Skip to main content

Full text of "Periplus ponti Euxini: Anonymi Periplus ponti Euxini, qui Arriano falso adscribitur. Anonymi ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| 
HARVARD 
COLLEGE 
LIBRARY APPIANOS. ANONYMOI 

TPEIX ArAGHMEPOX 

TEMAXIA AYO. 

ARBIANI PERIPLUS PONTI EUXINI. 
ANONYMI PERIPLIJS PONTI EUXINI, QUl ARRIANO/-'^" 
FALSO ADSGRIBITUR. ANONYMI PiSRIPLUS PONTI 
EUXINI ET MAEOTIDIS PALUDIS. ANONYMI MEN- 

SURA PONTi EuxiNi. AGATHEMERI hypotypo- 
ses geographiae. FRAGMENTA duo 

grographica. 

ORAECE ET LATINE 

- A D D 1 T 1 S 

H. DODWELLI, F. OSANNI ALIORUMQUE DISSERTATIO- 

NIBUS, ATQUE STUCKH, TENNULn, YOSSH, GRONOVn, 

HUDSONI, BASTn, KOEHLEBI, GAILH FILII, LETRONNH, 

TUM mTEGBIS TUM SELECTIS SUISQUE NOTIS 

K D I O I T 

S. F. GUIL. HOFFMANN 

DR. PHILOS. SUMPTIBUS C. L. FRITZSCHII. MDCCCXLII. A'// 6 


H 

UNiV .^SITYi 
LIBRARY / 


t V. oiiJLjoro 

PROFESSORI 6IESSENSI 

QUI CUM DE HUMANITATI8 STUDIIS , TUM DE GEOGRAPRIA 

ANTIQUA* OPTIME PROMERITUS EST KT A M I C O 

A. et. R. liTAiJiiAiiniro 

PRAECEPTORI IN SCHOLA MCOLAITANA LIPSIENSI ET 
PRAEFECTO BIBLIOTHECAE CIVITATI8 PRlMO • Mwm lilBVlCM S. F. G. HOFFMANN. liECTOm BEHrETOIiO li. /Vrriani periplum Ponti Euxiui aliorumqae eiusdem argumenti 
libellos tres anonymos una cum iis libris, quos adhuc nomine 
Agathemeri omnes fere appellant, nunc edimus. De illorum 
periplorum interpretatione atque emendatione ante nos loannes 
Franciscus Gail filius bene meritus est, quamquam plura in- 
tacta reliquit. Nos quidem ea explicare atque emendare sta- 
duimus, sed non facile est sibi ipsi satisfacere, nedum aliis qui 
rem melius sciant. Gailius multum etiam eo praestitit, ut dili- 
gentissime indagaret, ubi et quomodo illi libelli de Ponto Ea- 
xino, re Terbisque inter se aut congruunt aut differunt. Haec 
fecit et in notis et in praefationey quas libellis adiecit at- 
que praemisit. Quare et elusdem notas omnes fere integras, 
et praefationem, in qua rem accuratissime pertractayit , repe- 
tendas esse duximus, ne aliquis quid desideraret, quod ad rem 
pertinet magnlque momenti est, et haec omnia adiicere necetse 
esse persuasissimum nobis habuimus, quod Tolumen tertium edi- 
tionis Gailii in Germania ignota fere est. Plura autem, quae 
huc spectant, nos in notis exposuimus, t. pag. 64. 66. 70. 73. 
100 sq. 103. 104. 105 sq. 110. 111 sq. 114. 116. 

Quod iam Gailius tidit, nos hodie Arriani periplum Ponti 
Euxini non integrum habere, docent luculentissime Leo Diaco- 
nus atque nonnulli loci illius libri, qui Stephani Byzantini no- 
mine superest. Haec quidem onmia Gailius inier testimonia de 
Arriano iam libello ipso praemisit, sed ea non ita perpendit, 
at necesse fuisset. Leo Diaconus haec refert hist K. 6;. 
^j4^Qcavog yag q>fi0vv Iv t(p JleQlnktp, Stcv&tiv ^/ixMta tov TI — vfjg, itaga rrjv Mai(onv klfivTjv xBLfisvTjg' a%BXa^Lvra 8b 
TCQog t(Sv Uxv^cov dia ro djtr^vBg^ co/iov, xal av&adBg tov 
q)Qoviiiiatogy av^ig BBttaXlav olK^^at. Nescio an plura ex 
Arriani libro receperit Leo Diaconus. In noslro autem peri- 
plo Arriani noniine neque' oppidulum Myrmecio commemoratur, 
ncque historia de Achille narratur, quae in eo libro Leo Dia- 
conus legit. TuiA tempore igilur, cuin Leo Diaconus scriberet, 
Arriani periplum integrum atque alium ac nostrum superfuisse 
ex illo loco satis apparet. Myrmecio autem in anonymo libello 
altero p. 171 commemoratur, ubi periplus paludis Maeotidis 
describitur» sed praelerea ibi nihil de Achille legimus. 

Quod autem ad Stephanum adtinet, aliam Tiam ingredimur, 
ac Gailius itit, qui in hac re nihil feeit, nisi Stephani verba 
et Arrlnno dcsumpta simpliciter inter testimonia retulit. Nos 
entm accuratius perpendemus, habuerit Stephanns, cnm soum 
opQs conderet, Arriani pcriplum integrum, an eiusdem epito- 
men? Stephanus periplum Arriani tantnmmodo y. ^Ati^ai di- 
serie citat, sed ex hoc loco non liquet, Stephanus Arriani pe- 
riplo integro Qsns sit, nec ne. Stephani rerba sunt: ^Atilaty 
Sdtwg (htvQ^ixov, ytirvta^o^* Aa^olgy c5g ^^^tavog iv neglnlip 
toH Evl^elvov IIovTov, Idem fere legimus in nostro periplo 
Arriani nomine; itaque, cum hic locus unicus sit, ubi Stepha- 
nns, qnalem enim nunc habemus , Arriani periplum diserte atque 
ita rommcmorat, it ibi eadem res narretur, quae in periplo 
noitro Arriani legimus, difRcile dictu est, an in ceteris locis 
Stephanus, nbi res narrantnr, quanim nusquam in nostro Arriani 
periplo commemoratio llt , periplum primitiTom habuerit, an alinm 
fortasse ab alio iam mutatum, qni a nostro diyersus foerit. 

Deinde apud Stephanum legimus s. t. *A^vat . . . l6tt 
b\ Iv r(S Ev^tlvca novrcp xw^/ov ^A^^vaty (Hg^AQ^tavog. iort 
dl iBQov avrd&t ''EXhivtxm', Si Terba posteriora cnm peri- 
pl! noslri Terbis p. 40: xal rt xal ^A^rivSg ItQov l&civ av- 
rd^t ilkriviKdv conferimns, dubitare de eo non possumus, haec 
TOrba ant Arriani ipsins esse, quae peripli nostri auctor ser- 
Tatit, ant iam Stephanum periplom nostmm kaboisse. Hoc ta- 
men Terisimile non est, cnm Stephanus alio loeo referat ex Ar- 
riano : 'AXfifjvijy %6ltg ZQog rm Ev^ivcp /Jovr^, d^ *A^tmf6g, — TII — 

coias urbis ia noslro periplo' ArriaDi nomine non fit mentio. 
Sed ad alia respicere necesse est Armene, qui sine dobio 
idem locus foit, appellat Menippus apud Stephanum s. r. 
'j^Q^Bvrjy HdiiTj naq>Xayovlag, MsvLnaog iv ntQlnkta. Etiam 
in periplo anonymo, quem secundo loco edidimos, p. 126 *Aq- 
(livfj tonog, commemorator. Qnomodo autem haec inter se 
conyeniant, facile cuique patebit, qui rem accurate intnetur. 
Dobitari nequit, Almenem et Armenem eosdem locos fuisse; 
porro id certum Tidetur, quod, cnm Arrianus periplum sooni 
Gomponerety idem locus urbs erat atqoe Almene appellata; 
cum autem Menippus suum periplum scriberet (v. nostrom li- 
bellom: Menippos der Greo^aph. Lips. 1841, p. 21), Armene 
nondum urbs erat, quae postea facta est. Hic locus eat onos 
quidem eoivm» ex quo nihil patet, utrum auctor anonymi perr- 
pli prioris Menippo an Arriano usus fuerit , sed ex eo boc sa- 
tis Gonstat, Arriani periplum, qualem nunc habemus, anonymo 
periplo mox laudato esse iuniorem. IIlo enim tempore, qoo 
periplus, quem Arriani nomine nunc habemus, ad iisum qoem- 
piam compositus est, urbs Almene, cuius mentionem Arrianos 
ipse fecity quod Stephano .comperimns, iam interiit; in nostro 
enim Arriani periplo, Prytani vicinus Pyxites floyios, omissa 
urbe Almeni, indicatur. 

Ex reliqois locis, ubi Stephanus Arriahnm breyiter Iaq- 
dat, nihil liquet de nostro periplo, qui Arriani nomen praeferl- 
Omnes enim loei, in quibus Slephanus Arrianum laudat, nihil 
aliud praebent, nisi quod etiam in nostro periplo reperifliw. 
Itaque ex his non eoUigi potest, utrom habeat Stephanus inte- 
grum Arriani librom, an iam mntatum ac osui tempori» acco- 
modatum, fortasse qualem nunc habemus. Suat autem Stephatti 
loci hi: KoxviOQaf Tidpbfj TCQog tfp Uovtipy mg 'j^^QtavSg, 
Uuius loci commemorationem in nostro periplo Arrianeo p. 7& 
reperimus. Berkelius ad hunc Stephaai locum annotaTit, qoae 
ad nostrum Arrianum spectant, haec: ^.Hodie profecto in Ar- 
riani Periplo KotvcDQa non occurrit, sed quidem JiCtFrcD^og, ita 
enim ille : ^Ev&ev Ss slg KvtcDQov ivevfJHovta. oQiidg vav6lv 
hv Kvt&Qfp tlg AlyiaXovg a^xovta. Q. Vossius in notis, ad 
Sqrlacem, eundem locnm esse censet, ut et alii geographiae 
poriti. Contra Stephanua KvttiiQov in PaphUfonia GA\l^t»^> i- -It» 
HARVARD 
COLLEGE 
LIBRARY — X — 

coargnit, sed etiam rattones exteriorei, e eodicini eondltioBie 
deftamlaey eaeque nw miflas graves, quas qBisqse agnoscet, con- 
ftrmant. Conferas 'enim lib. I. cap. 2 com lib. IL cap. 12; lib. I. 
cap. 3 cnm tib. II. cap. 14, qnae quamquam idem argomentiim 
^ctanty adeo inter se differunt, nt non facUe idem scriptor tam 
diTersa de iisdem fere rebos cofiscnpserity nisi balbus fnerit; 
conferas deinde lib. L cap. 4 cnm lib» 11. cap. 4. Qood autem 
adtinet ad codices, scimus, in omnibns Kbromy qiiem nunc 
Agathemeri nomine habemus, acephalam ene, in tribus autem 
codicibus, Altempsiano enim et Viennensi et Vaticano, tantom 
partem quandam et priora qaidem capita libri primi contineri. 
Conf. enim Holstenii notitiam libro praemissam, atque ea quae 
ex Nesselii Catalogo codicum Vindob. P. V. p. 172 sq., atque 
ex KoIIarii Commentariorum de Augusta BibL Caes. Vindob. 
supplementi libro primo posthumo p. 538 et 543 huc trans- 
scripsimus. Nesselius 1. I. de codice Vindob. narrat haec: „A 
foL I. sqq. Dionysii Alex. Periegesis. Exstat autem ibi primo 
loco nempe foL 1, pag. 2 Vita Dionyaii graece, ah anonymo 
quodam Autore conscripta, et ab aliis eiusdem Vitae narratio- 
nibus aliqaaalam discrepans.^' — ^SecundOy et quidem foL 32, 
pag 2 Anonyml cuiusdam Autoris Obseryatio de doodecim Ven- 
tis, cuius principinm 'I^tiov ott dvsfiol el6i Sddexa etc^' — 
,,Terlio et quidem fol. 82 , pag 2 Anonymi cuiusdam Autoris 
Fragmentum siye Excerptum Hydrographicum Nayigationis per 
Pontum Euxioum a Bosphoro [?] Thracio usque ad Bosphorum 
Cimmerium; cuius principiura: "Eas xov lagov ^ios OvqIov 
ijftoi &t6(iatog ano xov iegov keyo(Uvov nevtanrofilov tov 
"[^xQov, noxa^iov xov novxov, axadva etc. Illustrandi haius 
fragmenti causa consulendus praecipue est Arriani Periplus 
Ponti Euxini ad Imperatorem Adriannm. *' — ^Quarlo a fol. 
33 pag. 1 — fol. 103 pag. 1 lulii Alexandri Introductio syn- 
optica in Astrologiam Apotelesmaticam. " — >»Qainlo a fol. 
104 pag. 1 — fol. 143 pag. 2, foL 144 pag. 1 — fol. 177 
p. 2 Aeschyli Prometheus Tinclns.'' — „Sexto a foL 178 p. 1 
— fol. 183 pag. 2: 'Aya^iUgov xov^Oo^cavog FeioyQa^lag 
vnoxvnmcig, *j4va^lliavdQog 6 Mikfi^g^ axoiNH:^^ Sak^xog^ 
ngdkog ix6lfifice xifv olxovfiivipf ev nivaxi yQailfai' fi£^' Sv — Tl 'Emtmog 6 MiHftSiog ete. Est «atem OpiMcslvin boe ibi 
amlilom/' 

Ad „Tertio" KoUarii Mrrationen 1. 1. p. 638 conferag. 
Dicit enim: ,,Est tero hoc fragmentum de Ponte nihil alind, 
nisi caco&pcaftAtuyi* acephali illias anonymiqne Peripli Poati 
Enxini, qui editns habetnr inter Geographiae Tet Scriptores 
Graecos min. Oxon. 1698 Vol. I. post Marciani .Heracl. Peri* 
plnm p. 16. Intmedit tamen inter ntramqae exemplar non 
minimom diacrimen; cuins cognoscendi gratia, ceoseo, ntiliter 
olim coUatnm iri. Consale praeterea Anaiectorom Vindob. 
Tom. I. p. 1102. Ceternm non dnbito, qnin itlod qnoqne de 
Tentis fragmentnm sit hnius persimUe excerptom, in cuios ta^ 
men anctorem, quod operae pretinm non permittit, stodiosioi 
indagare non yacat: praesertim cum de eodem argomento molto 
piura ac neUora legi possint apud Agathememm laodatae so- 
pra editionis Lib. I. cap. 2 et Lib. II. cap. 12." — Ad 
„Sexto" RoUarius haee adnolayit L 1. p. 543; „Est praeterea 
dimidia paene soi parte motUnm, qnod sciUcet solum ad capi- 
tis VI. libri primi iUa Terba pertingat: 6tadlc9v dh iivQiadfov 
d'. ^Q(5v dh 9. fii} Tcatct xXayijg (sic).^' 

Qni legit capot sextom lUiri primi dobitare neqoit, hic 
incipere noTum opus, cuius auctor Ptolemaenm secutns est. De- 
inde Ince clarius est, omnia quae exinde sequnntor mathema- 
tiea ratione demonstrata esse, atque ea etiam, quae ex Stra- 
bone snnt desumpta. Itaque, si non omnia nos fefeUnnt, quin- 
que priora capita aUeni operis pars habenda sunt, atque an- 
ll^rem tcI potius anctores utrinsque operis adhuc non compecr 
tos habemus, quamqnam omnes Agathemerum eum esse hucusqoe 
potaTerunt, deque eius aetate, nt si haec sola res esset dubia, 
inquisiTernnt. Prius autem quaerendum erat, num hic liber, quaUs 
Qunc nomine Agathemeri circumfertury ei omnino tribui potest. 
Hoc antem constat, eum librum quem nnnc nomine Agathemeri 
habemus, e duobns iisqoe diTcrsis libris conflatum esse. Ad prio- 
rem, qnod iam diximus, referenda sunt quinque priora capita Ubri 
primi, ad alterum ;Tero reUqua capita libriutriusque. Ad hanc no- 
stram sententiam firmandam etiam id non exiguum argumentom est, 
quod in iUa priore nostri libelli parte componenda plures auctores 
sunt adliibiU, quam in posleriore parte, anteanobis designata. De- — XII — 

iode eliam nequaquam negligere debemos, quod in illa priore 
parte omnes mensurae simpliciter stadiis, in posteriore autem 
et stadiis et milibus Romanorum designantur. Haec differentia 
utriusque partis in nostra re de auctore libelli diiudicanda 
maximi momenti est, quamquam nemo hucusque eam Tidit. At 
aliquis fortasse dicet, in posteriore parte milia ab alio, qui 
genuinum Agathemeri librum retractavit atque in epitomen re- 
degit, adiecta esse, quod ex eo appareat, multis in locis mi- 
lium numeros omissos esse. Imo etiam hoc» quod non ne- 
gamuSy nequaquam contra nostram opinionem ^e diyerso utriua- 
que partis nostri libelli auctore repugnat, sed potius eam ycI 
maxime coniirmat; posteriorem enim illam partem aliquis suo 
more retractaTit, qui priorem partem non habuit, quia illo 
tempore utraque pars nondum coniuncta erat. 

Si lacunas quascunque, quae praecipue inde a capite sexto 
libri primi occurrunt, attento animo respicimus/non facile persua- 
debimur, hWc operis parlem esse Agathemeri librum. Sed de 
eo, quaenam pars nostri libri nomine Agathemeri fortasse ei 
adscribi posset, nihil andeo dicere; alii fortasse me melius 
feliciusque hanc rem implicatam expediunty qui codices mstos, 
qui innotuerunty atque eum quidemy ex quo ceteri sunt descrip. 
tiy inspicere possunt. Veteres scriptores de Agathemero eius- 
qne libro prorsus tacent, atque ex libro ipso siTe eius piurtibus 
de auctore siTe auctoribus nihil apparet. Onmes quidem mecom 
Gonsentienty necesse esse qnaeri, quomodo illae lacunae ortae 
sinty eaeque scriptori genuino adtribui possint nec ne. Si Tero 
iacnnas illas accurate intuemur, ut par est, id respicientes, queg| 
ad finem auctor librum suum composuit, quod ipse initio libri 
i. e. capite sexto distincte indicaTit dicens, se id ad usum Phi- 
loiiSy discipuli sui, fecisse, hoc saltem dicere possumus, lacu- 
nas illas nequaquam ab ipso libri auctore relicta esse posse. 
Si hoc ipse fecerit, quomodo ad finem sibi propositum perTe- 
nire potuisset, Ptolemaeum emendare, quod Toluisse I. I. di- 
aerte dicit Terbis his: Tdv di ta ty id&&ii6Bi ds ifivdri 
dMoktksyiiha 9 ixi^ttjnoviauSg diOQ&ovguvoiy 8uv nQO^enfvo- 
ifia(itv ual avtol t^v tov scovrdg . dg i>^ct^id/Gi 6uvhktiv 
MQayfiaxalaVj dg av bil (iv/jfifig Sx^ig^ cJ Olkfov aQUftB^ o6a 
xal dia iiiaatig qtnviig xag ijiimf dxi^ag. Etiamsi Berke- — XIII — 

liiui ad Stephanam v. 'AfLi66s recte^opinatus fuisset, Imnf Phi- 
lonem enndem esse, qui librum nsgl groAecov composuit, ta- 
men nihil de nostri libri auctore sciremus, Agathemeram eum 
esse necne. 

De priore illa parte nostri libelli eiusqne auctore fortasse 
aliquid certius sciremus^ si loannes Damascenns indicasset, ex 
qno libro locos de yentis et maribus sumserit. In omnibos 
enim et quidem singulis fere yerbis noster et loannes Damasce- 
nnB consentiunt. Consulto abstinemus, plura yerba de hac re 
facere, enm etiam coniectura nihil assequi possit, quod pro- 
babile habendum sit. 

Ex Ptolemaeo excerpta yel descripta esse capita VI. VII. 
VQL' libri primi, inprimis ridemus ex capite octaTOy quod 
in singttlis rebus cum Ptolemaei geographiae capite XXmmu 
libri primi congruit^ si yulgatam Ptolemaei lectionem sequimur. 
Wilbergius quidem, V. doct., qui nuperrime Ptolemaei geogra- 
phiam bene edere coepit, lectionem yulgatam in nonnulUs locis 
mutaTit, sed in eo adsentiri nequeo; Agathemer enim^ quem 
anctorem libri nostri dicimus, quem autem Wilbergins prorsns 
nei^exity quamqnam antiquior omnibns codicibus Ptolemaei te- 
stis est, ita in omnibns obloqnitury ut eum audire debeamas. 
Ne quis quid desiderety transscribimus quae Wilbergius iam 
p. 339 I. I. de ea re dispatarit. Dicit antem: ^^Exactos a«- 
tem quom in hoc opere numeros negligens Ptolemaeus tn mi- 
nutis indicandis qoinariis tantum numeris utatnr, illos qnos re* 
cepimos eom posuisse yerisimillimum est. Tribas tantnm locis 
a^Tnlgata lectione recedere ansi sumus^ in parallelo sep- 
timOy sexto decimo et duodeyicesimo. Quorum in 
sexto decimo emendatio nostra (7a TJ) nnlla commendatione 
eget, qnippe quae optimomm codd. MSS. auctoritate confirma- 
.tnr. Atque in septimo quoque ex eo , qnod duo codices prae- 
Jwenl» «g g pro yalgato iTf ^ ^ facili correctione Tcra lectio 
%i ^ emi^ifotesty quam ipse probat Ptolemaeus I. FV. c. 6. 
p. 126 B., ubi Ptolemaidem Hermiae, per quam in Almagesti 
I. n. c. 6. ToL I. p. 82 hic parallelus scriptns esse dicitur, la- 
titudinem habere ^ 4 docet. Orta enim est Tulgata lectio ex 
male iterato 4 9 qnod quum absurdum esset, Ubrarii in g 4 
mataTerunt Contrariam fere accidit duodeTicesimo parallelo. Xfl — noster, si ex foBte ipso hausisset, qQem Marciajras indicat, sine 
dubio distinetius locutus esset. Itaque yerisimile yidetur, Aga- 
themerum illam notitiam ex Mardani libro hausisse, quocum 
in aliis etiam rebus consentit. Foriasse plurem lucem nobis 
adfert caput quartum nostramque opinionem probabiliorem red*^ 
dit. Marcianus quidem atque auctor noster nomen ^lanavia 
usurpanty sed ille ita ut Tideamus, eo tempore quo scripsit, 
alterum nomen ^I^bqIu usitatius fnisse; contra autem noster di- 
serte dicit p. 348: ^l^navlai. zQBlgy ag * IfirjQCag TtQotBQov ixd- 
Aovi/y ex qno certissime liquet, eo tempore dterum nomen iam 
obsoletum fuisse. Praeterea tempore Marciani nomen KbXtO' 
yaXatla in usu fuit, qui. scriptoris nostri tcmpore iam prorsas 
obsoletum fuisse Tidetur; hic enim dicit p. 349: ralXmv, Sg 
TtQotBQov rahxxlag ilByov, In his Marcianus magis cum Pto- 
lemaeOy quam noster consentit; in definiendis autem proTinciis 
Marcianus et noster plane consentiunt. Gum haec ita sint, 
Tere yideor posse contendere, Marcianum et nostrum scripto- 
rem, qnod ad utriusque tempus adtinet, non adeo diifere, at 
Uc post Aurelianum Tixerit. Si porro alium locum libro I. 
cap. 2, consideramus, ubi legitur: 'IfitiQlav tifv vvv ^l6navlav^ 
non facile qiais negabity hunc non alius scriptoris quam' supra 
laudatum esse. Nostram de auctore nostri libelli sententiam etiaoi 
diTersae totius terrae singularumque locorum meisiraey quas in 
Tariis nostri libelli locis legimus, satis confirmant. Auctor 
prioris partis nostri libelli Tixit post Artemidonnn et Menip- 
pom, quibns praeter Timosthenem in describendis insulis usus 
est: dubito quin aliquid certioris de eius aetate dicere possi- 
mus. At de Agathemero utor Ciceronis Tcrbis: ,>Et refellere 
siie pertinacia et refelli sine iraetndia parati smnus/* 

Ptolemaeus posteriore tempore pluribus tcriptoribus fuit 
fomi, cx quo doctrinam geographieaB haosernnt, t* Scholia 
ad Dionjsinm Periegetem t. L 43 al. Confefri etiam Marcianus 
Heradeota» quem edidimus, atque Nicephori Blenunjdae libel- 
Iis aliique debent. 

Quid ipse in libello, nomine Agathemeri insignito, trao- 
tando praestiti» pancis indicabo. Qaanquam libellum, qualein 
nunc habemuB, neqne Agathemeri neqne etiam nnits auctoris 
este poise satis oonslal, tamea ubiqne breTitatit oaasa Aga- — XTII — 

tbmeri lomiiie nsiis siin, niliilqte praeterea nralaTi, qjnoi hne 
spectat. lu iiiTestigandis fontibaSy nt par erat, operam mnl- 
tam laboremqne impendi; nnmeros eliam, qnibis mensnrae di- 
stantiamm locomm designantnr, Tel emendare, toI qii fabi 
snnty simpliciter indicare studui. Signa interpnnctionis, qnae 
nos dicimns, et praeterea hic inde Terba ipsa Tersionemqne 
lalinamy quae est GronoTiiy emendaTi. Omnes editiones babnL 

Snpra sententiam meam eamqne diTcrsam ab ea, quae 
omnibus communis est, pluribus exposui; at si Holstenium, 
qnem iam Bastius Tirum spectatae fidei nominat, seqni ansns 
essem, totum libmm^ quem nnnc nomine Agalhemeri babemns 
et Samuel Tennulius a. MDGLXXI primus edidit, cuiusque tc- 
stigia GronoTiuSy Hudsonus et Dodwellns pressemnt, tribns 
partibus disiunxissemy nt necesse esset. Quae enim Holstenios 
a. MDGXXVni. ad Peirescium de suo Syntagmale Geographo- 
mm e.t quidem de Agatbemero et duobus aliis libellis anony- 
mis scripsit, in nostra causa de Agathemem maximi momenfi 
minimeqne negligenda sunt. Id tantnm Agalhemeri frag- 
mentum esse, qnod inde ab initio nostri Ubelli nsque ad finem 
capitis sexti libri primi legimns, Holstenii notitia certnm red- 
dit, ut iam p. 226 sq. Tidimus; reliqua autem, qnae sequnn- 
tnr, duo opuscula sunt anonyma habenda et disiungenda^ si ea 
respicimus, nt necesse est, quae Holstenius in epistola landata 
statim post notitiam de Agathemero dicit. Dla notitia de Aga- 
themero secnndnm locum obtinet; quae porro hnc pertinent, 
tertium et quartum locnm habent^ et quidem hae sunt: ,, TH. 
l^vayiwfLov vnatvxiotfLg ysGyygaiplccg Iv hettSfiqf, einsdem no- 
tae opusculum cum praecedenti, repertum in iisdem regiis MSS. 
sequitur in omnibus fere Ptolemaenm. emendaTi ex opdmo co- 
dice Altempsiano. Incipit: i; r^g SXfjg y^g nsgliiBtQog. finit: 
^ fili; XDf^' ^(iSg &ccXa66a toutvn]. distinctnm est in XTV ca- 
pita: et continet folia XXIV graecolat. in 4to. Hoc opusculum 
ita placuit P. Berdo» nt conatu mihi extorqnere slnduerity nt 
BreTiario sno geographico snbiungeret btitofiijv hanc admo- 
dnm concinnamy et pnblice praelegeret auditoribus suis.*' Omnis 
qnisqne mecnm Tidet^ hoc esse sine dubio idem opuscnlnm, 
qnod nostri libelli nomine Agathemeri est secnndns liber. 

Deinde scripsit Holstenins 1. L haec: ^ylV. Anonymns de — XVIII •*- ^ 

de.sribeada terra ia globo, ex mente Ftolemaei. Habui 
ex negia bibliotheca, sed corruptissimum : et absqae schemati- 
bus mathematiciis» in qaorom demonstratione toUim opuscQlom 
consistit, nec intelligi potest absque illornm ope. id qooqne ex 
Altempsiaoa emendaTi, ubi et figuras illas descriptas reperi. 
Incip^l: ZQv %B%vmov Iltoksfialov. est XII foliorum cum latina 
yenuone in 4to. Haec opuscula hactenus lucem non aspexere.'' 
Sine dubio hoc est iUud opnsculum, quod in nostro libello 
edito Agathemeri nomine inde a capite Ylto usque ad finem li- 
bri primi habemus. Itaque noster libellus Agathemeri nomine 
tribus partibus disiungendus est, quorum pars prima soIaAga- 
themeri est. Nihil irideo, quid meae opinioni obstare pos- 
set. NesciOy quomodo beatus Klugius, Hannonis editor, a. 
MDCCCXXIX. p. 48 inter Geographos graecos non editos, au- 
ctore Manzio, r^ferre potuit haec oposcula: „Agathemeri Or- 
thonia hypoQnposis Geographiae. Ex tribus MSS. Regiis. Ano- 
n^us de terra describenda in globo. Ex iisdem tribus MSS. 
et alio.^' 

Attamen omnes, qui de Agathemero post Dodwellum, qoem 
presso pede secuti sunt, scripserunty errayisse de illo libello 
certissimum est. Solos libellorum titulos, qoos Lucas Holste* 
nius edere constitoeraty iam Lambecius in Commentariis de Bi- 
bliotheca Vindobonensi prodidit, unde eos Harlesius in noTa 
editione Fabricii Bibliothecae graecae T« IV. recepit. Cum au- 
tem Harlesius dissertalione yiri CI. Galll de Sainte-Croix, 
iiserta Diario: Joumal des S^yans a. 1789 m. Apriliy qui 
iam Holstenii epistolam adhibuit, obiqoe osos sit, miror, qoo- 
modo ad onom onmes, atqoe etiam exinde illo tempore qoo a 
MDCCCXIL BredoTios Holstenii epistolam edidit integramy er- 
rorem de nostro libro Agathemeri nomine retinere potoerint. 
lam aotem Godefridis Vendelinos, qood cx Tennolii prolego- 
menis scimos, Agathemeri libmm, doabos partibus siye libris 
constantem, haboit atqoe edere constitoerat, nisi morte prae- 
reptos foissel. Eiosdem coBsiliom perfecit deinde Tenoolios, qoi 
io epistola ad lo. Heir. Heideggeram data atqoe editioni prae- 
fixa dicit de Agathemero: ^1^^^ ^Bim librarioram manibus 
cst deformatoSy montes et maria mensorayit, gob ignarae es- 
sent hominibos regiones, niminaque terra soa placeret.^ Qoeni — XIX — 

aotem cMliceni ludhMcint YenMiiiiis el Tennufiiis xeiciiiiB. Cd* 
dex AltempaiaittB omnlnm cedicim optiiMU esse fidehir. 

Ex his yidemns, dubitari non podse, omjiia qdac inde m 
VendeUno de Agatliemero eoqne libro, ftii imiic nomine eius 
editus .exstat, disputata snnt, partim afio modo dispoBeaia, 
partim etiam perrersa esse. NoHa opiiione captas> rem de 
noYO perpendi. 

De editionibus pauca sont dicenda» eaqiie sufficiant. Omnes 
periplos, Arriaiii triumque anonymorum scriptomm, eompre- 
hendit Gailii editio, qnae a. MDCCCXXXI. Parisiis prodiit, 
estque Vrtamea tertium collectionis Geographomm Qraeeomm 
minommy quos omnes uno corpore collectos edere instituit> sed 
eonsilio suo ahaiUiuit. Arriani utrumque periplum Ponti E9^ 
xini et Maris Erythraei y com Hannonis periplo , Plutarchi libto 
de flumtnhno et montibusy atque Strabonis epitoma ^aece 
primum edidit Sigiflmundus fieleidus» Bohemus» ex Italia ro- 
Tersus, Basileae a. MDXXXIH, 4to Frobenii sumtikus. 9e 
codice autem, quem habnit Gelenins^ nibil didt in praefaiione 
ad Anselmum Ephoriiinm medicum, quam libro ipsi praefixit 
Codicem olim in Ubliotheca Palatina exstitisse docet Sylbnr- 
gius in Catalogo codd. graeoor. MSS. olim in bibl. Palatina, 
nunc Vaticana asserTatornm» Francof. ad M. 1701, p. 1% 
no. 389. Hic postea, quod ex Sylburgii notitia yidemus^ in 
Vaticanam bibliothecam migraTit, nunc vero, teste Baatio 
(Lettre critique de F. 1. Bast a J. F. Boissomade, Faris. 1805, 
8, quam latine deinde reddidit Wiedeburgins. Lips. 8,) iA U- 
bliotheca Parisiensi assenratur, nbi eom Bastius ea diligeniia, 
qua solebat codiees legere, relegit, iHaque epistola Tarios li- 
ctiones edidit. 

Arriani libellum siye epistalam ad. HadrianUfe» coati- 
neitem periplum Ponti Euxini» atque periplmm Maris Erylhraei 
post Creknium cum prolixo commeatario et laiina Torsione edi- 
dit lo. Guil. StHiCkias Tigurinus, Lugdnni apail BarthoL Vi4- 
oentinm a. M. D. LXXVH fol. siTe alio titnlo: GenoTae apod 
Eostathium Vigaon. M. D. LXXVO. Deinde repetiit texlom 
graecum^ ut dieimusy cum Stuckii Tersione latina Nicolaus 
Blancardus, Amstelod* apud lansson. Waesberg a. MDCLXXXIO. 
8Tp. Cuiu9 edittonis noTus titulus est: Amstel. Apud Pelrom 

** 2 — XX — 

de Coax, MDOCL. Itemm prodiit ille liibelliis in coUectionis 
Geograplionim ^ecor. minor. Vol. L, qoam Hadsonus a. 
MDCXCVnL 8yo paraTit. 

DesGriptiO Ponti Euxini, qaam primo loco post Ar- 
rianum cam Gailio edidi, primum yolumine tertio coUectionis 
lo. Hudsoni a. MDCCXH. ex CI. lo. AU). Fabricii Toluntate 
prodiity ut Hudsonus ipse in praefatione monuit. lam quidem 
Holstenius eam edere instituerat, qui in epistola sua ad Peire- 
scium de ea dicit haec: „AUa descriptio Ponti Euxini, con- 
lecta ex tribus antiquis auctoribus, Arriano sciUcet, Anonymo 
Periegete lambico, et Marciano seu potius MenippOy quem 
Marcianus transcripsit. ex horum fragmentis iuTicem coniunetis 
^asi emblematis tesseUatum hoc opus concionatum, forte a 
Constantino Porphyrogeneta; cuius eoniecturae rationes nuper 
ibi exposui. Posteriorem partem primo in Palatino codice 
reperi a Bosporo Cimmerio Byzantium usqne, dein primam ab 
eodem Bosporo usque ad Phasin in aUo MSto Yaticano. eo 
nomine gratissimum mihi fuit iuTentumy quod CCXL Tersus 
Anonymi iUius poetae nobis consenrati fuerint: eoque Tehemen- 
tius desidero integrum exemplar alicunde protrahi^ quo dam- 
aam iUnd resarciatur. Posteriorem iUam partem CI. Salma- 
sius passim citat nomine nsglnXov paludis Maeotidis Arriani, 
cum nihU nisi ostium in transitu tangat, et recentior sit non 
Arriano solum, sed Marciano quoque Heradeota.^' 

De altero Asonjmo sufficiant, quae Bastius p. 160 docet; 
de AnonymOy quem tertio loco edidi, iam dixi. Agathemerum 
antem primus edidit Samuel TennuUus titnlo: ArAQHME- 
POTS Tov "OQ&iovog ''I^otvnd^Bov rswyQatplccg Iv l7titO(iy 
BIBAIA JTO. A6ATHEMERIS Ortkonis JUn Compendiariae 
Croographiae expositionum Libbi dvo Cura <f> inierpretalione 
Samaelis Tennulii. AJUSTELODAMl, Apad lOAN- 
NEM RAVESTEINIUM. gIoIoclxxi. 8 min. Deinde prodiit 
Agathemer a lac GronoTio edilas, inter eiosdem Geographica 
aatiqua etc. Lugd. BaL a. 1697» 4 et noTO titulo a. 1700; 
itemm inter lo. Hudsoni Geographos graecos minores Tom. n. 

Haec omiiay exceptis F. Osanni anonjno duobusque frag- 
mefltiS) quae adied, extaat etiam in neograeca editione Geogra* 
phorum graec. min., qoae a, 1806 et 1807. Viennae produt. : — XXI — 

Adieci duo fra^enta geograpluca, quae sumsi ex MiUeri 
editione Marciani p. 320 sqq.» qni ea e codice Paris. graeco 
no. 39, foL 167 recto et fol. 168 recto» descripsit atque cum 
nonnullis notis edidit. Ipse ea latine reddidL Haec iragmenta 
ex eodem fonte manasse Tidentury ex quo pars prior libelli 
nomine Agathemeri prodiit; fortasse ex hoc ipso libello sunt 
desumpta. Maxime gayisus sum, quod Letronnii V. Cl. li- 
ber noyissimus bonaeque frugis plenus atque inscriptus: 
Fragmens des poemes g^ographiques de Scymnus de Chio et 
du faux Dicearque, Paris. 1841 , 8. etiamtum ad me peryenity 
ut illo in his fragmentis tractandis uti possim. 

Omnes, qui me in Geographicis scriptoribus graecis et la- 
tinis tractandis rel edendis adinyare et fayere velint^ oro at- 
que rogo ut, quae in hac re dif&cili aliquid prodesse possint, 
mecum benigne communicent. Admodum hi scriptores neglecli 
iacent» tcI etiam plures in bibliothecis latent, qui si eder^- 
tur rei doctrinaeque geographicae prodessent, quam diutiat 
negligere nefas est, cum ceterae antiquitatis studiorum doctri- 
nae omni cura diligentiaque foTcantur. 

Pag. 304 initio adnotationis Sae adiice: Vulgo /tiv^. g* nccl tfq>fiS^» 
Deinde legas ibidem qaaeso: passuum. — ,,E8t iniqiia in 
omni re jaccusanda, praetermissis bonis, malornm enumeratio, 
vitiorumque selectio.'' Cicero. lOAimrili FRAJVCIIiCI CfAIIill 

PBAKFATIO. 

^rriani Periplum Ponti Euxini, qualem nunc tcnemus, fere 
iterat ad dimidiam auctor Anonymus Peripli Ponti Eux. (mox 
ineignitus Anon. A, quem Hudsoni tomus tertiut init. continet); 
id est, ab ore Bospori Thracii et fano loyis Urii usque ad Ar- 
chabim fluyium, Phasi proximum: Arriani circumnavigatienem 
iilam refert et Marcianus Ueracleota (Peripl. p. 69 — 74, Huds.), 
cuius descriptio abrupte desinit ad Chadistum fluTium (Amiso 
proximum), orientem rersus. Arrianei Peripli dimidiam alteram: 
quasi repraesentat Anonymus alter (nobis dictus Anon. B, quem 
|Iudsonu8 ad calcem volum. primi includit), incipiens a Maeo- 
tide palude, peracto itinere «ccideatem v^rsus, usque ad Thra- — XXII — 

ckuii Boafotnm. Verba saepiiis eadeni, quae leguntur in Arriani 
Ubello , adumbrata reperiuntur apud Anonyttum utmmque ^ : at 

1} ^iiod adtinet ad similitudinein Arrianum inter et prio- 
rem Anonymum, cf. Arrian. p. 58, Anon. A, p. If^O; Arr* p. 59, 
Anon* A. y. 102 (mox uterque {Arr. p. 60 sq. Anon. A. p. 103] : 6 
9h XdlKiig liiif^ onotov xl xf^^QioVf x. t. iU ; Arrian. p. 61, Anon. 
Ay p. 103 ( Arr. p. 63 sq., Aoon. A, p. 106, Arr. p. 65 sq. , Anon. 
p. 106; Arrian. q. 69, Anon. p. 111 [sed hoc non est recte adnota- 
tum, V. nostram tabulam ibi propositam] $ Arr. p. 71 sq., Anon. 
p. 116: oirog S^AXvg . . .,* Arr. p. 72 sq., Anon. p. 117 de Amiso 
urbe$ Arr. p. 74, Anon. p. 118 sq.: oivog 6 QBqfuoHmv k. v. X.; de 
Cotyoro, Arrian. p. 75, Anon. p. 128: tctvwi^^ a»s n6Xmg fSlevoqxSv 
. . .; Arr. p. 75, Anon. p. 121: avn^ i; ^aifvcnteia, . .; de Trape- 
zunte Arrian. p. 35, Anon. p. 122 sq. ; de Ophi vel Ophiunte fluv.y 
Colchicae et Thiannicae termino, Arrian. p. 44 sq., Anon. p. 123; 
de Athenis Arrian. p. 39 sq., Anon. p. 124 (bic verba, neque pauca, 
quasi exscrlbuntur) ; de Prytani fluvio Arr. p. 46, Anon. p. 125; de 
A^aro oppido Arrian. p. 48 , Anon. p. 125 (perlooga utriusque ; ne- 
qae fbrtuita similitudo). 

Ad Marcianum [sive potius Menippum Marcianeum] nunc 
transeamus. Quem cf. pag. 69 [ed. Huds., p. 166 ed. nostr.]: Ka^ 
za tov Gffifniov Boan. usque ad ixBi, cum Arriano p. 57 sq. , et 
cum Anou. A, p. 100 sq. de Calpea portu Marc p. 69 [ed. Huds., 
p. 167 ed. nostr.] (nam lacuna subest, et de Caipes portu ibi agi- 
tur [v. nostrum singularem librum: Menippos, der Geograph, Lips. 
1841 edituni p. 39, in quo Menippum retractavimus]) , et Anon. A, 
p. 103: totfto [Sh] TO i(in6(fi6v ictiv *Hqa%kBmtiSv, In sequentibus 
haud multum absimilia Marcianus ab Anonymo A; de Billaeo, Bi- 
thyniae et Paphlagoniae termino, Marc. pag. 71 init. [ed. Uuds. 
p. 169 s^. ed. boat; p. 41 sing. mlr. tib.], m Amom. A, p. 106 sq. 
eadem verba exhibeA De insiia riffca fiiaopen Scopela Marc. 
p* 72. 73 [ed. Huds., pag. 174 ed. nostr , pag. 44 sing. nostr. lib.], 
Aaon. A, p. 114. De Bvareho fl., Paphlagoniae termino orientali, 
Mmrcian. p. 78 [ed. Huds., p. 174 eq. ed. noet pag. 44 ling. nostr. 
lib.] Anon. p. 114 eq. 8ie Anonymo A propior est MarciaauB, quam 
Arriano; sed liquet in libello triplici veitigia aflinitatis superesae. 
[V. nos p. 101 al. et nostrum libellum: Menippos dtr Geograph 

Non ita multa agnoacuntur coagruentiae specimina Arrianum 
inter et Anonymum posteriorem, qui multa et uberiora ex 
diversis fontibus, neque silentia praetermissis, hausit, Demetrio 
Calantiano (p. 161. 189)» Ephoro (p. 161. 165. 170). Ilecataeo Ere- 
irieusl (p. 170), Artemidoro (p. 188): sed communis est utriusquO 
locus egregluB de Achlliis insula. Arrian. p. 89 sq., Anon. B, pag. — X»II *- 

plura eoUigere solent Anonymi, quam Arrianus; prior, nuUum 
auetorem, nisi semel aut bis Xenophontem, poiterior Xeno- 
phontem, Heoataeom, Ephoram, Demetrium Calantianum, Arte- 
midoTum, nuneupando (r. infra). Sed alius fsns est, nnde per- 
multa ambo mntnati sunt, et de quo silent, poeta nempe geo- 
graphus, Scjmnus Chius proenl dubio, ut plures et in primis 
Vossius Bastiusque eonieeerunt ^. Quidquid in utroque Anonjmo 
iambici oarminis formam facile indoit, in Arrianeo Periplo de- 
est^; quidquid de iisdem loeis legitur apud Arrianum, deside- 
ratnr in utroque Anonjmo. 

J89: Kceta tovto (idXiata t6 [^iXov] etofia, . . usque ad htaivoi 
toS 'A%UXimi (rerba desinentia Arrian. p. 91 y Anon B. p. 190). De 
Carnm portu Arrian. p. 95 9 Anon. p. 194: %al iq y^ iv xtfxAoi rov 
Xifisvog, Kapla nXi^ettxt,, Moxs toH ATfiov Tag iSnmgetag verbis iis- 
dem laudant Arrian. p. 95» Anon. p. 196. Et iterum a Salmjdeeso, 
Xenophontem et Seutham excJtantes, Arrian. p. 9T, Anon. p. 200, 
simillimo et uberiori oontextu : et tandem concinunt ambo de Cya- 
neis et lasone laudandis^ Arrian. p. 97, Anen. p. 209. 

[l) ludicayit Miller, Marciani editor maxime iaudandus, de Ba- 
stio I eum Hoescheliom atque Holstenium falsiiicatores appeilasse i 
sed eus opinionem Letronnius V. Cl. libro nuperrimo: Fragments 
etc. p. 41 sqq. refellit.] 

2) De Sangario fl. Anon. pag. 104, Scjmni fragm. vs. 235; de 
Heraclea Anon. A. p. 105, T^agni. rs. !I30; de Artemidis Balneis ad 
Parthenium, Anon. p. 108. fragm. rs. 228; de Amastride urbe ron- 
dita» Anon. p. 108, fragm» ys. 216 sqq.^ de reteribus coloniis clrca 
Sinopen, Anon. p. 113 sq., fragm. vss. 204 — 215; de Tibarenorum 
nsu, Anon. p. 120, fragm. ts. 177: de Cerasunte et de Mosynoe- 
cis, Anon. p. 121, fragm. vss. 174 et 162 — 172. 

Devenianus nunc ad Anonymum B. [alterum]. De Tanaide, 
Asiae et Europae termino, et gentibus proximis, Anon^ B, p. 159 
sq., fragm. vs. 185 — 147; de loeis circa Phanagoriam, Anon. pag. 
161 sq., fragm. tss. 153 — 161: de Cimmeri nrbe et Cepo, Anon. 
p. 161, fragm. yss. 148-^151; de gentibus quibusdam seythicis ube- 
rius Anon, p. 165 sqq., fragm. yss. 96—- 134; de AthenaeoBe et 
Cimmerico urbe, Anon* p» 173, fragm. ts. 89 — 95; de Taurica et 
incolarum moribus, Anon. p. 177 sq., fragm. tss. 79 — 88; de Cher- 
soneso urbe, Anon. p. 179, fragm. 73 — 78; de Borysthene, Anon. 
p. 184 sq., fragm. 66 — 78, de Tyra H. , Anon. p. 186, fragm. pag. 
51— S6, de Olbia, Anon. p. 185, fragm. 57-^64; de Achillis insula 
Anon. p. 189 i fragm. tss. 45 — 49; de Istro, Ation. p. 190, fragm. 
27 — 44; de Istro urbe, Anon. p. 192 sq., fragm. 21 — 26; de To- 
tiis et Calati, Anon. p. 198 sq. , fragm. 15-r-20; de Crotiyzis, de 
Bizone , Odesso et Dionyso^oli , Anon. p. 106 sqq., fragni. iait. — MIT — 

At, quum permulta communia habeant Afrianus noster et 
Anonjmi, estne ut concludamus illa ex Arrianeo textu, qualem 
habemus, in libeilos Anon. fluxisse? Minime. Hox monatrabi- 
mu8 Peripium, eui inscriptum est Arriani nomen, non genui- 
num esse, sed detruncatum et mutilum. la describendis litori- 
bus a Bosporo Thracio ad Trapexuntem usque, concinunt non 
tantum Anonymus A cum Arriano, sed etiam Marcianus usque 
ad Halym fluvium (nam cetera inde desiderantur) : Tidentur au- 
tem quae communis habet Marcianus cum Anonymo A, haud ab 
iilo manare, sed ab Artemidoro, tcI potius a Menippo 
Pergameno i. 

Menippum non laudat Anonymus A, sed nonulla exhibet 
quae inscius forsan a Menippo conscripta et ab aliis repetita, in 
suam epitomen inseruit. Lectori nunc patefaciamus oportet, Me- 
nippo tribuenda esse nonnuiia, quae Anonymus A, et Marcianus 
in suis exhibent; quum autem in prima Peripli sui parte Arria- 
nus Qoster Marciano et praesertim Anonymo similis sit, et a 
fonte communi omnes hausisse videantur, inde coniiciendum est 
/ Arrianeum textum nostrum nonnulla Menippo debere. 

Arrianus p. 72 ad orientem Amisi Lycastum et Chadisium 
fluTios omittit, at non sic Anon. A, p. 118, et Marcianus p. 74 
ed. Huds. [p. 178 ed. nostr., p. 46 sing. nostri lib.]^. Posterior 
habet: *Anh tov AvKuarov elg xcofM^v xol Trorofidv XaSlctov, 
Ctidut Qv\ Quod Anon. adimplet: *An6 ii Xuiiclov $lg 'AyxiS^ 
vog kiiUvay iv A nMi^lQig ififiakXii, inaiui inatov. Haec ea- 
dem Stephanus Byz. Tpc. XaiutUc Menippo tribuit: Mivinnog 
H XaSlciov xcofAi^v wA norainov iv IIsQlnkq} tmv ivo Ilovtmv 
q>fialv .... 

De terminis Paphlagoniae et Cappadociae ad Terbum se in- 
Ticem exscribunt Bfaroianus, p. 73 Huds. [p. 175 ed. nostr.], et 
Anonymua A, p. 115. £n Stephanus fontem eommunem aperit: 
Kanxaionla .*..., Hg qnitn Mivmnogf ino £iv»nfig elg 
ESaQxov notanovy Sf iQltn IbnpkoYOvtav xal KannaSo%lav. 
Vix dnbito qnin Mareiano (p. 09 ed. Hnds.) Henippus hunc ti- 

1) Artemidorus floruit circiter 100 amiis ante Chr., et Menippus 
pauUo aata Chr. natum» quum Mardano (p. 66 Huds.) et Agathe* 
mero 0, &), Menippus laudetar ut Artemidoro recentior» et tamen 
Strabo illius meminerit. 

[2) V. aos p. II, et nostros libellos: Artemidoros d. Geograph, 
et: Mtaippos der Geograph. Lips. a. 1818 et 1841 ediios. — Mir — 

tultim praebuerit: n6vtav ES^itvov niQljcXovg inaviQov ttov 
finelQmv x. t. X,; sed magis etiam -proeul recedit dubitandi lo- 
cus, qnia tituium alinm huncce snppeditaTerit Menippus, JIov- 
vmv tfov (l nBQtnXovg (Marcian. p. 73 Huds.), cnius sensnm 
snpra Mare. explanit dicendo ad orientem Eyarchi iluTii regio- 
nem esse Pontum, et adiiciendo: ii^fiQtfftm il slg inaQ%lag 8vo, 
Quam dirisionem statuit iam ante Menippus apnd Stephanum, in 
loco supra laudato: imo hic titulus erat operis cuiusdam, quod 
Menippo auctori non tribuere haud licet. Haec auteni rerba ea- 
dem Anonjmns A in titulo reposuit .... Ilovtav tmv dvo m- 
QlnXovg. Neque obiici potest, quod diirisionem illam de suo 
scribere potuerit Anonjmus; Pontum enim non duplicem descri- 
bunt recentiores auctores. Nihili puto, quod Arrianus eam omi- 
serit; multa alia omisit. Sed quomodo non iudicareris hanc di- 
yisionem parum mansisse, et mox obsoletam fuisse, quum hanc 
retulerint quidem libri ad geographiam Teterem pertinentes, ne- 
qne Mannertus ipse ? Yidetnr illa inaQila duplex spectare ad ul- 
timum saec. ante Chr., et ad aetatem qua magis ac magis, regnan- 
te Mithridate , recesserunt Ponti limites usque ad Chersonesum 
Cimbricam, sed ita, ut post eius obitum! litora tantum ad Dioscu- 
riadem successoribus superessent : inde forsan regio Pontica pro- 
prie dicta, et Pontica pars nuper domita, quae duplex lnaQ%la 
parum stetit, et ab auctoribus tunc usurpata fuit, quum iam 
coaevus geographiae status eam negligeret, imo respueret; 

Consideranti autem mihi inter se in permultis consentire 
Marcianum et Anonjmum A, in permultis Arrianum no- 
strum cum Marciano etAnonymo, atque Menippum plura dedisse 
Marciano et Anonymo, facile concludi posse yidetur, plura Ar- 
riani alia ex Menippo manare debuisse (quamvis sat multa hu- 
ius rei restigia desint), et eius descriptiunculas et toccs in 
primam peripli partem irrepere potuisse. 

In secunda parte ex aliis fontibus hausit Arrianus, forsan 
ex Demetrio Calatiano. Nam uberius ille tractat de Achillis 
insula, neque descriptionis auctorem ullum laudat: sed Anonj- 
mus B, p. 189 ipsissima verba Arriani, p. 90 refert, et insuper, 
fig iri 6vyyQaq>zi, drifir^tQiog, Circa descriptionis initium adiicit 
Anon.: y%Bi Sh nX^^^og XBiQori^Bg oqvScdv, et nonnulla, quibus 
caret Arrianns; sed post .... ^TUttvoi, tov *A%lXXBag (Arrian. — xtVi — 

p. 91 ; Anon. p. 190), habet ille plnra quam Anonyflras , et for- 
tasse ex eodem Demetrio sumta^. 

Quum autem Anrianum saepe reperiamus nonnnllis indiprere, 
quae in altorum textu, alioquin simiiiimo, leguntur, tum arctiori 
illo scribendi genere non erit ut offendamur^ si libellum Arriani 
non integrum et genuinum in manibus nos tenere cogitaverimus. 
Vossius iam ante illud subodoratus fuerat in sua iu Scylacem et 
hunc Anonjmum praefatione (t. p. 128) :„.... Compendium 

Toco, quia rcTera sit ^^ Sed debili argumento nititur vir 

doctus: ,,. . . . Citat ex eo (periplo) loco quaedam Eustathius 
in Comm. ad Dionjsium, quae hodie tamen apud eum non re- 
periuntur.^^ His commentariis diligenter eTolutis, in sententiam 
Dodwelli (r. p. 132) , incidimus , iudicantis laudatos ab Eusta- 
thio Arriani locos, non potius ad Periplum Ponti Euxini, quara 
ad alia historica vel geographica illius scripta, pertinere posse. 
Dodwellus ipse, quum argumenta Vossii infirma deprehenderet, 
inde in sententiam contrariam abiit: „Periplus Euxini maris ab 
Arriano scriptus non est, ut Cl. Vossio yidebafur, mutilus 
(p. 132).^^ At caret ullo argumento Dodwelli ipsius sententia, 
et Vossium saltem yeri intuitus bene suaserat. 

Vir rei geographicae peritissimus Bernhardj, in com- 
mentariis ad Eustathium p. 941 de Periplo isto acribit: .... 
qni copiosior olim ac luculentior exstabat. Sed in transcursn 
tantum illud ait; neque enim tunc locus erat huius rei tractandae. 

Nihili procul dubio duxeris, quod Hudsonus in ms. Vindo- 
bonensi, excerpta Arriani continente, locum repercrit, qno la- 
cnna impletnr, et quem inseruimus p. 57 sq.: illud est Jfiot* 
riXivtov, neque ab auctore Peripli manat. Maior ian moTctur 
dubitatio de libelli integritate, fragmentum perlegendo quoddam 
a Leone Diacono suppeditatum , lib. IX. c. 6. p. 92, 93 ed. Ha- 
sio, et iterum inscripto inter yeterum testimoniaa. Imo res erit 
aperta, nisi de Leonis Diaconi ipsius diligentia suspicio quae- 
dam oriatur, atque timueris ne scribendo cum festinatione ni- 
mia et forsan iuvante tantum memoria, Arriano ille tribuerit, 
qaae apud auctorem alium legerat. 

Scatent argumenta, quibus oratio apud Arrianum detrun- 
cata et imminuta cognoscitur, si illam cum Anonjmo et Mar- 
eiano Gomparaveris. Nunc digitum libet ponere in locis permul- 

[1) 1q eo, quod Gailius hic de fonte Arriani, qucm nunc ha- 
bemus, didt, el adsentior.) [2) V. nostrum praefst. p. V sq.] •— xxni — 

tis parvi momenti, et qaibus regionum termini non mutanlur, 
seriem servando geographieam. 

1) Arrianus p/63 ab Hjppio fluT. stadia 100 ad Lillium 
habet; Anonjmus A, p. 104 ab Hyppio ttadia 60 ad Diam, inde 
40 ad Liieum eorrupte pro Lillium; (Marcianum relinquo, de 
Liliio ob lacunam, silentem). Arrianna omittit Diam, sed stiH 
diasmum bene reponit. 

2) Idem p. 66 a Billaeo fluvio ad Parthenium fl. stadia 100 
numerat, dum Anon. A p. 107, et Marcian. p. 71 [ed. Huda,, 
p. 171 ed. nostr.], Psiiidem interponunt, a Biilaeo 60 stad. 
ad Psilidem, inde 70 ad Parthenium ponentes, 130 a Biliaeo ad 
Parthenium. Epitomater nempe, quem Anianum vooamus, Ti- 
detur Psilidem delendo, summam stadiortim coUegisse; et nmie 
pro TQuiitovTu nal ixatov, ultimus tantum numerus superest, 
fortasse ex inoogitantia iibrarii cuiusdam. 

3) Arrian. p. 68 ab Aegialis ad Thjmenem 90 stad. habet, 
Anon. A, p. 110 ab Aegialo ad Climacem tt. 50 (oum Mar- 
ciano p. 71 [ed. Huds., p. 172 ed. nostr.]), inde ad Timolaeum 
401, a Timolaeo ad Thjmenem 20, summatim stadia 110 ab 
Aegial. ad Thymenem. Summam Arriani damnat, compntatio- 
nem Anonjmi confirmat Mareianus, numerando stad. 50 ab Ae- 
gial. ad Climaeem , et confnse 60 ad Timolaeum, dum dicere de* 
buisset ad Thymenem. Vid. not. infra. Sic mendose Arrianus, 
intenralla locorum quae omittit, resumendo, nullam rationem. 
habuit stadiasmi a Timolaeo ad Thjmenem, quo impletus fuisset 
numerus 110 ab Aegialis ad Thjmenem. lUud erit, ni fallor, in- 
dicium fesUnationis in contrahenda oratione iudicandum. — £n 
iterum Aria|snus, vel nescio quis, loca nonnuUa nimio prope- 
randi studio dum omitteret, errayit de stadiorum computatione. 
De praetermisso Gurzubantho y. p. 71. 73. 

4) Arrianus interdum contra loca nonnulla tollit, sed inter. 
vallorum rationem restituit. Sic p. 68 sq. a Carambi ad Zephj- 
rium stadia 60 ponit; Anonjmus A, p. 110 sq. a Carambi sta- 
dia 20 ad Callistratim, inde 40 ad Zephjrium; et sic praeter- 

1) Marcianus a Climace ad Timolaeum stadia 60 Bumerat, et 
Thjmenem omittity unde liquet confuse Marcianum stadia dedisse 
sua, resumendo intervaUum a Climace ad Thjmenem. £rgo scri- 
bere debuisset , aut : dno v^g KXliionioe slg Tigiolatov %(oqIov atddia 
fi, dno TigioXalov p alg 0v(i7jvaf arddta %\ aut: dno ttjs KXlfianog 
stg G^fnivay OTdSia ^, dnb ®v(ii^v<ov ini Kdgafifiw .... Timo- 
laeum praetereundo. Haec notare debuissem mox, pag. 68. — xxyni — 

mittit Arrianus Callistratiin , sed reote intervallum eomputat. — 
Et iterum mox : Arrian. a Zephyrio ad Aboni Moenia stad. 150. 
Anon. A a Zephyrio stad, 20 ad Garium, inde 120 ad Aboni 
Moenia; ooncinit apud utrumque stadiasmus. 

Ab Amiso Arrian. p. 73 stadia 160 ad Aneonem portnm nu- 
merat; Anon. A, p. 118 ab Amiso ad Lyeastum fl. stad. 90 
(cum Marciano p. 74 [ed. Huds., p. 178 ed. nostr.], inde ad 
Chadisium fL 40 (mendose Marcianus 150), inde ad Aneonis por- 
tum XOO: stadia 160 apud utrumque. 

A Phigamnnte fluvio ad Phadisanem castellum, Arrianus 
p. 74 stadia 150; Anon. A, p. 119 a Phigarounte ad Amele- 
tum locum s^d. 20, inde ad Phadisanem 130; uterque 150 
stad. a Phigamunte ad Phadisanem. 

A Cilicum insula ad Genepum fluv. Anon. A, p. 119 sta- 
dia 55; inde ad Boona 20: habet recto itinere Arrianus p. 75 
a Cilicum insula ad Boona 75 stadia. 

A Corallis Anon. A, p. 122 stadia 60 numerat ad Cera- 
suntem alteram, inde 00 ad Sacrum montem; Arrian. p. TiS, 
omittit hane ciyitatem^ sed stadia 150 ponit a Corallis ad Sa- 
crum montem. 

Ab Adineo Anonymus p. 124 ad Cordjla castellam stad. 
100, inde ad Athenas 80; Arrianus p. 45 summatim ab Adiem 
suo ad Athenas stad. 180. 

5) Laudant Anon. A, p. 113 et Marcian. p. 72 [ed. Uods., 
p. 174 ed. nostr., p. 44 sing. nostr. lib.], fluyium Ochthomnnem 
ioxta Hamenen, quo caret Arrianus. Interdum voces tantnm, 
quibus breyitas impeditur, repellit noster. Ex gt., Alyip^tiw 
nude laudat p. 69; Anon A, p. 112, et Marcian. f. 72 [ed. 
Huds., p. 173 ed. nostr.] adiicinnt noXt%viov %al ^rorafioy. Sie 
Elaeum tantummodo laudat noster; Anon A, p. 104: 'EltaaSv 
i(ij$6ifiov xol notaiioVf cum Marciano p. 70 ed. Huds. [p« IdS 
ed. nostr.]. De Cinoli p. 69 concinunt Aniani rerba cnm Ter- 
bis Anonymi p. 112, et Marciani p. 72 [ed. Huds., p. 173 «4. 
nostr., p. 43 sq. nostr. sing. lib. Menipp.] ; sed insuper Anon. et 
Marcianas habent: |%ci 8h xai vipoQiiov ilg t^v naXoviUvtiv Idv» 
TuUvmkiv. Quomodo siluit Arrianus de Anticinoli et porta Ul« 
abditof Quomodo siluit de insula quadam, quae ffic£ira£'n riv 
lilUva, ut aiunt Anon. A, p. 102, et Marc p. 69 extr. [ed. 
Huds., p. 167 ed. nostr.], ad ostia Artanes flavii, et LradaTil 
contra p. 60 ianum Venerls, Harciano omissam, sed Aoobjim nnncupatum? (Haec et limilia patefaoinnt qnam f&eile in rescri- 
bendo opere eodem, nonnulla ab uno serrata maneant, ab alio 
nonnuiia reiiciantur). Cur arctius meminit Arrianus Heraclei 
portus, p. 73 sq., et reperit tantum ibi oQf/tov^ dom Anon. A, 
p. 118 diligentius scribit: htav^a ^ifi^v (lifag, 6 naXovnivog 
AafivQmv, oQ(iog vaval xal vdgoatSXogf Cur Thermodontem vix 
nuncupat, nec ilium vavalnoQOv cum Anonymo p. 118 sq. vocat, 
neque Themiscyrae meminit, Chaljbumfae ibi incolentium, et 
pariter Tibarenorum iuxta Cotjorum (Anon. A, p. 120)? Quo- 
modo circa Sinopen (Arrian. p. 70) insulam Scopelum ne iau- 
dat quidem, dum Anonu A, p. 114, et Marcian. p. 72, 73 ed. 
Huds. [p. 174 ed. nostr.], habeant insuper: TtHxai ih inl rcov 
aKQcav vi^aiov, o TialsXrai HjiOTCsXog. i%H 61 diinXovv Tolg iXaX' 
Toai nXoloig' ra 6h ^sl^ova neQmXsiv 6sl, xal ovrm TtatalQsiv 
slg xrlv noXiv? Quomodo Aifiiva iuxta Phadisanen (Anon. p. 119); 
Xiikiva navtiav ovifiov iuxta Boona (ibid. p. 120), et Aretiadia 
intulae vfpoQinov roTg dq!' ianiQag avifioig |(ibid. pag. 122); 
xmiiTjv Mtl Xifnivay Stephanen (ibid. p. 120), sinum unum iuxta 
Harmenen (ibid.), alium Cotjoro vicinum (ibid. p. 120), vtpoQ' 
ftov sub Sacro monte latentem (ibid. p. 122), aaXov aifA(it9VQiyit 
ad Ophiuntem fiuv. (p. 123), et ad Adienum fluvium (p. 124) 
praetermittit Arrianus noster, quem rerum rei nauticae pertinen- 
tium studiosum valde fuisse haud immerito iudicamui? 

En erit, ni graviter fallor, argumentum haud mediocre im- 
minutionts factae, quod in proxima phrasi oratio eadem ad yer- 
bum reperiatur apud Arrianum p. 71, et Anon. A, p. 116: Ov- 
rog 6 notiliog (Anon. 6 ""AXvg) ftiv OQog ifv f^g Kq. » . . xix- 
'8^T( 6h slafiaXXsi slg rov Ilovrov, SqI^si ra Sivdmjg ml ji^i- 
^fjvmv ^Qya, Ibi stat Arrianeus peripius, nec sensum abruptum 
relinquit; sed Anonymus, sensu supra suspenso, adiicit; rQianS' 
aia 6h ard6ia ani%mv r^g Idfktaov, fista^v SvQonf rs m\ 11^" 
q>Xay6va)V (pSQOfisvog slg rov Ilovrov l^smv. Aperte phrasis 
eadem est, apud Anon. expleta, apud Arrianum resecata. 

Arriahum et Anonymum B, inter se similiter cenferre non 
licet, quum hic non iis careat, quibus affinitas cum Arriano per- 
spicitur, sed longe plura et ex aliis fontibus diversis hausta ha- 
beat, sicut iam snpra p. xxii sq. vidimus. Sed ex data compara- 
tione locorum sat multorum, in praesto sunt argumenta, quae 
Arrianeum periplum, qualem habemus, epitomen esse arguunt, shre Arrianui if se auctonnn sibi exscr^itorttKi Tf iba miaiierit, 
sive nescio quis Arriani compendium pro integro libello tra- 
diderit. 

Non semel nobis orta fuit dubitaitio, qoaerentibns tttnim Ar» 
rianas, an alius nescio quis^ breTiorem reddiderit orationem 
auctorum, qui pro fontibus delecti fuerant. Nunc saltem vide- 
bitur forsan Arrianus de suo nonnulla sustulisse, nonnulla adie- 
- cisse: aliquid nempe, utpote ad laudandum Xenophontem pro- 
pensuB , sqIus refert in loco quodam , ubi desunt simul alia ab 
Anonymo A, p. 106 sq., et Marciano p. 71 ed.Huds. [p. 170 sq.] 
expressa. Qui quidem scilicet aiunt Billaeum iluvium a qui- 
busdam orientalem Bithjniae terminum haberi, sed a quibusdam 
(imo coaevis adiicit Anonym. A.) Parthenium. Paucioribus ver- 
bis et nude scribit Arrianus p. 66, Parthenium Bithyniae termi- 
num esse, breviori contentus exscriptoris cura; sed mox gaudet 
in Buperaddendis hisce: dv (Bt^vviSv) SevogxSv iv t^ ^vyyQutpy 
piVfifMfpf iitoiiqiSaTO, ovi lutxifKovatot, . , ., xal va noXXa hoku 
fi atQaria tmv '^XX^qvmv ort iv t^Ss ty XfOQa Sna^BV^ x. t/ X, 
8i partem iilam peripli manus aiiena abscidit, mirum prorsua 
videtur, quod, verba plura ab Anonymo et Marciene servata de» 
lendo, KicitA fnsuis manus illa adieGerit e Xenophtpiit» auataBi, 
et quo earettt AnoBjMttS et Mareianus. Non abaonom erit Ar« 
riano ipsi trlbnere et loei immintttionem et additBmentvm ; nam 
semper gaodeiit scripterea arctiaa ex aliis, proilxitts de auo 
yerba adferre. Hoiusmodi esse iudicaveria lavem veprehensionem, 
qua non abitinult noster in Xenophontem p. ^ aq*: xet^ ovV ^ 
/€i (Ssvofpmv) toif^ iMifiif$mta%Qvg xal ^'^^«tov^ bIwo^ t9*£ 
To^ns^QVv^tots f iiislvog luv ^gUXag SvoikitB^y if/s^ di- doxotK 
civ ot Saw^^ gixoi slvat* At eonsideraad«m est aimilem Xe» 
nophontis [imo potius Herodoti] reprehensionem ■ apud Arrianam 
simttl (p. 71) et Anonymum A (p. 116) esse de Halj fluvio, 
ovx dno {iscti^^QlMg f wg Xiyn ^HQototog, dXXa dno dvla%ovtoc 
'^Xlov, 

Sed, quid necessarium ketori vldetar, «iDgula loea Arrlani 
cum locis Anonymi A et Marciani respondentibus comparare, 
dum aspectus ipse Peripli arguit hoc non esse genuinum et in- 
tegrum Arriani opus? Non possumus non ofTendi ieiunam le- 
gendo narrationem, haud qualem exspectare licet ox Imperato* 
ris praefecto, iussu summo iter et itineris descriptionem susci- 
pienti. Quam abruptum exordium, ut ait Stuckius, sibi fecit — xxw — 

Qmttr: £2g^ TQ€M»tlaSv%a i^»oficy/ RaAionem rei qiialeincttnqiu 
reddk DodvdJns, quam perpendet et comprobabit, si lubet?- 
leotov. Hannonie Feriphia, quamvis excians et truneatua, ini- 
ttnm sattem praebet haud ita absonum et decnrtatum : ^6d$ey 
KaQ%ifl8ovlotg x. v, X. 

Consideranti antem linnc Kbellum haud genuinum esse, sed 
reeistonibus multis imminutum, inde mihi etiam fit verisimile, 
nonnulla, si totum periplum non ipse depinxit Arrianus, ex\ 
aliena mann fuisse adimpleta. Quaerendnm est enim, an pvo* 
positum Arriano aperte fuerit, ut totam Euxini Ponti circum- 
navigationem describeret, quod fere negaverim t)b sequentia 
(p. 77) : *E7tsl ds iTrv^ofiijv Kotvv rsrBkevrrjxivai, vov paeiXiti tov 
BoanoQOv rovKi^iii» naX.y ImiieXsg iTtoifiOocfiifiv xal rov iil%Qi rov 
BoanoQOv nXovv di^XmCinl 6oi> * tSg , sVri ^ovXsvoio nsQl rov JJocr- 
noQOv, vnaQXOi tfof, x. r. X, Nempe si praefecto Cappadociae 
Traianus expresse totum Ponti circuitum describere praecepis- 
set, non sibi sic gloriaretur noster, quod iliud excogitaverit et 
fecerit. Descriptionem litoris a Bosporo Thracio ad Trapezun- 
tem (p* ^7 sqq.) fere coniicerem aiiena manu insertam fuisse, 
quum a Trapezunte primum pjofectus fiierit noster, et nescio 
cur redeat ad praeteritum litus, nisi p. 59 legerem> ravra iihf 
elSort tfoi Xijmy et mox p. 77 ivravd^a (Trapezunte) 6v noislg 
Afftfft&a y qua magia etiam agnoaoitnr Arrianus Traianum adlocu- ^ 
ttti^ Verum enim¥ero poasunt haec, av noisig Xifiiva, aliunde 
traasposita, fortasae ex initio libeUi p. 35 sqq., ubi ubenns da 
Trapexunte traetat, ulterius inserta fiiisse. Sie non se^mel libeK 
lua idem alius libelli cuiusdam epitome fuit, et aemel amplifica- 
tio; quod se egisse proiitetur ipse Marcianus p. QQ UU* Hnd^. 
[p. 163 ed. noatr.J: mrrafiftOnv ii funl Mivmmv iistQtcfv ^iv 
T$vu %olg ivrv^ivQvanv i% tcoh d,%dai» fitfillw iro^ofMvov al^ 
df}tf»v, fii} naa^ 8h dxQ$§9cig iniisX^owa^ tSi iXXsittovra nXsUm 
ovra nQoa^lg, %, i. X. Uaud aliter potuit manus aliena quae- 
dam in Anonymi Stadiasmo Maris Magni toI. II. p. 433 sq. [ed. 
Gail.], plura addere, quae prologus non fuerat poUicitus (cf. 
Stadiasm. p. 434, et ib. supra p. 414): saepe apud yeteres li- 
belli iterum atque iterum retractati erant, aucti et imminuti, 
neque auetoris genuini nomen et titulum priscum amittebant: 
sic forsan de Arrianeo hoc textu cogitandum. 

Ut ut est, altemtrum erit concludendum, tcI Arrianum sumn 
narrationem rebus nonnullis auxisse peculiaribus , quales vide- — xxxn — 

muB p. 35— 44, et qmbus animns Imperatoris intentm foret, 
sed illas post initinm ab exscriptoribus semotas fnisse, ut nuda 
locorum mentio supertaset; vel Arrianum, id sibi tantummodo 
proposuisse, ut ieiunam saepius descriptionem locorum traderet, 
et idcirco satis habuisse, si auctoris cuiuslibet verba ipse mi- 
nuendo mutuaretur. Sed ad priorem coniecturam potius redeo. 

Anonymus uterque, cum uberiores descriptiunculas praebet, 
tum recentiorem caiamum prodit: intervallis stadiorum addit 
miiliaria respondentia, quibus stadia septem et dimidia oontineii- 
tur (cf. mox p. 133 sqq.); nomina locorum recentiora tradita 
(cf. p. 111 sqq., 128), unde iit ut vir cL Koehlerus, in Mem. 
de TAc. de St. Petersb., T. X. fp. 615 scripserit: „Cet auteur 
donne des details qui nous font connaitre Tetat de ces lieux 
dans ie IVe. siecle de notre ere, temps ou ce Peripie fiit, a ce 
qu'il parait, compose, au moins enrichi de nouvelles obser- 
vations.^ 

In numeris datis saepius concinunt Anonymi ambo cum Ar- 
riano; Anonymus A imprimis, cuius et Arriani auctoritate erro- 
res Marciani permulti aperiuntur. £x. gratia ef. p. 60. 62. 63. 
66. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Sed semel Marcianus ansam praebet 
emendandis Arriano et Anonymo A, p. 72 sq. — Interdum men. 
dosi Bunt apud Arrianum numeri. €f. p. 65. 68 aL Et tandem 
non desunt sui Anonjmo errores. €f. p. 72. 73. 74 

Vix erit monendum, in fractis numeris Anonjmos A et B 
ubique tertia parte gaudere L' y^, ycl L ^ ^\ sed auctomn 
fragmenti C, quod yiro clarissimo et amicissimo Osanno debe- 
mus, dimidiam, ^iiusv^ adhibere; at carere omnes exquisita enm 
in fractis numeris exprimendis. 

Ad calcem yoluminis huius tabulam in aere incisam aubieei- 
mus, qvam delineandam curavimus ad similitudinem tabolae apud 
nos egpregiae, cui titulus: Carte reduite de la mer noirk, 
pw M. Gautier, capitaine de vaisseau, etc. /i APPIANOY 

nEPinAors noNTor ErSEiNor. HEimiCX IMIBWiaULI 

•dissertatio 

de aetate Epicteti atque Arriani, conscriptiqae 
ab Arriano peripli maris Euxini, etc. 

S. l. Sub exitum Hadriani de Mari Euxino scripqit Arrianus. 

j^cripsejram qiiidftm de hoc Maris Euxini Periplo nonnalla, 
cum de Periplo Maris agerem Erythraei: sed pro modo 
quem concessit nata in alieno Opere occasio. lam paalo 
agam accuratius. Sub Hadriano scriptum fuisse docent 
ipse titulus. ^ Sed propius initio Hadriani scriptum tum ar- 
bitrabar, quod quidem Reges harum partinm finitimi a Tra- 
iano dati etiamnum essent in vivis» Unicus autem is erat, 
quem memoravit Arrianus. Rex Apsilarum lulianas a 
Traiano designatus * ; plnres autem idem refert, quos fecerit 
HadrianoSt ^ Et Traiani Imperio exennte factos fuisse veii- 
simillimum est, quos ille Reges dedit, cum iam victoriae 
illius in Oriente fecissent ut vicini, et tam Parthis quam 
Romanis finitimi , a Romanis diademata libentius quam a 
Parthis acciperent. Antea certe causam Traiano belli in 
Parthos dedit, quod Armenia a Parthis Regem accepisset. 
Tum ergo vel inde vincitur, nondum Romanornm tantum 
in his partibus fuisse terrorem : proinde multos ab Hadriani 
inilio annos elapsos esse necesse est, cum iam plores 
essent ab eo, quain 'a Traiano, Reges. 

1) Vid. infra notam ad libeili titulum additam. 2) Peripl. 
pag. 12, Huds. 3) P. 12. 19. 

II. \ ... ■« 

■■.i;-i 3 DISSERTATIO 

§. 2, Arrianu5, ciiiii haec scriberet, Provinciam habebat Cappa- 

dociani. 

Erat aiitem certe Arrianus ipse, cum haec scriberet, 
in Imperio, et gladii iure ornatus. Hoc indicant niilitum 
sub eo exercitia ^ , et ab eodem soluta stipendia ' : hoc 
etiam n^T^iim ab eodeni wssignatae stationes^; hoq muni- 
tionum illa, quam profitetur, cura*: hoc etiam rei anno- 
nariae^: hoc quod Sannos tributa recusantes a se exter- 
minandos minatur®, ni pactis starent, fidemque a se obli- 
gatam libcmreitt; bec deni^e quod ara« a* M in Pro- 
vincia positas fuisse doceaf, et quod li^atuas in honorem 
Principis dedicandas ad se mittendas esse moneat^. Nec 
sane oraro Ponti Kuxini universam a se lustratam obten- 
dit, sed a Trapezunte tantnmmodo ad Dioscuriada, qnae 
etiam SebastQpoIis fuerii appellata. Aliam omnem oram 
^inde ad Bosporum Cimmerium; rtirsusque inde ad Bysan- 
tium, Bosporaroque Thracium, non sua fide narrat, wbA 
alMna. £t ne quidem a Bosporo Thracio ad Trapesnntem 
oroln ionuit a se fnisse navigatam: cur ita, quaeso, si 
Pontuni Euxinura uoiversum auspiciis Hadriaoi lustran- 
dnm suscepisaeti Cur ita, inquam, si classis potestatem 
alfti babuiaset. quam in suae Provinciae ora tantummodo 
maritima.l Cur denique a Trapezunte Periplum huius maria 
incipercll, quem alii pleriqne a Bosporo potius incipiiint 
Thfacio, nii^i quia ab illo demum portu usque ad Dioacja- 
ria^ terrae pariter ac maris potestatem faabuisi^? Obno- 
jLion nibi in hac omni ora fuisse milites ipse indicat. Abnif 
plnm boc, quod a Trapesunte petebatur, exordium crede* 
bat Stuckins (p. 67) : quod scilicet non occurrerit, bos Prc^ 
vinciae, cni praeerat Arrianus, fuisse limites. Facilia au* 
tem afat universi Peripli occasio, cum ius rei Nautieae 
eonsque ipae pro Provinciae iure teneret, si reliquas Ea- 
xini Maris oras sigillatim, aliorumque fide narratas, ad- 
iuaxerit. Certe Flavium Arrianum sub Hadriano Cappa- 
dociae praefuisse testatur Dio, * quem aliuni a nostro noD 

1) Psg. 3. 11. 3) P. 6. 11. 3) P. &, 4) P. 6. 9. 10. 5) P. 6. 
#) P. 11. 1) P. 3. 8) P. J, 9) Oio, lib. LXIX. Ift. IN ARRlABfUM. t 

fuisse verisimillinium est: nam Trapezuntem, nnnc Ponto 
Cappadocio , ^ nunc Cappadociae * ipai accenauit Plole- 
maeus, qui proximus nostri temporibus vixit Arriani. Ita- 
que hoc Seculo ad Pontum usque Enxiunm perligit, Pod- 
tique regionem complexa est Cappadocia, et Tibareniam 
et Colchida usque ad urbem, quam dixi, Dioscuriada. Pon- 
tum saepe Provinciam suam ipse appellat Arrianus, p. 4. 5 
(Huds.), in eo Ptolemaeo consentaneus, qui Pontum ap* 
pellat Cappadocium. Sic autem scribit de Athenis: ""jSihriv 
yuQ roi ical Iv Ilovtip Evi^dycp xPqIov ovtm Ttaijovfievov 
(p. 4 Huds.). Det regione loquitur, quae Ponti nomine 
Teniebat, non de Mari. Idem paulo postea dicit ventum, 
qui in Ponto Thrascias appeliabatur, in Graeoia Scironem 
esse appellatum. Ait denique lignornm vavTtnfytiClimv ag>^o- 
vlav fuisse xccva xov IlSvtov (p* 5 fin. Huds»), propter 
navis quam passus fuerat iacturam. De sua utiqne rursus 
intelligendus Provincia. Nam eousque iam pertjgisse vidi« 
mus Provinoiam Arriani. Hos autem huins Provinciae li- 
mites Traiani victoriis debebant, ut existimo,. Romani. 
Colchos certe ab eo snbactos referunt Rufus Festug 9t 
Eutropius (Vni. 8). Seculi ergo saltem, quo haec ge8se<- 
rit Arrianus, notam in hifl ipsis Provinciae huius finibns 
tenebimus. 

§• 3. Cappadociae anno Hadriani XX^ praeerat ARRiANUs. 

Tempns autem quo hanc Provinciam his limitibfas^cir- 
cumscriptam tenuit Arrianus, ex eiusdem TabtiSis, ni 
fallor, colljgemns. Scripsit illa anno Hadriani XX® :^ lc 
tqvdSy iiiquit, rijv TtaQovCav jJacJtAE^ai/, i^v ^jidQucvdg elxoiStil^ 
tovt hog PaaikBVBL. Verba eius Imperium Hadriaht' d0^ 
signare videntur post bbitum Traiani. Nam inde airt^tfi 
de* qna ibi loquitur Arrianus , militarem excoluit HadiHtft* 
nns. Coepit annus ille Hadriani XX>nu8 anno aerae nd- 
strae christianiae 136, Aug. XI®. Desiit autem anno eius* 
dem aerae christ. 137, Aug. Xl^. Medio autem tempore 

]) Ptolem. geogr. iib. VJ. c. 6. 2) Ptolem. lib. VIII. Attae 
Tab. I. 3} Tactic. fin. [p. 97, ed. Afflstel. 1688.] 

V « DI88ERTATIO 

se ad scribenduni de re inilitari accinxit Arrianiis, cum ius 
gladii esset a Principe consecutus. Convenit cuin nobis 
Arriani Dioniani haec etiam nota accnratissime. Confecto 
bello ludafco (nempe cuin Barcocheba), bellum Alano- 
rum a Pharasniane iiiotuni tradit Dio. > Qni idem addif, 
terrore Flavii Arriani fuisse repressos, qui tuin Cappado- 
ciae praeerat. Coepit belluni iilnd in Rarcochebani anno 
Hadriuni XVI l^ si Chronico Eusebiano fides: 7Jx(ia6BV 
anno einsdem Prinripis XVI II^, teste meliore, illisqne 
teinporibns propinquiore, Aristone Pellaeo. * Si tuni fuertt 
illud in oTCiiy bellum; sequenti certe , qui anniis erat Ha- 
driani XIXus, debellatum fuisse consentaneum est. Ita 
videmns quam apte inotus illi Alanorum, et proinde Prae- 
feeturu etiam Arriani , ad annnm referantur Hadriani XXm. 
Scripsit Arrianns Alanica, teste Photio.^ Huius nimirom 
belli, ut videtnr, occasione. Et fragmentnm illius operis 
habenins hodieqne de acie illa qua Alanos ad paceni ter- 
rnit Arrianns. Arrianum enim ipsnm iliins aciei fuisse 
ducem mox ostendemus. * Nee uitra terrorem processisse 
docait, ut vidimus, ipse Dio, Porro eundem illum, qni 
Alanos ad belluni concitavit, Pharasmanem in vicinia sna 
Zydritis iniperasse, cum de Mari haec Euxino conimenta- 
retur, idem testatur Arrianus. ' Nihil ergo est enr dubi* 
temus quin idem fuerit Arrianus, qui et Cappadociam mo- 
deratus fuerit, et belluni gesserit in Alanos, etquiTactica 
■cripserit, et de IVlari etiani Euxino. Addit Dio Massage- 
tas foiMe bos, cnni quibus res Arriano fuerit, Alanos* 
Fieri potest ut hoc quoque fuerit utcunque verum. At iii 
illias Seculi geographia novuni fuisse suspicor, quod aat 
iidem baberentur cuni Massageiis Alani, aut sedes tenue- 
rint hnic Arriani Cappadociae propinquas. Albanos appel* 
lat, at videtur, e Dione Zonaras. * Elstque sane in his par- 
tibns Albaoorum noinen, quain Alanorum, longe notios. 
Antiqnitos omnes invicem diversissimos fuisse coostat e 1) Dio Cass. LXIX. 15. 2) Ap. Euseb. II. E. IV. 6. 3) Phot. 
Cod. LVIll. 4) §. VI. ft) P. II. 6) [.%Dnal. lib. XI, p. 59(1, ed. 
Paris.]. IN ▲RRIANUM. 9 

veteribus, tarii Alttnos, quaiii Albanos, <|iiaiii eiiHiu Massa- 
getas: imo ne sediuni aliqua propinquitate coniunctot. 
Quod ergo tandeiu coaluerint, inde factuin arbitror, qiiod 
Massagetaruiu ultimi in has sedes translati ab Albanu 
victi in noinen pariler ditioneiiique victoruni transierint. 
Constat enim certe iamdiu intercidisse nonien Massageta- 
rum. Et cum in Albanoruiu nomen deinde concessisaent, 
facilis inde error erat, ut iidein Alanoruiu nomine intelli* 
gerentur: eoruiu scilicet qui Albanos Asiaticos non satis 
accurate ab Europaeis distinxerunt Alanis. Iluec tHiiien 
obiter. 

§. 4. liiitio Pra^fccturae ante Belluni cuni AlaMiA, anii. Chr. i'il, 

hunc Feri|)l4jni scripsit ARKi.i.NL'S. 

Caeternm initio gestae a se Provinciae haec scripsit 
Arrianus. Cum neinpe primas redderet Provinciae a se ad- 
ministratae (pro recepto officii munere) rationes. Ad illud 
certe mnnus spectare videntnr f(fd(ifiatay quorum toties 
nieminit, ^P0(uxX7C&.^ Hoe eniin exigebat ipsa Imperii Ro« 
mani Maiestas, nt ne alia lingua, qnam Romana, concipe- 
rentur formae omnes rationum solennes et legitimaey seu 
Principi essent, seu Senatui, reddendae, Arehivisque publi- 
cis recondendae: his nempe Hadriani teiiiporibus , cum 
nondum in Romanam civitatem recepti essent yel Romani 
Imperii cives Graeci, qnod postea factam aCaracalla; nec 
novi iam Imperii caput esset Lfrbs Bysantina, ipsaqnoqne 
olim stirpe graeca. Litteris ergo roraanis, quae tcriniis 
Prineipis recondendae erant, mnlto liberius de arcanis Ha* 
driani mandatis se egisse ipse indicat Arrianus. Plane, nt 
«lecuit in arcanis Imperii. Nec in literia romanis ' qdic- 
qoam a Provineiae rationibus alienum fuisse verisimile esr. 
In iilis itaque soli Provinciae paraplo locuta fuisse cen^ 
sentaneum est, a Trapeaunte seiticet usquio ad Dioscn^ 
liada. Alibi certe nuspiam literarnm' oceorrit vel mentid 
Romanarum. Si qnid praeterea ad illas Kteras aecesserit, 
illud fortasse fuerit, ut Pl^ovinciae sum paraplum a Dio^ 

I) P. 6. 10. m DIS8ERTATIO 

tcuriade ad Bosporuin continnarit Cimmeriuni. Est enim 
sane ratio politica cur eou8f|ue iter maritimum descripse- 
rit, siqnam-forte novani expeditionem eo meditaretur Ha- 
driaBUfl, propter morteni, quae nnper contigerat,^ Cotyos 
regia Botporani: de qua propterea monendum duxit, pro 
officii ratione, Hadrianuin. Suspicor ergo inter Rcfgna Im- 
perHRomani adsignata hoc tempore accen$itum fuisse Reg- 
num Bosporanum. Erat certe aetate etiain Strabonis. Illins 
verba sunt : Kal vvv vno xolq rdiv Bo^TtoQovcJV ^6LXBu6vVy ovg 
Sv 'P(D[Mcioi xcstcc6tri0G)0ui/ y &7iavtcc i6xiv lib* (VII, p. 81S). 
Inde similia monita de Rege Bosporano suh Traiano legi- 
mus, Bithyniani tenente Piinio inniore lib. X. ep. 13, 14, 
15)* A Byasantio ad Trapeznntem paraplnm addiderit for- 
tasse, quem obierit ipse cum in Provinciam veniret. Id si 
verum, a.Roma venerit, fueritque adeo Hadrianus ipse in 
Italia, cum mitteretArrianuin. Quod sane.annolmperii XX® 
yerisimillimum est, cum de successore Aelio Vero ageret 
Hadrianus. Obstabat enim causa illa ne pedem Jpse ex 
Italia. juoveret. Reliquum paraplum a Bosporo Cimmerio 
ad Tluraciam non video cur addiderit Arrianus, nisi at 
Maris illius Euxini universi peripluia absolveret. Nupe- 
^m autem illius in Provinciam appulsum indicat. itinemn 
illa tam accurata descriptio, quae adeo opportuna non fa- 
isaet, si iaiu itineribus illis aliquamdiu assuevisset. Sic 
enim Sjaa etiam in provinciam itinera nuper peracta de- 
soripsit Cicero. Sunt et alia quae nuperuiu Arriani, cam 
haec scriberet, appulsum fuisse doceant, Sannas ait scaiUu 
fqisse tributarios , tunc anteni latrociniis intentos solutie- 
nem neglexisse ; se autem operam daturum, ut vel solutio* 
neia praestarent» vel e sedibus pellerentur, ' Haec ad suam 
ipse contnmeliam, si, se gubemncula tenente, officio de- 
faiaaent^ Meminit etiam Pharasmanis : ^ sed nulla adhnc 
de eo suspicio. Alanorum autem ne raeminit quideiu* lade 
facile coUigimus, nullos adhnc eorum fuisse motus* Cavet 
eoin ooeter ne quid Hadrianam celaret, quod Reipnhlicaey 
ii nesciretnr, pemiciem afferre posset. Inde tempestiva 

J) P. 18. 3) P. 11. 3) P. II. IM ARRIANUM. 7 

iila ttionitio de iiiorte Cotyos. Recte ergo, ni fallor, Ar- 
riani ndventuni ad annam aeim nosfrae christiaoae lM>n 
exeiinteiu retaieriinas, qao praedictani de re militari coni- 
nientariuin ipse sciipserit, ciiiii priniuiu gladii iua aceipe- 
ret, nullo adhuc hostis roanifesti metn. Aliter Msset, lio* 
stinro inentio facienda erat, et discipliiiae eoruin militaris, 
cuin quihns reui gestnrus erat. Medio enini anno Roiiia 
discedebant pleruinque Provinciaruin praesides, ut e legi- 
bns Clandii^ de eoruin discessu satis apparet. Ita neeesae 
erat, ut anno luliano exeunte in Provincias remotas, qoa- 
Jes erant hae, de quibiis agimus, Asiaticae, 'venirent. Sub 
Tr^iano Plinius' XV kal. octobris venit in Itilhyniani, 
quae tamea propius aberat a Honia quain noitri Arriatii 
Proviocia Cappadocia. Itaque si anno Ul^ Augusti diem 
Xlm snperasset Arrianus antea quani in Provinciam appel* 
leiet, sic annus fuisset Hadriani non iani XXus, sed 
XXlus, Quare anno aerae nostrae venerit oportet 180. 
Illum enim certe diem elapsum esse cam veniret, ipse in- 
nuif. Narrat enim, cum Provinciam praeternavigaret, pro- 
cellas* magnas. £t tamen nondam Sqov hovg faisse in- 
dicat, qua naves essent in portns subducendae. Caeternm 
non longe illam abfuisse ipso facto docnit, qnod primb 
queque tenipore illas in portus subduxerit, xqIv TtttVt&Tta- 
tnv ayQUD^vtti xYiv %akaiMav. * Facile inde intelligl'- 
inus paulo illum ante maris claudendi tempns eo appulisse, 
Quod sane cum XX^ Hadriani anno concurrere non potait 
alio aerae nostrae christiaoae anno quam 186^. . Proxtmo 
ergo anno 187^ ernperit seditio Alanornm, coaciCante Pha- 
rasmane : ita scilicet, ut Roinae hoc noinine sob Hadriano 
accusatns tfinerit ipse Pharasmanes '^ : ita nt ab Badriano 
Romam invitatiis ipse tamen sibi conscius venire contem- 
serit : ^ ita ut vicissim munera ab ipso niiasa coDtemserit 
Hadrianus : ^ ita denique ut Regulos alios qui venerint ita 
acceperit Hadrianus , ut nuurasmanis ^ recusantis invidiam 

1) Dio lib. LX. 2) Plin. lib. X, ep. 38. 3) P. 4. 4) P. 5. 
5) Diu Excerpt. Theodof. 6} Spart. AdrisD. eap. I^- 1) Ib. cap. 
IT, fin. 8) Ib. cap. U. 8 DISSERTATIO 

exoitarit* Non sunt haec oinnia in liniites nimis angastos 
contrahenda. Itaqiie interTallum aliquod agnoscendani est 
inter primos Alanorum motus morlemque Hadriani. Nee 
tamen magnuni illud fuisse e nuniis colligo. Nec enim 
alio, quam ad hos Alanorum motus, Cappadociae nientio- 
nem retulerim, quae in nuiiiis occurrit Hadriani atque Pii. 
Nurai Hadriani, qui Cappadociae meminerint, consnlatn 
iUius signatur IIl^, qui ab anno aerae christianae 110, ad 
fiiiem Hadriani pertigit, annumque Christi 188. Numi Pii 
consulatu eius II^, qui non ultra annum aerae nostrae IWf 
quo consulatum illum gessit, extendendi suiit. Proximo 
enim anno Christ. 140 consulatum suscepit gessitqne IIIsi» 
Hinc intelligimus ad finem Hadriani illud referendum esse 
bellum, de quo nnmi gratulatorii adhuc Pii initio excude- 
bantor* 

{. S. Horum certe tempurum et huius etiam Principis indolem 
referunt quae hoc in Periplo tradit Arrianus. 

Certe horum temporum indolem refert examussim hic, 
in quo versamur, Periplus. Cum urbibus memorat celeber- 
rimas quasque mythicorom temporum historias, et histo- 
riarum, siqua credebantur exstare, etiam monumenta. Hia 
enim sane, siquis Princeps alins, maxime delectabatur 
Hadrianus. Sed et disciplinae militaris euram profitetnr 
Arrianus, quam multis novis inventis locupletaverat bie 
atqne excoluerat imperator. £t sane Tactica ad illam 
ipsam normam, quam stabiliverat Hadrianus, exegit Arria» 
nns, quae etiam ad Dionis^ tempora inviolata permansit. 
Idem urbium nova memorat tam munimenta, qnam oma- 
menta,' qnorum studiosissiinum hunc eundem fuisse con- 
stat HadrianiUB, Nescio* quisquamne Principum cum eo 
fnerit, hae in cansa, conferendus. Et peregrinationum no- 
mine idem Princeps celeberrimns erat, teste Spartiano.* 
Talem qnoqne supponit Arrianu. Ait se summa cum vo* 

1) Dio llb. LXiX. 9 et pass. 3) Ariian. Feripl. Mar. Bux. 
p. 2. I) Dle et Spartian. 4) Spart. Adrian. cap. 11. IN ARRIAXUM. V 

loptate mare EaxinQin lastraftae ex eodem loco, « S^wxeq 
(inqait) tuxI Sspoq^iiiv xol 6v, £t qao loco de fano lovis 
Urii loqnitur : * Tavta fikv dd&t^ Col iiym. Itaque iam il- 
las quoqae Ponti Euxini oras peragraverat IladriaBus. 
Quod tamen nero tandeni factam opinor, cum nulla huius 
itineris noia habeatur apud Spartianum. Nisi forte haec 
ad iter illins per Asiaui ^ retnlerinins, quo et servitia ca- 
stris profutura a Cappadocibus Arriani nostri susceperit. 
Affectum ergo Hadriani imperium, vel praeceps potius, et 
ad exitnm vergens, supponunt hae notae. Cnm nempe iam 
et disciplinam militarem ad exitum perduxisset, et Provin- 
cias plnrimas itineribns Instravisset idem Hadrianns. 

§. 6. Aarianus hic Peripli Auctor, et Praeses Cappadociaei iden 

cum philosopho Epicteti discipulo. 

Conveniunt eadem praeterea cum temporibns Arriani. 
Erat enim profecto faic Arrianns non alins a philosopho, 
qnem Epicteteum appellant veteres, quod fuerit Epicteti 
discipulus. Is enim Arrianns, qui aciem instruxit in Ala- 
nos, et qui proinde Cappadociam Provinciam babnit, in 
illo ipso fragiuento quod habemus hodieque scriptae ab eo 
historiae Alanieae, Xenophon appellatur: 'O 8b '^ysfKov 
tijs Tt&^g (inqnit) tSxQceti&Q Sevoq^fSv. Et postea:. 01 Sh 
htlXexxot InnziQ afiq> avroi; SBvotpcivta E6tGi0av etc. Sed 
quis ille fuerit Xenophon, non videntur observasse frag- 
menti editores:* nedum, ipsum fuisse Arriannm* Et ta- 
men nomine vaov SsvoqxSvtog ^ sen Xenophontis innioris, 
appellatum fuisse omnes scinnt: non item illnd, hoc no» 
mine ipsum delectatum fuisse Arrianum, nec alio libentius 
appellari voluisse. Ut proinde quoties in illius scriptis 
Xenophontis nomen sinipliciter occurrit, non alius ab ipso 
intelligendus sit Arriano. Hoc tamen verissimum esse ex 
aliis eiusdem scriptis luanifestnm est* In libro de Vena- 
tione, de Xenophonte Grylli filio facta mentione, ipse 
mox de se ita subiungit: Tavta U^(Oy ofiaiwfiog te cSv 

1) Peripl. Eux. p. 1. 2) P. 12. 3) Spartian. Adrian. cap. JS. 
4) [Cf. H. Steph. Schediasm. llmn in lih. de Venat. p. UO, ed. 
Amstel. 16S8. GaiL] r 
l t 40 SISSEATATIO 

adt^, xeci aoXeas ^s aujijs, xcel dfitpi covra ayto viw 
ianovdatuis, xvvijyiota, xai axQa%iifim>, xai aotpCav '. Hinc 
intelligiinus ati ipso noiiien lioc esse alt'ect»tiiia*; et cur 
attectarit, etiam rationem. Quod etiam ipse pariter ac 
maior ille Xono|ihon, in vita SQaerixfj et nQay(iati.xy ptM- 
fecerit, et nub pi-ofessiane pliilosopliine periiissimus fuerit 
Itnperaioi'. Sic enim de Xenophonte senioie LaJ^rtiusB; 
Keci Sy xai. iplXtaTtog xal (piXoxvvtjyos xat XKXTiKuq. Jlsic el 
alibi, cum de Xenophonte Bnlii|ua scniio esset *, ov flSft' 
tfmii, ait, TU i^avzQv 6fi(ovvn.a. ideiu cnnis suae noiiisn 
ilesignandiiiu censuit, dg xki. tg {iOTfpov aitoXtXticpQai fairijs, 
OTL ^v cpK ^tvocptovri- ra 'A&rjvala xvav, 'Opft^ ovofw:, 
(i3xvT«r»j xai iSofpaTaxrj , xaX iepotkt»)*. Hic eiiam Xeno- 
phoniem* seniorem iiuitatus esl, cui canis eral, ciijiis el 
nouien tradititr Hippocenlaurus. 8ed stolco iiia^is placuii 
nomen 'O^fiT/g, qiii Kpicleli Iiiui multa servavit de ogjim^ 
et ayoQiiixls, vocibiis in discipiina Sloicoruiu decanlatissi- 
mis. Favebat praeieren, i|UOil in receptis canitin nomtai> 
bos, ipso quoqtie tesle AniEino', Incuni hahuertt 'Opft^ 
Inde faclum ut argunienta plenique delegerit ciim illo tjBo^ 
qne seniore Xenophonie Gomitiiinia, ciiiiis notiien ntfeeui- 
bal. Scripsit (Jjri iunioris '-4va|3K(fM' Xenophon SocraticaK 
Et Alexandri sitniliter '/^VK(3«an' scripsil XenopKon Lpicte- 
teus. Congessit Socraiis MemorabiJia Giylli Hliiis. tlt 
Praeceptoris Epicteti siiniliier Colloquia acripiis mandavit 
Arrianus. Scripait iitercjiie de Venatione. 8ic luiiien, nl 
qnae deerant in Socraiieu suppleverit AriiEtnus**. I^at 
praeierea TaxTixos siiperior ille Xenophon, ut luodo «wU- 
mus e Lai>rtio, Proinde Taxzac^v personae, quRiu suscrpe- 
rat , iunioris Xennphontis congruam iuiiicavit A rrianus. 
Primtini praeierea phituao|iharuni fuisse, qut historiam 
seripserit, Xvnophontem observavit Laertius". De 'EiJLti- 
vmol^ praecipue, iit videiur, iatelligendus. lude cogaaii 

1) Arrian. de Venal. cap 1. 3) Cf. II. Steyh. Schediasm. Ifluiu 
lliid. i>. 331. Gail. 3) Uiogen. LaL-rt. lib. 11, n. i6. *) D<- Venai. 
rap, 11. i) Ibid. cb|). 5. 6) I'oIIuk ODomaat. V. i, n. 3. 1) \r- 
riaa. da VcDut. cap. 19. 6) Ib. «ap. 1. S) l>iog. l^«rl. Itb. Ilj IN ARHI.t.SLM. M 

urguinenti tot noslii qiio<jiie Arrianl iiitti , '/tXavoidv , lii- 
&wiaxiav, naQ&ixm>, 'Ivdtxav, Hinc locii, qiiornin iiiemi' 
nerat antiqtiior illc Xenophon, uliservavit in Peiipio Ar- 
riiiniis, capliilque oTnnes illiiis iiienioranili occnstones. Sic 
tamen ut, ijuotieg iilnin nominandum censuil, fere Hliijuiil 
adiiinxeril, quo a se alius Tuisse nosceretiir. .\enipe illuni 
Tov Fffvikov, Tov nix^ai., ror aQBC^vzsQov a|)pollat. San 
ila, ut videtur, appellaturiis, nhi ii( a iiinioii \.cnopliunie 
alio Atlieniensi aliiis fuisse intelligeretm-, nenipe u seipio, 
Sic loquitur in Taclicti; sic in libro de fe/tu/ioue; slc in 
Periplo, Etit ergo liorum ornnium auctor iileiii cniii prae- 
fecto CHppaduciite, et cttin Arrianu EpicleteD, Alitis aiiteiii 
ab Airiano Maluiio l'linii ' iunioris, aniico Aliinali. Krnt 
eniin tunc temporis extra llaliaiii, Nicnpoli, jn dtsciplina 
Epicteti ArrianiiH noi^ter Epicleteiis, ctiiii in ips» fiierit 
Italia Arrianus ille, cuin quo literarium habuit coiitiner- 
im iunior ille Plinius, ipse quoqiie tuiii siniiliierin Itnlia. 1 # 1'rinia Arkiam scripta de Epicteio, [laulu post ii Itaque, cuin Arrianum hiiiiis scripli aiictoretn teneainiis, 
age, inm aetatem illius constitiiamns paulo inagis, qtiiim 
sit hactenus facLum, accnrute, l*rtnia autem illiiis scripia 
omnia erant de prapceplore Epicteto. Priraae omniuin vi- 
dentur fuisse Dinserlaliones, ((iiae eo invito pnriter ac nes- 
cio in vulgiis emanaverant, tundem ab ipso emissae et L, 
Gellio inscripiae, Ex his deinceps ipae collegit Cncliiri- 
dion, Denique et illa edidit de praeceptoris vita, qiiae 
docet illnin edidisse SimpliciusB, Di»serlalio/ies coUegh 
in iueinoiiae suae aubaidium. Ipse vnofi.VJjiiata appellat, 
quae Xenophon Socraticus «xo^ivii^ovtviiaza: pvoinde ser- 
mone non elaborato, sed familieri, quali nsus fuerat, ciiiii 
disseieret, ipse Kpictelus. Sic eniin niagis ipsum reprae- 
senlarent Epictetum, sic luagis vim illnni nativam retine. 
rent, quani habebant, dum ex ore eius prodirent, qiiun 
tantam fiiisse dicit, ut necetie estel tic ajfici auditorein nl 

^— 1) Plin. lib. III, ep. >. 3) Simplic. iit Epicl. Enchiriil. inJI. J r I 
I niSSEItTATIO 

eum ipse afflci volebal * . Siippanunt, ni fallor, haec oihdju, 
non iam anipliiis fiiisse in vivis Epictedim, cuin illins vno- 
(iviinata in aniniuni revociinda essent: atioiiiii Epicteli 
ipsius teslimonium advocHSset, qui tantaiii renini ab eo 
audiianim tunique reltgiosam lldeni piae se fert, nt verba 
qnoque ipsa pro virili siia numerarit. \eque tanien a me- 
moria admodiiiii longinqiia repeti poliiit lepraesentaiio laiii 
accurata vevboriim, i\on nie tnnien fiigit Senecam patrerii 
verba etiam ipsa oraiorum a se adolescenie anditoi-uiii in 
seneclute scripsisiie, Sed prodigiosa erat lanta illa menio- 
riae felicitas, Siintque piaeleien alia quae suadeani, nn- 
periori Epicteti meiuorta haec mandavisse Arrianum. Sly- 
lum excusat, qiiod sane necessariutn non fiiisset , si iaiii 
alia edidisset slyli specimina, e qiiibus iiidicari potuissel, 
quam periius esset sljli arlifex. Ait praeterea Epictelo 
nnllani, sibi non adniodutn inannam , fuisse de stj-lo soli* 
ciludinem. Quaiii haec aliena sunt a iactantia illa, qua se 
postea pra priiuario (iraeciae scriplore venditavit, ut nnl- 
luin habiierit tiraecorum Alexander M. sibi in anuis pa- 
rem! Verba eius haec stint: oiix aw«|iw iiiavxvv T<av Jtpci- 
Tcav Iv ry tpavij ly 'EIIkSi, i?acQ ovv xai 'AXaSavllQos lav 
Iv Tocg onAoig'. Produnt priora illa animuin ab Epicteli 
nnpera inalilutione niodestum, et verae pbilogopbiae pro- 
fessione dignum: postrema niniio gloriae studio corruptuin 
tandem atque degenerem. Edidii ergo bas primiliaa Buas 
Arrianus, paulo post morlem praeceploris Epicteti 
primo philosopbiae studio calcsceiet. i, 8. Sci'i[itJa AiinuM recentiores cratil eiusdem hmiui i m feril 


cl 


ironu> 


Suidan 


l" 


RUlli- 


, ad Mb 


irc' 


i iem> Serf vero hnnc ipsam epocham i 
logiae his leiiipuribns obgciiriias. Si 
amus, ant anliqnioretii Suida Themisi 
pora ipse pervenil Kpicieius. Quomodo ergo Pru«feeiiiram 
Cappadocine Bub Hadriano gerere putuii Arriiinus! Hono- 
rea enim quo» gessit omnes philosophiae stiiilia debebat; 

I) l't»ef. Arriiin. ail I,. Gnll. 3) Arrian. eiped. A'ex. IT. eei>. 
13. 3) Suld. 'KnUr^. *) Tiieniial. Or. XII. IN ARRIA.trVI. 

scriptisque, qn;ie pom ptiiloBophine proregHionem , iiiio post 
Epicleti mortem, nt vitlimtis, edidit, pultherriniin. ^ia t^v 
T^S %cti8fiag di^iOT^ra, inqiiit Suidas ', lesie Heliconio, qui 
ad Theodosii Mnjofis lempora serieni leinponiin dedoxit*, 
ipse proinde ad ea tempora referendiis. ^ia rd t^g «at- 
Seias i^{<3>ifioi' , Plioiiuu^. !mo de hoc iiiellorem hisce 
testeni habemns, ipsiiiit scilicet Arriuniim. Sic enitn de 
scriptis suis ipse*: 'Euoi itarpit; te xcci yivog xnl apx"^ 
oiSi ot Xoyoi. tlcl T£ xai «JTo viov ^ri lylvovro. [Hectiiis 
quam Dodwetl. hnec verbn inlelligit Raphella^ ad Arrian. 
J£jrp. Afe.r. p. 51, Amste!. 1757. G,] Patriam scilicet 
scriptia debuii, <{UO(I ipse flilhjnus, civitntisqnc Xiconie- 
diensis, in civitates Nicomedia longe celebriores propterea 
fiiisset adscripius, quod erat sane in ^iris celebribns illo 
Seculo fteqiientissiniiiiu. Atheniensein se fui!>Ke proliletiir, 
tit vidimus in libro de Venatione, iit prnpierea et nomen 
AllicLim eii.iin asaumserit Xenophonlin, El Roinanum fuisBo 
docent nomen Komatium Flavit Arriani, et honores Romani 
ab eo g^esti , praeserlim consulatus, «]ui non alioruin erant 
quam civiuni Roiiianorum, Hanc ergo civitateni si scriptis 
debuerit, vel inde obiler ilhini aliuin fuisse colligemus ab 
Arriano Pliniano. Sic enim piohabile eril, ciini scriberet 
iiinior ille Plinius, noslrum ne quidem nonien habuisseAr- 
liani. Ita ct yivog et dpxi^S similiter scriplis suis debuerit, 
genteni scilicet lionoreaque Senalorios Romanos. Habult 
quidein et in palria sua , ut ipse docel, honores^. \empo 
sacerdoliuni Cercris et Proserpinae, ut nos ducet ex illius 
Bithynicis Photiiis, cod. XCUI. Sed quos luinori loco ha- 
buit prae honoribux civitatum Bdscilitiarum, IIlos taraen 
potuit emditioni debere. Commendabant enim civibiis snis 
externi quoque honores, ad munera qnibus Hlioqui impareB 
fuissent pro origine donieslica. In Graecis civitalibus om- 
nibus constal qnanto fuerit in pretio nomen Olympionicia, 
Et, cmn omneii Roiuania parerent, suiiimo in loco fuisao 
certuin est honores apud Konianos ipsoa summoa, nempe 

1) Suiil. U^^iavoi. 2) Suid. 'Ei.fxainog. 3) !'hot. Cort. LVIH. 
4) Arrian. Esperl. Alcxand. lib. I. cap. 12. 5) ExpeJ. Ale\. ^. \T.. r 14 ntSSERTATtO 

Ketialoiios. Oinitvit eigo piitriani siiaiii Aninnus potius 
t)iiaiii itb ea ornabatur, si post Hoinanoti honores novos 
alios n (iHtiia accppisset. Hoc idein fecisae censetur, curn 
et ipse honoics pHtrioa cnpesseiet, qui Arrianiini oinavil, 
Harhianus '. UlftinqHe laiiien, cmn honoies sciiplis ile- 
buerit, seifiiilur sane, cuiii nondum Gcripla elatiorata liicn- 
LrHs:jet, nondiini illum honoves consequuluiii. PostiiiorlPU 
auieni Epicteii scripta illius accurala fiiisse, ni fallor, evi< 
cinius. lla<)ue eiusdein Epicieti inorte honores Arriani oiii- 
nes recentinres fuisse nec sse esi. Proinde anle annum 
[fadiiani XX"', <)uo Cappadociae praeerat Arrianos, iam 
decesteral Kpicietus. liunorem enliu illum Arriani suh Ha- 
driuno fuisse, nietioribus, quaiii sit ISuidae aut Theinisiii, 
lesliiDoniis evicimus. .^^^ 

$. 9. blpictetus sub lladriatio murtuus, ^^H 

Etiam aliunde Epicletuni sitb Hadriano obiisse prob£' 
mils; et (juidem e propinquiorihus Eptctelo tesiimoniis, 
quam sint ea qnae proferuntur in conlrariiiin. Epictetum 
Hadriano in sumnta familiarilate fuisse testaiur SpariianuB*. 
Loquiturque sane da lenipore imperantis Hadriani, Tain 
enim familiareni habnit, quem cum Epicteto junxit Spar- 
lianus, Heliodorum, licet faniosissimis postea liieris He- 
liodoium lacessiverit Hadrianus, eodem referente Sparliano ^, 
llaque Hadriani teinpor& saltem Epicietus atiigerit. Quous- 
qiie aulem Htligerii, iia, ni fallor, colligemus. Alieno ani- 
nio erat Epictetus a redeundo Koniam, poslquam inde pul- 
sits fttissel edicto Doiutiiani. Exinde nuspiaiu illius prae- 
lerquam Nicupoli meminerunt Arrianus* atque Gellius ^. 
Itaque in Graecia Hadrianuin fuisse necesse esi, cuni in 
aumma familiaritaie Cpiclelum haberei. Anno aDtein iiii- 
perii VI ° Alheniensihus leges concessisse e Draconie et 
Solone petitas refert Eusebius in Chronicoj VIl" etiam 
dicit eum Athenis hyemasse: nempe annis aerae nostrac 

1} Kpariian. Adrian. cap. 19. 3) Spartian. Adrian. cap. Ifi. 
l) Ibti). Mp. 15. 4J Arrlui. Epictet. I. 19. ». U. f. IK. I., 

»)G.U. XV. 11. , y^ -,, ^ .^-,„ ,„,„. 'M christianae 123 et 124. Hoc ergo teinpore Epictetuni fa- 
iniliarem habui^rit Hadriauus, sfii philosophoruni cauaa 
Athenaa venerit Lprctetua, seu Epicteti conventendi causa 
ipge potiua Nicopolin accesseril I{aitrianu8. Vix potuit 
certe Buperesse iiiulto serius. Eral eniin Epicietus ipse se- 
nex', cuiu redirent evsule», ut vidciur, Doriiiiinni : anno 
niminim aerae nuslrae 97. Tunc enim redituni exsulum 
gratulantur numi. La(|niliir aiitem de ea saliem senectute, 
qua iairi orticiis Ueipuhlicae imiiiuneB per legea" liberum 
erat deincepa, si liberet, ut in oiio viverent et seeessu. 
Ait enim maiorem se natu exsuleiii aeiatis ohtenlu mune- 
ribus reipublicae renunciasse, (jiiihus tamen se a Principe 
invitatus implicuerit. Aetas illa sexagenaila eiat, citimus 
senectutis liines, eonim scilicet quos afioyiQOVTag veteres 
appellabant. Hanc ergo aelHiein egerit siillem illo etiam 
anno Epicietiis. Natus protndc antio aciae noslrae 37". 
ila anniim egeril aetatis 87 ni, pfHediclo Uoiuini uiino ISl^*; 
aeiatis aritein IZi"', ai vel 1 "> alligerit iVlarri annuin, qui 
Doinini erat 161 "«. Xec sane longe hiinc alierrare ealcu- 
lum exiude colligu: ^uod guiii iiiiilta in hin ab Arriano 
scriptis disaertalionibus suae nclHtis in nienioriam revocet 
Epicletus, nihil taitieu habeat aniiquius Nerune , suh eo 
RUlem mulla^. Admoiiuin sane coinmode, cum pro his 
nosttis raiionibus anniini egeril Epictetus, cum Nero suc- 
cederet, XVlln». Ne aiileni hoc Epioteto lemere exci- 
dissB suspicemui', rursus* sc paiilo pnstea ytQovra j^aJiOV 
Bppellat. 

ceretur Gellius, (jui tanieti »iib Ha- 

aiil) PJo, tvm|)iiribus Hadriano 

^^K Sic eliam de Epicteto, qui proxinia Epicleli memoria 
Ti^'') Gellins*: IJe Mpiclelo ^-c. recerittor eal memoria, 
guam ut tcribi quasi obUteratuin debneril, Cerfe , cum 

I) Arrian. Epict. 1. 10. 21 Seuec. <le Brev. rit. cap. 4. Plio, 
Ijh. IV. ep. 33; e Varrone Nonius mce Sexagenaiios. Ceniiorin.de 
Bie nal. cap. 14. 3) Arriati. Epicl. 1. 2. 35. II. 16, III. 2J. 
• ^.5. A) Arrian. Epict. I. 16. S) Getl. 11. IS. 1 
r He mernoiiH loquitur Epicleli, jam plane morluum suppo- 
nit: imo Blii|uantcliu inortuum, cum memoriam eins ait non- 
dum fuisse obliieratani. Prope antem fuisse innuit, ut e 
viventiiim animis nbliterarelur. Recentem autem propterea 
iignDscit, <|uo(l etiamnum in vivis essent, (|ui illiua iiiemi- 
uisaenl. Huad crat sane verissimum. Favorinum eniiu 
tesiem nii\ocat Gellius* verborum Epictcti a se auditorum: 
al<{ue liaec ipsa, uli alia riiulta, a Favorino didicil audivil- 
que ipse Gellius. Caeternm anie Hadrionum niilla adhuc 
occurril, (juod quidem sciHiii , \e\ rnentio Favorini. Sub 
Mitilriano ndeo inclaiuit, iit illum aemulaius fuerit ipse lin- 
peraloi*. Iiaque sub llailriano Favorinum Epicleta inno- 
tuisse verisiniillimum esl. Certe Gellii ipsius mernoria an- 
tiijuiorem fuisse Epictetuiii haec Gellii verba satis evin- 
cunt. Aelas enim Gellii ea est, ut nalalem foriassia ha- 
bnerit sub tineru lladriani, vitae auteru partem longe ma- 
\iiiiaiu egerit sub Piu Hudriani successore. Seniper apaj 
illuiii Divus Hadrianus Hppellnlur^, quoties ipse loqailar, 
aut qnuiies quis loquilur quem ipse siilleiii aiidi«rit: oec 
rei geslae sub Hadriano ullins memoriam propria perionn 
refriual. Iderri lainen a lempofibus Hadriani non adinodani 
reinotus. Audivit enint in Hheloricis T. Euslur.iiim a D. 
(inquit*) Hnilriano iii mores a/ijue lilerat tjieclatitm; ait- 
divil et Favorinum, <{uem sub alierius se Seculi fuiiise in- 
nunt , quaru fuerit ipse F'avorinus. lalerium Probuiii 
HOilrum Proliiiiii, quasi parem, a|ipellHt Favorinus. ^ Audi- 
lor Favorini, coaevus proinde Gellio, de hoc eodeni Probo 
ilu loquitur: Valeriiim, inquil, 1'robiim aiidivi hoc dicere*. 
Ipse Gellius Valerii Probi discipulos audivit^, et familia- 
reni *, Qui ergu aliorum praecejtloruni discipulus, alios 
ipsos audivil, qui flonieranl ipsi sub lladriano, ejus certe 
adolesceniiam (tjuao aetas crat audiendorum raagistroruin) 
non longe ab Hadriano abfuisse necegse cst, MuRonii porro 
dicta ab aliis" narrata audiit ndolescentulus: paulo ntmi- 1) Gell. Noct. All. lib. XVII. cap. 19. 3) Spartian, AdrUn, 
i-Mg. 19. 8} tiM. 111. 16. XI. T5. XIII, 21. XVI. 13. 1) Ib. Xtll. 
21. S) Ib. 111, 1. 6) Apud. GelU ib. 1) Gell. IX. 9. 8) Ib. Xltl. 
10. ») Gell. V. 1, XVI. I. ' t \ 1 R R 1 1 m; ». n 

rum postea qiiaiit anniim aetnli!! XIV ■» ubsolviiiBM, et lu- 
gaiii adeo pfHetextain, virilt suiiita, poguiiiset. lileinne hlc 
erat Musonius, qui nuli Nerone tloruit et Doiuitiatio! Sic 
niitem de eo loqiiitur Herodes Alticiiii', (juasi ipnutii audi- 
vissel, queni tainen Heiodeiii ipse con\enit Gelliua. Sio 
itei» de eo loquilur S. Iiislinus MurI}T', quaj«i adinodmu 
nupera vixisae iiieinoiia, cuni Autoniao Pi» ipse Apuloge- 
ticum inacribefei. Iia necesHe eiii ut Hadrluni leniporibus 
floiueiit ille Musonius. A Tauro praeieiea pliilosopbo 
luulii didicit Gellius. Ideiii Taiirus, cuiu Pluiaicbuin " 
tioalruiii appellal, ita de fiuiarclio loquiiur, ^uasi ipsiim 
audierit. Vi\ poiuit autem Plularchus, qui sub Nerone 
vixit, diu superrulsse post leinpora lladriani. Ilnqne nec 
diu post Hadrianutn necesse est vixiase Gellium, qui Tunri 
adeo muliis colloquiis interfuit. Idem autem Gellius, enm 
Taurnm* iiiemoria sua celebratum fuisse iradit, iam non 
ainplius illuiii in vivis fuisse innuit, cum illa cunimenlare- 
tur. Ipsum lameu illum Tauniin Gelliua Aihenis andiverat. 
Itaque inter lediium ex Athenis et librnni V|ni elaboratuiii 
decesserai, et de decessu eius nuncium OelliuH aceepernt, 
Erat pono Cornelius Fronto in arte oraloiia lulor taiii 
Maici, quam eliam Veri. Hunc eliam audiii Gellius <tdo- 
leBcentnlut'. lia lameo audiit, non quusi scholae rbetarcm, 
sed nt emerttos iam ihelores, iam potius oratores^, nec 
schoUs praefectoj, neu niercenaiios, audiebant romani ado- 
lescentes, cum oratoriae studiis imhuerentur: proinde, nt 
videtur, pDstquaui rhelor esse desierat, iam Marci salteni 
studiis praefectum. Is eniin nios erat, ul paslquam princi- 
puin studia moderanda suscepissent, scholae deinceps re- 
annciareni^. Et sane tum quoquc principetii alterum in- 
stituisse Frantopem, innuit ipse Gelliiis^, cuiu in vestibulo 
Palatil euin fuisse tradil, cuni illius colloqiiio ipse inlerea- 
set, Siniile enim colloquium nariat favoiini pbilosopbi" 
in area Palalina, dum mlutationem Cuesuris opperirent, 

1) Gelt. IX. 2. 2} lusliii. Mait. Apol. ]. p. 46. [Cf. Mosenitn 
in Daubii et Creuzeii Studieii Vul. VI. p. tS.] 3j Gell. I. 26. 
4) Ib. V]. 10. 5) Annal. Quint. J, 1. 6) .^nn, Quinl. J. 35. 1) 
~ 1. XIX. 13. 8J ib. IV. 1. XX. l. "'- I 

I gfi r I 18 U[88£RTATIO 

Tum quoque consnlHfeni Frontonem ■ fuisse dicit, qui ho- 
nor oonfeiri solebat in Princijxim Tntores emeritoa. Aeln> 
tern Ulaiu nilolesceniuli suaui eenset Gellins, dum Roniae 
oratoriam sub rheioiiUus magistris excoleret: nempe eous- 
que dum Aihenas " proliciscerelur, iid cupieiiilum ', ut in« 
qiiit ijise, iiige/iii ciiHmu. Coeptuiii eniiu Komae studium 
rhetoriceg Athenis prosecutus esit. Eo cnim speclnnt vcrhH 
Tauri philosophi, ciini (iellium receiis in dialrihuin iiccep- 
inBt rheforitcinH apppllarel': eJ^islima/tii , ioquii, cloi/ueM- 
liae nniaa eicluHiieiidue gralia illum Alheiias venitie, Eo, 
quod ipse se leiitetur Alhenia iipud magislros fuisse', «t 
se, ciim ibi esset, accenaet niinc iuvenihus ^, nunc udole»- 
cenlihus'. Uinc facile colligiiuas, cuin Athenis easel, iam 
ndhiu; aeiutem illani, qua se rhetoribua in disciplinam ira- 
dere, et scholaa eoriim frequentare solebant Romani, nin- 
dtim superasse UeUiuiii. Colliginius ileiu aelalem^ illMi 
communeiu fuisse iuveniuti aique adulesceniiae. Eam scili» 
cel pnrbem iuvemuits censeri, quae a toga coeperit virili, 
nec tamen tinei excesserii adolescentiae, Inio adoleacea- 
(iam illani, qua suh rheloribna merere imipiebani, ab anw> 
aetatia X Vlll " inire iam altbi ° prohaiimus. Hoc ergo 
unno maior, et extremo adolescentiae lermino (quo curato- 
ribuft Uberabaotnr, iusqne rerum suarum pleouni asseqiie- 
bantiir, iinno scilicet X.\V<>) minor fueril oportet Gellim 
cnii) Alhenas profieisccrelur. Maiorem cerie annis XVUl 
(uisBe arguil , quod tn imliceui fuerit lecius a Praetortt'^. 
Il«6 enim ofGcinm huius fuisse aetuiis alihi*' ostendimoi. 
Hoc lempus fuisse ait , quo primunt iiidicia ex.ercuerit-: 
dadila niiiiirum id opera. Erut enim tempus aliud, qna 
non, ut antea, lectiis a l*raelore, sed a Coniule datus>», et 
quidem extra ordinem, iudicarit. Itaque alterius annt boc 
iadiciuu fuisse TeriBiuiillimum eil. Ut proinde duobusj I) Gell. II. 3*f. 1} Ib. XIX. 8. S) Ib. I. 3. 4) Ib. XVIB 
S) Ib. I. a. ej Ib. XV. 3. 7) Ib. 1. 2. 8; Aimal. Quintil. f 
«} Ib. {. S. III) GvW. XIV. 3. 11} Prautect, V. a<I .Sparl. Adriu. 
£. II. [iD praelei-t. Citnideniiia. Oiun. 11)93. Gail.l 13) Cell. 

m. ij. ITII^H 

il. ^^ 

&<lriaa. 
) CeU. 

1 nis iudicia exerciierit, arf annum vitae adeo XX (», et ijiii- 
itein absoliiliiiii. Ita Atlienas venire non polait anie annuiii 
vJtaeXXIm, qiiobarbainpriinainponere solebant, qiii ciliiiiita 
ernt adolescentiae teriiiinuR. Priiiiani enim certe adulescentiae 
partem Itoinae exegisse, qua adolesceniulna * pariter ac ado- 
lescenaappellandna erat, ipsetestalur, Annumautem ^uofue- 
ritAlheni8,itBiDdaganius. AndivitGellius AthenisPeregrinuni 
philosophuni*. Hicsecombussilnl}m|iiad. CCXXXVI,^uae 
anno aerae nostraechristiaaae 165 cunvenietiat, ut inChronico 
docet Eusebius. ftaque ante hunc saltem annitm euniAlhenia 
Gonvenerit oporlet tiellius. Sed et olympiad. CCXXXV 
contenini coepisse Peregrinuni leslatur Liicianus^, qui iam 
tamen iummo erat in honore, cuni illuni conveniret (lellius. 
Iiaque ante aonum Chr. 161, qm cum illa concurrebat 
olyinpiade, Athenis Peregiinuiii vidit Gelliiis. Olyinp. 
CCXXXIV fugatus Rouia venit in Graeciam, tertiu ninii- 
rnni antea qnam se e vivis subdnxerit, Peregrinus. Itaque 
hoc quadriennio audivit illum Gellius, cum ne quidnm no- 
men Protei* adhuc suinsissel. Quisannngille fuerit, exinde 
dlscimus, quod Delphos ad Pythia^, cum Tauro philosopho, 
quem Athenia audivil, profeclus fuerit Gellias. lani alibi* 
ostendimus in annos olympiadum secundos desinenles coa- 
venisae Pythia. Ita anno Dom. 159, olymp. CCXXXIV^ 
Athenis erat Gellius, aetatis anno saltein XXIIc Et 
proiade ante annum Chr. 137 excesserit Eptctetus. Nec 
enim hoc prinium anno Alhenas venit. Verno enim tempor* 
erant Pythia, cum tamen aestiva'' fuerit aani lenipKslas, 
qna Athenas appulerit. Saturnalibus^ lam in ipsis versa- 
batur Athenis. Proinde non ad tpsurii iinnuni, quo Aihenns 
vanU Gelliui, spectare poterant illa Pythia, sed sallem ad 
sequenleni. Exegit praeterea aesium anni et autumnum* 

tut opinor, illius, quo veuerit) anni in villa Herodis 
, ipsiusque ditlonis Atticae. Sed plusquam unius 
. Gfll. XX. G. XJIl. 17. 2) Ibiil. VIll. 3. XII. 11. 3) l.uciaii. 
Mort. Peregriu. pass. 4) Gell. XII. II. 5) Ib. XII. 5, 6; DiMert. 
V. ie Cyclia graec. ttc. §. 3. T} Gell, II. 21. 8) Ib. XVIII. 2. I). 

) ih. I. a . XVIII. 10. 4 
SO OrSSBRTATIn 

hyenits ■ in Atticu absuintae non ineminit, «jna primaa linius 
Djieiifi auDoti>tiiinciil:is collegeiit, breviter et indigesle el 
incondiie, ad siitisidiiiin inemoriae. Rediit deinde Romani', 
anni hiijus 159 foitasse line: sed pedestri itinere nsijue Hd 
Cassiapeiara. Huiiis enim portua his leniporibus iisniil 
fnisse in iraiit-iendo mai-i Adrtatico docet Anianus": [irae- 
cipue aiiteiii in liibernis navi^aiionibus. Non ideni eral 
ilei- Alhenas piolicisccnii per Aeginani ad Piraeuin, e( per 
proiiiontorinni pruinde Maleae: quod scilicet iter illud 
aegtirum fuisse probaveriinus. Et sane redeuntium procel- 
lae* hoc idein faciunt nt veruin fuisse suapicemur. Tum 
deinde in Ilaliam rcversus, ex illis annolatiunculis hoit 
Gonfecit, quos appellal Comnientarios ^, edidilque per sin- 
gulos seorsim libros. lani certe innofuerant lihi-iprioTeB*, 
cum conderenlur posteriores. Imo in In quoque Itbro 
inenlio eorum qui lioc opus aemuliili' fuerint: non cerle 
lum editione noluni, sed e receplis itlius scciili recilatio- 
iiibiis ati]ue relractationibus. Certe inter redituiu libniin- 
que VI m absolututn, iatn dccesserat philosdphus Taurus, 
Duaciumque de illius decessu acceperat Gellius. Athenis* 
cnini illum vivenieni doceniemque audivil. Cum libram 
Vlni ederct, ait illuin memoria' aua disciplina Platonica 
fuisse celcbratuiu. Verbum memoria illum ex intervallo 
morlunm videtur indicare. \on tamen itiultornm eiat spa- 
lium illud, ni fallor, annorniii. Cum eniiu librum ederet 
XU"<, Peregiiiio'° philosopbo puslea Prolei nonien facluni 
ait, quod nondum ei atlribuium, cum illum convenircl 
Aihenis. Nihil laiiien eiiam tum de illins incendio resci- 
visse vidciur: nihil de novo nomiAe Plioenicis, quad illum 
pauloanleu, quainllagraret, aMHuinsisse teslalur Lucianns i*. 
Hinc factle colligimuK, nondum annnm Chrisli ]65i>>, ^aa 
se combussit Peregrinus, elapsnm esse, ciiin IJbrc "' 

mannm nltiinaiii Gellius imponeret. Forle ne quideia l)Getl.i>raef. II)ll.lX. 4. XVI. fi. XIX. I. 3) E|>ictet. III. t 

4) Gell. XIX. I. 6) Celi. |naer. 6J Ib. XIV. 6. 1) Ib. I. J5. 

5) Ib. II. ). 9) ll>. VI. 11). I(i> IL. XII. II. II) Luciao, I 
Pwegrin. [j. IT, ed. Keii«.]. 
1.1 AUni A ^ L' M. 

iiuiM lUl"), quo tio seqiienti olj^iiiijiade e viviij iDigruliiriiiu < 
in ci-leberrima totius GraecJHe panogjri praedixeril. \'iv 
enitii eni ciir haec liotnae agentem (jellinm iHliiisse suspi- 
eeiiiiir. Med morleTii obsliiitige su^picor, qtio minns proceH- 
seril ultra l)briim nperis \X<n. Convuninnt lits iiusiiiK 
raiioniliita teiiipoiuin nolae oiiines. Edniii antea quani 
Allienas veniret tiellius, iHm bis ' Coa. fnenit Krnciiis Cla- 
rus, quem 2"> Conxulatitin gesstt ann. Clir. 146. I'^l l'rae- 
feclus nrbis Allienis Herorlcin Attiimm convenit: iaiiinempt; 
Consiilarem. Post anii. Clir. 14», qiio Consol fueral Hero- 
(l«s, lit ab Urbis anno treventenima'' , ad liuni: (inqiiil) 
iliviM, aniii eiiie liitn /ottge iHiiiit» teptiusenli viiienlnr, SeH 
veru anniis Chrisli 147 idein Uibi.s coiiHiiae eiat Vurr, 
900, et proinde a praedicto Hrljis anno trecenlesiino spx- 
centesinius. llaqiie posl illiim anninii culiuquiiim illitil 
Pbavorini (iellinm audivisse nRcesse eial, ut vel coeplus 
iotoUigi possit ille centennriiis. llinc sune constat moi- 
tein Epicleli sub Hadriuno slHtiiendani esne, ut natali (lel- 
Ui aliquanio aniiquior esse possel, nee liiiiien habeielur 
^^bliterata. 

^^^B. Murleui L;|iiclvti iiuli lludriui)» »tutu<;ii>lmi< tlium u Lucidui 
^^^^B Deinumclc culligiliir. 

^^^^foleiit eiiaiii Hliqiiid furtasse culli^'! ik luorle Epicleti 
m Luciani L)eiiionac(p. Vixit eniiu cerle DemoiiBx post 
ann. Clir. 170. Illius enim anni ConsuUm Cethcguui vi- 
ilit^, cuiu per Criteciaiii in Asiaiii giroriciiiceretur , fulurns 
|iBtris in provincia legalus. Sed vitiit dou iam Consuleni, 
sed tantuiumoiloCunsularein. Itaque post illuiii, quem dixi, 
anuum. Nec tamen, ut videtur, <Iiu. Stiperiivit euim aeta- 
lein Consularem ipse Ceihegus. Et pairem tanten habuit 
Provinciae administrandae pRrem. Qnamdin posiea vixerit 
4^emQnax, nihil liabel, quod quidem ubservavi, Lucianus, 


[$. !U]. 2) Uell. VI. 6. \lll. 
1. Demuuuct. [§. 30]. I niSSERTATIO 

HDdfl Itceat colligere, Sed vel ila potnit illiiiu Alhenis 
aiiilire Lucianui. Erat eniin e quattior ulynipiadibus, qiins 
iixeg;il in Graecia Liicianas, iina illa qiia arsit Peregrinus, 
anno nerae nostrae 163. Cnm mureietur Denionax, Don 
miillis annis aberal b cenienaiio, eoitein tesle Luciano. 
Sic poterat salis coniinoile exsuleni videre in Graecia Epi- 
cletnm, nt illum vidisse certuiii esl. Sed noDdum constal, 
qna demum aeiaie aua illuin cODvenerit, IiiveDeiu autem 
fuieae innnit, qnod ad iixorein dnceDdam illum bortatus 
fiierit Epictelus. Iloc enim a invenibus leges romaDae exi- 
gebanf. Etsi non rnrsiis gii|iponit Epicletum res|iongio Ue> 
monaciis, se <]tiidem parilurum, si filiani baberei quani 
sibi locnret Epictetus. Nondiiiu tainen ex his npparel, 
quamdin fuerit in vivis Epictetus, et num ad Marci usqtt* 
tenipara pertigerit. Aliunde iBiiien forlassis boc eiiam co)- 
ligeiuus. Ait Lucianiis Deinonactem non ab Agathobnlo ai 
sludium pbilosophiae fuisse excitatum , oiSi ^tjiirjTfftov 
JCQo Kvroi, ovdl 'Emxf^TOv ixtyiLQRvtisn'^. Agathubulain 
illuin aub Pio floruisse docet ipse Lucianug, in Vita Pere- 
grini. Qiiaria enim ^ olympiade ante illain, qiia se com- 
buBsil Peregrinus, ex lonia \enit in Graeciam ipse Lucia- 
nus. Anno proinde aerae nostrae cbrisi. 153. Tunc comi- 
tein baboit navigationis suae Peregrinum, iam cjnicnni, 
reiectuinque adeo a cbristianis: forte bereditatem suain a 
palria Paro rppeiiluruin. Ea spe deieclus Aegyplum petiit 
Peregrinns, nt sub Agatbobuli disciplina exerLeretur. Erat 
ergo lum temporis in Aegjpto Agatbobnlua, quem tamen 
Athenis eonvencrat Demonav. Ex Aegypto llaliam petitt 
Peregrinus. Italia pulsus a Praefeclo Urbis, propler convi- 
lia in Principem mitissimum, Elidem se ad Oljnipia con* 
Inlil Peregrinus: anno scilicet aerae christ. IS7. Unn enim 
lantummodo inter hanc, eamque, qua se flainmis Iradidtt 
Peregrinus, iniercessit oljmpias. Medio ergo ali<|UO aono 
153 e( 157 in Avgypto erat Agatbobnlus. Proinda 
unicA Athenis, et sub Pio, cum euiu Atbenis Gonveni I) Uemvnaci. $. 1. eil. K«ita. 3) Lnciaa. 4« Uort. Pei 
li- »]■ ^ 
IN AKitlANUM. DemonBX. Cerie P«regiino senior, giiiii enni )iro ningiiitro 
iiBbiierit ipse Peregrinii«, liiio UeiiionHcie, (|ui uiRJor enil 
i*errgrir>o, HODiorein argitiint verfaa illa l.ucinni, Nec eniai 
afa aliu i|iinin a seniore esspectnndiim eral , iit iib eo nil 
philusopfaiain Bddncereliir ipse DeiiionHx. l)e fine ergii 
Agntfaobuli loqiii necesHe est tn l*eregrini vila LuGtBnum, 
qui in fii lenipora inciilerit. Florentia nuteni in scholae 
mngisterio aeiaa necesse est ut fuerit salieiii Buh iladriano. 
Alqui hoc ipso AgHlhobulo antiquioT«iti fuiua ibi» Ueiue- 
triiiiti, qtiani Kpicleluin, verfaa praedicla nrgnunl Liiciiini. 
IJemelriu!! ille Cj^nicua fuisse videtur, cuiuti reiponHioneiii 
\eroni -ilnliim t|iKe quofjue nieinorRt Kptctelira ■, Erater{[>> 
Eptcieto ipsi coaevus, ut pioinde vix poluerit lladriani 
tempora snpernre. Siu eigo eiiani oiiinin opliine conve- 
nient, u Imperio Hadriani noo adnioduin aHecto deccHserii 
Epictetns, 

^^L t- 13. Bpfuletuiti ab anno aerae chr. 104 Bu<liiit Aarunl'i. 

Redeamiis iam ad lempora Arriani. Vidjmns prkaa 
eius de praeceptoris Kpicieli doctrina scripla post ntortem 
Epicteli, nec laiiien diii, prodiiase. Yel inde vincitur ad 
Marci tcinpora nun vi\isse Kpicteluiii. IIos enim ipsos 
Arriani lifaros advocant coaevi Geltio' philoaophi, quem 
8ub l'io philosophos rfaetoresque audivisse profaaviinus. 
Non lamen lum prininiii prodiisse, sed sub lEadiiano, osten- 
dimuB. Krat ergo sub intliiim Hadiiani in Kpicleli scbola 
Arrianus, iMuliis autem sub Kpiclelo didicisse ttnnia, tot 
illius de magisiro libri, JiaxQi^av, 'O^iAtuv, et de Vita, 
ducent. Quo aiiteni tempore ad Kpicteii gcholam accesse- 
rit Arrianus, indaganduni. Ilia aiilem libris Nicopoleos^ 
lam fieijuens itientio facit, tit suspiceiuiif, nifaii Arrianum 
ab Epicteto li;iuslsse antea quam Uomitiani Edicto in ex- 
Itium actus fuerit Kpiatetus. Tuni demaia enim exsilii ■iliu 1) Arrian. Gpi<!tel. I. 25. 1) Gell. I. 3. .WII. ID. XIX. 1. 
Arrian. Gliiclet. 1. 19. ti. II. «. IV. 1. .^ ■• •- ^ m S S K R 1' A Tl O locimi Nieopolini, lesie Gellio > , delegtt Epictctiis. Non 
tanien inde colligendiini, niox nb exsilii initiD, nd Epict«- 
tuin Beso contulisse Arrianuiii. Imo ne ^uidein ulliim fiiiBs«, 
qtiae lum p»tiierit, Epicieti Scholani, est sRne veristmilli- 
niiim. Ernt enim pliilnsopliis ipsis iuvidiosnm, gi ad iilus 
sttb l>iincipis indignaiinne positos discipuli inagno numero 
CDnfliixissent, Uique metus nullns ipBi fuisset Epictetn, 
tili diacipulis , nondum pliilniiophis, qiijd, quaeao, est cHT 
fuisse (liibiiemus^ Nocui.sset etiani illis lam prolixua favor 
in exsulem Princtpisiispectiim, et in disciplinam quae habe- 
haltir «deo principihus perniciosa. Harum ceite Disserta- 
tiotiuni inliio liherior cst in Vespnsianuni Kpiclelns^, qnam 
ferrent teiiipora Domiliani. Praei^erliiii accedenle nietn b 
miUiihus" delatoi-ihus, cuius ipse nieniinit Epictetus. Nec 
taiiien nUa viruni, utcunqne aliterintrepidum, adegit ofiieli, 
neccssiiHs ut exempla istiusniodi faniiliarihns eollnqitiis 
immisceret. \ulla certe qiiae pericnlum, si ijnod iinminuis- 
set, conipensaret. Potius, Duinitiano caeso, revixisse pro- 
habile est sindium philosophiiic a Vespasiiino represstnn 
aiqnc Domiliano. Vix lanicn ante reditnm exsului», qnem 
111 dcmiini Nervae Consulatu impressi gralulanlur nnnii, 
anno proinile aerae christianae receptae 91 " . i\ec sane 
veiba habet, qiiod meminerim, in his qnos babemus librti^ 
Eplctelus; c quibiis liceat colligere, post exsiliuin, et laineft 
nnte redilns epocham, ulla fui.sse illi dc Itepuhlica, aut de 
plillnsophia, libera colloquia. IIdc deniuiii lempore visitn- 
tnm se a praedicio sene redeunle icstaiur, qui aetatis ob- 
tentu, negotiis renunciaverit, et secessus Btudinm professnt 
fuerit. Ilunc lamen queritur, cum llaliam attigissct, tite- 
ris principis delinitum a proposiio dissiliisse; tuin aulem, 
Gum flla dissereret Kpictelus , annonae fiiisse praefectuin, 
et negoifum aliud ex alio sibi accnmulasse. Ilic sane ma- 
nifesiuni esl gpatiuin esse necessariiiin , post rediliiiH, qno 
negotia lani varia accumularil iste senex, et deinceps alind 
i]Kd de Rccumiilalione reftciverit Eprctelus. Illnd ergo 
sUt, non sub Nerva haec, aed sub Traiano, di I) GcU. XV. 11. 1) Akrlt*. Epfctel. I. 3, 3) Ib. IV. 1«. ] I \ * K II I A M. n. 

Kpioteluni, Uiio autem TrniRni unno itn dism-entem nn* 
(ticrit Arrianiis, nan ndeu liabeiiiiis ex]ilurnt(iin. Trniuni 
Huteni diserta inenlio tat in iiis (jnaifue Kpicleii Sernioni- 
hns, qnibiia interfuit Arrianns'. Meminil )ii'Beleren b«ll) 
Dariei; nieniinitijne iin, (jiiasi tnni i]uoqiie gerereiiir, dnm 
illa dissercrel. Sic entiii hnbent illitig verba: x(d vvv'Po- 
(laloi TtQoq riTas'^. Gelne enitn illi Daci erani, tcsie l>iane. 
Hac noin tempoTis anliiuiorein aliBni praeKeniia Arriani, 
in bis (]itos habemus Libris, opinor, non liabemuR. Audivil 
ergoArrianiisEpictetnin a liellu ns(|ueI)acico. Duplex auteni 
illud erat Traiani bellain"; aliiid, cui finetii iinjioiinit Tra- 
ianiis anno aerac nostrae 103: aliud, (juod anno deinutn 
105 absolverit. Posteiiiis er^u poliiiB intelli°;enduni auspi- 
cor. Postea eniiii paceni a Caesare restanTnlani gratiilatur, 
et quidem Qnt lideiiir) diiilinani. Bis enim illiiis iiientio- 
nem legiinus*, nec ullutn leginuis deinceps bellura. Pax 
aulein quae belluin pTiriinin sequebntur, et brepis erat, et 
pro ipsa qiioque illa brevitate suspecla, Mo\ enim novn 
paravit anna Decebnlus. Pax vero posterior erat gane, 
qiialig ab Epicieio describilnr, diuinrniur. Perligit enini 
ab anno Christ. 105 ad 113, i{uo novum aiiud bellnm a^- 
gressua esl Traianus in Parlhos, Sallem ergo ab anno 101 
in Schola Epicteti fiiciit Arrianus. Ut paulo fortns^is nn- 
tea accesserit, fac euni snpponamus hoc anno sallein fuisse 
TioeRBriuni, Mullo profeclo minor esse viii: pntuit, cuin ad 
talem philosophum acccderet, qualis erat Kpictetus, qoi 
JIQQ siniul fuerit, nt alii plerique, Sophista. OrBluriam 
eniin, quam non profiiebatur Epicieius, alibl didicerit opor- 
let Arrianus. Et ea, qua poslea maiiime in(;tariiil, tuni qiio- 
que se Imbutum innnit in Praefatione. Sic ergo annnra 
nuperarit Ln>, anno Chrisl. 137, quo Cappadociae illum 
|iraefuisse probavimus. Nec luultum, ut opinor, in hoc cnU 
c»Io, abeTrabiinus, Erat enim aetas illa satis cominudn 
tnuneri, quod suscepit,* ndininistrando. Nec limites mulio 
ioies angaslioresve patiuntur res lanto intervallo inedio E i 

1 I) IV. 5. 3) Ib. II. aa. 3) Cf. 1'raetect. Comden, prael. XI. 
Spart. §. 13. 4) III. 13. ». DIISERTATIO 

gerendae. Iia annoB exegerit in Epictetl diBciplina circiter 
XX. Num conlinuos, de eo nihil afKrmare poasniniiB. la- 
terciderunt eniin Libri Dissertationom postreiiii, e qiiibaa 
tempora disuipiilalus postrenia discenda erani. Iniercideninl 
Epicleli '0[uKiat ab eodein Arriano scriptae: intercidemnt 
(juae de vila praeceploris idem exaravtl Arrianus: interci- 
deriint et Ru& e diciis Epicteli a Slobaeo mejnorala Col- 
leclanea; si tanien is alius fuerit Arriani subEpictelo coo- 
diacipulus, et non sua {lutiuB ex ipso collegerit Arriano. {. 13. Aitno Cbr. 141 t ;cessuB Arriaiu post hunores, qno piutre 
Bcripseril bistorias. Da hoe antem nostra Arriano ita habet in Chrontco 
EuaebiuB, ad annuin Pii IX«": Arriaimx pkiloiophnn A'i- 

' comedieitn» agnoscHur. Ita fere solet Etisebiii«inBigniorea 
vilae epochas, qiiaa nesciril, a<t cerlos annos redtf^ere. Ei 
illia nimirum Epiloiunruni aucloribus, qiii ne (jiitdem ipsi 
exploratum habeLiaiit, qiiis ille fuissot insignis eventUB, 
qiii annum, di- qiio JDqiiebatur, recernt insignem. Num 
HUtem annum forma iila designat quo qiii» nains fuerat, 
nunc iteiu quo quid gesserii, qiio in hominiiin memoria in- 
claruerit, Natalem cerie Thaleiis annum hac ipsa forma 
deaignBvit Eusebjiis, quem certuiu est ab eo non esse d«- 
Bignatum in Arriano. Krgo factiim aliquod, ni fallor, iniel- 
lexit Arriani, quod hoc demiim anno contigerii, aut forte 
poiius illius ConBulatum. Erat quideni Consulaiui saiii m%- 

. lurua, qui hoc nnn» Chrisli 147 annum superarit pro do* 
8lria rationibus LX.u>. Sed scripia fuiHse quibiis poiissimuni 
inclarueril, ipMUin iatn prolitentem audivimus Arrianiim. 
Erant aulem dupliciu illius scripla: alia quibus honores 
ipsos praecesaerinl; nliu post geslos iam honores, in oiio 
proinde, ni lidelur, et Hecessn. Iloc eniui ipse nos doc«t 
ta viia Alexandri. Memorat ibi snos aito vnrv loyMif, 
i|uibu8 inclaruerit, bonofest|ue ndeo eonsecntus fnerit. iW^ 
ikica^ ut opinor, quibus res a Traiano in Parlhos gi 
ealebraverit, tesle Photio'. Conveniuot res iilae in iui 1) rhol. Cud LVIII. [9. S1. ed. I0t>.] I IXARltlANUM. t7 

lutGTii Arrianl, qiia anno aelnlis XXW hiventns eonHiiili 
Bolebat, pro censti Romanoruin. Vtx poiiiit reri« de hoi: 
opere suBcipieiido cugiiare nnie exitiiin Traianl, nec taiiien 
poBtea diu diHerre ut in iuieniiiteni eius uonveniret. \on 
patitiir haec ratio, ut Nalalis eiiiM fiierit tDnllo, qiitiiii nn- 
Btri fenint calcnli, Rnti<|inor. Nec vice versa paliliir rntln 
BiiperiuH a noljis allata, ut fnerit iiiiilto senior. l(H({iie 
post edilas Praeceptons sni Oissertaliones , coeptns aniea 
de rebus Parthicix Conimentarioa absolverit; neinpe in gm- 
tiam adoptali n Traiano Flailriani. Tnnc etinni vilnm Til- 
libori latronis scri|iserit, cniiis meiiiinit Lnciann^i '. Hecenll 
scilicet patriae iiiemoria reruin Asialtcaniiii. Inde fortasse 
Prnvinciam meruit CappRdooiani sub fineni nadriani, Paulo 
post Provinciam scripserit eliatn Alanica, de rebus a se in 
Provincia gesiis io Alanox. Eo eniiii spoclat ipsuin iilud, 
quod habemus , Alanicorum fragmentuin. Vilani RUlem 
Alexandri M. cuin scrtpiis a invene liliris etiam accnrniis 
opponil; cum et iniperia et patriam illis in iuvenlute scrip> 
tis accept» referal. Tum sans ae, ciini de AiexRndrocom- 
mentaretiir, senem fuisse innuii, saltein pro primo Senectn- 
tis limite; tum eliani et Atheniensem se et RomanLim fae- 
tum esse supponit, priorum neinpe nierito Scriploruiii. Ipsa 
illa de Epicteto praeceplore sciipta saiia ipsa per se sulli- 
ciebant, ut illiim facercnt docentibus in ea nrbe philoso- 
phis, ipsique urbi commendatissimum. Qiianti eniin fece- 
rint cives eiiam alienos eo nomine illustres, docent Atho- 
nieoBium in Zenonem Cittieuiu collatt honores': ii»o illo 
ipso quoque Seculo in Demonnctem^, pariler et fpaum, »t 
fuerat Zeno, Cjpriniii. Accessit autein ad cumulum, cuni 
priorem quoque, queni appellnt, Xenophontem in historiae 
gloria, et slyli etiani nitore, aemulareiur Arrianus. Hadrt- 
aao vero tum demum innotuit, cum in summa fainiliarilale 
magistrum illius hnberrt Epictctum. Tuni scilicet cuni in 
Graecia Athenisque ipsls versaretur Hadrianus, ut supra 
vidituus. Inde civitate primum KomaQa, tnra et laticlario, 1 
I t I) Lucian. Alei. psoidomant. [g. 2. Keltz.]. 3) Diogen. Laert. 
Ilb. VII. n. 10. II. 11. 3) Lucian. Dein. [jj. II]. r 
I donaluiii esse verisiiiiillimum est, quo lus haberet uapes- 
sendoruin honorutii Senatoriurn. Hoc certe iure ornatuni 
aub Hadriano, ex piovincia illius colliginius Cappadocia. 
Erat quidein Provincia illa, ut ex EuJ:ini Maris 1'eripio, 
ei DioRO, ipsiusque Arriani Afanicia, conslat, annatB' lode 
oolliginius Hadriani poliiis legatuni fiiisse pro Praetore, 
quam Senalus Popi)lique Koinnni Proconsulein, ut putobai 
Stuckius*. Poluit quideni luiii quoque fuisse Consularis. 
Non taiuen erat haec dignitas lania necessaria ad Piincipis 
Legatuin. Erat taiiien Praeloria plerunique necessaria. Rarae 
enirn erant Pracfectniae Aegjpiiacae. Plane autem neces- 
saria ad lus (iladii, quod lociini habuit lioc, in quo versa^ 
niur, Arriani exemplo. Caeterum si hoc primuni fueril 
Arriani iinperium, nondiim consulein fnisae verisimiliitnuni 
erit. Monuit enim Angusluin Maecenas, m Legalos suos, 
» bcne Provincias administrarent, ad Consulalus piomove- 
renl. Iiaqiie, re bene in Provincia gesia, inde ad novuni 
Consulatus honoreni AniBno viain palefaclam fuisse veri- 
isiniile esl> laiii enini observnrunt erudili cuin Imperii ad- 
ministrandi Kegulis consenlire illani Maecenatis orntiona 
Ila non diu dilatua fuerit Arriani ille Cunsulatus. I {. 14. Akriam hoiiorea Itoniani uun adeu legiliusKumaiKirum 
libus congrui, ituam corum nui primo ortu fuerunt Uunianj. 

Obiter tamen observanduni in hia civibus, qualis t 
Arrlanus, adscilitiis, non undequaque similei» proceder^f i 
BC in reli<|uis a priino ortu civibiis, argumentationem. Sua- 
det praedicio in luco Mnecenas, ut e Proviocialibns liri 
primarii in Senattim adlegerentur. Nec aliunde procul dubio 
ortum habuenini Itumani huius Arriani bonores. laui eniiu 
olini, diu aoie Hndiianiim, reccpla illa ajiud Kotnanos fue- 
rat consuetudu: eliam in Ubera Republica. Paucis aUegi- 
rugio annis, nempe aerae Vanonianae annu 250 receplH» 
Mt in civitateiii e Sabinis Appias Claudius Regillensij|,Jr Regillensivfl^H 

£1 ^nideRi iia, nt non receptia inter civeB gradikus, sed iiiok 
fuerit inter PatveH lectus et palricios', et nuvam eiiaiii 
Tribtiiu coniliderit a se CJaudialii appellatam, Sic etiiiiii 
bello Punico II" leceptus Puenua Multnes*, dux, Anni- 
bale ipso non nmilo inferior. Civis et ipae Romanui factus 
rogaiiune ali Tiibuno pleUa ex aiiclorilHte Pfilruin ad pla. 
bom laia. i^ic et Magius Canipanus^, ipse civitate dona- 
tiis, 6lii autem duo inox per saltuiii cieali Praetores. 
Erant praeterea civiuiu adscititioruiii exenipla decantatia- 
siina, in Cornelio Uallio et Ventidio llasso, qui ad sum- 
mam Roinanoruui honorein ascenderint, etiam triumphalium. 
Etiain in ordine Eifuesiri eadein obtinuil consuetudo, ut e 
Provinclalibus legerentur. Gaditanorum Etjuites 500 in 
Goaeva sibi censura censitos observavit Siiabo*; nec in 
ulla aliqua civitaie, etiam Italica, tantiim faisse ordinis 
illius numeruni, praeterijuaui Patavii. Poluit ergo, cum 
civitate donaretur, inler praelorioK legi Arrianus, pro exem- 
plo duoruiu Magii filioruiii. Ita scilicet, ut honores nulloa . 
oblerit anle PrnelurHm capessendos, nec media exspectRrit 
intervalla inter Quaesluram, qui piinius erat inSenalugra- 
duB, atquc Praeiurain. Id si verum, niox sellae Curulia Ina 
habuerit; nec satfragandi lantumiiiodo , veruni etiara sen- 
lentiae dicendae; et Provinciae, cum visum esset Principi, 
administrandae, cum lure gladii. Primi ergo Arriani bono- 
res non sunt ad leges Romiinoium civiliuin annales exi- 
gendi. In reliquis deinceps locuiii habere poterant eaedem 
leges, Haec tamen obiter. 

tl. Scripait AHnit?iLS de Akitandro M. aliaque hisiorica |ioBt 
Redeo iam tandem ad nostrum Arrianum. lllud ergo 
certum est, cum de exppditione ageret Alexandii Magni, 1) Dionys. lUlic. lib. v. [cap. 40, ed. Oxon.]. — Liv. II. 16. 
3) Liv. lili. XXVII. cnp. 5. 3) Vell. Pal. lib- II. cftp. 16. ijStrab. DIBttEHTATlD 

nctos miii nonniilloH fiiisse quoji literis menierit honoreB, 
cinu illonim hoc i|)SO 0[)er« iiieiiiinerii, Id qiioqiie proba* 
viiiiiis, honores eiiis Koiimnos inter illos censeri, ijiios hoc 
ipso naidiiag noniine ineiiierit, et ]iro)i\.iin ItoiiianQram 
|trinuipuii> in illnni Lenevoleniiaiii. Seil vero in Maria Eu- 
xini Periplo ile gralia in se Hadriatii sibi graiul»lnr. Sic 
eoiiu de suis in priino ttdvenlu iiacriiit.'ii«: ota 6b jcgara 
zuya^ce 7ivxo(ib9k, ov Acivdavo^ii' oe, tav rs tqoxov tw 
■^fiixtgov OVK «Yvoovvxa, xal OavTa evvftSozte ou a^wg fl 
vahff Srow iravrfs iv^aivro raya^a, x«t oaot ijjjww EAaTrin> 
vxo Oov tvatjtov&rceiv^, Coepit a vivo Epicteio in dis- 
eipulum Epicteti Arrianuiu Hadriani fitvor, (|iieiii non inuU 
tis ali initio Hadriani annis vixisie probaviinus. Quid 
eiga Niiremur, si XX o Hadriani anno priniiim honoreni 
conseculus fuerit Arrianus? Priiuum praelerea bene acluiu 
Consulalus speni fecisse iani prubaviinus. Is ergo ConsulR- 
tUB, ni secundus riierit honor, elnpsus fuerit oportet aolea 
qimm se accingcret ad scribendum de Alexandro M. Atqui 
cerle parniii verisimile est (lebituiii ex illa Frovincia Con- 
Bttlatnin »d annum Xm ease dilRium. Magis ergo libenter 
Busebii praediciam ad spcessnin Arriant retulerinit 
qno, gMtis iaiu honoribus, se toiQRi oiio liierariisque deio- 
ce|)« dunlaxBt laboribus addixerit. \ano eniiu illo Pil 
anno, annuni egerit Arrianus praeier propler LXHIn. 
Aetas eral, qua plerunque se Romnni siuitiia dediti ad 
otinra receperinl, llaque hoc demum tempore opus boo 
I primarium scripserit Arrianns, qiio recte is agnosci did 
puUierit, qui sludiis praeseriiin, librisque elegantissiinis, 
inclarueriL Tum deinde jHiticri. Haec enini pro prioris 
operis appendice ipse habet Airianiis. Proximo, ni f»llor, 
loco de rebus scripsit post Alexandruin gestis prolixum 
OpiiB a l*ho(io > recensitnni. Inde de Timoleonto scripsit 
Gt Dtone; denique de tebus pairiae Biibynicis. QuariiiM 
eaiin hoc fuisse opus ab Historia Alexsndri, et huc ipso [D I. 3. 4. p. >. Hnds.] 1} Phot. Cpil. XCin. J n n t A ?< L' u. quem deaGripsiiiius ordine (juartum, ex Arriani <juae ridit 
Bilhj^nicia , dacet ipse 1'hotiiis ^. Tot Huteiii libroB uno 
^uaai et perpciijo iilo elucuhrnlos, post gesios in Kepuhlica 
oiagisiratus , vcl inde intelligiinua coniinoditisime ad seces- 
suni refeieados esse, quo sa recipere solebant Romnni 
aetate iam declivi et ad tet gerenflHS inpplii, Illos nulein, 
si hoc denium anno Pii IX e coeperit, aub eodem Pio ad 
exituni perductos exi^timarim. Conveniunt cerle lempora. 
Quo loco Hgit de morteCalnui, inirum es(, nihil hic knbere 
Arrianum de morte Peregrini, qui simili plane ac Calanua 
morle incendii ahsumtus fuerit, si quidem nujiera illiug 
memoria scripsisset. Kemotius erat GymnosophislBe exem- 
plum, qui sub Augusto^ ita se e vivis Biihduxerit, quam 
Qt necesBe esset illius mentionem fecisBO Arrianuin. Neo 
plane simile erat Euphratia* exeiuplum, qni sub initium 
Hudriani, iiupetrala Principis venia, decesserii. t. 16. Marci tempora fortaaim attigil AuLit^MJS. Vera Arriani teuipora proxime, ni fallor, atiingnnt 
quae iain tradidimus. Iduue ipsum graiulandum est, in his 
praeseniin teiuporibiis, in quibus nullos prorsus habemua 
|)robatae fidei Annalea. Ita fiet ut annoaerae chriBt. I6I0, 
qno Goepit Murcus, ab anno aetalis LXXX *■ non longa 
abfuerit Arrianus. Eo tamen perligisse volunt antiquiiatia 
mediae iniinineque scriptorcs. 8ed quaui incerta sit eurum 
fides in bis leniporibus, iam iuculento, ni fallor, exemplo 
ostendimua in Cpicteio Aninni praecppiore, queni illi si- 
mititer ad eadem Marci (empora vixisse volebant, Iiuo 
aliquot sub Marce vixisse annis necesse essel, si quidem 

«pee fuisiset, qui Periplmu scripserit Mnris Erythraei. 
Ru % Phot. Cod. XCIII. init. Euatath. ad. lliad. VHI. p. «'JI, «. 
)nf. PaBaoTium in Brsdiii et Grulieri Eneyclop. 
™iv. VoL V. p. «15.) J) Strab. XV. p. 686. 1JS. 'UO. 8) Dio 
Cais. el Eiuiieb. Chroa. bum. MUC, XX-XVII. 
insSERTATie 

Fj«ri autem polest, ut id faerit, saUeiii ile Arriano, vi 
I^eil rriii gestatn nullani, faclumve |iri>ferunt, <jua td 
fuisse vincalur. Nec vice versa siippetunt in coatrariain 
argunienta, «juibuii faUuiii fui^se Jiiobalur. 8ic nieiiunit 
Aniani Gelliiid, iit nihil innuat fueritDe etiamnum in vivis, 
\uspiani illuin vivis a se accenset seu rhetoribus, seu 
etiaiii oratoribus: nuspiam vel illius iuemmil, fuerilne sua, 
, an luaioiuiH, iiieiuoria. Si quiilem fueril in seeessu, cni 
' noslrae favent raiiones, huec salis coiiimuda causa esse 
Iiotuit, ijuae obsiiterit quo minus tiellio innotuerit. Maxt- 
me si in patiiain seces.serit, ut sece^isus tenipeaialem non 
Komae, sed Alhenis, exegit Herodes Atticus. Ulcunque 
* tanien, fac Marci tempora atligerit Ariiaiius; non cerie 
Buperasse verisimillinmm est. Poluit autem aliquatenus 
esse Teroin, Marci (emporu attigisse Arrianuin, qui anno 
saUem Christi 147 superstes fuerit, et scribendis deinde 
hisioriis incubuerit. Ipsa eniiii illo anno, in Pii decenna- 
libus Tribunitiaiu polesiatein accepit Marcus, ipsiusque Iiu- 
perii pariiceps facliis est, Lt ab eo uscjue unno Edicia Pti- 
blica utriusque nomine conciperenlur. Idque ipsum eaiis 
erat falleuiiis niediae huiuB antiqoiiatis aucloribns. id tamen 
iiane se habitenl, statuere non possumus, nisi verba ipsa 
VBinstiorum habereiuus, quibus freli iuniores ^Vrriani vii 
ad Marci iniperiuin prorogarint. I Piiachali pru AfricaiK I Videndum porro quid sibi velint verba Cbronici Pa- 
Bchalis ad Coss. anni aerae chtist. 146. Pii auiem Impera- 
torl» XI">: 'Effl Tovrav vnazav 'y4<pQixttv6s TtXtvta. Vidit 
iam praeBianliBsiuius Cangius de Africano chronographo ne 
<{uidem inlelligi potuinse. Habuit quidem Traianus in Vl" 
Buo Coniulatu collegam Africaaum, cuius obitus ad hunc 
annum potuit non absurde referri. CuusHui laiuen nullani 
reperio, cur illius Africani obiius potius ^uam aliorum t N « R II I t sr M. 31 

canevaruni consulariiiiii ftieiit coiiimeinotandus, cuius tea 
^estas in illiiis geculi hisLoriH niithis plaiie legimiis. Hi- 
enoiD (luntaxat Hijiciepat sitiis a Kienlinne praedicKi Ar- 
riani in Chronico Kuaebiano, <{mikI iiH annum Pii IX"> Ar- 
rianum relulerit Kitseliius*), ad Xl"> aulem Africanum rc- 
tulnrtt auctor Clironici Paschaiiig. Facilia est in islius 
iiiodi clironicts crror biennii: et lamen iinici duniaxat anni 
error erit, ai ad consnlum situni potius i)uaiii ail nnnum 
iitiperatoris attendamus. Aniiuia enim meclium designant 
consules, aerae nimirum chrialianae 14Bi<<. Suspicor ergo 
ex iisdem fontibus haiisisse siia utriusque Chfonici aiicto- 
rem; nec alium prninde a noslro esse Arriano, queiii 
Paschalis Chronici aiiclor iip|irlltMit Arricanniii. Sii: oos 
docebit PaKclialis nuctor, (|iia nomine hunc anniiiii in- 
signem fecerit Arrianus, et qiiodnam illud fuerit yva- 
Qia(ia, quo lyvcaifiyro. Hoc eniin graecnm verbum est, 
cuius vice tigmttci/ur reponere solet Hieronyinus. Sed vo- 
cis TEAtVTci duplex. pntest esse sensus ; aliua ut hoc anno 
mortuus fuerit Arrianus. Sic medio spatio inter annuiii 
Uadriani XXm, et hunc nnnuiii Pii Xm , ea scripserit 
omnia, quae post prtmos eius honores scripta ease proba- 
vtiiiiis: et falsa adeo erunt illa iiiniorniii testimonia, quae 
actatem Arriani ad Marci usque tempora producunl, Fieri 
autem polest, ut nihil aliud illa voce auclor intellexerit, 
quam ut ad illos usque coss., aut ad illum Pii annum hi- 
atoriatn aliquam a se scriplain proiluxciit, seu Parthiua 
il!a fueiit, seu foriasse potius Alanica , admoduin certe 
commode, cum ille ipse annus tot aliis fuerit nominibtifl, 
ul modo vidimiis, insignis; hoc vero praecipue, qiiod se- 
Ciilaris fuerit, Urbis nimiruni, pio epocha varroniana 
(quam popularem fecerat seculo elapso Claudius) nongen- 
Krat enim hoc apud liistoricos iam olim recep- [•) Potius ad l'ii amiun.Xmiin.. r. ed. Mediol. a. MDCCCXVIII. 
4. et conf. Syncellum p. 351, 'A^^tavog rpiloaoipog Kixo/tijStiJs , ««i 
MaiiliOi rvpios, xqI 'Aitoklmvioi atoi*og XaUjiSiviog, Jtal BaBiUSrie 
a-KvOojfoliTtjg iytimeiiavto ohcoi k«1 SiSdaxaXoi Ovijeriaiuov KaUa- 
1 84 DISSERTATIO IN ARRIANUM* 

tiMiniiitni ut annis istius inodi illtistribns historias termi- 
narent: apud Romanos vero sub Augnstis, ut quinqnenna- 
libus Augustoruin, quoruni aetute scripserant, concluderent, 
aut decennalibus. Hoc ergo potius forte eligendnm, dam 
certiora suppetent, quibus iuniorum etiam traditionem re* 
feliere possimus, du vita Arriani ad Marci tempora pro- 
ferenda. 
ATTOKPATOPI KA12API TPAIANSli AAPUNSIl 
ZEBASTSli APPIAN02 XAIPEIN.^ 

Jbtlg TQaTCi^ovvTCi ijxofifv', noXiv iXkr^vlda, dg kiysi 6 Ssvo- 
qxav iKelvog^, inl &aXcitty ^xiafiivriv, Sivfonicov Stcoioiov, xal 

IMPERATORI CAESARI TRAIANO ADRIANO AUGUSTO 

ARRIANUS S. 

jI RAPEZUNTEM pervenimus, urbem, ut Xenophon ille inquit, 
graecam, maris in ora sitam, Sinopensium coloniam. Atque il- 

I) Titulum , quem omnes edi- co, quod toto libro duas tantum 

tiones atquecodexhuius libri uni- aut tres easque admodum ieves 

cus literis Arriani praepositum ha- alias scripturas Bastius reperit. 

bent, propterea reiiciendum pu- Quoniam igitur non potest ulla 

tari, quia iliam non ad iiteras dubitatio essoy quin librarius, 

ipsas pertinere posse, sed a libra- qui illuni epistolae indicem fe- 

rio, tanquam epistolae argumen- cit, suo iure Tgaiavov scripserit 

tum, compositum esse satis'ap- et quin ^ASqiovov ex epistolae 

paret» Quae res quamquam per ipsius initio scribendum sit me 

86 clara est, tamen etiam confir- subit mirari, quodGailius, re- 

matur longiore titulo, quem e cens opuscuU editor, hanc falsam 

codice Vindob. cognoscimus. Hoc scripturam recepit, sed multoma- 

loco tantummodo reiectum titu- gis mirabere eiusdem Gaili in- 

lum exhibemus. Estautem: i^PPI- diligentiam, cum considerabis, 

ANOTEniZTOAHIIPOZAJPIA' Tgaiavov si scribatur et epistola 

NON, iv 37 xal nsoCnXovs Ev^sU adTraianum scripta esse summa- 

vov novvdv. Sic habet ed. pr. tur, necessario effici, Arriani ae- 

et quae eam postea sequutae tatem multo superiorem esse eum- 

sunt. Ba^tius, qui codicem uni- que non Uadrianiy sed Trajani 

cum Arrianeum relegit, locojidgia- tempore provinciam Cappadociam 

vov, reperit TQaCavov, Haec alia administrasse. Nunc autem a 

scriptura sine dubio orta est li- Dodwello validissimis argumeii- 

brarii negligentia, sive potius in- tis prubatum est, Arrianum Ha- 

scitia, qui quum initio epistolae driano imperatore eam provin- 

scriptum videret Tgaiavip jidQia- ciam habuisse illasque litteras 

v^ primum nomen nabuit verum; ad eum scripsisse. Quod rerum 

itaque ipse ngog TQaiavov scri- esse, non modo ex Arriani epi- 

Ssit. Gelenius autem, princeps stola ipsa, sed imprimis etiam,e 

arum litterarum editor, rectc DioCassioLXiX. ISetProc. Goth. 

Tidit, quid necessano veruni es- Hl. p. 320 apparet. Ne quis vero 

setscribere, atque vece^it^Adgia- in coniuncto utroque noniine T^a- 

vovy qui omnino quam diligenter iav(p 'A8Qiav(p naesitet, cuius 

in legendo codice, quem unicum rei mentionem facere omisit et 

huius opusculi superesse dixi, Hudsonus et Gailius, cum non 

Tersatus sit, intelligere licet ex facile usquam alibi ita appel- 

8* 36 APPIANOT 

Tijv (nh ^aka^actv tiJv toiJ Ev^bIvov Scfizvoi KaTlSofiBv, o^jv 
7CSQ fUil Ssvotptav ixtivog *, «al 0v. Kal ot ^wfiol avBavaatv ffdti, 
kid^ov fiivxot ys zov zgaxiog' xal ra yQcmfiara 6ta rovro ov% 
tvSrika «£[-2]xa^axta«. ro 8h iUriVLKOv ijclyQafifia, xai iJfUjf^Tiyfii- 
voog yiyQanrai^ ola 5j) vno §aQ§aQmv yQatpiv. "Eyvfona ovv 
rovg T£ poafiovg Xl^ov kevxov dva^slvaiy 7ia\ ra iniyQafiiiuaa 
iyiaQa^ai Bvarnioig roig yQcifi^aaiv^, 6 fiev yctQ dvdQiag f(Fnj- 
Ksv 6 aog, Tw filv a%rifiari> i^dicog' dnodeiKVvaL yccQr^^v ^akartaif* 

lud quidem Mare Euxinum summa cum voluptate collustraTimns 
eodem ex loco, uiide Xenophoii quoque, et tu. Stantque ibi iam 
arae erectae, ex aspero prorsus lapide, quo iit ut literae illis in- 
cisae minus adpareaiit : et ipsum epigramma graecum vitiose scri- 
ptum est , utpote a barbaris delineatum. Statui igitur et aras 
albo lapide dedicare, et epigrammata perspicuis literis insculpere. 
Nam tua statua Ibi insidet, adspectu quidem satis iucundo ; niare 

letur Hadrianus, dico, propter Byz, TQans^oi;g, noXtg nQog t^ 

adoptationem sui sive revera sive Ev^sivco TIovTq), Zivoinimv anoir 

non a Trajano factam, numen xo^. i^aXelzo nal Ol^fivig» Fliii* 

patris adoptivi sibi indidisse. Et hi. nat. Vl«4: sita Pharnacea cea- 

credo ego, eam ipsam ob caus- tum mill. passuumTrapezus libe- 

sam , quod suppositio testamento runi, vasto monte clausum. • . • 

aTrajano adoptatus eiusque suc- In ore ante TrapezuntaflumenPy- 

cessor factus esset, tam saepe ab xites. Eustath. ad Dionys. Pe- 

Arriano, qui imperatoris auctori- rieg. 68T. Schol. ad Apollon. Rh. 

tate inCappadocia provincia rem v. 965: dno Zivconrig (lizQ^ TQCt' 

publicam ^ereret, Traianum pa- neiovvzog r^^g KoXxtTi^^g dno zoimv 

trem lladriani appellatum esse. — aTadlcov Xifirjv aXXog ov% vnotw 

„Titulus sic concipitur in Excer- Tau nXrjv tovtov , xara rov *HQd' 

pti» Arriani in codice caesareo : yiXeiov Tonov, Tacit. hist. III. ft. 

Ai^cavov neQinXovg Ev^eivov Antonini Itinerar. p. 216 ed. We- 

UovTOVf xal Bi^vviag zrjg nQog sel. Constant. Porpliyr. de tlw* 

TIovTOv' neginXovg JJatpXayoviag' mat. I. 8. Ammian. XXII. 13 In 

neQinXovg IIovTtuv toSv Svo' negi- ardua insula sive potius peii- 

nXovg T(Sv iv ttj EvQcini] fieocSv insula 'urbem esse sitam dicit. 

Tov IIovTOV neQinXovg Sganrjg Kuinas rcpcrit nuper vir Bxeelt. 

Trjg^nQog IIovTOv. V. Lambcccii dc Blarambcrg in loco cml- 

Comm. de bibliotheca Caesarea nente iuxta fluvium, y. Bulletiu 

Vindob. lib. v, p. 153." Huds. univ. archeol. 1825, p. 369 sqq. 

2) Videtur ex abrupto exordi- llodieeiuslocumhabet urbs Tra- 

ri, nulla neque loci, undc Trupe- besun et Trebisonde appel- 

zuntem sit profectus, neque cu- luta. Olim a Pelasgis rundltt 

iusque alterius rei mentione prae- esse dicitur. Paus. Vill. 27. Dio- 

missa. Stuck. V. Dodwcilum dor. XIV. 31. 

}. 2. 4) Gesnerus: oO-evneQ %al Xtvo- 

8) Xenoph. anab. IV. 8. Conf. (poSvTi nai aoi o} §a}fiol dvtarttaivi 

Scyl. p. 33 ed. Huds. : fieTcc Se liuds. Vulgo Xevotpmv iv, Cod. 

BixetQag ManQoyiifpaXoi l^vog, %al addit i-aiXvog, quod reperit Bastias. 

WahQ(Sv XifiriVy TQane^ovg, noXig 1} Mihi \idetur nosterinterduM 

'EXXrivig. Stiab. XIJ. p. 54^. Steph. deicticam voculam o, 17, ro pa- nEPinAOTS. 37 

Tijv de igyaalav, ovrs Ofiotoj aoi, oStB akkeag xalog. Sg ti ntfitlfov 
fxvdQicivza, a^vov iTCOVOfiaSsa^ai, adv, ivrai avTgJ tovtoi axif/urru t6 
ya^ %«^/ov imrfidsioratov dg (ivi^firjv aloivtov. IlmolriTai bl 
xal vfoJ^ A/O-ov T€T^tt}^coi/oi;, ov q>avkog. akka ro tov ^Eq^nov 
ayaXiia oiSre rov vsa a^iov ianv , ovte avrov rov ^fco^/ov. El 
di Got doael, niiirpov fioi nsvranovv ^dkiara ''EQfiov ayakfia* 
rrikiKOvrov yaQ fiOL doxsZ Sasa^a^ Sg ys nQog tov vsdv avfAfis- 
rQov xal akko rov ^drialov rsrQanow. ov yaQ dno rQonov 
doKsl fioi avvvaog aal av^§a)(iog Kasa^ai tgJ nQondroQi, xai o 
fASV rig r^^EQfirj, 6 dl tc5 Qiki^alGj , S 6h xai dfitpolv, d^vasi 
naqimv, yjaQiovvrai de xcrl ovTOt xaKslvoii r^ rs '^EQjiy «al r^ Oi» 
krialai* rtp fnhv '^EQfirj, ot* tov ^yyivov avrov rifidSaiv tw dh O 
OikriaUp, ori rov avrov nQondroQa, dg ¥y(oys [3] x«l i^ov&vrriaa 
ivrav&a' ovx foansQ 6 SsvogxSv iv ^ Kdknrig Ufiivi, vtp dfid- 
^rjg ^ovv ka§(av , 81 dnoQlav , tsQsioiv, dkkd r(Sv TQansiovvrioav 
avraiv naQaaKSvaadvrfov lsqsiov, ovx dysvvlg' nai iankayivsva^- 
fis&a ^ avr 6^1 , xal in\ roTg ankdyxvoig intanslaafisv. otoi 8i 

enim [digito] indicat: sed, quod opus respicit, neque tui simiiis, 
lieque alias niultum eiegans. Quamobrem aiiam fac ut mittas 
statuani, dignani quae tuo nomine adpelietur, hoc eodeni corpo- 
ris liabitu: locus enim ad memoriae aeternitatem valde adcom- 
modatus. Exstrnctum est quoque templum ex quadrato iapide, 
haud contemnendum opus: at Mercurii statua neque fanum, ne> 
que locum illum decet. Quocirca, si ita tibi videatur, aliud mihi 
Mercurii simulacrum mittas, 'quod quidem quinque sit oninino 
pedum: huiusmodi enim magnitudo mihi videtur templo conye- 
niens fore : atque etiam aliud Pbiiesii, quod quatuor sit peduni. 
Haud enim mihi a ratione yidetur alienum, hunc eiusdem cum 
progenitore suo templi et arae esse participem. Unus enim Mer- 
curio, alter Philesio, alter contra utrique, sacra praeteriens of- 
feret : pergrati autem erunt hi et ilii Mercurio atque Phiiesio; 
Mercurio, duni eius progeniem honore prosequuntur ; Philesio, 
dum illius avum colunt. Quamobrem ipse quoque bovem illic 
immolavi: non quidem, ut Xenophon olim ad Calpes portum fe- 
cit, bove ex plaustro arrepto, ob hostiarum penuriam, sed ipsis 
Trapezuntinis sprendidam hostiam praebentibus. F^xtis ibidem 
inspectis, et fusis super exta libaminibus, pro quonam primum 

rum diligenter uaurpave; ut su- 1) (oansQ 6 ^evocpcov inuvog, 

pra: xal ol §v)(iol dvsGrocaLV . ... Cod. ut supra, quod Bastius co- 

Mov ... rov TQccxsog; mox : ne- dicem relegensreperit. V, cius 

Tcoifirai ,, 6 veco^, iterum zijg na- Lettre crit. p. 29. ^ 

A,a»as iQyaalag, et passim. Gail. 2) Verbo ankayxvevaa^ai ritus fg APPIANOT 

nQfOT^ tdyad^a ipjj^OfABd^a, ov kavd-avoiiiv as, rqv xe vQonov 
Tov i^fiheQOV ovH ayvovvxa, xal tfcxvroo ^vvu^oTa^ ox% 
S^iog sl vTtiQ Srov navTBg iv^aivro taya^ay nal ocot ijfivi^ 
tkwnov vTto aov sv mTCOv&aaiv. 'Ek TQaTtB^ovvtog 8h SQiifi^hh 
T£ff, TiJ filv 7CQ(6tri slg '^Todov kiiiiva^ %atiJQafiBV, xorl rovg «e- 
fovff Tovg tavty iyvfkvacaiisv, rj yaQ td^ig * avtri , mg oladMt 
Ttsinv iotlvy xal tTtniag sinoaLV oaov slg diaKovlav Sxst, akka 
imI xoiitovg tag k6y%ag aKovtlaai idiriasv, 'Evd^ivSs iickio^v, 
ta fiiv TtQiota talg avQaig talg iK tcSiv notaiidSv nvsovaaig &»• 
^svy x«l a(ia talg nioTtatg SucxQciiisvot, tffvxQal (ilv yag ^oav 
ut avQaiy 6g kiysi aal '^OfitiQog ^ , ovx t^aval 6s tolg ta%vvavTsl¥ 
Povkofiivotg. slta yakrivri inika§svy Sats xal i^fislg x^ slQMla Tota nuncupaverimus, noii te fugit, utpote mores nostros pemo- 
Bcentem, et tibimet ipsi conscium, te dignum esse pro cujus ta- 
lute omnes vota faciant, etiam qui inter nos minoribus beneficiis 
affecti fuerunt. £x Trapezunte autem quuni solrissemua, prioio 
quidem die in Uyssi portum adpulimus, ac pedites, qui ibi sunt, 
exercendos curavimus. Coliors enim ista, ut scis, est peditum, 
et habet equites viginti niinisterii tantum causa : veruntamen hos 

Suoque oportuit hastas eiacuiari. inde navigavimus primo qfUr 
em auris, quae matutino tempore e fluminibus spirant, et-simnl 
remigio utentes. Frigidae enim eran^ aurae, ut ait UomerM, 
sed ad perliciendum celeriter cursum minus idoneae. Deinde 
tranquillitas fuit subsecuta, ita ut remigio tantum usi siaias. omnis continetur, quo exta inspi- G a i I. — Hyssi portus ab orba 

ciuntur, probantur, arae inipo- Trapezunte 180 stad., et totido» 

Duntur, et quae edulio sunt, co- stadiis Anon. A, distabat ^ 

meduntur. Quibus peractis, thus Hunc portum eundem esse ac 

et vinum libabant. Salmas. in Scylacis r<o ^mQmv censet Bfaa- 

exercitat. Plin. p. 91. nertus Tom. VI , 2 , p. 376. — 

8) Ptolomaeus portum hunc in ">'««^ portunj, Anonymus A etlam 

Ponto Cappadocum, iuxta Sido- ^"^«avit et Ptolemaeus. Procc 

nem, inter FharnaciLm et Trape- P'^« ^"*^"^ ^«*»»- ')^-.^-. f^ 

zuntem, ponit. Eiusdem quoque ^ovQfia^va eum appellat et Aao- 

meminit Sophronius in Tit2 Mat- "/"»"? '^^"^ recentiore nomliio 

thiae his verbis: iv t^ SsvviQa ^^ovcya^^ta -Hyssi portumGa^ 

Al»ionla rmendum lidetur esse, /"? P^»V'' '" tabula gew. ad 

et KannaSoKla legendum) 8noi «"/1"»» ^»"rmn». qu> hoHia di- 

1} naQBuPoXri A^aQOv nal Tccov *^^*"^- ^ "^*^'" ««^' 

kifA^v, Stuck. FaliiturStuckius in *) Notitia Imper. Oriena. clT: 

sua emendationet nam Aethiopia Cohors Apuleia civium romwio- 

▼ere dicitur haecAsiae pars, ubi ^^^ Ysiporto. 

Matthias religionem propagaTit. 5) Locus Honieri est in Odyss. 

Cf. Vossium ad Scyl. not. 456. s, 469. Huds. nEPinAOTS. so 

li6vi(i iXQm^B^. ^ Snsna 9i atpvio vsq>iXri inavttaxaaUf l^s^^^yrj 
Ttcn svQOV ^ [4] iidXiajfa, xal ijri/vfyxfv nviv^na i^alciov, xal xovto 
dnQiPcSg ivavrloVf oneQ xal (lovov oivfjasv 'qfiag,^ Kolktiv ^iv 
yuQ db okiyov r^^v ^dkaxxav ijtolifjoev, ag ^j} xaxa xag xdnag 
^ovov, dlka xttl vmQ xdg TtaQB^tiQBalag ^ iTtziaQHv i^(iiv ixaxt* 
QCod^BV acp&ovmg xov vdaxog. xovxo di) x6 xQaytxov 
Kal rj}v ii,lv i^rjvvkovfiBV, rj d* ineiai^isi.* 

dkk* ov nkayiov ys ^v to xAvieoviov xavxrj xal i^vvxofiBV (i6y$g 
xal xakenag x^ slQsaia, xai fiiv xoi nokka na^6vxegy fjxofisv 
e^g xdg It^^&fivag, * '^Eaxiv * ydQ xoi y.al iv n6vx(p tc5 Ev^elvfa 

Hinc nubes dercpente exorta in Eurum potissimum erupit, yen- 
tumque violentum nobisque plane adversum excitayit, qui non 
perdidit nos. Mare siquideni tumidum breyi reddidit, ita ut ma- 
gna yis aqutirum, non per eam tantuni partem ubi remi sunt, 
yerum etiam super partes extremas quae sunt extra remos, in 
nayes utrinque irruperit. Res plane tragica: hinc enim un- 
das [intus effusas] cxantlabamus, illinc undae iterum 
inyadebant. Quum autem non transyersa saltem esset aqua- 
T4im yis, ideo yix atque aegre remigio nos expediyimus. Muita 
tamen perpessi, Athenas peryenimus. Est enim in Ponto quo- 

6) Sic vertit Adr. Turnebus: 3) Sentio bmnino cum Turnebo 

Postea repente nubes coorta, ab sequentla verba ex tragico ali- 

Austii parte rupta, atrocem fla- quo poeta desumta. Et erit iam- 

tuminvexit nobis adversum, quod bus\ si iTteLageei legamus levis- 

unum vel maxime 'nobis bono sima transpositione literarum, 

fuit. Et nvox infra: quodqueTra- Hanc conjecturam verissimam 

gicus scribit, Aqua baec exhau- esse ex Athenaeo discimus, qui 

riebatur, influebat alia. Huds* lib. IV. pag. 156, ubi de coena, 

1) Stuckius: in Euruni po- quae mera lenticula constabat, 

tissimum erupit: Gaiiiu.«< vult facile eumdem versum naQo^diai 

ex Euro; nam quasi pcr Eurum Kccl n^v iilv i^vtXovfiBv (panijv, 

occidentem versus erunipebat pro- 97 S' ineiaQeei, £t Erasmus inter 

cella. Hac actate respondebat Adagia retulit, idque ex Suida» 

curus hiberno orienti, id est, gal- quem v. voc. *'AXk'r}v filv i^avxX. 

lico sud-est* Cf. Gossellini Roses Holsten. Ex marg. adnot. Cf. 

des vents, p. 10, ad gallic. Strab. Dicaearch. ed. Maiizio, Hom. 

vers. toni. I, init. Sic vere con- 1819, pag. 112. Gail. Ncmo 

trarius erat ventus Arrinno a priorum interpretum,praeter Gai- * 

Trapezunte orientem versus na- hum, hunc versum distinxit.^ 

viganti. Gail. 4) V. Stephanum in v. 'A9ij' 

1) **OneQ Tittl fiovov avrjaev 'nfAdg vai.^ Huds. V. Prpcop. Go- 
Ed. pr. MoVov oif^fl <Skea.ev ^iicig thic. lib. III. init. et Anonym. 
legit Gesner. iiovovovxi' ^Xeaev A. Holsten. Quam urbem Gro- 
Gail. noyius dignoscere sibi videtur in 

2) De hac voce v. Schol. ad scylaceo Ai(ivri Marincrt. VI. 2, 
Thuc. IV. 12. VII. 34. Huds. 271 in eiusdem 'Odeiviog. Non 40 APPIANOT 

Xmqlov ovTCO xcxAovfievov. 9tai u xal 'A9^i]vag ieqov lanv €tvv6' 
^i ilXfjviKdv, o&iv (lOk 8o%Bi xoi xo ovofict elvai rovro^ xm ^m- 
qIg)» xcKi q>Q0VQi6v XI loTiv i^^e)li}fi€V0y^« 6 6i oq^O£j woq 
&Qa 'ixovg diiso^ai ov noXkag vavg , xol oxintiv tavraig naQt- 
IHv dno v6tov dvifiovy xol avxov tov eijQOv* Ofof^oito ^ Sv 
xoft dno xov ^o^^d ro OQ^iovvta nkola* dkXa ov xov ys dmtQ- 
xxiov^, ovdi rov &QttOKlov^ fiiv iv ra n6vr(p^ GxiQfovog^ 6h 
iv rg ^EXkddL xakov^Aivov, Elg dl xriv viixra ^QOvxai xb 6%kin- 
Qal xal datQanai xaxsl%ov * xal nvsv^ia [5] ov xo avxo Iti, 
dkkd ilg vdrov fie^ei(rr^x€t , xol di' oklyov dno xov voxov ilg 

que Eiixino locus sic dictus, uhi ^[iiiervae fanum graecaDicani, 
a quo locus ille nomen suum yidetur accepisse. Castellam qoo- 
que est iliic dereiictum ; statio autem aestiva, haud multamm na- 
vium capax, et perfugium eis praebens a noto et ab ipso euro 
[tutum]. Faerint etiam naves eo adpellentes a borea tutae, at 
non ab aparctia, neque eo vento, qui in Ponto thrascias, in 
Graecia sciron adpellatur. Sub noctem tonttma dira atqne fbl- 
gura [mari] incubuere: nec ventus amplius idem, sed in noturo, 
ac paulatim ex noto in africuni fuit conversus; nec amplius na- 

expriniit noster quo distent in- servis de la m^me fa^on de par- 

tervallo Athenae ab U^ssi por- ler etc." Recepi xat rt e co- 

tu; sed illud Innuit esse 540 sta- dice cumBastio, quod edd. omit- 

diorum (rectius dixisset T40, t. tunt. Gelenius et alii, qui eum se- 

p« 7.) cum infia fluviorum inter- quuti sunt, ediderunt ii;77o'yro>£fi- 

valla accurate dederit. Fort. ^eivq) xaglov. E cod. verara lectlo- 

hod. Bouiep. Gaii. nem cuiu BastioetGailio recepi. 

5) E6TI Gail. ex Anonymo A. I^t?lTttm l^^ AHln?" JlJl 

p. 14. Cod. iaxtv. , ^'^} .f fi ^ir-^v . * ^ .t 

'^ tereol. II. 6. IMin. nist. nat. Jl. 

6) Forsan leg. xovza. G. ^ 47. iluds. BoQ^a. Distinguit 
Bast habet in libro inscr» Let- auctor boream ab aparctia. Ap> 
tre critique p. 29 sq. haec: „Li- arctias est rectus septentrio, bo- 
sez, d'apre8 le manuscrit, iv JJov- reas vero gallice nord-nord- 
Tfl» x^Ey^sivq) et xai xt xal'A^' est. Cf. Gussellini Koses des 
vag Uq6vx.t.X. Quant aux mots vents, ad Strab. T. I. tnit. — 
ZtoQiov ovTOf xaXovfievoVy j'ob- dnaQ-ATiov. Agathemerus 1. 2: 
serve qu' Arrien ame a ne pas 'Ano 6V dqyLTOv dnaQHTiag, lU 
omettre le mot ovto) ou tidB, etiam Aristut. lib. II. Meteor. 
m^me quand il ajoute le noni c. 6. Vide Flin. nat. hist. 11, 
dotit ii 8'a^it. P. 13 I. 13 insiTa 47. Huds. — Ggaeniov Agathe- 
MiXaiva axQa^ dodB xaXoviiivT], p. merus I. I. : fiicov d* dnvQXxiov 
23 I. 32 inl tov "Aqccxov oaSs ovo- yial doyicTOV d-gaaTLiav, iJTOi Kio" 
fial^dfiBvov. Conformement k cet xtov vno tAv nsQoixatv. Et Ari- 
usage, il faut lire p. 21 1. 8, stot. lib. II. Meteor. cap. 6: 
^^^P*"!' '* manuscrit slg t6 Wi- Sv naXovoi ^Qaaxiav, fiiaog anag- 
Xov ovto} xaXovfiBvovy atofia tov xtioh xai dQyiatov. Iluds. 
lOTQov. D^autres auteurs sc sont 10) De origine apellationis v. n E p I n A o^r s, 4i 

kipa Sv()iov'^, xal rctig vavolv ovk hi iotpttXrig 6 oQfiog 17 v. 
TIqIv ovv TCttvxtmaOiv dyQia^rjvai triv ^iXaiHSctVy 06ag ^iv avxo 
To %G}Qiov al 'Ad-ilvai di^aad^ai i^dvvavro *, tavTag avtov ivsonk' 
KYiCaiiBV, Ttkfiv trjg tQiriQOvg' avtri yaQ nitQa rivl vtpoQfiovaa, 
dGq>aX(Sg iaalBVBV, Tag 8i nokkag idonBi ni^nBiv Blg tovg al- 
yiaXovg tovg nlritsiov vBfokKri^rioo^ivag, %a\ ivBaikKri^oav, Sats 
anad^Blg diaysvia^ah naaag, nkrjv [iiag • rjv tiva iv tm OQfii^B- 
a&ciL, nQo rotJ naiQOv imatQitpaaav nkayiav, vnoka^ov to xvfia 
i^YivByKBv Blg trjv i]'C6va Kal ovvitQitlfBV, dnBad&rj fiiv toi 
Ttocvva * ov ta tdtia ^iovov, aal ta OKBvri ta vavtiKa, xckI ol av- 
&Q(Xinoi, akka %a\ ot rjkoi, xal KriQog dns^vad^^, tig iiridsvog 
akkov ^ ^vkfov dsla&ai vavnriyriaiiioov slg tr^v %ataaKSvriv' tSv 
naiinokkri, (og ola^a, dcp^ovia * iativ nata tov Ilovtov, Ovtog 
6 %stiiL(ov in\ 8vo ri^iiQag KatslxBv, xal rjv dvayKri fiivstv, ixQrjv 

vibus statio tuta exstitit. Itaque priusquam mare magis effer- 
vesceret, quaecunque naves loco ipso, Athenis, excipi poterant, 
illas eo in aridum traximus, praeter unam triremem: Iiaec enim 
postquam scopulum quemiianv subierat, ibi tuto undis iactabatur. 
Pierasque vero fnaves] in vicina litora misimus in arenam tra- 
hendas, quae quidem omnes salvae permanserunt , una excepta, 
quam inter adpeilenduVn intempestive latus praebentem iluctus 
abripuit in oram et perfregit. Omnia tamen salva evaserunt; 
non tantum vela, armamenta nautica, atque homines, verum etiam 
clavi: immo ceram abrasimus, ita ut nulla re alia, quam mate* 
ria ad naves aediiicandas apta, opus sit, cuius materiae copiam 
ingcntem in Ponto esse non ignoras. Haec autem tempestas per 
biduum duravit, ita ut necessario nobis iliic fuerit manendum. 

Strab. IX. p. 391. Huds. Conf. ctio foret, mox haberemus i^8v- 

Gosselini liose des vents, ad vaTO, referendum rcj xohqiov, et 

Strab. T. I. p. 17. Anonym. A. foret vox 'jid^vai adpositio tov 

y. 15 ed. Huds. x^qqLov. Gail. Conf. Polyb. V. 

1) Aipa avsfiov, Subvesperum ' * * * 
(Sud-West.) 3) ansivadTi, 'AnsacDdi] videtur 

„N , > X » / 5 » Atx.-^ leffendum, ut pauio antea; vel 

Videutur haec «tjro ro ZWO" - sjt Arrianus ceram abradi e< 

esse interpo ata, adposit.onis .u- ^^^^j^ disruptae fragmen.is, ut ea 

star et explanat.on.s , ut lector „a,j ,„„ ^^^^^ iii!„iretur. Me- 

intell.geret ro ^Wt esse mu- liu,»; jtur Tun.ebus: ... vc- 

n,raentuml.torale,necvero ,„„, ° j j ^^ ^,^^1 etcera 

portus undas. Nani auctor ^ ^ j, 
hic expnmit naves in litus re- 

trahi, ne fluctibus iratis solve- 4) coy . . . d(p&ovia, Idem tra- 

rentur. Imo si genuina haec le- dit Xenophon. Anab. lib. Vl. ilS APPIANOT 

S^jtiQ XMfu OQiiov l^ijfiov JCAi avoiwfiov. ^Ev&evdc iK^avTsg vao 
f^ Tijv Si», nluyLov rov xJlvdiBvo^ Jsssi^^^a. 3C^aivtfi|s ^ 
t^g ^fii^^y ^49^S im['6]^viv^4iLg diiyog ^ Tmsim^tU v^v ^- 
/UtrrirVy luu duiXQBfiL^^iSai Jjroiijtfsv. lusi ilk&Ofisv s^ Tijfg fi<tfi||fc- 
^^iasy Mt^iovg xXeiovag i^ navxttxoaLovg sig "Ai^^aifov ^y iva m£^ 
ai nivTB CTul^i iunv iS^fiiveu. Kal Tigv fkus^o^^y tj 
oxQaxi^ iddmuej %al xa OTiia^ tiSov, tuu to Tfij^og, %ai ti|v %a- 

Neqae etiam Tidebatiir esse conyeDienii, AtkeuM in Pooto 
Caxino litas, cea stationem qaamdam desertam et igaoki- 
lem, praeteniaTigare. Inde cam sub aororam soIt imcm i w s, 
transTersis osi flnetibos, mare tentayums. Proc c dc ni c a«- 
tcm die, boreas leniter spirans mare strarit et scdaTit; ct pcr- 
renimas ante meridiem [peractis] plus qaam quingcntis stadiis, 
Apoamm, nbi qainqae eohortes [nostrae] eommorantvr. Stipcn- 
diom militibos persolyi, et arma inspcxi, propagaacnluB, iMsan^ 

cap. 4, 2j et Strabo lib. XII, p. Athenarom): sed mcKdosvs cst 

S4€. Stuck. pag. 8f. Qui qui- interdum nootri stadiasmus. Sic 

dem auctores ligni copiam in seriem locorum comj^ncre tcn- 

omnibus l'onti litoribus celt* brant, tamus : ab Atkenis ad Prytanim 

Philostratus in Amazonum regio- (hod. Soouk), 40 stad. ciim Ar- 

ne : aSarjg . . . vavnTjyrjcifiov 6(pi6i riano et .Anon^rmo A ; indc ad 

Tijg %mqug (Heroic. p. 262. Bo- Pyxitem (fort. hod. Vitz^h), sta- 

iss.) Gail. diis circiter 125 pro 90 Arriani 

1) Boreae qui in Ponto, iidem et Anonymi; inde ad Arrhablm 
qni ctesiac ab aquilone flantes, (hod. Arkara), 150 stadiis, pro 
Boctu idesinunty et a tertia diei 90 auctoris utriusquc^ ct tandcm 
hora oriuntur; testiA Plinius, lib. ab Archabiad Apsarum (hod. fors. 
Ily c. 47. Stuck. Ait noster bo- Makria), sed stadiis circiter 
ream mollius flare. Plinus enim, 200, pru €0 in utroque auctore 
11,47: saluberrimus autem datis. Sic composita ratione in- 
omnium aquilo; noxius tervallorum, quam fulctt etiam 
auster. Aquilo autem idem est ante et mox siniilitudo nominam 
ac Arriani boreas, et respondet quorumdam, Trebizonde, Ri- 
^allico nord-nord-est; quod z eh (Arr. Rhizius), Arkara (Ar- 
innuit Pliniusipse 1. 1. capitis int. : chabis), Batoum (Bathys), Ar- 
septentrio, interqueeum riani numerus, 500 stad. ct am- 
et exortum solstitialeni, plius, satis apte reperitur, quum 
aquilo, aparctias et bo- sigillatim a Boulep (.Athenis) 
reas dicti. Sic borcas ex tri- ad Macriam (Apsaruni) 515 rcpc* 
biis tis rentis, maxime recedit a riamus. In hac dubitationc, qua 
septeutrione ad solstitialeni or- non caret istiusmodi labor, Ap- 
tuni, id est, proximus est aestiro sarum collocaTerani in hod. flu- 
orienti. rio iuxta Kboppa; at 500 sta- 

2) Nostcr 280 stadfa tantum si- dia Arriani non reperiuntur a 
gillatim numerat ab Athcnis ad Boulep ad Khoppa, sed 400 
Apsarum (nam stadia 7 ad Zaca- tantum. Gail. 

tim rcponcada sunt ad occid. 8) Ad hunc locam respcxit Pro- •n nEPinAOTZ. 4S 

q)Q0Vy xal tovg Kifivovtttg, xol rov chov ti}V 7rff^«<rKevf}V rijv 
ivovaav , tjvuva 8h vtcIq avxfSv rijv /vcofAfjv foxov, <v Tor<f 
^cofialxor^ yQa(iLfiLa0iv yiyQantm, ^O 61 "A^aQog ^ ro yjnQiw ki- 
yovaiv on "A^tjjvQTog ^ ixalBlTO nakai noxi^ ivxav^a yuQ tov 
^A^^vQTOV V7C0 T^^g Mfidslag dno^avtlv' %a\ rag>og 'AtffVQXOv 
dslKVvxai, insixa diafpd^aQrjvai xo Svo(na vno xcSv nsQiolnohf 
paQ§ccQa)Vf f^a&ansQ xal akka nokka diiqt^aQxai* Snoxs xal xa 
Tvctva^ Ta iv Tolg KannaSoKaig &6ava'' kiyovCiVy oti ovTtog aegrotos, et rei frumentariae adparatam subpetentem. De qui- 
bus omnibus, quae mea sit opinio, latinis literis perseriptum est. 
Apsarum autem . locum ferunt olim Aps^rrtum adpellatum ; ibi 
enim Apsyrtum a Medea occisum: et Aps^rrti sepulcrum monstra- 
tur. [Aiunt etiam] nomen iilud postea a barbaris accolis vitia- 
tum, ut permulta alia vitiantur; quum perhibeant etiam Tjana 
Cappadociae [olim] Thoana; sic adpeliata fuisse ex Thoante, Tau- 

copius 111. Gothic. p. 320. : Ai' diis ab qstiis eius sita. Cf, Pto* 
yovei filv ovv, tog yiarci rovg Tqu- lem. V. Plin. VI. c. 4 et 9, et 
lavov Tov *Pct}fia£a}v ccvvoitQccTOQog Mannert. VI. 11, 366. G a i I. 

«a,m» ivT,fV»a TB,Haluix9ih Goth. pT 382. H ols ten. '^ 

Acc^ovg x«i ZavviTag (in marg. r *• 

2ayi8ag) tdQVVTO, Hoisten, J. 6) Tvava, Stephanus ad voc. : 

1. p. 113. ixaXsiTO 8e Soava %al naTcc na- 

4) Sine dubio Stephanus in ge- oayQa/ifiaTHSfiov Tvava, cog 'J^' 

nuino suo opere hunc locum vel Qtavog, Huds. Minime rescribi 

transscripserat, in Toce U^ijjvifTl- potest apud Scylacem, §. 80, p. 

dsQ, vel respexerat. Berlcel. 287 [ed. Gail. p. 32 ed. Huds.] 

Apud Capaccium, pag. 897, in Tvrjvlg pro Tvrjvog, Nani Tye- 

vetereinscriptione noIana:PRAE- nis illa, Tyana Arriani, videtur 

POSITUS. MJMBRORUM. TEJV- non procui a Trapezunte ad orien- 

DENTIUM. IN. PONTO. APSA- tem esse quaerenda^ et nomen 

RO. Sub Trajano. 'A^ijjaQovg Pro- dedisse Tyanicae vei Thyanni- 

cop. 111. Gothic. Holsten. 1. I. cae regioni in Coichorum yicinio 

p. 112. [Apud Stephanum hodie sitae, occidentem versus. Vid. 

legimus tantuni haec: 'A^iffVQTldsgf mox Arrian. Scylax contra suum 

v^aoi nQdg rco jidQia, vno^AijfVQ- Gyenum fluvium qualemcunque 

Tov TtaLdog AiijTOv iv fiia doXo- collocat ad septentrionales Col- 

movTjd^ivTog 'dno vfjg ddsXq>rjg Mif- chorum termiuos. G a i I. Steph* 

oslag, ol VfjaicoTai^A^^VQTslg wxl s. v. Tvrjvig noXig KoXxcav, ano 

''A^^VQTOi. ioTi nal Tonog iv np TvTjvidog norafiov. Ideni s. y. 

Ev^sivco novTqt^AifjaQog, "A^ijfVQ^ Ilvrjvig, noXcg KoXxcav. Eadem vox 

Tog ngoTSQOV Xsyofisvog ' 'AqTSfii- depravata est. 
SoiQog iv iniTOfvn %a\ noXiv xa\ 

vrjoov "AtpvQTov laTOQsi,] Apsarus 7) Vide Ovidium, lib. III. de 

fluvius est tantum ap. Scylac. §• Ponto (epist. 3> vs. 59), et Lu- 

80; ibi locus munitus. Nempe cianuro in Toxari (§«6, T. 11. 

urbs erat fluvio d/EMi»^/uos, 50 sta* p. 513, ed« Reitz.). Huds, 44 APPIANOT 

vivofAixieto ini &6avri , x(p Pa6ik§i rcJi/ TavQ^av * Sg, tovg aii(pl 
^OQiatfiv xal Uvkadriv dmKfaVy axQi f^gds f^g %6Qag ik^elv 
g>rilii^€tai y wxl ivtav&a voaoi aTto&avelv, Ilotanovg dh TtaQfi' 
(lel^tpaiiev iv tc5. 7caQa7tk(p tc5 aTio TQaite^ovvtog, tov xs "Xa^soVy 
otov indvvfiog '^'Toaov kifi^qv ®, og dnexei TQaTte^ovvtog cta- 
diovg oydoriHovta xal eKatov ' xal tov "Ogpii/, og djtixBi "Taaov 
ktiiivog ig ivsv^KOvta atadiovg iidhata, Kai OQi^ei tijv Kok- 

rorum rege, qiii Orestem atque Pykdeni persequendo, ad illum 
usque locum pervenisse, ibique morho interiisse, dicitur. Fluvios 
autem praeteriimus in praeternavigatione a Trapezunte [hoscej: 
Hyssum, unde cognominis Hyssi portus, t|ui a Trapezunte stadia 
distat centum et octoginta; et Ophim, qui ab Hysso portu abest 
nonaginta omninostadia, CoichorumqueregionemaThtannica sepa- 

• 

S) Hyssus, hod. Sourmnu. careat fluvio hic locus, sicut et 

Cf. ad p. 3, 2. — Ophis fl. 90 Athenae Arriani« — i*luviu8 Za- 

(sic Anon. A) stad. distans, qua- gatis, quem non reperio in Gaul- 

drare potest cuni fluviolo ad terii tabula, erat, non ad orien- 

orientem fluvii 8ourmnu etur- teni, sed ad occidentem Athcna- 

bis Chaouchi. — Ab Ophi ad runi, quum mux ab Athenis ite- 

Psychrum fl. Arrianus et Anon. runi proficiscatur noster, ncc 

A 30 st. numerant: sed nullum vero a Zagati, ut Prytanim de- 

fluvium reperio in hoclitore, nisi veniat. — Prytanis, 40stad. (Arr. 

distantem 130 stadiis a proximo et Anun A) inde remotus, fjrt. ' 

supra, et vicinum fluvio exeunti hod.Sopuk. — Pyxitem repe- 

iuxta prum. Fuudji. — Calosflu- riamus in hod. Vitzeh, forsan 

vius, inde distans 30stadiis apud consonantia quadam vocum ad- 

utrumque auctorem, reperiri pot- ducti, sed 125, non 90 stad* Ar« 

est in fluv. iuxta proni. Foudji. riani et Anonymi, a Prytani se- 

— Rhizius fl. 120 stad (sic et paratum. — Archabis erit hod, 

Anon.) a Calo remotus, collocan- Arkava, servata noininis simi- 

dus est circa hod. Kizeh; sed litudine, sed 150, pro 90 Arriani 

cui fluviulo respondeat, nescio. et Anun., stadiis distans. — Ap- 

Unus reperitur ad occid. urbis saruni transtulit ad fl. hod. Ma- 

Hizeh; sed non 120 stadiis a kria; v. supra, quibus ductus 

prom. Foudji distans; alter ul- argumentis. — Acampsini , 15 st. 

tra Kizeh ad occid. , sed solus ab Apsaro distantem, non repe- 

hoc in litore, ita ut in eo Ascu- rio in laud. tabula. Vult Man- 

rum ponere vellem, a Khizio 30 nertus, VI, 2, p. 366, pro 15 st. 

stad. tantum ap. utrumque auct. 50 (nsvzi^ovTa) numerari) sed 

distantem. — Adienus ab Ascuro caret argumentis ullis emendatio 

60 stad. distat ap. Arr. et Anon.; jHa. — Bathys erit hod. Tcho- 

sed 160 disiungitur a proximo rack juxta Bato um, antiquum 

circa Hizeh fluvius, iuxta M a- fluvii nomen referentem. Sed 

p a v r e h sese exonerans. — stad. 120 pro 75 reperio. (Alia 

Athenae civitas, 180 stad. (^rr. tamen infra de hoc fl. coniicio.) 

et Anon.) ab .%dieno, querenda — Acinasis iuxta hod. Tchou-. 

est in anfractu ubi insidet Rou- rouk, eo potius , quod vicinum 

lep. Conf. supra adn. Eo confl* prom. Si ki n dsi, antiquuni Aci- 

dentius Athenasibi ponerem, quod nasis referat. 8ed stad. 320 pro nEPinAOTZ. 45 

Xwv %<coQiDtv dno rijg Siixvvixijg^, '^Ercma xbv Wvxqov xorAotf- 
^itvov Trorcffiov, 5if%ovra ?<?ov [7] T^tefxorra (>TCKd/oi;9 a;ro toi' 
"Og)£a)g' l'7i;eiTa tov XcrAoi/ 7torci}i6v, xal ovrog T^taxovrcr dti;^a 
c?7r6 Tov Wv%qov. ^xo^svog 6s * iar]v 6 ''Pl^iog ^ noranog, 
£Kat6v sHkogi cridia Sii%0}v cinb rov Kakov. Kal dnb rovrov 
TQiaKovra 'jiCKOVQog ^ SkXog norafiog, Kal ^Adirjvog * rig dnb 
rov AoKOVQOV i'^riKOvra. iv^ivSs tlg ^Ad^rjvag oySorjKoyra x«l 
iKarov, Talg 6s A^r^vaig Zayarig ^ norafibg, inra fiakicra 

rnt ; posteaPsychrum dictum flumen, triginta circiter stad. ab Ophi ; 
postea Calum fluvium, et ille triginta stadia aPsjchro separatur. 
Vicinus est autem Rhizius fluvius, qui a Calo centum et viginti 
stadia distat. Ab hoc triginta stadia Ascurus alius fluvius. Ah 
Ascuro Adienus [fluyius] quidam, sexaginta. Inde Athenas usque 
sunt centum et octoginta stadia. Athenis fluvius Zagatis vici- 

\ 

90. — Isis ho;K Tchekeli; 90 ds tariv. Si volucris ix^fisvog 

stad. recte. — Mogrus, hod. Ke- suum geiiitiviim pone babere, re- 

g o l i ; 90 stad. recte. Et tau- scribenduni i. 8e rov Kalov, de- 

dem Phasis a K^goli 90 stad. lendo niox dno z. K. G a i I. De- 

vere remotus. G a i I. levi rov ^^vjj^^ov post dF,quod vulgo 

9) 'Anb trjg SiavvtKrjg. Quae legitur. 

pit istd 'rhiannica, nescio: forsan 2) Ptoiemaeo (v. 6) ^Pl^ovg por- 

TvavtyiT] legendum, quae una ex tus int*'^ Pitiusam ct Athenarum 

«iecem praeturis Cappadociae fuit, promontorium. Huds, ^Piisov 

qutim Strabo Tvavizida (p. 805, x(OQiov habet hoc loco Procopius, 

811, Aim.) appeliat. Stuckius, ill. Gothic. Holsten. 

p. 8T. Anon. A. QiavtTiK^^g. — 3) Huius nominis fluvium nul- 

Ijcg. T?Js Savviytrjg. Macrones lum apud authores posituni inve- 

enim, sive Sanni, huc usque per- nio. Stuck; p. 87. 'AcKOVQvav 

tingebant. Holsten. Fallitur noranov AnOnymo A. 

Stuckius: Strabo (pag. 808, B) 4) De hocquoquesummuni apud 

hancCappadociae praeturam col- authores silentium. Stuck.. — 

locat iuxta Ciliciam, inio iuxta [Anonym. A. Udirjvog.'} Hicfluvius 

Cilicias portas (p, 811, B) nec Adienus prorsus respondet roJ 

ullo modo haec reditad rem no- 'SlSsivcbg, noXig hXXrjvig Scylacis, 

stram. Videntur voces Zdvvoi, §, 82, t. 1, p. 288 [ed. Ga*.l. p. 

SLavviKTi (quam censet Manner- 32 ed. Huds.], nec adsentior 

tus. VI. 2, p. 421, referre sonum Mannerto VI. 2, p. 371, iudicanti 

rov Tzanika), T^dvoi, Tvava, Odinium Scylacis, esse Athenas 

ex una gentis unius adpellatione Arriani. Ab AscuroadAdienumha- 

manare. Vid. Mannertum, I. 1, bent Arrian. et Anon. A. stad. 60, 

p. 42" — 422. Gail. dum 160 requirere videtur natura 

1) Nonpoteat esse Psychro con- locoruin« — Ceterum de stadiasmo 

tiguum os Rhizii fluvii, 120 sta- concinit cum Arriano Anonymus 

diis tantum aCalo distan- ab urbe Trapezunte ad iluvium 

tis, dum Calus sit Psychrum in- Adienum; sic et mox de inter- 

ter ct Uhizium. Liquet ibi sub- vallo usque ad fl. Apsarum et fl- 

esse lapsum caianii, quem tollere ncm Anonymi. Gail. 

iienio ausus est. Forte leg. ixofi 5) Zdyartg. Huius quoque nul- 40 . APPIANOT 

CTadiu dn avrmf SUxmVf TtQOCKEirai, Idno Sh roSv ji&^vnv 
oQHfld^ivrBs , rov Ilqiraviv naQfniBtilfaiitv , Sfva tcsq %al ra 'Ay- 
%iaXov PaalkBia ^ iariv, »al ovrog dni%s^ rsaa&QaKOVM ataita 
ano riSv 'Ad^tiVfSv. Tov IlQvravsoDS ih l%srai, 6 Ilv^ltijs ^ ffo- 
rafios * aradiot ivsvrinovra iv \iiaa^ dfifpotv. xa\ djto tov J7t;|i- 
rov is 'AQxafiiv^, aXkoi ivsv^xovra. 'Ano ih 'AQ%dps(os^ ^k 
'ji^iljaQOVp s^iqKOvraB dno 8h 'AilfciQOv aQavrss, rov ^xafi^^/iv'^ 

nusest, ab eis stadiorum omnino septem intervallo distans. 
Athenis autem quum solvissemus, Prjtanim praetervecti sumus, 
ubi Anchiali est regia; et hic [fluyitis] ab Athenis quadraginta 
stadia abest. Prjtani vicinus est Pyxites, nonaginta stadionmt 
spatio interposito. A Pjxite ad Archabin simiiiter sunt nona- 
ginta [stadia]. Ab Archabi ad Apsarum sexaginta. Ab Apsaro 

la, quod sciam, alibi fit meutio. pro Pyxite, p.osterior pro Archabi 

Stuck. Zdya xLs^ Hoist. Hic naberi possunt. Gail. 

fluvius erat procui dubio ad oc- 8) Ptolemaeus V, 5. ^AQxadiv 

cid. urbis Athenarum ; et postquam appellat. U u d s* *AQapis Scylaci 

intervalluni dedit noster ab Adie- [p. 32 ed. HudsJ Uoisten. Cf. 

no fl. ad Athenas iterum a fluvio ad Scylac. adnot. Vossii, tora. 1. 

inter Adienum et Athenas sito, pag. 456. Supra series locorum 

sed Athenis propiorcy proficisci- nos deterruit a coniiciendo Ar- 

tur, ut fluvii quasi Athenaruni chabi m Arriani esse Arabim Scy- 

proprii distantiam exprimat, Sin lacis^ sed restat consonantia to- 

aliter mox aZagati, non abAthe- cum, quae auctoritate uon caret 

nis, pi-ofectus fuisset ad Pryta- Imo facilis est inversio fluminum 

nim. Eanidem perturbationem in remotissimo tractu. Gail. 

levem locorum imitatus est Anon. Scyiacis fluminum nomina cum 

A, [p. l5 ed. Huds.] Gail. iis, quae ab Arriano appellantur, 

non possunt collocari Anon* A. 

6) Anon. A. xal rov ^AyxtdXov 'AQxccpiVy sed ms. ib* habet *Aq- 
PaailBia p. 15 ed. Uuds. quare X^Pv^' 

conimotus coniecit Gail. esse 9j Anon. A. 'AgxdBBmSf quod 

fort. legendum h. 1. yial tcc xov rec. loco vulg. 'AQxa§ios. Conf. 

'Ayxidlov §aaUBm, "Oq^ems Arriani. 

10) "AnatitlJiv. Piinius IV, 4» 

7) Laudatus Plinio VI. 4. Hic Campseonnysin vocat. Stuck. 
fluvius videtur haud absiniilis — Uic est Boas fluvius apud 
esse, aut parum recedere ab Procopium G o thic IV, 2, qui 
Arione Scylacis, §. 81, pag. circa ostiuni ''^xa/u^^igdictus. Qui 
287. [ed. Gail. [>. 32. ed, Huds.] oritur ex montibus Te^aytrixq^^, et 
Nam Arrianus pariter ac Scylax, labitur in mare dyrLOxa Xfov Aa- 
duos tantum fluvios cullocat Pry- tixrjs x^Q^^^j Colcnos autem suo 
tanim inter et Apsarum, Pyxi- tenipore La^os dictos fuisse ibi- 
teni scilicet et A rchabi m, re- deni testatur. Uolsten. Re- 
cedcndo a Prytani ad orientem. scribit apud Plinium Vossius 
Scyla\ ad orientem Pordanios Acampsis, Isis, pro Cam- 
sivePry taniosponitA ri one m pseonisis. Cf. ad Scylac. t. 1, 
tt Daraauoneni, quoruni prior p. 455 [ed. Gail.] — Supra con- nEPinAOTJS. « 

« 

7taQri(i€til)afkBV wxro»^, htl n^tKaliinu &taitovg c?7r/xovrtt rov 
'AtlfiQov. ''O 6h Ba^g^^ norafAog ipdofiLf^xovra xol nivsB dni- 
%Bi Tovrov, »al S l/ixivaCfig ^ ^ dni rov Ba9{og ivsvriKOvra. *Evi' 
vriKOVta dh xal dTco ^Axivaifov 6 "Icig^^» vavotTeoQOi ih slolv o 
TS 'AKaiiijfig Kal 6 "Ictg, *a\ avQag rag loid-ivdg l0%VQdg ixniii' 
novoiv. 'Ano 8h "laiog rov McSyQOv naQfinitilfaiAey, ivBviqnovTa 
aradioi ' ^ inra^v rov MdyQOV eiolv xal rov ^lciog' xa\ ovrog 
vavoinoQog, 'Ev&ivds zlg rov ^daiv elcsnkevoafisv , ivBVfi- 
Hovrcc Tov MdyQov iii%ovra [8] *, noraiidSv dv iym lyvav xov- 

quum solvissemus, Acampsin, circiter quindecim stadia abApsaro 
distantem, noctu praeteririmus. Ab iilo [Acampsi] Bathys flu- 
vius septuaginta quinque: a Bath^r Acinases nonaginta: ab Aci- 
nase Isis similiter nonaginta. Acampsis autem et Isis fluvii sunt 
navigabiles, qui matutino tempore validas admodum auras emit- 
tunt. Ab Isi Mogrum praeteriimus : nonaginta stadia Mogrum 
inter et Isin sunt; et ille [Mogrus] etiam navigabilis. Inde Pha>- 
sim devenimus', nonaginta stadia ar Mogro distantem, et inter ieci Apsarum essehod. Makria; 12) De hoc nihil alibi potui iii- 

neque locum inveni in tab. Gaut- venire, Stuck. Vulgo Ayiivaaig 

terii, ubi Acampsim ponerem 15 GalL qui rec. 'Axtvaatjg, 

stad. ab Apsaro distantem. At vi- 13) *'l<Tfg« Sic forsan ab Iside 

dejtur Acampsis haud ignobilis dea aegypt. nuncupatus. Stuck. 

fuisse his in litoribus, quum Pli- lUud respiceret Sesostris expedi- 

nio etProcopio laudatus fuerit, et tionem ad Phasim. Sed conside- 

Arriano sit vavainoQog dictus; randum vulgatam scripturam apud 

Bathys cpntra ceu uavium capax Scylaceum, p. 287, esse "/^^^, quae 

non depingitur. FL autem T cho- non ita facile tolienda erat in 

rak maximus est his in locis, et not. Tom. 1. pag. 455, et Amm. 

cum Acampsi bene quadraret. MarceUino Irim esse. Nunc il- 

Stadia mox 75 nos deducunt us- lud dubium, annon potius Arria- 

que fluTiolum alium ad septentr. nus reducendust sit ad formam 

urbis Batouni. Si rem ita com- scribendi^^Jpiff; nam pliniana scri- 

ponanius, stadia 115 pro 15, ab ptura Campseonisis, quam 

Apsaro (Makria) numeranda Vossius dividit in Acampsis, 

eruiit. GaiL Isis, quum mendosa ipsa sit, 

11) Huuc fluvium conieci supra auctoritate caret. Gail. — Mox 

esse hod. Tchorak, iuxta Ba- Mogrus, Plinio dicitur No- 

toum. T<p Badvg consonantem : grus, et cum perturbatione lo- 

censet Mannertus, VI. 2» pag. 365, *corum ponitur. GaiL 

in hod. Batoum dignoscenda 14) Sic Gelen. et Stuck. Alii 

esse vestigia procopiani Boag avddta. GaiL 

(Boas fl. idemacArriani A cam- 1) Ab Amiso Anonymus B (p. 

psis. V. «upra). At Bathys fa- 17, init« ed. Huds,), sed cum Ba- 

cilius deprehenditur in Batoum stii restitutione, habet stad. 3802. 

quam Boas. GaiL M. 507^, ad Phasim. Arrianus 48 APPIANOT 

q^orarov vdag naQBx6(ievov, koi Trjv %QOiav fiahiSra i^tikkayiU^ 
vov^. Tfjv iihv yaQ novtpoxrixa to9 xb 0xa^fA(p XBXfialQoito Sif 
rig * xckI kqo xovxov ^, oxt ininkei x*^ ^akaceriy ovxt ih avfiftt- fhivios niihi cognitos levissimas undas praebentem, et colore ma- 
^iine singulareni. Levitatem autem illius vel statera quis depre- 
liendat, et inprimis ex eo quod mari innatat, nec cum eo com- sigillatim 3T75. A Trapezunte pourra se concilier, si Ton admet 

Sh-aho ad Phasim ait stadia esse qu' Agathemere evalue la distance 

circiter 1400, Arrianus sigil- en ligne droite, et les autres en 

latim 1450« Strabo (pag. 824, fiii. longeant les cAtes. Inio hanc 

Ahiiel.) a fano Chalcedouiu ad loiigitudinem uUerius, p. 60 Huds. 

Phasim esse circiter octo mii- Agathemerus contendit esse 50(i0 

lia stadiorum, de quo v. Casau- stad., aut aiiquanto plus. Gail. 
bonum. Agrippa ap. Plinium, VI. 

], ait a Chalcedone ad Phasim 2) 'E^TjXXayiiivov, Omnes fere 

esse Xmill. p. =8000 stad., quod vertunt colore mutabilis. 

iuni vidit ManniTtus, IV. p. 316. /Sed non adtendunt mox Arria- 

Arrianistadiasniunisigillatim sup- num dicere Phasidis colorem si- 

putanti mihi, colliguntur stadia niileni esse plumbo, etde 

8585, sic: mutabili eius colore tacere. Usur- 

patur hic i^aXXdztsiv eodeni sen- 

A Bosporo ad Calpeu . . . l^iK «u ac dtacpiQSiv, eniinere, prae- 

A Calpe ad Heracleam . . 800. gtarp. Euripides in Iphig. AuL 

Ab Heraclea ad Carambim 1170. 555^ ^(ig. ^j ^^ ydQ aidslc»at eo- 

A Carambi ad Sinopen. . . 910. ^j'^, ^„v t i^aXXdaaovaav |y«t ya- 

A Sinope ad Jasonium . . . 2190. ^^^ Hic i^aXXdaaovaav laQiv in- 

A Jasonio ad Trapezuntem 1255. tellige de pretio sin^ulari. Cf. 

A Trapezunte ad Phas im . 1450. indjc. polybianum, tom. VHl. parfc 

8585. II. pag. 223, ed. Schweigh. Imo 
Dionysius Halicarn. (Gpist. ad 

Ait cl. Dureau-Delamalley Ge- Pomp. tom. 11. p. 127, lin. 32, 

ogr. phys. pag. 182, sc. stadia ed. Francof.) meminit «17^ iyxa- 

977:{ apud Arrianuni collegisse, raayitvov v,al i^riXXayfUvri^ ki^smq^ 

e Bosporo ad Phasim. Ego nunc 7/ n^xQV'^^^ nXaTcov, Hic i^kkay' 

e\ virk docti supputatione recedo. fiivrj Xs^tg est vox exquisita et 

Ulud a StraboniH sumnia eo mi- elegantiae singularis. (Cf. tamen 

nus discrepat, quod laxius dixe- Theophr. Crnesti Lexicon techn. 

rit Strabo .... nfQi oytraxiaxt' rhet. p. 112.) Arrianum melius 

Xiovg atadlovg^ rj fitxQiS nXBiovg interpretatur Turnebus: levissi- 

7J iXdttovg. Aiioii. H. Pont. Eux. mam aquani , et insoliti coloris, 

sub Hn. scribit esse 8462 stad. a^ Eodeni sensu mox iteruni noster 

Hosporo ad Phasim ; Anon. C,' uuurj^ait to i^rjXXayfiivrj. Gail. 
8480 (id est, 4660 ad Amisum, 

inde 3820 ad Phasim). Aeathe- 3) Stuckius: vel ex co quod 

menis, II, c, 14, init. , ai| longi- . . . Uecte si haberemus xalffpos 

tudinem Ponti esse 6000 stad. Tovrov) at nQO zovtov 8is;niticat: 

De quo Dureau-Delamalle I. I. antequam ad hoc experimentum 

p. IbJ, nic: Ce nombre de 6000 supra dictuni adveneris. Gail. HEPinAOTS. 49 

yvvttti' Ktt^aneQ ra JJfivBifp xov TiTuqiifkov Hyn Imffilv 
'^Ofir^Qog ^ * • 

nctJ^nBQ^Bv ini^^set, rfix iXaiov. 

Kul ifv, KttXtt fi€v Tov imffiovtog §i^avTtty yXvnv xo vdeoQ 
dvL^iqattC&tti' bI ih elg pa^og rlg Ka^KSV xiiv xakmv, akfiv- 
Qov. xctl xoi 6 Ttag Uovxog nokv xi ykvKvxiQOv xov vdaxog^* 
iaxiv, fjnsQ ^ (^<o S^akttOCtt * xckI xovxov xo ttHxiov ot noxtt^iol zU 
atv, ovxe nkfj&og , ovxe ^iiyed^og axtt&fiijxol ovxsg^^, TexiiiqQiov 
de xijg ykvKvxTixog, el xeni/LTiQlmv del in\ xoTg ttlo&^aei q^aivoni'' 
votg, OT» nttvxa xa PoaKti^axtt nQOCoiKOvvxeg xy d^ttkiac^ inl 
xv^v ^ttkttaottv KttxiyovaiVy xal dn* avx^^g noxltovaiv, xads nl > 
vovxa xs riSioDg oQaxtti, Kttl koyog Kttxixst ot* x«l ticpikt^ov 
avxoig xovxo xo noxov iaxiv xov ykvKiog ^kkov. ^H il %QOtt 
Tw ^aaidi o^itt^^ tino nokipdov rj KttxxixiQOv psPttiifiivov xov 
vSttxog • KttXttaxttV il Ktt^ttQfhxttxov yiyvexai. ov xoivw vevbfLiaxai 
elaKOfiiiatti vdcDQ elg xov O&aw xovg elankiovxag* dkV ineidav 
elapalvooaiv ijdfi elg xov ^ovv, naQttyyikksxat nttv ixxiai xo 

raiscetur. Eodem plane modo Titaresiam Peneo innatar€ testii 
est Homerus his verbis, Ka^VTtSQ^sv (int^^ii) r^vx^ Ikttiov 
(oiei instar supernatat) Et illud [proprium] erat, ut, si 
quis in summo fluctu urnRm immergeret, aquam hauriret dul- 
ceni; si contra in profundnm demitteret, sals^am: quamvis uni- 
yersus Pontus longe dulcioris est aquae, quam mare externum, 
propter immensam fluminum [sese exonerantium] multitudinem 
et magnitudinem. Dulcedinis autem huius argumentum, si modo 
argumentis opus est in iis quae sensu percipiuntur, quod maris 
accolae pecora omnia ad mare ducunt, et ex illo aquantur. llla 
vero cernuntur iubenter bibere, et fama constat salubriorem eis 
hunc potum esse [aqua] dulci. Color autem Phasidis similis 
aquae plumbo vel stanno infectae, quae tamen ubi subsedit, pu- 
rissima Ht. Quamobrem mos ohtinuit, ne ingredientes Phasim, 
quicquam aquae [externae] invehant; sed simul ac flumen in- f 12) II. ^, Ys. 754. Huds. Recepi 14) SzaJ^firjroi ovxsg, Vox Ar- 

Wolfii lectionem. Vulgo ap. Arr. riano faniiliaris. 8ic coronas ma« 

legitur: Ttad'' vTtsqdsv^nif^istT^VT rinas et niergos ait non esse (TTcir^- 

Ikaiov, vel {iniigisi) uncis inclu- firftovQ x6 .^kv^og, hoc est fisxQrj' 

sum. Tovg, mensurabiles. S t u c k. p. y4. 

13) Inter fragmenta Sallustii 

p. 367.: Ipsuni mare Ponticum 15) Sie cum Bastio. ' Vulg. otn. 

dulcius quamcaetera, Holsten. Gail. 

11. 4 M APPIANOT ivov vScDQ Iv xaig vavclv. bI Se fii], loyog KttrSxn oti ot xov- 
xov diiiXi^coivxsg [9] ov» svnkoovciv. x6 dl vicnQ xov 0aciiog 
ov CfJTtsxM f jdkka fiivei dKQtttg)vee xa\ vnlQ SeKoxov Ixog^ nlfiv 
ye Sri oxi elg xo ykvmxeQOV nexapalXei. Ela^akkovxaiv dh elg 
rbv ^aaiVf iv dQicxeQ^^ ItQvxai ^ OttCittvri^ ^eog. eVfi d' av 
dno ye xov cxrmaxog rfXfiot^ofiiv^ 9} 'Pia' xal yaQ xif^Pakov 
lierci xelQag S%eiy xal kiovrag vno xa ^QOvmj xal xd^rai Sc* 
TtSQ iv Tc3 MrixQ^ci)^ ^A^rivr^civ iq xov ^eidlov, ^Evxav^a nal 
rj aynvQa delTiwxai rrjg l^Qyovg' aal ij filv Cidi^Qd^y ovx SSo^i 
fioi elvab nakaia, xal roi ro (liye^og ov Tcara rag vvv dyw» 
Qug^ iaxlv, Koi xo Cx^^fia d^trjyinrj i^rikkayiiivfi ' dkkd vemxiQU 
fiOi' iq>avi] elvai xov xqovov. ki^lvrig ® 8i xwog akkrig &Qavgii€na 

gressi fuerint, praecipitur, ut quicquid in navibus est aquae, ef- 
fundatur: aiioquin fama invaluit iliud non curantibus haud feli- 
cem navigationem esse. Aqua Phasidis a putredine est immanis, 
ac plus quam decem annis incorrupta manet, nisi quod in dal- 
ciorem abit. Intrantibus Phasim a sinistris (Phasiana dea nta 
est, quam ex eius specie Rheam esse coniicere licet. Manibat 
enim tenet c^rmbalum, leones habet in ima throni parte, sedet- 
que ut celeberrima Phidiae Athenis in Metroo. Ibi etiam an- 
chora navis Arffus ostenditur: quaequidem ferrea, non mihi Yiia 
est antiqua. Magnitudine quidem recedit ab hodiemis anchoris. 1) ^a^iarepa.SicApoU. Rhod. 
(II. 1270 sq. ed.Elzev., et Wcll.s 
1266 ed. w.) ad hiaistram in- 
trantibus collocat Caucasum et 
Citaeam civitaCeni» et Martis fa- 
num. Nam Ibi, iv^sv 8* av ici- 
ihv t6 'Aifi^iov , , , y non verterem 
cumHoelzhno „ex altera rursum 
parte^S quasi ad dextram esset 
campus Martius, ''Ev&ev 6' av 
significat,»ultcrius iterum progre- 
diendo*', sed usque in septentrio- 
nali fluvii ora, i<l est, binistra. 
At non Martem, sed Rheam, Ar- 
rianus intelligere videtur. G a i I. 
ht' dQtartQtt Apoil. Rh. II. 1206. 

2) ^aciavrj. Phasts Argonauta- 
tarum navigatione celebrata est: 
quos Rheam in primis coluisse 
certum est, ex Apollonio et Dlo- 
nysio. lluds. 3> Scilicet Temple magnae deiiBi 
matri consecrato. H u d s« 

4) Vulgo male aidrjQd, Gail. 

5) Hanc anchoram, ut inqult 
Gyllius, verisimile et fuisse reli- 
quias illius anchorae, quam Dei- 
lochus tradit Argonautas acce- 
pisse a promontorio AncyreoBos- 
pori. S tuck. 

6) Olim apud vetercs anchoras 
lapideas in usu fuisse manifestis- 
sime liquet ex Apollonio Rhodio. 
Argonaut. (I. 955). Inio ancho- 
ris ex saxo usos veteres testatur 
Stephanus in roce /f/xv^ooy : quaai 
arbem ita vocatam esse dicit, 
quia ibi ex adiacente lapicidina 
anchoras lapideas, quihus uteban- 
tur, scindebant. Iluds. Pinda- 
rus Pyth. IV. 341 de Areonau- 
tifl ait: inel d* ififioXov KQtfitgcov 
dyitVQttg CnfQ^^ev; ubi schol. no* nEPlUAOTZ, Sl idHnwxo naXaia f dg tckvt« (nakkov ilnAdn ixBivtt ilvai xA keU 
fffava f^g dynvqag rrjg ^Aqyovg. akko dl ovilv vKOiivfjfiuic rjv 
ivtav&a rdiv fiv^cov reSv d(iq)l rov ^laCova, To fiiv to» tpQov^ 
Qiov avro, %va nzq Mt&rivtai tttQaxScioi crQaridirai InlkBxtoij 
rfj re cpvcei rov x<oqIov 6%VQtirarov ilvai fiot ^io^sv, xal iv 
ijtirriSsiorarip xsla&at nQog dcg^akBiav xtov TCKvr]} nkBovrmv, 
Tcal racpQog dmk'^ mQi^i^kfirai r^ tBi%ii, BVQBta inariQa. Ila» 
kai fiev ovv yiji-Vov ri rf (xo; ^v, xal ot nvQyoi IvUvoi'' iq^BCrri' 
xBOav' vvv dh ix nkiv9ov onrijg nBnoirjrai ruA avro [10] nal 
oi nvQyoi' %a\ rB&BfiBkimrai daq)ak(Sg, nal fifi%ava\ ig^BOtdaiv, 
xcrl ^v okiym, ndaiv i^ffQrvrai nQog ro * fifidh nBkdaai av tiva 
ttvrc? rdSv ^aQ^aQoaVy (Ai^riyB dfj sig nivSvvov xaraatrjaaL no^ 
kiOQTilag rovg iv avrip cpQOVQOvvrag. ^EnBtdri di xa\ rov oqiaov 
iXQV'^ dog^ak'^ elvai ralg ifaval, xttl oaa S^ca rov q)QOVQlov xa^ 
raHslro vno rs ra>v nsnaviiivcav rrjg arQaridg, nai r(vo>v %a\ 
akkcov ifinoQtxdav dv^QtonoDV * , l'6o§^ iioi dno trig dink^^g ra- 

et forma aliquid habet singulare: sed agnoscitur niihi recentior 
aetate [argbnautica]. At alterius cuiusdam lapideae anchorae 
fragmenta pervetusta ibidem e^cposita sunt, quae quidem verisi- 
milius est antiquissimae illius anchorae Argus [navis] reliqiiias esse. 
Nulla praeterea ibi eoruni, quae de lasone iictis fabulis fuerunt prodi- 
ta, mentio erat. Ipsum tamen castrum, in quo quadringenti electi mi- 
lites sunt collocati, et loci natura munitissimum mihi visum est^ et 
peropportune situm ad securitatem eo adpellentium. Fossa duplici 
cinctus est murus eaque lata. Olim terrenus fuit murus, ligneaeque 
stabant turres, at nunc ilie pariter atque turres ex latere coctili 
sunt ex^structa: ipse murus probe fundatus, [in quo] et machi- 
nae [beilicae] imminent, atque uno verbo, omnibus rebus in- 
struptus, ut nullus barbarls aditus pateat, illiusque custodes ab 
omni sint oppugnationis periculo tuti. Quoniam autem ipsam 
quoque portum oportuit navibus tutum esse, sic et quidquid lo- 
corum extra castrum incolitur ab iis, qui militia sunt immunes, 
et ab aliis quibusdam mercatnram exercentibus ^ decrevi a duplici tat id impropne dici a Pindaro : 
ov ydo ralg dyxvgaig iiiixQrjvro 
roTSf aklu kl&otg .... H o 1 s t e n^ 
K 1. p. «14. AdilMin. XXXVI, 16. 

T) Tlvgyot ^vkivoi, Estne iM 
aliquid commune cuni ligneis tur- 
ribus IVlossynoecorum f G ai 1. 
Conf. Strab. XII. p. 549. 

I) Sic Gelen. et Stuck. Male 
Blancard. Huds. Boch, r^. G ai 1. 2) 'EfinoiftTitSv dv^Q, Saepius 
apud veteres mercatura inter bella 
exercebatur. Cf. Thucyd. 1. 62; 
VI. 51. Auctor idem non omiltit 
in classis suppellectili , oaa in\ 
lisra§oXv rig rj argartmrriQ , fj ifi- 
noQOg hxav inkst (VI. 58). Xe- 
noph. Anab. IV. 8, 23: dyo(fdv 
Ss naQStvov iv rot argaronsdqi 
TQansiovvrioi^ inio in Sophoclis M APPIANOT 

ipQOV, ij nsQifiifilfitttt To5 t£l%Bi, Skkfiv raq>QOV hpalBlv mg inl 
%6v norafioVf ^' to xz [vavaro^fiov ntqiiiBiy xal xag I§cd tov 
xnixovg olnlag. 'Ano 8h xov Oaai8og XuQlevxa noxa(i6v^ noQ- 
rilislijfafisv vavainoQOV oxa8ioi fiBxa^v diLfpolv ivBvii%ovxa* %u\ 
dn6 xov XaQUvxog ig Xto^ov^ Trdrofiov Bl(SBnXBvca(iBVy Skkovg 
ivBvqKOVxa ^ f %va nBQ xal tSQfiiG&rniBV, av 8h evBxaf %al o6u 
ivxav&a inQa^afABV, ^rikdaBi coi xa QafnaiyM yQafifiaxa, 'Ano 
8h Xio^ov Ziyyafnriv^ noxafnov naQri\iLBii\>afiLBv vavainoQOV. 4ii- 
%Bi Sh xov Xdfiov cxa8iovg ig 8iKa %al dtaxoa/ov^ fcaAttfra. 
"ExBxat 8h xov Ziyyifiov TaQCovQag noxainog' CxaSioi sXxoai 
%al ixaxov (iBxa^v dfntpolv. ^O 8h '^'Innog noxafi,6g xav TaQCov' 
QOv nBvxtjKOvxa cxa8iopg %al i%ax6v 8i,ixBi' xal xov "Innov o 
*ActikBq)og "^ XQiaxovxa. naQafiBi^tjfavxBg 8h xov '^0ri[- ll]i€- 

illa fogsa munim cingente, alteram ad flumen iwque deducere, quae 
et ipsam stationem, et caetera, quae sunt extra muriim, aediHcia 
complectatur. A Phaside autem Charientem fluvium navigabilem 
praetervecti sumus: sradia iater utrumque nonaffinta. A Chariente 
ad Chobum navi^aTimus, nonaginta pariter stadiis distantem, ubi 
etiam adpulimus: qua autem de causa, quidque illic egerimua^ ex 
latinis literis cognosces. A Chobo Singamem fluvium naTigabiiea 
praetervecti sumus, qui a Chobo phis quam ducentis et decem 
stadiis abest. Singami vicinus est Tarsuras fluvius: itadia ao- 
tcm. inter utrumque centum et viginti. Hippus a Tanura cen- 
tum et quinquaginta stadiis distat; ab Hippo Astelephus trigiota 

Philoct. adducitur persona, mer- 6) Ziyydiirjv, Nominis hodlema 

cator qutdam (fynoQog)^ exTruia similitudu nos deducit ab Ana- 

ipsa redux. Gail. cria ad fluvium Osingiri, sed 4M 

8) Ptolemaeo XaQiatog, Stra- stadiis, non 210, distantem. Imo 

DODi [XI. p.499.] oXaQig, Huds. ait Arrianus mox , p. 6l, €2» a 

Charien, lMinio> VI. 4. Hunr flu- Singanie Tiuni dcflecti ad sidi- 

vium apud Scylacem in va^jQiog strum Ponti latus, id est, post- 

[p. 32 ed. Huds.] dignoscere niihi quam a meridie ad septentrio- 

visus suni. Potuisset ei Arriani uoni navigerint, itcr a Singame 

stadiasmo respondere hic fluvius ad occidenteni lerti. illud auteoi 

hodierno Copi. At ferv liqnet inire c«)ngruit cum situ hodierni 

sequentis aninisChobi nunien re- flu\ii Osingiri. Ceterum nihil noa 

surgere in illu Copi. Gail. duhii tali in re coniici potest, 

4) Idem forsan ac XoQOog Scy^ tuni de hudierno situ locorum, 
lacis p. 32. Quaerendus hic am- tum de stadiasniis datis usqut 
nis, utpotesecundus pust Phasim, ad fretuni Cimnierium. Gail. 

in hodierno flurio iuxta Anacria 7) 'jlaztkBq^og, Cf»niicit, nec pro- 

cxeunti, nisi sithod. Copi. Gail. cul a vero, Kuchettius Ilist. det 

5) Aucior dfZiloi utituri ubi idem colon. II. 420. not. 2> rescribi 
numerus praecedit. powe 'Aaxcikwpog, ab Ascalapho» n E P 1 n AO T 2. ss 

g)Ov, elg ZefiaaTonokiv ^ ^xofisv ngo i/kBOfi^^Qiag , dito Xiipov 
oQfATid^ivTsg ^ , cradlovg Bixoai Ttal iKaxov y xoifg dno jiatBXiq)ov' 
cSg aal ti^v fiia^oq)OQav rotg arQarttaraig 6ovvai f^g avriig ijfic- 
Qag, xal rovg tnnovg, xai ra 8nka l^slv, xal rovg tTtntag ctva- 
nridmvrag ini rovg Xnnovg^ %a\ rovg nafAVOvrag, xal rov clroVy 
xal ro xtliog nsQieXd^elv , xal ti)v rag>QOV. Hradioi dno \klv 
Xd^ov elg He^aaronohVp rQMxovra xal iiax6aioi> ^ ^ * dno Tq»* 

stadiis. Astelephuiu rero praeterrecti , Sebastopolim perrenimus 
ante meridieni, postquam a Chobo solvimus^ fperactis] centum 
et viginti stadiis ab Astelepho: quamobrem eodem die et militi- 
bus stipendia persolvendi, et equos, arma, equites equis insi- 
iientes, aegros, annonam, murum, fossamque perlustrandi [no- 
bis facultas fuit]. Stadia « Chobo Sebastopolim usque, sexcenta Golonorum duce ad haec litora. iam, ut supra (^ig X<o§ov .... tva 

Conf. Priscian. Perieg. 666. IJt nsQ <oq(uc9^(isv p. 10.) monet se 

ut est, de eodem viro nonien du- ex Chobo solvisse. — Ibi ttva* 

plex intelligendum. Gaii. Plin. Biovg pendet ab dvd subaud.» ut 

h. nat. VJ. 4 appellat fluvios: supra a}.Xovg ivsviptowa, Gail. 

Singames, Tarsuras, A s t e 1 e- JO) TQidzovra %al i^anoaioi. 

phas, Chrysorrhoas. Uic nunierus' vere ex praeceden- 

8) Ss^aaronoXiv. Hodie Seva- tibus colligitur. — A Phaside ad 
topoli, retento utcumque vetusto Sebastopolim sigiliatim 810 sta* 
nomine, appellatur. Uuds. De dia numerat Arrianus. Ait Pli- 
hac urbe eiusque noniine v. no- nius, [qui Scbastopolin castellum 
strum librum: Griechcnland und appeliat] vi. 4. extr. hoc inter- 
die Griechen, pag. J570 sqq. vallum esse JOO mill. passuuni. 

9) 'Ano Xcipov 6q(i7}^. Cunfuse Quuni autem octo stadiis millia- 
vertunt: „a Chobo digressi con- rium romanum respondeat, 800 
fectis J20 stadiis: tot enim sunt stadia refert Plinii numerus, quod 
ab Astelepho.^' Miuime intelii- satis concinit cum Arriano. Ait 
genda sunt haec J20 stadia a Hipparthus ap, Strab. p. 147 C, 
Chobo ad Sebastopolim , quuni et Strabo ipse, pag. T61 R, esse 
particulatini , et mox summatim, 6U0 stadia a Phaside ad Dioscu- 
noster hoc intervallum 630 sta- riadem^ sed de recta navigatione 
diis constans fecerit. lam illud a meridie ad septentrionem ducta 
sensit Holsten. in notis a Man- illud expriniunt. Situm Sebasto- 
zio collectis, 1. 1. p. JI4, et ad- poleos, velDioscuriadis, quamvis 
iicit: Forteleg. ig aTadlovgiquod haud perfecto niodo, indicat ho- 
nihil prodest) ... vel potest sim- diernum promontoriuni Iskouria, 
pliciter legi ngo iisarjfxpQlag dito quod vere 800 st. distat a Pha- 
Xco^ov OQfiTiQ^svxsg araSlovg . . . side fluvio. Innuit autcni Strabo 
sed priorem praefero. Et ego ; hanc urbem fuisse ante sinum 
nam assidue pro more suo desi- quemdam, quum, p. 82 A, J87 A, 
gnatis locis, ad quos adpulerat, et l88 B, laudaverit zov /ivxov 
et undc prufectus est {oQfiri^iv' xaira t^v ^ioGTiovgtdda. Imo eam 
vsg p. 3; p. Tj UQavTsg p. 6» in sinu collocat, p. 761, et circa 
p. 7; %aT7iQa(isv p. 3.), ibi et- litus huius maris ho^tvoiraTOV» 54 A P P I A N O T 

mS^vi^og di sig He^aaTonoliv, i^riKovxtt xai dutKOCtot nai 6ie- 
%Uiioi. i^ di Es^ttCTOitoXig vtitkai JioCKOvqutg i%aktixOy aftoi- 
Kog Mtkfialmv^, "Edvti dh TcaQfifitlipanBv rade. TQan$tovwloig 
fȣV, xa^aTCBQ Koi Sevoq>cSv kiyei^y jKoA%oft ofio^oi. xal otl^ li' 
fti tovg fiaxtfimatovg Kai ix&QOTaxovg tlvai xolg TQmttioW' 

et triginta: a Trapezuntt ad Sebastopolim duo minia ducenti et 
sexaginta. Sebastopolis autem Dioscurias olim fuit nominata, 
Milesiorum colonia. Gentes autem praeternaTigaTimus hasce: 
Trapezuntiis , ut Xenophon quoque scribit, tinitimi sant Colchi. 
Atque quos ille bellicosissimos ipsisque Trapezuntiis infestissimoi Si haec ad verbum sumas, quae- Soukoum-Kaleh ad Pitaiounta. 

renda erit civitas iuxta fl. Tami- Paullo laxius, fateor, iiitervalluin 

che, ad orientem proniontorii Is- supererit, pro stadiasmis datis, 

kouria. Sed hic naereo in con- ad Sebast. a Phaside; nam plus 

ferendis stadiasmis Arriani cum quam lOUO stadia reperire milii 

hodiemo ^eographia. ECiLArriano videor. Seriem tanien fere for- 

stadia 3&0 sunt a Dioscuriade tuitam locorum sic compono» 

ad Pityunteni ^ 360 ex Strabone ; Krit Charieis (dO stad.) hod. Cu- 

a Phaside ad Dioscuriadem Ar- pi. Chobus, si hod. Cupi noa 

rianus 810 numerat, Piinius fere fuerit contra seriemArrianiyquae- 

totidem exprimit: cf. 8upra< At ratur iuxta Anacria. Singamei 

reperio in Gauttier, Carte de la (210 st.) Okoumitzkal. Tarsuram, 

Mer Noire, non tantum diflTerre nescio ubi ponerem, quum latius 

inter se spatium a Pitsiounta ad sit ibi intervallum pro datis sta- 

promont. Iskouria, et spatium a diis (120 et 150). Si ad Hippum 

prom. Jskouria ad Phasideni : et transilias fort. Salamacho, inde 

lllud intervallum etiam minus 30 stad. pervenies ad Astele- 

diflferet, si Dioscurias ponenda phum (Kodor), et inde ad Seba- 

fuerit ad orieBtem prom. Iskou- 8topolim(Soukoum-Kaleh). Gail. 
ria, iQ Jma parte sinu. Ego mi- „) c, R„che«ium. Hist dei 

veterum atadiafmo paullulum cun- *=»'""• "'• ''=*• ®*''^ 
eiliare queo, nisi Dioscuriadem 12) Anabas. V. c. 2. Huds. 

posuerim ad septentrionem pro- Imo ait Xenophon Anab. IV. S» 

mont. Iskouiia, iuxta hod. Sou- 22 Trapezuntem esse h rf 

koum-Kaleh. Sic intervallum 350 K6X%(ov z^ga. In loco, queM lau- 

•tadiorum a Pityunte ad Dios- dat lludsoniis, Anab. V. 3, 2. 

euriadem, par erit intervallo a Drillae infeiisissimi Trapezuntiis 

fluvio Isi ad fluvium Chubuni, dicuntur, sicut mox apud nostruBi 

2uod quadruplex spatiuni 90 sta- legitur. — Inter Colchos aute» 

iorum (360) amplectitur (90 ab et Trapezuntem, Scylax collocat 

Isi ad Mogrum, totidem a Mo?ro H^zeras, tlcechirias, Bechiroe et 

ad Phasim, et a Phaside ad Cha- Macrocephalos, quod ad antiquio- 

rieata, et 90 tandem a Chariente rem geographiam pertinet. Ut 

ad Chobum). Spatium illud ho- ut est, plurimas gentes colchicaa 

diemum ab Iside fluvio (hod. Arrianus numerat, et hae aunt, 

Tch^k^li) ad ehobum (hod. Ana- quas Apollonius vocat id^taKol- 

cria), fero reapondtt spatio a x^ H. 1225. Gail. nEPinAOTS, i5 

rloiQy ixetvog (i^kv ^Qlkkai^^ ovofAa^ei» {(lol di ioTtovaiv oi 
Havvoi ovxoi bIvcii ^*. wxl yicg fitt^tficarflrroi daiv ilg tovto frc« 
Hai Toi^ T^a^re^ovvT/of^ i^^^oraroi, xal %(04fla 6%vQci olnovaiv 
wl y^vog dfiaclkevTOV, Ilcikai (liv xal (pOQOv vnoxtklg ''Pn* 
f.iaioig, V7C0 6e xov kriotsvtiv ovk anQi^ovai Tr)v q>OQav' aJUci 
vvv ys didovxog d-sov dKQi^iiaovCiv , ^ l^ekovfiev avxovg, Tot" 
Toov ds 'dxovxai Maxikoveg^^ xai 'Hvloxof ^aaikBvg 6' avTcSy 
!dyxlakog^^. MaxBkovatv dh Kal ''HvtoxGiv ix6(t,£voi ZvdQSixai* 
OaQaa^iavov ovxoi vniqxoot» T^dQSixcSv dh Aa^ai ^ ^ §aaiksvg &h 
Aa^wv Makaaaag, og t^v [12] ffaaikslav naQa aov hxst. Aa- 
foJv 6s 'Aiplkai * ?%ovr«i • ^aaiksifg 8h avxcSv *Iovkiav6g' ovxog 

eRse ait, Driiias vocat, ii vero mihi videntur esse Sanni. Hi eiiiiii 
ad.hoctisque temporis bellicosissimi, ac Trapezuntiis inimicissimi et 
loca incolunt valde munita, gens regum imperio carens. Tributarii 
oiim fueruiit Romanis, at nunc latrooiniis dediti tributorum solutio- 
nem nJeglignnt: quae quidem posthac, Deo iuvante» accuratc per- 
solvent, aut eos exterminabimus. HosattinguntMachelones, etHenio- 
chi, quorum rex est Anchiaius. Machelonibus et Heniochis Ti- 
cini Zjdretae, Pharasmano subditi. Zjdretis vicini Lazi; Laxo- 
rum rex Malassas, qui a te regnum tenet. Lazis iinitimi Apsi- 
lae, quibus lulianus imperat; ille autem a patre tuo regnum ac- 13) jQlkag Xenophonti, 1. c. V. h. nat. VI. 4. coniungit populos 
2^2; ^^v^o»$ Stephano. Iluds. Sannorum et Heniochorumy atque 

14) ZdvvOL ovxoi stvau Recte dicit „nmltis nominibus Henio- 
coniicit Arrianus. Nam iidem sunt chorum gentes^ esse, deinde 
Sanui etMacrones olim ita dicti, etiam cap. 12 comniemorat i,He- 
teste Strabone, xii. 825 B$ et nochorum plura genera'*. 
proxime ad orientem Trapezun- IT) Vulgo Adf^oi, Sic Procop. $ 
tis, Scylax, p. 288. collocat Ma- sed rtoluni. V. 10 Jdtai, quod 
crocephalos, eosdem ac Macrones adstruit corrupta lectio j^dkai 
Strabonis. Imo Trapezuntem Ma- cod. Pal. Haud aliter scripsisse 
crocephalorum urbem facit Scy- nostrum iuauit accentus genitivi 
lax. Ceteruiti absimiles suntSanni AdtcSvi sin scribendum Adicav. 
a Sannigis Stephani, quamvis eos Gail. Sed apud Ste^hanum Byz. 
confunditSaImasiusadSteph«voc. s. v. Aaioi, Snvd^cSv ^d^vog. taxi 
2dvviyai: Arrianus eniin Sanni- xal xcdqlov iv Ilovxtp nakaLU Aa* 

fas iafra distincte numerat. De iL%ri, c^g*A^^iav6g. legitur« La* 

annis Huetius in not. nis.: Vide zosesseCoichos Herodoti etStra- 

iium Suani nunc. Danvillius re- bonis atque hod. Mingrelios con- 

gionem illorum coiiiicit esse hod. tendit l^d. Eichwald, Alte Geo- 

Keldir. G ail. gr. des kasp. Meers etc. p. 503 

15) Anon. A. p. 16 Maxsk<Svsg. sqq. Sed iam Plinius commemo- 

16) Conf. Strab XI. p. 492. 495. rat VL 4 Lazos. 

506. Reges Heniochorum comme- 1) Plin hist. uat. Vl. 4. com- 

morat Strabo XI. p. 496. Plin. memoratgeutemA ps ilas. Eich- JMI APPIANOT 

in rov narQog xov aov^ r^v paaiXelctv f%Bi. *Atl>lkaig 6i Sfio- 
Qoi Id^aaml * * xal ^AfiaaxcSv ^aaikBvg VijafiLaYag * xal otrro^ 
TtaQa aov t^v fiaaikBlav 1%H, 'ApaaK(Sv dh ixofiBVOi Ikievlyat*, 
Vva nsQ nal iq Zz^aaronoUg Siciarai' Zavlyiov §aailevg Zna-. 
^ayag Ix aov ti}v ^aatlBlav ^xBi, Msxqi nhv drl jitlfigovy mg 
nQog ^cfl» inXso^sVy iv ds^ia rov Ev^slvov, 'O dh i4iltaQog «I- 
Qag iq>avifi fiot slvai Tiara fi^^zog rov Ilovrov^. Ivd^sv yag ^^ 
nQog aQKrov 6 nXovg tJiaiv iylvsro ig rs inl Xm^ov noxa^v, 
%a\ vnlQ rov Xm^ov inl tov Siyafiriv. dno ds Siy&nov ina^- 
nrofisv * slg rr/v Xaiav nXsvQav rov Uovrovy Sg t8 inl rov "In- 

cepit. Apsilas excipiunt Abasci: Abascorum rex Rhesmagas, <|ui 
a te regnum obtinet. Abascis contermini Sanigae, ubi Sebaito* 
polis sita: Sanigarum rex Spadagas a te regnum habet. Ad 
Apsarum usque orientem versus navigarimus, in dextra partt 
ftlaris Euxini. Apsarum autem agnovi terminum esse Ponti te- 
cundum eius longitudinem. lUinc enim ad septentrionem fait 
nostra navigatio ad Chobum usque, indeque ad >^igamem. A Si- 
game autem defleximus ad sinistrum Ponti latus Uippum usqut 

wald 1. 1. p. 506 erravit, dicens, rsg (vno vv%xa d\ Tctvva inQdx- 

hyzantinos scriptores solos de il- raro) 8iu r<5v nXoicav fysvyoVf slg 

lo gente aliquid tradidisse. Pro- td iacaTsga tov IIovzov {Sdvtjya^ 

copius narraty Apsilios semper 81 nal Aaiovg inoUovg elxov xa 

Laziis subiectos fuisse. X^oQia) xatQ vnoXeiq>^iaaig xmv 

2) 'En rov naxQog • . . Keges vscSv nvQ ivivxsg. 
ponticarum gentium romani Cae- 5) "A^tpaQog, ni^ag icpdvrj . • . 
saris clientes. Suidas voc. Joiis- rov IIovxov, Non contrarius ett 
xiav6g : 'A8Qiav6g 81 noXXd dvoQ- nostro Apollonius his verbis: 
d^cicagt nccl Aaiolg, vxoi KoXxocg, .... ^aaiv x s^jQVQEOwa t wi 
paaiXia iniaTriaBv. Hoisten. la^axa neiQaxa novxov (II. I36I). 

3) 'A^aayoi Stephano, aliisque Nani ipse exprimit supra (124i) 
Iluds, Sleph. Byz. s. v. Edv- post Byzeras praeteritos iam ]■• 
viyai, i&vog Znv&iag, rolg 'A§aa' cipere rov (ivxov Ponti, quodi Ar- 
yoig naQomeifievov, Cunstantin. riano concinit, dJcenti curvatu- 
Porphyr. de admin. imp. 42: ro rani litoris ab Apsaro iluvio ia- 
81 nuQad^aXdaaiov dno xrjg avfi- cipere. Strabo par. 76U B» iaM 
nXrjQOvaecog Trjg Ztxiag tJtoi Ni- a '1'rupezunte incipientem fleiUM 
no^ipecog noxa/iov iarlv i^ T^g^Apaa^ expriniit, et ait usque ad hanc 
yiag ztOQa fiexQi tov ndaTQOvZo}' urbem tantuni latut dextruM 
xrjQiovnoXecog ' eial 8h /liXia x\ Ponti septentrionem vertua tpe- 

4) Zavviyai Stephano Huds. ctare. Sed accuratiut notter; 
Memnoni Zdvnyoi m Exc. ap. nam ab Apsaro tantum, ocGiden- 
Pbot. rap. Lvl. Taitxa ol neQl tem versus spectant Ponti litorft* 
KXeaxdQrjv d^saadfievot xal xeXeov Cf. Gauttier, carte de la Mer 
anoyvovxegf nXovxov noXvv roifi Noire, 1822. Gail. 

vavalv^ iv&ifuvot «al r^ n6Xiv 6) 'Ano d^ Ziydfiov iTux/utxo* 
dtaQndaai xoig axQotmxatg dcpev- (uv, Supru ud p. II. ut tcriet nKPinAOTS. 8t 

Ttov Tcoxaiiov. ^Aito Sh xov ^limov tSg iit* jiinikiq>w xal Jto- 
CTiovQicldct f TiaxeldoiJLBV rov Kavxaaov ^ ro Sgog , x6 v^og fia- 
li0xa xara rag ^Aknzlg vag KsXriKag. xal xov KavKa0ov xo- 
Qvcpri rig idelKwro ' 2rq6pikog ry KOQwpij Svoiia , 7^« mg 6 
nQOfirjd^ivg KQBfnaad^vai VTto ^Hipaloxov Koxa TtQoara^iv Jiog 
fAvd^evetai, 

Ta Sh dno ^ BoonoQOv rov ^qc^kIov ¥g re inl TQanB- 
iovvra nokiv^ SSs fxet*. [Kata rov ^qukiov BocfnoQov xal to 
arofia rovEv^Blvov Ilovxov^ ivroXg dB^iolg riig Idalag fiiQBOiv ^^, 

flnvium ; ab Hippo ad Astelephum et Dioscuriadem usque , vidi- 
mus Caucasum montem, altitudine prorsus Alpibus Celticis haud 
imparem; et Caucasi iugum quoddam monstrabatur; cui iugo no- 
'men Strobilus, in quo Prometheum a Vulcano fovis iussu sus- 
pensum fuisse poetae fabulantur. Locorum autem atque itinerum, 
a Bosporo Thracio usque ad Trapezuntcm, ratio sic se habet. 
Ad Thracium Bosporum atque os Euxini Ponti, in dextro [Eu- locorum in Arriano cum serie ^x^t, adde: naTcc rov 0Q(X7itov • . . 

hodienia conferretur, . Singamen (usque ad ovroog ix^ir). 'Quicquid 

respicere ad Okoumistzkal con- nempe inter verba mSs ^x^i et 

ieci. Sed, si perpendamus Arria- ovrcog ^x^i fuit in medio, iucuria 

num et Singame Aexum litoris librarii omissuni est. Cuiusmodt 

incipienteni exprimere, videretur errores etiam a typographis pro- 

aptius quadrare hic Singames ptersimiiitudinem verborunisaepe 

cum hodierno Osingiri. Vide ad solent committi. Vide Lanibecii 

p. 10. — Aaiav nXsvQciv est Comm, de Biblioth. Caesarea 

litus septentrionale, sinistrum in- Vindobonensi, lib, Xll^ p. lOT et 

gressis ab uccidente. Gai]« lib. V. p. 153. Vide etiam Nes- 

7) Cancasus ex Ponto yidetur: selium p. 305« Huds. Uaec fere 
ideniAristoteles lib. 1. Meteor. 13. ad verbum reperiuntur in Ano- 
adfirniat. Hinc puto Apollonium nynii A. Peripl. Pont. Eux init.» 
Khod. IV. 135. Euxinum Pontum et apud Marcian. p. 69 Huds. 
vocasse Kavyiaalrjv aXa. Delirant Gaii. Recepit Gailius et egoea, 
enim, qui Caspium eo ioco intel- quae cod. Caes. praebet. Codex 
ligendum putarunt; et verior est Pal., ex quoGelenius librum pri- 
posterior scholiastae expositio ad mus edidit, hunc locumnonhabet. 
locum, ubi legendum, ov yctQ ig 10) 'Ev roZs 8s^colg n^g 'Aalag 
TTjv Kaanlav (maie KavHaalav), (liQsaiv. Vulgo in dexteris Asiae 
dlk' slg rov Ev^sivov iTtSldooaiv partibus. At non habet per ^ se 
o ^daig. Holsten. Strabo pa- ipsam Asia dextram, vel sini- 
riter, quum ad Pityunta et Dios- stram partem ; sed illud dicitur 
curiadem devenit, tunc imminen- respectu navigantium. Valent haec 
teni Caucasum depingit, p. 160 verba Arriani, sicut haecce : in 
B, Alm. Gail. dextro latere, quod Asiae est. 

8) 'Ano restituit Gail. Hic conferendus iocus Thucydi- 

9) ^Slds Exsi» Ex excerptis Ar- dis minus intellectus, VII. 1 : . . . 
riaui in codice caesareo postoo^e i^ovksvovio (Gylippus et Pyt.Vv«^>^ M APPIANOT 

SfCiQ ^ ^ i0tl tov Bi^vmv idvovg , %ehai %aQto¥ iByo^tvw 
''ItQov f h m vaog ^ * iari Aiog OvqIov * ^ ovt« ^ ^ 3V^(HStt/o- 
QBvoiUvov. tovto di t6 x^^^ atpm^Qiov i&tt toig bIq tiv 
nivtov TcUovOiv^^. Toig nktiaaai ii slg tov IIovtov dt^t^^* 
tlg tr^v IdaUtv ^ ^ , to ie)rofi£vov fisQog tov Btdvvmv lOvov^, t« 
nQog Tlovtov xslfitvovy 6 nBQlTtlovg^^ ovtfog i%si\, To ''li^v 
xov Aiog Tov OvqIov dfti%ei^' dito Bviavtiov otailQvg clxotfi 

xiai] Utere Aiiam adluente, iibi regio est Bithjnorain , intidet 
locui Uieron dictue, uIh templum est loyii Urii lie dicti. Uic 
locus eit, unde BolTunt in Pontum navigaturi. Navigantibus au- 
tem in dexterum Ponti latus, Asiam versus, pari Bithjnomm 
i^cntii dicta, ad Pontum sita, quam circumnavigant, lic le ha- 
bet. Hieron lovis Urii a Bjzantio distat centom et viginti ita- ex Tarento profecti) efr', iv ds- nostrum librum: Griechenlaad 

itqt lapovTBg tvv Zi%hXiav , dia- und die Griechen p. 1544 8(|q. 

MvdvvBvamaiv ianlsvaaiy ffr', iv De statua Jotis Urii conf. Cic 

aQiaTSQu ig *I(iiQav nQcoTOv xlsv- Verr. iV. 57. Dallawayi Reisc 

aawBgf . . • • xoTa y^v fXO^axFt. nach ConstaBtinopei pag. 185. 

Quod male sic Tcrtunt: Consul- Osanni Syllog. inscr. p. 228. 

tare ooeperunt, utrum a dextro i^n i ^ -4.. « av» / 

Siciliae latere narigantes introi- ^V '^^Situr OvqIov nQoa^^ 

tum in urbem periclitarentur, an f^oAJ^voff ap. Anon A., Pont. Eui. 

Tero sinistrum latu. sequentes, „'' *^T';"^^V"J*- n m"*"^"- 

liimeram pnmum peterent .... "«^^*^*' P ^ ""^»- ® **'• 

At venientibus ex urbe Tarento, 15) 7Vov c. t. 77. %ls6vtmv ap. 

eundum est sinistram Tersus, ut Anon iaud. et Marcian. Gail. 

8yracusas petant, dextram Tcr- ]6) Huds. iv ^a|ta, seu M 

sus contra, ut Himeram per- dfjta. Marcian. aefiaV. G a II. 

^i^t" J^ihllrViA a!""^ ""^ Ceterum hic locus, slT^mipto- 

uariganti hdbere ad dextram. et j excipias, idem est ac Ano- 

contraria ratiooe Himeram pe- *" • ^*v f *„; ! , •! i 

lunt. 8ic Strabo p. 75T. A. Alm.: "L"^*^*)'^"^ = ^ir^Zl^it, iw!S 

nldovTt iv dQtaTBQ^i latine tuI- ^^^^*' xal «a^£«Xipi;« ji terrf. 

go : ad lacvam insulae. Rectius f''^'' ^' ^; ^' '} ^ '^""S ^^ 

duiheil: a la gaurhe, en remoii. ^^^^^i^^? **^^^^^^« ^^** «^« 

taiit le caiial. Gail. #z«- ^a>»- ^ ^ 

« . 18) Vulgo o «^i«X€ovtfi.GaiL 

11) Al. a ^roAHff* Keposui iarl inx » ^. a *^i . #^^*^ 

ex Marciano Isive potius Menip- ,..«..., «.« 1«««.;«^«« ..«.«!.«..« ^iiki 

....1 « «o «H II..H. -♦ A««« rum suam lectioem uterque aUM pru tial Tov. Gail. _. *._iiAi.. •— » _ i» 
12) Da lioG fano loiis Urii v. Gail. n nEPinAOTx 

Kal IxoTov*®. Hol hnv arivdtutov tiwtj** to avopLa tov JIov- 
rov xaAoi;fi€vov , xaOor» thpiXXn slg ti|V JlQonovrUa, Tovrtt 
fiiv eldon coi Xiyto. *Anb ii tov 'Ibqov [13] TriliovTi iv Ss^m 1V{- 
^ag * Tcoraiiog ' at^lovg dii%si tov ''legov rov Jiog ivvBvrfKOVta *. 
'Ensira MiXaiva^ ax^a tSds ttaXovfiivfi , nsvti^KOvra xal inarov, 
*An6 MsXalvfig axQtig ig ^Aqravriv^ noraiioVy 7va xa\ OQfiog dia; atque est ibi os Ponti strictissimuni , per quod in Proponti» 
dem labitur, quod apprime noscentem te doceo. Ab Hiero au* 
tem navigantibus a dextra occurrit Rhebas fluvius: nonaginta 
stadia ab Hiero lovis distat. Ab hoc Acra Melaena abest cen- 
tum et quinquaginta stadia. Ab Acra Melaena ad Artanem tlu- 20) E^xoai %al i%avpv. Idemsi- promontorium vere in medio est 
gillatim numerat sub finem Pe- inter Rhebani fl. (Riva), et Chile 
ripli, et hunc numerum adstruit A., Artanem Arriani. 8unt eniro 
Anonym. A. Gail. 150 stadia a Rheba ad Melaenam 

21) Anon. tovvo^ Gail. Acram, et totidem a Melaena ad 

1) ^Pri^ag. Laudatus Scylaci, Artanem* Leakius in Essay of 
§.91. t. 1. pag. 291 [ed. Gail.] a Map of Asia minor, Melaenam 
Conf. Oionys. Perieg. vs. 795« quideni posuit ad orientem capl- 
et Piin. VI. 1. Gail. Schol. ad tis Kara*Bouroun, sed nimis re- 
ApoU. argon. IL 347: 'P^^^ag dh motam ad orientem. G a i 1. Schol. 
noTafiog Bt^vLag. 11. 789, ubi ad Apoll. argon. II. 347: ro Sh 
autem ad cod. Par. gr. no. 2727 MiXaiva vfjg a%T^q icrlv Svopa. 
nagd t^v toSv Ttrdvcov noXiv le- 4) ig 'AQTavTiv. 8ic Scylax §. 91 » 
gendjum est. t. 1, p. 291, ex emendatione Vos- 

2) 'EvsvTiyiovTa. Anonymus A. sii, p. 462. Anonymus A, I. Cy 
p. 2. Huds. et Marcianus, p. 09. habet corruptam formam "jQra'- 
Huds. totideni. Gail. vov. — Ibi ilLe non solum oQftov 

3) MiXaiva dnQa. Cf. Apollon. cum Arriano coUocat, sed etiam 
IT. 651. et ibi tirunk. Dicta quo- icoqLov ignotum Arriano. Hic oq* 
que KaXLvaxQov Anonymo A. 1. ^og orescere forsan potuit in em- 
c. Hoc promontorium aegre ego porium« Sic noster mox in Apol- 
crediderini esse hod. Kara-Bou- lonia insula portum tautum me- 
roun, quamvis multum eminen- morat; Anonymus, p. 3> Huds., 
tem; minime enim stadia ICO civitatem. Salum Carusae tan- 
forent a Rheba ad Melaenam, tummodo tribuit Arrianus mox, 
nec satis hoc intervallum 150 sta- p. 15; Anonym. id. p. 8 Huds. 
dia superaret intervaUum90stad. et Marcian. p. 73, Xcfiiva roZg 
9k Bosporo ad Rhebam. Credide- aqp' hoTifiQag dvifioig. Arriani Ste- 
rim Melaenam esse promonto- phane, p. 15, oQfiov habet cum 
rium quoddam omissum luGaut- Marciano quidem, Xc(Aiva apud 
terii Carte de la Mer Noire, sed Anonym. Sic Tyram fluvium lau- 
quod reperio in Carte (manuscri- davit Scylax» p. 282, sed non yi- 
te) de Tancienne Bithynie par cum ibi Hermonactem ^trabonis, 
Joseph Jouannin , k Constantino- p. 469 B. At saepius istama- 
ple, 1826, pauilo ad orientem ho- nant ex scriptorum incuria, po- 
dierni Kara-Bouroun. Imo, hoc tius quam ex topographiae «i^v* 60 yiPPIANOT 

vctVQi iLiHQCtXq TCQog Uq^ 'AifQoditfig f mwiqKOvta aXkoi xal Ijux- 
tov^, ^Aito 61 jiQtivfig tlg ^ikiv^ notafioVf nevt^xovta nal 
IxttTOV* xal Tckola (iiKQa oQfiitono av nQog ty nitQa ry avt- 
XOV0]} ov no^^to dno tov notanov t(Sv iii§olcSv. ^Ev^ivde Big 
Kaknrig ki^iva ^ , dim wxi diaKo^ioi 6tadioi, 6 ih KaXntig ki- 

Tium, ubl et statio parvis navibus juxta fanum Veneris, centum 
pariter et quinquaginta stadia. Ab Artane ad Psilim fluvium 
centum et quinquaginta ; et navigia exigua commode adpellere 
possiut ad petram haud procul ab istius iluminis ostio imminen- 
tem. Inde ad portum Calpes ducenta et decem ttadta. Qualii 

tationibus. — Hic fluvius Arta- nio, VI. 1. — Ab Artane ad Pti- 

nes ad occidentem hod. Kili exit lini habet noster 150 stad. cum 

in mare, et Kili ipse diritur. Lo- Anonyino, Marcianus rero 299. 

cus ille est, de quo Jouanninus, Sed error Marciani est manife* 

in Carte de l*ancienne Bithynie stus. Praetermisit ille aupra sta* 

supr. laud., scribit: Faux Bogaz, diasmuni ab Acra Melaena ad Ar- 

ou se tronipent beaucoup de na- tanem , quem ait Arrianus eate 

vigateurs , et qui cause de noni- 150 stadiorum; procul dubio.con- 

breux naufrages. Nempe non- fuse hunc numeruni in aequenti 

nuUi eo devehuntur, duni se os niiscuit, qui 3(N) stadils constare 

Bospori petere credunt. Cete- debuisset. Sed quum Arrianos 

rum litus a Kara-Bouroun ad 150 stadia nunierat, iilud agit 

Chili periculosum esse ait Jou- quadrato numero, et forsan 145 

anninus« Gail. yere nunierare potuisset. Sic ad 

5) Kosdem numeros habet Ano- idem fere redit interralium apud 
nynius A. Totideni etiani Menip- utrunique auctoreni, si Marciaoi 
pus, ubi distantiam fluvii Rhe- stadiasnium 290, non ab Artane» 
bae et promontohi Melaenae in- sed a Psili profectum mecum In- 
dicat. Oe distantia Melaenae tellexeris. Gail. ini nQoxoa^ 
prom. et Artanni fiuvii , quae ap. ^vXlTjtdccg Apollon. argon* II. 
Menippum excidit, v. nos ad Me- 652 schol. ad h. 1. ^iiXXig, sw 
nippuni p. 39. Tccfiog Bidwiag, 

6) WlXiv^ WiXXig Ptolemaeo, 1) [Anon. KdXnf[v XifUvu scd 
V. I. ^fiXXrig Straboni, lib. XII. noTCCiiov.'] Plinio. VI. 1 portusCal- 
(p. 818. B, ubi V. adnott.) Huds. pas. Apollonius 11. 661 habet /ki- 
llabet accusat. WiXXida Anonym. ^v^^c/oi/ra TBKdXnrfv [corr. ^al- 
At pag. 2 lluds. , WiXXiov Mar- lauero], Xenophonti Anab. VI 
cianus Heracl. [sive potius Me- 4. in. KdXitTjg Xifi^y est peain- 
nippus] pag. 69 Huds. , ^iXiov sula et xoaQiov, potius quam por* 
Stcphanus [y^tXcoi;, notafiog fis- tus. Cf. patris mei Eaaai sar 
TOf£ii Gvviag xal Bid^vviag, Jo(ii' Linien Calp^, in Atlas, p|. 197. 
Tiog KaXXiaToaTOg iv TQiTc^ u^qI Anonym. Pont. Eux. pag. 2 Hudt.» 
^HQOKXfiag' Iv TivQiiaacevToc dno laudat Calpen portum et fluTiuBi. 
Tov ZayyaQiov xo>Qiov, ev tov Hic fiuviolus est forsan 9^17717 Ar- 
WiXiov noTa/iov, loTi xal aXXog riani. Et revera, reperio in Joa- 
WiXignoTaftogTtigBi^vviccg^ inQi- annini Carte de rancienne Bi- 
av tig Tov E^isivov U^vtov, et thynie, iam laudat., rivuluni 
s. ▼.■ 4^vlXig,.,. S<fTi xal noTa» quemdam exeuntem in imam par- 
/uo( Bi^wiag MXXiff.] Psiliis Pli- tem sinus Calpes, Md qui aoa nEPinAOTZ. 61 

I 

^iriv Snoiov rft %aqlov iarlVf fuA onoto^ o^H'^» «aI ?t» n^yV* 
iv avrcJ tlfvxQOv xal xa^a^ov v^aroff, xal oti t;ila» w^of t^ 
^akciaari ^vXmv vovTsi/j^i^flr/fKor , xai a^Tcxi IvdTiQoif tavtu Sivo- 
cpdSvTi^ Tco nQe6§vTiQa)' kikexrai. jino Kakntig Xifiivog elg 
^PoriVy cxaSioi et^ioai^^ OQfiog vaval (iiKQaTg. *An6 '^Po^^g elg 

autem locus sit Portus Calpes, qualisque statio, et ibi fontem 
esse frigidae ac limpidae aquae, et s^^Ivas mari vicioas, lignorum 
ad naves conjficiendas , illnsque feris abundare, Iiaec satis Xeno- 
phon senior narravit. A Calpes portu ad Rhoem, stationem par- 
yis aptam navigiis, sunt viginti stadia. A Rhoe ad Appolloniam, 

reperitur in Gautterii Carte de v8aTog ytal dtp^ovov» ^iovaa in 

la Mer Noire. Quod vocat no- avr^ riy ^aXdTTy, Kivulus scilicet 

stcr oQfiov, Xifnjv dicitur Xeno- reperitur in Juuannini Plan du 

phonti i. c. §. 4. 8ic iile: Xi' port Calp^, qui dclabitur iti Uar- 

firjv d* vn' avTfj neTQa, to ngog man-Kaia supra iaudatuni. Repe- 

seniQttv aiytaXov l%a)v'. Illud mi- rio quoque ibi puteum; sed hic 

re congruit cum Jouannini Plan vix esse potest nrjyri veterum, 

niinute du port Calpe , ubi sunt, quum illa fluat inl TJj &aXdTT% 

fornies creus^ps dans la roche, id est mari quasi immineat, et 

pour y abriter les bateaux de procul dubio in mare delabatur. 

cabotagp. Quas iuxta, orienteni Intelligit tamen Jouanninus pu- 

versus, est Harman Kaia, bas- teum, et ait rivulum supra lau- 

fond de roches ou les buteaux datum fere desiccari aestate ; il- 

sont expos^s k de grands ^dan- lius aquani non atpQ^ovov dixisset 

gers, s'ils se laissent deriver. Xenophon Gail. 

£t considerandum est illum Har- 9) Xsvo^pdSvTi] Anabas. VJ« c. 4 

man-Kaia spectare occidentem (init.) Huds. 

versus, nQOs haniQav, et esse al- 10) Eig ^Porjv, fSTdScoi efKOCi, 

yiaXov Xenophontis — Ait Ano- Haec pars litoris non satis accu- 

nym. Pont. Eux. I. c^ Calpen rate exprimitur inGautterii tab. ; 

esse Heracleotarum emporium. sed ap. Jouanninum 1. c. , por- 

Silent omnes, quod sciani, deortu tus Kefken mire respondet Potj 

huius urbis. Fursan aliquid ha- Arriani, et inde iterum 20 stad. 

bct conimune cum monte Calpe deducimur ad insulam Kefken, 

iuxta Gaditanum fretum sito, et Apolioniam Arriani. Ceterum in 

Hcrculis noniine consecrato. Cf. Ause de Koumdjighaz, portui 

Megasthenem apud Stjab. XV. Kcfken proximum , exit rivus 

pag. 1007 C; et Haoul- Rochette, quidam, qui a environ une lieus 

Hist. des col. I. 402, 403. Pro- et deniie de cours, auctore Jou- 

eul dubio non erat Calpe a Grae- annino, et ex quo suum nonien 

cis condita, q^uum illam Xeno- Rhoe forsan accepit. Keperio 

phon anab. VJ. 4, init. posuerit etiam rivulum alium mihoremy 

in litore, ubi noXcg ovdsuia, ovxe in portum ipsum Kefken exeun- 

tpiXla, ovTS hXXrjvlg, dXX rj 0Qd' tem, ex quo Rhoe forsan dictus 

Ksg Bc&vvoi, — Ceterum 210 ha- locus fuit. Gail. Eadem loca 

bet hic noster, Anonymus 220, eandemque distantiam commemo- 

p. 2, Huds. Gail. rat Anon. A. p. 3 ed. Huds. Lo- 

8) ille eit funs, de quo Xeno- cis huius regionis allatis iliffcrt 

-phon 1. c. ait: TiQijvfj dh i^diog Menippus p. 69 sq. 62 APPIANOT 

'ATtokkfOvlav^^ vfi^ov (iiKQaVy oklyov dii%ov6av rijg i^nslgov^ 
Skkoi €1x001^^. iUfiiJv vno x'^ vficidt^^. Kal fv&iv slg Xtilag^^ 
eradioi £rxoaiv. jino Xfilmv oydoi^xovTa xoi Ixorov^^y Jva ns^ 
ZayyaQiog ^ ^ norafiog i^PakkBi slg rov Ilovrov. ^Ev^Mb ilg 

insulam exiguam, non procul a continente remotam, alia ri- 
ginti: subest portus in hac iVisula. Hinc ad Chelas viginti sta- 
dia. A Chelis usque ad id loci, ubi Sangarius flaviui in Pon- 
tum iufluit, centum et octoginta. Inde ad Hjppii ottia, alia cen- 11) 'AnoXXoDviav, Thynnias di- niam. At sexaginta •tadioroni 

citiir Pomponio lib. IJ. c. T. [§. hoc intervalium ait tsse Marcia* 

2; Scylaci Gvviag t. J, p. 291, nus [sive potius Menippus] p. 70. 

Apollonio Jl. 350, Gvvrjig, et vs. init. Huds. Quomodo naec coa- 

460 Gvvig. Gail. [672. 673 i^- ciliari possint, nescio. Yidetir 

tfov Qvvi.ddog\, Aliis Apoilonia tamen Arrianl numerus yero pra- 

Thynnias ad distinctionem al- pior esse ; nam Jonanninua, In 

terius Apolloniae in Europa si- Plan minute de Kefken, ait leu- 

tae. Vide Salmasii Exercit. Plin. cam unam esse a Calpe ad Kef- 

siib init. c. 19. Huds* 17 vvv ken, et leucam aliam a promoa- 

Jaipvovcia adscribitur margini torio Kefken ad insulam eiuadem 

mss. Palatini. Holsten. Oa- nominis, eamdem ac Apoltoniani 

phnusia dicta Ptolemaeo, Apol- Arriani. Gail. 

loni sacra: de quo Tide Casau- 13) Nihil mirum quod porUii 

l>on. ad Strab. p*818, etTzschuck. hic cullocetur quasi aub rupibua. 

ad Mel. 11. not. exeg« p. 572. Ceterum portus ille eat, de quo 

llodie^ insula Kefken. Gail. Apullonius ait II. 3S0: fnftfovm- 

llanc insulam appellat Menippus vrjTfiog oQfiov rKija^c. GaiL 

I. I. Thynias. Schol. ad Apol- \^) XriXag. Nullam formamfor- 

lon. argon. II. 672: 77«^! ti|s Gv" cipis xriktavogj ibi^ litua refert, 

viddog VTiCov ngoUQrirai, r^g iii- quae huius adpellationis rationen 

fivrjrat NviJUpig 6 HffccxXioirrjg. redderet. GaiL 

*Prjal 8s avrrjv hnrd cra6iovg 15) 'OySoijxovra xal huxrov. Sic 

J-XFiv r^v nsQifitrQOV. KaXXic&s- Anon. A, pag. 3 Huds. — Vlginti 

vrjg Si Iv T9J neQCnXoi vno filv stad. ab Apuilonia inaula adChe- 

*EXXijvaiv (prjal nQocdyoQhVichai las, 180 a Chelis ad Sanffarlnniy 

rrjv T£ x(6oav xcrl Tnv vrjcov 0U' numerat Arrianus. Sic diicentifl 

vidduy vno dl rtSv oaq^aQtov Gv- stadiis constabat intervallum tb 

viav, et ad r. 685: Ev de t^Ov- Apullon. ad Sangarium, et illnd 

vidi v^Cfp Uqov iariv 'AnoXXmvog. supplere numeruin potest apud 

^HQodcoQog ovv tprjaiv hcoov rov Marcianuni [s. potius iMenippum]i 

^AnoXXdDva nQoaayoQtvBod-ai ^ xal pag. 70, Huds., ubi scribitur falao 

^Dafiov ctvrov tlvac iv rij vrjooij /, et forsan legendum g'. GalL 

ov %a^6 SqQ^oo) inBcpdvrj' a^roig, Kumerus apudMenippum fortaaie 

dXXd xa&o ol AQyovavrai SQd^QOv leg. 0', 

ttg avnjv nar tnXtvcav. 16) ZctyydQiog. Scylaci £aya- 

13) 30 stad. aCalpe adRhoem, Qiogy aliis Sagaris; hodieque ap* 

20 alia aRhoe adApolloniam nu- pellatio esse in usu dicitur apud 

nterat Arrianus cum.\non., id est indigenas. Huds. interdum JSay- 

<|!iadraginta a Calpc ad Apollo- yuQog dictus. Cf. adnotat. in Scy- nEPinAOTS. M 

rov ^Titnlov^'' xag infiolagf SkXoi iyioi^funntt nal txatov^*. 
Elg dl^ Alkkiov_ ifinoQiov Ano xov ''Tn [- 14]ff/ot; , OTadtoi Ixa- 
Tov ^. xal dno xov Atkklov eig ^Ekatov^ , l^^xovra'. *Ev^ivds 
ig Kctkfixay Skko i(in6Qiov, Btiioai xal Ixorrov*. ^Ano Kalfixog 
ig AvKOV noxa^ovy 6y8oi]KOvxa^ , ano dh Avxov tlg ^^HQanksi- 

tum et octoginta« Ab Hjppio ad Lillium emporium, centum stad., et a 
Lillio ad Llaeum, scxaginta. Inde ad Caletem, aliud cmporium, 
centum et vlginti. A Calete ad Ijjcum fluvium, octoginta. A 
Ljco ad Heracleam, urhem graecam doricam, Megarensium co- lacem, T. L p. 462« Ceterum Pli- 1) ^Exarov, Totidem Anonym. 

nius VI. 1. ait: a quo (lluvio) A. p. 3 Huds. Nam ille ab Hyp- 

incipiunt Maryandini sinus. Inci- pio ad Diam, Tel Diospulim, 6o 

pit enim ex 8akari fluvio sinus, stad. nunierat; et inde ad Lil- 

usque Heracleam. Gail. Zay- Hum 40. Liilium desjderatur ap. 

.ydQiog Menippus. Apullon. argon. Marcian. et in tab. Peuting, 

11. 122 notaiiov GTOfia SayyaQiolo, utrum in scribendo neglectum, 

Schol. ad h. I..* ZayyaQLog, no- an derelictuni iam a uaviganti- 

xafiog ^QVyiag, 'O de MvQXsa- bus, nescio. Gail. 

vog ZayyaQOv avrov XiysG&ai tprj' 2) Anon. A. atque Menippus 

civ, EQfioyiVTjg 8e iv ra nsQl adiiciunt ifinoQiov xofl norafiov, 

^Qvytag (prjalv, Zayyav riva aas- ^,^^, ,,, .j a 

f^^Gavra nsQl r^v ^Psav, usraQa- 3) EgrjyLOvra. 1 otidemAnonym. 

Ulv pIc zovto to v8afQ, xal an ^. — Arrianus et Anonym. ab 
^ _ _.,^.,. ^, ^^ ad 

tprjQi Soiv&og/^^^ — sr— — — , -» calcem a Tour of Asia niinor) 
^^ .,,... ^ ' quaesiverini in hod, Akchechar, 

17) Apollomo [II. 795. et Ano- Gail. 

nym. p. 3 ed. Huds.] "Tjrtov j at- 4) Etnoai xal hiarov. Tolidem 

que ita hic loci legenduni esse Marcianus p. 70 Huds. Silet 

docet Salmasius in^Kxercit. Plin. Anonym. ob lacunam. — Hunc 

cap. 43. Huds. Tniog Steph. fluvium Thucyd. IV. 75 Kdkrpia, 

Byz. s. h. V. ad Domitium Cai- Diodorus XII. 72 Kdxnra vocant. 

listratum, Twtoff Meiiipp. Schol. Dg yanjs vocis formis cf. Pal- 

ad ApoII. ar^on. II. 794 sq. .• «Ptj- n,er, Kxercit. pag. 5L Duker. ad 

GLV, oTL ol Bs§QV7isg noUv ansra- xhuc. 1. c, etPopponem inThuc. 

(lovro rrjg MaQLavdvvav xmQagt yol. H. pag. 432. — Cales Hala- 

xofl fiixjQi rov yniov norafLOv bli; sic Leak. 

nQoariyayovro^ rovg OQOvg^ Slm-^ 5^ 'QydoiiHOvra, Totidem Ano- 

6Tai ds naQa Ttp norai^ sv ^r^ ^yji,^^\ ^ag, 4 init. - Mar- 

Sy%%.^''^ '^^^^? ^^«^ ^^jojisvrj.^ ^f^„ gjj /^J^ numerat a Calete 

O ds Tmog a^vofiaaraL ano rov ^^ Heracleam usque, dum noster 

xaracpsQsa^ai ano ra^v Tmiov j^^j^^^ ^^^ Anonym. 99: sed in- 

OQ^^- caote Marcianus silet dc Lyco 

18) 'Oy8ori%. xal hiaTov. Con- fluvio, et quantillis stadiis ad 
cinit Anonj-m. A. p. 3, et Marcia- Lycuni pervenire debuit, Hera- 
nus p. 7U. Huds. Gail. cleam transilit. Gail. 64 APPIANOT 

av ^ noXiv ikkrivlda dcDQMtiv , MsyciQifov &noMOv ^ , atadioi et- 
TiOCfL' iv ''HQaaXBla OQfiog vavalv^, Idito dh *^HQaKkBlag Inl fUv 
Tu MfiXQCpov^ KakovfiBvoVy azadioi oydoi^KOVTa. "Ev&bv 6i bIq 
ro IIoalSBiov^^ f TBaaaQaKovta ^ ^ ' xai Sv&bv alg TwioQl-' 

loniam , viginti stadia: in Heraclea statio nayium. Ab Heradea 
ad Metroum, octoginta stadia. Inde ad Posideum, quadraginti. 
Inde ad Tyndaridas, quadraginta quinque. Inde ad Njmphaeiim, 6) 'Ano 81 Avnov dg ^HqcctiX. simum numerum 1550 exhibet 
Tabula Feutingeri a Lyco adHe- Anonym» A, p. 4, Huds. Plioius, 
racleam quatuor niilUa passuum YI. 1, habet 200 M. , id est ctr- 
ponit, hoc est triginta (fere) sta- citer 16U0 stadia. Apud Strabo- 
dia. Male.ideoPiinius(VI. l)Lyco nem p. 542 distat Heraclea a 
fluminiHeracleamPonticamadpo- Chalcedonio fano 1500 circiter 
nit: nam adpositae fluvio urbes, stadiis* — Ait Strabo ibid. di* 
quae ad ripas fluviorum positae. stare Heracleam a Sanffario 50t 
Huds« Cf. Mannert. VI. iii. 510. stadiis; sunt 560 apud Arrlanum. 
— Non 20, sed 19 stadia a Lyco Gail. V. nos ad Menlppuii 
ad Heracleam numerat anonym. p. 40. 

p. 4 init. — Locorum naturam 8) oQ/iog vavfslv. Foraan dictos 

mutaverunt fluvii adluviones, Aco.ne. Huds. De qua statione 

quum hodie lleracleae ruinae a silent Anon. et Marcian. Magnnii 

mari recedant. — A fano Chalce- Heracleae portum tribuit Men- 

donio 1500 stad. numerat Strabo, non. c. 52. — Mox Anon. cuM 

p. 818. Alm. 1550 sigillatim Ar- Arriano 80 stadia habet ab He- 

rianus. Gail. raclea ad Metroum, quod prae- 

7) Ita Xenophon [Anab. VI. II, terniittit Marcianus. Gail. 

]], Strabo [fallitur hic Huds. G.], 9) Locum Metroum non iegi- 

Apollonius (minime. G.), iicct mus apud Menippum. Metrow 

alii Milesiorum esse veiint [inter autem fanum Deae Matris quos Strabo, XII. p. 542, G.]. videtur, utut fuit urbe Smyraa, 

Huds. Cf. Casaub. ad Strab. conf. Strab. XiV, p. 64(i. Hoc 

p. 542, Tzschuk. ad Mel. I. not. fanum Menippus non commemo- 

cxeg. p. 582, et Kaoul-Kochette, rat, sed tantum distantiam urbis 

Hist. des col. III. 300. 301. Con- Heracleae et templi Posidonii 

cinit Anonymus de stadiasmis ex indicat. Anonymus autem A. li- 

Calpe ad Heracleam, nisi quod ve Menippeus, quem dicimiis, 

exciderint 120 stad. ab Elaeo ad habet Metroum, adiecto eodoM 

Caletem, et quod a Lyco ad distantiae numero, quem aped 

Ileracleam 19 stad. pro 20 Ano- Arrianum legimus. 

nymus numeravcrit. Marcianus 10) Anon. A. sive Menippeilf 

ab utroque saepius reccdit, et veramformamiTbtfc/dcioypraebet. 

numerorum mendis foedatur. — V. nos ad Mcnippum p. 40. Cf. 

Ceterum ait Marcianus stadia Steph. Byz. s. v. JTodc/diioy. 

1530 esse a fano Jovis Urii ad 11) Totidem Anonymue A. Slc 

lleracleam: apud Arrianum re- ab Heraclea ad Poaidium 120 

perio a Bosporo ad Calpen 750, stad. numerat Arrianus com Aao- 

indc ad Heracleam 800; sic sum- nymo; Marcianus 100 tanCnm- 

ma Arriani 1550, non multum modo. Posidium cum MannertOt 

lecedit a summa Marciani. Iptis- VI. 111. p. 614, ponerem in pro- n E p I n A o T £. e5 

Sag^^, nhxt xal x^^m^wvta. lHvtB dk xal iina h^iv inl %6 
NvfAg>€itov^ ^ ' Nttl ano rod NvfMpalov in\ xov 'OJf/wrv»* noxanLOv^ 
xQiinovxa. ntaX ino 'O^dvov sis iMviaQaHiiv ^ ^ ^ ivsviqxQvxa^* ' 
HavdaQaxfi OQiiog vaval lUKQaig, 'Ev^ivds tlg KQtivldag, l^. 
xovra^^. xal ano KQfivlinv Blg ^vlkav ifitnoQiov, xQiaxovxa^^, 

qnindecini; et a Njrmphaeo ad Oxinam fluvium, triginta. Ab 
Oxina ad Sandaracam nonaginta stadia: Sandaraca statio est 
parvis navibus. Inde ad Crenidas sexaginta; et a Crenidibus ad 
Fsjllam emporium, triginta. Inde ad Tion, urbem graecam io- mont. hod. Tschautsche, rel pusj 40> quod melius duco. Nam, 

Kousseh. Gail. ScribeQdus est quum videatur Oxinas R. ewe 

apud Menippum numerus Qt, bod. Tcharouk, et mox aperte re- 

l^) Stad. 45 noster etAnon. A, spondeat Tium hodierno Filios, 

a Fosidio ad Tyndaridas habent. stad. 270 ex Arriano forent ab 

Omittit Marcian. Tyndaridas. — hod. Tcharouk ad FHiosy quod 

Cum Leakio crediderim Tynda- non patitur iocorum natura. Fa- 

ridas esse hod. Kousseh. Gail. cilius autem erit rem totam com- 

Tyndaridae fuit fanum Oioscu- ponere, si cum Anonymo stadia 

riorum, conf» schoL ad Apoli. ar- 40numcravenmusadSandaracani, 

gon. ad II. 8J6. 111. 1319 sq. 60 ad Crenidas, hod. prom. Kili- 

13) Stad. 15 noster, 45 Anon. moli; inde 30 ad Psyflam, 90 ad 

A, rectius, ut yidetur. Praeter- Tium« Sed cum ArnanO nume- 

mittit Nyrophaeum Marcianus [s. rante 90 stad. ab Oxina ad San- 

Menippus]. Gail. daracam, ai'ctius est intorvallum 

14)- Marciano Heracl. [s. Me- litorale, quani ut stadiasmum cou- 

nippus] hnl xov 'O^lvriv noxu' tineat. Uaud recte igitur Hud- 

fiov. O^ivav Anonym. A. H u d s. sonus Marcianum [s. Menippum]» 

Ab Heraclea ad Oxinam conci- emendatum ex Arriano yult$ 

nunt de stadiasmo Arrianus et emendantus potius Arrianus ex 

Anonymus A, nisi quod aTynda- Anonymo. Gail. V. nos ad Mar« 
ridis ad Ny mphaeum 45 stad., pro* cianum et Menippum p. 169. 

15 Arriani, habeat Anonymus. 17) Stadiorum numeri mihi vi- 

Numerum Arriani adstruere vi- dentur corruptissimi. Cnm Me- 

detur Marcianus p. .70 Huds., nippo (ap. Steph. Byz. s. v. ^'ifX- 

90 ttadia dicendo esse a Fosidio Xa) et Marciano [atque iterum 

ad Oxinam; totidem ex Arriano Menippo], pag. 70 Huds«, legen- 

coUiguntur. Sed melius gaudet dum sinoai' pro h^ovra» et x"^' 

Anonymi numero geographica ra- qIov ^vo i/inoQtov. Berkel. ad 

tio, si tabulas geographicas con- Steph. p. 476. Habet etiamAnon. 

feramus. — Oxinas fl. hod.Tcha- A. 20stadia: triplici igitur testi- 

rouk, iudice et Leakio. G ai I. nionib deletur mendosus nostri 

^ 15; Ap. Menippum IkxQaddiTiTiv numerus. Ceterum videtur Ar- 

legebatur. Menippus Sandarcan rianus hic latiora urbium spatia 

appellat: oQfiog nloioig. exprimere, quam ut cum loco- 

16) Ab Oxina ad Sandaracam rum natura quadrare possint. Cf. 

$K) stadia numerat noster, Ano- not. supr, Gail. 

nymus A. et Marcian. [s. Menip- 18) r^taxovro;. Totidem Anon. 

11. 5 66 APPIANOT 

'Evd^hde Blg Tlov, nohv iXkrivlda lavinriv, in\ ^alarrri ol- 
Kovfiivriv, Mikrialmv na\ ravrrfv aTtoinov, ivtvrinovta ^ ^ . 'Aito 
61 Tlov slg BiXlaiov^^ nora^ov, aradioi elVcocriv. 'Ani ii 
BtXialov i7t\ rbv naq&iviov^^ Trorcjffiov, araStot fxcctov^*. fii- 
XQt tovSb SqaTiBg ot Bidvvoi^^ vifiovrat' xJv ftal Sbvq- 

nicam, in maris ora sitam, Milesiorum coloniam, nonannta. A 
Tio ad Billaenm fliivium, viginti stadia. A Billaeo ad Partbe- 
nium fluvium, centum stadia. Hucusque Thraces Bitlijni sedeK 

Aj p. 5 Huds. viginti [shociv s. 21) IJccQd^tvrjv Anonymo di- 

x'J tantum Marcianus [s. Menip- ctum, hod. Bartin. Gail- ApoH. 

pus] p. 70, fin. Gail. Menippus Uhod. II. 936: TlaQ^Bvloto QtmL 

appellat Fsyllam xtoqlov utroque Schol. ad h. 1. IIoTafids natpla* 

loco ; item Anon. A., quem nos yoviaq, 'E%pdXXsi dl ra &BVMtTa 

Menippeum appellamus. nsgl noXiv Si^aagiov. To ae v9mQ 

'*t\\ 1 » rr.«A' j ^ k ^ avtov iv naai naQiQrBTat. IlaQ' 

cleaadliam Pln.iu» VI. i, nu- ^ a4tm U^b<i»w. "W. 

merat 38 m. pas.s. id cst, 304 cir- «jr ». < >, -.;!-..._„ _„jr a.^..«m« 

circiterstad.; Arrianufl4S0 habet f^^^irnwS^ oSL*^^ 

sigillatim, aut 300, si Arriani - ^XT. ^^"'' '^'" "'"^ 

•. a^lfTrf ■JirT.rV^n " ^^) k«roV. Cf. adoot. supra. 
ciano. Conf. not. supr. Gail. 33^ j^ Thracibus Bithynis cf. 

20} BMaXov. De accentu cf. ad Scylac. t. I. p. 462, Adde 

Herodianum iv rtS nifimca Trjg Mannert, VI. iii, pag« 545. — 

%a96Xov, all. in schol. ad Apol- Longe latiorem Bithyniam Ar- 

lon. argon. Jl. T91. Arrianus nu- ritinus exprimit, quam Scylax, 

nierat stadia 90aPsylIa ad Tium, utpute quae Mariandynoa et fere 

et insuper 20 aTio adBillaeum; dimidiam Paphlagoniae partem 

totidem Anonymus. Ait Marcia- amplectatur ad orientem. Cf. tab. 

nus [s. Menippus] p. 10, esse a ^eogr. Scylaceam. Paulo eerius 

Psylla 90 stadia acl Tium urbeni Bithynia patuit usque ad Billae- 

et ad Billaeum fluvium, quasi in- uni (cf. Anonym. A, p. 5, Huds 

sideret Tlum fluvio Billaeo. Hic et ibi not.), et tandem ad Par 

hallucinatur etiam Marcianus [s. thenium. Cf. Mannert. 1. c« p 

Merfippus]; nam Arrianus et Ano- 547 — 549. Gail Videbis, si coa 

nym. A, stadia 20 habent a Tio feras hoc loco Menippum etAno 

ad Billaeum. — Mox contra da- nymumA., hunc ex illo quaeviea 

mnandus noster ex auctoritate lunt descripsisse. Td d\ ix6ft9Pa 

Anonymf et Marciani [s. Menip- na<pXayov(ag iatl apud Menif- 

pi]: a 'lio nempe illi stadia GO pum finem descriptionis Bithy- 

numerant ad Psilidem, 70 ad Par* niae fuisse, quaevero sequuntur: 

thenium; oniittit Arrianus Psili- rtvlg dl xov UaQQ-iviov norafMV 

dem fl., et stad. 100 numerat a oqiov Bi&wdSv nal IlatpXayivmv tH" 

Billaeo ad Parthenium, dum alii vai ^ovXovTai, Marcianus ex Arria- 

iigillatim 130 diligentius expri- no Menippeo operi adiecisse vide- 

mant. ^ Billaeus fl. ad orient. tur. Quae deinde sequuntur etian 

hod. Filios, Gail. Anou. A., quem nos MeaippeuBi nEPinAOT£, 67 

qxSv^* h ry ^vyyqutp^ liv^fMjv btoiricaxOf Su iiam^matoi tUv 
T(ov xani ti) v Idaiav , aal ta nolka xaxa )J iSTQatia tav ''EXk^^vcav 
oTi iv ty8s fg XfOQa iTta^Bv, inBi.8'^ aTttxmqic^aav ot ^AQxa- 
8£g dno ts f^g XsiQi66q)ov ml tijg SsvoipiSvtog (iSQldog, [iO] 
Ta 81 dno tov8£ iri8ri IIaq>Xayovla, ^Ano TlaQ^svlov ig "Afia' 
CtQtv noXiv iXX7ivi8ay ata8iot ivsvii^ovta ^ * oQ^og vavclv, ^v- 
^sv slg ^EQv^lvovg ^ , lliJxovTa. xol dno ^EQvd^ivwv elg KQtO' tenent. Quorum Xenophon in sua historia mentionem fecit, 
quos omnium Asiae populorum bellicosissimos eise ait, et a qui- 
bus Graecorum exercitum multa mala perpessum esse testatur, 
postquam Arcade;s a Chirisophi atque Xenophontis partibus de- 
fecerunt. Hinc Paphlagoniae est initium. A Parthenio ad Ama- 
strim urbem graecam, ubi navibus statio, nonaginta stadia. In- 
de ad Erythinos, sexaginta; et ab Erjthinis ad Croninam, sex- appellamus, recepit, sedsuomore subiecisset. Conf.Appian. debello 

mutayit. Mithrid Uanc rem pu- 

24) Anabas. VI.3. Huds» Haec blicam fecit Kottiers legatua le- 

ex Xenophonte allata nequeapud gionis gallicisy qui has regiones 

Menippuni neque apud Anony- vidit. V. F. Osanni relationem in 

nium A. leginius. Si respicinius, A. ephem. schol. unir. 1830. sect. 

quae deinde Arrianus dicit: Td II. no. 10. p. 566. — ,/Evsvipiovta. 

ds dno tovds TJdi] IlafpXayovia, Totidem IMarcianus [s. Menipp.] 

et quae apud Menippum post et Anonymus. Mox ait Marcia- 

OQiiuBi^vviav legnntur Tc^de i;i;d- nus distare Amastrim a Parthe- 

fihva IIccmXayovLccg ifsri luce cla- nio 220 stad. ; ex Arriano distant 

rius fit, his verbis Menippum Bi- 210, quod parum discrepat* — 

thyniae periplum finiisse. Ait Anonymus, p.5. Huds. distare 

1) Rudimenta urbis, quae olim Amastrim ab Heraclea 700 sta- 

Amastris, hodie Amastra s. Ama- diis$ apud Arrianum illud esse 

sta, atque arabice Amasrah ap- 690 stad. reperio..-— Ceterum flu- 

peliatur, videmus in colli, sita rium iuxtaAmastrim laudat Ano- 

dextera parte portus hodiernae nymus;de quosiIetnoster.,,Gail. 

urbis, Ibi enim stat monumentum Schoi. ad Apoll. argon. II. 941: 

marmoreum ad memoriam victo- Td 8s Si^aafiov (istmvojMa^*' Afka- 

riaecuiusdam Komanor. positum. nzQig dno JaQsiov a8sX(pov 9v' 

Incisa sunt monumenti uno latere yatQog. 'EnXif&ij 81 t^v dox^ 

eniblemata i. e. fasciculi hastarum, dno tov d^aafiov XdcBsZv nagd 

signa, coronae niurales, et inscri- KaQcSv {dvti r^s Z^Qae) [rdy] /?ov- 

ptio haec: ZTE^ANOlIITPrSl' Xofisvov Htiaaitnv noXiv, 

TOI COKONAE MVKALB8. AI- 2) "EQi&ivot ajiinsXot v^aot nie- 

tero latere videmus militem , cu- morantur Ptolemaeo I* v. c. 1 ; 

ius equus hostem caesum calcat. non tamen inter Amastrim et 

Inccrtum quidem est, quo tem- Cromnam collocat, sed prope He- 

pore hoc monumcntum positum racleam Ponti* Huds. Oe Ery- 

sit; fortasse tuni cum Lucul- thinis rupibus cf. et Strab. p. 

lus urbes Ponti, ct Amastrin, 820. Alm. Non 60, sed 90 stadia 

et Heracleam aliasque Komanis ab Amastri ad Eivtbinos niime- 

5* 06 APPIANOT 

(ivaVy SXXoi s^^^KOvra^, ^v&ivSs slg Kvt<OQ0v ivsviqHovxeL' 
OQfiog vavolv iv KvrciQO)» xal aTCo KvrmQOv slg AlyiaXovgt 
i^fJKOVta *. *Eg ih ©vfii^va * , ivsvrixovxa. xcrl slg KitQa^, 

xaginta alia. Hinc ad Cytonin], ubi statio navibus, nonaginta. A 
Cytoro ad Aegialos, sexaginta. Ad Thjmena, nonaginta. Ad Caram- rat Anonyiuus A. p. 6 Huds., (pXayovlav, Ovtca Sl Xiyowai 8ut 

quod melius convenire videtur TriviQvd^QOTfjTarovyQdgiaTog. EM 

cum spatio hodierni litoris. Nam yaQ tolovtoi, Kal Ofn^QOg a^tmv 

ab Amastri, hod. Amasserah, ad (isfivrjTai. lliad. II. 8&i. 

Cytorum, hod. Kidros, Arrianum i) "AXXoi h^novta, Mendote. 

210 stad. tantum uumerat, Ano- Vide adnot. supra. AnoDymusA. 

nymus 210. £t ab Amastri qui- stadia 180 sic numerat ab Aina- 

deni 90 stadiis Anonymi, melius stri ad Cromnam, nosterl20. Mar- 

quam 60 Arriani, deducimur ad cianus 150. Ab Anonymo male 

fluv. Tchakroun. ubi Erythini vi- recedunt alii. Gail. 

dentur collocandi. Inde iterum ^^^Eg/fxovra. 6ail. haec: »,Hoc 

90 Anonymi stadia malim, quam numero, ut recte Huds. yidit ad 

60 Arriani , ut Cromnam dcve- Marcian. , implendus Marcianus, 

niam, et inde 90 stad. cum utro- qui, postquam nos transtulit ad 

que et Mfarciano, ad Cytorum Cytorum, nos subito ab Aegialo 

pervenfatur. Arriani arctior est abducit, antequam illuc addaxe^ 

hic stadiasmus. Gail. Schol. ad rit. Ceterum singulariter discre- 

Apol). argf. II. 941 : 'EQvd^lvoi 8h pant hic tres auctores, quos com- 

ovtm Xsyoftsvoi Xocpoi nsgl Tla- ponere nequeo. Arrian. 


Anonym, 


Marcian. 


Cy 


toro 


ad 


Aegialos. 


60. 


60. 


(60?) 
Climacem. 


m 


50. 


50. 
Timolaeum 


1 « 


40. 


60. 
Thymena. 


90. 


20. 


* 
Carambim. 


120. 


120. 


100. 2T0, 290. 270." 

Apol). arg. H. 942: vXi^svta Kvtcdqov, 

5) Thymena forsan quae Ar- merando 60 [I^J stad. a Climace 

riano, Ptolemaeo, est Teuthrania. ad Timolaeum ; omittit ille Tliy- 

Huds. Cf. Mannert. VI, ni, p. mena, in quam cadunt 60 stadia 

22. 23. — Mendose noster £0 st. male ad Timolaeum numerata. 

ponit ab Aegialis ad Thymena, et Gail. Kx . ejusdem prafat. p. 

componendus est cum Marciano VIII. not. transscribo hacc: Mar- 

[s. Menippo] ad numerum Ano- cianus a Climace ad Tlmolaeum 

nymi: 50 stad. ad Climacem, 40 stad. 60 numerat, et Thymenem 

ad Timolaeum, 20 ad Thymena omittit, unde liquet confuscMar- 

(summatim 110 ab Aegial. ad cianum stadia dedisse sua, resu- 

Thym.). Praetermittit nosterCli- mendo intervallum a Climace ad 

macem et Timolaeumj et forsan Thymenem. Ergo scribere de- 

incaute nos transvehi^ ad Thym. buisset, aut dnd T^g KXlfunog 

90 stadiis, quae ad Timolaeum sig TifioXaiov xmQlov etdSia pC. 

tantum perducebant. Marcianns dnoTifioXalov %. sigSvayjva md- 

[s. Mpnippiifl] fallitur quoque nu- 8ia v'. aut kVo rriq KXfucniog sfg nEPinA0T2. m 

^iv^ £l'xo0& xcel IxcxTov. ^Evd^Mt ttg Zt(pvQiov, l^i^xovrft^. otto ii 
Zstpvglov elg Apdvov tsixogy noUv afiiKQaVy nEvnqKovra xal 
ixaxov^. OQfiog vavalv ovk aag^alrjg' dkX' BvdoiBV av aTca^Big, 
bI fiij fiiyag xBifimv Karixot. ^Ako di 'A^tovov xBl%ovg Blg Alyi^ 
vrirriv^ y akkoi TtBvrriTiovra nal iHarov^^, iv^ivde Blg Ktvtoktv 
i[iiv6Qiov, aXkoi i^riKovra^^' Kal iv Kiv(okBi^^ aalBvoiBV av 
v^sg Squ hovg, 'Aito Sb Kiv(oXiog ig 2rBq>avriv^^ , oydorj- bin, centumet yiginti. Inde ad Zephjriiiin, sexaginta. A Zephyrlo 
ad Aboni mnenia, urbem exiguam, centuni et quinquaginta : statio 
illic navibus non adniodum tuta ; ubi tamen, si non magna sit tem- 
pestas , a damno imniunes commorari queant. Ab Aboni moeni- 
bus ad Aeginetam, centum et quinquaginta. Inde ad Cinolim 
emporium, alia sexaginta; et in Cinoli naves aestate eommorari 
possint. A Cinoli ad Stephanem, ubi statio iiavibni tuta, cen- Ovfirjva atddia ^ dito Gvfii^vcov niusy ). I. p. 116: Legendum Al- 

STcl KdQUfipiv, . . . , Timolaeuni yivi^TTjv, ut Anonymus et Stepha- 

praetereundo. Gaiiiu consentire nns, et Marcianuft, licet et ibi 

iion possum, cum M^fva Menippo niale obliquo casu. Gall. Conf. 

sive eius epitomatoii Marciano nos ad Marcianum et Menippmn 

intrudere studeat. p. 173. Menippus: if[l Aiyivrjrov 

6) E/s KdQafiBiv. Recte noster [s. Aiyivrjrrjv] noXlxv^ov xal no- 

stad. 120. cuni Anonymo. Perpe- rafiov q^. Ex Menippo hausisse 

ram Marcianus 100 a Timolaeo videtur Stephanus: Aiyivrjxrig no- 

ad Carmbim, dum 140 scribere Xlxviov nal norafiog IlaipXayovlug, 

debuisset. — A Bosporo ad Ca- *te«n Anonymus A. sive Menip- 

rainbim sigillatim habet noster peus : sig^ AiyivTjrriVt noXlxviov 

2720; sunt 2800 apud Agatheme- »«* norafiov arddia qh\ 

runi, 1. 4. fin. Gail. De Ca- 10) 120 stadia habet Anonymus, 

rambi promontorio v. schol. ad 160 Marcianus. Mox de stadias- 

Apoll. Kh. 11. 360., ubi dicitur mo ad Cinolim haud absimiles 

situm esse: naravri^QV rrjg na- sunt Arrianus, Anonymus, Mar^ 

(pXayoviag, cianusque. Gail. 

1) *E|i}xovra. Concinit Anony- 11) aXXoL ante h^rpiovra dden- 

mus, p. 6, qui a Caranibi habet dum videtur. V. nos ad Menip- 

Callistratim 20 stad., et indeZe- pum p. 43... 

phyrium 40, distantem. Gail. 12) KivoiXsi] KlumXig Straboni. 

8) IIsvnjHovra Ttalhnarov, Fere Huds. V. nos ad Menippum p. 
respondent inter se Arrianus et 43 de usu KivmUg et Ki/mX^g. 
Marcianus de intervallo a Ca» Menippus appellat KivatXiv xof- 
rambi ad Aboni murum. Arrianus firjv xal norttfi6v; Anonymus A. 
et Anon. 210 stad. numerant, dicit ntofirjv, 

Marcianus 220, per diversa loca 13) Menippus adiecit naftrjv; 

stadiasmum perducentes, Gail. Anon. A. WD(trjv xal XifUvtt, Me- 

9) Malim ex Stephano Aiyivrj* nipp. KivtoXidog, Arriam. Ktvm- 
rrjv scribere Huds. Sic Holste- Xiog. 7e A P P I A N T 

^ovvn nai BKUzov^^' oQ^og vcevaiv aiSqxdtjg ^ ^ . 'Ano dh Zxt- 
(fivrig elg IIoruiAOvg ^ ^ TCSvxfiKOVta iuti imrov ^ ' . ivd^ivde ilg 
Amzriv Shqccv^^ , Ixarov xai eXnooi. *And Sh Aem^g SnQog 
ig AQfiivriv e^riKOvra* Aef*ijv*^ avro^t. xai SevogxSv^^ t^j 
''AQfiivrjg ifivfj^ovsvaev. Kul hvd^ev elg £iv(0jcriv^^ , aridm 
rsaaaQciKovru' Hivanslg, MLkrjaicDv unoMoi, ^Ano Sh 2ivmnr{g 

tuni et octogiuta. A Stepliane ad Potamos, centum et quinqua- 
ginta. Uinc ad Leptem Acram, centum et viginti. A Lepte 
Acra ad Harmenen , sexaginta : portus illic ; et Harmeiuie a Ae- 
nophonte lit mentio. Inde ad Sinopem, stadia quadraginta : Si- 
nopenses Milesiorum coloni. A Sinope ad Carusam, ubi saium / 14) 6ydo7i%ovxa xorl hLazov. Ar- iicit Tzscliuek. ad Mel. I not. 
rianus cuni AnonyiiioA, 180. Mar- exeg. p.593, illud dictitantis roce 
cianus (p. T2 Huds;) 150 tantum- natum, quum Arrianus etXenoph. 
modo stadia: OQfiov ibi noster reddiderit per e. Gail« 

et Marcian. laudant, Anon. Xifie- 20) Anabas. VI. r, 9-11. Huds. 

va. Cf. ad p. 12. et 14. — 21) Ztvoim^v, De colonis Mi* 

Mox Arrianus a Stephane ad Po- lesiis cf. nostra tom. H , p. 40T. 

tamos 15^ stad.$ totidem Anuny- — Stadia 40 ponunt Arrian. et 

mus A. : Marcianus [s. Menippus] Anon. A, Marcianus 50 cnm Stra- 

120. Gaii. bone pag. ^l A, Almel.— Cete- 

15) Hoc loco Menippus cum rum Marcianus [s. Menippus], p. 
Arriano consentit, sed non cum 73 Huds. , plures supputationes 
Anonymo A. Unde concludere colligit, quas cum supputationi- 
licet, Marclanum, cumMenippum nibus Arriani confero, nec mul- 
ederet, Arriani periplo usuni (um absimiles deprehendo. Mar- 
esse. cianas a Carambi ad Sinopen ait 

16) Menippus et Anon. A. ad- esse stadia 700, in rectum naYi- 
iiciunt xonQiov, ^ ^ ganti$ Arrianus 960 numeraty li- 

17) Menipp. px", Anon. A. qv\ tora praeternavljrando : Marciaao 

18) Elg 2?i;^(ada anQav Aentmf ab Amastri ad Sinopen 1750 sta- 
Marciano Heraci. [s. MenippoJ. dia sunt; Arriano 1440, quod sa- 
Huds. Stad. 120 ponit noster tis recedit: Marciano A Hera- 
cuni Marciano [s. Menippo]. Ano- clea ad Sinopen 2040, Arriano 
nyni. mendose 100, ^uuni simul 2131, Straboni (pag. 822) 2000. 
idem intervallum adiiciat esse Et tandeni Marciano a fano lo^ 
18 M. p., quod 140 circiter stad. vis Urii, id est, a Bosporo Thra- 

®^P^"lU- ^?*'- '. ^»^' 3570 stadia sunt, Arriano 

W 60 stad. noster, 67 Anon. 3681 , quae ex stadiasmia parti- 

A. 50 Marcian. Fs. .Menipp.] — culatim collectts constant. Amid 

Mox pro Xtfiiv. habebat in suti Strabonem (XH. p. 822 B) sunt 

libro Xifuni HoUten. Cf. 1. c. 3500 stadia a fano Chalcedooensi 

fK 116. Sed XifUva, inio fUyaVy ad Sinopen. Hi numeri, ut ait 

audant Anon. et Marcian. [s. Casaubonus apud Strab. l. c., ne. 

Menipo.]. Habet noster 'AQfiivrjv que conveniunt omnino Inter se, 

cum plerisque; Xenophon Anab. nec multum discrepant in rei 

.J lu, J*' AQfirivfjVy de quo summa. Sed valde discrepaat in- 

vid. ibi Zeunium, pag. 372. Con- ter se Strabo et Arrianua de in- lIEPinAOTIL 7J 

sig KaQOv0av ^ ^ , ntvx^novtu xal imxov * oakoq vuvoiv, 'Ev- 
^vSb elg Ziymqa ^ ^ y illXoi av mv[' 16]Ti}xovra nal iKaxov ^ . 
iv&ivde tlg rov^^AXvv novafiov^y tQiaKooioi ^ , Ovxog 6 asoTa- 
^og TvaAcKt (lav ogog ifi/ r^g Kqoioov §a(Sikzlag xai [v^p]*^ IIbq^ 
adv vvv ds vJto f^ '^Pofialoiv imxQaxiia. ^ieiy ovk ano fi6- 
Ori^^Qiag , (Sg kiyei ''HQodorog * , dkka dno dvio%ovTog rlkiov. 
yiad^oTi de elc^akkei elg tov IIovtov, OQi^ei ra 2ivani(ov xal navibus, centum et quinquaginta. Hinc item ad Zagora, centum 
ct quinquaginta. Inde ad Halym fluvium , trecenta. Hic fluvius 
olim regni Croesi et Persarum termiuus fuit, qui nunc sub Ro- 
manorum imperio fluit; haud a meridie, ut Herodotus ait, sed 
ab ortu solis: ubi autem se exonerat in Pontum, Siuopensium tervalio a Carambi ad Sinopea, lonius II. 965. ApoUonii schol. 

quod ait piior esse 100, noster corruptus, ubi pro xQimv cradiiov 

contra sigillatini 960 stadiorum. ieg. a cav», axaki(ov, Nani ex Ue- 

Gail. 8cliui. ad Apoli. argou. raclio purtu ad Trapezuntem Ar- 

H. 945 ,Tl6kig xov IJovtov rj £1- rianus numerat stadia 1808, atqii« 

veonrjt oovofiaofiivrj dno Tjjg Ac(o- hucintervallu duas stationes coiii- 

nov QDyuTQog ZivoiTCTjg, memorat Zephyriuni etCordylen: 

22) KaQOvaaa dieitur Scylaci sed aliae, fortassis parvi monienti, 
(88.), KaQovaa Marciauo Heracl» ab aliis negiectae. Hoisten. 1. 
(s. Menippo p. 73, et Anonymu c. pag. 116. 

A). Huds. , r 3) Haec 300 stad. adstruitAno- 

23) Ptol. ZaysiQa, Marcian. [s. nyin. A, p. 9 Huds., stad. 90 uu- 
Mempp.J ZayoiQog, Huds. Ta- nierando a Gazuro (vel Zagoris) 
tovQOQ \iion, A ^ ad Zalecum, et inde 210 ad Ha- 

J) Concmunt Anonym. A et lyni. Habet Marcian. 120 a Za- 

Marcian., apud nuos sunt stadia goro ad Zalecum, et 150 inde ad 

80 a Sinupe ad fl. Euarchum , et Halym (210 a Zagoro ad Halym). 

10 alia ad Carusam. — Habtt p^tet error ap. Marcian. , quuu 

Carusa accXov ap. Arrian., liiisva Arrianus cuni Anonymo 300 de- 

Tolg aq>' eansQag avs(iOLg ap. Anon. jerit, et Anonymus milli|i)U8 com- 

A et Marcian. [s. Menipp.] — Ar- probatiunem stadiorum adferat. 

rianus 150 stad. ponit a Cariisa Qail. 

ad Zas:oi'a, Anon. A 60 a Carusa .. ^« /^ ., j* •. « . 

ad Gurzubanthum et inde 150 . 4) r,^ Ga.l. ad.ecU ex Anon. 

ad Gazurum (Zagora Arriani). -*• *' "■«•=*« 1""<**""- 
Valde suspicor mendo carere 5) 'if^odoTOff lib. 1. 72 [faliitur; 

Anonym., et nostrum, duni omit- legenduni c. 6. G.]. Huds. De 

teret Gurzubanthuni, oniisisse et discrepantia Herodoti et Arriani 

intervallum ad hunc locum. Mar- aliquidconiicil Wesselingius^ sed 

cian. 120 stad. a Carusa ad Za- rectius moxSchweighliuser. Duos 

gorum, manifesto vitio. Gail. fuisse cognuniinesfluyios, alterum 

2) Elg Tov "AXvv. Iris fluvius influentem in alterum,et alterum 

memoratur etiam a Scylace iii quidem ab oriente decurrentem, 

Ponto, sed alio ioco, in Colchls et alterum vero ad meridie, post 

scilicet. Meminit hoc loco Apol- Danvillium monuit Larcher ad « * ^JPPIJNOT 

■ d^ ■ 
AfAtativmv f^ya*. 'Atvo dh '^AXvog Tcotafiov ig iVavtfra^fAOv, 

at&dioi ivBv^qnovta'' tva tcsq xal Klfivri ifftlv. *Evd^ivSvig Kn' 

vionHoVy SkXfiv Kl(ivriVy &kkoi av nevtriKOVta^. *An:d dh Km^ 

vto7tel9V'ig EiJaijvijv^, imtov xal sVxoai, iv^ivds dg '^fcttfov 

ixatov xal l|i^xovrK*®. ^Afiiaog, nokig Ikkfjvigy *Adi]val0v 

et Aniisenorum agros separat Ab Halj fluvio ad Naustathmam, 
ubi palus, nonaginta stadia. Hinc ad Conopeum, aliam palu- 
dem, item quinquaginta. A Conopeo ad Eusenen, centum et 
viginti. Inde ad Amisum, centnm et sexaginta: Amisus autem, 

Herod. I. c. Schweigh. Ibid. Anouymo numerat, Marcianus 

Gail. 150. Ceterum apud Arrianum 

6) Eadem paucis mutatis legimus Sinope ad Amissum mendose 

apudAnonymum A*,atqueapud Ar- stadia 1020 reperio^ apud Mar- 

rlanum, a verbis : oiTOgo noTa/iog cianum legitur hoc intervallum 

ndkai usque adf ra Zivmniayv xal esse 350 stad. ; sed perperam, 

'AftiatjwSvjQya* Haec desiderantur nam 930 ipse sigillatlm eiprimi^ 

apud Menippum, quibus quae ad< et Strabo (p. 823 A) hoc inter- 

dit Anonvmus A«: tQnxTioata 6h vallum idem stadiocum 900 esse 

atddia cenixcDv z^g Afivaov , fis- exprimit. Stephanus v. *Afua6£. 

tafp ZvQcov rs xal TlatpXayovmv Mox mendose etiam ait Marcia- 

fpsQOfiBvog sig tov TIovxov l^siaiv nus esse a Bosporo Thraclo 1520 

neque apud Menippum neque apud stadia ad Aniisum. Sed iam su« 

Arrianum leguntur. Deinceps ve- pra, p. 73, numeravit 85T0 a Bos- 

ro omnes tres consentiunt in his: poro ad Sinopen; a Sinope 910 

"Ano dl "Akvog etc. , in singulis ad Amisum esse videmus exMar- 

tamen magis Anonymus A. atque ciani supputatione: sic 4500 [re* 

Arrianus ; Menippus enini sive cte iani Gailius ante omnes men- 

eius epitomator Marcianus pluri- dosum Menippi numernm ^npm 

bu8 describit Naustathmum. correxit scribens ^dqn'.] innuit ilie 

T) Noster 90, Anonym. A 40, aBosporo [sive abFano] adAmi* 

Marcianus [s. Menipp.] 120. Ano- ««»". Ex Arriano collegl 4710, 

nym., ut videtur; Arriano rectius ; quod non parum discrepat. Hoc 

cf. Mannert. VI, ii, 452: sed intcrvallum 4660 stad. esse ait 

aperte mendosns Marcianus [s. auctor Anon. A Pont. Kux. sub 

Menippus]. Gail. ^n* D« sinu Amiseno sic doct. 

8) Totidem Anonymus; Mar- Dureau-Delamalle, I. c. p IM: 

cianus 120 stadia: sed mendose pn peut se figureraisementqu^mi 

Gail. Ex £kkoi of^ videmus, aut "^,^""' lcs alluyions de llrit, 

nuroerum 50, aut qui antecedit ^® ^™y^ «' du Thermodoii, OBt 

90 mendosum esse. ^0™*^*« "".« gfande partie de oe 

_ . ^ - ,» ^ . golfe, qui n*^tait des-lors qu'an 

») Evaiivrjv. Haoc Ptolemaeus Sas-fond. (Du reste) la cAte »e- 

inter civitates et villas mediter- ridionale de la Mer Noire, ^Ust 

raneas Paphlagoniae ponit. Stu- form^e en grande partle de ro- 

cltius. Noster 120 stod. nume- chers calcaires, aux pied dea- 

merat, totidem .Anonymus A. quels la mer a une assez grande 

^***** profondeur, n'a dd subir qucl- 

10) Arrianus sic a Cotiopeo ques changemens que vers les 

ad Amisum 280 stadia cum embouchures des rivieres. Gail. '^ n E p 1 n A a Tja^ . ■ • 

anotKogf in\ ^aXiwfi oln$T^^^, 'Ano dh ji^i^oS ilg ^Aynnva 
KifAivay Iva ntQ nal-S^^lQig ihpakXet ilg rh^ U&mov^ ttradtoi 
i^T^KOVta Ka\ itcarov^^. dno Sh tov "iQtog tSv ixfioXdSv Ig^Hgi- 

urbs graeca, Atheniensium colonia, mari insidet. Ab Amiso ad 
Anconem portum, ubi Iris in Pontum exoneratur, centum et 
sexaginta stadia. Ab Iris ostio ad Heracleum portum, treeenta Adiicio autem computationem 
hanc: 2- 2 3 c £■ «^i T 3 £ «i s 3 

p 

B 3g3g^ 

I 3 

c 

3 s 

o 

•o e<o cc 

06 OOOOOOOOOO f^ 

p 

M %♦ C 

I " I I I I I - l g. 

•» •♦ s 

3 

^ liik, »idk h* Hk. V^ 

o ooooo oo* B 

•O 

•o 


«O ^ 'O «O 'D O ^ X .« K.^^ X .>* P t% M I I I • I " I » w > 

p 

S s >-^ . eo ooooo o o J^ o p 

«2^ Si numeros conferamus,*, Tldcr 
mus Anonymum atque Menippum 
in 930 stadiis consentire, yalde 
autem in singulis distantiis dif- 
ferre. Strabo XII. p. 547 distan- 
tiam ab Sinope ad Amlsum «e^l 
(nadlovG ivvcMoalovg atque ean* 
dem Stephanus Byz. s. v. 'jfw 
adg esse dicit« ^ua re yidetur 
Arriani numerus 1020 admodum 
niagnum esse. "Allot av iam no- 
tatuni mendi locum non indicat. 
nsvT^ovTa ititegrum est, quia 
etiam Anonymus eandeni distan- 
tiani praebet, sed quae interce- 
dit ivsvjpiovta in nsvtTjyiovta mii- 
tandum esse Tidetur. 

11) Accurratiorem Arriano Ano- 
nymus A. dat notitiam de urbe 
Amiso graeca. Apud Menippum 
Marcianeum nihil de Amiso legi- 
mus, attamen ex iis quae sequun- 
tur satis apparet, Anoaymnm A. 
atque Menippum consentire atque 
prorsus differre ab Arriano, qui 
neque Lycastum f\^ neque Chadi- 
sium commemorat. Hic desinit 
Menippus Marcianeus. 

12) k^ovta xal htUTov, Tot- 
idem sigillatim Anonymus : 20 
nempe abAniiso ad Lycastum fl., 
40 ad Chadisium /I., lUO ad An- 
conem, siTe Irim fl. ; Marcianus 
plura habet: 20 ad Lycastuni, 
150 ad Chadisium, et ibi scribere 
desinit. At recte Marcianus 150 
stad. ponit ad Chadisium, quod 
adstruitMenippus ap. Steph. BySi 
voc.Xadiaia, imo quod melins 
patitur natura locorum. Ergo sic 
Tidetur coniponendus ibi stadias- 
mus: 20 ad Lyc, 150 adChadis., 
100 ad Irim (quod etiam compro- 74 A P P I A N O T 

tiXBiov^^ , i^^^novta Tutl xQictKOOioi^*' oQ(iog vavoiv. 'Ev&ivdi 
ijti rov SsQfiadovTa noraiJLOV, Te0(SaQaitovra ^ ^ . ovrog o Oe^fifii- 
dmv^ i<Sr\v , iva mq at 'Aiial^ovBg ^ ^ olKtiaai kiyovrat. *Aito ii 
&sq(i(o8ovros stg Biiqiv^'' norafioVf oradioi ivsvfi»ovra. ivd^svSs 
slg Soagiv^^ norayiovy ili^xovrcx. dnb &s Soaqiog ig Olvotiv^^, 
rQiaxovra. Idno Olvorjg ig Otyafiovvra norafiovj rsaaaQaKovza. 
iv^ivds slg Oadtaivi^v ^ ^ q^qovgiov , nevrrixovra Hal iKorov. iv- 
^ivds slg noksfiaviov ^ ^ nokiv, aradiot 8sKa. 'Ano iTo[-17]Xc- 
fimvlov slg &KQav 'laaoviov^ xakov^ivtiv, tfvaiiot rQuatovra xal et sexaginta, ubi statio navibus. «Hinc ad Thermodontem flu- 
yium quadraginta: hic est ille fluvius, ubi Amazones sedem ha- 
buisse dicuntur. A Thermodonte ad Berim fluvium, nonagiuta 
stadia. Inde ad Thoarim fluvium, sexagiuta. A Thoari ad Oe- 
noen, triginta. Ab Oenoe ad Phigamuntem fluvium, quadraglnta: 
inde ad Pnadisanem castellum, centum et quinquaginta : inde ad 
Poiemoninm urbem, decem stadia. A Polemonio ad promooto- 
rium lasonium vocatum, centum et triginta stadia. Hinc ad bat Meiiippus, 1. c*)) i. e. 270 90 ad Thoarim^ quod stadias- 

stad. ab Amiso ad Anconem, sive niuni eunidem a Thermod. ad 

Irini f). Gail. Thoarini statuit. Sed, quum al- 

13) *Hqd%Xstov. Ptolemaeo '/f^a- teruter daninandus sit , aptiorem 
7(Xstag a-KQOv, Uuds. "J^iog Ptul. duco Arriani numeruniy utpo(« 
V. 9. Conf. de hoc fturio Strah. melius quadrantem ciim tabul. 
pluribus locis, Anonymus A. 'iqs- geogr. Gautteni. Gail. 

mg. Noster etiam infra Nijaig i8) Qodqiov Anonym. Oe sU- 

Niiaiog al. r «^i l diasmo vide supra. Gail. 

14) i\on 360, sed 107 [^n ha- 19) otviov Anon. A. Concinuat 
bet Anonymus, at mendose, quum ambo de stad. 30, et mox de ia- 
ex mmibus ibideni ab eo adpo- i„tervaIIoad Phigamuntcm.G ail. 
sltls, 384 stadia circiter innuan. 20) ^ccdtaadvrjv Anon. A. Coa- 
tur, quod satis redit ad Arna- . .. ,.^ .... *_! • 
«..«. "n^M.^» «ki Ari.i»n/i j, cinit cum 150 stadils Arrlani, 
nuni. — Uguoc loi /trnano , At- Ajn/\ jjaix 
«J;,. «^-,*^/, /fr ;:l«i»^ «im..i A.innv ^***"' ^O numcrando ad Ameletim». 

Z. ^"iiVToTn. *"""^" «30 »<» Phadi..a„e„. G.il. 

15) Totldem Anonymus. Gail. 21) Stad. 10 noster, 50 Anon. 

16) Vidc Petr. Petiti Disserta- A ponit rectius, ut videtur» Gail. 
tionem de Amazonibus, cap. 28. 1) Xenoph. Anab. VI. 2, '/«M- 
II u d s. Cf. Tzschuck. ad Mel. vlav cctittiv appellat, iwa 17 *A^fm 
I., cap. 19, not. exeg. p. 603,604. XiysTai oQfilaaa^ai. Huds. Stad. 
8chol. ad Apollon. arg;on. II. 13U cum Anon. — Forsan pffo 
496. iv mnsQ Anon. A. G a i I. 'jiaivsla rescrib, ^laatovla apud 

17) BiQTjg dictus Anonvmo. — Scylacem, §. 86. nec vero ^laam* 
Noster SNIstad. ponit aThermod. viov cum Vossio. Anon. 'lami' 
ad Kerim, et inde 60 ad Thoa- viov. Sed v. Weish. ad Xcnoph. 
rimt Anott. contra 60 ad Berim, Anab. VI. 2, 1. Gail. nEPlnAOT£. 75 

imrov, ^Ev^ivdB slg Ktktntov v^tfov', ntvtiftalitKa avadioi, 
dno dl KikUmv vi^oov ig BocSva^ ntvxB xai IjSdofAijxovm ^ * iv 
Bo(Svi oQfiog vavalv, ^Evd-ivds slg KoTViOQa^ y ivivvinovxa, tov- 
TTig, dg Tcoksmg^ y SBvoq>f3v^ iiivi^fiovsvcev , xal Uyh Ikvm* 
nitav aTtbixov slvat* vvv dh xoifAi} iarly nal ovdi avr^ fceyaAi}. 
'Ano KowmQmv ig MBkivd^tov notafiov, atadtoi (Aaktata i^- 
Tiovra'^, iv&ivds slg OaQ^iatfivov , Skkov notafAOV,- ntvttiHOvta 
xal BTiatov, xcrl Svd-Bv elg OaQvaKBlav^, Btxoatv xal inatov. 
avrri ri OaQvaxBta nakai KsQaaovg ixakslro, £tvmni(ov xal av' 
rri ajtoixog. ^Evd^ivds ig r^v ^AQtirtada^ v^aov, tQtaKOvta. 

• 

Cilicum insulam ; quindecim stadia. A Ciiicum insuia ad Boona, 
uhi statio navibus, septuaginta quinque. Inde ad Cotjora, no- 
naginta: huius a Xenophonte fit mentio, qui eam urhem adpel- 
iat et Sinopensium coloniam; hodie yero pagus est, neque ille 
quidem magnus. A Cotjoris ad Melanthium fluvium stadia 
omnino sexaginta. Inde ad Pharmatenum, alium fluvium, cen- 
tum et quinquaginta, et inde ad Phamaceam centum et viginti. 
Haec Pharnacea fuit olim Cerasus dicta, Sinopensium et eadem 
colonia. Uinc ad Aretiadem insuiam, triginta; et inde ad Ze- 2) Stad. 15 Arrian. et Anon. 942, noster et alii , iuxta Ania- 
Gail. _ strim posuerunt. GaiJ. 

3) Stad. 75. Totidem Anon., 5) rotvvrig r^g KorvooQOV, oos 
qui stad. ponit 55 ad Genepuni, nokscag Anon, A. 

2U ad Boonem, Gail. 6) Anabas. V. 5, 3. Uuds. 

4) KorvtoQtt. Ita Xenophon et 7) 60 stad. noster cum Anon. 
Stephanus locum Arriani citans, A* Mox ad Pharmatenum (Anon. 
KoTVOQog [mininie: sed Kovrov- ^a^^ayroi') ambol50stad4 G ail. 
Qog. G.] Straboni lib. XII. pag. 8) Straboni, Ptolemaeo et Ste- 
548, Cotyorum Piinio, KvrionQov phano ^aQvcaiia, Uuds. 0ccQva' 
Ptolemaeo. Uuds. KorvcoQ* eni. x/a et Anon. A. Ille cum Arria- 
Bast. ; Tulgo KorvoQ. Stadia 90 no 120 stad. — Pharnaciam am- 
ponunt noster et Anonym. A. — bo Sinopensium coloniam faciunt, 
Graviter fallitur Vossius ad Scy- Strabo Cotyorensium. Cf. Uo- 
lac. t. 1, pag.46i, dum contendit chettium , Uist. de coU IL 420. 
Kotyora interdum adpellari Cy- Gail. 

torum ; abripuit vir doctus in er- 9. 'AQTjrtcida. (^uam formam op- 

rorem Berkelium ad Steph. voc. tavi , ideo quod ap. Anonym. A 

KorvojQa et Wessel. ad Diod. potius, seriorcm excerptorem, for- 

XIV. 31« Luculenter Xenoph. ma corrupta tolerari possit, ut 

Anab. V, 5, 5. Diodor. I. c. et in usum admissa. At habet Anon. 

Arrianus (cf, 14, 2 et 16 , 3), 'AQrir. Vulgo 'Ai^rivr. De varie- 

Cotyora, urbem orientaliorem iu- tate scripturae cf. t. II, p, 406, 

xta Cerasuntem, coUocant, et.di- et Hochett. J. c. Quae insula et- 

versam a Cytoro , quani Strabo iamuum reperitur iuxta hod. Ke- 

pag. 82 Alm,, ApoUon. Khod. II, resoun. Noster 30 stad. ponit, 76 A P P I A 1^0 T 

aal Iv^fv ig ZeqyvqioVy elxoi^i xai imxov o^i/Log vavalv, !Aji6 
8h ZsqwQlov slg TQlnohVy Ctddioi ivBvriHovxa, ivO^ivds ig ti 
AoyiqWy Cvddiot sVnoai^^, ^En bl ziSv ^Aqyvqlaav stg ^Uoxa- 
XnaVf ivsvfjaovTa, iv^ivds ig KoQdkka, inanov. Ano 8h Ko- 
galXmv slg^IsQov OQog*^^, nsvx^novxa naX ixaxov^'^. dno Sh^U^ 
QOV oQOvg sig KoQdvkriv, xscaaQaKOvra' oQ(iog vavalv. *Ano ii 
KoQivkrig ig-^EQfidvaaaav, nivxs xal xsaaaQ&novxa' %a\ Ssvqo 
oQiiog. Ano 8h '^EQfiavaaarig ^ '^ slg TQans^ovvxa , atidtoi i^- phjrium, centnm et viginti: ibi statio navibus. A Zephjrio ad 
Tripolim, stadia nonaginta. Inde ad Argjria, stadia viginti. 
Ab Argjriis ad Philocaleam, nonaginta. Hinc ad Coraila, een- 
tum. A Corallis ad Sacrum jnontem, centum et ^uinquaginta, 
A Sacro monte ad Cordjlam, ubi statio navibus, quadraginta. 
A Cordjia vero ad Hermonassam, quadraginta quinqye: et ibi 
etiam statib. Ab Hermonassa Trapezuntem usque, seugtnU Anon. 50, sed mendose, quuni m. "Hqyrjgi Diodorus vocat hunc nion- 

IV ipse scripserit. -* De qua ins. tem Xrivvov*^ Apollon. Khod. II. 

cf. Mannert. VI. 11, p. 388. — 1015, Arrian. et [Anon« A], slm- 

Mox noster cum Anon. A. stad. pliciter ^Isqov ^Qog . . . Ceterum 

120 ad Zephyrium, et inde 90 si yeruni est, quod Danvillius 

ad Tripolim (laudatam Plinio, scribit, monteni illum hodie to- 

VK 4). — Videntur Martis fana cari Tekeh, scriptura recepta M- 

interdum collocata, ubi Amazones jprjg satis coniprobatur.'* GaiK 

devictne aut victrices fuerant. Cf. Muns ^Isqov] oQog laudatur ia 

Pausan. II. 32, 8, ed.Facc. Gail. schol. adApoll. ars;,II. 1015 Wya- 

Schol. ad Apoll. argon. II. 1032. ^cav iv x(p xov Uovxov TLsQinlf^ 
Apoll. argon. II. 1031. 1046. Ste- 

phan. Bjz. s. v. "AQBog vrjaog, 12) Concinit Anonjmus de hoe 

Anonym. A. p. 12. A verbis av" interralloy quum a Corallis ad 

xfi rj ^aQvcmslcc usque ad &noi' Cerasunta 60, inde a Hieron. §9 

xoff consentiunt Anonjm. A. et habeat. Mox a Cordylaaii pro4i 

Arrianus. Deinde plura Ano- stad., habet Anonym. A 49. All 

nynius A. habet, quae apud Ar- Agathon ap. Apollon. Schol. r. 

rianum non leguntur. Iterum con- lOlT (v. 1015 Br.) hunc montaM 

cinunt in verbis ig x^v'AQ7jxtdSa distare 100 stadiis a Trapasante: 

vfjaov hic et illic. sed 145 numerat Arrianus. Gail. 

2o'"lt^'n^r9o" ad PhifoSam '^\ '^^^^'^ A»^">^«- ^ ^ 

imi Va r«ruii« ^^», '*'*«^^«^""» 45 ille cum Arriano ponit GaiL 

100 ad Coralla. Gail. g^^^^ ^^^ ^ ^. 'EQfuivaaam . . 

II) Sic Xenophon, Anab. IV. . . . Mivmnog Sh x^Q^^^ TQmn-' 

J t 21: xal dffixvovvxai inl x6 iovvxog iv nsQlnh» rmv dvo n6i9» 

'IsQdv SQog .... Svofux S^ xfp rmv. 'Enaxaiog Ss %al Ssonofi' 

oQti ^rjxrjg. Ibi Zeunius, p. 2T9, nog noXiv ofixijv q>aaiVf dno *J5f« 

sic : „8tephaniu "Hxrig' Ms. Kton. nnvdaarfq. nEPinAors. 17 

xovttt^*' ivTttv^a (Sv nomg Xifihm'^^, naXa^ 7^9 > ^^ov dno* 
CaXevsiv^^ [18] Sqcc hovg, oQiiog ^v, Tct dl anh TQani^ovV' 
Tog dia<STfifiaTa (lixQt AioaxovQiadogy nQoelQriTai 8iA rcov no- 
TafiiSv avaiiSTQfid^ivTa, dd^Qot^ovTsg 8h dnd TQane^ovvTog elg 
^ioaxovQidday ri}v vvv ^ePaaTonoXiv^.xakoviiivfiVj <rrod»o» iiC' 
xlUot dutxoaioi i^fJKOVTa^. Tdds (Ah^ ra dni BvSovtIov 
nXeovTmv iv iel^ia i&g inX jdioaxovQtada ^ ig onsQ aTQ€te6ne9ov 
T£A,6t;Ta Vafkaloig tJ ininQaTeia (iv de^ia ianXeovTnv elg tov 
fZovTOv). ^neX bl inv^onriv Kotvv^ TeTeXevTfixivat , tov pa' 
aiXia Tov BoanSQOv tov KifkfneQlov xaXovfiivov ^ inifieXhg inoifi' 
aa(Afiv xal Tov (nixQi tov BocnoQOV nXovv ifjXmaal aoi' digy et 
rt ^ovXevoio ne^l tov BoanoQOv^ vnaQxoi aot xal Tovds tov 

stadia. Hic tn portum curas fieri: nam olim erat statio, in qua 
aestivo tantum tempore naves in anchoris stare poterant. Loco- 
rum autem intervalia, a Trapezunte usque Dioscuriadem , ipsis 
fluminum intervallis dimensa protulimus: quae si colliffamus, 
eruiit a Trapezunte ad Dioscuriadem , nunc Sebastopolim dictam, 
stadia bis mille ducenta et sexaffinta. Atque haec quidem itine- 
ris dextri a Byzantio Dioscuriaoem usque, quod castrum Irope- 
rii romani terminus est (a dextris Pontum ingredientibus) sese 
oifert ratio. Postquam autem Cotjm, regem Bospori Cimmerii 
dicti, defunctum cognovi, operam dedi sedulam, ut hanc tibi 
etiam ad Bosporiim navigationem apertam redderem: ut, si quid 

14) Noster et Anon. A. 60 sta- aetate iam dirntus perfuffium 
dia ponunt Gail. — Ait Strabo navigantibus negayerit. — Ut ut 
XII. p. 824. fin., esse 2200 stadia est, genuinae epistolae yestiginm 
ah Aniiso ad Trapezuntem; ex ibi riyidum habemus (a^ noieXg 
Arriani stadiasmo 2205 colligun- . . . )^ quod caret Anon. Gail. 
tur, quod mire congruit. GaiJ. j) pHnius tamen Sebastopolim 
Situni urbium Trapezuntis, Sino- ^ Dioscuriade fadt diversam. 
pis, Aklinami, Gydroni, Jenilciiy Huds. ^ 

Amasra, Heracleae Pont. sive n\ ui- nnn.**^. ««• ^m>^m0*^A^«, 
, j ri • j • «i. « .i.« *>) "'c numerus ex praeceden- 

Ke %^!Lr ^r/ V=;« tl^b^i -pput.«onib«. b^eae imp.e- 

notitias, v. Dissertatt. acad. Be- *"v «. M* 

rol. a. 182T edit. 1830. Cl. math. 3) Sic Turnebus : Haec summa 

p. 138 sq. In Stcphani notitia locorum est eorum, quae a By- 

s. V. TQanstovg urbs etiam ap- jantio dextra navigantibus ad 

pellabatur Oltrivls' Dioscuriadem numeranturj quo 

15) Futurum portum loco sta- ^^nute desinit romanum imperium 
tionis (oQftov) pollicetur noster: dextra Pontum innavigantibus. 
attamen Anon. A, multo recentior, Huds. 

oQ(iov ddcpvov ibi coUocat, sive 4) Forsan hlc est ille Cotys, 
qubd portus non exstructus om- cuius meminit Tacitus, Aniial. 
nino fuerit; sive quod Anonymi XII. 15, 18. Huds. 78 APPIANOT 

nkovv fi^ dyvoovvri ^vXsvsffd^ai. ^Oqiirid-eliSiv ovv Ix AuMSnov- 
qiadog y nQmtog Sv eiij oq^iog iv ITtrvovoti ^ * aradioi tQum- 
aioi TCBVT^^KOvra ^ . iv&ivds ig riiv JVtrixiJv^, araSiot n$vtij*ovta 
xal ixarov iya tcbq nakai ^HBi i&vog aKv^iHov, ov fit^^ 
noiBirat 6 koyonoiog ''HQodorog^, xal Xiyst Tovrovg elva$ tavg 
q>&siQorQaKriovrag' nal yaq slg rovro In ^. d6£a ^ tn- 
Ti} vnlQ avr<Sv Kari%si. '£x Ss NirtK^^g slg "A^aaKOV^ nota- 
fiov, araSioi ivsviqzovra, 6 Ss BoQyvg^^ rov "A^anov dti%u 
araSlovg itiarov xal sixoaiv Tcal 6 N^^aig rov BoQyvog^ tm 
nsQ xa\ 'HQaKksiov aKQav l^^* 9 " ^raSlovg i^iixovrat, Idno [19] 
Ss Niqatog ^ slg MaaaCrinTiv ^ y araSiot ivBviqxovra, iv^ivda dg forte de Bosporo capere velis consilii, hac nova tibi navigatioiie 
cognita, id agere possis. Soiventibus itaque a Dioscnriade pri- 
ma sese offert statio in Pitjunte, trecentis et quinqnaginta tta- 
eiis distans. Inde ad Niticani, centum et quinquaginta stadia, 
ubi olim gens scythica habitabat, cuius Herodotut quoque hiito- 
ricus meminit: illos autem tradit pediculis yesci solitoa* qoae 
scilicet fama eadem de iis etiamnum constat. A Nitica ad Aba- 
scum fluvium, nonaginta stodia. Ab Abasco distat Borgjra cfeii- 
tum et yiginti stadia, et a Borgj Nesis, ubi Herculenm pio- 
montorium est, stadia sexaginta. A Nesi ad Masaiticam stadia 5) IlirvovvTi, Vocat Strabo, p. (ad Fragm. Pont. Eux. p. I4T, 
760 A IIirvovvTa tov /isyaVf quod Gronoy.) Nunc sese extendoat 
Tidetur Casaubono indicare ma- Abassi in toto litore a promoat 
gnitudinem urhis: sed potius duo Isussup ad Soukoun-Kaleh. At 
eiusdem nominis fluvii erant per Tidetur Arriani Abascus fl* re- 
campos pinis refertos. Forsan sponderehodiernoKentchili^ nan 
fuit Pityus minor, idem ac ho- stadia sunt 240 a Pityunte ad 
diemus Kotoch, iuxta Pitsiounta, Abascum, et totidem fere repe- 
eumdem ac Pityuntem Arriani. — riuntur hod. a Pitsiunta ad Keat- 
Vide Mannert. IV. 390. Gail. chili. Gail. 

6) Hoc intervallum ait Strabo 10) Fors. fluv. ad septentr. 
p. 760 A, esse 360 stadior., quod prom. hod, Ardler. Gail. 
satis concinit, ut iam vidit Ca- 1) Hanc regiuncolam Ptole- 
saubonus ad 1. Gaii. maeus vocat NriaicitiSa, Fors. 

7) De qua ceteri silent. Col- hod. fluv. Camisiliary et Jftom, 
locanda videtur inter hod. fl. Herculeum hod. Zenehi. GaiL 
Kotech et Kentchili. Gail. 2) Solus, quod saam, aoatcr 

8) L. IV. 109. lluds. Habet laudat Masaeticam» et supra Ni- 
Ilerodotus (pd-siQOTQayiovat y et ticam, Abascum, Borgym, NetiM 
roniicit ibi Valckenar. rescriben- vt Ilerculeum prom. — Fors.Ma* 
diim pflse npiid Arrian. q>&fiQo- saetica quaerenda est intra hod« 
rgrjytovTtcg. Gail. proniont. Xenghi et fl. Soutchali. 

9j l.'l»i riiunr) Aba:*si. Iluctinfi (« a i I. nEPinAOTZ, 19 

'Jxmovvra^, tfriyjtot IS^xovra* o^^rr^ 9rorft^o$ i^o^^Bi Zdxovg 
xcfi Zocvi%cig^, ZikxcSv ^ciatktvg 2r<xxifi(pa^' x«l ovro^ naga 
0OV T^v ^ciadslav ¥axBv, ^Ano 'Axaiovvtog elg ^HqiiikBUiv aKQov^y 
7ctvvfi%ovra xcrl fxcfrov axa^ioi* iv^ivda tlg axQaVy Hva * n$Q 
eKeTtri ItfTiV dviykov d^Qaaxlov xorl ^o^^af oydoriKOvra xal Ixa- 
Tov. ^Evd-ivSs slg rijv xcrAovftlvijv Ilakaiav Aa^iK^^v'^, tVKoaiv 
xofl ixarov araSioi, iv^ivds ig ri^v jraAcrtcJv Axatav^^ ntvri^- 
xovra xofl fKcrrov, x«l ivi^ev Ig UayQag hfiiva, nsvr^KOvra xal 
TQiaxoaini. ^Anb ds IlayQag ki^iivog tlg '^Isqov kifiiva *, oySori- 

nonaginta. Inde ad Achaeunta fluvium, qui Zilchos atque Sa- 
nichas separat, stadia sexaginta. Zilchorum rex est Stachem- 
phax, qui a te regnuni habuit. Ab Achaeunte ad Herculeujm 
pTomontorium , stadia centum et quinquaginta. Inde ad pro- 
montorium quoddam, ubi tuta adversns thrasciam et boreara ren- 
tos statio, centum et octoginta. Inde ad eam quae dicitur Ve- 
tus-Lazica, stadia eentum et viginti. Hinc ad Achaiam anti- 
quam, centum et quinquaginta, et inde ad Pagrae portum , tre- 3) 'Axaiovvra, Fors, hod. fl. 8) JZofAcriav i^^l^offc^v. Fors. circa 
Soutchali. Gail. hod. Kodos, et Fagrae portus 

4) Ztitxovg xal Uccvtxag, For- hod. Ghelinjik« GaiJ. 

san iidem sunt quos Ptolemaeus 9) sig 'Ibqov kifiiva. Quem lau- 

Zivxovg et 'AQivxovg appellat. dat Flinius VI. 5 et ait distare' 

H u d s. cr. ad Scylac. t. I. p. 452. ab Ileracieo 136 M. Si milliarium 

Huetius in not. ms. in Arriani octo stadiis respondeat, 1088 

Frobeniani margine : Ziyxol xocl stadia habebimus; Arrianus 980 

Sdvixai, ubi nunc Zugii. Ztkxovg tantum sigillatim numerat. — 

et mox UtXxcSv vidit Hastius. In Fors. hod. Sougoudjak. Manner' 

margine Utnxol, Zdvvai. Exhi- tus IV. 380, 8acrum portuni iuxta 

'hent omnes libri Stxxovg. Tur- hod. Anapa posuit^ nulla stadi- 

iieb. Ztyvovg. G a i I. asmi ratione ductus. In hoc li- 

5) sig HQccyilstav. Laudat Pli- tore percurrendo Arriani potior 
nio VI. 5. Fors. intra hod. fl. est, quam Strabonis, aucforitas, 
Soutchali et Mamai. GaiJ. quum noster recentior sit, et hu- 

6) bIs atiQa, Tva, Quod prom. ius niaris indagator diJigentissi- 
sine nomine, fors. intra hod. Ma- nius. Sic igitur, Arriano duce, 
niai et Varda. G a i I. scrieni locorum compono : A freto 

T) Aaitxiqv. Quani laudat ex Cimmerio deducimur 540 stadiis 

Arriano Stephanus \iy7.. voc. Aa- ad Sindicum portum, hod. Anapa 

^oL, Sytv%(ov ^d-vog' hrt nal %m- (Strabo 180 tantum a Sindico 

qIov iv UovTip nakata Aaitytrj, cog ad Corocandamen habet^ quum 

*AQQiav6g. — Meminit noster Jja- autem 100 circiter sint inde ad 

zoruni, ut gentis, §. 11., p. 62, Panticapaeum, vixstad. SOOStra- 

— Lazicam ponit Mannertus IV. bo numerasset a freto ad Sindi- 

589, in hod. sinu Koda. In tab. cum portum: sed rectius noster, 

GaUtterii cgo collucarem ad sep- ut videtur). A Sindico ad Sa- 

tentr. hod. Varda. Gail. crum portum 300 stad. Bene his M APPIANOT 

uoma xsi itunov, ip&Ms dg £kv6ix^^*, i^MesMOf. 'Amo ii 
&v8i%^g tlg BoGxo^av rov KiftiUifunf MalthSfKvov, wtu noAi» 
tov BoOJioQOV navxixantaov^^j x^^mif^iwowwm wA MsnmMOCtOL 
*Ev^iv6t ini Tavaiv %oTa|Mv» i^fsorw^^, og ii/eioft 6^*£Eftv 

centm et qa'nqiiagiiila. A Pagrae portii ad Sacnm portaa, ccs- 
fun «t octogiota. Inde ad 8indicaiii, treccnta. A Sindica ad 
Bosporum Cimmerium dictum, et Panticapaeum nrbem Boipoii, 
quingenta et quadraginta. Inde ad Tanaim flnTiui, qiii Enro« adducor ^ad portum 'hod. Sou- 540. — Sindica fors. circa Ho^. 
goudjak, et quum sileat noster Anapa. Gail. 
de BatiSy quum de Sacro portu 11) IluvtiwaMaiov. A Sindico 
sileant qui Bata laudant, haec portu ad Corocondamen Strak 
Bata, sire Patuntem Scylacis, IbO stad. tantumnumorat^ qnuiri 
aut confuaderem cum Sacro por- autcm usque ad Panticapaaum 
tu, aut huic proiime collocarem pergat nostery et eius numenti 
ifi hod. Sougoudjak (ibi quoque, spectet ad maius interrailun^ In- 
id est, in loco, quem Tocat Zud- de concluditMannertus, IV9S881 
zuL Kale, Mannertus Bata po- duos scriptores illos mlnimo ilU 
suit, recte, meo iudicio, sed suis contradicere : at multum contra 
iiumeris parum constans; nam discrepant.Vide supra. — Arrianns 
400 stadia Strabonis a Sindico sigiliatima sanolorisUriiadPni- 
ad Bata, non debuissent pertin- ticap. habet 12285 stad., Anoa,ll 
^ere a prom. Taman ad Sougoud- 12487, quod parum rocedit, et 
jak). — A Sacro portu stadia adstruitur miliibus 1665 eiuadeM 
1^0 Arriani ad Pargae portum, sumniani 12487 stadiorum ndrt 
nos deducunt ad hod. Ghelinjik referentibus (stad. 7^ in milllario 
(Mannertus confundit Pagrae por- pro auctoris consuetudine numo- 
tum Arriani cum Batis Strabo- rando). — Agathemema 1« 4 ia^ 
nis, et eum collocat in hod. Zud- ^ prom. Caranibl ad oa Maooti- 
zuk Kale. Vide qiiae coniedmus dis 2500 mendose habet} Ania- 
supra de Sacro portu). Gall. nus sigiliatim 9565 praeteroaga- 
10) hig Zivdtxi^v. ZtvdiTiov Xt- tionis: stadia 3700 circiter roiti 
fiiva, Scyiacis, Strabonis, Ste- itineris reperio GaiL 
phani. — A Sindic. ad Dioscu- 12) inl Tdvaiv .... h^ijuovnu 
riademStrabo I. c. sigillatim nu- Sic Anonym. B. Pont. Eujl pag. 
nierat SllOstadia, Arrianus 2350. 4 fiii. Huds. ~ Slc Tanals ai- 
Sed quantum a se discrepant! ducitur usque in Pontun fiui- 
Non nielius concinit Plinius cum xinuni. llaud aiiena ratiooo An. 
nostro. Nam Plinius, VI. 5, a B, p. 4. Huds. : l^ctoi (Tanais) . . 
Sebastopuli ad lleracleuni nume- ^is ^V^ • • MatcSrtv , tg rotr Ktft' 
rat 80 M; id est, 640 stadia, Ar- (iSQtnov ts BoanoQovi ot moa p* 
riatius 1070. Plinius ab lleracleo ti , . . iv t^ atofiltp t^g M, liff 
a<l llieron 136 m. , id 6st, 1088 vrjg, {jtot tov Tdviotg. iBterdvai 
stadia, Arrianus 980. Plinius ab enini reteres ad arbitrium oatia 
llici-u ad Sindicam 67 m., id est, /luniinuni quorundam collocabant. 
536 stad., Arrianus 300. A Sin* Arrianus aperte inter hod. Ot- 
dira ad initiuni Bo.spori Plinius chakuf ct Kilbourn os Borystho- 
(M. 6 init.) numerat 8S m. 5U0 iiis ponit, et post illum Anony». 
p.is.M. , id e/it, 708 htadia , nostcr U (cf. nustra roox ad §. 70, 2): n K p I n 4 o T 2. 81 

uTio Ti^s ^Aoiag t^v EvQmntiV xal 64ffi&t€H filv axo kliiViig rijg 
MaidtiSog^^y io^akkei, dh ilg ^akacaav tiJv tov Ev^^vov JIov- 
rov, Kai tdi Alo%vkog iv IlQOiifi^ei AvofAEVG) , tov (^aOiv o^ov * * 

pam ab Asia dicitiir disterminare , sexaginta. Hic quidem erum- 
pit ex Maeotide palude, ac influit in mare Ponti Euxini: quam- 
ris Aeschylus in Prometheo SLoluto Phasim Europae atque Asiae neque multuni rairor, quod non- habebis. Ait Plinius VI. i« esae 

nulli inter veterrimos scriptores a Chalcedone adMaeotium lacum 

Hellespontuni olim Borysthenem 1438 n. pass.— 11504 stad. Non 

adpellaTerint, auctt. Hesychio et multum discrepat haec summa ab 

Steph. Byz. toc. BoQvcd',, sive illa nostra Arriani. — Dictum sit 

quod hoc uoniine vim aquarum obiter: fuit civitas Tanais (cf. 

ad Buxino mari irrumpentium ex- Strab. pag. 477 B, et inprimis, p. 

presseriut, sive quod, litoiibus 755 init.), cuius rudera detexit 

iis diutius ignotis, fluvii celebra- IVl. Stempkofsky, in ripaeuropaea 

tissimi ostium ignotuni in exitu fluvii , 10 verstes a niari distan- 

cognito Ponti collocaveriut. De tia, iuxta vicum hod. Nedvigofkf. 

quo tamen dubitare maluit Koeh- Adi Bulletin univers. archaeol. 

lerus in Mem. sur la course d* nov. 1825, pag. 369 — 372, et Clas< 

Achille, 1. c. p. 540. Sic vir do- sic. Journal no. lxt. march, 1826, 

tisss. : Peut-on croire que Je Ta- p. 195—198. Gail. 
nais tire son origine de ia mer 

M^otide, et qu'il se jette de la 13) oQ/iaTcci . . . dno Xifiv. t. 

mer Mcotide, et quil se jcttS MaKoxiBog. Arrianos contra oni- 

de la daiis le Pont-Euxiii? Haec niHni opinipnes illum ex Maeoti 

ex Arriani loco isto. At oQiidxai oQfidad^ai dicit. Q,uidni ex Hero- 

intelligendum est de exitu iluvii, doto IV. 123 sic corrigamus Ar- 

et iopccXX^t, e/g, de loco in quem rianum : y,al OQiiazai ulv uno ki- 

exit. — HaecttO stadia, quae sunt fivrjg (iBydkTjg, iyididol 8s elg kifivrjv 

ex Panticapaeo ad initium freti, MamTida, iJTig BiaBdkkst sig ^d- 

iion nunieravi , quasi adiicienda kaaaav rriv tov Evgsivov IJovtov. 

forent stadiasmi summae ; nam Stuck. Fallitur hic Stuckius. 

dixit noster esse 540 stad. a Sin- Cf. Vossium ad Anonym. B Pont. 

dica ad Bosporum et Pantica- fiux. p. 140 ed. Gronov^ Adde^ 

paeum, id est, ad hanc partem quod Strabo II. 188 B, etiam di- 

Bosporani regni , ubi est Panti- cat esse Paludem Maeotidem, 

capaeum. Quum autem adiicit quasi partem Tanaidis; kuI yuQ 

60 stad. esse a Panticapaeo ad iaxiv mg av fisQog t\ tov TavaC- 

Tauaim (id est, ad initium me- dog (17 Mai(BTi.g)* Ceterum simili 

ridionale freti) illud est retro in modo Arrianus mox producit 

peractum iter quasi redire, ut ostium Borysthenis usque ad in- 

intervallum detur quo Pantica- sulam Berezan. Gail. 
paeum distet ab ore freti ; illud 

est extra supputationem peripli. 14) Cf. Tzschuk. ad Mel. 1. 6. 

Sic quum a Chalcedone ad Pan- n. exeg. p. 51. Gail. Conf. C. 

ticapaeum sigillatim numeraverit Kitteri Erdkunde, Asien T. H. 

noster 12285 stadia, si 60 detra- eiusdemque librum: DieVorhalU 

xeris, ut ad Cinimerfum fretum Europaischer Vdlkergeschichi«:n; 

tantummodo perrcniatnr, 12225 p. 35 sq. 

11. 6 ^2 - A P P 1 A N O T 

Tijg EvQaTtrig «al t^^g 'A<slag noiet. Aiyovaiv yovv avt& ol 
TiravBg TtQog tov IlQOfAfi^ict ^ ^ ' on 

^nofiev , 

Tovs aovs ad-Xovg^^ tovg8b , IJQOfiTjd^sv. 

8€6(iov re Ttd&os zod* inoilfofisvoi, 

'^ETtBira }tn[- 2O]TaXiyov0iv oariv %(oqciv Itc^AOov 

r^ * fihv dldvfiov x^ovog BvQoijtrjs 
ftiyciv iq8' 'AalcKg tSQfiovcc ^oiaiv* 

terniinum facit. Sic enim apud iilum Titanes adloquuntar Pro- 
metheum: Huc nos veninius, o Prometheu, hos tuos labores, 
vinculorumque dolores yisendi gratiti. ^ Deinde commeoiorant, 
qilantam regionem peragrarint: Hac Europae geminum et iogeii- 

15) Gi. Hermannus in dis- r^g ^VQoinrig. Toupins ad Suid. 

sertatione acad* a. 1828. de Ae- 1. p. 94 temere ordinem yerbomni 

schyli Pronietheo soluto edita mutabat, TjtiofiBv c^^Xovg rovg 60vg 

hos versus p. 14 constituit atque rovadB, lacubsius in cens. ed. 

adiecit annotata sua. llabet au- Schiitz. in Diurnis litt. Halens. 

tem haec: ,/ritanes anapaestis a. 1822« fol. 72. p. 569. fj%ofaf 

fabulani e\orsi sunt. Arriaiius avtol coniiciebat, otioso roca* 

in Periplo Fonti Euxini p. 19. bulo. Non dubltandum yideturi 

Tiai TOiAlaxvXog iv TlQOfATjd^Bi Xvo- quin TjTiofisv , ut ijxoa in Hecubit 

fisvcp Tov 0datv OQOv Trjg Evqco- primuni fuerit fabulae yerbiui. 

nrig nal Trjg 'Aaiag rtoisl. Xsyovat Adiectuni ei fuisse credibile est, 

yovv avTtp ol TtTccvsg TtQog tov Titanes esse qui loquerentur, id 

riQOfirfi-sa oTt fortasse copiosius eiomatuni: 

"HTiofiBv — quare omisit Arrianus. Blomfiel- 

Tovg aovg a&Xovg Tovgds, TJqo- dus praefat. ad Pers. p. 14. quo 

firfisVf loco de choris metro anapestico 

Ssafiov Tsnd^^ogTod' inotpofisvot. tragoedias exordientibus» noii 

InstTa naTaXiyovatv oarjv x^Q^'^' i'^('te inteilecta Aristotelis definl- 

inrjXd-oVf ^ tione proiogi , disseruit, rijg aih 

tfj filv SiSvfiov x^ovog EvQconrjg Stdvfiov r^ovog, EvQoanrjg uByahfS 

fisyav ijd' 'Aaiag TSQfiova^datv. TUaiagrsQfiovaf^daiv acnhendum 

£d. Has. n^ filv et n'^ Ss. Ac censuit,quae prosae orationiquam 

yulgo Ty 6'. iiiadeni scripta fue- poesi conrenientior est dicendi ra* 

runt in Peiiplo Ponti Euxini et tio. « llermannum sequebamur. 

lHaeotidis paludis p. 1, ubi pri- 16; Tovg aovg ad-Xovg, Leglt 

mis yerbis recisis superest afjiov Vossius: Tovg d&Xovg TOVcdBf ft 

TB ndd-og et quae sequuntur, in mox, r^ filv Sidvuov r^ovog Ev- 

^utbus recte scriptum est i^6'. Qconrjg ,' Msyav ijd Aatag tigfiova 

od. Pal. apud Bastium Ep. crit. ^datv. Sic autem in Aeachyli 

p. 12. vers. Lat. ttiJ filv — ttiJ editione Stanleiana: 

d\ et ad TtQfiova '^datv addit IIv fihv didvfiov x^ovog Evgmwjg, 

noxafJLOv, Prooopins Hist. Goth. Msyav nri d* 'AaiagTiQiMva^^w, 
IV. 6. p. 336, 11 dXXd xal o rpa- Huda. 

yaij&tonoiog Aiaj^vXog iv IlQOfirfiBt Cf. Aeschyli Fragm. 117, yoi. V, 

toi Xvofiivcp tv^g aQxofiBvog rfjg p. 124. ed. Schiltz. Gail. 
tgayiadiag Tov notafAdv ^datv TSQ' 1) n^ filv, et mox nv 61, in 

fAOva naXsi ^'xjg tb t^g *Aaiag xal ed. Basil. Huds. n E P I n AO T £, «s 

Tfjg 6e UfAvrig tilg MnuiviSog mQlnlovg iv Kvnlm kiyttM tff«- 
dicDV aficpl tovg ivanufxiklovg ^ . *Ano 5h Ilavtixanalov lig Hti' 
fifiv Ka^ixa^f ini d^akitt^ fl»ici0fiivi/Vy tfro^iOf sfKoat «ol tttQa^ 
Koaioi*, ivd^ivde ig SBoioclav^, nokiv iQfjfJifiVy atadioi Jydoi}- 

tem, illac Asiae terininum Phasim. Ipsius vero paludis Maeoti- 
(iis ambitus fertur esse circiter stadiorum novem millium. A 
Panticapaeo ad vicum Cazeca, mari insidentem, stadia quadrin- 
genta et viginti. Inde ad Theodosiam , urbem desertam, stadia 

2) svaxiaxiklovg, Totidem Stra- Pont. Bux. (p. 143 Gronov, p. 
bo 11. p. ibl, Alm. Agathemerus, 5 Huds.), quae lectio veiior est, 
1. 3, et II. 14, extr. ; totideni iudice Vossio. ^ Insidet Cazeca 
Anonym. B Pont. Eux. pag; I. promontorio hod« Tach-Katchik, 
Uuds., et iterum sub finem libelli. monente Koehlero in IM^m. de 
At Strabo (pag. 47T fin.) o'xTa- Saint- Petersb. t. iX. pag. 670. 
KtaxtUcov ambitum esse ait, quod InGautterii tabula reperiu nomen 
emendavit Casaubonus , ut repo- Tcbaouda. G a i i. 

neret iwoKusxi^kliov. Ad normam 4) E^Hoat yitcl tBTQOitocioi, Ait 

prioris loci Polybium tamen vir Arrianus esse 420 stadia a Pan- 

doctus laudat, qui (IV. 39) hunc ticapaeo ad Cazecas. — Ceterum 

periplum scribit quoqun esse recentiorem nrbem esse Cazecam 

8000 stad. Ceterum longe iatior recte innuit Mannertus IV. 305, 

erat haec paius Uerodoti aetate, quuni de ea sileant veterrs; %(6fnj 

qui eam non multo minoreni tantum Arriano dicitur. BaniMan- 

Ponto Euxino esse adserit. Vid. nertus coUocat iuxta locum ma- 

Herod. IV. 57, et Eustath. ad rinum Tusla. in mea Gautterii 

Dionys. Vi. r. 63. De quo sic tab. geogr. Cazecam ponerem 

doct. Dureau Delamalle in Geogr. iuxta promont. Tchaouda. Gail. 

phys. de ia Mer Noire, pag. 164: 5) &Bo6oalav. inter Pantica- 

Cette mer avait deja diminue de paeum et Theodosiam abArriauo 

niuitie au si^cle des Antonins. .. 700, a Strabone (p. 476 Alm.) 

On peut ni^me suivre la diminu- 530 stad.; a Plinio (IV. 12) 

tion successive de la mer d'Azof, 35 M. pass. intervallum statuitur. 

depuis les cartes de Ptoletnee Stuck. p. 153. Olim apud Plin. 

jusqu'a iios plus anciennes cartes legebatur MXXXV, mendose, ut 

modernes, et depuis celles-ci iam vidit Casaubonus ad Strab. 

jusqu'aux derni^res donn^es par I. c. Sed niendosus est quoque 

Fallas, oh cette mer est repr^- Stuckianus numerus XXX V, qui 

sent^e plus petite que sur toutes respondet 280 circiter stadiis^ 

les autres. Pulybius ipse IV. Mallem LXXXV, id est 680 stad. 

40 illud iam 6eri sensit, Trjv . . . Ceteruni cuncinit Anon. B Pont. 

MaitoTiv rjdrj KBxtoa^ai. Potuit Eux. cum. Arriano de intervallo 

jgitur dupiex niensura 9000- et a Cazeca ad Theodosiam. — De 

8000j esse vera prb diversis tem- vicibus variis huius urbis, quam 

poribus. Gail. Cf. v. Hoif Ge- noster pro sua aetate ^917/1179 di- 

schichte etc. T. 1. p. 105 sqq. cit, cf. Mannert. IV. pag. 3<I8, 

Miiiler der Ugrische Volksstanim 804. — Ait Tzshuckius ad Mel. 

P. 1. p. 106 sqq. 209 sqq. Eich- 11. not. exeg. |Kig. 15, hanc ur- 

-wald alte Geographie des kaspi- bem esse Kaffa. etsi de eo dubi- 

schen Meeres p. 1 sqq. tat Vossius ad Anonym. (p. 5 

3) Kce^sna. Formani genitivam Huds.), quod Katpd a posteriuri- 
A«J«xas habet auctor Anon. B. bus a Theodosi» distingui putat. 

6» 84 AVPIANOT 

Tiovra Tial dtctKoaioi' Tial civTfi nakaia iqv ikkag nokig^f ImviKii, 
Mikfialav anowog, m\ [ivij^ri iarlv avr^g iv nokkoig YQafLfuX' 
aiv"^, ^Ev^svde slg kifisva 2Kv9oravQ(XiV ^ ^Qrniov, atadiot duc- 
noaioi • xal h^sv slg Aa^inada ® r^g TavQMrjgy arddioi i^aKoam. 
Ano Si Aafinadog elg 2vfi§6kov hfiiva^^f tavQiKOV ml tovrov, 

ducenta et octoginta: haec olim graecanica fuit, urbs ionica, 
Milesiorum colonia, et illius memoria multis Hterarum monu- 
mcntis celebratur. Inde ad portum Scjtbotaurorum desertum, 
stadia ducenta. Hinc ad Lampada Tauricae (civitatem), stadia 
sexcenta. A Lampade ad Symboii portum, et iilum quoque Tau- Vid. Constant. de Admin. imp. 143, 144 ed.Gronov.» p.6 Iluds.), 

c. 53. Cautior ait Mannertus, I. ubi ipsissima haec vcrba reperi- 

c. p. 303. extr. Kapha insidcre untiir. Quadrant ambo de inter- 

aut in loco ipso Theodosiae, aut vallo. — Recte vidit Mannertus, 

proxime adiacere. In Diario quo- IV. 303, minime quaerendum esse 

dam Petropolitano (Zeitschrift, hunc locum in hod. Sudagh, quae 

iul. mense 1825, p. 193), adfertur nimis distaret a Theodosiay pro 

cuiusdani scntentia iudicantis Arriani stadiasmo. Bgo poDerem 

Theodosiam iam dirutam fuisse Scythotaurorum portum inter 

primo seculo post Chr. et Cafla non promont. Karadof et Meganwne. 

ipsissimum locum tenere. Gaii. Gail. 

6) Vulgo xofl CCVT7J ndXtti 7]v 9) Vulgo ^AXulxiSa. Rescrlbit 

IklTivlq, nolig. Sic Stuck. et Vossius Aafinada ad Anon. B 

Uudson. Kditio tamen Basil. Pont. Euxin. p. 144, ed. Gronov. 

p. 12 habet 971^ hlXccQf quod ante- — De numero h^onioaioi concinit 

ponit Vossius ad Anon. B, p. 143 Anonym. — Ait Mannertus, IV. 

Gronov. Ego quoque hXXccg ante- 303, respondere Lampada hodier- 

ponam, non quod tractus Tbeo- no Jalta. In Gautterii Carte de 

dosianus Ucllas dicebatur, sed la Mer Noire, reperio proni. Li* 

quia forma adiectiva est kXXdg, oudagh, cui conveniet situs f^n- 

cuius modi permultas reperire padis. Supraad septentrionem est 

est, et quia ed. Basil. cum Ano- quidcm locus dictus Malaia-LaM* 

nymo B hanc formani tuetur. Si pnda, qui Arriani Lampada refenre 

vere Theodosia olim Uellas |>ro- videtur. Sed Arrianus et Anony' 

prie dicta fuisset, vox nccXai non mus numerant 600 stad. a Scy- 

me offenderet; sed, quuni nun- thotaurorum portu ad Lampads, 

quam desiit Theodosia esse grae- et 520 a Lanipade ad Synibolo- 

canicae stirpis, quamdiu habitata rum poitum; plus igitur distare 

fuit, TrofAniof anteposui, quod prac- dcbet Lampas a Scythotaurorum 

bet Anonym. B, nedum cum Vos- portu, quam a portu Symbolo- 

•io Anonymum ex Arriano emen- rum. Malaia-Lampada autem pro- 

dare volucrim. Facilis utriusque pior est ad septentrioncm, quam 

permutatio, et ipse Anon. B mox ut intervallorum ratio servetur. 

nabet mendose (p. 11 Uuds.) zTJg Saepe locorum veterum nomen 

nuXcii pro rrjg naXcctag iQyaaiccg ad proximam sedem tranaiit. Cf. 

Arriani, 21, I. Gail. Indic. Gener. t. 11. p, 58T roed, 

1) Anon. A. avyygufjift. Gail. 

H) Xifidvte SKvd^OTOvgcov. Cf. 10) £vfjifi6X<av Xifti^v. Straboni 

Fragm. B Peripl. Pont. Eux. (p. Vii. p. 415 Alm. Ait «trabo n E P J U A o r £. 65 

atadioi eiHoa^ xul Atvroxofftot. ml h)9tv is Xt^^iviiaov * ^ Tn$ 
TavQtx^^g, oYSotjxovttt mtl jiwtov. aito ii Xt^^ovtjaov ig KtO' 
MvtTiv^*, axudw l|axoffio(, tutl ano KtQmvtTiioe ig Kukov 

ricuui, stadia quingenta et viginti , et inde ad Clierronesum Tau- 
ricae, centum et octoginta. A Clierroneso ad Cercinitim, «ta- ibid., esse M. circiter stadia a tant, llerodot. IV. 55 et Mela, 

Synibolonim portu ad Theodo- II. I , §.4. Plures putant esse 

siani; apud Arrianum 1320 culli- hod. Goeslewe vel Gjueslew; cf. 

go. — De intervallo a Lampade Tschuck. ad Mel. not eseg. p. 

concinit Aiionym. B: nam a Lam- 23. Mannertus IV. 114, vult ess« 

pade ad Criu-Metopun 220nunie- hod. Mariupol. Sed minime hic 

rat, et inde ad Synibulorum por- locus cadit in seriem frebgraphi- 

tuni 300. Gail. cam .Arriani, qui a Chersoneso 

stopil. De stad. 180 concinit ^*"'''™' *i "v^ST"**'*** J*** 

Aninym. B. - Habet noster si- P»""" Ca'um. Videtur noster 

giUatim 2200 stad. a Pantlcapaeo s""" Cercinitidem ponere circa 

5d Chersonesum, Anonym: H. P'»"»- hod. 1 arkhan (cuius nomen 

2185, cum emendatione Bastii, c?yuptela ipsissima nominis prisci 

Epistola ciititica, p. 19. - Ait ''!<!«*•"•: sed ab hoc agnosceiido 

Strabo, p. 474 Almel., a; fluvio "'»"" ''ecedebant vir. doctl). - 

Tyra ad Chersonesum urbem, JJ «"5 ^"""1 "Pugnant Arriano 

praeternavigationem esse 4400. "*'?''*"i !*""•'*, ^« A- Hypaciri, 

Apud Arrianum 4070 stadia col- T^k- *■?*'.' ««Te'.-'^*?'"»""'' «»i'r- 

ligo a Chersoneso ad septentrio- **••!' '"'•'"i" '^" ""^'^ '«""^ ««"}!• 

nale ostium Danubii. Sed plus ?*'-'. ru '"'"»9''?5. ,'}?^"« *''■ 

distat DanuWus a Chersoneso, *'!' **«'*« ^«'"^» •n»el''KO = Cer- 

quam Tyras; et guum dUerit «'"«. 9"««" A"° ""•"'"? ^^' 

Strabo, p. 469 Alm . stadia 900 '•'»? «' "ypac"-'». «n» ostioefflu- 

esse ab Istro ad Tyram , si ab entia, adtingont. Non usurpntur 

Arriani stadiasmo 4070 hLec 900 «•»»"•.?""' .F» praeterlabuntur; 

detraxerimus, supererunt stadia JJ'' '?*™ ''",J?'** ""^ »pectanh 

8170, quod muItSm discrepat a Hanc interpretationem meam utr.- 

C4..»i!^»;» c..».».^ «ori „:^^4..... u«que auctons adstruit Herodotus 

otiabonis suninia. nea videtui' . ^ •!. j «? .lu* ^» 

Arrianus in hac sui Peripli parte '//« Tsa„'e ad "^aStir ei 

«ultum errare. G a i 1. fta«m"adriendo paVtes exlTr^mL 

12) Carciniteni sinum et urbem Scythiae a Tauris habitari , fere 

Carcineni meniorat Mela II. 1. quasi Atticae pars prom. Sunio 

(§. 4.) Huds. Vulgo KsQxiv^T, et yicina ab externis teneretur, vel 

niox K6Qiiiv]]tt8og* Stad. 600 a lapygiae prom. extrenium, nou 

Cherson. ad Carcinitem ponunt ab lapygiis , sed extemis habi- 

noster et Anonym. B. , sed 1000 taretur. (Herod. IV. 99, 100.) 

circiter stadia sunt. — Danril- lllud comparandi genus parum 

lius, TzschucKius et Mannertus quadraret Tauricae, totam pe- 

IV. 108 et 248, Carcinitem col- ninsulam amplectenti. Imo Strabo 

locant in septentrionali ora Car- ipse Tauros incipientes facit, non 

cinitidis sinus, ad ostium llypa- ab isthmo, sed aChersoneso urbe 

ciris fluvii , auctoribus , ut pu- (pag. 474 B , Alm.). De que vid. APPIANOT Xt^iva^^, CHv&Mov Kai rovrov, &kkoi imandaiOi, *E% bi Ku- 
kov h^ivog ig TafwQunriv^*, xQWKoatoi' Saa} dh v^g TafAv^- 

dia sexcenta, et a Cerciniti ud Calum, portum quoque scjthi- 
cum, alia septingenta. A Calo portu ad Tamyracam, trecenta. noitra ad Scymn. Fragm. tom. 11, cos] siiius portuosus et ideo Ka- 

pag. 394, 395. Gail. log Ufiijv adpellatus, promonto 

13) De situ huius portus parum riis duobus includitur. Alterum 

eonstat inter recentiores. ludicat Criu-Metopon . . . Parthenium al« 

Gossellinus ad Strab. T. 111. p. terum), voluit Harduinus ad Plin. 

59 y a Ftolemaeo Caium extra IV, 26, §. 12, eum in SymboLu- 

Chersou. Tauric, et in obposito runi portu (Balaklaya) reperire: 

litore, collocari:' sed~ Melae Ca- mininie. Nullus cogitavit ibi si- 

lum esse intra prom. Parthenium num totum, nec yero portum in- 

(Bski-Bouroun) et Criu-IMeto- telligendum esse. Cf. Tzschuek. , 

pon, de sorte qu'il est fort diffi- ad Mel. II, not. exeg. pag. IT, 

cile de savoiroa il ^tait. Tzschu- et Mannert. IV, 247. Vldetur hic 

ckiam(adMel. n. exeg. 11. p. 17) portus collocandus iuxta Isthmvm 

non fugit duos eiusdem numinis et urbem Perecop, ut sinC tOf 

portus intelligendos esse, sed stad. a Carcinitide Arriani (^rom. 

situm septentrionalis Cali parum Tarkhan), et 300 a Calo porta 

sensit. Strabonem nempe, sed ad Tamyracen. De numero 700 

perperam emendatum, secuti ple- concinit Anonym. B Pont« fiux. 

rique, in errorem abrepti sunt. Gaii. 

Habet geographus I. Vll. p. 474 14} TanvQccnTiv. Inde desinit 

A, Alm. (t. II. p. 28 Cor.) : noster penetrare in sinum, et 

'E%nXiovxi a iv dQiaTBod noXlxvTjy recto itinere obversum litus petit. 

nal Scklog ki/irjv XBQ^ovTjairoSv. Nunc igitur liceat mihi recedere 

fimendationem Casauboni, Ttal a sententia eruditissimi viri, qui 

Kakog kifirjv, admisit cl. Cora- mihi suepissime in hoc opere 

yus et comprobat Tzschuck. I. c. faceni praetulit perutilem. Sic 

Calum portum vult Koehlerus, I. Koehlerus lor. cit. pag. 616: . .. 

c. p. 616, esse hod. Akmetchit. Mais Tamyrnce est un pronion- 

Sed, quum aperte Cercinites prom. toire de la Chers. Taurique, qni 

sit. hod. Tarkhan, et stadia 700 n'a rien de commun avec la 

Arrianus et Anon. B numeraverint Coursed'Achille. At ipsissimiOro- 

a Cercinite proui. ad Calum por- mi pars est Tamyrace. Ostendi 

tum, ponendus est hic portus ad supraTauricaeadscribendum esse 

orientem hod. pointe de Sari- Caluni portum, uude diipiei sinus 

boulatski, id est, luxta Kourmat, Carcinites ig TafiVQidxovg , nt 

eo potius, quod inde vere 300 ait Anon. B; Sti^siv autem ad- 

stadiis sinus possit diipiEiv in ad- hibetur de trausitu solummodu. 

yersura prom. Taniyracem, Dromi Imo Strabo, p. 473 Alm. ait 

parkem orientalem. — Perturba- Achillis Drumum tsksvTav nQog 

tio locorum est ap. Ptoleniaeum, dxQav TafivQdKrjv. Quaediceudi 

apad quem orientale prom. Dromi, furma non perducit nos extrm 

Cephalonesus , Calos portus, Ta- Dronium, sed intelligenda eat ut 

myraea, Carcinites fl. Nempe Ta- horatianum desinit in pisceni ma- 

myracn ponenda erat ante Ca- lier formosa superne. Scripsisset 

lum. — ^uod adtinet ad alterum Strabo xara axQav, si obpusitum ^ 

Calum MeUe (Super eos [Tauri- litus exprimere ^oluisset. Cf. su- 11 E P 1 n A 9 T £. 8> 

fAVfig^^y Hkko^ TQiaKOCLOi. *Ex Se tav inQoaiv T^g kl^vtis ig 
^Hovag^'', (StuSioi oySoi^KOVTa xol rQiuKocsioi* xa\ IWfv ig no' 
ta^ov BoQVG&ivriv f nsvrr^xovra xal eKarov *®. Kara ~Sh tov 
BoQva&ivriv avao nkiovri , Ttokig ikki]v\gy ovofia *Ok^La^^ ^ ne- 
nokiaxai. *Ano Sh BoQva&ivovg inl vrjaov <yfi<[-21]>c^ftv, i^ij. 

liitra Tamyracam palus est nou admodum magna; et iiide ad 
ostia paludis, trecenta alia. Ab ostiis paludis ad Eonas, stadia 
trecenta et octoginta ; atque inde ad Borysthenem flnvium cen-^ 
tum et quinquaginta. Per Borysthenem sursum naviganti iirbs 
graeca, Olhia dicta, condita est. A Borysthene ad parvam 
quandam desertam nomineque carentem insulam, stadia sexa- pra not. ad §. 19, 5. Adiicit tan- haec palus eadem esset ac Car- 

dem Anon. B, a Tamyrace naQ- cinites sinus, obvius prtmum iii« 

i]%£tv Dromum, id est, contlnuo trantibus. Ceterumcumriro docto 

itinere. — Quae peninsula ap. clamandum' est, obscuruin esse 

Strab. habet v(poQ/iov ^Xinovra hunc locum, imo agnosci lacunas 

nQog T^v TjneiQOvi doctiss. Koeh- locorum et intervallorum. GaiL 

lerus, suam minus felicem opi- 16) Suntne ostia proximae pa- 

nionem exsecutus, inteiligit Ca- ludis? Qnis non credat? At nul- 

lum portum, quem in Taurica lam reperio in tab. GautteHi 

cum Tamyrace collocat. Calum aperturam in orientali parte Dro- 

portum in eadein penins. repono, mi Achillis. — Ceterum suspecti 

sed paullo ulterius ad orient. et ibi numeri, imo aperte mendosi, 

septentr. Fateor me offendi, quud' quum 680 tantum stadia habeat 

311 liture arenoso et humili dfpoQ- noster ab orientali ad occiden- 

fiog et promontorium laudentur tale promontorium huius penin- 

a Strabone. — Stadia 300 pariter sulae, rui Anonymus B in duplici 

(M. 4U) ibi ponit Anon. B, quae loco 120«» stad , M. I6U recte tri- 

revera reperiuntur ab hod. litore buit. Gail. 

Kourmat ad obversum peninsu- 17) Uod. occidentalis pars in- 

lac promontorium. Gail. sulae de Tendra. — Prunionto- 

15} Hoc est in interiore sinu rium oceidentale Dromi Achillis 

Tamyraco. Stuck. p. 156. Koeh- vocfat Anonym. B. leQOv aXaog 

ler. 1. c. p. 657, anceps est ubi trjg 'EyiccTTig. Gail. 

fionae coHocandae sint, et Dro- 18) Haec 150 stadia nos per- 

mum Aehillis ium ex oricntali ducunt iuxta hod. Kilbourn. Cf.' 

parte Konas esse cogitat. Virum not. Infra. Anonym. B Pont. Kux. 

cl. abripuit falsus, quem voluit, 200 stadia numerat a Droma 

situs Tamyraces in Tauricae li- Achillis ad Borysthenem. Gallv 

tore, et impulit ad vertendum 19) Sic Strabo VII. pag. 470, 

ftfca 8s TTig Tafivg. Xifivrj.., l'in- Alm.: IIXevaavTt 8h tov Boqv- 

terieur du golfe de ramjraces ad^ivrjv araS iovg 8 lanoalovg {\non. 

cst un lac... Iterum Koehl. p. B 240 stad.) ofidwfiog t^ «pra- 

181: cela me pardit etre le sens (i(S noXig* ri^ (rectius Cor. ri 8') 

de ce passage, qui, traduit k la S' avr^ kuI 'OXpia KaXelrui. Cf. 

lettre, n'en a pas du tout; quasi Casaub. ad Strab. 1. c. G.ail. 88 A FP I A N O T 

fifiv Xiil dvaSvviiCh^y Gtcidiot i^rinovxtt^. nal Sv^ev elg ^OSffi- 

aov^, oySotiKovTci, iv ^Odriaatp oQfiog vavalv, l/iTto 8i 'Odi^ir- 

aov ixexai 'larQictviav AtfAijv ^ • OTidiot ig ovtov mvT^^xovra %al 

ginta; et inde ad Odessuni, ubi statio navibus, octoginta. Odesso 
proximus, stadiorum duccntorum et quinquaginta intervallo di- 
stans, Istrianorum portus. Huic proximus Isiacorum portus, 

1) vrjaov ..... dvcivvfiov, atd' de la ni^mc contr^e.] -^ Sed, si 

8101 h^^HOvToc. Concinit Anonyni. ita erit, nec mendosus fuerit 

B Pont. Eux. de stadiasmo. lam Arrianl et Anonymi numerus, 

yidit Casaubonus ad Strab. p. coniiciendum est nostrum produ- 

470 Alm. , eamdem kanc insulam cere ostia Borysthenis usque ad 

esse, ac illam de qua Strabo: hodiernum Otchakof. sicut ac 

xal vrjaog nQO tov atoficctog tov Tanaim produxit usque ad Bos< 

BoQva&evovg f ^xovaa Xifisva, Cf. porum et Euxinum Pontom. Sin 

et p. 4T2 extr. Strabonis epito- aliter, 360 stadia ad minimum 

mator eam adpellat Borysthe- numeranda fuissent ab ostio flu- 

nem. '— Eius primus meminit vii iuxta Kerson, ad insulan Be- 

Strabo II. cc. Mela 11. T, 2: rezan. Imo, quum l&O stadia 

Leuce, Borysthenis ostio obiecta, tantum numeraverit noster ab 

parva admudum, et quod ibi Eonis ad Borysthenemy liqaet 

Achilles situs est, Achiilea cog- hoc intervallum inteliigenduM 

nomine. (Nam rcQte vidit doct. esse ab extrema parte insulae 

Koehlerus in Remarques sur les Tendra ad Kilbourn. Quod seii- 

ant. du B. Cimm. p. 15, et iterum sit ium cl. Koehlerus I. c* p. 55t, 

in M^m. de TAc. de Saint-Pe- 551, sed non satis extra dublta- 

tersb. tom. X. p. 549, hanc in- tionem habuit. Gail. 

sulam Tcre intelligendam esse, 2) Forsan legendum *0Q8fja€i9 

diversam ab insula Istro obiecta, ex Ptolemaeo 111. 5. Stuck* 

et illam Achilli pariter dicatam). Ordessus Plinio IV. 12, 26 et 

Ptolemaeus eani primus vocat Ptolem. III. 10. — Stad. 80; lic 

Borysthenim, III. c. 10; sicStra- Anon. B, recte, iudice Koehlera, 

bonis Chrestom. p. 86 Huds., 1. c. p. 662. Cullocanda Arrlaai 

et p. 87, init. (non BoQva&svlg Odessus inter Adji-Hassan et 

tamen, sed BoQvad^ivrjg), Et tan- lacum quemdam, parum recedea- 

dem Marcianus Capelia: Bory- tem occidentem versus: eam po* 

sthenes, propter Achiilis insulam nit Koehler. ad ostium fl. Tdi« 

eius sepulcro celebratam. Quae goul. Multo occidentalior coa- 

insula, cur deserta et nomine tra hodierna Odessa. Cf. Maa- 

carens tandem fuerit, diserte nert, IV. 241. Quid Igitur d« 

aperit Koehlerus 1. c. p. 550« De hisce? Oes fouilles faites ^Odes- 

insula eadem uberius etiam vir sa prouvent que le port etoil 

doct. 1. c. p. 629, 632, 633, et anciennement habit^, et r<^futeal 

praesertim de adspectu physico, i'opinion du p^riple d'Arrien et 

p. 62T, 628. — Coniicit recte de plusieurs autres, qui ont avaa- 

Uossellinus (ad Strab. gallic. vers. c^ qu*a la place de ce port se 

T. 111. p» 52) hanc insulam esse trouvaienl autrefois la mer el 

hodlernam Berezan. [V. Koeh- nne rade pour les vaisseans 

ier. 1. I. p. 62T:. Beresanza, qui (Bulletin des sciences hisloriq. 

esl d'apres le temoignage d;Edri- octob. 182T, p. 3u8). Gall. 

Bi , 1« noih d*un bourg ou' ville 3) Quaerendus esl In imo slau n E p I n A & T 2L 

diaKoaiot, 'Ev^ivSe f^^rrfltt TtfMmcov Xiiiwiv ^ : HStadio^ Ig €m6v 
nevtTJKOVTtt. %a\ ?v&sv elg xd WiXov^ «oAovfievov 0x6(1« xov 
'^larQov, diaxdaiot xal %lkioi^' xa dh iv fii<Sa}^ iQtnia 7ia\ dvn- 
i/v/Lia^. Kaxif^xovxo fiakiaxa x6 tfrofia ^, in ev^ nkiovxi 
dvifiG) anaqnxia ISlcag x6 nikayog^f v^Cog nQoaKeixai, ^v riva 

stadiis quinquaginta distans. Inde ad Psilum, os Istri, mille et 
ducenta. Loca in medio deserta sunt, et nomine carent. In 
conspectu omuino huius ostii, [obviaj naviganti recta versus al- 
tuni mare, secundum ventum aparctiam, adiacet insula, quam ad septentrionrmhodiernaeOdes- 7) Haec loca sunt apud Stra- 

sa. Uunc portum collocat Koeh- bonem, 468 B, Alni. 97 toSv rsxoSv 

lerus iuxta hodiern. Odessa (in iQrjfila nediag ndaa, %al 

8ua Carte dune partie du Pont- avvdQog, Quae sequuntur exscrt- 

Euxin , ad calc. luud. rol.), ubi psit ad verbum .^nonymus B, 

Isiacoruni portum reposuimus. p. 10 Huds., sed et alia aiiunde 

Suspicor lapsuni esse calami in sumsit. Cuniicit Vossius ad loc* 

doctiss. viri tabula. — Stadia to- Anonymi , niulta Arrianum niu* 

tidem sigillatim Anonymus B. tuatum fuisse a Denietrio Cala 

Gail. tiano, quanivis de auctore siiet; 

4) 'laittTioSv Xiuijv. Anon. B. Oemetrio quidem Anonymus ipse 
mendose sig 'la7i(o Xifisva. Stadia ea tribuit, quae apud Arrianum 
idem 90 !pro 50 Ariiani. — Col- hic reperiuntur. Gail. 

locari potest Isiacorum portus 8) Kaxd tovto . . . to axofia, 

circa Odessa. GaiJ. De distan* Koehlerus 1. c. p. 547: „Arrien 

tiae numero 250 Kpehlcr 1. 1. „ se trompe en pla^ant i'iie de 

p. 662: L'intervalle quoiqull pa- „Leuce devant i*embouchurenom- 

roisse trop grand, ne l*est peut- „m^e Psilon, puisqu*ii aurait dil 

^tre pas dans la realite, si i'on „ia placer devant ie Kalonsto- 

compte toutes les sinuositep de „ma." De situ huius i.nsuiae va- 

la c6te que les navires des an- ria apud variosf, et de auctori- 

ciens ^toient oblig^s de suivre bus eam laudantibus, vid. 1» c, 

dans leurs conrses. p. 542 — 54T$ de magnitudincy 

5) WtXov, Alii aTSvdv appel- forma et natura, vid. ibid. p. 600 
lant. Huds. sqq. et tab. geogr. ad calc. — 

6) 8ian6aioi Tial xiXioi, Ab isia- Mendose ait Fhilostr. Ueroic. 
corum portu 1200 stad. habet p. 262 extr , distare iilam a Thcr- 
Arrianus: apud auctorem Frag- modonte 2000 stadiisj sunt plura 
menti supra laud., 1200 stadia quam 5000, et fort. pro 8t,a%iXL' 
sigillatim reperio. — Strabo, ovg leg, nsvTOHicxiXlovg, Anon. 
p. 469 B, Almel., stadia 900 po- B.ro WiXov ct, TOv^lGTQoy, Gail. 
nit ab ore Psilo ad ostia Tyrae 1'aulu post. Anon. B n^oTistTai. 
fluminis; haec numerum Arriani 9) dnaQHTla ISimg to niXayog. 
ct Anonyrai adstruunt, quum sta- 'Anon. B in cod. et in edd. aWpx- 
dia 300 bene numerari possint a TiaiavuoGTO n, Vossins pro idi' 
Tyra ad hod. Odessa, ubi Isia- eog coniicit mg. Bast. Epist. cr. 
corum portus videtur collocan- p. 28, lectionem ivavrimg x^ ne- 
dus. — Os Psilum fort. hodierno Xdyei refert, quam Abricantarum 
Bouche Kilia, Gail. Episcopus in nota manuscripta. • 00 APPIANOT 

ot (iiv ^Axikkims vijcoVy oi dh AQOfiov lA%ikkiag^^9 ot dh Aiv- 
viiiv inl %^s Xiioiag ^ ^ , 6vo(iaiovaiv. tavxi^v ktytxm Bivig o»a- 

alii Achillis insulam, alii Dromon [Cursum] Aehlllis, alii Leu- 
cam [Albam] a colore adpellant. Uanc Thetis iilio suo detli- 

vossianae editioni adposuerat. p. 547, 612 et 621, nun Arriani 

llas coniecturas haud mimerito ipsius, sed navigantium quorunt- 

rcspuente Koehlero, 1. c. not. 174, dani opinionem ihi referri, e( 

p. 133, cogitabam legi posse avco rectius StephanoByz. (voe. ^ji22. 

€g t6 n, Sed in vulgata lectione dQOfiog, hanc perturbationem a 

acquiescam, aut leg. idioDg ig r. : Valesio (vid. Koehl. not. 175, 

nam II. Steph. tn 'Ihes. (cul. 3536, p. 733) tributam fuisse. — Cete- 

ed. Lond.) ex Aristot., sed sine rum ait Strabo, p. 473 Alm. loa- 

]. c. , exhibet tdCoag similiimum: gitudinem huius Dromi esse 1009 

iditog naXslTai fioQsag. — Inter- circiter stadiorum. Valde discrc- 

dum lelsiv simplex usurpatur pro pat Arrianus, quum 3UU stadia a 

comp. leaQttnlstVf dvanXstVf 8ia- Tamyrace ad paJudis ostia luir 

nlslv, Hanno, §. 6. t. I. p. 11?: beamus, 380 inde ad Bouasy quod 

inl$vaa(isv dmdsna -qiiiQag, t^v 680 stadia tribuit lonffiCudini hu- 

T^ naQaXsyoiisvoi. Ibiil. §. 2, ius 'peninsulae. 100 habet frag- 

p. 114 extr. , substantivo nXovv nient. B Pont. Kux, De quo cf. 

utitur ratione simili: zi^v xs Xi- Koehl. I. c. p. 618 sq, — Achillb 

fivTjv naQaXXdtavzsg Caic en\n\ leg.) Dronios, vd 'ASagd ConstmMt 

0001^ 'nC'iQf*S nXovv (pro naQa- Porphyr. Admin. imp. Hb. XLII. 

nXovv). Uabet noster nXsovrt c. 113; Dandareon Geogr. Ra- 

ro niXayog, Sic Straho, p. 470 venn. 1. V. c. 11$ hodie Tanda* 

CVll. c. 3, 17, Cor.): nXsvaavTi, ra, vel Tentra, ex proxioiia su- 

81 Tov BoQvad^svi], Fatcor epito- pra nominibus. Cf. Koehler. I. 

matorem in respondentc loco, c. p. 617. Gail. — De Acliille 

p. 86 lluds. , exhibere dvanXsv- illo, a quo et insula Leuce ct 

tsavxis sed dubium utrum id re- peninsula dicta DronoSy fuit ap- 

ponendum sit apud Strab. , an peilata, vide Gustathium ad Dlo- 

rere scripserit geographus nXslv nys. vs. 336. lluds. Cf. laudatt. 

pro dvanXtiv, Anon.^ B l*ont. ad Scyl. t. 1. p. 446. De Achil* 

Kux. p. 7 lluds.: in sv^siag nXs' lis in ins. Leuce habitatione rf. 

oyrt Tov l6&(i6v (pro dianXiovTi, Kurip. Andi'oni« 1238 ed. Matth^ 

Vid. not. ad I.). Gail Iph. Taur. 422 Geogr. Ravean* 

10) ol 61 jQOfiov UxiXXimg. Ce- I. VL c. 19 et doct. Koehler. I. 

teri scriptores [si Anon. B exci- c. p. 534 et 607. De Tariis cau* 

pias. G.] Achillis insulam, Leu- sis huius adpellationis Aswaif xU 

cam dictum, ab Achillis Dromo de Koehler. eumdem, ibid. p. 551 

scparunt. Iluds. Viri docti et 6ti7 ; de varijs nominibus an- 

plurinii, inter quos editores ar- tiquis, ibid. p. 556» de recentlo* 

rianci Peripli Pont. Kux., Stuck. ribus p. 611. Hod. Ilan Adassl. ~ 

Schol. p. !.')!>, Iludsonus ad I., De templo et hodiernis ruinis ct 

et insuper Valesius in Ammian. ibid. p. 562, 563, et imprinla 

Marcell. I. 22, c. 8. Arriano quum 602 sqq. Gail. 

exprobraTcrunt confusas Achillis II) l^ctionem fragmenti Pont 

insulam, Achillis Dromum» ins. Eux. dn6 rfjg xQOutg. laudat Vos- 

Leucen, ostendit Koehlerus in sius ad I. p. 154 Gronov.j sed 

•Mcfm. sur la Course d*Achille, non emendnndum Arrianum pro- nEPinAOT£, 01 

vat Tc? naiiL' xal Tcevri^ oIhbIv xiv^^ikltu^^, xal viu^q ioxw 
iv avf^ tov 'A%i,kkimgf xol ^ouvov rijg naXaiag igyaoiag, ''H 
8h vrjaog dv^QfOTtcov (ihv igi^fifi^^ icrlVf vifisvat 6h al^lv ov 
noXkaig * xal xavtag dvati^ivai kiyovxai rc? 'A%ikk£l ooo* ngocl' 
axovGiv. Kal^^ akka nokka dva&rifiaTa dvaxenai iv tc5 veoi, 
tpiakaL xal Sanrvkioiy xai kid^oi tcov. nokvrske<SxiQaiv, Tavxa 
avfinavra lagiari^Qta xm *A%ikksl dvdnsnai^ %a\ iniYQafAfnaxa^^f 
xd fisv ^(OfiaCnmgf xa dh ikkvivixcSgy nsnoififiiva iv akkm xal iv 
SkkG} fiixQG), ^Ttatvoi xov 'A%ikki(og. Sartv dh a xol tov iZoT^o- 
nkov ^ ^ * nal yaQ xal x6v IlaxQoxkov xtfi(5aiv aitv tc? 'A^ikksi^ 

casse, eamque Achilles inhabitare fertur; in qna templQm est 
Achillis, simulacrumque antiquo opere. Deserta est ab homini- 
bus insula, eamque caprae non admodum multae depascuntur; 
quas qui illuc adpellunt, Achilli oiferre dicuntur. Multa prae- 
terea alia sacra dona in templo illo reposita cernuntur, ut phia- 
lae, annuli, gemmae pretiosissimae. Haec omnia donaria sunt 
Achilii consecrata; et inscriptiones [leguntur] graecae et latinae, 
variis metris, in Achillis laudeni: sunt etiam nonnullae in Pa- 
troclum. Nam simul et Patroclum colunt cum Achille, qui Achilli ponit, quamvis Hudsonus Vossio 12} oUsZv UxiXXsa, v^chillis et 

haec verba (sua potius) tradide- heroum animas illic obversari 

rit: Forsaii legendum dno rijg dicit Oionysius, t. 545. lluds. 
ZQOLcig, ut habetur in fragm. IZ) dv&Qconmv . , . • iQi^fiTj, HeatrU 

i^ont. b^ux. Ut ut est, utramque cte haec intelligenda sunt: de 

lectionem muita adstiuunt. De quo Koehierusy 1. c. p. 564: Si 

ini cum simili usu cf. Sylbur- les anciens auteurs nous disent 

gii Indic. ad Dionys. Antiq. rom. que lile d'AchitIe etait deserte 

Yoc. inly Siebelis Synib. crit. et sans habitans, il ne s*ensuit 

p. 10 et Mattbiae Granim. gr. pas que ie temple n'ait eu ni 

§. 584, pag. 856. Quum adhibe- pr^tres, ni gardiens. Cf, ibid. 

tur a^ro, sensus est sumendi ex p. 605 et 619. Gail. 
aliquo; xo inl contra idem fere 14) Ttccl vccq nai, Anon. R. 
valet ac gallice, se niodeler sur 15) Cf. Philostr. Heroic. p. 250 

quelqu'un, se componere ad si- — 252, et Koehl. I. c. p. 514. 

niilitudinem nominis alicuius. Gail. 

T6 inl proprie erit dictum de 16) IlaTQOTiXov. Non unns ade- 

rebus animatis, dno de rebus rat Patroclus, at simul Aiax uter- 

inanimatis, quamvis haec analo- que et Antilochus. Cf. Pausan. 

gia sappe violatur, ut in Dionys. Laconic. c. 19. §. 11, et Koehler. 

ilalicarn. Antiq. rom. II. p. 186 1. c. p. 563. — rc5 'AxUksl xfXQi^S' 

lin. 34 (t. 11. p. 262 K.) ovofia 8b o^ai, Eamdem ob causam Thes- 

^oivov anavrsq , , , , laxov KsXhQioi sali Patrocluiii invocabant,. . . 
.... inl TTJg o^vrrjTog rcSv vnrjQS' * mg xal rovro ig xdQi^v r<S UxiX- 

auov, et in Arriani loco hocce. Xst nQdrxovrsg (Philostr. IJeroic. 

Gail. p. 236 fin.). Gail. 92 A P P I A N T 

Saot ToS 'Axikktt %(XQlti['22]a^€ii i^iXovctv. "OQvn&sg 6i nolkoi^ 
avki^ovTai iv ry viiCtp , kaqoiy xa\ cX&viai, xol jfo^dfvtt» ai H- 
kaaaiolf ro nk^q&og ov ara&firiroi' ovroi ot OQViO^Bg ^f^cmfv- 
OV01V ToiJ ^A%tkki(Xig rov vsdv^. ^m9ev o&ifi(UQtti nunanhonm 
dg rv^v ^akaaaav ^Ttetra dno r-^g d^akaaaf^g PepQByfUvoi nl 
TtrsQa j anovd^ av slanirovrai slg rov vstav y xol ^aivavifiv [w 
vsmvi^, ^Enstdav ds xakiSg M%i(^\ o%6s IxxaUvvovtfftv ov ro Sf 
q>og rolg nrsQotg, 01 bsY.a\ rads [aroQOvatv rmv nQo^B^ifpwtm 
ry vriamy tsQsla rovg fisv i^snirridsg^ nkiovrag igttvr^, htktm^ 
vavalv KOiii^siv , nal rovrtov ra fihv xara9vsiv, ra 8k dq>tivat ^ tf 
ji%ikkst' rovg di rtvag vno xstfKSvog i^avayKcus&ivrag nQoaiittv' 
7ta\ rovrovg naQ avrov rov d^sov alxstv tsQStov, x^io^ilvovg bA 
r^v tsQsimv , si kmov acpiaiv %a\ a^stvov d^vaai , S rt niQ «i- 
Tol rrj Yvaiiy intki^atvro vsiio^svov, Tifiijv a^ui xccTapakXovtSi 

placere cupiunt Aves quoque innumerabiles , ut lari, mtrgi 
[sive fulicae], coturnices marinae, in insula illa degnnt: hte 
aves templum Aclullis curant. Mane singulis diebas ad maic 
volitant, indeque, alis aqua madefactis, aa templum iterua prt- 
perando advolant, illudque adspergunt. Ubi autem id satis per- 
actum fuerit, illae rursus alis pavimeutum mundant. A nonnol- 
lis haec alia etiam traduntur: eorum qui ad insulam adpelloat, 
alios ex proposito ad illam navigantibus secum yictimaa imMt- 
landas in navibus portare, quarum alias mactant, alias (^TiTat] iB 
Achillis hunorem dimittunt: alios autem quosdam tempestate co- 
aetos adpellere, eosque ab ipso deo victimam petere, oracolui 
illius interrogantes de victimis, expediatne, meliasque slt etM 
hostiam immolare, quam pascentem ipsi ad arbitrium delegeriot; 1) De avibus ibi permultis vi- ekius in suo texto, nescio utnui 
de Koehl. I. c. p. 557, 6o2 et ex proposito, an iocaute. Forttt 
laudatt. auctt. not. 251, 252, sistebat phrasis post «al ^/mrtif 
p. 739. AsvHOvg SQVtd^ag hic col- quod implere voluit netcio qalt. 
locat Fhilostr. Ileroic, pag. 246 Coniici potest lectio ^vovtkf 
extr. Koiss. Gail. avrov, Gail. 

2) ^sQansvovGirV . • . rov vsoiv, 4) rovg fisv i^sniTtjdsg. EX|pro« 
De simili avium erga tenipla posito. iNam testatur Mazia. 
quuedam veneratione cf. Koehl. Tyr. Dissert. XV. p. 173; plt- 
1. c. p. 564« 565. G a i I. rumque eos tantum illuc adpel* 

3) Ttal ^aivovai xov vstov, Ite- lere, qui sacrilicandi gratia d^ 
ratione niniia ibi vocis vstov ad- veniebant Cf. Koehl. I. c. pag* 
ducimur ad suspicandum haec 567. Gail, 

esse glossam vel ex mareine, vel 5) ta .^l dtpiivai, Alios vero 

e\ lineae interstitio, adductam. Achilli liberos dimittunt, Turat- 

Uuae praeteriit omnino Borhe- bo interprete. Hudt. nEPinAOTi:, 93 

rrjv a^lciv Ciplatv toKOvCav. El di djUifOQBVoi 6 %^l^fiO^ (bI- 
vai yag xQtia^ioifg Iv tg? vb£), nQOO^aXlHv ry Ttfi]^* il di fri 
djtayoQEvoifiri TtQOOfiakXBtv ' 6vyx(x>Qii<Scivxog dl, yiyvaicKetv ou 
anoxQfSoa iq Ti{iiri iativ. to ds teQSiov tataa&ai inl tmdB cn;- 
tofAatov^ firidh aitotpsvyuv In. Ka\ tovto iii nokv dvaxela^ai 
to (xQyvQiov Tco ^Q^ tag ti^iag tav IsqbIodv. Oalvsad^at th 
ivvnviov tov jix^^^^^f ^^^^ f*^^ nQoaxovat ty vi^aa, toig di 
nai nkiovaiv, insidav [23] ov no^Qn avt-^g dnoaxfoaiv^^ xal 
fPQa^siv onov nQoaxslv f^g vriaov ayisivov y nal onov oQfilaa- 
c&ai, 01 6s xal vnaQ Uyovaiv g^av^val ag>iaiv, inl tov tatoVf 
71 in Skqg) toiJ xiQcag, tbv 'Axtkkiaf Kad^ansQ tovg ^toaxov" 
Qovg, toaovds fiovov rcJv ^ioaxovQfov (isiov ^x^tv tov ^^iHiay 
Saov ot (lev :Jt6axovQOt toig navtaxov nkmi^onivotg ivagyetg 
tpalvovxaty Kal (pavivxsg amf^Qsg yivovtat' 6 dh totg nska^ov^ 
Ctv ijdri ty vjqacj. ot dh Koi tov HatQOKkov ,aq>taiv og>d"^vat 
ivvnviov kiyovaiv, Tads fihv vnhQ tijg viqaov T^g tov ^X*^" 
kicagf aKoriv dviyQa^^a^ tdSv rj avttSv nQoaxovtioVf rj akknv 
nenva[Aivoi)v' Kai fiot doKet ovk aniata etvat. Idxtkkia yitQ iyto 
nsld-ofiaty eXniQ ttva nal akkov, ^Qma elvatf fj te evyevela 

pTetium, quod illis iustum videtur, deponentes: quod si oracu- 
lum renuat (aiunt enim oracula in templo esse) pretio aliquid 
adiiciunt: si rursus abnuerit, insuper addere, donec, annuente 
illo, cognoscant sufticiens pretium esse; qua conditione stare sua 
sponte yictimam, neque amplius aufugere: et sic magnam ar- 
genti copiam [perhibent] heroi, victimarum pretium, consecrari. 
in somnis Achillem (aiunt) adparere tum iis, qui insulam cursu 
petunt, tum navigantibus , si haud procui ab iila distent, atque 
signiticare quamnam insulae partem adpropinquare meiius sit, et 
quo adpellendum. NonnuIIi quoque non dubitant adlirmare ipsum 
Achillem etiam yigilafitibus sibi adparuisse, ut solent Dioscuri, 
in mali sive antennae fastigio. Hoc solo yolunt eum Dioscuris 
cedere, quod Dioscuri ubique uavigantibus perspicui adpareant, 
et yisi salutem adferant; at yero Achilles statim iis, qui ad 
hanc insulam accedunt. Nonnulii ipsum quoque Patroclum sibi 
in somnis yisum esse aiunt. Atque haec quidem de Achillis in- 
sula refero audita, tum ab iis, qui ipsi iliuc adpulerunt, tum 
ab aliis, qui res percunctati fuerant: quae mihi quidem iide 
digna yidentur esse. Achillem enim, si quem alium, neroa fuisse 
facile mihi persuadeo, ob nobilitatem, et pulcritudinem , anlmi- 1) Viilff. dnoaxfSctv. 'Anoax, Cod. quod Tidit Bast. 04 A P P I A N O T 

v^ov fiSToAAa^at l§ avd-QcinmVf nal vj ^OfiiJ^ov jn^ ovrc» «oif 
tfsty xfifi Tm j^GOTCxov ysi/itf^&fift xai (pd^cn^oyy oSp smeI Isrixd- 
'9'C»/€ri; ikiad-at rotg naidixolg. ^Ano 8h tov Wikov xoiovfi/vpv 
aroiiarog rov "Ictqov Ig to devTC^ov arofia, inadioi l^^xom*. 
iv&ivds ItcI t6 iiLaAov xaAovfAEvoi/ arofiaf atadiot rsaaaginoint' 
xai ixn;d toi; iiLaArOi; l;cl t6 NaQonov^f m8e ovofutiofiepov, oxifM 
riraQXOv rov"IaxQOVy aradioi i^riKOvra. ^Ev&ivdB inl xd %if- 
7CT0V *y eFxoO( nal ixarov, m\ iv^sv ilg ^lavQlttP n6X$v ^, [2(] 
ardSiot nBvraxoaioi, iv&iv6e elg Tofiiav ^ noUv, atadtoi XQUh 

que robur, et ideo quod iuyenis vitam cum morte commQtarit, 
et ab Uomero eelebratus fuerit, denique quod in amoribQi it- 
que amicitiis colendis ita fuerit constans, ut malaerit poat amo- 
res suos mortem insuper obpetere. Ab ostio istri PsUo vocate, 
ad secundum eiusdem ostium, stadia sexaginta. Uinc ad Calui 
adpellatum ostium, stadia quadraginta ; et a Calo ad Naracaa, 
sic nominatum, quartum Istri ostium, stadia sexaginta. Inde bA 
quintum, centum et viginti, et inde ad Iitriam urbem, ttadia 

2) ig t6 dsvT. 67 . . . h^^^yiovTa. gruunt veterum mensurae cmi 

De numero 60 concinit Anon. B. hodiernis intenrallisoslionim. Cf.- 

— Uterque inde ad os Caiuni 40 Barbi^ du Bocage, in Saiate- 

stadia, et ubique in sequentpbus Cruix, Exani. critiq. des hiit 

unus alteruui firniat usque ad d'Alex. p. 8UI et Oureau Dela- 

Odessum Haemo vicinam. Gail. malle, Geogr. phys. p. 181. Gail. 

3} Lege "Jqohov. Uuds. Cf. Cf. Kruse de Istri ostiii disi. 

Uolsten. ad Steph. pag. 42. Ua- Vratisl. 1820, 8. 

pluribu. ad.truitur'. Cf. Mannert. ^VL li.'J^r,^tVJfjT'f^ 
IV 99fi n a s I H u d s. Ue rarietate nominia ndc 

l^ i \ » ] 1?^ o» «.« Mannertum, VH. 125, 126: df 

4j Bnl To neunTOv, Forsan ge- ^ . , i *»«.•. n u^Il J»^t^ 

. . . Aiim.idfop.in .upra « ex- ?"• ""••»«* ••«»•«?* ^Sif""'..* 

cidit in\ rd StvTBfov eroiia. - ''•"S"»- B Pont. Bux. 500 •tadh. 

I.trun. *ai;r<{ffro^or exprin.it hic Ceterum con..c.tMannerto. Irtrl. 

Arrianus, .icut in Anab. Alex. I. ""• '"'??* "'*** 5'"'* 5]?***"f" 

3, p. 14 ed. Borh., Ephoro prae- *?<• «o"»"«" «d meridiem ho. 

eunte apud Strab. 469 Alm. Stra. d.ernae Kara-Kerman. Gail. 

bo 300 atadia numerat a primo 1) Quam ciTitatem non Mi^ 

ad ultimum o.tiam, no.ter 280; ut no.ter et Anun. B, «ed 3M 

ceterum ilte 1 o.tia nuniejat. atad. di.tantem ab latria fadl 

Cf. Melam, II. 1, el ibiTuchuck. ; Strabo, pac. 491 Aim. Hodic 

Ammian. Marcell. XXII. c. 8, etc. Jegni PanKoFa, dicta quoque To- 

l>icuil. de Men.. orb. c. VI. 8. mi.war. Cf. Mannerl. Vfl. 138. 

Ilodic ntutata pror.us locorum fur.an quaerenda haec ciTilat 

iiatura ob ag(;;<tHiux linii, nrr imiii- iuxla proni. Giiatcndji. Gail. nEPIUAOTZ. 95 

TioGiOi. ^Aito ii Tofiiag slg KakkavTtdv^ noXtVf SiXoi r^toxo- 
aioi' oQ(Aog vctvalv, iv&ivde ig KaQfSv Xiiitva^, iyioi^novTa %al 
IxorTov' xal i^ yij iv nvxXfp tov Atfiivo^, Kagla xX^^^etat. *An6 
de KaQtSv Xifnivog ig TttQiaiada ^, atadioi eVKom nal Ixorov. 
ivdivds slg Bi^ov^y %fSQOv ^fj(ioVy aradtoi i^^^Kovra. *An6 di 
Bi^ov eig /diowaoTcoXiv ^ axaiioi oyiorjnovxa, iv^ivds elg '05iytf- 
cjov^, dtanoOtot' OQfiog vavalv. Ix 8b ^Oir^fSOov ig xov Aifiov^ 
zag VTccoQeiag^ a1 ^^ eig rov TIovxov na^novfSiv axadtoi XQta- 
%6aiot i^iqitovxa' «ccrl dsvQO oQ^og vavalv, ^En il xov Alfiov 

quingenta. Hinc ad Tomeas urbem stadia trecenta. A Tomea 
ad Callantiam urbem, ubi statio navibus, alia trecenta. Hinc 
ad Carum portum, centuni et octoginta; et ipsa regio quae est 
circum portum illum, Caria adpellatur. A Carum portu ad Te- 
trisiada, stadia ccntum et yiffinti. Inde ad Bizum, locum de- 
sertum, stadia sexaginta. A Bizo ad Dionysopolim, stadia octo- 
ginta^ Hinc ad Odessum, ubi statio navibus, ducenta. Ab Odesso 
usque ad radices Haemi montis, quae in Pontum usque proten- ' 2) Vulgo KdXXttVTQav. Vossius has urbes nimis ad mcridiem re. 

rescribit KaXXavriav, ad fragni. morere. Mox habemus nomina, 

B. Font. Eu\. pag. 158 Gronov. quae aptiius cum hodiernis nomi- 

Varictates nominis vide ap. Man- nibus quadrant, quam ut hanc 

nertum , VII, 12!). De ethnico congruentiam violemus. Tetiisi- 

KaXXaziavoi, cf. nostr. ad Scylac. adeni ego ponerem iuxta prom. 

T. i. p. 442. Aiunt noster, et Calagriah. Gail. — Antea x^It;- 

aiictor fragmenti, a Tomeis ad tiBTat Bast. Vuig. nX^^isTat. 

Callantiam esse 300 stad. ^ Stra- 5) Forsan Biiaivrj Strabonis, 

bo (p, 491,' B) 280 tantuni. De cuius magnam partem terrae mo- 

situ hodierno censet Mannertus, tibus haustam esse dicit Ijb. VU. 

VII. 130, Callantiam videri quae- pag.319. (p. 491 B. Alm.) Uuds. 

rendam in hod. Kollat, sed pro- Cf. Voss. ad fragm. B Pont. 

piorem hunc locum esse Tomeis, Eux. p. 159, Gronov. Ceterum 

pro dato intervallo. Ego pone- Bizon fora. hod. Kavarna. Gail. 

rom Callantiam in mea tab. iuxta 6) ^cowaonoXtv. Aliis Cruni. 

Mang- Kaliah. Gail. Hod. Dionysipoli, iuxta fl. Camt- 

3) KagcSv Xifisva. Hod. Kavar- schi vel Kimfi, ait Mannert. VII, 
na iuxta promont. Kelogra vel 132* Sed haec civitas fors. iuxta 
Calagriah, ait Mannert. V°ll. 130. hod. Baldjick. Gail. 

Ego ponerem hunc portum ad 1) 'Odi^aaov. In sinu hodierno 

aeptentrionem promont. Chabler- Emeneh eam collocat Mannertus, 

8aghi. De Carum huc adventu VII. 134. Ego ad hodiernam 

cf. Kaoul-Rochette, Hist. des Varna redeo. Gail. 

colon. III. 318. Gail. S) Atiiov. Cf. Strab. Vll. pag. 

4) Hanc urbemMannertus, VII. 491 Alm. Uaec latera montis 
131, collocat prope ad meridiem Haemi ponenda esse coniicio in 
hodiernae Varna, iuxta prom. prom. hod. Emeneh. Ceterum 
Galata. Sed niihi videtur vir cl. non 360, sed 260 stadia numeraf 06 APPIANOT, 

dg M6afifi.pQlav ^ noXiVy ivsv^novta' OQfnos vctvalv. Kal b 
MsarmpQlag elg 'AyxlaXov^^ noUv^ axadtot ifiioii^KovTa , nti 
i^ jiyxiaXov tlg ^AnoXkmviav ^ ^ ^ oySor^Tiovta iucl ixavov. avrm 
naaai ai icoXBig ikkrivldsg sialvy c^Kiafihat Iv ty Hiiv^lf, h 
aQiaxsQa lankeovxi slg xov Ilovrov, ^Ek di IdnoXXatvlag if 
Xs^^ovfiaov^^ araSioi i^riKovra* OQHog vavalv, jcal ix Xe^f^ 
vfiaov ig Avkalov rsl%og^^ nsvtiqKovra ml Sianoatot, jEi^Mi 
ig Qvviada ^ * aKtrjV , sVKoat xal ixarov, ^Ano il Swuidog dg 
Zak^ivdriaabv ^ ^ , atadioi diaxoaiot, rovrov tov xmglov fftv^^ 
nsnolritai Ssvogxav^^ 6 nQsa^vrsQogy [25] xal fiixQi> xovtq^ 

duntur, stadia trecenta et sexaglnta: ibi etiam statio navibu. 
Ab Haemo ad Mesembriam urbem, [ubi] statio navibut, nona* 
ginta. A Mesembria ad Anchialum urbeni, stadia septuagintai 
et ab Anchialo ad ApoUoniam, centum et octoginta. Hae omMi 
sunt urbes graecae, in Scythia sitae, [quae occurnint] a aini- 
stris in Pontum naviganti. Ab Apollonia ad Cherronoanm [nbQ 
statio navibus, stadia sexaginta. A Cherroneso ad Aulaei mao- 
nia, ducenta et quinquaginta. Hinc ad Thjniada litua, eentam 
ct yiginti. A Thjniade ad Salniydessum , stadia ducenta, Ha- 
ius regionis Xenophon senior meminit, et hucusque Graecoi Anonym. R, ab Odesso ad Hae- a Calatide ad Apolloniam* Quae 

niuni. Arriani numerum mavult civitas quaerenda iuxta prooL 

Mannertus, Vli, 134| cui adsen- hod. Saint- Nicolas. — Stad. 180 

tior. Vossius Anonymi lectionem Anon. cum nostro. — Oe condita 

anteponit. Ceterum ab ostio sep- ApoUonia a Milesiis v. Raoal- 

tentrionaU istri mire concinunt Kochette, Hist. des col. 1H| 381 

de numeris Arrianus et auctor sqq. Concinunt Arrianus et aoe* 

fragmenti. G a i 1, tor fras^menti B de «tadiatmo ak 

9) Msa7j(i§Qiav, Hod. Misse- Anchialo ad ApoUoniam. Gail. 
riria, iudice Mannerto^, Vll. 136. 12) Xei^ovrjaov, Fora. hod. Sif- 

Hudiernum nonien Mesembri re- boli. Mannerto Vli. 146 vldt- 

perio in Gautterii Carte de la tur esse prom. Zaitan. — Aaoa. 

Mer Noire, non procul ad occid. quoque stad. 60. Gail. 
proni. Enieneh. — Stad. 9U cum 13) AvXaiov TsZxog, Fors. hod. 

nostro Anon^'mu8. Gail. AthtfboU. — Anon. et 250 stad. 

lU) 'Ayxi^aXi] dicitur Straboni Gail. 
(Vll. 491 tin.) Iluds. Hod. Ahi- 14) OvviccSa. Fors. hod. prom. 

buU. — Anonym. quoque 70 sta- Kouri. Mannertus Vil. H8 rult 

dia. Gail. esse Kiada-Burun. — Sic 128 

11) A Calatide ad ApoUoniam stad. Anon. B. Gail. 
(uit Strabo, pag. 491. B, Alm.) 15) ZaXfivdrjaaov, *JXfiv9n§» 

esse stad. 13U0. Arrianus autem aog plerisque Graecoruni, noa- 

singula intenalla recensens, sta- nuUis tamen Zakfivdiaaog, lluds. 

dia coUigit 1420. Casaubon. ad. Salmydessus hod.Midiah.— Anoa. 

Strab. loc. cit. Apud Arrianum sic 200 stad. Gail. 
non 1420, std 1840 stad. colUgo 16) Anabas. VH. 5, 7. Iluds. nEPIUAOTZ. OT 

Xiyu r^v arQctriitv ik^etv xmv ^XUivwVy i^Q avxoQ ij/ijffaro, oxt 
Ttt TBktvzuia avv Hev^ tci #^orxi iaxQaxivaBv, xal xbqI x^g 
dUfisvorritog ^ xov %mQlov noXka dviyQa^^sv, ori ivrav9a Ix- 
nlnrsi ra nkola xsifikmvi Putio^isva' xal o( SQaxsg ot nQocim' 
Qoi ort vnBQ rmv vavayttov iv ag>laiv di4itiMt%ovrat. 'Ano dh 
£akfiv8ifiaaov slg OQvylav ^ aradtoi rQtaxovra xai XQtaxoatoi, 
Ivd^ivds inl Kvaviag^, slKoai nal rQtaytoaiot, avrai ih at Kva^ 
viat slalvy ag kiyovatv oi ^roM^rol nkayxrag nakat Blvai' ttal 
dta rovrmv nQmrr^v vavv nsQaaat rijv ^AQym, ^ rtg ig K6k%ovg 
^laaova fjyaysv, ^Ek is Kvavimv inl xo ^Isqov rov Atof xov 
OvQlov^y %va nsQ xo tfrofux rov ilovrov, axaStoi xsaaaQanovra, exercitum penetrasse scribit, cui ipse praefuit, quum postremo 
cum Seutha Thrace militiam egit. Multis quoque idem describit, 
quantum importuosa sit haec regio, quod naves vi tempestatis 
eo eiectae pereunt; ac quomodo Thraces accolae pro naufragio- 
Tum reliquiis inter se digladientur. A Salmjdesso ad Phrjgiam, 
stadia trecenta et triginta ; inde ad Cjaneas , trecenta et yiginti. 
Hae sunt Cjaneae illae, quas poetae olini tradunt vagas fuisse; 
per quas prin^a navis Argo transierit, quae lasonem m Colchos 
perduxit. A Cjaneis ad Uieron lovis Urii , ubi os Ponti , sta- 1) Cf. Scymn. vs. 725. Gall. 492 A. Gail. De Cjaneis pe- 

2) Blg ^Qvylav. Hic locus for- tris r. GjUii libros de JBosporo 
san iuxta hod. Kara - Bouroun. Thracio (Lugd. Bat» 1632) p. 247 
Ait Mannertus Vll. 151 esse hod. sqq. Nostrum librum: Griechen- 
Filiea, vel Filinu; illud quidem land p. 1549 sq. 1622. 
concinit cum nomine Philea, quod 4) Uqov rov dtog, Cf. ad Scj- 
huic loco tribuitScjmnus, v.722. lac. T. 11. p. 462. — Sic stad. 40 
Hic noster habet 330 stadia, au- Anon. — Ab Hiero, vel Sacro, 
ctor fragmenti 310 tantum. Ce- Istri ostio, ad fanuni lovis Urii, 
teruni ex Haehio concinunt ambo Anonjmus B (cum meliori lectio- 
de stadiasnio. Gail. ne Bastii) habet stad. 3640, M. 

485}^ Arrianus sigillatim 3760. — 

3) Cf. Strab. VII. p. 492 B, A Chersone ad fanum idem sta- 
Alm. De quibus copiose Tzschu- dia S900, M. 1186 Anon. B (etiam 
cktus ad Mel. 11. not. exeg, 574 Bastio restitutus), Arrianus sigil- 
— 577. Sic ille ultima ait: Si re- latim 8110 (sed circa Dromum 
cte retulerunt Ortellius et Fer- Achillis stad. 680 habet, ubi Anon. 
rarius in lex. geogr. a nautis to- B. rectius 1200; haec e( simiiia 
cantur le Pavonare, ab incolis summam adferunt 8720 circiter 
Jacarzes. — Stad. 320 Anenynius stadiorum). — A Porthmia ad 
quoque. — A Thjniade ad Cja- Urii fanum, Anon. B (iterum re- 
neas sigillatim, stadia 850 nume- stitutus) 11100 stad. , M. 1480, 
rat noster, sed 700 tantummodo ponit, Arrianus sigill. 10370 (led 
Scymnus rs. 724 et Strabo, pag. 10980 cum addit. .^npr.) Gail. 

M. 7 06 A P P I A N O T h&ivds dg kniiva Aig)vrig^, xtjg Maivoiiivrig naXoviJLivfig , tfro- 
j|(0( tiiS6aQaK0vta, aTto bl ^iatpvrig dg Bv^avtiov^, oyda^xovxt. 

dia 'quadraginta. Inde ad portum Daphnes, quae MaenomeM 
dicitur, gtadia quadraginta: a Daphne Bjzantium usque, octo- 5) Xifiiva Jdcpvrjg. A portu Sy- rium Aetorh^chi." Pag^. 320 of (ei- 

ees distinguendns. Cf. Stuckii dit Gyliius, Dionysiuni promi 

a()not. pag. 191. — Numerum 4U erravisse. Conf. 321 sqq. 
ab Uriu fano ad Daphnen ad- 6) a/g Bv^dvtLOv^ oyooijTumtL 

struunt Anon. B, queni Bastius, A fano lovis Urii ad Daplnei 

Epist. cr. p. 32, ad veram codieis 40 stadia, inde ad Byzantium 81 

lectioneni revocavit, et Anon. C. numerat noster, id est, 120 a h- 

Gail. Hunc locum respicit Gyl- no supra dicto ad Byzantiua. 

lius I. 1. p. 315 sqq. qui conden- Supra enim (p. 58 sq.) illud ipsii- 

dit, portOm insanae Laurus esse simum ait noster. Ait Strab* 

eunde;», queni Graeci Amaeam et p. 186, 187 Aimel., esse a BycaB- 

Turci Beg-Koussi appellant. tio ad Borysthenem stad. 3809; 

Praeterea adierit p. 318: „lluc apud Arrianum 5410 reperio. Sed 

unum scio , hunc sinum esse por- forsan Strabo rectam ▼«! rectio- 

tum, quem Arrianus appellat Lau- rem navigationem innuity noster 

rns insanae, ex eo, quod distat a contra praeternavigationem. — * 

Fano quadraginta stadia. Itaque De Byzantio luculenter tractat 

oportet Dionysium errare, aut Mannertus VII, 154 sqq. GaiL 

Arrianum. Nam Arrianus sinum Contendunt Strabo, p. 187 A, et 

Amycum et portuni Laurus in- Agathemerus sub fiu., p. 61, liudaL 

sanae eundem facit^ Dionysius a totius Ponti Euxini ambitum ei- 

sinu Amyco separat Laurun in- se 25U00 stadiorum: Polyb. IV. 

sanam intervallo interposito si- 39 init. habet 22000 stad.) apud 

nus Moucaporidis et promonto- Arrianum 22715 collegi, sic: 

A Bosporo Thracio ad Phasim 8585 

(Conf. supputata in not. ad p. 47 sq.) 

A Phasi ad Sepastopulim 810 

A Sebastopoli ad proni. Ileraclt^um 1070 

A prom. Heracleo ad Panticapaeum 1820 

A Panticapaeo ad Chersonesum 2200 

14485. 

A Chersoneso ad Istri os Psiluni 4070 

Ab ostio Psilu ad Apolloniam 2720 

Ab Apoilonia ad Byzautium 1440 

22715. 

Auctor anonym. fragm. B Pont. Agathemerus (I. c. 3) 23083 sta- 

Eui. sub fin. omnem circumve- dia numerat, cluni ulibi 250INI ba* 

ctionem Ponti ait esse 23587 bet, ut supra vidimus: et tan- 

stad.; totideni habet frag^m. Ano- dem Ammian. Marcell. lib. XXII. 

nymi C, qui stadia omittit, sed . ..ait: Oinnis autem velut ia- 

Biiliia 3145 cuni Anon. B ponit, sularis circuitus litorea nariffa- 

id est, 23587: nam Anonymi C tio vig^inti tribus dimensa milli- 

milliarium tion respondet 8 sta- bus stadiorum, ut Eratusthenet 

diis, scd septeni et dimidiae, affirmat, et Hecataeus, et Plo- nEPinAOTS. 09 TaSs (ihv xal.Ta dno xov BoCnoqov'' xov Ki^^tqlov InX Bqc- 
noQOV xov Sqcf%iov Mt\ noXiv Bvi&vxiov. ginta. Atque haec [sese offenint] a Bosporo Cimmerio ad Bos- 
porum Thracium, urbemque Bjzantium. lemaeus, aliique huiusmodi cogni- 
tiunum scientissimi scitatores. 
Gail. 

7) Tci8B fisv nal ra . . . Vul^o 
vertunt: haec sese oiferunt in 
navigatione illa, quae est aBos- 
poro . . ; Terum universam Ponti 
circumnavigationem resumere no- ster videtur. Kcci innuit prio- 
rem dimldlam Ponti iam ante 
descriptam (asianam scilicet), ibi 
mente revocandam esse, cui po- 
sterior adiicitur a Bosp. Cimme- 
rio ad Bosp. Thracium. Imo no- 
ster supra pag. 77 habet hisot 
respondentia : Tdds MJ^N x^ 
dno Bviavxlov. GaiL igg ANONTMOT 

ylvovTM di (lUia ig. xal fow cnvoxaxov tovto* to cxo^ fov 
Hdvxwi mlovfJkBvovy %u^6xi ela^akkst slg tijv IlQOTcovxldtt ^ . 

Bt.&vvlag rfjs ytQos rc5 JToVroo ws^/wXovg*. 

'-^TCO Se Tov 7f§oiJ -^toj Tov OvqIov^ nXiovxi iv ry ds^ 
tlg Tii^av noxaiioVf ezadia b'' yivovxat ds fiUta i/5'. '.4w6 ii 
Tri^a nQxa(iov elg MikaivaVj xriv vvv Xeyoiiivriv Ii.alivctKQOv^^, 
axddia Qv\ fiUia k. 'Anb ie KakivanQOV eig *AQxavov^^^ noxa- 
(jLOV Tial %(OQiov f axiidia qv\ ^iikia x'. ivxav&a OQ^og vaval [U^ 
nQalg nQog teQ^ Ag)Qo8ixfig' naQaxeixai 8e xal vriaiov, oneQ 
aKma^et xov kifiiva*^^. Hno dl 'AQxavov noxanov elg Wil- 
kida ^ * noxafiov wA %coQiov , axadta qv * *, (likta x • xal nloid 
(iMQa OQfjLi^otxo Sv nQog xrl nixQri xy dvexova7[i ov n6i(m 
dno * * TotJ ^oTafiov tco v enPokiSv, ^Ano 8e xov Wtkkliog »o- 
Tafiov elg Kaknrig'^^ kt^iva xal 2SOTaf*6v, oradia ffx', fklkta xfi' 

lia XVI. Atque ibl arctissimum Ponti os dictum, per quod la 
Propontidem labitur. 

BITHYNIAE, QUA PONTO ADIACET, PERIPLUS. 

A fano lovis Urii secundum latus dextrum nayiffanti ad 
Rhebam fluvium, stadia sunt xc , id est, milia xii. A Hheba aa- 
tem fluvio ad Melaenam, nunc Calinacron adpellatam, stadia CL, 
milia xx. A Calinacro ad Artanum iluvium et castellum, stad. 
CL, milia xx: ibi statio parvis navigiis, iuxta Veneris fanum: 
adiacet autem et iusula, quae protegit portum. Ab Artano ila* 
vio ad Psillida fluvium et locum, stadia*cL, milia xx, ubi eii- 
ffua navigia commode adpellere possint ad petram non procul ab 
istius fluminis ostio imminentem. A Psillide fluvio ad Calpei 
portum et iluvium, stadia ccxx, milia xxviii: hoc vero empo-. 

6) Arr. ravtri, 12) naQdy.£LTai dt . . . . xov ii- 

7. 8) V. adn. 3 fin. fitva le«;itur apud Menippum. Ar- 

9) 'Ano 81 Tov *IeQov. Ex Mar- rianus hanc nutitiam non habct. 
ciano p. 69. Hu ds. Imo ex Me- 13) Og varietate fornianim v. 
nippo ct Arriano. Gail. Mox ^j Ariian. p. 60. 

Tov in enunciatiooe dtoQ tov i>.v . ^ m* • JLf 

O^Qiov ree. Gailius ex Arriano. '^> ^,''**; ^^' Menipp. 0^. 

10) Hoc nonien Calinacrum ne- I^) ano reposui ex Arrianu. 
que apud Menippum neque apud Gail- 

Arrianum legimus. 16) Vulgpo Kdlirrjv Xifiiva wl 

11) 'AQtdvrjv Arriano. Ibi Ano- notafiov. Hinc suppleri debet lo* 
nymus xtaQiov ponit, de quo si- cus Marciani ad inium p. 69. 
let Arrianua. Gail. Haec distan- ilud». Confundit Anonymus pur- 
fla cxridit apud Menlppum. tum et flu\ium, ut in ipsissimo nEPinAOTj:. los 

xovzo x6 lyiTtoqiov hziv ^HqtLKkBtox^v, S di Kaknrig ilifiijv Snol6v 
XI iooqIov iaxiv^ Kul onoiog oQiiog^ xal on ntiy^ iv avxiS [3] 
tpvxQOv Tial aad^ccQOV vdaxog, Kal oxi vkai nqog ry ^akac^ 
h,vkoiv vavnfiyfiGi^cav , xal avxai Sv^qoi,, xavxa lSevog>€Svxi, ' - 
Tw nQf6§vxeQqi XsksKxai. Idno di Kaknrig kifAivog slg Toifv^, 
iv y oQfiog vaval fiiKQaLgj axaSLa x', iiikta fl^ i^^ * Idno dh 
'^Porjg slg 'Anokkmviavj vijaov fiiKQav, xrjv vvv kB'Y0(iiv7fv Aaqh 
vfiv^y okiyov dniyjovaav^ ano i^g r^nsiQOVj iv y kifi^^v vno vri'' 

rium est lleracleotariini. Qualis autem locus sit portus Calpe^, 
qualisque statio, et ibi fontem esse frigidae ac limpidae aquae, 
et sylvas niari vicinas, lignorum ad naves conficiendas, illasque 
feris abundare, satis Xenophon senior narrayij;. A Calpes yero 
portu ad Rhoen, in qua statio par>'is nayigiis, stadia xx, mi- 
lia II. A Rhoe auteni ad Apolloniadem , insulam exiguam, quae 
nunc Daphne adpellatur, non procul a continente remotam, ubi 
portus sub insula [absconditus] , stadia xx, milia ii|. Uaec au- loco sitos, et a Psillide distantes tus autem KdXnr], et fluvius Kdl' 

stad. 220. Arrianus Portum 210 nae, utut ^Pti^ag^ appeilabatur. 

tantuni stad. a Psili distantem Nescio an recte IVIenippuni sup- 

facit, et ulterius fluviulum Rhoen pleamus, si ex Anonymo nostio 

20 stad. Infra tanien Anonymus omnia: Ano ^iXXiov noxauov slg 

meniinit RHoes fluvii, et exscri- KdXnriv Xifisva tiuI noxafiov ara- 

bit Arriani verba: sed ex variis d'^a (rx'recipiamus, cum mox.apiid 

auctoribus videtur confuse sua Menippum sequantur haec:'rov- 

congerere. Cf. ad p. 43, p. Tlsq., xo 8h ro ifin^Qtov iaTiv^HQaKXsto- 

pag. 92. At Arrianus non scri- zeSv, xal noxafiov %xst xal Xifisva 

psit esse fiuviuni boniunymum TtaXov. Anonymus enim tantum 

Caipen, et insuper iihoen. Silet haec : zovzo xo ifirtoQtov iaxtv 

de llhue Maicianus, qui fluvium ^HQayiXscoTcov habet. Q,ua re ap- 

Calpen lauddverit. Gail. , qui paret, Anonymum nostrum et 

KdXnrjg scripsit. Cf. nus ad Mar- Menippum Marciani inter se dif- 

cianuin et Menippum p. 167. Uuc ferre , quamquam eandem reni 

locu iterum Menippus et Anuny- cummeniurant. Fortasse scripsit 

mus nuster congruunt. Menippum Menippus, sive eius editur Mar- 

Miller prinius explevit ex AnOny- cianus, simpiiciter : dno WtX. n. 

mu, sed scripsit sig KdXnag, Ptui* slg KdXnav novafiov ax.a%\ etmox 

V. i. ustia tluvii KdXTca cuinnie- scr. dno KdXna noxafiov. 

iiiorat. xNustumquideni Milleri le- 1) Anabas. VI. .4 init. Uuds. 

ctiunein recepinius, sed hiidie eum 2) Porjv. Cf. adnut. ad Arr. 

eo nun cunsentinius, quaniquam p. 61. 62. 

apud Stephanum le^inius haec: 3) filXta ^, Supplendus erat 

KdXnat noXtg Btd^vvoov. Bsonofi' fractus nunierus, ex proximo. 

nog oydoo) EXXrjvtwiSv. laxt v.al Gail. qui adiecit L'f' c', et niox 

Xtfiriv KaXnTj .... xtvlg xovzovg legi vult 'AnoXXanfidda. 

KaQTirjtavovg <og KaXnstvovg (paat 4) Jdq>v7jv. Cunf. ad Arrian. 

Ttal zijv noXtv KaQnrjtav. et s, y. p. 62. jpail. 

KaQTtrjta. KdXnat urbs erat, por- 5) Arr. disxovaav z^g r^it. im ANONTMOT 

iv avry nokiv ^Eyoftivijv SwiuSa ^, 'Hi^xA^oitiov anotMov* Jxi 
6e 'AnoXXmvictSog vijaOVy rijff xal Anqnfovelag^ slg Xtilig^, 
axaSia %j yiXkia ^' //g'* «vtij IotIv iJ kiyofiipfi Xffiti 
MfiSiavcSv, *Ano Sh XriXfSv slg UayyaQiov; notanov nXmiff 
arccSia Qn, filXta %S , ovxog o noxa^og 1% v^g vnsQ Sivfav ti 
xal Oqvyiag^ tpBQOfievog ^^eiai Sia v^g BvviaSog^. *Ano & 
EayyaQlov norufiov sig '''Tmov nota^iov , ataSia qn^ filXui wS. 
ovxog o nota^iog i%si, in avx<S ^ieariyvg noXiv IlQOvatiSa^^ 
XByoiiivfiv. Hno Sh ''Tnlov noxafiov eig Alav noXiVf iv j tui 
oQfikog vaval ^iTiQalg, axaSia |', fiUia i/. ^Ano il diag noXtm^ 
sig AiXbovv^^ ifijcoQiov^ axaSM fi, lUXia e'. ^Ano di xov A^ 
Xzov eig '£Aaioi;v ^ ^ iii^noQiov acA noxafiov , axaiia ^, ^tXut i| 

tem Apollonias Insula urbem in se habet noraine Thyniaden, ab 
Heracleensibus conditam. Ab Apoiloniade insula, quae nunc 
Daphnusia^ ad Chelas, stadia xx, milia iif: haec nrba etiaa 
dicta est Chelae Medianorum. A Chelis autem ad Sang^rinay 
fluvium navigabilem, stad. CLXXX, niiiia xxiv: hic flaTiui CK 
TPgionibus super Thynos Phrjgasque iacentibus fluens, per Thj- 
niam in Pontum se effundit. A Sangario fluWo ad Hjpiam flu- 
yium stadia cLxxx, milia xxiv: hic lluvius ad medium aibi im« 
positam habet urbem, quae Prusias adpellatur. Ab Hypio flnrie 
ad Diam civitatem, quae navium minorum statio est, itadia Ll, 
milia vjii. A civitate Dia ad Lileum emporium stadia XL, mi- 
lia V. A Lileo ad Eleum, emporium et fluvium, stadia Lx, oii- 
lia VIII. A Calete fluvio ad Lycum flu%ium, stadia lxxx, oii- 6) Hanc Thyniada noii novit rianus atque Meaippus habet 

Arrianus, Quuni Kochettius, Hist. noster Anonymus. 

des col. 111. '601 et 388, nun He- 9) 0vviddog, Ex Scymno aw- 

racleae, sed ApuUoniae coluniam lim Gvviagf ut n(m de insula 

esse iudicat, ex Strabune VII. Thyniiide, sed de Thynia BiChy- 

p. 491, 492 Alm. Gail. Conf. niae ora maritima intelligatur. 

Steph. Byz. s. v. Gvviug. 11 u d s. 

1) Vulgo XtiXrjv. Rcctiu.s Xr,- . "" nfovatdSa. Omis.am Ar- 

-• .-^ ,, „ j. i,* r»..;i V 1 ' Jiciv noXiv Menippus. ^toaftoliP 

nanum. Huds. Kec. Gail. XrjXag. p^^j ^^^ j^^^..^ ^{^^.^ ,. ^ ^^ 

8) vnlg (^vvdnv xs. Corrupte in p. 63, nut. 17. 

ms. i^neQ&ivov 6s %al tpQ. Kesti- II) AiXXtov Arrian. Hunc lo- 

tuimus e\ Scymni Chii Fragm. cum omisit .Menippua. 

VH. 235 [vel putius ex Holsten. in 12) sig 'EXatodv, Cornipte pro 

Scynini Fiaj^m. G.] Huds. Fort. 'EXalov Arrianf png. 6S et Mar* 

^ifvymv. G a i 1. Plura quam Ar- ciani p. 70 Huds. G a i I. nEPinAOT£. 1C5 

.... 'Ano de Ki^tos ^ ' noxaxov elg Avxov noraitiv ctadut 
[4] n^ niUa i Ll^ . 'Ano di Avnov nona^ov elg ^HQaxleiw, 
noXiv ekXfivlda dtogwqVy Meyagiayv anomov^ CTadta i&'^y f*^- 
Amx ^ L-y\ 'Hqaxkeia BoimcSv nrlcig na\ Meyagimv^* ivtog 
di tavxriv Kvavecav^ xr/J^ovtfiv oQfArid^ivTeg dno trjg *^EXka6og, 
Tiad'' ovg %Q6vovg iKQatrjae Kvqog Mrjdiag» ^OiikOv dno tov le- 
^ot;'^ ecDg ^HQanXeiag axadia aqyv ^^ (Ukt4x cg' //?'* in ev&eiag 
de nkiovTi CTiidui ac, iiikia q^. 'Ano de ^HQaKkeiag eig nokiv , 
^Anokkmviav ^ Tr^v iv r^ EvQdnin iv ta ^Qaxim id^vei^ xor^ av- 
thTiQvg aei^ivriv Ttig vvv keyofiivrig SoDj^onokemg^, CTadia a' yi- 

lia Xf. A Lyco fluyio ad Heracleam, urbem graecam doricam, 
Megarensium coloniam, stadia xix, milia iif. Heraoleam Boeoti 
et Megarenses condunt ultra Cyaneas, ex Graecia huc profecti, 
V Cyro Medis imperante. A fano (lovis Urii) ad urbem Hera- 
eleam, stadia fere mdl, miiia ccvi- ; in rectum vero naviganti, 
stadia Mcc, milia CLX. Ab Heraclea ad Apolloniam, urbem eu- 
ropaeam in Thracum provincia, ex adverso urbi nunc Sozopoli ~ 

13) Hic liquet esse lacunamy san. V. 26 et laudatt. auctt. ap. 

slc feie supplendam ex Arriano: Rochettium , Hist. des coK Hl. 

'Ano 8\ 'EXaiov slg KdXfjra «ora- 301. — Mox vertit Hudsonus iv 

fioVf [s. aXXo iftiiOQLOv um. noxa- tog . . . Kvavicavy intra Cyaneas« 

(lov) atddia q%, iiiXta ic'. 'Ano quod est rero contrarium« Ha- 

dh KdkTjTOs . . . Gaii. Ego sic bet rox ivrog vim saepe quasi 

scribendum ^ esse puto: dno dh pactitiam: nunc ad orientem re- 

'EXaiov notafiov sig KdXrita ifi- spectu Graeciae, interdum ad oc- 

noQtov Tial norauov ctdbia qtC, cidentemy ut Herodot. 1« 28 et 

fiLkia i<s. 'Ano Ss KdX. Strab. p. 753 B, Alm. Gail. 

1) azddLa td'\ Cf. ad Arrian. 3) In nis. ivtog 8h tavvrjg Kva- 
p. 64. vsov» Huds. habet tavvTjv Kva- 

2) Haec, quae desunt in Peri- vsm %t. Kectius Hoisten. in Scy- 
plu nostru Arriani , [neque ex mni Fragm. 231. Gaii. 
Arriano, neque ex Menippo, sed 4) Scilic. ^iog OvqLov. Huds. 
ex Scynino] revera videntur 5) ^cpy . Cf. ad Arrian. p. 64. 
(aiiunde) manare, quum aliquid 6) tfjg vvv Xsy. 2a}ion6X. vulg. 
in supra dictis reiingere videa- 2o^, Verba sequentia habentur 
tur. Supra legimus conditam in Fragni. B Feripi. Pont. Eux. 
fuisse Heracleani a Megarensi- p. 14 (Uuds.) ; praecedentia autem 
bus: en nunc conditam fuisse a in Marcianu Her. p. 70. Huds. 
Hoeutis simul et Megarensibus. ^Ano 81 trjg *HQa%Xsiag slg noXtv 
Auctor unus et idem non sic sibi 'AnokX. . . . ct. a. Ex Menippo 
contradicit. (Cf. ad pag. 43 et desumta esse videntur. Nus enini 
p. 92). Huiusmudi contraiia, aut haec reperinius apud Menippum^ 
saltem diversa culiigit nuster de qualis hudie exstat. £x his vi- 
Aniisi coionis pag. 72, de quo demus, quod significant MarGiani 
vid. adnot. ad I. — Quod adti- verba p. 63 : Msvmnog ts 6 Hsq' 
net ad coionias ipsas, cf. Pau- yaftTjvog SidnXovg yQdijtag. Verba 109 ANONTMOT 

voyrai fnlkui qky'* ^^' * 'Ano 6s ^HQaKkelag nolstog ijti xo 
MrjtQaov xakov^isvov'^ y to vvv ksyo^nsvov Avkla^, ariSia x, 
(ilkuc i //g'. ^Ano 5i zov MyitqAov sig IloasiSetoVy xo vvv 
ksyofnsvov Ta IIoTiaTsa, OTctdia ^\ fiikta s, ^Ano &s xov n§' 
Gsidsiov slg TvvdaQidagf ro vvv ksy6(isvov KvQaatra, atadta 
fie', (likia g\ ^Ano ds TvvdaQidociv^ sag tov' Nv^tpaiov Ctaiut 
fif , ^iUa g'. !4;ro il tov Nv^icpaiov sig tov ^O^ivav norafiOVf 
OTadia }if fiikia di, 'Ano 8s tov '0|tVa sig ZavSaQaKrjv, iv y 
oQ^og vaval (itKQalg, OTadta f/ ^^, fiikia s, 'Ano Sh SavdaQi' 
njig slg KQtjvidagf iv iq OQyiog vavoi ^inQaigy oraduit x^^, fu- 
kia ^ L'g'. ^Ano Ss KQrjvidoDV sig ^Fvkkav [5] ^ %€DQloVf cti- 
dia X, fAikta d\ 'Ano 8s Wvkkrig^ .sig TioVy nokiv ikkfivida /«- 
viariVy ini S^akaaari oiyiovfisvriv , Mtkrjaioov xol ravrriv anoixov, 
aradia b'. (likia i§\ 'Ano 8e Tiov sig Bikkaiov noTainoVy axi- 

adpellatae, stadia M., id est, milia cxxxiii|. Ab urbe Heracle» 
ad Metroum [olim] dictum, quod nunc Aulia adpellatur, stadia 
Lxxx, miiia x|. A Metroo adPosideum, nunc Potistca dictum, 
stadia XL, milia v. A Posideo ad Tyndaridas, nunc Cyrsaeti 
adpellatas, stadia XLV, milia vi. A Tyndaridis ad Nymphaeuiii, 
stadia XLV, miiia vi. A Nymphaeo ad Oxinam fluvium, stadia 
XXX, milia iv. Ab Oxina ad Sandaracam, in qna statio pant- 
rum navium, stadia XL, niilia v. A Sandaraca ad Crenidas, obi 
statio parvarum navium, stadia xx, milia ii|. A Crenidtbus id 
PKiliam casteilum, stadia xxx, milia iv. A Psilla ad Tinni, ur- 
bem Graecam lonicam, in maris ora sitam, Milesiorum etiam eo- 
loniam, stadia xc, milia xii. A Tio ad Billaeum iluvium, ita- autcni T^tf vvv Xey, Scoi. auctor 10) ZavdttQdnrjv . . . cxdSia f»'. 

nustri pcripli e\ altero periplo Itu iii cudice llerv. Marciaiii. In 

antinymo recepisse videtur eaque vul;j;atis GTccdia X'. In Arriano 

]\leni|ipo prorsus alieua suiit. azddia htvjjTiovTa ^. Iluds. 

1) *An6 Sl ^UQCfal. . . . naX. at. 11) KQrjvidag . . . ardSta %\ Ita 

n, In Arriuno p. I4. Iluds. Lo- ct Marciuno, verum Arriaiiu <rrtt- 

tMiiii MtiXQ(oov Meuippus nou ha- Siu h^ri^ovza. Iluds. VulgojT^i]- 

iiet. Uistuiitium auteni locoruiu viSa. Ijluii. \. adn. ad .\rria- 

lieracleae urhis etPosidii iiidicut, nuiii et Menippuni. 

h) Von. AvXaia. (Jail. l)VuIo;o mXXa. WvXXrpf^ ti 

9) Vuljfo Tvv6n(fLdivr]s. Lefjc "^tix WvXXrjg Arriano et Marcia- 

rvvdaQidcSv. — Mox stadia vt "*^- Hud.n. De stadiasmo v. adii. 

Animo I.). lluds. C'f. Arrian. ad Arriuu. p. 65 aq. 

p. (i&. Uail. Locos intcr Pu- 2) Uxo dh WiXXrjg [vel puliiM 

.sidiuni et Oxinaui i^norat Me- WXXrjg}. Ex ArriaDu pag. H. 

nippus. Iluds. UEPinAOTZ. 107 

6ui H^y (Aikici ^ 114' ovrog^ 6 BUktiios Ttotafiogy ng rmc 
qwaWf ogiiBt Bidvviav' ra dh ixoiiwa Ilatplayovias iaxi* rives 
dh vvv Tov Uaq^evriv^ noTaiiov ogov Bi^vias xol IlmplMyovias 
elvai ^ovkovrai, ^A%6 ^e rot; BiXkaiov noraiiov els y^fiXkida ^ no* 
rafiov y rov vvv Xeyofievov IlaTtaviov ^ CraSia ^\ iiiXut f(, ^Ano 
61 Tov WiXXi^os nora(iovj ijroi Ilanaviov^ els Ilaqd-iw^v no- dia XX, milia ijf. Hic Billaeus fluyius, ut aiunt quidara, se- 
parat Bithyaiaiu: quae vero iinitinia, Paphlagoniac sunt. Nunc 
autem nonnuHi Pa^thenen fluvium Bithjniae 'et Paphla^oniae 
terminum esse statuunt. A Billaeo fluvio ad Psilidem fluvium, 
nunc Papanium dictum, stadia LX, milia viii. A Psilide fluvio, 
seu Papanio, ad Partdenen fluvium, stadia Lxx, luilia ix^. Uic 3) BLXXatov . . . gtcc8lcc x. V. debuisset; nam ex Murciano sum* 
adn. ad Arrian. p. 66. sit ille nuniernm 60, quem Mar- 

4) ovTOQ 6 BiXXccloQ ... [dno ds cianus non a Killaeo, sed a Tio 
rov Bft/lX. praebet soius Menippus, profectus, adhibuerat. Confuse 
qualissuperest. Desideranturhaec noster hic niiscet Arriani vt Mar- 
apud Arrianum]. Cf. Marcianum. ciani rem geographicam. Cf. no- 
iiuds. Vul»o BiS^vlas* stra ad Arrian. p. 66. — ^^iX' 

5) Ti.vls 8s vvv Tov UaQd-evrjv. Xida, Ai. {WvXXrjv, WvXXav ifino' 
Sic ait nuster antiquiorem fuisse giov, Arrianus pag. 65 sed nou 
terniinuni Hiilaeum , recentiurem idem ac ^''/ilX^oa .-\nonynii etMar- 
Parthenium. lam Arriani aetate riani G.), veL WlXrjv, Huds. 
Parthenius erat terminus orien- ilescripsi WIXX. cum duplici XX, 
talis Hithyniae. Quem vide p. 66. ex Marciano p. 7i, Huds. Quis 
Gail. sit hic fluvius, Marciano etiam 

6) ^Ano ds tov Bi,XXaiov . . . laudatus, nescio. Parum conve- 
Ita et Arriano p. 14. ^ed Mar- nire videtur veteium sta<iiasnio 
cianu p. li : dno Tiov eiq WiX* hodiernum litus. Ad orientem 
Xiov TtOT. aTocSia §'. Huds. Fal- Tii Arrianus et Anonymus collo- 
litur Hudsunus dicendo: ita et cant Biiiaeum fluviuui, distantem 
Arriano, quod verum est tantum 20 stad. Ad orientem Tii Mar- 
de stadiasmo a Tio ad Biliaeum, cianus Psillium fluvium coUocat, 
at non de sequentibus. Hic emen- 6U stadiis pistantem ; sod de Bii- 
dandus noster ex Marciano, apud laeo tacet. Anonynius Biilaeuni 
quem sunt 60 stad. a Tio ad cum Arriano, et Psiiiiuni cum 
Fsiliium, et inde 70 ad Farthe- Marciano laudat, sed confuse; 
iiium, id est, 13U a Tio ad Far- vid. adnut. ad Arrian. pag. 65, 
thenium. lllud apud Arrianuni 66. Mox Arrianus, 100 stad. 
est 120 stadiurum : quae discre- post Billaeum, Parthenium cuL- 
pantia parum lecturem otiVndit. locat, nec alium fluvium inter 
8ed Anunymus sigillatini )50stad. Billaeuni et Parthenium collocat. 
iiunierat a Tio ad i^artheniuni. Marcianus Parthenium collocat 
•Nempe cum Arriano 20 stad. nu> 70 tcintum stadiis ad orient. Psil- 
meravit a Tio ad Biilaeum, et lii fluvii. Cui respondeat hic 
insuperjnde 60 a Billaeo ad Psil- Psillius'^ Annon mutata fuit na- 
lidem, dum 40 tautum dicere tura lucorum? Ut ut est, non. 108 ANONTMOT, 

rafiov, cxidia o''', (ilkia ^ Uy\ ovxog^ o IlaQd^ivfig nlmos 
icxiy wnaq>iq(iov ^el^QOv rjcvxdxarov. iv avxm di koyog IdQvi- 
fift^og Blvai XovxQov img>ixviaxaxov» 'Ano di xov Ilag^evlov* 
slg jifiaaxQriv, xrjv xol 'A^aaxQiv Xsyo^iivriVy noUv iJUi^vidtf, 
^XOvaav Kal noxafiov^ nQOxsQov Xsyoiikivriv^^ 2iqaa[ioVf axiim 
b\ fjLlha ijS'. Idno 6i ^HQUTiXslag slg "AfiaaxQiv arddia ^'**, 
fi/Aca y. (uv 6h xojtav Sq^ui Oivia^^ xov xvqIov Oolvixog' 
vaxiQoig 6h XQOvotg KaxsX&elv l| 'latvlag axoXov MiXficimv ^ wu 
xxlca^ xavxag^^ xag noXsig^ ag slg "AiiuaaxQiv vaxeqov tfvv^)«- 

Partheneg navigabilis est, fluento decurrens valde tranqnillo: 
ubi est (ut aiunt) Dianae baineum limpidissimuni. A Parthenio 
fluvio ad Amastren, quae et Amastris dicitur, {urbem graecan, 
habentem fluvium, prius Sesamum adpellatam, stadia xc, milia 
XJi. Ab Ueracha ad Amastrin, stadia dcc, milia xc. His in 
locis olim regnavit Phineus, tyrii Phoenicis fiiios: postea autem 
l^lilesii ex lonia classe venientes, urbes [quatuor] condiderunt, 
quas in unam Amastrin serius coniunxit, quum ibi civitAteai repeiio in tab. geogr. 100 stadia ifaiiLog nonnuUis insula, aliis urbii, 

. contineri posse a fluviu Hillaeo verum Straboni ci%Q6noXig *Afut' 

iuxtalFilius; uec ioteilio^o 90 tan- aTQsag. Huds. Liquet nomca 

tuni nunierari a i^artiieniu hu- vetus, ZT^aa/iov , referendum eise 

dierno, lluente iuxta Bartin, ad ad civitatem ipsam, nec vero til 

Aniastrin, hu'f. Amasseruh. \ec fluvium; nani si fluvii nomeo an- 

video vestigia fluvii Psillii. Vulgu tiquuni auctur expriniere voluis- 

WlXt6a et mox ^iXidog. GaiU set, rerentiurem siniul adhiboit» 

Hunc lucuni nun habet Arrianus, set adpellationem. Brgo leg. 

solus auteni Menippus Marcia- Xeyoiiivrjv, quo adstruitur quM 

neus. cunieci ad Scynin. Fragni. vs. 2)t. 

7) CTadta o\ Arriano aTadiot T. II. p. 407, 408. Gail. Coiir. 
q\ lluds. At non ait Hudsunus schul. ad Apull. argon. 11. 941, 
Htadia 100 numerari Arriano a ex quibus apparet, urbem Abm* 
liillaeu ad i^artheniuni, Anunyniu strin ulini Sesamum appelUtaM 
atiteni 70 a HsiUide ad i^arthe- fuisse. 

niuni. (jiail. II) aTadia i^'. Ab Heraclea id 

8) OvTog 6 TTaQd^tvTjg usque ad Aniastrini sigillatini nun 700, led 
uno 6i Tov IlaQd". desunt apiid 6()0, habet nuster. Ilabet Arria- 
Arrianuni [et Mcnipiium]: qiiae nus sigillatini 690. Gali. 
Scyinni fragnientis tribuit lluU 12) ^ivia. In his locii Phiie- 
stenius 226 sqq. G a i I. uni urinium habitasse memont 

9) Aiit legenduin IlaQd-ivov, aut Ste|ih. Byzant. voc. £ijaafii§g» 
NUpra TlaQ^iviov in diiplici lucu. Iluds. 

Ciail. IlaQ^ivLOv huno Auviiim 13) xofl nTiaai roniror; . . . . For- 

appellant Mcnippus et Arrianun, san ex Strabune p. 544 (p. ItM 

quud iam lluds. dirit. Cf. Steph. Alin.) lcgendum Tsaaagag nolHg. 

Ilyx. H. v. UaQ^^iviog. II u d s. Haec usquc ad dno & 

10) Vulgo Ityofitvov Zrjo. Stj' 'AfucaTQ' desunt apud Arr. Kect- nEPinAOTZ. 109 

yzvy ini tov tdnov xt/aatfa"^* 6\jLtow^ov noXw^Aikucxqiq^^^ ^ 
'Olva-S-^ou * * [6] ft£v latogoviiivfi ^vyitriQ vnaQXOvaa^^ tog o 
Xoyog, rov IleQaixov, rov 8s 'HQttxkeloig tov Aiowalov tov rvQiwov 
ysvoiiivfi yvvti, ^Anb bl IdfiacvQiSog slg %iyAiJv * ^EQv&lvovg aza^ 
dia y, fiikia *]3'. lAno 6i y^rjkrig^EQv^lvtov eig KQ(i(ivav^ %(OQloVy 
Gvadia 7 , (AiXia iffy Hno di KQdiivrjg xcoqIov slg Kvtcoqov cxa» 
Sia 7f (jiiha i^'*. ^Anb il KvzfOQOv elg AlyutXbv^ ixoqIov, sibi cognoininem condidisset, Amastris (regina) , Oxjathrae , ut 
fertur, persici iilia, uxorque Dionysii, Heracleae tjranni. Ab 
Amastri ad molem Erjrthinos, stadia xc, milia xii. A mole £ry- 
thlnis ad Cromnam castellum, stadia xc, milia xii. A Cromna 
castello a Cytorum, stadia xc, milia xii. A Cytoro ad Aegialum 
castellum, stadia lx, miiia vju. Ab Aegjalo ad Climaca ricum, pit Holsten. in Scymni fragm. AMASTPIO, BAZIAIZZ. Deinde 

216 — 225. Gail. Huds. coniecit mulierem sedentem capite turrito, 

TsaaaQag scribendum pro tavtag, quae d. Victoriolam tenet. Inaliis 

14) Sic Holstcn. VuJgo oitiaag. nummis legimus AMA2TPIESIN. 

Gail. 2) Vulgo x^^^- HoXiv legen- 

1.5) Vulgo *Aficc6TQtdog. Rescri- dum esse suspicarer, nisi quod 

psi "AtiaGtQig, praeeunte Holsten. n»ox iterunj occurrat xaXiig. For- 

ad Scymn. 222. Gail. *^^ Z«^^ (^^0^ deest in lexicc. 

16) 9j 'Okvd^QOv. Praeter Stra- ,?•>' ^^J.^f P»*« ^.^^^> ^H^® aP"^ 

bonem\p. 820 Alm. T. II. p. 382 i^^^^^.ll^^^l..^*^^^?,"" *** "^T' 

Coi-.). etiam hanc historiam tan- *"''' ^"^ crepido portus. -- Ar- 

gunt Memnon apud Photium (c. 5. ^TJ^ .rK!'."^ If''''^': ^^V"' 

fag. 710 nied.), Diodorus Sic. *^«^t^"f ^non Cf. nostra ad Ar- 

(XVI!. 34 init.), aliique. H u d s. "^"- P* ^^ sq. G a 1 1. 

\)%^ydtnQ 'dndQxovaa. Vulgo 3) Vulgo JT^o^a^a [et mox JT^rf. 

M, ^ *'/***'/; J^", Cnvmni ^g^ Aman. melius Kgootivav 

vnaQXOV. HoUten. ad Scymni ^ ' J ^ J ^ 

^Zr^u^rl' vf %'r .3 D?o %^t^^^v. Stephan. Byz. KQ^f^va. 

sicut supra vs. 221. ^^^l^^^l^o ^ ^^^ ^ Kq^v^. -' 

Tulgato Hrtcras. Viruni cL secu- Arrianus ^tad. 60 pro%0 Ano- 

tus sum, non quod ex vnaQxov . ^, 67. Gail. Me- 

sensus non elici possit, sed quia „L. ' ". f«8. « . '^ * ^ 

tov nsQacnov mihi videretur me- ">PP"f .J^9«>i^^«' ^"* *^"^""V. *^ 

lius pendere ab 'Oivd%f>ov^, no- f^^^^^f^^ *<* Cromnam distantiam 

mine proprio, quam ab vnaQXOv; ' L i v 

nunquam praefectura fuit persi- V Post atadLa 7 habet Arria- 

cum imperium. Se offendamur "",» P« 15 pgfiog vavaiv iv Kv 

autem, quod zov neQaiTiov tantum to^^co. ^cc\ «^o J^^^., et Menippus 

distet ab 'O^vdd-Qov, ei vndQxov' adiecit: ivtavpc aaXog; sed post 

tfa proximum sit rc5 latoQOVfievrj : haec lacuna onendit. 

locus est ex metrica oratione mu- 5) AtyiaXov. Sic Homerus Ili- 

tuajtus. Gail. In uno urbis Ama- ad. H. 855. Steph. Byzant, ad 

stris nunimo habemus. Caput for- yoc, et Strabo, p. 820 Alm. Ar- 

te Amastrios cultu peregrino. rianus AiyiaXoi p. 63. Gail. 110 ANONTMOT QioVy atcioia fi % fiuun B uy. j%no qb itfiokaiov Big Cnifiif* 
va^y Ctddia k\ fiiXia ^ Lg. ^Ano 61 Ovfii^voov bIq Eji^ti^ 
/?tv^y anqdizriqiov vtlftilbv Kal (liya^ ciaiia q%y fiUiM fg'. nu 
avriaQvg^^ dl KaQuii^ecDg iv ty EvQtoTty KBltai fii/urrov axp»- 
trJQioVy anotoiiov elg ^akaaaav vtlftiXov OQog, ro kByoiuvw 
Kqiov fiitmnovy dni%ov ix KaQa^psfog nkovv vtfji^&iqfieQov^^. 
^Ano bi KaQaiA^Sfog slg nokiv KakkiatQativ ^ ti^v %al iUb^ail* 
kav [ksyo^ivviv^^^^y Ctadia k, filkia ^- L^\ jino 'Sh £aiU- stadia l, milia vij. Ab Climace ad Timolaium Gaatellum, ita- 
dia XL, milia v|. A Timolaio ad Thjmena, stadia xx, Milia 
II j. A Thymenis ad Carambin, promontorium altum et magnnia, 
Rtadia cxx , milia xvi : Carambi autem promontorio ex aareno 
iacet in Europa promontorium maximum, mons valde emiDeat, 
praerupta habens in mare praecipitia, Criu-metopon adpellatanu 
a Carambi distans diei noctisque navigatione. A Carambi ad 
Caliistratim urbem, quae et Marsiila dicitur, stadia xx, milia il}. 6) Vulgo Kkijfiana , • et mox cian. p. 72. Huds. In Ferbis fere 

Kkrjfidimv» ^ xar' dvttyiQVs . . . Kqiov fumMOf 

1) Ttftoldiov. Marciaiio TLfW' cungruunt Menippus et Anony- 

Xaiov. liuds. Uunc lucum Ar- nius noster, si exceperis ceMfra- 

rianus ignurat. Menippus Mar- fiov eig ^dkaaaav Vfffskwf 8q09, 

iian. habet numerum horum io- quae apud Menippum desideraSv 

luruniidistantiae £', noster auteni sicut quae sequuntur: dnixw it 

uaunymus fi. Vro vulg. Ttfioka- KaQdfipsmg nkovv wx^fiSQOv. Bi 

iToi; scr. Tifiokdiov. his culligaa furtasse, Anonymaa 

8) Vulgu &vfiLvd, Arriano Bv- nustruni ex alio fonte ac Menip- 
ftrivay Ptuleniaeu Svfiai,va. Mux puni hausisse, sire etiam Maaip- 
\\\\\^ii BvfiivdSv. pu8 ipse Marciano et AnoDyma 

9) KdQttfipLV. De stadtasmu ab fons fiierit. Forru apud Aaony- 
Aegialu ad Caianibini, of. nustra muni Callistratis urbs appellatur, 
ad Arrian. p. III. 112. Gail. quem lucum Menippus Marciaa. 
<(uanujuani nuster Anonynius et itcifirjv signiAcat. 

MeniphUH ^eibis fere sini^uiis, ,,n .- , , «. , 

c.iiibus usi sunt in loci.s Tiniulaiu > V ulgu rtokvvvx^rifUQOv. Lt- 

K Carambi drsciibeiidiH, cunci- S^ ^Xoov vvz^r^fiSQOv. Huds. 
iiunt, tumen dillerunt in niinieru ; 12) lierepi ktyofiivrjVf quod •!• 

ille cDini habet or, ^x', hic tan- cidisse iani ixail. siupicabatw. 

tuni az. q\ scd iii liac re singu- Apud Menippum KakkiavQatla la- 

liiri cuuNiMitiunt Anunyniiis no- cus dicitur. Ilunc locum igao- 

M*fr et Arriauus. Arriano et Me- rat Arrianus, qui distantiaai ia- 

iii|»pu UNuni esse Anunymum cer- dicat horuni locorum aliter a^ 

tuHi f*ai. qm> Anonynius notter «t Meaip- 

10) A'ar* dvTiKQVi bi. Cf. Mar- pus Marciaiius: IIEPinAOTS. 111 

GTQariSog ilg Zs^pvQtoVy Ctidia fi\ lilXia i Ly, ^Ano 61 Zs- 
q>VQlov elg ragiov^^ tonoVy, aridia l! y \klkia 6'. ^Ako Sk ia- 
Qi(iv TOTtov slg *A§(ovov Tetxogy nohv^^ [OfttKQaVf triv vvv\ Xb^ 

A Callistrati ad Zephjrium, stadia XL, milia vj-. A Zephjrio 
ad Garium locum, stadia xxx, raiiia iv. A Gario loco ad Abont 

,,^g^ foitasse fuit Menippi periplus in- 

O > N teger. 

g-o c n 13) ruQiov* OmijBsum Arriano, 

^oq c 5 ►c^^ j^^ Uudatuni Marciano pag;. 72 init, 

3*«'"* *S n-t Huds. ZBtpiQLOv solus Anony- 

■^ g 3 ti % 2, wws noster habet. 

" n H I 8» 14) Vulgo 'APovvov TBiXonoXiVf 

' »' ^ ^. S'' Uyon^ivr^* Arrianus p. 69. 'A^m- 

I ^ ■ ■ vov THXog, noXiv Cfii%Qav, , . . 

i^|9)c^u«^ o) ^ quam scripturam admisi, eo po- 

cjoo© © ^.^g quod vox Tstx^nolLg caret 

in lexicis mihi cognitis. — Con- 

» ieci To vvv ante XeYOfiClhrjvi iliud 

^ tantum (cf. p. 145 init.), y4l iJTOi 

SS"^?^? T^v Uy. (cf. pag. 159, I. 4), vel 

c^.g 2.1rz: » TTJv vvv, ut p. 141 , L 3 suadet 

3^S ""1*5 '^ O > "^ "S"* Anonymi. ' Adhibet etiam 

"* ^ 3 c'S ? 3 formas ridrj . . . Xsyofisvov (§. 13 

' S 3 5' I o , pag. 151 «t ftn. pag. 152), vvv 

2. B o* ' . • • XByo/iivrjv (p. 11 init.), r^v 

* . BB ""^ xfjfi . . . XByofiivrjv (p. W, l. II, 

•! -'^ 12 et p. 14 ftp.); sed cum parti- 

^loMMWifeM cipio post n<Anen loci posito. — 

c| « « ® « o <» Ibi de stadiasmo dato cf. p. 112 

.j, post med. Gail. De tempure, 

^ quo nomen Inopoiis oriebutur, 

testes habemus nunimos, quorum 
alter cum efftgie imperatoris L. 
Veri, alter vero cum effigie TjU- 
cillae, inscripti svnt I^NOUO- 
AEITAN, V. Mionneti Descr. de 
m^dailles antiques T. 11. p. 388. 
.:!. Reliqui autem.sunt imperatorum 
Antonini et M. Aurelil, sed hi 
habent nonien ABSINOT TKl- 
XOT Tel ABSINOTEIXEITSIN, 
V. Eclihelii Doctr. num. P. I. 
Anonymus noster, quod e^ hab Vol. 11. p. 385 sqq. De oriundo 
tabula apparet, plura habet quam nomine londpoli testis est Lucia- 
Avrianu^ et Menippus, sed cuni nus sub ^ftne libelli Fseudoman- 
IVlenippo maxinie consentit. Lo- tis: narrat enim pluribus, impo- 
ca, quae Anonymus et Menippus storem \ AlexaklLdruni* ab imperar 
Marcian. plus quam Arrianus in- tore po^tulasse, ut Aboni-tichos 
dicant, Arriani tempore iam in- deinceps lonopolis appellaretur. 
tttriisse videiitur, lUorum fons Jtloc etiam impetrarit. Qua re 

0>>Ci 


O 


= J5 ^ 


p 


to 


E cw o 


M 
^ • 
§.=• = 


c 


■05 


^ 2 
5' ^ ""' 


35 


P 


o » 
^ § 
5; 
co 

3 
P* 


2 'f 
^« 
S 


c- "O 
P 
OD 


**• *. 


»1^ 


V M 
pf* 


Oi Oi t»9 QC'^ 


^9 
e 


o e o 


.mnt ^ 


O 

112 ANONTMOT 

yonivijv 'IcDvonokiVf arddia qx, (ilXux [7] ig'. ivrav&a OQitos 
vavalv ovK aaq>ttli^g ' aalEfjoisv ds ^ dna&slg , sl (iiq iiiyag ^Bi- 
(itov KttTakdpoi. jino 81 ^ltovonukBag elg Alyivrixviv ^ , noUx" 
viov xckI nortt^ov, aradia qk, (tlkia ig'. ^Ano dh ^iyiv^rw 
elg KlvaXiv TififiriVy vvv Kivoikriv^ Ae/ofiivijv, aradia 1*, ^ 
kia ij , iv KivdkTfi aakevoiev Sv vrjeg &Qa hovg' i^e» ii 
xal vq>OQiiov elg rrjv Kttkov(iivriv^ ^AvttHlvoohv ^ . ^Ano Sk 

moenia, cmtatem nunc lonodolim dictam, stadia cxx, milia xvi: 
statio iilic navibus non admodum tuta; ubi tameu, si non niagna 
sit tempestas, a damno immunes commorari queant. Ab lono- 
poli ad Aegineten, oppiduium et fluvium, stadia cxx, mUia xvf. 
Ab Aeginete ad Cinolin vicum, qui nunc Cinole aepellatur, ita- 
dia Lx, milia viii, ubi naves aestate .commodissime commorentur. 
Habet etiam recessum navibus in [insula] dicta AnticinulL A apparet , «nomen lonopolin iam nus autem forma KlvnXigf ex qoa 

tempore M. Antonini incepisse, Kivcokrjg oriebatur. 
sed L. Vero regnante nuuimis in- 4) Vulgo rov Tiako^fievovs quod 

cusuni fuisse. Duravit deinceps em. Gail. ex Menippo Marciao* 
hoc nomen per lungum tempus, 5) 'AvriKivmkiv. Straboni 'Awf 

quod testantur aevi posterioris oilficokiv £x hoc loco patet, quo- 

nionumentay nt in Novella XXIX. mudo emendandus sit Marcianus 

tit. 8. Furma nominis lovvono' p«72. Iluds. Mendose vulgo rer- 

Xiv, quam vulgo apud Menippuni tunt: Locus est, unde solruut 

Murcian. in editiune llueschclii navigantes ad vicum AnticiBolia. 

et cod. PaiJs. legimus, est reii- Kespicit tig ad stationem reeaa- 

cienda, quud iam vidit lludsonus. ditam, quae insulam versus ob-' 

8cribi iussit auctoritate Luciani pusitam petenda erat. Kectias 

commotus 'itovonokiv. Ex his ap- sensit Munnert VI. 111. p. 1& 

paiet, neque Menippum neque interdum portuni in obrerais lo- 

Arriunum nomenlunupuiincugno- cis civitates habent, ut Tynii 

vinse; Marcianus in edendo Me- insnlae kifiiva dno yijg (ScyJac 

nippo illud addidit, atque hac T, 1. p. 303 init. Cf. adnut.): Di- 

editione auctor anunymi peripli dymae urbi Strabo (pag. 257 Cy 

UBus cst. Amstelud.) tribuit inivHov . . . 

1) Arrian. aH' evdoiev av , et iv ntgaia r^g '^neiQov. — De 

mox itccTSxoi pro xttTaXdfioi. stadiusniu. cunf. pdg. 69 efc 4a 

3) Aiyiv/jTTiV. Arrian. pag. 69; ))ruxiniu ad potamos, pag. 78. 

vulgo AlyLvrJTiv, quod emenduvi. Gaii. InMenippoMarcian. edea- 

(jail. AiyivTjTOV nokiv apud Me- du llueschelius posuit post: JTI- 

nippuni Marcian. vtoXiv TLcofirjv v.al nora/idv signuM 

3) Kiv(okiv scripsit Gailius; asterisci^ Vossius auteni supple* 

vulgu KifKokiv. Strubo et Ptoi. vit pust noTafiov stadia g, ct 

Ki/iaXtg» KivcoXig Arrian, Menip- haec rccepit recte Miller. Hue- 

pun Marcian. Verbo KifuaXig fur- Hchelius huec: », Asteriscus an- 

tusse usus cst Meniiipus, cum te ixfri toUi potest, si verba seq. 

hanc furniam apud Struboneni et txn 6t %tt\ vfpOQfiov purentheai 

Ptoleiiiacum iuwtniainus; Marcia- iiicludantur.'* Cum primo Mcaip- TIEPinAOTZ. 118 

Kivcoh]Q dg Zxtq^av^Vj Tiw^triv Ttal liniva^, axadu* qn\ (li- 
kia xd'^. ^Ano 6i Zxeqicivrig dg IlaTaiiovg %(OQiov, axadia QVy 
lnlUa K. ^Ano de xdSv^ IIoTuitfav sig Zvgiada l^xQovkEnxiiv 
cxadut q%^y (iikia irj. ^Anb 61 ZvQiadog IdKQOvktnx^g Koknog 
iadixexai. Blankevaavxi Sh avxov Eig ^Agiiivriv, xoijiiijv xal ki- 
Hiva iiJyaVy (fxadia 5£'^*', fdkia i' Maxi 61 naQa xov kii-iiva 
Tcoxafiog ^0%&onavfig^^ ovofiaxi^^. 'Ano 6i AQnivtjg slg ^ivd- 
TcriVy Mikriclmv SnoMoVf 0xa6i>a (i, ^iikia b Ijy. xeixai 6e inl Cinole ad Stephanen Ticum et portum, stadia ci.xxx, milia xxiv. 
A Stephane ad Potamos (Flnvios) castelluni, stadia cl, milia xx. 
A Potamis ad Sjriada Acrulepten [promontorium], stadia c, nii- 
lia xviii. Syriada Acrulepten sinus excipit: penetranti in iilum 
ad Uarmenen, yicum et portum magnum, stadia lxvii. milia x: 
iuxta portum flayius cst nomine Ochthoniaiies. Ah llarnienc ad 
Sinopen, Milesiorum coloniam, stadia xi., milia \ y. Ad extre- pum ederem , adsentirer lloe- 8) Vulgo tov, quod Gail. emen- 

schelio, sed sine inre. Si autem davit. 
post'JvTVHivaikiv legeremus crrcf^dic^ 

I', sicuti apud Alenippum Mar- 9) 'AxQOvliTtt^v^ Scrihe "Akqccv 

ciaD. vulgo habcmus, ralde erra- Xsnti^v. tani hic quani infra, ex 

remus. Uoc loco numerus plane Marciauo et Arriano. lluds. 1h 

expungendus est. Noster Anony- Tulgata lectione acquiesco, quum 

mus venim nobis indicat, quod corruptio nominis ibi propria vi- 

etiam apud Menippum distantia deatur aetatis, qua vixit scriptor, 

emendata cf«d ^AnccaxQidog sig Zi- vel epitomator huius fragmenti. 

vcoTtiriv azddioi avv }^ro yu\g, <^ipv Sic TIoTiGTsa^ nomen reoentius 

confirmat. Uic'numerus repugnat reteris noaei6st.ov p. 4; 'AfidatQT], 

duplicem numerum l'. Itaque ite- olim "AfiaGTQig, p. 5; KivcoXrj, 

rum Menippo edendo scquebar olim Kivmlig, p. 7; Evsxog, oiini 

nustrum Anonymum, quem alii E^agxog p. 8. — Supra UvQidSa 

neglexerunt, cum mendo akkoi reposui pro ZvQiauog, anaio- 

h^ovTa apud Arrianum se falli giam, et Marcianum (p.72Uud6.> 

passi sint. ducem secutus. — Vulgo stadia 

6 Schol. adApoIl. argon. II. <» q"oJ >ecte ex Mcnippo et Ar- 

918; STeq>dvTjv, t^v Si^Quv.^ Pro "^"« ^"^" ^^''- 

kmiva ^forsan verius Arrianus in\ .. '^ f-<^ o<..j- '>■ ' 

et Anon. {rVo^^oi; scribere potuis- A.lfLf"*'^ i^' St«?'\,^^;^o^^« 

sct« dicit^Gail., cui vero non ^,"^"2 ' '^^"^''' " Marnano. 

adsentior. ""**«• 

7) Menippus Marcian. e/s 2:«- 11) 'Ox^ofiavrjg. 'Oxoo§dv7]g 

€pdv7iv wofiriv CTdSia qv OQiiog iv Marciano. iluds. ^ Uunc locum 

^dds. 'Aito 8\ STsq>ditrjg x. t. k. Arrianus ignorat. Scylax eundem 

Arrianus: ig 2zsq>dvrjv oydoTJKOv p. 33 'Oxieacvog appeilat. 
xa %al fxofroV * OQfiog vavalv datpa- 

kijg. 'Ano 8\ ZTbq^dvrjg x. t. k. 12) Menippus rcrlius ^'vo\lu« 

U. ^ 114 ANONTMOT 

xviv SnQav vijclov^ o xaXetrai ZKOTteXog^^. S%si dh dtixnkovp 
rotg iXitToCi nkoloig' ti Sh ^altova nBf^iTtXslv delf xol ovf» 
wttalQSiv slg Tt]v nokiv, slal 8h rolg nsQiTcXiovai z^v v^m 
nXslovg SXloi atadioi fi'^^» filXia i Ijy, Zivdnvi H hni' 
vv['S]ii6g iati iitag ttSv 'A^a^ovav, nXrialov xwqIov ^v aml 
fiiv ^ x6 nQ\v oxovv svysvslg ovtsg I^vQioif (ista racvva di^ ig 
Xiyovaiv, ''EXX'^vav Saot in jifiatovoiv^ iU^fiaav AStoXwig 
ts xal avv .... Ji^Xiav xa\ ^Xoyiog^, ovtsg BstvukoL buiim 
'AiiPq(Sv tm^ yivsi i/iiXriaiog' vno KifiiisQitav oirog avaigsMm 
doKst fiETa Ki(i(nsQiovg KoSogy naXiv Ss KQitivffg ^^ ot ywi^U' 
voi qwyadsg tav^ MiXriaimv, ovtoi Sh awouiliovaiv avT^Vf ijv^ 
xa 6 KififikSQioov atQatog KatiSQains f^v 'Aalav, 

'Ano Sh Stvantig sig EvaQ%ov noxa^ovj ^Sfi JSHqjov if- mitateR Licet insula parra, Scopelus nominata, quae tmrilu 
quidem praebet minoribus navigiis: sed maiora [illaih] citcuuii^ 
vit^are oportet, ct hoc niodo ad urbem adpellere. Inanlaift ci^ 
ciimnavigaiitibus alia adhuc stadia sunt xL, juilia V|. Siiui|e.) 
cognominia est uni Amaxonum. Finitima erat oiim regib, qumi 
pussidcbant nobiies Sjri, deindc Gracci, ut aiunt, quotqaot hif 
Amazunas bclio pctentes vcnerant; Autolycus et ciim ipio De-* 
Icon et Phlogius, Thessali origine: post hos Anibron , sente Mi- 
lesius, qui a Cimmeriis inferemtus creditur: post Cimmeriep 
Cous, deiude et Critincs, qui a Milesiis in exilium miflil tnalt, 
llli urbem condidenint, quuui Asiam vastaret Cimmeriorum CMr- 
citns. 

A Sinope ad Evarchum lluvium, nunc Evechon adpellataai 13) Z%6%tXog. Marciann Zko- 2) ^n 'Afiatovmv. *££ *A^M 
nriXos'y ex quo desumpta Buiit mn. Huds. 

seqnentia. Ilods. 

14) A v«»rbf» nftTcu 8f usque ,3>.^'"'S? 2!vv6iXhov. Fort. §99 
ad atdStOL fi «mnia lpj,nintiir "^"^9 ^^Ximv . . . Hulst. oAv Jif 
apud McMiippum, f]uaieni habc- Xkavrt tf>Adyf«s. Apullon. Hh%4. 
mu«. Uiiae seqnuntur apud Me- *l- *J^^ : ^ ^^'iXtav te wi Aiwohh 
nippum, neque lepiMis ap. Anun. ^J^S ^Xoyiog xs. ValerioFlaccP 
nostnim, nequt* apnd .^rriaiium. ^- ^^- H^J Autolycum , Phl^ 
Idcm qiiRc drinde Annnymiifi nu- giumque et Deilunta. Huds. * 

pva.tc.r Srymiinni v. 201 sq.j. ^' *" '"**' Afi^Qtovrag jwi. 

l; rzXriaior xflip/or f^v norl (ilv 5; KQLrlv,,g. llinc fursan emn- 

to n^iv . . . Potiiis mv nXrialov dandu» Stephauu.i loc. £ivmim- 

Z»*0 ijv nvTB, rjr tv ngtr •••! nt |.|m|g ^ 
(ilitUlfiihiK) in Srvmno Fragm. 

\». 20.*^. 2116. Huda. 6) Vulgo xov. n E P I n A O T Z, 1J5 

yofievoVy C-cadia jc', lulia ig Uy. ovTog 6 K{jaQ%og nokkiiv'' 
ogi^si IIag>Xayoviav Tcalt^v i%oiiivfiv KannadoKiav. ol naXaioX^ 
triv KannadoKiav ita^i^xBiv Povkovxai (lixQi rov Ev^eivov IloV' 
rov * tivlq ^h avxovg jlevxoavQOvg imlBCav * * vvvl dh (lera t^ v 
g^. Ilatpkayoviav rcr lx6{jLZva fiixQi tdSiv §aQ§aQi,%mv OQiaov iditog 
Ilovrog tULXehai, diiQQfirat 6h elg inaQ%iag ivo^ ^Ano il Evuq- 
%ov noxaiiov elg KoQOvaav'^^^ innoQiov xckc lifiiva^^ rolg a(p 
. ianiQag dvifioig^ nQarov IIoki%viov dvoiiaa^ivov ^ aradia o, 
fiiha &' L!y. *Ano il KuQOvaag elg Fovq^ov Pavd^ov ^ ^ arudia 
1', (nlkia f/. ^Ano de rovQlovfiav^ov elg Fal-SliovQOv ^ %a)' 
QioVy ijdfi Kakinnovg^ ksyofievoVf aradui qv, fiikia %, *An6 dh 
Fa^ovQOV elg ZaktiKOV, 'noraiiov wxl xiujem^v akiiievov, aradia V ^ , 
(nUUa ifl, ^Ano ih Zah]KOV novafAOv elg^^Akvv norafAOv nkoarov, 

itadia Lxxx, milia xvi^: hic iluTius l^varchus Paphlagoniam et 
finitimam Cappadociam distenninat. Veteres enim Cappadociam 

fiorrectam eise volunt usque ad £uxinuni Pontum: nonuulli illot 
Cappadooas] Leucosjros adpellarunt. Nunc vero quae Paphla- 
foniam proxime excipiunt usque ad iines barbaricos, proprie 
ontus vocantur; dividitur autem in duas praefecturas. Ah £var- 
cho fluvio ad GEirusam emporinni cum portu, olim Polichnion 
[Oppidulum] dictnm, quod flantibus ventis occidentalibus adire 
licet, stadia Lxx, milia ix^. A Carusa ad Gurzubanthum, ata- 
dia Lx, milia viii. A Gurxubantho ad Gazurum castelluni, nunc 
Calippos adpelLatum, stadia CL, miiia xx. A Gaiuro ad Zale- 
eum, fluvium et vicum importuosum, stadia xc, milia xil. A 
Zaleco flurio ad Haljni, fluvium navigabilem, stadia ccx, milia 7) noXXnv vocem auspectam Sinopes et Carusae, et Zagorae 
pntavit Gallius* iodicat, iile consentit cum Aoo- 

8) Gailius scr. ol xalaiol yag ny"n<^ nostro, exoepto loco Gur- 
^y^ zubantho, quem nun novit. 

9) Conf. schol. ad Apolton. ar- D Vulg. lectionem rd^ovoov, 
^on 11. 946 964. ^^ '^^^^ raiovgov i^etinui. Gailius 

10) Menlppus et Anonymus no- ««"P"* ZdytoQov et mox Za^'oi- 
ster a verbis dno dh Stvdnrjg ^®^' 

luque ad elg Kagovaav consen- 2) Vulg.- lectionem KaXimtoi 

U^l,^ tentavit Gail. , coniiciens KaXln' 

11) Big Kagovcav ifin. x«l^i. ^°^ «"« scribendum, 

In Marciano Hx^l 8e xal lcfiiva 3) atd$ia 7 . Noster 90 stadia 

^otg ... Huds. numerat; Marcianus 120, apiid 

12) Volgo rovQiovpdv^ov, llvinc queni qv, 150 coniicit Hudsonus. 
locum et Menippus et Arrianus Cf. nostra ad Arrian. p. 113 med. 
i^^norant. Hic distantiam urbis Gail. 116 ANONTMOT 

aTcidia ci *, itikia xt/. ovr og 6 "Akvg notafibg nilea [liv oQog ^f 
f^g RQolaov paaddag xal r^^g IleQCoSv, vvv Si vno vtSv* %- 
Halav i7CL'4QaxEiav Qeei^j ovx, dno iiBCt^^^Qlag , tSg kiya 'Eqo- 
doTog, aVi dno dvlaxovtog '^kiov. Ka&ou dh eiapakkeL elg m 
TIovTov , oQltei xa HivaTiecov ^ xal jdfiiai^vav Sgya * ' rpiBW- 
aia^ Sh aTCcdia dnexav v^g 'Aniaovy [leza^v ZiLqwv xb %a\ Ui^ 
fpKuyov&v q^eQOfievog elg rov IIovtov l^eiatv, *An6 8h ^lvog^^ 
norayiov elg xov Navaxa&fiov^^y Iv 90 xai X/ftvi} itttl, mitu 
ft^^y (ilkut i Uy. ^Anb 8h Navaxa&fiov klfivtig tlg £mh 
niov^^ klfivi^v, cxdiw Vj nlkia g' Ug', ^Anb 8h Kmvmnitn 

xxviii. liic fluYius Ualja olim regni Croesi et PerBanim termi- 
nus fuit, nunc vero sub Romanorum imperio fluit, non a meri- 
(lie, iit Herodotus inquit, sed ab ortu solis: ubi antem in Poih 
tum cxit, Sinopcnsiuiu ct Amisenorum agros separat: tvicentii 
vero stadiis ab Amiso distans, inter Sjros et Papfali|giinai flv- 
ens , in Pontum se cxonerat. Ab Ualji fluirio ad Mauitatlimiiak 
ubi et palus est, stadia XL, milia V}.. A Naustathmo palnde ai 
Conopium paludem, stadia L, milia vi$. A Conopio paloiie^<*i 

.%» 

4) 'Ano 61 ZaXrJTiov .... nl(o- ^sivov cf. Steph. Byz. ; sire Arr. 

Tov iteni l\]eni[)piis habet, sed periplus communis funs esae pei- 

deinceps arddia qv. Zalecum Ar- sunt. 

rianus non habet. 10) dnb dt^AXvog. Cf. Marcia- 

A) Fort. T17V Tcov. Gai I. num, p. 74, et Arrianum paf. l^ 

6) iaixQdTSiav, In Arriano lluds. 
(p. 16 in.) iTtiitQansia, in (juo et- II) eig xbv NttvaraO^ftoV' Bacii 

iam, ut ct iu Anim^^nii nis., ^ttt noster scribit zoVf nec tcfo t^: 

rerbis pnifoedentibus iungiiur, nun tam fnim urbs erat Nao- 

non s<*qiientihus. Iluds. stathmus, (|uani navale. Mardan. 

7} Vulgu Ztvconrjg. I^ectionem )>. 74 Iluds. : dn6"Akvog . . . fii 

Arrian^ reccpit Gailius. Xlfivrjv xal . . . cdkoVtt Sg xalii- 

8) ovTog 6 "AXvg .... xal 'Afii- rai NccucTccd-fiog ... — Mox Nan- 
ctjvcov iQyci ex Arriano, (]uaLem statbnuini et Conopiiim paludct 
nunc hab«nius, hausta suut. vocat, quod pauliulum ah Arria* 

9) TQicinocicc . • . Lnde habeat no recedity siui non a Marriann: 
fpiae ni(»\ scqunntur, plane ue- dnb Nctvard&fiov sig Itsquv 11^9^ 
kcio. Iliids. MiMiipiius ipse fons %ccXov(iivriv KaveSmov. — ' Apad 
Anonymi esse videtiir; sed etiuni nostrum xc^t exprimit esse palu- 
A|iollodori iihri 1'onticuruni {oi (Irni praeter navale ipsum, fov- 
rojv novtiitmv)* conf. scho!. ad aTU&noVf proprio noniine iusigi^ 
A|)<»ll. ai7(on. 11. V\\)x Ni«e .\n- tiiin. GaiL 

(Iroui pori|ilus Ponti {6 m-QinXovg 12) CTdbict u. Cf. ad Arriaa. 

Tov Jldvrov), «'(»nr. i b. II. 940. p. . . . 

254, siii> Asrlepiuflis libri Hitliy- IJ) Kcovoiiciov. Vul«;o Kuvd' 

iiiacoriiiii {Tct Btihfvicrsia) coul'. neiov [et niox Kcivconslov']: arri- 

i h. 11. 78U, uxw .Xluxundri opus benduni forrt Kcovtowsiov, at ap. 

{;i-o^r. ',1'jii{ \q\ nfQt JIvvtou Ev- Arrian., nisi Marcianl leclio Km- IIEPinAOTZ. 117 

kl(ivrig elg EvatlvriVf vtiv ital ^ayaXfiv kEyo^iv^iv, axa6ia ^k, 
fUkuc tg\ *Ano 8i Eva^vnig eig 'Afitcov^* nokiv araiw q^, 
(tlkia ad U^- lifuadgf nohg ikktjv^gy 'A^fivaloiv^^ ajtoiKog, 
inl d^akaaay olKzlraif iv ry AevKoavQmv p]^^ «ijLievij*^, (Pw- 
naioiv djcoixla. riaaaqai yaQ TCQoregov Ireaiv oixia&elaa TiJ^ 
^HQaxkelag , Iko^ev IfovM^^v mlaiv, viara Se rriv nokiv ravriiv, 
xiig ^Aaiag axeSov arevorarog av'f^i\v iariv [10] elg ^laaixov y.oA- 
Ttov Sifixmv, Ti}v TS 'Ake^avdQov nokiv, t» ManeSovi Kna^eXaav ' 
ri^eQ^v Sl oSov elg ri]v KikvKlav enra rdiv naaiSv Ixei. to rrjg 
Idalag yoQ kiyerai la&^oSiaraxov elg tov neQ\ cnJrov livra avva- 
yead-ai iiv%6v. S Si 'HQoSorog io^xcv dyvoelv kiycav i« t^g Ki- 
kiyUcig [nivte rjiieQoSv oSov elg xov Ilovrov]. HevrerMiSeiia [^dinj 
S%ei] ^ iq le^Qovriaog ' dv xQia itiv ikktiviKa , aiokixov , eW ioo- 
vixov, ital SfOQiKOv-. Tft koma Si rcav iiiyaSiav xooQia (iaQPctQii' 

Eusenen, quae et Dagale adpellatur, stadia cxx, milia xvi. Ab 
Eusene ad Amisum urbem, ^stadia CLX, milia xxi^. Amisus, 
nrbs graeca, Atheniensium colonia, ad mare lita est, in Leuco- 
sjTorum regione iacens, Phocaeensium [etiam] colonia: exstructa 
enim quadriennio ante Ueracleam, ionica d6 gente urigiuem 
traxit. luxta hanc ciyitatem Asia arctissimo collo con.stringitui- 
pertinente usqne ad Issicum sinuni^ urbemque Alexaiidriani, a 
Macedone conditam: hinc in Ciliciam non minas quam septem 
dierum est iter. Nam Asia fertur angnstiis arctissimis ad issici 
sinus recessum comprimi. Uerodotus autem in errore versari 
videtur, quum dicit quinque dierum itcr esse a Cilicia ad Pon. 
tuni. Quindecim gentes habet haec peninsula: quarum tres ffrac- 
canicae sunt, aeolica, ionica, atque dorica; ceterae barbarae 

vmitLOVy et Anouymi scriptura 15) Vulg^o 'AdTjvdSv. Gaiiius re- 

proparoxytona, osteuderent ad cepit lectiuneni Arrianeam. 

qualem formam iioster iile rc- lex tr i ^ ' u j 

2urrerit. -De stadiasnio cf. ad 16) -Vulgo Atv»oavf«>v. Hud- 

Arrian. p. 70. Gail. «on. Ayxo*»??!. In ms. ^£l«,xo- 

14) '^aiaSs. Ait noster cum Ar- ""^V 75- «* •"«^C *a.xsa,v. Lo- 

riano. pag. J6, Amisnni easeAthe- «I*"' '«''*•""'""« ex Scy..uio [»e- 

iiien.sium coloniam:, mox confuse ""» « Holstenio. G.] IIud«. 

adiicit (^Gtxaioov dnofnCa , sicut 17) Uaec, quibus careiit Ar- 

-pag. 4, prioribus posteriura up- riaii. et Marclan., in Scynini 

posuit de tferacleae ortu (vld^ fragm. traustulit Hulsten. Gail. 

not. ad loc. Cf. et adp. 2 et 13). ix «r «. • > t 

Vi «« »»».«^<. «.—1 \.K ? ^ i) Verba uncis inclusa suiit 

Ilaec nempe rerba post ot^sirau i i.< • •«. ir ^ i . 

«que ad «^y« aliSnde manant f^*??" -•'^* J""!™-*/'' "*?ul"*" 
ct reposita sunt ab Holstcnio in- Holstemus Stymm frggm. 194. 

ter Scynini Fragm. De cuius ci- 2) Vulgo AhUTicSv, elv 'ifovL- 
▼itatis incrementis rid. Kochett. luSv, tlccI J(oql%(Sv. Gailii emeii- 
Hist. des col. Ul. 333| 334. G a i I. dationem recepimus. 118 A P P I A N O. T 

KikiKtg (liv ovv, AvMol r€, xal nQog rbiitots MixaQig, Bb- 
Qiavdwoi^ TB notQad-aXaOGioi olxovai^ IlatpXayovig tc xcrl Ib^ 
tpvXiot' Xakv^sg^ ds ti}v fieaoyaiaVf o7 ts nXrialov Ktmnah' 
%eg, 01 T£ v€fi6fiBvoi xiiv lIiaidiKfiVy Avdiol ts, «al nQog rok' 
6s Mvaol x(xl ^Qvysg, 

'Ano dh Afnaov slg Avnaaxov nota^ov aT&5ui h, lUlu f 
Llg, 'Ano 8i tov Avnaarov norafiov sig xoSfM^v xol noraj^v 
XadiairOv, ardSia ^, (Aikia s L'g\ ^Anb 6i Xaiialov ejg '^jw- 
vog^ Xiyiiva, iv ^'^ nal "Iqig i(ipaXXst, ataSux q^ (itlui iff. 
*Ano 9s rov "iQsag noxafiov sig ^'HQaxXsiov ^ y tsQOv %ai uxQm^' 
Qtovy araSia t|'', fi/Aia fiij'. ivravd^a Xtfi^^v iiiyag, 6 ksyon&fog 
Aa^ivQuv^^y oQiiog vaval xal vdQoaroXog. *An6 di 'Ifijpaxlf/ov 
sig &€Q(jLfo8ovra , noraiiov vavalnoQOV^ arddia ^iy fiiilur • 1//. 
ovTO^ 6e^fi(odG)v iariv , iv ansQ ^ ' [11] ai ^Aiutiovsg olx^a» 

sunt proniiscuae: Cilices quidem, Lyciique, et praeter hoi Ma- 
cares, M«iriandyriiqne loca tenent maritima, Paphlagoneique et 
Pamphylii; Chalybes autcm mediterranea possideHt, Kiaque pio- 
ximi Cappadooes , Pisidiaeque incolae , et Ljdi , dein Af jsi et 
Phrjges. 

Ab Amiso ad Ljastum fluvium, stadia xx, milia uj. A 
Lvcasto fluvio} pd vicuni et^luvium Chadisium, stadia XL, mllia 
V*. A Chadisio ad Anconis portum, ubi Iris in Pontum exonc- 
ratnr, stadia c, milia xvi. Ab Iri fluvio ad Heraeleum finnm 
et proniontorium, stadia cccLX, miliaxLviii: illio portui magnni) 
Lamjron adpellatus, statio navium, et aaua instmctui. Ab He- 
racleo ad Ihermodonta, fluvium navigabilem, stadia xL, milii 
v|. Uio Tliermodon ille est, uhi Amazones habitasse dicuntafi 3) De MaryandiniN conf. schol. Zvii§6lov Ufn]v Arr1an« p. 79. 

ad Apoll. ur<;oii. II. 140. XiijUva JdqtvTjSf Arrian. pa|f. 35. 

4 l)e Chaiyhis coiif. schol. ad et Anon. B, p. 16 lluda.; at pei- 

Apoll. argoii. II. 375. sime noster saepius genitiruin 

5) Lyca.stum (luviuni Arriaiuis habet: ogfAog JdtpvoVf pa<»'. 13 

iioii novit. extr.; sig Ko(fdvXmv ztOQiov^ p. 14. 

ti) klg 'JyTimvog lifitva, Arrian. G a i 1. 

par* 16, Big ^AyMovu Xi^tva. For- 7) Arrian. meliua tva gre^, et 

niam Anonyini uptuverini: nam xnox siG^uXXst. Gall. 

gcnitivu.s farile usurpatur in Ki- H) ^nouinXtiov. Ptolemaeo 7/^ 

milibUH: KuXnrjg Xini^v, Xenuph. nXiag axQov; Arrlano *HQdnXs»9g 

Anub. VI. 4, Arrian. Peripl. Eux. oQitog. Uuds. 

p. 13. .\iioii. A, p. 2, pcrperam 9) Vulgo q^. 

f /ff KdXnrjv Xtittva : "Taaov Xifi^, 10) AufiufftSv. De quo nomine 

Arr. I*eripi. Kux. y. 6e\tr. (\noii. silent ceteri, tiiioad scian, Gail. 

A, p. 22, uiale Taauv Xtftfvu)i 11) Arrian. iva nsg. nEPinAOTz. 110 

kiyovrai, ^xovcai^ nQog tas hifioXag ctvrov Koi nokiv Scfi/tfxi;- 
^av keyoiiivtiv. Sia^QH 81 6c^fio6a)v nOTafiog^ , > , elg BlQfiv 
Tcoxaiiov, tfraJitt ^, ^lha 'q, ^Ano 8i Bigrig notaiiov ilg 60- 
uQiov^ noraiioVf cradia ^, iilkia ip . jino is SouqIov nora- 
liov eig Oiviov * nora^uoVy Iv a xal ig>0Q[i6g iari vaval , 6za- 
6ia iy (itkia 6', ^Ano 8i Oiviov norafiov eig Ovya^iovvra^ 
norai^iov ara8ia fi, iiiXia s Itg, 'Ano 8i (Dvyafiovvrog nora- 
fiov elg 'Anr^Xi^idv ronov, ara8ia k, fiiXia ^ L^, jino 8i 
'An>iki}rov ronov ilg 0a8iaav7iv^, ^roi ^a8iaaav , cra8M qX', 
(likia i^' JJ^', ivravd^a Ufiriv Kal nokig nkriaiov , Ilokenaviov 
kiyoi, Idno 8i <Pa8iaavrig tig Ilokefimviov nokiv, ara8ia v ^, 
fiiAift g'. 'Ano 8i IIoks(iaiviov €a>g nkaylmv rov &£Qii(i8ovtog 
noraitov nQfSrov Xakv^eg i'difog cpKOvv. 'Ano 8i tou i7uAefiO>- 
viov sig dKQ(orYiQiov 'laaoiviov nakov^EVOV, ara8i,a qX, ^iikui i^ 
Z/g. Idno 8i 'laaaviov sig KikiKOiv v^aov, ara8ta li, (likia ff. 
'Ano 8i KikiKcav vriaov inl rov Fivfinov^ norafiov, ara8ia vi, 

in urbe ThemiscyrB adpellata, ad oitia eius sita. Perfluit au- 
teni Therniodon hanc civitatem. A Therniodonte ad Biren flu- 
vium, stadia Lx, milia viii. A Bire fluvio ad Thoarium fluvium, 
stadia xc, milia xi]. A Thoario autcm fluvio ad Oeniuni flu- 
viiun, in quo statio navibus, stadia xxx , miHa iv. Ab Oenio 
iluvib ad Phigamunta lluvium , stadia xL , milia v J. A Phiga- 
munte iluvio ad Amelctum locum, stadia xx, milia 11 1. AbAme- 
leto loco ad Piiadisancn, live Phadissam, stadia cxxx, milia 
xvii|: illic portus ct urbs non procui ab eo, Polemonium sciii- 
cet. A L'hadisane ad Polcmonium urbem, stadia L, milia vi. A 
Polemonio usquc ad obliquum Thermodontis iluvii flexum, prius 
habitavit gcus Chalybum. A Polemonio ail promontorium laso- 
nium adpellatum, stadia cxxx, miiia xvii§. A lasouio ad Cili- 
cum iusulam, stadia xv, milia 11. A Ciiicum iniula ad Gene- 

1) Vulgo iiovrBq. Potius Ixov' 3) Arriaiio QoaQiv , dein atd' 
cui. II u d ii. ^ia t^Y]yLovxa* 11 u d s. 

4) Arriuiio Oivarjv, lluds. 

2) Apud Arriuiium dno 81 (^sq- 5) ^vyafiovvza. Arriano ^iy. 
ficodovTog frtg BiJQiv noraiiov azd- Iluds. 

6lol ivBvriY.ovTa. liuds. vSuspe- 6) Vulg;o ^adiaadvrjv. Sed Ar- 

clus locus, ubi lacuna fort. sic riuu. ^ahiadv. , et iufra noster 

iere iniplendu: . . . Xtyonivrfv. fjv ipse ^a6iadvr]s, Gail. 

oiu^qeI &fQ(u6d(tiv noTUfiog. Ano t) azddia v, Cf. ad ArriaD. 

dt rov ©SQfitodovzog eig B. Gail. p. 7, Gail. 

BrJQig Arrian. Guilius Arriani for- 8; Forsan rBVTjtrjv legendnm 

nidui praestare munct) scd non ex Steph. Byzant. et Scylace. 

adsenlior. Iluds. i2a A y o y r m o t 

rriQLOV '/Mt %tf)qiov, Craiitt k. fic7.ia §f X/g . ivrav^a kifi^qv m^ 
Tov dviftoiVf %a\ oq\koq vavaiv, jino 6h Bomvog slg Jlotv»- 
yov* aradia V, fiiha ifi'. Tovrrig Trjg KorviOQOv, mg nokzmg^ 
3tvo[' 12]fc5v iuvi]fi6v£vat f xal liyBi Zi,va:tiav SjsotKov slvar 
vvv 61 Ktouri iarly ymi ov6\ avri} ^zyaXi]^, 'Ano 8k KovvtiQOv^ 
ttag nh\alov IIoXEiitiviov^ nqmrov TtjSapi/voi Sxow, I&voq 
ouoxojQioi, navv yikuv aMv6ovTtg i% jcavtog TQonov, ct/daifio- 
viuv * ilvai ravrriv KSKQi^oreg. ^Ano 61 Korvtiqov %oknog ii^ 
6i%Brat. tlaTtXivaavri 6b avrov^ elg MekavOiov jrorafidv, ffra- 
6ia i', (ilha rl. ^Atco 6e KorvtaQov [uj mxQankitmi tov scoi- 
noVf dkk* in ev&elag 6iankiovTi^ to orofia rov xokiettv, elg 
''EQiitavfiaaav , yaQlov TQane^ovaiaiv'' , ara6ia r, fi/Ata |i. *Ano' 

pum fliivluiiiy stndia Lv, milia vii|. A Genepo fluvio ad Boona, 
proiiiontorium et castcllum, stadia xx, luilia il§^: illic poitas ab 
umni vcnto (tutu»), et statio navium. A Boone ad Cotyorum, 
Htadia xc, niilia xii. lluius Cotyori meminit Xenophon; quam 
urlicm adpcllat, et Sinopensium coluniam esse dicit: hodie rero 
paf^UH cst, et ne is quidem magnus. A Cotyoro usque ad vici- 
iium Poleinoiiium prius habitaruiit Tibareni, gens eiusdem reffio- 
nis, qui risui motlis omnflus studebant, in co maximam fehci- 
talcm css<! iudicantcs. Cutyorum sinus excipit: illum autem ia* 
tranti ad IVlelaiithium iluvium, stadia LX, miiia viii. A Cotyoroi 
Kiiius aniractus iiuii praetcrtiaviganti, sed ostiuiu eius recta trani- 
f.uiiti, ad llcrmoiiassam, Trapezuntium locum, stadia ccc, milia 9> KorvaQK Arr. XtoQiov T^aTr^S^ovvrog dicitur iler- 

1) A ^crbis: ruvtrjg trjg lisque niunassa apud Stcph. Byz. Fur- 
ud fihyulrj coiisentiuiit Auuiiyiiius tasse erat in ditione Trapezun* 
iiostcr ct Ar.iuuus. tiorum, quod ^EQfieovdaGrjs nlri- 

2) llai'c iu Sryinni fragm. 177 aiov rj Tpawfgoug, ut dicit Stra- 
(rausluta. Cail. bo Xil. p. S25 A, Alm.) lluds. 

3> Kiiiend. llolstcnii t(og rou vel putius Berkel. ad Steph. I. 

■jrhjatov nolBfttoplov rer. Uuilius. 1. TQansiovaicov. Ita, teste Ste- 

Noii ictiiiui (>ni. Ilolstriiii, cunf. phanu Hyzaiit. . aequc ac TQune' 

iiifru Ho^ reXi.Gtnv KotvtoQov et j^ovvtitov. Iluds. Jlescripsi ^a' 

:\'}g \)(pinvvrn. qIov, furnium usitatiorem aucto- 

•1) lliids. evdnifKoviav. ris, a Stephano Hyzant. rouipro- 

f)' Sii* rectius iiulsten. Vulgo batam, et perinutatum pariter, 

tivttjv. (■ a i I. p. 124, ubi x^Q^ 'A^&ijvai aperte 

()' Vulgo 6iu7rUovtty et mox cmendandum cst ex pruxiniu rov- 

ntttfanl. , iincrsione verborum ro rov %aQiov. iMalui ncutruni 

lavta. iiu il. l^unt^ovatov , quod -forsuii niu- 

7 Vul^o xroifitv TQUTrtiovaicov. tatum est in Tguntl')vai(oi, post- nEPinAOTIL 131 

de Mekav&lov noTaikdv elg QaQiiainov^ 7tottt[ioVf ctaSia qv , 
fiiktu x'. Idno ds QaQfiavvov notaiiov dg QaQiuxKlaVy ^roi rijv 
kBYOfiivifiv QaQvunlaVy araSM qk, iilXia (g. avxri ^ OaQvanla 
TtttXai iLSv KeQttifovg iTcaXslzOy UiVttinifov xal avTtj anoiKog, . . 
. . . xria&Elaa vn avxaivy. . . xocd'' ag h'Qviiiog Miiiivri [!jg ofv- 
ziKQvg naQtixBi] ^ vijaog "AQeoig ^ ^ Asyoftivi;. Idno ovv OuQVtt'- 
Tilag, T^g Koi nakai KeQaaovvrog'^^, ^mg nXriaiov Koxva^ 
Qov ^ - nQdSrov dSfxovv £0i;o$ ot XBy6(iBvoi MoawoMol , M^eaiv 
€OfjLolg^^lQyoig §ttQ§aQixoig. g^ual yaQ iv ^vXlvoiaiv v^ilJfiXolg ts 
Syav nvQyoig ivoixtiv navragy iv q>aveQ^ Sh av^* ixaara 
nQarreiv ' tov 6s (xvtuiv §aahXia dsdBfiivov [13] , nvQya ^ Ovy^ 
xsKXsiafiivov trjQsiv inifisXcSg , tjJv dvmar(o atiyriv l%ovTa • TOijj 
q>QovQovai 8h atJTOv inifieXsg sJvaiy voiilnfog 'iva navta nQoa^ XL. A Melanthio fluvio ad Pharmantum fluYinm, stadia CL, mi- 
lia XX. A Pharmanto fluyio ad Pharmaciam, sive Pharnaciam 
adpellatam, stadia cxx, milia xvi: haec Pharnacia olim Cerasus 
vocabatur, Sinopensium et ipsa colonia .... ab illis exstmcta, 
. . . quarum in conspectu obtenditur insula deserta, Martis di- 
cta. A Pharnacia, olim Cerasunte, usque ad vicinum Cotjorum 
prius Mosvnoecorum, ut vocantur, gens habitavit; moribus fe- 
ris, et rudi industria: nam ligneas et editissimai habitare tur- 
res feruntur, in aperto autem res quaslibet peragere: tum regem 
suum vinculis constrictum, turre clausum seduio custodirc, su- 
periora domiis occupantem: custodibus vero curae esse, ut cun- quam lectio vitiosa x^Q^^ ^^^' ^^^ iDsula, quam laudatam ite- 

cessisset in locum rov ^^co^/ov. rum, 'AQrjTLoida vfjaov, pag. 122, 

Gail. Noii adsentior Gailio scri- et ttos rrjg 'AQiatiadog vi^aov, 

benti TQans^ovaiov. pag. 123 videmus. Confuae ex 

8) Arriano ^{Y^^an^vov. Huds« piuiibus libeliis locos iteratos 

9) Lacunam suspicor esse ante congessit epitomator. Gail. 
KTcamacCf quae yerba ex alio ID Vulgo KsQaaovg. 

auctore manant. Inde scilicet 12) Gail. scr. eag tov nL Ko- 

iterum Uolsten. auxit Scymni tvoaQOV. Retinui vulg. lectioneni. 

Fragm. vss. 174—176, et 162— ^'^) Holstenius apud Scynin. 

172.- >ta^'as ^Qnf^og. Quae verba Fragm. vs. 163: Torg ^acrt Tcal vo- 

pendent ex serie oiationis alie- l^oig nal ^Qyoig §aQ§aQL7ioig, Non 

nac: iuncturae restituendae gra- absimile est qnod de illis narrat 

tia, reposuit nescio quis, fort. Strabo, p. 549, ut et Poniponius 

supra iineani, ^g ^vtlxqvs naQrf Mela lib. I. cap. ult. Huds. 

xg^, quod iam coniieci ad Scy- 14) Holsten. reposuit 8 asl, 

nini Fragm. T. U. p. 405. Gail. ^etro convenientius, et fort. ge- 

10) v^Gog 'jiQsms, vulgo "AQVscas. nuiuam lectionem. Gail. 
Kectius Hoisten. "Aqsods- I^adem 1) Holst. iv nvQy(p ts. DODiri:Lii.i BISSEBTATIO tic AiriaDia; oec de aliii ^fvni prmacnie snae negotiis 
l«neiect£rae nrciicf exigcliet. vt principeai certiorem face- 
ret. Pam erro Peri^li sni loege Baxiiua, quae erat ex- 
tra Poatn» Cap|»acodiun . aliuade miliaiia hanaerit opor- 
1^:. eaaB ex AniiBo. Ne qaiden illud certnin esse hac- 
xttaCkS «-liczafli est. an ea qnoqne ipsa, qnae hahet cnm 
Arn£!>? <\>mjBi:nia, ipsi tanieB debDeiit Arriano. Qoae 
«lUB eraDx exua proriBciaBi Anianij qaae na qnidem iier 
ai^perist, ^ao in proTicciam ipse 'perrenerit ; qnae ne qni- 
ufBt icer iUnd. qno Hadriano ipsi iter erat in Bospomiii) 
cttaa ex iDdicibas proculdubio didicit certissiinis : haec 
«H^uB^e Arriacvtm ipsum. qaam e deceasoram scriptis, di- 
ileissa \eri»iBule boq esu £t qaidem ad partem Maris 
Er.vinl reJitjuam qiectant potissimum qaae hic commoaia 
leciacus «ini Arriano. Haec ergo Dostram Arriano de- 
k^ais^e aecesse non est, cam ex Arriani anctoribus eadem 
hiiv.rii'* poiuerii, quod ipse fecit Arrianus. Habet prae- 
t#tM n^^st^r mulia quoque loca, quae frustia qnis qnaesie- 
rii in Viiiano. Haec ergo quoniodo potuit accipere ab Ar- 
M.ino, i;uao ne quidem ipse complexus fuerat Ariianasi 

I ^, rcM^^lns Kuxini ^laris ah Arriano scriptus non est (ut 

r1 \ o^sio >ii)ebatur) mutilus. 

\ruiii|unni K.iue si tnlis oliiu fuerit Periplns Arriaaii 

q\i.(loni uunr ha^ouius. Censuit autem rir praestantissi- 

uum ^cl NU|»i p, IClO hodiernuni, quem habemus, Peri- 

pluui o|tiioniiMi ofkHo tnntumniodo, mininiamque partem so- 

iHlu ««MitpliMii. quat^ ipso 8crip.serit Arrianus. Hoc iaJt 

iHilli^ii, iiuoil r\ Vnmno niulta suo ad Dionysinm eom- 

uuMUtiiii* |iiii(«'ii r.u.statliiiis, quae tamen nallo legimus il- 

Iniii lVii|*li* ^imI \oi-o l^eriplum Arriani nulluni ibi, qnod 

mHiiiiii*i*ui . .iilioui (lo uoiuine, appeliat Eustathius. Quae 

aiil^lH )miI*« I »i>iiii.i , r;i istiusn;odi sunt, ut in nnllo for- 

litNim Vvi*}*!**' ^**^^' **^ hi.stoiiis (({iias niultas iilum scripsisse 

„jj.„jl .il,,lMiniiiii-.) tii si-ribere potuerit Arrianus. Huciis- 

(iilii i«Ui* '"'"* '*^'« *l"^* ^**' Airiano ipso iunior no>ier 

lal is \W«''"" ^ »"*"»»t ;iuto»i certe nostri auctoris illa DE BUX. UAU. PEI11PI.O. 133 

de Halmydesso verba : Tovtov tov x^Q^<^ fi/v^^rpf itouf 
S^oq)(5v 6 7CQB6^vteQog^* Haec enim auctorum, quorum 
fidem secutus est Arrianus, verba non sunt, sed ipsius 
potius Arriani, in propria etiani persona loqnentis, quem 
Xenophontem Socraticum propterea seniorem vocasse pro- 
bavimus (ut p. 13 extr. p. 61 H.), quod iunioris Xeno- 
phontis ipse nomen affectarit. . Hinc ergo certum est Ar- 
riano iuniorem fuisse nostrum Anonymum, et proinde ve- 
risimilius erit, quae habet ipse cnm Arriano communia, 
ea illum ab Arriano potios sumsisse, quam ab auctoribus 
Arriani. 

§. 4. Romaua, quae adhibet noster, miJiaria, a veterum Roma- 

norum miiiarium forma plaoe aliena« 

Alteri autem, et repentiori, quam fuerit vel Arrianus, 

auctori debnit noster quae habet omnia de romanis sui 

temporis miliaribus, quae cum stadiis septenis componit 

et diniidio. Maior enim miliaris modus receptus est apud 

Teteres, et florente repnblica, stadiorum x>ctonorum« Hic 

enim certe modus respondebat examussim proportioni an- 

tiquissimae pedis graeci atque romani: qua scilicet pedes 

graeci dc stadium conficiebant, iidemque pedibus romanis 

Dcxxv pares erant, passibusque cxxv. Sic enim fhturum 

■ erat, ut stadia istiusmodi octona passus implerent roma- 

nos mille. Et quidem modum hunc auctorum esse accu- 

ratissimorum , et sibi invicem maxime consentientium , do- 

cet, adversus Lipsium, vir geographiae veteris peritissi» 

mus Philippus Cluverius^. Facit autem ne de eo dubitare 

liceat, Strabo, qui hunc modum observatum esse testatur 

in via Egnatia, lapidibusque illius viae miliaribus ab 

Apollonia ad Macedonianu Erat enim via illa, pe^eiiatLO' 

lUvrj Tiata ^lhov ^ , ut docet ibidem Strabo. BrjfianL^iidg 

ille pedum designatio erat, teste Hesycbio. Quis autem 
dubitet stadii graeci mensuram fuisse accuratissimam in 

ipsa Graecia, et romani etiam miliaris in via militari ro» 

1) Peripl. Anonym» Mar. Eux. p. '15. Huds» — 2) CluTer. 
Germ. antiq. prooem. lib. 1. — 3) Strab. iib. VII. p. 322 (p. 496 
eKtr. Aim.). 12* A N O NT M O^ 

dh 'Oq)iovvTog noraiibv sig ^^qov keyof/nvov nozafiov, cvidia 

Ky fA^Aia S. 'Ano 8i y?v%Qov ^orttfAOv. elg Kukov xova^v, 

Tov vvv keyo^evov KaX^^v TWQS^PoX^^v^^f oridui £, ^lhaS, 

^Ano dh Kakrig naQ€(i^oliig slg xov T/^iov Isyoiisvav, »01»- 

fiov^^ Kccl Xi(iiva, azidia qtI, iilkia ig, *Ano 8e tov V^itov 

elg 'AaKOVQvav^^ nora^oVf aridta X, nlkta If, Idno 8i rov 

idCKOVQva notafiov slg 'AdLV^oVf ijdfi kByofnsvov 'Adivivov^^ no- 

rafiovj atidui ,^, fiLkia i{ ' y%£i oaAov^'^ aififi^Qov vavah, 

'And 8s xov 'A^ivqov norafiov slg KoQivka'^^ %mQtov, axaiut 

Qy fiikia ly Ly\ ^Ano Sh KoQdvkcoy slg Id&^ag iwqIov^ axa' 

dia n% fiLkia i L'15' ivravd-a OQfiog vavalv. ?<fri yaQ^^ Iv 

Tlovxm ra Ev^elva xfOQiov *Ad"qvai ksyofisvov, iv'[lC)] A »1 

^A^ijlvag isQov ianv ikkriviKoVy od-sv fiot doxsZ xal xo ovofui el- 

va$ rovxpv xov %faQlov' xac g^^o^^iov xL iaxiv i^QSfii^fiivov ^ ' i 

Sh oQfiog olog S^a Ixovg Sixsad^ai ov nokXag vavg, xcxl axixnv 
xavxaig naQi%SiV ano voxov dviftovy ^uxl ayzov xov evQoy. tfo- 

barae. Ab Ophiunte fluvio ad fluvium Psycbruni (Frigidum) dietum, 
stadia xxx, milia iv. A Psychro fluvio ad Calum (Pulehram) 
fluvium, quL nunc Pulchrum Castrum vocatur, stadia xxx, milii 
IV. A Pulchro Castro ad Rhizium vocatum, fluvium et portum, 
stadia cxx, milia xvi. A Rhizio ad Ascurnam fluvium, stadia 
XXX, milia iv. Ab Ascuma fluvio ad Adineum, nunc Adienum 
adpellatum, stadia Lx, niiiia viii: babct et salum modicum^iw- 
vibus. Ab Adineo iluvio ad Cordyla castellum, stadia c, milia 
XIII,-}. A Cordylis ad Athenas castellum, stadia Lxxx, milia x{, 
ubi statio navium. Est enim in Ponto Euxino locus Athenae 
adpellatus, ubi Minervae fanum graecum exstat, a quo locui 
ille nomen accepisse videtur; et castellum plane desertum: sta- 
tio aestate paucarum navium capax , quas ab impetu noti ipsius- 
que euri potes protegere: immo et naves eo adpellentes a borea 

10) A^ulgo KccXrj naQtfi§oXri, 14) txst adXov. Ista aiteriui 

11) Vulgo noTb Tial Xifi. Si ser- sunt, nun Arriani, uaque ad iavi 
vaiidum nialueris voeulam noTSf yag Iv z<p novzta . . ., quae uu- 
coniiciendum erit ixovza nozl*^ tuatur ab Arriano, p. 4. Uuda. 

s»..d nozafiov uptaverim. Gail 15) Vulgo JCopdi;'Xan.. 

cui adsentior scr. nozafiov xai ~,[ ' 0** ■«•^"if"^'''"''" 

Imtpa 16) lazt yuQ . . . Jjocum hunc 

'12) 'jiaKovQvav. ""Aa^ovgov Ar- ex Arriano profertStpphanus By- 

riano. lluds. zant. vor. Adijvai. Huds. Mox 

liiyASivnov. Quuni in Arriano scr. Ciailius novztp tw Evf. pro 

sit 'Abirjvog. nvdWiim' AbiTivov, ^drj P' ^^^- l>einceps vulgo z»Q« 

Xsyofii-vov 'Adivrjov etc et dein ^^- Xtyofievrj. 

icno zov dc 'Abtvr^ov .. . Iluds. 1) Arr. TJfJtsXrjfisvov. IIEPinAOTZ. .125 

Sotro S* Sv Kttl ano rov Pof^a ta oQiiovvra nXoici ', dXk' ov 
Tot' ye uTtaQKTlov, ovSh rov &QaaKlov (ilv iv tw IIovTcp, aTtl- 
Qavog Sh iv ry *Ekla8i, xakoviiivov, ^Ano 61 Id^vmv tlg Zi- 
yariv nora^iov, araSia J'*. l/ino yid^vmv dg IlQvrdvriv^ no- 
ra^oVy araSia ft', iilkia d Uy ' iv rovrm xcvl tov* ^Ay%iaXov 
Paalksia iariv, ^Ano 81 TlQvravov norafiov elg ^AQiiivrjv to- 
novy arddia kS , (likia y Z/y. Idno Se 'AQnivov ronov slg 
Ilv^lrfiv noraiiovy arddia ^g', filkia fj -//g'. ^Ano 8h rov Hv' 
^Lrov norafiov slg "AQjapiv^ norafior^ atd8ia 7, /i/Am id. 'Ano 
8h lAQxdpsoig norafiov eig 'Atl^aQOV noranov, ard8ia J', ixlkia i/. 
''O 8h ''AtjjaQog ro xcdqLov kiyovai>v , ort "Ail)VQrog ixakelro na- 
kai ' • ivrav&a yaQ rov ''A^tpvQrov vno rrjg Mffielag dnod^avelv ' 
Kal rdcpog 'AifJVQrov Seiwvrai, Sneira 8u(p^dQri ^ ro ovoficK vno 
tmv neQLolKCDV paQ§dQ(0Vy xad^dneQ Y.a\ Skka nokkd Siiipd^aQraiy 
onore xal rd Tvava rd ^ iv roig KannaSoKaig Goava kiyovatv 
ori ovrag^^ cjvofia^rro in\ Boavri tw paaikel rav TavQtov^^ 

tutae; at non ab aparctia, neque eo vento qni in Ponto thras- 
cias, in Graecia sciron adpellatur. Ab Athcnis ad Zacatin ilu- 
rium, stadia vji. Ab Athenis ad Prjtancn fluvinm, stadia XL, mi- 
lia T|: quem iuxta (insidet) Anchiali regia. A Prytane fluvio 
ad Armenen locum, stadia xxiv, milia iii^ Ab Armene loco 
ad Pyxiten fluvium, stadia Lxvi, milia viii|. A Pyxite fluvio 
ad Archabin fluvium, stadia xc, milia xi. Ab Archabi iluvio ad 
Apsarum fluvium, stadia LX, milia vui. Apsarum autem castel- 
lum aiunt olim Apsjrtum fuisse adpellatum; Apsyrtum neinpe 
ibi ad Medea occisum, cuius ibidem sepulcrum ostenditur: post- 
ea corruptum est nomen, sicuti in multis aliis fieri consucvit, a 
vicinii barbaris. Sic quoque Tyana, urbs Cappadociae, Thoana 
fuit adpellata, a TJioante rege; qui in Oreste atque Pjlade per- 2) Vulgo oQfiovvTa rd fcXoZa, 7) Arrian : ndXat nori, Steph. 
Arriani lectioncm reposiii. Gail» Byz. s. r. 'jlijfVQtidsg haec: eazi 

3) Deest mil. numerus, quum kccI xoTtog iv za Ev^eivm Ilovtco 
7 stadia ne miliarium quidem "Ail^aQog, ''AtpVQtog TcgoteQOv Xsyo- 
unum implerent. Gail. HBvog, 

4) TlQvtdvTiv, nQvtavcvAvnanci, g^ Arrian. melius diaq^Q^aQrJvai. 
a quo, p. 6 et 7 desumpta sunt ^^ j^ ^ ^ ^,.^.^„^ 
fere omnia quae sequuntur. qAi ^ 

5) Arrian. rd. ^^) Revocavi ovtcog ex Arriano. 

6) "AQxa^tv. Jta cx Arriano re- GaiK 

scripsi. Jn ms, 'AQxdfirjv» Huds. ll^ Arrianus suppcditavit rcSv 

Vulgo 'AQxd§iv, Tai$Qcov. G a i I. 126 . ANONTMOT og f tovg i^kfp *OQiiSTfiv %al IIvXiSTiv 8im»mv , S%gt tijgSB v^g 
tfOQctg iX^stv (pfi(ilJi6Tai f xal hnccv^a voc^ [16] d«o.&cevEW. 
^Ano ovv 'A(i%a§mg notaitov img ^ *Oq>tovvta notafiiv ngwtov 
Skovv l9vog ot itsyoficvoi *E}tM%siQmg*f vvv dh oliWvai Ma%B' 
iaivsg * xal ^Hvlo%Oi *. sequendis, ad illum usque locum peirenisse dicitur, ibique mor- 
bo interiisse. Ab Archabi autem fluvio usque ad Opbiunta fla- 
Tiui^ prius incoluerunt £ceehirie8; nunc autem habttant Mache- 
(ones et Heniochi. 1) vufgo mendose Fooff* Gail. , 3) Arrian. Ma%ijimimg» 
y qui ser. sig. 

^ a^ Ita ex Scylace rescripsi. f) Ita lego ex Arriano. Gail. 

Gail. in ms. *E%%siQL6tg» Uuds. In ms. 'B§io%oi Uuds. V W nONTOY ErSEINOY KAl MAISITIJOS AIMNHS nEPIIUOTS. PERIHUSTRI ET. INCOMPARABIH VIRO 
EQUITI, CONSiSTORlANO OOIIITl, dc. eputanti mihi, Vir nobilissime, utrum iadperfectum hunc 

foetum , ineuntis adolescentiae primis formatum.' annis, luce 

donarem; non sine ingenuo pudore incessit audacia, ut 

damnatis tenebris, levidense illud opusculum , iHustri tuO 

homini inscriptum irem* Ita enim par erat, nt primitiae 

iuventae nostrae, primo, si pateris, virorum cederent; 

quo favorem, si forte aliquem mereantur, inde «mutuarenf* 

Addebat animos Scylax, auetor, propter antiqnitatem^ non- 

infimae apud te auctoritatis. lUi et adiunxi periplum Ponii 

Euxini; quem beneficio tuo primus 'reipnblieae Utemriae 

dono, et iam tibi reddo^ cuius sub i\p^ine*haec prodife 

Don tantum nos libentes, sed et ip^i, si superslkes essent^ 

gloriarentur auctores. Accipe igitur luculentissimi amoris 

crt obsequii levissimum pignus, et meliofa a nobis qnoti- 

4ie exspecta. 

Tuus IsAACus Vossius. ««. 128 

IS AJlCI tossd 

DE AICTOUE PERlPLi POXTl ELXIXI PRAEFATIO. 

Sufficiant haec paaca de Scjlace CarjaDdenOt 

et veniamus ad alteniin autorem PoDti EuxinL PfiiHU 
iilum e bibliotlieca palatina exscripsit, iam ante aniioi 
plnrinios, vir in omni doctrina suniniUB, Claudiui Sal- 
masius. Quis vero sit auctor eius Peripli, nullia potni 
coniecturis assequi. Quin tauien sit fragmentum neQbuiov 
T^g S?,7^g oUov^ev)}gj neutiquani ambigendum» Non esia 
admodum aniiquum, boc erincit, quod urbiuni, portnoBi 
iluviorumque, antiquis nominibus recentiures plerunupio 
subdiderit appellationes : ut, cum ApoUoniam, SozopoKDM 
Portum Dapbnes, Sostlienem^; Borystbenem, Danapiim^ 
vocat *; qnae vocabula Teteribus ignota fuere. RecoDtio- 
rum quoqae morem in eo sequitur, quod stadia tii-^ com- 
ponat cam luiliari romano. Quae diversitas inde eTenit, 
quod Graecorum recentiorum pedes geometrici illoa vete- 
terum decima sexta sui parte longitudine anteirent. Toto 
hoc fragmento nibil non ex Scymno Chio, et Arriant epi* 
tome Ponti EnxiDi, desumptum est« Scripsit ScjniDus 
Cbius X£QL}]yj]CLV Europae, Asiae, Libyae, libris tribuS| 
versibus comicis. Ex eo fragnientum edidit doctissimui 
Iloeschelius. Falsnm vero titulum praefert Marciani He- 
racleotae. Constat hoc ex Stephano et aliis, qui loca ali- 
quot ex Scymno citant« Marciani vero Heracleotae eiso 
non potest« Vixit enim ille niultis post Ptolomaenm aeta- 
tibus; cuius compendium composuit, quod hodieque magHa 
ex parte exstat* Chius vero ille Scymnus sub Nicomede 
fioruit, cui opus suum inscripsit* Quam multa auteni de* 

1) Pag. 14 med. Iluds. — 2) Pag. 16 Iluds. — 3) Pag. 7 et 
S med. lluds.; p. 9 init.; p. 16 nicd. - 4) Kt Theudosiam, Ar- 
dabda, p. 5 «^tr. Iluds. ; Istrum, Daiiubim , p. 11 lluds. extr. Sic 
('orruptas adliibet nominum veterum fornias, ut Xtgccov, XtQatSvogf 
bis p. 7 Iluds.5 p. 10 init. ; p, 16 nied.: et ry 'Alartyi^ 7;T0i rf 
TctvQitiy (^/«Afxrm, \u 5. extr. (sic et Anon. A. Cf. p. 113 not. 9.). 
He f|uu vid. tamcn Dodwelli diss. §. 8 sq. Gail. ISAACI VOSSII PRAEPATIO. islo sint in Scymno, argumento est Europa, quae nec ipsa ab- 
soluta est» Quare praeter reliquum EniNyptie, tota Asia, 
et Africa, desiderantur* Defectus tamen ille in Europa 
ex hoc Ponti Periplo, quem edo, snppleri. potest. Caetera 
vero hic noster auctor.ex Arriani hausit compendio^^ Com* 
pendium voco , quia jrevera sit ^* Multo enim locupletior 
fuit ille periplus, auam est hodie. Citat^ex eo loca quae- 
'dam Eustathiug itf 'edmmentariis ad Dionysium, quae ho- 
die tamen apud .eum non reperiuntur. Unde non dubito, 
quin multum imminutum sit scriptum illud» Quod ipsum 
videre est apud Marcianum Heradeotam, JPtolomaei epito- 
matorem. Multa enim ex eo habet Stephanus,^ quae in 
eo non inveninntur* Sed de eo nos alias pluribus , ut 
spero. ad Ptolofvaeum nostrum, quem propediem, De to- 
lente, habebis, Lector. 

1) Cf. praefat. nostr. in Arrian. Gail* ^f. ff - ^ ,^ *-« II. d IM «€I DOBlHBl^lil 

DISSERTATIO 

de auctore ANONYMope^ripli euxini maris, etc« 
{. 1. ScymRi Chii iambos an Boster confuderit, incertvra ett. In hoc opere luculentum habemns exen^lum commisso- 
lum inter se periplorum; nec tamen pro recepto illiusmodi 
scriptorummore, ut quo loco desierat unus auctor, inde 
incipiant quae ex alio auctere excerpsit operis universi 
coUector. Hic etiam de locis iisdem diversorum, qnos 
excerpsit, auctomm sententiam seorsim refert, quod fecit 
etiam'8aepe Plinius» ^cymnum imprimis excerpsit Chium ; 
tum etiam Arrianum; et tertium denique, qui, post Arria- 
num, stadia' Graecbrum cum miliaribus contulerit Roma- 
norum, et quidem ipsis plerunque auctorum, quos excerp- 
sit, verbis. * Scymni certe Chii verba tam accurata fide 
repraesentavit , ut iamborum vestigia etiamnurti appareanf, 
ut facile vir maximus Is* Vossius jillos in pristinam for- 
mam redegerit« Verba enim i^cymni fere numerat,*- ne qui- 
dem ordine verborum admodum mutato, Nescio an iam- 
borum formam in suo, quo est usus, Scymni codice ipse 
repererit, aut iambice scripsisse crediderit. Nam in ipso 
quoque Scymno iamdiu versuum lineas invicem confiidisse 
librarios, e codicibus Scymni constat Hoeschelianfc. Mec 
eirim in illis quicquam invenit Scaliger,'qubd versuum su- 
spicionem feceret, praeter Scymni verba se metro comico 
Bcribftre ppofitentis^ et metrum verborum, sotfosque versi- 
btts congruos; jie dicam iam figuras a pedestrl oratione 
aRenas. Versus autem, tam in cbdice palatino quam gal- 
licano, confuse et permixte exaratos esse ipse agnovit DODWELLI DlSSEIlT^'<]>i: EUX. MAR« PERTPJiO. |il 

■V 
Hoescbelius. Itaque iaqp aliquantisper versibus confundca- 
dis assueverant libradi» praesertim iuniores, in opevis 
fornia, versibus, ut credebant, parum congrni; eoque ina- 
gis est cilr hoc de nostro verum fuisse suspicemur, si fue» 
rit adeo, quani volebat cK Vossius, nuperus* Veteiibus 
enim frequentiores ^rant etiam in re geographica versns, 
quam ut hoc fallere potiierit v«teres etiam librarios. Erat 
enim apud Graecos .oeleberrimus^lioc nomine Dionjsius, 
apud Latinos Germanicns et Festus Avienns. Itaque num 
in nostrum haec suspicio conyeniat, a tempore potissiinom, 
quo vixit^ iudicandum est. 

§. 2« Arriano, qiienf in jnultis sequituii noster, proinde iuniw^ 

Anon3'ihus. 

Etiam Arrianum a nostrb expilatum esse censuit ide^i 
c1. Vossius; imo nihil esse quod npn ex eorum altero de- 
sumserit, v^ Scymno scilicet, i^el Arriano: non tamen sa- 
tis, quod volebat, etiam probavit. Stadia quidem in suo 
Maris Euxiqi Periplo dedit Arrianus; non item roniana 
miliaria: haec ergo saltem noster aliunde. Ita certe nisi 
'^PcD^aiKcc yQa^iiata viderit noster, quorum ipse meminit 
Arrianus^. llla enim Romanorum moi^bus acconimodanda, 
proinde miliaribus potius, quam stadiis, designanda i^i^ant. 
,lta ex utroque scripto, tara stadia discere potuit. quam 
niiliaria; sed incertum est num illa emanarint in publicum, 
quae principis causa, et pro Romanorum more patrio, lin- 
' gaa proinde etiam romana erant concipienda» Utqne ema- 
Bassent, graecus tamen erat nostri Peiipli auctor, nec so- 
l^nt Graeci, etiam de rebus romanis, alios, quam snae 
lingMae scriptores, advocare. Ut porro maior fuisset no- 
atri, quam civium eius solebat esse, diligentia; non tamen 
efficiet illa, ut mtliaria romana oninia accipere potuerit 
ab Arriano; nec enim de aliis, quam provinciae suae, Ais 
riani scripta, vel romana, ineminisse verisimile est. Alibi 
romanarum literarum a se scriptaruni ne quidem ipse me- 

i ' 

I 

t 

t) Arrian. Peripl. Mar. Euxin. p. 6. 10.' 

0" Itt DODiirELl.1 DIBSERTATIO 

miiiit Arrianus; nec de aliis quam proyinciae saae negotiif 
praefecturae munus exigebat, ut principem ceitiorem face- 
ret. Parte ergo Peripli sui longe maxima, qnae erat ex- 
tra Pontum Cappadocium, aliunde miliaria hauBerit opor- 
let, quam ex Arriano* Ne quidem illud certum esse hac- 
tenus evictum est, an ea quoque ipsa, quae habet cam 
Arriano communia, ipst tamen debuerit Arriano* Qnae 
enim erant extra proviiirciam Arriani^ quae itii.quidem iter 
attigerint, quo in provinciam ipse «pervenerit ; quae ne qni- 
dem iter illud , quo Hadriano ipsi iter erat in BoBporuiBi 
quae ex indicibus prociildubio didicit certisBimis : haae 
aliunde Arrianum ipsum, quam e decessorum sciiptis, di- 
dicisBe verisimile non est. Et quidem ad partem Maris 
Euxini reliquam spectant potissimum quae hic conunoBia 
legimus cum Arriano* Haec ergo noBtrnm Arriano de- 
buisse necesse non est, cum ex Arriani aactoribus eadem 
haurire potuerit, quod ipse fecit Arrianus. Habet prae- 
terea noster multa quoqu6 loca, quae frustra quiB qnaesie- 
rit in Arriano* Haec ergo quomodo potuit accipere ab Ar- 
riano, quae ne quidem ipse complexus fuerat Arriannsf 

{. 3« Peripliis Enxini Maris ab Arriano scrlptus non est (at 

c1. Vossio videbatur) mutilus* 

Neutiquam sane si talis olim fuerit Periplns ArriaBi, 
qualem nunc habemns. Censuit autem vir praestantisii- 
mus (cf. supr. p, 129) hodiernum, quem habemus, Peri- 
plum epitomen esse tanturamodo, minimamque partem ao- 
rnm complecti, quae ipse scripserit Arrianus. Hoe indt 
coUigit, quod ex Arriano multa suo ad Dionyainm com- 
mentario profert Eustathius, quae tamen nnllo legimus il- 
lius Periplo. Sed vero Periplum Arriani nullum ibi, quod 
niemiuerim, saltem de noniine, appellat Eustathius. Quae 
autem liabet onmia, ea istiusinodi sunt, ut iii nnllo for- 
tasse Periplo, sed in histoiiis (qiias multas lllum scripsisse 
supra probavinius) ea scribere potuerit Arrianus. Hucus- 
qne ergo nihil est, quo vel Arriano ipso iUnior noster 
fuisse \incatur. Vincunt autein certe nostri auctoris illA DE EUX. UAU. PERIPLO. 133 

de Halmydesso verba: Tovtov tov x^xiQiw fLv^^rpf noihi 
S^ocpSv 6 ycQB6^vteQog^* Haec enim auctorum, quorum 
fidem secutus est Arrianus, verba non sunt, sed ipsius 
potius Arriani, in propria etiam persona loqnentis, quem 
Xenophontem Socraticum propterea seniorem vocasse pro- 
bavimus (ut p. 13 extr. p. 61 H.), quod iunioris Xeno- 
phontis ipse nomen affectarit.. Hinc ergo certum est Ar- 
riano iuniorem fuisse nostrum Anonymum, et proinde ve- 
risimilius erit, quae habet ipse cnm Arriano communia, 
ea illum ab Arriano potios sumsisse, quam ab auctoribus 
Arriani. 

§. 4. Romana, quae adhibet noster, miliaria, a veterum Roma- 

norum miiiarium forma plaoe aliena« 

Alteri autem, et repentiori, quam fuerit vel Arrianus, 

auctori debuit noster quae habet omnia de romanis sui 

temporis miliaribui, quae cum stadiis septenis componit 

et dimidio. Maior enim miliaris modus receptus est apud 

Teteres, et florente republica, stadiorum octonorum» Hic 

enim certe modus respondebat exaniussim proportioni an- 

tiquissimae pedis graeci atque romani: qua scilicet pedes 

graeci dc stadium conficiebaot, iidemque pedibus romanis 

Dcxxv pares erant, passibusque cxxv. Sic enim futurum 

erat, ut stadia istiusmodi octona passus implerent roma- 

nos mille. Et quidem modum hunc auctorum esse accu- 

ratissimorum , et sibi invicem maxime consentientium , do- 

cet, adversus Lipsium, vir geographiae veteris peritissi- 

mus Philippus Cluverius^/ Facit autem ne de eo dubitare 

liceat, Strabo, qui hunc modum observatum esse testatur 

in via Egnatia, lapidibusque illius viae miliaribus ab 

ApoIIonia ad Macedonianu Erat enim via illa, pB§B(iatL6- 

lUvrj Tiata filhov ^ , ut docet ibidem Strabo. Brjfiati^iidg 

ille pedum designado erat, teste Hesycbio. Quis autem 
dubitet stadii graeci mensuram fuisse accuratissimam in 

ipsa Graecia, et romani etiam miliaris in via militari ro- 

1) Peripl. Anonym» Mar. Eux. p. -IS. Huds. — 2) CluTer. 
Germ. antiq. prooem. lib. 1. — 3) Strab. iib. VII. p* 322 (p. 496 
eKtr. Alm.). 4 ■, IM DODWELLI D1S8BRTATIO 

mana ! Aliuiu dedit inodum Pol jbiaa , et nNuorem , nio- 
nente ibidem Strabone/sed ante Caii Gracclii tribonatam, 
qui anno deinum varroniano dcxxxi^ primus vias pabli- 
cas per Italiam lapidibus designavit, at in eins vita tn- 
dit PlntarchuR (§. 7); aliquot nimirum annis postquam bi- 
storiae suae manum ultimam imposiierat Poljbiafl, Cae- 
terum ab iilis usque Caii Gracchi temporibus nallos dnbi- 
tandi locus est, quin idem fuerit nbique miliaris romaoi 
inodus in viis publicis militaribns, nec alias proinde ab 
eo quem in Egnatia via descripsit Strabo: imo modam il- 
lum Polyhianum non aliuin fuisse revera ab hoc omniani 
receptissimo luox ostendemus« Idem praeterea colligitar 
ex itinerariorum latinoruni miliaribus, si conferahtnr ctun 
Graecorum stadiasmis in iisdem locorum intervallis. Ve- 
teris ergo Romae non alium faisse miliaris modnm est 
sane verisimillimum : nec alium agnoscunt ab illo asi|ae 
Gracchi saeculo scriptores romani etiam iuniorep. Certe 
Coluraella, Plinius et Gellius, pro hoc miliaris robdO| iti^ 
dium cxxv passuum faciunt. 

§. 5. iMiliaria illa « Graecorom iuniorum ratiociniis nata. Et qoo 

demum progressu, 

Grnecis, fateor, alins placuit miliaris romani modni) 
idem ciim eo, qnem sequitur nostri auctor Peripli, septe- 
noruni cum dimidto stadiorum. Ita Suidas, qui receptuA 
quoque iniliaris modnin suis miscet collectaneis. Ez illo 
ergo ne qnidem id colligere licet, quae fuerit vel saecuk 
suo, vel auctoris, quem excerpsit, receptissima sententia. 
Sed unicum illum ininoris miliaris niodum agnoscit Pho- 
tius, quasi niillus alius fuisset, ubi vixit Photins, ia 
oriente exp1oratus« Sic enim habent illius verba, non ta- 
men (quod sciam) in Bibliotheca, ut volebat Cluverius', 
sed in lexico ms^ : Exa8iov 6 roTrog tov dyavogy x<d id- 
Qoq XI xov uMov keyo^ivov, sjtxci yaQ 7Jhl6v (^rad^a noiovCi 
fiihov^. Itaque ante aetatem Photii obsolevisse verisimile 
est antiqnioris iniliaris usum, siquis tamen unqnam fuerit 

I) Cluvcr. Germ. autiq. proueni. DE EUX, MAR. PERIPJUO. 135 

in oriente. Nam, ut e nostro constat Peripli auotore, noa 
solum Constantinopoli, sed in locis Constantinopoli vicinis 
(quae tamen Romanis olim non paruerint), hic idem obti- 
uuit miliaris romani modus. Ego rem totam (si qnidem 
coniecturae venia sit) ita habuisse suspicor: primus anti- 
quissimusque miliaris modus is erat, quem dixi (p. 183); 
ut sciiicet stadium pedes graecos complecteretur dc, lati- 
nos DCxxT. Hi pedes octies multiplicati , facient in mi- 
liari pedes graecos 4800, latinos 5000. Detracti e pedi- 
bus romanis pedes graeci reliquos facient pedes 200, qui 
graecis tertiam stadii partem explebant accuratissime. Inde 
factum ut praeter octonos stadios, tertiam praeterea stadii 
partem miliari romano tribuerint Polybius et Eratosthenes. 
Sic enim de Polybio testatur Strabo^, de Eratosthene au- 
tem lulianns architectns apud Harmenopolum b, Nam post 
bellum cum Pyrrho, pacem inibant cum Ptolemaeo Phila- 
delpho Romani: inde eyenit, ot Eratostheni aliquatenus 
innotuerit miliare romanum. Non tamen propterea diver- 
ans erat modus miliaris romani etiadi aotiquioribns illis 
Eratqsthenis temporibus etPoIybii; octonos enim in miliari 
romano stadios snpponit utraque illa supputatio, e cuius 
discrepantia nati pedes illi 200, quos pro tertia stadii parte 
habebant Eratosthenes atque Polybius. Propterea scilicet 
redundare pedes illos in roniano miliari censebant, quod 
is pedum numerus redundarit in octo stadiis, si pro modo 
pedis romaAi metirentur, Nec interim cogitabant minorem 
fuisse pedis mensuram, qna factum, nt maior pedum nu- 
merus apud Romanos idem conficeret, quod minor confi- 
ciebat apud Graecos; nec minoris formae pedes romanos 
SOO tantundem valere, quod 200 pedes graecos, qui stadii 

1) Cf. Bast. Epist. crit. p. 21 , et Appendic. ad calc. p. 4, 5, 
inserta mox in not. ad Anon. huncce. Gail. — 2) Strab« p. 322 
(p. 497 A, Alm.). — 3) De quo cf. mox Osann« in praef. ad Fragiii. 
Anon. C. Gail. Cf. Uckert: iiber die Art der Griechen u. Ronier 
die Entfem. zu bestimmen u. iiber das Stadium. WeiQiar 1813, 8. 
Lelewel, iiber die Langenmaasse der Alten, in desaen kleinereu 
Schrr. etc. deutsch von K. JVeu. Leipz. 1836, 8. p. 101 sqq. ; deA- 
sen Pytheas deutsch von Uoffmann p. 13 sqq. 121 ANONTMOT 

6i 'Oq>iovvTog noTaiiOv elg Wv%qov lEyoiitvov noxafiov, axaduL 

Ky iiiha 6'. 'Anb ih ^xqov notdiiov dg KjoXov noxa^ov^ 

-cov vvv Xeyoitevov KaX^v nuQS^Pokrlv^^f axidia £, (iliia S, 

^Ano ii Ka^g naQefi^olrig elg rov 'jP/ftov Xeyofievov, noTo- 

(iov^^ xal khiiiva, OxaSia Q7i, iiikia i^\ ^Ano de tov 'Pi^lov 

elg *A(S%ovQvav\^ noxa\i,6vy axaSia Xy (ilkux S. 'Ano H rou 

jiaxovQva notafiov elg 'Adivrjov, ^'5i; Acyoftavov 'Adirivov^^ no- 

TttfioVy ctadia ,^y iiikia i/ ' h%£i (siXov^* aviiitetQov vavaiif. 

^Ano bi tov 'Adivqov noraitov eig KoQ^vXa^^ %(qqIov ^ ataiia 

q', (niXia ly L'y. 'Ano Sh KoqSvXodv eig Id^vag %(aQloVf ata- 

iia liy fiiXia i i'g' " lvtavi>a OQ\/Log vavaiv, Uati yaQ^^ iv 

i7ovT09 TOd Ev^dvai %aiQlov 'Ad^^vai Xeyofievovy iv [15] ai xal 

'A^ipfag leQOV iativ iXXriviKoVy S&ev fioi Soxel xal ro ovo^ el- 

vui rovTOt; tov %(oqIov * xa\ (pQOVQiov ti iativ riQe^iLriyiivov ^ " o 

ih oQ\iog oXog Squ itovg ii%ea&ai ov noXlag vccvg, xal axinr^v 
ta/vtaig naQi%eiv anh votov dvi^ov, xol avtov tov evQoy» am- 

barae. Ab Ophiunte fluvio acl fluvium Psycbrnm (Frigidum) dictum, 
Btadia xxx, milia iv. A Psychro iluvio ad Calum (Pulchrum) 
fluvium, qui nunc Pulclirum Castrum vocatur, stadia xxx, milia 
IV. A Pulchro Castru ad Rhizium vocatum, fluvium et portnm, 
stadia cxx, milia xvi. A Rhizio ad Ascurnam fluvium, stadia 
XXX, milia iv. Ab Ascuma fluvio ad Adineum, nunc Adienum 
adpeilatum, stadia Lx, miiia viii : habet et salum modicum na- 
vibus. Ab Adineo iluvio ad Cordyla castellum, stadia c, milia 
xiii.|. A Cordylis ad Athenas castellum, stadia Lxxx, milia xj, 
uhi statio navium. Est enim in Ponto Euxino locus Athenae 
adpellatus, ubi Minervae fanum graecum cxstat, a quo locui 
ille nomen accepisse videtur; et castellum plane desertum: sta- 
tio aestate paucarum navium capax , quas ab impetu noti ipsiui- 
que euri potes protegere: immo et naves eo adpellentes a borea 

10) Vulgo KceXrj TtaQifipoXri. l^) h^^ adXov. Ista alterfut 

11) Vulj^u noTi kkI Xifi, Si ser- sunt, noii Arrianiy usque ad fan 
yandum malueris vocuiam noTi, ydg h Tcp novvto . . ., quae wu- 
foniiciendum erit ixovxa noTt'^ tuutur ab Arriano, p. 4. lludi. 

si.d noTa^ov optaverim. Gail Xf,) \y,\go Koq8^X(w. 

cui adsentior scr. noTUfiov xal ^ ,; ' o" -«»'"V"»'*«^' 

Irntva *^^ ^^^^ /^'^^ * * * ''Ocum huiic 

'12) 'AayiovQvav. "AayiovQOV Ar- ex Arriano profertStephanus By- 

riano. II u d s. zant. vor. AQijvat, H u d s. Mox 

i^yAbivr.ov. Quum in Arriano «<*>• <^ailius n6vT<o t© Ev^. pro 

Mt 'Adirivog, m'A\\vm'Abinv6v, Tjdrj p- ^^^- Deincepi vulgo 2109« 

Xtydutvov [ApLvrjov etc et dein ^^- Xsyontvrj. 

uno Tov dfc 'AbivrfOv .. . liuds. 1) Arr. rjfieXrifiivov. IIEPinAOTZ. .125 

lioiro 6' Sv xttl ano tov po^fa ra oQiiovvra nkola ^, dkk' ov 
Toi; ys dnaQXTiov, ovil tov ^QctaKlov [ihv Iv rco Ilovtcp, axi- 
Qcovog 8i hf ry ^kladi xakov^ivov. lAno 8e 'A^&tivcSv slg Za- 
yaziv notafiov, aradia J''. 'Ano Hdtjvmv elg IlQvrdvrjv^ no- 
ra^ov, Otftdta f* , iilkia i JJy ' iv rovrcp xal rot; * l/iyxiakov 
Paaiktia iariv, ^Anb 81 IlQvravov nora^ov elg ^AQnivriv ro- 
novj aradia %b\ (liha y Uy, Idno Sh 'AQfiivov ronov tlg 
Ilv^irriv noraiiov, ara8ia |g', fiikia 7} i/g'. 'Ano dh rov IIv' 
^irov noraftov dg "AQxafiiv^ norafiovj ara8ia 7, iilkia ic/ . 'Ano 
8€ l/iQia^saig noranov slg 'A^ipaQOV noraiiov, ara8ia ^, liikia f(, 
''O 8h "A^tpaQog ro xtDQiov kiyovaiv , ort "AipvQrog ixakslro nci- 
kai ' • ivrav^a yaQ tov ''AipvQrov vno fqg MfiSsiag dnod^avsiv ' 
9cai Tttcpog ^AilWQrov 8si7ivvrat. ynsira Siscpd^aQri ^ to ovofia vno 
tmv nsQiointov ^aQ^aQcaVy %a&ansQ nal Skka nokka 8%ifp&aQrai, 
onors %cA Ta Tvava ro ^ iv toig KannaSoxatg Qoava kiyovaiv 
' oTt ovTQ)^'^ (avo(iaitro in\ 06avn tooi ^aaiksi tcJv TavQcov^^ 

tutae; at non ab aparctia, neqiie eo vento qni in Ponto thras- 
cias, in Graccia sciron adpellatur. Ab Athcnis ad Zaffatin ilu- 
Tium, stadia vu. Ab Athenis ad Prytancn fluvinm, stadia XL, mi- 
lia vj.: quem iuxta (insidet) Anchiali regia. A Prytane iluvio 
ad Armenen locum, stadia xxiv, milia iii^ Ab Armene loco 
ad Pyxiten fluviom, stadia Lxvi, milia VJiif. A Pyxite fluvio 
ad Archabin fluvinm, stadia xc, milia xi. Ab Archabi fluvio ad 
Apsarum fluvium, stadia LX, miiia viii. Apsarum autcm castel- 
luni aiunt olim Apsjrtum fuisse adpellatum; Apsyrtum nehipe 
ibi ad Medea occisum, cuius ibidem sepuicrum ostenditur: post- 
ea corruptum est nomen, sicuti in multis aiiis flcri consuevit, a 
vicinis barbaris. Sic quoque Tyana, urbs Cappadociae, Thoana 
fuit adpellata, a Thoante rege; qui in Oreste atque Pylade per- 2) Vulgo oQfiovvTa ra TcXola. 7) Arrian : nccXcci nors. Steph. 
Arriani lectionem rcposiii. Gail, Kyz. s. t. 'ji^vgriSfg haec: lcrt 

3) Deest mil. numeiois, quum x«l xonog iv toj Ev^eivcp Hovrcd 
7 stadia ne miliarium quidem "AipaQog, 'jiipVQzog jtQOzeQOv keyo- 
unum implerent. Gail. fisvog. 

4) TlQvrdvriv. JT^iJTavivArriano, g) Arrian. melius Siaqf^ccQTJvai, 
a quo, p. 6 et 7 desumpta «unt ^^ Reposui rci ex Arriano. 
fcre omnia quac sequuntur. q^\i 

5) Arrian. Ta. ^V^ Revocayi ovrcog ex Arnano. 

6) "AQxa^iv. Ita cx Arriano rc- ^*^^» 

scripsi. In m^.^AQxci^riv^ Huds. ll^ Arrianus suppcditarit toTv 

Vulgo 'AQXci§tv. TavQoov. Gail. 126 . ANONTMOT ogy xovg aiitp* ^Ogi&nfv %al IlvkiSfiv iidxnVy S%Qi t^sis t^g 
X^Q^£ ik&stv q^fifil^BTai j xal ivzctv^ct voo^ [16] dno^avBw. 
^Ano ovv *AQ%ipseig mnafiov ' img ' *Oq>iovvta nota(iov ufgQhov 
ipxovv l^*og ot ksy6(jLtvoi ^ExnxHQiBlg^f vvv Si olxov0i MaxS' 
kmvsg * xoi ^IIvlo%oi *. 

seqnendis, ad illum usque locum perTenisse dfcitur, ibiqae mor- 
bo interiisse. Ab Archabi autem flurio usque ad Ophtunta flii- 
yium prius incoluerunt Ecechiries; nunc autem habitant Mache- 
looes et Heniochi. 1) vu|o;o mendose ^toq^ Gail., 3) Arrian. Maxi^iMVsg. 
qui sCr. ilg, 

^ 2^ Ita ex Scylace rescripsi. 4) Ita 1eg;o ex Arriano. Gail. 

Gail. in ms. ^E%xsiQitig* Uuds. In ms. *U§Lo%ot Uuds. noNTor ErSEiNOY KAl MAISITIJOS AIMNHS UElPinAOTS. PERILtUSTRI ET INCOMPARABILI VIRO 

t 

CliAIJDIO ^AMMJkSJ^O, 

EQIDITI, CON81STOR1ANO DOIIITI, d;c. Beputanti fnihi , Vir nobUissim&, utrum iadperfectum hunc 
foetum , ineuntis adolescentiae primis fdrmatum' annis, luce 
donarem; non sine ingenao pudore incessit audacia, ut 
damnatis tenebris , levidense illud opusculum , iHustri tuO 
tiomini inscriptum irem* Ita enim par erat, nt primitiae 
ittventae nostrae, primo, si pateris, virorum cederent; 
quo favorem, si forte aliquem mereantur, inde «mutuarenY« 
Addebat animos Scylax, aoetor, propter antiqnitatem^ noo* 
infimae apnd te auctoritatis. lUi et adiunxi periplum Ponti 
Euxini; quem beneficio tuo primus reipublieae ifterariae 
doQO, et iam tibi reddo^ cuius snb i^^ine-haec prodiife 
non tantum nos libentes, sed et ipsi, si superst|les essent, 
gloriarentur auctores. Accipe igitur iuculentissimi amoris 
et obsequit levissimum pignus, et meliora a nobis qnoti- 
4ie exspeeta. 

TuUS ISAACUS VoSSIUS. 128 

ISAJLCt TOjiJill 

DE AlICTOllE PERIPLI PONTl EUXINI PRAEFATIO, 

• « . . « Sufficiant haec pauca de Scjlace CaryandenOi 
et veniannus ad alternm autorem Ponti Euxini« Primai 
illum e bibliotheca palatina exscripsit, lam^ante annM 
plurimos, vir in omni doctrina sumniUB, Claadius Sal- 
masius. Quis vero sit auctor eius Peripli, nullia potni 
coniecturis assequi. Quin tanien sit fragmentura XBQladov 
rijg olrjg olTCov^Bvrjg ^ neutiquam ambigendum* Non eiM 
admodtim antiquum, hoc evincit, quod urbium, portaoM» 
fluviorumque, antiquis nominibus recentiores pleruiiMpe 
subdiderit appellationes : ut, cum Apolloniam, Sozopolin'; 
Portum Daphnes, Sosthenem^; Borysthenem, Danaprim' 
vocat ^; qnae vocabula Teteribus ignota fuere, ReceDtio- 
rum quoque morem in eo sequitur, quod stadia vii^ com- 
ponat cum iniliari romano« Quae diversitas inde evenity 
quod Graecorum recentiorum pedes geometrici iilos vete- 
terum decima sexta sui parte longitudine anteirent. Toto 
hoc fragmento nihil non ex Scjmno Chio, et Arriani epi- 
tome Ponti Euxini, desumptum est« Scripsit Sojmnus 
Chins TtBQLTJyriCLv Europae, Asiae, Libyae, libris tribus, 
versibus comicis« Ex eo fragmentum edidit doctissimui 
Iloeschelius. Falsnm veto titulum praefert Marciani He- 
racleotae. Constat hoc ex Stephano et aliis,.qui loca ali- 
quot ex Scymno citant« Marciani vero Ileracleotae esse 
non potest« Vixit enim ille multis post Ptolomaenm aeta- 
tibus; cuius compendinm composuit, quod hodieque magHa 
ex parte exstat* Chius vero ilie Scynmus sub Nicomede 
floruit, cui opus suum inscripsit* Quani multa autem de* 

1) Pag. H med. Iluds. — 2) Pag. 16 lluds. — 3) Pag. 7 cC 
8 med. Iluds.5 p. 9 init.; p. 16 med. - 4) Et Theudosiam, Ar- 
dabda, p. 5 extr. Iluds.; Istrum, Daiiubim , p. II Iluds. extr. Sic 
corruptas adhibet nominum veterum fornias, ut XfQCcov, XtgGmvog, 
bis p. 7 Iluds.; p. 10 init. ; p, 16 med,: et ry 'AXaviTiy jjroi rf 
TctvQi-aij 6iaXeyiT(p, p» 5. extr. (sic et Anon. A. Cf. p. 113 not, 9.). 
Ik> quo vid. tamen Dodwelii diss. §. 8 sq. Gail. I8AACI VOSSII PRAEFATIO. 139 sint in Scymno, argumento est Europa, qnae nec ipsa ab- 
soluta est» jQuare praeter reliquum Eufopae, tota Asia, 
et Africa, desiderantur; Defectus tamen ille in Europa 
ex hoc Ponti Periplo, quem edo, snppleri potest. Caetera 
vero hic noster auctor.ex Arriani hausit compendiQ*. Com- 
pendium voco, quia jrevera sit^. Multo enim locupletior 
fuit ille pert^ns, jtfam est hodie. Cititt' ex eo locaquae- 
dam Eustathiuii in 'edmmentariis ad Dionysium, quae ho- 
die tamen apud :eum non reperiuntur. Unde non dubito, 
quin multum fmminutum sit scriptum illud. Quod ipsuqi 
videre est apud Marcianum Heracleotam, Ptolomaei epito- 
matorem. Multa enim ex eo habet Stephanus; quae in 
eo non inveniuntur, Sed de eo nos alias pluribus , ut 
spero* ad Ptolofuaeum nostrum, quem propediem, De^vo- 
lente, habebis, Lector. 

1) Cf. praefat. nostr, in Arrian. Gail« fi* .a- II. ^ IM DISSERTATIO 

de auctore ANONifMope.ripli euxini raaris, etc, 
{. 1. Scvniiii Chii iambos an noster confuderit, incertem est. In hoc opere luculentum habemns exeni^Ium commisso- 

rum inter se periplorum; nec taraen pro recepto illiusmodi 

scriptorum more, ut quo loco desierat unus auctor, inde 

incipiant quae ex alio auctere excerpsit operis universi 

coUector. Hic etiam de locis iisdem diversoriim, qnos 

excerpsit, auctorum sententiam seorsim refert, quod fecit 

etiamsaepe Plinius* ^cymnum imprimis excerpsit Chium ; 

tum etiaril Arrianum; et tertium denique, qui, post Arria- 

num, stadia' Graecbrum cum miliaribus contulerit Koma- 

norumy et qnidem ipsis plerunque auctorum, quos excerp- 

sit*, verbis» ' Scymni certe Chii verba tam accurata fide 

repraesentavit , ut iamborum vestigia etiamnum appareant, 

ut facile vir maximus Is« Vossius jllos in pristinam for- 

mam redegerit. Verba enim Scjmni fere numerat, ne qni- 

dem ordine verborom admodum mutato. Negcio an iam- 

borum formam in suo, quo est usus, Scymni codice ipse 

repererit,aut iambice scrlpsisse crediderit. Nam in ipso 

quoqne Scymno iamdiu versuum linea* invicem confiidisse 

librarios, e codicibus Scymni constat Hoeschelianfe. Nec 

enim in illis quicquam invenit Scaliger,'qubd versuum su- 

spieionem feceret, praeter Scymni verba se- metro comico 

scribftre ppofitentis; et metrum verbornm , son^sque versi- 

bus congruos; ne dicam iam figuras a pedestrl oratione 

allenas. Versus autem, tam in codice palatino quam gal- 

licano, confuse et permixte exaratos esse ipse agnovit DOOWELLI niSSERT.-<D« KVX. M A R« PERIPLO. ||1 >•.- 
^ Hoeschelius. Itaque iaip aliquantisper versibus confundcQ- 
dis assueverant librarii) praesertim iuniores, in opefis 
fornia, versibus, ut credebant, parum congrui; eoqne ina- 
gis est cur hoc de nostro verum fuisse suspicemurj si fue« 
rit adeo, quam volebat cl. Vossius, nuperus, Veteribus 
enim frequentiores ^rant etiam in re geographica versns, 
quam ut hoc fallere potiierit veteres etiam librarios. Erat 
enim apud Graecos . celeberriinus hoc nomine Dionysius, 
apud Latinos Germanicns et Festus Avienns. Itaque num 
ih nostrum haec suspicio conyeniat, a teinpore potissiainm, 
quo vixit) iudicandum est. 

r 

5. 2. Arriano, qiienr in jnultjs sequitui^ noster, proinde iiinior^ 

Anon^^mus. 

Etiam Arrianum a nostrb expilatum esse censuit idem 
cl. Vossius; imo nihil esse quod npn ex eorum altero de- 
sumserit, vel Scymno scilicet, ve\ Arriano: non tauiea sa- 
tis, quod volebat, etiam probavit. Stadia qoidem in suo 
Maris £uxini Periplo dedit Arrianvs; non item roniana 
niiliaria: haec ergo saltem noster aiiunde. Ita certc nisi 
'^PofiaiTca yQa^fiara viderit noster, quorum ipse meminit 
Arrianus^. llla enim Romanorum moiHbus accommodanda, 
proinde miliaribus potius, quam stadiis, designanda ^rant. 

.tta ex utroqoe scripto, tara stadia discere potuit. quam 
miliaria; siBd incertum est num illa emanarint in publicuBi, 
quae principis causa, et pro Romanorum more patrio, Jin- 

' gsa proinde etiam romana erant concipienda* Utqne ema- 
BBSsent, graecus tamen erat nostri Peiipli auctor, nec so- 
l^nt Graeci, etiam de rebus romanis, alios, quain siiae 
linguae scriptores, advocare. Ut porro maior fuisset no- 
s^i, quam civium eius solebat esse, diligentia; non tamen 
efficiet illa, ul miliaria romana omnia accipere potuerit 
ab Arriano; nec enim de aliis, quam provinciae suae, Ar* 
rinni scripta, vel romana, ineminisse verisimile est* Alibi 
romanarum literarum a se scriptaruin ne qnidem ipse me- 

I 

t) Arrian. Peripl. Mar« Buxin. p. 6. 10.- 

0* 123 ANONTMOT 

Tarrri^ noistv Sv Sh naQa^alti, mXaaiV avtov kimPavnv ipaA 
(leyl&triVy ft^ itSovtag T^og^ijv. *A7t6 Sh Oaqvaxlctg elg t^¥ 
'AQfiuaSa^ vijaoVf ^xovaav vq)OQfkov roTg a^p ianiQag dviftoig, 
araSw v, niha S\ avtri ^ 'AQrjnag v^aog Xfysrai "^QEtag*, 
iJTOt *AQ£iivriaog. ^Aito Si trjg ^AQrjuaSog vi^aov slg ZsfpvQiov 
%mQlov, axaSia qk, fiiha ns ' ivTctvd^a OQnog vavalif^» *Azi 
Si ZsgyuQlov %g)qIov slg TQinoXiv araSia 7, iitha i^, 'Ano & 
TQinoksag slg ^AQyvQa^ araSia x, fttAta j? 2/^. *-4«o Sl iwir 
^AQyvQoov elg QdoKakeiav araSia 7^ (illia ifl. 'Ano Si Otio- 
9talslag slg KoQalla araSia Qy /i/Aux ly ISy , Idno 8h KoQolir 
Xav slg KsQaaovvra, nohv xai noraiiov, araSia ^, iillut 1/. 
^Ano Ss KsQaaovvrog slg ''Isqov OQog, iv 00 xnl nokig xal vqjOQ^i 
araSia b\ inikia ift. ^Ano Ss ^Isqov SQOvg slg KoQSvkf^ %»• 
qIov^ iv cl Kal OQiiog iatly avaSia iis\ fitlha s Uy. *A»o Sk 
KoQSvXrig slg 'E^j^vtfiyv^, iv y Ssvqo oQfiog^, araSia ^e, fUiia 
e Uy. 'Ano Ss 'EQfivarig sig nohv TQans^ovwa, iv'j OQitog 
ksyoinevog Aaq>vovg^, araSia ^, iiiXuic q'. TQansiovgf nohg 

cta legitime fieri iubeat; si contra a recto sberraTerit, poenaoi 
ab illo repeti aiunt maximam , cibo nempc denegato. A Pbar- 
nacia ad Aretiada insulam, ubi abdita statio cst navibus per 
ventos occiduoh devenientibus , stadia L, milia iv: liaec Aretiai 
dicitur Martis insula, sive Areonesus. Ab Aretiade insula ad 
Zepbyrium castellum, stadia cxx, miiia xvi; ibi statio naviura. 
A Zephyrio castello ad Tripolin, stadia xc, milia xil. A Tri- 
puli ad Argyra, stadia xx, miiia u-}. Ab Argyris ad Philoca- 
ieam, stadia xc, Imilia xii. A Philocalea ad Coralla, 8tadia.c, 
milia xni}. A Corallis ad Ccrasuntem, urbem et fluvium, ntar 
dia LX, milia viu. A Cerasunte ad Hieron (Sacrum) montem, 
ubi et urbs et statio recondita, stadia xcl, milia xn. A Sacro 
niunte ad Cordylam castelluni , ubi et statio navium, stadia XLV, 
milia V]. A Curdyla -ad iLrmyNen, ubi statio nayium, stadil 
XLV, milia v|. Ab Ermyse «id Trapezuntcm civitatem, ubi tta- 
tiu Dapbnus adpeilata, stadia Lx, milia viu. Trapezus, urbs 2) Vnlgu nQoaraTTBi. 6) Arriaiio 'AQyvQia. [pag. 76J, 

3) 'AQqtiudu, ita h'<{fo. In niss. Iluds. 

'AQTiddu; iii Airianu 'A^QfjvTidSa. T) Anianu ^EQ/itojfccaaav, Iluds. 

il u d s. At V. p. 75 stj. Arrian. 40 stad. pru 45, foraan tx 

^^''AQtco^. ita e\ Stephanu By- lap»u calumi. CSail. 

zaiit. lu ms, "AQdov^. iluds. 8) .\rrian. nal 9tVQ0 OQfioi. 

3) Vul^^u vavai. Arrian. melius 9) Vulgo Jdcpvov. Gaii. Conf. 

vuvuiv. Ciail. p. 17, nut. 15. nEPinAOTH, 128 

akXrivXgy Zivfonimv SnoMog-, inl ^akaaaig^^ ^Ktaiiivr^. 'Ano 
ovv TQanetovvrog &»ff v^g 'AQtiriaSog^^ vrjaov, [14j . . . . 
^T€^ xal nakat KsQaaovvcog, nQcatov ^xovv l^og ot kByone- 
voi MaxQcnvsg^f fJToi MaxQOKicpakoL 'Ano ih TQam^owxog^ 
sig '^Taaov* kiiiiva, ti)v vvv keyo[iihriv ZovaaQnia^f aTadia 
Qiiy nlkui nS, ^Ano 61 ZovaaQnimv ® elg *Og>tovvTa ' TTOTa- 
(iovy iv J aikog aviiiiBtQog^ vaval^ aTadia h'y fiklkia ifl» ovxog 
6 'Oq>vovg norafikog 6i0QltBi r^v K6k%mv %(iQav dno rrjg Sutvi' 
Ttnijg^. ano ovv *Og)iovvTog noranov ra ^'&Vfi t(Sv ivo HovTOiv 
iarl' Tci dl i%6neva, paQpaQmv diag^oQCDV iarlv i&vcSv. *An6 graeca, Sinopengium colonia, in ora maris eondita. A Trape- 
zunte usque ad inHuIam Aretiadem, olim Cerasuntem dictam, 

£rius habitarunt Macrones, sive Macrocephali. A Trapesnnte ad 
[yssi portum, (urbem) nunc Susarmta aclDellataAi, atadia CLXXX, 
milia XXIV. A Susarmiis ad Ophiunta nuyium , in quo lalum 
modicum nayibus, stadia xc, milia xil. Hic Ophius fluyius Col- 
chorum regionem separat a Thianitica. Ab Opniunte fluyio sunt 
gentes duorum Pontorum, quibus finitimae sunt yariae gentes bar- 10) Gailius scr. &akdtt7j; yul- 5) In ms. nno loco ZovadQfiia, 

go ^akdcGTig, in ^Xtevo SovaaQtia» Huds. Fort. 

li; Vulgo 'AQiatLdboq, Eadem epitoniator, qui nonjen recentius 

insula est, ac supra p. 121 et 122, ^ovadQ[iia adiecit, in niente no- 

laudata. liiterdum sua noster ex ^**' habuit, quae vox non erat 

pluribua locis coiifuse mutuatur ^n exscnbendo libro. Gail. 

et congerit. Cf. ad p. 105, 107, 6) Huds. SovadQ/iia. 

117. Gail. 7) 'Otpiovvta, "Otptg notafiog 

1) Suspcctus locus, ubi lac. dicitur Arriano. Uuds. fort. sic implenda:... vijtfov, %al 8) adkog avgifietQog vavaiy ubi 
T^S $apvax/as, T^S xal . . . . G a i I. coniicere liceret avfi/iitQOLg , ut 
cul dubio. Vide nostra, T. I. ^okkag vavg dBx^ad^ai] et iterum 

p. 456. Gail. ibin. supra: exsi^ aakov avfifietQov 

* , " . J , vavaiv, liquet Anonymum nostrum 

3) TQaneiovvtog lego: in ms. ^^ statioiiis magnitudinem respi- 

TQans^ovvtitoVy Huds. cere, dum auctor Anonyni. Sta- 

^)"Taaov. Ita lego, quod in diasmi respicit ad magnitudinem 

ms. sit^^Ttfffov kifi.; in Airiano "aviuni. Cf. Tom. H. p. 415 init. 

"Taaov Ufi, Fost kiftiva etiam Gail. 

adiicienda yidentur xal fcokiv, 9) QiavttiTf^g. Arriano Qiavvi- 

obsequentia t^v vvv ksyofiivriv. iv^g; pro quo TvawiTirjg nialit 

Uuds. Stuckius. Uuds. 121 A N O N T M O T. 

di 'Ocpiovvxog nozaiiov slg Wv%qov ktyoiuvov noxaitovy OTadia 
Ky f*t^Mx d\ 'Anb 8h Tvxqov noxu\LOv. elg Kulov teoto^v, 
Tov vvv keyoiiBVOv KaX^^v nttQS^pokrlv^^f axidta £, (ilha S. 
^Ano di Ka^g naQCfiPo^g elg rov 'jP/fiov iByoiisvov, «oio- 
fAOV>^ Kal ktfiivu, dtidia qk, iilha i<5 , *Anb il tov Viliov 
tlg *A6%ovQvav\^ nora^tbv, CTiSui X, [ilXw i^, Idnb Sl rov 
^AOKOVQva noxaiLOv slg 'Adiv^ov, ijd^] keyoiASvov ^Adtfjvbv^^ »o- 
xaiLOVf oxibia Xy ^iXia i/ • i%st OcEA-ov** CVfiitsxQOv vixvciv. 
^Anb bl xov ^AStvqov norafAOv sig KoQbvXa^f %o)^^ov> cxiiui 
Q, ^iiXta ty L'y. ^Anb 8h KoQdvkoDv sig Id&fivag %aQloVf Ora- 
dta n, (liiia i L^'' ivravd^a OQinog vavalv. laxi yaQ^^ Iv 
nbvxm xm Ev^elvoi xoiQiov 'Ad-qvat Isyonevov , iv [Ifj] cS xai 
'Adfivag tsQOV iaxiv ikktiviKoVf o&sv fioi doiiet xal xb ovofia el- 
vai xovxov xov %aiQiov' xal q>Q0VQi6v xi iaxtv iqQe^ri(iivov ^ ' o 
Sh OQiiog olog Squ Sxovg 8i%sa&at ov nokXag vavgf xol a%{7snv 
xavxatg nttQi%etv anb voxov avt\LOv , xol avxov xov svqov, ao- 

barae. Ab Ophiunte fluvio ad fluTium Psycbrnin (Frigidum) dictum, 
Btadia xxx, milia iv. A Psychro fluvio ad Calum (Pulchruiii) 
fluvium, quL nunc Pulchrum Castrum vocator, stadia xxx, milia 
IV. A Pulchro Castro ad Rhizium vocatum, fluvium et portvm, 
stadia cxx, miiia xvi. A Rhizio ad Ascurnam fluvium, atadia 
XXX, milia iv. Ab Ascurna fluvio ad Adiaeum, nunc Adienum 
adpeiiatum, stadia Lx, miiia viii: habct et salum modicum na- 
vihus. Ab Adineo iluvio ad Cordyla castellum, stadia c, milia 
xiii.^. A Cordylis ad Athenas castellum, stadia i.xxx, milia xjt 
uhi statio navium. Est enim in Ponto Euxino locus Atbenae 
adpellatus, ubi Minervae fanum graecum cxstat, a quo locuf 
ille nomen accepisse videtur; et castellum plane desertum: sta- 
tio aestate paucarum navium capax , quas ab impetu noti ipsiui- 
que euri potes protegere: immo et naves eo adpellentes a borea 

10) Vulgo KccXii TiaQtnpokri. 14) txsL adkov, Ista alteriua 

11) Vulj^o noTi v.ccl Xtfi. Si ser- sunt, noii Arrianiy usque ad tcri 
vandum malueris yucuiam nots, ycLQ iv z<p xovrtp . . ., quae mu- 
coiiiiciendum crit Itxovza nozl^ tuatur ab ArrianOy p. 4, lluds. 

s»..d noTct^ov optaverim. Gail 15) Vulgo JS^oodiiW 

cui adsentior scr. noTafiov %ut \' ' » .fi.u^iuv««». 

Xmivct *"^ *^^* y^9 ♦ • • ■^ocum nunc 

"12) 'A6%ovQvav. "AcTiovQOV .\r^ ex Arriano^ profert Stephanus By- 

riano. 11 u d s. zant. voc. AQijvat. H u d s. Muz 

i^yAbivfiOv. Quum in Arriano «<t. Gailius T[6vTcp xip Evi. pro 

fiit 'AbiTjvog, maWiim' AbtTivov, ^87j F'^]'^' yeincepa vulgo zu^a 

XtYOtikvov [Adtvrjov etc et dein ^^- Xtyofitvrj. 

lino Tov iat 'AdtvrfOv .. . liuds. 1) Arr. rjfisXrifiivov. UEPinAOTZ. .125 

^oiTO 6' Sv xal dno rov jSo^^a ta oQfiovvra nkoia ^, ceAA.' ot' 
TOt; y€ dnaQKtlov, ovil rov ^QaaKlov (itiv Iv tcj Ilovtcp, ox»- 
^ravog d£ Jv T^ 'lEAAflrdt suyAovfi^fov. '^tto d^ !/2^vc5iv dg Zcr- 
yartv noTafiov, eraSia J'*. !^;i;o Hd^vav elg nQvtdvrjv^ tto- 
raiioVy Otadia /*, fiUta «' ■^'/' ^*' Toi;rfi) ««l rot; * liyxi&kov 
Paatktid lariv, ^Ano 51 TlQVTavov norafiov elg ^AQnivriv to- 
nov, arddia »5\ (iiUia y Z/y. '-^jro df jiQfiivov ronov elg 
Ilv^lrtiv noranov, ardSia |g', fiiXia rj Ijis» ^Ano &i rov Tlv' 
^lrov noraftov slg "AQiapiv^ noraiiov^ araSia b\ filkia id. 'Ano 
6e AQ%dpso>g noranov elg '^AilfaQOv norafiov^ arddia ^\ iilXia i{, 
''O Sh^A^tpaQog rb xcdqIov liyovaiv, on"AipvQrog ixaXBlro nci- 
kai ' • ivrav^a yaQ rov "ArjruQrov vno rrlg Mfidelag dno&avBiv ' 
^al rdq)og 'AipvQrov SEUvvrai, ^neira Stecp^dQri ® ro Svofia vno 
tmv neQiolTitDV paQfiiQODv, Ttad-dneQ nal Skka nokka diiipd^aQrai, 
onore xal ra Tvava rd ^ iv roig Kannador.aig Qoava kiyovaiv 
• oTt ovrag ' ° oJvofAatEro in\ Ooavri roo ^aatkel rcSv TavQODv * * 

tutae; at non <ib aparctia, neque eo vento qui in Ponto thras- 
ciaS) in Graecia sciron adpellatur. Ab Athcnis ad Zaffatin flu- 
Tium, stadia vii. Ab Athenis ad Prjtancn fluvium, «tadia XL, mi- 
lia vj.: quem iuxta (insidet) Anchiali regia. A Prjtane fluyio 
ad Armenen locum, stadia xxiv, milia iii^ Ab Armene loco 
ad Pyxiten fluviam, stadia Lxvi, miiia vjii|-. A Pyxite iluvio 
ad Archabin fluvium, stadia xc, miiia xi. Ab Archabi fluvio ad 
Apsarum fluvium, stadia LX, milia viii. Apsarum autem castel- 
lum aiunt olim Apsjrtum fuisse adpellatum; Apsjrtum nefnpe 
ibi ad Medea occisum, cuius ibidem sepulcrum ostenditur: post- 
ea corruptum est nomen, sicuti in multis aliis ficri consuevit, a 
yicinis barbaris. Sic quoque Tjana, urbs Cappadociae, Thoana 
fuit adpellata, a Thoante rege; qui in Oreste atque Pjlade per- 2) Vulgo ^Qfiovvra rd nXola. 7) Arrian : ndXai noti. Steph. 
Arriani lectioncni rcposui. Gail» Wyi., s. t. 'AipvQrlSsg haec: fari 

3) Deest mil. numerus, quum yial roTtog iv tgj Ev^tivq) Ilovra 
7 stadia ne miliarium quidem "AiltaQogf '!A'^vQTog nQOzsQOv XsyO' 
unum Implerent. Gail. fisvog. 

4) TlQvrdvriv. IT^uWiv Arriano, g) Arrian. melius SKXtp&ccQTJvai. 
a quo, p. 6 et 7 desumpta sunt ^j Reposui rd ex Arriano. 
fere omnia quae sequuntur. Qq\\ 

5) Arnan. Ta. ^^) Revocavi oi;t«s ex Arriano. 

6) "AQ%a^LV. Ita cx Arriano rc- Gail. 

scripsi. In m^. ' AQxd^riv» Huds. ll^ Arrianus suppeditarit rtav 

Vulgo 'AQxd§iv. TavQtov, Gail. 126 ANONTMOr 

ogy tovg afi(p* ^OqitStifjfv %a\ IlvXiSfiv iitoxmvy S%Qi t^giB t^g 
XO}Qag ilOetv q)fi^l^£taif xcel ivtav&a vo^p [16] dno^avilv. 
^Ano ovv *AQ%aPe(X)g Ttotaiiov emg ^ *Oq>iovvia mnaiiov jifQmtov 
Snovv E^vog ot ksyoiitvoi *EHB%BiQiBlg^f vvv Si olxovat MaxB' 
XavBg * xal ^HvLo%oi *. sequendis, ad illum usque locum peryeniflBe dioitur, ibique mor- 
Lo interiisse. Ab Archabi autem fluvio usque ad Ophiunta fla- 
vium priug incoluerunt Ecechiries; nunc autem habitaat Mache- 
lones et Hioniochi. 1) vulgo mendose ^(og. Gail. , 3) Arrian. MaxBlmvBg. 
qui scr. efe. 

2) Ita ex Scylace rescripsi. 4) Ita lego ex Arriano. Gail. 
Gail. in ms. 'EyixuQVBlg* Uuds. In ms. 'H§Lo%ot Uuds. nONTOY EYSEINOY KAI MAISITIJOS AIMNH2 nEFIIlAOTS. P£RILLUSTRI ET INCOMPARABIH VIRO 

CliAIJDIO iSAUOJilO, 

EQUITl, CONSlSTORIAx\0 DOAIITI, dc. »eputanti mih] , Vir nobilisaime , utrum imperfeclnm hunc 

foetum, ineuntis adolescentiae primis formatum annis, luce 

donarem; non sine ingenno pudore incessit audacia, ut 

damnatis tenebris , levidense illud opusculum , illustri tuo 

bomini inscriptum irem. Ita enim par erat, ut primitiae 

iaventae nostrae, primo, si pateris, virorum cederent; 

^ qii'6 favorem, si forte aliqnem mereantur, inde «mutuarent« 

Addebat animos Scylax, auctor, propter antiquitatem, non 

infimae apud te auctoritatis» llli et adiunxi periplum Ponti 

Enxini; quem beneficio tuo primns reipnblicae literariae 

dopo, et iam tibi reddO) cuius sub noiuine haec prodire 

Don tantum nos libentes, s6d et ipsi, si superstites essent, 

gloriarentur auctorcs. Accipe igitur luculentissimi amoris 

et obsequii levissimum pignus, et meliora a nobis quoti- 

die exspecta. 

Tuus IsAACus Vossius. 128 

DE AlICTOllK PERIPLI PONTl EUXlNI PRAEFATIO. 

• « . . « Sufficiant haec pauca de Scylace CaryandeiHi. 
et veniamus ad alternm autorem Ponti Euxini* Primiu 
illum e bibliotlieca palatina exscripsit, iam^ante annoi 
plurimos, vir in omni doctrina sumniua, ClaudiuB Sal- 
masius. Quis vero sit auctor eius Peripli, nuUis poCai 
coniecturis assequi. Quin tanien sit fragmentura sceglxlov 
f^g oAi^g oItcov ^evrjg j neutiquam ambigendum* Non eue 
admoddm antiquum, hoc evincit, quod urbium, portnan, 
fluviorumque, antiquis nominibus recentiores pleruniqne 
subdident appellationes : ut, cum Apolloniam, Sozopolio^i 
Portum Daphnes, Sosthenem^; Borysthenem, Danaprim^ 
vocat ^; qnae vocabula veteribus ignota fuere. Recentio- 
rum quoque morem in eo sequitur, quod stadia vii^ com- 
ponat cum miliari romano* Quae diversitas inde evenit, 
quod Graecorum recentiorum pedes geometrici illoB vete- 
terum decima sexta sui parte longitudine anteirent. Toto 
hoc fragmento nihil non ex Scjmno Chio, et Arriani epi- 
tome Ponti Euxini, desumptum est* Scripsit Soymnus 
Chins TCBQirjyrjCLv Europae, Asiae, Libjae, libris tribus, 
versibus comicis. Ex eo fragmentum edidit doctissimus 
Hoeschelius. Falsnm vek-o titulum praefert Marciani He- 
racIeotae« Constat hoc ex Stephano et aliis,.qai loca aU- 
quot ex Scymno citant* Marciani vero Heracleotae eite 
non potest* Vixit enim ille multis post Ptolomaenra aeta- 
tibus; cuius compendinm composuit, quod hodieque magtta 
ex parte exstat^ Chius vero ille Scynmus sub Nicoraede 
floruit, cui opus suum inscripsit* Quam multa autem de- 

1) Pag. 14 med. Iluds. — 2) Pag. 16 Iluds. — 3) Pag. T et 
8 med. lluds.5 p. 9 init.; p. 16 med. - 4) Et Theudosiam , Ar- 
dabda, p. 5 e>^tr. Iluds. ; Istrum, DaiiuLim , p. 11 Iluds. cxtr. Sic 
corruptas adhibet nominum veterum formas, ut XbQGcov, XsQCeSws^ 
bis p. 7 Iluds.; p. 10 init. ; p. 16 med,: et ry 'AXavLyiy tJtoi tj 
TavQiKij StaXeiiTn}f p. 5. extr. (sic et Anon. A. Cf. p. 113 not. 9.). 
I>e quo vid. tamen Dodwelli diss. §. 8 sq. Gail. ISAACI VOSSII PRAEFATIO. isio sint in Scymno , argifmento est Europa , qiiae nec ipsa ab- 
soluta est* Qaare praeter reliqanm Enropae, tota Asia, 
et Africa, desiderantnr. Defectus tamen ille in Eoropa 
ex hoc Ponti Periplo, quem edo, snppleri potest. Caetera 
vero hic noster auctor.ex Arriani hausit cempendio.. Cora- 
pendium voco , quia jrevera sit ^. Multo enim locupletior 
fuit ille periplns, quam est hodie. CStat^ex eo loca quae- 
'dam Eustathius in 'eommentariis ad Dionysium, quae ho- 
die tamen apud eum non reperiuntur. Unde non dubito, 
quin multum imminutum sit scriptum illud. Quod ipsuni 
videre est apud Marcianum Heracleotam, Ptolomaet epito- 
matorem. Mnlta enim ex eo habet Stephanus,' quae in 
eo non inveninntur. Sed de eo nos alias pluribus, ut 
spero* ad Ptoloinaeam nostrnm, quem propediem, De vo- 
lente, habebis, Lector. 

1) Cf. praefat. nostr. in Arrian. Gail* _i .j II. ft HEHIBIC!! DOBWELU 

DISSERTATIO 

de auctore Anonymo pe.ripli euxini maris, etc 
§. 1. Scymni Chii iambos an noster confuderit, incertvm ett. 

In hoc opere luculentum habemns exemplam commisso- 

rum inter se periplorum; nec tamen pro recepto illinsmodi 

scriptorum more, ut quo loco desierat nnus aactor, indt 

incipiant quae ex alio auctore excerpsit operis unirersi 

coUector. Hic etiam de locis iisdem diversonim, qnos 

excerpsit, auctorum sententiam seorsim refert, quod fecit 

etiam saepe Plinius, Scymnum imprimis excerpsit Chiam; 

tum etiam Arrianum; et tertiuni denique, qui, post Arria- 

nuni, sladia Graecorum cum miliaribus contulerit Koma- 

norum, et quidem ipsis plerunque auctorum, quos excerp- 

sit, verbis» Scymni certe Chii verba tam accurata fide 

repraesentavit , ut iamboruni vestigia etiamnum appareast, 

ut facile vir maximus Is. Vossius illos in pristinam fo^ 

mam redegerit. Verba enim Scymni fere numerat, ne qni* 

dem ordine verborum aduiodum mutato. Nescio an iaB* 

borum formam in suo, quo est usus, Scynini codice ipst 

repererit, aut iambice scripsisse crediderit. Nam in ipia 

quoque Scymno iamdiu versuum lineas invicem confudiisa 

librarios, e codicibus Scynini constat Hoeschelianls. Nm 

enim in illis quicquam invenit Scaliger, qubd versuum n- 

spicionem faceret, praeter Scymni verba se metro comict 

scribere profitentis, et metrum verborum, sonosque versi* 

bus Gongruos; ne dicam iam iiguras a pedestri oration* 

alienas. Versus autem , tam in codice palatino quam gtl- 

licano, confiise et permixte exaratos esse ipse agno^it X DODWEIiLI DISSERT«'DC KV\. MAR. PERIPLO. ||1 

V 
Hoeschelius. Itaque iaip aliqjuantisper versibus confundciL- 
dis assueverant librarii? praesertim iuniores, in opeyis 
fornia, versibus, ut credebant, parain congrui; eoque ina- 
gis est cifr hoc de nostro verum fuisse suspicemur) si fue* 
rit adeo, quaiu volebat cl. Vossius, nuperus, Veteiibus 
enim frequentiores ^rant etiam in re geographica versns, 
quam nt hoc fallere pottterit veteres etiam librarios. Erat 
enim apud /Graecoa eeleberrimus^hoc noiiiine Dionysius, 
apud Latinos Germlinicus et Festus Avienn^. Itaque pum 
in nostrum baec suspfcio conyeniat, a tempore potissiAiam, 
quo vixitj iudicanduni: est. 

§. 2« Arriano, qiiem in Mnultis sequitui;; noster, proinde iunior^ 

Anon^^mus. 

Etiam Arrianum a nostrb expilatum esse censuit idem 
cl. Vossius; imo nihil esse quod npn ex eorum altero de- 
sumserit, v^ Scymno scilicet, ve\ Arriano: non tamen sa- 
tis, quod volebat, etiam probavit. Stadia qaidem in suo 
Maris Euxini Periplo dedit Arrianos; non item roniana 
miliaria: haec ergo saltem noster aliunde. Ita certc nisi 
'Poftatxa yQaii^ata viderit noster, quorum ipse meminit 
Arrianus^. llla enim Romanorum moiHbus acconimodanda, 
proinde miliaribus potius, quam stadiis, designanda ^fant. 
.Ita ex utroque seripto, tam stadia discere potuit. quam 
miliaria; sed incertum est num illa emanarint in publicum, 
quae principis causa, et pro Romanorum more patrio, lin- 
goa proinde etiam romana erant concipienda* Utqne ema- 
BBSsent, graecus tamen erat nostri Pertpli auctor, nec so- 
I^nt Graeci, etiam de rebus romanis, alios, quam snae 
lingjuae scriptores, advocare. Ut porro maior fuisset no- 
«jtri, quam civium eius solebat esse, diligentia; non tanien 
efficiet illa, ut mtliaria romana omnia accipere potuerit 
ah Arriano; nec enim de aliis, quam provinciae suae, Ar-r 
rrani scripta, vel romana, meminisse verisimile est* Alibi 
romanarum literarum a se scriptaruni i\e quidem ipse me- 

]) Arrian. Peripl. Mar, Euxin. p. 6. IQ.- 123 A N N T M O T 

zctxrr^^ noutv Sv Sh nagapaifi, vtokueiVL aixov ko^^ivHv ^puA 
fisylarriVy fii} iidovtag TQoqyriv, *An6 $B OttQva^ttas ^h ^^ 
^AQfisittia^ v^CoVy ^xovCav vq>oQ(Jbov toig d^ ipneQUQ dvi^M^, 
oraiut Vf ikikta d\ avtiq rj ^Aqvitiag v^^og IfyBvai ''AQsag\ 
^ro» ^AQBtivrioog. ^Aito ie tijg ''AgTittaiog vJiaov elg Z€g>vQwv 
XO^/ov, ataiia QXy iilha ts' * evtav&a o^fiog vavaip^. *Azi 
ii ZeqyvQlov %g)qIov slg TQtnoXiv ctaiia 7, (itkui tfl. *Ani Si 
TQmoXstog elg 'AQyvQa ^ otaiia x' , fifXia ^ ll^j ^Ano 61 t£p 
^AQyvQoSv eig Qiko^akeiav ataiia 7, (Alkta ifl» *Ani_ ih 0il9- 
xakeiag eig KoQakka ataiia q\ (likux ly IJy, 'Atho 8e KoQal' 
Ifov eig KsQaaovvtay nokiv xal notafioy, atiiui ^, (Ulia ^, 
*Ano ie KsQaaovvtog eig '^Ibqov Sqoq, iv o> %al xoktg xa\ vqfOQf^, 
ataiia b', inikia ifS, ^Ano ie ^leQov SQOvg slg KoQSvltiv ja»- 
qIov, iv fS Ka\ OQ(iog iatl, ataiia (ils, \klkia e Uy. ^Amo H 
KoQivkTig eig 'EQfn/uariv'^, iv y ievQo oQ(iog^, ataiia fie\ ^Jlut 
d Ijy. ^Ano ie 'EQ^ivarjg eig nokiv TQanetovwa, iv' j oQiiog 
keyoikevog Aaqyvovg^, ataiia ^, (likux 19. TQansl^ovg, soAi; 

cta legitime fieri iubeat; si contra a recto aberrayerit, paenaB 
ab illo repeti aiunt maximam , cibo nempe denegato. A Pbar- 
nacia ad Aretiada insulam, ubi abdita statio est navibiu per 
Ycntos occiduoh devenientibus , stadia L, milia iv: haec Aretias 
dicitur Marcis insula, sive Areonesus. Ab Aretiade iniuls ad 
Zephyrium castelium, stadia cxx^, miiia xvi; ibi statio naviiui. 
A Zephyrio castello ad Tripolin, stadia xc, milia xil. A Tri- 
poli ad Argyra, stadia xx, milia \i\, Ab Argyris ad Pfailoca- 
leam, stadia xc, !milia xii. A Fhilocalea ad Coralla, 8tadia.c, 
milia xiiij-. A Corallis ad Ccrasuntem, urbem et fluvium, ita- 
dia LX, milia vin. A Cerasunte ad Hieron (Sacrum) monteni, 
ubi et urbs et statio recondita, stadia xc), milia xii. A Sacro 
inunte ad Cordylam castellum , ubi et statio navium, stadia XLV, 
luilia V]. A Cordyla !ad KrmyNen, ubi statio navium, itadia 
XLV, milia v|. Ab Ermyse ad Trapezuntem civitatem, iilii ita- 
tiu Daphnus adpcllata, stadia LX, milia viii. Trapexus, urbi 

2) Vulgo nQoavaTTSi. 6) Arriano 'AQyvgia. [pag. 76). 

3) 'AQqTLubu, ita legn. In mss. Iluds. 

'AQTidba; in AiTidiiu 'AQQrjvTidda. V Arrianu ^EQfuavacaap, Huds. 

Iluils. At V. p. 15 S4. Arriau. 40 8tad. pro 45, forsaa ex 

^^''AQf-eos. Itu e\ Stepliuuu By- lap.su calunii. tfail. 

zaut. In nis." AQ$ovg. Iluds. 8) Arrian. kuI 9tVQ0 Sgfiog. 

5) Vui^u vcivai. Arriaii. melius 9) VuI<{o Jdqtvov. Gail. Goar. 

vuvaiv. t; a i I. P« 17, nut. 15. n E P I n AO T Z, 128 

ikXrivXqy Zivmniav Snoinog-, inl ^akaaaTii^^ (pma^ivTi. 'Ano 
ovv T(faneiovvTog Sag r^g 'AQ^qriaiog^^ vrjaov^ [14j . . . . 
^TS^ xal naXat KsQaaovvtogy nq^xov &%ovv i&vog ot AeyofiS- 
vot MaKQOiveg^f ^rot MaxQOKifpaXot. *An6 dh TQanB^ovvtog ^ 
sig '^Taaov^ ktfiiva, rriv vvv ksyofiivriv £ovaaQiita^y atadta 
Qii , (ilkta 9i8\ 'Ano dh HovaaQ^iiayv ^ elg *Oq>tovvra ^ TSOTa- 
fiov, iv ^ aakog avfiiiErQog^ vaval, axadta b\ (liXia tfS. oixog 
'Og>tovg noraikog 6t0QitBt Tr^v K6X%a}v %(aQav dn6 rrjg Siavi* 
rtK^^g^. dno ovv ^Otpiovvcog norafiov ra S^iv^ raiv Svo Ilovrav 
iari' ra Si l^oitBva^ §aQ§aQaiv itaqiOQmv loxiv iOvmv. *An6 

graeca, SinopenBium colonia, in ora maria oondita. A Trape- 
zunte usque ad insnlam Aretiadem, olim Cerasuntem dictam, 
prius habitarunt Macrones, live Macrocephali. A Trapeinnte ad 
Uyssi portum, (urbem) nunc Susarmia adDellataAi, itadia CLXXX, 
miiia xxiv. A Susarmiis ad Ophiunta nuvium, in qno galum 
modicum navibus, itadia xc, milia xil. Hic Ophius fluTius Col- 
chorum regionem separat a Thianitica. Ab Opniunte fluvio sunt 
gentes duorum Pontonim, quibus finitimae sunt variae gentes bar- 10) Gailius scr. e^aldtTTj; vul- 5) In ma. nno loco ZovGdQfiiay 

go ^aXdacTi^. in altero Sovadgfia. II u d b. Fort. 

li; Vulgo 'AgtaTiddog. Eadem epitoniator, qui nonien recentius 

insula est, ac supra p. 121 et 122, SovcccQiiia adiecit, m niente no- 

laudata. Interdum sua noster ex ^''V habuit, quae ^®^ "»" «''at 

pluribus locis confase niutuatur i» exscribendo libro. Gail. 

et congerit. Cf. ad p. 105, 107, 6) Huds. SovcdQiiia. 

117. Gail. 7) '0(piovvTa, "OtpLg noxafiog 

1) Suspectus locus, ubi lac. dicitur Amano. Uuds. 

fort. sic implenda:... vi^aovy xal 8) adlog oviifieTQog vavai, ubi 

rfjg ^agvamag, r^g licd .... G a i 1. coniicere liceret aviifieTQotg , ut 

2) Vulgo "ATiQfQveg [et mox ^wsr^a jriorDf, Stadiasni. §. 105. 
'AyiQO^icpSxoi:\. Korsan Macrones, ^- ^h P- ^^^* Sed , quum scri- 
sive Macrocephali. Huds. Pro- pserit noster pag 124 extr.: oti 
cul dubio. Vide nostra, T. 1. JoXXag vavg dexecQ^at^ et iterum 
D, 456. Qail. ibio. supra: exu aalov 6v/j,fiiTQ0v 

\^ ' ^ J , vavciv, liquet Anonymum nostrum 

3) TQan^ovvTog lego: in ms. ^^ stationis magnitudinem respi- 

TQaTCsiovvTicov, Huds. cere, duni auctor Anonyni. Sta- 

4)"Taaov, Ita lego, quod in diasnii respicit ad magnitudinem 

ms. sit^^Tffffov Xifi,; in Arriano navium. Cf. Tom. 11. p. 415 init. 

"Tccov Xtfi. Post XifAsvcc etiam Gail. 

adiicienda videntur kuI noXtv, 9) 0LaviTt%rjg. Arriano 0tavvi' 

obsequentia ttjv vvv XeyofievJiv. wfs; pro quo TvawtTirjg nialit 

Uuds. Ktuckius. Huds. 12i A y O N T M O T 

dh 'OffiovvTog notanov elg Wvxqov kByop^vov nota^ov, ata^ia 

iy liilia d', 'Ano 8i ^xqov TSOTafiOv sig Kttlov noxa^y 

zov vvv ieyofisvov KaXi}v napafijJoAijv^^y oxaditt i, nlkta S. 

^Ano &l Kakiig naQEin^okijg Big rov ^Piiiov kBy6[ievov, non- 

fiov^^ xal kifiiva, atadia qz, ftikia i^\ *An6 Se xov Tf^too 

slg 'AaKovQvav^^ noTa^uov, azadia X, fLilia d'. *Ano 8i rov 

IdaxovQva nora^ov elg Iddivijov, ilSij keyonevov ^Adirivov^^ no- 

zayLOV, aradia ,^, fitAm 9/' iji^ei aakov^* av[iifisr^ov vavaiv, 

jino de rov l48tv^ov norafiov tig KoQivku'^^ X^^'^> araiia 

Q, iiikia t/ 1//. 'Ano dh KoQdvktav sig Id^tivag %mQiov, tfra- 

dia n, nikia i JUg* ivrav^a o^fiog vavaiv, loti yaQ^^ Iv 

Ilovra rai Ev^dvm %aQlov 'A&iivat keyonevov, iv [!()] cS wl 

^A^Tivag teQOV ianv ikkiiviKov, o&ev fiot doxel xal to ovofia el- 

vai rovrov rov %mQlov' xal q>Q0VQi6v ri iariv iqQe^iijiJLivov ' ' 

8h oQiiog olog S^a {rof^ ii%ea&at ov noXXag vavg, xal anijt^v 
ravratg naQi%eiv ano vorov avi\LOVy xol avrov roiJ ev^oy. 00- 

barae. Ab Ophiunte fluvio ad fluvium Psycbram (Frigidum) dictum, 
stadia xxx, milia iv. A Psychro fluvio ad Calum (Pulchnim) 
fluvium, qui nunc Pulchrum Castrum vocatur, stadia xxx, milia 
IV. A Puleliro Castro ad Rhizium vocatum, fluyium et portnm, 
stadia cxx, milia xvi. A Rhizio ad Ascurnam fluvium, stadia 
XXX, milia iv. Ab Ascuma fluvio ad Adineum, nunc Adienum 
adpellatum, stadia Lx, milia viii : habet et salum modicnm na- 
vihus. Ab Adineo fluvio ad Cordyla castellum, stadia c, milii 
xiii.^. A Cordylis ad Athenas castellum, stadia Lxxx, milia xji 
uhi statio naviuni. Est enim in Ponto Euxino locus Atbenae 
adpellatus, ubi Minervae fanum graecum exstat, a quo locus 
ille nomen accepisse videtur; et castellum plane desertum: sta- 
tio aestate paucarum navium capax , quas ab impetu noti ipsiui- 
que euri potes protegere: immo et naves eo adpellcntes a borea 14) hxei adXov. Ista alterius 
Xiubva, ^^) ^^^^ 7^Q • * * f^ocum huiic 

^12) 'AayiovQvav, ''Aa%ovQOV Ar- ex Arriaiio profert Stephanus By- 

riiiiiu. Iluds. zant. voc. Ad^ijvat. H u d s. Mox 

Bcr. (lailius TJovTGi zcS EvL pro 

vulgo z^^Qf^ nEPinAOTZ. .125 

^ofTO S* Sv 9UU ano tov Po^fa ra oQiiovvrct nXoia ^, akk' ov 
Tov ys dTtaQKvtoVj ovSh rov ^QttGKlov fiiv iv tgj UovKOy 6%i~ 
QG}vog dh iv ry 'EkXadi xakov^iivov, ^Atio 6e Iddtivav Blg Zcr- 
yariv 7tOTa(i6vf aradia J'^. 'Ano Hxhjvdiv slg IlQvrdvrjv* no- 
Tcxfiov, aridia ft, ^ilkut s liy ' iv rovTro xal Toi;* l4y%iiXov 
Paaiktid iariv. ^Ano il Hqvravov noraiiov slg ^AQnivrjv to- 
nov, drddia x3', (likut y Uy, Idno 8h jiQfiivov ronov dg 
Uv^irtiv norafioVy ardSia ^5', fiikta 9/ 7/g'. ^Ano di rov Hv- 
^irov noxa^ov zlg "AQia^iv^ noranLOV^ arddta 7, fiikiu la, 'Ano 
8e 'AQxdpsaig norafiov alg "AilfUQOV norafiov, ardSia ^', fjiikia t/. 
''O Ss '^A^ipaQog ro %a)Qiov kiyovatv , oTt ''Ail^vQrog ixakelro na- 
kai ' • ivrav&a yaQ rov "A^tpvQrov vno rrjg MtiSeiag dno&avelv ' 
Kal rdcpog 'A^tlrvQrov Seizvvrai, yneira di£q>^dQTi ^ ro ovofia vno 
rdiv neQLoixatv paQpdQcaVy na&dneQ Tial Skka nokka 8Uq>&aQraty 
onore y,a\ rd Tvava rd ^ iv roTg Kannadonaig Qoava kiyovatv 
oTt ovrag^^ tavoiidl^ero inl &6avrt ta paatkei rav TavQCDv^^ 

tutae; at non ab aparctia, neque eo vento qui in Ponto thras- 
cias, in Graccia sciron adpellatur. Ab Atlienis ad Zagatin flu- 
vium, stadia vn, Ab Athenis ad Prjtancn fluyium, ttadia XL, mi- 
lia vj.: quem iuxta (insidet) Anchiali regia. A Prjtane fluvio 
ad Armenen locum, stadia xxiv, milia 111 ^ Ab Armene loco 
ad Pyxiten fluvium, stadia Lxvi, miiia viiif. A Pyxite fluvio 
ad Archabin fluvium, stadia xc, miiia xi. Ab Archabi fluvio ad 
Apsarum fluvium, stadia LX, milia viii. Apsarum autem castel- 
lum aiunt olim Apsjrtum fuisse adpellatum; Apsjrtum neinpe 
ibi ad Medea occisum, cuius ibidem sepulcrum ostenditur: post- 
ea corruptum est nomen, sicuti in multis aliis fieri consuevit, a 
yicinis barbaris. Sic quoque Tjana, urbs Cappadociae, Thoana 
fuit adpellata, a Thoante rege; qui in Oreste atque Pjlade per- 2) Vulgo OQfiovvta rd nloZa, 7) Arrian : ndlai nozi, Steph. 
Arriani lectionem rcposui. GaiK Kvz. s. t. 'j^ipvQtlSsg haec: s6ti 

3) Deest niil. numerus, quum nal xonog iv t(S Ev^sivm IIovtco 
7 stadia ne niiliarium quidem "AipaQogf "Jltl^vQTog nQOTsgov ksyo- 
ununi iniplerent. Guil. fisvog. 

4) TlQVTdvriv, JJ^ vW^vArriano, g) Arrian. melius 8ia(pd^ccQ7Jvai, 
a quo, p. 6 et 7 desumpta sunt ^j Reposui td ex Arriano. 
fere omnia quac sequuntur. q^\\ 

.5) Arrian. rd, ^9\ Revocavi o(;tc?s ex Arriano. 

6) ''AQxaptv. Ita cx Arriano re- GaiL 

scripsi. In ms. 'AQxd^Tjv. Huds. iV Arrianus suppeditavit toSv 

Vulgo 'AQxd§tv, Ta^Qtov, G a i I. 126 ANONTMOT 

Sgy rovg i^tp 'OQiavriv %al IlvXiSfiv Jicoxaiv, SxQi f^gSs z^g 
%(OQag iX^siv (pfi^l^sraif xai ivtav&a votff» [16] dno^avslv, 
*An6 ovv ^AQxafismg nova^iov smg ^ 'Oq)iovvra noieafLOV ngmw 
&%ovv E&vog ot keyofisvoi ^Eits%si>QLslg^f vvv 8h oIkovci Ma%s» 
Imvsg * xal TlvLo%oi *. sequendis, ad illum usque locum peirenisBe dicitur, ibiqae mor- 
Lo interiisse. Ab Archabi autem fluyio usque ad Ophiunta fla- 
vium prius incoluerunt Ecechiries; nunc autem habitant Mache- 
lones et Heniochi. 1) vuigo mendose Fcog* Gail., 3) Arrian. MaxiJLmvBg, 
qui scr. etg, 

2) Ita ex Scylace rescripsi. 1t) Ita lego ex Arriano. Gail. 
Gail. in ms. *E%%SLQtslg. Uuds. In ms. 'Hfiioxot Uuds. nONTOJ ErSEINOY KAl MAISITIJOZ AIMNEZ UEFIIUOTS. \\\:. P£RILLUSTRI ET. INCOMPARABIH VIRO 

CliAIJDIO ^AliSLlkmO^ 

EQ^lTl, CONSISTORIANO DQillTI, dc. fteputanti fnihi , Vir nobilissime , utrum unperfeclum hunc 

letum , ineuntis adolescentiae primis formatum.' annis, luce 

3narem; non sine ingenuo pudore incessit audacia, ut 

imnatis tenebris, levidense illud opusculum , illustri <tuo 

)mini inscriptum irem* Ita enim par erat, ut primitiae 

Lventae nostrae, primo, si pateris, virorum cederent; 

oio favorem, si forte aliqnem mereantur, inde ^mutuarent. 

ddebat animos Scylax, auctor, propter antiquitatem, non 

ifimae apud te auctoritatis. llli et adiunxi periplum Ponti 

nxini; quem beneficio tuo primnft reipnblicae Iiterariae 

»po, et iam tibi reddo^ cuius snb nomine haec prodire 

9n tantum nos libentes, sed et ipsi, si superstites essent, 

loriarentur auctorcs. Accipe igitur luculentissimi amoris 

: obsequii levissimum pignus, et meliora a nobis quoti- 

ie exspecta. 

Tuus IsAACus Vossius, 128 

1SAJLCI TOjgjSH 

DE AUCTOllE PERIPLI PONTl EUXlNI PRAEFATIO, 

• « . . « Sufficiant haec pauca de Scylace Caryandeiio» 
et veniamus ad alterum autorem Ponti Euxini* Primiu 
illum e bibliotlieca palatina exscripsit, iam,ante aimoi 
plurimos, vir in omni doctrina sumnius, ClaudiuB Sal- 
masius. Quis vero sit auctor eius Peripli, nullis potBi 
. coniecturis assequi. Quin tamen sit fragmentura negbtlov 
tijg oAi^g olTCOv^dvrjg ^ neutiquam ambigendum* Non eito 
admoddm antiquum, hoc evincit, quod urbium, portnam, 
iluviorumque, antiquis noniinibus recentiores pleruoiqiio 
subdideiit appellationes: ut, cum ApoIIoniam, Sozopolin'; 
Portum Daphnes, Sosthenem^; Borysthenem, Danapiim' 
vocat ^; qnae vocabula veteribus ignota fuere. Recontio- 
rum quoque morem in eo sequitur, quod stadia vii-^ com- 
ponat cum miliari romano* Quae diversitas inde evenit, 
quod Graecorum recentiorum pedes geometrici illoB vete- 
terum decima sexta sui parte longitudine anteirent. Toto 
hoc fragmento nihil non ex Scjmno Chio, et Arriani opi- 
tome Ponti Euxini, desumptum est« Scripsit Soymnus 
Chius 7CBQi7]yfi0Lv Europae, Asiae, Libyae, libris tribus, 
versibus comicis. Ex eo fragmentum edidit doctissimus 
Hoeschelius. Falsnm vek-o titulum praefert Marciani Ho* 
racleotae. Constat hoc ex Stephano et aliis, qui loca ali* 
quot ex Scymno citant. Marciani vero Heracleotae eiso 
non potest« Vixit enim ille multis post Ptolomaeura aeta- 
tibus; cuius compendinm composuit, quod hodieque jnagHa 
ex parte exstat« Chius vero ille Scyninus sub Nicomode 
floriut, cui opus suum inscripsit. Quam multa autera do- 

1) Pag. 14 med. Iluds. — 2) Pag. 16 Iluds. — 3) Pag. T eC 
8 med. lluds.5 p. 9 init.j p. 16 med. - 4) Et Theudosiam , Ar- 
dabda, p. 5 c>^tr. Iluds. ; Istrum, DaiiuLim , p. 11 Iluds. extr. Sic 
corruptas adhibet nominum veterum formas, ut Xf^QGcov, XBQaeSvost 
bis p. 7 Iluds.; p. 10 init. ; p. 16 med,: et ry 'AXavixij ijroi Tf 
TavQiKij StaXiyiTn), \\ 5. extr. (sic et Anon. A. Cf. p. 113 not. 9.). 
I>e quo vid. tamen Dodwelli diss. §. 8 sq. Gail. ISAACI VOSSII PRAEFATIO. 139 sint in Scymno, arguinento est Europa, quae nec ipsa ab- 
soluta est* .Qnare praeter reliqunm EniN)pae, tota Asia, 
et Africa, desiderantur* Defectus tamen ille in Europa 
ex hoc Ponti Periplo, quem edo, suppleri potest. Caetera 
vero hic noster auctor.ex Arriani hausit cempendiQ.^ Com- 
pendium voco , quia jrevera sit ^. Multo enim locupletior 
fuit ille periplns, jatfani ^^^ hodie. Cifat" ex eo loca quae- 
dam Eustathius in ''i^mmentariis ad Dionysium, quae ho- 
die tamen apud .eum non reperiuntur. Unde non dubito, 
quin multum imminutum sit scriptnm illud. Quod ipsuiQ 
videre est apud Marcianum Heradeotam, Ptolomaet epito- 
matorem. Multa enim ex eo habet Stephanus,' quae in 
eo non inveniuntur, Sed de eo nos alias pluribus, ut 
spero* ad Ptolwiaenm nostrnm, quem propediem, De^vo- 
lente, habebis, Lector. 

1) Cf. praefat. nostr. in ^rrian. Gail. >^ ■r^ II. « ■- \ ■ iDBMRici mmwm^ 

DISSERTATIO 

de auctore Anonymo pe^ripli euxini maris, etc 
§. 1. Scj^mni Chii iambos an noster confuderit, inceitvm est. 

In hoc opere luculentum habemns exemplam commisso- 
rum inter se periplorum; nec tamen pro recepto illiusmodi 
scriptorum more, ut quo loco desierat unus aactor, indt 
incipiant quae ex alio auctore excerpsit operis univern 
coUector. Hic etiam de locis iisdem diversordm, qnos 
excerpsit, auctorum sententiam seorsim refert, quod fecit 
etiam saepe Plinius, Scymnum imprimis excerpsit Chioni; 
tum etiam Arrianum; et tertium denique, qui, post Arria- 
num, sladia Graecorum cum miliaribus contulerit Roma- 
norum, et quidem ipsis plerunque auctorum, qaos excerp* 
sit, verbis« Scymni certe Chii verba tam accarata fide 
repraesentavit , ut iamborum vestigia etiamnum appareaDt| 
ut facile vir maxiinus Is* Vossius illos in pristinara for- 
mam redegerit. Verba eniin Scyinni fere numerat, ne qoi- 
dera ordine verborum adinodum mutato. Nescio an iani- 
borum formam in suo, quo est usus, Scymni codice ipse 
repererit, aut iainbice scripsisse crediderit. Nam in ipso 
quoque Scynino ianidiu versuum lineas invicem confudiBSO 
librarios, e codicibus Scymni constat Hoeschelianis. Nec 
enim in illis quicquani invenit Scaliger, qubd versuum to* 
spicionein faceret, praeter Scyinni verba se metro comico 
scribere profitentisj et metrum verborum, sonosque verii* 
bus congruos; ne dicam iam iiguras a pedestri oratione 
alienas. Versus autem, tam in codice palatino quam gal- 
licano, confiise et perniixte exaratos esse ipse agnoiit DODWELLI DIS8ERT.>i>« RVX. MAR. PERIPT.O. ||l 

•V. 
Hoeschelius. Itaque iaip aliquantispiBr versilius confande%- 
dis assueverant libr^i, praesertim iuniores, in opetis 
fornia, versibus, ut oredebant, parum congrui; eoque ma- 
gis est cifr hoc de nostro verum fuisse suspicemur, si fue* 
rit adeo, quani volebat cl. Vossius, nuperus* Veteiibus 
enim frequentiores erant etiam in re geographica versns, 
quam nt hoc fajlere polperit Vjeteres etiam librarios. Erat 
enim apud , €ira.ecoa eeleberrimus lioc nomine Dionjsius, 
apud Latinos Germaniciis et Festus Avienn^. Itaque i)um 
in nostrum baec suBp^cio con^eniat, a tempore potissiflinm, 
quo vixitj iudicandum est. < 

§. 2« Arriano, quem in- jnultjs sequitu^noster, proinde iuniwr^ 

Anon^^nius. 

Etiam Arrianum a nostrb expilatum esse censuit idem 
cl. Vossius; imo nihil esse quod npn ex eorum altero de- 
sumserit, v^l Scymno scilicet, \^1 Arriano: non taijuea sa- 
tis, quod volebat, etiam probavit. Stadia qaidem in suo 
Maris Euxijoi Periplo dedit Arrianils; aon item roniana 
niiliaria: haec ergo saltem noster aliunde. Ita certc nisi 
''Pcj^aLTca yQa^^ara viderit noster, quorum ipse meminit 
Arrianus^. llla enim Romanorum moi^bus acconimodanda, 
proinde miliaribus potius, quam stadiis, designanda ^rant. 
,lta ex utroque sorlpto, t£im stadia discere potuit. quam 
miliaria; s^d incertum est num illa emanaririt in publicum, 
quae principis causa, et pro Romanorum more patrio, lin- 
* gna proinde etiam romana erant concipienda* Utqne ema- 
Bnssent, graecus tamen erat nostri Pei-ipli auctor, nec so- 
lent Graeci, etiam de rebus romanis, alios, quam siiae 
lingjuae scriplores, advocare. IJt porro maior fuisset no- 
fi^tri, quam civium eius solebat esse, diligentia; non tariien 
efficiet illa, ut mtliaria romana oninia accipere potuerit 
ab Arriano; nec enim de aliis, quam provinciae sua^e, Arn 
rleni scripta, vel romana, meminisse verisimile est* Alibi 
-romanaruni literarum a se scriptarum i^| quidem ipse me- 

]) Arrian. Peripl. Mar, Euxin. p. 6. 10.' 120 ANONTMOT 

xcLTci^^ nouiv Sv dh naQa^ctifi, Koku^iv. enSxov ka^^avHv ^tm 
fisytaTfiVy fii} iidovTag rQog^r^v. *Ano Se OoQvaxtag elg vi}r 
^AQf^iaia ^ viicov y SxovCav vq>oQ(iov roig ag»' t^niQug dvifung, 
craduc v, (niXia d\ avtfi ^ 'AQrinag v^^og iUycTOi "jdQBoig*^ 
ilroi ^AQStovfiaog. ^Anb &b r^^g 'AQririadog v^aov slg Zeg>vQiov 
Xa^QloVy cradia qk, itlkia i<s ' ivravd^a oQiiiog vavislp^, ^Asci 
il ZsqyvQlov ^atQlov slg TQlnoXiv cradia 7, ^ilXia t/3'.- *Ano 6i 
TQmoksag slg 'AQyvQa^ craSia k\ fiUio /3' i/y. *Aft6 5h t£v 
^AQyvQmv slg Qiko^aXsiav craSia 7, (ilkia tff» *Ani. 61 (Pdo- 
%aksiag slg KoQakka craSia q\ ^iikia ly L'y\ ^Ano ih KoQolr 
kfov slg KsQuCovvray nokiv 9cal nora^iov, CraSux ^, (itlia q'. 
'Ano Sh KsQacovvrog slg %q6v SQog, iv co nal nokig xal vg^oQ^. 
craSia ^y fi/Ata ifl* ^Anb Se '^Isqov SQOvg slg KoQ&vkipf X^ 
qIov 9 iv 00 xa\ SQfiOg icrl^ ctaSia fie', (iktha s Uy, ^Amo Sk 
KoQSvkrig slg 'EQfwariv'^, iv y Ssvqo oQiiog^, CraSia jikB, (Ukia 
B lJy\ ^Anb Ss ^EQ^ivcrig slg noUv TQans^ovvtit, tv ^j OQiiog 
ksyofitBvog Aaq>vovg^y craSia ^, (liha q'. TQansl^ovg, »okig 

cta legitime lieTi iubeat; si contra a recto aberrarerit, poenini 
ab illo repeti aiunt maximam , eibo ncmpe denegato. A Phar- 
nacia ad Aretiada insulam, ubi abdita statio est navibus per 
vcntos occiduob devenientibus , stadia L, milia iv: haec Aretias 
dicitur Marcis insuia, sive Areonesus. Ab Aretiade iiuulB ad 
Zephyrium castellum, stadia cxx^, milia xvj; ibi statio naviam. 
A Zephyrio castelio ad Tripolin, stadia xc, milia xii. A Tri- 
poli ad Argjra, stadia xx, milia u^. Ab Argyris ad Philoca- 
leam, stadia xc, Imilia xu. A Philocalea ad Coralla, 8tadia.c, 
milia xiiij^. A Coraliis ad Ccrasuntem, urbcm et fluvium, ita- 
dia LX, milia vin. A Cerasunte ad Hieron (Sacrum) montem, 
ubi et urbs et statio recondita, stadia xc), milia xii. A Sacro 
nionte ad Cordylam castelluit) , ubi et statio navium, stadia XLV, 
milia V}. A Cordyla |ad ErmjNen, ubi statio nayium, stadia 
XLV, milia v|. Ab Ermyse ad Trapezuutem civitatem, ubi sta- 
tiu Daphnus adpellata, gtadia LX, milia vin. Trapezus, urbf 

2) Vnlgo nQoarattst, 6) Arriauo 'AQyvQia. [pag. 76J. 

3) 'Aifrjtidda. ita h^^^o. In mss. IIuils. 

'Agtiddu; iii Arniiiiu 'A^grjvtidSa, 1) Arriano ^EQfuavaaaav. Iluds. 

II II d 8. At V. p. 75 s(|. Arrian. 40 stad. pio 45, fursan ex 

^)^Aqkos, llu e\ Stophano By- lapsu calanii. firail. 

zant. Iii nis." AqSov^, lluds. 8) Arrian. nal StVQO OQUog. 

5) Vuli;u vavaL Arriaii. nieiius 9) Vulgo Jdcpvov, Gail. Grar. 

vuviiiv. (jiail. p. 77, not* 15. nEPinAOTZ. 128 

ekXrivlgy JSivcaniav SnoMog-, inl ^ttXciaaji^^ Q^xiafiii;!;. 'Ano 
ovv TQttns^ovvtog mg r^qg 'Agririadog^^ vijaov, |14j . . . . 
^re^ xal naktti KeQaaovvtogf nQmrov ^xovv i^og ot Isyofie- 
voi MttKQmveg^f iJToi MccxQ07iig>ttkot. *An6 8h TQane^ovvrog ^ 
slg "Taaov* ki^ivtt, rriv vvv keyonivriv 2ovaaQiiitt^f cxadut 
Qn, iilkuc 9(d'. 'Ano 6h SovaaQnlcav^ elg 'Oq^iovvra'' noztt» 
fiov, iv ^ aakog avfifisrQog^ vaval, araSia b'y filkia i(l* ovtog 
'Oq>iovg noraiiog diOQltsi t^v K6k%ci)v %(iQav dno rrjg Sutvi* 
rixijg^, ttno ovv *Oq)tovvrog norafitov ra ^&vi^ rcSv ivo IIovrcDV 
iari* xtt ii i%6fiLeva, §ttQ§aQaiv iiatpOQfov ioxiv idvmv. *An6 

graeca, Sinopensium colonia, in ora maris condita. A Trape- 
zunte usque ad insnlam Aretiadem, olim Cerasuntem dictam, 
prius habitarunt Macrones, live Macrocephali. A Trapesnnte ad 
Uyssi portum, (urbem) nunc Susarmia adpeliataAi, stadia CLXXX, 
milia xxiv. A Susarmiis ad Ophinnta nuvium , in quo galum 
modicum navibus, stadia xc, milia xii. Hic Ophius fluvius Col- 
chorum regionem separat a Thianitica. Ab Opniunte fluvio sunt 
gentes duorum Pontorum, quibus iinitimae sunt variae gentes bar- 10) Gailius scr. &ttkdtTij', vui- 5) In ms. nno loco ZovcdQfiiaj 
go ^akdaarig. in aMero Sovadgiia. lluds. Fort. 

11) Vulgo 'AQi6TiddoQ. Eadem <»pitomator, qui nomen recentius 
insula est, ac supra p. 121 et 122, Sovaagiiia adiecit, in niente no- 
laudata. Interdum sua noster ex ^^^ habuit, quae vox non erat 
pluribus locis confuse mutuatur >n exscribendo Iibro. Gail. 

et congerit. Cf. ad p. 1U5, 107, 6) Huds. SovadQiiia. 

117. Gail. 7) 'Oq)iovvTa, "Oqtig nOTttfiog 

1) Suspectus locus, ubi lac. dicitur Arriano. Huds. 

fort. sic implenda:... vT^aov, xal g) adXog av/ifiSTQog vaval, ubi 

T^g ^agvayilag, TTJgTial.... GdiiU coniicere iiceret evfifiizQOtg, ut 
cul dubio. Vide nostra, T. 1. ^okXag vavg dixsad^ai; et iterum 

p. 456. Gail. ibin. supra: sxsi aukov evfifisTQOv 

ov r^ t. J I vavaiv, liquet Anonymum nostrum 

3) TQansiovvTog lego: m ms. ^^ stationis magnitudinem respi- 

TQaJtsiovvTloDV, Huds. cere, dum aucior Anonyni. Sta- 

^)"Taaov. Ita lego, quod in diasmi respicit ad magnitudinem 

nis. 8\t"Taaov kifi.; in Arriano "avium. Cf. Tom. 11. p. 415 init. 

"Taaov Ufi. Post kifiiva etiam Gail. 

adiicienda videntur jtal noUv, 9) ©mvmxi^s. Arriano Qiavvi- 

obsequentia t^v vvv ksyofisvyfv. x^s; pro quo Tvawinijg nialit 

Uuds. Ktuckius. Uuds. 124 A N O N T M T 

ds 'Ocpiovvxog noza^ov elg Wv%qov leyoiktvov nozafiov, avadia 

ilfy fiiha 6', 'Ano 6h ^xqov Ttoraiiov slg Kakov noxaitoVf 

rov vvv keyoiisvov KaXrjv :va^£fij3o^i)v^^y axadta £, nllia d\ 

^Ano 6s Kak^^g naQe^pokilg slg rov Ti^iov keyoiksvov^ ^roTa- 

fiov^^ Kal Xifniva, atadia qk, ^iikia ig. 'Ano 8s tov Ti^lov 

slg IdaKOVQvttV^^ noraftov^ aTadta X, filkia if. Idno 6i roo 

^AaKOVQva Jtorftftov elg Iddiv^ov, '^Sti keyonevov V45m;vov** jco- 

raiiov , aradui X, iiikia r{ ' i%eL aakov ^ * avfiineTQov vavalv. 

^Anh 61 roi; ^A^bvqov nora(AOv elg KoQ^vka^^ X^qI^ f axaiia 

Qy iiikia ly L'y, ^Ano 6s KoQ^vkcav elg Id^tivag xco^/ov, tfra- 

6ia Tty fiikia i i/g'* ivravd^a OQiiog vavaiv, Sari ya^** iv 

Ilovrm TC9 Ev^Blva %ci)Qiov ^Ad^iqvai keyo^ievov , iv [15] cS wl 

'A^Tivag leQOV iariv ikhiviKov^ od^ev fioi 6oxst nal ro ovofia sl- 

va% rovtov rov ^toQiov * xol q>Q0VQi6v ri iariv i^Qefiriinivov ' * o 

6h OQiiog olog Squ Ivovg ^iieo&ai ov nokkag vavg^ xal a%inr^ 
ravxaig naQi%etv ano vorov dvi^iov, xot avrov rov fv^oy. ao^ 

barae. Ab Ophiunte fluvio ad fluvium PsycLrum (Frigidum) dictum, 
stadia xxx, milia iv. A Psychro fluvio ad Calum (Pulehrum) 
fluvium, qui nunc Pulclirum Castrum vocatur, stadia xxx, milia 
IV. A Pulchro Castro ad Rhixium vocatum, fluyium et portum, 
stadia cxx, mllia xvi. A Rhizio ad Ascurnam fluvium, stadia 
XXX, milia iv. Ab Ascurna fluvio ad Adineum, nunc Adienum 
adpeilatum, stadia Lx, miiia viii: habet et salum modicum na- 
vihus. Ab Adineo fluvio ad Cordyla castclium, stadia c, milia 
xiii.^. A Cordylis ad Athenas castcUum, stadia Lxxx, milit xj, 
uhi statio navium. Est enim in Ponto Euxino locus Atbenae 
adpeilatus, ubi Minervae fanum graecum exstat, a quo locus 
ille nomen accepisse videtur; et castelium plane desertum: sta- 
tio aestate paucarum navium capax , (|uas ab impctu noti ipsius- 
que euri potes protegere: immo et naves eo adpellentes a borea 

10) Vuln^o KaXri naQifi^oXrt. 14) ixsi adkov, Ista alterius 

11) Vulj^o TtOTt Tial kLft. Si ser- sunt, non Arriani, usque ad iatt 

vaiiduni malueris voculam nozff ydg iv z<p novrm . . ., quae mu- 

coiiiiciendum erit ixovra Ttozti tuutur ub Arriuno^ p. 4. Iluds. 

Rv.d norauov optuverini. Gail. ^-x «- i«« xr ^m 

I ^^ „ "^ » » lo) V ulffo Kooovkaiv. 

cui udseutior scr. norafiov xal / . u qv ,«».u,juv*iwj.. 

kiukva» l^) ^^^^ 7^Q * * - Jjocum hunc 

' 12) 'AaxovQvav. "Aa^ovgov Ar- ex Arriaiio profert Stephanus By- 

riano. lluds. zant. voc. AQ^vai. Huds. Mux 

iliyAStrfjov. Quuni in Arriano ^^^- <^a»lia8 novroa zm Ev^. pro 

5it 'Abirtvog, niallem^^dt/^i/ov, ^djy /^- ^i^fi- Deniceps vulgo z^Qf^ 

Xtyoiitvov [ASiVTJov etc et dein ^^- ktyofitvri. 

lino rou dt 'A6i.vr,ov .. . Uuds. 1) Arr. '^^fiekrjfisvov. nEPinAOTZ. .125 

^oixo S* Sv xai ano rov po^fa ti oQ^iovvra nXoia ^, oA^' ov 
rov yt aTtaQKrloVy ov6h rov ^QaaKlov [liv iv r» TlovKpy gkI- 
Q(ovog dl hf T^ ^kladi Kakoviiivov. lAno 8h *A^vmv zlg Zi- 
yariv noxayiov ^ 6ra8ia ^^. l/ino lA^vmv slg IlQvrdvi^v^ no- 
ra^iov, CriSia fi^ inlkia £ Lly ' iv rovT<p xal roi;^ jiy^i&kav 
PaGlkua icriv. ^Ano de Uqvravov nozayiov ilg ^AQfiivriv ro- 
nov, (fTcx^ia k8\ (iiUia y Uy, Idno dh 'Agfiivov ronov zlg 
Ilv^lrriv norafioVf araSia |g', fiikia fj 1j<5- ^Anh 8h rov Uv^ 
^lrov noxafiov slg "Aqia^iv^ noranov^ ara8ia b\ fiikut m/ . 'Ax6 
8h HQxaPsmg noraiMv elg 'AtljaQOV norttfiov, ara8i.a |', fjtikia ti, 
^O 8h "AipaQog ro xaogiov kiyovatv , oti "Ailwgrog iKakBiro na- 
kai ' • ivrav&a yaQ rov "AtpvQrov vno rijs Mri^Biag dnod^avsiv ' 
Koi raq>og ^AiffVQrov SeiKvvrai. yneira Sie^pd-aQi^ ^ ro ovofia vno 
Tfov neQiolKcov paQpiQtov^ Kad-aneQ Ka\ Skka noXka 8iiq>&aQraif 
onore Ka\ ra Tvava ra ^ iv roig KannadoKaig Qoava kiyovaiv 
Zri ovroog^^ dvofiii^tro in\ &6avrt rcJ ^aaikel twv Tavgav^^ 

tutae; at non ab aparctia, neqiie eo vento qoi in Ponto thras- 
cias, in Graccia sciron adpellatur. Ab Athcnis ad Zaffatin flu- 
vium, stadia vji. Ab Athenis ad Prjtancn fluyinm, stadia XL, mi- 
lia vj.: quem inxta (insidet) Anchiali regia. A Pirtane fluvio 
ad Arraenen locum, stadia xxiv, milia lu^ Ab Armene ioco 
ad Pyxiten fluvium, stadia Lxvi, miiia vuif. A Pyxite fluvio 
ad Archabin fluvium, stadia xc, milia xi. Ab Archabi fluvio ad 
Apsarum fluvium, stadla LX, milia vui. Apsarum autem castel- 
lum aiunt olim Apsyrtum fuisse adpellatum; Apsyrtum neinpe 
ibi ad Medea occisum, cuius ibidem sepulcrum ostenditur: post- 
ea corruptum est nomen, sicuti in multis aliis iieri consuevit, a 
vicinis barbaris. Sic quoque Tyana, urbs Gippadociae, Thoana 
fuit adpellata, a Tiioante rege; qui in Orestc atque Pylade per- 2) Vulgo SQfiovvTa Tcc nlola. 7) Arrian : ndXai nori, Steph. 
Arriani lectioneni reposiii. Gail, Byz. s. r. 'AipvQrLSeg haec: lcrt 

3) Deest mil. numerus, quum •nal totcos iv toj Ev^tlvtp IIovtco 
1 stadia ne miliarium quidem ^A^ipaQos, "AipvQzos nQOTegov ksyi- 
unum implerent. Gail. fisvos. 

4) IlQVTdvnv, IlQVTavLV Arn^no, g) Arrian. melius Siatpd^ccQTJvai. 
a quo, p. 6 ct 7 desumpta sunt ^^ j^ ^^^. ^^ ^^ j^^.^ 
fere omnia quae sequuntur. Qq\\ 

5) Arrian. rd, ^9 Revocavi ovrrog ex Arriano. ^^^AQxa^iv, Ita cx Arriano re- ^^^^* 
;ripsi. In ms. 'Aoyddiiv» Huds. ll^ Arri scripsi. In ms. AQxdfirjv* Huds. iV Arrianus suppeditarit t«v 
Vulgo 'AQxd§tv. TavQCDv. Gail. 126 ANONTMOT 

\ 
oQy Tovg afKp* 'OQhrriv xol nvkiifiv iiuKMVy &%gi r^gds v^g 

%o)Qag iX^sTv q>riiil^sraif ital svrav&a voajp [16] dnod-avitv, 

^Atzo ovv 'AQxafiecDg nouimov Stog ^ 'Oq>iovvt€i notafLov TtQmw 

Skovv i&vog ot keyo^itvoi ^EKexBtQislg^f vvv 81 olxovci il&x^" 

ItSvsg * 7ia\ ^Hvloxoi *. sequendis, ad illum usque locum pervenisse dioitur, ibique mor- 
Lo interiisse. Ab Archabi autem fluvio usque ad Ophiunta fla- 
vium priuB incoluerunt Ecechiries; nunc autem habitant Mache- 
lones et Heniochi. 1) vulgo mendose Fog* Gail. , 3) Anian. MaxilaPBg. 
qui scr. elg. 

2) Ita ex Scylace rescripsi. 1) Ita lego ex Arrlano. Gail. 
Gail. in ms. *E7ixstQiBig. Huds. In ms. 'H§ioxoi Huds. nONTOY EYSEITSfOY KAI MAISITIJOZ AIMNHZ nEPIIUOT£. PERILLUSTRI ET- INCOMPARABIH VIRO 

CIiAIJBIO iSAIilEAjilO, 

£ii^Tl> CONSlSTORIAxVO DOillTl, dc. 


Beputanti tnihi , Vir nobUissime, ntrum imperfectnm hunc 
foetum, ineuntis adolescentiae primis formatum: annis, luce 
donarem; non sine ingenno pudore incessit audacia, ut 
damnatis tenebris, levidense illud opusculum , illastri ^tuo 
Homini inscriptum irem* Ita enim par erat , ut primitiae 
ittventae nostrae, primo, si pateris, virorum cederent; 

5110 favorem, si forte aliquem mereantui, inde «mutuarent* 
Lddebat animos Scylax, auctor, propter antiqnitatem, non 
infimae apnd te auctoritatis. Uli et adiunxi periplum Ponti 
Enxini; quem beneficio tuo ppimuft reipnblicae literariae 
dono, et iam tibi reddo^ cuius snb noujine haec prodire 
non tantum nos libentes, sed et ipsi, si superstites essent, 
gloriarentur auctores. Accipe igitur luculentissimi amoris 
et obsequit levissimum pignus, et meliora a nobis quoti- 

die exspecta. 

Tuus IsAACus Vossius. 128 

DE AUCTOllE PEKIPLl PONTl EUXlNI PRAEFATIO, 

• « . . « Sufficiant haec pauca de Scylace Caryandeno. 
ei veniamus ad alternm autorem Ponti Euxini« Primui 
illum e bibliotheca palatina exscripsit, iam^ante aimoi 
plurimos, Tir in omni doctrina summua, Claudius Sal- 
masius. Quis vero sit auctor eius Peripli, nullia potai 
coniecturis assequi. Quin tamen sit fragmentum steQbcloii} 
tijg okrjg ol}iov^iEvi]g , neutiquam ambigendum* Non esia 
admodtim antiquum, hoc evincit, quod urbium, portaam, 
fluviorumque, antiquis nominibus recentiores plerumqae 
subdiderit appellationes : ut, cum Apolloniam, So2opolin>s 
Portum Daphnes, Sosthenem^; Borysthenem, Danaprim^ 
vocat ^; quae vocabula veteribus ignota fuere. ReceDdo- 
rum quoque morem in eo sequitur, quod stadia vii^ com- 
ponat cum miliari romano* Quae diversitas inde eveniti 
quod Graecorum recentiorum pedes geometrici illoa vete- 
terum decima sexta sui parte longitudine anteirent. Toto 
hoc fragmento nihil non ex Scymno Chio, et Arriaof epi« 
tome Ponti £uxini, desumptum est« Scripsit Seyranus 
Chias mQLT^yrjCLV Europae, Asiae, Libyae, libris tribun, 
versibus comicis* Ex eo fragmentum edidit doctissimui 
Hoeschelius. Falsnm vero titulum praefert Marciani He- 
racleotae. Constat hoc ex Stephano et aliis, qui loca ali- 
quot ex Scymno citant* Marciani vero Heracleotae esse 
non potest« Vixit enim ille multis post Ptolomaenm aeta* 
tibus; cuius compendinm composuit, quod hodieque roagila 
ex parte exstat« Chius vero ille Scynmus sub Nicomede 
floruit', cui opus suum inscripsit* Quani multa autem de- 

1) Pag. 14 mei]. Iluds. — 2) Pag. 16 Huds. — 3) Pag. T et 
8 med. Huds.j p. 9 init.j p. 16 nied. - 4) Et Thcudosiam , Ar- 
dabda, p. 5 ^^tr. lluds. ; Istrum, Dainibim , p. 11 lluds. extr. Sic 
corruptas adhibet nominum veterum formas, ut XeQGcov , XsQamvos, 
bis p. 7 lluds.; p. 10 iiiit. ; p. 16 med.: ct ty 'Alavtxjj ijrot Tf 
TccvQiKy 6tttXeyiT(p, p. 5. extr. (sic et Anon. A. Cf. p. 113 not, 9.). 
Ik> quu vid, tamen Dodwelli diss. §. 8 sq. Gail. ISAACI VOSSII PRAEFATIO. 199 sint in Scymno, argumento est Europa, quae nec ipsa ab- 
soluta est» jQuare praeter reliquum Eufopae, tota Asia, 
et Africa, desiderantur. Defectus tamen ille in Europa 
ex hoc Ponti Periplo, quem edo, snppleri. potest Onetera 
vero hic noster auctor.ex Arriani hausit compendio... Com- 
pendium voco , quia jrevera sit ^. Multo enim locupletior 
fuit ille periplus, cuam est hodie. Cifait^ ex eo loca quae- 
dam Eustathiu« in 'ebmmentariis ad Dionysium, quae ho- 
die tamen apud eum non reperiuotur. Unde non dubito, 
quin multum imminutum sit scriptum illud. Quod ipsum 
videre est apud Marcianum Heracleotam, Ptolomaei epito- 
matorem. Multa enim ex eo habet Stephanus; quae in 
eo non inveniuntur, Sed de eo nos alias pluribus , ut 
spero * ad Ptoloinaeum nostrum , quem propediem , De ,vo- 
lente, habebis, Lector. 

1) Cf. praefat. nostr. in Arrian. GaiU *r *•'■ II. ft HEHfRICI DODWEIiA 

DISSERTATIO 

de auctore Anonymo pe/ipli euxini maris, etc* 
§. 1. Scymni Chii iambos an noster confuderit, incert«Bi ett. 

Mn hoc opere luculentum habemns exemplum commitio- 
rum inter se periplorum; nec tamen pro recepto illiasmodi 
scripiorum more, nt quo loco desierat nnus aactor, indi 
incipiant quae ex alio auctore excerpsit operis universi 
coUector. Hic etiam de locis iisdem diversonim, qaos 
excerpsit, auctorum sententiam seorsim refert, quod fecit 
etiam saepe Plinius* Scymnum imprimis excerpsit Chimn; 
tum etiam Arrianum; et tertium denique, qui, post Arria- 
num, stadia Graecorum cum miliaribus contulerit Roma- 
norum, et quidem ipsis plerunque auctorum, qnos excerp- 
sit, verbis. Scymni certe Chii verba tam accnrata fide 
repraesentavit, ut iamborum vestigia etiamnum appareast, 
ut facile vir maximus Is» Vossius illos in pristinam fo^ 
mam redegerit. Verba enim Scymni fere numerat, ne qai- 
dem ordine verborum adniodum mutato. Nescio an iani- 
borum formam in suo, quo est usus, Scymni codice ipse 
repererit, aut iambice scripsisse crediderit. Nam in ipst 
quoque Scymno ianidiu versuum lineas invicem confudisst 
librarios, e codicibus Scymni constat Hoeschelianls. Ncc 
enim in illis quicquain invenit Scaliger, qubd versuum si- 
spicionem faceret, praeter Scymni verba se metro comico 
scribere proiitentis^ et metrum verborum, sooosque veni- 
bus congruos; ne dicam iam iiguras a pedestri orationo 
alienas. Versiis autem , tam in codice palatino quara gal- 
licano, confnse et perinixte exaratos esse ipse agno^it DOOWEIiLI niSSERT.-DK RUX. M A R* PERTPLO. |ftl V Hoeschelius. Itaque iaip aliquantisper versibus confunden- 
dis assueverant libradi? praesertim iuniores, in opevjs 
fornia, versibus, ut credebant, parum congrui; eoque ina- 
gis est cifr hoc de nostro verum fuisse suspicemur, si fue» 
rit adeo, quani volebat cL Vossius, nuperus, Veteribus 
enim frequentiores erant etiam in re geographica versns, 
quam ut hoc fallere potmrit i^teres etiam librarios. Erat 
enim apud iSrajecos .celeberrimus hoc nomine Dionysius, 
apud Latinos Germftnicus et Festus Avienus. Itaque i)um 
in nostrum haec susp^cio con^yeniat, a tempore potissimnm, 
quo vixit^ iudicandun> est. < 

§. 2« Arriano, qiienf in jnultis sequitui;^ noster, proinde iunior^ 

Anon3'inus. 

Etiam Arrianum a nostrd expilatum esse censuit idem 
c1. Vossius; imo nihil esse quod non ex eorum altero de- 
sumserit, v^ Scymno scilicet, ^^el Arriano: non taijuen sa- 
tis, quod volebat, etiam probavit. Stadia qiyidem in suo 
Maris Euxini Periplo dedit Arrianus; non item roniana 
niiliaria: haec ergo saltem noster aliunde. Ita certe nisi 
Vo^aiTta y{fd(i^atcc viderit noster, quorum ipse meminit 
Arrianus^. llla enim Romanorum moi^bus acconimodanda, 
proinde miliaribus potius, quam stadiis, designanda ^rant. 
,lta ex utroque soripto, tam stadia discere potuit. quam 
miliaria; sed incertum est num illa emanarint in publicum, 
quae principis causa, et pro Romanornm more patrio, lin- 
' giia proinde etiam romana erant concipiendai» Utqne ema- 
paissent, graecus tamen erat nostri Pejipli auctor, nec so- 
l^nt Graeci, etiam de rebus romanis, alios, quam suae 
lingjuae scriptores, advocare. Ut porro maior fuisset no- 
atri, quam civium eius solebat esse, diligentia; non tamen 
efficiet illa, lit miliai^ia romana omnia accipere potuerit 
ab Arriano; nec enim de aliis, quam provinciae suae, Ar-z 
riani scripta, vel romana, meminisse verisimile est* Alibi 
romanarum literarum a se scriptarum i\| quidem ipse me- 

1) Arrian. Peripl. Mar, Euxin. p. 6. IQ.- 

0* 123 A N N T M O T 

Tarrij^ noutv Sv ih naga^aifi, ttokuaiv avTOi; A(Xfi/3amv q^aal 
fisylaTfjVy fii} iidowag TQoqn^v. *An6 Ss OaQvaxlag elg v^v 
'AQiftiaia^ v^aoi/, ^xovaav vq>oQ(iov roig dqi' kansQag dvs^oig, 
cxaiw v^ (niXia d\ avTti iq ^AQfjuag v^6og Xlyaat '^AQsag*, 
ijroi * AQSfovvioog, ^Ano is rijg 'AQviriaiog vrioov slg Zsq>vQiov 
%a^loVy craiia QXy ^iilkia tg' * ivrav&a oQnog vavatP^, ^Avco 
ih ZeqyvQlov ^odqIov slg TQlnoUv araiia 7, filha i^fl. *Ano & 
TQmoXsmg sig 'AQyvQu ^ araiia x , fiUio fi L'y, *Ano ih rm 
^AQyvQmv sig OikoTtaksiav araiia ^, (ilkia ifl» 'Ani ih 0tko- 
%aksiag slg KoQakka araiia q\ (likia ly Uy\ Idni Sh KoQalr 
Ifov slg KsQaaovvray nokiv %di nora^ioVy araiia ^, fitlia ij, 
*An6 ih KsQaaovvrog sig ^Isqov SQog, iv a xal nokig tuA vq)OQitog. 
avaiia 7, (likia ifl. ^Ano is ^Isqov OQOvg slg KoQHkfpf %vh 
qIoVj iv a xol SQfiog iatl, araiia fie, fikikia s Uy, 'Ano is 
KoQivkrig slg ^EQnvaipf'^, iv y isvQO oQiiog^, araiui fi£, (lilia 
B JJy\ ^Ano ih ^EQiivarig slg nokiv TQans^ovvvttf Iv ^ o^fio; 
ksyoiievog Aaq>vovg^y araiia ^, fiikia q'. TQansf^ovg, nokig 

cta legitime iieri iubeat; si contra a recto aberrarerit, poenam 
ab illo repeti aiunt maximam , cibo ncuipe denegato. A Phar- 
nacia ad Arctiada iuRuIam, ubi abdita statio cst navibus per 
vcntos occiduob devenientibus , stadia l, milia iv: haec Aretiai 
dicitur xMareis iiisuia, sive Areonesus. Ab Aretiade iniula ad 
/ephyrium castelliim, stadia cxx, milia xvj; ibi statio navium. 
A Zephvrio castello ad Tripolin, stadia xc, milia xii. A Tri- 
poli ad Argjra, stadia xx, miiia ii}. Ab Argyris ad Philoca- 
leam, stadia xc, ;milia xii. A Phiiucalea ad Coralla, stadia c, 
milia xjii}. A Corallis ad Ccrasuntcm, urbem et flnvium, sta- 
dia LX, milia viii. A Cerasunte ad Hieroii (Sacrum) monteni, 
ubi et urbs et statio rccundita, stadia xc;, milia xil. A Sacro 
montc ad Cordylam castclluii) , ubi et statio navium, stadia xtv, 
luilia v]. A Cordyla ;ad Krinyscn, ubi statio navium, stadia 
XLV, milia v }. Ab Krmyse ad'Trape/.uiiteiu civitatem, ubi sta- 
tio Daphnus adpcllata, gtadia LX, miiia vjii. Trapezus, urbs 

2) Vnlgo TCQoaTKTTft. 6) Arriuuo 'AQyvQia. [pag. 76]. 

3) '/iQffTiudu. ita h'^o. In niss. Iluds. 

^AQTiddu; iiiArriiinu 'AQQrjvTidia. 7) Arriano ^EQfuopaaaav, Iluds. 

II u d N. At V. p. 75 .s(|. Arriaii. 40 stud. pio 45, forsdn ck 

^^''AQKa^. Itii ('\ Stcphuiio By- Iap.su culunii. Uuil. 

/aiit. Iii iiis. "//pdov^. Iluds. 8) Arriun. yiui BtvQO ogfioi. 

r>) Vul:;o vavai. Ai-ridii. nielius 9) VuI*j;u Juqtvov. Gaii. Conf. 

vuviiiv. tiuil. p. 77, uot. 15. nEPinAOTJS. 128 

ikXfivlgy SivoDTciav SnoiKog-, inl ^alaaaji^^ ciKia(iivri» 'Ano 
ovv TQansiovvxog fcog rijg ^AgriTiadog^^ vilaov, [14j . . . . 
iJTS^ xffl TtakaL KsQciaovvtog ^ TtQtoTOV ^xovv i^og ot Xsyofie- 
voi MaKQdDveg^, ^roi MaxQ07iig>akot. 'Ano dh TQane^ovvTog ^ 
eig "Taaov^ Xi^ivay ttjv vvv keyofiivriv IkyuaaQiua^y axadta 
Qn y [ilXue kS^, ^Ano 61 SovaaQnlmv ® elg ^Oq>iovvTa ^ nora» 
fiov, iv ^ aaXog aviifieTQog^ vaval^ aTadia b'y filkia i(l, ovxog 
6 'Oq>iovg noTaiiog diOQltst tijv K6k%ci)v %(iQav ano Ttig Siavi* 
TiK^^g^, dno ovv ^Oq)tiyvvTog noTafAOv ra S&vi^ rmv 8vo Jlovrosv 
iari' Ta ii ij^ofieva, §aQ§aQaiV iiatpOQfov Itfrlv i&vtSv. *An6 graeca, Sinopensium colonia, in ora maris condita. A Trape- 
zunte usque ad insulam Aretiadem, olim Cerasuntem dictam, 
prius habitarunt Macrones, sive Macrocephali. A Trapeiunte ad 
Hyssi portum, (urbem) nunc Susarmia adpellataAi, stadia CLXXX, 
miiia xxiv. A Susarmiis ad Ophiunta nuvium, in qno aalum 
modicum navibus, stadia xc, milia xii. Hic Ophius fluvius Col- 
chorum regionem separat a Thianitica. Ab Opniunte fluvio sunt 
gentes duorum Pontoruih, quibus finitimae sunt variae gentes bar- 10) Gailius scr. &akdtt'!]\ vui- 5) In ms. uno loco ZovaccQfiiaj 
gu ^akctaaTig. in altero Sovadgiia, H u d s. Furt. 

11) Vulgo 'AQiGTiddos. Eadem <»pitomator, qui nunien recentius 
insula est, ac supra p. 121 et 122, Sovaccgfiia adiecit, in niente no- 
laudata. Interdum sua noster ex ^^^ habuit, quae vox non erat 
pluribus locis confuse mutuatur *« exscnbendo Iibro. Gail. 

et congerit. Cf. ad p. IU5, 107, 6) Huds. ZovadQfiia. 

117. Gail. t) 'Oq)iovvTa, ''Otpig notafiog 

1) Suspectus locus, ubi lac. dicitur Arriano. Huds. 

fort. sic implenda:... 1/97001;, xal 8) adXog avfifietQog vavai, ubi 

t^g ^aQvamag, tfjgTial.... GaiiU coniicere iiceret avfifiitgoLg , ut 

2) Vulgo ''ATtQtovsg [et niox av fifistQa nXoia, SUdiasm. ^, lOb. 
'AitQodwakoi']. horsan Macrones, T. IL p. 456. Sed , quum scri- 
sive Macrocephali. Huds, Pro- Psenf noster pag 124 extr.: ov 
cul dubio. Vide nostra, T. I. ^ok^ccg vavg Ssxsad^ai; et itenim 
p. 456. Gail. ibin. supra: kxsL actkov evfifiBtgov 

o» n^ e. •' 1 • vavaiv, liquet Anonymum nostrum 

3) Tganeiovvtog lego: m ms. ^^ statioiiis magnitudinem respi- 

TQans^ovvtiav, Huds. cere, dum aucior Anonym. Sta- 

^)"Taaov, Ita lego, quod in diasmi respicit ad magiiitudinem 

ms. sit^^Tffffoi; Ufi.; in Aniano navium. Cf. Tom. 11. p. 415 init. 

"Taaov Ufi. Post kifiiva etiam Gail. 

adiicienda videntur xul nokiv, 9) QiavttLH^qg. Arriano Giavvi- 

obsequentia trjv vvv keyofihvjfv. wjg; pro quo Tvawmrjg nialit 

Uuds. Stuckius. lluds. 124 A y O N I M O T &s *Oq>iovviog noxa^w dg ^^qov leyofMSvov nozaiLOVf ataduL 

Xy liiha 6'. ^Anb Sk ^xqov no/zu^ov slg KaXov nojo^v, 

Tov vvv keyoiLivov Kaktiv naQm^oX^v^^f axadui £, fctifa S. 

^Ano ie Kak^g naQefi^lijg tig rov '"Pi^tov Xeyo^svov, now- 

fiov*^ xai Ufkiva, aradia qyly ykiua ig'. ^Ano 8k xov iVSiov 

alg ^GKOvQvccv^^ nozaftovy axadia )!, (likux d\ Idno ik rov 

^AaxovQva norafiov elg 'Adivilovy ildfi kfyoiievov 'Adtfivov^^ no- 

TtfftoVy ara6ia ,^, nikta 9/' i'ist aikov^* avniASTQov vavaiy. 

lAni is xov jidivqov norafiov elg KoQivka^^ X^QioVf axaiia 

Q, ^ikia ly L'y\ Idno ik KoQdvkoov eig Id^ijyag %fOQioVf tfra- 

iut Tty fiikta i Uss' ivrav&a OQfiog vavaiv. h'axi yaQ^^ iv 

Ilovxm xm Ev^etva x&Qiov ^A&ijvat keyoiievovy iv [Ifj] m wtl 

'A^Tjyag ieQOV iaxtv ikkrfViKoVy o&ev fiot ioxet xal ro ovofuc el- 

va% rovxov xov %mQiov' xai ^^o^^iov ti iartv i^^£jii7jfili/ov ' ' 

ik OQiiog olog Squ ivovg iljea^at ov noXlag vavg, xai anenr^v 
xavxatg nuQixetv ano voxov dvifiov, xoi ovtoi; tov eijQOV. tfo- 

barae. Ab Ophiunte fluvio ad fluvium Psychruxu (Frigidum) dictum, 
Ktadia xxx, milia iv. A Psychro fluvio ad Calum (Pulekrum) 
fluvium, qui nunc Pulchrum Castrum vocatar, stadia xxx, milla 
IV. A Puichro Castro ad Rhizium vocatum, fluvium et portum, 
stadia cxx, milia xvi. A Rhizio ad Ascumam fluvium, stadia 
XXX, milia iv. Ab Ascuma fluvio ad Adineum, nunc Adienum 
adpellatum, stadia Lx, mLiia viii: habet et salum modicnm na- 
vihus. Ab Adineo iluvio ad Cordyla castellum, stadia c, milia 
xiii,|. A Cordylis ad Athenas castellum, stadia i.xxx, milia xj, 
uhi statio navium. Est enim in Ponto Euxino locus Athenae 
adpeilatus, ubi Minervae fanum graecum exstat, a quo Iocub 
ille nomen accepisse videtur: et castellum piane desertum: sta- 
tio aestate paucarum navium capax , quas ab impetu noti ipsius- 
que euri potes protegere: immo et naves eo adpellentes a borea 10) Vulfjo KaXri nuQifipokri. 

11) Vulj^u nozt y.al Xifi. Si ser- 
yaiiflum malueris voruiam 710x8, 
roiiiirieiidum crit txovru noTt^ 
Acrl Tcorafiov optavcrim. Gail. 
cui adsentiur scr. notafiov %al 
kifiiva» 

\'i) 'AayiovQvav. ^Actiovqov Ar- 
riaiio. II u d s. 

i''\) 'Abtvijov. Quum in Arriano 
sit Afiirivoc;, nydMOm' AbirfVOVj ^drj 
Ihynuhvov 'Adtv^ov etc. . . . et dein 
(iTro ruu df; *A6ivr,ov ... Uuds. 14) ixfi adXov. Ista alterius 
sunt, nun .\rrianiy usque ad taxi 
ydg iv z(p novzm . . ., quae mu- 
tuutur ab Arriano^ p. 4. Iludt. 

15) Vulgo Koq6vX<ov. 

16) ?6zi yuQ . . . Locum huiic 
ex Arriano profert Stephanuii By- 
zant. vor. 'Ad^^vai. Iluds. Mox 
8cr. (lailius Uovzco za Ev^. pro 
77. Ev^. Deiuceps vulgo z^Q^ 
'A&. Xtyofikvri. 

1) Arr. rifLeXriftivov. nEPinAOT£. .125 

^oiro S* Sv Xftc aTCo rov poffa ta oQiiovvra nXoici ^, dkk^ ov 
rov yt dnaQKtioVy ovdh rov ^qaGnlov {ilIv iv ro) Ilovrcp, axl- 
Qavog 61 iv ry *lEkladt Kakoviiiifov, lAno 8h *A^vcav slg Za- 
yaxiv noraiiov, cradia ^^, jino Hd^vmv dg IlQvrdvriv^ tto- 
rafiov, ttradia fi, inlkia £ Lly ' iv rovT<p xal roi;^ liy%iakov 
PaGtktta iariv, ^Ano 61 Uqvravov norayiov ilg ^AQfiivrjv ro- 
TtoVy (SrdSia Kb\ (likia y Uy. 'Ano de ^AQfiivov ronov zlg 
Uv^lrriv norafiovy craSia |g', fiikia fj 1j*5> 'Ano dh rov Uv- 
^lrov noxauLov tlg "AQia^iv^ Tcorcrfiot', ordbia 7 , n,lkui ux. 'Ano 
dh lAQxd^soog norafMv eig "AijfaQOV noranov, ardSia ^\ [itkia r[. 
^O 5fi "Ai\>aQog ro xaoQlov kiyovaiv , ort "AfjfVQrog ixakstro na- 
kai ' • ivrav&a yaQ rov '^AtpvQrov vno rijff Mr^^tiag dnod^avsiv ' 
xal rdq>og 'AiffVQrov dsixvvrai, ^nsira dietpd-dQi^ ^ ro Svofia vno 
Tfov nsQiolxcDV ^aQpdQcov, Kad^dnsQ xal Skka nokka 8iiq>&aQraiy 
onors ;ccxl rd Tvava rd ^ iv roTg Kannaioxaig Ooava kiyovatv 
ort ovraog^^ oivofidi^tro in\ &6avri roJ ^aaikBl rav TavQcav^^ 

tutae; at non «ab aparctia, neqiie eo vento qui in Ponto thras- 
cias, in Graecia sciron adpellatur. Ab Athenis ad Zagatin ilu- 
vium, stadia vu. Ab Athenis ad Prjtancn fluviam, stadia XL, mi- 
lia v|: quem iuxta (insidet) Anchiali regia. A Prjtane fluvio 
ad Armenen locum, stadia xxiv, miiia iii^ Ah Armene loco 
ad Pyxitcn fluvinm, stadia Lxvi, milia vjjif. A Pyxitc fluvio 
ad Archabin fluvium, stadia xc, miiia xi. Ab Archabi fluvio ad 
Apsarum fluvium, stadia LX, milia viii. Apsarum autem castel- 
lum aiunt olim Apsjrtum fuisse adpellatum; Apsjrtum neinpe 
ibi ad Medea occisum, cuius ibidem sepulcrum ostenditur: post- 
ea corruptum est nomen, sicuti in multis aliis fieri consuevit, a 
vicinis barbaris. Sic quoque Tjana, urbs Cappadociae, Thoana 
fuit adpellata, a Tiioante rege; qui in Orcste atque Pjlade per- 2) Vulgo ^Qfwvvra rd nloXa, 7) Arrian : ndlai nori, Steph. 
Arrlani lectioneni reposui. GaiJ» Bjz. s. r. 'AipvQtiSeg haec: taxi 

3) Deest mil. numerus, quum v,al ronog iv toj ^v^hivqi Ilovxm 
1 stadia ne miliarium quidem ^A^aQog, "AipvQzog nQOzegov ksyi- 
unum implerent. Gail. fievog. 

4) nQvzdvrjv. ITQVTaviv ArYiano, g) Arrian. melius diatpd^aQTJvai. 
a quo, p. 6 et 7 desumpta sunt ^^ j^ . ^^ ^^ j^^,^ 
fere omnia quae sequuntur. pj,'^! '^ 

5) Arrian. rd. ^9 Revocavi ovtmg ex Arriano. 
^^''AQxa^tv. Ita cx Arriano re- ^^^^* 

scripsi. In ma. 'AQxdfirjv* Iluds. iV Arrianus suppeditarit teov 

Vulgo 'AQxd§tv, TaiffQCDv, Gail. 126 ANONTMOT 

ogy tovg aficp* 'O^ltfri^ xai IlvXiiifiv diufcavy &%qi r^^gds rtjg 
%a)Qag iX^stv q)rifil^BTMf Kctl ivrav^a vo^jp [16] dno^&otvslv. 
^Ano ovv *AQ%apE(og novaiiov ?tog ' 'Og)iovvtu norafiov ngmov 
Skovv Ed^vog ot Xeyoiitvoi 'EKS%siQiBlg*f vvv dh oIkovci MoxB' 
Xctvsg * xal TlvLo%oi *. sequendis, ad illum usque locum pervenisse dioitur, ibiqae mor- 
Lo interiisse. Ab Archabi autem fluvio usque ad Opkiunta fla- 
vium priuB incoluerunt Ecechiries; nunc autem habitant Mache- 
lones et Heniochi. 1) vulgo mendose Fos* Gail. , 3) Arrian. MaxiXmvsg. 
qui scr. cft. 

2) Ita ex Scylace rescripsi. 1) Ita lego ex Arriano. Gail. 
Gail. in ms. *E%xuQmg. Huds. In ms. 'H§ioxoi Huds. nONTOY ErSEINOY KAI MAISITIJOS AIMNHS nEPinAOT£. P£RILLUSTR[ ET. INCOMPARABILI VIRO 

- ^ ■ 

CI^IJBIO ^AUBEAS^O, 

E^Tl, C0NS1ST0R1AN.0 DaUlTl, d:c. I ^eputanti 'ftiihi , Vir nobUisfiime, utrum unperfectnm hunc 
foetum , ineuntis adolescentiae primis formatum' annis, luce 
donarem; non sine ingenno pudore incessit audacia, ut 
damnatig tenebris, levidense illud opusculum , illustri tuo 
tiomini inscriptum irem* Ita enim par erat, ut primitiae 
iuventae nostrae, primo, si pateris, virorum cederent; 
> qii'6 favorem, si forte aliquem mereantuT) inde ^mutuarent. 
Addebat animos Scylax, auctor, propter antiqnitatem, non 
]nfi.mae apnd te auctoritatis. Uli et adiunxi periplum Ponti 
Etixini; quem beneficio tuo primas reipublicae literariae 
dono, et iam tibi reddo5 cuius snb np^ine haec prodire 
nbn tantum nos libentes, sed et ipsi, si superstites essent, 
gloriarentur auctores. Accipe igitur luculentissimi amoris 
et obsequii levissimum pignus, et meliora a nobis quoti- 
die exspecta. 

TuuS ISAACUS VOSSIUS. 128 

DE AlICTOllE PERIPLI PONTl EUXlNI PRAEFATIO. 

. « . . . Sufficiant haec pauca de Scylace Caryandeno» 
et Yeniamus ad alterum autorem Ponti Euxini« Primu 
illum e bibliotheca palatina exscripsit, iam^ante aimos 
plurimos, Tir in omni doctrina sunimug, Claudius Sal- 
masius. Quis vero sit auctor eius Peripli, nullLi pofsi 
coniecturis assequi. Quin tamen sit fragmentura uceglxkov 
tijg Sl^^g olTCOV^evrig ^ neutiquam ambigendum* Non eue 
admoddm aniiquum, hoc evincit, quod urbium, portauniy 
fluviorumque, antiquis nominibus recentiores pleruqaque 
subdideiit appellationes : ut, cum Apolloniam, Sozopolin^; 
Portum Daphnes, Sosthenem^; Borysthenem, Danaprini' 
vocat ^; qaae vocabula Teteribus ignota fuere. Recentio- 
rum quoque morem in eo sequitur, quod stadin "^iii com- 
ponat cnm miliari romano« Quae diversitas inde evenit, 
quod Graecorum recentiorum pedes geometrici illos vete- 
terum decima sexta sui parte longitudine anteirent. Toto 
hoc fragmento nihil non ex Scymno Chio, et Arriani epi- 
tome Ponti Enxini, desumptum est* Scripsit Scymnus 
Chios nsQLrjyfjCLV Europae, Asiae, Libyae, libris tribus, 
versibus comicis» Ex eo fragmentum edidit doctissimus 
Hoeschelius. Falsum veto titulum praefert Marciani He- 
racleotae. Constat hoc ex Stephano et aliis,.qui loca ali- 
quot ex Scymno citant. Marciani vero Heracleotae esse 
non potest« Vixit enim ille multis post Ptolomaenm aeta- 
tibus; cuius compendiam composuit, quod hodieque magika 
ex parte exstat« Chius vero ille Scyiiinus sub Nicomede 
floruit, cui opus suum inscripsit. Quam multa autem de- 

1) Pag. 14 med. Iluds. — 2) Pag. 16 Iluds. — 3) Pag. 7 et 
8 med. lluds.j p. 9 init.j p. 16 med. — 4) Et Thcudosiam, Ar- 
dabda, p. 5 extv, Iluds. ; Istrum, Daiiubim , p. 11 Iluds. extr. Sic 
corruptas adhibet nominum veterum formas, ut XfrQacov, XsgacSvogB 
bis p. 7 Iluds.; p. 10 init. ; p. 16 med.: et Ttj 'Alavtnij ijroi Tf 
TffrpmJ 6iaXi}iTfp, \\ 5. extr. (sic et Anon. A. Cf. p. 113 not, 9.)« 
I>e quo vid, tamen Dodwelli diss. §. 8 sq. Gail. ISAACI VOSSII PRAErATIO. 199 sint in Scymno, argumento est Europa, qiiae nec ipsa ab- 
soluta est» .Quare praeter reliquum Euiopae, tota Asia, 
et Africa, desiderantur; Defectus tamen ille in Europa 
ex hoc Pohti Periplo, quem edo, suppleri potest. Caetera 
vero hic noster auctor.ex Arriani bausit compendio^ Com- 
pendium voco, quia jprevera sit^. Multo enim locupletior 
fuit ille periplns, j^Bm est hodie. Otiait^: ex. eo loca quae- 
dam Eustathiu« in ''eSimmentariis ad Dionysium, quae ho- 
die taroen apud .eum non reperiuQtur. Unde non dubito, 
quin multum imminutum sit scriptum illud* Quod ipsum 
videre est apud Marcianum Heracleotam, Ptolomaei epito- 
matorem. Multa enim ex eo habet Stepbanus,' quae ia 
eo non inveniuntur* Sed de eo nos alias pluribus , ut 
spero* ad 'Ptol<l|naeum nostrura , quem propediem, De^vo- 
lente, habebis, Lector. ■'\ 1) Cf. praefat. nostr« in Arrian. Gail* n ^■- '«? ^ II. ^ 4l' HEIVBIO IHIBWEIitil ' »>.' DISSERTATIO 

de auctore Anonymo pe^ripli euxini maris, etc. 
§. 1. 8cyinni Chii iambos an noster confuderit, inceri»m eit. 

In boc opere luculentum habemns exeni^lum commisso- 
rum inter se periplorum; nec tamen pro recepto illinsmodi 
scriptorum more, ut quo loco desierat unus auctor, inde 
incipiant quae ex alio auctore excerpsit operis universi 
coUector. Hic etiam de locis iisdem diversonim, qnos 
excerpsit, auctorum sententiam seorsim refert, quod fecit 
etiam saepe Plinius. Scymnum imprimis excerpsit Cfaiam; 
tum etiam Arrianum; et teriium denique, qui, post Arria- 
num, sladia Graecorum cum miliaribus contulerit Roma- 
norumy et quidem ipsis plerunque auctorum, qnos excerp- 
sit, verbis* Scymni certe Chii verba tam accarata fida 
repraesentavit, ut iamborum vestigia etiamnum appareaot, 
ut facile vir maximus Is» Vossius illos in pristinam for- 
mam redegerit. Verba enim Scymni fere numerat, ne qui* 
dem ordine verborum admodum niutato. Nescio an iam- 
borum formam in suo, quo est usus, Scymni codice ipse 
repererit, aut iambice scripsisse crediderit. Nam in ipia 
quoque Scymno iamdiu versuum lineas invicem confudisse 
librarios, e codicibus Scymni constat Iloeschelianis. Nee 
enim in illis quicquam invenit Scaliger, qubd versuum sn- 
spicionem faceret, praeter Scymni verba se nietro comico 
scribere profitentisj et metrum verborum, sonosque versi- 
bus congruos; ne dicam iam figuras a pedestri oratione 
alienas. Versus autem, tam in codice palatino quam gal- 
licano, confiise et permixte exaratos esse ipse agno«it DOD WEIiLI ])lSSERT.-»« RUX. NAR«PERiPLO. 101 

Hoeschelius. Itaque iaip aliquantisper versit»us confundeq^ 
dis assueverant libr^i, praesertim lunioriBs, iii opeijs 
fornia, versibus, ut credebant, parum congrni; eoque ina- 
gis est ciir hoc de nostro verum fuisse suspicemuTj si fue-^ 
rit adeo, quam volebat cK Vossius, nuperus. Veteiibus 
enim frequentiores ^rant etiam in re geographica versns, 
quam ut ho€ failere potpent iceterea etiam librarios. Erat 
enim apud ^iSraiecos .eeleberrinius lioc nomine Dionysius, 
apud Latinos Germanicns et Festus Avienns* Itaque pum 
ih nostrum haec suspjicio coayeniat, a tempore potissiiiinm, 
quo vixit^ iudicandum est. <■ 

§. 2« Arriano, quenf in .jnultis sequitui;,.no8ter, proinde iuniiflr^ 

Anonj^mus. 

Etiam Arrianum a nostrb expilatum esse censuit ide^i 
cK Vossius; imo nihil essa quod npn ex eorum altero de- 
sumserit, v$l Scymno scilicet, vel Arriano: non tauiiea sa- 
tis, quod volebat, etiam probavit* Stadia qpidem in suo 
MarLs £uxiiii Periplo dedit Arrianiis; non item roniana 
niiliaria: haec ergo saltem noster aliunde. Ita certc nisi 
'^PcJiiaiTca 'yifdiiiiata viderit noster, quorum ipse meminit 
Arrianus ^. llla enim Romanorum modbus accommodanda, 
proinde miliaribus potius, quam stadiis, designanda ^fant. 

.Ita ex utroque sorlpto, tam stadia discere potuit. quam 
iniliaria; sed incertum est num illa emanarint in publicui», 
quae principis causa, et pro Romanorum inore patrio, Jin- 

' gnia proinde etiam romana erant concipienda^ Utqtie ema- 
sassent, graecus tamen erat nostri Peiipli auctor, nec so- 
I^nt GracHci, etiam de rebus romanis, alios, quam snae 
lingpae scriptores, advocare. Ut porro maior fuisset no- 
%tri, quam civium eius solebat esse, diligentia; non tamen 
efficiet illa, u^ miliaria romana omnia accipere potuerit 
ab Arriano; nec enim de aliis, quam provinciae suae, Ar-t 
riflni scripta, vel romana, ineminisse verisimile est. Alibi 
romanarum literarum a se scriptaruin nf| quidem ipse me- 

]') Arrian. Peripl. Mar* Buxin. p. 6. 10.' 

0" 183 A N N T M q T 

Tarrij^ noulv' Sv ih naQa^aiti, KokuGi» avtov ka^paVHV q>u6l 
(isylatrjVy (li^ itiovvag xQOcpi^v, *Ano ie OaQvaadag eig njy 
^Af^iaia^ vqaov ^ ^%ovaav vq>OQfiov roig aq>* laniQog dviitmg, 
araiui V9 fitAta i', avxr^ ^ ^AQrixiag v^6og UyaTai ^^^QEatg*, 
^roft ^AQmvriaog. ^Ano il xrig ''AQrixiaiog viiaov slg Zeq^vQWv 
XWQloVf cxaiia qx\ i»,lha tg' * ivxav&a QQHLog vavalp^, *A%h 
il ZtfpvQlov %(oqIov tlg TQlnohv axaiia 7, fiUia c/3'. - *AnQ li 
TQinoXeag elg ^AQyvQa^ axaiia k\ ^llia fi II^, 'A96 ii rw 
^AQyvQoiv elg QikoKaksiav axaiia 7, (itkia ifl. *Ani. ii (PUo- 
9iakBlag dg KoQakka araiia q^ nlkia ly Z//. Idno 81 KoQoir 
iGiV slg KsQaaovvray noXiv xal nora^ov^ araiia ^, iitlui ij. 
*Ano il KBQaaovvrog slg ^Isqov SQogy iv m nal nohg ical vq>0Q^s 
araiia b'f fitAta i^. ^Ano ie '^Ieqov SQOvg elg KoQipl^v j». 
qIov^ iv fS xal ZQfJkog iarly araiia ^b\ nllia e lJy„ *Auo fi 
KoQivkrig slg 'EQ^varjv'^, iv y isvQO oQfiog^, araiia j*e', fiUia 
e L'y\ 'Ano is 'EQfivarig slg noUv TQanslovvxa\ ht ^^ QQfiog 
XsyoiikBVog Aaq>vovg^y araiia ^, jiitAia ^'. TQaneiovgy nolig 

cta legitime fieri iubeat; si contra a recto aberraTcrit , paeniB 
ab illo repeti aiunt maximam , cibo nenipe denegato. H Phar- 
nacia ad Aretiada inBulam, ubi abdita statio cst navibui per 
Ycntos occiduoh devenientibus , stadia l, milia iv: haec Aretias 
dicitur Martis insula, sive Areonesus. Ab Aretiade iniula ad 
Zephyrium castellum, stadia cxx, milia xvj; ibi statio naviHiB. 
A Zephyrio castello ad Tripolin, stadia xc, milia xii. A Tri- 
poii ad Argjra, stadia xx, miiia 11-}. Ab Argyris ad Philoca- 
ieam, stadia xc, [milia xii. A Philocalea ad Coraila, itadia.c, 
milia xiii^. A Coraliis ad Ccrasuntem, urbem et fluvium, ita- 
dia LX, milia viii. A Cerasunte ad Hieron (Sacrum) montem, 
ubi et urbs et statio recondita, stadia xc}, milia xii. A Sacro 
nioute ad Cordylam castellun) , ubi et statio navium, stadia XLV, 
milia v }. A Cordyla |ad ErmyNeu, ubi statio naviuiii, itadia 
XLV, milia v^. Ab Ermyse ad Trapezuntem civitatem, ubi ita- 
tio Dapbnus adpellata, itadia LX, milia viii. Trapezua, urbs 2) Vnlgo ngoctdtTBt. 6) Arriauo 'AQyvQia» [pa^. 76]. 

3) 'Ai^qzLubu, ita Ic^o. In niss. II u d 8. 

'AQTidbu; in Ai-riaiiu 'A^gijvTiaiu. 7) Arriano ^EQ/uavaaaav, II udi. 

il 11 cl H. At V. p. 75 s(|. Arrian. 40 stad. pro 45, fursan ex 

4) "^pfo)^. Ita ex Stcphano By- lapsu caluini. Wail. 

zant. In nifi. "Agdov^. Uuds. 8) .^rriau. xal dtvQO ogfiog. 

r>) Vul<^u vavaL Arriau. nielius 9) Vulgo Jdqtvov. Gaii. Conf. 

vavoiv. Ci a i I. p. 77, not. 15. HEPinAOTZ. 128 

iXXrivlgy Zivtoniav £ffoixof> inl ^akaaaj^^^ coxtafi^vi}. 'Ano 
ovv TQanBiovvTog ^mg rijg 'AgfiTiiSog^^ v^ffov, [14j . . . . 
^TB^ xal naXtti KBQaaovvcog y nQoStov ^xovv l&vos ot kByoiiB- 
voi MaTtQODVBg^f ^roi MaxQOKiq>aXoi. 'Ano 8h TQan^^avvrog^ 
Big '^Taaov^ kiiiiva, Trjv vvv kByonivriv HovaaQfiLia ^ y aTaSut 
Qn, [tlkuc xd'. 'Ano 8h ZovaaQniatv^ slg 'Og>i,ovvTa "^ noTU* 
fiovy iv 9I aakog avfifiBTQog^ vaval^ aTadia b'y (itkia tj3'. ovtog 
'Og>iovg noTa^og SiOQltBi ti^v K6k%(ov %(aQav dno Ttjg Suevi» 
Tix^^g^, dno ovv 'OtpiovvTog noTanov tu ^^^ t(Sv 8vo HovTdav 
iaTl' Ta 8i Ixofimr, §aQ§aQa}V 8iag)6Qmv iotlv iOvcav. *An6 graeca, Sinopensium colonia, in ora maris condita. A Trape- 
zunte usque ad inBuIam Aretiadem) olim Cerasuntem diotam, 
prius habitarunt Macrones, live Macrocephali. A Trapesnnte ad 
Hyssi portum, (urbem) nnnc Susarmia adDeiiataAi, stadia CLXXX, 
milia xxiv. A Susarmiis ad Ophiunta iluyium, in qno galum 
modicum navibus, stadia xc, milia xil. Hic Ophius fluvius Col- 
chorum regionem separat a Thianitica. Ab Opniunte fluvio sunt 
gentes duorum Pontoruih, quibus finitimae sunt Tariae gentes bar- 10) Gailius scr. &akdTT7i\ tuI- 5) In ms. nno loco SovadQfiia, 
go i^aXdaaijg. in altero Sovadgfia. H u d s. Fort. 

11) Vulgo 'AQiCTiddog, Eadem epitomator, qui numen recentius 
insula est, ac supra p. 121 et 122, 2ovaccQfiia adiecit, m niente no- 
laudata. Interdum sua noster ex ^*»' habuit, quae vox non erat 
pluribus locis confnse mutuatur m exscnbendo libro. Gail. 

et congerit. Cf. ad p. 105, 107, 6) Huds. JSovaaQiJtia, 

117. Gail. 7) 'OtpiovvTa, "Otpig novafiog 

1) Suspectus locus, ubi lac. dicitur Aiiiano. lluds. fort. sic implenda:... vi^aov, xal 8) adXog avfifietQog vavaiy ubi 
T^g ^aQvanlag, T^g Tial,.., GsiiU coniicere liceret avfifiirQOtg , ut 
cul dubio. Vide nostra, T. I. noXXag vavg Sizsad^m; et iterum 

p. 456. Gail. ibin. supra: ex^i accXov cvfifiezQov 

\, ' . J , . vavaiv, liquet Anonynium nostrum 

3) TQansiovvTog lego: in ms. ^^ statioiiis magnitudinem respi- 

TQansiovvziajVy Huds. cere, dum auctor Anonyni. Sta- 

^^''Taaov. Ita lego, quod in diasmi respicit ad magnitudinem 

ms. sit^Tffffov Xifi.; in Arriano navium. Cf. Tom. 11. p. 415 init. 

"Taaov Xifi, Post XifUva etiam Gail. 

adiicienda videntur %al noXiv, 9) QiavLTVKiig. Arriano Siavvi- 

iibsequentia vqv vvv Xsyofievriv. y^g; pro quo TvawLTiijg malit 

Huds. Stuckius. lluds. m ANONTMOT ds 'Oq)iovvtog tcoxcc^ov elg ^v%qov iByofUvov noxa^ioVf axadM 

}l, fi/Ato d'. 'Anb di ^%qov Ttotdiiov slg Kukov TTOTOfiovy 

Tov vvv Xeyo^Levov KaXriv TtttQSfipokriv^^j atctdut i^ ftUux S. 

'Ano dh KaX^^g TcaQe^poXrjg tlg tov 'jP/ftov Xtyo\ii.zvov ^ mnu* 

f(ov^^ Ka\ Xtfkivu, ataditt qk, (likia tg'. jino Se tov Tiiiov 

elg ^OKovQvav'^^ nora^oVy otodta X, fnikux d'. 'Ano di too 

IdaKOVQva notttfiov elg 'AdivrjoVy TJdri keyonevov 'Adtrivbv^^ no- 

TafioVy OTtt^ta ,^, ^lha r{ * h%£L aakov^* cv(ifierQov vavaiv. 

Idnb 8s rov l48i,vqov norafkov elg KoQbvka^^f %tOQlov , ariiia 

Q, fiiikta ly L'y. ^Anb Se KoQdvlay elg Id^^ug %a}QioVf tfT«- 

dia n\ (li/iitt i L'<5* ivravd-a OQfiog vavaiv. ?<TTi yd^** iv 

JTovTO xm Ev^dvq) %a)Qiov 'Ad-qvai keyofievoVf iv [15] cS xal 

Idd^ivag leQov iariv liUf^vtxoVy od-ev fioi doxet xa\ to ovofut el- 

vai rovtov tov %mQiov * xai q>Q0VQi6v ri iariv iqQefirniivov ' * o 

8h oQiiog olog Squ Itovg 8i%ea^ai ov nolXag vavg^ xol a%inriv 
tavtaig naQi%eiv anb votov avlfiot;, xol avtov tov evQoy. 0(o- 

barae. Ab Ophiunte fluvio ad fluvium Psycbrnni (Frigldum) dictum, 
stadia xxx, milia iv. A Psycbro iluvio ad Calum (Puichrum) 
iluvium, qui nunc Pulclirum Castrum vocatur, stadia xxx, milU 
IV. A Pulohro Castro ad Rliizium vocatum, fluvium et poitiim, 
stadia cxx, milia xvi. A Rhizio ad Ascurnam iluvium, stadla 
XXX, milia iv. Ab Ascuma fluvio ad Adineum, nunc Adienum 
adpeilatum, stadia Lx, miiia viii: habet et salum modicum na- 
vihus. Ab Adineo iluvio ad Cordyla castellum, stadia c, miliA 
xiii.^. A Cordylis ad Athenas castellum, stadia Lxxx, milia Xj, 
uhi statio navium. Est enim in Ponto Kuxino iocus Atbenae 
adpellatus, ubi Minervae fanum graecum cxstat, a quo locus 
ille nomen accepisse videtur ; ct castellum nlane desertum: sta- 
tio aestate paucarum navium capax , quas ab impetu notl ipsius- 
que euri potes protegere: immo et naves co adpeilentes a borea 10) A'ulgo KccXrj naQ&fi§oXri. 

li) Vulgu TTOTt xal XifL Si ser- 
Yaiidum malucris voculam noTS, 
coiiiiciendum erit ixovrci noTti 
ficd 7C0TC(fibv optaverim. Gail. 
cui ad.sentior scr. norafiov xal 
Ufikva, 

12) 'Aay.ovQvav. ''Agtiovqov .^r- 
riuiio. U u d s. 
(iTEo rov 6i *A6i>vr,ov ... lluds. 14) ix^i adXov. Ista alterius 
sunt, non Arriani, usque ad iazt 
yag Iv rqJ novrtp . . ., quae mu- 
tuutur ah Arriano, p. 4. Uudfl. 

15) Vulgo Koq8vX<ov. 

IG) ?6Ti yaQ . . . Locum hunc 
ex Arriano profert Stpphanus By- 
zant. vor. 'Ad^vat. Huds. Mox 
scr. Ciailius UovTto toj Kv^. pro 
77. Ev^. Deinceps vulgo x^Q^ 
*A&. Xtyofiivrj. 

1) Arr. TqfiiXrjfiSvov. nEPIUAOTE. .125 

ioiro S* Sv Xttl ajto rov Po^fa ta OQiiovvra nkola ^, dkk^ ov 
Tov ys dnaQHTiov, ov8e tov &Qa0Klov [ihv iv rm Hovtcpy 0x/- 
Qfovog 81 iv T^ ^kXddi xakovfiivov, ^Aito 8i Id^vdSv slg Zd- 
yaxw novafioVf 6rdSia J''. 'Ano i4d^v£v elg nQvrdvi^v^ no- 
ra^oVf orddia ft, iilkta d Uy ' iv rovr<p xal roiJ^ !/4Y%idkov 
Paatktid iariv. ^Atco 8e Hqvravov norafiov eig ^AQfievi^v ro- 
noVf (SrdSia %8\ (iLkia y Uy, Idno 8i jiQfiivov ronov eig 
Ilv^lrfiv noraiioVy ordSm ^g', fiikia vj IJ^', 'Ano 8i rov Hv' 
^lrov norafiov eig "AQjapiv^ nora\iLOV^ ard8ia b\ ^ilkia id. 'Ano 
8€ 'AQxdpeoog noraikov eig "AipaQOv norafzov, ard8ia ^, [ilkia i^, 
'O 81 "AtpaQog ro %G)Qiov kiyovaiv , ort "Aipvgrog ixakelro na- 
Attt ' ' ivrav&a yuQ xov '^AifwQrov vno rijg Mfi8eiag dnod^aveiv ' 
xa\ rdcpog 'AifruQrov 8ei7ivvrav, Sneira Sieq^d^dQri ^ xo ovofia vno 
tfSv neQioiKfov ^aQpdQmv^ xa&dneq Kal Skka nokka Siigf&aQxai, 
ondre Ka\ rd Tvava rd ^ iv xoig KannaSoTiaig Qoava kiyovaiv 
ori ovrtog^^ dvofid^ero in\ Goavrt t^ ^aaikei rav TavQcov^^ 

tutae; at non ab aparctia, neqne eo vento qni in Ponto thras- 
cias, in Graccia sciron adpellatur. Ab Athenis ad Zaffatin Au- 
Tium, stadia vii. Ab Athenis ad Prjtancn fluvinni, stadia XL, mi- 
lia v-J-: quem iuxta (insidet) Anchiali regia. A Prrtanc iluTio 
ad Armenen locum, stadia xxiv, milia ui^ Ab Armene loco 
ad Pyxiten fluviom, stadia Lxvi, miiia viii§. A Pyxite fluvio 
ad Archabin fluvium, stadia xc, miiia xi. Ab Archabi iluvio ad 
Apsarum fluvium, stadia LX, milia viii. Apsarum autem castel- 
lum aiunt olim Apsjrtum fuisse adpellatum; Apsjrtum neinpe 
ibi ad Medea occisum, cuius ibidem sepulcrum ostenditur: post- 
ea corruptum est nomen, sicuti in multis aliis iieri consuevit, a 
vicinis barbaris. Sic quoque Tjana, urbs Cappadociae, Thoana 
fuit adpellata, a Tlioante rege; qui in Orcstc atque Pjlade per- 2) Vulg^o oQfiovvra rd nXola. 7) Arrian : ndlaL nori. Steph. 
Arriani lectionem reposui. Gail» Kvz. s. v. 'AipVQriSeg haec: Jort 

3) Deest mil. numerus, quum y,(u roTtog iv rm Ev^elvtp Ilovra 
7 stadia ne niiliarium quidem "AipuQog, 'jiipvQtog nQorSQOV ksyo- 
unum implerent. Gail. fievog. 

4) nQvrdvrjv. nQvravtv Arrlano, g) Arrian. melius dia^pd^aQTJvai. 
a quo, p. tt et 7 desumpta sunt gj j^ . ^^ ^^ ^,.^^^^ 
fere omnia quae scquuntur. Q^ii 

5) Arrian. rd. ^^) Revocavi ovrmg ex Arriano. 
^^''AQxa^iv. Ita cx Arriano re- GaiU 

scripsi. Jn m%.'AQxd^riv^ Huds. ll^ Arrianus suppeditavit rcsv 

Vulgo 'AQxd^tv. Ta^Qtov. Gail. 126 ANONTMOT 

oQy Tovg a(i(p^ 'OQhTfjv %a\ IlvXaSriv iitiKmVy S%Qt riigde t^g 
%o)Qag ik^siv q^rj^l^srai^ xal ivzav^a voaip [16] d«o.d'ctvslv. 
^Ano ovv *AQ%aPsmg noza^ov ssag ^ *0q)iovvt9 notaiiov TtQmtov 
Skovv Id^vog ot keyofisvoi 'E7is%siQislg^f vvv di oIkovci Ma%S' 
Xdivsg * jcal ^Hvio%Oi *. sequendis, ad illum usque locum peirenisse dicitur, ibiqne mor- 
Lo interiisse. Ab Archabi autem fluirio usque ad Opkinnta fla- 
vium prius incoluerunt Ecechiries; nunc autem habitant Mache- 
lones et Heniochi. 1) vulgo mendose ^(og, Gail. , 3) Arrian. Ma%sXmvsg. 
qui scr. ffe. 

2) Ita ex Scylace rescripsi. 4) Ita lego ex Arriano. Gail. 
Gail. in ms. ^EiixsLQisig* Uuds. In ms. 'H§ioxoi Uuda. nONTOr ErSEINOY KAI MAISITIJOS AIMNH2 nEPIIUOTS. 

> •• • . PERILLUSTRI EX INCOMPARABILI VIRO 

CJLAIimO ^AJUSKA^Os 

EQ^TI, CONSlSTORlAxVO OOMITI, dc. 


eputanti 'ftiihi, Vir nobj^Iissime, utrum imperfectnm hunc 

foetum , ineuntis adolescentiae primis fermatum' annis, luce 

donarem; non sine ingenno pudore iiicessit audacia, ut 

damnatis tenebris, levidense illud opusculum , illustri tuo 

nomini inscriptum irem* Ita enim par erat , ut primitiae 

iaventae nostrae , primo , si pateris , virorum cederent ; 

ivao favorem, si forte aliquem mereantuT) inde ^mutuarent. 

Addebat animos Scylax, auctor, propter antiqnitatem, non 

]iifi.mae apnd te auctoritatis. Uli et adiunxi periplum Ponti 

Enxini; quem beneficio tuo primfm reipnblicae literariae 

doQO, et iam tibi reddo^ cuius snb np^ine haec prodire 

non tantum nos libentes, sed et ipsi, si superstHes essent, 

gloriarentur auctores. Accipe igitur luculentissimi amoris 

crt obsequii levissimum pignus, et meliora a nobis quoti- 

die exspeicta. 

Tuus IsAACUs Vossius. 128 

DE AIICTOUE PERIPLI PONTl EUXlNI PRAEFATIO, 

Sufficiant haec pauca de Scylace Caryandeiio. 

et Yeniamus ad alterum autorem Ponti Euxini« Primiii 
illum e bibliotheca palatina exscripsit, iamante aimiM 
plurimos, Tir in omni doctrina suniniug, Clandius Sal- 
masius. Quis vero sit auctor eius Peripli, nullis pofai 
. coniecturis assequi. Quin tanien sit fragmentura ucegMov 
tijs ol^^g olTCov^evrig ^ neutiquam ambigendum* Noa este 
admoddm aniiquum, boc evincit, quod urbium, portaam, 
fluviorumque, antiquis nominibus recentiores pleruinqiie 
subdiderit appellationes : ut, cum Apolloniam, Sozopolin^; 
Portum Daphnes, Sosthenem^; Borystbenem, Danapiim' 
vocat ^; qdae vocabula Teteribus ignota fuere. Recentio- 
rum quoque morem in eo sequitur, quod stadia vii-^ com- 
ponat cnni iniliari romano« Quae diversitas inde eveoit, 
quod Graecorum recentiorum pedes geometrici illos vete- 
terum decima sexta sui parte longitudine anteirent. Toto 
hoc fragmento nihil non ex Scymno Chio, et Arriani epi- 
tome Ponti Enxini, desumptum est« Scripsit Scjmnus 
Chins nsQLrjyrjCLV Europae, Asiae, Libyae, libris tribus, 
versibus comicis» Ex eo fragmentum edidit doctissimus 
Hoeschelius. Falsnm veto titulum praefert Marciani He- 
racleotae. Constat hoc ex Stephano et aliis, qni loca ali- 
quot ex Scymno citant. Marciani vero Heracleotae esso 
non potest« Vixit enim ille multis post Ptolomaenm aeta- 
tibus; cuius compendiam composuit, quod hodieque magAa 
ex parte exstat« Chius vero ille Scyninus sub Nicomede 
floruit, cui opus suum inscripsit. Quani multa autem de- 

1) Pag. 14 med. Iluds. — 2) Pag. 16 Iluds. — 3) Pag. 7 et 
8 med. Huds.; p. 9 init.j p. 16 mcd. - 4) lit Theudosiam, Ar- 
dabda, p. 5 ^^tr, Iluds. ; Istnim, Daiiubim , p. 11 Iluds. extr. Sic 
(■orruptas adhibet nominum veterum fornias, ut XtQCcoVj XtQa<o9ogt 
bis p. 7 Iluds.; p. 10 init. ; p, 16 med.: et rrj 'Alarinyj Ijtoi Tf 
TavQiTiy ^iaXtyiTM, p» 5. extr. (sic et Anon. A. Cf. p. 113 not, 9.). 
Uo f[uo vid. tamen Dodwelli diss. §. 8 sq. Gail. ISAACI VOSSII PRAErATIO. 199 sint in Scymno, argumento est Europa, qiiae nec ipsa ab- 
soluta est» .Qnare praeter reliquum Europae, tota Asia, 
et Africa, desiderantur; Defectus taihen ille in Europa 
ex hoc Ponti Periplo, quem edo, suppleri potest. Caetera 
vero hic noster auctor.ex Arriani hausit compendioj», Com- 
pendium voco, quia jrevera sit^* Multo enim locupletior 
fuit ille periplns, j[Uam est hodie. Cttitt^rex eo locaquae- 
'dam Eustathiutn iu^ettmmentariis ad Dionysium, quae ho- 
die taroen apud mm non repcfriuQtur. Unde non dubito, 
quin multum imminutum sdt scriptum illud* Quod ipsum 
videre est apud Marcianum Heracleotam, Ptolomaet epito- 
matorem* Multa enim ex eo habet Stephanus,^ quae ia 
eo non inveniuntur. Sed de eo nos alias pluribus , ut 
spero* ad Ptoloinaeum nostrura, quem propediem, De^vo- 
lente, habebis, Lectgr. 

1) Cf. praefat. nostr« in Arrian. Gail* ' *r ■^ v. II. ^ mniiiiio mnawjEMJMJL 

DISSERTATIO 

de auctore Anonymo pe^ripli euxini maris, etc* 
§. 1. 8cyinni Chii iambos an noster confuderit» inceri»m eit. 

In boc opere laculentum habemns exemplum commisso- 
lum inter se periplorum; nec tamen pro recepto illiasmodi 
scriptorum more, ut quo loco desierat unns anctor, inde 
incipiant quae ex alio auctore excerpsit operis universi 
collector. Hic etiam de locis iisdem diversonim, qnos 
excerpsit, auctorum sententiam seorsim refert, qnod fecit 
etiam saepe Plinius* Scymnum imprimis excerpsit Chiam; 
tum etiam Arrianum; et tertium denique, qui, post Arria- 
nuni, sladia Graecorum cum miliaribus contulerit Roma- 
norum, et quidem ipsis plerunque auctorum, quos excerp- 
sit, verbis* Scymni certe Chii verba tam accarata fide 
repraesentavit , ut iamboruni vestigia etiamnam appareaot, 
ut facile vir maxiinus Is* Vossius illos in pristinam for- 
mam redegerit. Verba enim Scymni fcre numerat, ne qui- 
dem ordine verborum adniodum mutato. Nescio an iam- 
borum formam in suo, quo est usus, Scymni codice ips0 
repererit, aut iambice scripsisse crediderit. Nam in ipie 
quoque Scynino ianidiu versuum lineas invicem confudisse 
librarios, e codicibus Scymni constat Hoeschelianis. Nee 
enim in illis quicquani invenit Scaliger, qubd versuum sa- 
spicionem faceret, praeter Scymiii verba se metro comice 
scribere profitentis, et nietrum verborum, sonosque versi- 
bus congruos; ne dicam iam figuras a pedestri oratione 
alienas. Versiis autem, tam in codice palatino quam gal- 
licano, confiise et permixte exaratos esse ipse agno^it DODWEIjLI D1SSERTw-»«: rux. nar* periplo. 1^1 V Hoeschelius. Itaque imip aliquantisper versifcus confundeor 
dis assueverant Iibr^c&9 praesertinn iuniores, in opefis 
fornia, versibus, ut credebant, parum congrni; eoque ina- 
gis est cUr hoc de nostro verum fuisse suspicemuTj si fue- 
rit adeo, quam volebat cK Vossius, nnperus. Veteiibus 
enim frequentiores ^rant etiam in re geographica versns, 
quam ut hoc fallere potverit yeteres etiam librarios. Erat 
enim apud , ISraecos . eeleberrimus^lioc nomine Dionysius, 
apud Latinos Germanicus et Festus Avienns. Itaque |)um 
in nostrum haec suspjicio coayeniat, a tempore potissimnm, 
quo vixit^ iudicandum est. ■*■ 

§. 2« Arriano, quenf in jnultis sequitui;.no8ter, proinde iunior^ 

Anonj^inus. 

Etiam Arrianum a nostra expilatum esse censuit ideqi 
cK Vossius; imo nihil essa quod npn ex eorum altero de- 
sumserit, v^ Scymno scilicet, ve\ Arriano: non tauiiea sa- 
tis, quod volebat, etiam probavit. Stadia quidem in suo 
MarLs £uxi|ii Periplo dedit Arrianas; non item roniana 
niiliaria: haec ergo saltem noster aliunde. Ita certc nisi 
'^PcJiiaiTca yQa^iiata viderit noster, quorum ipse meminit 
Arrianus^. llla enim Romanorum moiHbus accommodanda, 
proinde miliaribus potius, quam stadiis, designanda ^fant. 
.Ita ex utroque soripto, tam stadia discere potuit. quam 
iniliaria; sed incertum est num illa emanarint in publicui», 
quae principis causa, et pro Romanonim more patrio, Jin- 
g«a proinde etiam romana erant concipienda^ Utqne ema- 
sassent, graecus tamen erat nostri Peripli auctor, nec so- 
I^nt Graeci, etiam de rebus romanis, alios, quam snae 
llngMae scriptores, advocare. Ut porro maior fuisset no- 
%lTi, quam civiurn eius solebat esse, diligentia; non tamen 
efficiet illa, u^ miliaria romana omnia accipere potuerit 
ab Arriano; nec enim de aliis, qiiam provinciae suae, Ar^ 
rkini scripta, vel romana, ineminisse verisimile est. Alibi 
-romanarum literarum a se scriptaruin nf| quidem ipse me- 

1) Arrian. Peripl. Mar, Euxin. p. 6. 10.' 

0* 1S8 DODiVEIiLI DISSERTATIO 

minit Arrianus; nec de aliis quam provindae suae negotiis 
praefecturae munus exigebat, nt principem certiorem faee- 
ret. Parte ergo Peripli sui longe maxima, quae erat ex- 
tra Pontum Cappadocium, aliunde miliaria hauserit opor- 
tet, quam ex Arriano« Ne quidem illud certum esse hae^ 
tenus evictum est, an ea quoque ipsa, quae habet cnm 
Arriano comraunia, ipsi tamen debuerit Arriano. Qoae 
enim erant extra provinciam Arriani^ quae n)B quidem iter 
attigerint, quo in provinciam ipse 'pervenerit ; quae ne qoi- 
dem iter illud, quo Hadriano ipsi iter erat in Boiporum, 
quae ex indicibus proculdubio didicit certissimis: haec 
aliunde Arrianum ipsum, quam e decessorum scriptis, di- 
dicisse verisimile non est. £t quidem ad partem Maris 
Euxini reliquam spectant potissimum quae hic commuoia 
legimus cum Arriano* Haec ergo nostrnm Arriano de- 
buisse necesse non est, cum ex Arriani aactoribus eadem 
haurire potuerit, quod ipse fecit Arrianus. Habet prae- 
terea noster multa quoqu6 loca, quae frustra quis qaaesie- 
rit in Arriano« Haec ergo quomodo potuit accipere ab Ar- 
riano, quae ne quidem ipse complexus fuerat Arrianusi 

§. 3« Periplus Eaxini Maris ab Arriano scriptus non est (ut 

cl. Vossio videbatur) mutilus» 

Neutiquam sane si talis olim fuerit Periplus Arriani, 
qualeni nunc habemus. Censuit autem vir praestantissi- 
mus (cf. supr. p« 129) hodiernum, quem habemus, Peri- 
plum epilomen esse tantummodo, minimamque partem eo- 
rum complecti, quae ipse scripserit Arrianus. Hoe inde 
colligit, quod ex Arriano multa suo ad Dionyainm com- 
meniario profert Eustathius, quae taraen nullo leginius il- 
lius Pcripio. Sed vero Periplum Arriani nullum ibi, quQd 
meminerim, salteni de nomine, appellat Eustathius. Quae 
aiiteni habet onmia, ea istiusmodi sunt, ut iii nullo for- 
tasse Pcripio, sed in histoiiis (quas multas illum soripsisse 
supra probavimus) ea scribere potuerit Arrianus. llucus- 
que orgo nihil est, quo vel Arriano ipso iunior noster 
fuisse \incatur. Vincunt autein certe nostri auctoris illa D E E U X. M A K. P E R I P L O, 133 

de Halinydesso verba : Tovtw tov xcdqlw f/Lvrntrpf noihi 
Sevoqxov 6 jtQS^^utSQog^^ Haec enim auctorum, quorum 
fidem secutus est Arrianus, verba non sunt, sed ipsius 
potius Arriani, in propria etiam persona loqnentis, quem 
Xenophontem Socraticum propterea seniorem Toeasse pro- 
bavinms (ut p. 18 extr. p. 61 H.), quod iunioris Xeno- 
phontis ipse nomen affectarit.. Hinc ergo certum est Ar- 
riano iuniorem fuisse nostrum Anonymum, et proinde ve- 
risimilius erit, quae babet ipse cum Arriano communia, 
ea illum ab Arriano potioa sumsisse, quam ab auctoribus 
Arriani. 

§. 4. Romana, quae adhibet noatery miliaria, a veterum Ronia- 

norum miiiarium forma plape aliena* 

Alteri autem, et re^entiori, quam fuerit vei Arrianos, 

auctori debuit noster quae habet omnia de romanis sui 

temporis miliaribui, quae cum stadiis septenis componit 

et dimidio. Maior enim miliaris modas receptus est apud 

veteres, et florente republica, stadiornm octonorum« Hic 

enim certe modus respondebat examussim proportioni an- 

tiquissimae pedis graeci atque romani: qua scilicet pedes 

graeci dc stadium conficiebant, iidemque pedibus romanis 

Dcxxv pares erant, passibusque cxxv* Sic enim futurum 

erat, ut stadia istiusmodi octona passus implerent roma- 

nos mille. Et quidem modum hunc auctorum esse accu- 

ratissimorum , et sibi invicem maxime consentientium , do- 

cet, adversus Lipsium, vir geographiae veteris peritissi- 

mus Phiiippus Cluverius^. Facit autem ne de eo dubitare 

liceat, Strabo, qui hunc modum observatum esse testatur 

in via Egnatia, lapidibusque illius viae miliaribus ab 

ApoUonia ad Macedoniam. Erat enim via illa, fie^eiiatLC- 

lUvrj xam ^lhov ^ , ut docet ibidem Strabo* Bri(iatv0ii6s 

ille pedum designatio erat, teste Hesychio. Quis autem 
dubitet stadii graeci mensuram fuisse accuratissimam in 

ipsa Graecia, et romani etiam miliaris in via militari ro- 

1) Pcripl. Anonym^ Mar. Eux. p. 115. Huds« — 2) CluTer. 
Germ. antiq. prooem. lib. 1. — 3) Strab. lib. VII. p« 322 (p. 496 
e&tr. Alm.). 131 DODWET^LI DISSBKTATIO 

. _• . 

inana f Aliuiu dedit tnodum Polybins , et maiorein , nio- 
nente i.bidem Strabone/sed ante Caii Gracchi tribunatnm, 
qui anno demuni varroniano dcxxxi^ primas vias publi- 
cas per Italiam lapidibus designavit, ut in eias vita tra- 
dit Plutarchus (§. 7); aliquot nimirum annis postqaam bi- 
storiae suae manum ultimam imposderat Polybias. Cae- 
terum ab illis usque Caii Gracchi temporibus nallus dnbi- 
tandi locus est, quin idem fuerit ubique miliaris romaoi 
modns in viis publicis militaribns, nec alius proinde ab 
eo quem in Egnatia via descripsit Strabo: imo modum il- 
lum Polyhianum non alium fuisse revera ab hoc omniam 
receptissimo mox ostendemus» Idem praeterea colligitor 
ex itinerariorum latinorum miliaribus, si conferantar cam 
Graecorum stadiasmis in iisdem locorum intervallis. Ve- 
teris ergo Romae non alium faisse miliaris modara est 
sane verisimiilimum : nec alium agnoscunt ab illo uiqae 
Gracchi saeculo scriptores romani etiam iunioreg. Certe 
Columella, Plinius et Gellius, pro hoc miliaris modO| sta- 
dium cxxv passuum faciunt. 

§. 5. iMiliaria illa « Gruecorain iuniorum ratiociniis nata. Et qao 

(icinum progressu. 

Grnecis, faleor, alius placuit miliaris romani modos, 
idem cuni eo, qnem sequitur nostri auctor Peripli, septe- 
norum cuni dimidio stadiorum. Ita Suidas, qui receptum 
quoqne niiliaris modam suis miscet collectaneis. Ex illo 
ergo ne quidem id colligere licet, quae fuerit vel saeculo 
suo, vel auctoris, quem excerpsit, receptissima sententia. 
Sed unicum illum minoris miliaris niodum agnoscit Pho- 
tius, quasi nullus alius fuisset, ubi vixit Photius, in 
oriente exp1oratus« Sic enim habent illius verba, non ta- 
men ((|uod sciani) in Bibliotheca, ut volebat Cluverius', 
sed in lexico nis^ : Hx&Slov 6 tonog tov dycivogy xaL fii- 
Qog ti tov fiUlov kByo[iivov. entd yaQ ijuiCv (StadLu noiovOi 
^LLhov^. Itaque ante netatem Photii obsolevisse verisimile 
est antiquioris miliaris usum, siquis tamen unqnam fuerit 

I) Clu\cr. Germ. dutiq. pruueni. DB EUX. MAR. PERIPI^O. 135 

in oriente. Nam, ut e noBtro constat Penpli aaetore, non 
solum Constantinopoli, sed in locis Constantinopoli vicinis 
(quae tamen Romanis olim non paruerint), hic idem obti- 
nuit miliaris romani roodns. Ego rem totam (si qnidem 
coniecturae venia sit) ita iiabuisse suspicor: primus anti- 
quissimnsque miliaris modus is erat, quem dixi (p. 183); 
ut scilicet stadium pedes graecos complecteretur dc, lati- 
nos DCxxT. Hi pedes octies multiplicati , facient in mi- 
liari pedes graecos 4800, latinos 5000. Detracti e pedi- 
bus romanis pedes graeci reliquos facient pedes 200, qui 
graecis tertiam stadii partem explebant accuratissime. Inde 
factum ut praeter octonos stadios, tertiam praeterea stadii 
partem miliari romano tribuerint Polybins et Eratosthenes. 
Sic enim de Polybio testatur Strabo^, de Eratosthene au- 
tem lulianns architectns apnd Harmenopolnm b. Nam post 
bellum cum Pyrrho, pacem inibant cum Ptolemaeo Phila- 
delpho Romani: inde evenit, nt Eratostheni aliquatenus 
innotuerit miliare romanum. Non tamen propterea diver- 
ias erat modus miliaris romani etiam antiquioribns illis 
EratQSthenis temporibus et Polybii; octonos enim in miliari 
romano stadios snpponit utraque illa supputatio, e cuius 
discrepantia nati pedes ilii 200, quos pro tertia stadii parte 
habebant Eratosthenes atque Polybius* Propterea scilicet 
redundare pedes illos in romano miliari censebant, quod 
is pedum numerus redundarit in octo stadiis, si pro modo 
pedis romadi metirentur. Nec interim cogitabant minorem 
fuisse pedis mensuram, qua factum, ut maior pedum nu- 
merus apud Romanos idem conficeret, quod minor confi- 
ciebat apud (jraecos; nec minoris formae pedes romanos 
800 tantundem valere, quod 200 pedes graecos, qui stadii 

1) Cf. Bast. Epist. crit. p. 21 , et Appendic. ad calc. p. 4, 5, 
inserta mox in not. ad Anon. huncce. Gail. — 2) Strab, p. 322 
(p. 497 A, Alm.). — 3) De quo cf. mox Osann« in praef. ad Fragm, 
Anon. €♦ Gail. Cf. Uckert: iiber die Art der Griechen u. Romer 
die Entfern. zu bestimmen u. iiber das Stadium. Weioiar 1813, 8. 
Lelewel, iiber die Liingenmaasse der Alten, in dessen kleineren 
Schrr. etc. deutsch von K. Neu. Leipz. 1836, 8. p. 101 sqq. ; des- 
sen Pytheas deutsch von Uoffmann p. 73 sqq. 136 UOpViBhhl DISSERTilTIO 

graeei terdam partem revera conficiebtet. Contra vidit 
Plutarchiui hosce ducentos pedes, si pro calculo graeco 
(qui maior erat) snpputentor, deficere potius, quam redan- 
dare apud Bomanos: quod scilicet pedea romani 4800, pe- 
des graecos 4800 non aequarent, nisi alii praeterea pedei 
SOO adderentur, pro modo scilicet romanoj proinde octo 
stadiis minorem censuit modum miliaris romani« Ipse, li* 
cet in alterum extremum errarit, quam Polybiug, pari ta- 
men erroris usus est occasione, quod nec ipse pedum grae- 
corum romanorumque discrimen observarit. Pedes enia 
romanos nnmeravit graeco tamen pedum numero, ut in 
miliari integro a iusta stadiornm octo mensura deficerent 
Inde autem iuniorum errorem natum crediderim, minoreni 
miliaris romani quam octo stadiorum mensuram stataen- 
tium: his nempe, ut opinor, gradibus. Qoi priini obser^ 
vabant pedes romanos 4800, a iusto pedum graecoraia 
4800 modo, qui mille passus explebant, deficere, illos 
necesse erat, ut plusquam tertia stadii parte contractiora 
miliaria fecerint, quam fecerint decessores graeci, qni pas- 
tem tertiam stadii ultra stadios octonos ad miliaria romana 
explenda necessariam feeissent. Erat enim et pars illa 
stadii detruncanda, et pars illa praeterea quae deerat ad 
stadia octona absolvenda, Defectum iilum si parem ipsi 
Gum decessorum excessu statuissent, sic partibus stadii 
tertiis duabus breviora fecissent miliaria: sed nihil erat 
nceesse ut ita facerent. Nec enim pedes romani 200 ad 
tertiam stadii partem assurgebant; erant enim pares grae- 
cis pedibus tantummodo 180. Duplicentur ergo; pedes 
conficient duntaxat 860: sed in miliari romano non alios 
pedes censeri oportere manifestura erat, quam romanos. 
Pars autem dimidia stadii romani pedes coniplectebatur 
romanos 812 1: supererunt pedes 47^, qui certe negligendi 
erant pro more, quem sequitur noster, supputandi per 
partes assis romani. Pars enim assis minima, uncia, seu 
XII^, si vel graeco exemplo censeatur, pedes explet 50; 
si romano, pedes 52 et duodecimam praeterea pedis par- 
tem. Sic stadii parte dimidia breviora fecerint miliaria, 
qnam fecissent veteres, qui stadia 8$ pro modo habuerant DE EUX. MAR. PERlPLOw 187 

romani miliaris. Cnm aatem paaladro hic veteitim error 
e memoria hominam intercidisset , modas aatem Roniano- 
ram exploratissimas is esset, ut stadia iotegra octona sin- 
gulis miliaribus assignarentur, proclive erat, ut emenda- 
tionem illam miliari romano, sais temporibas recepto, ac- 
commodarent iuniores Graeci, et proinde stadia illa octona 
dimidio stadio mutilarent. Hoe ego ad Graecos retulerim 
Constantinopolitanps. Graecam enim huius erroris origi- 
nem prodant huius miliaris auctores, non alii, ut opinor, 
quam Graeci omnes. Prodiint ipsi errores non aliunde 
nati, quam e Graecorum veterum ratiociniis de rebus ro- 
manis, et proinde sibi parum exploratis. Alioqui fateor, 
ne quidem Graecis penitus ignota fuisse Romanorum mi- 
liaria, postquam etiam*ipsi in Romanorum ditionem con- 
eessissent* Hoc ex ipso discimus £TangeIio S. Matth. V. 
IL Nam et in pablicis imperii rationarijs, et in publieis 
metatorum' itiaerariis, iam assueverant Romanorom milia- 
rtbus etiam provinciae, sed procul dubio Tcris octonorum- 
qoie 9ti^diorum« Novus autem ille falsusque miliaris mo* 
dos vix potuit ab liliis esiSe, praeterquam a Graecis; et a 
Graecis, ut puto, constantinopolitanae ditionis. 

§. 6. Et quidem.y ut yidetur, Constantinopolitanorum: sed paulo 

ante nomen ipsum Constantinopolis. 

Novae enim Romae nomen sibi vendic^bat Constanti- 
nopolis , urbisque romanae etiam iura omnia , imperatorem 
propriam, proprium sibi consulem, proprium senatum, 
proprium sibi pariter (pro Romae exemplo) urbis prae- 
fectum: inde Romanos se, urbisque praefecturam Roma- 
niam appellabant^ Occidentalis Romae incolas ne quidem 
Romanorum, sed Latinorum duntaxat nomine dignabantur. 
Proinde et mores etiam romanos aifectabant, qua magis 
Roiaani viderentur; in his etiam hunc, de quo agimus, 
miliariuni; verum ita plane, ut decuit graecae stirpis ci- 
vitatem. Linguam enini retinebant etiamnum urbis Byzan- 
tinae, et cum lingua, gentis suae etiam errores. Sed for- 
mam miliaris publicam mutare antea non poterant, quam 138 DODWEJLJLI DlSSERrATiO 

imperii potestate potirentur. Nec in eaui , quiua hie ob- 
servatam legiaius, mutaturi eraot principes, qui in Rona 
veteri imperii sedem possidebant; neiupe romanaram cob- 
suetadinum peritiores, quam ut a primaeva romani milia- 
ris forma tantopere aberrarent. Itaque post tempora Coa- 
stantini necesse est nostruni hunc vixisse scriptoreiU| si 
quidem nostra illa procedant ratiocinia: nisi forte faanc 
eandem miliaris formam in orienteni introdnxerint, mmi 
Constantinopolitani, sed Nicomedienses, CQm imperii etiani 
augustei, et quidem primarii, sedem in Nicon^dia pone- 
ret Diocletianns. Sic potuit noster tuin scripsisse, don 
Byzantii nomen adhuc retineret, quae postea Constantiao- 
polis appellata est. Et sane Byzantii appellationem afOii- 
bet etiam ipse, nulla mutatae vel levissima significatione. 
Quod sane esset c^r in urbe tam insigni merito ninur^ 
mur, si post imperii sedein eo translatam ipse vixisset; 
ea potissimum de causa, quod in aliis urbibui obsenriorU 
hus, sui tainen saeculi, pariter ac antiqua, nomina sedolib 
observarit. Cur itaque hoc idem non observaret ln:hiii%e 
oiuniuni praecipua? Est ergo haec auctoris nostri aatai 
potius fortassis anteferenda; vel forte potius illius, cuios 
fidem est secutus , ut niox ostendemus. §. 7. Proinde huius Peripli auctor esse non potuit Alypiun, 

cuius meminit lulianus Apostata. 

Pugnabit autem illa, quo niinus vernm esse possit, 
quod sum aliquando suspicatus, ut nostri operis auetor 
fuerit Alypius Caesarii frater, de [quo i(a lulianus Apo- 
stata, Epist. XXX:"i/djy ^lv srvyxccvov dvBL(iBvog r^g vo- 
CoVy rrjv \yB(ayQa<plav oxt anBCtBilag, ov ^ijv, H^atxov dia 
Tovro TJdBCjg idB^d^urjv ro naQa 6ov jtLvdxLOV dTCo&caXiv. 
'*ExBi ydg x«l rd SLayQdfi^ara rciv jtQoOd^Bv fikkrLOV , xal xats- 
(lovCoCag avTOy JtQoC^Blg rovg Id^fiovg, ov ^dxrjv deidwzag 
rrjv BovTtdhovy xard rov KvQrjvaiov noLrjr^Vy dkX oTovg ij 
xakrj 2^anq)(o ^ovkBraL roig v^voig (Heyler. vo^oig. G.) «p- 
fiorruv., Quod equidem opere quasi musivo variegaium 
fuerit hoc Aljpii opiis geographicum , alternis, oratione DE EUX. MAR. PEBII>LO. 

sohita et iambis tessellatam , in eo sane Bimilis erat no- 
strae illa etiani: Al<fpii jGeographia* Sed ab fpso' fuisse 
videntur Alypri> ianibi illi, quorum nomine Alypium tantis 
ornat praecohiis infelix ilkiperator: nihii tnim ad< Alypii 
laudis feoissent iaubi alieni. Et mvaxLOV complectebatur 
Alypii Geographia, tabellara nempe geographicam cum 
diagrammatibus, quae technicae potius geographiae erant, 
quam historica€P; ^ ih tabulis praecipue locuin, ut vide- 
tur, habebant. Novter totoa historicus est, nec qnicquam 
babet, quo. 'geopraphiae artiliciafm e^xcoleretor. No^ ob- 
atat^ergo quo miiMis haec vera fuerit anetoris aetas. 

9. 8. LQcorum' eortfndem nomiiia diversis linguis poterant sibi 

^ ini^icem fotsse coaera. 

Sed hon esse.admodura antfquum nostrum illud ovedi- 
dit cl. Vosifius evincere, quod antiquis nomimbus reti^tio^ 
res sobdident appellationes. Sed nullo testimonio confir- 
ra^Vit, hac J^quairidedimus) aetajte appellatibn^m' allqnam 
auctori cqaevam fulbse receatiorehi : nonnullae <^erte pote- 
rant aaraodum fuiilse antiquae', ipsisque rece|ftissirais apud 
Graecos ntiiniinibus coaevae. Theodosiara ^ ait taurica 
dialecto ^el alanica 'Jgdavda appellatam, quod^idera valet 
ac si graece diceretur ^Entdd^eog. Antiquura illud fuisse 
nonien, etiara alanicura, exinde constat, quod a gentilium 
debrura septenario aliquo, forte planetarura, einanarit: 
inde etiara, qood in confinio illara Bo^porianorura Tauro- 
riimque sitara, fuisse testetur Slifabo^. Rectie ergo tau- 
rica die^Iecto nonien illi fuerit assignandura, etiam a pffraa 
urbis origine, -quo vicinis innotuerit; et aliud a graeco, 
ut erat vicinorura lingua etiam alia. Sic enira hodieque 
reperiinus in provinciis multarum linguarura etiara loco- 
rura eorundera raulta ess^ nomina. Ita in Flandria no- 
mina belgica sunt atque gallica; et in Wallia, noniina 
pariter anglica et britannica, quorura unura alteri nou suc- 
cedit, sed siraul arabo apud suae linguae participes usur- 

1) Peiipl. Mar. Euxin. p. 5. Huds. — 2) Strab. p. 309 (pag. 
476 init. Aim,). 140 DODWELLl DISSERTATIO 

pantar. Sic eiiaHi urbeni, quam cives ipsi Olbiain, fioi- 
timi BorystheDem^ appellarnnt, etiam^a temporibus Hero- 
doti^: eadem, ni fallor, causa est Borysthents flaTii, 
qnem noster Danaprin suo tempore appellatiim esse scri- 
bit, lornandes Danubium vocatum esae testatur, in qM 
voce Danapris vestigia agnoscit ipse Vossius. Itaqae i 
diu ante lornandem innotuerat nomine illo Boryach' 
nec quicquam habet quo, suo etiam tempore, nomeo ilM 
novum fnisse innuat. Idem addit lornandes, a qaibm Bo- 
rystbenes ita fuerit appeliatus; nempe ab accolis. Prolnle 
etiamnum apud peregrinos^orysthenis nomen notius fuisbe, 
ni fallor, indicat: ita eodem tempore flavius, qui Graecis 
Borysthenes, idem Danapris apud accolas audiebat. Erat 
enim sane graecum nomen Borysthenes^ nt e vocis fiae 
manifestum est: proinde ipsa urbs Olbia, eadem .a Grae- 
cis Borysthenes vocata, testibus hoc ipso nostri Peripli 
*auctore^ et Herodoto^. Quomodo ita, ni vdx fnisset 
graeca Borysthenes^ Hoc si verum, potnit aomra Dans- 
pris lingua accolarum decantato apud Graecos nomini fA 
coaevnm fiiisse, vel etiam fortassis antiquius. Net eaim 
est quod dubitemus quin nomen fluvius antea habuerit 
apud accolas, quam Graecis ipsis innotesceret. Snnt porro 
apud nostrum varia locorum eorundem nomina, quae an- 
tiqua omnia fuisse veteres agnoscunt. Ita portus idm 
Athenaeon et Scythotaurorum (pag. 5. 6. 7): ita Taurioam 
(Eubuli portum G.), vel Symbulon (p. 6): ita urbs Cytae 
et Cydeacae (p. 5): ita Carae et Careae (p. 18): ita in ve- 
tustissimis ncTminibus Dionysopolis (p, 18), quae noster hic 
recensuit, pro more suo, accurate. 

§. 9. Daphne Sosthenii ad discrimen Daphnes Antiochenae: anti- 
quior ipsa Daphne Sergii , suburbio Constantinopolis. 

Sed de portu jdaq)vi]g v^g (laLVonsvtjg y addit noster, 
roi/ vvv XsyonBVOv SoCd^evTjv, Hoc exemplis illis accensat 

I) Steph. BoQva&hrjg. -- 2) Ilerodot. IV, IT. Cf. Koehler: Re- 
nmrques sur les antiquites ds Bosphure, p. 13. Gail. — 3) Fag. S. 
lluds. — 4) llerudot. 1. c. ,D£.f:UX« IIAK, PERIPLO. i4i 

cl. Vossias, e iquibns.coUegit Qostrnm Don admodain faisse 

antiqnum: sed quo demum tempore nomen portus ille no- 

vum Sosthenis acceperit, de hoc niliil observaTit vir ce- 

leberrimus. Sed ii<uvo(Aevfis ^ccq^vijg nomine. portum illum 

siinpUciter designavit Arrianus, quasi aliud nullum, quo 

tum appellaretiir» haberet exploratum. Yel inde mihi su- 

sp^cta est emendatio cL Harduini ^, qua Plinio ipsi Sostbe- 

nis huius mentionem insei^uit, Plinio, ut opinor, incpgniti. 

A Bosporo (inquit ^Piinius^) sinus Casthenes* Vet. cod, : 

Leosthenes: reponit Harduipus Sosthenes* Sed cuimt bo- 

men ignoravit Arrianus , non est quod credamus Pliuio 

fuisse expioratum. Utcunque tamen alienus .est hic Plinii 

iocus a pprtu Sosthenis* De sinu ioquitur Plinius; noster 

de portu : et in Asiae ora ponit noster portum , quem So- 

stheni tribuit; Plinius Casthenem suum in ora eiirQ|»ae8« 

Utcunque tamen Sosthenii etiam huius meminit Nicepho- 

rus patriarcha ad ann» aerae christ^ dccxvi»: inde Uwo^i- 

VBLOV in nostro etiam reponendum, uti etiam ex 'Leontio 

Scholastico ^, Itaque aate annilm ilium 717 iam ita re- 

ceptum est recentius illud Sosthenii nomeui. ut antiquius 

^dq)vijs (iaivo[iBr/7ig in desuetudinem abierit* Adhuc aii- 

quanto erat, ni faiior, antiquius: nam praeter hunc Daph- 

nes portum, qui ad dextram erat navigantibus in Euxi- 

num, et propterea in ora afiiana, erat et alia ad sinistram 

Daphne suburbium in ora europaea, o keyetdL ^JBQytoVy in- 

quit Stephanus^. Facile intelligimus quam necessarium 

fuerit ambas illas Daphnas in eiusdem Bospori Thraeii 

oris ambabus sitas invicem distinguere. Quod* factum .^r- 

bitramur duobus hisce cognominibus virorum, ut videtur, 

excultorum, Sergii et Sosthenii. Erat autem nostra, quae 

Sosthenii nomen accepit, multo quam altera fuerit, anti- 

quior: nostra temporum etiam mythicorum; aiterius men- 

tio nulla, quod sciam, apud veteres* Imo ne quidem esse 

potuit suburbii; urbis nimirum vei Byzantinae, vel Con- 

1) Harduin. |Adn. ad Plin. tom. I. p» 811. — 2^ PHn, N. H. 
IV, 11. — 4) Antholog. graec. lib, IV. cap. 25. — 4) Steph, ^oc- 
cpvri, £t ex eo Eustath. ad Dionys. vs. 816. 142 DODWEI^LI DI4SRRTATIO 

stantinopolitenae : potius, existimo, Conitantiaopolitanae* 
Sergii opus illud fuisse indicat, nt puto, nometi Sjtqym, 
Tantundem enim valet ac iQyov SBqyvov {m»V forte potiis 
scribendum I^SQyLBiov) , ut Sosthenis etiam opus appelbbA- 
tur £cD6^ivsL0v. Delicias autem et amoeqitates. praocipie 
quaerebant veteres in suburbanis laxius faabitatis, et pio- 
inde loca secessibus idonea facilius suppeditBDtibas , locif 
nimirum, porticibus, piscinis, gyinnasiis, atqae ambula- 
cris. Hoc ipso voluptatis nomine nescio quicquoMno fue- 
rit celebrius (dicam an infamiusl) Daphne Antiocheiia, co- 
ius exemplo Sergium existimo hoc suura suburbannm eoa- 
didisse, et propterea Daphnen appellasse^ hominem iiin- 
rum , ut ex ipso constat nomine , romanum : proindo Coo- 
stantinopolis civem, quae hoc ipso novae Bomao nonine 
gloriabatur, non autem Byzantii, cum urbs illa a Severo 
excisa, Perintho deinceps (quae eadem Heraelea orat) sub- 
iiceretur, ut aegre adniodum deinceps vel civitatis illostfis, 
nedum romanae, dignitatem tueretur. Itaqne si ad hnlas 
Daphnes discriinen, alia ilia Daphne asiana Sostheoii iio- 
men acceperit, ita recentius fuerit urbe Constantinopoli- 
tana nomen quoque Sosthenii, quod non ferunt nostrae ra- 
tiones. Fieri tanien potest, ut ad Antiochenae Oaphiies 
discrimen portus ille Sosthenii nomen acceperit: sic onaia 
respondebunt satis accurate, Erat enim Sosthenis illa 
Daphne multo antiquior Antiochena, ut recentioribos sois 
temporibus nomen Sosthenii accipere potnerit, cnm iam 
celebris esset Daphne etiain Antiochena, ut ab ea iater^ 
nosceretiir. £t vicissim illa Antiochena Daphne antiqaior 
suburbio Constantinopolitano: imo ipso Diocletiani imperioy 
cui propinquum nos fecimus huius Peripli auctorero, Hoc 
certum est ipsum quoque illuni Sergium suburbani Con- 
stantinopolitani anctorein, antiquioreni fuisse Sergio illo, 
cuius meminit, lustiniani M« iniperio exeunte, Agathias'. 
Sergii enim, qui suburbanum condidit, meminit ipse Ste- 
phanus, cuius epitomator ipse Herniolaus floruit sub Io« 
stiniano. 

I) Agath. lil). IV. pag. 141 [p. 273 .ed. Niebuhr.]. DE EiiX. MAR. PKRIPLO. J43 .§. 10, Aulaei ti^chi, novum nomen Therae, post Arrianum, sed ante 

tabulas Peutingerianas. Apolloniae nomen apud Marcianum 

Ileracleotam. £adem Sozopolis, tempore forte Constantini. 

Avkalov tH%0£ ro iByofievov Oi^Qag %g)qIov. Ita noster 
(p. 15): et quidem Avkaiov telxovg in suo quoque Maris 
Euxini Pariplo (p* 2t) meminit >etiam Arrianus , eousque, 
ut videtur, veteri adhucnomine designari soliti: et Tbe- 
ras mentionem in Tabulis Peutingerianis occurrere recte 
observavit maximus Vossius. Medio ergb tempore inter 
Arrianum auctoremque tabularum Peutingerianarum nova 
.illa obtinuit appellatio, quae potuit adeo satis fuisse anti- 
qua. Superest tandeni Apollonia, cuius coaevum sibi no- 
men Sozopolin memorat Anonymus. Sub Apolloniae no- 
.mine de hac urbe loquuntur Scylax:, Strabo, Mela, Pli- 
nius, Arrianus, Marcianas etiam Heracleota: imo ipse 
qnoque Stephanus, quo loco numerat cognomines ApoIIo- 
nias» Nec tamen inde constat, an illo quoque Stepjbani 
saeculo nomen illa ^mutarit ApoIIonia. Auctorem ^enim, 
tum alibi saepissime, tum hoc praesertim in loco, excer- 
psit Stephanus, qui ex professo in unum collegerat cor- 
pus urbes sibi invicem cognomines: utilissimo sane consi- 
lio, ut vitarentur errores in historia frequentissimi pariter 
ac facillimi, cum propter nominis similitudinem ipse con- 
fundantur: eodemque ^consilio, quo etiam illi usi sunt, qni 
viros pariter cognomines recensebant, quos excerpsit Laer- 
tius. Satis enim erat, quocunque, demum saeculo vixisset 
auctor, si vel olim nomen urbs habuisset* de quo agebat, 
ut reliquis eiusdem nominis urbibus accenseretur. ..Utcun- 
que tamen, post tempora saltem Marciani, nomen vetus 
.urbs illa, de qua agimus, retinuit Apolloni^e: Sozopolin 
illam esse geographo Nubiensi, uti etiam nostro saeculo 
tbbservavit ipse Vossius. Est autem forma illa vocis qui- 
dem graecae, pro barbarorum autem iuniorum pronuntia- 
tione in barbaricam de^enerantis ; cum nempe lingua.etiam 
graeca, propter barbarorum incursiones, in illis quoque 
partibus iam non esset amplius vernacnla. Itaque cum 
scriberet etiam Nubiensis, iam graeci nominis usum cor- IM DODWELLI DISSERTATIO 

I 

ruperant vicini, graecaeqae linguae iinperiti, barbari: 
Graecis nimimm pulsis, vel barbaroram mores diatimi 
consuetudine deficientibus. Atqui Graecoram erat noinen 
illius urbis etiam posterius Sozopolis, etiamnnm ma lin- 
gua suisque moribus utentium: itaque, ut Marciano Ilers- 
cleota recentius, sic multo tamen antiquius geographo Nn- 
biensi. lllius nominis urbem legimus in Pampbylia, tem- 
poribus ^ etiani iroperii graecbromani recentissimis. 81 
coniecturis ex historia petitis augurari liceat, vix credi- 
derim diu post Marcianum sui iuris in illa Euxini Marii 
ora fuisse Graecos. Nam a temporibus Claudii (qui soe^ 
cessit Gallieno) secundi, molesti erant in omni illa on 
Scythae, aliique barbari; ita quidem ut vel romani impe- 
rii fines aegre admodum tuerentur principes illius saeonK 
bellicosissimi. Multa gessit in illos, atque admodum prae- 
clara, ipse Claudius: et tamen Daciam, quae illis obnoxia 
erat, Transdanubianam, Iquasi quae defendi non possiti 
dimisit Aurelianus, princeps invictissimus et victoriosissi- 
mus; sic^ enim illum, nec iramerito,*appeIIant cippi« Inde 
factum, ut Illyricum provinciam fecerit Diocletianas Cae- 
saream, et quidem Caesaris bellicosissimi, cui fuerit ad 
ripam Danubii cum gentibus barbaris luctandum; sic enim 
loquitur Lactantius ^ : sed et Constantinum * ipsum exer- 
cuerint his iisdem partibus Sauromatae et Gothi. Qui non 
illos modo, veruin etiam Scythas^ ipsos volentes in suam 
ditionem recepit* Tum ergo liberum erat Graecis, in saas 
sedes restitutis, ApoIIoniam alio||deinceps, sed graeco etian 
et ipso, Sozopolis nomine designare* Omine certe auspi- 
catissimo, ut Servatori potius quam ApoIIini, beneficiam 
illud referrent acceptum* Et sane novi, quasi e postlimi- 
nio, initii novnm illud fuisse videtur Graecorum, iu e»> 
dem civitate, nomen. Tum etiam commodissime romano- 

1) Nicet. Choniat. loann. Commen. p. 10. Et in Alex. p. 169. 
— 2) Gruter. CCLXXVI, 4. — 3) Lactant. de Mort. persecutor. 
cap. 19. — 1) Euseb. lib. IV. Vit. Constantin. cap. 5,6; Kocrat. 
lib. I. cap. H; Theodoret. lib. I. Kcci. hi.st. rap. H. — f») Euseb. 
lib. I. Vit. Constantin. cap. 1, rt alii. DE EUX* MAK. PEBIPLO. ^ 146 

riim miliarium modum (qaalis in hoc opere sapponilui') in 

bis etiam Scytharum et Ponti Ettxini oris statuerimns, cum 

hnius orae incolae universi imperium agnoscerent roraa- 

num. Neo sane tempns magis congruum, ut puto, repe- 

riemus: nondum enim nomen forte mutaverat Byzantium* 

Hanc Constantini victoriam ad annum imperii XXIIm re- 

tulit Theophanes, et ex.eo Cedrenus: forte ex ipsis Eu- 

sebii Graecis* Ad ann. Constantini XXV victoriam ean- 

dem refert latinus Eutebius, interprete SS. Hietonymo: et 

tamen pontem lapideum, quo Danubium traiecerit, ad ann. 

imperii [XXIII statuit auctor Chronici Paschalis; et qui- 

dem illo ipso anno his ipsis partibus fuisse Constantinum 

e codice colligitur Theodosiano: acceditque proxime ad 

sententiam Theophanis et Cedreni. Haec si vera sint, ita 

nrbis Constantinopolitanae saltem Encoeniis, quibus no- 

men mutavit, antiquiora fuissent ilia, de quibus agimus, 

Constantini gesta in barbaros. Non me quidem fugit, ne 

quidem ipsis Coustantinopolitanis , constare suae urbis ori- 

gines: nempe, ut videtur, quod epocham urbis suae, post 

multos demuni, quam conderetur, annos numerare coepe- 

rint. Est autem receptissima illa, apud oj^timos cbronolo- 

gos sententia, quae urbis iam conditae dedicationem sta- 

tuit Symmacho et Gallicano coss. anno aerae christ» 830, 

t;um in feriam Ilm, indictionemque Illm incideret dies ur- 

bis natalis maii^XI, auctore Chconici Paschalis et Idatio: 

sic fuerit belli in barbaros initium initio dedicatae urbis 

antiquius. Conveniet enim dedicatio illa anno Constantini 

XXIV^: sed sequenti anno Constantini XXV victoriam 

in Gothos ponit Eusebius, Servorum autem Sarmatarum 

rebellionem, qua eticctum est ut in ditionem Romanorum 

venirent Scythae, facit idem adhuc triennio recentiorem« 

Apponit enim anno Constantini XXVIII, qui exibat anno 

aerae iiostrae christianae 834:, eodemque anno ponit etiam 

Idatius. Et quidem ita loquuntur plerique, ut victoriarum 

illarum saltem finem faciant urbe Constantinopolitana re- 

centiorem. Hoc si tempore scripserit noster, erit sane 

cur miremur nullam hic occurrere mentionem novi nomi- 

nis urbis Constantinopolitanae. 
II. 10 J46 DOnWEIiLl DISSERTATIO 

§« 11. Potuit hic noster Byzantii nomen usurpsure, etiam pottqiuK 

condita esset Constantinopolis. 
Alioqui autem tam recenti tantarnm victoriarum me- 
moria, erat sane opportunissimum , ut nova harum dvita- 
tum nomina, qnae novae illae victoriae patefeciflsent, au* 
ctor nostri Peripli graecus civibus suis graeqis ipie siffli- 
liter aperiret. Erat enim, ut videtur, ipse haius expedi- 
tionis comes, vel forte a comitibus accepit, quae hic can 
aliis communicanda censuit: ab illis certe, qui regionen 
ipsi obierant, nisi ipse hoc idem fecerit. Inde Iingaaram 
huius regionis v^rnacularum peritia, Alanlcae atque Tau- 
ricaer, quam raram admodum legimus in huius laeculi icri- 
ptoribus: inde et nomina locortm barbara a gratfcii ad- 
modum diversa, quae fuerant in usu exteromm receptis- 
sima. Haec enim nomina linguarum parum celebrium ae- 
gre fere quispiam praeterquam in vicinia audierit. Ita nc- 
mina locorum wallica rarus est in Anglia ^Walliae noB 
finitima, qui habeat explorata. Huic ergo tempori optime 
conveniunt auctoris nostri, quae occurrunt, ut opiaor, tem- 
poris notae. Nihil habet certe quo tam serus eaae viBca- 
tur, quam volebat celeberrimus Vossius: ne quidem loci 
nomen, cuius origo recentiori saeculo certo asseri possit, 
in eo reperimus. Hoc unum tanien, ut dixi, obstat, quod 
Byzantii nomen, non Constantinopolis, in urbe regia usur* 
parit. Non quidem quasi nomen illud a prima novae or- 
bis fundatione, saltem ab Encoeniis, non fuerit assigna- 
tum: cognominem enim ipsi Constantino fuisse, ipse, qui 
tum vixit , testatur Eusebius ^ , et multa Constantini edicta 
legimus Constantinopoli signata in codicibus. Sed Grae- 
cis fortasse magis placuit nomen urbis antiquum Byiafr* 
tium; et certum est nonien ipsum Byzantii satis esse fre« 
quens apud recentiores etiam sopbistas, Historiae Byzan- 
tinae scriptores. Dedita enim opcra sermonem saeculi 
non sui usurpant illi antiquorum acmuli. Ae^eig praecipne 
veteris florentisque Graeciae adhibent, quibus tot luppete- 
bant purioris ae\i lexica, Sic observavi ipse in Luciano, 
li^eav veterum superstitiosissimo cultore, /aro magisCra- 

l) Kuscb. Vil. Constant. lib, 111. cap. 17. DK EUX. MAR. PERIPLO. ' 141 

I 

tus romanog vecibus cdaeTae Lueiano Graeciae designari, 

vTtavtKOVj av^hmaxov^ sed veteris Graeciae, quae remanos 

dominos nondum agnoverat,^ aQiioetov, 6%Qarrjyov^ etc. 

Similiter fecit in rectoribns ecclesiae christianae , quos nec 

ipsos nominibus denotavit graecis ecclesiasticis , sed Grae- 

ciae illius quae Christi vel nomen ipsum nondum audive- 

rat. Erat porro in recentioribns Graeciae scriptoribus af- 

fectatio illa, potius quam aemulatio Graeciae antiquioris in- 

signissima. Mffii^yLOV appellabant antiqui rbetores, si 

quis Persis faveret, antiquae Graeciae universae hostibus 

infensissimis : nec immerito, quod Cyrus maternum genus 

a Medis deduxerat, et reges proinde Cyro oriundi. Ean- 

demque vocem usurpant Graeci etiam iuniores de Persis, 

qui tertio demum aerae' christianae saeculo Parthorum suc- 

cessionem interruperunt, nihil quicquam habentibus cum 

Medis, vel cum ipso etiam Cyro, commune« Inde Persa- 

rum Turcarumque nomeh confnodit Nicetas Choniates: et 

mensium etiam nomina attica adhibent Constantinopolitani 

iuniores, cuni tamen certum esset Constantinopoli , quae 

nova erat Roma, non alios fuisse in viilgari usn menses, 

quam ronianos. Inde tanta illa iuniorum dissensio , cum 

menses atticos committunt com romanis, quod, ne quidem 

apud iuniorum saeculorum eruditos in eonfesso esseft, quis 

mensis atticus vetus, cui mensi constantinopolitano recen- 

tiori responderet. Hos ergo nihil est cur miremur si no- 

men barbarum Constantinopolis neglexerint , Graeciae ve- 

teris vocabulariis prorsus incognitum. Magis autem est 

cui: miremiHr idem facere nostrum, qui professione geogra- 

phus est: his enim a vulgo potius, quam a veteribus, nor- 

ma capienda erat. lllud ergo loci nomen magis proban- 

dum, non quod a classicis auctoribus, sed quod a vulgo, 

magis usurpatum erat^ sic enim fieret, ut de quo loco age- 

retur, lectores facilius intelligerent. Procedit autem haec 

ratio pariter in historia ac in geographia, si quidem per- 

spicuitatem magis, quam veterum superstitiosam imitatio- 

nem, auctores illi ob oculos habuissent: et tamen bistori- 

cos illam neglexisse constat. Proeedit quidem; eo taraen 

magis in nostro procedere videbittir, quod mutatorum no- 

10* 148 DODWELLI DISSERT. DR EUX. MAR« PERIPLO. 

minam ipse fam cautum se praebuerit monitorein. Nec 

porro fieri potuit, ut urbis constantinopolitanae novum 

nonien eum latere potuerit, qui sub ditione Bcripserit im- 

perii oiientalis, post urbem illam denuo a Constantino re- 

stauratam: non potuit sane. Quid si autem sua haec no- 

ster vetustiori auctori accepta retulerit, qui tum Tixerit, 

cum in Nicomedia sedem imperii augustei statuisset Dio- 

cletianus, et tamen antea quam nomen mutasset Bjsan- 

tium? Sic potuit urbem eo potius nomine, quod ia auctoie, 

cuius iidem est secutus, repererat, appellare, quam novo 

illo, quod suo demum saeculo notius erat receptiusqoe. 

Cur autem saltem novi nominis lectorem hic non monniti 

ut in Borysthene, portu Daphnes, Aulaeotiche, ApoUo- 

nia? Potuit in causa esse novi huius nominis ipsa celebri- 

tas, maior certe, quam ut lectorem illius ignarum suppo- 

nere posset; eoque maior, quo novi norainis originem aa- 

ctor propius attigisset. Tum enim non potuit (ne quidem 

apud vulgus) nomen vetus obsolevisse Byzantii. Ita ne 

quidem indocto lectori obscurum fuisset, quae esset nrbii 

quam in auctore suo Byzantium appellatam ropererat. 

Eandem etiam fuisse, quae tum Constantinopolis nomine 

veniebat vulgo, id quoque tum notius esse potuit, quam 

ut de eo lector fuerit monendus. Longe autem abest, ut 

eadem fuerit earum urbium causa quarum mutata nomina no- 

ster observavit» Illae enim^ quantumvis stirpe graecae, com- 

mercium tamen, ante Constantinum, vel nulluni habebant 

cum GraeciSj vel rarum admodum ct ignobile; ut facile pro- 

inde nescirent Graeci nnperas, si quae unquani contingerent, 

in illis civitatibus, rerum convcrsiones ; praesertim cnm rari 

admodum fuerint apud illas domestici historici , nec exteris 

nota nionumenta, his niaxime, de quibus agimus , tempori' 

bus. Sic facile nesciri poterant hae nominum mutationes, 

dum alienae essent urbes illae ab imperio romano : nesciri 

non poterant in urbe orienf alis iraperii -priniaria, Ilanc ergo 

aetatcm huic scripto commodissime assignabimus, qua nec in 

oblivionem vcnirc potuerit nomen antiquum Byzantii, nec vi- 

cissim Graecos latere potuerit novum nomen Constantinopolis. FRID. lAC. BASTIVIS 

DE PERIPLI AIICTORE ANONYMO. EXCERPTUM EX EIUS- 
DEM EPISTOLA CRITICA P. 2 sqq. 

Codex Antonini Liberalis Bt Parthenii in eoruin nu- 
iiiero est, qui olim ex bibliotheca Palatina Electorali, 
quae Heidelbergae erat, in Yaticanum, nuper in tialliaro, 
ut cimelia bibliothecae parisiensis augerent, translati sunt. 
Scriptus est in membrana et omnino e praestantissimis 
codicibus graecis, quos nmquam vidi. Literarum forma 
tam in textu quam in parvo notarnm' in margine adscripta- 
rum numero est elegantissima et propius abest in scholiis 
marginalibus quam in textu a quadrata; quod schbliorum, 
qaoruui litterae tantum non omnes maiusculae sunt, leotio- 
nem non .parum impeditam reddit. „Nonnihil me torsi" 
inquit Guilielmus Xylander (ad Phlegontem Trallianum p, 
317) ,,in legendis scholiis ob rarissimam et obscurissimam 
characterum ab usitatioribus^ discrepantiam ^S Scriptum 
esse codicem puto ineunte seculo decimo: nam docente 
Parquoio (Parquoy), viro in dignoscendis antiquis codici- 
bus versatissimo , animadverti similitudinem characterum, 
quae intercedit mte? hunc et enm codicem, qui inter vete- 
res huius bibliothecae millesimus octingentesimus septimus 
est, Platonis opera continens. Atque licet mihi eiusdeiii 
similitudinis causa provocare ad eiusdem philosophi opera 
manuseripta, quae exstant in bibliotheca vindobonensi sub 
Nro 54, cuius codicis character animo meo eo clarius ob- 
versatur, quod primus fuit inter manuscriptos graecos, 
quem a principio ad finem perspexi et cum aliis contuli. 

Sed redeamus ad codicem nostrum, non magis anti- 
quitate omnibus notis externis probata, quant interna ra- 
tione praestantissimum* Yaria quae continet opera, non 
ipsa solum cura sunt dignissima et maxiipa ex parte accu- 
ratissime scripta aut correcta, sed pleraque non exstant 
nisi in hoc uno codice, qui propterea fons est plurium 
editionum. 

Antequam vero ad scopum huius epistolae primariuni 
pervenio, non alienum fore puto, si singularunk partiuia 150 FKl U, I ACi II A8TI LS 

eias indicem Tibi proponam, illo, qudm Fridericus S}1- 
burgius in ' catalogo manuscriptornm graecorum bibliothe- 
cae palatinae inserto a N. Miegio Monumentis pietatis et 
litterariis virornm in re publica et litteraria illustrium se- 
lectis. Francof. 1701. 4. exhibuit, exactiorem et paulio 
ampliorem. Cf. de hoc libro Niclasii praefat. ad Geo- 

pon. p. X. 

Codex num. 398 insignitus constabat olim 3S1 foliis 
quartanis, quorum tria priora perdita sunt ante longum, 
ut videtar, tempus. Continet haec XIX opera* 

I. Periplus Ponti Euxini et Paludis Maeotidis auetore 
anonymo. Hoc opns in hoc solo codice repertum ab ini- 
tio mufilatum est« Descriptum est a Salmasio, cnm co- 
dex adhuc Heidelbergae habitaret^, et inspectum a Laca 
Holstenio, postquam Romam translatus erat. Apographon 
Salmasii ^ venit in nianus Isaaci Vossii , a quo primum 
editum est cuni Scylace Caryandensi Amstelod. 1689. 4., 
iterumque a Iac« Gronovio ih Geographicis antiquis* Lugd. 
Batav. 1007. 4. et in Geographiae veteris Scriptoribns mi- 
noribus. Oxoniae. 1008. 8. Vol. L in fine. 

Auctor anonymus multis locis exscripsit opus roetri- 
cum, cuius iani Isaacus Vossius niagnum numerum ver- 
sunm verisimiliter ad neQifjyTjOLV Scymni Chii pertinentinin 
restifuere conatus est. Alio tempore post editionem Voa- 
sii a. 1084. Theodor* Kycquius in lucem emisit Lugd. Bat. 
(apnd lac. Hackium) Notas el castigationes posthumas Lu- 
cae Holstenii in Stephanuni Byzantium, subiungens (p. 874 
— 888) ,, ScymniChii fragmenta TreQLrjyfjaecag hactenus non 
edita cuni versione latinu Lucae Holstcnii/^ In praefa- 
tione fol. 4, ab init« dicit: „Unde haec fragmenta deproiii- 
pta fuerint, et qua auctoritate Scyinni Chii nomen ferant, 
cam saepius ab amicis Roniae quaesierim, nemo dicere 
valuit.^* Constant vero haec fragincnta maxinia ex parte 
locis auctoris anonymi. lacobus Gronovius (in Dedicatione 
Geographicoruni antiquoruni) ex hac siuiilitudine censet, 

1) Vid. |ji. Cusauboiii epistolae ed. Alinelov. |>. 301. — 2) Vid. 
Clauihi Salmoftii epifltolae. p. 216, DE PERIPLO PONTI EUX« etC. 151 

ver&us bos non ex mannsoripto aliqao esse desamtos, sed 
ab ipso Holstenio ad textam anonymi compositos, more 
fere Isaaci Vossii. Qnam tamen opinionem reiicit Dod- 
wellus , vir doctus acerrimique iudicii (ad Geogr* min. vol« 
II. p. 102. 5.), omnia fragmenta Scymni Chii reperta esse 
in codice aliquo a veritate propias abesse iudicans, his 
ductus rationibus: 

1. Lucas Ilolstenius, homo spectatae fidei, adfert in 
notis ad vitam Pythagorae a Porphyrio scriptam versas 
aliquot ex his fragmentis nt ineditos 8cymni Chii^ eum 
vero versus, quos re vera ipse fecisseti pro versibas Bcym- 
ni vendidisse, non est credibile* 

2^ tironovii suspicio pertinere nequit ad 75 versns 
posteriores, quoruni ne vestigium quidem apad Geogra- 
phum anonymura exstaU 

3. Ordo fragmentorum diversus est ab ordine Peripli ^ 
accuratissime vero congruit cum dispositione nsgvtiyi^tSeGig^ 
quantum ex prima, quam habemus, parte cernere licet. 
,,Scymnus ipse, inquit, a freto orsas Gaditano sinistror- 
sum oras legit, respondetque hic idem ordo in Ponto etiam 
Euxino, qua quidem Scymni mQiriyTi^LV e Codicibas habe- 
mus manuscriptis .... Contrarius ordo est in aactore 
Peripli anonymo, qui oris dextrorsum lecds ad fretum 
progreditur, etiam in Euxino Ponto, Gaditanam." Cam 
autem ordo fragmentoram conveniat cum parte altera m- 
Qiriyri6ms^ ad veritatem proxime accedit, uniTersa frag- 
menta deberi codici manuscripto a Laca Ilolstenio for<* 
tasse in bibliotheca aliqua reperto. 

£x mea opinione Dodwellus sese non fefelicisset, si ei 
contigissent argumenta ad iadicium ferendam saffioientia. 
Cum igitur post^eius disquisitionem non alia, quantum 
sciam, instituifr sit, rae gratum Tibi, Amice Doctissime, 
facturum esse' spero , dum Tibi rationes proponam , quibas 
dnctus conte^ dam, Holstenium ipsum fragmenta haec ex 
libris oratir as solutae manuscriptis , quos consulendi da^a 
ipsi est cc ia, in versus redegisse. 

1. ^ irsus, quos laudat in ObservationilSns ad vitani 
PythagQ 40 (Roniae 1630) p. 117 ducti sunt, ut 161 prio- 152 FKIU. lAC. UASTIL-J^ 

res fragmentorum , ex nostro Periplo. Ceterum a, lOM 
omnino erant iaediti; nam editio Vossii non prodiit ante 
annum 1689. Pro certo affirmare possura , HoIsteniiiB 
cognovisse nostruni codicem. Is enim ex eo descripsit ty- 
pisqne submisit conimentationem Arriani de venatioiie, 
qnae ]ocum Periplo nostro proximum obtinet. Praeterea 
Scynini fragnienta offerunt, ut deinde apparebit, omoei 
bonae notae lectiones manuscripti, a quibus editio Vossii 
haud raro differt, et exceptis quibusdam minutiis, yelati 
transpositionibus vel elisionibus ad versum constituendum 
necessariis, nihil ibi reperitur, qnod non idera exBtet in 
auctore anbnymo. Yid. quae dictnrus sum ad p. 4. 1. 25, 
et Holstenii castigat. posthum. p. 335 in voce 'TXia. Non 
sine causa igitur credo, Holstenium duxisse baec fragmeota 
ex nostro codice, nee dubito, qnin illa ad hnnc unnm co- 
dicem numeris sint accommodata* Cuicunque enim paalle 
familiarior est codicum anliquiornm notitia, is vix a le 
impetrare poterit, ut credat, versus 161, qui apud anc^ 
rera solutae orationis hinc inde latent, in alio manuscripto 
metro ita inclusos repcfriri, ut neque aliquid grave omii- 
sum, neqne additum deprehendatur. 

Seymni autem Chii nomine Holstenius hos versus sine 
dubio propterea inscripsit , quod anonynius plures adfert e 
principio nsQLijytjaBCjg ^ quare ceteros eiusdem esse auctorii 
autumavit. Ceteruni neQiirjyrj^iVj ab Hoeschelio editam et 
repetitam ab Erasmo Yindingio, non ab origine metricam 
fuisse nec Scymni nomine insignitam constat. Yid. Dod- 
wellum I. c* Yol. I. p. 158. Attributa erat in codice mito, 
ex quo ab Hoeschelio in lucem emissa est, Marciano He- 
racleensi^, sub cuius nomine Scymnum latere non niii 

1) Commentarii liter. (Journal des Savans) a. 1789. menBe Api 
contincnt coninientationem bonae frugis pleiiissimam auct. de Sai 
cta-Cruce (de Saintc - Croix) de nova editiune Geographorum m 
noruni. Cuius commentationis auctor doctissiinus p, 679 ex epiett ■> 
inedita Lucac Jlolstenii ad Pcirescium haec adfert: „ Anony > 
poetae nfQtiJYTjaig ad Nicomedem, Bithyniac regem, iambico c - 
niine scriptu, cui ineptissime Marciani Ileracleotae nomen pr - 
tixere, ^uod «ine ccrto uumiue in manuscripto Marciani xsgh * DE PERIPLI PONTI EUX« etC. 157 

Menippo , qi^m Marcianus transcripsit. ex honim fragmen- 
tis invicem ooniunctis quasi emblematis tessellatum hoc 
opus concinnatum, forte a Constantino Porphyrogeneta; 
cuins coniecturae rationes nnper tibi ei^posui, Posterio- 
rem partem primo in ^Palatino codice reperi a Bosporo 
Cimmerio Byzantium usque, dein primam ab eodffln Bos- 
poro usque ad Phasin in alio Msto Vaticano. eo nomine 
gratis^imum mihi fnit inventum, quod CCXL versus Ano- 
nymi illius poetae nobis conservati fuerint: eoque vehe- 
mentius desidero integrum ex^mplar alicunde protrahi, quo 
damnum illnd resaiciatur. Posteriorem illam partem CL 
Salmasius passim cifat nomine ^bqItiXov paludis Maeotidis 
Arriani, cnm nihil nisi ostium in transitu tangat, et re« 
centior sit non Arriano soluih, sed Marciano quoque He- 
racleota/^ 154 FIIIII. lAC. UASTIUS 

tem ^nisset, ex alio codice HolBteuii, quem edeie con-- 
stituerat in colleclione fragmentoruin geographicoruni, quae 
non prodiit (Vid. Fabric. BibL gr. Vol. IV. p« 664. ed. 
Harlesii), quem denique tamen Hudsonus. publici iuris fe- 
cit tertio volumine Geographorum niinorum. Si DodweI« 
lus, qui a. 1711 in vivis esse desiit, non ignorasset haoe 
anonymum, de nianuscripto , quod perhibet, sententian 
certe niutasset et fortasse quod Gronovius coniectura quo- 
dammodo vaga adsumserat, argumentis probare atnduiBset. 

8. Post ea, quae |hactenus dixi, ordo, qui aliua io 
Periplo, alius in 'nBQLfiyTj66t Iloeschelii est, ne minimaH 
quidem difficultatein parare potest. IIoIateDius differen- 
tiam hanc animadvertens Scymni Chii opus totnm edere, 
eique fragmenta subiungere constituerat. (Vid, FabriciaB 
1. c. p. 663.) Debebat igitur ordinem peripli multum im- 
niutare et illi, quem auctor ubique secutus est, acconimo- 
dare. Sed quare nihil de his omnibus dixit? Explicauet 
sine dubio rem, si editioneiu perfecisset aut certe frag- 
luenta haec ipse in luceiu emisisset. Sed impressa aunt, 
ut supra vidimus, post mortem eius; Rycquius autera ni- 
hil recepit nisi textuni graecum et versionem latinam; 
praefatio et notae, si unquam scriptae sunt, aut perie- 
runt aut fortasse in bibliotheca aliqua cuin materia, ex 
qua Holstenius syllogen illam construere voluit, adhuc 
sepultae iacent. 

Periplo nostro cuni fragmentis Scyinni curate coinpa- 

rato sententiae nieae aliquid obstare videatur, qiiod ipse 

indicabo. Ilolstenio si volupe fuisset, dixerit aliquis, hos 

versus facere, sine dubio loca anonyiiii oinnia nuiiieria ao- 

coiuniodasset, in quibus id facili negotio fieri poterat» Sed 

i.*\stat locus p. 14. I. 1 sqq. , qui sine ulla luutatione in 

\ei'sus duci potest hunc in moduiu : 

Atgios fifyiazov lativ vnbQ avrijv oqos^ 
Ta KiXi%i TccvQ<p zo (liyB^os TCQogffifpt^f^^ 
7'^ T6 xara nrJKOg zav zonav naQSKvdatt ' 
'Ano yaQ KQO^viav^ tav ze IlovznuSv 6q6v 
'AiQi TtSv 'AdQtaziiuSv ditxpaXlH xonoiv * 

1 ) Uetinui hunc rersQm non admodum deganteni , 4uod talvui DE PERIPLO PONTI B U X. etC. 155 

Hi versus iam a Vossio io notis p. tS (ed« a. 1689^) 
laudati non exstaot inter fragnienta a Rycqnio edita, Quod- 
si vero Holstenius , dicat forte quis , anonymi codicem le- 
gisset, versus illi enm fugere non potuissent, cognitos 
vero collectioni snae sinedubio inseruisset^ qnod cum non 
fecerit, sequitur, ut fragmenta sua non ex hoc periplo, 
sed ex alio quodam manuscripto, cui versus illi deerant, 
transscripserit* Ad quam obiectionem equidem haec habeo 
quae respondeam: Holstenius hos versus, qnos quisque 
primo intuitu agnoscit, et ipse sine dubio animadvertit, 
sed cum Scymni ordinem sequeretur, illos intra fragmenta 
recipere non potnit. Agunt enim de monte Haemo, de 
quo auctor loquitur in fine fragmenti roaioris, editi ab 
Hoeschelio. Reperiuntur rersus posteriores huius frag- 
menti apud.anonymum nostrum et adeo completiores, qnam 
in manuscripto Hoeschelii. Itaque opus erat, ne quid ex 
divina arte, in nostro periplo dissimnlata, perderetur, ver- 
sus de monte Haemo non fragmentis roinoribus, sed parti 
jtaQLrjy^^^Bcos praecipuae inserere; nec dubitandum est, quin 
inserti essent, si Hoktenius plenam, quam animo conce- 
perat, Scymni Chii editionem perfecisset, 

Sed satis de fragmentis huius Geographi. Hoc unum 
tanien addendum est, sententiam meam Holstenii cpistola 
supra a me commemorata, nuper interius .cognita, extra 
omnem dubitationem poni. Ita enim ille ad amicum suum 

86 ofTert in msto et quod re rera ignoratur, Scymnus bonosne rer- 
8US an malos fecerit; nam omnes, quos habemus, et quorum plu- 
rima pars, ut supra dixi, incondita est, non tam ab ipso, quam 
ab editoribus profecti sunt. Proinde mihi certe llcebit non priores 
facere, quam isti fecerunt, et admittit metrum comicum saepius 
versus non ad amussim elaboratos i. e. iambos senarios paullo ;li- 
beriores, ut Heynius V. Cl. dicit, de versibus Scymni loquens. 
(Apollod. t. I. p. 405.) Versu meo non contenti eum facili negotio 
emendare poterunt reciso articulo et fiacta transpositione ; qua li* 
centia editores saepe usl sunt: 

'JdQictuixtSv ^ZQ^S diBnpdXXBt^ toxchv, 
Loca similia, in quibus uxQi genitiTO, quem regit, postponitur ex- 
stant passim, v. c. apud Libanium Vo]. IV. p* 538 ed« Reiske trjg 
TJhTilag .... infidvtec vovg OQOvg, dv &%Qi naide^B^Q^ai e^dcoi^. 156 LUC. HOliSTENItJS .^ 

Nicbl. Peirescium (Cf. SaiDte-Croix in Comment. literar. 
h !• p« p* 680): ,,Vix quarta totius operig (TeeQctjyijemg) 
,pars nobis superest. Totum enim internum mare descri- 
pserat, sed solatur dolorem meum, quod ducentos et am- 
plius versus repererim hactenus non editos, in descriptione 
Ponti Euxini, quae falso Arriani nomen praefert, de qaa 
infra XIV. loco scribam prolixius: quibus auctior haee 
nsQf^yrj^ts nostra opera prodibit.^' Incommodum est, qnoi 
tota epistola Holstenii, quae Carpentoractae Meminoram 
in bibliotheca publica adversatur, dum haec scribo, ine- 
dita esU Fortasse Bredovio meo , cuius . Parisiis naper 
commorantis cum voluptate recordor , . mox continget, at 
eam in adspectum lucemque protrahat. 

Periplns Anonymi minori cura, quam cetera omnia, 
quae manuscriptum tanti pretii nostrum complectitnr, bpera, 
descriptus est. Cum vitiosae lectiones Salmasii in omni- 
bus editionibus repetitae sint, emendationes, quas ex ma- 
nuscripto hausi, Tecum communicandas haud gravatim 
accipies. Videbis, tantum abesse, ut versentur in mino- 
tiis, ut etiam geographiae antiquae aliquid subsidii aflfer- 
re possint. Uti illis Jlicebit Clarissimo Bredovio in nova, 
quam parat, editione Geographorum minorum, quae virif 
doctis eo gratior et acceptior erit^ quo rarior liber est vel 
in ipsa Anglia. DE FllAGiMENTO PEKIPLI. EXCERPTUM EX EIUSDEM 
EPISTOLA AD PEIRESCIUM, NO. XIV >. 

„AIia descriptio Ponti Euxini, confecta ex tribos an- 
tiquis auctoribus, Arriano scilicet, Anonymo Periegete 
lambico, de quo supra loco VII. et Marciano seu potius 

1) Ilaec consilio hoc loco exhibui ex Bredovii Epistoiis Paris. 
p. 16» De auctore peripli huius coBf, Dodwelli diBs, {. 7. '^ DE PERIPLI PONTI EUX« etC. 157 Menippo , qi^m Marcianus transGripsit ex homm fragmen- 
tis invicem coniunctis quasi emblematis tessellatum hoc 
opus concinnatum, forte a Constantino Porphyrogeneta ; 
cuius coniecturae rationes nnper tibi ei^posui. Posterio- 
rem partem primo in ^Palatino codice reperi a Bosporo 
Cimmerio Byzantium usque, dein primam ^h eodem Bos- 
poro usque ad Phasin in alio Msto Vaticano. eo nomine 
gratis&imum mihi fuit inventum, quod CCXL versus Ano- 
nymi illius poetae nobis conservati fuerint: eoque vehe- 
mentius desidero integrum exemplar alicunde protrahi, quo 
damnum illud resaiciatur. Posteriorem illam partem C], 
Salmasius passim citat nomine xeqItcXov paludis Maeotidis 
Arriani, cum nihil nisi ostium in transitu tangat, et re« 
centior sit non Arriano soluih, sed Marciano quoque He- 
racleota/* 'i r^ \7A/ ♦ JiuX^ ♦. nONTOT ETSEINOT KAI MAISITI/IOS AIMNHSl 

nEPITlAOTZ. [Pag. l. Huds.] 

[8b\ Cfiov Ts ndd^og * zod* hto^6fisvoi, 

"Ensira 9(araXiyovaiv j oei^v xdgav inijk&oVy 

rij fisv SlSviiov x^ovog J^VQcimjg 

lisyav 1^^ 'Aciag^ xsQpbova ^dctv 

PONTI EUXINI ET MAEOTIDIS PALUDIS PERIPLUS. t yinculorumque hosce dolores yisendi gratia. De- 

inde commemorant , quantam regionem peragrarint; qua dnplieis 
[regionis], Europae et Asiae, latius porrectum terminum, Pha- 

1) Ex Arriani Periplo haecsup- tertii usu Toupius ad Longin. 

pleri possunt; unde ea, et multa (ed. 1778), p. 296. Aelianus de 

huius opusculi alia, sunt hausta. Nat. anini. 1. IV. cap. #5. Gafh 

Omnia enini fere fragmenti hu- ndaai Xoyov d^tov (prjaiv £vdi^ 

ius auctor ex 8cymno Chio et fiog' xai toj ys ra dv&Ql 6 loyog 

Arriano, accepit. Sed de eo iam ovzog iaxi. In linguam iatiuam 

nos in Fruiegomems. Voss; Cf. qui transtulit, non expressit Tcr- 

Arriani locum p. 20. Iluds. supr. ba xa ys dvdgl xads, Bastius 

p. 82, ubi Vossius legi vult xij in Epist. crit. adlioisson. p. 12» 

fih/ . . . f]8* 'Aaiag xsg/iovd cpa- ed. Lips. J8U9. Gail. Versus 

aiv. Gail. Esse utroque loco adornavi, qui peripii fragmeoto, 

(Scymni Fragm. et libello hocce) quale superest, praemissi sunt 

eundeni auctorem, et eum Scym- Friores editores hoc prorsus ne* 

nuni, inteliigendum, post ea quae glexerunt. 

Bastius (Lettre crit. p. 4—27; [cf. 2) Edd. rg (isv , , . ij^ 'Aaiag, 

U 11. p. 308 — 314. G.] disseruit, Cod. nij filv . , n^ 6' 'Aa. 8ic ia 

collata Holstenii epistola in Bre- ed. Basii. Gelenii, ubi Terius 

dovii Epp. Paris. p. 13 et 16, Bast. cvidit. in cod. ar^ (ilv . . . 

nemo infitias ibit. Marxius (in Jj 6' (sic, quo in ^8' traducimufy 

Ephor. Eragm. p. 192). Legimus ut ait Bast. 1. c. p. 12). Quaai 

in ArrianO) 1. c. : Asyovaiv yovv iectionem praetuii, ut senteniiae 

ayT(o (t(S AiaxvXfp) ol Tixdvsg accommodatiorem : sic apud Ar- 

nQog rov Tlgofirfisay ort ijytofisv rianum reponere debuissemy eC 

X. r. X, Codcx palatinus habet Vossii versionem fere admlttere: 

on»rol(sic), quod Sigismundus Ge- ubi seminum Europae et Asiae 

ieniusbene mutavit inoiJvfl?^ apud terminum esse aiunt magnam 

iilum. Videatur de hoc' casus Phasin. At n^j non vero ubl» APPIANOT .169 

7toTa(i6v ^. Tijg H Itftvfig t^g Maimriiog ^ mQlnXovg h kv- 
9il&y liystai inaiUov d(iLq>\ xfSv p^ ^klkia ad^, ^ di Muimug 
lifiLVi} kiyetai dg ^^UFi; alvai toi; Ilovtov ®. Tov dh Tdvaiv 
Tcota^jLOv, og icti t^g ^Aalag oQog, ti^nvmv tv^v [2] ijmiQov Ixa- 

sin iluyiuin [deveniunt]. Paludis autem Maeotidis ambitus dici- 
tur esse stadioTuin circiter 9000, millium Mcc. Maeotis palus' 
putatur dimidia fere esse Ponti. Tauaim yero fluTium, qui ter- 
minus est Asiae, secans utrumque continentem in partes duas, 

sed qua ^^r^Z^ot' Titanes ad Pha- ligenda slt, Europam simul et 

sin : dlSvfJLOv a substantivo tig- Asiam dividens. — ^dciv serva- 

fiovaf ad regiones ipsas retuli: vi, nec vero ^daiv, ,accentum 

lisyav, non tam ad magnitudi- metricum, ut videtur. Cf. supr* 

nem ifuvii ipsius, quam ad lon- pag. 82. Gail. ubi conf. Herma- 

gitudinem finium respicere cen- num. 

sui: et tandem i^ds cum Vossio 3) ^daiv notafiov^ Ms. addit 

et Bastio, ut copulativam admi- Tcotafiov. Salmasius, verisimiliter 

si; nam r^ 81, vel sr^ 81, quod consilio, oniittit hoc verbum, 

alii in textum admiserunt, ut quia neque in Arriano invenitur, 

priori x^ [ihv, vel ny (isv, re- neque convenit orationi poeticae. 

sponderet, minime huic contra- Bothius, vir. cl., sic versus di- 

rium est, quam linea una intel- gerit (Fragm. Aeschyl. p« 584) : 

Tlitaiiai ft)ro nij fihv) SlSvfiov x&ovog twQcamjg 
Miyav jJo 'Aaiag ziqfmva ^aaiv. B a s t. 

4) llfivTjg vfjs Maitoz, Scriptura Aniquit. rom. IV. c, 34. t. II. 

codicis, vfiq 8s Xlfivrjg rrjs Maim- p. 212, d Srjfiog ^PcofMilcav. Bene 

rt.8og, sine ulla dubitatione re- Cod. Vat. d 8rjfbog ^Pcofialoiv» 

cipienda est. Graece enini dici- Schaefer, 

tur, aut 95 MaiaTis Xifivri, aut ?J 5) Videmus milliarium Anony* 

Xifivrj ^]^ MaidSttg. Utrumque recte mi B, ut prioris, continere sta- 

habet, idemque significat« Kan- dia 7 et dimidianu Cf. Bastium 

dem medicinam exspectant innu- infra, p. 254 — 255. Gail. 
merabiles scriptorum graecorum 6) slg i]fiiav s. r» IIovtovI Dele 

loci, ubi cuni posterior constru- praepositionem, aut lege cag ijfw 

ctio usurpata esset, articulussub- av. Scylax (t. 1. p. 283 extr.) . , / 

stantivum sequens, per scriba- liystai ^fiiav slvai. . . . ; unde ^foT- 

rum negligentiam excidit. Conf. tassis hausit. Vossius. Pissen- 

quae dedit amicissimus Schaefer, tio. sig verbo numerali adiunctum 

Melet. crit. p. 1. p. 8 sq. Bast. significat circiter, ferme, prope- 

Add. Epist. crit. p. 92. In Ae- modum. Arrianus [supr. pag. 6t 

liano , N. A. XiV. c. 29. Codex Huds.] : d^icixsi "Taaov Xifiivog 

99T recte legit tij fiev coga tij ig ivsvjpiovtu ataSiovs fidXiata. 

XBLfiSQio). V» £pist. crit. pv'l()9. P. 10: Sisxsi tov Xcifiov ata8i- 

Herodotus IV. c. 41. iv ty dnv^ ovg Jg d«W xai 8iaHoaiovs fidli- 

htSQ^fj, intolerabili vitio, quod ata- Aelianus N. A. V. 3. p. 143: 

miror in editionem Reizianam dcpirjai 8s inaatov ^mov sig kotv- 

irrepisse. Aliae recte habeht iv TMg 8iKa. Libanius vol. ly, pag. 

ty antil ti htiQ^. Dionys. Halic. 632 : ef toi ttg v^v oinitTjg (pro- 160 A N O N T M O T 

■ 

tiQctv Slxoty nQfStoi vifiovtai [avrov] SoQfiauii^ , .'. . .\ durx^ 
Kut atttdia lni%ovxa ^ y^vofiLSva fiiXia 6v. Elta ficra tovg primi accolunt Sarmatae, per regionem 2000 stadiiB, id eat, ca 
millibus , patentcm. Post i Sarmatas gens est Maeotarum , .<pu 

^iimum yerbum deest in codice tur, quod [Sarmataratoi regioii 

parisiensi n. 3017): 8vvcclto (pi- stadia 2000, id est, millia 2M; 

QBLV deW T^g rjfisQagl 8Q(xxf''^S9 interpolatio triboaty sed stadk 

vno 8s aQyiccg slg jjfitav (psQOL, inteiligendo, quorum octo milUt- 

TOvTOv 0V71 av Y,, T. X. Kelsklus rio uni respondent, dum Anooy- 

in adnotatione quaerit : „ sig num mus uterque A. et II , ubiqne 

delendum est.*' Minime: sig sig- stadiis 7 tantum et dimidio mil- 

itificat circiter. Cf. Fischer. ad liarium impleant. Sin aliter le- 

Welier. 2, p. 156. [Conf. Matth. gendum foret niUu <r£g' (266}). 

Gr. p. 558, f. G.] Bast. Non Cf. mox pag. 254, et DodwelL 

assentimur, slg hoc loco esse ad- supr.p. 185 — 100. Hic stadio* 

Terbium, quam quidem yim non rum usus forsan ad Ephorun, 

magis quam Latinorum ad ha- vel Hecataeum, aut Demetrium 

bere potcst. Elg ijfitGv explican- Calatianum, vel ad auctorem 

dum est ad dimidium, ita ut quemlibet antiquum, nos reTOcat, 

auctor dixerit, paludem Maeo- quos Scymnus saepius exacribe* 

tidem ad dimidium exaequare bat. Anonymus noster B^ modo 

Pontum. Scymnum, modo alios prosat 

1) Edd. htariQcXf cod. htdtSQa, orationis scriptores secutus eit^ 

Melius Holsten. in fragm. Scynin. unde ortae discrepantiae. — Oe 

136 hnaTiQav, Tov 8s TccvaLV... Tanaide, Asiae termino, cf. Am- 

nQcoTOL vsfiovTaL avTov S. Fhra- mian. Marcell. xxx, 2% praeter 

sis perturbata, ubi vsfiovTaL du- ter Scyiacem, et quos iaudat 

plicem regit accusat. TdvaLv et Tzschuck. ad Mel. I. 1, p. 6. — 

ovToV. Forsan genuina lectio si- Delenduni avTov cum HolsteD, 

milis erat huicce: Tov 8s Tdvaiv Fragm. 137. Gail. — IlQtSTOt... 
falior, Jmo praecedentibus con- manus ab ea, quae niox p. 28S 

traria de terminis Europae et init, scripsit: IIqcStov E&vog . . . 

Asiae, verba aliunde auctor mu- ZavQOfiaTat, fort. ex Ephoro, 

tuatus est, vel ex Scymno, vel cui Anon. noster hanc adpellatio- 

ex Scylace nostro (T. 1. p. 284), nem tribuit §. 1. p. 206, Conf. 

at fort. ex fontc communi, og i<STL nostra T. II. p. 402. G.). Vide 

T. 'Aa. OQog, TSfivcav Tiqv ijnsiQOV quoque Stephanum, qui sic le- 

hnaTiQav 8ixa. Quibus quum in- git. Kst autem ea Sauromata- 

terruptam seriem orationis ne- rum natio (procul dubio, S^VQfid' 

scio quis crederet, mox ovtov Tat, SavQOfidTaL, ZaQfiaTaiy suat 

inscruit. Similes insertiones no- varietates nominis vicissim usur- 

tavimus ad Anon. A, p. 3; p. 6, patae» ZvQfidTat germanae for* 

2$ p. 15, 1; p. 22. VoRsius in- mac fort. proprior est; aed se- 

fra huspecta iudicat ^tatjfiXta ini' riures epitomatores ad arbitrium 

XovTUy yiv. fii?.ia av . Eo mugis vurias adhibucrunt. Ab anonymo 

mihi susperta, aut potius aliunde igitur eniendandu abstinendum 

cum pcrturbatione inscrta viden- est. G.) (^uae sequuntur, valde n E P I it A O T £. IGl 

Haras, Mcxuotcuv yivog^ ^laiaiuttav^ lsy6ii^vov, »; -^i^fH^r^io^ 
BtQ^^KBV ^ I9 olg xttl Maimtig Xl^vri Xiysjai. (Sg ih "EipoQog Xi- 
yBi^ 2avQ0{Mtmv Xiytvai ifivog. tovvoig ih iTtiy^SfiCx&at tag 
Idfiatovag rotg Zavgofiixetig Xtyovciv, iX^ovaag notl ano Tfjg 
nsQi rov &8Q(ifoiovra ^ yBVO(iivrig ftax^ff* ^9^' ^h iJtsxlTJ&riaav 
ot 2avQ0^TCii rvvaMOXQanovfiLSVOi^. Eha iori Oavayo- 
Qov noXtg^f Ktlnot noXtg» Elrw &snv ^EQiimvacca, ^avayo- 

lazamatae adpellantur, teste Demetrio; a quibus palus MaeotiiS 
nomen duxit: Sauromatarum vero gens yocatur, si Ephoro cre- 
damus. Cum illis dicunt coi/ise Amazones, quum olim liuc ve- 
nissent a praelio circa Thermodontem commisso; unde vocati 
sunt Sauromatae Gjnaecocratumeni. Deinceps est urbs Phana- 
'gori,'Cepi ciyitas. [Deinde est Hermonasjsa et Phanagoria, mihi suspecta sunt. Vossius. norafio» Zagdviav. Codex prae- 

£t mihi prorsus ; vide supra. 'Ejti- bet ^aQcivhav ^ qiiod praestat. 

Xovra pendet a voce - quadam, Bast. ep. crit. p. 13. 

quae cum aliis in textum nostruni 3) Volg^o 0BQ(u6iovta notafiov. 

non transposita fuit. Recte igi- Proximum verbum desideratur et 

tur Vossius adiicit: Oeest ali" in codice et in Fragmentis Scyni- 

quid. Gail. , , ni» vs. 145. Bast^ 

2) Vulgo 'lcc^afiOTcSv. Codex 4) VoSs., Gronov., et codex, ut 

habet *Iaiafidt(ov y uti iegimus in videtur, yvvaiTtQatvfiBvoi, Huds. 

fraghientis Scymni Chii, v. 110. cum Holstenio in Fragm. yvvat.' 

[De scriptura vocis cf. Tzschuck. xox^. Sic et Scylax. GaiJ. 

ad Mel. not. crit. 1. p. 640 sqq. 5) Elta ^ati ^avayoQov noXcg, 

G.] A^id. Stephanus Byzantinus Haec, ut et caetera lerme oninia, 

de voce 'laiapdzai. Literulae | ex Scymni Chii Periplo, qui co*^ 

et £ interdum conimutatae sunt micis conceptus erat versibus, in 

a lihrariis. Pseudo - Plutarchus, suam nsQtijyrjaiv transtulit noster 

de Fiuminibus, cap. 20. 5, 1 ed. auctor. Sic autem reducenda sunt 

Wy ttenbachii r havtov ^^aXsv eig ea in scnarios: 

Ett ^ati ^avayOQOV noXig, Knnoi noXig. 
EIt Eativ ^EQfioivaaaa, ^avayoQSidTS, 
^Hv Tfjlovg Xhyovatv oUriaaL nozs. 
Kal 2i.vii7i6g Xvfivv ^x(ov olytTJroQag 
'^EXXrjvag dno iyyvg ^KOVTag Tontov. 
'tavTag nzQiixBi rdg noXstg itaTisifiivag 
*H v^aog , Kara nyv MaicSTiv clxQt BoanoQOV 
XtoQav dnoXafi^dvovaa noXXiiv nsiidda, 
Hztg ra fCsv Tolg ts ^XsatVy Tolg ts noTafiotg 
'AdtdpaTog, Tsvdysai ts ToXg iv T(p nsQav 
Ads Ty ^'aXdaari, t^8s Xifivrf .... 
T6 is arofia innXsovta KtfifiSQlg noXtg, 
^An6 KtfifisQicav fisv §aQpdQciiv zeKXrjfiivrj. 
KTiat^ is TVQdvvaiv ovaa tcSv iv Boan6Q(p* 
krjnog i' dnot^tad^slca itd MtXnaicDv. 

ii. i\ 1(12 A N O N T M O T 

Phanagoii TtoXiv hic distin|;Dit nos obtinet. Sie. TrapeEunta, ct 

[mtniine. Vid. mox Gail.] a Hha- Pityunta, inBulas adpellat An- 

nagoria insula, quam Phanago- mianus Marcellinas, lib. XXII. 

ras Tejus» cum Persas fugeret^ Ipsam quin' etiam SiBdicam inH- 

deduxit. Rescripsimus itaque, "^fff lam vocat. Locum, qui wt li- 

Trjiovg Xiyovctv oiwqcal tcots. broj dicto, adscribam : y,Liongo ex- 

Non TiovQ, ut antea. Miror ve- inde interrallo bene est insiila, 

ro, Sindicam appellare insulam, quam incolunt. Sindi igaobilet, 

cum revera sit peninsula. Sed post heriles in Asia castis coniu- 

nihil novi, saepissime insulas giis potiti dominorum et rebui.^ 

cum pene insulis confundi. Mul- Sed legendum , pene est insalii 

tis id iam ante probarunt viri non bene. Sequentia ▼ero in M- 

ducti : neque id tantum apud narios ita digere, et emenda: 
Graecos, sed etiam apud Lati- 

MaimTidos 

AlfiVTjg to IIcnfTiTuinaiov iati.v icxatov 
Totg BoeTtoQov paat.XhViiiv' dvofULCfUmpt [■ic G.] 
*Av(o 8% tovtcov %ctL ^xif^fxi^ BdQBccQog* 
nQog vfiv t doiTiTjtov avvoQi^ova' lati y^, 
Kai ndai tolg '^EXXrjatv dyvooviie^injv. 
IlQoatovg dl naQa tov ^latoov elvai Kdqnidctg 
Ei^QtjTiev "EtpOQog. Elt dv AQOit^Qa nQoam 
NevQOvg te (lexQt yrjg ndXiv iQij/iov Sid «dymw» 
IlQog dvateXdg 6' in^dvti tov BoQva^^ivrjv 
Tovg XsYOfievtjv "TXaiav oinovvtag Sttv&ds * 
Elvai $e reaQvovg ixofiivovg tovg tmv ofra* 
"Eneita icdXiv eQrjfiov inl noXvv tonov 
*TnlQ 8e avtrjv ASQOtpdyatv Znv&tSv l^vog. 
'Eneyieiva ndXiv ^Qrjfiov etvat ixofUvr\v' 
Tov Ilavtiyidnrjv diapdvti Aifivaimv ^&vog^ 
rErf^cc te nXeiova ov dioavouaafievaf 
Nofiadmd 8h iiaXovfieva, evaeB'^ ndw 
^Slif ovSelg iutl^vxoiVy dSiTi^^aai not dv' 
OinotpoQa o cog etQr^ne, xal aitovfjteva 
rdXaTitt, tc(ig SyivbfiiaXg te InnrjfioXylaig, 
ZcSaiv 8e tijv te xtrjaLv dvaSeSeLXOteg 
Kotvriv dnavttov vnvQ"^ oXrjv tfSv ovaiav. 
Kal tov ao(p6v 8' AvdxcLQaiv i% tdSv NofuciiiuSv 
^alv yevia^aL tov a(p68Q' evae§eatdtatv. 

Haec omnia ad verbum noster ra|i) UevTiiwav %al 'Baati^vm' 

neQirjyrjtrjg e\ Scynino Chio,* iste l^ongiuscule enim illi absunt ak 

vero e\ llerodoto, apud quem ustiis Istri. forte sunt KdQnm 

iibro IV eadeni leguntur. Sed Ptoloniaeo (III , 10) in Mocsit 

non ille eius, undc hausit, no- inferiori. Trjv 8e dno rov apvri- 

men suppressit: siquidcm in pro- mtotdtov at6iiatog tov "/erpov 

logo ad re^rm liithyniae Nico- nu(fdXiov, fiexQt ttov rov Boqv- 

nifJem, int(*r eos, uude sua de- ad-tvovg notaftov itcfioXeSVy sffi 

promsit, etiani Iferodotum re- t^v ivtog xtoQav fuxQ'' ^^ l^Qft' 

cpuset. Carpidas autem, quoruni aov notafiov xatexovai fiiv Kdo- 

hic nieminit, alii non norunt. niOL vno toug TvQoyyktag. Bqi' 

Carpus hic locant historici j et toXdyyai. 61 vntQ tovg FlBvnivovg. 

duhilo , an sint iidem. Diversos Sic scribendum. Cave auten ,hic 

putu esse ab his KoQniavovg, confundas Peucinos^ qui iu Peu- 

quos Ptolomaeus detcribit fit- cc insuia, cum iUia Sarniatiaei UEPJUAqTz, im 

qIo, ^ rSf fiv Tiiiltwg kiyovctv ol%^0at kozb . uai Zwdmog lift^v^ 
Ixmv olKriroQas '^lfivag dxo r»v Jyyvf fJKOVwg ronmv, ravrag 
n£Qii%Bt rag noletg SucKeijiUvag ^ v^^og'', Mtra r^v Mutmrw Sj^ 

cjuam Teios quondam habitasse ferunt] ; et Sindicus portos, graep- 
C08 habens incolas, qui istuc a proximis locis confluxerunt. Hat 
urbes [Phanagoriam et Cepos], inter se [satis] distantes, conti- 
net insula,- regienem Maeotidi eontiguam, yastam et campestrcm, 

Sui ad Peucem montem, iuxta Saepissime enim litterae mediae, 

lasternas. Sed ignoti mihi vi- metri gratia, auferuntur. 8ic 

dentur fuisse Carpi ad Danu- apud Dionysium Periegeteoi Sd* 

bium, hoc saltem nominej aevo ficczai pro ZagfidTai: et apud 

antiquiori. £t praeterea Hero- Valer. Flaccum, lib. VI, Bater- 

dotus, unde omnia haec petita nae pro Basternis, et alia huius- 

6unt, non meminit eoruni. Re- modi. Potest etiam legi Kallm- 

tinendam itaque arbitror lectio- dag. Inter Uypanim et Jitrum, 

nem Tulgatam; nisi pro KdQVi' ab omnibus collocantur Callipi- 

dag, mavelis KaXnCdag. KaXnl' dae. Licentius in carmine ad 

dai vero sunt, quos Herodotqs, Augustinum: 
M^la, Plinius, Calipidas vocant. 

He:)Kampeo8que lacos fugiens Hypaneius amnis 
Callipidum icythicas resonat spumosus ad undas* 

8ic restitue. Keliqua rero, quae non requiritur. Gronov. Iterum 

sequuntur, confer cum Herodoto. ibi noster ex plurimis auctoribiis 

Voss. in his versibus est quod sua hausit. Phanagori urbem a 

attenda», lector. Nam Vossius Phanagoria distinguere ridetur, 

septimum ita constituit rersum: dum verba ex diversis auctori- 

!ff v^aog Tittvd ttjv MaidSTCv axQi bus congerit, et eumdem locum 

BonnoQOV, quum in contextu edat bis cum duplici adpellatione lau< 

17 t^tfog, TLaTd vnv Mai^tLv dxQi dat. Suspicur ex Ephoro fluxisse 

Tov Bocnoqov. Unde longe pru- haec: Eha iati ^avayoqov n6' 

dentius eiicietur primus iile ar- Xtg^ Kiinoi noXig, nal 27ty9ii(og 

ticulus ^Hy quam eenitivus rov, Itfii^v . . . : eosdem locos tantum 

si modo gradus coliigas. Nonum memorat Scylax noster, p. 285, 

ita ampljat : "HTig tu filv Tolg tb fort. ex Ephoroj et simul ex alio, 

^Xboiv, Tolg TB noTafioXg, quum in fort. Scymno, Anonymus adie- 

codice exstet, iJTig Ta filv rolg cit cum perturbatione : £^7« Itfrtv 

iXB6i^ Tial Tolg noTafiolg, in qui- ^EgfJLmvaaea , ^avayoQla rs . . . 

bus exstat versus numerosissi- oiyiijaal noTB. Gail. 

mus. 8ed magis miror sequen- 6) ^avayoQia. Sic Strabo, p« 

tem versum,^i/o) d£ rovTmv iart. 757 Alm. De vaiiis nominis for- 

ZnvQ-fHTi BdQfiaQog , ut ille ausus mis vid. TzHchuck. ad Mel. exeg. 

est digerere, quum in ms. lega- 1. 19, 15. Gail. 

tur "jivtod^Bv dl TOVTtov ?7 ^xv-O-tx^ 1) ravrag nBQiixBt .... 77 wj- 

noXtg, ubi manifeste patet trans- aog. De qua insula vid. Stra- 

positionem innui faciendam una bon. p. 156 extr. et p. 757 init. 

litera dempta, "Avtod^B TOVTtov ijdB Almel. At insula illa Phanago- 

Zitvd-tiiTj BdQ§aQog, Certe ver- riam (vel Phanagori urbem) et 

bum ^art fatue geminatur et co- Cepos tantum continet, ut liquet 

pula audacter interponitur , ubi ex Strabone, sed non Hermonas- 

11* 164 AN0N7M0T 

Tov BoMoQOV xmQttV d7VoXafii.pcivovaa noXlf^v nsStada ^ ijug tu 
(ihp roig Skecif Kal Toig Ttorafibolg aSia§a%ogf Tsvaywst zb xoig 
iv Ttp niQttv^, Tft Sh Ty ^aXaaay Ty tb klfivy ylvatm^^. To 
Se tfTOfux iKTtXiovTi^^ KiiifieQlg^^ noXigy dno KiiifiEQlav idv 

usque ad Bosporum comprehendeni : cuius insulae partei noB- 
nullae paludibus et fluviis imperviae sunt [locisque coenotii, ez 
adverso iacentibus], quaedam yero niari et lacu. Egredienti Ten 
os offert se Cimmeris urbs, a Cimmeriis barbaris adpeliata, et 

sam et Sindicum portuni. Suspi- dundare x^Q^'^ crederet, et «e- 

cor igitur verba zavrag nsgisxeh Stdda substantivum ease vellet. 

ab auctore «quodam fluxisse, qui Gail. 

ea adhibuerat de Phanagoria at- !)) tevdyeal re roci; ip xf ti' 

que Cepis; et confuse ibi repo- quv. Haec, nescio unde, inaerta 

sita fuisse post iaudatas alias ci- sunt, et includenda erant in se- 

vitates, Hermonassam et Sindi- cunda phrasis parte: prior cnia 

cum portum. — Supra SioKeifis- interiores regioiiis tractus respt- 

vdg, quam vocem versio vetus cit, posterior maria et lacua^ 

omittjt, intellexi ceu dno%SL(iS' quibus ora insulae adluebatur; 

vag, Gai 1. et insuper zevdyeai x. r. l,, malt 

8) nsHidda. Vulgo vertunt pla- succedunt post dSidfiaxog^ qui 

nitiem. At vox est adiectiva ns- roig ^Xsat et nozaiiotg supra qua- 

8tdq^ de quo silent lexica, et si involvit. Saltem scrioendua 

non satis cunstat inter viros do- erat . . . ra pkv . . . IddtdPttngt 

ctos. Herodot. IV. 23 et 4T: ^ ra Ss ry &aiaaay Tevdyeai ve soi^ 

r£ yaQ yrj iovau nsStdg,.,^ I^Iu- iv T(p ntQav , r^ re Xifi/vfi. GalL 

rima verba in ag-aSog, tg-tSog, 10) VuJgo SSe rj <©•., r^^e 2, 

desinentia, sunt adiectiTa, ut iv Codex servavit versum plane eun- 

TV ^eanQcarlSt i^nstgcoj Pausun. dcm, qui legitur in Fragm. Scy- 

IX. 36, pag. 783 init, Sylb.^ mni ^ Sdl : cl Sl tv »aldaay t^ n 

^sanQtoziSa Jiodcovav , Pindar. Xiuvjf ytvsvat, JUast. Kepoioi 

>'ragni. XIII. p. 87 lleyn.; a/i- za bs ttj &.f oppositum praece- 

nv*a SffOfidSa, Sophucl. Pliiloct. denti ra filv, — Priscam lectio- 

676 Erf. 5 TQaxtviav zs bsqdBa, ncm Tij8s Xlfjtvrjy vertit Vossius: 

ih, ^^O^zrivEvpotSa^^ijv EusUth. et supradicta palude. Credidit 

adDionys. 476, p. 191, ed.Bornh.^ vir cl, hanc Xlfivrjv quasi aubin* 

Minerva noXidg, Suph. Philoct. telligi in SXsat, vel in tevdye» 

134; Eurip. Med. 132, ^yiXvov 8h zoig iv rro nsqavx at monstravi- 

fiodv rab' Svatdvov nolxiSog'^ ib. mus haec verba esse suspecta: 

2, Kvaviag ^vftnXrjyddag ; ibid. Xifivrj illa est KoQOKOvdagi^rtg 

981, rov dtda %6afiov\ ilarpyiac Strabouis, p. 756 extr. Alni., lel 

nTomdStg (quae lurmiuineni iu- Macotis palus, si &aXctaoji mare 

cutiunt} lectio servanda, iudice prupriuni, Euxinuni , Xifivri indu- 

patre venerando, in Essai sur les sani magis Maeotideni, exprimere 

dcsin. p. Wll. Sic tOKag kiatvcc, \uluei'it. Gail. 

sensu activo, Eurip. Mcd. 184.) il) yii^froftreposuit Baat., quod 

Soph. Philoct. 1079. — Vertit deest in edd. 

VoBsius: usque regionem Buspo- 12) \ u\*^o iTtnXiovza, Mallm ^x- 

ranorum, vastani conipralicndens nXiovtt, lluds. Sic lluUten. ia 

planitiem, quahi legeret axift Trjg 2!icyinni Fragui. 148. Gall. 

roii h, ^tn^a^y quia Acnipe re- iv; to KtfiiUQtKdv Straboniy p. nEPIIlAOTZ. 106 

paQ^uQCDV K£xXri(ihri, xrlctg de rvQdvvmv ovca t<Sv Iv BoanoQUi' 
K^^Ttog T£ ^ ■* dTtoiKiG&slca 5ta MtAi^^/wf. kuI xatxha fisv iv zdj 
[3] trig^ 'Aalag ^Sqh. Trlg 6s EvQajcrigf In avxov xov 6x6- 
liazog xrjg Maidxidog Xlfivrigf to IlavriKanaLov iartv'^ ?<?%aTov, 
Toi; BoGJtoQov §aaiXetov^ iTt(ovo\iaa^ivov, 'Avoad-sv is rovrtov* 
rj Zxv&tKri piQ^aQog nQog rrjv dotKrirov awoQi^ovaa * iart y^v 
xal Ttdat totg '^'ElXriat dyvoov^ivriv. IlQcirovg dh naQa tov "laxQOv 
slvai KuQTtidag sXQrjKSv 'EcpOQog' slr dv 'AQor^^Qog^ TtQoaoOf 

» 

colonia tyrannorum in Bosporo regnantium; atque Cepus a Mi- 
lcsiis condita: et Iiaec quidem loca sunt in parte Asiae. At in 
Europa, in ipso ore Maeotidis paludis^ insidet Panticapaeum ul- 
timum, Bospori regia cognominatum. Supra liaec est Scythia 
barbara, usque ad iiihabitabiiem terram conterminam porrecta, 
omnibusque Graecis ignotam. Primos ad fstrum habitare Carpi- 

das Ephorus tradidit: deinde Aroteras ulterius^ Neurosque ad 

• 

H6 init. Alm. Quae civitas in 14) Vulgo Kijnoq 8L Kijnoq ze 

tabulisgeographicis saepiusomit- cod. — Ibi etiam^ negiecta se- 

titur. Suspicatur Mannertus, IV. rie rerum sibi propiia, auctui- 

326, eam exstitisse ubi ruinae iterum laudat Cepos, nunc Ce- 

reperiuntur fere in medio penin- pum numero singulari, quasi 

sulae: at eam collocat Plinius ninc et inde verba aliquot de- 

in ultimo ostio [Et tamen geo- cerperet. ~ Plinius VL 6, cum 

graphi veteres laxius has dicen- nostro testatur Cepos coloniani 

di fornias adhibebant. Noster esse Milesiorum. dnotmGd^eiacc 

ipse ponit Cimnierium quasi ex- composit. poetice pro simplici, 

tra fretum, et mox Porthmium, sed exquisitiore sensu hic careiis. 

ferc in Maeotide sitam, etiam in Gail. 

ore freti coUocat: iterum contra 1) Voss. et Huds. iv r^ 'Aaiag. 

„in ore ipso Maeotidis paludis,'' Gronov. et cod. tm rrjg. Gail. 

in avxov zov azo/iazog zrjg M,, 2) Sic Bast. ex cod. Vulgo 

PanticSipaeum reponit, quod rere UavziyidTtaiov iazlv. Gail* 

ab ore ilio satis distabat. Sic 3) Sic ego cum Holsten. in 

Plinii in uitimo ostio forsan non Scymui Fragm. 98: vid. ibi varr. 

exaniussim intelligamus oportet.] lectt. Vulgo 'hxazov ztov B. §a- 

(VI. 6); Anon. noster: z6 czofia atXicov, Voss. zolg B, paciXsvaiv 

iyiitXsovzty id cst, os egresso Maeo- {ovofu G a i 1. 

tidem versus; cf. T» II. p. 317. 4) avoa^sv dh zovztov. Haec ab- 

Kt tandem Strabo I. c. eam facit rupte posita, ex alio auctore ma- 

distuntem ab Achilleo pago 20 nan.t, £phoro scilicet, qui ipse 

stadiis. Insidebat hic pagus ad ex Herodoto fortasse sumserat. 

exitum parvulae ibi peninsulae Cf. Schweigh. ad Herod. IV. 18* 

cuiusdam nieridionalem. Krgo p. 180. Gaii. 

Cimmericum coliocari putest ad 5) Vulgo evvoQi^ovaav iazlv yriv^ 

sept. et orientcm Achiliei pagi Vcrss. et Holsten. avvoQi^ova iazl 

et in eadem peninsula. — Tiziaig y^qv, Huds. 

zVQdvvcov. Cf. ad Scyni. Fragm. 6) Vulgo ^jQojz^Qa 'JtQoato. Kdit 

vs. 150. T. lit p. 403, 404. Gail« Vossius dQfazriQaf quum in chi- 166 ANONTMOr 

NevQOvg rs ^ (ttix^* y^S TtdX^v iQfjfiov Sia niycav, nQog dvoxo- 
Xctg 6e iH^ccvzt rov^ BdQv6d'ivriv norafiov, rovg tiJi/ XByofAiviiv 
''Tkctlav^ OiTiovvrag Snv&ag' elvai di recoQyovg ixofnivovg toi- 
Tcov*<* av(o' fmira naliv h^QTjfiov ini nolvv ronov, ^TnsQ 61 
avTfiv jivdQOtpaycav Snv^tav ?ih/05**. ininsiva nakiv f^nov 
slvai ixo(iiv7iv. Tov IlavnnanTjv dia§avri> Aifivatav idvog ^*, 
ersQci rs nXslova ov 6ict)va(Aa6(iivaf Nofiadtxa 8i intnaXoviU' 
va,*^ svosprj navv rav ovdslg ffitf/vxov ^ * aSix^qCai nax* Sv, ol- 

regionem iteruni desertain ob glaciem. Versos orientem vcro 
tjransgresso Borjsthenem, obvios esse Scjthas, qui Hjlaeam ro- 
catam inhabitant: supra hos autem iuxta habitare Georgos: dc- 
inde rursus desertiAm [patere] in magna spatia. Quod supra Scj- 
tharum Androphagornm natio: et iterum excipiunt solitadinci. 
Panticapen transgresso oftert se Limnaeorum gens, aliaeque pcr- 
multae, nominibus haud distinctae, sed Nomadicae [generatijn] 
adpeiiatae, religiosae adniodum: quarum nemo animatum aliquid 

rographo suo notaverit vTtQOCca: tissimi huius criticiy qui loco 

unde erat corrigendum 'jiQotiJQag verborum Herodoti, dno dh rav* 

TtQ^aco, Gronov. Vu\go dv 'Aqo)' rrjg ievd^Qdonoi, iectionem dno 81 

riJQa* Cod. slt ivaQOOtrJQccg [sicj xavvqg av<a oiniovot^ 2HV^at yco^ 

nQoem vsvQOVTdatslsic] liiXQ^YVS' 7^^ proponit. Credo hanc coi* 

Bast. iecturam satis esse probabilem, 

7) Vulgo NsvQovrag rs, Lejif. etsi verba avd^QCjnoi Znv&ai jf 

NsvQOvg ts. Vuss. Sic Ilerodot. oaQyol, per se loquendi usum noa 

IV. n et pass. 6ail« oflendunt. Hanno p. 2: nuQa f 
l^, 54, 55, 76. G ai I. 6aijuag ffxv^txov. G a i I . 

10) ixoikivovg Tovtav. Vulgo 12) Aifivalcov. Eo magis liquct 

tovg tcov. Le^itur in codice tovg Limnaeos ilios nonhabitareMaeo- 

(sic). Seniper aniniadverti , iibra- tidis oram , quod adcolas fluvii 

riuni aecuratissimum iocis, qui- Panticapes eos faciat nester. De 

hus errorem incsse crederet, ver- quibus regionibus vide I. B. Gai- 

bis non addidisse acccntus. In lii Atlas, pL. 5. Gail. Cf. Steph. 

nostro loco nnllum cxstat du- Byz. Aiiivai. 

biuni, quin Holstenius (fran^m. 13) Vuigo bs %aX, Codex: m- 

V. 10*) restitucrit verba, dum re* x 

cipf ret ixoiiivovg tovttov avco, (ia8iu (sic) 6s ini%aXovpLSva, Pro- 

ritimum vocabuium si^j^nificat a xinia \ux adest quoque in Fragm. 

mari remotiores (vid. nutani Val- 113. Uast. 

ckcnaeri ad lierodotuni IV. \><, 14) Vulgo ifiijfVfcov. Verha ma- 

p. 2S9, et Ki:i.ske ad Constantin. nuscripta non difleruht. Constni- 

Porpliyrug. ciMvni. p II!)). Ob- ctio tamen verbi ddixsiv cum gc- 

itcr anim.ulv«T(u, liuic loco iu- uitivo plane inusitata est. Bast. 

niti po.sKu conirctuiani c\cell«ii- o^Siv legerat Hoisten. nEPlUAOTZ, 107 

y.o(poqa di ^ tog BYgrinB^^, xotl anovfiEVtt yakaxri^^ dxvOixcrig 
iTtnoiioXylaig, * ^ fcotf» ih tiJv rs nr^^Civ * * dvadidstxoxfg xoivijv 
inavrtovy ti)v ^' oAiyv** ovalav. xa\ rov cotpov 8h ^Avdiaqaiv 
in Tcov NofiaSixmv q>fial ysvia&ai rcSv atpodQot svas^sararaiv, 

unquam laeserit. Portant hae fiuas donios, ut tradidit [Ephorus 
ideiu], et scythicis equarum mulctibus victitant. Vivunt autem 
possessione et bonis communibus oranos inter se. Quin ct sa- 
pientem Anachanin tradit natum essc apud Nomadicos illos, qui 15) ohoq>6Qa, mg BfQrjKf] tpsQi' syxal aTStpavrjmoQog. "itovsg Ss xal 
omot iovtsg, Herodot. IV. 46. — yyTOvg oQHioto/iovg waal, xcri Tovg 
Mas ^entes non ita religiosas, j.cdfionoTag alfiriititag,^'' Neque 
tvas^rj, depingit Herodotus, 1. c, vXriCiionog et vioaKortog analogiae 
sed aotpoDTccTag y id est, cautas et repugnat; vXtationog a lacobsio 
callidas, quod per solitudines ho- (Anini. in anthui. gr. T. IX. pag, 
steni 4atere didicerint. Uic con- HT), aiiisque repudiatur. Op- 
fuse ait noster eadem ac Hero- piani quoque dfiaXriTOfiog (Cyneg. 
dot. IV* 23, de Argyppaeis, quos I, 522), ex nulia parte obfeudit 
ovdslg ddtyissi dvd^Qoanmv ' IqoI contra consuetudinem loquendi, 
yaQ Xsy. Haec verba forsan de- etsi iexicographi non aliam yocis 
torta sunt in ovdsig ifiijyvxiov ddt- dfiaXXa cum altera iunctloneni 
%7J6at noti. Neque lacte tantum huic similem afferunt. Secundi 
vesci soLitos ait Herodot., sed et vero loci vox si a litera vocaLi 
massis quibusdam^ nQo^ara yuQ incipit, res aliter sese habet. Di- 
atpt oiJ rcoXXd iaxt, Gail. citur naYriyoQogy vscpsXTjysQStrjg, 

16) Voci ydXanTt possnnt pro- nec xoncdyo^og, vsfpsXoyEQSvrig. lu- 
ximae per adpositionem iungi^ at re in Cailimacho, in Dei. 52, dv- 
suspecta est ydXaxtt, fort. glossa tifiotpov, ut anaiogiae repugnans, 
sequentium. Gail. Ernestius repudiavit, eiusque lo- 

17) InnofjtoXyiatg, Vulgo Innrifi^ co dvTTjfAOtpdv scripsit. Nec mi- 
Vocem InnrjfioXyla non reperi' nus falsum est nsQtfioi§rf in Ma- 
mus in vocabulariis. Quaeritur, nethone, cuius emendatio peten- 
oodicis lectio [Innofju et fragm. da est ex Dorviii ad Charit. pag. 
Scymn. 116] an possit defendi. 651. ed. Beck. Schneiderus in 
Multis eiusmodi in compositioni- dubium vocat verbi InnofioXyog 
bus nunc litteram o, nunc rj ad- veritatem^ equidem vero iiiud 
hiberi iicet. Incidi in locum me- damnare non audeo, niihi enim 
moratu dignissimum operis ine- non procul abesse a veritate vi- 
diti Apollonii Dyscoli nsQl int^- detur, Graecos dixisse fisXyat et 
^Tjfidroov hunc : ,/£(;Tt nQog toV' dfjtiXyo^ quod cernas in voce ftoX- 
zo q>dvat, (og nXsLavq fisTdd^saig yog, Cf. llesycMus, v. fioXyog, et 
,,iaTt Tov o sig t6 rj %aTd x^v id- 8choliastesAristoplianis ad Equit. 
„8a StdXsTiTov^ ov (i^v dXXd Tial v« 959. Bast. ep« crit. p. 17. 

„««J«*os ««l<^o»otoe, ^XX^ x«l p^ ,',, B 

^naXa&ritpoQog' naQu to sXaq>og ® 

,f iXaq^oTiTOvog "AQTSfitg, dXXd. nal 19) Vulgo ttJv te oXrjv, Code\ 

iXatpri§6Xog' atsq^avonotdg, dXXd d"' SXriv, Bast» 79 1G8 ANONTMOT 

xa\ MttotK^^aai xivag sig %iiv 'Aaiuw ik^ovtag^^y ovg d^ [4] %ui 
Zu§amg ^ mkovaiv, eva^qf/kotarov di slvai q>fi0iv to tcov Zav- 

niaxime rcligiosi habentur: et quosdam, quum in Asiam trani- 
iissent , ibi sedem tenuii^se , quos vocaut S^abacas. Maxime vero 20} Forxan ik&ovta^ U u d s. dices) .appellat. Nam Hunnis et 

Prucul dubio rcscribebat etiam Maeotidi proximos facit libro IV 

Iludflunus siipra xarotx/tfcrt, quod Gothicarum rerum. "TnBQ&ev ^ 

requirit Vo8>ii interpretatio: et Eayhag, Ovvvtna id^vrj noUa 

quosdam, quuni in Asiam rediis- TdQVvtat. To S* ivtsv^ev "Tlaia 

set, deduxisse .... Gail. ukv i^ .x^ga cSvdfiaatai, Sic scri- 

1) Sabacum nulius meminit. benduni* Quae sequuntur , in se- 

Furte sunt, quos Frocopius Sa^ narios cogenda, et emendaDds 

yivag, vel Zayi8ag (rariant co- sunt: 

• 

. . . -. BvcrjfidtaTOv 6' flvaC (paatv 

T6 TiSv ZavQOucctcov ^ %al rsXdvav, ^al tQtxov 
Td t(5v 'AyadvQamv Intv.aXovfABvov yivog, 
'Aii6 ds t(ov MaicoTcSv Xapovau tovvofia .f 

MatcoTtg h^jjg iaTt Xifivrj tiBifiivTj 

Ei^ T^v 6 Tdvaig 

'Ano Tov noxafiov Xa^mv ro ^svfC 'Aga^Hog 
'EntfjitayBa&oD tHaTscag icpOTtstg .... 
*i2$ d* "EcpOQog laTOQTmsv , ix Xifi/vrjg Ttvo^, 
^TIg To nsQcog icTtv acpQaaTOV' 'E^irjat ds 
^iCTOfiov ifCDv To Qsl&QOv slg TTjv Xsyofiivrjv 
MatdoTtv , sg t6v KtfifiSQfnovts BoanoQov. 

Agathyrsos hic Xtfivaiovg, sive trjg iv EvQoinrj ZaQficcttag 6vtig. 

Maeoticos, facit Si-ymnus. Mire Sic corri«;eiiduni. Fessime hune 

de iis dtsseutiunt geographi. Qui- locuni Marciani legit Ste^haniis 

dam iu Thracia ad llaenium llyzantiuus in Ethnicis. Namque 

muntem collucant; plures lero, pro o/ 'Ayd^vQaot, vitiosum se- 

inter quos et Ptolomaeus, in cutus codiceni , habet ^^cDf/aOtr^- 

Sarniatia Kuropaea , ad Oceanum aot , vcl ZiayaTOVQVoi, StayO' 

Ilypcrboreum. Marciauus lle- ^ovQyol, ^vog nsQt ov ,<prjat MaQ- 

racl. ( p. 56 Iluds. ) in nsQinXqi iitav6g iv nsQinXfp SaQfiatiag. Sed 

Sarmatiae: 'E^fj^ tCTtv coTisavog sexcenties iQ^vfKoyQacpov in simi- 

avvdnTtav TTJ vnsQ^OQsiairtal dyvta- libus lapsuni essci quod depra- 

(rroi yfj, nuQot%ovat tov Xiavvov \atis usus fuerit codicibus, alibi 

noTafiov oi'Ayd^vQaot t6 sQ^vog videbimus. Correximus etiam : 

'An6 tov notafiov Xa§cov t6 Qsvfi 'AQd^toig, 

Idque Aristotelis auctoritate fa- tovto 6s ofioXoytitca ndvtcov Bt' 

ctum a n(»bi8. Is uamque in Me- vat ftiytatov oQog tdv noog rr.p 

tcuroIo^iciH (I. c 13, p. 545 ed. ^co t^v xstfitQtvjjv» ^TnsQ^avtt yuq 

1()I9) (locet, veterum uonnullos rjbij rovto cpaivtTat n t|ci> 9dXaT' 

crcdidis.sc , 'ranuiin fliimeii ex ra, fjg to niQug ov dijXov toig 

Ara\e proiluerc: 'Kv fitv ovv tij ivTtviysv. i% fitv ovv tovtov 6iov^- 

^laiii nXslnrni ri i-x tou Tlaovt- aiv uXlot Tt notaftol , xal o^ Ba- 

0(111 xK.lor>u;'i'ou cpctvovxut Qcov- TATQog, xotI o Xodaatjg, nai o Aqu' 

Ttg (;\iou,' xui fiiytavoi rtuxaftoi. ^qg, tovtov 6l Tdvaig dnociiif' nEPinAOTi:. 1% rat (lEQog mv, elg zfpf MauSxtv stra Olynipiodorus Parnauum in 
XifLVTiv, Sic scribendus ille locus. Asia quaerit. Inepte ideni Or- 
IlaQvtiSog Dionysio nsQiTjyifvfj , et pheus in Argonauticis (va. 752 
aliis, dicitur Paropamisus. Fru- ed. Herm.). 

h&a d* *AQttl^m ^eSfia fuyaPQBfiSvov noraftolo, 
i^ oi QsQfuodmVy ^doig, Tdvatg rs ^sovciv, 

Nugatur, more suo, poeta ille. 8ed pergamusy 
i^lfi6i dl 

^ltnOftOV Ij^OIV t6 QfSt&QOVy # 

Recte hic Tanain dlavouov vocat, exordio statlm Tanais septeni 
ut alii omnes. Ne fallant Troa- ora habere dicitur: 
des Senecae Tragici, cuius in 

Columen erersum occidit 

Poilentis Asiae, coelitum egregius labor. 
Ad cuius arma venit^ et qui frigidum 
Septena Tanain ora pandentem bibit; 
Et qui renatuni primus excipiens diem, 
Tepidum rubenti Tigrin immiscet fretu. 

Siclegendumexms. Sednemoun- medius inter pacata, et bostiiia, 

quam Graecorum tam imperitus fluit, Danubius, ac Khenus, al- 

Uiit, ut Tanain kmdavoftov esse ter Sarmaticos impetus cohibens, 

nroderet: error iste soium est et Europam Asiamque distermi- 

Komanorum. Quod iam Acroa in nans; aiter Germanos, avidam 

Gonimentario ad Horatium vide- gentem belii, repeilens. Mou 

tur subodoratus fuisse. Romani soilicitanda est haec lectio, quod 

namque solent saepe confiindere tam«n quidam faciunt. Danubium 

Tanain et Istrum; testis eius rei etiam Tanain vocet TibuUus, 

etiam est Seneca, in Quaestioni- lib. IV ad MessaUam, cum in- 

bus natural. lib. VI: Hinc qui quit: 

Q,uaque Hebrus, Tanaisque, Getas rigat, atque Sigynos. 

Sic emendandus hic Tersus. Ge- de fluminibus Criu-metopon ad 

tae enim, et Sigyni, ad Istrum Tanain coliocat: UaQdnsivai 9h 

■unt, non Tanain. Noli audire t^ Tavdidi (rescribit Letronnius 

alios, qui Mosonos substituunt: vff TavQtTL^m G.) SQogfg^ dialixvca 

nam immensuni quantum ab Istro vav ivoi7tovwa>v nQoeayoQSVous- 

et Tanai distant. Ineptissimi ve- vov BQt^dpaj SnsQ fis^sQfirivofis- 

ro, qui Morinos cogitarunt, qui vov iavtv Kqiov fdvionov, Alibi 

tantum absunt, quantum Hypa- quoque simiiia occurrunt exem- 

nis Veneto distat ab Eridano, pla • ubi urbes Bosporanad, Ta- 

Mirabitur forsan aliquis, quod naiticae dicuntur. Ratio eius 

hic inquiat, in Bosporuni Cim- rei est, quod Bosporus Cimnie- 

nierium exonerari Tanain ; et rius etiam Tanais appeilatus fiie- 

quod infra os Maeotidis paludis rit. Ostendit hoc Procopius lib. 

idem faciat ac os Taoaidis, cum IV. de Gothis: Tdvaiv Sh naXov- 

tanien tam yastum interait spa- aiv ol int%mQioi %al vriv hnJ^oXrfP 

tium. Sane idipsum quoque in- rocvrny ht Xluvrig dQ^afisvnv v^g 

quit Arrianus in nsQlnXqt Ponti Matmvidogt «ZP^ ^9 ^^*' ^istvov 

p. 75. Hunc locum frustra emen- IIovvov. Amniianus Marcellinus 

dare affgressi sunt viri docti* hoc fretum appellat angustias 

Plutarchus iunior in fragmento Panticapesy a Pantieepaeo urbe. ito ANONTMOT QOfuntSVf luA riktivwVf xul xqhov %6 %(Sv 'Afu^qamv^ ixi- 
TuxlovfLBVov yhog, 'Aai dl tnv Mmmtmv lapovca ro Svohm 
Matmtg l^^g Sattv klikVTi xEiftivi}, slg ^V S Tavatg, uni tov 
TCOtafiLOv ka§(ov ro ^svfio jiQa^Bmg^ imnltfyitatf wg 'Enatalog' 
iltp ovQetQievg' dg 61 "EkpoQog itstoQriKSVf 1% llftvfig xivogf ^i 
to TciQag ictlv a(pQaatov^, S^BiCt Si Sictoftov Ixcov t6 (el^Qovt 

celebre inquit esse Sauromatarum , et Gelonorom, et tertlum 
quod Agatnyrsorum nuncupatur genus. Deinde est Maeotis pa- 
lus, quae a Maeotis nomen id sortita est: in quam Tanais, ex 
Araxe flumine profluens, exoneratur, ut ait Uecataeus £retriilS| 
ut yero prodidit £plioru8, e palude quadam, cuius terminui ia- 

non minus ibi clara, quam Cim- 'Aya^QCiSv. Conf» Lettre k M. 

merium. Utrumque enim dicitury Osano p. 12. 
Tlavttxdjeri , et navttntdnaiov aive 

Tlavti%dnaia. Verba eius sunt 3) im/iicytvai , o»g *£iMer. Sic 

lib. XXII: Prope palus est Maeo- emend. Buttmann. ap. Niebubr. 

tis anipiissimi circumgressus: ex opusc. T. I. p» 397 sq. Vulgo 

cuius uberriniis Tenis, per Pan- ^svfia ^d^se»g imiuayic&n no' 

ticapes angustias, undarum ma- timg itpotieig, Non Tidentur miU 

gnitudo prorumpit in Pontuni. haec verba esse desperata adrob 

male vulgo legitur, per patares ut non appareat, quo aucCor di- 

anffustias. Voss. — 2d%ag pro rigat. Nam in media voce Mdet 

^(Ipaxccg repunit Holsten. li u d s. manifeste hytariQODgf quo notari 

Ait Herodotus VII. 64, Scythas vult duobus ostiis devolvi !■ 

omnes a Persis 8acas vocari: Maeotida, unde d/tfrofiov appel- 

imnio Saeas genteni Caspio niari lari constat ex hoc fragmente 

vicinani laudat 111. 93. Procul et nota Vossii. Lege igitur Iki- 

dubio haud absimiles sunt 8aba- filcytd'' ovrat liutTSQag inaipuig% 

ces a Sacis, et optima videtur Haesit quoque in his HolateniiM. 

Holstenii emendatio, saltem ad Gronov. Toupius, Kmend. in 

sensum. Gail. liesych. vol. IV. p. 5, hanc edit 

2) Sic codex et Fragm. Vulgo cuniecturam: 

*Eni(UayeQ^ mg 'Enaxalog fiiv y iq^iatOQetj 
ms o "EqfOQog ... B a s t. 

Kmendationem cl. Buttmanni ad- eam, cui superiacet, esae rrii- 

niisi; cf. Letronniuni, in Jour- ciendam. [Cf. p. 267 extr. . 369^ 

nal des savans, fevr. 1829, p. 113. 210 et 213 med. G.]. *Aooatav 

(ji a i 1. sola eiplicatio est vocit afpgo' 

tfrov, quae, derivata a verbo 

4) Salmasius et liolstenius ra- qjQatofiai, animadverto (vid. qaaa 

tiones habuere retinendi verbum infra diccntur de Anton. Lio«r. 

StpQactovp contra correctionem c. II), significat: non aniniadvar- 

d ^^ sum et interdum, improvisum, es 

librarii atpQaotoVp i. e- doQarov, gr. Buripid. Hippol. v. 82». VidL 

Signum • verbo superscriptum llealhius et Valckenaerius. ln- 

per integruni codicem errorem terpres Apollonii Khodii (H, 211), 

indicat, et saepissime litteram explicat per dvntiyvaotog t At^O' nEPinAOTZ. 171 

aig T^v XsyofiLtvtiv MatmiV^ Ig viv JEifific^ixov ts Bodnogov. 

to di azofna t^g ktfnnig ItYStui BodnoQog, *An6 6h IIoQ&iklov^ 
%aQlov, ^Toi Tov ctofUov^ t^g MiumtiSog ktfivi^g, elg noUx" 

viov MvQ(Mi%tova^ Ityo^BVOVf atadta ^, fittia tjf^, *An6 6h 

Gognitus eit. Exit autem^cuiii bifido fluento in dictam Maeotim 

atque Bosporum Cimmerium: oi huius paludLi adpellatur Bospo- 
rus. A Porthmio oppido, siye ab ore Afaeotidis paludis, usque 

oppidulum Afyrmecinm dictum, stadia 60, miliia viii. A Myr- 

OQorogy &9fjXog. Bast ep. crit. tantom numerat. Sunt 60 a Myr- 

p. 18. mecio ad Porthmium, id est, ad 

5) Stephanns: IIoQftpkta, xal os septentrionale freti. — Uic 
IIoQ^iUoVf mmiffq Inl tip miicnn Myrmecium non est urbs, sed 
T^g MaimtiSog ItiMnjg. Voss. tantum oppidulum , de quo siiet 
Mox meminit noster noQQ^iUtiBog^ Arrianos. G a i 1. 

mutata nominis forma. Gail. 8) atdSioi ^ fiUia r/. Codex 

6) Vulgo azSftatog. Cod. 6t6» 6 

fuxtog i, e. ctofjuov, Bast plerumque fert azat quo tam 

7) noXixviov, Haec est lectio etdSMif quam ctdSiay notari 
codicJSy quae non derelinquenda. potest. Priorem formam huic 
Minus cognita minusqne forsan praepono; vox enim ista quo- 
casta est lectio nol4xptoVf cuins ties ad onines litteras integ^ra 
exempla obviam mihi foere. fiu- eYorimitur, genere gaudet mas- 
dociay p. 153: iv 'Aq^tdvatg nO' culino. Pag. 8. 1. 12. cum resti- 
XvxifUp tfSv IddfiPtSv, Ibid. p«899: tutione Bastii. G. : ol nQOsiQTjfii- 
M^dQiva noh6pfiov TQoiag. Utrum- voi etddioi. ibid. I. 4. inl ata' 
que iocum Villoison., qoi alias SLovg (fg\ filXia q^. Pag. lU. 1. 5. 
ea, quorum pravitas patet, cor- ataSlovg /lv%, [ilXia q>n%'' y. [Bt 
rigere soiet, ad codicem expres- insuper pag. 1 ftn. noster scri- 
sit. Phavorinus, V. M^Qiva^ item bit Bialv atdSioi t: si formam 
dat noX^^xviov et noX^xvn. Tzet- atdSia adhibuisset, fort. habere- 
zes rero (ad Lycophr. 343}, quem mus iati arddia, Sic sub fin. 
lUe transcripsit, jconsuetam to- fragmenti: ^OfwS ylvovtai 6 nag 
cem noXt%vn. Cf. quoque Pha- nsQinXovg . . « atddioi (atddia 
Torin. T. KvXXaf noXv%vLOv rp^ posceret ytvstcu,}, Habet tamen 
TQmlM6v X. t. X. Bast. MvQfiTj' noster, p. 22: ig>' hntaxoaia atd- 
ntova. Alii MvQfvrjKloVf et Mvq' 8ta.] Biosmodi abbreFiationes, in 
firpLlaVf Tocant; non MvQfiTjnlO' quibus lectori syilabas finales 
va, Viginti a Panticape stadiis axplendi potestas datur, multis 
sitam esse, tradit Strabo. V o s s. erroribus ansam praebuere. In 
Recte Mannertus IV. 309, ait Eudocia, pag 223, textus, quem 
Myrmecium esse non ipsissimum Viiloison» recepit, hic est: x^a- 
Jeni-Kalehy sed iacere ad sud- tnQig itat ^ifo, tov 6 ^tsgog iatt 
ouest hodiemi loci Jeni- Kaleh. ti^ nsQlfistQov tQtatdSa. Stupeo 
Kon interTalla in Fragmento no- Villoisonum, doctum hunc pa- 
stro data, et cum tabula geogr. laeographum , tam malam con- 
Gautterii coUata, illud omni^o struere potuisse lectionem; nam 
poscunt. Sunt enim 25 tantum tQtatdda prorsus est tox nihili, 
stadia a Myrmecio ad Pantica-" S 

paeum } imo Strabo p. 810, figinti Codex praebet tQtatdy quod U- 172 ANONTMOT 

Toi; MvQtikfiKlovog Blg^ IlavxiKttnaiov , nokiv iniofiiiov jBoffffu- 
QOVp atidia ite', (nlkia y, y. I%ei 61 xa\ Xtiniva fJyav kal veo- 
Qia* *En sv^siag ^^ Sh nkiowt dno BoCnoQOv iscl r& . tfrofut 
Tt]g Mai(otiSog ki^vr^gf ijtoh tov Tavaewg^^f tfrcrdia ^, iiikm 
fl'. ^Atco Sb IlavTixaTtaiov nokeag slg Tv^ioraxijv ^ " nokiv, tfni- 
Sta £', (jiikia rl. ^Ano Si TvQiiStaiivig noktwg zlg Nviigmav^* 
nokiVf ataSia kb, (likux y, y. [6] *An6 Sh rov Nvp.q>alov dg 
'*AxQag xoificovy ataSiM |/| iikikut r[ l!4 ^* *Ano Sk "AMffog dg 

mecio vero usque Panticapaeum , ciyitatem incljtam ad Bofpo- 
rum, stadia 25, miliia iii^: babet et illa portiun mttnnin, atfM 
navalia. Recta autem naviganti a Bosporo, ad os JVuieotLdu pa- 
ludis, sive Tanaidis, stadia 60, milUa viii. A Panticapaeo vrb* 
ad Tjristacen urbem, ttadia (H), miilia viii. A Tjriataee "etri- 
tate ad Nymphaeum civitatem, stadia 25, millia liij-. A NTin- 
phaeo vero ad Acras vicum, stadia 65, miliia viii^. ^h km geiidum esse TQiatdStog contex- hunc interpretem similem suspt- 

tus docet. Sic quuque legimus xisse omissionem, quamris into^ 

in Apullonii Khodii acholiaste vallum, quod fecit linearumy aoii 

III* 41 , quem Eudocla reddidit. bene conreniat verbis manuscri- 

B a 8 1. pti. — Pro TvQiaxoKTi alii auclo- 

9) Vulgo fiixQ'' Blq. Cod* om. res scribunt Tv^traxij. Plin. HiA. 

(tiXQi. Bast. nat. lib. VI. cap. 4 (T. 11. p. 54«^ 

lU) in Bv^Elag , ,. Hoec, us- ed. Franz.) dppida in ripis ba- 

que ad dno Ssj non ex eodem buit cumplura celebeiTinia, Tyii' 

ionte sunita videntur. Ceterum darida, Circaeuniy Cj^gnumt eCc. 

Arriauus postquam ad Pantica- Primum legebant pru Tyndaridi, 

paeum devenit , udiicit haec : iv Tyritacen ; relicta vero eat haec 

^ivSe inl TdvaCv norafiov (id lectio , qiiia huius urbls, ut di- 

est, ad os Paiudis) h^r^ovta. cit Harduiiius, in hoc tractu bnI- 

Gail. luin apud ceteros scriptorea ve- 

11) Vulgo TdvBm'' Pro Ta- stigiuiu. Vid. porro Holstenii 
vd'i8oq. Vuss. Cod. TavaBcag. CaHtigat. postli. in Stepli. Byi. 
Du Bospuru cunf. schol. ad Apuli. p. 332, v. TvQiTOTilTrj, Inveniwus 
urgun. II. 168. De Tanaide, eo- ibi haec: Apud Ptolemaeum eor- 
dem ac ore Paludis, vide supra rupte TvQi%Tdvrj, apud Anonj- 
Vo.ssii adnut. p. 1G9. Gail. muni TvQiaTdxrj. Geugraphi us- 

12) Vulgo dno SinavTiTumalov que ad hodiernum dieni non mi- 
noXKog sig NvfjLtpalov . • 8alma« rer si laboraverint in detegeade 
»ius prueteriit integrum versuni. huc anonynio. liast. 
Lc^cndum est, uti in cudice ma- 13 Nvfupaiov. Clrca hodier- 
iiuscriptu invenimu.s: a^d dfJZav- nuni Kamuich, sed paullo re- 
TtY.anaiov TroXnag Big TvQiaxditriv motior ad uieridifm. Manner- 
noXivj GTuSioi i, ftiXia f}. dno tus IV. 307, Nymphaeum collo- 
al TvQtaTUTirjg noXeag Blg Nvfk* cat, ubi hodiePauio wskische 
tpulov noXiv X. T. X. Aniiuadver- Schanze. Gail. 

h\o Vussit (mux pag. 260) docet, 1) "ArtQag wofuov. Brat Acra UEPinAOTS, 178 

Kvtag TtohVf r^v TCQmriv kByoiiivtiv Kvdsaxat^f azaSw X^ fi/- 
lux y, ^Ano ovv ji^rivaimvog ^ fi^X^* Kvrmv ^ SMv^at naxoir- 
novoiv ' ftsra dh xavta ^ BoCnoQog 6 KiiifiLSQMog ietiv, Idni 
6e KvtfSv ig KiinfiSQinov ^ noXlv, otaiia'^^ filXuc i/. ivtav^ ^ 

autem ad Cjtas urbem, quae olim Cytaea dicebatur, stadia 30, 
millia iv. Ab Athenaeone autem usque Cjtas Scythae habitant 
Inde Bosporus Cimmcrius sequitur. A Cjtis re^o ad Cimmeri- 
cum nrbem, stadia 60, millia viu: ibi est statio naYium, quam Panticapaeonim yicus, oppositus cit, de muhiplicatione graeca 

Corocondamae. Testis Strabo, disserens: „Videmu8,inqu]t, Grae- 

lib. Xl, (p. 756 C, Alm.). 'n tabu- cos amasse numeros fractos^ qui- 

lis Peutingerianis maie Acria. bus nunierator est unitas : pro }= 

Voss. De situ hodierno obscu- f -f-i scnbebant J^.^" Bast. 

riora tradit A/Iannertus IV. 306. 2) KvdsaTiai, Nescio, num ie- 

£go suspicor hoc promontorlum genduni sit, rrjv nQcirjv XByoiUvrjy 

non esse hod« Takli, sed aliud JCvdaiav ; sic sane Scylax. Alii 

paullo remotius ad septentrio- tamen omnes Kvtaiav yocant, 

nem. Gail. etddioi fe, ftlXia Ptoiomaeo' est Kvtaiov, Sed is 

jjI/V- Ad rationem mimerorum eam perperam in mediterraAfis 

iVactorum graiecorum intellectii ponit, contra quem omnes aiii. 

faciliorem reddendam adfero, Apud Plinium iib. IV. cap. 12. 

quae in nobilissimi Deiambrii de scribendum est: Uitra fuere op- 

Anthmetica Graecorum commen- pida, Cytae, Zephyrium, Acra, 

tatione egregia ac philologis Nyaiphaeum, Dia. Voss. Hanc 

▼aide comniendanda, p. 580 [Con- civitatem coliocarem ad occiden- 

tinetur hic libellus in fine Ope- tem promontorii Takii, fort. 

Tum Archimedis in linguam fran-^ Zephyrii (Piin.). lllud suadet 

cogallicam trknslatorum , aflixo noster, qui mox ait a Cytis inci- 

commentario , auct. F. Peyrard, pere Bosporum ; insidet ergo haec 

4S Paris 1807. B.], leguntur: civitas iuxta promont. , unde 11- 

„ Lineoia in dextra superiorisque tus deAectitur et fretum incipit. 

numeri parte posita, hunc deno- Gaii. 

minatorem indicat numeri fracti, 3) * dno ovv 'AQ^aimvog ... 

cuius numerator unitas erat. Sic Haec paullulum rumpunt seriem 

est y^ s ^; d' = ^; ^8 = 74. orationis; ut ut est, de terminis 

Numerus fractus l proprium ha- hic Taurorum et Scytharum , cL 

bebat signum: (vel <^ vei (' vel nostra ad Scymn. Fragm, vs. 90. 

L\ Quando numerator uno erat T. II. p. 396. Gail. 

maior, denominator locum eun- 4) /lexQ*' KvtcSv» "A^qi tcov Kv- 

dem obtinuit, quem apud nos toSv, Hoisten. 

exponentes. Sic 15^^ notat \^ 5) Locum sic constituit Hol- 

▼ei is ^d; TTT scribebatur g^xci;.'' sten. : [letd tavza BoanoQog *0 

Modus, quo codex noster atque Ktfipsotog iati Tiai KL/ifiSQiiiov no- 

editio numerum fractum |- expri- Xig. £^vtav&a vavalv OQfiog tolg 

munt, diversus est. Scribitur eaim dq>* kanigag 'Eatlv dvsftOLg' iv vj 

\\ i. e. f=|. Huius quoque <9'<ylc^TT27 6' dvtiHQvg» Huds. 

scribendi rationis doctissimus De- 6) Vulgo KLfifisQiwav. Malim, 

lambriusy p. 589| mentionem fa- sig KtfifisQi(ov noXiv^ Infra etiam m ANONTMOT 

oQfAog V€iv6lf xolg u(p icniqttg ivi{ji4ng, SvttKQvg'^ ih iv vg ^ 
Xaisisy viicoi nBtQoidsig ^, ov n&w fieyikai Svo, ttni%ovcm ^ ilU 
yov v^g ijnelQov. ''Ofiov cino rov &toiaIov tfjg Muuittiog U- 
(ivfig Img tov Ki(il(ibqwov , aziSia r^^f (ulia /uT. Idno ii Ikaf» 
TiKanalov nokeojg emg KiiA(iBQiiiOv , CTaiia 6(1, iilkui X/3'''* 

veiitis ab occidente spirantibus petunt. In maTiii parte obpoiiti 
[sunt] insulae binae, saxosae, non admodum magnae» neqie 
multum a continente distantes. Ab ore Maeotidif paladia uiqM 
Cimmerium, stadia circiter 300, millia XL. A Panticapaeo vne 
ad Cimjuericum, stadia 240, millia xxxii. A Cimmerico ad ti- aliquoties Kifi(LeQi,%6v vocat, quam ^ 9) Vulgo dni%onciv dllyov f^ 

alii KtfifiiQiov. Ptoiomaeus nanc rjnslQov. dn6 hbv • .. . Legey uti 

quoque mediterraneam faeit: ne- codex et fragmenta Scymoi ka- 

scio qua ratione. Cave autem bent: dniiovcai oXiyov tijg ^nd' 

confundas id oppidum cuni altero qov. o/iov dno voi mofUav. Voi 

(mibi ignoto. G.) eiusdem nomi- o/iov eodem sensu redit [pag. t( 

nis, quod iv tjj nsffai^ atque iti- p. JO et 16]. Vide etiam PtripL 

dem in ore Bospori. V u s s. Quod Pont. Euxin. ab alio auctore •■•- 

opfidum ibi piane ignoro : in nymo [sopr. pag, 4] : J/tiov M 

Cneraoneso etiam erat Cimme- tov Is^ov ifog ^HQonjUiag «. t. iU 

rinm quoddam alterum Ptolo- et Agathemerum, Geogr« mia. 

maeiy de quo vid. Mannert. IV. vol. II. p. 8 et 9 (Huds.) Bast 

311. — Quae civitas videtur col- Mox vulgo dno fthf ^tOfUav* ?al- 

locanda iuxta hodiernum Staba- go ofiov deest. 

che, et promont. Karak. Doct 10) ctdSioi t. Stadia 300 mi 

Koehlerus (M^m. de TAcad. de sunt ab oi*e meridionali freti,i4 

St. Petersb. T. IX. p. 666) vitu- est, a Myrmecio ad CimmerlMi 

perat Mannertum (IV. 304— 305), urbem, sed 210 tantum, qN(Kl 

quod Cimmericum civitatem Ano- sigillatim numeri adatruunt; t 

nymi posuerit ubi hod. Eski- Purthniiu, id est, a septentrio- 

Krim: Je presume (ait vir cl.) nali ore , 300 st. vere sunt. GaiL 

que cet auteur n'a pas indique 11) dno dh Tlavt. «olaK IW 

eiactement la distance de Panti- Kt.fifi. Lego noX^mg img Kt^afu 

capaeum k Cimmerium, lorsquH Voss. Vulgo nolttog Ktp0L e( 

Ta evalu^e k 250 stades (50 ver- deest itog, quod rec. Gail. Moi 

stes, dum 55 vere sunt), non plus vulgo ordSta 0fi,\ ftiXla qtft, HuBe 

que celle de Cazeka k Cimmer», locum esse corruptum apparafei 

en la faisant de 180 stades (35 Cum septem stadia et dlmidiMi 

verstes; verius 41.) milliare romanum expleant, llf 

T) Codex ita distinguit: quam stadia aeouare nequeunt BuHia- 

interpunctionem Holstenius quo- ria 1040. Ijegendum, utl In cad. 

que Fragm. 93, retinuit. Vulgo: (et cum Vossio. G.) etdStoi epi', 

vaval Toig dqt' hansQag {co^. jj^r^' filXta Xff, Bast. Suidas: m{- 

ve: haniQav. Cf. p. 226) dviftoig diov o Tonog tov a/ttvoc» Md 

&vzfiiQvg. *Ev dl TJ 9". Bast. ftiQog tt tov Xeyofiivov fuZiov* 

8) vrjaot nstQmdBtg. Quarum kind yaQ jjutav tatddta noioiim 

una est hodierna lechankaleh. filXtov. Unde emendandua scImL 

Vid. tab. geogr. Gautterii. Gail. Luciani vol. I. pag. ftOO lUitt.: UEPIUAOTS. 175 

cum Cazecam, mari adsitom, stadia 480, millia xxiv. A Ca- erddiov ' d r. r. d, xorl fi, ri zov modo verba quae praecedunt, Fj^- 

fiiXlov. \l ydq %u\ g' aTcedia noi- dofiov ze66aifS<fyiuiSi7U)iTOv , conci- 

ovai iiUlov. Bipont:inus editor, liari possint, me ignorare fateor. 

nimio scribendi compendiorum Numerus quidem T6aaaifS6%ttL8i' 

odioAagraBs, excudi iussit (T.lll. xutov, quem librarius codicis 

p. 41 et 383), xal aT (sic) aTfc- 1807 sic plene scripsit, corruptus 

8ia, De quo sic Hemsterh. ad videtur: nisi profectus est a glos- 

1. ,,7ial s\ quae deleri volebat satore, qui r^ illud scholiastae 

M. du 8oul, intelligenda sunt interpretari vellet. Vid. de sta- 

val TJfitav persimiLis est ac pae- diis et milliaribusDodwell. (supr. 

ne eademnotae forma, quaGraeci p. 187 G.) Bast. Stadia 24Uvere 

dimidium significant.'' Vide quo- sunt a Panticapaeo ad Ciromeri- 

que 1. C. Schweighaeuseri Epist. cum, quamvis contrarium scri- 

ad Millinum de locis quibusdam pserit mox Vossius ad {. 9. pag. 

Theophrasti , Suidae et Arriani, 260. G a i 1. 

Paris. 1803. p. 13. Inter signa ^^^ , „ ^, . . 

numeri fracti ^, supra (p. 113) ^ ^^) *a)^'7*: KaiiTiag. Arnanus 

adducta ex egregio Delambrii [P- ^^1» legit x. Katexa: sed ve- 

libello, quaii in philologorum rior est^altera iectio. 8ic Acram 

iisum latine versum pervellem, ^icum, A%Qag n<»fuov vocat, et 

nullum video quod cum g' faci- ^^* passim. [Interdum, sed cor- 

iius confundere potuerint Itbrarii. rupte, Anonymi ambo huiusmodi 

In mente habuit Hemsterhusius genitivos usurpant. Cf. ad Anon. 

notam s" vel., quae saepissime ^' ^> ^^' *' ^' *^*- ^'^'^' 'P^^' 

»/ .^ «^ est forma corrupta recentioris 

occurrit in libns scriptis Syn- aetatis ad deiigendam genuinam. 

celli. Notam hanc et nannuUas Gail.] Ex Arrianohic locusemen- 

alias, quibus partes indicantur, dandus est. Is enim intervallum 

accurate repraesentavit Monte- inter Panticapaeum , et Cazeca 

falconius , Analect. graec. T. l. yicum, taxat stadiorum 380. £Mi- 

p. 319, in fronte Rationarii an- nim^: sed 420, quod requirit 

tiqui Augusti Caesaris etc. Con- Anonymi textus ipse: 60 a Pan- 

feratur etiam Ducangius, Glos- tic, ad Tyrist.5 25 ad Nymph.5 

sar. med. et infim. graecit. Ap- ^5 ad Acram ; 30 ad Cytas; 60 

pend. p. 8, v. 42; p. 12, v. 13; ad Cimm; 180 ad Cazecam: id 

et p. 22, V. 25 et 26. Ceterum est, summatim 420. Iterum 240 

idem, quo schoiium illud Luciani gt. habet supra a Panticap. ad 

corruptum est, error, quod ve- Cimm., quibus cum stad. 180 ad 

hementer miror, reperitur etiam Cazecam, adimplent 420. Gail.] 

in scholiis ad Platonis Critiam, ^ostri itaque auctoris verbis sic 

ubi p. 211, ed. Ruhnk. . haec ie- emendenda: 'Ano 81 JT. noXsatg 

fijas : STaStov iazi fiigog ti fuXiov ^«,5 K. aTcc8ia afi, filXia X^. 700 

s^oofiov TsaaaQsa7iai8£7iaTOv' to igitur stadia a Panticapaeo ad 

ydg fiLXiov ioTL fe' azdSia. Prae- Theudosiam. Ita et Arrianus. 

clarus codex Paiis. 1807, unde pHnius tamen XXXV. P. M. a 

hoc scholium sumtum est, recte xheudosia illam abesse tradit. 

habet Z ^ , h. e. hnzd TialTJfiiav. Sed mss. exhibebant XXXVII. 

Itaque stadium aequat y^ tov fii- P. M. Totus ergo locus ita con- 

Xlov 8ed cum hac ratione quo- cipiendus est: Restat longe vall- 1T6 ANONTMOT 

vfiVy ariSia qn, iilkia TiS. I4n6 ih Katiitag slg BBvSotslcev^^, 
Tcoiiiv yQfifAoVy h'%ov6av 7ia\ XifAiva^ ctadut aiVy (Ukui X^, y' 
xckI avxri naXaia v^v ikXag noXig ^ ^, rav MiXtialoiV SnoiKogy %ai 
(iv^iiri avtfjg iaxlv iv TtoXXoig cvyyQaiiiiaGtv^^. vvv dl Xiyttat 
ij &sv8o(5la TJJ dXaviK^ fixoi r^ xavQin'^ SiaXii^xta yiQda§Sa^^, 
xovxioxiv inta^sog, iv tavxr^ Sl ty BbvSooIu Xiyttai nots [6] 
nal (pvyaSag Ix tov^ Bootcoqov otx^tfa». ^Axo Sh SevSodlag 
elg Id^fivaicSva ^ Xifiiva, ijtot HKvd-otavQmf ^ Aifiiva fi^i^fun^y 

zeca ad Theudosiam, urbem desertam, instruetam porta, ita- 
dia 280, millia xxxvii|, Haec antiqua civitas graeca erat, Bli- 
lesioriim colonia, niultis passim literarum monumentis cele- 
Lrata: nunc autem Thcudosia alanica sive Tauromm dialecct 
adpellatur Ardauda, id est, Heptatheos [sive, septem habeiis 
dcos]. In hac Theudosia dicuntur aliquando Bosporanonim ex- 
sules habitasse. A Theudosia ad Athenaeona portum, aive Scj- 

dissimum in ipso Bospori introi- 16) 'AQ8d§8a, Non leei aliU 

tu, Panticapaeum Milesiorum, a Theodosiam adpellaii ArdaudaHf 

Theodosia mill. LXXYJl pass. A alanica sive taurica lingua. Ca- 

Cimmerio vero oppidOy trans fre- pha vocari creditur; sed mde. 

tum sito, miil. quinque, ut di- Distinguunt enimr^JTa^a Grae- 

xinius, pass. Haec ibi latitudo ci posteriores, a Theudosla. 

Asiam ab Europa separat, etc. Voss. Vulgo 'AQ8av8a, Codex 

Tantundem enim, mill. LXXXVJl, 'AQddBda, sicuti (p. 8), Z^ 

et stadia 700. Strabo (pag. 416, pro Savia. Bast. 

Alm.), alios secutus, 530 stadia 1) Cod. iti rcov. 

ponit inter Theodosiam et Pan- 2) 'AdTjvaitSva, Athenaeonem ac 

ticapaeum. Voss. — De situ ur- Scythotaurorum portum eunden 

bis vid. p. 83. facit. Meminit huius ArriaDOS. 

J3) 0Bv8o6lav, Habet noster Errat, qui putat eundem esse as 

cum Scylace forniam antiquio- Ctenunteni. Plinius multos hic 

rem, Arrianus contra GBodoclav, loci Taurorum essc portua testa- 

Cf. Raoul-Ruchette, Antiquit. du tur lib. IV. 12. Proniontoriun 

Bosph. Cimmer. p. 30. De sta- Criumetopon adversum Carambl* 

diasnio vide nostra ad Arrian. co Asiae promontorio, per me- 

p. 83 sq. Gail. diumEuxinum percurrensCCLXX 

14) jtaXaitt fjv hXldg, Malim M. P. intervallo. Quae maitma 

leg;ere, ut habet Arrianus, xal ratio scythici arcus formam tfll- 

aifTTi ndXai ^v klXdg, noXig 'Iod' cit. Ab eo Taurorum portua 

viitrjf MiXTjaitov dnomog, Uuam- multi, et lacus. Sic enim acrt- 

vis Stuckius ediderit, hXXrjvig, bendus ille locus, ni fallor. Av* 

Male. Tractus enim Theodosia- ctor quippe compendii Straboaist 

nusllellas dicebutur. UndeMaeo- iilud intervallum inter Criuwe- 

tin paludem iv vfj ^EXXd8i> ponit topon et Carambim, taxat sta- 

Ifesychius: ManBxtg Xiiivri, \v r^ dioriim 2200, lib. VII: To diao- 

'EXXddi, Mox pro avyyQoMiaaiv, iia zo fiSTa^» KaQdfi§i6og xalAp»- 

Arrianus habet y^of/ct/uccotv, VoBS. ov fiBtmnov avd8ioi fi, c. Ipaa 

Id Arriau. yQaii/iaaLV, tdmeii Strabo (lib. 11. p. 186 Aloi.) nEPinAOTZ. 17? 

6rddta o', (Alkta xs , L' y *. ivTttv&a oQfkog vavalv SaXvGxog *. 
'ATto ovv 'Ad^fivaicavog Xiiuvog, iJTOi ^Kvd-otavQOiVf slg Aaiina- 
Sa^f.Ctjadia %y iiiXta n. ivtav&a OQfiog vavclv. Ano 6h Aap,* 
Ttddog dg t6 Kqiov iiiranov, aKQarriQiov f^g TavQiK^^g^ vil^fi' 
lov oQog''^ 6rdSi.a 0jc', (likia x-d-', y. iv tavrri ry XtOQot^ tfjg 

thotaurorum portum desertum, stadia 200, millia xxvif-: ibi n.!- 
viiim statio tranquilla. Ab Athenaeone portu sive Scythotauro- 
rAm, ad Lampada, stadia 600, millia Lxxx; illic statio navium. 
A Lampade ad Criu-metopon , arduum Tauricae promontorium, 
stadia 220, miliia xxix}. In hanc partem Tauricae dicunt uon- habet stadia 2500. Sed (p. 475} 6) AafvjidSa, Meniinit huius 

corrigens seipsum,linquit, aCher- loci etiuni Arrian. (p. S4): *Ev- 

sonesu urbeTauricae, quae multo ^svde slg XLfisva STiv&otavQaiv 

inde longius abest , [ad Caram- ^SQTjfioVf azcidioi diaxoGtof hccI 

bim non plura esse stadia, quam h^sv sig ^AlfiLTtda rijg. TavQLTiijg, 

bis [mille et quingenta, Multo GzddLOt h^aHoaLOt. 'Ano dh Aafi' 

Tcro pauciora a Ciiumetopo ad nd8og sig SvfipoXov Xtfisvay Tav- 

Carambim; ninilrum 2200, ut ha-, qikov Tial TOVTOVy GzdStoi sty,0Gi 

bet epitomator eius: quae sunt 'H.al nsvranoGtoi. Non cohacrere 

millia CCLXXV. Ammianus Mar- haec facile quivis videt. Mon 

cellinus, lib. XXII, forte e Stra- enim addidit, quot stadia inter 

bone, (ponit bis miile et quin- Halmitidem et Lampada sint. 

genta stadia inter haec duo pro- Halmyrin tamen lacuni putat 

montoria. V o s s. commentator Arriani , quam ia 

3) SY,v^OTavQ(ov. Hic semel ad- ostiis Danubii Plinius recenset. 
notasse sufiiciat, nostrum codi- Inepte. Quidam SaitQuv XifivTjv, 
cent, uti codex celeber Marcia- quae in Maeotin exit, auguran- 
nus Homeri, eiusmodi verba ita tur. Sed haec in cervice penin- 
scribere, gtiv&o ravQcov, ^fi^ao vrj- sulae, illa vero in fronte. Lege 

Gov, iG^fio st&^g K. T. X. Sig^um itaque Aafindda, non 'Mfiittjia. 

r-^ 15» o Voss. Pauilo post vulgo Aafi' 

copulae secundam inter et ter- ndSayv. 
tiam syllabam, quo hodie non 

utimur, veteres nominabant v(psv, 7) 111^^ SQog forsan delendum 

Qua de re vid. Villoisonii Anec- [niinime. Cf. Anon. A. p. 110 

dota gr. T. II. p. 108 et Prole- Jie Caranibi. GaiJ.] stmGi xal 

gom. in Homer. ab init. Bast^ h%aT6v substituit Hoisten. Huds. 

4) GTaSia G, (liXta xj Ly. Recte numerat noster 220 stad. 
Leg. xg' LV. Voss. ad Criu-Metopon. Vid. p. 84 sq. 

5) Cuniecissem anXstGTog, nisi Gail. 
poeticae voces abundarcnt apud 

nostrum, qualis est aTiXvGTog, ite- 8) sv ravTij xijxcoQa, Hos Scym- 

runi usurpata p. 179. Gail. ni versus ita ordina: 

'Ev TavQtxy XsyovGtv dtptyitGd^at tcots 

KXanstGav Icptysvstav Jx tjJs AvXidog. 
EIgIv 8s toZs filv ^xXotg ol TavQOt Gvxvoly 
Blov 8' ivoQiov vofidSa t f^rjXaKOTsgf 

II. 18 178 ANONTMOT 

TavQW^^g nvhg liyov6tv dtpiKiad^ai noTS KkanHaav tiJv^ '/qpiyf 

milli pervenigse aliquando Iphigeniam ex Aulide raptam. Plnri- 

Tijv T (ofiOTrjTCi PccqPccqoI tb nal €povBiq 
. . . lXaayi6fi£voiTS Tolg das^i^fiaat, 
^H TavQi^rj 8t x^^^ovTjaog Xsyofisvi]^ 
TovTOLg cvvdTCTti, TtoXiv 'sxova ^ElXrjvida 
^Hv ^HQa^XsooTai ^jjXLoiTS dn(pY.Laav ' 
Tolg HQattXscoTatg ysvofievov xQriaiiov Tivog 
Toig TTjv 'Aaiav s%ovatv svd^ .Kvavsoov 
"Afia ^TjXiotg ttjv xs^^ovrjaov ohiaat» 

De Taurorum feriiate et vita, mo dixit, nisi Aristoteles, Polit. 

-vide cum aiios, tuni Straboneni. lib. VJIJ. cap. IV: TloXXa 8* istl 

Omnes enim hae nationes, et eae zcSv i^v(Sv, a UQog ro xtciv»9« 

quae in Tauricani niigrarunt, et Y.al TZQog n^v dvd^Qconoipayiav n- 

Achaei, et lleniochi , quamvis x^Q^S ^X^f' i ^a&dnsQ vcS nsgl roF 

graecae, iKfiaQ^aQroQ^vat laTO- flovTov 'Axatol tb xal ^HviofOh 

Qovat x(3 ^t^oVfi) , Tolg yjd^sctv rots y.at tcSv i^nstQoaTtyuSv idwSv Frcfff. 

Tov nXrjaiov. ^^emu nescit infe- 8ed Kcribendum dv&Qmnoo^fia- 

stas adpelleutibus aras deae tau- yiav, Scquitur: 
ricae. 'Avd^Qonotpdyovg tamen ne- 

*/f TavQfKT] ds Xs^^ovTjaog Xsyofisvi], etc. 

Cave hoc de tota accipias Tau- Satarchis. Chersonesiomm eniM 

rica. Loquitur hic de urbe eius peuinsulam ciaudunt ab ortu Sa- 

peniuRulae, cui Chersonesi no- tarchae: ubi et Satarchen cinfta- 

men inditum. Meminit huius ur- tem recenset Ptolomaeus. Ad 

bis Stephanus, et in Taurica pO' Isthnium ponuntur a Stephano. 

uit. 31ox etiam aliam recenset In .Maeotidem verg^entia obtinere 

ad Carciniten sinuni, quae ta- inquit 8a1archasPomponius;qaod 

men eadeni est: "EaTi nal dXXrj idem est. Nam et Pontumy H 

nQog Trjv KoQoviTtv noXtg. Sic Mueotida, spectant angustiar. 

lege. Male >ir doctus KoQtv&ov Nullo autem modo in orientali 

emendat. Coronitis sinus quis latere Chersonesi Sc}'thicae tole- 

fiit, inlra docet auctor nuster. rari possunt, quod graecac te- 

Addit, hanc esse lleracleotarum ncnt coloniae. Aliter hunc lo- 

et Deliurum coloniam. De De- cum Mermolaus iiarbarus legit. 

liis uon le^i; de lleraoieensibus, Uuem refcliit multis vir itideii 

Pliuius JV. 12: lugum ipsum summus, Ferdinandus Pintianus. 

Scythotauri ti*i>ent: clauduntur Sed falsus est utcrque. Se<|ueii- 

ab occid"nte Cherroneso, ab or- tia vero Plinii verba sic corrige: 

tu Scythis Satanhis. In ura a In ora a Carcine oppida, Ta- 

Carrinite f)p|)i(1a Tai^hrar, iu ipsis phrae, in ipsis an^ustiis penin- 

an^ustiis pei.insulae. Mox lle- sulae: mox lleraclcae Cherrune- 

raclea Cherron;'.sus libertatc a sus, libertatc u Uumanis duna- 

Koniauis douatuni. In vet. cod. tnm. Nulio modo vul^ata lectio 

cuius lectiones debeo 'liro iliu- ferri potest. Voss. Jlic nutan- 

fttri , ci. Salmasii), le;;^cbatur, ab dus usus datni pooiiciis post 

OGCidente Cherruncsonea. l nde dfpfKSOi^ut; sed pcndet potius a 

fac: lugum i(ii»um Siythotauri nXantiaav, Gail. 
tenent ; rlaudiiur ab ocridcnte 

Clierroncfeo, ca ah ortu Scvthis 9) Sic cod. Vul^^o dcest ri^f. n E p I n A o r z. ng 

vEiav k% trjg Avkldog, slalv di totg o%koig ot TavQoi avxvoi, 
§lov ds ivoQeiov^^, voiiadci re i^riXcoKotsg' trjv 6s^^ (Ofiotrjta 
piQ^aQol te %a\ ipoveigy tkaaKOfievoi ta ^sia^^ tolg cioe^riyiuai, 
'H tavQinri ^^ Xe^QOvriGog Xeyofievrj tovtoig avvantei, TtoXiv 
s%ovaa ikiriviSa , - i]v ^HQaTikstatai JrjXiOL te dnciKiaav , tolg 
^^HQaaXscotaig ysvo(isvov %Qria(iov tivog Torg tijv ^AaUnf olzovaiv 
ivtog Kvavscav^^y afia AriXloig Xe^Qovriaov olxtaai, 'Ano Ss 
Kqiov iistanov slg EvfiovXov hnsvaf tavQiKOv Ttal tovtov, rjtOL 
Svfi^ovXov^^ XeyofievoVy atadia t, ^ilXia f*' ivtav&a ^ Xiiir^v 
aKXvatog, Ano 61 Sv^^ovXov Xifievog elg Xe^Qovriaov noXiv^ 
rjtoi XeQaovr^aov trjg TavQiK^^g, anoixov '^HQaKXecatiSv t(ov [7] 
iv T» Hovtfp, ataSia Qn^, iiiXia k6\ ivtavd^a OQ(iog naX Xi- 
fieveg xaXoi, '*E%ei 6e naQctnXovv tcI oQia trig tavQiKrlg Xe^QO* 

mum autem multitudine abundant Tauri , vitae montanae et pa- 
storitiae dediti, crudelitate barbari et homicidae, atque deos pla- 
care impio cultu studentes. Contermina his est Chersonesns 
Taurica, urbem habens graecam, quam Heracleenses et Delii 
condiderunt, reddito Ucracleensibus oraculo, Asiam intra [id est, 
niltra] Cyaneas habitautibus , ut Chersonesum una cum Deliis 
conderent. A Criu-metopo ad Eubuli portum etiam tauricum, 
sive Sjmbulon dictum, stadia 300, miliia xl: portus ibi tran- 
quilius. A Symbuli portu ad Cherronesum urbem, sive Cherso- 
nesum Tauricae, coloniam Heracleensium , in Pontd habitantium, 
stadia 180, miiiia xxiv: ibi statio portusque puichri. Praeter- 10) Vulgo ivoQLOv, Verba piov post vulgo o£%fjcaL. — Verum 
ivoQtov ad seiisum recte trans- trjv 'Aalav ohovaLv (cum codice) 
feruntur per vitam montanam; ivtog K, nialit Uolsten. Uuds. 
verum ^i;o^£Osnon significat mon- liecte ivrog, 8ic Anon. A, p. 105: 
tanus, sed qui intra fines, intra ivzogShz. Kvaveav, , , Vid.p. 169. 
terminos est. Scribenduni est Scribit noster Tolg . . . oaiovaiv 
ivoQuov. Similia verbi oQog ivtog' K., ut mox: ^HQUTiXsGitoSv 
(muns) composita sunt vnoQStog ttov iv t(o Il6vt(p. GaiJ. 

et naQOQSLog. Bast. 14) Zvfi^oXcov , et ZvfifiovXoiv 

11) Sic cod. Vulgo rrV ts.' ^'f^V^ aliis dicitur. Fallitur ita- 
, , , que vir niagnus, ad Strabouem, 

12)^ IXaanofisvai tu Q^sXu tolg cum alteruni tantuni dici arbi- 

aas^rjfiaaLV, Holsten. Ex cod. tratur. Omnia autem haec Joca 

Conf. tragm. Scymn. 88. aliO ordine recenset Ptolomaeus. 

13) ivTog Kvavscov. Legendum Sed plurimum is a caeteris omni- 

puto : sv^ vel tKTog K., non iv ^"® Mt. Voss. 

tolg. Voss. Vulgo iv tolg K. 1) atdSLa Qn, Totidcm Ar- 

et ante exovaL pro oUovaiv» Cod. rianus p« 85 a Symb. portu ad 

et fragm. o^Hovaii'. Bast. Paullo Cherson. Gail. 

12» 180 'ANONTMOT 

vri<sov uTcb 'A&rivcii(Svog hfiivog (lixQ'' J^ctXov kiiievog^j Cridia 

vectio auteni terminorum tauricae Chersonesi, ab Athenaeone 

/2) fisxQt KciXov Xifjbbvoq. Sc- L\ c. Tota autem hoc frag^ento 

quens numerus corruptus est. Ita series stadiorum falsa erity niii 

enim scribendum : fi^XQ^ Kcclov ita sit, ut hic constitui: 
Ufisvog, CTudia J^x^ [ilXta T/tig', 

A Portiimiu oppido. ad ARRIAM STADIASMI. 

Myrmecium 60 

Panticapaeum 25 A Panticapaeo ad 

Tyritacem. 35 (imo 60. G.) 

Nymphaeum 25 

Acram vicum 65 

Cytas 30 

Cimmerium 60 

Cazecam 180 Cazecam 420 

Theudosiam 280 Theudosiam 280 

Scythotauron 200 Scythotauron portum . 200 

Lanipada 600 Lampada . , 600 

Ciiumetopon 220 

Symbulon portus. . . . 300 Symboli portum . . , . 520 

Chersuneson 180 Chersonesum 180 

Carcinitin 6U0 Carcinitin 600 

Portum pulchrum. , . . 700 Portum pulchrum . . . 700 

A Porthmiu igitur oppido Cher- scd a M^rmecio esse tot stadia, 

sonem sive Chersonesum, sunt diccndum jpsis fucrat [xMinime. 

stadia 2260 (at 2285 cum restitu- Vide pag. 255. Gail.,] Voss. 

tionc Hastii de Tyristace. G.): Vulgo, stad. ^pXf pii^ta (ip Ly 

a Scythotauroon portu, ad por- (id cst, stad. 2600, M. 42J-, aperte 

tum Pulchrum, 2600. Etiam hoc mendosc in secundo numero). 

verum crit, quod supra ait, a p^ ^ ^ j ^ j. 

Porthmitide ad Cimmerium esse _L ■^** 

stadia 300 (325. G. . Omnino iiilia rfi^Vy (id est, stadia 2600, 

itaque superius legendum: 'Aito M. 342 j^, melius, sed mendose 

8\ llavTLy.aTtcdov f/g TvQLrdyLriv etiam). ,,ln margine, ait Ba- tacen urbrni Ptolomaeus, et alii : summam numeri, iam niinoreDi 

hic recrn*:«'wt ^tephanus, Tvqi- vero. In Vossii scriptura fUlta 

Tay.Tjj Ttn/.ig IJovtov. T6 t02'ix6v T^ff'AV, acrjuiesco (stad. 36U0, 

TvQiTay.iitng , kul TvQLray.r^vdg Tro M. 346), «juod in mentem scripto- 

cvinri^-hi TVTKp. Iloc vcro e.sse ri.s redire videtur, et a scriptura 

non potest« quud inquiat, a Pan- codicis rpcedit tantum mutando 

ticapaco ad Cimmerium es^ie sta- finalem f^ in z. — Stadia 2600 

diu CC\L1 (imo, ita est. G. , ab Athenaeonc nos non ulterlus 

et quod .\rrianu9 a Panticapaeo deducunt, quam ad Carciuiifloi 

ad Cazecam, numeret stadiu urbem et promont. hod. Tarktian. 

CCCCXX. Non a Pauticapaeo, ;\d Caiuui portum 3300 nunc- nEPinAOTS, 181 

PXf fitAitt ^TjiijS' L y , 'Ano dh xcifirig r^g IIoQ&filxidog ^ 
rijg iv tw riXei t^g EvQdnrig, "^VS ^^ ^v^ arofi/cii rijg Maidti' 
6og llfivrigy ^toi tov Tavdstog^, KSifiivrig, sag XsQCcovog, cti- 
Sia P(S^f filXia rj?, y . '^O^ov dnb BoGJtoqov, ijtoi IlavnKa- 
Tcaiov^y soag noksag XsgCavog, ciadia pd, (ilha (py, y, 'Anb 
bl XsQ6(avog sig KoQOvltiv, ^roi KsQTtivlnv^ XsYOfiivi^Vy ata- 

portu, usque portum Pulcknim« stadiorum e^t 2G0O, millium 
cccxLVi^. Ab oppido vero Porthmitide, quod est in terminis 
Europae, in ore nimirum Maeotidis paludis, sive Tanaidifl, us- 
quc Chersonem, stadia 2260, millia cccii j. A Bosporo, sive 
ranticapaeo, usque Chersonem urbem, studia eircitcr 2200, mil- 

ruiida erant, At quum a Cner- Notandum etiam dicendi genus 

soneso urbe ad Carciniteni sta- iv xm tHbi zrjs EvQcoTCTjg, Vete- 

dia 600 maie posuerint Arrianus res Graeci scribebant zelog rov 

et Anon., dum 1200 circiter scri- §Cov , sed non TiXog rfjg x^Q^S' 

here debuissent, [error ille solus 8ic Anon C. §. 3:.. rrjg iv tsXsi 

inipedit quin stadiasmus Anonymi xrjg EvQCOTt. Ccterum habet He* 

ab Athenaeone ad Calum portum rodotus IV. 12, formskm IIoQd^/ii^ia, 

concinat cum natura locorum. — Steph» noQ&fiia* 6ail. 

Dicendi forma tcc oQta r^s r. Z' 4) Vulgo TdvscDg, Codex: ra- 

ixst naQdnXovv, paullulum ain- vds(ag, Nec non p. 4 [p. 211J, 

gularis. — Rumj)itur series iti- iggi videtur Tavas(og; quamvis 

neris usque ad a?ro ds KaXov X. littera a litterae v inscripta, ad 

'noXnog iyidix^Tai, ut in transcursu dimidiani sit deleta. Bast. 

raria intervalla exprimantur. - ^^ PanticapaeumiamDemosthe- 

cnto A&rjvaL<ovos. De terminis ^.^^ ^^^^^^ . Bospoi-us adpellata 

^''""'''''Wl.'!!^''"'' ""oo T H *n erat, sedla Graecis tantummodo; 
Scymn Fragm. vs. 90. 1. II. p. ^^ J^^..^^^ ^^ Procopii aetate! 

tfyo. uaii. secunda adpellatio sola reman- 

3) no(><9'/umdos. Sequentia ver- «»*. Cf, Raoul-Rochette, Antiq. 

ba sic scribe: wrot tov TavdcBog ^^ Bosph. Cinmi. p. 158.-161.— 

Tisiiiivrig s(og XsQ6(ovog, tfradta Ihi stadiasmus 2200 falsus est, 

flag'. ti^i-Xia, ra y, Supra JTopO-- 8ed forsan non mendose scriptus. 

fiiov [verius noQ&fiLOv x- P- ^1. ®^^ autem a Panticapaeo ad Ca- 

Gail.], x^yQiov adpellat, quod ^^^ portum 3500 stadia forent, 

bic IIoQ&iilTida, Voss. llaec d">» s"P»'a vidimus ex Arriano 

«Trd d^ X. n, ex alio fonte ma- et Anonymo, esse 2600 stadia. 

nare Tidentur, ut resumerentur Crail. 

varia intervalla. Proditur diver- 6) Vulgo Koqovlttjv ijTOt Ksq- 

sus auctor forma UoQ^filTig, dum xmr?;v. Arriano KsQmvfJTig. Aliis 

suprap. ITl. iro(>/d'/utoi/exhibeatur. Carcinites, a Carcine oppido. 

Idem conciudi potest ex fornia Voss. Etiam vidit Tzschuck«. 

gen. Tavccscogj quam supra repe- Not. crit. ad Mel. II. pag. 29 re- 

rimus p. 171. fin. iterum in loco, scribendum esse KsQTtivlTiv olt 

ubi similem interpolationem con- proximum Ksqv.lv LtlSos. — Con- 

ieci. Sic XsQCdSvog nnnc, dum cinit Arrianus d^ stadiasmo 600, 

Xs4q6v7j6ov aoXtv ani^ra, habemus. et de numero sequenti. Gail. 182 ANONTMOT 

dia %y lUXta n. ^Aito bs KoqovLudoq, ijroi KsqKivhidog , tlg 
Kakov Xi(iEva axvd^iKov'^ XsQGCDvludogf OTadia ij/, filkia 7/, /. 
^Ano ovv Kakov Xiiiivog (lixQi' tov "I^xqov ® Tcotafiov , ^ro» Ja- 
vccTCQBODg^ TiaXovnivoVy n&Xiv Snv&ai xarowovaiv, jino 6h 
Kakov hijLivog zokTCog inbixtxai Kakov[itvog KaQTUvimig^^y di^- 
K(ov ig TafivQaxriv' Ucziv 61 6 noknog ataSia ^j5<Fv, filiut %\ 
jtt'»} TteQiTtkiovTi tolvvv ovTov, ak)! Itc Bv&siag Stankiovti ^ ^ tov 

lia cxxciii^. A Chersonc ad Coroiiitim, sive Cercinitim, stadia 
(iOO, millia Lxxx. A Coronitide, sive X^ercinitide, ad Pulchnim 
portum scythicum Chersonitidis, stadia 700, miliia xciiij^. A 
portu Pulchro usque Istrum flumen, sive Danaprin, rursus habi- 
tant Scythae. A Pulchro portu sinus excipit adpellatus Carcini- 
tes, cuius os pertingit usque Tamjracam. Sinus est, stadio' 
rum 2250, millium ccc : eum autem si non circumnaviges , ted 

*) Kc4X6if Xifiiva. De situ hu- 10) xo^Trog iyidixBt, x. KaQxtf. 

ius portMs vide ad Arrian. supr. Faulluiumlecturem offendit, quod 

p. 124, 125. — Quibus olim in- Anonymus hunc sinum a Calu 

ciusa tcrmini» fiaec (yhersonesus portu (circa hod. Kourmat) in- 

fuerit, vide T. 11. p. 394, 395 ct cipientem fecerit, et extra (3ar- 

j;upr. pag. 12(). Gail — Vuigo cinitem sinum urbem eiusden 

e-nv^iTiov. Cod. 6KV&L}i6v. nominis reliquerit. Ab urbe ipsa 

8) Similes Thraciue et Scythiae (circa hod. ۥ Tarkhan) Strabo 
(ermhios habvnt Herodot. IV. 99, incipere sinum intelligit, quum 
Scylax T. J. p. 282 et alii. Cf. p. 473 Alni., stadia lUUO (rectfl) 
Tzsehuckius ad Mel. 11. exeg. ei tribuit ad septentrionem. Sed 
p. 64. Gail. aiiter reni componit noster. llaec 

9) ijtoi JaVdTtQScag. Hoc fal- sinus apertura vere 8n]Hst ad Ta- 
sum. Non enim Danapris est myraceni 300 stadiis rectae na- 
Ister, sed Rorysthenes. Docet vigatioiiis. Stadia 2250 et M. 
hoc ipse autor infra. Delendum 300 circuninavigationis equidem 
igitur TjToi JcevccTtQEcog. Hodie reperio a Calo portu ad Taniyr.) 
etianuium adpellatur Danambre. sed penetrando sinus partem re- 
Plcrumque coiiiiingitur cum Da- motam ad septentr. et occid. 
nastro a veteribus. Is est lly- Tamyraces. — iHdtxstat. Sic n«- 
panis,c|iii eodeni cum Borysthe- ster infra et Anon. A, p. 113. 
ne ostio in Pontunt pronnit. Vir Gail. — Faullo post deest ig 
(l<M^tus tameii in notis chronolo- in cod. — Ta/jLVQccyirjv. Vulgu 
gicis ad Nicephori patriarchae TctfivQiciTiovg. Alii omnes [Arrian. 
Ilistoriini, Tyram esse arbitra- p. 865 Steph. Hyz. ad voc. ; Pto- 
tur. Sed niale. Hoc quoque teni- lem. Gail.] hoc promontoriun 
pnre , ub accolis dicitur Deni- vocant, Tcc(ivQu%riv. Omnino sic 
.vtius. ArabibuM Hypaiiis .simili- legendum. Statim po.st Rimiliter 
tcr cst Dinest: Borysthenes vero lege: ^Ano bt tov dnQmtTjQioit 
Danabres. Male itaque in lor- TafiVQccTiTjg, Et sic quoque in- 
nauilis (leticis, cap. 5 legitur : fra, pro TafiVQiccTirjg. Voss. 
lU»ry.Mtbru('iu ab accolis I>anu- 11) Vulgo jtXiovTt tov ia&ftov. 
biuni voi-an. Sciibendum enim llXisiv etiam Graecis dicuntur, 
DanubriiHi. Voss. qui terra iter faciunt. Lnde 9rZous 1 

•- 1 nEPITlAOTZ, J8Jl 

lad-fiov, Bialv azadia x, iiiXut fii. aaco di TafivQaKtis ^ '^ Hotlv 
Ufivi] ov iJLsyakri. ^Ano 6h %ov [8] dKQCDZTi^iov TaiiVQctiirig noQ-^ 
il%Bi 6 ^AiikXziog dQoi/Log^, otcsq iariv i^(ov^f rovriaziv aiyia-' 
Xog a(p68Qa fMHKQa , foal arsvriy dirjxovaa rov itoQov^ iiii ara- 
6ioi)g aa *, (liXia q^' • ro ds nkarog £%ovaa rsrQaTtks&QOv * t« 
dh axQu avrijg vriai^ovra ^ 1%^^. d(psav>jKSv dh rfig ^i^TtsiQov. ara- 

recta per istlimum iter facias, sunt stadia 300, millia XL. Iutra 
Tamyracam est palus non* magna. A Taniyrace promoutorio 
Achiileus eursus, qui est iitus admodum longum, et arctum, 
pertingens in traicctu ad stadia 1200, miilia clx; latitudinem 
vero liabet iugerum quatuor. Extremitatcs eius paene redduntur 
insulae. Abest autem a continente stadiis (iO, millibus viii. Ju 

pro itinere terrestri. Hesychius: nente sunt haec promoutorlai non 

TcXovs T^s vscog t6 itBQiyQciffov, in insula. Tanta autem est lon- 

li£j(,9^ ^'^ rov (poQtov Xccpsiv ofpsi' gitudo Achilleae, quantum inter 

Xsi' dXXci Mccl TTJv ns^rjv odop, sese distant haec promoatoria. 

nXovv sXsyov. Sed non ita hic Nam praetenditur iis. Sed de 

capiendum. Loquitur quippe de hoc, ut spero, ad I^olomaeuui 

ore sinus Carcinitidis, quod di- dicenius. Voss» 

stcnditur stadiis CCC. Ja&fiovg 2) finsQ iarlv ijciv. Iluius ijo'- 

Graeci vocant non tantum terras vog nomen proprium tribuit Ar- 

inter duo maria coarctatas, sed rianus, pag. 87, occidentali pro- 

eiiam maris angustias, quod montorio liuius peuinsulae. « . Ig 

^Eo^^^^/Ciov dicunt. De hoc nos aiibi 'Hovccg. Gail. 

loquemur. [Fort. ad Ptolem. co- 3) Kespicit noQog ad iter soli- 

gitabat. Gail.]. Voss. Suspectus tum quoddam navigantium. Erat 

locus. Aut legendum, aut intel- Dromus Achillis gallice, paral- 

ligendum 8tcc7tXiovTi tov iad^fi, lele au chemin de cotoiemeut/* 

(Conf. ad Arrian. pag. 129, 130.) Gail. 

jn simillimo loco Anonymo A, 4 atccdiovg jua*. Non 1200, scd 

p. 158 habet: fLri naQanXsovTt 680 mendose Arrianus: cf. p. 12T; 

Tov noXnov, dXX* in sv^stag dta- Strabo VII. p. 473 A, ait esse 

nXbovTt t6 atofia tov %6Xnov . .j. eius longitudinem 1000 stadio- 

Sic enim iegendum. — Ceterum rum. Gail. 

de nXistv cum sensu itineris pe> 5^ TSTQccnXsQ^Qov. Strabo 1. c. : 

destris, cf. Gataker. Advers. misc. nXarog bs ro fisytOTOv , 6voiv 

p. 365 et Letronnium, Prolegoni. aipcdionv* iXdxiarov TsaaaQa nXs- 

in Dicuil. de Mens. orb. p. 12. — Q-qcov, Gail. 

Stadia 300 et M. 40 vere reperio 6) toc 6\ uTLQa ... vrjai^ovTa, 

in arctiori sinus apcrtura. Gaii. Distinguit doctiss. Koehlerus 1. 

12) V^ulgo TafiVQtdKTjg , mox c. p. 616 aKQa, quod de ipsis 

TafiVQid%ovs. Dromi extremis intcUigit, a pro- 

1) AxiXXstog dQOfiog. Tamyra- ximo infra aTiQOiTrjQta , quo vi- 

cen hic vocat orientale huius in- cina utrinque promont. Kinbourn 

sulae promontorium. Alierum ve- et Saribouiatski (ut opinor) de- 

ro, IsQov dXaog r^g *ExaT/^g, quod signari vult. Sed Anon. ipse ad- 

onmino idem est, ac iilud, quod iicit infra: dno TafivQ . . . ini 

alii quoque nominant, leQov dX- to ^tsqov axpoor. tov '^xtXX, ^qo- 

aog 'AxtXXicijg. Atqui in conti- (lov. — vriajisiv ibi est (insuias 184 A NO N T M O T 

6ia ^ ^ , (itha i{, Kaia fitei^v 6h avrijg av%riv ^tf ^fiocidijg, 
xovtiGtiv atev6drigf v^ i^Ttelga} ^Toij ty yy avvccTCtst /^ iitl atidla 
f*®, (ilha s\ y y ^iiiY.tav to^ii^og. ^AitoTai^v^awfiig^ rolwv Tta^ 
nXsvCavti tov TCQosiQfjfiivov SQOfiov, inl to ?tSQOV axQmtviQiOf 
tov ^A%ikkiag dQo^ov^ o KaksTtai IsQOV aXaog f^g 'EKatTig^ slcif 
ot TtQOSiQrjfiivoi atadioi aOy (likia q^. Aito di zov Ibqov Skaov^ 
T^g ^EKatrig sig BoQvad^ivriv^^^ nota^iov vavainoQoVy rov vvv 
AavaTtQiv ksyofisvoVy atadta </^*, iilkia xg', Z/ g. OvTOg \i 
BoQva&ivrigTtotaiiog^^ Ttavtoav iatlv %Qsia)Siatatog, Tvfjvq fityila 

medio vero eius cervix, isthmo simiiis, id est, angusta, conti- 
nenti sive terrae iungitur; latitudine patens ad stadia 40, millife 
vj^. Porro a Tamjrace praeternaviganti iam dictum cursum u- 
que aliud promontorium cursus Acliillis, quod dicitur sacer Ue- 
cates lucus, stadia sunt iam dicta 1200, millia CLX. A sam 
Hecates lucu ad Borysthenem, fluvium navigabilem, qui noiw 
Danapris adpellatur, stadia 200, millta xxvi|. Uic Borjsthenei 
fluvius omnium utilissimus est, magnis abundans pluriniisque pii- 

imitari, nec vero esse insula, ne^ligentia Salmasii, quem d/ioio- 

sicut flurius quidam Herodoti 1. reAcvrov integram lineam praeter- 

184, qui insXayL^s, nec ipse pe- mittere induxit, corruptus, .ail 

lagus erat» Cf'.. Wyttenb. Bibl. exeniplum codicis supplendus eit 

crit« X. et Letronn. ad Dicuil. B ast., qui quidem oijr^ofi^. «nt- 

p. 8!). Gail. dia legit, sed atddLoi legere de- 

7) Totideni Strabo I. 1. bebat, sicut post eum fecit. Gaik 

8) Totidem Strabo p. 473 A. 11) Non 200, sed 15u st. iia- 
Cetcrum niale hic Vossius vertit, bet Arrianus. Gail. 

cuius longitudo ad stadia 40 5 12) ovtog 6 BoQvad-ivi^g nota- 
scrihenduni erat latitudo. Gail. fiog. Hactenus ex Arrinno, ^t 

9) Vulgo TccfiVQtu^rig. aliis. Quac sequuntur, ex Scyu- 

10) VulgoalGog TTJg^ETtdzrjg, slg no Chio siniiliter exscripsit. Ua- 
BoQvcd^ivrjv Ttoxaiiov. Hic locus bes eius senarios : 

BoQvad^sinjg 

'O Tzorafibg ndvtonv iaxlv xQSi-todiaTarog, 

JC/;Trj /isydka ttal TCoXkd^ xai Kagnovg (psQcov 

Tovg (pvofiivovgf vofidg ts Toig ^oc-Arifiaatv. 

*Pbiv d' avTov inl fiev vfifgoSv 7.iyovct nlovv 

^Hg TtaaaQKTiovTa nXcnTOv. Eig dt tous dvo} 

ToTTovg aTtkcDTog icTt Tiai ov nigdaifiog. 

*Tn6 x^ovog yuQ x«l ndycov i^tiQytTaL. 

'Enl bl Tulg v,aQ^ "TnavLv zs tluI BoQvad^ivrjv 

Talg T(t}v bval noTaficav . . . avfipokatg 

'EaTiv y.Tia^elaa noktg nQOTtQOv filv '0?.^ia 

^avia y.akovfiivTi 

jMiTU Tui}&' vcp* Ekkijvfov ndkiv BoQvad^ivrjg 

Kkrj&tiaa. 

l'avrrjv dt Katd Tr)v MrjdiTirjv inuoxiuv 

Miki^Oioi, nzij^ovoiv. nEPinAOTZ,, 186 

xoi TtoKXay %a\ naQnovg q^igcDV tovg tpvofiivovg y voiiag te tolg 
PoaKTJ^aaiv ^eiv 6' avrov iju (lev rjiieQWv kiyovatv nXovv dg 
teaaaQaKovta nkcDtov, elg 6e tovg ava tonovg ankoitog iativ^ 
Tial ov TteQaaiiiog* vno %i6vog yaQ kai naymv i^eiQyetai, ^nl 
ds talg ^a^^ "Tnaviv^^ %a\ BoQva&ivriv talg tav dvolv^^ no- 
tanmv av^poXalg ^ativ ntia^elaa noXigy nQOteQOV iiev ^Ok^la 
2a§la * ^ 7iaXov(iiv7i , fAeta Si tavta vq> *!EAA^va)v nahv Boqv- 
ad^ivfig ^lfil^-Q^d-elaa. tavtriv 8e ^ata rtjv firidiK^^v inaQiiav 
Mtkrjaioi ntl^ovaiv dtxxKoalmv 8h xal tsaaaQaxovta avadlfxyif tov 

cibus, frugumque copia, atque laetis pascuis. Dicunt autem il- 
lum navigabilem {quadraginta fere dierum navigatione currere : 
superiori yero parte navigari nequit, ncque transmitti, quod 
nives et gelu impediant. Ubi vero Hjpauis et Borysthenes 
fluvii iunguntur, urbs condita est, quae prius Oibia Savia 
dicebatur: deinceps autem a Graecis Borysthenes adpeliata 
est. Uanc Milesii, sub Medorum imperio, condiderunt: du- 

Olbiam Miletopolin etiam appel- 13) Vulgo ^Tndvriv, Cum Vos- 

lari, inquit Plinius. Eadem et sio rescribit ex eod« Bast. vna- 

Borysthenes, ut ex omnibus con- vtv, probante Creuzero in Uist. 

stat. Martianus CapeJla: Ab Hi- Graec. Fragm. p. 59. Gail. In 

stro ad Oceanum bis decies cen- margine manuscripti hoc occur- 

tum millium passuufn est: in la- rit scholion: tpaaL xiveg v.ata rov 

titudine millibus quadringentis "TitavLV noTafiov ylvsad^ai ^oSov 

usque ad Samiatiae solitudines. KalovfiB (I. KaXovfisvov) impdX- 

Nec procul fluvius, lacus, oppi- Xov, otcsq av&^TjfiSQOv tT]v zs ys- 

dum , sub uno cuncta noniine vsaiv v.al tyiv (p&OQciv vq>LctaTai. 

Jiorysthenes, propter Achillis in- Noscimus ex Aristutele et prae- 

sulam eius sepulchro celebratam. terea e Cicerone, animalcula ista 

Ita legendum. Male Borysthe- ad fluTium Hypanim, quorum id 

nem urbem ab Olbia diversam Nestor quasi putandum, quod vi- 

esse tradit Pomponius Mela. In- vit per unum integrum diem* 

epte quidam Borysthenem antea Veteres appellabant hocce iuse- 

Hellespontum vocatum fuisse pu- ctum igji^fiSQOv , fiovT]fisQov vel 

tant: ideo forte, quod apud He- 7]fisQ6§tov. Vid. Schneiderum ad 

sychiuni legerint, BoQvad^svrjg , 6 Aelianum, N. A. II. 4. pag. 42. 

*EX\ri67covzog, Sed Hellespuntus, Verbum ini^dXXov aliquamdiu 

antequam Helle . in eo demersa corruptum putavi , quia solemus, 

esset, Borysthenis nomen obti- quae non inteiliginius, depravata 

nebat, non autem Borysthenes habere; in manuscripto vero re- 

Ileliesponti. Docet hoc Stephani petitur in Antigono Carystio, 

epitomator: BoQVG%^svrig noXig %al *^*P* ^^, ubi in margine legitur: 

TtoTafiog Tov IIovtov , naQoi Tnv nsQl tov yiaXovusyov inLpdXXovTog 

MaLcoTLV XLfiyrjv, y,(d TdvaCv tov itooVy o fiLaif rjfiSQav £^. Bast. 
noTccfiov, OvT(o 'nal 6 ^EXXi^anov- 

TOg nQO Trjg "EXXjig inaXsvTo. Non 14. Vulgo toov 8val\ fort. taX^ 

recte vero Stephanus Borysthe- dvai, ttSv n. Gail. 
nem, naQcc Trjv MatcoTiVy %al Td* 

vatVf collocat Voss. 15) yu\go»Savia, 18tt A N O N T M T 

civa%kovv ano tiig d^akuacfig ^Xit, "^^ TCOTOfiu)^ BoffvMbivhi^ 
ToS vvv ^Xov\kkv(p jdavctTtQeiy filha k^, ^Ano 6i Bo(fva&ivovg- 
notttiiov inl v^aov fiMQorectriv y MQt}fkov xal avdwnov, axibia 
§', fjiiXia 71 . ^Ano dJ v^aov fiex^orort^g ^, iQrjikOv Kal dvmi- 
fAOv , slg ^Odriaaov^ atadia n, iiikia i, j3'. l4no de ^Odtiaaov 
elg 2Konikovg %aiQiov , [aradia q^\ (liha iui, y. ^Ano 6£ 2^X0- 
niicav elg 'latQiavoSv Xniiva^ aradia )>\ (lilia ip . Idno ^i 
^larQUXvav kifiivog Big ^laiaKvSv^ hiiiva^ araSia 7y ^lKw i^. 
^Ano Si rov ^laiaKav kiikivog inl ro NiKOiViov %a}QloVf araSia 
T, fiUia fi. 'Ano dh rov Nmtoviov %(QQiov slg TvQav norufiov 
vttvalnoQOVy araSia A', fiiha d'. ovro^ o TvQag^ noxttiiog, ^a* 

centisque ct quadraginta Rtadiis, miUiaribus \xxii, a mari 
sursum naviganti per tluvium Borysthenem, qui nunc Danaprii 
adpellatur. A Borystliene iluvio, ad insulam parvam admodua, 
desertam, et absquc nominc, stadia (>0, millta viii. Ab exiguji 
hac insula, deserta, et sine nomine, ad Odessum, stadia 80, 
miliia x^ Ab Odcsso ad Scopulorum oppidum, stadia 100, mil- 
lia XXI j- A Scopulis ad Istriaiiurum purtum, stadia !)0, miilii 
xii. Ab Istrianorum portu, usque ad Isiacorum portnin, stadia 
00, millia xii. Ab Isiacorum portu ad oppidum Niconium, stk- 
dia 300, millia xi.. A Niconio oppido ad l'yram, lluvium u>- 

1) VossiuH tx^L, T(o. n. Qiium 3) Vuljjo vtiaiov. T^iiaiov iiiuo- 

sic haec disceipat \ ussius, uuii ducliiiii esl a piiino eilitore. fu- 

mirum est post voreiu JavunQiri i\v\ hiibet d. 6\ v/;gov (ii%QOTti- 

ab eodem upponi asteri.sfuiii , et rou. ViJ. d'()rville ad Chaniu- 

postremum queni posui dativum uem p. i.li ed. Lips. liaHt. ab eodt^m verti hinc ad lluuum. Jt\ t r -4 i • ^v ■ ■ 
V mili ratioiie intHlcxit llolstenius. 5) Hi<- et piuillo poNt vul 

Clrono^. «astius ad codirem f/ff teta A. AiTiamis, habet Vcm- 

post [?xf^ posuit comma. Paulo ^-fov 7,iuiva [quod admisi. Gail.] 

post Kladioniin numeius excidit. Voss.^ 
2) dno 61 BoQva&ivovg. Ex Ar- 6) ourog 6 TvQa^. Quinque iie- 

ubi V. rum senarii: naiio p. TvQtt^ floTafiOi;, l^aO^vg rt cov, t-vfiozavu^ ral^ vofiaii; 

Ttov Mv(0V3 bid^hGtv ifinoQOtg *-;|^«»v» 

Taig okyiuatv tt vava]v dvunlovv dafpalrj. 

^Ofitivvuo^ di- zai norafita KtiTut nokii. 

'li Ityoiiivii Tvgag anoiyiog MikrjGiav. Vum. nEPinAOTZ, 187 

'd'vg TB wv , evpoxog ' raig vo(iaig , twv i^O-vwv iaTiv 6ia&£<ftv 
ifinoQoig^ ^XOoVy talg oAxaort re vavclv dvanXovv d0(pal'^, 
6(i(avviiog dh r(p 7Corafi(p nelrai nokig Tvqag keyoiiivfiy SnoiKog 
MikriGicov, ^ '^Ofiov dno BoQva&ivovg nora^ov ecog TvQa wo- 
rafjLov , arddia m, (ilkia Qfi* dnb de XeQatavog eaog Tvga tco- vigabilem, stadia 30, millia iv. Hic fluvius profundus, pinguis- 
que ad alendas pecudes, venditionem piscium mercatoribus prae- 
bet, et navibus onerariis adverso amne navigationem tutam. 
Eiusdem autem nominis urbs Tjras dicta, ilumini adsita^ est, 7) sv^orog, Vulgo nal ev^ota- tis. Vid. Bast. supra p. 250 G.) 

vog r. V* T. lx%^(av iarlv, dLd&s- Sic demum apparet, scriptum 

aiv . . . Vossius: . . profundus illud esse pro s^Sfiorog, quod 

est, piscium pabulo satis exhi- multo praestat. i^lutarchus, Ca- 

bens h,erbarum, niutatione mer- mill. cap. 16: &Qefifiaaiv s^porog 

cium mercatoribus commodus. (^jrco^cf) xal 'iiarcc^^vrog noTafiolg. 

Vides idem contingere Vossio, iStrab. p. 563 Alin. : xal ^oval xoi 

quod Holstenio, quasi fluvius noiuiatv (leg. nol/ivaiaiv cum 

notabiliter iaudandus sit, quod Valcken. ad Fhoeniss. p. 90 [et 

pisoium pabulo satis exhibeat Corayo, Strab. 'l\ II. p. 1J5 init.]) 

herbarum, quum hie laudetur ut svporoDrdrrjv. Libanius epist. \b. 

sv^oxavog ralg vofialg pecudum, p. 6 Wolf. : vijaog . . . sv§orog 

et cemmodam insuper mercatu- nal noXvoLvog,. Bast. 
rae piscium copiam praebeat, ut 

docui ad Uarpocrationem p 52. 8) Articulus rolg ante ifinoQOLg 

Gronov. In ms. deestital; idem desideratur in codice et frag- 

habet svporavog, accentu in syl- mentis. Post has igitur mutatio- 

laba sv posito (et literis av du- nes versus illi sic componi pos- 

piici puncto superposito insigni- sunt: 

. . .- Tvoag 

Horafiog Ba&vg r oav sv^orog sari ratg vofiaXg 
TcSv ixdvoav , 8id^saiv ifiicoQOig ^x^'^' 

lacobus GronoTius coniungit in sunt. Merito censet, hoc verbum 

animadversionibus ad Harpocra> non significare latinum situs 

tionem , p. 53 ix^vcov et did&s- (quemadmodum Holstentus trans- 

civ, atque vertit vofidg per pjas- tulit), sed venditionem, expor- 

cua pccudum. Adferre potuisset tationem. Tyras flumen, inauit 

ad hanc explicationem corrobo- auctor, quod profundum est, pi- 

randam., ea, quae dixit auctor scibus lauta oifert alimenta, et 

de Borysthene fluvio, (supra mercatorihus faciliorem reddit 

p. 218), TiaQTtovg (pSQOov Tovg mercium exportationem. "Exevv 

(pvofisvovg » vofidg rs rolg ^oeyiri' positum est pro naQSxeLV. Vid.^ 

fiaGL» Vid. Hgrodot. IV. (c. 53). de hac significatione Dukerus ad 

Vox autem sv^oravog in hanc Thucyd. vol. II. pag. 423 ed. Bi- 

intcrpretationem eum induxit. pont., efAbreschius, Aniniadv. in 

Ista cum in codice (mutetur in Aeschyl vol. 11. p. 2T2 sq. Bast. 
sv^orog, ea sola, quae de voce 9) TvQagy\anoiiiog ysvofiivrf Mi- 

SLCid-saLg dicit, vera habbnda hjal(ov, Uolatcn. 188 ANONTMOT 

Tafiov (Stadia [10] pQf! 9 (ilkia €piir[ ^, 'AQzeiLtiiOQog Sh 6 y£tt- 
yQag)og dno nokEoog XsQCavog (lixQi TvQa notafiov , Cvv ts 
neQlTcXm xov KaQxivhov %bXnov , yQaq>H cxaiiovg iv% ^, ^Um 
q)n^\ y, *An6 8s TvQa noxafiov inl xov NsoTtxoXifiov ^ ^ itii- 
Sia QXy (ilXta i^. Idno 8s xov Nsonxokifiov inl Kqt^iivIcxov^* 
GxaSia QK, ^ikia ig. 'AQxefiidooQog 8s 6 ystayQacpog dno Tv^ 
noxaiiov scog xcSv KQrjfiviGKav slvai Xiysi axadiovg vn ^, fiiim 
^d'. lAno 8s x(av KQrniviCTiODV inl xa 'Avxiq)ikov^f CzdSut tI'» 
lniXia 118 . 'Ano *8e ^AvxKpikov slg Wikov oiaXovfievov eti^ 
xov "laxQOv notaiiovy Gta8ia x, fiiXia fi, ovtot &QaHeg xal & 

Milesiorum colbnia. A Borysthene fluvio ad Tjram flumen^ sta- 
dia 810, milliaria cviu: a Chersone vero usque ad Tyram fli- i 
men, stadia 4110, milliaria dxxxxvui. Artemidorus yero geo- 
graphus ab urbe Chersone, usque Tyram flumen, una cum cirtiUB- \ 
vectione Carcinitis sinus, numerat stadia 4420, miliia |i3LxxxJXf * 
A Tyra flumine ad Neoptolemi turrim, stadia 120, millia \\l 
A Neoptolemi turri ad Cremniscos, stadia 120, millia xvr. Ar- 
temidorus vero geographus a Tyra flumine usque Cremiiiseoi 
ihquit esse stadia 480, millia LXiv. A Cremniscis ad Antiphilun, 
stadia 330, millia xLiv. Ab Autiphilo ad Istri fluminis oitiiui, . 

1) Vulgo ofLOv ccTCo BoQvad^t' bo VII. (p. 469 Alm.). 'Exl 6i 
vovg noTcifLOv tag Tvqol n. arddia xai oxoiiati xov Tvqu vvQ)ffi 
^8qk, filXLU q)r]\ 7j\ Locus corrup- iazlv, NbonzoXtfiov xaXovfiirOi. 
tissimus. A liorysthene enim ad zal Kcofirj ^EQfimvtaizog Xtyofitrr^ 
Tyrani non plus numeravit, quum Uuoniodu abest igitur stacl. CVX 
stadia i^ CCCX. Voss. Bastius ab Tyra fluvio ea turnnj Von*. 
autem restituit veram lectioueni Codcx tTtl xa NsoiczoXifiov n. 

i Editt. Inl rav N, ar. Gailius 

e codice, ubi numerus, ^dpx scri- coniedt ex Strab. I. 1. adiicieo- 

ptus est pro ^dQi, et filLa q)fi7j, duni esse post Nsonr. itVQyoi, 

2) axadiovg 6vv!. Artemidorus et^ pauilo post dno 6s xov S. 
a Chersoneso ad Tyram habet nvQyov pro rov N iirL Sed du- 
4420 ftadia. Arrianus sigillatim bito an reete, si inl r« Uvziqi' 
3240 innuit^ 2820 scilicet a Cher- Xov et dno 6e 'Avriiq^XoVy qiuc 
soncso ad Istrianorum portum, n»o5L soquuntur, couferumus. 
et quuni sileat Arrianus de Tyra, ^) IM'"ius lib. IV. cap. 13: Ve- 
si fragnienti stadiasmum mutuati J*""^ ab Istro oppida Cremniscae, 
fuerimus, ab Istrianorum portu Poliuni, montesMacrocremniy etc. 
ad Tyram, 420 stadia, suraniam Sic ni.ss. Voss. 
habebimus S^^IO stadioruni. Au- 5) aradtovg vn. Artemidoms 
ctor autcm ipse fra«^nienti si«;;il- stadia numerat 480, ubi nusier 
latini numerat 3310, quod parum 240. Gail. Vu1«ro Gxd^ia. 
recedit ab Arriano ; sed multum 6; inl td 'A. et dno dt *A. nm* 
recedit Artemidorus ab aliis. dosani e.sse lectionem atqur adii- 
Uail; ^ ^ ciendum esse nvQyov, supra di- 

3^ dno xov NeoxtoXifiov. Stra- xit G a i I . TlEPinAOTZ, 189 

GxctqvcLi iTvqlvdsg, Kaxa Tovro ^ (likiGtci ro ^ikov atoiia rov 
^'IcxQOv Itl evdv Ttkiovti dvi(ici) ditaqnxla ISIchq ig to® nika^ 
yog vrjoog nqoKSitai, i]VTiva ot (jlsv Hxikkicag v^aov, ot dh Sgo- 
fiov 'A%tkkicog , ot dh AtvKviv dno r^^g %QOiag^ ovofid^ovCiv, 
h'xsi 6e Ttkrj&og^^ xeiQOTid-sg oQvicav, 'd'iav te^^ tsQOJCQSTt'^ rolg 
dcpiKVOvpiivoig, ov Svvarov 8i iativ dno ravrtig vdQav idelv * *, 
oialnsQ dTteiovOfig avrrjg dno rrjg nqneiQOv aradla t/, iilkia 
v/y /. ''Slg dri avyyQaipei ArniiqrQiog ^ ^ , ravf^v rr^v vrjaov ki^ 
yerat Sirig . dvetvat [11] tc5 naidlf ml ravrriv olneiv rov ^A%ik- 
ksay zal vaog iariv iv ai^TiJ tov ^Aiikkiwgy aal ^oavov ijroi 
ayakfia * T^g nakaiag ^ iQyaalag, ^H Ss v^aog dv^QcincDV ftiv 

qnod Psilon dicitur, stadia 300, millia XL. Ui sunt Thraces, 
et Bastamae adrenae. Huic autem Istri ostio, Psilo, navigan- 
tibus recta cum flante aparctia altum versus mare, adiacet in- 
sula, quam hi quidem Achillis insulam, illi cursum Achillis, alii 
Leucen a colore adpellant. Habet multitudinem avium mansue-^ 
factarum, et yenerandum eo venientibus adspectum praebet. £x 
ea terra videri nequit, quamyis haec a continenti abest stadiis 
400, mtiliaribus LUi.j-. tJt vero inquit Demetrius, hanc insulam 
dicunt Thetim filio suo concessisse , eamque inhabitare Achillem, 
cuius in ea est templum, et simulacrum vetustissimi operis. Rari 7) Ex Arriano p. 89 desumpta Bastius vero alius docti viri con- 

sunt. iecturam: dnaQyiTCa ivavTioas rtS 

S) Vulgo dnaQ%TiaiavL<x)6xo ni' nsXdysL profert. — PauUo post 

Xayog, Vorte scribendum dvsfico Arrian. jtQoanELTai* 

dnaQyLTia (og ro nilayog, Sed 9) dno ttjq xQOidg, Recte Ar- 

apud Arrianum est IdLcag to ns- rianus, inl vng XQ^^^S» Voss. 

layog. Voss. Optanda Arriani 10) Exst ds nX^d^og, Duo sc- 

lectio. V. supra p« 89. Gail. narii: 

"Exst dl nkij&og xsiQori-^Eg oqveoov, 

Gsdv TS IsQonQsnrj rolg dcpL^ov^svoig, Voss. 

De multitudine avium et adspe- Callantiano et^m hausisse vide- 

ctu huius insulae v. Ko^hlerum tfir Arrianus, quamvis in epitome 

in^em. de TAcad. de St. Fetersb. eius, quae hodieque exstat, |no- 

T. X, p. 557. Hanc vocat ^sov- men id nusquam apparet. Voss. 

8sa vTJaov. Quint. Smyrn. Para- 1) Vulgo ^oavov r^g ndXai i^- 

lip. lib. III. 775. Gail. yaalag. Codex: ^oavov ^toi dyaX' 

II) Vulgo ^EccvTE. Cod. &EavT£. (la rfjg n. i, Salmasius fortasse 

12; jjjoj^a ibi pro ^Tret^off, paullo vocem dyaXfia omisit, lit glos- 

insolentius.^ Gail. sam ad verbum ^oavov, Neque 

13; JrjfiT^TQiog, Quin Deme- reperitur in Arriano, unde hic 

triiim Callantianum inteJIigat, locus petitus. Bast. 

nullum dubium. lEx hoc enim 2) Vulgo vfjg ndXai iQy* Lectio- 

hausit multa Scymnus. Sed ex nem Arrian. recepit Gail. 190 ANONTMOT 

iQfifiVl idttv' vlficfai 8e uli;\v bv noXlaiQy xal tctirag iihv avu- 
ti^svai liyovtai t^ ^A%i,Xk£l oaot dsl nQOclc%ovaw. mxl yiiQ m 
akla nokka dva&i^^ta dvaKSitai^ iv rco va^y q^akaiy Amrv- 
kioi xal kld^oi t^v TtokvtekeatiQotv^, Tavta ^v^Tccrvra ^c^i- 
CtriQia rc? ^A%ikkzl dvanzvtai^ xal imyQd\ji\^axa^^ y xa (liv ^B- 
ficytxGog, td 6h ikkriviKtSgy 7ie7toiri(iiva iv akkqi xal Skkqi (iitQff^ 
^Tcaivot tov *A%ikkitag, Hno de tov ^ikov xakovfiivav tfrofw- 
rog rov"I(5tQOv elg 8evteQov ^rofitov, atddia ^, filkia ir[. 'Ani 
8e tov deirteQOv atofiiov im ro Kakov at6(ii0Vj Ctadui fif pl" 
kiM Sf y. ^Ano 8e tov Kakov atoiiiov inl tov NaQOKOv^, (»& 
ivoiiaiovat (Tro^eov rira^rov rov ^lar^ov) atudux ^y filkia ij. 

aatem in hac insula sunt homines , eamque caprae non admodu 
multae depascuntur, quas, qui iiluc vicissim adpellunt, Aehiili 
ofterre dicuntur. Multa praeterea alia dona in hoc templo le- 
posita sunt, ut pbialae, annuli, gemmae pretiosissimae. Oouiii 
haec donaria Achilli dedicata snut; et inscriptiooei , partim ro- 
mano, partim graeco Rermone condita, alio alioque veisuum » 
nere, in laudem Achillis. Ab ostio istri, quod Piilon adpeUik 
tur, ad secundum eius ostium, stadio 00, millia viu. A lecui- 
do ostio ad Pulchrum ostium, stadia 40, miilia v^. A Pulchn 
ostio ad Naracum (ita adpeilant quartum istri ostium, atadia fail^ 3) Sic Bast. Viilgo dvdnuvtai, Constant. Porphyroe. Cerem p.tt 

4) Vulgo xoff 8a%Tvloi dofxrv- haec habet: ^yKa&toq nqoHQf^zah 
XiOL %al klQ^OL rcov noXvzsXcSv Tial ,, aTiroloyovCL vd niQfj. \ rrba 
noXvxeXeGtiQaiv^ Locus cunspurca- „ haec delenda sunt. In ii)sif 
tissinius. Corrig^ecxArrianu: dvd- ^quidcm cunspiciuntur membra- 
TtsivraL iv r(3 vacp (pLaXaL, v.al ,,nis, fateor» sed librarius pri- 
bayLTvXLOL, v.al Xi^OL rwv noXv- „ niae syllabae xa duo puncta, et 
rsXtariQcav. IMar<^ini adscripta ^iiltimac syllabae qtj item dnt 
fuerant haec vucabuia, pro va- „ punota superscripserat, indira- 
riante lectiune ; unde duplex ie- „ turus ea uninia, quae istis qiu- 
ctio in textuni irrepsit. Voss. „tuur punctis intercepta esseil, 
Uaec quoque verba fiuxerunt ex „perperani scripta et deleada 
Arrianu, cuius aucturitate Vus- ^esse. Nulebat nempe litura co- 
sius ea currexerat. Cudex upi- „dins elegantiani currunpere.** 
niunem Vussii cunfirmat. Vu\ Bast. 

ddTiwXoL ibi non legitur, et duo 5) Vulgo 'AxiXXsl xo2 dvmu»- 

puucta, quibus inclusa sunt verba rra, nai imysYQafifiiva. Leffe*' 

noXvrsXdiv nal (sic: Xi&OL rdSv. dum est, duce Arriano 2. p.T9): 

nokvrsXcov Ttal. noXvrsX.), indicant ^Ax^XXsl dvdyisLrat, %al imYQaif 

ea esse delenda. llic reiiciendi fiaza. Bast. 

mudus in aliis quuque codioibus (i) Vulgo inl r6v "AQmiov. IjC* 

manusoriptis ubMervatur, umnino gu, ini ro NdQcaiov. Et itatiM 

in ii», (|ui cuni ele^antia qua- pust, dno ds NaQdnov. Vo^ai. 

dani scripti sunt. Iteiskius ad \'ide llulsteuii notas ad Stcph* J/ n E P I n A O T £, 191 

'Atco ds tov NccQiKOv inl '^Ibqov IsyoiiBvov, (^TOfiiov niiiTtrov 
Tov "latQOVf axadia qx^ (ilXia ig'. 'EvtBv^ev ra. ft^i/ GQaKrig 
rrjg Big tov Hovxov na&rinovcrig Biidi%Bxaiy «ai OQOi rwi/ SQa" 
xco v ' . TCL de TCQOTBQa nctvra ^ccQpaQa iariv ?9vj/. Ovrog 6 
IcTQog^ Ttotaiiogf o zal Aavov^ig Aeyoftfvog^, KariQ%BTai dno 
Tcoi' saTzeQiayv roTroov, Tt)v ix/JoAiJv Tcevrg 0r6|LUx^i 9ro^oi;fi€vog ' 
5i;al 6s TceQtaxi^oiiBvog, xal e^^ [12] rov ^AdQlav ^bI^. 'AiiikBi 

r 

niillia viJi. A Naraco ad quintum Istri ostinm, quod Sacrum 
dicitur, stadia 120, milliaria xvi. Deinde excipiunt partes Thra- 
ciae in Pontum yergentes, et Thracum limites. Gentes autem 
supra dictae sunt barbarae omnes. llic Ister fluvius, qui et Da- 
nubius Tocatur, ab occiduis venit plagis, et per quinque ostia 
exoueratur: ubi difHnditur, binis in Adriam ostiis effluit. Usque Byzant. pag* 32. Huds. Vossii nem correctiorem exhibet rcov 

lectionem rec. Gail. Paullo post Q^Qaiv.tov i. e. ®Qa%(3v» Gail. 
vulg. lect. est dno ds 'j^QciyiovTOv 

praebet codex. 8) Vulgo ovtog "latQog aeota" 

7) Edd» QQcmcSv» Codex lectio- (log, [Scymni Chii senarii: 

"latQog notafiog^ o ts Advovpig naXov iiBvog^ 
KatSQ%stai fnsv dno tcSv ^EoitSQlfov tonoav, 
Ttjv STipoXrjv nsvts atofiaaL noiovfisvog, 
dvalv 8s nsQtaxt^tofisvog slg tov 'AdQlccv. 
^AfisXsi 8s dxQi trjg KsXtcTiccg yivcoc^stai, 
'Kal t(p ^SQSt tov ndvta Stafisvcov %q6vov' 
XsLficovL fisv yccQ av ^st ai nlrjQOVfisvogy 
Tolg ysvofiSvoLg ofipQOig, 

Kal ano trjg ^j^^oi^og, cSg cpaGi rc^s ini^^vosig 
Tcov zrpiOfiSvcDV zs Xafi^dvonv dsl ndyoDV» 
'Ev t<p 8s &S(fsi to qsid^QOv coaavtayg taov. 
"Exsi 8h Tial VTJaovg sv ai)tcp yisifisvag, 
HoXXdg ts Tial fisydXag toXg fisys&saiVy cSg Xoyog, 
^Slv 7] fieta^v ti\g ^aXdaarjg ytsifisvrjf 
Kal tcov atofidtcov, ovk sativ iXdttciv t^g ^PoSov 
HsvTirj Xsystai^ avtrj 8id nXri&og cov ^x^i 
IIsvKcov. Elt svdv fist avtrjv nsXayla nBifisvTj 
'AxiXXicog vijaog, Voss. 
Codex ovtog 6 "latQog. 

9) Sic codex. Vulgo Xsyofisvog. finditur. Quem typographi erro- 

1.) nsQLaxiiofisvog. Jval 8s axL- rem Gronovius et Hudsonus re- 

^ofisvog, Hoisten. Huetius ver- cepere. HoJstenius mutavit «€- 

tit: bifariam dtviditur et in QLaxLtofisvog in ax^SofjLSvog. Ver- 

Adriam effluit. In A^ossii ver- sum ita reddere potuisset: 
sione diffundetur legis pro dif- 

Jval Srj nsQLaxL^ofisveg ig 'ASqIuv ^sbi» 

Bast. ANONTMOT 

bl &%Qh tilg KtkxMiig^ pv6(S%Bxaiy xol ^^ ^Sqh xov nivza 
dia(iiv(ov XQOvov %Hikmvi (ilv yuQ ov^sxm nkniQOVfLSvog totQ 
yivofiivotg 0(i§Q0t6i ® xttl dno x^^g %i6vog^ Sg q>aaw, xag im^ 
^vaeig, xdSv xs xfiKO^iiviav koifipivoDV dsl nayatv. *Ejv 6h n 
d^iQsi x6 ^sld^QOv ^^siaiv (oaavxag Haov. ^xsi Idh %a\ vr^cwg h 
avx(xi KeifAivag noXXag xs nal (isyaXag xolg fisyid^saiVy (og Aoj^os' 
<Sv ri fiExa^v xijg ^aXiaarig Tteiiiivfj, xol x(Sv axonMxwv, ifftiv 
ovK iXaxxoDV fiev xijg^ ^Podov v^qaov, Ilsvxff dh kiysrui avnfi 
' Sia x6 nk^^&og (ov i%si 7tevK(Sv. EW ovxtag^ (jier avxi^v se- 
Xayla aeniivri ij TtQoeiQtiiiivfi xov 'AxiXXi^ag v^aog. Idno ih lOf 
'^Ieqov [axofilov xov "laxQov noxa^ov sig noXiv [xal noxufiof, 
xfti]^ ^'laxQOV^ axadia <p\ (liXia ^g, JJ g. avxfj iq nokig "laTQOs 

ad Celticam denique cognoscitur, et aetate omni tcmpore libi 
siniilis permanet; hjeme quidem augetur, impleturque ex imliri- 
l)us; e nive, ut inquiunt, et glacie liquefacta, incrementa acci- 
piens. Aestatc vero undas evolvit aequales semper. Uabet ii- 
sulas in se sitas multus et magnas, ut fama est, quarum qoae 
mari et fluvii ostiis includitur, non minor est Rhodo insula: ai- 
pellatur vero Peucc, ob multitudinem quam fert picearum. V> 
cina huic in pelago est Achillis Insula, iam supra memorata. A 
Sacro ostio Istri ad ciritatem Istrum, stadia 500, milliaria LXVI5 : 2} afisXst Ss axQi 717? KsXriTiijg. llolstenius omisit articulum, nt 
Ilaec sunt verba codicis nostri. edcret versum perperam fictun: 

'AnsXsi 8s axQi KsXTMrjg yivooatisxttt, 

Legendum potius censeo: 

'AfisXsi 81 axQt T^g KsXrix^^g yiwoaxszat, 

Bast. 
ofiBQiog adiectivum, cuius loco ' - rl*i 

nec nou 6npQifiaiog dicitur, in- ^*"** ^' ** ^*"' primis in lucutiunc, quae lexicu- 6) sig noXiv Tittl vovaftov wtA 

graphis non innutuit, vScoq 611- '*I6tqov. Diversa est haec urbo • 

pQifiaioVy aqna pluvialis. Ilero- purtu Istrianorum, quem suprt 

dian. Epinicrism. mss. "Ofi^Qog, rccensuit. Alii HistriupoliB, wl 

SfiQQLog, ofiPQifialog, 6fi§Qifiaiov Histropulin, vocant. Ankoaioi 

vdoDQ. liast. itinerarium sive Aethici pokiut: 

llistorio M. P. XXV. 

'runiuH M. P. XXXVI. 

Calatin M. P. XXX. n E p I n A T£. ' ■ m y/ dno Tov 7tottt(iLOv ikapsv xo Svoiut' xoi taSfVf^v ti^ itihfv Jtfi. 
XflCioi xti^ovaiVf iqvlxdt JSxv^chf dg f^v ^Aalav or^rcvfia iUfifi 
^aQ§ciQmv to KinfiBQlovg dimxov , ix tf^g Boanogov. ^AstS 9h 
latQov. nokeag slg Tofiiav noXiv"^, i'xovaav vtpoQiiov^, atadui 
x\ ^iXia ft • Tofiioi SnoiKOi^ yivofABvot MiXi^atmv^ vno Skv- haec urbs Ister a fluvio nomen accepit; et eam urbem condide- 
rnnt Milesii, quum Scjtharum barbarorum exercitus in Asiam 
i;^nsiit, Cimmerios Bosporanos persequen^. Ab Istro urbe ad 
Tomeam urbem, statione abdita instructam, stadia 300, millia- 
ria XI. Toroi, Milesiorum colonia, a Scythis undique cingun- Ita mss. Salmasii. Sed oninino Nani ita scripsisse palam est ex 

legendum Histriopolin, non Hi- Stephano , in voce "IctQog, Se- 

storio. Sic est in tabulis Feu- quuntur iam versus Sc^nnni de 

tingeri. Arrianus vocat 'latQiav hac urbe : 
noXiv: nihil tamen mutandum. 

MiXi^aioi TLtliovaiVy iqviiia S%v^tSv 

Eig t^v 'Aaiav atQcitsvfia diB§7j BaQfidQmv 

T6 KififiSQiovQ SuSkov in v^g BoanoQOv. 

Et stadm de Tomis: 

Tofiioi anomog y&fOfUvri MUrjaitov 
'Tno Hiiv^oiv fihv ^v xvxAco olTiovfihrj. 

De Callati : KalXatig ^ 

^HQOitXsmtiSv anoutov Katd XQV<ff^ov ndXac 

rsvofisvTj' ^ntiaav Ss tavtrjv rjvina 

Trjv Mcnis86v£ov aQxrjv 'Afivvtag naQsXafisv, 

Arrianus vocat hanc{\urbem KdX- includit, ut suspecta, Gailius, et 

XavtQav. Sed scribe KaXXavtiav^ recte ut Tidetur. Stephanus enim 

, Nam dicitur KjxXXatia et KaX* Byz. s. v. ''Icir^oe urbem indicat: 

Xavtia. Unde Demetrius, Calla- noXig "latQog iv t^ TLovtGi. Signa 

tianus etCallantianus (Diodor. 19, [] itaque retinui. 
73. 20, 25. G.)dicitur. Solet enim 7) TofjLsav noXiv. Vulgo Tofii- 

V litera saepe interseri in eius- cy. Habet Arrian. slg Tofisag, 

modi vocabulis, ut Amisus, Amin- ^^^^ Tofisag. Leg. slg Tofisav ex 

sus, Arybas, Arymbas, Ateas, An- Anon. et ex sequenti dno Toftsag. 
teas. Voss. slg noXiv Tiai nota- qn «.^ ^^. "i7.,i«.«. < ' ^. 

^ai^^lar^oi;. Huds. Valde suspi-- , ^^ j^.'^ ^^^' y^*»*' vq>0Qmvg. 

cor ^ainotafidvs ^al, pravum I" codicis margine : «a^l «oA.a,g 

esse scholion, eo potius quod, ^^1^^^^- tfast. 
iluvio ipso iterum ac iterum cum 9) Tofisoi, anoatoi» Legendum 

quinque ostiis suis laudato, au- cum Vossio dnoiHog ysvofnivTj * • ., 

ctor genuinus non tum hunc flu- aut cnm Holstenio dnomot ysvo' 

vium iaudavisset, quum eius ostia fisvoi, et dein iv TtvTtXq) ohovfis- 

transivimus. Ister enim, sive voi* Huds. 'Ihcolas Stephakius . 

Istna civitas in fluvio ipso non Byz. Tofiitag .yoosA.. Suspectum 

insidebat: de quo vid. pag. 133. est Tofiioi^ Tomitani. Potius 

Gail. Verba yial norauov^ ital crederem aliam hanc esse urbis 
II. 13 IM ANONTMO.T 

J&av iv xvxAo» o^xovficfoi^^. *Ano ih Topkimv slg Kikanv %Sh 
\w^ iv i OQinpg yaval^ 0xiSut z\ fdkux fi. Kilatig ^H^mdm- 
TiSv iitomUt scara %qfiC^ov yevoiUvri. &mav 8h tovti^, ^Wjhi 
j^v McmiSovm a^X^ *A(ilvvtcis nccQilaPiv^ ldn6 ik £ffjUr» 
dog elg KaQiSv kiiUva, [13] CTadut Qn^^ fMta %S. xai ^ /ij 
Iv %vvXm xov kiiiivoSf KaQla xA|}j£Ta*2. y^y ^| ^g KaQim^ 

tar. A Tonis ad Caiatin urbem, in qua statio wtTiiini, stafii 
300, milliaria XL. Calatis Tero est Heracleotarum colonia ■»- nitu oraoali deducta: condiderunt autem illam, quiim Mace^ 
num regnum Amyntas ordiretur. A Calatide ad Carum poctUi 
stadia 180, milliaria xxiv. Regio autem, qnae circom eat psr- 
tum, Caria rocatur: nunc vero Cariae adpellantvr Careae. A adpellationem, ut p. 161 de Phap Calatiii omnes dicQnt 

nagoria, et de Caria: Gail. tarum coloniam, noa Mileiilan» 

10) Vulgo ^v KvxXo) oiTiovfiivrj. «oc i*™ ridernnt Tiri bumI; 

Cod.%wt;'xA(D [?] olTii^iieva. bL qui tamen expedire ae boc iMt ^ 

stius cum Holstenio (Scym. fragm. nequivcrunt. Praeterea qnid Uc 

29i) correxitiv nmdto oiwyousvov. Tntonice? quae sane nusqiaB 

i\ xT 1»» ^ '£ ' D v terrarum est, nedum in Thndi. 

1) Vulgo araSia qh, Rescnbe j^^^.^^. ,„ ,iioribu8 letre mIS 

^"l; Ji . '^ «.r ,. "»» «»* Istropolia. TomoB deiade 

2) Vulgo wxtanXvistai. Nullo a Milesiis deducta, Calatis, d 
haec sensu. Vera lectio est Ka- Stratonice, et portua Caria, H 
gla TLXjjtsTai, V. Arrian. V o s s. Tiristris promontorium. Hic et 

3) Vulgo At%aQai. Lege al Kd' verus ordo geographicus, et Tcn 
Qiai. Portus Caria est Pompo- lectio. Tomos, siTO Tomi, Mi- 
nio. Verba eius: In littoriDus lesiorum colonia* Docent hor, 
Istro proxima est Istropolis; de- cum alii» tum etiam hic noster. 
Inde a Milesiis deducta Calatis, Stratonices, eriye Stratonic arbii 
et Tritonice, et portus Caria, et meminit tabula Peutiageri. 
Tiristris promontorium. Atqui 

Salsovia. 

Ad Stoma M. P. I.X. Callatis M. P. XXli. 

Histropolis M. P. LX. Tiristria M. P. XXIV. 

Tomos M. P. LX. Byzone M. P. XII. 

Stratonis M. P. XH. Dionysopoli. . M. P. XII. 

Sic legendus totus is locus. Ad haec apud Aethicnm cormptis- 

Stoma, hoc est, ad os Danubii. sima sunt Ita Tero restitnends: 

SalsoTia. 

Salmyridem M. P. IX. Tomos. M. P. XXXVI. 

VaUem Domittanam M. P. XVII. Callatin M. P. XXX. 

Ad Stoma M. P. XXVl. Tiristriam M. P. XVIIL 

Istriopolin M. P. XXV. Dionysopolin . . M. P. XXiV. 

Voss. 

Verba praecedentia ab Arriano, nymus: sequentia» V9v dh al Mm- 

T«l e\ Aiate ccunmiuii hausit Ano- quu 1. Kagiai, aperte ex aUv IlEPinAOTZ, IM 

m 

kiyovxai KttQkii. Idxo dk KaQmv ki(nivog Mig Titift6uida^f ^toi 
Tlqif^ttv iixQttv^ UYOiUvfiVf i%ovattv leoi vgfOQpkoy tolg dff Hnk^ 
Qttq^ ttviiioig^ vvv ktyofUvfiv "An^ttVy at&iu* Qtty ft/iUa i^, 
jino 6h TexQiaittSog '^ t^xai^Anqng ^lg . Biimwnv ^ ftoklxvm^ h 
m aakog, a^dut ^^ fittui i/. rovto to nokl%vlov tivig ^v 
qfttOiv ^ttq§ttQWVy tlvBg 8i £»oixov ysyovivtti Mtami^qUig, *Ann 
61 Bilfovrig^ zlg . Aiowaonokiv ^ atidttt n^ nlha i, U ^'* «jjf- 
XVI 1} Ahowaonokig^^ nqmtov covofux^fro KqowoI jtcr xag tmv 

Carum porto ad Tetriftiadem , sive Tirizam dietnm (promofito- 
rium, instructum abdito recessu, quem petunt Tentis ab oeei- 
dente flantibus, nunc Acram vocatum, stadia 120, milliaria xvi. 
A Tetrisiade, sive Acra, ad Bizonen oppidultim, in qup salum, 
stadia 60, millia vni. Id oppidulum nonnulli, barbarornm, qui- 
dam vero Mesembriae esse coloniam aiunt. A Bizone ad Diony- 
sopolin, stadia 80, millia x|: hacc iirbs antea Cmni adp^lliba- auctore recentiore, quum nonien 6) Codex et hic et p. 14 habet 

serius JTtt^fat adferatur, et for- atp' hpniQav., Bast. 

ma singularis Kaqla Arriani, in 

KaQioci mutatay confuse alteri 7) rode:s praebet: dno dh ts- 

adpellationi succedat. Gail. al tQiaiddogy quo indicatur libra- 

%ttQai male Codex. Bast. rium syllabam re delori maluisse. 

4) Vulgo TsxQtatddav. Scribe, Bast. 
TsxQtaiddaf ut Arrianus (pag. 95), 

et ipse infra. Aliis hoc promon- b) BiJ^mvijv. Male apod Ar#ia- 

torium est, 'tiristria, sire Tiri- nuni Bl^ov et Bliov legitur, pro 

stris. Voss. ^ Bi^mvTjv ct Btiavrjg, Hic ver6 

5) Codei xiQi^avaKQog [!] Isyo- statim, pro B^^iatvogj lege Bttd' 
fisvov. Vnl^aris lectio retmenda vrjg. De hac sequontar vefsns 
est cum Gailio. Scymni Chii: 

Tovxo x6 noXixviov xlvsg q>aat BaQ§dQfov, 

Tivss ^ dnoiKov ysyovivai Msarj/ifiQiag, Voss. ^ 

9) V. antea Vossium. Cod. Bt- 10) avxTj 17 Jtowa. Versus 
l;6Svog; edd. BvicSvog. Scymni ita constitue: 

*H ^towaonoXig^ jiQtaxov (dvo/idtsxo 
KqovvoI f dtd xdg xtSv vddxtov syyvg inf^astg * 
^t&watano^B 8h TCQoansaovxog^axsQOV 
'Ex rijg ^dXdxxrjg xotg, xonotg dydXftatogy 
/Jtowa^nokiv WXrfi^rfvat ndXtv. 'Ev pte^OQlotq 
KQofiv^aiv 8s Zrtv^mv xs x<oQag nstiisvr] 
MiydSag^EXXrivag olTirjxdg ^x^i . • ♦ Pro Maxt6noXtg<t scribe MaQXta- ta)V0ftda9ri MttQiitcevSitoXtg. Mar- 

vonoXtg , vei potius MaQntavonO' cianofolis enim dicta eat a Mar* 

Xtg. Ne autem c^edas esse Scym- ciana, Trmiani uiore. ScymniM 

ni Chii hunc versmn : "Enstxa ftt» vero iam din ante , niminim sub 

1«* IfM A N O N T M O T 

iyyvg vdirmv ini^ang' Insvta ih iiSTWV0iiMC9ij M^nionokig' 
vareQOV M, Jtowcuxnov dyakfiotog nQoaneaovroq I» v^g dt- 
Xiaatig toig tonoig, /iiowaoTtoXiv liyovai fthi^vm %altv**. 
h (Asd^OQlotg 8s T^ff '^ Kqo^v^w «al Skv^mv jfoQag TtaffJh^ 
fiiyaiag ^klrivag oUtirag lx€t. *^n6 di ^iowaonSksu^ stg ^Otqt- 
aiv nokiVy iv if OQfiog vaval, araiia </**, idXta xg*', IJ g 
'Oii^aaov Krl^ovai Mikriaioif ors jiarvayrig ^Q%e t^g Mtiil^. 
iv xvxkG) ihavrrjg^^ Sxsi KQO^vtovg^.^ SQolKag. 'Ani di\)iif- 
^ aov sig tov Ai\kOv rag vncDQslag^, mI i^ flg rov IIovtov na9f' 
aovaiVf iv alg OQ^og vaval^ araiui a^'^^, fUkia X8, L! g. ^ 

tnr^ ob vicinas aquarum scaturigines : deinceps yero dieCa ert 
' Matiopolis. Tandem vero, quum e mari adpulsa eo foiueC Bw- 
chi statua, Dionysopolis vocata est. In continiis vero Croirp»- 
rum et Scytharum regionis sita est, [et incolas habet fg t m u m 
aliis mixtos. A Dionjsopoli ad Odessum urbem, in qua statit 
navinm, stadia 200, milliaria xxvi-|. Odessum con^dere Mi- 
lesii , quo tempore Astyages regnabat in Media : elDgant iUaa 
Crobyzi Thraces. Ab Ooesso ad Haemi montis radices, wm 
usque in Pontum pertingunt, in quibus statio navinnai, stadiaMi 

Nicomede, florult« Falsuni prae- verit. Voss. Vid« Stephaa. ii 

terea Dionysopolin Marcianopo- dtovvaov TioXig. Huds. 
lin dictani. Diversae sunt eae 11) Uuetius transmotaTit salif 

urbes, et niultum inter sese di- in tpaalv. Legendum est, sicoti 

stant. Docet hoc Ammianus; do» in manuscripto et fragmentis le- 

cet et Aethicus, qui Pseudanto- gitur: JiowaonoXtv kiyovai nhf- 

nimus, Dionysopolin sive Crunos ^vcci ndXiv. Bast. Vulgo Jitt* 

esse inter Callatin et Odissum: wa. jcXiT^vai omisso Xiyovat. 
Marcianopolin vero inter Odis- 12) $1 rnG .]. . Vulgo tom. ia 

siim et Anchialon. Sed luculen- codice et fragmentis (v. 10) leii- p * rr' « ' ^oUg ^^f^^i^ Q ulXia X. T. i, fcx Arr. 

iv T(o Uovxqiy ri ngotsgov Kgov' ^ qqt irVT.. ^ ^ 

voi ano TTjg Ttov voaTtov xarcr^- *^ ■' „ 

^oTJgy JiQwaittxov il n^oansaov- ^V ^vrrj ex Holstenlo. Iludi. 

Tog iaTSQoy ix Trjg &aX(iTTng rolg 15) Vuleo KQofivifig, LegeJTpo- 

Tonotg dydXfuiTogy ovToag txXijdTj. §vSovg. Versus vero sic dispo 

Hor nemo, uisi stolidus, nega- nendi: 

'OiTjaaov xr/£ovffi itQlv 

MiXT^aioi. 'Aazvdyrig or riQ^ Mridiag ' 

KvnXqt i ovr^s ej^£i KQofiviovg QQijiaiag. VoiB. 

16) erddioi a^. Omnino sic le- Odesso ad llaemi montis prt* 
gcndam. Arrlanus habet stadios montorium. Sed sine dubio al- 
TQi€tiioatoivg %al ilfynovtat ab tera Uctio Terior est. Nm ci n E P I n AO T>£. 191 

fAog [14] (uyiGxov ecuv vnsQ ntvt^v o^o^» t^^ Ktktm Tovq^ 
ro fAiys&og nQOCe(iq>Bgiig ^ v^ te %ava (t/fjxog tav tonanf nctQ^ 
£xraO€i. ^Ano yiiQ KQO^^mVy rmv te Hovtinmv o^oiv^, Sxqi 
rtav ddQiarmaiv StsnPaXkst tonmv. *An6 8h tov Alfiov elg Afc- 
aifi(i^Qlav^ nokiVf cradta h\ [Alkia ij^. ixvtfi ^ MeCvi^^QUt no- 
kig naQa v^v vnfOQeutv^ tov xetkovfiivov ASfiov 9tff»fi^, v^ 
0QO[nia re nal t^^ Fctix^ awoQlta yy^ Kakxf^ddvioi de tavrniv 
nal MeyaQeig SxKSav ^, ots inl Znv^g AaQslog iarQoreveto ^ . 

mlHiaria xxxiv|. ' Haemus excelsisaimus est mons, imminent; 
huic [urbi Odesso], non absimilis Tauro Ciliciae [monti] magni- 
tudine , et latitudine per locos iilos patente: a Crobyzis enim, 
et iinibus Ponticis, usquc ad Adriaticos excurrit tractus. Ab 
Uaemo ad Mesembriam urbem, stadia 90, millia xu. Haec Me- 
sembria urbs ad radices montis dicti Haemi sita est, Thraciac 
Gecicaeque telluri contermina: Chalcedonii et Meg^renses hanc 
condiderunt, Dario in Scythas moYcnte. A Mesembria ad An- 

Nubes Geographus ab |mU, id polis, non plura quam L miliia 

,_ . , ^ I pasfluum receoset. De Haemo 

est Haemo, ^usque ad (j^^f monte sequuntur ycrsus Scymni. 
quae est Crunus, siTe liiuuyso- 

Alftog iiiyictov iativ vnsQ ccvv^v Sgog 
Ttp KiXvaiTavotp x6 fUysQ^og nQOCSfjupBQ^gf 
Tv ts xara fi/nKog nSv xontav^ naQSyLxdcu' 
'Ano YOiQ KQopv^cDv, xcSv rs IIovtituSv oqcSv, 
*AxQi zcSv 'ASQiariTuSv Sisn^dXXsL rdnatv, Voss« 

1) Vulgo 70 KlXmt, T. rtp Cod. 3 Hic finit fraffmeDtuni jiiud 
ijrunov. ; vo Voss. et Huds. Scymni, quod editum est sub 

2) Vulgo oQcSv, Letronnius in falso nOmine Mardani Heracleo- 
not. ms. OQoav, quod admisi : nam tae. Quaecunque igitur praeces- 
Haemus non extenditur ex Pon- serunt, hactenus isunt inedita. 
ticis montibus, quum niontes iili Versus eius de Mesembria sic 
Pontici Haemus sint. Gail. Cf. corrige: M 
Strab. Vil. p. 313. 318. 319 323. ^ 

iX. p. 410. Liv. XL* 21. 22. 

TIsQi vriv vncoQstttv Ss tov tuxXov/isvov 
Affiov noXig iarl Xsyofdwi Msa7ifL§Qia^ 
Tfj @Qct%ia Ttzin'^ rs awoQi^ovaa y^. 
XaXwndovLOi S\ tavzTjv MsyaQslg r ^maaVf 
'*Oz snl Syiv&ecg JaQslog iatQOteuaato, V o s s. 

4) Scymniis nsQLi^y» r. 78T, un- 5) Artic. deest in cod, Mox 

de hic locus descriptus est, di- cod. TtOQXvSovioi, 

cit: nsQl v^v MQSiav. Anonymi g. y , S^^qclv 

lectio maeis placet. Antoninus ^^ ^"'^*^ tp%n<iav. 

Lib. 22: Syisi . . . naQct t^v vnoi- V Sic cod. Sed edd. intatQcct. 

QSiav Tng O&Qvog. Mox cod dcp' hantQov. - lOe A N O N T M O T 

jino ds MediififiQtag dg 'AyxlaXov noktv, S%ovitav xal ki^Am 
xoig dfp icjsiQHig aviikoi^j ^tadia o, iiUw ^\ 31. jina 6h ^Af- 
^ilov zlg *A7Sokkmvlav nokiVf tiJv vvv Ij»i6f6okMf^ Xsyo^dmi», 
's%ovattv TWtl kifkivag iieyakovg dvoy axadia ^, idkia %9. Mt- 
xv^ xi^v ^Anokkfovlav^ nokiv xxl^ovaiv slg xovg r6navg £tdjv^ 
xeg ot MiX^^OMi tcqo nsvxr^mvxa ixmv x^qg Kvqov (kmliltt 
TckElcxag yaQ dnotniag Ig ^lmvlag ^axeikav elg xov Hovzov^ 8v nfb 
"A^&fov^^ keyo^svov dto xag im^iaeig xmv ^aQ§aQmv^ *9<>^ 
yoQlag inoli^aav Bjv^sivov xvxeiv, Avxai naaai at n6kBig iXk^M% 
elaXv ^tuauivat iv xy Snv&ia iv oQiaxeQ^ iankiovxi slg xav Jlowm. 
^Ano 61 'Anokkmvlag^ xiig naX Sm^onokeag^ slg Xs^^ovqaov, iv jf 
OQ^og vaval, axidia ^, iiikia rf. *And di Xe^^ov^aov slg Ai' 
kaltov xeixog xo^^ ksyofisvov Si^Qag [16] %(aQiovj iv ^ acal ^jtrifirc. 

chialum , urbem iustructam purtu , quem veiitis ab ocoidente i|i- 
rantibns petunt, stadia 70, milliaria ixj-. Ab Anchialo ad Apal- 
loniam urbem, nunc Sozopolin dictam, binis ma^nis portMbH 
in^tructam, stadia 180, milliaria xxiv. Qanc Apononiain utai 
condiderunt Milesii, quum in haec loca deveniasent, annia aaH 
Cyri regnum quinquaginta. Plurimas enim colonias ex iMii ^ 
deduxerunt inrontum: cui prius Axeno [inhospitalil , propter 
barbarorum irruptiones, dicto, cognomentum £uxini fliospitalii] 
imposuerunt. Umnes hae civitates sunt graecae , conduae ii 
Scythia, Pontum intrantibus ad sinistram sitae. Ab Apolloaia. 
quae et Sosopolis, ad Chersonesum, in qua statio navibus, ita- 
dia 60, millia viii. A Chersoneso ad Castellum Aulaei ^ quod cl 8) ScaionoXtv. Nubaeu tieogra- sic etianinunc appellatur. Vtf- 
pbo Apoilonia est Sexopolis. £t sus Scymiii de Apollonia ita Ugt- 

MeQ"* ^v 8b nQOTSQOv hsai nevxmLovrd nov 
m Kxl^ovai rng Kvgov ^aaUslag zyjv noliv 

Elq Tovg tonovg iXd^ovvsg ol MUijaiot . , 

nXsiazas dnoiniag yaq h^ 'loavias 
"EarsiXav sig zov Uovxov, ov nqlv a^kvov 
Jia Tot^ iniOiasig keyofisvov zdSv BaQ^dQnv^ 
UQoaTjyogias inoii^aav Ev^sivov zvxsiv, Vosm. 

9) K\ Scymii. Perie*;;. 730 sqq. prorsus desidereiur , non caBCU* 

10) ov nQlv "A^svov* [Sic codex tus fui eam restituere. Qiii<l 
iit apud 8cymnum 734.] Vulgo quaeris? quum poetizat Voiiiv* 
Tov, ita edidit Vossius, non ex verum retinet. Gronov. 
auctoritate autueraphi Salniasia- ,,v ». ji ^ j 1 r ■ 
ni, sed sua incuria, aut si quid . ^^ «*J «^«"- ^odex: iv ^, 1, r. 
tunc aliud ei adfuit. Nan» ipje ^' "*■*• 

in chirographo suo scripsit ov I) V. Arrianuoi p. 8S. Oq en» 
nQlv' A^tifov, Quaescripturaquum autem x(oqIov, neMinenuit taW n E p 1 n yi o ^r £. tM 

6Taduc avyiiikta "ky y y\ ivnv^ev TtrfiJ^i/ tmv BulSetvtimv indi%BXttr 
m 61 TCQOTeQa S^xi^g^ v^g eig tov ilavroVlmr^xovtfi^^rov iv x^ 
evQmTtalm (li^gi rov Ilovun) ni^lnlov. 'Ani 8h ^Qnv %mQlov 
iJToi ksYOfiivov Avktdov vsl%ovg^y sig Svvuidtt ttKQmv^Qtt^y iv 
09 xai OQfiog vcnnil, tfTadfo qk, filkitt ig'. Swiag, 9vXl(ievog 
SxQtt.trjg ^AatiKfjg^ SQttKfig iniQ%ov(ftt, *An6 il SwittSog sig 
AXfAvdfiocov 0ti8itt </, (UXitt xc;', L g, tovtov tov %(aglov 
fnwqfM^v noishttt^ Ssvofpnv S nQtcfivtSQog, «irl (ii%Qi tovtov 
Xiysi tijv otQtttslav iXd^siv tmv 'ElXrivciv, fjg ttvtog ijyi/ffinroy 
ots ttt tsXsvtttitt avv Sev&id ttfi SQttnl iatQatevasv nul nsQl 
t^g dXi(isv6tritog tov %aiQlov noXla dviyQoi^sVy 8zt ivtav^a 

Theras [Venationis] adpeliatnr oppidum, in quo etiam statio ab- 
dita, stadia 250, milita xxxiu^. Deinde tractns bjiantini ex- 
cipiunt: superiora vero sunt Thraciae ad Pontum pertinffentis, 
quae in europaea parte est ponticae circumnaTigationis. A The- 
ris oppido, sive Casteilo Aufaei dicto, ad Thyniadem promonto- 
rinm, in quo statio naTium, 'stadia 120, miliia xvi. Hijniav 
promontorium , quod commodum habet adpulsum , Thraoiae Aati- 
cae est. A Thjniade ad Halmjdessum, stftdia 200, milliuia 
XXVI |. Huius loci meminit Xenophon maior, et tradit Grae- 
corum exercitum , jcui ipse praeerat, po&tremo cum Seuthe Thrace 
militantem, huc usque processisse: deque importunitate eins tra- lae Peutingerianae. Voss. Pro supra: • . ttp noQdnltp z^g Tlov- 

to coniecit Gailius f^rot. tac^g tcSv ttjg 'Aalag fjisQaiv. Re- 

2} td 81 TCQOTSQa SQ^mjg . . . posui tantum (liQBt pro pdQog, 

Locus corniptus. Vo s s.' Minime. G a i I. 
8olent geo|;raphi genitiTOS hu- 
T(Sv TS TcaQU t^v 'Aalav (iSQdSv ;i^O0y sig SvvidSa etc. Statim 
Tov IIovTov X. 7. X. Idem pauUo post iege: 

EIt svXifisvog dnqa avvdntsi Svvidgy 

T% 'AoTLTc^g SQtj^mrjg vndQ%ov^ iaxdtfi. Vbss. 

Quid sibi vult to Xsyofisvov in 5) 'ATTtwfig in ed. Hoescheiii 

niedio abrupte posituml Aliter [et in cod. ipso.^Huds. Haec 

locum composui , ad versionem veflia : Svvidg t»Xif&svog . . • ihcdQ' 

ipsam Vossii latinam. ,GaiI.i ;^ovtftt, mihi videntor ex alio \U 

bro hausta, et ideo inserta (quam- 

4) VuJgo dnQonnQiov %. d. h. vis superiora repetant), qttod ali- 

n. Codex si^^vidaa dxQu^tiiQa.. quid novi iBesset in tijg 'AatiTn^g 

iv i. Vox ant^tiiQa fortasse non vnttQprSaa* G a i !• 

malae notae est, quamvis igaota. 6) Sio eod. Edltt noiMl. • Arr.. 

Bast. nsjtoiTftai. ANONTMOT . 

i%nl7mi ti Ttkoki xB^inmvi j3ux2;6fi6va > x«l oi 0QJM9g oi npotf- 
%aQOi OTt vnlQ xmv vavaylmv iv aq>law jia|ia2oyva». ovfos S 
i ^Alfi/vifiCoig'' alyiakogy iq>* imaKoaui ^iSia rmmymifig ajn, 
«al ivCnQoaoQiiiatog^^ dlifiLtvog rs yunneldtg TsaQaxiram wk 
vavclv i%&Qoxatog ronog. ^Ano ih 'AXiwSficaov dg OQvyla»^ 
zffv %al IsyoiiLhnpf <DtiUav, nal Bvtavtlatv ^mQlov^ Kok ax^m^- 
Qiov, ctaSw ti, (ilkia (id, y. 'Ano Si OQvyiag^ ^roi^^ «% 
Oiliagf ig Kvaviag ^toi KvXag^^y araSia x%j fiAlia fA/S", L g. 
ovTM Si al Kvaviai slalv^^, Sg kiyovatv ol notvftal fsXaymi; 
naXai slvaiy xal Sta tovtoav [16] nQmtfiv vavv neQaam np 

ctas multa prodidit, quod iiavigia tempestate adacta eo eiiciu- 
tur, ao contermini Thraces de naufragii tabnlia inter aese deeer- 
tent: iitus id halmydessiam ad septingenta extenditur stadia, 
estque admodum coenosum, aditu dinicile, penitusque importa»- 
sum, nayibus locus inimicissimus. Ab Ualmydesso ad PhrjgiaB» 
quae etiam Phiiia dicitur , Bysantiorum oppidum et promooCo- 
rium, stadia 310, miliiaria xLi|. A Phrj^a, qoae et Pbilei. 
ad Cjaneas sive Cylas, stadia 320, milliaria XLii^ Hae nC 
Cyaneae, quas poetae quondam erraticas fuisse inquiunt, pcr 

7) Scymnu8 Chiu»: 

Elt aiyiaXos r^s ^AXiivdTiaao^ Xtyoutvog 
'Eq>' hcTCMOCicc GzdSia TBvaycidrjg ayav^ 
Kal dvcxQOOOQHoq dXl/iivoq ts navttltSg 
IlaQatitcezai tuIs vavalv ix^QotaTOy Tonog. 

Ita Gorrige. Voss. Vuigo ^AX(ivSiaa6g^ et mox ^AXftvdiaaov, 

8) Vulgo 8vanQ6aoQ[iog. Libra- tem forma SvawQQaoQfu^, etti 
rius noster, ut est accuratus cum alias occurrere non videatury aaa 
in accentibus dispensandis raris- in dubium vocari debet, oiP 
sime peccet, atque syllaba o^ analugiae linguae sit adaptata. 
versus finem faciat, opinari pos- Simili modu dicebantGraeci dvf- 
simus, iilum dvanQoaoQfiiaTog, oQfiog et dvaoQfiiaTog, Bast. 
Hcribere in animo habuisse, syl- 

labam vero i.at ne^Iigentia op- 9) Scynini Chii versum lefc 
pressam esse. Niluloniinus au- sic: 

BviavTitov z^Q''^ ^iXiag KaXov/isvri, 

Male pro eo Phrygiani reponit Lennepium ad Phalarideniyp, ftL 

Ferdinandus Valiisoietensis apud Bast. 
Pumponiuniy Arriani auctoritate. 

Idem enim est utrumque , ut ex 12) Vulgo avvai 6h al Kvavioi* 

hoc loco apparet. Voss. ag Xiyovatv. Duce codlce resti- 

10) iJTOi cum Gailio recepi. tuas sic: a, Sh al K. sialw^ Sk 

11) sg Kvaviag tjtoi KvXag, Xsyovaiv. Ita quogue Vossiuf 
\largo codicis haac addit: IIsqI transfert: llaec sunt CyancaCf 
mv Kvavimv ijroi^IIXayKzmv. V ([uas etc. B u s t. n E P I n.A T 2, Ml 

Aqywy iJTig eig Kolxovg 'latfova^ ^yotyMv. ^Aao di Kvapinnf 
dg To iSQov xov.Jtog OvQlovy IvamtQ to^ Cjoiia voi; ilovrov, 
oxaSia fi, fiUux e\ y . l^sso Si rov te^ov e2$ Aifilva da(pvfig 
xfig Maivofiivfig jov vvv ksyofksvov Hmad^ivriv ^ , axaSia ft, (lAi- 
Xia s\ y, Idno Sh SmC&ivovg elg xo Bv^avttov ardSM n; fU^ 
lia iy L g TaSe* %al ri dno tov BoMoqov tov KififueQiov 
Tialovfiivov inl BoOitoQOV xov &QOixiov xol Bvl^avtMv. ^Oq- 
fioiJ ^ oTco tov ieQov atofiarog tov"IatQov notaftovy i(og tov 
leQov Ji,6g OvQloVy r^toi atofiaxog tov HovtoVf ataSia ,y%fLy 
fiiXia vns y ^. 'Ano Sh BoQva^ivovg notafioVf tov »al ^o- 

auas etiam primam navem Argo, quae iasonem ad Colchos per- 
auxit, transiisse aiunt. A Cyaneis ad fanum lovis Urii, ubi est 
os Ponti, stadia 40, millia v^. A fano hoc ad ponfcum Daphnes 
Insanientis, qui nunc Sosthenes dicitur, stadia 40, millia Vj.. 
A Sosthene ad Bjzantium stadia sunt circiter 80, milliaria xf. 
Haec vero sunt inter Bosporum, Cimmerium dictum, et Bospo- 
rum Thracium, ac Byzantium. A Sacro Istri ostio, nsque ad 
fanum lovis Urii, id est, ad os Ponti, stadia circiter 3640, mil- 
liaria ccccLxxx 7. A Borysthene fluvio , qui et Danapris dteituri, 

1) Edd. tov 'Idaova* Articulus a^ro Sl tov Uqov elg Xtfiipa dd- 
in cod. et apud Arrian. deest. qmjg r^g giaivofiivrjg tov vvv Xe- 
B a s t. yonsvov Zoaa&evTjv , anddta fi\ 

2) Vulgo iv (p zo, Ut Arria- (lilia s y (stadia XL, milliaria 
nus ip. 85. Voss. Cum Gailio V^^), dno 81 rov Sma&ivovg sig 
Vossii em. recepi: tvccnsQ ro. ro Bv^dvriov, atddta n\ ftiXia l 

3) Sdoa&svTjv^ Aliis quoquo Zto- 11 q. Bast. 

a&svstov dicitur hic locus. Vide 4) Vulgo ra 8s, Melius Arria- 

Arrianum, qui in numero sta- „^„1 codicemque sequimur, le- 

diorum discrepat. Voss. Hic gente^ zdSs Kal rd. Bast. 

locus unicus et memorahihs, si rv v..i«.^ a «i^. ^^A v^pKo a 
. . .- .._ u««j.,a •>) vuisTo o tisv axo» veroa 

inspexens haesitationem Hardui- ..^ /^a^^®.. ««„«. ii/i..«>a«.<ia ...»«^ 

• "^ j ■%!• • ^ 4JJ.V a: ua U>sv carent sensu. Juutancla sunt 

ni ad Plinium in Adaenais aa ~ ■ j. . « ^, » « 

" " " " QTi.^i^A secundum ■ codicem in ouov aaro 

lomum primum, p. 811, ubi ad ^^,-v f^^-; ^, v;^ ^..T- a;^*-^ 

t. 5. L • ^ • : • Tov ISQOv CT. Vio. quao ciicta 

conhrniationem huius nominis ci- ^„„f Ja .. h i i» «00* 

^ A. •%.!' u -w. ^^ r\.,4.^i:i i^Ai sunt ad p. D. i. 13. Uast. 
tat Nicephorum ex Ortelu indi- *^ 

cio, dissimulato doctore, quum 6) Vulgo tfradta ^y;i;', /tftUm ^VTfs'. 

egregius sit hic Peripli auctor, y. Emenda, atddca yxf^\ ftiXta 

Gronov. Hic locus arcessitus vns. y. Statim lege, £0^ roti is- 

est ex Arriani Periplo: etsi Vos- gov ^JiogOvQlov atd8ia jb%\ fiiXue 

sius adnotat, hunc auctorem a ;ipfis\ l» €* ano Sh XsQadSvog Stog 

nostro in stadiorum numero dif* tov Isgov diog Ovgiovj atdSia, 

ferre. Discrimen iilud tantum- ^rjQVf /ilXia ^ang\ L\ g'. V o s s. 

modo est in editionibus; Salma- Lege, uti codex exhibet, azdSicc 

sius enim versum praeteriit in- /yxf^\ fiiXia vnsy\ stadia IIJ, 

tegrum et dimidium. Nam ita mdcxxxx, miliiaria cccpLXXXv |. 

sese habet locus in manuscripto: Bast. A N O N T M'0 T 

viatQBmg tudoviUvov^ Siog roi; tsQOv ^itog Oiii^tav, fndiui jej, 
fUXm fi^^y Id 4^' ^^0 ^h XBQCavog Img tov rie^ov Jiig 
OvgloVf cxaiw. ji^j fiUux fHQnjSt I^ 4^* ^^^ i^ vqfff ilbf^ 
(ttkiS xoifftii^y T^g Iv rcd xHbi t^g EvQaTttigf tov Il6v%ou fu- 
Qwv tiig iv i^ cvo(iUii r^^^ Mamvidog klnvfig nt^^tSvfjg, ^fnN 
BoCTtoQOv tov Kif$iiB(flov TUtkovfUvoVf img tov [bqov ^$ig (M- 
qIov^ Ctaim ^aQ^^^ fdUa avn.. Aiymu ih t^g ESQtuais 
naQanXovg^^ icog tlvat xm nsQlTtlqt^^ t^ Hotneiwijg tm 
T^g jiatag fu^coiv. *An6 ik xov tsQOv Aiog OiSqIov !mg ^A^mH' 
aovy axdiw p%^9 [17] iitXta y;Mx\ y ». 'Ano il *Aiu0mw far 
xov OaCsag noxafiov^ OTaiu» jymfiy filXia fp^, lAni di fti 
Oacsmg ttoxa^ ^ Smg xov cxofilov x^g Maidxtiog Ufivif^y ^ 

usque ad fanum lovis Urii, stadia 5600, millia DccxLVij» A 
Chersone usque ad fanum loYis Urii, stadia 8§00, milliiria 
MCLXXXVif. A Porthmia yico, qui in termino Europae adPea- 
tum in ostio Maeotidis paludis, sive Bospbri dicti Cimmerii, ift- 
sidet, usque ad fanum lovis Urii, stadialllOO, millia HGCCCLZkl. 
Europae vero praetervectio dicitur aequaiis esse pracfcrTCictisw 
ponticae, quae in Asiae partibus. A fano lovis Urii usqie al 
Amisum, stadia 4660, milliaria Dcxxij. Ab Amiio usqae ti 
Phasin flavium« stadia 3802, milliaria DVii. A Phaai fluTio Wh 
que ad ostium Haeotidis paludis, sive vicum Achilleum, I) Vulgo erdduc sz\ (liXict^ . . Qmnrjg t^g Ilovtin^g 6 n€tQdnltiH§ 
Codex azdiia jsXf (AiXia ipfi V sr'; etc. V o s s. 

sed cum Vossio legenduin est, 12) Edd, et cod. «amudfi 

p.lXia f^\i^ JJ 5 . B a s t. Noster Bast. corr. nsQlnXq^. In eodi^ 

•tadia 5600 habet, rectius quam margine leg;itur, crnisimcat oui 

5610 Anon. C. Gail. nsQinXovg (sic lege, nec 

S) Yvdgo crddtci jriVy (liXicc ^ang' QdnXovg, quod in textu c 

LV. Codex: atddLa jipf' (lege citur) taog iavl vtSv xs 'Ji 

iflt^' i. e. 8900), fiiXia jttQng U ^\ %al EvQtonaioiv vov IIovtov pt- 

Bast- ^ Q(Svy et postea (ad p. 234. 1. 11 

9) Deest vilg in editt. G.), xmv xov nsQinXov xov Uanh 

10) Vulgo avd8ia ^uq, Editores ^o^ azadiaiv iniovvayayii, Bast 
non tentarunt huius loci correc- ^ 1) dno dh vov 'Isqov . , , 9mt 
tionem, quamvis, corruptus quin 'AfUaaov. Ceteri 'Afucov, HakH 
sity non dubitandum. Secundum noster 4660 stadia ad Amisum 
codicem verba sic restituenda quod parum recedil ab Arriaae 

^ (sigillatim 4810). Marcianas 11. II 

~ — Iluds. , mendose habet ctaiMi 

sunt: avudta .a. q, (liXia ^ccvn, o^' (1520 stad.). L.e«. jixS ^^ 

i. e. stadia xi. mc, milliaria Osaono p. 293. GaiU 

MccccLxxx. Bast. 2) dno H 'Afuaaov ^g Mcim 

II) Forte: Xiytvai, it v^g Ev* uotaftov htg tov ctOfUov. Sir UEPinAOTZ. 401 « cd^M dico tov iiQOv Ai&g OvqIov^ tmg rOv CtOfUov x^g Abto- 
udogy oraiuii cj^fhm^ ^^ (ilXia a%i^i. ^Ofiov ytvovwi^ S nSg m- 
Qlnlovg xov Ev^ilvov IIovcov, tmv xb iw^uSv vdiv ts TtOQi 
T^qv ^Aalav lUQfSv xov IIovxov, xal aQtaxsQmv 8i x£v TsaQa 
xriv I^Qtanfjv iiSQi» xov ilmov*, ino xoS 'Isqov Aiog Ov- 
qIov^ cxa8ia jSy^ /pnt^9 C^iXui j^QfiB, ''Eaxi 8h xol 8 ij^Qtnlovg 
v^g Mat9ixi8og ll^vtig (txa8ta ^^, filXta aa, 

4025, milliaTia dxxxvi^. Adeo ut a fano lovis Urii mque ad 
ostium Maeotidis, stadia fiant 12487, milliaria mdclxv. Tota 
autem circumvectio Ponti Euxini, quique ad idexteram secun- 
dum Asiae ponticae partes, et qui ad sinistram iSecundum £n- 
ropam, a fano lovis Urii, usque ad id ipsum fiinum lovis Urii, 
stadia 23587, miiliaria himcxlv. Est vero et cireumvectio pa- 
iudis Maeotidis, stadiorum 0000, millium cijcc. vulgo. Codex recte legit et ad- 4) CTixSia ^afivn^. Pro sCadii» 

dit, dno 8h 'Aiuaaov lco^ xov #oe- 12487 Anonymi, Arrianus sigilla- 

asag novafiov axiiSitt ^ymff (li- tim habtt 12285 a bosporo Thra- 

Xta ji^ (stadia iii. MDCcciiy mii- cio ad Bosporum Cfmmericum. 

liaria dvii. Milliaria 507, accu- Gail. 

ratissime rem si spectas* non ^^ »«*;— / ^ a .. ^ 

aequant stadla 382», sed 8S02 .rt cf^n ' 

dimidium) facilius credam, au- * 

ctorem scripsisse azddioi -yoop fff 6; Sic cod. et Anon. C* Vulgo 

librarios aotem omisisse ulti- desunt rov Tlovtov* 

xmicv &0S xov noiilov x. r. l. ^^j,„^ recerfit ab Arriaal su«. 

l)ivdS^ M'- A Pha«i ad ^"-.^f- »«"" *<^ *"'*»• P- '«' 
ostium Maeotidifs numerat noster 

4025 stadia. Cf. adnot. ad Anon^ 8) atdSia fi . lilud Iterum ad 

C. infra qui Anonymi B nume- init. fragmenti. Concinft Arria* 

lum adstruit. Arrianus slgilia- nus. Cf. nostra ad* Arrian. p. 83. 

tim 3100 tantum. G a i I. G a i 1. \ KXCKBPTA 

ex F« OsANNi, Prof* eloq», Dispalatione, Uis 
sae a* mdcccxxix« edita, de fragmeDto peripli 
graeco e codice Hafniensi deprompto. . . • « Sumpsi fragmentum geographicum Graoce 
ptnm, quod si neque exacta neque nova remm traelali- 
rum expositione excelllt, inde tamen commentationie 
nibil fortasse nanciscitur, quod e codice maDOTCripto 

primum , ut videtur , in lucem emittatnr • • • • « 

Fragmentum illud, de quo dixi, in quo Periplos PMi 
Euxini continetur, servatur in codice Bibliothecao B^gii* 
Hafniensis forma quarta scripto, 1985 numerato, ex qa* 
custos eins O. Blocbius, hunianissimns litterarum antiqaii- 
rum cultor, meum in usum transcripsit. Praeterea Coiki 
coniplecitur Demetrii Chrysolorae, Libanii et alioram ep- 
stolas, Fselli opuscula quaedain et alia^ fam age ap^ 

1) In folio codicis penaltimo, teste Blochio, haec lcgualir: 
Ta *l&lXrpft%a ^yQUfifiaTa aviiip7j(pti6(iBva ndvta oftov ifvfgui^wm 
[melius iegit postea rir doctus in cod. av/inoaovvrai f- quod 
amice communicaTit ci. Osannus; de qua voce vid. 8teph« 
Londin. col. 7876, B. Gail.] sig d^i»nov ,y%^ , h. e. 9999. Ki 
litteris, quas F. Osannus, V. A. , nuperrime benigne mecai 
municayit, adiungo haec: „Legenduni av/inoaovvtai f quod 
in Codice legi, Olaus Bloshius llafniensis ille, cuius huaiaBiM ' 
fragmentum iliud debeo, per litteras d. VIII Aug. 1829 mihi aifH- 
ticavit. Voceni, hoc uno quod sciani ioco repertam, LeEicis uHa- 
Frequentior est siniplicis, noaoa}, usus: Theophrasti loco, iptm 
Schneiderus Lex. alVert, adde Incerti de magnitudine et foma Itr- 
rac opusculum ap. Siebenkees. ad Strab. T. I. p. XXVlil. et He 
rennium ap. Kupp. ud Oumasc. de princ. p. 398. * F« OSANNI DISPUTATIO n(; FRAGM. PERIPLI GRAECO« M6 

spasmatiiim iUdd, si panea excipiat, quae line cnhctatione 
corrigenda Tidebantur, tot verbis exhibeamns, quot codex 
refert *♦ 

Apparet hoc fragmento, qnod infimae aetati adscri* 
bendum, ante lustiniani imperinm conscriptnm esse vix 
poterit, excerpta contineri ex geographomm Teterum li- 
bris nonnullis, ac quidem esse ea dnplicis argnmenti et 
rationis. Priori enim parte, qnae de circnitn terrae in 
universnm agit, exponitnr magnitndo terrae ad Eratosthe- 
nis compntandi rntionem, eo ipso testis loco laudato^, 
posteriori, in qna a verbis rov Ilovtov 6 xsQliietpog ad 
finem usque comprehenditur descriptio Ponti Enxini, et 
adiacentium terrarum, distantiae singulomm locomm pe- 
euliariter tractantur*, qnae ab Eratosthene non snmptae, 
sed aliunde adsntae Videntur. Quae vero posteriori parte 
exponuntnr, ea cum Eratosthene nihil commnne habere, 
ex eo videtur certo colligi posse, quod inxta vtadioram 
accuratam descriptionem simul mentio fiat mensurae mil* 
liariae, qnae abest a parte Eratosthenica, et iure« Nam 
nt Eratosthenem negem ih Geographia sna distantiis lo- 

[l' Inde sequitur textus fragmenti. Gail.] » [2) Diifert autem 
Strabo 11. p. 133 dicens: *Tno^B(iiviyvg SaneQ ixslvog Clnnaffxog)^ 
slvai 70 fjkeyB&og v^g y^g araSlcav stnoci nivre fJkVQiddatv xol ^^iaxt' 
Xitovy cSg Hal ^EQazoa&ivrjg dnodldmaiv. Cf. Cleomed. II, I, p. 83 de 
Hipparchi computatione terrae magnitudinis, haec: tov dh^InnaQ" 
Xov (paai xal XiXioiiainsvrTjitovTanXaaiova v^g yrjg Swa avrov inidei' 
%vvvai. p. 80 extr. de Eratosthene locum a Letronnio V. Cl. emen- 
datum habemus : htel ovv 97 yri ^ivx^ ^^l efiioat iivQtdBtov %«% ata- 
8la)v 8iaxiXlo)v (/3'). V. etiam Letronnii dissertationem : Ueber die 
Erdmessungen der alexandrinischen Mathematiker, quam germanice 
reddidi Lips. 1838, p. 95 sqq. 110 sqq. Eratosthenis numerum ter- 
rae magnitudinis praebet etiam Marciani liber p. 6 ed. Huds. p. 35 
ed. nostr., ubi t. nostram not. 1), ubi olim atadlovg %b' %al dis 
legebatur, et Miller retinuit, quod emendandum erat. V. deinde 
SchoI«, quod primus edidit Miller, et nos una cum Marciano 
p. XXI sq. , atque alium locum, quem Haasins ex Heronis librb 
iieQl SionTQag edidit , et nos p. XXII. praefat. ad Marcianum re<^- 
pimus. Terrae magnitudinem significat locus quidam fragmenti A. 
Conf. Uckerti Geographie der Griechen und Romer. Volv I. P. II. 
pag. 42.] F, 08ANK1 DISPUTATIQ coram deaignandig milliaria measiira miiim era^, mollii 
iisqae grayigsimis argumentis adducor, tanto nu^gui hie !!• 
cet in transcorsu percensendis, qnanto minas hac de re 
adhuc dnbitatum esse videatur ^ , qnum praeseitim InliaDi 
architeeti accedere videatur testimonium, EratoalheMM 
dicentis boo modnlo usum esse. Ptimnm qaa aetato viie> 
rit Eratosthenes, reputanti id mirnm Tideri debot, 
cnm hominem, popnlaribus suis geographiam nplieaBt< 
iuxta stadiorum mensuram per totam Graeoiam e€ nlln 
eognitam et nsurpatam^ non abstianisse a metiendi geneie 
peregrino, quod iila aetate paucissimis hominibiui iisfas 
tantum in Graeciae tractibus cognitnm esset, quoe inB 
Romani tenerent sabactos« Qnorum igitur bono Kratottlit' 
nem putaverls mensuras ad millia passnumexegisae, qeaa 
suorum nemo, ubi ratio ad stadia compntabatar^ de fr 
stantia locornm dubitare posset? Neqne Graeoomm 
qnorum scriptorum moris fuisse videtur, peregrinum 
suum facere, ubi eo opus non esset Graviua vero hec 
est. Unde, quaeiio, Eratosthenee mensuram milliariMi 
accepit? Nonne a Romanis ? Ita ne ? Sero vero apod Boma^ 
nos locorum distantiae miile passuum signis sive miUiariii 
disdnguebantur , quamqoam nolim negare, meiMuram spe- 
tii ad mille passuum longitudinem vulgaris vitae in 
apad Ronianos iam ante exactam faisse* Indnbitatam 
esty milliariorum computationem hand prius usa GOmmoBi 
recepi potuisse» quam viae stratae essent, eaeqae ex amie 
Romanorom lapidibns milliaribua ad roillesimnm qaemqat 
passem eoUocatis distinctae essent. Qnod antiqaia 1) DanYiUii commentationein : Surlemilie romain inHca. 
de rAcad. des inBcript. T. XLVlll. ed. 8vo, inspicere haud licvt 
Videtur tamen aliquid huius rei suboluisse Dodwelio, caivi ▼eika 
DiM. de Periplo anonymo Euxini maris, p. 161 [y. supra p. lift if.] 
haec sunt: yilade factumy ut praeter octoaos stadios, tertiam pne- 
terea stadii partem milliari romano tribuerint Polybioa et Eraie- 
sthenes. Sic enim de Polybio testarur Strabo, de Eratoathene aa- 
tem Julianus architectus apud Harmenopulum. Nam poat WttHi 
cum Fyrrho pacem inibant eum Ptoiemaeo Philadelpho RoaiMi- 
lade evenit ut Kratostheni aliquatenus innotveril m>Uiare re* 
manum.o DE FRAQNENTO PKRIPLI 6RABCO« Mf 

r 

poribus raro , «arte mnltum pott Eratoithonii Mtatem in- 
stitutum traditBT) a C« Graeeho, de quo faaec legnntur 
apud Piufcarchum^: XQdg dh rovtotg duc(ABt(f^6ag wxxa fU- 
hov odov TCaCav (to Si iMmv 6xtA CtaSlGfv dUyov axodttl) 
XLOvag X^&lvovg 6fi[ula tov lUtQOV oiati6tf]6ev. aXkovg 81 
XL%ovg Elattov dn^ovtag dU.iikm i7tatiQ(o&sv t^g 6dov 
dU&ipitVy cig C&7 ^SUng tovg htnovg ^ovc^m^ hnfkd/vuv bi 
avt^^ dvafioiifog ^^ Saoidvoig. Neque lententjuie meae 
quod nonnuUi adveriari fortasse putent, apud Polybium 
, iam reperiri illud metri genus, revera adversatur, sed 
ipsum, quod contendo^ etiam magis demonstratum dat. 
Primum enim Polybius rarissime ea mensura utitur, omnia 
plerumque ad stadia revocans* Binis taptum apud Poly- 
bium locis, nisi memoria fallor, eius mensurae mentio 
fit, et quidem in fragmentis apud Strabonem^* Deinde 
noyrai rem fnisse Polybii aetate vias per milliaria distin* 
guere, luculenter ipse prodit^: dno Se tavtfjg d6h/ hxl 
lilv tQvT[p^Qa MottafAvy l$axo<5MM 6tdSiOi XQog St6xMoig, 
dxo Sa tovtov ndJjiv zl^ 'EiixoQ&oVj %UiQi 6vv i^axo^loig. 
iud ft^ IvtBv^sv ixl tfiv tov ToSavov Sidfkt6iVy ffcpl jt- 
U&vg iliaM06lovg ' taHta yaQ vvv fis^f]iidtt6tcu Ttal 6s6fjii$lto- 
tat wttd 6taSlovg oxtcd Sta Va^jtaltov imiuUig. Res in 
Eratosthene eo conficitur, quod a serioribus scriptoribus, 
nbi Eratosthenicas rationes ad stadia exactas afferunt, si- 
mul addi solet, quantum spatii ad mensuram rbmanam 
hine efficiatur: unde certo coUigitur, ab Eratosthene ad- 
ditum non fuisse miUiarium modulum* Uttum testem PB- 
nium affero, qui^: „Universum autem'% inquit, ,^hune 
eircuitum Eratosthenes, in omnium quidem litlerarum sub- 
tilitate, et in hac utique praeter ceteros aolers, quem 
cunctis probari video, ducentorum quinquaginta duorum 
miUinm stadium protuUt; quae mensnra romana oomputa- 
tiooe effioit treoen^ies quiadeciee centena mfltlia pas9«^ 
Non audiendus igitur vidietur in tanto argnmentomm coa- 

1) Vit. C. Gracchi 1. — 2) Vide XXXIV. 11 8. 12^ 3 leq. - 
a) 111. 39, 6. — 3) U. N« IL n% fij2. SimilM lociw reperitur apud 
Vitniv. I. 6. 208 F. OSANJII DISPUTATIO 

sensa Inlianus Ascalonites ille aetatii^ ineertae architectni, 
qni quidem, teste Coiistantino HarmenopHlo ^, quot stadia 
ex Eratosthenis mensura milliarium romanom comjNrehei- 
derit, refert, sed non tantam habere potest aactoritateni, 
ut, qnum alia omnia repngneut, ei uni prae cetaris fidem 
tribuas* Nec dubium esse potest, quin Inlianns ille, nbi 
de stadiorum et milliariorum ratione ad Eratosthenem et 
Strabonem facta loqnatur, aliud quidquam docere volneiit, 
quam quot stadia Eratosthenica vel Strabonica milliariiui 
aequavefint. Neque denique latet, cur Eratosthenem s^ 
rioris aetatis scriptores mensura milliaria nBnm tradant. 
Etenim romani geographi, utpote Romanis scribentei, dob 
poterant non ea mensurae ratione uti, quae iii, qnibu 
opera destinabant legenda , cognita essef • Qnod igitor ab 
Eratosthene ad stadiasmum descriptum erat, nunc per mii- 
lia passuum exigendum videbatur. Ex qno scriptonim g^ 
nere, ut unum afferam, Plinius est, qui ut alibi pleram- 
que milliaria mensura utitur, ita passim mensnraa Erate- 
sthenicas ad milliaria romana computatas affert*. 

Sed in viam redeo. Et primum quidem ex ordine de 
Eratosthenis parte seorsum dicendum est. Apparet illo 
fragmenti nostri loco non ipsa Eratosthenis verba, sed 
vim eorum exhiberi. Neque dubium esse potest, qua 
parte trium Eratosthenis de geographia libroram Iocdb 
olim obtinuerint. Ex Strabone enini constat de generali 
operis Eratosthenici divisione: unde certo colligitiir, qnae 
nostro fragmento legantur, ea in libro secundo olim ex« 
posita fuisse, quo geographiae mathematicae , qaara vnlgo 
dicunt, explanandae Eratosthenes maxime operam dedit', 
et de circumferentia terrae, re ipsa postulante,' copioie 

1 i^romptuar. iur. 11. tit. 4. p. 115: t6 ilLXlov xorce ftkr '£pa- 
T06^ivrpf xal ZzQci^tova xovq yBcoyqdtpovg ix^t aradiovg rf xal y qrw 
OQyviccg jooXg. — 2; Vide VI. 28. Quae ibi affertur ratio Eratuitht- 
nica, eiusdem auctoris nomine apud Strabonem XV'l. p. 765 (T. VI. 
p. 380 Tzflchuck.) recurrit, et pcr stadia quidem distributa, dun 
Plinius milliaria tantum enumerat. Adde Plin. VI. 33. — * 3) Vidr 
Bralusthenis Geographicorum fragmenta, ed. Seidel. Gottingar, 
im p. 44. n E F R A G M R N T O P R R 1 P L I G R \ K C (). 209 

egit^. Et primiim quidem in frngmento nostro di«cernitur 
universam inter et habitatam terram , et hoc ex auctori- 
tate geographorum antiquorum, universo terrae orbi aliam 
magnitudinem , habitabili eius parti aliam adgcribentium^. 
£x Eratosthenis mensura circuitus terrae amplectebatur 
350000, vel si alios testes audimus, S52000 stadia^ [sta- 
dia 259300 numerat Eratosth. npud JViarcian. p«. 6,« ubi 
Hddsoni vid. emcnd. G.] : quae computationis diflereutia 
tam exigua est, ut in censum vix veniat, quum praeser- 
tim meminimus, ex numerorum ootis antiquis saepe male 
intellectis innumeras mensurarum discrepantias natas esse, 
quae non scriptorura errori sed librariorum potius vitio et 
oscitantiae adseribendae siint. Nec maioris vix est mo- 
menti ea mensurae difierentia , qna fragmenti nostri auctor 
ab Eratosthenis calculo vulgaii discedit, In nnmero enim 
consignato liVQiadeg 6i6%iXiai XQiaKOvxa hivrt, h. e. 20003S, 
vix dubito q\iin mendum insit. A circuitu terrae univer*. . 
sae noster ad magnitudinem habitatae terrae progrediens*), 
fines eius ita circumscribit, ut longitudinem spatii Gangem 
i,nter etGades, sive oi^tuiu solisinter et occasum, 8308stadia, 
latitudinem a mari Aethiopico usque ad' Tanaim fluvium, 
quae Arteiiiidori ratio fuisse videtur^, hoc est a meridie 
usqne ad septentrionem 3500 stadia interiaccre ponat. Qui 
dimensionum numeri utrique rursus, neque si per se spe- 
ctes, neque si cum traditis Eratosthenicarum mensuraruni 
numeris conferas, ullo modo coeunt, Neque iidem sunt 
termini longitudinis vel latitudinis, quos Eratosthenem con- 
stituisse alii tradunt, de quoruni fide non est quod dubi- ^* * 
temus. Latitudo enim spatii ab aequafore usque ad Thu- • 
len ex Eratosthenis mensuia complectiiur stadia 46400, 
]ongitudo ab Indo usque ad terminos Europae extremos, 
ultra Herculis coiumnas , stadia 78000'^. De nostri iam 

1) V. Strab. I. pag. 62 (T. I. pag. 167 seq. ed. Tzschuck.). — i 
4) Stiab. XVII. p. 824 (1'. VI. p. 636 ed. Tzschuck.). — 5) Vidc 
L'ckerti Geographie dei' Griechen u. Romer. vol. 1. P. II. p. 42. 

\*) Conf. fiagnu A. a Miliero primum editum, quod nos infra ^ 
adiecimus.] — 4) Plin. II. 112, - 5) Vide Uckert. 1. c. vol. I. P. II. ■^' 
p. 221. 325. [v« nos ad Agathemerum, jib. I. 4.] ^ 

\\ - («• 814 F. O S A N N I D i S P U T A T I O 

m ■ 

I 

omnino huius emporii, Byzantium inter et teinplam lovis 
Urii siti , mentio apud geographos fit , apud Straboneiu, 
si bene memini, desiderata. Stephanus antiquo Daphnae 
nomine v. ^dtpvtj his verbis quamvis aperte vitiosis, quae 
in ordinem redigere nihil nunc attinet, coniniemorat : Ftfri , 
xal lv(ifjv Jatpvri^ q^aivofievr] B7tl ra 6t6[iari rov IlovtaVj 
iv Se^itt dvccTcXsovrL ecrt xal TCQOccOreiov /tatpvri iv r(S ato- 
fiart' roi) Tlovrov^ Iv dQLCrsQay btcI rrjv dvdjckovv dviov6iVf 
S Uyerai HiQyLOV. Quocum fere consentit. Eusthatios*: 
Xeysi J. . xal kifieva ^dcpvrjv Iv r(p 6r6(iart rov JlAvroVy h 
Se^iS dvoTcXeovri • xat nQod6reiov Se avr6^i xov iv ciQi6reQi 
BTcl roi/ dvdxlovv dvLOvCiv, Suburbium ij[itur Daphuae Ser- 
gium appeliatum, ab emporio Daphne discernitur: quare 
dabitari nequit, apud Stephanum legendura esse 7egocc6raw 
.ddtpvrjg, nisi videatur ^dq)vri potius ut glossema plane 
delendum esse. Ceterum proprium et pienum emporii no- 
nien id fuisse videtur, quo auctor Peripli Ponti Euxioi * 
appellat, Jdcpvrj 7) ^atvo^evrj, 6t quo recurrit in iVrriaiii 
Periplo Ponti Euxinifine^, in distantiis Bysantiiy Daphnae 
et templi lovis Tlrii cum nostro et auctore Peripli Ponti 

ciuni in rebus geographici» maximi semper feci et facio, nuper'Pe* 
riplo Ponti Euxini aetatem multo antiquiorem adsignarerit, fatpor 
me plane ignorare. Viri eniditissimi sententiam 'breviter pronuD- 
tiatam loc. cit. vol. 1. V. 1. p. 156 ipsius auctoris verbis iiceat rr« 
peter^: „in dieselbe Zeit (Scymni Chii) mag auch die una erhal* 
tene Umschiffung des Pontus Cuxinus und der Maeutis gehurrn, 
wenigstens dem Inhalte nach; zum Theil finden sich darin diesvl- 
ben Angaben, die bei Sc^^mnus vorkommen/* Ut concedanius in- 
esse quaedam in hoc fragmento posse, quae seriori aetate adscri- 
pta sint, tanien tanta appellationum ct rerum novieiaruni copia in 
eo reprritur, ut non possini non IJoduello planc adstipulari, qui 
Periplum seculo multo recentiori tribuit. Doduelli vero coniectura, 
ad Diocletiani imperium Periplum referentis , an plane proband^ 
sit, Jiunc non quaero: inimo serioris aetatis Periplum esse su5|ii- 
cor. \eque nunc exploraverim viri sagacissimi , Koehleri puto. 
scntentiam, qui Periplo, qualis hodic feratur, nihil aliud quam 
antiquiorem rontractum Periplum continei;i contendit in libru Fe- 
tropoli ann. 1808 vulgato: Memoire sur quatre medailles du Bus- 
phore Cinimcrien, p. XXII. 

1) Ad DioDyi. Perieg. p« 118. — 2) Pag. 25. ed. lludaon. 


DEFRAGMENTO P ERl PL I 6 R A B C 0« 215 

\ 

Euxini plane convenientis. In charti^ geographicis iis, 
(juae ad inanus sunt, desideratur Daphne* 

Porro refertur distantia eiusdem tempfi ad Istrum is- 
que, et ad illud quidem eius ostiuni, quod Sacrum, pas- 
sini etiain Peuce a cognomine insnla ^ appellatnm, a Bos* 
poro Thracio ascendenti proxinuiui est. \eque hoc sine 
iusta causa. Prope hoc enim Istri ostium suspicor empo- 
riuni illud situm fuisse, quod Istriae noniine Arrianus pro- 
fert atque iuxta quintuni Istri iluvii ostiuiii collocat^f Alii 
Istrum , alii Istriopoiin vo^ant^. 

laiu age describamus accurate singulorum locorum 
distantias, et ita quidem, ut simul ex adverso ponamus 
eorundem locorum mensuras ab auctore Peripli Ponti £u- 
xini traditas. 

P un ti Circuitus in fragmento traditus. 

stadia. miilia 

1. A Byzantio ad Sosthenium 80 lOj^jniiUia 

11« A Sosthenio ad Sacrum iovis Urii . ... 40 5^/1^ 

III. A Sacro lovis Urii ad Istri os sacruni 3640 485^ 

IV. A Sacro lovis Urii ad Borysthenem sive 

Danaprin , 5670 146» 

V. A Sacro lovis Urii ad Porthmiam . . . . lim 480 

VI. A Sacro lovis Urii ad Amisum 4660 621 i 

VII. Ab Amiso ad Phasin fluvium 3820 507 

VIll. A Phaside ad os Paludis Maeotidis. . . 1487 665^ 

IX. Periplus Ponti £u\ini a Sacro lovis Urli 3145 

X. Periplus Paludis Maeotidis 3003 

Ponti Circuitus ab Auctore Peripli Ponti fiuxini 

traditus. 

stadia« millia. 

1. A Sosthenio ad Byzantium . ; 80 10^ 

11. A Sacro lovis Uiii ad Sosthenium. ... 40 5| 

III. Ab Istri ostio sacroad Sacrum lovis Uiii 3640 485 J 

IV. A Borysthenf*, sive Danapri ad Sacrum 

lovis Urii 5600 746 f 

1) Cf. Wernsdorf ad Priscian. Perieg. 290 et Avieni Pcrieg. 
439, ubi etiam de Istri ostiis agitur: adde Phav. h. v,— 2) Pag. 24. 
3) V. Steph. Byz. r. "Icfr^oc, ibique Bei'ke|. 


•I 


\ 216 F. OSANM DISPUTATIO. 

stadia« DiiLlia. 

V. A Porthmia ad Sacruni lovis Uiii . . . 11100. 1480 

Vl. A. 8aci*o lovis Urii ad Amisum 4660 621 l 

VII. Ab Amiso ud Phasin fluvium 3802 507 

VIII. A Phaside ad os Paludis Maeotidis . . 4025 536^ 

IX. Periplus Ponti liluxini a Sacro lovis Urii 23587 3245 

X. l^eiiplus Paludis Maeotidis 9000 1200 

Anteaquam hae earundem distantiaruin differentiae in* 
ter 8e coniparentnr , et, si fieri potest, componantur, ne- 
cessario praenionendum , in subducendis calculis eo niagii 
utendum nobis vulgari plurimisque probata ea ratione 
fuisse, ex qua stadia septem et dimidium milliarium ro- 
manum aequent, quo ipse nostri fragmenti auctor hanc 
compntandi rationem ad calcem diligentins apposuerit. Et 
banc ipsam rationem seriori tempore usitatissimam fuisae, 
demonstravit Dodwellus^. Praeterea etiam hoc praefan- 
dum, in emendanda numerorum ratione nos non tam reli- 
giosos fuisse, ut numeroruni, quos fractos appellare so- 
ient, magnam curam haberemus, vel, ubi miliiariorum 
numeri et st^dia aliquantum discreparerit, oninia ad ean- 
dem normam redigere numerorumque notas corrigere ten- 
taremus. Cautela enim quaedam in his adhibenda videba- 
tur, nc, dum correctoris munus sustineremus, ea niutare- 
mus, quae auctor ipse accuratissimae rationis iiiinime stu- 
diosus negligenter posuerit. lam unuinquemque horuiii cal- 
culorum, sicubi opus videtur, sigillatim consideremus. 

I et II. Utriusque scriptoris dimensiones conlirniat 
Arrianus, qui [supr. p. 97] narrat: iv%hv8h (a Sacro Jovi< 
Urii) do, kifieva ^d^pvrjg rrjg ^aLVOiievrjg ^ Ttalovizivfjg j Cra- 
dioi teOOaQaxovta ' djro 81 ^dcpvrjg alg Bvt^dvtiov oydojyxoiTff. 
Idem alio ioco, p» 13, a Byzantio usque ad teiupliiiu lo- 
vis Urii refert numerarii 120 stadia: recte, quuni in hac 
navigatione non possit non tangi Daphnen sive Soslhe- 
nium. 

111. Convcnit in utroque numerus milliariorum, non 
item stadiorum : quamquam , teste Dastio , I. c. p. 38 co- 

I) Dissei-t. de Periplo Anon. [altero loco positol PonCi l£niini. 
p 160 8q<|. Iluds. [supr. p. 185^190.1 * •/ D£FRAGMBNTO PERIPLI GRAECO. 217 

\ 

dex Peripli idem quod vulgatnr. Manifestum est auctori 
Peripli ^i^ reddendum esse pro 6%. [Minime: cf. niox ^*** 
p. 303. Gail.]. 

IV. Dubitari non potest, Nostro eundem stadiorum * 

nnmerum re$tituendum esse, qui nunc post codicem accu- 
rate inspectum in Periplo revocatus est. Ac quum noster 

, fornia 6xa8iu utatur , facile , perspicitur priorem notam a, 
quae desideratur, a littera finali praecedentis vocis CraSia 
interceptam esse« Eodem modo depravatus est miiiiario- 
rumnumerus, nota a propter praecedens (ilha pariter de- 
curtatus* 

y. Ab hac distantiae computatione, in qua nostri 
consentiunt, mirum quantum distat Marcianus ^ dicens: ^^ 
ano Ss '^Ibqov alg 'j4^l66v elol otadLOt acpK h. e« 1520. Sed 
si maiusculis litteris nuineri illius notas. scriptas cogites, 
haud diu ' cunctabere, quin Marciauo reddas /JXSi pro « 

AOK, 

VL Cum Peripli auctore milliariorum numerus apud 
nostrum plane consentit, ita ut non haesitem stadiorum 
quoque numerum ad Peripli computationem unice veram 
corrigere, quum praesertim yco^ et ycoTc facile commutari 
potuerit^ A qua distantiae mensura aliquantum ditiert 
Strabo^, Amiso Trapezuntem usque numerans stadia 2200, 

--' et ab hac inde urbe ad Phasin 1400, unde conficiuntur 
3600, cj0^' ot Cv^navreg, ut idem pergit, ano tov Jeqov 
^BXQL 0a6i8og xeqI oKtaMCxMovg 6ta8lovg elolv, ^' fiixQip 
Ttlsiovg 7] ekdttovg. Propius vero ad nostram distantiarum 
computationem Arrianus accedit, 8775 stadia exhiben^^. 

1) Peripl. p. 74 ed. Huds. — 2) Xll. p. 548 (T. V. p. 84 sq. i 

ed. Tzsch.) — 3) Pag. 16 seq. Cf. Plin. Vi. Operae pretium esse 
videtur totam Ariiani rationem hic exponere. 

Amiso ad Anconem stadia 160 

Inde ad Heracleum 360 

Inde ad Thermodontem fluvium .... 40 

Inde ad Berim fluvium . 90 

Inde ad Thoarim fluvium 60 

Inde ad Oenoen . . . . • -^ . . . • 30 
Inde ad Phigamuntera fluvium : » . . . 40 
Inde ad Khadisanam 150 


g|g F. OSANNI DISPUTAtlO 

A Phaiide ad Aiiiisuni navigalioDoin tridui autbidui M»e, 
Strabo auctor eat '. 

Inde ad Polemonium stadia ' 10 

liide ad lasoDiuiii promoiitorium .... 130 

Inde ad Cjiicum insulam IS 

Inde ■() Boonem , . 75 

Inde ad Cotyora .... ^ ... . 9U 

Inde ud Melanthiuin;l1uvium H 

Indo ad rhuriiiuteiium fluvium .... IM 

Inde Ad l'harmaceam 130 

liid« ad Arrhentiadem insulam . , '. . 30 

Inde ad Zephyrium . . .' 129 

iDde ad Trlpulin 90 

lude ad Argyrla 30 

Inde ad Philocaleani »0 

Inde ad Coratla 100 

Inde od Sacium montem ISO 

Inde ad Cordylam -, • - ■ ^ 

Inde ad Ijermoiiassam ..•'.... 4& 

Inde ad iiupezuntem W> 

2335 
llis iunge quae ideni alio luco refert p. 6 sq. 

Trapezunte ad Issum portum stadia 180 

Inde ad Opbin 90 

inde ad Fsychmm 30 

Inde ad Calum fluvium ' 30 

Inde ad Khizium nuvium UO 

lnd« ad Ascurum flurium 30 

Inde ad Adienum fluvium fiU 

liide ad Athenaa 1811 

Inde ad Prytanin 40 

Inde ad Pyiiten fluTium 90 

Inde ad Archabim »U 

Inde ad Apsarum 60 

lude ad Acampsin 1& 

Inde ad Itatliyn nuvium TS 

liide ad AcinaBiu 90 

Inde ad Isin 90 

Inde ad IMogrum 90 

Inde ad Phusin (luvium 90 

1450 
Superiu ra 333 5 
Ab Ainiso ad Phaain «tadra 3115 
1) 3U. t- 198 (T. IV. p. 401 ed. Tsich). DE PKAGMENTO fliRIPLI GRAECO, SI9 f VIL Magnopere a nostf o auetor Perfpli discrepat, et 
ita quidem, ut m nostri^ ealculo niendum inesse grave me* 
rito suspiceris. Magis ad veritatem accedit ratio auotoris 
Peripli y quandoquidem httias distantiae calculus ab AfriaQO 
ad i^tadia 8430 [3?00 reperio. G.] refertur, cui eam ob ean- 
sam maior fides babenda est, quod singulorum locorura 
interiacentiam distantias i|oearate desccibat^* Neqae ta* 
men ipse iniUiariorum et sfudiorum numeros Sn Periplo 
plane convenit, ita ut tam nostro quam Peripli auctori li* 
brarii vim fecisse putandi sint. [Cf. nostra p. 301« G.] 

VIIL Stadiorum numerum noster omisit , ex auctore 
Peripli supplendum: recte enim^ibi nnmerantur 23587 (vel 
potius 285874) stadia. 

IX. Rursus omissa sunt stadia, et qui millium nume- 

1) Numerat Arrianus, p. 10 sq.: 

A Phaside ad Charientem fluTium stadia 90 

Inde ad Chobum fluYium ...... 90 

Inde ad Singamen fluvium 110 

Inde ad Tarsyram fluvium .•♦••• 120 

Inde ad Hippum fluviiim ...... 150 

Inde ad Astelephum ...... ^. . 30 

Inde ad Dioscuriadem sive Sebastopoli n < 120 

A Phaside ad Dioscuriadem atadia . . 710 

In^e pergit idem p. 18 seq. : 

Ad portum Pityuntem stadia 850 

Inde ad Niticam 1^^ 

Inde ad Abascum fluvium .90 

Inde ad Borgyn 120 

Inde ad Nesim 60 

Inde ad Masaeticam ...••••• ^O. * 

Inde ad Achaeuntem fluvium 60 

Inde ad promontorium Ueracleum . . . 150 

' Inde ad veterem Lazicen 120 

lnde~ad veterem Achaiam 150 

Inde ad Pagram 850 

Inde ad Sacrum portum. IBO 

Inde ad Sindicam ...» 300 

Inde ed Panticapaeum ■ ^^ 

A Dioscuriade ad Panticapaeum stadia . .2110 

• A Phasidc ad Dioecuriadem . . « T^*0 

A Phaside ad Panticapaeum 3420 ♦ - J V 320 F. OSANNI DISPUTATIO 

rus exhibetur, aperte falsus est. Cuin auctore eniui Ve- 
ripti, qui in exordio libri eundem calculuni iain attulerai, 
plane- consentit Arrianus ^, ita ut de horum calculo dubi- 
tare nefas sit. Quae vero in nostro vitii caasa fuerit, ine 
prorsus latet. 

His calculis iam subductis, placet eas distantianiM 
mensuras appoiiere, quae, quantum ex utroque nostn 
scriptore colliguntur, ad veritatem proxime accedere vi- 
deantur. 

Ponti Euxini circuitus, ex fragmento Hafaiensi 
et auctore Peripli descsiptus. 

stadia. milUa. 

A Byzantio ad Sosthenium . . ; 80 lO^-^miUii 

A Sosthenio ad Sacruni lovis Urii ..... 40 5.^1 l€. 

A Sacro lovis Urii ad Utri os sacruni . . . 36^0 485^ 
A Sacro lovis Urii ad Borystheneii sive Da- 

prim 56TO 74©^ 

A Sacro lovis Urii ad Porthniiam IIOOO 1480 

A Sacro lovis Urii ad Amisum 4660 621 1 

Ab Amiso ad Phasin fluvium 3802 507 

A Phaside ad os Paludis Maeotidis noa iiquet accurate. 

[Vid. pag;. 304. G.] 

Periplus Ponti Euxini a Sacro lovis Urii. . 23587 3145 

Periplus Paludis Maeotidis 9000 1200 

I) Pag. 20. Huds. ■' % ANSINTMOT nEPIMETPOZ TOT nONTOT. 'Ava(JL8tQ7j6ig T97$ olHOVfiivrig nderjg^ Ttatot avvo^iv V ^ ^PH^ yivdcxBiv ori nicTig r^g y^g 8 mQlfiSTffog^ axttdii 

B6TI , iivqm8tg dia%ikiai XQiaaovrce nevze ^ ' ft^xo^ 61 Tfjg iJ|Lifi- ■ ♦ 

TBQag oixov(iivi]g ano arofiaTog rayYOv emg raSelQCOV, aradia 
6iiTaxi6%lXta TQiaKoaia qktcj ^ ' to de nXarog dno T^g Ai^iom^ 
KTJg ^aXdaarjg mg tov TavdcSog noTafioVy aradia TQiaxlUa nev- 
rmoaia* to de (leTa^tf EvcpQdTOv xal TiyQidog noTa(iov, S Ka- i « 1 « ANONYMI AMBITUS PONTI. 4 ^ Merisura totios habitatae terrae summafim jdata. m^ ^CIAMUS oportet totius orLis ambitum esse stadiorum^ 200035 ; 
longitudinem autem nostrae habitatae terrae a Gangis ostio us- 
que Gades, stad.iorum 8308; et latitudinem ab Aethiopico mari 
ad Tanaim fluvium, stadiorum 3500. Intervallum ab Euphrate 
' ad Tigrim, quod vocatur Mesopotamia, 3000 stadiis coustat. 1) *0 nsQlfiBTQog: Recentissi- ultimisverbis. Scylax contra. T. 1.*. 

mae aetati adscribendum esse p. 282: o cvfinag TtSQinXovg ... ♦ 

scriptorem nostrum, ex ipso hu- omtco T^fiSQcov k. t. X, Anon. B> 

ius vocabuli usu denionstrari pot- sub fin. nsQinXovg . . . dtOfiVQicav. 

est, qui a graecitate priorum se- Cf. Strab. p. 187 A, Alm. ; sic ct 

rulorum prorsus abhorret. In alii scribendi forma usitatiori. 

Leonis Diaconi Hist. VIII. 1 ex- Gail. ^ 

.stat Tcov ysLGcov ccvzog GvrjiiaxiGctg «x '«> «. ^ m / 

X // ..k; «^:!».. ^i.. 2) LLVQLaOSg OlGVUiaL TQlUKOVta 

nssimus r,j, sive ro ^tQi^iTQOv ^,.^ gupra Osannun. , p. 209 et 

scribi malebat. Quo minus no- . • • iti .. r^ t^ 4. - ' 

stro siniili medcndi ratione suc {"P""';^^'^.^- ^^.^S^'.- <->• «* 

currcudum arbitrer, me retinet Hom. 1, 2, 42 sqq. Gail. 

inferior locus, quo item d TtQifis- 3) crr. otiTa-iiLaxiXLa TQLaiiOGLa 

TQog recurrit. Nec quidquam mu- ©'xtco* Vid. supra p. 286. Sic et 

tare ausini in Leone. Osann. de proximO'|numero.'G ai 1. Scri- 

'O nsQLfLSTQog GtddLd ioTt, . . . Sic benduni videtur at. (i. oxTaxto;^. 

Aiion. B, p. 182: ^eviv 8s 6 •noX'. TQLa% nsvxSt et mbx gt. fi. tqlgx, 

nog atddLOL . . . Id. sub fin . . , nsvTcev.. Littera fi, (i. e. 10,(100) 

o ncig nsQinXovg rov Ev^. . . . saepe excidit Jibrai^ioium culpa. 


% aTadiot n. T. X. Et sic iterum iu Cf. uos ad Agatheui. I. 4. 222 ANONTMOT 

i 

XBltta Me607t6TU(iov*, Sutaxrnia %%u.oxaii(iQv XQi(S%iklm, Tn* % 
xfiv x^v dva(AixQriaiv Ttmolifi%tv ^EQuxoa^ivfig ^; S %mv dfmim 
^^xwmaxog, 

Tov IIovxov 6 neglfiLexQog aTto xov Bv^ctvrtov £lg xo 2s- ^ 
a&iviov^y axadujt oydoiqxovxay filXut Siaa xal ^f»ft<m. ani li 
tov Zcna&evlov elg x6 ^leQ^v, axaSia ^eaaaQaKoma'' ^ (ilXianhn 
Siiiiav' x6 Ttav filXta Sewxi^. Idito Se xov ''Isqov ^tog Oidn, 
ijxoi axofiaxog xov Uovxovy ecng xov leQOv axofAazog vov^Iatom ^ 
noxafiov , axaSia xQia%lXia e^aaoata xeaaaQaxovvaf (jtlXta reni- ' 
Koata oySorjzovxa nivxe iintav, 

^Aito Se xov ^leQOv Ai6g OvqIov eag BoQva'&ivovg^ vot^ i 

Quam supputationem fecit Eratosthenes , inter veteres matheM- 
ticae doctrinae peritissimus. 

Ponti ambitus a Byzantio ad Sosthenium, est stadiorum M, 
millium x-|: a Sosthenio ad Fanum, stadia 40, millia v-'^; im- 
matim miiiia xvi. A Fano lovis Urii^ sive ore Ponti, ad Si- 
crum ostium Istri fluvii, stadia 3(i40, millia 485^. 

A Fano lovis Urii ad Borysthenem fluvium, Danaprim etitt 

I 

4) Hanc noniinis formam alibi X^. — Mox noster cum aliis 4i 
non inveiii : vix adducur ut sa- stad. ad Fanum lovjs Urii • $iti 
nam credani. Videtur Jibrurius Anun. K rectius mill. V iy quui 
scribere voluisse MEaonoTccfiLOv, V J- Anon. C. Gail. ' * 
quamvis et huc praeter usum dic- 7) ercid. tjrtv.dtf, reaa, A Fato 
tuni sit. Osann, luvis ad Sacruni os Istri conciDit 

5) Ex litteris, quas Osannus, Anun. B, pag. 201. — J^jos rt* ' 
Vir dostissimus, nuperrime nie- iam de niilliaribus Anon« C, ^^- 
cum cuniniunicavit, adiiriu: „De ovl, quud ubique adhibet pru | ** 
rationc EratuKtbcnis ambituni ter- vei j. Oiiij^cntius alter niill. 455^. . i 
rae cumputaudi cunf. Schuliun Gaii. J 
Basilii minuris et llerunis luruni i<) Apugraphum BJochii rrrt 1 
apud Ilutrmannum ad IMarcian. BoccpoQov , quud sine cunctatiune 
Heracl. p. XXI. XXll. Philupun. curri.n^cniiuni fuit, coii)|irobanie 
ad Aristut. niet. T. I. p. ISH ed. aurture Peripli Punti Euxini, ii 
Ideler., et quac nuper hac de re inensura distantiae septuaginta . 
disputavit Fuhr, diss. de Pythea tantuui stadiis a nustru discre 
pag. 125.*' V. nus supra ad in. pans. Itcni niux eodeni duce scri* 
Osanni dissertatiunis. bciiduni fuit ^avungecog proUva- 

ii) Zojcd-sviov. Anunynius B, Ttgefog, quud cudt^v utlVrt. Quaa- 

p. 201, Zmad^tvrjg, Alii [melius. (io liur nonicn in Hurystheuis lo- 

Gail.] Saa^iVkLOV^ cf. Duduril. ciim substitutuni sit, i*;nuru: cer- 

Hupr. p. 142. De quu purtu siiet tuin vero est, valde rec-nti >r- 

Mannertus. — aTctS. oydoijKOVTcc, tati id adsriibendum e.sse. >e- 

Tutideui Arr. p. iiS et Anun. B, que nuiit Stephanus Byzant. Pri* 

p. 201, iiut. 3', qui milliaria x^ nius, queni nuverim isto noniine 

accuratius exhibet, quani uuster usuui, Jurnandes est, qui GciicSb • n E F I n A O T H «21 

IjLOv y xov xttl ^ttvan^mg nakovinhoVy araSta n6VTaiU6%llia l|cr- 
itoaw i^dofirjKovttt^^ iiikia iTCtaHoaux reaaaQaxovxai^ ijiuav, 
^Ano 6e Tov *^IeQOv Aiog OvqIov eayg IToQd-filag ' ® Ttokemg , tijg 
iv TiXei rrjg EvQmnrig rav rov Tlovtov ^ ^ iieQoiv rijg Maiari" 
dog kifnvrigy firoi BoanoQOv^'^, rov Ki(i(ieQiov icakovfiivov , ara- 
6ia fivQia %iXia imrov^^f fiikta xikui rerQaTtoaia oytfoiJxovTa * *. 
Aiyerat Se rijg EvQcinrig o neQinkovg laog elvai tdJ neQlnkta^^ 
Tijg Ilovrtif^g rmv rrlg ^Aaiag fieQcov. 

Idno 8e rov ^leQOv Atog OvQiov Sa)g jifnaov^^, aradia dictum, stadia 5670 [verius 5600. G.], milliaria 746-^. A Fano 
lovis Urii ad Purthmiam civitatem, insideiitem litori Pontico in 
Europae finibus et iuxta Maeotidem paludem sive Bosporunv. 
Cimmerium dictum, stadia 11100, millia mcccclxxx. Europae '^ 
Periplum parem ea^e dieunt Periplo Ponticorum Asiae litorum. 
A Fano iovis Urii ad Amisum, stadia 4660, miiliaria 621 ^. % ait Tocari Borysthenem ab acco- inl ra GTOiiccTt. Tr}g MaimriSog 

lis Danubrum, uti legendum esTt UfiVTjg» (Cf. nostra pug. 181 eiitr. 

ex8entent1a]Vojssii (suprap. 182' 5 Gail ) Hanc urbem Strabo non 

Dodwell. (supra p. 140). Prae- novit: neque reperio in«chartis 

terea nomen inveni Fragmento geographicis signatam. Osann. 

anonymi scriptoris, quod e co- H) v^g ii r. r-^g EvQconrjg toSv 

dice regio Paris. seculi X. Ha- tov . . . De quibus geniHvis ag- 

sius descripsit in nutis ad Leo^ glonieratis vid. supra ad alterum 

nem Diaconum pag. 254 (p, 496, anonymum. Gail. 

ed. Bonnens.). Osann. Niime- 12) Cod. BoGnoQiov. 

rat noster stadia 5610, mill. '746^. i^x ^ ';i ^ . '1 « j ^ ' a i^ 

AJiOnym. B sub hn. stadia 5600, ,.. /, ... ,,^.„,/^^^1 o,,..*k«.io«, k^ 

• II '^/tc -* A- -ii' ^*s Uni i^ano ad «'ortnniiam na- 

"" ;/^^r- "'ffi"-\"\ J?" l^et vulgo Anon. B, p. 202, mil- 

r,a 746 utnusque efficiunt stadia ^.,^^.^ ^|g noster 480, und^ ger- 

tantum 5595, quod fracto numero ^,^^^ j^^^.;, ^^^^ .„ utroque^fir- 

perducitur ad 5600. -- Omittit ,^^^^^^. ;viilliaria 1480 efficiunt 

i?-''V"r^r"'''"""' "" ^ano lovis ^^^^^j^ ^,^^^ ^^^ ^^^.^ ^^^^^^ 

Urii ad Chersoneni, quod Anon. ^^dex Anonymi B, et innuitAnon. 

B ait esse ^tadia 8900, miiliana p .1^«;«««« i« ^Ji.^ ^««,«'« rf 

ll8o<- Acnpsisset noster: " >47ro „..„..^ n.,o«« ^. oit r««;i 

s>» ** «T - ^ ^ /-» ' / o supra Usann. p. Jill, t>a]l. 

CS TOV ItQOV JlOg OVQLOV S(Og ,-v ,r , /ss M « 

XsQ6(ovog Gxddia onLxayiini^^ianiV' ^^) Vulgo czabia xilia i%atov, 

SanTiovTa f| ^fiL6v. G a i l. ^^) C«d. ^ov nsQinXov O s a n n. 

9) Nunierus k§8ofi7J7iovTa fort, 16) Cod. "AfiLCovg, ut etiam 
delenda, Gail. Sed uescio quo mox. Osann. A Kano lovis ad 
iure. Amisum stadia 4660, mill. 621^ 

10) Cod. JT^o^^rag. KecteJTop^'- totidem Anon. B. — Ab Amiso 
fjLiag Ttcifirig aucttir Feiipli laudati ad Fanuni noster stadia 3820, 
[Anon. B, p. 202 init. G.]. Step. mili. 5n7; .\non. B, p. 202, sta- 
A^-L, IIoQbuift %atIlo^pkioVyndyi^ dia 3802, mill* 507, rectius. t- m 4, -•► • • «*. 2M ANONTMOT iETQaJuaxikuz s^aKo^ia II^xovto, (ilkia i^axo^ia slKoaiiv ^[utv. 
^Ano il ^Afxidov Bcog zov ^aaecog^'^ noxaiiovy CTaSia TQurxSha 
ontaKOiSia sXkoci^^, filXia nevxaKoCia ema, Ano dh xoi; Oi- 
aecog nozaiiov ^og rov axoiiaTog rijg Mai(OTi8og A/fiviy^, . .. . *', 
GTadia [iivQta 6i6]xiha xsTQaKoaia 6y8ofi%0VTa inta, (likia [ji- 
kia] ^° i^aKoaia i^rjKOVTa Tvivxe ijfiLGv. 

^Oiiov yivexai o ** neqiTtkovg rov Ev^eivov JJovtou, xw 
Te TtaQa xriv ^Aaiav ^egtov rov Tlovrov , aQiaTSQ&v * ^ di luf 
naQa r^v EvQ(ojt7iv (leQfov tov HovxoVy ano tov ^^Isqov [^io; 
OvQiov, axadia diGiivQia xQiGxikia nevxaaoaia oySoili%oinM 
inxa]^^, (likia xQiGxiki^a i^axov xeaaaQiKOvxa nivxe, 'lEaxi H 
Ttal 6 neQinkovg x^^g Mai(oxidog kiiivrig , [axadia ivvaxLaxlkitt]-*^ 
(liha TQiaxikia xQia^^. Ab Amiso ad Phasira fluviuni, stadia 3820 fyeriug 3802» G.j, 
millia nvii. A Phasi fluvio ad os Maeotidis paiudis [stadia 4U2a, 
milliaria nxxwi^. A Fano lovis Urii usque ad oa Maeotidii 
paludis], studia 124S7, miliiaria mdclxv. 

Circumvectio tota Euxini Ponti, tum iuxta Asianas ad dex- 
tram |ititrantihus] liuius maris partes, tum iuxta eiiropaeas ad 
sinistram, a Fano lovis Lrii, surit circiter stadia 2^3587, iiiilli»- 
ria iiiMCxi.v. Kst etiam periplus Macotidis J[paludis [stadioriui 
9000], miliium Mcc. 17) Mcmorahili loctionis vitio 
codex hic ct infra Bdq^icog, 
O s u II n. 

18) jMcndosc. Kcctius . . . o'xra- 
^oGLcc 6vo. G ui I. 

19) A Phasi ud os Maeotidis 
hahct nostcr stadiu 14S7, niill. 
tJdfi-i^; Anoiivnius H, p. 231, stu- 
diu 4025, niill. 536], quod rectc 
hahct. Mo\ aiitoin dcest upud 
Anon. C, intervulluni u Fano lo- 
vis Lrii ad os Mucotidis, qiiod 
ait Anon. H r.ssc Ntadionnn 1*2487, 
niilliuni 1G05. IJquct niimcruni 
supru Anoiiynii C, stud. 14S7, 
iniTI. 6(i5, quuinvis corniptuin, 
niliil uliud csse ((uuni ^enuiiuiin, 
siud. 121S7, niill. 1665, u lios- 
poio 'Mirucio ad Macotidcni. Ki- 
i;o l(';;t*u(iiiiii : Ino (V- Toi' */'«'- «• r. t'>i(o^ norufiou .'(•i,,' rov tiTVfiuzo*; xrjg McaaTidog Xifivrjgy Grddttt n- 
TQar.LGxOucc hkogi TtivrB, fiiliaitff 

XaV.OGlK TQLWKOVTCtb^ ^fllGf. *AllO 

dlzovihQov Jiog Ovqiqv tcog rov 
bTOfiKTog Tfjg Mc<L(6ztdog kiiivrs* 

GTubLCC fiVQtCC bLGxiUci TtTQCt%6CLa 

6y6or]Y.ovTa fTrr^, fiikta %iktu 'tin' 
y.oGLa ir^i\v.ovTct TTivTt ^(leieiiduiii 
r,UL6v). Cctcnim cx eodeni foiiie 
Anonyinus utcnjue nunierus iltus 
suniinatinidutos sumserunt. Gai). 

20) iiiserui sijpra fiuQict 6ig[ii' 
KLa], ct niinG ;|;/Ata. G u i 1. 

21) Anon. H, o izug tt. (jail. 

22) AiiOM H Ticti ciQiaT. (■uil. 
2>) IIhcc [uncis inclusa^ Infr- 

rui cx Anon. H, p. 203. Ixail. 

2-1) Locuin impleii e\ Anuo. 
H. ^erbis iiltiinis. (jail. 

25) Mciidosc. IjI*^. fiiXtu X'A'^ 
vtuxoatti. Clail. . n E P I If A'0 T £. .385 

■ I 

IIeqI rov atadlov, To atiSiov m^xng ^x^i tBTQoxoalovg, 
Ttodag oKtaKoelovg, OQyv^ag iitatov tQiuKovta tQel^^^ ^fuav. 

IIsqI tov (illiov. To iilliov Sxh aradia inta ^(ucv, nvf- 
Xeig TQiaxt-llovg , jtodag l|axiaxiA/ov^. 

IIeqI tov iviavtov. "Arcag %x'^i. mQag ontaniax^Hag ima- 
\oalag [?] ^S, wiQ€ig tQioKoalag i^iQKOvta nivts xol titaQtov, 

De stadio. Stadium continet 40Q cubitus , 800 pedes , ul- 
nas 133^. - 

De milliario. Milliarium continet stadia septem et dimidium, 
cubitus 3000, pedes 6000. A 

De anno. Annus totus continet horas 8706, dies 365^. ^* 26) Cod. TQiccKOVTQSig. Osann. rj 11. ^15 


\ % A r A @ H M E P o r*) TOT VPGSINOS r^g ytGyyQaq^lccg vnotvnci^BGiv Iv imtony plfiXia dvo. lilJCAlS HOIiliTKlirilTli 

DE AGATHEMERI GEOGRAPHIA. 

Locus, ex eiasdem de sno Syntagmate Geographorani 
Graecoruni epistola ad Peirescium a» ci3i3cxxviii. 

data , excerptus. 

I 

^,' Aya^7j(iBQ0v tov "OQ^civog yscyyQafplag i^orvflCfiNA;. 
cuius fragmentum mihi Londini ex Cl. Casauboni biblio- 
theca suppeditavit Patricius lunius Regius bibliothecarios. 
sed iotegrum postea descripsi ex tribus regiis Codidbaf 
Lutetiae. Est egregium opusculum et ex optimis antiqais 
auctoribus confectum, quibus nunc caremus* puto vixiiie 
'ante dcc vel dccc annos: cum Damascenns integra ali- 
quot capita inde transcripserit in libros de orthodoxa fide. 

*) '4ycc&r]fi£Q0v. Ita edidi, non 'Aya&rjgiiQOvg, quod Tulgabatnr 
[ed. Tennulii], quia sive primus casus fuit 'AyadijfisQog siTe 'Aytr 
dTjfiigrjg, illa certe terminatio requiritur; tum quia sic intelligo ii 
codice Viennensi Caesareo exstare, ubi etiam inscriptio ipsa «c 
concipitur, 'Ayad^fiBQOV xov "OQ^covog yscoyQatpiag vxonfsotfcff. F* 
cessat igitur 'Ayad^fiSQovg. Gronov. 'Ayad^fiSQOV in Cod. SanL 
lluds. Gronovii sententiam Holstenius confirmat. Post tituU Tcrbt 
h iniTOfifj adiecit Tennulius post Godefr. Vendelinuoiy quod ex 
eiutdeni Prolegomenis apparet, IlQog ^lhovay quae deinde Groao- 
vins ceterique retinuerunt, sed reiiciendum cst. ;t£nnulii prolegomena* 887 

1 

emendavi id nuper ad Palatinum et Altempsianum exem- 
plar. Incipit: ' Ava^lfLOvdQog 6 Mdi^6iog axovtSf^g &aklo 
TZQCJtog BtoXfLrjes r^ olxovfiiv^ h nlvaaa yQonlfau finit 
Atcpov nsQlfiBrQog aQ\ e«t XVIII foliornm graecolat. in 4to." TCiiiniriJiiii 

PR0LE60MENA, 

quae ipse notis suis praemisit. 

Mansit omnis intra Balticum sinum et fiuvium Nigrum 
rudis navigationum antiquitas, reliquam pervasti Mundi 
plagam rata nec fruges sustinere, nec homines ferre« At- 
lanticum tantum quod aspectum procul littora l^entibus; 
Aethiopicum ut immensum, ita humanae experientiae inten- 
tatum, inagitanda remis vastitas^ Pacifieum ne nomen au- 
ditum: Sacrae istae aquae, nec velis violandae, propriae 
numinibus, secretae sanctioribus animabus ao siderum cu- 
bilia. Mare Rubrum ultimus terrarum finis, et in eius 
^ littore signa figentibus, quod vincerent, deesse credebatur, 
natura se in plurima secula noscendam servante, et ope- 
riente Belgicarum divitiarum causam, Magnetis efficaciam, 
qua^ esset rectura pelagi cursus. Quibus honoratior visa 
militia terrestris, gravabantur undas, in quibus fortuna, 

« quanquatn sit hodieque c^mpi Doraina, i)|iagis dominaretur 
quam virtus, victor bonusque ab ignavo vinceretur, anima 
eriperetur et extingueretur, remigum lacerti et magistri 

I. clavum regentis ars victoriam magis praestaret , quara fre- 

quentibus militiis induratus et discriminibus exercitatus mi- 

les. Hic timor ignorantiam, ignorantia fabulas, fabulae 

iatratus Seyllae, monstra Char^^bdis et coetum Symplega- 

dum pepererunt. Hinc Ophir et ultimam Thulen, omnium 

ingeniis licet decantatas insulas, toties quaesivimus in or- 

be, ut non in re sed in verbo esse videantur* Hinc pro* 

iecto in Colehos et Phasidis ripam lasoni traiectus vel 

Pontus Euxinus dedit fidem immort^litatis; hodieque ipsa 

* 15* 228 TENNULll 

Argo inter aideralem cursam relata ostentat PaUadioDi 
opus in flammiferis campis^ Improbitas Eiidoxi, omnein 
Africam a se ambitam mentiti, ludibrium debait omnibas 
seculis, et tristem notam sustinuit; Flanonius memonitut, 
quanqaam apnd celeberrimos viros iidelioris diligentiae ti- 
tulum meruerit, a veteribus tamen et recentioribus fuit 
falsi postulatus: Nec feliciore fato Agathemerin lectuni iri 
haud falso speraveris, utpote qui a librariis, niale aubae- 
quentibus scriptum, exceptus, parum sibi saepe consteC 
in numeris* 

Verum intererat mortalitatis , ne quid periret ex aoti- 
quitate, quae semper proxime accedit ad Deos, ne diGam, 
quod verbum sui aTUncuIi fuisse Plinius lunior acribit: 
^nullum esse librum tam malum, ut non aliqua parte 
prodesset/^ Quis sit, quae docuerit Agathemer, ut seia- 
iFS, operae erit audire summum virum Godefridum Vende- 
linum, qui autorem edere constituerat, nisi fato fuinet 
occupatus^ is ita scribit: „LibelIi duo sunt, Geographiar 
veteris compendia, si non alia commendatione gratioai, at 
sane de antiquitatis veneratione commendabiles ^ praeter- 
quam quod multa sunt in illis, quorum primi nobis De* 
ctores adveniunt: Quale est illud Asiae, quale Libyar, 
quale Europae ipsius trv^ov; quale est, quod hinc patien- 
tius aliquanto Artemidori iRcturani toleramus; cuius velui 
compendium prior libellus complectitur. Fdrte caput qyar- 
tum totidem prope verbis conceptuni est apud Plinium, et 
rclatuni in Artcniidorum. Caput quintum iam citra aniba- 
u^es eundem autorem praefert. Dieruni magnitudines ^t 
parallelorum enarratio quin Artemidori sint, dubitari oon 
debet, si aniinum intendiinus. Etenini Theopompus lini' 
dius Artemidori pater fuit Strabune tcste; isque et apud 
Caesarem Dictatorem plurininm autoritate valuit, et ai 
Strabonis aevum vixit, niultis nnnis puta aiib Augusto. 
Ka^' TjLLag^ inquit, (i^soTtofinog o KnioaQog rov ^eov tpiia^ 
Tfov neyaka SvvaulvoWy xal vids \/lQrsiildc9Q0s •» ut necesse 
sit Artemidori chiritateni incidere in Augusti fernie extre- 
ma, et oinnino circa natalem Christi; quo tempore, Mcun- 
dum ea quae in Loxia meo demonstravi, maxima Soli« PROLEGOMENA. . M9 

obliquitas gradus 2S ininnta 40 non excessit*, et veio tan- 
tain omnes isti Paralleli et dierum magnitudines largiun- 
tur. Tola ergo illorum structnra et ratio ad illud tempus 
pertinet, quo floruit Artemidorus, et ab eodem illo se con- 
ditam tantuin non elata voce claraat/^ 

,,Ad auctoris nomen quod attinet; niarmoris sub Ve- 
spasiano exarati exemplar. apud Gmterum pag* 240 et 
p. 241 dnos exhibet isthoc ferme nomine; Icgitur enim 
L. AELIUS AGATHEMER. itemque C. PAPIRIUS AGA- 
THEMEK. Alterum exaratum Man. Acilio Glabrione M. 
Valerio Homiilo Coss. anno nostro 152 apud* eundem Gru- 
terum p. 1077 sic habet: C. IULIUS AGATHEMERUS. 
iiioxque C. VATROiMUS AGATHEMER. Haec suadent 
ut 'Ayad^^sQOS ex vero vocitetur; quomodo EUHEMERUS 
est J^THMEPOi:, unde item illic A. CURTIUS EUBE- 
MER. Inflexio tamen ^ Ayad^fj^ipovg iubet" ut sit 'Ayccd^f^- 
^BQfjs, Usus alteruterius vocabuli penes arbitrium esto eli- 
gentis. In Arundellianis p. 34 legimus JT jilA ArA9H- 
MEPON E0EUION Commodianis temporibns , et pag. 40 

niarmore XL legitur EUI TOT lEPOT ArASHM. 

et pag. 49.marmore XX VIII. epitaphium est CL. Aga- 
themeri." 

Aevum utrumque videor deprehendisse. Priiiuim enini 
in Paralieiis suis, quanqnam de Artemidoro mutuatis, obli- 
qiiitalemque solis grad. 23 ininut. 49 identidem profitenli- 
bus, eandem tamen exserte statuit 23 — 45, quantam facii . 
Tropici distantiam ab Aequatore; ut proin debeat vixisse 
per annum nostrnm 210 circa, 220 post mortein Severi^ 
prout Loxias ineus hoc manifestat facillimo calculo. De- 
inde anteni Libri 11. c. 4 facta inentione Albionis illustri 
eani nota insignitam protruduit, Iv ^ zcc GtQatoTteda iSqv- 
tai^ Valluin Severi tunc recens anno nostro 210 exstru- - 
ctuin indicat magnificatque , ad antiquiora isto maioraque 
miracula semper alibi inutus, quod profecto notandum, Et 
nescio quid vir doctus viderit, qui nuper admodum Ple- 
thonis ac Gazae seculo vixisse arbitratus est, quibus utris- 
que exemplar nostium se probat vel de conspectu ipsq ve- 
tustius» Nam alioquin Constantinopoleos niillam fieri men- TENNULII PKOLKGOBIBN A. tionem toto hoc scripto antiquitatiB ultimae saiis idoneug 
charaotar est. Atque adeo * AyaQijpi(fijg xov '^Oq&avoq ao 
non sit illius C. VATRONU AGATHEMERI filinsi m 
"OqdwoQ nomen Vatronium rej^raesentet in tanta vnlgi !•- 
quentis incuria et vocabalorum corruptione? 

Antiquitatem aliunde suffultam odoror ex eo, qaod ii 
Bibliothecis aliis lego existare Agathemir Ilypotyposei 
GeographicaSy easdem dubio procul, qiias hoo opus conti- 
net. In nomine enim isto nescio quid Arabicam aadire 
videor; quasi iam olim etiam hunc verterint ex Graeco 
Arabes. Et habui ego schedion quoddam vetastnm, ia qno 
inter alia legebatur iemma, Geographiae Agathenoris lifan 
duo, singulorumque capita subnotabantur; de qao illa prie- 
ris libri mea dispunxi, quae in Chiffletiano codice nulls 
snnt; secundi enim totidem ipsa comparent. 

Scriptio tota est ad morem geniumque illins aevi, qeo 
Florus, lustinus, Solinus, Africanus, aliiqae soas JK^ 
fhJOgiad^slag in compendia congerebant; et autores, optiflMii 
licety certo tamen alias perituros, in parte servabant 

Addidi titulo IlQdg OlX&va^ quem lib« L cap. 6 vocst 
aQiAStoVf quod videam nomen hoc agnoscere illum laa- 
quam olim discipuli, et grandaevum iam se quodaramodo 
insinuare; quo verisimilius mihi fit de patre VARROXIO 
iilo, quem divinabam/^ 

Haec sunt, in quibus vir sunmius nobis facem pi^ 
luxit; optandum erat, ut vel ille maculas omnes et perpe- 
tuas mendas emaculasset, vel nos pluribus exempIaribBi 
fuissemus ornati, quo tutius industriam periclifaremar. Sed 
quid tentasse nocebit^ HKHnilCS DODWKIiIiI 

U18SERTATI0 DE A6ATHEMER0. 

§• I. Calculus Wend^lini de Tropici distantia ab Aequatore aetate 

Artemidori alia quam fuerit aetate Agathemeri, etiam recte 

positusy non tamen suf/icit ad aetatem Agathemeri eo 

(quem Tolebat V. Cl.) situ statuendam. 

■L#e Agathemero noonalla diximns superioris voluminis 
Diss. VIL §. 9. cnm de Marciano ageremus Heracleota. 
De tempore illius nihil esse necesse cur quippiam addere- 
raus , si processiss.ent Ci. Wendelini rationes Astronomi- 
cae. Certiores utique futurae, quam quae oppugnari pos- 
sent rationibus Philologicis« Videamus ergo ao exspecla- 
tioni respondeant* ha aulem habent: In Farailelis: (in> 
quit) suis (quanquam de Artemidoro mutuatis, obliquita- 
temque Solis grad« 23 minut« 49 identidem profitentibus) 
eandem tamen exserte statuit 23—45', quantam facit Tro- 
pici distantiam ab Aequatore; ut proin debeat vixisse per 
annum nostrum 210« [circa] vd 220. [post] mortem Severi, 
prout Loxias meus hoc roanifestat facillimo calculo* Sic 
ille. Equidem Loxiam Viri CI« consulere non possuni« 
Nescio unquamne ediderit. floo tamen vult, si recte men* 
tem illius capio, discrimen quatuor minutorum, pro illius 
calculo per decennia posito, respondere spatio medio inter 
mortem Severi (quae anno Aerae Christianae (non 210. 
sed) 211. eontigit, et 220« Severo iam per annos aliquot 
defunctoj aetatemqne Artemidori, quani in Olympiadem 
169. confert Marcianus noster Heracleota, nempe inter- 
vallo annorum 310. vel 320l praeter propter. Ut proinde 
illo ipso decennio, cuius initium inciderit in annum Sep- 
tiniio Severo Augusto fatalem, scripsisse necesse fuerit 
Agathemerum« Sed nec hypothesecon harum Astronomica- 
runi, nec Instrumentorum Mathematicorum illius Saeculi, dSS H« DOD WELLt 

tantam fuisse certitudinem , me monuit CU Gregorios Pro- 
fessor Savilianus meritissimus, ut tantillae minutonui 
aKQi^daq fidem, a tanta annorum intercapidiae , praestet. 
Idque Terissimuin esse docuit e Ricciolio, qui Obaenratia» 
nes de Tropico Veterum Astronomicas omnes coUegit 
Nec enim illae sibi in pari annorum intervallo parem siU 
invicem proportionera servant, qua tamen proporlione ni- 
titnr Viri Cl. omnis A.rgumentatio. His, inqaam, anti- 
qnioribus, de quibus loquimur, Saeculis. Tantum abetf 
ut minutorum numerus idem locum habere non possit iii 
annis paulo pluribus, vel paulo pancioribus. Imo mino- 
rem fuisse, quam volebat CL Wendelinus, testis est ipic 
Ptolemaeus« En verba: ^ ^Ek Sr^ tmf xoimrtav naQorfiqii- 
6uav^ Kal fia^v&ta tciv jcbqI tag tQonag avtag i^fiiv chftaxpi- 
vo(isvGyv ^* inl xlsCovag TCSQioSovg ta X6a xal xa ccvxd xpof- 
liaxa xov ^b67iiiPqivov xvtcKoVj xal xata xag ^BQivdg xqo- 
xdg, xal xatd xdg %BiiiBQivdg t^g efi}|X€u6efs(Dg, cSg bdxut 
dno xov xaxd xoQv^p^^v dnolaiifiavov^Tig 6i]^bIov TcartlafiO' 
fiB&a xipf dno xov pOQBioxdxov XBQatog Inl ro voricitaxw 

TCBQttpBQBLaV y ijtLg l6tlV fj (IBtai^V tSv tQOJCtZfSv Tflljfldtm, 

ndvtotB yivoiiBvrjv jlT^ Tcal ^sl^ovog ^ di(iolQOV rgi^fiaxog, 
Bld66ovog SB^^^il^ovg tBtaQtov, z/t' ov 6vvdyttat 6xB8iv 6 
avtog koyog t(p tov ^ EQoto^d^Bvovg ^ (p xal 6^'InnaQxog <fw- 
BXQTi^axo, rivBtat yaQ totovtcov ri (tBtai^v t(Sv r^OffexcSv Tc 
Byyt6ta otixyi; B6tlv 6 fiB6i](iPQtvdg n y. Hinc sane manife- 
stum est, nullam fuisse inter Eratdstheneni , et accuratio- 
lem Eratosthene Hipparchum^ atque Ptolemaeuni, insignem 
in Tropici a Zodiaco obliquitate dfscrepantiam , qua qni- 
deni iudicari posset e coaevis illorum temporum Observa- 
tionibns, quae tamen trecentorum, et quod excurrebat, 
annorum spatio satis futura erat insignis pro accaratiori- 
bus iuniorum Observationibus. Itaque vetustiornm fidn ' 
suspecta habenda erit, nisi iunioribns potius fidem dero* 
^emus, quod aegre credimns facturuni fuisse ipsum Wea- 
delinuin. Quod si a temporibus usque Eratosthenis tan- 
tilla fucrit ad Ptolemaeum usque in Tropici obliquitaie 

I) Mty Zui/r. L. I. c 14. p. 47. Ih diss.de agathemero* 3M 

discrepantia , cum tamen Artemidoro antiquior fnerit Era- 
tostbenes; adhnc minorem fuisse consentaneum erat pro 
breviori spatio ab aetate Artemidori. Hinc saltem elici- 
mus quam fuerit nsqne ad Ptolemaeum rude, in hac sai- 
tem parte, studinm Astronomiae/ Inde coiligimus, ut ve- 
ros haberemus Artemidori de Tropici obliquitate numeros, 
non tamen magni faciendos fore ad constituendam aetatem 
Agathemeri, nt credidit CL Wendelinns, Hoc satis est 
ad vim Argumenti declinandam. 

§. 2. Non erant revera Artemidori illae, quas iiii tribuebat 
Wendelinus, de Tropici obliquitate, rationes. 

Caeterum ego rationem plane nuUam video, cur de 
loco Tropici, aut Paraileli per Syenem, Auctorem Aga- 
themero nostro fuisse Vir CL censuerit Artemidorum; ant 
cur Artemidori alias fuisse crediderit Wendelinus ipse ra- 
tiones, quam fuerint illae Ptolemaei. Artemidori quae fue- 
rit, de Tropici obliquitate, sententia nemo prodidit, quod 
quidem ficiam, antiquiorum. «Neminem certe reperit Ric- 
ciolus; Neminem ipse Ptolemaeus; Neminem ipse etiam 
Agathemerus. Has autem, quas Artemidoro tribuebat Wen- 
delinus, rationes eidem assignari non posse, exinde col- 
liginius, quod tam diversas a suis rationes nesciverit ipse 
Ptolemaeus* Ille decessorum suorum omnium peritissimos, 
ut ex illius loco modo prolato constat, Eratosthenem cre- 
didit et Hipparchun. Artemidorum illis antelaturns, si ac- 
curatiores fecisset Observationes» IIIos ergo excolendos 
suscepit, non Artemidorum. Sed nec Instmmenta Astro- 
nomica se antiquiora novit post illos excogitata, quibus 
rem Astronomicam promovere potuerit Artemidorus, ne- 
dum ab ipso excogitata Artemidoro« Addidit et ipse In- 
strumenta nova, nec tamen eousque progressus est, quo 
progressum tanto Ptolemaeo antiquiorem Artemidorum cre- 
debat Wendelinus, ut Anomaliam aliquam notabilem in 
Tropici ab Aequatore declinatione deprehenderet. Unde* 
quaque incredibile et Artemidori hanc fuisse sententiam, 
quam illi tribuebat Wendelinus. Nulla fretus facti teste, 
sed nec ulla rei ipsius verisimilitudine. 


Ml II. DODWELLl 

§. 3. Nec vera erat Artemidori Geographi aetas quam putobat 

Wendelinus. 

Et quidem muhi sunt Cl. Wendelini do mao ArtMU- 
doro errores. „Theopompus, inquit, Coiclias Artemidiri 
pater fnit Strabone. teste; isque et apud Cftoaarem' Dicta- 
torem plurimum Auctoritate, et ad Strabonia aevam ▼ixili 
multis annis puta sub Augusto, Kcdd^* ^ftag dl (inqnit) M- ' 
nofixog^ 6 Kal6aQ0$ tov Q^aov q>lXog t(Sv [jtByHa dwa^iwmfi i 
Tcal vtog ^ AQTBiildoQGig. Ut necesse sit Artemidori claritatm 
incidere in Augusti ferme extrema, et omnina circa ■■- 
talem Christi. Quo tempore, secundnm ea qnae in Loxii ' 
meo demonstravi, maxima Solis obliquitas gradas 28. ni- 
uuta 49* non excessit; et vero tantam omnes illi Parslldi ' 
et dierum magnitodines largiuntnr. Tota ergo illonm 
structura et ratio ad illud tempus pertinet, quo floruit Ax- ' 
temidorus , et ab eodem illo se conditam tantum aon dsia 
Toce clamat/' Haec si vera, inter finem Aaguati finemqiie 
Severi quatuor fuerit niinutorum discrepantia ia Tropid ' 
obliquitate, quod nullae ferunt veterum rationes a Rieciolo 
coUectae. Sed causae meae non interest ut hic erraveiii • 
CL Wendelinus. Itane res necne habeat, videant Astro- i 
nomi* Si autem spatio a fine Augusti ad finem Severi , 
recte conveniat nota illa, fieri non potuit ut conveoerit ' 
eadem spatio ab aetate Artemidori. Aetatem enim Arti- 
midori, (quanquam fugerit Wendelinum), docuit Marciamii 
Heracleota, et quideni illius, de quo loquimur, Artenu- 
dori Geographi. lllam enini assignat 01. 69, quae ia as- 
num U. C. Varronianuni incidit 650. Saeculo integro aslf 
morteni Augusti , quae anno Varroniano contigit 767* Aliu 
autem erat a Geographo Arteniidorus ille Theopompi filiv 
Cnidius, cum Ephesum omnes Geographi patriam agne- « 
scant, non Cnidum. Nec scriptis celebrem illum Arteis:- 
doruiu innuit fuisse Strabo ^. Imo potius Scriptoribus Of- 
ponit cadem patria oriundis, Eudoxo, Ctesiae, Agathw- 
chidae. Eodeiiique potius noraine insignem innuit , quo d 

n Stidh. (jleugi L. XiV. p. 656. DISS. OE AGATHEMERO. 385 

illius pater 'Theopompas, Caesaris nimiram amicitia. Con- 
tra^Straboni non coaevam faisse Artemidorum Geographum 
coUigi poterat exinde, quod Artemidonim toties excolen- 
dum sasceperit Strabo , nOnqaam tamen ilhun iv rolq w)L\f 
i^[ias recensaerit, ut facit in aliis Strabo ipse frequentis- 
sirae, ut fecit etiam in Marino Ptolemaeus. Imo certum 
est, cum Artemidoram testem advocaverit antiquior paulo 
Strabone Diodorus ^. £t quidem tanquam scriptorem me- 
moria sua superiorem, qui ea de Aegypto tradiderit quae 
etiam ipse, cum in Aegypto versaretur, vera esse repererit. 
Fallunt ergo omnia quae de suo habet Artemidoro CL 
Wendelinus. Imo hinc suspectae reddentur Loxiae ratio- 
nes omnes si factis conveniunt in Historia falsissimis. 
Nisi forte alia aliqua, qnam nescimus, ratione hypothesibus 
suis prospexerit Vir Astronomiae nomine celeberrimus* 

§. 4. Imo Ptolemaei rationes fuisse credebat Agathemerus , qaas 

Artemidoro tribuebat Wendelinus. Sic spatium designabant 

medium inter Ptolemaeum et Agath^merum, contra 

quam volebat Cl. Wendelinus. 

Videamus autera quo tandem haec coUegerit ratioei- 
niorum circuitu. Testem ipse alium neminem praefert 
praeter Agathemernm, ut vidimus, et quidem Capite de 
Parallelis, L. L c* 8* Ibi autem Artemidori ne meminit 
quidem. Ptolemaeam autem, eumque solum obtendit con- 
silii sui, in illo saltem Capite, universi ducem, ipse Aga- 
themerus. Verba iilins in hanc sententiam disertiora sunt 
quam ut facilem, etiam errori, occasionem praebei-e pos- 
sent. Sic enim habent: Eldsvat Ss 6b ^aAo Tccd rovto mg 
olxovftivT] sYxoCi xal tQuA jtaQCckXrjkoig (iSQl^eraty cSg naQa 
rov Tsxvtxov Ilroksfialov fiav^dvo^ev, Numerus praeterea 
Parallelorum idem est in Agathemero qui in Ptolemaeo. 
Conveniunt etiam examussim cum Ptolemaeo quae habet 
in Parallelis aliis omnibus Agathemerns, tam praecedenti- 
bus, quam sequentibus. Cuf, quaeso, alium in medio 
Syenes atque Tropici Aestivalis Parallelo Auctorem illi 

I) Diod. L. IIL Jl. .): 2S6 ' H. DODWELLI o f fuisse credemus , qaem tamen ipse ne quidem BieDtim 
faerit digDatus'? cum Ptolemaeum ipie doctorem di«fte 
agnovisset? Spectabat certe capitis hains argnmeDtiB 
ad Geographianr, non historicam, sed^ technicam. b 
Technica aatem nulluni agnoseit Agathemeras aeBulHi 
Ptolemaei, quem ille solum Tsxvixov elogio oraat, nii 
hic modo, verametiam c. 6. non item Artemidoram. Sri 
nec alla apparet in Agathemero ratio exempli adeo tOMgh 
laris. Errorem nollam, vel in Tropico Ptolemaei pecsliii*, 
git, cur alius fuerit, in ea saltem causa, Ptolemaeo Mtt- 
ferendus, nedum Artemidorus. Nec Arteraidorum mentioM 
dedignatur, cum illnm revera sequitur, ut e Li» J. c. 5. 
manifestum est. Potiori utique ratione hic certe iueaio- 
randum, ne fraus Lectori fieret, cum Ptolemaei se in liw 
ipso capite discipulum professus esset. Faciunt haec, it 
non aliam quam Ptolemaei sententiam ab Agatheniero dc* 
signatam existimeni, quocunque demum errore, sen n$^ 
seu alieno, a vera Ptolemaei sententia aberrarit. Sic ae- 
tem concidet Wendelini omnis argumentatio , een verv ' 
Agathemerus , seu perperam, sententiam Ptolemaei expli- 
carit« Fiet enim ita, ut ad spatium illud spectarit tMli- 
monium Agathemeri, quod a Ptolemaeo fluxit ad suub wm- 
que saeculum, quo ipse scripsil Ag-athemerus. A Pio sd- 
licet ad finem Severi, pro sententia ipsius VVendeliu- ' 
lloc paulo maius erat quam 70. annorum, ut ab initio K 
processerit supputatio. itaque tam brevi spatio quaiaor 
minutis propius ad Aequatorem Tropicus accesserit, ci 
quideiu recte Wendelinus. Plane contra sententiani ipsiiu 
Ptolemaei, qui Tropicum credidit inimobilem. Ila ni sei- 
sisset Ptolemaeus, nun potuisset Tropicuni cuni 8}ene 
committere, quam inimobileni esse ne quidein dubitare po- 
tuit ipse Wendelinus. ita et Veteres ilios omnes seniiaie 
necesse est, qui Tropici situni cum S}ene siniiliter eua- 
deni fecerint , quod fecit paulo ante Ptoleinaeum etiani Pli- 
nins. Uis certe ouinibus incognitani illani sententiam fuisie 
verisiniillimum est, qiiam suo tribuebat Artemidoro Cl. 
Wendelinus. Imo illis omnibus, qui ante sententiam lllaB 
vixerunt, quae mouiiii trepidationis, quam appellant, ocia- DISS. DE AGATHBMERO. 9S7 

vae Sphaerae assignabat, qoae aane sententia Ptolemaeo 
roulto recentior erat* Hinc etiam incredibile probatur tam 
diversam fuisse, in hac saltem causa, a sententia Ptole- 
maei sententiam Artemidori, nt volehat Wendelinus. Nul- 
iam autem ab Eratosthenis aetate obliquitatis discrepan- 
tiam agnovit saltem Ptolemaeus, uti iam ostendimus. Ne- 
dum tantam illam minutorum quatuor quantam facit Wen- 
delinus. Hanc certe plurium fuisse Saeculorum, quam 
quae inter Eratosthenem et Ptolemaeum intercesserunt, 
docent coUatae in unum a. Ricciolo, de motu trepidationis, 
iuniorum Observationes* 

§. 5. Duos e Ptolemaeo numeros elicuit Wendelinus, non qui 
tantundem valerent, sed plane inTicem diyersos. 

Nec sane rationem habebat aliam Cl. Wendelinus, cur 
Artemidoro has assereret, quas diximus, rationes nisi quod 
alienas a Ptolema^o, ipsoque antiquiores existimaret; et 
veterum nemo fuisset, quo usus esset in superioribus fre- 
quentius, quam Artemidoro. Quo minus scilicet Ptole- 
maeo concederentur , obstare autumabat discrepantiam il- 
lam, quam putabat manifestam inter illas rationesque Pto- 
leniaei veras. Nos contra iam probavimus, Imis qaoque 
Ptolemaei veras credidisse saltem Agathemerum. Dedimus 
etiam, dum de Marciano ageremus, rationem, qua sibi 
invicem ipsique Ptolemaeo conciliarentur, quae Wendelino 
videbantur adeo sibi contrariae. Hinc autem effieietiir, 
nuUum fuisse intervallum illud, quo tamen solo nititur 
Viri Cl. argumentatio; Ostendimus nimirum eodem reci- 
dere numeros Agathemeri JTy^ h". S. et Ptolemaei iTy. ^'« 
/. si S . Agathemero quartam gradus partem designarit, 
tres autem eiusdem partes duodecimas nota ;/ intellexerit 
Ptolemaeus. Non tamen ille Ptolemaei mos est, ut un- 
cias numeret, sed proportionem potins quam servabat ad 
integrum. Itaque non tres unciae, sed tertia gradus pars 
niin. 15. intelligenda est. £t alia quaerenda ratio est, qua 
sibi Ptolemaeus concilietur. Veram Ptolemaei sententiam 
fiiis$;e probavi inoiQ, vTy. h'\ y. Dedimus ibi Ptolemaei >'.• 2S8 H* DODWELLI 

daot in hane sententiam locos. Est et cnrfnfl 
bu8 eioBdeni MQO%BlQOig ineditis* ' Et tanra m i B wta dntt- 
xat 15* quartam gradna uniai partem recte eenaelMt A|i- 
themenis. Partes gradns qaotas, non aateHt 
meraverant Ptolemaeo antiqaiores AstronomL Ne 
abeamus, ecee praebet ipse Ptolemaeas, dnm ▼e t m d oim 
nameros ipse reeenset. Ita Hipparchaa. 'Ita poat Ilipf 
chani Marinas, ipso teste Ptolemaeo^: ''O dut 'O^Jta^ 
wxQaXlrilog B^Qtm fiolgag id. lud 9vo idfomu IlapMkm 
Sk vao rov Inxigxov t^g iuxgSg agmov 6 voftuitmn^ ii^ 
tog Sk T^s ovQ&g d&c^g &ni%Hv tov nohm fiolQmg i^, aa 
ivo nifutta. Habet et alia iu hanc sententiam eaHfk 
Maiores itaqae imitatas est, seu ipse Agnthemmns, sm 
Auctor iUius, quicunque demum is foerit, ChBecns, qn 
Ptolemaei nomeros more Astronomomm Piole: 
qoiorum recepto designarit. Nam et iili q[itfN|ne 
cias nnmerabant, sed quotarum partiam nnmeiia partn 
designabant duntaxat unciales. Aceuratior aotem 
culus Ptolemaei, qui numeros Astronomicoa a 
integri quintis ad partes eiusdem proveximet 
Nondum tamen satis accuratus, quod partem gradoa 
que minutis minorem designare non possit, qoae pais 
gradus dutiflecima. Proinde alinnde Ptolemaei sen 
quaerendam censuit, ubi illani accuratus expl i c a i em, 
quam per calculum licuerat Romanum. Is erat locos e* 
Meyaly Swxal^t a nobis iam descriptns, quo laftitniliMB 
inter Tropicos ita describit : ndvtors yivoiiivqv Jn xol pd- 
tfivog ij difioiQOv rfc^^uarog, eXa60ovog dh fjpLl6ovg TBtafjfm^ 
Docet vox ipsa ndvrorey nuUam adhuc fuisse de motu tre- 
pidationis suspicionem , ut credebat Wendelinos. ' ReUqm 
Ptolemaei verba spatium explicant, qno Meridiani gradii 
47* superarit spatium a Tropicis interceptum. Hoc gnds 
dimidio et quarta gradus unius parte, seu (quod tantna- 
dem valet) tribus unius gradus quadrantibos , rainas esse 
docet. Hinc intelligimus minuta 45« non explevime, pie 
mente Ptolemaei. Addit autem viceversa partes doas gra- 

1) Ptolem. Geo^r. L. 1. c. T. — 2) Ma^n. Constr. 1«. I. e. 11. DISS. DE A«ATHEMERO« 

dus unins tertias superare, quae minnta confieinnt 40. Me- 
dio ergo loco aliqno inter grad. 47* 40'. et grad. 47« 45'. 
eonstituenda erit Tropicbrnm ab inyieem distantia, pro 
mente Ptolemaei. Propius adhne ut aceedamus, effidet 
qnod postea subiungit Ptolemaens, easdem fere (pxsSdv) 
saas fuisse ratioaes cnm rationibns Eratosthenis et Hip- 
parchi, quas ait eandem servare proportionem, qnam ser- 
vabant 11 ad 83. Sic enim dividi solebat meridianus ae» 
tate Eratostheais et Hipparchi, non, nt postea, in gradns 
360. sed tantummodo 83. Has partes 11. circnli qui per 
partes dividebatur 83. ad grad, 47« 42'. 40*^. redigit Eras- 
mus Osualdus Schrekhenfuchsius ^ , pro nostra hodierna 
partitione, quaCircnli in gradus distribni solent360. Hinc 
etiam intelligimus , reete \os, et, pro ipsius Ptolemaei 
mente, sententiam iliins de Tropici obliqnitate explicasse« 
lisdein enim limitibns sic quoque continebitnr spatiom in- 
ler Tropicos, quibns continendnm esse probavimus, pra 
sententia Ptolemaei. Ut sciliceC 48* gradns partes tertias 
dnas superarit, nec lamen tres einsdem quadrantcs exple- 
verit. Ita singulornm Tropicoram obliquitas abAequatora 
erit gradnum 23- 5'. 20", qua quidem patitur Eelipticae 
eccentriticas , cuius nnlla hic habetur ratio. Et qnidem 
huBc ipsum numernm, etiam in* Meydlu Ijwva^Bt agno- 
scit ipse Ptolemaeus« Ne dnbitemus quin illius senten- 
tiam fidelissime explicnerimns. Convenit praeterea cum 
iliius numeris TTyi b^- y» satis accurate. Nam pars gradus 
tertia minutoram 20. plane necessaria est, ut ad minnto- 
rum nunierum surgeretur 51. 

§. 6. Verba PtoleiBaei in Mfy. 2h)VT, quae erroris ansam 

praebebant Agathemero. 

Unde ergo factum, ut, cum Ptolemaeum sequi decre- 
visset Agathemerus, ab ilHus tamen seolentia tantopere 
aberrarit! Crediderim, quod verba illa in animo habuerit, 
quibus spatium inter Tropicos i^ii/aov^ rsta^ov iXa66€V 
agnoverat. Hinc enim secutnrnm existimabat singnloram 

1> Ad Ptol. Alm. L. i. c. 11. ^ 2) L. II. c. €. p. 30. 38. Graee. *# 340 U» DODWELLI 

Tropicoram ab Aequatore spatium|iiitergrad* 23« 45'* eue 
coiitrahendum« Non scilicet animadyertebat ad qoadragemu 
octavi gradns tres quadrantes retulisse Ptolemaeoin, qidkB 
ab invicem distarent Circuli Tropicoram, qnodadaiiigaloraB' 
Trbpicorum spatium ab Aequatore retnlerit ipae Agatiune^ 
rus. Sed nec illud animadvertebat, fieri non potouige, nt qv- 
dragesimi octavi gradus daas tertias superarentnuineri aPter 
lemaeo positi , nec tamen tres eiusdem quadrantea attigeiit 
spatii a semutuointerpositi, nisi singuli ab Aeqaatore piaelv 
gradus 24u partem mediam, tertiam praeterea gradus ei» 
dem partem implevissent. Hoc enim si fecisaraty fieri aoa 
potuit quin, gradui medio addita parte tertia (qoae 
erat, certe quadrante maior) gradus 24n qaadraDtem 
tiam superarent, qaam tamen non superasse monaerat Plih 
lemaeus« Satis faaec fuissent, si quidem expenaa faifMit, 
ad reprimendum Agathemerum, ne de siogalomm Tropi^ 
corum spatiis Ptolemaeum intelligeret. Et tanien , vict- 
versa, verba Ptolemaei tam diserta de' tertia gradus qv- 
drante non impleta, cum, per errdrem ad Tropicam Sj^ 
nes singularem ab Agathemero referrentur, satis erant ia 
eam sententiam speciosa, ut pro triente quadrantem potiiB 
reponendum existimaret Agathemerus. Proclivior aatoi 
erroris occasio erat, si e Meyaky potius Ihwt&^eij qoHi 
ex Opere Ptolemaei Geographico sententiam Ptolemaei 
hauserit Agathemerus. IVam in Opere Geographico saepias, 
et in Canonibus nQO%BlQOLs (ioIq, Ky. y. y. scripait Ptoie- 
maeus. imo in illo ipso Capite de Parallelis, ande sai 
accepturum Agathemerum verisimillimum erat, si qaidem 
e Ptolemaei Geographia accepisset. Non ita tamen ii 
Meycckjj Ikyvra^et. \on saltem tibi agebat ex professo de 
Parallelis. 

§. 7. Vidit tanien Agathemerus Ptolemaei Geographiaoi , qua 

aliani diversamque ab ea, quam sibi tribuerat Agatheinsnis, 

sententiam aguoverat ipse Ptolemaeus. lunior ipse 

proinde Ptolemaei etiam Geographia. 

Credideram me notam temporis hoc in loco depreheo- 
disse, quo scripserit A^athenierus. Medii scilicet intef DI88. DE AGATHEMERO» 241 

« 

Ptolemaei Magnam Constructionem eiusdemque' Geogra- 

phiam« Proinde post annnm Pii saltem 2^. quousque Ob- 

servationes in Magna Constructione perduxit Ptolemaeus« 

Nam post Constructionem Geographiae manum admovisse 

Ptolemaeam observavit ante nos Maginus, probavitque e 

Libri Constructionis II. fine, quo Geographiam postea 

scribendam pollicetur, et e Geographiae L. Vllf. c. 2. quo 

Ma^i^fbatLTt^g Ihnna^eai^ a se antea editae mentionem fe- 

cit ipse Ptolemaeus. Sic Pii Imperio scripserit Agathe- 

merus, si quidem scripserit, nondum edita Geographia* 

Utcunque tamen, licet e Magna Constructione snmpserit 

erroris fortassis occasionem, in qua sententiam suam de 

Tropici obliquitate Ptolemaeus accuratissinke explicaverat ^ 

vidit tamen- certe Agathenierus f tolemaei etiam Geogra- 

phiam , imitatusque est secundas illins melioresque in Geo- 

graphia, de eodem Argumento, cogitationes* Parallelos 

in Geographia XXIII. numerat Ptolemaeus Meridionalem 

unnm , tum Aequinoctionalem ipsum , denique a parte Ae- 

quinoctii Boreali XXI. Sic item Agathbmerus, ad Thu- 

lem usque, pro hoc exemplo Ptolemaei. Multo autem 

plures in Constructione Magna numeraverat ipse Ptole- 

maeus* Aequinoctialem praeterea Parallelum primum nu- 

meravit in Constructione Ptolemaeus. Exclusit autem in 

Geographia, exclusitque similiter et noster Agathemerus. 

Paucioribus etiam locorum insignium nominibus Parallelo- 

rum situm descripsit Ptolemaeus in Geographia quam in 

Magna Constructione. Sed Geographiae exemplum per 

omnia imitatur Agathemerus. Loca in Geographia omiasa 

nulla habet omnino. Sed nec ea ipsa, quae cum Geogra- 

phia communia habet, alio recenset, qoam quo in Geo- 

graphia situ recensebantur, Agathemerus. Parallelum porro 

Geographiae et Agathemeri^XIIIm. (quem XI Vm. censet 

in Constructione Magna Ptolemaeus) alia tamen urbe 

Massilia designavit in Magna Constructione« In Geogra- 

phia idem Byzantio designat Ptolemaeus, Geographiam- 

que rursus imitatur Agatheme^us. Sed et XI Vm. habet 

Ptolemaeus in Magna Constructione Parallelum, per Istri 

fontes, omissum penitus in Geographia, et a nostro pro- 
II. 16 f / SM ' IV* DOBWfiLLI 

inde praetermiflmiin , ut ex ilKiit eomtat MMUiurii, AgatlM- 
mero. Haec certe omBia Paralleloa Ptolemaei ab lUiBi 
Geographia, potins •qaam e Magna Conirtriictiaiie, Agi- 
ttiemerum accepisse vincunt. Vel inde manifeatiini mk^ 
post Ptolemaei etiam Qeographiam scripailBae AgallieB^ 
rnm« Vix potnit ergo nescire alios fnisse buob ia Sjill 
numeros, quos ille pro PtoIemaiGis Lectori propiiuiTit, i 
veris nnmeris Ptoleniaei. Itaque censnlto, deditaque epsis 
fecit, nt Ptolemaei numeros ex ipso eneiuleret Ptolemaeii «' 
pro illa (quam verissimam existimabat) sententia Ptel^ 
maei. ObservaTerat niminim in nuitteria Paralleiornm ii 
Geographia descriptis nnllnm occurrere partiam Bexagii^ 
marum, sed omnes partium, pro assis Roniani calesb^ 
proportionalinm. In Magnae Constructioiiis codicibas Pk- 
rallelorum hodiemis alios aliosque numeros obBervaM» 
nunc partium sexagesiraarum , nnnc vero Bncialiuai* Vis 
certe pro mente ipsius Ptolemaei. Nam in TabnliB Paial- J 
ielorum librariorum fraudi, vel neglectni, mimiB ebBt- 
xiis, non alii occurrunt numeri quam partiimi Bexagi» 
maruni, quae etiam in Textu ipso occurmnt freqneBtii- 
sime. Hos ergo ab ipsius Ptolemaei mann fnieBe veria- 
millimum est. Ita certe se res habet in faoc, de qao Bgh 
mus, exemplo Syenes. Eam enim a circnlo Aeqaiaecttaii 
uoIq. ^. vd^ distare censet in Constructione Magna Ple* 
Itmaens* Ideni fecit in Geographia, qua lienit per noBie- 
ros unciales. Tantundem enim valent /uo^« ~y. V', y. qasl 
fio/^. yTy', V. Nec enim ad unciam vel unicam BnrgiiBt 
minuta singula. Hos autem utrosque nnmeros tribnB aBifls 
gradus quadrantibus maiores esse facile vidit AgatlieiBi' 
rus, Proinde alienos existimabat ab ea, qnam ipae re- 
ram deprehendisse videbatur, sententia PtoIemaei« ItBqBi 
ut ageret quam liberalissime , tres novi gradns qnadranCii 
integras Syene, ductoqne per Syenen Parallelo BBsignavit, 
ne longius discederet, quani necesse esset, ab illia ipsii 
nnmeris, quos in utroque Ptolemaei Opere repererat, Ex- 
stabat ergo atrnmqne Ptolemaei Opus, cnm posterioria ii- 
lum, queni credebat, errorem e prioris loeo illo, q u em 
dixi, emendandum crederet Agathemeros. Sic fiet, nt aaft UIS8. DE AGATHEMERO« 04t 

Antonini Pii Imperitim saltem affectnm seribere ne qoidefti 
potnerit Agathemerus, cum, antea Geograpbiam non edi- 
derit Ptolemaens. Quanto postea scripserit, non docent 
Astronomicae Wendelini rationes* Nec enim credebat ipse 
tanto iuniorem Ptolemaeo Agathemernm, qnanto iuniorem 
fnisse necesse erat, si quatuor minutis propius ad Aeqna- 
torem accessisset Tropicns aetate Agathemcf^i quam ae- 
tate Ptolemaei. Sic enim fieret nt ne qnidem mortem Se- 
veri prope attingere potuerit Agatbemekrus ^ quod tamen 
verum credebat Wendelinus. Idem certe spatinm a Ptdler 
maeo esse non potuit, qnod ab Artemidoro ipso potins 
arcessendnm existimavit, 

§. 8. Non multo iuniorem fuisse Ptolemaeo, quod exinde oolli- 

gitur, quod tum novum fuerit apud Graecos nomen Hispania 

cum scriberet Agathemerus, quod tum primum Graecis 

innotescere coepit, cum scriberet Ptolemaeus. 

Aliter ergo exploranda erit aetas Agathemeri* Ptole- 
maeo iuniorem fuisse manifestum est, quem ilie T^gp/cNoi/, 
appellat L« K c, 8. Sic enim appellari solebant apud Ve- 
teres scientiarum quarumcnnque peritissimi artifices, qni 
docnmenta sua ad Canoaes certissimos redegerant* Sic 
enim taxvas legimus VT^tOQiTcds et rQaii[iatL7cagi de quibas 
multa erant Veternm scripta, qui ab illis rkxvaig tsjnifMol 
passim audiebant, Geographiam, fateor, tBXiULTcSg excolne- 
rat Ptolemaeo antiquior Hipparchus. Et tamen ipsam ii- 
lam Geographiae tkxm^ novo invento linearum meridiana- 
rum sphaericarum, qua lieuit in plano, ornavit ipse Pco- 
lemaeus. Merito proinde iure quodam sibi proprio Ttijf^ 
Tuyu appellatione insigniendus* Quanto autem innior Pto*' 
lemaeo fuerit aliunde indagandum, est« Sic ergo de Hispa- 
nia Agathemerus: 'Ififjqlav tijv vvv ''lOscavlav^ L. I. c« 2« 
p« 5. Iterum : ^lMavlag tQBlg^ ag 'IfiijQlag jCQOtBQOV htaXoWy 
L. II. c* 4* p» Mk Alibi nomen Hispaniae solius usnrpat, 
omisso penitus alio illo nomine Iberiae* 'E^hmv (inqmt) . 
v^g EvQiOJttjg iiByl&cfi l6tlv ^lManfla ts nal ItaUa^ L* IL 
c. 1. p« 46« Postea: ^lvdovfialda tijg ^lcnavlag^ c« 0* p* 47» 
Seripsit ergo com Graecis etiam in asu familiari esse coe- 844 H. DODWEIjLI pi8iet nomen Hispaniae. Graecis enim * tmn freqaentiiii- 
mum fiiisse docent ioca nomen soliug Hiqmniae memonr 
tia omisso nomine Iberiae. Nuper autem coepine .iniiuit 
loca illa alia quibus monendum censait Lcecftorem iUMiJ 
se intelligi Hispaniam, quae paulo ant^a nbtior apnd hm 
fuiflset sub noniine Iberiae. Nec enim opaa fuerat ea os- 
tela cnm iam alio nomine non veniret quam Hitfi"''- 
Cuius autem temporis nota Iiaec fnerit, non alionde iiau^ 
dam erit quam e Graecis. Ipsnm enim nomen Hispanv 
apnd Latinos antiquissimum fuisse constat. Imo. Iberiw 
appellationem ' pariter Latinis ignotam quam vicevem 
Graecis iila fuerit Hispaniae« Non aliter certe quan Ik> 
riam appellat Polybius. Nec aliter paalo iunior Poljtii 
Scylax« Nec aliter proximus utrique noster Scyna 
Cbius ^. Sic item Strabo, et Strabonis Auctorea Graed-il 
unum omnes. Sic etiam panlo senior Strabone DiodsM 
Sic etiam paulo iunior losephus , B, lud. 11« x£q>. xi^. p. 801 j 
Sic etiam Plutarchus, quoties pro Graecoram suorum itjb 
loquitur, perpetuo* Nam cum Hispaniam appellat, moiK 
se facere pro stylo Romanorum, in Catone Maiore p. 3U' 
"Elaxe rciv inagxav i]v ivtog 'l6navlccv ''PoficcZoi xaloSt»' 
Hoc ipso innuens alienum esse a sermone Graecorum. P^ 
eodem exemplo Appianus Historiam suaih de rebm ii 
Hispania gestis Iberica inscripsit« Idem tamen Higpaniv 
nomen apud nonnullos obtinuisse refert: T^g ^lanavlagvm 
vjto xiv&v dvtl 'IfirjQtag kByo^ivfjg, Nuper itaque apud iM 
Graecos irrepserat, cum nonduni multi illius iisui aiSB^ 
vissent. Par ille fere Ptolemaeo. Nam sub Traiano se H 
Hadriano fuisse testatur Appianus. Sic tamen ille ut pttt 
mortem Hadriani superstes fuerit, sub Antonino proindi 
Pio. Imo ultra Piuin, sub Marco, a quo luridici ia lo- 
cum Proconsulnm, per Italiae regiones ab Hadriano eo^ 
stitutorum, suffecti sunt« Nam tum desierant illi Procoa- 
sules cum illa scriberet Appianus. Scripsit ergo, ut vidt- 
tur, post Ptolemaeum. Primus igitur erat Ptolemaeas eo- 
rum, quorum tempus exploratum habemus, qui nostn 1) Scymn. v. 265. 657. 


' DISS. BEAGATHeMERO. ^ MS 

praeiverit Agatlieiiiero in hoc novo noiniiie Htspaniae, et 
forma novitatem illias designante. Sic enim ille : T^g ''I^na- 
vlag, Tcaradh ^EXkifvaQ ^l^glag, tQelg hnaQXJiai etc. L. II. 
Hispaniae taraen nomen agnoscit ipse Ptolemaeos. Sic 
item Marcianu», nisi quod nomen Graecis notiiis iberiae 
ipse pro norma habeat: ^T^gla, '^ttg xal ^loxavla mXBtrah 
etc, nostro Agathemero panlo fortasse senior. Sie item 
Stephanus Ethnicographus , qui sub utroque titnlo regio- 
nem iliam in sno Lexico complexus est, quod tum Grae* 
cos repererit , qui utroque illam nomine designarint. Nec 
enim mox in desuetudinem abiit apnd illos nomen Iberiae 
cnm novnm Hispaniae nomen illis innotesceret , quod ve- 
teri nomini Iberiae assuevissent maiores eorum Graeci , e 
qnoruni scriptis sua accepissent. Adhnc enim Iberiae no* 
men retinent Scriptores celeberrimi Pausanias, atque Dion 
Cassius, Senator ipse Rouianns, et collega in Consulatu 
Imperatoris Alexandri, et Zosimus, ne alios memorem 
niinorum gentium, qui idem fecerint, Scriptores. Fateor 
eqnidem in Graeco Auctore ' his temporibus antiqniori legi 
hodie nomen ^l67ravlag I. Maeeab. VIH. 3* Ita quidem pro 
lectione Codieis Vaticani* Sed in illo ipso loco Sjcavlag 
noroen reponit Codex Alexandrinns. Rectinsque, nt ex 
his, qnae diximus, apparet. Est enim usus vocis 2jca$flag 
apud Graecos etiam antiquior usu vocis ^l6jtavlag» Sic 
enim vocem a Romanis inter se habitantibus acceptam cor- 
ruperant coloniarum Romanarnm in Oriente incolae Graeci. 
iStrabonis locnm, qui huc faciat, profert Athenaeus^: rQa- 
(fH d' ow 6 IkQdficDv (inquit) ovtcog ' ^Ev Ijjcavloi jtQog ry 
*j4Kvravla jcohg IIonjcikGiVy dg av alkot rlg, nbiiocBLOVJCohgy 
iv y jcBQvai diaipoQoi 6wrl^Bvrat ralg Ki^QVKoZg [K Kav- 
ta^Qi/migyivdiLiXkou Sic plane loquitur Athenaeus, qoasi 
fuissetit Strabonis ipsa verba* Nulla tamen illius habe* 
mns in Strabone hodierno vestigia.' Sed nec in Strabonis 
hodierno Epifoniatore, e quibns constare possit, num etiam 
olini verbuni illud in Strabone ^eperire.potuerit Athenaeus. 
JSed Strabone antiqnior est testis de nomine ZacavLag Arte- 

l>^th6ii. U XIV. c. 21. p. 56T. 


« * t • M^ ' H. DODWEL1.I ^y midorus. Verba swt CoDttantini PorpbyirogeBiieti: '4|ii- 
lUdaQog dh (inquit) h t^ ^, tSv nwyfa^ff09>fdm/it ofo 
duuQEv^iu ifniolv* ^Ano Sb twv npQfipedmt'. ^plBv 89ff«ir 
luxxa r&duQu toycanf hdotiga wu (hnmvvftmG ^J^infta %b tm 
Huciflix xaMtcUj de Adminittr* Inip« c 2S* p« 43. 54 b 
dabiam nalloi^ est de 2htavlas roentione in ApMlolo Btfl 
XV« 24* 28. qai his , de quibus modo agimas , tMiporiliM 
antiquor erat. Huius npminis corruptia «raf ia Mrihi 
Ilcpvtagy quam et Stephanus agnoscit et aaliqaior' Sfepbw 
Sosthenes, si fides nostro habenda sit in Bfllo PIiMMckib 
Ab hbc Sotthene Hermogenem accepitte ideitt in EwtH 
auotor- 9At* Sie erit Sosthene iunior Qerniog^fMi. Hii i| 
Hejrmogenes sit qnem occidit Domitianqis, qaem. 
advocavit primo in Apionem Libro losephan) aio u 
antiqniorem Sosthenem fuisse necesse ecit, AjnoCofem k- 
bulae de nomine Paniae. Quae cum Sganiae vc^i^ J ep i a 
vatio sit; adhuc erit antiquior usus voois Spaniae, eliM 
api|d Graecoa vocis depravatores. Veri tamen aoiiiiii 
Hispaniae usnih apud illos temporibus Ptolemad mmm 
faisse vincunt, ni fallor, testimonia a nobis modo prolalL 
Fecit, ni fallor, ut Graecis serius innotuerit noraefi Hii- 
panorum, quod aliud interim haberent, etiam Graeci m* 
men, quo ab Asiae Iberibus internoscerentur, Celcibei^ 
ram« Itaque nec multo iunior Ptolemaeo esse potuitAgi- 
tbemerus, qui sua adhuc aetate novum nomen fniaae ao- 
net, quod novum erat aetate Ptolemaei. 

{. 9. Item colligitur e iioiniiie Galliae tuni adhuc nov<i apud 

Graecos cum scriberet AgathemeFus, pro veteribus regionis 

eiusdem apud Graecos nominibus Celticae vel Galatiae. 

Simile et aliud habemus Argumenfum de nomine Gal- 
liae tum demum Graecis suis innotescenti pro veterl, qeo 
Graecia antiquioribus innotuerat regio illa, nomine Gala- 
tiae. Sio enim ille: TSv 8s raUUciVj ag nQotSQov Fala- 
tUcg iXsyoVj L. IL c 4. Hoc autem nomen novum foisse 
aetate Ptolemaei exinde coliigimus, quod ipsuni illud raX- 
Xlag nomen non agnoverit ipse Ptolemaeus, sed Ktixoya- 


niS8. DE A6ATI1EMER0. SIT 

katta^y quo fuerit ab Hispania intemoscenda, quae eiiani 
ipsa Kskttp^Qla, et Scj^thia Ksktoaxv&Uc^ cuin iCaAirtx^ «lin- 
pliciter audiret sola Germania« Pro illa nimirum veteri 
-partitione, cuins meminit Ephorus, quae Provincias Occi- 
dentales ad unum omnes Celtarum nomine coiiiplectebatur. 
Erat praeterea alia quoque illius nominis ratio, ut a Ga- 
latia internosceretur Asiatica; quae quanquain a Celtis in- 
coleretur^ non tamen Celticae ambitu contineri potuit, qua 
quideiu Celticae nomine, apud Veteres, plaga tantunimodo 
intelligi solebat Occidentalis, Utroque noniine utitur Mar- 
cianus Heracleota : ^H Tccdovnevfi KsktoydkaxLa 81/lpiBi, fiei', 
inquit, hti vX^i6tov xal wxxa y^v xal d^aka06av. ^n^Qnitai 
8s sls InaQxlag da,. rakkUxv 'ATCvtavlaVy Ttal FakXlav Aovy- 
8ovvrj6laVf xal FtMlav BskyLic^y xal NoQf^mvifi^lav^ p. 46« 
Habet etiam vocem ipsani FaXUaQ Appianus, qui vixii 
quidem cum Ptolemaeo, sed post Ptolemueupi scriptit. 
Sic ergo ille ^ : 0bMfv6L d' avtofv [itQos fifiv ?o) Ksktol o6ol 
rakazab ts Tcai rdkkoi vvv ZQ06ayoQSvovtcu, Serius tamen 
apud Graecos in desuetudinem abiere vetera Galliae no- 
mina, etiam cum innotuisset nomen verum Galliae* Citius 
autem quam in Galatia Asiatica Graecis undique cincta, 
in qua nulU erant qui vetus gentis Occidentalis nomen re- 
dintegrarent praeter colonias Romanas, Sed et ilia quo- 
que in scriptoribus Romanis non tantum Graeco Galatiae 
nomine insignitur dum Historiam illius Graecis acceptam 
refernnt, verumetiam Latino nomine, Gallo - Graeciae. Et 
quideni a teroporibus scriptorum Romanorum antiquissimis. 
Utcunque tainen ex hac Galliae in Scriptore Graeco men- 
tipne, quasi tum nuper Graecis cognitae, noster Agathe- 
nierus eodem Saeculo vixisse videtur, quo et Ptolemaeus, 
et Appianus, et Mar.cianus Heracleota, qoi de hoc eodem 
noniine similiter loquuntur quasi nuper invento. Graecuin 
enim fuisse nostrum exinde colligo, non niodo quod Grae- 
cos imitatus fnerit in nominibus oliin apud Romanos no- 
tissiinis; verumetiam quod in Parallelis e Ptolemaei Geo- 
graphia descriptis Parallelum Sim Piofirjg similiter oniiserit, 

J) Appian. Uispan. p. 421. 422. S46 H. D0DWE1.I4I 

ut omiserat ipse in Geographia Ptoleraaeas, Correxit, ati 
vidimns, in situ Syenes ex ipso Ptolemaeo Ptolemaeiuk 
Poterat similiter supplevisse Ptolemaeam in sifQ Bomie, 
pro ipsius sententia Ptolemaei, e Ptolemaei Tab« VL Lilff. 
Geograpb, IIL et VIII. Et quidem Clima Vm. duc PAais 
recenset ^ Martianus Capella« E senteotia Graecomm Aifn- 
nomoruro. Auctor enim erat Cliraatum Ptolemaeo anti- 
quior Hipparchus, qui Climata octo tantammodo agnosce- 
bat, qnornm Vm. illud fnerit dia ''Pdfitjs, Nec enim cim- 
los latitudinis Parallelos omnes Parallelis habebat. Nec 
latnit haeo Climatum distinctio Agathemeram, qaa ab aliii 
Parallelis internoscebantnr« Et tamen Bomae mentionea. 
praetermittit, praetermissam scilicet a Ptolemaeo. Etqni- 
dem dedita opera, ut ostendunt Climatam numeri ab ai 
recenaitornm. Non Ha si homo fuisset Romanus , cni noli 
fuissent locoruni nomina antiqua Romana« Vix ita si diiB 
vixisset cum communis esset civium Romani Imperii in- 
genuorum omnium patria ipsa Roma (ut loquitur Ceniori- 
nus) , quod factum tandem sub CaracaUa. Hinc itaqne il- 
lum Caracalla antiquiorem fuisse colligimas. 

§. 10. Aliae iiotae temporis Ptoleniaeo iunioris, sed ab eu 

tamen non admodum remoti. 

Sunt et alia in nostro Agathemero, quae renim ita- 
tum eundem arguant, dum scriberet Agathemerus, qni 
fuerat etiam scribente Ptolemaeo. Insulam Palaesimandi 
Salicam appellat etiain Agathemerus L. II. c. 6. 8« Ci 
Ptolemaeus, ut etiam Marcianus Heracleota. Sic item de 
illa quasi nnper explorata loquitur Agathemerus. Xam et 
mores Populi, et terrae proventus explicat, quod alienum 
erat ab illius consuetudine in terris pridem cognitis* Sic 
etiam de Parallelo Meridionali gradibus ab Aequatore 16' 
25'. subinngit Agathemerus: ov voncotBQov ovSsv fyvagl' 
<59'i] nag* dv&QOiccyi/. Plane pro sententia Ptolemaei, tam 
in Magna Constructione quam in Geographia. Inde con- 
stat inter aetatem Ptolemaei atque Agathemeri nullos pro- 

1) be nu|>t. Philoto^r. L. VlU. p. 296. I)ISS. DE AGATHBMRKO. 349 

gressu8 in Meridionali Geographia fecisse navigatores« 
Tuni quoque in Romana Africa duae erant Mauritaniae 
(Caesareensis scilicet et Tingitana) et Africa proprie sic 
dicta, nempe Proconsularis , p. 40. Et Mysiae • superioris 
pars erat Macedonia, p« 39« Haec quoque siniiliter Ptole- 
maeus. £t tamen singulare illud ad Marciannm de Aga- 
themero obserravi, quod Oanubii nomen ad Vindobonam 
usque nec ulterius protulerit, quo ipse Menippum Aucto- 
rem habere potuerit, Ptolemaeo iuniorem, vel etiam for- 
tasse Protagoram. Vel inde intelligimus non ita Ptole- 
maeum excerpsisse Agathemerum ut alii solebant excerp- 
tores, sed cnm iudicio atque delectu, ut et alios quoque 
fuerit secutus cum meliora docere viderentun Idque prae- 
terea coUigitur ex eo quod modo observabamus , e Ptole- 
maeo illum de Tropici obliquitate ipsum correxisse Pto- 
lemaeum. Hinc enim sequitur, teraporis, quae occurrunt, 
notas non ad Ptolemaei tempora, sed Agathemeri, esse 
referendas, nt eaedem fnerint plerunqne Provinciae aetate 
Agathemeri atque PtoIemaei« Contra facinnt Excerptores 
incauti, ut internosoere non liceat aetatem Auctoris atqne 
Excerptoris. §.11. Marciaiio etiam Heracleota iuniur fuisse videtur , 

Agathemerus. 

Haec autem, quae diximns, aetatem indicant non ad- 
modum dissitam. Erat profecto, ut alibi ostendinius, iu- 
nior Ptolemaeo Menippus, et vicissim Menippo iunior 
Agathemerus. Menippnm autem ad finem Marci, vei ini* 
tium Commodi referendum esse probavimus. Sic iiet ut 
Commodo ne quidem antiquior esse potuerit Agathemerus. 
Medium vero existimabamus inter Menippum atque Mar. 
cianum Heradeotam Menippi breviatorem. Quod scilicet 
Menippi meminerit, non meminerit Marciani. lam cootra 
video similiter Menippi meminisse, Marcianumque similiter 
retiouisse Constantinum Imperatorem Porphyrogennetum, 
qui tanien multis vixit Saeculis post Marciannm. Nec 
enim obstabant istiusmodi compendia, quo minus Aucto- aW 'U. OOD«ELI.t 

- ruK primornu- noraina fnnnt •oniDdlni l^cripta io cm- 
pendinm r«dHta. &io enisi Sttphani,. non Q^MoUi, V- 
bet Lexicon £thaicogrRphi , etiam onm nlriiniqii» in a^ 
hxu hominnm veiSEiTetiir. Sic BdTocatur ab Eustathio, klt» 
iaepins Epitomee diserta mentioae. Sic etian. ArtenUai 
teatimonia profert ipse Stepfaanui, saepe etiant "ex Epitow, 
praetermisao tamen noniine Marciant. Aliter fsctum mm l 
fateor in Inetini Trogo , qni 100 potius quam Aactotie m- 
mine eompendinm Bnum edidit, et sno, ut videtur, Myla. 
Non ita Harmanu. Sie enim ille* de suis coBipendii«. 
T^ htSpaw tmi XQuSv fii^Ucav [loquitur ibi de Menipfwi^^ 

- lmotiriaafi,i}v , ovx itpEXSiume t^ XQoeti^yoQUes tov xk^ 
rovccov, oiSi dg iiuemov fOtaOtigeag rovs ciAlotfilovs-^ 
vovg, Saaee ovSh rot/ «dct n^iQovzioiiiviag snsitlMmt 
'J(ftE(uS6Q0V aU« tas (tev htslvatv aQoa^oQlas imgriiK 
toig ^i^totg, mg Sv (iijSh> slg fo^ koylovg t^OQ t itHi ^ it 
xoiijv &eovBt i^<ie Sh tovxmv hato^g xal 8mi^ha9sitffWm . 
iyavtov xoit)6d(uvos xivatv Ivofffis yvdifia^iaf ^ot» wis 
hm>yT(javovttts ittjSiv fujtt tav naq iMlvaw iOv^Qa^ivtm, 
fU^E tdv aa^ ■^(iSv «ffoOtE&tvtav , ij SioQ&matcts fvifirltit 
(igtoAo^^mv ayvo-^aai. Proinde Arguiiieotum nuUura eet, i 
Marciano ^uie antiquior exietimetur, siquts e Marciai 
compendiii testimoDia advocaverit, omisso tamaa noniii 
ipsius Maiciani. Contra sunt quae auadent potius ArtMU- 
dori atqoe Menippi compendia ob oculos Dostro Mei* 
AgBthemero qaam Metiippnm ipeum, ipsumve Artemide- 
nun. Verba aunt AjfBthemeri: yloistov Ss lifovfuv tm 
Tut^ iiiias VTiaav xae ntifi(iEr(fovs Xa^ovtig-Ttaff '..^^uIp- 
^i; xal Mevbaiov xal itiffov i^Mmezcav, L. 1. c. fi. In» 
xit eimiliter cum Artemidoro Methippum, ut feoerat in «■• ' 
Compendiorum Coipore Mnrcianus. Eodemqae exempU 
primaa detulit Artemidoro. Sic enim fecerat ipse qoo^w 
Morcianus. AddiJit et alios a^ionlaTavg, qno eliam in wh 
mero censpt posiea Tiiubsthenein. \eo aliter MBroiuat, 
«QoO^tis xai Ig hi(fiiiv siaXaiav ta Ikhtnovta. Verba senl 
illius de ArtemidDro a ne in conpendium redacto, p. 66' 

1) !>»([. «. D1S8. DE AGA^TUBMERO. 8il 

Similiter de Menippo : ta i^^lsKyifta xM&ca ovxa XQo^&Blg^ 
p. 66. Habet praeterea Marcianus ipsos illoa Aactores, 
p« 63, quos aiuml&covg censet Agathemerus. Et locura in 
iUis habet vei praecipuum Timosthenes, nt apud Agathe- 
inerura. Vix itaque est cur dubitemus, quia hos ipsos 
Marciani Auctoret, quibus Artemidorum ille suum atque 
Menippum suppleverat atque interpolkyerat, intellexerit 
Agathemerus. Nominaturus utique ni fuissent in illa^ qua 
usus est, Marciani collectione notissimi. Id qnoque ob- 
serrandum, quod de Insulit praecipue Artemidorom et 
Menippum ^ excerpserit Agathemerus. Hoc enim nomine 
illos commendaverat praecipue illorum breviator Marcia- 
Bus* Scrtpserat enim Timosthenes Ptolemaei secundi, 
Philadelphi scilicet, oQXiacvPsQVTitfig Marciano, Straboni 
vavoQxogj classi» nempe praefectus^ nsQl vrjOav^ pag« 64^, 
qnem librum integrum in usus suos transcripserat Erato- 
sthenes. 8ed non uno nomine iraperfectum fuisse queritur 
Marcianus, Nam et Tyrrhenicum mare integrum non ab- 
■olverat, nec in ora Lybiae nltra Carthaginem progressus 
fnerat. Fretum autem Gaditanum non attigerat, proinde 
nescius orarum omnium ibi sitarum, seu mare exterum, 
seu interius spectantium, quas tamen nondum patefecerant 
Romanae victoriae. Hunc eius defectum supplievisse do • 
cet Artemidorum, qni et insulam Gaditanam viderat, et 
partes aliquas maris exterioris, et oras alias nondum a 
TiinoBthene. lustratas. Hunc itaque Perjplum Artemidori 
6aq>iiStaT0v et axQi^ictatov maris niediterranei censebat 
Blarcianus p. 65« Supplevit item Menippus, qui Periplum 
maris ^interioris integrum in unum corpus congesserat. Et 
tamen viceversa deerant in quibus fuerit e Timosthene vi- 
cissim snpplendus interpolandusque Artemidorus. In Ibcis 
nimirum a Timosthene accuratius lustratis, aliisque vete- 
rum, minus tamen in ora freti Gaditani, quam fuerit Ar- 
temidorus, accuratis. Haec illa erant Marciani 2£ stiQcav 
xal^^Ldv iU^btovtaj quorum unus et praecipuus erat Ti- 
mosthenes, ut constat etiam ex Agathemero. Proinde in- 
terpolatum illum pariter ac breviatum a Marciano Artemi- 
dorum usurpavit Agathemerus. Nec aliunde habuit quae 2SS- H. DODWELLT 

1 ■ 

L. II. c. 8. de maxiinis tradit Insulis, qnain ex hac ipu 
coUectione, quam de Insulis cemiebat accoratiMimara« Coo- 
ferat Lector Marciani p. 9. Nec puto focile dabitaiut. 
Marciano itaqae iuniorem faisse necesse est, a qao Irt 
mntno accepit Agathemerns» 

§. 12. Tam Harciani sententiay quam Agathemeri, PtoleiaaeiUy i 
in Artis Geographicae peritia, Artemidoro anteponeadus arat* 

Ita profecto de Insulis eos Anctores seeutaa eat Aga- ' 
themerus quos accuratissimos censnit ipse Marcianas. M •, 
ipsum Artemidomm artis tieographicae nomine ne qoidia ^ 
celebrarit Marcianus. Tijg fisi/ aTCQLpovg yEayQaq>tag H- 
netai p« 65. De Menippo paulo liberalins: ^I&coqix^ xum '^ 
Tcal recjyQaq^LK'^ l7Coiri6ato ti]v bcayytUaif. De ■no.utijnh 
que compendio non admodum magnifice:. cSg fUTQlap fk 
ysayQafplaVy xB^tatov Se ^JtBQLTckow dxsQydiiB0l^iu. Coa- , 
tra Geographiae laudeni Marcianus .Ptolemaeo tribnit et ■ 
Protagorae, praecipue vero Ptolemaeo« Sic iUe:. dv t^ 
t8fi6LVy ig) o6ov icpLTctov dv&QciTCoigy i^ tmv noULmv 6*ov8f. 
xal ipiXoiia^tla ^ Caip^ xati6tf]6Bv hc t^g yBa}yQaq)lag tov 
r^BLOtatov wxl 6oq>fotdtov IltokeiialoVy en tB t^g IlQ&tafO'^ ' 
Qov t<5v 6ta8LGyi/ dvafiBtQiq6BG)g ijv taig tijg HatyQaq^iag ft- 
filocg vcQ06ti&BLKBv. p. 2. Hoc ergo nomine Ptolemaenm 
Eratostheni aDteponit: UtokBfbaLog 8e 6 &Bi6tatog ty /icv 
TCBLQq: Tcal dki^&BL %al8Bv6BL nQB6^vtBQogy tolg 8b xiQ^oig 'Eqh- 
to6&Bvovg VBcitBQog, p. 6* Sic itaque accuratissimum illoi 
Artemidori sui periplum novis e Ptolemaeo et Protagon 
excerptis excoluit Marcianus: ex ti^g tov ^BLOtdtov iTtoii- 
lialov yeayyQaq^lag^ %al 7CQ06etLyB tSv IlQGHayoQov Tcdi hi- 
QCDV xakaL<5v dvSQciv e^ekovteg, p. 35. Hinc^ intelliginos 
exemplo Marciani Agathemerum Texvaiov elogio ornasse 
Ptolemaeum, quod artis geographicae palmam omnibos 
praeripuerit. Intelligimus praeterea perperam a Wende* 
lino Parallelos Agatbemeri potins Artemidoro, cnius noa 
nieniinit Agathemerus , qnam Ptolemaeo, cuins ne quiden 
nomen reticuerit, assignari. Nec enini verisimile est, Ar- 
teniidori seiitentia Parallelos staturuin fuisse Marcianan, 
cuni Ptolemaei de iisdem sententiain exploratam haberel« DISS. DE AGATnSMERO. '353 

quem in Artis Geographicae peritia tanto antefereodum 
censuit Artemidoro. Multo adbuc minus hoc de Agathe- 
mero verisimile est, qni tantum tribuit, uti vidimu^, ipsi 
Marciano; eiusdemque exemplqni aemulatus est in or- 
nando similibus praeconiis Ptolemaeo. 

§. IS. Quod Ptolemaeum ^siOTaTov appellarit Marcianus, pro 

temporis nota habendum «non est. Mortui fuisse videntur 

tam Ptolemaeus qiiam . Protagoras , cum ^criberet 

Agathemerus. 
Caeterum, qui iunior eirat Marcinao, videamns quanto 
iuniorem Ptolemaeo fnisse necesse sit. £iogium certe 
^SLOtarov, quo Ptolemaeom celebrat Marcianus, eum non 
amplius in vivis fuisse innuit, cum scriberet Marcianus. 
Idem enim, ni fallor, valet qnod 6 ^aKOQlxrjgy qnod non 
de aliis, quam defunctis, usurpatur. Sunt quidem istius- 
niodi Epitheta, 6oq)(ot&xoVy d^eLOtitov. etc* satis frequen- 
tia apud Malelam etiam in hominibus privatis. Proinde 
ante Constantinum Porphyrogennetum Imperatorem , qui 
Malelae nonnulla in suas retulerat Eclogas Historicas, ut 
nos docet Valesius. Adeoque ante decimnm a Christo na- 
to Saeculnm. Vocis amem d^siotatov de hominibus nsus 
tnm quoque rarior est. Aetate Ptolemaei Imperatores 
&eioi appellabantur raro Q^eLOtdtOL, Aegre tamen ante 

' mertem , ut voci Latinae Divorum responderet. Eumque 
honorem per Senatnsconsnltum adepti sunt, quo in Divo- 
rom numerum referebantnr, et ritibus Consecrationis. Et- 
iam de hominibus quocunque nomine numini charis vox 

' eadem usurpabatur. Praecipue vero de Philosophis d^e- 
ovQyLxolgj qui locum saepe habebant in larariis: de Or- 
pheo, de Pythagora, de lamblicho, et similibus« ©eloL 
tamen Ptolemaei Saeculo audiebant, et proximis a Ptole- 
maeo Saeculis frequentius audiebant, quam d^sLotatOL, Fieri 
potest ut Pythagoreus |ipse fuerit Ptolemaeus. Favebant 
enim Pythagorae Mathematicarum artium egregio excul- 
tori Mathematici. Certe Archimedem ei Sectae addictum 
testatur, si recte memini, Plutarchus. Potuit ergo et Pto- 
lemaeus hoc ^eovgylag nomine censeri &eLog. Potius vero 
fortasse iure quodam proprio scientiae, quam profitebatur. li 2M H. AODWEIiLl . ^ 

Astrpnomicae BbIov nomen est a40ptlni, qaM pnm aliii ^ 
ad DiyiDitatis qnandam cogiiatioa0ta^^'iGB)ce4il^« oveAMtir. i 
HoG enim innuit Epigramma in illnm •GFaeciMli Ehlt mjm 
serap^r proclive vulgus ad Divinos hMereft illkr Irib» 
dos, qui qualemcunque coelorum astroroiwjae ^eritifli 
callelmnt, quasi Deorum commercio quodlun 'nriiifiDSiiM^^. 
qui regionem a Diis habitatam babereat explorataai. Bbn 
qne vero id in ea Astrologia duntaxat adndeemntyi.jul' j 
Judiciariam appellamus; sed et in ea quar.Binij^li^oiI H^ 
nusque ambitioso nomine venire solet . AiitrondH^m^ lls 
Snlpicii sapientia prope Divina, teste Eitte>, •jWbtil^ 
Homanis, qui primns docnit Eclipses LnRaret^natnfaifrll^ 
dine statis temporibns fieri, et sciri ante et prtediol|^4pii 
Similiter de Hipparcho hnius artis egregto excnhaf^ fB- 
nius^: Nunquam (inquit) satis laudatus, ut ^o nemo w^ 
gis approbaverit cognationem cum homine sideinun, ari- 
masqoe nostras partem esse coeli. De e& itenim et pnb^ | 
dicto Splpicio Gallo ita': Viri ingentes, supnMn^ meitt-^ * 
lium natutam tantoruni numinum lege deprehenaa, %t n^ 
sera beminum mebte absoluta. Faciupt* haec ne elogiA' 
illud Q^Biormov Marciani de Ptolemaieo immani illi Ait- . 
bum licentiae imputandnm censerem, qui homines qoa» 
tumvis tmmerentes encoraiis taraen ornare solent snpn 
modum magnificis. Quod quidem si fiiisset veram, efli- 
ceret ut ionior esset saltem Hegira Marcianus, cnm im 
victoriae Arabnm ad Graeciam usqne penetrassent , et iMH 'i 
res eorum nativamque styli simplicitatem corrupisseBti 
quod quidera, cum scriberet Malela, contigisse manifestn 
est. Hino enim constat exemplis Ptolemaeo ipso antiqu^ 
ribns, nihil esse quod miremur aetate Ptolemaei istinsmedi 
praeconia de homine astronomicis stndiis claro. ITtciii- 
que tamen e praedictis Marciani verbis illud saltem facib ^ 
colligimus, medios fuisse Protagoram et Marciannm intff ' 
Ptolemaeum nostrique aetatem Agathemeri. Et qnidem ili 
ut Protagora iunior ipse fuerit Marcianus, tertiteqne adss 
saltem fuerit a Ptolemaeo Agathemerus. Sed cam 

1) I.. IX. c. 37. — 2) L. II. c. 26. ~ I) c. 13. DISS. I)K «O.tTflEMERO, S55 

ciani non inemineTit AgalheniernB, probabile «rit, vivente 
eiiamnnin Marciiino haec scripsisse Agathemeruni. Snp- 
ponit enim omnibns exploralum fiiiBse, ijLiis Corpoiia col- 
lecioi- fuisset geographici a se advocati, Sic paiilo qui- 
dem poatea scripserit Agathemenis, eadem tamen aetate 
qua etiam ipse Marcianus. UtcuDijtie tamen, medioB inter 
Ptolemaeum atque Agalhenierum , taiii Menippum, quam 
l*rotagorani, e vivis excessisse verisimillimum est, cum 
iiianum Operi suo adnioveret A^aihemerus, Ut altero 
proinde sua elucnbrarit Agalhemerns Saeculo, <|uam quo 
vixerit ipse Ptoleroaeos. Pliis illa forlasse verba designare 
videbuntur, quae proxime post menlionem Ptoleniaei atque 
Prolagorae seqiiiintiir apuil Marcianuni: xai higcav %k- 
Inimi kvSqov. Qiiagi niiniriim viris xaiMiols Ptolemaeum 
at Proiagorara accensnisset Marcianus, quod innuere vi- 
deliiv vox hiQO»'. Potuit tainen vox illa referri nd vo- 
ceni poiiuB KvdQmv, quam nrtXeaciv. Sic illos revera iu- 
niorea fiiisse siipposuerit quos propterea alios censoi a te- 
Nlibiis vere «iii.n1.ol5. Potuit praeterea nniiis quoqtie Sae- 
culi spalium satis esse ut viri superiori Saeculo defnncli 
revera aalaiol haberemur. Et quidem iia MarciaDum in- lelligendum 

§. 14. Scri|iait Agatlieinerui medio aliquo iempure iiiter Sfpli- 
miuin Severuni atque Gallienum. 

Daciam certe ita ilescribit Agalheinerus L. II. c. 4, 
Dt alia illa esse non possit ab ea quam in Provinciae for- 
mam redegit, vicio Decebalo, Traianus, quod tamen non- 
dum observaveramus in Diss. (le Marciano. Sic pempe 
ile illa AgHlhemerus: Kal iOti,v vito fiiv ra SvTLxattcra T^g 
2^ccQ(iatiae lid Nmov xatiovCn fista tovg 'Iat,vyas tovs Mb- 
tavaCras ^ ^dAKlA, 6Ql^0}Liiviii «ol Kurij ti^ "ISTQta' vn6 
S\ za iotrai xal itQog dvatoi.ag' VTCa^i^X^^tat ^ xare) Mvsia, 
L. II. c. 4. p, 38. Postea: "raixfitai 81 mi t\i .daxla (*e- 
ra Tov^IOrgov y ava Mv6ia. E verbis (tSTK tov^IStQOV, 
Daciam tolam Tranadanubianam fuisse coIiigimuB, plane 
talem qualis fuit illa Traiani. Situs idem Daciae est le- * 256 H» DODWEI4.1.T .(■' cunduiii ^ Ptolemaeuiii , iin nona Eprqpae Tabnla. Nm 
etiaih ibi Septentridnalem limitem babet SBffliatiaiD Enro- , 
peam, Occidentalem lazygas similiter Metanastas, Ifari- 
dionalem Danubium, dti etiam Orientalemf .Eadem ofo 
Dacia est Ptolemaei atque Agatheiueri. ! IVm alia iUa • ' 
Provilicia Traiani. Fines hosce multaTit Aureliai&ai, !■ 
quo ita Vopiscns^: Quum vastatum Illyrioniii aib Ib^ 
siam deperditam videret, provinciam tran8<-DannbiQm Dl^ 
ciam a Traiano constjtutam, subiato jex^|roita.^jrt Piom' ij 
cialibus reliquit, desperans eam posse reiineritAi^dnctit- \ 
que ex ea populos in Moesiam cdllocavift^^^^B 
suam Daciam, quae nunc dnas Moesias diviiii^i Mi 
auteni inter duas Moesias provinciam \ nnlAiim B^noieit 
Agathemerus. Imo contiguas ambaB agnoscit.. 8ie dte 
habet: i^ &v(0 Mv6lay Cvvctmov^a xqos l»hf dvatoHgtj 
xatco Mvola, Manifestum ergo est Traiani Dadtfm eoii 
de qna loquitur Agathemerus, non autem AnjMtliani, qw ^ 
tota erat Cisdanubiana , mediaque inter MoMiafl. Hiici 
certo colligirans, anno Aerae nostrae Christiaiiae 27^ n* 
niorem non esse Agathemerum, quo cecidit AareUanni' 
Antiquior esse potuit, et fuisse verisimillimum est. Gri- 
tas certe Bjzantina ita vastata est a militibas ChdliMi, 
ut prorsns nemo superesset; nt nulla postea vetns familii 
apud Byzantios inveniretur, nisi siquis perigrinatione vd 
militia occupatus evasisset, qni antiquitatem genms ■»- 
bilitatemve repraesentaret, tum qnoque cum illa comMi- 
taretur Trebellius PoIIio in GalUenis dnobns. Byiaalii 
sic meininit Agathemerns ^ , quasi nihil novnm Coleranfiii 
Erat tamen et aliud eiusdem urbis excidium, post tertiiui 
Septimii Severi annum, qnod partibus favisset Nigriaaiii 
Medio ergo aliquo tempore inter Excidinm sub Serero^ ' 
vastationemque sub Gallieno, scripserit oportet AgatheDi^ 
rus, cum iam iustam Urbis magnitudinem rndera Urbii 
Byzantinae quasi e postliminio accepissent. 

1) Ptol. Geogr. L. 111. c. 7. 8. — 2) Vopisc. Aureliaii [M.] * 
3) Agathem. L. II. c. 14. p. 60. DIS8. DB AGATHBNERO. 857 

§. 15. Erat, cam scriberet Agathemerus, in Romanorum posses- 
sione Babyionia. Non autem per victorias Traiani, sed Sept. 

Severi. 

Est et alia temporis nota contractipr, Laudat Aga- 
themerus Europam a fragibus aSrisque temperie et aqua- 
rum copia, frugumqae inde oriundarum ubertate, prae aliis 
Mundi i^BlQoi$, Asia iiimiruni atque Libya. Addit deinde, 
siqua essent et in aliis continentibus , qtiae cum Europa 
aliqu^tenus contendi posse Fiderentur, ea esse r^g ok^^g 
^A6lag CxsSov ri ra iJsro ^PmfLaloig ^ova' t^g Sk Aipvrig ra 
mQi rijy %aka00av. L.. IL c« 7« p* 45. Hinc sane intelli- 
gimus , tnm , eum scribebat Agathemerns , in Bomanorum 
potestate fuisse regiones Asiae feracissimas in Romani Im- 
perii confinio sitas. Certe Babyloniam, quae hoc nomine 
omninm celeberrima erat. Vetat nempe vox ^ova ne auo- 
torem nostrum aliter intelligamus* Neque vero cnm Per- 
sis rem gessit Aurelianus, sed cum Zenobia. Spectant 
ergo illins victoriae ad provincias^ a Zenobia ipsa posses- 
sas, et a marito illius Odenatho in potestatem suam re- 
dactas, in quibus nuUam fuisse verisimile est, quae ad 
Persas nuper pertinuerit, cnm ipso illo in Aurelianum 
bello Zenobiae partibus faverent Persae, et copias Hera- 
cliani in Persas a Gallieno missas interceperit Zenobia. 
Nec sane res Odenathi in Persas gestas legimus, praeter- 
quam in Oriente, et Syria, et Mesopotamia. Non in Chal- 
daea, nedum in Babylonia, vel in partibus Babylonia ma- 
gis Meridionalibus* Sed nec a Valeriano, nec a Philippo, 
nec a Gordiano tertio, nec ab Alexandro Severo, nec ab 
alio uUo Principe illo iuniore ad Aurelianum usque eo- 
rum, qui bellum gessemnt in Oriente. Postea autem Aga- 
themeri aetatem non quaerendam esse probavimus, cam 
iam e Romanorum iure migrasset Dacia illa Transdanu- 
biana, amissa etiam antea sub Gallieno, Proinde quae- 
rendum antea sub quibus Imperatoribus in Romanorum 
possessione fuerit Babylonia« Primus, ni fallor^ illam 
Romanis obnoxiam fecit Traianus, ut in Fraelectionibns ^ 

1) Prael. IV. ad Sp. Adrian. n. 10. 

11. n 2B8 >I# DODWEI^Iil 

I 

nostris Camdenianis ostendinini ex Entro{nM> ' et Itufo F^ 

sto. Addit Rnfas Festos Imperii RomaiM linutem Orien- 

talem ab eo supra ripas Tigridis fnisac» institaium. Ao- 

nierat ille porro inter provincias Romanaa ab eoden m- 

quisitas etiam Arabiam. Mediam illam scilieet Anium 

inter Palaestinam et Clialdaeam atqne Babyloniam, «|me 

^lane necessaria erat ad provincias ilbia io offiaio coili- 

nendas* Et sane res a Traiano in Atrenoa j^batas recM- 

set etiam Dio in illa ipsa, ut videtur, Arabia. Saffragm- 

tur etiam Traiani nunii Babylonia et dk Cai.oaeis 

inscripti^ quorum nientio non modo apnd Scaligeram, n- 

Tumetiam Mediobarbuni. Nec baruni alteratratt legims 

inter provincias, quas dimiserit Hlidrianua, a Traiaao iwi 

primum subactas. Nec tamen scio liceatne proinde ceDi- 

gere non fuisse dimissas. Rein autem ita ae iiabuiaie n- 

spicor. Armatas enim provincias illas faiwo "■eteeaee art 

(si quidein placuisset illas sub Romanorum ditioae ciili- 

nere), cum fiiefint limitaneae. Sed ne qiHdem inter fto^ 

vincias a Traiano tuin primum acquisitas Ciialdaeain . k- 

giinus vel Babylonianu Inde colligimus, brevi admodfli 

teiupore in Romanorum fide mansisse, quod locnm emw 

in provinciarum dispositione nnllnm reperiamns. Mvte 

autem adhuc jninus praesidia Romanorum in illis, ant ic* 

bello gestam aliqnam legiiuus, paulo post Traianumy ^ 

salteni intelligi possit ibi fuisse praeaidia. Legiooes In- 

perii omnes recenset Tacitus ^, quibus Imperii fines is of- 

ficio continerentur, quarum tamen nullam unqnam nevo* 

rat in Chaldaea vel Babylonia. Recenset etiani iunior Ta- 

cito Dio, nec veteres modo legiones, verum etiam novsk 

ad suam nsque meinoriam, earumque stativa. Sed sw 

ille stativa aliqua agnoscit in Chaidaea vel BabyloBia. 

[Jaec ratio esse potuit cur nomina earum inter provinciii 

Traiani non compareant, e quibus praesidia, cum dimilt^ 

rentur, dediixerit Hadrianus, quod nuUa fnerint liii i> 

provinciis praesidia deducenda, vel in loca tutioia tiasi- 

ferenda. Mediam quidem inter illas atque PalaestisiV 

1) Tacit. Annal. L. IV. DISS. DE AGATHEMERO. 

provinciam Arabiam provinciis a Traiano constitutis ac- 
censent niuni et Eutropius. £a antem, si limitanea fae- 
rit, excluserit oportet extra Bomani Imperii fines Chal- 
daeam atque Babyloniam. lode quoque Tigridem his par- 
tibns liinitem non diutinum faisse coUigimus. Cum , vero 
nulla essenty vel in Arabia, praesidia, fieri vix potuit ut 
Babyloniam tenuerint Bomani. Nec post Traianum usque 
ad Severum vestigia ulla praesidiorum in Arabia Boma- 
norum reperimus« Tam longe abest nt in Babylonia re- 
periamus.' Inde nihil in finibus novatum colligimus, prae- 
terquam ab ipso Iladriano, usque ad Imperium Marci et 
Veri. Tum enim rebellasse dicitur Vologesus. Tum au- 
tem extra Bomanorninfines Babyloniam fuiase innuit Ca- 
pitolinus in vita Veri c. 7- vel potius, ut credo, Spartia- 
nus , qui belli illius eventum ita describit. Daees autem 
(inquit) confecerunt Parthicum bellum Statina Priscos, et 
Avidins Cassius, et MartioA Verus per quAdriennium, ita 
iit Babylonem et Mediom pervehircnt, et Armaniam ven- 
dicarent. Hic sane opponi videmoa piiirvenire et vendicare. 
Ita scilicet ut vendicare tantundem valeat quod possidere. 
Proinde Babylonem pro expeditionie termino habet, ex- 
terno scilicet (quo utiqae positi non fuerint), pariter ac 
Mediam. Erat ergo penes Parthos, hee nuper illo demum 
bello a Porthia capta, quam fuerint Bomani daoes vendi- 
caturi, ut cladis paulo antea acceptae ignominiam abole- 
rent. Plane, at videtur, ab initio'{Hadriani« Hinc ergo ma- 
nifestnm eet de illa Traiani victoria, qaa in Bomanomm 
potestatem venerit Babylonia, ne qaidem intelligi posse 
Agatheiuerum, qui ionior erat Ptolemceo, qni tamen ipse 
Marci Verique Imperimn attigerit. Novam ergo Bomano- 
ruin victoriam supponit Agathemems , recentiorem Traiano, 
iino etiam Ptolemaeo, qua effectum fuerit ut in Bomano- 
rum ditionem redierit, quasi quodam postliminii iure, Ba- 
bylonia. Talis aatem nuUa fuit ante Septimium Sevemm, 
quo iunior proinde vincitur Agathemerus. Becepta enini 
•d Traiano Babylonia e Bouanoram potestate iterum mi- 
gravit, cedente Hadriano. Pirovinciis ab Hadriano resti- 
tntis Assyriam accenset.Bufos Festus, e quibus Hadrianus 260 -^H« DODWELIiI 

spoDte propria reduxerit exercitus. lllinS' aateni noBuae 
venire solebat ipsa Babylonia. Strab»^ i^iKeiAjoiHU V ovw 
tijv BafivXcavlav f xal «oAAi^i; r^g TCVxXfp j^i ^ hf [^ 
xal 17 ^ArovQla l6rlv, Ea Assyriae yetoa'^ erajt sipp^alio, nec alio retulerlni verba Bufi Festi de Assyria: jmne tiltf 
Tigridem atque Eaphrateih sita in rigttis AmqiSiis insar 
Aegypti foecundatur. Babyloniam enim #im 4#kjrftd hpc 
ipso rignornm nomine confert ipse Slrabo, LJ^H ^ 502 
Urbemqne ipsam Babyloniani pro Assyrlae jflietrop<ilt olitt 
habitam, idem testis est, L. XYI, p« 743* ^^Us Ibcn Is- 
telligimus Spartiani , vel potius Capitolini , in vjt. Csm- 
callae c« 6. Dehinc per Cadusios fines et BabylDbios is- 
gressus, tnmultuarie cum Partheruib satr^is 'inamam M* 
tuiit. Fines enim boc in loco alii intiiUigi noii posaut 
Babyloniae, quam qni Assyriae.; Hintf eirgQv ^manifesini 
• ' est tum* in Assyriae parte saltem illa, qnae Baibylttua fb- 
prie sic dicta andiebat,' imperaase Bomanos, tmr wm ^ . 
ret Agatbemerns. Post HadriaiiitilmeismortMn atqa(K.flt" 
lemaei , et Marci proinde initium. Faoinift faae . DOiato tf 
ad Traiani ' victorias referri potnerint verba, qaae dhip 
Agathemeri. Hanc enim certe, de qua loqnimiir) 'aib h- 
phrate clausam, nna cum Mesopotamia, Babyloniam, kt- 
gionnm Asiaticamm omninm feracissimant iam olim iPto- 
this cesserkt Hadrianus, cum et Assyriam oederel^ et fiap 
Imperii Romani agnosceret Euphratem/ ^Hesopotamiae il- 
lam Babyloniam accenset Isidorus. Cbaraeenos, qaeia (a- 
ciano antiquiorem fuisse probavimus« Bfou aUa, at TiilH 
tnr, cansa, qnam quod communibns Eupbratis TigiMinal 
limitibus ambae continerentnr. Eiandem tamed-in -Reaip- 
' noruin possessione fnisse snpponit, cam ipse neriliMli 
Agathemems» §.16. Babyloniam in fonaam provinciae Ronumae foJe g i t tift 
SeFeras ann. Christ. 201. quo faerit proinde ianior •j Novnm antem, post Marci collegam yeram , caaifh^ 
this bellum usque ad Septimli Severi tempora nnllam It- 

I) Strab. L. XVI. inil. p. 1S6. ^ DISS. OE AGATHEHBRO. |M1 

gimus. Defecit paulo postea Avidius Cassius in Oriente, 
cui pars fnerat in inperiori bello sane magnli. Hoc oc- 
-ciso res in Occidente gessit Marcus. Pacatli antem tem- 
pora habebat Commodui. Eo exstincto civile erat in 
Oriente bellum inter. Nigrum et Severum. Hoc bello pro- 
fligato Severns circa Arabiam plura gessit, Parlhis etiara 
in ditionem redactis, necnon etiam Adiabenus: qui quideni 
omnes cum Pescennio senserant. Verba sunt auctoris de 
vit. Severi c. 9, qni vnlgo Spartianui fnisse creditnr* Hinc 
•ane oolligimus prius hoc Severi cum Parthis bellum pro 
appendice habendum esse belli eiusdem civilis in Pescen- 
nium Nigrum, eoque proinde nuper exstincto esse snseep- 
tum. , Conveniunt notae T. UL Severi, annoque Epochae 
nostrae Christianae 195« Sed nondnm redacta est in pro- 
vinciae Romanae formam Babylonia, nt recte Romani iu- 
ris censeri posset, qualem censet Agathemenis. Hoc se- 
cundo demum bello effectum docet Zosimus, exitincto 
etiam Albino, cum solns eiset in Imperio, et sine aemulo, 
Sevems ^. 'Eq)68tp^ inquit, fu^ Kxvfiupmvta dlB tudfia^V' 
kwva, Tum etiam Arabas Scenitas vicisse, idem ait Zosi- 
mus. Addit enim: ^iia8Qa(icjv 81 Tovg SKfjvltag "Aqa^aq^ 
xcel na6av 'Aqa^lav TcatatftQB^afUVog. Quae ita ille qui 
Spartianus fuisse creditur: Persarum* Regem Abganim 
inbegit« Arabas in deditionem accepit. Adiabenoi in tri- 
butarios coegit. Sic autem Dio Xiphilini: v^ te Skkev- 
litiav %a\ tf[v BapvUiva hclsup&cl^ag Ikafie* xci fista tovto 
%al tr^ Kt7j($iq>Avta iXmVj iicslpfiv ts xaOav 8iaQjca6ai tolg 
6tQatLmt(us lg>ijxs, q>6vov ts Aut^Aftmv xlsl&cov slQyd6ato. 
Tom deinde expeditionem ilKus in Atrenos Arabas* Sic 
Victor Schotti optimns de Caesaribus: auxit Imperium, 
subacto Persarum Rege Agario. Neque minns in Arabas: 
simul adortus ut est, in ditionem redegit, provinciae modo* 
Adiabena quoque, ni terrarum macies despectaretur, in 
tributarios concessisset; Verum hoc de terra Adiabenes 
niacilenta. Non item de tota Adiabene. Eadem enim illa 
quae Assyria, pariterque Babylonem complectabatur , ut 

I) Zosim. L. 1. p. lOr Ed. Oion. — 2) Spart. Se?er. c 19. \ H. DODWELI^l ex Amniiano coDstnt . Marcellino L. XX lU* c.*6. Rii{h 
Festug ita: Parthos strenue vicit^ AiBabenoB 4«l|rit, Anh 
bas interiores obtinuit, et Arabiam fMvineiagi focit» Nar 
aliter in Chronids Eagebias atque Camofiorat^.im sim 
rainoram gentiam scriptores congeranfl Saffioiiiiit haec^ 
probandam, secoodo idemuin Severi in Barthfa, uti dii^ 
bello baeo omnia esse imputanda. Tum logibne^. Vlttthk 
cas duas Mesopotamiae praeaidio datas a Seimro agnci^f 
Dio^, unde intelligimiis firhiam illam ^jase ^everi p6is»-' 
sionem. Annum ipsum, annique tempestateaK^ qfta hail 
patraverit Severus, dbcet receptus Spfurtianua. Nenqpe Qh 
racal|ae annum aetatis Xlllm. qui antio seqaenii togam i^ 
cepit a patre virilem aetatis anno XTVo. dobitaoi, ut% 
Praelectionibus^ ostendimus, unaque iniit in Syria ciub t^ 
tre Consulatum. Hae notae anni sunt .^Epochatf" Christii' 
nae 202* ut saperiori proinde anno 201. haeo*' oniiia gd^ 
serit Severus , aestate iam exeunte, et tempore prope bjc* 
mali, ut idem inquit Spartianus. Hbo ergo anno ianunn 
oportet fuisse Agathetnerum , quem tamen Aareliano mt^ 
quiorera probavimus *), Sic terminos qnosdam lucrati fc^ 
rimus, quibus fuerit concludendus. Videamuji. ergo quow- 
que perseveraverit illa Severi dispositio, quae Babyloiiifli 
inter provincias Romanas numerabat. 

§. 17. Permansit eadem in putestate HoniBnorum usque ad Blaui- 
num , ann. Ch. 217* Inde ad ann. 230. scribere ne quidw 

potuit Agathemerus. 

Fecit perpetua Severi felicitas, ut ad illiug exitun 
fines iili illibati permanserint. Nec sane aliter par fnic* 

1) Dio L. LV. — 2) Spart. Sev. c. 16. — [*) Agathenenni 
circa Septimii Severi tempora vixisse Sainte-Croix in: M^noiR 
sur une nouvelie edition des geographes mineurs, inserta epliin. 
Journal des Savans 1783, uo. XIV. eo potissimum probat, qin^ 
nieminit monumenti seu muri per transversam insulani BrifnnBisr 
ducti, de quo Spartian. in Script. hist. august. T. I. p. 613. Vid. 
^gathemer. lib. H. 4. p. 39, ubi leguntur haec: ij 8' 'Alovlwt ^ 
V ^cil toc azQatonsSa TdQVToeif fisyiatrj xi iatt nal iict^afpitmv^ 
llamberger vero, Zuverlassige Nachrichten Vol. I. p. 438 ponit .%ga* 
themeri aetatem post annum 193 a. Chr*] DI8S. DK AGATIIEMERO. 

■ 

set (jetae cuiu fratre Imperiuin, ouni Asiain illi Aegypiuin- 
que adsignarent ainici , nisi Mesopotainia qnoqne et Assy- 
ria et regionei illae Asiae florentissimae ad sorteni illius 
accessissent. Sic eniin visnm doeet Herodianus L« IV. 
Imo ad finein usqne Caracallae idein erat ab Oriente li- 
mes, Tigris nempe, non Euphrates. Manifestum hoc est 
ex illius ingressu in Partbyenein per Cadusios fines et Ba- 
bylonios,, Spart. c. 6. Nec eniiii nisi per limitein Tigri- 
dem in Parthorum ditionem^ quae inde coeperit, patebat 
ingressus. Manifestuin est praeterea ex eiusdeni Caracal- 
lae in Mesopotainia hibernis, in qnibus etiam interfectus 
est. Ita quideni, si limitem illum sub Macrino non im- 
minuerit Artabanus, facili ad paceni^ ubi de caede Cara- 
callae rescivisset. Postea caede illum violavit Artabani 
intersector Artaxerxes sub Alexandro Severo. Tum Me- 
sopotamiae minabatur Artaxerxes, teste Dione, qui seri- 
psit, antea quam minas exsequeretur Artaxerxes-, secundo 
neinpe suo ConsuIatUy Aerae nostrae Christianae anno 229* 
Exsecutum vero docet Herodianus, enius illa verba snnt: 
ovx ri6v%at,u^ ov^ Ivtos Tiygidog xotafiov (ih£i\ dkka tag 
o%%ag vJtBQ^alvmv xca tovg rijg 'Pm(ial€i)v dff^^^g SQOvg, Me- 
OoTeotafiiav rs 7catazQi%Hy xav HvQoig ^dneikBl, L. VK [2]. 
Uucusque ergo ripas aliquas Impedi Romani fines fuisse 
tlocet, quos cum transgrederetur Artaxerxes, Belli illati 
reus babebatur, Convenit quod postea habet idem Hero« 
dianus, ubi de Expeditione Alexandri in Persas ita loqui- 
tur: itaQa6xEva^o(jLBVOv rs rov ^AXs^dvdQOV x(d dia^vaL 
rovg Tcorafiovg, sXg rs r^v ^aQpccQov yiyv rov ^rQotov dia- 
yayslv. Si quidem fluvii intelligantur Euphrates et Tigris, 
hic sane innnitur, post Tigridem initium esse terrae Bar- 
barae, seu non Romanae. Sed dubito sane annon potius 
de lure Romanorum a praedicto Severi anno, quam de 
possessione auctor inteiligendus sit« Cur dubiteiu faciupt 
verba Principis ipsius Alexandri in oratione ad Senatuni. 
Haec nimiruin: Terras ^ Interamnanas , Mesopotaiuiae sci- 
licet, neglectas ab iinpura illa bellua recepimus. Sic lo< 

I) Jjaiiipr. iiiit. Alexaiidr. c. 56. 98A H. DODWELI^l 

qai Tidetur qaasi a tempore Elagabali pro^iiciulk. Metopo- 
tamenas amiitae ipse denuo Etomtinift. ass^iid^^^let» Hoc 
enim certe d^signat vox recipere. Suispicio i^i^ mibi mi, 
dimissam a Macrino Mesopotamiara , qnam neglexisse po- 
tius, amissam nempe'antea, qnara ipso- amlsisse didtv 
Elligabalus. Ouras quidem condittones pacis ab irato Ap- 
tabano, propter perfidiam €aracallae, postvlBtas a Jfa- 
crino consentinnt auotores, quarum una fuvit, at Moso- 
potamia penitus cederetur, MsOfmotafdag ariamrsAiSs Ixiiq- 
vaif secundum Dionem. Et certe cansa' erit ciir dom 
etiam conditiones Macrinus admitteret^ quod durior fe«it 
eiusdem in praeliis cum Artabano gestus eveotiu. Dlqm 
provincias illas cessisset, erat nitiilominas^et alia ciMi 
eur insaniam Caracallae poenis lueret pecuniariis, proplv 
damna Parthorum Transtigritanis Satrapiis a CaNumlia il- 
Iata« Imo ut moUior aequiorque, caede Caracallae cogailii 
fuisset Artabanus: Babyloniam certe Tigridi Parthoruiaqii 
ditioni conterminam retinere potuit. Sic enira faerit 
Mesopotamia non cessisset navtBXfSg^ quod primo postidir 
verat Artabanus. Laxiori enim vocis significatione (qot 
Provincias omnes inter Euphratem Tigridemque sitas coa- 
plectitur nomen Bomanum Interamnanae vel Graecara He- 
sopotamiae) communi illo vocis anibitu contineri potoit 
ipsa quoque Babylonia. Imo ita rem fuisse innait paili- 
cnla navtelcigf si quidera ulla sit relicta penes RomaBOi 
piars saltem laxioris illius Mesopotamiae. Imo praeter 
Babyloniam, alias quoque extra Aboram provincias CM' 
gritanas Parthorum fuisse, saltem tempore Gordiani, nox 
ostendemus* Potuit ergo secundus ille post EnphratMi 
iluvius, qui Bomanas provincias terminabat, non Tigrii 
fuisse, sed Aboras. Sed ne quidem Babylonia extra tor- 
minos Bomanos esse potuit, cum Asiae totius loea neo 
alia svSaLiiovlag et ev^rjglag nomine laudarentur qaam iUi 
ferme sola quae Bomanos dominos agnoscerent, qnod ti- 
men illo, quo scribebat ipse, teropore verum fuisse teiti. 
tur Agathemerus. Nec sane diu perstitisse dispoaitionea, 
de qua aginius, Severi, exinde suspicio est , quod provio- 
cias Mesopotamenas , siquas fortasse ullas, raras tameo D.ISS. DE AGATHEHERO« SSfi 

■ 

admodum legimas, vel provinciarum Ptaefectos, in bonae 
fidei seu numis, sen inscriptionibus, seu libris, hoc sal- 
tem spatio medio inter Septimium Severntn atque Aure- 
lianum. Haec ergo si vera sint, poit aannm aer. Christ. 
217* quo coepit Macrinus, usque ad annum eiusdem Ae- 
rae 230, quo denuo Mesopotamiam Romano iuri reddidit 
Imperator Alexander, Ceographiam snam scribere ne qui- 
dem potuit Agathemerus* Videamus iam nnm vel postea 
licuerit, usque ad aetatem Aureliani. 

§. 18. Sed nec fiostea uaque ad Anrelianuin. Medio aliquo anno 
inter ai^n. Chr. 201. et 217. scripsit Agathemerus. 

Redegit ergo Mesopotamiam , ut vidimus, Alexander 
Augustus. Addit Herodianus de Persis: krav yovv tQimv 
^ teeraQcav '^6v%a6av^ ov6' Iv onXoiQ lyhovto' axsQ (iav- 
^aVmv 6 ' jiU^avdQog y xal ovtog iv ty ^AvtiO%BUf dcBtQifisv, 
L« VI* [6]- Ad annum scilicet 234* quo redierit ex Oriente^ 
triumpharitque de Persis. Quod certe Herodiani testimo- 
pium eo maioris faciendum est, quo parcior est in victo- 
ria AlexanAri laudibus efferenda; quem victum, potius 
quam victorem, arbitratur. Tum vero securum illum a 
novo Persarum motu tam reditus illius quam etiam trium- 
phus ostendit. Recusavit certe Parthicum nomen Septi- 
mius Severus etiam victor, ne Parthos lacesseret, teste 
vitae Severi auctore c. 9, qui Spartianus fuisse creditur. 
Multo magis recusaturus erat Alexander, si victus ipse 
rediisset, ut vult Herodianus. Hoc ipso quoque metu, ne 
lacesseret, si adeo fuisset, quam vult idem, meticulosus. 
Sed nec discessu Alexandri , nec triumpho irritatus Arta- 
xerxes est ad novum quid audendum, quo ab Occidente 
Alexander in Orientem revocaretur. Proximo enim ab 
Alexandri caede anno, Cbristi 236« sic loquitur apud eun- 
dem Herodianum Maximinus: TIkQ6ai te ot Jtdkai, Me^onO' 
ta^lav KatatQBxovteg , vvv ^6v%alov6LVy ayanrfcSg i%ovttg 
ta savtciv. L. VII. [8]. £t tamen civilium cum Maximino 
bellorum occasionem captavit idem, quem vicerat Alexan- 
der, Artaxerxes, quem iterum Romanorum Provinciaruni 3g6 H. DODWELi..! 

iimites irrupisse probavimiM in bidoro Charaetno, §. 10. 
Crediderim ep spectare Capitolini verba im ^lyixiwo M 
Balbino illa: Et qaum iam paratum esset^ ut iMqMHia Ph^ 
thos MaiLimus poficisceretur ^ Balbitins oonira XSeriiHMMi, 
puer autem Gordianus Romae remaneret, ete. e. 13. Nn 
opus est ut moneam Parthorum Persarumqae oomiaa ji 
illius saeculi scriptoribus invicem frequentisslme .eoafaai. 
Est autem annus ille Christi 238, quo,':caesi8 BCaxlMA 
Balbino, solus supererat Gordianua ille tertius. Tom 9^ 
cupatam ab Artaxerxe crediderim Antiochiam, cui obfiui 
itnrus fuerit, si per seditionem licuisset, Maximus Pnpis- 
nu8« Ibidem monui eo referenda esse CspUoIiuL^ eioidci^ 
de tertio Gordiano verba alia: Et post Artaxerxem 
chiam recepit. ,Erat ergo ab eo usque tempore in 
rum potestate multo magis Mesopotamia. Postea ciim Si- 
pore Artaxerxis filio nova auso rem gessit Gtotdiaous^-ailb 
COSS* anni aer. Christ. 242 , teste Capitolino o« 28. -Tba 
rursus Fersas non Syria modo repulit, verometiam toli 
Oriente, c. 27« Orientis nomine complectabatur R^jim 
Odenathi, ni fallor, atque Zenobiae, in quo erat Mesopfii 
tamia. Dubito enim an Orientis nomen hoc sensu usiv- 
patum antiquius sit Odenatho. Post GordianHm ra 
Mesopotamiam occupavit Sapores, capto Valeriano, 
Christ« 260. Mox amisit opera Odenathi, si tamen Ode- 
nathi victoria Romanis imputanda sit, 'quod Odenathsa 
Augusti titulo ornarit Gallienus. Haec brevis est hiHt- 
ria Transeuphratensium victoriarum ab Alexandro usqai 
ad Aurelianum. Nec tamen ad earuni aliquam verba Aga* 
themeri crediderim esse referenda. Mesopotamia tantmi- 
modo in illis recepta esse dicitur. Nec verba alia de ilKi 
occurrunt, quibus discamus, quae fuerit vocis ilKas sigai- 
ficatio; an latior illa, quae Babyloniam etiam suo anbiti 
complectitur ; an arclior illa potius qua a Babylonia le- 
cernitur, qiialis describitur a Ptolemaeo. Occurrunt pt- 
tius, cur arctior intelligatur. Nuspiam Babyloniani* ab dlii 
receptam legimus, ut de Traiano et Severo. Nuapi 

1) Capitol. de Gord. tert. c. 26. 1 DISS. DE AGATHB^IIERO. ^Vf 

Tigrideni limiteniy ut cnin vere Babyloniam possiderent 
Romani. Nnspianp res gestas in Arabas Atrenos illis fini- 
timos praeterqaam ab iisdem Aognstis, Traiano, inqnam, 
et Severo. Est potim e contra cnr reliqnos nltra Mesopo- 
tamiam . proprie sic*dictam progressos arbitremur. Gordia- 
num certe hand longe a Romanis finibns interfectum te- 
statur Eutropius. Corpus eins prope fines Romani Persi- 
cique !lmperii positnm Victor Epitomator. Nempe apud 
CSreeium castrum in finibus Persidis, auctore CapitoIino>. 

li^Situm autem Circeii ad confluxum Aborae Eupbratisque 
ponnnt ^ Zosimas et Procopius. Addit Procopius ^ toTs '-^^- 
6vqIiov SQloig fiiisse ponterminum. Inde manifestum est 
Aboram flnvium Mesopotamiae limitem foisse eommunem 
et Assyriae. Et Assyriam omnem Persarnm fuisse, in qua 
iam probavimns fuisse Babyloniam. Totam certe Orien- 
tem a.Gordiano Romanae reipublicae factum docet Capi- 
tolinas ibidem c« 27i Quae omnis Mesopotamia est ab 
Odenatho restituta, qui Orientis dominus erat, teste Tre- 
bellio PpUione * in duobus Gallienis. Hic ergo fluvius 
Aboras limes tum habebatnr Mesopotamiae totiusqne Orien- 
tia, qui Babyloniam exclusit, Persammque in possessione 
reliquit. Vix enim est cur dubitemus, quin de illius aeta- 
tis limite sit sermo* Et quidem de limite legitimo. Ita 

* quidem paulo ante Agathemerum Ptolemaeus Mesopota- 
miam describit, ut aliam ab ea provinciam faciat Babylo- 
niam. Haec si vera , medio aliquo anno scripserit Aga- 
themerus inter ann. Christ. 201, quo Babyloniam in fidem 
Romanorum recepit Severns, annumque eiusdem Epochae 
217) qao Parthis illam reddsdit Macrinus. . 

§. 19. Italiae terinihus*a Varo «altem ad Massiliani prolatus me- 
moria Agathemeri, qualem supponit Solinus, ut quidem ipse 

iunior anno Christ. 230. 

Firniant ea, quae dixi, verba Agathenieri alia de novis 
nuperque constitutis Italiae limitibus. Maris Ligustici fines 

I) Cap. Gord. tert. c.'34. — 2) Zosim. L. III. — 3) Prt)cop. 
Persic. L. II. ^ 4) Treb. Poll. Gall. duob. c. 12. 308 Ht DODWELLI 

statnit ad principium Italiae. Elxa %ata fiev tipf it^ 
tijq vvv (inquit) 'ItaXlag Ai/yv6tiacdv hid^eccu Miiuyog^ I^ IL 
c. 14« p* 59. Alios' plane suae quam qui,oIin^faeriiiii||p 
liae fuisse innuit limites. Ponit fliutem mare liigiMtiaH 
proximo loco post sinum Gallicum, quem verbis. prmi» 
praecedentibus (ista Ma(S6aUav xcd NoQpmva eoBdoiL 
Taatundem autem valet hoc loco ficrff quod p. 68« /ut^ 
Ibi enim Falattxdv nokstov iUum ceiuiet, qai nrnf iipriifi 
NaQ^^voQ xal Ma66aUag, Ita scilicet nt terminufl dMt . 
Gallici ab Italia remotior coeperit a^Narlfbn^ GaHiae N»W 
bonensis capite, propior autem a Massilia^/^f.Sic a Mivk 1 
lia coeperit Agathemeri Italia. Antiqua^ ^nerat I igiifcp : 
hic idem fere Iimes« £am enim a Rhodaoo exorditar 8|f- j 
lax« Imo Massiliam ipsam ponit in Liguria» Et qaiiHi ' 
regionem Massiliensium jii/yv6tLKijv agnoscit Strabo^J Jb- 
im6iv 8\ tovg Sakvag ol (iev xcclaLol ttSvf^EULipmv JL- \ 
yvag^ xal trjv xdgav ^ ^xov6lv ot Ma66akuS€m^iy90^ I 
x^. Sic ergo de sinu Gallico loquitur Strabo , . fere el , 
Agathemerus ^, xal Iv avt(p Ma66aXla ts wd NoQpiov l%i^ i 
tai noXBig htiipavB6tatai. Ab hac ergo riB^onis LigastNV 
antiquissima significatione maris Ligustici appellafpiMaB 
eraanasse-verisimillimum est, Id nempe in aoimo lupr < 
bat Princeps, quicunque demum is fuerit, qni AgathMni : 
memoria hos quoque Ligures Italiae, iurisque adio IiaBd^' I 
participes fecerit, ut Ligurum omnium iura comiaa^fp» 
rent, a quibus exclusi fuerant Celto-Ligurea, danir Bm 
Italiae Yarus versus mare inferuni agnbseeretor. Hhi 
autem limitem supponunt haec Solini^ verba; Atex» 
tera parte per Ligurum oram in Narbonensem Profilh 
ciam pergit, (loquitur de Italia) in qua Phocensea qoMi* 
dam fugati Persarum adventu, Massiliam urbem, OXjth 
piade quadragesima quinta, condiderunt: C. Marioe Ulf 
Cimbrico factis manu fossis incitavit mare, pemiciofpih 
que ferventis Rhodani navigationem temporavit, ete. Li- 
guriam hic integram includit ambitu Italiae, a( 1) Strab. r.. IV. p. 203. — 2) Strab. L. 11. p. 128. — 3) So- 

lin. Pulyhist. c. 8. DISS. DE AGATHBMERO, 

qaousque se Liguria porrexinet, eouaqne etiain Italiae 
appellationem extendendam esse colligeret. Uoc nempe, 
at dixij consilio, ut non solos Ligures, verumetiam Celto- 
Ligures complecteretar. Terminos autem Liguriae ad Mas- 
■iliam ipsumque Bhodanum promovet, Auctoribus, quos 
niodo dixi, Scylace et Strabone. Non ita paalo antiqnior 
Agathemero Ptolemaeas. Varum^ ille perpetao pro limite 
habet Italiae. Plaoe pro sententia vetastiorum. Conve- 
«iunt haec cum aetate Solini a nobis constituta accuratis- 

'^ aime* Scripsit ille cum io Hierichuntis possessione easet 
ArtaxjBrxes. Et qaidem ipse ut videtur, non autem filias 
ilUas Sapores* Antea certe, quam Syriam attigisset Ale- 
xander Aagustus, Palsus enim Syria atque Mesopotamia 
Artaxerxes aegre potuit, si vel aegre, Hierichuntem ia 
■aa potestate retinere. Sic nota erit haec anni aerae Chri« 
stianae 229« vel 230, qao scribere opprtuerit Solinum. Ho- 
rnm ergo annorum altero, non Varam iam, sed Rhoda- 
nam Italiae limitem supponit Solinus, Plane qualem snp- 
ponit Agathemems. Nuperam certe Artaxerxis victoriam 
arguit, quod Parthorum ditionem omnem Parthiae nomine 
complectatur Solinas ^, eam tamen rerum non iam amplius 
Parthi potirentar, sed Persae. Quod scilicet nondum novo 
Persiae nomini assnevissent, qni veterum Persarum memo- 

^' ria penitns exstincta vixerint. Cum etiam tandem assue- 
viflsent,'tam receptum, nt Persaram nomine etiam Parthi 
apud ianiores hac memoria scriptores intelligerentur. Ar- 
gait praeterea fortasse, quod propter Babylonem dicit^, 
et Assyrios etMesopotamios in Babyloniae nomen transiisse. 
■■ Morem enim illum faisse sab Parthis noster docet Isido- 
nu Characenus,. cuius Satrapia. prima MB0o«otaiilag xeel 
Ba^lmlas communi titulo insignitur. Bedierit ergo is 
idem harum provinciarum status, ut, cum scriberet Soli- 
nus, illae rursus ambae in anam eandemqae Satrapiam 
coaluerint. Deniqae et illud Bomanorum possessionem 
brevem foiase vincit, quod milliariam Bomanomm asas 
nallus plane sit in scriptoribaa harum regionum domesti- 

1) SoUn. c. 59. — 2) Solin. c. 60. 270 H. DODWELI«l •^ cis in designandis patriaruiDsaRram iniervallir. Haee Mi 
paulo, quam in superiori volumini^ fecinuia, aocaratioiii 
Ad quae proinde exigi capimus qdkeGunqaiS ibi de Affjkt 
themero tradidimus, aut de Marciano etiaBi Heracleota.' 

{. 20. MiUiarifl Romani modus apud Agathmeruai fjreqwotiuini 

est stadiorum Beptenorum cum ^diwidio. 

Caeterum in Operae Geographico' mnltiua iDt|^||«at irt 
recte intelligantur spatiorum mensurae qaibaa lotimiuHk 
stantiae ab invicem designantnr. Maxiniib iC- AflOthemsniA 
qjoi intervaUa eadem modis tamen non iiedeillr«aMtkar,^pii 
pro diversarum gentinm consuetudine, admo^ao^' divaK 
ksset quidem cur illi firequentiua hoc aomiae giM|laie^n 
si liceret per Librarios. Sed freqnentes ad«iod3|S ihntiisji 
hndiemo Agatheniei-i codice numeromm altarotnm ^l^" 
nae. Sec aliuode supplendae, quam e nttlneroram i A j ^ 
rum consensa* Stadibmm unus erat modas. 46" i 
maiorum mensurarum e stadiorum certo circaita^ oriari^ J 
rum, Romanorum miliiarium dnplicem formaai apud Qp^ni 
tales in Isidoro Cbaraceno supra observaTioius : aliaa Hi- « 
diorum octonorum, qnae Schoenis^ atqae 
dioram quadragenorum responderit; aliam vero 
septenomra cum dimidio, e Schoenis Parasangioqat Wft9' 
stadiorum tricenorum et sexagenorum» Soot^e SninK' 
milliaria in nostro Agatfaeniero longe omniura'^^|ha|iiifM^ 
sima« L. II. c. 14, p. 55 stadia 2400. tantaadns ' 
eeosentur qaod millia passuum 320. Ibidem p, 116. 
52500 cuin milliaribus confemntur 7000. Roirafs 
30000 milliaria valent 4000. Iterum p. 68. wAdim^ 
conficiant miliiaria 16. Haec accurate, pro iilo ouHllp 
Bomani modo qui singulis milliaribus stadia rnncifisii ail 
teoa cnm semisse. lilud vero omnium iii ruinillsMJaiaJtsil 
qnod p. 56 stadia 10000 cum milliaribus cooteodit ttttb 
et tertia praeterea milliaris parte. Pars eoim twlf " "*"*- 
liaris (pro illa milliaris Bomani norma ^ae olad|i|i 
ais dimidioqne cooflatnr) stadia complebit bina oaos^d 

1) Di88. d« Isid. Ch. §. 14. 

niss. WE A GATtiEM Rito. Sn 

qunp slndiis addita 9997^ fiA miDiariH ■stiiisinodi 13iS3 im- 
plenda necessariis, praedictum Agathenieri niiiiierum ini- 
plebunt accuratisBime. Favenl praelereae aiii eiuBdeni nu- 
iHeii, (}iia quidein lieuitper calculonitii rotunditateui. L. II. 
c. 13, p. 54. Stadia 32500. milliaiia suni 4333. £t quidem 
milliaria 4333. (seplenorum, cuiii diniido stadiunini) stadia 
implebuni 32498|^. Ut miliiBre ne unum quidem redundarc 
liotiierii aiil delicere, sed Fmclia lanlnmmodo, iitiiiiaris 
Vi. Ea, si in inilliarium niiniero hnnc in luodum suppiea- 
liir 6T:i.y. i', sic numerus constal>il accuraiisaime. Fractio- 
nia antem isttiiBuiodi e].eiu|'iiini dediinus ex Agailiemero 
cap. sequenti p. 56. Utcnn({He lamen aiium :ilii|iieni flo- 
maui ini)liai-Js niodtim Agaiheiuero ne quidem esse po- 
itiisse manifestiim est al> eo, i|ueni diximus. P. 58. stadia 
&000 cfficiuni miliiaria 667. Desunt hic, ad inilliaritiin 
numerum Hbsolvenduni, stadia duo cum seniisse, quae pars 
eral milliaris, de quo ioqiiiniur lantumniodo tertia, p. 58. 
Stadia ilidem 1000. millJKna snnt 133. Desuut et hic duo 
Rtadia citin dimidio, quae in siiperiori excinplo redunda- 
Iiant, nec poterant integio siiidioruni milliariumque calculo 
circumacribi. Siniile et atiud iiabemus exeiupluni p. 106. 
Ibi enim stadia 4000 cum milliaribnn 533. Deest enim 
eliam ibi tertia huiuRmodi minoris milliaris pars, stadia 
ncnipe 2^ ad numeiuiii illum stadiarum ahsolvendum. Pai 
etiam illud est L. 11. c. 14. p. 55, quo stadia 5000 cum 
iniliiaribns 733 paria censentor, Desunt elJHin his laillia- 
ribus stad, 2| ut rolundus siadiornni numerus |ienit(is e\- 
pleatiir. Milliaria enim 733. per 7J mullipiicala etadio- 
runi niimerum coniicienL tanlummodo 5497^. Ilabet etiani 
Agatliemeius exejiipla in quibiis duahus unius iiiilliariK 
partifaus terliis, nempe sladiis inlegris fl slHdiorum nume- 
rnin ab Agathemera tradiiuin superat nuiuernB e milliariuin 
diviiiione illa, quam dixi, coilectus. Sic p. 55. Stadia 820U 
respondent miiliaribus 1094. secundum Agathemerum. Huac 
tanien miiliaria, ita, uii <tixi, divisa stadia conficient 8205. 
Sic etiain ibidem p. 55. sladia 2500 cum niillianbni 334- 
componit Agathemerus, quae tamen milliaria recte divisii 
stadia conlicient 2505. Est ergo illa in his nutiteriii invi- 31S a. DODWELLI 

cem oonfarendiB norma Agaibciueri, at, io «UMiis stiw 
rotuudiB, Qon aliuam pardnui ralJQiMm babut, |Mii diC> 
flieDtiam', seu edam redandantiiiin^ qaam tortiarnm. Q 
niliil sit proinde cnr dnbitemna , qoin ealvlnm, reete, |n 
iUina sententia, poeueriman. Nuqne rero tilKtintfini in ■!- 
liaribus partiam aolus rationem bababat AgaihaMfii 
Mulu pauim exempla illina occnrmnf^te AnpDjmo Ptri- 
p!i Enxini auetore, dum et ipee, pariter ac njaiar, «m 
Graecorum stadiii Romana canteodit mUtiarin. Blftm ex 
Artemidoro nauin, quem noiter in Insnlomi 
dnoem ngnoscit Agathemen», Si tiunen 
qni stadiis reHpondorint , edam ipsi emanaruit ■( ArtMifr 
doro. Propria autem erat haec mill^riam in P^tee U^ 
das diitribotio illius milliaris quod e septfAlf ^lhi diai-' 
dio stadiis coaltabatur. Nam in milliaribns atadiornm eil^ 
norum vere Romanis partes igtiuunodi tertiae QqDaa am^ 
quae qoidem ■ta(UiB paribus desigsari ponent. 

§. 31. Emendatur loc«u AgatheBeri. I 

Est autem fateor Agatbemeri looiu, qiii aiu|f«anU 
milliaris Bomani norma conTenit. Sio babo^^Tbo^ol Bif 
tov ino Tontav ixl %«% xov 0a0t8os £X{3o^ag ii^os pif 
HTaSui %. (itXue toxy, L. U. c. 14. p. 55. Sic qaideu ot- 
tona asHigDBntur Bingulia milliaribus stadia; id niiUiaiibiii 
823 Btadia erunt 6584. Sia aliuB ille septenoram cuiu di- 
midio BlBdiamm in milliari modns agnoscatur; ila quoqu* 
erant in milliaribus 823. stadia 6172j' Discrimen erit om 
integromm modo sladiorum, et ne quidem leiliarum inil- 
liaris partium, qnae feienda iara ostendimua; sed integro- 
rnm etiam milliarium, plane alienuin al> c\empIo Aga<fa«- 
meri. Sed id milliarlum numero auxit cerle Agatlieme- 
ram iunior aliquii Agathemero vel studiosus, vel libn- 
rini. Scripait enim ipse af, neO' praeterea quicqQan. ia 
«Mum oonTaniet aoenratlsBime. Snnt enim in miltiaribn 
aeplenotum et dimidii stadiomm octingentis stadia in gpi- 
Versum hx milUa, ut nihil plane deficiat tedondetTe. Ei 
miUiaris illius nsum omni illa Maris Euxioi ora fuitv r ATIIEMERO multis nonstRf exempliA n pnieclicti Anonyiiii Periplo i^ii- 
pertori naBtro Geograpbaniin minitSciilDriini vohimine edito. 
Coloniis enim ex Aaia orhindis praecipue incoleliatnr, quae 
olini in suis qnae<]iie palciis Pnrasangis assneviasent iri- 
ginla vel jiexagitita stadiornni. \ec enim in alia millia- 
ria (^onverii poterant Parasangae , ijuam in illa qiiae siadiJK 
septenis cuin iliinidin constarenf singiila. Hic ergo mil- 
liaris iDodiis in niiclcire nosfro longe oninium freqiientissi- §. 22. IMilIiaria KoniBni st^nlic^runi (mIuhoiuiii etempliiiii in Ag-a- 

then iiiiifijiii. Tcnaf liabitabiTis iiiUiiini ah i.i.(iii ■|'aiiaidis, 

yrqjieiilenlia A|;iitli<-iiii>ri. 4^ 

Ksl laiifm viceversa in Rorleni Kotuani quoijiie vetu- 
stissimtijue milliaris exompliitii. SpH unicuin, ut dpinor, 
et plane i^ingiilare. Lociis est non uao nomine itl^ignta, 
cuius (irotnde verba repraesentanila diixi. Sic ergo de or- 
bia liabitabffiB. latitudine nosier AgalbemFrus: AotTtov ovv 
«OTBAfiaoiTnt oi^xjjotjtot vno xljv tvxgawv nfHTcaxQres ard- 
Stot. dLO^vQiOL Kal %■'. ^XBQ tGti (tli*a (liv VXKE, axotvoi 
61 ix iftttdiav X. litM^ip ffAfor tvvinxoaiot, L. II. c. 1. p. 34, 
Ajumenis hic inllliaiium ncties repetitus sladioruni illum 
ipsuni nnnierain praebebjl) quem drsignavtl Agathenierns. 
Hine ergo colligimim Lalipis haec debnissc Agalheiuernm, 
vel RoiuaDi aaliem Iniperii partem oecidenialciu incolenti- 
buB, qiiiliiis usus erat illiiTUiii verornm antiquiijsiiiiorutiique 
iiiilliariiirui^Ne|upe Kraiosihcnem boc in loco seciiiuB~ei'ai, 
cui, pio singtiMs' in inrridionali linea Coelesii gradibiis, 
septingenta iiuniereiI>RiviiiT in terra stadia; non aiitem ac- 
riiralisaimum «uiini , (jnem ct r^x^^txov appellnl, Ptole- 
iimeuni, qiii lon;>e recliua, ^ro Cocli gradibua singulis, 
siadia censebat tnntumiiioilo quingcntena. Vel Arlemido- 
riiiii putiuB, ijiii ab ostio Taniiidis giadus latitudinis, in 
iiieridiano Iiiiiipd Ej-atosthenis Alrxandrtno, lerrae liabila» 
.failis tum exploratae initiuiu aiis^icabaiur. ArtemidoruK 
iilteEjtfwa tncomperta^lqiJlisiimBvit, CMe Plinio'. Sic ei 

1) l>liii. .N. H. II. lOS. 
II, 18 8Y4 H. DODWELLI 

noster: Tct &vg) t&v hi^oXciv tov Tav&td^ &yvotltai lis 

Bo^^av, L. I* c* 4. p. 11. Dubia enim erant quae de Tln- 

le retttlerat Pytheas, et Britannia, Saeculo EratosthMii 

et Artemidori. Non item illo qno ipse soribebat Agsthe- 

merus, qni Romanas agnoscit in Britannitf^ietialls legioiMi» 

Proinde ex auctorum suorum sententia| potius quam m 

haec Terba refert Agathehierus. Situm bniug limitis doeet 

Ptolemaeus, cni XXIus Parallelus est gr* Si* 4'. ab Ae* 

quinoctio. Kal yQatpetaLy inquit, dia tSv zov Tavaiioi 

iK^oXiSv, Hoc idem exordium fuisse A||ithemeTO ostei- 

dunt illius verba in hoc ipso, de quo agimus, capite. Sic 

enim habet : Kal ta filv ano tov ^AQrxmyv nroAou liixQi tov 

AQTVtiTiov Tcvxlov xQiamvta koI £§ tfifjfiata xmrta ietlv iot 

Kijta dia x^og. UtadiOL d' slolv ovtoi di0fivQmt ocal d wa d. 

Rotundos numerat a Polo gradus, qui in illam ipsum dHi- 

nunt, quem dixi, Parallelum ostii Tanaidis, pro sitn qnee 

dedi e Ptolemaeo. Inde ergo initium oUvqal^iov pro Ui, 

in quibus versamur, rationibus. Graduum ^tt^,%oIo Aretiei 

numerum sincerum esse vincit, quod illi sradiorum noa^ 

rus adeo accurate respondeat, si nempe septingena gnfi- 

bus singulis assignentur stadia , prp . falsa illa , quam diiii 

veterum sententia« Circulum ergb Ardcieum non fiiie 

aliquem intelligit, pro more receDtiorum ; s^ localem, prt 

suo loci cuiusque situ« Sic enim jn omnibas Meridiui 

gradibus, illum loei Arcticum appellarunt fjstereii^ qaipN- 

prium loci Horizontem attigit, ut docuit magnus Scaliger. 

Proinde ab ostio Tanaidis incipit vera AgajLhuieri o2nJA- 

fiog stadiorum, ut ait, 29000. Hoc autem numero nallie 

esse errorem, probat numerus RomanoH^, cum qao cos- 

fertur, milliarium 3625« Probant etiam pniecedeotift ii 

quibus idem intervallum dicitur fuisse tQi^fiVfflaw 6tadlBiif» 

Xi^icav iXattov. Initium ergo tenemus terrae ofijjefyig 

pro sententia Agathemeri. Finem nondum conetitueBihe 

arbitramur duni aiterum terrae aotxi^rov limitem , pro ciii* 

dem sententia, eruerimus. Initium illins aomqisw ab ipH 

Aequinoctio arcessere videtur Agathemerua, Verba ci 

1) Mhy. Zvvx. IK 6. p. 31. DI8S. Dfi 46ATI1EMERO. 216 

K 

* 

ifi hane senlii^ntiBm faaec sont : 'j4o[x$jta ds itfti nal ra dxo 
t9V ^ J(S7j(isQUi;ov Inl &caSlovg rf. y aQ%rjfv rijg na&^ ^(lag ol- 
KovfiBVfjg vn:oti&sii£&ay Tcad^dxsQ %at aQxtovg ta f^eta tov 
aQxtLxdv sv&icag mixXov^jp. 34. Stadia 8000. (si singulis 
gradibus ^quinge/ia assignentur) ad gradum pertingent Me- 
ridionalis ab Aequinoctio Latifudinis 16<n. 25', qui Parai- 
lelo Slcc MsQOfjg respondet ex adverso quem gradui Lati- 
tudinis Septentrionalis T?. 26, assignat Agathemerus, Pto- 
leniaeus autem in Magno Constr. TS. 27', in Geogr^phia 
auteni gr. 16. 25', si quidem Graeca Erasmi sequamur, 
^uae rectius ho« in loco se habent quam recentiora Bertii. 
Conveniunt enim examussim cum nostro quoque Agathe- 
mero. Cpnveniunt etiam Latina Magini, qui ducem non 
alium agnovit quam Erasmum. Imo ipse quoque Bertius 
L. L c. 10. quamvis gr. Te. 30'. repraes(3ntarit L« L c. 23. 
Hoc enim profecto situ Prastim Promontorium, et Agi- 

* symba Aethiopum, qui limites omnium Meridionalissimi 
habebantur>,^uo8que aiii Tropico Hiberno assignabant, 
statuit auctoT Agathemeri Ptolemaeus. Geogr. L 10* Hoc 
tamen tantummodo discrimine, quod stadia ab Aequinoctio 
8200 eousque numeret Ptolemaeus, quae 8000 tantum- 
modo agnovit Agathemerus, si saltem haec, quae dixi, 

. recte se habj^ant pro vera sententia Agathemeri. Facilis 

autem egt illius queque discriminis ratio« Ea nimirum, 

quod nonieri^dunlaxat rotundi ratioi|pB, habuerit Agathe- 

merus, Ptolemaeus autem, ateuratior, ne quidem minuta 

neglexeiit redundantia, quae, pro praediicto • recentiorum 

calculo, a stadiis ducentis non longe jiscesserint. Hoc 

itaque volebat, ^yisi faik>r, Agatbemerus (si sincera sit il- 

lius hodierna lectio) spatium quoque illud olTCOV^ivfjg Me- 

ridionale ad Prasum Promontorium atque Agisymbae, (pro 

limite etiam arctiori quo fuerat conclusum a Ptolemaeo) 

fide niti sublesta, ut proinde fuerit doLTCi^tp rectius as- 

signandum, et Septentrionalium de Thale, aliorumque ul- 

tra ostium Tanaidis locorum, fahulis accensendum. Cur 

vero suspectos habaerit hos ab Aequinoctio Meridionales 

limites Agathemerus, ratio esse potuit, quod nec Veteri- 

bus innotuissent, nec certo aliquo Astrcmomiae charactere 

18* 


270 H. DODWELLI 

ioBigniti essent. Nihil de illit^trabo. S^d^nee StnibMi 
recentioret usqne ad Marinum, qtii memoria PtqlomaeMi- 
xit recentissima. Inde factam , at qaingeDa tantamnilf 
stadia singulis Coelestis Merid^nalia dftali igradibas ai- 
signarint horum limitum primi inventorea^Plon 4liutem, H 
antiquiores, septingenta. Propterea «dlicat, qood faniie- 
rum Astronomorum |industria et^ peritia molto tom acci- 
*ratior fuerit ars ipsi^TCIeographica. Hoe efgo apatfauo M- 
xritov existimabat Agathemerus, qaodPrbnontorii Begie- 
nisque nominibus contenti, gentium ea l||eli incoleotfam 
uemoriam nullam prodiderint horum litoram primi aav%i- 
tores. Haec ratio erat, cur ab ipso' Aeqainoctio oboufrf- 
Vfig suae extirdiiim arcessiverit Agatbemerao. Qnod oeafi 
gentes Meridio,naIes nullas haberet expIorataK Sie taMS 
intelligendus est, ut, in capite de Paralloiia, ParalMi* 
rum ordinem duxerit ab Aequinoctio. Hoe eirfm veriHi- 
mum est , et pro 'hypothesibuii auctoris roaximi Hippaicli 
ita facienduni docet Strabo ^. Proinde HSpnm^i fidea ii 
eo secutus est Agathemerus. Non tamea- ioro exiatimtf* dum est, olxov^ivijg fines (illius nerope qaam vero 
dit olTtoviiivTjv) ad Aequinoctium usqae protraxiaae Agt 
themerum, Torrida illa erat, quae inter dooa TropcM 
interiacebat, Zona, quam prorsus incultaqp credidma 
Geographi vetustissimi. Postea compertnm navigarif.ptjii^ 
habitari tamen eoae^e potuisse quo patebant itiliera im- 
ritima, nondum credebant veteres. Et tamen parfem hh 
ius Zonae aliquaiii incolis frequentatam didiceronc oeitif 
Agathemero antiquiores. Certe usqne ad Meroero, qma 
prinio suo Climati (qua a Parallelis val|o receaailis CB- 
mata distinguenda censuit) assignavit AgathejMraa* EliiB 
ultra Meroero pertingit stadiorum numems, qno ipse M* 
titur oIk^^^lhov* Nempe a gradu Latitudinia ST poaf gf» 
dus a Poio Arctico 36. Stadia enim 29000 per 700 diviM^ 
pro calculo Veternm, gradus complebait il, et atadb 
praeterea 300, quae fere diniidium gradam faciaat, Air 
diti superioribns Zonae frigidae gradibns bi terrae cvltst 

n Strab. U II. p. J32. DISS. DE AGATHEMERO. ST? 

gradus ad gradum perting«nt a Pold Arctico fi\ geu La- 
titudinis ab Aequatore i~2i. qni gradus est idfra Meroem 
4us, propiusque accedit ad Aequatorem, quo 3*". suum Pa- 
ralieluni statuit Agathenierus. Sed locum nuUum sub illo 
Parallelo ponit is idem Agathemeros ab hominibus habi- 
taium, unde censeri potuerit olKtfii(iog, Sinum autem Ana« 
litiQum eodem Latitudinis gradu statuit Ptolemaens. Nescio 
tanien illumne in animo habuerit Agathenierus , nullo ha- 
bitationis nomine insignem, 

§. 23. De terrae habitabilis fine emendatur explicaturque locus 

Agathemeri. 

Videamus ergo ecqua alia fatione terrae oh/ri6l\ipv li- 
mitem ultimum elicere liceat pro illorum saltem auctorum 
sententia, quos^ sbquitur Agathemerus, rectene illos, &n 
secus, ipse intellexerit Agathemems. Verba illius, quae 
huc spectare existimamus, haec sunt: 'AolzTjta de l6ti Tcal 
tcc dno tov 'l67ifiSQLV0v kcl 6t^8lovg i/, ]J ccQxijv f^g xad' 
i^(iag olxovfiivfig '6noti^h^t%a , xa&djc^ xat aQxtovg ta 
listd tov ^ AQTitiTiov Bvd^BGjg xvxXov. p. 34. Ego autem non 
de Aequinoctio haec, sed de Tropico et quidem Aestiv o 
haec statuisse credo auctores Agathemeri, et proinde pro 
^l0i]fisQLVOv rescribendum TQoniKOv, Sic itaque illos inter- 
pretor, ut post stadia a Syene 8000 finis fuerit ol7crj0l[ioVy 
et nova inde coeperit dolTCtjtog ilii re,f|iondens quae a Polo < 
Arctico arcessita in gradom a Polo 36^ desierit, unde in- 
ierit olitTJOcfiog, Nam in Syene Tropicum Aestivum ipse 
ponit Agathemerus L 8. p. 30. Erat ergo hic Parallelus 
dQx^ olxfj0lfiovy qua calculus processit ab Aequinoctio, ut 
gradus a Polo Arctico 36"^ ^QX'! ^^^^ eiusdem alia, a Polo 
ipso supputantibus* Hic erat Parallelns dtd tijg KLwafiCi}- 
q^oQov^ quam cultam ab hominibos probabat ipsum illud 
Cinnamoni commercium celeberrimum» Hunc {Anstralem 
trjg Kad^ T^(idg olxovfisvrjg limitem agnoscit Strabo *• ''O dh 
rsa)yQd(pogy inquit, smdKOTtsl tavtvjv fiovrjv f^v Ka%f '^^g 
oIkoviisvtjv. Avtri d' dfpoQitjstai 7CSQa6i^ votlcj) fisVy tip dcd 

1) Strab. L. II. p. 132. Mf8 ^. dodwbi«Ij1 'ifi 

« « 

Haeq ille prd gefitentia vetustiariini ^ EratoMh^ius et Hip> 
pATchi* Borealem iUum terrae habiMtaflt tmnuumm ab Ag^ 
themero r^iectora fauise vidimas* AtiaUiilttiii. pleGwaie ns 
eet ear dabiteraaa* Nam a Syene ad MiMrc^^a atadia wh 
mefat ibidem Strabo 6000. Inde autem ad CuumnaMii* 
ram 3000* Nempe in oniversam a Syane mA_ Vimnmmni 
fe#am 8000. E:t qaidem pro aenletttia Bipj^anlfL hli 
manifestam est non aliam Agathemero AiiMia^.anoftaeem h 
illo ipso stadioram octies milliam namero ab AiaatfTo IW 
pieo ad olmi0l(iov finero, novae aatem lEotoi^too exardiMi 
Frastra itaque hanc lectiohem sollicitabat vir aane erafr 
tas« Imo nullam illi namero errorem aobeaae jdoeeatStm» 
bonis alia quae sequuntur, Monet enim, ex.. iiaiieB^ Hie- 
parchi- rationibus, Cinnamomiferae t>&qtfcv iyfvtmm^mitm 
tov ts 'I^fieQLVov Tcal tov &sqwov ' TQO/jumw tov ifava S^ 
f^v^v. Quod sane, pro his, in quibus veraanuiri jmetbk 
aibuS) verissimum est* Nam a Cinnamom^era ad AeeM- 
noctium idem stadia numerat 8800 pro mente Jbinadani Hj». 
parchi. Discrimen illud stadiorum octingentornni ia eams 
erat cur addiderit vocem lyyvtatm. Conveninnt jMirre a» 
bo illi numeri (qui simul iuncti stadia 16800 confieiairt) 
rationibuB eiusdem Hipparchi de Zodiaci obliquitate» Cee- 
ficiunt enim gradus 24, si per septingena triboantnr, ite- 
tondo nempe nuni^rOj ad quem proxime acceaait pro eal* 
culo Hipparchi, qui auctior erat qoam ferrent ratieiiet 
iuniorum* Ne vero aliquem hoc numero errorem aiibesse 
suspicemor, idem facit aliis in locis Strabo. Cinnamomi- 
ferara alibi temperatae plagae finem censet, eoderaque plaat 
agnoscit, quo nos, situ« Sic ille^: JlaXiv d' hcsl v^ Km- 
vaitioyLOtpoQOV ^ lo%atrjy 1l0(isv olKOVfAivtiv xgog iiethjitfiQUaf 
%al xa&' ^lnicaQxov avtov 6 8i avt^g TUCQdUiijXbgy aQxv ^ 
BuxQatov t^g olzovidvTig i6tly xal disxst tov *I<S^iUQm/i 
xsqI dxtaxusxMovg 81 oxtaxoclovg otablovg* Ibidem na- 
meram eundeni exhibet stadiorum 25200 ab hoc tenidae 
Zonae initio ad Parallelnm per Borysthenem, qnem Aga» 

1) L. II. p. 72. diss.de agathemero. 9)f 

ihenierus ad ostiuin Tanaidis. Ibidem nunerat a Bory- 
sthene ad Aequinoctium stadia 34000, Hic item numerus 
reliquis Agathemeri numeris 29000 et 8800 adiunetu» ab» 
solvit stadia 63000 ^ qui integer est numerus totius qua* 
drantis a Polo Arctico ad Aequinoctium, si per gradus 90 
dividantur stadia, ut iam dixi, septingena. Hinc etiam 
manifestnm est in nostrq quoque Agathemero pro rQi>0fw- 
qIovq Tcal jB reponendum tQi6(ivQlovg tcccI p. Et quidemhic 
etiam auctore Hipparcho, ut docet ibidem Strabo^. Idem 
rursus a Syene ad MeroSm stadia censet 6000 a Mero^ ad 
loca ovxan ol7tiiJ6i(ia dia wxvyia stadia 3000, quae etiara 
tribuit Parallelp 8ia r^g KLVvaii(oiioq)6QOV ^ et proinde a 
Syene ad oqovs t^^g olnovfievfig stadia in universum 8000* 
Inde porro ad Aequinoctium stadia^^OO, et proinde a Syene- 
ad Aequinoctium stadia 16800. Haeo certe omnia accura- 
tissime pro sententia Agathemeri. Vix itaque egt cur du- 
bitemus, quin hunc Hipparchi calculum, hoc saltem in loco, 
per omnia secutus fuerit Agathemerus, Unicum enim lo- 
cum opponit Magnus^ Casaubonus, qui tot locis adeo in- 
vicem consentientibus temere opponendus non est. Ibi sci- 
licet a Syene Aestivoque ad MeroSm usque Tropico sta- 
dia recensentur 10000. ^ Accedentibus deinde stadiis a Me- 
roe ad Cinnamomiferam (quae 3000 fuisse diximus) 13000 
omnia fuisse colligit. Inde porro addit spatii inter Tro- 
picos universi partem esse plusquara diuridiam olxi^iSiiiov. 
Quod verum esse non potuit, pro ea, quam Agathemero 
iribuendam ostendimus, sententia, quae a Cinnamomifera 
ad Aequinoctium stadia supputabat non plura 8800* Sed 
vera illa tanta sententiarum discrepantia esse vix potest 
in loco quem itineribus tam pedestribus, quam maritimis 
perviunii agnoscit ipse Strabo» IlXsltal ts yaQ (inquit) xal 
odsvetaL, Innuit niniirum, ni fallor, utriusque viae recep- 
tos fuisse Paraplos receptasque Periodos, sive Itineraria. 
fjtcunque tamen ad Agatfaemeri, in qua versamur, cau- 
sam nibil prorsus facere, satis iam, ut opinor, ostendi- 
nius. Romanis autem haec nostrum debuisse necesse est, 

I) L. II. p. 114. — 2) Strab. L. 11. p. 95. H. DODWEIifil -^ « *'• 

% 
» 1 

qai Romanl mllluiris fbriliafii VeVGltit liatf^-^^uM^ -iii loea »• 
qaiiur« Et vetnitiores , qui sfildia ifejpltegeM» funoe gn» 
dae ambitu aroplectebantur, imitarl eeleM^^^os hodie he- 
bemas , scriptores Romani« Nec satis ooHKfeBdde alivm ^ 
dtts modam, qai septingentoram stadiomm filerit ia ^^ 
ribus terrae babitatae partibus, agnoaeemto) \n poalsrf»* 
ribas aliuni stadidrum tantummodo qnltigmcoHiBU Biii 
sane incomperta erat, etiam vetastloribiis^ B^gio illa Ci^ 
iMfoomifera, quam culti Orbis altimam oofioait Agathei» 
ms, ut iam e Strabone vidimns. Imo SoMMrMii ibl ■•- 
numenta et cippos Inscriptionesque sao ^pio^tie nfiam— 
temp<»e superfuisse refert Strabo^* ^roinde non' eet m 
reeentiorem illum gradus modum, qiii sliidia cdinpliBteti 
tur duntaxat 500, his in locis obtinnisse opSnemtur, chm 
inventorem Posidoninm Philosophum Pompolo- Megiio «e* 
aevum fuisse perhibet idem Strabo'. 

§. 24. Scliaeni modus uuicus hoc Agathemerf Saecuio ii| iwn fsim 

videtur, stadioruin tricenorum , uti etiam Ptolemaei et Blariai it 

.Isidori etiam Characeni, reliqui», ut videtur, antiquatis. 

Porro observatu dignum est, quod Orbis calti Latiti- 
dinem etiaui Schoenis designari. Et quidem uoiua tanton* 
modo generis, stadiorum (ricenorum* Nam in stadiis 29000 
Schoenos numerat istiusmodi paulo plures 900» Verba sant: 
Il%olvoi b\ £x 6ta6lci)v X. illkq^ nXiov IvvBcaio^ioi. p« 3S- 
Dividantur stadia 29000 et Schoeni prodibunt 966» quoran 
singuli stadiis constabunt 30. Debebat hoc, ut et alis 
quoque sua pleraque Scriptoribus , ut videtur, Orientali- 
bus et Parthicis, apud quos Schoenorum usum frequends- 
simum fuisse, in nostro iam observavimus Isidoro* Uaa 
ergo innuit noster Agathemerus, alips quoque in OrieBtt 
receptos fuisse Schoenorum modos, et hunc tamen, qd 
stadia triginta capiebat, olnnium fuisse receptiasimam* Si* 
mile et aliud in Ptolemaeo legimus exemplum, aod Ma- 
rim, qui et coaevus erat Ptoleroaeo, et tamen aetate Pto- 
lemaeo ^ paulo maior. Spatium ille a transitu Eaphmtis 

1) Strab. r^. XVII. p. 790. M 2) Strab. L. II. p. 95. -- 3) ap. 
Ptul. Geogr. L. II. DISS. OE A6ATUEMERO. Sftl 

ad turnm lapideaiii Schoenis conclusit 8769 stadiis autem 
26280« Hoc idem spatium ad Scboeoos duntaxat 8000, 
stadia autem 24000 contraxit ipse Ptoleniaeus ^. Modum 
Schoeni utrobique eundem observavit, quem dixi, stadio- 
rum 30 , ne de lectione aliqua possit esse suspicio. Haec 
Partbici Imperii latitudo erat dum limes illius ab Occi- 
dente esset Euphrates. Nec sane dum lineam illam ean- 
dem persequebatur. Marinus ut terrae cultae Longitudi- 
nem ab Occideote ad Orientem usque designaret; Schoe- 
norum tamen ne uspiam meminit praeterquam in hoc spa- 
tio quo Parthicum Imperium metiebatur. Inde colligimus 
ab Euphrate ad turim lapideam duntaxat in usu fuise Schoe- 
nos. Non item uitra £uphratem versus Occidentera, sed 
nec versus Orienteni ultra turrim lapideam^ Prorsus in- 
utilis fuisset Arti Geographicae, ad gradus Longitudinis 
invicem conferendos, omnis illa spatiorum designatio per 
Schoenos , si quidem alius fuiiiet aliusque Schoeni modus, 
et quidem duplo maior« Nec sane adhibendam fore cre- 
dibile est, his praesertim recentioribus accuratioiibusque 
Marini atque Ptolemaei temporibus, quibus, propter ipsa 
viarum publicarum divertigia, spatia recepta contrahenda 
videbantur, et quide^i intra limites longe, quam si recta 
processissent, arctiores. Maior enim discrepantia futura 
erat in Schoenis quam in viarum illis divertigiis. Sic ergo 
se reni habuisse verisimillimum est in Schoenis Parthicis 
de quibus agit noster Isidorus. Nec sane aliter vel Itine- 
rarii vicem praestare poterant Isidori Mansiones, si tani 
incerti fuis^ent, cum ipse scriberet, quam olim, Schoeni. 
Praesertim, cum ne sefnel quidem Lectorem monuerit Je 
aliqua Schoeni discrepantia. Sed vero, ubi copiosior est 
Schoenorum numerus, ibi de mansionum paucitate monen- 
dum censuit Hac nempe, ut videtur, causa, ut Lector 
intelligeret, nullas ibi fuisse, ubi commode pernoctari 
posset, mansiohes , ut proinde sub ^dio, vel in tentoriis, 
pernoctandum esset. Caeterum ubi frequentes occurrunt 
mansiones, ibi nullam legimus plusquam Schoenorum sex, 

J) Ptol. Geogr. I. 12. H« OO0WELL1 

qaae gcadiu mttiuurit- iter fere diamiini est, qaale deacn- 
bitar a Vegetio, pro hoc Schoeni fliodo> qai stadiis re- 
epotidet 30^ Proelive aatem erat, at ikano potioa modui, 
qaam aliam qaemvis, deligendam ceaserent, ad qnem le- 
liqai omnes redigerentar, cum iam conetaret, neceiae mm 
ut ad anaiti aliqaem certumque modum omaas redige- 
rentur» Erat enim hic Parasangae modas apfid Perw 
antiqaissimas receptissimusqae , at sopra iam in In- 
doro^ probavimus* Imo filiom nuUam fiiiaao* olim do- 
cuit Herodotas^ Eiasdera ergo modi Seboranfli in iUiM 
locum successisse consentaneam erat, qaem ne qoidsn 
apad Aegyptios exemplo caraisse ibidem eTioimaa. Int 
a Pelasio ad Memphim non alium fiiisse receptnm iatstv 
ipse Strabo. In illa nimirnni Aegypti plurte, in qna sedtsi 
Regiam habebant Ptolemaei, urbem nenpe Alexandri- 
nam. Qnis aatem dubitet, quin, cum de eoneerdia agt- 
retur, Regiae Urbis exeii^lo parere oportnerit reliqaii 
Aegypti nonios? Ita se rem habuisse ex alio eidligimi 
exemplo Marini atque Ptolemaei, qoi Sehoenia non aliii 
quam stadiorum tricenorum Orbis habitabilis Liatitadinai 
metiuntur, a Meridie scilicet ad Septentrionem. Haiii 
enim lineae rigor (ut pro Grammaticorum sermone loqos* 
mnr) per Aegyptum, minoremque, quam appellant, Asian 
ducta, ad alterutrius exemplum Schoenis metiendus erat, 
in quibns locum vel praecipuum habebant Schoeni atadie- 
rum tricenorum. Itaque non alios fuisse Sohoenoa arbi- 
tror;, quibus mansiones suas emensus est Isidoms, et rari 
adee exempli tum fuisse alios , vel forte penitaa in desoe- 
tudinem abiisse« Nec puto facile repertum iri aactoren 
Isidoro inniorem, qni alterius modi Schoenos quaai eliaM*' 
num usurpatos memorarit* 

I) De Isid« Characen. §. 12. A r A & H M E P O T 

TOT OPGSINOZ 
Tijg recjyQaq^lccs i7eotvx66BG}v hv l%ito^xi 

BIBAION nPSlTON. 

JT £ $. a. 
Iltqi v^g vmv naJiMiiSv remyQafplas^. 

-^va^lliavdQog , MtkijcioSf dnovCv^g OaAeco^y nQmog hok- 

AGATHEMERI 

ORTHONIS FILII 
Geographiae expositionam in epitome r.edactae 

LIBER PRIMUS. 

C A P U T I. 
De veterum Geographia. 

xlLnaximander Milesius , Thaletis auditor , ; sustinuit omnium 

1) Et hoc lemma est Vendeiini, cae disciplinae addictus, naturam 
de schedii fide repraesentatum. ipsam perscrutari studuit. Neque 
Nani ut modo dixit, prior libei- Thaletis Discipulum, neque eius 
lus in MS. est dii6<paXog, Ten- successorem fuisse' in docenda 
nul. qui ipse scrii^Bit ditetpdXccLOg, philosuphia docuit H. Ritter, v. 
Conf. Holstenii notitiam libro Gruberi et Erschii Encyclopae- 
praemissam, qui Vendelini auc- diam Vol. IV. p. 4. Cf. Diogen. 
toritatem confirmat. Laert. 1. 13. 14. 122. Simpiic. 

2) Anaiimander invenit Gno- in Aristot. phys. fol. 6;<de coe- 
monemetSphaeram, Plin. iib.^Vll. lo fol. 151. Suidas s. v. Strabo I. 
56 [57. 78.] in Astrologia, fet sta- p. 7. Post Pherecydem primus 
tuit, teste Theone Smyrnaeo: fuit Anaximander, qui oratione 
terram in sublimi pendentem, soluta in describenda natura usus 
[Diog^ne] Laertio: Manere me- est, Themist. or. 20. Itaque Pli- 
dio loco , centri instar constitu- nius eum appellat Milesium Phy- 
tam circa mundi medium. Prae- sicum, II. 81: cf. II. 78. XVIll. 
dixit et Lacedaemoniis terrae 57. — Notitiam, quam Tennu- 
motum [Cic. de div. I. 50. Plln. lius proposuit ex Thcone Smyr- 
hist. nat. II. 81,]. Tennul. naeo, non invenies in eiusdem 
Anaximander, philosophiae ioni- libro , qui solus editus prostat. 284 ArASHMEPOT 

primus situm orbis terrarum in tabiiki pingere: Post quea Ut- 

Fortas^e est Theonis Smym. li- Brdglobi»*' dleit; «ed errsM 

ber nBQl dcTQOvo/ilag, qui adhuc videtury et irerbtun lllad petie 

ioeditus latet in Bibi. Scorialensi» ad feteriuit astrologiam esss n- 

et Parisiis seryatur in Bibl. Re- ferendum , si enntmm -Plinii 0k 

gia. Hunc libellum transcripsit nat. XVIIL 57) .Terbe baec: Oc- 

lanus Bake, V. Cl. V. de Gel- casum matatiiiuni' Veiifilisna 

deri Prolegom. ad Theonem Hesiodos tnkm liidui qoo^ ut 

Smyrn. p. XXXV sqq. In hoc mine exsta^ AatpmlOffi*) tradiA 

enim libro citantur Adrasti et fieri, quum M^lnoctlam m- 

Piatonis, rarius Eratosthenis, Ar- tumni conficeAetnr : Tiudes fta^ 

chimedis et DieaearcM nomina; timo qainto dltf ab ateqaiae«b 

deinde integri trium poetarum Anaximander TigesiBO oiss: 

Alexandri Aetoli» Ibyci et Arati Euctemon XLVIll. Deiode * 

yersiculi exhibentur; nec deest loco (II. 6): CSrealonuDl qetfN 

Py thagorae , Hipparchi , utrius- coeii ratio in terrae meatisM 

que commentatoris in Aristote- aptius dicetar, quaado ad csa 

lem , nempe Eudoxi et Calippi, tota pertinet, Sigalferl OMde li- 

porro ipsius Aristotelis, Menedi^ yentionibus.aoa diliftie. Obiif^ 

mi , Derbyliidis , Eudemi , Oinac tatem eius intislleiliBse, Irae «^ 

pidis, Thaletis, Anaximandri, rerum fores apemiaeey AaazlMfr 

Anaximenis*, Thrasyili commemo- der Mil^as traditor' |HriBHb 

ratio. Totus liber exit in rela- Olympiade Qainquaaeeim octt^ 

.tione sententiarum Sereni philo- ya. Signa deiaae la eo Cise* 

sophi. Ceterum liber triginta et stratus, et prima Arietie ae 8i- 

duobus capitibus absolvitur. llti- gittarii. Sphaeram Ipeam aili 

nam Bacliius hunc iibrum Theo- multo Atlas. Nunc relicto onnrfi 

nis edat ! ipsius corpore, reliqoa iater esc' 

1) Eadem testatur in vita eius lum terrasque tractentur. 8i 

[Diogenes] Laertius [II. I:] y^g his colligo , astronomlae ratl^ 

%al S'ttXdcci]g nsQifiETQOv nQtoTog nem in de^cribenda Tel defia* 

iyQOffs [. dXXd Tutl oqxxlQav xara- genda terra reapexlaae Aaaii* 

BtnLevaos]» Atqui Homerus, ut mandrum. Itaqae Uekertl sca- 

nuliam Philosophiae partem in- tentiae adsSntiri neqaeo» fOi* 

tactam reliquerat, teste Strabone in libro: Unteraachanaen iMr 

[I. p. 7] de Geographia disputa- die Geographie dea UeketntM 

vit ante Anaiimandrum ; sed aliud und Damastes. Weialar. 1811^ 

agens; praeterea nullas mappas p. 28 de Anaximandri iMaglai 

Geographicas pinxit, ut Anaxi- terrae proposuit» diceaa: »& 

mander. Tennul. qui Strabo- war aucti, so weit anaeie llad^ 

nis notitiam, quam apud illum richten reichen, der erate aatar 

de Homero I. I. legimus , non den Griechen , weicber dle Brdi 

recte intellexit. Homerus enim auf einer Flfiche blldlick da^ 

non de Geographia disputayit in stellte. Seine Aaaichtea 

singulari libro, sed Strabo ad mochten jedoch nlchtaebr 

poetae carmioa respicit, ubi mul- von dem abweichen, was 

tae regiones et populi appellantur. die Homerische Qeogra> 

Groskurdius in notis, quae ad phiegab; daher aach Stfali 

versionem Strabonis libri gernia- den lonischen Sfinaer erheht» la* 

nicam addidit, oqialQav esse „ein dem er angiebt (l« 1. Diog. Laefft BIBAIONA. 285 

rcclog 6 Mi^XiqCiog, ctvqQ Ttokvnkavrig , SiTiKQipcaCBv , Sors {^av 
(icc6d"fjvai ro TtQolyfia^, ^EXXaviTiog yccQ Aiopiog ctvriQ TcoXvt' 

arcoQ aTcXaGrcog^ naQidcDKS ti}v tcroQlav, 

cataeus Milesius , vir multae peregrinationis , idem argumentum 
tam accurate tractavit> ut in admirationcm venerit. Nam Hel- 
lanicus Lesbius, vir doctissimus, sine tabula historiam tra- 
didit. 

1. l. Eustath. ad Dionys.): „ihm coelo fol. I26).<* — Ceterum ex 

waren so treffliche Manner und Plinii loco h. nat. IV. 20 non 

so ausgezeichnete Philosophen teniere fortasse colUges, si di* 

gefolgt, wie Anaximander in sei- cas, Anaximandrum tabnlae suae 

ner Welttafel, und Uelcataeus in geographicae addidisse notitiam 

seiner Beschreibung , was auch terraruni rerbis descriptani. Pift 

seibst Eratosthenes zugeben miis- nius enim clicit, Anaximandrum- 

se." Anaxinianders Zeitgenosse Cretae insulae nomen ab Hespe- 

Pherekyd«s wich darin besonders ridis filia derivasse. 
von ihni ab, dass er den Okea- 

nos nicht mehr fiir einen Strom, Z) De Hecataeo conf. Strab. I. 

sondern fur ein Meer erklarte. p. 'Tf qui idem fere ac Agathe- 

(Schoi. ad Apoilon. Rhod. IV. mer dicit. Creuzerus V. CJ. i. 1. 

1396. Athen. XI, 6}.*' Strabo non eandem rem tractavit, et Kiau- 

dicit, Anaximandrum et tHeca- senius ad Hecataei fragmenta 

taeum secutos esse Homerum re, p. 13 haec disputavit: ff IlsQl^Sog 

sed dicit, potius tempore eum se- yrjgf Descriptio orbis terrarum, 

cutos esse. Conf. Strab* H. p. 78 etiani TtSQLTJyTjcig vocata, duos 

et p. 68, ubi de tabulis vetustis continebat libros, quorum prior, 

{ol aQxcciot nCvaneg) agit, quas nsQf^yriaig Evgconrjgy omnes, quae 

Eratosthenes correxit. — Creu- Hecataeo innotuerant, Europae 

zer ad: Historicorum Graecorum regiones et popuios cum omnibus 

antiq. fragmenta p. 10. haec di- maris Aegaei insuJis praeter pau- 

cit: „Ad illud iv nivccnt yQd^ipai casquasdaniAsiaelitoretamprope 

laudat Abrah. Gronovius in no- adiacentes, ut ab eius descrip- 

tis mscr. (adscriptis margini ex- tione divelli uon possent, exhi- 

empii Geographicorum antiq., bebaty alter A s i a m cum Aegypto 

quo ego utor) hunc Luciani lo« et Libya. Borealem enim orbis 

cum Contempl. noXstg xal 6q>q iv terrarum partem communi Euro- 

YQacpalg oQav, Quod Propertius ropae nomine designavit scriptor, 

IV. 3, 35 sic declarat: pictos australem Asiam dixit: fines utri- 

ediscere mundos.'' H. Ritter de usque statuens in Caucasio iugo, 

Anaximandri philosophiae doc- ui|rai quod Persarum ditio, quae 

trina 1. I. haecdocet: „DieErde omnem comprehendebat Asiam 

scheint er sich walzenformig ge- praeter Libyae partem occiden- 

dacht zu haben (Plutarch. apud talem et australem, non pertine- 

Euseb. praepar. evang. 1. S; Dio- bat.<< et p. 17, sq. de Hecataei 

gen. Laert. IL 1): in der Mitte ratione, quam in describenda ter- 

[der Himmelskugel] ruhig schwe- ra secutus est, haec: „Populum 

bend wird sie durch den gleich- primo commemorabat, id quidem 

massigen Abstand [von dem um- locutione admodum simplici — 

schliessenden Himnielgewolbe] deinde urbes, aeque simpliciter 

gehalten (Aristot. de coelo 2, 13. — interdum breviter addit, ex 

Plin. h. nat. II. 44. Simpl. de quatyam gente oriundi sint inco- SM AFAeHMEPOT 

lae — passim breyem de histo- SaXoil yvfw6xu y wrff i ^ cy «ol m- 

flia urbis notam spargit — eth- Xlvri»^ iml 'JEicirraib9 voir Jlifii|- 

nicum ciTium cuiusque urbis vo- Gtov; tov ftkv ovv, inSinlveu ^qm- 

cabulum saepissime yidetur vel xov yBwfi^i&paiov ntfvmui* t9v H 

directo addidisse, vel eo in de- ^EnaTalov wxzalinBXv yQafi^t m- 

scriptione urbis usus esse — sae- crovfujw hUvw elvmi^ ht vqc IJ^ 

pius etiam principem urbis deum Irjg uvrov yifotp^s. Ingenian opt- 

commemoravit — semper fere ris Hecataei^ respici^ntM geaii- 

operam dedit, ut originem yel num esse iudicabant, qiionni 

conditorem urbis cognosceret at- auctoritate nisus eat StnbOy fk 

que annotaret.'' Sed Callimachus recte sine dubto iudicabant. He* 

(apudAthenaeum. L. 11. 27, p.70. rodotus quide^i (V. }§> Hmp 

conf. IX. p. 410) et Arrianus (de taeum Milofium emMPenioral^ ni 

exped. Aley. V. 6, 7) suspicati nihU de eiusdm» M«la t^ogi; 

suaty opus Hecataei geographi^ dicit* Creu^enia L !• p. t hm 

eam non ^enuinum esse, sed dicit: »>.lfaee EratpetWenla li li* 

Ctrabo cum NEratosthene aliisque gas , crlodiderie tolaia orbit t» 

(Ste^h. Byz. Strabo Xll. p. 550) rarum deseriptionew ezhiWM 

idem ei tribUebant. V. Uckerti Heeataeum . . . » ataae Bratoithi' 

disquisitionem huius rei accura- nem solum attj|i#ndiini esee fn- 

tissimam , quam Klausenius in- bare studet ^ewim BAte. de VMr 

spicere neglexit, 1. 1. pag. 5' et cad. des loser. T. VI. p. M; 

p. 12 sqq., tamen de Hecataei qui etiam Affatlientiefi ittdMni 

tabula , in qua terrae imago in- hoc nomine muperat • . . • !!■• 

cita fuit, conf. Uclcertum 1. 1. nertGeogr.meaetnMa.VeLL 

p. 13, Creuzerum 1.' ]. p. 10 in- p. U tribuit lieQataaQ eaai mm- 

prliMsque F. Osannum in ephem«: datam tabulam ab AaasineBdre 

Zeitschrift fiir die Aiterthums- conditam, tum4eaoHptioBeaielei> 

wissenschaft a. 1889, no. 8, ubi dem verbis compreheQaani. Mtc 

Y. Cl. optimeque meritus de lit- ego dubitandum ceiueo» quie ti 

teris editionem tiecataei fragmen- utrumque tribveadiiiii aity si Apr 

torum recensuit, quae collegit themeri quidem aequaria seatee- 

Klausenius» Circa Olynip. LXX. tiam.'< Admodum breviter Klie- 

l (= 500 ante Chr.) Aristagoras senius haec dicit p. 3ft sq.s i»Ak 

Milesius, auctore Herodoto V.49, ipso Hecataeo talem coafectaa 

tabulam aeri incisam, in qua esse tabulam non directo timdi- 

Asia descripta fuit, secum porta- tur, sed primo ab Anaxlaiaedie 

▼it, cuni Spartam veniret. For- hoc esse susceptum. dieque ak 

tasse iila tabula ad Hecataei ta- Anaximandro hoDorem illeai ah- 

bulam terrae adornata erat, quod rogabimus, id tamen needei de> 

etiam Dahlmannio (in libro: He- bium esse potest, qiiin coent- 

rodot etc. pag. 114) Tisum est. tudine uterque iunctue fuerit et 

Transscribo huc Strabonis locuni hac Anaximandri tabala uiaa A 

I. p. 7, ubi iile Eratosthenem ini- Hecataeus, looos a eeee epecto- 

pugnavit; dicens: 'AXXocnQog^Ega- tos in ea consigoaverit totneMM 

toa&iwj fihf ccv^ig i^ovfisv Sia hoc opus in hbro descripaenl: 

nXsiovmv iv olg xal tcsqI tov idemque postea Ariatagorae tie» 

noiTrcov ndXiv iaxai Xoyog, Nvvl diderit, qui talem I^acedaeae' 

dl OTt fiiv "Ofirjgog Tfjg yt(oyga- niis taliulam oatendit, ia ce iil 

ipiag ^g^sv, dgTisiTm toi Xsx^ivTa. consiiio insignem fuieee Uece* 

iavsQoi dl xal ol inaKoXov^- taeum scimus.'^ Sed quo^ ad tip 

cavTsg avT^ dvSgsg dlLoXovoh ^ccl bulam ab Uecataeo enMadeM 

oinsZot. ipiXoaotpiag ' tov Tovg tcqoo- pertinet, iudicat F. Oaaaaao» Vir 

Tovg fu&' '^OfvriQov, Bvo tprjaiv antiquitatis rerum per"* * 

•EQttToad^ivrig ' Ava^ifucvdQOv ts, 1. 1. no. 8 sic : ,, Ueber BIBAIONA. 289 

Elrct Aafkicrtig 6' HtyuBvg ^ ra nXetara ^ ix rc5v ^EKcircilov 

Deinde Damastes Sigeeus, qui plurima ex Hecataeo de- 

erklart sich weder Creuzer noch tabulam historiae, quam con- 

Klausen nSlher, obwohl es der scripsit. Aliam interpretationem 

Miihe werth ist , darnach weiter statuit Stallbaumius, V. Cl., quam 

zu fragen. Jetzt nur die Ver- mecum communicavit. Sententia 

muthung,. dass dies nichts an- eius haec est: Agathemer Hella- 

ders als eben der in Fragmen- nicum fontem esse dicit, ex qua 

ten auf uns, gekommene, in Hede narrationem de Hecataei tabula 

stehende Periodos der Erde sei, hauserit. Q,uare unXcicroag nosiroi 

welcher als Crklarungsschrift zu unumwunden interpretatus est. 

jener yerbesserten £rdtafel an- Tennulius vertebat: quanquam 

gesehen werden konnte, eigent- alias doctissimus, minus concin- 

lich aber die Hauptsache selbst ne ista tradidit; Gronovius of- 

war, welche zu besserer Ueber' tem:.quanquam doctissimus, abs- 

sicht von jener Erdtafel beglei- que colore et tabula ista tradidit. 

tet war.'< Aristagorae tabulam 4) In MS. erat KjiriBvg. Ktr- 

eandem esse , quam Hecataeus risvg coniecit et Vendelinus. Kl- 

confecerit, iam Abr. Gronovius rLov ut scribit Ptolemaeus, est 

(in disp. ad Kabr. Bibl. graec. civitas Cypri^ vicina Amathunti, 

Vol. IV. p. 615 sqq. ed. Harles.) maximorum virorum patria. Stra- 

suspicatus est. Qi^a in re assen- bo lib. XIV. locutus de hoc Ci- 

tientem deinde nactus ct Virum tio : "Ejjjft Sh ItfASva 7iXsusr6v^4v' 

«ruditissimum Saintecroix Exa- rsv&iv iari Zijvcov rs 6 rijgWUQC- 

men crit. des hist. d'Alexandre %iig alQiasmg ugxnyirrigt %al AicoX' 

p. 662 ed. alt. Hecataei tabulam Xcoviog largog. iJrbs ea portum 

emendasse dicitur Dicacarchus habet, qui claudi potest. Haec 

philosophus peripateticus, V. Dod- patria fuit Zenonis, Stoicorum 

wellium de Dicaearchus §. 6. V. Principis et Apollonii Medici. 

Cic. epp. ad Attic. VI. 2, qui Est et Citium oppidum Macedo- 

Dicaearchi tabulas distincte com- niae, ut observavit d TcoXirtyuO' 

memorat. rarog Menagius in amoenit. lur. 

3) 'AnXdoroig icagiScmiS, Ita ut cap. 13. Verum ab utroque to- 

vides, putavi interpretandum il- cabulo lenit non Kimo^gy sed 

lud adverbium, quod ab alio: Kirisvg, Stephanus hic mutiius 

minus concinne, ab alio: citra nihil nos iuvat: Suidae autem 

fucum uUum aut figmentum red- legitur ZiyLsvg^ et Hellanici an<- 

di videbam. Agit enim de orbe tiqui (quem ab Hellanico Gram- 

per tabulas exhibendo, quod duo matico Ptolemaei Aristarchei 

priores fecisse ait; hunc postre- praeceptore distinxit ignoratus 

mum non lineis per tabulas ductis, suis temporibus loannes lonsius) 

sed sine illissitumorbis scribendo auditor asseritur Herodoto evy- 

monstravit. Gronor. Verbum %QOvog, Dionysius Halicarn. lib. 

aTEXaffrcogsimpliciter significathoc de Thucyd. Charact. vocat quo- 

loco : ohneBild, i. e. ohneErdbild, que Ziyiia, et tradit ante tem- 

Agathemer tacite Hellanicum cum pora Peloponnesiaca yixisse cum 

Hecataeo comparat, sive ad He- Xenomede Chio, et Xantho Ly* 

cataeum aliosque antiquiores vi- do. Ergo natus est in Troadis 

ros respicit, qui tabulam terrae promontono, ut Vossius divinus 

facerunt; quare dicit Agathemer, in Hist. Graec. notavit ex Rufo 

Hecataeum huc non pertinere, Avieno : Quin et Damastes nobili 

nuUam enim addidit terrarum natus Sige. Tennul. Vulgo 6 A r A e H M E PO T 

io^ot^ «cai ofUot xivlg r^g yrjg nBQioiovg xal nBQtnkwg hcQOf- 
IMneicavto 

scripsit, circumnaviffationem composutt Mox Democritiia et Esd** 
xus aliique nonnulu tei^rae circuitiones ac etrcujnioarigatioBei 
composuenint. 

* 

Ktmti}g. Creuzer (Histor. graec. constantem composuit. V. noi vi 

fragm. p. 9) aoctoritate Grono- Marciannm et MMllppain p. 198. 

rii commotus scripsit SiyHsvg. Hiic spectant proxliM -&tw»Oilt 

€f. quoque Uckertum 1. 1. p. 26. locus I. p. 1 : v% yo<fi |iluilrf ysi 

Oamastes 'Sigeensis non est con- nQayfmTetag stirc» MftAanr ijlaf 

iindendos cum alio Damaste, Hlifiv vtva, nal t^ ysaiHtc^csj^ 

qui Democriti frater erat. Da- rjv vvv fcpowiiful^a iMnuMni^ 

mastes fons fuit, ex quo Hella- "Ott jfov 'vopbiiofu» y ht vtaXtSf 

nicns hausit. Steph. Byz. ^s. v. BiiXov, Ot r» ^c^^ n^xo^ ^«Mf 

^TnsofidQSOi Damastis opus nsgl eavrsg avv^g a^ao9vif voioim 

^&viSv appellat. xtvsg ^niiQ^av^OmQig ts-jmkI *Jt0t 

5) tot in edidit Tennulius. Gro- ^lfiavSoog 6 MiImioq, ]uvl^!BMt- 

novius haec: „va nlsZcta, Sic ratog o noUzfig aSunly tui^mg ud 

supplevi ex MS. quum male po- ^QaToo&svrjg-miol* nak ^inAtQt 

st edps esset omissum.*' vog Ss, wxl £vd6£o9, tutk ^amr 

^f^IIsQlnkovv* Suidas tradit apj^og, nai '^Etpogog , . futk iUm 

euin scripsisse gentium et urbium nXslovg ' ht dh ol /wr« vwSuH 

catalogum (quod opus citatur a 'EQOTOC&ivrig xi noA HohSptogf wA 

Valer. Max. lib. Vlil. 13) de re- Jloostdmvtog^ SvdQ^ ^UdeofSc 

bus etiam in Graecia gestis, de Oeinde etiam Eustathii locns ad 

parentibus et maioribus eorum, Dionysium Perieg. init. , uhi di- 

2ui ad Troiani inilitarunt, libros citur haec: IIqo oi yB vov IpfO* 

uos; de Poetis ac Sophistis et dlCya tfot nQO^stiov xivd^ d$ iv 

alia multa. Mirum est a Stra- rip/ xs xov Jtowolov d td t h t » 

bone lib. 1« carpi Eratosthenem, naoadsC^ofiiv 60t,'%al xo r^g «19^ 

quod Oamastae autoritate nita- Tfyrjasoag inQdyfta osfi/vwovftev wd 

tur, cum ipse Strabo lib. XII 1. yvmotfiov oaqfrjvtovftsvj %al rl ft^ 

[p. 583] Plutarchus in Camillo, ccvt^ Svvaxat naQaon^gu^, tig 

Piinius lib. Vll* 56. Dionysius ds 97 v^g ysmyQatpiag mail^wm^ 

Hal. lib. I. Oamastem hunc in r/g Sh av 17 vi}g ronpoyf ceq^flee fm^ 

testimonium adducant. Tennul. kriotgy vmI sht oh &kko oqo toi 

7) Abderita fuit Oemocritus. ^Qyov %alQtov* ootploatTO d* S» 
Conf. Hippocratis epistolas, A. ng ro tu' csfiva v^g neQtfjfiinm 
Gell. X. n, Steph. Byz. s. v. ''A§' iv koyca &i^a%sl ^rgtOQm m t t^ e v 

3Qa^ . , , hi TavTTjg yaQ xal z/iy- owxt vrjv vn ovQavov iamsQiyQii' 

KQtTog ioTtv 6 (ptkoaotpog. Cf. q)stv Totg fthf iv naQOtfUagg laii|- 

K. F. HeiTnanni Versuch eiiier oaotv mg dSvvccvov HatamQOfl^ 

urkundl. Geschichte voii Abdera vat nsnlavsvTaf voig di y» «o- 

in epheni. schol. univ. seot. il. qnaTSvaaftivotg vrfv nsQtrjyr^iv sk 

no. 63. Auctore Oiogene liaer- nfidyfta TSTokftrjvat j *al mg ovs 

tio IX. . . . alii Oemocritum Mi- ddvvccTOv dnshrjksyitvat ^ muua^ 

lesium esse dicehant votg tr^v naQOtftiav^ iml vcfMMVj 

8) Eudoxus librum al nsQtodot ftsvoig t^ ddvvdtqi dvvaM»»* % 
sive ij y^( nrc^/o^osetmultis libris yaQ ovTm fuuQOv memo a j mmt v^ BIBAIONA. , MO 

Oi (liv ovv Tcctlaiol Trjv olxovfiivfiv SyQag^ov ^TQoyyvkfiVf 
^isr^v dl Ktlo^tti^ ri)v ''EAAcedtt, xai xwvxriq ^Bkg>ovQy rov Sfi' 
g)ak6v * ^ ya^ ?xf tv r^j y^j. IlQcoTog dh Atnion^iTog nokvnH- 
Qog dwQQ avvsldBv^^, ort TtQOfiriKfig iOTlv r^ yVy ^f^^oAtov ro 
fi^^Kog Tov TvkaTOvg ^^ovaa. Hvvyvsas TOVT(p nul AimtlaQiog 
6 IlEQmaTriTMog^^, EvSo^og^^ ds ro firjicog Sinkovv tov 
TtkaTOvg' 6 8s ^EQaToad-ivrig nkstov tov dmkov*^^. KQaTfig ds 

Veteres ergo orbem habitabilem effigiarunt rotundum, mediam 
vero sitam esse Graeciam, et eins Deiphos; obtinere enim um- 
bilicum^^terrarum. Sed Democritus, cuius miilta scientiae ex- 
perimeiYt% exstant, primus aflPirmaTit terram esse obiongam, ita 
ut longit«do ad iatitudinem habeat rationem sesquialteram. €ui 
sententiaic etiam Dicaearchus Peripateticus accessit. Eudoxua 
autem dixit Longitudinem ad iatitudineni esse in ratione dupla ; 
sed Eratosthenes in majore quum dupla. Cratesjsemicirculo as- )ccur- oaoi T^v tijg oiTiovfiivTjg TtLvano- iussisseque, ut illae recta et e 

ygacplav (iefieXBTi]-iia6t.v , owxtaioi dianietro conTolarent. lllae igi- 

nov Taxa tlvI dtaavijfiaTi t^ tur cum in Delphos sibi occur- 

dnsLQOva nBQiitXBiaavTsg , xorl ro rissent> docuerunt lovem».. 

roi; naTct yijv nXi^goofiarog -dnsgi' phos esse umbilicuni terrae.1 

XrnTov ininido) PQaxvTdteo nal rip. Orest. 331; lon. 5. 463. ^ 

ovzoa fiiyLgob laaTaTcp ifinsgiygd- phocl. Oedip. tyr. 488. Teniiul. 
tpaVTsg' ov 8^ ToXfirjfiaTog xarcf^- II) avv^dsv Tennul. recepit, 

iat filv laTOQTjTai Ava^ifiavdQogy atc^ue. annutavit : ,,ln MS. legeba- 

Exaratog 8s fiST avTov TJj avTJj tur awsldsv, Quod tolerari non 

ToXfjLTi inL^aXslv, fiSTu ds JrjfioTiQL- potest.^* Ketinui vocem in MS8. 

Tog fiad^TSvadfisvog GdXrjTL, nal exstanteih, cui ricina sunt avvy- 

TiTaQTog JB)vdo|og.k ^ Scholia &d dsv vel avvfj%sv, sed nulla mu- 

Dionysium PerieK. init. praebent tandi necessitas. Gronov. De 

haec: Tivsg ng&csQOv iv nivam Democrito conf. Aristot. de coe- 

TTjv oliiovfLivrjv iygailHXV' ngcjTog lo II. 13$ meteor. II. 7. Euseb. 

'AvakifcavSgog' SsvTsgog MlXtj' praep. evang. XV. 56. Schoi« ad 

OLog E%aTaLog' TgiTog drjfiOKQiTog Apolion. Khod. IV. 269. Phitarch. 

&aXov fia^rjTT]g' rsWprog EvSo- de placit. philos. 111« 10. 13. Se- 

^og. ovTOi ol fihv aTQoyyvXosid'^ nec. nat. quaestt. VII. 3. Macrob. 

§yQatl)aVy JrjfionQiTog nQOfii/jwrj, in sonin. Scip. I. 19. V. Uckerti 

KgdTrjg mLLnvv.XLOv Tgans- librum: Geographie d. Griechen 

iosLdrj ' aXXoi 6h svqoslS'^* ii. Rdmer. Vol, 1. P. II. p. 27. 37. 

9) Vulgo fiiarjv 6irjysta&at, Gro- 213 inprimisque p. 99 sq. 
novius auteni dicit: „ Legendum 12, Vid. Osanni V. doct. Kei- 

opinor fiiarjv 81 nsZa&aL , quum trage zur Litteratur Vol. jl. 
\n vulgato nulla sit sententia.'* 13) Cfr. L. Idelerum de Eu- 

lU) Piutarcho et Claudiano te- doxo in Abhandll. der Beriin. 

stibus veteres finxerunt, lovem, Akad. edit. a. 1831 et 1832, pag. 

cum esset medium et umbilicum 189 sqq. et 49 sqq. et Uckertum 

terrae deprensurus, duas aquilas Geogr. Vol I. P. II. p. 112 sqq. 

paris velocitatis emisisse, aiteram ^ 218. 
ab oriente, alteram ab occidente, 14) De Eratosthene v. Uck«>r- 

II. 10 «M ArASHMEPOT 

t 

nocBitnviog dh 6 Ikmifiog \ag>Bv9ovo[' S]Bi8fj buA iit§conUno¥ 
ani Notov Btf Boi^aVf arBvrjv nffog lo xal ivow mr n^ 
EvQOV d' oiibolag nkatvreQa nqog tiJv *Iv8t%iqv *. 

"^Oqoi rjnBlQmv EvQmni^g ftei/ %a\ Aipvfig €tt 'B^fmdiov; 
OT^hn' AiPvi^g 8h nal ^Aalag S NBtkogf ot 8i 'Io^(k6v xov aid 
SttQ^wvlSog ^ kliivrig xai ^AQafiiov noknov. ^AoUtg ih %ol £v- 
Qtonfjg ol filv aQxaloi (kiyovai) Oaaiv^ nova(iov %al rov fo^ 

simulaTit: Hipparchus similem mensae: alii oaadae beUoiBae, 
Posidonius Stoicus fundae tradidit , cuius media latitado lA Autrt 
in Boream pateat, angustior pars circa orientem et «hieideatca 
procedat, sic tamen ut iatior sit, qua India pertinet ad Euiib. 
Termini continentium sunt: Europae quidem atque Africai 
columnae Herculis: Africae et Asiae Kilus, Tel, at alii roloit, 
Isthmus ille a palude Sarbonide et sinu Arabieo: Aaiae Tero cc 
Europae terminum antiqui dixerunt Phasin fluviam, et lathmiB* 

'tum I. I. Vol. I. P. 1. p. 136 sqq. isthmus est terminas Africae fk 

P«^l. p. 133 sqq. 192 sqq. 219 Asiae, certe dnus Arabicos mn 

s^qi et Gf. Bernhardy Gratosthe- omnis debebitur Aaiae , sed 

niiHi. Berol. 1822, 8. parte Africac redet. Tennal. 

iK\ rk iM- k it I -^ ^"* hic SsQPtovldog legendum» st 

15) De Hipparcho y. Uckertum apud Dionysium Perie|. 353, wt 

'• Vol. 1. P. I. p. 148 P. 11. iiiic ZaQpa^vLBog r^nendu» 

p. 46 sqq. 136 sq. 163. 193. Uuds. • 

nysius Perieg. [7]. Huds. Rob. ») Inepti librarii oiiiiserant li- 

Stephanus conexit eUvia, quod X?:"^^'' ?" Vi.?^-'^''.!.!"!!?''^ 

plerique codd. praebent. V etiam ^Z^l' ?/ ^. .imibtudiae- 

EustSth. ad Honi. lliad. p. 690. Pf^v^^^T^^"' J "" ""k" '• " ^l 

Strab. 11. p. 98. 102. De Posi- ^®"^^""? ^«^/T hjcc; Quare Tetf- 

donio, Eratosthene, Hipparcho res, et in his Herodotui et As- 

aliisque ronf. Letroinii disquisi- '^*!^*^*^/'!?'; ^^K^T''^** **"^ 

tionem germanice per me reddi- «"nj.jtatuerlnt Phwin, ratfone» 

tam: Ueber die Erdmessungen ^eddit Procopius IV. hi.t. Gotk 

der alexandrin. Mathematiter, ^"*®, ""^*!^, Sl"!. «!«&»»» J^i^" 

una cum Leiewelii libro de Py- P^**®'» ""* *^***^* J" ««pt"^o- 

theaeditamUps. I838,p. 79sqq. "*"\ assu^-geret ultra; rradn* 

etLelewelii librum ipium pag. q^adragesimum quintam j l^retn. 

66 sqq. et Uckertum l. I. Vol. I. 5"*®!" Gaditanum in meridie* 

P. II. p. 204 sqq. - Ad verbum deprimeretur ad gradum trigesi- 

areviJtradnotayrtHudsonus: Hoc m"ni seitum. Tennul. De tn- 

firmat lecti^em Codd. MSS. bus continentibus t. UckerU dli^ 

Dionysii , quT v. 6. pro B^QvriQrj ^««^'«"««n *• *• «J «>»'. M«^' 

habcnt Siviigm ^ ^ ^'^ periplum pag. 57 tqq. ed. noetr. 

^, ^ ' et Dionys. Per. 7 tqq. , ad e«» 

2) Ptolemaeus et Piinius vo- Eustathium. 
cant Sirbonem. Si autem iste BIBAIONA, Ml 

KaSTtiag 'la^fiov^ rov o^ro £igpm^. ot dl vateifov vffcore^oi 
Mamxiv klfivfiv nuu TivaCv wnafjLOv, 

^EvLkr^^aav il "Hmiqoi annqol nveg ovam di' Syvouxv, 
jiaia 6s ano xov aoaov slvai ^ rolg aii JSiJ^oSm;^ amovai xai 
m^fj, xal vrjaoig aTi%ri86v KBtfiivaig, dv Ev§oiay"Av8Qog, T^- 
vog, MvKOvogf ^I%aQia, Zd^og, Mvnakri^, ''H 8i EvQcinri 
dno xov EvQOv (ovo(iia9fi ^ . Ai^vi^ vtp ''Ekl^vmv ^ ayvfo- 
avog ndw dni 8h S^ovg imaiqfiov ^owmdSg (dvofida^aav 
[4] kiovTsg *. *SlKBav6g 8s 8im to tiniaog dvvsiv xvicka r^v y^v*. 

qui a Sarbo ad mare Caspium extenditur; postea autem reeen- 
tiores Maeotidem paiudeni et fluvium Tanain. 

Continentes autem appellanturj(Graeca voce) quasi infinitae, 
ob ignorationem. Asia dicta est ab Saaov^ quod propinqua sit 
ex Luropa in iliam euntibus, sive terrestri itinere, siye navali 
secundum insulas ordine sitas, quales sunt Euboea, Andros, 
Tenos, Mvconos, Icaria, Samos, Mjcale. Europa dicta est ab 
Euro. Ljbia Graecis plane iatebat, sed a populo nobili intar 
Phoenices, et signifiGat Ieones« Oceanus dictus ab aestuum ter- 
ras undique pulsantium ooncitatione. ^ 4) Tov dno 2aQp(6. Mirilica ^) Uic non est Mons, sA in- 
Isthmi descriptio, quasi unus ille sula, ut et apud Piin. V. 3i po- 
foret. Ego has tres voces non nitur inter insulas ante Asiam iii 
reperi in MSto, et videntur pror- ora loniae Mycalen, Trogilias, 
sus alienae. Grono y. Isthmus, Tropsilon. 

quo Asia et Europa disiunguntur, V Do origine Europae nominis 

conimemoratur in schol. ad Dio- v. Eustath. ad Dionys. Per. y.2Tor 

iiys. Per. v. 167: nkrjaiov yuQ sl- 271. 274, 

GLV ol Kt.fiuFot.oi TisifiEvot nsQl tov 1) In MS. ^oivituog restitui 

la&fiovy ov iativ 6 TavQog, M- poterat ^oivtnog integro sensu. 

(iov 8s tov xat iviovg SiaiQovvta Tenaul«— kiovtsg, In MS. quod 

Tijg EvQdiTtrjg tj}v 'Aaictv. Vendelino notatum iam erat, «x- 

5) In MS. erat Uvai. Herodo- stabat nkiovtsg spurium. Nam Li- 
tus IV. 45 tres continentes ait byam totidem istis literis XSWb 
induisse noniine niulieres. Eu- exprimi videmus, quae leones 
ropam cunctatur deducere a Ty- noois repraesentant, non nayigan- 
ria, Agenoris filia Europa, cum tes. Tennul. — ^oivvnuSg (ovo- 
illa ex Phoenicia in Cretani , ex (idadrjaav kiovtsg, Id videtur qui- 
Creta transieritiin Africam: quae dem nimis doctum , quam ut ab 
tamen denominatio plurihus pla- Agathemero potuerit sciri. Unde 
cuit. Tennul. De noniinis Asiae quum in MSto invenissem #om- 
origine v. Ucliertum 1. 1, Vol. i. vmsg inoavofidadrjaav nksovtsg, 
P. 11. p. 21U sqq. Conf. Eustath. quorum uUimum habuit quoque 
ad Diunys. Perieg. ad v. 175. codex .Chiffletianus , non potui 
270 et Steph. Byz. y. ^<t/c^. Schol. aliter censere, quin haec es- 
ad ApoUon. Rhod. L 444. 11.777. set vera lectiu, huc sensu : Li- 
Schol. ad Dionys. Perieg. 270. hya autem plane ab Graecis igno- 

19* 8M ArASHMEPOT 

AMalaq%og dh ogltsi rrfv yijv ov% viaoiv^ SXXa vo/»jf tv^tui 
ax^(xTG9, ano atrikcSv dia IkiiQdovgy iMieKtagf iJeioffowiftfov' 
Kaqlagf ^vnlag^ na^fpvllag^ Kilmlag nal TccvQWff i^g Hmg 
^fyaov oQOvg, TtSv rolvvv ronmv xo fihv BoQSioVf ro Si Noxm 
6vofiaj^$i *. 

Tandem Dicaearchiis definit orbem terramm non «quis, le^ 
ductu lineae cuiusdam simpliciter rectae, a colamnis Hereiilii 
per Sardiniam, Siciliam, Peloponnesum , loniam, Cariam, Lj- 
cis^ra, Pamphyliam, Ciliciam, et Taurum, et inde usque wA 
Imaum actae: secundum quam alias orbis partes Borealea, aliaf 
Australes nominat. 

rabatur: sed ab populo nobin vel 'ily^yoc. Clemens Alez. lib. i 

Phoenices vel Poeni cognomina- Stromat. Zag voibZ qHXQog gUpi ri 

bantur naTigantes, vel navigatio- xal %aX6v^ xai iv wSvm noaiiVM 

nibus deditiy yel propter naviga- yr}V yLdl 'Sly^ov «orl Myffrov j^ 

tiones, quas eodem modo stu- fiatu, hoc est, Oceanum et dsi 

diose exercebant, ut Phoenices sinus. Hesychius: 'S^ytjWf ^Quc- 

in Syria; ab qua vitae similitu- vog. Celeberrlmo Bochartus 'kv- 

dine ait ab Graecis vocatos pri- ius originem refert ad PhoeaiiB 

mo fuissc Africae incolas etiam ^n Og. Interpretatur: roare a«- 

PhOenices vel Poenos. In voce bitus. Vel Graecain duamitm. 

Ai^pri sedcre significationem leo- Xennul. V. nos ad Marduiira 

nis, idque in seinione Phoenicio p, 26 sqq. , ubi adde Schol. U 

nequivit scireAgathcnierus. Gro- odyss. y, l et schol. ad Dloayi. 

"«^•^ Perieg. 1. — KviOm. Pleriqne: 

2) 'SlTiioog, Rara origo Oceani, circulum addunt Oceano. Or- 
cum deducatur omnibus ab 'Slyijv pheus in hymno lovis et lunoolt: 

Tov nvTiXov dnafiaTOv KaXXifSoov 'SlnBavoiOj 
"Off yalccv dlvTj^L nsQi^ ^xh ocfMpLsXl^ag^ 

Strab. II. p. 100. ^H oinovfiivTj xv- MS. Regio. GronoT. Post ler* 

xX^ nsQif^slzat za (oTieavm, Ten- bum IIsXoti. omnes edltionet ba- 

n u 1. ^ bcnt 'latviag , quod tamen aucto- 

3) 'Itovlag. Uaec quidem vox ritate codicis regii omiei. Etian 
perquani dubia est. Nec euini Uckertus, V. doctiss., L I. VoL L 
illa sic iacet, ut ab Peloponneso P. II. p. 217, ubi de Dicaearchi 
recte possit iinea eam transire Uneadisserit, lo ni ani non coai' 
ita ut tendat versus Cariam uii- memorat. 

que ipsani mari Graeco et Pe- 4) Conf. Strab. II. p. 104. lift. 
lopooneso obversam. Nec est in 106. S I B A I O N A, m 

K E ^, ^, 

"AvefjLOi 6e nviovdv dno filv ^lafjfiSQi^v^g dvcecoXijg ^ATttiXm' 
trjg' ino 8s 'IdrjfASQtvilg dviSscDg ZiipvQogy dno 8s fis67}ii§Qiag 
Notog, dno ds Sqkxov IdnaQKxlag, ^Ano ds tQonijg d-SQiv^g 
Kainiag. lE^^g Sl dn 'lafjin^SQiv^g dvaroX^^g 'Anrikmtfig , xcrl* 
dnb xstfisQiv^g EvQog, 

^vafiiKoi 8e dno (ihv ivaewgxeiiiSQivijg Al'^, %a\ i^iig nir C A P U T II. 

De Ventis. 

Venti autem flant ab Aequinoctiali ortu Apeliote^s, ab occasu 
Aequinoctiali Zephyrus; a meridie Notus, a Septentrione Aparc- 
tias : ab aestivi Tropioi ortu Caecias ; dein ab ortu Aequinoctiali 
Apeliotes, ab hibema denique Eurus. 

Rursum ab occasn hiberno Libs, deinde ab occasu aequinoc- 5) loannes Damascenus, ortho- ntiavy ol vnlp t^v &Qd%ri[v cnv 

duxa fides, lib. II. cap. ng'. haec d^ai, natd. fio^QaVy novzogy (laioS' 

habet: "Avsfioi, nviovaiv dn dva- vtgy lial aaQfidtai, Kard n€U%iaVf 

ToX^g d^sQivrigy xainiagy 6 xorl (is- naania ^dXaaaa, xaltfaxat. Omnis 

iai^g. dno dvaxoX^^g xstfiSQivTJgy sv- quisque vidit, loannem Damasc. 

Qog. dno Svasmg ^j^et/tieptv^g , Xiilf. Agatnemeri libro sive potius eius- 

dno SvGetog iarjfiSQtv^^g , ti^y^Qog, dem fonte usuni fuisse, attamen 

dno Svaetog ^eoiv^gy aQyiavrig, loannes Dani. honnulla niutasse 

rixoi oXvftniag, o xori idnv^^ x«l videtur. — V. Flin. h. nat. II. 

dQyiavrjg, eha vod^ogy xal dnaQ- 45. 46 Senec. quaestt. nat. V. 

xTtag, dwi^nviovteg dXXrjXoig, ^ati 16. Strabo docet I. p. 28, Ari- 

8e fiiaog dnaQntiov xal xatx/ot;, stotelem, Timosthenem et Bio- 

fioQsag, e^QOV 8\ xorl votov fiiaog, nem eos virosfuJsse, qui ex Po- 

<polvi^j 6 yiaXovfiivog evQovtog, fii» sidonii sententia accuratissime 

aog 8e votov 7iaiXtp6g,Xip6votogt 6 de ventis scripserunt. Fortasse 

%al XbVKovotog * fiiaog 8e dnaQntiov itaque non errabis, si coniicias, 

ytaldQYiatoVf^^Qaaniag rjtomimuog Aristotelem esse Agathemeri fon- 

vno neQtoiiuov ovoftaiofievog, ed-vT] tcm. V. Aristot. meteor. II. 6. 

8t oinet.td niQata, xar' dnrjXno- et conf. Agathem. ipsum II. 12. 

rriv, PaTitrjQtavoi, xofT' evpov, Iv- Galeni commentar. in lib. Hip- 

StTLoL natd q^oivtTia, iQV&Qa d^d- pocr. de hum. , Gell. noct. Attic. 

laaaa, nal al&ionia, Tiatd Xtfio- II, 23. Uckerti librum I. I. Vol. I. 

tforoi', ol vneQ avQttv yaQdfjtav' P. II. p. 171 sqq., qui tamen lo- 

tsg, natd Xifiay al&ioneg, kuI ol annem Dam. ueglexit, et Krusii 

dvafityiot vniQfiavQOt. natd ^iqyv- Hellas Vol. I. 

Qov y^ atrjXat , tiatdQj^al Xtpvrjg xal 6) Verba dn ^larjfi, dv, 'AnrjX' 

evQootrjg' natd dQyeatriVy ifirjQiuy xal delendo e%istimavit Bernar. 

»J vvv lanavia' iiatd*St d^Qaaniavy dus 6 fMmaQitrjg, Huds., qul ea- 

x6^Tol nal td ofiOQa, yiatd dnaQ- dem «ncls inclusit. m ArASHMEPOT 

hv ifco 6vae(og ^larmsQiv^g ZigyvQog, djco dh dviSBfag ^EQiv^g 
^AQyiajfig ijxoi ^Okviinlag'' . eha Norog tuA IdnaQnrlag avnml' 
ovrsg* yivovxai ovv oxrca. 

[5] Tiiioa^ivfig 6s, 6 yQa^tjjag totfg TtSQlTtkovQ^, dodtJfi 
qiriCi, nQoati&slg fiioov 'ATtaQ^xtov xttl Kaiiclov BoQsav ^ Evqqv 
Sh xal Nozov Qotviact rov xal EvQovorov^ fiiffov 8i Noxav mu 
Ai§og rov Asvkovotov f^zoi Ai§6vorov, (liaov 8i Idnof^im 
xttl 'AQyiarov &Qaaxtavy ijroi KtQKiov^ vno xSv nsQcolnm, 
"E&Vfi dh olnelv ra niQara^ xar' 'ATtfiXmrtiv BaxtQtavovg, tm 

tiali Zephjrus, ab occasu vero aestivo Argestes, aliaa Oljrmpiu 
dictus. Tandem Notus et Aparctias adversi flant; ita ut ml 
octo. 

Timosthenes autem , qui conscripsit circujiinavigarionet, tn- 
dit duodecim ventos , inter Aparctiam et Caeeiam meiUiia pOMW 
Boream^ inter £urum et Notum Phoenicean, qui et Eiiroiiotai, 
inter Notuni et Libem Leuconotum, qui alias LibonotiM, imer 
Aparctiam et Argesten Trascian, quem aceolae etiam Cirenui 
appeliant. Gentes autem habitare limites , Bactrianoa quidem iib 

7) Hunc Teiituiu et Aristoteles vovit et fecit, tanquam aalubris 

tradJt ab occasu solstiati llare. aeris causae. Tennul. 

Uesychius vero lingit ab Olympo 3) Timosthenis haec Tentoroii 

monte spii^ntem : 'OXvfintov nvo- metatio cunvenit tantnm hori- 

al» olvftniog avefiog iamv 6 dno zonti Alexandrino; quod in traM- 

'OX^Ofinov nvsmv Zicpvgog, Ten- itu monuisse non est inutile. Fuit 

nul. autem TimostheneB praefectaf 

,x r.%. ^i I 1 ^ classibus Alexandrinia Philadel- 

1) limosthenes saepe laudatui ^i. Strabo lib. IX. p. «I. Huac 
m schol. ad Apoil. Khod. ad 11. *_._ i,vaf«i«*K««*itt 5;^:..J ^» .k 
^OT m-T ii^fi ^iio IV i-Tio of *"'® liratostlicnem vixisae el ai 
29T 517. 526. 532. |y. Hi^, et ^^^^^ compilatum tradit autor 
a Stephano s. v. MetavdQSia, ^^^^,„,^8 Artemidori Epheaii [p. 
^«/a,^praxi7, et a Plmio. Scrip- jgg «d. nostr.]. TennSl. GSi 
sit emm hbros decem de Insu is ^^jj^ jjbro: Hecherche. «ir k 
atque portubus, vid. Strab. 11. ri^««.„nMo «../«f«.«. ^ JZli*tw 
n ft2 IX « 421 IMpiiinn n i^iQ Geographie system. et positfTt 

Hbro eo«prVe„-um %,. edidit. 'J Ltl7 il^HH^V^^^S Z 
Steph. 8. V. AYa9r, commemo- ^.gigemblable que la rJm d* 
rat r.iii08the„.8 auctor.tatem I, j„„^^ y^„t ^. ^, Tlmoith.- 

rportrriii. ««"cSmU' "'uvrm.'.!i*ra't';Lv'?:;n 

Hf». lJckertU8 V. Cl 1. 1. Vol. 1. „.,„ t,„„,^ d* preiT. po» 

««/Jl.'*?hJ 'i^V'1.,^»"''*"'*" paroit evidemment enODc^o da» 
niflnlovs ihi neglexit. ^^ ^^^^^^ d'Agath«5mtr« (I. »> 

2) Huic vento Augustus, cum ou il est dit que Timoethincs» 
in Galliis nioraretur, templum chef des flottes de Ptol^n^ Pbi- B I B A I N A. 2fN^ 

EvQOv 'Ivdovgy nara QolviKa ^qv^qov &aka<S6av xai Al^&^onlaVf 
Haia Noxov xiiv viteq AXyvnxov Ald^ionlav, naxa AevKOvoxov 
roifg V7C£Q Svqxzig raQafiavxag, naxa Al§a Al&lonag xal dvc- 
lAiyiovg vnhQ MavQOvg' xara ZigyvQOV 2xriXag xal aQxag Ai^vtig 
aal EvQtonrigf xar' *AQyicvviv 'I^riQlav xr^v vvv ^lanavlav** xa- 
ta 6s &Qa0Kiav xovg vnhQ SQaKriv Znv^ag ^ * jcara 81 Bo^Qav 
IIovxov^, MaicSxiVy IktVQOfiaxag* Kavd KaMiav Kacntav d^a- 
kaaaav Kal SaKag. 

Apeliote , Indos sub Euro , sub Phoenice mare Rubruiu et Aethio- 
piam; sub Noto Aethiopiam ultra Aegyptum. Ad Leuconotum 
Garamantas, qui supra Syrtes colunt, ad Libem Aethiopas et 
occidentales supra Mauros; ad Zephyrum yero columnas Hercu* 
lis et initia Africae et Europae, ad Argestem iberiam, quae nunc 
Hispania; ad Thrasoiam Scjthas supra Thraciam; aa Boream 
Pontum, Maeotin ac Sauromatas; ad Caeciam denique Mare Ca- 
spium et Sacas. 

ladelphe, en indiquatit sur la do Rhodes, a la constructioa do 

Rose des veats l'emplacement toutes les cartes, comroe on U 

des diff^rents contr^s de la terre, Toit dans Strabon , dans Ptol^ 

Hxoit les Colonnes d'HercuIe, m^e et dans d'autres auteurs. 11 

c'est-a-dire , le d^troit de Gibral- n^est donc pas ^tonnant ^ue les 

tar, drpit au couchaht. Cette in- naTig^ateurs se soient r^unis pour 

dication suffit pour faire voir fixer k rintersection de oes aeux 

queXennulius s'esttromp^ quand lignes, le centre des Roses dont 

il a cru que la Rose des Grecs ils se servoient.. Cette disposi- 

d^AIexandrie ^toit trac^e pour tion avoit encore un avantage 

la latitude de cette ville, puis- plus rdel, et qu'en auruit vaine- 

qu'on avoit reconnu depuis long- ment cherch^ dans toute autre 

temps, qu' Alexandrie ^toit beau- combinaison de ce genre. Pour 

coup plus m^ridionale que le d^- le tenips dont nous parloss, les 

troit des',Colonnes. Cette Rose ne amplitudes ortives et occases, au 

pouvoit donc dtre faite que pour trente-sixieme degre de latitude, 

le trente-sixi^me degre de lati- etoieot, le jour du solstice d'^t^, 

tude, qui est en m^me tenips le de 29^ 59' 40'', ou de trente 

parall^Ie du D^troit et celui de degr^ en nombres ronds; ce qui 

Rhodes. Ce paral^Ue ^toit d'ail- divisoit le cercle de Thorizon 

leurs tellement distingu^ parnii en dooze parties ^gales de trente 

les astronoroes et les g^ographes, degr^s chacune , et donnoit une 

que c'est a lui que se rapportent tris-grande iacilit^ pour la con- 

la plupart des observations an- struction des Roses/' 

t^rieures a la fondation de Te- 4) Sunt enim et Ibefi ad Pon- 

cole d'Alexandrie ; et Oicaearque tum, coloni Iberoruni in Hispa- 

(Agathero« 1. 1) ravoit indiqu^ nia. Socratis histor. eccles. h 20. 

comme ^tant le diaphragme Tennul. Conf. librum nostrum : 

qui divisoit la longueur enti^re Die Iberer im Westen u. Osten, 

de la Mediterran^e et de TAsie. Leipz. 1838, et Graslin, de flbe- 

Aussi, pendant cinq si^cles, ser- rie. Paris 18S8. 

vit-il de bascy avee le m^idien 5) T^ascias est Circius,. qui ArASHMEPOT 
[6] K E ^, y. 

"Ecn di ^ lAsyikfi 2vQXig aradlmv^ e, iq 8i (At%Qa axa6iw 
ajl, x6 8i axofna xov ^Adglovy o nakov0i xi>vhg *Imviov nilayiKt 

C A P U T III. 
Circuinnavigatio mariuni. 

Syrtis autem tuaior quinqu^ millibus stadiorum ambitar, mi- 
nor mille et sexcenta continet. Fauces Tero maris Adriaticii 

ad .Horizontem Runianuiii veiiit aWroili^y» f} xig lifetai. Mfloj. 

ex Gailiis. Tennul. kuI rj §0ifstvrj f ij xig HysTa^ ■«■ 

6) Pontus in horizonte Alexan- cnia. nal ai U^uMu^dh iwOs w ^ w 

drino premitur non Horea, sed evvi^x^^^' l^xt» aw 6 ^i^ «n- 

Aparctia; qui ventus quoniam hic avog, otov zig xpro^s TmXm 

omittitur, puto subesse meiidum. naaav x^v yijv, xsqI oS siofpdvm 

T e n n u 1. fioi doTisl i^ ^sia y^crgnj, Zti » 

I) Hoc caput tertium (quod xanog iKnoQSiiexat hi xoi9 M^a- 

hinc exordiebatur Vendelinus) dsiaov, TtSriftov %al vilvM^ Mif 

totum videtur desumptum ex Ti- ^x^^' oixog gOQriYsX zo vdmQ t«4B 

mosthene,- vet qui Timosthenem ^aXdaaatg. 09Sq kv xalq ^«li{#- 

expressit Artemidoro: ita in Ae- aatg XQ^^iavy nal havmg AUv^ 

gyptum et Canopum identidem rov ntTtQov yivstat^ xo€ i}lia* 

collineat. Paret sane capite V. dsl x6 Xsnxoxoaov dvifuoiUvav mu 

(quod citra controversiam est ^r- tcSv CLtpmvmv, o^sv xal xa vif^ 

temidori) Timustheneiii illic, ubi ovviaxavxai, nal ol SftfiQOt yivov' 

Siciliam metitur Artemidorun, roft, 8id xfjg dii^dijasiog yXvwatvo- 

auctorem laudari. ita Timosthe- fjiivov xov vSaxog. oixog rtal sk 

nem Artemidorus, Arteniidorum riaaaQag dQvdgj ijxoi sig xiaaa- 

Agathemeres noster exscribit. Qag noxafiovg 6tatQslxat. Svoftm 

Tennul. Totum fere caput re- t6 kvl tpsiamvy xovxiaxi ydyyriq o 

peries apud luannem Dama.sc. in h8t%6g. nal ovofia xtp dsvxiQa 

eiusdem libro de orthudoxa fide ysimvy ovxog iaxlv 6 vslXogf f 

lib. H. cap. X. sed addidi c. IX. dno at^ioniag sig afyvnxov wn^ 

nsQl vSdxmv partem posteriurem. sQxofisvog. xal Svofia xm xQix^ 

Dicit enim loannes Damasc. : xCyQi^g, nal Svoua x(S xsxaQxpf fv* 

Deus collegit aquam. deinde per- tpQdxrjg. stat 6s NOfl ixsQOt s2c2* 

git: ivxsvd^sv al dvo &dXaaaaij axot %al fisytaxot noxauol mv ot 

a{ xriv atyynxov nsQUxovaai {fis- fikv sig xtSv hdXaaaav vsvovvxat ol 

ari yuQ avxri xtSv dvo Tistxai &a- di iv xv y^ dvrjXiaxovxat . . . etf . 

XaaatSv) avviaxrjaav didtpoQa ns- Cap. X. Avadsxsxat x6 aiyaiev 

Xdyrjy Tial 'SQrjy xal vqaovg, nai neXayog, hXXijanovxog , Xijymv tft 

dywSvagf xal Xtuivag ix^vaat. xofl d^vdov nal arjax6v. stxa iq «oo- 

ii6Xnovg dtatpoQOVf nsQtixovaat, novxlg , ^ Xijyovaa slg^ jaAictdMw 

aiyiaXoiig ts xal axxdg. aivtaXog nal Bvidvxtov. h^a xd axevdf 09' 

fjtkv ^ yaQ , o iltaufuodrjg Xsysxat. tov o n6vxog dox^tat. slta 1} ftat- 
BIBAIONA. m 

^X^t dtccTtkovv axadlmv oif/, dno &HQag 'laTCvyktg inl KBQaifvia 
oQfl Tijg ^HnBlgov, 

AiaSixerai ro Alyaiov ^ElXriOnovxog , hi^yakv slg "A^dov 
ital 2rjat6vy slta ^ IlQonovrlg kriyB^ elg Xaknfidova xal Bvtav- 
riovy §Wa ra arsvcif aq>^ Sv 6 Hovrog aq%zrai. Elra fj MaidS' 
rtg ki^vri. 

ndhv de dn dqxrjg Evqoinrig ^^ Ai^vrjgy ^I^riQWov t6 
dno Hrrikcav elg IIvQi^vriv t6 OQogy AiyvariMOV dh ro ?mg riSv rijg 

quod nonnuUi vocant lonium peiaffus , patent iu latitudinem 1700 
stadia, a promontorio lapygiae ad montes Ceraunios Epiri. 

Aegaeum mare sequitur Hellespontus ad Abydum et Sestum 
desinens: mox Propontis usque ad Chalcedonem et Byzantium 
patens, ubi angustiae, a quibus Pontus incipit, post quem iacet 
Palus Maeotis. 

Rursum si incipias a continiis Africae et Europae , erit Iberi- 
cum mare, quod a Columnis pertinet ad montem Pyrenaeum, 

Uyvarinov dsy to ^mg reSv trig gnitudjnis Syrtis maioris reddit 

rvf&rjvlag nsQdtmv, GagSSvtov ds, Agathemer$ Strabo enim habet 

ro vniQ t^v (forpdco» vsvov ngog haec 11« p. 123; TcSv ds Svqtscdv 

tnv ktpvrjv xarcD. tvfQTjvtyidv Sly 97 (liv \ikdttcDV ictlv ocov %LkLciiv 

To iis%gi' ciinskiag krjyovy aQ^pfis- %al k^oTioaicov atadicov t^v nsoi' 

vov dno tcSv trjg kiyvatix^^g aKQcnv. (istQOv .... tijg dl (isydkrjg Zvi^ 

slta kiBvKov, slta ngritiTiovn xal tBcns cprjalv 'EQatoa^svrig tov hv- 

aiKskLnov, xorl ioaviovy nal ddgia- v.kov stvat nsvta%iaxtklcDV , to 6h 

VGV, t6 avatiexv fiivov ^x tov 0t- 3d&og xikicav OTiTceKoaioov , dcp' 

itektnov nskdyovg, ov Tiakovai xo- EansQidcnv sig AvTOfiaka •aai ro 

Qivd^iaTtov Tioknov 'qtoi dkKVOvlda rrlg Kvgrivaiag (isd^ogiov ngog triv 

^•dkaaaav. t6 dh aovvi<p xotl OKvk- dkkriv yrjv r^v TavTij Ai^vriv. aZ- 

Xaiqt nsQisx6(isvov nikayogy aa^ koi 8h tov nsginkovv tstganiaxv' 

QcovLHov. slta (iVQToSov xal i^dgtov kicnv aTadicov slnov * to 8s ^d^og 

nikayog, iv co Tiat al Kviikddsg. x^kiatv xal nsvTanoaiav, oaov xal 

elTa naQnd&tov, xal na(txpvkiovy t6 nkdrog tov aTO^iaTog. Atque 

xal alyvnrtov^ vnlg dh t6 Udgtov XVII. p. 834: Svvsx^g d* iatlv 

i^^g dvaxsttat to alyatov, ^art Sl 1; (itnga Svgrtg, rjv xal Amtocpct' 

6 TTJg svgmnrig nagdnkovg y dn6 ytTtvSogTtvkiyovatv.^Eartd' 6 (isv 

Tavdidog noTa(iov iuPokcSv, icag TtVTikog tov Koknov tovtov ata- 

i^gaukiovg arrikcSv , ardSta sr^lf^'- 8i(ov x^kivnv h^omoaiaiv * ro 8s 

TTJg Sl ktfivrig dn6 Ttyysoag (isxgt nkdtog hov atoacctog h^anoaUitv» 

aT6(iaTogitavoii§tyiovyaTa8tap&avp, et p. 835: 17 6s (tsydkji Svgrtg 

T^g 8s daiag dn6 KavoopoVy ^cog tov (ilv %v%kov ^x^t aTaSicov IrgtC' 

Tavd'C8og noTa(iov (lerd toSv xoX- x^kimv iwcmoaiciiv tgtdnovtd nov ' 

ncov 6 nagdnkovg, atd8ta 8gta. trjv 8' hil t6v (JkVx6v^8td(istgov 

6(iov nagdktog avv Mknotg t^g ;ptX/cDv nsvtanoaicov' toaovtov 8i 

yia&^rj^iagolnovfiivrigyatd^tatyd^op, nov Tiat t6 tov aT6(iaTog nkdrog. 

Nescio an Agathemer et loannes Videtur hoc caput piincipio non 

Daniasc. ex eodem fonte hause- integrum, sed ex Eratosthene, " 

rint, tquae apud eos legimus. sive e\ Timosthene, queni ille ex- 

Kratusmenis computationem roa- scripsit, hiiustum esse. 896 AFAeUMEPOT 

Tv^^Uig nBQitriov. ZaQimov ie v6 vneQ Saifiw^ vtvov %Q9i 
Ah§vriv n&tm, Tv^^tivMov di to iii%Qi SmBUag o^oficm 
dno x&v Aiyvcxi%iig aKQtov. iha Atfivnivy Bha Kfffgtutov m 
SineXMOVy nal ^ldvioVf aal ^AdQiariniv^ avane%v(n(vav i% m 
EiKBhKOv nBkayovg, Sv [7] Kakovai KoQw^unniv HoXnov, ^fi 
^AkKvovlda d^akaacav, 

T6 Sovvlo^ xol ZKvkatm ^ nBQiBXOfktvov ' ^niXayog JSoQm- 
viKov, sha MvQTcSov Kal ^JxaQioVy iv ^ at Kv»Xaiigf eJn 
KaQnad^tov Ka\ Ila^fftvkiov xal Alyvnxiov vniQ il xb *I»aQm 
lliig avoKHxai^ xo AlyaTov, 

'Saxf 8h S xijg EvQtiniig naQankovgy ano Tavatiog xow* inde Liffusticum ad iines usque Hetruriae. Uuic adiacet Sardtui 
Bupra Sardiniam versus Africam inferne vergens. Tjrrlieaui ab 
extrema Liguria porrigitur usque ad Siciiiam. Oeinde aeqaitv 
Libycum, Creticum et Siculum, tum et lonium cum Adriatict; 
quod ipsum a Siculo mari refunditur. Postea se offeit CoriBtUa- 
cus sinus, qui et Alcyonium mare vocatur. 

Inter Sunium et Scyllaeum promontoria iacet Saroniean ft 
lagus; hinc sequitur Mjrtoum et lcarium, qnod eontinet iBnuii 
Cjcladas: inde transitur in Carpathium, Pamphjlinm atque A^yp- 
tium ; super autem Icarium statim est Aegaeam. 

Europae autem ab ostiis Tanais fluvii ad columnee UeTcelii 2) Vitiose legebatur ^d^/ai/ rof^. ks^ogiivov. Btiam Polybius habct 

Tanta fuit librarii vel ignorantia 6 Adglag; 6 'AiQlag xbXnog, m4 

Tcl supinitas. Tennul. Scripsit quoque: 6 'AdQuctinog iMffqg, V- 

quidem Gronov. : ^xcel 'ASglav nostrom librum: Qriecbeelas^ 

701^ dvcniBxvctivov retinui, quum und (die Griechen p. 1387. s^i 

oxstaret In Ms. Chifletii, quuni ubi de maribus agimus. 

«iuBdemtextulegimus.xotl^V- . depeJdita ipsius «moii,' W- 

aTtwv «pa». Dubito quia Oro- ' i.^ K^^^AtAi.lLt. t_ «.-11 ju. 

novius recte de hac reiudicaTerit. "***•" Pf»*»^,"*»»*. *« ■»" » 

rZ.t «„!™ L.„k 1»«!, I - mer««m, fluctibu» eo electam ib- 

^xL. '? '^A ■ ' Zl q"« «epultam ferunt. TenaeL 

TO ASqtaunov itHayog. At liic • ' ^ n ■.«««» .n. 7,im!Z 

non est Strabonis usus loquendi, «?£*?r' vSl« tlL "JLS 

qui semper 6 'AS^las utitur, et *"»"•• V"'«® «»««««w. 

quidem p. 123. dicit: 6 t^ 'Jcivtog 3) Nisi scripsit (mrxtt*»' 0'** 

«olKoe ittQOS ierl rov wiv 'Adflov nor. BIBAIONA. 

fiov hfioktSv eag ^HQonkslav cxr(kmvy ctailmv }§ xal ^^ ^- 
r^g 6h Aifivfig dfcd Tlyyiog Sag tfrofioTog KaymfitHOv fsxailw» 
fji.vQici8(ov dvo Kctl ^0vff, Tfjg tl lialagy Anh Kavtofiov ?mg 
Tavccidog notafkov fista tmv nokntav y 6 naqankovg ctadliov 
fivQiadoDv d' xal Qia, S^ov naQaktog 6vv ftoknoig v^g zad'' iffia^ 
olnovfiivfig atadlmv (AVQiadmv ly' xal j^ofi^ ov avfifAttQovfiLi' 
VT^g^ tijg MatdtLdog klfnvtjgy ^g nsQliistQog .ctadlatv p, to 91 
atoiia 6 KifmsQiog BoanoQog atailmv Ofi» 

''0 8h Ilovtog 0tailmv iia^vQlarv /yny ^, S ih SQa^og 
BoanoQog ta Ctevaf onri JaQttog [8] Stsv^tv inl XMv^ag t^v 
axBilav^y ataitav g'*. 

nraeternavigatio stadiorum est 69709. Africae vero ab oppido 
Tingi usque ad ostium Niii Canobicum stadiorum 29252. Asiae 
omnis a Canobo ad Tanain fluvium praeternavigatio stadiorum 
40111, sinubuB una comprehensis: Ita ut littoraiis omnis ora 
universi nostri orbis conficiat summam stadiprum 139072: si 
tamen Maeotis paius, ouius ambitus est stadiorum 9000, non con- 
numeretur. Eius ostiaxn vocatur Bosponis Cimmerius, longus 
stadia 78. 

Euxinus vero Pontus ambitur stadiis 23083. Thracius Bos- 
porus, angustiae, quas Darius ponte iunxit subitario aggrediens 
Scjtbas, stadiorum sex. 4) In his numeris latere men- cap. V. V. uostrani collectionem 

dum non dubium est: puto legen- fragmentorum Arteniidori, p.276. 

dum fivQiddajv 1^| xal '^* T e n - 5) Lege ov av/ifiiTQ0V(iiv7jg, Sic 

nul. Atiam computationem prae- invenies 60709, 29252, 40111 con- 

bet Marcianus p. 38 ed. nostr., ficere dictam sumniam 139072. 

ubi tamen lectio non certa Tide- T e n n u 1. Si particula ov recte 

tur esse, si Agathemerum confe- inseratur, de qua re non dubi- 

ras. Attamen utnusque computa- tem, tum prorsus reiicienda est 

tio, si singulas dimensiones com- Tennulii coniectura, quam prae- 

putes , non adeo dilfert, ut non cedenti annotatione proposuit. 

videas, utrumque ex eodem fonte Conf. Plio. h. not« V. 9. 47. 

hausisse* Signa numerorum in 6) ivafiVQimv /yny' in MS. Non 

codd. sont saepissime perverse hic describit traiectum, qui est a 

interpretata. £x Piinio videmus, Maeotidis exitu ad ostia Ponti, 

hoc loco Affathemerum Artemi- sed Ponti ambitum. Ergo expri- 

doro usum ruisse. llle enim di- mendum fuisset Sta/iVQlmv je«y 

cit IV. 37: Longitudinem eius stadia, inquam, 25083, vero pro- 

Artemidorus atque Isidorus a Ta- xima, ut in fine libri II. Agathe- 

ndi usque Gades bis et octoagies meres docet. Tennul. 

pentena et quatuordecim M. pro- 1) axBilav. Subintellif^e yiqyv- 

diderunt. ExArtemidoro hauserunt quv, Sic loquitur Herodotus de 

quoque Marcianus Capeila de nup- ponte Bosporum hunc committente 

tiis philol. lib. Vi. et OiCuilius IV. 88. 89. lustinus meminit tan- SOO ArAGHMEPOT 

'H dh HsQCiK'^ &aka0aa TtvKlotBQ^g oviSa, awayovca xo 
atofiia aKQfp KaQ(iavlag xal jiQafilag, 7CSQl(inQ0v Sxs$ fivQtiiw 
Svo atailmv. "Ecti ds to (leta^v 'AQapiag xal KuQfuxviag ffio- 
fitt^ Ctadlfov V, 

^H dh ''TQKavla, {jroi KaCnla &ala60a, [Mfivoni^g ovft, 
xata 8i tivag xai ^r^ofii^xi^^, i(Stl atadlav diaiiVQlav dicxdim' 
roi; Sh atoiiaxog ¥%bi to HaQiia atadlovg i *. 

Mare Persicum, quod est rotundum, ostium suiim contraheni 
promontorio Carmaniae et Arabiae, habet eircuituin ■tadioiui 
20000. Ostium vero ipsum inter Arabiam et CarmaiuaBi patct 
stadia 400. 

Ujrcanam vero , quod et Caspium mare , lunato flcxu sinw- 
tum, et ut aliis placet, obtongum, extenditur in atadia 22001: 
ostium vero traiicitur stadiis quatuor. 

tum Istri a Dario ponte luncti rus d^ vertit in g* Tcnnuliai. 

lib. II. 5. Idque omnes de Dario V. nostrum librum : Griechenlii^ 

testantur. Quid dicemus deCyro, und die Griechcn p. 1390. 191. 

quem nostri homines negant tra- 1537. 1544. 59. 

iecisse Bosporuni , affirniantem 3) sic malim legere, qun ky 

AnimianumMarceUinumfalliaccu- perbaton illud, quod erat to si- 

sant Lib. XXiil : Cyrum Bospori ^a|v atoua 'AoaBlag tuu KoMpMr 

fretuni cuni multitudiue fabulosa yici^ retintre. Tennul Demtf' 

transgressum, ad internecionem nitudinemari^persiciconf. Stnbo 

delevit Tomyris regina Scytha- XV. p. 72T. XVI. p. 766 in., qii 

rum, ultrix accerrima fiiiorum. Eratosthenis sententiam exhibet, 

Clamant haec a nuUo alio esse gt Nearchi paraplum ali Ariaaao 

memoriae mandata. Atqui Phi- «narratum p. 22, et Plin. h. aat 

lostratus in Heroicis fol. 677: yi. 28: Persicum Introitum V 

EXucag yaq Kvgog vnlQ noTa* mill.passuumlatitudims, nliiqM. 

fiovIazQOv, inlMccaGaysTag TS tuor fecerunt. Ab eo ad intlmuB 

Ttai laaridovag, ra 8s ^v^ TOfvra ginum recto cursuXi. XXV.«iU. 

ZHvd-at, ans&avs ts vno yvvat- propemodum constat csse, et li- 

xoff, 17 TOVTtovijQxs T(3v pagPaQmv, tum eius humani capitis cfllne 

Ut Amazonum Patria dubia est Qs maris designat Strabo XV. 

apud auctores, sic de regno To- p^ 727 sic: v6 dl avoua vovll^' 

myris certatur; nisi velimus Cy- amov TioXnov ov oeijoir did^ 

prum Bosporo Ihracio Istroquc ^^g rj/isQrjalov. Eodcm modoXYl. 

traiectis circuisse. Pontum per p. 7^5. ^rr. peripl. mar. erythr.; 

Bosporum Cimmerium, et ita m p. 2O: asaog aSv6g 6 diMm 

Scythiam Asiaticam regyrasse. ^ov ffrd/iarog 01^ itvadlovg Ifii- 

r e n n u I. noalovgf 81' oi lUyiaxog «al «i«- 

2) Longitudo Bospori est cxx TvtaTog slg Tovg iaaTdvovgxoMH 

«tadiorum, Katitudo (ut Herodo- o IIsQaMog noXnog avctiilvau 

tus reliquit iV. 85) qnatuor sta- 4) De mare Caspio aivc Hyr- 

dioruni; vel teste Plinio 1V« 12: canio cf. Herodot. I. 103: 9 i\ 

CCCCC passuum. Imo ipse au- Kaanlrj iaTi hviQtf hi havr^g' 

ior iufra II. M. Itaque nume- iovaa firjiiog fihf nioov fiipMil B I B A I O N A. 801 

^O 8h ^AQafiiog Koknog^ atevog Sv xol 7c^ofi^xi/g, SQxsttti 
icp ''Hq(o€DV nokscDg^ naQa rijv TQmYkoSvrixriv Smg r^^g UxO' 
KsfAcadogy rtjg iTcl d"^Q€tgf Crctdlmv jd' ro f*iJ«o$*. Arabicus siniis, qui est angustus et oblongus, initium capit 
ab Ueroum oppido, praeterit oram Troffiodjticam, usque ad op- 
pidum Ptoiemaidem ad veuationes; haoet stadiorum 9000 iongi- 
tudinem. XQf(x)(iivGinsvt67ittl8snai^HSQi(ov'BV- yocatur. Itaque facessat illud 

,Qog 81 rjj svooTccTrj iari ccvrrj norapbov yftiosissiikium , quales 

soivrrlg ^'^rto rmsQSoav. Aristot. etiam sunt qui sequuntur nunieri 

meteorol. II. 1 : 9) 8s ^TQxavla Ttal stadiorum multl, quibus corrigen- 

Kaanla etc. Strab. XI. p. 492. dis maius et utiuni et ouerae pre- 

507. n. p. 74. VII. p* 294. etPlin. tium debeatar Tennul. 
h. nat. V). 15. Uterque, qui Bra- 6) Plin. VI. 29 uno Tocabulo 

tosthenis mensiones prodit, hoc enunciat : Gpitheras. Strabo etiam 

mare Oceani scythici sinuni ap- addit Elephantos Lib. XVI. 

pellat. Cf. Eduard. Kichualdii p. 768. Ten nu 1« Arrian, peripl. 

librum : Alte Geographie des mar. erythr. -p. 2. ed. Iluds. : 

Kaspischen Meeres (Berol. 1838, IlroXsgiatg 97 rdSv &rjQcSv Xeyo- 

8.) p, 8. sqq., et p. 52 sqq., ubl /tivT}, iterum ib. : ftsrct 81 r^v 

dicuntur haec : „Gerade \iegen IlroXsfiatSa rrjv rdSv d^QoSv. conf. 

dieser grossen Ausbreitung des Strabu XVI. p. 770: 97 IlroXs' 

Aralsees nach Nordost mochte er fiatg Ttgogr^ d^gce rdSv iXscpccvrcaVy 

fiir eine Fortsetzung des Kaspi- Htlafia EiifiijSovg rov nsfMpQ^iv- 

schen Meeres gelten , dessen rog iitl rrjv h"^Qav vno rov <P«- 

Xordende in einer friiheren Epo- XaSiXcpov. Haec Strabo exArte- 

rhe der Erde da, wo die Mun- midoro. — ara8. fi. idem nu- 

godscharischenBergkuppen durch merus est apud Strabonem dicto 

eine Thalflache an den Ustiirt loco. Tennul. — £x strabone. 

griinzen, mit jenen Binnenseen XVi. p. 769, ubi dicit: ra fi,lv 

der Kirgisensteppe zusanimenhan- ^i^ rov 'Egaroa&ivovg nsgt r^g 

gen konnte: alles dieses mochte 'AQaplagroi,avraf ^idemus,Ab Agti* 

wohlUrsache gewesen seyn, dass themero oraelongitutidemexEra- 

im hohen Alterthume weder der tosthene desumptam esse, si con- 

Aralsee, noch das Kaspische feramus Strabonem XVI. p. 768: 

Meer als selbststandige Seen, Tov 8' ^qa^iov noXnov, ro filv 

sondern vielmehr als Busen des [fiiQog'^ ^aQO, r^ 'AQafiiav nXsvr 

nordlichen Ozeans erschienen.'* qc^v ccQxofiivoig dno rov'EXavlrov 

Miiller, derUgrische Volksstamm fiv%ov, %a^dnsQ ol nsql 'AXi^av- 

P. I. p. 195 sqq. 8qov dvsyQatpav xal *Ava^iyiQdn^j 

5) *HQcocav noXscag reposui , non fiVQimv xcel rsrQa%icxLXimv ara- 

quomodo legebatur, norafiov* Sicav iariv stgTjrai oh inl nXiov, 

Quis enim unquam fluTium iilic To 8h xara r^v TQCHvXoSvriTiijVy 

legit aut vidit huius nominis? oniQ iartv iv 8s^tqi anonXiovatv 

Scimus oppidum esse in extremo dnd^HQcicnv noXscogfiixQt fisv Ilro- 

recessu sinus Arabici , Plin. V. XsfiaT8og %al rrjg rcSv iXscpdvrcav 

IJ. VI. 29. Mela III. 9. Strabo ^Qag hvav,iaxlXtot nQog asarm- 

XVI. [p. 767. 768.776. XVII. pag. Pqiav atd8ioiy xal fiiriQOV inl 

803. 804. 899.] et S u e s hodie r^ ^co' AFAGHMEPOr 

« 

Ta dh iuna AslQtiv areva ataSlmv ^ ^ * Sv^ev i^^g idovi 
axaSlmv (sq>9 x6 8h ko^nov ov itkzlxa^ naga %i^v jES^v^^v ^- 
laadav fmg 'SlxBavov axaSlmv i/. x6 61 naga nqv Idffo^ 
nXevQav an ^Xavlxov^ fivxov axadlmv (iVQiidanf /^. ovt^ 9i 

Huius sinus fauces ad oppidum Diren latae atadia 60: iak 
dcinceps nayigatur stadiis 6500. Reliqnum yero non naTigatv 
praeter rubrum mare usque ad oceanum per octo millia ttadio- 
rum. Id vero iatus, quod Arabiae praetenditur a re<^8u EUbi- 1) JsCqtip. Ita et Strabo rocat, West • und Ostkilate iifrikas, ii 

verum accentum in uitima ponit. BredOTii Untersachungen uWr 

Ptoiemaeus : Jt^qti ^oXtg iv &%qcc, einzelne Geffenst&nde der ilttt 

Tennul. — tfr. ^, Arriaifus Geschichte, GeographieuudClire* 

[peripl. mar. erythr. p. 14 ed. nologie P. II* pag. m. sq^. Sw Huds.] et Strabo conveniunt cum ad Marcian. p. 45 aqq. Artcni- 

auctore, sed Plinius VI. 29. po dori narrationem de nia n^ov- 

nit 4500 passus, cum deberent ad bos y. apud Strab. XVI. f9%. 

auctoris calculum esse T500, ut 769 sqq. 

ex Chifletiano cod. ad« marginem 8) Pto)emaeo est 'Elmfn 

ibi notatum. Tennul. Ktiam ndXvog. Tennul. Aliis didlir 

hanc notitiam Agathemer ex Era- AiXavlxtfg, H u d a. Strabo XVL 

tosthene sumsit, quod confirmat p. T77 o *EX€eplvijg pVfSgi Diodtr 

Strabo IX. p. 769 1. ]., et verbis lU. 43: TioXxog Aauevutig, MtMk 

his : ra Sl xara AsiQm^ axsva codd. 'AXawlttig habent | Plia. h* 

cvvoiysxai. sig avaSlovg k^yiovza' nat. prodidit VI. 38 haec: Irnn- 

ov pLTiv xavzd ys xaXslxaL wvl pit deinde et iu hac parte geni* 

cxsvd ' dXXd nqoanXsvaaaiv dnou- num mare in terras » quod lU- 

TSQO), Tia&o xo (Jihf dlaQnd iaxt brum dixere nostri, Graed Ki}- 

tb (isxa^v xmv i^nslQoov SiaTtoaiav thraeum .... Sed in duot difi- 

«ov axadiatv, 1^| ds vnaoi avvsxslg ditur sinus. Is qui ab orieite 

dXXriXaig x6 diaQfia snnXTjQovaah ^st, Persicus adpellatury XXV- 

axsvovg xsXsmg SidnXovg dnoXsi- M. passuum circuita, ut Kntai' 

novai' 8i av axsdiaig xd (poQxia thenes tradit. Ex adveno etf 

xoiii^ovai dsvQo ndiisias, nal Xs^ Arabia, cuius XII mill. paM. «t 

yovai xavxa axsvd. Msxd 81 xdg longitydo. Kursua altere uiki- 

vi^aovg 6 k^g nXovg iyTioXniiovat tursinuArabico nominato. Oeiadr 

9aQd xriv a/ivQvotpoQov .... oaov S2 haec: Sinus intimuSy in fw 

9^xa7itariXia>v azadioDv * nsQav 8h Leanitae, qui nomen ei dedeiv. 

tavxTjg ovdiva dtptx&ai (paat fiixQt' Kegia eorum Agra et in livi 

vvv. Postrema notitia nsQav dh Ijaeana, vel ut alii .\elana. Sm 

etr. certissinie confirmat, si Aga- et ipsum sinum nostri Aclaaiti- 

themeri verba: ro 8s Xotnov ov ticum scripsere^ alii Aeleaatican* 

vXetxat conferas, Agathemerum Artemidorus Aleniticum, laW 

Eratosthene et non Artemidoro, Laeniticum. Circuitua Arakiar 

qui multo progressit, usum fuisse. a Charace l^eana colligere jtfv* 

V. nostrum iibrum: Die Iberer ditur quadragiea aeptiea centeas 

im Westen und Osten; Artemi- LXX. M. luba paulo minoa LXl 

dorus der Geograph (Lips. 1838, putat. Latissima est a aeplc*- 

8) p. 194 sqq., Ciosseilin, iiber die trione inter oppida Henwai fft 

KenntnisA der Alten von der Characem. Deinde t8 hatc: Suat B I B A 10 N A, 

dlw (ivqI(ov 8i0%iX[mv ^. 

K E <^. d'. 
neql fiijKOvg xol nXarovg rijg olnovfAivqg ^ , 

M^^xog ds Tfjg olKOviiivrig dno rityyov elg ra radsiQa ara- 

tieo, est stadiorum 14000. Porro ipsa Arabia ad rubruiu.mare 
exporrigitur , et extenditur per longitudinem 12000 stadiorum. 

C A P U T IV. 
De longitudine et Intitudine orbis habitati. 

Longitudo yero orbis terrarum concipitur a fluvio Gange ad 

rellquam oram Arabiae contrariam fikv TtQog dvavoXdg &SQivdg, Sid 

pesequemur. Timothenes totum 8h t<Sv ftaQccKSigiivmv ^Qapltov 

sinum quatridui navieatione in i^^vAv NapavaUov rs nal XavXo- 

longitudinem taxavit, bidui in la- taltov %al 'AyoaiMV* vnlQ d\ vofif' 

titudinem, angustias VII mill. D. Totv 17 ]^8al(uov iattv, inl (iV' 

passus. Eratosthenes ab ostio Qlovg nLal Bi^axUiovg iwiHfiivnj ata- 

XUi mill. in quamque partem. Slovg nQog votovj iiizQf' ^ov at- 

Artemidorus Arabiae latereXVIl XavTixov nsXdyovg, Differre qui- 

quinquaginta mill. Troglodytico dem Strabonem et Agathemerum 

▼ero XI. XXXVII. D. pass. Pto- inter se videntur, sed ex eodem 

lemaida usque. Agrippa XVII. fonte, ex Eratosthene, uterque 

XXII. mill. passuum, sine diffe- hausit, quod Arabiae mensura af- 

rentiis laterum. Plerique latitu- firniat. Strabo enim Atlanticum 

dinem CCCCLXXV. prodiderunt, oceanum appellavit totum pro 

faucesqoe hibemo orienti obver- parte, cf. etiam 1. p* 5. 6. XV. 

sas, alii VI. mill. alii XI I. mill« p. 639. 

passuum patere. Sinus autem ita 2) Titulum hunc non iniuria 

se habet. A sinu Aelanitico al- capiti huic quarto praefixnm Pii- 

ter sinus, quem Arabes Aeant vo- nius [II. 108, 112, 242, sq.] docet, 

cant, in quo Heroum oppidum qai eundem iibri sui penultimo 

c^^« inscripsit, et de Artemidoro te 

1) Strabo ex Eratosthene pro- expressisse prodidit, quae ibi to- 

dit XVI. p. 767: . . . 'Eqccto-' tidem paene verbis reti^it, nisi 

a^ivrjg . . . ipnal dl nsQl njg nQO- quia iile milliaribus Roroanis sta- 

wqxtIw nal iQr^fitjg, ntig ioTl dia Graecanica permutavit. T e n- 

fABtaiv TTJg Ts euSiffovoe AQapiagy nui. Unde constat Agatheme- 

nal T^g KoiXoavQtov nal 'lovdai- rum exscripsisse Artemidorum, 

my, fiiZQt' vov 'AQafiiov %6Xnov' aut ex Artemidori ysayQaipovfii' 

SioTi, dno *HQ(6atv noXsmgj ^ Tig voiq Epitonien fecisse. H u d|8. 

iCTi nQog T^ NsiX<p fivzog' tov Nunc in iibro Agathemeri, qua- 

*AQa§iov x6XnoVf nQog fikv trjv lem fortasse non integrum habe- 

NaPataictv nitQOv sig BaffvXtSva mus , Artemidori nomen capite 
nevtoHtcziXioi Ifincdtfio» ' nolaa *^quarto non appeliatur,-sicuti ca- 804 ArAGHMEPOT 

dtmv iwqiaic9v ^ vun ^9>f*€ * * ovTWg. lAno fiiv Payyov nottt- 
fiov ?mg MvQiavdQOv t^$ iv 'IaaiK<3 KokTea^ iSxadlmv fSVQiHm 

Gades esse stadiorum 68549 hoc modo. A Gange ad MjriandniB 
in sinu (ssico positam , sunt stadia 41725: quac sumnia sic col- 
iigitur. 

pite quinto , ubi Artemidori at- 'EQaTOsd^ivfig .... gtijei d^otf, 

que Menippi nomina legimus. For- ro iikv z^s Mim^g lUpfi rov ^ 

tasse Artemidorus Kratosthene dov noxauov ro cxsvmTtttov, 6ta- 

usus est. Blmv fivgloDV h^amaxiXlanf ' v6 yi^ 

3) 8tadia haec sunt niillia pas- ifci rd aTiQtorrjQia reZvoVf rQtttt' 

m 856^|. Hinc tu mihi Pliniuni Xlois elvai hb^^ov' t6 dl Ma sum corrige, apud quem : octuagies inl Kaanlovg mXag fivQlm9 ff 

quinquies centena septuaginta nal rsrQaxiaxtlia^ * bXx* tnl m 

octo M. ut Artemidoro auturi EvtpQatrjf». ftVQlmv, Conf. XV. p. 

placet. Rescribe : sexaginta et 689. Sed aliam mensuram ab Indo 

octo M. Tennul. V. CI. Har- usque ad portas Casplas, iten» 

duinum ad Plin. II. 108. H u d s. ex Eratosthene («s^| aly 'EQtcn' 

Sed hic numerus 68549, si 41725 ad^ivrjg ovrmg sfQfpiBv' tyS yaQ ^ 

et 26820, atque iterum 6854^ et (liv ri XiyBtv fiilTiov mt^ 

3932 computas, falsus videtur, et avrcSv ) desumptnm : legiBU 

corrigendus /u. ^ xal T^tpfis*. XV. p. 723. Est autem liaec: 

4) fiVQiddoiv S* nal ^oripxf'. Ita (ifiKog [r^g '•^Qiavijg^ dl as» 

lege. Inimanis error erat inMS. Kaanltov nvXdSVf «ig i^ ^ot^ 'ififf* 

fivQidBwv g* Tial etc. Nam 61725 riitolgarad^/iotg dvcpysYQanvat^da' 

stadia iam abirint in miilia pas- rov,^ Mi%Qt (ihv 'AXe^avdQBiag tii 

suum Uomana 7716 minimo mi- iv 'Agiotg dno Kaajcioiv xolKf 

nus; prae quibus Plinius non 8td r^^ IlaQ&vaiag f^ia Ttalvtn' 

plura exhibet quani 5215, ita ut r^ ddog* cld'' ij filp l^ Bvutias 

iegerit non g' sed d' stadia in- dtd r^g BaoirQtav^g xal rijc «xf^ 

quam 41725: quod cum Geogra- ^dasoag rov Soovg sig'OQToavan^ 

phi ^"~ ~ ' '"^ *"" ~" ^ " - _ - 

8i , , . , ^_ , 

utcunque. Tennul. Recte qui- nQog vorov sig nQomd^ccaiav^tji 

dem hunc distantiae totius nume- dgayytavijg' slra sraliv n lotn 

rum correxitTennulius; ita enim fiixQ} i^tSv oqodv v^g *Ivdtxng Mmt 

etiani singuii nunieri, qui sequun- rov 'ivdov' mars ftanQorsQa ia^ 

tur, cum illo congrunnt. Ili eniin, avrrj 97 8td r<Sv AQayymv ital *Aq^ 

quales niinc sunt, efficnint 41725 xmrtSv^ aradiouv fivQimv nsvraua- 

stadia. Hae singulae distantiae xtXimv rQtanoaioov ij ndaa, Hic 

ap. Plin.ll. 108, 112non leguntur, habcnius I530U stadia. S«d da- 

Plinius enim illa: ibi omisit, sed plicem nicnsuram a portis Caspiii 

aliu loco ex Eratosthene et Ar- usque ad Indum flijnien Kralos- 

temiduru aliisque tradidit, v. Iib« thenes proposuit, quud Straku 

VI. 21. 22. 23. Strabo autem docet lib. XI. p. 514. 8trabo I. 

eas ex Kratosthene haustas tra- p. 64. 11. p. 79 et 81 refert, Bra- 

didit, quem ceteris geographis in tosthenem inter portas Caapiat 

describendis his regionibus prae- et Euphratem 10,600 atadia p^ 

fert. Strabo 1. p. 64 dicit haei : suisse. Conf. Strab. XIV. p.W BIBAIONA. 805 

^Anb Fuyyov iji ixjSoAdg ^IvSov Ttoraiiov aTcidifov fAVQlaav 
^^ . Aii ^lvdov scag Ka67timv nvX^v ^vQimv jtz * in\ tov ^- 
q>Qctx}]v aradioiv fivgiiov v' slg MvgiavCQOV aradioiv rog * 

'Ano 8s MvQiavdQOv inl rddsiQa ara6ia)v diafivQioiv ^onKy 

A Gange ad Indt flumtnis ostia sunt 16000 stadia: ab [ndo 
nd portas Caspias 15300; binc ad Eupbratem 10050; inde ad 
Myriandrum stadia 375. 

lam vero a Mjrtandro usque Gades stadia 20820, boc modo: ^('K extr. et Plin. h. nat. VI. 13 ct Plin. VI. 21 ex Eratostbene baec : 

21, ubi Eratostbcnes et Artemido- Sed undc plane constent gentes, 

rus appellantur. De distantia ab Emodi niontes adsurgunt, lndo« 

Issico sinu usque ad Eupbratem rumque gens Inripit, non Koo 

Strabo babet lib. ^XVI. pag. taiitum mari adiacens, verum et 

749, ut nunc le^imus, baec : 'n meiidiano, quod Indicumadpella- 

dl ZvQia TCQog ccqtltov u^v dqxo' vimus: quaeque pars orienti ad- 

Qi6Tai Trj KiXiKLa Tial tip 'A/idvq)' vcrsa recto praetenditur spatio, 

dno ^aldtT7]g dinl fo iBvvfia rov ad ilexum et initinm Indici ma- 

EvqjQdzov crddLol bIclv ofro rov ris XVill. XXXV. mill. passuum 

'laaiTLOv noXnov fiixQt tovZsvy/ia- colligit. Deinde qua flectitur in 

zog zov Kazd KoiifiayTjvTjv, oUzo meriSiem XXVI. LXXV* mill, 

Xsx^^v nXsvQov dtpOQi^ovzsg, oiJx pass., ut Rratostbenes tradit, us- 

iXdtzovg zcSv x^^io^v nal zszqomO' que ad Indum amnem, qui est ab 

aicov. Ante Cusaubonum legeba- ocridcnte finic Indiae. Deinde 

tur tantum ovx iXdzzovg zcSv ts^ 23 : Ab ostio Gangis ad promon- 

tQaxoaiov. Apud Flinium b. nat. torium Calingcon et o^pidum 

V. 13. quidem baec sunt : Lati- Dandagula DCXXV. M. passnum. 

tudo a 8eleucia Pieria ad oppi- Ad Tropina XII. XXV. mili. pas- 

dumin EupbrateZeugma,CLXXV suum. Ad Perimulae promonto- 

M. passuum, sed dubito, quin cri- lium, ubi est celeberrimum In- 

tici apud Strabonem rccte nume- dlae emporium, DCCL. Ad oppi- 

runi reddiderint maiorem ex Pli- dum in insula .... Patata, 

nii mensura; baec enim non so- DCXX. Hanc insulam efificit In- 

luni depravata esfte Tidetur, sed dus amnis, atque in ipcis In6i 

etiam id respicere debemus, quod faucibus sita est. , • . Olostrae 

Plinius et Strabo fortasse non Patalen insuiamattingentes: a cu- 

codem fonte bauserint. Agathe- ius extremo Litore ad Casplas por- 

ineri et Strabonis vetus lectio non tas Vill. [corr. pro XIX.] XXV. 

ita diilVrt, ututerque adeoavera milK produntur. . 
iectione er.raverit. Apud Plinium 

potius numerus esset emendan- 5) In bis Agatheme^vel ex 

dus, sicuti nota distantiae a Gan- Eratosthene, vel ex Arkemido- 

ge ad Indum lib. VI. 22, ubi ad- ro, qui illo in bis regionibus 

buc legimus baec : Artemidorus describendis usus est, bausit. 

inter duos amnes XXI interesse Plinius VI. 12 et 15 dicit: Portas 

tradit. Sine dubio autem emen- Caucasias magno errore multii 

dandum est; XX. centena (i. Caspias dictas fuisse. — Prae^ 

c. C), quod efficit 16000 stadia. terea Gronov. ek Huds» ^abent 

Dc Indiae inagnitudine et distan- male azadicav tog pro tos', quod 

tia Gangis lluminis ab Indo amni Tennulius edidit. 

II. 20 *^-. g06 AFAeHMEPOT 

ovtmg. 'Ano MvQiaviQOv in\ KXeliag KvnQOv^ CTiSia qv' 
Inl !^xafiovTtt xh d%QfoxfiQiov araiut orr * ^ ^7^1 di XBltSmvi^ 
iia na(i(pvkiov nsXiyovg 10 Oridia cfx^ ' elg IlaraQa arHui 
a' mg Blg ''PoSov axiiia i|;'^' slg IdOTVTtakaiav 6ia Kaqna&iw 

a Mjriandro ad Cjpri Cieidas stadia 1400. Inde ad promoD- 
torium Acamanta stadia 1300. Hinc in Chelidonias per van 
Pamphjlium stadia 1300. Tum ad Patara 800; dein in RJm- 
dum 700; ad Astjpaleam per Carpathium stadia 940; ad Tie- 

6) Numerum ct. dicfivglcov .gW giocvta . . . atad. jum' (1800). coor. 

verum habebis, si Plin. h. iiat« 11. ib. p. 282 sqq. Kx his mcniuiii 

112: ^vicies et semelcentenatna liquet, nostram emendationea f 

mill. pass. Deinde Gades duode- pro jy veram atque ex Artemidoni 

cies centena et quinquaginta miil. desu mtam esse. Marinus Cbrii* 
pares et corrig^as, quod facile est. V. 27. al.^ ex adverao Chelido- 

Itaquealiquotsingularummensura- niarium insularum poaitum at, 

Tum, quae sequuntur, corrigendae Strabo XLV. p. 666. Alii quoqie^ 

suiit. — jr;i€£:dcsnomenyeilnsula- sicuti Agathemer, JTelidov/ffi so- 

rum vel Promontorii. V. Meursii lum dicunt Strabo 1. 1. al. Sli- 

Cyprum lib. J. cap. 27. U u d s. dlasm. p. 238 ed. noatr.* Clwli- 

V. nostruni librum: Griechen- doniae Plln. V. 85, aed: Chelido- 

iand u. dic Griechen p. 1281 sq. niae insulae, . . . acopulosi ms- 

7) Mensura a Cleidis ad prom. ris, ante promontorium aitaePlii< 

Acamanteni vulgo mendosa jyt iX. 85; ad Chelidoniae insolsi 

(3300), facile autem corrigenda dulcis aqua in mari hauritur ib. 

est ^at (I3U0). Conf. Strab. XIV. U. 106. V. nostrum librum: Grir- 

p. 682 : ^cti 81 6 fisv nvxXog trjg chenland und die Griechen p. ITU 

Kvngov atocdiav tQtaxilicov %al sqq. 

thtQayLOCiGiVkfvLOCinatttnoXnL^ovTi* I) Mensura jon non admodin 

iiTJKOQ 61 dno tdSv KXslScSv inl exigua habenda est, eteaim is 

tov Axdfiavta ns^^ ataSioov r^- Stadiasmo p. 238 legimus: m^- 

Xiiov tBtgaiioaioav oSsvovtL vno jcta atque apud Strabonem. 1. I- 

dvatoXiiQ ini dvatv .... 6 ^ %tXioiiv iwotxoaiav* Ita Tariasi 

^Andfias iattv d%Qa 8vo /laatovg eaedeni mensurae. 

ivovaa %ai vXvv noXXrjv, Ksifisvog 2) atdSta ^' integra memmrt 

fisv ini tdSv eansoioov n^s vi^aov est, quod colligas ex eodem Sta- 

(iSQcSv nQog 6h XsXtSovi- diasmi numero p. 252: ht ^69m 

ag xiXioov-iwcfTioaiav.VWn, h. nat. sig TldtaQa atdd. tf/. Conf. meo- 

V. 35: • . . C3'pri « , . circuitum suram distantiae infliilae Kho4i 

Timosthenes CCCCXXVIII. M. D. etCypri, Plin. V. 36: Rhodoi 

prodidit. Isidorus CCCLXXV. . . . distat ab Alpicandria Ar- 

M. Ijongitudincm inter duo pro- gypti DLXXVill. mill. ut Isi- 

montoria, Dinaretum ct Ac^man- dorus tradit: ut Kratosthescs 

ta, quod est ad occasum Artemi- CCCCLXIX. mill., ut Muriaaui 

dorus CLXll. D. [= 1300 stad.], D. a. Cypro CLXVI. Muriaai 

Timostheues CC. [i« e. 1600 stad.j. niensura videtur corr. DLWI. 

StadiaMin. Vol. 1. p. 238: dno Stadiasnius praebat quidem p- 

T(Sv khXiboviiov . . . ini tov^And' 2.52: atdd. fifo sed aine dubio ibi BinAJONJ. 8or 

axnbia %(i' ^ • inl TcilvaQOv craSici civv * • inl Uaxvvov Hwt- 
klag atadut fix^' inl Aikv§aioy 8ia AtPviCOv nekayovg atiiia 
acpll ® • inl dh Kdqakiv 2aQdovg 8id TvQ6riviK0v nskdyovg atd- 
dia pat ^ * inl rddsiga vnBQnksvaavrt rvfivi^alag vriaovg ava- 

narum stadia 1450; ad Pachinum Siciliae 4600; ad Liljbaeum 
per mare Libycum stadia 1520; ad Caralin iSardiniae per mare 
Tyrrhenicum stadia 2800 ; ad Gades praeternayiganti insulas ■Af 

legendum est ^701', qui numerus tur, et scribatur ^a^X'. Conf. enim 

fere cum Ag^athemeri mensuris Strab. VI. p. 26b sq. : tmv 9% 

J800, 800 et TOO, atque Eratos- nXsvQcSv, Sg dtpool^ovaLV al tQSlg 

thenis niensura cungruft. anQai. Svo gihv sial xoliai fistQl' 

8) Eni. %ii,ex quo facile vulg. cng' rj Sl tQitfi, 17 dno to^ AiXv- 

tfjt Ifbrarius fecit. Conf. alias palov 7ta9nptovaa nQog t^v IIsXc»* 

niensuras ex insula Khodo ad in- QtdSay ijnsQ ptsylatfi iatl atadlaip 

sulasNisyrum, Carpathum, Coum, %illciiv %al hntanoaloiv, cSg Tloasi- 

quas Stadiasmus p. 253 sqq. prae- 8civiog Hqtpls, nQoa&slg xal aftco- 

bet. 01. ttSv d'c?Ailaii', ?J (jXv ini TldxV' 

4) Stadia ^avVf quae hic legun- vov dno tov AiXvpalov iislScav 
tur, non mutanda sunt. trjg htSQag, [ataBtatv xiXioiv nsv' 

5) Stadia ^8 non sunt integra ta%oaimv %cti nswi^ovtu'] * iXa- 
mensura huius distantiae, quod x^atri 8h ij ttS noQ^fnS xal vj 
coHi^itur ex Strab. VIII. p 363: IraXla nQoasxtjg, 17 dno trjg IIs- 
iv ds t(p TioXntp trjg naQuXiag ^ to XoaQidSog inl tov ndrvvov, ata- 
(ihv TaivuQov dxtij iativ iiiTisifisvrj» 8imv oaov xiXifov hicnov %ul tQid- 
. . . ivtsv^sv , , , sig 8h Ildxvvov xovta, Tov 8s nsginXovv d Ilo' 
noog Svaiv, to t^g JStxsXiag anQca' asiScovcog ataSicnv tsaaaQanoaimv 
TtjQiov, tstQOHiaxiXscov h^cnmaicav ' ini tolg.tstQaTiiaxi^Xioigdnotpaivsi, 
zivsg 8h tstQamaxiXicitv cpaaiv, Diodor. V. 2: hstt 8* avt^g [Si' 
Conf. H. p. 124: tov ZtTtsXiHOv 8h HsXiag] 1) resQifiStQOg ataSiav cag 
to ini KQijtrjv dno Ilaxvvov , te- tstQcnttaxtXicov TQtanoaicav h^jjnov' 
tQCPKtaxiXicov %ai nsvtayioaicav ata^ ra* tcSv ydQ tQuSv nXsvQmv tjfikv 
Sicav cpaai' toaovtov 8s Ttai ro dno t^g IIsXcaQtdSog ini t6 AtXV' 
ini TaivaQOv vfjg AaytcavfK^g,^ et patov vndQ%st ataSiatv x^kinv hn^ 
VI. p. 261 : ^iaQfia 8'iativ dno taKoaiatv, rj ^ dni AtXvfiaiov fti^ 
tov Ilaxvvov nQog to atofia tov XQ'' Tlaxvvov tijg JSvQOKoaiag xd' 
^AXcpstov , atdStot 8'. 'AQtsfii' Qag ataSiav Xf-kiav %ai nsvta%0' 
8a)Qog 8' dno tov Ilaxvvov qnj' aicov, v 8* dnoXstnofisvrj ataSiarv 
aag ini TaivaQOv stvat tstQcntta' x''^ia>vs%at6v^,rj%ovta.P\in,\\.n!kt, 
XtXiovg %ai h^anoaiovg. Piin. h. Ul. 14: Inter se autem haec pro- 
nat. Ui« 14: „Pachynum in Grae- montoria ac latera dlttant his 
ciani,CCCCXL. M. ab eo distante spatiis, terreno itinere a Peloro 
Peloponneso,'' sed sine dubio Pachynuin CLXXXVI. M. pats. 
emendandum est DXL., quod ef- Inde LiLybaeum CC. M. Inde Pe- 
iicit 4320 stadia. Sine dubio loruni CLXX. Ex Timosthene 
emendandam est ^d/. Uic est Agathemer ipse seq. capite^ dis^ 
teste Strabone Arteniidori nume- tantiam Pachyni et Liiybaei 
rus. prom. esse 1600 st. dicit. 

6)Vulg. mensurastadiorum^aqpx' 7) Harum mensurarum nnmeri 
i.e. 1520nece8se est, ut emeude- accuratissimecongrnunt c.Plin. h. 

20 • ^08 * ArA&HMEPOT 

iw (iVQict^. 'Ano radelgoDV ds dia legov aKgaytfiQlov inl 'Aq- 
rifyfiav kifiivtty axaSioi y^l^ ^» ^Ofiov yiyvovzai (ivgutdeg i 
nal p^oi,\ 

Gjmnesias 10000 stadiorum cursus. Ab Gadibus praeter iSacroDi 
promontorium et Artabrorum portum stadia 3932. Ita iiunt in 
universum 72477 stadia. nat. II. 112 numero mensurarum a cri promontorii, ad lUud fiiiale 

IVIyriandro ad Calarim Sardi- promontorium, quod Artabrun 

niae : „vicies et semcl centena noniinatur, procedere^ dicit ter- 

tria mili. pass. Deinde Gades ram in nongeuta noDag^iota uobb 

duodecies centena et quinqua- millia. Ditferunt autem PiiBius 

ginta mill. pass/' si ad priorem etAgathemer inter fle^ flignificaa- 

mensuram D. mill., pass., qui ef- tes sive Artabnim prom. aiveAr- 

ficiunt quatuor stadia, addideris, tabrorum portum$ jied hoc dob 

t\x\a faciie excidere potuerint. tam magni momenti eflt, ut de 

Conf. autem ill. 13, ubi haec in- mensurae numero, qui Teros fi^ 

Ycnies: Sardinia . . . abest . . . dubitemus. Nunierum 3932 Te- 

Caralitano promontorio . « . a rum esse liquet, si hunc et prio- 

Gadibus quatuordecies centena^ rem 68549. quae sunt menflurae a 

alioque loco 111. 14: Lilybaeum Gange aa Gades, computes; bi 

. . . a Caralitano SardiniaeCXC. efficiunt euim 72477 Atadia, quat 

M. Sed Plinius his in designan- Agathemer ipse habet* Hoc, qnod 

dis mensuris sibi non constat. interpretes non animadverteraBl, 

8) Numerus <Tr. ^iJpta integer emendationemTennulii repugBat 

est.^ De Dicaearchi, Eratosthe- J^^»""^« ^' "**' "' *'^= *"«" "~- 

nis atnuP Piilvb'i mpnsurifi conf ^^^ terrarum, de qua memoro, 

Sfr:»h^n r 104 «^n ambicnti (ut dictum e»t) Oceaao 

Strab. II. p. 104 sqq. ^,^j^^^ innatans, longiflsime ab oi- 

9) STccSLOiyTt^X^, Lege ut est tu ad occasum patet, hoc est, 
in MS. ^tlp, Td'i2. Tennul. ab India ad Herculis colunaai 
Tennulii lectionem Gossellinus et Gadibus sacratas, octuagies quin- 
Uckertus consentientes proba- quies centena sexaginta octo nill. 
runt, sed reiicienda est, quamvis pass., ut Artemidoro auctori pla* 
eam probabiiem reddere studuit cet. Ut lero Isidoro, nonagies 
sagacissimus Gosselllnus, cuius octies centena, et XVIII. aiill. 
sententiam Uckertus libro: Geo- Artemidorus adiicit an- 
graphie der Griechen und Honier piius, a Gadibus circuitu 
Vol. 11. P. I. p. 259 repetiit atque sacri promontorii ad pro- 
confirmare ?oiuit Mart. Capellae montorium Artabrum, quo 
de nupt. phil. lib. VI. verbis his: longissime frons procurrit Hispa- 
Terrae iongitudo ab ortu ad oc- niae, CCCCXCl. Ilaecposterior 
casum, octuagies quinquies cen- mensura, quae confirniat, Agathe- 
tena septuaginta octo millia sunt, merum hoc loco e.\ Arteniidoro 
sicut eciam Artemidorus auctor hausisse, olim: DCCCXCI lege- 
asseruit: nam Jsidorus nonagies batur, llarduiuus auCeni ean 
octies dicit, et decem et octo CCCCXCI scrihebat, et recte qui- 
millia« Veruni Artemidorus di- dem. Nemo adhuc lidit Agathe- 
mensioni praedictae adiicit quic- mcruni esse emendanduni sic: ixi qnid u Ijiidihus procurrit: nam 'jIqtcc^qojv Xifiiva pro vulg. nat 
pcr Splunifl fVuntein circuitu Sa- 'jQrdftQnv Xtfiivog. llanc euicu- BIBAIONA. 300 

Ka\ ukkaoq^^, ^Ano riyyov ?mg EvipQixrov nota^ov.juj' 
Qiadav 6' xal «tv. 'Atc' Ev(pQajov tlg Mi^aiMt KannadoKmf 

Alia ria. A Gange ad Euphrateiii aninem stadia 41350. Ab 
Euphrate ad Cappadocum Mazaca stadia 2550. A Mazacis rero 

ilationem IMinii ipsius veiba p. 663 Artemidori mciisuras ex- 

coiifirmant, coiif. Strab. 111. p. hibet, quas ut facllius eas con- 

154. Gosseiiinus autem non recte feni ^^ossint, adiuiigo. Dicit 

suam expositionem ad tabulam enimj * 'Ensl dl kolvt] tiq 6d6s 

geo;^rnphicam hodiernam accom- thQntzat anaci rolg ini rag ava- 

modaTit. V. eius: Rechcrchcs roXag d^omoqovGiv i\^BipiGov ^ 

surlageographiesystemut. ctposi- yiaX ravrrjv ^rt Ensiaiv. Enl fitv 

tive des anciens, T. IV. p. 38sqq. rcl Kdqovqa rijq Kaqlaq oqtov 

10) Ex Plinii loco 11. 112 vi- ngog riiv ^Qvytav 6td MayvrjGlag 

demus, Agathcmerum Artemidoro xorl TQaXXscav, Nvcrjg '/Ivrtoxstag 

in sequenti mensurarum longitu- 686gsnrayio6io}vrsrQaQdv.ovraora' 

dinis terrae computatione usum dlcov, 'Evrevd^sv dl 97 ^Qvyla Std 

esse. Qua re totuni locum, emen- Aaodtxslag, %ai'Anafislag, xal Mr}- 

dationibus interpositis, huctrans- roonoXsag, Tiat XsXidovictiv ' ini 

scriho : Alia via, qifte certior iti- fUv ovv ti}v ec^^u^v rijg naQcoQsiov, 

nere terreno maxime patet, a rovg "OXiiovg, arddiot nsQl iwa- 

Gange ad Kuphratem amnem quin- xoaiovg %al shoat iti rcSv KaQOv- 

quagies et seniel centena niill. qchv' inl dl ro nQog r^ Av* 

pass. et LXIX, [quinquagies cen- Hctovia niqag vng naQCiQsiov 

tena mill. pass. et XXI.] Inde ro ^ i^vQtaiov dta ^iXofiTjXiov 

Cappadociae Mazaca. CGCXIX. (itHQ(fi nXsiovg rcSv nsvrcntO' 

[CC. M. IjXIV.] Inde per Pliry- aicav. Eld'' ^ Avnaovia fiszQt Ko- 

giam, Cariam, Ephesum, CCCCXV. qonaaaov 8ta AaoStKsiag rijg Ka 

[CCCC. M. pass. XCVIll.] mill. raTtsKavtiivng onronioatot rerrapa- 

Ab Epheso per Aegeum- pelagus novra' in oi KoQonaaaov vvgAv- 

Deluni, CC. isthmum, CCXll. Kaoviag sfg raQadovqa, noXlvvtov 

quingenti. [CCXUJ Inde terra et r^g KannadoTiiag , inl rtSv OQcav 

Lerhaico mari etCorinthiaeo sinu avrijg IdQVjiivoVfhiarov stnoatv* 

Patras Feloponnesi, XC. millia ivrtv^sv 8 stg Md^ana rfjv firjrqiO' 

[ducenta duo M. D.] Leuca- noXtvrcSv KannadoncSv StdSoaV' 

den LXXXVU. millia quingenti 8ov %at SaSa^ogmv skaKoatot oy- 

[LXXXVI.] Corcyra totidem: Sori^ovra' ivr^hsv 8 inl rov Ev- 

AcrocerauniaCXXXll. milliaquiu- q>Qdr7jv fiixQi TofitacSv x^oQiov r^ 

genti. Hrundisium LXXXVll* ScocpTjvijg Stct^HQcpdSv noXixvrjg xi' 

[LXXXVI.] niillia quingenti. Ro- XtotrsrQandatot rsrraQd>iovra, Td 

mam CCCLX. niillia. Alpesusque 8' in ^Qsiaq rovrotg ftixQi' vijg 

ad Scingoniagum vicum DXVlll. 'Iv8t%rig, rd a^ird xstrai nal naqd 

— Per Galliam ad Pyrenaeos rcS 'AQrsfitScSQq) y dnsQ xat naqd 

montes llliberim DCCCCXXVll. vip 'EQaroa^vst. Aiyst 81 nal 

[DLVI.] Ad OceanumetHispaniae TloXv^togy nsQl rdSv iytsX fidXtara 

uramCCCXXXl.[CCCXXXlLTra- 8siv ntarsvstv i^siva, "AQxsrat 8' 

' icctu Gadis Vll. millia quingenti. dno Safioadrcov rijg Kofjtftayrjvijg, 

Quae mensura Artemidori ratio- rj nQog rij 8ta§dast %ai np Zsvy- 

ne efficit octuagies novies cente- ficcri %sirat' slg , 8s Zafioaara 

na, XXX)fV. [LXXXVI. centena dni rcSv oQoiv rrjg Kanna8o%iag 

LXXXV.] Sed etiani StraboXlV. rcSv nsQt Tofitaa vneQd^ivii rov 31» ArAeHMEPOT 

(StuSjha fiq>v. 'Ano di Matanwv <io QifvyUtg t^g noQOQiaq 
x«l (iByalfig KaQiag ttog 'Eg^iaov aradioi yrx. ^Ofiov dfco rif' 
yov tig '^EtpBOov Cxa^idov (ivQiadcDV 6' xal t(SK . Aito dh *Eiqfi- 
aov slg A^^lov dia toiJ Alyalov ozddta a%* in *Io&fM,6v aradm 
^tf/. d« 'Ic^fiov dia KoQiv&iov Koknov sig Ilinqag exadta ^' 
ini AsvKada oradta if/* inl KoQKVQav Otadia if/' in* "AxQOKi' 

per Phrygiam suhmoneanam et magnam Cariam utque EphetOM 
3320. Ita colliguntur a Gange Ephesum nsque ttadui 47^S0L Ab 
Epheso per Aegaeum usque Deium sunt stadia 1600, Uinc a4 
Isthmum sunt 1700 omnino. Ab Isthmo per sinam Corintliiacini 
Patras stadia 720. Abinde Leucadem 700 ; hine in Coreyfam 
tantnndem; usque ad Acroceraunios montes stadia 1060. Init TavQOV iftaSiovg stQriKS tetQOHO- archi et Polybii ■fientQraa leii- 

ciovg Kal nsvnJKovxa De distan- cit, atque ipse luieo docel, ib. f, 

tia oppidi Mazacae ab Euphrate 105 et i06. Oicit: *OftoXovoi4i 

Strabo XII. p. 539 haec: Aapio- yccQ ol xXeicvoi Xdyovzag to ^ut 

T7JKS Sh rc^ Md^oKa vov iihv nov- neXdyovg (ivqI<»v Blvai mI ^Mjp» 

Tov nsQt oKvaKoaiovg ataSiovg Xiav ' cviupafvel dl Tofco xcei n 

ngog votov vov ^ ^q^gdtov fii- dno(pdasi t^ tcsqI to€ fMfnovg t^ 

KQOV iXdvTOvg tj diTcXaaiovg ' vmv otKOVfiivrig * [idXtOva yccQ elrar» ^ 

KiXiKimv ds nvXdSv oSov i^fjtspcSv al fivQidda)v katd ' rovtov dh ff 

V^^ xtfl Tov Kvgivov atQatonsdov haTeigiov tpnifia vo un^ to9 'laat' 

dcd Tvdvtov " Kazd fisaTjv 8h tjjv %ov kSXtcov (tixQ^ ttSv HuQmv nyc 

686v Kslrai rd Tvava ' diixsi 6h ^lprjgiag, axsQ 8va[itr%ioTeQ<£ m^ 

Kv§iaTQ(av TQioKoalovg araSiovg. fiiKQov dnoXsixstv t(Sv vQiOfivQimr 

Eratosthenis mensuram terrae avvvi&iaai S' ovT(»g* dno u^v ftv 

longitudinis v. apud Strab. I. p. 'laaiKov K^Xnov fU%Qi TnQ^odtag, 

63. 64. 11. p. 77. 85. 86 ; Dicaear- nsvTCOLLaxtXiovg ' tvbivo ivtl JiaX- 

chi mensuram ib. 11. p. 105. Hic fi(6vtov vrjg Kqiftrjg, oneQ i^l tv 

auteni a Peloponneso, i. e. for- hcSov dKQOV, x^^^i^S' avv^g Sh tijg 

tasse ab oppido Patra, usque ad KQi^g fiiJKog nXsi(}vg n dtavtUevc 

Hercnlis columnas dimensionem inl Kqiov fistantov ivTBvmv o 

esse lO.OUO stadia dicit, et qui- inl Udxyvov Tfjg EtKeXiag tft^ 

dem a freto usque ad praedictas KiariXiovg xal nsvTa%o(siovgf sai 

columnas numerat 7000, ita ut dno Ilaxvvov inl nooj^ftov slci- 

reliqua mensura 3000 stadia effi- ovg rj v^Xiov^' sItu to SiaQfta ro 

ciat. Sed posteriorem mensuram inl avrjXag dno nof^ftoS ^vQiovg 

non veram esse contendit Poly- TQiaxiXiovg' dno avrjXiSv Sh ini 

bius, qui vero ipse ad Strab. 11. ra TsXsvTaia tov Isqov dKQmtvQiov 

p. 105: slg fisv AsvKdSa iK IIsXo' v^g^iprjQiag nsQlvQtoxiXiovg, Coaf. 

nowrjaov hnvaKoaiovg jivvsvd^sv 8h etiam Strab. 11. p. 116. Mensa- 

Tovg f^aovg sig KsQKVQav, Kal nd- rae ab Euphrate usque ad Ephe- 

Xiv ivTSvd^sv slg vd KsQovvta vovg sum, quantae apud Strabooeti ei 

taovg^ xcfl iv 8s^iq slg vrjv 'lanv- Artemidori leguntur, non ab iisi 

yiav, dno 8s tcSv KsQavvUov vfjv quas refert Agathtmer, adeo dif* 

fXXvQiMTiv nuQaXiav aTaSicav h^a^ lerunty ut non uttrque emenda- 

KiaxtXlcav ^xf^rov nBvrrjKOvta pro- tione aliqua exaequiuri potsit. 
posuit. Strabo auteni et Dicae- B I B A I O N A. ftii 

QavvM oQti Ctadia ^^ ^^ ' inl BQBwiq6iov CraSw ijf, ^Ano 
BQevtfiGiov nsij odsvovri Sng Toifiijs atadta poan. *Ano iHo- 
fii^S Ijtl xaq "AknBtg [11] %(oq JSxiyyofiayov xoifii}^^ vno xaig 
"AkTteaiv ovGfig axdSia j^Qv^. Elxa dia KeXxiKtjg ^mg Troileo)^ 
^IXvpi^^ea>g **♦*. Ata x£v navdoxeimv Fwg I\tSeiQmv ata- 
dia Pxva^ xol iiankovg InX ridetQa axaiia £'. ^Ofiov ino riy^ 
yov elg FadeiQa axadioav fiVQiada>v ^ xol aq)^\ 

nXaxog 61 x^g olHQVfiivrig ^ dno xijg AlS^iomx^g ^aXaO' 

Brundusium 700. Unde terrestri idnere Romam proAciscentt re- 
stant 2880. Roma usque ad Aipes et vicum Soingomaffum, 
sub ipsis Alpibus positum, stadia sunt 4152. Unde per Galliam 
ad oppidum Illiberim numerantur * * • *. Hinc usque Gades 
secundum mansiones 2651, in quam insulam traiectus est stadio* 
rum 60. Omnis ergo numerus ab Gange ad Gades consurgit in 
71560 stadia. 

Latitudo tenae qua habitatur, ab Aethiopico oceano ad Me- 

11) 'Enl *A%Qo%. Sqtj axddia ^. diligentissiroe auctores fecere : 

Ita omninoleffey quamquamin MS. Artemidurus ulteriora incomperta 

^^^X^" Nam ;^ erat notSL x^Xiddog» existimavit, quum circa Tanalni 

Nec iam stadia sint 660, sed planis- Sarmatarum gentos degere fate- 

sinie 1060. Sane Piinius interval- returadseptemtriunesversas.*', ei 

lum hoc concipit in millia passu* Agathemeri verbu: xd ydQ dvo) 

um cenium triginta duo et quin- xtov in^oXdSv xo^ TavdiBog dyvo- 

gentosy qui conficiunt ipslssima elxai eig Boj^dv (lune rum illiuH 

1060 8tadia« Tennul. narratiune ad veibum fcre cuii- 

1) ^oag Syiiyyoiidyov ^dfMfjg, Ita ffiuunt. Deinde Aguthenier ni a r n 
lege, cum sit prudigiusuni men- Aethiupicum (?} Ai^ioninij 
dum in MS. "Emg xo (idQOv, e-aXdaan) commcmorat, cuiui* 
Koma ducit uos Scingumagum etiuniPlliiiiis eudem seiiNU menii- 
Ticum ad initium nempe conscen- nit. Esk nuuque vidcntiir pro- 
dendarum Aipium. Hudie Susa harc, A|;utheniei'um roddere Ar- 
Tocatur. Strabu [IV.] p. 179: teniiduri nierisurufi, ciiin Tunaini 
TLal n dno SHtyyofidyov dh ij87j nu^iuni eMNC flnem burifuleiii lu- 
'ixaXla Xiyexai. Unde constat tiludiiiiH tcrrue di<;ut, conf. Klrtt* 
male apud Piinium iegi ab alio bun. p. 107. I08{ HcimuNenlni, Kru 
Cincumagum, ab aliu Caicinco- tusiheu(;ni ibi terrae latitudincui 
niaguni. T e n n u I. — Vulgu '/Avyi^- fluviu Huryitlieiie co»slgiiuss<« 
Qsag, quud emendavi ad Straboiiis De lilratustlienU nienNurlN terrai', 
IV. pag. 183 vulgareni lectiuneni» qul lutltudiii«m terrue a Meroc 
quudGioskurdiuMCuniCuraiumuie incjpit, v. Ktrtb. I. p. 63 Nqq. at 
mutavitinlilibiriiui. Stadiauniisit que ibl (jUNNdliiiuni iid verNlo 
scriptor. nem gutlicum et Strubu II. pug. 

2) Ea etiam, quae Agatheroer III. I1&. 116. 135: 'lCv^dh tul^ 
de terrae latitudine habet, ex Ar- iHiitQivutg rjn/QKig tl riUog to 
temiduro hausta esse confiniiat nXtlaxov fini-wiflii^tai. nrixtig iv 
Plinius, qui idem fere ex Arte- via. 07jal d' liQUtoail^tv^g tov 
midoro refert, hist. nat. II. 113. tovg x^g MtQiUjv diix^^v fitHQiii 
Uuc enim prubat Fliuii narratiu: nXilovg^ ri Btau/vQluvii tQtapXiovH 
„Ab ustio Tanais nihil uiudicum Jtu yuQ ' ICXifiondvtnv tfvat ftv 318 ArASHMEPOT 

arig inl ti)v Msqotiv^ atailfov r^. *Ano MeQorig slg 'Akt^iih 
6QSiav atadlmv fivQloDv ci, *An6 dh ^AXe^avSQilag inl ToMuy 
^vqIodv ;>/i $■' *, Ta yccQ avG) reov lxj3oAfl5v tov TavaVSog iyn» 

Toen est sfailiorum octo millium: inde Alexandriam uudecim Biil- 

lium stadioTuni : ab Alexandria vero in Tanain $tadiorum octo- 
decim miilium quinquaginta sex. Nam nlteriora ostiis Tanan 

Qiovg OKTtxKiGxtXiovg, eha nema- [que ad insulam Thule consigaa- 

•khsxlUovq si^ BoQvad-svrj. 'Ev 8s vit, Strab. I. p. 63 al.Tota auten 

Tolg dnixovai tov Bv^avTlov tfra- mensura efftcit 3S000 atadia. 8ed 

diovg nsQl s^amaxiUovg tqiokO" apud Marcianum p. 40 ed. noitr. 

aiovg, poQstOTSQoig ovai r^g Mai- numerum eiusdem dimensioais 

(OTtdogy naTaTagxsigiSQtvagi^lJiSQag 43000 Leginius. Itaque aliter Ar- 

fiSTSoiQLtsTat t6 nXtlGTov 6 riXiog inl temidorus ac Eratosthenes latitu- 

nrix^Lg £|. Sed Aethiopici maris dinem terrae consignaTisse fide- 

mentionem apud Straboneniy ubi tur, r. Plin. h. nat. II. 112. En- 

Eratosthenis opinionem de ter- tosthenis sententiam de tems 

rae mehsuris refert, non reperi- magnitudine retinuit Hipparchiis, 

mus. in scholiis ad Dionysium v. Strab. ii. d. 113 sqq« OsaBsi 

Peripg. 1. Ai^ioni%6g %6Xnog ex sire Blochii anonymum aupra p. 

Ptolemaei sententia, pars Oceani 221 sqq., ubi autem numisrus est 

terram totani circunidantis, com- niend«^sus, conf. Uckerti Georra- 

memoratur. Mcephorus Blemm.y phie der Griechen u. Romer VoL 

iibi de Oceano agit, (p. 404. sq. I. F. II. p. 220 sqq. Conf. deBrato^ 

ed. Bernh} eandem sententiam thenis mcnsuris noatram ad Aio- 

refert : OvTOg 6 coTisavog stg mv mum , quem tertio loco p. M 

"Kcd 'Avv.Xai nsQicpsQousvog TEaaaQag sqq. edidimus, quae quidemnei- 

'iaxsv 6 avTog Tug sncovvfiiag. Ttal dosae sunt, sed faeile corrf gi poi- 

nQog (ilv t6 TsXog tov ^scpVQOv sunt. 

TovJoQ^uv, onov Tial TOTcov Aql^ -;, nihil aliud aniniadvertereii 

^IT IZ? ^l''^ Kp6vLogns^ ?„ ^,S exemplari, ut adeo ig»- 

^yojg «^dg 81 Tr,v tcpav r^cpog ^^rem, unde tredecim asterUcos 

YJ lv8LKog nQog 8s Tov voTov. his interponi placuerit. Video qui- 

^r.n?7 ^'5/nrT''^ ^*''^^'' r^ dem in lersibnc i.atina suppleri: 

^LZ .^ir'^/^'^^*^^^^^ ^''" ad Aequatorem primum in sU- 

^Qatog Tial Ac^LonLog TiaXsiTai. ji. atJia «« ».iirQ«« «« Ki^m^^ 

V. Aguthcmer. 11. II. extr. De « *, ®^**V^ rujsus in Meroeo. 

fluvio?um Mli et Tanaidis tractu **^V ^'^^^««^Agathemeruiii m 

cf. Strab. II. p. 10T.108. D onys! f.'-^^"' «* »^'f f""* 'P?* ,^"* ^^ 

Perieg. 14 sqq. 661 ad eum Eu: ^^"*' *""' asteriscos eieci. Gro- 

stath et schol., atque Nicephor. "^^' 

Blemm. p. 405. cd. Bernh. Arte- 4) MvQiaiv ,rjvq\ Hanc sum- 

midori sententiam de Tanaidis mam universam quuni mox cv 

ostiis V. nostram eiusdem frag- scquatur particulatim, certe il- 

nientorum collectionem a. 1838 lam ipsam parvis illis collectio 

editam p. 234, no. XLVil. Ex nibus non adaequat, quum illas 

hoc loco alioque p. 267 sq. li- accedant ad novendecim millia 

qiiet, Artemidorum fluniina Ta- trecenta triginta, hoc est pvgimm 

nain et Phasin discernisse. Era- ^tX\ lEt certe vidi quoque In 

tostliones atiteni terrae latitudi- minutis illig varietatem aliquaai- 

nem ad Pylhcae senscntiam us- Gronov. BIBAIONA. 81d 

zlrm elg Bo^Qoiv. Ovro^, ^Atl 'AlB^avdQBlctg Blg Atviov ^Po' 
6ov aradicc ptp * • iiti xo Boavriov 6s^i6v TtaQaTtkiovri ''Podov 
cradut V' inl T^^Xov ataSia q>^* inl AayirfJQa rijg Kioag^^ 
aradia rK ' inl Aqinavov Kmag'' aradia q' ' iji ^AnQin^v 
v^aov araSia aX ^ * inl KoQolag * q * [12] inl iMnimv "AyL- 
nBlov araiia A.' * • in\ ro Alyalov "Aq^bvov ^ Sia rov Alyalov 

versus septentriones incomperta sunt. Hoc processu. Ab Alexan- 
tlria ad Lindnm Rhodi stadta 4500 ; Thoantium dexteram praeter- 
naviganti Rhodum stadia 400. Inde in Telum stadia 500. Hinc 
ad Lacterem Coae 320 stadia. Ad eiusdem insulae Drepanum 
stadia 100. Deinde ad Acritin insulam stadia 230, moxque ad 
Corsias 100,' et ad Samiorum Ampeion stadia 30. Akinde ad 

5) Eandem distantiam Alexan- teste Strabone [XIV. J pa«;. 657 
driae et Khodi {fim) oraebet promontoriiim Coac, jQBnavov 
Stadiasm. p* 250; sed muUo nffi- autemestSiciliaeuppidiim. Ten- 
nureni posuit Eratosthenes (cir- n u 1. De situ prumonturii dicit 
citei* 4M0 stadia), Strabo 1. p. Strabo 1 1.: dno dvaemg Sh t6 
25. 11. p. 86. .p. 125 : Im 8' dn6 AQikavov . • . . rovro fihv ovv 
^Podov SluQiia eig 'AXs^dvdQSiav oaov Sianoaiovg dnsrsi vfjg no- 
poQsa. TSTQaniaxilioiv nov ara- Xsmg araSiovg' 6 os AawjTiJQ 
diav. ... 'O Sh 'EQaToad'svTig, nQoaXa(i§dvst nivrs xal TQidxovTa 
TavTi]v 'iisv TcSv vavTmav slvai Ttp fn^st tov nXov, Agathemer 
qnfiai TTiv vnoXrjf^Lv, nsQl rov ^t- atque Strabo de mensura inter 
aQfiaTog tov nsXdyovg, rdSv (ilv Laceterum et Drecanum differunt. 
ot^TCo XsyovTcoVf TcSv 8l%alnsvTa- Tennulii emendatiu est reiicien- 
oiiaxtXiovg ovx oxvvvTcav slnslv, da$ nomen enim AQsnavov etisini 
txvTog Ss \8Lct TcSv a^io^QtwSv promontorii insulae lcaiiae est, 
vvcofiovcijv dvsvQslv TQiax^Xiovg Strab. XIV. p. 637. 
InTanoaiovg nsvTTfMvra, conf. p. 8) 'AyiQiTrjv v^aov, Hoc nomine 
134. Qui sequuntur loci osque an fuerit, videant alii. In MS, 
ad verba xorl dXXcag apud Piin. vidi 'AQniTiv, Gronov. cuius 
1. 1. nun leguntur. De Thoantio dubitationem Stadiasmus p. 279 
conf. Strab. XIV. p. 655, ubi ed. nostr. refutat. V. nostrum 
appellatur to QodvTiov, d%Tri rtg, librum : Gnechenland und die 
fig (idXiaTa nQOTisivTai al ZnoQd- Griechen p. 1466. 

Ssg al nsQt r^v XaXniav, Men- 9) KoQaiai insulas appellat 

sura inter Thoantium et Telum Strabo X. p. 488 et XIV. p. 636 

in Stadiasmo p. 256est9i;'., men- KoQaaaiat., nQ^g S-iatv Hsinsvai 

sura autem inter Khudum et . . . Zd(i(p, Plinius autem h. nat. 

Cuum ibidem p. 257 est cov, V. 87 easCorseas dicit. 

6) Strabo XIV. p. 657 numinat 1) De prumuntorii insulae Sa- 
huc prumontorium iq ayiQa 6 Aa- mos, quod Ampelos dicitur, 
wriTTiQ, dcp ov ^gifxorra sig Niav' Strabo XIV. p. 637 hab6t haec: 
Qov, Situm est ex adverso eius- %aXslTat /ilv ovv %al d%Qa Tig 
dem insulae. — T^g KcSag. Sup- "A/insXog ^Xinovad nmg nQog ro 
plendum videtur vi^aov, sicuti Trjg 'lytaQiag jQinavov, Ex Stra- 
(ipud Strab. XIV. p. 657. bonis loco ridemu^, quod navi- 

7) Lege jQsnavav* Ita rocatur gationis cursus confirmat, queni il4 ArASHMEPOT' 

aviSut al ' inl to 'Egv^Qttlov KoQvnalov ^ CtaSia ao ' hii 

OkloVf &itQOv Xlov y ^xiSui V ' iitl Mslavia, Skqov jiicpov ^» 
criSta vv * inl Slyqiov Aia^ov CtaSia q> * elg TivaSov ff- 

Aegaeum Argenon per Aegaeum mare stadia 800. Ad Erjthraeui 
Corycaeum stadia 270; inde Plilium promonturium Chii stadia 50; 
ad Melanea promontorium Lesbi stadia 450; ad Sigrium Leibi 

Agathemer sequitur, non idem tium oppidum. FromontoriuDi 

promontorium esse Ampelon, quod Coryceon : mons Mimas CCL. niU. 

Kiepertus nuperrime in tabula passuum excurrens, akque in cw- 

harum regionum eo nomine de- tinentibus campis resideas. Hoe 

signayit. autem in austnim Tergit. IIM 

2) Promontorium "Aqyzwov ab vco "on idem esty quod Strabo 

aliis eiusdem nominis in Sicilia XIV. p. 645, poat iocum KMkith 

atque Lesbo distinguitur, v. Pto- nomine MBXawa indicat. Si •■• 

lem. geogr. 111. et V., atque hoc tem parvam dimensionem disla»- 

quidem ad Ptolemaei sententiam, tJac stadiorum quinquaginta ipter 

qui Argennum nostrum in Aegeo promontoria Corycaeum et CUi 

mari situm esse dicit. Potuisset Phlium, atque deinde ■aTJf^o- 

etiam Agathemer idem appellare «is cursum a prombntorto PliHt 

'Eqv&qoIov, sive ut Strabo fecit. ad Lesbi Melanea» diligenterpcr 

'AQyBvvov dnQCDT. apud Sttphanum pendimus, noa dubitare possuaa^ 

Byz» V. 'AQyswovGoc commemora- quin Agathemeri Corycaeum aUai 

tum idem in Lesbo insula esse promontorium sit, acPliniiCoiy- 

Tidetiir. De situ promontorii naeum. Si eadem essent^ navi^ 

nostri dicit Strabo XIV. p. 644: tio a Corycaeo ad Phlium retro- 

usta 8s KmQVnov 'AXovvrjaog vr}- versa fuisset, quod oer se noo 

alpv . sha zb 'AQysvvov, a%Qa x^g credibile est. Quarc fortasse ti- 

'EQV^Qalag, nXvaLd^ovaa iLaXiaxa detur esse cornu, quod in oea- 

zaXioiv noasidloi, noLOvvzmoQd'' dentati insulae latere versufl aep- 

uov oaov llijxovia ara8i(ov. Di- tentrionem spectat atque Ininiai 

rectum cursum ab insulis Corsiis Chio propinquc accedit. De dta 

usque ad prom. Argennum Aga- insulae Chio habet Pliniua h.aat 

themer indicat significans navi- V. 88 ; Posita cst intcr Samu» et 

gationem per Aegeum mare. Pli- Lesbum , cx adverso maxiM 

nius hoc promontorium non com- Erythrarum. 

memorat. 4^ £)e distanHa inaulamm CUi 

3) Scribe KmQvnalov, Promon- et Lesbi Strabo Xlli. p. 619 hacc: 

torium quod Agathemer KtoQv- Stixst S' 17 AiaBoe v6 taav aso 

xalov dicit, primo intuitu idem zTJg Tevidov xat Xlov tf^c^ n 

videtur quidem esse, quod Piin. tdSv nsvza%oai<av ivdoviQm «raii- 

h. nat. V. 31 appeliat: „ Cory- wv. IMinius h. nat. V. 89: Cte* 

naeum Mimantis pruniontorium,*' rissimaautem Lesboa a Cbio LXV. 

atque ad septentriunem spectat, M. passuum, qui 520-8tadia efi- 

sed cursus ipse navigationis, cu- ciunt. De promontoriOy qnod 

ius appellendi loca Agathemer Agathemer MsXavia appellat, da- 

indicat, huic sententiae contra- bito quin hoc idem ac Straboais 

rius est. Piinius ibideni pauilo MaXia «it, et quod aignifical 

ante aliud similis noniinis signi- XIII. p. 616. 617. aic: JdmXitKf 

ficat sic : „Lebedos : fuit et No- to vottmxatov omquv • . . Mit' BIBAIONA. 915 

cov CTadia vv * slg Hyuov Cviiut q ^ * Inl dTo/iia Ilavtov 
Gtadia fi(p ^ " inl Ka^apLpiv .Cxaiya fifo * ItA otofUi Di^m- 
Tidog aradta fiq!' inl Tavatv'' araSia fixo\ 

Kal alkmg dno ^PoSov slg Kvldov craSui ij/ ' ttg Km 

500 stadia. Inde ad insulam Tenedum stadia 450, a qua 100 
sunt ad Sigeum. Hinc 2500 ad os Ponti, tum Carambin 2800; 
niox ad os Maeotidis 2500 ; ac deinceps in Tanaim 2670. 

Aliter etiam a Rhodo cursus hic intelligitur , in Cnidum nu- 

r 

o al Kdvai (idXtcra dvrUstvrat pontum circiter 8100 stadia, inde 

T^ vi^atp . . . ivrsv^sv d' inl ZL- ad Borysthenes 5000 stadia r* 

ygiov, Snsg iarl rng v^aov ro fi'^- Strab. 1. p. 63) deinde idem di- 

Kog, nsvranocioi i^fyiovra, Dis- cit 11. p. o8: d%6 8\ Msqivig inl 

tantia Strabonis inter promonti- tov ^EXXi^onovrov ov ^Xslovg siol 

ria Malea et Sigrium non valde rcSv (ivgicov xcel OTiraTitaytXlmv 

repugnaret. Agathemeri notitiaa^ craSiwv. 11. y. TO: z6 8taan](ia 

Plehn, diligentissimus auctor L^ r6 dno MsQOrjg iTil r^^orofia ro 

^iacorum Libri, a. 1826 editi n^ %ard ro Bvidvrtov, ori Mori nsQt 

glexit. (WQlovg aradiovg xal 6%ra%tc%9r 

5) Pliniiis h. nat. V. 3»: eitra i''^; "P^'- ,?• Vi** *'' '**' ™"' 
HellespontumadTersaSigeolitori "* "**• "^* '•*' •"• 

*- -* appeiiant. Hic in Pontum etiun- 

6) De hac mensura, quae ta- ditur,' v. Strab. II. p. 107. 125. 
men admodum magna videtur, 126 al. Anunymum nostruni su- 
conf« Strab. Xlll. p. 581 et 591, pra p. 166. 184. 201. Tanais au- 
ubi dicitur Abyduni ad ostium tem elFunditur in Maeotidem, 
Hellesponti atque Propontidis si- Strab. 11. p« 107 al. Artemido- 
tam esse eandemque distantiam rus Tanaim Huyium duplici ostio 
habere inter Lanipsacum etllium, et in Maeotidem paludem eifun- 
170 enini stadia. Apud Abydum di et in Scythiam fluere dicit, 
est Graecis Heptastadion dictum, ▼. nostram Artemidori fra^men- 
Strabo 11. p. 124. Longitudinem torum coU. no. XLVU. ; ahi au- 
autem Propontidis Strabo 11. p. tem docuerunt, Tanaim in palu- 
124 determinat sic: 97 ds JZipo- dem Maeotidim, atque ex ea 
novrlg rtXimv Tial nsvraxoai(ov Xs- etiam in Pontum eflundi, v. ad 
ysrat ro fi/^uog aradimv ro dno Anonymum alt. p. 168. 171, qua 
Tris Tgtoadog inl ro Bviavriov, re Tanais appellebatur diaro(iov, 
Bospori Thraoii longitudo, qui — Si autem omnium mensurarum 
Propontidem cum Ponto Euxino numeros, qui produntur ab Al^xan- 
coniungit, omues ad 120 stadia dria usque ad Tanaim, colligas, 
indicant. V. nostrum librum: efficitur coniputatio admodum 
Griechenland und die Griechen maior, quamquae Agathemer ipie 
p, 1385 sqq. 1544 sqq. De £ra- initio harum mensurarum indi- 
tosthenis mensuris - a Meroe us- cat. Sed singulos numeros mu- 
que ad Alexandriam , lOOOO sta- tare non audeo, quamvis facile 
dia, et ab Alexandria ad U^iles- lit. SI6 ArASHMEPO T 6rct8^a a ' dg Ei^ov Ctadia ai * dg Xlov HxiSui ^v ^ ' d; 
MiTvXfivriv araSta q>% * tlg Tivsiov Cvadia xv - tl^ JSiyiiw 
Q ' in\ ro (Srofia Ilovrov ^qS * in\ KaQafiptv cviiut fm' 
ilg arofia Maifortiog fiq! ' inl TavaXv xorafjtov fic , ''Ofioi 
ano ^Ake^avdQslag scjg Tavaldog crailoiv ^vqI&v jixV *• 

K E <^. s. 
TdSv VfjCmv dva^irQfiCtg, 

Aomov ie iQovfiBv tcov xa^' Vl^^ag v^cmv %ag ntQi^itQWii 
Xa§ovrzg naQ 'AQrsntddQOv xai Mtvlnnov %al iriQmv o|<(h 
nlorayv. 

FaiHQa (i^qKog aradltov Qrj ^, ,[13] nlivog Cvadlmv ig. o 
ii nad^ ''HQaKXiovg arr^Xag noQd^iiog arsvorarog iavi avatlmv » '. 

meratis stadiis 700 ; in Co 200 ; Samum deinde 800. Abeit Uae 
Cliios stadia 750. Uitra hanc Mitylene 520. Sequitur Tewdti 
post stadia 350; niox Sigeum 100. Os Ponti abest inde stadiii 
2500, et Carambis hinc post 2800 stadia. lam ad os UaeotiJii 
siint 2500, ac deinceps ad Tanaim iluviiuu 2200. Summa ila- 
diorum ab Alexandria in Tanaim 18G08. 

C A P U T V. 
Insiilaruin dimensio. 

Rcstat, ut dicamus insularum nobis ailinium ambitus, pmi 
accepimus ab Artemidoro, Alenippo et aliis autoribus lide dignii' 

Gadium iongitudo stadiorum 108, iatitudo 16. Fretum ai 
columnas Herculis, qua angustissimum est, patet 80 stadia. 8) Stadiasmus p. 253. sq. ed. 
nostr. distantiam inter llhodum 
et Cnidum st. ipv, p. 263 sq. in- 
ter Cniduni et Couni st. qu, p. 
206 inter Coum et Samum st. a, 
atque inter Khodum et Samum 
st aa/ p. 261, inter Khodum et 
'i'enedum st. ^yt/i' pag. 261 sq. 
praebet. 

9) Dubito, quin numerus men- 
surae §6' integer sit, cum paullo 
antea eiusdem distantiae mensura 
JpXO* sit. Deinde etiam numerus 
jnXVi 4*^^ singularum mensurarum 
coniputatione efticitur, paullu mi- 
nor est, quam ut singulis nume- ris ezaequarctur. Cetenim qiio^ 
attinet ad locos distantiaruai po- 
steriorum designatosy hos ex Ar- 
temidoro Agathenier deauaipslt 

I) azixdlmv Qv in cod. 8afiL 
11 u d s. Sed si Strabeais narrt- 
tionem de hac insuia confertii 
codicis lectionem non rerau ki- 
bebis. Dicit enim III. par. M' 
ToaovTOi 8' SvTsgy v^aow fpgwm^ 
ov noXv^ fisiiova tiSv hjiariv «w; 
Sloav t6 firjxogf nXavos f ^* 
07C0V, nal aTadiaXov. atque ali« 
loco p. 169: xal Xiyovat fdv dii; 
Xeiv T^s noXsa^s imdenu /tiXta r» 
Uqovj taov ftoio^ws^ tov im B I B A I O N A. 317 'Ev 6h TtS '7j3iy^4xw neXAyei v^coi, IIiTvovaa tj (ne/^ov xctl 
oiKOVfiev)] 0ta8l(ov r ro fiiJKog' ^ 8s ikaTTwv CTadlaw q ^. 
T(av de rviivrjalav y Sg KaQ%ri86vioi BaXucQlSag^ xakovcw (o£ - 
yoQ ccpevSovlTai ovtco naXovvTat ot BaliaQeig) i^ (lil^mv fi^^xog 
h'%si CTaSicov «a', nXaTog CTa8l(ov v ^* {] iAaxTcoi/ CTa8Lmv t *, 

Praeterea in mari Hispanico insulae; Pityusa maior et habi^ 
tata longa stadia 300; minor JOO. Gyninesiarum vero , quae a 
Carthaginiensibus vocantur Baliariae, (nam funditores ;sic Baiia- 
res appeliantur) maior longa est stadia 1200, lata 400; minor 
stadia 300. aO^Xcov "nal rdt; TtSv (iiXltiov aQid'' filv "Efiovaogy noXiv ^<yvca o/too' 

(wv ' iffrl 8b (leliov [t6 SioiaTrj/ia]^ vvfiov ' KVxXog 81 v^g vi^aov re- 

Kal cxbSov t& ToaovTOv oaov iari Tganoaioi axdSioi, naQtoftaXog ro 

To fiijtiog T^g injaov, t6 dno r^g nXdTog Tial t6 fiijiiog'' w 8e 'Oqpi- 

SvGEoog inl r^v dvatoXi^v. ovaa, ^Qi]fiog, xat noXv iXdTTOtv^ 

2) Strabo 11. p. 122: et^rjfeai TavTrjg nXrjaiov Tieifiivrj. Piin. h. 
^c, oTi aQXTj TovSs Tov TtoXatfff nat 111. 11: Pityusae a Graeci« 
icTlv 6 Kccrd Tag cti]Xag noQ(^fi4^f dictae» a frutice plnss: nuue 
ro 8h CTevcoTaTov tovtov neQi i^' £busus vucatur utraque, .... 
^ofii^novTa aTadlovg XiyeTai' ne^ patent XLVK M. past* Agathe- 
QinXevaavTi, 8e t6v crevoonov Ixoc- mer suani mensuram ex Artemi- 
Tov Tiai etiioai CTaSloov ovTa, 8id- doro hausisse videtur» aliter ac 
CTaaiv Xafifidvovaiv al '^ioveg d- Strabo, qui sine diili|jl alio fonte 
^Qoavj rj o iv dgiaTeQa fidXXov. usus est. 

Plin. h. nat« 111. 1: Origo ab oc-, ^) BaXidQeig edidit Tennulius, 

casu solis ct Gaditano freto, qua qui annotavit haec: MPtuIumaeo 

jrrumpens Oceanus Atlanticus in dicuntur paXXidQiSeg.'* Grunovius 

maria interiora dilTunditur. Uinc autem haec: fjBaXiaglag reposul 

intranti dextra Africa est, laeva ex iMS. quum edictum esset Ba- 

Eluropa: inter has Asia est. Ter- Xidgeigf quod sane est nugato- 

mini amnes Tanais et Nilus. rium, neque enim ut nomen in- 

Q,uiadecim M. pass. in longitu- sulae ab incolis aliter prouun- 

einem, quas diximus, faucesOcea- cietur apud Carthaginienses, pot- 

ni patent, quinque M. in latitu- est efficere accentus, sed ipsae 

dineni, a vico MellariaH^ii^pa- pustremae syllabae.'* fitiam JSa^ 

niae ad promontonum /llfricae XiaQi8ag scribi posse Strabo lU. 

Album, auctore Turranio Gracili p. 167 et Stephanus Byz« s. v. 

iuxta genito. T. Livius ac Ne- rvfivi^aiat testantur. Apud Dio- 

pos Curnelius latitudinis tradide- doruni V. 11 nunc legimus Bu' 

runt, ubi minus, VII. M, pass., XiUQelg, quamquam ibidcni cudd. 

ubi veroplurimum, X. M. etiam BaXiagiSag, BaXeaQiSagy 

3) Steph. Byz. s» v. niTVOva' BaXiaQideig, praebent.8teph.Byz» 
aai , v^aoi didtpogoi , ag TIltvcO' TvfivYiaiai , 8vo vrjaoi neQi r^ 
dsig TiaXel 'AXttfidv. Oe maioris TvQcrjvida .... iTiX^^riaav 8h 
insulae magnitudine Strabo IIL wxi BccXiaQidsg. dcp ov BaXiaQelg 
p. 167 habet haec: eiai Sh xorl ro i^vLOiovy^o icTi atpevSovlTai» 
neXayiac fidXXov al UtToovaaaty 5) Ex Strabone 1. ^. videmus, 
ymI TTQog hantgav neKXiiitvca tcSv Agathemcrum ex Artemiduru de 
rvuvijaicov, TiaXeiTai 8' avTcov iq insulis Bulcaribus referre. Dicit 518 ArA&HMEPOT 

« 

At ii £toi%aies9 at g^e^wwfiof , i^g if$* ev^wtag mlvxu 
TtQO t»v Maa6ahaKiSv noXeanf at f&iv ^el^a^fg rgBlg, Ho df 
lu»Qal avtfig lyyvg Maacaklag^. 

^H il ZaQito h^h <i%W^ ^^ noiag 1%vog^ ^ itMonodog' xi 

(i^qfiog fic^' 

Stoechades, quia in direotum iaoenfc rao nomine indicuitci 
ordinem , urbibus Massiiiensium sunt oppositae. Hanim troi mt 
maiores ; minores duae* proximae ipsi Massiliae. 

Sardinia habet iiguram, similem hominia veatigu, eatqoe ia 
medio sui cava, et longa 2200 stadia. 

enim : Tmv dl nQCKSifiivaiv it^acov 7) Si cum Agathemeri notitii 

riyg ^lfyiQ^aq^ rag ylv niTvovaag Strabonis verba IV. p. IM citr. 

dvoy N«l rag rvfivrjaiag dvo, ag conferamus, videmua, illui ci 

TUcXovaty BccXsagidag, jcQoxsia&at Artemidoro de Stoechadibai ia- 

av(^§aivst vfjg giSTa^v TaQayuSvog sulis hausisse. ' 

aal SovKQcovog naQuXiag 8) [Vulgo] tog vBmlom fjvpt 

tmv Bh rvfivriaioav 17 (isv fisiSayv G^uod emendare dusi.) Unde id 

ixsi Svo noisig. • •,• * M-^mg dh hauserit Agathemernat Ccrtc 

vng vriaov fiLHQov dnoXslnov rdSv quum ita edant , selendum tawi 

hgayLoaimv azahimv, nXdxog 8\ Sia* est in MS. legi eig jtdlog l^lfog] 

noaioDV, 'AQTsgiiddiQog 81 dt- unde fieri deoet «0^09 9 pcdii 

TtXdaiov sfyipis %ai t6 nXaTog, Kore vestigium; et llle quidem ntcl- 

t6 firjnog, Uaec posteriura verba ligendus hominis. 8ic eniai di- 

confirmant nostram sententiam. xerunt Flinius lii. [13.] Saidi- 

Plin. h. nat. 111. 11 Baleares du- niani insulam Timaeus Sandalio- 

ae . . . BuLeares funda bellicosas tin appellavit ab efflgle solecf, 

Graeci Gymnesias dixere. Maior Myrsiius lchnusam a aimilitudiv 

centummill. passuum longitudine, vestigii. Gr on o v. Eodem My^ 

circuitu vero.CCCI^XXV. M. . . . silo usus est Strabo I. pag. H 

Ab ea XXX. M. pass. distat mi- Xlll. p. 610. Myrslli oarratic- 

nor : longitudine XL. M., circui- nein de nimiine lchnasa etian ic 

tu CL. M. pass. Aristoteles sive alius scriptorc ic 

libro I IIsqI &avgiaaCio9 cnoM^'- 

6) Ex Plinii notitia de longi- roov cap. 104, p. 208 ed. lleckM. 

tudine minoris insulae videmus, cunfirmat. Ibi enim dicltur dc 

Agathemeri aTaSioav t% longitu- insula Sardinia: ctSvtj Sl 17 «njccft 

dinis mensurani significare. Ipse oog lotxev, ixaZstro fihf «odtifCP 

fortasse Piinius Artemidor6 hoc 'ixvovaa, 8id t6 iaxrjfutvio^ai ij 

loco usus est. lo. Chr. Werns- nsQtfjLSTQco 6fioi6Tctva dv^odwto 

dortius, de antiquitatibus Balea- txvsi. luem fere refert Paasc- 

ricis exercitatio, Brunsv. 1760, 4, nias in Phocicis, et StephaaM 

de insula minori haec dicit pag. Byz. s. v. ZaQ8o9. Eustathius cd 

20: Si Severum, («Ipiscopuni Ba- Dionysium Perieg. 458: 1} £09- 

learis minoris (in epistoia circu- dca . . . oavofida^ Se lari apud Baronium , Annal. ec- ^lxvovaa^ insl txvet, dv^om 

clea. an. 4l^<), audiannjs, haec in- iarlv ofioia t6 ax^ua, Kcholia 

sula longitudine XXX. M. pas.s. h. I. "Ixvovaa 8h cavoftdiBvo Zcp* 

.seu CCXIi stadia, latiliHliue III. dVo, insl txvst dv^^omwov ofioia 

M. patisus fantuninioilo iiabut. /;r. Ilis ouinibus ijlronuiii cus- BIBAIONA, 310 

Kvqvoq iyyvq SetQSovg, noXXm di dyBWsatiQH, iXavroiv rj 
rjiiiav trjg Saqdovg, ^ijxog h%ii ***. 

'Aq)m^Qiov 6' Blg IknQddS nal Kvqvov IIoTtovXdviov r^g 
TvQarjviag' to 8i SlaQfia Cxadlmv ^</^^. 

Cyrnus (Latinib Corsica) adiacet Sardiniae, Tilior multo 
illa, brevior ditnidio; in longitudinem patet stadia 

Ex Populonio Hetruriae in Sardiniam et Corsicam vela di- 
mittdntur traiectu stadiorum 2200. iectura confinnatur. Cf. etiam millibus paM. , qui fortasse eo* 

Caroli Kitten, V. Cl. , libnini ; dem fonte, ac Agathemer, usus 

Die Vorhalle Europllischer VoU est. Chorographi ctmimemorati 

kergeschichten p. 552 sqq. , ubi niensura admodum magrna ease 

rcni de vestigio pluribus expiicit. videtur. Plinius autem naec ha- 

9) De sig^nificatione verbi fie\ bet 1« 1.: In Ligustico mari est 
GOTioiXog, quoad ad insulam atti- Corsica, quam Graeci Cyrnon ad- 
net, vf. Strab V. p. 224 et 225 pellavere, sed Tusco prupior: a 
de insula Sardinia, ubi dicitur: septenitrione in nieridieni pro- 
Sati 61 avT^g t6 noXv fisgog zQa- iecta, longa passuum CL. mil- 
y^ • . . . TivTaQa d' icTi TfSv lia: lata maiore e\ parte quin 
OQsloov ^vrj, TaqaTOi, ZoGtstvd' quaginta: circuitu CCCXXV* M. 
TOLy BaXaQoly 'AnovLTsgy iv cnr^ Demon.stratio provinciarum ed« 
7^aLoiQ ot%ovvTBg. De mensuiis Bude (in eiusdem Mythographis) 
Strabu nihii habet, quod Aga- p. XXJ: Insula CoriJca finitur ab 
themero respondet. Dicit eniin urienie promonturib Sacro, ab 
V. p. 224: Mij%og Sl Trjg vnaov occidente Proturiano, a septen- 
[KvQvov] (prfalv 6 XoogoyQa^pog triune ligustico, a nierldie inari 
(liXia Q^, nXaTog 6h o\ ZuQdo- Afrlco: cuius spatia in longitu- 
vog 8s iiijnog a%, nXaTog Ss iws- dine milia passuum XXXX. , in 
vipiovTa Tiai T]\ TtaT SxXovg 81 latitudiiie milia passuuni XX. 
Kvovov (ihvnsQifiSTQog, nsQllTQia-] 11) De integritate numeri ,|3a 
XtXiovg XiysTat %ai 8iecKoaiovg valde dubito; potius scribendum 
(STa8Lovg, Trjg 81 ZaQ86vog %al esse ^a<^ exUtinio. Ilaec enim 
TSTQaTitaxtXLovg. Plinius de 8ar- est Arteniidori mensura distan- 
diniae mensuris nihil praebet III. tiue intcr Populonium et insulas 
13 nisi : Sardinia ab oriente pa- Cursicani et Sardiniani. Strabo 
tens CLXXXVlll. inillia passu- rcfprt V. p. 223 et 224 haec: To 
um: ab occidcnte CIjXXV. niil- 81 IlonXtovtov i% (SiiQccg vi^Anc 
lia: a meridie L XX VII. niillia: t8ovTai, naTsfftoyvLag slg ttjv 
a septcntrione CXXV : circuitu ^aXaaaav, nal j^s^^vijtfffovdijg . . 
DIjXV. miliia. • . . ''Ecti 81 %ai. 9wvoa%onstov 

10) Numerus quidem mensurae vno tv a%Qa. KaTonTSvsrat ^'dno 
in longitudineni excidit, sed si T^g noXs(og' nd^hoiQ^sv (ihv %ai (i6* 
ea conferenius, quae aiii scrip- Xtg iq ZaQ8mv, iyyvTiQm (f 'q KvQ' 
tores de insulae Cursicae longi- vog, |' ntog 8ii%ova€L vrjg SaQ8o' 
tudine referunt, fostasse non vogaTa8lovg' noXv 8h (laXXov tov* 
valde errabinius, si dirimus, enm TOfv, tJ Ai&aXla nQoasrsaviQa t^ 
mensuram fsse inter 1040 et 1280 ^nsLQcf} iaTlv , oaov t 8tsxovaa 
studia, et quid^^m 1200 {aa') sta- aTa8iovsi oaovg %ai Trjg Kvqvov 
dia, quae exaequant Plinii CL 8tsx^t. "jQiaTOv 8' dtpsTi]- 320 AFAQHMEPOT 

THg Zinellag xora Ttiioad^ivriv mQl(iBtQQg avaSlmv i^ii ' -, 

cxr[fut [14] tQtycovov aKaXtivoetdig ' dluQiia d * MiBt dno Hdi' 

Qov aKQOV elg 'IraXlav aradleov ut noQ^iiov ^ * nktvQa vrfiw 

dno IleXcoQOv elg na%vvov (>ra:dia akt^^ ' uno Haxvvov Blg A^ 

Xv^aiov aradia ax ^ ' jcard Ti^ioa&ivr^v dn6 ^iXv^alov sig Ik- 

XmQtada ata6w ^ ^ ' dno AiXv^alov iiinUkvg tlg AanUa xii; 

Ai§vfig ^yyv^ ataita yx' *• ' 

• 

Siciliae ambitus ■ecnndum Timosthenem est 4740 BUdionuB. 
figara triangulari, cuius latera sunt inaequalia; a Peloro pro- 
montorio in italiam traiectus habet undecim JjUtdiorum fretam: 
latUB insulae a Peloro ad Pachjnum stadiornm J037, a Pachro* 
ad Liljbaenm 1600, iaxta Timosthenem a Liljbaeo in Peloru^t 
atadia 1700. A Lilybaeo in Aspidem Libjae tniectns natet ita- 
dia 1600. aag vijaovg Ovt ovv Equ» dlcebant ro Imaovddtopf qood 

toa&iviig OQd^aig, 6 (pi^accg (i^ ncc- eiusdem dimensionem eiistiBU- 

^OQaat^atf fiiJTS rrjp KvQvov i% bantur (Strabo II. p. 122): 6 f^f 

rng^mteiQOV, fii^ts trpf SaQdova* ngog tw 'itctXla hnd evadloig, H 

ovt AQtsfildtogogf 6 ayqeag iv xt- conf. Vl. p. 257. 
aawBtg hatQcSvtOf xal (tdltata 97 3) Hic cum aiitore sentit Pli- 

KvQVOQ. nius 111.8. i\am statuit CC. mill. 

12) V. Clurerii Siciliam antiq. P*f - Ltl^^^h • '**iJ'"'* *"" 

1. 3. Huds. Mensurae ambitus lf^'± ig^i^^""**^ ip-e hanc «0- 

insulae eiusque singulorum late- '"J?"^'t*^f "%?^^^ •"« rV" 

rum, si has coUigis, non con- W* ' des.gnavit. V. Bup.-a J. I. 

gruunt. Ambitus enim solus Ti- 4) Timosthenis mensuram hs- 

niosthenis esse Tidetur, ceteri ius lateris, ut videtur reiidust 

autem , numeri excepto nno , ex Strabo, qui auteni ex 'Posidoaii 

aliis desumpti) in his etiam Aga- sententia stTioet addit, atque Dio- 

themer ipse sibi non constat. durus, non ita Plinius, cuius 

1) atadltov ta\ Plinius fretum «»«"«"»* "«"»'0 minor est. 

inter Italiam et Sictliam duode- 5) Chorographus, cuius aiensB- 

ciem stadiorum tradit. Tennul. rani refert Strabo VI. p. 277, 

XII. stad. est retus lectio, quam eandeni n 'nal if filliu duplireM 

inXV. emendavitHarduinus. Tra- sive gog esse, quae J4U8efficiunr. 

iecti distantiam designat Pifn. LU. .Aliani mensuram 1500 stadioniH 

14: Sicilia .... quondam Bru- inter Lil^baeuni et Cartliaginea 

t*o agro cohaerens, mox interfu- pruebet Ktrahu XVtl. p. 83-1, (ubi 

so niari avulsa XV. M. in longi- etiam oollem Aspidem roniBie- 

tudincm freto, in lutitudineni morat , quue non adniodum sb 

uutrm M. D. pais. iuxta c(»Iuni- Agathemeri uumeio ditVert. B I B A I O N A. 321 

KiqAwa vrjaog (iiJKog Ixet 6rctita o, Ttkixog f onov gts- 
voraTfi cradtcc (i ^. vTtiQHSirM 6h noXBcag i^TCBiQontKiig .^ijvij^^y 
7] Kslrai T^ff iiiXQag HvQridog inl rfjg aQX^^g. Ty 6i KeQKivQ 
TtaQciKSirat vijaog KB(^tvlrig yscpvQdt itvxd^siaay f&^xop araSia 
fi'. TcXarog di araSun %e. 

'Ajto KBQxlvfjg ini v^aov Mi^vifya Tr^v AmocpayiriSog^ S 
diaTtkovg axadta %, oaov r^^g inTiQag £vQridog liYBrai ro aro- 
(la, ^H 61 Miiviy^ ^ ft^xo^ aradlmv x» nkivog arailmv Qjt, 
Msyakat 6' elalv nsQl ai;ri)v Ttalif^owi^^. 

Cercina insula habet longitudinem ■tadioram 70, et ubi an- 
gustissiiua est, latitudinem 40. lacet e regione urbis in conti- 
nente Thenae , iuxta initium Sjrtir minoris. Adiacet vero Cer- 
cinae Cercinitis insnla ponte coniuncta ; longa atadia 40, et lata 25. 

A Cercina in insulam Meningeui, Lotophagitidis regionis, 
traiectUB stadiorum (iOO, quantum etiam Syrtis minoris ostium 
dicitur. Meninx rero longa est stadia 600, Jata 180. Circa hand 
niagnae reciprocationes eontingunt. 

6) De dimensionum mensurii quv rifv &nQav tijv xoitrBaav ro 

conf. Plinium V. T: Clarissima arofia nQoasx^tg eiai v^ ^fceiQtp 

est M e n i nx, longitudine XXV. vijaot^ ^ ze Isz^aiaa KiQxivva ntii 

mill. pass., latitudine .XXII., ab 9; itfiqfvfyft voQiaoi toig ii^i%eat. 

EratostlieueL o tophagitis ad- V. Dionynjum Fer. 480, ad eum 

pellata. . . . Ipsa a dextro Syr- Eustathium. 

tis minoris proniontorio passibus 1) ^tfvifg. Autoritate Plinii V. 

CC. sita. Ab ea centuni mill. 4. plurah numero Thenarum 

passuum contra iaevum Cerci- yertit« B^va autem Samariae in 

n a , . . . longa XXV. miil. pass», ter urbes a Ptol6niaeo recense- 

lata diniidium eius, ubl piuri- tur* 8trabo hanc Cercinae ur- 

nium: at in extremo non plus bem per e scribit Bivav. Ten- 

quinque mill. passuum. Huipper- nul. Uno loco auidem 111. pag. 

parva, Carthaffinem versus, Cer- 831 extr. apud Strabonem legi- 

cinitis ponte iungitur« Qui nunc mus OivaVf sed alio, quem supra 

apud Piinium leguntur dimensio- exhibuimus, Balva, Quare Gros- 

num numeri non omnes inte^^ri kurdius loco prius laudato scrt- 

^idcntur, quamquam Strabo XVll. bere voluit Baivav. Inscriptio 

p. 834 dicit, insulas Cercinam et enim in Gruteri Thesauro p. .^63 

iVleningeni magnitudine esse fere praebet: C 1 o n i T h a i n i t. ^ 

aequaies. De situ earundem in- Ptolemaeus Batem Oiaivay Itiner. 

sularum habet idem haec: slva Antonini: Thenis. 

S a l V a noXLg negi T7]v aQj^v xei- 8) Si Piinii inprimis et Stra- 

fisvr^Tfjs (iiTiQcigZvQTeag .,• naptt- bonis locum supra 6) iaudatum 

'HEiTttt 6sT'^dQX'^ T^g Ih^QTEcag vrj- respicimus, dubito quin AcaTocpct^ 

aog TcaQafn^Ttrjg/ii KsQmvvay evfie- yirldog rera lectio sit, potius 

yi^gy hxovaa ofitowfiov noliv scribondum est r^ AmTOtpaylTiv, 

ccXXtj iXttTTmv KsQHtwiTig. 2vv- 9) *H d'^ Mijvty^ Ut passini 

exiig S' iariv iq fiiKgd ZvQtig, alibi, sic in AgaUiemero etiam 

7]v xal AoDTocpayiTtv ZvQ' edi placuit, quum tamen in MS. 

TLv Xeyovaiv .... nccd'' IjtaW- legerim iWiJv^J. Gronov, 

II. 21 322 AFAeBMEPOT 

Kiq>aXkfivta viiaog TiVQanoX^ fi^xos ^dtdlnp t/ ^^. 

El0\ di nal sv to» *ASqI^ v^aoi noQa vtiv 'XUv^da, if 
[15] imiStmorsQai^ "loafi^ %al 1} Mihuvu KoQxvQa, xal ^- 
Qog^f Kai Mekltfiy mv dyvo^ zag mQiy^qqi^ag^. 

llekoTtovvriaov 6i nsQtnkovg xal toV ftoknmp Cvi^fLsrQOV' 
nivmv ataSuc jbx%^ *, xmQig 8i zov nataMlMlaa$ *o nsQtnlovi 

Cephallenia insula habet quatuor urbei , longitadinen tta* 
diorum 400. 

Sunt quoque in Adriatico mari insulae propter oram Illjrict, 
quarum insigniores sunt issa, et Curcjra Nigra, Phania deu et 
Meiila, quaruni dimensiones non habeu compertaa. 

PeloponnesuB , si connumeres etiam eius sinus, cireiUBiiaTi- 
gatur stadiis 5027: quod si sinus praetereaa, ambitur stodiii 4M. 

10) Strabo qui de Infiula Me- memorat Straho II. p. 124, d 
ninge Lqjtaphaglti plura profert Vll. p. 315, ubi haa inaulai sp- 
XVii. p. 834, dicit p. 835: dicc- pellat „i^tfOi yvwoifuSvtttm^y a^ 
Tfivsi os fiBXQt SevQO rd xmv dii- que diclt^ de insula l^haro» eiB 
noSTt(ovnd&ijyialTavnk7]fifiVQlSmv^ oiim JTapog appeUatam ftiiac. 

11) Nescio', utrum furtasse nu- Ceterum ex praecedonti adaola- 
nierus v mutandus sit in t\ nec tione Tldemua, Plinium ae Aga- 
ne ; Strabo quidem dicit X. pag. thenierum de hia inaulia ax eo- 
455, insulae ambituni esse <rr. t^ deni fonte hauaiaae. Alium ae- 
sed potius eo nuniero designan- teni habuit Strabo, «nim iBaa&ua 
da fuerit insulae longitudo, qitae Meliten ex adTorao proMontorii 
revera efficit 7^ niiL gerni» V. Pachyni sitam eaee dicat VL p. 
nostrum libruniGriechenland und 217. Refert enim ex Chorogra- 
die Griechcn p. 2085 sq. pho, quem saepe laudat, in his 
rare vulgatuni ini6fj(ii<sv8Qai» G r o» hac insula eandem rem, quam ci 

n o V. Tennulius edidit inioruii' Kratosthene Fliniua narrat. 
OTBQai,. ^ 4) Vulgo jixni; aed codex Pa- 

2) ^aQog. Et Plinlus lib. 111. ris. graec. no. 1405 praebat jif^^ 
cap. 21 insulani lllyrii hoc no- quod protulit Miller ad Marcian. 
niine agnoscit. Tennul., qui p. 327. Strabo Vill. p. 135: 9 
tainen erravit^ Plinius insulam 8\ neQinerQog (trf naxtntolKitlimii 
noii Pharuni, sed F h a r i a ni 111. TeTQa%i6%iki(ov avadlwVf tig Ilti** 
30 noniinat. Kefert auteni: Issa fiiog' 'AQTSiiiScnQog dh nal mfc* 
civiuni Konianoruni, et cuni op- xooiovg nQoariQriot' acoraiialsi- 
pido Pharia. Ab hisCorcy- tovTi Sh nkUovg xmv ifyatoaim 
ra, Malaena cognoniinata, . . . inl Toig nevtctmcxMoig, Bx hii 
intfrquani et lllyricum M eli ta, videmus, a Strabone Artemido- 
unde catulos Melitaeos adpellari runi, quo fortasse Antheawr 
Calliniachus auctor est. usus est, inter digniwlmos aii- 

3) Insulas: ^'lcoa nal TQayov' tores relatuni fuisse. i£andrmfera 
Qiov, %at iq Mkkatva KoQXVQa, Tiai mensurani legis in fragmeutu pri- 
itfi'^Qog cx ad\er8o lllyriae com- ore, quod iufra udicci. JPIia. h. 9IBAI0NA. Ma 

(SiadM j^. Mijxo^ Si utkq MttXkig ti»g Alylov axiiui av *. 
'*E%6i di o(ioiov C%^(M ^vii^» nkativov^, Kolxoig (ityakoig re- 
f&vofiiui}. £wayBtai filv tlg tov Xo^/v^iov *Ia^iiov, nkixog 
atadlmv f& ^. ^sJ vot; KoQiv^iov xolnov nal 22K^e»vftscov in;l 
To ITxvAXatoif anffov l£ eveovt/fiODV , fv^ix nQonsnat v^aog HCcx- 
Aov^/a no0Bid€»vog tsQa^* Eha 6 'S^fiiovcxo^ ^ ^ x6il;co$. '£|^g 
61 L^^yoAtxo^ xoiffo^ V^%9^ Makiag &KQOVf S nokv nQOTti- 
ntGixev slg nikayog. TSl^^g dh f(6Ta Makiav AaxmvMog xoA- 
nog mg TaivaQov l» itimv, Sg TtiQiOQlSt^ i| €vaiviiM9v tov 
Mt6a^vtaxi¥jt6lnaVf oi In St^tnv *AMQltag Sxqu. 

Longitudo eiui a Malea ad Ae^ium ett etadionim 1400, iigura 
platani folio similie, magnis sinibus eoncisa; coaretatur tandem 
in Corinthium Isthmum, latitudo 40 stadiorum. A sinu Corin- 
thio et Saronico in Scjllaeum promontorium , ubi sinistror^um 
obiacet Caiauria insula Neptuno sacra. Hinc sequitur sinus Uer- 
niionicus. Inde sinus Argoiicus usque ad promontorium Maleam, 
quod longe in mare proeurrit. Dein post Maleam iaeet dextror- 
sum sinus Laeonieus usque ad Taenarum , qui a sinistra terminat 
sinum Messeniacum, euius a dextra Acritas promontorinm. 

nat. IV. 5 : Peleponnesus . . . ^. xal tijg MtyaXonoXltiSog inl tov 

platani folio simiiis • . . • cir- 'lad^/iov.to i^dnd tov votov nQog 

cuitu DLXlll. M. pass. colligity njy &Q%tov, S iett ro dno TaivdQov 

auctore Isidoro. Eadeni per si- di UQnaSiag sig 'Afyiov, Piln. 

nus paene tantumdem adiicit. IV. Itl: Peloponnesus in latitu- 

5) 6t, 9 integra mensora est. dine a promontorio Maleae ad 

6) 'Ano MaXiag Fma Atyiov* oppidom Aegium Corinthiaci si- 
[Tennulius edidit AiyaUnf, quod nus CXC. M. pass. patet. 
Gronovius recte emendavit.] Id T) V. Strab. 11. p« 83. [VUl. p. 
vero Aegaeum nihil est, nec in 335] et Dlonys. Periee;. 404. [ad 
Peloponneso hiC;dimensionis ter- h. l. Busthatium et scnolia. Plln. 
niious considerari potest. Egre- IV. 5.] Huds. 

gie MS. liber habebat Alylov, 8) Eandem dimensionem Isthm. 

Intelligitur enim Aegium Achaiae invenies apud Straboneui Vill. p. 

urbs notissima, quam restitui. 334. 335. atque apud Plinium iVs 

Gronov. — Strabo 1. 1. non longi- 5. quinque M* pass. Eusthathiu- 

tudinem, sedlatitudinemPelopon- ad Dioys. Per. 405: 6 fihv ie^ 

nesi interMaleametAegiumdeter- (tog . . . tijg nsXonowwfov 6 ttc* 

minat ; ceterum mensurarum nu- aaQocHOvtactuSiog, eiQyo/tevog ate" 

meri Strabonis atque A^themeri vog, ioixe t<p i%Q(p fdax<p tov 

cungrunnt. llle enim dicit: *!£m qtvXXov» 

... 17 TIeXon6vv7iaog ... I^arj Sh 9) DelnsulaCalauriav. nostrnm 

axeiov ti natd ii7J%og xal aatd libruni: Griechenland etc. pag. 

nXdtogy oaov x^kltov %al teaauQa' 1474 sqq. 

%oai(ov ataiiatv' to filv dno trjg 1«) Sic le^i iubent et natura 

hansQag inl tT]v eat, tovto S' iati loci et autontas Melae et Stra- 

t6 dno rov XeXavdta 6' 'OXvfnniag bonis [Viil. p. 368] : in MS. pro if^ A r AS.H M E P O T 

EUu nqo7ii7nt»KEV ax^ov 'I%^S9 KaO*' Sv KUxat, Zaxw^, 
nal ^EQOV 6 XBXmvuTag, nlevvalov ii. aT^oif Z^Qo^og dvxinQi$' 
mTCOv ^AiiaQvavta. fic^' ov o KoQiv^ianps ava^erTffft noknog, t 
ctadimv cvyxlei[' ldJofi€VO$ OTOjMrra , xora to ^Piov ^ qkqov, o 
icti tfjg Ilekoaovvficov , ro i' l4vtl^$tov AokqUoq. 

^Ano TayvaQOv ln\ fPvnovvta AiPvfig ro iUiQ^u araiia jf'*. 

AHyivavilcog nQOfiriKfig ctdiut q^-. j|^ hfavxlag XBhai rf; 

Postea prominet promontorium lohthjv, inxta qaod Zaejn- 
thus obiacet, ct aiterum Cheloaatas: postremam ▼«»» BroaMNi- 
torium est Araxus, situm ex adverso Acarnaniae. Inae sinas 
Coriuthiacus diffunditur conclusus ostio septem atadioruni, inCec 
Rhium Peloponnesi et Antirrhium Loeridia proniont«ri«. 

A Taenaro in Phycuntem Africae traiicitur 3000 stadiit. 

Insula Aegina exadFersum Attieam sitm, ohlongm ost ttadia 

'EQ(novi^6g erat 'AQyoXinog, et vice Antirrhium , ubi oatium Co- 

versa. Tennul. rinthiaci sinoa » minui mil- 

i) xaxci Toglaeov ed. Tennul., le passuum latitudine inflara- 

qui annotavit: ^Nonien igiiora- tis, Aetolosque dlrimentis a Pe- 

tum oninibus reliquis Geoffra- loporineso. Promontorium quod 

phis.'* — Id qiiidem sane nmili contraprocedit, adpeilatur Rhioo. 

est; sed et in racili est inde cor- 2) Eandem meosnram iaTeaici 

rigere ro 'Piavov a%QOV, Sed apud Strabonem VIIL p. M» 

quuni observarem in scripto libro aliam autem XVII. p. %iti #v- 

ro ""PioVi merito id praefeio, etsi %ovg axpa • . . • KiXTat d\ sard 

in ipsum contextuni non invexe- TalvaQOv TTJg AtatnnKris iw BuIq- 

rini. Gronov. Ijectionem co- (lati diciiXimv dnvanoclmv cta» 

dicis, quani Gronovius protulit, dioiv. quacum conaentit accuratis- 

quaeque vera est, recipere duxi. sime Plinius h. nat. V. ft: Mox 

Strabo Vlll. p. 335 extr. faucium XL. M. pass. promontorluai Phy- 

latitudinem circiter quinque sta- cus per Creticum mare ezcurrit^ 

dia inter promontoria Khiuni et distaus CCCIj. M. paaaum aTae* 

Antirrhion esse dicit. *0 Sl Ko' naro Laconicae promontorio. lUa 

QLv^ia%6g %6Xnog aQxsrai (ikv Artemidori mensura etae Tidetur, 

djco tcSv in^oXfov zov Evrivov .... sed non posterior, Sx hit II- 

xcrl 'AQa^ov, ivtav^a yccQ noaitov quet, Agathemeri numeruai fsse 

d^i6Xoyov Gvvayatyriv Xafifiavovci integrum. 

XQog dXXnXag al knatiQatd^sv ox- 3) Mensuram q^ fere Pliaias 

tai' nQoiov6at 8s nX^ov, tsXsatg reddit IV. 19: Aegina . . . . cu- 

cv/inintovci natd to *Piov xal ius XX. mill. paaa. praetcmaTi- 

'Avtlf^iov, oaov 8"^ nivts atabioiv gatio est. Strabo autem insulae 

dnoXslnovaai noo&fiov. ^att 81 t6 ambitum Vlll. p. 315 dctenBiaai 

filv 'FioVf tmv AxattSv dXitsv^g sic: Aiystai 8h cradimv hunav 

d%Qa , , . to 8' 'Avti^^iov, iv fis- 6y8oi]%ovta o xvnXog r^g yqfav. 

^OQLOig TTJg AtrcoXiag, Ttal tfig bundeni iiunierum Qfa ez alio 

AoKQiSog f8QVTai, naXovat ol fonte refert l£ustathius ad Die- 

MoXv-nQiov Piov. Piin. h. nat. nysiuni Per &II. Puilluu Bo- 

\y. 3: in ora proniuntorium blaye, Rechrrches geogra|pluqucs B I B A 1 O m A. -32» 

Atnxijg, IkiXaii\g fi^Kog <naSia o' *. ^H Kitag qk ^, Tav 
6€ KvxkaSav KQaxlaxti iarlv ^ Na^og , Sio (itKQa kiyezai JSixs* 
kla^. 'Ek Ss^i,0v Sh at ZnoQaSeg'^. 

77 Ss Eii^oia yiqfiqa vtQog rijv Boifarlav S^BVKvai' xaQa- 
xdvsi Se BoimxiSaf OamiSitf AoKQOvg^ Ix Sl ^otiQOv inl y$o- 
cov Ttal xriv 'AxTiTi^qv^, TSan yaQ (lay.Qa, Sto MaKQig^ oivo^ 
(laa^f^f fiiJKog CvaHanf aip' ^^. 

IGO. Salamis longa 70 stadia. Ceug 120. Inter Cycladas insu- 
las optima est Naxus, quare TOQgitur niinor SiciUa: ad dextram 
Sporades sunt. 

Euboea ponte Boeotiae iungitur; praetexitur Boeotiae, Pho- . 
cidi, Locris, et altera sui parte aliquantum ipsj etiam Atticae. 
Est enim longa, ideoque Macris apeltata fuit, longitudine 1700 
stadiorum. sur les ruines de la Morile (Pa- pellari testatur Plinius IV. 12, 

lis J835) p. G4 dicit: 8trabon, [22], atque alteram Si cili am, 
Plinie et Agatheniere donnent . cuius nieminit Stephaniis in voce 

des nombres ^ui conYiennent avec SikbXI^, hanc ipsam esse insulam 

assez d>eKactUude k sa po.sition putat Berkelius. Quod . firmat 

dans le golfe ^et k sa circonfe- lectionem Vulgatam hluripidis 219 

rt*nce. Cette derni^re est eva*. PhoeniRs. coiitra coniecturas Cl. 

luee par Strabon k 180 stades, StanlpiietTroXv.uaO^fararoi; Barne 

chilfre qui ne diifere que de lU sii. H u d s. Strabo X. pag< 487 

a 15 stades du contour reei, en init. fista 81 Tavrrjv Nd^og, %al 

cmployant le stade ulynipique. ^AvdQogd^ioXoyoiy naindgog, Plin. 

Geli, Anglus insulae circuitum, I* 1* : Naxus . . . • patet cir- 

si sinus non respicias, 210 stadia cuitu septuaglnta quinque mill. 

esse contendit, v. eius librum: pass. dimidioque maior est, quam 

Argolis, et nostrum: Griechen- Paros. Iferodotus autcm refert 

land etc. p. 1476 sqq. V. 81: UgiaTayoQrjg . . , Xsysi ... 

4) Strab. IX. p. 393: SaXaiilg cog Nd^og strj vijaog fuydd^si fdv 
hpdofijJTiovTa nov CTadlcov ovaa ov (JtsydXrj, dXXag 8h %aXri ts xttl 
z6 /Ei^xogr, ol 8' oydoTjHOVTd tpaaiv. dya^. Eustathius ad Dionr- 
Ideni refert Eustathius ad Dio- sium Per. 157 dicit, insulam Trjv 
nysiuni Per. 511« Nd^ov dfinsXov cpvXXtp simiiem 

5) Vulgo Kslogi sed omnes esse. 

praebeiit KstQgy Strab. X. p. 486. 7) Insularnm Cycladum tantuni 

Diodor. IV. 82. Apoll. Khod. II. unam eamque Maxum nominat, 

52U. ai. Plin. IV. 20 extr. : Ceua Sporades auteni omnino tantuni 

.... quam nostri quidam commemorat Agathemer. Ex hoc 

dixere Ceam .... quingemtis uno loco, si non ex aliis etiam 

ionga stadiis fuit quondam: mox liqueat auctorem librumsuum in- 

quatuor fere partibus, quae ad stiHiendi causa scripsisse. 

Boeotiam vergebant, eodem mari 8) 'Enl noaov nal rrjv ^Attiktjv 

devoratis. V. nostrum librum le^^it Berkelius ad Steph. v. 

Grit^chenland p. 1427 sq. Ev^oia. lluds. Berkelii emen- 

6) Siciliam minorem ap> ddtioueni recipere duxi* A r A^ H M E P O T 

'H «I K^tn »f«^« MuUvtv iikii0tiin JleXowow^tf»- nn^ 
liBtQog «i aMig inailm jiQ. m^og /t^". «awi Tgolv ya^ ^- 

KvnQog Pvqari ro tfx%« ffAOU»**, m^fffiovc &fa9ia ,jv%, 
fiijxofi aJ «T ^». '-i^JTO HagHW fi^ !4X«t«W^««i^ Mcr^fu» JSofJov 
ataSlmv ^ya/ * *. 

'Poaov jr€^<fi6T^og craiia ^ft *». (171 Xwl irffpffftcr^oc ^- 

At vero Crcta circa Maleam Pcloponnefo adia^ft; rao oi- 
bitu Btadia implet 4100, longitudine 2300. Nmi plurininm in 
Jonffitudincm ^tct. Cythcra inter Crctam et orani Laconieafli 

nic£a. . » . ^ 

Cyprus habct iiguram similem ter|rori dotis, et eircnmnaTi- 
patur stadiis 3420, longa est 1300. Ab Papho fUnte Borea ti»- 
licitur Alexandriam spatio stadiorum 3800. ee _« - 

lireula Rhodus circuitur stadiis 1300. Cos 550 eingitar. 

9) lU et Strabo X. [p. 444. t^v Kvtc^ Soq^ nQofidvov aM- 
cxtr.: ^id Sl r^v atBv^TtiTtt wxl lem csse. 

ro Xsz^^hv fiiptog vno TtSv naXat- 13) DlmenslODem iimbitaa tvb 

div MttQmg (dvoficcae^.] H u d s. integra est et 1 imoathraM 

Conf. etiam Kustathium ad Dio- mensura, quod Pihiio compert- 

nys. 520. mus V. 35, qul de hoc inanla of- 

,«x ^ c., «» ., 1 . cit: Hulus drcnitani TinMis- 

10) 2Ttt8l(ov ,ap hic loci re- thenes CCCCXXVII.III.D. ubiaa- 

ficribendum essc existimat Berkel. ^^^^ g„^^ ggt CCCCXXVTI. M. D, 

quem v. ad Steph. v. Ev^ota, testeStrabonel prodidit. Isidorus 

Huds. Berkelius nititui- emen- cCCLXXV. M. Longitudinem 

dationem suam consensu Strabo- ^^^^^ ^^^ promontoria DinaretMi 

nis et Plinii. llle cnim dicit X. ^^ Acamanta, quod est ad occa- 

p. 444 extr: TlttQaarpiTiq ulv ro/- g„^^ Artemidorus CLXII. D. H- 

vvv iaTlv n vijaog inl xiXlovgaxB' mosthcnes CC. Strabo XIV. p. 

dov Ti Ttal dittnoaiovg aTaSiovg ggj j^n^ nostram opiiiionem ds 

ano Krjvaiov ngog FkQttiaTov, hic Affathenieii fonte conflrmat , dl- 

antcmfV. 21 : nusquani intra duo ^^„g. ^jj^^, ^| j ^ x^Off xij* 

milha contrahit: sed in longitu- jr^-^^ov atttdimv XQiaxOimw wi 

dincni universae Boeotiae, ab At- ^^l^oaiayp «ftcotfi «o^ls/Cor- 

tica Ihessaham usque praetenta ^,/ Hoc Ioco numeruM meM. 

in CL. mill, circuitu vero tre- ^^ longitudiuis «r' eaae inte- 

centa sexaginta quinque. V. nos- videmus ez eb loco p. 30«, 

trum librum Gricchenland pag. ^^^ dimensio Cleidamm et pro- 

1488 sqq. montorii Acamantia eodem ao- 

11) Bandem ambitus mensuram mero indlcatur. In Stadiamo 
ex Arteniidoro refert Strabo X. p^ 294 ed. nostr. eat ffov mutaa* 
p. 415 init«, eandemque longitu- dum in yttv\ 

dinis mensuram ex Artemidoro ]4) Idem prodidit 8trabo XiV. 

ib p. 414 extr. sunisisse videtur, «, 533 • ^aai (f tig 'AU^dvdQfUKW 

cum dlcat, Sosicratem eam maio- l^ Tldfpov vivlg sZWcr» ORrdiovc 

rem posuisse. XQiaxiXiovg ^ttmoaiovg, 

12) Ideni referl Eustathius ad 15} Ambitum insulae deiait 
Diooysium Perieg. 115, dicens: Strabo XiV. p. Mft loit. t2i B I B A I O JH^ A. 8«T 

Sia q>v * • SafiLOv atiSu» X^' *• '&«P^ Sh iitxi (ictxQa ^ T^^cm, 
(irJKog aradioiv x *. Xlov mQifHSTQog GtiSw jjj' *. Aia^ov 

7CSqi(ltTQ0g CCQ ^» 

Samos suum ambitnm 630 defiiilt. Icaria longa est et confra* 
gosa, longitudine 300. Chius in eireuitu eontinet OCjO. Lesbuti 
JJOO ipsa stadia. 

Atadijs : 17 $1 v^^g xvidev %f« fUtQW €vaSi(»vi^ v^aog SMeoLCon' 

itraditov iwccKoaitov efxotfty* Fli- traTeiinuliiopitiiuiieiuMiiiiiusipae 

nlus V. 36: CXXV. niill. passu- repug^nare videtur IV. 23 his: a 

uiii, auty si potius Isidoro credi- NaiLo decem et a^em mi4l, pas- 

nius, Clll. Hyginus fab.^ 216: suum lcaros, quae iioii»en mai'i 

circiiitu stadia XXC; fragmen- dedit, tantumdeni ipse in lon- 

tunr prius infra adiectum ooxs' gitudinem patens.. Bx his 

praebet. Agathemeri mensura omnibus liquet, Agalhemerum vel 

uninium maxima est. alium, qui hunc librum compo- 

I) Circuitum intulae Strabo suerit, non satis accuratji scripsis- 

XIV. p. 657 definity consentiens se. Dicere potius debuisset: lca- 

cuni Agathemero: r^g dl vi^aov riae insulae, quae lin longitiidi- 

t6 fjbiysd^og oaov nsvTwtoaimv atcc' nem patet, circuitus est sSo ata' 

Simv nal nevnjwvTai multa ma- dia. 

iorem apud Flinium V. 36: cir- -v q.^„«^ viir ».. aak, • xv 

cuitu centum mill. pass. legimus. *> ^5"^*^^ ^^\'J' ^^i'A ^^ 

Eademac Plinii mensura in frag- f/^ T f^J^^i^"^ ^^^ *'^«- 

niento priore , iufra adiectS, X^^SI. ^^3^^ 

^ 2) jskgiog cod. Paris. no. 1405. ^l\^^\^}' ^P^; "•"»! ^.' 

Tioaimv. Piin. V. 37: Namon li- ,. «^.^^^- A, „„*««. wm^ e*!!. 

"T"' ottm "r'ur.st5Sr t^eC«" criSum l»t < 

niillia passuum, aut, ut Isidorusy ^ . *^ 

centum. 5) Strabo XIIL p. 616 circui- 

3) M^yiog hic sisnificat nsQi' tum insulae aTadicov xiXtaiv hia' 

(iBTQOVf non longitudinem. Nam xov definit. Plinius V. 39 haec: 

cum lcaria sit minor i^amOy cu- tota insula circuitur, ut Isidorus, 

ius circuitus dicitur 630 stadiis. CliXVIil. mill. passuum: ut vete- 

absurduni foret lcariam statui reo, CXCV. miil. Fragmentum 

longani 330 stadiit. Tenuul. laudatuni «(^«'st., quae non admo- 

Eandem circuitus menturam le- duni a Strabonis et Agathemeri 

giniiis apud Strabonem XIV. p. diiferunt. Hic finit Codex Palat, 

639: TQtoKoaiiov S^ idTl r^ nsQi- quo Holstenius usus est. 338 A r 4,6 H M E P O T 

' K E <t. g'. 
JiiyvG}0tg iv iniTOiirj r^g iv vj cqmlQa rkmYQafptag, 

Tov texvixov^ IlTolefitttlov iiB^towogy o6a vfj y^toyqaxpia 
aaq>Barctx(Dg "^ dtid^sro, ov% ankmg, ovS\ i&g Sv rtg bVxo$9 i; 
olxsiag yv^firig fj io^rigf alla jalg tmv TtaXatiniQUBv ical ovtog 
iTtaKoXov^av naQadoasat, xol rav iihv ra do^avra akri^ shmt, 
dg Ttal avra Ta TiQaYiiata vnopaXXovatv , int^e^aimv, Tmv Si 
T(i T]7 ala^r^att tig '^svdri anolBkBYiniva f inuivi^iiovinng fto^ 
^ovfisvoty ietv^nQoaBnevo^^aaiitev luxl avtolf nyv fi>v mtvtig ig 
iy%Biqtil^ ovvBletv nQayfiatBlav , mg av inl fnvfnntfg ixf^» i 
Olkmv oQtarB ^, oaa xai ita ^tiarig q>mv^g nag* ^fiiDv dn^xoag. 

Jiov rolwv Bliivat as, fSg iq olxavfitivfi nS0a nqog m 
fiiyB^og [18] r^^g okrig y^g avakoyttofiivri ri ritaQvov Tovrqc 
BVQlaftBrat. 'JElnetiri yag ag>aiQOBti^ tavtriv naQBkdfioiAOv tlvm^, 

C A P U T VI. 
Suminaria ratio geographiae in sphkera intelligendae. 

Postquam Ptolemaeus geographiae artifex eam dilucide wi- 
modum exposuit, neque vero perfhnctorie , aut, quod quitpiaM 
forte opinetur, ex privata sna notitia aut opinione: enimTero et 
ipse priseoruni traditiones secutus , et quicquid illorum Terisiniile, 
quod res ipsae demonstrant, comprobans: Nos vero quae leniiis 
experimento tanquam faisa damnantur, ex artis praescripto cor- 
rigentes , cogitavimus universi negotii disquisitionem Telut in pa* 
giliUm esse contrahendam, ut, OPTIME PUILO, in memoriaB 
revoceris eorum quae viva voce a nobis accepisti. 

Scire igitur debes, habitabilem orbis portionem mensnratam 
ad magnitudinem totius terrae reperiri quadrantem eius. Qoo- 
niam enim accepimus terram esse globosam, eiusque ambitnM 

6) texvitiov. Ita Ptolemaeum dam etiam meminerunt scholii 

infra cap. 8. vocat. Tennul. ad Apollon. Khod. III. 118, iMii- 

T^tfogMDTf^oi^Cod. Savil. Huds. lonis gramnatici Bustathfus ad 

8) Uunc Philonem esse Geogra- Dionysium Per. T52. Idemue sil, 

phum (cuius operis negl n6kea>v qui librum wbqI fKokemv, non li- 

meminere Steph. Byz. Etymolo- quet. Philo Byblius floruit reg- 

^ici M. auctor, et Suidas [v. ^l- nante Traiano. Illi adtribuii 

^091^^ contendit Berkel. ad Steph, Uckertus, Geograpie Vol. 1. P. I. 

^. Afiiaog, atque insuper addit p. 219 librum de urbibus. 
discipulum fuisse Agathemeri, 1) Conf. PtolemaeiMag^ua coDSt. 

quem circa annum ducente.siniuni I. I. et Geogr. I. 19 sqq. .^ga- 

posl natuui Christum vixisse au- themer eadem dicendi ratiooi'. 

tumat. Iluds. Phiiunii» cuius- quae mathematici uti solent. idcsi B l E A I O N^^A. ' ȣ0^ 

y,a\ nzqlikzxqov t%Biv fkOiQWf T^^ tag fi£V Qn* xaro xo (paivoiie- 
vov iiigoQ xiig yrjs ^»o^i»fAg^a, xug 6* hi^Qag Qn rw fiij yat- 
vofAsvcj} dmfisv, Tovxo 5h 7coM}<Fcof&€v in\ iotg xiCiSotQCi xris ol- 
Tiovnivris fiiQBC*, BoQsla kiym nal Noxltp xol 'EanBQl^ otal 'JScdg}. 

Elxa yQ^fifiy 8ib\6vxss xt^v oAijv olKOviiivf^ cItco dvaeois 
(liXQi dvaxolmVf d(poQlG(x>iiBv tov Bo^^av dno xov Noxov. Ka- 
keixo S* av iq yQafifi'^ 'lai/fis^tvo^ , c5^ inl xavxy dsi 'lariiiSQlas 
ysvofiivriSf xal dg imiddv iv xavxy xr^v dvaxoli^v noulxai 6 
fjhog larniBQiag iutxa ^aaav yivoikivf^g x^v yijv* 

"EnBLxa KVTilG}^ dl%a xs ftal nQog ^Q^ag %m *ICfi(i.BQivmy 
SiBkovTBg xr^v clxoviiivrjv ^ Ix xqvxov x6 tvOfHTvanBQOV xal dva^ 
xokiKfJOXBQOv xov noXov voriatoiiBv. Aiyoixo S* Sv ij yQafiiirj 
ailxri MBCrjfipQwog^y InBid'^ iv tcxvt|2 ytvQfii$vog %a%^ iKaaxriv 6 
rjXtog xriv iiBarifipQlav dnotBXBl^. *A^g>ixBQa Si (lot SokbI xa- 
Aov, av vnoxvnm a%^(Miaf», (og Sv evXi^nxoxBQa aoi yivoixo. 

esse gradtium 3^; eorum quidein 180 gradus attribuimus adspec- 
tabili eius parti, reiiquos 180 damus parti non apparenti. Hoc 
vero intelligemus per quatuor babitabilis plagas, nimirum borea- 
lem, et austraiem, et occidentalem , et orientaiem. 

Deinde dncta iinea ab ocoidente in orientem, qua dividamus 
totam habitabiiem, separetui:^ septentrio ab austro. Illa iinea 
appeiiatur aequinoctiaiis , quod sub ilia noctes semper aequentur 
diebus, quodque quoties iu ea soioritur, aequinootium faciat per 
orbem universum. 

Rursum in circulum, separ^tim et ad rectos angulos aequi- 
noctiali, dividei^tes orbem, dig^oscemus, quidnam sit in eo oc- 
cidentale , quld^aA poii orientale. Vocetur autem haec linea Me- 
ridiana , quandoquidem sol quotidie , ubi in eo constituitur , facit 
meridiem. Sed operae pretium videtur, utrumque liguris defor- 
mare , quo ista facilius mente consequaris. 

fere dicit Strabo II. p. 111. sqq., ciaot. Conf« etiam: Histoire de 

et quideni : vnoxstdd^ix} d^ Ofpat" rAstrononiie ancienne par De- 

QOBihriq 97 /^. etc. Uaec non six: lambre. Paris 1S17. 4. 11. Tomi. 

accipi poflsunty ac ai Strabo et Uckerti V. doctiss. libruni: Geo- 

Agathemer de terrae rotunditate graphie Voi. 1. P. 11. p, 36 s^. 

dubitarent. Ne longius essem 2) MfjcsfipQtvos, Subintelligitur 

quam hoc loco fieri possit^ om- kvxXog, non yQafnvq. TennuL. 

nes qui has res accuratius trac- 3) tianden rationem qua lineas 

tare velint, ipsi Ptolemaeum, maximas in fingenda terra* se 

Strabonem (11. p. 109 sqq.), Pli- scindunt docet Straba II. p* 120. 

nius II. 64 sqq.) aliosque inspi- 131 extr. sa» A T A% H MEP T r^ O % A% y^^ 


•Bb 


r^ 
/^ 
» > 


// o 


T5 


o« 


Vv 


11 


o 
\\ 


^' 


• 
\ 
«M 


^^«rf.^J- 
\ 2 


11 


1, ^*^. «. 


j 


\\ s 
« 


/i 


W ^ 
*i 


/ 


^^^^y 


o# 


_^ 


r* r /Et. d'. Est nvQioiSss ^'. Cum 
ex hac figura 180 gradus confi- 
ciant stadia 90000, respondebit 
unus quingentis stadiis. Quid 
facit^s Agathenieri lib. II. cap. 1. 
Plinio, et eum sequentibus, qui 
s^niicriculo asscribunt 12600 sta- 
dia et uni gradui 700? Oedipus 
«xspectandus, qui hanc quaestio- 
neni expediat. vel Alexander qui 
nodum Gordii solvat. Tennul. 
Ad expediendani hanc rem neqiie 
opus est Oedipo, neque .\lexan- dro; conf. enlm Ptolem. sencr. 
1. 7. II. Strab. 11. p. 94 tqi., 
ubi p. 95 haec^le|;fmuii: vSv mf 
vecoviQOiP dl dvtKfuvQijcBmv Um' 
ytirai 17 ila^ittfjv vcoio9mt tip 
y^v, o&v 6 no6Bidmvioq ipi^vH 
nBQl dKventalSsiut /WQuidmg oi m » 
ctc. Bx his StrabiNiis Terbls ccr 
tissime vldemus, hanc Meniniriv 
non a Posidonio fulase inTeetav. 
sed lam prius extltieiie. Itaqae 
Ukertus V. Cl. Geographle %wl 
I. P. II. p. 48 Bon aatla nccnntv B I B ^ I O N A. 
lonuitur: ..Slrsbo Rihrt m, Po- 
«iJoniiM hBba noch eiiie andflrs 
Hestimmung der Gniut! derBnl- 
kugcl segebitn, lu ISOOOe 8ta- 
dien; «erniuthlich elue BpStere 
Berichtigung, ah moii den Raum 
zwiEcfaeB Khodue und Alexaa- 
drjen nicht va 5M9, •nndem n 
nSO Stadien tchSixte, [gtrkb. 11. 

f. I3& eitr] d« 4BX31M gerad* 
gO,VUe Stadlen betriKt." H*ne 
aiensuram •ladlorum FsMlM, cu- 
iaa auctor male PosldonluB habe- 
tur, rerpplt Ptolemaeua (GeoKr, 
1, r IV), qui KrAduf MI0 etadia 
tribuit (VII. 91). Theon in ro 
erravit, ut Ptolpmaeutn IIUub 
■nenBurBP Bucturpm nomlnnt 
(CDnini. in AlmBgest. init.) De 
Fosiilonii alla terrae mennini t. 
Clpomed. p. $1 Bq. i prae cateris 
■utem conf. lietronnji diiquiii- 
tiDnem; Ueber dia ErdmeMuU' Een der alexandrin. MatheMali- 
er, quam geraianlce reddldi, ubb 
cuDi l<elewelii libro de Pj^lhea 
geagTBpho, p. lai iqq. Ex hM 
UDO loco, euque qui cap. 8. Iegi> 
tur, eliaMHi non ei bHis, cnllBio 
lihro II, I , qul eub AgBthemeri 
nomlne «dhnc fertnr, colliKpre 
poeeumne, hunc libraM aecuoaini 
■b alio quaM AgathoMero acrip- 
tum fulue. Atuue hoc uuam eH, 
qaod ■ Tennulio propoaituM dl 
lemma facile MiWlt. Piolemaeui deHniendo terrae circulo ina- 
ximu Hipparchl ratlonea praecep. 
tBque Bequitur, t. Strab. II, pae. 
]>1. Ptulemaeus ipae (^gr. T 
4}Hfpparchum laudat Tlruni, qiil 
aatroiionilca ralione riaque adtil' 
beuB iu geographia trBPtandi 
MultuM profecit, conf. Strub* ' 
p. 6. 11. p. 81. tO, 131 aqq. SS2 ArASHMEPpT 

[20] "Eatfo To tpaivof^ivov v^g yrjg 'Hiitif^palpunf , ^ ^ <i 
ohovnivfi KecxaYQiq>BTat j vd a p y d, %i7firpfv6$ dh wuKkog i 
P e d, BoQStog de jvaQakXfilog, agtOQtimv ra iyvaHSiihov t^; 
yfjg nkdTog, o t H B, NoriOg ii noQulkfiko^, 6 dfffOQlt)ti9 
xal avTog ro iyvwaiiivov avv^g nkarog, o K A, M» 

"EiOTiv ovv 6 Tov Tckarovg inaS$aaii6g ^fcc tov ^6fiii§Qiv9i 
fivQiiScov 6\ ro ano Bo^Qa inl Mtov dfikovoTi^ otfov lyfo6- 
liivov Tfi Kal olKOV(ievov, 'O 81 rov fi^KOvg ^TaSiaa^g^ ^tm 
ro dno dvo^^v %ng dvatok^v ipfwC^ov^ o %mi ofxovfimv, 
{/. i/LVQiaimv [21] arailmv elvai kiyixai 2«! *IgiifitQi¥oi , oSfiiv 

AiiatfifUi Y&Q fcata tov iqkuotov 8q6^M¥, ^ JfMi^, rovr- 
iati ro dni tov § inl to 8, T6 fiivtoi dn& tov ^ M to • 
iv T» BoQel€9 TfM^fiffT», xa\ dno tov il isl t6. y iv t^ mi* 
SyvaHSTOV nivtfi %al doUfirov. ^Eyvaaiiivov ti fiovov to cm 
rov H i-^ni^i ro A t(ifj(Aa. Aiystai 81 nkitog, vig sVQfgtoif ij % 
A, T/5« p 8 liiJKog» 

"Eativ ovv ro f*lv ft^xo^, cJ^ figpijftfVy iioiQdSv- fftev ^w, tfw- 
A/coi/ 8e (AVQiiScov ^', (SqcSv 8h ip, To 8h Mkarog ftotQmv phr 
o&' y i^ ^, ^ oAcav tt , arad/(ov £2 ^vQiiSwv 8\ wQmv 81 (f' 

Esto igitnr apparens tcllnris hemisphaeriam , in q«o dcMTi- 
batur qnicquid hal>itatur, A B T A, Sit autem eircalu wt^ 
noctialis^ EJ, et huic parallelus borealis Z H B^ terminMit et^ 
nitani terrae latitudineni: australis autem parallelos KAMtSam 
ipse, quaecunque eius cognita est latitudo) definienii. 

Est igitur latitudinis dimenaio per meridianam atadioiui 
4(N)00, B septentrione in austrum scil. quantum aeu cogniMiilw 
seu incolitur. Item longitudinis dimensio sive qoantum ab acct- 
dente in orientem cognoscitur aut habitatur, dcJinitor in Aefai» 
noctiali B E j stadiorum esse 90000, horarum 1^1. 

Namque distantia secundom solis cunom, ut didielati, i^ 
cst, spatium ab B ad d. Sic etiam incognitom prorana et iaka- 
bitabile in segmento boreali, quicqnid est ab HoA A^ deinde ia 
australi quicquid est a i4 in r ita ut solum sit oognitom, qait- 
quid est reliqui ab H ad segmentum ^. Vocator aotem iatitadi) 
sicut dictuni est, spatium inter H et A^ longitudo B ^. 

Est ergo longitudo, ut diximui, graduom 180, atadiemi 
vero 00000, horarum autem 12. At Utitudo gradoom 79 at tf 
minutorum, aut summum graduum 80, stadiorom Toro "'^'^ 1) Idem Ptolem. gcogr. 1. 11 2) r' tertia gradus para c/T 13a 
iiiit. cuiitra Mariui senteutium. lluds. BIBAIONA. 883 

(iri Kara TtXiyia 6i, nct96vi ItA fnhf tdv /Lt^xdv^ ^> (ndtgwv Si^ ^ 
7og i^\ (aQcov (xKokov&ov elvai dmGtfjfioi, inl 6i rov nkarov^ tc-, 
(lovov ovTog ^oiQcSv f '©•' (OQcov S%€iv dvapaGtv, oxrco fiev dno 
rov 'Iai]fi£Qivov nQo^ Boq^vIv, (iiag 6e ano tov 'lafjfieQivov 
nQog Norov ov yag avrog Xdyog in dfiq)oriQOvg iarlv, dX)! 
in\ (lev ToiJ 'Iafi(ieQivbv 6 6Q6(iog iattVf cSg egnii^iBVy rov ijXiov, 
Tiat inet6fj ro wxd-fKiBQOV %6' (oqal eiai, JiiQxeTat 6e 6 ijXtog 
rov Zci^taKOi^ Kvnkov , xfti g>atvircti TVQm (lev eig ri(V dvaTokriv 
xara rov SQt^ovra, eGntQag 6e elg ^vGfiag xcrra tov oQitovra 
nat vv%;dri(iie['22]Q0if dnorekel* ro ij(itGV Squ nal (keaairarov 
rijg yilg t§! (oQciv fjfe* 6iaatfi(ia, 

^Enl 6h T^g TtQog Bo^^av dva^aaemg xovro ct ei6ivai ^Qfj^ 
fog 6 ijktog vno y^v wv, ot£ (ilv xara tr^v 'Iari(ieQlav iarly nav» 
xa%6^ev M SQi^ovtt (paivetai dvatikkiov xal 6vvg}v 6(ioiciig, %dv' 
xev^ev 'Iafi(ieQia iarlv iv (iioi VC-^Q^ f^ovy lore 6s f^g nQog 
Bo^Quv fj nQog Notov dnjUQ^staif tors d^ xal ^fii^o av^etv 
dnaQ%etat ta (nSQSty 6f(kov6tt c» 6 f^ktog neQti(g%stai, 

"E6o^6 6i (io^ xot TotJro iia a%fi(Aatog vno6ei^ai aot, mg 
av h'%fig dnQi^ri ri^v nsQi tovrtov eX6ffit,v. inet6'^ yuQ ovk " Sart 
dvvaroVy ro a(paiQoet6hg sl fii) atpaiQav S%etv Kotavo-^aatf fii^- 

et horarum 9; sed non per obliqua haee latera, sicut in longi- 
tudine duodecim horarum interrallum per gradus 180 divisum 
proportionaliter procedit. Latitudo autem cum sit tautum 80 
graduum, noctium dierumque incrementa in 9 horAs altemantia 
sentit, quarum octo versus boreaiem partem ab aequinoctiali 
consurgunt, una reliqua ab aequinoctiali versus austrum. Non 
enim eadem in utrisque est ratio, si quidem (ut dicebamus) sol 
eurrit secundum aequinoctialem , absolvitque diem24horis: tran- 
sit autem signiferum circulum, et apparet mane quidem in orta 
luxta horizontem, vesperi ad occasum iuxta eundem horizontem, 
^iemque ao noctem eonsummat. Semis ig^tur et maxime medium 
terrae 12 horarum interTallum obtinet. 

At rero in boreali adscensu sciendum tibi est, solem sub 
terra existentem, siquidem aequinoctialem Girculum ocoupaverit, 
ubique terrarum uilo et eodem horiionte videri oriri atque par» 
modo occidere, et inde aequinootium est una soia die; simul 
autem vel in scptentrionem vel in austrum recesserit, advehere 
quoque incipit dierum incrementa in illam mundi partem, in 
cuius latere circumvagatur. 

Consilium mihi est, tibi id quoque apposita iigora exhibere, 
ut ita habeas accuratam istorum noticiam. Quoniam enim lieri 
nequit, ut sphaericam liguram aliter quam si globum habeas, m ATASHMEPO T davg natttXaPilv nffof^eUnf. [23] 
"Eaxa totvvv i^xkog 6 intog vovfnsvog 6 ovQaviog^ i f hni^ 
tijg y^g nw^* "Eotm coi d' !(og iv v7toitiy{iL«vi 6 iga amatim 
dg tiacaQa ^sQiainog^ Aicig ^lv F t^ wal ^Avmok^ ^ A^ Mh 
afiii§Qla A ttf xol MeaovvKtiov B v, toS 'ItHifn^vaS «■ 

vtsIq y^v xal vno y^v fA^^i^. 

XXXXXXXXXXXXX X xxs 
XXXXXXXXXXXXX X XXX comprehendas , methodum aliquam dispoaaimni , qja^ 
plano globosi racio percipiatur. 

Sit igitur circulus extimus, quem eoeleitem intellMaHt 
intra quem qui ductus est, referat imaginem terrae. raMM 
etiam, ut in exemplo, divisio in quatuor partet per eocciMWi 
ductum OGcidens quidem r r, et ortus rj d^ meridiea A a^ medh 
nox B v^ aequinoctialis circuli plagae super terram rel infira. 

Dividatur vero etiam uterque circulus, lineia ex eommuM 
centro aequalia segmenta definientibus , in 24 ^artea aeeaakt 
inter se, totidem literis alphabeti utrinque adnotatis.' Hisqac 
ita dispositis intelligatur solem noctidui reroliitioiie aiOTeri cx 
a in |3 et y et d, ac sic deinceps. B I B A J O N A. 

[24] X^ tolwif ilihaiy tSg Szmv vnig jffy pAw htw 6 
ijhog, sl filv xara to [ihov nng «ov ov^coh^v mna to Aa x 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxr^fUvlL^r<r)7 yi^l^n ^ x 
xxxxxxxxxx xxxxx Kavtt 
T^v ya^ TC^ioTi^ ft^sa^X^^^^ ^^vai SQa, ng fi a ifjXot 

Ty dh r V Xc^ ygaiifi^j. icni^a d7WQ%stai,, iv ij v. 

Ka\ To {$^( dl d^Aov ioTiv ivtiv^BV ix tmv otoixitatv, 
wg otav (ilv slg to /3 flvitai S ^hog vnhg yfjv, ilg nlv t^v 
& P iariv y^ofifi^v V7t6 yilv nQtotri anaQ%vsa% &Qa. f^ ii H A 
a ylvetat ievtiQa aQa. 

"Otav i* ilg to F ylvttai S ^hog vniQ y^v , ty (uv t y 
loi} j^^ofifi^ vno y^v tari d7uiQ%ita$ mQa. vg ii A H a iniQ 
y^v tQltfi mQa dnaQ%itai. 

[25] TovTO iil voilv, in\ navta tov xvxlov tov ti vniQ- 
yilov xal vnoyilov iiiQovg xol [iiqttva l%uv dfjAptPoXlav. 

Kal tavta ft,iv inl tov »ata Tijv 'InTijfif^/av ^UaKOV iQO' 

Dico, siquidem •upra terras incedat lol per A a, qno<i est 
medium coeli, tunc futurum ut iirmineat vertici habitantium in 
tt atque illic meridiem faciat, quam secundum eam vocare liceat 
lineam horae sextae, designatam literit ^ a r. Habitantibus vero 
sub aequali linea J H a^ conspici cuntinffet niane orlentem at- 
tollentemque se ex horizonte solem, uhi liora iam inchoatur diei 
prinia, qunm ex aequo repraesentat illic linea 77 a. 

Eodem momento temporis existentibus sub aequali lineaffry, 
constitutis inquam in y, iam incipit vespera, cum meridiet est 
quam maxiiiie habitantibut in r, sicut dictum est. 

Consequenter vero et illnd liquet ex elementis geometricit, 
Bol siniul ac pervenit in /3 ex a adhuc quidem constitutns in 
tuperiore hemisphaerio , tunc sub terra in hemisphaerio altero 
habitantibus ad B sub iinea <9'/7, scilicet horam inchoari primamf 
quo tempore iam seeunda hora sub linea j^ H a. 

At ubi iam sol tertium attigerit punctum, nempe-iT) qaod 
est adhuc supra hemisphaerium. nostriim; tunc quidem nabitan- 
ttbus in y suu linea aequali, scilicet i y sub heiuitphaerium no- 
struni depressa prima hora incipit, cum habitantibus sub J H tty 
nostri atlnuc hemispiiaerii parte, tertia quam maxinie hora labitur. 

Atque liaeo ad hunc modum deinceps intelligenda sunt per 
universum orbis anibitum, tam ia partibus, quae supra nostrum 
sunt hemisphaeriuni, quam iofim illud iacent, neque ullatenus 
super his haesitandum. 

Et haec quidem sic descriptimnt , Sole circulum aequinoc- 
tialeni obtinenti, quantum mihi quidem videtur tatit comniode; 336 ATAQHMEPOT 

fiov mmtti%a^i^y «S; ^hf Ifiol 8o%n wA - 0g>68fa iQ(io8i&g. 
Ovn olSa dh bI xal tolg naci rovto donsL 

JTA^v IWo nScg rtSv avarQinetv im%UQOvvT€9v , fig oii 
vneiXfi^porsg ravra yeyQ&g>afisv , dXka ralg zcSv 9oq>mv nei^^ 
vok naqadoaeaiVf o*l xal neQl rovrm mnl ntqi TtoXk^v hi^w 
q)iXonov6reQOV i^fiyi^cawo» 

IleQl rmv r^g i^tiiQag 8utg>0Q€Sv. 

IleQl Se rcSv r^^g ifiigag Sia(poQoSVf ita^oTi Inl liev m 
aara rov 'latjneQivov rfn^fiarog iariv toQmv i/S^* inl ih rov %ari 
rov Sta OovXi^g (&q(3v ». xal rovro Coty %a^oeov icrlv tjfuv 
SvvaroVy iQOviAev *. 

^'Eariv ovv ISelv ovrcDg. ^Tnorvntiaoiiev ivrav^a nahv . . 
.... AvisXrinrov \Cev yaQ iariVy dg %a\ [26] dvmxiQGi elqriM- 
(levy iv imniStp r^v rov otpaiQoeiSovg naraXaPeTv mg lv$ ^ith 

an autem perinde ad aliorum quoque omnium captum appotite, 
id vero illorum esto iudicium. 

Caeterum hoc unum habeto, quisquis erertere eonaris, me 
ista conscripsisse , nulla opinatione privata inductum, sed per- 
suaderi mihi me passum, ut praestantisstmorum autarum doctri- 
nis pridem laboriosissime el