Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus... Series graeca... Accurante J.P. Migne"

See other formats


r!F-& . . . >. 


&■ 


■ ' 


V 


£C' * 
t ' 


Jt r 


v< 


. ^ ♦ ?v 


• 

1 


i 


J 

V u ■ . ^ i 4'VW * •*• f -^ s --<* t/ ^- ± \ -• 

r 1 / §. *>>*■ u*' PATROLOGIiE 

CURSUS COMPLETUS, 

SEUBWLIOTTIECA ENIVERSALIS, INTEGRA, ITMFORMIS, COMMODA, OECONOMICA, 

OMNILM SS. PATRII. DOCTORII SCRIPTORLMQLE ECCLESlASTlCOttlll!.. 

SIVB I.ATINORCM, SIVE GR tf.COIl L' M , 

QIIl AB MVO ArOSTfll.irO AV MTATEM INNOCENTll III [ANN. 12lfi) PRO LATINIS, 

BT ADCONCUll PLORENTINI TEMPORA {ANN. 1459) PRfl GH.fiC/S FLORVEHUNT : 

RECUSIO CHRONOLOGICA 

OMNIUM QVAL EXSTITEKE MONUMENTORUM (.ATIIOUC.E TRADITIONIS PEH QUINDECIM PKIORA 

ECCLESIdS S/ECULA, 

JUXTA ERITIONKS ACCURATISSIMAS, INTER SE CUMQUE NONNULI.IS COIMC.IBIIS MANUSCRIPTIS COI.l.ATAS, PERQUAM Dll.lGEN- 

TER CASTIGATA ; DI88ERTATIONIRU8, I.OMMFNTARIIS VARIISQUE LECTIONIRIIS CONTINKNTEK II.LUSTIIA 1 A ; OHNIIll i 

UPEHlBIIS POST AMIi ISSIMAS EDI TIUNES QU.E TRltlUS NOVISSIMIS S.CCUI.IS DEBENTIIR ARSOI.UTAS, DETECTIS 

AICTA ; INDICIHFS ORDINAIUIS VEL ETIAM ANALVTICIS, SINGULOS SIVE TOMOS, SIVE AUCTORES ALICUJUS 

MOHKNTI SUBSEQUENTIBUS, DONATA ', CAPITIILIS INTU» IPSUM TI.XTUM RITE DISPOSITIS, NECNON ET TITULIS 

SlNGrl.AllUU PAGINAHUM HaRGINEH SUPEIllllREM DISTINGUENTIBUS SUIIJECTAMQUE MATBRIAM SIGNIIi- 

CANTIBUS, 41'ORNATA; OPERIBUS CIIM DIIBIIS, TUM APOCRVPHIS, ALIQUA VERO AFC TOI IITATE IN 

ORDINE AD TRADITIONEM ECCLESlASTICAH POLLENTIDUS, Allli.lFlCATA , 

DIICENTIS ET QUADRVGINTA INDICIBUS SUB OMNI RESPECTU, SCILICET, AI.PIIABETICO , CIIRONOLOGICO, ANvLVTICO, 

ANALOCICO, ST vll-ITICO, SVNTIIETHO, ETC, OPERA, IIES ET AUCTORES EXIIIBENTIIIUS, ITA UT NON SOI.UJI 

STUDIOSO, SFD NF.f.OTIIS IMPLICAIO, ET Sl FORTE SI.NT, PIGRIS ETIAM F.T IMPERITIS PATFANT OMNES 

SS. PATRES, LIICUPI.E1ATA J SED lil.LSFRTIM DUIIRUS IMMENSIS ET GENFRAI.IBUS INIHCIIIIIS, Al.TFRII 

8CILICET ItEKUM, QUll CONSIi.TO, QUIDQUID NON SOI.UM TALIS TALISVE PATER, VF.RUM ETIAM 

UNUSQUISQUK PATIIUM, ABSQUE UI.I.A EXCF.PTIONF, IN QUODI.IBET TIIEMA SCRIPSKRIT, UNO 

INTLITU CONSPICIATUR ; AI.TERO SCUlPTUItiE SACIt/E , EX QIIO I.ECTORI COM- 

PERIRE SIT OHVIUM QUINAM PATRES KT IN QUIBIIS OPERUM SUORUM I.OCIS 

SINGULOS SINGUI.ORUM LIBRORUM SCRIPTUH.E VERSUS, A PRIMO GENESEOS 

USQIIE AD NOVISSIMUM APOCALVPSIS, COBMENTATI SINT : 

EDITIO ACCURATISSIMA, CCTFRISQUE OMNIBUS FACILE ANTEIONENH» , Sl FERPENRANTUR CIURaCTERUH NlTIDITAS, 

CIIART.E QIIAI.ITAS, INTEGRITaS TEXTUS, CORRECTIONIS PEKFECTIO, OPERUM RECUSOIUIM TIIM VAltlEiAS 

TUH NIMKIUS, tOUMA VOLUMINUH PF.RQUAM COMMODA SIBIQUE 1N TOTO PATROLOGI.E DECIIRSU CONSTANTI I' 

81HII.IS, PRETII EXIGUITAS, PR.ESERTIMQUE ISTA COLLECTIO UNA, MF.TIIODICA E I CIIRilNIII IICICA , 

SFXCENIOIIUM FRAGMENTORUM OPUSCIILCRl SIQIIE IIACTENtlS IIIC II.I.IC SPARSDRUM, VII. F.ii.VM 

INEDITOHUM, PF.IHUH AUTEM IN NOSTIiA BIBLIOTHECA, EX OPEIUHIIS ET MS^. Kb OMNI S 

/ETATES, LOCOS, LINGIIAS lOHMASQIIK PF.RTINKNTIBUS , COARUNATORUM, 

ET EX INNUMERIS OrERIBUS TRADITIONFM CATIIOLICAM CONFLANTIBUS, OPUS UNICUM MIRAP.II.ITER EFIiCIFNTlCM. 

SERIKS GRjECA HUGR, 

191 L>UA PUODELNT PATRES, DOCTOllES SCMPTORESQUE LCCLESl.E GU.ECL 
A S. ISAIi.NALIA AL) 1'HOTIUM. * 

A C C U H A 1N T E J . - i' . M 1 G 1N E , 

C!bSio£9u-ctie clcri tcaeivcrstie , 

SIVE CURSUUM COMPLETOUUM IN SINGULOS SCIENTLE EC(.LESIASTIC<E «AMOS EDIinHK. PATROI OGIA, AD INSTAR IPSIUS ECCLESl.E, IN DUAS PARTES DIVIDli UR, ALIAM NEMPE LATINAM, ALIAM Gll.F.Cll-1 V I INAll. 
AMR.C PAItTBS JAM INTEGRE EXARAT.C SUNT. LATINA, 222 VOLUMINIRUS MOLE SUA STANS, 1 110 FRANCIS VENIT : GR.CCA 
IIUPLICI EDITIONE TVPIS MANDATA KST. PHIOR GR/ECFM TEVTUM UNA CIM VERMONE LATINA LATERALI COHILI.- 
CTITUR, ET 104 VOl.UMINA IN I0'J TOMIS, PIIO PRIMA SERIE, NON EXCEDIT. 1'OSTERIOR VEHSIONKM I.ATINAM 1ANTUM 
EXIIIRKT, IHEOQUE INTRA 55 VOI.UMI.NA REiiNETUR. SEI.U.NDA SEIUES UR.LCll-l.A 1 INA AD 58 VOLUSIINA TAN I I M VT IIN- 
CIT; DUM IILJUS VERSIO MEIIE LaTIN.v2'J VOLUMINIRUS EST ABSOLUTA. UNUHQUODQUE VOI.IMFN Gl: U.O-I.VTINI M S, 
1'NUHQUODQIIE MERE I.ATINUM o FKANCIS SOLUMHODO EM.ITUR : UTROBIQUE VEllO, UT li.Klll IIUJUS BENEFICIU 
FRUATUR EMPTOR, COLI.ECTIONKM INTEGRAM, SIVE t.ATINVM, MVE GK.ECAM CIIV P.VUET NECESSE 1.1.11 : SEI US ENIM 
CUJUSQUE VOI.UMINIS AMIi.l IUD1NI VI Nl i.NllN 1.1 DIFFICI I.TATI S VARIA lilKi IA £QUABUNT IDEO, Sl Qlis T.vN I FM EMAt 
LICET INTEGRE, SID SF.ORSIM, COI.l.ECTlONEM GRiECO-LATINAH, VEL EAMDEM EX GR.l.CO I.ATINE VURSAM, II M QUODQI E 
VOl.UMEN PRO 9 VI L liin I RANl.l.s SOI.IM OBTINEBIT. 1ST.E CtlNDITlONES POSTFRIORI PATROLOGI* 1..VTIN.E Sl.lllli, 
PATRES AB INNOCE.NTIO III AD CO.NCILIUM TIUDENTINUM EXHIBENTI, APPLICABUNTUR. PATKUI.OGIA QI I UANUSCRIPliS 
1N BIBI.IOIIIECIS OP.BIS UNIVEKSl QUIESCENTIBUS CUNSiAUlT, NI.CNON PATROLOGIA ORIEN1 .VLIS, CONDii lO.Nlli ^ SPE- 
CIALIBUSSUBJICIENIUR, ET l.N TEMPORE SLO ANNUNTIABU.NTUR, Sl TEHPUS EAS TVPIS MANDANDI NOBIS NON DU LLKIT. PATROLOGIM GRMCM TOMUS XCUl. ^H^ 

OLVMPIODORUS DIACONUS ALEXAN.JRINUS, HESYCHIUS ritESBYTF.a HIEROSOLVMITANUS, 
I.EONTIUS NEAPOLEOS IN CYPltO EPlfeCOPUS. EXCUDHBATDR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE, EDITOREM, 

IN VI A DICTA JHIBAUD, OLIM 0'AUBOISE, PltOPE PORTAM LUTETIiE PAIIISIOIIUM VULGO 

DENFHH NOMINATAM, SEU PETIT-HONTROUGE, NUNC VERO INTRA MUENIA PAUISI.NA. 180S 


AVIS IMPORTANT. D'3Pres -une deslois providcnlielles qui regissenl le monde, rarement les ocuvres au-dessus de 1'ordiuairc sc (biil 

tans conlradictions plu- ou nmius forlesel imnibreuses. Les Ateliers Callioliques n.e pnuvaient guere eehapper a ce 

cachel divin de leur militc. Tanloton a nie leur existence ouleur importance; lantotonadit qu'its ctaient fermes 

ou quMls «liaient 1'etre. CependanliU poursuivent leur carriere depuis 21 ans, et les produclions qui en sortent 

nnent de plus en plus graves et soignees : aussi parait-il cerlain qu'ii moins d'evenetjients qn'aucune prudeiice 

hnmaine ne saurail prevoir ni empecher, ces Aleliers ne se fermeronl que qnand la Bibliothique du Clergi scra 

terminee en ses 2,000 volumea iu-i". Lepasse paratt un sflr gar.mt de l'avenir, pour ce qu'il y aa esp.eWpuk 

traindre. Cependant, pnrml les ralomnies auxquelies ils se som trouves en butte, il en est deux qni <>ni 6ie ronti- 

ipjiI rep4t>5es, parce qu'elanl ptus capilalcs, leur eflet entralnait plus de consequences. De petiis ct ignarr? 

roncurrents se sonl donc ach.iruis. par leur correspondance ou leurs voyageurs, a ropetcr partout que nos Kdiiimi? 

. aienl mal corrigees el mal imprimees. Ne pouvant attaquer le fond des Ouvrages", qui, pour la plupart, ne sont 

que les chefs d'oeu>. re du Calholicisme reconnus pour tels dans tnus les temps et dans tous les pays, il fallail l>ien 

jeter sur la forme dans ce qu'ella a de plus serieux , la correction et l'impressi/ en effet, ies chefs-d'ceuvre 

ni"'ine n'auraient qu'une demi-valeur, si le le cle en «itait inexact ou ilii-dble. 

II esl tres-vrai que, dans le principe, un succes inoui dans les fastes de la Typographie ayant forc6 l*Edileur de 

ii ju\ mecaniqnes, alin de marcher plus rapidement etde donner les ouvrages a moindre prix, qiialre volumes 

uble Cotivs d Bcriture samle et tle Theologie lureni lires avec la correclion insuffisante dnnnee dans les imprir 

i ies a presque tout ce qui sYrdite; il est vrai aussi qu'iin cerlain nombre d'aulres volumes, appartenatil a diverses 

Publicalions furenl imprtmes ou trop noir ou trop bianc. Mais , depuis ces temps eloigues, les mecaniques ont 

e travail aux presses ii br.is, el Pimpression qui en sort, sans etre du luxe, altendu que le luxe jurerait dans 

des ouvrages d'une lelle nalure, est parfailement conyenable sous tous les rapports. (Juanl ii la correction, il est 

I lil quelle u'a jamais ete porlee si loin dans aucune edition ancienne ou contemporaine. Etcommenl en serail-il 

' i ment , apres loules les peines el Imiles les depenses que nnus subissons pour arriver a purger nos epreuves de 

loules raulesr L'habilude, en typogfaphie, meme dans lcs meilieures maisons, est de ne corriger que, deux epreuves 

el ii'i n conferer uue troisieme avec la seconde, sans avoir prSparS en rien le manuscritda 1'auteur. 

Dans les Aleliers Catholiques la diiference est presque incommensurabie. Au moyen de correcteurs blanrhis sous 
I haroais et donl le coup d'ccil typographique esi sans pilie pour les faules, on commence par pri-parer la copie d'un 
Liiiil ii laulre sans en exceplcr im seul niot. On lil ensuile en premiere epreuve avec la copie aiusi preparee. On lil 
rn seconde de la meme maniere, rnais en collationnaqt avec la premiere. On fait la mchie cbose en tierce, en colla- 
li ii ii a ii t avec l.i seconde. On agil de meiue en quarie, en collalionnant avec la tierce. On renouvelle la meme ope- 
ration en quinte, en collaliniiiiaiil aur la quarle. C.es cnllalionnemenls ont pour but de voir si aucune des laules 
s nalees au bureau par MM. les correcteurs, sur la marge des cpreuves, n'a echappe ii M.M. les corrigeurs sur le 
m rbre el le meial. ipres ces cinq leclures entierss conti'6IC j es 1'iine par 1'aulre, el en dehors de la priiparation 
i dessus menlionnfie.vient nne revision, ei souventil en vieul deux nu trois; puis l'on cliche. I e clichage opirfl, par 
i ■'.; i pui i du lexte se trouvant immohilisee, rai fait, avcc la copie, une nouvclle ieclure d'un bniit de l'e- 

I uve a 1'autre, ou se livre a une nouvelle revision , et le tirage n',:iri\r qu'apres ces innombrables precautions. 
Aussiya t il ii Montronge dcs correcleurs de loules les nalions el en plus grand nonibre que dans vingt-cinq 

ii;i rimeries de Paris reunies ! Aus^i encore, la correction y cnOie-i-elle auljn! que la compositinn, tandis qu'ailleurs 
ell • oe coflle qiie le dixieme ! Aus^i enfin, bien que 1'asserlion puisse paraltre Iflmeraire, 1'exaclilude obienue par 
i.i i de frais el de soins, fait-elle que la pluparl des Edilions iles Atetiers Catholigues laissent bien loin derriere elics 
i - iiieme des celibres lScnidiclins Mabillnn et Mnntlaucon cl d.s celebres Jesuiles Pelau et Sirmond. Que 1'ori 
compare, en effet, n'imporle quelles feuilles de leurs i-uiiions avec celles des ndires qui leur correspondeut, en grec 
i. ne en latin, ou se convaincra que i'invraisemblable cst une realite. 

I ) :iil nirs, ces sa\:i:il> iiniin-iil-., pins preoccupes du >\ens dcs lexles q»e de la parlie typographique et n'elant 
point correcleurs de profession, lisaienl, non ce que porlaient b's ipreuves, mais ce qui devait s'y trouver, leur 
i ' inlelligence suppleanl aux fautes de 1'edjtipn. Ue plus les Benediclins, comhne les JeViites, operaicnt prcsque 
ioujourssur des maiiuscrils, cause perpdtuelle tle la rnulliplicite ilcs fautes, pendant que les Aleliers Calholiques, 
doi.i le pmpre esl surloul de ressusciler la Tradilion, n'operent le plus souvent que snr dcs imprimes. 

I - II. P. De Bucli, Jesuile Bollandiste de Bruxelles, nous ecrivait, il y a qurique lcmps, n'avoir pu trouver en 
dix-huit mois detiule, inu' seule faute dans nolre Pulrologie latme. M. Denzinger, professeur de Theologie a ITii- 
versiie de Wiirzbourg, el M. Reissmaun, Vicaire G6neral de la meme ville, nous mandaient, a la date du 19 jtiillet, 
nj.uir pu Sgalemeni surprendre une seule.fo.ute, snu dans le latin snii dpns le grecde notre double Palrologie. ICnfin, 
le savant P. Pitra, Benediclin de Solesme, el M. Boneiiy, directeur des Aimales <le philosophie chritientie, mis au 
■ . de nous ■ nvaincre d'une seule erreur lypographique, ont eliS Inrccs d'avouer que nous n'aviuns pas trnp 
presume de nolre parfaite correclion lians le C erge se troovent de bons latinistes el d" bnns bellenisies, et, cc qui 
esl plus rare, des hommes tres posilifs el tres-pratiques, eh bien ! nous leur promellohs nne prime de 25 centimes 
I . r chaque faule qu'ils decouvriront ii:ms n'importe lequel de i os volumes, surloul dans les grecs. 

\lalgr ce qui precede, rEdileur des Cours contplels, sentanl de plus en plus 1'iuiporlance el meme la necesaite 
e correi inn parfaile pour qu'un ouvrage soit veritablement ulile ctesiiinalile.se livre depuis plus dun an, et 

Ii ■ se livnr jusi|u'a la iiu ii operalion longue, peuible el coOteuse, savoir, la revision enliere ct 

uiiiverselli ile ses iunombral les i lii h :s. Ainsi cbacim de ses volumes, au fur et a mesure qu'il les remet sous pressej 

i mqi ; .. : i mot dun bout a 1'autre Quaranie horomes y sonl ou y seront occupes pendant 10 ans, el une 

-i. ime qui iic saurait Slre moindre iluii demi million de francs csl consacree ii cel imporlant conlriile. l'e ceile 

' ere, les Publicalions des Aleliers Catltoliques, qui deja se distinguaienl enire toutes par la superioriti: de leur 

iii, n'aurontde rivales, sous ce rapport, dans aucun temps ni dans aucun pays; carquel est 1'ediletir qui 

I" irrail el roudrait sc livrer AI'RES i t)l P i des travaux si gigantesques et d'un |irix si exorbilant? II laut 

eire b en Dcnetre d'une m aiion divine a cej elfet, pour ne reculer ni devant la peine ui devant la depense, 

s i ni lorsque 1'Europe savanle proclame quejamais voiumes n'ont ite ediii-s avcc lant d'exaclitude que ceu\ i\r. 

I I Bibliotlteque universelle <h; i ', i gi l e present volume est. du uombre de ceux revises, et tous cenx qui le serou. 
.i avenii porlerpnl cette note. Kn consequence, pour juger les productions des Ateliers Cutltoliqttes sous le rapporl 
d. la correction, ii ne faudra prendre que ceux qui porteronl en i-eie l'avis ici trace. Nous ne reconnaissons que cetie 
edilinii el celies qui suivront sur nn. planches de melal ainsi cnri-i^ees. On croyait autrefnis que la stereotypie 

ilisail les fautes, attendu qu'un c.liche de metal n'esl poinl eiastique; pasdu lout, il inlroduit la perfection, 

car on a trouve emoyende iger jusqu'a i exliuction de fautes. L'Hebreu a ele revu par M. Dracli, le Grec 

p.ir .!■ ■. •,,. :, i iiin ei le Krancai pai les premiers correcle rs de la capiiale en ces langues. 

Nuiis avons la i m olalion de pouvoir llnir cet mis par les riHexious suivanfes : IJilin, nolre exemple a fini par 

iii ,ns ci li.tiic, iii Allemagne, en Belgique et en Prance, par les Ctmoiis grecs dc Kotne, 

l> („ • . e -S mil Tliiintiis d ' Parme, V Ciicijclnociiif reliljieute de Miniicli, lc rccneil des itMuraliottS itcs 

riies de i;nixcrn^wL2s >1 gfi//niiffi.sic,s . le Suarez et le Spicuege de Paris. Jusqu'iri, on u'avait su reimprimcr que des 

i> .\ra:'cs ilc cnurie halciuc Ics m- 1", mi v'engloulissent les in-liilio, faisaicnt peur, et on n'osail v loucher, par 

rrainic de se »o> er dans cej abtmes sans fond et sans rives; mais on a fini par sc risquer ii nqus imuer. Bien plus, 

• ius i; n. iianircs Editeurs se preparent au Bullnire universel, aux Weis/onsde loiites les l ongr6gations, 

a une Biographie et ii une Hisloire g6ne>ale, elc, etc Halheureusement, la pluparl des editions dejii faites nu qui se 

onl s.ui^ autorile, parce qu'elies sonl sans exactitude ; la rnrrection semble en avuir eie faite par des aveugles, 

>• i qn'on ii .:i ail pas senli la gra iie, \mi qu'on ait rei ule devanl les frais; mais patience! une reprodiiciiqu 

I ■_• i I i' ul i. ne fOt-ce qu'a '.i lumiere des ecoles qui sc sonl fjiiesou qui sc feront cncnre TRADITIO CATHOLICA. 

SJECULVM VII, A.Wl G0Q-C50. 

3^ 1 

nri' invTi:rov ieposoatmqn OAYMIIIOAQPOY 

AIAKOXOr AAEEANAPKIAE, 

AEONTIOY, 

EHISKOnOT NEAnOAEiJS THE KTnPOT, 

TA EYPIZKOMENA IIANTA. E S Y C H 1 1 HIEROSOLYMITANI PRESBYTERT, 

olyhipiodori ALEX&rJDKiaH, 

LEONTII NEAPOLEOS IN CYPRO EPISCOPI. 

OPERA OMNIA; 

ACGURANTE ET DENUO RECOGNOSCEXTE J.-P. MIGNE, 
IHbliotliecuc « leri iniivcrsu, 

SIVE 
gVBSVVM COHPLKTOIHJM IN SINGULOS SCIENTLE ECCLESIASTIC.E RAUOS EDITOHB. TOMUS UMCUS. VfcMT 11 FRANCIS GALUCIS EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM, 

IN VIA DICTA THIBAVT, OI.IM VAUBOISE. PKOPE PORTAM LUTETLE PARISIORUM VULGO 

FENFEH NOMINATAM, SEU PETIT-MONTROVGE, NUNC VERO INTRA HOENIA PARISINA. 

1605 .:.,.,... - TRADITIO CATHOLICA. 

SJSCULUM VII, ANSI 600-650. 

ELENCHUS 

AUCTORUM ET OPERUM QUI IN HOC TOMO XCIII CONTINENTUR. OLYMPIODORUS DIACONUS ALEXANDRINUS. 

tommeutarius in Job. col. 11 

— in Prorerbiai 470 

— iti Ecclesiasten. 478 

— in Jeremiam. 627 

— in Laiuentaliones Jereoiiee. 72G 

— in librum Barucb. 762 

— in Epistolam Jeremuc. 774 

— in Lucam. 779 

HESYCHIUS PRESBYTER HIEROSOLYMITAPWS. 

Cotumentarius in Leviticum. 787 

Fragmenta in Psalmos. 1179 

— in XII propbetas miuores. 133 ( J 

— in Isaiam. 1370 

— in Ezecbielem. 1386 

— in Dauielem. \387 

— iu Acla. 1387 

— in Epistolam S. Jacobi. 1390 

— in Epistolam I S. Petri. 1391» 

— in Epistolam S. Judce. 1391 
Queestiones et soluliones varis. 1391 
Sermones. 1450 
Martvrium S. Longini centurionis. 1546 

LEONTIUS NEAPOLEOS IN GYPRO EPISCOPUS. 

Sermones. 15(16 

Vita S. Joannis Eleemosyuarii. 1613 

Vita S. Symeonis Sali confessoris. 1669 f'.ti i>-iis. — Ex Tspis L. MIGNE. < IIUA Ml.liir.M S/ECULUM VII. OLYMPIODORUS 

DIACONUS ALEXANDRINUS. (Fabmc. Bibliotlieca Cnccu, olii Harless , X, 627.} f Olympiodorus, diaconus Alexandrinus, laudatgj 1 ab Anastasio Sinaita libro vn in Hcxacme- 
ron, '0 noXfjs xi Bsta 'OXuf^idBwpo; (l). /n rchus divinis prceclarus Otympiodorus : mox eidem 
dicitur (ptXiuotf oc 6 tt;v 'AXe§avSp£o)v tot; aoyok; xatatpuTfoac, i>; xaJxri? Sidixovo^, philosophus c/ui 
Alexandriam suis iuustravit libris, ut qui cssctcjus diaconus (2). In ejusdem Anastasii Quse- 
stionibus, quseslione xvi, p. 180, affertur iocus 'OXu^ntoSitipou l*. twv xou 'i<i)6, ex Olympiodori 
Commentario tn Jobum. Binc non infra saeculi septimi medium detrudendam Olympiodori 
ffitatem recte colligas, cum Anastasius Sinaita scripserit circa a. C80. Nam quod Blondellus, 
p. 375 De Eucharistia ait, Olyuipiodorum vixisse post a. 900, vel 1000, atque inde Anastasiimi 
juniorem quoque vultevincere; vellem ut argumentis idoneis demonstrasset. Quod autem 
Montfaucon Praelimin. in Hexapla Origenis pag.~76 ait, Olympiodorum in cod. Coislin. de- 
cimi circiter vel undecimi saoculi dici episcopum Trices in Thessalia, vereor ne (Ecumenium 
cum Olympiodoro confuderit. Namque (Ecumenius dicitur episcopusTricfle inTbtessalia. 
(Vid.ejusdem Montfaucon. bibl. Coislinian. pag. 275, 277.) Hujus commentarii in Jobum ma- 
gna pars servata est in catena Graecorum Patrum adJobum. Olympiodori schoiia lectudigna 
tn Ecclesiasten I.atine ex versione Latina Zenobii Acciaioli Florentini viderunt lncem Pa- 
ris, 1511, 4, Basil. 1536 (3), 1551, 8, atque in Orthodoxographis el in bibliothecis Pakum. 
Eadem Grn?ce ct Latine primum edita suntin Auctario bibl. Patrum Ducreano, Paris. 1624, 
foL, tom.II, p, 602, et inde iu bibl. Patrum Morelliana, Paris. 1644, 1654, tomo XIII. In 
librum Esdrce scripsisse se innuit p. 630, 'Q; iv *& "Eo-Spa 4aT)p.£iwTa|A£0a. Ex pluribus scri- 
ptoribus collecta esse, vel illud aXXto;, &X}.«i>; subinde repetitum docet. Nomine tenus tanien 
scriplor in illis nullus citatur, nisiSymioachus ad cap. vu et ix, et in margine ad cap. iv 
Cyrillus, quod poslremum suspicor esse ab interprete. In Jercmiw prophetiam ct Threnos 
quamplurima etiam Olympiodori incatena Patrumad Jeremiam Ghisleriana habemus. Fabii. 
Oiympiodori et aliorum fragmenta, in cod. Cromwell. cxu, s. n. 291 cat.mss. Anglise I, i. -- 
Olympiodori et Nipetaa quffidam in cod. Paris. publ., teste Montfauc. in Bibl. biblioth. mss. 
pag. 727 A. — Conf. de hocOlympiodoro Cave Ilist. litt. SS. eccl. vol. I, pag. 491, qtii ejus 
ielatera sasc. v exeunti, vel.polius ineunti vi parum probabiliter (quoniam Anastasium» <iui 
euin laudavit, fuisse patriarcbam Antiochenum, perperam arbitratur), ascribit, et de aliis 
quibusdain agit Olympiodoris. — Oudin. in Comment. de SS. Eccl., II, pag. 513 sqq., qui 
ejus ictatem assignat a. C. 990; at iniscet cum nostro duo posteriores Olympiodoros Alexan- 
drinos, philosophos, el irium illorum opera tribuit uni Olympiodoro, diacono. — Rectius 
ejus statera asserunt a. C. circ. 650, Hamberger, in Zuverlcess. Nachrichfen, part. m, p.497. 
et Saxius in Onom. lit. n, p, 78. IJahl. NOTITIA ALTERA. 

([De Macistris], Acta martyrum adOstia Tibcrina, p. 280, 287.) 

Dc Olympiodori diaconi Alexandrini aMate diu quffisitum est, scd frustra : Grnbius in 
Spicilegio propius casteris ad veritatem accessit ; Caveus aliique longius abiciunt. Donec a 
CI. Marcellioadnolatio quaedam est edita, undc Olympiodori rntas dignoscitur. Hanc nota- 

(I) Grxce produxii I. E. Gtabc toni. II Spieilegii Orthodoxographis, part. u, pas. 055.* — In Bibl. 

Palrum, p. 245. Patrum, Paris. 1575, vol. VI, col. 407, fol. — Co- 

(2| Diaconus diciiur etiam in catcna Gliisleriana lon. Agiipp. IGIS, vol. II, p. 595. V. cat. Bibl. Lej- 

a«l Jererniam, lom. I, p. 277. dens. p. 01. — Vetus edit. Ecclesiastae, Olijmoiodo- 

(5) Conf. Ranzefi Ann. tup. vol. VI, p. 515, n. rus in Ecclesiasten, Arisleas de LX\ interpretibus, 

tOGS. AilJ. ediu. Basil. 1550, fol., ib. 1500, fol., in Latine, 1512, 4, Henr. Stepli. Hahl. 

Pathol. Gr. XCIII. 1 ll OLYMPIODORl ALEXANDRINI 12 

lioncmin fine Commentariiin Jeremiam ex Cod. Barberino quando noslrse Dissertationi , 
haud paulo .-1111«' quam ederetur, inseruimus, hic referre nil vetat : 'EnAnp&On <-/•,• Qstfixuzl 
xsp&ian ■ . . td tcorvpdztor tov ftampiov 'OJLvjisiiofi&pov Stax&rov 

'AAs^arSpslaq, /.£>• I iffxdszov 'AAs^arSpstac Ntxulizov . Absolutum esl 

cum Deo Scholiontm per capita in beatum Jeremiam opuseulum beati Qlymplodori diaconi 
Mni, ordinuli aJbanne archiepiscopo Alexandrice Niciota. Joaniies 11 cognomento 
Niciota eam iedl m annis 11 occupavit, ab ann. 507 ad 518, quamvis cfecesstsse dicatur anno, 
vel biennioante.... Ineunle tjiitur sreculo vi floruit Olympiodorus diaconus, non autem epi- 
scopusTriccffl, quod excidit Monlfauconio in Prsef. ad Hexapla, qui OEcumenium legere in 
compendio notuinis debuisset. llic enim fuit episcopusTricca, unus ferme qui postHelio- 
dorum occurrat. OLYJIPIODORI M.EXANDRINI 

ARIUM IN BEATUM JOB. 

(E* Calena !'alrum Giwcorum, rollectore Niceln, Heraclese melropotila, e\ riuoluis mss. hibl. Bodl. eodicibus, 
openi Palricii Junii, bibliotbecarii regii. Lond. ex lypogr. reg. 1657.) MONTTCJM. 
(Fabiuc. Bibtioth. Grac. edit. IIarless., VIII, 047.) 

Catena in librum Jobi edita primum I.atine Luu;duni cst apud Joanncm Stralium a. 1585, 4 (i), 
etrecnsa Venet. 1587, 4, cum variis accessionibus (5), interprcle Paulo Comitulo,S. J. qui 
Antonin Caraffae, cardinali, cujus auspiciis hunc verlendi laborem in se susceperat, opus 
inscripsit. Editionem Lugdunensem curavit L;uirentius Cum-Den (C), qui, in epistola prse- 
missa ad Comitolum, negat auctoreni Catenae esse Olympiodorum (7), diaconuin Alex., uti 
interpreti ex protheoriis et amplioribus symbolis persuasum fuerat, sed, uti ipse potius 
fide plurium mss. codieum ostendit, Nicetam lleracleaj 1'onti in Thracia circa a. C. 1077 me- 
tropoiilam. Vnum, inquit, illud torsit, quod hujus coagmenlationis auctorem esse Olympio- 
dorum, quem tu arbitraris, persuadere mihi minime potui. Quarc, cum Gnvcum exemplar 
sune quam eetustum apud doctissimum et nobilissimum virum, Juannem a Sancto Andrca, 
Ecclesiat Parisieniis canonicum, cxstare audivissem, eum pcr litterasrogavi, mihi ut iddu- 
bitatiunis eximcret. Qui, qna est humanitate, stalim respundit, suo exemplari Nicelas, Hera- 
cleensis episcupi, nomen inscriptum: quod »»» subditum esse confirmur, cum, quod stylus 
ipse cum ciclens ejus opcribus plane consentiat, tumi, quod alterum exemplar rctjis Gallurum 
btbliothecw, etnon paucaqiuie Conslantinopolivisuntur, idem nomen summo cum conscnsu 
prwferant. Idem [quidquid conlra in dissertatione adversus Laurentium, Venetaa editioni 
adjuncta, Comitolus disputet), confirmat codex Vindobonensis, de quo Lambecius V, pag. 
62 (8), et anliquioris etiam ms. suffragio nixus, Patricius Junius* (quem Lambecius pag. 64. 
[s. p. 139 Ki-!l.j, male Franciscum Palricium appellat) qui Comitoli versionem pluribus sca- 
tere ballucinationibus deprehendit, et ipse Graeca ex codice antiquissimo, litteris grandiori- 
bus sine ul!a capitum voc.umque distinctione in membrana scripto, quem, Alcxandria 
CPolin advectum, Cyrillus Lucaris, patriarcha, ad regem Magnae-Britanniee dono miserat, 
descripsit, et cum nova versione sua accuratiore edidit Londini, 1637, fol.,subjecto libro 
Jobi, Grfflce ex versione I.XX senum descripto jtixiip&j, quem separatim recudi fecit postea 
Joaums Terentius, Frisius, Franekefee, 1003, 4. Si Colomcsio in Paralipemenis de seripto- 

1 1) Ab litigio pag. 5G8, ei Walcli. in />'<!>'. palri- mnnn, nominiraun, locupletata, perfecta, editaijue 

194, prima ediu prodiisse dicilur a. 1586, est Lugduni 1588, foL, ex Juniarum officina, qua- 

ibique igilurde bac catena edita. — Kdit. Venetatn tuor voluuiinibus. 

: Ittig, p. 658 vm. !I.m:i . [7)Hu«cOlyropiodorum,diaconumAIexandrinum, 

(o) !Je illis accessioaibiiB videndus b. D. Tbmme jam ab Anaslasio snl> extremum liliri vi Anagogi- 

I iber de Biblioibecis Patruni ct catenis, pag. carum contemplationum in Hexaemeron citari, 

658 sn., ulii |>n> Colomtc legcndum Lugduni, ut adeoque non juniorem videri saeculo quinlo vel 

1:1 agnovit pag. S78, ubi reprebendit cata- sexto, docel Ernestus Grabe, lom. II Spicilegii Pa- 

logiim llcinsianx bibliotbeca», in quop. ">i> exduo- trum, pag. 2io. 

bos Paulo Comitolo ei Laurentio Cum-Deo conflatiis (8) S. p 135 sqq. ed. Kollar. de cod. Casar. 

est unus Paulut Cum-Deo. 251, ubi pluribus referl diversa de auctore bujus 

, Uem I Laureniiui Cum-Deo, Ilalus, Catcnx juriicia Laur. Cum-DcQ et P. Comiloli, itque 

cujus Uibliotheca bomiliarum et sermonom prt- in scntentiam prioris. Haiil. 
beuruui Ltclc=i.e 1'utrum a Gerardo UosaDO, Ccr- 1! IN BEATUM JOE I'1;miK\ih;m. u ribus ecclesiasticisci'i'iliniu<, liasiliilis iiil:is ot Valentini Psalmos memorat Origenes In ca- 
lena in Jobum a Comilolo Latine versa, p. 433 editiohis Venetae. Quod, inqutt, rn catenq 
a Patricio Junio edita, incassvm quazras. Sed hoc idem incas6um quaeras in Catena versa a 
Comitolo, in cujus editione Lugdunensi, ad verba Jnh xu, 10 : De ore ejus lampades proci - 
dunt, tanturo reperio p. 237 Origenem dicentem : Si quando sermonem auribus acceperis, 
Christiance pietalis specie tectum, sed opifici calumniam inferefitem, verbi causa Marcionis, 
Valentini, Basilidis smtentias impids ac nefarias jaclanlem sane tunc etifim cernes ex ora 
horwn carbones, torresque foras efwwpere. Eadem babeteditio Patricii Junii pag. 590, nisi 
(juinl in Latino, typographi, u1 credd, culpapro Mfarfcione Marciani nomen excusum legitur. 
tJitOTs {jzouja^ X<5you Ttpoydtret Xpttxttavio-u.ou xa~T|YopouvtOi, tou AT|u.ioupYou, oips elcrteiv, itpeo-6euovto; 
xi Mapxitovo;, Ti OuaXevtivou, -i BaatXstSou, — oj:c ott i/. t--Jj\j.i-.r>; xcov totoutwv e§£pyovtai SaXot, 

Verius estJunianam editionem non modo accuratiorcm niulto, sed et passim lopupletiorem 
csse versione Comiloliana. PROtEMIUM AUGTORIS. HoXXd toc; itaXaiotipot? '8052 itep\ tijs Ttpoxeiuji- 
vr,s suyyP 3 "?^? ' °^ "•''' Y^P x ™ &T'ou ujtspaixoXo- 
Youu.svot, XiYOuatv 5xi TTf/o xr,s xctpt-o» Y e T ovt,,J ?> 
xai u.rjS!v eXittCtov :a:aOat xaxi xovSs tbv fiiov, 
tzitOT] xf,; niiv ipujjtevwv eufiatjJtovfa; 4tfj|p£0Tj, 
XpTju.d-tov xal -acotov, xa\ xfj dvr,xiaTto itepteSe- 
6Xi)T0 voaw, sixotto? iooa/ipa-.vsv.OcJo.v yip eauxtp 
auv:toto; afitxov, ou Sixata T.i.T/-i-j vocj.i£ojv, ixa- 
paxxsxo- Xat Oufiev \J.l-J :c; 0ebv sfiuo-«>f|U.T)0-sV, Sltsp 
;j.d).taxa xio StaStSXtp oci a-ovor;; r,v. [IXtiv oux itpu- 
Xac;: xo zpo; 8sbv axpdtatov ai6a; , tw o).oj; scj.- 
9 is^r^fjiat 5tsp\ tijv ifltou Ttpovotdv, Sii xi jj.tj xb 
xpttixbv a-j-.oj itpuXdicjev Q:o;, dXX' sidas Ttaod 
xf,v dtjiav xaxouaflat • xa\ Scd xi u.f) c?i).av0pto7t:a; 
xatr)£ji<i>3-sv , efitsp Spd TtovTjpcav [ f. suppi. oux] 
eTSsv ev a-JTtl). Ojx. aTCoSeStixaotv ovv oi tauta /:- 
yovt:; tio v.xaii;) 'Itoo triv teXsiav dpet}jv,aXX' £-;a- 
aav ptt ■/.■j.'i} 1 'J Tju.iv 6itSSetYU.a yi-{0'ji'i 4 '!<jj6 ovtcj 
Trpo tt;; /ipiTor aYt>)vi3au,evos, tva T^fjt;!; 0: xr,; 
vip.To; otTtoXeXauxSte;, sfrt ta tsX^tjjTcpa Xontbv 
oSsubifjiev, -b tou Betotatov UduXoy xati vouv >.a- 
Covts;, 0; Ttpbg tov; dptcfiaSr^TOjvTaj taT; Oiiat; 
xpiasatv i^Tjaev , Mzrcvrye, w /'irOpoj.-rs, cb zl^ el 
6 arza.ioffti-tjiercc ?<~>> QeCi; Mi} epeizd nX&afLa 
zq> x..\atjurzi • Tl /tc i.ioh\crac ovzojc; "Etepot Ss 
xat irft ttov -/povtijv autSv tojv paatXetov tou ts "lou- 
£a xa\ To-j 'lp-paT)X Y £ Y 0V ^ vas faatv sy<jj oz QzCo 
-=tOo;jtsvo;, xto p.sTi Stxaitov xa\ r;poc;r,Ttov xov fiv- 
Spa auvxdiavxt, xat oti tou BeotpSpou axi;j.axo? 'h- 
C^xtT]). xoO TfpotpTjtou cjjf^aavTt r:£p't aC/Tou, \Ear cr;] 
i\'io.*, zrtl 7c''jc, xa\ lariq.l, vloiic ctvzwr xa\ Ov- 
yazipac avzior oi> jtij £F,e l.orzat- -:iOo;j.at os xa\ 
-(■) ).:-,ovt;, T!)r va:o(wri]r 7totT i]Xovcraze, xa\ zd 
re.loc Kvpiov etSeze- tov u.'sv dvopa fjaujjtaatdv 
xtva xat dTToaxoXtxijv sTvat TteWojiat, xa' r . -po-fTjTt- 
xtjs dtjttofiivxa /iptTo;, : ; .t: xa't stpb Ttov TtaXdtSfid- 
xtov, rfxs xa\ iv aOtoIj ;j.ijot; xoi^ dYtovt'au.aa; • 
tlXsto; ojv ?jv ttjv do:Tf,v, xa\ xf,; tou 0:ou ptapxu- 
pta; '.\:'j;. DiXtv x: totj IspoJ; iTtoatSXoi; dxoXou- 
Gojv, xa\ xot; d-,-ttoTiTO'.; fjuiov [laxpdatv, oi':'.v:; 
ex xj"jv a-oaxo).cov xo [3t6Xt'ov Ttapst).T)cp6xE5, xatd 
ttjv tc"jj 'E65ouj]xovta ipu.Tjve(av ixoeSo^tivov, ev A De iraclalu nobis proposiio varia est veteru.n) 
seiuentia; alii enim, viri saueti defensionem susii- 
pientes, non immerito eum, qui gratiam anaie 
ptDccesserat, et de meliore rerum staiu in liac viic» 
desperaverat, postquam visibilium omnium, divi- 
liunnu ac liberorum felicitate orbatus essct, ct in 
morbum imniedicabilem incidisset, calamitatein 
segre iidissc dicunl. Cum cniin nulliiis injiistiliaj 
conscius sibi csset, ct iniqua se pati existiniaret, 
aninio lurbato crat; conlra Deum auleit) nullani 
blasphfiniam voccm protulit; qnod ul facer.et, 
diabobis prajcipue coulcndcbat. Vcrum in eo quod 
circa Dei proyiaentiam h;esitando dubitaverit, cur, 
scilicet, jmlicii juslo c.vaniine non obscrvato, conlra 
qtiam mcrebaliir malis eum aflligi passus fucrit; ct 

B quandoquidem hialum in eo non noverat, cur clc- 
meniia ct benignitate e.uni complexus non sit, cullu 
sumnio et intemerata religione Dcum non est ve- 
neratus. Qui h;ec asserunt, justo Jobo pcrfectam 
virtutem nequaquam attiibuerunt, verum Jobum 
anle grali;e tcmpora ila certaiitcni, pracclarum nobis 
exemplar cxstilisse dixerunt, ut nos dicti illius di- 
vinissiini Pauli memorcs, contra eos qni judicia 
divina in eonlroveisiam addticcbant : Tu, liomo, qttit 
cs, qiti Deo ex adverso respondes? num fitjmentum 
opiftci dicel : Cur me sic fecisli '? qui gralice parli- 
cipes facti suinus, ad majorein in dies pcrfcclionem 
progredi possimus. Alii vcro sub regibus Jticlcc ct 
Israelis Qoruisse eum volunt : ego vcro Deo fidein 
adhibens, qui in virorum justorum ct prophetartiiu 
nuniero euiii censet, ac per prophela! Ezechiclis os 
(!i\ iailus inspiralimi, dicil : Si slelcrit Noc, ct Job, 
ct Dahiel, filios eorum et fdins non c.viinciil '; cjus- 
<pie auctorilati assciisuiii pncbens, qui dicit : l'u- 
tienliam Jobi andivistis, cl fincm Dumini vidislis 3 ; 
virnm enin admirabilem, et apostolicum, ac dono 
propheti.T, sivc aiue luciam, sive in mediis ipsis 
certainiiiibiis, imbutum fuisse niibi pcrsuadeo; \ir- 
tuiis igitur perfectienem assccutus est, et divino 
tesiimonio dignus eil babitus. Puirsns sacrosaiiclo- 
nim aposlolorum, et sanctissimorum Patrnui no- 
strorum testigia prcmcns, qni librum juxta Septu.a« 1 Bom. ix, 20. - E/.e. h. xiv, 13. 3 Jac v, I!. 15 OLYMPIODORI ALEXANDRINl 1(5 

cinla seniorum interpretatronem edilum, al> aposlo- a tol; evStaOiToic Trjc OtoTcveuaTou rpatjf,c xaiiXE^av, 
lis accipienles, inler veros et indubitatos divinitu tnspirafce Scripturae libros adnumerarunl, non bu- 
mano conceptu compositum essc hoc scriptum 
assero ; verum Sepluaginta seniores Spirifus sancli 
inspirationem et dnciiim in Hebraicis sequentes, 
hunc eliam el reliquos omnes veteris fcederis liljms 
anle Christi adventum in carnem, sul> Plolemxb 
/Egypli rege, tlivina dispensalione in Grxcam 
linguam transtulisse, ne quis Scripluras a Septua- 
ginta senioribus ila versas in graliam Chrisliano- 
runi, dccere posset. Alque htec quidem <lc slrennis- 
simo Jobo, et de scripto lioc dicia sufliciant, quod 
integrum, una cum iis quai in fine scripla siint (in 
quibus genealogia J»>l>i habelirr, ex qua ante legem 
Uoruissc ostenditur) recipimus, totum enim iracla- 
lum sic scriptum, EccTesia ab apostolis tradilum 
accepit. Amicos etiam ejns, viros juslos fuisse per- ojx eij avBptirrciVTjcj evvotac auvTsOstaOat Xiyoj ttjv 
Tpatffjv dXXd xat touc. 'E6Sour]xov-d <pt\y.l e? ew;- 
rcvotac tou dytou IIvsuuaToc 65Tfli\%i\niii xa 'E6pat- 
xi, auTS tj touto to fk6Xt'ov, xat rcdvTa Td Trjs 
TcaXaiac StaOf,xr,c , e!c titv 'EXXdSa us-a6a).stv 
Y).tiiTTav T.ob %Tfi tou Kuptou ETctSr;utac, iiz\ IItoXs- 
p.atou tou ev AiyuzTw paciXsuaavToc , 0sou touto 
otxovouf,aavTOC, tva uf,Ttc etrcri , toc x^P lv Xpttma- 
vot; xaTaTtQiusvot , outio Tac rpatpic oi T.GSouf,- 
y.ovTa StTjpufjVSuaav.TauTa usv Ttspt ts tou avSpeto- 
Ta-cou'I('o6, y.oX Tf,c auYYpa<?f|C, f,v d-aaav Ssx^usOa 
usTa ttov ev tio TE/.et Ysypauuivtov , iv oTc, xal fj 
YEVEaXoyfa tpipsTat tm '1('j6, St' fjc BrjXoutat Ttp6 
vSuou Tuyxdvtov ■ SXrjv fip ttjv auyypatf fjv outoj ys- 
" ypau.u.evijv ex tiov dTtoaroXtov rj 'ExxXrjata TcapstXri- 
tfs. IlstOouai Se xa\ touc auTOu cftXou.; Stxatouc Et- 
vat • ou yip fjv tov Stxatov ufj Stxatouc xextt; jOai suasum habeo, fieri enim non potuit, quin jnslos tpiXouc;. 'ErcetSfj oe ui-j-ac rjv dO).r,Tf]c, xa't 6 tojv d-o- 

amicos justus possideret. Quoniam aulem Jobus aTaTtxtbv Suvdjxetov Sp/iov Sta6o),oc 5t' eautou [lcr. 

magnus alhleta csset, el diaboius cliam, aposlati- Ya -< a 0-ou] xaxe6r] Tcp6c t6v dyibva , 6 touc lauTou 

carum poleslatum princeps. conlra euin in certamen uTstfavtTac avaxr)pu-TiDV 0s6c, rcdvTa rcaOefv juve- 

descendisset, Deus qui athletas suos corona tlignos xsxtopr/.E t6v Stxatov, xa't Ttdaac Eviyxat tou t:o).e- 

|ira;conio telebrat, nc (|iiis adversario praetextus jj.; ou ta - ^XriYac, tbc av uf.Ttc a-JTiTj Tcpdtpaat? u-o- 

reliquus forel, justum cuiieta pati, omnesque ejus XsttfOrj- 5t6Tcp6c -ait toic aXyetvotc, auvEXtopfjOr^aav 

plagas ferre passus est : uinlc praeler onmia alia ya ' t ; aU Tou tptXot, ovti rcapauuOia; tfaptj.dxou, 

acerlja, verba cliam vulneribus ipsis longc graviora, SstvoTipou; auTw tiov TpauudTOJv Xdyouc ETCtOstvat ■ 

pro consolationis pharmaco, amicis ejus insupcr fj gv au-fxiip^atc yeyovsv outoj. IloXXot tt,c iyy.azz- 

addere et cumulare permissum est; hac auiem ra- XsJ^stoc elatv oi Tpdrcof 6 uev rcdaxst St' ap.apiiay, 

llone venia iis conccssa est. Multi suul tlerelielionis wq sy.stvoc rcp6c ov SXsysv 6 StoTfip' "I8s, r;n'jc 

uodi : hicquitlcm proptcrpcccatum alUigitur, quem- i~iyoraQ, {it}x£ti djidpzars- 6 Se iva SogaaBJ-fi 

..iJmoduin ille cui Salvalor dixit : Eccc, saiuis cs 0e6c, toc 6 ex ysvETf,c TUtpXic, r:ep't ou rcdXtv ItpTjcrev 

(actus, noli ani])!ius peccar» *; ille vero, Ut gloiiii- 6 Kuptoc , Ours oijroc i\{iapTsr, ciJTS cl ycreTc- 

cetur Deus, prout a nalivitate ca:cus, dc quo Domi- cwtov, dlX h-u cparepwdy ra Ipya tov &eov ir 

nus dixit : Neque luc peccavit, neque parentes ejus, «ijrto • y.A ctXXot Tcdaxouat xat' aXXrjv otxovoutav, 

sed i(l Dci opera in co manifestarenlur °; el alii alia to; oi rcatSec ot 0tc6 'HptoSou dvatpsOivTej • xat dX- 

dispensatione adversa paliunlur, sicul infantes ab Xot TtoXXdxtc, tva d-6 xaxta; eic dpeTfjv erctaTpe- 

Uerode occisi; alii cliam s;cpenumero ut a vitio ad ^toit- xo.\ d-Xtoc etrcetv, tcoXXo\ xa\ TcotxtXot slalv 

virtiileinconvcrlanlur : ct, ul vcrboabsolvam.divina; ol Tpdrcot tt,c tou Weou Ttpovofac xa't Tcai5sua£Oj,-, 

providentix ct disciplinae inulti et varii sunt modi, xa't Tcdvxe; toyiXtuot, xa\ ['lcr. xdvj fjueti toutojv 

omnesque uliles, licet carum caus^c nobis sinl dYvoou,usv touc Xoyouc. El^ S^ tojv Tporctov Tuyxavst 

incognitie. I x ii^ aulem modis, bic qui justis infer- y.A outoc, 6c Totc 6txa!ot^ ETrttpipsTat tva auTtliv fj 

tur, iiiuis cst, ut OCCulta coriim virtus splcndcat, ct xexpuu;jtivrj dpsTfj StaXdutJ-Ti, xat tbc jjpucr6e ev yw- 

taiiqiiam auruni in Cornace explorati effulgeant : ad vsuTr,pt'(;) SoxtuaaOivTEC IxXdutj/tuat. Kacd toutov 

bunc modum, palienlix simulacrum, magnum Job, q t6v Tpo-ov auvsxojpst 6 0e6c t6v ttjc utcouovtic dv- 

a diubolu tenlari passus est Deus, ciiui ipsum in- SptdvTa, t6v •j.I^om 'Ii'o6, urto tou 8ta6<5Xou rcetpdje- lerea, ut luculenlius fortiludo ejus demonstrari 
possel, hoc laterel, cl amicis eliam infognitiiin 
csset. Poslquam vero morleui cuni exnptaiileni au- 
divisscnt, ciim aliis sermonibus alllicirm consolari 
aequuui fuisset, non ni causx cui patrocinabanlur 
firmamenlum alifluod afierrenl, sed diabolo Cortasse 
boc illis occultc inscrcnte, zcliiin pro Dco (ut su- 
pra diximus) suscipere illis concessum fuit; ac 
justi desiderium, quo a corporc libcrari cupiebat, 
1 1 1 pbi miam conlra Dcum exislimantes (quod ;i 
veritate alienum crat), jpii remedii causa acecssc- cOat - x.'j.\ f,yviet usv tsioc aur6c touto, tlj; dv xat 
Tcspt-^avsaTspoc dvSpsttoc [fc. TcspttjjavsacEptoc dv- 
Spstoc] dvaSstxOrj • fiyvoouv 6e y.c.\ ot toutou tfiXot. 
'EtcsI Ss f/.ouaav auTou t6v OdvaTov eneuxopivou, 
oiov eTipotc TcapauuOf,aaaOat Xoyotc, auvextopf,Or,- 
cav, tbc f^orj ^Odaav-Ec ei'rco;j.ev, touto uev ufj -otfj- 
aat tx Ttvo; StxaubuaToc, fatoc Ss xat tou S:a6o).ou 
XdOpa aC-ot; touto u-oa-etpavToc, t6v urckp 0eou 
5f,0Ev CJjXov dvaXa6siv • xat voutaavTsc, orcsp oux 
f,v dXrjQec, i^Xaa^riutav Etvat xaTd 0sou t6 tcoOsiv 
tv/ Stxatov drcaXXayf^vat tou a6;^aToc, Tf,v u-sp Jo^ii. \, 1 1. ' Joan. iv, o. 17 1N BEATUM JOB 

8sou SfjOsv ffuvijyopfov 4vaS«5«|*evot, ot itpis Oepa- A rant, dum Dco patrocinnri votunt, i| 

•7::!av ?jxovts$, TrtxpOTspot ttji 5'.y.a!i;i tcov i/.yroovcov 

xaTi<TTTjTav."OTt Ss oux 5jv i).r/Jsc [ !'</. i).r]0f;; ] f) 

ij-dvota, etjjbv rjv auTto oca/stpiaaaOai eauTbv, xal 

un:;ayay:tv tou a(o;j.aTo;, i).X' ojx fjvia/STO touto 

ttoisiv Sti tov 0:V> tov auvS^javTa ttjv cj/u-/f,v tip 

cwuaTt • xn\ Jjpa jxsv tou OavaTOu, st/txptvs; 3e "po; 

8s4v cpuXdtTtov ai6aj, xatrotye eTt' J£->uaia; s'x tov > 

oj/ eauTbv dvetXev. Efti; totyapouv to"; X/y-.svt 

f,xo).ouOr,j£ tou [J.£yd).ou 'IcoS , xa\ tov ejj.raOTJ csd- 

6ou u-spava6i; , si; tfjv Ts)euta£av xa\ tsXetav 

dyditrjv EcpOaasv, oTSev sx no!a; TcafivjffJa? outw 

StaXeystat, xa\ ott oux dv fOd^pst xpivscrSai r:po; 

tov (-i:ov, e! jjtf, t?, iyd-rj tt, irpo; outov tuvsSsSsto, 

xat a-fdSpa eOip\dst ttj tou 0soj Stxaioxpiorca ■ Sto 

xa\ 6 Os6; aJTov dr:s6i|aTO, s:6co; ex Ttota; yvcoptr; B frelus.aususnon fuissel: idcirco Deus, cui COgnitum ts 

dororibus 

acerbiores justo evasernnt. Falsam aulem corum 
opinionem fuissc, rv lioc :i|i|iarcl, quod cuni mor- 
lem sibi consciscere , seque e corporis vinculis 
eximere licuisset, proplcr Deum i|iii animam cor- 
pori conjunxit, facinus hoc admittere non susiinuit : 
inoriis quidem desiderio Lenebalur, purum vcro ct 
inlemeratum cultum erga Deum custodiens, liccl in 
potestale sua essct, seipsum iuterimere noluit. 
Si quis igiiur magni lobi vestigiis institerit, et li- 
morc cum perlurbatione conjuncto superato, sum- 
mam ct pcrfeclam charilalem asseculus fuerit, qua 
Dducia sic Deum alloqualur, inlelligil; et quoil in 
judicium cum Deo descendere, nisi cbaritalis copula 
ciiui eo corijunctus, jnstoque ejus judicio mullum xa\ Ttota? dydicr,; to'j; Xoyou; itpoicpepsv • ei o£ xat 
tt; dXyrjSovtoV jteTcetpatat, StacpepdvTco; xaTaTcXaytj- 
asTat tt;v vi Ta"; [3aadvo:; tou avSpbj cptXoaocpfaVi 
'AXX' !t:ov XotTtbv i-\ ttjv tcov ^ryccov spiiTjvefav. 
Ai;o;j.sv 5s ocra ttj totopia aup.6a!vst, xa\ Saa Tcpo? 
dXXijyopfav ^Xi-et, o&Sev ttj Jarppfa Xupxttvdjjteva, 
coOTCsp eitt tcov Xocttcov dytcov B:6).tcov " outco yip 
f,;j.d; oi llatips; ISfSatjav, (j.^te exptfouvTa eyys- 
Ypa^fjilva, xa\ mivTa rtpo; d/Xrjyoptav dvTtrrpi- 
(fstv, p.f,Ts 'Iouoatxtoj evaTtOfjt^vsw (xdvcp Tcp ypdu,- 
(jtati* aXXa SiacrxaXtSsustv xa\ xaXtepysTv tov votjtov 
ti.jv Ostcov rpatfcov itapaSsuov, xa\ Td psv tt) iito- 
pia, ta 6s tt) Bscapfa aitoStScivat ■ xa\ otacfspovtco; 

t~\ TWV IIpOfTjTCOV, COV Iva TjyOUtJtat TOV dyttuT3T0' erat quo animo ct affectu scrmones protulerat, 
calculo suo ciim approbavit : ct si quis aeruranas et 
dolores cvpertus fuerit, viri aequanimitalem in 
crucialibus tolerandis, cum stupore summo admira- 
biiur. Verum nunc rcstat ut ad verborura interpre- 
lationcm nos accingainus : quae vcro ad bisloriam, 
seu littcralem expliealionem faciunt (I), et quas 
ad allegoriam spectant, nec bistoriae vim ullam in- 
ferunt, prout in aliis sacra Scripturae libris faclum 
cst, dicemus : ita enim a Patribus edocti suinus, ut 
ncque quae in iis scripta sunt radicitus evellamus, 
omuiaque ad aUegoriam converlamus, neque Ju- 
daeorum more in sola litlcra haereamus; sed ut 
spiritualem divinarum Scripturarum paradisum sa 'Io'j6. Ei [xkv ydp Ix&Tepa SiysTat tcj p^Tjtbv d6tdiTco;, C culis vcrsemus, et colendo ornemus, et hsec quidem 
xat ttjv OEcoptav, xa\ tt,v tuToptav, xpr,ot£ov d;atpo- historiae, illa vero tlieoriae dribuamus ; ac prsecipue 

Tipoic- et Ss t—optav {JtdvTiv, [jtsvsTiov e-\ tou quidcm in libris Proplielarum, qiiorum iinum evi- 
ypdp.u.aTOC* st 6k itpo; Stdvotav u.Svi]v Spa, dvaxou- cficrtsov tov XcSyov, xa\ stj ttjv 4XXr)yop(av dvaxTsov. 
Xcopfjdtojxev Totyapouv, ojj Ecjjtjv, i-\ ttjvtiov jJtjtcov 
ca-fr^vstav, auTfjv Tcporepov alTTjiavte; tou ptaxa- 
ptpu 'Ic'o6 ttjv iytav ^u/rjv, IxsTSuiat 0sov 6ouvat Tt 
f:.uv xa\ StavoTjOfjvat xa\ st-stv tt,j tou dvSpo; ;xs- 
yaXctJ/uxta; eTtd|tov."Iva Se eujjtaOiaTspov '£yoip.v/, 
xat xaXcoc TtapaxoXouOstv tots Xsyoutivot? SuvatptsOa, 
TcpoOecopiais yprjUTiov xaO' IxactTOV xscfdXatov. stimo bealissimum Jobum. Si cniin id ijuod dicitur, 
sine ulla vi utramque llicoriam siuiul cl bisloriam 
admiltit, utraque utendum est ; si vero historiara 
solam, in litlera mancndum; sin myslicum sensum 
solum, attollenda, ct ad allegoriam iransfcrcnda 
estoralio. Accedamus igitur (ut supra divi) ad vcr- 
borum enuclcationem, precibus prius sanctam beati 
Jobi animam implorantes, ut ejus magnanimilate 
dignum aliquid evcogitare et dicerc vaieamus, stip- plcv Dcuin vcnerari velit. Ut auiem majore cuiii fructu doccamus, el ea qua dicuntur rcctius pcr- 
sequi possimus, protheoriis in singulorum capitum explicatione uti oportet. 

KE*AAAION nrOTON. D CAPUT PRIMUM. Ilpo0£a)pia. 
'Ev youv tiTj TTptotcp toutco, 8vo;jta tou Stxatou 
cprja\v fj rpa-fr; xa't /copav, xa\ TcooStaypdyst ttjv 
topav auTou Trjc U/yxrjC, Trpoaj-faXt^optivrj tov dxpo- 
atijv, tva xaT' outtjv tou ivSpo; Tr,v 6tcSXtjU/lv ixou- 
arj, xa\ Ta utc' outou Xsydu.sva, jxr^osv 0opu6ouu.svoj;, 
dXX' a;-faX(7j^ TTSTtetajaivo; TC£p\ ttj.; auTou 6txato- 
auvr,? ■ etta £~t'fipst, co? xa\ JtoXtiicats fjv, xa\ xaX- 
X!-ats, xa\ ppucov -ajt toi^ tt ; dv8pci)TctvTj; eoSat- Protheoria. 

In primo igitur boc capile, justi nomcn ac reyio- 
nem Scriptura indicat, ac primum auditorem prae- 
municns , animi ejus pulchritudinem describil, ut 
ju.vta tllam in nulla re perturbatus, sed firmitcr dc 
fjus jiictitu tibi persuadenc viri cvistmnticncm, 
ct quae ab eo dicuntur. audiat: addit deinde, quem- 
admodum multa et pncclara sobole ornatus fuerit, 
et bonis omnibus qmc bomincs felices rcddunl, af- NOT^U. 

(1) Alque ila, in decursu opcris, totopia? nomen, BLquaMo_QCCurrat, non tam rci vcritalcm, quam cx- 
nlicalionem litteralcm, intclligere, ct vertere oportet. 


OLYMPIODORI ALEXANDRWI 20 thi\erit. Docet praeterea filiomm ejus concordiara, A u.uv(as, ». AtSdcixjt Zl xa\ toivTcaESwM autou tfjv dptd- 

el fraternam charitatem, palris item curam, ei riu- 

minis divini cultum . quaniaquo cum sollieitutline 

tiu.e sibi rr;uit t!i :i ri ssi ma cducarit, tininem scilicct 

providentiam adhrberido, et quas ab illis pcr cogiia- 

tionem, et confra voluntatetn peccata commitleban- 

tur, sacriticiis ci precibus ad Deum, expiando. 

Yers. 1. < Hoino quidam erat in regiorie Ausi- 
tidc, cui nomeii Job. > 

Atisiiis cniin profani cl flagiljosi Esau patria erat, 
a quo ctiam iioincn ci inditiim est, ab Aus, scilicct 
nno ex filiis Esau. Yult igitur ostendere qualem 
virum ad pictatcm produxerit profarii ct stclcsti 
Esau provincia, c\ cujus posleris jusius fuit. Ausi- 
lidem regionem quidara Sconis cssc dixerunt, Aus votav, xa\ tptXa&eXcptav, xa\ tou Ttatpbc tfjv etci- 
jjtiXstav, xat xb Ttpbc. 0ebv as6ac, xa\ p.E0' oarjc 
iiKjjteXefas dvfje ** iptXtata TcoXXfjv Ttotouptevo; 
Tcpdvotav, xat totc; t> xatd Stdvotav auttbv dzouaiouc 
djj.aptia; etJaXeitjetv c , Std Ouaitov ifjc; et; t)£ov 
BeYjosG);. 

i "AvOpto-d; «; 5jv ev xwpa tf) AuaittSt, io dvo[ja 

itifi. » 

'II yip Auatttc;, y:opa fjv 'Ilaau tou [5s6fjXou 
xa\ TtovTjpou, d?' ou xa\ tbvdu.aatat, fjtot drcb A*c 
evb; ttjjv utujv/llcrau. Bouietat ouv EiTcstv, oTov fivSfia 
fjvs-fxsv ei; sdaiCsiav, fj tou (3s6fjXou xa\ dOiau.ou 
vtioa, ou xa\ dTcdyovO; fjv d Sixato; • tfjv Se Au atttSa 
/tbpav o: [x;v tfjv tou Erjibv etvat Scpr^aav, e6pa'iat\ Hebraicc appcllatam, alii Idumxam. Euscbius (I) B . Aofj? xaXouuivTjv, ol 8e -f (V 'ISoutiaiav. Eua£6to;6s veio profcrt Aristxum, in libro dc Juiia:is lestan 
tem, aliain quamdam hanc cssc in Idumseae et Ara- 
biae Gnibus positain : aurea; aulcm cliYiuentige patcr 
ipsam Arabiara csse alfirmat, ubi ct linjus generosi 
viri sepulcrmn exstat, et slerquilinii pala>stra, in 
qua praclaris coronis rcdimitus fuit, aniiivcistiriisinic 
bonoribus.iitsermonecelcbratuincst, indigenaeillum 
proscquunlur. Qucm locum igilur incoluerit, et ubi 
decertaveril,exiisqu3ehactenusdiclasunt,planumest. 

Veks. 3. « Et crant pccora ejus ovium scptem 
millia, camelorum tria millia, juga boum quingenta, 
asinx fcminoe scqucnles pascua quingcnlx ; et mi- 
nisterium multum valde, ct opera magna erant ci 
super lcrram. » 

'■ Libcrorum narrat felicitalcni , et possessionera 
perccnsct, ut duplicera cx co utililatcm capiamus: 
quantloquitlem nec divitiae ad virtutem illi irapedi- 
mento fucrunt. In tanta cniin felieitatc, ct liliorum 
gloria apud bomincs florens, disciplinam non rc- 
spucbat, neque a pietate aniinmn abduccbai ; quales 
ctiain serraoncs, laniis bonis spoliatus, usurpavit? 
Quamobrem binc discant diviles, non ob satietatem 
alterum injuria laedere : ct pauperes gratias agant, 
sive opes nunquam adepli fuerint, sive adepti ami- 
serint, ct in paupertatem inciderint. Ilinc ctiam qui 
liberis orbati sunt, solatium sibi parent, in admira- 
liilcm justi bujus iinagincin inliienles. Mmisterium 
dicit, quod prxsiabatur a servis. Aquila, tervilium 
tnulium valde; Symmachus vero , familiam, diluci- 
dius intcrpretaliis csl. Opera, vcro, niagna, ad scn- 
sum qiiidem, opora snnt pictatis; atl littcram vero, 
in agris ct in xdibus, consitioncs, prata, liorli, con- 
lubernia, xdiflcia. 

« Et crat liomo illc imliilis, intrr cos qui a solis 
6rlu. i 

l.v electu ( 'iiir.i Abrahamxo gcnere ortus erat, ve- 
r, (|uc cr.it Aln.ilii' lilius, ul in cognationc, sic in |iic- "Aptatatov etaayet, ev ttjj Ttept 'Iouoaiojv Xd^jcp cpda- 
xovta, et^pav ttvd tautr,v etvat ev dpiot; y.eti^ivr/j 
'ISouu-aias xa\ 'Apa6ia; - d oe ypucto^d^p.aiv Ilatf^» 
autfjv tfjv 'ApaSiav 'fTjctlv, evOa xa\ tb p.vrj[Jteiov tou 
yevvaiou cpaivetat, xa\ f) tf\; xoTCpiac; TtaXaijtpa, 
ev fj touc; XajjtTCpoii; ctetfdvou; dveotjaato, xa\ td; 
£t' e'touc; autw ttp.dc, t!j; Xdyoc, dyoustv ot erct/ti;- 
ptot. Ilou 6e xatiijxet, xa\ tcou fiytijviaato d 5.[j.eu.- 
Tctoc, TcpiSTjXov i/. twv ptexP' v "^ v dptOJJtiviiJV J . 

« Ka't rjv td xtf ( vTj autou Tcpd6ata 6Tttaxtct)(£Xia, 
xijJtrXo'. tptaxiXtat , ?euYrj powv TcevTaxdcria , 8vot 
OfjXetat voptdSec; ctevtaxdcrtat, xa't u-rcTjpecia ctoXXfj 
atfdSpa, xa\ Ipya [JteydXa fjv autio ect't tfj; YTIS- ' 

Aiyet tfjv euTcatSiav, dcraptOp-.ettat tfjv xtf,citv, 
tva ouo xat' auttl-v e ojtfeXrjOiIiptev • ott te ouSiv au- 
tijj Tcob; 8ixatoo"uvr|V d tcXouto; eptttdStov ylyovtv, 
'Ev toiautTj fzfi ctapd dvOptpTcot; euSatptovia xa\ 
eutexvta tuY'/i vt0V > °'- r/ dctaiSaYUJYrto; fjv , ouoe 
TceptetT-ato tbv vouv d.-b tf,; euje6eta; • xa\ o:'ojv 
dt;atpeOe't; , oiouc etfOeyi;ato Xdyouc ; Ka\ TcXouatot 
toivuv ivteuOev Tcatoeuc-ciOtociav, p.fj 8id tbv xdpov 
u6pijetv, xat Tc£vT|tej euxaptateitiuiav , fj tf,v 
dp/fjv [jtfj XTTjcrd;j.evot, f^ xaV dxTTjad[j.Evoi, xat et; 
Tceviav [jtcta-eTcttoxdte;. napafiuOeiaOtojav 6e xa\ 
ot TcaTSa; dTco6e6Xr,xdtec;, Ttpb; tfjv OauiJtaatfjV etxd 
va tou otxaiou pX^Tcovte;. ' Yjtripsclar 6s tf,v Sti 
tdj'' otxetiov cprjatv. '0 ydp 'AxuXa;, Jiitai ScvAeia 
rj .iro.t.J;') crpddpa, exSiStoxev • 6 Se ^uptijta/o; olxezdi, 
epjjcrjvcutov aatfeatepov.^/t/ij-a oe jieyd.la , rcpb; p.ev 
vouv, ti tfj; euae6eia;, Ttpbc; Se frjtbv, td xat' 
d- ; 'pou; xa\ xat' otxou;, tputetat, Xetjjttove;, Tsapdoet- 
aot, auvotxiat, otxoSojjLrjptata. 

< Ka\ f,v d avOpwTco; exelvoj euyevfj;, ttov d^>' fjXiou 
dVatoXiov. » 

Tou yap dTcoXextou fcvou; tou 'A6pa;;.ta!ou etuy- 
X«ve, xa\ texvov f.vdvttojtou 'A6pad[Jt, to; tfj; 5uy- VAIibE LECTIQNES. 
■ r«r. r,-70oi;. b l c , -j ; . c ,,-. ifr\d<?W. J lc. etpr.p.ivtov. • la. autdv. 

NQTiE. 
! - . Evang. lib, ix, cap. 2 i 2| J.N BEATUM JOB. 22 

ysvcia;, o0«d wx\ XTJ? eu«6efa« xa\ t7; apeTftf A IMe ac virlutc ei SUCCedeilS, Porro Al.ral.ainus, uTtdp/eov o:dSo/o;. '0 o; 'ASpaiy. xa\ qi toutou spo- 
yovoi tA 4v«ToXtxa xa:toxouv pipv 

f Suunop^u6|iEV0C 5e oc uto\ auiou -p ; <; iXXfjXoue;, 
enotouY tcotov x.aQ' exasrijv fycipstv, oru(JntapaXa,u- 
6dvovrec i;jta x»\ t&« Tpets; aoV/.-fi; «utcuv , eflOfecv 
xat Tifvsiv jut' av-ojv. > 

'AXXfjXou;, tfr,j\v, ixo;aoo/f,; suvexaXouv sxaaTo; 
tt;v eauTOU f,;jtipav outco Yap 'AxvXa;, ixosStox:. 
Toutq 5: cptXaSsXcpiac; xa\ 6;tovo ; a; Soyov, xa\ ttjj 
naTotbac 7:a:o:u3:io; Yvcopicru.a. SauiiacrKUTaTa oj 
:-.'; rkev «COV diiivcov lcpT] TO, Sv/Utopsv6jtSTOl 
I i i\ h vr , Touxisii, Tcap' o&8sv\ auTtov »:epl 
icpcOTefldV fj a':'p:c7;;, p.sY/;c;TOV oi ExacxTo; Exptve t6 ;tiinic liujus maiores, Orientis proviai iaa eoluerunt. 

Yebs. i. < Convenientes autem Glii ejusad in- 
viccm, faciebant convivium per singulos dies, assu- 
menles simul et Ires sorores suas, ui coinedercnt 
et biberent cum cis. » 

Alii alios, inquit, successive, ct suo qnisquc certo 
dic, invitabant; sic ensm Aquila interpretalus est. 
Atque id erat fraternse benevolentise el concordise 
opus, ae paternse inslitulionis argumentum. Sumnue 
vero adiniralionis cst, quod de marilius dixit : Con- 
veniente» inter se, id est, nullam ob rem de iirincipc 
loco intsr illos erat contentio ; prwcipuum vero jtposTbv dosX 9 '.v i-iy^Oac. 'Etu Se «3v Biiletcay „ uiMisquisque arbittabatur , ad allerum properare, 

'j, cTji.tarii.laitfui-nir • ou ykp TauTa; d-f,-:ouv thv itepi twv toioutiov cppovTfSa, dXXi xocvtovou; 
pivov -r t ; suto/ia; iXiotSavov • v.i\ ol ;j.:v S^jSeves 
r.ip\ TauTTjv ttjv BiaxovfaV fjj/oXouvTO, ai Si Ofp.stai 
1-su.vto; xa\ i7c:p;a-r:iTTco;cjuvricxav toc; aSelceiQi";. 

< Ka\ to; av TJvsTsXi-Orj-Tav a; fjuipat TOu «orou, 
d-iiTsusv Tc>)6 xal t\xaOapi£ev aurou;, dv;aTa;j.£vo; 
t', TCpcot, xa\ T:poo£9£p£ 7::p\ aii-tov OuTca;, xaxi tov 
dp;0jj;6v aJTttiv, xa\ (j.o-/ov iva T£p\ daapTca; itep\ 
Ttiiv t|/u/tov auxiov. "EXeve yap 'Ioj6, Mtj^ots ol uioi 
[j.ou iv itj 8:avo;a auTtov xaxi iv£V0>,3av rcpo; tov 
fiov. Outoi; ojv i7rof£i 'Ioj6 Tcdja; Ti; fjptipa;. • 

"Upa S:, rao; xa\ iv ttj Ouaia Sficivptav auTOu;ioi- ueque enim barum rerum curam ab iis requirebant, 
vcrun» sodaies eas tantum in convivium adhibebant, 
soliqae mares obeundo huic muneri intenti crant, 
feminx tero praeclare sc gorcntes fratribus iiulivulse 
aderant. 

Vers. '■>. ' Et postquam consummati cssec. t 
dics convivii, miltebat Job, ct purificabat cos, exsur- 
gens mane, et offerebat pro cis victimas, secundum 
numerum eorum, et vitulum unum pro peccato , 
pro animabus eorum. Dicebat enim Job: Ne forte 
lilii mei in cortlc sno mala cogitarint erga IVuni. 
Sic igitur faciebat Job omnibus diebus. » 

Atteiulc, quemadmoduro vcl ipso sacrificio animo- Saoxev, £va utceo Tidvxtov ;joj/ov 7:poic?iptov , tb; r rum consensioncm eos ilocebat , unicum vilulum ij-ip p.ca^ '^u/r,;. T6 p.iv ojv. u.Tiereite, ttjv irt;- 
(tiXeiav BstxvucTi tou r.azpi; • ou vip ix tu-ou ttv6?, 
cpTjert, touto iyiviTo , dXX' i? aypUTrvou cppovTiSoi;. Tb 
11 £xat)upi&, xaOapcrioc;, oj; loc-/.£, toc; St' uoaTOJV, 
ol,- cpuaixtoc; t: dvOpto-o; /pcovTa; , xai xaii vi;j.ov 
'iouSatot. Tb 6i, coc (TvrsTS.UcrOi)Ccn- ai i){t(pai zov 
•io'roy, yj ot; xaO' £xi-Tr,v fjciipav touto i-o;'cc, 
Crcip tt;; Ttap^XOouiTjj CTT)U.epo.v -po--jiptov tt;v Gu- 
ciav, t) 6-t p.eTi tt;v TCEpcoSov tcov iitTi fip.sptov 
circa; rijc; iooov.dooj. Ti; jjtiv o3v Ouoiac urcip t?,c; 
auTtov ceoTTjpia; TTpoiicpjpc, Tovok p.oj/ov UTcip tojv 
xaii Scivo-.av duapTTjudtojv ■ T)uXaC:cTO "ip tt;v 
cfuve^euYjiclvTiv toc; S^i-rcvoc» tou XoYto-;jtoj Tapa/fjv. 
Ka\ xaOafpscv Tatc Oucriat; Tic; ctdvov 0£w yivojctxo- 
aiva; Tcpi;:;; f^ziycTo, npbc; ttv /iv.v BXi-tov, 
xa\ TiapaTpi/ojv Ti vov.txi 7capav,'iXij.aTa. 'Opa; 
&xpE6ecav euaYYeXtxfjv tou yip efiaYfeXtxou vcSpiou 
xeXeiJOVTO?, p.f,Ts xaia Stdvotav -opv:J:;v, r\ Oup.ou- 
oOa; elxT], i dyto; 'IcoS xa\ urcio tcov xai' Ivvotav 
a;j.apTr;jiiTCOV tcov ^aiocov Tov 0:c\v efjtXeouTO Oci 
ttj; Ouiia;. 

6au;j.ac7To\ ykp ouv xa\ o; iraco:; , GaoiiascctiTepo; 
81 S toutcov raifjp xa\ 7:a;o:uT-f;;. Tcuv p.:v y&p oi- 
oiv cpavspbv d;j.apTTiijta eSecxvUTo ■ o;o-:p ojo: f)YU- 
via Tfep\ TOUTtov 6 TcaTTjp' TOu o: totxjtt; ti; tjv fj 
nep\ Q:6v xa\ zacoa; iyiTcr;, ot; t6v ;j.:v :;:u;jc£v!- 
fsTO , tou; ok xaOaipuv xa\ tcov xaTi o;ivo:av 
s;j.apTr l ;j.iTcov EOTtouSaJev. 'AXXd 3aCa\ t?,.; £j'/.a- 
€s.icK l xa'; tt; r::p': to 0:iov 0:p;xfj; 0:pa-::'a; I pro omnibus, tanquam pro una anima offerens. 11- 

lutl vero, mittebat, palris sollicitmlinem indicat; non 
ciiim pro forma et ex consuetudine lantum hoc fic- 
bat, sed cx insomni cura. Mundubat autem, aquis 
purganlibns adliibilis, qnibus natura , bomines, el 
cx lege, Judsei utuntur. lllud autem,c«w consum- 
mali essenl dies eonvivii, boc oslcndit, aut quod il- 
lud quolidie factiiaret , a 1 nxacti diei espiationem ; 
aut post seplcm dicrum anfractum, pro illorum sa- 
lulc semel in bebdomade bosiiam ciflerret. Sacrificia 
quiilem pro illorum salule offercbat, vilulum autem 
pro peccatis cogitationis cl menlis : verebatur enim 
intelligentiiC perturbalionem, quai cocnas atquc con- 
vivia comilari solet : et pra>teritis ac neglcctis praj- 
ceptis legis, gratiam inluens, acliones illorum soli 
Deo cognitas, sacrificiis cxpiare contcndebat. Anim- 
advertis exquisitum cultum evangclicum ; cum enim 
sit in evangelicis jussis, neque mentc fornicandum 
esse, nequc temere irascendum, sanclus Jobus pro 
peccatis liberorum quse mente tanlum conceperant, 
Deum bosiiis placabat. 

Quapropter admiratione digni sunt filii, scd ad- 
miraiione dignior Iioruni pateret prccccptor. Illorum 
cnini nullum apcrlum peccatum apparebat, qnare 
pro illis minime angebalur paler ; luijus aulem 
tanta in Deum liberosque suos cbaritas, ul illnm 
placatum elliccret ac miligarct ; lios vero purgare 
studeret a peccatis, eliam qua: mcnlc concipiuntur. 
Papa;' quanta crga Deum pielas, ei quara inciialum 53 OLYMPlODORi ALEXANDRINI 

thiHum ! Stc, raqult, /attefrai Joft oiinrtts rftefens. A OSna r ; !p i.-iotet 6 'l&S, «frfjat, jwftfac *&c fyrfp 

I Ddc menlis ejus constans tenor, et nullis interval- At' ou-SriWat t6 dStdoTa™ tou tovou tou avie 24 lis discretus , manifeslalur : neque enim interdum 
quidem actiones virtutis suseipiebat, aliquando vero 
pnctermittebat, sed jnsti vita universa Deo conse- 
crabalur. Summa vero lucc la»s est, eCencemiorum 
omniuni supremum, quod pietatis oflicia ntiHo tem- 
porc non cxercucrii. Gessatio eniin a rebus bonis, 
redilus cst ad iinprobHatom. Atque lioc loco disci- 
iniis, viianda essc convivia , nt quae peccati ansam 
pnebeant : siquidem ubi explela fuerinl , indigent 
expiatione , tametsi ob fraternam benevolentiam 
amoremque mutuum, ca (ilii Jobi celebrarenl. Illud 
recte omnino, ne forte mala cogilaverint, non quod 
ejusmodi essent filii Jobi, sed quod homines essent. 
Qtiare et illud magnum, de occultis etiam soUicitum B 
esse, ac metiicre : quod quidem juslo buic accidit, 
ac propierea pro ipsis sacrilicium faciebat, et a 
peccatis illos liherabat. Quis autem talem curam li- 
berorum geril?Nonenim, qucmadmodum multorum 
senno est , Job loquebatur : Dona ac facultates iis 
rclinquani , gloriam et principatum tradam , agros 
cmam ; sed quid ? Ne forte quid in eorde suo coqiia- 
verint. Quaj cnim ulilitas ex iis omnibus qiuc liic 
manent? ftegem omnium propitium iliis reddam, nec 
quidquara postea illis deerii. 

Vehs. 7. « Et dixit Dominiis di-abolo : Undo 
vcnis? > 

Angelos ciim diabolo disceplando scrmocinari, cx SrjXouTa: to aotaaTaTov tou tovou tou ayiou 
ou ydp Ttoce (jtkv ttjv doeTTjv evfjpyet, tcots 6s oO, 
d).).' o).o; 6 j3t'o; tou Stxaiou 0s(T> 7cpoaavsxstTO. 
'AxporaTo; 6s xa\ outo; s^Tcatvo; , xa\ TsXsuTato; 
cpo; tcTjv eYXcotitcov , t6 jj.r,8a|ji(Tj; dvaTtaueaOat t?jV 
euas6tTj; i:o).:T£uiJjjtEvov. 'H ydp apfta tcov xaXtbv 
e-dvoSo; irpS; xaxtav eaTtv. 'Extoutou jjtavOdvojjiev, 
oti cpeuYetv Sst Ta aULt7coa'.a, tb; djjtapTla; TcoirjTixd* 
orcouye xa't xaOaptOLiou fjcuv 6eT , fj.eTa ttjv toutojv 
auciTtXfjpcoatv, et xa\ Ta LidXtOTa oi toO 'lcu6 TtatSs; 
St' opiovoiav >:a't cptXaSsXtftav toOtO £rtpaTTov. Eu os 
t6, /u/.TcrE xaxa erervi\car, ouy. oTt toiOutoi f,aav 
o! 7tar6e;ToO "Icb6, d).).' £Tcst8fj avOpioTcot. Mdya fipa 
t6 uTtsp dofjXcov 9povTE£eiv xat 8e8osxivat • otcsp ouv 
xat 6 Stxato; oOto; cTtao/s , xat Std touto utcep tojv 
TtaEScov eTtoiei Ouata;, xat dTtfjXXavTEV autou; tcov 
d;jtapTTj|JidTcov. Outco t£; TtpovostTat 7tatScov ; Oux 
ei7cE , xaOaTtEp o! tcoXXo\ tujv vuv dvOpcoTccov, KaTa- 
).et7:co auTOt; UTrdp/ovTa , oco auTOt; oijav, dp/Tjv 
cbvrjoojj.at, dypoj? Ttptcopta'. ' d).Xd Tt ; Ui\ tt iv- 
eroi\aav ir ri] xapSla avzair. Tt ydp ocpsXo;, ixet- 
vcov TcdvTcov evTauOa ccevivTcov ; Tov pacttXea icav- 
tcov D.etov icotTjoo), 9tjo\v, auTotf , xat ouoev auTOt; 
XetTtet XotT-.ov» Ka\ etTCEv 6 Kupto; Tto StaCiXto - niOsv Tcapayi- yova; ; 'Ot: Ostoi ix-fxzlrii 7cpoo3ta),EyovTat tw ota64Xo), 3rj- ns qu.-e apud Zaehariam legunliir, pcrspicuum cst, C Xouxai lcsv xat ex tcov Tcapa tio Za/apta, IvGct ubi angclus diabolo inquii : Increpet le qui elegil 
Jerusatem 6 ; quinetiam in Epistolis catliolicis 
diciiur : Cit»i Mkliucl contenderet clc Mosis cor- 
yore cum diabolo, non cst austis juiticium infcrrc 
1'lasphemiw, sed dixil ; Increpet tc Dqminiis '. Alque 
Jiocloco ciiam inleUigere licet angclum qucnidam, 
divino mandato obsequenlem, cum diabolo collocu- 
tiim cssc : et quemadmodum principis cujuspiam 
satelles, cum responsa dciertad aliquem, princijiis 
illa responsa cssc non dubitamus, ita angelorum vo- 
i es, qux Dei voluntate proferuntur, ipsius Deiesse 
eredunlur. Heusigiturpersanctos angelos diabolum 
ailoquitur, neqjue enim suo sermone ciim dignatur; 
propter .-11111 autem qui tentatur (Deo, seilicct, cx '^rjolv d fiyyeXo; Tto Sta6iXti), 'ExtTijn\c-ai croi 6 ix- 
.ie^cifteroc: zi\r 'Iepcvcra.li\ji ' efpr^at 6s xa\ ev 
xaOoXtxat;, "Oze d Mi%aii.l xepl rov Mucriioi; Si- 
eiuiy.eco ccofiuzoc., ozt ovx it6Jjn\crer 6 dyic^ Mi- 
yai\.X xpicir Jj.lacryi\piac ijtereyxeir xazii zov 
Sta66.lov, icpr\ Si ft6ror, 'Exizip,i\cai cot 6 Kiipwcf. 
KdvTauOa Totvuv e'oTtv ivvoetv, cb; tcTj oeotcotixcT) 
TcpoacaYjJtaTt 6 ayto; Tt; Siyyckoi uTcrjpsTouiu.evo;, 
ttjv S:dXs|tv TcotetTat 7tp6; t6v StdSoXov ■ xa\ tooTcep 
etTt; Soputjxipo; dp/ovTo; a7coxptatv ex tou xpaTouv- 
to; 9s'pet Tcpi; Ttva, tou dp/ovTo; slvat ttjv dTcixpt- 
atv otSajiev, outco xa\ tcov dyicov dYY^Xcov al cpojva\ 
xaTa YvcbjjtTjv 0eou 7cpoo9spo;j.evat f,B , aucou elvat 
7ctocsuovTat tou ©sou. itaXeysTat Totvuv 6 0sl; Ttj) egregie faclis justi bominis, voluplatem capicnle, D 5ta6SXw Std tcov fylM bnfihN, oux d|itov adtbv 
diabolo vero invidente, ct tentandi ipsum veniam 
postulante), Scriptura Cgurata loquendi formauU- 
lur. Illud aiiiein : Otide venis? exprobrandi causa 
dicilur diabolo : propterea quod ordinem miiiistran- 
tium spirituum descruerit, sicut Adamo dictum 
■ 1 1 bi cs ' V id est, e quibus, in quas res deci- 
ilUi ? Forlassc ctiaui verba illn : inde vcnis? ad 
temerarium diaboli motum redarguendum valent, 
ac si dicerct : Angeli, qjii raibi obsequuntur, qui 
divina mca jussa capessunt, cadcm cum perliciunt, 
■• re mihi assistunl; voluntalis me:c cxseculionem 
'Zacli. 1/1, 2. ' JuiIj: 9. « Gcn. m, 9. 

VARI.dE LECTIONESi 

;.'. :-;.ojJt;-,a:. X^You , dXXd otd ye t6v 7CEipa^ojjtsvov (tout<5 eoit, 
tou 0sou toT; tou Stxafou xarop8cbu,aotv rjoojxsvou, 
Tou Ss StaCiXou SiacpOovoujJtlvou, xa\ cJtjtouvco; Xa- 
6;tv ttjv xaT' aucou tcov TCSlpaocubv auyxtbprjOtv) rj 
rpa-yTj xaca o^rjUvaTtou.6v t6v ).o;ov TtporjYaye. To 
oe, IlvOer .tapaxiyorac ; SvetStoTtxto; 7cp6?x6v Std- 
6o).ov Xiy^Tat , otd t6 ex7c&7crcox^vat tt]; tcov XstToup- 
ytxcbv TtvEup.dcojv Ta;sio; • (b; xat T(o 'ASijj. t6-, 
tlov el ; dv-\ tou, ex tcoIcov, e't; oTa xaTa7t£7tTtoxa; ; 
T:i/a Ss xa\ IXepciixov eoct ttj; [iaTaia; toO StaCo- 
Xou xtvrjoeco; zb, lloilev .raj.ayeyi.ruc ; 01 p.ev Y^P < t 25 IN BEATUM JOB. 20 

atYZMt, c^r.aTv , u7CT)'pea[a; Befor; wpo; eu,o0 tcoisiv a pro assisientia adimplenles; ncquc cnira roruni 
itpoixitaYfjtivoc , xauxa; exretouvcsj, Kaps3tf|xaaE assi ^i endi r.uin, localis censenda cst. T-u vera 
fioi, autS touta avt\ Tcapacrtdcistcr; evspYbOvts; , tfjv unde '.' nequc eniih meus es administcr. 
tiliv £(iuv 0:Xr u uaxtov ix-XV)p<oaiv • od yap tOTttxf) f) toutcov rtapdataat;, Su 5e n6Qev ; ou yip uTtdpyret; 
Xcitoupf6? ep.6;. 

« Ka\ etitev aitw 6 Kupto; - Hpoair/e; xr) Stavofa 
aott, xari xou SepdftcVv-risj itou 'Iii>6; > 

'Eu.tpattxG; 6i sfpr)ta"c to, r*fj Siarota cov , tf) 
SteatpapLjJtivr) , 8i)Aet8t], x5j xaxoti/vio, f, ast icpoa- 
i/et; et; xo Ttapatpi^at twv dvOpioraov tfjv eu8utr]ta. 
T6 6:, xpocicyEc, Xeyetat p.Iv xat eptl>tTju.atlXlo;• 
Suvaxai Se xa\ drcocpavxixco; vo;ca0ac, avtV tou, oTfia 
iiti 7cpoa£$ajjee; • citatpOoveT; yip auxcTi Sti xi; itpoa- Vi u<. 8. < Et dixlt ei Dominus : Attendisli coyi- 
t:i! ioi; t; I ii.i snper scrvuni niriini .inli ? t 

Emphasin autem habel illud : cogitatione tua, ni- 
ininnii perversa, pravisque artibus imbuta , qua 
ad rcclas hominum mcnles pcrvertendas semper 
abuleris. Illud vero, altenditli, non magls cum in- 
lerrogalione quam cuin affirmatione intelligi po- 
lest, ac si diccrct : Scio vidclicet lc animum ad- 
ducfc; outiT) dpstd;. rJoXXoT; 8s eyxwtifot; 6 6s6; n verlisse ; nam ob virtules quse ei insunt, ei invi- (JiXXst tov oixacov, Ttp6; xf,v xaxi tou ctOXtjtou rca- 
Xry tov ivtaY(ovtjtf;v sxxaXouttevo;, xac cpr;aiv "Ort 
Ovx eczi xar' aiizir rco»- ial zijc j"i}C> avt\ tou, 
ftiv xaxi tou; adxou; /pdvou;, xatitbev tfj revi- 
aei Ttspi Ncoe X;/Q:v , oti "Ur oixuwr ir r/j yerEa 
tturov. 

t 'ArcsxpiOr) oe 6 SidCoXo;, xa'c eT-;v Svavtfov 
Kupfou. > 

Touto sf; xo ftvatSs; xou 6ta6t!Xou Xap.6dvexat • ?b 
\''xp , irarzivr zov Krpiov , eTrcev, Jva SsiJjr) xf,v 
dvacOT) Yvci);ir)v, xfjv dvxc-pdxtecv ds\ xol; xco OiqTj 
Soxouat artou5dC/>uaav • 6 u.ey y^P <3- ? 's su.aptupst 
xo) Scxaito, 6 6k ouxotpavtsl autbv, ib; oii xat' ops- dcs. Crebris vcro laudibus justum effert, ut ad 
Ineundum com atblela ceriamen lacessal adversa- 
rium, dicitquc, Quod non esl juxta ciim, uliquis 
corum qui sunl super temim, id cst, ncmo cadcm 
auale, iisdem temporibus, quemadmodum in Genesi 
de Noe dictum est, qnia Juslus cral in ijcncrulicne 
siiii 9 . 

Vehs. 0. i Respondit autera diabolus, et dixit 
coram Domino. > 

llaec diaboli impudenliam pcrvcllunt : illudenim, 
coram Domino dixit, mcnlis illius imptldentiain, iis 
quse probantur Dco usquc adversantis, prorsus 
oslendil. Deus enimjnslo virtiliis lestimonium da- 
bat : bie conlra criminalur, quod non cx virtuttf, tfjv , iXXi xat' ep.r:op!av, eoae6oSvta" xa£ (frjii, C sed nundinatione, pietalem prae sc fcrrct: An gra- I\li) Siopsar Vtoo ciCezat zbr Kvpwr; "Ovxco; 6ca- 
6<5Xou xi ^f.ijiaxa • Oux opetfjv, tpr^aiv, iXX' ctvttp.1- 
aOfav tijov ei; ouxbv euepYeattov, i-ovep.et aoi xb 
ae6a;* titaOtotci; sattv , oux aXr,0tv6;. 'Exetvo; Sto- 
peav ai6etat,6 p.r)xe Sii XoXdaet;, p.fjxe 6t' STtaYYe- 
)ia; SouXeutov Gsio. "Opa 6e Ttovrjpfav • ertec6f) tcov 
eIpr)p.lvtov erccXaCiaOat oux eT/e , tf)v Yvto.ur^v oca- 
6ctXXst , xa\ oux er:iXap.6dvetat ttov cpavepiov, dXXi 
twv d'favtov. 

i Ou au icspiicppatja; autou ti e^to, xa""t ti lato 
tTJ; ot/.ia; autou, xa\ itdvttov ttov ovxcov auxoo xu- 
xXcp; > 

TcTjv dp.o'.6cov fjorj , tprjo-\, xuY/dvci, rrivxa xi au- 
xou d6Xa6rj StacpuXatfei;, efprjvr,; drroXauet ga- 
Oefa;, oOx e".tpuXto;, oux e|cottx6; aOtov eXutif^vaxo ' 
itSXsu.o;, e'-/et p.cj06v xf,v xcov rtapcivxcov suwpaYfav, 
-/.'-'■ tf.v f):pa-;iav tou rcXouxou , xa\ adxoOev urco- 
xpfvstai xfjv euai6scav Ttavta/60;v autcp xf^v drcd- 
Oetav itpayjjtatsiSi] , xa0d~p xcvi TtepiSoXov 6/u- 
pbv 1) iteptcspitttov , xa\ xcvouvtov eXsutlspiov. "Opa 
6';, tt("i; Ssfxvuacv 6 5td6oXo;, to; jcoXXixt; iT.iyti. 
[ir t Gz Xup.f 1 vaiOac t6v Td>6 ■ Oi) cv yap, cpT)CTi, xspi- 
i~j at;ac rci f£co avzov, xal za t'c-to ; "Iva efrcr), ti 
xax' dYpou; xa\ xtov poaxr)ij.dxojv tfjv itsptouafav. 
ItcSOev 6e oT6a; ott rtitfpaxtac, cT) jcovrjptS ; t\f)Xov 6tt 
rcoXXdxt; pouX6p.evo; xauxa rcocraac , d Uatepov Xa- 
Stbv scjDUafav 7eeTtofT)xa; f Syvu; sx tou xsxcoXdoOcw, 
i.c itavi;o Tcs^fTtecppaYiJiiva Jjv, xa\ o.x touto IdfBtq, 

; Gen. vi, 9. 

VAULE LECTIONES 

8 lc. ~;,\ 7tegt6t5Xt;) o/u^.i. tis, inqiiit, Job colit Dcum '.' Verba profecto diaboli, 
non virtutcm, inquil, libi reddit, cum te pietate 
cnlit, vcrum acceplorum beneficiorum mcrccdcm 
persolvit. Mercenarius cst, non verus. I!lc gratnito 
erga Deum pius est, qui necob supplicia, nec ob 
promissa illi servit. Animadverle ciicun improbita- 
tem, cum ca qua; dicta erant, rcmordcre non pos- 
set, animi scntenliam ralumniatur, et omissis eis 
qiuc apcrtact manifcsla erant, occulia corripit. 

Ylus. 10. ■ iNtiniic tu munisti ca qux cxlra 
ipsum, ct quxiiUra domum cjus, et qu;\: extra cx 
omnibus quaesunt in circuitu cjus? » 

Jam, inquit, retributionis mercedem assecutus 
cst : quascunque illc habel, omuia ;il> injuria defen- 
dis, alta )iacc fruitur, liclla ncc dmnestica, nec es- 
tcrna suiitilli infcsla, prasentcm forlunarum felici- 
talera pro pramio reportat, culins ci ncquaquam 
deest divitiarum, aiqnc binc suam simulatara ostcn- 
lat religionem : lanquain vallo Hrniissimo eum mu- 
niens, eta periculis liberans, securitatem illi c\ 
oinni parte, et indemnitalem prsestare seriostudes. 
Vide, ni (li.ilmliis ostcndat sc ssepius conatum fuisse 
Jolmiii ]icrderc : I\'onne lu, inquit, munisti qna: 
cxterna, el quce inlerna suiii cjns? Quasi diceret, 
.'igroriiin proventus, et armentorum copiam. Sed 
lamen, o sccleste, unde nosii lobum septum csse 
aii]iic munilum, nisi quia s;c|iius le id faciendi 
libido incessil? quod, postea polesialem nactas, fa- 27 OLYMPIODORI ALEXANDRINl 23 

ccre non dubilasti : nimirum lunc rrs illius omnes A £"•- Si> 3tspitxspa£a$ ra ain vxvxAq. llivta ydp, 
vallalas esse iulelligebas, cum prohibebaris, ideo- Etp' ojov oi Stootai tco StaCoXw , Oeb; TCEptcfpdttet. 
que dicis : Etomniaquai sunt illi in circuitu mnnisii. Ctincia enini Deus tuelur, in qtiae diabolo i o- 
leslas non concedilur. Vers. II. < ScJ mittcmanum luam, ei tange om- 
nia qux habet, si nou in faciem libi benedixerit. > 

Scrrplura aulem pro, blasphemabit, boneslo usa 
vocabulo, dixil, bencdicet ;sicut el in Itegnorum li- 
bris de Nabulbo scriptum est,| BenedixitDeum ct 
regem. 

Vu-.s. 1-2. < Tunc tlixii Dominus diabolo : Ecce 
oiunia quxcunque sunt ei, do in manum luam, 
sed eura ne leligcris. > 

ipiqdori et Polychronii. Cum futuri ignarus sit 
diabolus, neiiue in bominum corda insinuare sese 
pcnilus possii, frustra sibi justi cladera pollicelur ; 
quandoquidem dicat : Si Dens milii pntcstatem iu 
ejus facultales concesserit, et reruni copia ac glmia 
qua fruitur spoliarcperniiscrit, nt blasplienui verba 
proferal, facile incilabo. Deus autem, qui futura 
iongeanlenovit, de atlilctse sui vicloria non dubi- 
tavit, unde et diabolo, pro sua libidine contra 
juslum facere veniara concessit. modocorpori par- 
ccrct, nec injuriam ullain ci inferret. 

Ae vide, nec dicenle sceleslo : Veniam mibicon- 
cede, magnus agonothela, cui sui erat virtus 
athlelx pcrspecta, eidem adversario eum condonat, 
ut illo ipso, utcunque collibilum fuerit, ulatur. Sed 
quoniam humani gcucris bosiis furoreni nunquam 
expleri posse inlelligebal, ejus libidinem inlinitam 
cerlis linibus cireuniscribit : rebus, inquit, illins tua 
voluntale el arbitratu uiere, ipsum vero ne atiigeris. C 

Attende ejus, qui certamini praeest, sapienliam. 
Nam primum in externis, ct in quibus minus erat 
periculi, atbletam ipsum exerceri sinit ; sed ubi 
victorcm cum declaravit, lunc adversus corpus 
certamen proponit : imerca tamen calamitatem 
jiixla vires meiitur, eumque bono animo esse jubet; 
quae autem illiussunt, adversario tiaiiit Quid enim 
mali hinccapiat \i,- ad verara philosophiam inslitu- 
tus, ijui nullum iis deferrc solcl honorem, qmc cor- 
ruplioni ct risui obnoxia smu? 

< I. egrcssus est diabolus a Domino. » 

Quanquam locus est nullus a divina potestate ct 
imperio si i lu us, sic tamen Scriptura loquitur, ut 
oslcndal diaboium, concessa semcl venia sinccu"- < 'AXXii-oGtetXov tf;v '/:Tpa crou,y.at dt{<ai Tcdvtwv 
ojv Ey:t, ei jj.T]v £t; TcpiaojTcdv ae euXoyfjaEi. » 

Euipf]U.ti>s oe f, rpacffj, tb , ev.lop]cei, 4vt\ tou , 
J3Aacryriiii'iC£i, ypfj-ai • uicJTcsp y.a\ ev tat; BaatXsiatc; 
yiypa-Tat r.ip\ tou NaCouOa''., EvAdyi\ce 8s6r xul 
ffaciMa. 

i TAre E T r:ev o Kupiot; tt]j oiaBoXio- 'ISo ; j Tcdvta 

Oia E/El, SioCOJJ.1 EV T,T] X Si P^ O0U I < *''*' auwJ t iT l 

&4qi> » 

'O.lvjtJiwSojpov xul IloAvyjwvlov.'0 \>.ht StaCoXoc 
ovx slSibj to lieXXov, ou8e EjjiCaTEUtov xaoStat;, [xd- 
trjv ercayyiXXetat tfjv fjrcav tou StxaEou' etrcep yip 
tprjcjYv,Ei auveytopriai jj.ot o ©sb; d'}aaOat tiuv auttj» 
TtpoacSvTiijV , v.aX yuu.v<JJ3at trj<; Ttpocioucir,? itspi- 
ouffia; t; xa\ 6j§t]5, TraptTxsuaja otv oitbv ^Xai- 
9T][jta pf,[jta-a cfOiy^aaOat. '0 81 fckb; ' Tcpoyvoi- 
ctt,; ojv, o!S;v ii)? vixtjsei 6 aOXr,tfjS * 60sv xa\ suv- 
£-/tupT](je toj SiaSoXto tit xata yvu>u.T]V Ttpa^at TC£p\ 
tbv Etxatov, u.4vov £i'p;a^ aitbv ttjs xata tou ato- 
[j.a-.ri- [iXdSr^. 

"Opa So, oit tou jtovT]pou [J.r; £ipT 1 xo;o?, 'EirtTps- 
t^ov [j.ot, 6 uiya? dyojvoOitTjc; tr]V dvopEtav ErctiTd- 
(X£vo; tou oixstou dOXrjTou , autto tw dvtt-dXto S[- 
Sojitv autbv exSotov , yprjaOat C>; fSpuXetat. Etooj; 
Si tou u.tcjavOpojTcou tbv dxopsatov Oup-.bv, p-itpoj 
Tcsp.topifsi tb diptjtov autou tTJc; ETctOu[j.Jac; • Tot; 
tjtev yap aiitou, vrj^.v, il); (SouXst yi/prjao, autou Ss 
JXT] a^Tj. 

"Opa os aocptav dytovoOitou. TIptTjTOv lautbv 1 
dOXT)tT]V Iv toi; £|(i)Oev xa't dxtvouvojtipotc; Stayu- 
tJtvaaOfjVai, slta vtxr ySpov 5.va5cti;ac;, tits Tcpot£Or,cjt 
xa't tbv TCEpt ti? adpxac; dydiva- tito; youv u.stp:t 
tijv cufjicfopav, xal piivstv [J.sv aitbv aatpaXdic; xs- 
XsJEt, td Ss TC£p\ autbv ExStoojcrt • tt yip dv ivtsu- 
Oev TcdOot cptXdsocpo; dvr.p, o [j-rj tt;j.av eyvojxto; tct 
cfOopac; xai ydXtoTo; u7;;J0uva; i Ka\ eItjXOev o Std6o).qj Ttapa tou Kuptou. » 
KaEtotyE oux Icitt tcjtco; gtjio tfjc; tou 0eou oecitco- 
tslac, dXX' outoi; eitcev, Evcr, Set^f) oxt tfjv sTcttpoTcf^v 
XaCojv oti ttjs auy/ojpfjiEOJc; , stysto Xotrcbv tou 5p- opus aggredi : etquod intra id quoi! bonum you, y.a\ 6tt evtb; tqu dyaOou, cpauXov ouoev, outs cst, malum neque reperialur, neque c mitti 

qnaj enim maia sunt, extra bonum sunt. 
Ergo, meo quidem judicio, illud, Egressus cst a 
Domino, pro eo est, irapelrata ah illo venia, ad illa 
';•"■ sibi permi a ;uni agenda, aggressus cst. 
Vers. 13. < El erat sicut dies luec. » 
I*ro ■])•> . i, ,n,. s advenit, qua tliealrum aperlum 
' '• ■'"' certamen iniinm, atque ad luctationem 
albleia descendit. illud quoqne considera, qncmail- 

"111 Rcg.xx, 13. 

VARl/E LECT10NE& 

< ic. -.ou [J;a/ov;o;. i ic. if ;ov. elvat, oute Tcpdtt:aOat, Suvataf E|co ydp eiat toij 
dyaOou ti cpauXa. Kati p-ev ouv tbv eu.bv Xcjyov tb, 
'E£r\A08 xapa Kvpiov, avt\ tou, rcap' autou Xa6(i)V 
tb ev5o-t;j.ov, anfjst Xotrcbv svepyfjctojv Ssa auvsxo»- 
pf,Or ( . 

< Kat f;v (jj; fj f,[J.cpa autrj. 

'AvtA tou, TJxi tt; f]p.£pa , ev f^ t ?J Oiatpov f]vof- 
xOt], xaV b dytbv auv£y.potf]OT], xa\ b dOXr]tf]; xatifir) 
rcpbc; td TcaXaEcr[Jtata • X0.\ opa (Jjc; ev f][J.ipa [ita 23 1N BEATUM JOB. 30 

■ndvxa 6 8ii5oXo; eTcfjyay: Ti6:tvi, :!; Ext_Xtj$iv A niodum uno die malorum iliadem diabolus inlulcrit, autbv, r\ dyavixTr.Ttv xat (3Xaocpr]u.tav xtVTjaat 
pouXou._vo; - Touto iflp 6_ xaV o-toaxojj-svos _Tuy- 
/av:, cfrjoa;- El jtqv tir nj 6<Ttt>x6r ce ev.l , rji 

« Kat toou dyy:Xo; tjXOs itpb; '1(1)6, xa': e.-tev 
aJTiV Ti CeyvT] tljv powv T)potp£a, xat ai 0f,'/.:tat 
8vot _66oxovto _/6tJi:vai auxcuv, xat IXGovtss oi ai/- 
P-tXa-rrsuovTsc; fj/;j.aX(.>t£u::av a.Ti;, xa. tou? -at- 
6a; d-ixtetvav ev pta/aipa:;, ocoO:.; 6k eyio |J.-ivo;, 
r.XOov tou d-ayystXat z '>'-- » 

'HSuvato ;j._v 6 8.a6oXo; e^ouotav -api tou 0:ou 
Xa6(i>v, xa. ttoXejjiiiijv SiepeGfaai c[<u/i;, xa't nup ai- 
Oiptov xatayav, xat [j.6vou; dyyiXou; cjcijeiv tiov 
auu.(pop<_iv, xa't Ttveu|jj,a ouyxivsIv :t; ttjv ttjcj oixia 111 eum ad amenliam, ad indignationem, ei ad con- 
gcrcnda in Dcum maledic.a iucilarct. Id enim sibi 
pollicebalur, cum diceret : Si non in ftifiem te Lc- 
nedixerit. 

Yi:s. 14, .5. < Et eccc nunlius venil ad Jobuni, 
ctdixitei : .1 11 ltu bouni arabant, d asinae fcminie 
pasceb-intur conjunctx eis, el venienles caplivan- 
les captivarunl eas, et pueros inlerfecerunl in gla- 
diis : salvatus autcm ogo sohis, veni ut annunlia- 
rcin lihi. » 

Pnluit quidem diabolus, a Deq poleslale acn.pta, 
et iniraicorum animos irritare, el ignem e cceln de- 
ducere, ac calamilatum sojos nuntios servare, et 
venlmn, angelicis viribus ulcns, quasa primo ortu xaTi-TwTtv, t?. dyy:X:xr; 8uvd;j.et -/p(i>;..:vo;, f. =.5; a Dco acceperat, ad dislurbandas _edcs impellere dp/fj; eEXtjcps Ttaoi tou ATjjuoupyoui- TIoJvaTO 6_, 
(jj; -OTjV, Ttapi 0:ou ouY/i"po'J;..:vo; • ouvatat k 6* 
xa. o/r^jaTi^.Oat, x.\ TOi>; o:x::tj; 8opu(p6pou; 
6a!;j.ova; 6:a-x:ui^:tv, tb; t.o"/.:;j.:oj; caiv:.0at, xa. 
i'j; dvQpt.-ou; d-ayyi/./.ovT..; ti; oup:cpopde * xat 
Itupbj u-./.r;i:v tco:::v _; oupavou xaT:p/o;_tivoj, 
v.-j\ Ttvoijs avi;_tou fiiata; (pepou.-vrj; xaTi ttjs o : - 
xia; • 5-o'jv- xat slr, df^eJlor purbq jiszucyjijta- 
tiCerat , totauTTiv ttvi 9'jj.to; -^ouoJav Ttapd tou 

ii;j.'.vjr,o3 /.a/tov. E:'t: oj/ oiJTd)» , -:t: .x::v(o; 
t ( Y-)Vioato, Tt/.rjv St: TrixptJj;, xa\ evT:/v_j;, xal xa- 
xof^Oto; -/prjoa-o tot; TfaXa£ou.aoiv ' ■ opa yip dy- 
yc/.tav 6ta6o).txi]V xaxoTi/vu; , xa\ xaTi aB^TjOtv poluil aiiicin, ni dictum est, venia a Deo prius 
conccssa. Potuil etiara novas formas induere, ci 
daemonas satellites stms, falsa quadara efiigie con- 
formare, ut liosics apparerent, et quasi horaines, 
calamilatum nunlii essenl ; potuit eliam, ignis e 
ca'!o rucntis, et vonti violcnli donium evertentis, 
opinionem concitare; cum i« angelum lucis transfi- 
guretur "\ talemquc naturse poteslalera ab (!|ii!icc 
sortitus sit. Sive iyitur hac, sive illa ralionc pugna- 
verit, raanifeslum lamen est quod acerbe, .'i^tiiic 
et maligne luctalionibus usns fucrit : considera 
cnini (]iio improbo aililieio diaboli iiiintiiis proces- 
scrit, ct progrediendo incrementum ceperit, utJobi Tcpoepxo(tevT]v , -<p' q> tr;v d.:toTov toO otxatou q aniraum inconcussum labefactaret ; non enim sim- xaTaoetoai C-j/t^i- o.x e!z:v d-/.tjj;, r« i'-:u)i} zwr 
fictjir, d'/,).i xa\ ]jporp/a, av-\ tou, nopo.v twv ex 
t?; yTJ; -poo.otov cipyd^ovTO' ou8e d.r:/._j; :!-:■/, al 
-'i-c',i'/.'/.i ttl Oi\.Utcti,%l (Iiv rj ,7::yovri xa\ rj au;^- 
*(?■ stta, ::pr,xt'); ttjv i^a.psoiv twv d/.oytov, tot: 
e'; a'J|r]Ttv toO Ttdflou; , TtpooTiO^Tt xa\ tojv oix:- 
tuv trjv iva.psotv, TtiJv .-. Tot; xttjvsoi T:Tayu.-V(,jv. 
iii-w-Tat yip jj.ovo; 6 d-ayy:t).a; -aiJTa, ou 91).- 
avGpcoTt.a tou 7toXe r ..ou, d/.X' i'va .ar^vuTr); tt-V crxu- 
OpcoTtiov yivTjTai* tato; 6b oux dvOptorco; tjv 6 dcr- 
ayyi/./.tov, d/.X' auto; 6 oatjjtcov si; touj dyyiXou; 

--/r^xaTi^TO. 

. "ETt toutou XaXouvto; , f,X0:v 'it:po; dyy:'/.o;, 
■xa't ::r:: 7to6; Tto6 ■ jllup s^:o=v ex tou oOpavou, xa: 
xaTix7.vo: Td 7tp56aTa , xa't to ; j; Ttotp.iva; xati^a- pliciter dixil, Jtfjn boum, scd addit, arabanl, i.l 
cst, quxslum es ii-, quse lcrra reddit, faciebant : 
neqne simpliciter dixit, asincc, sed, usintu femince, 
c quibus fetus ct propagalia. Ad li;ec, jumentorum 
aniissione exposila, scrvorum, qui armcntis prsepo- 
siti ciant, c_edem adjicit, ut doloris acerbitalera 
augeat. 

Kon hiinianitatc ailvcrsarii servatus cst solus i;ui 
hocc nuntiaret, sed ut liistium reiuin dunlaxat 
niintins exsisteret : fortasse etiam, non Iioino aliquis 
erat qui nuntium perferebat, scd i|>>e daenion 
nuntiorum personam ac formam induebat. 

Ytr.s. 1G. 1 Adlnic isto ioquente, vcnit alius 
nuntius, et dixit ad Jobum : Ignis cecidit dc eoelo, 
et combussit ovcs, el paslorcs devoravit siinililcr, y:v 6;j.o:o);, xa\ a-ojOelc; eyco u.6/0; , tjXOov tou dr:- cl salvatus ego solus, veni ut annuntiarem lihi. » 
ayy:t/.at oot. i 'E-e:5i] rp6; tr;v ftpi&TTjv dxoT]V 6 6:xato; oux 
-:apd/0ri, ^* y:wa:'a cl-u/f, ttjv d.yy:'/.:av i',v:yx:, 
r.j\ Trv jtetpav tou 5uouevou{ d-:xpouoaTO, euflj; 
fitepo; tou 8ia6cSXo'j oopu^opo; eitioTr], oux _tt p.:v 
aJTbv e| dvOp-JTttov otoXeptetoGat Xiytov, ouoavo0:v 
6. xspauvio pXrjOTjvat ta Tcpi6aTa v.z\ touc; Tcoiui- 
va;, xa. t6v 0:6v auTiTi TcapaoTiXiov Tto"/.i;j.tov y:yo- 
vivat, t6v utc' autou oe6otievov. 

< "Eti tcutou XaXouvTo; , r;'/.0:v Eteooej dy:Xo:, ITii primo audilo mii;iio ( r.on so.lqra jusli animu 
consternatus non cst, verum anirao forti tulit, 
atqne iromineiitis adversarii impelum propulsavit ; 
eonfeslim alius quidam diaboli satelles supervenit, 
non amplius sibi ab hominibus bellum inferri ili- 
ccns, vernm ovesac paslores caliius fulmine laclos 
esse, Dciiiiu[iie ipsum, qiicm venerabalur, hoslera 
sibi factuin esse subiiulicans. 

Vers. 17. < Adhuc ibto loquentc, vciit alius 18 II Cor. ii, 1 i. 
1 iCt TjSuvovto. tcr. tpavepiv :t:'v. VAULE LI.CTIO.NF.S. 3] OLYMPIODORI ALEXANDRINI 32 

limiiiiis, ei dixit ad robutn ! EqUUcs fecerunt nobis A *a\ el-c Tcpbc; 'Ioj6 • Ot imrel; erco!r,aav fjtuv xccpa- 

xa\ exuxXcoaav Ti; xajtfjXou; , xa\ tria capita, et circumdcdemnt camelos, et capli- 
varunt eos, ei pucros oceiderunt in guraTis : salvalus 
aulem sum ego solus, ci veni ut annuntiarem 

tiiii. > 

Hursus belli mentio per nuntium lit, ut Jobus 
animum despondefet, iitrasi a Dco ct hominibus 
beilo lacessitus. llhul autem, eapita iria, id est, 
triplici adversarii instructa acie, tribusque dncibus 
creatis, irruplionem fcccrunt : sic cnim Aquila 
exposuit : ChaldaA disposuerunl contra nott tres 
pratfectnrat. Addit vero narrationi, soluin calamita- 
lis nunlium fuisse servatum; nec <le interfectis 
silel bominibus, quoruin necc viri probi niagno- 
pere niccrcnl. 

Vers. 18. i Adliucislo loquente, alius niiniius 
venit, diecns Jolio : Filiis tuis et filiabus luis com- 
edenlibus et bibcntibus apud fratrem suum senio- 
rem [Vcrts. 19], subito spirilus veliemens irruit c 
deserlo, et leligil quatuor angulos domus, et ceci- 
dit domussuper liberos luos, et mortui suiit: sal- 
valus aulem sum cgo solus, et veni ut annuiitiarcm 
tilii. i 

llic ciiam diaboli alrocilatcm cognosce, et calli- 
diim narratinnis arlificium diligenler observa, quo- 
modo nominatim jirolis menlionem facit, propemo- 
dum ipsi iiaturae justi vulnus infligcns. Neque cnim 
dixit : Supra omncs qui intus eiant, cecidit 
(quamvis omnibus sepulcruni unum domus eiTccta Xi; 

f,X;aaX(OT£usav au:i; , xat tou; r:a:oa; arUxTetvav 
ev p.axaipai; ■ eaojOrjv 0£ eyco ticivo;, xa\ f,X0ov tou 
d-ayyeTXa! aoc. » 

'II TtiXtv xdTtoOev dyyeXca ttj TtoXijjcou , i'>; av 
d-eircrj, xa\ u-b 0eou, xa\ u~b dvOptjr.cov iroXeijiou- 
jjuvo;. Tb 61, xei;a.\iic Tft:7c, dvtl tou, Bieiaijav 
iautob; r.i TcoXiu.10'. et; apyjt; xa\ TiypaTa Tpia. 
OuTio yip 'AxuXa; £x5£8tox:v ■ 01 Xa.WaJct eOqtay 
xair fytmv xpeic afx.dc. XcbJeaQat 5- rcdXtv tiovov 
cpTja\ TtiJv aujjitpopcbv dyyeXta^opov • T:poa£0r,x£ ok 
xa\ Tiliv dvOptbrctov ttjv dvatpeatv , ecp' 7\ [jtiXtaTa 
dXyouatv oi oixatot. 

< "Eti toutou XaXouvTo; , dXXo; dyyeXo; tpy[Steu, 
Xlyiov tco 'ltb6 • Tijjv uttbv aou, xat tcTjv OuyaT^pcov 
aou, eaOtdvTtuv xa\ TctvoVciov trapi tco aSeXcptp au- 
Tijjv T(jj TTp£o6uT£ptij, e£;ai:fvr;; Tcv£uu.a [tiya £Tcf,X0ev 
ex tt;; epfjttou , xa\ r/iaTO TtiJv Teaadpcov ycov.tbv 
tt;; oixia;, xal e'Tteaev fj otxia £Tc\ Ta Ttat8!a aou, 
xa\ eTeXeuTT;aav, eacuOr^v 51 eyco pcovo; , xa'i r,X0ov 
tou drcayyeTXai aot. p 

©eiupet 6e xdvTauOa tou 6ta66Xou ttjv Tccxoiav, 
xa\ Eziof^tirjvai Tb e-iTT;5EU|jiivov t?,; dyyeXia;,Tttb; 
6vou.aaT\ tt;; yovrj; (juiij.vrjT:at , tj.ovovou)A ttjv cpuatv 
auTfjv tou otxaiou TtXfjTTtov. Ou yip elrcev ■ "E-eaev 
ercl rcdvTac; tovj; evoov , xaiTOtye rcaatv etc; eyeveTO 
ititpocj f| oixia, xa\ TtdvTac; d-exTetvev, e| (Lv auTb;, sit, omnesquc ruina sua inleremeril, cx quorum q yr^Vi, eaujOrjv 6e eyw jjtovoc; • dXX' totxtjj; ^rjaiv 

"L.Tetrer e.tl za xtttdia crov,'^; tpuaeto; dvati.tu.vf,- 
axtov, xal xatpiac; auTtJj SiSouc; Ti; TcXrjyaj. S:;j.vj- 
vet xa\ Tb au[Ji-6atov , rcapi tjtev toj d5eX:f C> r.ai- 
c6uT£p(j) Xiyuv ytveaOat , outou; 6e xaxsucppafve- 
a8at, xa\ Ec-attpvT); e^eXOetv dvejjtov ttiyav ex tt,; 
ipf i ;j.ou, xaV oWrfi p.ev otxia; \i.r\ d-^aaOat, p.6vov 
6e exstvrjv, evOa oi rcai^e; euw/ouvto, xaTaa;Taat. numero solus cgn scrvalus sum), sed magis pro- 
prie, naiuram ei in mcmoriam revocans, ac lelales 
plagas incuticns, dixil : Cecidil super liberos tuos. 
Coiivivium vcro cxnrnal, cum illius structorem fra- 
trcm natu majorem fuisse confiimat; porro liberos 
bilarcs ac ludibundos fuissc, ventuiii autem ma- 
gnum e deserta regione rcpcnic comniotum csse, 
ac aliasquidemdomus non auigisse, solam cam ubi 
epulabantur lilii, evcrsara cssc. 

Iinr>iis a Deo iiiimiss.un calamilalem commi- 

niscilur : cum enim adversariorum incursi nn 

dupliccm, et a Dco duplicem item linxisset, ignis 
ac venti, poslremo liberorum cladem, nuntiis solis 
superstilibus, subjungit, ut inopinato iiuiuio, ad IliXtv 6; BsfjXatov ercXaae ttjv aujjttpop.dv • 8uo pev 

TcoXe[j.iiijv ax r ii J - aT - !la ? etpt58oU{" 6uo 6e ex 0eou, Tf,v 
Te tou Ttupb^, xal tou dvipiou, TeXeuTaiav 6k ttjv tcjv 
Tcatotov dvaipeatv eTcayaydjv m , u.6vtov aojCou.£v(dV 
dyyiXojv, Tb 7tapdSoc-ov n , ei; du.T;xav!av, xa\ auy- consilii inopiam, animique perturbationem, ei bla- D ^uatv, xa\ ttjv xa^i 0eou pXastpT]u.tav uTcepeOistov sphemiam contra Deum, justum impelleret. 

Vers. 20. i Cum sic audissel Jobus, surgens, 
discidit vcsles suas, ctloiondit comam capitissui. > 

Probabile csi, ob superiores narrationes cogita- 
bnndum eum, rerum eventus admiratum fuissc. L'bi 
vero de l.nit.c ac tam specios;c sobolis subilo audi- 
vil interitu, ncdoloris, communisvc scnsus cxpcrs 
\idcrelur. quod debctur, natiir.c birgilur ; vestcm- 
<['i'- discin lit, ac comam, ad speciem luctus, londct. 
"" tjne enim >ictoria quis idcirco poiilur, quia non 
patiiur; scd idoo quia, i mn palitur, animo perfert 
inviclo. 

VAKI.i: LECTIONES Tbv oixatov. 

< Outoj; dxouaa; '1(1)6, dvaaTi; 6iepfjr,c;£ Ta tu.aTta 
auTou, xa\ exeipaTo ttjv xip.r,v Tf,c xecpaXrjc; atVtou.i 

'E-\ [i'£v TaT; TcpoTipat? dyyeXiac; auvvou; rjv, 
tb; etxb;, xa\ eOa'ju.as£ ti ytv6p.£va. 'il; 0£ ttjv Tttiv 
tcoXXojv xa\ (bpaitov Tcaiotov dOpoav rjxouae ceXeutrjv, 
tva jj.fi Ti; dvdXyTjTo; e\vat 56;tj , xa\ doujiTcaOTj?, 
d-ooioojT'. ttj tpuoet TO ytjio; , xa\ otcpif.aact jxlv 
Tf,v eaOf[Ta, xetpeTai o£ Tfjv xottTjv TcevOtxtJJc;. Ou 
yio ev tw p.fj Tcaa/£'.v f, vixrj, dXX' sv tco rtisxovTt 
•/.apTeotTv. -r.iy::. » ii . ;(j . . , r.j-,/:; .<',. 33 IX BEATUM JOB. 34 

l.i oe 7rsp:e^(J^5 axo ~ >y ' /.'■''>'■'*> xa\ rceptetXe ttjv A Quod si iimicam dllacaravil, cesariemqnc cir- xo;j.r v , oux dyiiXoVjyjov t6 auu.T:aOic ■ xa\ touto 
Selxvuot [juv HauXoc, Xdytuv ev TaTc Ilpacjeai - Tl 
nnsire x.luiorrec, xctl irvrOpvxrcrric jiov zj\r 
KapSlar; .leixvuat 6\ xa\ iaCio , ou Tt6v nafStuv rov 
rctOrjvtov, dXXi tiv woXeiitiiitotov 6Xo-c.up6;j.evo:;, xa\ 
[i£Ta mxpuv oi;j.or,(Jv dvaJTSVtov, xa\ Xeytuv ■ )7e 
/ii r 'A<5sacaJUJ>{t, vlsjwv! Auxpuet oi xa\ out6c 6 
8eb; fj jjtcov xa\ ItoTfjp aup.rcaOioc, ette 8ii xov Ad£a- 
pov, s:'t: 6ti tt,v •ctov iouSoitov drciLXeutv, 6 6f, xil 
dXrjOiatepov e!-:tv. Ka\ 'Iii)6 TOfvuv, tva [jf; oocri 
daupntaOfjc tic elvat, 6 5fj xa\ t^uaet xa\ dpeTij 
dvo:xe:ov, 7:dj/ct Ti ttjc (fuaeioc, xa\ dXyfjaac, xet- 
pETat Tr,v xo;j.r,v. OTc u.ev yip to xojjtav Tcpoc xoa- 
[j.ov vevopuaTo, outoi eTt\ toic Tt£vOea:v IxeEpovTO ■ cumcidit, nan proplerca affcclum, pliilosopliu alio 
iMini, ostendil : nam eumdeni ipsuin Paulus, liis 
verbis, i" Actis, pra! se tulit : Qniil [ttiitis flenies, 
el offligentes cor meum "•? Eumdcm David oslendil, 
ciim non morigerum aliquem ex liberis, scd eum 
qiii illi armisfuit mfestissimus, dcploraret lucluque 
ac mcerore acerbo ingemiscens, diceret : l'W mi 
Abstilon, jili mi--\ 'Lacrymas eliam ciini commise- 
ralionc fudil Drns ct Salvator nostcr, sive cansa 
Lazari'", sive(ut verius dicam) propler Jmhcnriuu 
exilium. Ergo Jobus quoque, nccommunein sensum 
cxuissc viderelur (qu<ul a natura atque viriutc 
alicumn cst), quod nalurale fiiii, passus cst, ac 
mcerens coinam radrt. Nam quibus comam nutrirc <j'.i oe t6 xeipeaOai eOirpeite? eooV.e: , ourot eV: toic " oruamcnto eral, illi liiclus tcmpore radebanlur : 

TcevOeatv sx6;jttov, tou tiov tpt/tov dve/6;j.evot fidpouj" 

ir.-pipifjyvuat 6; xat tt,v e-0f,Ta, ortep xa\ au-6 

itivOouc f,v Totc dp/atotc aup.6oXov. Et-ot 6' dv tij, 

fXa^ uptoTepov egj]YOup.e.vo;, OTt xa\ aJTf,v Ttp 6:a- 

fcoXio Tr,v * aOf,Ta irpoaioii^ev , old ti; dOXrjTr,:; eic 

TtdXrjv i-oou6[j.Evoc, tl> - dv Yujjtvo; yevojjevo;, Ti ito- 

Xuuu.vT[Ta vQiyir^ai pf,p.a-.a. « Ka\ Tisawv /ajjiai, npoaexuvTjoe Ttji Kupito, xa\ 
eiTtev • Auto; fjjxvoc e|f d X0ov tlx xotXiac [i^Tpoc [j.ou, 
1-uy.vo; xa\ aireXeuaotjiat exet. > 

Ua6'a\, (jitXoaotpfac 6Jtep6oXrj p ! Tto p.ev a/f u aaTt , 
ttj tfuaet t4 /peoc dniicojze 7repi ; j^r i c]dp.evo; ttv 
eaOfjTj, xa\ Tr,v x6;j.r ( v TtXdjjtevoc* ttj oe oiaOiae; , 
/tope: ~p6c 0e6v, xa\ 'fua:x(jjc d-T:Tat tfiXoaotfEac , 
ev tjteaotc toI; TciOeaiv , eauTto Te xa\ fju.tv t6 tt,; 
T:apa;juOiac xaTaaxeuiaac (pdpy-axov. y^rxoz dvOptu- 
rrio , tpTjalv, i~ oux Bvtojv , etc t6 elvai TtapaYeaOat 
yujxvbv, a.XXi xa: e;:ivat tou [iiou , [j.eTi toj 6u.oicu 
B/fju.aTOC. Ti ojv oetviv T:e7:6v0a[jev, f~a\, 'fuitxtuj 
fjev ouoev e/ovTec, eiXrj-poTec oe Trapi Geou, xa\ au- 
0:c d^aipeOivTe; , uiv tj.;xp6v uatepov Tr,v aTiprjatv 
u-ojj.eveiv dviYxrj ; xat vojjiCet uiv u~6 0eou Tti- 
a/etv Tioeivi, r.poaxuvet 6e, xa\ eu/apiaTojjdjrooi- 
otoai Tr,v napoxaTaOrjXT|V , xa\ outoIs toic dxovTioic 
6:a6oX:xo:c xataTojeueiT^v dXttfjptov. '0 ;j.ev eXeyev , 
e:ptjjveu6;jtevoc, et Jityr sic -tpccTixi-tdr ae evAoyqcrsi, 
dvT\ tou, 6ua9T,;j.f 1 ae: ■ 66k t6v /aptaTf,piov e-\ totc 
auu.6aa:v dvairXixtuv upivov, outtJV t 
Tfjv (foivfjV, euXoytLiv t6v 0e6v, xat 9r,a cnuna, ([iiiluis tonderi decorum dncebatur, ii, cum 
iu squdiore luctnque jaccrent, comam nutriebant, 
etcaplllorum moiesliam ferebant: vestem eiiam ili- 
lacerat, qu:c priscis liominibus mocroris crat sigui- 
ficatio. Dixcrii vero aliqrtis, qui concinnius haacipsa 
volet interprelari, quasi athletara quemdam, niul.i- 
tuni ad luctam, diabOlo vestem projccisse, ut n-udus 
cxsisicns, cclcbria illa verba proferret. 

Vcns. 20,21. i Et procumbens hunii adoravit Po- 
minum, ct dixit : Ipsc nudus egressus sum de uim> 
matris mese, nudus ct revertar illuc. » 

Papae ! qu:e isthoec est phiiosophiae exccllcnii i ? 
exlerna (|iiii!cin spccic, naturae dcbilum pcrsolvii, 
discissa tunica, vidsaquc coma : affeelu autem ad 
Deum confugit , flcxisquc gcnibus , cum sinccie 
adorat, ct in niediis calamilatlbus philosophiam na- 
turaliter exercet, dum sibi ac nobis, ad sgrHudi- 
nem solandam , medicamenta parat. Ea est, inquit, 
boniini sancita Icx, ut ab iis quae nin sunt, ad id 
quod cxsistit , niuliis deducatur, eademque forma 
exccdat e vita. Quid iyitur mali , inquit , passi su- 
luus, cuin a naluia quiilem nibil baboanuis, si rebus 
nobis a Dco datis rursus spolicmur, quaiuin non 
multo post nobis erat amissio ncccssario sustinen- 
da ? Ac Dcum quidein calaniilalum aiicloieni arbi- 
trahatur, nihilominus euin veneralur, gralaque vo- 
luntate depositum reddit, suisque improbum diabo- 
lum jaculis configit. Is cnini usus ironia, dixerat, 
rjv dtfirjat D si tinu i« [aciem tibi benedixerit, id cst, si non im- 
probas in te voces jactarit : bic auieni, in illis, qu.e acciderunt, calamilatibus, ad gralias agendas comparalo hyiiino, vocem, cum divina laude conjunctaiu, 
hujusmodi effert. 

KEtfAA. I>'. CAP. II. 

HpoOsiopia. Protlicoria. 

'0 xoivBc to!vuv Ttov dv0p(6-ojv dXtTr,ptoc 6id6o- Coininiinis igitur huinani gcncris ct scclcralus 

Xoc, ou ^lptov tou 6ixa!ou ttjv e-' dpeTaic dv^paya- calunmiator , cum piicstanlcni justi virtulem ferre 

Oiav, dXX'ou6k!/tov Tivi e=oua!av xaO* f,;j.tov, orcou- hauilquaquam possel , nec iillcm in nos imperium 

yi oCte /oipojv ^a/ev, ei u.rj Ttapi tou StoT^poc -u,i-- oblinciet, quod ipsuui nec in porcos, nisi Salvaloris 

15 Act. xxi, 13. ,a II ftcg. xviit 53. " Joan. x, oo. 

VAUI.E LECTIONES. 
p Iff. ttjc uitep6oX%. 35 OLYMPIODOBI AiEXANDRINI 36 

consensu, habere potuit, juslum hunc .pud Deum A 93 . 8ta6&Xs. *p6s riv8.ta *|«»^»*« °**" oriminatur, quod non virtulis ergo, sed ul accepla 
diyiuitus beneficia, ratione quadam remuncrari vi- 
deretur, qme decebant, administrarel : quoniam di- 
cii : Spolia ipsum felicitate, et morjs improbilatem 
■s; simulenim ul ei e*ternarum rerum co- 
piam ademcris, in os adversus te jaciel maledicium. 
Se 1 lamen Deus cum justi invictum animum per- do—f.v (j^Tiiv-a t6 61'xaiov, aXX' to,- 4vTi[_.t<-8Sav 
e.tstpipovTi. :o ©stp, l<p ols a.TO. eurpvi :.,;:■. ■ 
errsi tprjttt ■ OspCeXe xf,v etj§at(_.ovCav, xa\ &}.'. toO 
tpdnoo ttvv tpauXoTijTa : 6{*o5 y*P T-fj t_v ypr,u.dT<ov 
a<fia.peoei xa. ets npdcrwTOV IjjoCo-et xaT* aou ttjv 
pXa<J'ft)p.Cav. 'E-A toutoi? 6 8so$ eCSokj tou StxaEou 
ttiv xaxi ^u/V dvopetav , f!ouX6u.svos 81 «£it&v 1 x<*1 soesisset, velletque eum per hsec certamina dlu- g.4 t s v 4Y_v.iau.aT_v Xajwzptftepov 4v«Yqp_6uoai. 

1 1-1,: A n_,_ ii;-i_ -..- ■ -. - .„„>'-_ . . -__._■ -_.-.-J. -^- n-emnust/lf TO'j Itoo o!oo>at t<o 5ta66XwTiiv xaT4 ■rij« nsptouatas ww '1_6 
IfouoCav. '0 os outos Iws^ey auT<S tjj t_v uitap- 
X<5vt_v ar.tnXeCa, _s axfi6_s aOwu rcacrav Ixx6'|a. 
tt.v -sp.ouoiav , xa\ b.6vou; &YY^« 6«oXe(7teaS*i 
t _v uutitpop-v , dXXer:aXXf,Xoi; auxov xal nsxporar 
«ts p__-m_s *«* -wxYY^kt. ' E - S ' 5 n 8 _ ** v - 
rum decade iutercepla, diabulus simul eos convi- U ._.£_-_„ x5v w _p_v XT%«Ta :raios; Tuy/avouatv 

.•.._ .- . ......... laecatimil. rimnOS COll- . _.. _• striorcm reddere, potesutem adversus Jobi opes clia 
bolo permisit. Ad quas ille perdendas Ua bacchaius 
cst, ui funditus_unc_as*verter_*, nuntiisque solis 
oalamitatum pepercerit, qui eum semper novis , 
accrbissimisquc nunliis percellereitf. Cumqoe pre- 
ma patrum supeUcs sin.t liberi, opiima fdio- vanles repenfma tfomus conquassatioue omnes con- 
irivii: iia e domo sepulcrum effecit . ac domum, 
qnse mullorum filiorum eoniiiatn ecal inatructa, pun- 
cio temporis viduavit. Tunc indomitus ille Jobus, 
quod suum crat , natura: reddens , veslem discidit, 
nec propterea quidquam aul animi sui splendore 
alienum, aut mc.uis celsilndme indignum loquitur, 
ima vcro in gravissima illa ct maxima plaga, cele- 
bratissimas illas voces prolulit : Dvuiinus dedil, Do- 
minus abstulit, sirut Domino plucuit, ita [uctum est; 
sii uomcn Domiui bcnedictum ». Quibus quidem vo- 
cibus c.i.n Letale vulnus diabolus accepisset , et 
pr„cipue propter laudes quas Dcusjusio delulit, pu- 
«iore tamen sudusus non est (siquidem bejlua impu- dens est) ; contra juui culeio certamen inslimii, 
rogatque Deurn ut sibi in Jobi corpus poteslatem 
facial . Sed Deus (quse ejus est benignitas) qui atbletas 
suos corona insigniendos, angelis ct liomii.ibus spe- 
ciaculum publicum proponit, eliam hoc permittu. 
Postquam vero insanabilem plagam justus accepU, 
nec ij eo a nimo dejectus aut jmmulaius cst, ad velc- 
ratorium suum artificium confert se draco, et con- 
,tenter subiens, eique sc insinuans , justum 
bis verbis bortalur : Dic verbum contra Deum, ei mo- 
,,,, Verum in facie ilerum vulnus aceepit, cum 
audWil : Sibona suscepimus de manu Domlni, mula 
„on sustineamus" » llac ratione, cum ab albleta dia- 
bolus scepius, variisquc oppugnalionibus in fugam 
coni ectusacprofligaU.sesset,iresquidemJobiamic' 
perinsignes, loca omnia calamilatis fama pcragranie 
cui.i quae illi acciderant in.diiione accepissenl , ad 
cumvisendi causa accedunt. yerum propter malo- 
rumvimincredibilem.nulloadconsolanduniinvento 
rem ed_o,propeeum tacili assidebant, ipso consessu 
,, msensum doloris significantes. Alque- hific 
un di capitis sentenlia, deinceps vero verba 
poncmb sunt, subtiliterque exponenda. 

Vebs. -• < '-' dixit Dominus diabolo : Uttde tu 
[nvenis? » iw_Xa6i_)V 6 oiiSoXo,- Tr,v ipCoTtiv o^xaSa ttov iratotov, 
iiA [itas e^Tia.; ouvstJTttou.evTiv , 6t0p6av arta.t vip 
otxtdv i-iainz, y-i\ w_Xudv8p_ov aUTOts 'ov o*zov 
eipYAo-ato, ct-atoa Tby itoXuiMttSa Iv u.ta xatpoG 
xa-asTr.oa? foTttj. T6te 6 dtoau.as ixetvo; '16)6, ir.o- 
6t8o0s tyj tputret ■zb /oio,- , xr,v |*lv aTo).r,v ftfab* 

[xSYaXo^u/ia?, aXX' ou.ou ttj bvziv^ ri-r t Y?. ''^ ™ r 
Xuu.tvf.-ou,-, exeCvas a 9 r,-/.s ^tova;, '0 Kvpwe ««_ 
usv 6 Iivpioc; aveUezo, chc rtp Kvpk,> tvoter , 
ovtu xa\ ey&rezo- el n zi tro t tarov Kvplov eu.lo- 
rnuiror. Tautat? Tat,- ^vat,- , tis xatp t _T«Ta; 
-XrYis Segaaevo; 6 6.6160X05 , xat Sta<pep.6vT-S M 
C twv eis 4n BCxatov Iwrivwv tou ©sou, oux aic/uv£Tat uiv (ivatSls Y^P '-o «iJPfcw^ xbv 8k Els T ° ^- m ^' 
8txaCou npoTCB^tV 4v-v> , **■ ^ zh ??„J *l 
o-fav Xa6siv w a_iw« /pr.JaaOat tqu 1-6. HaAtv 0. 
6 <i>tX<Stv8p-7_; 8eos, 6 tou; oixsiou,- atecyaviTa; a Y - 
Y |Xo.S v.at MphWt S ni .oat:uaat fouXS^vo,- , ertt- 
«*_. /^- WUtO. , Eicei5t] 61 Ti)V avf/eaxov rtXrjr.v 
JXDMV 6 avr,p, xaV ou6iv ^ttov lu-etvev axXtvr,; 1 
xalLaTiostoros, NVt?iv auvf,O n TpiKSTa. T:avou P - 
Yto 6 8pax_V, xai u^oopa^v au .ou Tf,v aivcuvov , 
St aOT^s ^ P a,v«Tip8.xa£_p,leY-v;-^« 

SLs Uff. tip. «tajrt* «xo6a«s'~^ ^» 

r , ,;; ; nu,a, tou o ; .Go>.ou TO XXaT 5 Tat; roo ? o„t, 
conjectus ac profligalus esset, ires quidpmJobi am.ci D • ■ _ iyn0 . xal xot ,*^aYiv«is, T P et; .vSo^o. V (r 

xot too 'K06, T- n? <f n u.n? **« 3 ™ vTa z o ; j "-' au /" 

.opa; «pwn--^C. axouaavT,; xi ^^:6r,- 
i n XOovauToOr.^Thve,ia^tv.naoa,uOta, 

5k ou/ suptavtovTss tpapuaxov, 6ti t*»v xw X«xo)V 
07t sp6oX n v, atto, n *ape*aOe;ovTO, t? «poatBplf tt.v 
?U u P n dOetavl„t8etxvu F vot. Totaujyev h tou ; - 
^uxs< ? «Wou6uva F S,ir ; ns8eTafr 1 Ti 1 rpo8eT£ov l 

xaiv.aTto/vto; e^.TasTiov. 

,Ka^"eIr::v6 Kupto; t<o 8ta66X<o • ^Oev au ••Jobi,2l. "Jobn, 9, 10. 

I ••; . axau-^hs. VARli- Ll.r.TlONKS. ~7 IX BEATl 

'Ewpa 5 0:6;, ottgj; aijxuv0s\; BisitovsTxo oSaxa- A 
vji; • oTav 51 srtsptoxtijv CBtj afviDjiOVOuvTa , xdxs 
£',.£f/£i xaxoupYOuvxa, tS>; ^XsySs *bv KdTv. "K-.-vwv 
a:, cprjclv, d~6 ~oia; SitaVTJXOe; Sstvoxdxrj; opav.a- 
xoupYia;, f)xxrjOe\; p.iv xa\ eYxaXu-xtJiv.evo;, itpb; 
exepavSs TtapasxsuaCifJtevo; u.Tjxavf)V. OOxto; aOxbv 
i-:ptoT(ov c/.iyy;'. t6 xf,; pidvia; axdOsxxov, xa\ xij; 
i-t/aof^asto; to ntxp6xaxov. 

i Toreetitsv 4 SidfioXo; ivto~:ov xoO Kupiou, A:a- 
itopsuOs\; x}jv 0-' oOpavOv, xat iu.TEspi-.ax-rj-a; xj;v 
aO|jt~aaav, ndpetfjtt. > 

Oux olSe [Jtexptotppovsiv 6 xrj; O-sp-tpavia; Btoa» 
cxa/.o; , itavxayjou 6i xbv strdvflpwjtov evSsixvuxat 
xpditov. TauTT) xot xa\ vuv xrjv sauxou xaxap.T[Vusi 
rcspioSov, xa\xrjv Ttpb;7cdvTa; avOptiitou; d~i/0:tav, 
xa\ 6i/a txvbg -poxa).u;j.;jiaTo; xb xjj; xaxia; SaTa- 
tov jtapaBqXoT, «ti 5uviu.svb; f|peu.eTv. « -j 6: :*-a; fiitap/ovxa auxou Staxsvfj; aitoXe- 
oa:. j 

Twe; 6i, ri 1 el.-ttr Staxerf\Q, oaa\, xooxiiT'., 
(.taTr/j i),oY''aoi, i«»; idv dtpatpsOrj Tit u-ip/ovxa, sl; 
[3Xaacpr|[uav ex^ipsxai ■ Cttuterqr 5: voouatv ci.To- 
Jiicat, £-£'•. 6ti ajjtapxta; dwiXovxo -ra tou "h'j6, f) 
oxt-oOx £t; sOixotta; SeSaitavTjvxo. 

< 'Vr.o).a6t'jv o: 6 o:d6o).o;, eI~s xto Kupito, cip;.ta 
0~lp oipuaTo;, oaa uitip/et dvOpw-to, 0~:p xij; C/u- 
/f,; auxou ixxiast. » « 

Ixo-:: 6: (Los -otoTOV, iv -svia xa\ drratota Y'j;j.- 
vaaOivTo; xoO S:xa:'ou , xa\ tt;v axpav "".Xoao"£av 
ejtt6ei§au.evou, stp' oT; oj p.<5vov oOx eBuatpfjpn-aev, 
d).).a xa\ sO/ap-.jTrpiou; tpwvd; aviiteptt}>ev. 0: ;j:sv 
&Ytot auvi/atpov dyY^AOt xrj visiT) ■ 6 5i 5:d6o).o; 6t- 
eitpisxo xoii; flSovxa;, xa\ Ssuxipa; ~::'pa; e;ouaiav 
E,'f,::: xax' aOxoO Xa6sTv. '0 6k dyaOb; 0:6; , xa't 
xou; iautoO 6o;djojv YVT|(it6u; 0:pd~ovTa;, On;p- 
eflijet xb BTjpiov, tva xa\ jxaXXov x.aTat-/uvOii, xat 
«oXXot; iyxtojjiiot; tixecpavoT x6v Stxatov, to; x'tjv tpu- 
otx7jv d).f,0:tav 6'.j::fj'/.i;avTa , ;:a\ oOo:u.t'av Or.o;jt::^ 
vavra 6'.a-Tpo-^rj/ :x Ttov tTUtttpopijJV. "Ezi yip, tpr^- 
at, zi]r avzi\ru.(LtH.:ar zyezui, ;j.r 1 o:;j.:'av i7tou.siva; 
p).d6r,'/ • au 6i i;j.:Ya/.aO/::; BtaxevTj;, avx\ toj, 
dxaipco; ItpXuapst;, /.iyojv, "Eiv d~o).iaT| Ta uirdpyov- ^ 
Ta, c-js-y^j.ii r . KaxavSst 6: svxeuflev, o'j; 6 ttkv t):6;, 
-poYvtuiTT^; tov , xa't::5i'o; xb iy.Cr^ao^j.svov, xa\ oxi 
ttiya; 'I6j6 oOx otv d~p:-i; t: - r 0:Y3i::6 tcoxe , i~- 
s^Tps-ys Tfjv xaTa toO StxaioO -i/.rjV • 6 6: Btd6oXo; , 
out: t6 jiiXXov oTBsv, outs Ta iv rju.sxsp~ xapoia y\- 
vtoaxst • 6:6 xa\ aYvotov oxt JjXXTjO^asxat, eXrjpet 
).i-jOj/, j] //('(>• F.ir -ri'iTi.-j.i:dr cs ev.loY^aei ■ xa\ 
aOOt;, vtXTjastv o:6;t:vo; , tJ;v si; t6 5ip;aa tou 
Sixaiou TteTpav i^atTs:, xat tp-at , 6ip{itt vnkp £ep- 
liazcr aiicra t~« vr.upyei urOf&.iw, vxep zT\r 
ty v y.'l c UVTOV BKzlcrsi. '0 5i Sutitta^o; • xptora M JOB. HH 

Vidit \>c\\*, quemadinodum Salanas pnil 
fusus molesie ferrfil : cum vero interrogando im- 
probe se gcreniein animadverlercl, ium flagitium 
ejus coarguit, prout Cairwm increpaverat. Haud ine 
fugit, inquit, a quanam et qnam funesla tragceilia 
redeas, vii tus quidcm, ei pndibundus, et qnod aliud 
:u liiii iiim animo verses ac moliaris. Ita vtl ips.i 
inlcrrogaiionc, bacclianlem illins refutat insaniam, 
conalusquc refellil immanitalcm. 

< Tiinc ilixii ilijilidlus iu conspectu Domtni : Posl- 
qnnm peragravi eam qiue snb ctclo, et obambulavi 
universam, adsum. » 

Superbix magistcr modcratd se gercre nescil ; 
in omni loco morum crudclitatcm lestatur. Ilic 
(|ni>i]iic circuitioncm illam suam, et adversus cun- 
clos mortales inimicitias, liaud dissimtrlai; ei quo- 
iii:iin quielis ac cessationis cst impaliens, aperte 
et sine involiicro, improbiiaiis iucoiistantiain osten- 
tlit. 

Vj~rs. 5. < Tu vero dixisli subslautiam ejus frustrd 
pcrdere. » 

IS t » 1 1 1 ■ 1 1 1 1 i anicm, tu tiixisli siur causti, aiunt, sci- 
liccl lemcre ac frustra ratiocinatus es, si ei res 
fnefit adcmpta, animum ad maledicta convertct : 
iidcmque illud, frustra perdere, intelligunt, ac si 
Jobo bona propter peccata adempta fueriht, vcl 
quia in bonos cl pios usus non erogarenliir. 

Veiis. A. i Siiscipicns aulem diabolUs, dixit Do- 
mino : Pellcm pro pelle, qmecunque sunt homini, 
pro anima sua peiidet. » 

llor loco piimiim considera summam justi vii-i 
azquanimitalem, qui, ciim cgcstaie ofbitateque 
cxerccrctur, uon modo ab oinni inipio verbo absli- 
nuit, sed voccs etiam grati animi indices protulit. 
Pancti quidem angeli victorix congratulabantar : 
diabolus aiiicnr deutibus slrtdcbat, rogalque ut 
vires cjus dentio experiundi venia silii conccdatur. 
Ac Ocus (qu.e ejus cst bcnignitas), cmn eos qui 
sibi ex animo famuhntur, gloria insignes reddere 
statuit, belluani lacessit alque irrilat, ut pudore 
suffundalur veliemenlius, nrultisque encomiis ju- 
stiiin exornet, ut qni naturalem veritatem con- 
servaril, niillamque cx calamitatibus perversitalem 
conlraxerit. Xdhuc, inqnit, innocenfjai» suam rcii- 
rtet, niillo acccpto damno : tu vero inani jaclaliono 
gloriabaris, id est, importune nugabaris, cum di- 
ceres : Si boha amiserit, ad maledicla confugiet. 
Conterhplare liic, qnemadmodum Deus, qui antea 
prospexerat, cognoveraujue eventum, sciebatqne 
hiagnum Jobum nihil prater decorum locnturum, 
adversus jtistum luclse poiestatem adversario dede- 
rii. Diabolus vero neque rcrum futuvarum even- 
tirm, neque ea quae in cordibus nostris sunt, novit : 
qnare se viclum iri in cerlamine ignorans, dcliran- 
do dixit, certe in facietn tc benedicet: ae rursus, de 
victoria bcnc sperans, ut pelli justi periculiim fa- VAUI.E LECTIONES. ' ic. 6'ja^Tj[xfja£i. 39 OLYMPIODORI AI.EX.VXDRIXI 4rt 

cesseret, obnixe eonlcndii, dicitquc, pelleiu pio \.vaipxpiozdc;,9cal nurcu vcuiy/.i, .tj ot)csT«t v.ttp 

peUe,omnia qutecttnque sttnt liomini, pro animusua tflQ.^utx^c ttvzcm. 'EXsyx^S 6iit8dv8pwTCQc;, xav- 

ptnriet. Symuiacbus vero, ciileiii pro cute, ei amnia taOOa r:d).tv dvato/uvtst, xat tfTjatv, O.OSev p-iya , et 

qvjecunaue habel, projiciet proanima sua. Conviclus aXXatpfwv owpd?wv tcstcovOotwv, oOx E3jT<?fj;j.rjj: , 

humani generis hostis, eiiam hic rursus hnpuden- SsSotxtu; p.fj os r.3.popylcr\, xal xatd tou iotou jw- 

lcr se geril, ac dicil, Nil magnum si, eiim alioruui paTo; iviyy.rj ttjv JtXrjYfjy • toyxo yap eatiy 3 ).:y:t, 

corpora paterenlur, non blusphcmavii; yerjtus eiiini Sippa.vztp difftatac xat yap rcoX/.dxtc ■:•..;, Vva 

<^i ne tc iracuodia inflainmaret, stioque cotpote p.fj eL; dtp0aXu.&v !3Xa6jj, tfjv /sipa Tjpotetvw., xat plagain exciperel ; id enim vult, cum dicit, pellem 
pro pelle: lit eliam ssepenumero, ut guis manum 
prxlend.U, ne ocuJus kedalur , pellequc pro pelle 
oltjccta, membro corporis viliori plagam aceipiat, 
ulsaluli prxstanlioris consulat. Quid i^itur mirum, ei$ t6 t,ttov Tfptov piXo{ 5i/sTat rrjv TcXrjYfjv» 
Sipjxa Crcsp SipjjtaTO? Tcpotax<5u.evoc; , tva atojrj t6 
xatpitoTspov, T! oOv 0avp.ajT6v, s! Ta uTcdp/ovTot 
Tcpofjxato; Orco^s xal Jtup.a urslp owjJtato; rco/.Xdxt; 
TEpoc4j*s8« , xat Tt/.r^Y^; tfspopivrj; tu/6v xaTa toO si opes projeccrit? cum stcpcn ume.ro etiani corpus e)#9a'Xpx>v,, f] tfjj xsyaXij; , tfjv x j 'P a ovtiOsvts; . t6 
pro eorpore profundamus, ieiuintiue aut oculo, aut xar.ptwtepo.v pspo; Tfj; TcXrjYtiS dTcrjXX.d$ap£v s j y.y.\ 
capili lorte intentatum, objccta manu repellamus, B d-av?a 8's tov tcXootov ItoJuw; jcopTsfvousv ,, O-ip lit |>ars corporis nobilior, et periculis magis oli- 
noxia, sil incoluniis, ac pro salute noslra luenda, 
divitias oiiines alacn aiiimo prodigamus. Licel 
eiiain aliter verba illa ialelligere, ut jusii famam 
el gloriam apud Deum scelestus clevarel, piilcm, 
inijuit, pro pclle, dedit, id esl, cuiii leviter ltesns 
sil, levein quoque esl laude.lt) eonsecutus ; ncquc 
rein magnam pra-stat bomo, si jfacultales contem- 
nat, ut ipsc a danino iiniiiuiiis sit : illud eniiu, pro 
tniiinri stia, pro, scipso, dixil. 

Vers. 5. « Alioquin auleni miitcns manum liiam, 
tange ossa ejus, et earnes cjus ; certe in faciem 
tc benedicet, > 

Olympiodori et Chnjsostonti. Triiciileuta csl alque 
impudens bellua ; nequc cnim satis babel, nostris 
lanliim carnib.us saturari, nisi in nicdiillas etiam et 
ossa pervadat ; improbitate non caret, novuin 
eommeiituni excogilat, Rcs, inquil, levis inomeiilj 
cst, si bona amiserit, omiiiaqiie libenlcr cootempse- 
rit, ut saluti suai consuleret : verum quid boe est, 
si in ejus aniiiiani polestatem non concesseris ? 
Atque boe ipsuin is postujare videbatur, cum di- 
ceret : Ontniii pro ttnima sua pcnilet ; corpori ergo 
plagam inflige. Scd quamobrem id non rogavil 
lnilio '. iiiiinniin , ipiia seeuin ipsc cogilabal, si 
forle eontigisset victuin illiim discedere, c rcbus 
pusillis, illustriorein sc vietoriam reportatiiriiin ; 
sin sceus, -in corporis lueta se lorc siiperiorein Tr^ iauTtov owtrjp.tjac;, "E-T.t S: xa^ d/.).w; vogjvv t6 
(jt-.6-i ■ scjSuts/JCwv Tf ( v toO Stxatou r;p6; 8e6v G$><p? t - 
p:tav 6 Tcovr^po; , Sippct , cprjoiv, vxkp SipjtUTCr; Si- 

Stoxs, TouT^attv , st; i/iya j3),a6E't;, dXtyov Ttvd sO- 
cprjjjitttv rcpojfjratyc • y.ai. oOosv [i.b(a, el Ttuv v~ap- 
/0"vTtiJv «vOptorco; xaTatf povij , tva o0t6; p.fj jSXafirj ■ 
t6 yitp, ti'j(; iy'vy~jr avzou, dv.TlToO, iavtcv, si'pr,- 
xsv. • 00 (Jtfjv Si d).).a drcooTei).a; Tfjv /:tpd tiou , d^at 
Ttov StjTtov aOToO xott Ttov oapztliv aOtoO ' rj j/.fjv ci; 
r:pootor:iv a sOXoyfjasc. i 

'O.lvp.-iioSdipov xal Xpvcroc-Tdjicv. 'fi,u6v to Or,- 
ptov xal dvati/uvtov • oO yxp dvi/:Tat , p.ovov tiov 
fjpsTspwv e^ttooprjOfjvai oapxtov , d).).d xa't ;j.i/pt; 
SiTtov xa\ (JtvsXwv StsXOctv j3oO),STat • oOx dzop:t rco- 
vrjpta;, sOpfoxst rcd/.tv STCcvotav. OOS^v, cfrjo^, jJt^ya, 
et drcto/.sos xTr u u.aTa, fjSito; rcdvTtov y.aTaypovf^ja;, 
tva iauT6v oiojtj. 'A/.Xd ptrjv [ti touto ;] si tfjv '}u/f,v 
oO Stooj; XaSeiv ; ToOto ydp ivi-fr t vz ^rjTtov Std tou 
X^Ystv, ndrTCi vxip zi\<; uutov tyvxqc; iiaicBL • 
t6 yoOv atotjta TcXfj§ov, Atd Tt 6: jjtfj scj dp/f); toOto 
jjtrjosv; s/.oytoa-o oti el auufirj autov fjTTTjOfjvat , 
pi/-tov d-6 tiov c/.aTTovojv tijv vtxrjv evsyxstv ■ el fis 
pfj, d-6 tou otojiaTo; r:sptioo;j.at [tcr. rcsptijeoOat ]. 
00 r:o),).ou Xoyou, (fr^ol, xa /pfj[jiaTa Tot; dvOptorcotc;, 
O-ep ydp oo)Tr,pt'a; tfjc; otxsta; tJ/u/fjc; arcavTa StSo'- 
llauil iiiagni , iiujuit, bonorum posscssio aestimalur D a3iv - 00/ drcXto; ol , Ttlr capxHr, etrcsv, dtjiat, 
ab bominibus; cuncta eniin pro vita: sua; salule oXX' toiTe xat svooOsv ts/Ofjvat [ 1a. teOrjvat | t6 xa- 
largiunlur. Neque simpliciter lantum dixit, ctirnct xov, outoj psTd T v ovrjptac; StaXiYstott. Astxvutat Ss 
tttntjc , sed maliim allius eliam jieuelrare voluit , xa\svTsOOsv, tb; oOSspEav e/et xaO' fjjjtwv ££ouo£av 
tanla cuin improbilate loquilur. Ilinc eliani per- ° dp/aio; Spixtov, st ptfj ur:6 0sou juYxojprjOjj, xatd 
spicilur nullam antiqui draconis cssc in nos po- T ^» dpjlfjTou; aOToO Tcspt fjp.a; olxovopfa;, xat w; 
lestatcm, nisi dctur a Dco, et quidem propter ar-> dv:).:iv jj.:v dvOpwrcov SOvaTat, si XdSot JUY/'opr,otv, 
canam suam erga nos providcnliam, Ac licet, pcr- xax6v o'i tcoctjcwiou SOvaTat, rcapi tleoO Ss sf;atTei. 
initleiiteT)eo, liomini jinssit vilanl ailimerc, maluin OtSs Y^p si xa\ £-saev, oti, sf [jif| W:6; sr::Tp:''}st, 
lamen inferrc ncquit, sed a Deo veniam flagilat. oOSsv o0t6; xatd Ttvo;ouvaTat, Trj; ErcttpoTcfjj; ojtoj 
Novit i nini qiiamvis ijisc lapsus sil, se iiilnl atlver- vooup.evrjc;, oTt oofto; yCvetac, 5ts rcapd 0sou y'vo- 
SU9 qneini.ir.i4i possc , ni^i Deus perinillat ; qii.e psvqs. "0 Se Xiyst, totoutiv soti, IlepfsXs aOtou tfjv * lc. STtaXXdtTouev VARI/E LECTIONES, 41 1N BEATUM JOB. 4?. ippoopiv t5ji 8§«o0sv Bepaite!a«, *xY tij,- xati djvxty A lamen permissio non nisi sapienler fieri judicanda 

STctu.sXsiac/ oj yip e«tt Oaujjtatoc; acjtoc;, e! i^uXattetc; 
autbv aTCoXijJtrjtov " ouy/iupr^oiv jiot fiiatfOeTpat xic; 
oapxac; a/pt xa ^ u.ueXuiv. 'EXiy/stv T^P ° t * : CJ,J I i " 
tf/,pi yvtojiTjv dTcatoaytbyrjtov, tpu-ffjv xat u.ovtjv [fo*. 
xa 1 . xputpfjv jj.ovtjv] TTJs rcspl o£ Oepa-etac; 6-oQsotv 
eyoooav • il>; ei'ys a^Tj xfjc; oapxbs auxou, xrjvtxauta 
f:lr zpdatoxdr as sv.lop\ast, xouxioxt, tpaveptoc; oe 
pXas9tjp.Ji«t. esl, quatenus a Deo proQciscitur. Quod \oro dicit 
ejusmodi est, nudato eum exlerni cultus cuslodia, 

el anini.c cura ; cniin adiuiralionein nierctur, 

si intactum illum ab omni oppugnatione luerig : il.i, 
milii, ut tabe carnes ejus ad mcdullas usque con- 
liciam. Solcl enim calamilas aniinuui prodcrc, qui 
virlutis disciplina non esl imbuliis , et cui cullus 
et obseqnii tni cansa omnis in luxu ac yojuptate quapropter si tetigcris camcs cjus, in facicm le benetlicct, boc csl, apertc conscindcl lc |H>sila cst 
uiajediclis. 

< ETtcs Ss 6 Kupto; x<o 5ta6<5X<i> ■ T8oii Ttapa5i6to;j.£ 
soi aJt6v • (jf5vov ttjv u/uxfjv auxou 5tatpuXafov ( '0 
£A QsoSortojr, xrj; u/uxtjc; auxou oux ad/fl.) » 

.V; vCoaz6{lov xal 'O.lvft.itodwpov. IliXiv d tpiX- 
dvOpioTco: 0ebj , 6 xoiic; oixetou; otecfavixac; dyye- 
Xjis xat dvOpuiTcotc; 6rju.ooteustv §ouX5ijtevoc;, irctxpi- 
Ttet xat xouto, tooxe [jiaOetv Tjij.a; , $tt oia Suvatat 
o -ovrjpbc; , xaxi ouyxtoprjotv 5uvaxat ■ xa't 6 p.ev 
EXsys, i't> djjfl* rco> aufxuir avrov. 'AXX' tva ptrj 
X4yrj, 5rt Eu Tcscfaojiivco;, autbv "~Xr|tja», cbc; oixsiov 
Oepanovxa, oux eTcotrjosv oTtsp fjxrjosv 6 5'.a6oXoc, 
tjtXX' exsivw srcixps^e. 

"II xotvuv xouxi cprjotv, ott Tou fjyejJ.ovtxou autou 
jy.rj a^Tj, 8:i 5e xiov ei; xfjv odpxa jSaoiviov xbv 
dyiova ctotou ■ xat xou jjtev ou>p.axocj s urcecjayayetv 
xrjv 4" J X T 1 7 ' tva et; eTciyovfjc; ti SircXaofova x^piorjxat 
dyaOi, xat dvxstoayiyrj auttji xi dxcoXXuu.sva. Vers. 6. « Dixil aulcin Dominus diabolo ; Eccc, 
trado libi cuin : tantummodo aniinam ejus cuslodi 
(Tlieodolion vero, animam ejus ne lcligcris), » 

Chry/Oitomi et Olympiodori. Itursus bciiigniis 
Dcus, qni athletas suos corona insignicndo angelis 
et hominibus spectaculum p.ublicum prpponit, 
eliam boc diabolo largitur, neinpe, ut nos intelli- 
gamus, niliil siue diviuo (leruiissu posse diabolum : 
cujus quidem l>:ec erat vox, tu tange carnes ejus. 
Sed ne diabolus forle dicercl : Tu qiiidcm vulnus 
ei, lanqiiain fainiilo tuo, in spccicm infli|isti, quod 
pelebat facere nojuil, verum illius poleslali hoc 
permisil. 

Aut igilur hoc dicil, principeni animi parteill 
noli attingere, scd corporis cruciatibus certanien 
inito : et corpo. is quidein poleslatem illi permittit, 
v.erum ut cum corpore animain subducat, vcniain 
noii concedit ; quia insiauralione nova duplicata 
q bona illi resliluenda erant, et quae perierant rcdin- 
tegranda. 

. Rursus Miimk.ri iiiii hoc aurcum, diabuli igne pro- 
bat Deus, sed moderatione tamen adbibila, non 
eo profecto, ut perspiceret ipse, qiiem cognituin 
habebat, sed ut diabolum aperte refellcret, nobis- 
que viniin lau.lum facerel insiguein. Illudque, ani- 
mtim ejus custodi, pro illo cst, divinam iniatjincni 
kcdere ne tinics. Non eniin inimico custodiam 
auimie ejus cominisit : qua enim ratjone bostcin, 
qui ad bene faciendum natura non cst comparatus, 
luenda; aniiuae praefecisset ? 

Vers. 7. « Exivit aulem diabolus a Domino. > 

Kiirsus doeemur euin, qui ad honiinein adoiien- 
iliiin inenicm converiit, a facie Doinini cxire. Nul- 
yip -/(opt^sdOat Tcitpuxe Tcaaa Ttovrjpi (xeXixr) , o.r,5s- r> |m U est enim studium improbiim, quod non per IlaXtv jj.svtot , xaxi (jtexpov , xpuoouv av6p;avxa, 
tcj> StaCoXtxio rtupl 6oxip.dJst 0ebj , oux aiitb;; yvtu- 
vat OsXtov, 6v -rjTciotato, dXX' ei{ eXeyxov 6ta6oXtxbv, 
xal stp' ti> touxov fju.lv yvtijptoat. Toys jj.tjv, Ti\v i5-u- 
;;>')>• avzov StapiiMt^or, dvxlxou, Mfj Tcstpdd|jc; xrjc; 
Osia; iWn'j;. 0\iSi yip xy exOpw ^poupstv xfjv u/u- 
xfjv tTcixpe^s • Tcto; yipxbv TcoXi;j.tov, euepyexetv p.fj 
Keyux^xa, ^uXaxa tj/uxrj; Tcpoeoxfjoato; ■ 'EifjXGe ck 6 6ta6oXoc; ditb tou Kuptou. » 
IlaXtv 6'.6ao-/.6u.s0a, tbv st; rcstpav dvOptoTtou xps- 
tijjtsvov , Jcjtivai ditb TcpootoTCJU xou Kupiou. 0sou p.iav sx.ouoa -pb; xfjv dyaOoxr^xa ouyyivetav. 

< Xpivou 6s tcoXXou tcpoSsSrjXoxo; , sTtcsv aJxtj) fj 
yjvfj autoJ- MixP' "' v0 ? xaptspfjostc, Xeytov 'I5ou 
iva;j.ivo> -/povov ifti jjtf/.pbv , Tc.ooo6sxi,u.evoj xrjv sX- 
rcioa xf,c; owtr pta; jjou ; » 

'tl jjtkv yip evsxaptipet xfj itevta xa\ tots zaOso: 
/po-.ov OOX oXiyov, xat ~pb; sautov Ttapajj.uOovjjisvo;, 
•Xeys • Aet tfipetv dvSptxdi; , 6st xaptspstv, 6st tfjv 
i/. 0sou Ttpoojjtivsiv pof ( Ostav ■ ou ^paouvst ' 6 0sb; seipsum secernat a Deo, praesertim cum iiulluiu La- 
beat cuin bouilale coininerciiim. 

Vers. !). « Tempore autcin multo transacto, dixit 
ci uxor ejus : Quousque sustincbis, dicens : Eccu 
pernianeo tempus adliuc paryum, cxspectans spein 
saJutis meae ? » 

Is quidem cgestatem acerbosqHe casus din tole- 
ranter tulerat, ac seipsnm solando tali orationc 
ulebatur : Feieudum esl viriliter, nientis conslantia 
adbibenda, a Deo auxilium exspcctandum ; neque VARIjE LECTIONES. 

* la. itjouoiav 6i5cootv, ou ouy/djpst 61 aut("> jisti tou Jto^iaxOf. 

Patuol. Gb. XCIU. jjpa 43 OLYMPIODORI ALEXANDRINI 44 

ciiin! in opilnlando, liisque malis depellendis, cun- A STMtjuivai, xa\ tuiv Tcapd.Twv drcaXXdcai octvuiv- 
i tabilur Deus, Conjux vero, qux lanquam poslrema 'EfaaOevet u 5= fj Y u ''*)< 7I p' J » x ^» auu.tyopi;' uni tou 
machina, ad evertendum munitissimum aliquem 5ta6dXou TTjprjOetaa, uionep GaTepov p.r ( y_dvr;[ja xaTd nniniiii, a diabolo reservala luii, inferendis cala- 
miiaiibtis viiibus frartis languebal : versutus enim 
diabolus, cum longo satis tempore juslum oppu- 
gnasset, nxoris imbeciilitate ium ulitur, ipsamque 
conlra eum armis instruit, prout prius Evam adver- 
sus Achiiinmi. Illa igiiur, cum calamitatibus fracta, 
animtim despondisset, spirilu diabolico plena, in 
liaec verba prorupit. Ac primo quidem ostendere 
conatur, ejus iti Deiun spes prorsus csse inanes, a 
praUerili temporis diuturnitate, ad probationem 
(uluri, ducto argumento ; deindc quse sequuutur 
superaddit. Observa autem astuti vafritiem; cum Ttvo; doeioTou Tstyous • 6 -rdp TcavoOpyo; StdfioXo; , 
cl>; ixavto /povio xaTStpYdaaTO tov 8t'xatov , Tore xjj 
ttj; Yuvatxbt; daOeveia ouy/p^Tat , xa\ orcXffet Tau- 
ttjv xax' au-ou, iuarcep tcotc ttjv Euav xaTd xou 
rcporcdTopo;. 'II 6e xa't Tcp6; Td; aujjitpopd; drcet 
Tcouaa, xa\ tou 5taCoXtxoO 7iXrjptoQstaa TcveuptaTo:, 
e-\ tou; TtapeiVTa; Tcpofj/Orj Xoyou;. Kat TcpuiTa jjcv 
auTio Ta; et; 0cov eXTi!5a; dvrjvuroue; Tcctpatat 6et- 
xvuvat, ti;j tco/.Xco TcapeXrjXuOeki XP^ V V tioTouj/tivTj 
t6 [jtifXXov. ckjt xa\ Td sgrjj ercdyet. "Opa 6e tov xax- 
oupyov • ots rcoXu; otfjXOs jjpdvo;, t6is s-itiOcTa'. • 
tots -j-ip p.dXta-a Td Tfj; cXrctoo; c/.iy/cTat , t5te Td multum lemporis effluxisset, Jobum adoritur : ttinc B xtjs 6uvdjj.:ui; icjaaOever. A:rc'/d Bs xa\ tw 'Ic'o6 tots enim pracipue spui raliones refclluniur, et vires 
fractse debilitantur. Duplici autem imbecillitate eo 
lemporc Jcibtts laborare videbatur : ipse enim 
lemporis diuturnitate imbecillior evasit, ct spes 
oniiiis in dies macris extenuata cvanuit. Ne iaitur Td Trj; doQsvsia; tjv • ttuTd; tc ydp daOevioTcpo; 
Yeyove Tw u.fjxes toO xpdyou , xat fj sX-\; u,a'/.Xov 
&tceyvu>sto. Mrj TOtvuv toOto i'5ui ;j.sv , oti Y uvt )s dXXd 
Tt oup.6ouXcuct • touto xa\ Tcaot Tcapatvijo , jirj rcplg 
Td tiIiv dvOpiorctov d§tui;jaTa xa\ icpoauiTca fSXs-etv, illud spectemus quod uxor fuit, sed qttod suadet dXXd rcp6; tov Tpdrcov Tfje; auu.6ouXfj;* yuvrj ydp eSd- 
potius videamus. Hoc eliam oinnibus consulo , non Orj, ou/ tva uTcooxsXtfTj, dXX' Eva porjOf,, 
ut bominum dignitates, et ora, sed eonsilii rationcm, et inoduni intueanlur : uxor cnim data 
est, non ut virum subverteret , sed ut laboranii subvenirct. 

« Et cgo crrans, ctancilla, locuin ex loco, et « Kdyw TcXavto;j.c\r 1 xa\ XdTptj, totmv sxtiJtcou» 

domnm c domo. » xat otxtav e$ ot/.iac. » 

Totum atitem boc divina permissionc conligit, et "Olov 6c touto ©eou tjv ouy/iupT]Otc;, xa\ 6ia66Xou 

diaboli oppugnatione, qui, Deo veniam indulgenle, Ttpoo6oXrj, jj.ct' c|ouoiac; TcpdtTovTo; 6td t6v ouyxs- 
cum licenlia operabatur, ttt in omnibus certantem Q yti)pr\xfa<x fclciv, e<p' S) otdTcdvTtuv dYojvt7d;jevov t6v 
Jobuni, victorem corona dignum oslenderet. Quam- 'IwS STespavlTrjv dvaost/Ofjvat. At6 xa\ ifjv Yuvaixa 
obrcm uxoris ejus nemo miserabatur, nec quis- ou6e\; i,Xeet, ouoc Trjc; icaXata; auTrjc; su6atptovia; 
qmtm pristime ejus felicilatis memor, cgestalem jte[j.vr,;j.svo; -apcjj.uOetTo ttjv evSetav • ou ydp auv- 
ilabatur; non passus est eniin hostis quem- ejjtopei auTrjv 6 e/0p6; eXeetaOat upd; Ttvo;, dXX' 
pi.im ejus miscricordia moveri ; sed mcrcede eam eOfjTsusv erc\ juaOij) ■ touto ydp orjjtaivet t6, .ld- '. locavil : id enim vcrbum, ancilla, declarat.se sin- 
gulis rogantibus inscrviisse, quo suam ct inariti vi- 
lam sustincrct. 

Vr.ns. 10. « Si bona suscepimus de manu Do- 
mini, malacurnon sustinebimus ? > 

Vides in srumnis magislri animum, ct vullum : 
postquam enim cx conjuge, quam legibus religiosis 
erudierat, ea quac nunqiiam sperasset audivisset, 
[ riimim formidoloso illam terret aspectu, deinde rptq , Tot; sxdoxoTS T ^coixc^vot; urcrjpeTouoa , e^' tji 
eauT^ xa\ tcTj auveuvqi crrapxcoat nph; to 4TCoJf ( V. 

t Et t4 dyaOd coe;d[j.eOa ex /etpi; Kupiou, Td 
xaxd ou/ uTtoiaojiev ; » 

'Opa; 6t6aaxdXou xa\ cv Tot; TcdOcot yviojjTjV xa\ 
mpdaotjVtv ' STcctofj y^P ttjv ruvaTxa Tot; 0soae6iotv 
s-aiocuac x vojjoic, Td rcap' sXrctoa dxouaa; 7, y.a.za.- 
tXijxtixij) 9o6ct tiTj li'AC[j.p.aTt, etTa xa\ Xoyot; evTps 1 - verbis c-iiam pudore suffundit : Ista enim, inquit, I* itst" TauTa ydp, ctjo^.v, dtppovo; fjv etTcetv yuvatxd;. dixissc, slultic erat mulieris. Annon Stultitia est 
existimare fore ul mors blaspbemiam slalini cotni- 
telur, autctiam audcre sceleratum ullum verbum 
in Deum dicere ? Ita castigatam uxorem, tum ora- 
tione, iuin viiltu, i-iini graliarum aclione calamila- 
lum impetum ferre admonet. Mulli eniin, inquil, 
nullam omnino felicitalem, ei rerum copiaui expei li 
sunl ; ic is vero, quibus Dcus hanc indulsil, tur ad- 
rersa iniquo animo patimur ? cur non cuin mulla 
gratiarum actione, tanquam a vero et gcrmano "II Y&poux dtfpoouvr; , t6 vouiCetv ojjou Trj pXao^ij- 
jtia xa\ tfjv teXeutfjv dxoXouOetv, r) oXu; toX;j5v 
j3Xdacprj(j.yJv tt ^fjjja Ttpootf^psiv xaTd t)cou ; Toutoi; 
Tca'.6a5toyTjoa;, tio te Xoyoj xat tco pXcjjjjaTt vouOc- 
T:t cpipeiv cJ/apiOTUi; tojv 6uo/cptov Tf^v cTcaYwrrjv. 
flo/./.ot jjtev ydp, tfr^o^tv , oiios cuO^via; Ttvo; crcctpd- 
Ofjaav , f;;jct; 6c TatitTjcj dicoXcXauxoTs; sx 0cou, Tt 
rcoo; TdvavTta ouo/cpaivojjcv; t£ 6s jjfj [jSTd rcoXXfj; 
Trj{ eu/aotoTta; , &( Tcapi yn^iixi Acotcotou, xa\ 
Tauxa 6c/d;j.c0a ;'H [jcv ouv tauca dxouaaaa ecjirjOu- \ \i;l.i; LECTIONES. 
., ^aOivei. < :<-. exdoTot; to:;. » 'iu. Tcatocuoa;. r tcr. fjxouae. 45 IN Uhl.VTUM Joll. 16 /</3z, >:aV -'ry vouOcsiav ioirjato, (j^oiv dvuyO:y;a- a Doraino, liseccliaui aiiiplectiraur?QuibusiUa auditis pivrj ■ 5i.i~ip oTp.at xaV twv Dwspov dyaOtbv xotvu- 
v',v auTrjv YEYEvrjaOat toi *1(o6. '0 8i yzvvaio; dyto- 
viairj; rptrcXd; T(7> 6ta66X(p SiSioy.E Ta; TcXrjYi;, au- 
t6.; te jjlJ) xa[itfOi\{, xaV ttjv Grc' auTou TcapaTparcct- 
dav -pvatxa ercavopOtbaa;, xaV w; eu/apiatou; xaV 
rcavT6; d;ia; Sraxtvou , xaV dXfjaTou u.vfjp.Ti; tc-iovi; , 
dva^-Ojylaptsvoc. 

< 'AxovaavTE; Si ot ■cpsts cptXpi aoTOU ia xaxd 

Ttaviaxa iTCEXOtfvTa auToi , rcapEYEVOVTO 'ixaaio; ix 
t?,; iota; /tbpa; tco6; aixdv. > 

'Eav tc; Ciyrij , Sti zl ptE-ci toaouxov /poVjv ol 
yJXot -ypaysyovacrtv, svvoEtrto, nptJJiov p.iv, (b; Sca- 
tpipou; coxouv X c ' J P a ?' xl1 P- 6 ^ no ^ u I A ^ ^ 3lt> S V-' J ' J 
aav conquievit, moivilisque oblemperans, niliil oblocuta 
esl ■ ita 1 1 1 facile credideriro, bonorum quaj postea 
evenerant, parlicipem illam cura Jobo factam fuisse. 
Egregius au.lem atlilcta plagara triplicem diabolo 
inllixit, cuin ipM- ininime succumberei, et subver- 
sam uxomn denuo erigeret, ct voces illas, grati 
aiiiiui lestes, omnitpic laiide. ac indclcbili mcnioria 
diyiias, profc.iTCl. 

Vers. 11. « Cum audissent aulcm trcs amici 
cjus raala omnia quas supervenerant ei, atlvenc- 
nint unusquisque c propria regione ad eum, » 

Si quserat quispiam , quamobrcm post tanlum 
lemporis inlervallum auiici vencrint, iiitclligat, 
primum quidem eos diversarum provinciarum iu- 
ib oi TtapdSotjov ttj; au;jttf.opa; xaV Src.a-ov C co i as f u j SSCi a c iiiulto post nunlium fortassc acce- 
eSdxst, si ercV xorcpJa; dveTnxouprjxo; 6 'Itb6 xaO- pisse;quin eliam calamilalis m.aguiludo, quod Jo- 
r ( iat • xaV TC£pts;jtsvov Sti tcXeiSvojv TctaTtoaaaOat ttjv bus, srilicct, in sterquiliiiio omni ope dcslitutus SC- dxorjv, xaV £XTc£uvt{/at, *aV iSstv et ilrfir] -k XeY^u.evof 

iv toutoi; ouv o /povo; eipiSsTO. IIp6; 6i toutoi;, 
ots to d/.r/Ji; iyvio-av, jjjijc/.si; ovte:, xa't ex57]u.etv 
u.eXXovts; , dvdyxTjv Ety^ov Tcpoispov eu StaOetvat 
-j. xaia t6v otxov, xaV ETttaTTJaat toc; dpxopivot; 
tou; dvO' eauTtbv. Tauia rcavTa auTou; d.Tc^axoXec 
xaV eve6pd5uvs ■ xaV ei p.r) ayJSpa yz dYarcrjTtxo! 
Ttv:; f,aav xaV ot/.atot , oux ctv Ta; otXEta; xaTa- 
Xtrcov.E; x<-' J pa; xaV ^aatXEta;, dtftxvouvio rcp6; ttjv 
E-;;x:'y'.v, dXXd 6t' iTEptov Tr,v xP-' av £~Xf)pouv. 
"EaTt 8o Evvostv, oj; xaV oixovojita Tt; fjv Oeta Trj; dcret, fidc videliaiur carerc : praiterea, sermonc 
plurium famam conlirmari, ct missione qiiorum- 
dam, qui rei \eritalem explorarenj;, praestolaban- 
lur; interca dum lucc (iiinl, tempus labilur. llis 
adde quod, rei verjtale comperta.cum reges csscnl, 
et peregrinationem cogitaren.t, necessarium illis 
fueiit, res donicstieas priinum recte coustituere, et 
illoium loeo, qui subdi.lis praeessent, vicarios im- 
perii subsliiucre. Hac oinnia nioiam illis injecc- 
riuil, et iter lardarunt; ct sane nisi cliaritale sum- 
nia cum jusJ.it.ia abundassent, nunquam provinciis dtpt^Eto; tj dvaSoXrj ■ iTcetorj ^ap 6utoJ Tij tuv tf£).wv „ suis regnisque reliclis, visendi causa illum adiis StaXeiJe! xa't t6 rcitv tou dyojvo; iXuOrj, tou 0eou 
Xprj[xaTtaavTo;, xaV t6v otxatov dvaxTr,aatjiivou , xaV 
aTEcpavuiaavTOC oixovoptta Tt; yiyovE Gsta ipjSpaou- 
vat -cou; ytXou; , tva TcapaTaOrj ri tou voafjutaTo;, 
xaV u.£tf6vai; dOXfjaa; 6 Sixatoc , StxatoiEpov dvaji- 
p^rjOrj Tcapi tou 0sou. sent, sed per alios poiius boc munus adimplevis- 
scnt. Cogitare illud iicm possumus, divina quadam 
dispensaiione accidisse, ut diuiius illorum advenlus 
procrastinarelur ; cum enim statira post amicorum 
colloquia, certamini finis impositus sit , Dco (qui 
justum interea alloquebatur, refocillabat, ct coro- nabat) dispensanie, faetum est ut amici adventum tardarenl, idque ut raorbi miseria producerelur, 
yiitusque cerlanlis jusli, justionbus prseconiis a Deo celebraretur. « 'EXttfd? 6 0at;j.avtuv paatAEu;, BaXodo 6 Sauxeoiv 
xuoavvo;, xaV Swfdp 6 Mtvattov paatXeu;. i 

"EaTt 6i fj ptiv fc)atu.av -6Xt; xtjcj 'louSata; rcEpV 
t6 Stvd. 'II 6i Sau/rj, rctfXt; Mtoa6'.T(ov, ojv pautXeuj 
fjv 6 BaXSdS. T6 ydp , rvparroc; IvTauOa, dvtV tou • Eliphaz Tlucmanoium rcx, Baldad, Saucluco- 
rum lyrannus, et Sopliar Minaeorum rex. » 

Est autem Tlia?.nian urbs Judaiae eirca Sina. Sau- 
clia urbs est Moabiiarum, quibus Baldadus impera- 
bat : bic enim, tyrannus, pro rege ponitur. Mi- fiaffiAebc. xEt-at. Mtvatot 6i oi 'A;xp.a tiat , rj tb; d na;i vero sunt Ainmanitas; aut, ut ni postcriore iv osuTiptpTtov napaXEtTcou.ivojv euptazop.sv , 'iiEpot 
Ttapi tou; 'Ap.p.avt-ca;. 'Artc-rijcrnK ;•«/), tpr^aVv, 
vlol 'A/t/icbr /<t«! MojuC i~l tcvq kutoixovvzuc 
c.poc Zipip, e^o.loOpsvciu xal sxzplr/ai avzcvc - 
xal <bc cvrezi.lscar zcvzovc, av£azt]c'ar s!c AX- 
A)\.lcvc. 'Erctax£!j/at TOtvuv ei dX/.ot Etatvot Mtvatot 
-jpi toj; 'A;j.;j.avtca:, ot xat to Ir,E'tp opo; Qtxouv- 
t:;. 'Epu.Tjveuetat 5i 'EXtcpiJ, Oecr jis diicr-stpsv, 
r] . Qecv pov pav.licj.idc' 0at;jtdv 6i , ejc.lsityic av- 
zov' BaXoio , za.luiojcric, r) s.-tdclrcc ' -au/attov , 
dSo.lec/Ja avziiv • Stotpip, cxc.-cc, rj cpav.licjicc. Cbronieorum libro proditur, alii ab Amnianiiis. 
S«rr«a:er.«iU enim, inquit, filii Ammon et }h>ab con- 
tra habilanlet monlem Seir, ad exlerminandum et 
attevendum eos ; et postijttain Iws consummaverunt, 
surrexerunf contra sc invicem ". Considera igilur, 
sintne alii Miiuei ab Ammanitis, qui etiam montem 
Seir incolcbant. Elipbaz autcni, per intcrpretatio- 
nem significal, Deus me dissipavit, vel, Dei mei 
epntemplio; TbaBman aulem dcfectio comm ; Bal- 
dal, t'cli(sK/s, vcl gloriasus; Sauclucoriini, loquucitai 
eorum ; Sopbar, scopus, vel conlemplio. In libro au- »" II Taral. xx. 23. 
• ic. eJyapisTripJou;. VARIyE LECTIO.NES. *7 0LYMPI0D0R1 ALEXANDRINI 48 

lem Geneseos reperimus ", Sopbar filium Eliptrari A Eupiaxojjtev Sk ev t?j revdcrei tov Iwcfip uiov £via riiisse, quem Esau e\ Ada suscepil : Eliphazi 

.1111. 'Mi lilhis Thxman exslitit, a i|iin regio, el oppi- 
duin, Thxman nomen invenil, quinlo decimo la- 

pi.le ab mbe Pelra dislans. VitlenUir .11110111 amici 
lii, proptcr necessitudinem et cognationem, libe- 
riore oratione usi fuisse. Sub Onem enim bistorix 
audimus, Eliphazum onumexnumero filiorum Esau 

fuisse, a quibusctiam liic admirandus gencris origi- 
nein traxit : imde philosophix ct xquanimitatis adver- 
sarii, lanquam facili ncgntio ipsi persuasuri esscnt 
proptcr sanguinis affinilalem, ad ipsum miltunlur. 

• Et aecessermit ad eum unanimiler, ad conso- 
lamluni el visilandum euin. 1 

Symmacuus vero sic reddidil : Condixerantenim, 
k! simid venientes contpaterentur ei, ci consotarentur 
cmn. Alque liinc etiam considera, aiiud lcnipus 
ellliixisse, duni, niissis interse nuntiis, congrediun- 
tur, unaque ilcr suscipiunl. Yisitare autem, pro 
contolari, dicltim est : miillum enini tcmporis vi- 
dcntur apud cum fnisse; haud sanc id facturi, si 
invisere tantum in animo habuisseni, quamloqui- 
dcm plures alii solo visendi studio ad cum venti- 
tarant. 

Yers. 12. < Cum vidisseiit auteni cum de longe, 
iion agnoverunt. » 

lloc ilcm loco, mali atrocilateni considera. Non 
agnoverunt auicm cum, quia Iues prislinos cjus 
cliaracteres oblilteraverat : ulccribus eiiim, corpo- 
ris formani in summam liirpitiidinem, vertentibus, Q Ttov eXxdiv elj eaxdTrjvSuisiSEtav jieTafiaXXovTiov ttjv toO 'EXitfiJ tou uiou 'Ilaaj , ex trj; 'Aod; • 6 6e 
'EXttfi^ uio; (">ai[J.iv ', dc/ou fj X'"? 3 - xdt xojjjltj Oat- 
(iiv, aiti/o-jja IlsTpcJjv SexartjivTe arjjjieioi;. 'Paivov- 
tcu ouvo! tpCXoe ouTOt, xa\ ttj tou acbjtaTo; oixsiOTTjTL, 
Tcap\<5rja!av Exovte?. llpo; yip tco T^Xei ttj; Ioto- 
pia; dxouojtsv xov 'EXccf i^ iv. tcTjv 'Haau uigjv eTvac, 
ecj tliv xa\ 6 Oau[taaTo;ouTo; 'sXxet ttjv yevsdv ■ oOsv 
xa\ tli; EToijuij; Sti ttjv oixeiorrjTa 7c:£aovTe; , tf 1X0- 
aotfia; tcoX^jjliol cTijjLTcovTai. i Ka't itapeYevovTO Ttpo; ai/Tov SjjioOujjLaoov , tou 
TtaoaxaXdaat xa\ STCLaxE^aaGat auxov. t 

Xujj.jj.axo; gutcj; exS^Stoxe , ^vrsrci^arTO yap 
<5y/oD k.lOvrxec- , cvpxaOT\cai aunjj, xal xapajiv- 
0T\cac0ca avtdr. "Opa Ss svtsuOsv C>; xa\ eTspo; 
Tcapf,X0e XP^ V0 ? > %-tof 0Te "P ? iXXfjXou; StaTteuvJ/a- 
jjLevot, tt;v erc\ xb a'JTO auvoSov te xa\ Scf.ftv eTtocf;- 
cravTO. Td 8s , ixicxityucOai , dv-\ tou, cvjixaOT\- 
cai, efpTjTat • cfaivovTac yi.p iic\ tcoXu TcpoajjisivavTe; 
auTto, oux av touto TceTtOLrjxore;, ei jjlovov emaxl- 
(J/aaOat TcporjpouvTO , ecrel U/t).?,; evexev Oiac; Tco).).o't 
xa\ iXXot TtapeY^vovxo. 

i 'IScjvtej 5e auxbv tcoAcjojOev , oux ETtfyvijjjav. i 

To tou TtdOou? ETtaxOec; xjvteuOev v5ei. OOx 
ETcs^vioaav Ss, ttjc; Xiufirjc; tou; raXacou? auTou x a P a - 
xiTjpac; eija^aviaacjr,; • TjXXoituOriaav y^P , <i>; E'" ?, imniutatos eos fuisse, verisimile est. 

Fortc eliam illud, in ccelum suspexisse, hunc 
sensnm habet : Qua deniuni ratione hacc evenerint, 
lu solus nosti, Doiuine; nos eniui prx mentis ino- 
pia, eorum qua; acciderunt, causas assequi non 
possnmus. 

YEns. 12, io.cEt aspergcntes terram super capila 
eorum, assederunt ei seplem dics et scpteni noctes.i 

Ouod aulcm septcm integros dies a mane ad 
vesperam, scptcmquc noctes a vespera ad inanc, 
juxta illuui sederint, Scriptura non dixit. Perspi- 
cnum igitur est eos, ubi magnam diot partem as- 
&edissent, discedere solitos, ad necessaria niuncra j/.opcfr,v. 

Tdx.a Sk to, eic; rdr ovparvr draSAi^ai, TOiau- 
ttjv ?x 5t TT ) V ^vvocav, oTt "Otcojc; TauTa y^T°' ;e , 5 ' j 
[jtivoc; e.TciaTaaat, AiaitOTa ■ Tj[iaj f 4p dttTjxavia xaT- 
ixzt; ou cuvajjtivouc; ecf txsaOai ttjc; afTiaj tiuv yivo- 

[JlivtjJV. 

i Kat xaTaTcaaijjtsvot ~fyj etcI Tic; xecfaXij au- 
Ttuv, TtapexdOtaav auTio t-rcTi Tju^pac; xat iTtri 
vuxTac;. i 

Oux sItce Se rj rpatfrj, oti TtapsxdOr^vTo eicTi rjjtti- 
pac; TCptotOev coj; earcc^pae;, ouSk Ir.xii vuxTaj dy' 
STTtspac; jxci/pt Tcptutaj. ArjXov ouv, oti to TtXetov tt^ 
f/xipa; zapaxaOsJiucsvot, Snav£)f(i>pouV Tac; dvaYr 
xaia? exTcXTjptuaovTec; xpeiac;, xa\ TcdXcv eicavrjxov- obcunda ; ac rursus rcdeunles, ad niullam noctern D ts; [lEXpi icoXo ttjj; vuxto; TcapsxaGiCovro, xa\ au- assedisse, rursusquc abeunlcs, priuio diluculo ad 
eamdem revcrtisse ; quod sane verissimorum aini- 
loriiiu, ci iiiiiiuo calamilatum sensu maxime affc- 
ctorum, peculiarc est. Quotidiani vcro scrnionis 
(onsueiiidincm Scriptura sccuta, sic libere ct so- 
lutc dixit : kuederuni ci teplem diet et teptem no- 
ctet. Sic ciim dicil Jacob, annos quatuordceim ser- 
riissc, 1 1 liii aestu exuslmn fuisse, ac noctis glacic 
e, iHuii idcirco sub lcctum nunquam in- 
gressus csl, iiullainquc laborum rcquicin tolo illo Gcc; dTcccjvtEc;, TcdXtv (jjpOpiJov Tcpoc; autiv • fl Srj TtLv 
Yvr,aLOJcdT<i)v xa\ aupLTtaOEaTdTtuv tfiXojv 1'Stov. Trj 
Si xotvfj auvTjOeia /ptij;jtivTj fj Tpaif rj, ou-tuj dicoXu- 
tojc; elrce, Uapem.Oicar avzqi ixra i)jiepac xal 
hxta rixTClQ, 'Eicst xai ots Xeyet tov 'laxajfi Sexa- 
Tsaaapa £tt, SouXeuaai, xa\ aufxaisjOa'. tw xauaojvt 
tt,; fjjiipac;, xat toi TtaYeTtp t?,; vuxto;, c/.pa iiJitj 
aT^vTjV oux Eiafjsi tcots ; dpa ouo:;xidc; dvarcauacai; 
Ituvev ev o).i;j tio XP^v(;i; TauTa jjtev ouv xat Xstcto- 
Xoyetv, tfXuapov ■ uj; yip l-fr^, fj l'p 9 'r ;r ) *ov^ ouv- *' Gcn. xxxvi, 4. 

» lc. tla'.;jLiv uloiTOU 'EXt<j)d{ VAltl.i: LECTIONES. 4!) IN BEATUM JOB. M 

T,0;!a x^5jt«u 'Ertetofj Sixivec, xtojjttooouvTec; tljv-A" tempore habuil? Hxc igilur subtililer el argule ni- 
Ppatffjv, xat JvteuOev auTfjv tbc; ^e-j5t] Staaupouatv . mis ex-ponere vclle, ridiculutu cst. Scriplura eniui, 
Ofl yip av, <pr,a'tv, fiatToi StETiXouv, xat fiurcvot etci ul di.xi, familiari loqiiendi coiisucludine ulitur. (>uia 
ToiauTatj fjij.ipa:;' fjvaYxiaOrjfiev asJTtov auvara/- laincn noniuilli Scriptiiram subsannanlcs, ex boc 
Of,va: ttj dxalpip Aoyo).:j/:a. loco mendacii illani insimulant (impossibile enim 

fuisse inqufunt, ut int dics sine cibo, ct soinno, transigcre polucrinl), coacti suiuiis boc iu loco iin- 
portunam illorumet loquacem nugacrtatem imitari. < Kal ouSstc; a&Tiov IXdXrjas. i 

Tttoc; jj.ivTot TtpoaxapTepouvTsc;, Tic; ts fjpiipac. 
Xat vuxTac;, xaO' ov EtfTjv Tpdrcov, /a': 8 tfjCj dydTcrjc; 
d^f,TSt Oscttioc;, ouSiva Xoyov euptaxov rcapajjtuOiac;, 
uTcspvtxioJrjc; ttjc; aujJttfopac; Tfjv ex Ttov Xoyiov Tcapa- 

tJ/UXTJV. 

KI>AA. r. 
llpodsbjpla. 
'AXV iv touto'.; jjisv to SsuTspov Tjvuerxai xstfi- 
Xatov tou Tpirou 3s TcpoOeiop:av Tcotou;j.svot 'fajjtev, 
ti>; dXYei |Jtev 6 otxatoc;, xa\ oux dv -tc; dpvfjaatTO - 
ou yip Ttiv ivauOrjTiov fj apeTrj, dXXi tiov ev xotc 
•ndOsat ifiXojotfouvTtov. 'OSuvatac xaTi to cpatvd- 
usvov, u~o ttjc; ev Tfl aapxt mXTjYfjc; SptjiuTaTioc; 
xevToujjtevoc; • xaTi 8s to vooujjtevov, ola Sixatoc; xaV 
tft/dOeoc; dvfjp dptbv Ttva» axavSaXt^opivouc; i-\ 
toi? auTou TcdOeatv, toc; ttjc; tou 0eou Socjtjc; etc' 
aCiTto Siaaupo;j.evT)c;, ei d Stxatoc; ToiauTa u-ojjtivet. 
Ka't yip 'oTav X£ye' - \iit zl eOcv fie xaTerTevxTn\r 
cov ; oux auTOc; xaTi0eou £v£TuYX a vs, jjtrj yivotTO - 
b xlvt Y a p el/ev evTuyxdvetv ; dXXi TouTd eaTtv 6 cprj- 
atv, "Iva t£ 8t' ky.1, AsaTtoTa, to ovojjta aou {SXaacfTj- 
fteiTat ; 'E0opu6:tTo ou8ev tjttov, xal tXtYY'? °?o- /> 
optlc, Tij tou 0eou TSTptojjiEvo.: d.y&TCQ, [i.fjTcto- 
TeXetav EYxaTaXstu/tv uTceaTrj itapi 0sou. OuSev ^ip 
ouTto TtjjuopetTai ^uxfjv cptXdOeov, tl)c: t8 urco-Teuetv 
xaTaXeXetcfOat Ttapi 0eou ■ xat jiuptdxic; ^petTo t8v 
GivaTOV, tJ (jtETi dXyr^odvtov xa't TOtauTT,? uTcotJ/tac; 
toic; ^ioatv eYxaTaXe - YeaOat. 'EtcI jjlev ouv ttj tiov 
XTTjjjtdTtov dcTtoXeia, xat ttj tiov rcatotov dOpda teXcu- 
Tf ( , otac; dcpfjxe jf a P"JtTjpfou<; tftovic; f,xouaajjtev ■ 
xat b~wi ttjv Yuvtxtxa e|sTcat8euaev, dTcpercic; ti 
Tcepl toO AearcdTou XoYtaajjtevrjv • xat Tcota jjtETi 
TtcFpav, xa': ecjou5ivtoatv, xa\ t8 Sptjjtu TcdOoc; icpOiY" 
J^aTO • xa\ tb; ou5'ev auTOV Ttov dvOptoTctvtov aujjt- 
TCTtojJtaTtov SteOopuSr^aev. 'S); oe oi tpO.ot rapeY^- 
vovto, dvSpec; otxatot xa't autjt-aOetc;, euxatpov tpfjflrj t Et ncino coruin loculus cst. i 

Interea quidcm illi, diebus et noctibus pcrsistcn- 
tes ratione «jua dixi, et qjiam lcx cbaritatis poslu- 
labat, nullam ad lcvandaui aegritudinem orationem 

idoncain iiivcncrunl, cuni calamitas onini verbo- 
runi solalio longc inajor cssot. 
CAP. ill. 
Protlieoria. 
" Et in bis quidem secundum caput absolutum est ; 
capitis autcm lertii protbeoriam pryemitlentes, 
jusliim in criiciatu esse dicimus, nemo enim est 
qui boc ncgare potesl : virtus qtiippc non eoruin est 
tjiii scnsu carent, sed corum qui in advcrsis casibus 
pliilosopbaiitur. Extcrnuni quidem dolorem et sen- 
sibus pcrvium, plaga corpori indieta, qua vebc- 
inentissinie stiiniilabatur, creabat : internum vero 
aniino alebat, quia, cuin bomojustus, Dcoque cba- 
rns esset, nonnullos suis calamitatibus scandaliiari 
ccrncret, ac si cjus causa (qui justus cxsistens talia 
patiebatur) Dci gloria laccrarcliir. Elenim cum di- 
cit : Qnore constituhti mc oblocutorem tuum "' ° 
ipsc Dco oblocutus non est, absit ! qua cnini in re 
boc facere potuit? boc autcm cst quod dicit; cur 
niea causa, Doininc, nonicn tuiiiii blaspbcmatur ? 
Nibilomiinis Dci ainore sauciatus, pliiriinuin pe-r- 
turbabatur e'. vacillabat, ne forlc a Deo piane dcre- 
liclus fuissct. Nibil cniui adco aninniin Dci amore 
mflamraatum excruciat, ut divinae desertionis suspi- 
cio; morlcmqiie millies prius oplarei, quam cum 
angoiibus ct cjusinodi suspicione, viventium nu- 
racro accenseri. Quales igitur in fortunarura amis- 
sione, ac rcpentino liberorum inleritu, voces graii 
aniini indiccs protulerit ; ct quemadmoduni conju- 
gem conlra quain deccbat de Deo cogitantem, in- 
crcp.irit ; et quoenam posl lentationem, ad nihiluni 
redactionem, ct gravescruciatus, locutus fueril; et 
queinadniodum niliil eorum quae in vila liominum Oe etoptov auTtJov Tr,v urcojjtovfjv xa>. ttjv dYd^rjv, etc' D contingunt, eum perlurbaverit, audivimus. Post- 
auTUiv etTCEtv xa: Sr^jjtoateuaat tkf xaTi tpuytjv 
dXYtjSdva; • xat ybiyyiioii jjtkv xaO' taToptav dxiv- 
ouva c . "Ev Yip fjv tou 8ta6dXou tb aTcouoaajjta, to 
Tcapaaxsuaaat tov Sixatov pXaaa^tifiaai ©edv • b 8e 
ouSajitoc; tfaiveTat touto OtaTcpaSdjJtevoc;, dXXi jjtaX- 
Xov e4cpTjU.^(ro? , y.-\ x-piiz-plo-i; avawiu.t}/ae 
tftovdc;. KaTapaTat 8c> ttjv fjjjtipav ttjc; Yevvfjaetoc;, 
xat t8v OdvaTov e-TtrcoOet, oti Ti; dvtoTepto Xexflet- 
aac; aktac;. Hpoc; 8e 8:ivo:av jjtuaTfjptov XaXet, xal 
T;ep\ Ttov f^Sr, TtpoYEY^dTiov tf :Xoao-feT, xa\ ->.t,oo- quam autem amici, bomines jusli, et nialis ejns 
lacti, advenissent, cognita eorum cliaritale et pa- 
tieutia, dolorcs animi et cruciatus corain illis nar- 
rare et palam facere opporlunum duxii : etin 
historis quidem contextu, res pcriculi plenas lo- 
quitur. Diaboli cleniin stiidium unicum et conatus 
oinnis erat, ul justuui ad raalcdicenduni Deo inipel- 
leret; verum ille, nullibi boc fecisse reperitur, imo 
polius honorifice de eo loquens, voces gratiarum 
aclione plenas cdidit. Exsccratur autcm diera na- "* Job vn, 20. 

h ftr'. £v. « icr. smxCvSuva. YARI.E LECTIO.NES. 51 OLYMPIODORI ALE.XANDRINI 52 

lalem suuni, mortemque expetit, propter causas \ tpopeirat t6 uiXXov • TotaiJTai yip 4— ™ ,v &y u * ,v 
supra memoralas. Si seusum autem verborum Tcpotc^Ttov al p^aetc. 'Et:\ Sk au-.tov twv Xicetov yevo- 
Epecies, inysterium loquilur, el de pra-teritis philo- pt:vot, ?atpr|V.'ato;j.£V ttjv Evvoiav, auTOu icoStjyouvto; 
sopbaiur, ac fnturorum certam spem concipil ; ^a; T:p6c ttjv £pu.rtveiav tou xa\ t6v aytov *Ico6 
fjusmodi enim sanctorum proplietarutn verba essc Tcp6c touc aytlivac Iviaxusavcoj. 
solent. Cum autem ad verba i|isa ventum fuerit, mentem illorum aperiemus, ductura illius in inler> 
preiatione noslra sequentes, qui sanclum Jobum ad certaiuina validum rcddidit. 

Vers. 1. < Post lioc aperuit Jolnis os suum. > « M;ta toutQ fjvot^sv 'Ito6 t6 aT<5;j.a autOu. i 

Ouando justus os apefit, non negligenter iis quae "Ot£ Si/atoc ivoiyet t6 aTo;/.a autou, ou/ i-Xoj;; dicantur advcrtcndum est, scd cx verbis fructus 
aliquis est nobis qti;crendus : sanclorum enim vo- 
crs utilitalis semper plenae sunt. Et justus quidcm 
< sapcriens, tbesauros abditos rccludit. Ouamobrem 
eiiam vas electionis, Pauliis, in epistola ait : Os 
inatm apertum est ad liot, Corinlkii -' . Et de Do- 
fnino scriptum est : El aperienS os suum, docc- 
bat -*, Deni(|ue os aperire is dieitur, qui moduni 
silentii antea edoctus est. Enimvero et Jobns post 
hoc aperit os suum, id est, post insignc tropreum, 
post calamitates cl dolores corporis, quos stipra 
inodum graves pertulerai, nihil inexploratum lo- 
qitiiur, Iingua prudentise moderationem procctir- 
rente; sed animi sapientiani sermone prodit. Quin 
(l testimoniuni illud Scripiurae de eo, quod os ape- 
r-ierit, mentis ejus tranquillitatem, et in vcrbis dc- 
corum, indicat. 

Veiis. I, 2, 3. « Et maledixit diei suo, dicens : 
Pereat dies in quo natus sum, etnoxillain qua 
dixerunt, Eccc inasculus. i 

Justos casibus mcereri adversis diibitari non po- 
tcsl. Jereiniani enini audire potes dicentem : Ma- 
hdictus dies in quo natus sum -*. Et Moyscn : In- 
tir/iie me, si sic mihi facturus es". Negligentius 
initem se non gerunt, nee aninium despondent, aut 
blaspheroam aliquam voccm contra Deum profe- 
runt ; verum conlra seipsos, aut contra res qux 
injuriam pati non possunl, verba mceslilije eru- 
l lant. Ita magnus David montibus Gelboe impreca- 
tur ", quia in iis dilectus Jonatlias, cuni patre, 
beciderat. Propter causas igitur pnedictas mcerore 
:-'iligitur Jobus; cum autem ainlax facinus exisli- ouTwa\ «pocifjxet Tcpoai/:tv toT; XeYoptivoi;, iXXi 
Tr;v £x ttov Xoycov avafivteiv tiMpttXetav • fj.£aTi yip 
aiei cbcpeXetac TWV iyitov xit pfjjjtaTa. Kat ivoiytov 
t6 a-Sp.a 5i/.a:o.-, •/.expuu.u.ivouc Sr);j.oa:suEi Or,aau- 
pouc. At6 xa\ t6 tjxsuoc tt,c ixXoyfjc 6 IlauXoc i-t- 
OTiXXojv VT,at - Tb czojia jiicv dreoiye xpcc xyiac, 
KopirOwi. Kat T:ep\ tou Kupiou yiypa-Ta'. , otc 
'Arci^ac zd czcjiu auzov, idiSacae. Ka\ a-Xcuc 
ex£tvoc txapTupiUat tjtdtjia avoiyeiv, 6 a:io-f,c p.e- 
Tpa TcpoTepov StSa/Oeic. Ouxouv xa\ 7wc drolyet zo 
czdfia iieza zovzo, TOUTiaxt, [j.eTa t6 iJtiya Tpo- 
Ttatov, [jtsTa ex-tva tA TcaOrj ou/. a6aaavtiTtuc tiOiY- 
YeTat, T;£p:aXyajv Tto atu;j:aTt, ttjc v^uaarjc cOavou- 
ar^ t6 Tf,c vpovfja^to; £v0£3;j.ov, aXXi aio9pov£tv xa'i 
Tatj cfwvatc inoSztxvuTa'.. ArjXot Si xat Tr,v YaXfjvr^v 
tfjs 4- u Xr,c, xa't twv ^rjtxaTbiv t6 ar.pir.lq d , f) tou 
dvotjat t6 tjT(5u.a auTou p.apTupta. 

< Kat xaTT^paaaTO ttjv f)u.ipav auiou, Xiytov 
'A-oXotTO fj fj;Jt£pa ev f\ kyzwrfir^, xa\ r] vui; exetvrj 
ev r\ etTcav, 'ISou apaev. i 
q "OTt jjtiv 48uu.oStrtv ev Tat; icspidttiaetitv ot ot- 
xatot, SfjXov. 'IspetiJou [/.ev axouarj XiyovToc - 'E.it- 
xazdj.azcc i) i'i(c'< a ir fi iysrrqOip- Mtouaitoc Si, 
Wxdxzeirvr /<£, ei ovzio {.liA.leic ±toi xoieir. OJ/. 
dXtYoipouat oi, ouSc y.aTaTctjTTouatv, ouSe tfOiYyov- 
Tat Tt jsaXiu.<pr|{Jj.ov xaTi 0£ou • iXX' fj xaO' eauTiov, 
f) xati T:paY;j.ictov ouSev pXarCTOU,ev<ov, Ta Trjc 
A0up.tac exfipouat flfitjtaia. Ka\ y ouv * V-iyzz 
AaCtS Ti 8pr, Ti FeXfioue xaTapa.Tat, Sti t6 ev au- 
toTc r::a:r/ xov Tco0ouu.£vov 'ItoviOav, p.£Ti tou jta- 
Tpoc. 'H0uy.£: Totvuv xa\ 'lto6 Sti Tic eipr|u.ivaci 
alcta; • ToXy.r,p6v Se elvat xptvac, t6 xaTa BeoO maret de Deo iniquiim aliquod vel mente concipere, fiBixiv tt Xo,-:;:jOat, Ixtpeps • iOujjtiac (5f,u.aca, 
voces niceroris, non improbitalis et blasphemiae w/\ novripias xa\ [3Xaj<?rju.Jas ■ xal xaTapaca'. 
] rofert : et rei qu;e nequaquam exsistit, nocti, in- mpSYfia oix u;:jtt,x6c, dXX' fjjjtepovO/.Ttov rcap:X- 
tpiam ac diei, qu.-e pnetcrierant. nec amplius D 06v, xa\ o>. 6/, fva ffT)u.dvTj ttjv u-:p6oXf,v xfjcj 
i rant, imprecatur, ot sgritudinis magnitudinem oouvr,c. 'i!; p.ev yip £ua:6f ( c -:p\ Ocou tf6eY<jaaflai oslenderet. Tanquam pius enim de Deo loqni non 
!• -b.it (ratus liumana ratiocinatione cjus provi- 

denliam longe superiorcm cssc) conira scipsum 

»ero duriora verba proldlii, ul malis suis hac ra- 

lione consolationem aliquam prxberet. 
Quod aiit.in ad vocabuli \im altinCl, diei at 

noclis spatium, diem iiiuim Scripturd appellare oix £T^"/;xa, RpelTTOV auTUiv '■< ivOpto-ivtov Xoyta;jttuv 
ttjv autou otxovofJtiav Xoy.Joijievo; ■ xaO' iauTOu Se 
i,/:y/.: -J, ~['T/'j tou Xoyou, rcapap.u6tav Ttvi Tt;J 
TcaOcl r.op:v>j.£voc. 

Dpb( fjt£v ou'/ -6 flrjTov, fj;jiipav (jttav otSc/ fj To:- 
tffj !>, t6 fjp.epovuxTtov • -p6c 61 Stavotav, tijv au- " I! Cor. vi, II. » Mallb. v. 2. » Jeicin. xx, I i. •> Nunt. », 15. " ; II Hcg. i, 21. 
Iil. ... D VAItl.i: LECTIONES. 
-'■: ■ ■ U xpetttova t<I,v. i Xc. v.-i.v.i 53 l\ BEATUM JOB. 5i 

trjv fjij.ipav xa\ vu/Ta xaXet, xaO' fjv ci'Xr t -pe tt]v .\ solci ; si sensum auleni considercs, tempiis illml apX?]V ^ Ajtaptta ' ^i[J.ifiav p.ev cb; tpWTia-Ltou exou- 
cav iTTayciXIav "EcscOs yeVp, (pr t a\v, <hr Bsol ' 
vuxxa 6e, li; e7Ct£otpct>crasav tT]V tJ''J/f i v, xa\ eia- 
oiyou"v t6v Oavatov.ote Xot-ov xa\ evapyiiTJpov fj 
otatpopi ("j^Orj tou Spsevo; icpoej to BfjXu. "fijte, 
x.a-it -a'JTr,v Tfjv^vvotav, ouoe tfjv fjpipav tbs xa- 
xfjv xaTapaTat, xaOi tote; Mavtxatot; ooxet, aXXi 
ti ev tg f];j.ipa Y eu ^sva aixtaTat • xaO' 8 0-rjp.at- 
vijievov xa\ ai fipjipat Tcovrjpat Xeyovtat, ou xati 
tfjv >jixe£av tpuatv, iXXi xaTi ti ev aotats cuuSa!- 
vovTa. KaTapaTat 6e iriptoc 6 otxato; tolicj 6vo[Jti- 
oav:a,- aOtov apisva, tb; u,6vou XpttrroO ovto? ctpae- 
vo{, xa\ a&Ttj) ipijto^oOaT)? ttj; TotauTT]? 7tpoar,YO- 
p-a;, oti to ixOr t X'jvO?]vat to Tcbv ivOptOTKOV yivoz qaa peccalum priinum ccepil, diem ei noctem vo- 
cal : acdiem quidcin, ob illuminationis promissio- 
iicin : Erilis, inquil, sinit ilii ,T ; norlem vcro, quo- 
niam animam tenebris obduxit, et mortero inlro- 
duxit, quando primura discrimen inttr tnarern ei 
foniinam manifcslius apparuit: Ita ut juxta htinc 
scnsuni, diei, lanquam rei niahe, neutiquam male- 
dixeril, ([iiic Manicbseorum opinio est, sed illa lan- 
tuin qiuc in dic evenerant, accusat : juxta quam 
signiflcalionem, ilies vocantur inali, non quod tales 
nattira sint, scd proptcr ea qusc in iis aecidutit. 
Detestatur eliam alia quadam ratione justus eos 
qui marem illum nuncuparunt; quia Chvistus solus 
mas essct, eique maris appellatio proprie compe- tJ) icapaxojj, xa\ [jir,xiTt to?j fjvejjtovtxojT^poi? 6v<5- B terct, quandoquidem genus humanum Adanii in- 

[jajt xaXetaBat auTai > SuvasOat. 'Hujloav ojv oloev 
ixetVTjv, fjv xa\ irjoXiiOat Ttpoae'J-/eTat, Tf,v y-vvtj- 
otv toO aapxtxoO <ppovf,|jiaTo; • oto xa\ ioiav auTf,v 
ovo,ua£et, outco xaXtov tf t v toO npondtopo;, i-aX- 
XitTcov tauTrj ttjv SrjutoupYiav TtajTjc xaTr,Yopiac. 
Tf t c nptlrtTjS yitp xaTaxpiaetoc, eX8oucjT|S eic fjuac 
coc ioiav tauTr,v rcevOoujj.ev, liw£TjTOUvt&i; tov XuTpto- 
xfjv, xa\ iptbusOa xf,v xaxiav, tbs f)|j.^pav tpaveiaav 
xa\ TtapayaYoOjav f,;jta; tr\; eOjeGeia; • o yip av 
exaiTO) cpCXov tpavitr,, toOto xa\ f,;xipa vevop.t3Tat, 
xa't outd) xXeTtTojjteOa, xrfi ev f,juv otaxpiaeu); otpaX- 
Xo[J.Ivti?. Tf|V toiautrjV f);jtipav 6 oixatc; iiroXioOai obedientia effeminatum evasit, utnon amplius prin- 
cipaliorilms appellationibus vocari qucal. Diem 
Igitur agnoscit illum, quem et pefire comprecatur, 
carnalis seiiicct sensus generalionem : quare suum 
vocat, qui fuit primi parentis; atque ea ratione, 
ereationem ab omni aceusatione liberal. Ciim prima 
cniiu illa condemnatio ad nos usque pertingat, tan- 
qnain nobis peculiarem, liberalorem quserentes de- 
flciniis, et pravitati male precamur, quse lanquam 
dies apparuil, et nos a pielate abduxit : quidquid 
eniin alicui jueundum cst, dies censelur, sic nos 
errore judicii incauli decipimur. Ilmic diein justus 
cupit delcri, ut qui solo nomine luei vicinus sit Tcpooeuxstai, [J.ixP l ? ivijiatoj Y u [Jt'^u t(Ji ^iuti Tcpoa- 

tyyl^ovaw vuxta oe liyti tTJs iftaptJa? tfjv _ noctem vero dicil, peecati subilum ac furtivum in- 
x\ XavOivojTav Etpo6ov. Tf,c yip totautTjS troilum. Et liae quidem appellatione bonitalis osor 

dignus esl, qui alius ab lioniiiiibus insipienlibus 
piitatur, quam quod re ipsa est, qui cum tenebrao 
sit, luceiu emenlilur, et fraude deccptis Iioininibiis 
talis apparet : quare ulrique iniprecatur, ne lan- 
quam lux, fraude qiue ci semper ad manum est, aut 
tanquam nox, latentibus dolis fraudulenter, plebem 
circumveniat. Quod igitur dicit, ejusmodi esl : 
Pereat prior ille dics , inquam, priniigeiiius, et 
transgressionis. causa, qui tristiiiani, peccatum et 
mortem, intiilit hominibus, ([iii tenebrarum ct sin- 
guloruin errorum exstilit procreator : dolorum eniin 
initinni, ct primus tristitisc dies, Bvse conceptus, 
appellatus est, id est, exordium unde exsecralioncs iOpiav xa' 

TtpooTjYopia; 6 jjtt5(5xaXo; a^ro;, oux 6 aitb; toT; 
7rpiY[J.a3tv tjv, xa\ Tot; atppon vojjttCo[jt£vo;, iXXi 
dx^To; ("jv, xa\ <poj; iuoxptvijjtevo;, xa\ touto toT; 
i-aT(jj[jtevot? 6oxojv ■ 6to xaO' eTipav epepsi ttjv ipiv, 
tva [j.f| xaOaTtsp cto,, tfjej iTcatTjs to Stoifjtdtatov, 
[tf[-e xaOo vu? ear-i XavOivoujt SdXotc; tou; ttoXXou; 
Tcapaxpouo-rjtat. "0 Bk "Kiyu tocoutov eiTtv • 'Atc- 
i5Xoito f[ avtoOev f|U.ipa, toutecrtiv, fj zpoot[xta3Ttxfj, 
xat attia Tr,; Tcapa6da-ew;, fj X6tct)v, xa\ iy.apttav, 
xa\ Oivatov tol; ivOptijTCOt? xojj.i!7aTa, f,Tt; xa\ tou 
bxotou? xa\ tTj? TcXdvTis xati y.£po; lyivetd ysvvf,- 
rpw ao/ji yip (ooivojv, xa\ TcpcotT) Xuthis -rjrjiEpa, 
tj tijs KOas expr,«,attcre auXXr/it?, toutldti, to YevvriTixOv tfis xatapa; itpDofu.tov 'Er Mxau; D Auxerunt : In tristitiis, inquil, pnnVs /ilios ". l't crgo 

yip, cr,a\, z^eir zixra. "Iva o3v 5ti^r\ b 'Io')6 tcoX- 

Xfv toO oiufaato; aurou tfjv 66uvtjv, xaTi it\; Y £ vvn- 

csuis aOtou, xat ou xaTi tou 0eoO, tfjv xatioav 

lyOiYJaTO- ou tfjv eveotajo-av fjjJtepav, iXXi tfiv 

TcapsXBouoav avtiXoyGv, tfjv aiTtav tuv OXitjJetov, 

xa\ eautbv Ttapa[xuOou;j.evoj xi;jtvovTa, ev toi tfjv 

f 1 jj.ipav exeiVTiv Xoteopetv. Ot5e ykp ^\,-/%yo>yuv 

tou; ato[j.attxou; tcSvou; f, tojv eXeetvoiv ^covcov 

opitXia. 

i NuS exeivT] bEtj oxijtoc, xat |j.f] iva>,Tf,-at corporis vehementem orucialum Jobus indicaret, 
nativitati su;e, nou item Deo, imprecatus esl; non 
prsesentem diem, sed pnelei-ituni, et ariininaiiiiu 
causam inseclando, seque in xrumnis suis solando, 
diiin conviciis diem illum proscindil. Solet enim 
miscrabilium verborum usurpalio dolores corporis 
mili^are. Vebs. I. t No\ illa sit tcnebra-, et non requtra} 'Gen.in, 1G. 
ic. ■j.lti. i le. tiT) etotuotdto VARIiE LECTIONES. 55 OLYMPIODORl ALEXANDRINI &G 

i.iin Dommus desuper, nec perveniat ad eam splen- A auxfjv 6 Kupto; dvtoOev , nrjoe F/.Cot si; auxfjv 

ExXdGot Se atjxf.v ax 'io; xat axii Oavd- dor; excipiant illam tenebra, et umbra inonis. > 

Si verba quidcin speclentur, nalaleni sinim diem 
oplat sine splendore csse, itenique nocicin, nec 
lunce, nec sidenini luminihiis illustrari, sed den- 
sissimis tenebris potius obrui ; quod cliam mortis 
iimbrani nominat. Si sensiim atitem respicias, pec- 
caiuin quale sit, sna ingenita praviiate, omni luce 
privatum, ut appareat, precibus enive contendil; 
ne virtulem simulare valeat, aut Iiicis specie, rn- 

dioribus fiiciim faciat; sed ut caeca ejus caligine XsA&i, dXXi Y v topi£ou.ivrj Sn fo? tbSrj; eaxl, tfeuxxfj 
perspecta, ab omnibus vitetur. Vel, si mavis, ne ysvTjTai. Ei 8e jSouXet, Ltf; dvaCTycTjOflvat xfjv fju.ipav 
dies ille requiralur, precatur; illo enim reqnisito exeivrjv euxexat • dva£r;TOuy.evr;; Y a P a ' jTT is". ava Y- 
necessario ruina qu;e hominum gcneri accidit, in X afto; ei; p-soov xb auu.6iv T.ituLta T0 'S dvOptoTOt; 
mcdium venit : quod si minime requiratur, exse- B f p V£Ta , • j^ avaCr,Touu.EVT)S Se, XfjQrj TTy; £9' *|P-fo 
cralionis contra nos, cl sententia: quae inde fluxe- xaxioa; xa\ vffi exeTOev dw-fdaeto; Y' veTal - "OOev <f>£VYO,- 

XO'J. > 

II pb; lievouv xb (5rjxbv, e&xsiat a 9 e YY*l Y ev ^ ^ a ' 
xfjv fjLtipav auxou xfj; Y evvr i asw *> xat T *l v VJXTa > 
xa't fjtTi xaxaXay.!fOf,vat xauiTjv urtb asXfjvr;;, fj 
daieptov, dXXd paflst xaxaa/EOfjvat axono, 8 Sfj xa\ 
axtiv Oavdxou xaXeT. Ilpb; 5e Stdvotav, e|atxsT xf,v 
dyapiiav ev xrj iSia xaxia tfaiveaOat, tbarcsp eait, 
[j.T|Se fystv tfeYY ?» tva M ''X '!) urtoxpivsaOat 
dpsifjv, LtrjSs axfjLtaxt tftoxb; xob; dzXouaxipou; 5e- rat, oblivio lil. Unde postulat ut 1111II0 fulgore dies 
ille irradietur, ne scilicet peccala quse in co Ada- 
iiiiis commisit, in conspcctum veniant; ac si di- 
ceret : Aurcm pr;ebeat bis precibus mcis Deus, ut 
e dienim numero illc exiinatur, ne orlus mci re- 
cordalio niemoriam calamitatura addiuat. Cuin au- 
tcin adjungit : Excipiant eam tenebra;, ct umbra 
morlis, in ipsuin diabolum, mala qu;c propter eum 
nobis evenerunt, recidcre precatur, transfertqiie 
noetis nomeii ad ea quae in illa conligcrunl (ad 
cxsecraiioncm, inquam; atquc sentenliara), icncbras 
ct umbrara mortis diabolum appellans. Ad diverso- lit,5s (fiYY ? sX0;tv It.' «uifjv iraoaxaXsT, tb; u-f, 
opdaOat xd sv auxfj Ttapi iou 'ASiu. fjiJ.apiTju.iva ' 
ibaavel EXeye ' Al|atx<5 u.ou xauxrjv *f,v ixeaiav 6 
fcleb;, ibaxs (jtfi (Jtexi xtbv Xoitciov fjjjtsptov TOYTjvot, 
tb; av p.fj fj LtvfjLiT) xfj; Y evvr i aea) * uit6u.vrjai; xlov 
i[j.(I>v auLttfoptov Y evolTO - Eirabv 6s, 'Ex.XciSoi av- 
zr\r cxctoc xal crxta dardzov, ei; auxbv xbv Sti- 
6oXov eXQstv euxexat xi 6t' auxou tjluv auu.6e6rj- 
xoxa xaxi ■ auxf.v y^P t ^ ev a ' jT ii au[j.6ivxa XeYet, 
xfjv xaxdpav, xa't xrjv d-ocfaat ;, axixo; xa\ axii) 
Oavaxou xbv StdSoXov dvo;j.dstov. Ilpb; exeivo, <fT t ai, 
tpepsaOo) xb xaxaYtoYtov xfj? oixeia; TtoXi-sia; i~- rium, inquit, illud ablegetur, convcrsalione sua r a t. ov - Se|otxo xbv Odvaxovi xouxov eupd[J.svo;, eaxto 

auu.-Xsxdu.svo; tol« eauxou 8txxuot,- ■ u.fj eupot 
T:ap,or ( a£av eni xaxia, 8ti xou; TtstOoLtsvou; e^ d6ou- 
Xfa;'. dignum ; qui raortem invcnil, moiialur, ct laqucis 
suis implicetur, neque propier eos, qui ex incogi- 
taniia ipsi obleroperant, improbitalis sua; licenliam 
sorlialur. 

Vrns. 5. 1 Supcrveniat in eara caligo. > 
Aquila, Symniacliiis, cl Tlicodoiion, vcrbis aliis 
cxtulerunt ; namAquila, obnubilalio; Symmachus, « 'E-iXOoi kiC auxfjv Y v otfo:. » 
'AxuXas, xa\ Sup.jjiaxo;, xa\ ©eoSoxitov, 6 p.sv, 
riycocrir, 6e, dyAvr, 6 6s, crvrrecpeta, e;eStoxav. cuinjo, Tlicodolion, nubium obduclio ; dixit. Tv6fo; Tvd^o; Si eaxt vs^eXtoSr,; d^Xu;. Ilpb; plv ouv xb 

Ar^xbv, xbdtfeYY-? Tr .S T ( u.epa; sOxsxat ■ -x[M 6s 6id- 
votav, xf,v du-apxiav, 6-sp eaxlv auxb xouxo, slaixel 
yatve«6«i • i'va Ltfj 6 Xaxavd;, tb? oyysXo; k cftoxbj 
a/rjLtaxiC^Ltevo; , 8s!£jrj xi tfauXa tb; dYOtOd * dXXi 
YvtopiC6.ueva oxt eiat ^auXa xa\ axixou; aixia, 
[uafjxat. 'E7ti6aXet; 6e xa't dios ' 'H xaxia dOstipr^xo;- nutein, est caligo nebulosa. Ad litteram quideni dic 
obscurilatem precalurjad sensuin vero inagis rc- 
conditum, ut peccatum, qualc nalura sua cst appa- 

reat, enixc flagitat : ne Satanas in angelum lucis 
transformaliis, raala nobis pro bonis obtrudat; sed 
polius ul cognila quod raala sint, cl tencbrarum causa, odio babeautur. Verum hic fortc subinferes ^ ^. „ ap Sv xt; xi Ltfj 8vxa xat taxopfjaetsv, auv 

atfavtCoLtivrjv euptaxtov xot; dvuitdpxxot; xat xfjv 
£tt' auxoT; aiaOTjatv ; peccalum invisibile essc : qua enim ratione, quae 

non sunt, videre aliquis poteril, cuin rerum 11011 
Bubsistentium sensum omnem una cum illis perire 
dcprclicndal? 

Vebs. fi. < Haledictns sit dics, ci nox illa, aufc- 
raiit cam lcnehr.c. > 

Nnmerus, inquit, illiusdiei cx liomiiiiim nicnlibus 
eradicetur; hoc enim illud cst, maledictus sit. Illud 
aulem, auferant eam tenebra 7 , Aquila, luna: obscu- 
ratio , redmdit : Dicit aiiuin : Quemadmodum ho- 
niines in tenebris, nec cernere quidquam, ncc ea « KaxapaOsiTj fjLtspa, xat fj vuij exJvrj drteveY- 
xotxo auxf ( v ay.dzoi. > 

Tfj; 6iavoia;, tfrja\, xtbv dvOptoTicov 6 xfj; fjLtipo; 
ezstvr^dpiOijtb; e|apOsiTj-xouxo Y*p xb, xaTitnaUeh\. 
Tb 6s, d.ieviyxotTO avrfjv ctx6to<;, 'AxuXa;, cxo~ 
Tcjirtrla, etfr, • Uyit 6s, oxt tbartep ev axoxtp ol Sv- 
Optonoi 6p?v ou ouvavxat ouSev, ouxe ei8£vat xt xtbv VAItl.E LECTIONF.S. ic. ti; 3 57 TtpS TtoStuv , OUTtOCJ ev 4y v0 '? X^''-" xa * *) TT K Y ev * _ 
oeto; fjTi^pa • Ttpb; 84 vouv, *) TT)<J Ttapa6dasio;, f) 
xaOdrtsp xt tfto; xXecj.asa xou; itptLxous dvOpwnou;, 
xouxo tjaivscjOat JJouX.ou.evt), Scd xo ttpoxstpov xijs 
aitxtr);- i) T a P ^-P 1 l V ' J ? *l. u «P a Y^Y° ve ** S ' JJ - 
puiVsT, p.T)8sv xtj? TOVTjpa,- evspysia; SHpauivi) m 
xtuXupca* auOt; 54, f) xoI<j vtXocrdpxoi; f.pipa Xoyt- 
{opivi), xaxd xb eipTjp.Evov, A'«l ri>£ puricrpAc. ir 
rjj fpu«5{Ji«Wj vu| e<m, xuxXoucra «avxaxSOsv xov 
avOotoTtov. 

< Mf) el"T) el; fjpipa; svtauxou, pT.Se dptOpTjOsiTj si; 
fjpipa; pTjviov. > 

'0 iiJu.tj.axo?, Mi\8i crvrupOe(i\. flpbc* pAv xo 
chjxov, 'ElaqjavtoOstT), cpT.crtv, f) f t <jtipa tf)s Yevsctsto; 
(j.ou, erujxeXXopcsvou xou eviauatafou xuxXou. Kat 
£txs'.6t] xtov [xtjvojv o! psv icXsiou; , oi 5e eXAxxouc; 
Ej-outn xa; fjpEpa;* xa\ 6 svtauxb; xaxd xtva »tepf- 
oSov -tpocrOf.xTjv Sfyexai, tb; eitl' tfj<j xExpaexrjpiSo;, 
•prjcftv, Sxt ttTjxe etj p.T)v6"iv dptOpcbv EXQoi, prjTS tu; 
fjpipa xou evta-jxou efr* dptOpcoupsvT) crcpb xfj; etOt- 
ctp.ivTjS rcspioSou, piXXoucta 61 dvatf [av]fjvat, TtavxeXfj 
XaSixto Xt)Otjv. llpb; 8e Scdvotav , eviauxbv xaXst xov 
xatpbv xt)s Ttapousia; tou Kuptou, xaTa to elpijpi- 
vov ix -poatoTtou auTou* Ka.licrat iriuvzor Kvpicv 
Seatir. EuxsTat ouv, ev exstvto t«p XP^W P--1 Y ev *" 
oOat aixf); pvslav, tva pf) Xoyi£T)xat f l4 aiv xd ma- 
panxtopaxa, ETttcpavsc; xtv xojpctp Xpuxb;, dXXd 
Ttdvxiov d(JtVT)crxtav xapi^Tjxat. 

< Ka\ pf) eXOot e-' auxfjv eucfpoauvr), prjSe x a p- 

U.OVT). I 

0J5sv ouv xaxd 8eou 90iyysxa-., ouSs xaxd x£v 
EpYtov autou, dXXa tolcj oux ouat xaxapaTat, Ttap- 
TjVoptuv eautiv, xa't xajoSuva; 7tapau.uOouu.evo; - xal 
yip xaV t) vu§ EXEtvT), xa\ tS 910; tiov dctTiptov, xat 
xou eojicfopou xS Xdpttj/av ev exs£vt) ttj vuxti rtap- 
t;jXT)xst. Ka\ toiTtsp oi uttS Ttov taxptov xaio;jevot, 
f] xeu.vSp.evot, xS ijjtdxtov evodxvouat, xa\ ExcpaEvoucrt 
xf)v oSuvtjV, ouxoi xat 4 jjtaxdpto; outo; TaUTa ndvxa 
SxexXtdfet. Ilpo; Ss Stdvotav, to, ' 7/ »-i><; ineirr\ «tij 
d5v>Tj, ivx\ xou, rvtoiOfjTto oxi yauXr) eaxtv f, d;j.ap- 
xta, xa\ 8td xouxo [xtcteiaOto tb; SSuvtj; aixia. Kal 
(i)] e.lOoi «.t 1 avzi\r evppO(jvrr\ ' si fdp eXo-'!dOT) 
f,ptv, xat p.f, diseOi) fj dttapxfa, EtisXXsv av ocpoSpa 
eTvat ev x a pcf fjtj.sTspo; exOpof, fj vutj sxsivT), xtov 
4p.apxtiuv u.f,TT l p. EtTOuv " outS; TCoXstito; EtiTto 
Se dptapxavojv ° xou TtovTjpou oxotcou, xa't 8id touto 
Souvtopevo; P StaTtiTtTiTio tt); Ofjpa;, tva pst^ovto; 
TtsvOf^ctT) • p.fj ysvo!;jit)v aixb; xto SucTjjtsvst x a P*' 
ttpoEevo;, xptoOs\; toT; auTou xoijsupactiv. 

< 'AXXd xaxapdcjatTO auTrjv 6 xaTapujtjtsvo; 
xf)v f,pipav sxetvTjv ■ 6 pc^XXtov xS pi- 4 a xf,xo; x£c- 
ptoiactOat. i 

'Opou 6s TtpoctsuxsTat xa\ Ttpoy^TeJst xd tte/.Xov- 1N BEATUM JOB. r.s 

A qus anic pedcs snui, vitlcre po-^um : Hji in igno- 
ratione sii nalivitatis incse tlio>; ad sensuin aulem, 
iransgressionis, ijiia! (anquam iux aliqua primos 
honiines celans, propler fallenJi faciliialem snl> 
lucis specic apparerc voluil : 110* eniin immaiii 
bosti dies fuil, qui pravarum suaruni o|ierationuln 
nullum impediinentum objectmn liabet; ac rursus, 
qui iis qui corporis voluplalibus ilelinili sunl, vi- 
dclnr tlics (juxla illiitl : Et uo.r illuminalio in ilcli- 
ciis iinis'") m<\ est, quae undique bominem 
uinbra su;i involvit. 

< Non sii in diebus anni, neque numcretur in 
diebus mensium. » 

Symmacbus, Neque copuletur. 10 est, si verba 
ipsa spcctemus : Delealur dies ille nativitalis mea?, 
li anni contracla periodo. Et quoniam mensium, alii 
|.liiribus, alii paucioribus conslant diebus, el annus 
certo quotlam confecto circuitu augetur (itl quod 
quarto quoque anno solel accidere), dies illa. inquit, 
in numerum mensium non veniat, ncc tanquam 
dics anni , antc usitatam periodum numerelur, 
et ciiin apparerc dcbeal , oblivione prorsus 
obruatur. Ad scnsuni aulem, Domini adventum, 
anniim vocat, juxia illud quod snb ejus persona 
diclum est : Vocare annum Domini acceptabilem ". 
Precalur igitur, ne illo lcmpore, cjns diei ulla fiai 
memoria, ne Cliristus, ciun scse orbi lerrarum 
ostenderit, peccata nobis imputct, sed omnia potius 
oblivione sempiterua deleal. 

Veus. 7. < El 11011 veniat supcr eam belitia, 
neqne gaudium. » 

Nihil contra Deiini, neque contra cjus opera lo- 
qniinr, verum rebus non exsistentibus maledicit, 
sibi ipsi, ct doloribus suis solatium afferens (nox 
cnim etiam illa prsleriit, cl astrorum cl phospliori 
lumen, quoil nocte illa resplenduit). Et quemad- 
modum qui a medicis uriinliir, scu sccantur, ad 
doloris significalionem, morsus veslibus infigunt : 
ila bcaius liic illa oninia flebiliter lamentatdr. Ad 
sensum vero : JSo.r illu sit dolor, id est, Peccalum, 
quod nialum sit, cognoscatur, ac proinde tanquam 
doloris causa odio babcaitir. Et uon veniat super 
cam ta-tiiia ; si euiin peccatum non remitteretur, 
sed nobis impularctur, advcrsarius nosler, nox sci- 
D licet illa, ct peccatorum parcns, gaudium gauderet 
maximum. lUinain igilur hostis sccleratuin suum 
finem minime assei|ualur, ac proinde lugens pnctla 
frustretur, ut acerbius meoreat; ne siin cgo infenso 
hosli laetilix causa, illius jaculis vutneralus ! 

Vers. 8. < Scd maledicat ci t|iii inaledicit dieiu 
illam, qui habet magnum ccium opprimerc. » 

Simul ontat et vaticinatur futura, ad Christum Psal. CXXXVIU, II. 30 Isa. lxi, 2. YAHI.E LECTIONES. 1 lc. del. ™ la. eupapivto. "fcr. e't'0' ouv. • lcr. fiiajcutpxdvciiv. r i'tr. SSupSpsvo;. 19 OLYMPIODORI AI.EXAXDKIM 00 

traducens cogilationcm, qui forlcm vinciens diabo- A ta, si; Xptaxbv dvaTt£u.Tctov xf,v Stdvotav, 8; tbv 

E«J{Upbv Srjjac StafioXov, xoOxou xd axsurj Btfjprcaae. 

Tt? -,ip Jtspo? tf]V dv.apxiav xaxrjpaaaxo, xa\ i|- lnm, \;is:> ejus diripuil. Qtiis eiiiin alius peccato 
malcdixil, illudque in seipso delevit? quis cctuin 
i|iii intellectu compreliendiiur, in potestatem rede- 
gil! Serpenlem anliquum, pcccati suasorem, Le- 
viatban illinn, (iui in voluptaium noslrarum molli- 
t"em el facililalem, lyrannidem exercet, el cum 
summa icenin innatal , quem Scnptura mull s m 
loi is, draconem, appellat, prxcipue vero s:il> (ineiii 
lnijns libri, ciim suis vocibus lestetur Deus, fortem 
illiiiu esse. atque omnibus supcriorem : quare nec 
lioc loco, rettis, simpliciter, sed, magnus, vocatur. 
ls igilur, inquil, qui solus cclum immaneni capere rjtpdvttrev sv eauxio ; xi; 6e tb vor,xbv syetptiiaato 
xfjxoj; xbv dpxatov Btptv, tov tfjs d;j.apx!a; elpjjfl" 
ifjv, tbv xtj uYpStTyct xuiv fiaet^ptov fjfiovtSv evSu- 
vaaxsuaavxa AsuTaOdv, xa\ p.£xi TtoXXfj; o<rt\i d5:ca: 
lvvTj§d(Jisvov • 3v rcoXXaxou fj Osia rpacffj dpdxorra 
fivou.dfei, u.iX'.axa 5e sv xoTj teXeutaiotj touSe tou 
(3:6X:'ou, fjvtxa xat ia/upbv, xa\ Tcdvta O-sptfSpovxa, 
6:i tiuv oixsitov Xoytov 6e£xvua:v 0e6; ' 6;i touto 
xa\ vOv oux drcXto:, xijroc, efprjtai, dXXi, jdy;. 
'0 totvuv, <fr,a\, u.6vo; xb u.sfa xf,toc, sXeiv ouvdy.E- potest, qui potestalc, cui nequit obsisti, pdllet, is rj voj, tb dp.ayov e/ojv tfjv 6uvau.iv, aOtbc xat TiEp\ circa diem el noctem postulationis inex votum 
adimpleal. 

Vebs. 9. ( Obicnebrcscant sidera noclis illius; 
pcrmaneat, ct in lucem non veniat, el non videat 
luciferura exoricntem. > 

Olympiodori, et Polychronii. Symmaclius vero, 
Exspeclelur lumen, et non sil, maneat in tenebris. 
Ad verbum, nc impertiant, inquit, sunm splcndo- 
rem, iil est, ne luCeant noctis illius sidera, scd 
obscura sir.t, neque astrorum usum ostendant, cur- 
susque siderum illius noclis plane inutilis sit. Per- 
maneant, id est, a cursu el illuminatione cessent, 
neque lucere amplius pcrgant, aut cursum suum 
conficere; sed ncque noclem illam lux excipiat, xf,v fjuipav xa\ rc:p\ tfjv vuxta sipYdaatto xi tr; 
a':tf,xsujc;. 

«IxottoOsirj tidatpa tTjtj vuxxo; ExeJvrjS' utcou-:!- 
vat, xa\ eic tftoxtau.bv u.fj eXOoi, xa\ u.rj ioot ewatpo- 
pov dvaxsXXovxa. » 

'OAvjtitiodcbpov xa\ Uo.lvy^crlcv. '0 6e Eup> 
pa/o,-, UpocrdoienOelii <pwc, ncCl pl\ e'tr\, itxofiei- 
vcii ir crxdzq). IlpSc p.sv xb ^rjtbv, Mfj ooTsv, <j-tj<j\, 
xb oixstov 'fEyyo;, dvx\ xou, Mfj /dp.^toit xd aaxpa 
-tfjr vuxxb; exeivt,;, a)X dtfavfj yIvoi-o, [J.T,6k xf,v 
tSv Sttptov sr:i6:'-;a:vxo /pstav, d-/pr,axo? ^^Osfri 
xf,^- voxtb; sxsivrj; xtov djxsptov 6 6p6u.o;. 'Yxoptel- 
rac, touteatt, -au7a::o xou Sp6;ioo, xa\ xou ^toxl- 
ca:, xa\ u.f) £p.yivo'. tfaivovxa, ;j.Tj5s xbv otx:Tov sx- iieijue pra-teriisse illain qnispiam agnqscat; boc ^ xs>.ouvxa Sp6u.ov dUi \i.i\ol 6:a6:|r)xat tfjv vuxxa 

eniiu significat illud : Non videat luciferum exorien- 

lem, id est, stellam matutinam, aut solem. Ad sen- 

suiii auiem, peccDtnm inlelligil, quod noclem etiam 

appellat. Apparentes, inquit, pulciiriliidines et de- 

licix obscuremur, neve aliqnando virtutem vincat 

iinproliitas; illud cnim : ln lucem non veniant, idem 

esl ac si dicerel : Cognoscanlur peccali jneundilates 

quod lenebra: sinl, neqne fallere, aui in errorem 

iiiducere aliquos boni specie valeant : in peccati 

uocte stella matutina non sit, id est, sermo lucidus 

e( clarus propier probabilitatem apparens. Nam qui 

pcccatis delectatur, sa3pen«mero persevi rat in pro- 

lapsiene : aut quia voliiptalcm ampleclitur, ejus- sxstvrjv tftoc, p.r,6k YvtoaOsfTj aOxrj toc rrapsp/oasvrj ■ 
toutoYdp SrjXoi oti xou - Wfj I5ci iwcrpdpor irte- 
tiXXorza, xouxsoxt, xbv EtoOtvbv daxipa, f^ xa\ xbv 
f'/:ov. Ilpb; 6k Stivoiav, xf,; daaotia? 1 (fT;s\, f,v 
xa\ vuxxa xa/.sT. Al Soxovaat tsp-rcvox^xs?, xa\ xi 
xi/./.r,, ElatpavtffOetTjaav, xa\ p.vj vtxfjaoi xi xcovrjpi 
tfjv dpstrjv rtoxs • xoOxo ydp Xsys: xb, Elg <pt>yzicrpj>r 
; .'( i.io.i, dvx\ xou, Yvo/30s!r,oav al xfj,- 4p.apt£a; 
tepTcvdtTjts?, Stt isxStos sla\, xa\ [jfj iaxuadttoaav 
d-^-f.aai, [j.r,5s Tc/.aidaOat r , oxt E');oua! xt aYa06v • 
tv aJtfj 6s tautn p.r,6s sioitfipoj y^votto, /.670; 
6'jxtov elvat tftotstvb; 6:i rctOavixrjxa. IloXXdxt; yip 
6 9'.Xapapxf,v.ti)v:[j[;.Ev:t ttj) G9dX[j.axt, fj xfjv fjOovfjv lemque illecebris delinilur; aut quia probabilcs D dwoBexSp.evo;, xa\ x<o Xsi.o tautrj? OeXySuevo,-, f) sibi ringit rationes, ob quas pulat nequaquam se in 
rrrore vcrsari. 

lllud, Xoh vidcat luciferum exorientem, fortasse 
1:011 deprecando pronunliavit, verum id quod est 
indicavit; pcocatum cnim verbum de Domino 
sustinere non polest, quod lucifer appellalur (sicut 
Petrus iu Epislolis suis scribit •' ) in cordibus nostris 
exoricns, splendesceiiic enim luce, lenebne diffii- 
giunt. 

Ver8 10. 1 Quia 11011 conclusit porias ventris 
matrls meae. > 

Ail verbum, quia meum, inquil, ortum non probi- XoYKjjxou; Tc:0avoj; ivaxtvtov, s^ div oiexat u.rj a-fd/- 
XeaOat. 

"lato; 6s xb, M>\ IS01 iticpdpor drarii.Ucrra, 
oux euxxtxtjj; <fr,a:v, dXXi aOxb xb Bv dltaYY^*' 
ou y^P Suvaxat fj d;jtapx!a urco[j.Etvat xbv T:Ep\ tsu 
Kup:ou XSyov, ewstpipov Xsy6u.svov, xafltb; sntaxiX- 
X:t llExpoc, xaT; i}uxaT; fju.o)v dvaxf/.Xovta • tou 
Ydp tfwxb; £TC'.Xd;j.iavxo;, xb axoxo; urcavaxwpsT. 

1 "Oxt ou auvcxXst-s -OXas Y» 010 ^ u.r,tp-5; 
;j.ov. > 

Kaxi [i.z-1 xb pTjxbv, "Oxi, tfrj8\v, oOx exojXuae' as 3 ' II Pctr. 1, 19. 
rfjv itu.apttav. VAK!.I : ; l.l CTIONKS. J i^TX'.. B i inbeatuMjob. n 

ytmrfi^w xafxoiYJ oux ev tf, v ' Ji, '~* 1 exur^avs A buil : plqui quominus ex «lcro jnalepnoegreilerciur, 

TbxcuXuaai auxbv ex u.r)xpa S icpoeXOstv. "AXV 8 5ti in noclis poleslalc non crat. Horuin aulcm ye - 

tsavxojv Xev-'-, toiouxov E/ei xbv vouv, oxi fijwwov fiv rum omnium liscc mens est, mult elius ruisse 

(4 vewrjO^., 1] YevvijQisvTa xauxa scaOetv. Hpb; pmnino non nasci, quam natum talia perpeti. Ad 

6s Stavotav, "EitapGijxat, cprjol, -cfj atwpTi*, 3xi u.t) sensuin. autem : Peccatum, inquit, exsecror, quia 

extoXde^adcv |iou a! xijs E po04osoj« opptal ' »>."• •'-*'• 1"''""' ^"'"" 1; ' lis ">ese m s non sunt repressi ; sed 

' xrv anapxtav xal anixsxov, xouxioxtv, pcccatum conccpi e( peperi, id esl, gustando <jOcvr,aa 

epycp litpai-a, xou iuriTOpeujievou "uXou Y6uaau.evo<;, 

xa\ jji.fl [x^xpt oP( A 'Q4 a "^' 

< Atati fap ^ v KotXItj oux st;'/.:utr,-a ; ex Yaoxpbt; 
6j s"f,).0ov, xat o-jx suOiic anuXd[U]v; > 

Kati u.ev o3y xb jSjjxbv, fj gvvoca Tcp66rjXoc , 6xc 
afietvov f,v, f, ,u.f, TexOfpyai, f, xsxOivxa 7sapaxp~]U.a 
GtTCoOaveiv. Kati 6s avayuJYfjV, KaX6v eoxt, <fr,a\v,f; lignum veljlum reipsa patravi, neque intra primos 
molus conslili. 

Vf.rs. II. < Quare enim in ventre lion oliii ? ck 
uiero aul m exii, et non protinus perii '.' > 

Ad liileram si verba sumanlur, sensus planus ei t, 
mclius illi fuisse, aul non nasci, aul nalnm confestim 
exstingui. Secundum anagogiam vero : 1! im, in- [j.Tj6k oXtoc ttvi tyauXov f|[j.iv yevvrjOf,vac XoYiaitbv, f) quit, csi, ani nullam cogitalioncin pravam mentibus 

xa\ ei Yivotxo, Tcapaxpfj;J.a auxbv st;acpaviaOfjvat. 

< 'Ivaxi 6k auvfjvxr,aav p.ot xi YtWaxa; tvaxt 8e 
(jtaxTouc sOf,Xa-a; > 

Kaxi piv xb f5r,xbv o&xu); ' OOx tjjtpetXov, cpTjaw, 
Ouxe et,- y6vata xeOfjvat xfjc Tpotpou, ouxe YaXaXTOj '' nostris innasci, aul c :eptam slalim deler 

Vers. 1-. i Utquid aulem occurrerunt milii ge- 
nua ? quare aulera ubera sn\i ? > 

Ail liLleram sic : Neque in genibns, inquit, nu- 
Lri.cis collocari debebam , neque ut vivilkarer, lac 
sugcre. Ail tbeoriain vero et sens.um magis recondi- 
iiiin : Cur in Lransgressione non liinkm, aul snp- 
plantalus fui, quando ad ligni veiiii gustum proC- 
ciscerer ? Cur in malis progressus aliquos feci ? Illud 
cnim : Suxi ubera , idcni est ac : Morcs improbos 
:ui\i. 

Vkrs. 15-15. < Nunc utique dormiens quie- 
scei em , soninum aulem capiens requiescercm cum 
rcgibus, consiliariis lerne , qui gloriabanlur in 
gladiis ; ant fiini principibus , quibus mullum fuii 
aiirum, qui compleverunt domos suas argenlo. i 
E\ liis erudimur, propler potestatem, divitias, attt 
sapientiam, non essc. magnopere gloriandum ; quan- 
doquidem reges, et consiliarii terrae, b<>c cst , qni 
proptcr sapienliam el consilium clalo aninio sunt, ct 
qui glorianlur in gladiis, id est, in imperio, domina- 
tione, et in victoriis ac Lropseis de hoslibus pariis, 
adde eos eiiam qni copia anri abundant, communem 
omnibus inorlis conditionem snbirc eoganlnr. Niliil 
igilnr grave et acerbum passus fuissem, si orius co- 
niiicin, interitum, snbiissem, nullicrsque eoi um par- 
ticeps fuissem, quse in viia vidcntur bona ; praesertitn 
enin illi, qui ol) eas res superbierunt, non secus ac 
alii liumines morte absorpli sinl. 
Tt Opr,vetxe xauxa, tj)r,o\v, St fj.fj *apafiivst.v r.i- D Quamobrem baec, inquit, lngciis, qwx sua nalura 
tjuxsv; 'AXXi" xbv Oivaxov fjYstjOs papuvj aXXa fluxasunt et fugacia? Num morlem duram et mole- 
yip ;j.5X).ov f|fiuy!a ecrrt xwv e£{ xbv ftapdvxa piov S { am putalis? at illa prsesentis luijusviuc malorum 
xaxtov, 6t' Sv xiYil) dTcr|XXayr|V av xtov xaxex<ivxojv rcqnies potius esl, q«3B me, si in lticein non c\iis- 
8:tvtov, p.r,6k si; cto^ TrposXOtov • aXXi xa\ vuv xs- scin , circunislaiililuis serumnis libcr.isscl : cl nnnc 
Xeux^oft?', 6;joto? Siopiat paatXsuit xa\ Spxouot. quidcin moricns, regibus, el principibus similis ero. 
I!ou yip vuv f; sxsivtov Suvaoxsta, xa\ fj kn\ xw |'|ii cniin iiinie illniuiii dominatus, et in diviliis li- 
rXouxto Tc^TcoiOr^Tt;, f; xs bi [JouXfj xa\ Jv ouv^ost ducia? nlii cnnsilii ct prodeniioB Sliperba jarlanlia? 
!J.:ra).au/!a ; -/.f,v xaTi xb p"ijxbv, T:toc 6 p.r|5'JXioj Vcruiii si verba innla speclcnlur, qui fii ri polest, Ul 
texOe^S epteXXev utcvouv xa\ avartausaOa: ; n,o6or,Xov |n luccin niiriquain cililns, soninuni ct quielein ca- 
o'v, ott xaxi xo Oswprju:ax'.xbv vor;Ofio-sxat,to; e! u.f, pere polueril? Manifeslum igiinr cstquodsccuniluui [is-aXaCiiv, tva xal C'uotco'.t,0(o. Kata 6; x^v 0;to- 
piav, 'Ivaxt, tpr,otv, oux toxXaaa i~\ zf^ Tta,oaCa3£i, 
■i) uTtsoxsXiaOr^v, Ttopsu6u.svo; xou dTcrjYOpeup.svou 
•;-£uoa-0at ^uXou; ivaxi 6c xa\ ^Tci6oaiv xtva STCoirjja 
i-'t xi tpauXa; Touxo yip liy&i • Muarovi; iOi}- 
dacra, xouxsaxt, Tou; xporcou^ xfjc xaxia; r,&5r,<J3t. 
< Nuv av xotp.rOst; f,au/aaa, uTcvtoaa; 6s i.vs-au- 
ca;jrjv ;j.sxi paotXeojv, pouXsuxttiv yffi, ot syaupttovxo 
eftl e](<pecrtv' f) p.;x' apxoVtajv, uiv tcoXu» 6 /puaor, 
o'i !-/r,aav xou; otxooj auTilv apyuptou. i 

'Ex xouxuiv Tca r .5su6p.s0a, p.f) ;jiY» ^povstv i%\ 
OuvjTT^ia, f, TcXouxtp, fj cppovfjast' 6~ou'-s xaV paa'.- 
Xeij , xat oi xf,c "f,; pouXeuxaV , xouxeoxtv, oi i~\ 
Go-yia Y.3.\ PouXSj \>-it~ tppovouvxss, xa\ ot yaupciov- 
-tq i~\ |!tpeotv, f,youv xatc ap/atc, xatc 5uvaaxsiatc, 
xotc xaxi TcoXs[x£tov xpoTtaiott, npbccbe xouxot?, xal 
ol TtoXuxputJOt, xbv xotvov arcaatv u-^iaxavxat Oava- 
xov. Ouokv ouv s-aa/ov 6stvbv, auv6po;j.ov CiT:o;j.s'vtov 
xfj ysvvf.ast xbv Gavatov, xat ;jr,6svbc; xtov sv [ifto 
ooxouvttov xa/.tov sv ;j.sOsc;st Ysviutsvor. ■ orcouys xa't 
ol STtt xoutot; p.sya cppovfjaavts; , taa xocc Xoitcoij 
ctvOpcoTcocc xsOvf,xaat. NAT.l.i: LECTIONKS. n OLVMLlODORl ALEXA.NDIUNI ll.eoriari) inlclligendum sil, seilieet , si prinius pa- A vJjv dpiapTiav o TcpoTtiTiop elpYdiato, Ci 

aitova; n ix peccatum non admisisset, sempiterna se «iuietc, 
qnasi jncundissimo somno, fruittirum fuissc. 

Veiis. 1G. i Autlanquamabortivumetiensdevulva 
tiialris.aui tanqnam infantes qui non videruutlucem.i 

Poltjchronii et Olympiodori. roslquain tlixissel, 
iplassese, ui mors egressum suum ex ulero ma- 
lcrno sialim exeepisset,ampliGcandi causasubinfert: 
Am qmsi embryon lucem non vidcns. Utinam, in- •-aosTO, oTi Tte. Orcvtov tjSew;. < "II lojTcsp EXTpto;j.a exrcopsuo^svov s>. p.f;Tpa; 
u.r,Tp<jc, r\ ioaTtsp vfjTtiot ol oOx etoov tfOJ;. » 

TlcAvxporlov xa\ 'OAvjtXwdtbpcv. 'E-rcetSr] EcfTj- 
asv, sO^Xetv Tf;v ex tt|<; [xT^tptxf,; Yaatpo; rcpoooov 
o'.ao;o^/8at OivaTOv, xari aOtcrjatv E-iYet/HiJjarcsp 
E;jt6puov jjtT) iSov cpto;. EtOs, tfrjai, Ti; ptv)Tptxacj qmt, maternos dulores mors insecuta fuisset, ut ad toSiva; 5'.i8£;a-o OdvaTo;, tJjOTS u.T|8£ Tfjs toO ^aXa- 

scpulcrum elato , lactis nutrimento mihi opus non xt<I; [js 5sr,0f ( vat Tpocpfj;, e't;Tdtc>ou; d-evsx.OsvTa- 

ftiisset ; sic enim 11011 modo niliil gra\e et acerbum outio yip oO ttovov o05ev Setvov Oiteu.stva, dXXd xat 

perlulissem, sed etiain a vits inolestiis liberatus ttj; toO [5!ou SuaxEpeta; arjrp.XaY^v. Tt 85 cprjtjt * 

rnissem. Quid autem dico, slalira a nalivilate emori XdYtov YEWTjOtivTa drcoOavEiv ; siOe prfii Tf,v dp/f ( v 

nie exoptasse? utinam ne primitus quidem ad mem- e!{ Stau/ptftoatv fjXOov. "Iva ptf] 8t5(JT] eauTov eTtcu- 
brorum in utero efformalionem pcrvenissem. Ne vi- p p eiv, xa\ toIj du.eXtu0pt8tot; eauTov Tcapa6dXXst. 

dealur seipsum efiferre, fetui abortivo se comparat. "ExTpiuu.tx yap ecm, to u.T)8ETcto 8ia;jtopcfto0sv te- 

Abortus est, felus nondum in utero perfecte forma- Xsito; ev xfj vatjTpt- vf,Tctov Se Xlyet tov u.f,r:to Be- 

Ins : infaiilem aulem dicit eum, qui nec malorum gau.evov aiaOriatv tuiv tou fstou xaXtov r) xaxiov. Tov nec bonorum quic 111 vila sunl sensuni adlitic perce- 
pil. Iloriim autem ralio et causa, cur nonnulli, sci- 
lieet, fetus minime absolvantur, alii vero perfecli 
rjuidem, sed tamen mortui in lucem edanlur, qui- 
dam etiam in ipso pariti exstmguantur, judicio di 8s «ep\ toutoiv Xoyov, Sti t£ ol u.ev oOSs TeXsacpo- 
poOvTat, 0! 8e xa'. TsXEJcpoprjOsvTs; vexpot vsvvtoVTa'., 
ol 8e 6u.o0 ttj Y £Vv r,aet tov BdvaTov OTtou.svouat, 
Tot; dvstfixToi; toO 0eoO xpltiaat xaxaXEtTt-iov. 
DXfjv, cpTjat, Cr,Xtt) Ti s\u.6pua , d o05su.ta; eTcetpd8r, vmo, quod capium nnstrum longe exsuperat, relin- oSuvtj; , o05e rrpaYu.dTo.iv Ttvtov ouaxspeiatc; tept- 

quendum est. Felibus aulem informibus invideo, qui etcesev dXX' tjjTisp dTtovwcj f,xsv, dvoouviu; drc- 

tegritudinem nullam experti stint, neque in diflieul- fjXSev, oOSsvb; eTcauOou.sva. ZTjXti 8e xa\ xou? ev 

l.ites aliquas aul molestias intiderunt ; sed quemad- dojpto ttj fjXtxia OavivTa; • xat oStoi yip Tcpo? 8Xt- 

inoiliini sine laborc in niuiidiim venerunt, sic sine Y ov TcapaxOuVavTe; ett; t8v piov, OSttov drcEtjeLCiOTj- 

ullo doloris sensu inde abierunt. lllis etiam invideo, twtv. Eha , t'va p.fj Ttc ofrjrat rcdvTa laa elvat exsi, 
<|iii iminatnra a-tale decesserunt ; bi eniin brevj q Sstxvujtv w; Eurt Statf opi das6iov te xa\ eu«6uV 

lempore vilam intuentes , subito exstincti sunt. eTcayet ydp • 

Dein, ne quis illic paria esse omnia arbitretur, inter piuni cl inipium disc.rimen esse posilum oslen- 
iiii, ilmii addil : 

Vers. 17. t lllic impii accenderunl furorem irse : < 'Exel daeesrc; etjsxauaav Ouptov opyr\s, iy.il 

ibi requieverunl faligati corpore. 1 dvsrcaOaavTo xaTdxorcot to> <jtuu.aTt. 1 

Disciplina nos erudit prastantissima , et morlis KdXXttiTov ouv f,;j.a; StSiaxei p.dOrju.a, xa't csi- 

lucrum ac quxslum nos docct , quod licet propter xvun tb tou OavdTou ETctxEpS^* Sti e! xat 01' 

I 1 "' n mors cxsislal, Dei nihilominus benignilate du.apTt'av 6 Odvaro;, dXX' ouv xpTjafjjtto; xa\ tftX- 

it dispensalione , in I linum bouum et utililatem avflptoTtto; 4 0so; tois dvOptorcot; xa\ toOtov tpxovo- 

' onverlalur : impii cnim ct snperbi, ea ralione ab u.f,aaTO- 01 ts yip das6st; xa'i dXaCive; dvaxoTrrov- 

nnprobitale el insanabili furore, etiam invili absein- Tat tou xaxou, xa\ tt,; dvtdTou tjtavta; xa\ dxovTe; 

i.niiiiir, ei cessant ; ei qui corpore suni defatigati, rcauovTat • 0? te xatdxosioi rtjj cruytart, ■zovtiitvt, 
id esl, qni corporis doloribus crucianlur, et rerum D oi ev ioJvat; ato;jtaTtxa,i; ovte;, xa\ ev Suaxepetat; 

adversarum molesliis exercenlur, laborum e.xitum TcpaYtJtdTtov etjsTaCitJievot, tijjv tcc5viov XijYoutjtv. 

< onscq 1 111-. 

Kulluni igilur 111.1I11111 milii aceitlere poslulo; sed O05kv ouv, 9r,a\v, aiTto auu.6f;va! jjtot^aOXov, 

mortem , quam Dcus ad niorlalium commodum cl dXXi t5 rcapi coO 0eoO Toi; dvOptoicot; xpTiaipttot; oi- 

uiilitateminstituit.Yerumcumlibriquidamhabeant: xovop.r,0ev, t5v 8dvavov. 'EitetBfj Sk ilTepa pi6Xia 

lin impii auenderunt (urorem ira , hic vcrborum Sx M " 'ExeT dfffiffric b^ixtmcor Bvpdr dpyric;, oBtu 

scnsus esse polest, quod qui in hac vila minune ca- voTjaeit;, ott ol (Jif) evTaOOa TtatoeuOivTet;, dXX' ip;- 

siigantnr, sed in impielate permanenl, divinae iraj u.e£vavTs; tfj das6eia, ttjv ex ttj; Oe!a; SpY^? xt5Xa- 

supplicium sibi ipsis arcessant. Theodolio aulem ad otv eauToi; liuaitutvtav. '0 8e ©soSoTitov 'Exdna- 

liiinc moiliim interprelatus : Sedarunt furorcm iru- car dprnc Ovfidr, exSou;, Ete^ov vouv urcoSdXXet, 

• undia, srnsum alium allcrl, quod scilicct, ab im- Bre eXtotpr.aav tt;; IStaj xax!a;. 
probit.itc sua CCSS3\crinl. VAItl.L LLLTIONLb. IN BEATUM JOB. fG i Mt/pb; xa\ p.iftx; ex:l iaxi, xa\ Oepdrctov 6:5o:- \ Yius. 19. « Pusillus el niagnus ibi csl , et servus HM,' :bv xuptov ajtou. » 

Tauta TtepV tou Oavdtou 6:d rtoXXtbv ecjtXoaifrjaev 
6 srjTCtSjxevo; , xa\ axtoXrjxa; jipuiov, xa\ T<j) '/'"pt 
7::pi^jSe6tJi:vo; , xat ibaiTep ttbv dXYTjS5vtov eitt- 
XaOotxevo; , xaOaptb Stav-jta; G^tjtaxi xa xdXXt- 
ata qji.lv wv ;jtaOr,t):dttov TcapaSiSuxev. 'Ilu.e:; 5: 
toutqjv ei; Evvoiav oux epx5jae0a* el y^P ^ Oavd- 
tou tfjv iivrjpiTiv ef/ojjiev, JkXTtou; dv eYevSp.eOa, xal 
tcXoutou, xat SuvaaTeia;, xa\ ttlv ev tto fjiw So- 
xouvtwv t:pnvtbv faStoj; av RsptstppovoupEV. 

< 'Ivati yap Siootat tot; ev mxpia 910;; £o>fj '- 
ta:; iv 65uvat; tjVj/ai; > ' 

IloXXayou fj fpatffj tb, Ivarl ; e-l TtapaxXfjaeti); timens iliiiiiiiiimi suum. • 

Haec de morte i>l nrilni-. philosophatus fst, qni tahe 
putrescebat, qui vermium fontibus scalebal, et sanie 
difDuebal , ac <|n:i^i ilolorum oblilus, elara mentis 
acie oplimsis miiiis tradidil disciplinas. Ip^i auteni 
nullam harum rerum cogilalionem suscipimus ; si 
niiin ininiis memoria animo noslro obversarelur, 
meliores evaileremus, el divilias, ac principaltis, et 
quidquid est in vita jucundum, facile contemnere- 
nuts. 

Veiis. 20. < Utquid enim daia est eisqui in ama- 
riludine sunt , lux ? et vita animabus quae sur.t in 
doloribus ? > 

Scriplura muliis in locis, illml, ut quid? ad tle- TtQrjatv, oux £tc1 dT:o5uaTC£TfJa^to;• t'o,- erc\ tou- D prccaiiimcm, non auleui atl impalieutiam iillam cx- 'Iruzi, Kcpts, dy£czi\Kiic puxpvOsr ; Ka\, 'Irutl, 
tl 6et5<;, dxiiuru slc ti.loc ; Ou i"4p jjtijjttjeTat, ou6e 
aittatat , dXX' ix:teuet tjfj eYxataXettfOfjvac ev tat; 
BXtyest, jjtr,51 dTttoaOfjvat sij t:Xo;. 

'EtceiSt) tofvuv tptoto; xat ^tofj; et /oprjY^?. Ku- 
pis, TtepieXe tdj oSuva; , TcepteXe ttj; <]>uxtJC tfjv tci- 
xpiav tb; vuv Y- ~o\> MuvTjpou ,3:'ou 6 Odvato: alpe- 
ttLtepof. 

< Odvato; dvSpt dvd-auu.a* auvixXetae yitp 6 
CUb; xat' aurou. » 

Eiraov Ye p-fjv 6 '1(1)6, ott Odvato; dvSpl dvdrcau- 
ct;, xal ttjv aittav euflu? ercfjYaY:' EvrixjBics yap 
d &ndc xar' avzou. KaO' exdtepa, cfrja\v, 6 Odva- primendam usurpat , juxta illud . Utquid, Dotnine, 
recessisti lomje "? Et : Ulquid, Deus, repulisli in /i- 
nem' 1 ? Non enim exposlulal , aut criminalur, seil 
precibus conli ndit, nc in rebus adversis deseratur, 
ncve linaliter reputlielur. 

Quandoquidem igitur lu, Dominc, vilae el luc's 
largilor es, tolle dolorrs, aufer animi aegritudinein : 
nain ul nuoc se res babet, vila liac doloribus plena 
mors oplabilior est. 

Yiiits. 23. < Mors viro requies , conclusil enim 
Dcus snper eaui. » 

Jobus autem ciim dixisscl morlcin viro t|iiiclem 
esse, causam slalini subjungil : Conr.lusil enim Oens 
super eam. Duplici, inqiiit , nominc mors requies 16; eattv dvd-auat;- T.ipag yap eatt tou evtauOa C est ; vit* enim biijus terminus cst, et aclioncs bo- 

miiiiim quse bic gertiiitur concludit ; ila itt scelerale 
agere amplius in potestale nostra non sit : quinetiam 
vinutis studia ct labores, in morte iiiiein sortiuotur ; 
illic enim non amplius ccrtamina, seti corona; non 
amplius sudores, setl reiiuies. lllutl igitur : Conclusit 
Deus sitper eam ; id est : Laborum qui virtulis cansa 
siiscipiiinlur, in morte finisesl, el improbitalis ces- 
salio. Foriasse ciiam, ne quispiam diceret, si mois 
rcquies est, cur igitur non eam eligis ? Dens, inquit, 
conclusil supcr eam ; port;c , inquit , clansse snnt ; 
sic cnim Symniacbus reddidit : .Sc;)si/ Deus contra 
eam, itl est, inellicacem eani rcddidit.Veriiiu priusillud 
niagis probo. Ilabent nonnulli libri, iuter ca verba, 
jl/ors viro requies , atque intcr b:cc, Cunclusit enim 
Deus super cam, vcrsum buiic intcrjcttiini , Citjits 
via ubscontlitu cst ab co. Seiisus autem bic cst : Mor- 
tis via abscondita est ab bomine ; quando eniin mors 
instet, propler iiicerium et siibituni ejus aihcnluni, 
bomincs ignorant ; jnxla illnd : Quiu tlies Domiiii , 
til fur in nocle , sic veniel 3 '. Qiiidaiu aulcin illud : 
Cttjiis via abscondita est ab eo, de bomine inlcrprc- 
lantiir : mibi vcro dc morte polius inlelligendiiin 
videtur, quotl cx pr.Tccdenlibus sal : i Irjuet , ct ex piou, xal auYxXetet ti; evtauOa twv dvOpioitojv 
itpajst;, toate p.fj SuvaaOat fj;ta? ett tfaOXov tt 
rtpdttetv • dXXd xat td xati tou? ndvou; tf^ dpe- 
tf,; Trfpa; E/et ■ exet Yap ouxitt oi dytJbvec , dXX' oi 
at£yavof ouxett ot toptJote; , d).X' fj dvd~aua:^. To 
ouv, EvyixJUicsr d Oblc xux' avzov, dvt\ tou, 
Kat ttbv stovtov ttov n:p\ tf,v dp:tf ; v Ttipa; e'/_£t 6 
Odvato;, xal tffi xaxia; dTCoxfjv. Td/a 6e, tva jjtfj 
X:ytj t:;, ott Et-ep 6 Odvato; eattv dvditauat;, ttvo; 
evexev ou x al f'1i u au"5v ; SvrsxJlBtCE , f r^a^v, d 
Kvptoc xaz' avzov ■ al TtuXat, 9r ; a't, xex).;tap.ivat 
eiatv outo) xa\ 6 2ujjtp.a-/o; e|iotoxev 'A.iiypaf.Br 
d 9sdc xaz' uvzov , toutiattv, dvevepYI" ^ autov 
eTCotrjaey. "A;ju:vov 6e oljjtat to TtptoTov. T:vd oe ttbv 
p:6).ttov tv ttb [jt£tat]'j, tou te, Qdruzcc ardpl drd- 
aavctc, y.a\ tou, XvrBxJ.Etce yap d Qscr xaz' av- 
zov, e^ouat xat toutov t5v att/ov, Ov i\ dSdc dx- 
BxpvCtj d.t' avtov. '0 5e vou; outo;, Tou Oavdtou fj 
6oo; d.tex^u^Tj dr:b tou dvOotbjtou ■ ou ^dp oloev 6 
fivOptoro;, itot: 6 Oavato; etftatatat , 6:d tb aifv£- 
6:ov xat tb aSrjXov xatd tb etprjjjtivov, "Ozi i) 
i)p£f,a Kvpiov, ojc x.Ie.-zzi\c £r yvxtl, cvztoc Bp%s- 
tai. Tivlf 6e tb , Ov 1) ddoc dxsxpvci\, tou dv- Psal I. ibid. xi.n, 2. sv II Pctr. m, 10. VARI.E LECTIONES. " Jcr.Oj/ a'pr. G7 OLYJIPlODORI Al.EXANDlUNM Ci 

i>o quod dicat : EflbdietUes eam latiqitam thesaurum*', A Bpi&Ttou «pasl 1 su.o\ Ss tou OavdTOu BoXel ).iy;t,- scilicet, abscondituin Vf.bs. 5i. i Amc escas quippc mcas gemilus 
»(1 st, el flco ego coarctalus tiniore. » 

Olympiodori el Polnchronii. Causain exponit, cur 
mortem exoptet. Quodautem dicit esl bujusmodi : 
Haudquispiara dixerit, hsec leviter :i me ac lemere 
proferri, iju:i^i nihil inali paterer, quandoquidcm 
nec cibum ipsum sine iabore capere possum, nec 
sine gemitu eum sumo; semper autem serumnis 
gravalus ingemisco, et malorum additamentum in 
dies evspecto, necnon ex praeteritis fulura pcrii- 
i esco ; neque hoc tantum, sed, veritus ne mc Deus Xal OTJAOV EX TOJV 7tpOElpT]UjeVll)V, Xat TOU J.EYSIV 

Wrcj izrorrsQ aiizdr Oxrxep Oi}cuvpdr, otjXovgt'. 
XSXp j;j.;iivov. 

<IIpo yap toiv afTtuv p.ou stevaYfiosTjxei ■ OaxpCu 

OS £Y ( '° OUVc/0[JL£V0? Cfd6(;>. i 

'QJlvfiXwS&pov xa\ llolvxporiov. Aitiav d~c- 
BtSwoi toO tcoOeiv Tbv OdvaTOV. "0 6& Xeysi toioOtov 
saTtv • Oux :x sl tl ' eiicstv, tbc; TTjvdXXw? tauta (fTj- 
at, ouoev Sstvov TtaOtov • ou6i y '-^ *$)V Tpotf-fjV, <pt\- 
a\v, djTovr,Tt Xa6stv 6uvau.at, oJ6k dacsvaxTt TauTr;; 
;j.S7aXau.6dvco ■ ds\ os toI; 7cdOsat 3apoup.svo; aTsvco, 
v.-X'. szdacoTs aUtjTjcriv tcuv Sstvajv sXrttvo, xa\ 6s5ot- 
■/.a t6 iisXXov d~6 Ttuv TcapsXOovTtov. ou p.dvov OS' 
dXXi xa\ Saxpuoj, 9o6ouu.svo; ptfj ti 5pa TeXstov piane deseruerit, lacrymas fundo ; ila ui melius 0-6 Bsoo eY xa " sie£ r 6 n v * &» *j»s-vov [J-fj YevsaQat nmnino fueril non cxstitisse, quam boc jtati. 

Vkrs. 25. < Tininr euim quem verebar, venit 
mihi; ct qucin melucram, occurrit niihi. i 

Dla Davidis \crba haudquaquam usurpavit : Ego 
ui.xi in abundaniia meu : Non movebor i» mternum 3e ; 
sed propter excellcnlem philosophiam et seqnani- 
mitatem, rerum iu contrarium stalnm mutationem 
sccum meditans, nietum semper alcbal. 
CAPUT IV. 
Proilieoria. 

iis qua" Jobus philosophatus esl, palam ostcndit 
quod dolores quidem sentiret; scd in mediis cru- 
< i.iiibus extra corpus coiistilulus csset : quiu cl ile 5Xto;, r, toOto -:aO;tv. 

< $d6cs Y&p ov EcppovTtaa, f,X0d poi, xat 6v cosSo:- 
xeiv, St)v4jfVTT)ae' ;j.ot. » 

l)j/. sItcs xari tov A;/6':5, 7:,' -)•(!> tT^a tr r;} £i>- 
Orfrla ;>ov, Ob ni\ aa.levOo) eic rbr aiOjra • dXX' 
stj 5TOp6aXXoucrtic; cftXoaocfta; ds't 7;spt6er;c; fjv, xriv 
ei; t'j evavTtov jjt£Ta6oXr)v svvocuv. 

KE*AA. A'. 

Hpodebtpia. 

"0 luv Ttjj6 ev o':? EcpuociocptiOsV, toetiSV, tb; 

£-at;0dv:Tat |xsv Ttov d'/YT,66vcov, ^cu 5s Y'VSTa: tou 

a(i);jtaTo; sv auTat; pljats Tatj paodvoi; ■ sisrjTj- iiortalilale aniinai prajslantissifnam doctrinam q tjaxo 64 xa\ t6 r::p\ dOavaata? cJju/t;; xdXXtjTov p.a- proposuit, aninus cum corporibus nequaquam cx- 
siingui, scd ncque sepulcro ihcludi, docens; e.tre- 
rum oinnium, lerribilium simul, ct quae in vila ju- 
cundx essc vidcnlur, linem cssc confirmans, diviles 
cliam eFudivil, et paupcrcs solatus est : et qtiod 
iii irlis myslcrio Deus hpminum ulililali consulue- 
r t, quia, scilicel, improbitatem cohibeat, <■! labori- 
hus ac moiesliis quietcm largiaturjquodinprospcra 
fortuna insanire non oporteat, sed vil;e nnital.ili- 
latem potius considerare, cl metuere; et quod 
nmri longe inelius sit, quam Deum ofTcndere. Il.cc 
( iim Eliphazi comitibus minime ihtellecta esscnt, 
ac verba, quibus moriendi desidi riuui jiistus Lcsla- 
batur, impia in Dcum maledicta arbitrarehlur, in- Or^uta, St' ou 6i5djzet, prj auvaTtoXXuiOai Tots at'j- 
pasi "ci; cj/uxdt;, dXX' ev a5ou v TUY/avstv ■ xa\ 
EjcaiSsuoe tou; tcXoujIou;, xa\ TcapstjtuOfjiaTo toj; 
sv dvdYxats, 7cipa; dTcdvTtuv X^yojv e!vat, xa\ tcuv 
Lv pTo) 9o6spcuv, xa\ twv Soxouvtcuv f)5scuv ■ xa\ 
5*.t xpTjitytj; U7t6 0;oO Totc dvOptuTcotc; t6 toO Oavd- 
tou (j)xovo;jif ( OTi pujTfjptov, 6ti to xa\ xaxlav src- 
s^stv, xa\ Tcdviov (fipetv dvdrcauXav • xa\ ibc; ou S;J 
xaTatppovitv i ev Tat; euOirjvtat?, dXX' svvoetv tou 
Biou zb euiAETaTCTioTOJ, xa\ osootxsvat • xa\ 8tt t6 
dTcoOavetv Sttetvov, f; ev TipoTxpouctst Yev£iOat 0soO. 
TaOTa 6k| ou vsvorjxdTS^ ol Tcsp\ tov 'EXtcfi^, utco- 
tctsu TavTs; 6s pXaacfTjLctav sTvat xaTi 0eou, t6 tco- 
8etv cov 5:'xatov dTcaXXaY^at toO ptou, aAdy([i xtr considero zelo concitati, et irasciblli animi partc D voOvTat c^fXto, xa\ ex.Tapa/OlvTo; auTot,- toO Ouu.t- 
lurbala, circadivinse Providenlix rationes hajluci- 
nantur : ct propler peccala solum homines niala 

jiati, exislimantes, Deique palrocinium suscipie s 

(quod Jobum, scilicet, tanquam peccatorem merilo 
suppliciis alEccrct), qui consolandi causa acccssc- 
:iui, dolorum incremenlum facti sunt. Verum hojc 
pulla malevolcntia abillis Ct, sed lerrore injccto, 
aioicuni ad poenilenliam agendam, et ad meljoreiu 
saeiitem, et saniora consilia, traducturos sc hac 
ratioue arbitrati suut. Quocirca stomaclialur iis xoO, TcXavibvTat Ttep\ tou; t^c; npovo!a; X<5youj" xa\ 
vopt^ovTsc;, 6ti ot' d;j.apTta<; jjtdvov Tcdaxouatv o£ 
ctvOpturtot, Tfry uTtEp toO 0soO ofjOsv auvr^j-opEav dva- 
Xct6dvTSs OTt otxattuc;, xa\ oj; dp.apTtoX6v Ttpcopst- 
Tat tov Tto6, TcpoaOfjxr) tiov dXYT;56vo)v oi stc\ 
icapatiuGtav jrjXOVTSJ auTto YSYOvaat. Ilotoua: 6'; 
toOto ou xaxovcEoc Ttv':, dXX' oWcievot tov eauTtuv 
cT/ov iTcttTTplcpetv, xaXXtova Tcote.tv, xa\ 5ta tou ex- 
tfo6;iv etc\ [j.ETdvoiav TcpoTpeTc;'. v. At5 xat Jiro 8eoC 
dtYavaxTouvjat pev, tu; ou Btxotta XaXfjaavTec; ■ ot>y- »• Jobiu, 21. 

a 11. oi6e. P a ic. Tcapacppovetv. VAIll.i: LECTIONES. 0.) (upouvtai 8s, 10; oJ xaxovoia ttv\, 
Xov xfi 7tep\ tov dixatov, xa\ tf, irpoj 8s6v :uXa6:!a, 
totauta tpOeY^djievot. "Eattv ouv ojos f; twv tpiXtov 
dvttXcryia ^[*lv dXuaitsXf];, ei xa\ p.f] xati to oiov, 
u,r,o: ev xatpw, [j.T|5b ert\ Ttpoaii-ou tauta u.f] 5:pei- 
Xovto; dxouetv, yeyovs. flptuta |lsv yipotSajx^jpsQa, 
[xt] tu; stu/: ti; Tcapaivi' aet; itotetaOat, d/.Xi p:ti 
icoXXf,; su'/.a6=:a:, xa\ oif^au; trj; irp6f tov 8s6v, 
otko; dTcXavst; f|;j.(uv xat dStaatpitpou; tpuXdJfl touj 
Xoyia-pioC; • za: &H oJo:;;.:a ij r :/.::a, p.iXXov 5: xa\ 
jJXaSr], ttp [j.t] xati to 5iov xpivovtt, xdv Oicep 8eoy 
cozfj itotetaOat tou; Xoyou;. \pr\ totyapouv p.:-i 
tpdfiau 0:ou -oj:iaOat tou$ Xoyou; ■ nispuxe yip 6 
TtovTjpbc etpeopsuetv f|jju5v tat; otaXi;:-:, xa\ t6 Ou- 
[itxbv Ttjg 'yu/f,; £xtapatT:tv ptipo;, tij; av axottu- 
Osvts; t5v voOv , xa\ tf,; eua:6s!a; 7 jcapatpaTciv- 
c:;, ot eirt djtpeXeia icoXXdxt; auva/Oivcs;, {3Xdfir,J 
afttot Jautot; YevojfJteOa. H:0avw 0: 7tpooiu.£(p )(pi]aa- 
{.tsvo; 6 'EXttpdC, 'V piaot; TtXavata: tot; Xdyotc, xa't 
-:tpatat ostxvuvac, tb; 5t' dptaptia; rcdayei 6 'Iii)6, 
xat eTCiatpeipstv tov e-:itpa;jt;j.ivov, xa't itpoj 0:o- 
ai6etav sXxstv tov d;j.sp.7CTOv xa\ 0:oa:6f], xa\ Ttap' 
aJti; ptiaa; d>.yr ( 5iva; totauta tptXoaotpTJsavta. lN BEATUM Ji »U 70 

o:jt Se jiaX- \ Ilt-lis, l:iln|.,:i1ii liomillibus lnilills jlisl.i lo< ulis ; VC- niinn tamen illis largilur, quia non :i malevolo anl- 
1110, soil ;i benevolentia erga bunc juslom, atquc 
:i pieiate erga Deum, illorum inslituta essel oralio. 
Altercatio aulcin amicorum Jobi, et contradictio, 
lic,et neque secundum dccorum, ncque lcmporo 
opporluno, ct coram persona ad audicndum ido- 
nea, esstiterii, nobis inutilis non cst. Principio 
igitur hoc docemur : non temere adbortationes 
fariendas esse, sed magna cum cura, ac precibus 
:ul Dcum fusis, ui sinr errore et depravalione co- 
gitationesnostras custodire velit; et, quod is qui 
conlra quam oportet judicat, non modoex snojii- 
dicio utilitatem nullam', sed damnum potius perci- 
piat, quamvis Dei causam verbistueri videalur. 
(.11111 timore igitur Dei omnis sermo habendus esl ; 
improbus enim ilsemon nostris solel insidiari ser- 
monibus, et partem animi irascibilem perturbare, 
ui menie obcsecati, et a recta via declinanles, qui 
uiilitalis causa ssepenumero conveneramus, iidem 
imliis mali ae damni simus auctores. Eliphazus au- 
tem exordio usus ad persuadendum accomniodato, 
in media oralione crrai ci vagaiur, ct Jobum propter peccata inalis torqucri, probare nititur; ac conversum converlere, ct ail pielatem tradnccre 
ciini eonatur, qui omni reprehensione vacabat, el Deum rcligiose colcbal, quique in mcdiis cruciali- 
Ijiis lalia philosophatus luerai. 

i T-oXaCojv 0: 'EXffdJ 5 0at[jtavttT];, Xifet. » 

T6, izo.laCior, toutiatt, tou; Xiyou; tou 'It'u6 o:a- 
5c^daevo;. 

'0 jjtsvxoi 0:ooot£(uv, xal 6 Suutjjta/o;, 6 p.ev e./.- _ 
5oj;, El .ln^-(x>i<£t)a AaAr\crai jrpdg cs, xo.iidcretc, « Suscipiensautem Eliphaz Thxmanites, ait. .1 
Suscipiens, id est, euin Jubi verba escepissct. c c: 'i.av draJ,d6tii{tsr Aoyor, {iox0i\crpic. Toi5v5e 
ttvi vouv TtaptatoJatv • O!;0a, (?T]r'tv, w 'Iuj6, oti 
ojo:-ote aot XeXaX^jxotujey XuTtT]pd, ojats as xothjj- 
aat )'• vv/ 6: :-:i5fj p.fj ouvipt:Oi aou ^ipstv tf,v 
tpa^utTjta tujv 5r,u.it(ov, ei; dvttXoftav rjXOoptsv. 
Aiov yip -/dptv Y'V<i>axsiv ttjj YSvsatoup--w, ctp' oT; 
oj/. Bvta t: -apfjvay: z , xa\ u.:tap.sX:ta ttuv s~at- 
ap.ivojv aut6v e|tXeouaOai • ptr^osv 5s dT.T]/:; rce- 
p\ ajtou XoyiaasOat sto>,u.T]aa; " xaO' autou, xat 
eTt\ tfj Ysviaet, dTto^uaTtitTjaa; ^. Tauta ptsv e/.s- 
y:v 'EXt(pd{, dyvowv tf]v Suvdp.iv ttov rtapi tou ot- 
xatoj :ipr J [j.sv(ijv. 

1 "II Ttdte d).T|Otvo\ oX5pptJot d-(iXovto;i 

Oux 09' (uv Ircpctgsv, d>.X' dtp' ojv £-aO:, xata- 
xpivet t6v Sixatov, dyvoojv tou 0:ou ti; oixovo;j.ia;. 
T6 5s, cJ.c'pft&i, sjjt-fastv :/:t tou -dvta aut6v 
ditoXiaat tbv ttXoutov, toj; Ttai5a:, t6 atTijaa auto. 
"Eattu, 9T,a\v, ^/- c ' st~etv, ott sraOiv tt 5:t vov ete- 
pot • dXX' ou p.i/ot tojv eyyovwv rjXSev autoj; ti 
cstvi, (jj; su Ttaviatio; ir.o/.ajXa; ■ dXX' oux ditoXet- 
0) fieXttate, 6 dXrjOtvo; Tui6. Tlieoiloiin sic exponit, Si coeperimus loqui ad le, 
laboriose feres : Syniinaehus vero, Si receperimi s 
sermoiicw, afjligeris. Quarum quidem interprelatio- 
1111111 hic sensus est : Nosti, Jobe, «iiiod nunquam 
tristia loeuti siiiius, quse molestiani libi crearent : 
nunc vero, ciim verborum luorum asperitatem ferre 
nequeamus, cogiinur contradieere. Oportebat enim 
le ortus tui auctori gratias agcre, quod, eum non 
esses, feeit ut csses, elpoenitenlia propeceatis ad- 
missis illmii placare : cuni auiein nihil absonum de 
co cogilare auderes, contra teipsum, et natalem 
tiuim, graviter stomachatus cs. lhcc loquebatur 
EUphazus, vini coruni qiuc a Joho dicehaiitiir, 
prorsus ignorans. 

Vers. 7. 1 Yel quando veraces radicitus pcrie- 
D runt. » 

Non oh illa quce gesserat, scd ob ea qu;c patieba- 
lur, divinse administrationis ignarus, jnslum con- 
demnat. Ilmd auicm, radicitus, emphasin magnam 
habet, ct rerum omniiiiii jaclnrani, diviliarum, hhc- 
rorum, et coiporis ipsius suhiisse illuin, significai, 
Dicere fortasse possis, alios quoque mala cssc per- 
pessos : sil ita sane, inquit ; at illa mala ad filios 
et posteios' liaudquaquam permanarunt, prout tibi accidit, qui eum tota familia tunditus interiisli ; quanquam, o vir prseslantissime, verus Johus liauii 
unquam perilurus sit. 

i KaO' ov tpdicov elcov tou; dootptwvta; ti dto- Vf.rs. 8, 9. « Qucmadinoduni vidi eos qui arabant 

VAUIJE LECTIO.NES. 

/;'(.-. euOeia;. 7* ta. xoicidaae. * fo*. interser. e!? t6 etvat « ?cr. to>.;j.f,aa;. »> «V. aixSvaitiTrfitt;. i OLYMPIODORI ALEXANDRINI 72 

qui auioin seminanl ea, dolores melont A tbx' o!8l aTcetpovT:.; auTd, ofiuvaj Oeptouatv eau- nbsurda 

silii. A praecepto Doinini peribunt ; a spirim aulein 

ir.i- ejus delebuntur. > 

Ohjmp. ei Polyclir. Quod seminat quis, hoc el me- 
i'u ", iu inquit sauctus Aposlolus, manifesluin est : 
illinl, etiam prxclare ab Eliphazo dictum est, sup- xot;. 'Arci 7T l ooiTaY' JLaTO 'J Kuptou dTcoXouvxat • drto 
6e itvsujjtaTo; opyfj,; auxou dcfavtsOfjaovTat. > 

'OJ.VJ1X. xai Ilclvyp. "Oxt pev o cr.Te/pei ziq, 
zovzo xal Qepiijei, xaxi tov iepov 'AtoaToXov, ~po- 
orjXov • Y.aX xaXto; touxo elixev 6 'EXtcfiJ, 0:1 ei; plicia fatinorosis conslituta cssc. Ilns egomel, in- xtjjuopfav oi xi -apivojjca Spuvre; -pcixetvTat. Tou quit, vidi judicii divini caleulum subcuntes ; et me- 
riio quidem, snis eniin operibus frucium ferunl di- 
gnum : improbi enim liomines, viliisquxseminant, 
coDgruum supplicium pro manipulo reporlabunt. 
Ki quoniam primum araiuluiu est, deinde sercn- 
diiui, 1 11 m ad exlremum mctendum, ordine servato 
vocuiii metapbora usus cst, diccndo primum, 
Aianies absurda ; deinde, Seminantes ea ; lnni xou; y&p, cfTjJtv, et6ov eyib u-o Tfjc; tou 0eou rci- 
TCTOVTa; ij/ij-fov • y.a\ eixixto;, dijtoj; yap Ttbv Tft-zi- 
pajv SpYuiv ttjv e-txap-tav 6e/ovxai ■ ot; yip tcovtj- 
pol arceipouat xaxoi;, xa-aXXrjXov d-oiaovxat 8pdy- 
pa, tjjv x6Xaatv. 'Etcsi 6t> oet dpoxptav, elxa arcet- 
petv, etxa Oept^etv, dxoXovOto; eypfjaaTo tyj xpo-jj 
xou Xofou, TcptbToveirccbv, Oidpozpalirzec za iizc.ra- 
elxa , 0/ cxelporzec avzd • xa\ x6xe kavi- subjuiigciulo, Meleni dolores. Illml aulem non ani- jj Y&v xo, Qepwvcrtr cdvrac. 'Exetvo 8k oux ev6rj- 
niailvertit, quod non sempcr in liac vilarelribulio- aev, oxt ou Tcdvxto; evxaGOa ai dvTa-o68aet; • crtoX- 
nes continganl; mulli eniiu eormn qni scelera ad- Xot yip xtov c^auXa Tcpatjdvxtov dveXeyxxto; dr.TjXOov, 
iiiiserunt, sine rcdargutione ct supplicio ex bacviia P-h xoXagOivTEi ev xtp ptoj Ttp8e, dXXi Trjpoup.evoi iiiigrarunt, el fiiluris illic tribiiiialilius servaniur. 
ISon recle igittir illud aflirmavil, qund injusli oni- 
nino in bac viia piinianinr, et jusii et veii in cala- 
Ulilates non iiicidant; cuin bi pleiuinqne ut eoruiii 
virius spcct.iur, maia patiantur. Iiaque errore 
menlis Eliphazus divime adversalur Scri|itur:e, de 
inbo his verliis lesiilicanii : El cral itle homo ve- 
rus ss : ille vero inquit, llaud vcrus es; nain si 
csses, radicitus non pcriisses, id esl, liberis, forlu- 
nisque orbalus. 

Iud vero, A spirilu irtt ejus, pro Dei niiuispn- ot; ix£t otxattoxi^ptotc. Ou xaXto? ouv dTrs^fjVaxo, 
oxt Ttdvxto; ol dotxot evxauOa xoXd^ovxat, r\ oxt Ttdv- 
xtoj o! dXTj9tvo\ xat otxatot ou TceptTctTtxouatv ev- 
xauOa aujjt^opat; • ouTot yip ptdXtOTa tbi e-tTtav 
wda/ouatv , iva ooxrjjtaiOtJojtv, dXXd 7rXavr,0e\{ 6 
'EXt<pd£ dvTiyOcyyeTat tt^ Epa^tj ■ ttj; y-^P Kp at fV- 
eiTcouar,? Ttep\ xou 'Ito6, Iial jjc 6 drOpuJicc ixti- 
ror a.\i\0irOQ, outo'; tfrjatv, OTt Oux et dXijOtvo^ • 
ei ydp dv Tj^, ouoe *x fit^tiv d-o'jXou, xouxeaxtv, au- 
xot- T^xvot; xa\ Tteptouata. 

T6 6k, 'Axb xrevjiaroc <^P7*>7C avzov, ovtI xou, nilnr. Dicluiii enim esl, Peribunt a sjiiritu, ut senii^ C 6.d'xf) s - ar.nXr^ xou 0eou. Efprjtat 6k xi, 'Atpart- nibus a vento consnnipiis accidere solet, ut liic 
etiaiu nietapbora rolineatiir : nam qui talcm se- 
ineulem faciunt, sterilitalein iiieluiil. 

Vbbs. 10. « Rolmr leonis, et vox leaenae, et gau- 
tliuni draronuii) exsliuetuni est. Myrniicoleo periit, 
eo quod non baberet escam : el catuli leoinim di- 
visi siint ab invieem. i 

INegant nonnnlli, myrmicoleonem animal esse, 
ad vcrilalem liistoria;, sed vocum compositione vat tfaat ^tiov xaO' iaxopiav, dXXi xaxd uJvOeatv 
iliiniaxat iia diclum esse. Alii, bestiolam ex Oceano ouxto; eipfjaOat. 01 oe ^oju^tov touto elvat X^ouatv, 
ortam, aut e terra procreatam esse aiunt, qua: na- iv. tou 'Slxeavou ttjv yiveatv 2/ov, fjTot ex yfjs <f\>ip.t- 
tur.iii suo aliniento dcslitula, intcrit. Quiilam etiam vov • dTciXXuaOat 5't, 6ti t<i ptfj 5x £iv XJ 1 V dvaXoyou- 
afjQrmant, eam sine cibo vivere possc, a Dco, scili- r, 'av TpocpfjV ■ oi 6e xa\ 6!xa xpotff;? ^aatv outo 6u- 
cet, sic fabricatam. Ad bistoriam quod atlinel, vaaOat Jijv, outoj tou 0eou xaTaaxeudaavTo;. IIpo; cOi\ucrzai d.id xrevftazoi; , fbj ln\ OTcepjjtdTtov 
yevojjtiVtov iveptoyOoptov, fva xdvTauOa fj Tp07cfj 
TTjpijSij • oTt ol Td TotauTa arcetpovTe; Oepifouaiv 
dxaprrtav. 

i SOivoj Xeovto;, tftovfj 6e XeatvTjc;, Y<xvpitxp.tj. 6e 
6paxovTojv ea6iaOT). Mupy.r,xoXitov tlXeTO Tcapi to 
p.fj ^x £tv »?opav • axujjivot 6e Xiovtojv eXt-rcov dXXf r 
Xous. > 

Tov ptivTot ptuppt^xoXiovxa oi p.kv ouoe 3Xti>; el- exemplis a naiura pctiiis, Jobum neqiiaquam lio- 
ininem verum esse conatur Eliphazus ostenderc, 
ct per iiilerrogalinneni in liunc moiliiin loquitur : 
Dic inibi, jobe, num Icones sumn aiiiisciunt robur? 
aHiion in hunc usquc dicm robustum animal cst 
leoTNunquid draconum cxsuliatio et gloriatio ex- 
slincta est? annon in lituic usquediem exsullant, r t 
impavidara naturam retincnt ? Num myrmicolco 
periit, elquidem cibum noncapiens? Num lconum 
tatuli, armentorum more , grcgalim pascuntur ? an 
non viiam degunt solitariam? atque in suo loco sin- pev ouv xfjv laxopiav, Tcetpdxat oetxvuvat 6 'EXttfif, 
OTt oux eaTt dXr ( Otvi<; 6 'J('o6, tfuatxotg rcapa^eiypa- 
at xptbjievo;, y.a\ xot' tptorrjatv tov Xdjfov notoujas- 
vo; • EiTCi ptot yi.p, tfr^atv, tl) 'Id>6, p.fj oi Xiovtej 
xfjv oixetav dXxfjv drctbXcaav ; Ou jJte'/pt vuv ij/up^v 
eaTt x6 f toov 6 Xitov ; jjtfj Ttbv opaxivxtov Ea6eafjTj to 
yauptajJta ; ou p-l/p'. vuv atojouat xb yaupiajia xat 
xo drcx^r^xov ; Mfj 6 pupjxrjxoXitov dr.tbXexo, xal 
xauTa [jtfj Tpe^ijjtevo; ; Mfj Ttov Xeovxtov ol azujjtvoi 
dveXr^oov, toaTtep Ti OpcjjtptaTa, vijjtovTat ; ou xaO' 
eauTouj fdiii ; xaV SxaaTo; ev !6tdJovxt xotcoj, cb$ Galat. vi, 7. " Job i, i. 73 tN BEATUM JOB. 74 

£= soy?.- 'j-\ t>; tpussw; r.r;rzr t ; "QsJtsp ouv, A guli COinmorantur, pi'OUt ] 
ktjs\, taura trjpoust tou? 8pouj tfj; yusso)?, xa'i 
toutoi? eu,u.evouat, [tixpd ts ■/.:': (J.eyi4).a Tioa • ou- tiu; xa'i ctj, et f,; dXrjOtvos ovtoj;, xa\ ufj pi/pt 
XdYtov ■>.'. ' ; >ss6s;, ou5ev av toutojv juv- 

Jtcsss' oot, 0O8' Sv (jistst iijvopujv C0U 8S0U, OJSTS 

xa\ otxatojrpayojv Bustuy-fjcat. !\a-i 61 OctopEav, 
ii; 6pu.i; tujv TcaOujv xot; Orjpiot; avTEtxaariov • ttj» 

v, (j.up(j.T|xa p 
TO?? euse6ss:, / e rtv. Fi u.fj e&psv 

ouv, tp~ts\, Tcapi so\ Tpotf.f|V £ 8td6oXo;, tout£stiv, 
ei [tfj tj; aotxo;, dittoXeto otv, dvt\ tou, tSirpaxto; 
ijjtsvs, xa\ ai tojv naOtjJv Kpoa6oXa\ d-ss6svvuvto 
•/.v. SteXuovTO, < Ei 8s Tt 4r,u« i).r,Ctv ? ,v :--:-,-ov:i ev ).o,'oi; Sou, > 
[rf W i'i7(..(i>;'c. 11,'.'/; eu.k 8s eXaXfjOiri XaOpa.'to;, 
sv xXor.fj. | oOosv av sot toutojv xaxo/ iirrvTr,- 
0:v. ) 

'i';: Ttuv etxd-tov, tprjs\, luXXoytoaiTO av tit, Stxr.v 
SS -),r;j.;j:).7 i ;i.j.:t.>'/ Tivtuv 8s8ojxs'vai. Ei tjrj yip pio- 
vov ev Xoyoi; ::/:; to Ososs6silv, 4XX4 xa\ epYot; 
UTcrjpye; iXr/kvo;, xa\ oOoiv Tt twv jj.rj Tcposrjxdvttov 
iraoi sou eYsvsTO, oux 3v tosoijtojv itstpsv £Xab's; 
xaxtijv, toj <-):/.'j jjlJj xapoptTjVTo; tojv oixaftuv Ti; 
TcpdSjst;. 

« IIoTSpOv oi 8e;sTat U.OU TO ou; s;a:j:a -3,0' aj- 

T'.u ; [ 6 Ft: ~r;>:itlyrr ■ K'J1 ISsijaTO ~>i 0'j; U.OU 

;'v rcap' «Otou. ] $66tj> o:, xa\ fj/tp vuxts- 

ptvtjj lTctrc:™u)v 9660; sr:' dvOpto-ou; , vpixrj [j.ot 

■ , xa\ u.sYaXio; ij.ou ti 6tt3 

8:dsstss, xa\ -vsujjta £tc\ TcpdstoTcdv jj.o-j iTcrjXOev • 

. tplye; xaV sdpxe; - dvsa-rrjv , xa\ oix 

• sloov, xa\ oix fjv [JioptiJTj itp6 •' 

jjov, : ' .': ytovrjv ?jxouov. • 

■1 xa: SusxaTOTtTov , xa\ iroXXd; sv- 
I xtcou; itpo^aXXdjjtsvov.-HTOt ydp :l; tt;d6ov 
svdyoiv 6 'K):-;i" tv/ Stxatov, tprjo\v, oti A:J ss 90- 
6 toO :, (.) 'Iti)6, x:'.': u.fj xaTaspovsTv tou Bsou.STtst- 
Srj-ep ou ;/:')' r,;ji'.av xoXdCst, dXXd xn: iv ur.vi;), 
Bti vuxTsptvtov 8'jJ/stov, to; xj.'i ST^ptjjv Btrjyouuivcov 
-.i T.iy. aitou •' Oa'j;j.ij-:a, fjxousa, xi\ auTo; S7t:t- tiiti sunl?Erpo ut liasc, tnquit, pnrva siinul el ma- 
■ ... animalia, iialurrc mclas liicntur, el intra eas sc 
continent; sic in.si verus lioino cxslilisses, ncc in 
verbis lantum piciatcm erga . pro- 

fecto niliil tibi huju im di aci t, neque liinil :s 

;i Deo ji()--i!(is transluiisses iia utjnsi is in- 

felix el serumnosus esses. Si vcro ad tlicoriani 
simd tradueamus, bclluis illis aninioruin impetus 1 l 
pcrturbaliones assimilandi sunt; diabolus vcro, 
myrmicoleonli ; is enim pietale prxditis liominibus 
formica, leo vero impiis est. Si igitor upud tc, in- 
quit, diabolus escam non invenirel, idcst, si inju- 
sius inni esses, pcrircl, hoc esl, conatus ejus vani 
ct irriti esscnt, ac perlurbationnm impetus restin- 
" guerentur, et dissiparenlur. 

Vers. \i ' Si quod autcra verbnm verax ftiissct 
in serrnonibus inis 1 [Symmachus autew, i A<1 mc 
aulem dictum osi clanculum, in furto »], iiiliil libi 
lniriini malum accidisset. > 

E.\ verisimilibus, inquit, colligerc qnis poli >t, tc 
scelcrum quorumdam pcenas luisse. Si cnim non 
tantum in vcrbis Dei cullum posuisses, sud factis 
cliam verilatom religionis luas ostendisses, nilulquc, 
quod fiori minimc oportcbat, :i le facium fuisset, 
lanlorum malorum accrbilatem non dcgustasscs; 
pncscrlim cum justorum hominutn actioncs nullo 
pacto Dens aspernctur. 

t Nunquidnon capiet .imis mca abeo magnifica?» 
[Symmaclws autem : 1 Et nccepit auris mea snsur- 
rumabeo. >] (Yr.us. 15-16] Timorc aulem, el sonilu 
uociiiniu incidens lim ir super homincs, borror 
mibi occurrit ct tremor, ct valde ossa mca concus- 
/i . ; sr.intus m fa.jcm meam htcurr t. hovucrnr-S 
autem jiili mei el carnes : surrcxi, ri non coj mvi; 
vidi, cl 11011 crat (igura> anle oculos mcos, sed au- 
ram ct voccm audiebam. » 

Profundus est hic locus, el qui difl cultcr sj lari 
potest, multasquc cogitnlionum semitns pri 
Vel enim uljusto limorem inculiai Eliphazn 
loquilur : Timere, inquit, .1 '. e, nec Dcum con- 
lemncre le oporlet, quandoquidem non diu i^n- 
tinii, sed noctu cliam noctumis visis lcrrilans, 
supplicia irroget; prout ab aliis, mirabilia narran- piOr,v TtoXXdxt;, sv ijTcvtp ^o6tjOs\;, >'•*; 3uvtpo;j.dv p.s ■> liims qua) ipsis acciderunt, audivi, ipscque sacpe- vsvsjOai, xa\ ?o:;a: ;j.oj Ti; Tp:'/a.;, xa: c::t;jov 
'J7Tj;j.::va: tojv osttov tfjv ioy.oviav , xa: ooxstv ti 
r:v:ij;.ia sjctsva: u.ot, [irj6sv UjSvtoi u.:;joo-:'.>;jivov 
6p6jv iptovojv 8s [iovov ixousiv" 1 fjpsp.a, exTcXrjxTt- 
xtTi; u.01 TiposTCtTC-ousojv, xa'i Tpj;j.o/ ijj.ija/.).0'jj(T)V. 
'!i xa'i toioutov ti Boxst Xsystv $"o6f)flr)Tt tov xai 0: ' 
evuTcvtojv xoXdJovTa, ou xa': rj ivvc.a (fo6spd. 'Edv 
'fip st; vouv ttot: Xd6oj fijv ~zy. ^fj? tpJssoj; autou 
jJ.:-,;:>-:oTrTa, xa: - ■■'); -a.Tv/oii te :tt: , xa': ISfa 
t,j -avTO; -.'jyyavet, tautdv uTcou.^V(0 TOt; dtup': tiV.v 
vuxtojv, jSaOsia; stvrj; xaTsyousrj; i\ -av, ev itoXXtj 
^ii '•\ Z ' J /'■-.'■ j7:> ' ~' J ~ J '>/:''' J ~' jJ vuxTsptvou xata-Toou- numero m somnis ternlus cxpertus sum, ita ut 
toius conlrcmiscerem, pili capilis horrerent, ossium 
compago univeisa qualerctur, et spiritus quidnm 
impetum in mc facere viderelur; cum nullius rei 
tamen formam aul speciem cernerem ; snl voces 
iniuum audirem, quae sensim, et cum formidino 
aures feriebant, et Iremorein mibi incutiebanl. Vel 
tale quidpiam loqui videtur Elipbazus : Verere 
emii, qui pcr insoinnia eliam punit, eiijus vel soln 
cogitatio formidabilis cst. Elenim si quando natura: 
illius admirabilem excellentiam mentc complexus 
fuero; ei quemadmodum, cnm loca compleal omnia, VARl i. IjECTIONES. iff. auT&)v. ■ la. dxoutuv. 
Patrol Gr. XCHI. 75 OLYMPIODORI ALEXANDRINl 70 

extra omnia lamcn sil, perpendero ; accidcrc idem A jaevoi;- u><jte xa\ ipptxrjv jio: aupjSaiveiv, xa: tptSjxoy 
mihi scnlio, quod iis evenit ijiii, inlempesta nocic, sv tat; totautats evvoiat?, xa\ ytvojnai jjuv ev rczpi- 
iltissimo silcnlio omnia occupanle, mira <i uit-i t> vot'<x ayavou? ttvo; xa\ dxataXfjrctou nvsOjjiatos. EI .•onsopiti, :i nocturno nihilominus sonitu pci lci ren- 
lur; ita ui in ejusmodi meditationibus, ircmor <■; 
horror me incessent, menleque spiritum aliqueni 
1,1 ,-i incoinprehensibilcm compleclar.Quod 
m raliocinando altius me levare pergam, nihil ta- 
men percipio, neque comprclicndo; Dei enim na- 
iur.i, (iii.c forma omni carct, oplicam animi racul- 
lalem fugil; quantoque allius quis ratiocinalionibus 
asccnileril, lanto magis quxsiti invenlio eum dese- 
m : halura enim ihcomprehcnsibilis est, anioio 
lamen percipilur, tehui quasi quadam aura, ci vocc 
i.nii.i mentem rcrocillante, el divina rllu-ina sen- b"t xa\ Stavaotafrjv £tc\ tcXeov toij XoytTjjwt?, oOSkv 
e-tytvtisxw, oOSs xaTa'/.a;j.6dviii • tb ydp dvelSeov 
tou 0sou Statpeuysi zr t v ozTtxfjv Siivajuv tf,; tj-u/f;;- 
xa\ otov gv t:; dveXSoi tot; Xoytojjtoc;, toaoOtov aO- 
tbv toO frjtoujjtevou f, :0p:at; dTCoXijtTcdvsi • tfjv yip 
9'j-iv eat\v dxatd>.r,;rTo;, auvataOdv;tat 6' oOv ojito; 
tf, Stavota, tLoave\laupas XeTctfj;, xa': tptuvf)ST]peftata; 
dvaO-j/oOar,; tbv vouv, xa\ trj; [J.:v tou 0eou Ivep- 
y::'a; TtoiouGT); ouvataSdveaflat, tfjv [j:vtoi Uiiav 
cpuaiv oOx eTCi8eixvuor]S. llavT:'/.<o; ydp sattv dv- 
etptxtoj, xa\ tfptxr,; yejJtouaa, xa\ axotoStvtav tou; 
Xoytajjtou? Tcapa-xsjdrouaa , f, totauTrj Ostopta • xa\ sum illum in nobis operante, ipsam autcin divinam " -apa-Xfjotov ti ylvstai ttji s-'t tou iv£jiou.'ils ydp 
naluram minimc oslendenle. Cogilalio enim ejus- exeivov Xa6etv StpOaXjjtotc; oux svsattv, outto; o08e 
modi oionioo inaccessa est, cl horrore plena, ac 0ebv eopefv Xoyiojjttp SuvatoV dvliptxto; yip vtj>, uij caliginosa vcrligine raliocinationis aciem suflundil: 
ct quod in vento deprehendilur, similequid accidit; 
quemadmodum enim illum oculis cernere non licet, 
iia nec Deum rationis discursu invenire possibile 
est; inlelligeniitu eiiim noslrac vires non minus 
superal, quam venius oculorum. El qiiemadmodum 
vox, el vchli flatus, scnsum quemdam sui pnebeut, 
sub hominis lamen aspectum non cadunl; sic etiam 
divina natura. Saepe enim raliocinaiionis aciem in 
sublime erexi, nihilominus lamen a contcmplalione avsp.0; 6tp0aX[ji<;), Ka\ xafldrcep r) tjnuvf), xat dvsjttatov 
7tvs0tj.a, 6:66aa: p.kv eauttov trjv auvataSrjotv, si; 6s 
Oiav avSptoTcou ojx sp/ovtat • outto xa^ f) Osia tpu- 
ai;. Ilo"/.'/.dx:; youv utj/tuad jjtou tov XoYrajxbv, oOosv 
6s t^ttov tTJ; OsOTCtta; dTto/XtaOouv • xa\ 0cbv 6 tt 
-OTi jjttv ioetv 0eXiuv, a6va; s!5ov aOtou -ac ivsp- 
ysiaj. 'li-tfiaAit; 6s xa't ojSs ■ e Mr; ipauXtaT); ^tou 
Tojs Xiyou; , xat tt;v Tcapafveotv • xa't yip Osia; 
d-oxa/.'J'istij; r t q oj0t)v , xa\ 6t' ovetpujv 6r:Taa!a{ 
eOetopTjaa, xa\ dytou IIveuu.ato; SXXajjiJ/tv iOi^d^triv, divina lapsanle gressu, aberravi; Deumque, cum xa\ otSa [i.l-i ost ivstosd; sattv 6 0:6;, drrXoO; te 
quid essel videre vcllem, sulus cjus effectiis \iili. /■• xa'i dxatdX^Tctos trjv cjaiv ^Xr^i u>; sv aOpa ttvt 

Verum hic r oilasse objicies : Scrmones meos <'i XerctT) auvata8r,st? [Jtot yeyovev.Tauta 6s 9Tj3tvo'EXt- 

adhorlalioheni holi vilipendere; nam ipsc quoque oi., euTcpoaosxtov eautou tbv Xoyov xaTaaxsudftuv, 

revelalione divina dignalus sum, el in somniis vi- tva sv oT; jt^XXstXeyeiv, Tttatsto; etvat d§to;66;r|- 

siuiics vidi, sanclique S;iiiiiiis recepi illuslralionem, td^a 8e 900':':/ jtstpatat tbv 'I6j6 , xa\ :t; jjtetdvotav 

atque intcllexi, divihum numcn ab omni specie ac c-;aTpi r :tv.'Aca ydp, yrjo-^v, oOx c.5:3aT6 jjoj tb 

liyora secrelum essc, natura simplex, et incom- ous e^atata rcapa f tou 0sou, tva ao: tfavstr^v d^to- 

prchensum; sensum autem ejus, c|iiasi iu aura Tc-.oto; ; Tb ydp, 6££szat, evtauSa, dvt't tou, £££l;a- 

lenui, percepi. Ila^c eo tlissciil Eliphazus, nl gralior ro, vor,o:t;, icoXXaxou t?,; rpa-^f,; /povov dvt\ /06- 

\\>-\u< oralio reddatur, atque ul in iis quae parat vou ttOstor^. Ka't [j.f,v TtoXXdxts xa't rcap' fiXXuv dicere, Gde dignus habealur : rorta se eliam 1 rro- 
1 ■ 11 1 Jobo iiu uiere conalur, cumque ad pcenilenliam 
deducerc nilitur. An non, inquit, auris mea ma- 
gniGca quaedam de Deo accepil, ul tilu fidc dignus 
videar (hdc eniin loco, capiel, pro, cepil, Scriptura 

;, locis lempus pro lempore siihstiluenic, 
intclligcnduni cst)? et <itiidcm cum ipse sxpenu- 
1111 ro ilisputanlcs de Deo audiam, ac ipse disserere 
uoner, formidine perccllor, mcluque omni plenus 
cvado, et sonitu noclurno (hoc autem ab eo quod 
naluraliler accidit, dicit; nocle enim intcmpesta, 
cum alta quies cuncta compleclilur, <|uasi soniim 
qucmdam circumcursaulem mente concipimus), et 
sicul vento irrucnlc, effcclus ejus sensu pcrcipio, 
1 ( ufis autcm ccrncrc non \"> 11111 ■;( de Deo inihi 

, quanluin invenissc me arbitror, lantum dzrxo('i;, xd\ aJTb; r:p': 0eou XoyifeaBai pou"/.6(jis- 
vo;, ::; 5:o; xa8icrta_J;ai , «ofvou ts Ttavto; TcXrjpou- 
p.at, xa'i iji/TOt xa't vuxteptvfj; V/.oO; (X^yet 5: tou- 
to, drto toO 963:: auuXaivovTo; • xat ydp dwp\ ttov 
vuxtdiv, f^a./ta; eTctXafiouar,; tb Ttav, oldtivo; f./oO; 
Tcspttouar); u-dXr,t}/tv :'//>;/.:■/)• xat xaOdTtep dvejiou 
TcpodTcsiTdvto;, ataOr,a:v \i.z-i tf,; svepye£a? e'/tu, oO 
[j.f,v t6 61' Owita; Xa6eTv Buvajjtaf o0:(o xa't Tt:p't 
0sou XoytC<5{Jtevos, ev oary eupetv TtpotiSoxtu, StaSt- 
Spdo-xet p.o'j ttjjv Xoytajjitov tfjv xatavSr)<itv, xaltotys 
ouSe a;j.o:po; si;jt trj; 0::a; eXXdjJttiews ■ IJrsvfia 
yfii , tprjolv, i.ri 'i ''( (ij.t c'r jicv t;Xr\J,8e. Tt cuv au, 
VT ; a\v, S) 'I<u6, dvttt^iXoootfEi; ; xa\ oO xaTa-Tf_a- 
a:t; tbv 0:bv , tbv '.Otm; UTCEptp uf) ; oO oaiu t:; 
z y./.-i: :T0a: Soxel tot; XoytTjioI;, totovtov aOtbv f) 
dxrt^f); StaStSpdoxei /.aTi'/.r,6:; , xa't trv ts otx::av VARI/E LECTIONI « fcr. add 'AX5 d. ' lo 77 l\ BBATUMJOB. 78 

twy.vojjxsc dcOivstav , xaV tou Jtjxouiuvou -b jjh>- ^ mionis mea conceptum fuoU, licel ctiam divina; 
y £ 0o;. illuminationis plane immunis non sim : Spiriltu 

cnim, inquit, "i facie/u~tneaiM imumi. Cur ergo, Jobo, contra philosophnris 1 , cl Deum non vereris, 
adio prsestanli excellentique nalura prseditum? quem quanlo quis solerliore ratiocinalionis inda- 
gatione assecutus esse videlur, lanto eum magis absolula perccplio fugil, ingeniiquc sui lcnuitatem, 
c[ qua s-i i i pondus perspicit. 

< Tt y&p ; p.i) xaOapb; :'-Tat (Jpotb; svavtfov toii 
Kuoiou; rj, d~b tiov :p-;tov ttoxou, d;j.:;/.--.o; dvf,p; > "Op« 6: autbv dvT:'fO:vyo;':vov t" Ssm" aJTou 
yap sitcovto; • "ArdpWXOC; iijitjt.izcc, o\jt6; cpTjctv, 
OJx SjJtsu.Tttot;, d-o tiuv otxstiov i-afptov trjv d\- 
9'jv. 

< E: xa-a TcafStoV autou oO Tticteusi. /ati 6s dy- 
YsXtov autou oxoXliv tl E-£vor,jSv. > 

'A~b tou u.stCovo; tt;v eVitS3si£tV iTtayaysr/ |3ou- 
Xstat, xa\ TtiattiicacOat, ot: ~a; avOooj-o; 0-b d;j.ap- 
t:av est:. T: yip 6:t i.i-rzvj TtspV dvOpw-tov, ^T)oVv> 
otav o! dyys/.o: u.T) tos:v d;/.s;j.~To: ; tpeirtTJ; yip 
90-idi- zil a-J-ot- xa't osov -pb; ttjv toO 8eou dxpt- 
fc::av, oJoi autoV ot yvtjoioi SouXot autou xai "/.::- 
toupYoV, sv Ttj.7: to Ttiatbv xaV !3s(5aiov sy/iust. KaV 
Tr,v fvvotav tautqv £uu.u,a)(o; r:api7TTjS:v, siTttLv* 
'/.'." < > r.l< ic aizov di'yCtitt'z i\t;, xal ir ayyUoic 
abzov ebpiicret jutzaivriiza. Mr, totvuv OaujjtdsT);, 
ipT)sVv, ot: sTtcov, w- Ov xaQapbc eczat fipozoq 
broyrrioy Kvpiov OTtSts ouSs tct; TtaisVv autou 
KaV Oepd~oustv dyysXo:; £;j.~:-;7t:ux: tO xa:i 
»'Jt:v xa't £5pa:to; fiijtstjintov • tf) ydp autou xaV 
a-JTOt suviyv/Tat yapiTt, £7T£t~sf auTou p/jvou to 

OTpSTETOV. 

Tb oi, Zkc.Iivy tl exercncer, otvtV tou, TpsTttT)V 
auttov tr,v tfjjtv xatssxsuassv , tl); svStSjrsooat za'i 
;■-',''',- svtb? Y £v ^0at 6:i touto • 6-:p ouv xaV 
TtsraJvOaotv a: iTtootattxaV 6'jvi;jt::;, srtsV [iT) tTjv 
tf jt:v atpSTttov :x).r,pw7avT0 , TCpoaipsttxtI)<; tt^ o:- 
x::'a^ jTa7:t.>; aTtoXtoOTjstxoat. 

t ToO; 6: xatotxouvtas oixtacj -r^/.ivaj, e^ iLv xa't 
aOtoV =x tou ctutou tct,Xou Es;j.£v."E-at7:v autous Vebs. 17. i Qtiiil enim? nunquid homo coram 
Domino mundus erit? vel dc opcribus suis irrepre- 
lirnsiliilis vir '.' > 

Yide ni Deo conlradical; illo enim dicenle : 
//«i»D irrepreliensibilis "', hic, 1 \ seipso ct faciis suis 
judicium de co fcrens, repn hcnsionu illura can ro 
ncgal. 

Vebs. 18. 1 Si contra scrvos suos non crcdit, ci 
adversus angelos suos pravum quid advertit. 1 
•> A majore argumentura ducere vnll, 01 aftirmare 
omnem liominem sub peccalo ossc. Quid dc homi- 
nibns, inquit, attinei rlicere, cum ne angeli quidem 
reprehensioue careant? mutabilis eniin et eorum 
naiura est, et divinae quidem perfeclionis re- 
spectu, ne illi i|iii(lcin i|ui legitimi cjiis famuli 
ci miiiisiri sunt, in omnibus iidelilatem et fir- 
milatem habcnt. Et hunc quidem sensum Sym- 
machus expressit, cum dicerel : /11 servis sh/.s in- 
constantia; ci in angelis sais invenict vanitatem. Ne 
igitur mirere, inquil, (|uod dixi : Ilumo mundus non 
erit coram Domino ; quandoquidem neque angelis, 
servis ac famulis ejus, ut naturaliler et constanter 
re.prehensione carerenl, crediderit, et concesscrit ; 
illi enim illius gratia constricti tenentur, quantlo- 
quidera illius soliuscsi mutationem non agnoscerc. 

llliul autem, Pravum quid averlit, id est, muta- 
bilem eorura naturam fabricavit ; ut propterea vi- 
luperationem incurrere contingeret : quod <j u"u!cii> 
1 t :i|ioslalic:c potestales pass.e sunt, quse, quia na- 
111:1111 a raulatione alienam 11011 suut sortitse, libcr- 
l.atis arbilrio de sua stalione delapsae sunt. 

Yuns. 19-21. « llabiianics autem domos Iuleas, 
cx quibus el ipsi de eadem luto sumus. Percussit :.,to.- too-ov, xa't d-b rcptotflsv [J.i/_p: £--ioa.; oOx cos lanquam tinea, et a mane usque ad vesperam 

fti stot ■ Ttapa tb p.T) SuvasOat autoli; sautotr 3or,- ullra 11011 suiii, co quod 1 possenl silii i|isis 

0?,sai, a-wXovto. 'Evi^usrjss yip autot?, xaV scjt)- subvenire, perierunt. Insufflavit enim eis, et exa- 

pavO^sav, cVTttuXovto Ttapi to jjtj] £/::v autoutj so- rueriint; interierunt, quia non habebant sapien- 

V-'av. > liani. » 

E: ofyvsXout; , tpTjoVv , sxoXaosv aptaptavovTac , t! i^ Si angeios, iuquil, peccanles pcenis coercuit , 

8auu.ast6v :: r,;j:t:, TtXstotov Baov Exsfvtov '/.:t::o;j.:- quid niiruiu, si uos peccala adraittenles plectamur, 

vot, d-b yT); ts ovt::, xa': stspV yr\\> siXouu.svot, au- < ] n i louge illis inferiores siiiuus, et a lerra oriundi, 

tTJs f)u.tov trjs 9'Js:to; xaflsXxousT)? ::c ~Tat7;j.aTa circa terram volutamur, naluraque ea praediti su- 

EuxdXco;, to:; dp.apTr,p.a7: TtEptTctTctovti;, tiu.u pou- nuis, qux facile nos ad delii la trahat, ct alliciat? ct 

jisOa; xat touto toO ©:o0 ao-^to; o:xovoij.oOvtoc, <JJ7T: hoc quidem c\ prudenti dispensatione divina, ne 

prj OTcb ttj; aSsfat;, Etg Eoydtr,v ass6£tav Ex6axxsus- peccandi impunitalem sperantes, ad summam im- 

pielalem furore insano impeilamur. Nam si angc-li. ila:. E: yip SvysXos, Tcvsup.atd t: ovt:;, xa\ oup_ 
vbv oixouvts;, oOx au.Eu.-to'. rtpb; tt)v Ostav ixpt- 
C::av, tt av TcdOoi(i£v i)u.si; ot YrjTvot, xaV -,t,v al- 
xiuvtE;; ToOto Sr,"/.ot xat 6 IO;j ;j.'j/o;, exSou;, /JK- 
e-> jttt.Llcr kr zotc xazacricnrovcrtr oUiac -/;.//- 
rac, &r x- J t tro <. <' "■ " •> : I . - & • -. qui spirilus sunt, ac coeli incolae, si cum perfeclione 
divina conferantur, reprehensionc non careant, 
quid nobis fiet, qui terreslres sumus, lerraniquc 
babiiamus? lloc ipsum Symmachi exposilione si- 
gitificalur, sic enim illc :Quanlo maijis qui domcs Jc 1, I; n 73 OLYMPIODORt ALEXANDRINI 80 

habilant luteas, qttarum terrenum est fundamenlum? A oOtu iao:oj; Sai;avii>u.eSa, xa\ oOBs BXrjv fjfAepav 
Elenim si Deus percusserit, sic facilc consumimur, dvtiyotj.Ev, ticntsp Xd/ava 0-b sxojXfjxojv (JptoOevTa, 
neque diem inlegrum siislinemus, tanquam olera a f, iui-ia 0-b ar^iov Ba-avriOevTa. 'Ev toutois, xal 
vermibus peresa, aut vcstimcnta consumpta a li- to SuvaTov tou 9eou, xaV to daOevs; to f;;j.iTEpov 
neis. Hisverbis, qu.inla Dcus polestate polleat, el itapiavt\<m • timcep y&p rd Xaxava, outw xai rju.ei'; 
qnanla noslra sit natura imbecillitas, ob oculospo- ecrjiev dcOsvsTj , xa\ Tayu dvaXo'ju.eOa, tb; Iu.aTtov 
nit; nos enim, sieui olera imbecilles sumus, cele- tircb otitoV Oeo.; Se outws Suvato;, xa\ u.st' euxo- 
riterque consumimur, nt vestis a tinea : 1> :us autem Xfas dcpavfStov ouj dv 0E>,f;:;ir) • oti cjjtntep dvOpiorttp 
poteslate praditus esl, et cuni facilitate, quos vult, pdBtov Tb ipuof,cat, outw 0stj> Tb QeXrjo-at uovov xa\ in niltilum redigit : prout enim bomini spirare 
facile esl, sie Deo velle tanlum, el exsiccare ac 
perderc. 

I - judicium, mctaphorice, insufflaiioueni vo- 
cavil (lnsufjlavil, inquit, cis, et exaruerunl; tan- 
quam vento Dante, ct Doribus exarescentibus), ut 
poieslalcm ejus proderet : illo enim senienliam 
solum proferente, subito supplicio afficiuntur, neque 
plagam inOiclam repellere possunl. Deinde, nc vi- 
derelur diccrc quod, ex potestale sua oninia faciens, 
iram hominibus sine causa inferat, homines bsc 
pati ait, non lemere, ct indicla causa, scd, quia aTto^Tjpavai Ou to xpTjxa, eu.9'jar|u.a Tpoictxtuc; tovdjj.aTsv, si- 
to, 'ErEpvcqcsr avzolq, >cal si^rfpdrBricrar, «!>; 

i-\ dvijj.O'j tfuawvTO^, xa\ dvOoJv £r;patvo;j.svtov, 8td 
' to TrapaJTrjuai aiTou ttjv e^ouoiav. Movov yap, c^r,- 
oiv, d-o^aivo;j.ivou, Ta/Etav xf;v Tttjiojpiav Si/ovtat, 
o'jy. dpxouvTe; d-tb-aoOat ttjv svs/Ostuav TtXrjyrjV. 
EtTa, i'va jj.f; 6d:r; Xiystv, oti e~' E;oua:a; dr:avTa 
npdx-tov, dxptTO); eitiipipsi ttjv Bpyrjv, c^yiiIv, oti 
TauTa iriaxouiiv ot dvOpo)-ot, oux dxpt-co;, dXXd, snpicniinm non haberent, id est, D. •tini non limerent, rJ/ra r<5 yn/ £;yew cofiar, toutegti, u.tj <po6stc0at tov Inilium enim sapientiai est linwr Domini % ". 
CAP. V. 

Yers. I, 2. < Invoca aulem, si quis libi rcspon- 
deai, vel >i quem angelorum sanctorum nspicias ; 
etcnim stullum perimil ira , errantem occidit 
zelus. > 

Quid, inquil, supra dignitatem loqueris bomo? 0sbv, \\; yj\ yap, ^r t s\, co^iac yovoc Kvplov. 
KE*AA. E\ 
i 'ETctxdXeoai 8s, z'iz\; uratxouo-STat,}] efTiva ay- 
yiXtov dytojv oyT) - xa\ ydp Scppova dvatpst opyr|, 
itenXovTjujivov oe OavaTOt C'?,' r j;. i » 

Tt, (fr;-''v, ii^Ep tt;v d?iav ^Oiyyr,, avOpoj-o; <jjv ; tanto cnini inlcrvallo lionin Deo inferior cs!, qui C toctoutov ydp dTtoXtijiwdveTai 0sou SvOponro;, oti oO non solum invisibilis, scd incomprebensibilis etiam 
cst, et si millies eum invoeaveris, til.i nequaquam 
respondebit. Quid autcni dc Dco loquor, cum ctiam 
angeli ejus nobis invisibiles sini? 

Eum, meo quidem animo, insipteiiteui 
qui pi ccat, quem etiam ira inlerimit, non aulem 
sapientem, neque enim illic est ira. Sic eliam in- u.6vov dipaTO? ECJTtv 6 0;o;, y.-A dy.axdXrj-TOj, dXX' 
ouo' dv u.upidxt; auTov E-ixa),:';^, diioxpt0yjcr£T3t! 
cioi. T: o: ).:•,-'■) ~spV 0eou, o-ouyE y.al o; dyyE/.ot 
auToii dtfpaTOt z\z:i tjjhv; 

, i a, tov du.apTtoXbv Xeyetv, 

8v xaV ;'/ '', ,■,'; m"-i' ; . ', ou ; ! .r,v xat t ; jV tpp,t5vi!Jiov, ou 
yap laTtv Ex;t opyfj. Notjosk; oe xat SBs' 'AtpptSvw; teliigcre poles, Tcipsum sine peccalo judicans, el Bpyi^Tj, xaV CrjXot; tou; surjjjtepouvTa;, xpivuv iau- conlra Deum supcrbia elatu , insipientcr ira accen- 
dcris, et prospera fortuna utenles invidia prose- 
qucris;itaut ineriio justse divinae ine iiiijieinm 
cxperiaris, vel a lua ipsius opprimaris : omni enim 
insipienli, ei iracundo, propria iracundia interitum 
affcrt. 

Vers. 5. i Ego aulcm \'uli stullos radicem mit- 
tenics; sed siatini absumpta cst illortim babi- 
latio. > 

Symmachus autem : Et maledixi decori illorum 
statim. C.iim hominum injuslorum prospi ra pli - 
rumtpie fortuna, et praeipue felix priorJobi rerum tov dvajxdpTrjTov, xat ;:a-:d tou 0:o"j 6pa<juvo[tsvo; - 
,.to; rretpaOTjsT] tv*;; Bixaia; tou 0sou xtvrj- 
. '-,'-.;'_ oixsia? BpyTj; xa-spyo 
T.y.'jz: yap 5.-povt, ;:a't OpyiXto, fj :i:'a opyr; Oavaxov 
xaTSpyd 

i 'Eydj Be Etijpaxa S-fpova; {■■.",-:) pdXXovTaj, dXX' 
suOeoj; I6ptb0r] auTtov tj BiatTa. > 

'0 Bs Suu.jjtax »' "«' itarnpac&ttny zi\r sinpi- 
astar aitSr ■• 'EitstoTj dvTl-nsTe Ttp 

'EXttfdf, -h v.-v. i:o:>:ou; iroXXdxt? tv eurju.S| status, cans.e Eliphazi adversarelur, ne hic inullo- sOat, xa\ udXt—a Ta xaT' auTbv t8v 'I6j6 srpBTepov 

nim cerlaminum vir dicerct : Si insipiens eram, ev eurrpayia xuyxavovTa, i'va u.tj sCtctj 6 r.oXuT/.ac 

quomodo prius diviliis abundavi 1 dilucndo id quod outo;, Ei ouv S^pojv r,jj.r 1 v, t:w; eirXouTouv to -p:v ; 

objici poterat, amicus dicit : Iniuslus quamvis in t?> avTtici/xrov eictXuuv 6 9'Xo?, l<pt\ , 3« Aotxofxav 

ilelir.iis \ivat, et bona Slia SO firmilcr Cl SCClirc pos ysvr)Tai :v :jraO:'a Ttv\, '/.a''- Ps6a£to; e/e:v VO{tiQl »•» Psal. VAKI.i: LECTl 81 

ti. &YaOi xa. aotpaXu»; (touto y/dp :"i tb, /''''.'<«,• A Sidere JSti.l.Utr), «XX 1 ojx imTtoXu 6tau.ever 4XX' i) dlaira 
aJtou, toutlctTtv, tj rtaja olxfa, xaV f, sv euOrjvta 
Btaytuyf] SiaTciTctei, xaV StatpdstpsTai. 'Pi(av 3e el- 
jnbv, ib; stcV tpuTou , u.statpopixtii)'; itpoXaijs ttjv tpo- 
vtT]V , iirayaytvv t6, fipuQr\rai' zx ydp ifjTa , uv fj 
(Ji^a i6pti>8rj, EjTjpatVsTat. Elto :-:.:j:: ttiiv aj:o'ojv 
ta aTcoteXio-p.ata, suxTtxtJJ; p.ev Xsydu.sva, dpiaTixoJ; 
oi, xat d-o:sX: -o.aTtxij^, eCtouv ex6attxw? voou- 
;a:va. 

i flo(i(5to yivotvto o! uioV a'JTtJjv ditb aojtrota,-. • 
TavTa noXXdxt; u.ev ouu.6atvet T r jt; aiiGijt ■ xaV 
yio exXt|povdu.Tjo-EV 6 'E6patti»v Xab; tijv ytjv trj? 
esayyeXfa;, ttTJv irpotsptov o!/.r,Topo;v 6t' acE6etav 
dvatpsOivTtov. 06x deV oi xaJTa e?uu.6a£vsi ev lamen diulurna erunl : si".l ejus habitatw, iu c9n 
doinus universa, et vita cum tranquillitale trans- 
acta, ilillliiit oi orrumpitur. Cum autein radicem 
dixissel, qua, plantarum propria cst, melaphora 
scrvala, subjunxil illud, absumi; plantoe enim qua- 
ruro exeduntur radices, esarescunt. Dcinccps ea 
quse .rripiis eveniuni attexit, qua; ad inodura optan- 
iis quidem efferuntur, deQnitive (amen, ct apolc- 
(csinalice, sive effeclive inielligumur. 
Vu;s. i. < Longe fiant lilii eorum a .1 l :. i 
1! :c non raro contingunt impiis; terram cnim 
promissionis Judseorum nalio sortita esl, priortbus 
incolis propter impietalcm snlihiis. Verum liaec 
iidii semper in hac vita evcniunt, relributiones enim «apovti p£y at yitp avtaitoSdo-Etc; oux evtauGa Ttdv- » non semper liic fiunt, sed in futura eliam vila; Tti);, dXXd xaV iv t<o p-iXXoVTt • (Jjjts (j.tj u.z-.j. Stat- 
pij:o>; tcOivTa ou xaXto; stprjTat ttp 'EXttpd^. To '".:, 
ndfifib) i'£rt trzt , oux suxTixtJi; EfprjTat, dXX' dvt\ 
toij, ly&rtyirTO, i»; itavtioc; juu.6aivov oi yip /pd- 
voi dStatpdpto; xslvtat, xat u.dXio~~a ev tfj rcapouoT) 
ypatfr . 

< Ko).a6ptT8s£Tjcrav 8s ItcV 8'Jpat; f TCfdvwv, xaV 
oux Istas 6 ifc;aipouu.svo;. » 

ToutfoTiv , iTcitpi6etTio'av , iijeuTeXnSeiTjjav ■ xd- 
Xa6po; yip d u.ixpb; yoipo;, dvO' ou, d jasv 'AxuXa;, 
.- -j ttTrjtri rzat • o oi 0sooot:'tov , xazex.ldcrO'i\car, 
t o: I'j;/o.a/o:, T/t.irtrojihjri.Krar, i^Stoxev. Ivjt:- 
Xst;, tp^iV, vo[jisOr]JovTai, xat o06evb; Xdyou fic;iot, 
dXXotpfat; Oupat; npocf36eipdu.EVotj xa\ tauta, ttjjv . 
eXattdvtov xa\ iv io/iTr, taXaiTCtopfa xataotTjcrov- 
tat, iv ipr^aia -r^ tou 0eou xT|5su.ov£as Ysvdu.£vot, 
ZI '' ouSeV; iatat d toiv o"ju.aopti)V aOtou; i£jatpouu.e- 
voc. 

< Ou yap u.t) e5eX6j] l/. trjs yr,; xdito;. • | '0 cfi 
Svjijiaycr ■ « OJ yap i^sXsujEtat drr^j xdveto; dSu- 
vr,. > ] < OuSs ii; dpsojv dvaC).a5Tr;7st Tcdvo;' i/,).i 
8vOpto-o; Ysvvcvcat y.d-to • veocrool oi yuno; td u^rj- 
Xi jcctovtas. » 

H.oio.a ooxst T:apau.uOsrGOat TOv 'Ioj6 ev toutot;. 
Ou yip Set crs, 915 ot, Suaxepatvstv dvOpojTrov 6vta, xa\ 
naoxovta- ou yip &vatoOrjtiov to ttfMopetoOat. 'AXX4 
xa't Ti rctT|v4 (dicb yip yutro; xal ti SXXa Xiyst), 
d-ovojTscov JJU.WV xat du.sptu.vdtspov sxXrjptoj-avto quare minus recle lilliphazus ilixit, qui sine discri- 
mine ea posuit. Illml vero, Longefianl, non o|i|jiitis 
est, scil prn, [ncii sutit, dictuni esl, ac si omnino 
jatn accidisset : tempora enim absque discriinine 
usurpanlur, ci prsescrlim in lioc praesenli volu- 
miiii'. 

<■ l\t conteranlur super januas minorum, ct 11011 
crh qui eripiat. » 

lil est, conterantur, vilipendantur (xdXa6po; enim 
pusillus esl porcus), pro quo Aquila, conterentur ; 
Tlieodotio, confracii suut : Symmachus, humilientur, 
reddidit. Conlempti eniin, nulliusque prelii habe- 
buntur, in alienis januis contabescent, el quidcm 
inferiorum ; et ope ac cura divina destituti, ad sum- 
111:1111 miseriam redigentur, neque quisquam erit, 
ijni calamilalibus cos eripiet. « OJ u,i]v Ss, dXXd iydi 6srj0f l iou.a'. Kuptou. » 

Tauta [xsv, tpricfb, t58e i/icoj • iyCi 8e itpoo-ipeuyw 
©Etp, xat npb; ttjv aCitou xatatfEUYu pofj8£iav. Etta 
ixotr.ysttat toj 0soj trjv u-spo/r^v, icpS; tpd6ov iv- 
dytov tov 'Id)6, xal Std tou oixetou -ooiw-ou icpS; 
««tdvoiav eXxojv. T6 os, 'Eyw , uiiEpTitpdvwc; ts erpTj 
Tat ' *f--y,; dvttSiatjToXTjv tou Tto6- w-avs't sXe- 
Y8V 'Eywo-r/jf^ou.at, etceiSt) au -f,; -poj-su/f,;^'^'- 
Xrjaa;. 

< AtaXXdosovta |3ouXd; rcavoupywv , /.: 
Ttoifjjouitv a't /stps; aotwv dXr/ji:. 1 

lov p.ETao-tpstfovxa pouXa; twv p.Tj rcotouvtwv ib W Vins. 7. t Kon eniin prodibit de terra Iabor. » 
[Symmachus autem :i Non egredietur ilc pulvere 
labor. »] < Neque dc montibus germinabit moleslia ; 
sed homo nascitur labori : pulli aulem vulturis al- 
tissime volitant. » 

Tacite liis verbis Jobum consolari videtur. Mi- 
ninic decet, iinjuit, te hominem exsistentem a^gre 
ferre, quod xrumnis afficiare, supplicia enim iis 
qiKc sensu carent niiiiinic infligunlur. Scd el volu- 
cres (viilimis cnini iioiniiie reliquas intelligit) vitam 
D nostra inulio minus anxiam ct laboriosam adepi • 
snnt. 

Vers. iS. < Verumtamen ego deprecabor Domi- 
1111111, » 

Haic quidem, inquit, ita se habeant; ego vero ad 
Deum me recipio, et ad illius auxilium confugio. 
Deinde Dei excellentiam enarrat, ul Jobo terrorem 
incutiat, el suo exemplo ad pcenitentiam alliciat. 
lllud autcm, Ego, dictum cst arroganter, et ad dif- 
ferentiam ipsius a Jouo ; lanquam si diceret : Quan- 
doquidem 111 preces ncglexisii, ego Deum supplex 
venerabor. 

Veks. 14. < Qui avertit consilia versulorum, ei 
non facient manus eorum veritatem. » 

Qui in cpntrarium vertit consilia eorum ijui 83 OLTMHffWe. 1 

---...v, rerum i.uili negolio, cum ihi colhhitum 
ruerit, bujusmodi bominum artificia prava perver- 
i ii ; \i'l eliam, ui Aquila inlerpretalus est , Irrita 
fncit ; 11 1 Bymmaclius, Dissolvit; ut Theodotio, 
Dissipal. 

Vers. I". < Qui capil sapientes in prudentia; 
ci nsilium autem aslutorum disjecit. > 

Hocesl : Qui arguit, qui superat, qui viucit, sua 
scilicet sapiehtia ; vol, qui liumanam sapieniiam, 
slullitiam esse ostcnilit ; juxla illud : Qui capit sn- 
pientes in astuiia ipsorum ". Astutos vero vocai cos 
qui prudentes admodum sunt, el occulte et subdole, 
i;i quaesibi proponunt, exsequunlur; quos, propier 
i i rversitatem indolis, qui verborum proprietates ^ d-f/.uXo-fvclipovac , 8td xb cjxoXtbv ttjs yvojp.Tjs, eitL- A( L -v.»" ■-■ ' • >jV M ourx w P (iuvTa * aT d T V( "" 

u.rjv to?; Tcavoup-]fois ex6a£vetv xx TtpdypaTa ■ dXXi 
feOMs, 5-uav OsXr), tojv toioutojv avaTpfnovxa Tdj 
xaxotexvfaj- f), cb; p.2v 'AxuXag, 'Axvpovrza • <h; 
Se Euppax ?» AccUuorra ■ tb; 52 0£oSot!cov, Atacrxe- 
tdi.hi za. 

« '0 xa-a).ap.6dvcov sotpops ev tj) cjjpovfjoef Bou* 

),f)V 62 TtoXuTtXoXOJV £:jiaTT]7EV. I 

TouTe"crTtv, 6 EXiyyoiv , 6 TceptYtvt5u,eVQS , 6 xpaTtiJv 
Iv tt; eauTou cppovfjaie.1, STjXoveiTf t) 6 ttjv mcpd av- 
Opdrno:? aocaiav , [.uopiav dTto5Etxvj;."Opotov 82 tw, 
'0 8pacrcr6{ieroc; zoix cro-fobc; er rij xcn-ovpyiijt 
abzwr. UoXutcXoxqus 62 xaXEt tous ayav suveTobs, 
xj.l OtcouXws xaTaTXEua^ovts? 11 zx itpoxeijjteva' oG;, snctantur, dvzuXoyvcbp.ova;, id est, pravi consilii 
liomines, appellare solent. lllnd vero, Disjecit, id 
c.-i, inutile reddidit, irritum fecit, el ut a scopo 
«berraret, curavil. Symmacbus vero sic interpreta- 
iiis cst : Consilium pravum perturbabkur. 

\w^. 14-16. « !n die occurrent cis tenebrie, in 

meridie autem palpeni tanquam in nocte ; el pereant 

iii bello. Infirmus autera egrediatur de raanu po- 

tentis ; sil autcm inliimo spes; injusli autcin os 

itur. > 

Diei, ac meridiei nomine, vitae hilaiitas atque 
jncuiiditas significalur; quasi diceret : Tum dc- 
nuiiii improbos, llorentis sialus improvisam mula- Oaat TtpoaayopsuEtv, oi Ta; xupia; tojv Xec;S(ov ix).i- 
yovTe;. To 8e, '££<?cr7)cw, avx\ toO, dxffjSTOus to- 

TOlTJXeV, fjXUpOjaEV, £;0J TOU dXO-OU OTT;vj.t ~ap- 

saxEJaaEV. "OTOp 6 Euppax.o? outoj; fjppfjveuae , 
IS, r.lii Ss ckoMu zapuyO<\crezai. 

t 'II;j.ipa<; auvavTrjaeTat aiiToT; axoror, to 62 ps- 
aTj(j.6pivbv tj/TjXacpfjciaicjav taa vjxt! ■ dTttoXotvTo 52 
ev TtoXiij.io. 'AouvaTo; 52 e|eXOoi ix x e 'p & S Suvacnou " 
etrj 52 douvdttp eXt:':;, dotxou 52 a-ou.a 2p.cppax0etTj. i 

Atd Tf,; fjfiepas xai ttjs u.£ar,u6pia;, ttjv eutiu.s- 
piav aivi-T£Taf i'va ei"TCT|, oti ev auTYJ ttj dxu.ij Tfj.; 
euTtpaytas, oi Ttovrjpo^ dSoxriTov uTCO(j.evouai ttjs eO- iioiicin passuros csse, cum illorum erit ad summam r Orjvtas ttjv p.exa6oXfjv ax5-o; yip xat vuxTa, to 
perducta felicitas: noctem enim ac tenebras, cala- BuaTcpaYetv Xdyec. Toutois S2 aup6a£v£t, xaWijv ex mitosam rerum conditionem vocat. Accidil quoque 
liiscc lioiniiiilnis, iii cladem ab bostibus sustineani ; 
i|ui vcro, secundum Deum humilis, nullaque potc- 
siaie ac vi munitus est, in Dco auicni fiduciam 
collocal, potentium daninuin cl injuriam ctlugiel. 

Yers. 17. c ISeatus aulcni liomo (|tiem arguit 
Doininus ; monitionetn vero oranipotenlis ne re- 
nuas. Ipsc enim dolcre facit, et rursns restiluit; 
licrcussit, et manus ejus sanaverunt. » 

Beatitudiaem vocat, disciplinara qiue ad morura 
emendalionem tendil. Jobum vero bortatur, ac si 
pro pcccatis pcenas lueret, ne iniqno anirao ferat, 
sed Deum polius, qui ptigam inllixii, et qui medi- 
cinara adbibere potest, precibus exorei 
autein dicil hujusmodi cst. 

Vebs. 18. « Sexics de necessitatibus te eruet, ct 
in septimo non tanget te malum. > 

enim, id est, s&pius in ajrumnas et diffi- 
eultates incides; postquara autem illas expertus 
fucri^, si graius 't acceptus vi&us fueris, i» seplimo, 
post mull i-, Bcilii i, tenlal ones , a I extretuum, 
non amplws in. i! i te pali si lei Deus, 

Vebs. -il-i\. < Injuslios el iniqyos deridebis, el 
feroces beslias non liinebis ; hestis enim u raj pa- 7coXeu.iuv fiTcostrjvat atiayfjV o 51 xatd0£ov taTtet- 
vo;, >.a\ oOo£u.!av ouvap/.v ^£p'.6£6).r,;j.ivo;, lywv xr t v 
eis ®ebv iATtioa 8ta(psu|eTat twv 5uvaT0Jv ttjv e~- 
fjpetav. t Maxdpto; 52 dvOpuiTto^ ov ?j),£Y?£V 6 Kupto;, 
vo'jOiTr,pa 52 TcavTOxpdtopo; p.fj ditavaivou. Aut5; 
yip aXyetv t:o:;(, xa: rcdXtv dTtoxaOiaT^atv 2r:ata£, 
xat a! x £ 'P £ ' autou idaavTO. » 

Maxaptjpt&v ' xa).£t, ttjv ertt tio aojtf povtapw 
TtatSefav. Dapatvet 52 xat toj '1oj6, oj; 5:' dp.dp- 
Tr,pa Ttai6£uop.ivio , pfj 5uax£patv£tv, IxeTeuetv 52 
0£ov, tov y.a\ tjjv tcXtIYTJV ir.aYayivTa, xat Tr,v 
quod D taatv ETttOetvat 8uvdp.evov ■ 8 6e XifS' toioutov 
iaTtv 

( 'Kii/.'.,- eej dva-|'xojv a£ e^eXetTat, iv 52 x<[i 
265op.io ou p.fj 3t<JiTiTaf sou xaxov. » 

'E^<1ki.c p2v yip, TOutiaTt, TtoXXdxt; aup6fja£Tat 
croi tti Suaxepfj " p.£Ta 62 tf,v toutojv T:£tpav, idv 
£J/aptTTo; ocpOf,r, ey rcp iCdopifi, 'fjyouv p.£Td tous 
tcoXXouS TOtpaaptou; , T£),£UTatov 6 0eo; oiixiTt auf- 
XWpfjaet a£ TtaOetv. 

« 'Aoixojv xa\ dvouojv xaTayiXdaT), dr:b 62 Or,p!tov 
dyp!(ov ou pfj tpo6rj6?J5 • Ofjpe; yap d-j-ptot eiprjVEu- M 1 Cor. iii, II). •/TTaTz; V.VHI.L LECTIONES. <<-. ptaxaptctTOv. g5 [N BEA.TUM JOB. *" 

oou-E aot • etra yv&otj . oti ei P T|veu<ret aou 6 oTxo;- A catai erunl Libi ; doindc-scics quod in pace erii 
f| <5's Siatxa ttj<; -xt]vtj<; iou oO jatj ijjtdpTr]. > habilalio aulcm labernaculi lni non FVju- , 9r,a't, -rj- ei-sGsia- xfjv SuvajJttv, xal Trj* 
e:- 8ebv xaTafpuyTJ- . xxsd (ie,v twv dSixuv TcXaxu 
YsXao^);" touj os 8T)pi(i>6et* dvOpiiHtou- oi u,f) 90- 
fir/jrir;. Ka\ y^P XI ^ oii-ot ttjv af,v 6eo<ii6siav at- 
a/uv2;j.svot, oi/s-i -01 icoXeu,etv aipTjsovTat, d/./.d 
Ttpoetienat e>oi ptSTa Ttov XotTctJJv dyaOoJv , xat f| ex 
tuiv £«i6ouXeu<5vT(i)V a-tfdXeta* xa\ tots Tfi -::oj 
[jtaOf,ar|, w- s!pr]vsust jJtiv aou 01x0;. 7/ ££ -T«c r « 
roi) jS/ou 8iayu-;ii i oil flf] djidpTi- , dvTt toj , oux 
i|to toiv yprjTiTjv eXTciSiov yevTjefeTat, ou SuarcpaY*- 
cret, oj u.f) -aOr| ti SetvSv, ouflsijitav !§et p.eTa6oXr]V, 
xaOd-sp vuv, dXX' ev djya/.st xaTa-Tf,7STat , tou 
0sou ota Tfj- otxefas. Tcpovoia- otaxpacojvTO- Tfjv 
icpoaouaav eue^iav. 

< rv(i<TT) 6; otl tcoXu to artiojjia -ou • Ti Se -exva 
aou eaTat tojTtsp to TraaCoTavov tou dfpou. > 

Eipfjvr)*, cpT)o\, Tcav*a)(o6ev xuxXouai]*, sist; xat 
ttjj ex Trj.: TcoXuTcatSia" (jtaxapKiTTjTa ■ ev sjj.offa- douius 
pcccabit. > 

Perspecla, inquil, pielatis cflicacia, t|uanluni- 
que prajsidii ac pccfugii in DcosiL, liomincs iu 
justos effuse dei idebis ; eflcros aulcm ei 
n.iii timebis, Ili enira tuani iu Deum pictalem rcve- 
rili, bcllo amplius tc iniii adoricnlur, scd sccurilas 
ab insidianlibus , cumulus libi eril rcliquorum bo 
uorum ; ac lum domum libi ii familiam paealam 
csse, experienlia magislra, disces: Omnis aulem 
vilm tnce conversalio non peccabit, id est, spem bo- 
11:1111 iinu abjiciet, in adversam forlunam non inci- 
ilci, nec acerbum quidquain patietur, aul vicissitu- 
dincm ullam, prout nunc, experielur ; sed Dco 
feliccni rerum stalumquo frueris providenlia sua 
eoBservante, in secura tranquillilale constiluelur, 

Vers. 25. 1 S( ics auiem quod uiulluin seineu 
iiuiin ; et lilii ini erunt qu.asi oninis iierba 
campi. » 

Pace, inquit , undique ic complecienlc, felicita- 
tcm eiiiim cx numerosa sobole percipics (lioe enini ydp jutipst xa'i touto f,v xa-i t6 TcaXatbv, za't pro felicitate piiscis leraporibus habebatur), et (upxttov TcaiSuv T:aTf;p 4 d-7.1; dvatfavf^-/], oixr,v 
dpoupTi? v. r J\xO)~T t - y.a't Ppt6ou.£VT)- a-ziyy-rj ■ SaoV- 
Tat ydp iou ru .-raiSla , eJ-ouV ot Ixvoyot, <hr zd 
xaji6dzarovToy aypov , xouTiaTtv , Cn- dypbj icd- 
ait; poTdvat? dvOrpij. 

< 'loou xauTa ojtoj; £|t/vtd*au.sv, xauTd sartv d orbalus iuinc liberis, inslar nt;ii qui spicis luxuriat 
ct oiiustiis c»t, pulcbrx prolis pater cris : cruiil 
enim filii, sivc posleri lui, sicut omnis herba qgri, 
iil cst, laiiiiuam ager qui oiuui berbarum gencre 
florct. 
Veiis. *27. « Ecce bsec sunt quse exquisivimus, dxT)x6au.ev. Iu Be yvoiOt asajTw, e? Tt s-oa^a;. > q haec suiit <|tue audivimus. Tu vcro scito tibi i|>si si 

(|iiid cgcris. » fIc.lv/poi-icv y.a't 'O.lvjt.HioSwpov. Tojtjit'. • 
Tauxa o5tw* e/s:, xa'i ojx dv ti; et-T), iTcpto- Sta- 
y.stjGat xa dv6p<OTceta. TauTa r^.tl- bj -w pitij t/. 
■zstpa- £YV(jou.sv,y.a't r:ap' STipdiv i\ dxof^- Ttapst/.fj- 
ca;/.sv, oTt ouSev dTcpovd-rov rcapa tio OstV d/."/.' ol 
\Cj Tcapdvofitot Tiy.oj 00 JVTat , oi 51 ej-:Csi- tcoXXujv 
dyaOojv dnoXauouat ttj tou 0sou Ttpovota. Tojtojv 
Totyaoouv ojtoj; e/ivTtov , sxoTcetv ~z icpoaTJxov, 
itoitov dovapTr,ij.aTtov oixrjv xtvvuet*, xa\ ottoj- 6t' Polychrotiii et Olympiodori. Id csi : Ihcc i;i sc 
liabenl, neque aliter dicat quispiam res bumanas 
c^sc comparatas. Haec ims i)>M experienlia in viia 
cognovimus, el audilione ab aiiis accepimus, quod 
niliil tliviiiam Providenliam sublerfugial ; sed <|iukI 
Dei providentia, improbi su|>|>liciis afficiantur, <i 
pii multis bonis fruantur. Quae cum ita sc babeant, 
quorura peccatoruui pcenas luas, et qua ralione, 
diligenti cura ailhibita, Dcum placare possis, ncijue tiiiy.tt.-i~.- e^tXewaT) tijv ©ebv, dXXd jxf) T-vdXXu-, frustra, ut nunc facis, indigneris , considerare con- 

oj; vuv, 6uax-P 3 ' v rj'- scntaneum cst. 

KE*AA. q\ CAP. VI. 

UpoOeor lu. Protheoria. 

'ETcetSf) 7tapf)vesev 6 'E/.t-ji; Tto Stxaiw jcpo- Poslquam juslum Elipbazus ad resipisccndum 

u.ETdvoiav iostv, d>- ot' dotapTtav T'.;jtojpoup.evi;), ei- bortatus fuisset, ac si scelerum siioruin posnas 

drtpaxTOv ajTio xaTs/.r,;sv f) ajptSouXfj • oj ydp Sa^e Lueret, consiliuin ejus irritura evasit; persuadere 

*:etOetv (Jo- d;aapT(oXo- efr), 6 firjSev lauT(3 auvstoso- cnim ei nequaquam polerat quod peccalor esset, Stotcov. "ii~-.z y.a\ -pb- dvrtXoyfav etosv 6 oixato-, 
xa\ drcoXoYstTat p.sv Cmsp <I>v xa\ oXoj- XaXet^, xa\ 
06 ttJ atojr:!) Tf)v tauTOu xapTSpiav srttosixvjTat. 
Atd 8k cpuatxuv TtapaSstyudTtov tojv sauTou Xdywv 
-apaaTfiaa- t6 euAoyov, xat ay.ov d-toxaXet tov 
0sbv, xa\ OTt s-' aJTio Tf,v s/.-ioa l"X e j 'i"\ii • TijV [■11111 nullius absurdi, ct-quod a rationc abhorreret, 
sibi conscius esset. Quarc contradicendi studium 
amici intuitus, pro omnibus quse dixerat apologiam 
inslituit, iu'(|iic silentio amplius tolerantiara su.nu 
ostendit. Exemplis autem a nalura peliiis verborura 
suoruni raiiomiii in medium producens, Deuin tr xexpu;jtj.svr,v atTiav Tf,- dOj;j.ia- 6r,;j.o-'.sJ::, 6:- sancliim appellat, cl in eo (iiluciam se collocare, 
'•^ivat /.iyt.jv |xf) Ts/.sito; auTbv 6 0sb; syzaTi/.t- a.! ; abditamquc mceroris causam aperit, cum ve- VAIil.i; LECTIONES. 1 'lV; aou. - lcr, ■'/.).'/.: 87 OLYMPIODORJ 

reri se dicat nc a l>eo plane dereltctus essct. Suas 
deiude calamitates enumerat, ei liorialur ne iu 
iliviiiis ac potestate spem el Dduciam ponamus : 
amicos etiam vituperat qued sermonibus suis ino- 
lcstias ejus graviores reddidissenl ; consulitque 1 1 l 
iju.c aliis contingunt inluentes, i|isi metuant; ac 
1 1 1 u iii optimum omni homini proponit : 
i|uuil vita, scilicet, lenl itio sit. Postea rursus cala - 
uas tragice exaggeral, contenditque a De< 
euixe ui memor ejus sii, illumque visitare velie 
dignetur. Pro sermonibus suis dcnuo apologiam 
facit, el humause namr.e vilitatem pro supplit-atione 
obiendit, petitque a Deo ul, sii|ui<i abco pcccatura 
<■-!, perpetua oblivione velil delere. 

Ver . l-ii. < Respondeus autem Job, ilicit: Si 
vero quis id appenderet iram meam, et 

d ilores m ■ > tollerel in statera pariter, ct utique 
arena maris gravior erit. > 

Ciim Eliphazus per cxprobrationem Jobo dixis- 
sel : Licel tu multos ad patienler ferendum res ad- 
■ i as commonefeceris , nunc dolor le invasit, et 
animo perturbalus cs ; illumque lanquam hominem 
philosopbia earenlem, etqui sibiipsi solalium adhi- 
bere non posset, crirainatus essel ; justus calami- 
tatcm siiani onmi solatio majorem oslendens : Uti- 
nam, ini|tiit, irani niilii a Dco immissam, et dolores 
simiil aniini et corporis, in statera liceret appen- 
dere, ul manifestum fterel graviora esse mala quse 
niilii siniul illata sunt, et qu e angorem ci tristiliam 
inducunt, arena qu;e in maris titlorc est. 

Vrns. i. i Sed, ut videlur, verba mea sunt mala 
f.Si/miHffr/iiis rcro : < Sermonos nici perainari »]; sa- 
gitl c inini Domini in corporo ineo sunt, quariim 
furor earum bibit sanguinem meum : cum incepero 
loqui, stimulant nie. » 

Olympiodori et Polychronii. Vos enim qui solandi 
causa advenistis, probrosas voces usurpantes, con- 
tra quam vobis initio propositnm liiii, agitis ; et 
quidem, conspectis vulneribus, quae vel inimicorum 
animos ad miserationem facile inflectere possent. 
Sed vos quidem in alienis malis philosophamini, 
iiiill.nn calamitatem ipsi experti, etverba mea con- 
temnitis, mollitic diflluentes, neque considerantes 
quemadmoduin supplicia, corpori meo a Ueo cum 
vehemenlia quadam inflicta, sanguinem mcum 
absumant, id est, vires imminuanl, el vitalem fa- 
cultatem auferant, neque voeem absque dolore 
emitlere sinant, sed cum loqui voluero, intercidant. 
Ilihi vero merilo fides non adhibetur, cum verba 
xgriludinem exprimere non possinl, el auditorcs 
ex quiete sua ei iranquiHilate, non autem cx mcis 
calamilatibus, dc verbis meis judicium facianl. 
linde nemo csl qui mei miserelur, sed vilia ei nul- 
lius prciii cssc videntur qusei unque dixi ro : solus 
aulem ego, quam iinmi dic ibile sil raalum mihi in- 
(lictum, novi, i|ni plagas a Deo immissas corporc ALEXANDRINI 8S 

A ~:v. Etta xa\ ~.'~: o:/.£;'a; :;ao'.0[j£tta: cujjcpopds» 
xa\ rcapatvst ijitj TCSTCOtOiiva! eiu tcXoutco, xa\ ouva- 
atsta- xa\ toT; cpiXotc; (j.s;jcosTat, cb; ta; dvia; au- 
tcJ> cjjop-txioT^pae; Sta Tobv Xiycov spYaCouivo:;, xa\ 
crop;6ouXeuei ' cjtcGstaOat, si; xa Toi; TcXTjaiov avjjt- 
6a!vovTa pX^TCOVTat; " xa\ xdXXtarov ttavta; dvOpco- 
Ttou; otoaax£t [J.d0r,;j.a, ot: TtstpaTTjptdv Sotiv 6 (iio;. 
Ka\ ttdXtv IxTpayojfieT t5cc oix£ta; au(jctj)op:Y{ , xat 
'-^ii-.zt tov 6iov (jtvTjiiTjv aO-cou xa't STtiaxoTtrjv tcoitj- 
aaaOat. Kat auO:; Ottkp twv otxsicov aito).oy-tiai 
Xdytov, xat ttjv dvOpcoTtivrjv oiSsvtav eis tXETrjpEav 
Ttpo6aX/.iTat , xat aitst tov 0sbv au.VTjtJTt»v auteii 
/apiaaaOat, z\ Tt tti — X.rj tjt jAi>.rj :<£ v . 

i Tw)Xa6oJV 8s 'l(o6 Xlftv E: -;5p t:; iotcuv ':■';- 
[} trat jvvou ttjv 6p-;f;v, -'-; 64 dSuva; p.ou cioat ev -!'u-;io 
djJLoQujXaSbv , xa\ 65) ci;j.;jou TcapaXEa; {Japutipa 
sjtat. i 

Tou 'EXtcpaJ dvstctatixiu; siprjxdTo; -.i[i 'Itb^, E: 
Y«p au svouOEti-o-a; tcoXXou;, vuv 6: r/.z: i~\ 8S t:o- 
vo;, xat TsOopuSr^at ■ xctt i'j; astXoodtfou, |xal |it| 
ouvaptivou sauTov -apajjtuOr^asOat , xaTTjYOp^jtTa-v- 
to; • a-apa;juOr.Tov Seixvus t-tjv cru;j.tfopiv 6 oixato;, 
Ei'03, tpT)ti\v, svSsxdtJtevov rjv ataO;j.r|OT;vat tt)v ix 
(■l:ou i7C€vsj(5Etadv p.o: 6pY T l v *&■ -^' cruaBjjibv m , xa't 
Ta; oouva; 6p.s0utj.a5ov Ta; ts tt); S/u-/rc; , xa\ Ta; 
tou cTtop.aTo; , ioste tpavspbv Y-veaOat tb; xaV auTrjj 
t?; -aoaXia; liapptou [i?put:pa EtiTt Ta iuva/OsvTa u 
p.oi, xat a.0up.£:v jiapaoxeudCovca. 

C i 'AXX', tb; sotx£, Ta p^fjijaTa p.ou eoTI tfauXa" 
['0 o*e Zvitjtazoc ■ 0! Xo^ot p.ou xatartty.pot • J 
J3iXrj yap Kupiou sv T<^ crtbtj.c'.ti jjou sotiv, tov 6 Ou- 
jjb; auTtbv sxrttvst p.ou Tb aTp.a • btav oip^toutat Xa- 

XsiV, XSVTOUOi (Jt£. > 

'O.lrji.-icBiopcv xa\ llo.lvxpcrlvv.'X]J.tXi yap oi 
si; riapdxXTjoiv tjxovtec;, Evavtta tjj rtpoOsisi ota- 
Ttpattc-O:, ivstotottxot; xiyprjjtsvoi tot; ^Tjjjiaot • 
xa\ tauta, Ttbv Tpaup.dTtov 6po)p.ivtov, xat tou; 
£/Opou; si; sXsov STtto-aoaoOat ouvajjivtov. \AXX' 
ujjts:; ;jt£v, at£ oub:;jiav TCEtpav 'i/yi-tc, ttuv Sstvibv, 
sv Toi; dXXotptot; tftXoTOtpstTs xaxoi;, xat Ta Ejaa 
£xtpauX£^£T£ p^fjijia-a, ev dvsj£t Tuy/dvovT:;, xa\ 
oux £vvoouvt£c, tb; ai itapd tou 0£ou E-Ev^v/kttjai 
T(b atbjjati [j.ou tttibjpEai p.£Ta Ttvo; o^oSpdTTjTo;, 
£/.6artavtbot jaou t6 aijja, T0UT.EOTI tfjv tj/uv xata- 
vaXioxouot, xa\ ttjv ftoTtxrjv icpooaojaipouvTat ouva- 
p.tv, ou5s tfOsYYScrOat dvojouvto; ouy/tupouoai, d.XX' 
ixxdltTOUoai , otav XaXrjoat pouXr,Otb. 'Eyw 0£ six6- 
Tto; dwoTOUtjia'. , outs Ttov Xo^to J 6uvap.£vojv Ttapa- 
o-trjttat Tb TtdOo;, xat Ttbv dxouovtoiv, sx Tfj; sau- 
Tibv dviosoi;, dXX' ou tojv ejjojv oujjttpopdjv, xptvdv- 
tojv ~.a (JTju.aTa. Atd touto ouos ouvap.at eXlout; tu- 
/:tv, dXX' eu-sXrj ooxst boa ctv stTtto • [i/jjo- os o'.5a 

TWV ETtSVS/OsVTOJV tb dvf|X0UOT0V°, 6 SV TOJ S(Xt]J OOJ- 

(jtaTt Ta; Ttapd tou 8eou TtXTjYa; 5:t;ap.svo;. Il6.tr} VAIil.K LECTIONKS. 
- jtO;jti(>, " j>. 8 ,''''- 89 l\ BEAT1 rl JOB. 9G 

Y*p, ti; ttiitopta; >. J •,- - L " !<"' "':"' aiVoii , tfjv .\ meo cxcepi. Supplicia enim, Sagiilas, vocal , et, 
Itcitcovov xa\ Ttixpiv emcpopav, xa': tf;v o&uvtjv, 69' 
^; xevtoujjtevo;, o&Se ).a).::v auyvwosttac. < Tt yao ; p.f) Btaxevfj; xexpd;etai Bvo; aypto;, 
aXX' f} ti a::a Cntcov ; :': 0; xai ^fjJjei cpwvfjv pcvu;, 
et:: cpdtVTj; I/wv tjc [SpelitiaTa ; > 

'0 01 --J titiavo; , .1//'/ czrm 2tji<]> Sraypoc, 

ztirivci\r ,l'i\r; '!>u-txot; -/.i/rjT-.rt: Ttaf/ao-:- fram ittarum, molestiim et acerbum impclum, ac 
dolorem, quo slimulatus, nc loijui quidem ilti 1 i"- 
ruiii erat. 

Vers. •"', 6. cQuid enim?nunquid rrustra clama- 
liit onagcr, iiisi cscas requirens? nunquid et 
erumpet vocem bos , cum babeat in prtescpi 
cibos ? » 

Symmachus autem : Kunquid ingemiscit fante 
onager, si adsit gramcn? Naluralibus exemplis uti- yeu|xa ev (Sfjtiacri xevot; ; » 

"0 81 Z'j[).\i.v:/r.; , M.j,-t ;.'. Cj0»jt7£rai <': r :: ■ 
r:>t'i\ !v! iv P a l<t : II ■">;, tprjcrt, TcecaOfjsojxa! tfj Gjjx- 
tifa Tcapatveast, cifjtE to eOXoyov exoucnj, jjcfjte rcpb; 
itapatiuOtav etjTjptutiivTj ; "Qarcsp yip fivaXo; fipto; 
ou fiptbcrtjU); ' o : J:<-> xa: Xdyot o;a/.:vo:, xat oux 
e/ovc:; t'j rttOavrjv, fj zb eSXoyov, ~;:'0:cv ou ouvav- 
tat Toj; dxouovta; • yeujjta yip tfjv TcetOtb ).:y::, 
eTcejiefva; Tfj toij Xoyou tpoTcfj. Aci: touto xa'l 6 \\7tc5- 
crtoXo; s).:ysv ■ '0 Aoyoc vjuov .-cdvrors ir yjl ■ tti, 
ii.Uiri fjprvfliroc , oiov;'t f;oJ; xa\ v^-tcfjto;, etcc- 
OTiJtfictfv ts oy.ou, *a': xatayXuxaivtiJV tou; dxouov • B Y</.aac, xatTtov Sautou Xoyov to euXoyoy Seixvucrt, inr, ostenditque quod sermo ejus ralioni consenla- 
xat d>; StxaJw; oix eitettj6Ti tij tou 'EXtcpaC Tcapat- ncus sit, et quod Eliphazi adhorlalioiiibus merilo 
v£iet, dXXa rcpb; ivtcXoYfav sTSs. sibi persuaderi non sit passus, quin potius ad conr 

lcnlionis ejus sludium resp 
«: ;, i6fjo t fipto; Svsu 4X6; ;. st 8k xa't latt i Nunquid ] esl sa- 

por in sermonil us \;mis ? > 

Symmachus autem : Nunquid mauducabilur nou 
condilum, quod sale caret? Quomodo, inquit, vestra 
adhi rtatione pcrsuaderi milii paliar, qu e neque 
rationi consentanea est, neque ad consolandum 
comparala est ? Quemadmodum enim panis qui sale 
carct edi non potest, ita nec inanes sermones, qui 
persuadendi vim et rationem in se non habent, 
audiloribus pcrsuadere possunt; pcrsuasionem 
enim, saporem vocat, metaphora insislens.Propter- 
ea etiam Apostolus dixit : Scrmo vester semper 
cum graiia sii, sale conditus*', quasi dulcis ctju- 
cundus, auditores simul aslringons, et dulcedine 
deliniens. 
, Vebs. 8, 9. • Sienim dct, et veniat postulatio 
rnea, et spem meam det Dominus : qui ca",iii Do- 
iniiius vulneret mc ; in lincin autem ne me tol- 
lat. » 

Aquila vero, et Symmachus, pro ilio : Qui coepit, 
reddiderunt, Injiciens manum suam. Quamam nu- 
lem fnit .lolii postulatio et spes, quam adimplcri 
precatur ? vita: cxiius, et mors, ct ne lormenta in 
longum extendantur : lioe enini vultillud : /" finem 
ne me lollat ; ac si dixisset : Mors unicum mihi 
cst remedium horum malorum, et requies : Mc ip- 
sum quidem ex bac vita educcre non possum, Do- 
minum autem imploro, ut manum mihi injiciens, 
el llagellaus, liinc abducere velit, neque sinal 
infinem interfici, il est, diutumos crucialu « E: Yao ot/r ; , y.a: IXOot piou f; aftTjcric;, y.a: Tf;v 
JXwtSa ;j.ou Scot) 6 Kiiptos" apEaccevo; 6 Kupw; tpcu- 
aaTcu [xz, zl; -ci/.o; Zi afj jx; aveX£tu>. > 

'AxuXa; Zz xa': Iu/.;^.a/o;, av-': tou , 'Ap^djie- 
roc , 'E.-iCti.ti:r ri\r yjupu, e?sStoxav. Tc; fj tou 
|dc; xa'. \ l''.-\; , fjv xa\ TcXTjpcoOfivat :u/s- 
iat; 'II T;).£u-f;, xa\ & Oavato;, xa\ 16 p.f; erctrcoXu 
TcapataOijvat ■:?.; ^acravou; ■ touto ^ap scrtt tb, Eic 
T.i.loi; ji.'\ jtt: irsMtbi ■ o Bs ),;-.-;: totoutdv Ecrtf i\I:a 
(xo: "i:Js:; touttov ecrt'i tcov Sstvcov, OavaTo; xa' 1 . avd- 
7:au3:- - ajco^ t u;v ouv ejjiautbv EljaYaYetv ou oJ- 
vajjtxi, TtapaxaXco 5: tbv Kuptov, :va eitt6aXcov tf,v 
ZStpa, xa: fjtasttYWCra; , a-a;avri, xa: tcf) EdtTT] Ei; 
tsXo; ivacpstaOat, toutscrtcv, e~:tco).u ^atjavijss6j 05tu)'; Iv /jy.-.r,; [xipt<, aitet tbv Odvatov , oj—s D Atque ita mortem tit, ut ab animi d-aAXavvm tfj; aOujiia;. 

i EtT; iji (jcou tcciXi; , ■zi.-r,;- i^' S- i—\ istYECuv 
i)XXc5p i, ) ctc' aut?;. > 

'AxtiXa; ok xa': 0soSott'tov, h'al icrzat i:n xaj d- 
r 1 1;,;, : jiov , eipT^xacrtv. 'H 61 tou crtt'xou Suvacit; 
a5tTj - 'Apxec y.o: , tpTjocv, ei; icapdxXTjcrtv xa': rcapa- 
iiuO:av, zh iv autfj tfj TcdXet dTco6avetv xat tacpfjvat. 
T6 8e, 'F.Tl) zetyhoy i].l.t6j')\r, dvt'l tou* 'Etp' Tj; 
yaupo; t^citjv, ym\ t.it.vJ )'■,;, ■/:■'■ cisO' fjSovij; StfjYov. mosrore liberetur. 

Vers. 10. i Sit autem mea civitas, sepulcrum; 
supercujus muros sallabam supcr eam. > 

Aquila vero, ei Theod ilio : E/ erit adhuc conso- 
latiomea, dixerunt. llujus autem fommatis srn^iis 
li c esl : SulTicit mihi, inquit, ad solalium el (o 
menlum dolorum, si in i|i-;i ui ue mori el 

ntingal Illud vero : SMper muros sallabam, pro i o 
est : ln qua cum fiducia gcstiebam, ct cum 
piatcd M Coloss. IV, (i. 

P Ic. t% [J.f| :/0V. VARLE LECTIO.NES. 91 OLYMPIODORl ALEXANDRINI 

« Non paroam ; non eniin menlitus sum verba A i OJ c?e£oou.ai 
sancia Dei mei. > ©eou [Xou. » 

Vobis, inquit, coritradicere non parcam, nequc 
limide, sed libere loquar, quandoquidem divini 
mandali violaii mihi conscius non sum, ut vexa- 
tionem hanc justara esse existimem : non enim 
alia in mente habere possum, nec verba aniini sen- 
lenliae contraria proferre ; sed qua: mente cogilo, 
ea veraciler eloquor. Propler hunc cjus animum, 
<■( loquendi liberiatem cum veritale conjunctam, 
Scriptura eum laudans, dtxit : El erat homo illeve- 
ra.r, irrepreliensibilis iJ . Inluere affinitalem Abra- 
hamxam, conlemplare hunc Isaaci, ei Jacob, non 
solum carnis, sed pielalis etiam, et rcligionis sue- 
cessorem : de illis c::iin loculus est Deus : Egoillo- 92 
ou yip etj/eucjdu.r,v £f,uaTa dyta Oi ^sijouat, 9T)j'i, ttis Jtfi8$ uuac; avxtXoytaJi 

juos urcsjTaXusvto,' cpQ£y£;ou.at , d).).i TCSTcap^r|Jia- 
a;>tvtor, STcsiof, uf) cuvotoa Ijtauxtp Tcapa6s6r|XuTc 
ivroAfjv tou ©eou , (jtte xa\ 6txa£av fjstjOat xfjv 
xixtojiv • otj yip ivs/ouat £Tsoa ukv £/e •. v xa-ra 
Stdvotav, svavxia os x5) yvtouT) tfspstv jJfjuaTa - dXX' 
a tppovw, uuv dXr/Jsia cfOsyyouat. Aii xauTT|V ai/Tou 
ttjv yvojur;v, xa\ xfjv cruv dXTjOeia rrappr.jiav, s-- 
atvouia aux6v s^r^sv f, rpa^r;, /t':<! /jr i' »).■); <■)-< // 
kxeivoc, c\£y[dtrbq &uejtxzoc. "Opa os tt,v 'A6pa- 
ucaiav juyysvsiav, Ostopei tou 'Icradx , xou TaxiuS , 
xouxov 0C1 u<5vov xc/xi japxa , dXXi xat xaxi xfjv 
euae6eiav, otdoo/ov • Tcep\ usv yip exsivojv sXsysv 6 rum Deus sum '*. Germanum autcm illorum ger- ^ 0s6V '£]'to 0£<jc avzijir eipt. T6 os toutiov yvfjjtov men quid dicil '.' Non enim menlilus sum verba sancla 
!>ri nui. Charilatera qua Deura compleciilur, vi- 
disti, quomodo in omnibus Deum sibi conciliet ; 
veriiaiein etiam cjus, quae ubique elucet, lauda, 
ei quanto erga Deum studio verba protulerit , 
considera. 

Vers. II, 12. « Quae cniui virlus mea, ut suffe- 
ram?autquod lempus mcum, ut sustineat anima 
niea? nunquid virlus lapidum virtus mea , aut 
i arnes inc.i; sunl seneae? > 

Polychronii ct Olympiodori. Aqnila vero : Et quis 
fmis mciis, ut longanimiter agam ? Si quis, inquit, 
me calamitatibus opprcssum vituperaverit, secum 
reputei, me hominem, et aerumnis undique valla- 
ium, verba hujusniodi coactum fuisse proferre, eo yevvT)U.a x£ cprjcjiv ; Ov yap i^evcdjtiji- fit)ftaza 
a-r-ia 8eov /<m>. EtSsc; dydicrjV f,v 1 e/si etj ©ecSv ! 
Trtoc. £r.c rcdvTOjv iSsoTcoteixat xov 0siv 1 srcaivs-ov 
auTou xal tt,v otd rcdvxtov dXfjOstav, xal jxo~st 
usO' ojt,; zrfi Tcp6; 0sov dydTcrj?, xou? Xoyou? rcpo- 
£C=sp.. 

t Ttc; ydp [Jiou fj inyjjq , ort u-oulvto; t:; uou 6 
•/puvoj, oti aviyzza.'. uou f, cj/u/f, ; ut] ij/u; XiOiov fj 
ij/ii; p.ou; r\ at jdpxs; uou etJt ^dXxeai; s 

ric.lv/jjcvicv xat 'OJlvftXiodtbpov. '0 Se 'Axu- 
Xa? • Kal zi ro zeJloc }tov, Szt {umpodvpi\o~bi ; E'{ 
•tlj, cprjj't, pJucsoiTO papuvo;j.ivco, XoytJsaOto to; dv- 
Opojrcoc; ojv, xaV uTtb tcov TcaOtov auvs);o;j.svo;, fjvay- 
xijOr ' TcpoijOat Totauja pf,;j.aTa, oti to uf] 6uva- quodsine doloris sensu mala tolerare non potuerim o9at dvaXyf)xtos eveyxeiv x« xaxa, It.ziot] duOeve? 
(corpus cnim cum imbecillum sit, doloribus oninino 8v t6 crwu.a, efxei -dvTtoc; xocc; rtdOsjf u.ti yip dv- 
cedit); nuui ego, inquit, expers omnisensu doloris, aXyrjxo,-, r) XtOtvo;, f) xaXxou? siu.t, ipr\a'.v ; oux dv- 
:nii tapideus, aul seneus sum? nonne bumana carne 
vestior, et lirr\is temporis sum? neiho igiturmoe- 
rentem, et praeseniiuru inalorum liberalionem 
postulantem, arguat. 

\ liis. 13, 11. t Aut non in ijiso confidebam? sed 
adjutoriuma me recessit, negavit me misericordia, 
■ i vi siiatio Domini me despexit. > 

Ei liie quidem, inquit, corporis status esl : illud 
vero praecipue aniniuin cruciat, quod ex prxsenli- 
bus malis conjicere liceat, Deum, cujus desiderio OpioTtou udpxa -spixsc;j.at , xa\ oXtyo/povio; xuy- 
yavto ; u.r 1 Ss'tc; ouv u-jjtysjOto dXyouvTt, xa\ drraXXa- 
yijv aixouvxt twv rcapovTOjv ostvtov. 

i "H oux e-' auTio ETceTcotOetv ; [SofjOsta 6e d-' 
euou drciCJTtv, d-ei-aTO p.s sXsos, s-cjxo-f; os Ku- 
ptou u-:psios ;j.s. > 

Ta [j.cv tou cwI)u.axos,9T]0"\, xotauxa ' 3 os udXtoxa 
tt,v s;j.f,v ivta 'yu/f,v, t6 sx tojv rcapovTtov Tsxuat- 
psuOat, to; 6 u~' bu.ou tcoOoJ[j.:vo; 8eb;, si,- 8v xtjv maxiinc lenebar, ei ex qno \ita; me;e speson.nes r» xdjdv u.ou t?,; fojfjs eXixiSa avfjpxrjcta, syxaTsXcrci 
pendebant, dereliquisse me, el prjesidio suo, ei u:, xai xtjs oixsia; sTcuxoTcfj,- , xat tiov olxxtpu.wv 
misericordi i nu lasse : propler lioc praecipuejusti eyuu.vwcre' ociTauxa udXtcrxa 6 oixato,- f,Ou;j.:t. Ka': 
.iiiimus angebatur. Consideret aulem unusquisque uxoTcetxo) y: 'ixajTo; xiiv ^ Osia xexptojjL^vtov <jui divino ; -e saucialur, quantum dolorem 

suspicio derelictionis Dei qui desidcratur, aniroa? 
ralione praediiae creel. Si enira qui mullerum 

■< re vulnerantur, eldespicalui postea ab eis ha- 

bentur, vitam suam non ampiius vitalem exisii- 
manl, el cuni serumnis intolerabilibus confliclan- dydTCT), 03TJV dvjvr,v s;j.-oi:t Xoyixtj iu/f, , t6 utco- 
tctsuscv eyxataXeXettfOat napd xou t:oOo'j;j.:vou 0sou. 
EI yip oi yuvatx6; spojTt TptoOsvTSc; , elTa u-:p- 
OyOiv:::, dSitoTov fjyouvxai xov ^tov, xal 4<popf)xoK; 
iviai; [iiXXovTaf tE av TciOoi Vj/t, tj si; 0s6v 
iyi-r, TptoOetja, xat e^xaxotXsid/iv uTWU.eu,evj]xevai " Job i, 1. « Exod. m, c>. 1f>. oav ' !'r. f,vayzi:Or,/. VARI .:: LECTIONES. 93 l\ BEAPUM JOB. U 

voufCouoo ; Elw iw^pei ii o6'tw «01x66611x67«, 15 A lur ; quanta animae illius anxictas credenda est, 
iv \>-w--fjz u'<i':0i! u-b 0sou. qu* divino amore saui :ia est, ei desertionem se 

pati existimal? Subjungit deinde qua_ ipsi acciderunt, ex quibus a Deo despectum se esse suspica- 

butur. < Ou Tcpoaef86v p-t 0! if^Ta.tot p.ou • uoTtep 
•/siu.ap,-ou; IxXetTcuv, f) uaTiep xujao, TtapT)X66v 

p.6. I 

UoXvxporlov xaV 'OAvitXioS&pov. -Ip-J-a [ilv, 
<j/T)sW, 6 ©ebj _yyaTi/.:-i .■•- -'■' ToaauTT) xata- 
o-ivta suu.tpop$. "Eitetxo el; ToaauTT]v xaTeaTr.v 
TaXatTctuplav, iTiots xa't ttj; -apa tuv oiXtov iTtt- 
xoupta; OTepTjBTJvat, xa\ u.T]8fe ttjcj jcapd xtov juyys- 
vwv youv tuvsTv tptXavSpuTtfa; ■ o£> ]'dp .rpoceTScr 
/is' oux a-y' i_v T|u.opTOV, dXX' 09' uv TrezovOa, [36:- Vers. IS. < Propinqui mei non respexerunt nie; 
tanquam torrens deficiens, aut sicut fluctus, trans- 
iei inii 1111'. > 

Polychronii el Olympiodori. Primum, inquit, 
Deus in lanta calamitale constilutura me dcscruiJ : 
dein le, in tantam raiseriam sum conjcclus, ut 
amicorum auxilio destituar ; et ne a sanguine qui 
dein conjunctis bnmanitatem ullam experiar : non 
enim respexerunl me ; non propter delicla mea, sed 
propler ea qu e passus sum, delestantes me. , T01 - XuTT6p.evof p... Xeiu.a^u 8e eauTtv 7tpooofj:oior, 81& rcnti autem, propter pristinam rerum abundan 

..._•_- . n ...... . - .._ - .._.. j ;..",: . ; ...;i..i . .,.1: ....:... ... , n... ;.,. , ...; i,;,.t.. tt)v TcpoXa6ouaav e&Oqviav • toioutos yap xa''. :v 

/:'.V.lTjVt ,6il.v TCOTOU.O., VUV (Jlkv TCATJpOUTOt CSctTUV, 

vuv Se IjTjpatveTat, xa\ f) /apaopa avixp.oc xaTaXef- 
TceTaf toioutov 6- xa\ xb xuu.a, jjtfj ev TauT6tr,Tt 
jjUvov, dV/.a -ot_ u.v u.6TeupiC6u.evov, xa\ el; utJ<o; 
dpcouuj-vov, TcoTi 6i auareXX6u.svov, xa\ ei; dtppbv 
Xu6u.evov. 

i "i_.-:p /tt-v, f) xpuaraXXo; TtsTtrryu; * xa8u; 
Tax.T-a Oipur,; yevotjtfvTjc;, o.x e-csyvuoQT] oxcep Jjv 
oOtu xiy.i xaTeXe!tp8T)v u~b irdvTuv. '.V-m/vrrv 
6i, xa't Ifjoexo; --,--v6;j.r,v. » 

Toutestiv • Ou6. |j.vr,p.6'uvov uTtoXiXstTCTai, ouok 
Xeftpavov ttj; Trpotipa; eUTcpayfa; - &.).)' iijzr.ip /ttliv, liam, se assimilal ; talis enim est fhivitis, qui liieme 
lantum fluit, nunc aquarum pleuusest, nunc arel, 
el salebra sine humore ullo relinqnilur : laliseliam 
cst fluclus, qui in eodem sialu non manel, sed in- 
terdum in allum elevatur, et lurgescit, interdum 
vero deprimilur, el in spumam dissolvitur. 

Visrs. IG-IS. < Sicut nix, aul gclu concretum ; 
quemadmodum quod liquefaclum est calore exorto, 
non cognitum est quod erat : ita ct ego dereliclus 
suni ab omnibus. Perii autem, et exsul de domo 
mea factus sum. 

Id est : Pristinx felicitalis, nequc memoria, ne- 
q\ie reliquiae ullaa reliquse sunt : sed quemadmodum r) xpuoTaXXo;, OTtb Gipjjtr,; BtoXu6u.eva, dStdxptTov g nix etglaries calore liquefactae locum indtscrimina- notouot xbv tottov, xa. oOSe i'/vo; -yxaTaXtjJt-avou 
otv • outoj; (b; [j.r,6-v ov:a |jl; sXoftaavTO, zj': Tau- 
Ta, oi ota i-.vou; zjyj-r^xa. ou;jiT:aOiiv 6ipetXovTe; • 
xa\ oT.tp TTfb toutou ixpj "-To, tpavepbv T| -sptiTa- 
c; IOt]XEV, 6t: ojx Jjoav tpfXot, dXX' eSoxouv. "Ka-t 
6i yrx\ ct/.Xo Tt )(oXeTcuT£pov oi yap Tcp6Tep6v ;j.: 
StsuXafiodjjtevot, vuv Ta?; su:a:; s--p:6a!vouit gu;j.- 
tfopat;. Tb 6-, «.Tnj.l^trjr, Trpb; ttjv tojv jcoXXuv 
eItcs 8tdXT)t[/tv, dztiiXsiav /o-j-i^o^svtov , tt;v TtdvTuv 
d-fa!psitv • Tb 6., i^oixor _i-_rc ; /(?j*-, dVT. tou, 
TravijTto; aTt6/.oj).a. 

i "ISexe 66oj; Oatuavwv, dvpaitob; __a6uv ot 6:0- 
p_jv-:-; • xa\ aii/uvr,-/ 6tpetX^jO0U5tv, oi ir\ -6"/:t: 
xa. yor^xi.-:: steitoiBoTes. 1 

"Et_oo; Ttov ipp.TjVSUTtov ou:to; e§e6uxev, 'A_to- 
fjXkztovcrir eIq 6Sovr Qaijtav, cSci.tcpUir Ea6a 
npocrSoxCoair eavzolr. Toj; _tt\ tcXoutoj toivuv /.y.\ 
6uva3T::'a (xsyaXotppovouvra;, sx ttj; xaO' .au.vv 
|jteia6oXTJs vouSetei, ;j.r _XTcf?stv stc. ti] to6tuv dSr)- 
).!a. Oi vap -po-iyov::;, or ; .'■.'/, et; .a; 6Sou; tt; 
0at[j.av xa\ -a; dTparcou; tuv AISiotcuv ( Ea6d -,-ao 
oi AtOioTcs; ), toutsjtiv, ot ex tt,; _;j.-op!a; ttj; 
-p ; j; toutou; xipSrj TtpooSoxuvTe?, [Jtrj TCETtoffisTS 
i>ie\ /pf,;j.a-'.v • at7/uvrv ydp Of-t/.rTouTtv 0: e-'t 
touto'.; eXnfJovTe;. T>. 6': /iop:a eTctSefxvuot, r-.ij y.: 
(i»v eOSaf|xova, t6ts 8e :'pr,u.a ipEtTcia, xa\ .:; touto 
8T-o6XeTC£iv xeXEuei, xa\ u.tj rctareuEtv ttj tou tcXoOtou 
5:or/.OTT,-:t. l_. T : 6: touto, ::'t: ixsivo, -ap..t/:t [jit] lum reddunt, neque vestigium ullnin relinquunt; 
il.i ct pro nihilo ine ..slimarunt, el quidcm ii qui 
proptcr generis propinquitatem pra.cipuc amicum 
affectum mibi ostendere debucraiit; et quod antea 
latebat, scilicet, quod amici non essent, simI vido- 
rentur, calamitas in propatulo collocavil. I.si eliaih 
ct aliud gr:i\ius: Qui prius me rcverebantur, riunc 
calamilatibtis meis insultant. lllud auicni, perii. ad 
captum vulgi dixit, qui facultalum omnium amissio- 
ncin. interitum et exitium existimani : et illud, cx- 
sul factus suin, id cst, ciiin familia uwiversa furidilus 
excisus sum. 

Vehs. I9, i20. 1 Vias Tha_manorum vitlrir, semi- 
tas Sabasorum inluentes : et confusiunem debebunt, 
jj qui in civitalibus et pecnniis confiderunl. » 

luterpres alius sic reddidil : Respiciunt in vias 
Thceman, itinera Saba exspectant sibi. Qui potentia 
1 ,iuir ct dlVl-l!C glornntur cx snliila canun uuita- 
lione quam expertus esl, ncin illarum incertitudine 
spem coUocent, hortatur. Vosenim, inquit, qui ad 
vias Tha_man, ct /Ethiopum semitas animum ad- 
vertitis (Saba enim .Ethiopes sunt), idest, qUi ex 
commercio cum cis lucrum exspectatis, nolitc pe- 
cuniis conGdere ; qui enim in iilisspem ponunt, iu 
dedecuset iniamiam incurrent. Regionum aulem, 

qua. olim felices erant, ic vero deserlte, etrude- 

ribus plenx sunt, mentionem facit, ac illas intueri 
jubet, ncc diviliarum incertitudini crcdere. Sive 
vcro sic, si\c alitcr iiilcrpr.tandum sit, hortatur cos 9j OLYMPIODORI 

.|iii iniueulur, id est, qui cuni iuleUigentia rcsexa- A 
uiinanl, ei invesliganl, ne in diviliis ac poteslate 
.1 ponant. Haec autem amicis succinens, 
jixil, ikiii dcbere eos prasseniibus bonis insolenter 
, neque illum qui ad estremam paupertatem 
5 esset, conlemnerc; :ic si dixissel : Co«di- 
lionis propriae memores estote, quia futurum iu- 
certum esi, cl omnes pari jure ei subjicimur. 

Vebs. 21. « Nunc auteni et vos insurrexistis i". 
me s i e mi ei icordia. > 

Eslo, inquit ; illi me neglexerint; curctiaim et 

vos, amici niei, cum illis cognalis, propler corporis 

labem, lanquam improbum me el legis transgres- 

aslis, el verbis adeo accrbis me cx- 

cepist'is, mihique immisericorditer insultastis? id 

(•-',, sine bllo mutuo affectu, accusalorie ct repre- B 

1 ireni conviciis radcntes, cum solari 

deinde hominis philosophi, et 

i tinienlis, consilium oplimum, oportere scili- 

<• ■] aliorum calam intu nteni cautiorem e\:i- 

ilerc, el melu percelli : subjungit enim : 

Vehs. 25. Sed ut videtur, viiia veracis verba. » 

Ac si dixisset : Veritas odiosa et niolesla est 
mullis, cum ijuibus vos itleui patimini ; ac proinde 
vcriiatis meae verba innullo pretio habelis. 

Vtns. 28. < Nuuc auiem inspiciens in facies vc- 
stras non menliar. > 

Hoc est : Quod verum est, sinc verecundia aut 
rubore libere eloquar. Verba autem doctrinam in 
se continent, absentibus, scilicet, dicteriis nonesse _ 
obtreclandum,' s;'d corani et in os ioqui oportere 
quae dicenda suut : dictum enim est : Ne detrahe, 
neque detrahenlem libenter nudi. Illud vero : A'o» 
tnentiar, loquendi liberlatem oslendit ; quemadmo- 
dum ct Paulus : Veritatem dico in Christu, non men- 
lior ' 5 . 

Vers. 29, 50. « Scdete, obsccio, ct non sit iu- 
juslum, et rursus juslo adestole. Non cst cuiiu in 
lingua mea iniquilas, aut fauccs meae nonne intel- 
lecium meditantur? > 

Olympiodori ct Polychronii. Vos i[isos, inquil, 
po tulo, iit in causa mea judices sedealis, etjuslum 
judicium feralis : spero enim, vos nihil injustum 
dicturos, neque imprudcnlia aul fulilia verba pro- 
laturos. Hxcaulem, ad diligentem examinalionem r> 
eos provocans, loquitur ; perinde .ic si dicercl : 

\.i.s, coriim <|ii:<: \nl.is 1 1 i . - < > , jil.iiccs cslolc, iliilll- 

,i sil expers ; incipite, ad 
refutai ionem , . mon im meorum veri- 

latem arguere aggrcdimini. 
Qiuisi autem judices eos jani conslituisset, suo- 

rum verborum palrocin i suscipere incipit, et 

one u"ii ili.iiiiiiii fui e, 

quod vilam cum morlc mulare opta ■ rium 

m suum rationi consentancum esse, cxduabus ALEXANDRINJ 96 

TcsrtotGiva'. i~\ v_pirj[Jta<ji,v, r, Suvacrteia, tou; 6:op<bv- 
-ac, TouTeoTt, toj; [>.i.-.x Stavotas eJJETdJovTat;. 
Tau-a oe eXsysv Otct^/iov l xa\ tot; tpiXot;, oti ou 
-/^r, etc\ toT; rcpocrouat l-i','* opovouvtaj UTcepopav 
auiou eIj eu/Atkiv r;:v:'av iXd-avTo; ■ TOUTicjTt, Td 
oixsia dvau.vTJtjOrjTs, t6 u ;j.iXXov cwtjXov, xa\ rcdv- 
te; 6;jto!io; u-ox::;j.:0a. 

< "At.';> 5e xa\ 0;-'.::; i~iCr-i fjr.oi <JveXerjj7.o- 
vw;. > 

"1:77(0, tpTJCjiv • EXeiVOl -r.J. '.-/.'/,) ;j.: • 5:a tJ xa\ 

u;i.:Tc, oi i [J.o\ tff/.o'., u.:t' ixeivijjv TtSJv cuyyevibv, tb; 
itapdvou.dv ;j.: xptvsTe u ' Sta ttjv xo j jtojj.a-os Xto6Tj<nv ; 
xa': ouTto Tttzpot; Tot? xa-'i;j.oj Xoyo:;, Eypr,ciacrOs v , 
xa\ aveXsr)U.6vuj; evifjXacrQs ; toutsotiv, dcr'j[j.7TaO(b;, 
eXsyxTtztb;, xaTTjYoptxojf; :-t;:ov7e; t6 Xutcouv toT; 
SvsfSecrt, oiov TcapaxaXsiv ; E:ta fj dptiTrj tou 91X0- 
ootpou xat cptXoOiou tTU{i6ouXf], TO 6::v ei; Ta; eTspwv 
TtpoaiyovTa autjt^opa;, e&Xa6£tjTepov ytvsaOat, xal 
itepftflo6ov: srcdyst yj.p ■ 

< 'AXX' tb; eotxe, tpauXa dXrjOivou pT);j.aTa. 1 
'fiaave\ eXsys • *opTtxav toT; tcoXXoi; rj dXrjOsia, 

0:; xa: 6;.t:T; Tauta 7::7:ov0aTE ■ xa': otd touto tt,; 
EU.TJS dXr,0Etac ex^auXi^ETE Ta pr 1 ;j.aTa. 

< Nuv\ Se :ijCXiia; e!; r.pistiirzct. Ojxtbv, ou tj/eu- 
aojjtat. » 

TouTiiTt, (jtETa napirjTta; epw ttjv a/.rfinxv, 
oOSev x 0-o-T::'/dp::vo;, oOoi epuOptdaac. A:5a/T:xov 
Zk t6 p-QTtjv, Ttpo; t6 u.rj nep\ dittivTtov Trpojcpipetv 7 
X6-'oj; xaTaXaXta;. d.XX' ei; 7cp:o-o)-ov XiyEtv &- 
6:t- etpTjTat ydp - Mi\ xaza.ld.1si, jii}Si i\Seuc; tixovs 
xuTa.la.lovrzcQ. Eixapir^tajTOV ok xa\ t6 Xiyetv 
Ou tjrevcojtai, xaOa xa\ IlauXo:, 'A.ltjOeiar Myu ir 
Xpic~-C), 00 tyevBojiai. 

t KaOiiaTE 6r;, v.y>. p.r\ etr; itotxov, xa\ TtdXlV T(T> 
6:xa!(p o-uvipyecrOe. Ou ydp EtJtiv ev 1'X(.jtttj u.ou 
dStxov, r 1 , 6 XdpufS ^ '- 1 °' J /.' 1 3uvecjtv jaeXeTa ; t 

'UArii.TicSdtpcv, xat ncAvyjorlcv. Autou;, ttr,- 
atv, ujjta; aiTtb xaOItrai jjioi xp:7i; , xa\ Stxata; etj- 
ev:-,'x:Tv ta; tfffjyou;. IltcJTejtij ydp HTjSev dStxov Xi- 
t|iv * 0.^,0: d-uviTou;, rj tpXudpous TcpoaYayetv /6- 
•,'ou;. Tauta 6i 'yTjcrt, TtpoxaXoufjtevoc aiiToue e!; ttjv 
e;iTa7tv , xa: jj.ovovo'j/': Xiytov • ' !';,::"; xptTa\ twv 
TCpo? u;j.a; --iv::'): Xd^tuv, u.dvov fj tou Stxafou ptoTpa 
7:007:7:10 -.f t tpTjtpti) ' dpcaiO:, /(.ipr^ate 7706; dvTt- 
Xoytav, :*,•/: iprjiaTe eXiyjat Ttbv Xdywv tijv dXrj- 
Ostav. 

"QjTtep 6: rjSrj xaOJoas autou» o:::-»77:::, dpyeTat 
0'jvr,yop:T/ toT; laUTOU "/. !yot; , xa\ Setxvuvat , <b; 06 
jj.i;j.'i:(.>; a;:6; ett: tcoOiov jj.:TaXXd;at t6v fj( l.'Ex 
Suo 6: toutwv ai:.(b/ :C).oyov lauTOu xaTaixsudCst 
ttjv eTciOujjtiav" fJtta? (jtev, ott xaOoXou xivSdvwv [J.e- u Rom. ix, I. 

1 -■•<->. u-o;/' : ),. VARIiE LECTIONES. 

T TP- xsxpijaOe. «?<r.0uS4, » ;>.7:po r :p::v. ' T<T. Xi;etv. V l\ BEATUM JOB. 

: Imxijpoj outoj pjos' i-.ipy.; 6e , oti rcpoj to A eausis conntui xaOdXou xaV tots ycv.xo:,- cp<S6ot{ t: xat iY I0V '°"Si 
a&TOc; 81 ; -at? dvr/.i—'.-. 

tjup/iopat;. ru{xvd£st 84 -etu{ t6 xaSriXou -ou piou 
po/Oro^v, v.ii 

ke*aa. :>:. 

t Ojrt.i xiyta urTsp.r.va u.T|va; xsvouj. i 
Outco ::,',; ; M:Ta TaXatTctopta?. ueTa tf d6ou. Touto 
6i oj/': «epl rcdvTWV >.:■;::, aXXd Tcsp\ eauTOU- 5::'- 

5«? Yip, <I); xa8dXou poxBtipis 6 pfoj, £-• ta !6txtjj? 
aOTtp trup.6e6rjxdTa u-sTspxexat, xa: tpirjCTtv, oi! Kjyoi 
eT;y^T° vi t"V Tbv dvtapbv toutov dvarX :! vti.jv fjtov, 
xat rcoXbv rjSrj /;.ovov ev TaXatTctopfatc; E?STdCop.ae ■ 
touto yip srjuaivEt, t6, /Jfijvac; sesroi/c. 

« Nuxree; 6k o6uvtov 8s8op.svax ;j.o: eiatv.Edv xot- 
tH)8io, Xsyu) ■ I! -t: riifi ; cb; B' dv dvaSTOJ, ndXcv • 
IIot- k--irj-x\ TiXtjpt]? c: Y^ vo f* at dSuvuiv drr6 ioTce- 
pa; 'ito; ttooj:. i 

'AxuXag 5>, xa't 0soBoTitov, H6ze aracrttfcroj/ai; 
I : ; )z, cjTjcrt, t4 E6£a p.ot cr.j;j.fJ:6r,xoTa p.aSetv, 

elfft TauTa - a! vuxts; ei; dvdrtauatv to:? dvOpoj-oir 
tpxovop.tjSrjerav, kyth 5k £5uv6jp.at rcspt Tauraj, xa'.. 
t6v SjXiov iocTv d-S'J/o;.j.at , fjtor ev rjp.e'pa Tcapaptu- 
0:as t>/o> Ttv-j^a- rjpipa; Be 8iaXap.U/dat]s, TaTr, 
dp.o!atr; 66uvai? fJaXXdpevo::, Tiy/ ecrrcepav tcoSijj ■ 
xa: TaiSTTjc; eX8ou'crr;c;, i-\ tot; 6;ao:'&ir xaTe£;eTdCop.ai 
F^XP 1 t5)<; £Ts'par rjptepas. 

i $upeTat 5s pou t6 jojjaa ev cra-pia sxwXtjxtov ■ 
ttjxw 8s gibXaxa; y^S d~6 i/o>cos Ejutov. > 

ETOs, cprjoA, «:'/p:; dBuvtuv etarr]xet to rcpaYp.a ■ 
vuv 5s oi uxioX^xe; TixTOVTai ;jiv si; ep.ou, t6 i: 
eu.6v xaTaoa-avoJjt ituu.a, xa\ outoj 60:;;.::.- i/wpa,- 
Ixpscu, ojt iiv dtrrpdxou 8taTcopf)crii>, sitx sOsXr^cfto 
PojXojb toutou? i5iro8££jao"8at, auTOu; Tr,xoujt to : j; 
ptiXou; o: i/oi^:; Ttp D-j>o8ptp ttj; Bpiu.uTTjTo;. 

« '0 Bs pfos u.ou SdTtv sXa^p(jT£poj Xa/.ia;- [0/j 
W^o/.tc!, Bpofisto;, i£&6ancav']. 'AttoXojXe 6; ev 
xevij eX-tSt. ['0 6i Sv^jia%p'Q, Ai Tjpjfpai p.ou dv- 
r/./IjQr.jav, ;j.r, o!J7r;T sXtciSo;. ] i 

MsT3|i) 0:':; Ta ror ( aJTiT) auu.6s6Tixd-a , t:X£j- 
raiov i-j.-[z: , oj; 5 $io; auTw Btxrjv Bpou.eto;, -oo; ' i 
im.i quidcm, quod fr igilis 
hsec vita pcriculis piena sil ; alia vero, quod pi i 
communcs el generalcs melus, el animi anxietaies, 
ipse |ii-.i. reliquis immedicabilibus calamilalibus 

involulus essi i. Inlcrim vcro comn s vitse xni- 

innas exagilat, diccns. 

CAP. VII. 

\i rs. 5, < Sic el ego exspectavi menses vanos. • 

Sic, inquam, inxrumnael metu. IIoc autem non 
de onniiluis sed de seipso loquitur : poslquam cnim 
oslemlissei vilam omni homini serumnosam usse , 
ail ea quae sibi peculiariter eveneranl, descendit : 
Ego, inquil, unus ex illorum numero f»i, quivitam 
cum molestia transegerunt, ei multo jam tempore 
calamitatibus et serumnis exerceor ; illud enim si- 
gnificat, Mmses vanos. 

i Noctes vero dolorum dalx sunt niilii. [Vers. ij 
Si dormiero, dieo : Quando dies? et si stirrcxcro, 
rursus, Quando vesper? Bepleor autem doloribusa 
vespera usque ad mane. > 

Aquila vero, et Theodolio, Quando surgam? Si 
ea, inquit, quse mihi peculiariler acciderunt, tlisccie 
cupitis, li;rc sunt : noclcs ad quieiem lioininibus 
± ma (liG|:cnsil;:;nc Iribulae sunt cgo vcic lllaium 
tempore doloribus crucior, et solem viderc votis 
exopto, forte in dic solalium aliquod habilurus : dic 
vcro illucescente, eisdem doloribus confectus, no- 
ctcin dcsidcro ; et illa adveniente, quousque dies 
alius exorialur, similibus angoribus ciucior. 
_ Vep.s. 5. c Conspergitur atitem corpus meum in 
piitredinc vermium; infundo aulem glebas terra a 
sanie radens. • 

Ulinam, inquit, ultra dolores non longius pro- 
ccssissct mahim ; nunc vero vermes ex me ena- 
sciinlnr, (i corpus meum exedunt, tabesque acris 
adeo et mordax cs me profljit, ut si quando, lesla 
deficiente, illam glebis excipcre voluevo, ipsas glc- 
bas acrimoniae vehementia liquefaciat. 

Vers. (j, 7. « Vita autcm mca velocior cst quam 
loquela : [Mii, quam cursor, reddiderunl. | Periit 
aulem in spe vana. [Symmaclius autem : Dics mci 
consumpti sunt, quippe cum non sit spes. ] » 

Cum ca quse ipsi accidissent, in medium aiiulis- 
sct; landem, qualiler ipsius vita, insiar cursoris, t6 Tlppa :-::'v:TJt, oOSev tojv /oraToJv rcavTaTcaatv ^ null.im oimiino spcm melioris slatus oslendens, ad 

uTHXpaivcov c " touto f&p £"Tt t6 , 'Er x£n'i t.l- 

alSt. 

« MvtjoBrjTt ouv , ot: rcvsup.d ;j.o-j i) ^tor;, xil oux • 
£t: srcaveXeOcfeTat 6tp8aXp.d; ;xou !5:tv dYa8dv. i 

'O.lvji.ttcfoifov xa\ Uo.lvyjior. "Op.ota xa'. 
AaCVj r, : J;aTO, X:;ojv • "Arer /wi, Iva <ii-iiC'vc,u, 
r.co rcv jie axeXBeiv, xcd ovtieri ov /<?; vadj '".<>>. 
'Opa ok tov otxatov , oOBaptou d~6 xaTOp8copdTti>v 

'"' Psal. x.wviu, i i. metam festinet, ultimo loco subjungit ; iilud onim 
est : /» tiana spe. 

Vebs. 7. « Recordare ergo, quia spiritus cst vita 
mca, et non revertetur ultra ocuhis mctis ad ccr- 
nendum bonum. • 

Olympiortori et Polyckronii. Similem in modum 
et David precalus esi, cum diccrct : Remitle milii, 
ut refrigerer, priusquam abeam, el amplius jam non 
ero'' . Vide autem quemadmodum justus nusquani VARI/E LECTIONEb. 

fc. T:'jro;..;vo:. L 1<T. \- '■/.:;. c yp. uTTOuivuv. 0.1 OLYMPIODORI ALEXANDRINI 100 

ex operibu; el recle faclis salvari se posiulet, sed A ifcjtouvTa cndGrjvat iautbv, &\V ercstoTj i't.v-(o-/U ni; quia \iia ejus brevis >t rapmenlanea esset. Spiri- 
tuni aulera hoc loco, respiralionem, quse sensu 
percipilur, el quani respirando baurimus, intclligii; 
proul et Salomon dixil : Qitia fumus in naribns oild 
nostra ' T . Quod dicil ejusmodi est : Memenlo vilaro 
bumanam fragilero et caducam csso, ad quaui redire 
nefas esl, cum mors semel nos inde ayulserit, et 
quod vitte hujus bona intueri, eisque fmi, postea 
non hccat. 

Vers. 8,9. < Non circumspiciet me oculus viden- 
tis me : oculi lui in me, et non ultra sum, tanquaro 
nubes expurgata de ccelo. > 

Poityrliromt cl Ohimy.iodort Quam suLila Slt niors, 
lioc loco ostendit ; saepenumero enim, inquit, dum i.--: a . IIv£u;j.a Sk Xiyst vuv, tt;v tcvotjv c tt;v aiaOr,- 
ttjv, o f dvar:viovT£c ImawonsBa ■ xaOi xat Ea/.o- 
p.6)v scjtj • "Oti xcvtvdc irfictri) <T«>j i)jtcor. "0 
BeXfYetTOiouToviaTf MvTjaOTjTi 6ti Euoti/.uToc eaTtv 
r; dvOpio-ivin Tojt;, xa't i~::6iv TauTrjc. dTcopiayiTrjisv 
6:i tou OavaTOu, ouxeTt etc ttjv TOtauTTjv Zcory 
£-av:p/6u.:0a , ou8e Ti tou piou 6pav dyaGi , xat 
d-o/.aJstv auTtiiv ouvdptsOa. 

i Oj Tcepi6X<liJ/eTaf [J£ 5tpBaXu.bc optovTic p.e • ol 
6tfi.0aXrj.ot aou ev ifioV, xal ouxcti e!u.'t, tuarcep vi- 
' T oc d-oxaOapOev drc' oupavou. i 

nc.lvxfcrtou y.x\ 'OAvjtxiod. Tb dOpoov tou 
GavaTou svTauOa 6t;Xoi ■ ev 6a<u ydp, tfrjal, t\c dT£- quis attentius me intuetur; discedo et interco; el B vi^et u.ot, stoXXdxts o:'/o[j.at xal dndXXujjtat • xa\ viue nostrae exitus adeo repentinus est, ut qui hodii 
me viderunt, cras omnino non sint visuri : si cnim 
solum volueris, et oeulis, ut non amplius sim, me 
aspexeris, interii; hoc enim illis verbis significat : 
Oculi tui in mc, et non ttltm snm; et nubi dissipatoe 
similis sum, quae propriam compagem amisit. Sym- 
maelius aiitein dilucidius sic inlerpretatus est : Tan- 
u'.tani absumpla nubes absolvetur. 

Vkrs. II, 12. < Propterea itaque et ego non par- 
cam ori meo, loquar cum in necessilate spiritus 
inei sim. [Sytnmachus aulem, Confabulabor in ama- 
ritudine aniuue mere.] Aperiam aniaiitmlinein anima: 
rae;econipressus; utrumne mare siiiu ego, auldraco, 
quia staluisti snper mc cusiodiam. > 

Non silebo igilur, inquit, sed in angustiis consti- 
tutus, or;ilio el precabor. Prsesentes auicm neces- 
sitates, auinuini dolore cxacerbalum, et naturse 
bumanas vilitalem, pro supplicatione oblendit, ac 
dicit : Considera, Doniine, quod inler niagna lua 
opera et mole immensa nuinerari non merear, qualia 
sunt mare, aut cetus (quem liie draconem vocal), 
sed quod vilis et cxiguus, calamitatibus ejusraodi 
vaUatus, vires mese langueant. Quemadmodum au- 
tem mare, el cctos qui in eo sunt, limitibus quos 
non transgrediuntur, sepivisti ; ita el calaraitatibus, 
quarum exitunt nulluin invcnio, mc circumvallasti. 
Hebrseus autem pro eo : Statuisli super me custo- outoj Ta/Jtd xi{ eaTtv fj tou |3tou TeXsUTTj, 6ti ol 
afjjjtspov 6p6JvTi; pis , ou udvtiix; auptov pXtii^ouatv • 
Et yip pttivov 0£).T)jeta^, xal tous itfOaXjjiouf ptou s 
EijLfiAiiEta? zp6; t6 p.Tj elvat, dTctoXdjjtiiv ' touto ydp 
ar,[jtaiv£t t6 , 01 d<p8aJl{iol cov er kpol, xal ovz&ci 
elitl • xa\ eotxa viosi 6ta).uGivTt, xal ttjv otxsiav 
ffutjTaatv d-o/.iiavTt. Touto 6: 6 Iuu.1j.ax05 aatpi- 
aTspov £|i6uxsv , stTttuv • Kaddasp dvaModsTca re- 
tt'.(ij d.ToA. htyqcetai. 

« 'ATap ouv ouos syijj tfSiiojjtat Tto a-6u.aTt jj.ou , 
XaXTjffw sv dvdyxTj ojv tou Tcvsuu.aT6; p.ou. ['0 5e 
Zvpjia%oc, Ata).£/[0T;TO[jiat toj TtapaTctxpaa[Ji(o tt]j 
du/f;? U.OU. I 'Avot|to rctxpfav d/uxrjs [J.ou auv£xou.s- 
q vo; • TtoTEpov OdXastid s!;Jtt, r\ 6pdxtuv, oTt xatiragas 
s-' e;j.£ tpuXaxf,v ; > 

Toffapouv 0'ix ij^iu/a-to, d>.).d £Uiou.at, xal 
BsTiOTjaojjiai ouvext5p.evos • tj-.; li napoutra; dviyxa., 
y.-j\ ttjv xaTaTttxpavO;tjav tj.'j/i;v , xa't t6 sjts/I^ 
Tr,; yjostuc, s;c ixe-Tjptav Tcpo6dXXeTai, xai tfr^cv • 
'EvvoTjaov , tii Aia-OTa, oti oux 'J.\x\ p.£";'a Tt xal 
s^aiatov Ttuv utjjv XTtajJtdTtov, oiov Oi/.a—a, fj x?:o; 
(touto yip BpdxovTO xaXet), dXX' eutcX7]S, xat a;j.t- 
xpo; h ~:;, xa't i^aaO^vtl) TOtauTat: rceptxXetdpievos 
au;j.'yOp;.:.'. "ilir.io o£ TrjV QdXaosav, xa't Ti iv aii- 
tt; xtjttj, opiot; rcept£xXet<ia;, d ou/ uTcep^atvoucftv 
OUTOJ [J.£ Tat£ auiJ.-fopai- -:p'.:aToi/t-ac , a: \>;:z\i'i.- 
0:tv ou/ eup(axti). '0 u.:vT0t 'Eftpatoc, ivri tou , 
"Ez/tilac, tvt' i//£- cpvAanrrr, icori cr, /.i-;:'.. "0 ouv 
diam, labores el ccrumnas, dicit. Hoc autem esl D pouXsTat elrcslv touto esTt , ott "flcncep ttj Oa/.daoTj quod i ii : Quemadmodum aqux in inare influunt, 

ita atrumnte mr inundant, illi aulem proprium et 
peculiare est, sine sensu aquarum influxus sinu suo 

rcciperc et c iiiuere, el ceto qui in eo est, llu- 

tiiiiim innndalionem minime declinare : homini 
vero |iari modo gravia et adversa tolerare, impos- 
sibilc esi. Dcinde, ad misericordiam Deum infle- 
ctens, siilijungit : 

Vers. 15, l<>. < \bsolves a spirilu meo animam 
meam. \lllud, Absolves, pro, Absolve ponilur. .ti/»i/i/ 

*' Sap. n,2, 
J lc. fv. ' ;■/ . Zon ■/. i~:cjfjil Ti uoaTa, 0UIti>{ i[i'i\ oi Ttovot ■ aXX' txsivT) 
p.ev tfitov, tb 6.'/:a0at xa; dvaXIaxetv dv£-a:aOTjTO); 
Ti E-t/£6;jt£vct 6£uaaTa • xa\ tiTj iv auTTJ 6: v.r-.z:, 
pti) dTcoffTpdffeoGat twv uoiTtuv tt;v TvXrjjjtp.upav ' 
dvGptbTjy 6c ouxiTt ' t6v optotov Tporcov ouvaTov cpd- 
p.tv Ti 0£tvd. EtTa , xat el( oixTip;j.ou; exxa/.outis- 
vot; rbv 6ebv, i-i-;:t ■ 

i 'Ar.a/.'/ a|:tc drcb r.vzxiiLa-.i; u.ou Tr,v '^u/t 1 v jjlou. 
[Td, drca).).ii;£tc , tirzl rt v , OTcdXXatJov. 'O £k \.\l;l,l. I.I.CTIO.M.S. 

B ir. T'.:c ov;0a/;j/,:c [ao-. '' ;/■. au.txp^TaTOC. ic. oux eait. 01 IX BEATUM JOB. jOj 

\ vAae, y.-A aipzita.:,cpti<r\Y, *r//" T C> t i'-'/i l' r * J -\ A autem, F.li^ii suspendium anima mca 1 Ei a morie 

ossa mea. [Symmachns: El mortem per ossa mea.l 
Non enim in sempiternum vivam, ut lor.ganimiier 
agam. i 

Supplex oro, vilam meam aufer, el a doloribus 

per morlem mc libi ra (non enim i ortalem mc 

1 reasti), ui nunc quidem dolorcs paliar, in futnro 
autem saeculo quiele ei iranquilliiaic fruar. Nihil 
igitur, Di mine, decri lo luo contrarium postulo ; 
mortalcm, non aulem immortalem me Qnxisti, mor- 
tcm igtyur mihi infer, eneca me. En verba atrocia: 
QuiJ autcm a.trocilalis et arrogamiae in se babent? 
Calamitatem. enarravit, et mortem expetivit; non 
injustnm, inquit, est, si morlalis cum sim, moi-tem 
diligam. Moses in eadcm verba precabatur, diccns: 
P Si sic mihi facturus es, interfice me--'. 

i piscede a me, vana est enim vjta mea. • 

Olympiod. et Polychr. S\ achus autem, Quo- 

niamvanitus suntdiesmei. Aliusaulem intcrprcs, 
Vapor enim.sunl dies mei. Desine, inquit, plagas 
milii amplius infligere, qui in vanitate vitam dego, 
ei nihil tutum aut securum possideo; deficio enim, 

<i vires amplius suppetunt; hoc enim illud si- 

gnificat : Vana est viia mea. Sic eliam David preca- 
lns esl : Amove a mc plagas tnas, a fortitudine enim 
manits tuai cgo defeci -". Sanctis autem solemne est, 
pkgas, quas Dci permissu ab bostibus accipiunt, 
ad i|isnm De.um, tanquam ad auctorem, referre; 
quippe qui finem illis imponere possit, inlerim ta- 
iucii permillat; alium enim non novimus, inquiunt, 
C in ina potestate et arbilrio sur.i omnia. 

Vers. 17, 18. « Quid enim est homo, quod ma- 
gnificasti eiiiu, aut quod adbibes mentem erga eum? 
Xiiui visitationem ejus facies usque mane? et in 
rcquie judicabis eum ? > 

Iluinaii.ii naiiiix vilitatem, et divinam erga ho- 
nvinem providentiam, pro supplicalione obtendit. 
Quid enim csi homo, inquil? sna natura nibil; tu 
autcm ex humanitalis el benignitatis iiu-e abundan- 
lia sic cum magnilicasti, ul animum illi adverlere, 
et rebus cjus prbspicere diligenler et indiesdi- 
gneris; illud enim significat, manc. Quin et houii- 
nem puniri, ct suppliciis obnoxium esse, inagnifi- 
centiae, qua Deo minor csi, indicium facit : Prorsus, 
inquit, dignior cst honio n,ui suppliciis .i te cocr- 
D ceatur, quam vel ut in animo illum geras : quod 
cniiu poenas de illo sumas, hominem ipsum aliquid 
cssc, argumenlum esl manifeslum- Vel, Visilalionem 
ejusfacies,id est, opem illi reres. Vide autem, quem- 
admodum verba mista inter se sim , quaedam 
levilatis, alia vero dolorisj et mihi quidem in ex- 
cessu doloris videiur haec dicere. Quid autem est 
illud, ln requie judicabis? mori, scilicet, me jubebis, 
et requiescere. Cum igiiur decretum ei slatuluni 
lihi sii ui homincm requiescere facias, id cst, 'AtcSJSs Oovotou ~x OTTa u,ou. [ '0 Xrjtjia/oc, Ka 
BdvotOV 6:i tijv 6-:£mv U.OU.J Oj yap £■; xbv ai&va 
£r;jo;j.a:, i'/a ijtaxpoOuuf; jio. > 

'Ixstsuu , Xd6s ttjv t|/uj(tp/ otou, xa\ drcdXXaH6v ue 
rr; 66.' vr; 6:d tou BavdTOU, ou yap aitjvtvv p.s xaT- 
saxsuaoa;, ?vavuv uiv svsyxto ti; a'/,yr66va;, t6v 
ocrepov £': /povo/ ev dva-ajj;: Cfi<jiop.ai. OOSev 
ouv j::w i:joi to crbv Sdyu.a, Aiz^r.-A • OvTjtiv ;j.: 
{-'i.iix;, xa\ oOx aQdvatov, E-ayavi ;j.oi xov Oava- 
tov , iv:i,: u.:. 'ISou ta ^op-txd fif li v.aT.a. T: poptl- 
/V/ 'iyii ; EItcs ttjv ffuutpopdv, xa\ fj— tjcts tbv OdvaTOV ■ 
ojx a.oixov, tp7)0"\v, ei OvrjTb? fijv, OavaTou ipCi. T6 
sfiotov zii Mo)uoti§ Exereue, Xifwi • l'.l opzu j-tci. 
(li.Mmc sioislr, u.iojczstrdr j.te. 

< 'A-iiTa d-' £,ao'j' xsvS; ydp [jtou 6 pio^. » 
'O.lrit.rioScopov xa\ IIi .Iryj < ricu. '0 0£ £'J[JL- 
(j.a/o:, "i/r; jjazaidzr\c tti fijiipat jicv. "Kt:oo.; 6':, 
'.itjtir yiip al i){if'j m jtov Qausat, tf r^at, TtXfjtxtuv 
[j.i vi ;iaTa'.oTr t: ^ijvto , v.y.': oiSev dfftpaXe^ z;-/Tr,- 
p.£vov, ot: exX%tTTto, xai ouxsti J/w :j/'Jv ■ touto 
yap ;tt;, to- Ksvdc, jiov dfiioc. Outoj xa\ 6 Aa€'6 
T, ! J/:to, 'A.t i-,-ij(-[ r ti.-' /'/<r D ra^ jttii-rtyar ffov, 
0.~ .'■ yitp Ti~ic icyyoc r/"ic /sipdc trov syio ifJ.U.tor. 
"EOoj 6i toT; ayiotc, xai xa; xaTS jvy/ijpratv 0spu 
fi.vou.4va; uapa tojv e/Optliv -.TXrja;, erc' aiTOv dva- 
9:p=iv • ij; BuvdjJtevov ;j.^v nayaai, auy/topouvTa ~k 
■zioi;. 0'jy. ; .T[j.:v yap , caal, Ttva fiXXov, oli TcdvTtuv 
t'/::; ttjv e^ouolav. 

i Ti yap est:v SvOpto-o;, oti ijj.£ydX'jva; outov, 
•t) 6"t T:po3i/£t; tov vlijv £:c a'JT6v ; "II emoxoitf,v 
aJToO tjoitjoT) £to; x6 Jtptut , xa': ::; dvdrtaujtv aii- 
Tov xptvct; ; i 

T6 ~.\; tou dvOpti)7cou c'Jj:to; eOTeXe;, xal tou 
(|;.j Tcep\ '.JTv/ ttjv XTj3£u.ovtav, ::; Ixeotav Tcpo- 
6dXXsTit. Ti •p&t ktTTty &rOph)fioc, tpr>otv; et? toiav 
tsuotv ouSlv • -'j 6: o:d tcXtjOo; tstXavOpojTctacj ovto); 
i ■:■•;■.'.> j ■.■;•;, OTt xa\ Tcpoosy^stv d;:ot; aJTij, xa\ 
£?::;/.;-:::•/ t>. xaT 1 out6v, ;x:Ta otmuSt);, xa\ xaO' 
fjy.spav • touto yap 0Tju.atvet -6 , xptat. Kai avTo 
6k ToJTO , t6 xoXafeoOat t6v SvOptoTcov , TSXjjifjpiov 
T: f J£T7.'. TT"? jr.j TOU t):o-j ;j.:ya'/.o-j /r; aJTOv. "0/to; 
ydp, crio':'/, d;:o; soTtv SvOptoTcoc; tou xoXdJsoOat 
rraod oou, ?, :oj xiv EvStavota oou stvat ' o0t6 yip, 
to 6:/a; J dicaiTStv, tj; ovto; t: toj avBptoTCOU, 

TEXUfjptGV £TT'.V. "II, 'E.-IC,') ,T('jl' avZOV XOll\0"lJ\, 

TOUTeoTtv , *AvTtXau.6dvTl outou. "Opa 6: ;j.£;j.:y;j.£-/a 
Td if/j.aTa tj. v.:v ir:::'./.::a;, -.'y. 6: ovjvr,; ■ xa! (Jtot 
6o/.:t , xaTd Tr,v £r::Ta':v TtT.v d/.yroovt.iv ra-jTa Xe- 
y£:v. Ti 6: eort , t6, £'/'; drti.-arrtr /cpireic. ; d/T: 
tou, '.VrcoQaviiv /£/.£•.'£:; I; . xat dva-aJ£-Oa: ■ ItcsiSt] 
-,o:vjv xptu.a xa': 66yo.a oov eoti, t6 Stavaicaustv 
tov d/Opu-ov, toutIjt:, t6 7TapaT/.£'ji^£:v Tjjjta; t:- Nnm. xi, 15. Ps:\l. V.SM VAIVI E LECTIONES. ) yp. 6i/a:o/. k i'tr. xsXsujet;. : o i tODORI ALKXANDWNl 104 cum vram ad ejus mortem ei exfluni munias, noli 
dotoresmeos in longum producere; ideoque subjun- 
gil: 

Vers. 19. ~ Usquequo non sinis me, n 
miuis me, donec degluliam salivam meam? » 

Ohjmpiodori el Polychronii. Non haec indigna- 
bundus profert, seil supplex scire desi lerat, qnous- 
aae dolores ejus prolongandi essent; num eousque 
donec neq neque loqui amplius posset? 

Quam brevissimum igitur mibi, inquit, spatium ad 
uiiiiii remissionem largire, et adoloribus me libera. 
. ei ini : Donec deglutiam salivam meam, ae si 
diceret, qund moribundis accidere snlet, patior, 
Quale eliam est illud Davidis : Dimiite milii ui re- 
frigerer, priusquam abeo el amplius uon ero VJ . 
Idi mque alibi : Quousque, Domine, irasceris? Exar- 
descet, sicut ignis, ira tua"'! — Memento quas est 
substantia mea" 1 ; non vituperans, sed supplicans 
dicebat, et naturae imbecillitalem , supplicalionis 
argumentum faciebat : sicut ct hoc loeo Jobus, 
dolores suos uon ail mortem usque produci, sed 
luv\ i respiraliooe hui posiulat. Postca, Dcnni inagis 
deliniens, dicil : 

Vers. -0. « Qui scis menlem bominum, quarc 
posuisti nie ut loquerer adversus te? suin auteni 
super le onus. » 

."Smi te fugit, inquil, Domine, cni atliius cst ad 
intimas cogitationes, quod sifpe me servum tuum 
luec patienlem et neglectum inluentes, nomen tuum 
blasphement; iia ul oneri quodammodo tili sim, 
asperitalis verborum et blaspbcmise eausa faclus. 
Illud igitur : Et hquerer adversus te, pro incusalionis 
eausa inlelligendum cst, non quod ipse de Deo 
qu< reretur. 

Vers. 21. « Quare non fecisli iniquilatis nieoc 
oblivionem, el purgalionem peccati mei. » 

l.i bxe eliam verba supplicationem in se conti- 
nent (illud enim, quare, ui saepenumero ostensum 
est, per modum supplicationis usurpatur); jusius 
cnini lioc loco lentalionum suarum causam inlelli- 
gere, enixe pelit. Verborum autcm hie sensus cst : 
An nun benignus cs, inquit, erga humanum genus? 
An non idoneus pcceaia condonare, et miseratio- 
niim luarum mullitudine peccalorem ab omni lalic 
piirum reddere? Qtiare non eiiam iinlii benignilate 
lua frui conceditur? si non mea, at iua causa. Cur, 
cum magnus el immensus sis, meam vilitatem non 
contempsisti ? Cur non, omisso examine, delicta 
mca propler misericordiam et clementiam luam, 
neglexisti, aut plane oblitlerasti ? sed ad jusius 
calculos cuncia exigens, delictorum poenas a ine 
peiiisti;ac ut nimia loquendi liberlate tilii gravis 
et molestus viderer, fecisti, cum plura quam pcr 
naturam licet, Domino meo loculus fuerim, iroo et A XeuTav, p.Tj jj.ax.p0vp,; pou Ta,- o.).\rfi'.-i-).; • Btb x.a>. 
eTtltpspef 

i "Kri; Ttvo? oux sac p.t', oOSI TT| 
xoto-Ico t&V T.~C~).'/1 U.OU ; » 

ii, xal IIoAvxporlov. Oux dcro- 
BucvrteTcov touto Xsysc, dXX' ExeTeucov ;j.a f i:"v ewj 
Ttvo; crJTto -x TCOV 68uvcov -apaTScvSTac • apa jjcs- 
/r/.; ou u.r,8k rctuaai, <i.r/A cOi- ^xaOa: ti SuVYjOetT) ; 
TotYopouv , •~r l ~\, (3paY,uTaTOV yoOv sdaa: ' [i£ sv 
dviaa, xat tojv oouvtov iv.x6- pe xa-astTjuov. T6 
yap • "Eu~ ?»• xazctjiuozcr !tz~)e.ldi~ juov, tva eI'tt:tj, 
to tOy_ov youv m oTtiv eart xat rd tou Aa6t5, "Are~ 
(ici Tradra~lr~i£<i},xpb zcv iie d.ie.lOei~r,xal ovx- 
kti cv }tl} v~tdp^-o. '0 3' outos xal t<5 • "Eior- jtdte. 
B Kvpie, cpyi&0i\cnj , eicxavOi\ce~ai di~ Jtvp ~) dpyi\ 
cov ; Mr~\rr0t\Ti zlr pov 1) vJtdcrzarri<- • oO jjujj.- 
tp^jievo;, dXV ExeTeucov 0~y~, xat to Trjj cui:to; 
daOevE? ei; ixst^pfav npo06oXXeto ■ xaOa xa\ vuv 
'Iw6, y.r] jxe/pi GavdTou Ta Ttuv oouvtov ex-aOrjvei, 
dX/.d (tixpbv youv eaOr t vat nopoxaXel. E:to , xa't 
btet^ovto; lxu.etXttr56u.tv0j tov 6eov, tp^otv 

« '0 EmcrTaijtEvo; tov voov twv dv8pt&~ti)v, otaii 
EOou iie xaiiVTsuxirjv cou ; etu,\ oi em soi t^op- 
ti'ov. » 

OliOa, (frja':v, tl) AicrzOTa, o':a iet; evvotat; £[/61- 
tsutov, wj ™XXdxis el? qt£ xov aov ipaiv-e; 0:pd- 
TrovTa TauTa ffidaxovTa, xal TMtpoptojjievov, [i'. aj-r ( - 
[touot to aov 8vo[xa, xa\s:;j£ crou xpijrov ttvo tfop- 
t:ov, pdpo^i ^rjLtaTtov xa\ fjXaccrijila; etitov xaia- 
Sorjaso)?; vorjTiov, oj u.r l v ott autbj xaie6t5o tou 
©eou. 

• AtaTt 0'jx. =7:o:fj5tij zr,; dvo;j.:a» ttou Xt^0»)v, xaA 
xo8opti[jibv Tf,j djjtopttas ;j.ou ; 1 

T/.safas xa: Tauta Ta (Jr;u.aTa (^b ydp, diatl, 01- 
-o/.Xdx:; 5s6etXTOt, :z:::jt:zw; x;:tj:.), tioOouvw; 
toO Stxatou Tr,v aitfav [AaOeiv -cov 7ietpacru,tuv. 'O 
6s voO b " oOto; • 0'Jx e: , cr ( -s\ , 'ftXdvOpco-o; ; ou;( 
ixavb; auy/ojpstv dy.apTia;, xal xaOapbv 6etxvuvot{ 
6ti ?:Xr,0ou; oixTtpctcov, ibv dciapTrjsavTa ; Atait p.rj 
xdyto tt[? trqs xpr^aTiTTiTo; dnoXaOoj; el xal u,t) 8t ? 
-.ij.:, aXXd oia trau-ov. A:aT:', piya; tijv, oO xaTecppcJ- 
vr ( ad; lcout?,; sOTiXsca;; "Otou 6s svsxsv jj.r; vrapst; 
ttjv e^STaaiv, c3'./.av0ptu-:a u-T£p£i6es tjc cTTaiapcaTa, 
t) xat TtavTdrtaat touto e^Xetcpa; ; d/./.i Ttpb; tcrov 
e?eTafou.evo{ , euOuva; erpdlto tcuv -;-/.r 1 ;/.;j.s/.r,;j.s- 
vojv, xat [j.e TrsjToir^xaj Tto u.s-^Ost ~r]; jrap^Tjatac, 
tfOpTtxov aot tfatvsaOat, [netfova r) xaii tpustv r:pb; 
tbv £!j- ; jv li-rJj-.rfi cpOeyYdLievov, x.a'c oiovsc xaiev- 
Tj;/avo/Ta, otc jjct) s/ap:aoj u.ot ajj.vr, -Tca/, £'.' Tt 
xat T,;j.apTov , TpsrcT?^ cov cfOaEco; , xat eOo/.taOou, 
x.at aaO£voO; ; "Psal.xi, li. " ibid. L\\\ " iliiil. 1 sxxviii, 47, 4S, VAftl.r, LECTIONES. 
w.taev, oOcti vrdtTytii. Sic enim Comitolus iegissc viilctur. 105 INBEATUMJOB 100 

quasi, obtrectaverim quod scmpiierna oblivionc delicia mca scpelirc nolucris; prrcscrlim cnm naiura 
niea varia el mulabilis, ad lapsum proelivis elimbceillis sit? 

i Nuv\ 6: :'t,- yr,vd-:).:u7ou.at ■ 6p8p£Cu>v 5\ oix- A < Nunc autcm in lcrram abibo : mane ai i-: eijAt. » 

K«\ ih 6).tyo/povtov ttjcj £wtjcj ;-).:;: " -r\ cxeTTj- 

-. -^v-a///0:v elej oIxtov tov Qebv exxa/.ouptevotj. 

T6 5e, 'Opdpt&r obx&zt elfil , toiouto u7to6dXXet 

VOECV • 04 '(5-0 :'Tt, 9T)"lv, t077C:p UTIVOr 6 OaVJTOCJ ■ 

p.:Ti yip t6v Citcvov ot avSptoitoi rcdXtv ipOptfovTE?, 

ev -(o £!(;) Tuy/ivoujtv • 6 5: a-j;; aitoBavibv, oOts 
tpOpov rcpojSoxa, toi:: Scurcvt TSrjvdt, out: tt-// ;j.:t>. 
dvlpto-w/ StaTpt6fjv. Ei oCv outio Trpojy.atpocj eyto 
xa\ 6xu;j.(i>po;j, xa\ ptxp&v usTepov drcoOavtov, oux- 
6Tt oj; e; 'jrcvou dva-Tr -ou.a: ■ StaTt ouoj t6 pf>a- 
/uTaTov tou jicbu T;u.top!a:j extoj xaT:),t-:j ; TauTa 
6e etTcev » 6 'Itb6, ouSev j/tev eauttjj o-uve:6to;jdy.dpTr j u.a, 
xaTio: o-uy/toprjCTiv Xeycov, 6ti Et xaCTjp.apTOV , pteTa 
jtdvTuv 6:pe!).to ttj? tou 0eou <pt).avOptorc!a:j drco/.au- 
aac. A:6:iXTat TOtvuv Sti TtdvTtov r) £ucr:6rj;, xa\ 91- 
),60:o.;, xa\5:xa:'a, xat S;jt:p.TCTo:; tou T106 yvtojjtrj, 
et xat dtjatpearepov tt} er:ayye),!a tuiv Xoycov exP^" 
jaTO. 

KEiAA. H'. 

Dpodsupia. 

Elcj dvTt/.oytav tiov vuv eipr^jiivtov ut:6 tou 'I6j6 
xaStOTciiievocj 6 Ba),5io, u.iu.tiv:cai jiev aCiTbv, uij 
7:o),uip'f l u.ova - eicj toucj outoucj 6e Tto'E),ttpi£ xa't au- 
t6cj e£jexuX{e>Brj ),6youcj, TaTcj dptapTJat:/ Taj xaxio-etcj 
axoXouSetv u-o).a;.i6dvtov.'E7:£\ 8e fjSet dvTtncTCTOVTa quelam esse. Vcrum cum objici sibi posse iiUelii- 
aJTtp, oTt Ei xa't 'lt'06 TJtjiapTs , oti t! oi icacSecj btc- geret, cnr liberi proplcr Jobi peccata supplioio 
[jiopf.Or^av ; TcpoxotTaXau.6dvet, xaf tprjtjcv, 6:t xal C afflicti fuerinl? per anlicipalionemdicit, etiam illos 
auTo't 6t' iu.apTta; 7teit6v8ao-t • xa\ Tcapacvei" uiv 0I1 peccatum passos fuisse; ct jnsUiin borlalur, ut 
Tto 6txa!(p (-Ie6v IxETeuetv. QetpaTac 6e 6ti tpuatxwv supplex Dcum veneretur. Exemplis aulem ;i nalura 
TtapaSetyjJtdTiov Xj-.hi -;;'0;;v, t'>; 6e' dptxp-ia^ r:av- pelitis, propler peccata punitioncs nniiiinii inll gi, 
Tio,- at xoXdsets :Tc-.yepovTat p. ileTcovOe 6: xat au- conatur ei persuadere, Dei auiem palrocinium 
tos ttjv A;j.o!av Tc/.ivr^v 1 Ttp 'EXttpaC, T7]v 6icep 0eou suscipiens, in eumdcm errorem c.nin Elipliazo lapsns 
6?,0:v o-uvr,yop;av dva5:§iu.:vo;. Ka>. iicXios Ttov est. Et sane amicorum cliorus, sub larva communis surgcns ullra non cro. > 

ViUe brevilatem supplicationi inlexuit, ul Deum 
modis omnibus ad misericordiam nioveret. Illml 
autem : Surgens mane ultra non m>, hoc innnere 
videtnr: Mors, inquil, somno non est siiniiis : lio- 
mines enim |msi somnum diluculo rursus surgentes, 
vilam ducuni el respirant; qui vero semel obiit, 
nequc matulinum tempus, ut ct somno expei gcflat, 
neque cum liominibus convcrsalionem exspectat. 
Si igiiur ego momentaneus adeo sum, et siibitae 
moni obiioxius, brevique postea moriens, non am- 
plius, tanquam ex somno, resurgam; cnr pauxilluin 
vitaj spatium a suppliciis non sinis esse immune? 
II. 1 c autem Jobus nullius peccati sibi conscins, sc I 
per modum concessionis loquebatur: Licel, inquit, 
peccavi, cum aliis lamen benignitalem ei miseri- 
cordiam luam experiri debeo. Jobi igilur animus 
pius, Dei amans, justus, et irrepreliensibilis, in 
omnibus apparet, etsi non adeo dilucida vcrborum 
enuntiatione usus fuerit. 

CAP. VIII. 

Prolheoria. 

Quoc a Jobo nuper tlicia si:m refulaturus Balda- 

dus, lanquam multiloquum cnm viluperat : iu 

eadem autem verba cum Eliphazo devolvitur, exi- 

slimans calamiiates el afflictiones neccatorum sc- eplXtov 4 fPP a i Tcap:yiv:TO ev TcpostorceEto auu.Tta- 
6e!aj, Ti Ttov 7toXeu.£tov e-t6etxvup.evo; ■ xa\ evdX- 
XovTat x:tp.:vto, xa\ dva^aivoujt Ti eXxk], dXXrjXouj 
StaSe/optevot , xa\ u.rj6e dvarcvetv eojvTES, icoXXous 
xuxXou; xuxXouvte;, xa\ /aXenfjV T:va /op:!av /0- 
p:uovT:;. "lStojJtev ouv t! xa\ outo; tfOiyyeTat. 

« '1V.o).a6ti)v 6: I!a).5i5 6 -o.j/j.-r^, Xeyet , Me/pt aflecius cl doloris, animum hoslilem oslendcns, a 
eum accesscrat : prostralo cnim inSiliunl, et alii 
alios insequenlcs, e( gyros innumeros duccntes, ac 
cboream inolestam sallanles, ncc respirandi quidcm 
facultate ci conccssa, uicera ejus rcdulccrant. Vi- 
ilijiiuiis igiiur, i|uid eliam bic loqualur. 
Vers. 1,2. 1 Bcspondens autem Baldad Sauclii- tJvo; XaXTJjec; TiuTa, ~v:G;j.a icoXujjffjfjtov tou ot6- q tes, ail : (Jsquequo loqueris b.cc, spirilus multilo- 
jtaTo; ctou ; » qutis oris lui ? » 

'0 6: OeoooTitov ,J3apv-cacr, zlr.z. Ilausat, tpr,i\, Theodolio vero, gravissimus , dixil. Desine, in- 
Ttp TcXijSet tujv ).6ytov vcxfjaecv otop.evos, tb; Xtav quit, in verborum multitudine sjicni victoriae collo- 
tpopTtx6; fjjjicv :''. xa\ Papus, jcXtjBuvojv ffjjiaTa, xa\ care ; gravis nobis etmolestus cs valdc, multiplicans 
tp8eyyd;jievo? ctxptTa r . Eha , to? tpXuapfjtjavTa verba, et proferens ea quse rationc et judicio carent. 
H^jjtaeTat t6v 'Ito6 , xa\ ofeTat aJT6v ETctuTojjitCetv Deinde Jobum, tanquam nugas agentem rcprclien- 
ex ttjcj tou t);oj 5txatoxptj!a;, Xiytov • tlii, el juslum Dei judicium in inedium affcrcns, 

obluralurum illi os arbilralur, et dicii : iJT evir:).:;;. • yr. ellttov. 

1'atrol. Gr. XClIi. v T p. VAIU.E LECTIOKES. 

■.'/jj-±iy,>-.-j.\. 1 ;•/ . icXrjyfjv. ' ;/. ixt/TiTa. 507 COMPIODOR1 

Vebs. 3. < Nunquid Dominus injuslc agct judi- 
cans? aul gui omnia fecit, lurbabii jusliliam? > 

Chrysost., Polychron. el Olympiod. Nonne vides, 
inquit, quanla sii aequilas in crealura, el ordinata 
Jisposilio? An lieri potes'l ul Deus contra aliquem 
sentenliam sinc judicio cl ralione feral ? An, qui 
omnia dccentcr et harmonicc fecit , ei in inilio b ■ 
lignitate sua et clemenlia produxil, sequitalis jura 
in te uno perverlit, el conlra jus et fas malis te af- 
llixii? Tacite igitur sanclum ferit, tanquam jure, et 
propter peccata, adversa paleretur; in eadem opi- 
nione cum superiore exsistens fc quod scilicct tribu- 
lationesdalHictionesobpeccalumomninobominibus 
immUtantur. Oportebal auiem animo reputare, <i<i'mI 
cjusmodi non tantum pravis, sed probis etiam con- 
tingant(quippe qua adiaphora sint),et ([iioil justus, 
tolerando aerumnas et dolores , admirabilior redda- 
iur. Poslquam autcm illum peccati arguere non pos- 
set, ad liberos sc convertit, el dicit : 

Vebs. 1. « Si iilii tui peceaverunt corara co, misit 
in niaiiu iniquitales corum. » 

Scnsus autcin verborum hic est : Si liberi lui pec- 
caverunt, nonnejuslo supplicio affecti suni? lllud 
autem : coram co, dixit, quia nihil Deum lalcal. ln 
manu autcni, id est, in aclionc , quasi diccrcl : Se- 
cundum ipsorum actiones praemium reportarunt, ct 
omnino delicta liberorum luorum Dcus mortis sup- 
plieio punivit ; cl misit in manu sua iniquitates co- 
rum, id cst, iniquitatum supplicia : iunuit autem 
aedium ruinam, qua liberi inierempli fuerunl. lu hoc 
vcro quod dicii (Si lu non peccasti , filii tamen lui 
peccaverunt), sermonem confundit , ct opinionum 
mulliludine circumagitur, sccum minime pcrpcn- 
ilens, quod altcr pro altcro nequaquam pleclatur. 

Verb o-7. « Tu autcin diluculo surge, ad Domi- 
numomnipotentcmdeprecans.Si mundusesei verax, 
deprecationem exaudiet luam ; rcstiiuct autem libi 
babitacoium justitiae. Et erunt priora quidem lua 
pauca, novissima autem tua inenarrabilia. > 

Consulo, inquit, tibi, ut cum omni studio ctdili- 
gentia Deiim orcs, ci prccibus rcs alias omnes post- 

I as; illud enim significat, Surge diluculo. Et si 

reipsa vcrus sis absque omni fuco et fallacia, vitae 
condilionem el stalum viro justo dignum tibi resti- 
iuci, lanlaque rerum omniuin felicitale frueris , ul 
priora tua bona poslerioribus collala, exigua exisli- 
iii.ii.- oporleat. 

Vebs. 8, 9. « Lnterroga enim generationem pri- 
mam, et investiga per genus patrum : hcstemi enim 
sumus, et nescimus : umbraenim est nostra super 
icn.iiii vita. i 

Antiqua; inquit, inquirito, el qtue palrum tempo- 
ribus gesta sunt, investiga ; nos enim beri ct nu- 
liustertius exslitimus, beri ct bodie vivimus, el vita 
uostra universa, tanquam umbra, prxierit ; ac 
propter vitse brevitatem , neque scire; neque loqui ALEXANDR1NI 103 

A « Mf; 6 Kiiptoc; dSixfjcrai xpfvwv; t] 6 ta Tcdvta 
irotfjaac; tapdijsi t6 6£xai6v; » 

\i vi i o*i i '/" v , TIoAvxporiov , xa\ 'O.lvjixtodib- 
j'cv. 00/ ooi^, <fT^\, tcSjt] 6txatoauvr) ev xfj xTiaa, 
tiost) eUTaijfa ; Mfj ev8exe"at t6v 8s6v axpixov ttjv 
xatd tivoj ISjeveYxstv (jVrjcpov ; Mt) 6 td TcdVta 7cotf ( - 
caj euxoajjuoc; xat dpjjtovicoc; , xat cptXavBpojicfa ttvv 
dpxr,v 7tapaYaY(JJV, kiii aou jjtdvou ttjv tou Stxaiou 
Sieidpatjev iaoTr ( Ta, xai as rcapi t6 Sfxatov exdxt')- 
sev; 'IIps;ja ouv TcXfjTTet t6v dytov, i!x; xatd t6 6t- 
xatov, xa\ 8t' djjtapTia? u7cop.evovTa , ttjc; auiTJc; toj 
cpOaaavTt SiaXfjij/etoc; urcdpxtov xa: outoj, oti £.' 
djjtapxfa; Ta xaxoJTixd TcdvTto; eTtiTcijJtTceTat. "Eo ! 
8e XoYf£saOat, oxi Ta TotauTa ou jjtdvov tfaOXou, 
dXXa xal aTcouSafot? aujjto'afv:t , aScciifopa ydp, xaX 
B oTt OaujjtaaTiTspdc; eaTtv 6 Sfxaio; , UTcouiviov 8Xf- 
ipetS xat jrtivouj. 'EtceI 6e p.T) 2x Etv s outov k/.iy- 
qai T)u.apTTixoTa , etj tou? utou? Tpiicetat , xai 
tprjatv 

« Ef ot uiof aou V)p.apTov evavtfov auTou, d~iaT:t- 
Xev ev /Etp\ dvoptia? auTtov. > 

'0 Se vou? outocj • Ef Ta T^xva oou f ( [jtapxov, ou 
Sixaib); eTtp.(jjpT;Or ( aav; T6 6e , krarzlor avzoii , 
elTte, Std t6 p.r)Sev XavOavetv t6v 0eSv. 'Ev y.e/ji be, 
ev zfi Tcpd^it • tva etrcr) , oti Kard ii/.q eauTiJJv icpd- 
letc; dTteXa6ov, xat TtdvTto? TtXr ( pp.eXr ( [jidTO)v Sixrv 
Ttapa tojv ativ TcafSoiv eiae-pa^aTo t6v Odvawv • 
xal dxiarTStJer ir r;] iavtov %eipl zac drojilnc 
aizior, TouteaTt, Tis OTtep tojv dvop.ttjjv Ttp.topia; • 
afvfTTeTat Se ttjv TtTtJJatv ttj; oixia; , xaO' tjv xd 
Ti/.va draoXovTO. IlXrjv ouyx £ ' xat outo; t6v XSyov, 
xat toTc; S6Yp-aat Tcepicplpetai, Xiyuv, Stt Ei xa\ p.r) 
aut6; TjijtapTe; , dXXa oi uioi aou, u.r) Tcpoavorjaac, 
OTt Itepoc; (jT.lp eTJpou oux dv xoXdJotTo. 

« Su Se SpOptJe, TtpSc; Kiipiov rcavToxpaTOpa 6eti- 
[jtevo?. Ei xaOapo; el xat dXr ( 0tv6;, 6sr ( aeo)c; erc- 
axouaeTat aou • dTcoxaTaaTf ( aet 61 aou Sfattav St- 
xatoauvr ( ;. "EaTat ouv Td p.ev TcptJJTd aou SXiYa, Td 
6s eax a " a ao ' J dp.uOrjTa. » 

Sujji6ouXeu(o aot, (pr ( a't , SesaOat tou ©sou fjieTi 
aTCOuSrjc; , TcavTSc; ■jrpoTt[jtojTe'pav ttjv ixsaiav Ttotou- 
jjtevov ' • t6 Ydp, "Opdptls, touto Sr ( Xot. Ka't e! Svti.i^ 
dXr ( Otvbs £ ', xat oix ercfnXaaTo;, drcoxaTaaTigaet oot 
JJfov xat 6taYtoYT)v rcpsrcouaav Stxafoj, tv' outoj; eu- 
D Tcpdfjr); , to.; SXiYa oou voptaOr)vai Td rcpSTepov 
dYaOd, Tot; uaTepov auYxptvSjjteva. 

« 'ErcEpd)Tr)aov Y^p Y evEav TtpioTTjv, efjtxvfaaov Ss 
xatd y evo ? TtaTspoJV yJ)iZ rj \ Y a P la[jtEV, xat oux 
otSa[jtsv • axta ydp saTtv rju.uv etci ttjc; yf ( ; 6 (Jfoc; » 

ZrjTrjOov, <fr)a\, Td rcaXatoTspa, xa\ dvepsuvr ( aov 
t>. E-t Ttliv TcaT^piov f)p.sT?Y= ! P X r ' E ? x <ti tp(iTi v 
YCYSvajxev, x^tCof t^ eajjtev xat E9f)p.epot, xa'i 
pioc; f)u.t7>v, o'j; cxti, rcapaTp^xs'' ta\ 6td t6 tou 
fjfou ot.v<o/y'i\o-) oOSe yvojvat t6 dxpt6sj SuvdjjteOa, 
oCp6s cp9iY?aa0at. "OOev ou6' d|tijr:aTot i'co;; S:'xa VAIU.E LECTIONES. Icr. d/cv. ' (C. TWtO 100 lTUU j v.. 110 

trjj tojv dp/aiojv tj.vf 1 |j.r l .: , Td totauTa 6 r,YoO[tivoi, A dc rcaliqua perfei lc po mimis. Quarc sine vcierui i o! u,tjte icpo -o).)o0 YeYovdtec, xaV [uxpov uctTepov 
oOx ec;e!p.evot. Totouto; y^P »5 P' ? \, 
YSYovajtev, xaV y^T '^"? XuOriffdu.eOa • xaOd-ep 
sxta xXlVOUdi)? fjtjtepac;, Outiuc; EuueiSTOc; f,y.'"'.v f ; 
Jmt;, xaV eCmapaYoJY »- ' ''">'■ T ^ JV rcaXatoTlptov Be 
';-ia-ouj0ac td xaO' JauTbv pouXt5u,evo:;, TaOtO. cpiijcrtv, 
ojcj av exstvojv TcXeiarotc; Tcapatuxovtwv jrpaY[Jia- 
triv, olj ou Ttavts? ei? tov xatpbv auTtjjv u Ttap- mcmoria el lcslimonio lalia narranles , fidc digni 
forlassc non liabcbimur , qui non mullo anlc naii 
sumus, el paulo posica ampiius non criimis. TaJis 
1'iiiin csi vila noslra; cum non cssemus, facli su- 
mu , el facli dissolvcmur : lanquam umbra die 
inclinanle, ita vita nostra facile de stalu suo dimo- 
vetur, el Imc illuc infleclitur. lloc aulem dieit, 
fidcm dictis suis ex a tale majoribus conciliare 
volens, quasi rerum expcrientiam assecuti, plu- 
rimis rebus illi interfuissent, i|iiiliiis pauci sui s;;:- 
culi ci xlatis interfuerant. 

Vebs. II. < Nuuquid viret scirpus sinc aqual aut 
cxallabitur carex sine potu ? i 
Quemadmodum, inquit, fieri nequit, ut scirpus 
u,ov i) aujetiOat, f) 0ep[£ea0at, trjc; tou OSatoe; ixjjtd- B aut carex incrcmenlum capiant, el ad messem i Mt] Od/./.ct -d-upo; aveu uSaTo;; 5j OlwV^; 
pVJTOjJtov aj;u k6tou ; > 

"fiff-ep, tptls\v, CjOx iv5i/JTat JtdjTUpOV, r\ j3oUTO- Soj ufj ditoXausavTa, dXXd xaV -aia (SoTavrj jxfj dp- 
5euotJt£vrj ejrjpaivsTat • outojj aveu :uc£C;ta^ c/.\i.r i - 
/avov avOoojTtii) eiOrjvfav 5ta;j:it'<a'. '• ' 6tb xa't ETcdYet, 
OilztiX; tlult iczai zit icyuzu zd.r acscwr, 
TOUToOTtv, ou [ai/pt TeXou; auTOti fj euijttepta 6:a- 
[jtevet , 4XX4 6£xT|v j.trj/yr.; ttjc; [afj utytcfTajJLevT); 
dtf>f)v, StaXOstat, xa\ Tcaveattoc; 6 toiouto; d-6).).u- 
Tat • touto y^P tnjpvafvei t6 , Woixrnoc uviov 6 
olxcc. 

< 'Edv uiT.-psitsrj ttjv otxtav auTou, ou jjtf; sttj • 
ETrtXa6o(J.evou 6; auTOu, oO u.fj uTtotieivTi. > 

Kav Ydp, oj; o?(jv te, di^a/.oJs 6(j;fi irpdTTEtv, xat 
iSpatoJs Ta xaO' eau-bv 6taTl8eu8ae , kxiAa6\\tai perveniant, si humore aqueo destituaatur , imo oi 
oimiis herba exarescit, quae nequaquam irrigaiBr: 
sic liomini irnmi abundanliam sinc pietate perdu- 
rare, impossibile est. Quare subjungit : Sic igitur 
erunl novissima impiorum, id est, prosperilas corum 
ad finem usque non durat, sed instar aranearnm 
Lels qua< tactum non snstinet , vir talis dissolvi- 
iur, ct oiiiii tota familia fundilus perit; hoc enim 
significai : Domus ejus eril inhabitabilit, 

Vebs. 1. r i. j Si suiTuIsciil (lonmni suam, non sta- 
bit, ctcuni ceeperit, non permanebit. i 

Licet vitam securissimam dcgere videaTur, et in 
luto ressuas omnescoliocatashabere, nihilominus, Se au-ou 6 0e5j, TouTiiTt, reXin.xTtxw? T.ipiopi^- r s ' " ( ' lls eum ceperit, id cst, in ullione sna appre- 

Tat , ci) /(» i-.-iofieiry , f.youv ou GTaOfjaiTat. Outoj henderit, unn pcrmunebit, id est, noi) cniisislet. xa''. 6 -uu:;j.a/o;, 'F.<_sict)i\Ccrat s.i' otxov , xut cv 
czi\csrau 

< 'VYpb; y^P ^ s "tv u-b jjXEou, xaV i/. -a-ptx; 
auTOu 6 paoaiavo; auTou li;eXeuo;eTai. t 

'0 ol 'AxuXa?, "Erixjidr scrztr eic xpdcruxor 
i\.liov. "ilir.ip nditupoc , 9r ( Gt, xa\ pouTojao; , xav 
t/.vaoa uoaTo; E/toitv, fj/.taxou xaucTtovos EjTtTTsacJv- 
tos, drro^paivovTat, xal at rapatfiudSec; auTiov ofj- 
Tcovraf ouTto xat oi djs6:tr Ttaj/ouit, Tf,; Oelaj Sic eiiam Symmacbus reddidit: Inniletur super do- 
wuin, W non stnbit. 

Vebs. Iii. i Humidus enim csi sub soie, ei >! 
putredine ejus germen ejus aseendet. i 

Aquila vero, Humectus est in faciem solis. Sicut, 
inquit, scirpus et carex, liect aqua2 humorcm ha- 
beant, sulis sestu flagrante, exarescunt, et surculi 
eorum putrescunt ; idem improbi patiuntur, cum 
ira divina in iilos irruit. Per rhadamnos aule ,. opvf; ijTtrtcaoujrjc;. 'Eotxe o> 6ta nov paodv.vwv, surculos, ramos, vcl llorcs significant) lihcrorum 

oi cr^jjtaivouit Tit; rrapatfudSac , fj x/.aoou,;, f) avOr,, »obi interitum iniiiicrc videlur. Vel sic ctiam ver- 

itjv drcoV/.stav tiIiv -aioor/ tou 'Iojv' aivtTTEsOat. slls liic iniclligi polest , quod quandiu scirpus hu- 

rvofjast; 6s tov 3Ti/ov xal outoj; , oti iv 6ii ; i uypo; midus cst sub sole, id est, solis expers, ex lim-i 

E«ttv u-b rjXtou i -i.-upo,-, TouTijTtv, d;j.i;o/o^ ^ <Te.sc.ii : si.lcni autem sustinere non pote t, -< I 

f).iou, n6cjet [jtev i/. -.?.; IXtio? - 6Trou.etvat 6i ifjXtov coiTumpitnr quasi, et llos ejus decidit :ic defluil : 

ou SuvaTat , dXX' otovsV ufj7t£Tat, xal to SvOoc; auTqj hoc enim sibi vult, <,t<i»h_'ii ejus ascendet, id- est, awoitfTcret, xa't d-oppijt • touto ydp t6 , 'O fidSa- 
jiroi; avzov e^sAsvcszai, TOUttSariv, d-opiufj^cTat 
otjt -,b ja-f/zat. 

< "EjsI Tjvayor/fjv XIOojv xot[Jiatat , Iv 6k jjticto 
/a/.txcuv C^aetai • edv xaTa-ir, , 6 totoc tj/euoetat 
auTiv. i 

'!.!;; r:;p't tpuTOU 6ta).:y6;j.evo; iv [jiaot; XiOotc; 
iu xaV /d/.tct, jj.f, StapxouvTo; 6: ;ti/pt nav- pulrefai inin dilabetur. \i:n*. 17, 18. < In congregatione lapidjjm dormii, 
in medio autem silicum vivel. Si absorl ueril lo 
mentietur cum. > 

m dc planta disserens, qua;, inler 
ei silices •! semper durat, setl VARIyE LECTl TOJ XatpOJ J..T'., 


111 OLYMPIODORI VLEXANDRINI 112 

marcescit : Similes sunt, iuqiiil, impii, slirpibusin \ toc, 4XX4 (jtapatvo[Jtevou ■ 'Eoixaat, cfnqa-tv, ol daeCe"; terr» plantalis, quse allitudinem non habet, sed 
pclrosa ct ilurn esl ; vcl enim omnino radices nul- 
las agnnt, vel si egerint, quia lerra; profunditale 
deslituuntur, exarescunt, ita ut non amplius in co 
loco appareant. Si absorbuerit enim, idem est ac 
si radices egeril, ei Qrmiter slare visus fuerit. Illud 
vero : l^ocus mentielur cum, id est, praj calamitate 
obscurus ct ignotus evadet : quandoquidem arbor 
(.esa memortam sui relinquit, herba vero nullam. 
flecte autem lapidum el silicum meminisse videtur, 
ijuia impii (de qutbus dictum cst: Pnjicite devia 
tapides") rerum pravarum asperitali, inaequabili- 
lali, ct scandalis indormiunt ; ct licet sermonem 
aliqucm de Deo, ejusque cultu, amplecti videantur, xdii ev •, f, ?ut£u8eToi, [xt) e'xouit x (JdOo; , dXXd Xt- 
Owotj xal cxXr ( pd7 TUYjjavousiQ • tj Yap ou6e 6X10; 
ftjouvtat, fj xav ^tfioBwtri , 8ta t6 u,f) ?X s ' v P*^°S 
Y?J5, §r)pa!vovtai, gj; (jtriSe tfaiveaOat Ett ev tto ti-to 
exeivtp. T6 ydp, 'Ear xa-a.riij , avtl tou, e4v pt- 
fwOij , xa\ pe6aito; eatdvat ooxfj. T6 6s, 'Ozdftoq 
c-tvcszai avzbr, 4vtt tou, 4tpavf]S Y' v -~ ai xat dv- 
eTciYvtoaTo; 0t;6 ttj; auu.9opa; - EJtet xa't BijSpov 

[1EV T6(!V6jJlEVOV Xatail(Jt!c4vEt (JlVf)[JlT)V, Z''pTO; 8s 

ofiBejjtiav. KaXio; 6e eotxe XtOtuv xal xaXixtuv (jtEjjtvf,- 
aOaf ot yap dae6cT; ETtt ttj tiov tpauAOJV tpaxutTjtt 
xa\ dvtoptaXta, xa\ toT; axavodXot; STcavaTcauovtat, 
Ttep\ axv efpijtai, 7'oi/f MOovc. ix r~c ofof' i«>j'/i- 
fyaze- xav ooaoo: ttva 8exetr8ai 8sotiE6Efo; Xoyov, prolinus illmn evomunt, quia anima fertili ct fru- B eOOito; 6u.ouatv a0t6v, 8td t6 jxfj e'xetv "uY"' 0v xal ( ifera prsedili non sunt. 

i Non \idisti talia, [Vers. 19] quoniam subver- 
i io iinpii talis ? > 

Ulijmpiodori ct Polychronii. Haec, inquit, ciiam 
c v iis qutc aliis hominibus evencrunt, contemplari 
dcbes. Num eorum qux dicta sunt quidquam in 
dubiom a te vocatur? An non vere oialio impio- 
nim interitiim depinxit? Num ea-te fugiiini, quae 
cognitioni omninm obvia suiit? 

i Dc terra autem allcrum germinabit : [Yr.r.s. '20] 
Dominus enim non improbabit innoccntem. > 

Alius csl impius ab homine pio : idcirco dieit, 
iiuod vinim pium Dcus non omnino deseret et de- xapTcotf6pov U/Uxf)V. 

j OOx ecbpaxa; toiauia , 5tt xaTaacpoTf; daefioj; 
toiau-T); > 

'OJlvjUXicSdipov xa\ Tlojtvxporlov . Tauta , tftrd, 
xa\ ex tojv stspot; cu;jt6:6r 1 x6Tcov icpEiXei; Beiopfj- 
aat. M'i) -'■ aot tojv s'tpr,[jiivtov 4u.tpt6oXov ; Oux i>.r- 
Oto; 6 Aoyo; u-^ypa^s tiov aoe^tov tr;v a-to/.E-.av ; 
T Apa ouv Tauca cz XavOavst , ta Tcdatv eic; yvwatv 
Tcpoxeijjteva ; 

t 'Ex 6e yI? dXXov 4va6XatjtT)S£t" 6 y^P Kupto; 
ou (J.T) 4Tco-otfjar)-at tbv fixaxov. > 

"A'/'/.oc T:api t6v aasSi) etr) titv 6 euoe6t)^ ' li^n 
ouv, 6tt tbv £uTe6r), x&v Iv ttvt 6ua-paYta Y^^ltat, spiciet, liccl advcrsitate aliqua aflligalur. Quemad- „ ou jteptitj/etat xaOarca^ 6 0j6;. "iliTcep y^P t' 3 '- 1 '; tv 
modum enim impios prospera fortuna utentes Deus £UT)u.epia 45e6eTs 6 e>e6? d^avf^et • outoj xat tou? funditus cvcrtit ac dclet; sic simplices et innocen- 
les, licel ad tempus deflorescant, virere rursus facit, 
et in felici rerum siaiu collecal : neque enim inno- 
cens semper negligitur, ncquc impius perpelua 
lelicitate fruitur. 

« Non vero ullum munus impii accipiet. [Yicits. 
i\] Yeracium autem os implebit iisu ; labia autem 
cnrum confessione. > 

Otympiodori et Polyclironii. Postquam Dei crga 
; ios providentiam enarrasset, odium ejus erga im- 
pios, ct munera quae ab eis offerunlur, docei : dein- 
de hetiti.im quam .jn>iis eshibel, ct laudis argu- 
mcnta scriplo iuscrit, et impiorum cum dedecore dxaxou;, eav a-avOT)jtoTt T.pb; xatpbv, itapaaxEua- 

?et tc4Xiv ava6Xaicr)aat, xat iv eur)u.£pt'a xaOtacr^af 
xa\ o ! Jce ei? teXos 6 ikMxoc; Tceptopatat , oijxs 6 
4is6f); zi; te).o; eOOrjvetTat. 

< Iiav 6e otopov 4ae6ou; ou o^eTat. 'AXr)0tviov 6e 
OTojjia eu.TcXf)tret yimxoi, t4 oe %i0.i) auTtov e;op.o- 
XoYTJaew;. > 

'OJ.v}txic£(i)pcv xa\ IloJvxforlcv. Et-tov tou 
0eou tfiv Ttepl tou; euae6etj rco6votav, tf)» aito- 
a-po^fjv aotou tf,v Ttept tou; 4o-e6eT,- , xa't -a i-' 
aucoiv Tcpoayep6u.eva , 6'.8asxef eUa tfjv utc' autou 
Ttapexou.eVT)V eOypociuvTiv toi; 6txaiotc, xa't Ojivt; otav i teriium praedical : Dona enim impiorum, inquit, n eYYpa^et, xat tojv aae66jv tfjv u.e't' ala/OvT); xt)- pia non sunl, |ue illorum honores ad- 

inillil; Ixtitia vero et gaudio eos complcl (ut rerum 

iiiniiim Ki|iia abundantcs , exsultent et Deum 

laudcnl), qui proposito recto et affectu pio eum 

tur. Videlur aulem oratione Ggurata Jobum 

vc allomii : Virtutem olim falso prae te tulisti; 

quare Deus, condemnata lua bypocrisi, supplicium 

K -inu|isit : . i quia verus nequaquam cras, ncc 

specie apparenti s, nec munera 

e obtulisli, admisit. putTet 4Tcti)Xetav • Td [J.ev yap oojpa, tpTjat, tojv dae- 
6il)v oO oexcd Ttapi tio 0eto , toutojv Yap o06e Titc 
tt'j.i; Ttpoofetai" tou,- 8e yvijafa cf, SiaSfaet aditbv 
eiff£6ouvta? cj-fpoauvr,; e)jt~!u.7:Xr)atv , ojc eOOr,- 
voupv£vouc dYaXXtaaOat xal ooca^ctv t6v 0e6v. 
"F.otxe Se E<JXT]u.att<iu.ivii>4 Xiyetv 7tp6c t6v 'I(jj6, ott 
Ila/.at i-/r[j.ai-. : .yyj -r t -i 4petf)v ■ 6td touto 6 8ei; 
xataYvouj tf)? OTtoxpiaecos, Sixrjv e-,oi;a-o, oOSs 
Tac r>,-//jOaac eTvoi xtu.dc Ttpoai^u.evoc, ou8e td Soipa 
xat ~.j.; 8uo£a« dc -.rooi^epe; , STteV (Jtf) Tjufla d'/.r r 
0tv6c. IVII, 3t. V AHlvi; LECTIONES. 
7 fo*. XtOtvo:: zat az/.rpji. m KE*AA. (>'. 
//. i 0i 
Tou RaXS&S eEprpxoTOc; , .V,'; d l\r> t< r adM^ffsi 
; J) d rd xdrza xont\crac zapdtsi zd 6i- 

XCUOr; c'j'/Tpi/-'. vS: h 'Id»6 tjj tou 8eou BtxatO- 
XptJtJX, ^djXWV, 7'.'.t' (/./(j '. ',■,,/ , ,',, , . 

■ itTCOtfTjvdu.evo<; 6: p.ETd tcoXXtj? vifi TcXrjpo- 
ipopla? 8£xatov tov 8ebv , tpr)o-'iv, 5tt xal J096.; sjti, 
xat ouvaTi^, xa't .uiyac, xat Y.aXeicbv TtavT'. rtpbi; 
H;,'.v dvriTefvEtv. Elra xaTacrxsud£et Sta jtXetovoiv 
tou 8eou to Suvatbv xai dxaTdXrjTCTov, xai tyrjartv, 
6ct oi8e\? SCxato; -apa toi 0eo), et [jtfj xatd /dpr/ • 
xa\ '<'■-.: oufiev u.ev ouvotSev eauvtj), icXfjv oux ev toO- 
ti : i SeStxaCoiTai. YA-.a. toO piou -6 6XtYOXpoviov ci? 
Exe-r|p(dv TtpoSaXXeTat, xaC tprjstv, oxt Ei ib^ dj:6f;T IN BEATUM JQB 
A lli CAP. i\. 
Prullieoria. 
Postquam Baldadus dixissct : NunqMd Dominus 
injuste aaet judicans '.' aul tjiti otnnia fecit , tur 
bubil jusliliam " '! Jobus juslo Di-i judicio as- 
sensum praebet, dicens: Vere scio quia ita csi"; 
cum iiiuli;i autetn confidenlia Deum justum cssc 
asscverans, sapientem, potenlem ei magnum eum 
esse praedicat, et quod difltcile sit cuiquam cum co 
contendere. Deinde Dei polentiam etnaturx incom 
prehensrbiliialem pluribus astruit , el nemincm roram 
Deoj'ustumcsse,nisiexgralia, asserit ;acnulliussce 
lerissibi conscium se esse,nonjtamen proptereajustifi 
calumesse. Postca viue brevitatem pro supplicationc 
obtendit, dicitque, Si tanquam unus ex impiispunior, xoXdSou.ai , fijjtetvov u,ot t]v t6 d-oOavav. T-6 6s K saiius mihi csstt emori. Exiinia aiilcin cliaritalc tt;; «oXXrjs -po; 0:ov aya-r]; t6v ejtTtaOf] (p<56ov 
C-:po'a.; , ETCitof] u.f) TceCOet too; tyfXous , 6n oO 8t' 
au.aptJa? xoXdCetat, icpo? tov aoiz^T-ov Ch6v f;5i<oc 
vfjv Sauxou Xeyet 6!xr;v, a^o^pa OapooJv tt, tou 0sou 
SlxatoxpKrCa , EtSti)? oti oux dvi^tat Kupto; fiStxdv 
"'• fOeYifatJoai. TauTa ouv oO Tpa/uvojjtivoo Tuy/i- 
vouat t4 iTJuaTa , aXX' w; uioO itpo; tov TraTipa 
r:ap ( OT l T..a^o;iivc'j , xat [jiovovoux' 1 . XeyovTo;- 'Hoico; 
<so:, (L Trd-sp, 5txa^ou.at • oloa yap oti ^x-JsaiOai 
ojy. avivr r '0 6s TaoTa Xiyojv uitep^aXXivTioj Ttjaa 
tov 8ebv, io? 6ixatov, xa\ dXTjOrj, xa\ d7ip03Oj-<5Xr,- 
ztov • ex Tota JTTjj ojv 6ia0is;ojj ttjv TCpoc 0sbv ai- 
Tct StaStxaaCav. Ka\ TtdXtv, eTretof] oXw; iTo).!J.r,cie ergaDeum limorem cum perturbatione conjunctum 
superans, postquam amicis persuadere non poterat, 
propter peccata sc punitum non fuisse, justrj Do 
judicio pliiriiiniiii fretus, ct probe sciens Dominum 
non passurum, ut vox aliqua injusla c\ orc smi 
excidat, causam suam judrci incorrupto libentcr 
narrat. Ha:c igiiur non sunt homiiiis exacerbali 
verba, sed iiuasi filii libere patrem alloquentis , et 
ad hunc fere modum dicenlis : Libcnti animo , pa- 
ler, judicio lecum contendo ; novi cnim quod 
mentiri non sustineas. Qui auiem haec ilicit, Deum 
tanquam justum, verum, ct personarum acceptio* 
nem abhorrenteni, supra modiim houorat : atquc XaXTJcat, EuyyvioOi, oriatv.oj AiaroTa, al ^dp Tcspt- r h° c animi affectu litem cum Deo conlesiaii postu 

c:aT7.'. SSuvai, xat oXoj; <pUy£,aaQal jjte napeoxeua- 

sav. Kal TtdXtv , t6 9 (XdvOpojnov tou 0£ou , xa\ 

aavr jCxaxov, xa\ [jieYaXdStopov Ttpotix^tat, xa't ixe- 

Teuet to,- -o^rjTfjv tfxtTaoOai toO TTOtf][aaTo; • xa\ t6 

Suva-cov toO 8eou TcapCdTrjjt , xa\ aiTet tivo? dva- 

c^io: To/-Cv jcpb TeXeuTrjj, oO/ outoj;, oljjtat, 6ti 

t6 twv {iao-dvtov d-aXXayrivat, ib? tva 7c).r,po r opr/jr| 

s'ov, oTt oOx opyisetat aOTO) 6 Szb; , 0O6; dTcoppi- 

tctsi* aOrbv ei; oxotoj, ex tou igtoTeivoTaTou eautou 

TCpOJOJTCOU. 1 'VTcoXaCwv Se 'IwS, \iyet, 'E-' aXrj8eias Sa Sxt 
>utoj; ijtiv. i 

OlSa xdYto, 9 T ,<J'iv, oti oOx dStxo; 6 0=6,-, dXXa 
xat xoXd?wv TOOg d<jG6sts, xaTa tov tou Stxafou xo- 
Xdfee Xoyov. Aetxvu; 6e, ote toOto t6 Soyfjia Tcap' 
iaoTio Tcaytov I^et, otovet (Jte8'opjtou TctJToOTa: t6v 
Ao-pv, 9f]jac- 'E.i' d.lnDtiuc l8a izi cvztiriczir. 

Outu Se rcpootatdjaTo, toO? e^e§fj? eauxou Xo- 
YOU? Tcpoaj-;a"/.t:o;j.;vo-J, Vva OTav Xeytj , 'Hoio,,- 
xpivojMtt Tcpbs tbv 8ebv, (Jttj Tt; u-oXdSr, , 6ti 0,,- 
Sotxa -aj/tov TaOtd tjiijaiv, dXX' oc. OapoiOv ttj toO lat. Et rursus, quia os aperire ausus esset : Da 
veniam, inquit, Domine; dolores cnim qui m.' 
undique circumslant, sermonem inihi extorserunt: 
Denique Dei benignitalem crga humanum genus, 
malorum obliviouem, ct munificenliam in medium 
aflert; supplexque rogat, ut tanquam opifex ct 
crealor suo opificio parcere velit. Dci eliam pole- 
slalem proponit, et ante obittun requie et refocil- 
lationc aliqua potiri postulat ; idque, ul aulumo, 
non tam ut a tormenlis liberari, quam tit \iviis lir- 
mam persuasionem babere possit , Dctim sibi miiii- 
me excandescere, nec a lucidissimo suu vuliu ad 
tcnebras ablegaturum csse. 

Yers. 2. « Respondens aulem Job, ail : Verc scio 
D quia iia cst. » 

iNovi, inqnit, ego, qtiod Dctts injustus non sii, 
imo vcro impios puniens, juxta a;i[iiiiaiis normam 
supplicium de eis sumat. Ut autem dogma hoc ratum 
ci firmum sibi esse osteuderet, <[iiasi jurejurando 
scrmonem confirmat, diccns : Vere sciu quia ila esi. 

Ejusmodi vero procemio usus est, ul ser au 

siiiim insequentem pnemuniret, ne scilicet suspi 
cetur quispiam (cum dicentem eumaudit : Libenli r 
cum Dco judicio decerno) tanquam iniqua passuin Job vin, 5. •* Joli ix, !. 

VAKIyE LECTIOJiES. 

lo. dtropitstet. a lo*. 7cpoa«(jiaXfj(5u.evo(;. 115 OLYMPIODORl ALEXANDRINI 110 

u it loqui; sed quodjuslo Dei judicio, sua ipsius A 0eou Stxaioxptafa, xa\ •cf) eautou Stxatocruvj], ical tjj 

Trp^i 8ebv dyd-r) tou? Xdyouc Ttpotp^psf xatd tb juslitia et charitaie erga Deum frelus, vcrba illa 
protuleril ; juxla iil quod dii tum esl : Si cor noslrum 
i.-oii reprehenderit »<<.<, fiduciam habemus ad Deum". 
* "■■(»(! igitur nuihus sibi peccali lonscias l'iiLi"t fx 
ipsius verbis perspicuum est. Verum cum intelli- 
; ivt, dislrictu ct exacto Dci judicio neminem a 
I eccati labe purum esse, subjungit : 

• Qiiomoilo enim erit justus mortalis apml Do- 
minum? [Yers. .">, 4.] Si enim voluerit judicari cum 
< .i, noii obaudiet ei, ui non cootradicat ad unum 
sermonem ejtis dc millc; sapiens est enim mente, 
robustusque, el magnus. > 

Veriiin el hoc novi, iiii[iiit , dislriclo Dei judicio 
neminem justum esse, neque in ejus conspectu 
juslificatum iri omnem viventem, nisi mera sua 
gratia justificare quempiam voluerit;sin niinus, 
contra eum os aperirc non licet. Poterit quidem 
jtistus aliquis esse, si cum aliis hominibus coufera- 
lar; si autem cum Domino universi comparelur, 
Quomodo justus erit mortalis? (Deus eiiim judi- 
cando tyrannidem non exereet, sed judicato per- 
suadet, et ut sententiam ejus in bonam partem 
aceipiat facit), vel quomodo Deo exaequabuntur qui 
lerrani iiieoluni.eiini inter cos maxiinum sitdiscri- 
nien? Namsi in jus descendere cum homine Dcus 
volueril, homo Dei vocem audire, ct os suum con- 
tra aperirc omnino non poterit; nec uni quidem 
e mille vcrbis, Lanquam perperam a Deo prolato, 
conlradicere* valet. hnpossibile enim e*i ut ipsa eipr;u.£vov, 'Eiir }t'i\ i) xcifSia i)jaor xazityirtj>crxr\ 
ijjiuir, .-z<iff iicriiir kyrofiBr apdq zdr dsdr. "Oti 
(ikv obv ouSfcv Sautip buvoiSev dLtdpTr;Lia, TtpdSTjAoV 
ix Ta>v autou Xdyojv. 'ETctaTdpievoc Se -rcaXiv , cbc 
■npbi ttjv Of.iav dxptfietav ouoeie eaTcv dvau.dpTT)to5, 
e-tc;£p£c ' 

« lltbc ydp eatat ofxato? JJpoTbc -rcapd Kupctp; 
edv ydp pVjXrjTat xptOfjvat auTtjj, ou u.f) urcaxou jr) 
auTto, sva p.f] dvTef-T) itpbs "eva Xdyov ai/Tou e/. •/<.- 
Xiiov aotfbe ydp eaxt otavoia , xpaTatdc T£ xat 
p.£yac. » 

'AXXd xa't touto o;6a, cfTjitv, oti oJS^tc. Ttpbe ttjv 
Oefav dxpi6etav Stxatoe , o-Jo' cu Ltfj StxattoOi) sv- 
•Jjtciov auTou rcac Cttiv, ei u.f) yip [tovov xaid x^P'- v 
eOeXfjar) Stxattbaat ■ et Se pvrj, o&x Icrsi itpbs a&tov 
ll Stapat. Auvatat ;j.'ev ydp yeveaOat ttc oixatoe 
auyxpfaet dvOpwTttov, ibe Se Tcpbc tov tiov oXtov Ku- 
ptov, niir tczat Sixaioc fifozoc ; ou ydp Tupavve" 
xpiviov 6 t);bc, d).Aa rreiOet tSv xptvop.evov, xat 
Ttotet auTbv Qs>,T;aat TtapaoecaaOat auTou ttjv dTtd- 
cfaorv • t) TttiJc oi eiii. yrjc Ttpbc Qebv tatoOfjGovTat, 
tLv TtAeiaTTi Srjzou Sta^opa ; 'Edv ydp EOeATjaT) 6 
0ebc xpiveaOat u.£t' dvOpcb-ou , diAT^avet o/.wc o 
<av0ptij7toc uTcaxouiat, xa> Stapat Tb CTdu.a ■ ou ydp 
Suvaxat, /tXiouc Xdyouc XlyovTo; tou 0eou, xa't itpbs 
'i-ja. youv u.(5vov dvTet-etv, ott xaxtbc ejifiiOr,. Ttjv 
ydp auToaocpiav du.f]xavov [Ari TtdvTa eioivat, xa\ Ta 
fjp.a,- 6taXav0dvov-a- d^v/avov 6s xa\ dcocfdv Tt sapientia non oniiiia sciat, eliam ea qu;e nos fu- ** lcu.f\rs3.i , f) eTctXf)'|:Li,ov, tbv tiotfbv, ou auvOecret 16- 
giunt ; et ut sapiens (non verborum compositione, ytov, dX/.d tfj Stavotijf p.etd Se tou cjocjou, ^/et xal 
sed sensu) insipicns aliquod loqualur ct repre- Tb TtavTo5uvau.ov, xa\ Tb tt,c cfuaetoc; pteyaXetov. 
hensione dignam , fieri nequit : prseter sapientiam autem , oranipotentia et naturse majcsiate or- 
natus est. Uuisus aiiiinadveitinduin est, (juod juslus htcc 
prxfatus sit, verlia beati D;\vid fere iisurpans : « Et 
non inires in jmliciuin cuin servo luo, quia non 
jusliGcabitur iu conspeclu tuo omnis vivens"; n ut 
si audiverinius, velle eum judicio ciiin Deo cou- 
icndcrc, ne suspiccmur eum dicerc : Iniqua patior, 
et si lilera l >■ < » movero, injustas ejus actiones re- 
dargucre possum (apage ; lieec enim a magni Jobi, 
et Deiim anianiis, magnanimitate longe aberant), HdXtv Se arjLteuoT^ov, tbc TauTa Tcpoetrcev b 8t" 
xatoc, u.ovovouy_'t Xeytov Tb tou p.axap!ou Aa6i3 ■ Iial 
/(?') elat.X0i\c slc xpicrir jiszu zov Sov.lov cov , 
tJrt ov Sixaii>>Oi\crszai irdutidr crov nuc ifwr' tva 
eiv dxouatjjLiev autou PouXo;a£vou xpivesOat Ttpbc 
Tbv 0ebv, u.f) urcoXd6to|Aev, ott cjTjcrtv, "AStxa TcaJx tlJ , 
/.■/: 8uvau.at, xptvdjjievoc Ttpbc 0eb/, d-eXey§ai autbv 
ou Sixata Jtotouvta ■ drcaye, Tcdpp^to ydp tauTa tt-c 
LtsyaXou xa\ cjt/.oOiou 'Ito6 [AeyaXovoiac ■ dXX' si',1 ut discamus hominum judicia illuni devitare, " tva p.a f Joj;A£v, ot-. Ta; [a':v -apd dvOptoTcotc xpiaetc lanquam imperile vcl in gratiam alicujus loqucn- 
liuin : ([iiod et cjus amici passi sunt, qui circa 
diviiue providenliae ralionem lialjucinabantur , et 
Deo palrocinari se arbitiabanlur, quiajustum lio- 
[i condeuinassent. Postulat autem ci suppli- 
catur, r.i D<'u., ipse, qui verai esl, judex 
tiluatui , ii propti ■ p i ita minime piiiiiii, 
judicio demonstrari )iossit. 
i Quis durus fai lus contra euni permansit I > 
llursus vero Jobus prxmunitii ne usu ;, li , 
- I, ui intelligamus, nequaquam euni exacerbatum, 
'' I Joan. 111,21. c; Psal, cxlii, :. 

VARIjE LECTIONES. 
i tpeuyet, otix t) xata dyvotav XaXouvtojv, f) tcooc /i - 
ptv Ttvdc • 3 Sf) rceTcdvOaatv ot auxou ^iXot, TceTtXa- 
vi,;;.:/^'. -:ot tojc tfj{ Ilpovoiac Xdyouc, xa't oid<A£voi 
9etp o-uv.TjyopEav vipveiv , Std tou xaTa'}r,c;i^£- 
oOat tou Sixatou. 'Aljiot a: xa\ Ixeteuet autbv 
auttj» xataaTfjvat tSv d'}£uor; 0ebv ei,- xpiaiv, w; 
av otd tfjC tou 6eou dXr,0£ia; d-oSetxOfi p.f) Si' 
aLiaptlas xoXa<Jdu.evoc. 

i Tic axXrjpbj yevdutevoc; evavtfov autoD uniiLtetve ; 

UiXtv oi xat touto -poa-^aX^dLtevoc tiOetxsv 6 
'l ■'•'<*, l-a yvwp.ev, twi o08ap.ou tpaxuvdu.svcc, dXX' 217 1N BEATUM JOB. IxetsiitDV, v.m Oap;itov trj touOeou tUr)6ecd, toiie; X6- A SCd SUpplieClll, Ct ilmn.i tritale nf\i 118 

.•il..i • ou,- r.yjj-pn. '0 Y^r' etou);, pcr; sujtyipov ecvat 
exXrjpbv cfaiv^aOai xati tou 8eou , nS>i dv autbcj 
iTpa/uv£TO ; xatTot, ja^Oi tcoXXou Ttap^/.OovTo;, /po- 
vou, aX'/.' ev auToij xoi^ tcfc^f,.; Xffv/OlS, OUTOI itpoot- 
fj.taadcievo<;, xa'i Exavioc f 1 ;j.iov tijv YVOJ(AT]V dacpaXc- 
aajxevoj, ttjv tou 0£ou Suvapccv ecjrjYeltai, • u.ovovouy\ 
exdtrttp Ttapaivujv, cj.rj6o/.tu£. ToXctav dvTtyOiiYYeaOai 
TCp TOtJOUtli) pt£V TTjV 5uvacj.iv, TOaOUTCp o: Tr;/ ia/uv, 
xa\ Try/ u.£YaXiioTrjTa, xa\ fJVrj dv£yopc£vcp xaTa (j.r)0£v 
Tjc^d;at f) axeXiaat t6v c oixatov. zoipi- < *0 -aXatcov oprj, xa\ oux otoaacv, 6 xai 
cftuv aJTa opYfj. » 

ToOto iav£TT:pov o lj;j.;/.a/o^ tipij.f)V£ua£v, '££<«'- 
: ■■>!■ <'; //, xal (iSqJc.iaiutr avtd. Yic, Se f; tou aTt- 
/;/j Suvatuc;; U/0£ p.£v to p^Tjxdv '0 td Bprj, 9»]a\v, 
uctccavi^cuv ( a£T' soxoXtac;' xatd to, '0 dXzdjtsrOQ 
Tuir djpeur, ,utl xanrlKorzai • -O,- Sk Stdvotav, '0 
7:apay£p(jv Ta; uttspsjfouaac; tou Tcovijpou, ex TtiJv 
dvOpcurctuv e-ctvou/.a;;, xa\ dyvoouvtiiiv auTtiJv. 

< 'Oa^iiov ttjv utt' oupavbv ex 0£;a.£J.tajv, oi o: 
otuXoi auTfj; aaXeuovTat. > 

EtuXou; Ta 3Tr l ptY[J.aTa efrjtTiv" sv ctuTtj) Y>*p eati 
-.(;) 6eu.eXtli>aaVTt, xa\ aTTjplljjavTi, ihq autbtj otoe, xa't 
caXeuast. "Optotov TO ev t}<a'/.tJ.ot£, '0 i.ztCAi.itor 
izl z!)r yi\r, xal aoii>r uvzi\r rjijisir. 

< '0 XiYoiv t(o fjXtto, xa\ oux dvatiXXet. » 

Oii/ tb; dxouovTOj tou fjXiou, cprjatv, aXXa to jj.:- 
yaXetov tfj£ e^ouaia? eu.cpaivu>v. 

< KaTa oi datptuv xaTaacppaYt^£C » 

Touteativ, ctTCOxXefet. AuvaTat, cprja\, xa\ tco fj/.iip 
iTttxdttew xata xojpav y.iveiv, xa\ jjti dvateXXetv, 
xa\ Ti aiTpa CtTTOxXeietv, to3T£ jJtf) cototif£tv tfjv 
1 V'' 

< '0 Ttotdiv ll).:iaoa, xa\ "Etricepov, xa\ 'Apxtou- 
pov, xa\ Tapt£ia Ndtou. > 

'Atco p.£v T(V)v Tr£ptc3av£aT£pojv dtJttlpwv tou; Xot- 
jcou? 7T:pt£/.a(J:, xa\ o!ove\ £*-:v, 'Otrcdvta tbv oupa- 
vbv d TcocxiXa; xdactov. 'Atco Se tou jNotou xa\ tou; 
cc./.ou; dviijtou; £af)p.av£ ■ tapt£ta oe tou; Or,aaupou; sua profcrrc. Qua cnim ralionc animo exasperaiu 
csse potesl, qui nihil lioinini prodesse novit, si 
contra Deum duriorem se prasbcat? Et quidcm, 
iinii iniiliii posl tempore, sed in ipsis qua slaiini 
scquuntur vcrbis , poslquam ejusmodi prooemio 
usus fuissct, etmenlem nostram sufDcienier muniis- 
set, Dci poteslalem explicat ; unicuique prope- 
moduni suadcns no ei obloqui audeal, qui tanta 
potestate, tanlo robore , ct majestate prxdilus 
csl, et i|tii justitiam in nullo perlurbari aut sup,- 
plantari sinit. 

Vers. 5. « Qui iu veluslatem perducit monics, 
ri nesciunt; qui subvertit ons iu ira. » 

lloc Syinraachus apertius interprelatus cst : Qtti 
' auferl monles, el e compeclu i^nmrii eos. Quxnam 
vcro vis csl hujus versus? Ad lilleram quidem, 
Qui nullo, inquil, ncgotio moiitos evanidos reddit ; 
secundum illud : Qni tangit monles, et fumigant' n ; 
ad sensum vero, Qui ab hominibus, illis etiam in- 
sciis, diaboli insidias, quae coruin vires exsupcraul . 
transferi et amolitur. 

Vers. li. < Uni commovet eam quae sub ccolo 
a fundamcnlis : coluiiin.c autcm cjus qualiuniur. > 

Columnas fulcimenta dicit; c.it enim in po 
tcsiaic illius qui fuudavit ct si:iliili\it , prout 
ipsi libitum est, cam commoverc. Par liuic illucl 
iu Psalniis : Qui respicii lerram, ct facii eam tre- 
mere"*. 

Vers. 7. < Qui tlicii soli, el non orilur. » 

Non lanquam sol audiret, inquit t* sed magnifi- 
centiam poteslaiis ejus ostendit. 

Vers. S. < Conlra sidera autem signaculum 
pouil. > 

Hocest, inlcrcludit. Potcsl, inquit, soli impcrarc, 
ut in ioco permancat, ncc exorialur, aslra cliani 
prohibere, quominus terram illustrent. II, srum, t-t Vers. 9. < Qui facit Plciada, 
Arcturum, el penclralia Noti. > 

Sub nomine cclebriorum siderum rciiqua com- 
l>li'\iis csi, ac si dicerel: Qni omnem coeli ornatum 
ilisiiuxit. Per Notum autem alii ctiaui vcuti signi- 
licantur : ventorum autem thesauros, prompluaria 
:wv dvipttov exa).£a£v, tva yv<7j[jisv, 6tt dvec^txToi rj vocavit, iit intelligamus causam et ralionem ven- cctcv o! 7t:p\ t(7jv dvi;j.tov XdY ot - '0 Se 'ESpacoj, 
l\n) .Tiicr-/ rit ScrTj ii zii xvx.lvvrzu i\ozcr, cfr,j'tv, 
(o; SrjXouaOat tb TtXfiOoc; tcov auToOt cpatvopivtdv 
fiaTpuiv, cv tij tou tapteiou npovtryopla. , -.vj-.zix:, 
:x ctertpa Ta;xt£uou.£va ev tco vottcp |j.ip£t tou oijpa- 
•■ • '■). A;a-y£p£t Ss ctaTpov daTcpo;, OTt to aiTpov z^ 
dacepwv auYxaTat • to; dv£Yx).f,Totc e fxtivtoi toutoej torum captum Dostrum transcendere. Hebrams vero 
inquit : /'.'( omniu tit.ira circumdunlia Kotum (ut 
prompluarii nomine aslrorum multitudo in ea plaga 
apparentium indicetur), lioc cst , aslra qua2 in 

australi partc coeli, lanquain in prompluari - 

condiia sunt. Diffcrl auicui aslrum a slella, < ■ 
quod astrum coustct ex stcllis (I) : siuc roprchcn- '' Psa. c.iit, 53. 6S Psal. cm, VI. ir. tou oupavou V.Vl.l.K LECTIONES. 

ic. o; av^YX/.f^TtOv- 

NOT/E. (1) lii Graeco aliquid desiderari vidclur, nt velc Atque ila scepenumero in icripiis suis Arisioleles, 
ru cujusdain auctoii» uomen, forte Arislolelis, sic . (/:<!, etc. 119 OLYMPIODORl iLEXANDRINI 120 

quidem promiscuc btvc vocabula usurpavit. A Tot; 6v<Su.aaiv sxpf;aaTo. T£ yip ' doixoujt ttjv l'pa- 

ccrjv 6vou.af6p.sva Tcap' auTTjc; ouxto?, <jj; dxouovTe.; Qua iu rc igitur sanclam Scripturani laedunt, si ita 

o!) ca nuncupcniur, ut ab bominibus audientibus 

;.:i qucaul? 

\ II. i si transgressus me fuerit, umi vi- 

-i i rxterieril me, neque sic novi. » 

. inquit, invisibilis et incomprehensibilis 

i i. adco ii! nos lateat, queniadmodum in omni- 

i us, extra omnia, et super omnia sit. Quid autem 

dc illo verba facio? cum judicia etiam ejus nulla 

creaiura raentis conceptu comprehendere valeat : 

omnia enim invisibili potentia operalur, m non 

l mtiim sensus apprehensionem , sed ct mentis 

etiam aciem lateant. Ego igitur ncc clementem 

« -iii agnosco , nec iratum contemplari possum; 

ac licei supergressus me fuerit et praeterierit, non B orcsp6r) p.e, xdv TcapsXOrj, oux acoOdvo[jiat. oi SvOptuitot 6'jvav:a'. voelv ; 

« 'Edv UTcsp6>jj p,e, ou [j.f] i'8to • edv TrapeXOf) p.s 
oifi' tlxj £yvtov. 

'Aopaxo?, tprjcit, xa\ dxaTaXT) rcTOj xrjv tpuatv Tuy- 
Xdvst, toerrs ayvtojTov f)p.tv elvat, «G? ts ev Ttaai, 
y.a). eijto TtdvTtov, xa\ iiTcep Tcavta Toyxdvet. Kal ts 
Xsyto Tcept auTOo; otcou xal Td xpifjaxa aOTOU Tcdjjj 
ysvvrjTr) cpuaet 6t' eTctfioXT)? xaTaXa6siv dpvrjxavov ■ 
Tcdv-a yap TOtetacpdtTq) 6ova(Jt£i TauTa epyas6[Jsvo;;, 
toc; p.r) p.dvov XavOdveiv tt)v atj0r)stv, dXXd xa\ auxou 
tou vou ttjv xaTaXrjcJnV. 'Eyto youv oute suu.svf) 8vTa 
STctytvtocrxio, outs 6pyt£6u.evov vofj-at 6uvau.at • xav suntio. 

Vers. 12. « Si removerit, quis resliluet ? aut quis 
dicct ci : Quid fecisti? » 

Ecce, inquit, aliquid e mundo abripuit, quis 
abreplum referei ? Quid auteni dico : Quis referet? 
quis esl nmniuo, qui iis qua? ab illo Qunt, poterit 
roi.tradicere? si omnia funditus delcre voluerit, 
quis illius decretum rescindel ? 

Vebs. I"). i Fpse enim avertit ;i se iram. » 

1'iumi, inquit, scimus, quod rebus nostris oinni- 
bus ulililer consulens, sine animi perturbatione 
puniat, ct sine ira supplicia irroget. Synecdocbice 
vero per iram improbitatom omncm expressit ; 
iton enim iram tanlum avertit, sed cseteras etiam < 'Edv dnaXXdET), t£s imsxpi^i ; fj t£s spsi 
auTtJ),T, eTtoir.cja^;» 

'18ou, tpTjtrtv, dvfjpTcaaev ex tou xouu.ou, t£s dva- 
xojjtiaei to apirayev; T! Xeyw, avaxopiaet; Ttj 
oXws ETct Tot? yevou.svoi{ avTeiitsTv auxio 6uvf)ffeTat; 
edv TsXeJav auvxeXetav Tcotr;c;aaOat OeXfjaT), t£? dva- 
sxeu ij;'. xd auxto SoxouvTa ; 

«Auxdsydp drc^ciTpaTCTai 6pyf)V. » 

"Ev, ipT)0-\v, of6ap.ev, 5-td-aOto; xoXdCet, xai dop- 
yfjTto; Tt[j.tope!cai, ndvTa auu.tpepdvTti)S ocxovou.o"jj 
Td xaO' T)p.3?. Suvex5oxtxoJs 8e 6td r^c <5pr»K ««• 
oav xaxiav 6e6f)Xto/.ev ■ ou ydp Sf) p.6vov 6pyT)V dTt- 
ecrTpa-Tat, d.XXd xa\ xd fiXXa TcdOT). Kaxd 6e tov perturhaiioneS. Symmacho vero dicente : Deus cu- ^ v uaua y 0V 6 lic6vTa, '0 0si5? ovj aYan6czpexzoQ i\ 
jusiraest inflexibilis, divinus moius ac impelus cprh> to oiouxtov 6r)XouTat tticc Geiac; xtvf)aetoj • Ti; 

yip ditosrp^et x«pa 8eou xoXa?ouaav ; 

• 'Eiv U p.ou uTtaxouasTat, r^ 6iaxptvst • Td p"\- 
p.a-d p.ou • edv yap u) Bixaio;, oux slaaxoiiasTaJ p.ou, 
tou xp£p.aTOS auxou 6sT)flfjaou.ai ■ edv xe xaXeato, xa\ 
u.T) 'oitaxoutrjj.oO Tctaxeuto ori elaaxf)xo4 p-ou ttjs 
90JVT);, [17J p.T) yvicpco p.e exTp£y/T). » 

Tpa/u vi x«up£ov touto xa\ dvavxec;, xa\ ou6e\; a^ 
ratigalionenemo expedire poterit : Deo lamen duce, dx[j.r 1 -\ napeXBoi 6t' aiixou- Oa^rjTeov ouv 'iyxas 
ct sancto Jobo locum tcsta illa qua tabem abster- ttjv ivofiov, Qsou <jp.wv t)you(*4vou, xa\ tou dytou 
bal coinphnante, tentandus est ascensus. Quis '16)6 tov totcov e£jonaX£CovTot; ttp fiarpdxtij exetvto, 
igitur horum vcrsuum esi sensus? Dixerai Balda- Z, zjl toj; txwpa? dTteijee. T£«ouv rj twv <j-!xwv 
dus : .Vii»'/«ic/ Dominus injuste aget judicans"'! ad- r, 60vau.ts; Elitev 6 BaX5do, oti '0 KupioQ ovx udi- 
diditque: Swrtre diluculo ad Deum deprecans; ei si n)\asi xpircor; xa\ Tcpoac40T)XEV, oti "OpOpde apt-c 
mundus es, pri-ciiiioncm exaudiel titam, et vilce sia- T iv t-lsir Ssdiisroc' xul, si KaOapoc, sl, t)\c t5e»J- nevilabilis csse ostemlitur : quis cnim vindicem 
l!':i manum avertel ? 

Vers. li-ln. c Si vcro nic audierit, vel dijudica- 
vcrit vcrb.i mea ; <jik> J ;>i etiam fuero jusius, non 
exaudiel me, judicium cjus rogabo : si vero invo- 
cavcro, ct mc exaudierit, non credam quod exau- 
diverit vocem meam, ne ealigine mc conterat. > 

Siil.-lirosus hic locus cst et cibniptus, quein sinc lum mcliorem priore tibi tribuel*''; ad li;cc Jobus 
i : Qui sciam, o amice, ulrum me Dcus 

1 1 pi - ii i s meae verba perpenderit ? 

licei enim judicio cum eo contendens justiGcatus 
fncrim, niihi tamcn non respondcbil ; hoc enira 
•. . : : Non exaudiet nic llliu^ enim jndicium et 
m libenler implorarcm, -i rnodo i ceioc o-ov exaxovaezui, xal toorenel ooi oiaru- 
ri\r npeizzova zi\c npiizi\c. lTpo; Tauxa 6 'Iiuu" 
4noxpfveTat, IloOev yvtbao[j.at, tl) tp£).e, edv 6 Kupto; 
eTtaxouaT)Tai, xa\ Td tti; iy.rfi euxT)? otaxpivf) ff,- 
p.a-a; sdv te ydp fitxatwOw 8txatoXoyoup.evo? npi; ( 
autov, oux dTcoxptOf)ieTa£ u.ot • touto ydp, to, Ovx 
i i, an 'V. zat ftov' &i efye dnexpfvaTO, i/ : -" J ? -"' 


' W. il id c. \ \i;i.l. LECTIONES. w. otaxptvs 121 T.N BEATUM JiU>. 122 

itb xf>Tjxoe aucou xat tijv (JiT)C[jov e7texaXeodu.T)v, civ -.; A rcl ; et si invocanlcm me exaudiiel, plcnus oon- 
xaXouvxos jjou eltraxouafl, TcXr,po;fopouu.ai i. OOxe fidentia esscm. Deus auiem nec in conspecium 
yip bpSxa.i 8eo;, oGxe eptovivv acptTjef iiaXXov jj-v vcnit, nec. vocem emiltit : unde multo magis mihi oV/ SiSotxa, [ir\ aopatu; £XTp!'yT) p.s 8td 
xat xaTatyiSo; , oti oXto? Stxa:o).oyT)Or,vat aOTio 
lOdp^rjaa. Ttve; Se outio; evorjaav 'Eiv EjaauTov 
6txaitoato, 6 ©eo? d-oiTpacprji^Tai jje - ImeiSJ] iit) 
xaci tov fjtiereeov vouv 6 8eb{ xpfvet' dviytxTa ydp 
ci xp!;j.aca aOTou Trjj dTt09dasto£/ otb ptaXXov tou 
xpffjtaTo; aO-ou oiopvaf edv 8k xaV eTc.xaXeatop.at 
tov Bebv, xa'i OEXfjar) dxouaat jjou tijs StxatoXoviaj, 
y.x\ otxatcoaa! jjs, oO tc:7teuio OTt eStxattoas p.E • 
aopatof ydp ii-.i, xa\ avvoio tt)v xptatv ioaTE oi- 
8otxa jjlt; e£j dtpavouj dvifXrj jjs teXetuc, tl>; xaTatYtij, 
fjcot •(■jifoi. "0 6s Xcyst TotouTov eactv, '0 fvo^oj metuo, ne invisibili inodo mc caligine et procclla 
conterat, quod omnino cum eo in judicium descen- 
dere ausus fuerim. Nonnulli autem sic hunc locum 
intellexerunt : Si meipsum juslificavero, Deus mc 
repudiabit ; quandoquidem Deus secundum noslram 
mentem non judicat : senienlise enim ejus judicia 
captum nostrum superant : quocirca judicium ejus 
potius imploro. Si Deum autem invocavero, el cau- 
sa: Mic.f defensionem audire et justiGcare me vo- 
lueril, non credam lamen qnod me justificaverii , 
invisibilis cnim esl, et judicium ejus rae latet : 
ijuare vereor, ne ex loco aliquo obscuro, quasi pro- xuxXorepT)? TtaVTaxiOev 7tepiXa(Jt6dvo>v iaTt • xav St' ° cella vel caligo funditus me deleat. Quod dicit 

evoj ouv, Cjjr, ^\, [Jtipouj Zilu S!xa'.os. t\-i-i<., 6:' Ixepou 
eXsyxst k V- e - 'A.TC<58et§i$ 6e tcov Ecpr)[j.sviov Td Ttap- 
6vTa • TcotxiXat? ydp [as Tatjauu.vopat; dOpSov rce- 
pteSaXcV, ouSevb; djjapTrjpiaTo; eOOuva; siaTcpaijd- 
[jevos - SQev STcdyst • < IloXXd 6e jjou Td auvTpIp.jj.aTa iteicoiT)xe otaxE- 
vtj^. » 

"Ev 6j o!6a, t;r)a'tv, oct atTtav oux ETcfaTajjai , 6t' 
t}v ou-to auvTp£6o;j.at • touto ydp &>cxe OT)[Jcaivecv 
t6, Staxerijc. "II xa\ touto 9r,atv, ot: OOx eoecto 
Oso; Soxtfidaat jjs 6td fiaadvtov ■ ffizi ydp xa\ TcpS autem hujusmodi esl : Caligo cum orbicularis sit, 
uridique ambit et complectitur : licet igilur, inquit, 
ex una parte justus visus fuero, exalteramere- 
darguet. Mala autera prxsentia dictis raeis Qdem 
faciunt ; nullius enim iieccati pcenas exigens, 
variis calamitatibus me subito involvit ; unde 
subjungit: 

« Multas aiiiciii tribulationes meas fccit in va- 
niiiii. > 

Unum autem, inquit, novi, quod causamcur tan- 
topere aCDigar, ignorem ; id eniiii significare vide- 
tur, in vanum. Vel lioe etiani dicit : Non opus 
habebal Deus tormentis periculum de mc facere; tJjv iraajjituv. 01 Se XotTtot dvTl tou, Siaxevftf, p ante eniin explorationem notus illi fueram. Alii verr iraiziug e'|i5ti)xav, xat Supedr. 

i Oux ect ydp p.£ dvaTtvsuaaf ev£TtXr)ae oe p.e Ttt- 
xolyq. > 

TouTJaTt, TtoXXtov TcXrjpr); £tjj.'t Sstvtov, xal ouSe 
dvoouvto; dvaicveuoat 6Jva;j.at. Toaau-T) ctov Setvtuv t) 
£Tctca a: ;, toaT£ jj.t,o£ tt;v Tuxouaav £X£X.£tp:'av £y,£tv. 

( 'Edv ydp 2) 6:xato;, t6 aT(5[j.a [J.ou da£6f;a£t 
\ 01 .lctrcol , y.aTa6'.xdar) p.e], edv t£ oj au.Eu.TCTo?, 
axoXtb; d~o6Tjaojj.at. » 

Kdv 6txatoXoYT)«ojjtai, ^rjsl, Ttpo» aOcov, «^£6^(0* pro iii vanum , inlerprclali sunt, siue cnusa, ct 
gralis. 

Vers. 18. « Non enim sinit me respirare; implo- 
vit aiitem mc amariliitiine. » 

Hocest, acerbitalibus plenus snm, ac sine dolore 
spiriluiii ducere non possiim ; taota est serumna- 
riini vehementia, ut ne minimas quidem induc.ias 
admittant. 

Vers. 20. ( Quod si etiam fuero justus, os nieuni 
iinpia loqiictur [ Reliqui, conderanabit mej, si\e 
fuero irreprehensibilis, pravus evadani. » 

Quamvis, inquit, judicio cum eo contendero. xotvsx TtiJv Ipytov E'ato; StxattoOto, £/. cwv X6ytov jjou irapietalis arguar ; et licet cx operibus forte jusli- 
xaTaxpiOr;-o;j.a:. 'Edv ydp ToXjjtT^ato Xsyetv, oTt A:- ficatus fuero, verba tamen mea me condemnabunt. 
y.TA; £:u.t, aOTb touto zb EtTC£tv, a.zz&iq £lvat Or.o- p Si eiiim jiistum nie pronuntiarc ausus fuero , hoc 
Xatt6avb>' iiv 6i xal ToX;j.f,ato EtrcEtv.oTt "Ap.ejj.ttt6; ipsum dicerc, impiiim esse existimo; et si irrepre- 
ettjtt, xat sjjauTbv d7cooi;o[j.at , aoxb touto axoXtov hensibilem me csse ausus fuero dicere, meque 
jj.£ 6::/.vuat , xat oOx EuOrj l. Atxato; ydp tov , oOx ipsum laudavero, lioc ipsum ine pravum et non 
CxpecXov XdyEtv auTb touto, 6-t j:y.a:o£ elitc ■ oO yip sincerum esse coarguit : non oporlet eniin me ju- 

stiim exsistentem illud dicere, quod juslns sim ; 

ju>ius oii i ni seipsum non laudat. Iluie finiliniuin 

est iltud : Iutcttts sutn insipiens in glorialione mea ; 

vos me cvctjislis ". 

Vr.its. 19. « Si 1'iiim imjiie egi, non novi aniiii", 

veruntamen aufertur vita mca. i Tcept eau-ou 6 oixato; Xiyet. Touttp op.otov t6, 
r&yora liypw nuvyunieroq, vjttiq fte 9[vaTX&- 

CUTR. 

i E"c£ ydp tja^Crjaa, oOx oTSa trj ouxfj, tcXtjv 
d:cttp£tTa! jjou tj ^torj. > II Cor. xii, II. VARLE LKCTIONES. 1 tr. TcXT]poc(>opuj[jtat. » lc. eXfy^ec. ' ic. iUTJOr), vcl suOuv, OLYMPIODOR] VLEXANDRINl 124 

piodori. llliiil Aposloli dixil : A TloJ.vyj)oriov xal 'OdvjiJitoSiopov. Tb xou 

'AtcoctoXou c':-cv , OvSer SftavTtfi crvrotSa, nAirr 
oiix &v zoiiztp SeSixalioftat. 'E(*ttUTip ydtp ou auv- Mullius rci miiii conscius sutn, scd hi 

ii j . Mihi iiiini delicti alicujus non sum 
lioc ii :: ii m aulcni novi, cum aerumnis 
mc conflictari : cumque atl exlrema qua que me 
rcdaclum cssc videam, ignorans cui culpx im- 
putanda sinl ea «ni.u raihi accidcrunl , animi 
pcndeo. 

Vers. -22-21. i Quapropler dixi : Magnum et 
potentcm disperdit ira, quia nequani bomines in 
magna morle erunt : scd jusli dcridenlur; tradili 
enim >nnt in manus impii. i 

Eorumdi m. llaec aniino mecum reputans, divinam 
iram perdcre euin dico, qui magnum se csse exi- 
slimat, et jusiiiia validum; quia Deus irain in c-:jTajj.at Tcapavojjtfjaavxt, sv 51 otSa, oxt xaxuj; 
Tcda/to - opdiv Se ev sa/dxotc; xd xax' ejj.auc6v , sic 
drcopiav xaOsaxrjxa, ayvotliv xivc '" xdiv YSYSvrjjJtsvtov 
aixiav XoyJaojjtat ". 

< At6 etr.ov, Msyav xat Suvaaxrjv dTcoXXust dpyf], 
oxt cpauXot sv Oavdxto ccjatjfto- dXXd Sixatot xaxa- 
ygXuvtat , TcapaSsSovtat ydp sij X :t P a » aa£ ~ 
6ouj. > 

TS>r avzcbr. Tauta dvaXoyifdjjisvoc; Xiyto, 6tt xov 
otdjjtevov jJ.syav eauxdv elvat , xa\ Suvaxov xaxd 
SixatocruvTjv, dTtdXXuatv fj xou 0sou opyfj, oxt xa't ouincs, nemine exceplo, excrccat, sivequis piciate d-Xto; xfj dpyfj xaxd xcdvxojv /pfjxat d 0s6c; , eite ev iusignis, sivc vita clarus exstiterit. Illud eliam 
novi, improbos exlrcma supplicia c\ improviso 
- ibituros. Pii vero ab impiis, in liac vita ludibrio 
habenlur, lantisper scilicet, dum Hei benignilas, 
ii corum quae ulrisque in fuiurum recondunlur, 
lla prompluaria occullanlur : saepe enim 
jtisii tradili sunt iu manus impiorum, iioii ut lii 
nore aflicianlur, sed ut iili proJbentur. Il.ec libi 
Jobus vcrbis et passionibus suis persuadeat (vcrba 
cnini rebusipsis probantur) <iui diabolo, ad suppli- 
• .imi cum deposcenti, traditus-est, et bona ejus ab 
hoslibus direpta esse visa sunt, licet ipse causam suasCsca eiT) x:c; jJ.syac, sixs xaxd [otov XajJtTcpdj.Kat 
otSa p.sv , oxi xat ol cpauXot xdc; ea/dxac; xiaouac 6:- 
xac acpvoj. KaxaysXtjJvxai Ss ojjtojs xcpdc; x6 Tcap6v oi 
euaeSetcj utc6 xtov cpauXiov, stoc; SrjXovdxt fj /prjaxdxr,.; 
tou 0sou xpuTcxexai, xat xd ptsydXa xajatsta xiliv 
uctxspov exaxspocc; dTcoxstjjisvcjov. HapaSiSovxat yap 
o: oixatot xcoXXdxtc; eic /stpac; dasCuJv, ou/ iV exetvot 
xtjjtrjOtuatv, dXX' iV ouxot SoxtjJ-aaOioat. Tauxa rcet- 
Osxw as, v.a\ Xsyojv, xat TixGywv 'lojfi, d-iost£tc; yap 
xdiv XsYOfjtsvtov xd TrpdYiJ-axa, 6s xto eSiQTrjxSxi Tcap- 
eSoOr,, xal xd auxou ot TtoXi|jitoi sSo|av otap-diat, 
xdv xfjv aixiav etp' rj xauxa (oxovou.£txo, fiYvoet. luijus dispensationis ignoraverit. 

• Facies judicnra ejus operit. Quod si non ipsc c « npdertoTta xptxSJv aaxf,? ouYxaXuTtxet. Ei Se u.f| csl, quis es^? i [Symmackus, El nancquis est5 

Qi iam diaboli meminerat, dicendo : Tradiii 

enim sunl in manusimpii, consequenter subjungit, 
pcccatum sub larva justitiae saepenumero accedens, 
fallere cliam eos qui discernendi facultate praediti 
suni; propterca nullus peccati expers. Diabolus 
\on> peccali auctor, si artc vcteratoria non utere- 
iur, u. iii MKi^niis, M '.l expugnatu facilis esset. Hajc 
autem, lanquam s.mriiis et prophela, mediac ilis- 
scrlalioni cum occullaiione quadara inseruit : dein- 
ceps ad ea quae ipsum attingnnt, narranda con- 
vertitur, et quae sequuntur altexit. 

Veiis.25, 26. iVila aulcm mea lcvior est cursore; auxos sjtiv, xi^ eoxt; t [2viij.iLf/.CQ, Kat vuv xi; 

EicsiSt] s[j.vf]ctOr 1 StaSoXou, eiprjxcoc;- TlapadiSm- 
rai yup eic yeipac dcrcCccc, d/.oXouOto; t-dYst Xs- 
Ytov, oxt fj 3s du.apxta XavOdvst xa't xtov Stay.pixtxtov 
xfjv •fjCjv.v , ev uTtoxpiast Stxatoauvrjc; TtoXXdxtc; 
Tcpoaepxo(jt£vT) • Sto-sp ouosts dvap.aptr,xoc;. Ei Ss 
;j.fj -avoupyta e/pfjxo , ou [J.sya; u-f,p/sv, d"/.X' su- 
xaxa-.'tuv:c;xos, 6 xf,c; djjtapxia; atxtos, StdCoXo;. 
Tauxa Ss, tbc. ayio; xa't Tcpotffjxr,;;, jj.sx' eTctxpuu/euj^ 
sv jj.stio xf,; StaXscjstoc; xsOstxsv ■ stxa TtdXtv xpsTcs- 
xat eI{ x6 StrjYstaOat xd xaO' aux6v, xa\ xd s^fj; 
s-dYst. 

< '0 Ss jitoc; jjtou eax'tv sXacppdxepoc; Bpojj.s'oj{ ■ niiit, ci iioii viderunl. N [uid el esl navi- D dueSpaaav, xa't oux eiooaav. "II xat saxtv vauatv bus vcsligium \i.c, aut aquilf volantis quaerenlis 
cscam ' » 

Id est, Velocissima est, sive proba, sive prava sil. 
Symmachusvi ro: Abicrunt similitcr utnavesfestinan- 
i s, ui ti<itiil<i volans ad escam. tlomines, inquit , ijui 
cclcrilcrcxhac vitaexceduul, suigulos hum; 
■ i iis vidcre iioii possunt : qucmadmodum cnim navis 
ii aquilae vesligia invcniri non possunl,ila ncque 
forlunae indicia. Sicui igitur, ncc navis 
in mari, nec aquilae in acre vcsligium dcprehcn- i/voc; dSou, fj dsxou tcsxolisvou frjxouvxos [jopav ; > 

Touteaxtv, djuxaxo; , stxe xaX6;, ctxs tsauXos. '0 
8e i;;j.;j.:t/o.;, 'A.-q.Wor ^iolcoc ravaX cnevSov- 
■ •; uozvc i.iTiijtevoc exl fiopdr. Hdxxov, 
^rjatv, d-j.XXaTTdjj.cvot xou ptou o: avBpioicoi, tdxaO' 
exaoxov cou ptou iostv ou Suvavxat • xat u)STcep oux 
ecrtt vcoj; , f) dsxou t/vrj supstv, ouxojc ouos xtj; eu- 
OTJvtas xou jliou Yvtop:ip.axa. 'ii^ ouv oux ssxt vsil.: 
t/vo,- cupctv sv OaXdxxTj, ouSs dexou sv dcpt ■ oucto; I Cor. iv, i. 


\ \W\.\ Ll ( TIONES, 125 1N BEATUM JOB. 

o05e tr,c otvOpunfvT); eur>u.:piac Texpnfjptov xa-aXi;jt- A dere licel , iia ncque fi lii il ith 128 signuni iilliiin i. K&V6TGU. Ka\ toutou Seiytia td xat' £p.£, rJx; ° 6).!- 
yov tt t<Lv xprjattov dTcoXaooaj, 83ttov TauTOt itap- 
eopaujov, ibc vauc eTcetyotJttJvrj u~o dvsSu.ou , tuc aeTOf 
TOt{ oxurttcpotc tov d: —toc. ' to yap , 

f.t! fiopar xaOiTtTaaOat, TOUTtSartv, i~\ too-frjv, tr,v 
Lly-.r-.x ar> u uaiv£t. Kat t; tou aeTou 5: eixiov, trjv au- 
trv ewotav Ejjet tfj ttjj ved>{, ptSvov tf f Statpopol tou 
r:apa5:£y[j.aTOC StaXXdttouaa. 

i 'Eav te yip et-to, JrctXT-Toijtat XaX<uv, suyxityat; 
t<u -poatuTTtf) at£vac<u , a^iotjta: r:aai tocc. [tiXeaiv • 
oioa yip ott oux i0<jj<5v u£ edaetc. » 

Touto 5ttTr;v eyet tr;v Ewoiav • f,tot yip toutS manet. ilujusquc rci vcriialcm ea qux mibi acci 
tlcnnii, comprobant, bonis, scilicet, quibus ad 
brevc li mpus fruebar, pari celerilatc aufugientibus, 
lanquam navis inciiataa ventis, aui aquila aiarum 
pernicitale aera velociter diffindens ; nam illud, «</ 
escam, lioc est, ad cibum volare, velocitalem in- 
dical. Eadem auteiu esl mens similitudinis ab aquila 
ei nave ductte, discriinen solum est in exeinpliva- 
rielatc. 

Vbrs. 27,28 i Quodet si locutns fuero, obliviscar 

dum loquor, declinans in faciem ingemiscam, c • 

moveor omnibus membris; scio enira quod non 
insontem me sines. > 

Geminusest liorum verborum sensus; autenim hoc 9T,atv, ott 'Eiv !3ouXt|8u> totc Sicepefwtutou /pf.aa- R lli<il : si voluero causammeam verbis defendere, in immensum oralionem extendam : intereavero gemo 
et conlremisco, veritus, ne per ignorantiam aliquid 
atlmisisse convincar.Vel hocpotiusdicerevult: 5i res 
measdicere vel narrare inslituero, doloris acerbitas 
oblivionem mibi inducit; prae nimio dolore quem 
senlio, rnemorise vis et facultas exslincta est : a<: 
licetexhis quse mc nunc premunt, emergerem, 
nihilominus ipsum supplicium omnium ora in me 
aperuil. Quare vultum obnubens ingemisco, alque 
lamentor, ct membris cootremisco, cum sciam, 
sccundum exactum tuum judicium, nec innocentem, 
ncc culpa expertem me appariturum. 

Vers. 29. i Et quia sum iniquus, quare non snni 
*-* mortuus ? » 

5e 'AxuXac , Eic zC rovzo n&zr\r xoxid ; E£ Aquila autem : Ad quid liee fruslra laboro? Si 

prorsus impius esse jndicnr, satius milii fuissel, 
anief[iiani ad impietalem delaberer, interiisse. Talc 
(|iiitl etiam Salvator nostcr tle Jutla tlixit : Bonum aOat Xoyotc , eic woXu [xtJxoc extefvto °* tbv XSyov • 
jietatju 05 attSvo), xat auvtpojxo; ytvou.at, SeSotxtlx; , 
\>.t-',-.i eXeY)(8ejT)V ev dyvota tt Ttezpaxwc. "II 
ptaXXov touto {JouXstat zlr.ibi , Stt'Eiv op;j.r;-<o juepl 
tiuv xaT' i\i.'z Xiyetv , xat StTjyeiaQai , to eTtaXyej u.e 
tI;; 66uvtj<; eic XtjSrjv dy:t ■ xat to ttjs ■xvtfU.T]; ptot 
StSXuXe, TOffauTTj SSuvrj eaTiv ev £ ;j. o t • xav anaXXafoj 
tuv ■/.i-.z//j>-br> , t3t -avttov aviiM^z xat' epjou a-6' 
\>.j.-.-j. jj TijjtwpJa. A:Jt Touto tTUYxaXud/du.evos ■zbTzpoa- 
coTtov JT£va^u> , xat oXotfupoujat , xa't xXovoujjtat t» 
;.t£J.T] , £i5i'j; , ott irpbs trjv trijv dxp£6etav ei-etatjd- 
jj.£vo£, oux dOtlio; tpavoututt, ouo' dvau.dptr]to;. 
« 'ETt£t5rj 6£ £tp.i dafSr);, otatt oux drtiOavov; » o/to; exp£OT[V elvat da£6T]c, piXttov fjv jjtot rtpo trj; 
dj£6:ia£ teXeutfiaat. Totoutov xat 6 Eojtt;? SXefe 
Ttzpt tou TouSa, ott Ka.lbr 7^r auzqi, ei obx. eysr- 
vqOq 6 drOpui.Toc exeTroc- Kctt outo; r cl vuv 6 
Cj)iX<58eoj Xeyet, Sti "Au.etvov f,v [iot TeXeuTTiCTai , ■") 
da£8££a? xp£v£aOat • aEpouptat tov Odvatov, r) toaou- 
TOt{ ov£io£jtv, <iic Ttapdvo[i.oc, ^dXXeaOat. Atttrt 
( iix d.TiOaror ;Oux otoa tr,v o£xovou.!av, tfTjofv. ()•«( ei, si nutus iwn fuissel liomo iWe 6 *. Idipsum 
nunc Jobus Dei amans dicit : Interire melius crat 
quamimpietatispostulari; mori me mallem, quam 
tanquam legis transgressorem lol opprobriis onc- 
rari. Quare non sum mortuus ? Divinam, inquit, dis- 
pensationem ignoro. 

Yers. 50, 31. t Nam si lotus fuero nive, el mun- 
datus fuero mundis manibus, satis in sordc me 
linxisii, exsecratum est autem mc vestimenlum 
meum. » 
Xpvo-oazbnou y.h\ 'O.lvji.twduipov. "EOo; fjv " Chrysostomi et Olympiodori. Anliquis mos erai, « 'Eiv ydp d-oXoJ3(o;j.a'. /'.ovi, xat d-oxaOdptou.2 
Xepa't xaOapat? , ixavto; £v (iu-io p.£ £6'a'ia;, e6SeXii 
§ato 6i p.£ iy atoXrj [tou. » TOtt; -aXatotc, Xoutpotc d-oxaOa£p£'.v touc ;JtoXuajJlOUC• 
zr. touto 6k TtaXaiov £805 f,v, £vOa e6ouXovTo6et£;at, 
w; oux exotvtuvrjaav trjSe tfj d[taptia, d-eviTttovto 
ti; x £ 'P a 's 'f 'AOtlio; e£[jtt dr.b touo; tou T:pdy[;.aTOC• 
ibc xa\ 6 UiXdTOC ditl tou SutTipoc Tte-otrjxe ■ y.%\ 
Aa6l8 :IaXXe r , Nlijroftai eV &8(i)0ic zac X&P&i l" >'■ 
'i iuto ouv X.iyet , 5ti "<l-tu; iv 5) xaOapo;, oi dxpt- 
( .ic oStot £Xeyu.oi. , xat a£ £-a/_0£:aa'. t'.[t<ijp!a: , £x 
ti;; TtpoX^ew?, £ppjncj;j.£,ov p.£ xat dxdOaptov balneis sordes corporis eluerc : velus etian is 

oblinuit, ut mauus lavarcnt, cuin se criminis ali- 
cnjus miiiiiuc i>ar licipcs ostendere vcllent, dice- 
rcniiiut; : [nnoxius sum ege ali hac re ; prout in 
Salvaloris noslri negolio a Pilato factum c-i ' '. 
David eliam cecinit : Lavabo inler innocenles manus 
,.,,-.. tloc igitur est quod dicit ; Liccl purus ex- 
stilero, accuralae hae exploraliones el supplicia qu:e 
mibi inferuntur, pra^judicala hominum opinione, "Matlh. xxvi, -21. ' ■ Mmili. xxvn, 24. •• Psal. xxv, 6. 

YAI.I.F. LECHONES. 

1 Iv. 0;. " U'. ixtevtl). i liX. tiuttuc. 1 1 127 OLYMPIOl tl 

sordidalum meet impurum essc oslendunl ; ul qui 
vestimenta mea contigerit, polliii et inquinari se 
exisliinel, cum propler peccatorum mulliludinem 
unusquisque me haec pati suspicetur. Hsec au- 
tem idco dicit, quia amici ojns, ut peccatorem 
oiini demonslrarent, ea quae iili evenerant, in 
medium altulissent. Quod vero dicit cst lmjus- 
modi : Impietatis exemplum cuuctis propositus 
sum : Quare igitur non sum mortuus? improbum 
ciiiin, iic aliis improbitatismagister Geret, de medio 
lolli oporlcliat. Si vcro sole fuero purior, iiiac.iilani 
tamcn, nec vulgarem, inustam habeo. Verum etiam 
i|ni tanquam indumentum corpori, afflmlate mc 
proxime attingunt, odio me prosequuntur ; non 
propter supplicium milii inflictum, sed lanquam 
liominem impium, sceleslum, etimpurom, me abo- 
minantur : ipsum etiam corpus mibi exsecramlum 
evasil; lioc enim est, vestimentum. 1'olest etiam 
illml, Exsecratum csi mc vestimentum mcum, sic 
intclligi : Veslis ipsa.quasi oJio incitata, me fugil; 
induere 11011 possum. 

Vr.ns. 5'2, 55. < jNoii cs cnini liomo, sicut ego, 
cui contradicam, ut veniamus pariter in judicium. 
I tinam essel nobis medians, el arguens, et disce- 
ptans inicr utrumque. • 

Quoniam ppinio ex tormentis concepta, jusii 
impietatem demonstrarc videbatur, necex iis qure 
cernebanlur opinionis falsitas oslendi poterat, apud 
Deum ipsum qui verax c>i, nec personas respicit, 
juslo ejus judicio plurimum conQdens, judicari 
vuli; ac si diceret : Vos quidem, o amici, ex malis 
miiii infliclis calculo vestro me eondemnatis. Si 
Deus .ini. iii, ( |ui mentiri nescit, in judicium 
mecum descendere volueril (cum personarum non 
i i ipsa verilas exsistal), quod propter 
peccata cruciatus mihi minime intuleril, ipve suo 
teslimonio comprobabit. Quod yero justi baec sit 
mens, el quod propler amorem eximium, el fidu- 
ciam in Deum, ac confidentiara in ejus veritale, 
bumana judicia recuset, apud Deum vero, qui sine 

ndacioel erroreomnia pronunliat, libenter judi- 

cari velil ; ip tm poslca cum Sopharo dissercn- 
lcm auli. qui amicorum dispulaCione relicla, tan- 
qu un a vero aberrante, nec cum rei lo judicio 
procedente, subjungit : Verumtamen ego ad Domi- 
iunn loquar (qui scilieel nec mentitur, nec pcrso- 
nas respiciO, el arguam in con , volui ril; 

injusti, et curatores malorum 
omnes*' 1 . Vides quemadmodum, lanquam injusla, 
hominum judicia dcclinct, ad Deum vero animarum 
medicura justumque jiidiccm confugiat. Postca 

• ! ara, plurimum juslo Dci judicio conflsus, ani s 

sumil, ac dicil: Novi ego quod justus app 

• conscius ALEXANDRINI 12S 

A dtTcoSstxvuitv • iji; xa\ tliv d--.r);j.Evov twv fiia- wv 
p.ou, Soxetv [AoXuvstrflat , Sta TcXfjOee; du.apT«ov sxd- 
arou Tauxd [iS r.xrsyjw uTeoXajJt6aV0VM>c;. TauTa 6e 
cprjat 6td t6 tous auTou cpiXoue; , sic; tiTctJ8sic;tv tou 
stvat auxov du.apTtoXbv, xa auu.GdvTa auxip Tcpoatps- 
p£tv .{. "0 6s XsyEt TotouTtW saTtv ■ 'YTcioEtyjjta xet- 
[jtat rcaatv dae6e!ac;, Acazl ovv ovx aniOaror ; xov 
ydp Ttovrjpbv ex tou u.£aou Xrjcp Ofjvat expijv, £>cjTe l-Tj 
eTvat -.v.; aXXotj otodaxaXov. "Av tou t;X!ou 6e xaOa- 
pwtepoc; yivtou.at, e/w xr;X!6a, ou tr;v Tuxoujav. 
'AXXa xa\ o! oOtwc; syyuTaTot, we; fj aToXfj tw atou.cit- 
Tt, xat auxo\ Euiarjadv fjts, ou 6t4 ttjv Tt[xwp!av, 
dXX' o'j; svayfj xa\ [ttapbv, &>• axdOapTov , ouxtoc; 
aiteoTpdtpriadtv u.£. BSeXuxtov 6s u.ot ysyove xa\ Tb 
owu.a • touto ydp, i) crzoli). AuvaTac 6s xa\ outw 
» voetetGat Tb, 'E68eM£azd fte i) crzo.h) ^tou,OTt cpeoV 
yst u.s xa't tj EaOfjc;, oiov£l (jttuTiaaad [Jt£, dvt\ 
tou , OilSs evoJtiajOat Suvajwti, otd t6 dyav f ( XxtJJ- 
s6ai. 

ac si diceret : Propter ulccrum acerbilatem, eam 

i Ou ydp eI ctvOptoTio^ xax' £u.k , tp dvTtxptvoujjtat, 
tva eXOiojjtev 6u.o0uu.a6bv Et; xpfstv. EtOs \i 6 p.e<si- 
ttj? fjjxGv , xa\ EXiy/ojv , xa\ 6taxoutov dvau.£aov 
du.ao-[£ptov. i 

'E-ctorj tj TcpiXrj^ts r] 6td toiv j3aodvttiv dj-6r| ?hv 
6!xatov dr:e6£!xvu£, xa\ oiiv. f,v ex xtov iptojjtiviov 
6et§at ij/euofi ttjv uirivoiav, irpbj auTbv PouXetoi xot- 
Orjvat Tbv dXrjOf, xa't dTtpocxto-oXfjTtTrjv ®sbv, aooopa 

k TC£TcotOwc; TTj auTou Stxatoxptsia , xa\ u.ovovoux't \i- 
ywv, TjjtEtc; u.ev, tjj tpEXoc, ex tiov ETceve^OsvTtov ' , xaT' 
eu.ou Td? tj/Tj^ou? tixcpepETE. Et 6e OeXfjcroi 6 dcpeu^fjc; 
0eb; otxaaacrOat p.eT' ejjtou, dTcpotrtoTtoXfjTCTTU i'ov, 
xal autoaXf^Oita Tuy-/dvtov, auTb:; Tcpoau.apTupfjCTet , 
oti ou 6t' du.ap-fjU.aTa xdc; Paadvou; e-f,yayev. 
"Oti oe TotauTrj saTtv fj tou 6txa!ou 6tdvota , xal ex 
tcoXXtj? dya~r,c; xat Tca,Afjr;3!a; ttjc; T:ob; xbv 0ebv, 
xa't TC£rcoi0fj3£toc; ttjc; icep\ ttjv auTou dXfjOetav , cdeu- 
y£t jjtev Tr,v Tcpbc; dvOpto-ou; xpiatv, icpb? (-):bv 6e 
f,o:'iii; xptVE-cat , ToV dieuooic; xai d-Xavtoc; ExaaTa 
Xeyovta • Sxousov outou Xiyovtoc; ev to*{ ecpe|fj;, 
ot£ Tcpbs t6v Stoojdp otaXiysTat , 3c; Jdaa; ttjv Tcpbe; 
toj; tptXouj StaXeijtv , oTa escjaXuivrjV, v.a\ oO u.et4 

D TTJs Stxafac; TcpotoutTav xp!a£toc;, ercdyet, Ot' ytijr W 
d i ! .';v> srpoc Kvpwr AaAt^cu, tbv auVeuSi, , StjXov- 
6t:, 5«t! tt.TVjotrt.jcroJ/j.Trrir , LUyF.oj 8& sravziov 
avtov, kitr PotiArrzai • tyieTc 8e ecrze lazpo) iitt- 
xi:i , xal lazal xaicHiv XdrtBQ. 'Opa? toc; p.ev t.\; 
t6jv ivOpojTctov xpJaetj, oj; aS(xuu(, lxxXt*vet ", et; 
6: xbv Ttiv fU/t"jj laxpbv , xa\ SExatov xpccfjv xaTa- 
tpsuyet 8s6v. Elxa xa\ eyelfic; trtpdSpa TceTtot8ti»s tj^ 
Sixatoxptatat tou 8eou, 0ap6j:, xa't Xeysi, QWa ;■■ i-, 
■ :i Slxuu r aracparovjiac. Ka\ rcdXtv , 75cu ir ov- 
C d /"'; tvgjtov, 6 8k cvrlcrzotp fcov kr i)Hrl- " lobxm.S, I 

YMil.i; LECTIONES. 

1 la. - :wv. " ;•/-. ix.1 129 IX BEATI M .1«)'.!. 

crctc. ©ewpstj -ti--j/;~j, w; ipeuyuv ci; -api iv- A iiieiis 111 exi ' ino OptoTrot; £o9aX;jtiva? xpiaetc;, aJTbv acT£t tov 6s0v, 
xal dvTiStxov ajxij yev£a8ai, xal u.apT'jpa. TuiJTa 
Ttbor,; ayiTTiric , irfffr,? -ap^r,3:'.t;, -bjr,; TteTCOlOrj- 
osto; ;. o:b xa« 6 0eoj emoxAfisvo; t6v vouv tiov 
dvOpwruov, ou CT.p:i'.i : J-i;i£v,::o('j; ex -o:a; StaOi- 
oeco; 6 oixato; £"/.a"/.:t • d/.Xi oi6(ox;v suTtj) xaTi tcov 
oi/.cov Ti vtxrrcfjpta, xai &TCStpf|vaTO, p.f;6t' au.ap~tacj 
aJTbv r:ioy:tv, d'/.X' tva avatpavjj Sixato?. TauTTjv 
ouv eYvcoxoTe; tou Stxaiou tt)v itpb? 8eov iya-rv , Vides quemadmodum ubiquc 
falsa liominum judicia ftigiens, Deum ips"um adver- 

sarium el tesiem sibi poslulet. Quanta- dilecii 

quanlx libertaiis, quantscquc confidentia? 
inenta liscc smit '.' Itaque Deus, qui monles liomi 
niiin penitus pcrspcclas habct, quo animi affeciu 
justus hsec loquerelur cognoscens, silcntio non 
pralerivit , sed palmam illi contra amicos detulil, 
ci adversa illum pali, non propter peccata, sed ut 
justusappareret, ostendil. Cum lioc igitur amore outw twv etps^s avaYeYpau^vuv axouao)u.ev. 'Eav erga Deum llagrasse jusluni inlelligamus; sic ca qurj> 

Ss \iy>- 6 YaXiupSbs, Mi} slcriJ.eyc slc *j i usza deinceps scribuntur, audii is. Neque vero illud 

-ou Sov.lov rrov , 5zt i b 8t aiudilcrsTat ivdartdv nos perturbet, quod dicit Psalmisla : Ne intres in 
crov xac fcr, u.t| touto ijjia? Qopu6eirto. Kat yap judicium cum servo tuo, quia non justipcabilur in 
xal 6 iLiyotc, oTSsv 'Ioj6, oti w( Tcpoj ttjv Oeiav Stxato- ^ conspectu tno omnis vivens™. Non ciiini ignarus fuii niagnus Jobus, secundum divinam justiliam, cl 
districtum examcn, neminem reperiri juslum :nunc 
vero scopus ejus est, non ul cum dislriclo I »<i ju- 
dicio contendat, neque ul juslum Deum injuslc 
ilismn supplicio afficerc oslendai ; sed ul amicos 
mendacii argueret, qui propter peccala supplicia illi 
inlligi arbitrabantur. Unde el bonus DeusJobi sen- auvrv xa\ dxpiSetav, 0'jo:':; Sixatocj ■ vuv 6: 6 oxo- " 

tcoj avTio oO StxaoaaOat zpb; ttjv Oetav dxp£6etav, 

oJ6: 6:t;at t<jv Stxatov 0sbv dSixto: aCiTbv xoXiTovTa - 

dXX' d~:"/.iy;a!, uysu6o|jtivou; to'j; tpfXouj, tou? o:r,- 

OivTa; 6:' dttapTia; aJTov Tty.topetaOa'.. "Hjte xal 6 

dyaOo; 0:b; -f; tou 'Ito6 ouve8pau.e yvtbp.r|, xa't oa- 

oto; elrtev , to; ou 5:' doifctav TtenovOev, d/./.i rcstpd 

xt; 5-v irj ,3ioavo;, 8ox.u,d?ouo-a tov yswaiov, Vva lenlia; assensum prsebuit, ei palam professus est, 

dvacfavji oixaio;. 'AXX' axou<Hi)u.ev tou doiSifxou Xi- q U od non propler impieiatem adversa [kis^iis ftie- 

1-ovTO;,Ot' yiip el cirOpio.-icc naz' ijii , (Tj arnxpi- ril. , scd ni fortiludo cjus explorarelur, et juslus 

ro~>jtat,'ira g.Wwjier ojwUvjuiScr ti<; x; im . apparerct, cruciatus toleraverit. Sed ipsum virum 

celebrem dicentem audiamus, Mvn es enim Iwmo siculego, cui contradicam, ut veniamus pariler in 

jndicium. 

c 'AnaXXa|&Tb) d-' £u.ou xr;v /idSoov , 6 Sk 9^60? Yers. 34, 55. « Aveiial a m e virgam, limor au- 

auxou [rrj v.s OTpo6£hto, xaVov y.r\ 906^06"), d"/.Xi Xa- C tem ejus non me transversum agal, et non limebo, 

scil loquar. » 

AiieriaU n me virgam suam, lioc esl, lormenta ci 
queestiones; ettimor ejus non me obterat, iil enim 
csi, transversum agal, strangulet, circumagat, per- 
cellat. Liberationem aulem a cruciatibus, venise et 
indulgentix argumenlum facit. 'A.TOcrrijcrartd d.-r' ijiov t'ir fidSSt r aiizov, 

xouTijTt, t6 STaoTtxov , xal Ti; pa?ivov; ■ xa) 6 

cpcCcc UVTOV (t)\ JIE OXtCiTtO • TOJTO -{Xp, TO, CTpO- 

csizuj , a.';%lxt.i) , reepwcpetpeTio , xaTa-XrjOaiTto. 
A;"ifu.a Ss TTOtstTat ttj; ImTpoicT); ttjv twv fSao-ivtov 
dTtaXXaYTiv. 

KE'I'AA. ['. 

« Oi y^P ouTto auvsirtOTaLta'., xdp.vtov ttj lyu/rj 
aou. > 

'O.lvti.rtoStlipov xal Evaypiov. Outoj itio;, t] to? 
ot 9 tXot SvetSifouatv, d>; 6t' d;j.apT:'a; Tt 4 uojpouu.iv(p • 
f, touto XeYet, OTiOfi auYxd;j.v£t tco atbp.a-i jaou tj CAP. X. 

Vers. 1. « Non enim sic conscius sum, laborans 
anima mca. > 

Olympiodori et Evagrii. IIoc aiilem ab eo sic 

diclum est, vel quia amici ei exprobrarenl , quod 

pcccatoruin poenas lueret ; vel quia anima cjus 

lu/f, (j.ou • to u.£V Y^p utc6 ttj; TcXrjYr;; xaTa6s6XT,- D non una ciun corpore paleretur : hoc cniin plaga t., r t 'jt yj/r, ;j.;v£'. aTa-£:vcoTO;. 

f AaXrjoco TCtxpiot 'iu/r;; [jiou ouv£-/o;j:£vo-, xa't ioCj 
-ob; Kuptov, I\It] p.£ daeSetv oioaaxe - xat, AtaT: 
u.£ o : jtoj; ix.ptva;; "li xa/.v/ aot iiv dStxf]ato; > 

Mfj icepiopa p.£ xaTaTcovoup.Evov , :'va u.f; yevtopiat 
ctotxo;, ti, z-'o:TTOT:ca Xuicrj xaTaTCO0s£?" dicavsi confectum erat, anima vero malis non 
buit. 

< Loquar amaritudine animse meae compressus, 
[Vers. 2, 5] et dicam ad Dominum : Noli docere 
me impium csse ; et, Cur me iia judicasti? Aul bo- 
num cst tilii si inique egero? > 

Ne ine despice labore fractum, ne graviore moe- 
rore absorptus, injuslus evadam; ac si i SXsys* t/M\ p/s auY)(topf|aT]c; Tcstpa<i0T|vat, Kupte, 6rcsp Ne me permittas, Domine, ultra vires lenlari, sed 

S Suvau.at, d'/.'/.i Ttauaov Ti xaT'sLiou xaxi, xa't ar. malis iin.'is Onem impone, nec in longuni 

ETCtTcoXu TcapaTsivT]; Tot? [3aaavou;, i'va litj, tb; si- extende; ne forle quod verisimile est, - 

xoi, exTcXaye\«; ivaxdXouOdv tt ^Oi-.-ic.y.y.-., i; xawXi- perculsus aliquid ineplum proferam, vcl necessiiate Jobxvi, -20. 70 Psal. cxlii.2. 131 OLYMPIODORI 

coaclus incogilanler impielalis voccin edam; illucl 
cniin : Nofi iiic docere impiuni esse, idem csi ac : 
Voccm impietatis :i rae averle, Deus cnim ncminem 
docet impium esse. Illud autem : Cur ine ita judi- 
,-,isti:> pro iilo esl : Doce ine quoruni scelerum 
supplicium de me iumas. Ci r? \. ro, lioc loco, iion 
ad reddendam causam, sed ad supplicandum usur- 
palur. Aui bonum esl libi si iniqui egero? :ic si di- 
ceret : Tibi, Dominc, nec bonum, nec gratum est 
ui ad iniquilaiem ego delabar; misercre igitur : 
miilli enim cum calamitales ferre non possent, ad 
iniquitatcm sive ad blasphemiam conversi sunt. 
Adeo ut sanclus bic sub sua persona pro nobis 
omnibus Deum suppliciter roget, ut lentationibus 
adversum nos parce veniam concedere velit, ne 
inajore seilicet nisiiiia absorbeamur. 

i tjuia despexisti opera manuum luarum, et ad 
consiiium impiorum animadvertisti. > 

llursus quidem lanquam opificem eum depre- 
raiur, ne opus suuni despicial; sibique sensim 
persuadel, se diabolo traditum fuisse (hunc enim 
forsan, et reliquos cum co dsemones, impios dixil) ; 
Providentix autem rationem, cur in diaboli pote- 
-i.i ■ esset, nondura addiscere poluil. Unde mibi 
videlur vario verborum circuitu uli, parliin quidem 
ut a malis liberetur enixe poslulans, partim vcro 
ut causara ob quam puniretur intelligal , desi- 
derahs. 

Vers. 4-7. « Aut sicul mortalis vidi I d pe 
aui sicul lionio videt, perspicies ? aut btiniaua est 
vila iua .' aut anni lui sunt viri? quoniam inquisi- 
visti iniquilalein tneam, ei peccata mea invesli- 
gasii; scis onim ine non egisse impie : sed quisest, 
qui de manibus mis eripial? » 

Nuro hominura, inquit, morede rcbus fersjudi- 
cium?Num districlum tuum examcn, siont bomi- 
nes, quidquani latere polesl? Ntufi anni lui pauci 
«iinl, ci ea quae cetatem luain prsecesserunt, ignoras? 
tibique faclorum meoruni inquisilione ei explora- 
tione opus est, ut intelligas, in nullo me impium 
essc? 

Chrysostomi el Olympiodori. Novi etiam ego, me 
nullain impietatem adraisisse, quanquam contingere 
possit, iii inipio agam, oi lamen ignorem ; te igitur 
punicnte, ncmo juslilicari potest : quamvis autem 

nieo judicio impie egerini, novi lamen volun- 

tatem luam me vitare non posse; ac si dicerel : 
Quamvis uullius mibi conscius siin, lua tamcn vo- 
luntas, cui nostra melius sunl quam nobis ipsis 
. ognita, \ incal el obtineal. 

I " plasmaveruni me, et fece- 
tunl me. . 

. ■ Lii I peccalor , inquii , ex- 
pus manuum tuarum sum 
I ccm agnoscat, et, ui parcai suo ALEXANDMNI 132 

A ywpfjeracj utcJ -r t ; dvdyxTjc; daeG tot; dcprjcrtu Vdyov" 
itp, .1/// fie dae6elv dldaaxe, dvTl tou, 'Atc/- 
tjTTjaov Xdyov jj-Jjiix; ait' EU.OU ■ oiSEva ydp 6 Ku. 
ptocj dasSstv StSdaxei. To os , Aiuri /<t otiVojc £?*/ - 
) ar ; dvT: toO, I vwpiaJv pot, itottov jj.£ Ttapavopvrj- 
pdttov ElaeTtpdijlo Sixrjv. To Ss , dtatl; oGx aittoXo- 
ytxcu;, dXX' ExETSUtixtu{ Xeyet. "II xaXov cci f:i,r 
ddixijcrto ; woavst SXeyev, Uu xaXdv aot, AEarcotc, 
ou8e ocpecrrov , to e:; dSixiav tpaTcfjVai jj.s ' oixtei- 
pTjaov totvuv TeoXXolydp tic; aujjKpopdc; ou yipovte; 
eic; d3:x!av, eftouv (iXaatprjiJiiav etpdTcrjaav. '(1; k% 
otxeiou jidvtot TrpoiwTtou uTckp fjjjtdiv Tcdvtwv 6 ayto; 
tov ©ebv ixEtsuEt , tcecc>e!Ojj.£v(o;; auy/ojpetv xaO ' 
fjptliv tous Tcs:paajj.ouc;, tva p.fj Ttepiffiotepot >. — r> 
xataT!o8(iJu.EV. 

B 

i"Ot: d-sircio s'pya xstptov aou , flouXfj 8; 
T.poaiGyzc. t 

lld/.tv jjsvtoi ioc tcoctjttjv IxeTeuei , p.f] 
eautou tb itobiua* xa\ f,p£;j.a p.£v TtXTjpoyopettat, 
ott tto StaooXio Trapaoiootat • toutov ydp Ictojj, xat 
to ; jj truv aiJTip 8aip.ova;, dasSsir; a rjut • tfjv Ss npd- 
voiav, St' ijv 6 itovrjpo; autou xpate?, ou-oj p:aOetv 
SeSuvTjTat. Atd ;jo: Soxet y.oti TtotxiXouj Tceptotpe- 
tpstv /.d;o'j:, touto piv e|atT(ov, aTtaXXayfjva! tuiv 
Setvuv, touto Se xa\ piaOEtv eTttTCoOwv J', oi' f,v al- 
tiav xoXdc^etat. 

<"H 6j(j-£p ppotb; opa, xaOopac; f, xaOtijc; opa fiv- 
OptoTtoc;, pXetJ/Tj; fj d ^tos aou dvOpwTctvdr esttv ; f) 
ta ^trj aou dvSpdc; ; ott dv£^fjtr,c>ac; tfjv dvojjtiav [jlou, 
xat ta; dpaptia; pou etjtxviacac; ■ olSac; ydp ot: oux 
Tjore6rjcfa' dXXd t:c; etttv d £x ttjjv xetpdJv oou e$at- 
pouu.evot; ; • 

Mfj dvOpuTtfvio;, tfrjaV, td Tcpdyjjtata xpivst?; Mfj 
Suvatai tt StaXaO£tv trjv afyi dxpi6ctav, toffTtep tou; 
dvOpwjcou?; Mfj td etrj aou dXiya Tuyxdvst, xaV 
dyvoett; td r.po tfj; aautou dpxfjc ysyovdta ; xa\ 
Xpeta aoi £utt CtjteJv f) E;staC£tv td Tt£Tcpay[jt£va, 
tojte yvwvat ott ;j.ro£v f,-£GTjaa; 

Xpvccrrcjitv xaV 'OAvpxtodwpov. Ka\ eyo 
. . oT! oux fjcil6i;aa , dXXd aup-6aivet f,a;fJif]x£va'. 
[j.e, xat dyvostv otav ouv ai> xo/darjs, oii&£\; o:- 
xaiwOfjvai SuvaTat • d).X' et xat p.f, fjo-l6T)tra toys eL' 
ep.fjv yviojjtrjv, otSa Eti tfjv afjv pouXfjv oux eariv 
ditotpuyeiv, dvt't tou, Ivav pfj eu.auTtp auvotBa, dXXd 
f, afj xpateitto pouXf), fj xpetttov fjjj.iTjv td xaO' r»,o.i 

ETtiaTaU,EVTJ. 

i At '/ctpc; crou £Tc/.acdv p.e, xa\ ETcolrjadv ps. » 

,-. xai 'O.U\(t-."\.p-(ov £:;j.'t, tprjat, t<T;v 
/e:p(ov aou, xdv dpapttoXdf 'Opac; wc x;A TCJtTjtfjv 
ytvtbaxst tbv 9e6v, xat TtapaxaXst tpeiSdi TcotfjaaaOat 
u.toupyfjtiatoc;. D, , VARIjE i.i:<: 


133 INBEA 

i I\hxi xauxa u,exa6aX<i>v, p.c l7tataa;.»| "A«i5 l«c 
fi «ai Qeodotlbtv , *Au.a xCx).<;i xaxeTc6vxi<jd<; 
I».] 

M-ri t ; j Tcocfjaa! u.6, s/Tjat , xat ev eOOijvfa xotTr/.- 
JXT)(Jat, c!; 6Xl(J/st{ xa't jjtajTtya; u.exti6aXe<; xd xaT ' 
ev.e. T6 81 oXov totouxov • Ou8e\<; exepoj &7taXXdi;at 
jt: xwv xaxtov Stivaxat, ttXtjv goO xou 7cXf)§avxo<;. 

< Mv^tO^t: 6xt wrjXdv (Jte lixXaoas, et{ o; yfjv ;t: 
TcdXtV aTTOJTp:';;:'.--. > 

Ei xal eTrijyayes, 91<j\v, •*>? e^ouffta^oiv, -x oou- 
•/rjpi, dXXd iJtvf.tsOr^Tt Sxt daO:vf;;, :•.[>■'., xa't cx tctjXou 
ttjv auaxaatv e/oi, xaxd xo atojjta Bi) 

t"II ou/ uhtcep ydXa jjic S)u.eXf;a;;, exuptooa? 8e u.e 
taa xupto; Aipfjta oe xat xpca; p.e iveSuaa?, oarxeots 
ol xa\ veupot; (Jte eveTpa; • £iot)V 8s xat cXeo; eOou 
Ttap' ep.o\, f) 8': eTTtaxoTtf; aou EtpuXaJSjtl p.ou x6 tcveu- 
;jta. » 

'flc fu.la fdp /<£, <pT)<j\v, Tijta.lrjx;, rjxot auo /ob; 
Std xb Xeicxoxaxov, f, 8td xbv a-:p;tax:x'.v Xdyov 
fiaXXov. 'Ezi&pbicretQ Be, xouxtSaxtv, ETCTj^a? <'i: xupbv, 
f) oti tfjv e<* dp/f); xtj; TcXdtrea); auu.Tcrj<;tv, f, xa\ 
Std xtjv ev xfj u-fjxpa auaxaatv. Tb 51, '< . . , . ■■ < ■. . 
potC, avTt tou, aovip^ai|/a<;. Ttb 6e, Ziohr ," l< u aap ' 
s/to! xal /'.'.itcr. xa! // ixtcrxoxr) <r< i .-,... .(<■■..■-'<<( v 
r .'■ .Trtryif/, dvxl tou, Ati u.6vt)V tj/iXav6pb>TCtav xa't 
ttXeov, et; oux ovttuv f)u.d\; et; xb etvat xat ffjv icap- 
f|yaye<;- t) oe af) rtcpl 7ju.3j 7cp6vota xfjv f)u.exipav 
StaxTjpet auaxaatv. t Tauxa H/tov ev acauxto, o.oa oxt sxdvxa ouvaaat, 
dSuvatet 8i aot ouOev. i 

Tauxa, tpTjaV, xi SdyjVtaxa Tcap' £u.auxtj) v.j.y.y. xe- 
xxT)(Jtivo5, Sxt xa'i cx xou (Jtf; 6vto,- et; zb etvai 7cap- 
dyetv Suvaxbg eT, xal xtjv <5euaxT)V xal yaXaxxd>8r) 
ou:tav, 6; aotfb; xal Suvaxb;, ei; dvBptiiTcou auaxa- 
stv epydCr], xat oct e).efijjitov et , xal Cwt); x°P r iY ? "J> 
xat oxt tcoXXt)v xtov xaO' f|(jta; r.otei":; Tcptivotav • xaX 
dTT/.to;, xb 8f)u.toupytxbv, xb 7tpovoT)xtxbv, xb xptxt- 
xbv XoytC<5u.evo;, 3t SrjXoutae Std xou, <,<o/'/, xal e.lecc., 
xat £.T<tT/co.T/'( , otoa OTt 8uvaxb; et, xat xtSv Tcapiv- 
xtov dXyetvtoy xb abv drcaXXd|at notr ( u.a. 'Opag r.toj 
-e6a-u.tto(; u.eu.vr ( xat tou f\r]u.toupyou, xal '/^°'- v ^i ; -°" 
Xoyet xtjs Ttotfjaebx;, y.a\ xfjj icsp\ tju.S<; 7tpovota<; • 
a~ep eaxtv euaeGou; 6vxw<;, xat Xtav cu/aptaxou, 
xoV xt) xou u-axaptou '1<1)6 -pezovxa OeoaeSetjt. 

i 'Edv te ydp djxdpxu, tpuXdsaets (Jts • drco Se ivo- 
u,:a<; oux d6to6v pte TceTCOtTjxa;. t 

Dpdrcei, 9r ( a't, ttj cfj tptXav6pti)Tc£a vetu,at tt xal 
cuyyvtt>(jtrj; xto ato T:otf)U.aTt , xat p.f; atpiSpa dxpt- 
Coi;, to; TtavTa eTctaxdpjevov, Tcdsas Ti; 7cpdt;et<; u,ou 
xal xa TTupaTTTtiiu.aTa e~tTr,petv. Tauxa 2 oi TcdXtv 6 
f.yto; xb otxetov TCpiatOTCOV urtoaTT 7iu.cvo;, bicep rUM JOB. 134 

A ■ ! >,;y !' ; ' miilan |icr< ns isli mc.i [/1<7hi7/i vero 
!< tio, Simul in circuiiu ndobruisii 

Posiquam, iiiquit, me fc< isli, ci in reru;n aflluen- 
lia constituisli, in afflii lioncs cl verbcra rcru m 
mearum slalum commutasii. Summa aulcm totius 
lisec esl : I*i':ii <-r i<\ <|ui mc plagis :iii<'<isii, nenio 
alius c\ hisce malis eri| erc n.<' polest. 

Vers. 9. « Memor esloquod lutum linxisti mc, et 
in tcrram me iterum convci i is, • 

Quamvis , inqnil, lanqnam potestatem liabons, 
accrbis <■! molcstis me afllixeris, recordarc lamcn 
qnod imbccillis sim, <■! quod corpus nieum <'\ luln 
rabricatum sit. 

Vii.s. ki-12. i Nonne lanquam lac mulsisti , 

" et coagulasti me seque ac caseum? Pelle auiem ii 
carne vestisli me, ossibusquc el nervis conseruisti 
nie : vilam autem ct misericordiam posuisli apud 
me, <'t \isit;iii<i tua custodivil spiritun um. » 

Tanquam lac cnim me mutsisli, inquil, e terrrc 
pulvere scilicet, propter ejus exilitatem, \<'l potiut 
propler spermaticam ralionem. Coagulasli autem, id 
est, lanquam caseum me eondensasti, i<!i|u<" vel 
propter plasmationis, quae in initio exstilil, coagmen- 
i;iii<iii<iii , vel propter eam qiue in utero (it con- 
cretionem. Illud \<'n> : Nervis conseruisti me, id est, 
cousuisti. Yiitini veroet misericordiam posuisti apud 
me, et visitutio tua custodivit spiritum meum, i<l 
<'si : Tua soliiis benignitate <■! misericordia, cum 
(. non <'s^<':i!us, vitam el exsistentiam imliis tiilnii^ii ; 
et lua erga ims providenlia corporis nostii compa- 
^nii salvam luetur. 

Vi.r.s. 13. « Haec cum habeas in tcipso, stio quod 
<ir,ini;i potes, <'i niliil i ; lii evadit impossibile. » 

(iiiin haec, inquit, opinio a|iu<l me firma et rata 
sii, quod iioii cnti exsislentiam liilni<'ir, <n <\ 
substantia lliixa et lactea hominis compagero lua 
sapieniia et potentia producere possis, et ijimd 
miscricors , et viUe <!<iiiiiiins sis , rebusque noslris 
diligenti cura prospicere digneris; et in summa, 
viin luarjn et poteslatem creandi, guberntandi, ct 
judicandi mecum considerans (qua? per illa, vit> 
misi ricordia, el visitalio, intelligilur), a pr<esenlibus 
doloribus te opificium tuum liberare posse, certo 
milii pcrsuadeo. Videsquanta cum rciigione (ii<;!- 
loiis meutionem faciat, et pro creatione ci pro- 
vi<lcnti.< erga nos gratias referat : quse qui li 
liomiiiis vere |iii, <'t admodum yrati indicia, ei rc- 
lij ioni beati Jobi consona suni. 

Vers. II. « Quod si et peccavero, custodis me: 
ab iniquitate aulem non insontem me fecisii. > 

Decet, inquil, tuani clementiam et bcni 
opificio tuo vcniam aliquam imperliri, ncc pro lna 
omniscientia accurate nimis omnes m< 
et peccata animadverlcre. Rursus vero hoc loco \ir 
sanclus snb i pci pro nobis Deum supplici- VMU.E LECTIONES. la. evxauOa. 135 OLYMPl lcrorat; communem enim nalurx bumanx pcrso- 
nam suscipiens, dicil : Nihil le lalel, Domine, sed 
.i.iin nostra opera obsei vas i lioi cnim esi,i 
ei licci saepenumero peccaiores non confcstim pu- 
nias, non tamen ideo impunitos dimittis veruui 
severus, inquit, delictorum meorum i 
faclus, et pro omnibus supplicium de me sumens, 
pari bcnignitate me nequaquam cs complexus. 

Vers. 15. < Sive enim impie egero, vae mihi; et 
si juslus fuero, ii t • 1 1 possum suspicere. > 

Aquila aulem : /.'/ jnstificatus non tollam capul. 
Sensus vero bic esl : Sive impius, inquit, fucro, 
hoc mihi malorum omnium pcssimum erit; si vcro 
iii, i essc jusuim dicere ausus fuerq, nullam inde 
ulilitaiem percipiam : interim propler ea quse pa- 
lior, animi pendeo; nullius enim sccleris milii 
conscius sum, calamitatum autem acerbilas mibi 
obloquilur, hec caput altollere pa.litur. 

< Plenus enim sum opprobrio, [Vers. 16] ct ca- 
pior sicul leo ad occisionem. » 

Unum, inquil, novi, dedecus meum esse diSusum, 
ri instar lconis venalione ad neceni capli, suppliciis 
undique me esse affeclum : propler pristinam autem 
I, :Ii< ■ii.itrm, el virium integritatem, videlur leoni 
se comparare ; animal cnim est iraperio prxditum. 

\ii.s. 17. < Instaurans in me inquisitioneni 
mcam. > 

Mala, inquit, qux me premunt, impetum non 
remittunl, sed niullo m;\gis augetur, ei perpeluo 
redinlegralur malum; ac si diceret, Varian ac di- 
vcrsse calamitates me circumsiant, illist|iie similis 
Mim, qui post priora verbera, ad quseslionem 
aliam et lormenta nlin saepius deferuntur. 

< lra ;iuteni magna mihi usus es. » 

Idesl, Gravi in mesupplicio usus es; supplicium 
eiiiin vebementerei illatum, et condilionem suam 
serumnosam valde, non autem aniini perlurbalio- 
ncm, iram vocat. Ei liic rursus affiictionum magni- 
tudinem indicat, non quod animo fraclus esset, sed 
ul amicis nolum faceret, ingenlem banciram non 
propter peccata, ut arbilrabanlur, excitatam esse, 
si viue ejus raliones diligenter subducere vellent. 

Yu.s. 18, 19. < Quare ergo de venire eduxisti 
me, ei non sum mortuus, oculus autem non vi- 
dissel inr, el essem lanquara non fuissem ? Cur enim 
de iitiin in miinuinentum ndn sum translatus ? > 

Olgmp. ci Polychr. ilaec ciinni postea Ecclesiastes 
dixit, bealiorem praniicans morluum super vivuin, 
1 1 illnm qui uondum c>t, super utrumque ". Homo 
vcro in banc calamilosam vitam incidit, quia Deo 

i adbseserat, neque divina ejus mandala cu slodi- 

vcrat. Bealus autem Jobus non lantum pi 
lores morlem optabal snl quia diuturnitate tcmpo- 
krumnarum incremenlo, n^ : , Deo prorsus ALEXANDRINJ 136 

A fjiAciv Exexeuei 0e<5v xb xotvbv ydp -?,; dvOpojTroTr;- 
toc TtpSawTtov 'J-cXOojv, yrfi\v , Sxt 0J5iv crj XavOd- 
v:t. \iz-o-~, d>.Xd'yip zi 1 . e-tTrjp:;; f]U.6Jv -l: Ipya, 
touto ydp l~-'. x6, ^r.idrceir- xaX zi -oXXixtc xoh' 
duapcdvovTa? p.f) Tcapa/pf)u.a xoXd£et;, tc/.tjv ou otd 
xouto v.c/X dveuBuvoue eac • dXX' oiix etc' eujou, <pi\~\, 
Tfj tat) f/pi-joj dya96xT]Xi, dxptGf;c xc E£jeTacjxf)<; tojv 
fy.ijjv nXr|u.u.EXr,u.dtuv yevopievoc, xa't Sixa; Gn:p 
d-dvTcov d-aiTf]3ac. 

« 'Edv xs yip dacCf,t;(i) , ofu.oi" eiv -i (jj Sfxatoj, 
oCi 5'jva;j.at dvaxutpat. > 

'0 Se 'AxuXacc, Kal SniauoOelc, vbn dpu> xe;;a- 
.?/()'.'() 6i voucj ojto: • EJxe v.jSjt^- etT)V, tpTjal, toCto 
p.ot TtdvxcoV ~h /efpttrtov idv Se xat xoXp.r cjoj etTietv, 
otc Stxatoc e!u.i , oOSev |J.ot evxeuOsv StfzXoc ■ t:ojc 
" ;j.£vto: du.tp(3€T|xouu.ai Std xi ~:a%~\' eyco ;j.'-v ydp 
ep.auToj ouSkv auvotSa, al Se.auu.cpopa\ \l~-ii~: oujat 
dvTfyOiYyovTat u.ot, xat oic/. stjjc: u.s dvaveuoat. 

< n>,f,pTjC Y^P dxtu.£as ct;j.t • iyp:,Jvu.at ydp wsTcep 
>.U'jv tl- otpayfjv. > 

"Ev o!6a, tsTjatv, 6ti dTt;j.ta [xou xaxax^yuxat , xa\ 
('j--:p >.:(,jv ei; 3^ayf;v dypeuijJtevo; , oilxio -avxa- 
/oO:v xat? xtu.tuptat; pdXXou.at ■ lotxe 8s Xeovxt §au- 
tov napetxdaat, 6td ttjv irpoTepav cOSatjjtovtav v.~\ 
euaOevetav dp/txov ydp to fdiov. 

< 'E-avaxatvt^cov e-' eu.e ttjv Ixastv (Jtou. » 

OJx dv£Tjat, "t~\a\, td 6:tvd, dXXd v.~\ litt-Xeov 
C au|exat, xai d:'t xatvorcotetxat to xaxov ■ tva z'i~~, 
oTt IlotxiXat; Ttepi6dXXou.ot auu.^opats, xal oxt eotxa 
xot; Ttpoxepov \i~~-'.yj)il~i, xa't auOtc, v.~\ noXXdxtj 
et; EXEpav EisTatJtv xaV paodvou; dX)a; ^epojjtc- 
vo'.;. 

< 'Opyfj 6k u.EydXf) [Jtot ixp^ati). t 

TouxEdTt, S^dSpa xfj xaT' eu.ou Expfjaw xiucopta ■ 
<v ;•/'()• ydp xfjv xtu.wp£av ~)-\~\, xrjv u.eydX(o; auxtji 

ETXT|VEy[*£vT|V, xa't TTJV i-trrovov dYdjyfjV, OU [J.f,V -d- 

Ooc. Kat evxauOa 6e irdXtv x6u.lye6os tojv BXtSeptov 
eu.!pa£vei, oxt h oux dTtoxdu.vo)v, dXXd TTaptaTtuv toTc 
!fi~/.oi- yvojvat, oxt f, iixep6dXXouaa auTT) opyf; oi St' 
d;j.7.p-:ia; e5T - tv, (b; UTrevdouv, et auu.6dXXotev auxou 
x6v Jitov. 

< 'Ivox£ ouv ex xotXtac (Jte et-fjyayes, xal ovx 
D diriOavov; 'O^0aX[j.oc 6i ptc oux eloc, v.A i'uz-~i- 

oox S)v lyevitjtTiv ; Ataxi ydp ex yaoxpb'; :;: ; rj| i 
oux dm)XXd.yr)v ; > 

"( >.h -ji. t. xa't Ilo.lv/_p. Tauxa xai 6 'ExxXrjataaxJ]; 
&axepov 3;t::, u,axapt£(i>v tov Bavivxa UTtkp tvj vwv- 
Ta, xa' tov |j.f; yevdfjtevov xir.lp d.aooTipou:. Totau- 
tt, Se TteptTC^TtTtoxev 6 avOpojTtO!; 46uvT)pa fo 
xb jJtT) [j.eTvat Ttapi (-):oi, pr.oc (puXdcja! Td OeTa - 
tdyu.axa. '0 6: jj.azdptoc 'Iojo' ercoOci tov Odvaxov, 
oO ;■'- .'v Std tj.c d.Xyr/jOvac, d.X>,' irretoi,- 
xou /povoj Rapaxeivoijtivou, xa\ xojv TtaOtiv auxo^ . iv, S, ."i. 

1 fc7. Jel.iTt. \.\l;l.i: LECTIOiNES. \r, IN BEATtJM JOB. 188 

inits:vo;jiiviiiv , iictJiTtTsos -.sXsiav EYxaTdXstAtv A dereliclus esset, suspicareiur. Hisce aulciu io primo 

Orto|jtEu£vT)xiva: Ttapi 9eou. Touto:; os i/pf ( T'j zil suo scrmone ustis est, el niinc itcrum repelit, uln- 
bi zf\ TtpwTTi (Jtjaei, xal aOO:; vuv, 6:' 5Xou Setgat quc bstenderc volcns se, hiorlem desiderando utab |louX(5u,£vo;, <I)tj ouos ueuttt6;;, ouSe pXirfTjuo;, "'"'V 
tc:xo(uv dXyr,'>Jv(o/ d-aXXayf,vai ttoOiov ota tou Oavd- 
T u. "Jjr^Tiv ouv, GTt TouTOi; itiXXovTa u.s r.: [,:-':- 
t::eiv, austvov f,v y.r l 6s ttjv ip/f|V ysvijOat, fj ysvo- 
usvov Ttapa/pf,_ua s!; uvf,ua d-svs/0f)va: ■ si yxp acerbis dolorimis libcrarelur, neque reprehensione 
digmtm, ncqlie blasplu muhi esse. In hafec igitur, 
inquit, roala mihi incasuro, satius crai ab initio 
omnino non exslitisse, vel in lucem etlitum statim 
ad sepulcrttm elalutti fuissc; si enim mercedcm xai uf) uta06v Ortsp dyaOospyia; Jxoui^outjv, rcelc factnriiin nullam reporlassem, tanlis crucia 

dXX' oO/t xa'i TaT;; TOjauTai; xaTsfatv6;j.r,v {Jaid- lilius sallcm ininime ilil.tniatus fuissem. 

vo:;. 

t "II oux o),!-,''; Jjt\v 6 f)(o; tou ypdvou pou UdXtv t6 oXtyo/poviov ei; txsjiav TTpoGdXXsTat, Vr.ns. 20. < Aut nttnqtiid non rsi parva vila icm 
poris mei ? > 
Rursus vilse brcvilalem pro supplicali.one in mo- xa: atT:i Ssr/Ofjvat auftji 5:i tfj; tiTjv iiajivtov dvi- jj iliuin affcrl, el crnciatuum rcmissione Dcum sibi 
osto;, ot: of, :/.s()v tV/ (!s'jv xixTrjTaf oCttw yjp oi- propilium esse farltini, ostcndi postulat; nectlnni 
6a/0s':; Tf.v a:T:'jv twv rcetpacrpwv, evSixt»; iXtyw- cnini lentationum causa percepta, non immeriln 
pst y-tl TapdTTsta:. Ti; yip, tfrqeAv, ifvoei, tb; negligentius sc geril et perturbalur. Quis enim, Ttpoaxatpot 8vts; ct dvOpoj-rot, jiiapu vou.E£ouo"tv ev 
TaXaiTTOJpiat; i;ETi£sjOai ; 

« Ou oux ejt: (jjiyyo;, o06e opav ^mt^ j3po- •Av-\ 

iz-.'.'i, ou "Ottou taiji; f,X!ou xa\ SiTptov oOx 
j dvOpojTttvcov TrpayudTtov xaTajTajtv inquit, homines, quorum vita brevis ct fragilis cst, 
cuni miscriis conflictari, grave cxisiimaiv, igno- 
ral ? 

Vi.ns. 22. i Dbi nnn cst lux, neque cst videre 
vilam hominum. > 

ld est, Lbi solis ct sidermn ortlo non csl, neqtie 
rerum humanarum siatum, bonarura scilicel le- (SjTiv tostv, tva efTtt), eOvouiav xa\ Tdijiv TtoXtTtxfjv. gnm sanclionem, elortlinem politicum, iutueri li- 

TaiJTa AEYet, SeSotxtu?, p.f] Idv peta jiasavojv tsXsu- cet. H;ee vcrilus, ne forle cum cruciatibus cl tor- 

tfio-rj xa \ tiIiv ETajuwv, ev TsXs'a tou TtpoitoTtou meniis vilam finiens, a divino aspeclu prorsus 

toj Qsou dr ppics^ » veyovti)?, ue-s twv djsCiLv amandatus, cum impiis in infemo ntimerarelur, 

ev Tto SSt) (! - e xaTaXexSij, otttve; t6 aiojvtov oixouat ^ dieit, qui quidem (ut inquit Salv.ttor) tcnebras ha- 

cxjtc;, /.y.Ti sfjv tou SojTijpo; oiivf/j • ipojTo; ybp bilanl sempilemas; cum enim Ueus suapte nalnra 

Bvto; xiTi tjiutriv Toij 0soj\ oi s=io toO -pojwrroj lux sil, qui ab ejus vullu excltulunlur, in tenebris 

a'JTO'jya/.//usvo:, svaxvTs: Tj- - /ivo'J7:. versantur. KE^. IA'. 

lTfcOeo>pta. 

'ATiOtdSTJv toj "I('j6 6:a/s/0ivTo;, S'^o5poTspov 6 
Stosdp 6:aui/ETat • xaV TtpioTov H'- v ' t7: ''- -oXuXoyia 
rjxbiTCTSt t6v dyiov e:Ta uipepeTat dj; E:pT,x6-a, 
ot: KaBapJ; stut, xa: dutouo; ■ xa: oj vevoTjxoj; ex 
ico:a; oiaOiisto; fjOsXs xpivsiOat Ttp6; 0s6v , E:0s, 
sjr,(j\v, 5jv 6uvat6v SixawXoyTjoaffOat' jo: 0s6v, tva 
xa't ex ttj; jo^ta; autou, xa\ ex tf,; 6'jvi;j.s"a); yvtp;, 
t'o; xaT - d£:av ao: anoviuojv, sT:uwpf,jaTo ete. E!ra, 
osiija; Tou 0sou ttjv ouvautv, xat tou dvflpibTtou t6 
:.'t:'/.-;, Trapitvst toj 'lto6 si; £u/f,v TpaTtf,vat, xa\ 
usTavof|jit £9' oT; rcpti-epov fjuapTsv • outoj yap 
sjTat jiOtw, EXetov t6v 0sov xaTaJTrjidusvov, ti7jv 
Te Ttap6\Tiov Setvtov ecto YsvijOat, xa\ tt;v ttpoTspav 
euoatuo.iav dr.oX^Sstv. 

« TTtoXaSoJv 6s Soj-^ip 6 Mivalos, Xsys: ■ '0 Ti 
TtoXXet Xsyiov, dvTaxoJJSTa:. » ['0 tk Xujtjnr/cr, 
1 Mf, iToXu/dXo; dvavTt^ir,To; EjTa:; »] CAP. XI. 

Prolhcorin. 

rnslquam .Inbus sermoncm lonpius prodUiissef, 
Sopharus arrins contcrrdil; ac primum qtiidem 
propter multiloquium sanclum irridct; dcindc, 
quasi purtim se et inculpaliim dixissel, vihippr.il ; 
cumque non animadverieret qiio«nimi affcrlti cimi 
Deo jmlicio contenderc vcllet : Utinam", inquil, 
D posset Dens in judiciiim tecum desccndere, ut sa- 
picnlia cjus el potcstate edoctns, pro merilo tuo 
pcenas lilii inflixisse, intelligas. Deiiide, Dei potr- 
statc et hominis vilitate oslensa, Jolium liortatur, 
tit ad preces se convcrlat, et pcccatorum qnte prins 
admiserat. pcenitentiam agal; sie enim evcnturiini, 
Deo propitio sibi faeto, ut praesentiluis malis eri- 
pinltir, et pristinam felicitatem recnpcrct. 

Vtns. 1,2. c Respondens autcm Sopliar Min.vu i, 
ail: Qui multa dicit, cl vicissira audiet. > [ Symmu- 
ehus aulem, 1 Nunquid mtiltiloquo non responde- 
biUir?i I VAni-T; I.ECTIONF.S. « fcr. aTtotffyti. J -r fcr. 'i.Wj. 
Patiiol. Gr. Xl.iil. 139 OLYMPIODOaj ALEXANDRINI li> 

SopharUS. proiit reliqui, vel pnlius illis velie- A napa_Xr ( o!to; tcT; iX/ot; xai 6 Itotfip iccitfipctat 
mcptiuSi in Jobum inupctuni racil; pariter enim t<;j 'IojC, fj xat j'fo6p_tepov f,yvof,xaot yip .-iarj; 
animi affeclum, quo justus utebatur cumde Peo Tf ( v tou Sixaiou oiiOcotv, rj Ttept QcoO xp'°y-evo; 
sermonem faceret, ignorabanl : undc Dei patroci- eXiXcr 8t6 of; xa\ 0c<Tj euy.jyopetv oititjtsvot , 6cto 
nium suscipere arbitrantes, Dcum inscij offende- TtpooxpoOovTe; cXaOov. i Aut eii.iin eloquens puiai se esse justum? » 

Olympiottori et Polychrouii. Jusli naiura e| 111- 

doles verborum muliitudine non seslimatur : neque 

cnim si quis facundus el disertus sit, ideo staiim 

justus erit ; verum sermo eliam qni cito ct velociter i "H xat i eOXaXo;o.ccat clvat Sixato;; » 

'O.lrjt.TtcPotpw xat Ho.lv/porloi'. OOx ev TtXV;- 

0:: XSyiov, tprjatv, fj toO otxaiou xptvcTat tpOoi; ■ 

oOoc ei' tt; c ! J5TO!j.o; xat eueitfjip, f ( ar) Ttapi touto 

otxaio; - iXX' Bort xa't ~p6; tou; yopyous xa't eOcpo- tluit, contradictione non caret. Tu vero, ut vide- /iXou; Wyqu^ ivT! ( i,or ( a:;. Su S_, <b; lotxe, tw Tc..f ( - 
lur, sorlem el conditionem jusli viri in verbonim Oct Ttov Xoytov o.ct toO StxaCou rtpooctvat ttjv pto.pav 
mullitudine silam esse arbilraris : verum intelliges iXX' ettrjj, <b; ooSsv ysvvatov, oOoc avavT:p\t.r ( cov 
te niliil viro gcneroso dignum, et quod conlradi- _ ?tpt)<; ■ pifj yip -icctof; •pOey^aoGat SOvaaai, tfit\ xa. 
ctionem non admittat, loculum esse ; non enim oixaio; cl. 
continuo justus es, quia loqui potes. i Benediclus natns mulieris brevis vit;r. > 

Iloc enim lucralur qui cito e vita excedit, ul 
acerba ct molesta, partim non videat, pariim non 
cxperiatur, neque inultum peccel. Iloc vero dicit, 
ut Jobo seipsnm justiiicanii os oblurct ; vel ut vi- 
lam noslram, quod ralamilalcs multas sccuni ira- 
liat, et doloribus plena sii, dcftcat , et beatum 
proimle cum prsdicet, qui in ea diulius nontluia- 
verit. 

Vebs. 5. < Ne mnlliis sis in verbis, cumnemosit 
qui contradicat tibi. > 

Fonasse eliain, quia Jolms Dcum posltilaverat, ut « E0Xoyr ( ;a.vo; yevvr ( T6; yuvat/6; SXtyciSto;. » 
KepSatvst yip to fjtT] Sctvi Ti p.cv ISeTv, Ti 5*. 
TtaOctv, 6 toO p".ou OSttov aTcaXXaTTou.cvo;, xat t6 
p.fj TtoXXi i;j.apTctv. Aiyci 6. toOto, e~ia-o;j.'tov 
tujltsp c6v '1o.6 SixatoOvta .auTtJv ■ f ( xat Tfjv f ( u.eTi- 
pav fo)f ( v oixti£ou.cvo;, tb; TcoXXi; eTtto'TCUU.lvr 1 y aup- 
Vooi; y.ai ETCiiSuyov, xat cti toOco [Jiaxapijtov t6v 
p.T[ CTtiTtoXO aOcrj Tcapau.£t'vavTa. < Mf) tcoXO; cv p'fju.a<ii yt.ou, oO \&p cortvo dvtt- 

XpIVOpiiVjC oot. » 

Ti/a 8s, c-ctor; 0:6v jjttjaEV i ltofv, xataTtr/.at 
in juilicium secum dcsccnderet : Ne fruslra, inquit, '' aOtto ci; xptotv ■ Mq pjixijv, tf^ol, tpXuapei ■ o0 yip 
nugas agas ; Deum enim, ntjudicio tecum conlen- e^ci, 0:6v avtixpivt5;jtcvt5y aot. 
dat, habituTus non es. 

Vers. 5, C. < Sed quomodo Dominus loquclnr ( 'AXXi. tcw; iv o KOpto; XaXf,o£t Ttp6; os, xat 

ad te, et aperiet iabia sua tecum? Dcinde annun- 4yo£§et x'-0:t\ aitou u.cti oou; clta ivayycXct oot 
liabit tibi virtutem sapienlia:, quia duplex erit atl 8u.vau.cy oo-yia^, ott SitcXoO; eotoi ta>v xati <sl, 
ca qu.T circa tc ; et tunc scies, quia tligua eveniunl xa't t>5tc yviOor;, Stt 5|ta oot incSr; i-6 Kuptou tov 
tibi a Domino qoae peccasti. » 

Utympiotlori el Polychronii. Llinaiu, inquit, lieri 
pOBset ut Deus lecnm seimones sereret, et sapien- fju.apt^xaj. > 

'O.hfi.iwStifcv xa't Ilv lv%portov. E ; .'8c, tpT,o\ li;e suae arcaiu veibis prflpoAefet (lioc cnim in- 
niiit ; f.'l avnunliabit tibi viilulcm sttpicnlitv), ut 
iapieptiBm et jiu-titi.c cjus cNccllcuiiametlocms, 
non amplius punun le et ini prelifiisibilcm diccre f,v Ocov otaXc/0f,vat oot, xat trj; aOtoO ootpta; ti 
i- ijjr-.x -apaot?,3at Tto Xiytp ■ toOto yip u.T i vuct 
t6, Wriiyye.tsl cct Svrajur ccytac" tva p.a0iov tt,v 
aOtoO ootpiav, xat tt,v xati otxaiooOvrv 0Tccpo/f,v, 
p.T,xcTt ToXijLfjOct; ' X^yciv, OTt Ka0apt5; eifu xa\ audcrcs, scil, quod sappUcia jictiatis paria infli- D a;jt£U.TtTOi; • AXXi yvto; oti t6 x«t* i£!av aTc£vct;jc 

gciis pro mcritis libi rcliibucrit Deus, intelligercs. col 0£ O .;, too;acTpou; toi; iyaptf^utaot ci; Ttutopia; 

llln.l antciii : Quia tluplex erit ad ea qutc eirca le, ;_ 7 -, a .. ( ; )V- t gv, "OTt dt.r.tovc f:azat roir xazh 

boc significal : Dej excelleulia longc inajor est co, -^ touto orXoi- rioX/f;, ?tjo% fj fiTtepOYT) toO 8eou, 

qui, sicul lu, sapieulein se cl justUBl esse gloria- r ,^. -;,., X^-pyta, tuoitep oO, trotptiy elvai xal Bfxatov 

tur:si igiiur nobis Ba,pienlior el justior e.st, sa- : ; ,/ sl M \ tjotpditepoj r, <_<T>v xa't otxatiTcpoc, oo-c.to: 

i .j • -i ■ i . - 1 etjuBM supplicium de te sumpsit: et Imc xa\ 6i_afw; c-f,yayc trot Ti: ti(ju»p<«<j-' xa>. tovto 

quidera inteUigeres, si Deus lecuin loqucrelur, et Ivyuj „y ei eXaXr,se Ttpb; oe Kupioj, _«>. kmi<svi\3±* 

sij. etttli. BUS '■ i..-:.'urnt. Tnn. eiiiiu pi utiei.ti -, yy -- x -f. v trotpeav eaucoO. Tot£ yip xaTavof,oa; 

ejua taliont qaa in inlerei dis ciiam malis utitur, -^. v ,, z -- x j 6 'pt_; aOcoO xa\ cv tol; Twxpot; inetyta- 

diligente_ perBpci i •: non nd uleiscendum yf]v, Stuo.x iauv.;icvo;, iXX' latpixto? xat v-.po; 

■ ; | -..:.,! iirui. more medici, 6ye£av t]/u-/f\c;, ETtiyet t_; 0X:'ict;, ato^pov.otcpo; V\KI.I", LECTI • lc. to/.;af ( s _:. E ftr. au - - 141 i.\ ni-.v 

dv xaTeOTTjc; • zai lUVlScov iautOU ts xai toj 8eou 

t6 Stdtfopov, xal (b< jj.ei^ova f; xati tf.v OiautoO 
iTC.Xu.rjOa;; tcnjstv, xpiv:iO:xi irpbcj t6v AeotccStTjV c/6- 
ijievo; ivi;p, ptr,5s tiov utc' aucoO Ytvojjtivoiv owt:i; 
-\, iiyov k, xaTeoaXe; dv Tf,v ScpptSv ■ xa\ t6 
niyeOo; tfj; 0:!a; -ojia; xa\ $uvctu.sti>; yvou;, o»;j.o- 
Xoyrjia;, d>; di;!av ti~jv dptapTrjiJidTWV tt;v Sixr,v 

< "H i'/vo; Kupiou Eiefjostj; f) si; Ta icr/ata 
dtflxou * itcoErjjev 6 IlavTOxoa-.i.jp ; i 

'AvitfHX-d ooi, ■■fr\z\, td toO Beou, xa't tj; 66ou; 
aitoO Tf;; -povota; eupetv d;jtf/avo/, fj d/p: tiXou; 
tiov pouXeu(*,aTti)V au;ou cpOdsat, fj xtuv TTOtrjtj.dTtijv. 
IIoXXoO 6:'w Xiyetv ', oti dp/f,v "1 stt°S autoO eupfj- 
aet;, tcyara ydp td; ex.Gdiet; Xiyet, ouS' Svsfirotf, 
ot: Ttjv [ikv dp/fjv pujr eup^orj;, toO Se TiXou; 
ecptxeoOat Buvfjarj ■ t6 yip /povot; a-ipavtov xat 
diotov toO 0:oO £v 7ceptvota XrjtfOfjvat dSvva- 

TOV. 

t "YtJajXojj £ oupavoj, xat ti 7toi^oec{; j}aOuteoa 
6e twv ev aoou ■ t£ oiSac; "II piaxpSTepa pteTpou yr^, 
fj eGpou; OaXdajrj:; » 

'Odifiawdwpov xai no.lv/jcricv. IltJjj 5' av 
sip!xoto, zr t -\, ttojov i--\ t6 utj/oe; toO oupavou; 
touto yap orjjutatvet t6, Kal ri non\crsic ; dvTt toO, 
'Aju.r l /avf;a£t; eupetv ■ fj t£va elot td 0tc6 tov aorjv ; 
Kai Tt Xiyw ci u7CEpdvti) toO oupavoO, fj ta xaTt!)- 
T£pa i ttj{ ytjcj; 0:oa; tf;; OaXaajr,; t6 7c'/.dto;, rj 
ttj; yf,; t6 u.itpov ttooov ejTiv, f ( 07710; auTrj yeyove, 
xaieni t£/o; eiTTjXi ttj; eSpa;; dXXa p.fjv ouSev xou- 
tiov etoivat dXa^oveuaato. E: ouv Ta opwp.eva, xa 1 . 
iu', (-):ou YEvdpteva ota^juyet tt,v f 1 jj.£Tepav xaTaXr,- 
t).:v, xa: oux laTtv e!-e:v ttot u.cTpot; 77£ptt6pt3Ta: 
f t: yi; xat OdXaacra, TCiT»? Ou t.- ; ; ia^xxTfi OpaiuTr,- 
wx; 7:06; aJTov te£vew l Tr,v yXwsoav; < 'Kav 6e xaTaaTpe^rj Ta Tcdvta, t£; ipei auTtjj, 
T! Er.oir^a:; » 

"0 Irji.tiodwpov y.~\ IloJ.vyj>oriov. "Iva Et-rj • 
'Avdtf.xTo; u»v tf^v cjjuotv, dy.atdXrjTctc); eatt xai ei; 
tfv twv xaO' ExacrTov oixovou.!av. K! ojv xa\ ti 
rrd/Ta dvaTp:''|at jiouXr/Jf,, t!; avtepet tot; autou 
v:o;j7t:, xai tij TOoauTJ £|ouoia; Kai toOto dXrj- 
Otjj; Xeyet, xai npo; t6v axo-ov tov T.p£r.ovza- 
Tic yctp arOiazarat. rcp _3ov.lr^tuTi rov Qsov ; 
"O;jtotov toOto tcT» , iHi/ ipeird -i.ldajia rcp nXd- 
cttrri, Ti jte e.TO(')|<r(ic ovrtor ; 'EKetSrj o: eTnev, 
"Ear xatacTfetyi} ra xdrxa, tl- drzei.ist ; tva 
jxf, Soijr, Xiyecv, ott Ivai ~k Xat" eSouiiav tTtu.copfj- 
~~~.', euOtstu; tTc.^yaycv ruM jon. i:s 

A iribulaliones immiiial), prudcnlior evaderes; et, 
discriminc intcr te ei Dcum perpenso, quodque 
bomo cum Dorhlno in judlclum dcscendere volens, 
inin oe rationem quidem corum qtise ab co fiuni 
inielligas, nalura tua et viribns majora ausus fue- 
rls, snpon ilium deprimeres; eldivina: sapienlixac 
polCStatis maj;niludine cognita, meritas ic pcccaio- 
rum ptsnas Itiissn agnosccres. 

Vkks. 7. < j\nl yestigium Domini invenies? anl 
nd ultima pervenisli quac fecft Omnipotens? > 

Quae Dei, inquit, sunt, vircs luas excedunt, nec 
illius providentix ratiorjes invenire, ant consilidmni 
actionuDave tjus lincs asscqui poles. Sccl nedixcris 
quidcni, lc prinnpiiim ojus et fincm invciituium 
(eventa enim tdtinm vocat) ; neque principium qui- 
dem i" invenire non posse, finem auiem assecutu- 
nini alliimaviris ; Dei enim intcrminaliilc et sem- 
pitcrnum intcllcctti comprebjendi non potesi. 

Vebs. 8, 9. < Sulilime. cst coclum. fl quid facies '.' 
profuuiliora aiitcm iis qute in inferno ; t|iiiil nosli ? 
nonne longiora quam mensura lenx, vel latitudo 
maris ? > 

Ohjmpiotlori et Polycltromi. Qui autem, inquit, 
qiianta sil cceli sublimilas asscqui poteris ? (hoc 
enim signilitat : /.'( quiil fucies ? itl cst, invtnire ne- 
quaquam poteris) aulquaenam illa sintqusesul) in- 
feiuo posila siinl? Qtiorsum autem mentionem eo- 
rum facio, qiue supra caluin elata sttnt, vel infia 
" lerram depressa ? Nosii maris lalituditiem, quan- 
lave sil terr;e mensura, aut quemadmodum ipsa fa- 
bricata fuerit, et cui fiindamenlo innilatur ? pro- 
feeto nullius bariim reriim scientinm insolentcr 
tibi ipsi anogaveris. Si igitur qua3 ccrniinlur, ct 
qu=£ a Dco facta sunt, noslrum inlelleclum fugianl, 
neque quibus lJmilibus tcria ct maie circumscii- 
bantur, explicari possit; quomodo uon sunimx au- 
dacix fucril.contra Deum i|isum lingtiam siringcri? 

Vers. 10. < Si aulcm suliverteril omui.i, qui< 
dicet illi : Quid fetisti? » 

Objmpiodori et Polychronii. Quasi diceret: iNatiira 
ejus captum bumanum suuerat, et paiticularis prn- 
videnlia erga singulos incomprehensibilis est. Si 
p igitur euncla eliam subvertere voluerit, quis cjus 
nutibus ianta?qiie poleslali conlradixeril? Et hoc 
quidem recte dicit, et ad rem ap-posite : Voluntaa 
cnim Dci fjitis resislal " ? Hoc cum illo congruil : 
^nnquitl dicet fujmenlum ei qui se fmiit, Qttid me 
(ecisti sic "? Poslquam vero dixerat, Si subeerterii 
omnia, quis conlradicel ? ne videretur dicere, quod 
te ctiam pro potesiale sua supplicio affecerit, cou- 
feslim subjimgit : " !'.om. ix, 19. ibid. 20. n yp. trjv yvw-tv. 
wtveiv. tC. o.i,i. ojo av VARl.F. LECTIONES. 
iyot;, v.l, -o XoO oet ;::v. J fr. xtTtjtiptj). - lo~. dvtt» 143 OLIMPIODORI AUEXANDR 1 N I VtfiS. 11. < IpSe enitn iiovit opera iniquorum ; \ i AOtb; ydp olosv Jpya dvjy.tov • ISwv 5) 144 

Jttoira, viilens aulem absurda, non despiciet. • 

Eorumdem. Ilaec, inquit, acliones uniuscujusque, 
el eorum qux geruniur causam cognoscens, ci res 
humanas sine indagalione non relinquens, ncc pcc- 
catores irapunilos dimillens, racii : lanquam polens 
ergo, ct sapiens, et juslus, le pcccanlem iion ne- oJ Tustp&J/eta;. > 

TCor auzSir. Touta, tpT)s\, TcotsZ td; sxdatou itpd- 
§st; siSoj;, xa\ tfjj tojv ytvou.ivtuv aiTtav, xa\ oux 
avsjjstasta xaTa).tu~a.ojv Td dvOpo'j-s:a, o£i5e toj; 
dptapTdvovTa; ext6; ttu.ojp!a; dcptEt'; ■ tb; 5uvat5; 
totvuv, xa\ C090;, xa\ Stxato;, dvou.ouvTd as ou glexit, seil punivit. Uattifeslum i^ilur cst, Jobi irapstosv, d).X' sttuojpfjaaTO. Eacps; Sfj, ott 5:' o-j xov e*T;s to, '£«>* iiuzixcrf£ij:>) ■ xa\ 6stxv'j; TOJ 
0SOU to dva-5ooa "ov, ETcfJYaysv, 5t'. o'6s Td tujv 
dvOpoj-tov Epya, ufj trapooojv Td -Ta!a[jtaTa. 

1 "AvOpoj-o; 5s a).).to; ' vfj/sTat Xoyotc;, fpoxb; os 
yevvrjtb; yuvatx6; faa 5vcp IpijiutT). > 

'O.h-jtxicSwpcv xa\ Uc.Xvyjcriov. Tov spTjp.!- 
tario, anim.ili fmmorigero, simililudinem sumpsit, B trjv 8vov 6td t6 dvu-otax.Tov Tcapi/.a6sv, alvcttiliiE- 
ut lobum in rebus divmis immorigerum el eflrena- V o; tbv 'ltb6 ti>; td 7cpb; 0s6v dvur;o'TaxTov 6 ttsv 
tum esse inimcret: lantus enim lalisque est Deus, ydp 0s5;, <pna\, tojouto; s—t, xa\ totouto;, xa\ ti 
Cl qii;c Dei Mint talia exsislunl, ut de eis vel menle xat' aJTbv totauTa, oTa xat XoyiaaaQat (fo6sp6v. Ot 
cogitare tremendum sit. Homines autem frustra ac gi dvOpojrtot eixfj xo\ p-dTrjV tfXuapousiv, ouSev causa Sopharum dixisse : Si subrertcrit ; ciiiiii|iic 
Deum inevitabilem essc ostendisset, subjunxit, 
quod hominum opera ezplorata habeat, ncc eorum 
delicta negligat. 

Vers. 12. 1 llomo autem aliter natat sermonibus, 
cl vir nalus mulieris tanquam onager soliiaiius. > 

Olympiodori et Polychronii. Ab asino autem soli- lemere nugantur, vilitate naiurtc, si cum divina 
sapienlia et excellentia comparentur, nihil ab asino 
dislantes, el in rebusdivinis Dei nalura contraria 
scntientcs, fruslra ballucinantur, neque quidquam 
a pecudibus discrepant, quaj, prxler ea qu;e anle 
pedes posita sunt, nibil intelligunt ; qucmadmodum 
asiiuis in deserto viae cxituin non babet, qui.i invia 
esi, neque ad deserli limitem exlremum pervenire 
potcst, prout neque ad maris terminum is qui in 
eo natat ; ae si dicerel, quod lanquam rationis ovou, xaTd t6 eutsXs; t?,; tf-uasto;, oaov -p5; tf)v 
Osfav 5091'av y.a\ u-spo/f;v, Sta^ipov-s;, TTjvdXXco; 
ts icXovtovtat rap\ td 6;ta, svavTta t?j; toy 0sou 
9 uasw; 3o;d~ovTs;, xa\ ojos / to"jv poixrjy.aTtov Stsvr,- 
vo/aat, tojv sv -oit nXsov EiSots; ojocv xiOa-ep 
xa: 6vo; ev eprjjioj, tt)S ooou Sts£o5ov ojx s/ojv Sti 
tb d6aT0v, \'.vfii ouva;j.svos e:; -spa; d^txssOat tTJ; 
epf, ;j.ou, uoitep ouv ouo' & vr,/o;i.svo; ei; Ttspa; Tr;; 
Oa/.dsar,;' tva etnr), ot: ou/ o'j; Xoytxo\ auvtaitv 
! raliouis a ->, TU)V opojtjtsvojv tou 6eou tf)V ts ao T tav xa't Tr/j 

parlicipes, ex visibilibus Dei sapienfiam et polesta- 6tivajy.1v, aXXa Opsuudsojv S!xr,v -spt Td TtapoVra 

lem, iiuii iittelligant, scd pecudum more circa rcs e iXouu,£vot, ouosv istov Xoytxr,; tppovoust ^ussios. 

(n.criitcs volulali , niliil raiioiiali uatiua dignum 

sapiant. 

\i:r.s. 13, 14. 1 Nam si lu mundiim )iosuisti cor 

iuiiiii, cl cxlcmlis manus ad ciini, si iniquum quid 

«•sl iu maiiu tua, longe facilo illud a te, ct iniquitas 

in domo tua 11011 maiical. > 
Symmachus veropro, Exleudii ad Deum manus, 

reddidit, Expandei ud eum palmat tuas : tempora 

igilur bic mulantur. Scnsus autein liic esl : Si qua 

in rc, inquil, mihi optima consulenti oblemperare 

volueris, cor tuum purga, et repudiatis cis qux 

nefarie gcssisti, menle sinteia ad Dciim accede, ac 

cx|uinsis in precatione inculpalis inanibus, Dctint D r:otr,adu.svo;, ei).txptvs: TcpdisX8s Ttij fcleoj StaOsjst, 

fuppliciter invoca, linemque peccandi facito, niliil xat Td; /eipa; djjttoptou; et; eu/T;v exireTaaov, 5s- 

injustiiiu vel iiiiqiuim aniplius perpelralo, necim- f)0i)T( te -ou 0sou, xat -ajjat 7:apavou.oJv, xat « Lt ydo ju xaOapdv s';ou tt;/ xapoiav sou, ur.ttd- 
£st; 5e /etpa; -p6; aJt5v, s! dvourfv t! Ijtiv ev 
ystp! sou, rtoppoj rtoir.j-ov auT6 d~5 cou, dotxia 5s 
ev oiatTTj aou p.f) aiXtoOt)tu>. > 

'0 51 Iuu.u.a/0; avt\ tou, "i'.iztui.'eic xsipac; 
xp&c Qcdr, 'AstMiureiQ xpic avzbv zitc .ta.lujuK; 
ixov, exosSojxsv ■ oi ouv /povot svTauOa EVTjXXoyjii- 
vot statv. '0 5s Vju; outo;, Et t! jjtot tcs!6t), 9^3';, 
Td xaXXtsta cuu6ou).sJov-.t, xaOapdv uou tf^v xap- 
6!av, xa\ tiov dOsjutojv '" sot -s-payptevojv iTxo6oXf)v probiiatis nlke reliquiae in te remaneant; et sicon- 
ligcrit quidcm le injustaiu aliquam aetioncm moliri, 
al iu vila lua nulla iuiprobilas pcrduiel. Si enim 
liac ratioin: Deum propitium iciblidcris, purosque 
in omuibiis videberis, ea tibi eoiilingent, quonini 
poslea menlionem facil ; ei (ui nno verbo dieam) 
sublaio omiii infortunio, ad pristinam felicilatem 
redibis. p.rjxitt d5txr'jar); f, mapavofJffjSTjs, iuT)5e Tt ^au/.ov 
Xei^avov iv co\ aTcou.£ivdtoj ■ d).).d xdv oo;j.6fj a: ev 
dp/fj tou dotxsiv yevsaOat, p.fj :rapau.svit(o sv toj aio 
p!o> f) xaxta. E! ydp ouTto; f/.etov Trotfjar) t6v Ku- 
ptov, xa\ xaOapb; £v .rdat Sst/Ofjaf), iaovtat aot 
tdSs d.Ttep e^s;f); 9T)at ■ xa\ tb 6).o-/, rtdaav JuaTtpa- 
ylav d-o6uadpisvo;, ct; tfjv irpoTipav lx<ur t it.i 
cOSatuovtav. VAKI/F. LECTIONES. 1 t<~ -.r.y/nu;. m lc. aOJatJUu;, 14r. IN" BEA.TUM JOB. 146 

i Kx\ tiv xotwv eTzcAfjCTT], iusrcsp xOjja Tcap»X86v, A Vers. 16. < Et laborem oblivisceris lanqutun xat oO jjfj tctotjOtjjtj. t 

'AXX' ojok t/voc; UTToXsttpOfj j£Tat sot twv xiictuv, 
o05k tivr_u.6juvov tuiv suutpopiov, <Vjj-:p oOos xOjja- 
tot; TcapEXOdvTOCj r/vr| xaTaXtji-avsTat ■ a-^o6oc 6s 
Sjt; XotTcbv, ya'/.r,vtajavTcov tr.\ sol twv xaxuiv. ' 1 1 o j 
2: TtavTiu^ Gisr.zp ya/,f|VTj ptsTa YStjJtuva, outcu; su- 
xXrjpia jjts-a tfiv SusxXrjpfav, 

< 'II 6: sOYjrj sou ioj-:p ctui^cipo;. > 

'i).lvjt.itc£upcv xa\ no.lv/_porici'. 'AvT't toO , 
xaOapa xat avuousa n , fj cpcuTiCouja Tr,^ ^'J/r,; sou 
tfjv :x tiov xaxcov erxotojj.rjvtotv • eitouv OYYeXoc; tt\j 
scspicpavouc; £tof,;;. 

i ' Ex 5: jjspijjvr,.; xat cppovTi5o; ava'.pav:tTat jot 
t!pf|VT|. • 

'UAvjt.iioSCopov xat Ilo.lvypcriov. Tacj 6s, vuv 
i/oujas tiiptjjtva; s-cuoOvous, cppovtiSat;, yaXr;vtaia 
ti; xal eipTjvtxfj xaTaJTait; o:a6o|:Tai • rcajT]; yap 
tapa/f,.; xat cppovTt5o:; f, xaTa 85OV cppovTU fjXeu- 
OtpcuTat' cppovttertiov ouv tcIiv sij sussSstav f_xdv- 

TtUV. 

c MiTa6aXXdu.=voe 05 -oXXoc oou SerjQTjcrovtai • scu- 
Trpia 6s autouj arcoXeitkr f] y<*P eXTctc; auTcuv, 
iTctliXsia' dtpOaXijtot 6s ajs6cuv taxrjtTomat. t 

Ilo.lv/J). xal 'O.lvfix. Ot 6s vuv , cr,j't, rcspt- 
optovte; ss ota Ta; su;j.cpopac, xat er:e|j.6atvovTi; 
tiOE, Oj::oov trou 6:r,0f, jovTat, otiv autobc; fj rtapa tliitium cjui pneteriit, et non lerreberis. > 

Sed iio vesligium quidem molesiiarum, aul cala- 
mitalum memoria ulla exstabit, proul nec fluctus 
prxterlapsi vestigia ulla relinquuntur : reliquum 
vero vilse, sedatis omnibus malis, inlrepido transi- 
ges. Sicut auicni grala cst nmnino post tempesla- 
lem tranquillitas, iia post adversam prospera for^ 
tuna. 

Vi.its. 17. < Et oratio tua lanquam lucifer eril. > 

Olympiodori ct Polychronii. Kl cst, pura ct ex- 
oricns; vcl, tenebricosam animae tu;e noctcm cx 
malis contractam illiistrans; sive, vitse eonspicua; 
nuntia. 

Vehs. 18. < Decura vevo ac sollicitudine appare- 
B bit tibi ji;i\. > 

Uhjmpiod. et Polychr. Curas vcro, qux cura 
anxiis et laboriosis sollicitudinibus nunc conjunctx 
sunt, tranquilla qua?dam ct pacata conditio exci- 
piet. Cura enim tju;e secundum Deum est, abomui 
soUiciiudiiie ct perlurbalione libera est : resigitur 
qii.c ad religionem et Dei cullum speclant, diligehli 
sludio curandte sunt. 

Vers. 19, 20. < Transmutali aulem multi niga- 
liiini le ; salus autem cos deseret ; spesenimeuruin, 
perditio; et oculi impiorum tabescent. > 

Pohjchronii el Olympiodori. Qui vero nunc, in- 
quit, te propter calamitaics tuas despiciunt, libique 
insiiliant, postea, cum divina salus eos deseruerit, Oeou auTTjpca xataXfrqj, xat [jirjOstjtiav sytuJtv sX- „ et spes oninis dccollaverit, opcm luam uii|ilnra- 
-toa • tots orj xal Taxfjiovrat auTtuv ot o-^OaXtiol bunt : timc ctiam oculi eorum, prseinvidia, scilicet, 
eirt Tf, tTTj eOT|(jiepftx, u-o tou tpOivou 6r,XovoTt. 'Ex jirosperam tuam sortem intuentes, liquescenl. Ex 
6s toOtiijv Ttuv Xoytuv itrct suviSetv, Stt rtp^ rcajt bis aiilcm verbis intelligere licet, quod diabolus, 
tolcj xaxotc; xat rtva; e-iaTr,j:v 6 otaSoXo; e-f,-:- prseter caitera mala, qnosdam eliam instigavcnt, 
Xtjtv, xat eTcep.6a(vstv iv -cat; tou "ItuS cruu.epopai<;. qni Jobum llldibrio liaberenl, el in calamilalibus 

ejus insultarent. Ili auteni, incjuit, poslea calanu- 
latibus vexali, auxilio tuo poliri sedulo conlendent, 
exspeclatione aulcm frustrabuntur, et spes illorum 
irritae el inancs peribunt; lieri enim non potesl, ul 
improbi sccure deganl, sed in casus adversos inci- 
denles, qualenus rerum mulationem exspectanl, 
jiriiisquam boni aliciijus partitipcs fiant, calamila- 
lilius obruli cxsliiiguuntur. Itaque boc Ul loco im- 
jirobos quosdam iiitclligit, et moerorem quem con- 
Tf,v yivou.4vTjv Ertt [t:Ta6o'/.ri toj* avtapot^ Tcsptr::- D ceperanl pro miitatione tui status, qui in molestias 
-TtuxOTo;- rc:pt cLv xat ditocpacvstat, ot: vsxptuOf,- ct dimcullalesincideras; de quibusetiain pronuntial, 
trovTat, Ttuv £T;'t jo\ Tcovrjptuv eXrctStov :x-;rcTtuxdT£,-, quod de spe iinproba, quam de le fovebanl, exci- 
xat Ttu cp06vc,j raxf,jovTat, tf,v jtjv Eu-paytav 0:oj- dentes, cnccabtintur, ct prosperam tuam sorlem 'AXX' oJTOt, tfTjj^, jjtiTi toOto ev ctu [jttpopat; :;:TaJ6- 
ti:vot, Tr,; rcapa joO erctxouptac; Tuy_:tv jrouoajou- 
utv, rjj jjf,v xal i-tTsOJovTat tuv Tcpojsdoxrjjav, aXX' 
a! :'/r::o:- aJTtuv arco/.oOvTat tjtfj srctTUYyavoujat • 
oO:s yap :v5:/_:Tat tout; rcaoavdjjous rcpatTetv itj^a- 
XeTi-, aXXa TOtc ostvot; rc:ptr::-Tiux6T:j, iv oJto fjt:- 
ta6o'/.fjv eXrctJoujtv, urcb Ttuv jutjt^optuv tpOavoust 
BtacpOapfjvat, fj ttvot; a-;aOoO tux:tv. 'EvtauOa jj:v- 
Tot KovTjpout; Ttvi- alvfttetai, xa\ trjv Xutctjv aJTtuv pouvTEt;- f, , xaTa t):oooT;'tuva, Oi < 'sOu.lfiol avzoir 
inXeltJHwai, TouT:jTt,'A-oxatioujtv ev tip opaveTct- 
-o'/.j, xa't npoaSoxCjtV Tr,v nf.v -aXtv :i; aTu/iav u.:- 
ta6oXfjv, jjf, :/:tv 6: tautr ( v :6:tv. Tauta Se Tcpb; iiiluenles, invidia conlabcscenl ; vel . secunduin 
Tbeodotioncm : (huli eorum deficienl ; id cst, Mul- 
iiini iniucndo, et forlunx tiuc in |icjus rursus mu- 
tationem cxspectando , quam videre lanien non. 5-spov jjtev /.:-,'6;ji:va 6t' a.japTtac; xaxcocj rcaj/ovTa, possinl, fatiscenl. Ilsec vcro si alleri diila fiiisseiil, 
xaXcu; l'/.:y:To • o06: yjp ctTc66Xr,Tot ttSv tjpEXbiv toO qui propter peccala adversa paterctur, non inepte, 
'Icb6 oi XcSyot, :i/ tltspov f,v «pdstoTcov -6 vouO:toO- diita fuissent (neque cnini amicoruui 3<jI i sermonc^ VAHI.F. LECTIONES. 141 ULY.UHODUIU ALEXANDRl.M ilS reiiciendi ciuni, si slius qui.-piam tommonefacicn- A [.tsvov, xa 
dus Fuisset, et debita adhibita distinclione habiti 
fuissenl); justus vero eo magis dolet, quod impro- 
biialis iiullitis sibi eonscius, tariquam iinpius ad 
agendam paenilentiam monerelur. 
CAP. XII. 
l'rotli,oriii. 
Postquam Sopliams vehementiore usus fuisset 
oratione, et divina sapienlia el potestate in mediurii 
all.ua, jusio partim metum inculere, partim quod 
non injuste patcretur, ostendere conatus fuisset ; sywvtoi ota.os a:to; ■ 6 6: Sixato; x»\ ;j.a).).ov d/.-fsT, ouSsv [xkv £ auttb 
auvstSw;, tb; dasSrj; £s vouOstou;j.svo; e!; [.utd- 
.otav. KE*AA. IB'. 

IJfoOscopla. 

£<poSpt5tspov tou Soj-pdp ypr^aatjiivo'.) toT; /.<if ot?, 

xa\ Std ttj; tou 0sou aotpia; xa\ 8uvdu.sto; Ttstpa- 

oBtivTo;, touto uev tpo6TJflat tov Sixatov, touto Ss 

xa\ SsTSat, Btj oux doixto; Trda/sr y/.eudCst 6 'Iw6 Jobus Sopharum, quod manifesta ct ali omnibus T ; jV Ywyxp, jj^ ta &<xd).6YTju;t{vct St' aTtoSeifsiov [Jov- 
confessa demonstrationibus asiruere vellet, sub- Xt.O^vto xataixsudaat. Etta xa\ auto; p.=ra)o-ps- 
samint. Deinde, in rebus divinis se plus amicis ^. i^yeTtoi to mp\ ttj; tou 0sou ao-pia; xa\ 8u- 
sapere osleridens, magriifice <le Dei sapicnlia et B v«u,s(jos, Sstxvu; otiouvstijjtspos aottovsoTt. rteptTa 
potestate loqnilur; illosque viluperat quod sermo- ,j a . xg \ ^ U| „| v tou - ^tXou;, t'o; oJ Savf.OsV nes ad medendum idoiieos proferre uon potuerint : 
ipse vero, coram justo Deo qux-nam pateretur, juslo 
cjus judicio miiltum fretus, liber.ter narrat. Amieos 
eiiam causalur, quod I>ci patrocinium contra jus et 
fas in se recepissent, dicilque : Licet millies pro 
Deo loqui Videamini, si dolose tamen et ju^le lo- 
cuti fucrilis, Deus qui verilalem diligit, vos nequa- 
quam probahit. Ipse vcro e contrario, quia sine dolo 
et sincere, quas animo habebat, coram Deo cum 
lidueia dissererel, salutem assequi sperat, el dicit : 
Novi ego quod in verilale loquens, apud verum et 
jUStum Deiim, juslus apparebo. Deinde ad preces a; espaitsutixou; Xdyou; stTtsTv autb; 5:, it\ tou 
Sixaiou 0sou Tioiw; /.syst td TtpoadvTa auttb, atpd- 
Spa Oa,d<>tbv ttj tou 0:ou Stxatoxptaia, xa\ aitta-vat 
tou; ci/.ou;, tb; trtapi -b oixatovtf;v u~sp Gsou 8t- 
xatOAOYtav dva/.aCdvta;, xai tpTjtiiv, ott Kdv pJupia- 
xt; Sd;r,ts OTtep 0:ou XoXstv, aoXtjts 5s p.std Sd/.ou 
xat Ttapd to Sixatov, oux dzoSifstat up.a; 6 tpt).a).f,- 
Or,; 0sd;. T6 Ss svavTtov, autS; oojTr.pta; sXniCsi 
TsutxciOa'., ib; dSo/.oj; xa't xaOaptu; !i opovst \xizx 
T.apir^ix; itil TOu 0sou 3taA;vdu.svo:, xat tpTjsiv • 
OlSa ey<jj Sti Sixato; dvacpavoup.at ^p6; d'/.r ; 0Tj Hs6v 
xat Sixatov truv d"/.r,0;!a tpOsYyop.svo;. EiTa Tpi-s-ai lonverlitur, el veniam, si in aliquo olTendissel, a ya , £ . ? a r TrjC . [V _ pi . £OV> xa1 . rt «pox*AeT auyvvib- 

Deo deprccaiur, naiurscque imbeciHiialem pro ^ ? T uxetv, ef u xat TJiJtepTs, xa\ t6 Tt]; tfjasw; 

sUpplicatione in medium proponnit, iraTlum ho(min*Bi acr 6svs;'et; Exesiav np66&kUtai, ipasxuv, jjtr.Ssva 

puriim essc assercns, qiiamvis nno laiilum die In av0ptoTOV e r vat xaOapov, xav ixiav TJuipdv s!; tov 

viiam prodeat. Comparatione aulem farta, hominein p, ov ^^0^ p Asixvuat 8's xoto 7:apd0stitv, t'o; tiov 

plantis iuihecillioreni essc ostendil, el Detim tan- « UT jj v dopavitr:spd; eirttV 6 avOpto-o;, xa\ ixsteust quam opiBcem, tit sud opilicio parccre velit, sup- 
plicitcr piccatur, nolilque ad accuralam fxamiua- 
lionem et inqoisitiunem descendere, enixc rogal. 
Admiratione aulem dignum est, qunmndo tanlis 
calamitatibus ct cruciaiibus m'\uiiis, stupdre per- 
culsus non fueiit, ncc animum dcspomlcrii ; quo- 
modo eonim, quse ah amicis diecbantur, nibil eum 
latucrit, sed omnibus obviam iverii, dogmata 
proluleril, de Dco opiniones dignas habueril, ct in 
mediis tormcnti-. tanqnam non in carnc, sed lolus p ^ 
in spirilu, philoSophatoS ftieril. 

Vers. 1,2. < Respondens autem Job, ait : Itaque 
\os estis homines? aut vubisciim moriclur sa- 
pieutia? > 

Yos solos, inquit, homines csse jiulicatis, <pii Dei 
m ignalia cognila babealis, et ratienis facultatem 
ter custodialis ; neque quemqiiam ante vos 
eapientem fuisse, rel postea erasurum, sc<l sapien- 
tiam omnem veslra aetale exitom liabituram, ita ut 
ncmo alius particeps ejua Qat, existimatis. Id cst : 
Ifi :iu finfiu sorliclui, uc.|iu' ail aliiini trans- 

ibit, sed in vobis solis sapientix perfcctio limitibus tSv 0sSv tb; Tioir^r) ', tpsiaaiOai tou totou OTJtJttoup- 
fTi<jiato;, xa't d;toT, ;j.r, rtpo; dxo:<>:T; sXfresv Ctjtt^- 
cet; xa\ s).sytJiou;. 0"auu.«tia[ Ss d^.ov, toIi; b/ tou- 
auTat; aujjttpopaT; xa\ ,8at7X/ot; oux i;;-/.iv T ,- ,y ' J 
xat£T:£t;s • ~<jj; ouSsv auTOV tiov Uitb ttov tpi5,tov /a- 
).T;0ivttov Sti/.aOsv, d/./.d xat Ttp6; wivTa d-avta, 
xa\ Sdypata ).a).iT, xa'i d^ito; 0sou td; Ttspt autou 
xixtr.tai ij-o/.f/pst;, xa\ sv piaat; taT; paadvot;, 
<b; p.T; tbv sv aapx\, d/.X' SXo; sv TtvsutjtaTi , tft).oao 
9sT. 

i TTto/.afltijv Ss 'Ioj6, ).iyst, Etta Opsl; sats 5v- 
OpioTtoi ; f] tj.:0' uatov tsXsutf,ast ao-pia; » Mdvou;, 9r,a\v, sautou; xpivstat t dvOptorou;, ei- 
Sdta; ib ptsya/.sTov tou f):ou, xa\ to Aoytxov dxpi6tb; 
Siaaib^ovta; 1 xa\ otsaOs pfjts ttvd Ttuv t.(i>> uptbv 
YttYevT|ff6«l aotjlov, p-f,ts s-saOat ptsO' up.a;, aX>.' si; 
•jp.a; f, -aaa ts/.sut^ aopia r , <b; ptTjSiva d/./.ov p.st- 
i/stv autf^;. Toutiatt, Ilipaj auv up.Tv Mftesau, itp' 
tiTspov ok ou u.eta6f)astat, d).).' sv uv.Tv p-dvot; f, ts- 
AsttJ-r,; tf,_- jotpia; 7tspiYpa-pf]astat. Tautaos li^e:. r ic. npoi/.Oti. i •-. xpivcte VAIU.T. LECTIONES. 

» lc. '-p' J;/"iv tt]v r.iiii ts/.euTfjoetv -o-plav. 149 I.N BEATUM JOB. 150 

ou xiT:-atpd[j.:vo; auTiv, dXX' a/0d;jt:vo; i?' ol; A circuinscribelur. ll;cc aulcm nulla Bllimi elaliono 
iraol tfjv a).f,0;tav XaXouitv £7tdY Jt Y°^ v " contra eos dicit, sed molesle ea fcrcns qu.c coutra 

vcritalem dixerant; quare suhjungit : 
Vebs. o. < Kt niihi quidem cor juxta vos cst. » 
Eadem, iftquit, vobiscum nalura prscditus sum, 
neqiie b;ec ignorare possum ; bomo oniin ego sum, 
ncc oninino excors. Dicere aulcin vull : Bcrum in- 
tclligentia vobis inferior non sum, sed perinde ut 
vos sapio, ncquc cor perdidi, quod de quibusdam 
dicitur qul debitum animi usum amiserunt; malo- 
niiii autem magniludine ictus, aliorum contumeliis 
expositus suin. 

Vkbs. i. < Scd juslus vir ct sinc criminc vcnii in 
dcrisuin. > 
Videtur quidem de seipso vcrba fnccrc ; diclum < Kip.o\ y.bj xapoia xaO' upta; tottv. > 
Tfjv autrjv 6u:rv, cjTjtriv, £t[jt\ :/iov cpuotv, ouo' au- 

t v ; iyvostv -k totauts Suvauat' avOpto-o; y&p !!p.t 
•/.i-/('j, v.-A itdvtw; oux axapoco;. BouXeTdt 8: ei-:cv, 
Stt Zuviasc p.':v u;uov ofl Xe!Ttou.af aXXa iuvtT)(jti 
zi- ; '(') t&sitep 0[J.:c;, /.a't oux aitoXtoXexa TJjV X«p8£av, 
w; ~£p! tiviov >.!Y£tat ttjv xaOf,xouaav evcpveia-v 
a-ooV/.dvttov xvfi 'iu/TJ;, tcj ok \j.tyidzi tiov xaxwv 
jiifiXr utfvo;, itpo; to XocSopetiOat -pdxetpcat. 

< Aixaco; yip avfjp xa\ Spteu.TtTO'; evevfjOT) ::; 
/Xeuaap.:». i 

Ka't SV.X! [jtbv reeprl Sautou X^itv, xaOoXtxov 5k ext!6e-at Xdyov, ott o! aapxtxot Ta twv otxatuv xat iutem calholicum profert, quod bomines, scilicct TCVeufttCTtxcJjV u.ojpc'av f,YOuvTat ■ xa-a ti :ipru.ivov, 
'J"i'>;'^''c drffpuXOf ov Feyezai zii zov nrtrjtazi >;■ 
Afxatov O! lauTOv evtauOa Xetyei, ou/\ ttjv T!Xe;'av 
4petT)V eauTio ijtapTup&v, aXXi to u.q5iva f.otxrjxi- 
vat, to u.r5i'/a tcov aXXtov I/etv EYXaXetV auTtp. Ka\ 
£t evi"), or,cj\, u.r,o:v f,5cxr)X(o; Totauta -da/to, Tidcxcp 
naXXov 6 jeovtfptS; ; i 

« F,:; /pdvov yap taxTov f)Toiu.a~TO 7.:~:cv utco SX- 
Xtov, otxou; T! auTOu exTT-jfjQct ^Oat uteo avdpttov. i camales, ea qua: ab bominibus justis ct spiritualibus 
fiuiit, sluliitiam existimcnt; juxta illud : Animali» 
homo non percipit ea qiiie sunt Spiritut 7i . luslum 
auiem se hoc loco dicit, non quod pcrfectam virtu- 
tcm hoc testimonio sibi arroget; scd quod iiemini 
injuriam fcccrit, ncc quisquam sil, qui ciiniinari 
eumposset. Quotl si cgo, inquit, qui uihil injiistiiin 
perpctravi, lalia iialior, iiuanto magis improbus? 

Vers. 5. < In lempus autem stalutum paratus 
fucrat, ut cadcrct ab aliis, ct dotnus cjus ut de\a- 
slarentur ab iniquis. » 

Qui opinionem fati tuentur, ex boc loto dicunl : 
Ecce ut Scriplura ipsa asserat fato dccretum ul 'EvTauOa oi ttjv ^ipiapaiv^v oo;a^ovT:;, (fai\v, 
JTt 'ISou xa't f; rpa-^f) X£--:t oti eljjtapTov ■ auTov tz-x- 
3::v xa't ott tbptiOri ur.o 0:ou IXAttov» toutov 4o0.fj* r paterctur, et a Deo conslitutum fuisse, ut niinor eis 
\iz: tiov «pdtepov uitoSseireiptov. 'AXX' ou touto fj apparerct, qui prius ipsi infcriores erant. Scriplura rpa^f, ).!-,'::, [jtf, Y^vottO ■ ou yap ut:' ava-.-x^v -ra 
f.tiiTipa r.aOr, :;'t: epustxa elev, ::c: Trpoatp!Ttxa, 
:1't: itiipaiTtxa ■ toc p.-v y^P tt, tijt; tpuaew; o-.tO!- 
v::^t Tipo-ra-Tiov, Ta o: ttj au»ct;oua£tji -poa:p:'(j!t, 
Ta o: t? tou 8eou xuthpvf^cei, -oo; to a-jtx-.-ipov :-t 
Ttva /pSvOV f,[Jtiv i-ffip^iOat 3UY/ojpouar,, - aXX' ott 
iv p:Tp(;> Stotxwv Ta xaO' f,[J.a,- 6 0:oc tot; tij; iau- 
tou -povota; )/>vo::, oto: y.-x\ p.!/p'. Ttiiou supi^e- 
pdvTto; 5:t -y.z/ivi f;(J.a;, xa't xaTa p.:Tpov :TtaY:t 
tou; 7tetpot5u,ov;. 

< Uu ixr*) o: aXXa u.ro:' 1 .; TTE-otOiTto Ttovr,po; ti>v 
aOwo; EV:iOat, ou: 7capopY'Cou5t toj Kuptov, tb; 
ou/\ xat cTaTt; afixttiv io-Ta:. i no.lr/jncyicr xal 'UArji.TioSihpov. OiiiO: p.s , 
•-:r,T':v, a-;'JO::v Toj; ttj; Iloovota; Xdyou;, xatTOt vn\ 
touxou; ou/. IXaitov ipttov Ytvwixto • xa't oloa oj7-:p 
xa\ up.:t;, tb; oux Sveattv ::; 0:ov f,u.apTr,xdTa iJ.fj 
oouvat otxr,v. Af,).ov y^P touto xat t'o,ao).oYT',u.ivov, 
<I); oux aTtu.topT,To; f ( ajJtdpTta, ouo: iv:;:TajT-i 
pivouatv o: tov 8eov ::ap-:p;-:^o'JT:; ■ xiv /Xeua^ 
Tt; tVj otxatov, xat xaToiSuvatTTcUti, ou/. :3Tat &5<5o", 
/av :xvtxf,Tr, autov Ttp oox:t/ ■ r^popYt^t Y&P * 
'* I l^or. ii, i '(. 

\ \U!.E I.tCTIO.NKS aulem hoc non dicil, absit. Mala cnim qii;c paliniur, 
sive naturalia, sive volunlari.i sint, sive a tenlalione 
procedant, fatali necessitali obnoxia non sunt fquie- 
dam enim naturoe imbecillitali, alia vcro voluntatis 
libcro arbilrio, ct alia diviiue gubecnationi, qu.T 
propler commodum nostrum ad lempus aliquod 
nobis inferri ea sinit, ascribcnda sunt); Dcus vero 
qui secundum modum ct mensuram, providentia 
sua3 rationibus noslra gubcrnat, quatcnus cum uti- 
Utale pali nos mala oporteat novit, ct tcntaliones 
ccrto modo et (iebila mensura hominibus infcrt. 

< Vcrunitaincn ncmo coiifidat, cum malignus sil, 
futurum se insonlcm, [Vbrs. G] quicunque irritant 
D Domiiuim, lanquam inquisilio in eos non sit fu- 
lura. » 

Polijchronii ct Qlijmpiodori. Arliitramini, inquit, 
me Providenlia; raliones ignorare, quac mihi tanicn 
iion nuirus quam vobis cognit.T simt : quin et illud 
non secus ac vos novi, quod supplicium effugere 
non possir, qui in Deiiin peccaverit. Quod peccatum 
cnini non evadal impunitum, ncquc sinc explora- 
liiiiic maneani qui Dci iram accendunt, manifestum 
cl in confcsso est : ctsi jUStUUO. aliiiuis liulilirin iia- 
lmciitei polcstalc suaopprcsseril, lirctcxtcrna ap- iir. :iu.-j.p:o. li>\ OLYMPIODORI ALfiXMDRLNi 152 

pareotla exsuperare eum \ideatur, insonsnon erii; Awiouio; to/ 8e<5y £atat 6s ndvtio; eijiTajt; twv 
talls euim Dei iram provocai : eorum autem quae ge- ::parTouivuiv xat xptat;. 
runtnr, sine dubio examinatio Fuluraestet judicium. 

Vers. 7-11. i Sed tamen interroga quadrupedia, 
si ii!;i respondeant; volalilia autem cceii, si libi 
annunlient; cnarra terrae si tihi dicat, et exponent 
libi pisces maris. (Juis igitur non cognovil in om- 
nib i- liis, quod manus Domini fecil haec? si non 
in m.inii ejus est anima oinnium vivenlium, et spi- 
nius omnls hominis ? Nam auris quidem dijudicat 
verba, fauces aulem cibos guslant. > 

Clirysostomi et Olympiodori. Quandoquidem Dei 
notitiam se habere gloriabantur, ideo omnem ci eatu- 
ram sumn opiGcem nosse demonstrat, quod non 
tantum bominibus compcrtum esl, sed etiani brutis "parTO;jtiVtov xa: 

< 'A/./.i or; eptoTTjaov teTpdirooa, edv aot et-tujt' 
rcetetva 6k oipavou, edv 50; duayYsi/Wcrtv ixSifjyr,- 
aat yjj "v aot cppaa-rj, xa\ i^^.Y^i ^ov— a.£ aot oi i/Oue; 
tij; Oa/.aaarj;. Tt; ouv oix "yvtu ^ v ~ajt toutot;, ott 
/z':p Kupiou k-o ! .r t cz tauTa ; et ;jt}j iv ystpi autou 
s/uyrj -ivTtov Jtovtwv, xat itvsujjta navtb; dvOpto- 
jijo; Ou; jjtev yip ,4rj;j.aTa otaxpfvet, Xdpyy§ 60 stta 
yeiSetat. > 

Xpvaocrzoiuov xal 'Q.\vj.tzto8tx>pov. T.-;iorj ;j.iya 
exeivot ecppcivouv, dj; tt;v tou 0sou ;yo-/T;; y/iJjJt'/, 
toutou /iotv a-09 atvstat , oti Traja rj xttat; oTSs 
tov Ar_u.ioupYOv, xat oux dvOptuTtot; touto StjXov p.o- animanlibus, ct lerr.e qu;c sensus expers est. Cur " vov, dX/.i xa\ dXSyot;, v.z: ajtr, tij dvataOfjttp yfj. itjitur, inquit, quasi magnnm aliquid el admirandum 
dixissetis, sjc affecli cstis? Oporiet eniui omnino 
improbum interirc, neque quisquara est, qui Imc 
ignoret. l't Sopharo autem niajorem pudorem in- 
cuterct, hyperbolice dixit : Interroga irrationalia et 
inanimata, quae etiam, licel non loquaniur, co quod 
vocem laleni edere videantur, Dei gloriam cnar- 
rant; cum itaque divin.r potemiae vim senlianl, si 
sermone pradita esscnt, Deum universi crealorein 
profilerenlur, cujus sapientia captum humanum 
superat, quidu improbis supplicium sumil, in cujus 
m.iiMi vivcnlium oinnium vita et mors sita est, qui 
quidquid de singulis staluerit, facili negotio praestat, 
quiquc bniiorum aniinam, ct bominis spiritum, et Tt totvuv ui; {Jtsya tt xat Oau;jaj:ov ;:pr,xoT;;,ouTio 
6:ix;:j0; ; .i:t yip itdvtti>j tov novTjpov a-o/iiOat, 
xa: o'J6;\; dyvo:i. Ilpo; nXsiova 6; evtpOTcrjv tou 
Eorf ip, 6-ep6oXtxtu; etrtav, 'Eitepojtrjaov x Jt aXoya 
xa\ xiuya, d xat auTi StTjyettat 66;av 0;ou, Ttj> 
cpatvsaSat outco cj30;yy;a0at, xav p.i] ),a).wa-. • i.tj; 
youv tou 0£ou 5uvau.eti>; ertataOivovTa, xav tfwvriii 
).a'JuiJtv , epouatv, ott or,u.toupYc!; eatt tdiv oaojv 
0sb;, y.z: tr,/ so^iav dviftxtor, vS.: ttliv TuovTjpw* 
ttjiojpo;, xat ott urcb tijv y;tpa autou r:avTa eati, 
xat tj stor, Ttov Cojvtujv, xat 6 Odvato;, xat iTo:u.tu; 
Ey:t T:ot;tv, 6 av ^-p't exdatou jiou/.siJjrjTat , xa\ 
TtavTa auv=yst xa\ Staxpat.et, ti)v ts 4 /u /^i v TC " JV d/.o- 
ytov, xa». to T:v;u;j.a tou ivOpuiTtou. Et totvuv ti omnia alia fovet ac conservat. Si igitur brula ani- ** a/.oya, ct E^Osy^aTo, ou:to; dv dTeV]YYetXe Ttept 8eo0, manlia ita de Deo pr.cdicarent, si sermone praedila 
1 --• :ii, quanto magis hoino qui natura ratione im- 
Initus est , quemadmodum nimirum guttur vel 
palalum gustabilia , et auris discernendi sonos fa- 
ruitate pollet. Quaedam autem exemplaria , pro 
uure, menlem habent; dicil igitur : Quemadmodum 
ad dijudicandum esculenla, gullure nnnies praediti 
gumus, ' t commune esl omni li iniini cibum sume- 
re : ita el ad Oei noiiiiam menlem accepimus, (|ine 
sapientiam ejus et potentiam percipere possel 
(niens enim inlelligibilia, sensus aulem ea quae sub 
srnsuin caJuni, discernit), nobisquc etiam omnibus 
communeest, Deum universi opificem agnoscere. 

Vi.ns. 11. t In multo temporc sapicntia est, et iu ^ 
niulta vita csl scientia. > 

Clirijsoslomi el Oltjtnplodori. Mihi videtur his ver- 
1 is illos pcrslringere : Nollte, inqnit, vos omnia 

\-' ■• nl xisliinare"! licel enim menle imbuli simus 

ijuaj vim dljudicandi babet, ut inveniamus tamen, 
longo lempore egemus; sapiens enim senescens in 
sapicntia progressus facit. Iloc ciiam fortasse di- 
cere vnlt \ Uu:c audio scio, ct tempus ad scienliam 
adipisccndam impendi, Aquila autem et Symma- 
lIius. hic quidem ! /n anlifjuis sapicmia; ille vcro, 
In loMjcevis, icddidit; (|iije apud liomines quidcm 
labore perficitur, ei tempore acquiritur, apud Dcum 
Vero sola voluntate. 

13. 1 Apud eum sapientia ei virtun. > iToaio y £ p-a/./ov 6 d/Optono», 6 Ipjyutov sytov to /.0- 
ytxov, ioa-ep dp.e"/.;t xa\ 6 ).dpuy; StaxptTixoj iaTt 
Ttov ysuattov, xa\ tb ou; ttov (fi.ovdiv. Ttvi 6£ ttov 
dvttypdtpuv, dvTt tou our;, votjjv eyouat ■ /.eyet ouv, 
ott "QaTrep J.dpuyya £-\6:axp:'a;: {Sptoti.dttov d-avTe; 
£/(o;;.:v, y.a: xotvbv i'/0p(o-tov, to trj; Tpotf?,; jj:s:a- 
),ajj.6dveiv ' outw xa\ vouv el; yvtoatv ®eou elXrjffia- 
|j.cv , Suvajjtevov eloiva: ti jteoi tij; adtou ao'fta; 
xai Suvdjjteio; 1 vou; [/.';■/ yip vor,ti, ataOTjm; 6e ti 
aioSrjtd SiaxpEvst ■ xa\ xotvbv ijptTv tb xat 6iju.toup- 
- -ov ::6evat xbv Ttliv o/.tov 0e6v, « 'Fv reoXXtp XP^ VC P J,J T' a > ^ v & woXXoJ ^:w e-tjtr,- 

XpvCocrzdjiOV xaV '0.lrjt.nv8(J>pcv. 'Ejjio': Soxet 
xaOiittesGai aJToJv Mrj yip vo;jt£^rjTc, tfT)a\, xb itav 
eupr/.ivaf et yip xal vouv 'i/vj.z-i ota/ptvovta, 4XX' 
6p.to; xa\ ypovov 6eijj.:0a tcoXXou 6JaT; eipetv ■ 6 yip 
tepdviuo; TtaXatouiaevo; rtpoxinTet trj ao-f:'a. Kat 
tdya touto OiXst eirtitv, ott Kat o'6a d dxouto, xa\ 
yoovov ei; irtJTTjjjtrjV zpoai/.aCov. 'AxuXa; Ss, xal 
Ijjijxayo;, 6 jU.kv, 'Ev .la.latoic co^ia- 6 51, "ilr 
IMKpoyjorqcaciv, i^iow/.z, r.y.px ivOptonot; ttiJvoi 
ivuojj.£-/rj 1 -/.i\ ypivtji syytvojiivrj, rtipi 6; 0e(J>, 0:- Jttp sotfltt xa't SJvajj.'.;. 158 IN BEATUM JOB. 154 

ITap' auttp, Tijj Osto 5t)Xov6ti- aut4$ ydp wtiv f, A .4p!i<i euui, Deuni sciliccl; illc eniin s.-ipieniia: et 
Kt[fi[ Trj; 0-09(7.; xa\ 8uvdu,eto;, xa\ to7; aXXot; tauTa 6i5ou;. Ka\ to ptsv Tt:p\ 8sou ti uiytcjTX ?p°-- 
v:tv, TrivTi; avOpwrtot xixTTjvTxt ■ ti)V 6% jzp:'jf, twv 
iv trj xtiast yviJKJtv, X3t ' 1 x *l v xatd "ivTi.iv 6i3vau.tv 
E/st u.6vo; 0:6;, xa\ TcivTa olxovou.et, ojx sixaita 
xat ayvoia tou u.i/,Xovto;, iXX' &xpt6fj sxaitou tryv 
yvtoitv cytov. 

< 'Eiv xata6dXT), ti'; otxo8ou.fj(js:; :iv xXettrt) xaT' 
avOptoTctov, t!; dvolget; » 

Tij ~avTo6uva(Jtti) TcpocfTlOeixe xa\ xo avau.cf>f;pi- 
otov, xati t'>v tj/dXXovTa, Si> po6ept>t; tJ, .-.-«! r,V 
diTioriJcrera/ crct; OJ5s\; dyvoet, tprj j\v, oti xa\ 
trotpti; :ttiv 6 0:6; xa\ 8uva~o», xa'i Tcivta ;ji:t' eu- 
xoXla; notel otx xa\ pouXETat , xa\ o - J5s\; Exavo? 
dvaTpi-yat tjt aiVttJi ooxouvtx. 'Ar:';5;t;'.; 5: TT); 6'jvi- 
u,euk; Ti TtpxyptxTx. Ei yio tivoj OdvaTov xa-atjrj- 
(fiarjTat, tc; toutov litsXOetv xioXusx; Suvatat; :i 6k 
aitox-sTvai psv ou (3ouXr)6etT), eii(i)8uvov 6: tt)v ftor;v 
xatajxsuijat tiv'i, t!; apxsi r:apap.'j0f,o-230ai ; "A 
yip iv Tcotij xaO' f ;i.wv 6ti tx; rju.tov du.apT(x;, 
dvavTtptji*To>{ £x6f ( j3Tai. < KaOt^ivtov patfiXet? erc\ Opovou;, xa\ Tt:pti5r, t; 
stvvT] oaifua; a JTtov. > 

'AX),i xai auTij TCu 0sou efoutrta, To p.Tj5iva yw- 
p\; auTou paatXsustv. KojJ .Tepiid))CE uo'"?) dctpvac 
'0 6e SJuJjxayo;, /i«l -ep tfrjrrytur uircve potentis fons est, qui liaec eliam aliis largilur. I.t 
quidem de Dco magnificenter sapere, omnihus ho- 
niinibusdalum cst; rcrum aiilcin creataruni exai lam 

cognilionem et potestalem super ucs solus Deus 

habet, omniaque gubernal, non conjectura el igno- 
ratione futuri, sed perfecla uniuscujusque cogni- 
lione prxditus. 

Vi.us. 11. 1 5i deslruxerit, «inis ajdificabil? si 
clauserit contra honiines, quis aperiet? > 

Onnupoienti* divina: ejus cerliludinem ratam et 
indubitalain addidit, juxta Psalmistam : Tu lerri- 
bilis es, ei quis resistet (WTQuod Deus, inquit, 
sapienlia et potestate praniilus sit, quod siimiiia 
cum facililate cimcla quae vull pperetur, el quod 
linlliis ejus beneplaciia irrita facere possit, ueino 
estqui ignorat. Rcruni autem eventus poteslatem 
ejus demonstrant. Si eniin niortem alicujus decre- 
verit, quis, quominus illa superveniat, impedire 
potest? si aulem inlerimere nolueril, scd vita do- 
loribus plena affligerc, quis ad solandum idoneus 
eril f Qua enim propter peccata nostra coutra nos 
itiolilus fuciit, ;ibsiine onmi controversia cffectum 
sorlientur, 

Vehs. 18. « Qui collocat rc;;cs supcr sctles, ct 
circumdedil baltheo lutnbos corum. > 

Sed cl haec etiain Dei poteslas cst, quod sine eo 
nemini regnare concedatur. Et circumdedit baltlteo 
Ittmbos corum. Svminachus vcro : Et circumcingens o-xotvly xara Jlardruir, &vt\ tou, xat p.eTa6dXXtov C eos (ttne super lumbos, id est, ex domiiiis scrvos autou; ci; oixiTa;. 

« 'E|XTcoaTeXXwv i^p:?; ai/u.aXtI>TO'j;, 6uva3Ta; Sh 
■;'\: y.y.-iizpvls. > 

Ou5e yip tiov tepltov tf:!6:Tat r;apavo[j.O'JvTtov, 
otX/.i toi; xaxtjj; ap/ouitv aiJTou; tjuvairtiXXucriv tva 
ei-t], OTt Ka\ ot u.EyiaToi rrapi avOpioTtot; si; ouokv 
auTto EtTiv. Et \xbj ouv tou; oux 6p0io; -/pto|j.ivou; 
tt, ispoxfuvt) Xsyet, 6r,).oi oti ouos exetviov 'yct6:Tat, 
xatpou xaXouvTOS ■ el6e touc ei; 5iov xptouivou; Ttjj 
-:piy;;.:'-i, STjjJiaEvei OTt xat toutou; TTO/.Xixt;, tl>; 
tvj; rc:p'i Aavtr,X xa\ 'lnjoouv T&v tou 'ItoaEokx, ei; 
at^u.aXtoaEav egaTEOSTlXXei 0:4;, xa\ 6ti to ypf,-t;j.ov 
tou aXXou TrXfjOou; • oiovyip 29' &T; c?r;paTTov outoi, 
oux T)aav a|tot aiyp.a).oj-jiav iJT:oJTr)vat. T6 oi, Av- raCTCU; yijr Kazicrpe^BY, 6u.otr. 
Kpiriir Si yqriiiicrrice. Tio r.ph auTou, « -Via/./.i.-Ttov x:!).r, t:i"tu)V. > 

Hittou; evTauOa XiyEt, tou; Ocpst/.ovTx; <1>; dXr r 
O:uovta; TttaTsusiOat- 6-:p 6 Ij;jtu.ayo; idatprjvtcrev, 
sxooj;, IlepirpexwY y 4 ei.li\ a.i.lar>\n>r, tojtsjTI, 
xa't TtTiv Soxouvtiov stvat a-).av:iTiTojv Ti; ,3ou).i; 
si; Touva/Tiov [jtsOtaTrjtitv, w; stc\ tov Ua/.aip. t::- 
Tto!r ( xs. 

1 'AvaxaXuTtTOJV ^aOia ix jx6to'j;, i^f^yay: 6i 
e;; yuj; trxtav Oavitou. > 

I7p6; uiv t4 (,r-.6->- '0 xa\ tx r.iT.-i iorj/.a c;av:- 

'* Tsal. lxxv, 8. cos reddens. 

Vehs. l'J. « Qui cmittil sacerdotcs captivos, dy- 
naslas autem lcnce everlit. > 

Neque eniui improbis sacerdotibus parcit, scd 
tiua cuni iiiiperiiini male gerenlibus cos perdit; nc 
si dicetet : Qui in sunima auctorilate apud hoinines 
sunt, in nullo prctio apui 1 eum sunt. Si i^iiur cos 
intclligit, qui sacerdolio abutuntur, Deuni ostcudit 
neque iis quidem parcere, si leniporis ratio postu- 
lct : si vero eos qui prmil par est iiiuncrc fungun- 
tur, illos eliam signilicat ssepenumero Deum solere, 
et quidem propler reliqui populi commodum, in 
caplivilale.m ablegarc; quod iu Daniele ct Jesu 
Josedechi lilio faeluin est, qui propter suns actioiies, 
ut in caplivitatem ducercnlur non sunl meriti. 
lllud aiilem : Dynastas terrce everlit, par illi esl 
quotl supra dixit : Judices autem lcrrai .sanuvit. 

Vers. 20. « Qui permutat labia Gdelium. > 

Fidelcs eos hoc loco vocat, quibus lanquam vera 
ticenlibus lides habenda esi; quod Symmachus sua 
inierproialione evidentius sie exprcssit : Qui sub- 
vertit lubiu non erranlium, iil est, Eorum, qui mi- 
uiiuc oiiiniiim videnlur errare, consilia in conlra- 
rium convertit, sicut fecil in Balaamo. 

Yebs. 22. « Qui revelat profunda de lenebris, ct 
produxit iu luceui uinbram mnriis. > 

Ad litleram quidem : Qui manifesla facit qux 155 OLYMPIODORI 

omnilius sunt oliscura, el qai iu apertmn prodacit, 
quae lenebris involuta erant; vcl, qui homines in 
periculis el morti vicinos conserval; periculum 
enim umbram mortis vocal.Ad sensuin vero magis 
reconditum, prophetice viilelur Domini advcntum 
annuniinrc, qui iis qui in oinr.ulis suttt, dixtt: 
Exite, el his qui in Unebris, Revr.late ros " ; ct ap- 
paruit iis qui in lenebris el umbra moriis sede- 
I'li>:1 ". 

Ywts 25. < Decipiens gentes, et perdens eas; 
slernens genlcs, et in viani duccns eas. » 

Hon Israelitis feeit. » reclo iiincrc abducens eos 
qui e\ /Egyplo egressi sunl, el mandalis ejus ob- 
leinperare noluerunl, quorum cadavera in dcscrto 
cecidcrunt '" : lilios autem corum, viam quasi iis 
bternendo et complanando, in terrain promissionis 
deduxit. 

Yins. 24. < Permntans cnrda principum lerra, 
errare fecit eos in via quam non noverant. > 

Olymp. et Polychr. Simile qiiiddametiam in Psal- 
mis dictum esl : Reprobat cogilationes populorum. 
ct reprobat consilia principum ". Theodotio vero, 
pro permutans , reddidil , transferens; Symmachus, 
evertens; et Aquila, removens , in uno scnsu omnes 
trcs convenientes, ac si diceret : Non lanliim ple- 
bem in fugam vertit, sed viros etiam fortcs, ct qui 
reliquis imperare vidcnlur : quod cl Scdcclii.e con- 
ligerai, cjui manus contra barbarum attollere non 
polerat, sed in primo congressu tergadedit. Ilortim 
autem meminit, tanquam qurc rebus prssenttbus 
accommodari possent; ila enim et vocum liarum 
■conimodus ct opporlunus usus melius clucescet. 
JVindc enarrans ea, qure necessaiio fuga sibi con- 
sulentibus evenire solent. subjungit : 

< Palpenl tenebras, ct non luccm; errent auteua 
taii(|iiam cliritis. > 

Ac si diceret, Ili, qund ad res propositas ag.'n- 
<las atsinet, nihil ab iis dtffertint, qui luce orbaii io 
tencbris ctcaligine vcrsanlur; et calanvttatuni ma- 
gnitudine \i<ii. ab iis qui crapulu cireiiniuguniur, 
in nullo discrepant. IHud cnim. Palpent tenebrat, 
el, Kncni. optanlis rton est, sed evenlum inmiit, 
lioc est, palpant et oberrant. 

CAP. XIII. 

Vers. 1. c Ecce li 1 1 \iiiii oculus mcus. el audivit 
auris iik-.t, ii novi quxcunque cl vos sciiis, el non 
hiini ininiis inlell>gens quam vos. > 

Olympiodori et Polychronii. Ifaec, inquif, ipsa 
espurientia diJici, et aliis dii enlibus audivi, id est, 
iJe Deo ex rebus ipsis intellexi, el doctrina accepi, 
ct inslilulus siijn : et Iti 1 1 aelate minor vobis videar, 
prudenlia lamen, et masiiue reriim divinarum 
cognitione, nequaquaiu supcror, Bec \ <>l>is in lii> 
ul'j rationc iuforio ALEXANDIUM 156 

A po-o:tuv, y.a\ xk auv£CTxta(j;j.iva etjiytov :tjToujx:fa- 
vij • i] xaV tou; t\v xtvSuvei;, xat TcXr|a!ov 6/Ta; Oa- 
vatou oiajto^ujv • exiur yip Oardrov TOV xtvSuvov 
xa).;t. Ilpo; Sc Siivctav Eotits lipo^rjTtxSjij Tf]v tvu 
Kopfou -apoujiav xaTayyi/.Xstv, oj tlixe rqic ir 
8ecrjw7c,'E£e.l9aTe, xal roTc ir rii) crxdtei, Wrci- 
xa,l6p')i]Te- xai i.iepdm} zoTq iv <rxdiei xal crxta 
Ouvcitcv xaO>)jiirctc. 

< nXavtTjv EOvtj, xa't ircoXXuiov auti ■ xaTaiTpto >- 
vutov I8vt), xa\ xaOoorjytov au-i. > 

Touvo -stjoit^xs ioX; 'IcrpaTjXctatt;, tou; ptev iiii- 

Uovrat; \\ Aiyu-Tou xa\ i~£'.Of;cravTa: Tt/.avfjia-:, uv 

Ti xioXa i _ £trov ev Trj epfju.(>> • Ti: o: tou-wv u!oj; 

.. xaOoor/j-f^a; ev t?| yf, tt,; e-ayfsAiac, iv -.'•> olov 

xaTajTpwTai xa\ i5o;j.a"A!3a: auToi; Trjvooov. 

< AtaXXacrawv xapSia; v.y/yt-.wi yTJc, iitAdvTjfJS 8i> 
ttOTout; ev 6S'Tj fj oux jJSstsav. > 

'O.lvfixioSwpov y.y.\ lloJLvyj)orlov. "0;j.oi<5v tt 
xa\ iv M"a).;j.o"c etpTj-as, 'AOereT Si Aoyirjwvc 
.laiLr, v.a\ ciOerei fiovJac apyorrcor. '0 p.ivTOi 
0:oooTttov to , diaXl&croMr, uteOiazSir, 9r,3:'v 6 6e 
Sutttuc^of, xapazpesidtr ■ o ok 'Axu).a;. d_-/cr<i>r, 
z\; liiav o! -oi".; jp/oj.ivv. svvotav tl>s a[ ).:•;:'., Ou 
tt<3vov to : j; ttoa/ou; c!c euyjjv Tpsiret, aij.x xa.\ 
tou; avSpiiou?, v.%\ tiTjv ).ot — <jjv 'iy/ivi BoxoOv-a; - 
oTov 6f, -t v.A i-\ SsSsxtou yi-fovev, ouo' avxapai 
yiTpa: tio pap6apu ouvr/JivTo:, d/.Xi 8ta8piv-o? xa'i 
C -poj trjv eooSov [jtovijv. Mi;j.vrTat Sj toutojv, o'j; 
6uva;j.ivo)v iiz\ _ paYjj.iT(ov apu.oaOTJvat ■ outio yip 
xa\ to xaiptov taiv tptovflv toutiov Sor/Of^jTa'.. TlTa 
xa\ -i toT; tpeuyouertv e^ avayxrj; o"up.6aivovTa St- 
iryoufxevo;, cpTjort ■ 

i Tr^asfjtjatciav crxtjxo;, xa't p.f; v/to; • jtXavrjBeftj- 
aav So to"7:ip 6 pisOutov. > 

" "Iva £"-r; , Ouokv oi TOtouTOt SiaX).aTT'-u-: , tiov 
sv cjo^spol 3/.0T:t acpatpouti£v6)v to oto:, T.rjhq xry 
Ttov rjpoxnv.ivtov Trpa^iv • xa\ urt6 tou p.syiOou; 5s 
tiov ctujlffioptov, ouokv tiov u-6 xpaiiraXTjS n:pt-;:po- 
titfvtov Stofcrouot [icr. Statptfpoucji]. TJ yap, '/')).?a- 
r 'i]i-ai(-ar cntdToc, xa't, ttAarinOelr^crar, oJ/. :jxti- 
zk: Xsiyei, aX/.i t6 -u;jCa"vov [i'r. add. SijXoTJ, tout- 
iiT:, t!>r r Xacpiocrt, xat nXavtjjvtat. 

KE*. IV. 

< 'lSoutauTa etbpaxi ptou 6 icpflaXjxb.;, xa': ixfj ^oi 
jjtou t6ouc, xa\ o:oa OTa xa\ u;j.st; ir:!-Ta;0:. xa": 
Oux atfOVsti&tepoc; s!p.: uu.or/. > 

'Ovli ii.-Tir.tdipcv xa': llc.lv/jjorlov. TauTX, -,-r,- 
dt, xa't auTfi t^ -:!pa JyVWV, xat X:-,'6vtojv itspuv 
rjxoocia, TouTi-Tt, xa': i/. Ttov TrpayaaTtov xaTi).a ( .'ov, 
zr. SlSotj/fj -api/.afov, xa\ ETcatSeuOriv r::p': H:ou- 
zi! ci Trj fjXtxia c/.iTTtov UjxtTjv eTva: ooxw, a).).' ou- 
o:v =!- juvcjtv ).£:'zop.at, xa't ouy f,x:JTa etg tfjv tui/ 
0:!ti>/ efSrjctiv, v.i'\ idolv ju.ioj :l;i: -:o'. TavwfXO» 
Tao£iiT:po:. Isa. ii ix, 'i Luc. i, 79. ' Nuiii. >iv, 19 '" Psal. \v\n, 10. 157 l.N BEATUM IOB 

i Ou ;jtt,v 61 AXX' £yt'o Jip&« iLuptov XaXfctio. > A Vi R9. 

quar. > 

'Opa; tb; ctc: toO StxaCou xptToO, xat tou tiov <iu- 
ywv latpoO, {louXeTai xi xaO' JauTOV e^£TaaOf,vat, 
Oipptin ttj tou 8sou Sixatoxpttjfx, tbj tojv tflXtov xa\ 
otfaXXous-vtov , xa't dvt\ Oepa-eta; tf apudxtov xa\ 
Xoytov isapaxXtjOSios, lirtTpi6<5vTMV autipTtj) TpaOua. 

i 'EX^y^oj 8e evavtfov aGtou, eiv poOXTjTat. > 

"AvtI tou, 'AitoSeJxvuui Ti xaT' euauTov, e: xaO' 
uTtoOs-tv toOto OtX;i xa\ eTctTpircef o:6a yip oti 
auti; tf,v aitiav tf,; xaxtbosto; ejttoraTat. "Ouotov 
toOtwto, "Apu yiip drOfxbxoVQ asiOco; xa\ tS, 
'0 Sk draxplnor {is Kvpidc; icrtir, 'Kiv ouv 6 l-ho.-, 
tpra\v, iitltp<St{/T) uo:, aOToO otxd^ovTo;, eXiyao Oua; 
ibsuoauivautt;, o': Ti; vasou» t6jv xajjtvoVrwv l STCtTpi- 
C:::, tjiSuSdjJLSVOt Ttapouoiat; tJjv ercayyiXtav • dXXi " 
xa\ tfjv — po, Jv.ar i.utXXav -ctpf,ato- etokSso; pVO- 
XotTO xpivstv xi; eui; Tcpdi;e:;, OTCooTfjTouat tf ( v 6t- 
xatoXoytav. 

« E:'rj 6i OuTv xtotf^Ooa:, xa\ dTcoKfjciETai u ( uiv 
aofta. > 

XpvcroCTvjtcv xa\ 'OJtVftfCtoB&pov. "Otav ydp 103 5. < Verumtamen ego ad Dominnm l< Vides quemadmodum amicis errore lapsis. el pro 
pliarmacorum mcdela ac verbis consolaloriis, viil- 
nus refricanlibus, juslo Dei judicio fretus, a justo 
judice et animarum medico, causam suam cxami- 
nari velit. 
■ Et arguam in conspectu ejus, si volueril. > 
ld cst : Causam meam plane aperiam, hoc sup- 
posito, quod ille volueril el permiserit : novi < nim 
quod afflictionis mese causa illi non incognita sit. 
Simile liuie esl illud : Modo hominibut tuadeo m l 
ct, Qui aulem judicat me, Dominvs etl u . Si Deus 
igiiur, inqnii, permiserit, illo judice, mendacii vos 
arguam, qui adventus veslri professionem emeniiii, 
laboranlis acgritudines vebementius iiritaiis : sed 
vobiscum contendere desinam; Dei aulem juslum 
judicium, si acliones meas judicare voluerit, libcns 

SllllillO. 

Vehs. u. < Sit auleni vobis obmutescerc, cl eva- 
dei vobis sapienlia. » 

Chrysost. et Olymp. Quando quis ea qua? a ralione tt; ti ufj Xoyov 'i/yr.7. 'fOsyyryrat, ^cXtiov otyav, aliena sunt loquiliir, silero mclius csl, el lacendo 

xa\ sitoTtoJv [jtaXXov Satai oo:f6;, f) Xcywv. KaXov yip potius quam loquendo sapiens erit. Taccrc cniin 

touj toioutou; o-tojTtav, \ Totourott; evaXXsoOat pWj- id genus hominibus inelius est, quam ejusmodi 

uaotv \ uivyip actoTtf; toutojv Orcovotav 'iyv. aotptat;" verbis aliis insultare : <'oruin quippe silentium sa- 

ewsjv ydp t:; eautov TtoiTJaac;, Sdijei opavtuo; elvat* pientiie opinionem praibel : sapiens enim vidrbitur, 

\ 6c XaXta rcapo^Ovet t6v T.iiyoT.a. Ka\ ou toivuv, (jni iiniluiii se pr;cstilerit : loquacitas :m l<- im eum 

w tj?tX60c£, ev Toi; Toto-JTot; Xoyotj ufj traXstjou, u:- ( | ( ii adversa palitur exacerbat. Tu igitur <|iii Deum uou 61 uaXXov tou; aytou. - , ctowc Stt oaTavtxat £iotv 
auTa: 0-o6oXa\, xa\ 8ta6oXot; ejtiv 6 evepytjjv ev toij 
ivetSifoutiiv, tva ti£ tt;; TctiTctjj; atpsXxCoT], xa\ x\$ 
TTpoOioiu; itauet] tf,? ayaOf^. 0:6syip6 -avoOpyoj, 
6t: 6 uev tcovo; o05iv as ^Xd-Tst, dXXi uaXXov auv- 
(jt^ii rcapi t:o 0:tp- t6 6s TcauaaoOat t?,; TcpoOi- 
ostoc, toOto ueyaXoj; ^XarcTet. "Oau ouv ;jeyaXoj; 
tis TcetpaCst, totoutw ,uaX"AOV Tcp^xoTCTc Tfjapetfj- xa\ 
6?ti> oXtywpetv oe ptdseTat, toioutio uaXXov uaxpo- 
Ou;jtet, xa\ Orcousve, xa\ Xeye, TauTa X&rta ffJtdsr 
£y' i'/((ttc, xal ovx i.ts.lal)6j.ie0d crov. "Av ouTto amas, noli bis verbis labefaclari, sed sanctos potius 
imilare, suggestiones lias Satanse csse certo libi 
persuadens; et quod diabolus sitqui in calumniato 
ribus operetur, ut tc a fide avellat, ct de rettt» 
instituto dimoveat. Novit enim veteralor callidus, 
doloreni et molestiam te non kvdere, sed Deo magis 
commendatum reddere; a bono autem proposito 
deseiscore, illud cssc quod siimmopeie lilii officiat. 
Quanto igjtur magis leiitalionibiis te adoritur, lanlo 
majores in virtule progressus facilo; quantoque 
magis ad socordiam te compellil, t;uito magis cun xpatatt»Oj); rcp6; tou; Tcetpaouou;, 6 uev 6ta6oXoj auimi tolerantia et paticntia ferto, ac dicito : Uorc 
dTcojtpa^f.oeTat et; Ti irctoto xaTrjo/uuuevo;, uvr,- oumia veiierunt super nos, nec ublili sumus le 8S . Si 
u.oveuoet6s aou 6 ttov SXwv Aso-tStr,;, xa\ availmljsi liac ratione conlra tcntalioiies aniiiiiiin obfirmave- 
uev w6e StTTtos, dxoOTT) ok p.eTi tauTa, Ev, ficv.le ris, diabolus quiilem pudore suffusus rctro abibit, 
dyaOs xal atozh, kx\ d.Xh;a i]c .T(crrt5c. s.il xo.l- D Dominus autem universi lui recordabilur, et in hac 
Mor cf. xaTacrTt\c(j. Mvt^oOtjti tt,; uTcouovf,; toO vita dupliciter te refrigerabit ; posthojcaulemaudies: 'It'j6, toO uf,T£ iv euOrvia u , uf,T£ £v Tceipajuto rce- 
ptTpj-.vc-v-');. TOTauTa iv exdoTtp TCpdyaat: uaxpo- 
0uuf,j7./T'.; xaptspto;, :'•>; iv a-'/'i6r) 6tnXi rcapi 
0eoO, xat uapTupr^OTJ ue/pt vuv, OTt TcercovOev, tva 
<f avf, otxato; to:; rca-tv. Euije, serve bone et fidelis ; supi r pauca (uisti fidelis, 
super multa te constituam**. Jobi patienlia in men- 
tem libi venial, qui nequo iu prospcr.i fortuna, 
neque in lentaiionibus perculsus fuit; sed in utra- 
que sorlc multa ct gravia loni anitiio ltalionter tulit, don< c a Deo dupla recepissel, et toslimonium boc in hodiernum diem ei datum fnisset, quod 
serumnas passns fuctit, ut jtislns omnibus apparcrci. 80 Calat. i, 10. ICo 4. "Psal. xuh, 18. 83 Matlh.xw. 21. VAISI.E LECTIONES. • ftr. tou xiuvovTo;. u yp. euOutiia. 159 OLYMPIODORI ALEXANDRINI 160 

Vlrs. 7, 8. i NuiUfUiil non coram Domino lo<|ui- A « Ildtepov oux Evavu Kupiou Xa'/.jf:s; Evavtt ci niini? . i : * i s t o co:i pectum ejus prorerlis dolura? 
an mi! Lraliciis vos ? • 

- qu i '■ 1'. ii^ omnia inlueaiur qu;e 

prororun'., inilinm rcprehensio is facil; imo utal 

■ i mcnlcm redcant, ac (alem nffecium de- 

ponant, quippe qui Dominum inspcclorcm liabcanl, ajiou tf0sYY £J e SdXov; f) urtojteXsiaOe ; > 

'A-ao/ETat tou e/iy/ou, 6t5aaxt.iv iutous.oti Tiav 

3 irpocpspoujtv, opiovTo; tou 0sou (pOiYYOVTai, "'"'•i 

xal tbv SdXov uj; xativavtt autou icpoocc.epdu.evov 

aJToii; d-aYY'" A " A '' 6:op0toasoj; evsxsv, fva itaucriov- 

(ioluin eliam qucni animo vcrsant, illo inspectante tii trjc; ToiaJTr^oiaOlasoj;, tij; e'/ovte;tov icjoptuvTa 

: Ihiberi narrat, dicilque : Nonne animo vobiscum Kupiov, xai ytjo-iv Oux evvoefTe otio 0e : <; sTcaxouei 

rcpulalis, Dcuiii sermones vcslros audiifi? Quo- tiov \6ytov ujjliov ; nioj ouv toX;j.5.t£ e!; i-rx.'.ov au- 

- lur, aiidienlc illo, quod falstun esteloqui tou -aoi tb iXr/:s: cpOtfyysciflac ; r] XfjJSTe y auTbv 

Vn subdole el mala (i:le agenles, eum Iate- paotoupYouvTs;; Touto fap to, 'jf/ vsoazeJ.eta8e; 

il r eniin vult illud : An siibtrahetis vos? i.i touticitiv, *Apa ouvaaOs xpui]/ai aitdv ; '0 6i 0so5o- 

< i, Num euin celare polestis? Theodotio vero red- tioiv. "II apdcruxor avzov J.ajz6drers ; 6e 'E- 

diiiil : An personam cjus suslinetis? Hebraius aillein SpaTos, AvcrusteTcrOe, XsyEt, toutejti, 6:6oixaT£ 

d;\;[ : Verecundamini, id esl, Contra Deum loqui B xot* 0sou Xiyetv, xat Sta touto spb; x*P' v ^V"*' *• 

\ n mini, ac | roinde iu gratiam cjtis dicilis. Yos IxonfjaaTS ouv tjc xaO 1 lauTOu; u;j.e?,- oi Soxouvte; igUtir qui Dco patrocinari vfdemini , voliis ipsis 
ailcndiie, nc alin cl divcrsa ab cis quse iic mc no- 
slis l.iNo milii nfiingenles, sennonibus vcstris con- 
traria dcccrnalis ; pro Dco enini ioquiraiui verita- 
lcm simulantcs : hypocrisin enim ci simulationem 
tfo.W lioc loco vocavit. 

< Vosautem ipsijudices silis : [Vers. 0, 10] l>o- 
num enim si investigcl \os : si enim omnia facien- 
ESS ai!jl:'K'ii:i ■'■■ : l 1:1 i: intl u ■ arguci VO ) 

Olijmpioil. elPolychr. Vos judices eslote, annon 
vera sinl quse dico, quod Dcus, si i icel, qui judex 
est incoiruplus, si diligentius in vos inquisierit, 
quamvis millies pro eo loqui vidcamini, ct licet Osw txuvr^Yopetv, e: jjiri Ta evavTta toic Xdyot; ttj 
Yviop.r; tir.tfij^oOs, a/./.a i<.ev r;:p'i iv.ou Ei8dT£;, 'iitpa. 
6; xa-atJ/suSdfJisvoi' u-kp y^P tou 0eou XaXetTe d/rj- 
piaTt?d|isvo[ -Jj ilrfiis • dd.lor yap ttjv ur;dx ptatv 
exaXsdsv. < TfJtets 6i auTot xptTat yiveTOs" xaXbv y^P lav 
ejt/viao-j) •j;i.5.; ± si "bo ~.'j. jrav-a Ttotouvts- -rpoirE- 
Of^ffscrOe auTto, ouOevtJttov eX.y^ei u^a'. > 

'i;.ivji^ivSd,pov xat IIoXvyj>oriov. Tp.a-. tfr- 
a\, xpCva-s ei u.r; d/.r,07) Xsyoj, ot: iav -i xaO' r);ja-y 
avaJrjTfjo-T] 0so-, xav p.upiaxtc u-ip auTou '/.a'/.:iv 
foxfj-s, xiv itoXurXatiiova Ttov etprju.iivaiv, xav nipa 
mullo plura quam quae adhuc dicta sunt in medium " w ' iTt0V irpoo-/ap ; o-r|303 aCiTto, dSsxaoro; Civ trjv 
afferaiis, ac ullerius verbis illi graliticari pergalis, xpiaiv, ofist ttjv xaO' u;j.wv ^f.cov, iXfy/<.jv ■«•; 
subdolum animi veslri affectum arguendo, et men- T*>\'-r,; rh u-ouXov, xa\ Seixvus yEuoouivou,- ouSlv 
daces vos. non sei us ac si coi.tra eum verba focis- sXatTov, f, ei xaT au-ou sXsysts ■ 6JaTs auu.tfipst * 
seiis, oslen lendo, calculo suo vos condemnalurns V'-' h ecjetaoOTjvai up.a;, 6p.iv Ss oux aYaOdv. 'Ertt- 
sil : iiam mihiprosil vestra exploraiio, vobisaulcm "f,r-- [ £ -> c '°? -avTs/ou [J.i^'fETat xbtJ/euSostJ Sixatoc, 
non item Vide aulcm , qucmadmodum ubique ju- *& ^i&p ®toZ tt; Xsysiv 5oxf r AidKspaOtbs ixopo- 
sms mcndacium vilupcret, Iicel etiam pro Deo quis- vi -- C ' JV a'/.r,0sia xa't o.sTa Ttap^r.aia; 6taXs"Y£tar 
I iam loqui vidcatur. Quare ipse qua; mente conci- ^tp' tTi xa\ ©sb; adtbv aTcoSs/etai, autb; wv -J; aXf,- 
pit. cum vcrilalecl liberlatc cflalnr; unde et Dcus, "sta. *r,cj\ y 0vv ~P v « " oj « (ftXou; U/euSou.^vous' 
qni esl ipsa verilas, eum laudal et prolj.it. Amicos , Yu,asatpouu,aixpsTi?, efratts, (nfiTiayaOdvecitiv*», 
i itur mejiticntes alloquitur : Vos judices slatuo; eav toi/c; ujietiJpou; Xd-foi); d ©elc; eSjetaciTj ; $ -av- 
dicile, :m lucrum aliqund reportaturi silis, si Deus tu;, ou rpos xaXou « up.fv iati "'' tb TcpaYp.ei, si'-:p 
veslros examinavcril? an poliusnon iu aitbj p.ioet tf,v indxpto-tv xa\ tb 'jsuoos ; 
i vc U iini res i essurn sii, siquidem ille si- D 
inulaiionem el iidacinni abominalur? « Quod el si occullc pcrsonas mirali fuciiiis, 

[Vrns. II, 12] nonne lurbo ejus versabit vos? • 

[Sijmmachiu autem , < An occulle pcrsonam ejus 

ui ' ntinquid non commotin ejus exterre- « F.i 6s xa\ xputff; Ttpojto-a Oauu.aasaOs, ^dtspov 
o'J/ t) ^ivr, autou 5tpo6f|oei u;ja^; • [ '0 He £ufi(ia- 
/'(,.> Mtj xputpa icpdaoj-ov auTou ^uioi-r^O.^asaOs; 
;j.r oi./\ f, xivr-'.; auTOu r.-nr,~i: uy.a;; »] « y i- 1 ii \<>-'l >| Tim ir aiilcni :.U .n r.nl.i siqcr vns, Co; 6e icap' autoii tTctweoectai uptfv, arcofrrjo-stat oi 

evadel aulcm elalio veslra lanquam cinis, corpus u|xiov t6 yaupsauxi laa a-o6t|>, to 6i aoju.a -fjXt- 

■• ulem lutenm. • vov. • 

irum Jobi hic est : Licet, inquii, lico '0 oe vou;tijjvtou 'Iw6 f>]u.atwv toioutoc;- Ei xai 

graiiflcantes, cl lanquain persona ju^ reveriii, /apijdjjtevot, ■~r i ' J '-., ~w ©soj, xa\ C>~r.ip aiooup.svot 

\ \i;u: i.n iiom.s. » Xc. jupic?ips'.v. llU IN BEATUM JOB. jgg 

butoO -.6 rcpSswitov, xputffwtj Xalett?, SXXa uev Sxov- a alin niente gerentcs, alia lingua proferentes, laciie 

'.i; xataStdvotav, ixspa ce cp0eYY6u,evoi, Jpa oi/t fj lonuamini, nonnc conlorsio, el inquisitio, vel sup- 

suotpo^ xa\ f, :xa-i,- f touto ydp ; ittv i) .m ,/ plii iuni ( id enim esi lurbo eju») terrebil vos el i ir- 

««•■-< D ) wpwp^si ° i;ad\- xa- foejjasi, xil (j |xs- cumagei ; et arroganlia vestra et glorialio liumilia- 

YoXauxta up-wv xa\ tb otr^a TaTreivwOtjo-stai, xal *j bitur, iraqtie ejus accensa, corporis vesni ci nstitu- 

u,etd tjjv hoyrp «p.uv xacaj-xa;:,- tiuv XaOpatw? xpt- tio (qui ciandeslina judii ia exe eebalis, a< pn pti :- 

vdvtwv, xal Std touto suTsXtSopivwv, oi6:v gtepov ea in conleinpluni abii lis) puhis el tinis esse 

dnoSet/.efjffetas f\ anoSbq, xa\ ott oi5:v aUo, f, ixtjXSc; monslrabitur, et quod nihil aliud prajie.rquain lu- 

tuyxdvsts; dvx: tou, 'AXaCoveueaOe tecppaoVte, xaV luin exsislatis? :><• si dicerei : Cinis ci liiium exsi- 

,.t,X6;, xal dauYpustot itpb« xi i7c;v£/0ivxa p.ot stenlos, insolcnler gloriamini, cl extra calamiiaies 

Sstvi xaO:axfxax:, Extoj Oxidpxovte? ouitcpoptov, xa\ consiituti, nec miniroam malorum meorum parteni 

oiSs to floUooTOv twv epvwv TO0qu.dt<ov oirouetvai sustinere valenle-, veniam nullam ierumi.L» mcis 

6uvdp.evot. tribuiiis. 

« KucfsJjaxs tva XaXTjsw, xa\ dva-aJcwv.at 0'j- Vebs. 13, 14. « Obmuleseite ut Loquar, el requie- 
p.ou, avaXa6ojv xa,- trdpxaf ;tou tol; iSouatv. > Bsc.m ab ira, apprebendeiis ineas carnes deniilius 

meis. » 

"AYits, 9T]3\v, f.iu/iav, xal o-iwtccovxs.; dxoOciaxs Quicii, inquit, estole, el -iliiuium agente. anrcs 

jj.o'j, wj av cfOeY?dp.svo; Xd6o> xtva Trapa^u/fjV xr t ; iniiii prccbete, ui loquendo instantis dc.liiris sola- 

ei:txsiu.evT) r SSuvr^, xa't dva7Mcuawu.at, icapap.u0ou- liuin aliquod invcniam, et verbis a^gritudinem le- 

u.£vo; S:3c :Cn Xi.cuv to «tdfloc;. Toixo ybp i'jco; 6rj- niens , reqiiiescam. UoC ciiiin illuii fortasse si- 

/oi :6, 'Ar<i.l«uui' r<<<; <_-</; xuc, /tov roic dSovcri, ynilical :. Appreliendens carnes meas denliius meis, 

touteott, Etevwv usvxa\o6uvwusvo<;8iaXsx0fjaou.a'.. i<l csi : Ciini gemitu <|iii<lcin et ilolore ilissersnii : 

AaXfjo-co 6' ou.w;, p.(av 7rapau.u0tavtwv Ttivwv f,yo'J- loquar tamcn, unieuni a rumnaium meaium sola- 

u.evo, xo T.irA -cTjv xax' ep.autov p.:xi 7cap\<jT)u-ia; liuin esse exisiiiuans, de rebus ineis libere |iuss8 

oiaXi/Ofjva:, xo xa 7x.0f,;j:ixa p.ciu e|aYopeuoat xc]j ilisserere , tl ore iuco inala ipuc su tineo, pro- 

uxi;j.axi p.ou. ferre. 

« M'j/f,v di ;j.o'j Of,xw sv /::[>:. 'Eav p.z /Eipcuir,- « Et aiiin:.'iiii iiieaiu pouaill i:i inanii. [Vers. 15.] 

xai 6 SuvdjtTje;, Bicet xa\ Tjpxxat, f; ,uf;v XaXfjow, xai l.icel opprimal nic qui potens cst, quoniam ci cu;- z/.ifM evavttov autou. » pil, lanien Ioquar, ei corain eo aiguam. T£0t)u.i, «ptjcrt, tfjv eu.Tjv cJ/uxtjv elj svsxupov, Stot- Animam, inquii, meam pignori oppouo, paralus 
!j.o; wv fjoicu^ xf,v urxkp xcTjv Xi-j-cuv UTto;ji£v:'.v o:'xr,v, libcnli aiiimo pro verbis meis supplicium snbiic, 
xiv dvsXstv OiXT) 6 dp5au.svo; u.s ^aoavtCetv 0sdV licet interimere mc voluerit Iicns, <[iii lormeutis 
si ;afj yap t'dXqOf) e,OiYyo;jcat, etotu.d? siiat uTtop.i- me explorare ccepit : si enim vera non sint qua.' 
vetvStt «v ttp Osij) Soxst ■ TtXfjv oloa Sxc oisXiy^co loquor, quidquid Deo visum fuerit, pati non recu- 
cp£u6ou.s'vou<;. sabo; no\i aiitem quod mendaces redarguam. 

« 'I6o'j, £-;<!) £yv' J 5" ^t 1 - t°u xp:;j:axo,- [tou, otSa Vers. 18, 19. < Ecce ego appropinquo juilieio 
ivco 6xi Sixaco? dva9avoup.at. Ti; -rao sottv o xpt- meo, novi ego quod jnstus apparebo. Quiscsteniin 
Orjsou.evS; p.oc, oxt vuv xwyiuico xat exXetcj/w ; » qui judicium sii faclurus milii, quia nunc obmule- 

seaiii el clelieiani ? » 

Polijelironii el Olijmpivdori. Nunc eliam doccndi 
fundamenlum jaeii, et propter peccala se iniiiiiiie 
adversa pati, amicos inslruere inuoii : Eece, in- 
<[iiii, aeijnitate causae meae fretus, in judicio me V.iAryj: t-icv xat 'O.lvji.iiodwpov. AioaGxaXia; 
dpxijv xoc; cptXot; xa: vjv xata6d}.Xetdt , naiSeuwv 
Bxt ou 6t' dp.apxia; TtaG/£t, xai 9T]j-iv, 'I6o'j ei; 
xpiiiV -/.aOijxaua'., Oa^wv xot^ sjaauxoO Sixatot? ■ 
xi\ ir\; TzccppTflidi tfjv aixiav StSdaxwv, i-a";;, L) sislo : et liberlalis su:e in loquendo causarn osten- Tlq-pap effitr 6 xpiOiivtyizi^dr- jioi, C>; f 6:xr|;j.ivo- 
SrjXaofj x: rcao' £p:o'j ; Tij 6 sXiy^cov £-^' d,Lcapxia.;, 
iva osiia^ f,3j-/:av a~(iyio ; T6 Y&p kxAsitybl, dvtt 
xoO, xio).uOfjoou.a( XaXetv ■ 6 youv 'E6paco<;, "Ira 
y<</ .)<c.!<i<jto , i/:t. OJx dXa£ovs£a 6i xoux6 cpiqo-cv, 
dXXi ~p6; x6 r:a:6£'jja'. ajxouc, p.f, sxipav 7capic xf,v 
dXrjOfj 5idXr,tJ>(v i/3cv Tt£p\ auxoij. "EjO' 6xs yip -'.; 
TX£p\ eautou Xiyu /prjixa, p.r x:poOiui£vo,- touxo 
Tcotsiv, 6xav dXXto? f) ocaxeijjtsvo; xi; 7i£p\ aitou. 
*:ps yap, etxi^ iyy.zyjnpv3p.lvQ; xtvl otaxoviav el{ dcns, subiungit : C'"' s <•'""" "' 1"' judicitmi mt factu- 
rusmihi, quasi injuria aliqua a iue lajsus? Quis 
peccati arguet, ut [ir.e formidinc silcutium agam? 
Illud cnim, Deficiam, idein est ac, loi|ui probibebor. 
Hebraeus liabet, Ut ne loquar. iloc auiem non per 
arroganliam dicit, sccl ut amieos rnnli.it, ncfalsam 
de eo opinionem fovere velint. Accidit eniui ali- 
qunndo, utprteclara cle se quispiamloqiialur, qu'id 
in initio facere miniiue proposuerat, cum alium 
ale crga se alfeeiiiin offcndit. Exempli gralia, si •.cj^ Ssociivoui dTcorXr,p<oo-at , Sia€dXXotto Cj; trtp6- quis, eui provincia pauperilius miuislrandi incunv- 

VAIil.-E LECTIONI.S. « Tf- 7x;p:xpi/£:. JG3 OLYMPIODORI ALEXANDRINI 101 

;,; ab alio iTaducaUir, lanquam in wn usum, A tepttfjievo? , oux Iv _«£*»* ahiaqeb_ue a , Iv i-.olo- 
illis erogaiidum orat, iutcrvpxieril ; si sub -[•isc eioet X^vovia, ot: Ka\ td £jia r.-piT/ov tol; 
8;o'jtivo:r, itpitepov touto pj] eipTjX&ta. Outto; ou6j 
tov "U'j6 aitiateov, ou tfiXautCa;, dXXa ir^ EfpTjtti- 
vr\i aitia; evexa, u.std Tcajii^criac; xaOapa; Xivovta! 
018 i 5ti tilxawq araparovpai, rctatsuwv tjj totj 
0sou a).rOi:axa\ Btxa:oxptafa, l<p' ou xa\ e?9iTyoji*V 
'",.'. i t>6e ixAei^io, toutistw, oJ a:(o7cf,c>io, xdvteo- 
0:v 'j-vv./.ov Ejjiautbv noi-fjito xa\ ava-o/.OY^TOV, to; 
EXAEtnoustdV u.ot 5:xato).oyiiov. quod 

npolagiffi rorma dicat, quod etiara sua indigenubus 

dederil, eum prius hoc ab eo dtclum non fuerit, vi- 

lio illi neqnaquam yerlimus. lla neque lobusaccu- 

sandus est, qui imllo suiamore, sed propler causam 

prasdictam, cum pura c nfidentia loculus est : Scio 

auxa jusitts apparebo, in veritaie divii» el justo Dei 

!„.,„ .,„ ijduciam collocans, coram qm> ctiam verba 

racio;idcirco non defidam, id cst, non silebo, et 

sileniio reum me et inexcusabilem raciam, qnasi linBa catisse mea>. defensio mibi superesset. 
\ , rs. 20. « Duo autem mihi prasbeas, lunc a fa- « auelv Si u.«t X pfjorj, -^ £ ~~- to5 «po<K&ra>u aou 

cie tua non abscondar. > &i xpu6f)«op.at. > 

Ad Deuin sermonem convertit : Si duo hsec nii- Qpoj Qeov etpetj/e tbv Xdrov 'Edv ta Suo taCta 

hi concesseris, libere apud te loquar, nemo enim napdixTi? !« ! - rca£fVtdao(iai itpbtj ik, &v6pd>r.iov 

hominum me redargiiel; tecum vcro, metu sepo- B p.ev rdp «•JSe:; eXertet, rcpo; ae Se Stya u-ostoXf,; 

8ia)ii;ou.at ao-u.evo>s. '0 uevtot 'AxuXa; xa\ 6 0eo- 
8oxiiov dvtt tou, AvsTr Si jioi yj>i\cry, n.li\r Svo 
jii) .ica](Ti,)c jisr' fjiov , efjeouxav. '0 5e 'E6oa:o; 
dvt\ tou, Ov xpv6i\crojitu d.to tov .-tpcccoxov crov, 
cvx kxxliv& , e'/st, touteattv, 'Ef; evavtia; tjot elt; 
xpfuiv e).eusou.at, eiv ta Suo u.01 tauta t.x^At/t^. 
Tfva Sfj ; 

1 K'-a xa).i3et;, h"(i>) S£ oot uuaxouaopaf f, ).a).f,- 
creic, e-;'t'j oe 501 Sioioj avtaitSxptcHV. > sito, libenter disseraro. Aquila autem et Theodotio 
pro illo, Duo aulem mihi pmbeas, reddiderunl, 

Tuuiutnmoito duo uc facias mccum. Hebrxus aulem 
pro eo, A facic tua non abscondar, liabcl, non decli- 
nabo, idest, Ex adverso tibi injudicio occurram, 
si duas has res mihi largilus fucris. Quasnam ? 

W.ks. 2-2. < Deinde vocabis, egoaulem tibi obc- 
diar.i ; aut loqueris, ego aulem tibi dabo resnon- 
sum. > 

ReHqui vcro planius inlcrprclali sunt, Loqnar, 
et respondebis mihi. Si liscc, inquil, a te consccutus 
fuero, tcque aninio benevolo erga me cssc affcctiim 0; 5k ),o:-o't CfatptStjtepov eciStoxav, A<i.')/r-i.j, xal 
AxoxplvQ ftoi. Ei tauta, tf^alv, 5rabp|et jjtot vxtfA 
oou, xa\ yjw 8tt e6(JtevtSs Sidxetcrai noo; \xz, aicafcr,- 
cognovi-ro, yila? ineae anleactx raliouem cxigito, et q oovtwv ge6ttou.ivtov euOJva;, xal Oite^co tov '1.6,01, retldere nic proinpluin invcnics, et rogatus, ad 
<-.auss meae derensionem me accingam. Pluribus 
autem suain liduciam in Deuin nianilc.slam retldit, 
ul hac ralione amicos ad veram de se opinionem 
■alliciat. Jfjuod cnini calamitatcs iiiinui sibi et le- 
vari suppliciter oraveril, ct absque mctn Deum 
allocutus fueiit, et judicio cum co conlenderit, 
juslum einu essc evidcnlcr ob oculos ponit. 

Vcns. 26. « Quoniam scripsisli conlra roe mala, 
<ct iui[iosiiisti mibi peccata jnvenlulis. > 

Scripsi>,li nwta, id esl, i'eccata inea omnia a ju- 
vcntute adnotasti, ne ex memoria tua uiiquam de- 
leanlUT.Naesitansen.ini, et eorum quaeei conlige- 
rant causain non repcriens, animuin in omncspar- 
tcs versal; cnmque nullorum peccatoruna, quae 
vir.li etfirmata aetate admisissel, conscinssibi es- 
si't : Nnm, inquit,eorum qua: adolescens exsistens 
commiserain, poenas nunc a mecxigis? Videsquem- 
admodum peccalorem se acnoscat, et propter aeta- 
tcm vcniain obtinere, vel elkm propter eeiatem pcc- 
calorem m oslendere vi4it. 

« Et posuisti in impedimenlo peJcin meum.t 

Potyclironii et Olymp, Aquila, el SymmachUS, 

ifl el mist riii. ticiit iiib !• r«o 

ille vero, Incippo, translulil. Hetaphora: 

aulem insislit ; cum enim dixissel, Seripiri 

lrame,el supplicio me addixisli, el pro 

quse in adolescenlia commisi pccnas cxigis, subjun- xa't eptottou.evos el^ d-o),o-;iav Epyoitai, A:i -).eto- 
vtovSktr.v TtpiKjtbvScbvsautoy r.aoor^jiav yvt.jof^a, 
tv' ev toJcio dYdYS tou; tpfXou; eit; tJjv d/.r^Of, «spV 
aOtou 8td<\r,t|/tv. T8 ydp txeteueiv xoutptrjfJTJvat, xa't 
d(fj6to; ei-efv, xat BixatoXoy^aatjBai -pi; ©e&v, Tta- 
pastattxdv estt tou eivat autiv Sixatov. « "Ott xateypa^a; xat' EU.0U xaxd , ■nepteOr^xa; 
Si p.ot veotricc; dp.apt!aj.> 

Iiaziypa^rac xaxa , dvt\ tou , 'A ~i jr, [jtf ( vto icav 
eftt xat f,u.aptov ex veotr^to;, toctte elvaf sat defp.vr,- 
atov. 'Qs "|'ap drcoptov, xai oux e/ojv aitiav eupetv 
ttov yiYevrjjiivtov, 7cavtax<5cte ~zp:i.yzi tov Xoy.cru.ov, 
xa\ u.fi auve:Sojj eautto t!>{ teXeito dvSpt dijtaptf,- 
[Jiata, tfr^of- MfjTtote tov e-pa^a (juxtpdxtov ^tt tov , 
exeivoiv (jte vuv Sixr,v eia-patcr,; Opji; , jctoj; o'.oev 
eautov dp.apToj/.ov, xa: dit8 ir^ fjXtxfac ^ou/.eta: 
tv/etv JUYYvwp.jj-;, fj xd: diti sijt; fjXtxia; oeiiai 
ectutiv du.apttoX6v. 

< "EOou 5i pou tov T.dSa ev xtoXufiatt. > 
Tlvlv/jicriov xa\ 'O.Xvji~wSo>pov. 'AxuXa; Se 

xat Xupaa/o?, 6 piv , h- Ta.lai~o>pfct , a>c iJ.Tii 

£i'J.cr eipxriic , 6 5e , iv f,v.lvzi£r> , e|i6toxev. 

"E-i;je:;C 5: tij [jteta-yopa ■ eipr ( xtb; •(yp, ott Kcn- 
xnf iju v , xal dctetffjvtp xoAaatVj xal 

Ojrep ujv ev ve6tT,Ti fjuuaptov, u^ep touttov ae t:;t(0- 165 IN BEATUM JOB. IGtl 

pjj, iTtrftaysv, oxiKat IrciSr^oi; (tft^Kov t:v3c xot: A \ii : Malis me qimdaminodo uiiplicatom vinxisii.ut 

Sstvoi - :;, Cj--z p.rfil -spatxipco SuvaoOas JtpolSijVat ' 
tvasirtTj, oti 'AxptCco; ecpu/.ajac; ti xax' sjj.s tu; ol ev 
xfj ^'jJ.OTciSr^ 6;:rj.ouvTe; tou; xaxaotxou.; ■ & yip 
Axu/.a; outco.; ixoiotuxs, ftal 'iOi\m<: &r F.r.ti ziSr[ 
xir .Tc'£a jiov. i Et; 6s (Slfat; xiov itoSdiv tiou ipixou. > 

"Opa i%, icwt; 5'.' S/.c.jv xo xtjcj cpjJoeu); aa8cv&i s't; 
!xsxr,p£av Ttpo6dXXexat , cpuXXcp Ttapsixdjtuv xbv 5v- 
OpoiTtov, xa\ /6pXOJ xrjos xixstOE TCspccpspo;j.ivc.), xa\ 
doxtp TtaXatoucjcivcpj xac avOsc tj/Ioj; tj.apacvo;j.ivc.), 
xa\ jxta TcapaTpe/ouarj. Tov xotouxov ouv, cprja\, 
AsoTtoTa, elc; ixpt6;c; ctysc; e),syjj.ouc; , xa\ Xejexjjit; 
xi xax' auTOv stjeTa^stc; ; 

i "0 Tta/.atouxat ioa iixtT.. i » 

"ESstc;: jj.sv to xtjj dvOpco-tvrjc; cpuasw; eOxeXes 
oti ouo TjStj TcapaostyjjtiTcov , 6ti xs xou tpuXXou xoy 
d-op\6sovTOc;, xa\ 6ti xou /6pxou xou 6ti xb avixjjov 
tjTjpaivopivou , xa't Tcat^oplvou tocc TCveujJtacTt • vuv 
6: xac ^Tipa xi/prjxat ei/.ovt, 8i' fj; naptoxTjatv, oti 
xa\ rcpb xfj; xttjttopia; auTr; f; epiSatc; asOsvrjj , auxo- 
SidXuxou 5vto; tou acbjjtaxoc; f,;j.cov, xa't TcaXatouptivou 
iaxou Sfxijv, fj xaxi xbv Suv.p.a/ov, d/to/ut; ctjflrs- 
}dri . 

KE». Ia'. 

< Bpoxb; yip ysvvrjTb; yuvatxb; 6/.ty66ior, xa\ 
TcXfjprjc 6pyf,c. » 

Tb, .T.J»ip?ic c5pr ? 7'.' » ' 'AxuXac, .i.li\pi\c x.Xori\- 
ceitic, exStSSojxev tva ei'-T], oxt xa\ 6).tyo/p6vtoc; eaxtv 
6 avOpai-o,-, xa\ 6 fltoc; aCixou tjtsjTb- xapa/fjc, ■ itdv- 
xs; yip cpOapcot ex cpOapxiuv ysvvtbjjtsvoi, xa\ ou jjta- 
xpco xco /p6v(j) xf;v £tuf;v Tc:pt(optip.£vr l v e/ovTe;, Oo- 
pu6ou xatxapa/r;; p.= jxbv xov piov xexTr;pieOa, f} xo- 
Xiieco; xat dyavaxxrjoctoi; xrj; d-b tou 8sou TtdvTto; 
tou.Vv u-;uOuvot. Tauxa 6s slrcs, xa\ o-uyyvoju.rjv ai- 
tcTjv et xt xa't f,papTS , xa\ e/.eov s-t^rjTcJJv iiti xrj 
dvOptortivT; xa-ecvoTrjTt. 

< TJej yip xaOapb,- scjxai ir:b iurtou ; fiXX'ou6et;, 
eiv xa\ p.ta Tjtjtlpa 6 |3toj au-ou ercl xrjt; yf,;. > 

T! yip, 9T)cr't, [jtaxpi oet rtept dvOpco-ou Xiyetv , 
6-ouys xa\ auxfj f; ivOpcuTtivrj yswr ( gt; oux avsu 
p^u-ou xa\ iciapxia; ruy/dvet ; 60sv xa't ^a-xi^eTat 
xi ?pipr 1( xbv Sti -rf, - zapa6aieio; xou 'A6iu.iu-ov 
drco-Xuvotjteva. Touxo 6s Xlyet , 6ti xb f^aOevTixivat 
Tfjv tpootv tlx xf,c; ev 'Aoip. -jpa6iasio; , xa\ su6/.t- 
oOov ysyovivai si; dp.apxiav, xa\ ptevTOt xa\ 6ti 
ttjv sx cptXrjSovtac; ylvvTjoiv , ou cjtfjv to; ouvouottopl- 
vr^ fjjitv xf,c; djjtapxia; ■ pfj yivotto. 

< -A-oTTa i-' aixou t a f 4 Tu/;c-r;, xa\ eOSoxfjOT) 
xb/ ,3i'.v, c")T-sp '. ij.'.t0co-.6;. > 

'E/.Os :!; oI/.to/ , Aii-OTa, xou outco; euxeXouc; 
xil 6>.ty','>iou, xa\ iTt6oxrjo(5v oou xb sTajTtxov 
i?;' s uxou, tva StVaTCvetJOT) StXljV ;j.:T r J(-.T-,j, p.;Ti xoutj 
-o/./oj; xau.ixou;, 6).iyr ( v supi-xtov ivi-:auTtv. T:vi 
Ss tcTjv ivxiypicpojv i/o/Tt, 'A.icc-a <i.-' ?:jicr,'(ra 
i)cv%dcu, xai £u£ox)\cci} zcr ,6icr yt v , Htrxep ulierius progredi non liccat; acsi diterel : liili- 
gcnler acliones nic;is oljserv;ibti, (juotl facere illi 
solent qui sonles in coBipetlcs conjiciuDl : Aujuila 
euiin sic rcJiliilit ; Et posuUti in cippo pedem 
tneum, 

Vebs. XI. i Et ad radices pedum meorumper- 
vciiisii. ( 

Vide quemadqoodum per omnia niiliir;e inibecil ■ 
lilatem in medium proponens pro deprecationeula- 
lur, lioininem 1'olio, graniini liucilluc ventojactato, 
utri iiivclerascenli, flori suhilo marcescenli, et 
umbrae prselereunti, comparans. Talemne ijjiiur, 
iii(|iiit, et laiililhun, Doniinc, severc tu rcdarguis, et 
actionum ejus minulias cxaminas? 

Vi ks. -28. < Qui invelirascit sicut uler. > 
llacieruis duobus exemplis , ductis scilicet a 
folio dctluentc, cl graminc propter liumoris de- 
fectuni arcscentc , venlorumque ludibrium facto, 
naiurx' humaiuB vilitatem et fragilitalem ostendit : 
niiue alia similitudine uiiiur, qua naturam nostram 
ciiam ante supplicium imbecillem esse, ob oculos 
ponit, corporc seilicel nostro sponte sua ad disso- 
lulionem vergente, et instar utris seniuni conlra- 
lienic ; vel, ut Symmachus rcddidit, ianquam pu- 
Iredo. 

CAP. XIV. 
Vers. 1. < llomo eiiim nalus cx niuliere, brevi 
vivens iempore, et | > 1 e i i i < s iracundiae. > 
., Illud, plenus iracundia, Aquila, plenus turba- 
tione, reddidil ; ac si diceret : llominis vita nioinen- 
tanea est, et pcrini batione plena ; mortales enim 
ex mortalibus gcnili, ct brevi lcinpore vilam cir- 
cnmscriptain habcntcs, vitam (umultus et [icrtur- 
balionis plcuam possidennis ; vel, ilivin;e ir;e et pu- 
nitioni obnoNii oinnino siiinus. llxcaulem, veniam 
simul petens si in quo ollendissct, et propter liu- 
ti.ilem cl abjeclam liominis eondilionem misericor- 
diam implorans, loeutus est. 

Yers. A, 5. < Quis enim inundiis eril a sorde? 
al nemo, etsi uuus dies sil vila ejus super lcrrani. ► 
Qiiorsum plura, inquit, dc liomine dicendasunt, 
quandoquidem ipsa hominis generaiio sine illuvie 
ct peccato non cxsistal? uinle fit ut inf.inles ad 
[> ehicndam sordem, quam cx Adami transgressione 
conlraxerunt, baptizentur. Hoc auiem dicit, qaia 
per Adami transgressionem naiura noslra facta est 
infirma, et ad peccatum proelivis, el quidcm 
propter generalionem qu;e amorcm voluptalis con- 
junclum babet, non aulem quod pcccalum nobis 
conualum cl eoiiMibslaniialc sil; absil ! 

Vebs. G. « Disccde ab eo ut requiescat, ct viclu 
contentus sit, sicut mercenarius. > 

Mi- irere, Domine, lam vilis et caduci hominis, 
ct torriienta et cruciglus ab eo avertito, ut inslar, 
mercenarii, jiost multos labores invcnio laxa- 
menlo aliquo, respiret. Qurcdam aulem exemplaria 
habenl : Recedea me, ul requiescam, et victu seu 
mcrcede contentus sim, siciil merccnarius. Rursus 167 OLYMPIODORT ALEXANDKINI 1CS 

vcro \l\x brevilatem cum niolcsiia el miseriacon- A jacOwtdc. Tl c/XtyoxpSvio/ 8k icdXiv, xal eTtiTtovov, junclara ob oculos ponens, Jube, inquit, me serum- 
nis ei laboribus coufeclum quiescere. 

\m^. 7-lc. < Rst enim arbori spes; si enim 
excisa fuerit, adbuc pullulabil, ct germcn ejus non 
deficiet. Si enim scnuerit in terra radix ejus, el in 
pcira inlerieril truncus cjus, ab odoreaquse gcrmi- 
nabil, e( faciel incsscm sicul novella planiatio :vir 
yero cum inorluus fueril, abiil ; et morialis cum 
ccriderit, non ultra csi. » 

Quin cl planlis bomo fragilior est. IHae cnimpost 
excisiourm aquis irrigat», reviresccre rursus pos- 
sunl, el sureulos emiltere, et mcsscm facere, id esl, 
frucium : liomo vero postquam semel obierit, nulia 
ci spcs, ul arbori, amplius esi reliqua, scdprorsus xa'c TaXaircojpov TtaptaTcJov, cfrjal , KaxaTtovouij;ev<5v 
[jte xa\ TaXatTcojpoutievov xiXtuaov ev f,au;/!a eTvai. 

« 'Kotc yip oivopw tlni^ • £iv yip exxotttj , Etc 
ETcavOTjaEt, xat 6 jidSau.vo? auTou ou jjltj sxXe£tctj. 
'Eiv yip yspacnfi ev yij ^l f/'Ja autoO, ev 6e TcirfJa 
TE/.EUTrjarj to aTe/.e^o? auiou. i~b 03U.r,? uSatoc dv- 
O-rjasc , 7TOLT;ti£i oe 0Epcap.lv coaTtEp vecicpuxov ■ dvrjp 
85 TeX^uTiraai cpx" 1 rcsatov 8e ppotoj ouxitt 
ecnfv. > 

'A),/.i xa\ cf-uTtuv EuTE/.sa-ep6c eotcv 6 dvOpojrco;. 
'Execva -j-ip xaY pETi Trjv tocj.tjv SuvavTat EicavOfj- 
cac , xa'i x/.tova; dvaSXaa-rjaac, doSEia; Oodttuv tu- 
X°vta, xac noielr Oepicjtdr, TouTiatt, xapTtiv • dv- 
OptuTToj 6e ixT.a^ aTcoOavtov, ouy tlj; to 8iv6pov ev inlerit, nequedenuo revocabilur, aut ad vitam rcd- B e).t:;Si xaOea-Tijxsv, d/.Xi tiXeov i7«SXXu-ai, xac oux ire potcrii : qui enim luc m terris vium egerunt, 
eo migrabunl ; qui vero (|uiclc illa ci sorle fruun- 
tur, illiuc non rcvcrlciilur. 

Vers. 13, li. « llaque ulinam apud infcros me 
■ uslodisses, ci abscondisses me dnnec rcquiesceret 
ira tua, el conslituas milii tempus, in quo mcmo- 
riam meifacias! S.i enim mortuus fuerii lioino, vi- 
vel consummalis diebus vitae suoe. > 

Causam redd 1 cur morlem exoplet, osiendilque 
niigralionem hinc non immerilo vilae doloribus 
referiaepraferendam esse. Ulinam, iuquit, vivum 
me non fubricasscs, scd nioriiium dolore vacuum dvaxXr,Orj<jeTat,, ouSe ec; tSv fiiov jTa),iv8po;j.r;aa'. 5u- 
vaTat • oi pev yip evxauOa Tco).CTeuai[j.svoc, dTteXeu- 
aovtat execaE • oi 6e ev excivrj Tf, Xrjijit yev6p.svot , 
oux svTauOo! E-avaaTpacfTjaovTat. 

• E! y&p BcjjsXov ev a6r, p; eif u/.a^a; , expu<J>ac Sii 
p.i £to; av Tcauarjac aou fj dpyij , xa\ Ta^Tj u.01 yp<5- 
vov , ev (]) pv/ecav [aou T:o'.f,aTj. 'Eiv yip drcoOivTl 
dv&ptoTo;, sr;a£Tac auvTe/.eaa; fjtiipac; tou jiiou au- 

TOU. > 

Acriav i-ooioojjc tou tcoQeTv tov OdvaTov, xa\ 
Betxvuffcv oux aTtEixotoj; acpETio-icav ttjv EvtEuOev 
dTca/./.ayrjv t?;c Ejtcjjouvou tjcorjc. EcOe yip, f^ol, p.-?j 
{tlivTi [t£ crcr^i: , &XV ditoOavc/VTa avtoouvov etrj- servasses ! Ltinam boc lempore, quo contra meira „ p £t « ! K' fJi "' J,; XP° V0V T f u " rjV Sv °PY'Cll I- 1 '-'. - v " ( I 

acccnsus es, in inferno me custodisses, ncc pror- 

sus inc oblivioni tradidisses, sed teinpus conslituis- 

scs, qtio mc providenlia lua dignaium, ali xiunmis 

lib rarcs ; bomo cnim cum, exactis vila! liujus 

diebus, morilur, in nihilum non reditjiiur, sed re- 

iurreclionem evspeclans anima vivit. Et sic qui- 

iliiu verba expones, boc conccsso, quod justus ic- 

surrcclionem speraveril. lllud atitem : Si moriuus 

fnerit Iwmo, vivet, sic. etiam intolligi potest, ac si 

dicerel : A crucialibus Hbcratur ; qui enim in vivis 

11011 est, niliil sentii, neque dolere potesl. 

Vers. 1j. « Suslinebo donec rursus fiam :deinde 
vocabis, ci cgo obediam libi. > 

Aquila autem et Tbeodotio , el Symmachus; hi asq [j.z scpuAotcja;, xoc pri eicsAdOou pou rcavtE/.to: 
d/,X' topcaa; /povov xaO' 6v ttj; afj; d|itoaac [ts 
Tcpovoiac , Ttijv TcaOtov £).£uOEptoaEi; : eiv yip irco- 
Oivrj avOptorcoc, auvTeXiaac; tic fjftspa? touo: tou 
piou , oux ei; dvuTcapijiav yu>ozX, d),).i ^f, ttj ifU/rj, 
TC£p'.[j.£vojv ttjv dviaxaacv. Kac ou:to p.EV Eppr;vEu5:c; 
t6 P^^tov, BeSou.svou tou, otc Vj/.tcc^sv 6 6i>caco; dvi- 
ataacv. NoTjfifjasTai oe xac o ; j:to to, 'Ear ci.tcOdry 
(irOpioXLc, (.'qctzat, iva Eir.Tj , Stc tdiv paTdvtjov 
d::a).).dtx£Tat ■ 6 yip u.tj ftSv , oiSsvb; aiaCdviTac, 
ouoe ocSev dXyscv. 

« 'V-op.Evaj eoj; dv 7ti).tv yeVopac • scra xa/iascj, 
eyw S£ aot u-axouao;j.a'.. > 

'AxuXa; 6: xa\ Weoo-accov, xa\ Sujjcjja/o;, oc p.kv, qu dein : Sperabo quoadusque venerit immutaiio D 'EAxiio eioc &r lJ.dfl zc &JUayj.id jwv • 6Se, "/Eojc vero . Doncc saucta mea nativitasveniat. 
Sensus autcm liic csi : Licel in infeino cuslodiar, 
1 e morluos resurgere jubcnle, regenerationem, inu- 
lalioncm, ae in inelius iransformationem.exspccta- 
bo lij'i uutcm obediam ; hisverbis significat rc- 

.1 n 1 liom ni in iclu oculi fuluram. 

Vers. 16, 17. 1 Sed o|iera niaiuiuni tuaiuin ne 
repellas, Numcrasti auiem adinvenlioncsmeas, el 
11011 pr.i icribit le ulluin pcccaiorum nieorum: si- 
giasti autem in sacculo iniquitales mcas, ct an- 
noUisli siquid inviius crravi. 1 

Ideo, iuquit, salvari voio, quia mauuuni luarum 

"(Jua: aslrrisco nolanliir anonvma sunl in calena 
Nicctx, sed com Oljinpiodori scbolia sequunluraul ur eJ,0n '') Afla cpvcric jiov.'0 6e vou; ouxo? • 'Eav 
ev ctoou 9uXa/0(Tj, Ttpja5oxto ttjv TcaXcyyeveacav, xat 
ttjv et:^ xb xpscTtov dX/.ayrjv xa\ dXXoctoacv, oxe ai) 
!-•:/ evteXXt) toc; vEXpoc; dvaaTrjvat. 'Eyio 6e vx- 
axovcojiai • ar,|j.a!v£c 6e Sci toutou Tb to? ev <!iTtrj 
6-f OiXjjtou yivEaOac ttjv dvdaTaacv. 

« Ti Se £pya Ttov xECp(ov aou jjctj ir:oTcocou. 'HpiO- 
jj.r,sa: 6e p.ou Ta eTcitr^Eupaia , xa; ou [xrj rcapiX- 
Ofl ae oJO£v T("jv djjcapTctijv ptou ■ sacppdycaaj 6e pou 
ti; ivocnca; ev jSaXavTico, e~iarj[j.fjVOJ 6e ef tc dztov 
TcapiCr,'/. > 

(') 'Ar.b toutou j3ouXojJ.ac aojOr,vy'., cjjtjotIvj drcb tou 

illis rin 111111 laudiiiiiur, illa bic non prxteraulteudu 
potaviiuus. 159 1\ BEATUM JOB 

" pyov .vat /;<.o>~>) toj, d-b 6. BtXTtiosuvrj? ou5a- ,\ [jliTj-, 0J6: d-b toj oJ/ajOa! i: dr:aTr,Tai ■ dva-6- 
SpaJTOjyip aou fj Yvwstj, xa\ 4p'.fl(i7]T<S ao: -i tou 
ejiou (Jfou 6ta6f,uaTa, xa': ouoiv a: XiXrjO: Tiov 
iuujv • dXX' eu.Repte{Xrjfpai aOTioV xal ttjv TtotOTrjTa, 
xa\ Tbv dp:0ubv , y.x\ outio; i^rjpiOurjja; , xa't 
i^/viaja.; , xa\ (b; ev !3a).avT!( : ) BTceTtopSUerar, , xaV 
xaTixXeua; Ti; avojjtia; jjioj, etp' io ;j.r,5;;j.!av rcap- 
ct-o/.ijOat , d).).i jtaaoiv dzatT^tjOa: Ti; Sixa;. 
Ka: oiov 61 5:i ttjv ttj; uuaeto; djOiv::av Tcap:5:Iv 
Ti ejCTaiajJteva ■ touto u':v oi -z-o^zi;, ).:t:toj; 
Si xaV axpt6ijj; ctavca icfjTajar, xa: aOTuiv tiov 
dxouiitiiv d-fjTrjja.; 6ixr,v, niov.-': TauTa aTcOYpaiJ/i 
jjuvo;. Tau"a 6i cfr,jt, 0:ov uiv ix:T£'Jtov, p.fj axpt- 
6'iTjj s;:Tir£:v Ta xaO' f,ua; • f,|Jtd; Be 6:5iaxtov, (jj; 
oJoiv o:a).avOav:: ttjv an/.avfj cou 8eou xaTavirjatv 1' 
Ttov f,;j.£Tipujv, elrts r:poa:p:T:x(.T),;, £tT£ dxouaio); t: 
TcpdSouev. 'E-tjfjjjtrjvat oi, ot: xal tiTjv dxoujitov 
jfi;iv.:v Xoyou;. 

auicm, quotl ))CCC:Uoi'tim etiam qnse conlra volunl 
simus. 

i Ka": tc/tjv opo; t:!t:tov 6:a-:a:tTa:, xa": iceTpa 
TcaXa-.tuOrjjiTaiex tou totcou aJTrjj • X£8ou'j IXiavav 
DSaTa, xa': xacexXuiav !J5aTa u-Tta tou /touaToc; 
tTJ{ yf,;, xa: UTCoptovfjv avOptOTCOU a^.j).eja.;. i 

'0 jo>b; 'ltT)6 atv'Y(jtaTa XaXerT, ecciiofj xa't rcoXXa 
tiTjv (fi).tvv 5t' aivtyfjtactov jjrjOivTa suvTJXev auTbj to; 
sotfbj, ou6a,uou tov vouv ex tujv d).yrj56vtov Tcspt- 
a-aaO:':;, dXX' ev jiijoic aucot; toi; TcdO£j: tf t/.oio- „ 
i^uv. "Ko:x£v ouv iv touto:; tov fchov lx£T£'J£tv arj 
er.t-oXu TCapaTetveiv auTtJj Taj auu^opi;, |j.fj-to; 
t:; auTti) xat 4xXaap.bc; Yevrrtai, xa\ eijaTovrjerj. Et 
yotp xa\ opo;, 'yTjjl, xat TriTpa tiJj /.pSvto Tia/.atouTa: 
xa\ tc:-t::, xa\ Tpucj aT£p6oTaTou; XiOou; Xeaive: fj 
cu/vfj T(ov uSaTd)v :-:ppofj, xa\ Ti av£TTrjx5Ta ttj; 
yfj5 /(ouaTa xa\ ev uTtTitij x£:'{jt:va, fj Tti-v ufiaTUV 
(fopi xataxXu^si , xa't irapaaup:: ■ 6io: [Jtfj ttj auv- 
e/eia tiov 7c:tpaj;j.(Tiv,xa\ toj p.fjx:: tou /pSvou rca- 
fltij -t xiyuj Ttov d6ou).f|Tojv, xa': dz:i^to r.po; Ti; 
auutpopa.;. Tb 6k , ' Y.rcjicriir arOp&xcv ci.-iiij.ls- 
caq, avO' ou Sujjtjtaxos outid, npcadoxiar indcrov 
drdpdc d.toJlicri}r , gxSeotoxe , touto ar^jxaiv::, oTt 
£xto; Tfp av.oOev Qorfiziz; ou5£v iaTtv, ouo: Ta; tuv 
JteipdajitjjV v/fioa; ur:o;'.£:va: SuvaTa:. H 

c 'Qjaj auiiv et; t£/.o;, xa": tyxz-o " £.-;jTr,ja; 
aJT'jj tS rpSjoj-ov, xa: :^a~ijT£t).a;. i 

ria/.tv z;p\ cf,; ouo^veia; tou dvOptojrou -po; 
9:bv drcooupeTat, xa':-b 6Xtyo^pdvcov r:pb; -apai:r,- 
j:v xa': l/£jiav r:po6i).).£Ta:. 'il; yip =.tt\ dvejjtou, 
>:a': /oo;, fj t:vo; Ttov xou^ordruv, iiv, 'y^j 1 ., [jtivov 
(oOfjJTjc; auTcv, f, £Tc:jTraTj; auTiTi to rcpd jojtcov dicet- 
).jt:x(i);, xa: ip.6p:0oi; -poj/rj;, :JOioj; it-ojTi).).:- 
Tat, xa: oly/.xai, j.vt\ tou , a-oOvr,jy.;: , xa': d^avrj^ 
■,'iv;Ta: ■ to yip, i^aXeffxeiXac, itvT: tou. j/./.ot . ,/ 
iauTou auTbv irci5e:|a;, xa': dTCSTcljxtJ.ti). 

« no),X(Tjv 0£ Y£vo;j.ivtov Ttov uttpv o.utoj , oux o:- 
Sev, eiv 6e SXiyot •(■ivwvcx: , oio-. e-ijTa.Ta: • iXX' r, 
PiTROL. Gn. XCIII. |, nm ; propler jusuiiam auiem meam nequ:i 
quam, ncqiic quia decipi le posse sperem : liiam 
cnim cognitionem nemo diffugere potcsl, tu vlta: 
mesc grcssus in numerato liabes, neque tc quid- 
quam rerum niearum lalel ; sc<l qualitalem ci nu- 
iin'1 iini carum complcxus cs, alque ila cnumcrasii 
ct invesligasti ut lanquam in marsupium congcs- 
seris el cbncluseris iniquilales meas, iia ut nulla 
e\ iis pereat, scd omnium pcenas exsolvam. Opor- 
tcbataulem le, propler naturx imbectllitatem, dc- 
licta prxlerire ; hoc auletn non fccisii, vcrum sub- 
tifiter et accuratc singula examinastl, aoquasi ta- 
Imlis iuscribens, corum eliam supplicia exegisti, 
quoe invito me commissa sunt. Ilrec autem dicii, 
Deum orans, nc disiricio exaininc in actiones no- 
stras inqnlrere velii; simul etiam ut nos doccat, 
nihil a noliis fieri, sive arbilrii nosiii voLuntate, 
sivc inviti aliquid agamus, quod Dei cognitionem 
fugiai, qnse deeipi el errare non potest, Observa 
atem nostram admissa sunt , ralionein reddiluri 

Vi.ns. 18, 10. < Ki quideni inons cadens deci- 
det, el pctra veterascel de loco suo : lapidcs l.cvi- 
gaverunt aqux, ct demerserunl aquas stipina cuinuli 
terra;, et palicnliam liominis perdidisti. i 

Prudcns Joljus, tuin plcraque ab amicis allata in 
xnigmale dicta fuisse prudentja sua inielligeret, 
animo propler dolorcs imperlu;bato, ct in mediis 
aerumnis philosopbiam ac ajquanimitatem ostcn- 
dciis, i|tse senigmata loquilur. Deum autem liis 
verbis venerari videtur, nc calamiXatcs suas in Inn- 
giiiu extendere vclit, nc aniino foitc labascerel, ct 
fciendis iis impar evaderct. Si enini, inquil, nions 
el petra tenipore invcternscal et cadat, si ccntinua 
aquarnm alluvies lapides durissimos hevigct, si 
tcrrae cuniiilos promincnles et loca excclsa aqua- 
runi vis inundet, et impclu suosecum abripiat; ve- 
rendum est nc, teniaiionum frequcntia ci lemporis 
(iinlumiiate, alii|tiid niilii contra voluntatem acci- 
dat, et calaiuitaiibiis viclus aniraum dcspondcam. 
Illud aiitcm, Paticntiam hominis ■perdidisli (proquo 
Symmachus sic rcddidit, Uniuscujusque viri ex- 
speclaiionem pcrdideris) sigiiiPieat bomincm sine 
superno auxilio nihil cssc, nec tentatioiiuin procet- 
( is possc perfcrre, 

Vers. 20. i Impulisli cuni in finein, et abiit; ad- 
jecisti ei faciem, ct dimisisti. i 

Riiisus liominis vilitatcm et fiagililatcm apud 
Deum dcfict, ct vit;c ejus brevitatem pro depreca- 
lione et supplicatione in mcdiiiin affeit. Sicut euini 
vento, pulveri, vcl rci alicui lcvissimre accidit, si tu 
cmn, inquit, tantum impulcris, ct lorvo vulu 
aspexeris, et cumasperilate aniinum illi adverleris, 
statim abiegatur, et abit, id cst moritur, el evaue- 
scit : Dimisisti cnim, id cst, alienum illum a ic 
ostendisti, ei amandasti. 

Vrns. 21,22. < I.tcnni iniilii fucrint filii cjus, 
ncscit; sin aulem pauci fuerint, ignoral : s<:d 

l) m 

cnrn OLYMPIODORI Al.EXANDRIXl 172 

a ejus lusit. > A «i idpxsj kutou fjXYTjtjav, r) o: ^y/}, afacy ETtivOr,- rjns iiuiiienint , el auin 

asv ; i 
Vitam, inquit, doloribus rcfertam agit, ct in dies 'EtcujSuvov , tprjtrlv > E X £t x h v C*>h v > *»} Jx&otots 

mortem«xspeciansahiraianxielalecrucialur.Quam- Tcepiu.svti>v tbv 8av«Tov, ev &0uu.!a xaOe^Tr.xs. Tf 

uaivi autcm ulihlalem cx posteris percipit liomo, gj St^Xo; ivOptoTctp iv SSuva:? CfjaavTt, xa\ iv TteV 

qui in doloribus et animi aegritudine vivit? Sivc e« ^uxlSi & x ™ v P'~' ai " iv " H^ VUV ' x5v T£ f*P 

onim soboles ejus in mulliludinem extendatur, £ ; ? TtXfjOo; sxTaOrj auttp fj yovtj, x&v ts el; SXiYou? 

sive i.l paucos redigatur, illc scmel mpriens igno- TteptaTij, auxb? aitag 4«o8*vu>v ayvoa. Tlpe>a Se 

rat. Hursus vcro tacite nos docet, ne prseclaram m aXiv ■fju.a? StSiaxet, [*^j ^T« oisaOat Tf,v e' sobotem vel numerosam magni faciamus; homini 

euim moriluro liorum nihil prodest, prxcipue ctim 
uaubjuisque sibi, et non alieri vivat. 

(VI'. XV. 

Prolheoria. 
Cum Jnhus in sermonis sui exoidio dixissel : 8Jav, " woXuisat8Sav, :u y*P «~ a ? anoOvTjaxetv u.eX- 
Xovt'., toutiov ouosv btfsXo;, jjtaXtcxa oti xa\ sxaaTOi 
eauTio, &XX' oux aXXtp ?7). 

KE«I>AA. IE\ 
HpoOetopia. 
Tou '1(1)6 7tpoo'.;j.taaau.evou, xa\ etprjXtko?* I7^re- /(atjitt; ros cstis Iwmincs ? aul rofrisciim morietur sa- ~ p 0r VU elq kcts iirOpto-ot ; f) jteO' vjttor tsAsvth]- 
pieutia ? Etmilti qaiilem cor juxta vos esl *'' ; huic <jel cvpla; xdjtol ptkr ovr xapSla xaO' {'jiac: 
statim occurrens Eliphazus, sic Jobum alTatur : Sa- icrtr • euOu; 6 'EXtt? &£ Ttpb; touto iaTiu.evo;, 9r,s\ 
picns nunquam sapienliam suam cum ostentatione itpb;tov 'Ito6, 6ti ovSsttots 6 0090; eiTtSsixTixd); tfjv 
veiulital, qnotl a tc factiun cst, cum lamen nihil Jautou Ttpo&Yet orotpfav, ortep au TteTcoirixa;, xa!- 
necessarium et ad rcm jn medium attnlcris; ila ut TotYeouSev avaYxatov eipr,xto;, ioare ex Ttov atl»v (5r)- cx verhis luis mctum etiam ahjecisse ostemlai is. 
Dic enim : Num anle onmes homincs, ct ipsam 
etiam creationem exstileris '? vcl divinte sapientia? 
niysta conslilulus fucris, ut tihi ipsi eognilionem 
arroges? Qua etiam ralionc ausus cs diecrc, Irre- 
prelic nsibilis sum ; el, Juslusapparebo 8 '? cum nc- 
que angeli, nequc ccelum, netlum homo impurus, u.aTU)v xa\ &9060; u>v Seixvuaat. Elrte yap' Ilpb 
TtavTwv &v0ptj-tov ■fSY ova ?' T) xai Ttpb au-f]; tt}; 
XTbeto;; f, u.uaTT); Tf ; ; /tou ©eou ao-yia; xaTearr,?, 
oTt aauTto aTtoSiSojj xfjv yvtoatv ; Ilij); Se xat 6T(5X- 
rjtTiaa? etttetv, 0Tt"A/(Ett.-t?dc elfit • xal , Mxatot; 
dvatparovjmt ; ottouye oute firjfTsXoe, oiite oupavb», 
u.fiTO'.Ys avBptoTto? axaOapTO^, Suvavtat eivat xaOa- respectu puritatis divinae, puri esse possint. Vclus p \ rpb; ttjv tou 0eou xaOapoTrjTa. MavOave toivuv 
igilur ac verum dictum, quoti propter peccata sup- C itaXatbv xa\ dtXr,Otvbv Xoyov, oti 81' au.apTia; ai xo- 

plicia hominibus irrogeiitur, addiscitd. Deinceps, Xaaet; tpij avOptiiTtoi; ditd^pvTat, jEtta llyn xat t& 

ea quas impiis parilcr contingunl, enarrat. Vere TO t ? &as6eatv tatoj aup.6aivovta. Kat aXrjOf,; piv 6 

(|iiicJcin illud dicitur, ciuisam affliclionum esse pec- X6yo;, oti xal 5t' a.tiapTta; al xaxtoae:; • itXfjv ou 

cala; non lamen semper per modum rctrihutionis, -nivTOTe avTa-oSoTtxio; eTctflpovTat , &XX' £a0' ots 

scd qusndoque ctiam explorationis causa, ut pro- x a \ Yu;jtvaaTtxt7>;, tva 5oxtu.aa0toatv oi Sixatot ■ ome 

henlur jusli, linininihus inferunlur : quare Elipha- u.f, u.sTi t~i ttpoa^xouarj; Statpeasti)? Tauta elpTj- 

zus, hacc sine debila distinctione adhibila locuius, xto; 6 'EX19&J, -rc&Xtv iTtXrjfe tbv Tto6, auvT&^a; et lobura illis accensens qui propter pcccata ad- 
versa patiuntnr, novam illi plagam inflixil. Illud 
aulem considera, quomodo ohservato dccore Jobi 
amici sermones babeant, ct vices inviccm aliis 
tiihuenles, ueqoc oslcnlationis gratia suos sermo- autbv toT? 5t' &p;apTia; Tcia/ouat. ~b 5e aOpet, 
o~w; iv x4-p.(o TtoiBuvTOtt t&; otaXe^stj ot tou 'Iii6 
ciXot, xa't tou bihc, XaXouvTo;, ol eTspot atioTtioatv, 
&vTt-apaxwpouvTe; &XX<]XotS , xat oux e-tostxTtxtljj 
tou; eauTtov Ttapep.€aXXovTe? X5you; , &XX' JxaaToj nes iiiierserentes, uno ex iis verba facicnte, cretcri &vau.£vet eto; av XiY^v nXtiptiiai). OuTioxa't IlauXo; 
sfleanl, ac donec pcroravcril, exspcctent. Siccliam - j- i v 'ExxXTjota TtppyqTSuouow e-£TaTTe Ttoieiv, 
1'uiliis ", prophetanles in Ecclesia faccrc pracepit, " ^„ .j ya \ x&^.v auTot; iTttTtOe't; , xat ib &auY-/ut°v ordincm siinul ipsis injiingens, ct ut scrmonis mc- 
ihodiini concinnam ohservarent. l'nde Elipbazus 
Jobo denuo respondet, quoniam is primo illi rcsti- 
lerat ; deinde Baldadus ; et post illum Sopharus. 
Juxta igilur dchilani scnnonis sericm ct vicissitu- 
dinem, ipse rtirsus iis qiuo dicta suiit, contradi- 
ccns, inqnit. 

Vins. i. < Niiiinc cl lu rcpnlisti limorcm? « 
[P10 (;ho Theodolio, < Non enim tn rejecisli timo- 
rem. » ] « Consmnniasti .iiilcm vcrha lalia coram toi; XsYop.dvot; tfuX&TTtov ". Ati touto o&v rciXtv 6 
'K>.'.'-&C -pb;Tbv'It'o6 &Ttoxp!veTa:, STtetSfjTtsp auTb; 
— oioto; ivTtxaTtaTTj tu) "I(Jj6, elTa 6 BaXSaS, xal 
u.st' exetvov 6 Iwtpip. KaTi Tfjv 7tpoaf,xouaav Toivuv 
TiJjvXiytovSiaSoxf,'), Tt&Xtv autbj taTaTat Ttpb; t& et- 
pT)U.iva xai tpTjffl. 

i Ou xa\ au &Tt£TWiTjaio tfS6ov; » [drO' ov ti 
tdEceoTuor, 1 Ou y&P ~ : -> TtapfiTt^sh) tp<6ov. > ] « Suv- 
eTeXsao) Se pWjftJtta TOtauTa EvavTt tou Kupiou; | " lob xii, 2, :>. 

1 tff, ■■, Ji.li XIII, IS. I Ciii. \iv, 27. 

VAHI/E LECTIONES. 173 IN BEATl 

Si -/''/iiiaycr , i Ka\ dvatSijV diui/.r, ::•/.; svavTta rol .\ 
H£ ( T). > | 

'A-sToXur.ca;;, ipii<x\, xa\ dcp66ti)c; eXdXrjaac;, npbcj 

f)£6v 0iXf]3i? xpiveaOat • xa\ ToXuripO).: £cf Oiy^to 
xiTa xou <-);o'j , ouSev 6staa:; , ouos cuvs:6i'jc t6 ~poj 
8e6v Stdcpopov x'(\; (riJ5 cp 'J:r:oj;. Tp6-c>) 6s OsocreBeiac;, 
6c uirsp 0sou, TauTa Xeyouctv o! wepl xov 'EXtcpdf, 
Cjojc 6:i t6 E!JTtaf/6T;cia:rTov xtTiv tou Stxafou X^yojv, 
oilc TcpoicpepEv drc6 xaOapou xou auvs f .66Toc, f3XaccpT]- 

t/ElV OUXOV OlOUSVOl. 

« "Evoxoc sl if,uaa'. aTouaT^c aou, ouos StcXptvat; 
6fjuaTa 6'jvaaTOJV. 'EXivclai as t6 a6v CTOua , xa\ 
[at) eyd) , Ti 6s x^l ^ 00 xaxau.apxupfjoouat' 
aou. i 

Ilo.tvyporlov xa\ 'OAvjtJlioSdipov. ©paueoj? au- B 
TiJ) oiaXeYETai, toc Tp6c uf, SExaiov Ttpocpfpcov xou{ 
).6you; • oi'£Tat 6s xa\ ex tojv auTOu X6yo)V Vi.iy/i^i 
euTOv, cpdaxtov, 6tc 'Ex tiuv asauTou eXeYxOfjari 
XoYtuv , xa\ ex Titiv oixsitov 6r|UaTOJV xaxaxpt- 
Of,ar) • ou yip s6iJ;oj ttjv fjtjLSTSpav Tcapacvsaiv 
outioc ouaav XuatTsXfj, uf) xaTavsvor^xtJJC, \j.rfik 6ta- 
xptvac Ti Ttjjv ev aorpia Suvax&v 6f,uaTa, f,T0'. tuiv 
Tcp6 aou Tca/.atoTipujv ao^tjjv , f] xa\ fjuujv tojv atijv 
(fO.tov, outojc sXd/.rjaac, tjj; jjtrj dXXax^Osv, dXX' ex 
tujv atjjv XoYtov xaTa8'.xa,sc0ai ae. Ouxouv xottj 
Tcapi aou XsxOsictv dvTtr:aps:;iTacov Ta TtpaYuaTa ■ 
outo) yip fctoc xaTaY'/ojaT| aaucou , aXoytuTaTa Opa- 
auv6u.svoc. Ai)r;6uev p.evxot t6v ),6yov eXeYX—, 4~6 t: 
tou yp6vou, xa\ drc6 Tr.c auviasioc, Xiytov 

' c 

< Tt yip; ufj rcptoTo; dvOpojcro/v eYevvfjG ti.: ; f] 
Kp.6 OivuJv eTcayri; ; fj auvTay|J-a Kuptou axf.xoa; ; 
f) au;jCouXt;) ao\ expfjaaToi 6z6i; si? cs ai d-fixsTO 
ao-yia ; Ti yip o!6ac, 8 oux o'.'6au.£v; fj -.'. auv.sic; 
au, 6 ou xa\ fjf/.stcj ; i 

'O.lvji.ticSwpev xa\ IIo,\vyj)oriov. Mfj -p6 
TcavTtov, 9r,a\v, sysvou, xa\ 7:06 auTT,s x?,j XTtTEoj^, 
tuaTS cs 5ti t6v xpivov 4-dvTtuv slvat ao-ftoTspov ; 
Mf) yap of; r:p6 TiavTtov auT6; et, tva 4-6 tou xp6vou 
tou p.axpou jjtaOT)c; f] T:api tou Oeou xi dxf ( xoa; ; 
ouoev f|;j.(jjv itXeovdfet^ xaTi t6 eiosvat. 'Ercstofj 
yip etzsv 6 'IojC, 6tl « 'Ev Liaxptt) ^povi.) aocpta supt- 
axsTat, 1 Ouxouv EdXtos, cprjaiv. ]\If] yip Ttp6 rcdvTtuV _ 
dvOpo'jTco)v urciaTrjc;, xa\ dx.P 1 ' r '' J v " v otaTEtvas tov 
,3iov, rcXstovojv TcpaYLjLaTtijv Tcstpav saxr|Xac crapi 
tou; Au.09 ustj ; d/.Xi u.fiv ou 6'.a;pipE'.c. Ttiv d/.Xtov 
ivOptiJTTtov, ouos oJjw ttjs cfuastor auTtjJv u-apx='~> 
ojcts crXstov Ti Ttov SXXojv xaTEtXrjCfiivai ■ ouos ctpd 
tJn-dir H.zdyt}c, fj, ti); 6 'ECpato; <ft\cn,awsAif((pOii\^' 
l)~irac 6s Xeye'. tou? ^ouvouc;, sltouv xouc; ucj/rj/.ouc;, 
xa\ 8ucCdTov;;. xa\ liatjiuojOELs "6touc. Ouoe cvv- 
zayita Iivpiov ujciixeac. • dvO' ou, 6 ;xsv 'AxuXac, 
a.ivipqza, 6 6s BsoooTitov, }ivczi'ipicr, i 6i Euja- 
u.axo;, oui.llar, st;i6o)XSV • iva EtatTJ, Mrj Ti -06 
TTJc; XTtasto; ETCtaTaaa'., tbc xat -p6 ^ouvojv YSV<5ue- 
voc;; "H c-vj(€cv.lci> croi 6 Qecc h/j >]caro, s. — s •. fj 

" Job xii,, 12. M JOB. 171 

Pnmino ? [Symmachus antem, t 1.1 impudenter lo- 
ciiius cs contra Dcum. > j 

(liiin Dco in juiliciiim dcscendere cupicns, ausu 
teniciario, et mctu omni abjecto, locutus cs; ct 
posthabito, et non inicllccto, inter Dcum ct natu- 
rain tuam discrimine, contra Deuin scrmonc in- 
solcnti iisiis cs. Fnrlc vcro Eliphasus cjiisqnc socii, 
propler liberialcrn et confldentiam sermonis, quam 
cx pura conscicntia jnsltis pTOlulerat, blasphcmia 
ciiin mi opinantes, praetexlu pielatis, ctquasi Deo 
patrocinarcntur, ha?c dicuni. 

\ ers '1, (i. 1 licns cs vcrliis oris ttii, netjuc dijn- 
dicasti verba potentrjm. Arguat te nstnum, ei non 
ego, ci labia lua testiflcabuntur contra te. 1 

Pelychrottii cl Olympiodori. Audactcr cum illo 
disserit, et tanquam hominem injustuni alloquilur; 

c\ ipsiusantcm verbis rcdarguturum se illuni opi- 
nalur, diccns : Ex scrmonc 1110 rcdargncrc, ct cx 
iuK verbis condemnabere. Nostram cnim adhorta- 
lionera adeo ulilem non es amplexus, scd vcrbis eo- 
ruin qui prudentia valcnt (vetcrinn, scilicct, sa- 
picnlum, qui anle te exsliterunt, ct nostroruin, qui 
aniici lui sunius) non consideratis, neqiiedijudicatis, 
sic lociitus cs, ut non alinndc quain cx tuis ipsius 
vcrbis coiideninandus sis. Quare quse a le dicla 
sunt ciim rcbus ipsis confcr; sic enim fortassc, 
lanquam a ratione alicnissima loqui ausum, icipsum 
condcinnabis. Duplicitcr crgo illius scrmoneni vitu- 
perat, quod tcmporc, scilicct, ct inlelligcntia inJi- 
geret, dieens. 

Veus. 7-9. 1 Quid cnini? nunqiiitl primus liomo 
natiis cs?aut anle colles concrclus cs '/ autconsli- 
tutionem Doniini audisti ? aut consiliario te usus cst 
Deus? ei in tc pervenil sapientia ? Qaid enim riosli 
quod non noviiniis? aut quid inlclligis lu, quod 110:1 
ct nos? 1 

Qlympiodori et PoiychronU. Ari m, inquit, antc 
omnes, ct ante crcatinneni ipsam cxstitisti, ut pro- 
plcrajtatcnioiniiibiissapicniiorsis?iNumHioninil)ii-; 
antiquior cs, ut tcniporis longinquilas tc erudierit? 
Nuin aliquid a Dco audivisli ? scicntia ccrtc nos non 
antccellis. Quoniam autem Jobus dixerat, « ln longo 
leinporc iiivenitur sapientia, > " idep captus, 
inquit, tencris. Nunquid antc oinncs liomincs cxsli- 
tisli, ct hucusque vilam tuam cxtendcns, rerum 
niultanini experientia, cos qui cjusdem nalura; tc- 
cum suiii participcs, superasti ? vcriim ab aliis liomi- 
nibusnon diflers, ncquc c.xtra illoriun naturam con- 
slitutiis cs, ut plus c»leiisasscqiiare; neqne anie 
colles concrelus cs, vel, 111 Hebraeus habct, conccv- 
tus cs : cotles vero dicit clivos, loca nimirum ediia, 
invia el arenosa. Nequc conslitulionem Domini au- 
disti ; pro quo Aquila, arcana, Theodolin , i»i/;.(,-- 
riuw, Synimaclms vcro, colloquium , reddidil ; ac 
si dicerct, Num lanquam ante colles exsistens, 
qu:c ante iiiundi crcalionem fucnint, nosii > \nt 
consiliario tc usus cst Dcut,, quandoquidem sapicn- 175 OLY.MPIODORI AI...\ v.\l>;.i\[ 178 

iin iil,i Laniopere plaeeas? Proter nliquid nol.U A ;' yx .-. 50919 tppovst; ; npcCaXov -.: tu.v t,;j.Iv 

,. m iniii. ei oslendc, le - ienlia nobis esscsuperio- oix cYvtoopivwv, xa\ Sstgov <o; fjii5j u-sp6e6r 4 xa;. 

I lantlem novi nosli, quod nostram cogni- Kat-ot -• gevov ytvcioxst;, ^els olx eTtiot&iAsBa ; 

lioncni rngial ' Pncti r enim res humanas, ci quae in itX£ov y*P twv dvOpoKi.vtov, xa\ tcov ev uiaw trepe- 

mcdioposita suni, niliil amplius esl quod dicere cpotiivwv, otot Sv Ixot; s!m.iv. Tauta 8t5 tpaatv, tv' 

potcs. Ilsec vero dicnnt, ul seipsos sumraaui sa- iautob; <I>; eatxvoup,4vouc t^j ixpifisfa; «apaot^- cnLiam assecutos esse ostendanl. 

\: rs. 10. 1 Scd et scnex, et antiquus in nobis 
cst, patre tuo gtavior diebus. > 

Olympiodori et Didymi. Quorsum atilem, in- 

quit, dicis, tempus lcsapienli m rcddidisse? esl 

vero Ibrlasse aliquis ex'nobis tribus, non icsolum, 
sed el palre etiam tuo ajtate proveclior; vcl, sc- 
cundum Syminachum, d.nga-vior. Am igilnr hoc 
dicit : Siile temporc gloriaris, sunt apud nos anli < Ka! Y£ -psifijtr,;, xai -,'s 77aXail;ev fj.i.i.v, ga- 
pu-epo; tou ..aTpo; aou f,jjtspat;. > 

'O.lvjinio8o>j)ov xa\ AtSvjtov. 'AXXi tt Xiyets, 
cpTjaiv, oti 6 /f-Svo; ^s ootpbrtspov xaTsaxsuaaev ; 
dXX' im tt; s; fijjt-ov -iov tpttov xu/itiv, oj/\ u.6vov 
sou, dXXd xa\ tou aou Ttatpb; TcaXatots 00-, ettouv 
xc.lvypcvto>zspcc, xata _£u;_tjj.a/ov. "11 totvuv tou- 
td cjiijotv, ott Ei xa\ s«\ "/pSvto *uxst;, sitrt itap' qui • vel forlasse.illud : Licet senex, et selate gran- B rjtitv TtaXaio. • f, sxstvo td/a, Ei xa\ jtpso6utrig 
dis sis, inler nosestqui tetate te superal, qui ci Oitgpxsi;, xa\«aXatb;, £vf)p-tvitpoYsvsot6postuYX<i voiv f , t!>; xa'i tou aou TTaTp'.; jiapJTspo; , tout- 
£att, yTjpaXstoTspo; Yeyovcvai s , ou ttXsKv tt f;;.itov 
e-tataaat. Ka\ tauta a7tb auOsvttaj dXa^ov.xiv; d 
'EXffis Xeyet. 

« T£ etiX^rjSsv fj xapSia aou; fj tt ejrijvsYxavoi 
S^OaXpiot aou ; ott 6uu.!)v e^irjtja; Ivavt! Kupiov, 
i^jryctyii Se ex aT<.[j.aTo; j_f; 4 uaTa totauTa. > 

'OpdaJljiOvc wrjOt to 6paTtxov xa\ vor,ttxov tfis 
^u/fi». n<o; ouv, tfT,a't, tt, Stavota aou outto; eTSXpir,- 
aa; apOfjVat, xa't jjtet' 6pYl?i '••C aotxa Ttia-/wv, 
■::po? Oebv StaXe/Of^vat, ota tt; avap.apTT;To; tuyxa- 
vtov ; 
Vebs. 14. < Quis cnim cum bomo sit, qnia erit _ 1 Ti; yip ibv ppotb;, ott ttotat S;j.c 4 a::to; ; fj tu; 

.. f._. _ :..-,...- ..n,..^ ^ rt 1 _j _■: i J- . . patre tuo dicbus gravior, lioc csl, scnior exsislit, 
„,,,„,> ui plus nobis sapis. Et haicquidcm pro 
aiutoritate Eliphazus arroganler loquitur. 

Vi us. \-2. 15. iQuidausum fuit cor tuum?aut 
nuid Misliimcruiuociili tui? <iiiod furorem erupisli 
tinie Dominum, protulisti auiem cx ore verba talia.> 

Ocutos, animi acicm ct intelligentiam dicit. Quo- 
inodo, inquit, sic animo elferri, et iracundiainflari 
ausus es, ul tanquau) poccati expers, cuin Deodis- 
sctcrcs, elinjusle le pali allirmares? sine crimine? aut tanquam futurus juslus natus dc 
muliere?-> 

Hebrseus auiem, Quomodo justificabUar proles 
mulieris ? ac si diceret, Ipsa natina perlurbationibus 
obnoxia, proclivis ad peccatum est. 

Vf.rs. 2-2-25. < Non cre.dat coiiverii a tenebris, 
dccretUS enim cstjani in manus fcrri. [Symmncltns 
tmiem, Praevisus enim estad gladium.] Et disposi- 
tus in escas vulturum. Novit autcni in scipso, 
quod manet in ruinam; dies autem tcncbrosn 
ipsum vcrsabit, angustia aulem ct tribulatio ipsum 
1 ,iin;iiiii)«'l. > 

Siipplicium vocat tenebras. Nc credat igilur, in- 
quil, iinpius, impune se latnrum , cautiiin enimest ^a<;xjvo; Sixato; Y evvr i T0 > Y uva '- X0 » > * 

'0 ck 'ESpaTo;, Kal .tcof 8ixaiio0i)c£Tcti yh-fij/ta 
yvrautde , tva etTtT,, Autf) fj tfuat; itiOeatv u.ro- 
xetj-tivT,, eOxoXo; eatt Ttpo; tfjv ay.apT(av. 

< Mfj r:taT£UoTto artoaTpa-ffjvat a.n>t axitouc, sv-- 
TSTaXTat y^P ^tj ei; /stpa; atof 4 pou ['0 Si £vjt 
jtayoc, npo-axoitsuOT, yxp e!; ^i/atpav], xatat^- 
taxtat Sc st; a?Ta Yud/iv. 0'Ss 51 tv Jautto, ott p.bjzi 
ei; Ttto.pia ■ f,;jt^ 4 oa ol axoteivf) autSv at 4 ooGf ( ast, 
avaYXT; ok xat OX!'|t; autov xaOi;st. > 

Xxoto; X^Yst tr ( v tt|jtti)p!av. Mf< TrtoteuiTto ouv, 
tfTja^v, dtt[j.ojpr,to; p.^vstv 6 aas6f,; • Osiov ^if iffttv >'IH,1III|",|-,, IHipUI.W MW .-.W.-.H , - w IJ- • r , — " • ( [- . ( -'T ( .--- _ ( , ,-,- 

lccrcto divino, ut ferro pereat, et insepultus ja- D |vtaXp.a, <jt.q at5f,pou aOtbv AvatpeOfjvat, xa\ urJ. i ens ;i vulturibus consumalur. Quare si lelic.iialem 
suam intuitug peccator, nullam vicissitutlinem cx- 
spectaverit, seipsum decipit; dudum enim deereto 
I uii.i 1 . csl obnoxius, ac, licet Deus longaniinitato 
mi;i iuoruui niiitalionem expelat, suppliciuih (quod 
l rr ferrum et vultures innuitw) cx eo lempnre sibi 
ijisi tbesaurizavit : cum seipsum non condemna- 
veril, cxtremniii supplicium luet, ita ut sepultura. 
I, imor illi denegctur, e( inhumatus jacens esca vo- 
liicrum ovadat ; quod quidem tunc lemporis grave •yuitt-iv SaravrjOfivat, atac.ov xetjxevov. "fiate s! 7tpS; 
■Mjv s&TjfJtspiav daoptiiv 6 4;j.apTavo)V, cu3s|j.(av p.eTa- 
6oXf,v eXniCet, JautSv aitaTa • f,3tj ^ip tfj iTto^ioet 
i/r.h ttpttopiav xstTat, xivtsvOsv JauTto sOT,aauptas 
y/jXaatv, f,7:sp Sti tou atof.pou xa\ Ttov Y'J~tov ct,- 
(jtatvsTat, ei xa't tfj avsctxaxta 6sS; ttjv pstaCoXfjV 
dtTtattst tou tpSitov • u.f] xatayvou; iautou , tfjv 
ea/iTT,v Swast SixTjv, to; [JT.ok tatfij; iv.toOf^vat. 
a/X' Stdttpo; pt'y:t; Sopi toi; oitovol; YtviaOaf 8 
/aXsTTov si; Tt;j.o)piav Tot; xi-.z vevSjjttaTO ■ y_alt~<')- VARMG LECTIONES. Ii . Tuy/dvei, 3;. r la. •;-',''•'£, xa'. 177 l\ BEATUM JOB. 173 

ts P ov 6s touto. l-vi autb« Sta toO juvsiSoto; sauttp A sup| lii ii ..,- nus judii alum e i ; quamvis el illud gra- 
toiauxa (jiavTeuiiTai xa\ rcpoXsYT) ■ xa\ aOrb; yxo auvsTciiTaTai eauTtjj Tf,v uiXXoucrav TtTtjjJtv, xa\ 5tt 
jxiXXEe Orcb sxoto; stvat , xa\ xXivrjcjtv, xa\ 0X!<i/tV, 
xa\ avayxi]v. 0*5: yap tb <ruvei8b{ twv Su.apTavcSv- 
wv •», oti tj tiov tpauXujv ETCtTTi8;uu.dTu)V spYactia 
TtTioua ayEt, xa\ to; u.sTap.sXf 1 as'. aO-t;J truu.tj>op3s 
xaTaXaBouarj;, fjvExa sv d;j.r,xavia xaTasTi; , xa\ 
o66s(jttav 6td/uitv sOptaxtov tiov xaxiov, dXXi Bta- 
TapaTTtStjisvo; sx tojv xoXdastov, sv fjpipa cjxotsivtj, 
Tcsp\ f,; sipTjTat sv 'Atatoj, oti 7/ i\jiiya Kvplov 
ckoxoc icrtl xal cv po>c, sio-sTa'. td otd^opov svcjs- 
6o0; rcpb; tou; Tcapavouou;. "Opa os, oti tou i;j.ap- 
tiuXou xa\ 6 jiio; iv Tapaxii, xa\ 6 Odvaro; sXsstvb;, 
oO xari tbv xotvbv v4p.ov Tfj; cpuastu;, dXXi ^ia, xal vin., t iini conscicmia sua laha ipsi, valicmatiis 
fuerit el pradixcrii . ipse eniin futuri casus sibicon- 
sciuscst, et quod tcnebras, perturbalionera, aflli- 
clioncm et angustias subiturus sit. No\ii enimpec- 

catoris conscienlia.quod pravor studiorum exer- 

cilium ruinam sccum affcral, <■! quod calamilate 
oppressum ipsum pccnilcbil, cum, in anguslias con- 
jccius, ac malorum suorum nullum exitum invc- 
nicns, sed suppliciorum gravitale in dfc tenebricosa 
pcrculsus fde qua in prophetia Amos dictum est, 
Dies Domini tenebrie sunt, etnon lux'*), discrimen 
inler pium et impium inlelligcl. Obscrva aulem 
qtiod peccatoris vita cum perlurbalione, el mors 
cummiseria conjuncla sit; nec li;cc quidem coni- roXs'u.tp, xa\ u.dqfn/ xa\ u.sri Odvarov, o08s vatfy u muni lcge nalune, scil vi, bello, aul pugna eveniat; xa\ xr^osia- xa\ oO tjtrfvov to aratfov xstaOat, dXXi 
xa\ stta Yutj/\v slvat. Ou 6st8s ^sviJsoOat, oxt outo; 
Totaura ^OsyysTat ' t^otj yip sfpTjTai, brt i'j(o; sx 
Tcapaxouo-ud-iov dpxaicov aOTi Tcpotps'pst • 6:i rcdv- 
tiov tjtivTot xaTauxsud^st, ort 6t' duapTfa; ~i.-yv. 
o 'I(L6. 

< "Ccrrcsp aTpaTrjb; TcptoToaTaTr,; TcirtTtov, oti 
ijpxs x £ 'P a » ^vavTiov tou KupEou, svavTt os Kuptou 
Tcavxoxpdtopo; sTpaxrjXiajsv • sopatts 6s JvavTiov 
auTOU u6pst sv rcdxst vwtou dorcioo^ auTou. > 

np(0T03TaTr,v Xs^yst ^bv sv Totc TcoXip/. el ut post mortcm, sepultura ct esseqmis carcai 
ncc tantum insepullus jaceat, sed pabulum eliam 
vuliuribus fiat. Mirandum autem non esl, quod la- 
lia hicloqnatur; supraenim dictum est, quod ex 
antiqua forle doctrina, qua perperam imbulus fuit, 
hrec protulcrit : porro Jobum propler peccata ad- 
versa paii, in omnibus conatur ostendere. 

t Sicut dux in prima acie «lcciilcns, [Vcns. 25, 
2GJ quia elevavit nianus contra Deum, et contra 
Dominum omnipolenlem induravit cervicem; cu- 
cuiiit autem conlra cum injmia in crassiludine 
dorsi scuti sui. » 

Ducem in primaacie dicit eumqui in belloexeo »3 TcporiYoupiEvov. "flsTcsp Toivuv 6 Totou-os ifi p citui pr.resl. Sicul igitur ilux lalis, viiibus siiis dauTOU 6uvd;jtst Oa^jituv, xa\ TcpoTCTj^wv ' Ttov tcoXs- 
;i:(jjv, xatpiav J.aGtov tt;v TcXr.yTjv, o06sp.Eav I/st 
T(o-r,pia; eXTc!6a " outw xa\ b das6T;; o'jc; y.stpac; 
dvTaipojv 0s(o, xa\ oO p^xpi pou).TJS, dXX' stc\ twv 
Ipyojv ttjv xaTi tou 0sou i srct6stxvu;jiEvo; Tpa/u- 
TTjTa, xat Tbv vprjci-Tbv d-oastijjtsvo:; Cuybv, suouv 
ttjv «Otou xr^bsaoviav, xaOdrcsp oa;j.aX:c vaupttjjja, 
tou Tpa/TjXou t6v ?uybv d-o6dXXouc;a, xat drcoc;xip- 
Tujsa Tcpoc; tt;v feuYjViyv» xa\ p.ovovou/\ TpS/tOV sij 
-A Jup:6aXsiv oOtio Tcpb; TcapdTai]tv ■ xat 10; irpbj 
o;iO'fuT[ xaTa-ujTibr/j Tporcov Ttvi rcpbs aOTOV dvTt- 
TrapaTaTT6[jtsvo;, oTd Ttva Tca/stav dizioa ttjv Orcsp- 
r,^avfav srcffspou.svo;, OapdoJv toc; dp.uvTT]ptoic; 
aOTou, xaTa6dXXsTat xat tcEtctsi, oid Tt; cr-pa-OTcs- confisus, el in hoslein inipetuni facicns, lclali 
vulneic acceplo, de saltite desperat, sic impiusnia- 
nus quasi adversus Deum tollens, non solum consi- 
lio, sedoperibus ciiam, aniiui acerbitatem erga 
Deum ostendens, et excusso levi jugo, cura, scili- 
cet, acsollicitudine qua Dcus cuni prosequitur, in- 
star jiivencrjeferocieniis, ct jngum collo cxcuiicn- 
lis, ac ab eo resilicnlis, currendo, quasi festinans ul 
in aciem desccndat, el picelium cum eo conserat; 
ct tanquam cuin ejusdem nalurae panit iisc coniinus 
congrcssurus essel, apparalu bellico sc inslruens, 
superbiam instar crassi sculi gestans, suisque con- 
fisus munimentis, non sccus ac imperator exerci- 
tus, a Dco antagonisla vulneralus, prostemitur ct 6iov apxtov.tb; 0-' avT-.TcdXou tou 0soO TtTpojaxi;jts- D occumljil : illud cnim, ln crassitudine dorsi satlt 

sid, idcm cst ac si dixisset, qui externis proesidiis 
niutiiri \isus, diviiiain plagam declinare se possc 
arbitrabatur. Nonnulli auteni pro eo, Sicut dux i» 
primaacie, skut diabolus, inlellexerunt ; ille eniiii 
contra Dominum cervicem erexit : quemadmodum 
fgilur ille ccciuii, sic oiunis qui Deo rcnititur, vo; • Tb y&p, ir xayei rcorou (Jtr.TtiSoc abzov, tva 
sctct;, ot' Soxtov Tot; s;coOsv fjCi^aXEciOat, xpsETTtov 
sjsctOai t7,c; tou 0soO -Xr/,-?,; svotttcts. Ttvs; os -b, 
"jJr.TfpwTptorot7ir(<r))Ci 4vtV tou, (JJr.Tep 6 SidCo.lc^, 
svor, jav • aurb; yip sTpa/r^XEactsv s'vavTt Kupiou • 
('u; ojv sxstvo; srcsasv, o.utuj xa\ -a; 6 0sto dvrt- 

TsivtOV. 

« "Oti ixdXut|/e Tb rcposto-ov auTou sv oTsaTt au- 
tou, ['0 Si Ivfijia^cQ, 'E-sxaXu^Ori yip] xa\ 

ETCotTlcrS TCSp:3T0[Jtl0V STCt TOJV ttrptOJV. ) [Itii.ln- 6 

Svnimxoc, Ka\ STcdxuvs r.'.[j.z).r t -j xaTi rf,; 'Y^a.;.] Vers. 27. « Quia operuit faciem ejus in adipc 
suo, [Syminaclius vcro : Coopertus est cnim] ct 
tv-t.ii peristomium super femora. > [liursus Sym- 
machus : Et incrassavit adipem supra luinbos.] 8,1 Amos v, 18. 

'• tc. tou ijnpTdvovTo;. VAIU.F. LECTIONES, 
tff. rcpocTCTjOujv Ttji rcoXsjJt :'(;). > ;'/ • 179 OLYMPIODORI 

(Jtu luxu difHucnlcs bcne saginanlur, faciessuas 
pinguedinc incrassant, et duplicata molc earnis 
supercresceiftis (quam peristomium vocal) femora 
vcsliunt, qux illa, non secus ac peristomium col- 
Itmi, ambit unditiiic et constringit. Sicui igilur.in- 
quit, hi moiles et delicatuli, tales evadunt; sic 
cliam impius pra divitiisetluxuinsolenterse gerii, 
nullara prasenlis prosperitatis mutationem cxspe- 
clans; scd bonis undique allluens, et carnis poicn- 
lia frctus, eo auilaci;e cffertur, ut Deo adversetur, 
ct contra ejus statula belluni moveat : unde lan- 
quam bostis et-iniraicus, ab eoprosternitur. Proillo 
aulem, openiil faciem ejus, Hebrccus babet, cor ; ac 
si tliceret : Facultas aniinx visibilis luxu et deiiciis 
nec.Tcata cst : pro illo vero, peristomium, babet, 
pinguedinemetdiploidem, itl est, edacitati el culi cu- 
randae se toiuni dcdidit, ut exubeiante carniscopia 
femora diploidas contraberent, Syinmaclius vero, 
mpra lumbos, inlerpretatus cst : idem autcni sen- 
stis est omnium. 

Vers. 54. « Et ignis comburel donios eorum qui 
munera accipiunt. > 

Iram tlivinam, qux boniiiies cupitlitatc inexplebi- 
les, ct avaros, ct propter niuiicra juris aequitateni 
prndeiites, euin tota familia incendio absumit, ignem 
appellat. Yerbaauteni uiilem itistructioneni, etcui- 
\is obviain in se coiitinent, quod , scilicet, qui do- 
nis ct largilionibus corrunipuiitur, propter injusli- 
liam et iniquilatem b.-ec patianlur. 

Vers. 55. « Concipiet et in vcnlre geiniliis ; eva- 
■lenl autem ei vana. [Aquilavero, Concepil ct pcpc- 
lit rcm inulilein.] Et venter ejus sustinebit do- 
luiii. > 

DolorCS, inqtiil, conlra alios impiiis nieililalur ; ct 
(liilmii in se babcns, quo pacto aliis tloloreni affe- 
rat, deliberat : quare exiius et linis rjus irianis ct 
vaililati similis erit. Illml auteni, sustinebit dolum, 
iileo diciiur, quia ex voluntate arbitrii mala conci- 
pitt. Ventrem auicm vocat regionem omriem cor- 
poris inleinani, ct animani ipsam : dulum aulcin, 
omnem iroprobilatero, ac si anima ejus doluminna- 
ttini et insiium baberet. Vcl igittir boc dicil : Im- 
probiim, scilicet, adversus alios dolores conceptu- 
rum, et parenlcm improbi fetus futuruni ; fraudein 
tamcn cjus et initpiitateni contra alios conceptam, 
el in liicem editam, in nihilum evasuram. Vel, Ho- 
miiitni ex iiniiietate ditescenteni, instar feminae 
parlurienlis, propter ea qu:c possitlet, acerbo dolo- 
loris sensu affectum iii, ae eventum ejus vanum el 
inanem fulurum. Calamitas enim illi qui rerum af- 
(lucnlia abundat, gravior csse sttlet; Deo cniiu ra- 
pinarum poenas ab co exigcntc, cx bonorura copia 
uuam accuraulavit, fruetum nullum percipiet, nec 
i alamitatem, quam propter rerum alienarum 
appelilum patilur, quidquam illi rcliquumeritjacsi 
diteret :Tu, Jobc.qui multum sudasli; elex inju- 
illata tlniiias toaccrvasii, nicritas impro- AlEXANDRINI 1S0 

A Oi euTpatfet.: u~5 ttj; dyav Tputfij.:, TcijjLeXij Tta- 
X'jvovsai t6 Ttpojui-ov, xa\ 8t-Xu)[jiaTa xa'i rtept- 
aapxiiaeic; Tcotouatv errt tujv jj.r^puiv, a 8e TteptaT6- 
[jttov xaXet, iii auvE^ovTa touc; p.T)pouc;, xa\ olov 
0X:6ov-a, xaOdrtep to TceptaT6u.tov tov Tpa/ijXov. 

"flOTUp OUV OUTOl, (f.Tja\, TOtoOTOl y tvovTat • OUTU) 

xa\ 6 dj£6fj; 8ti tov ttXqutov xa\ ttjv Tputffjv Opa- 
auvsTat, ouSepiav xr,? TcapoOarjc; eurjneptac; (jtsTa- 
SoXtiv -poaooxuiv • dXX' vr.b TaOTTj.; TtavTtty/jOev 
tc eptp^e6ju.£Vo;, xa\ aapxtxrj Suvdjj.£t TceTtotOujc;, e!{ 
dvTtaTaatv CTtaipeTat ttjv xaTd tou 0eoO, xa't TtoXe- 
p.et toic; aiiTou StaTdyptaat • Sto xa\ ti>i dvTt|jia/6tie- 
vo; tuj 0eu>, 07:' auToO xaTa€dXXeTai. 'Avt\ oe toO, 
exa.lvtjS jcpdcdisor avzov, i 'E6patoc;, z>\r xap- 
dlar, ExEf d)tjaye\ Xey wv • To §XeTtTtxbv ttjc; tyvyrfi 
11 urco Ttjc TputfTj; eTrr)pti)0r) ■ dvT 1 . Se toO, XEptazd}iior, 
xiiiE.V<\r xal &ix.Xot8u, Exet, TouTiaTt, rcoXuTpocjfa 
xa\ aapxt eauTov e^ow/.sv, 6JaTe xat StrtXotoa; 5/etv 
e-\ Ttiv jjt^ptliv ex TTji TtoXuaapxiac;. '0 6e Su;i[jta- 
y_o;, xaza tydae , epjJtifjveuaev el; Sc ttjv auTTjv 
Svvotav drtavTa TeXet. 

i IIup 6e xauaet otxou; 6ti)po5exTtijv. i 

Ili'p tfr^atv ttjv Ostav opyrjv xaTatfXeVouaav Ttav- 
eaTtou; tou; dTtXijaTou;, xal TtXeovixTa;, xa\ 6ti)pwv 
•zb 6!xatov xaTaTtpo6t66vTa;. "Eyet 6e tL^dXetav to 
fr^Tbv, xa\ xaTa t6 Ttpoxetpov, oti oi otupoooxouvTe;, 
TcdvTtoc; erd dotxrjjjtaat xat dae6fi[jtaat touto utco|x£- 
vouatv. 

C 

« 'Ev faaTpi 6;: XrjdeTat 66uvai, drto6T;aeTai 8s 
outh xevd- ['0 Se 'AxvJlac, 2uviXa6e xa\ £t£xzv 
dvwvsXe;.] rj 6e xotXEa autou urtotaet 8iXov. » 

* 'OSuvac, d/T)j\v, 6 dae6rj; [teXeTa Td; xaO' 

eTcptov, xa\ 66Xov eywv ev eauTio, i^ouXeueTai Tttoc; 
Ttvac; iouvfjiTi • otd touto xa\ fj ?x6aatc; auTOu xa\ 
zb tiXoc; xevov eaTat, xa\ [jtaTatSTTjT'. eotx6{. To 6e, 
inolcet do.lcr, 8td t6 ex Ttpoatpeaeojc; ur:o5ixea0at 
Ti xaxd. Koi.Uar 6e, 6Xov to £vt5; x w P' 0V 91°^ 
xa't auTrjv ttjv tpu.X-Tjv • dc.Xor 8e ttjv rtaiav xaxtav, 
t!)c ttjc; t^u/T-jc; aurou ooXov tpepouffrjj. "II tocvuv 
tout6 tfT^atv, 'Oti 6 tpauXo.; xuf,aet xax' dXXtov 66u- 
r vaj, xa\ TtaTTjp Eatat Ttovrjpaiv Y-vvr 1 p.dTU)v • etc; 
ouoev oe aoxtj) d-oCfjaeTat f, xaO' ETiptov to^tvrjOjtja 
xa\ auXXr,'fOeiaa dvojAta xat BoXuSttj; - tj, oti '0 cv 
da£6eta icXoutuJv, otxrjv tojv Tixxouadiv, Tcepttjjouvo; 
e-\ Tote XTrjOetat Yevf^a^Tat, xa\ fj £/6aat{ outou 
xevfj, xa\ p.aTaia. XaXercojTepa ydp fj aujjttpopd 
Toi; [lcr, Tto] ev Tt£p:ouat'a xaOdarr^xe' TtXetOTa -j-dp 
auvayaywv ou5'ev drtofaeTat xipoo;, tou ("leou oixrjv 
auTiv TTJcj dp-ayfjc etJTtpaTTO|Jtevou, xa\ ouoev TtXeov 
EJei ttjc; TaXatTtojplac, r,v utftJTaTat tujv dXXoTpttDV 
eptjjv • i'va el'Tcrj, oxt Su rcoXXi xau,(i>v, oj "I(Jj6, xa\ 
ex tt,; xaO' £T£pojv ditxta; auvayaYajv, ouoev evTeu- 
Oev d-ovaaa: fi'(T. aTcojvfjaojJ , dS:'av t?,; Tcovrjpta? 
SeStoxd); ttjv V./.r.i- tov ydp 66Xov, 8v xaO' ETipuiv 
eiiv/cbu) xa''. e6ouXeJaui, fjyouv ttjv i-' auTui ti(j.uj- 1S1 J\ BEATUM JOB. JS2 

p!av, aotoj urcoatf^ar, • xotXiav 6: tf,v oiivotav, fjtot A bilalis tlioe poenas luens, li UUtUHI DUllum ex iispor- tf,v 4 ; ux'i v ^v-'-- KE*AA. lq - '. 
Ilpodeupla. 

ToO 'EXtcfi* elprjxitoj, taj xoXAseij toT{ da;6i- 
ctv eTttcfipeaOat , itpbc; touto euOuj 6 'Ioj6 dTtavta, 
xa! <f rjaiv • 'A«/}«o« rocavra .-to.Ma. Miu.cp3tat Se 
tofj tfiXotj, d>j oux £!55ai TiapaxXrjtixouj Tcpoaaya- 
yetv Xoyouj xa\ aiaOdvetat jjtkv 8ia68Xoj TcapaSt- 
58[jt£voj utco fc)eou, tf,v 6s aittav dyvoef. I.Ita Xiyet 
ti Tcepti/ovta Setvi, xat altei p.fj Tcapaa'.ojTCT|Of,v:u 
ti xat' autiv ' xa\ 0e6v rcoteftat p.dpiupa tf,j eau- 
tou auvetSfjaeojj, xa\ TtoOef xov Odvatov • xa\ ctdXiv cepisli : (loliim enim quem iu alios machinatus et 

medilatus es ([>ro eo, scilicct, supplicium) ipse suli- 

lliis : ventrem anlem, mentem vel animam dicii. 

CAP. XVI. 

Vrollieoria. 

Cum Eiiphazus impios suppliciis aflici dixissct, 

lmic diclo statiin Jobus occurrens, dicit : Multn \a- 

lia audivi. Amicos atitem vituperat, quod verba 

consolaloria in niedinni afferre nescirent; et se- 

ipsumdiaboloa Deo traditum agnoscit, causamautem 

ignorat. Deinde serumnas quibus premebatur per- 

sequitur, et enixe postulat, ne sileniio ct oblivionc 

sepeliantur qux ipsi acciderunt : Deum etiara con- 

scientix suae testem statuit, ac mortem exoptat exSirjyeftai tij au^cfopij, e!j dSupjjtov xataxXettov B rursusque liiftu ac lamentis orationem clandcns, tov Xoyov. 

i 'TrcoXa6ojv 8e '1(1)6, Xiyet - 'Axfjxoa totauta 
TtoXXd. > 

Totauta, cfrjalv, oTa Xiyet-e, TtoXXixij ixfjxoa, o'ij 
touj daefiefj a! xoXdaetj sxfiiyovcat • ojate xa\ cu 
ti xa-Tjjj.aJeuu.iva ptot eipiqxaj, xaV rtpocpdaet -ap- 
atviaetoj ojveiStaaj • xotvi yip tauta Tcdvttov eatt 
ti [if^ata, eTtet xal ^aov tofj ev cup.cpopa touj 
ur,0£v Tcda/ovtaj uaxpiv Ttapatetvetv tij rcapat- 
viaetj. 

< IlapaxXfjtopej xaxdiv Tcdvtej. > 
'Tptefc; ouv, cprjatv, eate xaxol TcapaxXfjtopej, 6ci 
tuiv X6yu>V £T«tp:6ovtic; u.0! ti TciOrj • xa\ d)j Eotxev, calamilales suas cnarrat. 

Vers. 1,2.« Uespondens auiem Job, ait: Audivi 
lalia multa. > 

Qualia, inquit, vos loquimini saepius audivi, quod, 
scilicet, impios supplicia consequuntur ; ita ut trita 
etiam el omnibiis vulgata mihi dixeiis, et consola- 
lionis prxtextu probris ac conviciis incesseris : liu- 
jnsinodi enim verba oninibus sunt communia, quan- 
doquidcm facile est iis qui nihil acerbi paliiintur, 
liomincs calamilosos scrmonibus in longuni pro- 
ductis adhortari. 

i Consolatores malorum omnes. > 
. Vos, inquit, niali eslis consobitores, qui scrmo- 
nibus vestris xruinnas mcas refricalis : ct, ut vide- --_,„. j — ...__ t — .-. , ..... _,, , — , — , , 

ivavtfov tou (ixotcou otarcpatteaOe • eXOovtej yip t.ol- l" r , alia ipiam in inilio proposueratis, facitis; ad paxaXiaat, itkftvcovzes StateXefte TcoXXafj paadvotj 
tafj Xot8op!atj tov jjtrjoev tjStxrxita. 

i E.t' evaXouptat ujjtfv (5f ; ;j:acjt, xivfjcrt- 6e xaO' 
ujjtdiv xetfaXfjv. > 

"Eatt 6- xal p.eti fjOouc; ivayvijjvat outw; ' Ei rjte 
ev tof; ecjtofc; xaxof;, apa evTjXXcJjjtrjv xaO' up.oJv tot{ 
^fjp.ao-tv, f) exlvouv xaO' ujjtojv tfjv xecpaXfjv ; ou8a- 
fjtijj^ • dXXi Xdfot; dv ujjtac; eTtc^j-ojcia TcapaxXr,ttxofc. 
Tautrj 8e ouvtpe^ojv tfj evvoia, xat etepoc; tojv ep- 
jjtrjveutojv outojj Exoeoojxev • E! up.efc; tofc; ejjtof; 
u-exetjOe TcaOecjiv, etipotj TcpojeYevijjtTjV dv ujjtfv 
Xiyotj, xal extvrjcra dv ey' utxfv tf,v xecpaXfjV, auju.- solandum enim accedentes, piuribus conviciis, tan- 
quam lormentis, incessere eum non desinitis, qui 
nulla vos injuria lafsil. 

Vebs. 5. « Dcinde iiisultabo in vos verbis, et mo- 
vebo contra vos caput. » 

Licet etiam morata loqueiuli formula, et qux 
affectus exprimat, sic legere : Si in malis et aerum- 
nis meis conslituti essetis, num verbis vobis insul- 
tarem, vel caput contra vos agitarem ?Neqoaquam ; 
sed verbis potius consolaloriis animos vestros eri- 
gereni. lluic etiam sensui alius interpretum con- 
sentiens, sic reddidit : Si vos meis xrumnis subjecti 
essetis, aliis sermonibus ad vos accessissem, et TcaOoJc;, BrjXovtStt, xa\ erte^dtocra dv utjtac; ev toj ati- n caput super vos movissem, cum doloris, seilicct, p.at! piou • dvO' ou o! .'E65ou.fjxovta, 

t Efrj 5e !cr/ ;j s ev tto atdjxat! piou ■ xJvrjatv 6e xet- 
Xiojv ou tfetaojjta'.. > 

EfOe, cfr^alv, olov te tjv [jtot ttTj Xoyu Tcapaatfjjat 
ti •niOr,, y.aX oux av rcapfjxa d/ptc; ou utc' ocj/tv fjya- 
yovtic; aupicfopic;' outo) fip taojj p:8vojj auyyvoj- 
uov£j eyeyivette, efrcep eyeveti p.ot ia/uptjj tovoj 
xal dvaxexaXujjt[jtivri -(''-'-''WTi xe/pf,aOat crcpbc; 
ujxaj. ETta eptot^jjtattxojc; ti i|f,; dvdyvojOt. 

i Eiv yip XaXf^ato, oix dAYfjaoj zb tpaj;j.a ; 
liv 6e xa\ atoJTcfjao), t! EXattov tptoOf, TO[j.a'. ; t 
'Avtt tou, Xa\ ctivtojj dXyfiaoj, "0 8; Xiyet touto affectu, et vos in ore mco corroborassem ; pro quo 
Septuaginla, 

Vebs. G. « Sit autem fortitinlo in ore meo : motui 
autem labiorum non parcam. > 

Ulinam , inquit, verbis xrumnas reprxsentare 
posscm, non prius desinercm, qiiam ob oculos ca- 
lamitales meas ponerem : hac enim fortasse sola 
ratione veniam mihi indulgeretis, si voce robusla 
et sermone aperto apud vos uli posscm. Quxdein- 
ceps sequuntur, pcr intcirogationeni legenda 
snnl. 

Vers. 7. « Si enim loquar, non dolebo vulnus ? 
Qiiod ct si tacebo, quid minus vulnerabor? > 

Id est, Omnino dolebo. Ejusmodi aulem est quod 183 OLYMPIODORl ALEXANDRINI lSt 

dxii : Licet pfae dolorum magniludine in verba A egtiv» Srt Kftvxi utc6 tGv aXyTjSdvijjv -poa/Ocu cpuiy- 

caaQat, ou [jtdvov TcapajjtuOtac oux al;toCp.ai, oOEe 
irSdtcet 6 ~droc Jtcv, x.a-ua Eujjtjjta/ov, d).).d xat 
yeipoat Tcepi-ircTco, ixaiTOU u.E (b; p/.aa-yr;u.ov xp!- t uperim, non soluni cousokilioue indignus een- 

si-or, neque dular meus remiuei, ul Symmachus 
reddidit, scd singulis blaspluunum me judicanlibus-, 
iii pejora incido : si autem convicia silenlio ferre 
voluer.m, non solum philosophke el requanimilalis 
gloria privabor; scd e conlra, propler silenlium, 
quod a consciemia eorum qux dicuniur proficisci 
cxistiutabilur, mullo magis lanquam legum violalor 
condemnabor. Si igitur, sivc loquar, sivc taceain, 
omnino mibi doieuduui sil, loqui satius erit, nc 
silcntio vesiram accusationem cpmproliare videar. 
\ ers. 8. < Nunc aulem lassatum mc fecit, stullum, 
putrem. > 

Olympiodori el Chrysostomi. Non sufficit, inquit, 
quod suppliciis pleclar, sed smliiis ct faluus ctiam 
\idcor; supplicium enim defaligavit, concidit, ct 
pulrein nie reddidil ; ul parum absit, quin mente 
i iptus exislimer. Vel hoc ctiam forlasse dicil : 
Pcir.iisil Deus m amici ine doloris sensu in xrumnis 
caiere aibilrareulur ; stultum cniin boe loco, pro 
sliipido ci scusus experle, dixil; undc buic, pu- 
trcm, conjunxil, quia inembra putrcfaclu sensu pri- 
venlur. 
« Ei apprcbeiidisti iuc; ct in tcslimonium fuit. > 
Alia exemplaria babent : Apprehendii me. Juxla 
autem priorem lectionein (pro iiua Symmachus 
rcddidit : Cotligasti me assidue in juyo), Dciini sic 
alloquilur: Simul alquc lanquam vir forlis, parvu vovtoj- ec 6e Y.a\ attoTti} Eviyxat t& dvEior; [iou/.r,- 
0;!rv, ou [jtdvov at>.oao'f!a; odijav oux d-oiaojj.ct, 
d/./.a Todvavtfov tietjdvoje ibj Tcapavopio; xptOfjaojjtat, 
t?c atcoTcfie dTt6 tou -wp\ Ti >.eydu.Eva (iWetScho? 
yiveaOat vou,(£ouivf];. Et Toivuv, xa't Xa/.tov, xac 
at(ij7:(T;v, TtdvTco; d),-j-etv jj.e).).(o, &[J.eivov t6 ).a).£tv, 
tva JJ.TJ dd£(j> ttj atcoTcij auYxaraTiOeaQat Tr; u;j.;T:pa 
xatTjYopia. 

< Auv oe xaTd/.o-dv fjte T:£T:oir;x£, utupbv, aear,- 

TTOTa. > 

'O.lvji.nodihpjov xa't Xpvcocr. Oux dpxet, cfrj- 
stv, oTt xoXdJopat, d/./.A xat dvdrjTO; e'vat 6oxco ■ 
fj yap wu-wpEa xaTea/.u/.s \xt, xa't xaTixotJi pte, xa'i 
xaTiarjiev, cbc jj.t/.poO ooxecv xat tcov xaTd cpuatv 
exaTfjvat cfpevtov. "H Ta/a xdxetvo Xiyec, ort luv- 
e/toprjaev 6 0e6c touc (fi/.ou; Ttep\ ejjtoij uTcoXajJ.- 
fc'4vetv, oti dvd/.YrjTdc. etjjtt ev Tacc aujjtcpopatc • ttu- 
pdr yap EVTauOa, dvTt tou , dvataO^Tov, e!t:e • 
Stb auv^tJ/E toutw , t6 , cscn}jtdza , 6ta t6 vi 
aearjjjtjjiva tojv (jte/.tov d^rjprjaOat ttjv ataOratv. 

< Ka't £TTE),d6ou [xou - si; [napTuptov E-r/evf.Or,. > 

" "ET£pa 6e dvxtYpa9a > 'EjteJdgetd /icv, b/v.. 
KaTa jjtkv ouv t6, 'ExsJld6ov ficv , o-ep d Sujjt- 
p.a/o; , KtiTe?i\car \jte adiaAetxzwe ir CvTVt 
E^edcoxe, T:p6; t6v 0e6v ),eYet. oTt OTd tic dvSpstoj liifl :l imbecillein alligisli, m exemplum Oinnibus r &V-& T; ^'y^ V-°' J T0 '^ l^ixpou /.a't daOevouc, v.a\ eOOu; 
propositus suin, quod propter peccala poenas lue- ' e -» -a.odoetYpta yiyova -aatv, Bti 6t' djjtapTta; xo/d- iciii : secuiidum aulem alleram leclionem, appre- 
hendit me, dc Deo amicis dicil : Aaigil inc, ct ad 
vituperandum coram mihi olisiiiit. Ei illud, in le- 
slimonium fui, id cst : Fortiludo inea omnium ami- 
iuis cxposita est. 1'iior aulem acceptio verior esi, 
qiiod, scilicel, post(|iiain Deus supplicio nic affece- 
rii, oiuiies inde vituperandi nie ansani arripiant, 
nullamque pielalis inc;c examinationem instiluant : 
ln ttslimonium igitur, id est, in reprelicnsioiiein. 

Vebs. 9. < Ei surrcxit sii|ier me mendacium 
incum, contra facicm mcani respondit. > 
Olympiodori ei Polychronii. Symmachus apcriius ^o;j.at - xaTa ok t6, 'E.te.ldCezd p:cv, (b; -p6; tou; 
tpi/.ouc '/.ijz'. TT£p't toO 0eou, 6-t KaOf/iaTo u.ou, et; 
E/.eYy.dv jjtot dvTtxaTeaTT] r) [ lc. xaV| t6 , eli; 
papzvpwr eyer>'iOiir, dvT\ toO , 'II ejjtr; dv6p£t'a 
Ttaatv l^dy.ouaTc; e^eTeOr;. 'A>.T]0eo"Tepa oe f; Tipors- 
pa exooxrj, o-t 'KTretdr; eTtjnoipf aa-d jjle 6 He6;, d~av- 
te; toOto dtpopjj.rjv ttj; x^t' -jj.oj xaTrjYopia; ttoiouv- 
Tat, oiSejjtfav tt;; ejjf,; eoaefieia; e|eTaatv Tcotbii- 
[Jtsvoi/ t6 ouv, elc papzvptcr dvTl toO, e!c xaT- 
r^Yoptav. 

i Kat dviaTrj ev ejj.o\ t6 t^suSd; ixou, xaTa TTpda- 
(ottov ptou d.vTaTrexptOr;. > 

'O.lvp.twSdjpov xa\ IIc.lv/jjorlou. ToOto aa- di\it : /j'i turrcxit contra me mentiens, iu (aciem D fiaTepov e!t:ev d Eujj.jj.azo; • Kal uriczi\ jtot xaza- ' nm contradicens mihi. Dinn hau', inquit, ego pa- 
i. ir, qui conlra me mentiunlur prxtextum invenc- 
i uit coram ct in os, pudore oinni abjcclo, ii:s|iciii- 
dcndi, ct dicendi, quod propter pcccala patiar. Et 
■■■• usaiio i|iiicleui ccintra me creverat, nullam vcri- 
i.iteni in se babens, scd affeclibus nniuscujusque 
! '..evalens, qui ex iis quae accidunt, non autcm c\ 
ipsa rcrum natura, judicium fciiint. Dicil igiiur, 
turrexil mendacium meum, sub mendacio conira 
cuiii conlicio, quasi sub pitrsona ficta, accusationis 
speciem inducens. Quoil dicerc auteni vult, hnc cst : 
Vos advei um mc mentientes insurrexislis, minimc 
quidcm veritatem rcvcriti, scd multa cum audacia 
inihi contradicentcs- ij-evfojieroc, icazii .ipdcto.Tcr jtov drzt.leywr jici. 
TauTd jiou, 9Tja\, Ttaa/ovTo;, eupov TTpd^aatv oE 
xaTa^euoojievo! ptou, oj; xat xa.Ta Ttpdaio-dv p.ou 
dvepuOptdaToic dvTai:oxp!vaaOat, xat X£yetv, oti 6:' 
dpvapTiac Trda/io. Kat £'/(opr,aev f xaT' ejj.oO xaT- 
r)Y0p£a, E/oviaa jJ.ev ouoev '/.ey-tv d"/.r/Jec, xpaiouofa 
de Tot; TrdOeatv, ixaaTOu oux e/. tiTiv TtpaYJJ.dTOJV 
XptvovTOC, d-6 oe tiov au;j6atvdvT(ov tfipov-o; Tf;v 
(yf^cfov. Aeyei [XevOuv, t6, dricrzi\ zu jJ-eDWf ftov, 
E::t tt;c xaT' auTou t}/£u6rjYop£ac, jtpouwTcoJtoiwv t?,c 
xiTTjYOpfac t6 etoo;. BouXeTat 6e e:r:e:/, ot: 'Vfjtetc; 
dvTiaTr,T£ tl/euodjitvot xaT' ejj.ou, f,/.t TTa p.eM ttv 
aXrjOecav atooujievot, auv noX/.io oi tiJ) Opda-t ttjv 
;'. avttXoyfav itowuu.£vot. super me deniibus. 

II. ec si *le l>e<> l(i(|iiiiur, ira ejus vehementiam 
signilical; quia quemAdmodum ii <|ui pra iracundia 
denlibus slrident, talem seerga me gessit : si vero 
,1,. diabolo el de daemonibus, iisdem verbis dc i s 
magnus David canit; Frendernul snper me dentibus 
sitis 89 ; quandoquidem enim tanquam leo eircumit, 
qucerent quemdevorel**, mcrito eliam lanquam leo 
fremcre dicitur. 
i SajBllae piralarum rjns super nic decideruni. » 
si de Deo boc dicitur, subitum incursantium tna- 
lorum impclum indical ; quasi dicerct : Supplicia 
tanquam pirata: aliqui cx improviso mc invaserunt ; 
si autem dc diabolo, daemonas rjui illi famulantur, 185 !N BEATUM JOB. l8S 

, 'Opyfl xR^H^o» wtiCoM |xe, l"6pu§ev e-s' A Vers. IU. i Iracundia usus dejecil me, fremiiU 

t •a.i toiii dSdVTatJ, > 

Taica et jjiev nxp\ 8eou Xsyet, t6 e«;o6pov tfjt; 
epYq* «qu.atvsi, 6c: 'i\; oi tpc(ovTs*; touj (JStSvtat; 
•j-j toii Ouuou, ooti.j: i/of^jaco jioi ■ ei oi 7cep\ tou 
6:a6oXou xa\ tiuv 6ai[".t5vti>v, aJTo)e;e\ icep\ touttov 
xa\ 4 jjLeyar LjviXXst Aa6t6 ■ "/.'</ r;'.'«>- i.i' ijti zctr 
cSdfzar avzusr ' e7ce:oJj yio '£!<; ^iojy xsptip- 
yfitat Ci/r^»' r<> - a *«ra.7<'jj, svStxtdf o>; ).£(■>•■ xa\ 
J3puj(sa0ai /iyeTat. 

< BiXrj TceLpatwv autou e~' eu.o\ l-ecrav. i 

E: u.ev rcsp\ 8so5 to Xeyijuvov, -6 aQpiov 8s£- 
xvuat twv £*-csX06vto>v aOtip xaxtijv ■ i*va efwr), 5ti 
Ai ttiJiiopiat , tjj-ceo tivit; 7Ceipata\ , aooxf.ci.),- 
E-ct7-e7cTii>xaj£ u.oi ■ et 5e *-*ep\ tou 6ia€tSXou , 
neipata; autou /.iye: touj fijtoupyouvtat; stuttp Sat- " piralas cjus vocot 
"Jtovac. 

« 'Axiatv o-yQa/.juov evfjXato. > 

'O.lvji.iioSwpov xa\ rio.lv/jiOfiov. Kat tooto 
aatfiacepov 6 Suu.fjta*/o{ fjpv.fjveuaev , et-<i)v 02 
irarrior jjov &£vrar rcvc 6cf>9aJ.jtovc avzwr 
ixaazcr elr ijti' o'>; etvat tb StjXoujjlsvov toioutov, 
ott 0) •j.ivov ev tij> j3pj/siv tov; 464vtaj tjjv xac' 
i;j.oO opyTjv ev^tfTjvsv, tj 6 fcleo; tjuvjjojptoy, rj 6 6:a- 
6o).o; evepywv, d/./.a xa\ ev tto d|jv;:v xac' ejtoG 
toL; jtpOaXjxou-;, xa't oeivo-cotetv autoi/t;, xa: Xo|t5v 
c: y.v. ayp<ov evopav, xat fj.eta toioutou tr/f^j.aTo; 
yo6spou evoJ./.esOai u.o:. Ttvkt; 6k outw; svirjtiav, 
oc: Katptat; fjveyxe xat' e;j.ou ta; Tt/.r,yai, xa\ oj; 
fli/.eit xa: axovcto:; xata tiv eu.<I)v 6<p0aXja6jv eTpbi- 
ai [/.£ • axioej y&p eiit ta taiv pe/.tov atorj^ta. 
'O*t:0aXu.tov 6e eiJLvrjuoveuje, to papj tf.-; T.'i.r t yr t ^ 
ar;j.a<vo/v. 

i '05;t e-at-i jjie e-t; ta yivata. > 

X^oopoj^, tpTji\v, £7:/.r,ii ij.e, <li; exXsXusOat u.o'j 
tit Yivaca, xat xacaTtejetv. 

i '0;j.oOj;j.aoOv 6e xateSf *;j.ov j-' ejto:'. > 

* Ai coj ©eou, STjXaSfj, t:;atop:at, fj oi tou 6ta66- /o'j Tcetpacat. Aiyet 6k ravca ta aujiSeS^xoca aj-io, 
Tr,v ttov UTcap/tSvtcOV a-cto/.etav, tf 4 v toG -;o)jj.aco; 
xaxtoaiv. 

< Aa6tt>V j).e cf,j xojtr,; otict/.e. > 

hcjn\f, tbv xoajiov xa: ttjv euTcpaflav tpr|<jfv tva 
ti-ij, 6c: Tfjv ev aviiet jiou StaYojyfjv, za: trjv eo- 
Orjvtav, xa\tfjV euTspsiceiav 6-petXeto, xa\ oteaxioaai Vers II. < Acie ocnloruin irruit. > 

Olumpiodori et Potuciironii. Symmachus hoc <iil«- 
cidhis sic interpretatusest : Adveharii mci acuerunt 
oculos suos unusquisque i» me; ita ut sensus verbo- 
riim hic sil, quod non solum denlibus fremlentlo, 
irain qnam conira mc conceperal, ostenderit, sive 
Dcus vcniain indulgens, sive diabolus opus pcr- 
agens; vcrum etiam in co quod oculos conlra nie 
acuerit, et truculentos reddiderit, ct quod obliquo 
ei tnici aspectu me intnilus fuerit, ct suli liac 
specie formidabili in me impetuin fecerit. Alii vero 
sic intellexerunt, quod lctales plagas mihi iuflixe- 
, rit, et tanquam sagittis et jaculis contra oculos 
C mcos directis, me vulneraverit ; sagittarum enim 
cuspides, 4xi6s-; vocantur.Meminit autem oculorum, 
ad viilneris atrocitatem indicandam. 

i Mucrone percussit me in genibus. > 

Valide, inquit, mc percussit, ita m dissolvereutur 
genua mea cl corruercnt. 

< Et sinuil concurrerunt in tne. > 

Divina, scilicct, supplicia, \cl diaLoli piratae. 
Oinnia autemqu-e ipsi acciderant, nanat, bonorum 
ainissioncm, et corporis afOictionem. Veiis. 15. i Tenens mc coma divulsit. » 
Ornalum, et prosperum reruin statum, comam 
vocat; ac si diccrct : Vitam nicaiii in otio ct quiete 
transactam, rerum omnium aftluentiam, et cuitum ., — , — .. t . -...j , T — .., — — 

;jls. '0 6e 'E6pato; • Aa€u»- jte zcv zifofzor Siezi- omnem ac eiegantiam abstulit, mei|ue ipsum dissi- )'«?£»■, Ix ij.eTa^opa; twv xat' eotv xat 6'jjj.Ov tc«- 
/.a:-)/T<.)v, xa\ v.'j Tpa/f/.ov s*-ciXau.6avoiJisvb>v toij 
avttTtaXaiovToe, xa\ eie ;'f,v autov xata/ipaaaovc^ov 
LUti ttvaYfJLoO. 

< Kaciacr,ai jte tja-rep sy.o-cov exuxXbtsav ;xe 
\'>,'/at; jyi/./.ovce; eie vetppou? jj.o-j , oO tpst66- 

JiiVOl. > 

I '.i (-'eoo, <fr t T.-j, acf,aavTO; jj.: ijj.cep Ttvit axo- 
r.'/.\ er:': t<Ii ta^ a7cavTOJV 6i/ea0a: ,5o/.a-;, tjjTcep 
t:7: 8o).at; xaca zdi /e^ptLv jjlo-j xatTjxivtiaav • :va pavit. Ilelineus autcm : Appreliendens me per eei 
vicem, concussit, metaphora ab iis sumpta, qui con- 
tcntione ct ira aceensi luctantur, colloque adver- 
sarii iiianiiin injiciunt, et eum concussione ad ter- 
i.i iii ctim allidunt. 

« Statuit me sicut sigmim; [Vei\s. H] circumde- 
deruiit nie lanceia cmittentes in renes meos, non 
parcenles. > 

Cinii Dens me tanquani scopum conslitueril, ul 
omnium tela et iclus exciperem, lanquam jaculis 
quibusdam renes meos transfixcrunt ; ac si diccret, ; Psal. xxxiv, 11». " 1 lYtr. \, 8. 187 OLYMPIODORl ALEXANDKINI [88 

meinbra mea occulta et roaxime letalia. Hac autem A dht&i 8ti xaxd xgjv d-oxpOcptov xa\ xatpttDxdTojv. -) simililudine, mortifcrx plagse insanabilitalem ob 

> oculos posnit; illml enim, Sicut signum, iil est, ut 
lanqnam ;iil scopum ictus dirigant, etomnes in me 
collinecnt : quod quidem ab iis factum cst; in or- 
beui enim circum me stantes, cum studio et dili- 
gentia plagas mihi iuflixeiunt, et in nulUi niibi |iar- 
centes, oinnia sine niisericordia ab iis gesla sunt : 
boc autem dixit, quia fortunarum nullse reliquise ei 
sunt factae. Poslquam autem dixissct : Signuin suin 
omnibus proposilus, ct jaculis pelor, metaphorae 
insistens, tanquam in praecordiis et visceribus vnl- 
nus acccpisset, ait : 

< Effuderunt in terram M meum. > 

ld esl, rebus oninibus nie nudanint, exhauiien- 
tcs quidquid in me vitale et vegetabile erat. 

Vers. 15. « Dejeccrunt nie ruinam super rui- 
nain. i 

llis verbis contiuua et non interrupta supplicia 
innuit, ct quod calamilates alias pertulerit. 

Vebs. 10. « Cilicimn assuerunt corio ineo. > 
Vel boc dicit : Propter doloruin velieniriiliain 
cutis mea, tanquam saccus ex pilis conlexlQs, ni- 
gredineni contraxil: vel, Quemadmodum qui cili- 
ciuiii gcslant, corpus aUligunt, sic ego lotus allli- 
nor: vcl, Quia propler siiinmam egeslalem , pro 
vesic splendida et icgia, sacco amicius sum, et 
prioris felicititis nullas reliquias possidens, ad lu- 
giibreui liabitiiin redaclus sum. T(p 6e TcapiSeiYU-axt xb xaiptov Tcapsaxrjas Tr\<; tcXtj- 
yr]; • xb yap , Sicrxep crxo.xdr, dvxt xou, tjaxe xaxd 
axora>0 paXsTv, tjjaxs Tcdvxa; e(jio\ S7ttxoc;dCea0ar o 
xat CTCofrjcrav, xuxXtp ybp u.e itsptaxdvxec;, eTttu.E)i7j; 
TaTe. xax' sp.ou £/piovxo T:).T|yatc, xa\ dvrjXsijjc; drtavxa 

6tS7tpdxTOVTO, U.T) (fSlSojJlSVOl • XOUXO 6s EtTCSV, ETCEl5f| 

prfik Xs!<}avov TCSptsXEicpQrj. 'Etcsc8t] 8e eItcsv, oxt 
Exortbc; xcOsttjtai Ttaai, xa\ TO»e0ou.at, cTctuivtijv 
xfj u.eTacj>opa, ib; xaxi xtiJv a-Xdf/vtov tcXtjysU', 

tPTjjtV « 'Ecjl/cav si; XT)V ffjv xfjv /oXfjV piou. » 
Touxiaxtv, Sprju/v ;j.e Tcdvxtov xaxsaxTjaav, xe- 
vtoaavxsc; ei' f. u.ot £<oxtxbv £vrjv. 

« Kaxs6a).ov u.e Tcxiojjta 6t:\ Ttxtiptaxi. i 

* Ati xouxou xa; dXXcTcaXXfjXouc; atvtxxsxat xt- 
u.iopia:;, xa\ 6xt dXXa? stc* SXXsttj au[jttfopd; utc- 
eu.ctvsv. 

i Sdxxov sf^a^av e-\ jJOparjc; p.ou. » 
"II xoOxo XsyEt , oti Rls;jtsXdvtijxai [jtou xb oipp.a 
5:d xfjv xtov TcaOdiv eTcixaatv, tJJjTcxp xt; ex xpt/tLv 
TTSTCOtriy.svo; adxxo; ■ fj, oxt "tiartsp oi adxxov tfo- 
poOvxs? xaxaxpu/ovxac xb ai7j;j.a, ouxoj; 8Xo{ xaxa- 
xpO/ou.af f), oxt 'Ex XajjtTtpa; xa\ ^aatXtxrjc; eaOfj- 
xo.;, u-6 xfj; dyav xcsvia; adxxov r:sp , .6^6Xrju.ai, xa\ 
e::; TcsvOtxbv axfjjta xat^axr^v, o06sv Xsttj/avov xfjc; 
Q TcpoXa6o0aTj; sur 1 u.spta; tfisptuv. i Robur autem meum in terra exstinctuin « Tb 6s oOivo; u.ou ev Yfj sa6saGrj. 'Avxt xoO,'H 60vau.tj;, xa\ fj eu7cpaYta p.ou Tcaaa, 
xa\ fj TtpoaoOad ptot d|ta xa\ xt;jtf), dTcea6ii0rj xa\ 
titpaviaOri. 

< 'II yajxfip u.ou auy/.fxauxat d-b x),auOu.ou, etc\ 
6s j3Xscj>dpot; ptou axtd. » 

" racrrifci xf,v Cyu/f,v tprjjtv, fj 5td xb dTcixputpov 
xa\ dipaxov, fj dq dvaooxtzfjv iwv ex tou XcSyou xpo- 
9ti)V. Ae-cct ouv, bxt 'II t^uxf) u-ou auvxaisxat, xa\ 
dTcaujxto; Saxpuw, tjjixe xa\ fj 6-xt/.f| xtuv doOaX- 
fjttjjv [j.ou xaxs6Xd6ij 60vau.tc; • f) xa\ urcb xfj; dOu- 
u.t'a; [yp. |5a0u|jt!a;] aj; fsv ax6xst 6tayiij."AXXa 6i 
dvxiYpatpa, iKiiir Oardzov, I/ouatv tva strcr;, 8xl 
D Kat Tcpb 6'y0a).u.6Jv p.ou £yw xbv Odvaxov. 

« Tfj, [J.fj CTctxaXutj/Tic; iif 1 atpjaxi xrj; aapxti; ptou, 
u.r,oc e!'r) x6tco; xrj xpau-j-rj p.ou. » 

'O.lvpmoSilipov xa\ llo.lv/_porlov. Ei; auu.Tcd- Itl Cst, Onniis mea potestas el felicilas, cl gloria 
ac diguitas qua fruebar, exstincla et delela cst. 

Vebs. 17. < Venler meus combuslus cst a 
fl.iti, el super palpebras meas umbra. » 

Aniiuain, ventrem vocat, vel (piia abilila el invi- 
sibilis sit, vel quia rationis aliinenta dislribuit. 
Dicit igitur : Aidet auiiiia niea, et lacrymas intle- 
sinenter fundo, ita ut oculorum videndi facultas 
l;esa sil: vel, Prae animi acgritudine lanquam in 
tenebris dego. Alia autem exemplaria, Umbram 
mortis, habenl; ac si ditcret, iMors milii ob oculos 
versatur. 

Vehs. 10. « Terra, ne opcrias supcr sangui- 
nem carnis meae, nec sit locus clamori nieo. » 

Olijwfiimluii et Polychronii. Yerba liocc ad ini- 
sericordiam excitar.lis sunt, «|iiam\ is precantis Ostav Ss cxxaXoujjtivou xd pf 1 u.axa, e! xa\ euxxixtjjc; 
more concipiantur : dicil autem, Ne silcas, o terra, efprjTai • \iyzi 8s, Mfj cnii>Tcf)sr];, il) i/fj, xd xot' cp.e, ca quaj milii acciderunt, neque sanguinem meum 
injusteecai uv mea effusura contegas (quin lanquam 
Abelis sanguis, clainorcin cdai"') el quse corporis 
mei sanie respersa es, Deum precibus ad vindiclam 
sumendam excita : ncque vociferalionem meam 
aer cobihcat, nct|iie luctus et lamenla loco con- 
sistant, et occultenlur, aul oblivione deleantur, [jt^os suYxpuu/i]? to cu.bv aTu.a, xb dotxoj; cx/eou.svov 
ex Tfjs aopxis ptou, dXXi xpatjdxoj, tbr xb toO "A6sX, 
xa't cxxdXcaat tbv6eov si; exStxiav, auxouc; tou ato- 
U.OTOJ tous !-/o>pa? E/ouaa- xa\ 6 dfjp pfj CTcta/oi 
uou ttjv xpauyfjv, u.Tj5ci axrj ev totcoj xa\ dTcoxpu6r), 
xa\ ci; XfjOr,'/ sXOot xd xaxd tou? eu.ou; A5up;jtou;, 
d).).'c!; oupavou; cpGaadxw xf,; cftovfjc; [iou 6 xcjvo?. •' Gen, iv, 10. 185 IN 1SF.A cv' f> 6di; ttuV ';:>)0[xi-nx>v xaxcov exocxo; xaxjaxi;, 
xa\ xou; a:x!ou; ittuvovcsvo;, xojxo youv arcaai 6.!- 
^rj, tgjv epo\ 3:6'erojjtivtov to a;jcejjcTCTov.*KOo; 6e xouxo 
totc; ev 6sevoc; ouac, xi xaxi aixdiv p.rj 0:).:cv xa- 
/urcx: aOac. Toaouxov ini/eo, tfrjT^., xoO auvscoivac 
tj_auxi") TCOVTJpa, iojx: [iou).o;_ac Tcavxa; opav a rca- 
(7/(0. Tauxa euxxcxdj; aj/.a xa\ Tcpo-fTxtxio; scrca;, 
jjc.xapce • ou Yip ircsxpuSrj xi xaxi a£ , i),).i xcav- 
xe; ivi ax6;aa e"./op.sv avOpwrcot xi ai Tea).a!a;jcaxa, 
xa\ xr;v avope!av, xac ttjV urcouovrjv , xa\ xi l~\ 
xouxoe; J3pa6eca xa' 1 . tob{ axec^avou;, xa\ xrjv ivip- 
^rjaev. 

i Ka't vuv ioou &v oupavoT; 6 jjcapxu; jiou, 6 oi auv- 
faxiop jjcou ev u-yJaxot;. > 

'OAv^.ricSii)fcu xaV llo.lvxporlov. Euy: <r"J/f,; 
xaOapa; , xa\ 4y4tct;; 4vur;ep6).fjTou , xa\ auveeof,- 
asio^ 4).Tj0cvfj;, x5v rcavxa e-f opdivxa o-fOaXjjtov rcpo; 
|jtapxup!av ercexaXouj-ivr,;. Tou 0eou v4p, 'i~a\, xfjv 
xp!acv xa).tT), 6; xdiv 4tc4vxo)v ixptSfj xr;v Yvtlnjiv 
E/eov, xa\ oux 4rc6 xcuv epaevoj-ivoiv. "AXX 1 4tc6 trj<" 
iXrjOefa; tfjv '".fjcpov efipoiv, j_4pxu; xtov Tcap' ej-ou 
XeYopevwv ecvat Suvaxac. 

< "Exrj 6e apcOjjcrjxi fjxaaiv, 66w 6e ?j oux srcava- 
cxpacffjioyac, -rcopeuaoj-ae. > 

IlaXcv xo 6).cYO/p6vcov ei; cxsxrjpfav Tcpo64).).exat, 
6'.8iaxwv Ajjcou, oxc ol 3cTca| iTtoOavovxs; rca/.cvopo- 
j.fjaac eS; x6v5e x6v JS!ov ou 6uvavxac. Tauxa ouv cprj- 
acv, auxifi YeviaOac rcp6 xou Oavdxou, jjceYlaxrjv xpc- 
viov sapajjcuOcav xcLv -paYiJiaxtov xbv D.zy/pv, 
KE4-AA. IZ'. 

t 'OXixojjcai Tcvsujjcaxc efspojjcevo; - 6io;aat 6e xa- 
cff;; , xa\ ou xuy/4vw • Xfaaojjcat xapcviuv', xa\ x! 
rcocfjaa; ; > 

'Ev xapa/fj, 9r,a\, xrjv i^u/tjv xaOiaxrixa, utc6 jjcIv 
xtjjv TtaOcov axevo/iopouaevo^- ou5iva 6e xpcxrjv trje; 
d6cx!a; 6/iov, xa\ oOxe xtov SetVWV t/.euO:p!av eup!- 
axio, ouxs xou j3!ou 4-a).).aYr;v, 4).).' aicsXXujial, -av. 
xa/ou xoc;),OY:aijcoce Tcspccfspijjcsvo;, xa\ Tcp6j -nivxa- 
iyopojv xi ejjco\ aujjc6s6r,x6xa ■ 6c6 xa\ tcoOio tbv Oa- 
vaxov, xa\ inop!a auvi/opcac , xouxou xu/scv ij.t; 5u- 
vapcsvo;. < T6 Yip, Atcrao^iai, 4vx\ xou, Acarcopou- 
Jjcat, eTtcev, rixoc, 4vxc6o),6J xa^fj Tcapa6o0r;vai ■ tc/.tjv 
ou xuY/avio, cfr^a':, xf,; STCcOupcJa;, 4).).i T:apa).e),6- 
Yiap.ac."Opa ouv , orcep e^ i?X'is -)-syo;xsv, tb; rtoOst 
jisv x6v Oivaxov, xat e|6v tjv aux6/scpa aux6v eau- 
tou xaxaaxrjvac, 4),X' ou/ eauxiv s? a V- : > xcjjcoiv x6v 
ouv6raavxa. 

<"ExXecJ.av 6i jjcou xa ur:4p/ovxa i),),6xpcoc. > 

Oi IrcTcec;, 9r,a\v, xa\ rco/.ip.co: jjcsx' e^ouaca; Xr,:. 
o4;aevot xi rcpoaovxa jjlo:, tji/ovto" syio 6s toarcsp 
tce).4y:o; ev jxiaio xtov xaxdiv cpepijjcevo^ k ou5sp.!av 
xdiv aupcpopdiv ipdi Xuacv. 

•i '0<pOaXjjto\ 6i sef 1 ucoc; ixixrjjav. > 

T6v erc\ xoc; xixvoc; 46cdXeiTttov x/.auOjiov exxpa- TU.M JOB. 1 i 

A boil ad ccelos vocismcs iiiionsiii pcrlingai, ul Deu^ 
maloruin quse Gunt vindei, ct sceleris auclorum 
ultor constiiuiiis, vitae raeae anteactte integritatem 
incuipaiara, oinnibus manifeslam facial. Mos autem 
hic c^t coruiii qui iu ccruumis versanlur, ul nolinl 
mala sua celari. Tanlum, inquit, abest, ul malornm 
inilii conscius sin), ui omnes intueri ea quae pa- 
tior, desiderem. Hxc, o beatc, ad modum supplicis 
siniul et prophelse a tedicta sunt; lua enim faci- 
nora non sunt occulta, seJ cerlamina tua, fortim- 
(liiieni tuani, ct iiiviciain patientiam, virtutnmque 
1 1 ;t 1 1 1 lii praemia, coronas, et praecouia, omncs bnmi- 
ncs in ore. Iialionius. 

Vehs. 20. < Kt eccB IIUUC iu cuelis est lcstis ineus, 
et cimscius ineus in excelsis. > 
" Olympiodori et Polychronii. Euge animam pu- 
ram, et charitalem exiraiam, ac conscientiam ve- 
raccm, qua; oculiim cuncta intucnlcin in lcslimn- 
nium advocat. Dei, inquit, judicium appello, qui 
cuiii exactam omninm eognitionem habeat, neque 
scciiinliiin apparentiam , sed secundum verilatera 
senlentiam ferat, corum quae a me tlicuiilur, testis 
idoneus esse potcit. 

Vers. 25. < Anni enim dinumerati venerunl; ct 
via, perquamnon reverlar, ambulabo- > 

Hursiis vita; brevitalem pro supplicatione iu me- 

dium affert, simulque docet, vita functos ad lianc 

vitam redire non posse. Hacc ic;itur dicit, solalium 

silii maxininni futurum judicans, si acliones suaj 

_ ante obiium examiuarenlnc. 

C.VI». XVII. 

Vers. 1, 2. < Pereo spirilu agitalus : oro autein 
septilcrum, et non conlingit mihi ; preces adhibeo 
ciim labore, cl qiiid fcci? > 

Prae serumnis, inquit, etdoloribus iu angnstias 
conjectus, animo suni perlurbato ; nemineiu vero 
iiijuriarum judicein habens, nec liberationem a 
nialis, aut vit;e exiluin reperiens, scd cogitatio- 
iiiiin aestu undique Qucluans, et cuncta quae inihi 
acciderunt conleniplans, pereo : unde lil ut mor- 
teni desiderem, el consilii inopia laborem, quod 
illam assequi non valeam. lllud enim, Preres adlii- 
beo, id est, Aniini, imjuit, pcndeo ; vel, Sepullurse 
tradi enixc pelo; falsis autem rationibus decipior, 
D nec voti compos Qo. Animadverte igitur, quod 
(prout in inilio diximus) morteni exoplet ; veritus 
tamen eiim ijui aniuiam corpori conjunxit, violen- 
tas iiianus sibi non injecerit, cum in potestate sua 
esset mortem sibi consciscere. 

< Et furati sunt extranei bona mea. > 

Eqnites, inqnit, et bostos, bona mea cuin pote- 
staic deprsedantes , abierunt : ego vcro in mediis 
malis, lanquamin alto oceano jactaius, nullum cxi- 
tum calamitalum video. 

Vers. 5. < Et nculi supei Pilios labuerunt. > 

I.uctum perpetuum pro liberis tragice exaggerat. •p, aa/.suiov. VAUl.K LECTIONKS. 191 OLYMPiODORl ALEXANDRINI 192 

Viile auiein queinadmodum non dixerit : Oculi A f^sX."(}pti 5e, d>5 oux sfrcev, 01 d<f>9aXu,ol p.ou Itci ir\ mei pmpier fortunarum amissionom labnerunt 

(illas euim in parvo prelio babuil), sed propter sti- 

liiiuin liberorum inlerituin ; pro illis enim, tanquam 

illorum clade affectus, vehementer indoluit. 

Vf.rs. 7. i Cxcali enini s'iut :il> ira oculi mei. > 

ld est, propter in;ila inilii a divina ira inflicia 

obfuscati et hebetati sunl : parum enim abest quin 

lacrymas pro liberorum interitu immaturo ediin- 

dens, oculos corruperim. 

Vers. 8. < Admiratio tennil veraces supcr hoc. > 

Qui veritatem sectantur, pariler ut vos aDTccti 

imn erant, sed causam ob quam lncc palercr igno- 

ranles, altonili obstupuerunt. Hoc fortasse, ut ariii- 

cos innuat, ab eo dictum est, quasi veritatis studio 

nequaquam tenerenlur, sed Deo duniaxat yratili- 

cari vellenl. 

i Justns aulem super impinm consurgat. i 
Tanquam de alio verba faciens, de seipso loqui- 
lur : iVe cxullaverisinjustos ; conlrariuni nunc, in- 
qnit, eveniat, ut justus iinprobo superior evadat. 
Tiius enim impii contra justum insurrexerani; 
uunc ordo muletur, rcrmn vices convertantur, et 
justi in iuiquos et iinprobos imperium obti- 
neant. 

Vers. 9. < Teneat autem fidelis viam suam, et 
pnrns manibus sumat audaciam. » 

lloc per modum supplieationis dietum est, Uli- arMltix xtov urtap/ovxtov iTaXTjtiav , [itxpov yip 
exsivtov eTcoteixo Xoyov • dXX' e-\ ttj xiov xsxvtov 
dOpoa x:).suxf, • k~\ yip xouxoc;, ioj au;j.T:aOf;; r:e- 
pif/vrasv. 

< lIsTcr.ptovxai yip a-nbopYii; o! otpOaXtjto! u.cj. > 
Touxsaxtv, fjU.aupioOrjaav utc6 xtov xaxi Oefav Sp- 

Ytjv STcevs/Os^vxojv jjlo: xaxtov ■ Saxputov yip ~~\ xtj 
dtopto xtov TtatStov xeXeuxf,, fJilxpoO xat xou; OtpOaX- 
(jCouj StitpOapov. 

< Qauu.a £orY. sv d).r,Otvou; erct xouxto. > 

Ou ptfjv ol xr\i a.\rfiela$ u.exaTco:ou[j:evot, toaTcep 
i/u.ei; StexdOrjaav, dXX' £§STcXdYi]<Tav, Stairopouvxe; 
rp' oT; xauxa iceTiovOa. Touxo 5e, l'aio; xa\ xou; tpf- 
Xou; aivtxxou.evor, Xlyet, to; ou xf); dXrjOsia; ;j.exa,- 
tcoiou|j.svou; , dXV dTC/.to; 0sto -/apf£iaOat OeXov- 
xa;. 

1 Aixato; Ss i~\ Tcapavt5{ioj eTcavaaxafr). > 
'fl; |j.sv Tcsp*. exipou XeYet, icept eauxou o£ cftjertv" 
e-etoT) yip rcpost-e, il//j vi^wrjr zovc dSlxovc, T6 
evavxtov, 9T,a\ , *;'|./otxo, xb x6v Sixatov xaxta/uaai 
xou Tcapavoptou. npSxepov psv y*P Stxaito Tcapdvo- 
pto: eTcaveaxrjiav • vuv Ss dp.stcpOf.xo) fj tdtjt?, evaX- 
Xayrjxoj xi r:pa-|'u.axa, xat •/.paxsixtoaav xiov dSExaiv 
xa't tpauXcov ci Sixaiot. 

< -/oiTj Ss TctaxS; ttjv eauxou 68&V, y.a0ap6; 6k /:t- 
pa; dvaXdSot Oapio;. > 

Touxo euxxtxto; etpT)xat, xaxaaxa!r,v si; xf)v ap- nam prisiinam felicilatem rccuperem. Theodotio /afav eurjp.epiav. '0 Se QsoSoxitov sxSou;, Ka\ drO- 
autem sic rcddens : Et adhasrebit jitslus vice siuv, r etr,r.zai Sixuioq zi\c kuvzov cSov, oux itp?t>5tv to; 11011 p:itilur ut in veibis preealionem intelligamus, 
M j d caus;c pntius redditionem ct apposilionem. Si 
justus, inipiit, boinine impio supeiior evaserit, 
neque viiium contra virtntem seniper praevaluerit, 
tpiid demuni eveniel ? Virtutis operarius ininiine 
scandalizabilur, neque aemulabitur ea qua: semu- 
landa non sunl; sed si forte (quod fieri potest) a 
latione aliquanlulum dellexerit, rursus viae sua; 
adhxrebit, el ex virlntis piaescri|ito ambiilabil. 
l.ile quiddam David in Psalmis canit: Quiu non 
relinquet Dominvt virgam peccatorttm supet tortent 
jtutorum; ut non extendant justi ad iniquitalem ma- 
•ihs suus". Cui similc est lioc Jobi : Mei, inquit, 
liulla ralio aut tura habeatur ; qnomodo auieni alii eu/f)V voetiOai x6v \trrw, dXX' 1.0; aixia; TrapdGeotv 
ev [)'p. 6, 'La. ei] yip xpsixxojv, (fr^at, tpavetxat xoO 
TcapavSu:ou 6 Si/.ato;, xat ou xaxta/uast ;).s/pt xsXou; 
f) xaxia xf); dpexf,;, xi aup.6f)asxai; 06 axavoa/.t- 
aOfjaexat 6 xf,; dpexf,; epYaxr,;, ou CTjXioast xi d^r,- 
Xojxa • dXXi xiv, tb; eixo;, ptzoSv xt xou XSyou rtap- 
expdTCT), icdXtv xfj; oixsia; oSou dvOe';sxat, zat pa- 
Ststxat xax' dpsxf,v. TotouxSv xt xat Aa6'to (J/dXXet, 
oxt Ovk dpt\cet Kvpioc r/jr p"d68or zuir djtaprio- 
.lu>r e.il zvr xJ.i"jpor za>r Six,atior, \8xior dr ///') 
exzeirojcnr oi Sixaioi ir droftiair yeiyar t/rrtoc. 
[IapaTrXfjaiov xa\ xouxo xou 'lti)6 • "Eaxio, cprjerl, xi 
e(jti bi ouSevi • tcio; diXot axf)aovxat ev xrj ooto xf,; 
dpexf,;, ei u.f) rcap' eXrciSa; ix6aii) xi Tcpdy;j.axa, \iain virlulis insislent, nisi pr;eter spem res t:ve- D y.%\ u.exaaxr)asxat dTc6 xwv dSixtov ei; xou; Stxaiou; 

llianl, et ab injustis ad juslos prospera fortuna xi xf); eurjjjtspia; ; Iko; 6 xa0ap6; e;et Odpao;, ei 

transferatur? Nibi sontium felix rerum status in ;j.f, -sptxpaTtf,asxat xi xf\; euxu/ia; xot; evayiatt 

eontrarium miilclur, et insontes superiores inimi- xal ot suayet; xaxta/uaouat xtov urcsvavxitov ; Touxo 

eis evadanl, quomodo Vir integer animi fiduciam 0: xa;ooOtoOf,asxat sx xou xax' e;j£ TtapaSsfYiJtaxo;-, 

habebil ! Hoc aulem negoliuru meo exemplo pro- e! Tfiv TcpdiTTjv eOSatjjtovtav ivaXf/iou.at, xd\ xou; 

spere suecedet, si prislinain felicilalem rec.upera- doi/.f,aavxa; xarcstvtoOivxa; ii|o;jtat. Tauxa Ss icdXiv 

vcro, cl b iiialos n>'> videro, qui injuriam inilii 6 ttvto; ii-sp Tcivxtov eu/sxat • SOev ou r:sp': eauxov, intulerunt. Haec aulem Juslus omnibus prccatur : 

unde apparet eum 1 pro seipso, sed indefiuite 

pro oinni justo bomine pr - fudisse. 

< Vurumtamcn omncs incumbite, et venilc, 
. eso; non enim invenio in vobis vcrilatcm. • dXX' dopiaxto; rcspt Stxaiou zavx6; rpoatorcoy xf/ 
cJ/r/j i-otfiaxo. 

< OJ \>.r:i os aXXd Ttavxs; :p:iSsxs, xa't Seuxe o r , ' 
ou Yap eupEaxoj :v ijilv ilrfitc,. > " Psal, t v\r. , ". 193 l.N BEATUM JOB. 104 
HavTwj 1 ", ^tjcjiv, aufltj dyavaxTsTts, toutwv nap ' A Rursus, inqtiit, liis qua) a mo dicunlur, omnea 

Sjjlou XsYOftivwv, xal itpb^ avciXoytav TOpaoxsudCe- irascimini, ei verbis inslrucli, proul in bello fleri 

»8s, iSicj liri itoXijjtou toIj \6yois -xr.xzx--.6ij.zw., solet, ad contradiclionein vos comparalis, atque 

za\ SlxaaToc tfi STip<o STtatxuvsi, tb? 5v to za-iv alter alteri suppetias fert, ut quod singulis deesl, 

evSsovujto jtdvHov TtXTjptoOefr) n . 'EvtoyuaaTS Totyao- a '> omnibns adimplealur. Alii al i«>s igilur corrobo- 

ouv dXXfjXouc, xal auyxpotfjjaTS, xal sujtffycjaTS, rate, impellite, COnslringite, et quasi facia testn- 

xa\ oidv Tiva auvaarctjjjtOv -otrjjdjjsvot, outw; 5X- tline, sic iiiipctiiin fticitc : licet idcm animus 0111- 

Osts • xiv ydp jtdv«{ c^otppovryte , xdv u.uptdxt<; nibus fuerit, licel millies contradixeriiis, falsi (amen 

dv:£titr,T3, SieXiy|'o uu.ac jaf; dXijOeuovTa?' ci yip vos arguam, veritalem enim vobis favere nun vi- 

Ttpojoujav ujjttv 6pfi ttjv dXfjOetav. dco. 

i NJxTa st; fjv.epav HOijxa, 910; fcryus drto rrpoj- Vers. 12. t Noctem in dicin posui, Iuincn prope 

«iisou jxo-ou;. i a facie lenebrarum. • 

TJjv vuxta, 9r,a\v, Sitajav dypu-vtbv &( svfjptioa LuCein, inquit, perpctuo exspecuns , tanquam 

StstiXsja, itposSoxfiv dsl *6 yfic* wrto oe tpustxfi; diurno lcnipore, noctein lotain insoiiinein transegi Tdiyouatv o! ev tai; vSjot; dypuTtvouvtE? , siydp.s- (boc aiitein naluraliter valetudinariis contingit, ut 
vot tfjv rjpuipav iSetv xat tfj; f)U-ipa; auOt; erttXa- in niorbis vigilias agant, et diein aspicere prccen- SoOotjf, tb; ev vuxTeptvjj Tjjuyta, QpTjvfiv ouosv sXaT- l» r )i cl die rursus sticeedeute, non secus quam in 

tov utto tiIiv SSuvtbv oist.Xouv • tO Se SXov, auvf,TtTov, noclumo silenlio, iu Iticlu cl doloribus dcgcbam ; 

cr,s't, ti; vuxra; Tai; fjuipat;, oJoiva xatpov Sprj- dcnique, nulluin teinpus a lamentis hlieruiu relin- 

jjtov Opfjvcov xaTaXtu.~dvoiv. Tdya Se XifidV 4>u>c quens, dicbus noeles conlinuabam. Cum autem di- 

iyfvc d.xti npocrth.-iov cxdzovc, exstvo sotxe Xiystv, cat : Lnmeti propc a facie lenebrurum, illud fortasso 

oTt Kat autO t6 tpfi; urto ttJ; dOupta; ou paxpiv [xot diccre vult, quod ipsa lux pra) nnimi angorc pa- 

oxdtou; eSoxsf xat' exsivo Se t6 dXXayou eiprjpivov rum tnihi a tenebris abesse videbatur; juxla illud 

trept tfiv dOujjtouvTiov hticezai aiixoTg 6 %Uoe I 110 '' auD * ^c iis qui moerore afliciuniur, dictum 

jiecrijtGplac ' t/jy fi« tou fioTpou Suvovto;, d).X' tb; est : Occidet iis sol meridie"; non quidem quod si- 

ttJv Xuwaujjisvtov, xa\ tf^v fjijtipav vdxta XoYtfoui- dus illud lunc occidat, sed quia qui aninii icgrilu- 

voiv, xa\ p.f) dTto).a6ivttovP fjSstrj? tou 9UTdj. dine laborant, diem etiam noctcin reputent, nec 

luce ipsa placide fruanlur. 
< 'Eiv yap uTto;j.sivio, dor;s jjtou 6 otxo;, Iv 6s yvd- Vehs. 13-16. < Nam si sustinucro, infcri domin 

zm EjTptJTa! jjtou fj atpio;j.vfi. ©dvatov STtsxdXssa r mea erunt, et in caligine stratum est stratuin 

pf,v r.x-ipa p.ou etvat , pr,tipa S: jjtou xat doeXmfjv, meuni. Inleritum nppellavi patrem meinn essc, ma- 

aa-rtpiav. Ilou ouv jjiou e r Tt sstIv fj eX-{j ; f) Td dyaOd Ircm aulem mcam ct sororem, tabem. Ubi igitur 

jjtou i|otjtat; f) jjtsT' sjj.ou si^ aorjv xaTaSfjaovTat ; f) esl mca jani spcs? aut bona mca vidcbo? aul me- 

6;jo0uijtao6v s-\ y > wp.aTo^ xaTaSr^joiJtsOa; i cuin a'd inferns descendent? aut pariier super pul- 

verem desccndemus? > 
'AXXd dstV, 9Tja't, xapTspstv tva t£ TcXiov Ttpoa- Sed in malorum toleranlia , inquil, perseveran- 

■jfsvTjTat ; otatt os uitsviyxu, xat pfj OsXf,jto tov Od- dum cst, ulquid lucri inde rcportem? Cur vero 

vatov ; ou "ip irapijTat, xav p.fj OiXotjjtt ; ou xotvov adversa susiinere pergam, ct mnrtcm retusem ? 

artajtv dvOptoTtot; to d-oOavetv; ouyl aorjs drtaatv nonne in\ito uie aderit? annon omnibus boinini- 

o*xo; ; oux exst Tcivts^ ttJiiv svOdos xataXf^Youat r:d- btis commune esl uiori ? annnn infernus omniuni 

vtov. touto yip XtfsrTlr -tfdytp i) crzpujfirtj ftoy. domus csl ? annon illic oinncs a dnloribus ct la- 

'Ey t(j"i d-^sYysi y.topfto fj dvdrtauat; tiov evOdos -6- boribus quos bic sustiiient, cessabunt? Illuil eniin 

vtov oti touto jjtsv ouv dvTl TtaTpoc; £/<i> tSv Odva- bnc vult : Iit caligine stralttm mcttm; id csl : In rc- 

tov, xa't otxatto; aJTov eTtsXOsTv jjtot ttoOui • dvTt os ginne obscura a viltc liujus molestiis ei laboribus 
u.T,-.epo:, ttjv tou atojiaTo; afj-^tv xal dvdXuatv, tf;v D reipiies cst;quare mnrtem pro palrc existimo, ct 

s; ivivxr,,- auy.6atvoujav jjtSTi tf,v tsXsuttjv, tt,v jure advcntuni ejus opto ; prn nialre vero, corjioris 

aJTTjv Ss xa\ ib; dSeXtptjv ttoOw, xat Ttait Tot; t?,; tabem et dissnlulionem , qu:e murtem necessario 

tptXia; 4vd,uiaJi xaTajTriJojaat ' xa't touto tfrju.t, tor consequitur, illamque lar.quam snrnrein diligo, et 

fjSrj tou jtbixaTos utcS tt,; XojStjjsioc; SoioS^toc, xa't omnibus amicitise nominibus compello et saluto ; ct 

vsxpou xa't TETs).suTr,xdTOs ^ipovtoc slxova. Mf; yip hoc idcireo dicn, quia eorpus jam lue depravatum 

ofsjOs, toc Ti svOios d-sX-fja?, s!s doou TtXouTstv feteat, ct ninrlui ac cxstincli imaginein referat. 

TtposSoxco. Mfj evSiysTat ttva (xsfl' sauTou v.x-.x-yx- Nnliie aiitcin arbitrari qunil , desperalis in liac vi- 

•|£iv sl; doou tov ttXoutov, fj Tf,v svfldSs Socav ; Mfj ia rebus, apild inferos dilesccrc exspectcm. Nuin 

psti Ttbv ivOdSs dyaOtbv S Jvajiat d-:X0riv !r:\ yib- divilias el glnriam qua hic fruilur, ad inferos se- 

81 Ainos vin, i\. 

VARIjE LECTIONES: 

m lc. TtivTs.;. n fp. TtXrjpo^ooTjOshj. ° ;-p. rtdvta o;j.otfiovf,Ts. v'ic. iTsoXaudvwv. f r Conjectum est 
4XXi t: Ssi el mox tva rtXiov. 195 OLYMWODORI ALEXANDRINl 196 

euin dcferre, alicui contingil? .Niiin ad pulverem, A paTo;, tout£o:tiv, tv to"; xaTa/Oovtot;; 'AXXd pr;v 1,1 esl, ad inferos, cum bonis qux hic possidenlur, 
abire possum? Verum hoc Geri nequaquam poiest. 
Qua iyimr spe freius mala sustuiebo, cum exiguo 
posi tempore, reliciis his bmnibus, omnino morien* 
dum sil? Poslhac euini , practer interilum, nihil 
aliud exspeclo, el mortem nnicam qnietem arbilror ; 
quam cuni assecutus fuero, omnis doloram meino- 
ria evanescit. Utenim qui defuncii sunt, ea quibus 
in hac vita fruimur, minime exspectant; iia ncc 
ego, enniin qux milii erepla sunt, spem ullam fo- 
veo : et qnidem si aliquara ejusmodi inilii siiem 
polliccrer, frustra, ut apparet, rei inslabili inhians, 
liiuc migrabo, nuiiamque bonorum IVuitionem adep- 
iiis. vitara cum morle commutabo. Qnod cum ita sc touto cux £aTt. lloia TOiyapouv cXtcioi uTcojJtetvto *, 
6-ouye |X'.xpov iJaTepov drcoOavctv drcoV.ctTat TcdvTtoc, 
crdvTa -k evOdSc xaTaXcXot-cha ; 'Enrl TOUTOt; yio 
oGSkv 'chepov TcpoaSoxio, fj OdvaTov, xa^ dvdrcauatv 
ptav fjyoCjjtai ttjv TeXeuTi-jV, ev fj xaTaaTd;, ouSejj:!c.v 
u.vfj;jtr,v e;c» tcov dXyrjSovtov • tba-ep oe oi tetcXeu- 
ttjxcJte; ouSepiav Ttov TcapoVctov TcpoaSoxiav E/ouatv 
ouTto; ouo' auT5; IXTtiSa T f .vd tiIiv dcpatpEOIvTtov i~.\ 
xIxttj ptai ■ dXX' et xaf Ttva; TotauTa; ejutauTt» u~o- 
Tefvto iXTcfoa;, tb; eotxev ot/fjaopat, ;.tdTr|v xe/rjvto; 
ctc' oG5evi piSatto, xat xaTaaTp£'.J/(o t6v ^iov, ouSe- 
piav d-6Xauatv tiov dyaOtbv Xa6t»v. Touxou Se ioSe 
E/ovto;, etxiw; CTceXOctv auvT^pto; t6v Odva-ov tb; 
TtaTepa -oGio - tbarcEp ydp o: Tcaio;; Ttapajj.uOfav habeat, meritq siibitum mortis adventum tanquam " E/ouat tou; yovE?;, oiJTto xdytb ev ouSevY t?/ti> ttjv patris exopto : quemadmodoin enini liberi in paren- 
tibus solaliiim collocant, ita et mihi in nulla rc 
alia quics et tranquillitas cst, quam in morte el 
corporis ilissolutione. Siinilituilitie autem et exem- 
plo , iii.il> >i ii iii magnitudinem ob oculos posuit. 
(Quemadmodum enim, inquit, cmbryon utero nia- 
terno comprehendilur, et viverc videtur, patremque 
eum qui genuerat, agnoscit, nondum laiuen in lu- 
ccni et diein prodit, sed humoris et coriupli san- 
guinis abundanlia ainbitur : simililer, inquit, me- 
i um agitur ; inors enim nonduni advenit, neque 
apud se (Ielinet, sed instar patris, familiaris milii 
rcdditur, el sine liberatione ab aerutnnis, aut salu- d-6Xauatv l , r\ iv tio OavaTtp xa\ xf, avaXuaet. Ilapa- 
SetyptaTt 5e t6 erctTETajjivov TcapcaTTjae Ttbv 6et- 
vibv."QaTcep ydp, cpTjcrt, xk E;jt6pua ev tt} ut^Tptjja 
VTjSOi fijv Soxet xat cTEpte/CTat, £/et Se TcaTepa t6v 
a-etpavxa, ou.^to Sk et{ tfto- rcapeXOovTa, ev uypo- 
ttjti xat ix<ijpt TcXeiuTtp TZipdyixzi • t6v auT6v Tpo- 
icov xai auT6;, cprjcrl, Stdxetpat • 4 pev yip OdvaTo^ 
ouTtto d(f?XTat, ouSk 'iyzi Tcap' eauT6v u , tb; 6e r.aTTjp 
tjjxsttoTat, xa\ xaOd-ep u~6 yaciTpo; tivoc, Ttov rca- 
Oiov Tcept^xsi, ouSi-OTJ Ttov oetvtov d-aXXaTTOJV, ouSe 
e).-t'3a otoTrjpta; urcoTetvtov" 6;xou Totyapouv xa\ 
f)v.d; eStSacje, pfj -epte/eiOat xiiiv Iv Tto ^to) xaXtov, 
ouoev ydp auTiov fjjjttv auvet;£pxeTat ex TOuSe tou tis spe ulla proposila, quasi pcrturbalionuni utcro f ^tou" xa't txavto; drcoXeXiy^Tat tou jjltj pd-Tjv etci- 
incbisum lue continet ). Siinul autem et nos ilocuit, TtoOeiv tov Bdvaiov, to-outoi; dXyetvotc; rceptavTXou- 
ne bona hujus vila: in deliciis habereinus, nibil p. r vo;. 

eniin ciiriiui ex hac \ila nobiscuni cpmmigrabit : el quod non lenieie et sine causa tot malis exhau- 
tius inijileni optavcrit, apologiam pro seipso idoiicam insiiiuit. CAP. XMll. 

Prollworia. 

Baldadus iniquo auimo feii, qnod Jobus sermo- 

iirin exiendisset: Non enim,inquit,nosoporlei liruio- 

• ii iii niore cuiii sileutio tibi assiilcrc. Deinile, ipio- 

niain a Jobo s:cpius dictura fuissct, quod a corpore KE*AA. IH'. 

flpoOEcopia. 

Audx J patv£t 6 BaXodo £tc\ ttj tou '1w6 ptaxprjyo- 

pia - OCi ydp oet, tprjatv, dXdytov Sfxr^v oitoTciovTac; 

TcapaxaOfjaOai. Eha , to; TcoXXdxt; tou 'I('u6 elpr t xi- 

to;, oti eTctrcoOet tou atojjtaTo; d-aXXayfjvat, T£, liberari iu volis baberet, Cur, inquit, insolentcr te VjoV, aoCapcCTj, xat TtoXXdxt; Xeyetc, 'IlSito; ^etjUt 
eirers, et sa:pius illud iteras (libeiiler corpus cxue- tou atbuaTo;, xa\ aeptvuvet; Td xaTd aaor6v, toaTcep 
rem) el tle rebus tuis magnifice gloriaris, quasi oux tov dvOptorco; e!;, d>.Xd xoap.o;6Xo;; 'Edv T otco- 
singlllaris aliquis bomo non exsislercs, scd luundus Odvrj;, ycvtxfj ytveTat auvT^Xeta ; Eha TauTa etpr- 
iiui\cisiis? Quid eniin.' An tc exstinclo, slalim D xio;, aTpitpet x5v X6yov c!; Td xot; dacfiiat aupCr,- 
miivcrsi interitus scquilur? H:ec locutus, ad ea odjjteva, tb; Td xaOoXou ptb/ X£ytov, eTc'da:6£!a l Zh 
quse Impiis evenlura sunt , geneaalibus quidem axtbrcTtov tbv Sixatov. 
verbis ulens, Justum vcro propter impietaiem 
suggillans, styluni oraiionis convertit. 

Vpns. 1-5. i Respondens autem Baldad Saucbi- 
i 's, ait : Quousquc inui cessabis? Cobibe te, ut et 
ipsi loquamur- El cur lanquam quadrupedia Lacui- 
iniis corani Le ? > 

Saui b.i-iii uiii tyrannus lyranruce loquilur. Quo- 
usque iiiiiii, inqnit, non ce.ssnfcis? Cohibe ic; noli i 'VtcoXxoYuv 5k BaXSdS 6 EavX'Tr,j, Xiyef Mexp' 
Ttvo; ou Tcauarj ; 'ETciaxe;, tva XOtt auTot Xa/fjatijpev. 
AtaTf oc (biTccp T£Tpd-ooa acattoTcfjxapcv dvavitov 
aou ; » 

'0 Sauxatwv Tupawo; Tupavvtxoj; StaXiyeTat. Mi- 
yj i Tii-cr ydp, 9Tja'tv, ov xavai) ; 'E.iicy/r, pf; ofou h 'w. J-o;jt£.(7). VAltl.i; LECTIONEM, 
ir. ivarcauatv » lc. IvjxCg » lar, add. t! ydp. " ;y. £uas6sia. vr, IN liEATU.M Jnl',. 108 -pbt S..oya *&u? X6you; "otcIaOai , xa\ aitoTaor,v ^ existimare, cum belluis Lc sermonem baberc, ne- ouxoj 6taXiyou, 6!6ou Se ptdXXov xa\ f,u.tv tou XaXetv 
/<bpav, xou; aautou auaxiXXou Xoyouc. 

i TE ydp ; 'Eiv au d-oOavr,;, do!xr,to,- f) utc' ou- 
pavtW; fj xatajtpacpf,jeta: opi) £x 0;u.eX!tov; > 

TE vo|x:'sS'.b, t f T l <1 ' 1 '', °xt xfj afj auatdjet xa\ 4 x<5- 
ap.o<; juvtstatat; xa\ tjt:yaXuvet; xi xaxi aauxbv, 
xav tb,- to rcav diJtta 7tepi6iXXojV , outoj xov Oivatov 
cmtiXf|; ojJTcep yip ttjj ucp' T)Xtov £r,y.:ouu.ijr,j; e-\ 
tij j-rj teXeutf,, xa\ ib; yevtxf,; ytVOtjvevT); auvxeXeEa;;, 
ouxoj StaXiyTj, xat ti>; xr,; afj; pvev ovxatoaiivr,; Ecrew- 
ar); xi dvOpob-tva , ex Ttootov 6e yevopvevou , ouxixt 
6vto; tou tXeojv xaOtattbvxo; xo 0etov. i e^peuaataav eXd/tatot xi u-ap-/ovta autou ■ i|tic oralioncm in longiim |tr<x1ucil<<, noliis |i<ilius 
loquendi vicissitudinem concedito, el sermonem 
tunin contralie ac compesce, 

VEBS. i. « Ouiil cniiu'.' Si lu mOrlUUS fueris, 

inbabitabilis crit ca qu;c snli ccelo ? aut subvericn- 
tur niontcs a fundamentis? i 

Num arbitraris, inquil, tc siantc et snperstite, 
inundiini consistere ? et mairnifice adeo tua effcrs, 
mortemque exoplas, quasi rerum universitaii mortc 
tua damnum afJferres? tales elenira scrmones pro- 
fcrs, ac si tcrra oinnis qu?e soli subjaeet, tno in- 
teritu , tanquam commnni ruirfa, detrtmenlura 
caperet, ctquasi lua juslilia rcs liiiiuanai slabilnen- 
tur, tcquc c medio sublato, nullus praeterea soper- 
U stcs forct, qui Nunicn divinuin placaluin el pro- 
piliiiin redderet. 

Vers. 7-0. < Vcnentur iiifiini substanliam ejus ; otpdXa» 6e autou f) {JouXfj. ( 'Arti' ou 6 BsoScriur, crre t auleni cjus consilium. [l'ro quo Theodotio, y.x-ippblzi autov f) (louXf] autou.] 'Eu.6i6Xr,Tat 61 6 
-ou; auxou iv rtaytot ■ ev oixtuo) eXr/0:!r) • SXSotaav 
6e t~' autov Ttay!6:;. • 

'Ex u.eta".popa; xtbv Or|poj;j.ivojv Spvitijv f) £<bojv, 
tauxa etrce, tb dot:i;66eutov 6ti xoixojv Or/tbv xtbv 
xaxtliv ev o:; TceptaXr^Tcxat 6 dj:6f|;. "QjTcep yip xi 
Jtba, 9r,a\v, utco xf,v Ttayioa f, ti oExtua yevoaeva, 
6'.ex6uvat Xotrtiv ou ouvavxat " outio xa\ ot dae6e:; 
ava-oopiatou; »/ouat xi; xataXau.6avouaa? autou? 
orufjtcpopa; • xa\ x6 6f| /aXeTHbtepov, ott rcoXXaxi; 
ouoe uito ouvaattbv xtvwv , dXX' urcb eXa/fatojv xa\ Prsecipilabit ciun consiliuin ejus.] Et immissus csi 
pes ejus in laqueum ; in rcic involvalur ; vcnienl 
aiitcm supcr eiiin laqnei, • 

Pcr melaphoram ab avibus ctlicstiis qurc aucu- 
pio ct venatu capinntnr, ut malorum quibus im- 
pins irrctiiur nulliiin cxituin cssc ostendcret, ba'c 
dixit. Qucmadmoduni enim animalia quae in la- 
queos et relia incidernnt, cvailcrc amplius inde 
ncqueiiiit : ita eliam iinpii calaiiiilatiluis incvila- 
bilibus premuntur, ct, quod gravius est, onini eo- 
rum consilto cverso et iu contrarium inulalo, s:c- eteXibv xfjv xtTiv u-apx<5vxtov uTtou.ivouat axipr,atv, q pennmero non a dynastis, sed a niiiiimis cl infinuc sortis liotiunibus, faculiales illis eripiuiilur; ac si 
dicerct : Tu qui justiiiam tuam gloriosc vendilas, 
propler pcccala bonis luis excitlisti, ci malis in- 
clutialiHibus (<)ii;e laqueorum el rclium siiuilim- 
dinc innuciat) illaqucalus tcneiis. 
< Gonforlabit supcr euin siticntcs. » 
Eos, tnquit, qui facultatibus impii saturare se 
cupiunt, corroborabii Deus ; ct eos qui desidcranl 
criminaiionis causain in co deprebenilere, poten- 
tiores retldet : ct ille quideni decieto tlivino ma- Tcaar,; auxtbv xf); PouXf)? e:; touvavxlov itep-.xpeTto- 
|j.ivT)? • tva et-Tj, oxt Su o y.au/tbijtevo^ e-\ otxato- 
auvt), 6t' itjtaptEa? xtbv o!xe!ojv exttinxojxaj, xa\ 
dtfuxtotj xaxot^ auveXfjtpOT)?, arcep ttb tibv rtay(6ojv 
xa\ tobv BtxtuoJV fjvE^axo TtapaoeEy[j.att. 

< Kaxta/uasi i-' aux6v ottj-ojvxaj. i 
Kpatatobaet, 'pr,a\v, 6 Oeb^ xou? 6peyojjtivou; Ipt- 

tpopr,0f)vat xtbv urcap/ovxojv xou dae6ou; ■ xa\ xou^ 

i-t0u;j.obvxa? eupeTv xt xax' auxou 5uvaxojtipouj 

autou ditepydaexav ■ xa\ 6 u.ev exxeEaexat Ttpb; xb 

7:d-/:tv 6ti xf t v xou 0eou drcotpaatv, dXXot 6e xf,v lorum pcrpcssioni exponctur, alii vero posscssione 

vojjtfjv auxou et;ouatv. cjus frucnlur. 

< KixpuTtxat k-i tf) yi) a/otvEov autoij, xa\ f) auX- Vers. 10. < Abscondilns cst in terra funiculus 
Xr;]/'.j; autou e-\ tp£6ov. • ejus, et captio ejus in scinila. • 

Ka\ xouto e/. petafopd:; etite xuiv lv. XEvou Et boc, inetapbora sunipta a laipicis ex filo con- 

v.axeaxeuaatiivojv Or,pdtptuv, d tf) y^ xaxaxpu^avxe; lexlis, dixil, quos aucupcs lerra occultantes, el 

funiculo rete contrabentes , aves quse insitleiit 
capiant. Quemadmodum enim, iuquit, qui avcs 
aucupantur, relis funicnliun tcrra occullaut, cl 
procul rcmoli sedenles, si prxda in rete iucidcrii 
diligenler observant, altractoque fiiniculo, prsedam 
inopinato iu laqueos illapsain capimit (volucrcs 
eiiim tanqiiam ad paralain cscam advolanlcs, ev 
inspcrato in cos incidunt); ila cliani impii, dum 
omni limore alijecto niala pcrpctrant, calaniitali- ot Or^paxat, xi e-:xaOf l u.:va xtbv opviojv alpouat, xqj 
a/otvioj auvdyovxet; xb Xtvov. "ila-ep ydp, tprjjh/, o; 
Or,psuovxet; xpu-toua-.v et; yf,v tou 6:xtuou -h a/o:- 
v!ov, xa\ Tti/yioiOev xaOf);jtevot, d-oaxo7touatv ei ye- 
Y<jvs -xpi xb oixtuov tb Of;pa;ia, elta 'iXxovxs; xb 
c/otv!ov auXXa;j.6dvouat xf,v ayoav dooxf,to)^ tatj; 
doxuji rcepiTcejouaav ■ exetva / yip xi opvea d-ja- 
vob^ TteptrcETttet, ob; iep' £to!y.r,v xpi/ovxa tpotpfjv • 
ouxoj xato! dae6et^ ioetlx; -pattovxe? ti xaxi, Xav- YAUI.T. I.I.C.TIOMS. > :c. i/.etvatj. [99 OLYMPiODORI ALEXANDRINI 

l.ii» cl inforluniis improvisis seipsos iinprudentes \ Odvou-t 090; ou' 

implicanl. Hoc ciiam prselerea liis verbis innuilur, Guu^Gpat; xa\ 5u 

quod runicnlus impii, iil *-si, porlio eju> lerra ob- 

rula sil, el quod es deliciis qtnc cummisil vinctus 

devcnial, ei in omnibus semitis suis coarctetur; 

juxla illud : In luqueo quem abtconderunt, eompre- 

henstu est pes eoium ". lllud auiem : Caplio ejus 

in semitu. lale quid innntt : lncursus et impetus 

boslilis in locis deserlis iieri solel ; inipins aiitem, 

inquil, non in solitudinibus, sed in ipsis mediis viis 

comprehendilur, id est dum adhuc prospera for- 

tuna uiiiur, subitam rerum malationcni sustinet. 

Vers. II. i Per circuitum perdant eiim do- 
lorcs. > 

lliiic, inquit, malorum perpessio calamiiatis finis 
non esi, veruin niorlis qnoquc supplicium luil. Vel 
illud, per eireuiiiim, id e>t, acerba et dolore plena 
undiquaque illi evenienl. 

< I.t iniilii circa pedcs ejus vcnienl in augusiia 
famis. > 

Alia excmplaria sic babent : Circa mulioriun uu- 
lem petles veniat in (itme antjnsta, id est, ad eure- 
111:1111 cgeslalem rcdigatur, ita ut ad mullorum 
pedcs provolutus, cibum supplcx pclat. Juxla :ui- 
icin priorem leclionem : Mulli, inquil, circa pedcs 
ejns eiuni, id esl, in angusla fame siipplanlaules 
euin, quasi dicerct, in calamilate qua premilur. 2:0 

u; dTtpOoSoxfjTOi; - plCdXXovTe; 

TpaYiat?. SrjjioivEi ~z xa\ tovto, 
5-i t6 a/otviov tou da£6ou;, tout£Jtiv, f) p.Ep't£au- 
tou xaTaxi/tojTat, xa\ i~ wv \\M.p-z oejuio; Y' v - 
Tai , xai ev Ttiaai; toi; Tpi6ot; auTou JtfiYYS" 3 '- • 
y.o.-:x t6, 'Er Xaxldi (j ixpvelrar, cvre.li\pOr\ 6 
Xt iV avztor. T5 Se, 'II cvXlr\x/ic avzov e.tl rpi- 
foic, toiout6v ejtiv ■ A! StpoSot ev xai; :pf)uot; vt- 
vovtai • 6 5; ias6f)c, ipqtiVv, oux sv epfuot;, dXX' Iv 
auTat; uiaai; Tai; 65o"; juX).au6dve-ai, TouTijTtv, 
Iti Sjv ev -fj eurjjAepEa ttjv aiepvtStov uTtouiv:t psTa- 
CoXfjv. 

t KuxXto oXsaataav auTov oSuvai : > Ou ue/pt TiaOaiv, tfr)a':v, tJTaTat tio toioutm Ti 
Sstvi , dXXi xa\ flavaTou 5(6toji Sixrv. 
xvxMo, dvTi toO, navTi/oOsv 65uvr,pi aOTiJ 

JETat. "H "6, 

auuCf,- iio).; spt Ttooa; auTou sXOouav sv Xtuto ' "E-zpz ~'z dvxiypatpa outw; e/ouat ' ttoXXCjy Se 
.-zepi itddac eMoi er AtjiCiczerip, dvT\ tou, elrliyc- 
Tr,v d-op:av £/.djo:, 10.; xa't ur:b JiiSoj tcoa/.iiiv r.\- 
t.-zvj, xa\ O£tj0at u-£p Tpo-^rc. KaTd 61 to -r.pCi- 
tov , DoXXol , 9rjj'iv, ijonai ~zp\ touc ~66a; outou, 
TouTijTtv, CiftaaxsXJfpvTEf auTov £v ).t;jtiti oxsvw, 
tva Et-ir, , ev ttj xaTa).au.6avoujr) auTbv au;.t- Vr.ns. lo. < IlaLiitii iu labernaculo ejus in noctc 

fil^ > 

Alia aulem exemplaria pro eo, in noete ejus, lia- 
benl, 171 corpore ejus. Juxla igitur illain leetionem : 
/ . nocte ejus, id est, in caligine el obscura noetc 

nis ejus conversatio erit : juxia alteram vero, 

«a eorpore ejus , idi-m esl ae si diceret : Locum 
qu> 111 inbabilalurus est, cuni suiiima rerum inopia 
ingredielur, pr.eter corpus siiuni nibil prorsus ba- 
bcns. Iluic sensui Tbeodolio sic inlcrprclatus con- 
scntil : lltibilabil in liiberniiciilti ejus rernm omnium 
egestas. Rcbrseus auiem, amplius quiddam dicens, 
babel : llubiitibit iu tabernacutis non suis, id csl, 
vagabnndus in aliorum aedibus commorabilur. 
< Vspergcnlur speciosa ejus sulpbure. > 
Tbeodolio aulcin : Ventilabitnr i'n speciosilate 
ey.ts. Sulpbur ir;e vcbemeniiain oslcndil : quem- p zov. ©etov 
adinoduin cnim, inquit, igne lcrrae iuiini>sri omnia uijTTsp yip 
pereunl; sic eiiam impiorum apparens fdieitas 
cvanescct, cunctaque illorum, lanquam sulphure 
respersa, infrugifera evadent. Ound in terra Sodo- 
miiica coniigit, quam Deus, ignem inferens, in 
cinerei redegit. Iluic siinilc de peccaloribus ilivit 

David : Iyttis, el sulphur, e.l spiiilus prOCelUe, purs 
calicis eorum '*. 

Vins. 16. < De sublus radices ejus siccabuntur, 
ei desursum de< idel messio ^jus. 1 

Sed et oiniiiB, inquil, ejusmodi hominis sccuri- 
l;.s (11I cnim esl, radix), rcfcllctur, cum nemo 
rontra decrclum divinum resi lere valcat. Licet, 

•' Psal. iv, Hi. -" Psil. \. 7. ifopa. 

1 KaTaj/.rv(Lj£t Iv *rj Jxr^vr) zt\ "ET£pa 0£ dvTtypa-^a ovt\ toj, ir rvxzl avzov, 
er ctiijiazt avrov, E-/ouat. KaTd [jtev ouv to , er 
rvxzl aiizcv, ovt\ tou, ev Cotfio xa\ ev vuxt\ i^sy- 
Y£t o/.T) auTou t jTat f) SiaYt'JY T l ' xoto 51 t6, ir ctii- 
fiazt avzcv, iva et-T), 6;t eiosXEuaeToi £i; tov to-ov 
o-ou xaTOJi<T 1 vot [jt£Td tt)^ ej/dTT,? -£v:'ar, p.r|0£v 
£t£oov l^wv ?i t6 eauTou aw;j.a. TauTT) t^ Ivvota 
xo\ 6 0eo6oTt'tov auvTpi/et , outio; :ipr,x<oj ■ Kaza- 
c:a\rd>CFi ir zij Cxi\ri~\ avzov arv.-tti <t"iu. '0 iz 
'l'!6patoj "/£'., I\aziiCKi\rtocet er cxt\rair ovy_ av~ 
zcv , rt/iov Tt a£ywv, ovt\ tou, d).io;j.£Vo; 6taT£Xij£t 
Jv d/./.OTpio'.;. 

< lCaTajTcxofiJOVTJi Ta £u-p£-? ; auTou fl;ii;). > 

"0 6: f):o5oTi<ov Atxjti\Ot'\cezat i.ll 011 atonjzt ai<- 
t?,: 6p-,'T;; :5:.^£ t6 s-tTiTdj/tsvov ■ 
ot\a\, -upo; ivE/OivTo; £7:1 tt,; •{r t z, 
a-avTa d-o/./.uTat ■ outio xa\ :i",v aasSuv f) Soxouca 
£Jr,;i:pia i/. tcoSuiv ■; : .'/z:-j.:, xat TtdvTa -i xaT* ai- 
tou; :!; ixap-iav ■/.j.-.yii.r^z:, to; u-6 0:!ou xa*a- 
UTTopfvTa • <o; E7C! Trj; iio5o|jtiT:5o;, t,v r.~p ir.y.-fz':; 
6 Qebi, :Ti'ypfoj:v. "OiJtbiov £t~: xdV ia6':5 rtipt tiov 
dptapTtoXuv, ttvp, xal Oeicr, xai. .irevjtu xazaiyl- 
coc, 1) fieplc rcv xcziiplov avztor. 

t 'TiroxaTuO^V ai (iijai OUTOU ^^pavOf^aovTat, 
xat 'rdvtoO:v £7Tt-£a;tTai 0:ptj,u5; outou. 1 

'AXXd xa\ naaa, ifTjalv, da'fd):'.a tou toioutou, 
toOto -'/ip i\ //</«, e/.£Y/Of)a£:ai, ou5r/6; dpxouvTo; 
7-0'; ttjv 0sou dn6;aj'.'/ \(. utltt. ivTtaTTJvat]. Kiv cqi INBEATUMJOB. 202 

«•>;, anetv, J«dvota jJXatrefjtJsws rcvntai, taxio»; ex- A inqujt, gcrniiualionis sus| cio aliqua fncril, subilo xor.r^-.zxi , y.v\ cuvocacf OapfjTSTat Tot; itpoaoucnv rj 
ooxouia ctsptcpdvsca. 'Ex jisTacpopd; 61 atito SXaCis 

TU)V cXT£U.VOJi£viOV 6iv6ptov. 

i To pvrjjccicruvov autou drccbXotTO *y. yij.;. • 
Toutiativ, Ei{ Xf|9if|V totj TCacrt v.a.zi-j-.T l zz- : 6 

ftss6tcj • cxTroXouvtat yccp oi rcato:; autou, o? 6fj jj.vr,- 

u/jjuvdv ettrt xiliv ysvvr^advTtov. 

c KaV urcdpcst dvojia auTlj) £"'t TcpdawTtov silto- 

Tif(r). > 

' T6 Jvopa ai/Tov, tprjaVv, outiu; la-at axacov .-:'•. 
a-OTpdrcatov, tb; ExaiTov dxouovTa trj» rcpocrjYOf '- 

STpSCCSIV sijtiJTepti) ToO XiYOVtOiJ TO cZUTOU TCpdjOJTCOV, 

ju.uaat-du.svov xat aocfjv ccfjv dvojiaacav aJToO. 

i 'Etc' aJT(T) sotevafav .cj/aTOt. ['0 Si 'Axv.lc, , 
'Ev Trj f|p.ipa auTou d6r / u.ovfjjouJcv uaTsoov.] flptb- 
touc os ecr/s Qaujjta. > 

//. ii,-ii'f X:y:c cou; ercV tfj; autou y£v;d; 
Tcp£j6uca; • ic-y/tioii; 8s, tou; p.£i' autov. Gaujjtd- 
aouocv 'ouv, tpTjaV, xai o! opcbvTs; ttov a3s6(7jv tr.v 
Tctwitv, xa't oi Td xac' autouc ucjtspov dxofj ccaoa- 
ds/v.csvjt • xaltouc p.sv viou; :;:c 03(560;, itspV to.v 
xaO' sautou: SsSotxdta;, oi 6c Tcpo6c6rjxdT£; xal 
rcsipav s/ovts; Tcpayptdtu/v , eXTcXrjttOVTat a £~'t toc; 
■-odyiajiv. 

K [.'!•. [©'. 

IJpoBeojpla. 

'Itb6 sTctTijjttJjotv tb« TccptTTd Opa- 01 psv cpiAOi i Kscindetur apparens splendor, ei una cum lacull.i- 
tibus quas possidet, peribit cl corrumpelur. Meia- 
phora autcm ab arboribus ferro excisis ductn 
est. 
Vebs. 17. « Memoriale ejus percat de terra. ■ 
lil esl : lni|(ins ab (iiiiiiilnis oblivioni tradelnr; 

libcri enim ejus peribuut, qui monument parcn- 

iuiii exsistunt. 
< Et erit nomen ci super faciem extra. > 

Nciiicn, iuquit, cjus infaustum adco et abomi- 

nandum erit, ut slatim simulaique quis audii r i 

iiominis ejus appell&tionem, vel solaiu ejus mcn- 

tionem deteslalus, faciem suam extra ab eo qi i 

U proluleril, avcrlat. 

Vebs. 20. « Super eum gemuerunt ullimi. [Aquila 
autem, lu die cjus angentur et cruciabunlur ulti- 
mi.] Primos autem tenuit admiratio. » 

l'iimos vocat, saeculi quo illo Qoruit seniores . 
uliimos vero, post cum oriundos. Qui impiorum, 
inquil, ruinain oculis cernunt, ct tjui poslea quac 
lllis eveiierint, fama accipient, admlrabunlur ; et 
juvenes quidem rcbiis suis metuenles timor invadcl, 
a;late aulem provectis et esperlis, rcrum eventus 
stuporem inculiet. 

f.AP. XIX. 
Prolheoria. 
Aiuici i|iiiilcm .lobmn, iani|iiam inepta effulien- cuvojjtiivcj) • 6 6s ib; papsl; ovtac sv TO!? ovst"8scj'iv C tcni, objurgant; ille voro eos tanquam sibi molc- aiTtaTat, xat 9r,-tv, oTt Touto povov 'JjJ.ac yvtbvai 
0:').to, OTt 0£cc sitiv 6 xdc dvrjxiiTouc pot tautac 
Tc/.r,Ydc £TcayaY l ' J v, tva touto yvjvTcC , cpo6rjOr,T£ prj 
toic ictojTacrtoic xat upac Tc:pt6d).Ar, xaxotc. Msjjc- 
9£Tat 6k tb; xaTd TcptjituTcov auTov -xaxoXoYOuVTac. 
\i ;j.cv Y^P» cpr^atv, oti prj y.aOrjXivTto; oOiYYotJcai, 
st/.X* ujjtdc oux iSzi cpcXouc Bvtae; ^Tcttp£6etv pot xdc 
sutjtcpopdc. Tauta rcpoc touc cpiXouc Etpr^xcj);; , TtdXtv 
ex8tTjYsttat td auvi/ovta outov 6:tvd, eautdv te 
Tc:tO(.iv xdxctvouc, ciic urckp djjtapTta; dvOptorctv?.; ai 
Ttjjojptat, xai £/0pou pa/.Xov £iitv ai totautat tcXt,- 
yat • ovTt.j; vdp '/Opo; rjv 6 outcoc /pwp.ivoc, ei xat 
kjto; ttjv aitiav r.yvoct ttj; auy/t.ipr^Eci);. ETta 
Tcapaxa/.st tva, ei xaV ptj tbc otxatov £crato-x'Jvtj)VTat, 
dXX'tj'); cpi/.ov :X = r,30)Tf xa'c £-:u/_:Tat ypacprj trapa- 
ooOfy/at auTOu Td prjijiaTa, tva otaoocsttia xat Tat; 
«'pjtjfjc; yivojvTat y sv -'';' ° ^ " /a ^ Yiyovs, xa't oux 
azivj/i ys tfj; £u/f,; 6 6:xato;. Ka't pijjtcpetat toc; 
cptXotc cb; dvaijrjoujt Tctb; otv au"6v toc; Xoyot; ctXfj- 
tjcoat, y.a't -apaivst TcauoaaOat twv 6vetSttrtJtb>v , tou 
8sou t'j xpitia otsuXa^oujjtc/ou;. rviots tjiivov ott o Kupv -.',■ :,1Z 'Li vj slos c! coniunMiosos accusat, diciique ; lllud unnui 
sc.ire vos volo, Deum csse qui plagas bas iimnc- 
dicabiles mihi inflixit; ut boc cogniio, vereamini 
ne paribus ajrumnis vos involvat. Vilupcrat auteni 
cos, quod coram et in os maledicla evomercnt. 
Concedalur, inquit, me contra quam decorum est 
loqui ; vos aulem, qui amici csiis, non oportcbai 
calamitales meas rcfricare ct augere. Ibcc posi- 
qnam amicis dixisset, rursus mala quibus prcnic- 
batur enarrat, ut sibi non ininus qnara illis persua- 
deat,siippliciasuadeliclishumanisgravioraexsislere, 
plagasquc ejusmodi ab inimico dsemonc inflicli s 
esse; revera cuim inimicus crai (jni lain incleinenii r 
co ulebatur, licet ille permissionis divinaj cansam 
fl ignoraverit. Deinde hortaiur ut, sin minus tanquani 
justum revereri, sallem (anquam amicum iniseri- 
cordia eum prosequi velint ; optatque verba siu 
scriptis tiaili, ut ad futura sseeula transmitiantnr ; 
quoil sane factum est, ncque justi vota irrita fue- 
iiiul. Amicos cliam increpat, ([110(1 occasionci.i 
siudifisc qii.crcrcnt cnnviciis cmn proscindend , 
horlalurque cos ut, judicium divinum reverili, a 
conviciis ct contuineliis abstineant. 

Vkrs. 2. » Scit/itc tanlum ipiia hominus fi • t - - cy '; . atrj /o / ! >. -J>: i/.XoOsv Vci inqnit, qir.c pati mc dciis, ii-' VAill.i: LECTI 'M S. \ ./-. f| ■'. : t 

Patroi l I \l ill. 203 OJ yMPIODORI ALEXANDRINI 

alhiodo quam a Deo niilii conlingere. Vobiscum /\ EXrjXuOivat jxoi 

igiiur calamilalem meam considerantes, ejusque 

raagnitudinem perpendentes , el quemadmodum 

malorum acerbitas vesligium orane pristinae feli- 

ciiaiis deleverit, el \os mecum eamdem naturam 

iiulueritis, aiiimo vestro reputantes, limele ne, dum 

conviciis et maledictis contra me secure et intre- 

pide peccatis, easdem inecum plagas sentienles, 

supplicium luatis ; qui mibi enim eas inflixit, po- 

test eliain el vobis inQigere. Ilis autem verliis, 

ostendens quod non oporteal illis insultare qui a 

Deo pleclunlur, sed illoruin polius sorlem lugere, et 

limere, metum illis injicil ; ae si ita diceret : No- 

litesic, misericordiam exuentes, et calamitatis mese 

affeclum deponentes, laboranti milii insultare, nc 

eannlem nieeiun naluram liabcntes, in eadem mala B fftv 

incidatis. 

Vebs. 5. < Loquimini contra mc, non reveriti ine 
infesli eslis milii. i 

El juxta Theodotionis et Symmachi interpre- 
lalionem : Jam decies pudore ajjecisiis me Grave 
quidem est, inquit, absentibus detrahere; vos 
auiem, pudore omni abjecto, coram el in os 
conviciis ine proscindilis, et sine misericordia, au.l 
calamitatis meae affectu nllo, mihi insnltatrs. 

Vers. i, 5. < Eslo utique, in veritate ego erravi, 
ct apud me moratnr crror, loqui verba quae non 
oporlebat, etverba mea errant, ct non in lempore : 
sine vero, quoniam super mc magnificaniini, et 
insultatis milii opprobrio. » 

Ter suppositionem, inquit, vobis concelo quod 
pro peccatis hree patiar, prout vos arbitramini ; 
detur exopinione vestra quod exrecta via deflexe- 
rim, quod a verilale aberrem, in sermonibns meis 
de mcipso incnliar, et cum inipius sim jusliliam 
simulem, neque terapore opportuno verba mea pro- 
feram, sii auiem in me error, vel (scciinduiii rcli- 
quos interprctes) ignoranlia, neque proul decet 
loquar ; verum lioc supposilo, quod ca qn:c non 
oportebat, admiserini, me tainen (licet lalis lorem) 
qui olim pietatem snm sectatus, ex operibus liber- 
tate loquendi nunc frui oportebat : hoc aulem non 
feci, scd lanquam juslus rcspondeo. Nonne vobis 
K^itur, verbera, labcm, vennes, ct bonoruin jaclu- 204 
i~h tou Oeou. "Evvotav toIvuv 
Xa6dVrec; tljs b]JX[t aujj.9&pac;, xai t6 p^YeOo.: xau- 
ttje xaTavorjaavTec;, xai &>i r^ 'mitaaic, tgjv OEtvtijv 
ouoev i/voc; ttjc; TipOTtpas eu-paYfa; auvE/copTjaE 
77£p'.Xet(f0f|vat, xai tiic; ttjv outtjv 7:EpixEtaOE tpuatv, 
Xoriadjjievoe, (fo6rj0rjTe, p.Tj dosojc; Taic; xaT' eptoO 
Xotooptatc; aiJtapTdvovTEf, 8£xtjv u7t6a/rjTe, t4j au- 
Tac; eptoi 6:/6[j.Evot TtXrjYdc; • 6 ydp ejjioi TauTa eir- 
dyojv, 6uvaTat xai Ojjtiv ETraYaYetv. Atd t&utojv 6e 

iii 9660V aUTOU^ d-0'fipEt, 8stXVUJ, OTl Tofc; U7t6 

toO t):oO TljJttopoujJteSiotc, ou /prj e7t£[ji6a!v£iv, dXXj. 
Oprjvetv, xai tfo6sfaQat ■ oiovei Xeyojv, Mtj outojc; 
eTcejj.eaivrjTe' jj.oi xdjjivovTi, ijltj eXeoOvTtc;, [jtrjos 
aujjtrtaOouvTEc; [j.ou ttj 7tspta:a7Et, jj.tj -/.ai uutEic; 
TOf," auTOtJ TTEpt-EJ^TE, TTJV auTijv e'/ov:E,' tfu- < KaTaXaXefTe p.ou, oux a:a/uv6jjtEvot ps er:tx:i- 
aOi jj.o:. » 

Kai xaTd WEOOOTioJva xai 2ujj.jj.a/ov, Tovzo Si- 
xazur xuzijaxvrazi /<£. Bapu jj.ev, tjjrjai, xai to 
d7t6v;cov xaTaXaXefv • OjjtEf^ 6e dvepuOptdaioj; xj.i 
xaTd TtptSworcOv XoiSopslti jjie, xa't ?;poas7:s[j.6atv£Ti 
jjtoi, jj.tj eXeoOvTsc; , p.r ( OE au;j.7;a0o0vT£c; [jiou xfj 
TteptaTaaEt. 

< Nai 6rj ett' dXr^Oefa? eyw eT^Xav^OrjV, jrap' ejJtol 
6; auXi^ETat TtXdvo;, XaXrjaai pr-jjjiaTa d oux eoei, tx 
51 pr^xz-.i. [j.ou jcAavaiai, xat oux iiii xatpoO • e'a 
6e, oTt i~' Ejjtol [jEYaXuvEaOE, EvdXXeaOe 6e jj/ji 

OVEtOEt. i 

KaO' OrtoOiatv u;j.fv, CTjat, 6toto;jtt, C>; OwoXau,- 
6avETE, 6;t 6:d Td dtjtapTTjjjtata TaOca 7:da/oj • 61- 
ooaOto xaO' u;j.a; oTt ■zr l ; dXijBouc; 660O £$oj yifovoi • 
6(jj|jiev OTt xa;' dXrjOEtav Eyiij TtXavojijiat, xa\ tJ.EU- 
6o[j.ai Tof? uTtsp e;j.auToO Xdfott;, xai dae67j; div 
6txatoauvr,v a/r,;j.aT:Jo[j.ai, xai oJ xa:d xatpGV touj 
Xiyouj 77po^epoj, E3Ti 6e ev E;j.oi ~. Idrvc, r\ xa:a 
xolif Xoticou{, &yrdr>jia, scatou xaTd t6 6iov cfOiy- 
yojjtat • d.XX' ei xai y.aO' uTtoOeatv xoiauta eTteTtotr;- 
xetv, otd oux £6et, e: xai to:o0to,- rjjjtr^v, xai oeov p.s 
7:dXai e0a£6eta; e7:![j.eXou[jtEvov, vOv ttjv ex tojv Ep- 
yojv E/etv 7cappr)atav ■ touto jjtev ou ^ETCoirjxa, otco- 
xptvofjtat 6e u>: otxato;. T Apa oux e/prjv up.aj fiXE- 
TcovTa? Td^ p.daTtYaj, tou? i/wpa,-, tous axojXrjxac;, ram inluentibus,verendum erat?ac venia mihi, prse D ttjv d-oOXEtav twv Orcap/ovTojv, aioeaOTjvat, xai ilnlore verba eruclanii, concedenda fuit? Non lan- 
timi autein sine moilo el modestia conviciis me 
laceratis, sed impetu facto, ct tanquam insultantes, 
allliciuiii, atrumnosum, et tam gravia perpessum, 
pedibus proculcatis. 

Yehs. C. < Scitole igilur quia Dominus cst qui 
lurbavit. > 

Id est, qui res meas adeo coulurbavit. Hebrsus 
autera, pro, inrbavit, babet, percmsit. Utautem li- 
morem illis incuteret, 1 1 a contradictionibus cessare 
di< tum quo in 1 tordio u tus esl, rursus liic 
usurpavit : Heam enim, inquit, plagam animo vo- 
bisi tun reputantes, ne in easdeni vos serumnas in- 
ciiJati--, meiuile. auYYtvoOaxetv 0r6 dXYr,66v(ov ^OEyyojjtivtfj ; MaXXov 
6e ou [jtETpioj^ jjtot 6vEt6iCeTE, dXX' EvaXX6p.£vot 
loa-ep oi £7:£p.GaivovTEj xai xaTaxaToOvTe;, xai 
TaOTa outoj icda/ovTa xai TaXat7:ojpoup:Evov. 

• < PviTjte ouv oTt Kupto; EaTtv 6 Tapdja.-. • 

TouTEaTtv, 6 ev Toaautrj auy/uaEi Ta xac' ejjte xa- 
Taacrjaa; • 6 6; 'E6pa:oj dvTt toO, 6 rapd^ac, 
f ' -. ii>!\h. r, £/ei. T-rjv 6e ev tm Tcpootjjtit;) p^atv &u '):; 
TtlOetxev, ei; tfi66ov aftrouc; xj.TaaTr,aat pouX6[j.£vo;, 
zai naj^a: ttje avTtXo-j-ia; • 'EvvotjaaVTec; ydp, <fr r 
ai, ttjv xaT' ejj.oO tcXtjytJv, SEtaaxe jjtrjxal ujjtEf^ t&i; 
■x'j-.Ij'.; -.-.\y-.izt-;. 805 1\ BEATUM JOB. 20G 

« 'ISou ysW 4vef6si, ou XaXtjow. i A Vers. 7. Ecce ridoo opprobrio, non loquar. i 

ToCto TtoXXayou lax: vorjja: • fjxoi yip xoOti <pr)- Hoc sensuin mullifariuni Ddmiltil; vel enim iioc 

aiv, oti 'Etc\ ti7) 6ve!6st ujxtov yeXiv, oy XaXeiv vo- iliiit : Proplcr vestra convicia ridere potiusquam 

u.!^ojjiaf r-, Z-.: Aiywv jj.it' aXr^Oiia; -ra aat' epi loqui vidcor ; vel : Res meas proul se liabentvere 

C>- ^Y£t. oO ::apa5ix:s0c pou -ouc; X6you;, iX).i 6'.i enarrans, Qdcni sernionibus meis non adhibetis, 

to ivTtXiyetv jj:o: upta;, Sox6j (jnjSe eiprjxlvat • ?,, 6;t sr.l eontradictione vesira facitis ul no locutus qui- l!i).Ttov t6 yeXav £-\ Tot; u;j.£Tspo:; ovsiosj:, xa\ jj.fj 
drcoxpivsjOat, d).Xi xatatppoveiv aOzwv i'o; (J/eu8cov. 
T! yip efTcotjjtt, jjtfjTcw; ttj; dTtocjijstu; SetxvuoOsri? 
roiTspov iydi -' aXr]0rj Xiyio, f^ Oj.ist'; ; 

« KuxXto 7Tep«jJXo66jJiTj(jiai, xa\ OU jat; o-.aCw • £-\ 
Tcp6jto-6v jjou ctxoto; SOs-o. » 

Oi 6£ dXXo: dvTt tou, i.il np6o~(ax6r fiov, i.il 
drpanovQ, eijiSioxav. 'A^te^TTj-d jjtot, cfr,j\, ix 
xaxi, xa\ outoj to:; Setvot; xexuxXtojjtat, toJTe jjtr,os ilem csse videar; vel : S:iiiu> est non respondendo, 
snl lanquani i:i !>.:> rejiciendo, convicia vestra ludi- 
brio liabere. Quid enim diccre oporleut, eumjudicio 
nondum osiensum sit i|uis nDstrum vera loquatur? 

Vi rs. 8. < 1 1 1 circuitu circumsedificalus sum, ct 
iiuii iransibo : in vultu meo tenebras posutt. > 

Al:i vero, pro Hlo, in vuhu meo, iiUerprelati 
sunt, swper semitas. Mala ruea, inquit, nulla ora- 
tionc percurri possiuit, ineque sic aerunins) cir- E/etv 8tit;o5ov. 'd; yip oi xuxXoTEpSJ; u-o ieZyo$ * cumvallarunt, ut exilum invcnirc nequeam. Qncm- i-stXrjijjjivo:, rj dopaiia T&cj '6'!/Zn; ejjiT:o5i^6(jievo:, 
TtjpatTipo) ttpoeXQeTv ou ouvavTat • outoj; djjtfj/avov 
tiov uujjttjjoptjiv ify} Yeveafiai ■ £jx6tojje' jjts, oux l/<<> 
tou dTcsXOeTv, o05l (JXsrcio, oCSs ouvajjtat, tb; ev 6/u- 
pojjjta-t xa\ tppoupty xaOetpyjjevo;. 

« Acijrta-i jjs xuxXtp, xa\ <[)/<5jjit,v • e;ixo'i,: 6: 
tojrcEp 6iv5oov ttjv sX-c'6a jiou • S:tvtb; 6£ jjo: 6pyfj 
eXprjJaTO, f;yf,7aT0 5i jjie Ciir.ap e/Opov. > 

MeXr)65v, <frja\, Stis-ajs, tt;v Trpoaouoav xtTJtrtv 
iyi!).£-o, ttjv cx T?j^ euTtatSta; jjtvfjjjtTjv f,cpdv:je, 
Ttaidv ji.ou XpTjdtTj-v eXzioa, to; SivSpov et;ixo<Jjev • ailmoihim cniiii ijui undique muro clausi sunl, vel 
tenebris impediti, cernere nequeunt, ulterius pro- 
gredi non possunt ; sic calamitates evadcre, impos- 
sibilemibi est : occoecavit tne, perfugii locum nou 
babco ; ct lanquam septb ac propugnaculo inclusus, 
nequevideo, neque viderc possum. 

Vi its. lo, 11. « Dirupit me undiquc, ei abii; et 
cxcidit laiiijiiaiii arborem spcm meara : gravilcr au- 
tem inibi ira ususest, el arbitralus est me lanquam 
inimicum. > 

Membralim, inqujt, mc discerpsit, facultales quas 
possederam eripuit, prtcclaraj sobolis mempriam 
emnem deleyit, el tanquam arborem, spem om- toJTtep 6e tis e/0p6s opyfj xpwjjtevot;, outid i4 xot' r nem bonani radicilus exeitlil : tanquam boslis 

ejjk 6'.£JX£'JaJ£ b , xai xaTi tou jtojjaTo; fjveyxe tt;v 

TtXriyTjv, xa: 6j; TtoXijjttov ETtjjwpf^jaTo, xal papu- 

tepov. KaXto; oe etrre t^i (JJtr.Tf/j • ou yip ejjir:a06);, 

ouoe tb^ ^/Opo; 6 0eo; xoXd^et. TauTa 5e et-e, xa't 

touj ^JXour xa\ eauTov TteiOtov, tii; uTtepifiaXe jxe- 

toov dvOpoiTtivojv ijiapT^jjiaTojv f; T:jjiojp!a • xat yip 

iXrjGtTjc;, ou 6:' djjtapttat;, dXXi xa^i yujjivaj!av 

E-aJX£v 6 6:xa:o;. < Tj:c;66o"; jj.ou exuxXojaav eyxdOetot. » 

'Y.y. jjtexatjiopa; TtLv TtoXejJiioJv touto elTtev, ot X6- 
'/ou; xa: eve6pa; Trav-a/oje tjTcovTej, d0p6ov Ttdv- 
Te; e-ip/ovTa: , dTtoXaSovTe; ev [JieJtjJ tov ev- 
e6peu6;jt£vov • tva efirri, ot: llavcaxtSOev jj.e Tcept- r> adoriunlur; ac si diceret : Qui novis angoribus me 
eJTo:-/tjav ot xa; aXyTj66va; E-:-.fipovTE;, xat 666; cumulant, undique me circiinivallarimi, aliiquealiis 
t:; toc; e-:oujtv o: TcpoXa6t5v-.ee; eyivovTo, a).).o; succedentes, et non interruplo malorum nuntio ira acccnsus bona mca onmia diiijmit, corpori 
plagam iullixii, graviorcque supplicio quam adver- 
saiium nie affccit. Uecte vero tlixit, lanquam, Deu> 
enim absque pertorbatione et animo bosiili suppli- 
cia irrogal. Dicit autem h;ce, ut amicis ct sibi per- 
siiadcai quod bumanorum deliclorum mensuram 
supplicium excedecet : justus enim revera non 
propter peccata, s.ed propter patientia; sune cxplo- 
raiimiem patiebalur. 

Vers. 12. « Viis meis in ciicintu insederunl insi- 
dialores. » 

Metaphora ab hostibus sumpta hoe dictum cst, 
ijui nndique insidias locantes, enm cui insidianlur 
in medio inclusum deprehendenles, subito omnes ctXXov 6ia8e-/6jjtevot, xa\ Tij juve/et Ttliv 6etv6)v 
iyyeXfa . ^a--!^ovTE; ttjv 6:dvo:av. 'EfxdOeTOi 5e 
eIj:v oi 66Xto:, oi Ttji xaxto eyxeijxevot, ol evsSpeuov- 
te;, xa\ xaTa6X4-TOVT£i;, efre avOpuTcoi, e':'te oai- 
Jjtovec; • cdol 6s, 6:' tliv ttjv rcopeiav ot 6:ap-ijavT:c; 
autou ttjv Tceptbuctav ercotfjjavro. 

« BepiTc-.vTa jjtou txiXeia, xa\ ouy iTCfjxou- 
t:v. > 

Tf,; ex TtiJv Xot-tov 7capaxXf;j£io; ev eprjfjtta xa- animinn nieiiin obruentes, jirioivs subsequenlibu3 
viam inunieiunl. Insidiuiorrs atitcin stint, vafri, qni 
improbilati'incumbunt, qui insidiantur et injuria 
hciliint, sive homines, sive daeniones sinl ; iiir au- 
tem, raliones eranl quas inienint, qui bona ejus 
(liripuerant. 

Vi.r.s. 16. i Servuni nieuni vocavi, el non obc- 
divit. • 

Orbatus aliornm solatio, cultum et obsequium VMilT. LFCTIONES. t ?c. 5:£jxioa:E. 207 OLYMPIODORI ALEXANDRINI 203 

faiuulorum poslulabam, ei quidem precibus cnixe A taati,-, tf)v ex ttov oSxetiuv e£Vjtouv Oepa-siav. 
cfDagitans quotl volebam non sum assecums. Hoc Ka\ tauta !xstsucov, 8tT}|iaptov tfj? yvcou.tj«:. Ka\ 

aulem inter acorbissima locnm mcrelur, si quis touto 8s tuv a^dSpa d).Yetvcov, tb ev vristp xsfjjsvov 
morbo laborans, opem ejus iroploraverit qui obse- xaXetv tdv i^sfXovta uTrripeteTv, xat [ivj dxoueaOac. 
quium prseslaredebet.nec tamcn audialur. Nos igi- Aet ouv fju.a,- tco u-o8siYu.att tou [j.eyd).ou 'Ito8 turexcmplo beati Jobi aliendentes, irasci conlra eos 
qui nobis famulanlur mmime oporiei, sive conjux, 
<ivc servus, sive lilius, diclo inobedicns et iimno- 
ligorus fucril. 

Vehs. 18. • Cum exsurrexero, conlra ine loqium- 
tur. i 

(•'orie etiam, scelestum, impium, ci impurum mc 
vocant, et propier peccaloruin multiludinem pcenas 
lncre dicunl. Vel b;cc qnidem nequaquam, illud 
^cro quod plcrisquc in diuturnioribus morbis con- Tcpoaejovta?, u.tj dpY:TeaOac xaTi twv 6mjp6twv, 
u.tjt' av yuvt), u.Tjt' av olxiStTic;, ;/.f t' av u!b? tj o 
■napaxoucov. 

« "Otav dvaatti), xat' ectou XaXouatv. » 

"lato: xal auto\ Xeyovte; tbv tv.ap&v, tbv evavf,, 
tbv ixdOaptov, Tbv 8ta ttXtjOos du.aptttov autou tt 
u.iopou;j.svov • f, tauta jjtev ouSajjtco<:, tb Se tot; ito). 
).oi; e~'t tat; ;jtaxpai; vd-ot^ au;i.6aivov, MiypT tingere solel : Quousque hic non moriiur? cur grave ttvo? ou teXeuta ; tt (lapu tfopxlov xat dypstov xet tt inuiile pomlus factus est terrx? lllud autem, 
cicm exittrrexero (vel, scilicet, quando ab iis sepa- 
raius fuero ; vel quando, exacta nocle, a somno 
cxcitalus fuero s.eeum iia loquuntur : Nondum obiil? 
vivit adliuc bic morticinus? 

Veiis. 2-2. « Quare me persequimini sicut et Do- 
niiiuis, et de carnibus meis non satianiiui? i 

Cur nulla miseratione niei lacti, et quidem mali tat t?j yfj ; Tb 6s, oroi-" dracrrco, fjtot otav autcuv 
d-o/tuptcOto, f; oTav d.9' urtvou eSjeYepOto jjteti tfv 
vuxTa, Trpb^ eautous Xe^oustv, Ouwo tiOvrjxev; itt 
£f, 6 aSrjj outo; ; 

< AtaTl jje StcoxeTc coc-ep xaV d Kupto;, dTcS 6': 
aapxcuv u.ou oux ejjtTct-XaaOs; > 
T(vo; 'ivsxsv e-tttOsaOs tat; aotjtcpopatc;, ouSsva 
acerbitatem videntes, calamitales meas augelis? oTxtov izz' e;j.o'c Xajjtfidvovtej, xat tauta, dpcovts,- 
Cur divime iracmidie veslram siiperadjieilis, et tbSstvdv ; Atatt Se tfj Oeta 6pyfj auvcTttttOsaOe, xa v . 
incxplebili verborum atrocilatc contra mc utimini, axoplcmoc; tfj ttov XSycov paputr ( tt xs'ypr,aOs xat' 
e* voluntaie tlivina nequaquaro boc facienle? Lieet etAOu, oj TcivTtoj xati Yvtou.r,v 0sou touto rtotouv- 
enim ipse puniat, benignos lamen et clementes nos tes ; E: yip ki\ autb; ttiuopettat, d).).' f,u.a; tftXav- 
esse vult; et licei ab ipso castigemur, hiimanilalem r. Optiisous elvat poOXetat" tftXavOpoj-tav ^jjta; tfjv 
Lnuen el misericordiam erga nos invicem Deus a sjJ-" iXXfjXouc iTtattei Qebc;, xSv urt' autou TtaiSeucoLti- 
iitibis postulat. Illutl igitur, Quare me persequimini Oa. Tb ojv, Amzi /ts Stoixsze tocr.Tsyp xtd 6 Kv- 
sicut el Dominus? id est : 1'oteril quidem Dcus p«oc ; 4vt\ tou, "Iaiocj jjsv sy' J '- * v "'• xa\ xatrjo- a!i:|iiid in me culjia dignum depieliendere; vos 
autem clicile qua in re contra vos deliquerim? An- 
non vobis saiis cst quotl corpus meum ila tabe con- 
sumplum.sil? Iiotenim inniiit cum dicil : De carni- 
bus aulem mcis non saiiamini; prsesertiin cum con- 
tumeliosi sermones ad dejiascendas carnes per se 
sulliciant. Contumelias igimr et convicia formide- 
mus, cum fratres nostros iis vulnerari non ignari 
simus. 

« A Domino cnim ha:c milii consiiminala sunt, 
ijuorum ego iuilii consciiis sum. > pstv ij.ou 0sbr, t! os ipa xa\ elj ujia; fjjjtapTov, 
e:'-ats. "II yip oux dpxetbv u;j.tv tb oijtio ptot Sta • 
cjBapfjvai tb crtu;xct; touto yip StjXoi X^yojv, 'Axd 
de crapxuir j.iou ovx. ep.MnXaaOe • aXXco; 6s txavc! 
eiitv o! dvstotitt/tot Xdyot xat aipxac; Sartavav. 
Astjcov.sv ouv xat ^JAStj ti; XotSopIaj , c:6d- 
tej 6-to; TtXfjttou.ev Si' autiov tou; d5s).'j)ou- 

fjjJtlOV. 

« Ilapi y^-P Kupiou tautd u.ot ffuveteXiaOT), . 
lycb ejJtautto cuvsT::atau.at. Polychr, ct Olymp, Ntni csi liumana, inquit, in- D IIoXvxp. v.aX 'O.lvfix. Ou y«p ecrtt, <fTjo'tv, 4v- 

juria el conlumelia, quam patior ; cx iis cnim qua; OptoTttvTj i^fjpeta ■ xat y^P ti au^t6dvta 7tsp\ ti 

corpori accidcruiit, clatlcin pecorum et liberorum a Of.sjju.ata xat ti t£xva, ix ttov aujjtCdvtcov ;.>v. 

Dco plagain esse iufliclam novi. Itkirco dicil : II:ec rcspt tb ucop.a otoa 0eou TtX-rjYf,; ftvta. Ati tou-.d 

qus mibi contingiint, salis evincunt cl cloccut fr,siv, 'lxavbv &%u> otSdoxa/ov tou eaxdtTjv elvat 

plrigam essc maximain quam sustinco ; escam enim tfjv itXtjytjv, ta oujxCdvta ^tot tauta* oTov cbj Stav 

meam (prout supra ab eo dietum est 110 ) in fctorcm X^Tp PP ( 5{ Jl0v c T*P *P^" x " ff ' x * you - 0ux ^ m Ta '- i 

versam essc vidco. IIoc autem non a naturali morbo ta vdcrou tpua-txfj;, TtdXat vdp av d7:r ; Ydpiuae tb aw- 

profluit, jaiinlutliiiu enim fraetum corjiusclanguissel : u.a • t)sd; u.ot tauta ertfjaYev, '& u.dvrj cISsv fj 

DeUS brcc iiiiln iullixil, qure solum aiuin.t: ineSE nola c;jf, '|uyfj • ou8e\{ Y a P 0UTt0 cruvataOdvetat tcov xa- 

sunt; nemo cnim eoilcm malorum scnsu mecum xwv, o66e e-'.8etv Suvatat, cli; c Ttda/tov iyw, tcuv : "J'»li vi, 7. \ Altl.i: LF.CTIONES. 209 IN BEATUM JOD. 2i> 

-.1 |i<Y s ®°«' ^-cbc. yip yivtuo-xto, i i«b tuv A tangilur, nec c.jrum magniuidineni, prout cgo qui :;aQoJv xevTouu.svo;, xai fj ojtc; Js Ixavb; 5:oaaxa).o; 
10)» voOv ?j(0U5i yivsta:. < E! 6e xat epeire, TiepoutjtsvEvavtt aotou ; | '\>'>' 
oi> d -rjqtaycc, <\s'ysTs 6e, T! saTiv <I> Bttotjojxev 
aJT-jv:] xa: [i:£av Xoyou eupf,ao;tsv ev aUTtp; [d <5<> 
'i.6pu~oc, xat AjjtapcT)U.a Xiyou, .(<-')-<?<.] EuXa6f)Qr|te 
5i) xat up.£?{ arcb 67iixa),uii;jiaT0,'. |//«U<r <j £<^c- 
/tayoc, E0).a6:t aOs urcsp eauTiiv tt;v jiaxatpav. ] 
C')u;j.b; yip erc' dvtjjxoue; e-sXeuasTat ■ xa't t4t: yvto- 
sovtoi tcou sjt:v auToJv f| ij).r). > 

KaTa '=. touj ).o:t:ou;,"0.t<jj<; )->'a>re ort icrrl «p/- 
<riQ. 'Vb [JtovTOi 8r)Xou;j.evcv ev toutoi; toi; <3f]j.taa:v ea patior, perspicere quis potesl. Et;o enira, quem 
dolores pungunt ct lancinant, ignarns non Bura ; ci 
sanc iisquiraente et intelligenlia praedili sunt, ipsc 
iniuitus raagister csi idoneus. 

W.its. 28, 29. < Quod si ct dixerilis, Quid diccmus 
contra euni? [Pro quo Symmacltus : Dieiiis aulem 
Quid esl, quo perseqtiemur eum ?] ct radicem ser- 
monis inveniemus in eo? [Uebrceut vero, ct pccca 
uini sennonis, dicit.] Cavete utique ct vos a tegmi« 
ii.'. [Rur&us Symmachus : Timele pro vobis ipsis 
gladium.] Ira cniin super iuiquos veniet ; ei tun': 
cognosccnt ubi cst corum molcria. > 

Sectindum caeloro&vero: it cogiio&catis quodes! 
judicium. llorum autem verborum haec mcns cst : exeivd eattv 'E7cst5f), tptja-lv, avtt TcapaxXrjtixtJjv Xd- " Quoniam, iaquit, pro verbis consolatoriis unusquis -,'iiv xit' ioiav axoTtstTS, rcota; avTUoyia; eupr,TS, 
xat tuc; oi Ti; ,oi£a; rlTTtJr.TouvTs;, dvtyvsusTe jjiou 
tou; Xdyou;, tcoOev jxou XaCr^afle, xat tcoiov ev tou- 
toi; ay.apTr,y.a (ptopaarjTS • xa\ Ttjjv Tcpayfiatojv 
Crc-p c;tou jxapTupouvTtiJv, auTot ottsuosts, t'o; civ 
tirjoe u-b tt); aXrjQeia; tferj^to^crOi ;jte avsuOuvov. 
ECXa6fj6rjtG 6f), jjt) ev 7tpoa;(f;,u.aTt tou OsXstv 0;<j 
<wvryyopsev xatatpTjraiCTjtjQe' jjwu, touto yip orjjiatvet, 
■co d.Tii i^(xa.lu{t(iavcc ' xai 9061181]« ouco; Iv.-A- 
tto; jxou xac^yopouv-e;, jjtfjicoTe 4 aTcoocjiuTcoXf -cr; 
Qtb;, ei; xp!itv xacaaTi?, xaO' u;j;6jv dpytcrOi), xa't 
o:'xr)v uiua; ctjicpagTjtat tTJ? aXoyou taucr,; Opacru- 
Tr ( TO<; • ou yap dveuOuva ta totauta xataXijJtTtdvet. que vestrum privalira altercandi ct contradiccndi 
rationes sludet invenire, ct inore eorura qui radices 
scrutanlur, verba mea investigalis, ut-redargutianis 
occasioncm capietis, ct peccatum aliquod In iis 
deprebendalis ; rebusque ipsis teslimonium mihi 
prxbentiluis, vos lamen ut crimini obnoxium, veri- 
latiscalculo condemnarecontenditis. Cavete vero ne 
me condemnelis, dum l>ci. patrocinari vos vello 
simulatis (illud ctiim significal, a legmine) et time- 
tene forle, dum absque ralione el judicio merri- 
niinamini, Deus, qui persbnarum non estacceptor, 
pro tribnnali sedens, conlra vos ira accendalur, ci 
araentis bujus audaciae pcenas a vobis repctai ; ne- Eloe auTo; xtvr^Oefr) xaO' ujxlov, T<5ce yvtoaeaOe 10; p (pie enim li;cc inulla et iinpunita rclinquit. Si au- oioev u;twv ejTtv f) uXtj, a/X (3tvdvT]to; Cjjtiv tpavettat 
f) eict yvtoaet tou xaXou oi-rjatc, xa\ f) eict tot; Tcpoa- 
ouatv itoeta- tUijV yap lotxi Xeyetv, f] tov B^Xov 
ttov 4r)u.aTtov, r) tou tcaoutou tt;v Tceptoucrfav. 'Eytu 
os avopuTTtuv et; paGo; Ta p^jxaTa, xat £tept!vti iv 
toutoij xaTavoto. E! yap touto, 9T)at, XeysTS, tu 9!- 
Xoi, oTt tpavepbv jxev xat exxsijxsvov au.apTr 1 j;.a 
ou5':v J/(,j, Xavflivst 6s ev ejxot xpuTtT<5jxev6v tt tcXtjji- 
(JtsXT)|ia, tucfzsp di^OL SciTavr]; ttvb; iv trj yi) xaXu- 
TCTou.ivr, xat 6:a touco, 10; sv trovrjpia tov, tauta 
ccaaxti) • itfsfXete xat up.st; ta auTa tfo6staOat dzb 
mtxa.luftjiazoc, toutiaTtv, ctTtb Tr,; 6:xa:oxp:a!a; 
Hsou, ots yvtoa6;j.s0a IxaatOf, 6tt sjt\ x,o!a:<; xal 
x6Xaat{ tf)v oXrjv xaTsaO!ouaa. em ille contra vos concilatus fuerit, tunc cogno- 
scetis quotl maleria vcstra nibil sit, sed potius opi- 
nio omnis de cognitione rccli c.l bonesti concepta-, 
et fiducia in diviliis collocata, inutilis vobis vide- 
bitur : materiam eniradicerevidetur, vel lurbara et 
raullitudincm verborura, vcl divitiarura abundan- 
liam Ego vero, quod in verbis abditum laiet aliius 
cffodiens, aliud ctiam praeterea animadverlo. Si 
enim illud, inquil, amici dieitis, quod nullius mani- 
festi pcccali ct oculis omniuni obvii rcus sim, sed 
deliclum aliquod occultum, sicut plantaj allcujus 
radixquai terra tegitur.in me deliiescat, ac proinde 
tanquam improbus bajc patiar ; debetis eiiam et vos. 
a tegmine, itl est a justo Dci judicio, eadem for- inidarc, quando unusquisque coguoscel judicium csse ei supplicium, qnod maleriem consumel, el 111 
nibiltim redigcl. 

KE*. K'. D CAP. XX. npodeiopla. 
'!2; noXXa xa't xa).a 6dy|JiaTa outo; te sItcojv 6 
Suxpip, xal Ttov XotTtdv tpfXtov eipTjxotwv, tjXtciJs 
j-.sv |jtT)6ev 5tt tbv 'I<jj6 avttX^yetv • eTcet6f) 6s eiojv 
avcbv Oaji,douvTa totj eautou 6:xa!o:;, xa't Ttdvtaj 
au-tJJVTOu; Xiyou; ajjtuvrjjjtsvov, 'i^w t6*>v s).tc.tO;v- 
t(jjv yeyovto;, Ou/ outid;, 9T)a'tv, u-s).au.Cavov avt- 
-pstv ds tauta. Etta xa\ npb; tou; ci/.ou; ottVj, 
l-i Ouj; ouToj; axpi6ci>; xatavoetTs Ti 1J9' f)u.tii>v 
aOttov Xeyijjteva, xat Ta utco tou 'Icb6, o.T-cp Ifif 
-Xfv eptb oaa f, erjvestj 'jTtayopetJet. V.\:% xataXi- 
y« ta xati tou; a«e6sic;, itt 8ptoci: y.w stt -. Protheoria. 
Soj>liariis, lanquam mulia et praeclara dogmata a 
scipso et rcliquis amicis jirolata fuissent, Jobum 
nibil amplius quod iis opponeret, babiturum sjx-r.i - 
bat ; cum auiem caus.e siue sequitate freium. 
omnes illorum sermones repellere <'nm videret, spc 
sua ctexspeclaiionecxciiiens : Non ita, inquii, lia" 
cxistimaliain te regeslurum. De.inde ad amicos con- 
versus, dicit : Non adco accnrale qua a nobis ipsis 
et Jobo dicuntur, ul cgo. consideralis; nibilomihus 
quae rntelligenlia mibi suggerit, proferam. Postca 
impiorum facinora, • I qn • di ino judi ppli i 211 OLYMPJODORJ 

l .1 iunlur, enuineral; quodque eorum felicitas ;i 
somnionihildiscrepet; etquod, prseter ipsorirmim- 
pietatem, niliil «os esx bacvita comitetur. Et posi- 
quam multa quse impiis eventura sunt, commemo- 
rasset: Haec, inquit, impierum portio est, et litcc 
sors et possessio iis a Deo Uibuitur; vcruin ea quae 
iiominibus aocideee solent, non semper propter 
pcccata eonlingere, sed propter alias dispositionis 
< ! provideaiise dlvinae oausas, Sopharus non intcl- 
lexil ; neque ea quae dicebantur in Jnbi personam 
apte quadrabant. Bona eiiim verba, nisi bcne, cum 
recto animi aSectu, et rerum apla discrimtnatione, 
lemporis eliam opportuni et personne idoneae liabita 
rationeproferantur, viluperium potius quam laudem 
merentur. 

Vers. 1-3. t licspoiulcns autem Sophar Min.-cus, 
aii : Non sic putabam contradicere tc bis ; et non 
inlelligitis magis quam et ego; eradltionem confu- 
sionis mex audiam, et spirilus e>: intelligentia re- 
spondet milu. > 

Ohjmpioilori et Poltjchronii. lltijus loci sensuni 
interpretes non sunt plene asseculi, sed a decoro 
etveritate mullum aberrarunt, neque scopum alti- 
gerunt. Itu eniui Sopharum Jobum allocutum fuisse 
iMxerunt : Talibus scnnonibus conlra no^ uli iiim 
opinabar tc voluisse, vel aeerbos et difficiles nos 
exislimare, qui qua: e rc tua sunt, tibi ostendimus ; 
ad amicos aulem conversus, sic inquil : Nequa- 
quam, sicut ego, quae Jobo dicla sunt, inieiligiiis. 
Deinde acrius in Jobum rursus invebiiur, ac dicit : 
Eruditiouem luam, qua merilo pudoreni nobis in- 
cussisli, «t spiritum intelligeutiaj, quo nobis recte 
fespondisti, audiam. Iloec autcm ironice Sopharum 
locutum essc volunt, ac si tlixisset : Nihil a le 
dictum est quod prudenliam et eriuliiioncin sapiat, 
ct qnod nobis pudorem suffundere possit. II.cc 
quideiu interprcies. Vcra autcm hujus loci mcns 
alia esse apparet. Dixerat cnim antca " Jobus So- 
pbaro : Ilaqve vos estis Itomincs, aut vobiscttm mo- 
rielur sapienlia? et mibi quidem cor juxta vos esl. 
Et post noniiulla 9 ' : Sit autem vobis obmutescere, et 
cvatlct vobissapkntia. Audite ergo incrcpationem oris 
mei, ei judicium tabiorum meorum animatbvertile. 
Obmutescitc ut loquar, narrabo enim vobis nutlicnti- 
bus. His Eliphazus responderat et contradixerat ; 
Sopharus autem confutationem parturiebat ct me- 
ditabalur, quoad lamen Elipbazus desineret exspe- 
ctabat, iii ipse iis quse audierat respondere posset. 
Postquam igitur Eliphazus sermoni linem imposuis- 
... t, ci Jobus tlli vicissim buum sermonem reposuis- 
sct, Sopharus succedens vices loquendi implet, 
iisque respondet qus a Jobo prius audierat, dicit- 
que : Cuin multa et prsclara, o Jobe, libi a nobis 
ilicta esscnt, existimabam le adhortationibus nostris 
consensnnim, ei silentium acturum, hon autem M.EXANDRINI 212 A >.j.-.U Oecav S!xr)v, xat otc Svefpcov ti xati ti)v 
aittbv eiTcpayJav oiSev Scatpepec, xa\ oti oi8ev 
oitoi; cruvetSfip/etat ex touSe tou pTou, ec utj f) au- 
ttov iae6eta. IloXXi Se etprjxto; ti tol; iae6iat auv- 
avtTiaSueva, tauta l-yr\ p.ep!6a elvat tiiv iae6tbv, 
toiitov aitoc; xXrjpov xa\ xtrjua 6e8oa0ac tcapi 
8eou • TciXtv 6e oix Eyvto, 8tc ti auu6afvovta ou 
Tcivtto; 6;' 4uapt!a; ylvovtat, 4XX4 xa\ xat' &X)a; 
ocxovouEa; • 4XX' oioe ert\ tou TcpoatoTtou tou 'Iib6 
tauta xaXto; eXeyeto. "Qate o! xaXot Xoyot, eiv txrj 
xaXto; Xiytovtat, xa\ ueti SpOr,; ScaOiaeto;, xa\ 
Tcpoar)xouaT); otacpijeto;, xal erA xacpou xa\ Tcpocr- 
tintou utcoxqCluvou e^cti^Secou Tcp8; ti Xey8;jieva, 
oux ^-acvou uaXXov, 4XX4 uiu'}eoj; ac;coc. 

D « TTcoXa6tov Se 2to?ip 6 Mcvaco;, Xeyec, Oux 
outto; uTceX4u6avov ivtepecv ae tauta - xa\ ou^ 
auvtete uaXXov r] xa\ eytb • TcatSstav ivTpoTcf;; uou 
ixouaouac, xa\ Tcveuua ex t9j; auviaeto; a-oxpcve- 
ta£ uoc. t 

'O.lfji.twtojpov xal floJ-vxforiov. 'EvtauOa 
oux ec; vouv £6a4«av oi e;T]yT)ja;jLevoc, 4XX4 tcoXu tou 
Tcp-Tcovto; xac t?j; 4Xr)0e!a; ScTjjjtaptov , xal tou 
axoTcou oux etpcxovto. "E'faaav yip tb; o Stocpip 
r.pl; [jtlv t8v 'Ito6 etnev, Oux tour^v ae xaO' f)utov 
toJtoc; ypi»aaaOat sotj X8yoc;, xai T.cxpou; fjua; 
vajiC.Cetv tobs t4 auucpc5povta ecariyouuevou; - T:p8; 
o'i tou; cpiXou; atpacpe 1 .;, ecprjxev, otc 'Vuec; ou 
Tcdvu xatavoette ta Xey8|jteva U7t8 tou Tto6, t'o; 
eyto. Etta TciXtv Tcpi; tSv Ttb6 iTtotecvetac, xac 
^rjaiv, Stt 'Axoujouac aou trj; TcacSeuaeoi;, 8c' ?]; 
rjpa; eixStto; evetpet}a;, xa'c tou Ttveuuato; trj; 
auviaetb; aou, 6t' ou xaXto; fjtjttv ircexptvto. Tauta 
Se, cpaaVv, 6 Stoyip xat' eiptove!av elrcev, 4vt\ tou, 
OuSev auvetSv oiioe i-a!Seutov d , oi5e olov r)ua; 
cVTpi^ac, XeXiXr)xa;. Ka\ tauta uev ol e^Tjyrjtat. 
Tj) 3' ^Xr^OeEa aXXa Soxec. Etrce yip TcpoaXaStov e o 
'lo)6 r.phc, tSv Ztotpip , Eha vjt£~ic: i&TS avOptoTioi, »/ 
/teO' vfi&r rtAevzi\cret. copla ; ntiftol tdr napSla 
/faO' vjtdc: icTTi. Ka\ uet' SX!ya, Eh\ Si v(ur xoj- 
yt-vc-itt, xai &xo6r)crezai vj.ur copta. 'Axovcaze 
Si elexy.or vov crzdfiazc/c fiov, xplcrei. Se yet.Uujv 
fiov xpccreyj-ze • xtopetjcraze 'Ira Aa.h\cT(o, arayye- 
.lijj yiip vftwr dxcvdrztor. Dp4; tauta trjv iTtSzpt- 
acv xal ivttXoyiav 4 'EXttpi' eTcocif;aato ■ 6 Se Ito- 
tpip tbStve uev trjv ivtl^rjatv, 4viueve 6e TcauOr)- 
vac tov 'EXctpif, xa'c tote aitov iTtozpcOf^vac TtpS; 
a rjxouaev. 'Etc-\ tocvuv xa\ 6 'EXtcpif XaXtbv eracu- 
cato, xa\ o Tto6 rcaXtv rcpS; execvov ti rcap' 4autou 
ivtcOr^xe, Scaoi/etat vuv 6 Etocpip tou; XSyou;, xa\ 
ircoxp Evetat rcpo; a rcpSrepov rjxoutre rcapi tou 'Itb6, 
xa! tpr^jt Ttpo; aitSv, "i!p.T)v ae, to 'It'o6, TtoXXtbv 
-p8; ae xa\ xaXtbv eipT)(jt§vtov XSytov, r^ju/^av ayecv 
auvOrjaSuevov tac; Tcapacviaeacv, oi [jtr)v ivtccpO^y- 
CaaOac tcpS; rjua; tou; aou; tpcXou;, xa\ eiTtetv, 6tt '" Jtib Mi, 2, Jnli xiit, •'>, 6, ir,, i7. -.',/. Ur.l.i; LKCTIONES. 213 

nj tjv;':tc ouSc voetre rcXiov Tt rcap' 
vtoQfjvat jxev ouv cre |j.aXXov urceXdu.6avov, xaV epetv, 
oti Tu.a; touc TcaiSsdovTdcj u.e xa: evxpi-rcovxa;, 
f,Situ; 6it;ou.at, xaV dxouaou.a'. xfj; Ci;xixipa; vouOe- 
a!a;, xal 6u.oXoYf[ato, oxt xauxa drcsp txot drcoxpt- 
vcaOe xaV XaXstTe, Tcvevu.a Svtio; s srV auviaeto; ' au 
£e xouvavxiov drcav, eauTtp jj.kv aotfiav xaV auveatv 
eu.apTuprjaa;, fju.iv £e oiydv eTciTa;?:;, xaV dxouetv 
aou StSaaxovTo;, ti>; xr,? aituTcfj; u.a).Xov f|[JUV tc^c- 
tcouotjc;, r) xou XcJyou. € Mfj xauxa c^Yvto; a "° WJ - xt > 'v' °^ ^xiOrj av 
Opcorco; ercV xfj; ytj; ; > 

Mfj Ydp xi xatvov y^Y 0VS i vl^Vv, «<?' °u ° xSajjto; IN BEATUM JOD. 21i 

• «artst- A nobis auiieis luis contradicturum, aut, quod majorn 
inli-lligcutia cl pnnlcnlia tc pr.cilili iiun siinus, di- 
clurum ; sed bumilialum potius dicere te hoc vo- 
luisse opinabar : Libenti vos animo suscipiara, ct 
monilis vcstris auscultabo, qui me instiluitis, ct 
ruborcm inilii sutlundiiis, d reipsa confitebor, non 
siuo intelligenlhe spirilii li;cc a voliis dici cl rcspnn- 
deri ; tu vero plane o contrario, tibi ipsi quidem 
sapienlhc ci prudentise testimonium delulisti, nobis 
vero sileiitium (quasi illud nobis polius quam sermo 
convenirct), el ut te docentem audiremus impe- 

r;isli. 

\ i rs. i. < Nonne h;ec nosti ab eo quod olini, ex 
qno positiis cst boiuo supcr lerram ? » 
N um aliquid, inquit novum, ex quo mundus fa ^Yivcxo; oCSev napd6o£ov ytvetat, ouoejjtia xatvoxo- ' etus csl, exslitit? niliil paradoxum, nulhi innovalio. 
p,ia, ouoe eva).).aYrj. U:Se; TciorcoTe doixto; Tiu.ti>prj- 
Oivxa xcvi rcjcpi 8eou;T6 6e, d.rd tou en, 6 Suu.- 
y.a.*/pz, d.i' aloiroc, exSiotoxev. € 'Eiv dvaSfj ei; oupavov auxou xi 6tooa, f, Se 
Ouaia auxoj vecptov atprjTai ■ oxav ybp Soxfj VjStj 
/aT£ —r;p!/0at, xoxe ei; xiXo; drcoXecxa:. Oi 6s 
eiSoxe; auxiv epouat, llou eaxtv ; "flarcep evuTCVtov 
exrcsxaaOev ou jjtfj eupeOij - Etcttj Se toarccp 'c;i-;i.7. 
vuxxeptvov. » 

'O.luitxicSoJpov xcu IloJlvxpoflov. Mfj [Jioi, tprjoV, 
xic; Ouciia? ecrcTjc;, aTc; xtu.av xo Wetov JvS;itv:c; ■ o 
yio Tcapdvou.oc;, edv oupavo;j.f)xc:c;5iopo-f opia; Tcpocj- ciut rerum muialic aetidit. Vidistine aliquando 
quempiam a Dco injuste supplicio afleclum? IIIihI 
autem, ab co quod olim, Symmacbus, <i saxulo, est 
interpretatus. 

Vers. G-8. t Si asccnderint in cocliini dona ejus, 
el sacrificium ejus leligcrit nubes : n;im ciira visns 
fucrit j;mi (irmatus esse, tuncin fineni pcriliit. Qui 
autem noveranl eum, dicent, Ubi cst? Tanqnam 
sniniiiiiiii quod avolavit, lion invenietur; volavit au- 
icin sicui visio nocturna. » 

Okjmpudcn n Pclijshronti Ne, inquit sacndcu 
niibi obtrudas, quibus divinum numen colere te et 
lnmoraie cxistimabas : lieet enini improbus dona aYdYtJ, xa\ eiv Sd^uatv ai Ouaiat auxou xtjjv vecpe- r ollerat quse cillitudiiic sua ad ccelum pertingant, ct ).d)V dTcxeiOat, xat Soc;r| xi d-yaOd jjcSctiw; c'/::v, 
8eou [jltj rcpoat£[j.ivou xi; iZ, dotxiac xapixocpopias, 
eic; xiXoc; dTcoX).uxat, ouSev ex tojv ETCi-XdaTtov Ou- 
atiov tbtpeXTjOetc;. 04 Yip tS TcpSa/^ij.c xr,; euocCciac; 
atSetxat 0c6c;, dXX' urccp xfjc; icXeovst-Eat; ttjv Stxrjv 
ettJTcpixxexat • xaV 6 Tcapd Tcajtv euaeCfjc; vou.t?i$f»£- 
voc; TcpSxepov, xoXaaOeVc l\i';-/t-za.i [J.ivov ItcV axrjvfie 
P^tov xfjv euaiBstav. 'fl? yip oi xax' 6vap tcXou- 
xojvtsc;, oux datpaXfj xr|V xxTjBtv £/ouatv, opo; 6e 
xfjc; euTj[Ji=p!ag 6 utcvoc; auxotg • ouxtoc; ouoe xto Tta- 
po.vou.io flcCata xoiv dYaOtov fj dTtSXau jtc;, dXX' ou- 
xtoi; oi'/exat xi xax' aux6v , xaV eic; dvurcapc;!av 
ytopet, ojc; evurcvtov xa\ cpdaijta vuxxcptvSv ■ ibcjTou? 
TtpoTcpov eiSSxac; auTiv ji.ex' exrcXfjtj-oic X^Yeiv, sacrilicia cjus nubes ipsas attingere, et bona qnat! 
possidet stabilia esse videantur, cum Deus fructuum 
olihiiiones qui ex iniquilate comparanlur repudiet, 
;nl cxticiiiiini peribit, nec fructum ullum cx siinu- 
latis ei fictis suis saeiificiis percipiel. Deus cnim 
simulatam pietatis speciein in nulla xstunaiione 
habet, sed avaritiae et inexhaustae cupidilatis pcenas 
rcpelit ; et qui prius oiiiniuni opinionc pius habe- 
balur, supplicio affectus, personatam taniuni pieta- 
lem habuisse eenvincitur. Quemadmoduin enim qui 
pcr soinniuin ditescunt, stabiles divitias non |ios- 
sidcnt, scd una cum sonmo felicitas eoruin fineni 
sortitur : it.i ncqtie Iioniini impio lionorinii fniilio 
(inna cst, sed lanquam insomnium el spectrum llov i<rrtr;dvxVxou, nou fj So^. ; ttou fjouvaoTefa; D noctnrnum, oninhi ejus transeunl, el in niliilui; •jtou fj xt;ifj ; tcoj 4 tXoutoc ; jxdvTa u.dxata, e't; x6 
[JtTjSev auxio xaTi).ri;cv fj uTccpr/faveta. Ouxtoc 
dOpSto; auxou fj drctoXcta yfveTat, tva p.f; vo[j.!j-r 1 c 
xaxi cpuatxf[v dxo),ouO!av xf,v cruu^opdv elvat, dXXi 
xaxi Oeiav ttvd 6ii5vau.iv scaV TcapdSoEov. Mfj [J.ot 
'/.:■■■: dvou.iac u.i5vov, dXXi xiiv Ouaia; rcpoacvcYXTj 6 
dStxoc, ouSev 6-,;cXoc. 'jfetouexojoav oi zc, dot/.ia; xa: 
TcXeovefjiac xapTcoipopouvTec;, e'Ta Soxsuvtcc euoe6etv. rediguntur; ita nt qui prins eum cognovcraut, 
stupore :iii(initi dicant : Vbi cst? id est : Ubi glori;i? 
ulii dominalio? ubi lionor? ulii divitia: ? Oiiini:i 
vana sunl, faslus ejus el arrogantia in nihilum ces- 
sit. Ruina ejus suliit;i adco ct improvisa exsistit, nc 
cladem c.jus cx causa aliqua naturali, sed ex po- 
tesiaie quadain divina et admirabili provenire 
existimes. Sed ncquc iniquitates lanlura quas im- pius admisit, coiiiiiiciiior.i ; liccl cniin sacrilicia etiain oblulerit, friieluin iiulluiii ex iis percipict. 
Aiuliant h;cc qui injusliliae el avariti.e ilona offeriinl, cl pro piis el religiosis baberi volniil. 

« Touc uiouc auTou SXiaatTav fjTTovcc, ai oe /ci- Vers. 10. Filios cjus disperdant minores, ct ips;c 

pcc aiiTOu rcupacuaataav SSuvac. » manus ejus sin ■cendaiil dolores. » 

Tob; u.'ev ulou? aiiTou, t^TjaVv, dvatpouotv eXdxtOToi Quidam e rainimis, inquit, lilins ejiis de medin 

xtvcc, xaV xoaTouatv auxtJJv urcoocirtcpo: ■ v.v. eixi- lollunt, ii qui infra conini soiteiu siint, imperiura 515 OLYMPIODORI ALEXANDKINI 

iu eos oLiiineni : et merilo quideni, quia palernae A ~to;, Bti u.'.fj.Tjxa': xfj; -axpixfj; m 

j-f,pc;av dasfisia;. impieiaiis imiiatores erani : Semen enim impiorum 
peribit 8S . Ipse anlein suis facinoribus rogum sibi 
accendit; itupcro; enim fax est, mantu autem, ac- 
tiones : acliones ijciiiir ejus suppliciura illi accen- 
dent, bomini impio, scilicct, eiijus preces pro pec- 
caln illi imputanlur. Simile quid prophetia ilicit : 
Ambulate in lumine ignis vestri, et in flamma 
uuam succendistis *"'. 

Vers. 11. c Ossa ejus implcta sunt juvemuie 
cjus, et cum co super pulverem dormient. > 

Impieti suni animi ejus nervi juvenili cupiditate: 
morte autem omnia delente, luxus nullum liicrum 
ei afferet, nec quidquam, praeter solani ipsius cupi- 
dilatem, injustas scilicet actiones, una cum ipso in 
sepulcrum descendet. 

Vers. 1">, 14. < ISon pareet ei, et non relinquet 
cam, et colliget eam in medio gutture suo, et non 
poterit subvenire sibi. > 

Desiilerio, inquit, iminoderalo el inexplebili, im- 
probitati adliaerebit, illainque amplexabitur, ac lan- 
«jnaiii dulceni aliquem cibuni cum yoluptate in 
gtitlure constringei; idest : Poslquam cum aeerbi- 
une daranum et perniciem aliorura machinatus 
fnerit, opcri lunc manum admovebit. Homini autem 
improbo, cum supplicia sustinenda sunt, improbitas 
s :;i prodesse non polerit : tlolos;e enim macbina- 
Li mes contra alios, tanliun absunt ut euin juvent, 
ut e eonirario supplicium procurent. 

Vlp.s. 15. i Diviliae inique congregalx evomen- 
i.ir. > 

Id est, cniii dolore effundentur et dissipabuntur. 
Omnia cnim oyit impius, et in eum scopura omnes 
cjus actiones collineant, iu rebus alterius potiatur : 
posl |uam autem rerum omnium potestatem asse- 
• itus sibi videbitur, lunc divilias ad alios transferri 
ridebit. Licet enim adeo secure eas pnssideat, ac si 
in ventre inclusas lenerel, subito tamen tiiiu dolore 
iaciuram carum faciei (illud enim innnit, evomen- 
tur) : quod iis evenire solet qni, improbis artibus 
il tescenles, a Deo supplitio plectunlur, el de bono- 
i im possessione delurbanlur. 

< De domo ejus exirahet eum angelus > Sxipj/a yup dcreSuir i£o.loOpevOi\crezui. Auxctcj 6s 
auxtTj 6:i xtuv oixsitov 7tpd§eiov EciTtxsc xf,v itupdv 
Hopcrdc fip fj XattTci;, y.eipec; 6k ai Ttpi;;:i; ■ a! 
ouv rtpi^i'.; aOxou ei;i'iouatv aOxtTj xoXaaiv. orXovoxt 
xoj das6st, ou fj itpoaeu)(T) XoYueTai si; djjtapxiav. 
"Ojtotov f; ccpocfr/csia >. i y £ t , UopevecrOe rto cJturi xov 
Itvpdc; vpiir, xal z\\ y.loyl ?/ i£exavtjaze. 

« 'Oaxa aOxou EVETtXfjaOTjaav ve6xt;xo; aOxoo, v.a\ 
jasx' aOxou etc: y_tu;j.axo; xo:;jtr;Of|a£xac. > 

'EvstcXt; aOr,aav oi xetvoi xf,; tVj/fj; aOxou vstoxspt- 

xfj; £TttOuu.£a;• oOosv 6s dTcoiasxat xspoo; ex xfj; 

Tputpfjc; ( xou Oavixou dtfavijovxo; ditavxa, dXX* 

c06s auvxaTa6f;cTSxa! xt aOxou ev xto xdcfiu, e! u.f] 

1 aOxfj aOxou fj E-:0uy.fa, xouxsaxtv, aiaotxot T:pdi;:i;. 

< OO cpsiasxat aOxfjc, xa\ oOx syxaxaXsitJ/Si au- 
xfjv, xat auvd;st aOxfjv ev tiscrtu xou XdpUYY°4 aj " 
xou, xat oO jtfj 8uvtj85j $orfir t aai Jauxtp, > 

'A';s:6to,-, 9Tja't, xa\ auXriaxto; avOstsxaE xs xf[c; 
xaxia;, xat ixeptetjExai , xa\ loOTtep xtva xpocpfjv 
fj8stav p.sO' i)5ovf]c; auxfjv auvst;si ev xf ( tfapuyrt, 
xocxsaxt , Tf.xptoc; xaxaaxeuijtov xf,v xaO' Exsptov 
^Xd6r,v, ouxoj; SY/E'.pst xij Tcpd5st. 'Ev 6s xtjj xaiptp 
xaS' 8v 0-noy.svs: xi; xip.top:ac, o06sv £x:ap.Cva'. xto 
xaxtp fj xaxia ouvfjasxat • fj yip xa8' sxiptov au- 
axsufj oO p.6vov oOx 4vtvrj<j( xt, iXX' sx xtov svavxitov 
xa\ xtu.iop:'a; aOxoj Ko6%V)Oi yivsxat. 

i HXouxo; 46txoj; 5uvaYt5u.evo; E^stisOfjasTa'.. > 

TouXiJXL, ptsxi 66uvt,; Exx'jOf,asxa'.. Ildvxa \xii 
yip 6 das6f ; c; Tcpdxxst, toaxE xi dXX6xp:a Xa6siv, 
y.a't npbc; xouxov fSXsixs: xov axorcov xd Ttap' aOxou 
Yiv6t*sva • ETtsioiv ol feyxpaxfjc; xtiiv oXtov s!va: 6;i;r r , 
tdxe x6v rXouxov Et; exfpouc; u.sxa'fspc/|j.svov 6'^sxa;. 
Kav fip ouxojc; aOxiv sv dac^aXsta s/rj, tvarcsp 6»v 
xotXia, xavjfio; aOxtv drco6aXst [j.sxi 68t5vrjcj • xouxo 
ydp saxtv, i^epeOi\trezal • orcsp aujt6a!vst xot; do:- 
xtu; rtXouxouat, xou (-)sou xtjj.topoujj.svou, xat xtov 
xxtjSevxojv dXXoxptouvxoj. 

i 'E| otxia; aOxou st;sXxuast a0x6v iSyyeXo;. > Ad litterjiii vero : Inus ex ;in^elis qui ad su|>- u Kaxi 6s x6 frjxiv 'A-j-ysXi; xt; xtliv e!; xtjitopiav ■ ' . i.i irrni/ainl.i ili'|nil;)nliir, ile bonoruiu oiiiniiiiii 
|i»sscssione ilhiin (injusium scilicet), ileturbabit; 
ttomus eiiim nomine, omnia intellexit. Reliqui vero 
|to domo ejus, reddiderunt ventre ejus; ac si dicc- 
i"iii : Animam injusti e corpore, tanquam c venlre, 

[i lus i xtrabet, el violenta morte interimct. 

t/i 16. i Et furorem draconum sugat, ei inler- 
i .•[ illuin lin ju.i colubri. > 

1. 1, inquit, se liabebit, ad intcrituiu tolalem vcr- 
, ; tanquam :> l itj n i -, ;i serpente morsus, vel 

i draconum liauriens, sua ipsius prol 
i i nisiimcliH' : pei fitroi nlellextl. xsxaY[j.svo>v, rcdvxtov aOxtv scojast xtliv dYaOtliv, 
6r)Xov6xt xov dotxov • dr.6 ydp tfj; oliciac x6 Tcdv 
Earj[j.avsv. Ot Zk Xotrco': dvxt xou, it; olitlur avrov, 
in \acxpbc , EtjdSujxav • tva Et'rctoaiv, oxt 'ii; l/. 
Yaaxp6;, ex xou aiou.axo; xf,v du/f^v xou doixou 6 
dyYsXo; sc]sXxuaEt, xa: jJtatoj; dvsXst. 

< Wuu.ov oi 5pax6vxtov OrjXdaetev, dveXot 5s aOxiv 
yXtoaaa 6'ysoj;. > 

Ouxto, <iJTja\v, lz-.i.: si; navxeXfj ^ioptov drctoXetav, 
xa: uitb xf,; !5!a; xaxta; dva/.oiOf asxat, ucr/REp ti<; 
0^: , , 5'f:tij; or/0:\.-, fj 6pax6vxtov :6v xaxaitttbv ■ 8'.a ;'/.: -.', • ">•:'■ " iv eufji/ KaXtu; 6. «vi, 28. ! ;,. I II. 217 . IN BEATUM JOB. 218 

(rnJtdestsr, fva Efrtr,, 5xt TcpoaipExtxio; xa\ xaO' A Becte nulem dixil, tugal; ae si diccret, qnod im- 

roovf.v, aiarcep ti vdXa, xf,; xaxia; x6v Oavaxr^opov plus arbitrii sui proposito cl <"in deleclntione, I5v dp.iX-(iov, auvau;:Tai jjtkv auxf,, xa't rcotouxa 
xax' auxf,v drco 6e auxf;; dvatpetrat. D.ioooa 6 
6';£iu; eoxtv f| xoij TcovT;poO XaXouvxo; xi ivavxia. < A:i xouxo oux ivOf;o:t auxoO xi dyaOd' oxav o": lanquam lac, lclifernm improbitatis vinis sugens 
cuin ea qnidem accrescil, et seeundum eani ea- 

nesqil; nibil inus lamen ab ea de medio lolletiir. 

Liiigua autem impii qui eonlraria verilali loquilur, 
lin/iKi scrpenlis est. 
Vebs. 21-25, < Propler boc non florebunl ejus Boxfj i)oi] Tc:rc>.T;ptuoOat, 0X:6f 1 o£xai •rcaoa 6: dviyxr) bona , Ct cnni pulawiil %f jain r<»plcluill <'s> l:-.' ajxov £Tt:X:uo£Tat, u rcto; ei r;Xr,ptooat yaoxipa 
autoO. > 

"Ioto; p.£v ouv ouok E^avOfjOit auxou xd dyaOd, 
i'/.).' 6;iou xiT) avOet ' pjapavOrjoexa: ' ei 6: xa: >A\:'. 
TtXf,pT;; e!va:, xa\ Tcaat xop.av xot, dyaOo:;, x4xe 
rcaoa auxov dviyxr| xa\ OXiit; xaxa).f/i.Exat, tuoxe coarctabitur : oainis aulem necessita* in eum su- 
pcrveniet, si quo modo sit implere ventremsuum.i 

Forlasse etiam |ne bona ejus eflloresceni, vc 

rum in ipso flore marcesct-nt : quod si plenus es>c, 
et omnibus bonis abuudare videbitur» lunc omnis 
necessitas et afflctio illum invadet, iia ut aninia CjOJ" Xat EVOSf). 

< 'EitaicotiTitXai eit* auxov 0up.5v ipyfj; , vitj/ae 
i::' auxov 65uva;. i 

'0 8e Sujiuta/o; , ext6ptt%ei, Sr/ovori 6 0:6;. 
Tauxa, tpr;o\v, uTC0Jxf,0£Tat 6 doE6f,; , xou 0eoO 
ipyuoK xt;v xax' auxoO Tcip.Tcovxo; rc).T]yf;v ccj£:av 
xa\ d>.).E-i).).r;).ov, SJxtjv OexoO tpcpa;, oouva; erc' 
aJxov atpiotcav Sxp<o; \Jc add. yip] auxov xtjjtto- 
pouptevo;, vtx>:xojv otxrjv , xaxaxXuoet auxov xat; 
touvat;. 

< "Aoxpa oe £v 8:aixa:; auxoO jTepiTtaTTjoatffav. » rf.Tjpioaai tt)v «J/u/tjv auxou 66uvtov. TaO-ca itpo- " ejus doloribus repleatur. Uaec nobis, ut ab alienis 
jspewttxa fju.tv, tva dyioxwp.£Oa tojv dXXoxpiom • abstineanius, adborialioois loco inserviunt; qtian- 
:"•(•£ 6 xauxa xxibp.Evo;, oxav *v a^OovoL? etvat il(ii|iiiilt'in qui li.cc possitlel, ctnn prospera forluna 
6)It;, xox: xf,v £3/i.xr,v uno^xr^^xjit evo^tav, io3x£ uti videbilur, lunc extremam ioopiam susliuebii, 
Ct-.i~.-j 6-(o; icXTjpuioat xfjv yaoxipa auxoO xevf,v ita ul quomodo ventrem vacuum et egenuin explere 

possii, quxsilurus sit. 

< Immillat in euui furorem ira;, lavetsuper cuin 
dolores. » 

Symmacbus vero, depluel, srilicet, Dcus. Hsec, 
inquil, impius palietur, Deo cuiii indignalione ce- 
lerem ac sinc inlermissione nontiiiuani plagam illi 
inferente, quae instar pluviaj cmn impelu ruenlis, 
dolores illi immiltet : summo cnim supplicio illum 
afficiens, doloribus, tanquam imbre nivali, eum 
adobruet, 

Vkiis. 25. < Sidera autem in tabernaculis ejus 
obambulent. > 
"EtepaSe &-jxtypcufti, fiif aspi-ta-nr]oraia-av, g/ef Ali.i autem exemplaria babent uon obambuteni; 
tva et-r,, oxt o:o:;jt!a auxw Xajjnxp-Jxr;; uixo).£:?Of,- ac si dicerel : Nullus splendor ei relinquetur. Juxla 
o:-at- xaxi 6: x6 , .-iFpt.taT)'i<7aicitr, ivx: xou, vero alleram leclionem, ambulunt, speclra scilicet 
t;ou£pi aux6v ex5eifiaxtocrei ^dvtatipiaTa* f;xo: 6: xo icrribilia euin perterrefacient; vel, ;c<Il's vacuae ct 
f|pT][ji(oa0at 6r,).ot xd; oixia;, to; xaxaoxpd-x£:v ev desertie reddentur, ita ul nudalx teclis, slellx m eis 

coruscenl ; vel fulmina intelligil ; sic enim Aqaila red- 
didit : /'."( futgor a (acie ejus ibii in eum ; a facie scilicct 
Dei.id est: Ejus imperio fulmina et fulgura in impios 
immiltentur. Possunt etiam verba aliter intelligi, 
quod, scilicct, astrorum nomine juslos intelligat, qm 
x:pauvo: xaxi xou dosfiou; iv^/Of^oovxat. "Eoxt 6: lanquam luminaria in mundo exsistunt : et quoniani 
xa't d).X(o; vof,oat, oxt doxpa Tobs otxaiou; ivoptixCei, supia diclum cst, quod 17110.' i//i congregarunl, ;«■•' 
<'i; tjtooxf.pa; 6vxa; Iv xoop.w- xat eTceiSJ] :v xui; D comedent, lioc ipsum nunc alitcr effert, quod Sidein 
:u.-pooO:v ^Vor^xat, 6xt "A tKsh-ci cvniyayor, Si- i» tabernaculis impiorum obambulabunt, id est, jnsn 
KKici edorzai, xh aOtl xa\ vuv Jxipto; X:"£t, oxt illorum bona acc.ipienl. 

Ta tiCTpa kf rcuc rtor dtTsCua- Stairau; xspi.iatt\crovct, xoux:ox:v, ol oixatot xd exetvtov a-.-aOa ra 
paXTju/ovcai. ctuxat; xou; aoxipa;, xtov opoytov ovxtov avaxexa- 
>u;j.;j:£'v(0'/ ■ f; xal oxrjxcxou; Xiyet " ouxtoxal 'AxuXa; 
ex546uixe, KaX dcrpa.i'n d.id xpocr&xov avrov 
• pevaszat sn' avzdr, thrzi xou, 'Ex icpootiTtou 
:• j 0eoO, xouxioxtv, :/. -pooxiviJtaxo; aXT]TCTOi zi: . Kaxi6:xa: auxov r.~jp axauoxov. > 

'AxJ/.a; xa\ tkoSoxitov, xat £u<jtu.a/o;, 0: ;j.:v, /;// 
cpvci\8sv, efeScoxav ■ 6 5:, &rsv <pvc~\fiaTor: • xaxa 
u.kv t5 Tcp6/£tpov, x5 p.f, ix rcpovoia; avatpflev, d/.X' 
aJTo;jtdxio; xax£v£/OiV, otbv £00X£: xo xaxa-a-j-ov 
x:/ Tcotpv/ta xou 'U;(j xa\ xou; Tcotu.iva;, Ksp\ ou 
x\: a'.vixx:xj".. Kaxi 6: xo xpuTtxoptevov, axavcrzov < Comedet euin i' r *nis qui non accendilur. > 
Aquila el Tbeodolio, non svfllatus, reddideiunt , 
Symmacbus vero, sine sufflatione : ignis, scilicci 
(si verba sensu obvio el otnnibus aperto sumantur), 
qni non de industria accenditur, snl casu demissus 
est, qualis ille fuitqui Jobi greges el pasloresdevo- 
ravil,quem etiani inimcrcvideliir. Sensu auteni ma- vaiu.i: i.ni 1» .; s ' ttj. : 210 OLYMPIODORI MJBXAKDRINJ 2:0 
gis recondilo, ignis qui non accendilur, vel eon- A &vp tvzir, tjtoi t6 xaTi auvEforjatv, fj xa\ tb dTco- 

seiemix ignis esl, vd illequi tribunalibus futurn xe£p,svov ev tot; jjtiXXouot ^txatojTrjpiot; • jjtuoTfptov 

rcservalur : supplicii elenim illic fuluri mysteriura yip Tt jj.avOdvou.Ev Tcepltfj; exeioe xoXdoeio;, tva 

liinc discimus, quod ul diligenter cavcamus ne ali- s/'j).aaatojj.eOa auTfjv TcaOetv, rcOp eItcev dxauaTov 

quando palianiur, ignem divit qui non accenditur xaTi6Ea0ai t6v do£6fj. T6 6s map' fjjjicv toOto t6 

impium devorare. I^uis autem noster materalis, 0Xtx6v oux eotiv dxauoTov • p/ircojJtEv yip out6" 

qucm oculis cernimus, accenditur; qui aulem pec- Exervo8e dxauo-iv kaxi t6 ~0p, t6 stc\-ous dijtaptco- 

calorcs corripit, et inttis eos adurit, ille csi qui non )/,0; ep;/6|jievov, 5 e'v6ov aJTou; xafsc. 'Edv OeXfjarj; 

accenditur : cujus si imagincm quamdam liabere eixova XaSslv toO Tcup6; execvou, vosc jaoc t6v ei; cupis, cogita tecum bominem gravissima (Vbro la- 
borantera et igne ardentem, qui, nemine externum 
liunc ei materialera ignem admovente, conflagral; 
oculis niilliini ignem in eo cemes, inlus tamen de- 
prehendilur, et viscera ejus adurit : uon aiiter qui 
pcccatorura febre corripilur, igne exuritur. 

Vi:its 26. « Laedat advena domum ejus. » 

Olymp. ct I'ol. Idest, bospes aliquis et alienigena. 
lloe aulcm ad estreraam impii imbeciliitatem el 
tenuilalem iiiilicandaiii usurpalur. Familia! reliquias 
ctpostremum, advenam vocat. Nonobscure \ero iu 
Graico lextu sic reddilum est, ac si dieeret : Suppli- 
cium eiiam ad imum perveniet, iia ul nc mcmoria 
quidemejus ulla reUnquatur. 

Vbrsi -27. « Et delegat coelum iniquitates ejus, et 
terra insurgat adversus ciim. i 

Unive.rsa, inquit, naiura inimiciiias cum co gc- 
rcl.qui l»oo invisus Cst ; et partcm qiiidem malo- urcep6o),fjv Tcupeooovxa, xal utc6 rrup6; tfXeydjjtevov, 
6; xatacpXsystac, ou5sv6; aittp t6 ecjwOev touto xa\ 
evuXov Tcup -poaayayovto; - ovy supfjaEt; Eu/ei tb 
Tcup ev auTto, urcoxetTat K 6e, xat exxatst outou Ta 
arcXdy/va- outoj; d~6 tcov d{iaptTjp.dTOJV TcupEtTtov 
tt; exxatetac. 

« Kaxtoaai 5e auToO e-fjXuTo; t6v oixov. i 

'O.lvjixtodwpov xa't flo.lvyjcvicv. Toutsoti, 
£ivo; ticj xat dXXoysvfj;. Touto 6e st; svostciv tfj; 
ayav doOsveta; tou dae6o0; TcapetXTjnTat. 'E.ii\.lv- 
tor xaXst t6v urcoXeXetp.jjtivov tou oixou. L 'Aoas/to; 
6z jjtstsvfjvexTai et; t6 'EXXTjvtxdv i'va etrcrj.oTt xal 
u.iyoi ev6; ytopfjast fj Ttjjttopca , ojote jxTjoe jjtvrjjjt^- 
ouvov auTou TceptXettpOfjvat. 

« 'AvaxaXutj/at 6e auTou 6 oupav6? Td; dvop.(ae, 
ytj 6e iTcavaoTjtrj auTto. > 

' Ildoa, .9r,7'f/, fj cpuotc; eyOpavet Tto 0EoaTuy£T• 
yat Td jiev Ttov oetvtov k\ oupavou urcooTTJoeTat, t6v ruui a coelo, Deum inimicum habens, partera vcro p '^ v ^X wv ™X£p.tov, Td 6e kx yijc , ttuv dvBptoTctov 

a lerra, hominibus contra ipsum insurgentibus, aJTto e-avtoTaj^ivtov • xal oupav6? jjtev dvaxaXu(|/£t 
susiinebit : et ccelum tiuidcm, divina justitia ac- q ^S *vojj.!a? auTou, ttj; Oeta; Sixrjc extpavepouorjc; 

lii.ncs cjus maiiilcbtaiite, iu co quod peccata suji- " a xat'aot6v, ev tio dvoiOev eTctTcejjiTcetv ttjv kn\ to;; 

pliciisdesuper immissis puniat, iniquitates ejus re- ij/iaptrjfiacn xfSXaoiv auTrj 6k fj yrj TcoXejjirjoet au- 

\ .'laliit ; terra vcro, instruclis cl armalis copiis, xot, OTcXtTtxd; extdiTouoa tfdXayyac. Tauta 6e el- 

illum dcbellaoit. Il.cc aulera ideo dixit, quia Jobi ^^ v , eTcet^ij tw '1io6 ti j/iev Tcotpivta, y.a\ ot Tcat8e;. 

greges ignc couiitus dcmisso, cl libcri ruina domus td ptev toj dvtoOev evrjveyjjtivtij rcup\, ol 6e y.a\ tto 

ll.itu aereo conquassatae inierierunt; boum vero, deptto Tcveujjtatt, ucp' ou tj o!xta oovr/ieioa xat- asinarum et camelorum armeota, infra hicabbo- 

siilnis in tcrra diro|ita sunt. Ilaec aiitciu omnia 
Jobo propter ipsins peccata illala esse', Sopharus 
aslruere conattir. 

\ cits. 23. « Tialiat domuui ojus perditio in li- 

llt'111. > 

Idcst: Exitio loiali peribit, etquando Deus pu- 
niredecreverit, supplicium ejus omnia pervadet, 
uec tpiidquam intactum relinquet. 

Vers. 29. < Haec ost jiars hominis impii a Do- 

mino, ct posscssio bonorum cjus a supcrintcn- 
(loulo. > 

II. ic, inqiiit, iiujiiusa Dco conscquctur, ct nml- 

l.ll "III I"'--' Ssilllllllll lillis C| 11 «lipplic I <IMnhl.MII 

enim bona possidens, divinam beneQcentiam non 
animadverlit, plenitudo irae, a Dcoqui omnia in- 
luctiir, tanquam possessioel portio ei dalur. Ii|ii- 
sro|ii auiom, oiiiii aodiunl in sacra Scriptura Deum 
hoc nomine indigilari, saluti gregis viL'ili cuslodia 
prospicientes, et fide, vita inculpata, ac doclrina erceoe, 6te<f0dpr,oav al 0£ poiov dyi/.ac, xa\ 5vojv, 
xat Ttov xajjtrjXtov , xaTtoOev utc6 Ttov Tco).£[Jtt'ci)V 6t- 

rjpTcdyTjoav. KaTaoxEui^Et ouv 6 -totjsdp , oTt rcdvTa 
<,:' i;/.apT:'av etc' aut6v eTcrjVi/Orj. 

« 'E/.xuoat t6v oTxov auTou i-toXeta et^ tiXo;. > 

Touteotc , TcavtoXEOpIa oiacfOaprjoETat, xat rcdvTa 
fj rcapi @:o'J x/Xaat; ETct5pap.EtTat, fjvtxa av 0eo; 
D xaTa'yrj9tar,Tat ttjv Ttp.ojp!av. 

« Auttj fj [itspl; dvOpto-ou do£6ou; rcapi Kuptou, 
xa\ XTTJjj.a uTcap/ovTto/ auTio rcapi tou Eictaxo- 
tcou . » 

Toutiov, tfrjol, Tcapi tou 0eoO TEuceTat 6 doe6rj;, 
xai t6 Tcipa; ttj; tcoXXt,; xTfjaEw; fj Ttjatopta • ercet- 
6fj yip xTrjoajjtEvo; ti iyaOi, oux tjoOeto ttj; Oeia; 
euEpyeaia;, SCSotai autoi xTfj[j.a xa't p.ep't;, t6 tcXt,- 
ptojjca ttj; opyfj; rcapi toO Ti rcdvta erctoxoTcoOvTo; 
0eou. 'Axouovte; 6e ol etcIoxotcoi , t'o; 6 0e6; Tau-rj 
xexXrjtat tfj r.poar,yopta rcapi ttj rpattifj , Tr|p;tTto- 
aav ttj; Ttpoor,yopta; -6 ».qito[xa, ercaypuTcvto; Ta VM',1.1. LECTIONES. . /..:;-/.. '• Xa. suppl. oj/.. g|] l\ BEATUH JOB. 

MRi <ri|v «Ddwriv tTOswnwuvse?, xaV tcco-w», >w\ \ ornati, appeUaiiouis susc dignitoUjm iu.-.„.tur : <li- 

(Jit.) aVBiwMjittip , xa\ 8i5acrxa).ia sep.vuvciu.e aaOetiJiJav t!; iTcitjxorco; IvOdSe (bvoudsOn. , xa\ 
txsivou sixova iiavT\ tpdrao 9tXoTi|j.eici0t,j:jav c^opetv. 
"Urrcep ydp 6 jjtt[jtT|(jd[J.evo; eixdva [iaciiXixr;v, Tip.3- 
rai Itc\ t(o xaXto; oOttjv u.ip.fiaajOat, tt[j.aTat 81 
xa\ stc\ ttb au-T)V xsxocrtj.T|Xsvat • oDtto [Jtaxdpto; 
ercictxo-o;, 6 vorjaat; tov oXtjOivov stcc' txotcov , xa\ 
fr/tbv autov, xa\ yivotjtevo^ tb; ev dvOptbrcot; Oeo scant i|.iis boe loco episcopus nuocupeiur, illiusque 
imaginem referre motiis omnibus Btadiose conien 
dant. Quemadmodum enim qui regiam imaginem 
imitalur, eo quod recle eam exprimal el adornet, 
in prelio et honore habetur : ila bealus illc episco- 
|uis est, (|ni vcrnin episoopum contcmplainr, el imi- 

landum hibi proponit, ac lanquam Dens i r homi- 

nes versalur; ilhimquc episcopum et inspectorem xa\ e/.t..v e-ijxo-ov tov TcotoOvra ntfltbv dXr,0tb,- Iv babet, qui ipsum nimirum in ChristoJesu episco- 

Xptmtjp 'ItiioO s-tixo-ov. pum crcavil. 

KIM>\.\. KA\ CAP. XXI. 

Ilpodewpla. Vrolheoria. 

0! tptXot tou 'l.bfj IXBoVce; Itci TtapaxXiicTtv, xa\ Cum amici Johi, ul solarenlur cum, accessisscnt, 

•t.bv «vrjxiotiov sufiipopojv outoTctai i-evd;;.svot, ibej ct immedicabiles ejus calamitales oculis ipsi \.<lis- 
ii :v eOjsGsij oOSsv ototcov rcep\ 8eou sXoyisavTO" dyvoouvTs; 6s tb; ~stoi tt; xa v . [Jiaavo; dpsTrj; f| 
TtXTjYT) , du.stvov exptvav xataStxdcrat ;j.cv t6v " I oj 6 , 
tb; ecp' d;jtapTiat; -diyovTa, Sixatov 6s tov fc);ov drco- 
cpfjvat, (b; oOx dSi/to; autov tijjtioprjadjiEVov. '0 6s 
dvopstdTOTO? 'Itbo, oOSs aOto; p.sv SStxdv tc Tcspt 
Msou IXoytiato, ouSI dTisjjt-yaivoujav si').r,t;s od;av 
r:sp\ tt); TcdvTa xa/.tb; xa't Stxatto; SteTcovcrr;; Tcpo- 
voia; tou 0eou • o05sv 61 iauTtb csuvetStb; t-qs tt,).'.- sent, tonquam bomines pii, nihil de Dco a ratione 
alienmn mente coiiceperunl : plagam vcro illam ad 
virlutcm probandam et explorandam immissam 
fuisse ignorantes, visum est eorum jtidicio, Jolmm 
nuuiem, ac si propter peccala nerumnas sustinerel, 
condemnare, Deum vero, quod non immerilo eum 
supplicio afficeret, justum pronuntiare Fortissimus 
vero arhleta Jobus, neqnc ipse injnslom afiquid dc 
Deo cogitavit, neque de Providciilia divina, quie om- xauTT); Ti[jtwp. f ac; er:dt]tov, oux dvixstai ttj; dotxou nia recte el juste admiriislrat, dissentaneam u 

tuv tfi\w xataxpisetu;. Ilo).Xtbv Se Tcep\ toutwv ye- et ineplam opinionem aniino concepit : cum au . m 

vouevwv auTot; 5ta).s;st.)v, xa\ vOv tou StocpcXp Itc' nullius sceleris sibi conscius esset, quod lam gravc 

«oe6e'cb Tci).tv oOtov xataotxdjavto;, cpijo\ itpoc aO- supplicium inercrotur, injustam amicorum condem 

to : j;, 'Axouiati [Jtou tiov j.dvtov, tva yvtoTS tb; oO nalionem inii|ui) aninio ferl. CumqUC de bOC m 

TcapoxXrfccxov TcpocrtifdYete Xdyov, d).),' sT-jaXij.svto; G inter se sermones scvissent, et Sopbarus il um nu 

xa\ xat' dyvotav rcpo^dist; Tcpoutpepete '• StsXsy^tov denuo impietatis reiim pronuntiasset, su 

os trjv dyvotav, Ttpo6XT)u.atcxtt>cj tprjtri rcfyo; oOtoOs, quitur : Ul intelligatis, vos oralionem ct 

EI ofSote tTJcj tlpovcrfa; tou; Xdyou;, d-oxptvaaOs riain nequaquam in medium attuiisse, 

not, Stati djeCsi; eOOr,vouvtot ; xa\ Tcavta/dOsv deceptos causas speciosas efficfitias ignoranler pras 

oOtot; dtfOdvw; tcepip^el td «vaOd; xa\ sv sOica- tendisse, iis quaj diclurus sum aticndiie. Ignoran- 

Osia Stdyoujt, Osop.d/,a tpOsYYOjJCEvO! ,df,;j.ata ; tcXtjv liam aiilcni eorniii.re.largiiriis, proWematlce Sll 

dXXixa^aOtibvfisOrv.soia ytstarct-tst • -rctb; Ss xat nuit : Si Provideriiije raiiones VObiS perspecu 

aforluna uiantur.ct bono- uiev tt; Iv TcXoOtto xa\ Tcajri tfi rcapa dvSpioTcoce sunl, cur impu prosper: 

rumabundantiaundiqtiecircumtoant^chcetYerba 

Imstilia contra Deum profeirarit, vitam slne Krum- 
i,iseim61estiistraducant(quii) eieo 6'j;r[ tsXsuta tov ptpv, d 6s ev rctxpii ^-j-/r\;, ou 

osvo; ttbv ev pito [jtSTaaxwv dyaOtbv ; Etta otd ptlsoj ,,,,.,.,.... ~ - . 

TcapeviOr;xe, ndzeper ov/J 6 KvpicQ ecrzir 6 6i8d- nisct lnolcsliistraducanl (qiiin ei eoruui eiian. i i'^ 

CKbir crvrec-ir xa).&.-iicrz-i\jn\r; 6stxvu;tb; dvscpcxta las labilis et caduca est), respondele m» • 

xa\ dxaTdXrj-TO to toO 0eoO xpciieta, xa\ oO Tcav- hic quidem in diviliis ct omni bealltudinc human 

ts;i fjpttv Yvt&pijioi t?„- TcdvTa xaXtb? Stotxoucrr,,- alter vero in angore animi, bonorum omnmm quae 

llpovoia; oi Xdyot. 1> bominlbus in vita contingiirit, espers, vitam bniat. 
Iioin.le, Deijiidieia ineomprehcnsil.ilia et ineffabilia esse ostendeus, et quod providentis, qu» cnnc a 

recte gubernat, raliones nobis oirinino cognilse non sini, boc sermoni suo inierscnt, i » l 
minus cst quidocet intelteclum et scientinml i TTco).a6tbv 6s'It'j6, Xsyst, ( 'Axousate, axouoati 
[iou ttbv XdfO)v , i'va utrj f[ ;xot rtop' uuttbv c.Otr, t) 
TcapdxX^jt;. > 

'0 5s 20;j.;j.a/o; , Kal yt:rfcn),j tovzo ueza- 
SovXevjta vjmr. '0 p.sv 8tTCAocTiacru.os tou , 
'Axovca-i p.ou, rjtoi -ooio/r;/ EvspydcraaOai p-u- 
Xstoi, f) xa\ trjv tt,; '^r/'r t ; euOujxiav su.saivst. 
'0 5s voucj tou stCxou totoOto; • AsiatrOs td rap' Vt.its. I. ( Uespon.lens autcm Job, ail: IVi.ns. ->| 
< Audite, audile sermones meos, ut non sit mibi a 
vobis b»c consolatio. > 

Svmu.ael.us vero, Elpal hoccomilH veslri muia- 
Uo. Verbiautem.Audice, ingeminalio, vel ad exci- 
tandamattentionemadliibetur.vel animi secunla- 
lem ac tranquillitatem indicat. Sensus autem ver- 
sushicesttAccipiteq-iasdicturus sum, ut edocli VARI.l. LECTIONES. ic. rcpoecpipEte. i ic. tcovtwj. 523 OLVMPIODOUI 

(|uod verba ad consotaiutmn minime idonca adlii- 
lieaiis. consilium mutetis, et aliain sermouis vestri 
metliodmn ac traclationem inslilualis : nam ulnunc 
se res habet, consolalio veslra consolatio uon est, 
sed dolorum incrementum; calamilates enim milii 
exprobranles, vulnera mea refrfealis. 

Vkrs 5 i Suslinete me, ego autetn loquar; 
deinJ i non in idebitis me. > 

Svmmachus vero, ' t posl sermones meos acquie- 
scclis. Duplex autem verborum sensus esl; vel 
enim lmc dicit, Suslinete, et anquo animo ferle me 
tcm ; p rsuasum enini liabeo cessaturos vos, 
necainplius ludibrio mc babituros, si ea quae a me 
dicciilur diligenlius animadvertcritis. Vel, morbo 
ine alllii tum et incurvalum eiigite et sublevale ; 
poslquam vero ca dixero quae volucro, riirsus me 
in priore sede collocabilis. 

Vers. i. t Quid eniin? Nuuquid hominis cstca- 
sligalio mea ? aut quare non irascar? > 

Talia, inqult, contra me comniiniscentes, bilem 
mihi movelis; ipiis enim mortalium est qui,prout 
vos affirmaslis, me impielalis, rapinse et eupidita- 
tis alicnorum bonorum argucre potest ? Quando- 
quidem igilur nemo esl qui me arguat, cur non 
me.itocontra vos ira accendar, quod iu accusatione 
veslra, ea quoruiil i^miri estis pro cerlis allinuc- 
tis? Vel illud dicitquod postca ab Aposiolo usur- 
patum est : Mihi vero pro minimo est quotl a vobis 
dijudicer : scd Dominus is est qni mc dijudicat '. 
ldcirco igilur excandesco, qnod rei verilatem igno- 
rantes, judicium divinuin pr.cjmlicio vestro anie- 
vcrlatis. 

Vehs. '',. c Inspicientes in me, admirabimini 
[Aquita vero, Dtibii ct perplexi inerele; elSymma- 
clms, obmutescite], manum ponenles super inaxil- 
lam. > [Cnteri, superos.] 

Qui cum silentio aliquid aiidiunt, ut plurimum 
cubilum femore supposito fulcientes, etvultum su- 
per raanum inclinantes, iis qu* dicuntur animum 
advertunt. Dicit igilur : Ciini siienlio et attenlione 
auscultate milii, ut ca quac dicunlur admiremini : 
atque ita nonnulli versum liunc intellexerunt. Mco 
vero judicio, Iioc est quod dicil : Stalum rerum 
mearum vobiscum repuiantes, admiremini; cau- 
samque cur aRruninassustineam ignoranles, in an- 
(justias conjiciamini, ac baesilantes, nec habentes 
quod d ccre possitis, silentii vinculum ori injicite : 
siccnira ea qux patior omnem oralionem superant 
■ excedunt, ut propler exprimendi difficultatem 
prnfstelde lissilere, quam lemere prouuntiare, et 
<■ ndi iiniaiiiini, ■,1'iilcnliani de me ferre. 

Vi iss (j. ( Si elcnim recordatus fucro, sollicitus 
fui. et lenenlur carnes rnere dnloribus. > 

Vlqne liic etiam intei preies lapsi sunl Coi I - ALEXANDRINI 28* 

\ tu.ou Xc/O^aojtsva, Iva u.aOoVte; 3ti [j.f] xati Xiyov 
Ttoisiaue tr]v r:apax).r]atv, u.eTa6ouXeuaT]a0s , xa\ 
dusl^ryts tJ]v tou Xoyou oixovouiav xa\ u,£Tays(ptatv 
<1>; vuv ye f] rcapaxXr^at; uu,ujv oux Satt rcapdxXr,- 
a::, dXXi TtpoaOf]Xiri tojvoouvojv er:c£;a!vsTS ydp po: 
Ti Tpauu.aTa, Ti; ffufjt^opac; SvetSivOVTs;. 

( "Apati u,s, eyoj Se XaXf]aoJ• ett' ou xaTayeXd- 
aet:' [jio'j. > 

'0 S: iuuuayo; , Iiai iteza zobc Jldfovr ftox> 
czi]csze. Aittt; Se f] Ivvota" t]toi yip touto Xiyet, 
T7iou.s£va-E, xa\ fSxaTaaaTi [xs XiyovTa , xa\ o'8a 
ot'. eiv ETtitjXT]<ir,TS tot{ rcao' e.;j.ov Xeyou.ivoc;, atf;- 
aeaOs xaV rcauOfjaeaOs xataysXoJVTi; fj.ou. "H, oti 
'Ava6aaTiaaTi u.s, xa\ dvopuojaaTe u-6 trj? v<5aou 
auyxaTCTOu.evov 1 ' • p.STa 6s t6 eirtetv pis St gouXojjtai, 
TtAXtv p.e s-t Trj; TtpoTipa; xaTaaTfjtrsTe xaTaxpf- 
creo); 1 . 

( Tt f/ap ", Mr] AvOpoJrtoj [j.ou T] HXey^t; ; fj Siat! oi 
O'jv.oj0f|io[jia'. ; > 

Ei; Spvy]v F- E > 9 T 1 (3 ^ V ) ^xxaXeiaOs, Totautd pou. 
xaTa6:uSo;j.evo: ■ STts\ t!; dvOptjrctov eXiylat \xz 
ouvaxat dTsfif] veyoviTa , r) dp-aya, xat tojv dXXo- 
Tptojv EpaTtrjv, (J>; ujjiet; dTtetpfjVaaOe ; 'Ertet ouv p.f; 
eat! Tt; 6 sXiyvojv p.s, Ttto; oii St/.a!oj; OuuojOr]aop.a(. 
xaO' u;j.6jv, ote Ttspl iliv oux olSats , Sta6s6a'.ouaOe, 
xaTT]yopouvTi; pou ; "H xaxstvo Xiysi ortep uatsp.oM. 
o 'ArtoatoXo; ItpTj , 'Eixol 66 elc: i.layjazir karzir, 
"iva vp' u/iojv draxptQti) • 6 Se. avax.plvtt}r tts, 
Kvpidc icTl. Ati touto oijv ei; Spyrjv xtvouuat, ott 
« %b tsatflc, oux e!8oTs; , ttjv Oeiav TtpoXap.6dveTi ( E!a6Xii|avTe; e!; eue, OaupdasTe [c! Si 'Axv- 
.Xar, i^-opfjOriTe • 6 Si luit^utyoc, dcpOoyyot y!- 
vsaOsJ.^stpa Osvts; stc\ titay<5vt. » [Oi Aot.tc), trt!. 
ato;aaTt. ] 

Oi ptO' -rjau^ta; dxouovTe; , oj; Ta TtoXXd tOj 
dyztova Tto pTjptTjt» itpoaspeiaavTe;, xa\ ttj y_up\ t^ 
TtpiToirtov ercavaxXtvavTe; , Tot; Xeyopivot; tbv vou / 
TToaivouat. Aiyet ouv, Stt MsO' f;auy_!a; xat Ttpoa- 
o/f,; dxouaati [jtou, 1'va Oauu.iar]Te Ta Xeydusva • 
xa\ outoj piv Ttve; tSv azlyov evSr]aav. KaT* k[il 
o: xptTrjv sxetvi tcr]atv ■ 'AvaXoytJdu.evot Ta xaT* ijjte, 
I) OauijtdaaTe, xa\ et; dp.T]xav!av Ttep!aTT]T£ u , pfj ei- 
p!axovTs; aiTtav oi' tjv Ttda-/oj, xa\ c;aTtopr,OivTe;, 
xat [j.fj s/ovri; ti stTtstv, tSv tjtj? atojTtfi; Ssau.bv ty 
0Tt5uaT'. ert!OeTS" outoj Ttipa" TtavTb; XSyou ti ep.^ 
TtaOr; xaOiatT]xev, (b; a;j.etvov sTvat irt\ TOUTOt; ttt- 
yav ot' d.-opiav, f] rtporteTOJ; dTto^aEveaOat, xa\ 
xataytvwjxetv [j.ou. 

( 'Eav ts yip ;j.vr,aOo), ia-ouoaxa, s/ouat 6i uvj 
-./.: aipza; oouvat. » 

Kivtau8a Ot Jp;j.r 1 /:JTa/T:; 5:f p-apT'/v. MetJ ICor. iv, 7,1. \A';i.i: LECTIONES. ' ■ •.'■-. .; . ' "■'. xataxXtdeo);. ■" -_•/ . Sxp •. ic axpio ;•■ r ( pt]j. " ;■• . -ir:i-.r-... 5£5 IN BEATI M JOfi> 226 

jcwuBr^ yip, 9r,B\v, epto,xa\ ouvtouwj smuvijoOfi- A stim, inquit, el siiiiiniaiiii) ea ilc quibns ilicturus 
rouat tiov ueXX6vtiov (Jf|6T]setj0ai • ou yip Etoaiv sum, commcmorabo : dolorcs enim qui carnesmeaa 
iutttXox<up^acti -h Xirqi al ito).iopxou«o( uou tic; obsidentel infestnnt, longiori oralioni indnlgerc 
ttdpxa; o6uv«e. '0 6e EiSuuaxo« «vt\ tou, keaoi- non sinunl. Symmachus pro tollkilui fui, reddt-ns 
Saxa, exSouj, QopvGovyiai, toiJ-ro oTuat 8i)Xot, ots eoninrior, hocinnucre mihi videlur : Si meorum 
^avxatu.dvovttvi)o06jTtovlpuvxaxwv, Tapdwuat malorum menlionem Uinlum recero, commovcor et 
xa\'6opu6ouuai, xa\o68e tijv uv^juiiv 4naOto« tpeptu, conturbor, neque recordntionem ipsain sine aninii d/./.i xa\ f, dXYllStuv us tou coJ;j.aTo; icpfcc; eaurqv 
dvtticsptoTtd, xa\ o6x ia uetd tf ( ; icpocrnxoutrqc; dp- 
uovta; icotsWOai toiic: Xoyou?. 

« Aiax! daefiEi; £toat, TceicaXattovtai os, xa\ ev 
icXoixqi ; > x. t. X. 

'Eic5t8f|itsp ofsoOe aocfot ttvsc; elvat, xa\td? ai- 
-!a; eiSsvat xaO' &; xaGxa ird&x w > spopivtp uot epd- 
azxe • I!oO;v itoXXo\ icoXXdxtc; das6etcj xataYr ( pti>aiv 
Iv irXouttp; xa\ dtpOtfvw; uev auxot; &v(i)atv f, yf, " pciimnero mulli impii in dolore suslineo ; quin et corporis crucialus ad se 
trahit, nec cum debila el concinna oraliunis stru- 
ctnra verba mc faccre palitur. 

\ i i:s. 7. < Qiinre ini|iii vivunl, senuerunl nn- 
tem, el in divitiis .' > elc. 

Quandoquidcm sapicules vosefsa exisliinalis, et 

causus cog ere propier quas ego Ii.it pntior,re- 

spondete mihi interrogunli. Unde evenialq I sse- ili\ ii consenescanl ' touj xapicou; ; sc^TjSovtat o; xf, su-aiBia, xa\ icav- 

tav<50ev ajxo!; ouvxps/st td dyaOa; xa\ ouSs t\ ct/.o- 

yo; aOtotc; cpuot; -o:e ifiuonpdfriCfe ; uevouat 6e sv 

tat; efiicpaYlai; P lir apdSaza, ivtt xoG, dtppdvtt- 

ete;, ofove\ Os!a; ttvo; xat dOavdtou uotpa; eicetXrju- 

uivot, xa\ dvOpwiccvi;; tXijTcaQeias s^tn tuyx«vov- 

tsc; ; sv eutppoauvT) oe auxot; xa': xi xsxva StateXeif, 

xa\ uouolxoTc; ApYavot? sTitxspTrsxai ; xat ev dtfOo- 

v(a icoXXJj ttuv Seovttov icapi icdvta tov ptov e;:xd- musicis insliumenlis animum oblectent?rerunique 

CovtaH.xa^ouvteXeottTjtittoi; dY«Oot;;xa\tauta, omnium necessaiiarum aliuiidanlia loto vil-.e sua: 

evapY<i« Oeouaxouvte?, xa\ ooSspiav ttuv Gsftbv ev- cu,su aflliicnles, feslos dies celebrent, el cuin I is 

toXtiv Xaufidvovte; Ivvotav; Totauti) uev tffiv ot£- commorinntur, licct bellum apertum contra Deum 
/tov f| ouvajti; • /pf) Bs ijoj; xa\ 'ixaotov ax!/ov xaO lerra iis fruclus abiiiidanlcr proferat? pncclara so- 
I»'!'' ili l'i lentur, et undique bonis aliluanl? nequc 
ln sii.r i iniiiii, i|ii:' rnlione carent, tasiiiii aliqucm 
adversuni palianlur? permaiieant aulem in prospc- 
rilale sicui oves, \.\ est, absque omni cnra etsollici- 
ludiite, ac si extra humanam ralamilaleui consli- 
luti, diviuam quauidani ct imiviorlalem sortein nai li 
fuissenl? liberi ctiam eorum lxtam vilam asant, ct geranl, et divinorum mandatorum nnlla cogitaiio 
eorum animos subeal?Alqne liie i|niileni versimin 
lioriun scnsiis esl ; operee prelium tamen est sigil- 
laiiin versum unumquemque expendere. 

Vi.ns. S. « Scmen eorum secundum animam, et 
lilii eoriun in oculis. > 

lil cst : Niillns inlcr cos sterilis csl, sed f''cm.di 
(iii, ncs, semen el liljeres babenl ; sccuntium animam 
enim, id est, unusquisque eorum pater est. Ilhnl 
aiitCin : /'.i filiieorumin oculis, Symmachus rnldi- 
dit : Pcrmanenl ante cos. Liberos enim inlueti, ei 
puerilibus ac balbis sermonibus oblecuri, parenli- 
lms jucundum spectaculum est. 

Vtiis. 2. « Domus eorum abundarit ; limor auleni 
nusquam, et flageilum a Domino non cst snpcr 
eos. » 
• "Iloovxa: , yqsX , xot; xixvot; , eoOr,vo03iv, ou- D Liberis, inquit, delcctantnr, rebus Oinnibus abun- 
otwi 8teuXa6oi5vtat, ou oeooixaat xf,? ejiipaYia: p.e- dant, neminem verenttir, ne excidant sna prnspe- 
tirxtiioiv, ou Ss/ovxai 7:Xtiy7]v QefjXaxov. Tivej oe rilale non metuunt, plagam iiullaiii a Dco iininis- 
xo , '0 crxcpcc aizo>r xuzit ifrvyjyr , ou i:ep\ xou sain scnliunl. Quid.im vero illud : Scmen corum sc- 
or.dp[taxo; xiuv ica£6o)v evdqoav, d).)d r.zy. xdiv ev cundum animam, non de virili semine ex quoJiberj 
xfj ffi xata6aXXouiviov 'oitspudtMv ■ tb; e'va: xo procreantur, intellexerunt, sed de scminibus quse 
XeYijJtevov totouxov • Ko;jitoa'.v auxoi? xa Xf/ta, ouoa- lcrr» maiidaiiliir ; ut quod dicilur hoc sit : Agri 
,u.ou d-^opJa' xaza ]j'v-/J}v cl, xa\ zaO' eva ixaotov eorum friiguin feraces sunt, nusquam sterilitas esl , 
tap' aotctc; 'fj ttov oicspudttov oa'^!).eia. 'Austvtov o':, secundum unimam \ero, e.l unicuique eortim, seiui- 
rljjiai, fj itpoxtpa £xoo/f r niiui aliundaniia suppeditaliir. ['rior vero expositi i 

meo judicio melior est. lauxov e^exdaa:. i '0 oTcipo; ajxoiv xaTit d/ux^v, xd 6e tixva aj- 
ttiiv ev itpOaXuoIc;. > 

Tootiattv, o'JSi\; ev auxotj dyovo; , d).'/.d icdvtss 
Yovtp.ot, 0TT;pp:a xa\ tixva £'//.ua: ■ touto yap eaTt 
to, xazit ij-'cyjj>\ dvt\ xou, 6 xaO' 'eva i:axf,p in-.:. 
To 8e, za Si zsxra ctvzcoy tv opOa.ljiolc , 6 Suu- 
p.3/o;, liaiiirii SfticpoorOer avzior, s^iStuXE. TXuxu 
ydp T^axpdat Oea;j.a Ttaioec; iptbusvot, xa\ to:; -at- 
o:xoi; aOxou; * tiJisXX£ou.aot tspTcovtsj. 

i 0! olxot aOttov euOr,voOoi , 9060; 6e oj5a;j.ou, 
udaxij ol Trapd KupEou oux Eaxcv ct:' autote;. > H jyj. suicoitatf. 'i ic. sootd^ovtai VAP.I E I !.. TtOM') 

; : . : . .lov. »27 

VSRS. 10. l!ns OLYMPTODORl VLEXANDRINI 
lorum nnn fciuni inimaturum \ i '11 Bou? auxi peperil. [Symmachus : Non («■»• i t aborlum ; i.l cni : 
I!n> arans fcium iinperfcclum el moriuuui noncdi- 
dil. 1 r.i salva evasit eorum prxgnans, etnon frn- 
sirata est. .< 

Aquila anlem, juvenca eorum ; ae si rursus dice- 
rel : Bos felum utero conceptum imperfectum non 
ejccit, neque embryon immalurum peperit, sed 
salva evasil, fetum absolulum edidit, neque fru- 
sirsia esi. Quidam vcro de rouliere haec dicta esse 
arbitrati suni , quod scilicet eorum conjnges fcins 
aborlivos non pareant. 

Vehs. 11. < El permanenl sicut oves apternae. 

Vel hcic dicit, quod etiam oves illis permaneant 
lanquam aHernse, nulJo peslilenti morbo aut lue 
infeclae; vel.quod ipsi vitam longsevam ducehles, 
in mulliludinem insiar oviuin escrescant, el libero- 
rnni propagalione iuimortalilatem imitentur. 

Vihs. l.N. « Quid csi Omnipolens, qnia servienius 
ci?ei quae uliliias, quoniam obviam iliinius ci ? > 

Sub impiorum persona hsec loquitur. Similis au- 
tem hiclocus illi : Dixil insipiens incordesuo, Non 
est Deus *. Qttis enim, inquil, est sufficiens, id esl, 
qui oinnipotens dicilur Deus? Quid lucri uL> co re- 
porlabiinus, si ea de causa cultum ejus el obse- 
quiuiu elegeriinus? qua in re juvabimur, si proni ad 

adorartdi :um accesserimus? lllud enim , < Qito- 

ttiiiin obviamibimus, > dicunt melapliora suinpla ab 
qui pcrsimis illustribus assurgunl, el lionon 228 
oux (uu.0Tdxt)rcv. | 'O Zcjtj:ta- 
yi ■<; , oj/. tJeTptoiE, rovzsazir, 'Ate/.tj xtx\ vexp&V 
yovr.v r-, ycoipyixrj P ou * oOx fjveyxs. ] AtEatbOrj 8:; 
auxdiv ev yaiTp': Exouaa, xat oOx eafa/Ev. i 

' '0 6e 'Axu/.a-, FiijitiAir avz&v tva Ttd/.tv EtTtrj, 
OTt fj pVOc oOx d-i6a),EV f la. Ec£6a).£V ] dTE/i; t'j 

EyXUfJ.OVOUfJ.EVOV, O'06e dwpOV t6 i[J.6puOV dTtEXUTjaEV, 

d),).i otEatbQrj , xat xsXstov etsxe , xa't oux dtTcexuye. 
Ttvs? 6e itspt yuvatx6; s'tp?,aOai Tauxa 0-s"/.a6ov, 
OTt xat al Ttap' aOTot; yuvatxes oOx s^Tptoaav du,- 
(i).tu0p!Sta [j-p. du.6Xto0ettrat]. 

« Mevou-1 Se tb; r:p66aTa attbvta. » 

"Hxot xouto (fT^atv, oTt pivouatv aOxotj zai TJt 

T:p66aTa cbarisp atcbvta , u.r / 6sjj.idc Xotfj.cb6ou; viaou 

B Jj ^Oopa; ataOavofjtEva • t), 6xt aOxot jj.evouat ;j.axpo- 

6tot, xa\ et^ Tt).?,Oo; STti6:66vTs:, xaOdftEp -i t.-J,- 

6ata , xa't Tat? ETttyovat; ttjv dOavaatav fj.tfj.ou- 

fiEVOl. 

« Ti txav6:, Sxt Sou/.eoaojcev aO-cb ; xa\ t£j tb^c- 
).£ta OTt dTravTTjaojJtEV auTtTi; > 

'[i: ex TipoawTtou Ttiiv dae6(uv 6 'i.i^OQ • ictxs 6e 
~i[>, El.itr tiyfoir &r xapdtgt avzov, 0'vx. scrci 
Qedc-. Tlt; ydp (fTja\v, iczlr 6 inardc, iouteutiv, 
o -avToouvatj.O£ ).Ey(lfj.£vo; 0c(5; ; T£ Sk tt/.eov fjfJtTv 
Eaxat Ttap' autQU, tva Sti touto ttjv aOiou XaTpEtjtv 
■;.j.\ OEpaTtEtav EAtbfjtsOa ; Tt 6e (U9£).TiOTiaifj.EOa, liv 
e:; tt)v aOToO T-.poaxuvr ( atv ' ukot:£-tovte^ 3 E/.Oto- 
jj.£v;T6yap, c ! rt djtarz/icojisr, tfaalv ex fjSTa-yO- 
■a,' tojv TOt? evfid^ots TrpoatoTtot; TtpoavtaTajj.Evtov, c.ins;i in oceursum corum vcniunl. Deinde causam C xaV Ttjj.?^ /dptv Et; dTtdvT^atv oOtoJ^ EpxofjtEvtov 

EtTa xtGTfiT'. Tr,v atTtav St' i]v Ta TotauTa )iyouatv, 
tva OEt^r, OTt aTtovov eT/ov twv dyaOoJv tt^v d-6- affen cur lalia lc 
bore el destia [uanlur, ut ostendal eos sino la- 
liona posscilisse. 

niin in mauibus eorun Vers. 16. i Eranl 
bona. » 

Hat: mquit, eo ifnod supphcns mnrme alucin- 
lur, sed in bonorum linjiis vilae alDuenlia a:talcm 
iransigant, Deo interim patienler ferenle, animo 
secum meditantur, ci dicunt : Omnia in manibus 
liabemus, quse jucunda snnt tle nostro possidemus; 
quemfruclum majorem nobis afferet Deus, ui vias 
ejus et mandata custodienies, molestiam nobis ipsis 
creennis .' 

i Ofiera aulem impiorum non inspicit. > 

I!a:c cliam verba impiorum esse quibusdam vi- 
dentiir, .|ni, ni vcrisiinilc es.t, diciiiu : llaecciac 
Hcns intuelur? Nuin in his occupatus est?Nequa- 
tjuam; liominum actiones nulli ein;e ei snni. Forte 
eliam el verba ha?c non inepte Jolio summam Dei 
longanimilalem admiranti, quatlrabunt, qua c vcsti- 
:io impios sii|i|iiiciis non afficit, sed impune eos 
peccare paiiiur, quasi ea (|u;c ab iis linni nequa- 
quain cerneret. 

\t.it-.. 17-1!). ( Imo vero ei impiorum lucenia •Ev X Sf Ti dyaOd. > ' Tauxa Siavoouvxat, 9rja'tv, £v oaw jj.tj xo).a^ov- 
Tat, d).).' ev dtfOivotj Stdyouat xot; ptcoTtxots dya- 
Ooir, tou 0eou T£(.j; ivEijtxrtxouvTOj, xa£ t^aatv, "F.yo- 
jj:v TtivTa sv x^pstv, otxoOsv XTtojXEOa Ta i]o£a. • 
t£ r)iov tj;j.5? oj^E/.fjjEt 0£O^, tva Ta^ 66ou; auTou 
xa\ Ta?EVTO/.i; ttjpouvte; Ttovr 1 atou.sv ; "Epya 8s dasoibv oOx itpopijt. > 

' E8o|^ Ttatv tb; d-b tojv dqe6cbv eTvat xal outo; 6 
//yo;, tpaaxSvxcov, cb; elxb^, TjiOTa 0e6? eoopa ; 
T.zy. rauxa xaTayiveTat ; 00 jj.ev ouv • ouosv auTib 
[i.i\-.: xwv jcapa dvOpobrcots TrpaTTojjtivwv. Tix* 5 ^ 
xa\ t(T) "Ub6 dpu.isetTiflTjfjtaTa, 8auu.a£ovxi xou ©eou 
-h iyav jj.azp60uu.ov, ' xabo l oO xo).dJsi Tcapa-ooa; 
xou? jz--GiU, d/./.' d.Ttjj.())pr 1 Ti£Jt xouxou? djjtapTdveti/, 
tb; av ei htj ecbpa Ti itap' autwv ytvoji-va. 

. n, ■ ■t-i 6: d).).i y.a\ dae6cbv /.uxvo; -J',:-'>'-,:- 1 Psal. xiii, 1. VAIU.E LECTIONES. . vt:;. ' (c-. xab' i. 229 IN BEATUM JOB. 2.% 

xat, erceXeJjetat 6e aOtoi; f, xaTctfftfioyV (JjSive? ,\ exslinguelur, et Rupeiveniel iis subvcrsio dolorcs 
Se aOxou; ggouatv dr:6 ApY^jej ■ Saovxat Se tluTcep niilcm babebunl cos ab ira : erunt autem tanquam 
a/upa 0-' dvepou, fj ojj-ep xoviopxbf 3v OtpeiXexo paleae sub vcnto, aul tanquain pulvis quem abslu- 
XatXad/. 'ExXe£-o: utous td Orcip/ovta aOtou. » lii lurbo. D.eftciant lilios bona ejus. » 

E: wtl xvsgucaxei, iprjatv, 6 0e6;, iXX' ouv ~iv- Licct, inquit, Deus paliculia ulatur, inipios la 
T(o; (JtexeXeuaexat tou; ij;6;i;, xat iitojeejOfjjecat mrii oimiiiiii ulciscetur, vilxque coiuiu Splendor, 
ttev aOxoic; fj xoO [Stou Xajj-pStr^;, ioT-sp XO/vo; lanqiiam luccnia, vcnlo flanle, vel fdeo tleficicnte, 
dvsjiou TtveOjavto;, f) toO eXatou exXtrtdvto; ■ r.:- exstinguetur; acerbi crucialus , instar doloruin 
xpot 8e tcovo: aOtou; Siap-epijovtat, p.t(Jtou(jtevot parturicnlis, COS dillindcnt ; lnnia eorum omnia, 
tbBtvac; ttxtoujrj; • XixtiTjOrjaovxat Se xa': ti auxiov tanquam palea a vcnlo, aut pulvis a turbine dissi- aitavta, xal ei; Jxipouj p.eteve/Of,aovta:, uJJTcep 
appa utcv Tcveu;j.ato;, fj xovt; 0-6 Xa!Xa-o;, xat oO 
StaSeJjovtat xaOta o! Ttai6e; auxaiv. E:; xaOttv o. 
dyet xS Te, 'ExAslxoi vlobq rtt vxdpyorTti tii-rt v 
xati tou; 'E65ojj.fjxovxa, xa\ t6, '0 (-)i-i r /itmutt i- pabuntur, ci ad alios transibunt, nec ad liberos 
eorum transmitlentur. Eodem vero recidunt : De- 
ficiant fitiot bona cju«, juxta Septuaginla interpretes 
el secundum Theodolionis inlerpreta-tionem : />i us 
recondet fiitts ejus tvjuttitiai :jun. QujndoqurJein tysi Toitj viotr abzov dSiulatr abrov, xatd Heooo- " eniin lioiniiiis impii lilicri in imprnhiiaic patris sint, 
xitova. 'ETceiSfj ■ ydp xi xixva xoO dae6ou? xati merito, inquit, Deus enm piinicl, ac liberis ejus 
tfjv xaxtav Tcatptlj^ouatv, eixotto;, cpr)<i\v, aOtSv te injuslilias ejus rccondel, id est, pro injnsliliis snp- 
ttptop^Of^jetat 6 (-)eo;, xa\ xot; icatohi autoO ta- plieium, neque paternam hxreditatemad eos trans- ptsujeta: xi; dotxia; aOxou.toutijt:, tfjv Orep ttov 
dStxttov x6Xaj:v, xa\oOxeaJet e:;a0to'j;5*.a6fjvat t6v 
jcaxptpov jcXfjpov " ojjtotov x6, ditoSiSovc; iijiit<<i<ir 
xariptiiy ial rixva. 

< i 'Avtartootujet Tcp6; a0c6v, xa\ Yvtojetac. » 

"Ojjoiov, tb, rtVLoaxetttt, Kvpiot; vpLfuxra .-rwto»'. 
"Utav ^ap 6 ije6f|; t?,,: Oeta; dvta-oSijetoc; Ttet- 
paoOi), 10X6 atjOivetat xal ytvtotsxst, ott t)e6; e^optj 
ta Ttpaxxdjjteva, xal ejtt tt; tot; ije6ijtv dTcoxet- 
pivrj Tcotvt) • ETcetSfj yip ev icfOSvotcj StaTftov e§- 
u6p-.jev etj 0e6v, xa\ oOx etpopav aOtov toeto tou; 
iv.aptdvovtac;, dXX' dxtpwpfjxou; eav, xouxou •/° ; P'- V 
ttov fjpaptr^jjtevtov aut6v euOuva; ircattei, tli; 5v 
Sti xij; uXtjytj? etctvvio xfjv xe tou ©eou Stxatoxpt- 
siav, xa\ tfjv eaucou iStxtav xat iji6etav. 

« "ISot-av ol 6cp9aX[jtoi autoO xrjv iautoO jtfayfjV, 
irc6 6e Kupiou pfj StajtoOetrj • ott to O^Xrjpa aOtoO 
ev oVxw aOtou (Jtet'aOtoO, xa't iptOpot [jtTjvwv autou 
SiTjpiOrjjav. » 

' Scpax^y Xiye: tf,v awbXeiav, fj tfjv Xtaxrw, 
xati Supjjta/ov. AOtSrctr,; oOv, <prjj\, tf;; toia^ 
iTCtoXetacj xatajtf^jetat, oOoepiav ^/tov ex 0eoO 
jJofjOeiav, e~e'.6fj x6 oixetov OeXrjjjta x6 Tcovrjpov, iXX.' 
oO x6 toO 0eoO t6 i^aOSv rcpoixptvev ■ dXXi xa: TCpi 
xatpou xeXeux^crei, cp-rjfft, SiittpsOi\ireTeti yip 6 /po- ire palictur ; juxta 
in liberos '. lud : Hedtlcits peccaln palrum i Retribuet ad eum, et cognoscet. » 

Juxta illud :Cognoscilur Dominui judicia faciens*, 
Cum enim iiiijiius divinam relribulionem experlus 
fuerit, tunc Dcuni boininum actiones intueri, ct 
impiis supplicium reposilum esse, senlil et agno- 
scit : quia cniin in iciiiin oiiiiiium abundantia viiam 
transigcns, Deum contumelia affecerat, nec pecca- 
lores iniucii, sed impunilos illos dimiltcre arbitra- 
batur, idcirro delictorum ejus pcenas exigit, utiufii- 
ctione plaga» juslum Dci judicium simul et suam 
injiistiiiam ac impietatem agnoscat. 

Vers. 20, 21. « Yideanl oculi ejus necein siiani, 
et a Domino non salvctur : quia voluntas ejus in 
doiiio ejus cuin co, cl iiuineii incnsium cjus divisi 
sunl. > 

Neeem, exitium voeal; vcl, juxia Symmacbum, 
Ruinam. Quandoquidem, inquit, bonse volunlali 
Dei pravam suam et perversam pr.nulit, auxilio 
diviuo destiUUus, sui ijisins interiius ac destruclio- 
nis spectalor erit : sed ct ante dicni interibit, lcm- 
pus enim vitai sikb dmdetur, vel, secundum Theo- vo; aOtoO xfj; Jtof,;, fj xati 0eo5ottt.jva xa\ 'Axu- j) dotioncm et Aijuilani, dimidiabitur, ct vila brevi Xav, ■i\jticrsvOi\asTai, xa't uXiYoxP^/toc; oi/fjjetat. 
Towucov xat x6 ev t^aXpoi; exeivo Tcep't twv &oe6(I>v 
etpr^aivov, oxt oO iti\ iyttersvcotPt Tctc i)jtipac av- 
Tiiir. 

i Ilotepov oO/\ 6 Kupto; ejf.v 6 StSijxtov suveaiv 
Xat e- , .jtf l u.Tjv ; > 

'0 61 IJjj.ij.axo;, Mi\ rbr @sdr StSd&t TtQ i.xt- 
CTi)ji]\r ;'E-e'.Sf; dvtotipto elrce, tou? pev ttov ije- 
6tov Ttap' aOti xoXi£ea0at, xou; 5e rcap' oXov t6v fiiov 
at:;j.iopftou; pi.etv, ejtt 5': oxs xat toj; (JtTjBev 
f,;j.aptr,x6ta; juY/'opeTjOat TcdaxetV • qixtvi X6y<o, 
tprjai, 8e6; taOta rcotet, oO-/ fjfidxspov eioivai, ei functus ad patres abibit. Tale cst illud quod in 
Psalmis de imjiiis dictum est, quod non dimidiabunt 
dies suos ,-6 . 

Yi.c.s. 22. i Nunquid non Dominus cst qul docet 
inicllcciiim et scienlium? i 

Symmachus vero : Nunquid Deum docebil quis- 
piam scientiam '.' Quoniam sujira dixerat ijunsilaiii 
imjiios slalim jiiiinri, alios vcro tolo vitse spalio 
impunilos manere, imo etiam interdum accidcrc 
ui, qui peccata uulla admiserint, supplicia pali 
pcnnitlentiir , qua ralione, inquil, Deus li£c faciat, 3 Exod. xx, "<. i»sal. ix, 17. Psal. i.iv, 24. sr.i OI.YMPIODORI \LEXANDRINI noslrumnon cst scire, nisiDcusipse intelligentiam A u+^t aOxo; 6 KOpso; OeXijffot o-uveTiaai -tva, xai aiicui prsebere, ei liarum rerum scientiam tmperlire 
volneril? Iliijns enim inseqnalitatis, qusc in vila ho- 
minum apparet, qnis osi qui causas ct rationes 
nnvit? qtiis in Providentiac decreia penetravil? om- 
nino i ull s, pr.utcr omuis cognilionis Dominum, 
qui nnllo instiiuture eget, et watia sua alios s:i- 
pientes reddil. 

i Ipse auii m sapientes dijudicat. > 

Solus, inquil, Dei s qui omnia sapit, harum rernm 
rausas novit, qui sapicnlcs inter Immines dijudical, an'm.c suae, cum non comedcrii ulliim bonuin 
simul aulem supcr (erram (lormiunt, el pulredo eoi 
opcruil. > 
lliuiiiii, inquil, causas el i-.aioncs quis, pr.ctcr ttjv rt£p\ toutiov ETSiarfjjJtTjv yapio-asOat. TauTTjt; 

yip -f,; ooxourrr;; -api dvOpw-o'; dvi.jjjtaXta; t£; 
tou; /.ivou; 0*0: ; t'; ■sotj •cr i c ITpovoia; E;j.6'aTE'J£'. 
xpCtJtaai; fj TtdvTto; ouSe\c, st jjtj 6 twv Y'' t '' :l£WV 
Kupto;, 6 [iT] o^oj.evo; tou StoiJavTo;, dXXi xat dX- 
Xou; crotpic/ov yjtptii. 

« AOtG; *)£ aoijjob; otaxpivEt. > 
*Movo:, tfr,a'i, Tdc tou-ojv o!6:v at-!ac 6 Travao- 
coc WeS:, 6 xas Tobs Ttapa dvOptoTtot; ao^ou; o.a- 
Bpprolians quidem eos qui divina sapientia sunl xpivtov, xo\tou; iasv Beoa-tjyou; evxpivwv, toj; 6s 
pradili, ilms vcro repudians qui prudenliam buma- ^V' avOptoTKvrjv jiettdvTa; aotpiav d-oSox:iv.d- 
n.un sei iJiilnr. ^ 10 '- 1 - 

Vers. 2!i--2G. « Ilic morielur in roboie impru- « Outo; anoSavsttat iv xpdTEt" d-Xoauvr,; u ai- 

dcntiie su;c, totus auiem bcnc affeclus el prospere ■» tou, 0X0; 8s EinraOtov xa\ gOBjjvoJv, Ti Sl^EyzaTa 
agens, et uilcsiina ejus plana sunl adipe, etmedulla oOtou icATJptj c-teoto;, u.ue/.o;6l aOsou Siaxstiai • 6 
cjiis diffundilur : ille vero inoritur ab amaritudine 6": tsXeut5 0-6 Ttxpia: tj/u/f,;, ou tfaytov oGSsv 0^0- 

Oov • SjjtoOuu.aBov 6s stit\ yfj; xoijuovTat ; aa-p:'a 6e 
aiToij; sxdXuil/£v. > 

TpoTow, tprjcrt, tob; Xoyoo<; Ttj dtSev, si (jltj Peo; ; 

Dcuin, novil? cur liic quidem, sliillns cl impius, riT»; 6 juv ti; ficppojv xa\ ca£6r; 6V/, iv xrj Erixpa- 

suiluiia pradouiinante, ossium medulla irrinalus te£ji ttj; dcppoauvrj; d-oOvfjaxEt , r<o (ivsJtqi -(">>■ 

(iuxla Symmaclii inlerpvelaiionem), morialur, iil dctitor dSpdjtsroQ, xaTi £u;j.u.a/ov, toutioTt, 

est, in bona corporis babiludine deliciis affluens, et 5iXfjpT|; rdarjc aapxcxfj; Ejr:;.0::a; xa\ EO:;:a; • 

vilam volupluariam degens (hoc eniin percarnimii touto yip ar,p.a!v£t o:i tt; rc.oTr,To; toiv aapxtuv 

eimedullaruin puiguedincm innuil); alins vero, fmie xst\ jausXojv • itspo; 8s, ttrtu; tcou y.-A Bixator, jat) 

J.HSUIS. iiulluin dulcedincni pcrcipiens, uec ulia !•" •('Xuxav9e\c, jj.^Se tjtsTaaxtljv jjtTjSsvb; dYafloii tiov ev 

noriuii liunianorum parlicipalione frnens . <; v.Jji EvCpwnoi;, tjjaj.t:': t6v [Stov, y.x\ d;j.-j;oT£poi •cov 
excedat; ct utcrque morlem coinniuncm,eamt!enu|iie " 

corporis pulrefaclionem il <iiss<ilnii :m snbeai? 

Quomodn, ei inquem fineni bxc fianl, ui bic qni- 
driii, stuliiiia sna praedominanle, i<l <■-.! peccalo, 
iliini obeat, alter v<:io secus ; simililer aulem uter- 
<jue putrescal ? Ex eo igiiur quod coinmtine csi, 
quod unicnique proprium a<' peculiare est, inlelligi 
j-on potcst ; quaenim bic eveniunt, arabobus suni 
comuiunia : soliusaulem Dci est, boiuin differcn- 
11:1111 ilijuilicare. 

Vn:s. tl, 28. Itaquc scio \os autlacicr niibi insi- 

slere [Symmackus vero, Novi conceptus vestros, et E&piiaxos , o*6a t4; £vOu;jtfja£:; ilp.tov, xa\ Ti; 

rogilaliones veslras injuslas .idversus mc],quia iwoiac doi/tou; xa-' eu.ou. ] 6'jaTs EpctTE, IloO iaxiv 

ilicelis : Ubi est ilonius principis? et ubi csi vela- otxo; ip/ovTo;; xa\ t:ou eotiv fj axfcrj Ttov axrjvoi- 

jncii 111 labernaculis impiorum? D v.d.Ttov -.tov dai6tov ; > 

Cinn b.cc, inquil, considerem, cl Deum soluin Tauta Ivvoojv, ^rjert, xat Sti u.6voc 6 f):6; tt,v 

perfecta rerum omnium cognitione praeditum <'sm', ct/-p:6f> i -dvTtov E/_£t xaTdXr,'ytv, o*6a St: ujtst; ou 

aiiinio mecum repulem, pio comperto babeo, vos yvojsei, dXXi OpdaEt xaTSTteji^aiveT^ u.ou tb; da£- 

milii, lanquam liomini impio ci peccatori, non 6ou;xa\ d;j7pT<jjXou, xat tfjv 6e(av TtpoXajx6dvov- 

scinlia iilla, sed aiiillii i:i insultare, et ailticipalO t:; xpiatv, X£ - ce-£, IIou iaTtv 6 o!xo; tou Ttpiv eO- 

divino iudicio dicere : Ubinam doiuus cjus estqui oafjjtovo; ; tou t6 yho; ; -ou t4 u-dp/ovta ; tcou 6 

prius beatus eral? ubi genus? ubi facullaies? 1 1 1 i noXb; -XoOto; ; nou fj tojv otxoSojiTji/aTuv xaTa- 

<li\ili.iruin copia? ubi aedificiorum Structura .' Ini|iii^ o/.eoi\ ; Ot/£Tat TauTa -ivTa toT; da^oia:, StdXojXev, 

h:i'G omnia valedixerunt, perierunt, delela sunt; llrjtp&vtnat • oOosv ouSajaou TteptXeXetTrtai, oux r/voir, 

nuilum vestigium, nulte rcliquise, nullum monu- oO Xei^avov, ou u.vr ( jjt<55«vov. riapa toutk xa\ t6 oov xotvov Jro;j.£vo'jj: OdvaxOV, y.z: Tr,v aOTTjv tou a:'i- 
jxaTo; af^iv ts xa\ dvd/.uatv ; Ilto; Tauia v(vsTa:, 
xa\ d t£ ; II<o; 6 jjtsv ti; tsXeutii ETCtx.paTrjadarj; 
auTou ttj; Uypoi-C »'//<;, tout iav., ti,; dp.apTta;, 6 Ss 
To-JvavT:ov, xx\ 6jj.o:oj; d;j.f oj ofjitov-at ; Ou/ otdv 
te ouv £•/. tou xotvou t6 totov auv:6£tv ■ xo.vi yip 
du.tjjotv Ti t?,6: aujj^atvovTa • 6eou 8£ jjiSvov t6 
S:3xp:v£:v TfjV toutiov 6ia'^opdv. "9.z:i o:6a uu.a;, oti toXjj.t_ £-!x£iaCl£ p.ot [d fi YAIU 1' LECTIONES. 
i . - it;l in Ms. i b< < !.c. ?33 

lii-a.*:, y.A i/pa -ota; In BE.VTl 4 IOB. 

xa\ tJj v:j-J( oi p.eptSo; A incnlum usquam rcliquum est. I \ lii* lua expendc, 
el quxnatn rerum luarum Bors sit, conilemplarc. 

V: rs. 29, 50. « liitcnogatc eos qui transeuut per 
virun, oi signa coruin non alicnabilis : quoniam in 
di :-., pcrditionis sublimalur malignus, in diem irse 
cjus abducentur. > » 

Licct, inquil, in liac via iiirequalitas quaidam vi- 
deatur, ego tarnen virliili impietatcm antecellcre 
iniii concedo : dico autem, quod qucmadmodura 
vialoribusiler facionlibus nol.i sinl viac indicia, ct 
diversoria quse itinereabsoluto eos cxcipiant, ita 
eliam qui viam vitse emeliunlur, ubi -vitae exitum 
liabituri sint, non cst obscurum. Licet enimimpro- 
lnis .ul tcmpus etferalur, et f;i^'.'i lurgeseat, diver- 
sorium nihilominus aplum , ei sua improbilate 
dignum omnino invcnict; dics enim deslruclionis 
cl divinae irac illum exspectat. Illnd autem, svbli- 
matur, Symmacbus, conserratur, Aquila vcro, swft- 
ducelur, interprclatus esl : innuii aulom, quod ad 
diem supplicii scrvetur ct recondalur. < 'EpMt-fjaaTS TtapaTtops'jo[j.£vo'j; 66ov, y.a\ t>. srj- 
p.::a auftov oux iiraXXoTpttJioeTe • 6t: ::; fjjjtipav 
«irtoXefa; xoujfffsxat 6 7tov7]po< i ■■ , jtv 6pyrji 

aOtoO iTTa/O^eovTa'.. > 

• II/.f,v, eprjatv, ei v.a\ aviouaXta ttsj :v xtpSs TCp 
pt(i) opaTjtt, aXX' e-coj ou 6:'S(o;j.t reXtSov £/;tv apeTrjj 
t?, xaxia- tfr,ut oe, 5ti (Vjtti^o to?; 6o'jtr:opot; toi; 
tijv 656v T:apa-op:uo;j:ivo:; BfjXti jj;t tj; ttjj 68ou 
or^jia, xat ta xtxtaYtiiyta Ti u:t>. Tf,v 66otiropfav 
fxaa.ov oTtooelojjieva ■ oOtoi xa"t o: TTjv66bv toO ptO'J 
rapoSeuovTe; -vO TsXeuTfjToujtv, oux iTu;j.f avi;. 
Kav yip Ttpbj xatpov 6 Ttovqpbt; E-a:pr,Ta:, xa: 
pieTSti)pffr|Tat, i'/.X' a;tov Tcavtiut; ttj; aOxoO Ttovr,- 
pia; xat xaTaXXrjXov £upf,aet t6 xaTaXuua ' fju.lpa 
yap ti; auTOV a-toX:ta; xa: 0::'a; Soyf,; i-:x6i/e- 
Tat. T6 6s, xovcpl~.e.rai, trvyrrfpstcat u.sv 6 £u-up.a- 
•/o;, i.re.tiaifzOijcsTcu Se 6 'AxOXa; exSiSojxe • 
SrXot Ss, oti yuXAtTSTat xa't Ta;j.::0:Ta: el; f.aipav 
xoXiaetue. 

« Ti; e-ayyeXet e-'t Tcpojojrrou aOToO tt;v 656v aO- 
toO, xat aJTo; e-oir^e ; t:; aVTaito8oJ3St auTtp; y.-j.\ 
avTo; ei; Tic;ou; a-r,vi/0(), xa't oOto; e-'t aoptjv 
'JjypuitVTjsev; » 

"QTzep, tpijatv, iiv eptoTf J ioi;j.ev ,Toj; tojv ooiJJv 
S'.aYvti)p.ova;, -oO p.kv avTr, f, '»'j; aTri-,'::, -oO oe 
ixetvr,, xa\ axoOatopvev , tfipe eiitstj, oti fj ptev eit; 
avaTtauo-ei? xaTaXfjet xat yapii Jia; xataywyiic;, fj 
S: ei; Spr, TeXeuta, xa\ epr,a!a;, xa\ ^ipaOpa, ovk 
A.ra.l.li tj « vjitr avzwv ra ciywJa, TOUTeoTtv, oux 
a-o-ot'jO;jt:Oa, oOo' a~oooxiuaJo;jtev, aXX' ti); oixeta, 
xa't oa.'f f,,xat 6;jtoXoyoO y.eva, outo) TaOTa Se / Yo;jteOa, xa't 
TtttJTeOoptev ot: irivTr, xa':TTav-oj; TotaOta eOpf,ao;j:ev, 
o!a xa\ f,xoOTa;j.ev oOto); I6et xa 1 . Toi; r.apavo;aoOTt 
yvtopiJeoOat t6 t:Xo; Tr,; auttuv ^torfi Te xa^t TtoXt- 
Te:'a;. Tt; ouvtouto Trotf.a:: ; T:'; xaTa TTpiatoTrov xat 
y.%-2 r.-ji^ir^iy.; toj :v iMVYfpiot Jwvti y.3.\ eOooovoOvT-. 
ctTrayyeXet ■rijvoSbvauTOu, xa\ to tsOtt,; o'j;j.TcipaT;j.a; 
'!':; oe apa, xav araoSaXdv ti xa\ uBpnrtixbv el; 
a .t6v epyaiatTO, aijtuvetTat aOT6v, xa\ Tot; 1'toi; 
a;jei'i/ETat ; Ti; oe, urjSev 0-o3TetXi;j.£vo;, Stoa^e'. 
etu-iv Tlj? (fOaeio; Tr,v eOTeXetav, xa't e!; iuvatjOr,5tv 
o >t6v iyiyot, ot: ^pc./OvTiva SpSuov ev pito Spapw-. VEns, 51, 52. « Quis annnntiabil in facicm ejus 
viam ejns, et ipse fecit? cjuis rctribuct ci? ct ipse 
in sepulcra dcductus cst , ci ip*c super acervos 
vigilavit? > 

Qucmadmodum, inquit, si viarum perilos inter- 
rogavcrimus, quo lisec vel illa ti.i ducat, ct audi- 
verimus, verbigralia, quod liujus quidem tcrminus 
sit requies et gratum diversorium, illa vcro in nion- 
les, solitudincs , ac baratbra dcsinal, signa corum 
non alienamus, itl cst, non rejicimus ncquc impro- 
bamus, sed tanquam familiaria, manifcsta, oi ab 
omnibus confessa, admitlimus ea, ac firmiter crc- 
dimus quod lalia prorsus ac omnino invenluri sinius, 
qailia audivimus iiaoiiun lionvtes improbos de 
vits ipsorum et conversaiionis exitu certiores rcddi 
oportebat. Qtiis aulem bor prsestabitl Otiis in im- 
probilale viventi, et prospcra fortuna utenli, corain 
ci in os cum audacia, viam ejus ct terminum ad 
quem ducil, annuntiabii ? Quis, licet protervc nc 
roiitiinieliose in aliqno crga illnm sc gosscril, vin- 
dirltiiii decocapiol, ct paria oi roponel?Quis illnni 
naturse fragilJtalem, niliil verii.nis sublrabcns, do- 
coliit? Qnis in iiiciiioiii o.i revocabit, qtioil brcvi tt;TiyO'j; a-:v£/Of,T:Tat, xa't Ti; itoXXaj aOTOu J> vitoe currionlo cmonso , :nl sopiilonim p.Qerclur , 'fpovTtoa; xat iypu::vla? fj cop6; exoi^e-at, xa\ o! 
Tpet; Ttfj/et;, xat 6X!yot X'/Jot, xaV xovt; ^pa/eta t6v 
toO ato'j.a.To; T:r/.6v juy/.aXj-TOucra ; Nof,3e'.; 6: xa: 
(Loe- T.; toi a7e6et ei; TtpoatOTtov etr.ot, OavaTov el- 
vat t6 t:Xo; t?,; oOtoO iroXtTeta;, io3T£jtaTavuyf]va; 
t: aOTOv, xa': Trv lapSv Xoy.Wptevov 0t:6 topoVTtSo; 
Sypu-vijtsa: ; 

i 'EyXuxavOr.Tav auTio jjaXtxe? /etp.ip' iou, zil 
'.irlaoj aOToO Tri; avOptoiro; irc:X:0 -f.y.:, za: e;j.- 
KpoaOev «OtoO avapf8ar]T0t. i 

T! ^oOXeTat 6 /etijtafjiouc evTaOOa, zt ok oi yXu- 

xatvSaevot yi/ :•/:;, t:; 6 ev touTOt; xpu-TO;j.eno; 

"ou;, oux £/io rtto; f, tou; /i/.:xa; Ttp y.O.r.b) tt,; 

Stavoia; aTfT.Xio; svaTtaflo);jtat, r tov /:t;j.ipiouv 

Patuol. Cr. Mlil. quodque curas ejus et vigilitis immmeras tumuluset 
tres cubiti, paucj lapiilos, ot pulvis exiguus lutuin 
corporis cont.ogens, excipiet? Sic ctiam inlclligcrc 
potcs : Quisimpio cortim ot in os dixerit, morlcm 
osso ejus convorsntionis oxitnni ? nt siinul ille com- 
pungatur, ot do tnmr.Io meditans, prsc sollicitudine 
tigilos noctes ilncit. 

Vers.55. < Dulo.es fueninl ci lapides torrcntis, •! 
pOSt onni onmis honio aliibit. ot .into i nm iiiniime- 
rabiles. > 

Quid torrentis nomine boo Inco inlelligenduin sii, 
qoifl calculi dulces facti sibi ^olint, quis scnsus in 
liis abditus lateat, ct quemadmodum \ol calculos in 
intellcclus sinu luto rcponam, vcl torrcnlem hun« 

H 235 OLYMPIODORJ AL£XAIN'DR1XJ 236 

considi ranSi sinc vi;c duce el coopcrario, aut iti- A iitpooxdiw»; votov 5ta6f ( To;j.at, 8J/a tivbi oBtjyou xa\ 

neris comite, inoffenso pede transeam, rationcm cruYxdttvovto:;. Autb? o5v, & jiaxdpte, 6 xauTa 91- 

non invenio. Tu vero, beate, qui haec philosopha- Xosotpwv, u7tAXa6e f,u.a;, xat £evdYrjaov. xa\ p.f| icpd- 

tns cs, suscipilo nos, et dux noster esto, nequc tepov drcoaTrj;, stu; £tci tt;v Xefav oobv 4jtaYdYT|?, 

prius recedas, quam in viam planam nosdeduxcris, Si' rjs eu8uTcop<jo-ou.ev, xa\ tTJs dXrjOelas oux dTcoatfa- 

111 qua recte ambulare, ei a veritate minime aberrare /.r,aA;jsGa- tb; vOv ^e xaOditep ev tpidStp oicsiXtjp*- 

possimus : nunc enim ut se res babet, lanquam in jjsvot, oux ofSajiev TcoEav ooov Evvoia; [iaStJojjtev. 

irivio deprehensi, quam sensuset intelligentia; viam T Apa yap-.ojxo XeYet;, u cooe xa\ Tfevvate, ott tqii 

insisterc debeamus, ignoramus. Num igitur, o sa- 4o-e6et xa\ 91Xap.aptTju.ov1 xat autb tb y - eip.a(!i i Ao£:oe; 

iiiens et strenue vir, lioc dicis? quod homini Jpuyjjta, tb jjeTJt te/.sutfjv tb jtop.a autoO OtcoSsijA- 

impio, et qui peccandi Iicentia delectatur, fossa jjsvov, xa\ oi eict6Xr l 8r i aiSu.evot SvtoOev XiOot xa\ ■%&- 

ipsa lorrcnti similis, qn.e post mortem corpus ejus Xtxe; yXuxu ti SoxoOatv, dXX' oux 4r,6sc ouoe £sv[£ov 

eicipiet, el lapides et calculi qui supra injicientur, XoYiCojievip, 6ti ou udvoc autb; teSvfj^etai, dXX' 

dtdcedmem aliquam, non antem molestiam et stu- STtetpoi jjsv fjSrj Ttpb autou Tb jcotfjptov toOto istov, 

porcm illi afferant, dum non sibi soli moriendum, -avre; oe Ttdvito; jjtet' au-ov «fovtai; "H toOto 

sed infinilos ante ipsum poculum illud hausissc, B o.|v oujji, exetvoSe «prj; r 3ti xav tocrautrj tt{ eu^opta 

omnesque omnino post ipsum ex codem bibituros tw novrjptp Y^vrjtat, tb; xa\ tfjv Sxapnov yrjv, dJcofa 

cssc, secum perpenderit. Vel hoc nequaquam, illud Tt; fj xotpaoptojjlvrj v xa: XtOaiSrj;, xapitQtpdpov aJTw vero dieere vis ? quod licet improbo lanla frugum 
ubertas proveniat, 11I terra etiam sterilis, qualis 
salebrosa et pelrosa essesolet.illi frugiferaexsistat; 
nihilo secius tamen morti obnoxius sit, sicut omnes Yev£aOac ojjio; ouosv f-,ttov Ovr,to; tar:v, toarcsp 
Tcavtsc SvOptoTcot, oaot tc yiiimai, xat oaot Y £VT r 
aovtat ; "H touTtov p.ev ouSdtepov, SXXo oi tt tuYX a " 
vet rcapd aoO u.uat:x<o; y vw J ,/> ''- T°' j ! j '' £v0V , ott ot homines qui fuerunt, et qui futuri sunt. Vel horum toO /s:p.dp'Aou yi.lty.zi, toutiotiv, f) TpaxutTj; xa\ 
neutrum est quod dicis, aliud vero quiddam est dvtojtaXJa toO rcapoStxoO ToOSe xa\ rcpoaxatpou p!ou, 
abstrusum, quoJ sententiose a te profertur ? quod, xat Stxr,v x Et P-4p\Aou Ttapatpi/ovto;, ev rjoovf, eaTt 
scilicet, torrentis calculi, id est, aspcritas et iiifc- iw 4ae6et, xa\ tot; tfilai toO xAap.ou Oe/.yAp.evoc, 
tiualitas vitae hujus fluxaj, momcntaneae, et qua; o68e e-t tio OavaToj ^evtfeTat, ov oi p.ev repdtepovi 
torrentis inslar pra;terfluit, impio grala et jucunda ot oe Dotepov, tc4vt£C Se ojjtto; u-ojTr i aA;j.eOa ; 
sit- etquod mundi deliciis delinitus, mortetanquam re peregrina, non percellatur, quam quidam antca, 
alii autem poslea, omnes vero omnino subiluri sumus. 

Vers. oi. « Quomodo autem me consolamini C < nioc 51 icapaxaXelti p.e xevd; tb Se eu.s xata- 
inaniter? et ut egoa vobis requiescam, nihil est.» ratusaaOat d?' ujjttov ouSiv. » ?<eqiie utililer, inquit, neque opportune solatium 

niilu pr.cbuiitis; non enim tam aniroum meum ob- 

lectastis, qnam vulnera relricnstis, neque validnm 

nllum argumenlum a vobis allatum est, u 1 pix 

verccundia mihi tacendum, ct a vobis abstinendum 

fuerit: quin potius conlradictiones vcstra inscitiam 

redolebant, ita ut nec meum dolorem lenire, ncc 

demonslralionis vestrae irrefragabililale obturato 

w, silentium mihi imponere potucritis. 

CAP. XXII. 

Prollteoria. 

Amiei Jobum propter peccata ludibrio habebant, Ou xp^afjjto;. 9^3'tv, ouSe euxatpto; trjv Ttpb; ^;js 
i:ap4-/'/,T 1 atv eTOtfjOaTe-ou yap eluxaYioyf^aaTe p.a>,- 
"/.ov fj t4 tpaujjaTa dve^dvate, xa\ ouoev iaxupov et- 
pfjxaTe, «jjdte SuatoTcrjOivta atYTjaat, xa\ 7tauaaa0a: 
49' ujjttTjv 4XX' al 4'/Tippf,aet; up.tov dvsrctaTr.aAvio: 
e/.y^O^aav, xa\ 8t4 touto oux fiSuvf^Or^Te ?;to: t^v 
e;j.fjv ,Xu7trjv xataicauaat, fj ijje xaTaatv4aat ttt> 
^vavTtjififjTtj) Tf;; 4TCOoe:4Ea); e-taTou,taOivTa. 

KE*AA.KB'. 

IJpodeojpla. 

"EaxtoTCTOv jjev ol 91X01 tbv 'lt'06 it?' 4p.apT[at.;, ;iffirmanles, ainictioncs delinquentium neccssarias rj t4c xaxtoaet; e5 dvavxTjc 'er.esOat Tot; 7tXr 1 u.u.e/,ou- e>se comites : ille vero, contra ea quaj in medium 
atlulerant se opponens, problematice eos interro- 
»at. Si ha-c, inquit, prorsus et omninout vos dieitis, 
eveniunt, quo pacto plerosqne impiorum ad exitum 
usque rcrum abundantia afQuere, et prospcra for- 
luna utentcs, vitam cum morlc commutarc vidc- 
miis^Quidad hscc respondcat EHpbazus auibigit; 
ad alias vcro contumelias sc converlit, el crimina 
Juslo objiciens qua; vix ab improbissimis uominwn 
palrantur, inclementius illum conviciis proscindit. atv dTto^atvAtjsvo: ' 6e toT; 7cap' auTiiv dvttxaB- 
tTTajjevo;, Tcpo6Xr,u.aTtxto; autou; fiptoTrjaev. El tau- 
Ta outio;, tb; ujjst; ^aTe, TtdvTTj * xa\ tcovto/; yl- 
veTat, tlvt Ttp TpAico) tcoXXou; Aptou.ev ttjjv 4ae6tov 
pixpt teXou; euOTjvr,0evTac, xa\ tSv p!ov auv eur^^e- 
p!a xataXuaavTa; ; npb; TaOTa 6 'EXt^i? ^rcopet 
p.kv 4vTarcoxp[vaa0af ei; eTepa; Se tpirceTat u6pet;, 
xa\ dlCTjviatepoV 7ceptu6p£Jet tbvStxatov, eYxXfjjjata 
TtepittOe^; autto, 4 toi; ^auXoTaTOt; tjov 4v0pto7ctov 
j/.A/.t; e|e[pYaatat. 'Ixavto; Zl autbv TtXOva; taT; vaui.i; j.i'.r.TK)M:s "<-. xexapa8ptou.t!v7). * yp. jwvtote. m l\ BEATUM JOB. 2^3 "jCozt.j, ei; rrapacvsaiv -pi-i-.i:, xat jujjtSouXeust A Postquam aulem *atis superque probriset coniume- 

liis oum onerasset, ad adhortationem ilescendil ; ot 
ut, Deo placato, pristinani fclicitatem recuperare, 
ei Dei omnipotentem dexlram propiliam sibi cxpc- 
riri possit, consulit ut peenitentiam agat. Et haec 
quidcm .l<>ho incongrue ilii unlur ; sua lameh utili- 
lalc non carcnl ; non enlm solum ab improbitate 
absiineudum, sed etiam bene agenduni csse, doceni 
ct instituunt, quia non minus ii <jni bona opera non 
opcrantur, quam qui pravilatcm sectantur, divino 
judicio suppliciis plectenlur. Quoniam igitur amico- 
ruin vcrba, licet Justo inconcinne prolata, utilia 
stint, divina graiia ilis|ioitciile faclnm est, ut illa 
scriptis traderenlur ; non aliura enim in finem lit- 
tcris consignantur, quse dispensatione sua Spirilus 
(liviiiii-. scriptis mandari digna cxistimat, quata ul 
qui in ca inciderit, utilitatem ex eorum lectione 
percipiat : si igitur trium amicorum sermones, qui 
ad Jolnim accesserant, minus utiles fuissent, pro- 
viilcntia divina cos libro Jobi inscribi non curasset. 
Licetigitur eorumdogmata diligcntius intuenti, cx 
verbis ipsis utilitatem capere; simul etiara depre- 
hendere, in hoc uno criminationis onmis ansam 
vcrsari, quoil Jobuni incusent, propter peccata quse 
admiserat advcrsa ciim pati arbitiantes, rtcc con- 
siderent multas alias etiam causas esse cur talia lio- 
minibus eveniant. Videamus autem quid Elipliazus 
justo dicat. 
i 'V-oXafii.jv Se 'EJ\i<p4£ 6 ©attiavttij;, Xeyef fM- Vers. 1, 2. « Itcspondens atitcm Eliphaz Threma- 

tepov ou/l 6 K.0pt6; eo-ctv 6 SiSdsxuv suvsotv xai f, nitcs, ait : Nonnc Dominus cst qui docet intcllci lum b»o; u.et*voiav s-tsTpt-ipEiv, <b; Sv tf,; Bela; su;, 
veta; ezifj/wv, xfy) te -aXativ euSatuovfav arcoXa- 
6oi, xa\ 'tXsojv tfjv rcavtoSuvaptov ~o\i 0eou xtfjaatto 
6;;.av. Hp6; pev ouv t5v 'Itu6 xauta Xey6u.eva, 
dvappioTTii); e/Et, /pf^Tiu.a Se dXXw; - ou yap xaxia; 
p/vov aitooTTjvat Stoasxsi, 4XXi xa\ dyaOoepyetv 
sxTtaiSsust, ib; tTJtj Oefae, 6!xtj; ofl p.6vov t't>«s xaxiav 
eicttTjSsuovtaj, dXXi xal toixj ;j.f) xi; dyaOi; exte- 
Xouvxa; Tcpi;si; xai; tiu.tt)p!at; xa0uTco6aXXouorj;. 
'E-Et5fj tofvuv /pf,stu.i si it t4 xttiv <p!Xtov 6f;u.ata, 
x5v Ixu.eXoj; Ttp6; tov Sfxatov efpijvtat, Sti touxo 
xat f; 0:!a /ipt; YP a 9?j TtapaSoOfjvat tauta «Jjxovo- 
iJ^f 1 JaTo• ta yip oixovou.ouu.eva urt5 tou eVyfou Hvsu- 
|j.aTo; dva ypatpfi; 4£ttoOf,vat, oti touto avaYpAtpetat, 
■j-£p tou t?jv ivTuy/dvovTa iLtfeXefsOai ex ttTjv dva- 
Yivojoxojjtdvajv ei pf; ouv j(p^atp.ot f.tav ot Xoyot 
twv Tptojv ttov TtapafEvou.evtov T.ph; x6v 'It5)6, oux 
dv f; Ilpovota tl<; Tr,v pt6Xov tou '1oj6 ETto£i)<iev dva- 
Ypatpfjvat xa\ tou; Xo^ou; xaJv tpttSv. "Eottv ouv 
tbtfeXTjOfivat dr:6 ttijv X6y<jJV autuv evoptdvta tof; 
60'yu.anv, 6p5v Se t6 uTtafttov rtept ev \i.iwi 8tt ai- 
tuovtat t6v 'I(u6, oiou.evot autov Ttdo/etv Std ti 
fju.apTT)U.(5va auttp, ou/ 6p6jvte; ott xa\ SXXa rtoXXi 
altta eott tou ou[j.6a(v£tv dvGpaj-ot; ti totauta. 
'AXX' iooj[j.ev ti tpTjstv 6 'EXttpiC Ttp6; t6v Sfxatov. t.TttOT^u.rjv; > 

Tojto to5 '16)6 etpTjxoto;, ouvtp^xet tto X6y<;> xat 
6 'EXttpdJ, xai cpTiaiv, OtSa x4y<JJ ott tou; Xoyou; 
6t' ou; 6 jjtiv tt; uiv da£6f;; EuO^vettat, 6 oe xoXd- 
sEtat, 6 jjt6vo; ootp6; o'6e &t6;- oT6a 6e xa\ xouto, 
Stt He6; jj.£v, tb; xa\ aut6; Itpr;;, twv dyatOwv eatt 
ootfjp, fj 6e xaxta ti; xoXioet; 6:'6o)3tv. et scicniiam i 

Cnm Jobus boc sttpra dixissct, Elipbaius verbis 
cjus consetisum praebens, dicit : Novi etiam cgo Deo 
tantiim qui solus sapiens est, cognilas esse causas, 
cur bic quidem impius prospcra fortuna ulalur, ille 
vero suppliciis aiBciatur : ijuiii ct illud etiam uo\i 
(quod a le similiter diclum est) Dciim bonorum 
esse largilorem, ab improbilate vero supplicia pro- 
fluere. 

Vers. 5. « Quid cnim cui\c est Domino, si iu 
fuisti ojieribussine criminc? aui ulilitas, quod sim- 
plicem facies viam tuani ? > 

Symmacbus vero : Nunquid opns liabtt omnipo- 
tens itt justiliceris? aut liicrabitur si immaculata sil 
Sf;, <prji\, peya iiA aauTtp tppovet;, w; dpe;j.T:To;, D vila lua ? Quandoqtiidem tanquam inculpattis, mul- < Ti yip peXet xw Kuptoj, eiv su fjaOa Tof; ep- 
yot; Su.epTtTo; ; fj tb^^Xeta, ott 4tcXu)SJj; xtjv 656v 
oou ; > 

'0 6e XJjiu.a/0;, A//> Xfiji.ei Ixarbq 'iva Sixau-i- 
<9;7c," ') xEpSarel iav cifioj^iOQ i) dWc aov ; 'Etcei- 6e66i0<jj e'va{ se totouxov. T! ouv, cirti p.ot, jtept- 
£Tio:'r,ja; 0ew, 6ixato; tov, xa\ ev 4-XiTT)tt xat dxa- 
xtajojv; tt; EVteuOev ttT) 0etjj Svrjst;; u.tj yip xt Et; 
tijv auTou (btpt-Xetav auvteXet, iiv ou f,sOa 6:V.a:o;; 
'E-tt^f; ydp dvoj xat xdtti) eXeyev, ott '0 0e6;tauta 
ETtoifjaE, xat 6ti xoutov Ttdo/o), OeXet 5et;at , oxt ou 
Ttapitou 0eou yivetaf oute yip x£p5atvet EVXEuOev, 
oCtt pXaTttexai, oute tpo^Etra! xtva - xouto yip or/o: 
•s6 ETtayojjJSvov. « "H X6yov sou Ttotoujjtevo; eXttylet; )', xat ouvits- 
tXeJSETa! oot ei; xo!s:v ; > lum libi tribuis ct superbis, concedatur, inquit , te 
talcm csse , tlic, aniabo, quiil justitia lua , ct vit.c 
sim|>licitate ac innoceiUia, Deo lucrifeccris? quis 
fructus inde Dco reilundarit? num ejus nlililali ali 
quid conferl, quod lu justtis fueris?('.iim cnim Jobus 
s:cpitis illud itcrassct, Deus ba!C fecit, ct propter 
eum adversa patior ; ostendere vtilt Eliphazus, Deum 
boriim auctorem non csse, quia liicrum niillum 
vel (laiiiniun inde percipiat, ncc qiicmquam refor- 
midet; quod manifestmn csl ex eo quod subjuu- 
gilur. 

Vr.ns. i. « Aut rationem tui babeiis arguet tc, et 
veniel lecuni in judicinin? > >' yp. tXiycjet se, cl >ic in ms. TliCfla 1 . VAHI/f; LECTIONES. W OLYMPIODORl ALEXANDIUM 210 

Alii lcgentes, Quidenimt deinde interpungentes, a "Etepoi dvayvSvT»;, Ti ;•<</,■ stxo crrfSavTs;, xi reliqua per affirmationem subjungun! : Cura cst 
Domino, si lu (uisli opcribus sinc criminc ; id es>l : Dc. 
honiininn inculpala vita sollicitus csi Deus; ct cum 
nullius >ii indigus, si nos largiter ct copiose boni 
participes liamus, snani uiiliiaicm arbilratur : ac 
proplerea magnam lui curam ct sollicitudinem gc- 
rcns, te redarguit, ct quasi judicio tecum conlcn- 
dcns, justani senlcnliam tulit. Rectius autcm esse 
arbitror, utversushi morato loqucndi genere, et per 
inlcrrogationem legantur. 

Vers. 5. ( Nonne malitia tuaest muba, et innit- 
mcrahilia sunt pcccata? » 

Ex calamilalum multitudine peccatorum multitu- 
dinem conjicit. licnim igitur tuarum statum, inquit, 
considera, num minora patiarisquam injustitia tua 
promeruisli. Hiecautem non aflirmantis, sed dubi- 
tantis sunt rerba, ac siquispiam diceret : Num for- 
tassc peccata multa admisisti quse teipsum latent, ae 
proinde luec merces tibi repcnditur. 

Multos cquidem peccalores video, ncmo tamen 
roruin in tantas calamilates, quantas tu, incidil; 
merito igitur affirmo, non leviter injustum te essc, 
quandoquidem lalia pateris qualia malorum ncmo, 
scd (juia aiios malitia longe superes, in ejusmodi tc 
esse conjectum ; vcrisimilu eniip est, liajc lilii pro- 
ptcr innumcra lua dclicla accidisse. Non autem pec- 
catum primo loco, deinde improbitatem nominavit, 
sed primo improbitalem, pravum habitum, deinde £;f ( ; d-ocpavTixoj; ETtdyoucrt, Mi.hi T(j> Iivpicp iiir 
aii %cda zolc Ppfcic 6pi£pXTOc' xouTistiv, 'Ev 
cppovTtSi TiOsTa: Tbdu.Eu.-Tou; Etvatxouj dvOpibTcou;* 
xa't d-poaosfj; G»v, I8£av tucpeXetav vo;j.i£et Tb f,ua; 
e£r)7tXuJU,EVU); xa\ SatplXtdf psTiivat to dyaOSv *• oci 
touto xa\ gou rcoXXf v zo;ouu.evo; itpovotav, f ( ).sy;i 
cs, xa\ ibaTcsp et; xoiaiv dvTixaviaTau.svi; aot, 6t- 
xaitoas « xpivet. "Apteivov os oTu.at, ev f,9et touj 
aTiyou; avaytvtiaxetv, xai xaT' epuVrrjstv. 

i rioTepov ouy fj xaxia aou eaTt TcoXXfj, dvapi- 
Gul^toi 5£ cou eictv at duapTiai; » 

'Ex tou TtXf ( 6ou; Ttlv auu.cpopu>v elxd^et tuiv 
&u,apTTju.aTti>v to -),f,0o;. Ix^tcei ouv, cpr;a'i, Ta xati 
aauTov, (Jtf) fjTTOv Ttdayr;; cov f ( oixr]aa;. Oiix diro- 
cpaiv.u.c4vou Se TauTa, d).X' du.cptCd).).ovTor, t'o; dv 
Efitot t:;, Mf ( TCOT£ XaOtbv rroXXi fjUapTE;, xai 6ti 
touto :cw; outui; d-eXaSs;. 

Iidvu tioXXou; opco dp.apTtoXou;, xa\ ouSe\; auTtbv 
ttjXixoutoi; TrsptTciTTTtoxsv, Saot; au ■ eIxStiu; ouv 
OT]|jtt, ouy drcXtb; yeyovevac ss do:xov, erce\ T.dayet; 
TotauTa o:a ouSe\; toiv xaxtuv, dXX' ev toioutoi; -(e- 
yxvf.TOat, BqXovor: t5 TtXetova xaxfav CiTctp tou; 
SXXou; ia/Tjy.ivaf Eixb; yap o:d %b dvap:0;j.r,Tov sou 
Twv TtTat3u.aTtijv TauTa aot E-=).T ( ),u0ivat. OO rpo- 
TEpov Ss (!jv(ju.aa£ ttjv dutapTtav, etTa Tr,v xaxtav, 
d).Xi TtpioTOv Tfjv xaxtav, ttjv cpauXr.v sjtv, EtTa ti peccata qua; a pravo babitu proficiscuntur ; qu.c Q d-b tc,; (fau).r;; lijeu»; du.apTav(jp.£va, St xa't dva- 

innumerabilia csse dicit, ct secundum spccics ca 

proponit. 

Vers. G. ( In pignus autcm accepisti fralres tuos 
in vanuin. > 

Symmaclius vcrn, Minime reos. Id csl : Frustra 
ab iis qui nihil debebant, et quidem paupcribus, p:0;j.r,Td cjjTjcitv etvaf TiOrjCit Se auxd xa\ xa.T' e:So;. 
'IIv£/upa^£; Se tou; dSEXtpou; trou Staxevfj;. pignora rernm tilii debilaruin, ac si debitores fuis- 
sent, rcpctcbas. lloc aiilcm de Jobo cx co suspica- 
tur, quia divitcm enm fuissc eognoverat, ct ejus- 
modi aliquibus ralionibiis locupletem evasisse suspi- 
r;ili:iinr : idcirco ini|uit, Pignus in vnnutn accepitti, 
i,l csl, fructum nullum imlc percipiens. Improbila- 
tcm autemejusexaggerans, aiiud prDrterea peccalum 
ijns addit. 

( l.i amictum nudorum abstulislt. > 

Qui aulem fieri poluit, ui nndo veslimentum de- 
Lraheretur? Nudi igitur, vaide egeni intelligendi 
sunt, qnrbus nudatis, nulla alia vestis suppctit ; ita 
ut sensus sil : Alilata unica vcstc quam habcbant, 
inopiam coruin majorem reddidisli. Fit interdum ut 
indunicnliiin ca['iatur, non aulem nudi, scil ili\ili^, 
qui mnlta vestimenta recondita habet : si vero qnis 
fmicam unicam tantum lialic.it, ei hanc suli prsetextu 
repetilionis quod mcnm est, nulla nudi illius mise- 
ratione lactus, detraiero, nudi indumentuin abstnli. 
Talia aulcm uiiilta inlcr nns cveniunl. Cum fcnori '0 Oc Iu;j.;j.a/oc, aratTiovc' toutetti, Tou; p.r,0£v 
4-f£:).ovTa;, (Jj; ScfetXovTa; Evi/upa tuiv SfjOsv x£- 
yp£0)0'Trju.sv()>v ciot p.dTr,v d-fjTEt;, xa't TauTa tt^vt,- 
Ta; bvTa;. 'VTto).au.6dvst oe touto i:Ep\ tou 'I(j»6 
evteuOev "Host autbv TtXouotov, xaV uTttuTtTEUEV dirb 

TOtOUTOJV TIVUIV T.ipWI TtXoUTEIV aUTSv Stl5 (fTJTtV, 

'Hrsyvpafec Fiaxeriic, toutsiti, p.r,5£v ETtotfEtXov- 
tjt; h . nposETTiTEfvfov Ss TtdXtv dXXrjv aurou du.apTiiv 
^tjctIv 

( "A;j.cf iajtv oe Yup>va»v dcfsiXou. » 

' Kal Tttb; £vf,v t?jv y'jp.vbv exSueiv ; rujjtvou; oviv, 
toj; dyav TclvrjTa; vorjtiov, tou; y' ju - vc, '- ,u -^ vou ?> * a ^ 
iTipa; ea0f,TO; u.f; euTtopouvTa;, TouTiaTtv 'Ftcete'.- 
va; auTOt; Tr,v TtEviav, dc(i£).6u.evo; xal Tb ev 3 p.<- 
vov £t/ov i[j:dTtov. "EaT: rcote Xafistv d|jfftdap.aTa, ou 
Yujjtvou, dXXi TtXouaiou, e'/ovto; iTcoxs(u.Eva evou- 
jjiaTa TcoXXd - eiv piv-otyE y.TiTjva I/rj Tt; iva, xal 
toutov Tbv yiTcbva TcpotpdaEt tou dr.atTsTv tS e;j.bv, 
ExSuaw, u.fj e).ETjaa; exetvov Tbv yuu.vov, du.tp:'aaiv 
tou YUU.VOU 4?etX(5p.r ( v. DoXXd Se TotauTa ev fj[j.iv 
ylvetat. "Otav 5avet£«u.Ev,6Tav ~ph( Scpet)iTa;t'yio- YARI.E LECTIONES. lcr. p.ETStvat tou ivaOoj. " /•-. OtXaio»; 'xptvev. '' jy. srto^c.).6;j.Evo;. iff. ETCiotpsXouysvo;. 2il 1N" BEATUM JOB. 212 |t«v[f<r. tuppl. -pj.yj.x-a.], T.QiJ.ixti 6?(tX«tr)(4jp6jv a pecunlas exponimus, et cum debitoribus negotia ir.zpGoi.T^i itiveTat, [xf; Suvdpsvo; d-oov" 
xa\ rjp&t'; td csr.'/.iy/yx fjptJV d-oxXeijavTe;, xa\ 
(ifj SXi-ovt:; oti yuvatxa Toioct xat tixva, xd\ 
p/JXt{ tpetpetat d-6 taiv JtoptfopivioV «Oufii SXtywv 
660X6JV, ditaiTOujiSV rttxpw;, ej-Oote xa\ r.:p:zzi 
• /vj::; r.y.'/ caotot'. Tauta ouv Xeyei eyxaXtov Tt") 
'Iii6, 6tt 'Ajtisiacrir fvjtr&r ayetAov. "ltto;o: xa\ 
tb (ifj oouvat ttp yvjtvto Epdttov, df aipeitv 6vop.d- hnbemus, sicpenumero qui nobis debito obslringi- 
tnr, in summa cst cgeslate, ita ul solvendo omnino 
noii sii ; nos vcro nequaquam considerantes quod 
conjugemet liberos alendos habeat, et paucis obolis 
i|ui illi cxhibentur, diluculter vitam susliueat, oc- 
clusis misericordke visceribus, cum acerbilale de- 
lntiiiii exigimus, idque interdum cum ipsi rerum 
omnium abundantia circumfluamus. Haec iyiiur Jsf aitooTept]TJj? yip eitt xa\ TtXeovextr,;, xa\6 ;j.tj Jobum viluperans dicit : Amicium nudorum ubstu- 
ivSutuv t6v v'j;xv6v, xa\ 6 pf[ tpitstuv xov dptou oeo- listi. Fortasse eliam e( veslimentum nudo non prse- 
tj.:vov. bere, ablalioncm vocal; qui enim nudum non in- 

diiii, 1 1 carentem pane non alit, fraudator est, et 
alicni aviilus. 

Veiis. 7. < Neque aqua sitienles potasti. > 

Non soliiiu igiturinjuriam inferre, scd beneficium i OiSe OStop SttJ/divTa; e-OTtaa;. i . 

OixoOv ou [jfjvov t6 dStxstv, d'/.Xd xat -6 prj su- 
tpYSTS?v uicsufluvov, 'K-tjfjjjiqvai 8i [Jteypt it6<J0U T&s 
eispYesCa? exteivetv 6?eiXo;j.ev, 6ts6ts uiteuSuvov t6 
;j.f| Ttottcrat Styto/Ta;, ttioitep ouv xat itotY)pJou t!»u- 
j(pou Ooato; pta06v Xap6dvo;j.ev. DoXXtjv [ASVTOl 
ditavOpto-tav tou 'Itb6 xatayrcfi^etat, tij; [XTjSe 
u?u)p, tf,v dSa-avov yiptv, itape^oVtOj, xa\ x6 pst- 
fov xax6v, ttj) SiiiJJvtt. Tauta 6s Ttavta xaTT,-j"opf|- 
;j.atd ::3t, xa\ d'/.r,Oto; tj/extd' dXX' oix dXTjOfi bt 
Toi "Ioj6, oioe xaXioc itep\ aitoO sXeYetb. 

i 'AXXd -eivtuvttov eTtlprjerai; «J/ti)pu5v. i 

' Tt Xiyto, or|a'tv, ott oi Ttapfjys; tw Seojf.evtj), 
o-ot: xal tfv ptxpdv itapapoOfav tou dotou itapd >u icstvttiVTo; iiou prtcsiarc, crimini obnoxiumesl. Observaaulem 
quousque beneficentia noslra extendi debcat, cum 
sitienles non potasse, crimiiie nonvacct; sicut ct 
pro poculo aquse lYigidx mercede remuneremur. 

Siiinuiai!) igitur Jobi iiiliuiiiaiiitatcin condemnat, 
([iiia aquam quidem, douuni sine sumplu, et quod 
gravius malum esl, sitienli non prabucrit. Hsec 
t|ui(;ein onmia crimiua suut, et viluperalione ceitc 
digna; de Joboautem neque vera erant, neque recle 
dc co dicebantur. 

t Scd psiirienliuin sublraxisli panein. » 
Quid, ini|iiit, dico (juod egcnti iion miiiistravoris, 
ciini exiguum ctiam panis solatium ab esurienle ab- 
; tjtopov yip Xeyett^ tp.ii,;j.a C slulcris? panis cnim frustuin, butccll.ini vocat; toi d?TO'j, Cis-zp y.a\ ev ttj To'jO xettat, DuijrsiQ 
zdr Tjj-w/toV (Tov ir rtp df,ei. Aeyet ouv, Stt Ka\ 
Ttov dvaYxaftov tpotpuv eatepr^aar, f, iveyjpi^wv, 
fj Ttliv xapvjvttov t6v ij.it06v oi Stooi^, fj d/.Xo Tt 
dv.aptaviov. Totauta ytvstai ev tat^ Tttxpatj d~at- 
tf^eaiv, evtote ait6v t6v 'yO)p6'j ov £/ettt; eva, xav 
pf, ^/t) dptov 6XoxXripov, d^atpoi^uev d~'ait'jj, "/.:- 
Yovte; 1 'AXX' 6-feiXetc. 

i 'EOaOpaaa; oi Ttvtov itp6ator:ov. i 

'OAi>fizio£ti>pov xa\ 'Qprfircvc;. Touteitt, Ka\ 
ti; xpiaet; oi Stxaito;, oiSi dTtaOai;, d/.X' dvOptoTt- 
api-xto; eitotnads' 7:poJtor:'jXf,7:tT,; yi.p fifova;, 
xa\ StxaCuv, oO; ;j.ev i;f,pe;, oO; Se etatteivou;, toi; prout in libro Kulli bnbclur : Tinijcs in aceto huc- 
cellam tuum 6 . Iloc igitur vult, quod pignus ctiain 
accipiendo, vel operariorum mercedem denegando, 
aut peccatuui aliud admillendo, necessario alimenlo 
egeiuiin fraudatus sis. Nam cum de repetundis pe- 
cuniis rationem acerbam inimus, cjusmoili accidcre 
solcnl ; inlerdum cnim, licet quis panc intcgro a- 
rcat, ipsam bucccllam quam babet, ab eo aufcii- 
inus, dicentes : Verum inxremcocs. 
i Et admiratus esquoiuindaiii personam. » 
Olrjmpiodori et Origenis. Id csl : Neque jusle, et 
sine alleclu, scd ul liominibus placcrcs, judicia de- 
crevisti ; liumiles enim et abjectos per vim oppri- 
neiis, ailmir.iiis autem et bonorc prosequens cos [j\v taitsivou; ptajojjevo;, toi; 6e ev ouvajteiat; " qni in potestate constiluti erant, pcrsonarum aece- 

ptor factus es, et lios quidem in judicio extulisti, 
illosvero humiliasli. Moc praetcreaaliud erimen csi, 
liominis eniui personam in adiiiiratione habere, 
peccalo non caret : liujus personam, quia dives 
est, veneror ct adiniror; phupercm vero, quia nulla 
dignitate prxdilus est, sub pedibus conculco. 
(Ilabitare atitnii fecisli pauperes supcr terram.i Oa'j;;.d^tov xa\ Ttjjdiv. "AXXo xa\ toOto du.dptTjpa" 
duapT^aa -;ip xa\ t6 Oa'j;j.d^e:v itpdawitov 6 oetva 
llts\ ■nXoOato'; SffTl, Oa-jpd^to aitoO t6 itpStruitov, 
t6v 6\ itev^ta xataTcatto, eTtetof^eo d^ttopa oix 
l X et. 

t "JJxua; oe [yp. TtttoyoO;, ntque ita in ms. Thc- 
clw\ toOs.etd ttj; yr\s. > 

' 'Avt\ toO, TfjV iteviav e-itptia;' toO; yap r.-.t.i- 
•/oO? xa\ xajj.atT:eTeT; ert rXim e-\ yrfi xeioOat 
wapejxeOaua;. Ttvd 5e tujv dvTtypaatov ovt\ tou, 
'Oxtcrae, ixci{tica^, e'/ei- tva v.r.r^, Ka\ aitf;/ tSv Id est : Pauperlaleni auxisti; pauperes enim et 
humi prostratos adbuc magis in terra jacere cocgi- 
sti. Qu.Tilam autem exemplaria, pro habilare fecisti, 
babcni, cufrore fecisti; ac si diceret : Ipsum etiam Kutb. m,\iv. 843 Ul.Y.MPlODOUI ALEXAND1U.N1 244 

leclUDl [uiipeium abslulisli, ila ul nihil ipsis sub- A nxv/wy tf,y atpiouvfjv dcpstXou, i'o; i-\ tou ioacpou; 
prae necessilale humi cubare aOtou? s§ dvdYxrj; xoiuaaQa:, ur^osv £/ovta; 6«- Hratum babe 

cogantur. Idcirco, iuquit, propler hsec in innume— 

ras has calamitales incidisli, et qui bona per rapinas 

injuste acqulsila diripiant et auferanl, undique te 

circumsteterunt. 

• Et viduas dimisisli inanes. > 

Vel,Boiiis quae possidcbanl easexuisli ; \oI potius, 
Accedeniibus, et stipem petentibus, nihil largitus 
es, sed vacuas, et nihil a le accipientes amandasii. 
Cum conteroplu igitur negligere eos qui inopia la- 
borantes aliquid petunt, periculo non caret ; viduis 
enim necessaria rion impertiri, pro peccato iinputa- 
lur. Diligenler ergo altondamiis, ne, si vidua doinuni 
noslrani ingressa fueril, vacuam eani diiniltanius ; 
unusquisque juxta facultaleset id quod liabct, vi- B rhpK 
duae siiiuin repleat. 

< Et pupillos alllivisii. > 

Neque a damno, inquil, pupillis inferendo absti- 
nuisti. Extremae autem improbilalis indicium est, 
orphanos, et eos qui auxilio tlestituii sunt, affligere. 
Neminem quidem danino aflicere oportet, praecipue 
vero orpbanis parcendum est : pro animabus cniin 
quseomrii opccarent, Deus bellum ims gercre pr.c- 
cepit; paupores eniin, viduae, et pupilli, majore 
auxilio feliquis hominibus indigent. Quamohrem per 
Isaiam Dciis loquitur: Liberale oppressum T ,quando, 
scilicct, in boniines rapaces et vioientos incidens, 
eorum violentia, tanquam lorrente, abreptus fuerit. eatopsauivov. "iJ3T£ 5ia Tauta, cpija^, toi; TtoXXai; 
TauTai; TtspirceTCTioxa; auucpopai;, xa\ Tcav-a/iOsv 
oi TtopOouvTs; TtspiiaTrjaav, xa do!xco; dprcaYsvTa 
Xa;j.6avovTs;. 

< Xf pa; 6k e;aTCcaTSiXa; xsvd;. > 

"II, Tcov TtpoaivTtov auia; SYuuvtoaa; - fj uaXXov, 
HpoaeXOouaai; ou6sv 6i6toxa;, dXXd dTcsrciucJ,io urj- 
oev XaSouaa; dr.6 aou. T.tcix!v5uvov ouv t5 Ttapopav 
tou; xaTi rcev.Cav aiTouvTd; tt Xa6stv !6oi> Y a P> t6 
ufj UETa6ouvac Tai"; /fjpai; si; duapTiav XoYwetat. 
npoai/couev, siv /f,pa fjiiojv siaiXQrj s!; tfjv oixtav, 
ufjTcoTS xsvfjv avTrjv E5a-oaTs!Xtousv xaTa 5uvau.iv 
ExaaTo; Ttpo; 8 s/st TcXrjptoiaTto xov xoXtcov ttj; < 'Opcpavou; 6k exdxcoaa;. > 

' UOx dTtia/ou, cprja\v, ou5s tfj; Ttp6; tou; <Jp'pa- 
vou; iJXaSf);. T6 6s tou; dpcpavou; xa\ aSorjO^Tou; 
xaxouv, sa/_aTTi; xaxia; Yvtopc-ua. Ouoiva uev Y a P 
Sei xaxouv, e|aipeTto; Ss /pfj cpscosaOat tcIiv 6p- 
cpavtov Ttepl y»P T < uv a6oT)0fjTii>v «Vj/cov TioXsueiv o 
t):6; svsTscXaTO* TcXiov Y a P rcapic tou; SXXou; dv- 
Opcortou;, tctw/o\, /f|pat, optpavoV oiovtac ^or^Oefa;. 
Ai6 xa't 6ti 'Hiatou cflrjdv 6 0s6;, 'PucraaOe d8t- 
xotijtsror, oxav or^Xaofj apitagt xat j3:a!oc; nspt-s- 
ocov, (oiTtsp utc6 /scp.dpp"ou tt,; p!a; auTwv Ttapasu- 
prjTac. Kplvaze cppartji. 'Ercstof, Y a P S'- a to suxaTa- Jutticate pupitlo*; quandoquidem in judicium vo- _ tpptivrixov tS? fiXcxia;, ouos dYaYsIv s!; xp!acv to 
... ...» t* * ' w , .' ^ - . . , . -, • care injuriara ipsis inferentes, peraetaterq quaecon- 
lemptibilis est, facili negotio non possunl, vos sponle 
vestra iis qui patronis indigent, sctatis defeclum 
suppk-le. El juslificaic riduam' ; b.cc rjuippe per- 
sona in muliis vitse nogotiis delrimentum patilur; 
viduitatem enim, injuriam inferre volentibus, facile 
adoriri licet; cujus vos, jusdebitum ci reddendo, 
turam omnino suscipitc. 

Vehs. 10. • Igitur c.ircundederuni ic laquei, et 
sollicitavit le belliim insigne. > 

SymmaCHUS vero : Ei perturbat te pavor ingens. 
Adversa qvue illi acciderunt, luqueos vocat, et in 
liiinc fcre nioduni loquitur : llinc calamitatcs le 
tirtunistiparunt, liinc bonoruni direptio, binc pau- dpcpavoc; tou; aocxouvTa; pdocov, up.st;Toc; sSTSpr,- 
[jiivot; tcov suvriYtjpcov Ttap' sauTtov t6 ex t^; f,Xtx!a; 
ev6iov dvaTcXripcottaTS. Kcd Stxaiwcraze x'W ay - ^ a ^ 
touto to TtpddcoTcov ev TtoXXot; xaTa t6v [3!ov sXaT- 
TouTat- eusTt£6aTov [lcr. susTcJSato;] Y a P ~ r ' r -i $ r, ' J ~ 
Xopievot; d5txstv fj /rjpsia, fj; TtavToiio; dvTtXauGa- 
vectOe, t6 6tpst-X(5u.evov 6!xa:ov drcootoivTE; auTfj. 

« TotYapouv exuxXtocrdv ae itaYios;, xaUiTcouoaje 
ce TcdXspio; sijaiato;. > 

'0 6s Xuu.[j:a/o;, Kal zapucrcei ce c?66c<; e"al- 
cwc. naylSac cprjal ta auu6s6r,xoTa auTw, uo- 
vovou/': XiYiov, 'EvteuOsv rcspcsxuxXwadv as a't auu- 
cpopaV, svteuOev fj tiov uTtap/ovTtov otapTtaYfj, ev- pertas summa, hinc prosperitatis repentina muta- p teuOev fj Sxpa Ttsv!a, xa\ t6 OopuSstaOat as xal tione perturbaris ct pcreclleris, quod alios injuria 
lasserjs', et immisericors erga eos cxstiteris. 

Vi.ns. II. » Lumen libi in lenebras conversuro 
est, et dormientem tc aqua operuit. > 

Alii vero : Et mulliludoaquarum opcriut le. Pro- 
pterca, inquit, rerum tiianim status ev lucc in te- 
ncbras, ex splendida beatiliuline in tristcin ct tetri- 
cam infclicitalcm trauslalus esl; cl dormirntcm, 

baud sollicitum, scilicet, improviduni, ct i v- 

spectantem, tentationum lorrentes inundarunj el 
perlurbarunt. Vul dormientem, dixii, ul subilo el TapdTTsaOat stc\ ttj ojsioc ustaBoXf, Tfj; Eurjusoia;, 
dTt6 tou dotxfjaat s-ipou; , drc6 tou d^tXovxtipuovd 
a: eTvat. 

« T6 cpio; doi axoto; d-iSr ( , xoturjOsvta 6s uoiop 
as exdXu(J/ev. i 

•01 6e aXXoc, Kal itX?\Occ vSdrtor xaAvtfai cs. 
A:a touto, cprja'tv, ex cpa>T6; ec; ax<To; usTiaTrj Ti 
xaTi as, ix tt,; Xaurcpa; euoaiuovta; el; xfjv axu- 
Yvf.v xat axu0ptoTt6v 6u5rjuspcav xa\ xoipir\OirTu, 
f,vouv duspcuvouvTa, xai ufj vfjcpoyxa, f\ ufj Tcpoa5o- 
xiivTa, oi tiov TcetpaajjicovsTtixXusav xa\ s<;sTdpa;-tv 
/stiAapp^oi. "II t6, xctju\Oerzci, sTrts Ttp6; Iu.cpa5iv Isa. i, r ibid. ibid. 215 1N BEATUM JOIS. 

-.«u iQpdov auTuj TcivTJt auu.Cfjvat Ti iretpattjpta, A uno die U-iilamculu omnia illi accidi 
xa\ ev u.i3 fjtifpa. 

i Mfj ou/^ i ti Cnj/TjXi vaitov tcpopS ; touc; 6* ij6psi 

CJepOJJtSVOUC; STaTCsivlOCtsv. > 

'AXXi votiisetc 8xi ou JJXdcrec 0eoc; Ti fivopeva ; 
'0 iv iVSrjXotc, xaTotxtov,xa\ ti TaTcetvi etfoptliv, xa\ 
[AtJV Tcivra axoictov, tou; urci tfj; 68pwTiJCT){ st;so>; 
ercr^pijiivou; to cjjpdvrjjjta xaTacpspst xat Taicstvot. 
'Etcs\ ouv xat ctu Ti uSptdTtxi exstva STCpaHa.', 
oti touto tauxa TtircovOa; xa\ texaitetvtoaat. 

i Kat e*-a; ■ T( £yvtu * I°X U P^S ', t) xa^i tou 
yvdcjou xptvet ; v£cj>eXt) ircoxpucffj auTOu , xa\ 
ojj( dpaOrjjsTat , xa\ yupov oopavou Biaicopeue- 
Ta:. > 

MsyaXrjv acrfCstav xa\ avotav tou "Iw6 6 'EXtcpaJ 
xacacjerjtft^stai. Eixo; yip, cjjnjcrtv , 8xi cru EXeye; 
xaTi ctauTOv XaOpa ijjtapTavow, Ti eyrio 6 icyvpdc; 
Suvatat navta eyvtoxevai b Osd,-; Suvatat oe xptvecv 
xa\ Ti sv yvdc; io xa\ XsXTjOdTto; TcpaTTojjtsva ; o; 
eOsto vscpo; a-oxputpf;v aucou, xa\8ii touto, oJctTcep 
ouj( dpaTat, outws ouoe dpa • xa\ TauTa avtoO 2'l. 
maiorc 
cum empbasl oslendcrei. 

Vnts. i2. i Nonne is qni exceisa habitat aspiclt? 
eos auiem qui eontumelia afliciuninr bumilia- 
vit. > 

An Deum existimas minime videre ea quae Qunt? 
i|iii in allis lialiilans, et liuinilia respieicns '*, et 
univi rs.i contemplans, eos t|ui cx liabitu conlume- 
lioso spiritu sunt elali, deprimit el Irumiliat. Cuni 
igitur tu contumeliosa illa admiseris, idcirco haec 
passus, ei ad liumitem conditionem redaclus es. 

Vers. 15-14. i Et dixisii : Quid novit forlis?an 
per caliginem dijudicat? nubes latibulum ejus, et 
iii.ii videbitur, el ambitum coelrperambulat. • 

Magnam Jobi impietaiem el amenliam Eiiphazus 
condemnat. Verisimile, inquit, esi quod lacite le- 
cum dixeris cuni in occulio peccares : Quid notiil 
foriisl iiuiii Deus scire omnia potest, el dijudicare 
ea quae in caligine et clanculum gestasunt? qui 
nubem sibi prolatibulo posuit", ac proinde prout 
videri non potest, ita nec ipse videt ; prseserlira e jpavou, xa\ tou toooOxou Staaxfjtiaxo;. "Ajaetvov coelo desuper, ac tanto intervallo a nobis sejuocius. 8s SisXstv ei; Suo xou; crcEy_ouc;, xat xi ;aev TtptoTa 
Tio 'Ii'o6 ivaOsivai, Ti 8s osJTspa cio 'EXtciCJ izo- 
vstpcat. Su (isv yip, 't' 1 ! 3 ' 1 ^ o> 'It'o6, urccoTc-sucta; 
oti Xfjctst; 0;ov, Ti ctTo^a ev xpucpr) ipfaJd;j;evoc, 
xa\ OTt oii xotvet d Qsoc Ti ev oxtSxet rcpaTTotisva, Salius aulcm est in duas parles versus paiiiri, et 
priorem quidem Jobo asciibere, posteriorein vero 
Eliphazo u ibuerc. Tu tiuitleni inquil, o Jobe, absur- 
da ct rationi dissentanea in occulio comy/rittens, 
Deiim te celaturum, nec judicaujrrim ea (|u;c in le- otte u.r,os vvouc; au-i • evcb ge aTcoaTjvafijtr^v av, oxi nebris trcniuiur, lanquam ea nesciret r suspicaba- 
TcipsctTt TtavTaxou d 0so:, oii/ dpaTat oi vscfs: xa-Qiis: ego vero, licet nube lectus non cernetur, XuTCTd;jtsvoc;. "Oti 6"e rcavTa Tcspts'/:'. , xat ouosv 
autov Stacfeuyst , SijXov evTeuOsv ' tov yip xuxXov 
tou oupavou otarcopeusTat, xa\ et; arcdrcTOU Tcavxa 
xaTajxs-TeTat. xa\ oux Isxiv 8c artoxpu6f;ctsTai itt' 
auxou. 

« Mfj xp£6ov attovtov cfuXac^stc, fjV ercaTr.Tav 8v- Deum ubique graesentem essc uffirmaverim. Quotl 
aiiiem oninia sinu suo compleclalur, nibilquc eum 
laieat, liinc manifestum esl; coeli enim circulum 
obambulat, et ex loco oculisnostris impervio omnia 

conlemplalur, nec quisquam est qui ab eo OCOulta- 
bilur. 

Yrns. 15-16. < Nunqnid semilam sreculi observa- dps; oixatot oi auvsXf^O^ctav aoj po t ; noTa;jt^c; src:p- bis, quam calcaveinpt viri jusll, qui capli siiul i ftiov ol OspteXtot auTiov, oi XsyovTec; ■ Kuptoc; Tt 
icotfjCtst rjjjttv; fj tt erca^STat fjfxtv d TcavToxpaciop ; 
&i 8i ivi-Xrfiz touc; oixou;; auTtov ayaOtov. > 

''0 os Iu[jLtnaxo; 4vxt tou, ZvvE.li\?Qi\(mr 
fiiopci, d.Jtotrcirrat npd xaipov , et;soto>;e ■ xa\ maturi? Flumen decurrens fundamentum eorum, 

qui dicunt : Dominus quid faciet nobis' aut qnid 
inducet nobis omnipotens? illevero iniptevit domos 
eorum bonis. > 

Symmaclius vero pro eo, Cnyii sunt immaturi, 
reddidit, capientur ante tempus;et Theodotio qui- &eoSotfo»v [Jtlv 4vx\ tou, ixd&tcu, ipydrat, SXeys ■ D dem pro inrfncelj interprctatus esl operabitur 
xa\ ivt\ tou, cc Si, aixbe Si. DsptTxe).:; xa\ pro qui vero, ipse vero. Locus liic pncdurus cst, ct 
touto to -/toptov, xa\ toic xaO' f,[Jtac oucsoiodsuTov. nostri sevi hoiuinilius accessu diflicilis. Qui cnim 
Ttvs? yip ot Tf,v aitoviov tp!6ov, xa\ TauTr,v tfva illi justi sint, qui semitam aelernam, eamque lalem 
ouctav, TcaTfjiavTs; oixatot, ojv i:oTau.o; ol Os;xdXtot, cxsistenlem, pedibus calcaverint, quorum liuul.i- 
xa\ tov f; aXojai; itopoc, oux '£zo[x£v euctTdxoj; votj- mentum fluvius, ct raptivitas immatura est, apla ctat xa\ iTtOdjfjVaaflat. 'Cl; 8' ouv etxiiat, oux aos- 
TT)v Tij) Tto6 , 4XX' OTcdxptatv ipeTrjc [j.apTup:t, 
uavovouvV Xiyojv • Mf ( TtoTe xa\ au , to 'IiJj6, outojc 
ECj>uXac;ac tt,v ap/aiav 668v Tf|capeTf,c, toiTcsp tivec 
(juiptptoaiv euas6stac Ttspixcfttevo'., xa\ 6oxouvtes i (iiijectiira assequi, el dcclarare non valemus. Quan- 
ttim auiem conjicere licct, Jobuin non virtute, scd 
virtulis specic ac simiilalione prreditum fuisse, sic 
fere loquendo, lestatur Eliphazus: Tune, inquit, o 
Jobe, ea ratione virlulis viam antiquam euslodivi- ittttetv tfjV c88v t?i<; otxatosuvr,;, ou tj.f,v xa\ aXrjBtlJc sti, qua nonnulli, qui externa pietatis specie velali, 
tauTr,v paSi^ovTsc 1 ot xa\ Sti ttjv axrivf,v taOtljv, viam jusliliae pcrsequi vidcnlur, cum rcvera in c. w Psal.cxn, 5. " Psal.xvii, li 2fl OtYMPIODORI ALE\A.\L)U1N1 

iioii aiubulciil; qui propter ticlani su.uu Minulalio- A zi': -r,v j-s.r/.aTu.ivr/. i.ein ct pietalis larvam, vita demessa ante tempus 
succisi sunt, el prosp.eritas i|uasi fhiviorum impclu 
abrepla o^t, iiu.e iis slabilila et lirmis innixa ltind.i- 
■nenlis vidcbalur. Htec autem ideo ris evenarunt, 
quia sie iVie, errere decepii, Deum supplicia illis 
iuculere, uec bonis remunerari posse, locuii sunt ; 
siquidem in ejus potes.tate erant bona, in quibus 
fiduciam collocabant, et quorum slabililatem silii 
promiltebant, Merilo igilur bxc passus es, si cain- 
dem cum iis opinionem tuebaris. Etartasse autem 
Etiphazus, s&nitam sceculi, divinam dispensaijonem 
vocal, et in. hunc modum loquilur : Ntiiu semiiaiii 

divime Providentix, et ralioues quibus saepenu - 

ro eliam justi vit.ini infelicem transigunt, et ini- m 

j'/.i£s:av, T.ob xatpou s^STU.r- Or;jav, /ta\ tou fiiou i;sOsp tjOr^jav, xa': f; Soxouoa 
rcap' aCiTOtc; djipa/.iJj; Tcs-^ysvat, xa't oTov tsO:;/;- 
XtoJjOai sjzpayia, oj; Ctco TcoTau.6jv Tcapsjupr,. 
TauTa oi ccs-ovOaji o:i t6 u.ovovoux'i Xiysiv, oti 
oj Suvskck auTOt"; 6 0so; irayayctv Ttu.iop!a;, oucet 
iyaOot; du.s:'(C/ajOa:, xaxuj; sISots? • Tcap' aCiTou 
yip f,v aCiToI; [tc. auTiJv| zx iyaOi, lcp.' oT; lirrjXitl- 
CJov, xa: a. {hGaiio; Er/siv ircijTeuov. Et ouv xat ou 
x7.t' sxstvou? icjpovet;, eixdTcoc, Tauva Tti-irovCa?. 
Ti/a oi TpiGov aiwv.ov Tic oixovou.!ac; tou 8eou 6 

'l&tcj>a£ dvojitatjet, xai cjtT.ai - Mr) ouvaaat i-iT^pfjaat 
ttjv tpifov Trjc; Osia; Tcpovoiac, xai tou; "/.oyou; xaO' 
o : J,- y.y.\ oixaio: jToXXdxt; ouTr,u.spouJi, xa\ Ttpb Tr,; 

upacj drtaipouTiv; E:Ta eixaJTixoJc; ercdysi, OTt touto iiuiture abripiuntur, custodire poles? Deinde per B t-w^ rds/oujt oii to arj vop££stv napa 0soG eTvc-.t 
inoduin oonjectunc subjungit, quod lioe fortasse ojto:; Ti dyaOd. 
[utiantur, quja Deum bonorum suoiuin largitorem 
esse noii arbilrenlur. Vers. 18. < Et consiliuiu iinpioruni longe est 
ab eo. > 

Longe abstint a Deo consilia quae impii capiunt ; 
niliil enini santim et sincerum meditantur, scd 0111- 
nia (|ute lioneslali et veritali repugnant. 

Vlrs. 19, 20. < Viilentes justi riserunt, ot incul- 
pabilis subsannavit: si non deleta est substan- 
tia eorum, et rcliquias corum comedel iguis. > 

Pii animailverlenies pravum impiorum consi- 
liiim, ludilirio cos exposuerunt. IUiquidein fortunas t Bou/.r) 0: iTiCojv T-.jjpioj drt' auTou. » 

"A ot djiSx:, jou/.-uovTat, [jtaxpdv etit tgu 0sou • 
Sou/.sJovTa: -,'ip ouoiv uyti;, dW.d TtivTa iva/Tia '■]> 
xa>.ip xa": tt) d"/.i-]Osia. 

< 'loivTs; Sixatot i-;:'/.aTav, au.s;j;-Toc Ss ejmxttj- 
r.:-vj- z'. pifj fitpavtiOT) f, urtoTTacr:; aJToJv, xa\ t'j 
xaTd).s:;xu.a aJTtvv xaxa^dysTat Tsup", > 

Tfjv pou/.f^v, ^^^'..Tivvdo-sStiiv^auXTjVOucrav iov/Ts; 

LuctsCsic, oisTojfJacrav adtou;. 0£ piv f&p aacpaXioj suas stabiles et fixns arbitrali sun!, contrarium C auTois fjSpaciGai Ti rcpdY^aTa vevou.tx.acr:, juvs6t] autem plane iis accidit ; delela cniin e^t eortiui 
substaniia, et ipsi funditus perierunl : et si quis 
ex ii= superstes remansit, i ^nis pabulum factus 
est. 

Vers. 21. < Esto ulique durus si sustinueris : 
deinde fructus tiitis erit in bonis. > 

Cum generaliter dixisset, impios quia prava con- 
silia seetarentur, fundilus deleri ; ad Jobum con- 
versus, inquit : Si cor tuiim induraveris, et contra 
Deum ilura et refractaria consilia inieris, divinam 
vinilieiam ihlolerabilem esse expericntia disccs : 
ncque [ructiis tuus erit iu botlit, id cst, libcri, qui 
forte tel/q uitc inlelligendi sunl. Si igilur illi, impii 6s auTOtc -iv ToivavTtov • f/c:dv.jTat yip auTOt; f) 
unijTac.c, auTo' 1 . oi apSrjV drcoj/.ovTO ' xav «; Ot:- 
s'/.:i/tr, xa'. outvc -upo; oa-avTj •(•syovsv. 

< Tsvou of, j/./.r,po; iiv u-ou.s:'vti; ' eT^a t zspitoi 
jou ijTa: ev dyaOoi;. > 

E:-('uv oi ysv.xtuc tcso": tojv djsKdiv, otc xaxdi; 
Poulsudptevot i£o).oOpsuovTat, <ft\A xa\ -po; tov 
"1(1i6, OTt Et Y.a\ cru jz"/.r]puvstc W)V xapoiav, xal dv- 
TiTuna j3ou).euciT) Tzpb; 0sov, tt, itsipa u.aOfjjr) , to; 
avu7toi(jTo; f) Oeia Sixr) ■ xal ouoi 6 xapxdc; uov 
tczcu iy dyaOcir. tout:jt:v, ot Ttalos;, 0? Ta/a si- 
a't xat to xazd.ltiijifiu. Et ouv ixsivo:, ot dss6st; scilicet, Dco adversantes sustinucrunl, nequc ipsi 6i)).ovt5Tt, ivavT:ou;jisvoi tij 0s(J> u-sjT^jav, xa': ojx ei eorum reliquix, liberi ncmpe, perierunt; tu si- 
militer pciituluni facito, et iu obduralione tua per- 
sislito, si forte suslinueris. 

Vbrs. 11. Excipc aulem e« ore iilius enuii- 
liaiiouem, etassumc vcrbaejus in eordc luo. > 

Vel boc dicit: Mores el ingenium inuta, et divi- 
r.a inandaia suseipe : vd, Confhere peccata tua, e| 
in posieEura di \ ino-, sermones cuslodi. Goraini bu- 
jus sensus oceasio binc milii oblata cst : Quiil 
euuniiatw essetj mecum ipse quxrebam ; et ejus 
bxo apinl Symmachum, confetsionem, inveai; apud 
Aquilara vero, leg Dii l igitur juxta unius men- 
tem, ConHtere peccata lua, inodum aulem confcs- 
siotns a Dco i!i^'ii", ot secundum alterius ii li rpn j.-.' ,', '1 i-.-j aCiTot tc xat -0 xaTa/.s:y.;xa au:d)V, fjyouv 
Ti Tsxva, crsipajov y.a). au, xa\ i-!;j.sivov Trj cncXr)- 
pdTTjT'., iiv aoa utcojt^jt;;. 

< "Ey.'/.a6e 6i ix JTojjta-o; aC/TO-J i^ryooiav, 
xa: ivi/,a6s Ti piflKKa aJTOu iv xaoofa jou. > 

"il touto Xiyst, OTt I\I:Ti'j'a'/.'/.: tov Tpo-ov, xa": 
dva/.aos toj; Osiou; vop.ou; • f ; , ot: 'E;ay6psucov 
:i r ;i^pTT);xeva joi, xa: tou Xomou tou; X6you; tou 
0:oj 9J"/.aTTS. Tf,c otTc/.T); 6i tauTljc; ivvoia; ixeiOsv 
:t/ov xdtti dc50pp.i;. Tfjv k^-qyoplay iff.Touv xaT' 
iy.auTOv xi jr/jaivr) ■ xat eupov -aoi tio 2u;ji;j.i/(.j 
d/T' auT?,;, if.Ofio.ld-j-iii-ir, craoa oi tiTj 'AxuXa, 
. <Vti'.i ouv xaTi ixsv tov Iva, 'EC;oy.o/oyr,Tv: 
n y. twv i;.c(pTr;;/.ic(.>v jou , tov 8k Tpdrtov tfj; :. i IN BSATUM JU15. 250 

•- .", ''.■'- ■'»' ~-P- "<<'J O;o0 c.cx/ju-.: • xa;a 6i tov A talioncni, legeiu a Dco aceipe, et sonuones ejus in 
irspov , Ai^a: -aod 0:&j vtfu.ov, xai touj X4y° u S corde roconde. 
auToC EYxapSiouc; -o:r,jai. 

■ < 'Eiv oi eTet-Tpa"]j<;, xaV -caicstvuq]; zi-j.j-.1-j Vers. 23. i Si autem conversus fueris, ct htiiiii- 

:.7vt: Kjpiov, 1:6600) eitornaat; d-o otahr;- crau liavi-ris lciiisniii Corain Domino, procul fceisti iui- 

quilateni a tabernaculo tuo. > a):zov 

SxXT)puvt5u.avot; ;j.iv, tfTjotv, stxorwt; t.jz/-.:^ 
TJrTUy aj;Kwv ■ s4v 6: p.era6dXott;, xa\ -aTCSWucrfjc; 
-sauTOv 0-6 rijv xpa-ativ /:tpa T0U 0- r j'J, oOoiv aot 
&-avTJjasTttt atojtov. 

< SfjOTJ STCt /it>u.aTt :v -iTpa, xat to; r.iT,oa /::- 
pdpooj Sojtpip. > 

'A /)' o j o £J;j.u.a/o;, '»-'• *'*" zl ~.' tl/t/frJ/coojr d;/s • Merito, impiii, obduratus, ea quae sunt impio- 
rum pateris : si vero conversus fueris, ei leipsum 
sub potenli Dei manu buiniliaveris, nibil alienum 
iilii eveniet. 

Vebs. ii. < Poneris snper aggerem in petra, ct 
tanquam petra lorrcnlis Sophir. > 
Pro quo Symmachus : V.t in silice qunsi rivos auri toi'c xP v °~lov xpmelov. BouXstai Bs et-etv, 5ti pj-imt. Hoc aulem est quod dicere vult; si pceniten- 
Eav u.eTavofjaij;, xa\ r.:p6iu -oif)o-r|; d-, ttj; 61071»- - liam egeris, et injuslitiam oninem procul a convcr- 

salione lua amandaveris, supra terram in petra 
collocaberis, id est, de feliciiate non delurbaberis, 
sed secure et firmiter terram incolcs, et ex Sophir 
(iilii anrum prseslantissimum et iapides pretiosi 
gignuntur) torrenlis instar, aurum ex inopinato tibi 
supcrveuiel. Dicunt autem intcrprctum nonnulli, 
Sopliir (quod si interprctaris, optimum, sigiiificat) 
Africam esse :utituraulem Scriptura hacvoce tuiu 
de divitiis sermo est. yr; joj jcaaav aStxfav, xeOijfff) k~\ ttjc; Y 1 )» sv 

"iTpa , TOU-T^aTtV, 0C1 U.STaXlVTj0fJ5T] drc6 TJj: :06at- 
[Jtovtaj, aXX' ev cta-aXsia xa\ f5s6ait/j; Tf;v frfl 0':- 
xr-::;, xa\ :x £ti>"stp, -vOa y:v:Ta: y_pua6c; >:a/.- 
).:-to; xa\ Xt'601 t : u.:o:, xaTa /::;j.appo'j'/ piiuv /pu- 
tTOt; £~:/:'J3:Ta: crot. '!>a:n. 0: t:v:^ Ttjjv epu.T;veuTi)jv, 
ttjv SbJtpsip, spu-vsuo.u.evTjv xri„:4<:~ro»", tjjv 'Aoft- 
xrv elva: • xsvgTjTat 0: jj - pa"J] TT) /,ii;: Ta'JTT, 
B~av ~:p'. tsXoutou 6taXsY~Tc»i. 

KE*AA. KT 

UpoOeiapia. 
'0 u.kv 'EX-npa? avrjxijTOt^ u6p:Ti -:p::6j:).: tov 
Sfxatov , :a^ tojv Sxto-wj T^-Jjr/A-.nn r;pa;:t; 
gtiTia r.:p:0::'; ■ 0; Sfxato^, 0"oa, tprjtj\v, ii); ojx iv. 
TtSv 'J;i:Tipiov /.v/w', a).).' :x tojv :p.tlr/ IpYoiv xp:- 
Bjjosiatl :a xaT - :;j:i' :: yao x.7.': TifJtojpsiTat ©ebt;, 
■f^oiojj :-' aJToO Ti :;jii TraoaOr 7o;j.at o:'xa'.a, xat 
•:r]v :: aJToO jTspijtsvuj i~6<faaf/, --foSpa 7::~o'.0d>; 
aO-ou -.r\ a/.r,0::'a. l.:Ta tou 0£OU T0 WpsTOV ;:prx('j: 
xa\ axaTa/.rrTTov, icaAtv ar.op:t rspb; touj -fXou;' 
'lir.::or r.:p;-.' aT:f>::a a: xp:v:T:,xat 6:t'(-;j;a Ttotst- 
aO: Ttov r;;j.apTr l ;j.iv(j)v Ta^ :u.a; Ouu.epopa;, arcoxp!- 
vajOi ;j.o:, Stdt t! r.o/./.i xat dvf/XEJTa -paTTivTtov 
twv aa:66*jv, outoj 6 0:6: av:ij:xax:t , tb: \Jffii 
ir.:zy. r j-C>j -zx rpa:Tou:va ; Et:a :r.apaja;j.:vo; 
toj; TotouTOu;, tjujaVv, 6:t Stiaousi tcots xa\ kuto\ 
6:V.r,v, :• xa\ STCtvtoXu 6'.irpx:aav 6:a Tf,v d/o/f ( v 
to j W:oj • OapooV/ 6: ttj tojv otx::tov Xoywv d).r,0::a, 
Ei u.ij :avTa, 9-a'tv, dXrjOr,, 6 {io'j).6;j::vo: :X:y/:TO). 
To:o'jto; p.lv 6 voO; t6j/ toO 'itoo pr,;jtaTtnv ■ aO:d 
5s XoiTcbv ixaTTa f8bJU.sv. 

< 'l'ro/.a6i'ov 6k '16j6, ).iy:f Ka\ t?T] o'6a ot: ex 
/itpo: p.o'j fj SXsY§tt; eiTt, xa\ fj /:\p aCiTou pao:Ta 
",'i",'ov:v :t:' ifitp —5evaYU.<Jj). > 

Oloa, tfr,;':'/, 6tc sx TtOv Jv /:pa't, tojtsjtiv, 
tx tt, - -Xtjytj^ , xa\ oOx d<f' tLv Ertpa^a, 60- 
xsTtstoo; i/.iv/oj; :Ttay::v • xa\ -,'ap ,8ap£tjj; etc- 
£0:t6 u,ot 6 0:6;, ioaT: ;j.: 3T:va^::v. Ttv:; 6c ouTox; 
Ei;s5et;avT0 Toijt; z-.i/yjz- OOoiva, yr,! - :, tiTjv xaTijYo- 
ptiiv Tcotoujjtat /6-,-ov ouy«P 't wv 0;j:T; C/suSjjyo- CAP. XXIII. 

Vrollieoriti. 
Klipli.rzus qiiiilein actiones hominum supra mo- 

Ciluin impiorum Jusio aflinaens, eravissimis cnnlu- 
meliis enm affecerat; Justus autem respondcns, 
inquil : JJovi ipioil 110:1 es vesiris sermonibus, sed 
ex actionibus meis judicandus siin :<licet enim Deus 
supplicio pmiiat, ejus lamen verilate inullum fre- 
tus, causae meae eequitatem libenter coram eo pro- 
ponam, ct senlentiam ejus exspectabo. Deinde 
Deiim invisiliileiii ei incomprehensibilem csse affir- 
iuans, rursus hxsitabundus amicos alloquitur : 
Quandoquidera me impietatis crimine arcessitis, et 
calamilales meas delictorum argumentum slaluitis ; 
res|iomleie niihi cur impios multa et gra\ia pa- 
trantes l)eus adeo patienter ferat, quasi ea quae al> 
iis fiuiii, liaml animadverterel '.' Postea liujusmodi 
hominibus imprecatus, poenas illos daturos allirmat, 
lieet tlivina palienlia 1I111 perJurassenl ; et dictorum 
D suorum veritale conlisus : Si luer, inquit, vera non 
siut, cuivis integrum sii ea redarguere. Atque hic 
quidem sensus iM verborum Jobi ; ipsa autein dein- 
ceps sigillalim videamus. 

\i i;s. I , ^2. < Respondens aulem Job, ait : El qui- 
dem scio, quia de inanu mea est increpatio : et 
maiiMs ejus gravis facla est super gemitum 
metim. > 

Novi, impiii, ijuo.l vobis visiim est ex iis quse in 
iiiaoibiis sunt, id est, ex plaga, et non ex factis 
meis, cruninationes afferre: Deus enim graviter me 
insectatus est, ita ut gemitus ediderim. Quidam 
vero sic versus hos accepcrunt, el banc illorum 
inentcni esse voluerunt : Vestras , inquil, accusa- Lioncs Doecifacio, non cniin o\ iis de quibus me A 
falso criminamini, sed ex iis qu.c a ine gesta sunt, 
judicabor ; F)<-us quidem gravem in modum de me 
supplicium sumpsit. 

Vers. 9, i \ laeva si ij^e agct, ci non appreben- 
di ; circumtegel dextra, et non vidcbo. » 

Sensum autem borum verborum Symmacbus di- 
lucidius exprimens, sie reddidit: Ecce si antecedam 
ipstttn, videri 11011 potest; et »i subsecutus fuero, nan 
sentiam. Sensus vero hic esi : \ctionum inearum 
judicium divinis oculis libenler subjicio, verum 
ijnid est <jiio. 1 milii ciccidil? Deusnatura est invisi- 
bilis, quid iyiiur faciam? In iis quae ante me sunt 

(-•i ju.eram? oculiscerni non polest; ante me est, 

et non animadrerto : cum ad kevam sc converterit, 
apprehendere eum nequeo, ei ciim a dextris fuerit, B 
videre eum omnino non possum. ILec auiem ili\it, 
non qniNi Deus corporaliter, vel de Ioeo in locum 
transeundo obambulet, scil ut etmi ubi.jue praesen- 
lem esse osienderet, cl quod nostrum lamen cap- 
tuin fugiat, nec a nobis cowprehendi queal. Illud 
vero, Non ultra sum, vel seciuidum priorem ac- 
ceptionem intelligere potes, quoit, scilicet, si ad 
priora cogitatione progressus fuero, et lempus 
elapsum in nienlem revocavero, meipsum non e\si- 
stere, sed e\sistentiam, qualenus illa prateriit et 
cllluxit, ami^isse deprebendo. Vcl sicillud accipere 
potcs : Si mcniis scrutinium et curiosam sollieitudi- 
nem ulterius cxtendero, Deique primordia et initium 
imlagavero , extra me rapior, incompreliensibilem p 
comprehendere studens, cl ralionis discursus lene- 
bricosa caligine offuscatur. 

Yers. 10 12. < Scit cnim jam viam nieain ; pro- 
bavit atitem me sicut auru u. Egrediar autem in 
praeceplis ejus; vias eniin ejus custodivi, et non 
declino a praeeptis ejus, et non praeteream. > 

Idcirco, inquit, cum animi liducia Deumjudicem 
postulo, quia actiones meoe illi cognitae sunt ante- 
quam verbum protulero, etquia lcgemejus ct man- 
data cuslodivi. Handata autem boe loco dieil, non 
quaesub audilum cadereul, vel quaescriptis mamla- 
ivntur (liic enini sanctus ante legem lalam viN.il) 
sed i|iia; scriplis iiiiiiiine eonsignala, ijiijc cum na- 
tura ipsa una sata essem, et i]nue Deus in menlem 
insusurrasset. Illud autem : E( mm declino, cmjilia- I) 
siu quamdam admirandaui habel; licet, inquit, 
mala innumera passus fuero, a recio lamen tramite 

""" defleclam |ue Dei placita transgrediar ; 

< iii par illud esl : Qitis nos separabit a charitate 
Christi"! 

i In sinu auiem meo abscondi verba ejus. > 

Id est , ln parte aniini intellecliva , in inliniis 
mentis reecssibus, divina mandaia recondita scr- 
vavi , in sinu fovi, alque ita cum voluplate, :mi- 
nio sedato.ac pleno proposito, nou necessitale 
ulla coactus , divinam voluntatem adimplens, lan- 
quam nna cum iis plasmatus, faclus, et adunitus fuis- OLYMPIODORI A.LEXANDRINI 252 

ps?T£, d/.X' iq £>■/ iy<b lnpi^i xptOfjaou.at ■ jSapicoc 
[Xt-vToi 6 0sbc ETtu.toprjaaTd [j.e. < 'AptaTepi iwtf)oraveos oOtou, xa\ oO xa-fj/ov 
Tcspi6a).sr Ssijii, xa\ oux 5'^o 4 aat. > 

Sacp iaTspov 51 tojv f)T|T(JJV Trjv dvvoiav EpitrjveuojNl 
b ^jjjtjta/oc, ouku; Ex5i6toxsv • 'Jdob iar xpclpyoj- 
jMi auzdr, apari\c ecrrf itar dno.lovOoj , cvk 
aiaOqcrcjiai. '0 6s voOc outo; - 'II5£co; fiev , cprjaV/, 
Otco Toic Osiotc; djOaXu.ot; s'/co xpiOfjvat Ti xat' 
ejjle, iXXi Tt TcdOto ; 'AopaTo; iaTt ttjv cp uaiv 6 0:i; ■ 
xi ouv 6paaio ; 'Ev toi; 6u.itpoo8£V oOtov £Ttt£rj- 
Tfjaco; dcpavfj; iaTt • c^nTcpoaOEV jjiou Tuy/dvec, oux 
ats8dvo{j.at • ei; eOcbvujjta Tpa-evtoc eTctXaC^aOai 
ijj.Tj/i/ej; I/io, ex 8s£icbv Y-T £VT if Jl - vov Tcav-e/\ij$ 
oO/ opcb. TaiJTa 8s £^rj, oO/ coc a(ou.aTixoj; r) |j.ETa- 
6aTtxio; toIi; tij-ou; tou 0eou TtEptvoaTouvToc, »X).i 
0£t;at Ol/.tov (b; navTa/ou u.sv 6 0eb; -dpESTtv, -fjijtTv 
05 avimiXTOS egti xal dy.aTaXr^TCTo;. Tb oe, Obii iti 
Eij.il, r) xata ttjv TtpoTepav ex8o/tiv vorjset?, 6ti 
'Eiv e!; Ti TtpoJTa Ttopeuuwjiat ttj Siavota, xa\ dva- 
).oyitJ(ou.at Tb r:ap:).Gbv tou /p^vou, Euptaxto l[iaUTOV 
oux ovrrr,, dXV dTcoSot/ViVra Tb stvat, xaO' 3 rcap- 
lo/Tlxev. "H outoj,- auTb ExXf,'^, oti 'Eiv £Ttt7t)iov 

£-£XT£tV(0 TTJV JfjTTJfftV Xal TTJV TCo).U7Ipay JJtOIUVTJV 

tou vol;, xa\ ta TrptoTa, xa\ ttjv dp/fjv frjTfjcroj 
tou 0£ou, l\ui EjjtauTou Y- vou - at i xa ^ ^ v axoToStvta 
).ofi3u.6jv xaOt'ctTau.at, £rjTU)V xaTa).a6£tv tov dxa- 

TaXr^TCTOv. < (J'o£ yip rjorj oSov jjtou - 8tixptv£ 8e u.e <7jaTcep 
Tb /puatov. 'EjE/.-eucioiJiat 8e ev EVTdXjjtaitv auTOu' 
b5rj'jq Yip auTou EcjuXafa, xa\ ou jjtfj Exx/.ivto dnb 
Ttbv EVTa),[jtdT(OV auTou, xatou u.fj TcapD.Oto. > 

Ati touto, cprjoAv, ETCt ©eoi OajifSob xp!vea6at, 6ti 
xa\ rcpb Ttbv ejjttbv ).6ytov t4; e^ti? erciciTaTat Tcpd- 
£et;, xa\ oti Tbv vcijjiov auTOu xa\ Ti; evTo).ic Etpu- 
XaJja. 'EvToXi? 51 vuv XIyec , ou Ti? dxouctTic xa\ 
EYYpa;jiu.dTouc (-pb tou vojjtou yip fjv 6 dytoc), dXXi 
Tic dYpdtpouc, Tic ttj epiiaet auveaTcapjjtsvac, Tic 
xaTi Stdvotav Otco 0eou XaXouuiva?. Tb 8s, Ov jtif 
ixx.llrbj, Oaujjtaatav ii/ei ttjv Sjjitpaatv. Kav yxp 
jjtupta, tprjat, TtiOto, ou Tcapa.TpaTcfjaojjtat ttjc euOetac 
080O, o05e 0Tt£p6fjaoijtat Ti Tto &zC> Boxouvxa 1 
bjjotov T(b, Tlc t\iiac l ywpiaei dxd { njf dj-(i.77)c 
ti i- X; icrvv ; < 'Ev 6e x6).Tt(p ptou sxputjVa frjp.aTa aOTou. i , 
' TouT^aTtv, 'Ev Ttp otavor^Ttxib, ev tio piOct Trjc 
6tavo(ac ptou Tic 0£[a<; EVToXic e'/tov i^OXaica, ev- 
£xoXTt(oadjj.r]v aOTi;, xa\o')c auvavarcETcXaapilvo: xa\ 
TtsTcotrjjJtEvoc; aOTalc, xa\ olov f J vo>u.£vor, outoj TCEpt- 
/apoic e?eTlXeaa, £v dvarcauaet, ev TcpoOla£t, oO 8t' 
dvdvxrjV Tb Oelov EXTcXrjpwv j3oOXrj[j:a. To'.oOxo/ xx- Kum. vm, 35. 2b3 IN BEATUM JOB. 251 

y.iivo t6 t}>aX|ltX-V, 'Ef zij xapSla. /XOV £xpvij.-a zii \ Seil), exseeutus BUIU. Tale illu CSl ill Pialmia ; ln 

AtSpd aov xa\ itaXtv, lial rbr »•J/<o>• cov ir /i^ct.o corde meo abscondi eloquia tua"; el rursus : l-.t tegem Vrjr XOl.liur jUOV. Elta ibaTtep Ttv6s dvOu::-v£yzSv- 
TOi,"Oto'j ouv evsxa toioutok; TtsptTtifrTwza; to"; 
Ceivot^; S^ito? eitdysc 

i Ati touTO Iffi' autio saTtouoaxa - vouO-:tou;.i:vo; 
o;, lypdvttaa butou. > 

Ti xaT' eu.auiQV, tpT)siv, ivaaxojtibv, laJtouSaxa, 
TOUT-OTIV, tTapayOr/J, oux el8t,b;TiT)V attiavTr,; jtXrj- 
yfjj, d/.X' dyvoiov etp" of; s-Xr,^: p.8 £ (v;o;- tt>.t-,v xa\ 
Sti tt,; Ttapovaj]; icXijyTJs vou8eTouu.evo; xa\ :X:y/<j- 
puvo;, uux a7t:SuTT:STr, n, dXX' suyapiTTto; f,v;yxa, 
xa\ lcppovTiaaTou pi)Siv ti waXJu.cpi)u.ov rcsp\ 0eou 
vofjaat f) <p0iy;aa0at. 

i 'Eici toutoj dito TcpoatoTtou autou xataarcouoa- 
aOib, xaTavot)S(i), xa\ jTTOT)0fjaojjtat i\ auTou. > 

HiXtv to auTb £7cavaXau.6iv:t (jijijta xa't vt5t)[jta, 
xai tpi)cnv, ott TotauTa :u.auTto .uveiStbc;, stTa tcXt)- 
Y£\;, au.r i )ravtjj xa\ T£0opu6r,;j.at, tf,v alTtav Tr,; 
xaxtuj:Dj; oux £7;!aTiu.:vo;' jtXfjv ouo's TtoXuJtpaYU.o- 
veiv pVJX.ou.at, aXX' ar:6 Trpojto-ou tou Hsou, xa't irto 
u.ijvr,? Tf,; outou £r:t'pav£ta; Opooujjtaf xa\ [tcr. 
xav] [j/jvov auT&V xatavofjato, TtTooujjtat, xat dxvio 
Jpsuvav oti t! u.s;jtaaTtyto[j.at. (uam iii medio ventris m« ,v . Dcinde lanquani re- 
gerente aliquo i Qui lit igitur ut in tales xrumnas 
iucidevisi staiim subjungit : 

Vers. Ii. < Propiorea supor ipso trepidavi; rt 
coinmonilus, sollicilus fui de eo. > 

Mea, inquit, atientius considerans, trcpidavi, iil 
est, cnusam plagw nesciens, et cur me Deus per- 
cusserit ignorans, perturbalus siun : nihilomiiius 
praesenli plaga commonefaclus et repreliensus, nou 
indigiumter sed sequo animo tuli, et ne quidquam 
de Deo blasphenuim cogitarcm aut loquerer, cura: 
milii piEeciptix luii. 

Vers. 15. t hlcirco a facie ejus lurbabor, consi- 
C derabo, et tiinebo ab eo. > 

Rursus idem verbum eodcmque sensu repctil, 
dicitque : Cum lalem me conscicnlia arguat, pla- 
gasipie nihilominus experiar, causam alfliclion'13 
ignorans, anxius animi peudco, et perturbatus 
siini : veruintamen causam sollicilius indagare nolo, 
scd Dei vultu et solo cjus aspcclu atloniliis reddor; 
iiim si ineiitc taiituin cl cogitatione concepero*, pr.e 
formidine lerreor, el cur plagis caedar, niettio in- 
quirere. 

Vers. 16. < Et Domintis mollivil cnr meum, et 

Omnipotcns sollicitavit nie : 1 euini noveram, 

(|ini(l supervenienl niilii tenebrae, et anle faciem 
meaiii opcruit caligo. > 

Mollivil, id ost, aniini nervos dissolvit ct frcgit. 
Illuil vero, sollicitavit we, pro contxrbavit ma;et, 
»0/1 nouerum, pro, »«" exspectabam, dixit; calami- 
tates atitem qua incertse et inextricabiles erant, 
lenebras ct caliginem ante (acietn appellarvit. iErum- 
nas oDint, inquit, quae 11011 opinanli mibi inflict.r- < Kuptoc. Ss eu.aXixuv£ Tf ( v xapotav ;xou, 6 51 
raVToxpaTtop £57tou5aii p.£- oii yip f,o:tv Sti £7t- 

£XiUJ£Tat [j\0: (JxiTOJ, 7tp6 TtpOTtUTTOU 0£ [JtOU £Xa/.U'jj£ 

Yvo-yOs. » 

T6 piv, ifiaJldxvYer, ovtI tou, t?,? ^uxfjs tou; to- _ 
vou^ i^XuTS 1 t6 Si, icrxcovSacri y/s, civt\ tou sOopu- 
6r,i£ - t6 jj.£v, ovx l[Seir, 4vt\ tou, ou TtpoaeSdxtov, 
Xifst. Xxdror 8s xa\ yvdpor xpb .Tpocrai.Tot;, xa\£t 
t6 tiIiv tJuu.tpop(jjv SSrjXov fj aSts^^suTov. 'il; yio 
icp6 6tp8aXp.ti)v, tpT)i\v, iopaata? oOar^, U7tsp6a!- 

veiv oux 'iyto tiSstvi, St xa\ 7tot£t [jtot tfjv iytovtav, sunt, qiix anxietalem milii creant, et nervos animi 

xi\ s/.Xust touj t6vouj tt^ sjuyf,;, aSoxfjTto^ stcsvs- frangunt, superare nequeo, non secus ac si caecitas 

/OEVTa uot. pi- e oculis esset, ct visuin impediret, 

KE-t-jV.V. K_'. GAP. XXIV. 

< AiaTt ok Kuptov SXaOov topat ; 4as6sl,- 8s optov Vers. 1-4. < Quare autciii Dominum laluerunt 
u:tsp£6r,aav, jto£u.vtov auv 7tot;jtfv. apjcaaavts;; borae? Et inipii leriiiiiium trangiessi sunt, gregcni 
uTto^uytov optpavwv ijc^TfaYOv, xa\ f3ouv '/f,pas cllm p as tore rapientes? subjugale pupillorum ab- 
fjvsxupaaav, l|.xXtvav aSuvitou; l| 66ou otxaia,-. » (luxeruiit, et bovem vidus pro |iignorc lulerunt, 

divertere feccriint impotentes a via jusia. > 

Ti icpotifr^ivTa tou 'Iw6 Xiyovto^, stxbc 5)v D Jobo qu:e supra allata siinl dicente, verisimile 

tou; tpO.ou; avTspstv, (b; TauTa rtiaxsts, ou xaOa- est) ainicos in lmiic iiiodum rcgcssisso; hsec justus 

p6» ibv, oj? au ofjC, a).Xi TiTiv 7tXTju.u.£Xr 1 [jaTtov sx- exsislcns (ut tu dicis) nequaquam paleris, sed "t 

tivtov Stxa? - Yopyto; ouv srttXutov t6 dvTtTtiTrcov, delictorum poenas Iikis : acriter igitur diluens quod 

ejtdYSf II6j? ot p.lv das6st? Ta tiov itXrjsfov d^at- objiciebalur, subjungit : Quomodo impii dnes suos 

pouvtat, JtapoptJovTss, xa\ Xu[j.aivou:svot tou^ dyx'- exoe.lendo , et terininos transgrotliciulo (vel ut 

Tipjjtovas, xa\ Spta u7tsp6a!vovT£?, i), xot4 t6v 'A- Aquila, occnpttndo) ac damnum Gnitimis inferendo, 

xuXav, TtpoaXap.6dvovTsc, dvr,).ctb? auTQ?t; itotu.vtot{ proximorum facullates auferanl, pastorein uua oiim 

t6v 7totu.iva auvapTtd^ovtss, Sptpavtov xa\ x^ip a i "i> gregibus iinniaiiiter rapiant, pupillis et viduis uiide 

tou JfjV dtpoputic 7-.apatoouu.evot, t6v pouv tpru.t yita SllStenlatur, liovcni scilicet et jumentiim, adi- 

xa\ t6 6tcoCuY'OV, tou; daOsvst; xaTaStxi^ovT:;, niant, impolentes coikIoihiioiiI, et jusli et a-qui, 

xa\ Ti? tou Stxatou jcapaTp£7tovTs; 'ifjvuu? £v au- quantum in iis csl , suflragia pervcrtant ? Vitim 

toI; ; napirpsijrar yiip ■Z£ri\Tuv cSbr, xaTi _u;i;;.a- eiiim paiiperuill perccrlerunt , juxl.i Svmmacliuiii, " Psal. cxviii, II. "ibid. xvxix, 9. 2:5 OLYMPIODI Ull A1.K\ANDK1NI 2L6 id est, judicio inibecillioribus, ul juslam vilse con- A /ov, toytetrti, toj; doBsvsatfpoue; ttTi Aoyuu<J> tf,v rersationem reiinquanl, pcrsuadenl, qui imprdui- 
talem prospere agentem, ac viiam beatam transi- 
gentem cernentes, scandatizantur, ci a laudabili 
et oplima vila, ad infamem el turpissiinaui tradu- 
cuntur : Deus vero, quasi lemporum iuimemor 
esset, supplicia dilTcrt. El quidem si peccata sup- 
plicia oinnino comilari oportet, siniul cum de- 
licto siippliciuni inferre, opportunum foret; nunc 
autem nonnulli gravia scetera perpetrant, Deus 
vero, tanquam lemporum oblitus essct, retribu- 
tiones suspendit. Illud igilur, quare, uon ut causa 
reddalur, sed problematicc , tanquam ad amicos, 
dictum cst. 

« Ei sininl absconditi snnt mitcs lerrae. » 
A conspectu, scilicct, hominum injustorum fu- 
gientes, ct convictum inier feras potius eligentes : 
vel (quod veiius est) ab impiis, sedibus pulsi el 
interempti. Atque boc etiam Symmaehi inlerpreta- 
tio prce se fert : Simul enim, inqiiit, mansuetos 
lerrte e conspcctn removerunt , agentes, scilicet, non 
minus quani patienles, intelligendo. Ft hoc qui- 
dem pravus malorum ccetus apud Salomonem lo- 
quitur : Abscondamus cnim, inquit, in terra virum 
justum injuste ". 

Vers. 5. i Et evascrunt tanquam asini in atjro. > 

Metu omni abjecto homines pedibus proterenles, 

despicientes omnes. et ludibrio babenles, ac obvia 

quseqtie pro libitu deprxdantes : Deus antem nou- 

dum hos visilavit. 

« Super me egressi suum ipsorum ordinem. » 
Aquila autem : Exeunt in opus suum, sttrgentes 
mane. aci rapinam. Scnsus aulem hic est : Hi, in- 
(|iiit, quod iis sotemne cs!, ctiam de mc fcccrnnt. 
Super me egressi sunt, id cst, ut facullates nieas 
caperenl, et sibi vendicarenl ; boc enini est quod 
facere consueverunt. 

« Suavis faclus cst ei panis in adolescentcs. » 
Symmachus : Dulcis unicuique eorum panis in Stxatav itoXttefccv xcecaXtftndvstv dva7c:!9ou3tv, optov- 
tac tfjv xiz!iv £uooou;j.ivr,v xa\ sutuxousav, y.aX 
6:i touto 3y.av6a).t!/juiv',uc, xa\ £XTp£7couivou.c 
ar.h Tf,c i.p ! .j-.r$ xaA E7ia'.vou{tlvr)c; £iof,c; stc\ Tr,v 
a.iT/_'.izrf) y.a': 6tbf6s6XTl[i,svT)V o 8'; &tb;, tosfc-p tSv 
xatptuv £7c:).aGo;j.svoc, u7C£pTt'0£Tat Tic; ttutopiae;. 
Kaftotys e! toTc duapTfjUa^t TiivTtoc; 'r£-ovTai rii 
y.o).i.iz:;, eBxaipov rjv 6uou tio rcXrju.jusXTfp.atl tfjv 
Tcotvfjv srcdy^TOaf vuv 6c oi u£v ivfjxsejta TtpaT- 
TOUJtV, 6 0£ ®Z } Ji, l037C£p TIOV XatptUV ExXeXTjefue' 

vo?, avi/£t tic dvTarco563£tc;. T6, Siari, ouv oux 
atttoXoycxtoc;, dXXd Tcpo^Xrjuatixioj, tbc; rcpbe: tOOtj 
cptXou; ctprjtat. 

« 'OuoOuuaoiv 0£ expuSrjaav Tcpauc; yf,;. > 
" "Htoi cpsuyovtee; touc; dotV.ouc, xa\ tfjv ujTa 
Btj-piuv uaXXov atpouusvoc 6'.aTp'.6f,v • f), to d).r ; 0s'- 
trtspov, £/.auv6u£vot xa\(pov£u6ucvot utc8 tcijv dcrsStOV. 
Touto xa\ fj tou Suuud/ou TcaptaTTjatv Ex6o3tc; - 
'Opov yap, cprjcrtv, dpctreTr i.iolr\crur xpasTr; j*rjc' 
tou; SpGJVTa; yap Xiyst 6uou xa\ touc; riavovtac;. 
Touto xa\ Tcapi tto EaXoutovtt t6 Tcovr,p6v Xiyst 
auvsSptov • Kpv^rcoftsr yio, tprjolv, fJ^ r'1*" <S*"t5jpa 
ducaior a.8ix.bjc;. « , Arci6r,Tav 0£ 6jcr-£p 8vot sv dypw. i 
* 'Aostoc; [■;•/). f^oito;] xaTa-aTouvT£; tobc; avOpti- 
ttojc, TtdvTtov xaTatfpovouvT£;, TcdvTtov xataysXwv- 
tsc;, p.£t' s^ouatac; t4 TcpoctTu/ovTa ).TjtJ6p.£Vof 6 6s 
q 0soc;o6tcio £TCfixor;fjV Tt^notTjTat toutuv. 

« 'Vrckp £[xc'j £E£/.06vt£c; ttjv iauTtov tdftv; > 
'0 o£ 'Axu).a;, 'E£fp%orrai ir xazipycp aiircor, 
dp&pHfiYVBq eIq li.liiXTir. '0 6s vou; outoc; - Outot, 
cprjcri., t6 enjVTj&ee; auTo"? xa\ etc' £uo't Enpafav 
'Y.iip ijiov yiip i£rj.Wor, TOUTicrTtv, urckp tou 
ti c,ui Xa6etv xat to:io3aciOaf touto of; 8 TcpdtTttv 
sitoOastv. 

< 'II6uv0rj auttp Sptoc s!; vetotipouc;. > 

' 2Juu.ayo^, 'HSvc. ixdcrcii ccvrwr lipzor elc adolescentes. Gralum, inquit, est iinpiis, adolescen- rearlcrxovr. 'H6u, tpr,3V, toij d3£6iit t8 tpltpeev 
les quosdam alere, ut eorum opera damna inferre, v^avlsxou; Ttvic, £9* w Suvdts6t*t Sl' afittov dic; 
el in imbelliores impelum lacere possint. emjpsfac; spyd5so6at, xa\ totc dsflsvstjtipois sTtttf- 

BssBat. 

VbrS. 6. « Agrum ante tempus non suuni de- , 'Aypo/ Tcp6 upae; oux aotwv 8/ta sOiptsav. ■ 

messuerunt. > q 

Duo sinnil pcccata admiserunt , anle lempus Auo xaT' auT8 f,;j.apTOV, Ttp6 wpa; touc; xaprou; 

fnictns melenles, et hos quidem alienos. Hoc au- TiuvovTcj, xa\ tauta touc; dXXotpiouc;. Eletpuxast 6s 
tcin a lalronibus ffleri solet ; cum enim messis tcm- tooto itoteiv ot X^a'teoovtec;" Sti t6 tio xatpio tou 
pore frugcs custodiantur, vel potius agrorum tlo- &spt3U.ou ^uXdtTEsOat toiic; xaprcouc;, p.a).).ov 6s 6:i 
miiii lempore opportuno cas demeiant, latroncs tbtobc; 6£37:8Ta; ttov dyptov xaO' topav outouc; Oc- anlevcrtunl, et immalnram messem faciunt, ne si 
forte cxspcclanlcs donec plcne maturcscant fru- 
Ctus a lerra: dominis prius dcmcssos inveniant, 

< Impotentes vineas irapiorum sinc mcrccdc, ct 

■ ibo operati sunt. > 
iltec ctiani sumina est impiilas, ul paupcrcs sinc pf{£tv,Tcpo).au6dvou3tv o!).r]3Ta\, xat dtopov 7totouv- 
tai tfjv toufjV, ifva ufj dvauivovTc; Tt^rcavOfjvat 
totKj xaprcouc, £upto-tvfjoq OsptsOivtac; aCiTOuj rcapi 
twv xupftov ttjc; yf,?. 

1 'AoJvaTot iuTteXtuvas d3£6tov d[jf.30\ xa\ a3ttot 
c!pya3avT0. > 

MsyfatTj xa\ autrj Tcapavoufa, t8 tou» Tcivrjta; " I'iov. I, II. 2r . 7 IN BEATUM JOB. 

aaiaVt to": jtXouotot; epYd£eaOor xat oJ jlovov A mercede divitibus opcram loccnl; ncc tanium 
Sveu uuOoO, dXXa xi\ yti>y.; Tpotpfj?. /Auo ouv wii- absquc mercede, scd cliam s'inr alimento. Gemi- 
-j- &5tx(a; Btjjiooeeuei, Oepuiiov fiojpov dXXoTpltov uani igiiur hanc iniquilatem palam ostendit, agri 
iYptov, xaV juaOoO diroacipTjctv mvjjtwv ep-oTwv, alieni messem inlempeslivam, el pauperum opera- 
ol tJ 6uvaoxe(qt efxovxs?, xa\ 6i'x* tpotp^C "»0« ttov riorum mercedis fraudalionem , qui dominalioni a«6o>v di|xne9Lwva{ eipYdaavTO- xaftoeye "ji^tOf d 
h rrf«jc r, r: rpojs^c "''<'<''• 

< Fujjwouc -oXXou; Ixotfjtwav iveo ijiaTituv, o;.j.- 
tf iaatv 6: '-/'J'/?,? auswv ottpeftavxo. » 

" KaTi ;j.kv tov e;j.6v )/>,-ov, v'j;;.voO; wvacj xaHeu- 
of.aa: e-roir^aav, xoV t6 eV/aTov rteptWXaiov xo cxe- 
JCOV TrrV :• T/ry.or.vrvTou ItijiaTOJ atpeXijievor xoto 
6e t6 Soxouv eTipot;, ruuvtvijavTe? iroXXous ijrcijti- cedentes, etiam sine cibo impiorum vincas colue- 

runl ; qiianquam dignut sit opcrarius alimenlo 
suo '«. 

Vers. 7. i Nudos multos dormire fecerunl sine 
vestimentis, el mdumenlnm animee eorum absiu- 
lerunt. > 

Meo quidem judicio, ultimum indumentum, quo 
corporis lurpitudinem vclabant, aurerentes, nudos 
quosdam dormire coegerunt ; juxta autem aliorum , 
opinionem : LNudantes multos rformire feeerutu. ruv, touxereiv, vu/o-at wape«jxeu«<jwv ■ uwi yap R '<! est, quietos reddiderunt; nudati enim pra metu toO 6eou? oux dvTd/.evov ot YUjj.vouij.evot. 

< 'Ano s-exdotov opitov uypaivovTai, capo t6 jj.tj 
i/etv eaurou; trxewijv, rciTpav nepteSaXovro. i 

' Ivjo': 6oxet, ot: aito Ttov 6pojvxtov ItA touj ita- 
o/ovto; evTauOa x6v XSyov jJL£Tf,Yaye, xat ^tjatv, 
ot: ot Yujtvoujievoi, xa'i Ttov oixttuv ltjeXauv6{j.evpt, 

u7ta:0pot TaXat-topoujjuvo:, to; ex tou dipo; <J/exo> 
8a; y' j ; jlvg '» *°-S atojjtaatv u-£o£/ovto- xa\ Sta t6 
jtf; l/stv axizrjv xa\ tsiiyrp, ~ a '' auTopdtpotj 
TteTpa::, xa': toi; c-r,Xa:o:j , oaa xal otxlat; 
exi/pr^/TO. 

T:v£c jtepVTiuv jjtaitov etpTjoGai touto voouet, xat 
tpaitv, ot: oi TOtouTOt ttjv epTju.tav xaTO/.ajj.6dvovT£s, 
a:Op:o: jj.|v T« TtoXXa 6:aTp:6ous'., tov XljffTptxbv 
iTOvror^jievot flov. Ei 6c TTOTe xaV axezeaOat oeo:, 
ct.j/.:o': toJto:^ fj axi-r,, xa\ T:iTpo:, xa': cdpaYY'?- 

< "Hp-aaav 6pt|)av6v d-6 jj.ottou. > 

'E/,£::vco; xa: dvor/7:p;j,6vto: l-.i Tr,v jJT|Totpav 'O.- 
xovto Or/f,v t6v iptpavov aiptjpitaaav, etp' w toutov niliil olilocuii sunl. 

Vehs. 8. « De slillicidiis montium madescunt; 

eo i| I ipsi non babeant operimentum, pelram 

silii circumdederunl. » 

Iloc loco, a perpelranliiiiis mali, ad eos qui pa- 
liunlur, sermonem convertisse mihi videtur, ac 
dicere, quod vestibus nudati et xdibus pulsi, sub 
dio miserum iu inodum afllicti, ^uiias roris ex aere. 
cadentos nntlis corporibus exeeperint; et quia lcclo 
et tegumento carercnt, petris et speluncis, qux 
nalura sua lcctce sunt, |iro domibus usi fuerint. 

Quidam, de iis qui vim cl violentiam aliis infe- 
runl, Ijocc inteiligi volunt, dicuntque, quod ejus- 
modi bomines in solitudinem se recipicntes, et vi- 
tam latronum capessentes, sub dio plcrumque dc- 
gant; et si contegi aliquando oporteal, eavcrnse, 
petne, et barathra pro tecto iis inserviant. 
Vers. 0. i Kapucruut ab ubere pupillum. » 
Pupillum aillinc laclentem, et a matris uberibus 
pcndentcm, ut aliis eum divenderc possent, mise- ktipois d-ejjtTcoXfjaa:. Meyiorijs 6e dijtdTijTo;, t6 rabililer el immisericorditer avulserunt. Summa 

amem crudelitas est, lactentibus infantibus noii jj.r;o£ Ttov ujtojjxt^tbiv cetOEoOai. 

i ITetvojvTtov 0£ t6v t}tojj.6v dt^eiXavTO. > parecre. 

Vers. 10. i Et csurientium bucceilam abstule- Et; ea-/0Triv outou; xaToaTf,aavTe; itevtav T£ xa't 
tpotjjjj^ iv8siav 6-ep dzavOptozia; e-iToa:;, xa\ Ad summam paupertatem el victus penuriam 
eos redegorunt ; quod iiiliumanitaiem intendit e! fixpa; tbjjtoTrTo^ xa\ uitep6aXXoiJOTi? d.8txt'a; xe- D auget, summaeque crudelitatis el injustilise maximsa 

xjJtfjptov, signum e?t. 

i 'Ev OT£vo"; doixto; evfjopeuaav. » i In angustiis insiiliali suiil inique. » 

' Bept tou^ du.tptxpf l jj.vo'jc Xo/tuvT£c t6i»ij{, tvo Iri prxruplis locis insidias eollocantes, ne eva- 

jifl SuvtovTat tpeuYetv ol eve6peu6jj:evof Iv Y^p Tal? dere imsNini quibus insidix slruunlur; in plateis 

TtXaTetai; tjto; itou Jjv xo': 6:aopava: tou; eirtGou- enim ct viis lalioiibus, qui insidiis petunlur effn- 

Xsuojiivout. « '066v ol 6txa!av oux jj8etaav. > 

< Tourfariv, oux f 1 vo-r 1 aav t6 Yip, oi)X fiSeicrar, 
oOx oY'/o;av auTotg eaT: [iapTupouvT.o;, dXXi t6 jj.tj 
£'<£tv auTou; olxefu; Ttp6; Tf,v tojv otxottov TtoXt- 
Teiav 6:a6e6otO'jvTrj;. gere fortasse possent, 

Yers. II. i Et viamjustam non nover.unt. > 

Id csl, non dilexerunl; illml enim, twn itoicrunt, 

inscitise lestimonium illis non perbibet, scd quod 

erga jiistoriun convcrsalioni m benevolo animi> 

nflecti non esscnt, confirmat. Matlh. v, I». S59 OLYMPIODORI ALEXANDRINI 

< Ili de civilale ct domibtts piopriis ejicieban- A < OsixTtoXeio 2G0 xat oixcov ioitov t^sEd/.ovio. • Kursus, omissis iis qui n»ala perpelrani, transit ' IldXtv tou; Spibvtac; 4<pe\c;, ewl tou« Ttdo/ovTac 

i,l eos, qui paliuntur ; illi eniui ;•!> improbis liomi- iuta6467)xsv outot yap uTtb tcbv 7tapavou.tov ejjijXag- nibus suis sdibus ct urbibus ejicicbantur 

Vers. 12. < Aniina vero parvulorum in gcmitu 
valde fnii. i 

liif.uiies juslorum qui perseculiones passi sunt, 
parentibus orbati, ex imo corde flebiliter valde 
iuxerunl, quia parentes non habcrent a quibus 
alimentura ipsis subministrandum erat. 

Vers. 13. < lpse aiiteni cur lioruin visitationem 
non ferit, eum suprr tcrram ipsi essent, et non 
agnoverunt. > 

Rursus amicos quasi bsesitans alloquilur; si VOVtO EX tCOV iSicOV OtXCOV Xa\ TCoXecOV 

1 ^v/Sl 64 vrjitftov ecrtevaije p.EYa. > 

Tcbv Secitcoytiiviov Stxafcov td (SpetfT) xdtcoOev ix 
tou tfjc; xapoiac; pdOouc; peyaXcos eat£va£;EV eti\ tjj 
tdiv texoVrcov Eprju.fa, 1) Std to p.fj Euvtopetv autotj 
touc; Yovetj [jtetaoouvai tpotpfjc;. 

< Autbc; oe Stati toutoiv e7ttoxo7tfjv ou it£itot'r,T7i, 
etc\ yf,5 Svtcov autcov, xa't oux E7tiyvtooav; > 

< 'Q; 7tpoj touj yiXouc; ttaXtv 6ta7top<bv 'i.lyti- Et nnnino propler peceala alllielioiies eveniunl, cur B St' dp.a P Tf;p.aTa TtdvTcoj a! xaxcboEt;, Stati tou,- eos qui h;vc admiserunl, Dens sxpenumero in liac 
vita sine visilalione diinitlit? qui quidem, quod 
sniiplicio affecti non fuerint, scelerum quse com- 
niitterc ausi sunt, Deum vL-iiaiorem non agnove- 
mnt. 

< Et viam jiisiiLiae non noverunt, neque seniitas 
eorum arabulaverunt, > 

Experienlia, inquit, quid esset jiistitia non di- 
diceruni, quoniam in ea non ambulaverunt, neque tauta Ttpa^avtac TtoXXdxtc; dvETctoxoTcfjTouc; efatrev 
o 0eo; EVTaOGa ; Stb pfj TcatOEuO^vtEc;, ouSe eTce^voiaav 
ott eTctaxotfjv TcotEtTat ttov Ttap' autot; toXpcope^vcov 
6 Kuptoc. 

< 'OSbvoe Stxatoauvrjc; oux fjSetaav, ouoe aTpanouj 

au-tuv eTcopEuOrjaav. > 

Tfj ttefpa, tfTjalv, oiix EpaOov tt eatt oixatoauvrj, 

xaOott ev autfj oux i6d8toav, ouoe £710X^000^^0* 

vi!am ex cjus praescriplo institiierunt ; eam qnippc ^ 7 ^ xa\ ooov dyvooujjiev, ev ^ oXcoc; pfj Sterpf- 

viain ignoramus, in qua ne onmino quidem versati s^cpev. 

suniiis, ncc tempus ullum trivimus. 

\ lhs. 14. < Al qui novil eoruin oper.i, tradidit < Tvou; oe autcbv td fpyo, TtapiSoixEv aOtouc; ei; 

cos in tenebras. > oxoto;. > 

C 
Futurum judicium rcprrcsentat, dicitque, Deuin, " Tfjv p.eXXouoav xpiotv ep.<faiv£t, xat tf^otv, 3tt 

explbratis et examinalis impiorum actionibus, le- e^etdoa; xa\ paoaviaa; t4<; tcjjv doe6cov 7tpd§eic; i 

nebris eos traditurum, Solemne enirn est sacrae feS;, 7tapaocooet au-ou; tcp oxitec. "EOoc; i-dp tfj 

Scriplurse, ea qux- nondum exsistunt, omnino la- Osia rpatffj Td ptjS^too Yevcip.Eva, ScfEiXovta Se 7tdv- 

men futura sunt, saepenumero lanquam prxsentia tcoc; vev£oOai, cb; Ttapivta TtoXXdxt; ExtiOEaOaf 

<ib oculos ponere : proul boc loco, tradidit, pro eooitep xdvtauQa tS, xupiduxev , dvtt tou, Ttapa- 

tradet, dixii. Fortasse eliam, dicendo, illos in tc- Scooet, elTcev. "Iocoj Sk ou tfjv Ixef xiXaotv SrjXoI, 

nebras tradilum iri, non supplicium quod illic futu- etTtcov autou; TrapaooOfjvat el; axdto;, dXXd tfjv ev- 

iiim est ostendit, sed nienlis potius caecitatem 

quam bic patiuntur, innuil. Dixit autein, tradidit, 

non quod Deus necessitate cogat cl acl bne itnpellat, 

absit; seil quia ex arbitrii voluntale, prout ipsis 

m^iiiii fuerit, incedere permitlat : juxia illud : Tra- 

didil eus in reprotmin menlnn ". Et : Exceecavit tauOa toiv tfpevcliv Ttfjpcootv fjvt^aTO. najiSioxe Se 
etTtEV, oux cb; tou 0£ou dvaYxaottxcoc; touto Ttotouv- 
toj, pfj YEVottO" dXXd ouyycopouvtoc; autot; Std tS 
aute^ouotov, cb; j3ouXovtat, TtopeueoOat. Toioutov xtx\ 
~h, JlitfiSkixev atzohq bIq dSdxij.ior rovv • xa\ 
tb, 'Ezvy.lojce zovc dtpdaJlfiovc avziliv xal r« ocutos eorum 18 , et cogilationes eorum "; 11011 qund D i'o>')jiata avrwv ou/ ott auToj touto £-pa;;Ev, ille lufic fecerit, sed quod permiseril. 

Veiis. li-16. < Et noctu erit ul fur; et oculus 
adulteri observavit tenebras, dicens : Kon conside- 
r.ibil uie oculus, et operimenliiin facici posuil. Suf- 
fndil in lenebris domus. > 

Revertiiur ad improbos rursus, dicitque, quod 
nmnis qui prava operatur, lucem odio prosequalur, 
et quia tenebris digna facit, ac laterc stndet, noclem 
sceleris qnod meditatur administram habeat. Eur 
igitur ct adulter, vultum, quo quis dignoscitur, te- 
ncbris tanquam velo cooperiens, hicquidem mnros, 
ille vcro tboriim alienum perfodil, tegumenlum ori. a/./. ott ouvE/topr^oev. 

1 Ka\ vuxtS? Eotai cb; xXlTtTT,;- xat d^OaXjiij 
|jtoi/ou EtfuXa^E axoTot;, X^yojv • Ou 7tpoovofjaEt ps 
4'f OaX(jtb;, xa\ d7toxpu6fjv 7tpoocottou Meto. Atcbpujcv 
l'j oxitEt otxiat:. > 

IldXtv E7t\ tou; tfauXou; E7tavatpE/_£t, xai tfrjotv, 
ott Tta; ti cfaOXa Ttpdoocov ptost tb tfcbc;, tfjv 8e 
vuxta ouvepybv i/j.\ 7tpb; xb orrouoajcipevov, i7tetSfj 
xa\ oxitou; fit;ta Ttpdttei, xa\ oTtouSd^Et XaOefv. 
Ka\ x/iTttr,; ouv xa\ [Jtot/bt; tcjj £<tycp, o!Sv tivt 
ax£7taoTr,pico xaXu^a; tb TtpdatoTtov, dtf' ou yvco • 
piou.bc; yivEtat, p£v toi/ouc;, A 0: Ydpou; dXXotpiou; " Kom. i, 28. " Joan. xn, 10. " II Cor. iv, i. 2GI IX BEATUM JflR. 2C2 

Stoputtsi, ffx&xaatpor jtpca<i>xov, xata Euu.u,axov, A juxta Symmachum, obteudens, id csl, li n :bras i !.- 
xsptO&psroc., toutio-siv, eit«i)puv t& axito;, tb; tv scrvans, qunsi iis tegcndus, cl in illis latcndum sibi 
wuttjj ax£-aaOr,aotj.Evo; xa\ ).r,a<5u.evo;. Atati 6e 
ou/\ xM.tziii;, d).).', tbc x.iV.TDjr ; 8t( av8pii)TtuUJ 
ttEv IxXeirce, flebv 6e oux tUdvOavev <b; ouv !tpo« 
Otjtov, m; x).i-tr,;, cb; 6e Ttpb; f,u.a;, xXeirtT|«;. 'Av- 
ftotuTtou; jjIv c"aoj; )f;a£t; atoitiv Tl Ttotfjaa;, ou 
ifjaei; 60 fctebv, ouoeXoyisou-evo;. < 'II;jtipa; etsifpdYisav eautout;, oux eTtiY vlulav 
cpcb;, 6tt 6jj.o6uij.a6bv auroic. to itpoit axci Oavdtoo, 
6ti e-tyvibaeta'. tdpaxo; [yp. tapaxd;] axia; Oa- 
vdtou. t 

• Tauta aa<pl<Tte 1 dov ripu^vsuosv Suu.jj.axo;, 'Qc 
ir (rcppayHBi xpvtyovenr iavzovQ. 'Edv Yevrj-at au- foret. (111 vero non dicit. fur, scd ui [nr? quia lio- 
inines quidcm cclavit, Deum autem non laluil; 
ejus riiini rcspectu lanquam fur, noslri aulem, fur 
revera censendus cst : homincs enim forle, abi ur- 
(lniii aliquod ei a ratione alienum eommitlens, 
Deum vero ne cogitatione quidem concipicns, la- 
tere poteris. 

« Per ilicin obsignaverunl scipsos, non cognovc- 
verunt lucem, [Vers. 17] quia siniul iis mane 
umbra moriis, quia cogrioscel tumultus umbrx 
mortis. > 

ll;cc Symmachus aiicrtius interpretalus est • 
Qnasi in signaculo abscondent leipsos. Si anrora iis toi; b&Opoc, axtd Oavdtou - epojpaOet; [ lc. cpcopaOiv- " illuxeiit , iimbra inortis cst ; deprehensi eiiim , ti;] yip ivuTtapxto; Satai, axcaaOe\; \'lc. avuitap- 
MOl eaovtat, axtaaOivte;] Oavitco. Touto oe ooxet 
Xeyetv, 6u xa\ x)i7tTrj; xa\ [J.oixb; ev vuxt\ jjIv 
toXu.tbai td atoTta, fj;j.ipa; 6e xpurctovtat. xa\ 
cpeuyouac tb cptb; - edv yip cpojpaOibat, OdvaTo; au- 
tot; euOu; Tb emttfuov' xa\ 6 iXoii; tocauta; e-t- 
yvGJaEtac xa\ u7tou.£vet Tapaxd;, xal outoj Oopu6r,- 
Ofjaetac, tb; xa\ Ttpb tou Oavdtou tcb 6iei jjitxpou 
drcoOavEtv cxict ydp Oardzov ttapd tfj rpacpfj 
ttoXXdxt; oi xfvSuvoi ivojjcdjovtac, oi Eyyu; tou Oa- 
viTou dyovt£;. Oi Totvuv xaxoGpyoc, tva p.fj d).6vTa; 
auTou; Odvato; xaXutJ/Tj, xaTaxXeiaavTe; eaurou;, iv 
f,u.ipa itposivai 6£oo£xaatv. 

1 'E).?9pt$; lattv i~\ rrpoacjrtov u6ato;. 1 
"0 6e Sujj.;j.axo;, iai.t.Utor iidazi. "fta7t£p, cpr,a't, 
ti xoutpa, td £TttT:o).d»ovTa xa't eitiTt/.iovTa tcb ; J6a- 
tt, uTtb tf); cpopa; tcbv uodttov euxoXoj; Ttapaaupe- 
tat • outw xa\ r.a; xaxoupyo; u:tb tcbv Ttetpaa;j.cbv 
ii).x£Tat, xat ^aoioj; £;a'favi^Etat • ou fdp otaacbaet 
xaxoupyia, xal dotxta, tb Ttap' autfi;. Elta tfu.6- 
Oeo; 'I6j6 oli 6ti tfjv dvoxf,v tou ©eou dvexetai tt 
it/iov £'xetv dpEtf,; xaxiav, d).X' dpat; pd).Xet tfjv 
u.£pi5a tcbv dae6tbv, xai tfriat td autoi; autjSrja^- 
tisva, ib; ev el'6e t xatipa;, Xeyojv 

< Ka-aoaOeirj f, jJL£p't; autuv i%\ fr^, dva-yaveir, 
£e td cpu-d autcbv er;\ y?,; cjrjpd. > 

""0 ).eY£t totoutov iattv • 'firatSf] d).).otpt'ou; 
d-fpou; eOiptaav, xa\ tou; autcbv du.7t£),tbva; 'itepot 
d;j.taO\ EtpYdsavto, jjif; bvatvto ttbv olxetojv, dXX' 
dxap7ta xa\ Irjpi xa't ti Xfjta xa\ ti cputi iauTcbv 
EupotEV, tfjv l-\ itij Kdtv xaTapav 5p£'^du.evot, trjv 
cpiaxouaav, 'Exijcazdpazot; r) yi] ir rotc IpfOic 
cov , txfj du.ei6o]).ivr, tou; yeupvxou; topcuTa; zr\ 
Eucjjopta. 

« 'AYxaXlSa yip ApcpavcTiv fjpTcaaav. » 
Tot; Oepisouatv Apcpavot TtoXXdxt; £Tt6u.evot, xa\ 
toj; IxTtiTtTovta; auXXiYOvte; atd/uac;, ei; dyxaXi- 
5a; 5eau.euouat ■ 9Tja\v ouv, 6tt ei; toaouTov ttve; morte inumbrabnntur, et ad nibilum redigentur. 
Ilcic autem dieere videtur, qnod fnr et adulter 
noctu iur|iia ct absurda aggredi andent, diuruo aa- 
icm tempore occultantur, et lucem fugiunt; si 
cnim deprebendanlur, mors illico |>ro supplicio 
illis infligitur : ct <|ni deprchensus fuerit , ules 
animi perlurbationes experietur et suslinebit, at- 
qne adeo conturbabilur, 111 eliam ante inortcm pa- 
ruin absit quin pr;e linior^ exstingiialiir : pericula 
enim qua; prope moilcin ilucunl, saqic uunicro in 
sacris Scripturis, nmbra morlis, appellanlur. Im- 
probi igitnr ct scclcsti, intus se clausos continen- 
tcs, in publicum interdiu prodire metuunt, nede- 
P prehensi mortc obmantur. 

Vehs. 18. < Levis est snper fariem aqux. > 
Symmachus vcro, supernatans aqiitr. Quemad- 
modum, inquit, levia corpora quae in aquarum su- 
pcrfii ic siipcrnatant , facilc ab aquarum iinpctn 
quovis feruutur, ita improbus omnis a lentationi- 
bus hiic illuc rapitur, ct sine ulto negotio deletur 
et evanescit : improbilas enim ex scipsa ci injusti- 
tia ncinineni servare poterit. Deinde Jobus Dci 
anians proptcr Dei palienliam ct longanimitatem 
improbilatem virtuti prseferri non palitur, sed im- 
piorum sorlem exsecralur, ct sub fornia cxsccra- 
tionis, quse illis evenlura sunt, narrat, dicens : 

< Maleilicalur pars corum super lcrrain, et ap- 
pareant planlte corum [Vers. 10] super lerram 

D aridae. > 

Quod dicit hujusmodi esi ; quandoqiridem agros 
alienos demessuerunt, et alii sinc merccde eormii 
vineas coluerunt, fraclum nullum c\ suis perei- 
piant, scd segetes ct plantas aridas et infrugileras 
inveniant, exsecrationcm C.aini auferentes, qnse 
dicit : Maledicta terra in eperibus tttis *°, frugum 
cnpia agriculiura; sudores nequaquam remune- 
rans. 

< Fasticulum cnim pupiltornm rapuemnt. > 
Pupilli ssepenamero messores subscqucirtes, et 

gpii a^ <|tue deciduni rorradcntes, in fascirnlos col- 
ligant : dicii igitnr, quorumdam inlnimanitatcm i» Gcn. i\, II, 12. -'1 OLYMPIODORJ 

tanluin excrevisse, ul eliam modicam pupillorum 
parlcm, qui egestaiis causa spicilegium faeiunt, 
violenler :il> ii> au[erant. 

Vers. 20. < Deinde remcmoratum esi peccatum 
pjus, ci sicul iielmla roris fattus esl no:i apparens. 
Relribuaniur aulem ii quae fecit. 1 

Id isi, impiorum peocala ;ul futuram memorigra 
sciipiis mandata suni : idcirco eorum supplichira 
evitari nulla ralione polerit, liect I>et*s iinpr;cson- 
tiarum sna clemeniia euppUcia differai. Quemed- 
moduni enim, iiiquit, nebula qiuc ex rore geuera- 
tur, radiis solaribus splcndcmibus ei aerem eale- 
faciemibus, calido humidum exhauriente, ct vapo- 
rem • oiisiiine nle, evanescil : sic etiam divino jmli- 
cio supervenienle, impius accrba pravamim actio- 
num [n.emia recipiens, consumiiur, et in niliilum 
redigilur. David ctiam huic simile in Psalmis de 
impio canit : Qiuvrctur enim, inquit, peccatwn cjns, 
ct >wn invcniciur ", quia, videlicet, exlerminatur. 

Vkrs. 21. < Ejt conleratur sicut lignum insanabile 
omnis iniquus. 1 

Lignum insanabilc vocat, quod postquam semel 
confraclum fuerit, cnram nullain admittit ut sanari 
possit, sed inutile in postenini manet. Qui in in- 
juslia, inquit, perseveral, instar hiijiis ligni eon- 
fringetur; einn enim dieit : Retribuabur ei, et, con- 
tcratur, non imprecatur justus, sed id quod oninino 
cvcnturum esl, dieil; uniisquisque enim sccnndum 
opera sua recipict. 

Vebs. 21, 22. < Slerili cnim non fecii bene, et 
lnubt r> iila> miserlus uon est; fiirore aiiiein everlit 
impotcntes. > 

Slerilem el muliercalam nominavit, ut eas sigrti- 
ficaret quibus misericordia debetur : et stcrilcm 
qiiitlem, propter libcrorum nrbilalem ope deslitur- 
tam, mulieiculum veio, propter natur.e imbeeillita- 
lem au.vilio indigciilcm; sexus enim femineus im- 
hecillis et contemptibilis est. Ilis etiam niajus ina- 
lum addidit, iiilirinorum in furore atlrilioiiem et 
alllictioiiein : non enim, inquit, ex rationabili aliqua 
causa, scd aniioi bclluino impelii, fiirorc ineitato, 
impotenles et auxilio desiitulos cvertit, el ad sum- 
mam paupcrtatem redegil. 

< Consurgcns ergo non credat contra vitam 
suam. 1 

Malain conscientiam ejus qui improbitatem ope- 
/alur, hoc loco oslcndil : Sic, inquit, conscientia 
sua eiim coudciiinal, ut singulis diebus tanquam 
niorieinlnin sibi sit, animo afficiatur : surgens cnini 
quotidie de vila sua dcspcrat, et perpetuo metu 
■ac lerrorc perceUilttr; metns enini niliil aliud est, 
■quam aiivilioriim qu:c a rationc prorieiscunlur dc- 
ft-eius et fruslratio. 

Yeiis. 25, 2i. < Cuin infinnari coepcrH, 11011 tpe- 
rcl sanitalcin, sed eadcl morbo : mullis enim nocuil 
altiludo cjus. > AI.KX.WDiUNl ;„1 

A arcavBptonia; s/fj/.dxaatv, <b; jcai tt;v uov xaXap.10- 
(Jtevtov 61' tJwvOpfav dptfavwv pxpiSa jjtfspiav dp- 
Trdjeiv. 

< Ett* ave;j.vfjaOri aucou fj dp.y.pTia, toircep oe 
Of-ify/ 7 ! SptSsou d-favfjc ifiwzo. 'A^oSotkfi) Se aJT<o 
a 6icptȤev. > 

TouTS^OTtv, Eh; p.vfj[j.rjV iypa-fq Ta Ttbv das6iov 
aaapTrjjiaTa ■ Sti xat dvarcoSpaJTo; avToi; iaxai fj 
Tip.iopia, et xai £v tio Tsto; 6 Oeo; Sti xprjor, jTr^Ta 
Ti; xoXdaetj uTcspTiOsTat. "£l-~:-p ouv, cfr^ai . f; i/. 
ttj; opSaou suu\6atvouia du.i-/).Tj , fjXto-XTJc. d/TTvo; 
ETciXctiJ/jVdarjc, xa\ tov depa 6ta0s 1 op.avdar 1 c, d'f svf;; 
YtvsTat, avtp.topivou tou Oep;j.ou t6 uypov, xat dva- 
XiaxovTo; tt;v Ixu.aSa 1 outw xaV tt;c Oeia; Sixrj; erc- 
e-XBoucttjs, 6 dacSrjc dva/.icixeTai xa\ dtf.aviJgTaC, 
diT0/,au.6dvtov rrixpd xd tojv Jtovr/piov Trpd^eiov erct- 
Xetpa. TotouTov Tt 7rcp\ tou dTeGou; xa\ Aaoto ifd).- 
Xei, Zi\Ti\(h\uETai ydp, <fTj7'tv, 1] dfiaprla uvtov , 
xal cv itii cvfi-Ofj, d9avtCou.£vo; (l or).aof 1 . 

< IuvTpt6eiTj oe na; otStxo; l'ca ^u/';) dvtdTM. > 

' 'AviaTov )ivst £u).ov, peTa ttjv ouvTpt6r;v Oe- 
pa-etav oux sTziSlyezai C>~-e uYtasOr 1 -/ai , d).X' 
a/pr--6v esTt Xot-iv. Touko, (fTjalv, Saoito; xa\ 
Tfj dStxia eirtu.ivtov auvTptfi^acTat • Xlyiov yip, 
'A.toScOBi'i\ avzci>, xa\, cvvzpi6F.h\, oux IrrapaTat 
6 Sixatoc, dX/.d tS eordu.svov TtdvTtoc ),t-;£t ■ ly.j-.~-Q- 
ydp xojitetTat npb' & IitpaSe-v. 

_ < SxeTpav Sl oux £u eTEoirja-£, xat yuvatov oux 
tjXtSTjoe • Ouu.oj oi xaTio-Tp£t{/£v dSuvdxouc. > 

I-sifdr sifl) xa't yjjVaiOlv, i'va etTcrj -k' ory.Tou 
d|ia; • CTE?pav oe , ttjv Si' d-atSiav dSorjQr^Tov • 
yvvaior, xo Sta ttjv tfucnv entxoupia; 6sop.evov 
do-Oevec ydp zh 0r;Xu xa't euxaTa^pSvrjTov. Ifpoo-- 
£0t,x£ Se toutoic xa\ to ptetttov xaxov, ttjv jjtsTa op- 
yi^c; auvTptfiTjv Ttov daOevuiv. Ou ydp ex Ttvoc, tfTjoiv, 
atTiac £u).Syou, d).).d ^u/tjc d).oY<o xtviju.aTt, tio 
0u;j.(o ypojjj.£voi: , xaTeatpEtle xa\ eic TcavTE/,rj 
r.cpiEa-r^aev drcopiav tou; douvdTouc xxt dve^txou- 

pTJTOUC. 

< 'AvaaTa; Totyapouv ou ptr; TciaTcuairi xaTi tr t - 
D iauTOu Ciotjc;. > 

' TS SuaauvetSrjTov evTauOa tou ttjv xaxiav spya- 
Jotjtevou tSirvXoT. OuTto yip, ift\~\ , xaTaYtvibaxet au- 
Tou ij auveior^at;, OTt xaO' exdaTr.v toc T£0vr,;Su.£vo; 
oiJTto 6tdx£iTaf del ydp dviaTdp.£vo; , oux eXTct^et 
ff^aeaflat, d).Xa p.evet SeSotxto;, xal TC£pitfo6o; w/ ■ 
ouSev ydp eaTt tfo6o;, et u.rj TtpoSoiia xtov dr.v '/,0- 
■(•tau.ou f/OT.Or^u.dTiov. 

< MaXaxiaQtJ; p.rj eXraJeTto uytjaOTivat , d/.),a t»«- 
aeiTat voai;)- tcoXXou; Y«3sp exdxtoi: to u|o)U.a ou- 

TOU. > ■■ Psal. ix, 55. 
d r«7. ivavtCou ivou. \ Mil I. I ECTIONES. 265 »N BEATUM JOl>. 2CC 

• K3v £x v<5<jou, <fr,3\v, dvaatfj 6 [io/0r,po^, 5 A Scelestus, inquil, si ex morbo convaluerit, rcm rciatov fjysttat xal csvtjov t6 — ,o jt- i -;jr.3t- xapaooxstyio 
6ti Ti; Ttpi^sc; auTou t6v Qdvatov xlv cjtaXaxcaOT), 
oJ-:).-!.- stJTt, xa\ ouS&v /prjtrtov TCpdaSoxa, 4XX' 
0r:6 trj{ io:a; ajvscSf) asto; jsaXX<5jjtevo;, d-oOavsTaOac 
outx: navtbx;. T4 6s a;t:ov tou outok; aJT5v 6:a- 
xsiaOat xa\ tocauta tfavTi^siOa: , ot; uitoOs':;, xat 
Btifjav :/w« xaV Suvaatscav, et? xdxtoacv st^ptov xjj 
la/ut s/pf,aato. 

« 'EtiapdvOr) 8s toaTcsp p.oXi/ri ev xau[jtatt f) 
toarcsp JTi/u; ar.b xaXdttr]; auT6u.aTo; | yp. aiito- 
u.dTt.);| iTco-saiov. » 

* T8, ipupdrOi), ivtt toUj/fapanSrjcerwt/lixepa 
6e ttijv dvttypdtjJtov, dvtt tou, tocr.Tep ito.ldyi), 
Coc.tep X-ldri, s'/ouat • xati to, 'jQcel Auyartt 
y..ldi\c zayb dxonecovrcat. Mapafvstac 6s ctjta- 
/u; extcva/Oeccj i.Tt6 tfj; tpepouaT]'; a0t5v xaXdu.r,;, 
xat jjirjXiT'. trjv exsTOsv ixu.i5a xa\ -'.otrjta 1J9' rj; 
etps^sto, 8s/8u.svo; - dTcoXXutat 6s xa't 6 i-sSf,;, 
tfj; dpoouar]; aut6v xat OdXXetv tcocoucjt); surjuie- 
pia; sx-STCTtoxto;. KdXXcata 6s sTprjtat t6, aiizo- 
pdxtoc dzcxecior, sxdatw yip fj io£a d[jtapt£a tt- 
y.i<>y,; yivstat. 

< Ei os jjtfj, t£; satcv 6 cpdu.evot; cVsuSf) p.s Xtfystv, 
xa't OfjCJSt si; o06sv ti ^fj[jtati ttou, « 

" 'Eyto tisv, <pr,at, tauta 5o|i£to Tcsp't tf); ttuv 
das6c6v xat iStxoiv iTctoXsias, xal tfjs 6:xa£a; tou 
ftsou dvta-o54asio; • si 6s tj/suof) ti slprjtjtlva, xa\ c niea cst opinio : si aulcm falsa sunt quae a mc di- 

Tcapaato/d£ou.ac tfj; dXr;Os£a;, 6 j3ouX<5u.svo; Tcap- cuntur, cl a veritate conjcctura abcrro, prodeal 

eXOstto, xa\ eXsy£dto) t6v X5yov, xat dxuptoidtto. qui voluerit in medium, sernionem ineuin redar- 

T£ Ss ex ttov e£pr|U.sviov siaiysc; 6:t TcsottTtb; sx guat, et irriluin faciat. Quid auteni esl quod ex iis 

ttbv <juu.t3op<iv doi6stav autou oc cpcXoe xata|rjy£- q Ua ! dicta sunt infert? quod relicla operuni exaini- 

{ovtat, xataXtTcovts; tfjv sx ttov £ vytov s;sTaj:v. nalione, aniiei cum ex calainitalibus supcivacaiiee 

impielatis condemnassent. 

KE*. KE'. CAP. XXV. 

llpoOeiopia. Protheoria. 

"s'2-jTcsp 6 'EXttfdC, drcopfjcra; rcp5; ti Tcpo6XT[[Jia- Queniadmodum Elipbazus , cum rcspondere iis 

f.xto; utc6 tou 'Itb6 eipritieva, oux cJOuotxtav f[Y<o- non posscl quse a Jobo problematice allala cranl, 

vijato, dXX' ercl ti; xati tou 6txa£ou 6ta6oXi; non reclo cl incorrnpto judicio cum co contende- 

stpEtJ-s t5v Xoyov outto xat BaX5io oux s/tov eXsy- rat, sed ad convicia ct ciiminatioiics contra justum 

/scv tou 'lt'06 tou; Xoyou;, [jtEto/stsust tfjv d~oXo- oralioncm convericrat ; ila cliain Balilatlus, iiim 
ytav, xa\ tl); e-atpfiptevov xa^d ©sou, xa't p.iya j) Jobi sermones reprebendere non posset , inirabi- 

tfpovouvta erct tfj oixsia Osoasesfa 6ta6aXXst, Oau- lilcr quidcm de Oco philosopbando, cl lialuiam 

(Jtaatto; jakv ti Tcsp\ 0sou tpcXotjotfiiv, E;sut:Xty<ov bunianam vilipendendo, nibilque corum quae pu- 

8s ttjv ivOptuTcou 9uatv, xac ptr^sv ttov xaOaptotd- rissima sunt, si cum divina purilate coinparelur, 
xo)v xaOap5v elvat Stopijojjtsvo;, auyxp:'tjsc tf\; Oe£ac; puruin esse alTirmando, apologiam alio transfcrt, el incredibilcm esse cl prregrinam exislimat; mor- 
lcm cnim propler suas actiones cum angore animi 

prasslolalur 1 cl si morbo corripfatur, spe nem 

abjicil, nec boni quidquam exspeclat, sed la?sa ci 
vulnerala conscienlia nioriendum sibi omnino arbi- 
traiur. C.ur auiciu animo sic. aOicialur, et lalia sibi 
Rngat, causa <^i quia, supra tilins elatus, el nlmi.i 
ac poteslate pollens, viribus sui^ ad aliorum affli' 
ctionem u>u^ fuerit. 

« Emarcuil aulcm simi malva in scstu, aut sicnt 
dc stipula spica decidcns sponle sun » 

Illud, emarcuii, pro tnarcescel, dictnm est. Mia 
aulem exemplaria pro, steul malea, habent, sia ' 
lierba; juxla illud : Sicut olera herbarum ciio dcci- 
dcnt ". Spica autem excussa e culmo qui cam sush- 
nebat, nec humoris ac pinguedinis quibus nulrieba- 
tur, amplius particeps, marcescit : interit etiam tm- 
plus, ciiui felicitate, quse eum irrigabat ct vircre 
faciebat, exciderit. Apposilissime aulem dictum csi, 
sponte sua decidens; unicuique enim peccaium pro- 
prium vindcx et carnifex csi. 

Viiiis. 2ii. i Alioquin quis cst qui Ioquatur men- 
daciuin nic diccre , ct ponet in nibiluni verba 
niea ? » 

Ikcc, inquit, tle impiorum et injustoruni lionii- 
nuin destruclione , cl de jusia Dci retributione , xaOapitTjtof. « TTcoXa6<ov 6s BaX5i6 4 Sau/ftr;, X^ysc, T! ydp 
TcpMjtjjccov fj 9660; Tcap' autou ; » Jobuiu, tanquam conlra Denm insolenter sc efler- 
rel, ac de sua erga Deum pictate superbe nimis 
gloriaretur, insectalur. 

Veiis. 1,2.« Rcspondens auicm Baldad Sau- 
Chiles, ait, Quid cniui cxordium quam timor ak Td/a 8e xa\ tocouTiv tt a!vt'ttstat • 'K-siofj , Fortasse etiam tale quid innuit : Quandoquidem 

jprjcrt, piya ifpovst; ert Osoas6s£a, ptdvOavs oj; ip/fj dc pietate tua erga Deuin gloiiaris ci superbis, Dei 

" Psal. xxxvi, 2. 

Patrol. Gk. XCIII. 9 2t)7 OLYMPIODORI 

tiinoreni omnis \iiintis iuitium csse, disce ; lu au- ^ 
lem limore abjccio loqueris:qui igilur cuttu9 di- 
vini iniliura el primordia non cs assecnlus, quo- 
u.xJo dc aliis cjus partibus gloriari poles? Observa 
autcm quod non dixeril (imor ejus, sed, tiniur ab 
. jus enim timor opus esl nostrum, a liberlatc 
arbilrii noslri promanans; qui aulem ab eo esl, 
douuin ejns el gratia esi, quse supplei quod in nq- 
bis deGcii. 
« Qui facil universilatem in aUissimo. ■ 
ld est, in abdito, neminem cooperarium babens. 
I i Jobo autem terrorem inculeret, prout arbitra- 
lur, Dei pntestalem enarrat, dicitquc quod Deus 
super innnia exsistens, in altissimis cuncta fabrica- 
lus sil. Vcl illud, in Allissimo, id esl, in Filio; oinnia 
eiitni per etun facta sunt '*• g 

Veiis. 5. < Nemo cnim putel csse iiioram pi- 
ralis. > 

Piraue propric lo(|ucndo suntqui, ut aliis dam- 
niiiu interanl, mare navigant, ct in eo pnedantur. 
ln sunmia auiein boe dicii : Nenio exisliniet Deiiin, 
iieet diu patienter ferat, in perpetuuin impiorum 
suppiieia dilaturuin ; sed inslar insidianliuiii po- 
lius eos invasuruin, ita ut neiuini cx iis vindiclain 
divinam clfugcre liceat. Unde subjungit : 

i In quos autera non vcnient insidia; ab co? i 

Symmacbus auteni pro illo : Non est mora pira- 
tis, Iranstulit, Nunqtlid cst numcrus cxerciiutnn cjus? 
et pro iilo, insiditv «6 eo, ut Dei vires et potestatem C 
magis declararet, mandata, reddidit. Ac si diceret : 
lnnuincros exercitus sibi militanles et famulanles 
habet, qui mandata ab co accipiunt, et ad suppli- 
cium de impiis sumendum niiltuiitur. 

\liis. I. i Quomodo cnim erit liomo justus co- 
rain Deo? vel quisnani niundaverit se natus cx mu- 
lierc? » 

Syiniuacbiis autcm : Quo \iaclo sine sordibus erit 
tintus ex muliere? Licel, inquit, buniano judicio 
niiilti sstimentur justi, Dei lamen oculo, qui cuncta 
i.itueiur, nempjustus est, nqrao qui se purura csse 
affirniare polest. hnpossibilu eniin csi, cuui Deum 
i.iii i uncla qculis cernil celare non iiossinius, ipiin 
quorumdam delictc-rum rei diprcbendaniiir; siipii- D 
dein cggiiatiouum, verborum elaeiionuin raiioneiu 

leddituu SUUIUS- 

\ i.i.s. .'>, 0. < Si lun;e pr.icipil, i't nou liiitl, 
nec stcllu: suni iiuind.c apud cuiu : sine vero, boino 
pulredo, ct liliuj uoiniuis vennis. • 

II ■'■'■ dicil , non ul naluraui uostram vilem cssc 
ostendai, m<i ui Deum exlollat, et poientjam ejus 
i uionslret. Si enim, inquil, luux imperare poteal, 
ijiio minus lumcn ejus fulgcai ; el sidfira, liect splen- ALEXANDRINI 26S 

T.5.3t]i dpiTrjc; 6 Osio,- tuy/ivei <f66i; • au 8e A^o- 
6to; StaXiyt] ■ 6 tofvuv to Ttpootptov ttj^ Q'o--6: ! .~- 
pfj xtr.adjjtsvo,- , tciTj; toT; SXXotc; auTfjc; pepEffi 
aep.vuveaOai 8uvaxat c ; "Opa 8e, oux elrcs , cfcCoq 
uuzcv, dXXd, stap' auzvv- 6 piv yip auxou <i<%;- 
£pyov fjuitepov, ex tou £y' fjptv ep^dptEvo;* 6 os 
stap' autou, xipw xal Sioped eattv autou, x6 Xoitcov 
f.jj.Iv dvaTtXr,pouaa. 

« '0 rcottov xfjv aupTtaaav ev uu/Iotij). • 

* ToutitGTiv, ev dTcojijifjTCj), pex' ou8ev8; auaxoTti- 
aa{ [rp. auYxoTtfjaa;* la. auYxoittdia^J. Et; ffifiov 
6e Evdytov, ib; oi'£Tat, tov 'I(1>G, tou Wsou ttjv 6uva» 
p.tv eJJTjYEtTat, xat tfr^atv, oti 6 0eo; OitEpdvto 
TtdvTtuv iuv, xa't ev Totj ueViaTot; Ta Ttdvta eor,- 
[itoupYrjaev. "H t6, ir Tj^/crrgj, dvxt tou, ir r(J) 
i'l<t> • Jidrza yap Si auzou ifirezo. 

i Mfj ydp ti; uitoXdtot, ott eatl TtapeXxuati; Ttet- 
paxatj. > 

lhtpatal xupEoJS etatv ol ttjv GdXaaaav Ttp6j 
[3Xd6r]v eTepoiv TtXdovTes;, xa\ XTjaxeuovxs?. KaOiXou 
ouv cpTjatv, oxt MTjSei; EvvostTtu C>- etj %£kof , xdv 
etcitcoXu oiapevst Wso;, uTtspttOi^psvoc; ta; xatd xtov 
d6!xtov Ttpojpia; - dXX' ioaitep oi eveopsuovtec;, oij- 
toj; autotc; eTc^p/ecat, xal oux e'att xtvd tiov das- 
6tov ttjv Osiav 6ta6[.dvat 8ixr,v. "tlOsv eitdYef 

t 'Ercl Ttvas 6s oux eiteXsuasTat £vs6pa Ttap' au- 
tou ; > 

" '0 6s 2u[jtp.axo? , dvTt p.ev xou, A//j iazt xap- 
iJlxvcric Jteipazaic, ftli) iuztr upitl{ivc z<l>r czpu- 
zmr uuzov, ejeoaixev dvxl 6e tou , sredpa nap' 
auzov, inizdynuza, eis ^pcpaaiv Tfis tou ©eou 6u- 
vdpsio^ xa\ Hpvalai' u.ovovouxi Xsytov , 'AvapiOpcfj- 
tou; 'xEt Tic; XstToupYouaac; auxiT) aTpaTtd^, td; 6s- 
Xojjt^vaj itap' autou e7tttdYp.aTa , xa't d7toatsXXopi- 
vac; ei; xoXaatv ttuv daeCtTjv. 

< IIiTjj fap latat otxato; ppoTOc; IvavTt Kupfou ; 
fj t!j dv dctoxaOaptaat auxtv Yevvrjxlj Y uvatx ^ J ' 

* '0 6e Suppaxo? , Aia ziroc iipivnoq kazai zs- 
y,Oelg i>xd yvvaixdc ', Et >.-al xfj dvOptoTtivr, , tfrjal, 
xpiast TcoXXol vop.i^ovtat otxaiot , dXXd y £ ~ l \> "av- 
eTCtaxir.ii) 0eou o^OaXpio oufiel? otxato; , oufiets 6u- 
vdpevo; stTcetv, 8ti KaOapic; eipt. 'Au.f,xavov ydp pfj 
h> Ttat YevlaOat TtapaTtTtopaatv, KTtouYe xal evOu- 
pr,pdTtov, xat Xd^tuV, y.a\ Tcpd^etov suOuvaj drc- 
atxoujieOa, t6v TcdvTa ecfoptlivTa t)e6v XaOstv ou 6u- 
vdpievoi. 

< Ei csXfjVT) auvTdaaet, xa\ oux e7ttcj;auaxet, daxpa 
6s ou xaOapd evavxiov auxou - ea 6e, avOptoTio; aa- 
Ttpta, xal ui6; dvOptoTtou ax(i)Xr,§. > 

Tauxa X.ecyct, ou xfjv fjpexepav cpauXf((i>V (jvuatv, 
dXXd xiv feleov utptov, xa\ xfjv auxou ostzvuc; 8uvajjttv. 
Et Y^p "^ ciEAfjvrj, tfTjalv, iTttTdaaetv 6uvatat, io~r- 
~>j oixstov p.fj sxXdjjtxstv asXac;, xat xd aatpa ou xa- " Joan. i, o « <C. VMJ.i; LECTIONES. 269 1\ BEATUM JOB. L'70 Oapi 6>t *P04 'Hjv Osiav xaOapbVtyT», xai-ep 6vra A dida exstelant, respoolu puiitatis (hvin* pora non 

Xau.rcpd'ou imkn&Uts Xov< : >, d'/.X' <i; xpb; ttjv d^iav sini ; nec iilte ereutura, si ciiiii iliguitaie Creatorie 

tou -sr-.otrxoco;, xai ojosv Ttov 7ioiru.dTt.jv u.i-fa couipnrclur, scd ne coiiwTsaliouU (|iiiili'in ralionc, 

upovsiv eirt xaOajviTTjTt Buyaxai ' • irdatj) [jtaXXov iv« de puritete gloriari el soporbire possh ; quonto nii 

'jpto-o;, -xr.p'.*; ouSev Sitt^pwv xa\ axoiXfjxujv ; E! ims homo, putredine et verniibus nibiio prapslan- 

fap to tojv aotpwvvws, xaOapwTepov ov tou dv- lior? Si onim astrornm tanien, ignis lumine qui 

Opaxi'.o/j,- xa\ irttp' fjfifv, oo x«8»pov rtpoj tijv vpiid nos est el carbonibus lit, mulio purias, eefifl 

Osiav xsftapdTnta, TtepiTTbv XoYiaaaOat 7tep\ dv- pniilale ilivin:i eollalum, purum ihhi csi, de lio 

9pojrcou' o'/.oj y&p eaT! aaTcpia, xa\ <!j; axojXT); nspl niiiio cogitnre pl;ino supcrvacanciini : lolus eiiiui 

tijv oaTupiav eWtoOjjisvo;' eyxstTat yi-p f) Sidvoia tou pulreda cst, et iustar vermis iu ptrtredine voluta- 

dvOpojTcou ex veorirtoj eTctu.eXto; ki& tx TCOVT)pd. lnr; :ib iiiciiule iiauii|iie ailolesccnli:i iiieus lioiui- 

TauTa 8e eTitev, ex tou TuepidvTocj xawaxeud?ojv t6v iiiiiii iu ea i|u;u niala suui iuiiiii studio inc bit'. X6yov, xa\ TtXrjTTtov t6v 'lu>6 tb; ecr.\ xaOapcjT^Tt 
asu.vuvou.svov. 

KE*AA. Kq". 

npvOecoptct. 

'E-stSrj rcep\ ttj; xou 0sou aotf ia; xa\ 5uvdu.soi; 

6 BaXodo StstXsxST), old ti; ©sou auvf]Yopo; - r -P°i 

touto 6 p.axdpto; 'I<u6 d-avcd, xa! <fT)at , Tf auv- 

T v opstv STCOufidCet; @z<]>, <i; 6sop.iv<|j tt,; ex XSywv II;cc auieiu ideo dixit, ut sermonem sotrm copio- 
sius astrueret, et.Iobum, quod de sua puritate glo- 
riarelur, acrius pungeret. 

CAP. XXVI. 

Pruthcuria. 

Quoiiiain Baldadus, fanqoam qoi Dei patroci- 

uiuiii suscipcrc vellct, de Dei sapicniia et poten- 

lia disseruerat; hnic beatus Jobus orcurrcns, dicit : 

Cuf Deo patrocinari contcndis, quasl ad mani- xaTaaxsuf);, iva 6st/0f) aotfS; xa\ 8uvaT<5; ; Eka i'va lestandain sapicntiam et potcnliaiu ejus, vcilioruin Ssijri, oxt xdXXtov auTtiv xa\ O^XtjTspov oo^i^si Ta 
Ktpl Wsou, TTsp\ tt); auTou aotpta; 8tec]o3txi'jTspov 
StaXdysTat, xa\ tt;v dxaTdXTj-Tov auTou uptvst fijva- 
|iiv, xa\ TcpotpTiTsust Tcsp\ tou Movoyevou;, xat TrjV 
Tupavv.xrjv tou ota6o"/.ou TcpoXcyet xaOatpsatv. TauTa 
os7cpootu.iaadu.svo;, cp^aH, OTt 'A;jtT)xavov jjte, crav 
o xi dv TcdOoj, dvo;xa XaXrjaat 7tsp\ 0eou, eoj; dv ei; ullo apparatu indigcrct? Deindc, ut ostcndat se t!e 
Dco sanius et sublimius scnlirc, de Dci sapicntia 
copiosius disserit, poteslatem cjus inconiprclien- 
sibileni laudibus praedicat, de unigcnito cjus Filio 
vaticiualur, et tyrannicam ac crudelcni diaboli de- 
structioncm prsedicil. Haec pivefatus, impossibile 
sibi esse asserit, quidquid deniiim paliatur, de Deo Odvatov tfOdaoj - xa\ opxqj TitaTOuTai tt;v ur.oaxsatv. p flagiliosuni alic|uid prolerrc, quoad vixeril ; ac jura- Eha xai u.eTd xaOapa; auvst8f ( asoj; Tcap^r^ataad- 
u.evo; , Xsy £! i ° Tt auTi; p.ev ouosv auvotoev Stotcov 
iauTip Tcpd;avTt , StaXf/isTat 6k f) Osfa 6txT) tou; 
das6st;. Ka\ ccdXtv dvaXauSdvst 7csp\ tt;; Osta; ao- 
tc!a;, ttj; ev toi; 6r,u.toupYf 1 u.aat efa'.vou.svr);, xa\ ev 
Toi; XoYtxot; xaTea-apu.ivr,; - xa\ t6 ao<pbv eivat 
TcdvTOJV dTcocpaivet TtiJ.tti)Tepov. IloXXd 51 Tcspt tfj; 
Oeootopf,TOu TauTr,; aocfta; 6ts|eX9ojv, xa\ to; ouoev 
auTfj Tcapa^XrjOf^aeTat 6t6di;a;, xa\ toutiS ^rjatv, tb; 
t6 jjtsv Tr ( ; ao^ta; xXso; ei; TcdvTa; 8ta5e6oTat, 
tou; 6s rcep\ auTr,; X6you; eupetv du.fj/avov xa\ 
u.aOr,u.a Tcapa5t6wat xdXXtoTOV, oTt dpxsi dvOpti)-(;j 
ei; t6 eivat aoifbv, ou t6 ^r^Tetv Ta dvei;epeuvT)Ta, 
dXXa t6 Oeoae6siv, xa't TcaVT5; eioou; xaxia; drci/e- menlo (|iiod pollicetur confiriuat. Deindc pura ac 
intenierala conscienlia frelus, libere loquitur, quod 
nullius quidein scclcris a se conmiissi sibi eonscius 
esset; et qnod iiii|iios divina vimlicla interceplufa 
ct conipreliensura sit. Ac rursus dc divina sapien- 
lia quce in operibus ejus clucel, et in ratione prx- 
ditis insita est, vcrba facil; ac sapientia prseditum 
esse, reliquis omnibus prseslantius ct honorilicen- 
lius esse oslendit. Cuniqiie de sapientia divinitus 
iargita pluribus egisset, nihilque cum ea coinpa- 
raiidtim csse docuisscl, boc etiaiu addit, quod sapicn- 
lia; gloria late sparsa, ad onmes pervenerit, impos- 
siliilc tainen sit rationes ejus invenire : ac docu- 
nieiitum optiunim tradil, quod boinini sufficiat ut aGaf xa\ Tai)TT)V dvdXr,^tv aotfia; xat eTctaTfjiJ.r,; D sapicns evadat, si invcstigabilia miniiiie indagel, etvat 6p!^sTat. TauTa 6e 6te;f)X0ev, 6p.ou jjtsv Td 
Tcspt 0eou 6o;dCojv xaXtli; , optou 6k xa'- tou; tp £Xou; 
TcsiOoJv u.f) icdvToj; oisaOat SV dptapT!a; aucov za- 
Gxstv, dXXd tou; 7csp\ Ttjjv TOtouTtov X6you; Tot; 
dvscjt/vtdaTot; tou 0eou xaTaXtjx-dvetv xoip.aatv. scd Deuin rcligiose colat, ct ab onini improbitalis 
genere abstineat ; atque banc sapicntite et scienti.c 
perceplionem csse dcfiuit. II. ic autciii idco ser- 
mone prosecutus est, partim ut de Deo se recte 
sentire ostenderet, parlim etiaiu ul amicis pcrsua- derel. ne omnino proptcr pcccala se pati adversa existimarcut, sed rerum ejusmodi causas inscruta- 
bilibus Dei judiciis relinquerenf. 

< 'V-oXa66jv 6e 'Ioj6, Xiyst , Ttvt Tcp6axetaat, f) Vers. I -i. Respondeiis aulcm Job, ait ; Cui 

Ttvt jxiXXet; [SoT)Qetv ; Tcocepov ou^ to rcoXXf) ia/u;, ades, vcl queui adjuUirus es? nunquid non cui YAIil.E LECTIONF.S. 

' ?<r. xa\ ouoev Ttjjv TcotT)u.dTojv, 6; ?cp5; tfjv di;!av tou TceTcot^tiro;, i),)' ouSe TcoXtTsia; X5yoj, ut{x 
if povtiv stc\ xaOapoTTjTt ouvaTat. 871 OLYMPIODORI AI.EXANDRINI 272 
imili.i e^i loiiiuulo , et cui brachiuni polens A xa\«[> Ppayt'(.»v xpa.sai6;kvzi; Tfvi au{t6e6ouXsuaai; 

esl .' Cui consilium dedisU ? nonne cui omnis sapien- oOx <]) Tcaaa aotffa; T(vt eTcaxoXouOfjaetc; oOx <7> [«- 

li.r' Quem insequeris? nonnc cui maxima cst vir- Y-'^ SuvajMs; Tfvt drcfjYysiXac. £fjp.aTa; rcvofj 6e 

i n > ■* Cui annuniiasti verba? spiramen aulcm ciijiis t(voc eaTtv fj ££sX0ouaa ex aoO; » 
esi quod exil ex te .' > 

Cuinam , inquit, vires luas communicas, ci Tivt Tfjv Ttapi cautou, tprjat, 6uvafi.iv siac^picc;, 

Irijisiiiii parlibus 'jus adjungis? vel cui patro- xa't Trj aurou aauTOv auvTiaastc; pcepi5t; "Htivi auv- 

cinari contendis, tanquam tno auxilio indigeret? rjYopsTv aTtoood£eic, tbc 8fj trjs afjc eTtixoupiac 8so- 

iVpagc, liomo; Deumnulliusindigum,omnipotenlem, ucevti>; "ATtays, Zi dvOptoTcs- d-avTsc Cauisv, tbcdv- 

n sc iii in omniscium esse, omnes novimus. Cur igi- evoefj» Te xal TcavToouvaij.dc saTtv 6 0s6.;, xa't pivToi 

tur, ac si cura eo consilia communicasses, vcrbis xat Ttdvaocpoc. T( ouv, tbj xoivcovtov auTtp twv pV->- 

rmii dcfendere slinliiUli '.' Cui cotisiliitm dedistil XeuutdTcov.-ouj urcsp auTou TtoteTaOat Xoyouc sarcoO- 

JN ii iii illiim reruni aliquarum imperitum el ignarum oaaa;; Tlrt <rvji6s6ovJlsvcrai ; MfjTot oTdc; ts e! 6t- 

docere potes? Quem insequi properas, tanquam 6iaxetv aotbv oOx eiodTa; Tivt 5s £-eaOai otcsuosic, 

subsidium aliquod illi laturus? nonneeum qui po- (bc; 8fj Ttva aup.|jiaxiav eiaoiaiov ; oO ti]j TcavTo6uvd;u(i) 

tentia omni Cl robore praeditus esl? cui sapien- xal rcavaOevst ; 'En\ Tivo; oe ttjv aauTou aocpiav etc- 

tiam iiiani ostenlasli, ac lam multa vcrba effudisli? e6e!t;(o, xa\ Ta Toaauxa e(jexsac p^fjp.a-a; oOx otaOtx 

An ignoras quoil etiam loqui possc et rcspirare, 6ti xa\ auxi t6 XaXsTv xat t6 dvaTcvstv sx 0sou Xa- 

Dei beneficio libi concessum sit?Acr autem el spi- 6cbv sxstc; ; 'Afjp 8e xal TcveOjjtd eaTt t6 ts ttjs dva- 

rilus, rcspiratiouis simul et vocis causa csl : aerem Tcvofjc, xat t6 ttjc; cptovfj; atTtov • aTctbvTe? ydp t6v 

ciiini ducentes respiramus, el cum loqui volumus, dispa dvaTcviojjtsv, xa't orav XaXfjaat OsXfjatojj.sv, 6 

ideui aer percussus, vox fit. Jobus igittir Baldado out6c; dfjp TcXrjTTOiJcevoc; cptovfj yivsTat. Ilpoatfutoj 

congrucntcr el apposite ilixit : l'(, scilicet, a par- ouv etrcev 6 'Itu6 rcp6c; t6v BaXoio, oxt Tio oovti aot 

liluis cjus qui spiriluni tibi largilus esl, et qui te ttjv rcvofjv, Tto u/ux<baavTt cts, toutoj soivstaac t4 

animavit, stares,cH paliociuiuin suscipercs, vcrba [ifjutaTa, auTtp ofjOev auveTcta-ijjtsvoc, xal auvr^yo- 

illi fencrasti. ptbv. 

\ i.ns. 5. « Nunquid gigantes formabuntur subtcr « Mfi yiyavTee; u.attoOfjaovTat ^jtoxittoOev uoaTOj, 

aquam, et vicinos ejus? > xert twv yetT6vtov au-ou B ; • 

Cuni Deus olini lerram, lanqiiam corruplsm IliXat xaOaiptov 6 0s6c; tctjv ytjv TtT> xaTaxXuap.tTj 
el fa-dataiu , diluvio |)iirgarct, viros illos qui q C>z xaTstfOapjjcc^vrjv, tou; Oeoptdxouc; exslvouc; dvopac, 

bellum ei inferebant et gigantes vocabantur, tou; xaXoupivous xa-sV.Xuas Y'Y avTa ?- *>)s'iv ouv, 

aquis submersit. Dicil igitur, gigantes illos, vel illis Bxt [jcfj 6uvavTat exstvot ot yiyavTsc;, f] oi yeiTove; 

vicinos, iil rsi, improbilate similes, non possesemel au-ot;, TouT^aTtv, ol optotot outoT; xa^a ttjv xaxiav, 

deletos obstetricis opera rursus luccm aspicere, et d-favtaOsvTsc; aOOtg |jtattoOfjvat, xa\ i6Ea6uvducst sau- 

suis \iribus seipsos resiiscilare. Niini illis, inexpu- toj^ dvaaTrjaat. Mfj %i auTou,- tovrjasv fj tcoXXij 5u- 

gnabili Dei polestati etconsilio repugnasse ac resti- va^ttc; dvTtTcpdi;aVTac; ttj dp.dxt|) iaxut xa\ pouXfj tgu 

tisse, iimgnce \iivs quidquam profuerunt ? illi cnim &:o0; ot jjtev yip ouxe dXXouc, o : jts eautou; teOvsuj- 

neque alios, neque seijisos niorti cripcrc, ac vita; Ta? e|ayaystv xa't C tooTcotfjaat l < 6'JvatvT' ' &v • fc);6c; 

rejtituere poterunt; Deus vero mortuos polenler 6s pts-' scjouaiac, x.a\ vexpouc dviaTr,at. 
rcsuscit.a. 

Ytns. C. • Nudusesl infernas coram co, ct non < rujxvb; 6 aorjs evtuTctov oOtou, xat oux EaTt rce- 

cst velamcn perditioni. i pt66Xatov tfj dTcioXsia. > 

Deus, inquit, tantum imperat, ot infernus mor- Mdvov, cprjal, rcpoaTdTTet 0s6;, xa\ touc drcoOa- 

tnos eructat, et invieta ejus potestate cuncta inme- vt5vTac 6 aorjc spsuYSTat, xa\ oOosv twv drcoXouivojv 
iliiim proferente qus ab omni .-evo corrupta sunt, D xpu6fjvat 60vaTat, trjs dvtxfjTou aJToO 6uvdu.soj; 

nihil corum quae perierunt, oecultum esse iiotest. tavta, xal Ti tcojtcots ocatfOapsvTa, ei,- p.eaov dyou- 

Ilcec autem prophetice de Unigeniti incarnatione <njs. Tauta 8k Ttpocorjttxios elj -cfjv 6t« aapx6« o!xo- 

di< ta sunl; obscurus cnim ct tencbricosus iufcrnus vojjtiav tou MovoyevoOc stprjTaf auTou yip evojTttov 

coram cjus racie nudus cst, el pcrditio, inferno vi- Y U H- V '' j ; & <mv 6 a 9 e VY*l« xa ^ "X0Tetv6c a6r,c, xat fj 

i in.i, nnir^ scilicet, legumentum quo occultatur non Y eE,cwv T0U ? Sou a ^' Eia > lyouv ° Oavatoc, oOx ex £l 

habel : Non enim eslulla ret creaia quw non tnani- aitoxpu6fjv ['icr. drcoxpu^fjvl • Oiix icrzi ydp xtlcnc: 

festasii in ampeelu cjus ". Ille homo factus, infer- &yUvi\Q irihxior avzov. A0t6c dvOptorcoc Yeyovtbc, 

num spoliavit, Cl qui illic crant, cum robore cl vir- xa\ t6v cWrjv saxuXsuae, xa't touc sxsTas ev dv6ps!st 

lule eduxit, dii ns iis qui in vinculis sunt : Exite et i^kyayzv, slxiw" toiq ir dscriidiq/E^iJ.darB , xcd 

" Hebr iv, 13. 

VARJ/E LECTIONES. 

. -jl'j-.; : :. t ;j. OeoTtotrjaac. ■ if. tjSuvavTO. 27 3 IN BEATUM JOB. 27't- 

ich; ir n',tffxiirsi,'\ruKiiAi'' r 9ijt8' xa\oCi8Sv nspt- A Ats 1/1/i /» tencbris : Revetate i)o« ,n ; nec ullura inle- 
ftXacov avtiitpags t$ Oetxtjj xeXeuauatt, dXX'eOOitoc; guraentura divino mandalo obstitit', Bed e vestigio 
ditexaX'J90r,sav. E&pnvat oi xa\ ev lIapotptat.:,".\.'*//r retecti sunl. Dictum cst etiain in PrOVCrbife : In- 

xal ix&Mia cparspii xupit Kvpty oOx sxp06r| y*P fernut et perdilio coram Deo manifeita •* ; |ue 

dTc' auxoO oOxe to xwpfov Iv 5 «i 4'->/a\ X ax:t/ovxo enini locus in quo aiiiiiui- anto ejlis adventum iu 
icp6 xf.j afrtQU £7tt5r]u:a,-, o&te oi d-oXeo-Oat oocav- carneni dclinebantiir, ab 60 OCCUllUS liiit, noque xe; 6ii xf,v (fOopdv xa\ xov Odvaxov " dXXi xa\ et; 
4oo'j xatfjXOs , xa\ xx; dic' alioviov ^u/aj aitovitov 
Stipuv a-iXuasv. 

i 'Exxstvtov popcttv eie' o05iv. i 

'0 oi 'AxuXae, e.xl xsrMjatrt. 'Euo\ 8e 6ox:: po- 
piav ivxaOOa dvapxr,uivovi ixv^Oua Xiystv aOxov x6v 
dipai' - oi>8ir $k 6voud?etvt6 xeviv. 'E^i/ssv ouv, 
i^t,^, xov dipa £.t' otldkr, toux£jt:v, iltl t8 xsvov ■ 
dr)p fdp saxt xsvou ixXfjptuua - x:v8v oi eaxt t8 aix' 
oOpavou pi/pt Y*1S 6taaxr,ua ttet:Xt;,oujulvov dipoe. 
Uopiav oe el7te u6vov, dix8 xoOxou xa\ touj Xoiirouej 
dveuoui; SijXtov, (oaTxsp xa\ Sa~epo; xa\ dpxxoupoc 
&VCI itdvTtov daxcpiov dXXa/oO uVT)uovsuovxat, xa\ 
v:ojjo\ xopdxtov dvx\ tijs TttijVTJs ^Oaetoe. 

( AejucOujv Ooojp iv vetpdXai; aOxoO, xa\ oOx e>4- 
(iayr, vi^o; u-oxdxto aOxoO. i 

"Ansp f]U£ij oOx £sr,xf,jauivk -oxs, ouSe IGau- 
udjauev 6:d ttjv auvf)8s:av, xauxa 6 Tto6 ev ueYdXto 
-£Tto:'r,Tat OaOuaxt ■ x:'e f) tuv dviutov eopa, £-\ xt- 
voe T) yt) eaxijxs, -(0; x8 OStop ev vstfiXat; xaxi/sTar 
et uf) Y^p -poaxd^et tautat; 6 0£6;, oOx eitatptajt 
x?) Yi) xov 0ex6v, xat oxav 6e eT:a-;tu)3t, xaO' oaov ctv (]in |irn|itcr coiTii|>In>in ni cl morlcni pcrnssc msi 
siinl; vcriiin in iiilcniiim itiaiii dcsccmlit, cl ani- 
mas omnes qiiaj al> oinni .cvo cvslitcrtint, seeftpir 
tcmis vinculis excinit. 

Vf.iis. 7. « Kvtcndcns ai]uilnncra su|>.v oibilmn. i 

Aqnila vero, sitjnr inane. Mibi autem bo- 
rcani boc loco , spiritum suspensum , ipsumae- 
rcm vocarevidetur; niltitum autem,'inane appellarc. 
Effudit igitnr, inqoit, aerem suver nilulum, id est, 
supcr inane; acr cniiu cstvacui cl inanis replctio ; 
intcrvallum antcin intcr coelum et tcrrani aere rc- 
pletum, inane cst. Borese autem tantimi meminit.ejus 
niunine reliquos ventos innuens, prout alibi Hespe- 
rus ct Arcturus pro CiCteiis omnibus slcllis, et cor- 
vorum pulli pro volucrum genere nominantur ". 

Vers. 8. < Ligans aquam in nubibus cjus , ct 
non cst scissa nubcs sub eo. • 

In qnae nos non inquisivimus , neque ad- 
mirati sumus , quia assuetudine familiaria no- 
bis essent, ca Jobus in magna admiratione lia- 
bet ; quffinam scilicet vcntorura scdcssit, cui fun- 
damento tenra innitatur, quomodo aqua in nubibus 
contineatiir (i[iiM sinc Dci impcrio pluviam in tci- xcXeuOoOo-t p.ixpov eTxaftatjf xo 6e rcapdSofov, oxt 6 C ram non dcmiltunt, cl cuni dcmisei'int, juxta pi;c- uavtuxaxoe dT)p, xa\ dviuo:? otap^Tjyvupevo;, <fi(jti 
xtuv Oodxtuv xo pdpo?, xa\ £Xauv6p£voj utc' dviutov, 
oOx £x/i:t x6v 6p6pov • d 6i xa\ £xyi£t, oOx dOpotoe, 
dXX' idopeptij; - oOx ipp&yi\ y^P vi^or 0-oxdx(oOev 
aOxou, xoO Ooaxo; OTjXaOT). TaOxa OauudCe: o aYto^, 
e-\ xouxotv 6o;a^et x6v T:otT,xr,v, oxt T:£piT)YaY£v oO- 
pavov, fjixXtooev dipa ; yT|v O-iOTjxe, tpOatv O^pdv scriptahi iis mensuram-demittunt), ct, quod incre- 
dibilc cst, aer cum sit rarissimus, ac vcntis diflin- 
datur, aquarum pondus siistineat, ct a ventis buc 
illuc impulsus, imbrem non effundat; et si effuderil, 
non confertim, scd aequabiliter hoc faciat ; uubes 
eniraqiue estinfraeam, pluviam scilicct, non frangi- 
tur. Haecadmiratur sanctus, propter hsec conditorem «x/ee xa\ auvriYaYev, dvipoue dtpfjxe, xa\ oOx erc- laiidibus pradicat, quod cffiluin undique circiiin- 

a^f.x^v, 06ojp e6r, jev £v v^ciXate, xal oO xaxea/ev ' , duxerit, acrcm cxpandcrit, terram substraverit, na , 

dXX' ejTxetpev iie\ itpiaowtov Txdjr,; xf),- Yn; eOxa- luram humidam fuderit et in iiiiiiin congregaverit, 

xx(o; xii Ouoxfuioe. "Ev pev oOv xS etTtetv, »//e/id- venlos emiserit, non aulcm inmiiscrit, aquam in 

farfiopiar ix' ovSh; xov dipa f,v:=axo, x6 piaov iuibibus ligaverit, ct non effudcrit, scd ordinale et 

xf,c Yn« xa ' 1 to3 oupavou itXripoOvta 6tdjxT,pa- ev ajquabili ratione super facie universae terr* sparse- 

Se tu et-stv , xpeitufor r i]r ikl jtqdercc, xf,; xoO rit. In co igitur quod dicil : exlendens aquilonem 
BeoO (tsYaXoupYtas Op.virri)« avoSefxvutat , oOx K x «ov D sui>cr nihilum, aerem innuit, qui intervallum inter ouxs Yvtovat, oOxe tppdaat ti x6 §dOpov e^' ou t6 
piya xouxo axoc/etov ipfjp^taxat • tXiYY'daae. 6e ev 
toOxote, drt6 xf,? yt)? avOtj eie x6v dipa pexa6a:'vet, 
xa\ a-oo:t tm; Bfitop ev vetpiXat? 5sj[j.£txat xa\ ixi- 
Y£xat, xa\ x6 uev taxaxat erc\ xtov vetfeXtov, !i> xou 
0a0uaxo;!8xt X6yaj xpaxetxat 9'JJt; f) fiouaa, t6 6s 
£/./i:xat e-\ Tp6at07xov ixdar,; xi^; yr^ , xa\ aixsfp:- 
xji xaidtto; xa\ 6u.ox:poje. aelum et terram implet; in illo vero : suspendens 
tcrram super nihilum, divinx niagniliccnti.c praj- 
conem sc ostendit, quicum basin ac fundamenlum, 
cni iugens boc elementum innitcrctur, nequc scirc, 
nequeeloqui posset, stupens hserensque rursus a 
lerra ad aercin transit; ac dubitat quomodo aipia 
in nubibus vinciatur ct contincalur, ac pars qui- 
dcm cjus supra nubcs condcnsata stct, (o miracu- " lsa. xlix, 9. 1S Prov. xv, II. *' Job ix, 9; xxxvm, 41. 

VARS.E LECTIO.NES. 

! Iff. dvr,pxr,p.ivov. i' r p. a0:6 t6 4£ptov. k xf- :-;r,Yf,aau:v. I i'rr, x.ax:/.:-". *15 OLYMPIODORI 

lum, ren Datnra sua fluxam verbo cohiberil) pars 
ac meusura, super racie totius lerrs effundatur et 

Vcbs.9. < (jui lenel faeiem throni, extendens su- 
per eam nubem suam. > 

Cu-liiiii passim ia Seripturi;, tbronus Dei 
appeilalur j acr «cra coram facie coeli situs 
cst. Hi.it igiiur quod Deus aerem continens, 
i : iiiil ss expandens, pluviam, nisi ea ratione quani 
ille couapelere 61 prodesse novil, stiHare non paiia- 
tur. Deinde ad terram descendii el dicit : 

Vkbs. 10. < 1'r.ri ipiiim circumdedk super raciem 
aqua\ » [Symmuchus vcro, Terniinum circumseri- 
psil. j 

Ptfecepto cniiii sun aquns undique ambicns, et 
quasi fienum iis injiciens, limiles suos Iransgrcdi, 
ct vicinaiii terram inundare non sinit. Divina au- 
lem providentia mandatum lioc exlendit, quoad re- 
rum haec universitas duralura est; ujidc sub- 
jungil : 

< Isque ad consummationcm lucis cum tcnc- 
bris. » 

Iil est, ManJatum boc divinum oblinet, dum cur- 
sum suiini dies et nox, muluo sibi invicem succc- 
dentes, conficient. 

Vf.rs. 11. < Columnse cceli expansae sunt [Aquila, 
dimota: sunt ] cl obstupuerunt ab increpalione 
cjus. » [Symmachus vero, pavent.] 

lpsa etiam, iiiquil, cceli lirmaiiienla et slatumina, 
et quasi bases ac fiimlainenta, percelluntur ac con- 
cuiiuiiiiir, ciun illepr.Tceperit, qui ccelum sicut pel- 
iini exleiidens ' 8 , lendit et cxpandit. Fit aiitem hic 
mottis et Ii.tc mulatio in mundi consiimmatione, 
juxta id quod dictum est : Sicut operwrium volves 
eos, et mutabuntur ". 

Vehs. 12. « Viriutescdavit inare, ct scientia slra- 
lus est cetus. » 

Symmachus vcro : Arrotjanliam confrinyii. Ad ser- 
monciu de mari transiens, quod nalura bumida ftt- 
rcns propemoduin, et llucliis inslar montiiiin atlol- 
icns, ac s&viens, rursus comprimatur ac sedetur, 
lnculentissiiniim diviii;c poleniix argunicntiiii) sta- 
tuit : qiiineliiim maximos cctos cjus inandato sub- 
rterni et subjici, rem non minore adiniratione di- 
gnam ccnsct. Idein etiam David fecit; cuni cnim 
dixissel : lloc murc magnitm ct sputiusitm M - , ceti 
eiiam mentioaem fecit, subjungons : Uraco hic 
qmtn finiisti ail itliutciulum ei ", Siiblimius vcro 
inlelligendo : I nigenilus iafidelitatis et peccati sal- 
siiin inarc ili\ina potcnlia tranquillum reddidil, et 
celum, diabolum scilicet , lidcliiim pcdibus procul- 
eandum Bubatravit. 

r>. < l!t cl.uistra cixli mctuiinl cum. » 

Tropice ac melaphortce aerem sic appellavit; 

I lim contrahit eum, et rursussolvit acex- 

' claudit el api rit, proul ipsi visum fuerit. 

Hubliinius \cro sic : Poicstatcs ipi:c iu coelestibus 

collocanlur, quibus eliam dictum est : Toi- ALEXANDRINI 276 

autem alia tempore opportuno, et wquabili raiione 

spargatur. 

A « '0 xpaTiov rcpo-iorcov Opivou, exrceTd£tov 1«' au" 
t6v ve^oc; aJTOu. > 

Bpovoc tqu 0eou, o oupav6; rcoXXa/ou tS[f Tpa-.fr,; 
dvop.aC-Tai • xata TcpiSatorcov 6s toO oupavou xetTai 
6 dfjp. ^rjatv ouv, OTt otaxpaTtov t6v dspa, xa\ ecj- 
aTcXiov ti; vetfiXac;, oux sa aTdJstv t6v ustov, eE pr] 
xaO' ouc oi6ev auT6c; aujjt^epovTac. Xoyou;. Elra xdT- 
etatv et; ttjv yr\\i, xa! yr t v.v 

< npiTTayjjia eyuptuTev eirl irpiaojTiov uSaTo;. [V 
Si 2v{t{iaxoc;,"Opov Tcspteypa^ev.] 

T6 otxs?ov yip Tcpc/jTaYfjta xuxXoTeptoc; r:epiaTf]- 

aac; TOtc; uoaat, xatTauTa otovet xaXtvtoaa;, urc:p6a!- 

vetv xa\ eTC!xXu£etv ttjv yetTova yfjv oux ea. Ilapa- 

xefvei 8e f] OeEa TcpiJvota eius toos to rcav auvi jtt]- 

" xev • 60ev ircaYef 

i MtixP' auvTEAeEas (foj-coc; jjteTi axo-ouc;. i 

• Tout£ jti, Touto to OeTov rcp(5jTai'!J.a xpaTet, lm; 
t6v olxetov 6pi5|j.ov ^u.ipa xal vu5 avuoutitv, dXXrp.atc; 
dvTtrcapa/tjjpoucfat. 

< StuXoi oupavou eTceTdcrflriCiav ['AxtiMtc;, Stext- 
vf,Or|crav],xa\ e^eaTrjCrav drco ttjc; eTciTi[j.i)cre(Dc; au- 
tou. » [ 'CI Si Svmiay^oc:, Oap.6ouvTai.] 

* Ka\ auTi, (ft\z\, tou oupavou Ta 0Tr]plY[Jta-a, 
xa\ oiovet u-o6aOpai xa\ ol Oeiu.iXtot, e£iciTavTai xa\ 
oaXeuovTat, oTav outoc; erciTacJT], b Tavuaac; x6v ou- 
pav6v, 6 IxTceTdiac;, 6 exTetva; tocrel oepp^tv. TtveTai 
6e 6 aetcr[j6j outoc; xat T) p.eTa6o).Ti ev Trj auvTeXetct" 

" 'Qcrel jiepiCv.lator yap^tfriolvttMtieic avTvvc,xal 
d.Uap)aovtai. 

< 'laxut xaTircauae tt;v OdXaaaav , eTttaTT;[j.ri 6e 
^TTptjiTai t6 xf,Toc;. » 

'0 6e Supjj.a/':?, Svyx.lcJ aXaKoreUtv, eTrcev. Ei; 
t6v rcep\ xt){ OdXaaaric; Ex6e6r,x(lic; Xoyov, Evapve- 
axaTov fvtjipnp.z ttjc; tou Beou rcotetTat 6uvdjj.etuc;, 
t6 tt]v uypiv tfuatv oTov patvo[iEvr;v, xa\ laa Kpeatv 
tYstpouaav xup.aTa, xat tbpuo(j.ivrjv, auaTifXXeaOat 
auOtj 7j.'i xaTaTcaueaOat. Tou auTou 6e OaujjtaToc; t[- 
OeTat, xal t6 t4 jjeytaTa xfjTq urceaTop^aOat, xaV 
urcoTeTa/Oat outou tio ^poi-iyp.a-i. Outoj xa\ Aa- 
6\5 i7co!r,aev EEpTjxw; yip, Avrri t) OaXaaaai{ 
<Heya.lr\ xal evpvy.ojpec, xa\ tou xtjtouc; ejxvf^aOrj, 
D E-ayaYtijv, Apdxur ovtoc br ex.laaac i{ixulZetr 
oiJrtp.Ttl/rjXdTEpov 6e, ttjv te dXjjtupiv ttj; drctaTEac; 
xa\ du.apT(a? OdXaaaav 6 Movoyevfi; tt) OeEa Suvdiuei 
xaTircauis, xa\ t6 x^to;, t6v StdCoXov, toi; rcoa\ Ttiiv 
TJtaTtov eij t6 rcaTetaOat ur;£jTptoa:v. 

< KXetOpa oe oupavou 6e6oExaatv auT-iv. » 

" Tporc.xtjjTepov xa\ peTatpopix<i)TEpov t6v dipa 
outioc; tbvi5p.aae ■ auvdvet yap toutov, xat rciXtv 6ta- 
XJ:i, xa\ xXetet, xat dvotYet , tbc; 5v eOiXrj <-):o,-. 
">"'>,)oT:pov 6e, al ev Tat; oupavtat; rcuXatc ecceaTio- 
aai ouvi;jt:tc;, r:p6c; dc; xa\ slprvxai/ApOTB xv.lac 'Psal. ciu, 2, •» Psal. ci, 2C '• Psal. cni, 25. »ibid.26. 277 l.N BEATUM JOB. 

i,i. it. ; ,v tov (jle-c i aapx8c; iva6pau.ivTa iteypixa- A '"•' porto» *.*, lani|uani Deiim in 
otv. exhorruerunl. 

i Hpoatoyjxat* Se eOavdToue fipdxovxa d-ojtd- 278 
redeuntem Proecepto autem pereinit draconem deserto- " '0 IJpip.axo;, zdr fiptr zdr avyx.leiorza. Kal 
tov 'AvTt'xpiiTov 6 Kuptoj dveXet rai fiijftazt zvv 
Cfzdytazoc, avzou,v.d',k tOV 'AtcojtoXov xait&vap- 
-/ixaxov 8-ftv, t8 Oeoijii^ov Orjptov, 8c; autoj xe dTt- 
£3tt] a7to 0eou, xa\ tob? TcetOopivouc; auTto dc; drcto- 
Xetav auYxXeiet, ;iii fjTotp.ajiJ.ivtij TcapaTci|j.i}et itupC. 

« 'I8ou tauTa Liipr) 66ou auTou, xa\ erc\ ixjjtdoa 
Myou dxoui8;j.£0a iv auTtV aOivoc; Se ppovTrjc; au- 
tou, t!c; oTSev iriizi Tcotfjaet ; > 

'AvO' tov 6 IJ;jt;j.a/o;, Ti de iJrtOvpicrpa zH>r .16- 
j*w abzov axcvcrojisr, fizar $porzi]r dvracrzeiac Sviuiiiaclius : scrpentem qui concLttlit. Kt Anli- 
cliristum quidem, ut cst apud Apostolum, tieroo 
oris sni conficki " ; et scrpenteiii, mali auctorem, 
belluara illam cuin Deo bellum gerentem, qui a Deo 
ipse defecit, sibique obtemperantesinteritu una cum 
ipso involvit, iu ignem praeparatum conjiciet. 

« Kece hae partes via; ejus, et supcr slillain vcrbi 
audiemus in co : virtulem auicm tonilrui ejus quis 
scivit quando faciet? » 

Pro quibus Symraachus : Qnomodo aulem tusvr- 
rum verborum e/us audiemus, quando toniirum po- abzov ovfielc irroijcrei; '0 51 vouc; oljtoc; • 'E$- B tentiiv ejus rwmg percipiel ? Scnsus aiitcin hic cst : eTcXdYrjLUv, cp T]3iv, etcI Totc; eiprj Ltivotc;, rctoc; xata 
tou xevou oi avejjot oipovTat, tcojc; Itc' ouSevoc; fj yr] 
TcircT|Ye, Tctuc; x6 uStup ev vecc.iXa'.c; xaTi^eTat, Tctoc; 
xi vicjJTi ev T(p dept TiTaTat, Tciic; fj OdXajaa (jtatvo- 
[jtivTj ttjv tJ/d;j.Liov ou/ urcepGatvet, xat ti dXXa oaa 
er-oLtev d/Xi tauta p.oipi tlf eiTi (Jtexpta tiov tou 
6eou evepYetwv, xa\ jjttxpav xtva ixptdSa tou Ttsp\ 
TouTtov Xciyou dxrjxoaij.ev, xa\ u.ipo^ Tt jjttxpov ttj^ 
tou 6eou aocy tac; xaV Suvdjjteioc; e;Tji'r 1 CidiJ.eOa, xaO ' 
f,v etfooejiov xat TceptTcoXdiv tov x<5jij.ov oteTcet, xaV 
oTov ix,udc; Tt; Ppa/eta Ti dTCTjptOjJtrijjtiva.^OXov ydp 
x6 x^a T% auTOu oofpfag YevrjTrjv (fucrtv icapaoicja- 
aOat djjtrjxavov eir£t, iva t' dXXa Tcapdi, t£; t6v 8t' Stupore, inquit, attoniti siiinus super iis quse dtcta 
sunt, qua ralione pcr inanc vcnti fcranliir, quo- 
moilo tcrra, nullo fundamenlo nixa, staliilis cl fixa 
sit, (|iioniodo ao;ua in nubibus contineatur, quo- 
nioilo ntibcs in aere cxpansie sint, quomodo mare 
xstuans ct furcns arcnain non transgredialur, et 
alia qu;e dixinius : verum luec parlcni modicam 
opciatioiiiun Dei constituunl, el gullam lantiim 
vcrboruui dc iis cxigiiam audiviinus, ac divinse sa- 
picntia; et potenti;e , qua niitndiini obiens ct lu- 
strans gnbcrnat, parlcni quanitlam piisillam cxposui- 
nius; qux enim cimmeraviinus, laiupiani cxigua 
stilla sunt : impossibile cnim cst ut procreata na- dipo; xal v^^tuv trjc; PpovtTjc; 9ep8jj.evov u/i^ov ixa- r lura totuin flumcn ejus sapicntitc coniprebendal; 

.1.1 .-__ i / «. U I :j._. ... .1!. :.. „..:„ :.!„-_..- „,i v8c; epjjiriveujai, xaTi Tivac; Yivetat Xiyou;; KaTa 8e ttjv tou Sujxjxdxou ^xoojtv touto volj, 
fjTot, 6tt e! t8v tt? ppovTTj; rj/ov dSoxrjTtoc; £jj.tc!- 
Tc-ovTa TaT? dxoatc; ou/ u-o|jivo[jt£v, dXX' ec;taTd- 
peOa, tccoc; oijojjtev iav Oe6c; ^OiycjTjTat, xat TauTa, 
HT) P-ir 01 « ^OiViJ-a, dXX' oTov i|tOuptcru.a ; rj, &VI 
tiv ttjv {SpovTrjv, o7Tco- v( V eTat oux dv 6uva!p.e0a xa- 
tdvOT]<Tat, Tt dv £tTco:;jt£v Tt£p't tojv iotijv auTou xai 
taiv oixovou.i(ov ; Ti i"ip vuv teoj; Eiprjjjteva, ppa^ta 
t!c £jtiv ixptic; xat p^avlc, f)v drt6 tljc; jJ.£yiXrjj exet- 
VTJ5 xa\ dxevtuTou tctjytic; -fipujdLjteOa. 

KE'I>AA. KZ'. D 

4"ETtSe TcpojO;i.c; 'itu6, drce Ttp Tcpootp.!to m . j 

Toutojv y^P TeTeXej|xevojv, xa\ auTou [jiev fiXtya 
dnoxptvo[jtevou n , oti t8 xat t8v BaX6i8 oXiya eiitetv, quandoquidein, ut alia omittani, quis idoneus ad 
docciulum est, qua ratione lonittus sonus fiat, qut 
per aercm et nubesfertur? 

Justa Syniinacbi autcm inlcipretatioiieni liunc 
sensum colligo, quod scilicct, si tonitrus sonitum, 
cx improviso auribus nostris incidenlem, fcrre non 
possunius, sed aninio perlurbamur et perccllimur , 
quo pacto Dcuni, si voecm ediderit, non quidem 
clatam, scd quasi susurrum, ferre poterinius? vel, 
si tonitruiii , qua rationc fiat, intclligcre nnn vale- 
mus, quid de viisejusct Drovidcntiie rationlbus di- 
cenius? qua? supra cniin dixiinus, stilla quxdam el 
exigua gutta suiit, quam cx laigo illo ct inexbausto 
fontc hausinius. 

CAP. XXVII. 

Vers. 1. i Adliuc autem ' atljiciens Job , dixil 
prooemiO. » 

Absolutis cnini biscc, cum ipsc quidcin, co qitod 
Baldadus longiore oratione usus non fuisset, paucis p.T)0£v6? 6e tcuv tfiXtov dvtei-6vTo;, dXXd tojv Tpttjjv . rcspoiidisscl, nec quisquam ainicoiuni contradicc- •fjjuxiav dYiv-ojv, auOtc; Ttfi X8y<u TcpoaTtOrjji, xa\ 
toI; TcpoTipot; eTctauvdTCTet Ti icpe^fj; ■ Ti TcpciTepov 
6e cipTiLiiva tuc; Tcpooijjttov rcpo; Tie4?,;.'0 iz 'Axu- 
Xa; outojc; exoiooixe • Kal npoceOqner 'Iiuo d±tu ret, scd (iiuiics trcs silciitiimi agcreirt , rursus scr- 
nioni suo quaedam addil, ct quae sequuntur iis qu.c 
prius dicla sunl annectit: quae prius auteni dicta 
siint, ad ea ip.iie infra afferuntur, prooemii viceni 85 Psal. xxiu, 7. " II Tlicss. n, 8. 

VAHI.E LECTIONES. 

w tcr. t(JJ Ttpoot[J.i(ji, etrte, ut in Ms. Tiiecke. n yp . XeYOjJtivou. 279 

obtinent. Aquih auiem OLTMPIODORI AI.EXANDRINI 280 

reddidit : l'J addidit A zi\r Jiapa6o.Zi\r aizov. napaSoXfj 8s Efpr^ac rtapd Jobus assumere parabolam tuam. Parabola autem in 
Scriptura dicitur non soltim oraiio quae simililudi- 
nem in se coniinet, verum eliam omnis senno sa- 
piens. Sie eiiim Hahnm , Assumens parabolam 
iiixii lk ;et David : Aperiam in parabolisos meum m ', 
non simiKtudmes aliquas, sed prudenies sermones 
percurrendo explanantes. Videamus autem quid, 
ahsohito prooemio, Jobu3 dicat, et verbis animum 
adjiciamus. 

Vkrs. 2. i Vivii Dominus qui sie me judiravit 
[Symmachus, qui despexil judiciura meum], et Omni- 
potens, qui affecit araaritudine animam incam. Si- 
quideui adlmc balitu meo immancnte , et spirilus 
iliviniis qui eirca me est in naribus, labia mea non 
bquentur iniqua, ncque anima mea mcdilabi- K jj.eXsTf;ast &5txa. > 
lur injusta. » 

Novi, inquit , quid vos ad slomaclium milii nio- 
vendiim impulcril : juro aulem per ipsum Deum vi- 
viini (qui juxta raliones suas, qiue captum liuma- 
num superant, digniim me qui talia paterer judi- 
cavit, qui iu lias aerumnas et calamilates mc con- 
jccit, et qui ejusniodi quaestionibus ac toimentis vi- 
tam mihi acerbam reddere decrevit), quod quandiu 
itspirandi ulla facullas in ine erit, quoad vixero, et 
Dei beneficio spiritum duxero, licet cruciatus diu- 
turniores milii lolerandi sint, licel his niulto gra- 
viora paii oporteat, nihil absurdum me vel blas- 
pliciiiiiiu de Deo locuturum , aut mente conceptu- tv) rpacprj, oii [jtSvov 6 xaO' 6u.o!toatv Xdyo;, dXXi xaX 
&itac X.tJyoj aocjo^. OiJTto youv xa\ 6 liaXaip., '.\ra- 
.latior Ti\r Jtapa6oJ.i\r, eJeye ■ xa\ 6 AafiiS, 'Arol^ca 
ir xapa6oAa7g zb crzdjia jiov , oux 6jj.ottbp.aTa 6t- 
eSioVsej, dXXi Xoyouc; aocpoucj/AXX' t'6co[jtEv t! 'Itb6 
drtoxpfvSTat p.sTi t6 slprjpivov CiTt' auTou Ttpootfiiov, 
TtpSaxtopcsv Trj Xit;et. < Zfj 6 Oso.; 3; outio jue xixpcxe [Iv/ijtayfir; , 3? 
TtapecSe ttjv xptatv [Jtou], xal 4 TcavToxpditop 6 rtt- 
xpdva; p.ou ttjv tf/uxf,v. Ei p.fjv Itt ttjs Ttvofj;; p.ou 
svouarj?, Ttvsu[j.a Ss Ostov t6 Ttsptov ptot sv p\vc, p.fj 
XaXfjastv ° xit fe.0.i\ ptou SvojJta, otiSl fj cj/uxfj [Jtou OcSa, tprjot, to50ev xsxEvrjaSe ec? to spsOtaat pts • 
3p.vufj.i6s xaTi tou Cmvto? Osou, auTou tou xpcvav- 
t3,- jue TauTa TtaOstv xaTi touj dvscptxTouc; auTou 
).6youj, aiiTou tou TtapaSSvToc; u.s TauTacj taT; Tt:pc- 
aTdssat, tou ocxovojjtfjaavTO.; TotouTots [jts e5s-acT[jtotj 
TtcxpacvsaOai, oti ptE'xptj ou tj dvartvorj [jiou sv Ejjtol, 
xat stoj av Cd xa't etjtTtvsto, Ttapi 0sou touto Xafitov, 
xdv STtl TtXsiova |3aaav!Jto[xat xp^vov, xdv Tocittov 
TtdOw Sstvo"-epa, oux dv dTtrjx'; tc r) TtaX![X9rjp.ov 
^OsyEacpcTjv r\ ScavorjTattirjV xa-i Osou, dvTtxaOcaTa- 
[jcevo; pc^xf OavaTOu Ttpbg ttjv djJtapTfav to yip, 
OvSe i) ijrvyjj jcov {ie,lezi)v~et. (iStxu, dvTt tou,'E-\ rum, sed peccatb usque ad mortem repugnalurum : r t^; auTrj; aTrjcio|jtai <]>r\<fou, ouSe!? p.s Tcapatp£ci/at illud eniin : Neque anima tnca meditabitur injusta, 
«1 est , In endcm seiitentia perroanebo, nemo nie 
pervertere, neino dimovere, neque a proposilo ah- 
(lucere poterit. Quidain auiem hoc loco Johum 
Tiiniiaiis meminisse volunt. Vivit cnim Dominus, 
mquit, et Omnipotens, et Spiritus divinus. Septua- 
ginu cniiu senioribus illud : Insufflavjt Deus in 
faciem hominis ftnlum vitcc 36 , de Spirilu sancto in- 
tcrpretantibus, reliqui interpietes reddiderunt, in- 
suffluvit in narcs cjus flalum vitoc; ita ut hoc loco illud 
qaidem , adhuc halitu meo immancnte, pro respira- 
trone siiniendum sit, illud vcro, Spiritus divinusqui 
circa mc esl in naribits, dc Spiritu sancto iiitelligen- 
duin veniat. Methodius aulcm, Spiritum divinum 
(qui omnihus a Deo concessus cst, et de quo Salo- SuvrjssTac, ouSel^ sxxpoucratP, ouSslj dTtayayecv tou 
Ttpoxetu,ivou. Tcvsj 6k scjasav tbf EVTauOa zr t q Tptd- 
Soc; pc^iJcv^Taf Zfj ydp Kvpioq, cprjcic, xal 6 IIcirTo~ 
xpctTcop, xa\ zb Ilrevfia zd Oewr. Ka\ ydp Ttuv 
'ESSoptrjxovTa , to, 'Ereyvcqaer 6 6eic eic t6 
xpdcfbjJior zov drOpihiiov stroi\r (7of\c, sxSsSioxo - - 
tojv Ttep\ tou IlveutjtaTOc; tou dy!ou, o! XotitoV Ttov 
ep[jtTjveuadvTti)v, y Erecpvcn\cer elc; robc iivxzT\pae 
aitTou aroi\r C<o)7c. exSsStdxaatv • uiaTS xdvTauOa, 
tb [j.sv, f.ri Trjc 7iro7\q jjoi kroucrr\c:, e!c; ttjv dva- 
tivotjv exXrj~Tiov to 6s, Ilrevjui Oeior rd nepwr 
fwt kr fitcrlr, elj to nvsupca to aytov. MsOSSto; 8e, 
Ilreviia Oewr, Ttaotv dvOptb-otc; u-6 0sou SoOev, 
Ttepl ou xat SaXopttbv Icfaaxs, Td yiip iipOapTdr 
aov llrsvfid kCTtr ir Xacri, t6 auvstSi; exXa[jt6d- iiHin dixit : Incorrnptus tuus Spiritits csl in omui- D vst , 3 xa\ xaTaytvtbaxsc tt]{ ipuxl? Ap-apTavouarj?. 
bus ,T ) pro conscienlia accipit, quae animam peccatricem condemnal. 1 1 bs. '■'>. ( Ahsit a me justos vos pronunliarc do- 
liei: miiriar. > 

Id est, Meipsum non condemnabo, neque mu- 
tabo aut descrain sententiam et propositum meum, 
licet millia afleratis. Absit enim ut, prae pudore 
aspeetom restrum lugiens, veritatem adulierem, ei 

dicam ine a vohisjuic coudemnatum esse : si enim ( Rlrj jj.01 eTrj 6txa!ou; up.at; dTtocpfjvac £to? av drto- 
Oivto. . 

TouTfaTtv, Ou xaTTjyoprjato EjiauTou, ouSe [jteTa- 
OTjaojjcac, xav [jtupia XEyrjTs , ou TtpofjaotJtat ttj? tjVf,- 
tpou 'l' r . Mfj yip Sfj yivocTo tiot Suato-oujjtsvov " v\/.&:, 
TtapaxapdTTstv t6 dXr,0sg, xa\ cpdaxscv, tl){ 6txa!to; 
pcou xaTacj/TjcpEssaOs ■ sdv yip auyxaTdOtopcac ol^ Xi- " Nmn. ixui, 7. - Psal. wxvn, 2. ' " Gen. n, 7. " Sap. xu, 1. 
VAHI.E I.IXTIONKS. 

' ' ■ . Ul ill III--. ThCClX. t Itr. IXXOOVBM. l-r la. TTJV CJyfjCfOV. • lC. OUatl)TtOU[Jlt!v([). 231 IN BEATUM JOR. 2S2 

W w' St,vevoiixOTsScii;£ta3tairfieovOB,8iwx£ou?Aiisqn»avqbi3 dicla sunt, cum causas cur ha-c 
Oai; i-i^va. Pa«" r anim0 versaretis . assensum praebucro, ju- « Ou yip arcaUdtjU l w ' J "V axaxtav iaoo. » 

* *0 Se Sjjjtp.axo;, 06« ixoTijffO/wi rijc ci.i.lor»- 
T('c /">" ' Ixaxatrjv 8' 5v xa\ TtpoStbito xaOxr,v , eiv 
exepa jjtcV voto, 'Ixepa Se XIyw. 

i AixatoiOvrj 5e rcpoiixtov °' J fV' TcpoiTj|.tai. ' 

* "0 XlYet xotoOxSv laxtv • '0 dotxibv, cpijglv, oux 
Ivsi Tcap^atav , o06e tpOiYijaiQai ouSe shcsTv drcep 
Efu> vOv, dXX' d^fjpTjxat xal tncarJUiicnai ■ eyco 
Se xouto oux SnaOov, dXXi Xe"jM, xa\ ivxtXlYto. 

i 00 yap i0vot5a Ijiauxio axoTa Tcpa^a;. i 

* Touxoxa\ IlaOXo; Botepov lif OiYSaxo, xa\ icpoi- 
fOijxev, 'A.l.l' oiix 8> roi)rcp dsSixatiofua. QoXXfj fj 

i;ap\4Tj3fa xoO 8txa!ou, xa\ erc\ xto Ttpoxlpip (Jfto, 
xa\ cTc\xoi; xaxi xbvxaipbv xfjs Tceptaxdaeio;, ibixe 
auxbv eiTcetv, OJSev ejjtauxtp lOvotSa. 

i Ou u.t;v Se dXXd etr,iav ol eyJ)pot M.OU ibiTtep fj 
xataixpotpT] xtov dae6(T)v, xa\ ot etc' ejjte c7cavtaxd;jLe- 
vot, tojTTep fj afttiiXeta xtov napavdjuav. > 

'AtooXoivxo , (jJTjalv, oi l/OpoE jjtou, auxo-jjavxoOit 
Ydp (Jte."H xa't ouxto;, 'EyiiJ ftev oux oloa oxt lcrpa^a 
otxoTra, St 6e dae6cb; ptou xaxatJ/rj^tseiOe, e!j e/Opcbv 
xpi-otxo xecpaXd; • ol y»P xotoOxto y e oVtt u.su.90- 
usvot xa\ e-ey.6a!vovxe;, dae6et; av elev, xa\ xot; 
die6inv auYxaxaxptOetrjaav. 

< Ka\ titj Yap eaxtv eXkc; das6et oxt ETtlxst > [Oi 
.iocrol , oxt icXeovexxet.] OsrcotOti); eict KOptov apa 
acoOfjiexat; r) xfjv olrjatv aOxou staaxoOaexat 6 
0et5; ; f) eicsXOouonjs auxto aviYxrj;, (jtrj ?x £t T ' va 
Tcabp>jatav Ivavxt auxou ; f) li); £TCtxaXeia[JtivouauxoO, 
eiiaxouiexat auxou ; i 

* Ilofav, tfTjS^.v, eXrcioa ?x E; ° die6f];, xdv xi(o; 
dvxexr; ; [jtexi T.otac TcercotOfjieto; xf,v ex 0eou iojxtj- 
piav Tcpoiooxa, xaOi-ep eyoj rcpoiooxto aoj^eaOat; 
thTj; 6e, dvaYXT) TceptTceailiv, auv Tca^rjaijt xbv 0ebv 
ETCtxaXiaexat, (o; jJteXXouirjS auxoO xrj; euxfj; eia- 
axoOeaOat ; TaOxa ouv, 9r,a\, tcXIov uu.(Tjv otoa sins vos pronuntiarem. 

Vi.ks. 5. « Non enini soparalto a mc imtocentiam 
linaiii. ■ 

Synimachus vero: tfon recedam « sttnplieitaie 
mea ; desererem autem et proderem cam, si alia lo- 
qucrcr quam quae cogitarem. 

Vt.iis. C. « Justitiaj autcm iiilixicns non desc- 
ram. i 

Quoil dicit hujusmodi est : Qui injuria alios afij- 
cit, loqui libere non potest, neque ca dicere qua: 
ego impraesentiarum dico, scd prxrepta omni lo- 
quendi lilicrtate, os ei obturatum cst : hoc autem 
milii nDii acciilit, seil dico, et contradico. 
B « Nec enim conscius sum iuilii coiiimisissc ah- 
surda. • 

lloc etiam Panlus postca locutus est, ct addidit : 
Sed non per hoc justificaius sum". Uagna fuil >iri 
jusli liducia propter vit;e aiitcactse inuoccutiani, et 
ca quse calamitatis tciupore gcsscrat, ita ut dixerit, 
Nullius milii couscius sum. 

Vers. 7. « Yerumtamen sinl inimici mci sicutsub- 
versio impiorum, ct qui supcr me insurguut, sicu'. 
pcrditio improborum. i 

Pereant, inquit, inimici mei, quoniam mc calum- 
niantur. Vel sic, Ego quidem, quod absurda et a 
ratione aliena admiserim, non sum milii conscius ; 
propter quaj autem me impie condcmnalis , ea in 
capila inimicorum cadant : qui enim ejusmodi ho- 
^ minem vituperant, illique insullant, impii ipsi, ot 
impiis accensendi sunt. 

Vers. 8-10. « Etenim quse spes est impioqtiiacx- 
spectat? [Ciuteri, quia aliena rapit?] Coiifidensne 
super Dominum salvabitur ? aut dcprecationcm il- 
lius cxaudict Deus? aut si eveuerit ei necessitas, 
babctne fiduciam coram co? aut tanquam si invo- 
caverit eum, exaudiet eum? i 

Quam, inquit, spcm impius nunc habet, licet 
hucusque duraverit? qua fiducia ipse, prout cgo 
salvari confido, salutem a Dco exspectat ? quomodo, 
si iu necessitates incidcrit, fidenter, tanquam pre- 
ces ejus exaudiend;e esscnt, Deuni iuvocabit ? Hsec, 
inquit, mclius mibi qiiam vobis nota siint. « 'AUi 6f, dvaYYeXtTj 0|jttv x£ saxtv ev X etp\ D Vers.11. i Quapropter annuntiabo vobis quid sit Kup!ou , ot eixt Tcapi Ttavxoxpdxopt ou tj/euao- 
pjtat. i 

* TEy«j) , 9Tja\v , ujjttv otav l/to Jtepl 0eoO oi^av 
IptTj, xa\ xi ex x Et P°? Kupiou xot; dae6eatv e-i<f£- 
pijjteva , auv d).r,Oeta dvaYY-XtT). 

« ToouTtdvxe; otoaxe, Sxt xevd xevot; erctSaXXexe. 
Auxrj fj uep\; dvflptoTcou iieCou; Tcapi Kuptou, xxfj- 
p.a 6e ouvaixojv eXeuae-cai Ttapi rcavxoxpixopo; ztz' 
auxou;. » 

'0 0eoSoxi(ov 6e xa\ SOp.juaxoj, Kal x.lr\pcru(Ua in niaiiu Domini, qu;e sint apud Omnipotentem non 
nicnliar. » 

Dicam, inquit, vobis quam opinionem de Deo 
iiienr, ct vere vobis annuntiabo quae impiis manu 
Domini infliguntur. 

Vers. 12, 13. « Ecce omnes uostis quia vana va- 
nis adjicitis. IKec est pars hominis impii a Domi- 
no, posscssio vero poiciiliuin vcnict ab Oinnipotente 
supcr cos. i 

Tbcodotio auleni et Symmachus : Va hmredilas 3 ' II Cor. iv, 4. 

' fc. cXeYcxe, oxe VAlll/E LECTIO.NES. OLYMPIODQRI ALEXANDRWI 28i 

qiutm itifl,:rtbil.'s ab Omnipotcnlc nrcipicnt. \ os cjui- A '"/'• <A axttiixeTc xapit zov Ixarov xojilcroyzai. 

'Vp.:!,- [iiv otSate, ott ttaTaiou; ttaTaiot; ETctcruvEi- dem, iliim imptetatis criininc nio arcessitis, quod 
futilibus verba futilia cumuletis, non ignari csiis : 
ega vero vicissim quamam impii portio sii, qti;e 

1 essioel hxreditas eoruin qui improbitate valcni, 

>'' 'i 1 '!'! iis ab omnipoterrte Deo evenMratn sit, 
ostendo. Deinde posnath improrum subjungitt 

Vers. II, 15. « Quod si inulii ftterint lilii coruni, 
in occisionein eranl ; si autem et viri facti fnerint, 
mendicabunt ; ctqni circa cnni sunt, in niorte nio- 
ricniiir, et viilnis eorum nemo miserebitur. > 

Enumeral ea quae verisimile esl impiis eventuta; 
interdufn enira (ul m ils quae snpra per dubitalio- 
nem amicos docnit) feTicitatem asqne ad vitse exi- 
tnro protrahunt : minc vero occisionem dicil eam 
quae ab hostibus lii, morlem vero quse subita ot im- 
utatura accidil; ac sidiceret : Libcri homiiiis impii 
boniiui vit;c exiinm non habebunt, sed stipem incn- 
dicabunt, et inortcm violentamac immaturam sub- 
ibunt; neque viduitas hic, quae rcs miseranda 
esl, misericordiam conseqiictur. 

\ i RS. tfl, 17. i Si collegerit ut tcrram argontnm, 
et aeqne ac lutum paraveritaurum, lirjcc omnia justi 
vindicabunt, et pecunias ejus veraces ohtine- 
bunt. > 

Hoc ctiam in Proverbiis dictum cst", quod im- 
piornm divitire justis tl.esaurizenlur ; quemadmo- 
dnm nlim populns Hebrasos fawtltates natiomim Pa prjtE XSrou;, da£6sia; tie rpacfx5u.svot • <fi\\j.\ 5$ 
lyiOYS rcoia ti; Ecrttv <J tou da£6o0; tispt;, y.oX JtoTov 
XTT)u.a, xa't Tt'; SxXrjpo; rav errt xaxfa u.iya Suva- 
tievtov, xal t£ outoT; eTteXeucreTai Ttapi toO rcdvTa 
BuvattsvouQeou. Et-a ETcirst t4 tcIiv daE6tbv ETCtxEt- 
pta ». 

< 'Eiv 6e tcoXXoI ■fivcovtat ol uiol auTcov, ei; crcpa- 
YfjV etroviat • sav 6s xat dvSptoOiocrt , TtpocratTf^ciou- 
crtv • oi oe -spc<5vTs; aufou sv Oaviitp tsXsutiqcjoucji, 
X^P*S ^ auitov ou6ei; eXstjctei. » 

' Ti co; eixb; <Jup.6r|5o\uiEva toitj 4ie6icttv drcccptO- 
ttETiai • TcapsXxouctt yip eaOotE ttjv Euoatttoviav xa\ 
n 1"XP' teXeuTrjc;, io; £v toT; dvcOTEpco Ttpo; tou; tfiXoO; 
drccpcuv autS; £5t'6at;s • vOv Ss ctpayqr u.ev ttjv 
Sii rcoXeutcov qi\a\, Odrazor Ss , tcYv aitpviStov xa>. 
dcopov tva EtTcr), OTt Oi tou dct£6o0c; Ttatoec; oii xa- 
Xcov dTcaX).ic;oucftv , dXXi tiETi tou ezaiTEtv, jltaiov 
xal Ttpotopov U7tocrcr)<jovTai OivaTov • xai ou6e 
tb eXsetviv XP^l m > 'h X^IP^ 1 ' 01 EVTauOa eXeou^ teucje- 
Tat. 

i 'Eiv auvayirf) cotj-ep y?jV apY ptov, taa 6s tctiXcX. 
ETOtttitJT| xpuctiov , TauTa TtdvTa Sixatot Ttspt- 
TcotTjaovTat , ti Se xpfijjtata autou dXr.Otvo^ xaOe- 
tjouat. > 

Touto xa\ ev IIapot;jtiatc; etprjtat , oti OrjSaupi- 

(JeTat otxaiotc; tcXouto; dcrE6tov • xaOa tcou xaV 

'E6patoc td tcIiv ev naXatJtivT) eOvcIiv ExXTjpov6u.T]- 

ueslins, propter eamra peccata , in luereditatcm C oav Sti ti? exeivcov ajjapTia?. KdvTaOOd cprjcnv, 6tc acceperont. Et hoc loco asserit quod, licet impius 
instar pulveriset luti divitias congcrat, ad innocuos, 
inculpatos, ct eos qui rccte ac salutariter iis usuri 
siiiii, dilabenlnr. lllud cnim, Vindicabunt, non tam 
I ossessionem quam deccntem et moderatnm earmn 
iisiiiu signilical. 

Vers. 18. « Evadct autem domus cjus sicut li- 
neaj, ct sicul aranea. > 

ld est, .V seipsis consumeniur; impietas enim, 
insur rubiginis, eos qui ea praditi simt exc.lit, non 
sccus ac tince lanas. Et qucmadiiiotluni aranearum 
tcla;, ui dcleaiitur, nulto labote et molestia cgcnt, 
sed facili negolio evanescunt et pereunt ; ita ea 
eliam quaeab impio asservautur, tanquam a tinea 
el rubigine consnmpla essent, putrem ct fluxam 
arancarum lelae naturam iinitantur. 

Vbbs. 19. c Uivcs dormiet, et non adjicfet. > 

"• • itiqait, qui impiam Vitam transegit, dor- 
miens, snrrexil egenns; ac si diceret, Qui injusle 
'«Mpfe factus est, ad breve tempos prosperilate 
'""'""'^ " ,,:| 5ec "S •"' is qui iu somnis divitias 
1 m pri no autem dilucnlo nihilhabere 
rrperitur. 

« Otulos suos apcriel, ct non est. > xiv cbj youv , xiv tbc; tctjXov Orioaup!jT| yprijjiaTa 6 
d7£6rjc;, sic; tou; i.Ocbouc;, xa\ ivatTtouc;, xa\ xaXcbf 
autoTc )(pr,aojjt£vouc; xat otoTTjpico;, ctETaTceaouvTat. 
"Icrtoc; rip tS, XEpi,-toi)}0orzai , oO t6 , XTrjaovtat, 
dXXi t6, aiq Seov xp^ovtat, Sip.ot. 

< '.\t.16i\ Se 6 otxoj autou cbarc^p otjtec;, xa\ tbaTtEp 
dpixvrj. > 

Tout^jttv C19' EauTtbv SaTcavrjOrictovTat • i\ yxp 
doi6sta, Sixrjv iou , Sarcava touc; Exovtac;, toJTcep ot 
afjtcc; 2pta. Kal toJTcep t4 dpixvsta vrjjjiaTa ouoe- 
tttdc; EpycoSia; SeTtac Tcpcic; ti dtfavtarO^vat, dXXi 
(iaSicoc; oixetat xal d-^XXutat • outo> xal Ti utcS tou 
ioe6ot3<j auvtTjpoujisva t6 ttjc; ipdxvTjs ^.tjjtEttat aa- 
Opov xa\ eiiStdXuTov, tb; urcb iou xat at\-b$ oarcavcb- 
ttcva. 

« DXouaiocj xot[jtT|OTi(j£Tai, xa\ ou r.poiOi) jst. > 

' Kotp.TjOEtc;, cfTjat, TtXouato; 6 ev dctf.6£Ea ftbv, 
dveatTj tc^vtjc; • Tva etTtT), ott '0 dSixaic; tcXoutcov 
Tcpb; ^pay.u eOrcpaYT|Ciet , xaOdrcep iv Ovslpot; 
tov tcXoutov XTT[jituvo; , d[Aa Se Trj e\o i^tov 
ouoev. 

« 'OcfBaXijious auTou Strjvotls [?C- otavoi^etj, xa: 
:l/. .Jtt. > 1 Trov. xni, 22. 
Xp. to Littxeipr|(xa. VAKI.L LLCIIONES. 235 IN BEATUM JOD. 286 

• "Ovap ejt\, j*iolv, 4 t.Xouto; tiov 4os6oiv. A Divilix impiorum somnium sunt. Quemadinoduni 

"ii-Tit p yip w«8€ «4i«its5 xa0eu8fjjavTE; etSov eau- enim pauperes mlli mensa regia insomnis frui 

to«; tflWseCi)? paacXtxrj; airoXaWvtaj [<</. d-o- sibi \isi sniu, verum qme iis apparueranl, pneter 
X«B8Vra«]. «XX' fjv Otcvo; xa\ ovetptov diraTrj tJc soiniiuiii et somnii errorem, nihil eranl ; experreeli 
tp.tivdu.iva, 6iaffiiiYopTJ3avT£«64, xa\ tou; 6-f OaXpou; eniin et oculos aperientes, nihil invenerunl ; eadem 
avoiSavwi;, eSpoy ou5ev • oiJTto xa\ 6 djEfifj; ndaj(«* impii sors cst ct condilio : haud sccus enim quam 
tb; vip £V Avdpct; EUTUXtbv.oeEXatd; EJTf 8iavo!t]ac; in soiiinis beaiUS, iniscr et infortunatUS esl : siinul 
yip touj o^0aXu.ouj, oioT£ !6eiv a auvrji-aYEv oux cnim ut oculos ail vidcndum ea quae congesserat 
ipfl • oux soTt yip exslva, AU' yxJ" ^ 6td).ioXev aperuerit, non videl ; illa enim non sunt, sed eva- 
oOu.),-euTtapoiotoj auTtb xa't d^JppoTco; fj tou tcXou- nuerunt el perierunt ; ita impio lluxa est divitiarum 
xou «TcdXaustc. fruilio, et facile al transfertur. 

t Suvjjv^Tjoav auTt^, tuarcep u5t»p, at 46uvat. > Vr.its. 20. « Occurrerunt ci, sicut aqua, dolo- 

ros. > 

IlavToOsv auTbv 8r,Xa8r| ouvix^uiat xat dTtoTrvtyou- Undique scilicet coarctantcs , suffoeanlcs, ct ad 

oat, xa\ u.^xP [ ™'i eYxdTtuv ixvouuEvat. '0 5s SJpt- intima viscera us(|iie perlingenles. Symmachus 
paxo; dv-l tou, edvrai, drvxap^lar eItce, ttjv tiov " auicni pro doloribut, reddidit inexsistenliam , bo- u-aoxdvTtov aT^prjaiv outio xaXtiv, 1% f,; xa\ t6 66u- 
vajOat. 

< NuxtI 8s utpefXsco auT&v Y v 6'yO-- > 

' "Qartep, tprjat, t& ttj; vuxtoc ox6to; d-favrj 
TravTa TcotEt* outgj xa\ 6 djE6fj;, xaOdrtep vuxtI, ttj 
it£pt<jxaj£t xpu6el;, oux dpaxat, ouSs Elvat ooxEt. 

t 'AvaXfj^STat Ss auTbv xau otov , Y.oCi dirsXeu- 
0£"at, xal Xtxu.fjj;t auTOv ex tou Tdrau aiiTou. > 

" Atatpdpot; eixdjt ttiv tou da£6ou; 8taYpd^£t 
drabXetav xa\ tov d;paviau.dv. AtdXXuTat yxp, (prjatv, 
d)? e'ptov urto arjTo;, gj; dpaxvrj 6ta).ueTat, tb; TJt £v 
uTtvotc tpavTdjjjtaTa oux u^ijTaTai, yv6yoz auTJiv 
Cir:oXa^6dv£t , o!'x£Tat tjjj-ep urt' dv£u.ou xauotuvo; , subsistil, lenebrse eum e conspectu subducunt, tan- 
dvap;5iTtifd(ji£V0(; [ ?c. d™p(5t7itJd;ji£vo; ] , 8ta).t- ' qtmni venti xslu ae flatu discussus abit et eva- 
X(jt5!rat tuj-Epxdvt; uirb XatXarro;, tijdxupaTat; e).a- nescit, et ultrice qiiadam potestate illum invadenle, 
tfpat,- tou Ttv£u(jiaTo;aupatc, xoXaJTtxrj; Ttvo; au:6v abripienle, et de loco suo transferente, tanquam 
8uvd(j.eio; dmoujr); [ta. eTctoujr;;], xat ApTcaJou jrj;, pulvis a turbine ventilatur, el instir palearum qua; 
xa\ (jtETaTtOEtarj; outOv £x tou Tdirou auTou • tb; lenibus ventorum flnbiis jactantur : nt veruin sit 

boc loco illud : QKtBrcs lucnm cjus, ct non iuve- 
nielur^. 

Vers. 22. « Et piojiciel supcr eum, ct non par- 
cet. • 

Yimlcx, inquit, et ulior subilo, inslar furis, irruet 
et mcidet in impium, et ira inflammatus. supplicia 
illi inlligerc nequaquam parcet. nonim privationem, umle dolor creatur, sic appel- 
lans. 

Yf.rs. 20. « Noctc aulem snstulit cum caligo. > 

Quemadmodum, inquit, noetis tenebra: reddont 
oinnia obscma, ut cerni non possint ; sic eliarn iin- 
pius, calamitate tanquam nocte tcctus, non eemi- 
inr, neque in icriiiii natura exsistere videtnr. 

Vf.rs. 21. < Tollet autem euni sestus, et abibit, 
et ventilabit eum de loro suo. > 

Variis siiiiilitiulinibus destruclionem impii et in- 
teritum describil. Perit enim, inquit, tanquam lana 
a tinea comesta, tanquam araneae tela dissipatur, 
tauquam pbantasinata qu.c in somnis apparenl non dXtjQeuEjOat xavTauOa tb, Kal ^qzi\aei.q zdr x6tioy 
avzov, koX ov fii] EvpsOiJ. 

« Kat kmppfyn et:' autiv, xa\ ou t^eJcxETat. i 

" "Atpvui , 9rjj\v , E—XEUJETai et:'i t^v dj£6rj xal 
estTtEJEtTat auTtji, xaOd::£p Xtjjttj;, b xoXdJtov xal 
Ttu.topoJu.evo;, xa\ ou tfecjETat e-aYtov auT(p Ta £; 
ApYfjc. 

« 'Ex XEtpi; outou toyyfi ^EJ^eTat • xpoTrjjet et:' Vers. 22, 23. « De manu cjus fuga fugiet : 

auToii; xs'P*i auTtov, xa 1 . juptst auT6v ex Toij to-ou o plaudet super eos manibiis suis, ct cxsibilabit eum 
outou. > 

EttoOev fj rpacfr) (b; raXejjitov ox T l! Jta ' : 's elv *°v 
6eov, OTav j3ouXrjTat ttjv xaTa Ttbv dj£6tbv Osiav 
tvoet^ajOat xivtj Jtv T ■ auTixa youv 6 Aa6\8 xat orrXov 
a utio TceptTtOr.jt , xat dxdvTtov 6!6tOJtv , ev oT; i^aX- 
Xojv tf)T|oAv, 'Ezt.la.6ov oz.lov xal Ovpeou ' xa\ ita- 
Xtv, "Ex%£or fiejtyalar, xal cv\-x,X£iaor • xal dX- de loco suo. > 

Solet Scriptura Deum, lanquam hostem,.introdu- 
cere, cinn in impios divinuin impelum ostendere 
vult : ct, ne longe abcam, David in Psalniis afmis 
eum induit, et jaculo instruit : App-rehende arma et 
scntum'''. El rursus : Effunde frameam, et conclu- 
dc il . Et alibi : Arcum suum tetendil, et paravil s«- 
XaxoG, Td rc&r avzov ev&ZEirB, xai zu 3Lh\ gillas^. Idcm bic facit, Dciiin imluccndo tanquam 
itoljitfcs, Touxo xdvTauOa -otet, t6v ykv 6eov, 6t- hostem perscqucnlcm, iinpium vero fuga sibi con - M Psal. xxxvi, 10. M Psal. xxxiv, 2. " ibid. 5. " 3 Psal. vn, 13. 

VAUI/E LECTIONES. 
v yp. vlxrjotv. - s 7 OLYMPIODOM ALEXANDRINI 288 

snlentem, el Deum quidem lanqnam devincenlem, A xtjv TtoXEjjttou , xataStcoxovta , yeuyovta 8k t6v dae- 
Stienlcm, manus complodcn- 6?;, tov Se i^ vtxfjaavTa, xa\ STcayaXXouevov xr propler victonam 

lem, el impium e loco suo extralienlem, id est, de 
prislina fclicitale ac commorahdi loco et habilatio- 
ne delurbantem. Considera aulem quodjnstus, qua 
par cst sanctimonia, ad Deum clamet : Quo ibo a 
spirilu luo, el a facie tua quo fugiam u ? impius 
autem, lanquam a Deo fugere posset, et mannm 
quae ad nmnia pertingil evitaturus csset, aufugiat; 
niliilominus apprehendatur, capiatur, et superetur ; 
quodque Facere solent qui clamore sublato victo- 
n.iiii teslanlur, supereo fiat, manuum scilicet com- 
plosio, exsibilatio, et a veteri domicilio profligatio. 

CAP. XXVIII, 

Vi rs. 1-5. i Est cnim argento locus unde fit, lo- 
cus autem auro unde percolalur. [Cmteri autem, 
undc confletur.J Elenim ferrum quidem de lerra 
fit, aes auiem similiier ni lapis caeditur. [Bebrmus 
autem, e lapidibus funditur.] Ordinem posuil tene- 
bris, et oinnem finein ipse perscrulatur. > 

Pro quo, Aquila, finem , Theodolio,- terminum , 
Symraachus, pmscriptionem, interpretati sunt. IIoc 
auieni dicere vuli, quod qui vilibus quibuscunque 
rebus ordincm praescripsit, multo niagis in rebus 
humanis lioc faeiat; et quod provideat, et rerum 
omnium curara gerat, nihilque teinere aut forluito 
eveniat. Vel potius lioc dieit , caetera quidem ma- 
nifesta esse, divinam autera dispensaiionem, om- vixrj, Td;x£tpac; BTKxpotouvta, xat T6vda£6f, ex tou 
tSrcou autou e^Xxovta, tOOt&mv, ex vrfi TcaXata.- 
euSatp.ov(ac;, xa\ Smlvrfi, xal xaTotxiac. "Opa 81, ox; 
6 p.£v Sixato; dytOTtpcTccoc; $od Ttpic; 0e6v, IIov xo* 
pevOio axb vov .-zrevfiardc cov, xal dnb tcv npoa- 
(h.iov aov Xov cpvyu; 6 8e dae6fjc; tpsuyet, cj; 
8sbv StaSpaatov, xa't Tfjv Ttavtaxou <?0dvouaav x E 'pa 
8iacpeucj6p.evos ■ tcXtjv dXXd xataXau.6avetat, xat dXt- 
oxeTat, xa\ fjttStat, xat ti tcjjv dXaJovtcov * Itc 1 
autcp yivetac, xpSTOc; yeip&v, xa\ auptyu.6c, xat irijc; 
dpxataj StatTiQj dr.eX-xala. 

KE-K KH'. 

' « "Eatt ydpdpyupito tSto? 60ev ylvetat, t<5tcoc; Se 
XpuaEeo oOev StTjOetTac. [ 01 Si .lotxol , 60£v xo>- 
veuOtj. ] ItSrjpoc; jjtev ydp sx yfjc; yfvETat , yjxi.v.hz Ss 
(ax XtOco XaTop.£ttat. ['0 8e 'ESpaloc, 'Atc6 XiOtov 
Xtovsuetat, ejpi[. ] Tafjtv £0sto axeVrst, xa\ Ttav tcs- 
pccc; autS^ e|axpt6d^eTat. i 

'AvO' ou 'AxuXa;, OeoSottaiv, xa\ Sup;u.axo?, 6 
(X£v, viAoc, 6 6e, xipaq, 6 8k, jrpoOscjitar, eg- 
^Stoxe. Touio pouXeTat eiTtetv, OTt 6 ev toT<; tuxoum 
td§tv 6ptja£, TtoXXai u.aXXov ev totj dvOptuTtivot?, xa\ 
ott Ttpovoet, xa't pteXet tuiv Ttpay[JtdT(ov autij), xal 
ouSev drcXoJ; ouSe eixri ytvetat. "H piaXXov exetvi 
^rjatv, ott td [xev SXXa SijXd ecttv, f) 6'e tou Oeou 
o!xovo[tia dtixu.apTO^ xal dyvoKTTOS • xat 6p.ou jjtkv nem conjecturara ct cognitionem longe superare; q otSdaxet ttjv tou oT)u.toupyou A6you uocptav, xat trjv simul etiam Verbi opificis sapienliam docct, et 
harraoniam quam mirifica et prudenti sua opcra- 
lione, et ordine singulis tributo, rebus omnibus in- 
didit; nec non, qucmadinoduin nos discursu et in- 
lelligentia cura rationc conjuncta ornatos bonora- 
verit, nihilque indiscretum et eonfusura feecrit, sed 
singulis loeum suum liibuerit; auri enim fodina 
argentum non profert, neque argenti vicissim au- 
nim gignil ; ex nna terra fcrruni effoditur, ex alia dppiovlav Tjv toT; Ttaitv EiriOrjxev, uTtep^udi; xa\ ao- 
tfoj» autd £|£pYaadu.£vo;, xa\ td^tv exdjtip SeSoi- 
xti; • 6(jtou 8e xa\ otcoi; f][id; eTtjjtrjje, XoYtau,o> 
xoc>u.Tj3a; xat yvwcret Xoytxrj, xa\ OTt ouSkv dxptTOV 
Ttap' auTOu Tt£Tto!r,Tat , dXXd t6tcov exdaTOt; dotopt- 
aev • oute ydp fj xp U(J tTic; yfj dpyupov 9cp£t, oOts 
fj dpyuptTtc; xP uai ^v ■ xa\ et; dXXr,c; ptev aior^poj 
(jtetaXXeueTat , x a '' xo ? ^k e\ kiipaq XaToptetTat. 
Touto 6e etrtev, oux OTt x 1 ^"* 5prj tuyxdvouatv, aes a laiomis eruitur. Hoc autem dixit, non quod aXV ott XatofJtoO|jteva xata tijv 8o9eioav av8piI»Tcot« 
montes aeneisint, sed quod arte melallica, quara 6tc6 6eou p.etaXXixT|v 7 tsxvriv, x«Xx6v xa\ atSrjpov 
Deus uominlbus largitus cst, excisi, ses et ferrum cpipouert , twv Ttpoetpritjidvwv 6Xwv 6tc6 yr^ e6pt«to- 
proferunl ; sub lerra enira prajdictaa materiaj repe- [xevtov. Ka\ t6 uiv tTJs vuxtis a/.6to; icapaxupei ty 
nuntur. Ei noctis quidem tenebrae luci appropin- owt\ nXijcrta'C6vtt, fj 6e <ju.£pa tij vuxt\ uTc^tata- 
quanli ce lunl, ac dies nocli ordinatione divina vi- D tat, xatd tijv 8e£av Btataitv, xat yivetai tt« toiitwv 
ISS ' m Buc ceo". fitque liari.ni assuraptio et snb- TtpSaXr/ii? ts xat dvOuoatpeat;, xa\ zfa avtootrjto; 
' ■■"■""««tn.i, ct (ut paradoxum loqnar) iiucquabi- 
utatis aequalitas qnaedam. 

« Lapis, lenebrae, et urabra monis, [Vers. i\ 
dccisio torrentis a pulvere. > 

Lni «quWem, inquit, qui a lapicidis effodiun- 

Uir, in profundo, ei sub ipsa morlis umbra jacent, 

v '" ''■" imistcrrae partibus, ct alta obscu- 

!""•' '" :: v"' : '"«errajexquaperdefascaii ,„ 

a,ia mclallica materia Dt, sub torrente fen iii la^TTjc;, 'W etTtaj tt xat TtapdSoijov. 

< AiOoc;, axoTta, xa\ axtd OavaTOu, 8iaxo-f[ x- t_ 
p.dp^iou drcS xoviac;. i 

A!0ot [jtev, cprja\v ot [Jt£taXXeu6[jtevot ev jiidOet tcou 
xetvtat , xa\ utc' autfjv tou Oavdtou ttjv axtdv , Eva 
et'-T[, ev totj xatioTd-oj, xa\ ev axoTfa paOeta ■ f) 6s 
tr)? Tl» totdoe xov.c, dcj' fjc; StuXtf 0[jtivrjc; , a!or,po; i) 
SXXtj tt; iiXr, p.etaXXtxf) yivetat, utto xstjjtdji^ouv xa\ 1 i txtvill, 7. VAItLL LECTIONES. ><■-. *>■>■'"; [*etaXXeuttx»i\ agg m KEATUM JOB. 290 

W v£*v xpumwu«t. "H oatf>£otepov eircsiv, f) et; y*«- a et glarea latet. Vel, ut aperlius dicara, matcria quae 
«v tu X ov otS^pou xprjotuos .uX>> TtoXXdxtc ev uSaotv :ul B'gnenduui fcrrum, excmpli gratia, nlilis esl saepenumero in aquis reperiiur, ei glareaa torrente 
proscissa ferrum uutrit. Forle etiam alium sensum 
hajc verba parturiunt, quod scilicel torrentis im- 
petus terram substratam proscindens, el insiabilcm 
glaream secum abripiens, lapides qui in profundo 
jacent, el quasi radicibus nixi sunt, in apertum 
proferat. 

• lj qui obliviscuntur viam justam, iuurniati 
sunt: ex homiiiilms coiiunoli smit. > 

ld quod in Quviorum salebris aceiderc solct, ima- 
ginem et exemplar exiiii impioruro facit. Quemad- 
modum, inquit, arena a lorrente discinditur etabri- ejpiixsia:, xal StaXOTtxouivT] xovia tj? ultb -/s:uaf - 
pou xbv aiorjpov SQpet]<ev. "Iito; ti aXXTjv woivst 6td- 
vo:av id Ttpoxetueva , ott xat XiOou; xou; ev fJdOst 
K6iuivou<; , xal olov Epitjiojjtivous, tfood /studpiou 
di xouutjjavec; v.' 3 ":' 3 1 'V' UTtoxeiuivnv yTJv otaxi- 
t]/aaa, xa: ti]v daxfjptxxov xovfav xaiaiupaaa. 

< Oi 8s ETCtXavOaviuevot A8bv otxaiav f^iOivr.iav, 
ex j3poT(t)v eoaXeuOriaav. > 

" Tb aujJi6aivov Ttept xi; td>v Tcoiajjt^v /apdSpa?, 
sixova xa\ Tca£aos:Yp.a xou oXsOpou xtov dis6oJv tcs- 
Tcoir,Tat. 'Tiircsp ybp , tfr^atv , fj xovia uTtb xou /st- 
uapjiou SiaxdTtietat xal Tcapaoupetai ■ ooxw xaUi 1»""'; >'•' <!"' '" e0 «l uod bonum ct honestnm est 
ut) f,8paouevot ev iw xaXtp, ur.Se uejjtvtiuivot xtj s D minime stabiliuntur, neque memores sunt via quae 

ad virtutem ducit, ut in ea ambulent, infirmi sunt, 
ct c felicitatis slatu in quo cranl decitlunt, ct cx 
bominum conspcciu abripiuntur. 

Vkrs. 5. < Tcrra, ex ea egredietur panis, de sub- 
tus ea versatum est sicut ignis. > 

Cum dixissel quod quxdara lerra aurum, alia 
argentura , alia res, alia fcrrum producat, addit 
nunc quod alia sit terra qua seminetur, et semina 
in suis sulcis snscipiat, ac deinde nalivo suo calorc, 
tanquam igne, irijectum semen dissolvat, et per 
insitse facultatis seminalis multiplicationem, spicam 
emiltat, unde panis confici possit. Potest ctiam cl 
vcrsus in geiriimnn sensum divisus sic intelligi , 
|uod alia quidem terra ad semiiuim reccptioncin si,- apeifjv jep9uori«; 66ou, wjts ev autjj TtepiTtateTv, 
diOsvouii xe xat. tfjc; ev r^ Satfjxaatv euSatuo- 
via; djioitiTtxouot, xat e; avOptuTcojv dprcdjoviat. 

i rfj , e; auxTjs etjeXeuaexat Sptos, ustoxdxw aiVsfjc; 
eiTpdc^r, ujist Ttup. » 

Elrajjv oxi yfj fj usv xi; /puabv, f, 8s dpyupov, fj 
8s /aXxbv, fj 6e aior^pov tpipei ■ -poiiiOrjit vuv 8xt 
eiioa stdXiv yI xaxaoTteipou^VTi, xat sv xais; ioia:,- 
Xayoitv utcoSe/ouevt) xd OTteppiaxa, e:Ta cuiTc:p jmp\ 
xji oixEta Oipuij StaXuoaoa ~b xaxayXrjOev , xa\ 
touto xf, Evouir) auxrj OTtepuaxcx!) Suvdptei Tco).u-Xa- 
otdiaoa, dvaotoojii tbv dna/uv Et.; dpxou Tcotrjitv. 
'Eaxt 8e xal el; 8uo svvoia? xbv ax£/ov p.Epiaavxa; 

OUTOJ VOfjOat, OXl Yl fj P-EV Eij I7CEp;j.dT0)V •JTCOOO/f, iTctTr.oiia, fj 6e Oecojotjc eiTi. Tb yAp, 'flffei «Op C idonea, alia vero sulphurea sit. Illud enim : Sicut 

ignis subtus ca versalum est, id est, Ita sul- 
phur inlus alit, ut ignis videalur ei substratus iazpdcpm bxoxurw aizrjg, dvT^ xou, Outoj xpE^st 
xb Osiov, oj; ooxsiv oxt Tcup xdxojfley auTfjc; utceit<5- 
pEixat. 

< Tono; oantpeCpou ol XiOot a&xfj;, xa\ /ojjjta /pu- 
aiov auxip. > 

' Ffj, yr^i^v, f ( jj.ev xou? xtufou? XtOouj dvaoioioit, 
xf,; 6e eoxi xt X^t* a > ^"^P ^ouevov , etj /puiou 
ouu6dXXexat Y^veotv. 

< Tp!6oc; f,v oux ^yvto auxrjv Tcsxetvbv , -xat ou 
Tcaps6XE'yEV aoxjjv dtpOaXubc; yutco; , xat oux ETcd- 
xr,iav auibv ulot dXa^vtov, ou Tcapf/OEV etc' aoxfjs 
Xeojv. > 

Tauxr|V, yi\a\, xfjv 66bv xfjs uexaXXtxfjc; z xE/vr,c , 
ou Y'J'yt xoi,- 65uti)Tteoxdxotc;, xat avwOev ic, uu/ouc; xd _ turibus, qui acerrimi sunt visus, et ex alto cenuint 
ev pdOet xeiusva xaOopoJitv , ou8e xoij XotTcoic tce- ea quae in profundo posila sunt, neque reliquis 
xeivot; 6 0sb; eotopfjiaxo • ou5s Xeovte;, f) xa exepa vpiucribus, largitus esl; neque lcones, ct ali.e Vers. 6. < Locus sapphiri lapides ejus, ct ager 
aurum ci. > 

IIsc quidein, inquit, terra lapides prcliosos pro- 
ducit, alterius autem pars egesta, et in fornace 
COCta, auro progignendo conducit. 

Vers. 7, 8. < Semila quam non cognovit avis, nec 
vidil eam oculus vulluris, et non calcavernnt eara 
filii superborum, non transiit super eam leo. > 

Deus, inquit, banc ariis melallicse viam non vul- UEYdXa Or,p!a (Tauia ^dp 1'loi'c d.lci&riov xaXsi) 
tauxTjv eiXfjtpaatv -apd 8eou ao-^iav, dXX 1 fj p8vo; 
dvOpto-o;. 

( 'Ev dxpoxiutj) e|£xetve /sipa autou, xax^axps^e 
8e ex pi^tov bprj, Oivac; oe TcoTauoJv 8:ip\iT]c;s. > 

* 'Avxl 8s xou, ffirac, ©sooo-iuv jxkv, cyyf<j>ftaz«, 
Suu.JJta/05 6s, (isidpa, e|s5ojxsv. "H y^ uijv xojv prj- 
xtov 8:dvota xaid pdv Ttvaj auirj , oxt 6 urcb t)sou ferae magnoe (quas superboritm ftlios voeat) lianc 
sapicnliam, quse homini soli dala est, a Deo acce- 
perunt. 

Yebs. 9. < In durissirao lapide cxtcndit nianura 
suaiu, ct evertit a radicibus montes, et ripas tlu- 
liiiiiiiin dirupit. > 

Pro, ripis, Thcodotio quidem, muiiimentti, Sym- 
niachus autem, flttenta, intcrpretatus est. Verbo- 
rum autera sensus juxla nonnullos hic cst, quod VARI^; LECTIONES. usiaXXsuxtxf,;. S9i OLYM1MODOM ALEXANDRINI 292 

bomo a Dco edoctus, ne montium quidem vertices A tToveTtcrOeV; avQptorco; , oOSs tA{ f5v dptov xopucpi; intaclos reliqueril ; sed paiefacicns el perrurapens 
peiras praeduras, fontes aquarura Inde cum impetu 
Qucntes evocaverit, el editos quosdara montes cnm 
reliqua terra complanaverit. Verura, mea opinione, 
iioii ul rontes investiget bomo, ferreum instrumen- dvsTtd-fou; Etaasv, dXXi Ti; dxpoTdjjtou; dvaaTojjtto- 
aa; xat dvajidfjcja;, pourj66v ExstOsv Tcrj-j-i; OSdttov 
s;:xaXiaa-o , xa: opr, 5i Ttva dvsaTTjxdTa Ttp8; Tfjv 
Xot-fjv Yrjv EjjojtjiaXtas. Kat' ep.e 81 xaV ttjv ejjtfv 
Sd;av , oO/V Ttrjyi; OSittov jaaaTsuiov b SvOptoTco; , t ii m silicibus et petris prxduris immitlit, nioiites Tat; dxpoTdjjtot; itsTpat; eTct6d).).si t6 sy/stptotov, cvertit, el Quminum ripas perfringil; sed venas 
quasdara auri ei argenii, vel maleriam aliarn me- 
lallicam sollicite indagans, [apides curiosius scruta- 
tur, montes perfodit, et quod in (luviorum fundo 
i st, rimatur. 

Vebs. 10. < Oniiic vero pretiosum vidii oculus 
raeus. > 

Dixii supra, solum hominem uarumrerum scien- 
lia imbulum esse ; quare, cum lioiuo sit qui luee 
loquatiir, quod generi humano comraune cst, sibi 
appropriat, dicitque : Nitai! quod prseclarum ct 
pretiosura bomiuum judicio habetur raeam inven- 
lionem et ihtellectum fugit, sed cuncta inda- 
gans, singuloriim nalurain perspexi et assecutus 

SUUl. 

Vebs. 11. < Et altitudines Quminum revelavit. » 
Theodotio aulem, scrutatus est, ae si dicerel : 
Nibil non investigatuui reliquit, sed propter ma- 
gnatrj ejus et sedulam diligentiam, vel potius sa- 
pientiam a Deo ipsi concessam, etiam ea quae sub 
aqu s mersa latcnt, cognita illi erant. 
« Et oslendit virtutem suatn in lumine. i xaV oprj xaTaatpicpet, xaV ttOTajjtdjv 8/8a; pfjvuar/ • 
d/./.i f Xifia; Ttvi; /puaEttSa;, fj dpyuptTtSa;, fj ets- 
pav uXtjv jJtETaXXtxrjv TcoXuTcpaYjjtovtov, xat XtOou; 
TcepiepvdJeTai, xat Bprj StopuTTet, xaV j3d0rj TcoTajJtdiv 
epsuva. 

< riav ok EvTtjjtov elSi p.ou 6 dcpGa),jj.d;. > 

Ebcsv oti xi Totauta jjtdvo; o ccvOptoTto; EaocptaOrj* 
etc:V Ss xaV 6 a0t5; 6 TauTa XeYtov SvQpojTco; rjv, t6 
xotvov et; £auTbv dva8s/djjisvo;, cprjaVv, OTt OOSsv tojv 
itapi dvOpojTtoi; xaXtov xaV Ttjjtttov ttjv Ejjcfjv supsatv 
xaV xataXrjtitv StaTcitpsuYev, dXXi ttdvxa JrjTfjaac; 
Etoov xaV xati).a6ov. < BdOrj 5e TtoTajj.iov ivexdXucJ/ev. i 

" "0 Se OsoSoTttov, i^-qpevrricer ' tva er-rj, OOSsv 
dcpfjxev dCrjTrjtov, dXXi xaV auTi Ti 0-6 t6 uStop 
XavOivovta et; Y vojaiv outw crjxev , ex TtoX/.fj; 
Syojv TtoXuTtpaYpouuvrj;, t) xa't OsocsSdtou jot^ta-. < "E6£t4E 8e autou Suvajjttv et; (fo>;. i 
ra proiulit, et facultatem ct gra- ' Ttmbrm ei; t6 9«vepbv t&tw , xal 8 TJ - 

.,,, eihi .. n,.,> irii„.i„m .„!,„. ™,,,,ii„w nciP.,. Xtjv EOr.xetTjv SoOetaav autto Ttapi Geou 6uvajj.tv xat tiam sibi a Deo tributara palam onmibus osten- 
dit. 

Vers. 12, 13. < Sapieniia auleni nnde inventa 
csl? [Ceeteri autem , ubi invenietur?J Et qualis locus 
cst scienliae? Non novit liomo viam ejus, neque 
inventa est iu bominjbus. > 

Aquila vero, ordinem, Theodotio, intelligenliam , 
ot Symmachus, pretium, interpretatus est. Sapien- 
li.un lioe loco, ut vclunt nonnulli, opifices rerum 
causas et rationes appellal, quilius condila sunt 
universa, et gubcrnantur. Haec eniin, inquit, sa- 
pientia, quam bomines e terra oriundi capere non 
possunl, iu nullo loco, proul materise supradicts, 
inveniri potesl; sed peculiariter , ul sine errore et /aptv. 

< "H 6s crocpta tcoOev eupiOrj ; [Ul Si Jtotaei, ei- 

pEOrjasTat ;] Iloiot; 6s t6tco; etjt\ tt;; etcicit^jjiti; ; 
oux oTSe ppotS; 656v aOtTjc; , ou5e jjtrjv eupiOrj iv dv- 
Opto-ot;. i 

' 'AxuXa; Ss, xa\ ©EoSottwv, xa\ -uijt;jta/o;, d psv, 
Tit^ir , 6 8e , vvrecir , 6 6i , r/^rjy/a , s£;s5(oxs. -o- 
tftav svtauOa, xaOd ttaiv £Ooc]e, tou; ^r^jttoupYtxou; 
Xdyou; xa).£t, xafi' oil; Ti 8vTa -s-o:'r;tai, xat Sie^- 
dY£Tat.TauTr ( v fip, <?r { z\, ttjv sotpCdv-, d/ojpTjTOV oO- 
cav tot; dit5 Y^; , oux ev td-qj tiv\ 8uvat\v Eupstv, 
(li; Ta; itpojidrjO^taa; il/.a; tu/6v, d/.X' totxco; Wsou 
StSaaxdXou SEdjjteOa, ecp' $ jjtipEt youv autf,; STttXa- recto cursu sallem ad partein cjus aliquam perve- D 6s ' v *"** vffi S ' o0 T«P ^ T, i' vuv r H ¥ xo tsXstov, 

nii s, Deo prseceptore egemus : perfectio enim «^ PXiTcop.sv ev aEvfyu.aTi ■ Sti touto , oj; 

in liae viia non est, se.l in ajnigmate videraus"; Sjl etSivat , cpr^a^v, oux oISe [3poT5; rrjv iSov au- 

idi irco, inquit, viam cjus mortalis non novit, prout ""i^ 
scire eain oportet. 

Veks. 15, lli. ( Non dabit conclusurain pro ea, < Ou StiiiEi auYx),£ta,u.6v dvT' auTf,;, xa\ ou aza- 

i t iioii |i •iidelur argenliun commutatio ejus, ct non GrjasTat apyuptov dvTiXXayjjia auTTj;, xaV ou aup.6a- 

conferelur auro Sopbir. » oTa/OfjasTai /puo-Eitji Socpfp. i 

Sjrmraacbus nou rejicietur dixit, pro twn confe- 'AxuXa; Se xaV SJjjtjjta/o;, 6 jjtsv bvtV tou, cv 

ntuT ; et Aquila pro Sophir transtulit, prinm. So- (TcjiCacxayfli\cexat, ovx araG.lr\Oi\cezai, elrcev • 

pbir aulem, prout supra dictum cst, regio Imlia: 6 Se ivtt tou , I"co^s!p, xpwTetip, e^iSioxe. SojcpsVp 

cst, circa quain lapldes pretiosi et aurum pnestan- 6s, tb; xaV iv toi; lu.Tcpocr8ev stprjTat, /topa t£; iaTtv 

lissimum gignilur. Sapienliam aulem curaomnibua ev 'IvSoie, TtepVrjvoi TcoXuTtjjtot tojv XiOtov -Ecpuxaui M I Cor. iui, l^. 1-03 1N BEATUM JOU. 294 viveaOat, xa\ xpuaiov xaMtertOV UUYxpJvst 6e trjv A quffi liuiiiano discursu ct inirllcctii iiiuiiiiinliir, ao(f!av ~5.t. tol« 6«6 tou XoYtoftou s6pe86roi, xa\ 
Ssixvuat tautrjv xaTd TcoXXf.v rceptouaiav uTtepyipou- 
aav, xa\ outc fiiviov ouaav, t'o; Ta a).).a, oute taij 
tiu.Mi>tAt«t$ Tilv u).wv 6X10; epxou.ivr.v e!{ auyxpt- 
(j..v ou 6o')-st ydp ttj dvt' auTrjs oXouc Or^aaupour;, 
toate auTrjv tovf^aaaOar cvy/t.lt-tcjiir ydp 6vop.d£ei 
Td ypfjjtata, 5td t6 TauTa dacfa)(I>; f)p.a; auyxXsieiv 
ouoe dvTtaTa0u.r)Ofja£Ta£ xt aiiTfj ■ touto ydp t6, oii 
,Tjt<'iii-Tu/.i)ij(TSTat , t'o; eTt\ TtXaanyytov • o08e 
dvTiao)Of;a£Tat auTTJ ypuatov npinvtefov, oux dpyu- 
p:ou TtXf/lo,- dvtvMtXavteuO^jcrsta» ■ ouSsm yip toutou 
tou xtfjjjtato? taov, ouoev avta'tov tij? acfiac; Xiyet. 

< 'Kv ovu/t Tiu.i(;i xa\ aaTCfEiptp • oux iatoOfjaEtat 
aJTTJ /puaiov xa\ ua).o;. > 

' OJ5e toj XsYop.ev(p ovu^t ).!0(;), eiTouv aap5(ivu-/t, " 
fi aosfia 7Tapa6/\r|0f,a£Tat, f) aarccfEiptp, fj v_pua£ip, 
fj T(p otauyEt xpuaTdXXio, toutov ydp e-xaXecrsv va- 
.Xov ' 6td ydp t6 arcdvtov etvat t6 tf,? aotf ias xP^iH- a 
xa\ Oeooootov, 6id touto xa\ Ttdarjc; Ttuiac; u).r,c; 
ercexeiva. 

c Ka\ t6 dXXaypa auTrj; axEurj xpuaa. > 
' 'AvO' ou 6 -u l ujj.a-/o;, Ot'5£ drzixaraJlJla-rrfcrS- 
rai erxEvnct xpvcrolc. OuSk ydp ouvaTat tauta tfjj 
aotfiac; stvat dvTdXXaypta, 

< WiTitopa xa\ ya6\.s ou u.vr 1 aOf)asTac. > 

T6, )'oft!c, td £irr,pu.;va e'otxe ar)u.a:vetv • outu 
youv XiysTat xat t6 uTtspsxov tou x £ £Xou? tou u.eSf- comparat, illamque lojige prxstaMiorcm esse ui 

tendit, qu;e nce pretio iilln, nl ;ili;i, acquiri, ;iul 
ciiin ivlms pretiosissimifi in comparalionen) omnino 
vcuirc possit : non cniui, si omnes sims ihesauros 
erogaverit, emere eam quispiam potest (pecunias 

cniiu cimcliisurtim vocat, i|iii;i illas diligcntcr ct in 
iuio ims concludamus), neque quidquam cura ea 

1;iiii|ii;imi in c;hIciii slalcra triitinaliiliir, iilnn cniin 
valct illud, conferetur ; auiiiin «ipiimtjc doI;k ei nou 
ndatqmihitur, ncc argcnti sunniia oopiosa contra 
appeadetur : nibil enim Imic possessioni par et 
aequale, niliil sapientix aequiparandum esse dicit. 

< In onvclic prclioso et sapphiro; [Vkiis. 17) non 
aaquabitur ci aurum ct vitrum. > 

Sapientia neque cum lapido pretioso quionyx sivc 
sardonyx dicitnr, neqtie cum sapphiro, vcl auro, 
aut pellucido crystallo, qnod vilntm noininavii, 
coinpaialiitur : sapienlia cnini cnin rcs rara sil, et 
a Deo conccdatur, omncm prctiosam matcriam c.\- 
superat. 

< Et cominuiatio cjus vasa aurca. > 

Pro quo Syniiiiacliiis, ISeque commutabitur vasis 
aureis ; hsec euim cum sapicntia compcnsari ne 
qucunt. 

Vers. 18. ( Sublimia et Gabis non erunt in mc- 
moria. > 

Gabis ea qua; in altuni elevantur, videtur signi- 
ficare; sic enini pars labri qua» in mediinno eniinet javou • 6 ydp 2uu.p.axo; outio^ exoeotoxsv, 'Yrri).\ii r, appcllatur; et Symmachus sic interprelalus cst vXFpr\pidva ev pri}orOi}creTai. • tva zKt.t\, ott 
T.pb$ auyxptatv ttj^ ao^ia^ o06£ u.vfju.r,? £ia\v d;*.a 
ndvTa Td Ttapd dvOpuiTtot^ ooxouvTa 6({/T)Xd te elvat 
xa\ Tiptia. 

< Ka\ eXxuaov aocfiav uTteptd EatiiTaTa. > 

' 'Euoixuza 6e Td ev toij Tapxiot; e'voov dTtoxei- 
(Uva xpf;u.aTd tprjatv 60ev 'AxuXa; outoj? exoeotoxe, 
rjvxv Si crcpla xapit ra xspiC.lstxza, itapaorXoJv 
ott xst[j;f)Xta £vi-f)a£ Td icrwruza • Td ydp u.d).taTa 
Tt;ii(i)TaTa, oux ev to) Ttpoxeiptp, dXX' ev toij Svoov 
xa\ ditoxputfot? d-oTtOipeOa. 'Vn£p tauTa ouv, 
tfr,a\, tf)v ao'yiav aTtiaov xat xdTaaxe. 

< Oux ii(j)0f|a£Tat auTr, To-d^tov AiOto~iac, xpu- 
aito xaOaptp ou auu.6aaTax0f)a£tat. > 

' AiOo; 6tauy£aTaTO? -6 TOTtdCtov. T6 6e, cv crvp,- 
€aczayjh\crezat, dvT\ tou, oux dvTtaTa0u.r 1 0f)ae-af 
Td ydp dvTiaTaOu.ojp.sva, ei; JxaT^pa^ Td? TtXdaTty- 
ya^ xtipeva, aup6aaTd^£Tat " f) , ott 6 tauTr,v 
XTTjadpevo;, oux dv dvdaxotTO auv xpuaito xa\ auTf/; 
tTf.cfipeaOat, dXXd tautrrv \ubvr\v. 

'H 6e aocfia TtiOev eupsOT); Ttoto; 6e to-o? eaTt 
tf)? auv^aeto; ; X£).T)0e Ttdvta dvOptoTtov, xa\ drc6 
Tte-etvdiv tou oupavou £xpu6r). 'H diuoXeta xat 6 
OdvaTo; etTtav, 'Axr 1 xoau.ev 6e aJTr; t6 y./.io^. > 

At p.ev u.eTaXXtxa\ , ofTjatv, uXat, xa\ rtdvTa Td 
dTrr)ptOu.T)p£va, ev TOTtot? tttttv eupiaxovtat, t6 6e 
tf); ao-fia? xXe"oc ^tfOaae ptev xa\ p-i/pt twv xaTa- Escelsa et elrvala non commemornbunlur ; ac si di- 
ceret :Qii;cciinqiie hoiiiinum ajsliinalione subliniia et 
pretiosa esse videntur, si cuin sapienlia confcran- 
tur, ue nicnioria quidera digna sunt. 

< El altialie s:i|)icnliam super inlinia. > • 

Intimtt dixit bona quffi in proinptuariis inliis 
rccondita scrvantur; unde Aquila sic reddidit : Sa- 
vienliu superal tlulcedins ea quw consvicua et illu- 
slria suut, ostcndens , se per inlima pretiosam su- 
pellcciilcm intcllexisse; quse enim pra; <ca:teris 
preliosa sunt, non in aperto aditu, sed in interio- 
ribus ct alnlilis recessibus recondimus. Super ha;c, 
inquit, sapieniiam attrahe et rctiue. 

Vers. 19. ( Non aquabitur ei lopazium ^Ethio- 
j) pi;e ; auro puro uon conferctur. > 

Topa/.iuni hqiis cst niaxinie pellucidus. Illud au- 
tcm, i\tm cvnftrelur, id cst, in slatcra non contra 
appendetur; quaa cnim invicein librantur, utrique 
lauci imposila siinul poitantur : vel, quia qui lianc 
possidet, nollct eain una cura auro, sed solain lan- 
iinii gestarc. 

Vebs. 20-22. < Sapicnlia aulem unde invcnla 
esl ? et qualis locus csl inlclligcnli.c ? latuit oiiuniii 
hoinineni, et a volticribus cceli aliscondita cst. Per- 
ditio et mors dixerunt, Aiidhiiiuis vcro ejus glo- 
riain. > 

Materiae , inquit, metallicse, ct quacunque alia 
cnumerata sunt, in Iocis qiiibusdam reperiuntur , 
sapienlis auiem laus etiam ad inferos pcnetravit • 2j 5 QLYMPIODORI ALEXANDRINI 2% 

i[.>a vcro sapientia, qus res divina et iuvisibilis A x 0ov!wv • «teTjv 8e mip cocf£av, TtpaY|Jt« OeIov xal <>i, ac solo Dei niunere bomjnibus tribuilur, neque 
ab hominibus, mullo ininus a creatura irrationali 
(quam per volucres signiGcavit) in ullo loco com- 

prebendi polest. Dicunt vero nulli, non de una 

i-adeinque sapientia eum disserere, sed supra qui- 
dem <!<• enlium cognitione verba fecisse, hic vcro 
de vits conversatione cx Dei praescripto, quam 
etiam merilo inlelligenliam vocat, utpote qme circa 
illnil quod optabilc est, yersetar. Hanc, inquit, ho- 
mines simul, et angeli qui de ccelo lapsi sunt, obli- 
vioni iradiderunt, unde morte <'t perditione quae 
illorum naluris conveniat, delenti sunt. 

Vbrs. 23. < Dominus hene cognovit viani cjus 
Symmaclms vero, iiitellexit, interpretalus est\, et 
ipse nn\ii locum ejus. > 

lil est, radicem ejus, ct quomodo, et undc scatu- 
ii.it, et inslar fontis cmaiiet. 

V i rs. 24, 25. « Ipse euim onine quod est sub 
ccelo perspicit, uota habens omnia qua; in tcrra, 
oinni.i quae fecit. 

Qui cuncta, inquit, novit, ulpote qui ea creavcrit, 
ille viam etiam sapienliae cognoscit. 

< Ventorum libramenlum, aquarum mcnsuras 
[Vtns. 2(3] quando fccit. [Pro quo Symmachus, 
Aipiani vcro exaequavit mcnsiira. Aquila autem, 
Aqnam libravit in commciisuralione.] Sic vidcns 
numeravit, ct viam in concussione voces. > [Sym- 
machus aulem, ad strepitum vocum.] ddpaTOV, xat ex jjl<5vh<j Oeiac Stopeac dvOpturcoic, )(o- 
pr,You(i£vo", oCix lcmv Ivtivi tdncp xaTaXa6ziv, outs 
dvOpto^ouc, oute tcoXXcJi ciaXXov ttjv dXoyov tfuatv 
6ii tcuv aszsiratv 8rjXouu.IvTiv. Ttvlc 6e cfaacv, ots 
ou rtept ttjc auTfjc otaXiy^Tat tjocpfac; ■ dXX' dvcoTipco 
[j.kv TtEpt ir\i tcov Bvtcov Yvcoaeuii; EXeyEv, evTauOa 
81 «epi Tijt; xaxi 0e6v TcoXtTsias, fjv xat avreatv 
sixdTcoj xaXei, aTe rcept t6 aEpetov fj p.fj * aTpetfo- 
lcsv-jV. TauTrjc oi' T£ avOpcoTtot, tfrjatv, eTceXdtiovTO, 
xat ol tcov oupavcov IxTtetroVcec; aYY £ Xot, oOev Oavdxco 
xat drtcoXEta xexpdTrjvTai xaTaXXrjXco; tal; tfuaeatv. 

« '0 0eo; eu auv£aTr ( aev auTfje; ttjv doov [b 66 
^<v/(/cnX°f > auvrjxsv, ixSeduxer], auxbq 81 oloe t6v 
B totcov auTfjc;. i 

* ToutIoti, ttjv (5t£av aCiTfjc, xat otcojc, xat 60ev 
dvaGXufet te xat wtvxa^ei, 

« Aut5c ykp tt;v utc' oupav5v icdaav Itfopa, eioojc, 
Ta Iv Trj Yfj, rtdvTa d ExcoirjaEV. > 

"0 TtdvTa, cfrjatv, eiScoc, ixxt xat rcotfjaas auTa, 
outo? xat Tf,; ao'.f£ac ttjV 666v ETctaTaTat. 

« 'Avelicov aTaO[j.6v, iioaTo; u.£Tpa ote ETcoir,a£v. 
['ArO' o5 6 fiir Zvji{ia%OQ, "TSoip 6s £§!acoaE [jti- 
Tpti) - cJ <Ji 'AxvJ.uc;, Kal C6cop £aTaOju.f]aaTo ev xa- 
TaccETpf^ast.] OuTco; tocijv fjptOp.rjaE, xat 666v ev ti- 
vaYp.aTi tfcovd;. » ['0 £eXvjijtayo(;, et? XTUTtovtfco- Quod ilitit vcro ejusmodi est : Ilic tonitnia, qute c ' "° hl U f u totoGTov taTiv • Outoc fjTo£u;aae xat 
re concusso fiunt, praeparavit; illa enim, voces ^ Pp ^?. *« ttvaaad^Evocjdfjp iTcoteXei- TauTac; in concussione, appcllat. Verliorum autcm simul 
jniutoriim hie sensus cst : Hic videns voces in 
ccncussionc, viam ctiam earum mimeravit, id est, 
rationcs, causas, progressum, ct motum sonorum 
ijni a lonilru excitautur, novit. 

Vers. 17. « Tunc vidit eam, ct exposuit cam; 
cum parasset, investigavit. > 

I'ro quo Theodotio, Ordinavil eam el scrulatus 
ett eam. Qni omnia, inquit, opera sua debita men- 
sura et proportione fecit, ita ut neque venti im- 
modica violentia lernc incolis danmum inlerant, 
neque nimiiis aqiiariiin iinp.-iiis teirain ilestrnat, 
vel iiiuiiclci; qui postquam tonitrua non sine mili- ydp xaXet yOirctQ tr TtvdYp-aTt. 'H ok auvTaJtc auTq" 
Outos tocov Ta; ev TtvdYptaTt tfojvdc, fjptOu.r]aE xal 
ttjv 666v aCiTtov, TOUTiaTt, Ytvtuaxet xat touc Xdyou;, 
xat Td{ ahta;, xat tyjv iropeJav xat xivrjatv tcov 
xaTd Ta? ppovTdf tJ/6tj)tov. 

« T6te Etoev auTijv, y.at E^rjrjaaTO aCiTfjv • Itoi- 
(jtdaac ei]i)(vtaa£v. i 

'AvO' ou OeoootIojv , At£za£er uvtr\r, nal H;* 
r\pevn\aer abxi\r. '0 udvTa, cfrjat, Td TcotfjijtaTa 
aujjtjjtETpco? xat dvaXoYcoj 6rj l u.ioupYf l aac, cb; jjtfjTe 
dvEjjtouc ttj djjtETpia tou; erct ytjs Xup.a£veaOat, u.fjTE 
Ttiv uoaTcov ttjv tfopiv e£j CiTCEpSoXfj; 6taXuEtv, fj xat 
iTctxXufEtv Tf,v YTJV, xat Tdc [JpovTdj ott xprjaijjtojs late fabricatus esset, cl, ut vcrbo absolvam, ciim D xataaxEudaac, xat d-XoJc TcdvTa aotftoc ETotixdaac, prudenter omnia pneparasset, ac diligenter inve- 
sligasset, si\e cognovissel, ac deinde in medium 
produiisset, et quod valde bona essent, contem- 
platus cssct ac vidisset; iiinc nobis etiam sapien- 
t ...in suam, in operibus lanquam in tabella propo- 
Miam, eiplicavit; el ex horum pulchritudine, et 
magnitudine, Bapientiae ejus invisibilia comprehen- 
dere possemus, llludautem, Cum parasset, investi- 
gavit, noii idco dicil qoia de operibus suis antea 
deliberarit , Deus i nim praevia consullatione ad opus 
Iiroduccndiim non indigel, siinul cnim vult cl in xat dxptfiijj; e£;i/vtdaac, eItouv etoojc, ecta xat eic 
tfavep6v dYaY^JV, xat O.-.copfjaac, xat t5cliv oti xaXd 
Xiav • t6tb xat fjjjitv eJjrjYfjaaTo ttjv ao'f£av, Ttivaxd 
Ttva rcpoOets auTrjs Td 6Tjjj.toupYfj[JtaTa, tv' ex ttjc; 
toutcov xaXXovfjc xat tou [jcey^Oou^ Td ttj? aotf£as 
auTOu dipaTa xaTaXd6cop.Ev. T6 6e, 'Ezotjiaffuc; 
tt/yrlucTEr, ou X^Y :t oti Tcpo£6ouX£uaaTO TtEpt Ttliv 
TcotTjjjidTcov ou Yap OEtTat Tcpo6ouXicov 6 0e6; e£c t6 
OTjjjttoupYetv, 6;j.ou oe Gt£>.et, xat TcapaYet' dXX' r^5£t 
p.6v d TcpaTTEtv e^eXXev, 'dTotjxa 6e TtdvTa xat iopata 
xat ciETd Ttdarjc dvaXoYtac e£jt)(viaaOivTa, ex tou VAKI.-E LICCTIONES. la. del. f\ [j.f,. 297 IX BEA.TUM JOB. 2 >S 

u.fj 5vto{ tl{ tb eTv«i 7tapr)i"ay ;v - Oi Se voouvte; A aclum producit; scd quae faciurus or;>i , prius 
aoylaj -tiv 0eoji6eiav, cpaa\v St: aot6; diisgecruivut; cognita illi erant, et cuncta parata, stabilia, el 
t5!5a;ev, 3isci>; ulv itept 8<sou fiofaateov, 5<tto; 6^ exacta proporlione ad amussini delineata, ex niliilo 
10!; 6u.oyeviat irpoaueov. in Lucem produxit. Qui aulem sapienlits nomine, 

religiosum Dei cultum inteHigirot, quomndo de r>co nobis senliendum, et cum iis qui congencres et 
cignaii nobis snnt versandum sit, politc ct eleganter docuisse eum asserunt. 

KE'K K8\ CAP. XXIX. 

llpc()t(i>! iii. 1'rothcoria. 

Bajjjtaatw; xoO 'ItuS td «sp\ 6uvdu>eti>f 8sou xa\ Poslquam Jobus de Dei potentia et sapientia 
oo^ia; jl^yTjjajjiivcj, xa\ Sioi^avxoj cb; icdvtcov admirabiliterdisseruisset,acrebus omnibus pretiosis 
t:u.:'u)v fj oo^ca ttu.:ij)tipa, xal 5090; exeivo;, 6 pieliosiorem essc sapienliam, illumquc t|iii Dcum 
OeoazCfj; xa\ dxaxo;- itiXtv oi 9 iXot fjaj-/ajav, ou8ev pie colerct, et vitam innocnam dcgeret, sapientem 
SvtcXe"Yetv e"x ovts »- At6 itdXtv 6 'ltu6 i\ Sxipw; csse docuisset; aniici, nihil quod opponereni ba- 
dp/f,; Ttotettat tov Xiyov, epwv pev YeviaOat ev tfj bentcs, rursiis conlicuerunl : unde Jobus , cuni 
jtptitYi euSaitwvfc», xa\ u-6 tfjv li«crxoisj)V toO Jj prislina felieilalc ac Dei prasidio frui cuperet, et 
8e6u - rsoXXi Se ttov tfiXtov aut6v eic' dae6e!a xa\ ainici ipsum iinpietatis crgo el iiijuslili.c, multuin 
dotxta 6ta6c6XTjxot<j)V, ttliv loituv dv6paYaOTju.dtti)v caluniniareiitiir, seriiionein aliundcexorsus, egregio- 
ito:e:ta: xatdXo-.-ov, u.ovovou/\ XiYcuv orcep uatepov rum suorum facinoruni catalogum rccenset, eisdem 
6 'AiwScrtoXo; leprj, 'Eyerdiir\r appuv xuv/ufteroc, fore verbis quibus Apostolus postca usus est : Fui 
vjielc jie iirayxdaaTs. Et y*P xo" Y^YP^ta:, insipiens in gloriando ; vos me coeyistis ". Licet enim 
'£)-xw/««Ct'rw ce 6 xi.lac, xai [ih, za cra yei.h\- scriplum sit : Laudet tc vicinus, ct non tua tabiu '"; 
dXXi udXtata uiv tou; teXeiou; itp6; toj; totoutou; necessitas lanien sxpcniimcro viros ctiam perfe- 
s5«Yee Xovou,- fj i.v&f*i\ -toXXdxt;, drcaOoj; xat dtu- c tos, cum de seipsis verba faciunt, boc sermonis 
tJto; ti xaO' iautou; eejqYouuivous. Oixovopet 6e gencre, sinc ullo fastu aut aninii pcrlurbalioiie., ul.i 
xa\ 8eo« tauta YtveaOat itp6; ocxo8ou.jjv fju.etipav, cogit. Deus vcro providentia sua ad nostram xdi- 
jva Ttov aYttov dvSptov touc; p(ou«; dneSeffuivac; e!x<S- ficatioiiem b;ec fieri disponit, ut vitas sanctorum, 
va; dpetf,; I/ovte;, xa't r.phi auti; evatevijovte;, tanquam viilutum imagines aflabre polilas , prae 
s6v f,u.it£pov (iuO[j.trwu.£v gtov. 'ExtpaY'uoet 6e xa\ oculis babentes, et inluitu diligenti eas contcm- 
ti xaO' lautbv, tva f)u.eT; ev tat; Tteptatdcieit itpcjcj plantes, vitam noslrani dirigere possimus. Slatum 
ti autou i:aOf,u.ata pXctcovte; , itapau.uOtou.eOa. C autcm rerum suarum ltigubriter enarral, ut in 
Atfidcrxet 61 xa\ fioYiia xdXXtatov, ti u.f, oetv eautbv angiisliis conslituti oculos nostros in ejus aarumnas 
eJiYetv tou swu.ato; Std tbv suvfifjcravta. IldXiv oe, conjicicntcs , solalium inveniamiis. Dognia etiam 
oj^ 8tt Stxato; Civ itdij^et, npoattOetat tij u.epi5: exccllcnlissimum tradit, non oportcre sciiicet quem- 
ttuv iae6u)V, dXXi xa\ taXavt^et toutou;, xat etfe;f,; qnani violenta morle seipsum e corpore exirudere, 
xatdXoYov rcoteltat ttTiv oixstcov xatop6(i)u.dtci>v, ei; propler etiin qui corpus aniin;c conjunxit. Nee 
fjpetipav StSaaxaXtav te xaV tlitpiXetav. Tauta elpr,- idcirco impiorum sorti se adjungit, quia, cuin justus 
xtj; 6 'Itl)6, t6v Xdyov xatiXuasv fjau^aaav 6e xa\ esset, adversa palerelnr; sed contra miseriam 
ol tftXot 6t' ditopiav dvtt^if^aeoj; - auveittatavto yap eoruin deflet, et ad nostram utilitalem et inslructio- 
xat autoV ttp StxaCcp xatop8ti)u,ata, ''ffry&p, cpijcr\v, nem, egregiorum suorum facinprum cataloguni 
VcticT Sixawc erarzicr avrwr. deinceps pertexit. Ilis dictis, Jobus orationi finem 

imposuit;et amici, cum nihil liabcrcnt quod regererent, silentium egerant : conscii quippe sibi 
erant, Juslum egregia et prseclara operalum fuisse, Erai cnim , inquit, Job jnstus coram cis ". 

1 "Ett 6e itpoa f Je\; 'Ito6 tcp irpooiuiip etiw, Tt; Vers. 1,2, « Adbuc autem adjiciens Job proucmio 

4v px fleii) xati u.f,va IjjtTtpoaOev rju.epdiv, tliv u.e 6 dixit : Quis ulique me ponal juxta mensem priorum 
t);6; et;uXa;ev ; > dicrum, quibus me Deus cuslodicbat ? » 

0e!av tpuXaxfjv Xi^et xa\ dvttXr,i[itv, ou picivov tfjv Divinum prjcsidium et auxilium, notl tantuin 

eJTtai8!av, xa\ toO mXoutou tf,v iteptouaiav, dXX' ott sobolein pracclaram, et diviliarum allluentiam, vo- 
xat ev toaautT) itept^aveia t6 oixatov dxpio; etfuXa- cat; scd quod visilatione el ope divina munilus, 
<;sv, Ci7t6 tf,; iTciaxoTcfji; toO 9eo0 tppoupouptevo; • 6:6 juslitiam in tanto splendore exactissinie servaverit : 
xa\ ev exeivot; e'j)(etat Y£v<&cr6ai, oTa tft'/.60eo; ut:6 idcirco tanquam Dei amans, cjusquc lulela ct pra> 
tf,v tou ©eoO sxfmjv etvat TtoOdiv. sidio tegi dcsiderans, tit pristinuni statimi recupc- 

ret, precatur. 
< 'fi; ote f,JYet 6 Xuxvo; a OtoO u-kp xetpaXfj; YeRS. 5. « Sicut cum lucebal Iuccrna cjus super 

pou, ote ttp tfci)t\ autou Jitopeuiu.rjv Iv axdtet. » caput meiim, cum tumine ejus ambulabam in te- 

nebris. » 
'0 Oeto; v6jxo; xat Xoyo; ev tfj otavoia toO 'Ia)6 I.ex, ct sermo Dei in animo Jobi a Deo prolalus, 

ii:6 8eo0 XaXoJtievo;, Ttapeaxeuaaev aut6v ev tfj laiiquam tuccrnu qusedam supcr caput, id est, desu> 

" II Cor. xii, II. »• Prov. xx\n,2. " Job xxxn, 2. 

Patiioi.. Gb. XCllI. 10 ! ) 0LYMPIOD0R1 ALEXANDRINI 300 

pcr lnccm cffundens, fecil ut in lcncbris luijiis ^ axoTojjtrjvT] ToOBe tou jSiou, t'o; ev cw;' 1 , -o-: '—'it.. vil <■. lanquam in luce, ambulari i. cl virtul s ai tio- 
ucs pcrpctrarel. Dlcil igifur quod, divino lumine 
illuslralus, bonis omnibus humanls abundaverit, cl 
securc pietalis seinilas caTcavcriC. Qui enini inan- 
data divina, lanquam >-i.W-ra semper lucenlia, in- 
iucnliir, ab iis irradtantuf, cTucfumque eorum sc- 
quuutur, revera \i:is liicis in tenebris procellosae 
Imjus vitae anibulanl. 

\i rs. i. < Cuin cram gravescens viis. » 

Syminaehus vero, Sieut aum in diebui juvintutu 

).,.!. 1,1 est, Qoando undique instar fruciuosarum 

nruorum, bonis, diviliarum, scilicet, alilueniia, ct 

aclionibas juxta pielatis nonnani, pcr oinncni viam xal t4j xaT' dpsTTjv sxtsXsTv itpdgetr;, oTi ti; .lr- 
y.rrc ijHkp «w«.!iii;, tgutsjtsv, a-.toQsv Xdu.Ti(jjv. 
$tjoAv ojv, gtc Kac Trdit tgT; dvOpio-ivos; exdjjttov 
dyaOoc;, xa't dtTtpaXtuj t4j xat' euasivecav tuoeuov 
Tp:6ouc, t(o Osico qjwrl! xaTaXajj.Tc^usvo;. 1>wto; -rdp 
d>S dXrjOco; tpfSouj ocsuouacv ev tio jxotc. toO [itto- 
TtxQu xXuSuvoj, oi, xaQansp itpfcs aettjjavETt; daTe- 
pa;, Td; Osia; ev*oX«{ optlivTs;, xdxssQsv aoyajo- 
|j.svot xa\ 66rjyouu.evot. 

i "Ote JjfJtrJV s~:2p:0(ov 65o0;. » 
'0 6; y.0y.;.i.a/o;, "Qcrxsp i"|,«i|i' fi' j'|/tspa(c »"sd- 
ti\tcc jicv. Toutejtsv, 6ts TtavTaxoOsv, toartsp t4 
euxsp-a tcov 6svop(ov, xaTsCapoOu.rjv tgT; dYaOoTj 
6ta Ttdarj; 66o0, tt; ts ii€pio.utrta tou ttXoutou, xat 
nnustas csscm; cum non lcvis, el instar F.nripi B ta&s xa _ * sujs6siav wpa^saiv. » ofl xous6; Tt; fi>v xal inslabilis, sed moiibus gravis, conslans et solidus, 
quod pulcbrutn ct lionesuim cral, animo iinpcrtiir- 
liato sectarer. 

i Cnni Dcus visilalionem facicbal domiis mc*. > 

Svmmachus vcro, Quando circumscpic.bat f)cus 
tabernaculum mcum. Vides desiderjum cjns essc ut 
visitttiOReni ct proviilcnliain I>ci manifcstam fa- 
■ iat. 

\ii.s. 5. « Cum ciani maleriatus niniis, ct in 
(iiciiiui nico pneri. » 

1,1 est, c.iiin Deus visilalioae s»a me dignarelur, 
copiosam abundantiae maleriam babebam, ct divi- 
titvs ac sobolem prseclaram virmtis materiam facic- cJp:'-:7Tor, dXX' ejiCpsOf;;, xa\ GTsps'.; t6 fjOor, xat 
ocxXovtjtio; t6 xaX6v p.ST£px6jj:£vo^. 

i "Ote 6 Qzbc. £ _ tJxo-Tjv e-oiscto tou oixou 

[J.OU. > 

' '0 os ^u[j.p.a/o;, '0. _ tJre xepiippacr<Ter 6 
&ecq ti\r (Txi\ri'\r (wv. 'Opa? 6't touto sTroOuttst, 
ttjv e-taxo-rjv xat ttjv Ttp6votav osc^at toj OxoO. 

i "0:s ifjU.T-jV uXiu6tj; Xcav, xuxXio 6d tiou ol 
T.aZSzc. » 

ToUTSJTtV, OTS TOU OiOU J-CjXOTCTJJ d^-OUVTOJ T« 

xaT' ejjtfe, tcoXXtjv sl/^ov tt;v OXrjv ttj? Ttsptouiiaj, xa't 
t6v tcXoutov uXtjv dpsTTj; s-otoutir,';, xa't ttjv surcat- baro; divitias quidem pauperibus hvtpertiendo, et « Stotv, xotvtovtov t/.sv tou tcXoutou Totj Tt^vTjat, touc Cinn iis coinniiuiicaiiili), liberos atilcm juxta volun- 
ISI ■ iii divinara enlitriendo, qui duclum meiim se- 
quebantur, el in mc, tanquam in cenlrum, iniue- 
i antur ac respiciebant. 

Vbbs. <;. < Cum Ouebant vi.c mc;c butyro, el 
montes mei Ouebanl lactd > 

E\ his pecorura mutliuidinem signiflcat, (jiuc 
passim cum in montibuS, tum in campis pasceban- 
iur : per butyrum enim ct lac, armcnlorum multi- 
tudinera, et pecudum greges indicavit. Sensus aulem 
e t : r'i(E Jobi in quibus ambulaveral, virlules enant, 
quilnis lactcntes etiam alebat; montes autem, ex- 
• ■ i- ■• 1 1 sublimes cogitaliones. 

\i as. 7. i C.iiin exibam matutinus io civitate, cl 
in plaleis poncbatur railii Bella. > 

Abumlanliam &uam priorera ac dignitatem, ct 

deinde gloriam narrai, ct quod aliorum instii ini 

1 1 uiililaii operam impenderit, non tanquam is qui 
sui amoreducitur, sed qui cbaritate, quaepubJicum 
'■"iiiiiin Iiiin qii.iiit, prseditus est. Instar enim prin- 
cipis alicujus et virlutis ma^istii, non serano ct 

el talibns vacabat, sed civibus lcx et eiemplar 

faclUB, Miniino m.mc cliarilatc acccnsus, iu plateis 
scdebat. 

Vna s. i \iilcntes me adolescentes absconde- 
'uiiiiii, sene9 aqtem otmnea stcierunt. > 5s -y.i'jy.: xa^d Oscov sxTpicjitov fSouXrjtJia, dYou.svou; 
utc' eu-ou, xat Ttp6; ep.c xaOaTtsp stj xivTpov 6p(ov- 

TJ.; TS X.\ 3'JVVSUOVTa;. 

( "O-e r/i.vTO ai ooot ptou jSouTupoj, Ti os ootj 
[i.ou s/sovto yiXaxTt. > 

' Ati ToJTtov t6 TtXf^Oo; orjijiaivst tiTjv 1 3o-xr 1 u.aTtov, 
tjj; TtavTayoO veu.ou.iv(ov Iv ts 8peat xa\ ly to:; Tte- 
6:'o:; • d-6 yxo liouTupou xa't ydXaxTo; Ttov jSouxo- 
Xiojv t6 tcXtjOoj, xat Ttov Opsjj.;jta'tov Tij dyiXaj 
eu.Tlvuas. llpoc 6s otivotav ■ 'Odol toj 'l(b6 ac ojosu- 
asv, dpsTat f ( aav , 61' ojv xa\ tou; vrjTttd^ovTai; 
Sipstpev, (",< )) Se, Ta ui-r.Xi vof,j).aTa. 

< "Ote c^sTcops'j6;jtr,v BoOpto; sv Tt^Xet, ev 6e 
TtXaTsiat; et!0sto u.ou 6 Sfcppoc. > 

Trjv Ttaprir^iav ■> /syst, xa't ttjv a§fav Ttjv r.po- 
Tipav, stTa Trjv oo^av, xa': oti otoaaxaXiot xa\ tot^s- 
X::a stipiov sr-/6Xa^sv, oii/ (oc tptXjxuTo;, dXX' ojs 
ayd-YJ s'/tov srjTouiav to xocvfj auja^spov. OTa ydp 
t:^; itp/tov xat 6:6daxaXo; 4peii)<, oij( ij-vu xal 
piOat; ea/6XaJev, dXX' i\ dYairr,; eto0tv6; sv to^ 
rr/.aTs:;:t; xa3rjaT0, vojjio; xal tutco; toc» iv Trj TtoXst 
•, ivoj.svo;. '■ (t-. TMptovoCav. t 'loivTet; (jte veavioxot {xpu6r,aav, -psj6uT«; S- 
-dvTs; JjTTjTav. » 

VARIyK I ICllfiMs 3(H T\ ISKAiTM JiHl. 

O! p.-V «01 Xtyi \).:/. : .X'J, ?| XJt VEbXCSptXQM f,0o; A Qui iclale juvcuc 302 

•I qui juvenilibiis moribus priEdUi eranl, viitutcni Jusli veneja»te6, subduce- 
bant se, ct Qccgliabantur; xtate, autcin gramliorcs, 
vcl qui senili prudenlia iinbuti erant, jastum ho- 
npre ccjtM.tes,, ei sermpnibus ejus auveir) nraebentos, 
erccti juxta eum astabant : adco omnibus quiqus 
intclligendi facullas incral, adolcscculihus, iiiqiiani, 
et senibus, vcnerandus eral. Mibi vcrn, amicos 
ciiam qui ipsi insiiliabaui, bis iliitis pijngere et 
lcrirc vidctui', ostciulcns sc piius formidabilem illis 
cvsiiiisse, cl in lionore ab illis liabituin fuisse. 

Vi.us. 0. i Ei potcnics cessavoriini Loqui» digitiim 
inipnncntcs supcr os. > 

. Iiivilcs, ciassi, cl opulcnti, pottntcs lioc loco 
vocanlur; \cl, scciiiiiliun alionim iiitcrprctationcm, 
R principcs : ln poicslatciu loqiiemli justo concedcntcs, 
praesejjte ipso, silentium agebant. 

Vins. 10. « Qui auteiii aiidivcrunt, bcatificabant 
nie; ct lingua conim gutluri coruni ailb.-esit. i 

Ilis vcrbis silcnliiun siniiil conun, cl liinorcni, ac 
attonitum stuporem ob oculos proponii. Qui cniin 
andicbant, auresque perforalas, qu;c dicta ad ani- 
iiiiiin lransinillc.mil, habebant , pro scrmonibus 
suis gratia plcnis bc.ilum illum pncdicabanl, nec 
in aliquo illi conlradiccbanl ; scd, lingua quasi pa- 
lato adlucresccnlc, ut ad forinaudas ct obslctrican- 
das voccs inovcrc illam non possenl, cum slupore 
adco, qua ralionc talia qua: admirabilia valdc ct 
auditoribus utilia erant, intelligeret, compreben- 
-. dcrct, et loquerclur, attonili adniirabaiitiir. 

Yf.us. 11. i Quia auris audivil, cl bcalificavil me; 
et oculus vidcns mc dcclinavit. » 

Ciiiii fonlnidicere, scilicet, nrm posset. Aquila 
aulcm ct Symniacbiis, Jeslinionium.de me perhibuit, 
interpreiati sunl. Quale autcin testinionium perbi- 
buii? Quod Jobus in .sapicntia profectus supra ino- 
dum niagnos fccissel, ita ut auditnres radiantein 
splciidorem scnsnrum intueri non suslinentes, ucc 
mentis profundilaieni assequentes, nculos corum 
avcrtcrim. Deindc, causam cur ipsum bcatum pr.c- 
dicarcnt, oster.dens, siibjungit : 

Vi i.s. 15. < Benedictio peremnis supcr me ve- 
uial, [Sijmmaclnts, desccndebat], ct os vidiirc benc- 
dixit mc. » 
AvOVj 0:o5ot:ojv, Eal XOpSlar /rjpac evppara. ^ l'ro qun Tlicodolio, Et cor riditcc Itili/ictivi. Sen- S/ovi:.;, a:6ou[J.svot tou Sixalau wjv ap:Tfjv, Ots- 
e jtsXXov sauToli;, xa\d-:xpu-T0VTO ' oi 5i TTpsa-6JTat 
xaO' f l X:y.!av, r\ xa\ opovT,-'.'/ e/ovt:; TTpsafJjTtxf;/, 
Vjtjvto, xa\ Trapij-avTo, Tt[j.<7ivTs; t5v Stxatov, v.y.\ 
Ttliv aiiTou Xoyiov i-axpoij;j::vot • outto craatv aiSi- 
-.:•>.■,: Jjv toi; auvciva: Suva;jtivo'.;, vsavtixo:;, 9v;j.\, 
xa\ yipouJiv. 'E;ao\ 6: oox:t v.x\ tou; cp{},bocj irXf.T- 
t::v aJTio :7T:;j.'Ja:vovTa:, 6::y.vu; 6t: npb tootou 
,• f v au:o:; y.a\ iiriooZo;. 

i 'ASpot 6: iTcauaavTo XaiouvTef, SaxTuXov ir.t- 
Ij:vt:; e-\ oxiuaTi. i 

'.\i\; r) o: TtXouj.o: • fj xaxa xfv tiov XotTtaiv sxoo- 
atv, oi iifxcrise' outoi TrapaxwpouvTs; tio 6'.xa:c) 
tou ).6','0'j aJTo: TapovT:; c iitfwv. 

i 01 ok axoujavTSs sy.axap-.jav p.;, xa\ -(\<b<saa 
aiixwv tio ).apu""t ajxwv Exo».r;0r]. » 

'Ev -coutot? o-'.io-r;v aaa, xa\ cf66ov, xa\ 0aiJ.6o'; 
Tap!jTr,j'.. "Ev.axipt^ov p.iv yip aj-6v Etl xbt; 
X6yoi; t?,; /ap:To; o: dxouovT:;, xat ot I/ovt:; 
axoi;v £t; vouv TETpr 1 ;j.£vr 1 v, -p'>; ouSlv 5s avTiXe- 
yov • wjTTEp av st exexoXXt^to auTot; f, yXwjja, xat 
jj.r, x/j jva:o STpiipsffflai, (iuT: Xoyou; tuttouv xa\ p:at- 
E'j;a0at, outw; sOav[;.a^ov Ttva tpiirov TJt xotauTa 
vo:t, xa\ xaTa).ap.6avEt, xa\ Xiy.Et Ta a$68pa -aoa- 
6o£a, xa\ BuvdjJtsva (btpeXetv tou; axouovta?. i "OTtou; y/.ouje xat ip.axap!JE p.E , 6-.f0aXu.6; 
6e i5cjv [j.: EtixXtvev. • 

Oux ijyuwv 6r,Xa6fi avTEiTTEtv. 'AxuX:x; 6: y.-A 
1'Ju.p.aXo;, , Ej.tupzvfr\crE xspl i^tov, ix5:6(,'jxaji. 
T: 5: E;;.apTupr 1 -:v ; "Ort uTTEpSoXrj tjv Ttpoxour,; 
t^? :v JO'f:'a toj 'IwS, 6'jjte tou; dxouovTa; aJToO 
pr, ouvaaivou; ivopav tt) p:ap;j.apuyTi tojv vo*](KXTO)« 
autou, £xxX:'v;:v tou; 6'f6aXp.ou; auTiov, jj.tj Ttap- 
axoXouOouvTa; xf, ^aOujrjTt Tr^otavota; Jujtou. ETta 
6::xvu; t:'vo; Ivzv.vi iy.axapt^ov au.tbv, e « EuXoyta d-o).)u;;.ivou ett' £jj.k eXGoi 
SvjXjtaXOr, xaTfjvTa], jtov.j. 6: x i QP a » ,"-^ 
yrjEv. EfEt • [o <?S 

E'j)6- '0 6e vou; t6jv jti/ojv outo;- 'O xtvouvEuwv, onolv, 
d-o).:'jOa:, [j.r; d-o).6;j.:vc; Ce 5:Jc t6 t?,; EJJtTJs tj/::v 
intxoupia;, xa\ t; /vipa T) a-p-ojTaT:uTo; r.y.z-.j- 
Tr,v p.£ EupajJ-ivr,, ta:;' EiXoyia:; xa\ toI; ettj.!voi; 
i,;j.::6:To- oux ETTEtSi) xauT-r; Tf IXretSj et-.oiouv, dXX' 
6t: zpoj:66xojv ex tou !ior,0::v to:; to:outo:: -,f,- 
pa; jtaxpov, dr.6 juv:t56To; xaXou xa\ /pr,jT(vv 
IXirfStiJV. 

< Atxatoffuvqv 6k eve5e6uxe:v , 
xp:';j.a taa StTtXotSt. > 

'Avt\ TtdaT); Ttjata; EoOfiTo; , 
Stxatoxptula ExaXXiontCETo ■ xa\ «ijjt^tacrajiTjv otxatojuvr) xa\ 
TauTa ;j.sv Ta SUS ;iiilcin vcisiiuni luc cst : Qui, inquit, de salute 
pi licliialiaiur, non tamen periit, eo quod incuni 
auMiiuui exr.-rtus rai, ct iidna patrocinio destitui: 
me sibi palronuni invenicns, henediclionibus ct 
laudibns me conipcnsavil : non quod ea spe hase 
faccicni, scd quia opcm lalibus ferendo, senectu- 
lcm Inngam cuni cnnscicinia proba ct spe bona 
conjunctam exspectabam. 

Vebs. ll»Jusliliam vero indutus sum, et vesti- 
lus suiii judicio .inii diploide. » 

Justitia, et jiiilicii a:quitatc, prn omni pretiosa 
veste, ornabatur ; el hsec quidem Jobi arjmiranda /i'. aJTOu -7o6vTo;. VARI/E I.F.CTIONF.S. :ifl3 vestimenta erant : impiorum 
longc alia : Induunt enim matedielionem sieut «esti- 
mentum, tl confusione sua, sicut diptoide, operiun- 
lur t0 . 

Vebs. 16. < Et judicium qnod non noveram, eiqui- 
sivi. i 

Docet nos hoc loco quemadmodum judicarc 
oporteal, ut si qnando ad arbitrium vocemur, etar- 
bilri inler rratres constituamur, liics eornm recte 
dirimere possimus; inter judicandum enim, inquit, 
non anrem alterutri parti prius commodando, . aut 
donis corrumpendo, sed cum accurata diligentia OLYMPIODORI ALEXANDRINI 304 

auteiu indamenta A OaujxaaTi tou 'Iuj6 ajj.tf ta • iS, evavTiac; Se ia iCiv dasCiLv, 'Erdvorxai ydp xazdpar <&c Iftdztor, 
xal nepiCtUAorzat, tlicrel 6t.rJ.otSa, alcryvn\r 
avrwr. 

i AixqvSe fjv oux flfietv, ei;tyviaaa. i 

'EvTauOa StSdaxet fjjJtac; "5? Be? Stxdjetv, edv 
TOTe xXrjOiojjtev etcI SiatTav dSe/tftov, iojte StatTr}- 
cat Ta xoit' auTOu; • ev yip tio Stxd^etv, tfra\v, 
oOSev Tcpojj.ejj.aOTjXto;; Ex Ttvo; Ttov jj.eptov, ouSk 
TcpootaifOape\; ttjv dxof|V, dXX' eTci[j.eX(jj; dvavTjTfi- 
oa? xa\ etjtyvtdaa?, xaTeiXTjtfa xb Sixatov. Touto iinlag.indo ct invesiigando, quod justum crat per- Xexteov 7ep6? t&s dTceptaxeTCTojc; ditotfaivojiivou? xa\ 
cepi. Hoc Jobi diclum, Judiciumquod non noveram, xa-axptvovta;, 6 ti 'Ito6 tfTjat, Mxr\r i)r ovk fjSetr 
exquifivi, contra eos usurpandum cst qui temere i^tyrlaau. ETSe;tt;v dypuTtvov t^uyfjv, opa xal ttjv 

dvSpeiav xa\ ttjv aTcouSfjv. 

< S'jvdTptt}aoe jj.uXa;do!xiov. > 

* ' To STjxTtxov auTO d tt]v fiuvacTeiav xaT^Xuaa, 
t?T;s\v, iocTe Xoitcov v.aX ei; iilptx\i dfitxiav dypfj- 
otouc; Y Jv ^0at. 'AjjttfOT^pou; Toivuv lbtfe7ei, tou; 
jj.lv tou rcaOeiv xaxto^, tou; Se tou Tcotetv xaxdi; 
OTcaXXdTTojv. xat atotfpoveaTepou; TcottJJv, to diro- 
aToXtxov exetvo arX.Tjptjjv , 'O npciazdfteroc, ir 
a.iovS\\. Eha jcOirce ttjv euToviav xa"t ttjv xapTe- 
piav. 

i E*Tca 61, 'H fjXtxia jjtou Yrjpdaet aiaTcep 
CTeXeyo; cfoivtxo; • tcoXuv ypdvov jjtibato. > 

'AvO' wv 6 SujAjjtayo;, "E.lexor 6i, fterct r~c 
roaatixc (tov yr\pdaeir, i) Sdf,a ftov draredaet 
aapovad ftot. TauTa, tfrjal, xaT' ejjtau-ov eXoyt^- 
jjtrjv, xa\ rjXTctfov, oti Stxatoauvrj au£<I>v detOaXf;; 
ifaojj.at xal TcoXuypovto? • toioutov yitp i> cpoirt^ • 
tva etTCTj, Totauia Tcottov, t^XTctaa jJt^ypt t^Xou; ?x £lv 
Ta dyaOd, ttjj Oeia; dnoXauojv eTctxoupiac;. pronuntiant, et condemnationis sententiam ferunt. 
Vidisli animum vigilem et sollicitum ; foriitudinein 
niinc et induslriam intuere. 

Vius. 17. < Confregi autein molas iniquo- 
riim. > 

Potentiam, inquit, corum, qus mordendi vim lia- 
bet, clisi et dissipavi, ita ut ad novam dcinecps in- 
juriam infercndam inepti redtlerentur. Ambobus 
iijjinr proderat : hos quidcm, ne paicrenlur, illos 
vero, ne mala inferrent, arcens et submovens, mo- 
dcralioresque reddens, ae apostolicum illiid adim- 
[ilcns : Qiii prccesl, cum diligcnlia ". Deinde con- 
tentionem cjus validam ci rorlitudinem animad- 
vcrte. 

Vers. 18. < Dixi autcm : jEtas mca senescct c 
sicut Iruncus palm» ; mullo vivam tcmpore. > 

I'ro (|uibus Symmachus, Dicebam ttulein fore ul 
cum nido mco seiiescercm : gloria mea innovabilur 
pra'sens mihi. IIa;c, inqiiil, animo mccum versa- 
li.un, eanniuc spem fovebam, quod juslitiam exer- 
cens pcrpetuo florerem, et viiam longxvam duce- 
rcni ; hoc eiiim per palmam significat. Ac si dice- 
ret : Talia praeslans, ad cxlrcnium vitae spiritum 
nic bonis fruiiuruui divini auxilii beneficio spe- 
ravi. 

Vers. 1!L < Radis aperla cst supcr aquam, ct ros 
morabilurin mcsse mea.> 

tlcl iphorico sermoue usus cst, a planta meta- 
phoram ducens, quae radicibus humorem hibit, < 'H (3!£a 6ti;votxTat errt uSaTo;, xa\ Spt5;oc; au- 
XtaOfjaeTat ev Tto Oepta|j.io jxou. > 

' Mexatf optxtij; tw Xoyto eypf^aa-o, o'j; in\ tfuTOu, 
Tat; (i!rat; TcoTtJojji^vou, xa\ Tpetfojjivou, xat xap- iiuiritiir, fruclum uberem cx irrigatione, ct matu- D tcov tcoXuv ex tt,? dpocia; tfipovTo?, xal Ttertatvo- 
iinntiii messem producit. Inslar arborum, inquit, jiivou <■■ t.oo^ Oepiajjtov. "floTcep ydp, ^rjal, Td Sev- 
qu:r jnxia aquas radiccs defixas liabent, ct propter Spa, Td i-\ OSdTojv iU; |ii?ac lyovra, xat Tcapd (".iriim uViiirsus pl;miat:c sunt, tlorere et fructu 
abundare sperabara : e't quemadmodum fruclus 
rore ct imbribus irrigati, ac plenitudinem adepti, 
temporc idoneo demeluntur et colligurrtur ; ita 
cgo coBscncscenicni mc in bonis, viiam cum morte 
commutalurum exspectabam. 

Nih-. -M. < (Jloria mea vana meeuni. > Ti; Ste^jSou; toutojv rcetfuTeujjtfva, oOtu; tjXtciJov 
dvOr,pSi etvat xa\ xaTtixdpTco; • xat ibc; xapTcot 
Sptjaou y.?.\ ucTtliv drcoXauaavTec;, xa\ TcXf ( petj ys- 
VtJjJtevOt, xaO' <opav Oepi^ovTaf outio Tcpoasod- 
y.wi xaTa-fripdaac Totc; dYaOot; jjteTaXXi^etv tov 
plov. 

< 'II 86^a jj.ou xevt; jjteT' ejJtou. > Pial. cvni, 18,20. •' Rom. xu, 8. VAUI/E LECTIONES. •Ic ' '.:■" Iff, nc7MIVOUgyov a 30f, 1N BEATUM JOB- 30G 

• "AXXi naxaia u.ot, <fi\z\, yivovev fj eXt:\;, A Verom rerata stalu in contrarium mutato, spes mea 

ei; t6 svavtiov u.ot tcov Ttpayu.aTtov TcspiTpaTtiv- inanis ct irrila cst faeta. < Ka\ t6 Ti^ov p.ou iv /£tp\ auTOu TtopsueTat. > 
Touto 8t/io; votjteov • f), o-i -o xax' fejjtou xsxa- 
tiivov to;ov o!ovs\ Ttapi tt,; X £l P°? t °5 0sou xar- 
i/STat, xa\ 8t' auTou i~' ius oi tcov TtEtpcXOfJUJV 
Sxpax-.ot xa\ xi fiiXT) ettatf-isvTai • f), oti urc6 Tr,; 
Oeia; x £l P°* urcevdouv euOuvsciOat Ti xax' eu.£, xa\ 
outio u.ot TtivTa xaTi 3xotc6v sx6a!vetv xa't suooou- 
jOat, to; t6 $D.o; ur:6 sucfuou; TO^dxou Tcsu.Ttdu.s- 
vov, EJOu tou axortou cpspsTac • dXXi Stf ; u.apTOv t?,; 
cArcioo;. TauTa tuTa^u si-cov, TciXcv srcavaX:iu.6ivst 
tov dvuTipto Xdyov, xa't 5etxvu; ti>; a-astv 
Ortf,pxs 8riu.T 1 yop(lv, ai8i3tu.d; ts xa\ Ttpojr ( vf);, 

9T13t- 

• 'Etjtou dxouaavxs; Ttposiaxov, ectioiTtriaav 8s 
erc\ tfj su.fj ^ou/.f) • eTt't Ttp ejjttp p'fju.aTt ou tcpoa- 
eOevxo. i 

IIpoTetxov piv oT; IXsyov, su.cfatvovTs; otc f]8ico; 
fjxouov • EaicoTciov 51, u.r,5sv dvTtOstvat, f) dvTstrcsTv 
Evovtet;. Ou TtpoasTiOsaav 8e, vdfjtov f;youu.evo;, xa\ 
xavdva, xa\ a:dOu.rjv Ti eu.i £f,u.aTa • xat 6ti touto 
oute TtpoaOsTvai ti toutoi;, outs dcfsXisOat Suviptsvot, 
outio TtavTej fjTTtovTO ttj; su.r,; otavoia; • xaTet'xeto 
yip u.ou fj xapSta xaQitrsp t^ov utc6 ttj; Osta; 

/Stp6;, Xa\ OtaTOUTO TOU dpOou 3X0TC0U TCUV VOT)U.dTOJV 

oux dTtsTuy/avov. i Et arcns mcus in niann cjus gradilnr. i 
Dupliciter lioc intelligendum cst : vel quia ar- 
cus in nic intenlus, quasi Dei nianilms lcncatur, ct 
abco tentationiim sagiltas et tela in nic vibrentur ; 
vcl quia rcs mcas nianu divina dirigi, oinniaqiie 
ex aninii scntcntia cvenirc ct prospere suciedere, 
non sccus ac sagitta a perilo sagitlario cmissa, 
rceta ad scopiim lertur, suspicarer ; vertiin spe mea 
fiusnaius siim. ilis interjectis, rursus ad priorem 
sermonem redit ; ct, ostendens sc in orationibus 
suis vcncrandiiin ab omnibus, ct piacidum ac bcni- 
gnum fuisse, dicit : i rjspt/apsT; is- syivOvTO dttdTav auTotc eXiXouv • 

uToj; C -8v ust8v, wj-ep ytj otytoia TtpojosxotjtsvT) 
outoi Tr,v Eu.f)v XaXtiv. i 

"Eyxap-a yip fjv auTou Ti ^[jtaTa, xa\ SpaiTfj- 
ptov etxov 8uvau.iv ev TaT; Ttiv dxou<5vTO)v 4<uxaTi • 
-pioTov yip ertotst, etTa e8ioajxsv. "Eitatvo; 8s xa\ 
tou XiyovTOj, oxav eu.TtpaxTOu? '£/T[ tou; Xiyouc; • xa\ 
tou dxouovTo;, o-av u.ETi SI^/tj; dxoufj xa\ TtiQou. 

< 'Eiv YsXdjti) Ttpo; aOtou;, oi u.f) TtisTsuitjjit. » 
' '0 Se Suu.utaxOs, /7potTff)-£?o))' - auroTt;, ol Sk ovx 
ixtcrzevor. AtaTtSk oux ETtijTeyov; Sti t4 stiGpiOi; 
tou fjOou;, TtsToav eTvat to TtpaYp.a vou.!sOvtsj. 'Ev 
Toutotc; 6s f^Oo; uTtiypa^s otoaixaXixiv • outoj yxp 
su.6piOf[ Ttpodf^xst tov OsTov slvat SioijxaXov , tjj; 
zat Ttpo-YsXiJjvTa xa\ xapisvTts^lJ-svov u.f) TttJTSus- 
aOat. 

i Ka\ tfcli; tou Ttpojojrtou u.ou oux dTtirttTtTEV. > 
* 'AXXi xa\ Os!a xdp«;, tpT)a\, tou Ttpoitiirtou (jlou 
i-iXau.Tcs, zr\; xaTa <^uxf,v stpfjvT); Tcpo-faivouua xb 
xiXXo; 6ti tcov TtapstiJov, "ii xat touto Xiyet , ote 
Tcov eu.tov Xoytov ouos\; f,v axoTstvo; xa\ d^eYT^» 
dXXi TtivTs; tfojTo; TtETtX^ptuixivoi , xa\ tio aacfst 
Xsuxatvdu.Evoi • TtpicrioTtov yip tojv StSaaxdXciiv, f) 
auttjjv 6t6:r/*l ' sixdvs; yip "tjJv cj/u/tov oi Xdv°'-> *■! 
oti tou xapaxTfjpo; t6v TtaTipa tou Xd^ou YvtopfCo- 
( uev, oux f,TTOv r\ d-6 ttj; u.op'ffj; Ttov Tta!6tov tou; 
TExdvTa;. Td/a 6s , s-stof) c5st;s t6 eu.6p;0s; eau- 
tou, xa\ t6 Ttp6; tou; CfauXou; EZ'.Ttu.r,Ttxdv oi 8: 
-otouTot ctuy v o\ xa\ dv.stosi; - 6;i touto EroljvayE^ Vf.rs. 21, 22. « Qui mc audicrunt, attenderunt, 
ct siluerunt supcr consilio meo ; ct in sermone mco 
non adjcccnint. i 

Attendebant iis qurc dicebanlur, palam tcstantes 
quod libcnter audirent ; silcntitim aiitcm agebant, 
quia niliil quod opponerent et conlradicerent, lia- 
berent. Verbis meis non adjecerunt, arbitrantcs ca 
legem, canonem, ac amussim sibi est ; ac proindc, 
cum neque addcrc illis quidpiam, nct|uc detrahere 
possent, vicli scntenti;c nicoc acquicvcrunt : cor 
eniin lneum tanquam arcusin manu divina conti- 
nebatur, undc factum esl ut aniini scnsa a rccto 
scopo iion aberraverint. 

Vers. 22, 23. « Sed gavisi sunt cum loqucrer 
iis; sicut terra sitiens suscipiens pluviam, sic isti 
meum sermonem. » 

Verba cnim ejus friutii non carebant, scd ad 
persuadcndum audilorum auiraos, vim ct efficaci.im 
obtinebant ; prius namque faciebat, deinde docebat. 
Dicentis vcro laus est, si sermones eJOcaces ha- 
buerit ; ct auditoris, si cum siti cl dcsiderio au- 
dicrit. 

Vers. 24. < Si riderem ad cos, non crederenl. • 

Symmachiis autem : Arridebam iis, illivero non 
credebanl. f.ur autcm non credebant? Proplcr mo- 
rum ejus gravitatem, tentamentura illud existiman- 
tcs. Ilis autem verbis docloris morcs dclineavit : 
divinum cnim magistrum nioribus adeo giavent 
p cssc oportct, ut arridenti, et cum venusiate ac le- 
pore quodam loqucnti, Cdcs non adhibeatur. 

< Et lumen faciei mere non dccidcbat. i 

Vcrum divina, inquit, gratia, pulcliritudinem pa- 
cis qux in anima erat, per genas palam oslendens, 
in vultti clucebat. Vel hoc etiam dicit : Scrmoiimn 
meorum niillus obscurus ct tenebricosus crat, sed 
omnes luce pleni, et perspicuitate caudidi : vullus 
cnini doctorum, doclrina eorum est ; aniniorum 
quippe iinagines et simulacra serinoncs sunt, et ex 
cbaracterc scrmonis ac stylo auctorem non minus 
quam parentcs ex liberoriim fornia digiiosiiinus. 
Fortasse autem, co quod morum gravitalem cura 
viiiorum objnrgatione conjunctam oslcnderit (tales 
vcro subtristes cssc, ct a riiii abstincre solcnt), sub- 307 OLYMPIODOftl ALEXANDRINI 30S 

juuxil : Vultus mei hilaritas non concidit, sedsplen-,A Sti 'II l\ap6vrfi ttj; £t*1» Bd/Et*; ofrx driTTt-Tsv, 

dXX' oFov Tjvtozo t6 tfatSpov xat fj EpGpiOeta. 

i 'E§eXe|du.Tjv 656v auTtliv, xat exiOtaa apyorv ' iIdt cum gravilale qiiasi uniebatur. 

Yers. -25. < Elegi \iain eorum, et seJi princeps ; 
el habiubun sicui rexjq tceinctia. » 

Symmachus vero, pro ilto, Etegi viatn eorttm, 
Iranstulit, Si staitteram ire ad eos ; et pro eo, In 
uccinctis, inbarpretalus esi, In exercitu, Sensus au- 
lem liic esi : F.go, inquit, unus ex conim numero 
vidcri vnleham, ei tani|iiain iimis ex plelie ail eos 
prolicisccbar ; illi vero principem inc elegenmt. Non 
eniin violenter, neque tyrannice prineipatum invasi, 
sed quia, delectu facto, quse utilia erant illis expli- 
cassem, el viam virtutis eoimiionstrasscm, princi- 
pem nio renuntiavcriiut, mihique lanquam milites 
imperatori, obsequium prsesliterunt ; ac si dice- 
ret : Peregrini eliam ei hospitcs me regio honore 
alleeenint. Aceincti aiitein vocantur mililes qui alios 
lionorc aiitceelliinl, el iiui diversam al) aliis z.onam 
gestani : vel qui ordine nullo continentur, et quasi 
latrones sunt. 

Vers. 25. i Quasi consolans tristes. > 

Sed et eos, inquit, qui animi vel corporis pertur- 
bationibus laborabant, verbisei oporibus solabar et 
refocillabam. Symmachus autem, aiiud fortasse in- 
nuens, reddidit : Sicut abducit cos qui itineris dux 
esi. Adhortabar, scilicet, eos, et lcnitcr ac jilaeiilc 
adea quacagenda erant, monitis instigabam, hu- 
moris quasi eosgestans, illorumque. imbecillitali fa- 
vens, lanquam is qui hominibus serumnosiset va- 
leiudinariis \iani monstrat. Qui onim animo non xat xa-saxrjvouv toast fiaaiXsu; ev p.ovo^tovot;. » 

' '0 Ss luppa/o; dvtt psv tou, 'E&.lnF.aitijr 
6dor avTtiir, El xfomAdjtijr vdsvcat -rtfdc av- 
Tovc , eejiSaixsv • avxV os toD, ir /.icvoyiirote , ir 
crftiTOx&Sip. '0 os vouj outo; • 'Eyto H-' v > 91 5 ^ v > 
-l- iS, auxoJv ?jOeXov Soxetv, xat outio Tcp6; auTou; 
s6aS'.Jov, (b{ elq tiIiv TcoXXtov ol Sk ao/ovTd p.s 
VjpoOvTO. Ou yip piotTrjv auTtljv dp/rjv r.p-aTa, ooOe 
Tupavvtxtjj;- dXX' ETcstSrj ti t&p.tplpov-a SxXeydjjjw- 
vo; auxot; eiaTjyoup.iv, y.yX ttjv xax' dpsTrjv 6S6v 
utcsSsIxvuov , dp/ovtd p.s eauTwv dviSst^av, xat 
outto; uTcsTdyTjaav pot, toaTcsp aTpaTttoTac paatXst - 
tva etTTirj, Kat Ttapi ^ivoi; jSacjtXizTjj drciXaCov ' Tt- 
ptrj.:. Mcrd&jroi §& etatv oi Ttptot tojv aTpaTtojTtov, 
oc p.Tj -6v auTov toT; dXXot; £u)3TTjpa cjopouvTsj • r] 
o! dauvTaxTot, xat tbaavsl XrjaTat. 

< "Ov Tpo-ov iotcsivous s TcapaxaXtov. » 
'AXXi xa\ ev TcdGsat, tfTjatv, ovTa; to?; xat.i i^o- 
/fjv , tj Tot? 25toQsv, Xoyoic Te xa't epyot; rcapspu- 
OouptTjv xat dvexTtopTjV. '0 6e -uppa/oj, KaOCoc 
d.ldyet civtovc oSrjjtlir, e^toioxev, eTspov it Ta/a 
atvtTT(5(jt£voc, OTt IlapexdXouv auTou;, xat T:poiTpe- 
7copT]v kn\ xi. rcpaxTea r^pepoj; xa\ Tcpoaivtoj, xat 
o:ov Sia6aaTaJo)v atfaj , xat ttjc; auToJv dv£/6p;vo," 
daOevsta?, toa-sp Tt; oorjytov dvOptoTtou; Tcdi/ovTaj 
xat d^toaTouvTa;. Adoviat ydp, aiaTtep ot voaouvT;; benc affecli , sctl corrupti sunl, et vilii otlioso xaTi t6 atopa, otxovopla? Ttvo; v.aX S:^'^^ p.z~o.- morbo laborant, non minus provida cura ct eom- 
moda contrectatione indigent, quam qui corpore 

iogrotaiit. 

CAP. XXX. 

Vr.Rs. t. « Nnne autoni ileiisorunt me ininimi. > 

Theodolio vero et Aquila, hic qaidem, Juniores 
me diebus, ille autem, Breves prai me diebus, trans- 
iulii. Grave autem et acerbum est, scnem, qui 
■nultosprius offleii commonefecerat, ab a:tale mi- 
nirilius commonefieri. 

< Nune inoneiii nio in parte, quorum spernebam < NOv vouOsToOat jjts ev ps'pet, ojv e^ouSivouv tou,- 
parcnles corum ; quos ndn putavi dignos canibus -zy.-ipy.- auTtov • ou; ou/ fjyrjadpiv dtjfou; xuvtov 

'"•""i gregum. > <tw ejxwv voptdStov. > 

l/elori auicm, Chih atiiibus oiiitm mearum. Quod D ' "i 6e Xotrtol, Mt-rtt zwr levvtbr toir .-; < I di r 
antem verbis innuilur, hoc est : Res, inquit, mcaj ftov. '16 5: Sr^XoJp-vov toOto- EI/e psv ipo! , • r r l -\, 
pnus recic procedebant, dicenti mihi omnes assur- xaXtci; Ti i5pdyu.aTa itpdTepov, xat Xsyovrt TtdvTs; 
gebant, et tanquam regi subjiciebantur : nunc vero 6Tte§foi:avTo, xa't u- paatXst uTtsTd-aovTo- vOv 6s 
tanta rerum mcarumfacta est mutatio, utquiprop- ''■-. touaOtTjv neptSTpdTrt] Ta xaT' cpx peTd6oX5jv, /stpEasto;, ouTto xa\ ot xaTd tj-u/fjv ou xaXco; Staxsi- 
p.evot, dXXd Ste^Oapiievot, xat ttjv p.taTjTTjv voaov 
xaxtav s/ovtec. 

KE1-AA. A'. 

< Nuv't, Se xaTsyiXaadv pou iXd/tJTOt. > 

©soSoTtwv 6s xa\ 'AxuXag, b pev, Tfedtzspot pov 

i)jtEjtttr, o 6s, Hfayetc -Trtp' <;/<e Toiic fytipatc, 

e^iotoxs. AuTtrjp6v Se, t6 Ttapi vetoTipwv vouOeTSt- 

aOat yioovTa, tov tcoXXou; TtpCTEpov vouO:TT,-avT7.. ler inopiam, generis ignobilitatcm, et juvenilcn 
i talem tninimi el viles, proptcrque improbilalem 
omnino inutiles, et nullius seslimatioiiis erant, in 

m ni.' moneant : ncque enim , ox illo- 

inm opinione, sempcr alios Instituere, sed el i|>- 

sum in quibusdam erudiri oporlcbat, ulhacralh 

'i n ''"' rcedem i ui repori rcm to; tou; iXa/taTou; xa\ sutsXs?; Bt' duoptav, xa\ 

/v, xd\ to tTJs fjXtxiaj vsdiTepov, xat -6 

KavTdTtantv d/p::ou; stvat, xaV oOSsvi; 4§Eou{ Sti 

t6 Ttovipob? Etvdt, vouOstsiv pe sv pipst ■ ou yip 

.-' [• , (o; cotxsv, def Ttva: vouOetsiv, dXXi xal 

;;:p:t vouOeTEtoOat, o:ov dpotCi; tt,; TcpOJ 

CT-pou; vouOetifac; xoptftfpxvov. 'I'6 [/.iv:ot [/.t;6: zu- VM.I .!■. I |( lit.\| S 

ul :n m Thi cla IN BEATUM JOB. paSaXXeiv, oux ih^dj; |%a,dXXa A Qm<h1 tmtem ne canibusquidem comparare eos di- a\v aJTOv,' ia 

6etru.a tTJi exelvwv «avteXous d/pei6Tr|Tos • tva 
etitT), 5:t Etrcep tijv lu.autou ■ct|ifjv xal 4§tav jXoyt- 
£4u.tiv, 0O0S npou6Xiitsiv dv f =tto-a muc «aT^pa^ 
-ciov vuv e-fj-eXtiivTiijv jjtoi , otrtvet; oOSe oirjv o: t?s 
IjjLTt,; BO>Jjavij{ xuve{ ayOoviav etyoy. < Ka! ye tJ/J? geip&v autiov Evari u.ot; > 

Touticmv, ou8e trjt; aittov litixoupJa? eo:f,0r,v 
Ttote, l'va 6ti touto totouxot; 71,00,- e;j.e jjpfjfftovtai 
pf-j.KJf/. 

< 'Etc' autouc; SwiXetd tovteTieta. > 
"II tojt6 tf>Tjcriv, ott TtdXat 6{xtjv expetucrrouv Jtn- : n gnetur, fasius ci arrogantite vos noii esl , verum il- 

los lioinines plane ineptOS et iiiuliles fuisse arguit ; 
ac si ilicerei : Si nieani, inquit, ;esiimaiionem nt 
dignitatem animo reputarem, patres eorum, qui rae 
iiiini' liidibiio babent, quique ntm ea abuntlantia 
qua ciiiies gregum raeorum aiBuebant, ne aspeclu 
quidem dignarer. 

Vi.us. -2. < Et quidem yirtus manuum eorum ut 
quid milii '■' > 

lil est, Nqqueonem eorum uoquam imploravl, ut 
propterea ejusmodi verbis me alloquereotur. 

< Super cos peribat consummatio. > 

Vel boe vult, quotl olini ptenas iinprobilalis sn.e 
vr,po\ 6vte<;, xa't tpoicov Ttvi aTteTttTj , > , >. ait' autwv f. ' 5 menli lueiint, supplicium anleni quodamniodo ab Ttu.wpta- ?, , oti Savatdii 5:i tfv axpav Ttsvtav ercc- 
Ouy.ouvTe?, ouSe toutou etuYX*vov 5J, otc o , j5:-ots' 
t: /orTTOv auveteXejav. AGtoc Se ijj toy J/j;j.[j.a/ou 
t.[,%-;-/wi eparjveJa, ex55vTO?, 'A.Toj.isro avzoTc; 
Xar r<3 .TptV; C<uij>\ crvrzi.letar voC -a.vTa Ti 
Itpoj to Jijjv juvteXouvta, iLv evSesT; fjcrav ot :w 'I10S 
c-iT:Oi;jtevof 'E.t' flr6ro«5c jV/p u.TGo.lEro t} tTtiK- 
zi.leta , tduticmv, fj Ttov 3uvTs).ouvTtov rcpo.: tf.v 
Ewrjv euTtopta" BtjXoi 5e touto xa\ ti e^f,i;, e-dyet 
Y«P" 

< 'Ev ev5e!a xa't >. :;jttt> ayovo;. > 
' "0 5e Xe-;et , TotouTCiv ItrtiV "ExaiTO? auttJJv 
outoj^ fjV tq-orcc, toutictttv, arcopoj, xat ouoey.iav iis avolaverit; vel, quod propier Summam inopiam 
mortcm expetiverint, neque lioc tamen assecuti 
1'nerinl; vel, qilia nihil iinipiam boni perfeeei-inl et 
iilisolverint. Ego vero interpretationi Symmachi ae,- 
cedens, qui reddidit : Perteral fUti quidquid ud ri- 
tamfacit; per ccnswmmationem, omnia quse ad \it.mi 
eoniliieniit, intelligo; quorum peuuria laborabant 
qui impeium liosiilem in Jobum (adebant : Stiper 
eos tnini peribat consummatio, id est, abundanlia 
eorum qiuc atl vitani conferunl; boc auteni e\ iis 
qiuii sequuntur manifestum est, subjuugit enim : 
Vers. 15. < lii egcsiate et laiiie sterilis. > 
Quod tlieit cjiismotli esl : Unusquisque eorum 
adeo sieritis fnit, id est, inops, et nullam fructuum e/iov YovrjV xap-dv, ojirte xats9o5pa evoeet; i^dav, feturam liabens. ita ul valde egcnus cssct, et fan xat i/.:'y.(OTT0v. "II t5, tSjfOjvof, avtt tou, ou6e e^eu- 
petv xa\ yevvTJcrat tpiirov Ttopicrttxciv f.ojvato. 

< 01 cpeuyovt?? avuSpov i'/fi^ suvoxrjv xat taXat- 
-toptav. > 

Ot yj)i; -0'J, ^r;': , xa't jtptoiJV ev ctuVOJjj /x\ -.1.- 
XatTHupta Bvtej , xat trjv svev/.ajjtevifiv aTtoXmdvte?, 
t'o; Xurrpiv, xal /Ipcrov, xa\ epi)(Jtov. "Eoixe Se w^ 
j.-,-:v:i; aOtou? otafia/.Xetv, i.% doo^ojv 5vta^ yioptiov, 
xaV -aTioojv -evfjTCjv. TauTa 5e [Jtaxdjptoi 6tr|f et- 
tat, tva eiv xa't fju.eT? u-o euteXwv ttvojv xa\ dtt- 
[j.ojv u6ptaOojp.ev, p.fj to; p.6vot touto rraOovTes 8ucr- 
/epdvojiaev, oitouye 6 tojoutoc tfjv dpeTfjv, toioutoj 
6e tf|V Tceptouitav xa\ -epttpavetav, ti auti f, jj.t v , f) 
xa't yetpova TceTcovOoj^ dvaYpdtfeTa: eneeiiietur. Vel, slcrilis, itl est, rationcm aliquam 
qiixstus adinvenire et coinminisci non potcrat. 

« Qui fugiebaut inaquosam lieri picssuiam el 
miseiiiini. > 

Quj 11011 ita piitlem, inquit, in angustiis cl leriiin- 
nis versabanlur, et patriam suam, tanquam terram 
jejunam, incultam etdesertam, tleicliquerant. Vi- 
detur autem iis, lanquam hominibus obscuiis, e.x 
locis ignobilibus, etegenis parentibus oriundis, in- 
faniiie nolam inurere. Htec aulem idco bealus Jo- 
bns persequilur, ut si quando a vilibus quibns- 
dam, et qui in nullo bonore sunt, contunielia alli- 
ciamur, non tanquam soli id patciemur, indignan- 
lerleramus; quaniloquitlcm eum qui tanta vir- tute, tanla rcrum afflucntia et dignitale clarus exsliterat, eadem nobiscum, vel pejora etiam passum 
esse.-litteris mandatum sit. < Oi TceptxuxXouvTS? $Xt|*a e~'t f|'/_ouvTt. > 
* '0 6k Suiajjtaxo? , 'AaoicrKortec: ylowvc «u- 
-Jjr. "AMjta potdvri %i$ eiTtv, &$ tpaori, Taxu tcXtj- 
pouo°3 tov eaOtovta, xa't xopov s;jtTcotojcra. 'jE.t! 
i;y/ T-rzi 6e , touteaTtv, |w tfapay^ xa\ iretptboe- 
jtv" e&Tjxoi yip 0: totoutot totcoi , xa't iv:ri/oj3t 
toT; -yOe-fpjjievotc;. "H xa't f,/ouvta /.eyet tov dX- 
atijori TO-ov, ev tp~:p i\ -rcvofj Ttov dvc|jtov xtvouoa 
tijv OXtjv, ifyor d-oTe/.:T. '1'r^'tv ouv, Stt -episv-j- Vers. 4. « Qui eireuibiint alima i:i resonante. > 
Syinmaeluis aulem, Qtti velticabant plantarum 
cortices. ARma, herba qusedam est, ul aiunt, qune 
ciloexplet eum qui ea wseitur, et satietatem aflert. 
I it resonanle \cro, U\ est, iu convallibUS n locis 
pelrosis; sonoraenim el voealia sunl ejusmodi loea, 
et sonantibus resonant ac respondent. Vel locum 
nemorosum, in quo ventorum spiraculum silvani 
quatiens, sonum effieit, rescnaniem voeal. Dieil igi- VARLE LECTIONES. >>■' yp. d-i-Tr,;. 311 OLYMPIODORI ALEXANDIUM 3J2 

lii. i'ik necessilate cxtrema coaclos. ul licrbis ad- A otouv outoi t&{ ij).a; , xa\ ti; tfdpaYY a -r, *=rt T<iu '; 

torcou; rcap' ou; uoaxa piovta fjet te xa\ xeXapu^et, invcnlis,et radicibus arborum arrosis famem sola 
reiilur, ncmora ct convalles, ac loca in qiiibusaqua) 
Ouenles sonum el sirepilum cdunt, lustrasse et 
obambuiasse. 

< (Jiioruni quidem alima crat corum cibaria : in- 
honorali autem ct abjecli, egentes onmi bono, qui 
el radiecs lignorum mandncabant propter magnam 
famcm. > [Symmaclnis aulcm, Et radix aiborum 
agreslium alimentum corum.] 

Ulrumque vcro dc iis testalur, summam cgcsta- 
tcm, scilicet, el improbilalem maximam; illamqui- 
dem, in eo quod dicit : Arborum corlicibus ct ra- 
dicibus vescebantur ; banc vero, in co quodomnis 
boni indigos vocaverit : nisiquis lioc loco alimenta 0rc8 tfj; ayav EvSsia; ti; {jotdva; dvepeuvtou.evo:, 
xa\ ta; ^i^a; ttiiv EuXtov TtepcHiovte; ei; tpotffj; 
TcapautuSiav. 

i Otttvs; aXttia rjv auTtliv ti alva' attp.ot Sk, xa\ 
t::ifau).tap.ivoi, evSeet; Tcavt8; dyaOou, ot xat f>!£a; 
t;u).iov ipaajiovto utc8 ).t[jtou p.ei'd).ou. t ['0 Si Zvji- 
iiuycq, Ka\ pi^a t;u).«v dypltov fj aitTjai; autuJv.] 

MapTupst Se autot; du.tfixepa, axpav te rcsviav, 
xa\ xaxiav uitep6dX),ouaav • tfjv pev ev tto eiTcsiv, 
«K.otou; Sivoptov xa\ £!^a; eatTouvto - tf,v os ev tio 
evSset; Svopidaat JtavTOj dfaQou ■ et jafj ti; svtauOa 
xa\ tfjv tou dyaOov irpoarjYOpiav £tc\ tiuv Tpo-.fiu.iDV cliain sub boni appcllationc iiilclligcre velil; quod ** vofjaTj- itipa Se Tcovrjpla, t6 xa\ ev rcevia totoutou; enim ejusmodi homines paupertatem experirenlur, 

alia molcstia ct aerumna erat. 

Vers. 5-8. « Insurrexerunt supcrme furcs, quo- 
rum donius crant cavcrnse petrarum; inler inedium 
lvenc sonauliiim clamabunt [Symmachus vero, Inter 
planlas agrestcs sonantes famelicum quiddam]; qtii 
snb sarmentis agrestibus manebant, stultorum liliis 
el ignobilium : nomen et gloria exstincta cst de 
tcrra. i 

lli ctiam, inqtiit, pro domilnis cavernas petrarum 
liabentcs, in soliiiidhiibus versantes, et, ne a pra:- 
tereiinlibus vidcanlur, sub aridis virgullis lalentcs, 
e.x insipicntibiis insipicntes, ex inlionoratis inlio- 

norati, in lerra obscuri et inglorii, ad latrocinia se r> 5Tt[xot, dvcjvup.ot, xa\ dSo^ot etc\ xtjs y 1 )? 
converterunt. 

Veiis. 0. i Nunc autem cilhara eorum cgo sum, 
et mc fabulam babent. > 

Ode, inquit, et carnicn joculare iis faclus sum, et 
calamitates meas pro familiari aliquo sermone in 
ore babcnt. Vidcs quxnam sint qnae maxiiiiam illi 
molestiaiu crecnt, quod a lalibus, scilicet, cum suo 
ipsorum damno, lwdibrio habcrctur. 

Vers. 10. < Kt abomiuati sunt mc discedentes 
pmcul ; nec in facicm nieam perperccruut 
spuerc. > 

Poslquam, inquit, appropinquaverint, ct sputo os 'Erciv 8s pcot irXrjatdatojt , cpTja\v, i{i.wti3ovTi4 

feedaverini, rem abominandam et fastidicndam me m :, paxpiv d<f dtavtat , poiXuYpd jjie xa\ dr,5iav 
reputanles, longe recedunt. fWoup.evot. 

Vejis. 11. < Apcriens enim pliarelram suam, af- D , 'Avo!;a; yip cfapitpav autou, Ixdxtoai ii: ' 
flixil me ; ct freiium faciei mex cmisi t . » xal /a).tv6v tou Ttpojojnou (Jtou E^aTtistetlav i . » 

' I ii boc cliam justus diabolum ferit, et viilnerat, DXfjttsi jjtkv xiv toutiji t6v StdCo).ov 6 Sixator, 

cnm dicat nibil cuin contra sc possc, Dcuinanteni jj.^ ^iixiov aut6v SuvaaOat tt xat' autov, t6v 8s 
csse qui plagas illi inferat. Dicit aiilcm : Krcniim 0e6v ETcsvr^voyivat auTto ti; Tc).rjyd;. AiY £t ^)£tt 
cinisit, quo facics mea qiiodainmodo vincirctur ; ac Ka\ %a).wiv p.ot E^a-eaTEtXev, otovet 6eip.ouvTa t8 
si diccrct : Cunclis milii calainilatcs atl impietalis rcpdotOTOjv ptou • i'va eit:ti, oti 'Er:eaT<iiJ.tai tts, 
nieic argumenlum cxprobranlibus, os mibi oblura- dtpeiXetd jjtou tfjv Tta^orjaiav, TidvTtov ti; autttfooi; 
vit, ctloqiicndi liberlatem ademit. ei; drfoet^tv da:6eia; jjloi TtpocepivTtov. 

Vehs. 12. t Supcr dextra gcrmiiiis insurrexc- < 'E-'t 6:ijttov jS).aatou e-aviaT^aav. i 

runt, > 

VAKI.E LECTIONES. « 'EzaviatTjadv p.ot x).i^tat , tLv ol olxot auttov 
rjaav tptofXat rcetpiov dvajjiiaov eufj/tov pof,aovtat 
[6 8i Zvpj.taxcc;, Msta^u tfuttliv dypitov fjouvte; 
Xt(xioSe;]' ol utc8 tppuyava dypta StTjttovto, dcppovwv 
uio\ xa\ dti(j.tov • 8vojjca xa't ylioi ia6eap.ivov drc8 

' Outot, tpnal, xa'i ei; ).r)ate£av ETpircovto, otxou; 
eXovte; ttov Tcetptov ti xotXa, ev epfjp.oi; Staitoii- 
ptevot, xa\ ut:8 tfpuyavtov axeirojjtevot, tva ).aOtoat 
tou; TtapoSeuovta;, e£; dcppovtov fitppove;, e§ dtip.tov « Nuv't 8e xtOdpa eyto Eiptt auttov, xa\ Etxs Opu),- 
).Tjp.a l^ouatv. > 

'l^Sfj, cfYja^v, auTot; lyev6p.t^, -xa\ Tcaptpor 1 u.a,xa\ 

ti; ejii; auptcfopi;, dvt' S).).tj; ttv8; iu.t).!a;, dvi 
atop.a e'xouatv. 'Opa; tiva eat\ ti ptd/.tata aut6v 
XuTOuvTa, t6 itapi totoOttov axtorcteaOat, erc\ p.&.6r\ 
trj Exeiviov. 

< 'E65e).uc;avto 8i pte drcoaTavte; ptaxpdv dTc8 Se 
tou Tcpoato7iou ptou oux scfeiaavto tctusXov. > ' \( ■ i ii in Ms I ! 31.) 'N BEA 

*il toutS <prj<jtv 5-i 'Ejioi, t<;> tcots toi; S:;tot; eu- 
OaXoOvTt titiOsvw i} StiTols epyot; u.ou tolj dya- 
Oot; xat toi; Stxatujjiajtv tnsptiaCvouai , XiyovTe;, 
6j; 0C1 xaOapaJ; ttjv eusiCctav [XEtfjeiv. 

1 I168a aJT6Jv cijiTetvav, xa't tl>5o-o!rjTav llt' ejjtc 
Tpitiou; d-coXeta; auTtuv. > 

' KtvfjjavTo; SauTov tou fcteou xaT' ejJLOu, CpTjJlV, 
Ejyov xa\ auTol 686v ItpSSou, auxou Tcapaytopfjjav- 
to;, xat olov TpiGov au~0?{ Tep.ovTo; 1TJ5 xaT' cU.ou 
ciciOioeto;. 'AxuXa; Si dvT\ tou, &XbiXslac, &%t- 
0Ut>(r/IOV k , sijsBwxev tva et-Tj , OTt ('jjrcep u5aT: 
ajyiTw; <pepou.iv(jJ, Tat; xaT* ep.ou yXtojjaXyfat;, 
xat IntOijjitv, ttjv twv tcoXXcIiv 6pu.rjv 6 0£o; s§u>u.d- < T.;eTptCrjjav Tp!Cot u.ou, e^iSuoav yap [jlou ttjv 
btoXtjv. > 

' llaoai a! 680! [jtou al ttj; eurcpayta; l§Tj<psvt- 
oOrjiav, tou 0eou TceptSuoavT6; u.e ttj; euTtpsTcstat; 
ttjv otoXtjv, fjyouv TcepieX6vTo; ttjv otxeiav pofj- 
Oetav. 

< BiXejtv auTou xaTr,xovTtji jjts • xi/pTjTat oi 
[jto: (b; jSouXerat. > 

' To otpoSpov tou eTaojjtou 5ti toutojv Sr^Xot. T6 
5e , d/c fiou.lezai , i'va eiTCTj , 'Eytij ttjv ahiav oux 
o*6a. 

t 'Ev 86uvat; Tti^upfjtat , e-uTpicpovTa! [Jtou al 
66'Jvat • (">y,£T6 u.ou fj cXtc'i; 6J jrcep Tcvsujjta , xal 6jj- 
rcep vitpo; fj JtoTTjpIa [Jtou. > 

' IIcpt£3To:'/tj[j.at, tfTjjl, Tot; 8ctvot;,xa't oujjt^upo- 
tiat Tot; dXyntvot;, xa\ a: 68uva: [Jtou dvaxa:v!£ovTaf 
eirouv cTctJTpetftJi); 68uv6Jjjtat, TouTioTt, (jxt' s-nxa- 
Octjj;, xal xaT' auJjrjiLV • d-iTCTTj "■ 8i. u.ou rcaji Tt; 
c"ate\; yprjJTOTcpa , f) xaTi Euu.;j.ayov, ra xazuOii- 
jud /(cu , SfxTjv dvijaou TcapeXrjXuQoTo; , xal vitpou; 
SiaXuflevTo;. 

( K.a"t vuv cTt' cu.k exyuOfjosTat fj CVuyfj [Jtou, 
syouj: Si [Jte fjiiipat SSuvcov • vuxtI 5i ttou tj 
8iTa auyxexuTat, ti 6e veupa ptou StaXiXuTai. > 

T8, '£ji:x!.'0)jcr£r«/ 7) i'vyj\ jtcv , avT\ tou, auy- 
XetTat • tva etrcrj, oTt Ata-opou;j.at toi; Xoytj;jtot;, 
outs xov 0e6v d5'.xov dTtotffjvajQat ^/.ojv, outs ep.- 
auTiv Tt nuvetoijj; aTOTtov, sv rjLiipa 6c xa\ vjxt\ 
85uvw[jtat, 6j; xat Ta 6jt5 [jiou (fpuyfjvat, xat Ta 
veupa, xa't tou; tovou; Tr,; (J/uxf,; StaXuOrjvat urci 
ttj; dyav xaxorcaOe!a; , xal twv THsfivctov (jls xal 
ouyxatovTtov r:a06Jv. 

< 'Ev ttoXXtj tJ/Ot cTcsXaGjTo jjlou ttj; otoXtjc;, 
(jj-cp xo ~£ptJT6[j.iov tou x'.t6jv6; p.ou -:p:ij/; 

U.S. > 

' McTa-yoptxS; 6 Xoyo; ■ ot yip t5 -eptJTijxtov 
tou t[jtaTtou Tcept xhv Tpa/r,'/.6v Ttvo; rrcptj^Jyyov- 
Te;, dyy_oujtv aotbv xal dTcorcvtyouatv. (prjitv ouv 
OTt 'lixuptjj; [tou TC£p'.6pa;a;j.cVo;, TCti££t xat irvtyet 
jie, xaOaTcep jTevfj ytToJvo; 6ja t5v Tpa/r^Xov J9-'y- 
youaa Tc xal 0X£6ouoa. 

« "llyr^jat 6i [Jte t'ja -r,X(T) , ev yrj xa\ orcoStjj u.ou 

VARI^E 

k fo-. tTCtx<\uO(AOu, ' ;■<-. iTci-cr,. rUM JOB. 314 

A Vel lioc ditii ilinpelu faclo, me, qni olim rcbus 
secundiset prospcris Dorcbam, adoriebaniur; \el : 
Neganles mc pura mente pictatem cxcrcuissc, bona 
mea opera et jtistas actiones inseclali sunl. 

< Pedem suum exleuderunt, et straverunt supcr 
mc scmiias perditionis ipsorum. > 

Dco, inquit, sc contra mc commovenlc, illo(|iic 
pcrmiltcnte, ci liostilis in mc impetus ([iiasi semi- 
tain muniente, aditus illorum incursioni .nl me pa- 
tefactus cst. Aquila autcm prOj perdilionis, reddi- 
dit inundationis ; ac si iliccrct : Ad vulgi impetum 
et lcrociam, qu;c lingiicc petulatllia coiilia nic, ct 
insullibus, instar aquae quae sestu violento ftjriur, et 
coercerinon potest, l>eus viam quasi compianando 
iminivit. 

Veks. 15. « Contrita? sunt scmitx mcx' ; cxuc- 
runi enim me stola. > 

Deo venustatis et dccoris vestem mibi deira- 
bentc, itl est, auxilium suum deneganle, omncs 
piosperitatis me;e vi;c ilisparuerunt. 

< laculis suis vulncravit mc ; [Vf.rs. MJ judica- 
vit aiilcm miliisicul vult. > 

His verbis, explorationis cl cruciatus vehemen- 
liam ostcndit. Illud vero, ticut vttlt, idem est ac si 
diccret : Ego causam ignoro. 

Veus. 15. « In doloribus maceralus sum, convcr- 
luiilur in me dolorcs; discessit spes mea sicut spi- 
ritus, et sicut iiubes salus mca. > 
„ yEruicnis, inqnit, circumvallatus, ct crucialiluis 
confusus suni, ac dolores inci redintegranlur ; sive 
eum rccursu dolorcs senlio, id est, cum intensione 
ct incremenlo : instarvcnti aulem qui praeteriit, ct 
nubis rcsoluta?, avolavil a me omnis sjics bona, 
vel, juxta Symmacbum, desideria mca. 

Vers. 16, 17. i Et nunc supcr me effundetur 
anima mca, babcnt autcm nie diesdolorum ; nocte ve- 
ro ossa mca confusa sunt, et nervi mei dissoluti sun t. > 

Effundetur anima mca, id cst, confunditur; acsi 
diccrct : Dubius sum et animi pendeo, cuni ncque 
Dcum injustum pronunliare possim, neque cujus- 
quam absurdi mihi conscius sim, diu vcro ct no- 
ctu cum doloribus cpnflictor, ut prae niinio cru- 
D ciatu, et dolorum qui me premunt el adurunt vc- 
bementia, ossa mca tanquam in sartagine torrean- 
lur, et aniini vires acnervi dissolvaiitur. 

Vers. 18. ( In niulta virtiitc apprehendil slolam 
meain, ct quasi ora vestimenti mei circumdedit 
me. > 

Metapborica locutionis forma : qni enini vestis 
siiprema ora cervicem cujuspiam constringunt.suf- 
focant illam ct strangulant. Dicit igitur : Appfe- 
hendens me fortitcr strint;it et strangulat, instar 
ora: vcstimcnti anguslae qux colluni premit et 
coarctat. 

Vers. 19, 20. < Renutasli aulcm mc sicuilulum, 

LECTIONES. ; , OLYMPIODORI ALGAANDIUNI 310 

in terra el cincn pnrs mca : claroavi antem ad te, A fj p.sp(; • xixpiya Se irpoj a: , xou cb> dxoust; 
( l uoii ;!iiilis nie. » [*W. i 

Sorlera suam coram Ueo, tanquain lilins corara 
parenle, lugubriter deOet, el nalurae vilitatein pra 
supplicaliorie in mcdium affert. Considera, in- 
i|n i. Dominc, quod torr.i, ei in lerraiu resolvendua 
siin, ;ic supplicaiioncm mcam noli av.ersari. llhul 
autem, Nmaudisme, eximium et singularem erga 
Deum ainorein ostcndil; lanquam enim qui exau- 
diri credat, ila loquilur. Meo vero judicio, illuil, ' 'ii; ui6; Tzpbi jta-cipa, 7ip6; t6v 0eov drcoSups- 
Tat, xa\ t6 euTeXe; ttj; tpusetoC ei; Sir^jtv npoTstvsf 
Adytaa: ydp, cpTjcrVv, u> Aia-OTa, oti vfj ie ei[u, xa\ 
ei; yrjv dvaXuov.at, xat [j.-r) aicdotpstj'^? ttjv ixsTrjptav 
u,oO. T6 6s , oda dncvetc ftov, jsoXXtjv ejAtfaitv ttjs 
ei$ 8ebv dyd-rj; s/er •*•? Y*P ixoueoflai irtaTeucov, 
outco; £'j)rj. Kaxa ye [xf,v Tr,v eu.f|V oo^av, t6, "Ilyi\- 
rai jie Ira .7)j.?iu , xa'i tit e§Jj? , cprjjtv 4 '1(1)6, ou 
tt v tijs cua:to; r;po'ia/0|j.svo; eOxiXeiav, dXX' oloy 
roa9atvdp.evos, oat euxaTacfpdvr)T<3.; eaTtv d>; atr^XS;, 
OTt oSfisvbs 4|iBuT*t '/.4you, oti f, fJtep':; auTOu -apa 
6etf>, oux ev xoij Ttpiiot;, dXX' ev tou EuTeXecrtdToij 
XsXdyiCTTai, ev Ticppa, xat xdvst , Tot; TraTOUciivo'.;' 
xat Sti touto oux siaaxousTai. Reputasti me si-ut litium. et qus sequunlur, Jn- 
bus, non natnne vililalem i:i medium proponens, 
sed quasi auimo vchementer comtnotus, dicit quod 
luti instar conleinptibilis esset, quod in nnlla aesti-. 
inalione haberelur, ei quod porlio ejus apud Deuni, 
ii oii in preliosis, sed in rebus vilissimis, in cinere, 
scilicel, el pulvere, queepedibns conculcanlur, im- 
merarelur, ac propterea non exaudirelor. 

c Sleleruntaiitem, et consideraverunt mc. • 

Vcl subsanuantes me, vel ealamitatis me;o nia- 
guilii tlinem admirantes. 

Vers. 21, 22. c Iiisultarunl aiitcm milii iinmrse- 
ricorditer : iiiaiiu polerili ine flagellasli, slatuisti 
auteni me in doloribus, et projecisii me a salute. i 

Magna Dei ct ineffabilis misfericordia sanclis co- 
gnita est, sicut el David misericordiam silii cxlii- 
beri poslulat; et Jobus eliam cnm liuc respiceret, 
Deo iriquit : Jmmisericorditer insuitasli mihi ; i:on 
enini cum prxsentibus calamitatibus conflictarer, 
si magna tua misericordia frucrcr. Vcrlia igilur b*c 
n iii pertinaci superbia rcsistentis, heque iinpa- 
licnler feienlis, Sed supplicitcr obsecrantis, et mi- 
scricordiam imploranlis surit. 

Vers. 25, 2L c Novi euim qnod mors me conie- 
ret; domus enim cst omni mortali terra. Atquc 
ulinam possem mihi ipse manus afferre, aut roga- 
rem alium, et faceret inilii lioc! » 

Novi, inquil, quod, morlalis cum cNsistam, om- 
nino ii ihi moriondum sit ; terra enim ad sepuliuram 

i i parata el effossa domus ni honiini est. Quare 

libenter, nulla interposila mora, vel ipse maniim 
milii injicicns, si illud sinc pcccato licerct, vcl 
aliiiiu ad cxdem meam precibus sollicilans, cala- 
mitalibus inc eripcrcm. Alque utinam boc milii 
liccrel ! utique sane fecissem; nunc aulem non r»"va[Aat, d-T]yopeu[Jiivov yip t6 JauTov Ttva dveXstv i "EaTrjCav" 1 So, xa\ xaTevoriidv [u. » 

* "1! •//•eudrovTs; , f) y.at t6 Tf ( ; aup.tfopa; Oaujjtd- 
^ovts; [xiyEOo;. 

i 'E7Ti6r,aav n Si tiot dvEXeijttdVWS ' y,stp'i xpaTata 
p;s ecjtaeiTtYWCTag ■ sTa^a; oi jxs sv oouvat; , xat drc- 
ippity&t [i« a.nh aojTr H ota;. » 

"Isatxtv oc &vcot t6 [tiv a "^ ^ ©eou xat dtfaTov 
V/.irj^, xa06 xat AaClo akst iXsr^Ofjvai • zp6; touto 
ouv xa\ 'Ku6 d-o6Xi-cov, tfrjat np6; ©eov, 'F.x£6i}q 
jifi ure. li')j//c.Vcoc;. Et yap 6tuyx*vov uou p.syaXou 
oou i/.iou; , oiix av sv Ta?; napouaat; ou;j.^opat; 
s^r 1 TailJou.r 1 v. noTvtcup.ivou TOtvuV ils\, xa't d^touvTo; 
Tuystv s),sou; Ta p^fnjtaTa , ou p.f,v auOaStJopjevou, 
ouos draouarcsTOuvTo;. 

t OlSa -;b.r> oti OdvaTo; \i.t exTpit^et • oixla ydp 
T.vr.X Ovr,T<o :;v l . Ei ydp 8c?€Xov fiuvatptr|V ep.auT6v 
vetpcoaacrOai, f) SsrjOst; ys eTipou, xat rcoifjCiet ptot 

TOUTO. » 

' (ItSa, yf t j\, Ovr 4 T6; Ysyovco:, xa\ ardvTco; tcXsu- 
Tfjcrstv ptiXXcov • rcavrt ydp dvOpcoTCC;» oixi; eaTtv fj 
e!; Tacffjv t%TOtptaaOrjao[;.ivri yfi-"S2aTs f,o:co; dv auv- 
ToycoTspov tcov Gutjt^opcuv dirfjXXaTTdfirjV, f, auTo/stp 
IfxauTOU ■ysvdfjtevoc, et touto s^f,v 5 ; /a d;jtapTta;, f) 
st:oov ixsTsuaa; eut Tf ; v ep.fjV eXOeiv atfaY^v. EtOe 
yap s;f,v jjtot touto, xa\ e7totr,ca av vuv Ss ou 3J- !■ ii n, velitum enim cst ne (|uis silii morlem 

it. Vidcs illud, posscm, non propter im- 

becillitatem, sed propler prohibilionem, ab co dici; 

nefas eni tscelestum est vitam sibi ecipere. Ex 

liis igitur plag c simul grai itas ostendebatur, et caula 
ac provida circumspcctio, ne silii insidias slrue- 
i i, ubservabalur : qui cnim morlem violentam sibi 
iiifcninl, lanquam liomicidii reiccnscndi sunt. 

Vers. 25, 26. i Ego autem super omni impolente 
flevi; gemui videns virum in riecessitalibris. Ego 
niiicni inhxrens bonis, ccce occurrerunl mihi ma- 
ii 'iii. 

VAKI.i; I.KCTIOMS. 
• ' ;, ii I iii llcbi . " 1o . '--. '-'■•<, ;, ni iii Hebi 'Optjt? '<r.: t6 , Svrnljti-\Y, ou 6t' daOivstav Xey€t, 
dX/.d Std t6 xexcoXuaOat- dOijxtTOv yip xat s^dyt- 
cttov, t6 JauTbv u-sijaystv tou p(ou.'Ex tcTiv toiou- 
T(uv ouv Y.y.\ t6 t?; TcXrjYf,; Suacpopov sv:o:!xvuto, 
■/.:<.': -Jj Jtept Tf,v lauToti eittfiouXTjv su'/.a6s; StsatuCsTO' 
T't; ydp ,3ia!co; lautou; u-sliyouat xaTdxpcat; dv- 
opo-fovta; eTctxetTat. < 'Eyco os e-t itavtV douvaTiu sxXauaa • eaTiva^a 
!6ibv SvSpa s/ dvdyxat;. 'Eyco 61 tni^ia-i dvaOot;, 
iSoy juvfjvtricrdv p.ot tJtSXXov fjfiipai xaxcov. » ill IN BEATUM .1 >lt. 

M:06 ti noXXA twv Jautou xa-op8(i)(ji4tu)v xat- A Poslquam mullas res praiclarc a se gcslas :nu- IXsEev, otcw< xs tjj TtotxtXta tuiv iv dtaOEVEia Jjpjjtd- 
£sto, touj plv ev ivS::'a ttj tojv 5:dvTwv /oprjytjt 
itapau.uOoup.Evoj, toTj o: aStxoujjtivotj entxoupwv, 
v.x\ touj ev aifSwatfats Eatpeuwv t6 xaTi Suvajjttv • 
tacfaep etopa Xotit6v xat Ttvaj aviaTa voaouvtaj, 
:vOa xat itaaa fj r.api avBpwrcWV fjTTato e-txoupfa, 
t6 ;j;'.-aO:j edutou o::xv'.j xav " tolg -otoutots :-- 
Jjetsivdp.evov, -rjalv, 8ti 'Ev olj oux e'/ov i-tzou- 
p::v, u.dvTjj Si rjv ttjj 0::'aj /:tp6j "^ xatdp6wp.a, 
pftlVTjXyouv, ExXatov, ir::-Tiva»ov, xal ta -oiauta 
toij xaptvauat ouvstas^epov, xaiToty: aut6j i.iiyotv 
ayiuh "r, toutioTtv., ev eu8.atu.ovfa wv ■ waave\ :).:- 
)■--■!, Oj tputpaTj o/oXi£w/, oCoe a-atwptsvo$ to> rasset, quemadmomnn varictali corurn qui ihflr- 

milnte laborabant se aceommodaveril, necessario- 
rum, scilicet, subministratione eos qni inopia | i 
mcbanlur solando, injuria oppressis opern fcrendo, 
ei valetudinarios pro vfribus curatido ; quoniam 
i quosdam morhis immedicabilibus, et qui 
omnem opfem bumanam exeederent, laboranles vi- 
derat, ut doloris sui affectum ci commiserationem 
etiam :ul hos extendi ostendcret, ;iit : In qtiibus 
auxiliari non poteram, a Dei autein solius maViu 
sperandus erat effectus et felix suecessus, condolc- 
bam, lugebam, ingemiscebam, et siinilia afflictis 
contribuebam, ipse licet inft~r—ti bunh, id est, -Xoijtw, touj iv ou"~opat; Jtap^tpejjov, aXXa t« prospera forluna inlerea fruens; ac si dicerei : 
tou-iov (bxEtoup-v 8ewa, twv ev /joz\ tauta r.po-.i- B Non deliciisac voluptatibtis indulgens, uec divitiis 
0:t,- ivaOtov • vuv 8e «utot xaxwj -aa-/wv, oux eu- fascinatus e« deceplus, quiin calamitalibus erant 
p-foxw trjv 4p.o£av -jjjt-aOeiav oC v«p i/t» tbv auv- cum neglectu praeleribam ; verum illorum serumnas 
aX-fouvTo iv avayxat? wv. boriis qnte in manibus habcbam pr~ferens, ~.eas 

eise existimavi : riunc autem ipse malis affectus, parem commiserationem non invenio; iti angu- 
stiis cnim constitulus, neminem condolentem babeo. Vers. 27. < Venter meus efferbuit, et nou tacc- 

bit. » 

ld est, Flamma viscera adurit, et silenlium agere 
nequeo ; dolorum enim excessus vociferare et ojn- 
lare me cpgil, ei tacere volentem baud palitur, 
Causam autem adjicit cur lugubriter calaraitatts 
defleat, et acliones prxelare a se gestas enumeret, «'II xotXta ijlou t{i{e'jj, xat ou otWtTfjsetat. > 

Toutioti, c).£yo;jtat ta evtb^, xa't rjouxfav a-;:tv 

ou Suvajjta: • rj yap uTOp6oXT] twv dSuvwv ^oav u.e 

ava--y.ar£t, xa\ a~oSi5peo8at, xa't ouos pouXdp.evov 

^ou/aoat ouy^iopst. AtTtav 8e TcapaTiOsTat tou Ti^ 

ouptpopas £XTpa-,-t.)S£tv , xat Ta o:/.£la xaTaXiyetv 

avSpavaO^-ata, t6 -e-X-pwoOat tt,v t^uy^v auTou q«ia anima, scilicel, quam ventrem vocat, malis 

IsncwV' taut-v yip xoiUav xaXst. 'Ex&c-ai 81 eott C implerelur. Eferaescere aiitciu, est aquain igneca- 

lefactam ebullire, ct slrepilum edere; ita mibi, in- 
quit, corintus fervet el cxa-stuat, et sileniium co- 
bibcre nequeo. Symmachus quidini pro i!lo, non 
tacebii, roJtlcns, noncetsavit, aliam vocis acceptio- 
nem et interpretationem a nobis requirit, quod per- 
petuus, seilicet, cl inlerrnpliis esset dolor : tum 
enim verisimile essel animum effervescentem rur- 
sus setlari posse, ut ostenderet cordis asiuni et 
fervoiem perdurasse, subjunxit quod non eessa- 
verit. 

t Prajvenerunt me dies mendicitatis ; [Veks. 23] 
gemens ivi sine Ireno, et steti in ccetu clamans. ? to u-o -upo? £x6pdj£tv v.-j.\ avaxay/.y.Csiv t6 0:pu.at- 
vd;ji£vov uSojp • outu |J0t, CT,a'tv, fj xapoia T£0ipu.a- 
Tat,xa't tpXsyjjtaivst, xat atuTtav ou Suvajjtat. '0 p,lvtot 
Rl)"p.a"o; avt\ tou, ob &wxtiprerai, elitwv, ciic 
k.iuvrazo, itipav exSo/rjv tbu p^-tou tju.Sj dtTcat-:!, 
OTt aStaXsiTttos t; 68uvtj xa\ auvz/f,; - ir.z\ yip ei- 
x6. t^v EJt£eaaaav vtjv ^ux^v -a).:v xaTaoTrjvat, Tta- 
paorjXwv OTt £Tctu.dv£t tj -Xsy{jtovT] ttj5 xapSta;, erc- 
■rjyaycv ott oox ercauaaTo. 

< Ilpoi-yOa-av (Jte r|(jiipa't Trtw/etai • ativwv tce- 
Tcop:u;jiai itv:u 9'.p.ou, 'iaTTjxa 5: sv exxXijofa xsxpa- " TtOrjat zi; ahia? tou [jtrj Xrjystv (pXeyjjtatvouoav Causam assignal eur cordis ejus aistus non ces- 

tf,v estutou xapStav. KaTi).a6: yap p.e, <fi\<s\v, t) P saverit. Pauperlas, inquil, summa me invasit, ila 
ia/itr; -ttuxEta, 6:i touto v.3.\ drev pijiov oteva^w, ut sine freno ingemiscam, id est : Patientia, tan- 
TouTiaTi, Ou Suvajjtat e-e/eiv t?, i—ojjtovTJ, oTdv ttvt quani freno, vehementiam et crebritatem suspirio- /7.):v>>, -t,v tou OTEvayjiou ETCtTaatv xa\ auv:/£tav, 
d).X' docpatw;, xa\ aa/iTOK, xa\ t6 oXov a/a),t'vtii£ 
jTEva^ti), ouoe tc).?,Ooj ouvdSou a: T/uvou.:vo;, a).).i 
xat tcoXXwv itsptsatT|xdTwv avaxpa^wv. 

« 'AoeXc{)6; yiyova aitpfjvtov, i-atpo; o: otpou- 
Odiv. ; 

-f;ij ^var Xeyet tVjtzoJ; ttva? 6pvt8a?, aXxudvac;, 
f, yXauxa; - ajj.-;to yip Oo./j^f.xa - tTzpovQobc, 61, tou; 
: :o->uOoxatJtrjXou,-, w; xa't Sup.[jtaxo; e^eSwxe ■ ct).- ruin coereerc nequco, sed circumstaotibus etiam 
niuliis, sine ulla etetus et iiuiltitiiilinis verecundia 
ejulans, impotenter, immoderate eteffrcnate gemi- 
lu- edo. 

Vi.its. 29. « Fraler faelns smn sirenuin, et socius 
slruthionum » 

Sirenas vocat, volucres quasdam cantalrices, hal 
cyonas.vel noctuas, ulraequc enim suntquerulae; 
strulhiones vnro, strutbiocamelos, sicut eliam Syror VAIll.L LECTIONES. 319 OLYMPIODORI ALEXANDRINI 320 

iii.iclms lnterprelalus est; stmt aulem animalia so- A ipT,pa 61 -~ ZH>~. ttjalv ouv x~.\>~a, C>; e<i/i> tcOXeoj- 
liiudinis amica. Hoc igilur estquod dicit : Exlra xa\ «rOpioj xe(p.evoe;, el- ttjv tov opvfOwv Op-jvip- 
urbem subdio jacens, oaluram propriam non co- 6!av t{te»ov , Tjvor^a ttjv cpOatv ttjv oixsfav, ou- 
gnovi, el avibus in nullo melior, in querulum earum 6sv dustvov Exsfvtov ocdxetpat. 
gemilum erupi. Vers, 50. < Kt cutis mea obtenebrata est valde. > 
Keliqui, denigrata csi in profundum : illtul autem 
iili iion tam cx ;esiu solis, quam cx niorbo ct plaga 
acciderat; caro enim putrefacta nigra evadit. 

i Kt ossa mea ab aestu. • 

ln sterquilinio eniin siil) dio sedens, asstu dici, ac 
inulto magis innaturali calore ci fervore plaga?, ail- 
urebalor. 

Vf.iis. 51. < Vcrsa est aulcm in liictntn cilbara 
mea, elpsalmus meus in flelum mihi. » 

Quse lxlitiara mihi aflerebant, in luclum versa i To 5k 5ipp.a pou saxdTOJTat peyaXoj-. i 
' Oi Xotrco\, ijieJldrdn elc fiuOoc' touto 6s -ii- 
TtovQsv, ou Toaourov ut:6 tou fjXfou, oaov utc6 ttj<- 
vdaou xa\ ttj- t-Xtjytj- ■ aear^-uta yip fj aipfj peXaf- 
vsto'.. 

i Ti 5s 6a-a p.ou dTc6 xaOpaTO-. i 
* 'Kv xOTcpfa yip xaOfjptevo- atOpto-, tw ttj- f,pi- 
pa- xaOawvi auvsxafsxo, rcXiov 6k ttj sx -r\; tcXtjYTj- 
rcapi tpucrtv Osppaafa xa\ fiaei. 
. < 'A-iSr| 6s el{ tcsvOo; pou fj xtOdpa, 6 8s ^a).p6; 
pou e.1; xXauOptov epof. i 
" 'KaTpacfTj pot xi tt,? e6cppocruvr)s el? tcsvOoc;. 
sunt. Uxc atiiem tlicit ui Dciiin ad misericordiam Touto 81 epijirtv, etj oTxtov t6v Oe6v sxxaXoOp.£voc;. 
provocet et pelliciat. Deinde, acliones a sepraeclare EIxa n4 xtv t<I>v oixefwv xoTopOwjjtoVcwv rcotetTat xa- ycstas, rursus enumerat cl recensel. 
CAP. XXXI. 

Vebs. 2. < Etquid parlilus csi Deus dcsuper, ct 
hxreditas omnipotentis exaltissimis? i 

Quarc, inquit, talem mihi sortcm ct hxreditatcm, 
potcns ei altissimus Deus, post tam accuratam ct 
esquisitam vit.e meae conversationem, liibueiit, 
causam ct rationem ignoro. Nemo cnim aflirmare 
potest qtiod, mulato rerum slatu, supplicium lioc 
paliar (Dco pharmacum idoncum ct apliim milii Ta/.oyov. 

KE*AA. AA\ 

< Ka't t£ Jpsptasv 6 S'b; avwOev, xa\ xXr;povotj.fa 

IxaVOU £•; u'}!aTWV, 

Ati Tt ouv, tfTjcrt, psTi ToaauTTjv ixp!6stav, rotau- 
ttjv pot pepioa xa\ TOtouTOV xXrjpov, 4 6uvax6c xa\ 
u^ijtoj Qih; dvojOsv eTcep.eptaev, oyvooj tou; Xi-j-ou?. 
Ou yap 1/j.i -1; etrceiv, (pTjatv, 6ti Ttp tcXoOtdi xo\ 
Tot; OYaOotc; Tot; EprcpoaOev et; iaOujxfav xa\ 6to- 
jruatv aTco/pTjadpevoc;, toOttjv t!voj ttjv 8txT,v, xa\ tdhibente), quia diviliis cl bonisquibus priusfruc- c ^„0666X111x01, toG 6eo3 xoxaXXr,X6v pot 9 a P paxov Iiar, ad socordiam, ltixum ct mollitiem, abusus 
fuerim; jure enini mcrito, in contraria sorte con- 
stiiiiins, vit;c acerbae ct luctuosie tradendus est, 
qui risui, lusibus et luxui vacaverit: qua atttcm 
ralione, qni comCssationes in antcaclo viUe su:e 
iursu devitavit, etjoculares, eosque i|iii risumaliis 
inovcnt, a sc amolitus est, in tristcm ac mcestum 
vitae statiim incidere debel ? 

Vers. 5. < Va\ pcrditio injusto, ct abalicualio fa- 
cienlibus iniquitatem. . 

Kxisliniabat Jobus sc baud proptcr pcccala ad- 
versa passum csse; ct vcra quidcm ejus opinio 
erat ; virlutis eniin et fortitudinis exploralio, non 
malorum relributio fuerat : non lamen ideo impio- e-tOivToc; - t6v p^v yip tftXiYeXov °', xa\ ^tXorcalYpo- 
va, xa\ xpvj-^fj Tcpoasa/Tjx^Ta, etxoroj; Sv tt{ et; tjjv 
evavTtov xaTaaTTjaete tdfjtv, Y 0£ P'P *' v ' ^ 01 ~°Xu- 
OpTjvij) Tcapa5o'j; out6v jSiu • t6v 6k xa\ tcoo toOtou 
^eOyovTa pkv xwpou;, dTcojOoOpsvov 5s avOpojTCOUcj 
T.at^ovTa; xa\ YeXiOTOTtotouvTO», uotov Sv ex £l ^* 
Yov sp.-sasiv e!" axu0pu-c6v xa\ xaTTj^ij gtov; 

< Oua\, drcojXsta Ttp afifx.tp, xa\ drcaXXoTpiwst- 
TOtc; Tcotouatv dvopfav. 1 

* "IIsto ptkv ou 6t' dpapTia- Tcaaj(stv 6 '1(06 ■ xat 
oXtjOtj- tj uTcovota, rcstpa yxp r]v dpeTTJ-, ou xaxtJJv 
dvTarc66oat- • tcXtjv ou 6td touto rcpoaTiOsTat ttj ps- 
p!6t Ttov das6(iv,dXXi xa\ TaXavffst to0tous,t6 oua\ rum sorti se ailjungit, verum pcrdiliunem eorum D aU Tor- srctXiYOJv, xa\ ttjv ex 0sou dXXo-ptw-iv "law- el alienalionem a Deo coneludens, miseros cos 
pronunliat. Forleetiam ct hanc conncxionem cnm 
superiore bic versus habet : dixerat eniro, Qnid 
partitu» eai Deus ? innuens se contra quam incrc- 
li.itnr pati, et qnod dolorcs, .Trimmic, geniilUS, Ct 
paupcrtas, mcrces virtuli debita 11011 cssent ; iinde 
siibjimgit quod vse et perditio, alienaiioet rejectio, 
limninibus improbis convcniat. 

Vees. i. < Nonnc ipse videbit viammcam, ctom- 
n s gressus rueos enumerabil? 1 

Ncc sane ulbc raex actiones, imo nc nudiquidem 6s dxoXouOiav s-/et 6 axi/o- ti>- r.pb; t6v Tcpor J yoO[j.s- 
vov ■ el-te ydp, Tt ijteptdsy 6 Qedc ; oIvitto;j.evo-, 
6-1 Tcapi ttjv df;iav Tcda/et, xa\ ou/ auTTj icpstXopivT) 
Tjj dpETij pept-, 650vat, xat rciivot, xa\ aT:vay;j/A, 
xa\ Tcevia • 60ev ETcdyst, oti Tot- dvipotc; xa\ t6 
oua\, xa\ f^ d-ti)Xsta, xat t6 dr.TjXXoTpttoaOat, xa\ 
oTov d-s^ii^Oat rcpojTjxst. 

< Ou/\ out6- 6'isTat ooov pou, xa\ rcavTa Ti 610- 

CijpaTa pou s|aptOpTjaeTai ; 1 t 

• KoiTotys ou5sv twv xax' epe 0e6- Jjyvejjjffsv, (f. fd.oyuw-a. VAiu.i; LECTIONES. 32i [N BEATUM JOB. 322 

t.6SS ix^xP' ™* v +•**** xtvjj[»4Twv wu; ollv 8itXtj|4 A animi motus et cogitaliones, Deo incogniti sunt; UC, tprjjtv, oi.x o'5a. Oj 'V/dp eyei tt; etTCEtv, ott (5a- 
Ouuiav [xiv, xa\ 5td/u3tv, xa\ xov uypbv toutov Etfsu- 
yov j3!ov, E-etof; xaTE3xXTjxd>; V;[xr,v xa\ xotestuu- 
jjisvo^ £-1 tj; StatfEoou^a; exeivio Tto |3f(j) xaxta;, 
Kovijptav, Xsvaj, xa\ SSXov e;ixXtva - dXX' ixatipa; 
t/uoiio; tijs wovT]p£a{ aniaT^v uaxpdv. 

i Ei Se fjurjv TtE-opsuuivo; UETd YeXocaatwv. . 

'0 e>'z luuua/o;, /«vr<i ftazutozt\zoc;. Toutistiv, 
ttuSi cd; suvousiajtautaj eSiioxov, td; ttov yeaojto- 
msuv. 

Ka': tjrqLiefcosat, <!J; auaptEav Xiyet to auvEivai 
YsXotaataF; ■ 6to xa\ tfjv eutpaiceXiav aipeaOat d^' 
tjuiov 6 Oeio; 'ATtbjtoXo; TcapatvEt, (uste ouSi ta 
dj:::a SEXtiov. 

i Et Si xa\ ejrtouSasev 4 tcou; (Jtou ei; SiXov. > 
'0 ttou;, 6 tf,; tpuxif' ^^T £! 8&> ° T '- Oux extvf,- 
Oiyv tcote e!; to SoXto /pifjsaaOat xatd ttvo;. qaomodo igilur me pcrcusscrit, plane ignoro.Neque 
cnim dicere qnis potest : Ego socordem, dissolu- 
lam, et inollciu banc et efTemJnatam vitamdcvitavi, 
quoniam ad viliaquae vilam illam promovent, in- 
duratus callum obduxi, ei improbitatcm, inquam, ei 
fraudem declinavi ; verum pariter ab bac et illa im- 
probilale longe rcccssi. 
Yi.us. ,'i. ( Si vero incessi ciim irrisoribus. » 
Symmachus vero, cum vunitate. Id est, iiiimornm 
consucludinem, et bominum jocularium congresSus 
iiiiniKiu conseclabar. 

Ubi noia, quod cuin irrisoribus et ludionibus 

congredi, peccatum essc dicat : quamobrem scurrili- 

latcm c medio iiostiuin lolli divinus Apostolus sua- 

B det M ,ita utfacetiet urbani salcs minime admitteudi 

sint. 

< Vel si festinavit ad dolum pes meiis. i 
Pes, inquam, animx raese. Dicitautcm quod pe- 
deiii nunquam moverit, m fraude contra quempiam 
uieretiir. ( "Ejtauat yxp ev CuY'7* StxaEo). > 
Ka\ 4 'AxuXa?, EzaOfitcsi fts ir fbytp Stxaiy 

Fva eriTT),'Ev tto xaXco xai tij ue3ijtT;ti tfj; dpEtrj; 
eitr^xa, ccsuycov td; ktf £xaT£pa exTpozd;, xat utjts 
ei; uTc:p6o).f,v exxXivcov, utjts si; EXXetcjVtv, dXXd tt- 
uojv tfjv i3orr ( Ta. KaTa 6s tbv 'AxuXav, ZzuOfdcei 
fts, 6 0sb; SrjXovoti' Jsotxe ydp & Stxato; tfjv olxetav 
dpetf.v Tto 0£<p dvaTtOivat. 

i 0*S£ Se 6 Kupto; tjjv dxaxiav uou. > 

TouTtov oux dvOptoTtov xaXw, cpT,a\, udpTupa, 
-6v xa\ /apiaaaOat Suvdu£vov, tov xal dyvoouvTa 
TtoXXd - dXXd xat tSv td &7-.6{jiT\-oi uetd dxpt6e!a; 
sirtjTduevov, 8<j xa\ trjv eufjv StxatoauvT,v JatdQut- 
a£, xa\ tfjv dxaxtav uou oTS£. Tauta xa't f] rpatfT] 
ttp '1(1)6 TtpoaeuapTupr^sv, ott ?]»• ukukoc, clxutct;, 
Oeoce€t\c. 

i Ei e£flxXiV£V 4 -ou; uou ex trjs SSou. > 
Tfjj xat' eu3e6etav xa'i dpetf,-/ Sr,XovSTt • orcep 
elrtej.-Cor i)ku <">• Zuya) diKtiico, xat tfj; euOeiac oux 
eijeTpd-rjv/ETt touto utxpbv, xa\ ulya uev ouv to; 
tv £x£t'vot; tot; xp^ v0 '-;, td/a 0£ xa't (jj; ev tot; r:ap- 
ou3t • tb fjtev ydp ut,6£ eTctOuuf^jat, UEya' xat touTO 
Se oiix EXattov, tb 5e;du£vov tfjv ETttOuutav fj.Tj _ lale, al) aclione abstinere, iiiinus uoii est : pergens Veks. 6. ( Stcli eiiim in stalera justa. > 
Kt Aquila : Appendit me in statcra jusia. Ac si 
diceret : Defleciiones in alterntram parlem devi- 
lans, nec ad exccssum, ncc ad defectum declinans, 
sed aeiitialiiatem iu prelio habens, in co quod lio- 
nestuui est, et viriuiis medio constiti. Jtixla Aqui- 
lam vero, Appendit me, Deus, scilicel : videlur eniin 
jiistus animi sui virlulem Deo acccptam ferre. 
( Novit auiein Doininus innocentiara nicam. > 
Horum, inquit, tcstem, non liominem advoco, 
qui gralifrcari potcst, ct qui niulta eliam ignorat; 
veriim ciim qui abdila eiiam accurate intelligit, el 
qui meam jiisliliam liuiinavil, et innoceiitiam iio- 
vit. Ibee etianr de Jobo Scriptura sacra testata Cil, 
quod csset inncccns, jttstits, cl Dcmn timens ". 

Yers. 7. i Si declinavit pes mcusdc via. > 
Pietatis et virtutis, scilicct : quod supra dixit : 
Steti in slatcrajusta, et dc via recta non declinavi. 
Adliuc exigiium est quod dicil (licet magiiiiiii 
illis lemporibus, forle etiam et nostris fuerii) ; non 
enim concupiscere, magnum; et concepta cupidi- r:po30£tvat tf)V Trpactv ■ Tcpotajv Se, xa't tb toutou 
ueI^Sv tprjatv, ott ouoe o! S^OaXjjLot ErcaOov tt totou- 
tov, ercaYet yip • 

i Et 5e xa\ t(p StpOaXuto eTcr.xoXouOr^jev fj xapoia 

(JtOU. » 

Tout£3ttv, Oux ctceOuuouv (Lv e6XETcov, ouS' euTca- 
OSJ; «ep\ autd StexeiurjV. Oix elrcev, '0 SyOaXuS; 
uou, dXX', ouSe fj xap5!a uou. OiSe ttjv Stdvotav uou, 
tfT;3'tv, elaja Sta^OapTJva! Tcote, uf ( TOtY£ tb atoua. 
'iTiatv S Oeio; 'IiodvvTi;, ott xar xb ir xCcficp, t) 
i.itOvftia rijc capKvc, xai t) i.itOcfila zGir dpOa.l- 
fturr, xal ■f) aJtaZoreia zov fiicv. Ae^ei ouv 6 'It'o6, 

" Eph(ts. v, 4. » Job i, 1. » I Joan. n, 15. autem in sermoire suo, isto eliani niajiis afler 
quod oculi, scilicet, nihil siinile passi fucrinl ; sub- 
jungit enim : 

( Ycl si oculo obsccutum est cor meunr. > 

Id cst, Quae vidi non concupiscebam, neque af- 
fcctu veliemenliore ad ca cornmovebar. Non dixit : 
Oculiis meus, sed ne cor quidem meum : JNeque 
animum meum, irxjuit, ncdum corpus, corrumpi 
aliquando passus sum. Divus Joannes ait : Quid- 
quid csl in mundo, cupidilas camis, ct libido octtlo- 
rum, et (ustus vita; ". Dicit igitur Jobus quod, nun- :i LLEXANDRINI 

mHm ad rem aliquam adjiciens, eamque A 6ti oSSiiwws Ttpocrv/ijy., xai Isaive/sat;, lTje6ytkfj<ra.i f. 

'AnaO::'a^ 6e xoijco, eTcatveiv jifev t3c ev xocr;j.(;> st:;c.'- 
vou '6.1:7., oTov suu.u.STptav trtjjtjidTUH, xa\ dvaXoytas. 
xal [aicst; /owv.aTtoj, xa't XiOcuv auydc; xac ^otpt-a.;, 
iifj ~ : .~xt'.v 6k aOxaiv st»; e77t0o[jttav. laudans, concupiverit : laudarc aulem ca quae ia 
mundo laude digna sunt (eorporum, scilicel, s\m- 
metriam, colorura proporliones et lemperaturas, 
lapidum splendorera, et graliam ac venuslatenv), 
cnpidilate autem coruin minime capi,animi a per- 
turbationibus liberi indieium est. 

< Vi-1 si manibus meis tetigi dona ; [Vers. 8] se- 
ramlgilur, et alii edant, et sinc radtcesira super 
tcrrnm. i 

Symtnacbus atucm apertius : F.t posteri »iei em> 
dicentur. Haec Jobus, pauper nunc f.icius, ci liberis 
orbaius, dicere non potest. Quid igitur dicemkm 
esl?quodante calamitatem sctticel \rxc dixerir.' 
vcl quod lanquam jusius, prospera quodammodo « E! 6s xat TaJ{ /sp-t W J ti^l lr ^ Buptav" -~d- 
paiu,t doa, xa\ aXioc cfdyotcrav, apfitjoc; 6s yevoijjtrjv 

£-1 yf;C. 1 

'0 6s I'J;j.;j.a/oc; cra-fecrTepov, fiai tci fxyord ftov 
BKpt^hidel". Tau-a vuv 6 'I<jj6 Xsystv ou ouvaTat, 
«tivijS £>v, xai Td Tixva dTcoSsS/rjxojc;. Tc ojv Ecrrtv 
sircsiv; otc ttoo^ wjcj ovjjioopa; TavTa IXfjyev; f) xat 

tb^ otxato; TcdXtv f^/.Tcui tcoj.; ttjv euOuuccav»; 7cp'j; foriuna rursus uii speraveril? ac divina dispcnsa- II oe otoa.7xa'/,iav fju.cTcSpav outuj; ei-siv ipxovop.f.Ori 

lione a I nostram instructionem siclocutus fuerii, 

ut nos legentes, nobis ipsis iu hsecverba imprece- 

liiur : Si dena acccpimus, si hoc aumisimus, tal a 

paiinmur. 

Vers. 9, 10. « Si secutum est cormeum nmlie- 
rem viri allerius, aul si obsedi januas cjus ; plaoeal 
quoque u\or mca alteri, et filii nici hua ilienlur.» 

Pro, obsedi, reliqui, insidialus sum, dixerunt. 
Quoniam cqncupiscenlia postquam conceperil, pecca- 
tum parit " 5 , ipsam, inquit, conciipiscenliam, ne 
peccato via pateret, radicitus e cordc evellebam. 
lllud aiitcui : Placeat qttoque uxor mcaalteri, oequa- crapd Osou , 1'va fj;jt£t; dvayivojcrxovTS; , eauTot; 
e-aptju.sOa, XiyovTe; • Ei owpa s/.dc/op.sv , et toos 
•T.ry.i-y ;;.-■/, Tav: Tta8otu.5V ; 

( F.t efTjxoXouBrjcrsv fj xapSta p.ou yuvaixt dv6p6; 
STspou, et xat eyxdOeTo; eyevoy.rjv Itci Oupac; auT?,; - 
dpicrat dpa xa\ f, yuvfj p.ou itiftix, xd 6e vrj-td [iou 
Ta-£tvtoO£tr. > 

" 01 Xot-y't dvTt to j , i-fxdOercc , irt\dpevaa, 
etrcov. 'EnetoTj i\ i.TL'Jv{tta coXla6ovca rlKzet 
aj.tapziar, xaX au:f,v, ~t,a\v, ex ttj^ xapStac; ttjv 
ei:iOuu.;av ^jxotctov, £9 - <;) [JtTj XaSetv ooov ttjv dptap- 
Ttav. To 6c, 'Apicai tipa xal ij "vvi} /iov iripq), lilatis caiisa, et Icge lalionis dixerat : Mihi enim - Ic^ttjto; evexsv Xiyet- 'EfiauTui yip, ty^crlv, Ttap- ipsi, iinjuit, ante calamUalem suadebam quod, si 
nialo animo crga allerum affeclus csseni, in cadem 
qiuc illi cupcrein incidereni, cl paria iis qu.-c com- 
misissem, reciperera. Quod atitem ha;c ad teinpora 
ante ejns xgriludinem referantur, manifestum est 
ex iis qu.c dicit: El fitiimei kumitientur ; jamenim 
iiberi cjus morte exstincti erant. Quo autcm pacto 
liuniiliantur liberi? manifestum esl sciliccl, cum •rjvouv rcpo TT;c; 3uu.'fopa;, oti ei exepov xaxd r 6ta- 
8e£}*)jv, Mtcj auTotr xa't auTO; ijTcoicetTOiixc, xa\ drco- 
Xd6'o:;j.t itpbs d £7cpa;a."0Ti o£ TCpi Twy' Tcpi ~r[c 
viiou Xeyec, otjXov e| ojv cs^ac, Ta Si )-/'j.-r«i /cou 
ra-eirtDOeh} • xa't yip tjciav tfit\ T£0vr;xOT£cj oi Tcat- 
0£c; atJTO). 11(1); Ss Ta7c£tvouTat Ta vf^Tcta; fj s of,Xov 
oti ;jot/a"/.tooc [Jt^Tpo; 6vo;j.a^o[a£va, xa\ otd touto 
eyxaXu7;T6[j.£va ■ oou/oi ydp tov Tcatoa, OTav el( Ta 
\kr-phi ioot xaxd. 

n mairis lurpitudinem ailullerai iiiatris s-iurii vocanlur, et propterea sc 

abdunl el occullant : Qliurq autem subjugat, animumque ejus fraugit, cpm 
oculos conjecerit. 
\!i.-. II. cFuroreniip irae indoniitus comma- « Ouu.6; ydp 6pyf;<; dxaTdi/eTo; t?j [atavat dvop culare \iii uiorem. i yuvatxa. t Adulferiuro enim Dei iram acccndil, et commit- r, 'H ydp piotveta, tprj<j\, t6v 0£6v Tcapopyuet, xal Lcnti inevilabile sujiplicium conciliat. Vcrnni hoc 
I C0, iiiin laui illnd suppltcium quod poslea fulu- 
i m : ..: iii ■•II', ,':, (ji; 11,1 nianli /.elolv,:i-.im, quae m 
hoc sseculo acciderp solet, et quam Salomon in 
rrovcrbiis innuit, dlcens r,r ', «i n« >.l neque muneribus 
inimicitias dissoivere suslinet vir qui io uxore in- 
juria aflcclus fuerit, cujus torum alius maculavc- 
• '■ li'" « i i-!iii i|n.i: mox subjunguntur manifestum 

; iinl. 

Vr.Rs. 12. < lgnis cnim cst ardens super omnes SifOjaov e-ayc. Tiufapjav tio o£0pax6Tt. MaXXov 6e 
ou tt,v iv.il OTjcrtv evTauOa x6Xaotv, dXXd Tr,v TOU 
avSpbcj cvTauOa ^XoTu-tav.ijv xa't SaXouibv ev Ilap- 

ot;j.tat; atvtTTeTac Xeyow, oti ouo: ev odipot; ttjv 
E/Opavdvi/^Tat Xuiat, 6 7c:p't ttjv yuvalxa dStx^Oe';; 
dvfjp, ou Tfiy euvfjv dXXo; eu,iave. Touto xat vuv Td 
er.ay6[j.£'/a 6r,Xot. j-dp eiTt xat6;j.evov erci rcdvTtov twv (tf« pojv. Jac. i, 15. t6 Prov. vi, 35. 
tc. £7:eOuu.T|cra, VAKI.I. LECTIONES. 
la, ~:y. exepov xaxw:. tC. dcl. 1\. !\ BEATUM IOB. 
Toum ixuoo?, "couto Oitsp6AX5souo« iSwcte. '0 y*P A lloc .scelus (lclcsUndum, noc stimma iniquitas tf&tftprtv BiopoTJUv yd;>.ov, ipXdya [*sY<ft»rv *S*wwi 
xaxiov, Jf/Spst SBixst, p.taivei yuvaixa, 6110'sTioui 

tco::i coj; Tcaioa; xal d;'v ^'./.oo •, ;/.A/:c.it ^fj Qpo- 
voit, Statpet xfyi s/i-tv, t™6ouX4? dptu:t xatd tou 
AvSpi?. '1'ojyJTo,- Eo-p.6; xaxtav sx tf,: dxoXdatou 
9u;cai u.o:/::a;. 
, Ou 6' dv :~:X'iv, sx {£t§Qv d-toXei:. > 

' "IIo:;v, tf1\a\, tSjfl dotxia; c6 [jiyeOo;- exptCoi 
yip tfjv oixiav o t j av eijiXOr) c6 TrdOoj. ETBe? ao>- 
VpOTuvr)v, 6pa xa\ ca-:tvo9po-'Jvr;v, xa\ EVv6r,<T0v 
f.Xixr, y.x\ avcr;. 

( Et 6': xa'i e~auXtsa xpiaa OspdTcovtds ptou, f} 0:- est. Qui cniin lorum alicnum violat, maloruiu flam- 
mam ingenlera acceniiit, maritunl injuria lasdii, 
pollbit, liberos uspectos el sntirios reddii, 
contra Providenliam bellura geril, affeclionem con- 
jugalem dissocat, ei marho insidias stinit. Tantum 
makwum exarnen cilibidinoso adulleno pullulal. 

< Quocurtque supervenerit , a radicibus per- 
iliilit. > 

Noveram, ijiquit, sceleris et iniquilatis maguitn- 
dinem ; domum enit! . in quam malum boc ingrcdi- 
inr, radicitus esstirpat. Tempcrauliain Jobi vidisli; 
vidc eliam liumililatem, etquanta fuerit, diligciUer 
considcra. 

Vers. ir>. i Qnod si et despexi judicium famuli pa-a:'vr,;, xp'.vo;iiv(ov dutftv npoj ;j.i. T( ydp -otfj- " mi'i, but ancilUe, cnni ipsi litigarcnt mecum. Quid 5(.i, eiv ecaoiv ijou TCOtf|cat 6 Kupto;; 'Eiv 6k xa\ 
sictTXOTTrv ttva, dr;6xpt-tv TCOt^UOjxat; II6repov ou/ 
ti>; xa't Ifii sy:v6;j.r,v kv yaccp\, xaV exetvot feydvs» 
ci; yey6va<jtsv 6e ev cfj aucrj xotXia. » 

K v 6:; rjvtecp'.[.i.uivr,v 8:avOtav , xa\ t(6v dv0p(6- 
ttiov tf)V 9uatv ero<rx:;ccouivr]V ueti dxpt6et'a;, xa\ 
e!6uijv c! ovJXo;, c! :X:uOspo;, touto t6 u-6 ttoXXwv 
Tr:pt9:pjp.:vov TautT)v ouv ex6aX('ov ~r)V dvoiuaXiav, 
dic6 ■zvfi 6;tociu:a; cr^ xati tf,v YlvvTJtfiv, t6v Tcspt 
tr,; otAO-otpia,- etidyet Xoyov. Ka\ t6 6f) Oauuatcov 
aucou , oct tauca -ofov, o06s taicstvo^povsiv svo;j.t- 
s:v, dXX' cszO.ry -Xr.pouv. it6 xa't Xoytjp.6v iOr//:, 
tov it-avca; dvOpcoTtouc ic:!Oovca, [JtT)6£V icXiov 9po- eiiim faciam, si inquisilionem mei faciat Dominus? 
Oinid si et visitationem aliquam, responsuu) dabo? 
Nonne sicui ego factus sum in utero, et illi facti 
suni ? fncii auteni suinus i:i eodem ventre. » 

Aiiiiiium coiitriiiim viili^ii, qui liominum naturam 
acciirate perspexit, ct quid servus, quid libcr sii, 
dequibus inier iiiulios (rcqiiens sermo esi, perfecte 
cognovit. Ilanc igitur insequalit-Jtera rejecturus, a 
pari dignitale omnium qilse in parlu conspicilur, 
scinionein de philosopbia et animi asquitale intro- 
ducit. Alquc lioc in eo admiraiidum crat, quod, 
ciini b:ec facerct, non lniuiililaiem sc exercuisse, 
scd debiliiin adimplevissc cxistimarcl. Idcirco ra- v:iv C("jv o!x:C(ov, xav uuptdxt; diat Bsnrftaf ti p lionem allulit, qua cunclis boiiiinibiis persuailcrcl, ydp 6vo;j.ata tauca, 6 8ouXo; , xa\ 6 iXeuOspd?, 6v6- 
p.atd esti p.6vov tfitXd, •npayudctov Spr][j.a ■ f) 6k 6ou- 
X:ta ev duapciot, xa\ f| :X:uO:pt'a tv StxatoffuVTj 6pt- 
f:cat."Opa 6':, tu7>; ur;oti;j.v:cai aucou td iyxiopv.a . 
rtavrayoj, xa\ xaflatpet ti xacop0(6;aaca. Ouoev 
piya etso£1)O0I, «pryiJS • touto aucf) f] tpudts t3ouXecat, 
xotvd)vo'j;j.:v dX).f)).ot;, djcdvtaiv f) autf) vivvr,-:;, f) 
aJcf; :t; t6v ^iov etoo5o;, Ttdvta xotvd , ou usftvdts- 
po; iyto tf,^ Exetvtov tfucrcto;. T." zrj avz\] noi.Vq. 
ytyiritjier, touciictv, iv Cjtoitfi rpo.Toi, xaci -C[j.- 
p.a-/ov • 6:i couco ouc: oouXoc, oute eXeuOepo; Tcap' 
e;aou f)6tXT)tat. ' AXXd xa\ toi; otxitat; toi; i;toi; 
ccap6r jtav ioioovv 6txatoXoy:i70at TCpo; p.:, ::' tt 
UTr(i)TTt:uov u.f) 6ixatov ra&ajeyn u-'e;jou- xat oOx ne plns de se quam de servis sentiren!, licet mi 
domini forent ; nomina enim servi et domini nuda 
lantum sine re nomina siint ; servitus enim in pec- 
cato, libcrtas aiitcm injustilia ccnseliir esse. Goa- 
sidcra aiilcm quemadmodiim ubique laiulcs suas 
SUCCidat, el egregia sna facinora imininual. Nibil 
magaum, inquit, prseslili ; natijra ipsa boc a me rc- 
qniiit ; ccmmnnioirs vinculo aliis nc\i siuiius, om- 
lrnuii cadcni csi gcneratio, ct idcm in vitam inlro- 
iius, onmia snnt communia ; cgo eorum nalura 
prasianiior et. veneraiione digttior non sum. />/ 
eodem utero fucli sumus, id csi, juxta Symmaclii 
versionem, eodem nwdo : ae proinde nec servus, 
nec libcr a me injuria laesus est. Imo vcro, famulis iydvMcrn, t[ V.-J-7. -.'',> 'AxuXav, ti.reffnjrt, r\ ur::p- ry nieis, si injuiiam iillaiii a mc illis illalam suspica- e9p6vr,-a tb HpijtU auttov , toutisct , tljv otxaito- 
tiv. 'Kvr.yoijtr/J Zz ei; t6 oucto icotciv 0-6 tf,; 96- 
ceto;, xat' e-pautbv Xoyt^6[tevo;, w^ ^dvte; dvOpio- 
-ot, etc: 606X01, e't'c: oe-Tcocat, ;j.!av £/ou.ev yevi- 
3:10; dp/f^v, ,.a\ 'sva ccdvte? xuoiov ev oupavotc,6;ye 
d-pofftoTToXf^Tccr); 6)v , exaccov d.-att:t cf)v Tcp6; c6v 
niXa; !T6cr,Ta. 'Ettr ovv "zucir xonicrjrat, r, xatd 
IJup.a/ov, ictr &iitlfarfl, zl ('inoxpirorjtat <utoi ; 
ezactr ydp cf,v ejicaitv, §jiiQ'xoxt\r 8i Oeiar tou? 
eXiy^ouj xaXei. 'Ex tautr;^ tf,; ti6cr,co; '!p;tt6,u.:vo;, 
i-\ 0eou xpiveiOat eT:60et, tfj autou tt:-o:G(')J 6t- 
xatoxpiaia. ETo:; aitou etipav tcotr)ta, xa\ Oaup.-/.- 
aiav 6ixatojuvr,v • 6pa xa\ cf,v Tup.itaOeiav xa: BtXo- 
Tctu/etav. rentnr, judicio niecuni conlcndcndi liberaui potesla- 
lcm conccssi, nci)iie despexi, vel, secunduni Aqui- 
lam, alijeei, vcl conlciiipsi eorum judicium, id est 
causac siue dcfcnsioncm. Iloc autcm, cum animo 
meeum reputarem quod omnes liomines, si\c 
scrvi, sive domini sinms, unnin generationis prin- 
cipiiiin, ct unnin in ccelis dominiini lialie.iiinis,i)iii, 
ciiin |iiTsonarum acccptor non sit, id ab unoquo- 
que poslulat, ut vicino suo icqualcm se piiebeat, 
natura ipsa, ut facercm, me impcllcbat. Si igillir 
inquisilionem faciat (vel, juxta Synmiai lii jnterpre- 
tationem,si inquirat), quid respondebq « ? Jnquisi- 
/('oHcmeiiim, explorationem, el risilutioit<;md'n i iitti>'i, 
redargulioncm etcastigationem vocat. Ab bar aequa- 321 OLYMPIODORI AXEXANDRINI 325 

litatc sermonis inilium faciens, justo Dei judicio fretus, ab co judicari desiderat. Aliam cjus aquali- 

Utem, ct justitiam admirandam vidisti; videetiam cbmmiseraiionem ejus, ct amorem erga pauperes, 

Vi rs. 16. < Et viduae oculum non tabefeci. > a < Xfjpa? 6s tov dtfOaXubv oOx eSsxrjSa. > 

Meiuinit Dei Psalmisla in Psalmis Patris pupii- "Ecjtj nep\ OeoO d/dXXuiv 6 MeXtuJbj, Tct) crarp<3<; lorum et jndicis viduarum ". Et aliui : Orpliuno lu 
fuisti adjutor si . Jobus igitur, lanquain qni imagi- 
neni inlactam et illibatam servat, srchetypum imi- 
tatus cst. Uhid auicm, non tabefeei, egestate sci- 
licel, vcl lacrymis, vcl assiduo oculorum inliiitu 
sine fructu ullo ct cum contcmptii , tabescere non 
sum passus. 

Vbrs.17. < Qtiod si et bucccllani nicam comedi so- 
lus, ct pupillo non eommunicavi : quoniam a juven- 
tute nica enutriebam ut pater, ct do ventre matris 
merc ilux iis fui. » 

Miscricordire abundanliam observa , qna Iru- 
stum eliam panis indigentibus distribuit. IHudau- rtojv opcptiYOir, xat upirov Ttur yi\pwr ' xa\ TcaXiv, 
'Optpear<$ cri) i]cOa J3ci\0cc. Ola xoivuv xf,v eixdva 
tni>£b>v dxipatov, i 'Ito6 dTceutuetxo xb dp-/£tv-ov. 
Tb 8s, ovx i^irijFji, Vjtot oOx siaaa urcb Tcsvia; sxttj- 
xsaOat, r) Oicb tiov Saxputov, fj OTcb tou auvs/tlic; 
dxsvi£stv , xa\ ufj eTctTuYxdveiv , dXX' Orcspopa- 
aOat. 

i E'. os xa\ xbv t|/iojjidv uou itfayov (Jtdvos, xa\ 
o0/\ dptp avto usxsStoxa ■ ott sx vsdtrjtdc; uou s^stps- 
tfov 10; Ttatfjp , xa\ sx Yaatpbc; H-Tjtpdc; ug ' j t^- 
Yr,aa. > 

' "Opa tTJS eXerjuoauvrjc; *0 8at}tXej , ott xa\ Tbv 
titoubv e-suipus tot; Seoijtevotc. Tb 8e, 'Ex yacrrpcc: tem, A)e i'cn(re dux fiti , idem cst ac si diceret : ^ Ci8i\yr\cra, tva etTct], ott Kopnofj vfjTcta ti ir.opya.- Infanles parenlibus orbatos, admodum teneros sus- 
cipiens, quoad adolevissent nulriebam, educabam, 
artimn disciplinis erudiebam, etdonec ope mea non 

niultum cgerent, (piasi nianu ducebam. Intelligere 
auteni potes quod jnvenibus, aiucquani vitio ad- 
ba-rerent, viam virtulis monstrarit ; sic enini illud 
vcruni crit, .1/) ntere matris du.r fui. Quod autein su- 
pra diximns, allentleniluin est : Injuriam facere, ct 
beneficio non afficere, apudJobum eodem locoesse; 
ct quotl non lanlum a vilio abslinere, sed virtutcni 
ctiam seclari oporteat. Non enini solum dixit : Or- 
pbanis injuriani non intuli, quod a mulo cst absli- 
ncrc ; sed, patris instar.curani illorumsusccpi, quod 
cst bonuni capcsscre. 

Vnits. 19, 20. < Aul si despexi niiilum pereuntcni, 
ct non operui euiu ; ct si non bencdixcrunt me iin- 
potentes. » 

Non solum , inquii, egcnos alcbam, sed nmlos 
ctiam, qui frigore fere enecabantur, vestimcnlis 
operiebam ; ct impotentum , quorum curam ido- 
neam gercliam, fausla acclamationect benedictione 
fruebar. 

Vkus. 20. < Et dc tonsura agnorum meornni cale- 
facti suni bumeri eorura. » 

Per humeros corpus universum designavit ; cx 
illis enim lota vestis dependet : videntur etiam lin- 
mcri frigorc quodammodo facilius allici, atque id- 
eirco illorum mcminil. Ciim auleni stiidiuni suuni vtaOevta TcapaXajJt6ivtov , ue/pt; fjXtxiac; eEdtps- 
90V, xa\ dvfjYOv, xa\ t£/vac; ercaiSsuov, ecos otc 
xfj? eufjc; ercixoupia; p.r\ acpdopa SiotvTO, u£/pt{ 
exsivou xetpaYioYtov. Nof^oet? 8e, bxt xal 7tp\v Itp- 
diaiOat xrj; xaxfa;, e7:'t xf,v dpexf,v (LSfjYet xou; 
veou; • oiixto yip dXr,0ec; e'jxat xb, 'A.-rtJ yacrrptx; 
co$i'\yi\cra. "0 h~l xai dvtoxepto eXe^Y ^'' eTcitiTijjtat- 
veaOat ypeaiv, ott Tb (Jtfj euepYeTetv ptexa xou d8txetv 
xdxxet • xa\ 6et jxfj jidvov xaxia? dTci/eaOat, dXXi 
xa\ dpexfj; dvxi/euOat • ou y^P p.(5vov etrev, oxt 
OCx f,8ixouv tou; dp^avouc; , orcep ecmv dTco/fj xa- 
xou • dXX' 6t'. xa\ 8txr ( v rcaTpbj ttjv auTiov xTj6e(jto- 
vtav dveXdjjt6avov, oTcep eat\v dvdXr^tc; xou dya- 
Oou. 

< E! 8e xa\ u7tepeT8ov Y u l J -vbv drcoXXupievov, xa\ 
oux fj;j.9iaaa auxdv • dSuvaxot 8e e! jjtfj euXdYrjcidv 

|A£. » 

' 00 [idvov, tjjTjd, expetfov xou; evSsetc;, dXXi xa\ 
TcepteaxeXXov xouc; YU|Jtvou;, xa\ dTtoXiaOat Ttji uVu- 
/et xtvSuvsuovxac; • xa\ xfjc; Tcapi xtov dSuvdxtov 6e 
eu9Tjp.(ac;dT:f j Xa6ov ', xf ( v oeouaav aOxtiOv TcpojjtrjOetav 
rcoioufjievof. 

i 'ATtb 6e xoupa; djJtvtov p:cu sOepp.dvOTjaav 0! 
topot auxtov. > 

'A7cb xtov fyuov xb Tcav eafjjiave atojjta • e£ aOxiov 
Y»p xb oXov Ijjtdxtov fjpxT,xat • eoixaat 6: Tcto; xa\ su- 
TcaOeaxepot Tcpb; xb xpuoc; xuY/dvetv ol tdjxot, 8ti 
touto aOTtov ejjtvrjjjtdveuae. Aetxvuc; 6e xb 7tep\ Tf,v singiilare ct laborem in collocaudis bcneficiis, et b C ^™^' J tcs ptarcouoaaTov au.a xa\ eTcircovov, xal 3xt quod iiiin obiter nec pcrfunctnric illam eserceret, 
ostenderet , c gregum suorum lanis, ut totum cor- 
pus calefieret, vcstimcnta iis piacparasse sc as- 
Scrit. 

Vi:ns. 21, 22. < Si lcvavi super pupillum maniim, 
[Symmachm aulem', contra pupillos], confldens 
quia niilii csl adjntoriiini niultum, discodal liuiiic- 
rusnieiH a clavicula, ct brachium incuiu a cubito 
(iinfriiiiialur. > oO TcapifpYO); oOoe djjteXtoc; TauxT,v e:totetxo, ex xtiiv 
epitov xtliv auxou OpejjtjJtdxtov I9T] Ta; TtJOv YujJtvtiJv 
djj-tftaaet; xaxaaxeudJeaOat, toaxe rcav aOxtov Tb atij. 
jjta OepjjtatveaOat. 

< EE eTcfjpa dptpavoj /etpa ( 6 tii Srjtjtaycc. , 
xati dptpavtov], TcercotOib; oxt tcoXXtj jj.ot jlofjOeta 
Tcepieattv • dTcoatafrj dpa 6 tjjudc; (Jtou drcb tf,; 
xXstdbc;, 4 5s j3pa/!iov (jtou drcb tou dYxtlivo; auvxpt- 
6eir,. . " Psal. nvii, n. 
' !cr. dTcfjXauov. Psal. ix,; VAHI.K LECTIONES. 309 IN BEATUM JOB. 

" K.teiSd mmi t%v «uvBsstiov tou fi>u,ou ttpbt; tav A .Innciuram liumeri cum collo, claviculan 330 TpixTjXov. SsoooTfiov 6s xa\ Sujj.iJ.a/0;;, ivtt ttj; 
x.Uifit);, 6 pisv, refj ofi^^Of, 6 8s, 70ti dxpcojiti v, 
tcjioi.ixcv. F.l ouv xaT' ipyfjv , tfTjcA , X e ?P a < &f»6a- 
Xov dpcpavcp , tc:tcoc0<o; t' ; , npoaouOTj fj.oi 6uva-T:ca, 
txrccaoi tou eruvSitjjjtou, tou rc:p\ tbv auyiva, tj touto 
ToXu.f^ciacia X'-P- 

< '1'iCo; yip Kupiou truveaxe [jle , drc6 tou Xfj(jtjjca- 
toc, autou oux uTcodto. > 

< Tauta o: JicpaTTOv , tfrjcrt, tio 0:(<o 3Uvex6p- E v°< 
tsd6ti>, svvOtoV to; :t ET£tXd6ottd fiou 0:6; fj adtxfjcrav- 
toj, t) ptfj suspysTfjtxavTo:, dvurcotctTov utpstjto ttjv 
tcu.o)piav. '0 os Euu.iJ.axot:, dvT\ tou .IqppaToc , t6 
jS(f/'Ot;, s;iooJx:v, Theodotio utitcin, et Sjmmachus, liic quidem pro 
rliivititln, tervicem, ille vero, tcapularum exiremi- 
taiem, interpretatfe cst. Si igiiur, inquit, fretus 
mca potentia, violenlas nianus orphano ira- 
lus injcci , inaniis quoe scclus illud ausa cst, ile 
junctura colli decidat. 

Yf.rs. 25. < Tinior cnim Domini continuit in<", 
a prehensione ejus non sustinebo, ■ 

Hsec, inquit, divino timore coercitus faciebam, 
sii|i|ili<iiiiii grave et intolerabile mihi subeundum 
esse repulans, si aul inique agenlem, aut non bene 
facientem me Deus apprehenderet. Symmachus 
aulempro preltensione, reddidil, pondus. < Ki tttagg xputitov st; x°uv [jiou [o S£ Zujijia- f! Vf.rs. 24, 25. < Si posui anniin in congium 

jjoc, dtfoSiav u.ou. ], ec Se xat XC6<j) TtoXuteXet etcs- nicum [Sijmmachux autem, Fiducium meam.], quod 

npidtjaa , st Ss xat sutfpdvOxjv tcoXXou ttaoutou jj.o<. si ct in lapide pretioso fidebam, si et Ixtaius sum 

ysvojjevou. > cum esset mihi sensus multus. i 

Aci Bf| touto, xa\ dtfatpcOivTwv, ;j.:Ti tmXXtjs Idcirco cum ablaUe fiiisscnt diviliae, xquanimiter 

tcjcsps Tfj; euxoXiat; , xat Ttapdvtojv , oau/tXfj tijv valdc tulit ; et cum adcsscnt, copiosam misericor- 

eaetjjjloiuvt^v stpyiCJsTO- rcdctav yip dpsTfjv s-f ( XO: u • diam exercclial (omiicni quippe virlulem sectalus xa\ xtliv oOSev ex<5vtwv dxptGiciTspov osixstTo, to- 
aauTa Tt:p t6s6).Tj;jivoc: • ou yip outoit; 6 jj.tjoev igbjrv 
tjVrtfjXXaxto xp^u-dTtov, C>; excivoc;, 6 To-auTa E/ojv ■ 
rcavTa/ou yip fj yvtojjiTj sctuv fj tnetpavoujievrj. » < "11 ou/ 6p<I>jJ.sv fjXtov t6v ETCtcpaucrxovTa , 
ixXecTtovTa. asXfjvr^v 6e cpBivouoav ; Ou ifip etc* au- 

XOt? SSt'.V. > ~ 

TauTtt ok 6 'Ioi6 sviviEt ■ AicXiyc^tS;j.Tjv yip, 9T,ct'., 
xaT' ijjauT^v, otc £t <j£ya).a TauTa xa't /.ajjrcpi crtot- 
X^ta ExXsiTtet xaTi Oiiav trcpdcrcatfiv , Ttofa <btp eXeia 
xdv Tcdvu TcXouxfjtru) ; Aet ydp TcdvTioc; t6v tc).outov 
Et; fjjjttjjv dTcc).6ctv, fj Ttjjv xpTjfJ.otTO)v xa\ fiovTa; 
f^iJtd: xaTaXtjJTcavovTOjv, f) fj ( u.tov t6v ^£ov jJtETa/.XttT- 
t<Jvt(ov. '(1$ ydp f ( Xtoc; Ex/.EtrEt , v.a\ vu| fjfjtipav 
StaoixcTat, xal tjcXfjVTj XfjyEt xa~d Octav Tcpo<TTat;tv, 
xat drc/.tjj: ot y.z^i.).oi ouTOt cfbitrcrjpet; tfOopat? xj.I 
dXXotticfEcrtv UTcdxsivTai, y.3.1 Tcp6c; t6 vEupta dyovTat 
tou ArjiJttoupYou ■ ou ydp etc' au-ot; ejtcv, d).X" t-\ 
t<o TdijavTt • ouToj; evevtJouv xa\ Tcsp't tcXoutou, 
<Ij; TCEpt diTaTOu TcpdYiJ.aToc; , xa\ ttTcatScuOrjv pifj 
Tcpoctixctv ETct Tij toutou dS^XiTTjTt, d/.Xi 6:6vTto; au- _ 
t6v oarcavdv. est); quique tanla rcrum copia circumfluebat ju- 
siins ct emendatius iis affectus erat, qui nihilin 
liunis haberent : non enim tanlopere a divitiis ani- 
ino alieno crat qui nihil habebat, ac is ijui lam 
iiiulla possidebal : aniniiis cnim csl qni uliique cl 
in omnibus corona insignilur. 

Vers. 2G. < Annon vidcnius solemqui lucebal, dcli- 
cientem, lunam aulem dccrescentem ? Non enim in 
iis csl. > 

ll.cc Jobus secum cogitabal : Mecnni, inqnit, ani- 
nio repulabam : Si magna liaecct splendida lumina- 
liiniiantlalo divino deliciiinl, quid inihi proderil, 
si locuples valde evasero? Divitias cniin, vel \i\us 
nos ipsis deserentibus, vcl nobis vitam cum morle 
commutanlibus, c medio omnino aufcrri oportet. 
Ul cnim sol eclipsin palilur, nox tlicni excipit, ac 
luna divino praecepto luccre desinit, magnaque Ikcc 
luminaria, ut verbo absolvam, corruptionibus ac 
mutationibus obnoxia sunt, ct ad nuium Creatoris 
regiiiilur (non cniin suiarbitrii sunt, sed ordinantis 
impcrio parcnt) ; ila cliam tle diviiiis, lanquam tle 
inslabili cogitavi, earumque incertitudini ci incon- 
stanii;e animum iniuime adjicere, sed commode ct deccnicr illas impendere didici. 

< KatEi T)TtattiOrj XiOpa fj xapSta jjiou. > Yers. 27. < Et si deccptum est clam cor meuin. > 

'0 8e Sujijaaxoc;, t.i.lazvrOi\. '0 ok vou: outo; • Symmachus autem, dilatatum cst. Sensus auteni 

Ouoe fj xapoia tiou, tprj<i\v, dvETu-tocaTo 7cXaTui<j.6v bic est : Neque cor meum, inquii, lalitudinem, ei 

xa'i rcXf ( 6o; KEptoua£a{, xal ttjv evtcuQcv fjSovfjv, ojniin abundantiam, ciim voluptate qiije inde pro- ouOE fj '}uxf| [Jou Eupuxtopiav -apict/c ttj totauTT) 
tTc.Ouj.ta T . Ati os tou, .ladpa, lotxe trrjjjtatveiv , 
6Tt ou6e xaTi ctuvapTcayf ( v totoutdv tt TcircovOsv. "II, 

ETCEtofj TCO/.Xot EV IJ.EV T(J) y2.<JZpC<> TCpOCf TCOCOUVTa! 

Tr,v Ttov •/pT 1 jjtaTt.ov xatatppdvrjtTiv, ev 6; ttj otavoia ' 
XaOpa tt,v E ( oac)Cxpr ( u.aTtav tpetpouoi xat zpu-Tou-t, lluil, sibi linxil; neque anima mca cjusmodi cupi- 
ditali, ui laxe vagaretur, frenos remisit. Pcr illutl 
aulem clam, significnre videtur i|iind ne suliiin qui- 
dem animi niotu correpto, lioc illi acciderit. Vel, 
quoniam miilii palam divitiarum contemplumsiniu- 
lant, clam vero in animo amorem illarum alunt ei VAItbE LECTIONES 'ic. ;j.ETf,XOE. v .. p _ -:piou-'a. 
Patbql. Gr. XClll. 11 OLYMPIPDORI 
cclant; idcirco disit : Ne clam quidem absurdum 
linnc i'i vitiosum amorem parturivi. 

Vers. '27, 2S. i Qnod et si osculatus suin manum 
meara, ponens ad os meum. [Summachus vero, 1£ t 
adorayit niauus mea circa os meum.] Et hoc ijiitur 
milii iuiquiias maxima coroputetur, quod menlitus 
sum coram Domino altissimo. > 

Nonnulli saepenumero suas actiones extollentes, 
matiuin propriam deosculantur. Dicit igiiur : Si in 
mea dominalione, etactioniliusmeis, non aulem in 
Doo Gduciam collocavi , veritatem mentilus sum 
(nostrum enim auxilium non a nobis ipsis, scd a 
dtvina gratia promanat); si igitur errore deceplus, 
lalc quid passus sum, pro scelere gravissimo mihi 
imputetur.Alii vero sicvcrba acccpcrunt : Si solcm, 
inquii, ct lunani, illorum splnndore deceptus, ado- 
ravi, nec deflcere illa ct Doniini mandatis parere, 
aniino mecum reputavi, scd illorum adiniratione 
nianuni nicam exosculatus sum, pro scclere maximo 
mihi ascribatur. Alque ita de idololatria dictuni 
csse pulant; vcrum cgo non adducor ut hoc cre- 
dam, non enim inter prxcipuas ct eminentissimas 
suasactiones cnllocassct. Mihiantem tale quidpiam 
videtur esse, quod obviam venientibus iis quos dili- 
guul, pali solcnt qui amoris afleclu tanguntur, qui 
quidem vel propter divitias, vcl rcs prceclare gestas 
eorum quos in admiralione liabent, manus eoruin 
exosculaniur. 

Vers. 29, 50. « Quod si ct gavisus sum super 
rnina inimicorum mconim, etdixit cormeiim, Eiuje ; 
audiat auiis mea inalediclioneni meam, cl diflaiuer 
a populo ineo malc affectus. » 

Hoc etiara alibi docemur : Si cuun, inquit, ccci- 
deril inimicus tuus, ne gaudeas suner co, ei insup- 
plantatione ejus ne extollaris ,p . Synnnaelius qui- 
dem pro, euge, reddidit, Insurrexi qnandu afjlictio 
eum apprekendit. Eiige vcro, insuitanlis et irriden- 
lis acclamatio est , juxta illud : Euge, euye, oculi 
twstri viderunl c0 . Vcruin ego , inquit, si quando 
ruinae iniinicorum insultavi, alios etiam mihi im- 
precantes uudiam, ct :crumnis alllietus, tanquam 
eorum qux gcssi posnas mcriias lucns, sermone 
omnium celebrer. 

Vers. 51, 5"2. « Quod si ct sajpe dixerunt ancil- 
lae ii. i.i- : Quis utique det nobis ut carnibus ejus 
saiicmur? cum valde bonus essem. » 

i aiitcm sic reddiderunl : Si non scepe di- 
xerunt viri tabernaculi nni, ijnis det de carnibus 
ejus, ct saturabimur ? ui alterum inhumanae crude- 
litaiis, alterum vero impotenlis cujusdam et insa- 
lialiili-. ainoris inilieiuin sit. Supra eliain lainulo- 
iiiiii mcminit, cum dicerel : tion despexi judicium 
(amuli mei, aut ancillce; causamque adjccit : Quia 
nodum illi factisunt, ita el ego faclus surn, 
itcm manifeslavit. ALEXANWUNI 332 

/\ 6td touto eItcev, oti Ouos XdOpa TOV dioirov TOU- 
tov (uotvrjoa SpuTa. 

« Et 6e x ; 'P a P- ou sictOsi;; erct cviu.aTt ptou , ecft- 
Xr^aa. ['0 Si ^vjtpayoq , \\a\ TTpoasxuvrjasv fj X-ip 
u.ou 7i:p't xo oTOfjta u.ou.] Kal tout6 [/.ot dpa dvou.tt» 
fj jj.s-rtJTT) XoYtoQsirj, oTt £Uf£uadu.Tjv svavTtov Kuptou 

TOU UtflOTOU. I 

rioXXdxi; twij Ta; toia; Itnatvo.uvcec; itpa^st? , 
ttjv ioiav xaTatfiXouat x s 'P a - 9i\<t\v ouv, oxt F.i 
e-t ttj £[j.t) ouvaoTEta xat Tat; eu.at.; TtpdJeaiv 
eOdpiTjaa, xal p.fj ir.\ iC> Oeci), £'i/Euad;j.rjv t6 d/.r,- 
Oi; • ou yip iZ, eauTcov fj fju.ETipa joofjOsta, d/.X' iv. 
ttj; 0Et'a; x a P'-" rj ? ' £ ^ °^ v dTcaTr^Oei; TtsTOvOd ti 
toioutov, Xoyt^aOoj jjtot touto sc; dvopttav [/.EYlaTTjv. ' 

"AXXot 0£ OUTCO; £c£0£^avTO TO ^TJTIJV • Et TTpjOUEXU- 

vrjiia, tpr,a\v, T)).tio xal aE/.Tjvr], toT; auTuJv dT:aTT,0£'t; 
tfiY'(zi'., xa\ |jtT) e).0Yt3du.T 1 v, oti xat ExXstTJouat, v.a\ 
BesTSOTixoTj uTcljpetoovtoi Trpo3TaYu.adtv, d)./.' zt:': tw 
toutwv Oauu.aTt tt;v £JJ.t;v xaTStf t/.r ( aa x x '? a > dvojjtts 

[J.Ot +J JJ.EY(aTTJ XoYlffOstTJ. OijTI» [J.£V TtVS? TI£p\ sioio- 

XoXaTpsta? cfaot tovto EiprjoOat • dXX' ou rcstOojj.af 
ou Y a P £v ™? ;j.sYtOTOt; •/.aTopOtou.aoi touto TiOst- 
y.£v. 'AXV e[tot ooxst , orcsp Tiaoxouotv oi spaiTtxw; 
6.ax£t';j.svot , d-6vT(ijv x toiv epiuasvwv, Td; X £ 'P a ' 
auTtijv y.aTacfiXouai to) OT<5u.aTt, r) Tiept tiXoutou , r) 
7:Ep\ 7rpaY|j.dT(jjv div otV Oau;j.dJd)atv. < Et 6s xa\ eTttxapijt; EYSV(!;j.r l v 7:T(');j.aTt ix"p°" v 
|j.ou , xa't e!-ev fj xapota [/.ou, Euvs • dxouoat fip.i 

Q Tb ou? [J.ou ttiv xaTdpav [J.ou , 0puXXr,0etrjv li dpa 
ur:o Xaou [j.ou xaxou;j.svoc;. i 

Touto xa\ iXXaxou 6t6aoxo[jts0a ■ 'Ear ")iip, (fr,o\, 
J7lecri| 6 kyfipic cvv, /(i) ixiyapyc avTip, ir Si rcu 
tiaocrxsMcrjiazt abxou fii) iaalpov. '0 u.evtoc 
2uu.p.axoc; dvTV tou , Evye, Kul eaaricnr\Y bre 
xaci.lavsr avzir xdxupic, ei;i6ojxs. T5 6s, Evye, 
eTcixapTtxiv xal yzXacxiY.iv eoTtv fe7c£cp8s"]f|Jt« - xaTa 
to, Ev)~e, evys, elSor ol SpOaJjiol i\ji<j>r. 'A)X' 
i'(ii, fr t a\v, etTcoTE eirexdprjv rcTo'jp.aTt exOpiov, dxou- 
oatu.i xat auTb; ETiptuv xaTapojptEVOJV p.s , xat xci- 
xoup.evoc; OpuftXrjOefrjv , c'o; rcpo; d ETcpaja dTiet/.rj- 
(fU);. 

< Ei oe xat TtoXXdxt; eitcov al Oepd.7:a;vat ju.ou • Tt; 
dv 6(pTj fju.lv Tiov aapxtuv auTOu TcXriaOfjvat ; Xtav 

[) p.ou xpTjcrtou 6vto;. > 

Oi 5s Xoitco\ ouko; s^sotoxav ■ El /<>'| xoJUldtic 
eljior oi cirSj eq rjjc; c/uijr/jc ftov, Tlc Soii] rdr 
capiciar axsTov , xul ijt.i.li^cOiicdjteOa; ioots t6 
;.'.iv dnavOpco-ou i&^ottjto;, t6 51 dxpaTou; tivoj 
xa\ dxopsoTou spojTo; Tsx;j.fjptov slvat. Kat dviuTifpco 
tiov OspaTcivTOJV Eu.vfjaOrj, ote s'Xsyev, Ovx i-puvMca 
xpTjACt Oepdxortdc jiw, i) OepuAulrr{c; • xat ttjv ai- 
-Aim rpo-:'jTxsv, I,-.: 'ilc cvzot. iyirorTO , xal iyiii 
iyEyt'jti)f v.%: £')::;: tt.v ivUTciflSXijTOV eauTOu Ta- 

TKIVOCppOStJVTJV. Prov. xxiv. 17. " Psal. xxxiv, 21. va:;i.i: leci 


333 1N BEATU 

"IvcEpot 5: ouxto; Tjpu.fjvsu«v ■ OuoE tTca/Of,.-, \ 
cpTjcrt, txi; OepaTcatvat; ylfova, &; Sti Tf,v et/.r,v 
0ju.6xr,xa xa\ auxi; ^afpiuOetia; tojv eu.(7>v eruOu- 
ueiv dTcoYEuctajQat aapxtov t6 Se Ivavrfov ot-av, xat 
Xiav auTat; /pr,c!T6; eyevojjt.v. 'Eu.o\ 0£ dpictxEt, 
xaxi [JcV to'j; 'K66o;j.f,xovxa exS6vTa.;, El slxoY (d 
Oefd.rairal [wv, f, SeuTipa epu^veia. Kaxi Se xf,v 
TtSv Xotrciov ExSocnv l/ouaav, £'" /"'/ slacr, fj rcpox£pa 
&5fJYr,trt{. naOotjjtt yip, <j)r,crt, xaos , ei sItov at 8e- 
pdrcatval |xo» xat' ,e[*ou 6u[»Gu.evat • Atap.epist& • 
jjteQa adxov, xa\ (bfJtaj Ti; arapxa; auTou BawaVTjaw- 
jjev • iXXi u.fjv xouxo oux elnov , Xiav jaou xpqcrcow 
ivTOt;. HaXiv Se eu/ETat xpaxfjcrat xa\ (kCatoiOfjvat 
ti; xaO' iauxou &pa;, el u.fj etltov a-o Oepu,f,; epoj- 
xtxf,; StaOicreo); al Oepd-atvat , Kaxatpdywjjtsv au- 
x6v. 

i F.t 8e xa\ itiapxwv dxoucrito; IxputJ/a xfjv du.ap- 
xtav [J.OU - ou yip 6t£Tpd-r,v rcoXuo/Xiav TcXfjOou;, tou 
jjfj eijayopiuTat evojtciov auxtijv. » 

'Exoucrtov jjisv ouoev lauxto suvfiSst T.Xrju,u.EXr,u.a , 
ouxoj; dxpto; xov xax' dpExfjv £i]f,sx£t ptov. 'ETcet 8e 
avOpwrcov ovxa oux fjv jjtfj xat dxovxa TCEptrci-x£iv 
Tcaparcxio;j.axt , [itexavoia xat Ei;ou.oXoYf,crei e;taTO 
YvojjOev x6 d,u.dpxr,u.a, oiix ercaicr/uvSjjiEvo; x6 [ifj 
xaxi x6v 6p06v X6yov TcsTcpaYuivov EijxYopsueiv. 

< Ei Se xat sfacra a5uvaxov e|sX6etv Oupav jjtou x6X- 
Tcqi xsvtjj • xi; Swtj dxouovTa u.ou ; > 

C 

Ti/a Se dxpoaxi; lowcsv sTct^rjxitv suvsxouc, ou- 
vxciivou; /iopf,ciat xi rcap' auxou ).£Y6u.eva, Si' wv f| 
WJCJ TcoXtTEta; dxp6xr,; TcapsSsixvuxo ■ ou yip sTtcs 
vauTX 5o6apsu6u.evo; etcA toZ; eau-ou xaxopOojptacitv, 
dXV fjiitJ xaxaX:u.Tcav(ov ur.OYpau.u.6v otcoj; ptijvat 
ypT), ouxoj xou dYiou nv£U[jtaxoc; Ypatpfjvat oixovOjufj- 
travTo; £t; vouOeaiav fju.ex£pav. 

i Xetpa 6c Kupiou sl u.fj eSeSoixeiv. ■ 

' Touxictxt, y.a\ xi tc,o6; t6v 0e6v euXaSdi; SiexEt'- 
Wi • y.a\ ou/ drcXojc; xauxa ercoiouv , dXXa Tcpo; 
t6v 8sbv ipojv , xa\ xaT£Ttxr,/('o; £t xt [Jtfj Siov rcpd- 
5at[J.i. 

i SuYYP*9*l v °~i f,v et/ov xaxa xtvo;, £tc' ("jp.otc; 
av TceptOiu.evoc; atlcpavov dvsYtvojcrxov, xa't £t jjtfj ,. 
pf,;a; auxfjv d-iStoxa , ouOev Xa6wv rcapa /pEutpet- 
Xexou. t 

* Ilaaav, tprjcii , cruYYpatpfjv SStxov oticrrcacta , xal 
oJx £xaXX(or:iJ6u.Tiv; d).Xi6ii,6pr,crcrov. T6 61, xe.ptOi- 
jizrcq kx' &{ioic, aivixxexat xtva; xa"; dXXoxpiat; 
iY>taXX(jjTct{o[j.ivou; oujjttpopat;. Ka\ ou/ d-X('u; 4ke- 
BiSouv, dXXi rcpSxcpov -oitov Ecjr^oOcvr u.ivr,v xqj Sup- 
pf^ijaf StaiTcd-a; yip ouxto; drccoioouv. Ou ^ip otd 
xt s £Yxau/(6jjt£vo; £Tc't xot; oavetot; , dvsXixxtov d,u- 
(foxipat; /epctl xi; cruYYpa'fi; 6r,u.ociia UTtavsyfvio- 
oxov, dXXi Stappr,Yvu; auxi;, xat ouy/ojowv xi 
A-fXf^jxaxa, drceSiSouv tot; /pcojfc.Xiia:;. M JOB. 334 

Alii t/ero sic interpretali suni : Noqne gravis 
adeo, inquit, ct molestus ancillis foi, iit mea cru 
deiitale exacerbaue, carnes meas guslare cupie- 
rint : ilno plaoe c conlrario, benigniini valde rhe 
iis praebui. MiUi rero secunda ctplicalio, juxla Sc- 
pluaginta interprelum versionem arridel, qui irans- 
lulerunt : S» dixerunl aneUla: mea. Juxia vero 
aliorum editionem, qnne sic babet, Si non dixerunt, 
prior explicatio haec ost : Talia, inquit, mihi evc- 
niant, si dixcrint ancillx mese, contra ineira accen- 
s;c : Partiamur eum intra nos, ot crudas ejus carne» 
absumamus ; scd cnm clcmens valde ci benignus 
iis exstilisscm, hoc nequaquam dixerunl ; contra 
vero, si non ferventis amoris desiderio Qagrantes , 
Devoremus eum , dixerunL, imprecationes contia 
ipsum obtinere, et ccrluin suiim effieclum sorliii, 
precibus exoptat. 

Viiits. 53, oi. « Quod si et cnm non spoiue pec- 
casscm, abscondi peccalum incinn ; non cniin o\- 
pavi lurbam iniiliitudinis, ut non cnarrarem co- 
ram iis. i 

Niillius volunlarii delicli conscuis sibi crat, accu- 
ralc adeo viam virlulis insistebal. Quoniam vcro 
boniini exsislenti, etiam invito, inoffensam non in- 
currcre impossibilo cral; quod conlra rettam ratio- 
nem admissum esset, confiteri non crubescens, poe- 
nilentia et confessione agnilo peccato medebatur. 

« Aul si dimisi infirmum sinu vacuo exire j:i- 
niiam lneam ; [Yers. 55] quis mihi tribuat audiln- 
rem ? » 

Forle vcro prudentcs auditores quserere videtur, 
qui dicta ejus capcrc possent : cx quibus vit;e sii.r 
cl convcrsalionis sumina perfcctio ostenditur; non 
enim propler res pncclare a se gcslas b;ec dixit, 
sed, Spiritu sancto ita ad nostram instilulionem 
seiiptis consignari disponenle, utnobis, quomodo 
vivendum esset excmplar relinqueret. 

« Et innniim Domini si non timui. » 

ld ost, Doiiiii religioso «ailiu prosequebar; neque 
levitcr q.uidcm et negligenler lioe prxslabam, seil 
Deum intuilus, et ne quid contra quaui oporlerei 
ailniiitorem, timore porculsus. 

Vers. 36, 37. «Syngrapham vero quam balmi 
conira quempiam, in humeris ulique circumpo- 
nens coronam legebam, et si non scindens cain 
reddidi, nihil accipiens a debitorc. i 

Omnem, kiquit, injuslam syngrapham disccrpsi, 
neqne ilo oo gloriabar, sed disruptam in frusta ili- 
vulsi (illnd aulem, Humeris eircumponens, quos- 
dam innuit qui in alienis calamitalibus gloriose se 
efferunt). Neque simpliciter tantum reddidi, sed 
prius coinininiitione infirmam et invalidam ef- 
feci ; sie eniin postquam discerpsissem, et in frusia 
comminuissem, reddidi. Non enim tanquam ali- 
quis qui fenore ot usura superbe se jactitat , svn- 
graphas amhabus manibus lcnens puhlice legebam, 
sod discindens cas, ct dobita cundonans,debiioiibiis 
tradebam. 3.')5 OLYMPIODORI ALEXANDRINI 3P>0 

\ii-. 58. i Si supor me unquam lcrra gewuit, A < Ki i-' cptot -ot» fj yjj eaTiva^ev, ei Se xal 

ot atJXaxec; auT?,,; ExXauaav 6[Jto0u[iaSov. » ant bi sulci ejus ploraverunt sunul. » 

linperfecla est oratio, el suspensa; sensum vero 
in iis qiue sequuntur redditum invenies; tlicit au- 
teni : Si mea causa dominus cum geinilu terram 
suam deflevit, vel aratnres, et qui terram vomere 
sciodunt, sulcos cum luctu et lamenlis deplorave- 
runt, lalia patiar, ei laliamibi eveniant : neque 
enim aliquorum possessiones pervim eripui, utge- 

ni.-it" i o;;ciri!t\ir, ncquc Milcns rni-i-. ailtliili cl aii- 

jeci, ul iis a quibus ablali essent, luciiis causam 
praeberein; scd neque meum agrura, ei meos sul- 
cos, quisquam sine mercede coluil et proscidil, ne 

iaboris prelio fraudatus, gcmitus ct luclus caus 

Ii.ilicrct. 

Vers 59. i Autsiel virtulem cjus comedi solus 
■ pretio. > 

Yirius lerra?, esi frucluum procreaiio, el tempe- 
statum anni proventus. Ostemlit autem quod, nisi 
erata prius pecunia, terrae fruclus nunquam 
decerpserit : fruclum enim aliciuo terrse sine argento 
comedere non sustinuil. Duo vero foriasse bic in- 
nuit, quodjuxla fructuum pretiuin pecuniam per- 
solveril ; et quod non sohis coniederit, scd indigen- 
tibus alimerilum communicaveril, 

i Aut si animamdomini terrcje recipiens conlri- 
siavi. » 

Symmaclius vero, spe privavi; lauquam per viin 
el pojeslatem terrse domino d possessori aiiquid 
eripiens. 

Vers. 40. i Pro iritico germinel milii urtica, ct 
pro bordeo spina. i 

Theodotio vtro, ct Symmachus, hic quidem pro, 
urlica, reddidit, spinam ; ille vero pro spina, ger- 
mina imperfecia ci inutilia. Urtica autem et spina, 
planloe suiit spinosae; dicii igiiur : Si dictis vcritas 
non inest, et vel terram auferens, dominum ejus 
conlrislavi, vel sulcos abscissos meoagello addidi, 
illiquc cui erepli erant, gemilum et luctinii coiu- 
movi, vetfruclus gralis priedatus siiui, aut iiiiinc- 
rato ciiain prclio, solus cos abligurivi ; tcrra niilii 
pro salivis el iltilibus fruclibus inulilcs spinas pro- 
ducente, laetum ct uberem provenlum nunquam 
videam. Syinmachus quidem sic reddidit : Pro fru- 
vicnlo germinet spina : in libris autein Regura no- . 'ATeXfjcj 6 Xdyoj, xa\ fjpTrjTai • tr,v Se drooojtv 
tTj? evvofae ev totj k^r\; eupfjaetc; xetjjtivTjV. $r,oi 6i, 
TdSe yivotTS u.ot, xa\ xdSs jcdOotptt, et 8t' e,ue yfj 
eaTevdx f )rj Tcapd tou SearciTOU au-rjs, f) auXaxec; 
exXauGtiaav -apa tiov dvaxeu.6v:wv TauTa; xa't dpo- 
odvTtov • oiJ-i ydp XTfjaet; Ttvdiv f^pTcj-.aa, (J'j3Te au • 
Toii? OTevd^etv, oCxe auXaxac; Tai; lutaic oovf/ia xa\ 
TcpoaeOijjirjv aCXagtv, Ct; xob; dcpatpeOivTa; OpTjvetv ■ 
dXX' ouoi ttjv e[j.T]v vf;/, xa't Tac; e;j.d; aiJXaxar, 
dtjuaOt tts etpydia-o xal dviTejjtev, tva 6td touto 
aTevrj xat Baxpurj , (bc; tov pciaOiiv ~r\; epyaaca^ 
d-oa-eprjOet;. >v u,ovo; av£u B i El 5e xa't ttjv ta/uv auTr,; 
T;;j.f,c. i 

'IcXyJJC iTfi Y T i», 'l xapTroyovia y, xa't f, tpopa to;V 
opiojv '. Aetxvuat oe, oti ouoi-oTe Ta tt;; yr L ; ixyi- 
pta eSpi'}a-o, \>.r\ xaTaOeutevo; unkp auTaiv dpyj- 
ptov • dveu yip dpyuptou dXXoTpta? yr; -xapTtTV 
^ayeiv oux f^via^eTo. Td/a 5e Suo evTauOa orju.Qt£vet, 
OTt xa't TaTtptf;p.aTa tojv xapTcwv xa*Te6dXXeTo, xa't 
oTt ouoe p.Svo; f^aOiev, dXX' exotvoTroetTO toi; Seop.i- 
wj:q xi; Tpocfdj. 

« E! Se xa\ s/uxV' wpwu TT J5 V^s exXa6tuv eXu- 
irrjia. i 

'0 6e Su;j.|jta^o;, i.l.ifSoQ £cripr\cra, 6>; xa-3t 
SuvaaTetav dp-daavTt a tou xTfjTopo-- ttjj •,?,;. 

r> . , ,»..'•■ 

i Avti nupou dpa e^iXOot p.ot xvtOTj, avTt oe xpt- 

Ofjs [Sdto;. » 

' WeoSoTtojv Se xa\ Suptjjta^o;, 6 jjtev ovt\ tou, 
xridri, ibturOa b , i^iotay.sv • o Se ovtI tou, jStirof , 
dte.lsaydpi\ra. 'II xviSr, Se xat fj pdTo^, dxavOwSrj 
tfUTd - Xiyet ouv, Et jjtfj TtpiaeoTt 10X; eipTj[iivotj t'j 
dXrjOe^, dXX' fj -ffjv d^eXo^evo? c t6v TauTTj? eAu-T;- 
oa xuptov, f) aOXaxa? d-OTeu.vSjj.evo;, Ttp i\i.C> jrfiU') 
TtpooiOrjXa, xat aTevd^etv tbv d-fatpeOivTa xat o!{kj'i- 
fsiv ercotrjaa, fj xapitou; irpotxa auXfjsa?, dXXa f) 
xaTaOet? Ttjj.f^v, p.Svo; outou; eSa-dvrjaa, [jtr/xiTi 
t'6ot[jit tt,v eueTTjpiav, xat auTfj; jj.oi vrfi yT\; dxdvOa; 
t3c; dxpfjaTouj dvT't Tiiiv ■fjptiptov xa\ Tpo^ijutov 
excpepouarj; xap-tov. '0 [tevToi Z<jix<X!iyo; outoj; 
v exoiSwxev, 'Arzl ctzov fi.lacrvt\adzu> ct/caroc;- men herbu? lcyi qux acanus vocatur ". Si quidquam dviyvtov 6e iv Tat; UaatXetat; cjutov &«avov outio 
igilur, inquit, coruui qua' a mc enuuieiala cl per- Xeyoutevov. Ei'.Ttouv, tfTjat, tojv d-r 1 ptOjj.r J [j.ivtov v.a\ 
negala sunl, palravi, vel teiram, scilicct, alicuam dinjpvrj^ivtov EitpaSa, f) dXXoTpiav yfjv irapatpou- , vel sine argento fructus decerpeus, vel 
siuiile aliquod contra jusct fascommittens; neque 
terra inihi [>ro solito, et uiule sustenter, fructus 
prodiic.it, se I agrcstes, et quibus vesci nonio 
posiit. 
i I.t cci ■■<•■ it Job a verbis. i ptevo;, fj dveu dpyuptou tou; xapiiou; 6peTcS|Jtevoc, 
fj Tt TOtoiJTOV 7tapavo[u"jV, p-rflZ f\ yfj \>.o\. Td auvfjOrj 
xaprcocpopeiTto xat Tpotptjj.a, dXXd Td dypia xal 
dopoiTa. 

i Ka't ercauaaTO 'Ioj6 jifjp.aoiv. > I'» Rcg. xiv, <J. 

VAKl.i; LECTIONES. 

'. ' .. » la, apisaaa; st, b l<r. Sxavov. • yp. dysXxdjtgvoj. r,i r\ deatum jon. 335 

0J>. SwXtoc; litaiSjatq, cttXi c.T)uacrcv, Jj xapSfa 6e /V Non omnino ecssavii,.scd a vcrbis lahliim ; cor 
auToii vooucra ti 0:?a oix STcausata. "Host ydp '->'•'• xatpb; Ttb tcjvti TtpdYua-t Gitb -iv oupavbv, xatob; 
tou etyav, xal xatpb; tou Xa/eTv. "O-e y.atpb; rjv 

tou d-ny.otvaiOat, r.o'/- tou? Tpst; IXeyev ots 
xa-.pb: T)V oidJitti?, ;j.:Ti' to ETCiCJTOlJlfaat aiVtouc; ectf- 
yjjjs. Ka\ oluat sv ercafvtp elprjcrQai to, i.iavcuzo 

WV. 

KE*. AIV. 

npodtbij 1(1. 

l'tov tpO.wv to'J 'IojC stc\ napdx/T|3tv dcptxousvbrv; 
S$oj o: toj crxo-ou Ysyevriu.eviov TT ls Stptleuf, xa\ 

TT) |3apuTTjT'. T(7)V XdywV S1ttTpt6(5v"0)V T(o 8tXaf(p TJt 

Tpaj;iaTa ■ Scpacrxov ydp, 8'.' duapTta; aOpbv -:- enim divina meditari n :essavcrat. Nbnr ignora- 

bat quippe quod tempusessei rei omni quae sub ctrlo 
est.quod lempus esset lacendi, eltempusloqticnd ' 
Cum i('ti)|)us respondcndi erat, amicos tres i llo 
cnitis cst ; cum vero silentii tcmpus erat, orc illo- 
rum prius obturato, silenlium egerat. [Iocautcm, 
cessavil Jobus, laudis loco dictuui esse arbitror. 
CAP. XXXII. 
Pfoiheoria. 
Cum Jobi amici, qui ut eum solarenlur acccssc- 
rant, scopum adventus sui minime assecuti csscni, 
ct sermonum asperitate jusii vulnera cxacerbas- 
scni (dicebant enim, propter pcccala eumadversa uovOsvat, xa\ ut) fiXXto; t6v 0:bv sTtdYeiv ~y.; xoXd- n pati, ncc aliam ob causam Deum suppliciis punire ast;, st ur; xari dVTOTtdSocrtV ■ tou; auTtov Xoyou; 
6 '1(1)6 du.uvdu.Evo;, s-r,TcdpYi7s, U(b; tcoXXou; dpco- 
psv dofy.ou; Tttuoptav ou Ssoioxdca: ;j.:'-/pt tsXou;, 
8:xafou; os icdcryovTae; ; E T Ta, i<>- sitpaXuiva; tcov 
tpfXtov d-o-psuytov ~.k; xpfoet;, eitl 0sou poOXeTat 

TT)V SfxiJV St-£tV, tva ETCtSsffJT) tb; OJOSV TT); TTjXlXaiS- 

tt,c udjTtyo; eipyaTa-o d;iov. TaiJTa oc SXeyev, ou 
tou <-)sou xaTatpTjtptfJtiptevo; tS; dotxa TtpaTTovToc, 
ui/.x icpdSpa Oapibv t5j tou Oeou Stxatoxptafa, touc- 
6s tpfXouc otsXiyJjat OsXtov, t'o; ou otxata; xa^' au- 
toj iTOtouvTacj Tic. xpfisic. '0 {<ev o3v ay.o-b; tou iliiam ut pcccatoribus merilas pccnas retribual), 
sermoncs eorum Jobiis repellens, quaislionem pro- 
posiiit : Ctir multos injusios ad mortem usqne im- 
pimitos, justos autem aeromnas paii videamus? 
Dcinde, falsa amicorum jiulicia declinans, ut nihil 
sc lam gravi piaga dignum aijmisisse oslenderet, 
coram Deo causam suam agcrc cnpit. l!;cc atiicm, 
non nt Dcum facti aliciijiis injusli conilcmnarcl, cu- 
jus pniius jusii) jiiilicio multum confideret; scil ut 
aniicos argueret, qui injuslam contra cuin senton- 
liain protiilcianl, ab co dicla sunt. Scopus itaquc 'l('.i)j' (oc t.;A- toIic tpfXo.u; oXoc dTroTsfvsTat d , ^ouXd- omnis ct proposilum Jobi co tciulil, ut aniicis 

[j.svoc Sstfjat, oxt etc\ 0sou StxdCovToc ofxatoc dva- ostcndat se, Deo judice, qui verns est arbiter, ncc 

cpavet-at, tou aXrjOtvou xa\ airpocrio-oXfi jctou ■ o: personarum acceptor, justum appariturum, ctquod 
8e u.4tt)v auTou xaTrjyopouvTsc, oux dXrjOsTc Ix fjUJ t C f^ustraeum accusantes, xquilatis iniqui a?stimalo- 

too otxafou v&- xpfastc. Toutojv s-axpotoptsvoc 6 ri ' s cssent. Qux cuin Elius auilirct, ncc jusli mcn- 

'EXtouc, xal ou vsvorjxw; tou Stxatou tt;v otdvotav, tfin intclligcrel qnoil, cum justus cxsistcrcl, in- 

4)7)61) Xiystv auTov, ibc "Aotxa -d-/(,o crafi 0eou, i" sl:1 a Deo pateretur, dixisse eum arbilratus cst : 

Sfxatoc ibv 6ta touto fr^Xwv ejtptuxe tw Kuoto, unde zclo acccnsus, pro Doniino EemulatUS CSt, ct 

xat tupyfoBrj xaTa tou "It&6* ou8sv 8s Syuv aSfxriua «ontra Joluim ira rtxcanduit : cnni aulem nullius yaTi tou StxafoO xaTTjyopstv, (bpyfaOrj xaTa tcov 
Tptuv tpfXidv svofxtoc, t)Tt tov Sfxatov ass6efas xaT- 
e8fxacrav, tbc St' duapTfac t3tc Tttjtoipfac CiTcoac!- 
vovia. 'Evt:uOsv dvaxuicTst ?if)Tr)(jtd Tt TotdvSs ■ Ef 
tipyffsTat xaTi Ttov cpfXcov d 'EXtouc, oti das6t) Tbv injuslitix jnstiini accusare posset, jure ct merito 
tribus amicis infeiisuin se ostendit, quod juslum, 
lanquam ob peccala suppliciis affectum, impictalis 
condemnassent. Ilinc autem taiis quasslio emergil : 
Si Elius ainicis irascebalur quod Jobum impiiun ju- l(bo' Ixpivav, Sfxato; doa d 'Iib6 • Tetof o5v xa\ dicasscnl, pius ergo fuil Jobus ; qui fil igilur ut 

xa-.Jt toutou TtoetTat ttjv ImTfjjiTjcriv; 'AXX' spsc '"" m cliam vilupcrct ? Verum ad boc Elius respnn- 

~pb; touto d "EXiob;, ECusSr;; jisv d 'liiS xat 6f- debil : Pius quiilem et justus exslitil Joluis, nce 
y.ato;, xal ouo:'c dvTspst- atTfav 6s oiotoxs xatV ^ quisquam conlradicere potcst; illud autem, quod 

eauTou, Tb^sXstv T.pfcftibv otxdJsiGat. '0 utlv ouv ,l,in ^ 1 '" judicio contendere voluerit, ansam scip- 

cxo-b; tou 'EXtou; ou dsxTd; ■ ouSe yio cr-podo(b; sl1111 accusandi prabuit. Scopus quidcm Elii vilu- 

lTrXr,|s tIv '!ib6, tbircsp exetvdt, dT:6s:av auTou pcramlus non cst : non eniin, prout illi qui iinjiic- 

xaTat[<T)(pi(rduevo{ • ttXtjv ojx svcJrjcre tou Stxafou ttjv talis reum condemnaverant, gravialiqua plaga illuni 

otdvoiav xa: l\ otac dyd-r)c. xa\ t.st:o:0t;3scoc tt;; viilncravcral; vcruni justi animiim non intellexe- 

Tpb; 0sbv, src' auTou ttjv otxrjv Xsystv£7tdOst. "OOsv rat, nec qua cbaritalc erga Dcum ct confidcnlia, XoytCousOa xa: Tbv QHj-i utjts ETcatvscrat Tbv 'EXtou 
srcstOT) p.}) vevdrjxs tou 'Itb6 to ; j; Xdyouc, utjts utjv 
xaTaoticdcra:, STcstdr) ;jtr; dctsSsfa; auTbv xaTtfxptvs, 
jitos d-stsTJvaTo 6:' ditapTfa; aJTov Tcdcr/ecv, toT—p coram eo causam dicere desideraret. Undc Dcum 
arliiirainiir nec Elium Iaudassc, quoniam Jobi ser- 
mones non coroprehenderat ; nec accusasse, quia 
iinpielalis eiim miniine coiidemnaveiat, aill, [>roti t " Eccle. iii, I. 
- lc. suvTetveTai. VARI/E LECTIONES. « 'Hju/aaav -- Jcat oS tpet; cptXot auxou Ixi 
dvxet-ecv "liu6 • tJv Y/ap "Io>6 Scxato; evavxcov au- 
tojv. 1 

' '0 6e Xujjijcaxo;, Sia zd auzbr Sixaior tpai- 
recOui i.i* auzwr. 'Hau/aae p.ev 6 'Ioj6, 6c5ou; 339 OLYMPIQDORI ALEXANDRINI 310 

amici, propler pcccala adve*sa eum pati ailinnave- \ oi -Otot • Sci y&p touio ~ijv xax' ix:c'vwv :-:7i;j.r,a;v 
rat; qn.c quideiD causa fiiil cu* a Deo objurga- 6 0eb; eipYiaaxo. 
renlur. 

Yk.rs. I. » Cessaverunt aiitem et tres amici ejus 
ulira coulradicere Job;eral enim Job justuscoram 
eis. » 

Syinmaclius auiein : Eoquod justus prm illis ap- 
pareret. Siluit quidem Jobus, venia loqucndi iHis 
concessa : postquam vero Demn testem advocasset, autot; Xdyov ei-etv ■ e-etofj 5e xa\ xbv ©ebv exdXeae 
sibiqucdira imprecalus fuisset, ora amicorum ob- p.iptupa, xa't iautoj e--pdaato, e-eatou.iaOr,aav 
turcila simt : non eniin sponlc et arbilrii sui volufl- i tfiXoc • xoV fjau/a-av, ou -poatpettxoj;, dXX' 
tale silucruiil, sed quoiiiani causae suce patrocinium e-etof; -daav autoi"; StxatoXoyiav d-ey.Xetae, xaV 
omne pr.erepluin fuisset, ct ad ca qiuu dicebanlur jx et/ov dvtet-etv -pb; ti etpr;tJteva - auvT)-£atav- 
respoudere non posseirt; rerum enim a justo prx- -o yzp xw ocxalw xa xatop0oj;jiata, xa\ oj; ex oca- 
clare geslaruin conscii et testes erant, etquodanimi Oiaeoj; p.ev ep.Saei xo xaxov, elXtxptvec 5e dya-ri 
Mii proposilo liialuni odio prosei|iierelur, acsincero B u.etfj:c -b xoXdv-. "E5ec;e Y a P ° ' luj6 . £t ' xo ^ T - 
affeclu quod bonum erat seclaielur. Jobus eniin, -pb; dvOpw-ou; otxaca, xal tb -pb;tbv 0ebv a£6a;, 
quod xquiiatcm erga lioinincs, etciiltum erga Deiun axpoi; ecpOXaJjs ptexi tfi? Oaujjtaaxfi; ta-eivo<?po- 
religiosuin, cum sumina liumilitale (quain, praeler ouvijf, tjv -apSatrj-iv, &XXa xe -oXXi, xa'c xb l<\- 
innujncra alia , peccalorum confessio liiiuitlo -^opsusiv ti ap.aptfjp.a-a. 
osteudil) absolulissinie obseivaveril, palam tcstalns 
est. 

Vers. 2. « Iratus esl autcm Elius, filius Bara- 
chiel, Buzilcs, dc cognatione Ram, Ausilidis regio- 
nis. > 

Buzites quidem dictus est Elius, vel a cogna- 
lione Buzi, unde etiam Ram originein tiaxit •*; vcl 
ab urbe aliqua Ausitidis regionis. Nachorem autcni, 
Abrahaini fralrcm, Buz filium nalu secundum ex 
Meleha progenuisse, in Scripturis repcrimus 64 
inde igitur forte Elius genus 
pterea Buziies appellatus esl. 

< Iratus est autem in Job valde, co quod pro- 
niiiiiiaveral seipsum juslum coram Douiino. » 

Eliusquidem opinione sua justa de causa com- 
movefeatur : non eniui quod justum se Jobus affu- 
inassct, irascebatur, cjus quippe conscius sibi crat; • 'flpytTOif 6e 'EX.cou;, 6 tou Bapa/tfjX, 6 Bou- 
£ixr;;, ex xf ( ; Tjyfsv-' 2 ; 'Pi;-t, trfi AuJtttoo; /<i- 
pa;. » 

' Bou^ctr,; [iivtot efprjtai 6 'EXcouc , f; cilto auy- 
-reveca; tfji; tou BouJV, oOsv fjv xa'c 'Pau. • r\ a.r.6 
ttvo; TciXetu; tf,; Auoixcoo; /tupa;. Eupi3x.op.ev Sh 
oxt >ca\ Na/wp, b doeXtfb; 'A6paiii, T evv ? uiov - 
Seuxepov ex xfj; MeX/a; xbv BouJ ■ Csoj; ouv exei- 
suum duxit, ac pro- C Oev xatdyet tb Y' v0 ? ° 'E>.tou;, Stb xa't Bou^ttr,; 
wvo;j.aatat. 

< 'npvlaOrj 61 tw 'Iw6 uspojpa, Stott a«etsr,vev 
eauxbv Stxatov evavtiov Kupiou. » 

Kaxi tb eOXo-/ov p.ev extvetto , w; MjiiCsVi, 
'EXtou; • topYiuOrj yip , ou/ ott Stxatov eautbv &-.- 
etprjvev 6 'Ioj6 , auvr,-ijxaxo yip, dXX' oxc evavxiov sed quia eoram Domiiio hoc faceret,.ct testem illum Kupiou, ezecSf; auxbv exaXe; p.apxupa- fj oxt 7:pb; 

iovocarcl; vcl quia in judicium cum Deo descen- xbv 0ebv Sixa^ojfevos eocxatoXoYecxo • tb u.'ev Y*P 

deus, causai suce xquitalem tucrctiir : seipsuin StxatiLaat eautbv, ouSev p.eYa- tb 6e oj; rcpb; tbv 

enim juslilicare, magimin non esl ; lanquaiu vero Qeby ocxa^ojjevov touto icoiTprai, dto~ov. Mn Si- 

• iiin Deolitigando lioe facere, absurdum ct impiiiin xaiou yxp, <fr,a\v, kavzcr krarzicr Kvpiov. Kal 

cst. tlejuslifices, inquit, leipsum eoram Domino". u.f;v xal ot cpiXot 6ti touto o'jpviCovto , xat eXefov, 

r'A aiuici quidcni liac ipsa dc causa irascebanlur, et 3//'| yiip ecrzai fipozbq Sixuioc grarzi Kvpiov.; Ti 

dixcrunt: Nunquid eril murltilis justus coram Do- ouv outo; -Xeov It/jl ; xa'c -(ip xixetvot tb autb 

ti.ino™'! Qua in re igitur Elius superior illis cxsli- evexdXouv, otc tou 0eou Stxacotepov eauxbv evo;r.- 

lit, siquidem ct illi ctiam, quod seipsum Deo ju- oev elvat. 'AXX' ou/l toiaut- r^y-tl ° lij6 ei7t:v . 

-i, .1 .lii existimaret, Jobum vituperaverant ? Venun 3-1 auxb; 6cxato-epo; eaxt tou 0eou, dXX' ot.t -au.t- 

] ibus iimi eo aniino fuit ul se Deo justiorcni esse a 'j~.<]> ~£r.paxxat, xat ott ^ouXexat e-' autou xpive- 

affirmarct; sed talia ab co gesla fuisse, cl Dei ,ju- auatl f/ j trfjv docxiav evexdXettio 0eq)- 6 6e 'EXtou; 

dicium subire se euperc dicebat : noh auleni io- xooto u-iXaCev, ayvofjoa? -tjv euae6fi xou ocxaiou 

jii>tiii.c illiini arguebal; illud vero EHus, pii ho- Btdvoiav tot; 6: tpiXot; Stxatio; evexdXet -poo:ou).- 

minis animo nequaquam perspcclo, suspicabatur; -, : / jZl T ou 0eou to y.lpo- xa\ f,pvr,u.eyoc;. 
ainicos autem, tanquam eos qui l'ci parles prodidis- 
scnt ct abnegasscnt, jurc inerito acrusaverat: 

Vi.ns. 3. « Et vcro advcrsus tres auiicos iralus < Ka\ xaxa xojv tpcwv 5i tplXojv tipyJaOri -jlSp-, 

rstvalde, eo quod uon potueranl respondarc oppo- Scoxc oux JjSuvfjOTjiTav 4 - oxptflfivai dvttOeta 'Itu6, 

■ ■ 11 isi I ' >t posucranl ipsuin csse impium. 1 xa'c £0evto aiitbv elvat dae6fj. » ' l'..i,i, n,9. 'Gcn. xxii, 21, •* Eccli. vii, S. "Jobxv,14; xxv, i. 341 IN BEATUM JOB. 342 

'-AntXjj y.a-.JL twv ffl/.vf/ ti>pyl<ttir\ 'EXtou;, 6« A Ceminaidc oausa Elius amieisiirfensus erat, quod xs das6Eta; t6v Stxatov exptvav, xat ovt trjv unip 
6)sou luvTjfopfav dvstXr/^dts; , ffrrf|8i)iiav , xo\ 
gae&rrnaav ( x6v uct' autuiv ouvTjYepotStuevov ("jancp 

TtpoosStoxdts; 0s4v , xa\ xrj atoj-rj osiaiz';::; t«p 
'Ii'j6 xaxa xou OeoG xd vtxrjtrjpta. Etrcot 6' dv tt.-, 
6:i touto (xaXXov ibpYtoOat tot; tplXot; tbv 'KXtou;, 
ctt oux tpuvrjOrjaav dvttOsivat ti sir.dca to«4 tou 
'Iui6 Xdfot;, toats xa\ OTtOyfjVat autov d-:6r; xati 
fclsoG 9puattiu.EVOv. 

< 'EXtou; 5s u-fp.sivs 6ouvat dTtoxptatv 'I('u6, ott 
7cpsa6utspoi autou etatv fyjtipat;. Ka\ eTS:v 'KXtou;, 
ott oux "Tttv dicdxptat; ev oxdpatt twv tpitav dvoptov, 
xat e0up.to0r; dpYfj autou. i 

'KrtatvstSv x6 f,0o; xoG "EXiouc, ev xatpto psv 
atto7cr;aavto; - sost yxp Tcptotou; xou; Ttf sa6uts'pou; 
XaXetv • ev xatpw 6s dTcoxptvapevou, xojv itaXatote- 
poiv i-opia auaj(sOe\xtov. T6 ouv, tixijtsiYer, avxt 
tou, drijieire- x6 Se, eOvjw>t)ri, dvx\ tou, eili\Aio(re. 
Ka\ xaXdi; sItcsv, v.iijietre, ostxvu; oxt wpyt^sxo 
tisv, oux otTtEtdXjjta 6e ouosv etrcetv, eoj; av Ttdvta 
xevojot) d "Ito6. Katxot Osa aCxoG xf,v auvsatv, tsoj; 
ex Ttpootjjttojv euOsw; ens'6aXs e , ~tij; xf,v -poa- 
ijxouaav tfuXdttst f xd|tv. impietatis juslum condemnassenll, el quod patroci- 
niiitii Det suscipisnles, vieli essertt; el silentium 
agentes, Dettni, quetn defendemfonl sdsceperant, 
prodidissent, ac sUentio sho contrd Ditum Jobo 

v:ctori;e palmam eoncessisscui. Dixerii auicm quis- 

piam, propteroa Elium contra amicos ira accens 

fuissc, quod Jobi sermonibiis, (|ii e verisiniilia es- 
scnl respondere , arc impium iHum, et conira 
Deum insolcntor scse efferenlem, convinctffe non 
possent. 

\ i rs. 1, 5. < Elius autem sustinuerat dare re- 
sponsionera Job, quoniam seniores eo erant dicbus. 
Ei vidii Elius quod noncst feSponsioin ore trinm 
viromm, et indignalus cst ira sua. » 

Laudandum est Elii irigenium, qui opportune 
siluit, seniores enim primo vcrba faccre oporlebat ; 
et i|ui, aetate grandioribus dubitalioue correptis, 
lempore eliam opportuno rcsponsum dcdil. Illiid 
igitur, suslinueral, idem est quod, exspeclaverat ; 
ci, indignattts esi, quod, zelo commotus est. Reclc 
autem dixit, sustinueral, ut ostendcret, iratum 
quidem eum fuisse-, nihil tamen ausum csse loqui, 
donec Jobus scipsuni evacuans, oiimia depirompsis- 
sct. Et priitlciuiain quidem ejus obscrva, quomodo 
statimab exordio aliorum scnnones exccperil, quo- 
inodo ordinem decoruin obscrvaveril. 

Vi;i;s. (j. i Suscipiens autem Elius, lilius Bara- 
chiel, Buzites, dixit : Juuior quidem smn tempore, < 'VTtoXa6djv 6e 'EXtou? i xou Bapaytr|X, d Bou- 
«Jixrj^, et7te • Neojxspoi; plv etpt xoj XP^wpi up.st; o£ 

etits Tcpsc;6utepot • £-.6 f ( ctuxacra, tfo6r;0si; xou uptv p vos autem estis seniores ; quare silui, limcns in 

ctvayYstXat xijv epauxou erctatTjpTiv. » vobis aiinuntiare incain ipsius sciciuiam. » 

KaXto; zpodtOirixsv, oti Neojzepdc elja rui yjjovio- Rccle addidit: Junior sum temporc; csl cnini qui- 

s jtt ydp xt; veojxspo; p.sv xtjv TjXixtav, ctoXtiv oe dam «lale junicr, qui prudenlia cana praedilus esl ; 

e'x<uv tppdvTiotv xaV etspo; tqj psv y_pi'Ji<> Ttpo6e6Tj- et alins aelatc grandis, qui inlclligentia junior est. 

xii;, vetotspo; 6e xr;v 6tdvotav. "Opa 5s, Stcoj; ou Viile autem quemadinoduiii noii tanluni prae verc- cundia, sed meiu etiam ct religione quadam, quoad 
seniores sermonem absolvisseut, exspeelavciil ; ct 
quidem si prius linem dicendi non fecisscnl, ne- 
quaquam illa in medium altulisset, quoe recle se 
babere et utilia csse exislimaveral. 

Vcns. 7-9. « Dixi aiitem, Quod non est tenipus 
quod loquilur, et in imiltis annis novcrunt sapien- 
ev ^poxot;. 1'0 fii Sv{iiM.yOQ, "Ovxto; 6s nvsGpa liam : scd spiriius cst in liomiiiibus. [Symmaclms 
Wsou eixtv ev dvOpojTcot;.] IIvot) 5s riavtoxpdxopd; autem, Vere autem Spirhus Dci cst in liomiiiibus.] 
sjxtv t; 6t5dc^xou^•a• Ou/ oi joXu/pdvto£ stcri ootpo't, rj Spiratio auteni Omnipoteniis est quaa docet : Non 
ouo' ot yepovxe; oioaat xpt;j;a. » longsevi sunt sapientes, neque sencs noverunt iu- 

dicium. » 

Olini, inquit, cum sedens quse dicerentur audi- 
rcm.ncc prolatos scrmones a;iale dignos esse anim- 
adverterem, tacitus mecum dieebam : Qui reiate 
provecti sunt, non continuo sapientes sunt, sed gra- 
tia divini Spiritus opus cst, quse tcmpus non prae- 
stolalur, sed subilo bominem sapientem rcddit : 
quod auiem non promiscue et indiscriminatim tzi.i- 
tia erudiat, sed cum mentem purani offenderit, 
manileslmn esl. Non neccsse, inquii, ul soli Ktatc pdvov aioot, dXXa xa\ tfd6to xa\ euXa6sia ttov Ttps- 
a6uxipojv xf]V 6tdXs;tv Tcsptipstvs, xa\st pr; Ttpdxs- 
pov i-auaavxo, oux eItcev auto; d xaXoj; e'xstv eXo- 
Ti;sto. 

< Kl-a os, ott oux 6 XP^vo; eat\v 6 XaXwv, ev 
TcoXXot; oe itscrtv o't'5ait aot5tav"dXXa nvsuad Eottv IldXat, <fr;a'i, xaOrjpsvo;, xa\ xtTiv Xsyopsvojv eTt- 
axpotopevo;, xa\ oux d|tou; auvoptov xr\; TJXtxta; 
xou; Xoyou;, xax' epautov £Xe-j7>v, Ojy d-Xw; <A 
Xpdvtp 7ipo6s6r)xdts; eta\ ao^o 1 ., dXXa /roeta trj; xou 
dviou llvsupato; yi.pt.io;, xrj; oux dvajxevouar); 
Xpdvov, dXX' dOpdto; aotptfouar;; xovdvOpto-ov drjXov 
oe oxt oux dxpixoj; otodaxstr; X^ptii &XX' siv iu/f,v 
supr; xaOapdv. Oux dvd-fxr,, 9r,jt, xou; -psa6uxE- 
pou; stvat aotpou; pdvou;, dXX' s'att xat diti v£dtr;to; VABI.E LEGTIONES. ' >'c. 6TxeXa6e. 3i3 majores sapienles sim, cum a juveMute eiiain pras- 

ciaruiu aliquid audire liceat : si enim leuipus sapien- 
tcs reddU, nuilio magis Deus; teinpus autem ex se 
sine gratia, sapieiuiain conferre non poiest : quare 
ne parlem quidem diviuorum jiidicioruin coiupre- 
hendere quis potest, qui temnore sapiens evasit, 
uisi gratia diviua accesseril. 

Nt.its. 10-12. i 0_uare dixi : Audile me, et an- 
uuuliabo vobis quaj novi ; auribus percipite mea 
verba. Dieaui euim vobis audieulibus, quoadusque 
exquiratis sermones , et usque ad vos intelli- 
gam. » 

Alia exemplaria, post illud : Dicant vobis autlicn- 
tibus, hos versus babent : Ecce audivi scrmoncs 
vestros, ttuscultavi usqtte ad inlelligenliam vcstram, 
Cxleri vero inlerpreles sic rcddideruiit : Ecce exce- 
pi sermonet vcstros, auseultavi donee exquireretis 
sermones, et quoadusque vos perveniretis, cousidcra- 
bam, JuUa liauc igitur versiouem et reliqua exem- 
plaria : Queiiiadiiiodiiin ego, inqtiit, omnia qine 
dixislis audivi, et ad lincm usquc vestrorum ser- 
uionum, ac quoad oninein vestrani sapiciiliani 
exbauriretis, tacite exspectavi; vos etiani similiter 
iueis scniiunibus aureni praibele. Juxta auleni 
exemplaria quibus nos uiimur, sensus bic est : 
Auscullale inibi, inquii ; nibil cniin tumidum el ela- 
iiiui, sed quaj \os ipsi explorare poleritis, iu me- 
uiiim proferam. Et usque ad vos intelligam, id est, 
Nulla vaniloquentia utar, sed qua i assequi valetis 
loquar. Vel boc dicit : Non prius loquendi lincin 
faciain, quam vos eliam sermones meos exaiiiina- 
vsritis, si et cgo ad vos usque intelligere possum, 
id esl, donec vos etiam iiitellexeritis, vel veslram 
otiam intelligentiara excedam. 

Virm. 12-14. t Et ecce non erat ipsi Job qui ar- 
gueret, qui vicissim responderet verbis cjus ex vo- 
bis : ul ne dicatis : Invcnimus sapientiam Domino 
uljecti ; Iioiniiii aulem permisistis loqui lalia vcr- 
ba. i 

C.iiui nenic), inquit, vestruin Jobi sermones vitu- 
perare posset, ideo ego in vcrba prorupi : siquidem 
sermonis vcslri pars major iu co versabalur, ut pro 
Dco apologiam inslitueretis , ct patrocinium ejus 
susciperetis : Jobo autem conlradicere non valentes, 
silcntio vestro quodammodo illi concessistis ut bo- 
mo exsislens talia fastuose jaclitarcl, ct contra Dcuin 
b.uc loqucrctur. 

Prolheoria. 

Cum Eliuseausam qus ipsiini ad loquehdum iiu- 
pnlcrat, exposuisset, alto silcntio facto, sermonem 
suum persequitut et absorvit, verbaque Jobi, lan- 
quam seipswn jusliflcantis, ct cum Deojudicio 
contendere volentis, vituperal ; ipse quo animo ju- 
stus, ct quod ut iis qus ab amicis allata esscnt re- 
sponderet, haec ab illo diceieniur, non inlelligens; OLYMPIODORI ALEXANDRINI 344 

A dxouaai ti yevvatov • si yip /pdvo; Ttotst troysuf, 
tcoXXoj u.aXXov 6 0sd;- xaO' eautdv ye u.tjv 4 /pdvo;, 
*'X a t^SX^P" ?. «Jocjiav itapaa/stv dSOvaTo;. "OOev 
oOSs pipos tojv xptjidttov tou 0sou SJvaxai tt; xaTa- 
Xa6stv uit6 tou /pdvou aotptCdjjtsvo;, s't p.r) f) Geia 
rcpoavsvrjTat /dpt;. 

i ito etTta, 'AxodaaTS jjiou, xa\ dvafysXoj uu.iv St 
otSa - evtoziseaOe [jtou Ti dfjjjaTa. 'Eptli yap u|jt(jjv 
dxoudvTwv, a/pt; ou staarjTS Xoyou;, xa\ p.s/pt uu.ojv 
auvfjaoj. » 

"ETspa dvTiypa-ya jjtsri t6, 'Epo> ydp vftoir- 
dxovdrzojr, e/et xa\ toOtou; tou; aTt/ou; , 'IScu 

_ f\Kovcra zovq J.dyot'Q vfiwr, i\rojztcujii\r tiyjt 
crvrecreojQ vpuLr, Ot 6i eTspot epu.rjvsuTa\ outoj; 
exSsSojxaatv • 'Idov e£e£e!;dpiir zovq .Idfovc vfttLr, 
itxpoaadjnrr B ep' bcror ££.i}idcn\ze Mfovc, xal 
StiyjiL zvv eptxic/Oai vjtior irerdovr. KaTa u.kv 
ouv TauTr/; tt)v ExSojtv xa't Ti 'ixepa tojv dvTtypi- 
tftijv, "ilaTiip, tfr,o-\v, i~[6) p.eO' r;au/ia; Vixouaa 
7:dvToJv ojv etnaTc, xat dvi[jt:tva p.e/p! cu|jn::pi- 
arjtaTo; tojv u;j;5Tcpojv Xd^ojv, xa't eojj; ots zaaav 
eauTOJV ttjv CJpdvr,atv xevtijariTe • xa\ 0[jtei; tojv eo.tuv 
dxouaaTe Xdyojv. KaTd 6k Ta Ttap' r]y.tv dvTiypa'fa 
6 vou; outo; • 'AxoOaaTs' p.ou, yqalv, epto yip ouosv 
\j-ipo~(y.o</, 4XV d SuvaaOs Soxiu.aaat. Eul fteyptc 
v^tojr crvrqato, dvxtTou, Ou xsvotfojvia'.? /pfjaojiat, 
d/.X' oj; SOvaaOs auvtivat ).aXr;aoj. "H sxstvd tf^atv, 

C 0Tt Ou TtpdTepov Tta0-O[jtat XaXoJv, Ttp\v t\ xa\ uu.st{ 
tou; ip.o'ji Soxi[JtdariTS Xdyouc, et dpa xdydj auvtsvat 
86vap.a'. {texptc vftibr, TouTcaTt, p.i/pt;ou xa\ uu.etj 
evvor)ariTs, tj xat 0-sp6aX(jJ ttjv ujJisTipav vdljffiv. 

« Ka\ ioou oux tJv toj '1oj6 eXsy/ojv, dvTaTtoxpt- 
v6p.ivoq [if)y.aTa a-JTou iE, ujjiojv i'va p.rj siTtriTS, 
Eupojjtsv aotpiav Kupto) TTpoaOsjjtsvot • dvOpojTtq) 61 
s-STpiiaTs XaXTjaat Totauta ^[jiaTa. » 

Ata touto, 9T[a\v, si; to Xsystv itpo^/OrjV, ertetoij 
[jtrjSeU uy.6jv eXsy/etv tous Xoyou; tou 'Io)6 SsoOvr r 
Taf xaiTotye t6v [jisijova Xdyov eyujjLvd^Ts, urtep 
tou t)sou d7toXoYoO[j,svot, xa\ outoj auvrjyopouvTs; - 
u.T] la/OjaVTs; Ss dvTst-stv toj 'Id)6, Tpd-ov Ttvi 
xa\ ertsTp^aTe Sti tj^; atojitTjs dvOpw-ii) ye 8vti 
totauxa dXa^oveOsaOat , xa\ xauxa XaXf^aat xaTi 
6eou. 

IlpoOetopla. 

Etprjxoj; d 'EXtous ttjv atTiav i\ r t g ei; xh X^yetv 
Ttpofi/Ori, paOeia; auTto Yevop.svrji; myrfi, auTi; 
tou; eauTOu X.dyouj dvaitXr,pot , xat Ti xou 'bofc 
xaTa[AS[X9STat (jr^i.axa, o'j; SixaiouvTo; eauxov , xa\ 
TtpS; Ws6v sOsXovto; xpiveaOat • ou vevoTjxw; oOSe 
aOto; e; aiai StavoCaf, xa\ o'j; ltpb{ Ti Ttapa t<7jv 
oiXojv Ti totauTa eXdXet 6 Sixato;- o!rj6e\;6e Xiystv VAIU.I. I.ECTIONES. ;f. ey(i)Ttod(JtT)v. 315 LN BEATl M JOB. gifi 

aJ7v/,0Ti 'Aoi/.<o,- tayta Tcapi 0jou x&oyto, xaV ott A sed quod injuste li.cc a Deo paleteiur, et quod rcs 

I lanae fortuilo procederent, <li\iss<: illuin existi- 

inans, de varia Dei erga nos providcntia pluribus ihg Etu^e (fipeTat Ti dvOpcorctva, icoXXd icepV tfjs 
notx(Xr,{ toO thoj jtepV f}u.3{ wpovofa? otaXiyetat. 
HXSjv oOo: 6 'KXtoO,- tfj<; xaTi t6v 'Iu)6 0-oQij;co:; 
iyyaTO, aXX' fiYviiq-j; trj; £7c;v:/0:ijr,,; aOcio TtXrjyTJi; 
tJ]V aiTiav - ap/:Tat 5; d>3- • 

< 'V-o/.ao'(uv 60 'EXtou;, Xeyet - QdXiv XaXrjatu, 
jc/.rpr,; ydp ::;j.: pV,uaTcoV. 1 

//.(/i/v/r, (fria\v, e//c! firytdzwr, twv te unip 
8eou SrjXovott , xaV tcuv itpo; t6v 'Iii)6, e!.; ttjv 
iuoiav e^itaoiv 8etj) xaTaJTf^vat 0:Xf,javTa, xaVeE; 
toaoOtov eTcatpouevov, cb; Oi/.::v Tcpo; B:6v xptOfj- 
vat, xaV eXTct£siv XijtjiesOat ti vixTjtTjpta. 

< 'S)'/.ix:t ydp ue tb TcveOpta tf,; yaatpo;. > 
'0 0; I'J;j.;.ia/o;, iri'j-j«j/£C.O09ip<jj,9r,Jt, Tfjvatco- disserit. Verum iic<|ii<: Elius argumentum a J<>ln> 
l>i<>[inMhim alligil, sed causam plagae quae illi inflicta 
fuit, ignoravit : sic aulcm oralionis initium facit : 

Vi:ns. 17, 18. < Suscipiens autem Elius, ail :Rur- 
sus loquar, plenus enim sum verborum. > 

Plenus, inquit, sum verborum, quae pr<> Deo, sci- 
licet, <•! contra Jobum mihi dicenda sunt, qui Dco 
comparalione acquari cupil, eoque arrogantixelaius 
csi, 111 iu judicium cmii co descendere velit, et \ icto- 
ii.c palmam reportare speret. 

< Perdil enim me spirilus ventris. > 

Symmachus auiciu : Comburit. Auimo, inquii, T:r,v, oJ6; e/euuOav 6tt SOvap.ai, SiaOepuaivSuevo; B exaestuans, ci quasi suffocatus nisi eloquar, silere ttjv i'j/T)v, xat oTov dTcorcvtyoij.evo; £t uf) XaXfjJtU. 
HrsvjMU S: yaczpdc fj Tcep-.-fpajf.xco; Tf,v 'yu/f,'/ "/,i- 
y;t, t]t6 8u{£tx6v auTrj; ptipo;, euXoyco; (!>; U7c;p Qeou 
xtvouuevov. 'EptoV 6e TpoTctxtoTepov eipfJaOat Soxet 
to, 'Q.Ukei ycip jiezo .-irtuttuyaczpdc:. "tiiTrepydp 
TCveOpta to"; eyxdtot; <a-o/.r,(fO:v, xal uf) euptsxov 
StisoSov, Xu-et xat oSuva t6v avOpcorcov ■ oOtco, 
cpTjcrVv, xaV epe w.Ukei. zu nrevjxa rrjc yaczpoc, tou- 
TiiTtv, 0! Xoyot ou; ev ttj StavoEot 9 ipto, aSte|o5eutot 

XaT6'/0U.£V0t. 

< 'H ok yaiTr,p [jou 6jj-:p icrxb; yXeuxou; ^itov 
fcosjjtivoj [ 6 £e Iujqur/_or , ioj-:p otvo; veo; 
dS:a-v:'jjTO;], f) toJTtep tf'JJT[Tf,p '/aXxitii; :p,^r,- 

■>-:• ' , 

Mtxpou, (f>T]j\, Stap^ijyvutwtt , u-'j toO -Xr,Oo'jj 
tiov e-;/.Oo'jatov [jot 7cpo; tTjv avttXoyfav evvottliv 
aT:vo/(opoO;j.evOs, tojrcep tt; fltJxos otvou viou xal 
Orp;joO 7c;-/.r,p<ouiivo£, u:c5 tou dva6paj;jo0 xa't 
■:?,; ^i j;<o; expaj-f/zat [JtiXXov. 'EvteOOev 6ox:t ptot 
xa't ev ttp EuayyeXtto eipTJaOat, < OuSe':; otvov viov 
v.i idxou; TtaXatou; ^dXXet. > <I'uc>izl]p 5e e:-e, 
xaV Tcpoj:Or,xev, kppi\yfoQ , e~::Sij Xa/,::v V,o;aTO, 
xat 6jj7c:p d^tivat toO e'v5ov TcveuptaTo; • 6 yap 
BtapfayeV; cpuoTjTrrJp toO /aX/.ito; d^trjjt t6 
Tc/:Op.a. 

< "AvOpcoTcov yip oO u.rj atJ/uvOSJ, d/.Xi p.f,v 
oJo: jootov ou [jtfj ivtpaTttu' oO yap eTc;jTot;j.at 
Oauptdcjai r:poJco-a• el 5: [xf], xa't *;j; af,Tec; :Sov- 
Tai. > 

Aa"/.f,jco, cpTjjlv, dv::caia/OvT(o;, xal oi^a Tcaar,? 
avOpcor:ap:Jx::'a; • ei Se t: rrapi t6 Sixaiov (fOiy^o- 
p.at, xa\ ufj Tcaari; dvOpcoTctvr,; a:5o0; touto rpOTt- 
u.f,JO), xapt: o'jj-:p cov 'IojS afjT:; eoovTat, f) 
toazep toOj Tcpojto-oXfj-Ta; ' xa: ptdXi<rta otav tj 
0:6; ev to> p.ij(p, xat dvOpoj-ou; udXXov ttuijjuev. 
'Eyoj uivToi, cprjatv, ouk exiczitjiai Oaupdcai 
xpicunor, touTeaTtv, OOx e'/co taOTr,v ttjv eTttatT)- 
urjv, tva a£5:a0(jj f, /apiacouai ttvi, dX/.a xata-f povto 
dvOpcijTccov, xai tijs r:ap' aJTor; a:a/j'/r,;. TaOTa 6: 
Xiyuv, Ixstvou; a:v:Tt:Ta:, 5tt '~:it touto -::yr ~j. 1, 
aia/u vOiv:;; tov 'Ioj6. 

67 Uarc. 11, 22. nequeo, el obmutescere amplius non possuui. Aui- 
iiiaiu vcro, vel irascibilem cjus partem , pro Dei 
causa ralionabililer commoiam, spirilum veniris i>e- 
riplirasiice appellal. Illiid vero : Perdii enim me 
-piritus ventris, magis tropice iuilii dictum esse 
videtur. Quemadmodum eniin , iiiijuii, Oatus in 
visccribus conceptus, nec exilum inveniens, bomi- 
nem torquet, et doloribus crncial : ita eiiam me 
perdil spiiiitis rcntris, id csi, scrmones quos siuc 
exitu con.strictos, auiino inclusos gero. 

Vehs. 19. « Venter autem meus, sieut uter musto 
fervens ligatus [Symniaclius vero, Sicut vinuni no- 
vmii ipiod respirarc ne<iuitj, aut vcluti follis serarii 
disruplus. > 

Parum abesl, inquit, quin pr;e multitudine cogi- 
lalionum quae animo nieo ad contradicendum ob- 
vcrsanlur, in augiistiis cuiislitulus, tanquam ui<-r 
aiiquis vino novo ct fcrvido plenus, qiii fcrvorc et 
ebullitione rupluram minatur, medius disrumpar. 
llinc illud Evangelii dictuui milii videtur : A"emo 
injicil vinum novum in utres velercs". Dixit aiilcin, 
[ullis , et addidit, disruptus, quoniam loiini, et spi- 
ritus intus inclusi aliquid cuiitterc coepe.rat; ruplus 
cnim fabri aerarii lollis, spiritiiin efllal. 

Yers. 21, 22. « Honiinem cnim non verebor, scd 
neque crga morialem confundar : 11011 cnim novi 
admirari facics ; alioquin inc linea: cdent. > 
1 

Loquar, inquit, omni pudore dcposiio , et sinc 
ullo hominibus placendi studio : si <|iii<l autcm 
eontra jus ct aequum dixcro, et non illud omni ve- 
recmidi.c ac modestiae bumanae praelulero, nie 
ctiain, lanquam Jobuin, tineae depascant, vel tan- 
quam personarum acceptores ; et praeeipue qiiideiu 
cum de Deo agitur, ct bomines pr;e illo lionore alli- 
cimus. Ego quidem, inquit, (acies admirari nou 
novi, id est, Disciplinam lianc, ut quemquam reve- 
rear, ani gratiu: alicujus tribuani, non didici ; scil 
homines, et pudorem qucm illi inculere possunt, 
contemno. Il.ec auteni dicens, illos innuit, quia Jo- 
l>iim reverili silenliuw egerant. 3ff OLYMPIODORl ALEXANDRINI 

CAP. XWIIl. A 

Vbbs. 1-3. < Verunilauieo audi, Job, verba mea, ct 
aurihus percipe loculionem mearo. Ecce enim ape- 
rui os roeum, ci locuia esl lingua mea. Mundura 
esl cor oieujBi verbis, ei intelleclus labiorum mco- 
■"■1111 miimla CQgilabil. > 

Aiiili igitur, Julie ; dcinceps enim alloqui le ag- 
gredior, puraro animam, et ab omni perturbalione 
vacuam aflerens (vel, juxta alios, reclam, simpli- 
cenj, niliil c\ prxjudicata opinione loquentem) , ac 
prudenli cognilionre, quae crroris expers, ct ab oinni 
labe purgataest, pr&dilus: puram autem cognilio- 
nein vocat, quse pro Deo esi, et adversus hominem, 
qurje pari jure cuin Dco in judicium dcsccnderc 
c„|,it. 

\t;ns. i. t Spiritus divinus est qui me feeit ; « IIveu[*a.8etovioicoHJijav {*.£, tcvotj Ss IbtVTOxp*3 

spiratio autcin Oiiinipolcntis est qu;e docet me. » Topo; fj otoiaxouad y.z. » 

Semionis sui initio Elius, Deum creationis, in- 'Ap/ousvo; 6 'EXtou;, eu/aptaTf)piov Bjtvov dva- 

lelligenti;e ct coguilionis snae qua fretns ad dicen- TciuTtst 0soj, auT6v etvat Xiytov airtov eauTou xat 
diim iinpulsus fuerat, causani ct auclorcm praidi- ttj? Tcotf;asto;, xa\ ttj; auvicrsto; xat yvtbjsto;, f;Ttvt 
cans, graiiarum actionis livmno celebrat. Novi, iteitotStbs en'. t6 /iystv Tcpof,/0r|. OtSa yip, tftjo-iVj 348 

KE*; \r. 

i Oi jjltjv Ss, dXXi dxouaov, 'ItbO", Ti <>f;;jiaTa uou, 
xal XaXtiv sviotE^ou uou. '18ou yip fjvotfa t6 trctJpa 
jjtou, xat eXaXrjjsv f) y/.tbjji uou. KaOapi p.ou fj 
xapSta (jf^uajt, auvsjt; Ss /EiXitov pou xaOctpi 
vofjOSt. > 

"Axouoov TOtyapouv, <b 'It'j6. "Ap/ou.at yip ).ot- 
tcov Ttov tcpo; as Xdytov, xaOapiv uev xal Tcavro; 
TtdOou; ivsvj/).TjTOv tfiptov ttjv tVj/f]V f) xaTi tou; 
Xoitcou;, suQstav, dirXfjv, urjSsv xaTi Tcpoxptua )i- 
youaav auvsTTjv os s/tov yvcbatv, xat arc/.avTi, xa\ 
xsxaOapuivrjv • xaOapiv 5s )iyst yvojatv tt-.v u~sp 
0sou, xa't Ttp6; SvOptoTcov s£ IjoTtuta; OiXovTa Ttp6; 
0sov StxdjajOat. <b; TauTr,v xtjv auvsatv oux drc' euajTou, d/.X' i-6 
t?,; Osta; /dptTo; xixTrjuat • 6 yip t6 slvat Ssoto- 
xtos, xat Ttov SsovTtov ttjv yvcuaiv Tcapia/STO. inqiiit, ijuud prudcntiain lianc non a incipso, sed a 
divina gralia possideain ; qui enim ut cssem con- 
ccssit, ideni coruin qu;e fleii oportcl, cognitionem 
est largitus. 

\eiis. 5. « Si poleris, da niilii rcsponsionem ; ad 
b;ec susline. » 

Exspecta, inquit, et cum audieris quoe ego attule- 
ro, si quid liabcs quod opponas, contradicilo. 

« Sla juxla me, el ego juxta tc. [Vers. 6.] De C 
luto fonnaius cs tu, sicut ego ; ex eodeni formali Bifjprioa 
SUmus. » ausOa. > 

Noli, inquil, v«r«ri responsum dare, certamen * Mti«v, <pr^lv,.60^6tj8^« npo;.x^4itoxpfve«8«i, 
cnini aeqcale cst; ejusdem quippe naturaj ainbo '^oTcaXT],- yip aytov, xt}; yip auTri; fiutfio Tuy/a- i 'Eiv Suvt], S^; [jlo: acroxpt-tv • Ttp6; TauTa utco- 
ustvov. > 

'Avapiivov, tpr;a\, y.a\ axouaa; Ti rcap' s[Jtou, sl 
EjTt aot X<5yo; ivTtXoytac, avTtcpOsycjai. 

i Stt.Oi xaT' su.s, xat syto xaTi as. 'Ex tctjaou 
tb; v.al lytb • sx tou auTOu Str^pTt- vousv tpuasto;, tt;; ex Tcr,Xou xa\ yij;, xat oiBkv 
exoutrrjsOtcepOYxov. TauTaSs /iyet, svTpicrtov au-6v, 
tb; Tcp6; 0s6v Os).T;javTa otxa^saOaf p.ovovou/\ 
ipdaxtov Tt Ttp6; 0s6v xpivsaOat OiXst;, ou svioteiov 
ouos';; StxatouTat ; rcp'/; ;jts Sixaaat, t6v xaT' oi/Siv siiiiius, (ju:e e lulo et terra esl, nec quidquam ma- 

giiilicuin et cxiiuiuii, babel. H;cc aulcni, ut pudo- 

rem illi inculiat, quod cum Deo in judicium dcscen- 

dere voluerit, ad bunc lerc inoJuin loquitur : '!ur 

i um Deo judicio conlendere vis, in ciijus conspeclu 

nemo juslilicalur? mecuni conlcndito, qui in nullo oou 8to(j6povT«. 

a te diHero. 

Vers. 7. « Nori limor mcus te lurbabk, ncque « 0fi X 6 <? i6 °? t"" 5 ss °~9 r ^™> ^ *> V- d ? ^ ou 

manus mea gravis erit snpcr tc. » fSapeia SaTat stci aot. » 

Quoniam Jobus dixerat : Et timor ejus non me ' ' E,::l ^ IXs ^ EV 6 ^ 5 ' Kal 6 ^ 6o(: ai ' Z ° d / " 1 

iramvenumayul™; ccce, inquit, niliil in ine, sicut D /(« orpofo/rw 'ISou, tf^aw, ouSsv 9 o6sp6v Tcap'su.o\, 

in Deo, rormidabile est, ul prae nietu animo per- "~~ l ? wa P 4 0£< :'' ^ 1 " ^ x '' ^ ' ^ 1 ' 1 ^ 1 ffS> 

lurberis el percellariSj ac proindeverba quse milii *& *efnp4it8o8«t ttjv Stdvotav, xa\ Std touto utj 

forle dicenda babes, cloqui non audeas : neque si Oap.ostv toj; Tcp6; eus Xoyou;, ou; fcrw? S/st.-, ei- 

eontradixeris quidem, gravi me manu plagam tibi tcslv ouSs liv dvTstTcti-:, urcoTCTeust; oti TcXr,yTiv 

inflicturum suspicaris ; incinini cniin (licenlcni tc ercaydyto aot, pptpuvuv wwi oou ttjv sur,v /stpa- 

audivissc quod, si baec non metueres, cura Deo te Hcfaaxs; ydp, (b;ixouja; u.4u.vijp.at, (b; si urjTauTa 

ceriamcn initurum. Haec autcm, qua menle Jobus sSsooixst;, SttiytovfCou «v -p6; 0e-5v. Tauta£:oi- 

verba protulissct minime assccutus, Elius cnarrat. i;statv 'EXtou;, ou xaOr/.ousvo; Tf,; cvvota; t\ Jfi a 

•Iib6 tou; XSyou; rcpoitfspsv. 

Vebs. 8-H. < Veriiiniaiiini dixisti in auribus « II/.f,v eTtca? ev diol poo, *ojvi]v pr.y.aTtov oou 

meis, Vocem verborum luorum audivi ; quandoqui- axfpeoa- Stoct Xiyst;, KaOap^; eiiAt, ou/ d;j.apTtov, 

i ni dicis: Mundus sura, non peccans, sinccriraine SueuTcri; -'■;>■■■, r - : - Y^P v/oy.r,-a • txl^n '■: **'■ J.ib IX, jj. 349 LN BEATUM JOB. 350 

Itwij s&pev, fjr^Tat 8f ja^ wissp uikvovxEov • &0exo A sum, noii enim inique egi ; accusalioacni auiem 

6s iv =uX< : > tov -65a [Jiov, fe^OXftSs 8; ;j.oj itaaas Tir. 68/J^. » 

" Auxbj, (fT,^, xoT; EU.01.; ("jtVj rjxouaa wu Xivov- 
T0 S , oti Ka0ap8.r ei[U xal ip:e;j.TCTo; • 6 5s 8so<;, 
(in::, ttc; s/Opo;, «xpt6w4 dvaCntfiaacj ti xaT' 
tf/.v , cf tt dxcov r- dY'/otov Tcapi6r,v, eups xax 1 ep.au 
jjijjttj/tv, Sikoj [J.e ttu.topfjJTjtai, xaV rcdaa-. [J.ou ti^ 
Tcopeia; auvixXstasv, wfHiep ot sv tetiTJ7tr|p.iv,(i) $u^l;i 
toue i:ooa; 8effU,ouvtecj '' ' t6 6s 45ie§oosutov xt|{ 
tty.coptaj sv touxoi<; aivttxsxat. « Ilu); y3tp >.if st;, AixatSc; sijjtt, xat oux fcTtaxfjxoe' . 

[ioj ; » 

Touxo Jaxtv o syxaXsi;, c;T)a\v, St: ou/. siafj/.ouai 
<TOU TT,J BixTj^ • tcoOsv Sf/OV, sirci [JtOt, OTl oCix sta- 
fpcouaev ; 5-t xoXi^st xa\ TttjtcopstTat ; Touxo Epyov 
aJTw, toaxs {JsXxiout; Tcotstv xouj dvOpto-ou.;. Q105 
ouv ot-SToXpiTiaa; touto eircsiv, ot: Aixato; si[Jtt, 6 
6s 0eo; oux d/.ous: jiou ; « Aitovto; yap s~tv e-avto JJpOTcov. 

" Touxsaxtv, oux STct ao\ TtpcSxov SoxtpLaaOrjaeTa: 6 
cttA -avTtuv 0sS;. 

( Asyst; 6s , Ataxt tt^ 6!xt,; jjtou oux stc- 
axf,xoi jj.ou Tcav 6f ( y.a ; sv yip tc7> cc-ai; XaXfjaat 6 
Kjoto;. > 

' 'jVvO' cov 'AxuXa; xat Suptjjta^o;, 6 p.ev, Tl cur p 
npdc uvzcv tciKucm ; ozi .tuvza zu f>r\uaza av- 
tov ouk dxoxpiyeitai '66:, TL ovv aur<J> SiaSc- 
nuO.l ', nurzec yiip cl AoyoL avzov druvzifptizot. 
'Fouxeortjv, o\>/}. xaOixaaTov dxoust xal TtaiSeuei ; 
'AXXi xouxi eaxt tou 0sou, ei^iiita'; tl Tcotf^aat, xal 
jj.rj xaTatjttxpov JtoXXdxt; 8t' ovetpd-tov Tcap-fivsis, ' 
6t" evurcvitov • au 6s autlv si; StxaaTfjptov xaxa- 
arcaaat Tcpofiptjaat. KatTotys expjjv as svvostv, ott 
a toptasv , ou/ di^ dvOpojTco; iU.STa[j.sX6p:svo; J , f) 
STctXo-ftJojjtsvo; k xt xpstxxov , Evo;j.oQsTr;asv ' dXXi 
rcavTa d SiioptaaTO, ct[iS[ji7CTa. 'AvOprorctov jjlsv yap 
t6, sy' oTj Xiyouatv f; rcpaTTOuat, (jtETajjtiXsaOat . 
0s8; os touto 06/ u7co;j.svst, dXX' arca"; dpxst d-o-ffj- 
vaaOat. 

tlicunl aul faciuut, iioeniteiuiain agerc ; Deus aulcui lioc 
lis est. 

« 'Ev siosat y65o-j TotoJTOt; auToj; e^s^oGr.asv • p \'ers. 10-18 
drcoaTps^at av9po)7tov drco dotxia;, to o'z a6j;jLa au- 
tou drc') TCTOj^aTos ippjjaco, s^siaaTo 6s tTjS ifwySj 
o.utou drc6 OavdTOu , xa't (J.fj rcsastv auTov sv -0- 
Xijjuo. 1 

"A-i; [tsv , CjVT,ai , XaXst, xa\ vojJtov TtOrjai tdzi; • 
[j.sxd 6s to vo;j.oOsTf|aat, si' Ttva suprj xaxacppavouvxa, 
i.i. vuxTsptvoJv auT6v 6st;j.dTtov s-taTpSfSt xa't vou- 
OsTSt. OiJTtoSs Yjjfjcijui; 6 rcat6soTt/.6; outo; 9660S, 6 
cti Ttov oaajidTtijv xa't ivoaXaattov, oti xa't p.iXXou- conlra ine invenit, putavit autem me sicui adyer- 
sarium; posuit aulem in ligno pedem lneuui, et 
oliservavit onuies vias meas. > 
Eao, inquit, auribus meis dicentem ie audivi, 

Miiinliis siun, et irreprehensibilis ; Deus autem, 
lanquam liosiis, aciiones meas diligentec iuvesii- 
gans, si ([ua iit re invitus fortc et pcr Lgnoranliain 
offendissem, ut supplicio afficeret, querimonix et 
condemnationis causam conlra me invenit, et grcs- 
sus meos onines, instar cortini qui i" ligno per- 
forato pedes 'conslrielos liabenl, conclusit. llia 
aulein vcrbis gupplicium inevitabile fuissc in- 
uuil. 

Vi.us. 12. « Quomodo cniin dicis, Justus sum, ct 
non exaudivit me ? > 

lloc, ini[iiit, est quod in Deo aecusas, quod eau- 
s;e lu;e ;ci[uitatein non autlieril : die inibi, unde 
constctquod non audierit? An quia puniat, el sii[i- 
pliciis alliciat? vcruin lioc opus ejus est, ut bomi- 
nes meliores rcdilat. Quomodo igitui ausus es 
illud diccrc, Justus sum, Deus aiitcm me non cxau- 
dit? 
« /Elernus eniin est, qui est siiper bomines. > 
lil esl, Deus, qui omnibus pneest, 11011 iu te pri- 
iiiiiiu probabitur. 

Vers. 13, 1 i- « Dicis auteni : Cur judicium nieum 
noii exaudivit, meum omnc vcrbum? scmcl eniw 
loquatur Dominus. » 

[>ro quibus Aquila ct Syininacbus, bie quidem : 
QuidigiturcoMra eum.judicio contendhii? ad omuia 
enim ejus verba responderi nun poteril ; ille vero : 
Quid igitur tpsam vocas in jndieium? nulli enim.ejus 
sermones coiUradicuonem udmiltunt. Id esl, non si- 
gillatim Deus audit, et erudit? Verum siinul et 
semel aliquid facere, nec paulatim et per partes, 
Dco peculiare est ; ssepenumero i«er iusomnia, et 

tu aulein ad ea qua) in somnis videulur, admonuit: 
judicis tribunal irahere euni staluisli. Ei sane cu- 
gitare tecum lc oportebat, quod 11011 instar homi- 
nis, poenitentia postea ducendus, aut sanius aliquid 
calculis subduclis rcperlurus, decreta sua sancive- 
rit i sed quod cuncla quse Ceri decrevit, reprehen- 
sione carcant. Hon.inu.n enii.i est, eorutn qu» 
iioii [..ililur, cui seinel edivisse sa~ 

lu speciebus timoris lalinus cos 

cxterruit; avertat hominem ab iujii.iilia, etcqrpus 
ejus a riiin.i liberavit, et pepercif auiuuc ejus a 
morte, et uuu caJat illc iu bello. 5 

Semel quidein, inquit, loqnUur Deus, et legein 
sancit; si quem aulem, postquam legem tulerit, 
legis conlcmpiorein invcncrit, noclurnis terroribus 
illum convcrlit, et cominoncfacit. Melus autcm b:e 
commonitorius, qui per visa ct simulacra fu, adco l tcr. 6i3uoujt;voi. ' i't; r . adtl. xc.':. V.VIU.i: LECTIONKS. 

icr. usTau.sXriaou.svos, 1- ic. iTCi/.ov: 30 i.-.o,. 351 OLYMPIOCOIII AUEXANDRINI £51 

utilis est, ut futurum jadiciani mliilie.it el iinpe- A oav tijjiupfav ir.i/zi • a>s"cov £* tou pJCou j3e).T!id 

ilial : el <f n i leirore hoc melior evasit, corpore simnl 

ac anima ex bostium nianiliiis ereptus, indeihHis 

exsisiat : foric cniin, si anle supplieium nen eon- 

vertisset, vel plaga divinilus immissa, aut ho&tium 

incursu, peccaiorum posnas luisset; sed qui in in- 

ferendis suppticiis cunclatur, per terroresad pcsni- 

icntiain revocat, ei supplicium quod exspeclaturj 

niinis cohibet. 

Viks. 19-22. i Itcrum autem arguit euin in lan- 
guore super cubile, et mukiludo ossium ejus oblor- 
puit;ctomnera escam frumenti non poterit sume- 
re, et anima ejus cibuin desiderabit, quoadusque 
putruerint ejus carnes, cl ostcnderit ossa sua iha- 
i: ia, Appropiuquavit aulem ad niorlem anima ejus, 
cl vita ejus in inferno. > 

Si peccator, inquit, noeiurnis terrorilms ad me- 
lioivm frugem non redierit , neque poenilentiam 
agerc voluerit, morbo correptum leclo alliyit, trc- 
uiorcin ac torporem ossilms immiuil, ac miseran- 
iliim adeo in moiliim allieit, ui cibum quidem ap- 
petere cupiat, appetitus auiem eum deficiat, nec 
alimenlum admillere possit ; ita ut eam ob eau- 
sam carnes cjus talic constinianlur, robur ossium, 
mcdulla propemodum exsucta et exarefacta, ile- 
ficiat, acdeinde anima morti vicina sit, eaque quae 
apud inferos sunt, videre imagineiur. 

Vins. 23. t Si fuerint mille angeli mortiferi, 
tinus coruin non vulnerabit eum, si coeilaverit -reviiievov d6).a6e; S^eiv xa\ aioy.a xa\ 'J-uxfjv, <*vap- 
TcaTOfjva! « ix 7coXe;j.!tov /etpi; " taoi; ydp , e! pf) 
e-ijTpe p ye itoo trjs Ttp.top!a$, fj OerjXdTto tcXt;-)-?:, t\ 
TeoXepiftijV EtpriSip, div e^fjpapTe Tfjv 5!xt)V eotoou ■ 
d).X' 6 u.eXXr;.-f;; elg Ttp.top!av , Std twv cpd6ojV dva- 
xaXsirat Ttpo; ;j.eTavjtav, xa\ 5td tt;; dTcet/.f}; tijjloj- 
p!av £r:e/E[ 7cpoa6oxoj[j.ivr;v. 

« IldXcv 6e f,).ey'iv aucbv e-\ ptaXaxta Itc\ xoCttj^, 

xa\ tcXtjSo; ottiTjv autou evdpxT)ae ■ rtav 6e P^ojtV/ 
tihou ou p.f) Sv/TjTat TcpoToilaaOat , xai f; 'yu/f; ai- 
tou (jptijaiv e-tOup.fjiret, eto; av eraTcwtltv auTou ai 
adpxe?, xa\ aicoSsfijT) Td 6tt5 autou xevd. "HfYtse 
8e etj OdvaTOV f ( •yu/f) at/Tou, f) 5e £ojf) outou ev 
do n . , 

' 'Edv ;j.ivT0t, tprjTi-v, 6 apapTavtov ;j.r ( 5e toU 
vuxtepcvcT; ato-fpoviJotTo tpt56oij , ;j.r,oe u.£tovoeTv 
JSouXocto, xXtvoTciTT) aucbv voaouvTa Tcotet, xa't tppE- 
xrjv xat vdpxrjv toT? aJTou daTio:;. ev!r jt, xat outoj; 
£0Xt(t>; S:aTtOr;jiv, o'jj eOiXetv p.ev auTov Tpo^rj; 
dpeyeiOat, erctXe/.otTcevat Se ttjv Sps?t'J, xa't pf; 5u- 
vaiOat tojtov Tpotpjjv jcpocjEstjOat • Ci; evTeuOev Td,; 
p.ev adpxa; outou 5a-avaj0at, tiov 6e oitiov Tfv 
!jX ; jv ex).et'7cetv , G/e5ov xa\ tou (jtueXou fx;xufTiOiv. 
toj r] |r;pavOivTo;, eyyj-Je elvat XotTCOv toj Oavdxou 
Tr,v ti/u/fjv, xa't Td ev aoou 9 avTa^eaOat. 

1 'E3tv diTt y_i'no'. dyyeXot OavaTrjtpdpot, e'e aJTwv 
oj pf; TpioTT) aJTOv, edv vofjtrr) tt; xjtpota eTttjTpa- corde reverti ad Dominurn ; annuntiaverit aiitem (j 9f;vat tcooc; Kupvov • dvaYvetXT) Se dvOpiorcio if;v 
bomini suura ipsius crimen, et suam siultitiam 
ostenderit. > 

Si, inqiiit, ipii extrema patitur, peccatum morbi 
causara perpendens, et delicta sua quae reprehen- 
sionera merenlur, ac peccala per confessioncm ape- 
riciis, ail I) ( 'nm conversus fuerit; tii-et inliniia sint 
quae interitum provocent, morlem imminentem 
sisiit. Poenitcntia enim peccalam oblitterat, Deum 
Oectii, ita utscntcniiam revocet. Vebs. 24, 25. « Retmebil ne in mortcm incidal, 
ct renovabil corpus ejus, sicut lectorium in pa- 
riete, et ossa ejus implebil medulla, ct niolliel car- 
nes ejus sii nt parvuli, et restituet eumvirum fa- 
( lum inter bomincs. > 

Fraclus poenitentiae considera, quae 1 lantum 

mortera inbibet, scil Qrmam etiani valetudinem lar- 
;:ilur. Ueus enim picnitonli SUCCltrrit , neqnc in 
niorteiii eiini incidere siiiit : scil quemadmodum 
ipii disriiptuni parietem, el ruinam minanlem, 
1 alce illinenles reuovanl ; ila corpus cjus corruptum 
rcparat, decornm reddit , el lanquam de novo fin- 
gens, os-a mciliilla replet, carnes recenter factas ci 
Iribuit, la idemque virum (actum, \d est, firmatum, 
ac robore virili praeditum, ut inter bomines rursus 
dcgat, eum restiluit; vel, juxla aliornm in— 
111 111 ■. Arf diem jutentutit tuw rediu eauTou [j.i;j.'^/tv, tt;v oe avcav aOvou oet^Tj. > 

* Outo; , yr^Vj , 6 ev TOt; ET^aTOtg e^-Ta^o;j.evo; , 
edv to at-rtov Trj; v^tou vofjTae Tr,v ap.apTiav, eTct- 
OTpayrj -pS; 0:Sv , 5t' e?ou.o).OYr ceto; Td; !5taj 
|j.ip4e , .c xa\ d;jtapTta; e^a-j-opeuojv, tTcr;Ttv iTCTjptT)- 
p.ivov tOv OivaTov, xav pupta tLat ttjv te")!euTT)V 
TcpixaXoupteva. 'H ydp [tSTavota d-a).e!';xt jj.ev 
tt)v dpapTtav, 6uito-et 5e tSv 0e5v. e^' tp Tr,v d.T.6- 
tfaTtv dvaxaXiiajOat. 

e 'AvOifeTat tou ;j.f) Tceaetv eis Odvarov, dvaveoj- 

gil 6e auTOU tS tJto;j.a, iojTcep dXottpfjv ei:'t toivou, Td 

6e 6tt5 outou epicXrTet pueXou , dTcaXuvet 6e auTou 

t4? (Tapxa; <oT-ep vrrnCou, d-cixaTaTt^oet 5e auciv 

q dvoptoOivTa ev avOp(I)Tcoi;; 

"Opa tou; xap7Cou?Tfj{ p.eTavo:'a?, xa\ oTt oi ;j.5- 
vov Od/a-ov xtoXuet auTr) , d.XXd xat eu:;!av yapi^e- 
Tat. '0 ydp 0eoe, (prjjV/, dvTtXap6dve-ot tou p.eTa- 
voouVTOf, xa\ oux ea aiiTOv Tceaetv et; OdvaTOV ■ 
d/.Xd xaOaTcepoi toi-/ov xaTeppioyOTa xal expeuoavTa 
oti TfjC i7ca),e!'yeoij Tr^ xo/ta? dvaveoupevof outw,- 
dvaxaivifet to StstpOopb; auTOU T(o;j.a, xa\ eu-p€7cej 
d7co6e!xvuat ' xa\ toTjcep e§ dp-/f)c dvarcXdTTtov , Td 
;j.'ev ojt5i TcXr)poI [iueXou, veosayet^ oe auTtp xaptfe- 
Tat odpxa? , xal t5 6f) TiXo; drfipd)ff(iQ, TouTiaTtv, 
tTcipptoja? , xa\ !a/uv ivSptxf)V 7capaa/6;tevo? , ti) 
;j.:td dvOptonto/ 6iaTpi6fl -d/.tv aitiv drtoxaOiTjr, jtv 
t), xaTd tou; Xotrcouj, 'Extcrrpipei sif ■fytipar ve6- 
rijrof «L'ft r. 353 IN BEA i Kujjdfievoj 51 Txob; Kuptov, xa\ S:/.xi aJxru 
tsxat. > 

' '0 ?S 6so5otlli>V, &EnOi' t iTt.Taitor 8Sl r, /'<(/; r./< ■- 
yijtrsc urrir. 'II 61 Sidvota, "llxoi oxt ai xtpj; 8ebv 
auxoG eugal K* 1 - ultooxiosij oux dTxo-ep.tfO^JOvxa'., 
dXXi Bextat eaovxat • r\ oxt at Ttpoaeu/at auxou 
SexOfjaovtai, xal xfjv avuOev eOXoytav auxiu xop.toO- 

JIV- 

i GiasXsvaerai TtjSOBiiMtfpxaOapoJ auveijTjYopia. • 
' ' Qi ,6e XotJtoV , l.larui. 'Avxl 61, tou, <ri , c if- 
IV 1 / ■'.'• 'AxiiXa; fjtiv xat tleoSoxitov, «■ u.(«.!((j-/((,u, 
£upttjta)( ,- 5i, (■'/' rJ/ltri .!( j'<V , iiiiSiuxe. Tdte, tptjatv, 
6 ditb ".f,; vdaou xat xou TtpoaSoxtujjevou flavdtou 
StajojOe':; , eu/aptatTjptov eu/f;v xat e5op.oXdYTjatv 
SUftpdaSextOV dvoiaet fchcu, xa't p.exa 7tap,Sr;ata£ au- 
xru TtpoaeXeujxxat ■ xauxrjv ydp SijXoi xO xaOapbv, 
eiltouv iXapbv itpdatOBOv ■ xa: uptvfjj;: 6sbv, xaOap- 
0.':; Sti tf,.; ixat8:oj£to;;. 

< 'Ar.ooojjz: 61 dvOpojTto:.; 6txa:ojuvrjv. » 

' "Hxot autbj o Txaoit Qsou euepvetrjOets avOpo- 
t.o^ sxdatu) xtLv 6p.ov£v(ov -a xax' d^-av dTioSaja;!, 
cty.oJv XoiTtbv xo Stxatov, xal xaXXttuv y : Y ov( ^ ^td 
xf;,' 7xa:6£ua£tu;."II SQ^S; Stxa:o)a£t touc ouxo)5taxe- 
Oivxax; >, xa't i7co5t0j£t aotots xijv £9' o\; icpdtspov 
£-/.r 1 [jt{j.£>.r 1 jav dtpsaiv. 

« E:xa tdts dn(j(j.i;j.'Y:xa'. avOpojrxo; auxo; e.auxc;j 
Xeyojv* OTa auvstsXouv ; xat oj/. aijta fjcaai jj-e ojv 
ijp.apxov. » 

' I'vou; 61 xtuQe'.; xf]; aoyfj; tou 0eou aotfia^ tb 
xipSo;, xaxaYvtOaixat p.lv eavtou, eu/aptaxtov 61 
Ipst, oj; 'EXdttova tliv eTxXrjtjjjieXriaa Tteixaioeujjwt:, 
Mt\ oj/. dita TtixtovOa tLv SeSpaxa. 

< ZcTjjov tf/UXTJv jtou tou U.T] sXOsJv etg 6:ay0opiv, 
/.a't f, ^ojf, jjou tpw; Oyexat. » 

Kat xauxa xf,; eu/f^ xa\ xou uu.vou xi p^f^j.axa ■ 
ep:t y^P , Euxaptjxdi oxt ippuaoj jj.£ dTxS xou Oava- 
tou, xal trj» evtsuOsv Sta-^Oopa; xat StaXuaeto;, CfjV 
6i ;j.£ xal xO tfi; touto pXirtstv auve/tbprjajj • 
touto 'ji ij.ot xat et; xo s|tj; YevlaSat TxapaxaXto. 
T:vi; 51 ouxoj; ivdfjaav, oxt eu;£tat, (jtf| tlj; titiv 
dStxiov jjtspISo; jj.exi tdvfis xov p!ov, xfj; sv ■cfj ota- 
^Oopa, yeviaOae, dXXi tf,; twv Stxattov ev xt;j tfojxi. 

< 'ISou xauxa xxivxa ipvaxat S : a/upb; SSou; tpet; 
jtexi dvSpd?* xa\ i^SuJaxo xf,v 'yu/fjV ;aou ex Oavi- 
vou, iva f| Cojt; j;.ou ev (ftox\ atvjj auxov. » 

' '0 Se Xu(j.;j.a'/o;, Slr~flc .ipuc inacTOY, Ojore 
jiSTcaca.liaai Tqr •frvyrfir ftov i/c Ouyutov. '0 Se 
vou; xojv fr^jjtdxtov totouto;' Tauxa tou ootpou xat 
ij/upou t);ou xi spya, 6:i tptfiv xoJxtuv tporcojv 
xou; d;j.apxivovxac, e7X'.jxpi'jovxo; Sti xou XaXsfv, 
Sti xou (foSetv evuTxviot;, Sti voar ( ;jaxo)v. Tadta; 
xi; xo::; SSou; xit o:xovo;j£a; aex' dv8pb{ i/.ajxou 
S jtavto6uvap.o; ipYa^exat ■ tva jtta youv tuv toioii- 
ttov SSojv atofpov.jOe' 1 .; S TcXrjjjtjjteXojv, 'juyTI V&* --' J TITM IOB. 3.".i 

A Veks. 2G. 1 Dcprecatus aulcm ad I» inuin, ct 

accepia ei eroni. 1 

Theodotio autern : Orabii Dominum, et beneditet 
eum. Sensus veroest: Velquod voiaejus, el pre 
ces xi « 1 Deuui fusae; non repudiabunlur, sed accepta: 
eruni ; vcl quod preces ejus locuni apud Deum 
invenient, et supernam benediciionem illi confc- 

ICIIt. 

< Intrabit facie pura cuhi professione. » 
C;utcri aiiiem, hilari. Pro illo auteni, cum profes- 

sione, Aquila et Tbeodotio, in jubilatione, et Sym- 
niachus, in hymnorum decanlatione, reddjderunt. 
Timc, inquit, a morbo ci exspectata morle servalus, 
precibus cuai graiiarum aclione, et grata confes- 
siimc, Dcnin celebrabit, ciiin fiducia ad eum accc- 
^ dct (vultiis ciiim purus, sen liilaris, hoc si- 
gnifieat) , et correptiono purgalus, laudes L)co 
canet. 

< Reddel autem horoinibus juslitiam. > 

Ycl, llomo qui beneficio a Deo afTectus est, xqui- 
lateni postca colendo, etcorrectione melior fac.lus, 
unicuique eorum qui congeneres et ejusdem nalu- 
roe siint, pro mcriio jus siunn tribuel. Vel, Deus 
bomines ita affectos justiiicabit, ct priorum deli- 
ctorum veniani iis concedet. 

Vers. 27. < Deindetuncaccusabil bomo scipsum, 
dicens : Qualia consummabam ? et non digne in 
ine inquisivil pro iis quse peccavi. > 

Cum antcin servatus prudenlis divinac sapientise 

q cmolunientiim inlcllcxerit , seipsum quidem cmi- 

demnabit, Oco antem gralias agcl, diccns : Cor- 

rcctio delietis meis minor esi, neque jiaria iis quse 

atlmisi passus sum. 

Vers. 28. < Salva animam meam.ne venial in 
corruptionem, et vita mea lucem videbit. 1 

El haec precationis et hymni verlia sunt ; sic enim 
ilicct : Gralias tibi ago quod a morle, el corruptio- 
ni! ac dissolulione qtue inde profluit, me liberave- 
ris, et nt viverem, ac liicem lianc aspicercm, per- 
miscris ; quod ut niilii etiain in posterum conlin- 
gat, cnixe pcto. Qiiitlam vero sic intellexeiunl, 
quod Dcum oralurus sit, nc post cxaclaui Iianc vi- 
tam, sors impiorum, qu.e in corrnptione est, iili 
obvenial, sed juslorum, quae in luce est. 
^ Vers. 28. < Kcce bxc oninia operatur forlis vias 
tres cum viro ; el eruit animam meam de morte, 
ul vila mea in liiininc collaudet enm. » 

Symmachus vero, Bis ter ad unumquemque ut 
revocet tinimam meam de morte. Sensus autem vcr- 
borum lalis e>t : IIoc sapieniis et fortis Dei, trilms 
Iiisce inodis peccatorcs convertentis, opus cst ; lo- 
quendo, scilicet, leriemlo per iiisoninia, ct mor- 
bos inferendo. Has trcs dispensalionis suse vi:is 
omnipotens ciim unoquoque bomine exercet ; ut 
qui deliqucrat, una harum trium emendatus, mor- 
icm devilet, et vivus Dcum laudibus celebrel, qui VAIU.E LfZCTIONES. 1 yp. StaatoOivxa;. nr.s lOi.YMHonom alexaxdrini 356 

arguendo, increpando, adbortando, sermonc do- A OivaTov, Ccbv 6e u;jtvrj t'jv 0s6v, 6c outio Ti icati 

ouc ivOpcbrtouc ococxsr, tTapixsc "° stvai, Oy/TjyeiTai cendo, terroribus noclurnis minitando; et inlirmi- 
latibus explorando ac torquendo, sic res humanas 
moderatur, exsistentiam iispraebet, quae Beri opnr- 
teal docet, et vel mercedem recte factorum largilur, 
vel peccatorum et transgrcssionum sapplicium 
si niit. 

Vers. 51-7(5. < Auribus percipe, Job, ci amli mc; 
obniiitcsce, cl ego quidem loquar ; si siinl tibi scr- 
mones, pesponde mibi : loquere, volo cnim jusiiii- 
cari ic: sin niiniis, iu audi me, obmutescc, et docc- 
bo lc. » 

Cur, inqnit, Dcum invisibilem tccum in judicium 
vocas ' Ecce ego qui homo sum, et juxta ac (u ocu- 

l^ cei •, adsum : si sileniium cgcris, tc alloquar; 

ct si habiieiis quod regeras, audire non gravabor : 

si autein nlhil respontlcre polcris, ruisus sile, ct iis 

qux a me diccnlur aurein pncbeto. 

CAP. XXXIV. 

Prolheoria. 

Cum Elius solliciiuni cl accuratnm divinae insli- 
Ktllionis modum explicassct, quod, scilicet, insom- 
nlis terrendo, et morbis casligando, ad mcliorcm 
frugem nos rcducat; aliud sermonis sui initimu 
facil, cl statim in exordio, ul ea quse diccnda sititt 
inlelligant, audilores horlalnr. De supplicio autem 
quo iujiisii exstirpnntur, disserturum sc proponil; 
petitque ab audiloribus, ut an recte a Jobo dieium 
sil quod jiistus esset, cl a Deo injusta pateretur, Ti SiovTa, xa\ f] jjusOov SiScost Ttbv xaTopO(ojjciT(ov, 
fj Scxrjv eisTtpaTTeTac t<ov TtapafiaOivTtov, eXiy/tov, 
eTttTccj.<bv , TtapaxaXtbv, Scoasxow ev t<o XaXscv, 
4-ecX<bv ev <f>66occ vuxTspcvoTc , jJasavi^tov ev isOe 
vefatc. 

< 'EvtoTf^ou, "Ito6 , xa\ Sxoui jjtou • xtocpevsov, 
xa\ eyto eccu XaXfjoxo. Ei eisf sot Xoyoi, imxelbwd 
fjtoi* XaXrjsov, OeXto yip OtxattoOfjVa! se • ei u.fj , sj 
axousSv jAou, xcbcpeusov, xa\ otSicco ae. i 

* Tf, tfTjs'i, tov Qeov xaXecc xlv iipaTOv ei; ttjv 
(Aeii sou xpcstv ; 'I8ou eyto icvOpcorroc tov, xa\ 6po'j- 
cievoc. xaii ss, Tripsccjtt • xav f)su-/isr]c, oeaXs^ou.at 
Ttp6css, xav JI/tjc " ivTtOstvat , cpOovoc o06sfc • et 
6s u.tj6sv Suvato iTtoxpfvasOat, TtiXiv fjsu/asov, xa\ 
6e^ou Ta ttap' sjjcou jiTjOrjsojieva. 
KE<I>. AA'. 
UpoSsupia. 

Eipr/.tb^d 'EXcouc TpoTtov xr l 6eu.oviXTJc 7tai8suae<oc. 
0eoO, xa\ oTt 6c' evujtviojv cpo6<bv , xa\ 8ei vistov 
TtacSsuiov, CTte t6 xiXXeov f),ua.c e~aviyef TtiXiv e| 
etepa? ipx?,; TOieiTai t6v ),iyov, xat -pootpLtaCou.:- 
vo:; Ttapaxa/.et to j^ ixpoaTi; et^ xf,'/ Ttiiv /.eyou.ivtov 
xaTavorjStv. npoiiOeTa; 6e 6c6isxetv wep\ xo/.iseto^ 
oXoOpeuousrjt; ioixou; • xa\ tii; ; ot tou? ixpoaTi^ 
otaxpTvat ei xaXto^ efpr^Tat Tto 'Ito6 , tb? aiizd; txev 
oixaio^ esttv, ou oixata 6e trisxet Ttapi 0;ou. Etti judicare velint. Deinde Deum, unicuique pro mcri- q tfrjsiv, o-t exisTto Ti xai' i?iav 6 0eo; iwov^titoy, tis retribucntem, injustos Snppliciis pimire asscrit ; 
hujusque rei raliones in medium affcrt : rerum 
eniin opifex, inquit, opera manuum suarum injuria 
laederc, sustiuere non poterit. Hccle quidem Elius 
de juslo Dci judicio lociilus est; animum vcro ad 
ea quai proferebantur adjiciens, non autcm intcl- 
ligens, quod justus non ut Dcum accusaret, scd ut 
amicos reprehenderet, cum Dco in judicium desi en- 
dere desideraverit, Jobum pari jure cum Deo judi- 
cio ronlendere voluissc vitiipcrat. 

Vins. 1-0. t Respondens autcm Elius, dixit : 
Audile inc, sapienles; quibabelis seicnliam auribus 
pereipile : quia auris scrmoncs probat, ct gultur 
gustal escam. Judicium eligamus nobis, uoscamus xoXi^et toiis ioixou? ■ xa\ XoytsjjtoutjTouTou TtOTjstv ■ 
'0 yip ArjiJti.oupyot; Ouscjav ivis/oiTO, cpr,s\v, i8'.xf,sat 
xi iota 7:otf]u.aTa. Ilsp\ plv ouv 6ixaia; xptceojj 
tou 0eou opOto; el'pT)Tat Tto 'EXtou; ■ u.lu.tj3STat 6e 
Tto 'Iw6, oTt -po; 0e6v 6u,OTt';jito; fjOsXe xptvssOat , 
ttj [Jtsv Ttpo^opa Ttov j5r,[jtaTwv trposi/tov, u.f) suve\» 
6e, tl>c ou 0eou xaTnyoptov 6 5ixatoc, iXXi touc. tpt- 
Xou; 8ts'/.eyi;ai OsXtov, TfjV trcpoc 0s6v e-iOet otaStxa- 
ciav. 

« 'Yr:oXa6djv 6e 'EXiouc.Xsyet^AxousaTe u.ou, m- 
C£to\, e-ts:iu.evot evtoTi^ssOs - oti ouc Xoyouc 6oxtu.a- 
fst, xa\ Xipuyl yeucTat pptostv. Kpistv eXtbjjtsOa 
eauTOts, yvto;j.ev ivajjuisov eauTtbv oti xaXov • oti iincr nos quid biiimin : quia dixil Job : .luMus sum ; D etpqxev 'laj6, Aixatic etu.t- 6 Kupioc ait^jUatjd u.ou lioiniiiiis rcinovit judicium niciim, ct nicntilus cst 
in judicio iiico; violcnluiu jaculiiui nicum sinc in- 
juslilia. > 

Juliani ct Ottjmpioduri. Proplcr priores accusa- 
lioncs (|uas contra audilorcs alliilcral, niollioribiis 
verbis eos Elius demulcet, ct sapienles cos, et recti 
ae honesli scie