^- 

A&uàrii Mifnienfis , defideret, Tarn hora* sfattati dcligatinoii 

ut judicium vcftrum erpete fuerint, tam^n optimè curati 

mus: finti judicium faum defupei 

An vulnus in Defunftd obfìr- eommufìicent JUpJUd i&Abji 

vatum fro dfolutìltthrM & 'iM?. - r Gottfried N. 

DigitizBd by LiOOQ LC DSèVMtìiéri^us^i$H»Z^f^iius.^ 499 -INSP-&CTI0 &-REL.ATIO.- 

QUandoquidem ConfultHT. parte exiifle , ita , ut vqlnu? in 
& Pradefoìifimuaienatus parte antica quatuor digitos la- 
hujus civitatis me infra nominar- , titndine exaequarit, inpofteriori 
tum,Phvficimip.t.Òt3i^Mm- vero parte latius no$ fuerit, 
ibide requtfivf iff&?pgftvent>ujc : quam ut digitimi quis immit- 
ratione ortkii cada ver Virf i&ù' tere potucrit* ubi porrò fub a- 
^ugionis hirhrtercrmi infpe&i- pcrtiene&iriquifirione vulnera 
oni oculari fubmìttcre&de con- obfcrvavimus, truqcum defecn- 
catione yulnerationis reiatio- dentem vense cavx , ut&arte- 
nem irnpcrttrem ;' HinC idem ri» magnìr,ackpUgiohis totali- 
una cum rcli^uis ad id Deputati? tetdiflidun» fuiffe, cujus intuì- 
& in fine fubferiptó Chirurgo fu Defun&us necefl&riò brevi 
Jurató diffi> Fébruarii in me tempori* intervallo ex ha?mor~ 
fufeepi , ubi in venirne itìum rhagià perii t. Hocin fubfidium 
anteriori femori* destri parti veritatis, ut in veni, chàftxcon- 
pun&im Hlatdm fuperius in crcdere&referrcvoluir Mfói4 
principiò mufculifcifcialisdcor- iL2z,Fe6r.i&7. j 

fori* vctfa ìhtftffe k ta podici 

Frider.BufimM.D.ScboL 

Reì&bLMì[hj.t.PhypOrÌ. 

Andreas Bréun ì Chirurgi*. 


rujbxjtà Digitized by LjOOQIC 500 Pa*JU8. Atodk+Zegal. P*rt./L&& K 

RESPQNSVM 

I. , 

FÀCVIX MEDICi£>IJPSIENSÌS> 
Defuper L^t;halicatc 

VULNERIS MTJSCULI FASCIALE. POftquam Clamati Tu* Ifoit & incurabile fuiflc : Cuna vero 

ftolam, una cuoi adjc&is pars vulnerata ncque/*/./, (hb 

À£fcis & fentcntia aliunde ob- a&u fc&ionis, ncque fol.17. in 

tenta ad Noi cxarare & Relatione Infpe&ioiiis dare & 

An vulnus i* JoAanne Eehtr. diftm&c determìnetur aut de 

io, àTbom* LHèmro uàtertm* fcribatur , a n, vulnus in fummd 

to y repertum prò aèfolute ttthali femore, ubi neque ad deligatior 

& omnino incurabili baicn- nemcHismodivulncrum^ ncque 

1 dumjh>ntcnt> ad hxpiorrfragipp ephibnioacm 

fimulpcrcontariplacuit : Hinc afpirare pofluoius \ Velanidu* 

K probe tr minata & perpensa memoratus paulo infcrius Se 

Relatione InÉjpc&ionjs , à Me- ubi vulnerati* debitis Ligaraen» 

4icó Se Chirurgis inftitutac ran- tis> ftipticis & fìmilibus fuccurri 

tum obfervavimus > ut nulli qui* poflctr, Hiatus fucrit ì hinc rebus 

dem dubitemust vulnus deferì- fic ftantibus > an vulnus hoc , ut 

ptum , cumprimis quod Dcfun- i 6 fot. S. & '7* defenbitur, abfo- 

£tas ftatim poft vulneratone» Iute ^echalc & omnino incura- 

fcabsqucullis denomina tisfym- bile fuérit 1 hac vice decidere 

ptomatib* ftatim obicntjfimpli- nonpoflumus. Maxime, cupa 

càter^cabiolutèicthalead[eo^c in Relatione/^/. v. obfcurc ad- 

modun 

n t -DigitizfedbyV^OOQlC K DtVubxrihw ArtuumLetbtlìhuè. / 501 

iBodumtcfcratur , i&umfupe- more iliaci & crurale* audiunt* ". 

ri us in parte f^moris anteriori, reperiantur : Hi rami quoque 

circa principium mufcuir&fcia-" principio rtmfculi fafeialis, vcl 

lisinventum: SufcipsàSe&ione tjbi cxqritur, adeo propinqui 

vero obfervatum faide > trun- non finr , ut vel prope voi intra 

cqm defeendentem venx cavar, principium modo allegamo* Cu 

ut & arrenar magnar acic pugio- mullardi, vet, ut pcrhibetnr,acie 

jnisomninodifciflTumfuiflcijam pugionis totalità reiccari pop 

autem ex Fundamenris Anato- fint, quod prò conditionc nego- 

micis conftat, quòd extra thora- tii hujus Refponfi loco referre 

cem& abdomcn proprie nullu? volmmus. Upjut die i). Maja / 

truncusfivcvcnxcavx, fivcac^ 1H7. 
terix magnar, fedr^mi, qui in fé- REQJJ1S1T10 IL 

OBtemór D N N. meormv quiefeant » rogo ; . & quiden? 
Honorariffiraoram arbi- /# An vdnm fh mAmner9 
ino, die ih Majun pon£o ; ifti* Utjmum prò ahfoluù tetèak 
Joh. Eckardo^a Thoma hòhm- MikiìmH 2. Anmn vulne- 
rò illari nobjfcamcommumca- nt9 À chirurgo ftmm*iv* 
tò > ulteriore* Media & Chi- C0ta } per rumenta Cuccimi 
turgi (qui Sedioni prefuerum) - érhJorrhagisin etoèftrv** 
Rclationcm conquibus* coerceri potuifit? . ■ •.. 

qua originalità: in A&isoccur- 4 

tit j caque de causa judicium Hoc&c i^ipflsdicj.Julii An. 
fuum haud. gravatim defuper -1667. 
ftqq. qq. mito porrò Jperìreac- 

. Gottfried NL 

•ìa l R« 5 RE- Digitized by Google Ss' &aneieà.Me&co-Leg*iyParl J lì.&8.V. i"? KELAT IO MEDICI 
; ? ;; J biLUCÌDioR. ^ \ 

■ ; * ' ?'*- - _ / 
Vrn fecundtfm tenorem fum, vetftis partem carnofam 
" Rcìponfi i à Laudatiflf. Fa- crafÉorcm , jum interiorrin 
'entrale Medica Lipfiénfi, de rat- 'oifis fémoris partorì , fpithanw 
tfere Icthali Thomae Lóbnero-, & 2.digir. Geòmctticoruni ton- 
fatoti mflitto,concepti,circum- gitudine in parte aversi retro 
^ftatitisehanhull^ifiSeftioneab- exierit ; ubi fub ulteriori càque 
fervatxpaulòclariusacinpriò- cauta Yulneris fe&ione rcper- 
ri Rclationc faftum, esplicando tum fuit , haufl ptocuLab inrtia 
Xìnt: Hincà Npbisjnfra nomi- vulneris ramum majorem dc=- 
iiatìs porro refertur , i&um in icendentem feu cruralem vena? 
parte interiore furami ftmoqs cavar, ut & arteria: raagnse fimul 
dextrj , è regione pubis, addi- refe&osfuiflc, unde vulnerarus 
ftaHtiattiiììànuscirditerà prindi- «tempio , priùsqùattl'Chirtir- 
^ió mufctili fafciilis feu primi gusaliquis advocari poruìt, ex- 
«ibia«n^a^nfis, A wi:fus in-aut Tpiravié E quibus ciroimftait- 
ariteriottmfcmow^ ~flfe> Ci ut tìtrtaitaefpcstdnctr de 
^cepiflTe>ka 9 tot vulftussransverfo qftatitàfé vulneris bene jadicari 
tnodo 4. digkorum trantverfo- poterkj Nosque, ut idem inve- 
rnai latitudineni aequajrit ipfe- nimus , officiofè réferre volui- 
que idus quodAmoìodò d^or- <ows. Mi(hixdkS.Jutf.ì667. ì Frider. Bus/uts &. & Vhyf *sX°)f&* :| '.< - l , RE- Digitized by LjOOQLC òtFitlnmbuj ArlfHml&ktlibur. spi * * RESPONSVM. 

li. 

FACULT. MEDICA LIPSIENSIS, CUm obtcnta ulteriori BLela- (ir. 2. Vulnus per transverfum 

tione Medici & Chirurgi, mfli#umfuit, dum, ut Relatio 

qui Sc&ipni praefuerunt , Clar.\ habet , ramus major cruralis* 

Tua judicium noftrum porrò de- tam venae cava: , quàm acterix 

ddcret: ^ magnae fimul diflfe&i faerantflt 

]. An vulnus 7* HO ME. LO- demù 3. vulnus per te in fummo- 

JBNEJ&O infbttum prò fìxpri- femore fujt, utpote quo ih ipcc? 

"fiier & abfoiute Iclhxtì [ti ha*- ligamenta conivi ta & medica-. 

I bmdum y mentì &'annonvut- menta ftiptica diftìcilc applicar; 

neratg , Vi Chirurgo fi l atim ad-, poflunt ;' cumprimis dum 4, 

~ bibita , per ligamenta fuccurrt fanguis in arteriis adeò fubtiirs,* 

/ ipfaque hxmorrhagia to'ercerj fpirituofus& volatilis cft , ut è 

fotuiffetì J. _ * tam intigni prafertimarrcria,una: 

Élinc Pominum hifee perno- cumvjti citius crumpat, quàrrf 

rem tcd4ip>u$,quòd jiixta Ifi/p£- Gfrirtógus, oitiflimè licer accur- 

tfcoruin ftelàtiònem £>ilucidió£ refts, ridcompefeendum fangui* 

rem,inÀdiso5viam,vùln^ hoc nera' fé accingere hocque iti 

prò fimpliciter lethali hàben- a#um deducere vafeat. Quod 

dumfft.^ Qupniam 1. vulnera; Dominarli refponfi lococelarc 

tio vafa majora & quidem riotì riolUlttìUS/ 'ZJpfa d. *. foiii-An* 

vena tantum, fcdac : artcriaixil« : 1667.' a * > ' 

Vid. Awmfnms Prax. Vuln* LethaK 

CAS. Digitized by Google 504 * P*nde&MttkcoLtgaLP4#,ftSt8.V* 

CÀS. IX. 

DE 

. VULNERÉ TENDINUM SUPRA GENU. j^-6. REQUISITO 

• ■ P.P. . 

P\Er Dei gratiam Johann Si* guinis decernerénoluimus$cu- 

gmuniusy Màrchio Branden- pimus prolude clcmentiffimè , 

éurg. Eleftor &c. &c. ère fi- vclitis tratismiflk documenta, & 

gnificamus Vobls , Do&iffimi qualunque in allegata dcfcnfio- 

Viri, cxfubjcftiffima Rfcalis no- ne continentur, prò falvando ve 

ftri aulici Relatione , fub A. ftrojucUcio,aceuratè&coUegfc- 

quòd incarceratus Jacob N. de- liter pondera re, pofteavcftrasa- 

du&ionc, vcl defenfione fui ve* tiones decidendi Oc alia hùc fpc- 

firum confilium, occifionem Pau- dantia in novam fententiàm re- 

UN conccrnens, omnibus modis digere 9 atque prò informano- 

enervare conctur , prout Copte ne noftri Fifcalis aulici propedi- 

adjeftae piurìbus docebunt : quo- cm remittcre. Pro quo ftudio 

jiiam vero Fifcalis nofter ejus- Clemcntianoftra vobisviciflim 

modi controverfiarum Chirur- conftabit&c&c. Dab. Colo- 

gicarum ac Medicarum gnarus nix adSprevam die ìj. Jul. Àu. 

aoneft,aliquidiahaccaufafan. 1617. 

Ad Mandata Scrcniffimi Speciale 

Frtdcricw Vrincbnann* D. 

RE. Digitized by Google 1 \ 

DzVulmrièusArtuumLttkalièus. - 505 

A. 

RELATIO FISCALIS. 

Smritsfttoc , oc Votentisfine EU&or &c. &c. 

SErentffiraamvefttamCcMltii- virJnfringereallaborat,fcilicer, 
dinem ci , qua" dcbeo fubje- quòd vulnus Paulo M fupra genu 
biffimi devotione, celare non jtniftrum infliftum , quo etiam 
volo, quòd incarecratus Jacofr quarto die frétta- omnem CSirur- 
Nrcontra me fcriptunudmo- , gwum adbibitamindufiriam ,/nv. 
dùmprolixum ad Ada deferri ftet ' accedentem fahacelum, ex- 
curaverit, quod 6. ferme papyri tittttus, minime fattale fuerit : 
fcapis conftat, in quo intcr alia Quoniam vero mihi tales cpn- 
confpicuum cftDocumentualj- troverà* Chirurgica: ac Medi-) 
quod Chirurgicum.Berolincnfi- cae notae non funt, veritas nini- 
um & Colonienfium , deinde lominus in hoc negotio maxi.' 
C«nfura>quam fupetLethalita- me defidcratur j Scrcniffimam 
te J>. AlbrcchtN. concepir, & veftramCelfitudinemfìipplcaco^ 
tandem Inftrumentum Nourii ro,vclit clcraentiflìmè jubere,ut 
publici.cx Neapoli Brandcnbus- omnia in defenfione confìgnata 
iica,quibus omnibus illudju- documenta Faeultari Lipfieofi 
dicium, quod antehàcGratiofis- Medicar remittantur, è quibus 
fimaFacultasMedicaLipficnfis, tandem finale Refponfum> non 
ad juflum Screniffimx vcftr* negkdis rationibus decidendi » 
Celfitudinis , in caufa interferi «liciat &c Dab. die z. Jul. 
Paoli N. fobjcaiflìmè impetri- A. 1617. 

'*':.- M.EmfiV. frpL 

, «w»xs» ... .; 

•...Pars ,11. ■ ' * Sff'. • -■■- ; '*S; a - Digitized by LjOOQLC 506 Pan<UB.M&co-frgd.Part.llrS<&.V* 

RESPONSVltf . 
FACULTATIS MEDICA LIPSENSIS, 

Sciticet 
VULNUS HOC TENDINUM SUPRA GENU 
ESSE LETHALE. 

Strenisfime Eleéìor &c. 

REcordamur fubjcaiffimè' quodfaphisetiani minima vut- 
judiciinoftri,quod iti ho- ncraìupraGemj,propterconcur* 
micidioPauli N. non ifa pridcm ium tendi num, cà in partcmors 
ad juflum Sereniffimae vcftr* (ubfecuta fucrit j jam.quoniam 
Celfitudi transmifimòs , hnjus PauHN.nonfimplcxtamùmviik 
tenoris : quìa ex im"pe&ione v'uP nus fuit, fed vulnus cumeomu- 
nusPauloN.globulis minimìs in- fione , & quidcm infigni , quo 
ffi&um tòpra finiftrum gcnu qua- nervi ac tciufoesatmimin mo- 
lar* mintmae magnitudtne'iftamn dùm dtfacerati^ noapocutt non 
in j>r ima del igatione , juxta Chi- 2 Gatgt&àiCto dolorem , & nane 
rùrgi atteftatùm , fphacèJatunV fphacclus fubfequì,quo vulne- 
appamit ,.atqùe nervi cuna refi- ratum propter puoedmem con- 
ditìibusipJusquamjo.gràTiulhfr tufaÉ P«tis,& maligno® vapora 
rei globuiis minibus minìm W Cordi common icacos, moti o- 
modum contufi ac lacerati fue* : portuit , via: ffippocrai. Jièr. 
rùnr, ut cifra ractum morris fa** àèFraBut. §. }*. &■&&. de.artk. 
bitanea:inftrumcntisidonciscJci. §. sf.& Avtcemnmlih. 4 Ft*. 
rx\\ iChirurgis non potuetiht j 4. 2r. 1. C. 3. quod clariffimis va- 
ideò ob allegata fymptomata bis etiam fubinnuit celeberrì- 
Vulnus hoc abfolutèlcthale prò- mus Anatomicus,C^ir /&**&- 
nunciavimus. Hanc noftram »us,inTéeatr.Ànatof»:4e mufcuL 
fententiam corifirmamus ita ": Ttk.Lxfòttadinefuprdgt»u ì /mrs 
fiauidem experientia clamor , commmterfeqmtur. Si proinde 
;-*T.i- ^ r - ,V ir ■■; hoc 

Digitized by VjOOQIC - " BeVuhtetU'u* ÀrNum LtthaTtlui. "* $òf 

hoc cvcnitin VulacrcfirhpIicf, J &ccntium>vu/nusnùnpr<tci/i/u- 
quidnon fict in co, quod CUrtj' pra genti, fed mfd-vejtrìfmìftri fé* 
infigni comufione conjun£birtl* fooris parte, exftitiffe, infpeAio 

JXicokfatyquoàD.Al&rétVi fì^uidcmvulnérislcgitimèfaax 
JK in fuaccnfura àdducit, tjuòcP plus fidci merctur,quàm hsc a£ 
granula , vel globuli filcririt mi- fertio. Pofito edam haec ita fc 
«imi, qtiibus vulnus hoc infli- habcrc,idcm tarnen periculum 
Ctxxttì. 'Etenim própter vehe- métucndum,proptcr tendinem 
mrtitem impctum fclopcti ( mi- latiffimum illius loci contiffam, 
himietiam)nonpotuitnoncon- acdilaccratum 5 nam & hoc in 
. tufio & dìlaccratio fubfcqui $ ut loco fphacclus facile oritur , Cu 
nìhildic5 de copia granulorum, mui ac cnira dìlaccratio adeft, 
qua? omnia adoculu quali moa- Gangrxnae metuendum mitrarti,' 
{tram Gangrarnà in prima ftatim tettante hoc Amèrofw Pareo ti£; 
dcligatione fuiflc confpicuàm. ^Chirurg.C.n. hisverbis: /*- 

Ubi fimulnonpoflumusnon figms tontufio ntrvw umlaut ten- 
fiatcri , quod Chirurgus coa&à dinum .gangr&nam inferre poteft ; 
( ut fic loquamur ) methodo , cui adftipulatur Valeriola ZJ6. 3. 
pon regulari, curaverit. Pur- OA/èrv. t.quàm gravi* jint, & 
gatio enim,& venarfc&io parum quàm periculojà, qua, à Tormenti* 
hic profuiflet, exttafóo autem jt*ebinJIiguntM'vdnera,ìp/*Ex- 
globulorum fuiflct ctìmpcricu- ^perienti* fides clarum facit , funt 
lo vk«p«featiflìaiacoB^naa^f«w pler^mque Ut balta, oAìStós 
amputano dcniqucnùnustuti r vtfamenfiam, &propter Sympto- 
utpotc quacfolùm incorjJOribifs^ mata inde confequentia y intet qu& 
robuftis l<^i*pfa$b^quH| '^ { i^^rm^"%^Hà^y^m rapit. 
que cuiA UhgVcntOiEgyptiàcò 

perfcciflet ? vix enim «e »c vik \ Minile omnium attendimi 
Gangrcnae ferpentis impctum acfigrandipes^ropdòinfupcrfi- 
ad cordis penetraha ce fiiffl«i- ti* órcarndfa parte haefiflent: 
nùnàOct. ,.:■".'. qMpdfcitoiW^ifteffi Gtfogna^ 

„ Nec valctexceprioD. Alberti m «ipnftrat cai^Uoi vc| tt(id> 
^l^cChirurgorumrciiquoruiij, nem mufculi fuiflc fìmul 4ae- 

SCC z funi Digitized by LjOOQIC 308 Parila. Mitico - Ijgtl. Ptrt.lLScth K 

lìutt, qtwipfaGangwena kipar- cafuam aliaiùdxsrtihic contra 
tè fpermaticà & exfangui ob ca- noscoacludits nam cafus , qucm 
iorisimbcciltitatem tàm fubitò Fabiamus Merreth allega* *ctfm 
fupprimi non poteft,f atentchoc prxfcnti nihil habct commer- 
ci/?**, //££/&£.//. quia mali- cihquxftia cnimtantùha princi- 
gnkas&putridorumhumoruiiì paliseft,anper fé lethalc fir * 
cxhaiaùo ex iltacontufione prò* quando tendinea fupra Genu ab 
veniens , ctiam intra, paucaram impctu globulorum quaefrae ma* 
horarum fpatium, fomitis ir*- gnitudine vulncrahtur ac lace- 
rar , partes principes labcfa&a- rantur ì quam antehac & impne- 
re confuevit, hinc ignorantia fentiarum^aflìrmarivè refolvi- 
Chirurgorum ducer, fenbenti- mus. Dab Lipliae d. itAug^ 
um : vulnera tendinum nequt- Anno 1617, , ' • • 
guam cjfe/et6a/ia>nc<: identitasi 1 

GAS. X. '.■■'■ 

VULNERE TIBIjE,' 

^^— »■** " I L I « ■ I I I * ■ ' I "" ' I | | | ■ I I— ■■— *^M^ RESPONSVM 
FACULTÀT. MÈDICA GISSENjE , 

Supfer Illethalicatc 
VULNER>S TlBIiC . 

•jjTlUm jaffii Sercniflwm No*' tati Medie* hujiw IócHajàn- 
X^llri Clementiffimó facui- &m fOcrit.utjudiciupi fatua 

- &fco- 

r .'•-■•• . • . ■ 

' - - - ■'...' 

' • . -DigitizedbyVjOOQlC ùtVulntrtèus Artuum Lrthttibuj. $0f 

& fcntcntiam dcfupcr vulnere, pramallcolum pedis cxternum, 
dicfc.Dec. clapfi nuper 1690 anni, intcr tìtóam v & fibuJam vulnus 
àÒuiftianó Schornio, Ettore duorunj digitorum latitudine 
&IncdaEmbfenfe f conjugi$;fus per tranfvctf^m fubnatum fit* 
Aijna erari finiftro per ja&um mucroque bipennis per tibiam 
' bipennis illatò & quo harcipfa usque ad meduljam penetravo* 
quinto abhinc die obiit , aperi» rit , minusque instrumentum & 
remus Se transmitteremus. explòratorium cavitati tibiae in- 

" feri potucrit : Quo fatto ma- 

Hinc ut Ma/idato huie Prin- licr, doncc Chirurgus accefle- 
cipali humilimà cum Devotio- rit, vulnus. obligavit& hxmor- 
nemorem gerer*mus,Nos t>c- rhagiam compefeuit, utut in 
eanus & ProfdTores Qrdinarij magna copia $c plus, quàm 
Facultatis Medica h. L transmif menfura caperet, fanguinis cf- 
fum nobis Protocollum, una fufum fuerit. 
curii Reiatione à Cellario bi- 

nisque Chiri^rgis deferiptum 9 Quamvis etiam Chirurgus 
prout decet, diligpmer pcrlcgi- allegatus vulnus hocce , mane 
mus &ita, previa matura pon* acque ac vcfpcri , fedulò poft- 
dcrarionc omnium & lingula- modùm obhgaverit , hoc eti- 
jrum iliic contcntatum circuire am, usque ad quihtum, à ni-. « 
ftanciarum.principiis Artis &fa- mia illa haemorrhagià,diem, ut 
nx rationi conientaneum judi- pcrhibent,mcdiocriterfehabu- 
camus. t erit,attameneodcm quinto di t 9 

< Sabbathi feilieet , qui crat '3- 

. Obortó quodam diffidio in- Dee: nova fanguinis profufio ; 
ter Chriftianum Schornium hu- acceflit& antequam Chirurgus, 
jusque ConjugcmÀnnam,haec poft y horae quadrantes , revo- 
dic 8, Decembris, ab ilio, Ma- cari potuerit , ultra duas men- 
ritò fuó, bipennis ittu ,cruti (I furas fanguinis, immani fimul 
niftro incedo, ita affetta fuit, fpirhuum& virìumvitalium ja- 
«t ad manus latitudincm iu- dura, effondere t> in ut nulla 

Sff i am- Digitized by GoogIe N 5io PaxdeB. Medico -Leg. Parali. &&.F. 

amplius Kgatura opem tulerìt, me fìt follicira 5 #^. de cur.rr*' 
fed ipfa mulier , accedcntibus per S.M.C, f. communc par 
priuS infignibus attimi deliqiiiis, tium corpòrisnoftrialimentum 
codem adhuc die cxfpiravcrih & fòrhenfdm calori? nativi 5 
Sub Infpe&ione autem vulnc- Comment . V. àphor. 46. fuecum 
rispoftobitumobfcrvatumfuir, valde nobis amìcum , & Uh 
quòd prxter fupra di&as laefio- /oc. aff. e. 4. omnium , qui 
ncs non tantum ramus arteria? in córpóre noftrd funt, maxime 
cruralfs èxternus, fed & attive- nobis fami|iarem appellat hu- 
naeatque tendincs Circa eandem morena : & quia haemorrha- 
regionem difeiffi faèrint. O- gias ejusmodi quamplura gra. 
mnia fécandufn tenorem Rela- via & fprmidabilia fjrmptoma* 
tionis & trahstìiifli Protocolli, ta/feilieet ,;fccundam Htppo- 

crat.S. Aph.^i&l. Aph. 9- 
Ututvcrò jam Vulnera Va- conVulfiones > firtgaitus ,. de- 
fòrum ipajorum , tam venofo- Iiria? imo fecundum GalenJ. 
rum>quam arterioforum , (ut- p. M. M. ero. lipothymia> 
potè quac hoc in paflu praect fyncopc, totius corporis reftì* 
puè confiderationem mercn- geratio, decolora tio,cachexia, 
tur) juxta fententiam Hippócr. hydrops^orthopnoca/yentricu- 
noftri Uh.*. Prorrbet. XIX. t if& hepatis imbecillirà*, apo- 
Ed. Lind. érCodc. Pr&not.SeB. piexia , paraplegia tandemque 
III. p.M* 573. n.3$7. item Cor- rrtors ipfa fcqutìnttìr :fam im- 
nel. Ctljtlib. V. tap. ?4.§.*. prq manes etiam, arteriarurt* cum- 
ìctlialibus & infanaBilibus ha- primis, hxmorrhafflae, obtc- 
beantur* & quidem frane ob riuitatem, fpi^mòwatèìtt d^a- 
caufam , quonialpi juxra Òlfam ìòtfcm fangpinis artcrÌQfì,còm- 
/. e. §. 3- exhaurire hominem pefei nequeànt, & dum ili* 
P^pfufionc fanguinis°£ofFuftir( in profondò fit* flint , vis & 
quem Galen t ì. de ''Vrvtit. Ani- efficacia reoiediorum 'exter no* 
tom. e. /. mdiorcra vitse the- rum cà prorfùs penetrate nbn 
faurum, de quo- natura maxi- vfteair, nec ipfa va&yreheixff, 

Jjgan, 

>Digitizedby VjOOQIC . DeVuinèriim Artuum Letbdtbus. 5H 

ligari , ncque, ob continuam Quaproptcr etiam C*&lfk* - 

^ Jmlfationem dur^mque & /. d. poftcriora illa vulnera no n 

mtmbranofam fubfrantiam ad claflTcm infanabilium •> fede- 

confolidari poffiint, tcftc orum , qua difficilem curano- 

Ga/cn. l.S. Meth. Mei. cafi 7. nem habcnt , rcfèrjt & paulò 

& 8. pòft ili* pcridulòfa quidem & 

Attamen & quóniam Hip 1 mala • non ramcn lettali* vo* 

jpocrat. /. e. Prorrheu va fa ma- tat. 
jota , quorum vulnera utplu^ 

rimum iethalia ab eó haben- Etquoniam Gatenus ùf. M 

tur, ipfe denominat& teftatur, M. b. 7. &H6. de cur. rat. ptt 

quòd ea fitte, qua in collo &! S. M. e. uh. noir tantum pro^ 

inguinibus funtj quibus C. lixè demonitrat , quod arteria 

Celfus f.d. venas grandes & in- vulnerata (cum veniscnini re* 

tuscoftditas inali* Srpopfitibus tam difficilis noneft) coale- 

eàsque , qua ad anum ttfticu- fóuit & confolidari poffint, ii- 

losque pcrveqiunt,addit : In hac los quoque , qui alias hoc infi- 

mulicre autem nulla ejusmodi ciaseunt, fufe folideque refu- 

majora vafa , fed rimi tantum tat : fed & ipfc teftatur , fc vi- 

arteria ac vena crurali! extér- dìflc in mulieribus & pucris ar- 

nafupra malleolum pedis (qu* tetias 'Se in fronte & in malleo* 

vafa ncque tan> magna traila- lo, & in articulo s bra$hii fumr 

que nec etiam profonde ftfb ihasque' mànus medio glutina- 

carne abfconduntur ) vulne- tas : fmò fé vulnus arteria in 

rati fueruht : Adhac ifippocrà- fcfochifo juvenis cujusdafn , 

Us edam L- d. f. 5. cxprtlfè ^\xzm imperimi quidam (fhi- 

docet , quod qoidcm r vulnc- rurgus locò vena ita fecuerat, 

ra ante à fc nominata fummè ut fanguis confertim profilue- 

nociva & periculofi fint,noù rit,pcr unicum emplaftrnm ih- 

tamen ita (ut ftatim fubjungìt) tra 4. dies absque ullo acci- 

utncmocx his evàdat, velut dente p. n. curaflfe. Quarti 

putatur : Cattfam funul adden- fentcntiam Galeni Avicenna 

do. lib. 4. Ctnon. fin. *, 2roff.t. 

a. 

Digitized by VjOOQlC 5*1 PandeB. Mt&co-Ogd. Part. USeti-V. 

€. *. non tantum confìrmat , & duriora conftitutionis funt , 

fed Se de ipfo teftatur , arteriam prout fenum , teftibus Galene 

fé vidiffe glutinajam , quaeerat & Avicenna : Itèm Seiiz. /oc. 

fub bafilicà , & in crurc & in cit. §. ri 9 . 13S. hinc (entcn- 

tcroporibus,conf. Guil. Fair, ria illa in pf^fenti fubjedd 

JC/dantts Cent, z, Obferv. X< p. co magislocuip habet * Ijtquia 

w. Ss. & Cent. 4. Oif^ S7. p. proptercà ex his omnibus fuf- 

3*9? & licct Galenus^l. e. de ficienter àpparet, <^uod vulnc- 

M. M. fconfiteatur confonda- ra arteriarum, non fimpliciter 

tionem arteriarum» ob du- incurabilia fìnr s hinc facile 

xitiem tunicarum difficilem concludere licet, quid de hoc 

clic , poftmodum tamen ad- vulncre, ubiramusarteriaccru- 

dit 9 at non impoffibiicra , ralisfupramallcoluovexteraum 

caufam fubjungens: Ncque e- (fiquidemreliquxvcnae & tcn* 

nini arterias ita ficcas durasque dines , juxta Chirurgorum rela- 

effe, ut o$ & cartilagineo» , tionem, fimultefilongètpino- 

fed longc móliiores, carnofi- rismoàientifun"t)diflcdus£uit, 

oftsque > ac proinde eò mi* ctnfendumfit? vel exinde quo- 

nusde unitione fedipnis de- que, quòd vulnus ab extra non 

fpcrandum effe , quando arte* anguftumfuit, fed2.digftorum 

rix fucrint parvac & hominis latitudinem adaequavir, adco- 

' corpus natura molle , Conf. que medicameritorum proficu- . 

Seéiiz>. prodrom. Exam* V$4ner, onun applicazione arteria^ vafis- 

' Vart. 3. $. 124. & quoniam que lxfis co focilius fuccurri 

hiijus vulnerata, tanquammu- potucrit': Arteria quoque non 

licris corpus ita fé habuit,vul* fecundum lòngitudincm f fed 

neraque corporibus muti e- latitudineiqp in trans verfum, 

rum, pucrorum & cunucho- vulnerata Se diffe&a fucrit : La* 

rum inflida, ob molliticm & titudinalis cnim arteria fe&io 

humiditatcm illorutn multò promptiusconfolidatur, quànt 

cicius & facilius curari poffunt, apertura fecundum longum , ut 

/ quàm iliorum <, quTficcioris idem ex Arnoldo altcgat Guidi Digitized by VjOOQLC ,7 ^ìkfMmtiut.&tuum letéafifa fa 
éitJOauRaco Tr.IIL koB. ve. 3. & tcritas & expericntia hìcprjefup- 
jtndreas Ve/alias liè.J. Chirurgi ponitur)ftatim3cubiqsadfuiflcfc 
Magn. cap. i. fcribit: U&ctdum vulnusque forte non negleflwrii 
arteriam, C\ trans vetjun v,ulne- &iqfiiperhabitumfuiflct: Ncc 
rata fit , precidere ex àfb *cff. - vulnerate ipfa vini potu ( ut pu- 
Confer. Stnncrt. Proli. Med. I. ella juxta depof. 4. Teftis rem* 
5. P. 4, e. w. fcVtg*. 4?Fcrrie/. Uè. lit) tei ira vehementique animi 
^ Affitte, rt. ty Gregor. Ifyrft, commotionc (cujiis inqtiifitio^ 
Thjfiit. Med. Difjt.i*. Coron.-de nem Drt Judrci relinquimus) ult 
KS.p.m.S4J.6. Ntcighotum trai* hsmotxhag& caufa cxfti* 
eft, quòd non tantum arteria: tiflct, vita cjusadhuc conferva^ 
minores certis in cafibus tutù ri potuiflct^ cùptqnammacmiò 
Se magno ciim emolumento a- fanguinis tfluxus ad. i5» ìrsquà 
periri & confolidari , imò& pei dicm cohibiru^ fueck , ipftinn 
integef fùb flcifuri genu & ira qac vulnus* (ut perhibetur) ime- 
altitìs ijtiaht id malleolo , fine usque benefehabucrit. Adco- 
vitx petìculò, fi estera fintpa- que farpius ailegatum vulnus 
rja,àmputaripoffit. prò fimpliciter &:abfoiutè le* 
£ quibus omnibus elucefeit, thali non habendum. Confer. 
quòd , cum in hàc vulneratone, RcJponf.Facultat. Med. Witteni. 
infignem illaìn hxmorrhagiam adCafXU. Med. Crit. Amman- 
ii exceperis , riutta fymproma- m'p. m. 273. tit. 2fc Welfih. FU- 
ta periculofa fc truferintj ha- tion. Vuln. Leth.jud. e. 14. pag. 
morrhagix aut?m itti pei: fura- W. & cap: l 5.pag. **$. Bohn.de 
ras , ligaturas ^|tìptica & tan- RenunVtat. Vuln. Seff. /. pag. fz 
dem igne & cautóis-, ;t0talique fiq.ér Apfendic*mdh. I. pag. 40*. 
arterix Ixfe t&dBòòte lrgc Atreft^^Facult.Ordinar* 
Artisobviamki&fu^tìiroiii- S^ r Ì^d$€V.Fe^.\6^. 
tuiflct t fiGhiturgus (cujus d«- ' ? v " 

Decanti* ffVwfetforcs Ord. Facttfr. 
t : Med. Gif 

v ' ' Vm IL T tt dP~ Digitized by Google 5H Pénà*B. Medico-Ogd. Arti JAti&V. Facit huc APPÈNDI X «^: Cekbrii DNt. BO H- 
NIUS cxsfciaflflnt»nm>rfcjR^ 
nunciotiotie Vulutti tm ' 2ÌC clatt* 
dit : Artnum , ràpfc, vulne- 
ra per fé lethalia minime di- 
ci poflhnt, vckqiiodafu eorum 
fine vita: diferiroine fupcrfcde- 
rc queamus, Vclqtìod ab o-* 
mni pane medicamenti > deli* 
gationes , futura$,aliasvc opera- 
tionum Chintrgicaram prom- 
ptè fatis admittant Unum » ■ . . * 

tantum eft, quod ex his , per 
inevitahilctó neceffitatear/au- 
ciatos aliquando foccumbere 
facit, vaforum nempe fangui- 
neorum & ocrvorum perforar 
tiones ac prsecifiones ill«, qua- 
rum fymptomatibuMethahbu* 
h«morhagiaepotiffimùm&coi> 
vulfiooibus totius, nullum au- 
xilium pretto eft* id eft, tron- 
co corporis propiorum. \ / 
i PAN- Digitized by LjOOQIC * '•'» > ^ I ^§) 5tf ($*■ 
PANDECTARUM 

MEDICO-LEGALIUM 

; fJRTIS II r 

'■:,;• :Sectio VI. -^ ' -, 

«: •■""; -'fi 

LETHALIBUS VASO- 

RUM LESIONI BUS, .< i 
INTRGDVCTIO. 
J.I. 

N prxcedcntibus Se&ionibus jam ali- 
quoties di&um fuit vulnera partium, 
in fé minus periculofa , in fimplidter 
& abfolutè neceflaria evadere , fi rami 
Ttt 2. vafo. Digitized by Google 5«S P*nde8.Mtàco-Leg*i;part.l\.$tay\. 

. yaforum niajoresfimul perforentur, cum ob pne- 
cipitem humorum effluxum , una cum viri-bus,, 
vita peflum cac j quapropter è re fìierit, fi & va- 
forura lajfipnes admderimus, in quibus non nh- 
meritò majorem **/#>« 'defidcrat ^ in hi(ce w- 
fatiflimus, Dn. Bohmus Tr.de Kenunaat.Vuln. in 
genere Sefl. u p^ 187* . .',',.„.. , 

•'.. ' ; .*.n. (A V* A S 

Scilicet ut triplicia fere font Q.*H>vafa:Ncr- 
vofa , La&eo - Lymphaiica 6f Sanguifera : Ita de 
prioribus Aucotó aUt parer , atit rhagis muti fune 
quàm pifees. NEft VOKU&4 fané vulnera letba- 
lia paucitfima enumerane & vix ultra principimi! 
fpinalis ràedull* pchalipre^i ^ll^ut\v|extcQ^uqr, 
cum tam'en vulnus in nérws quaró 1 mWhiùm ad 
fenfum , fit màximum in recenu ? jùxta Un^ \fct&- 
fa in"'Difp. de pmftufa-tfervSwm S : XXXV ti 
Poftquam vero e-W/#//fè & Vuupnn Nèvrobgiis 
innotuit, quantum nervorum , etram fongè diffi- 
fis partibus implicatorum ,'.p # lcxjis confenfum a- 
ìant cum nobilioribus C. H. vi^ejjtbus ì Quàm 
Fuueft*é vuliierib^s iljo'rui^:cpnvu|5ones& epi- 
Tepua; oriantur * quarh prorundus illòrum fitus? Digitized by Vj£)OQ IC non patu$runt ;non, pluw , stjajrC. n^ypi#m f vul- 
npra prò fjmplicjter l^halibus , taben A . e^mfmmis 
*m!$ Y^ì??^ Mm o^vi p hrètf^.plciuutib 

? vulnj$ribus aJcttff^ pai iter r $e^ium ^ft. in Sicnptò- 

quòd fub InfpeéMombus Vulncruhì -, iftonin* 
laefiones in fenfum non incurranc & vix tyncèis 
oculis obfcrvari quearfc. -ì Incerea camen ruptu- 
ras iHorttroper v (feflttqauc Iethalcs cflc , cumprimis fi 
truncus inter aorca.ni ^ caimani adicepd^n^àirt più- 
i«\iIlorum ramali ? circa 1 porti fiiVwpaté ctyri- 
nVua,la:aan{ur , è CorrìeL SiaìpJirt. ian <ì&r~ : Wtet; 
ffSotffigfZ prof»* .f ityjisjmo^ 

Cam vcnoiorum, qpialttpfoforunY^vulncribus 
autcm plurcs hinc inde nìttòrias occurrunt j in 
quorum lethalitàte determinandà unanimker in 
hòc conyeniunt , «quod <* fi aut truncus ilìo- 

Ttt j rum Digitized by LjOOQLC ^ PttikaMedi* 'ltg<6 PariM SeB.yi 

eiàrtf 'iricbmpetóbiléra , tiaòrtcmque brevi iftftì- 
l bu4ntcth;v^crà ! i>cr fc , abfoluHè^'toplicifér 
lechàìià coatte , ut ^c À6rta: & V«dé(* cav* 

Wimii? -,'àilod fimilittr de nfthtf illorum , tua- ICAL...... , -••3 . i .• rr •-. ;':;.". .• & .:Y» :■'= ■.;",..;■ 

ì 

Ncqij* de interpis tantum : 8t io |tó>fundo Io- 
"riris icà & aliis non adeo abfGondk^ràmificari- 

'iute tofiropiiciier lechàlia quoque refèrutftur vul- 

ncr^aròtidis inCAS.lt. Juguiarii tenc| 

CAS. IH. Jugularis internae in GAS. 

. , \y t Vaforum Brevium & Gafoicorum in m 
* U ' "" C A S.V.& tandem tlìacófum 

in C Ad. vi. 


Digitized by CAS. 

Google VULNERE RÀMt ÀRf ERIjE MÀGNLE ADrequifitioncm folcnnem -culationom* ptopc vcnarnj^fi* 
Praefefti Ducalis Saxoni- lìcam , intcc cutcm & mufcu- 
co - Mcrfebargcnfis , qui Deli- los, fuperiora verfus, in ràmum 
tschiicft)PN.JDH.BA]LTHA- arteria q*gfl* &*> axilfcpeoe- 
SARIS F&ÉUND1I, nos infra tratte,, uhd^ingcns'ftarfrt faj- 
nominati in prxfchtìa Serbino gùihis còpia. ppoflùxit./<^pxu* 
rum còD. putatorum,diei4.Dc àm 1 igitijr i&v hòc rart us mi} J ó): 
©embris ,., in Pjr«,4ip No^l| E- vterig magn?é tnfigni ter viòli 
fcherniz^ Gcnerofum Viruai f tWfuit &c6ri(cqùcn^tìr(artgùis 
^ohonntm Henricum *6 Mtuéiz> f vtèr^òfiis, cum fpiritibus vita^ 
pridie exida fub duello infli- libus confertim erupit hicque 
6tò \xN$ qmadraote^j bsiri fluxuf ftatim, ^uacuhqttectìdin 
gxanimatum intpeximu^,' fub tui^afoitytl, fitti non pottiit > 
accurata inquifitionc kfcusob- hipc vulnus hocprotcthali ha- 
icrvantes eundem adtrimn digì- bendum & ex eó vuri^eratus ne* 
totum transvcrlali^m iongitu- ceflariopeni^ ]"/ - k 
dincjn , fub bracino Jjin^ftró., | Hoc propria TùÙCtoiptiottìb te- 
quatuor digupram «ansverfo- (tari voluimi^rS^* JievJÙèt. 
lum liftanna tupra cupw arti- <**. /^/ v 

• ■«-..■ PW&/tf . Aiìdt.Mollmhrock tk M.Halimf. 

•i"-? »i- vj .... t , ..... • •"••'■ i >^ Digitized by Google 529 P**ìeB: % MèJicis-L(g«!. I*»KÌI.4tokWl. REÌPQ*!$PM 
FACULTÀT, MEDICEE WITTENBEK- VULNERI^ ARTJER&E A^ILLAFJS. 

»??.! :r-./i-. /*-».-". ■ „■— , '■■*■..-'• -■ — ; — ± .Uff ì -in a- "' , ;, 

i^.t:.'-- ni .uL .' £"■ • J -.-i';'. « .oP« •?••.! li."- ^n.rj^ir' 

VT^latonpfciXaiffiJ àcijh& . vulblratns Irìtìì ^inoralam 
"vl/E-flU'B. juc}icio dcfidirattf , circìfcr po& ìnflitìiiim ì&amex- 
'mimfe}ic'et : bini kòbiles, alter (paraventi ; ' '' ; ' 
ftaubmus^ àltèf VeròLorhau , ^-^ • « • * 
Jépwjéynàim^jiri'iicarùiit & . OpWenras qùictèm/ tìf Ré- 
|IaUDÌziusvulncràtus fiiit: I&ù litio InfpcàiomV, Hi originali, 
4d,trium digitòrùm transvfcrla- Vel ad minimum ia forma prò- 
lìqmlongitu'diném mb.brachi& barite, prout alias morìs rit, a A 
%tm'p ^ qH^uót 'di^iifl feSta 1 fàiffér; gnè cuéìtìas inde 
'ttansrcrforarii! ; diftàhtià {bptk iitfornfan ttomiffcihus , "guarii 
cùbiti àrt^ulatlohcm, gjtàfleVe- profuridè 6{ qulràtìòhe i&uJ io 
"naia baVJicam , intcr cto«m & ramam arteria? magnx , ufhic 
«Htfculos a -funum Ver lìis' là ra- afleritur, peactraventf & an prf*> 
l^m aita«;ààgfótdb.àxUlji mum arteria brachìaìSs ; abh'inc 
pcnctranrè/irìdcqu^fta&m'toa- axillató* fùtótóa •& tandem 
gna (ànguinis quantitatè erum- atfterii'màgna ittUlafcfit&'apep' 
4>eme/ad£oquukm, ut ob d«- .ut ftièrìnt ,cunY»n cafu propo» 
fattura Qhjrurgr SangujraA.^u^./ìta, rajjai atteri* magna meo- 
'ìus cohiberi neqiiiverit , ì&a àbnat, quodtamen diffidi ime 

:'t V -" con» con: Digitized by Google • ; , . J ùeVulnertbusVaformi.Ijthalìbm. 52 r 

contingere & agre quis conci- ném artcriaè magnae fanguis de 

pere poteft. cuin eó ipirit 9 vitales confertim 

His tamen ita fé habentibus pcrcunt ; & ob continuo ar terkc 

& fi i&us , ut in Relationc trans- motum haemorrhagia fifti & ex 

ieriptahabetur, tam profonde eadem causa fuftìcicns deliga- 

^ituamùm artcrl* raagnae fub a- rio, ad cohibendum fanguinem, 

xilià penetraverit ^ prxvii ma- tam cito adhiberi non potuit. 

tura deliberatione cundem prò Quod refponfilocoNob. T. cc- 

vulnerciknplicitcr lethali & o- lare nequivimus. Sign. IPitte- 

mninò incurabili habendum ef- btrg* d, Martii 167+. 
fedicimus, quoniara perlxfio- 

Decana?, Senior ^VrofefforesFacutf. 

Mei itid. 

GAS. II. 

^ULNERE CÀROTIDIS INTERNA & 
MEDULLiE SPINALIS, CIRCA VER- 

¥ebKàm COLLL y\ - ■!— ^ r-. s / -H'rtB-, REgjUISITIO. .. , .. 

\ i p . ; t r . Noti Nob. celate ne 1 fus acciderit; dum mfles qufdaià 

V queb , qua ratione die 19. fub Chiliade Ekftorali ' taihi 

Mattii nupèr diffìuxo , vefpcrt concredito , nomine JOHAtf. 

ìjrcahoratóXTwgicushìcOi* CHRISTOPH. FORSTERU5 

*.■"'■ fars'ìi. : ' Uuu Chirur« 1 Digitized by VjOOQlC f3Z PnncUB.MtJko- Legai, Parti fT.SeB. VT. 

ChifUTgunrqucndam , CHftl- acqviteretarj Hiné DWi. md* 
STOPHORUM STOLLBERr Honotattffimis~Attelhta,rdem~ 
G1UM idibus quibusdam e»- (pc&ione ioflfruta&A&isinfcf* 
"" fini illàtisita y ulncravit , ut die ta, cuna Sentcntiajudiciali,in co- 
kifcquentc , à meridie hora z. pia naedtgoarttansmttto- ,. ©m-< 
obieric. Qvùm ergo p.autòt ciotèrogitans , Vdint Sfa-diii- 
poft Dcftin&i corpus à Medico gcntcr pcrbgpse , «nature poa- 
qvodam binisqvc Chirucgis dcrarc, fuumque ttnhijudiciuitt 
Scabinisque Civitàtis hic jnfpe- impettite: 
tìum, & poftquam ptoceflus in. An vulms ^ À£ ChriBopk 
qvifitionalrs continuatus futt, " ^n jy^^ C hriftoph* 
psr Sententiatii aliutide obten- ^StoUer^ìoinfliBumitaam. 
lam decifum fuctit, ut judicium parutum f urrtt ' * vulnera*» 
Collega cujusdam Media de r nuSo modo inUr viw£ u ^ 

fc0C . Ca /? l: , -„•* • * variù#umti. ■ ■■ , ,-, 

Arijc.vulHeramflitiattacom* * " ' ."• ;' " ' • 

parata fuerint , ut vulnerati Idofficiismeis&€.' WitUnbergat 

•vita nullo modo falvari potu- d^2S,J$rtUit6'8^ 

iflètl ' 

ìok Heinrich N+ INSPECTIO VUL-NERIS. 

QUandoqaidcmJudicio Cri- ram à Milite peffimè vulnerati» 

minali hujus loci hcfterno 6$ in capite pcrisuìosc iacfus fa* 

die à JOH. GEORGI© W1ED* ^rat r die j. arca vcfperaorepi- 

)N ERO , Cive & Cty* u rgo in* Jepfià a^cc^cQte obierit > . hinc 

dicatum fuerk , qua ratione fiodic imne ,/hori 8. Perlo** 

Chriftophorus Stollberg 'Chi- Judicialcs, una cute Lotario 

rurgu$.Pegavienfis , qui die ». Judiaidiinfupiadi&i Wiodhcii 

kuJMS vefperi intex & & io. ho* awes fé couraléfimt, ibidemque Dig'itized by VjOOQLC ' BtTàlnef^usVafonmljtthdìlTm^ j 2 j 

in hypocaufto tcrtiaiuwntigna- dcs, ut & t medalla fpjoalis tefa 

tionis oc^fomlc&o incomber*- fueruit. 2. Infummitatecapi- 

tcm & feq. modo vulnerami» trs^paritcr vulnus duoruoi dig* 

invcnimus : 1. Vulnus Capirò tiansverfotum latitudine appa-* 

ad 4* dig. transvcrforunvdiftan- rcbar, quod per cutem ad era- 

fìam rcttx) anrem finiftrapi inci* nium usqne pcrtingebat. 3. In 

fkqs longitudine mapusantr or* finiftrà mona tres priores digiti 

film vergcbtt & mandibulam vulnerati erant, procul dubio , 

irarifieraL, dà estero fatis prò- quod occifus enfcm manti pre- 

iundutn, ut juxta Medici rela- hcndcriL A3m*WitUnUrg&d € 

tioncmmufculi caput Aedcntes, u.MétrtiiióéS. 

ven»>ugulares^c arteria: caroti-^ ^ • n 

Martinus Mauer, N. P„ C 

&Judiaa/is. RELATIO medici. 

SUb infpe&ionc £hirurg;i die rotis ad dimidietatem ^ifeifla fia- 
li, hajusinfti tuta obfervatum erunt; vertebra colli fimul ad 
fuit 1. Vulnus eaefimiliatum ad dimidiató pattern diffc&a, fpina- 
•digiti transverfi majoris diftan- iiquemedulla violata. 2. Idus 
tiaftifub aure firaftrà , quod ab paritercacfiminflidus , 2. circi- 
extremirate maxillae inferioris ter dig. longitudinis in capite , 
usque ad cervicem penetra vit , circa futuram coi;onaiem verfus 
2. digitorunl latitudinem prò- frontem procedens , qui tamen 
funditate , manumque majo- ultra cutem , pericranium vel 
rem longitudine emetiens , quo perioftium crariiumque ex parte 
non tantum mufculus maftoi- nequicquamultcriusiatfit; 3. Si- 
•deus aliique capitis mufctflijed mìlis i&us iaciforius in tempore * 
ctiam yenajugulafisèxtecnato- Jarcrisdextri, quo cutis tantum 
«litcr, interna vero S5 artèria ca- capillis inftru&c portio , dimi- 

Uuu 2 diun» 

Digitized by VjOOQIC 52^ /^AM^-Z^. Pjirt.ILSe8.VI. 

^immdigiramlatei&paraÉafuit, largam iknguinis profufioncmf 

4. In finiftra riianU tics priores & quia, walla dcli^itio admini- 

digiti , in articulationibus fopc- ftrata > fimàlìter quia medulla 

riónbus quodammodò incift fpinalis & quidem circa fecun» 

fucrant , cuoi Vulnerati^ ipfc dara colli vcrtchram lacfa ac 

Radium forte manu prehende- conraUiabftS fic cpsiepfia info 

tir feqitc hac ratkme deferiti cut* fucrt^r) radono fymptef 

Quattìvisautcmfccundus&tcr^ mattini' fiipcrVcnicntium prò 

tiusi&us, ut&digitoruintefio vulnerc lcthali haberi debet, 

tantae confideratiohis non vide- quod ex JUppocr. Cornei* Ctlfo^ 

antur effe i Cura torneai prt* rtfio & FallepìQ pluribus vidcrc 

mò non tantum tot mufculi , licet. WittcnUrgeid.12.M0tn 

fed & venae & arterix Ixfae fue- Anno MS. 
rint , Jane vulnerano hxc (ob 

Johannes N. D. P. P. 
~ ranl Vtkhnqr > Chirurgi. 

* ; Jok Georg Wiedrier 3 SENTENT1A. p.p. 

CUm Dom. Tua Afta Inqut- aoralé & Scabinaram bitter* 
fitionalia Defun&um Chri- bergciifem ordinati Dolores 
ftophorum Stollbèrgjum con- defuper in iure fundatum eflè 
cernentia Nobis ©btulerit & dicimiy: quod de prifenti ca- 
quid fura circa cadera determi- fu primo omnium Collcgii co- 
ndir, feire defideraverit 5 bine jusdam Medici judicium , ** fi. 
NosadJudiciumAulicumEie- Vulntrainfi3*ìtMnfHtut*fmc+ 

Digitized byCjOOQlC ^ DfFulneritujVafcrumLcthaUiut. <- ,5*5 

rrnt , ut vulneratus inter *v\vtt porrò agetur, quod Juris cft j 
confervari mn potuerit ì requira- idque jure meritò &c. 
*ur$ quo fatto in ipfacautf "" 


Dolores ad J udì cium ÈhB^àk Atdi- 
cum Gf Scabinatftm Wittcnber- 
genfem Ordinati, 

wmmm - ' ' * " j, hi . j'i 

RÉSPONSVM 
FACULTATIS MEDICA LIPSIENSIS, 

Dcfuper Letbalitate . 
VULNERIS CÀROTI&S INTERNA &c. P. P, 

POftquam Dom. Tua Nobis tertium x ut à Medico numerane 

quxftionem , itftcrfcttiim tur , in capite, ut & illud indigi- 

Chirurgum concerncntem,cum tis bene curari potuiflènt : Pri- 

Arteftans lnfpettionis, adÀtta, munti autem ,quod exittu ©e- 

r Jatis, tTansmiferit &ut ipiìju- firn iÙato conftabat, qui ad di- 

dicium noftrum de eà comrau- giti tranfvcrfi majoris diftanti- 

nicemus,rogaverit : am fub aure finiftra > ab extre- 

An feilieet &c. mitate maxillx infcrions, usque 

Hinc previa pcrlcttionc mata- ad cervìccm pcnctraverat,2.di- 

raq$ ponderationc dittorutn At- gitorum latitudinem profondi* 

teftatorum reperimus, quòdDcf rate > manumque majorem lon- 

funtto diverfa vulnera inflitta gitudine adxquarat & non tan- 

foecint > è quibu» fccundum & tuoi mufeuios, fed ctiam venam Digitized by Google Ì46 Pan^U.McSco Legai. ^xt.JlSem.r2. \ 

iuguUrcm esternar» penitus, in-: erint ScdiffialimècQieCCCrip©- 

«ernam v«>o& aricriam caroti- ruerint, fed &ofy laefionen» fpi- 

<lcmaddimKÌictatcm diffccarati aalis meduÙi, qix», cùmprimis 

vcrtebram <olli fimulinciderat capiti & principiò' nervorum 

&\fpmalim.4neduMamquoqjlae- proxima fuit, convnlGones & 

feralmente prò abfolutè&finv cpilcpfia neceffariò acceflerint 

pliciterlcthalihabèiiaumjqatóa ficitavUIneratusobierir. * 
»on tanujpfcpb' artèria? diflcOi- Qapd Do. &c. ZJpfr ix 

onem fanguis & fpiritus vitate %ì. Mar tu i662. 
yiiteeMwm <K>»fcrtifl»-^ci«ru- 

■ - Vìa. Àmman.in Prax. Vuln^LethaL 

CAS- LIL -- 

DE 

ISTHALITATE vulnejus^enariìm. 

T TTr ; TTT ARTm >5EXTERNARiIM- 
&ARIER: CAROTIDUM* 

J ' t ■ P&fcvia Reqitìfìtione Jadici- ius antica edii parte vukitts ex- 
ali hcri tempore vederti- firn Hlatum & percuthn, «air 
no ry die. fa 23. Odobr, pueri y fculos quadrato*, maftoideos* 
XtL autXIILcitcitcrannoriHn, coracohyoideos, ftemohyoidc- 
vulnerati & abhinc demortui os , fternothyròideos , afyeram 
corpus iftfpiciéhatur ; In cu- arteriam & cefopha^um usque 
' :'ì .. ^ - ad 

'DigitizedbyGoOOlC Dt VùtntrìBu*V«p>rnm jj7 

ad ijmfculos cerviofpv fle&etir njodp^ coq^endae anfim dcdc- 

te* pcoctrans obfcrvobatur^ita ri*$, è qui^us necefl^rtò i^iriw^ 

quidem,ut aon tantum muicu- um & vitiumdUTotutio ipfaquc 

lpsfupradiftos.,artcriaoa afperi mors infecuta fine Quapro- 

. &offophagutotsalkcr > fcd&valà. pte^ vufrms Ho£> >uxta fumk- 

fanguifcra hifee vicina^ bi^as fc i^ijfta : Anaxoni tco - Ciiirurgica 

arterias ^rotidesSi vcaas >uga-:* pxo rmip^c^pròcabibrutèktha- 

l^tcs,tamintcrnas,qiiàracxtcrTj li ; KabcmuSf I4pfisdie*4.Q& 

^s maxitìaam ad parterre fatte- i6#V à r 

cucrit & ha:mortiug« ; null^ ^. r / ., , v , r ,, ^ >r , ;( . % 
,* HiEc dum peraguntur Pfac-: fed nulla fubfccuta ftut^ruc» 
tor honrnéidam afferri cu* tatkfc ..:.-, ...,:«» 

»t, ut cadavcrdJkitis caitg^c'ip '-* -'^v';. v'\-(v-b • o \, 

Vid. Amtnannurin ben. p. 179- 
' D.Bohn. de <vuln.ktkfr2jy ! 

_ CASjiy^ 

^VULNERI, JUGU'LÀ&IS IN- '•'•' •*" r r - ■ i ' : '-'- -■'- •• ! -//"\ S ., JLEgJUISI&IÒ. ? • 

Alutem froflrtm Gratiofiffi- tòttf, irctìfimequ* Diteci titoli ccrt* 

Digitized by VjOOQlC 5 lf Tande$LM&cÀ Legai. P*rt.%$e&. VI. 

ccrtiotcs re'ddere, qua fattone ofiflìmè Vos folicitamu S , vdi- 
Àftahis indura, ante *Hquot tisAtteftatum Chirurgìfìlib N. 
abhinc feptinrianas Faculrati t. ut & Rdatioriem Archiatri 
Theologicae aeque ac Juridicx Noftri & Chirargorum. fub io. 
Jn AcademifrLipfienfi , ad for- non minus ac Refponfum Fa- 
'màndàni qUxftiohem fenténtio- cuttatis Medica: Roftochicafi* 
nalcni, qua ratìone Présbyter fub io. porro 6c Aùtiàtri noftri 
Walzius puniendusnt, trans- judiciutn fub 2 4- & tandem 
miferimus. Quoniam vero ti- Chirurgorùra acque ac Medici 
triusque Facultatis, modo alle- Bepofittbnem juratam fub 17. 
gJtar,èntent)àejJ\ergit,utpa- 38. Collegialitcr , mature & 
mò omnium de vuinere à Wal- diligen|gr perpendere & defu- 
zio Joachimo Ehemjo jnnifl», per ante propofita quxftione ju- 
*n illudper fé &'fui natura le- diciura vcftrum Medium cum 
tbale juerit'é'DifunFlusneceJfa- fuctin&is Rarijònibus deciden- 
do exinde obierit ? judiciumFa- di prò debito Granali hobis af- 
cultatis cujusdam Medie* ali* ferre. IX in Refidcntià. Noftri, 
unde requiratur : Hinc Grati- die io. Jul. 1685. . 

5 Ad MancUtum Scrmjf. Broprittm 

Laurcnifìus Walfcld. D. • r . ./& 

ÀTrÈihtATVU CtììttitRGI. 

QUum Pracfe&usStavenha- rio , Joachimo Ehemio, à Pc- 
gehfis à'Melnfrariomina- regrinantc quótlaìfrcuitró per- 
tòattcftatumquoddahiehlrur- fbflb j hinc non poflum non 
gicwn (tefi*?ajf^it» : q»o^odoj qant^ftari, q^i&«te#|ijftra 

<r: •> " ~ infli&u* Digitized by Google ijifli&iw fucrit, ubi «omnibus cauterizare v Interim usquc ad 

circumftantiis apparct , quòd, huncdiemob vehementem ha- 

cam ncrvus aliquis-& infignis inorrhagiam cxperiri non pò- 

arteria laefafucnntfSanguiitan- tui , quam profundum fit vuK 

tócumimpemexinde*ffluxerit, nus & quar practerea Iaefa fint? 
ut nuU6-Qiodó fifti potue?it> do- " St*vc*6*g4 d&f. Novtmkr. An. 

«ice coa&us fuèrim arteriam 1683. *: 

MtrtlrtCrùger, Chirurg. RELÀTIO MEDICI & 

CHIRVRGORUM* 

POftqùam Faber ¥ errarius die & quòd' mfcmbtaiiis mufculos 

25. Novembris vulnecatus , invefticntesfiforum iftftàrdidiÉ- 

die 14. DecemSrishoraXLejus- cere potucrimus , tcftabànttfr^ 

: dem dici Infpe&ioni oculari abierit,itautipfavena jugtolaiifr 

rùbiedus' atque Seftio Judicia- ad lencm apprétiltafioiiém &tó- 

lis inftituta fuir 5 bine remotis cerata fuferìt; l&us autem,quùrtl 

ìiitcgumentis ( fub quibus Se- leniter demiflò ftyla eundem 

rum copiofum flavi coloris) à perferutaremur , ad feptiiflam 

tnùfculo lato, Venam jugula- feu ultimam ccrvicis vèt tebram 

- rem fntcrnam , triam digitorum penctràbat. Quùm c*go IwRù 

latitudine fub medio inferioris hstc (ad quam devcniH nòti pò- 

maxillx oblique fedam inyeni- tuit) curatu impoffibitts fuefit, 

musi uride fanguis ad mnfculos, hinc vulnus hoc prò caufa infc- 

* lat^n^eth verfus effluxit ibique quentis mottis dubio prtìcul ha- 

iupra mufculòs adjacentes fta- bendum tft. ; Gtijìravii dk /*. 

jnansinputrédinem, utfòetor ùtctmbr.ift)* Xi 

DetbarÀmg IX & P^/I , Qbrtftjin Gtmàch, Chiù- 

Far* IL X*x && 

Digitized by VjOOQLC 5Ì Ó PanitB.MtMe-Ltgik PatLU.SOf.r/. ( RESPONSVM 
FACUÌT. MEDICA ROSTOCHIENSIS, 
Defuper illèthalìtatc 

VULNERIS JUGULARIS INTERNA 

QUamvis poft obitum voi** Amplici & abfoluta intclligeo* 

ncratigirc^Infpcdiorìeto dum, qnàsi poti» 3ttcndea- 

à Domino Medico & Chirurgo <duftkeft> auod i. Vulneratusad 
inftitutam obfcrvatum fuèrit, *ip. usqueoiemvixerit. z. Quòd 

quoiVcx>a)ugu^ santcrt^ ad priqa^djfbas nutfa fymptoma- 

% dig. latitudiQyai à prominea- ta lett^aHa ,. imp ne febris qui* 

.te offehyoide &,£. dig, tfaus- dem vulneraria le uruferint", 

Ycrforum dift \ntia fubpaedio m- citai t^mcn ex ttpfocrat. mente 

ittìoiis - nxa^iU^; ptyiquè feda lìb. ?. ?rorr$ct- magna vulnera 

rfuent > nnde (anguis j ad mufeu- f uo? dies decretorios habeant y 

foh laryngcnq verius, emauarit, inftar tnorborum acurorum. Et 

i»jbiquc fupra mufculos adja- licct in Chirurgi Crìigen atte* 

jtentes ftagnarulo iaputredinem ftatò die *4-Deccmbr. fyncopc 

^raajbiefjt &c. omnia juxta Re- lethalis in principia al le gc tur, 

kcjipneoy: adepqy^ vulnus hoc hsc tamen ex (bla hatmor- 

pbJxfionem venx jugularis, rhagia oriri potuit^ ut haud 

tanquam grandioris rami > fé- raro in illis obfervatur , qui 

cundum (?eJfumtiéuS.c,?<S^Sen- fepè nimium (anguin j$ è nari- 

}tcrt m Pr. Lio. V. Part K IV. cj. ù. bus ftillantis profundunt. Imo 

Wtlfcb. cop. 4. pluresque alios j. Vulneratus de nullis dolori- 

prò lcthab habendum fit: Hoc bus conqueftus f\iit, fèdvulnu^ 

{amen noa tam de Lethalitate ìuxuCsngcndepofitioaàn^ ià» 

Digitizedby V^OOSlC f [ .' Di Pùfaerifas Vafìrnm Ztthabbw:^ $# 

tra paucos dics pus laudabile fu- lethalitatem abfòlutam iafcran t 

dit,indicsmcliusfchabuit,vul- Undc meritò conciudimus 9 

aeratui appetitimi id cihmn & quod obirttólikf ex tfjfs ; qi^tr A 

pò tuoi recupcràvit Se, tò, deve* Detharding kt Attentato fùo ha- 

nit, ut de die furgerc&in hy- bet, ortus fuerit* U|>i tamen 

pocauftó domoque obambula- neminem confundere debet > 

rcpotuerit. P.oftmodum vero, quòd Dn.TX Detharding mor- 

cum vulnerata* ob Magiftrum tetta haitc ipfi vulneri imputa ve- 

fuum aliumque virum , qui Gii- rit , fiquidem dubió procial cau- 

ftra vium vocati & eo , f qlio prò- fam fremotam rcfpexif : Nos au- 

miferant die, in reditu eundem rem caufam proxi matti meritò 

non vifitaverant > infigniter al- attcndimus nobisqve hic per- 

tcratus foerit, ,codem adhuc die fva.der'e non poflum'^uòd Cor- 

circa vefperain in febrim inciditi datus Judex in contfemnando & 

Java ex Òbfervatfonibus Medi- abfolvendo reo ad periculqfam 

cisconftat, quod irà vulnera fi- & bine indecognitam au^ftiefr 

aptlcthalia , qux taliaantè non nem :• An Vulnus aliquod por 

cram & Jùfpocr. inquit: lab. 2. fe,fimpliciter & abfolutè letha- 

Vrorrb. text f 20, quod magna- leOt? rcflexurus fit. ÉLoJlùchy 

rum venarum vulnera in collo d.*2.Myi 7 16$4. 
magnani pexniciem, non «utem 

JD. Job. B.ìckendefe, Thcanus. 

'il -od' . £). Johannes DobeL D D, 

DETHARDING defen- fes, fuumjudiciuipdc Let^i*- 
!<4ir scontra HofiochicQr tateabfoluta\ •> , Xxxz D.DE- Digitized by Google 5)1 PàKdefrtóedit<hLeg*l,P#tM.$àLVl. 

DDETHARDING iis+* abfoiotckthalcnv Id. p«ftiùt 
•die2.$eptembr.jtfKUMCtt* CRUGERU5 &nr*rgm. 
tóaflSrmathancl«fionem|fuiflc •• f -.. ; - ■ 

, , . ' " ' ' ' ■ ' > , ■ t ■ ". 

; RESPONSVM ; 

FACVLT. MEDICA LIPSIENSIS>* 
v defuper lethalkate 
VULNÉRIS Jt^GULARfs INTERIOR; # 

QUandoquidemScrèhìflStma jugularem intrt nìm > fecnndum 
Vcftra CcKuuda Nobis iatitudinem ad digiti circhct 
Ada Irtquifitionalia i pomici- longicudiiicm refecuerit & ft£ 
iium inJoachimpEhmfiQ com- tim abbine faogiiis è collo F-ibri 
mifllim/ conccroemia transmi Fcrrarii cum impeto «ripentì 
fcrit & ut fcriptailltc* fub Num. ita > ut (juxta tcftorcm Rdationis) 
i» 10.20. 24. 27. 28» pcrlcgcre- àBalneatòte NuttiV io. faiaguhll 
mus , fimùlquc dcfuper fcq. fuoquaflinnatans invcntus fac- 
quaftiooc : À ti &c. &c. indici- nr» adhsec in Syncope incidirct ; 
urti noftrum Medicurn devotif . Intere* Sanguinis ftuxus nullo 
fìmè imperóremus, Gratiofiflì- remsdió perfe&è compefci pò* 
mènobis còmmiftrit, hinc, ut tucrk „ fcd uiflammatio colli 
Sercnitati Vedrai fubjcftiffimè N. 27. m & partium lsfarum pu- 
morem gereremus, prxviàcon-. tredoacceflcrit,l*fiohxcomti- 
fidtrationc omnium circum- nò per fcabfolutc&.fimplicitcr 
ftantiarum defidicrati Refponft Icthifishabcn^fkWpr^lìlj^ 
loco profitemur , quòd, cum Ferra ri us exinde iicccflWibVìii 
i&us pun&im infli&us renani, crit: Nonobftamex.^i)CKÌVut 

,J " z aerato* 

Digitized by VjOOQlC «eratus adcKem rs** poftfa&atii buSlnffiguntur* Quando vera 
vulneràtionem adhuc vixcrit> in* fcquentibtfs vulneri valdè 
cùm id cauterizationF Vtthìcm pcrniciofa à lcthahbu* abfoltt- 
eterni tribuendum fir , qua fan- tè talibus diftinguit * magi* ad 
gius ad temptts quodamttiódo cvenkum & fondamenta Ànato- 
fufflaminatus firn / doncc ea mica, quàmÀutoritatesrcfpi- 
decidente fanguis confcrrim ciendum , cuna laefio hxc ita 
rurfus emana verit> prout idem comparata fuerit * utobclavi- 
Rciatiónes Chirurgorum fufius culam Nunu xj» & quia ad fpi- 

- ob oculos ponunt. 2 V Qupd /nsnev djwfì usque penetra vit,ob 
nulla periculofa & iethalia fym- vulneris proftmditatcm eò con* 
ptomata primis diebus fé trufe- \ venientibus & neceflariis reme- 
ript in. vulnerato : Cùm hae- diis & medicamentis pervenir! 
jtforfhagiam &4ii&ilubfei|ueA~ 'non' potuérìr. 6. Ctlfìm\ivfr 
. tem Iypothymiam confid^catu- pértìnehter allegatur, quia pag+ 
ro fufficientia Ieihalitatis tigna* m.300* vulneribus imanabilibus 
occurrant. 5. Qupd nulli ad- annumerar, quando alicui circa 
fuerintdoloresr CùmJUJtLnpn faucés grandes vena? prxfciflae 
$acilè id eredi poflìt, aut malo funt. 7. Zatyì*s, quiinteralios 
hoc omini fepèfit, fiargricau- quoqveallegatusfuit, defimili- 
$ì dolor Ì5j>rae fé nteeaiidem non .bus tefionibus planò tace*. 
fentianr, 1 ? ( Ncc4».ad Ler tritar \Qupd[ tandem 8 r Varesm atti- 
tem abfolutara JFebris Vulnera net* adjniranda quiden* ejus- 
fia femper, eflncceffaria, quùnp modi vulnera/^, m. 226, recea- 
plurimi ex vulne«bus morian- fet , fed non 4^ vena iugulari^ 

.*, tur jpabsque «Ila f ebci r yulpe r ^mpro&ndà vulnerata , fed d£ . 
f»r& ,,$. Àjitborùateoi /%>*; oc(bpha^ó & afpcra arteria feU-' 
cr*tó <juod concernir , ea Uh ciati, cui mediante futura guev 
2. Prarr6et.Jext.20, pcoNobis dammodo fuccurrit Se tandem 
militar } dum, Vulnera > ii^quit ,, ita conci udit : Hic divino pò- 
&}?gi$ iethalia fupt, > ; quae ve- tius favore, qiùm noftri* artibus 
mtera^ E qyibu§ 

lv/> " - Xxx a omnibus 

Digitized by VjOOQÌC 554 P*nlt$.Meà*MLtgd.PsH.n.Sca.VL 

omnibus fufficienter apparet , thalitate Fundamcmts Anato* 
quòd fcntcntia noftra de hujus, micis kinitatur. Lipjfcdrt}. Aug. 
in hòc individuo » vulnerisi* An.i&r ,, ■■ .\\ 

Ammanti, in Prax. Vuk.ùtmL 

Dec t f.MJìJ4. 

GAS. V. 

PE 

VULNERE ABDOMINIS & IN SPECIE VÀ- 
cnpìTi/f 5BREVIUM 
SORUM ^GASTRICORUM 

REgUISlTlO. * 

V. V. Magn. Magnif<. hifee ruptis vafibus fuccujJripotùcrit 

transmitto Rclationcm ipfimet; allcgcnt ,adeòqtt$ ex 

Dn. Medici binorumque Chi- hoc fondamento-, non veto, fi- 

furgorumElc&oralium> quam ve ex malo regimine; live ex 

àbfolutà Sezione Militis, \6ttx ncgligenóàì ve! Medici vclChfc 

pun&im vulnerati & exinde de* furgòrum lethalitàtem quàih 

mortili, PÉTRI fc. de LI- d^accidentalèmcondoftriitó 

<302KY dpfupcr lethalitate itn- hoc autem non fufficerc videa- 

pertiérunt. Qvùm autem vul- tur , ut prò lethalitate per atei- 

nus per fé lethale fuiflc negent, dens haberi poffit > eumprimH} 

limul tamen , quòcl ncc effiwi- qvòd ipfii qvffi pt& ratiòh^Sfte^ 

lira ftngvims rcprfoìiV^eque vitabitó %chaiit«i$ ^któw : i 
. , -. qyod 

- , DigitizedbyVjOÒQlC Ut Puifieri&uj VaferBmlfthalihus. #$ 

qubà omtiisfangvis extravata- mo huic Mandato devoti/Urne 

tus (qvalis juxta proprìam ilio- morem geram , V. V. Magnif. 

rutti Relationem in vulnere co- Magnìf hifcc officiose rogito, 

piosè rcpertus firit) fhtim pu- velintRelationem illam quoad 

trefeere incipiat & fenfim to omnia & fmgula probe confide- 

tom- Al S. ejusmodi cffluyiisaf- rate & quidr juxta fondamenta 

fidati adeoqueRclatioiilaquo- Anatomica ac Medita hek de 

dammodò obfcurà yideatur, ita Lethalitate ftatuendum & an 

quidem ut Ju&i Sercn. Principìs vulnus hoc per fevelexacciden* 

Elcdoris eandem HonoratiflGU ti incuràbile fuerit , judicittn* 

mis meis JDominis cransmittere fuurti sdecumatum , fub Sigillò 

coruirique judicium defuper al- Facilitati? , prò debita remune- 

gatl fepius lethalitate requirerè ratiòne impcrtirc. .Dresda dits. 

debucrim j hinc ut Gratiofiffi- Nov. 1*7*. 1NSPECTIO & RELATIO. 

PkacviàRequifitiooc, Infp*- diffecuerat. .2. Poftapertioncm 
ftioném Alititi* hìc Drcsd* 'abdotiiini* infignis copia fan- 

heri hora 7. vefpcrtinà dcraòr- gvinis extravafan & coagulati, 

tui , PETftf de X.IGÒZKY , ad putredinem ;am inclinans & 

Nos infra nominati,, hijftituti yife^ra interna, cumprimispan- 

prius accurata St diligenti tnffie- creas & cpar ad fimilem putre- 

àionc, tam externà .» quàmin. dinemdifpofucrat. s.Iduspun- 

terna, feqvcntes laefiones juratò &im infL&us fupra renem fini- 

referimus : 1. Externè in fini- ftrum in fundum ventriculi & 

ftro latere fub ultimar cofkb fpu- qvidfmusqvcadmedjammenj- 

r£ vulnus articuli digitalis lati- branam peoetrabar, ipfaqut vam 

tudinem «qvans obferyabattir, breyia & gaftnea, à licne ad 

quod eaden^ lròngdig? t p)u- fundum ve nmculi tendenti* f 

fculos , coftw fp^^ ongeatc^ totalite* diflcci^rat ;, & licct f. 

v vulnus Digitized by VjOOQIC 516 P4*àeB.teiU*-Ltg*LPat.&S&.yL 

vulnus noti omninò per fé te* qua data cium porti, .tuit) ricf 

thaic ceriferi debear» quia edam ruptis vafis fuccarri potuit^hinc 

cancs (quod propria reOor ex* oportet 9 ut illud ex accidenti 

perientià ) excifò licnc vivant, Icthale evaferit* Sangvis enim 

mhilominus tamen , quia prò- omniscxtravafatusftatim putre- 

fxx profunditategi vulneris ne- feere incipit & fenfim totani 

que effluxui fafiguinis obviam maflfam languincam cjusmodi 

iri , ( ftantc enim circulatione effluviis afficit , unde Defiiu- 

motus fangvinis cft continu 9 is- dus obiit. & die *t* 03dr. 

qoe 4otìgè vchementior eft , fi An. *??*. 
in parte aliqua laefio conti gerit, 

■ JokCbrtfioùh. N. D. H N.rCbtrum, RESPCNSVM 
FACUIX MEDICA LIPSIENSlS, 

tUfuper kthalitatc 
VULNERIS VASORUm} ^^Jjgjfc P. P. 
|t/um Nobif. Tua CaCum , accidens lettale £c .incurabile 

^^[intcFfcftum Militemcort- fuerit* defidcraverits hìnepras- 

^eraenrem, Nbbis ©btulerit & via Collegiali Ponderarionedr- 

fiiriul judicium nostrum : An cumftantiarum i»ad;c&a* Rda 

'Vulnus 'prò •àbfobrft f an pét tìùrw còmentaruur, è Phaciprc Anatòmi- Digitized by VjOOQlC Anatomicisxonclufimus auòd.JEf xw«»viL.?(Ì(Juft^m.j^«it, 
lacfio illa, juxta Atteftatum quod cancs , excifp licnc rive- > 
communicatum, ubi Vafa bre- rc^offint, tiare tamen artificia« 
via & gaftrica , a licnc au tcuu^ «• v*v»«, «cnis , in qua , poft ex- 
culum usque tendcntia,omni- trà&ionemvifceris, vafa probe 
nò di0caa<fiietti(it,!fc> ito' prò- ligmtor ($. ita hacmorrtogijl 
ptèr ,profuiidittewi xTquhiaà» quéttrfcirtliaiis imptditut nim*. 
( auf p<frtìus pttf&fapyulnerata- |iicrtinentcr <advió}entam' , cjttk 
tuta Sì in profondò corpocis G* modi hefionom uvcorpme 4m*- 
tafóth) nequeefiìuxtti fangui. manosi» «tacip&axi «equini 
nfc'èbviam iri^eqaemptisva- applicami» y Ux'ttats min&yi& 
0kus fueciwi aùt . legc arride ut tionear («paia :prv£cùò làngofl 
ai allegata Rcjatione id clariìBì- iiem htónanum coacctóit)«w> 
me conceditur) ad confondati- rito accuratius. concipi uiebi* 
onem faciens incdcla adfetfi iffe. Lipfi* die 7. rNóvembt? 
potuit,pto-abf«lutè ,' finciplici-» Aanort&i ... ;< = . .-. .:.■ f 
ter & per fé fctMì hafcendafii ~ 


AmmanànPvtxlViAn. faelhaL 


yULNÈRfc ^AMpRUM I LI* ' 4. Pars II. * Yyy AB- 

Digitized by VjOOQIC 5 # P4n&à.M^<Lg*P*rÌtt.&&&l # ~-j.:v •:■;■'.■:: .:.<) '.>'.• r'j ,.-, •-> r.-. ■_. :■■ ': i. j — i m&m&tà ; ;. •' .'- L -/ .'"■'- ! '>'i\ ■'/* pi p; //-.t :. '•!.")••. * ■"■•'•t.t. ... 

I>Oftquam(e4wu!J) tropciii- iramaBcra^anrlwmQWlMgJan* 

t me Lofafdc CUTTì «ofcnAu» aemotfrc tom^ £ftcfe}pq$* 

fati* Scevra Orptntarìtmnaudi etkyinttaqt wd a wwtm hpcaaquo- 

parutn«briu8 r vcfpcrihoraao« que erfpicatftKJadepqtt? Jan* 

nàia nofpkio ,. in quo , -ceti pei ad (kfenfionem jT»efln*^tunu> 

iCgriniB&ia iti note GOttitmicua. hiadmordumu«c#uarù^cft-* 

ad pugnaci coegit^aacD>,utli^ * 

c« condótti cltttactó'jni caput Qood Jic«t ifr^i^ó hìc An& 
fenenm , noti tamen<*pmi&«£ fta^fiib LfouAntto-me quo* 
fedutgendo me in causa fucrir, ddmm^4wJ^fir,conijnQ- 
ut in terramamboceciderimus dequehicapplicariporant,qtfat 
& mp*SerViW> i|»0*if^.mct ^ , P*> $■ Weìfchiur in Rat. Vulm 
mcrfcrìmns : C^oi vcròjLftra- Ltt$. jud.p. 120. habet: Nihilo- 
ai ab aliis & fé parla wiìrcmus, minus ad majoretti corum cifr 
tetvva- fiipradt&us fibi i&um caciam Vejìrura ed^ymatum 
pun&im infMum effe retulit , Judicium hòcdeffipw^quojiué 
unde fauguis cohfcrtiai prò- ^dejìdero. Quapropter Domi- 
manavitr de quo tamtn* mi*' nesme^Honoratulìmos offici- 
ai nequicquam confeius fum , ofiffimè rogito, velini inclufr 
nec poffibile fuit, ut ad tersami Tȓcperpendere,mihiquc prode* 
proftratus adyerfus fcj:yum io-, bitp ^dhottmentó Judicium* 
buftum eninaelurh' agÀare Va-. fuùm^fìde^igniffimùWgiàno- 
lucrim.aut etiara Voiutót;jii- ie& iHp#i<d>,'qu£ fiib inforni- 
feilominus i&us hic in ferva il- nipaneó,cum attis fondamea- 
l6obLcrvatusfuit,ci-q,uo,cum tis, ób tcfuumdefc&um^inni» 

Digitizedby vjOOQIC . tio nequeam, eò mcrhisitic *i Lòbcilat <fic ti. CtórtC 1 Airi» 

fendere &' meri valcim&tó t«&'-'« ^ ..mfìitow 

.> . ■< '■.'■:••:•-(. ■■■-■ .-r ..vì...::n t .n/ . '.j^ .i^>rn.>* "icr.-i "" ; no{ 

. ii rniii i i n in i m i h i im i ,, ni i l ' i jm j bum 'a j. ..ilK. uh.fl ^ 
. » <">'« ó^'jr -•>! DiiOiri f of)oi .-Viario (-:£» ; .1 ,.</*r *?»p .*ì il 

iNSfECTIO- & JIIDICICIM s 

^lM<^u«fcsJotenn(^ 9une,,ubj mtrpitatn fibi pft^ 

' Vjorg Hil>wd me infine no- verat» nwapiens& quoad «cter-^ 

tnioatum, <Uti« pFJpiùmliteris, nan» faciom, rati? exiguusSc viij 

mo* «coretcnus ^equifiyw^ut digiti, latitudinem aequans, ver- 

DcfiinO* . cada*«. JLsùcfa «0 ft» fcrwim acurnmatus , in al^ 

divetforió ipfpicerem ejusque terólateré vero ttàngularis , 

yulneca kttucref & deomnibus, quemadmodum, &. clunaduni 4tJH«jus«que.»cChirurgiPro; tùm, in reliquo vero traflir 

QflMMa. 
re«iumdig;Jianivetfpmmla. niflln fpccic W& fypogaftH* 
tìuajpe à p^ube'àiitaWfubia- roftitueretur , iftus o* cowndi- 
rSTT * Yyy a cu Digitized by Google #6 Pi 

€i$ tranfccnxlit , p£rf0ja$d9JtfP 
us capirà quorundam mufcu- 
lorum propefcmoriscerviccm, 
q\i\biis os fcpicvis ileo coxcn- 
dicis atqae pubis offibtìs alli- 
gatttrr abhi nc pc rwwM wi gian- 
duia: inguinalis dextr£ , ubi va- 
fa fanguiflua diffcda erant,pcr- 
gcndo, ìnufculos obliquo de- 
fecndcntcs propc os coxenchci$ ? 
haudprocul inde, ubi vaia fpér- 
matica ad Tcfticalum defcen- 
<Iuht( quse tài±ièrl r piane "iilaefa^ 
erant)usqueadmufculumlum- 
bareni, pfoas, prope fceundtm 
vértebrahtf lumbarem , ab offe 
facto jrfVm niimèrahdòy pe 
lido vulncnrit. "'A ico- 
iatus lue àa^itfófe^'Tónr 
in. x^?iC dicit^irViub ipÌ3 fcdione 
vero parumejùsobfcrvarum fa- 
ce .Inuftma pinnia falVa&nul- 
lum* ex Hlis vioUtum cràrit, li- 
cct, infigni copia potulentorum 
ippleta fuerint,cùmeòdem die 
Dcfunftus plujimum potusin- 
gurgitaverir. Iftum caditi en- 
fiai ipftiftum quòd attjhet, is 
fotis profonde per cutemfupra 

■ •; ^ ratifculuni temporale m , in era- 
niupi defecnderat^ quod primo 
intuita etiam penctralTe videba- 
tur;aft aliud poftmodum fe&io 
doGUÌt,dum fragmenta nonnul- 
la quidem exempta fuerunr, ita 
umen,ut ncque cranium per- 
fbflum neque feparatò eó capi- 
tele apèrto tontufio cranii , 
multò t mmus laefio quaedam ce* 
rebri obfervata fuerint. Qua- v 
prpptcr iftus hic cxlim Hiatus» 
rebus fic ftantibus & probe con- . 
fideratis prò lethali habendus 
non cft. Anautem i£tus puri-, 
ftotitó prò- leriiali habendus llr >r 
ar exrnde tam (abitò emori 4c-> 
buerit, alriori judicio meritò 
rchnquo. Meà opinj * n 1 
vulneré ho<r tnors qukiem fequi 
potauret , aff non ram citò, led 
tfHùxis prius aliquot diebus y : 
adeoque probabile eft Defan- \ 
tìum, ob languinem confemm t 
è vulnere eriirinpentem-, fynco- j 
pe correptum èffe & fie obnffc* * 
Irrrerim Judieium hoc Iiluftn t 
Facultati Medicai : relinquc | 
Hoc &c. Jehst die i+. Maji » f 
Anno 1670. i <?*k 
Digitized by LjOOQLC » - 

- FACIILT, MEDICA tBPSI£NSIS> 

t QJJALITATE VUJ,NE«.IS RA,MQRUM !• 
ÌHACOftUM & INSUFFICIENTE 
kE"bATIQNR 

■ I É I ■ i l 1 I "" \ } Il I N ■ IJI I II ■ ' Il M I I II " I II 

fifoni Tua CK de Àttcftató guifluacircaglandiriiamdcxtrapi 

V^/inclufo judicium noftrum ingumalém diflè&a fuiflent,fan* 

cxpetar &in fpecic :uHiii Dfcf * guis tató còpi^fiuefflucrc non 

feoiioneàa feita fibi maxime .potuiflet; ut intra horse qua- 

neceflarium tociilimct : - ■ - drantcm C TV inde exfpiravc- 

a v i i Acttz ritj.i& li<;et.per vafa fan&uiflu» 
A. Vvfnus *mC. T.Lobc- , m fitus vulnéris oftcndit) Ra . ^ 

** • - ^, . . adje&ó tam^n Atteftató non 

Hinc rio» poffmhus non ìctèt* additur , an rami iliaci interni , 
Ki gnod-diftam modo. A «e an, extexoi.pcx.iunc lxfionem 
ftatumdiligenterqmdem&Col ^difciffi fuennr ì quàproptcrob 
legialitcr pcrlegerimus & pori; ddrftun^^clanorìs & fufioris 
dcnvcrm^s'qjUoniàm Hréròil- ltaiasìonifc /ta^goricam no- 
lud (kris obfcuram flf-iiu^itjra- ftrao^f^pet;hu)a!? vulnerisi etha- 
cft, dum mdc certo cbntiudì litatc HàcVtcc, quam hbcntiffi- 
ilpn/potcfi^^nidì^bi .Mediai*» me etiam veilemus , impcrtire 
£cc yifa.fanguiflaa hi; (pqcic <re : noi» p^umKu. Qaod &c.LipJt* 
fti cum,a va&tanu»n fya-i tic iLOttofa if?o. 

Digitized by VjOOQLC 54-2 Pa*àé. Mato+Zegdl. P**. S. fàlk Vt 

REQJLIISITIO ALTERA Jtf- 
DICIALI5. p.p. QTJìim V. V- Exc. Exc. de <tita fait. Quaproptcr officio- 
Attettatò ab Itiqùifito (e rògito,vctiht candela -de no* 
Chriftopiv Gorhafrcdo A verf- yo cuna priori Atccftato diligeo- 
waldio tranfmiflo, ob defe- ter percurrerefic 
ausi dUucidioxis Rélatioiùs ra: - . 4* wip?» >Àjpd CJt.Uk- 
tegoricam fiiam imperare non, . T da, periitja6a/t fuerk necntì 
potùerit & tamen ad continua ' & fi Uthdtfmt ,s*C.?.iam 
tlonem Proceffas Inqaìfitibna: citò ekinie igfprare j&ète* 
its illud nJaàroè defidcrewr : rit f * 

Hinc juflTu GratioiUt Principali pio débiti tiemuncraéonc me 
eieuteratio prioris Atteftatà ab ceniorem reddere: Hoc ice 
Auliatre,ut ex Additamene Jenat die i&Nov. 1670. r 

fubLit. è.viderceft,nuperad- 

AdamDreftiSecm.Cdfà.Stfìn. 

Sàx+Priacó' Pfctor.&c, r ; ì : '-■ RE L A T'I'ON Ì'S M E DlÈiB 

- : dilucidatici r ■ " _/;; : .' 

QUoniatitmprioTiTOCo At- tafuerùht; Àihjflffiinmfbfii 

tcftat&vafc fanguifliaa,qasc cttftas Medica Lipfiérftisdcfifc* 

abicVu punOim illatóJspfa fuc- jrtt, atto specie 'illà gctfrmi*' 

tttpt^geftcralitcrtantiimiftOma- remar; Hinc refponfi locore- Digjtized by Googk jft Vuir^èmraforìmUtbaiibus. ia 

ftrre defetii, quòd j*cm tafìtìun ite comparuit. ReHqjia inprio 
Yaf^lartgwfluadrQ^glandulam: ri Acteftató enarrata funt : An 
2iigaÌo^tti».:aiÀ'caf|i!\gj|aq^ vero i&ufrhic (implicite^ letha-' 
16, ditìt&L - r fed ^tRami Ilia- lis > & iti quidem lethalif 
«vp«>ut^u^V»lo^iS'iUi^di> fuori* , ut vulncratus inde 
C€C r tefi £u«int., unde pipa* ta^ brevi tempori* intavallót 
mom'ftngumis*' JM»a depo&i cx^irarc debuerit/fupralauda- 
tiemenfctuns Adfiamium,#$u* t^Àaypliff. Fa^ulcp decider." 
xiflc dicituc, cujus exigua ta-, Jenx clic li. Novembr, Antica 
«caqjwrittUs^iub ipla £e^o^ i67Cf- l' il i ■ V U "M >.■ !■ iHÌ i J pÉ RÉSFÓNSUM ÌL , 
I ACUiTATIS MS.DKL£ LIPSIENSIS„ 

Defàper 

LETKAELTATE VULNERI* RAMORUAt 
ILIACORUM. 
TRanfiaiflsl jam Elcutcrario- £*&<& òtòV /»' y? e5" /**' 

ne prioris Atttftati & prò- Natura ktòalcfuerit? 

fotiris Nobis à T/é bini* fc- * j» ^ f*w/*tó<i ini* 

^nentibus QlQ^ " «^foirr dtèueriti 

K 4» vuìnn* p txquo C T. Hinc Eancténon poflUmus non* 

. certi" Digitized by VjOOQlC 544 Pa»J&,l^''J&*^M.&#.TrÌ 

«errioreni reddere,qubd èquaH- dulam ipùm , f«J>&T«àiòtilii 
tate &dcfcriptiooc Vulnerisprio- atos éxternos (cratalfes f auiaVdi« 
risattcftatiftatimqmdScolligerc &os) diffe^os fiiMfe : HfecGofc 
potuerimus, vulnus hoc proptet legialiter decidimus, Vafru* 
fubitancam mortemm fc fetha- hoc in fc «e fui natura tettale 
le fuiffe. Quia vero in priori fuiflc, ita utC. T. ex «6 acceda* 
Attcftato omnia ( ut àlias fieri rio tam brevi obieric i > qjuii va- 
dcbuiuet)diftinàè & dilucidè fa,prteferti*n atteriaé^per traak 
expteffa non fucrunt , bine me- verfum difleda hoc in loco tam 
rito categoricam noftram(<ìum citòdehgari non poflunt, quo 
fanguinem ad minimum huma- minus fanguis cum fpiritibus 
num concernit) iufpendcrc de- yitalibus impetuose erompere 
buimus. Qupniam vero nunc mortemque cau&ri potuermt. 
in Dilucidatione tranftnhTa te- -Quod-&c. Ljpfcedic *6- ite» 
f crtur, non tantum. vafa fah- vembr. i67o. 
guiflua circa glaòduUm^&giàn-. .-<:.' 

Amfhmnm Frax,V-fiìn*LeshA 
PAN- D.igitized by VjOOQLC «•$) 545 (S* 
PANDEGTARUM 

MEDICO-LEGALIUM 

PARTI S Ih 
Sectio VII. 

DE 

INFÀNTICIDIIS. INTR0DVCT10. 

i.L 

O proh dolor ! dilapfa eft hominum cm- 
lelitas, ut & in propria feviat vifccra, 
ac quùm lupus lupum non dcvorct,ho- 
no hominì plusquàm lupu$,plus quàm 
piabolus fic. Totò die hoc teftantur merecricula:, 
Pars IL - Zzz , qu#, 
Digitized by Google 5+ 6 Pandctt. Medkò-Lfgai t Pét.IlSeB.m. 

qu£, ut furtivam, cui premature litaveranr, Venete 
celare &quam metuunt , ignominiadeclinare vale- ' 
ant >tenerrimos fanguinis fui flores& infantulos in*, 
fontiflìmos truculenta facie occidere, jegularc, fuf- 
focare,imòvitam, quam nondum hauferant, adi- 
mere folent. Quum vero vaciis bk artibus^; ejfa- 
giis utanturfcrofxci'udeliflìqa«»queìscnrnen fìbi 
imputatum inficiar! fatagunt-, tiincFacultate? Mè- 
dica requiri f*pe fqletity ut an fòètus vivus , '-an.de- 
mortuus in luccm editto fit ì dijàdicent U determi- 
ncnt, ut è fcqq. Cafibus innotcfccc. 

Quo autem in arduo &C difficili mò hoc negotio 
co tutius &cautius procedatnus, primo omnium 
hìc notanda font, qua; in Sefai. de mfptShme nmlrie- 
rum in genere fuerunt dióta, Sienimullibi,fanèhóc 
in paffu infpe&io non fuperfìciatis Gt& per fondo- 
ria, neque partialis, fèd uni verfalis quoque Se&io re- 
quiritur ; qua in termi da non tantum Defcnfores 
. anfani fecilèarr^iuntlnfpe&ionemillegalitatiscu- 
jusdamarguendi, utinCÀSU I. accidifTenovi^fed 
& Facukatibus Mcdicis tunc vitto nonvertenduro* 
ti judicium fufpendere, quàm certi quid determina- 
re malint, ut è CAS. II. acque II kobfervarefrcet. 

• Quodfi 

' DigitizedbyLjOÒQl I De Infanticidi^. ' 547 

Quodfi è centra non tantum fuprema corpu- 
-fcùli regio, caput fciì. (qùod utpiurimum violatur) 
aperfo tur, feci in mediò ventre pulmonum condi- 
rio, & in infima cavitate ventriculus, velica urina- 
ria cùjus depletio ftrangulationem innuic^ & teli* 
<ju« paptes probè examinentur , utique majoretti 
ìnquifìtioni criminali lucem foenerart & quando- 
<jue obfervare poterimus , an foetus in aquà vcl lo- 
chiis fuffocatus, autffrangulatusfic, poftquamvi- 
yus antea in lucem fuerateditus: Quorum* prìus ex 
aquainventriculo contenta: Pofterius vercexfu- 
pernatatione pulmonum non fine causa colligebac ., 
Jltu/frtiDrt. ScbrackiusinCAS.lv. 

*1V. ■ 

Enim vero , quod vexatimmum illud de Pul- 
monuminaquafivenatationCj five fubfidcntià ex- 
-pcrimentumattinet, certuni quidein cft, feetum, 
fi pulmones (ufficienti & proportiqnatas aquac 
quantitati (qua non obfervata facile errorem cotn- , 
mitti polle y è principìis hydroftaticis conftat) in- 
veii femper emergant > antea refpirafTc, adeoque 
vivum in lucem èditum fuiiTe, adeò quidem, ut ex-; 
perimentura hoc infallibile olim proftunciaveric 
x Zzz % fted* , 

Digitized by VjOOQ iC M& Ptndetl. Medico- Legata Part.U*$i8.\li: ' 

Facubas Medica Gijfena,'m Refp.ad CAS. V. cui 
fere fub(cribit Ammanimi in cribrai. ad Hi fi. u Dt- 
cad. VI. Prax. VulnerumLethaLpag.441. dummo- 
db foetusin partus viis adhuc Iuereft$ inique rcfpi- 
rans ahquid aerisnonhauferit, aut haluus il! i, prò 
more vulgi, infpiratus non fuerit, quo tn cafu pari» 
ter certi quid concludi nequic* ut in C AS. VI. & 
YlLviderelicec. 

An yei& vice versa è pulmonibus inaqua fub£~ 
dentibus acque cercò concludere & inferre podi. 
nus foetum in utero aut partus viis adhuc hasren- 
tem exfpiraflè, adeò clarum non ed , utpotius in- 
certitudinemejus manifeftiffimèoftcndant experi- 
menta, tum ab Excel!.. Dn. Bohn.m Cafprac* VIL 
è Medie, Porenfipctito, rum à Ceiek Zcllaw, mftcu» 
bari D'tfp. de Ptthnpn. inacfua (ùbfidentia, addu&a > 

magisqsconfirraentÀclaCriniinaliainCAS.VUL 
enumerata. linde meritò experimenti hujus in- 
fallibilitatem negant Facultates Medica dead. Tu* 
jrjngenfisiry Refp^ ad CAS.. Vili. Wittenfargenfis in 
GAS. IX. GiJJenJis in C A S* X; fic Marfargmfis 

DigitizedbyVjOOQlC_- * Qe Infanticidio. * • 549 

Vvi 

Nonminusreliqua, qua: in causàinfanticidit 
alias adferuntur, indicia, dubia (kpè & incerta funt, 
kdis v.g. in mammis redundantia, in CAS. XI. 5$ 
XII. fanguis ab utero nianan% in CAS. XilL Sti» 
gmata&rotatio colli ^/^w,utpotequ« omnia ex 
aliis quoque caufis , citra violentarti à Matre illa r 
tam, contingere poflunpy.adeoque figna infanti- 
cidii pathognomònica Se infallibilia fnifi alia jun- 
gantuf) conftitucrenequpan^. 

. Inter ea frivolis Mereuiculafum efrugiis tarn 
làcilècredendumnoneft, duraaucabQrcum, àme 7 
dicamentis emmenagogis ( quorum ufo. tamea 
jpfenon raro infanticidi! fiafpicioncm Ubi con tra - 
huntj incaute propinatis,ÌQCufahtinC AS.X 1 V.aut 
lapfòm fupinumcafumqueabaltoprctexuntCA$. 
JCY. XVI. XV 11. & XV 111. in quibus omnibus 
Se tempus geftationis & alia* circumftantias con- 
curretites probe confiderarida fune, antequam cer- 
ti quid concludami, ipfasque infanticidas a rcatu 
atquepcenalibcrcmus. 

/.Vili. 

Ma jorem forte lucern ex Anatomicis foenera- 

Zzz i bimur \ Digitized by Google 550 PandeR. Medie*- Ltg*t.£ah. IL Se&.Vll. 

hiniuir c Sclctò infantum , dummodò ea , quas 
Nobili (t Kcrckringìits in Qfteagcnia fètus Kabetr, 
pròbcpbfcrvcnciir v firn prcfamptione infanticida 
de fccletà infanti* , ètcha èfi/tò, confulamur, an 
infanti* recttis nati St perre&i , an vero adukiorìs 
ìllud fucrit ? it. J ao foetus hujusmodi cames intra 
qùadrienniurn fàb tertà&d àriduram usque cor- 
Trumpi potucrmt? ut in ScelctóTnfantisQuedlin- 
burgenfis accidie, cujus D: Bòhnitisin Spec.r.Medi- 
diaiu F&renfis §. ó. & Sprtim.2. §. 2$. menrioncra 
fecit. It. an foraminà rrrajora in cranio, ex violen- 
ta àltqua externà, àut à Natura pfofidfcantur? 
quod inter Fifcalem & Dtfe"hfòrera olito vcntila- 
fcum & ex fceleto^oftrnodum £ Facilitate Medica 
decifum fuit in G AS. ; X ì X; '•' Utut quandòque ni- 
tnis fcrupulofi fint Prarfedj riiinorurn gentiom, 
dum brutorum juniorum Óflìcula' fubihoV corra- 
duntfic Facultatis Medica; dijàdicatiòniòfferunt>uc 
è C AS. XX. apparet • ' / 

; Fortias autem infanticidii indicium eft, fi non 
fadà prius vaforum umbilicaliurn à^eligatiòne fqni- 
culus umbilicalis violenter abruptus aut abfciflus 
fùérit , quod ftnplicfter &abfbTu^'lethale«u r ein 

-'— . CAS. 

v' , , ... \ 

DigitizedbyVjOOQlC "• * De Infanticidiù. - 551 ' 

CAS.XXLadftruitur: Non obftante ejus Ha vedi* 
ne&rlaccidicatc, qua? ab aere quoque externòoriri 
poteft , juxta Refp. ad CAS. XXI 1, fiquidem ob 
denfitatem cjus tara facile rumpi non poteft, citius- 
que fecundina fèqueretur, quàra robuftus ille funi- 
culus dilaceraretur ibid, & Refp.adCaf X unde hoc 
ipfo infigniter gravantur inquifit*, juxca Dn.ìcmn- 
fomRefp.adCAS.XXUl 

' *• X ' ; 

Quodfi vero o$ & palatura infantuli firnul ci- 

ncribus, ut in CAS. XXIV* aut alifs confimilibus 

obturacum fuctit,cò minus de infanticidio dubita- 

re potcrimus, ... .\ 

§. XI. 

Facilior tandem eft Renunciatio, fi infantibus 

majufculi$& astate provediore gaudentìbus, àPa- 

rentibus Crudelibus plaga; aut vulnera lethalia infli- 

gantur, quae càdejm , qua in adultis ratione &infpi~ 

cicnda & dijudkranda crunt, cujus exem- 

plum in CAS* XXV. & ultimo 

habetur. 

* 1 * 

CAS. 

Digitized by VjOOQIC 5 p PaudeOi MeJko.-Ztgal. Pjpt. II. Set*. VII, 

CAS. I 

DE 

INFANTICIDIO INSPECr/0<8c REI ATIO MEDICI 

PR*viàrequifitionc Regimi- rò cutis capitis circa tegionem 
ni$ Principalis hujus lcuji, conjun&ionis futurx fagittatis 
Ego cum binis Chirurgis, infan- cum lambdoidea examinaretur, 
tulum in aedibus N. ; N. hujus lo- con tu fio quasdam, latitudine di- 
ci ab Agncfia N. nata de N. in tóidium capitatuim majusadae- 
N r inluccm editum $cin jndu- quaris, inventa fui t,qu* in causa 
fio fub (Irato le&i invcntiim, cu- crai; quòd póft futiirarum aper- 
ratiori infpc Aioni oculari fub- tionemaliquid fanguinispercra- 
jeci > atquc reperì coljum cjjis niuracrumpcret. 
fugfiUatum & in diverfis loci* Cranium veròipfiunoulla 
unguibus vellicàtum fuifle. Fu- Mira notabili afFe&uttf tratj 
niculusumbilicalis,quiadtrium quia & Meninge* ili*fe vìie^ 
digitorum transverforum lati* jiantun Quarita inventa finte, 
tudinem infantulo adfluc amie- infubfidium veritatis hifcè atte- 
xuscrat, violento, ut videbalur, ftamur. iìijfìN.N.dìcS.Man. 
modo abrupttfserat, cut* extus An.tfy* 
iltefà comparente. Quumve- Joh. Gregoriu* N. D. 

Georg ^inhardLangsdorff Chir.fur. 

Vhd. Nicolans Kocht Ckimrgut. v 

CAS, Digitized by Google '. - ' K De Infantmdiis. . 55 j 

CAS. II. 

l 1 '■ I !■■ « ■— ■■ ■ ■ >' k ■ ■ - 

RBSPONSVM 

FACtJIX MEDICEE GISSENiC, 
INFANTIC1DIUM CONCERNENS. : 

POftquam Inclyta Facultas ptódi&i infanjis corpufculum 

Juridica hujus Acadcmi* apertum non fuerit, quod mc- 

Nos requifivit, ut fententiam rito fieri debuiflct , utcxpcriri 

noftram , dcfuper infpe&ione potuificqras , anfimiliterinter- 

ìnfaptis emortui Dornbcrgae die nx quxdam partes vulneraci fu- 

21. Ma|ià deputata ad eandem crint, quia ex terna cu tisvulnc- 

binis Chirurgi; inftituta & fatio notorie om ni o orinino pc- 

ab ìisdein poftmodum conce - riculò caret ; rei an indicia qux- 

ptó judicio fupcrlcthalitacc, in dam in Pulmonibus obfervari 

forma probante impcrtiremus 5 potucrint, quxinfontemàcon- 

hinc Nos Dccanus & Profcflb' trc&ationc juguli & colli ne- 

rcs Ordin. Facultatis Medicae ceffariò fuffocatum fuiffe oÓcn- 

hujus loci è receptis & in Chi* derint : Sed infpc&io h#c fu* 

rurgià xquè ac Medicina funda- perficialis & perf ùn&oria fucrit, 

tisprincipiisprofitcmurfcqq. adeoque ncque pars Icthaliter 

affe&a feu tefa , neque gepus 

Quandoquidem è tradito mortis cxadè detcrminata finti 

Chirurgòrum teftimonió non bine prxfcns Chirurgorum ju- 

minus ac ipfo Protocollò eìucc- dicium admitti nequit , ipfaquc 

feit, quod (utKinfpttìione fu- manus veftigia ex lupra allaùs 

Pars ,11. Aaaa caufis Digitized by LjOOQLC 5 34 Pé/uUB. Medita- Legai. Pali. U Self. VII 

caufispro fimplicitcr & abfotn- tis fub Faculcjtis Noftrx figlilo 
tè lcthalibus habcri non pof- dcccrnerc & confirmarc debui- 
funt. ^ mus. Dot. Gijpi die 3. Augujì. 

Qnpd in fubfidium verità-, >!*./<#£ 

cas. in. RESVONSVM 
FÀCUIX MEDICA GISSEN^E, 

lncaufa f 

INFAKTICIDII IMPUTATI. 

QUandoquidcm cut» trans- raquc omnium cjrcumftantia- 
miffione Protocolli Judi- rpm ponderatone , ex iisdem 
cialis&aaorumiFacultatcNo- fcqucntcsnobist^uiftioncs for- 
fttó defideretur , ut judkium riiavimus nofoasquc tronfiò- 
fuum defuper infame fpurio ab nes 5c refolutictoes principili 
Anna Margarctha N. die Sab- Artis contentane» *d easdem 
bathi Fcftum Pentecoftes anni direximus & ut fequuntur conr 
hxm* 1690. antecedente nodu ccpimus; 
Ridberg* Wetreraviar progeni- ÌQ»*ft* I. Amori dherfis w- 
to , MatPique imputato infanti- ciba* tempore graviditat* & q*i- 
cidió, imperrirct : Hi ne prarvià Mm die Saboti hi ad6uc 7 p*rt*m 
diligenti & Collegialiter inftku- immediate prteedens & confertìm 
la pericolone omnium huncin fatif erumpenx ftuxus merfum 
finem nobis communicatorum ad notabile* ì debititaùonem & 
AOorum & Protocolli , mani- tmrvatiortem* tandem $ue ad mor- 
ti* 

DigitizedbyLjOOQlC - De Infanticidits. *'■ ~ 555 

tem mmnòemfayotfà tjfac in u- fiquidentex neceflTarió fangttinc 

t'ero materno t fìve in ipfi partu alitur foerus. Et alio in loco 

multumcontrihuerepotueritì . (Jatrei Hippocrat voc. *&*•)»«• 

@u*fi. II Ah ìfanguinù ? a S>*99>) ita fcribit: Regulari- 

fufufine nigricans & compre fa , tcr i S itur C cflitlt P™ ^ con ' 

velcontufa, ut viddatur, cùtù fuct»inprxgnantibus,quiàmcn- 

ìnambabmnaritmalhctrtumvh- fttua .conftrunt ad foctuni ; In 

-ienUmortitfcnumfì? quibusfiaccidatftuxus, ptaepn- 

mis ultimi* menfibus , malum 

._£jh<*ft. 411 An prtgnans metusque abortus fubcft. 

éjutdamSjncopedetcnta&ommi, 9 £t Uca Ga/eftM & p,- 

fere fenftbus privata mulier pare- Martimm in fa Comment. fu- 

re voltati jxrt.lut&JoutertmCom./.* 

&u*ft.\V. Anintermìfife- de m.fac.cap.ì. Ballon. Epid. 

'ahnJinfantà demerita foUdè ju. & ty em J-f'P*f- z6? - if J° 6 ' 

dicari, aut categorici determinar i Fuchfms, Schenckius, Zacchiat % poflìt, quod infami violenti* mépe 
jperierit > 

ÀdQuajft. I. 5 C:Eifenmenger } BartA. Merck- 
lima aliique plwres tpudGregor. 
HorftiumTm.il. Oper.ls. Objl 
34. 4L & 4*. & Tarn. HI. Cent. 
Probi &*s**ìJìik. Dee. ?. £te*ft. 
*- §-? &*p> thom. BarthÒÌ.M* 
Rcfp- Qupdfic: Jaxta/2p- fior. Anat.rarivr. XIII. Gmt.llL 
pocrat. S. aphor. do. Si mulicri it. Stephen, le Due hot apud Fa- 
uterum gettanti purgationcs brk.HUd.Cent.V.Obf.4t.p.m. 
prodeunt , impoffibilc cft foe- A**, atteftentur , quod inter- 
tum fanumefle* Caufam hujus dum Gravida quoque menfesà 
rei kitcraliosB. ìXo&ctProfejf. principiò , ad finem ftrè, 3c 
Dieteriem Aphorjfippocr. JUuftr. quidem iargos fatis , absque no- 
h.Lptg.w* tradita quando ad- xà vcl laefionc focruS experra 
dit: Qujppc hàc ratione sili fint: Idtamcnrarumcft,juxta 
jfuum detrahuur aliraemum» fupra allegatum FueAfium ap*d 
b.+ Aaaa z Horfi. Digitized by Google 556 Pavdett.Mcéco Legai. Psrt. Il Sclt.VfL. / 

fforft. e. L & tantum dcplctho- que certo ex veftigiisaut mactt- 

tirìs Complcxionibus , ac circa lis alaruta nafi concludi aut pcr- 

initia conceptus potius, quam hibcri poteft , quòd fnfims prr 

ultimishìcrifibusintclUgendum, fìrmiorem parium compreffio- 

tefte Mercato l. de Mulrer. Aff. nem halita privatus 3c ita (irfTo- 

**P*&- * ó *- ^.S.Duret. ad Moller, tus fucrit> cum co nonobftan- 

lib.K cap.sS.pag. ^S.&feq. A- teorcmdUis, quam naribus re* 

ronfio de Hum, Fcetn eh pdg. ??. fpirarc potuiUet , ut Lindanut 

'Mont*n. 2*. 2. Oper. de tyeriaf- illud folidè dcmonftrat Vtyfio- 

feft pàg.7^9- Pfiztró LiL 2. de log. cap. t2 s $. 2\. Et fi quisdi- 

Nat. & Mora. Mulier. PorU S. cere vcllet , nares & os fimul 

cap. <I.pég.S77&c. Vel de Hip comprimi foetumque Ce fuffo- 

fiuxu, qui ex vafib 9 extecionbus cari potuiflc : NecdTanò quo- 

uteri collo infertis t non interio- que vcftigia quardam e jusexter- 

ribus fatui adhxrentibus cjquc né, coeruicà Ce. & rubicunda fti* 

alimentum fubminiftrantibus gmara circa os, faciém, collum 

provenit , juxta Deodat. Epift. ótdorfpm, haudaUteracinna- 

II. ad Guil. Faéricy Hild. Cent, ribus obfervata fbìflent i utpò- 

*. Obf. }*. Steph. le Ducbot. te quac alioquin figna Violenta 

tpudÉjindemLd* fuffòcationis extcrna? inter alia 

A/) nnifl- lì fimul clic (olente 'fx%xz Ambrof. 

AQVIUZK&II. ?areum, Zr. de Rinuncia*. For- 

Refp. Quod non : Qupniam tun. Fidel. de Relat. Medie. Di. 

nafusparsnobdis , autad vitam 4.SeH.4. e. 2. fin. aliosque : De 

fimplicitcr neceflària non eft, quibus autem Relat io DaMedi- 

tefte Gothof. JVelfch. Ratio*?, ci binorumque Chirurgorum 

Vutn.Lethal. fadic. cap. 2,p t 9. //. nequicquam habe t. Hoc autem 

érv. eaquedccausaabsquc pc- in Puimonibus & alibi faerfius 

riculó vitae abfcindi aut refcca- obfervaripotmflcr,fiSc&ioqux- 

rì , putredine aut frigorc urente dam le^dk inftituta totumque, 

feparari poteft , ut quotidiana (ut decer) corpufculum apccr 

id «pericntia docefc Sic ne- tum&ìAfpcftumfiuflèt. 

Ài Digitized by Google V ,r : \\ Dclnfantkidiis. 557 

■> < ,' 

Àc^QUJtft^IIt r ' f>racedentc$).qH*ftione3 duce- ; 

fcat, quodi. per fluxum mcn- 
Rèfp. herom affirmando, fium, quem Ioquifita tempore % ,. 
duro ci Hiftoriis Medicortim gntviditatispcrpcflàcft , in&ns N 
«Hiflac > quòd prxgnantcs nari- in arerà materno debilitato* 
ouHac prorfus intraaut poft mor- emori potuerit. 2. Ex maculis 
tempcperejint, et zpudP a/er alarum oafi nulla fuffocatio à 
Max. l. i< r. ult. Diomèd. Cornar: causa externi violenta concludi 
Jiiftor. admirand. *ar. 14. iS.tS. 'poflu & pnetcr iltas- , «nulla 
/^ ^. Joh. Matt/j. in Qu*fl. alia figna violenta fufFocatio- 
Mtd.fymmun.Difp.deVitaFce- nis adducajnur. 3- Potàbile et- 
te* in ut. pag. 29. Paul. Fùer. in iam fic , ut fyncopc detenta ©u- 
Catend. Hift.^ Schenck lib. 4. de Iief pariat j adhxc quoque de 
F*hB, x Qbfi i$4. Hotst. Augen. ,nil»tló noufit , quodiicgle&a 
tib.S.Èpìft.2: cap. 2. Salmuth. vaforum umbilicalium dcliga- 
C *. Oèf.tfrFairic. Hild. Epìjl. tio triortem fufficieater & cer- 
Refpmf.ad Mich. Doring. pag. tifltmc cauteri poflit , ut apud 
m. jwtf. Greg. fforfi. in Marceli. Fèrie. Hild. Cent. 1. Obf $2. 
Donat. Hift.Med. Miraèil.U&. ?. viderc Iicet : Ab AmplifiC Fa,- 
Vejling. Obf Anat f *£& && jpultatc Lipficnfi rcs ita quoque 
thót. edit. VII pag. 4!. & feq. decifa N & à D. % D. Ammanito ii- 
J&lfinesDijfert. Anatriti. <f. cap. tic confirmata fit , in Medici*. 
33. pag. np/. 2icm. fyrtb. J£ifior % Critic. Difiurf. fy. $. 7. &in -&*- 
Anat. rat, 9?. C. Hr&c. videro fponffùper Caf 69- §. 4. pag. 
eft. „ Quarc co facilius admitti 4S4.fccp. „ 

poteft,quodà Matribus Synco- # . 

pizantibusfoctusctiaminluccm ; Interim tam«ì,quùm)uxia 
edipoffit, -dcpofitionem.Tcftisad~artic.i5. 

s fóniculus ambilicalis in infante - 

'AArin<*(l IV" demortuofccundinisadhucad- 

i*a^u*ii> iv* hsfit, indeque vivente infante 

ftefp» Curii igitur jam è prar- refciffiis & absque ligaturà reli- 
•fidlAtibus Refppnfiombus ad dus non fuit $ tacque xatione 
"^-f* . v Aaaa.j capro* 55* P*&8-Me&cO'Z*gali1F#t.ILSea.rn. 

capropter , "quòd tuniculus un* cium à&fypét-moftp r h^jiis in- 

biiicalisjigatus non fucrit, nul- fantis , rebus ita fé habentibus, 

lomodó pcricriti e contràve. ferrc non pouumus. Quoti 

rò, fi foetus demortui corpufeu- t equifiti hifee , in fubfidium ve- 

lumapertum fuiffet, obfcrvari ritatìs atteftari & facuitatìs no- 

potuiflèc , an Suffoeatus fuerit ftrae Sigillo Orditi; tonfimi re 

necncf Hocautcmfa&umnon voluimus. Sign.Gitftdie30.Q8. 

fuerit j ^«.1690. • \ ' 

Hincfirmumaliquodjudi- ., 

Decarrw, Senior &Vrofèftres Fané; 

Mtliùil 

«*«o«#*a# 9o#«**a&& a$ee««toe 9 

CAS. IV. 

- " DE ■■.:.';■ 

INFANTICIDIO/ ■ "■■ 1 i r 1 1 1 ^ 

- SPECIES FACTÌ " 

MEretrictilae foetus in trul, lapfus diccretur , iiupegioai 
cui aqua incjat , in*en- Medie* fuit traditus, taii inde 
tus crai fuiuet , ce à matte in. formata Relationc ; 
partu fpontcSc cxaninis co dc- 

..:.';■'.,... -■'.". : "-fóE. 

Digitized by VjOOQlC Ih Infanticidi». ^ 

* RELAT10 & JVD1CIVM 
D. D. LUC JE SCHROECKII Jtm. .' * p. .p HEflferna mortui foetus in- naturaliter pfanum , integrimi 
fpcaio,quamàDn.Con & iltefum adparuit ? dittata 
Me requifims, poft horam fc- autem depreflìonem in partu, 
cundam pometrdianam , una ubi poùffimum compreflìo lu- 
cuta Chirurgia juratis inftitui, rurarum fieri folct, contingerc 
cundem pcrfèttuoi bencque potuiflè , vcrofimilc cft, rube- 
iformatum , ncc ullutn externae dinemque prarfata fuffocatio 
alicujus laefiónis in cóindicium fortaffe excitavit. Cerebrum 
cxhibuit. Macìilas equidem & reliquà vifecra > prauer ime. 
latas rubicundas, precipue in ftina)aminputredinemtenden- 
capke & humeris obkrvavi- tia, fana fuerunt deprchenfa. 
inus, qux tamenvelàputredi- In ventriculò aquat aliquanm- 
nc jam incipiente, vd , qaod fu- lum continebatur. Pulmo flo- 
fpicor , à ftcH inaquaro praeci- ridus fé fiftebat, & aqua? jmmif- 
jpitationc&fuffòcationeortum fus fupcrnatàbat. Ex quibus 
duxerunr. Licei etiam pjbre- colligo ftìetnm Kunc vivum ex . 
gmatis dextrum depredimi, fi- utero prodiiflè , atquein aquà 
niftrum vero quafi fanguine fuf- fuiflTe fuffocatuoi. Aug. Vìndel. 
fufumfucrit , uteumque tamen die ty.MajiA». tfyz. 

Luca* Schrceckui Med* D. CAS. 

^Google Digitized by ' K5o P*nàe&.Mtdkt&%4l.Pért.n.Se8.ril., 

CAS. V. 

' ' . ..;-,, ,. DE 

INFANTICIPLQ IMPUTATO* REgUISÌTlO ; v : 

\ ■ p:P. ■ ■- ■ "' '-' 

IN Causa Criminali, Infantici erim non morcm gererc ; 

dium concernente , non tan- Honoratiffimis meis Domi- 

tùm ad requifitionem meam nis Ada pnefentia fub nume- 

AmpliirFacukasJuridìcaGiuen- ro, i. 2. & j. ad" fudidum eorum 

fis, fed&Protocollumlnquifi- obtinéndum hifee transmittcrc 

tionis,ut&Chirurgi Dominique volui, rogando, vdiritcaufam 

Medici Rclatio, tìim Fifcali, ut hanc, ob impenfa/, quac requi- 

Extraét: Protocolli Criminali* runtur, quantum fieri potei», 

.teftatur, ad Collegii Medici Re- promovere& quo tempore iila 

fponfum: Anfigna in infante ire- repetèrc debeam.quidve prò 

perta & in ABù denominata, Jtgna ftudiò & labore folvcndum Gt, 

Morta vioìehUjiht ìptovocziunt haud gravatim per expteffum 

idemque defidetarunt.Cum igi- huncccTabclUonemfignincare, 

tur in fubfidium veritàtis «què quo omnium rationem habere 

ac ex officiò, ut via Regìa incc- valeam. QuiJ>ùsExc.Exc:y.^ 

'datar. & cnormia cjusmodi fla- Divinae Protezioni conioaitteiB 

giùa puniantur, ill-fs ^00 potu- aeternùm perfevero, 

Dominorum meorumHonoratUE 

Offidofiutmus 

' . Job. Wilhelm. Ries, Illuftr.Baron 

de Tranckenfltin Secretar w* 

1 

\ - - . 

- .. Digitizedby VjOOQIC De Infanticida 36C RESPONSVM 
FACULTAT. MEDICA GISSE1SLE , 

defupcr 
INFANTICIDIO IMPUTATO. \ P. fc 

CUmRxfponfum Mediami In tempore, alias vero in cute 

defidcretur : toriuscraniinullumcontufioni* 

Anfc.Jìgna in infante, quemAn- aut lzfionis indicium obferva- 

m* Catarina N. die i. Aprila tum fu " » <I ua remota, m quibus- 

prxfentis Annii6 9% .fi. n. Oc- ™™ loas.ui utroque fyncipitis 

Jìadiiinlucemedidit&diein- offe fanguis extravafatus obfq> 

fequenti fettoni fubjccìrunt , v " us fuiMjualis & ablato cranio 

repert*& in *8u annotti» fi «affaque meninge in tenui me 

gna morti- viole** fin* ì ton 5 c mqmbusdam locisrcper- 

... ... ' .«■,.*» tusjadhaec&obfcrvarum,quòd 

HincNòs Decanm&Profcflo- pu lmonesaqu*injeai fundutn 

res Ordinari Facilitar» Medie* pctcr c noluerinifed dcprcffili- 

h. 1. praevià diligenti ponderar!- cct f ftatim elevati fucrint& a . 

oiiccircumftAntiarumin Atos qux innatarint . Omnia fecun- 

nobis tranfmiffis contentarum dum f u fi rcm Relarionem à 

Principiis Artis con(cntancum Medico & Chirurgo conceptam 

effe dugcimus : . Nobifquc tranfmiOàm. 

Prster tumorem obfcurèru- Utur vero nulli ratione du- 

befeentem dimidiae faciciin Ani- bitari poffir, quòd depreffio cra- 

ftrolatcrc fubinfpcdrioncfupra- riii,unacum {inguine extrava- 

ditti, infanti* fpurii occurrcn- fatò, qui tamexera cranium , 

rem, depreffio quxdara cranii quàm fupra tenuem mcnin- 

ParsU. Bbbb gem, Digitized by Google jte PanJet?.MiJicoLt£al.P#t.aSe&Vn. 

jem repertus fuit de. violenti* parvuiis,itt qjutois-nffiLCttaia 
mortis & hoc ipfo fatis teften- . quodamraodò adhuc hiant, fa- 
tur, quòd capiti ingens violen- cUius fieri folct) tandem tatnen 
tia illata fuerit; Quaniamvèro per • ejujmodi ìnftrumcnta Chi- 
in fimilibus caufis Criminalibus rurgica , tèrèDratiónes &fedio- 
non ad vim tantum externam n*s remo veri vaicatj practerf*- 
& illatam violeqtiam , fed pò- pius allegatasi autem depreflf- 
tius eò rcfpiciendum,anfc-vi- onemeranii & extravafati fan- 
olentià ejusmodi talis morbus- guinis collcdioncm extra crani- 
indudus fuerit , qui cft per fc , um & interduas mcninges , ne» 
fitrpliciter& abfplutè lcthalis ; quicquamampliusinRelatione 
Et veto neque deprefitó cranii, addatur, unde lethalitas per fè> 
neque fanguis grumofus live ex- Bmpliciter & àbfolutc concludi 
tra cranium , live fuprà tenucm poffif: 
meningea* -coUedo»' ita com- Htocfignah«ecittAdisanno- 
parata fint , ut lethalitas talis tata prò fignis per fc, fimplicis 
per fé, fimplex & abfoluta ne* &abfolut* lechafitaris àgnofce- 

. cellàrio iudc fequaturf curo fa- re non poflumus & èrefuiffet» 

tis fuperquccognitumfìt,quod fifub mftituta fedione fubftaa- 

taminjuvenibu&& recens natis tia ccrebri aperta ac ventricoli 

infanribus»quàm adultishomi- ejusdem. , ut decebat,. infpe- 

n:bus,ligatutis» ventofis, em- dioni oculari fubjcdi fuuTcnt } 

plaftris, tandemque trepanis qua fadò meliori cum fùnda- 

& elcvatoriis. depreffio cranii mento judicium aiiquod fot» 

poflit emendari, fanguis au- mari potuuTct. 

tem.extravafatus ,, qui extra Caetetum ; hicreticcte.iiOtt 

- e anium, vel intra* iliud, in- poffuóms, quòd, cum pulmo» 
ter duas membranas fé collegit, nes ita comparati fuerint , ut a- 
fimiliter , fi medicamentis tam quxinjedi fundum pctere no- 
ia quàro externis fanguinem luerint,.fcd nunquam non emer- 
congrumat m diflblventibusdir ferini, infallibile hoc a rgumenr- 
feutinon p^ffit^quodtamcnìa uun luppeditct, feetum vive» 

tea» 

. - Digitiz.edbyV-j.OOQ IC ìfe Infanticidio. $6$ 

tittia in lucem edifum fuiflc & tet,undcfo«ui poft partum vii 

ita nequidcm vim externam an- iHa infli&a fuerit ? 

te vel intra partimi illi illatam Qu* omnia in iubfidiumve- 

fuifiè, utpoce qui.juxta depo- ritatis hifcecommunicare&àt- 

fitionem Inquieta ad Art. VL teftatis confirmare voluimus. 

uno quali im perù contigua qua- Signat. Gif* die 15. Afril. Ann* 

f roprcr ipfa Matcr feiat, opor- 16$ a* 

Decanta t$ProfetfortsOrSn.F4cutt. 

MedicxGijfcn. CAS. VL RESPONSO Ai 
FACULTATIS MEDICA GISSEN^E t 

à» caufà 
INFANTICID1I IMPUTATI. 

QUandoquidcm defuper In- autptftquam ' in lueem tditus 
fante ab ANNA ELISA- erat , vini quondam fcrpjfus 
BETHA N. extra conjugium Jhi 

concepii &: die za.Septembr. hu- •*. Anmfans htc vivus, an ver» 
jus anni Ifenaci in luccm editi mortuus fit frognatus > 
RcfponfumMcdicum defidere- /. guodnam judiciumMedtctm 
tur , quod Rcfolutionc fcqucn- Juftr lethalttate firmando* 
tiurn}. quzftionum maxima ex ftì 
parte nititur , fc. - Hinc Nos Decanus & ProfcAo- 

* An in fans in utero materna , tcs Ordinarti Eacuitati» Medicx, 
J Bbbba ffxyià Digitized by Google j*4 PanJte8.Mefot-Ztgat.Pert.il. SeZt.VlT. 

pranrià'perlcaioncÀftoraiiiJtt- fufpicione plenum otfcirfreritv 
iicialiuranobis communicato nifi quod digiti m manibus Se 
ium^omniumque & fingularum pedibus contrari , m capite vc- 
illìc contentar um clrcumftaati- rò os bregmatis dextrum poft 
drum Principiis Arris conferita- os tempora fra&urà digiti loo- 
neum effe ducimus : ' gitudinc affe&unvFuerit r extes* 
NulUs temporq graviditati» &è fupr* cranim» xquè ac ioter 
i&u, cafu aliàque vi externa . craniumduramqtiematrcm pio- 
corpori A. E. H. iilatis,nifi quod rima fanguine coagulato reperi- 
tempore ' quadra geCmali cuoi* tó , laefaque quodammodò du- 
dtmidia vini àmphora gravidi- rà inatre , cerebrò aàtem inllgni 
me collapfa fuerit ab eoque fanguinis copia referto. Omni* 
tempore icmper fc argre habue- fecundum tenorem ÀÒoroat 
rìtytemporepartnsdedoloribus transmifibrum. 
crea os facrum conqu; fta & ol> Utut vero jam Màter pèrhi* 
4fcru&a alvo fé laborare perhi - beat , fc tepore jejunii quadra*- 
buie, quem in finem bini cly> gefimali* cum dimidia vini^am* 
fteresilli applicati funt. Con- phora graviter cccidiffe&abco' 
tinuantibus vero abhioc dolo- tempore fc nunquam non ma- 
libus ingrabató confidensfemr le habuiÌTe,vix tamen probabi- 
curvavit, crura decuflatira in- le cft,quòd violcntia hacc ex- 
torfit, & cum fé iaaltum eleva--' tenia foetum in uteto ficafflixc^ * 
ret, infans, adhuc calidus,una rie, uttotjam menfibus effluxis 
cum fccundinis , uno irppetu poftmodujm veftigia iiujus^vio- 
prodiit, cui, quia non cjulavc- lentia cruenta apHuc obfervari, 
rat, halitum quidem infuna- potucrint; hoc autem credibile 
ruat , fed foerhina , quae eundem videtur , quod cùm Inquifira in; 
fufeeperar* riullum vitx indici- parta laboraffetSt ut probabile,, 
um in eó pcrcipere potuit. . infans )am|amcoronatusfuifict>. 
Sub inftitutà autem Seftione dum uno impetu Partus cium 
obfervatum fuit , quod : de (ecundinis prodière, ipfa pofe : 
catterò in toto cprpufculò tura fuà, qua in e&o confiden- 
mollimi omnino figtiuni > do fé incurv^vit , cruratjur 
- / decuilir 

•'-■"* . . Digitizedby GOOglC De Infanttcìdìv. &f 

dfccuflBtJmffltoffit^nftntùTica- modÒHii&tim in (c&fti naturi 
put in anguftias redigendo era;' fìrtnd^ftarc^fòfuoquegìaudcre 
niovafeque faaguifcris deferì-* funfdSiitìcÉm>;qtìùm ver&fiocirt 
piò modo vim ihtulerit, k\dfe- cafUvjuxta depofitionem teft& 
qiie nondum in lucem editus primx pag«ft>- infanti halitus kP 
infinculus vioientiamillaroper- fufffahrè fiierity & quidem ut' 
pefiùs fuerit* & tantum de primi pag. t$ t rtffertur , co àdhuc calcn- 
qusftione. . tCjCiqpedecaufècvcdirf pò 

£ecundam quxftionem quod tueri t , ut fiftulae bronchiale* & 
concerni t: An fcilieetinfaMulm cellulae vefrculares in pulmùm- 
nÀvus^anmórtmisinrlùctm editur bus, ut Tòmi Wìllifius illas c£ 
Jkì lpfi quidemTeftes adhibiti prima inventionc Mt/pigétèvw 
nos certos fati* reddunt,quòd cat , quarpropter defc&um refpi- 
neque ullus cjuUtps , ncque ui- rationis in utero adhuc coqni* 
lum vitae indicium percepta fi* vent indequfc canfori poflunt r 
eriiìt, juxta depofitionem Tetti r . . ut pulmones ad fùndum cadan v 
qusftatimetiam iafantulo bàli- per infuffiationem autem aper- 
tura infufflavic £ te aerem hi fubftantiam puiitìo* 
viA % Aft.p^y. mim admittunt , unde export- 
Oli* Dorniuo Judici com- ntentumbocce m profetiti cafiii 
mhtuntur- Gùm vero atteftair- non omninò quadrare videtmy 
tibus AGtìs pag 15. & ad Experi- adeoque e* pcincipiis Medteisi 
memum alìquod Anatomicum in dubió rclinquitur, an tofana 
provocetur r quó fuciliere co- illcvivus f an mortuus in laccai 
nantur, frifantem viventem in fucrit editus ? 
litegeditunvfuific, cùm pulmo- Id velò ijuod rei caput eft ,. 
nesqusaquxinnarànat,cum<a- ut attingamus & quale judiciunt 
mcn alias pulmones embry onìs, Mcdicum fuper lerhalitatc hu jus 
in utero materno democtui, fubje&i fit formandum ? iilud 
quamprimùm aqua injicmncur, quidem certum eli, quod fra- 
ftatim ad fùndum procidant : darà cranii deferipta in tenclla 
Hinc feiendum ,quód de nihilò hoc fubje&ò fumme peficulofa 
qiridem non fit» e^pcrimencum & ftnguinis cxtuvafati copia de 

Rbbb 3, violenta " Digitized by VjOOQLC $66 P^8.Me&o.Xi%0l.Patt.USeft*?TL 

viokmà causa exrec^i feris at- teficmes aquc imnas ac Coid- 
t,c(tentur,digkimaaujipedwn- calisccrebti fubftantjaelaefionc* 
quc contradi quoque manifc- fimpUcjtcr leihales fint, Con- 
flcnt.quodfaculusaaitnalis in vulfioncs partium cxtreoiarum 
cerebró non parum latfafucrit, quoque per confcnfum oriti 
3&quepropterverofìmilc»quod poflìnt& in dcterm manda, Ic- 
aliquid ctiam fanguinis coagu- thalitate alicujus vulneris, quo- 
tati -circa principium ncrvorum niamdc vita fanguineque ha- 
ftagnaverit, ; Quaniam vero in mano agitur, meris conjcduris 
communicatisRelationibustam fufficieotcr inni» non licer fed 
Pan. Medicomm.quàm Chirur- argumenta heicomniexccptio- 
getam , hujus nulla mentio cft netìujora reqiiirantur,adrer(ùs 
fa&a , nifi forte fub nomine fi- quae nulla valcat cxceprto, qua* 
nus cererà longitudinali?, cu- liahocincafiicollctìtisiàoguis 
jus Va. D. Kraufold in Relatio- in ventriculó nobili antprinci- 
nc fuàmetóioit.quartusccrcbrt piónervorumfuifict; . 
ventriculus intelligatur, quo ca- Hinc circa lcthalitatem abfo- 
fu tunc vulnus hoc autFra&ura lutane & fimpliciter talentili 
proabfplutè&fimplicitcrletha- certi determinare, fed judicium 
li habenda : Alioquinautem, noftrum infulpenfòdeùncrcju- 
cùm fanguis intra cranium col- berour. u 
Le&us, aperto quam maxime Atteftaionis ergo Sigillò Fa- 
exiftente cranio , fadlimè educi cultatìs hocceconfirmandoSign. 
poffit, membranarum ccrebri GiJZ die ip. No». A. 1690. 

Dicanus & Profejjores Ordin. F*cfà t 

Med. Gtjftnéti *S Xo):( $* CAS- Digitized by VjOOQLC . Jk Infanticìdi*, jfo 

CAS, VII 

VE ■''.','. .'■ ;. ; '. 

INFANTICIDIO 

PER INJECTIONEM PULMONUM IN 

AQUAM ESPLORANDO. 

RELATIO & JITDICIUM 
ME DI Ct 

VIx annus elapfùscft * cutnj tuutn quoque, i. e. fine omni 
ab Ampliffiraó hujusUr- fenfu & motu prodiifle, nifi 
bis Sènam , cum Chirurgo in quod poftquam eadem Obftc* 
Pagum vicinum» evocarci ut de trixipffus fàucibus fpiritum in- 
Nati cadaverculó, anculpa'Ma- halarat^bis exfpirare vifus fue- 
tti de Infanticidio fufpeftx) r rit( noi QC^pfCt) Nofmctipfi 
tobientMcponercm*,advcrtien- vi debamus Cadaver pattuì pcr- 
tes , non tantum cxhuius^fed oh- fe$e> & maturo fimile , cjus fu- 
ftctncis , qu* ipfì in Pàrtuopcm niculum umbilicalcm hinc inde 
tuicrat , cwcroturhque Ad- putrilaginofum(quaIcm corni- 
ftantium quoque Rdanone in- pte^m in (ecundinis remotis 
tclligebamus > foetum non tan- quoque afiVrcbat Obftctrix Do- 
rina ahquot ante Partum hòras tum habitum marcidum & flac- 
in latere , ni failor* finàftrò ab- cidum valdè, nullam vero vio- 
deminis materni fineomni mo^ ienrix ìllatx notapa obfcrvaba- 
tu & in gtomum quafi con- mu$. Undc Obfletrici fubfcri- 
TOiutuia jacmHe ,. fed mor- bere jubebamur&quidcn* per 

s ' . m P^ 

Digitized by VjOOQ IC > r ^8 Panieft,MeMc4hLcg£P*rtM.j$e$lriL 

4>h*nomcna relata , inor tuum ea&ados , ùtis albicante?* aqu* 
liunc partum rproduflc , qucm injiciebam,cui innatabant, foc- 
Jtfater, obftetriccm arccflcsns v tus nihilominus mortili : fine 
celare noluerat. Qaò veto te dubiò,quòdexplicati fuerint fa- 
tile occafionc controverfiam dàabObflctriccaerisinfpiratio- 
illam,deinnatamibus ac fub- ne. E. quod probandum erat 
mergentibus Natonpn Bulino- hadenus negatum , aliquande 
nibut per experientiam > venti- pulmones marmi intra uterum 
iarem \ «è thorace tcacliò hps foctus aqyx^upernatam. 

D. fck Bohnm m Medie* 

Forcnf$$pecim;?.§.tf* 

CAS. VHt 

INFANTICIDIO 

ET PULMONUM IN AQtlA SUB- 
SIDENTIA, HlStORlA &,MLEQUI$triO. 

TRansmHTa fuerunt Ada In- poft fata & fepulturam dande- 

famicidium& Ncporicidiu ftinam eroto rurfus & insedio* 

-conccmentia ad Amphflìmam ni tradito, reperta faeruntharc: 

Facultatem Mcdicam Acade- Uepat nempc còrruptmn & ra- 

jntue Tubingcnfis, ubiinfectu, mefa&um, abdominis cavimi 

/ ^ pauca DigitizedbjtVjOO* pauci aqua-rcpletum : Palmo- tur vifccrum rcliquorum pr*- 

ncsinaquaminjcdifundum pe- teroaturalis conftitutio, exaf.' 

tcntes. Avia, quae -adftitit par* -flitottsf ^fer tiòribus pnreantìbus 

tùrienri, cum intcrrogaretuj^de &peljentibus contrada, pumqr 

infante, mortuumillum cflfena- iis hsecintcr Àdvócató£ mota 

tum afferebat. Filia vero con- fuit, Avia, quxinExamincpri- 

ftawerdicebat: Ex marre ipfam vatoconfeflacrat, omnia r rur- 

pcrccpttìfe , vag^viffe àatum ait fus^Séeavif^qtìideni adeò, 

quotvicibuspoftpàftomiquod ut L f^e»ptam éfle dixerjt de 

in Exarhine poftea etiam Avia imaginàtam fìbi fuiflc tales va* 

eft confefla. Cùm vero de ul gitus afferucrit , nec commina*, 

timo (fupplició iiii folùm infc- tiònibus , nec prtjcibus ad priT 

rendo quseftiocfietoborta, diti màrnveritatèhir^ 
difeeptatum fuit , de vitalitatc gi potucrit : PétVehitcàufa,a4t 

illius foetus. Defenfor ejus , Ampliflimam Urfiverfatì* Ta-v 
ocèafionem Re* cfdfcndendx; bingenfis Facultatem Jiiri^ 
ctiant hanciitìpùit, dumpul 1 * cafri, qiteàrftóiqi^lm iliùjBp^di-* 

moncs infantis iftius in aqoam ciuttì dnfit , ( picmt à^ Ampli»* 

inje&i fundum peticrant , per mó Collegio Medicò, vclk il- 

receptam in Schoiis Medicis lud fententiam fuam apcrire, an 

fententiam > illum e*tra ute- prxfrind&doàVagitibus^uos 

rum nunquam vixiffe conte n- Matcralfqrebat&ncgabatAvia, 

dens , multo minus^ergò vagi- fecuhdtim ci > qu* in Relatio- 

tum edere potuiflc , fed dece* ne Dnn. Infpe&orum propo- 

ptasefie mujicrcuiasiftas, anci- nuntur , ceftf&t, quod foctui 

piti tum periculo preflas,id quod qufcftionte entrarti tetùmnòfi^ol 
confirmare m^gisipfi credeba-, tuerjrt'vivèrt? f < :; ' •/'•* Jr ,Jìi 


Pars H # Ce ce RE- • • • . k . Digitized by LjOOQIC Ì9» PétUi8.Meik+Lg*}.P*i.ìl$eStyiX *,;;*• RM&PQNSVM+ 
; FACULT. MEDICA TUBINGENSIS* 

INOERTITUDINE VJTAUTAtlS AUT MORTIS INfÀN- 
TI&, EX jy^DENTlA PULMONUAt 
HAU&1ENDA 

PRarternaturatem foetus con- quis fubfidentia, ob cxpcrimctt 

ftitutioiÉm mortcm tam t^ontr^ria&ratipncs, prsefer- 

fubìtaneum , nonncccffariòde- tini in hoc fubjc&ó> eontra 

buiffc infcrrc , cùm naturalità: commutKinfcntcntiamìpfivat 

& vchementcr ad usque partum dò fufp^diAn fìt & hinc invita- 

fefe moverit infans , illudquc l^ttt^^^tisincUnavit^ 

affermili , de Pulmonum in a- , ;, r t .- ; . QUiESTK)N£S 
in Tortura proposta?» ' •! I 
"Acfi^denunsayoncad manicata •■„ quat tegnenti rata»- 

[jortur^q»<<ondemiwaft*t* nefehabent:. 
croat ambi, Mater.ft Aviari ^*- '.A* Infanta* , tam tam 
ccrtaqoe Interrogatoria praeferi- dem enèttretur y m JttuU fi 
pta Se à Juratò Scriba excepta movi ffc obftrvMti 
(unti à Prefetto il li us loti, A&£ Rcfp. Mater: Ita, fc vidiflé. 
Nobili atquc ClariJ&mo Dh.Ma- '^». *. if « audiverit, qaodmfi 
giro Cekb.DouD. Ellero coi». . tuiàejakverh? DigitizedbyVjOOQlC " > t>t Infartìcìdxk. ìft 

Rcfp/Aff:fcnovìffé,quad RHp. *tèg. fc non moviflc, 
«nicavicecjulaverit. multa minus vixifle , nifiquod 

Gu.t.AncumMttre/ÙApriu* fiWvifum&crit, cumhypocaii- 
^conJSium inserti dum ene- ftum mgrcdicbatur , acfibmoi 
canU&wdeinf^ acutos «**<* 

ta nonfuerit > cum eundtm in Ad gfa. I. Aninfantulm fu6 tu- fitulàmovcrioèfervajjctì 
\ R»cQ?. Nunquaminmentem 
fibi veniffe infanti ullam Vim 
infcrcndi, fed omnem fc ctiram 
ejusMatrireliquifle. 

Cum vero h* Refponfiones 
Judicinecingenux, nò: {uffici- 
ente* vidcbantur/Tortura com- 
miflà, animummalignum con- 
fetta cft &poftTorturamconfìr- 
mavit. 

Hoc pera&ó adduca fìrit A- 
viaSc admonita, ut confiteatur 
veritatem, quam ipfa ctiam in 
principiò protulerat, fed con- 
ftanter omnia negavit 9 & qui* 
dem&c 

Ad £& h An fé* propofucrìt 

// & **t* p*MW* cum Fili a confi 

t liumcepirltfMerulumyfiin /*- 

.,, . ctmtditux fuetti, t*ec4mdi>aut 

\ in fccundinù , liquori amnii 

atque pinguini corrumptndiì 

Rcfp. Ncutiquam. 

.- femovititì :-*. *V - i '~'-.j mulatìone tjulaverit ì 

Rjcfp. Ncg. ncque fu]p inh|%- 
marionc, ncque La hypo<sufto 
cjulaflfe. ^ 

Admota igitur Tortura vii 
primosfentiensdolòres>àmnia> 
qua* amea negàverat , tonferà 
cft , Se intcr illa : Quòd foetum 
per Decoda ex hecbis parata 
cnccarc voluerit , quorum 
ufumfilijcconfuluifltft^acpa- 
rafie t* cùm Vcròhoc ex voto 
r> non fixeceflerit ncque fòetus 
» abaftusfucrit,fcltfatrcm, ad 
Filiamdixiflè addir. Parien- 
dum E.Tibi crit&abhinc u*» 
que adtcmpus ipfiuspartus, 
pt plus quam centics, in hypo- 
„ caufto „ ledo > horreò & in 
canapo , ubicunque Tote far 
iffent , arabas confilium im- 
eflc & dchberafle , qu&ratid- 
neinfantem,(ìvevivus, live 
monuus in lùcent proéicct, 
claccuKiauawenotìaceam vfr 
v iim ipbumàrt wli^nfi prouj 
Cccc a idem ff » » » » 99 99 99 Digitized by Google r $7* PandcS. Jktedkà^àf. gart. IL Self. VIL 

t v idem qupqucft^b»miuiflfct& iQrwfopi: (ccandtitiiTC;corpii- 

» ? ampiiusnegariuonpòflct, iu fculum Gco^dorfiqm cVocar. 

>, uudconfeffionenihanc&vi- Hinc {emotjs jintcis ape^toyc 

/ 9 vere & moriamo ScSacraCoe- cranio ac thorace , cum nibil 

#p namacceptarcvdlct^yo^ffi- folidi , qood violenta* manu* 

^Infansinhy^ocauftpadj^ucvi- tefbretur, advenirct> quxfito, 

n xcrk& in frtulàbirios vagitili, an vìva , an mortua prodierir, 

j, fub inhumatione vero qua- far isfa&urus , pulmon^s fuffio- 

& tuor vagittìs edidcrit. Htec- enti aqu» quantitati immitùt* 

qtie atìajn poftea ; |am per horak cjuos citò fubfidere vider. Inni- 

aliquot à Tortura liberata , ; juxtà xus huìc experimcnto (quod fx- 

Maadatunr(SereniffimkiKrtt3 in- ptas etiam in bru tis antea tenta* 

f tcno$at«h ingenue cftconfeflà. tum vider at ) & quod vafa fan- 

P*? & . 3*& ZeUtrw w Qifp. guifera > refedo quidem umbh 

i THbingx Anno -i^i. t&bita, Tico^, fed filo non con ft rido > 

j XUiTfa fa fatici4a$&naé>fi(- crubrcWguiaccrricirer, inRc- 

n. vh^WQ àzortttrnlUterat PuU niincfatione Tua puellam ante 

^mnf^ì^^M^^fiia^ .: parjum >fì$$c ^iuì; in pterò 

• i ParaUolum hitófccaftfimi'- det r enum>^^ .Me- 

lem fere cafum: rccenfetrZ). retrix mt^nm Infantici^ii fa- 

é^hrifiìmm Scbucbtnatmus in Jpe&ax Kotuicbur$ 

^Jiel[a^M^dicthPijfiS.IL^ tirietur. Znftituta bine in ^ra- 

*4c*d. Nat. : Ont^Otc.i.Axm. /. fedura Ducali > quzit^qmcj^ 

jQifiti4*pìG*&*it{icqty vc*bi*: inquifitione generali , ungula 

Uinnóhujvsfccult^die^Mac- negàt, nequicquanì d$>g*fp6» 

ili i Maria Ludvvigià> alias Trc^ trato infanticidio fpontè mani- 

fch^Mafiafjrflcata» t «.fiirtiv? Itttatvncc cartófitìs praèfentia 

Venere puellam pepctio^tfuat» ihftrtimeiiforatttqqe a£par*tus 

knieis invol vens cifhb includi t> flfamterret, imòàraiorcmpol- 

^piodcuitL Magiflxatuiilliiisioci licum comprefGonem fine con- 

ianortefep «t* Medicina Licec^ feffionc pcrttiiit- Ediculis 

tiatuffl^ Braciai» Roaicburr cùmfub;ie<wmriJ[cque^tiapro. 

genfem peweiebrem > ad iu- fert. Sefiliamnonnecafle.oc. 

.*..,. ' l . . . cidendi 

DigitizedbyxjOQfflC - ; \: Delnfamkiditf. * - 57$ 

cidendi tamtn animrnn habuif- quctamcn tortura, ad Attic. ?. 
Ife, vixifie acfiiuc pueNam brevi 4. & 5. ut fupra affirmativè re- 
ame partum , propendile fy ni- fpondit. Ad artic. 6. autem fic 
culumumbilicalcm> quemfoe- depofuit : quod utique mortis 
tàs inteftina effe reputans , finui exifteret caufa, cùm fauces con* 
reddidiffet , an autem hàeratio^ ftrinxiflet & fontanellam coni- 
ne foctum fuffocaffet % fibinon j)rcflìflctar&ius: ÌS?d non vixifle 
conftarc, ututputet.» Cuoi in- pueltam poft partum > nccmo- 
ftarent ulterius fidiculis iltam tum hujus animadvertifle : ex- 
exercere > ut defifterent petiit 6. probrante autcmjudice hanc va- 
die Apriìis, cun&aque fé narra- rictatem & ut vera deponeret, 
turampromittit: igiturad j; Ar. monentc: terna vice affirmari- 
ticulum : An fi. infans ante & ve rcfpondit , dicendo : Utique 
fcft partum vixmtì affirmativè fé motumfoetus percepire, ma- 
tefpondir: Ad atre. 4. Annon lùbus fc motitafle foetum , reli- 
interfeccritinfantew ì affirmativè quaqueopinia Artic. 8. contenta 
refpondit. Ad artic. $. Annon ^pnftantcr affirmavit , fingula- 
UgaturamfuntcutittmbUicalùftu- que denuò prxlc&a fine ulte- 
dìo neglexerìt ì rcfpondit,, non fiore negatione quod vera fi nr, 
yeniffe in mentem. Ad artic. fàn&è affirmavit , quanvet- 
6. Annon Macxiftct 'et caufa mor- km confeffionem fubfequcntc 
tìs \ affirmativè reipondit, di* morte confirmàvit. Hic igitur 
cendo > vixifle utique poft par- eft Tragoedix hujus exìtus $ de 
tum infantali , ^rtusque mo- fide autem hujus Relationis ne 
vifle 9 fé motum cjus fenfiflc > dìibi tet, rogò,BenevoIusLe&or, 
conftrinxiflè vero illam far- fiquidem base omnia literis de- 
tuLfcucc* & fontanellam com- beo fupra allegati Mcdicinac Li- 
préflifle. Hac ipffi horà XI. cerniate qui Afta judicialiaPu- 
no<3is, Cc.6. Aprifìs repctiit hanc bltca excerpfit mihiquc commu- 
confeffionem. CumdicS.A- nicavit,&c* 
priiis denuò imcrrogaretur,ab$r 

ViL ciL loc 9 CAS, 

/Google . Digitized by ' 574 PdtuU&. Medito ■Ltg.Part.lI.Se8.P7I. 

CAS. IX. 

INFANTICIDIO 

PER PULMONUM IN AQyAM PROIE- 

CTORUM SUBSIDENTIAM 
■# ELIDENDO, OCcafionc Cafus Grcusa Gaìcntu de L. Aff. M>. * cq. 

Schùzianl de Anno 1682. „ /. In confetto cft 6c fpita- 

in Divctfis Collcgiis ex profef- „ tionem à vita & vitam alpi» 

fo ventilata fuit Còntroverfia „ ratione fepatari non poflc, 

& „ adeòutviventcmnonfpirarci 

QJJJtSTlO: „& fpirantem non vivere im- 

An Pulmonts Aqu* impoftù, »» poffibUe fit- Dtufiigius #« 

fifubmcrgarttur.iHÀkiumfrx- »> Mxrwojmo : Non vivere di- 

èt«Kt,Anmal,cuj«sYulmoncj » citur fonte in utero, quia 

funt , extra ut erum vitam nun- n «&» natoralcs corporis non 

quambaluifcì „ cxcrccr feu opcrarioncs non 

D. SCHREVERUS ,. Phyficus » ^bet otganoranl. Krfe; 

Cizerifium -pro Aflìrinativà fqq. » rkr "*• *•' Med - Q*k c %- **• 

pofidonesallegabat: ' » 5- *• «datarie refpiratiò in 

<i. Embryo tum demumvetè » &etu non cft. Lamsvurdé 

vivete creditur , quando' in » &&u**»*rd**:l!lontcCffàt 

lucem edirus rcfpirat , in ute- »» Ero Dr y°» q«w aquae irinatat: 

10 autem refpirationc carct. » Acr deficit & mufculi ad rc- 

ipira- 

Digitized by VjOOQlC De tnf*Htici&«. ffi 

« fpirationem neccQàriì debi- „ tóaere expanduntur & tfila- 

» liorcsfunt. * „ tantur, inlucem vero edku* 

2- Per refpirationem aer in » infaus citò refpirat, quia ina- 

pulmones ingreditur vocisque >, teró temper cft fpirandi co» 

modulationem regteflìi efficit, *> natus. 
ejulatus cnitn & vagitus in ute- 4 . Contrarioronveademeft 

io extra ordinem funt. fym- m \ : $\ propter aerisingteflum 

man de Vitàftetus muterHtter p U j mo alleviatur , ut aqu* in- 

tur : &.B*rtfoli*ujKktt: Tcnv na tct , fequitur, quodindeféftu 

pere partus actem accipithv aerisctiampulmoncm, qui in 

éum utero compa&ior&gravior, ili 

. 3. Aer in Pulmones receptus aquà iubfiderc oporteac Pro* 

nontotuscxfufBatur, icdinve» inde 

ficulas receptus, ito* alias in le y Pofklrefpiratione infato 

fubfidenscoarétatj &graviorcs, cxai mcmm ^ . yha & 

qui funt , dilatar» leyiorcsredr ccmH . Rcfpiratio cni r m & vi . 

dit,utaqu*, quod lanionibus n rf ^ ^^t. ^ 

notpim,fupernatcnt. Ammmf- fUt t UsdÌR e fbir.cX Infpiratio 

„ <k»: Propter afem. poeto & exlpiratio principium vitar 

„ tiamaquisimpòfitipulmonca ^ & nccis habent. OdcnuìlibA, 

M nunquam randum petunt, j^ gff c j 

^pòftquam temei tantum ani- ,m B' * 

„ malinfpiravcrit. Deufmgim ** BataRcfpirationc, datur 

Se$. *. mot. tori. Pulmones. PUlmonum levitas : Negati 

infoeturarenunt, quando in Uc~»Ww aeris ingreflus & 

„ lucem editus , compatto» ""p»»"© , manetquc pulmo- 

„ pulmo incuterò ed Ar- numgrayiras. Adcoquc politi* 

„ veuf : pei pulmones foetui. bi$,fcquitur 

„ (anpiis nonctrculaturin ute- 7. Qapd Pufmonum cad» 

9,tQ, quia (ubfidenu L*mt~ vcris cujuscunquc gravi tas > 

f> vvtrie : In foetu pulmoncs cpar&atio & fubmerfio , ex- 

„ fempcruutfCoatrA& > affilai- eluda* refpirationem & vitata 

«xt» n 
9» Digitized by VjOOQlC S7« Panàe8.MèMc»<JUg!il.M.ll.$e8.V!L 

extra uterum* prxbcatque in- rum nunquam vixifle. Ciz* 
dicium animai tale extra ute- Me4.Fe&r,mh. 

Job» Schreyer DBhyfCizAnfium 

juratur. JUDICIUK 

MEDICORÙM LIPSIENSIUM* 

■fr"XEGdcrafti nuper judicium ró materno exfe&i&in membri- 

1 J noftrum defuper quaeftio- nis fuis demortui pulmoncs 

ne: aquarinjiciamus, hiftatimiub- 

Àn certi tjfe pojjìmus , Feetum fidcant; ficut de hocce D. C*- 

in utero non vixijje , ; fipulmo- roli Roggeri obfervatio, quatti in 

ras. e'ju* aquét injefti mergm- . bints diverfis infantfbus in mero 

turi demortuis inftituit & MifcclUn. 

Jam ad decidendara hanc qu«- 2?;£™f •* *"? 4 m : V * L 
ftionem 0ifCCIl.pag.2n. infcruit, ut- 

_-i ., ... v. ter aha Icdu digniffima eft } at 

IIndubmmeft& nunquam. jv,^ a liorumqncAutoritatc< 
nondemonftranpoteft.omnes £ m taccamus . Utautcmqui- 
pulmoncs , tana ex nomine , ^ obfcrvet , cui fondamento 
quàm brutis defumtos , ^quanv hxc ^6^^ i nn itanm? Se 
primum aerem attrattine, in ex quibus caufis perpetmV&-m- 
aquanonmbmergi,fedfcmper ftiubilker fuceedant, hincf* 
fupernatarc , fac integri injici- , kas & NawrsB $5 nfcnt aneas 
antur, Gve fruftillatim. Rarioncs nòftras tìmui allegabi- 

llr Et hoc certum eft & più- mus. •'• ? 

ribus éxperimentis dcmonftra- Qapd enim I. Pulmònesvi- 
mm,qubd, fi bruti cujusdam,ur ventium extra uterum coticer- 
fincvitainiuccmcditiautexute- nft,fuGorrdemohftratioHenoBf 

eget 

Digitized by VjOOQlC «g&* qua decautè àqu* fupcr- vale , ,. ibi j& . anaftamofia ^ 
natcnt,fiquidem p*r refpirat|o-> ,attf sao&xr, il) ^Embryonc for- 
nc attraftus & mafeham ad pari hiavit , Sjuch* faqguis pulmones 
, tcm in cellulis pulmonuRi po& 'pr$t&$t poflet , ncque per cos- 
refpirationcm contentus, hos ae- dem circulari indigerct, fi pul- 
què minus ad fundum fecede- mone&Rcfpùratione expanfi cir-* 
re permittit,acvcficam abae*^ i ctìlarionem^fanguinis ordinivi-/ 
diftenram. airi admitterent. hiì eia 

Jam vero II. Foetus,quani £>um igitur pulmones facttisp 
diu in utero materno contine- in utero extin&i, contra mo- 
tur, ne minima quidam ex parto j remialioftitni extra uterum v\*- 
rcfpirat* Siquidem 1. adocu-t ventiunfii unicè^folùmin a-o 
lum demonftran poteft , quòd, qua fubfident : Infans autemvt 
fi foetuseit utero cxfcinditur, ne ed, quo in lucerti edicur ma** 
minima quidem aeris patieu- mento, ftatim refpirare incipit il 
la in animò» feu tunica fóotam * diibio procul fequituriiliospulfi 
immediate cingente, fed talis ixtóncs,qui in; aqui fubfidcnt/i 
ècontrà liquor reperiantur , a nullo animatiiquod extra ute*i 
qui fi intcr rcfpirandum (prò- rum vixerat,proficifcL 
ut aliter fitìfi nofl-poflet) in Hanc noftr^m quxlUonfe 
pulmones attraheretur, ineptus transmiffxRefoiutioncmjqugni 
Se Naturae prorfusadyerfuscflTct. innullius commodum aut jàe- 
2. Schóc totó die demonftrari trimentum,fed juxtaSeicntiam 
poteft, foetum, quamdiu inv*o- noftram & Confcicntiam ex 
lucris fuis inclufus jacet, ipfum propria obfervation* 5c ventati 
aut planò non, autad minimum, convènicntibus fundamentis 
licet quodammodò fé moveat, concepimus , ad Vcquifìtionèni 
thoraCem non elevarci fine qùó liferis mandare 6c propria qia- 
Rcfpiratio fieri ntqtiit. 3.Fru- nu fubicriberc non dubitavi- 
ftrà Naturatàmfolliéitafuifiet, mas. Ljpfixdie lo.&ovembr. - 
dum non tantum foramen o- Anno ìósj. 

D r 4tt$ufìtt* [Qjùrintts Rivinta. 
Z). Chri/iian Johann Lange. 
Pars IL Dddd JUDI- 

Digitized byVjOOQlC' 47* ' PandcB.MeJic^ligàl. Péri. U. Set?. VII 

— ! • - Ìt: ** I ' ~ ' I ' ' ' | » ■ ■■ ■■■ M li ,,■ — ; : ' . •- :■';■; ÌIPSIENSIUM,- 

QUùm àdQi«ftionem ; An lume cafum csftndead? rfint * . 
hbcipfmnpcóì certo mèàa- noMaine&àjfcn*aj«;(»i oonun . 
ciò habendum fortafentei&^Hi .. coofirmationem divcrfa^dhuc 
q^icm exattmrèmmilUccovedi- ExpecimciMa ififtitUcnte* , Pal- 
tum fuifTc» Spulinone* cjus io raones Vitali, qui. vivi» in lu- 
aquiihbfideaat^ handiiCfepfk: c«n crat cditos , «am^u f fuk 
donotirofpondgjimus , qnà&ifey tcr/ra iécoad<mmu3 ^alio? aqtìx 
mainò r vi ratio num &<fofr carino irAm«rcritD«S>aUosiiiaeic Tu- 
n«m<xum addottorataci^ fpcndeómuS * donee oaifles & 
fc ppiììmus.ftEium rqro vivami &*§&&*». fetmtl&puttffcc- 
non:cditum,fcdt»UtMÓ'p^Wfhj rftftjrap&Qtòi^jy&ad n- 
tiòifkxiDóftunm.fai&ì)$vmt&bt nuta òame$K^i*t«griyquà» 
tairpotròquatfartor; ^ ó ; .; e ifi fwgoJcnfisjàquaBionai^runr, 

An , fi frufturrt pàhtómm-hfa^ WaJ^«fcJ?!wàq»d W^ 
1 fe^^iteW»&%*^ #agtó^^<»l»W!* : > " 9ì km^ 9 mwAia tufi*?? vH n P*?? r ■*■ adfc5^fr.i3ibx!;ciKl .z:...i pfltff&9*WW«fcRarto&fc 
Hinc officioff refpo^Llqcó^c- ^?>/u^f^rgaàrttr ? hocex,nat 
fcrimus^qiiòdjlicettttqc allaga- la alitatila, quàm in^provc- 
tar MtiòhéJ 'omaiqa^ùm ad,, ni»t/^»òd infansjam ante por- 

.^v/^d stonar vj^^vn vJO .G. " . cum 

IVjr ° tJ:!. v J fia-r: .' 

Digitized by VjOOQ LC r '' t - tìocprat¥ià ccqfttifiHoac hi- 4 ió8 : 4s; : < ,.-..>; ., ^-^ r ,ì 

ZV <4*%fl$to QjtiYtnus Rivìnta 

■*'•'.•* } - 1 ' J ; À Chrtftim fùharm bang. .•:; -■•••» 

. f ' ; "' .'.* *:; '^'.i , -:. ..-.:.:. ,r.. ..... r •,: • j- . f:'frf;> : - : j 

■ ■' ''•' ■■ i t ■ r ii | i i i », i n' i ili* i n ì m i ■ ', '' ' ,, / ' ' RMZPÓtfSVÙ 

ÈÌXGJ& ACADÉMt 
FURTENSIS AD ODERAMi tSVvj '■.' ^ ;£Àoiix ! M£pigj€ àcàdèmue f£Xngò?. ^ • ' *- _ - ' -' - • ' 'OH AQUiE INJECTIS INSTJTUTl' r ^ 

■ ( l r ' * ' : . - •■ v r ;<^..:i.. - •• i- vi 
» , t ) | — t; '., v . .: .' -./ T* 1 tt .ut ^ì ' JlqUbLl Vtl » 

PRopofitó nobìs Cafu, A#- «dcillisfcwcntiapanoftram hi- 

nam Voigtiam eJusqucMa- ice prwniediiatò tcc$. unpcttf- 

tr^ f mfjiacicidii ergo, accula- ,mus: ' , ' ; 

tas concernente, cupi Addita- Se. durai, quacriwr : A*w- 

mentis ( qua? una cum ipfo Ca- dicium certum aut valdè froèaBU 

Tu jfubFacuitatisNoftrac Sigillò ìe Jtt, Partum ante exiium exù- 

hifee remittimus)fimul tran>- ter? materno fuijfe exftin&um / fi 

tniffis 6c dofidcrato Rérponfò f €Jus J 7?utmQnesfutmcrgartur in 
noftró,cum rationiBus dubitane jupttl Rcfpondcmus affirma- 

di Se decidendo defupcr quxftl- ti ve s ita ut dicamus: Eft valdè, 

oaibus il'lic formatisi J^uaeftio- imo maxime probabile jncftej* 

iies iUas diligente^ per bèndimus um Partum ante exitum cicute- 

'&'*■ Dddd x ro 54* Digitized by LjOOQlC *&0 Pan4e8.Medì&fy%&&.n. Self .V II 

fcjùt Palmer^ ,fiibmc?ga^rir cris & utero occlufoadhuecta- 

in aquaj & hoc ideò : Gtitmh gitdf yWtat^ 

cnim prupò & ad oculum .de- aerem pcros atque nares &ab- 

itòóhftrabfle, quod qrtines p»i r Kkic^ér afperam arteriam reci- 

mones, t»m hpnajn^ »vfttt$&i piat^t emittat* Quod utfu- 

brutorùm , quae extra* uterum ftineatur, referimus nosadRa- 

vixerunt , aquse inje&i non fub- tiencs* & Àuthoritates* *n Ad- 

mergantun hocque con tingiti ditamentis jamdum allegatasi 

quia lcve$fimt&rari,obacrcav, & quoaiafniffas validiffimasct 

cjuero extra uterqm maternuqa* fé ccnferpu^pluresoperwcnon 

m viremibui & refpirantibusà^ adducewus y una: iilis iion 

nimalibus hauferunt ejuscfu&ideftttoamur* Equidem funt, 

nonnihil retinuerunt. Deinde qui ecrtitudinem allegatorum 

quoque partim confirmatidri{?\Expcrinientorum in dubiti» 

Pijytìcorum cautorura & H$t- vocare'^uftiocnt * -contra qux 

dignorum ( quales i|x addita- in Difputatione quadam de*6- 

mentis fufficicnter addu&i funt firufo rc/pitationis bum<w*mjfk- 

-&adhuc pftrres adduci potiti nr}-!^, penc$ u Vw quam noriffiml, 

partim propria noftrà obferva* lìunc in modum diflcritur : 

rione conftat , pulmones anj ina- C^m ex Hy droftatices Legr- » 

Ift alicujus,quodmòrtuiitó'ate- bus confter, corpora omnia, » 

rò materno exteftùrtiéflTe cér- infpeciejUtiloquuntui^ aqua M 

tò conftat, fi in fccundinis fiiis ipfé lfeviora* in eademfuper- ^ 

aut matrice dcehl& exfpiravit , nataré, fi fuflìefenti' aquafe * 

aqux inieftos ncutiquam Hiper- quantitati immittantùt: Pui- „ 

.fiatare, fed fubfidere 5 hòcquè ~ mones autem, uti membra- ,, 

fit, quoniam denfi funt & gra- nofa & tarnofa omnia, fperì- ,, 

ves, ob dcfe&umaeris,/qùem % fica gravitate , aquii cedanr* „ 

nondum hauferunt , adeó- hinctam foetusnondum re- h 

quedéeó nilquicquam retinere fpirantis, quàm nati Pùlmo- p 

fotuerunt. Infans enim/ aut nes fupernatare poflunt, fi m 

'■*!.•' .'" u moda 

• l i ..... 

"• DigitizedbyLjQO* -i>. Éaoàbi&t maga* aqu* (pan- tndinìs , è yiyis anitryalibi» óV- 
s»i titasUlos wcumfluat. Àuso- furati, fqpernatant. Quo», ni 
* que non fequitur : Pulmo- fallamiu;admodum r itacontia- 
> » nes quia fupejnatanr y E. foe> , gctc fòier. 

„,fa. Namquo^quorjindam nes nonnulli objici L foetum 
„ bp»m Kf*t Mmm ^ rcf ^ y itus utc . 

.„ fundum pctnffc , id ipfum No tritionem fcetus per 

,,iuftòminonaqu*^mitati òsafi ; ucfimilia . affqua J Q - 

„ tnbucndum,quamfaGikpul- nc ^ illis occu „ c ; dum fit> 

.* moncsmolcft.*dispeIlcrcf fò aalI e gataDi fp Utari odoccr, 
„ ad loco r Ced S d«m adjgcrc P £ P affii JjF 

, , ncque fubfidefC *"««; femcnt iì pr arfus «conformi» 
Aft«ttac C ami«,mrcriptohoc ha cb K enedefc<ldit . q^- 
sperimento» expepmento ^ de hifcepluribu s 

tantum dia ; m,nusfanc proba- ^ rcfcrr / voIumus ., hoc (al- 

fimos Viros , qui '"£?*&* d infjfcarione & ex- 

obfcrvationes dV putoonibus f irati0ncagkur F nontam A èr 
intra utcnjjn «quorum 0*" I^mJ, qui ^ voca . 
nìerfiscollegerant& annota- . 4 a hse . 

,unt, id ncutiquam attendine, c M orporan0 Lrambientem 

quòd Ì^ norem X a S" «S-t. *«* manuduaionem 
adhibuennt. Quanti- D > ^ £wm -, ^_ titatem cinàdveritatcmexpenmenuhu- ^ ^ intelHg e„aus 

jus confirtmndam , fi demon- * quod)fipro bèobfervetur, 

ftretur pulmones infamis aut '^ ^ionibus , circa 

.bruti ahcu,us, oonote. kefpirationem Foe tus in utero 

tui, in tali »5«5^°»"^ moris,fatisfaccrepoterit. 
mcrgi,mqua, fiaerem admi- r 

fetunt, amaliicjusdcm magni- Quodfi ergo nefciatnt „ an 

Dddd ì, iman» 

^Google Digitized by ' infans autanimaì Intra, autcx- panata dicbùide lurrfricptóri- 
tra utcrdm exfpìràverit \ dubió nx precipitata fiKht, ita , ubpne 
procul hujus irrefutabile argu- terrore rie vérbìirtqatdempro- 
mcntum cft, fi palmohes infigni ferre pomeri* : Ubi vchemeo* 
aquS& quantitati fiipernatent : *què concuflid , quam attfaos 
Illiusvcrò, fiiniUafuljmcrgan- tuneperpeflusétt, acipfunrda- 

. tur. Inde igitìir > dum IL qu*- mnum, quod fuUt; mortem -fo- 
nt uri . - fanti* fufficìcfnter; promovete 
Annonìn pTdfentiCafupropter potucrùtit. 

,^g^quas circumftantias buie 2. Quòd obftetrix> cutotem- 

*$ffin^fr&^^ pere pàrtus Éandcm vifitarct, 

lem Ann di yoigif^fyuttrojw fab abdomtefs attafta ne mini- 

v extinBumfwffcl mum qùidèta motus in abda- 

Refponderaus pariter affìrman- mine iiidicium fenferit ; idquod 

do. Nam prxtcr hoc , quq$ pia figliò foetu^m demortai 

ex f À^iselucefcat, pulaiones haberidd3Ct: Cui : 

inferni* demortui , cùm Dn. D. J. ÀCccdit, quòdPartus diffi- 

Schreyeros , Phyficus Qzenfis, cilis Sdaboriofus fuerit, quo d* 

eosdem fub Sezione fepararet bilisjàm foetus fi per Iapfum& 

&aqu*(cujusprocuidubiofuf- terrorem modo di&urn eneca- 

ficicntem quantitarem adhibij- tùsàonfìierit>adh«cdumexfpi~ 

crit) injiccrct, fubfediffp: Obi- ràrepotuit. h 

tutti infantis in utero Materno Hoc R^fponfum nofhumSt- 

fcquentes circumftantix proba- gilló- Facilitata confirmando 

bilemreddunc,quòd pcrmanemus&& Frgncofmrtid 

i. Anna Voigtia paucis ante V%*dri4md*+.$*n.rt$4. 

Decanus , Senior, Dolores & Pro* 
ftffores V&ultatis Medie* in 

" } Acad m Elettorali Brandcnb. qu&Frtut 

! af.adOdermcJl. 

«'"'•"- ^ L l -;-'\ RE- 

, ' Digitizedby VjOOQLC RESPONSVM 

FACULTATV MEDICA WITTENBER- 
. GENSIS, 

iefuper incertitudine 

EXPERIMENTI PULMONlfeUS AQUM INJECTIfr IN- 
v ST1TUTI, IN DEMONSTRANDA FOETUS 
% . ■ VITALITATE IN & EXTRA 
.. ^ UTERUM. 

; 7m ex Mandato .Clemen- - fit , infontemjamdum in uteri 
ti^mo SerenitatisJÉledora- materno tadeoque ddhuc ante 
lis ^axonicac literae quaedam re- partum emortuum fuijfeì Aut 
quifitorix , una cubi 'A&is In- an idem ex alia caufìs , mnob~ 
quifmonalibus Johannis Henri- fiante quodinfans animatut at- 
ti Voigrii Conjugcm & Filiamo qut yivus in iucem prtdierit, 
in pun&ó . Infanticida concert in pulmenibus accidere poffttì 
achtibas Nobis transmifli & Hinc Ate Ma diligenter peri* 
Ijitatcnorcmfaitcntiarumju- imn$) omnia curate perpe*. 
«bcialnuiL, .fpl. S7.aJuij5/-Vol. dimus & defidcrati refponfi lo- 
*m coiftcmariiivniiidicittin.not éorcfctimus rQuò^dcxpcrimcn- 
ftnam i cum ranonibus dubtr ta'à Medicis allegata in dubium 
tandr&dccjdcndi>.dcfupee fi» qujdemvocarcnonfuftineamus,, 
quentibus qpa^bonibm icquinV dom ^ Tttntt ei ^ j am antfe 
t WBfhefat:.-ns-..--jrt!-.- v ' pures'annosexpèrti fumusPu^ 
A\t , , ftfrttfhm tfkknonumin. mòncs Afeorfiìs quJtoor mcn- 
fantè demotimi , cuniprìmit'a- fiunr, ut & Infàmia in iprópar- 
'*■ liqitot i partù dkèttf itrkqùA tu demòni», inaqira jftatimiub- 
fit&Jtdcat, exirtdecevefudipofl fedifle , quodtbhitìc » bruti» 

quoque Digitized by VjOOQlC 5*4 : Pandett. MeàUo~I*gal. &ht. 11. Self. VÌI. 

quoque f^ios^bfcrvavitnus r- nesinaquàfubfidenr, nondttm 
quin & Rationes addu&as fuo in hoc univcrlò acrem haufe- 
in valore reiinquimus , juxta runt: Aft tionftatim fcquitur 
quas gravitata pHlmonum yel ex- foetum in u tao materno tunc 
inde quoque àdftrùi Jioflet * cmortuum fuiflc ,- cùm tam in- 
quòd vcficulx pulmonuiri tem- tra, ^uàm poft parrum infcns 
©ore formationis , minorimi- vitàgaudeasenecari poffit, an- 
bus rcliquis corporis parnbus tequamacréminfpirandoadnìi- 
excgvàtis fieri folfct* muco quo- ferir. . » ' " \ v ,l 

damoW>r^funt,.qc.mcmbra- Hoc ut cotxfirmèmw, ante 
n* coaiefeant , qujf^ mjicum omnia Ipr^bp^ eft, 

poftmodum aer, yitBoreUus^ inht ^ m pct a iiquod;tcmporis 
quitur, abradit. Porro ne<:ipfi imcrvaUum pon fccus cxtn 
ftatuimus, quodptopìerputrc. atètiimacWu^o^i^rtìÈfe 
dinem pulmones,,qmiam)am « ntcqùam Vdpttà} tftókfc* 
a^rem admiferant , ita difponi q UC ntibu$ Cafibtóàccidit; • A 
poflint, utfubmergantùr,quia - . -. , , , . 

impoffibile eft > utomnesvtfi- - x Obftetrice^ zi unum (^ 
culae ita peniti» còrxumpantur, omes fatfcri coguntìir ^ qòod 
ut omnis aér evanefeati nifi to- faepiffimè infantasi naficanqiry 
talis refoiutio mixti accedati qui fequidem màvreht&pulfa 
unde Expcrimenta f. 175. allega- gaudenti fed non rcfpirant , ita 
ta facile; admitterc poflumus. utncccflariòiilis (piritumBcac- 
Interim exiftimarc non poffii- rem inflare incanto tv fi -vide, 
raus, quodhocipfumindubi- licet (knguis autraquas cruna- 
' , tatum & u^iverftie argumen- pentcs confettios cxutejbpra 
tum fit 1 quo $4eò certe & in- floapt , os$cnarc*^tuJtent, or 
faliibitcrdemonftrati poflit, in- refpicarc nequeant.' Parilitcr, 
fantemamepartum in uteròne- fi pulmon^sìumid muco fiate» 
ccffariòdemortuunaìuifle. Id anthocqueos &nar^obftruaO' 
cquidem . ex prapluppofttis tan- tur, ita , ut aer tajn fubitò irrum- 
d^i^^if#4j..Si ( PuJmo: pcwsiQ^pofe^ ,ua .^. 

~ DigitizedbyLjOOQlC De Infanticidi*, fà 

a. Si funiculùs umbilicalté rationw iliis contra RcfpiratiO; 

aliquones còllura cìrcumdcdir nem Fòetus in utcró aliegari for 

fk impedit » quo minus infans lent. 4 

refpkaisi^tiprwtJiaatjgn^ Qgodfi j^m hc^c tantum var 

tumeft>pLuraMifimtes, : ntfic>- ìcty ut jnf»svirigaudcns p« 

cyu$ au$ fuccwrtòwrr, m pc 3,^ tcnjppnsfp^^ ^ 

rK0, r ^ • \ta ja àfvm«t»utcH|mi»«cfiiiWh 
i. $1 usurato «fido, ^ refpiratione vivercpofiitj 
adeoq^ pcdAus pnoaqx*cat5 ^conccffisfaoèhauddifSsufcttt 
vbikpg&efàt, .«tosateli* ^it t qu ^ f Gmfims J cJusiWH& 
tcrnum jiiftò citius fe cotiflrii* tocaObuwnpdòdiais, cmori* 
& nscolìiim^mUcoit^ ttìrvantcc^am^inpulrao^ 
ut vrvcns pcdcsquc hiac mdc n«dcvcnircpoffit^a ? pmmor 

movcnsftringulcfur, nesneutiquamnatarc, fcdfufer 

4- Extra otpne dubium ver* fiderc oporteat; adcoque e*int 
fctur » fa;pifiwin&mcsin lu- dèapaoi&icc concludere non 
ccraedi, involucri^ fuisfeufe- poflwxius, cuminfantem inute^ 
cundinis adhuc inclufos, quos ròdemortuum fuiflc^cujus pulì 
partus tHdrytua ' verèVnaturales mone» iub infpcftione fbb&de» 
yocat, qbiinftaròvitótuscon- rint. Minus quoque neceflar 
ceptus concluditi. ^Hoc in riunì efle ducimus, ut fuse d& 
cafu omni carct dubio ìpf^que monftrcmus, infaotem vivum 
Obftetriccs teftantur , . quodin- in caubus cjusmodi cnccari pofr 
fansi ad notabile. tempori* in- fc, priusquam rcfpirct, quoni- 
tervallum , antequàm fccundi* aro in poftremó cafu plurima 
Ax apcriantur , fine rcfpiratio- exeogitari poflunt media, quei* 
ne , ut in ipfò ùtero , vivere pof- foetus in involucris adhuc ha:* 
fitj fiqukicm aér athmofphxri- rens occidi poffit* Aiterò in 
cus hic xquè minus ac in in ute- cafu funiculùs umbiiicalis fiw> 
ro ^membrana* denfiores pene- tius tantum attra&us mortem 
trarc valer: Pratcreainfins li- facile caufarlpoterìt, prourid 
cjqori fuo ^4huC UUHU£ y qu* fop jflimfc ab unpcudeouhu&Ohr 
, V Parili. E ce e flettici- 

Digitized by VjOOQLC 5*6 Fonde B. Medico JLegdPart. lì. Se$.Vll. 

ftetricibus fieri obfcrv^tur. U| con poffumus. Jìt tantum, de hac 
taccamus infantem, antequam Quaeftìonc in genere. 

tC ^°cZ^Z^Ì **&*an vero Cafom 

SL n r^riSa P «onf^ infantcm Ann * Voi ^* *«* 
!!uè prenda effe: Fateri** ^ rtUm ^1^2 rt S!^ 

tuosauteneca«*no*apera*rli !^cSf,r v^S" 6 
*nus,ade©quc, dUWtdttfMtett «W***>*'**<* ^ 
tari firn > experiri non pomeri* i. Anni V^ìgti^.prcy* ante 
«ros, an pulmone» ejusmodi partum in ì Piftrinì" de limine 
fubfideanr, nec ne ? interim nec prscipftafo Sc'in abdòmfàe con- 
cóntrarium per experimenta tufo ; fimulque infigni tenore 
confirmarom fuit l & quia- ad- perculfofàc**/ 
daS* rariones fotis prsgnantes 2 .^g fa infpcdionc 
fune , hino- ad minimum^ hoc nulla aìrerius Ixfionis veffigia 
exinde fequitur , quod haec ìpfa obfcrvarint', qùàm iti. iHa vuj- 
qùaeftionondumpenJtu$.pcr Ex- ncrà> a Ua , pòft efus morrei» de- 
pcrimenta confirmata fit, adeo- mumvcruquódàmà Coauaìlfi 
queexho«:fundanKnto infoili- inffiaa raér'uiic: ""''■ 
bilitep concludi- no» poffit ; • ■ • • -, ' : /j ■;■ " ■ • r ' - '•' ~ - 
quemadmodum Scoronino hoc r * <**