Skip to main content

Full text of "Personalhistorisk tidsskrift"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain lx)oks l>elong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may t« able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials tlirough Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| 


UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI 

OG PERSONALHISTORIE VED GUSTAV LUDVM WAD. 5. BIND. KJØBENHAVN. 
I COMMISSION HOS RUDOLPH KLEIN. HOnPBNSBSBG ét TBAP8 BTABL. KJØBBNHÅYM. 1884. i s<^ '. * * \ 


117774 
'08. / • f" r* i -i^ ( t Indliold. Side 

Familien Kaas. I, Sparre Eaas; II, Mur Kaas og Clauson-Kaas; Stamtavle 

af Adjunct H, Munthe-Kaas i Erederikshald 1, 257 

Henrik Fuirens Autobiographi, ved Archivar, Dr. phiL O. Nielsen . 25, 129 

Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatricolerede ved Leydens 

Universitet fra Aar 1675 til 1800, ved Red. 41 

Commandenrcapitain Henrik Gerner Sn'eedorfb Antobiographi, ved Kammer- 
herre, Capitain C. J. Anker 61 

Gravskrifter fra Stavanger Domkirke, ved Archivassistent, Cand. juris E, A. 

Thomle, TR 97 

Den borgerlige Familie Budde (Bude), ved Archivfcddmægtig H, J, Huitfeldt- 

Kaas, med 1 Stamtavle 150 

Et Brev fra Ove Høegh-Guldberg, ved Red. 169 

Efterskrifter til Stamtavlen over Familien Huitfeldt, af Overretssagfører 

6r. Huitfeldt og Archivfiildmægtig H. J. Huitfeldt- Kaas 175 

Stifts Belationer, indsendte til Klevenfeldt, udgivne af Registrator Fr. Krarup 

(Fyens Stift) ; 177 

Slotspræsterne paa Akershus, ved Sognepræst D. Thrap 211 

Brudstykker af et dansk-norsk Forfatterlexicon for Tiden før 1660, ved 

Sognepræst, Dr. phil. H. F. Rørdam 228 

Throndhjemske Slægtebøger. I, JensEandulfø og Hr. Anders Aalborgs Op- 
tegnelser, ved Archivassistent O. A, Øverland 244 

En gammel Stambog, ved Red. 249 

Rettelser og Tilfiørjninger til »Griffenfelds Ætlinger«, ved Fr. Barfod. . . 302 

Smaastykker, ved Red. 

1. Danske Adelsmænd, der have studeret ved Universitetet i Tiibingen 
1563—1620 311 

2. Fortegnelse over Gjassteme ved Niels Banners Bryllup . . . . 313 

3. To Begravelsesbreve 315 

4. Et Brev fra Envoyé Bolle Luxdorph til Storcantsler Reventlow . . 317 

5. Peter Hasses og Maren Arctanders Bryllup 318 

Efterretninger om en Del i Nyborg Kirke begravede Personer, af Exam. 

juris Fr. Crone 319 

Nok et Brev fra Sten Blicher, ved Fr. Barfod 336 191419 Spørgsmaal (om: I. Slægij^n Grønvald, S. 86, 2. Slægten Hartmann, S. 86, 
3. Slægten Eoltermann, S. 87, 4. Slægten Thnrmami^ S. 87, 5. Hector 
Hans Sneedorff, S. 176, 6. Persdner af Navnet Bradt, S. 255, 7. Kam- 
merraad M. A. Gertsen og J. Ørbech, S. 255, 8. Slægten Stinckenberg, 
S. 255, 9. Slægten Lystnip, S. 336, 10. Mag. Sivert Simonsen, S. 336) 

86, 176, 265, 336 
Svar (om Slægten Pay af Archivassistent, cand. jniis E. A, Thomle^ S. 88, 
om Slægten Gude af Samme^ S. 93, om Slægten Bosbach af Capitain 
S, A, Sørensen^ S. 94, om en Familie Leth af Archivassistent Thiset, 
S. 95, om Slægten "Wittrock af Capitain 8. A, Sørensen m.M., S. 96, 
om Slægten Behr (Båhr) af Samme, S. 255) ....... 88, 255 

Gaver , . . 96, 176, 256, 336 

Tillæg og Bettelser 337 

Navneregister 339 

Medlemsfortegnelse m. m 373 

Tillæg:. 

Dødsfald i Norge 1882 (Tillæg til Fortegnelsen i Bind IV), ved Archiv- 

fuldmægtig O. G, Lundh Till. S. 1 

Dødsfald i Norge 1883, ved Samme Till. S. 6 

Mærkeligere danske Dødsfald i 1883, ved Baron C. S. T, Adeler . . Till. S. 26 Familien Kaas. 

Stamtavle med historiske og biografiske anmærkninger, 
udarbeidet af adjunkt Hugo Munthe-Kaas. Fortale. 

Allerede for en længere aarrække siden begyndte hr. cand. phil. Carl Schelven-Lons 
(t 1869) at samle oplysninger om familien Kaas, fornemmelig i den hensigt, at 
paayise sammenhængen mellem den norske familie og den gamle danske adelsæt 
af dette navn. Paa grund af ufuldstændige hjælpemidler fik han ikke udført sin 
plan; først de senere aars stadig voxende personalhistoriske hteratur har bragt 
do hidtil manglende oplysninger og sat mig i stand til at fortsætte hans afbmdte 
aibejde. Jeg har søgt at gjøre foreliggende stamtavle saa fuldstændig som muhg 
dels ved at benytte de kildeskrifter, som har staaet til min raadighed og dels 
ved at korrespondere baade med fEimiliens medlemmer og udenforstaaende, men 
jeg vilde dog ikke have vovet at udgive den offentlig, hvis jeg ikke havde faaet 
den gjennemgaaet og rettet af dhiT. ftildmægtig i rigsarkivet H. J. Huitfeldt-Kaas, 
Kristiania, og assistent A. Thiset, Kjøbenhavn, hvilke herrer jeg herved aflægger 
min forbindtligste tak for den udmærkede hjælp og bistand, de har ydet mig 
under mit arbeide. ligesaa skylder jeg hr. adjunkt M. Arnesen, Fredrikshald, 
megen tak for den bered vilhghed, hvormed han har stillet sin righoldige bog- 
samling til min disposition. 

Fredrikshald i mai 1883. tjj I. Sparre Kaas. 

Vaaben: Skjoldet sølv, deri en rød sparre^ paa hjelmen en paafuglefjer imellem 
to af rødt og hvidt delte vesselhom, hvert besat med ti'e paafugleflere. 

1. I. Niels Kaas af »Kaas«'), ridder, i søn. 

2. II. Johannes Nielsson til Kaas, ridder, 1278, 1320, nævnes 1307 

som medlem af- kongens raad, og hans navn »Johannis Niclæs 
son de Kaas« fiindes blandt underskrifterne paa Erik Menveds 
haandfæstning 1304 ^^Is og paa Kristofer IFs haandfæstning 
1320 25/,. 

* Mariane f 1278. 1 søn. 

1 3. ni. Johannes (dictus) Kdos 1345, var med at underskrive Valde- 

mar Atterdags haandfæstning 1360-^8. 2 børn. (No 4 og 192). 

4. 17. 1. „Nisse Kaos'" 1408. 1 Søn. 

6, V. Jens Kaas til Kaas 1408, 1425, væbner. 

* Maren Løvenbalk^ datter af ridder og landsdommer 
Jens Nielsen Løvenbalk til Avnsbjerg (1391—1434) og 
Ulstrup. 6 børn (No 6, 179—183). 

6. VI. 1. Nids Kaas til Kaas og Taarupgaard^) 1468, 

ridder, landsdommer i Nørrejylland. 

* 1. Else Skram ^ datter af Peder Skram, ridder, 
rigsmarsk og herre til Urup og Voldbjerg, og Anne 
Banner. 4 børn (No 7, 89, 175, 176). 

* 2. Else Qloh, 2 børn (No 177 og 178). 

7. Vn. 1. a. Je^is Kaas til Taarupgaard og Starup- 

gaard^), levede endnu 1519. 
* Edel Saltensee^ datter af Lauge Ibsøn Sal- 
tensee til Starupgaard og fru Ide Juel, der 
først var gift med Jakob Breide til Hindsvad- 
gaard og tredie gang med Kirsten Spend til 
Mindstrup. 6 børn (No 8, 84—88). 

8. Vin. 1. Niels Kaas til Starupgaard, f 1535; 

landsdommer i Jylland. 
* Anne Bjørn^ f 1540, datter af Bjørn 
Andersen den ældre til Stenalt og Anne 
Friis. 10 børn (No 9, 67—72, 81—83). 

_ • 

9. IX. 1. Erik Kaas til Lindbjerggaard*), 

f 1578 ^^jxt^ begr. i Viborg dom- 
kirke *); 1 574 lensmand paa Børlum 
kloster, hans aarlige afgift var 500 
gi. dalere. 

* Kirsten Galt, f.*1536, f 1^16, 
datter af Peder Ebbesen Galt til 
Palsgaard og Hemmestrup og Inge- 
- borg Drefeld. 9 børn (No 10—11, 
19, 24, 69, 63—66). 

10. X. 1. Ped&r Kaas f ugift. 

11. X. 2. Niels Kaas til Birkelse ^) og 

Støvringgaard') 1596. f 1620. 
* 1592 "/y Margrete Banner, datter af Anders Banner til Gjessingholm og Dorte Rud. 7 
børn (No 12—18). 

12. XI. 1. Enk Kaas til Agersborg«) 1631. 

* 1627 ^^1% Elisabet ÆToe^', datter af Jakob Hoeg til Truds- 
holm, befalingsmand paa Skivehus, f 1610 og Maren 
Eilertsdatter Bryske. Ingen børn. 

13. XI. 2. Ande^'s Kaas, f 1659 -«/? 58 aar gi. 

14. XL 3. OUo Kaas, 

15. XI. 4. Niels Kaas, 

16. XI. 5. Edel Kaas. 

17. XL 6. Ingehor g Kaas. 

18. XI. 7. Dorte Kaas^), 

* Folmer Urne til Linderumgaard, son af Johan Urne til 
Yalsø og Tale v. Mehlen, første gang gift med Anne Klaus- 
datter Dyre. 

19. X. 3. Jørgen Kaas til Birkelse, Hemmestrup^**) og Haugaard, lens- 

mand i Stavanger, Jæderen, Dalerne og Ryfylke. • 

* 1605 '0/3 Mette Banner, I 1575, tl614 ^o/^, datter af Anders 
i Banner og Dorte Rud og enke efter Erik Bille til Rønneholm, 

t 1600 i septbr. 4 børn (No 20—23). 

20. XI. 1. Pernille Kaas. 

* 1. Jesper Lunov til Plovstrup, f 1637 '^/n, søn af 
Laurids Lunov til Holmegaard og Else Krag. 

* 2. Johan Urne til Valsø og Vanstadtorp, søn af Johan 
Urne og Tale v. Mehlen, første gang gift med Else Mel- 
chiorsd atter Ulfstand. 

21. XI. 2, Erik Kaas, f ung. 

22. XI. 3. Dorte Kaas, f. 1608 '/s, t 1^1^ "A- 

23. XL 4. Ingeborg Kaas, f 1609 -^/q. 

24u X. 4. Mogens Kaas til Støvringgaard, Lundgaard ^^), Gudumlund*-) 
og Lindegaard *•'*), f. 1576, f 1656, begr. i Nyborg -^/n; ridder, 
rigsraad, lensmand i Ørum len 1614 — 19 (Vestervig kloster 
fulgte sædvanlig med dette), modtog Mariager klosterlen 1619 
Vft og havde det til 1632, befalingsmand paa Nyborg slot^*) 
1632—56, undertegnede Frederik LEI's haandfæstning 1648 ®/7. 
Ridder af Elef. 1632 'li. 

* 1606 5/,o Sidsel Friis, f. juli 1588, f 1646 ^6**), datter af 
Jørgen Friis til Kragerup, f 1616 og Else Bjørn. 13 børn 
(No 25—34, 40, 42—43). 

25. XI. 1. Ive9' Kaas, f ung. 26. XI. 2. Edel Kaas, f ung. 

27. XI. 3. Ide Kaas, f ugift, eiede Tulsted i Aalborg amt. 

28. XI. 4. Mette Kaas til Hemmestrup 1683, f ugift 1695. 

29. XI. 5. Sofie Kaas^^ til Støvringgaard, f. 1612 "/ø, f 1663. 

* 1640 ^8/9 iiediik Parsberg til Harrested, f. 1588 ^/4,. f 1653 
^^/y. Søn af Niels Parsberg til Harrested og Lisbet Sehested, 
og første gang gift med Mette Dresselberg, til Vognserup. 

30. XI. 6. Else Kaas. 

* 1650 Kristian OrtMe til Tostrup, f. 1624 ^/t, f 1674 ^js. 
søn af Jørgen Grubbe og Lene Rud. 

31. XI. 7. Kirsten Kaas, f. 1616, f 1684 ^^/g. 

* septbr. 1647 Niels Parsberg til Sellebjerg og Eskildstrup, 
søn af Fredrik Parsberg til Harrested og. Mette Dresselberg. 

32. XI. 8. Erik Kaas, f ung. 

33. XI. 9. Niels Kaas, f 1637 ^V* i Blois i Frankrig. 

34. XI. 10. Erik Kaas tilBremersvold"), Restrup*«) og Egede, f. 1611, 

f«1669 ^^/e, kongelig sekretær. 

* 1. 1642 22/5 i Nyborg med Susanna Sparre, f. i Bahus 1624 
2/4, t 1650 29/7*9), datter af Jens Spaire til Sparresholm og 
Egede, og Sidsel Parsberg. 2 børn (No 35—36). 

* 2. Beate Reedts;, datter af Frederik Reedtz, f 1659 ^/e 72 aar 
gi., og Berte Brahe. 3 børn (No 37-- 39). 

35. Xn. 1. a. Jens Kaas, t paaGudumlund 1644 2/1, f 10 uger gi. 

36. xn. 2. a. Sidsel Kaas^'% f.paa Egede 1645 26/5, 116675/921)^ 

* 1662 ®/i Yincens Joachim Hahn-^) til Seekamp og 
Hjortespring, f. 1632 22/12^ f I68O 25/,, geheimeraad, over- 
jægermester, ridder af Elef., søn af Kristofer Hahn og 
Katarina v. Bltichem. 

37. xn. 3. b. Else Kaas-^), f 1729. 

* Frants Vilhelm v,Folchersam'*\ f før 1721, generalmajor, 
chef for smaalenske regiment 1697—98' og for 2det søn- 
denfjeldske dragonregiment 1698 — 1711; eier afEvje ved 
Moss. Han var først gift med Edel Sophia Maria v. Mar- 
schalck. (N. Stiftelser IH. 947 f.) 

38. xn. 4. b. Fredrik Kaas, oberstløitnant, f 1695 i beleiringen 

for Namur. Ugift. 

39. xn. 5. b. Edel Kaas, f ugift. 

40. XI. 11. Bjørn Kaas til Yeirupgaard25), f 1671 *»/i. 

* 1656 */io i Viborg med Berte RothUrck, datter af Ventsel 
Rothkirck til Krogsgaard og Kirsten Reedtz. 1 Datter. 5 

41. XII. Sidsel Kaa8^% f efter 1723. 

* 1679 -®/8 paa Eugaard i Fyen med Jonas Lilimskjold 
til Herlø, f 1691,* amtmand over Nordmør og Romsdals 
amt 1678, kancelliraad 1689 ^^'/s, fik s. a. bestalling som 
amtmand i Søndmør; eier af en halvdel af Giske med 
tilliggende gods ; søn af assessor i overhofretten, amtsfor- 
valter i Bergen Hans Hansen Lilienskjold, adlet 1676, f 
1681 */ii og Margrete Jonasdatter, f før 1654 ^js. 6 børn. 

42. XI. 12. Jens Kaas til Støvringgaard, f før 1640. 

* Birgitte Urne, f efter 1681, datter af dansk rigsraad og 
marsk Jørgen Urne til Alslev, f 1642 og Margrete Marsvin, 
f 1650, 44 aar gi. Ingen børn. Birgitte Urne giftede sig 
2(ien gang'') med Klaus (VifPert) Seefeld til Tisborggaard, f 
omtr. 1672, hvorefter hendes svoger Jørgen Kaas arvede Støv- 
ringgaard. 

43. XI. 13. Jørgen Kaas til Gudumlund og Støvringgaard, f 1692, 

amtmand over Bugaards amt (instrux af 1690 ®/«), kammer- 
junker. 

* 1649 ^*/8 Margrete Katrine Buchwald, datter af Ditlev Buch- 
wald og Katrine Eantzau. 8 børn (No 44 — 51). 

44. XII. 1. Margrete Kaas^ f i Pretz kloster. . 

45. Xn. 2. Mette Kaas, f i Slesvig kloster. 

46. xn. 3, Katrine Kaas, f ung. 

47. xn. 4. Sidsel Kaas, f ung. 

48. XII. 5. Sofie Amalie Kaas, f ung. 

49. xn. 6. Anne Sofie Kaas, f ung. 

50. xn, 7, Mogens Kaas til Aagaard og Tulsted (D. Atl. V. 94), 

•j- 1695, begr, ^^/i i Haarslev kirke. 

* Kristence Daae, datter af Oluf Daae til Holmegaard 
og Anne Brahe, og enke efter Jakob Ulfeld til Skydebjerg, 
f. 1649, t efter 1689. Ingen børn. 

51. XIL 8. Fredrik Kaas, løitnant 

* Sophie TroUe, datter af Børge Trolle til Trolholm (nu 
Holstenborg) og Pernille Bille. 7 børn (No 52—58). 

52. Xin. 1. Jørgen Kaas, f. 1698, f ung. 

53. XIII. 2. Margrete (Katrine) Kaas. 

54. Xin. 3. Pernille Kaas, f ugift. 

55. Xni. 4. Sofie Kaas. 

56. Xm. 5. Aiine Kaas. 

. 57. Xin. 6. Elisabet Kaas. 58. XIII. 7. Kirsten Kaas, f 1752. 

* 1733 Otte ThoU til Skabersø, f. 1696 -»/i«, f 
1758, ritmester i Sverige 1763, søn af Fredrik 
Thott og Helvig Sofie Sehested. 

59. X. 5. Gjord Kaas til Taarupgaard-«), f 1616. 

* 1600 ^«/4 Ermegaard Qyldensiierne, f. 1552 ^^4, datter af 
Kristofer Gyldenstierne til Iversnæs og Anne Parsberg, og enke 
1590 efter Triiid Bjørn til Bjømsholm. Hendes 2det ægteskab, 
der var barnløst, blev opløst ved dom 1602. Hun levede der- 
efter endnu 24 aar. 

60. XI. 1. Kristofer Kaas (»den uægte Kaas«) til Overklit. 

* Blandseflor Bildt, der levede som enke 1656, dattei af 
Otto Bildt til Hostrup og Lundested, og Inger Vognsen. 
1 datter. 

61. Xn. Inger Kaas. 

* 1. Laurids Lunov til Overklit, f. 1622 ^7i, f 1665 
^**/i«, søn af Otte Lunov og Sidsel Krabbe, og enke- 
mand efter Maren Basse. 

* 2. Jens Hvas (efter meddelelse fra justitsraad F. 
Hvass). 

62. ,XI. 2. Anne Kaas, »skikkede sig ilde« (efter Klevenfeldt). 

63. X. 6. Johanne Kaas, 

* 1. Godske Friis til Lundegaard, søn af Gods^e Friis til 
Vadskjærgaard og Elisabet Vestenie, og enkemand. efter Maren 
Kruse. 

* 2. Niels Krag til Gjessingholm, søn af Henrik Krag til Trin- 
derup og Kirsten Munk, og ægtede 2den gang Maren Mund. 

64. X. 7. Anne Kaas. 

* 1593 -*/8 fastelavnssøndag paa Kjøbenhavns slot med Preben 
Bild til Aggersborg, f 1556 ^-jft, f 1602 ^»/e, forlenet med 
Lister len i Norge, Tinstrup i Sjælland, Hindsgavl i Fyn og 
senest Lundenes i Haardsyssel. Ligtalen over ham findes i 

.Bricka og Gjellerup: Den danske Adel I. p. 397. Søn af rigets 
Admiral Evert Bild til Eavnholt, f 1567 og Vibeke Podebusk. 

65. X. 8. Ingeborg Kaas, f 1634 */ii. 

* 1601 ^®/io Lage Urne til Sellebjerg, f januar 1629, søn af 
Klaus TJme til Beltebjerg og Anne Gnibbe, pg enkemand efter 
Margrete TJIfeld. 

66. X. 9. Kirsten Kaas. 

* 1600 2«/n ÅnåeTS SinJdar tU Sinklarsholm, £ 1555, f 1625 '^h rigsraad, ridder, lensmand paa Kalmar og en tid ca. 1622 
paa Bornholm, søn af Henry SinMar og Janet lindsay. 

67. IX. 2. Ide Kaas, f ung. 

68. IX. 3. Edel Kaas, f ugift. 

69. IX. 4 Ide Kaas, f 1597. 

* Peder Juel til Brandbjerg 1541, søn af Palle Enevoldsen 
Juel til Laage og Anne Vestenie. 

70. IX. 5. Anne Kaas, 

* Just Ulfeld til Østergaard, Skumstrup ogMosgaard, f 1563, 
søn af Anders Ulfeld og Ellen Tegenhuus.^ 

71. IX. 6. Jørgen Kaas, f ugift. 

72. IX. 7. Bjørn Kaas til Starupgaard-^, Yangkjær ^), Kjærsgaard og 

Tybjerggaard, f 1581 -^/s, rigsraad, befalingsmand paa Malmø 
slot 1567, var s. a. befalingsmand paa »Svanen«, et af de far- 
tøier, der bragte undsætning til Norge under Svenskernes 
uheldige tog mod Akershus, hvorved Oslo blev opbrændt. 

* 1554 Kristence Botféld^ f 1601, datter af Niels Jensen 
Rotfeld til Bratskov og Anne Hoeg. 7 børn (No 73—78, 80). 

73. X. 1. OabrielKaas, f 1610, til Bjærsholm, Tybjerggaard, Vaar- 

gaard, Thorsø og Brandbjerg. 

* 1589 *'/» i Malmø med Maren Munck, f før 1610, datter 
af Jørgen Munck til Visselbjerg og Dorte Galt. Ingen børn. 

74. X. 2. Edel Kaas, f ugift. 

75. X. 3. Anne Kaas, ♦ 

* Albert Skeél^^) til Jungetgaard, »rettet i Horsens 1609 
-■^/i«, søn af Herman Skeel, f 1557 og Kirsten Eud. 

76. X. 4. Erik Kaas til Vaargaard«^), f 1598««). 

* 1. 1592 s/io Birte Seefeld, f 1593 18 uger efter bryl- 
lupet, datter af rigsraad Jakob Enevoldsen Seefeld til Vis- 
borggaard, f. 1545 ^/9, og Sofie Rosenkrantz, f 1571. 

* 2. 1595 *«/8 Anne Krabbe, f 1625 ^-^In, datter af Iver 
Krabbe til Østergaard og Magdalene Banner, og enke efter 
rigsraad Axel VifFert til Axelvold, f 1580. Ingen børn. 

77. X. 5. Kirsten Kaas""*), f 1586 V«. 

* Ove Urup (Ugerup) til Ovesholm, f 1622, søn af Ove 
Urup og Maren Skovgaard. 

78. X. 6. Niels Kaas til Starupgaard, f 1597 "/i. 

* 1593 V" Birgitte Bosenkrantz^% henrettet 1603 '»/e, 
datter af Timme Nielsen Rosenkrantz til Rydhave og Karen 
Viffert. 1 datter. 8 

79. XL 1. Anne Kaas, f 1^49. 

* Albert Rostrup til SeUeskovgaard, søn af Hans 
Bostrup og Anne Lange. Han solgte 1615 hoved- 
gaarden Rydhave. Deres datter Karen Bostrup 
blev gift med Hans Juul tilMeilgaard og tilførte 

80. ham Starupgaard. 

X. 7. Helvig Kaa^, f 1638 24/3. 

* Hannibal Gyldenstierne til Store Bestrup, f 1608, 
søn af Mogens Gyldenstierne, f 1569, og Anne Sparre, 

81. t 1664. 

IX. 8. Jens Kaas tilGudumlund ogVaargaard, f 1578 ^^/i«^), 
lensmand paa Elfsborg 1567, oberst 1571, lensmand paa 
Silkeborg slot 1573, i Aalborg 1577. 
* Margrete Lange, f 1622, bekjendt for sin lærdom, 
datter af Erik Lange til Engelsholm og Anne Gjordsen, 
og 2den gang gift 1584 ^3/8 med Knud Brahe, f 1615, rit- 
mester i Kalmarkrigen, lensmand paa Bygholm. Lagen børn. 

82. IX. 9. Niék Kaas til Taarupgaard, f. 1535 7 mdr. efter fa- 

derens død, f 1594 -®/6, begr. i Viborg domkirke*'**). 
Bigsraad og kansler. En af de 4 herrer, som 1588 — 1594 
forestod regjeringen under Kristian IV 's mindreaarighed. 
Ugift. Han fik 1567 af Fredrik H jus patronatus til 
Taarup kirke og præstegaard. Taarupgaard gik efter 
hans død over til brodersønnen Gjord Kiaas (se No 59). 

83. IX. 10. Kristence Kaas, f gammel jomfru. 

84. Vni. 2. Mogens Kaas^^) til Taarupgaard 1541, kantor i Bibe og 

kannik i Viborg (kaldes hos Hofm. : »Magister og Domherre« 
ved domkirken i Viborg), forlenet med Ørslev kloster; pleie- 
fader til kansler Niels Kaas. 

85. VIII. 3. Kristen Kaas^ »slaget for Aalborg«. 
86! Vin. 4. Erik Kaas, f ugift. 

87. Vni. 5. Marm Kaas til Oxvang 1543. 

* 1513 20/7 i Kibe med Hans Munk, f 1535, søn af Peder 
Munk til Krogsgaard og Mette Jespersdatter Emmiksen (Gen. 
og biogr. Archiv No 1 — 8). 

88. Vm. 6. Ellen Kaas, f 1559 s^). 

* efter 1536 med Erik Tornékrands til Kollerup og Torup- 
gaard (nu Frisenvold), f 1561, søn af Niels Kristensen Torné- 
krands tilKye og Benedikte Munk til Kollerup, og enkemand 
efter Ingeborg Juel. 89. VII. 2. a. Niels Kaas til Jølbygaard 1542 og Ømdrup«®). 

* 1. Abel Høeg^ datter af rigsraad Peder Høeg til Eskjær, og 
Kirsten Henningsdatter Rekkenberg. 

* 2. Anne Flemming til Gjendrup, enke efter (N. N.) Navel. 
6 børn (No 90-91, 155—166, 174). 

90. Ym. 1. Elsebet Kaas. 

91. THI. 2. Mogens Kaas til Ørndrup 1540 og Sønderris 1546, 

begr. i Karby kirke. Kjøgemester hos Fredrik II. 

* 1. Mette FriiSy datter af Godske Friis til Nebel, f 
1495, 81 aar gi., og Birte Oliifsdatter af Favrgaard, og 
enke efter Anders Spend. 3 børn (No 92 — 94). 

* 2. Magdalene 8pend^ datter af Mogens Spend og ... . 
Skram. 5 børn (No 136—140). 

92. IX. 1. a. Kirsten Kaas. 

* Kristofer Juel til Estrup 1579, f 1688 "/4, søn 
af Thomas Iversen Juel og Lene Rosenkrantz. 3 
børn. 

93. IX. 2. a. Niels Kaas til Ørndrup og Store Hessel^®): 

* Dorte Munk, datter af Hans Munk til Krogsgaard, 
f 1535, og Maren Kaas (se No 87). Ingen børn. 

94. IX. 3. a. Erik Kaas til Aas^«) 1565. 

• * 1. Ellen Juel, datter af Mogens Mogensen Juel 
til Knivholt, og Ingeborg Galskyt. 1 datter (No 95). 

* 2. Johanne Stygge, datter af Enevold Stygge til 
Todbøl, og Berte Dyre. 1 søn (No 96). 

* 3. 1577 »/6 Berte Ulféld, f 1593 «/4, datter af 
Klaus Ulfeld til Rødkilde, f 1566, og Dorte Oves- 
datter Lunge. 4 børn (No 99, 111, 133, 136). 

95. X. 1. a. Ingé}org Kaas, f 1622 ^/s. 

* Mogens Krag^') til Glomstrup, f. 1544, f 1622 
^®/2, søn af Niels Krag til Kjellingbjerg, og Else 
Mogensdatter Stampe, og enkemand efter Sofie 
Nielsdatter Juel, f. 1544, f 15B3. 

96. X. 2. b. Mogens Kaas til Aas, Nibstrup, Lyng- 

hohn*«) 1644ogTidemandsholm^'^) 1631, f efter 
juH 1652. 

* 1. 1600 2/n Anne Juel, f- 1602 ^^/e, datter 
af Peder Juel til Alsted, f 1612 -Ve, og Margrete 
Ulfstand. 1 datter (No 97). 

* 2. Agate v. Mehlen, datter af Palle v. Mehlen 10 

til Lundsgaard, og Anne Knob, og enke efter Markvard Rod- 
steen til Lengsholm. 1 søn (No 98). 

97. XI. 1. a. Johanne Kaas. 

* Lauge Urne til Euntofte (»han kom i uleilighed for sin 
frues skyld og maatte rømme landet*. Hofin.), søn af Johan 
Urne og Tale Pallesdatter v. Mehlen. 

98. XI. 2. b. Markvard Kaas til Tidemandsholm, f. 1606, f 1658 *«/*. 

* 1634 V^ Anne Stygge, datter af Niels Stygge og Else 
Munk. Begge er begravne i Taars kirke. Ingen børn. 
Efter deres død blev gaarden udlagt til 12 arvinger, som 
alle i 1690 — 91 solgte sine parter til Johan Urne til Nib- 
strup. 

99. X. 3. c. Klaus Kaas til Sø**) og Strandet«) 1627. 

* Margrete Prip, datter af Kristen Prip til Øland, og Dorte 
Vestenie. 6 børn. (No 100, 106—110). 

100. XI. 1. Enevold Kaas til Lyngholm 1661, løitnant. 

* 1. 1651 -/s Hel vig Rodsteen, datter af Palle Rodsteen til 
Lundsgaard, og Ingeborg Skeel. 5 børn (No 101 — 105.) 

* 2. 1685 Mette Uljeld, datter af Jakob Ulfeld til Karstofte, 
og Eegitse Galt. 

101. XII. 1. a. Klaus Kaas. 

102. Xn. 2. a. Palle Kaas til Lyngholm, f. 1658, døbt ®/5 i 

Hvidbjerg kirke, f 1699. * 

* Anne Katrine Kaas (se No 379). 

103. XIL 3. a. Dorte Kaas, døbt 1660 ^»/t. 

* Klaus Herluf Pors til Øllingsø og Ullerup, ritmester, 
søn af Klaus Pors og Anne Arenfeld. 

104. XII. 4. a. Berte Kaas. 

105. XII. 5. a. Berte Margrete Kaas. 

* 1. Mathias Budde til Hindsels, f. paa Tøllist paa 
Øsel 1613 *^/ii, t 1679 ^/c, oberstløitnant, som var 
gift første Gang med Sofie Ovesdatter Gedde, og anden 
Gang med Else Kasparsd. GfersdorfF, f 1677 -^/a, søn 
af Fredrik Budde til Tøllist, f c. 1648, og Karen 
Urup, t 1656. 

* 2. Hans Pors, broder af Klaus Pors (se No 103). 

106. XL 2. Klaus Kaas, f uug. 

107. XL 3. Berete Kaas.^^) 

* 1629 »/5 Hans Wolf Unger, f. 1596 ^^/e, f 1665 ^V«, til 11 

Villerup, som han fik med sin hustru, søn af Wolff Unger 
til Weissensee og Eva Capler. 

108. XI. 4. Agnete Kaas til Feggeklit^^) (Fæklit) 1688. 

* Peder Myliing til Holmegaard paa Langeland, son af 
Henrik Jespersøn Mylting og Dorte v. Deden. 

109. XI. 5. Dorte Kaas. 

* Henrik Linder oth, oberstløitnant, faldt 1657 ved Frede- 
ricia; han hed oprindelig Eot, nlen blev adlet 1646 ^jit. 

110. XI. 6. Abel Kaas. 

* Niels Lange til Eønnovholm, f udenlands 1675, søn af 
Kristen Lange og Karen Brockenhuus. Han førte kun 1 
rose i skjoldet. 

111. X. 4. c. Otto Kaas til Nandrup*®) 1636 og Lønsgaard 1633. 

* 1. Regitse Vestenie, datter af ErikVestenie til Sæbygaard, og 
Sofie Beck. 

* 2. 1643 Lisbet BosenJcrantø, datter af Otte Kristofer Rosen- 
krantz til Boller, og Sidsel Podebusk, enke efter Hans Pogwisch 
til Damsbo. 2 børn (No 112—113). 

112. XI. 1. Birgitte Kaas. 

* Laurits Godskesen Friis til Gjervig, der siden ægtede 
Inger Munk og Else Munk. 

113. XI. 2. Mogens Kaas til Holmegaard^®) og Lykkesholm^^), f 

1655. 

* Anne Pors, datter af Rudbek Pors, f. 1566, f. 1609, til 
Skovsgaard, og Kirsten Norbye, f 1655. 1 søn. 

114. XII. 1. Otto Kaas til Holmegaard og Lytkesholm, f. 1649, 

t 1716 2/5. 

* 1674 2o/,2 BmehoTg Steensen, f. 1642, f 1711 '»/12, 
datter af Vincents Steensen, der var landsdommer 
og krigskommissær paa Langeland og faldt i en træf- 
ning nær sin gaard Steensgaard 1659 '/a, og Anne 
Holck, f. 1602 \'9, t 1660. -«/5. 7 børn (No 115— 
116, 118, 123-124, 131-132). 

115. Xin. 1. Hilleborg Kaas, f liden. 

116. Xni. 2. Mogens Kaas, f 1715, ritmester, komman- 

dant i Gliickstadt. 

* Margrete Fack. 1 son. 

1 17. XIV. 1. Kristian Frederik Kaas, f 17 1 4,. 

f 1799 ^/é^ ritmester. Med ham uddøde 
denne gren at familien. 12 

* 1777 V« Kristine Ulrikke Bertlielsen, 1 1731, f 1799 Vs. 
Ingen bem. 

118. XIII. 3 Hans. DtHev Kaas til Holmegaard og Lykkesholm, f. 1676, 

f 1748 ^/9, oberstløitnant. 

* Mette Brockdorff, f 1743 ^^n. 4 børn rNo 119—122). 

119. XIV. 1. OUo Kaas, f. 1718 ^^s. 

120. XIV. 2. Sofie DorOiea Kaas, f. 1720, døbt ^^ji. 

* Rudolf V, Offefnberg, ritmester, søn af kommandør 
Hans Kristofer v. Offenberg og Erika Kristine Kaas 
(se No 418). 

121. XIV. 3. mUéborg Sofie Kaas, f. 1725 (efter »Pers. Tidsskr.« 

m. 3. p. 185), t 1799 ^'lio. 

* 1743 "V^ Carl Frederik Steensen til Steensgaard, oberst- 
løitnant, f. 1721, t 1793 ^«/i2, søn af Hans Gotfred 
Steensen og Anne Sofie Kaas (se No 131). 2 børn. 

122. XIV. 4. Ditlev Kaas, f. 1728, dbt. ^^/n, f 1735 "/»^ 

123. Xin. 4. Vince^its Steensen Kaas^^), f. paa Lykkesholm 1678 ^'/»^ 

t 1709 «Vi2- 

* 1706 ^<*/9 Mette Margrete Sehested, f 1715, datter af Erik 
Sehested, f 1683, til Lykkesholm, og Margrete Rammel, og 
enke efter Bernt Fredrik v. Deden til MøUegaard, f 1706. 
Ingen børn. 

124. Xm. 5. Biidbék Kaas til Nedergaard *«), f. 1679, f 1731 -^'/s, 

oberst. 

* Sofie Charlotte Brockdorff, f 1768, datter af generalmajor 
Ditlev Brockdorff til Grundet, og Sofie Dorthea t. Levetzau, 
og anden gang gift med Kristian Banner Kaas, f 1755, til 
Nedergaard og Hjortholm, generalmajor (se No 419). 3 børn 
(No 125, 126, 130). 

125. XIV. 1. Frands Jokum Kaas, f. 1717, f 1719 -V^- 

126. XIV. 2. OUo D/Æej; -Kaas til Nedergaard, f. 1719 »*/«7 t 1778 

''/t, generalmajor. 

* 1745 "/? Sofie DoVothea v. EicMddt, datter af 
general Valentin v. Eickstadt, f 1718 til Ravnstrup, og 
Edele KatrineKaas (se No 518). 3 døttre (No 127—129). 

127. XV. 1. Edele Sofie Kaas, f. 1746 ^^s, f 1800 ^s/io. 

* 1771 *V9 Fredrik Christian Kaas (se No 449), f. 
1727 ^/i«, f 1804 ^®/8, kammerherre, kommandør, 
enkemand efter Sofie Elisabet Charisius. 

128. XV. 2. Anna Margrete Birgitte Beate Kaas. 13 

* 1769 "/o Carl August v. Keise^iingk, f 
1718, t 1796, kammerherre, oberst. 

129. XV. 3. Kristiane Charlotte Banner' Kaasr 

f. 1754, t 1772 3«/6- 

130. XIV. 3. Margrete Kaas, f. 1719, f 1777. 

* 1. 1744 «2/i Frederik Lorents BiUow til 
Espe, f. 1708 "/lo, f 1748 »/s, majbr. 

* 2. 1769 ^V" Ove Bernhard DMchaUy, 
f 1787, major. 

131. XIII. 6. Anne Sofie Kaas, f. 1686, f 17&7 ^^/e (se^ 

No 121). 

* 1712 -*/9 oberstløitnant Hans Gotfred /Sfeewsew 
til Steensgaard og Egelykke paa Langeland, £. 
1689, t 1757 »^s, søn af løitnant Henrik Steen-- 
sen og Mette Gotfredsdatter. 

132. Xm. 7. Anne Holk Kaas. 

133. X. 5. c. Mogens Kaas^^) til Lyngholm. 

* Margrete Vestenie, datter af Erik Vestenie til Sæbygaard,. 
og Sofie Beck. 1 søn. 

134. XI. 1. Klaus Kaas^ f 1629 i Sorø. 

135. X. 6. c. Eggert Kaas, f udenlands. 

136. IX. 4. b. Mette Kaas til Sønderris. 

* Kiistofev Kruse tilTulsted, f 1599, søn af Thomaa Kruse tili 
Voerst og Kirsten Friis. 

137. IX. 5. b. Hélvig Kaas til Søndergaard og Lundegaard 1625,. f ugifte 

138. IX. 6. b. Iver Kaas til Ørndrup, f ugift. 

139. IX. 7. b. Abel Kaas^*), f 1597. 

* 1. Eggert Bilde til Markiegaard, søn af rigsraad Anders 
Bilde til Søholm og Pernille Krognos. 

* 2. 1586 '*/8 Knstiaxi Gyldenstierne til Restrup og Stjernholm,. 
f. 1552, f 1617 -^/2, admiral, søn af rigsraad Mogens Gylden- 
stieroe og Anna Sparre, og anden gang gift med Dorte Kud.. 

140. IX. 8. b. Jens Kaas til Ørregaard*'), f 1609; landsdommer i Jyl- 

land, fik 1546 af kong Kristian HI brev »ad gratiam« paa 
Yiskumgaard (D. Atl. IV. 462). 

* Kirsten JweZ, datter af Mogens Juel til TJdstrup, og Dorothea 
Krabbe. 2 børn (No 141, 154), 

141. X. 1. Jens Kaas til Ørregaard og Frøstrup^«), f 1593 ^Vs eUer 

1609 (efter Thiset). 

* 1587 26/8 men Stygge, f 1615, datter af Thomas Stygge- 14 

til Frøstrup, f 1577 og Kristence Vebner, f 1615. 3 børn 
(No 142, 146, 153). 

142. XL 1. ITiomas Kaas til Ørndrup, f 1651. 

* Anne Wind, f. 1687 V«, t 1683, datter af Jakob Wind 
til Grundet, øverste sekretær hos kong Fredrik II, erke- 
degn og kannik i Roskilde, f 1607 *'*/4, 63 aar og Else 
Høeg, t 1649 ^«/i (Hofm.) 3 børn (No 143—145). 

143. Xn. 1. Kirsten Kaas^''), f 1700. 

* Valdemar SJcram til Skovsgaard, f. 1617 "/e, f 
febr. 1693, søn af Hans Skram til Selleskovgaard , 
og Anne Parsberg. 

144. XII. 2. Jens Kaas, f ung. 

145. xn. 3. Jørgen Kaas, f som barn, begr. i Tarde 1649 -^/lo. 

146. XI. 2. Mogens Kaas til Frøstrup og Krabbesholm^«), f. 1593 

^/s, f 1639 ^^/s, begr. i- Viborg*^); befalingsmand paa Kjø- 
benhavns slot 1625, paa Dueholms kloster 1629 ^/s (til 
1639?) 

* 1626 s/io Johanne Høeg, f. 1595 »»/i, f 1639 ^0/5, datter 
af Stygge Høeg til Vang, og Anne Dlfstand. 5 børn 
(No 147, 149—152). 

147. XII. 1. Jens Kaas til Krabbesholm, f før 1662. 

* Karen Reedfz, datter af Fredrik Reedtz til Tyge- 
strup, f 1659 ®/6 72 aar, og Berte Brahe. 1 datter. 

^48. Xin. 1. Johanne Sofie Kaas. 

* Frants Juul, feltmarskalk (»marescal de camp«) 
i Frankrig, død i Danmark, eiede Krabbesholm 
1682, 1687, søn af Hans Juul og Lisbet Krag. 

149. XII. 2. EUen Kaas, begr. 1649 ^»/s i Vordingborg. Hun 

var forlovet med nedennævnte Laurits Belov, men 
døde før brylluppet. 

150. XII. 3. Anna Kaas, ugift, begr. 1631 ^ji i Budolfi kirke 

i Aalborg. 

151. xn. 4. Margrete Kaas, I i Dueholms kloster 1630 »/n, 

t 1660 2*/6C0). 

* 1651 -®/9 Laurits Belov til Kjølstedgaard, lands- 
dommer i Jylland, søn af Klaus Belov til Spøttrup og 
Karen Lange. 

152. XII 5. Kirsten Kaas, t 1631 ^'/n i Duehohns kloster, 

kom efter forældrenes død til sin moster Jytte Høeg, 
enke efter Niels Krag til Trudsholm, f 1652 »^s. 15 

* 1661 «»/» Tyge Bdov til Frøstrup, lens- 
mand paa Hindsgavl slot 1650, broder af 
ovennævnte Laurits Belov. 

153. XL 3. Helvig Kaas tU Nordrup 1625. 

154. X. 2. Otto Kaas, f som barn. 

155. ym. 3. Sofie Kaas. 

* 1. Ty gQ Lunge til Odden, f 1546, søn af rigsraad Ove 
Lunge og Anne Friis. 

* 2. Lars Bad&ii (Jernskjeg), søn af Anders Nielsen 
Baden til Skottorp, og Bodil Axelsdatter. 

156. Vni. 4. Nids Kaas til Jølbygaard«^). 

* Maren Dgre, datter af Iver Klausen Dyre til Aale- 
gaard, og Johanne- Skram. 7 børn (No 157—162 og 
173). 

157. IX. 1. Else Kaas, f efter 1627. 

* Tyge Oalshyt til Søndergaard, f 1601, søn af 
Will Thomsen Galskyt til Hvilstedgaard, og Elsebet 
Juel. 

158. IX. 2. Anne Kaas. 

* Otto Huitfddt til Frøslevgaard 1584, søn af Klaus 
Huitfeld til Krumstrup, f 1591, og Dorte Beck. 
5 børn. 

159. IX. 3. Johanne Kaas, f 1604, begr. '»/is««). 

* febr. 1572 Ove Juul til Palstrup og Meilgaard 
1601, søn af Axel Juul, f. 1503, f 1577 ^^/s og 
Kirsten Lunge, f 1578 -®/ii 10 børn. 

160. IX. 4. Mette Kaas, 

* Lars Munh til Hungstrup eller til Mølgaard. 

161. IX. 5. Birte Kaas, f efter 1613. 

* Herman Kaa^ til Skovsgaard (se No 208). 

162. IX. 6. Enk Kaas til Jølbygaard 1591. 

* 1. 1587 1^/9 Kirsten Abildgaard, datter af Paul 
Abildgaard til Skodborghus og Kirstine Ulfeld. 10 
børn (No 163-172). 

* 2. Kdcren Hvide, datter af Mogens Mogensen Hvide 
til Sindinggaard og Kirsten Svendsdatter Vebner. 
Ingen børn. 

163-171. X. 1—9 a. Ni børn, f som smaa. 

172. X. 10. Poul Kaas, f strax efter moderen. 

173. IX. 7. Mogens Kaas, levede c. 1590. 16 

17^. vm. 6. Jens Kaas, f før 1537 (Herredags Dombog L 

p. 53.) 

175. VIL 3. a. Kristen Kaas, 1496. 

176. VIL 4. a. Men Kaas. 

* Laurits Bostrup til Selleskovgaard, søn af Hans Ro« 
strup og Birgitte Hvas. 

177. Vn. 5. b. Erik Kaas^ f 1520, biskop i Viborg; underskrev 

kong Kristian H's haandfæstning 1513 -'/?. 

178. vn. 6. b. Ojerirud Kaas, 

* Mogens Thomsen til Damsgaard, f 1522. (Angaaende 
deres afkom se »Mur-Kaas« No 199). 

179. VL 2. Mogens Kaas. 

180. VL 3. Kristen Kaas, 

181. VI. 4. En daUer (Gjertrud?). 

* Thomas Jensen til Kaas (se 197). 

182. VL 5. Inger Kaas. 

* Peder Nielsen Bomøve til Vodborge. 

183. VL 6. Bertel Kaas til Nørgaard«'') 1468, 1496. 

* 1. Mette Spend, datter af Lave Jepsen Spend til Starupgaard 
og Ide Juel. 6 børn (No 184—189). 

* 2. Ingeborg Fasti, datter af Erik Kristensen Fasti, lensmand 
paa Silkeborg, og Ellen Skram til Voldbjerg. 2 børn. (No 
190—191). 

184. - . V/l ^l^^ L a- ^dele Kaas. 

* Mogens Hvide til Sindinggaard, søn af Jens 

Knudsen Hvide og Karen Serlin. 

185. VIL 2. a. Maren Kaas. 

* Kristiern Stygge til Eandrup. 

186. VII. 3. a. Anne Kaas. 

* Erik Lykke (den ældre) til Skovsgaard, søn af Hans 
Lykke til Havnø og Ellen Munk. 

187. VIL 4. a. Morten Kaas, magister »en geistlig mand, f strax 

efter sin hjemkomst«. 

188. VIL 5. a. Iver Kaas til Nørgaard. 

* Maren HoUnnger, datter af Tage Henriksen Hollunger 
til Dy bæk og Karen Tornekrands. Ingen børn. 

189. VIL 6. a. Lave Kaas, f som barn. 
.A 1^0. VIL 7. b Jørgen Kaas, f som barn, 

Jill. VIL 8. b. Margrete Kaas. 

* Niels Markorsen Rodsteen til Lengsholm (er noget tvivlsom} 1^ 17 192. IV. 2. Ingefr Kaas (kaldes hos Hofin. »Bodil«). 
* Mikkel Nielsen Krabbe til Østergaard. Anmærkninger. 

') Hovedgaarden Kaas i Lune sogn, Rødding herred, Viborg amt ligger paa 
den yderste odde af Vester Salling (Kaas hoved) tæt ved lim^orden, hvoraf den 
del nord for Kaas hoved kaldes Kaas bredning ; den har godt fiskeri og til gaar- 
den hører en liden skov paa odden, hvilken allerede i denne del af Vesteqylland 
er en sjeldenhed, ligesom overhovedet i Salling. Kaas er en meget gammel 
herregaard, efter hvilken en af de ældste og anseligste adelsfamilier her i Landet 
har optaget sit stammenavn. Allerede paa kong Erik Glippings tid nævnes Johan 
Nicklessøn (Jens Nielsen) af Kaas, hvis hnstni »fru Mariane« efter Hvitfeldt døde 
1278; han forekommer ogsaa 1307 som medlem af kongens raad, og endnu 1320 
findes hans navn blandt de riddere, som har imdertegnet Kristofer II's haand- 
fæstning. I det 15. aarhundrede nævner D. Atl. væbnerne Jens Kaas og Thomas 
Jensen som eiere af Kaas. I skipper Clements feide 1534 blev Kaas, som da 
tilhørte Jens Hvas, der senere blev henrettet som tilhænger af Gement, afbrændt; 
da den gjenopbyggedes, blev den flyttet længere ned mod florden. 100 aar 
senere opfiarte rigsraad Nils Krag til Trudsholm og fru Jytte Høg den nuværende 
grundmurede hovedbygning paa 2 etager; begges vaabener med aarstal 1635 
staar endnu over indgangen. Efter Nils Krags død 1650 gik Kaas i arV til hans 
søn obei^tløitnant Nils Krag. De næste eiere var etatsraad og landsdommer 
Kristofer Bartholin, hans søn konferentsraad Bartholin, assessor Jens de Hofman, 
hans svigersøn Mathias Vandborg; efter ham gik gaarden over til den med ham 
beslægtede familie Colding, der endnu eier den. (Trap. Danm. V. 388). 

*) Hovedgaarden Taarupgaard (Torup-), Taarup sogn, Ijends herred, Viborg 
amt. (Trap. Danm. V. 394). 

') Staarupgaard (Starup-) beliggende nær Skiveflords østre bred, Høislev 
sogn, ijends herred, Viborg amt, hører til de ældste hovedgaarde i Jylland og 
var i 15de og 16de aarh. i familien Kaas's besiddelse. (Trap. Danm. V. 390). 

*) Hovedgaarden Lindbjerggaard^ Ølgod sogn, Øster Home herred, Eibe 
amt, eiedes 1565 af Erik Kaas. (Trap. Danm. VI. 472). 

*) »1578 den 14 December obiit nobilis vir Johannes Kaas, præses arcis Aal- 
burgensis. 31 December 1. a. obiit frater ejus Ericus Kaas. BlefP de begrafEne 
bode til Snapsting i Viborg 1579.« (N. Kirkehisi Samlg. V, 371). 

Viborg. In lapide sepulchrali: 

»Under denne Steen er begrafven Erlig og Velbyrdige Mand 

Erich Kaas 
til lindbjerggaard, Lehnsmand paa Børlum, som døde den sidste December Aar 
1579 med hans kjære Frue 

Kirsten Pedersdatter (Galt) 
som døde Aar .... med deres 10 Børn. Gud give et. c.« 

(Harm. dan. VI. p. 205.) 

*) Birkelse i Aaby sogn, Kjær herred, Aalborg amt, er en meget gammel 
herregaard, som 1540 kom til familien Galt; Ebbe Andersen Galt overdrog godset 
til sin fasters søn Niels Kaas, hvis frue var Mai'gi'ete Banner. 

(D.Atl. V. p. 326). 
2 18 

^) Støvfinggaard^ Støvring &ogn, Støviing herred, Banders amt, smukt be- 
liggende tæt ved den vestlige bred af Banders (jord er en ældgammel herregaard, 
der har tilhørt ^tWø Jloo« til Birkelse og hans broder, rigsraad og ridder, Mogens 
Kaas til Bestrap m.m., som i aarene 1622 — 23 opførte den nuværende hoved- 
bygning. (Trap. Danm. V. p. 568.) 

*) llQivQåigøaxåi&n. Aggerahorg i Aggersborg sogn, Øster Han herred, Bjøning 
amt blev 1681 solgt til Erik Kaas af fru Vibeke Bild, enke effcer Erik Bantzov, 
og datter af Anne Eaas og Predbem Bild. (D. Att Y. p. 321.) 

^) I Ugilt kirke, Vennebjerg herred, Hjørring amt er begravet Folmer Urne 
til linderumgaard med fruer Anne Dyre og Dorte Kaas, denne sidste er datter 
af Erik Kaas. (D. Atl. V. p. 26a) 

*^) Hovedgaarden J7emme86*tcp,;Lee sogn, Middelsom herred, Viborg amt. 

(Trap. Danm. V. p. 447.) 

") Hovedgaarden Lundgaard^ Gammelstrup sogn, i^ends herred, Viborg 
amt, eiedes efter 1647 af Mogens Kaas^ ved hvis død 1656 den udlagdes til 
Sofie Eaas, enke efter Fr. Parsberg. (Trap. Danm. V. p. 398.) 

") QMdumlund^ Gudum sogn, Meskum herred, Aalborg amt, er en meget 
gammel herregaard, der af Fredrik n blev givet i forlehning og 1573 afhændet 
til Jens Kaas til Vaargaard, i hvis dægt den senere forblev i længere tid. 

(Trap. Danm. V. p. 253,) 

^') Lindegaard^ linde sogn. Nordhald herred, Banders amt, kom 1614 ved 
mageskifte til Mogens Kaas til Støvringgaard. (Trap. Danm. V. p. 562.) 

**) Overslag over Bigens Indtægt og Udgift 1642. 

»Nyborg Læhn hsSaeiBsrr Mogens Kaas^ Bigens Baad, med wist og v-wist 
paa Begenschaf och kand af Jordebogens aarhge Bente och Indkomst bliffue til 
ofaers, naar Lænsmandens Genant och anden Afkortning er fratagen . . . 3932 Vs BdL 
21V2 Sk.€ (Danske saml. 1ste række VI. p. 331.) 

**) I Støvring kirke staar paa altertavlen: 

»Anno 1633 lod ærlig og Velbyrdig Mand Mogens Kaas^ Bidder, til Støv- 
ringgaard, EongL M^'sts BefEdings-Mand paa Nyborg Slot med sin Igære Hustru 
Zidsel Friis forfærdige denne Tavle, Gud til Ære og Kirken til Prydelse og andre 
til et got Exempel. (Marm. dan. V. p. 157.) 

") I et brev fra Ck)rfits Ulfeldt, dateret »Brug dend 1 1 Xcembr 1662« fore- 
kommer: »Der boer en Frue vdiSielland paa en gaard henne ved Holbek, hedder 
Vognserup, Fruen hedder Sophia kaass, hun er mig et Capital skyldig paa 
1450 Bixdaler, deraff resterer til dend 11 Xcembr et Aars rente, beløber sig 87 
Bixdaler; (i margen er noteret: betalt 1663 ^Z«). Hun hafPuer en egen gaard 
udi kiøbenhauffii, der kand i vel erfare om hendis person, hun pleyer gemenhg 
at holde sig oppe udi kiøbenhaÆn om jyletider.« 

(Danske saml. 1ste række VI. p. 239.) 

*^) Hovedgaarden Bremersvold, Errindlev sogn, Fuglse herred. Maribo amt, 
«r hygget af Mogens Gøye, tilhørte senere Erik Kaa^ t 1669. 

(Trap. Danm. IV. p. 888.) 

") Hovedgaarden Restrup (lille B.), Hvam sogn, Binds herred, Viborg amt, 
har tilhørt Mogens Kaas og hans søn Erik Kaas, der blev ruineret i den svenske 
krig 1660. (Trap. Danm. V. p. 408.) 

^^) I Errindlev brke, Maribo amt findes følgende gravskrift: 

»Erlig og Velb. Frue S. Frue Susanna Sparre er fød paa Bahus den 2 
Aprihs 1624 af Erlig og Velb. Mand Hr. lens Sparre til Sparresholm, Bidder og 
Eongl. Miy'ests. BefaUngsmand paa Bahus og Erlig og Velb. FrueSizele Pasberg 19 

«om nu er hensoTet udi HeireD A.o 1650 d. 29 Julii om Natten, der Klokken 
Tar ellefve. (Marm. dan. VL p. 326.) 

I »Bricka og Gjellerup. Den danske Adel« I. findes p. 137 en ligprædiken 
•over hende under titel: 

»Verdens daarlige Viisdom oc Guds Børns Yiise Daarskab Udaf Lucæ 10 
Cap. Udi en ChristeKg liigprædiken DerErHg oo Velbiurdig Frues nu Salig med 
"Gud. Fru Susannæ Sparres, Erick Eaasis til Bestrup, hendis S. liig Mef udj 
fornemme og gudfryctige folckis nerværelse, nedsat i Sin Sogne Eircke Errendlef, 
Onszdagen Den 21 Augusti Anno 1650, Korteligen og nogenlunde befattet af 
lacob Clausøn Ecclesiastø Errendleyi-Olstrupensi. 

'^) Sidsel Kaas arvede hovedgaarden iSi7arre«^o7m, Toksværd sogn, Hammer 
"herred, Præstø amt, efter sin morbroder Kristen Sparre, der døde ugift 1658. 
Hendes ægtefælle solgte senere gaarden. (Trap. Danm. HI. p. 526.) 

**) I Roskilde kirke findes følgende gravskrift: 

»Her under hviler den Ædle og Velbaame Frue nu SaUg Sitzel Kaas, soin 
Tar fød paa Egedegaard udi Sælland Aar 1645 den 26 Maji og var Erich Kaasis 
Datter til Bremmersvold og var hendis Moder Erlig og Velbyrdig Frue Susanna 
Sparre, og kaldede Gud hende den 5 September 1667, der hun hafde levet i 
denne bedrøvelige Verden 22 Aar 2 Maaneder 9 Dage. Gud give et. c. 

(Marm. dan. VI. p. 286.) 

««) Deres datter Sofie Amalie v. Hahn, f. 1664, f 1'3'22 ^U, var gift med 
4»torkantsler Konrad greve af Beventlov, f. 1644, f 1708 og deres datter Anna 
Sofie Reventiov, f. 1693 "/*, blev ophøiet til hertuginde 1712 Vn "^®' ^ \iOiig 
Frederik IV 1712 */4, kronet til dronning i Danmark 1721 »%, f 1743, 

>8) Else Kaas skjenkede ved gavebrev, dateret Moss 1727 "/,, til skoleløn 
for nødlidende fader- og moderløse børn 200 Bdb*., hvoraf hun, saalænge hun 
ibeholdt kapitalen, forpligtede sig at erlægge 5 pot. i rente, men som siden skulde 
udsættes mod suf&sant pant, »at det kan blive en udødelig Kapital«, ligesom hun 
bestemte, at der efter hendes død skulde udbetales »til bemeldte forarmede Børn« 
100 Bdlr. Ved samme legat skjsBukede hun til »Sengeliggende og Husarme« 50 
Bdlr. Hun boede paa Evje ved Moss som enke efter næstfølgende F. W. v. 
J'olchersam. (Paa Hofinans stamtavle hedder hun Susanne). 

(Nicolajsen, Norske stiftelser IH p. 247, 251.) 

'*) Frantz WUhelm v. Folchersam var fød i Kurland og blev indkaldt af 
hertug Jakob af Kurland, da denne i 1664 blev eier af Eidsvolds jernværk, hvor 
han var ansat som forvalter, blev senere mihtær og udmærkede sig i Gylden- 
løvsfeiden (1675 — 1679) »som en tapper Partigjénger, dog efter al Krigs-Anstæn- 
dighed«; udnævnt 1693 ^^/j til oberst ved Smaalenske infanteriregiment, 1698 ^/, 
til chef for Smaalenske dragonregiment, senere generalmsgor; tog paa grund af 
alder afsked før 1716. Da man i den daværende krig syntes, at det gik for 
langsomt med landets forsvar, siden han ikke teg del deri, »besang gemen Mand 
hans Ære og Landets Savn i en liden Vise«. Han boede en tid paa Kambo, 
senere paa Skøien, som han havde faaet af kongen og som han dyrkede godt 
Med sin første hustru, datter af Margrete Bjelke og kansler lohan Fredrik 
Marschalck, havde han datteren Ulrikke Eleonore, der arvede Tøndelgaard i det 
throndly'emske efter ham; en datter af hans andet ægteskab blev gift med kam- 
merherre Brockdorph. Han døde før 1721. (Wilse: Spydebergs beskrivelse 547, 
S54 og Schønnings utrykte reise.) 

(Nicolaysen. Norske stiftelser HI p. 947—48.) 

•*) Hovedgaarden Veirupgaard, Marslev sogn, Bjerre herred, Odense amt, 

2* 20 

■ 

eiedes i det 17de aarh. af Bjørn Kaas^ f 1671;' jfr. Bircheiods dagl)øger s. 132^ 
hvor han kaldes »en temmelig velstaderet, men i økonomiske Sager meget van- 
vittig Mand«. - (Trap. Danm. IV. p. 90.) 

'•) Herlø kirke, Mangors præstegjeld, Bergens stift, fik ca. 1700 i gave af 
Sidsel Kaas en rød fiøiels messehage! med brunt fløiels kors og sølvborder. 

(Nicolaysen. Norske stiftelser HI. p. 672.) 

'') I Pontoppidan, Dansk Atlas Y: p. 101 nævnes, at Birgitte Urne var 
enke efter Elans Seefeld, da hnn ægtede Jens Kaas og 1681 blev nødt til at 
ssalge Yisborggaard. 

Efter Hoftnans stamtavle blev hun efter 1640 som enke gift med Wiftért 
Seefeld. 

^) Gjord Kaas fik Taampgaard effcer sin farbroder kansler Niels Kaas, der 
døde 1594. Efter flere (11?) aars barnløst ægteskab med Ermegaard Gylden- 
seerne, indlod han sig i et ulovligt forhold til Birgitte Timsdatter Bosenb^mds,. 
enke efter hans søskendebarn Niels Eaas til Starupgaard og havde med hende 
2 børn. Da dette blev behjendt, blev begge dømte, ikke for ægteskabsbrud, men. 
som nærbeslægtede for blodskam og henrettede, hun 1603 ^^/g, han først 1616. 

(Trap. Danm. V. 297, 394. TT. p. 351.) 

**) Bjørn Kaas, som arvede Starupgaard efter sin fader 1535,^ ombyggede 
gaarden for ca. 300 aar siden saa solid, at af hans bygninger staar endnu hoved- 
bygningen og tærskéladen, og udenom gravene drog han en vøld, af hvilken 
endnu findes spor. Af kong Fredrik II fik han 1564 birkeret for gaarden. 

I Høislev kirke er et begravelseskapel bygget af rigsraad Bjørn Kaas, Han- 
og fru Christence Rotfeld Nielsdatter er her nedsatte under en stor ligsten, 4V2 
al. lang. 2V2 al. bred, paa hvilken, foraden en mængde vaabener, Bjørn Kaas og. 
frae er udhuggede i fuld legemsstørrelse, han i fuldt harnisk. Prædikestolen er 
1585 bekostet af hans enke. (Trap. Danm. V. p. 390.) 

••) Sædegaarden Yangkjær^ Torslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt,, 
tilhørte 1568 ]^øm Kaas, der ogsaa eiede Kjærsgaard. 

(Trap. Danm. V. p. 105.) 

'*) Albert Skeel var den sidste af sin slægt, der eiede Jnngetgaard, Viborg 
amt; han maatte paa grund af sin voldsomme adfærd bøde med livet; i aaret 
1600 "/b havde han paa pintsemarkedet i Aalborg dræbt Niels Juul til Kong- 
stedlund, og maatte derfor udrede en mandebod af 2000 Rdlr. Efterat han 
senere paa Viborg landsthing havde ihjelstukket fogden paa Brandholm, (»en 
Stokkemand Niels Jensen af Varde«), blev han henrettet januar 1609. 

(Trap. Danm. V. p. 367.) 

^) Vaargaard i Bælum sogn. Helium herred, Aalborg amt er en ganmiel' 
herregaard, som i slutningen af det 1 5de og begyndelsen af det 16de aarh. til- 
hørte familien Bjørn, senere Kaas o. fl. (Trap. Danm. V. p. 271.) 

^^) »Paa en Ligsten« ved Bælum kirke »staar en Herremand i fuldCorpus« 
— formodentlig er det Erik Kaa^ til Vaargaard og hans tvende fraer, Birgitte 
Seefeldt og Anne Krabbe. Aarstal 1616. (D. Atl. V. p. 47.), 

Anm. Denne Erik Kaas kaldes paa Hoffmans stamtavle Gabriel Kaas og 
hans første hustra kaldes Berte Sehested; begge dele feilagtig. 

^) Him findes ikke paa Hoftnans stamtavle, men opføres her støttet paa en 
slægttavle i »Bricka og Gjellerup: Den danske Adel, I«. 

'*) Gravskrift over Niels Kaas i Viborg Domkirke. 

Epitaph. Generosis. Herois Dni. Nicolai Kaas Kegni olim Daniæ Can- 
cellarii et Senatoris. 

Herunder forvares hans Legeme, hvis ^æl hviler i GUds Haand den ædle- 21: 

<)g Yelbr: Hit. Nids Kaas til Torupgaard, fordum to Kongers, i Danmark tro 
liand, Raad og Cantsder^ en meget skarpsindig og dybtænkendes, tro&st og op- 
rigtig Mand. Efterat hånd sig i 18 Aar her i Riget og i Tydskland, Nederland 
og Prankrige i Bogelige Eonsier og andre Adelige Øvelser berømmelig havde 
forfremmet, er siden, af Høylovl. £ong Erideiich den Anden til øverst Secreterer 
iTorordnet 1560 og samme Bestilling udi 10 Aar tillige med mange andre høy- 
vigtige Legationer haver forrettet. Udi vor naadigste Konges, Eong Christian 
•den i^jerdes xunyndige Aar haver hånd med 3 andre Bigens Raad be^e disse 
E(Higerigers Regjering forvaltet og i aUe bemeldte høye BestaUinger sig et høy- 
lovligt berømmeligt og ævigt Nafh udi begge Eongeriger effcerladt. Salig i Herren 
hensov 1594 den 28de lunL Yenter med alle Udvalde en glædelig Opstandelse 
til det ævige livs ærefulde Fuldkommenhed. (Mann. dan. YL p. 199.) 

^) 1 familieoptegnelser af Iver Juel til Stubbergaard findes: 

»Anno 1519 drog jeg ned til Amsterdam med mester Mogens Kacia af 
'Taarupgaard, og der stog han mig igjennem mit venstre skulderblad med en Op- 
■8tinger(!), saa jeg laa 14 uger paa sengen og kunde ikke røre mig.c 

1538 fik Mester Mogens Kaas brev paa Ørslev kloster »og at skulle deraf 
give aarlig til Eongen 40 Rinske Gylden og tiene Riget med 2 gode Earle, Heste, 
Glavind og Harnisk, eUer 2 gode Earle til Skibs, samt besørge Jomfruerne med 
nødtørftig Underholdning«. (D. Ati. lY. p. 687.) 

'^) 1 Galten kirke findes følgende gravskrift: 

»Her hviler imder denne Steen Erlig og Yelbyrdig Mand Erich Nielssøn til 
CJollerup og Thorupgaard med begge sine Hustruer, den første hans SL Hustru, 
som hviler og herunder Erhg og Yelbyrdig Frue Ingebonig luel, som døde her 
paa CoUerup næste Søndag efter vor Frue Dag, der mand skref 1536; med sin 
isidste Hustru Fru Elle Kors- (! Kaas) datter, som døde paa Torupgaard den 
næste Mandag før luul, der mand skref 1559. iMarm. dan. Y. p. 169.) 

Anm. Ellen Kaas opføres paa HofEmans stamtavle feilagtig som datter af 
en Jens Eaas til Starupgaard og Ellen Glob. 

•*) Hovedgaarden Ørndrup^ Blarby sogn, Sønder herred, Thisted amt, til- 
lueorte i begyndelsen af det 16de aarh. den adelige familie Kaas^ af hvilken flere 
jne(ttemmer ere begravne i Earby kirke. (Trap. Danm. Y. p. 191.) 

••) Hovedgaarden Store Hessel, Borbjerg sogn, Hjerm herred, Ringlgøbing 
.amt, eiedes i begyndelsen af det 17de aarh. af ^ielsKaas og fru Dorte Munk. 

^) Hovedgaardeå Aas, Taars sogn, Børglum herred, Hjørring amt, skal være 
oprettet af fomihen Stygge i det 15de aarh., den har ogsaa været i Familien 
Kaas's eie. (Trap. Danm. Y. p. 77.) 

*^) Under Hvidbjerg Eirkes Taam har været en muret Grav, hvori Mogens 
JKaas*) til Glomstrup og hans frue Ingeborg Eaas Emmiksdotter er begraven 
1622. (D. AtL Y. p. 560.) 

**) Otte Banner solgte 1607 sine Forfædres Hovedgaard Lyngholm med til- 
liggende Gods i^ Mogens KaaSy hvis anden Frue var Agatha von Mehlen. Han 
kjøbte 1626 af Frederik Reedtz til Tygestrup tre Gaarde i Hvidberg Sogn ved 
Aaen, nemlig Lumborggaard, Alstrup og en Gaard i Svenkier og besad endnu 
Lyngholm 1644, i hvilket Aar han den 27 lunii maatte undvige og fly fra sin 
•Oaard for Fiendemes de Svenskes Overlast og Flynderi, som søndersloge og 
:8polerede hans Eister, Skrine og Skabe, strøede hans Breve paa Stuegulvet, hvor- 
iblandt fandtes Skiødet paa Godset, som et stort Stykke var a£skaaret. 

(D. Ati. Y. p. 486.) -) Eaas er her feilagrtig for Krag, Udg. Anm. 22 

Gaarden er saaledes forringet nu af sandflugt, at dens areal kun er en ^mge^ 
del af, hvad det tidligere har været. iTrap^ Danm. Y. p» 155.) 

"^y Tidemandsholm, Taars sogn, Børglum herred, Hjørring amt, hed tidligere 
Kartoft, og hørte til Børglum kloster. D. Atl. nævner blandt eieme: Marqvard 
Eodsteen iil Lengsholm, hvis enkefru Agatha v. Mehlen giftede sig igjen med 
Mogens Kaas, som 1631 skrev sig til Tidemandsholm. 

(Trap.. Danm. V. p. 77.) 

**) 8ø (Siøø), Seierslev sogn, Nørre heiTed, Hjørring amt, er en gammet 
adelig sædegaard, der allerede nævnes i den sidste halvdel af det 15de aarh» 

(B. Ati. V. p. 588.) 

**) I en Afhandling »Den af den jydske og fyenskeAdel iAaret 1627 betalte^ 
Eomskat« nævnes *Clauts Kaas thill Strannet paa sin eggen och paa Jomfru 
Anne "Westenies "Wegne«. 

(Danske saml. for historie, topogr. etc. II. 3. p. 187.) 

*<*) Skallerup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt. 
Et mærkeligt epitafium over 200 aar gi. og prydet med 64 adelige vaabener 
for forskjellige famiher, er af stamfaderen til familien Unger her i Landet Hans 
Wolff Unger til Villerup, som levede i midten af 17de aarh. ophængt i koret 
med følgende inskription: 

*En Steyermarcker af Gebort, En Unger af FamiUi 
I Steyermark min Tid var kort, Til Danmark stod min ViUi. 
En £aasis Eod jeg planted der. Sex Grene deraf komme, 
De fem voxte til Vaaben at bær. Den Sjette en Jomfru Unge«. 
Vaabeneme er hans og fru Birte Kaos's 16 aner paa fædrene og mødrene* 
sider; saavel inskription som vaabenskjolde har holdt sig usædvanligt godt. 

Hovedgaarden Villerup kom ved ægteskab til Hans "Wolff Unger i det 17de* 
aarh. (Trap. Danm. V. p. 57.) 

*^) Agfiete Kaas er ifølge D. Atl. V. p. 588 begravet i Seierslev kirke. 

(jaaråen Feggeklit har været beboet af adelsfolk, blandt hvilke 1688 nævnes. 
Agnete Kaas til Fæklit, jTrap. Danm. Y. p. 180.) 

**) Nandrup, Flade sogn, Nørre herred, Thisted amt, tilhørte 1655 Otte 
Kaas. (D. Atl. V. p. 586.) 

Lønsgaard, linnerup sogn, Vrads herred, Nørre Jylland. 

*®) Hovedgaarden Holmegaard, Magleby sogn, Langeland,^ blev i midten af* 
det 17de aarh. Irjøbt af Mogens Kaas til Lykkesholm, og tilhørte i slutningesL 
af det 17de og begyndelsen af det 18de aarh. Otto Kaas og hans søn oberst- 
Ifljjtnant Hans Ditlev Kaas. (Trap. Danm. IV. p. 807) 

^) Lykkesholm^ Tryggelev sogn, Langeland, tilhørte som adelig sædegaard 
i det I7de og 18de aarh. familien Kaas. (Trap. Danm. IV. p. 305.) 

^^) I Longeise kirke findes følgende gravskrift: 
»Her hviler den Høyædle pg Velbaame Mand og Herre 
Hr. C!!apitain Wincentz Steensen Kaas, som født monne være 
Paa Lychisholm sin Fædeme-Gaard af Kaas og Stenav-Stamme, 
Hvor hånd i Lærdoms ædle Tugt med Friis lod sig fremamme, 
Og sidm op fra første Grad helt tro og tapper Ijente 
Hans Kongelige Høyheds Regiment, til hånd saa Sindet vendte 
Til Møllegaard at tage sig en ædel Ven og Mage 

Med hvilken hånd nu sørgeHg tog Afsked 

Han døde paa den samme Tid, vor Frelser fød monne være,. 
Saa lule-Nat hans lubel-Dag nu blef med Fryd og Ære.. 23 

Født paa Lychisholm den 17 Mart. Ao. 1678. 
Bød paa Møllegaard den 24 Dec. Ao. 1709.« 

(Marm. dan. IL p. 261.) 

'^) Hoyedgaarden Nedergaard^ Bøstrup sogn, Langeland, kom i slutoingen 
af det 17de aarh. til familien Kaas, der eiede flere gaarde paa Langeland (Holme- 
gaard, Lykkesholm, Skovsgaard), og som siden stedse har eiet den. Kristian 
Banner Kaas til Bjortholm og Nedergaard, f 1755, genendnugor af infanteriet^ 
indsatte ved testamente af 1755 ^^/g Otto Ditlev Kaas, som han havde adopteret, 
til arving af halvdelen af jordegodset Nedergaard, medens han derhos i testa- 
mentet udtalte ønske om, at han vilde søge at erhverve den anden halvdel efter 
testators hustru Sofie Charlotte Brokdorff; hun havde tidligere været gift med 
Budbek Kaas, fader til Otto Ditlev Kaas og døde 1768, hvorefter Otto DiUeo 
Kaas erhvervede hele Nedergaard. Han oprettede ved testamente af 1775 *'/s 
stamhuset Nedergaard for sin datter Edéle Sofie Kaas, hendes mand Fredrik 
Kristian Kaas og deres afkom. 

Stamhuset Nedergaard, der nu bestaar af 226 tdr. hartkorn af alle slags,, 
hvoraf 667« ^^' guider hovedgaarden Nedergaard med avlsgaarden Sive og 
Skovø, hvis samlede jordtilliggende udgjør 5777« tdr. land, foruden *128 tdr. land 
skov, I59V2 tdr. hartkorn bondegods, bankaktier 2200 rdlr., fideikommiskapitaler 
1 12,649 rdlr. 84 Sk., tilfaldt saaledes ved erektors død kommandør Fredrik Kri- 
stian Kaas og hans børn af hans andet ægteskab. 

(Krogh. De danske Mig'orater p. 233 ff.) 

^^) I Hvidbjerg kirke (Hassing herred, Thisted amt) er opsat paa nordre mur 
i koret »et Epitaphium af Træe over Mogens Kaas og hans Familie, hvorpaa i 
Midten har været malet Christi Opstandelse, som af Ælde er fordervet, neden 
paa to Mands-Personer og to Fruentimmer og ved hver Side 4 adelige Vaabener. 

(D. Atl. V. p. 458.) 

^) »1618 "/y fik Mogtns Kaas (skal være Krag) til Glumstmp paa sin 
hustrus vegne (Ingeborg £aas), Otto Kaas til Søgaard, Klaus Kaas til Øland, 
Thomas Kaas til Ømdrup og Mogens Kaas til Frøstrup, kongelig brev, at der 
efter deres afg. fadersøster og forfadersøster Fru Abel Kaas efter afg. Kristen 
Gyldenstjemes død var tilfaldet dem noget hendes jordegods, som han af deres 
forældre sin livstid var med bebrevet, fik de befaling at være tilstede ved 
stjødet efter ham 22 Septbr. (Danske Samlinger L 2. p. 48 — 49.) 

I forbindelse med ovenstaaende dtat opregnes Jens Kaas' og Ellen Stygges 
børn; nemlig: 

1. Thomas, eier af Ømdrup. 

2. Mogens, der skrev sig 1617 til Frøstrup og Krabbesholm.' 

3. Klaus, eier af Øland. 

4. Abel, * Kristen (hos Hofinan: Kristoffer) Gyldenstjeme. 

5. Helvig, f ung, 

af hvilke Klaus og Abel er urigtig opførte her, da den første er identisk med 
Elaus Kaas til Sø, og Abel en forvexling med Abel Mogensdatter. 

86) ørregaard, Ørre sogn, Hammerum herred, Eingkjøbing amt, var fordum 
en herregaard, som i slutningen af det 16de aarh. tilhørte fajxn\ien Kaas; senere 
er arealet udlagt til 3 selvstændige bondegaarde. (Trap. Dam. VI. p. 359.) 

*•) Frøsirup, Lunde sogn, Tester Home herred, Eibe amt, var forhen en 
hovedgaard, som i det 15de og 16de aarh. tilhørte famihen Stygge og ved Ellen 
Stygges giltermaal med Jens Kaas kom til denne fomihe. 

(Trap. Danm. VI p. 460.) 

*^) Blandt Ømdrops eiere nævnes »Frue Kirsten Kaas, gift med "Waldemar 24 

Skram, hvis Navne W, S. K. K. med Aarstal 1656 staaer paa en Løsholt, som 
er ttfgen af den gamle og indsat i den nye Bygning«. (D. AtL Y. 586.) 

**) Hovedgaarden Krabbesholm^ Kesen sogn, Hindborg herred, Viborg amt, 
ved SMveflord, kom ved Borte Krabbes giftermaal med Erik Lykke til denne 
familie og derpaa til familien Ziaas; fra denne igjen ved salg 1719 for 15000 Rdlr. 
til major Fr. Sehested. (Trap. Danm. V. p. 862.) 

*•) Gravskrift i Viborg domkirke: 
Memento mori 1652. 

Hér hviler Erlig og Velbiurdig Mand nu Salig Mogens Kaas til Krabbes- 
holm, fordum Kongl. Mtgests. Befalingsmand udi Dueholms Closter, som Gud 
fra denne Verden til sig fordrede paa Krabbesholm den 15 Martii Ao. 1639, 
efterat band hér hafde lefvet christehgen, oprigteligen og vel udi 46 Aar og 12 
Dage, desiigeste hans Igære Hustrue, Erlig og Velbyrdig Frue lohanne Høg, som 
og saligen udi Herren hensov paa Ejabbesholm den 10 Migi udi samme Aar og 
forventer her begge med alle Guds Børn en glædelig og ærefuld Opstandelse«. 

(Maxm. dan. VI. p. 202.) 

Anm. Denne Mogens Kaas gjøres hos Hof&nan til en broder istedetfor en 
søn af Jens Kaas til Ørregaard og Ellen Stygge. Hans afkom opféres samme- 
steds meget unøiagtigt, men findes fuldstændig nævnt i >Danske Samlinger« I. 2 
p. 48 — 49, ofr. Bricbi og Gjellerup: Danske Adel I. 

^) I Bricka og Gjellerup: »Den danske Adel« I p. 541 findes en ligprædiken 
over hende under følgende titel: 

Dødens jdelige Betænchelse Af£ den 39. Davids Psalme andragen. Der Erlig 
00 Velbiurdig Frue F, Margrete Kaasz Velb. Lauridtz Belovs til Kølskegaard, 
Hendis adelige Ijgs Begængelse med Christehge Ceremonier bleff huldet udi 
Gudom Kircke udi fornemme Adels og mange GeistHges og Verszliges Anseelige 
Forsamling, den 24 Julij, 1660, oc samme [Qd forklaret Aff Peder Christensøn P. L. 

®^) Jølbygaard (fordum Juleby) er nu en avlsgaard i Solbjerg sogn, Nørre 
herred, Thisted amt. I Solbjerg kirke har været begravet Niels Kaas med frue 
Maren Dyre, Erik Kaas og fruer Kirsten Abildgaard og Karen Mogensdatter 
Juul. (Trap. Danm. V. p. 183. D. Aa V. p. 562.) 

»") »1604 19 decbr bleff fru lehan Koes, Offue luels effterleffuerske ta Pal- 
strup, hindis lig nedsat vdj Viborg domkyrke«. 

(Eske Brocks dagbøger. Danske samlinger n. 2. p. 277.) 

*') Nørgaard, Grinderslev sogn, Nørre herred, Viborg amt, er en gammel 
herregaard, som hvis første bekj endte eier D. Atl. nævner Sti Munk 1471, der- 
paa Bertel Kaas, (Trap. Danm. V. p. 370.) 25 

Henrik Fuirens Avtobiografi, 

meddelt af O. Nielsen. l/en nedenfor meddelte Avtobiografi tilhører Hr. Kaptejn P. O. Testman 
•og er meddelt Udgiveren af dennes Datter, Frøken C. Testman. Den 
ev indført i en Bog i Oktav, der tillige indeholder en Avtobiografi af 
Johan Peter Testman, der var Dattersøn af Henrik Fuiren. Det er 
tydeligt, at Henrik Fuirens Optegnelser i denne Bog er en Afskrift, 
ti det fremgaar af mange Steder, at han har optegnet sit Livs Hæn- 
delser efterhaanden, medens Haandskriften her viser, at alt er indført 
samtidig; desuden betegner de mange Skrivfejl og oversprungne Ord 
tydelig Afskriften. Dog er det øjensynligt, at Forf. har underkastet 
sine ældre Optegnelser et Gennemsyn i 80 Aars Alderen, hvorfra 
Optegnelsen om hans Alder Uge i Begyndelsen hidrører. At han ikke 
iselv i sin gamle Alder har indført sine ældre Optegnelser i denne 
Bog, fremgaar dels af Haandskriften, der ikke godt kan tiUiøre en 
80-aarig Mand og dels af de mange smaa Norvagismer, som han ikke 
selv kunde have ført i Pennen, ligesom han selv vel ogsaa maa have 
stavet de fremmede Ord bedre. Jeg kan ikke forklare, at Afskriften med 
lians Underskrift, der her ikke er egenhændig, er dateret 17. Sept. 
1743, medens hans sidste Optegnelse er fra 2. Jan. 1744, uden af en 
Afskrift efter Optegnelser fra forskellige Tider. Som det fremgaar af 
Henrik Fuirens egne Optegnelser var hans Fader Jakob von Fuiren. 
Denne havde tilligemed 3 andre Vinhandlere 1669 Ladegaardsmarken 
i Pant af Kongen for Levering af Vin og var 1658 en af de Borgere, 
•der indgav det Andragende til Kongen, der havde Stadens Privilegier 
af 10. Avgust tQ Følge. Næste Aar var han en af de »fornemme 
Borgere«, der mødte paa Eaadhuset til Udvælgelse af de 32 Mænd 
første Gang de valgtes. 1661 og 1668 opføres han i Grundtaxteme som 
Ejer af nuv. Nr. 55 paa Østergade, der nævnes som en grundmuret Gaard 
.med Bygninger til Nikolaj Kirkegaard og til Kirkestræde (o: S. Jør- 
gensgade), alt overensstemmende med Sønnens Opgivelse '). I et Brev 
1659 kaldes han Vejer. Det vides også, at hans fefrste Hustru blev 
begraven i S. Nikolaj Kirke og at han og hans anden Hustru begra- 
vedes sammesteds 12. Dec. 1676; Sønnen opfører deres Død til Av- 
gust 1676. Jakob von Fuirens Moder var ifølge Sønnens Optegnelse 
en Datter af Henrik Fuiren den yngre og han optog Morfaderens 
Navn, dog med den Forandring at han kaldte sig von Fuiren, idet *) Kbnh. DipL L 697, 704, 728. H. 807. IH. 493. 26 

hans Fader ikke skal have haft noget Stamnavn. Ifølge Oplysninger 
af Hr. Cand. jur. Grove hed Faderen if. Klevenfeldts Stamtavler 
rimeligvis Jakob Pedersen, og det er sandsynligvis Imm, der ellers 
hed Jakob Trægaard; en Mand af dette Navn var Borger 1581^) og 
Jakob V. Fuiren havde ikke alene samme Gravsted i S. Nikolaj Kirke 
som Hans Trægaard, men besørgede ogsaa dennes og Alexander Træ- 
gaards Søster Anes Begravelse hér-). Jakob Trægaard har formodentlig 
været 2 Gange gift; af første Ægteskab havde han Hans, Alexander 
og Ane, af det formodede andet Ægteskab med Henrik Fyren den. 
yngres Datter Jakob v. Fuiren og formodentlig flere Børn, der også 
optog Navn efter Morfaderen. Flere af Jakob v. Fuirens Børn nævnes- 
i hans Søns Avtobiografi, et Par Notitser om dem jBndes i Lengnicka 
Stamtavle Henrik Fuiren, væsenlig paa Grundlag af denne og Kjøben- 
havns Kirkebøger. Udi Jesu Christi navn. Herunder fremfører jeg noget saæ 
korteligen over mine forfædres, baade faders og moders forfædres^ 
indkombst her till Dannemarch. da dee nedsatte sig udi den konge- 
lige residents-stad Kiøbenhafh, efter dee forlode deres fædrenelandl. 

Udi det fembtende seculo er min sal. faders moders farfader 
ved navn Hendrich Fuiren indkommen ifra det førstelige Mechel- 
borske og nedsatt sig her udi Kiøbenhafii som en handelsmand,, 
hvor hånd aflede en søn; om hånd haver haft flere barn, dett er 
mig ubekiendt. Denne søn hånd wed den hellige daab kalde 
Hendrich. Wed hans opvegst blev hånd altid kaldet Hendrich 
den øngre og hans fader den gamble Fiiiren^). Denne den øngre- 
aflede min faders moder og efter at hun kom udi ægtestand*)^ 
aflede hun ibland andre hendes børn min fader, hvis døbenavB 
war Jacob, og som min farfader førdte indtet bienafn, saa ud- 
waldte han paa kuinde lienien at tiltage sig det bienafii Ptiiren og 
skref sig Jacob von Fuiren. Indtet wiedere er mig bekient om 
min sal. faders forfædre. 

Nu maa jeg og melde noget liedet hvad mig er bekiendt om 
min sal. moders faders her indkombst till Kiøbenhafh fra Saxen- 
land. Min morfaders fader haver boet udi en byé kaldet Eitz- 
læben, hvor at hånd nedsette sig, efter at hånd udi den lang-- ^) Kbnh. Dipl. I. 511. 

») Pers. Tdskr. I. 194, 265. 

8) Se Pers. Tidskr. I. 206, 213, Hofmans Fund, I. 187, Reg. til Kbnh. DipL. 

*) Med Jakob Pedersen, se foran. 27 

værige krieg for religionen, udi hvilken hånd, efter at hånd warr 
hvervet, da han reiste paa<^sit handwerck som en kandstøbersuend,^ 
avancerede tiU obrister for et regimente, hvilket hånd andwørdte^)^. 
og udi den sidste battalie, og udi samme fick hånd nie blesyrder- 
og den 10. lambte en provincierose, som hånd havde satt udi sin 
hatt, hvilken war ^j^ bortskiøden-). After(!) at hånd da blev lægt,, 
tog hånd sin demission og satte sig udi rolighed udi ermeldte 
bye. Wed hans afskeed blev hånd nobliteret og meddeelt udi sit. 
vraåben, oven over skieltet") præsenteres en halv provinsie rose,, 
udi det øverste rom af skieldtet præsenteris 9 kugler, forrestiUende 
dee 9 blesstirder og neden for den halve rose. Han bode til sin 
død udi Eitsleben og som mig er sagt neste huus, hvor Dr.. 
Lutherus haver boet. Min moders fader war en af hannems 
efterladte børn wed navn Christopher Troner % Udi hans opwæxst 
blev haud satt i tiænist hos en kiøbmand og efter at hånd havde 
udstaaet siene drengeaar, begaf hånd sig udi(!) forat forsøge sig 
paa fremmede stRjder og landskaber. Under andre stæder arri-^ 
verede hånd og til Kiøbenhafn, hvor band da skall have continueret. 
till, at hånd omsider sielf oprettede en handling for sig sielf nem- 
Kg en klæde kramboe, og da hånd havde sat sig i stand, resol- 
verede hånd till sit giftermaal. Hånd boede paa det saa kaldede 
Gamble torf og der holdte aaben klædeboe intill hans død. Udi 
hans egtestand skal hånd have haft i lieve 2 sønner og 10 døttre,. 
hvilke" hånd alle wel udgav*), før at hånd dødde. Hans eldste søn 
kaldet Strange Trøner fick til egte min faders halfsøster®), og min 
fader giftede sig med hans søster; min faders halfsøster heed 
Maria Fuiren. Wiedere wed jeg icke at melde om mine for- 
eldres forfædre. 

Min fader giftede sig med en af ermeldte Christopher Troners - 
døttre ved navn Else Trøners datter. Min faders profession war- ^) Forestod. 

2) Bortskudt 

8) Slgoldet. 

*) Christoffer Trønner bode allerede 1609 som Kræmmer i Klædebodeme, senere^ 

i Nr. 1 paa Nørregade, paa hjørnet af Gammeltorv, der arvedes af Sømien 

Strange ; det ses af forskellige Omstændigheder, at han var en anset Borger 

(se Eegistret til Kbnh. DipL). 
*) Udstyrede. 
«) Strange Trønner blev 1659 en af de 32 Mænd og gav 1666 800 Daler til 

de Husarme, se Eegistret til Kbnh. Dipl.* 28 

"wiin forladter') og udtappede reinsk wiin. Udi den tiid bestod 
wiinhandlingen udi Kiøbenhafn under et ambt af 16 personer, dee 
12 skienkede fransk win, dee 4 skienkede reinsk wien. Min si. 
fader boede paa Østergaden udi et huus, der war bequem til den 
handling med en bequem grundmuret og gewelft kielder og der- 
foruden mange wærelser under og over, en 3 etatier høyt foruden 
:skiønne lofter derover, hvorudi hånd boede indtil hans dødedag-). 
Min si. moder døde udi hendes barsel seng med hendes 12te 
foster, hvilket med magt blev taget ifra hende, saa som at det 
war dødt i moders liv; wed saadan gewaldt, hun udstod, satte 
ihun og sit liv till og det udi min faders fraværelse, som da war 
forreist till snapstinget, der holdtes i Jydland, hvor hånd havde 
,gieldenere. Thill ham blev da strax afferdiget en expresse at for-' 
.kynde ham denne bedrøvelige tiende, derefter hånd og strax for- 
føyede sig hiem, at hånd kunde giøre andstaldt for hendes be- 
. gravelse. Min fader havde sit græftested udi Nicolai kierke oppe 
i korret''*), hvor at hun da blev nedsadt og over hende da holdt 
Jiegprædiken af sognepræsten M. Michael*). Efter min si. moders 
.henfardt sad min si. fader udi enlig stand paa det 3die aar og der 
'efter resolverede at gifte sig igien og tog till egte et fruentimmer, 
•der war en tiid lang opdragen udi hans huus. Hun warenpræste 
datter, som faderen war død ifra udi hendes umyndige aarer. 
Hen dis navn war Oierdrud Albretsdatter. Med hende levede hånd 
ickun paa det andet aar, aflede en søn, der war ickun 26 uger 
, gammel. Min fader døde først og derefter min stifmoder tuende 
dage derefter og dee bleve begge begraffne paa en dag og ned- 
satte udi deres efterladte græftested, hvor at wor si. moder med 
en deel afdødde børn forhend ware bestædigede. Over dem og 
holder, liegprædicken af dito sognepræst. Den deres efterladte 
. søn war da 26 uger, heed Albret^ da hånd med os 5 sambsødskende 
bleve baade fader- og moderløse. Der blev strax holden wordering 
og aution efter deres henfardt over deres efterlatte vitløftige stærbo 
og wie efterlevende umyndige da strax kom enhver paa sin wey 
•og hendsatt iblant die da levende wenner og formyndere. Vor 
-eniste søster blev gift før at wores faders død med en urtekrem- *) Vinkyper. 

*) Østergade Nr. 55. 

») Se Pers. Tidskr. Første Del S. 194. 

^) Michael Henriksen. 29 

mer, der da tilliege med sin urteboed brugte den profession af 
confectbageriet, ved navn Johan Hansen Ronum% Vor elste 
broder Christopher Filtr en war før wor si. faders død hendsat 
till en appetheker, der boede i Aalborg. Wie andre bleve da op- 
dragne tiid efter anden, indtil at og trende af os og komme udi 
egtestand og nu ickun jeg med vores halfbroder ere till dato her 
ndi lieve. Gud unde oswedsin store naade en salig henfardt, naar 
det behager hannem og at forflotte os af sin store naade og kiær- 
lighed af dette jammer levnet till den æwig hviel, dend Gudi 
unde os af sin store barmhiertighed wel og snart, amen. Nu ieg- 
dette skriver haver jeg tiU den tilkommende 2 januari opnaaet. 
miene 80 aarer og med mig endnu befindes i live af 33 børn 
ickun 9, deraf nogle gifte og af Gud forsynede, at dee nu udi; 
min høye alderdom og fattigdom, at jeg icke meere kand for 
skrøbeligheds skyld ernære mig med hustru og tvende umyndige 
piegebarn. Gud udi sin store "iiaade og godhed velsigne dem, at 
dee fremdeeles kand recke mig haanden till min og mi^ies nød- 
tørftige underhold, hvilket at og den fromme Gud sielf will wære 
en belønnere for. 

Nu maa ieg og herefter og skrive noget liedet om min ind- 
kombst, wandring og mange trengseler, som ieg efter Guds willie 
haver overwunden hid till dags. Jeg weed og will tro, at min 
Gud will till enden staa mig bie og forleene mig en salig afskeed 
af denne syndige og forgængelige verden, hvorefter ieg nu hierte- 
ligén med smerte wendter hver tierne og stund, Gud giør den god 
og staae mig da i naade bie. Amen. 

Udi vor Herres og vor fromme Frelseres Jesu Christi heUige 
navn haver det behaget min naadige og milde Gud at indleede 
mig arme syndere og Adams barn udi denne jammerfulde werden. 
Anno 1664 d. 4 januari haver min nu si. moder født mig, at jeg 
er kommen fræm at denne dags lys her i tLeden. Min fødebye 
er den kongl. residents-stad Kiøbenhafn. Min si. fader Jacob v. 
Fiiiren reinswindhandler, der udtappede reinskwin udi stoere og 
smaa partier, boede paa Østergaden, hvor mand kunde gaae tuert 
igiennem huuset, hvis udgang igien var till Nicolay kierkegaard,. 
et huus med gewælbet kielder, tuende gieste wærelser i kielderen 
og springwand der udi, des foruden oven paa adskillige giæste *) Han var Stadsmægler og bode i Magstræde (Kbnh. Dipl. III. 680) og døde 
1688 (Pers. Tidskr. I. 194). 30 

«tuer, grundmuret gaard, 3de etatier høyt. Udi samme gaard 
l)oede mine foreldre fra de begyndte at nedsette sig og till deres 
død. Min si. fader Jacob von FUiren^ min moder Else Trøners^ 
yyegge bamfødde udi Kiøbenhafh. Efter min syndig indkomst udi 
werden blev ieg efter nogle dages forløb fremstiUet for min søde 
Frelsere Jesu Christo og indlemmet udi den christelige kierckes 
meenighed og forsambling, der at annamme den hellige daabs 
Sacramento, og der atmammede mit døbenafn Hendrich. Samme 
hellige forretning blev holden udi St. Nicolaj kierke. Derefter 
blev ieg opdragen nogle faae aar hos miene foreldre, saa lenge dee 
levede med mig, og andre mine sødskende. Wie ware 5 udi live, 
en søster, 4 brødre. Det behagede Gud at tage ifra os wores 
moder og giøre os modersløse. Hun døde d 2. marti anno 1672 
Tidi stor barselsnød med et dødt foster. Gud glæde hendes siæl 
-og forleene hende med alle andre Guds udvalde en naadig op- 
standelse, at hun med lægeme og siæl maa staa for Guds hellige 
ansigte ævindeligen, amen. 

Hun war os en god moder udi hendes levendis dage med 
wores fader. Da hun war bordte, døde og med hende all wores 
"faders næring tiid efter tiid. Hun efterlod sig et gott navn og 
eftermeele baade af riege og arme, saa at alle ting war i flor og 
weistand udi hendes dage. Min fader sad der efter udi enlig stand 
indtill anno 1674 udi juli maanet, at hånd giorde bryllup med sit 
andet giftermaahl, da wie fick till stifmoder GHerdrud Albretsdatter^ 
der forhen havde holdt huus for hannem udi hans enlige stand 
og dedts foruden wæret hos os, mens wores si. moder lewede. 
Denne nye forandring warede ickun en kort tiid, nemblig et aar 
og nogle maaneder, og udi samme tiid aflede hun med wor fader 
en søn, hvilken war ickun 20 uger gammel, da det behagede Gud 
at afhendte til sig wor si. fader og tuende dage derefter wores 
stifmoder, og bleve derefter begge begravede udi deres hviele 
kammer udi St. Nicolaj kierke paa en dag. Gud unde dennem 
alle en naadig opstandelse paa wores Herres Jesu Christi herrlige 
tillkommelses dag. Den søn, dee efterlode sig, heed Albret. Dette 
passerede 1675 udi augusti. 

Udi miene si. foreldres levende dage spartes indtet for os, 
hvad der kunde tiene os till lærdom og optugtelse, wie ware da 
efter deres skilsmisse fem sødskende, deraf var den elste kaldet 
Maria allt gift en kort stund, førend at wor si. fader dødde. Udi 
wores foreldres levende tillstand at wie ware komne till den 31 

:all(ler, at wie kunde fatte nogen lærdom, blev der taget en studen- 
tere udi huuset, der først lærdte os at læse og dereftet begyndte 
at informere os udi latienen. Der blev andtagen for os en skrive- 
mester, der kom 1 tieme om dagen till os i huuset, huilken 
maanetlig tog for enhver 1 rdl. Af dee præseptores, wie tiid 
^er anden hafde haft, kom dee fleste fra os og bleve kaldede till 
det hellige præste embede. En af dem hafde sit kald udi Jydland, 
hed Basnitis Fog^\ en anden hafde betiend adskillig sognekalld 
-og sieder kaldet ifra H. Giæstes sognekald og till at wære biskob 
udi Aalborg stift, hvor ieg besøgte hannem og war ham meget 
welkommen, heed magister Frans Tæstrup, Alle disse informa- 
tioner dødde og bort med wores si. afdøde foreldre, da wie dog 
havde avanceret temmeligen vidt frem udi lathinen og wed skrif- 
uingen. Derefter da blev strax en skilsmisse iblant os søskende, 
wor søster war 'gift og wor eldste broder sat till apotecheren i 
Aalborg, wie 4 mindre kom og da enhver paa sin sted. En 
Mædekremmer Kiéld Lauritsen^) var min formynder, mens jeg 
kom icke till ham, mens min moders broder tog mig till sig, 
sieden at hans myndling Christopher war allt udi tieniste ved 
apotechet. Till hannem kom jeg 1675 d. 7. julii, der war jeg icke 
lengere end som et aar netop; d. 7. juli 1676 blev ieg og min 
øngste broder forsent till Slagelse udi Siæland, 12 mille fra Kiøben- 
hafii, der at wie igien skulde gientage studeringen, da wie dog 
efter den tiid, wie havde været der ifra, forglembt meget. Det 
oven ermeldte aar var ieg sat af min morbroder, som oven er 
meldt havde taget mig tiU sig, det aar gicke jeg till den skrive- 
mester udi hans huus for wieder at lære skrifningen. Min mor- 
broder war acciseskriver') paa den stoere Taalbode paa Magi- 
stratens wegne. Wore wenner lod sig besnacke af rectoren af 
Slagelse skolie magister Peder Bentzen ved løfter, at wie efter en 
hden tiid skulde nyde wor frie kost som en temmelige deel sko- 
larer nød, mens der blev indtet af; ved ankombsten till Slagelse. 
blev wie lagt lill kost hos en gammel klocker og betinget 8 fi for 
os huer af os ugentlig. Til didreisen blev wie udrustede med 
sengeklæder, ulden og linned, klæder og mange bøger. Der blev 
leyet wogn till os der til, hvor wie andkom 1676 d. 9 juli, os *) 1673 Præst i Bjerring. 

•) Bode paa Amagertorv 1681, nævnes ikke 1689. Kbnli. DipL HI. 677, 763. 

^ Er vel den Hans Trøner, der 1688 blev Raadmand. Kbnfi. Dipl. VI. 120. 32 

til liden baade med stor omkaastning, liden lærdom, at wennerne 
endeligen saa, at det kunde icke holdes ud. Wie kom did wel 
udrysted, war der med stor bekaastning opholdet, at dee lod oa 
kalde der ifra igien. Jeg blev da først afsendt heel slet, ligesom 
jeg stod og war, udlet (uldet?) og det der war efter mig blev^ efter,, 
sengeklæder, bøger og mit linnet, dex endnu war i behold. Da wie 
kom did, blev wie sat udi 3die lexcie, jeg war ickun der paa andet 
aar. Wed hiemkombsten søgte jeg min suogers huus Johan Ro- 
man, der enda holdte urteboden wed liege og derhos war bleven 
stadts mecheler, af hannem blev jeg da opklædt og sat i regne- 
og skriveskolle hos skoliemesteren N. Nicolay, der holdt en stor 
skolie og havde mange dessipuler, hvor jeg continuered 1 aards 
tiid og imidlertid forflødt ifra ham og till min formynder Kidd 
Lanretsen; der havde næsten lus og skarn ædet mig op. Dog^ 
Gud wære æret, det warede icke lenge. Anno 1B79 blev jeg.tageii 
af skolien som og ifra formynderen og sat udi tieniste hos en 
skarp og hastig husbonde. Hos hannem blev jeg renoveret af utøy^ 
well monderet, mens meget skarpt holden og ofte ubesindigt trac- 
teret, indtill at jeg og motte quitere denne tieniste. Denne hos- 
bonde war cammer secreter der hos den kongelige prins Giorgen, 
kong JFriderich den Sdes søn, broder till kong Christian den 5te,. 
hannems navn var Thobias Fleischer'^); hos hannem holdt jeg ud 
indtil 1681 in juni. Derifra kom jeg till at lære barbeer profes-^ 
sionen og blev af wennerne for accorderet med en regiments feld- 
scher udi Malmø udi Skaane land. Der blev sluttet contract med 
hannem at lære trende aar, for læren accorderet ved indtrædelsen 
at erlægge udi danske croner 50 sletdaler, for en seng 20 rdl. og- 
till hans konne for min wask 8 rdl. Saaledes blev jeg med mange 
penge sat til et trældoms fengsel at udholde dee trende aar, hvor 
jeg for miene udgifne penge fick en slet tractemente, liedeh lære. 
Et trælle arbeide war min meste lærdom, med gade, gaarde, stalld 
at holde reen og hugge wed, og dertiU med slet spiesning, jeg med 
min medtienere nød, gav os anledning at stiæle till wor nødtørft. 
Herrens navn skee lov, som styrede mig ifra den last, da jeg efter- 
dags slap det fengsel og kom till andre mestere, der gave deres, 
folk god nødtørftig underhold. 

Efter miene trende aars udstandende lære blev betalt dee^ 
andre for accorderede 50 sletdaler udi danske croner, jeg motte og ^) Se om ham Henvisningerne i Hist. Tidskr. 3. R. I. 114. 33 

:si6lf bekoste mit lærebref , da jeg dog havde haft lieden lærdom^ 

>det weed Gud. Derefter tog j^ afsked 1684 efter juni maanedts 

iforløb og reiste till Kiøbenhafh. Min moster Oierdrud scU. Frans 

-Jonasens (hendes saL mand fordom raadmand ved Kiøbenfaafhs 

iraastue^), hmi holt mig med kost og kammer oppe resten af 

:aaret indtil nesikommende paaske, da jeg fick condition hos mester 

Nicolaj Boye% »der udi den tiid betiente Holmens matroser ved 

skibsbygningen; der foruden havde hånd at betiene det gandske 

mariner regimente, der bestod af 2400 mandskab. Hånd havde 

»og en mængde af byens mennistres^) og borgerskab at betiene, 

hvor der faldt meget for at giøre, og en ung læming der kunde 

ilære noget, at hånd kunde passere for en karl. Jeg gick udi den 

»condition anno 1685 wed paaske tieder og af 4 suenne andtog 

•den øngste pladtz, havde ugenlig 48 /?, der continuerede till 1687 

an juli, at jeg med min mesters forlov quiterede og antog en 

Jkammertieneres embede an hos Hans Kong. Mats. krigs commis- 

«arius udi Norge, som da war i Kiøbenhafia, weledle Sans Hansen 

Mosenkrøitz. Begyndelsen hos ham war meget resonabel, hånd 

havde andre betiendtere, saa som skriverkarle, hvilke hånd forhend' 

ihavde gievet kaastpenge ugentlig 1 rdl, mens da jeg kom udi hans 

betiening, farbedrede hånd kaastpengene, at hånd betaldte till dem 

•og mig for ugen 2 sletdaler og det paa saadan maade: nembUg 

ifor en gandske maanet betaldte hånd forud 5 rdl 32 ^ der war 

ibegyndelsen ; der foruden giorde hånd maaneden ickun 3 uger 

lang, at hånd da forud betalte paa ny for en maaned, og det saa 

lenge at hånd war udi Kiøbenhafn. Jeg havde wæret tiUfredts, 

-at det thavde waret noget udi lengden, thi mine kostpenge sparede 

Jeg, og min moster gav mig kosten. Jeg giorde med ham en reise 

itill Slesvig udi Holsten*), hvor da udi den tiid residerede si. 

kong Christian og der til sig havde insisteret sine sødskende*), 

memblig cuurfystinden af Saxen med hendes da levende tuende 

3)rinser, cuurføstinden af Heidelberg, føstinden af Holsten, der war 

zførstens gemal af Holsteen; siden at kongen war udi tuistighed 1) Blev Kaadmand 1669, døde 1680. Kbnh. Dipl. VI. 116 og 118. 

^) Se 'om ham Ingerslev, Danmarks Læger, se Registret. Enken ejede 1681 

nuv. Nr. 2 ved Stranden med Baghus til Admiralgade og levede endnu 1689. 

Kbnh. Dipl. IH. 671, 765—66. 
») Gejstlige. 
^) Slesvig Købstad. 
*) Dette var i Slutningen af Aaret 1687. 

3 u 

med hannem, war der icke med, mens holdt sig- oppe trdi Ham- 
borg. Da min herre da havde giort sin opwartning, da reiste hånd 
till Kiøbenhafii efter nogle ugers forløb, og efter at det kgl. her- 
skab kom tilbage igien fra Holsteen, fick min berre^ ordre sidst 
paa aaret in december maanet dto at reise til Norge igien. Julie- 
uge brød wie op, mit herskab, tuende skriyerkarle,. hans litknægt 
og jeg med 3de wognmands wogne till lands till Helisingnøer, der 
ifira over Sundet till Helsingborg, derifra med trende wogne for,, 
indtill at wie kom julle aften paa Wigsieden, hvor wie hvielede^ 
første julle dag. HeiTskabet med dee andre reiste till kierken og 
opfrede band præsten med siene med sig hayende. Ved tilbage- 
kombsten blev resolveret, at sieden weyerliget var saa galt, atr. 
leye baader at gaa till wands med at Norge, hvor till om aftenen, 
og blev giort anstandt (!) for at hyre trende baade, og med dee- 
samme forfaldte wie wor reise og kom till Moos den 3die dag,, 
logerede paa taalboden. Tolderen war en aldrende mand og hans 
hustru war ong og saa well ud. Der logerede wie otte dage. Der- 
efter fortsatte wie wores reise til lands paa føret og arriverede- 
samme aften till Christiania. 

Der fandtes en selsom huusholdning af aarsage, at fruen war 
ey som hun burde at wære, hun sendte ey folkene den spiesning,, 
som de burde at have. Derud over giorde hånd den andstaidt, 
at hans skriverkarle og jeg blev spieset uden huuse, wor kost blev 
os meddelet hos en enke konne, der boede strax wed Commis- 
sariatet; samme war søster til fruen og hafde haft en skræder, 
hvor vie fem bleve spiesede; per persona skulde have ugentlig 
1 rdl. Det gode, jeg havde nødt i Kiøbenhafii, holdt da op, og 
herren blev da og kied af dee fremmede antagne tienere, tillige og 
af mig, som band havde antagen i Kiøbenhafn, og efter at det, nu 
tieden leed, at waaren indstillede sig, resolverede herren at ned- 
sende en af siene ny antagne skriverkarle till Kiøbenhafii for at 
fragte fartøy op med hans efterstaaende sager, blev jeg og ordineret 
at reise ned med. Wie bleve beordrede at reise till Friderichstad,. 
hvor der laae en kongl. fregatte kaldet den flyvende Abe og laae 
seilfærdig under fæstningen Agerøe. Wie afseilede derfra om en 
aften og derefter anden aften arriverede paa Kiøbenhaftis reed uden 
for bommen og der efter om morgenen kom i land. Jeg logierede 
mig da ind hos min suoger Johan Hansen Ronum, der havde haft 
min afdøede si. søster Maria og nu war gift igien med min si. stif- 
moders søster Bergitta Albrets datter. Herrens skriverkarl, der 35 

hayde fuldmagt over all forretningen ved navn Friderich Irgens, 
den samme fick ordre strax efter , vores nedkombst at opsiege mig 
paa herrens wegne min tieniste, og at hånd icke skulde tage mig 
med sig op igien. Det war mig uanstaaelig saaledes uden afskeed 
og uden nogen afklaring, hvilket war imod all menniskelig rett og 
ubilligt; jeg resolverede derforre at tillskrieve, at hånd lovlig vilde 
giøre mig fra sig, saa war det mig liege meget, og som da ifra 
hannem icke kom noget giensvar, medens wie laae i Kiøbenhafn og 
giorde os klar tiU opreisen, kunde hans fuldmægtig icke nægte mig 
at gaa op med fartøyet till Christiania. Jeg havde indtet med her- 
rens sager at bestille, dog hialp jeg tiQ med hvad jeg kunde og 
fuldte med tøyet op igien. Der ware og foruden dets 3de per- 
soner, som hånd hafde taget i tieniste, før at hånd reiste fra Kiø- 
benhafn, nemblig en, der war en musicantsven og forstod og noget 
af skriveriet, der foruden et andet ongt menniske og som skriver- 
karl, der foruden en som skulde tiene for kudsk, disse trende 
havde hånd opholdt windteren over og nu opsagde dem og alle 
tre, hvorfore dee ware wel fomøyede og icke reiste med os. Heraf 
sees den gode herres ubesindighed og uforstand. Imens wie ware 
i Kiøbenhafn efter min beretning huad jeg forhend havde nødt i 
kaastpenge, nemlig 1 rdl. 32 ^, hvilke hånd betalte mig og sig 
saa lenge at wie ware i Kiøbenhafn og førdte sig till udgift, og 
da wie wed Guds bistand kom till Christiania, fordrede jeg strax 
paa afskeed og rigtighed, sieden at jeg icke havde andet forskyldt; 
hånd lovede well, mens lod mig dog hen gaae en tiid lang uden 
nogen rigtig endskaft, dog nød jeg ophold. Hånd fick ordre at 
besigtige alle fæstninger Norden- og Syndenfields. Wed afreisen 
andholdt jeg om afskeed og clarering, mens icke kunde erholde. 
Det blev befallet at blive till hans tilbagekombst og imidlertid at 
have under hender dee materialier, som der skulde udleveres till 
handwerksfolkene, der bygde for ham en gewælbet kieller med 
wærelser ovenover. Paa den reise henbragte hånd heele sommeren 
og kom ey tilbage før in september maanet; da jeg strax indleve- 
rede regning over udleverantsen, holdte hånd mig enda op hos 
sig indtil in december, da jeg endeligen kom till ondskab, dog 
paa en ubillig maade. En god afskeds pas fick jeg for Vji 
aar, lønnen desto ringere. Udi Kiøbenhafn havde jeg optaget 
14 rdl., dertill lagde hånd nu 10 rdl.; uden nogen modsigelse 
motte jeg dermed lade mig afspiese, der hialp ingen hverken bøn 
eller andet, jeg stod skyldig udi Christiania 16 rdl., der behøvedes 36 

reisepenge, det jeg allt stildte ham fore, hvor det skulde komme 
ifra, fick till svar, at jeg fick indtet, havde ey fortient meere. 

Jeg gick bedrøvet fra ham. Gud opvragte dog middel for mig. 
Imidlertiid at denne forretning passerede, war tolder Træschoo udi 
Christiania nærværende, der ansaa dette, hans indtalle hialp ey 
heller noget, uden at hånd hafde medønk med mig, hvilket hånd 
derefter lod see i gieming. Da han kom ud fra herren, stod jeg 
enda ude i commissariats-stuen, kom hånd till mig og sagde, 
jeg skulde komme till ham, wilde hånd see mig hiulpen og assi- 
sterlig. Da jeg kom til ham, adspurdte [hånd] mig om min til- 
stand, hvilken berettet, min gield at afgøre forerede hånd mig 14 
rdl. til og dermed øndskede mig locke paa leisen. Jeg quiterede 
da strax herrens huus og efter mit sødskendebams tilsagn flottede 
med ifra hovedstanden (!) ind i byen till hende, indtill der kunde fore- 
falde god lovlighed at komme til Eiøbenhafo med, hvortil og strax 
forefaldt god leylighed at komme med billighed till Kiøbenhafri. 
Landcommissari Mercher lod hvert aar over land gaa till Kiøben- 
hafri siene regnskaber, hvormed hånd sendte en skriverkarl og deds 
foruden en wéil bekiendt mand som seconda med skriverkarlen. 
Dertil blev giort andstaidt till 3de slæder; nu havde de tuende de 
tuende slæder og hæsten; af Hr. Mercher blev mig da tilladt at 
følge den tredie. Nu war jeg Gud skee lofv saa witt hiulpen, 
mens havde indtet till at fortære underweis; jeg havde well frie 
hæst, men fortæringen motte jeg sielf forsyne mig med; dertil! 
skaffede mig og den fromme Gud raad. Mit sødskendebam, som 
jeg logerede hos, war en bemidlet præsteencke, hendes sal. mand 
havde wæret sognepræst i Christiania og for kort wed døden af- 
gaaen, hun forærede mig till reisepenge 4 rdl. Dermed war jeg 
nu klar i Christiania. Jeg med følge brød op udi jylleuge, mit 
selskab levede resonabel underweis, jeg war iblant dem, motte 
holde ud med dem. Somme stæder blev wie well tragteret for billig 
betahiing, mens paa andre stæder for lieden tragtement dyr betal- 
ning. Wie forfaldt jylaften paa en gastgiævergaard, hvor at wor 
seconda war meget wel bekiendt og udi krigstieder havde giort 
hans huus stor tieniste; thi denne mand havde tient Gyldenløwe 
og da havde leylighed at tiene skickelige folk. Her holt wie huus 
till anden jylledag eftermiddag, laa der 2 nætter, spieste 4 måltider, 
bleve tracterede med 6 retter hver maaltid, for allt med seng og 
warme; for allt wilde hånd icke tage meere af os end 2 ort udi 
danske penge pro persona. Paa en anden sted motte wie for en 37 

nats herberge og kaald Møcken betalle ligeledes pro persona 3 ort^ 
mens i svendske penge. Ållt saaledes arriverede wie well udi faae 
dage till Eiøbenhafn løckeligen og well og jeg kom resonabel ud 
med miene 4 rdlrs reisepenge. 

TJdi Kiøbenhafii stod min næste mig atter bie med logemente 
og underhold indtil 1689 den 6 februarii, till at der forefaldt lej- 
lighed med et kongelige fartøy \at gaa at Ltibeck med. Jeg fick 
leylighed med et kongelige couferdi sMeb, der skulde gaa« did at 
lodtse; till reisepenge optog jeg hos min suoger 20 rdL Efter 
tuende dages seyladts forfaldt wie paa reeden udenfor det lybske 
Travemynde, hvor jeg da klarede, min skipper lod mig sætte i 
land med mit tøy, og strax forhyrede jeg mig med en wogn at 
bringe mig tiU Lybeck, som er 3 miele, hvor jeg kom den 9. fe- 
bruarii. Jeg strax anmeldte mig hos oldermanden, * anwiste mit 
lærebrev forat faa for en stund ophold ved en af barbeer-stuveme. 
Der faldt udiLlibeck ingen condition for mig; mit ophold fick jeg 
hos en barberenke, der holdt mig op udi 4 dage, derefter resol- 
verede at fortsette min reise tUl Hamborg. Jeg forhyrede mig 
med postwognen, der daglig gaar fra Ltibeck og setter sine pa- 
troner der af paa den halve wey; der er spiese quarter om mid- 
dag, der møder og den postwagn fra Hamborg, som efter måltid 
giør ombytte og fører de fra Ltibech kommende om aftenen tiU 
Hamborg, hvor wie kom betids ind udi Hamborg den 14 febr. 
Anden dagen andgav jeg mig hos oldermanden og der af ham fick 
en anwisning at ligge hos en mester ved navn Johan Bich udi 
Nystad strax udi gader, der løber tUl Altanover port. Hos ham 
laae jeg till den 19. dito, da jeg antog condition hos en mester, 
der boede udi gamble byen paa Hoppenmarcket, M. Johan Lange, 
for den øngste sven. Min ugeløn war 32 )8 d. Neste aar reiste 
den middelste sven og efter ham antog jeg hans pladts her udi 
barberstuven, continuered indtil 1691 udi januari, at mig overfaldt 
en hitzig feber, og formedelst at jeg war ilde forsynet der i huuset 
at ligge syg, lod jeg mig føre udi et logemente, hvor jeg kunde 
blive tiiseet og faa pleye. Det war min løcke at jeg da till nyaar 
havde oppeboret mit nytaar drickepenge af min folck, jeg havde 
barberet det aar. Udi huuset war konne og børn mig alle uwil- 
lige, da jeg dog icke giorde dem nogen fortred, mens dee ware 
mig hadige, fordie at jeg war en dansk mand. Gud saae till mig, 
at jeg kom for mig igien, at jeg blev saa frisk at jeg kunde komme 
ud igien, og da som en anden swen war antagen, forlangede jeg 38 

icke at betiene barbeerstuven lengere, mens forlangede min afreg- 
ning, som war ømtrendt en 18 rdl., mens som efter hendes ^) forre- 
vending, at hun icke war udi den stand at kunne betalle mig det, 
mig tilkom, accorderede jeg med hendes laugverge, at hånd betalte 
mig halft for heelt; jeg war taabelig og wiste ingen anden wey, 
men war fømøyet, at jeg kunde blive dem quit og fortsatte min 
reise wiedere fort. Anno 1691 d. 8 februari gick jeg med post- 
wognen till Llibeck for at wilde see om leylighed at kommed till 
wands med fartøy till Dantzig. Wed ankombsten fick jeg opspurt 
et fartøy, der war fragtet at forseile tiU Dantzig. Skipperen giorde 
mig wies at hånd war ferdig at seyle ud till myndet-), jeg skulde 
ickun faa mit tøy ombord og gaa foriweyen till lands till myndet, 
hvilket og strax giorde, kom til myndet og der laa 3 uger, før at 
fartøyet kom efter, og laa Qndda 3 uger før at wie enda fick god 
wind. Jeg fortærede der en god skilling, jeg udi taabelige ufor- 
farenhed fuldte hans løgnagtige raad, og efter dee 6 uger der lig- 
gende gav Gud og en øndskelige wind og derefter arriverede till 
Dantzig d. 20 marts, og efterat jeg hafde giort min fragt klar, 
angav jeg mig der hos aaldermandén og fik anvisning at nyde 
ophold hos en meget snild gammel mester ved navn Daniel Krøger, 
og hos ham opholt jeg mig nogle' uger. Jeg kunde weU efter 
den gode mans tilraadelse well bleven der liggendes lengere, om 
det end havde wæret heele sommeren. Mig blev tilbuden condition 
for eldste middeler og skulde nyde ugentlig 2 polsk gylden. Det 
war hos en enckekonne, der war forlovet med den eldste suend 
udi werkstædet. Den condition tengte jeg at faa igien efter ham, 
mens da det kom dertill, slog den mig feil, thi der kom mig en 
anden i weyen; mestersuenden, der endnu war ulærd at udstaa 
sin examin, antog en anden, der skulde informere ham, der blev 
tilsagt hans pladts igien, paa den maade gick den glip for mig. 
Jeg resolvered at quitere og forføye mig hiem till Kiøbenhafh og 
det sieden at miene andre brødre da ware tilstæde og vilde gierne 
see et endeligt efter wores sal. foreldre, som da havde staaet hen 
udi 18 aar udi urigtighed, hvilket dog faldt slet ud for os eldste 
sødskende. Som alting for mig war falden slet ud, saa hendte det 
mig og ligeledes her, at jeg indtet hafde tilgode paa min arv, men 
blev tillagt at betalle min halfbroder 100 sletdfr. 

^) Man skulde ellers tro, at han var i QJjeneste hos en Mester og ikke hos en 

Enke. 
*) Trayemjnde. • 39 

In september forskede [jeg] ifra Dantzig med et &rtøy, der 
havde hiemme udi Kiøge paa Siæland. Med samme skude gick 
^e, jeg og en reise cammerat ved navn Hans Blix. Her forrefaldt 
mig og denne reise contrær med megen fortred og et ugudeligt 
:selskab. Inden borde war en Møbmands tienere af Kiøge, der war 
•en gammel mand skipper, den samme war fader tiU 4 sønner, der 
:alle fore med bam som skibsfolck; de levede hver dag med hin- 
^mden i kief^g trette med eder og all anden uskick. Iblandt dette 
»compagni levede wie hver dag med øndske, at det snartt motte 
iiaa ende, dog løb der hend 3 uger med storm og contrari wind, 
:at wie omsieder arriverede paa den østre siede af Borrenholm; for 
At forfridske os gick kiøbmand, skipper og jeg med min compagnie 
'broder i land at forfriske os noget; af det storke øU, der falldt paa 
Borenholnu blev kiøbmand (^ skipper drukne, jeg med min cam- 
merat løstede icke lei^re deres compagnie, mens wilde gaa om- 
bord igien. Det wilde de icke, hvorudover wie kom i despyt med 
dem, at wie wilde ey lengere føre med dem, tage wor tøy i land 
•og quitere dem, og sieden at wie hørdte, at paa hien siede af 
landet war leylighed for Kiøbenhafh.'; wed werdtens forhielpning kom 
wie endelig till fartøyet, tog vore sager [i] land og quiterede; om 
iragten kunde jeg icke komme till rette med skipperen, derfore 
satte han pant for mig og min cammerad, jeg war slet, mens hånd 
havde slet intet at berge sig med. Denne lille stæd kaldtes Nexe, 
over land, hvor fartøyerne iaa, war 4 miele till Bønne. Derdid 
tog wie anden dagen vogn og kom did om aftenen og fomaam, 
At den beste leylighed da war dagen far afseilt, mens Iaa igien et 
iiedet fertøy, som wie betingede os med. Wie Iaa i land 14 dage, 
fer at det fartøy kunde blive færdig at gaae der ifra, hvor resten 
sf wore penge Weve fortærede, dog motte sette min ring af fingeren 
iill pant for Vji rdl. Her war taalmodighed fornøden, det beste 
middel, her var endelig got kieb for logement og tæring, min 
reisegeselle havde indtet, jeg Iiedet, da jeg dog motte forsyne baade 
mig og ham ; jeg fick endelig omsieder fra Kiøbenhafn indløst min 
ring. Fra Borenholm udseilede wie en aftenstund med god wind, 
dagen half storm; øm natten hendte os den malør, wie fick en 
lecke i kielderen, wor compas blev urigtig og om natten forseilede 
os efter en falsk fyr, «oan wie sluttede sieden at have wæret en 
landtem, som et skieb havde ført og wie havde ment at wære 
Falster fyr. Jeg ogCant(.!) motte ud og pompe, imedens opfandtes 
lecken og blev stoppet, eompassen kunde wie icke fea rettet, mens 40 

motte seile efter giesning og Møbmandens skiøndsomhed, der baad^ 
motte agere skipper og styrmand, der ware da gandske overgivnej. 
Gud undte os den naade;, at wie imod aftenen fick kiendemerck^' 
af Møens klint, at wie da udpaa aftenen der well kom till ankers^ 
udi god hafh. Herrens navn wære lovet, som hialp os af denne- 
nød; hafde wie icke betidts faat landkiendelse,. havde wie maaske- 
om natten seillet bus paa landet, at icke en siæl kunde bleven 
berget. Den 14. october seilede wie med dette fartøy fra Boren- 
holm, wie laa nogle dage under Møens kHndt og derefter arriverede- 
well og beholden d. 18. dito till KiøbenhafQ, hvor jeg motte klare 
for mig og min følgesuend, der her og indtet havde noget at klare^ 
med og ingen venner, der kunde assistere ham. Da wie giorde^ 
regning imeUem os, fick jeg tUgode hoe ham 6 rdl. og derforre- 
motte tage hans forsickring paa en løs seddel, thi alt hans eyen- 
deel havde hånd paa sit lægeme. Det jeg hafde tilgode hos ham> 
fick jeg efter nogle aars forløb endelig med tuang her i Norge. 
Saaledes gaar det den godtroende, .dog haver jeg alle tieder holdt 
det for det bæste heller at blive bedragen end med modvilligen at 
bedrage andre. 

Den windter opholdt min moster mig, da at jeg war uden 
leyUghed. Hun wiste at wære forsøgt udi mangel, da hun og^ 
havde haft hendes deel af werden udi hendes første egtestand, at 
hun levede mange aar med en mand, der icke bekømbrede sig om« 
andet end som at fomøye sig med brendewins glasset og omsieder 
at hun underholdt ham nogle aar paa en^ sygseng. Da hånd da 
omsieder døde hend, opwagte Gud for hende, da hånd havde for- 
søgt hendes taalmodighed, at hun [kom] i kundskab med en neg 
mand, der tog hende til ægte, hånd war raadmand i Kiøbenhafh *),. 
da at hånd ickun levede med hende icke over ^/4 aar og hun 
arvede efter ham omtrent 12 tusinde rdl. middeler, og deraf for- 
sømbte hun icke at giøre hendes arme wenner tilgode af, hvorved 
hun forwerwede sig en stor skatt udi det tilkommen[de], hvilken 
hun nu paa siælens wegne nu alt besidder. Wed hendes død 
havde hun indrettet et testament, over hvis hun undte enhver af 
hendes efterladende middeler; jeg nød paa min part foruden alle 
dee godheder, jeg forhend havde nødt, 400 rdl. Dette testamentes 
oprettelse gav hun os tillkiende, iBarend at hun wandrede udaf 
denne jammerwerden. Hun var et exempel iblant mange, der have- >) Se fbran S. 38. 41 

wist at leve i modgang som i weistand efter den fromme Gnds^ 
mllie. 

Imidlertid at denne lediggang warede, omgickesjeg udi barbeer- 
stuerne, at jeg icke alltider wilde gaae lediggang, indtil jegomsieder 
kom till at faa condition udi en barberstue, hvor der var nok at 
forrette, for den elste suens forretning. Der war at betiene Prins 
Friderichs regimente, bestaaen af 2000 mand, og ellers mange for- 
nemme, som lod sig betiene uden og inden huuse. Udi denne- 
condition antrædte jeg d. 14. februari anno 1692, her conditionerede 
paa det andet aar, at jeg quiterede og blev presenteret en condition 
till søes for obermester paa et skieb, som der blev bygget udi 
Gyldenløves grævskaft, blev antagen, for at forsyne mig med søe- 
kiste accorderet maanedtlig 12 rdl. og udreede medicamentkiesten. 
af min egen bekostning, paa haanden fick tuende maanedts penge^. 
der blev mig tillagt at antage en undermester, der skulde nyde. 
6 rdl. maanedtlig. Skiebet blev bygt till at føre 60 canoner, og 
naar det war udrystet, war det deres [hensigt], at skiebet skulde 
forseile till Holland der at forsynes med huis det i Laurvigen icke 
kunde forsees med, som og at hyre dertil] en 200 mand og giøre 
fuldkonunen bequem till [at] fare udenlands udi den spanske [Sø ?]- 
og dessen omliggende provinsier. Deres høye grævelige Excellentze 
lod mig forhøre af kongl. lifinedico Dr. Bingelmand*), wor com- 
mandøer war allt forhen wed bygningen udi Laurwigen, hwor 
hen wie med en del andre officerder og gemene skulle forsendes.- 

(Fortsættes). Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatriculerede 
veS Leydens Universitet fra Aar 1675 til 1800. 

Ved Gustav Ludvig Wad. 1 Personalhistorisk Tidsskrifts 2det Bind har C. F. Bricka meddelt 
Fortegnelse over Danske og Norske, der have ladet sig immatriculere 
ved Leydens Universitet i dettes første Aarhundrede (1576 — 1674),. 
hvilket Uddrag af Universitetets trykte Matricul jeg her har fortsat 
indtil Aar 1800. Ligesom Hr. Bricka har jeg fundet det nødvendigt 
at ledsage disse mange, til Dels forvaaskede, Navne med korte Notitser^ ^) Se Ingerslev Danmarks Læger IL 40 — 11. 42 

i hvilken Henseende jeg har fulgt den af ham angivne Plan saa vel 
som med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvilke Personer der overhoved 
skulde medtages; jeg skal derfor for Kortheds Skyld nøjes med at 
henvise til hans Bemærkninger i ovennævnte Bind, S. 104 — 6; om 
EesTiltatet af mine Bestræbelser maatte være bleven en til Begyndelsen 
nogenlunde svarende Fortsættelse, vilde jeg[ være tilfreds. For enkelte 
Oplysninger om nogle af de før Aar 1700 immatriciilerede skylder 
jeg Hr, Bricka Tak. 

Af haandskrevne Kilder, jeg har benyttet oftere, skal nævnes 
Maltas og MøUers Lister over Eangspersoner, der citeres som Malta, 
henholdsvis Møller. Maltas Lister findes i det kgl. Bibliothek, MøUers 
tillige i Gehejmearchivet. 

I det kgl. Bibliotheks nye kgl. Saml. 4to Nr. 2158 findes Poul 
Yindings latinske Rejsejournal for Aarene 1677 — 81, af hvilken jeg har 
tænkt det kunde have sin Interesse her at optage nogle Uddrag, ved- 
rørende hans Ophold i Ijeyden og særlig hans Samkvem med Landsmænd: 

1677. Mense Julio stilo novo. 

D. I. Hora 6. matutina Leydam veni; Hospitium mihi elegi 
■ apud sartorem Danielem lani, op de lange brug, diet by steenskuur. 
Invisi statim Dn. lohannem Vandalinum, apud qvem tune erat 
Hilarius lacobi. Hor. pom. urbi visendæ impendi. — D. II. Hor. 
ant. Disputat. luridicam audivi, et postea Dn. Amoldo Syeri Pro- 
fessori Botanices litteras a D. Th. Bartholino scriptas reddidi. 
Hor. pom. apud Magn. Rectorem Stephanum de La Moine Th. D. 
nomen meum cum Mulenio professus sum. Hine in officina Ha- 
ckiana fui. — D. VIII apud Dn. Vandalinum fui, a qvo hunc 
versum didici de Danis et Svecis ab Anglo factum: 

Sved retro Deus est, et Dania versa Diana 
Ife mirere Deam succubuisse Deo. 

D. X. Lingvæ Gallicæ Magistrum admisi. — I> XIII. In 

Auditorio Leydensi Halus qvidam supremum in Medicina gradum 

obtinuit, præside D. Amoldo Syen, Botanices profess., Morem istum, 

qvem in nostra Academia, usurpant, nisi qvod torqvem auream 

•cum moneta collo suspendat Decanus. — D. XIV. Invisit me 

Dn. Monradus, mox Hagam abiturus. Dn. XXIV. A 

Dn. Vandalino hoc didici, de Arabum vocibus, qvæ de una re plures 
sunt : dixit aliqvando qvis, Tot sunt nomina calamitatum, ut magna 

sit calamitas Ula exprimere. 

Mense Augusto, 

D. I. Cum Dn. Mulenio invisi Pastorem Templi Lutherano- 
rum Dn. Vossium, virum optimum et eniditum, qvi jam Amste- 43 

•iodami est. — D. II. Cum Hospite meo Hagam ivi, ubi convivio 
exceptus fui a Mr. Mejercrone, Legato Ser. Eegis nostri, cui inter- 
fait Monsr. Lindenau Legatus Keg. nostri ab Hispania nupemme 
reversus. — D. m. Invisi Dn. Smithios et Brochmannum ex 
Germania yenientes. — ^ D. V. A Dn. Mulenio hoc notavi, qvod 
anno præsenti in Ecclesia Bircherodiana, dum altare renovabant, 
pergama vetnsta reperta faerint cnm hac Inscriptione : 

Under Kong Christian den Femte af nafn 

Skall Dannemark faa glæde og gafn. 
— D. VI. A Dn. Smith hoc didici: Rusticus qvidam Ger-^ 
manus, reperto Tabaci usu in Germania, ubi vidit Æthiopem q ven- 
dam fistula hunc famum ejaculantem, allocutus est iUum hoc modo: 
GnadigerHer Teuffell. — D. VDI h. 8 vesp. Cum Dn. Smithio et 
-Brochmanno Amstelodamum profectus sum. — D. IX. Leidam 
reversus sum. — — — D, XIX cum Smithio et Brochmanno 
piscatum ivi. — D. XXIII. Apud Dn. Vandalinum sumto jenta- 
culo Hagam cum Dn. Smith et Brochmanno contendi, ubi frustra 
-Dn. Mejercrone qvæsivimus; sed excepit nos Monsr. Leipseller 
.Danus, Homo Jlepidus et jocosus. — D. XXIV h. IX Haga pro- 
:fecti Vandalinus, Smith, Brochmamus et ego Delfum venimus, 
unde h. 2 Eoterodamum venimus diversorio electo vulgo de 
dubbelt slyssel. Cænée nobiscum interfuit Hamburgus qvidam in 
.Hebræis non mediocriter versatus, qvem mirum qvantum vexabat 
;Dn. Vandalinus. — D. XXV h. X Eoterodamo excessimus, et 
•conducto navigio Ultrajectum h. VII venimus, ubi nos exspecta- 
ibant Ch. Smithius et Mulenius; ubi cæna nobiscum inter alios 
: interfuit Alefeldius qvidam ex Holsatia. Iter hoc fuit per fl. 

Mosam, Leccam et Rhenum. — D. XXVII. Hor. I Novi- 

'Omagum venimus, et perlustrata urbe Monsr. Bork, Secretarium 
•Legationis Danicæ, conveni, it. Mr. .Dysseldorp. Inde versus fl. 
'Vahalim obambulavimus et Legatos exterorum Principum vidimus. 
— D. XXVin. Deduxit nos Monsr. Bork in aulam Legati Hispa- 

niarum, ubi omnia auro et argento renidebant. Inde Dn. 

'Georgium Vind invisi. — D. XXIX. Sacris interfui in ædibus 
Legati Daniæ Dn. Høeg, ubi Pastor Teutonicus concionabatur; 
•qvibus peractis ipsum cum conjuge officiose salutavimus; post 
prandium visitarunt nos Monsr. Pauli, ephorus Klingenbergii, 
Monsr. Wulf et Isenberg et Monsr. Arents. — D. XXX. Invisi 
-Dn. Pauli, Residentem Principissæ Frisiæ Orientalis, olim design. 
-Profess. Hafniens. H. XH. Pransus sum iii domo Legati nostri; 44 

inde singulorum Legatorum curias perlustravi; Nuntius Papalieti' 
erat Aloysius Biblaqva, Patriarcha Antiochenus, Legatus Svecorum' 
Dn. Olivencrantz. — Efter at have besøgt forsijellige Stseder konu 
de den 2. September tilbage tilLeyden, hvorefter Vinding fortsætter :. 

D. V. Invisit me Falqvardus Jessenius Norvegus. Odober, 

D. IX. Amstelodamum h. 6 matutina veni, et ciim lano Muncgardo« 
ritus ludæorum in templo illorum observavi. Pecuniam inde apud. 
Mercatorem desumsi. — D. X. Lugdun. h. 5 veni cum duobus- 

Langiis, qvi nuper e Dania advenerant. D. XXXI. Adve-^ 

nerant Dn. Bagger, Braunmannus et Laurentius lacobi, qvos- 
invisi. 

Mense Novembri. 

D. n. Hag^æ apud Dominum Meyercroone Pransus- 

sum. — — D. X. Festum Martini splendide celebravimus ixk 
ædibus meis: Nicolaus et Christianus Smitthii, lohannes et Petrus^ 
Langii, loh. Brochmannus, loh. Ehmius, Laur. Baggerus^ Brau- 
mannus et Laur. lacobi. 

1678. Mense Febniario, — — — D. VI. Amstelodamumi 
petii, ut cum Consobrino Friderico Muncgaard, qvi Hafnia advenerat^ 
loqverer. — D. VIL CumMuncgardo invisi Vice-Admiralem Spån.. 

— D. Vin. Lugdunum reversus sum. — D. IX. Cum Munc- 
gaardo Hagæ Comitis apud Dominum Meyercroone pransus s'uul 

— D. Xn. In Consobrini gratiam convivium celebrari in dea 
Hvide Hiort. 

Mense Majo. 
D. XIV. Litteræ mihi a Dn. Holigero lacobæo redditæ sunty 
e qvibus de adventu ejus et Consobrini Dn. Thomæ Bartholini 
certior factus, Amstelodamum statim contendi, et h. 6 iUos am* 
plexus sum in diversorio Anglico prope templum vetus, dicta 
Albo Cervo. — D. XVI. Lugdunum cum Dn. Holigero et Bar- 

tholino reversus sum. — D. XX ultimus mihi Leydæ diesr 

fuit, et h. X Dn. Uyctmannus me invisit. Hor. 1 TJrbe excessi,. 
et x5omitantibus Dn. Th. Bartholino et loh. Langio Delfum h. 4- 
veni et h. 7 Eoterodamum; socius majoris itineris erat Dn. laco- 

bæus. [Vinding rejste nu til England og sluttede sine 

Optegnelser om sine Rejser i Holland saaledes:] Lubet hic annec- 
tere, qvot ex Patria mea, Dania, dum in HoUandia degerem, mihi 
cogniti fuerunt: Legatus Illustriss. Dn. Høg; Noviomagi cum uxore. 

— Legatus Nobiliss. Dn. Meyercroone; Hagæ comitis cum uxore. — 
Legatus Nobiliss. Dn. Lindenaw; Hag.Comit.; ob. Paris. 1680. — 45 

Dn. Petcom Resid. Beg. Maj. nostr., Noviom. — Dn. D. Holigerus 
lacobæus, Prof. Hafii., Lugd. Batav. — loh. Vandalinus, ibid. — 
Th. Bartholinus, Prof. Hat, ib. — Georgias Wind, Thesaurar. Holig. 
Wind fil., Noviom. — Monsr. Klingenberg, Noviomag. — Nicolaus 
'Smith Norveg .,Lugd. Bat. — Christianus Smith Norveg., Lugd. Batav. 

— lohannes Brochmannus, ib. — Casparus Brochmannus, ib.; ob. 
Paris. 1679. — Christianus Mulenius, ib. — Monsr. Bierman No- 
viomag. — Monsr. Isenberg, ibid. — lacobus Wolfius, ib. — Monsr. 
JBorck, Secret. Legation., ib. — Monsr. Pauli, Ephorus Klingenberg., 
ib., ob. Paris. 1679. — lohannes Langius, Lugd. Bat. — Petrus 
Xangius, ibid. — lohannes Ehmius, ib. — Monsr. Eylersøn, ib. — 

Monsr. Arentzon, ib. — lohannes Heister, ib., ob. Lipsiæ an 1679. 

— lohannes Scrøderus, ib. — Petrus Musfeldius, Hagæ. — Monsr. 
Wolf, ib. — Monsr. Leipsacker, ib., ob. Paris. 1680. — Laurentius 
JBaggerus, Lugd. — Monsr. Bravnman, ib., Norv. — Laurentius 
Jacob., ib. Norveg. — Christianus Tuxenius, ib. — Severinus Erasmi, 
ib. — Grotii tres frates, ib. — Monsr. Craeg, Noviom. — Christianus 

Scade, Amstelod. — Monsr. Monrad. — Albertus Scade, Ambstelod., 
•ob. in patria 1679. — Pranciscus Block, ib. — Balthazar Widewaer, 
•hospes meus ib. — Monsr. Pauli mercator ib. — Monsr. Pauli, 
Residens Principiss. Erisiæ Oriental., Noviom. — Fridericus Munc- 
igaardus Consobrinus, Capitaneus, Lugd. — Janus Muncgaardus, 
-Amstel. — Paber ferrarius, qvi Leydæ habitat. — Confectionarius ibid. 

1675 Mart. 18. Laurentius Lassonius Danus. 20, math. stud. 
Jun. 10. Christianus Schade Eotschilda-Danus ^). 25, theol. 

stud. 

— — Albertus Schade Eotschilda-Danus -). 20 , theol. 

stud. 

1676 Maji 11. Aegidius Meclenburg Norvego-Bragnisiensis*). 

23, pol. stud. 

— 27. Mauritius Owenius Berga-Norvegus*). 28, med. 

stud. *) Christen Hansen Schade, Sognepræst i Sæby og Hallenslev, f. 1650, f 1685. 

*) Albert Schade, den forriges Broder, f. 1658, f 1677 (Giessing, Jubellærere 
n, 1, 183); Vinding sætter hans Død til 1679, se ovenfor. 

^) Ægidius Mechlenbnrg, Søn af Vilhelm M., Assessor i Overhofretten, Kammer- 
raad, f. 1656, Broder til den nobiliterede Cancelliassessor Frederik Mechlen- 
bnrg (Benzens Stamtavler i Gehejmearchivet). 

*) Monritz Ovesen, tidligere immatriculeret i Leyden den 8. November 1670 
(Personalhist. Tidsskr. n, 208, IV, 234). 1676 


Sept. 


14. 
Not. 


9. 


1677 


Febr. 


24. 
Jun. 


6. 
Jul. 


2. 


25. 
Aug. 


11. Nor. 


26. 


Dec. 


12. 


1678 Jan. 


11. 


Febr. 


19. 46 

Balthazar Groot Hafnia-Danus. 26, math. stud^, 
Petrus de Groot Hafniensis e Dania. 26, math. stud« 
Hilarius Jacobi Danus*).. 24, theol. stud. 
Joani\es Wendelinus Danus^). 22, theol. stud. 
Paulus Vindingius, Erasmi filius, Danus Hafni- 
ensis**^). 21, med. stud. 

Christianus Molenius Danus*). 24, theol. stud.. 
Petrus Mcola Kroquius Danus ^). 23, theol. stud. 
Nicolaus Smidt Norvego-Bergensis**). 22, phil. 
stud. 

— — Jeannes Brochman Dano-Hafiiiensis '). 21, phil.. 

stud. 
Oct. 19. Joannes Langius Danus®). 23, jur. stud. 

— — Petrus Langius Danus ^). 20, jur. stud. 
Joannes Ehme Hafniensis*^). 23, lit. stud. 
Jacobus Andreæ Hafniensis ^^). 23, phil. stud. 
Laurentius Bake Danus ^-). 30, theol. stud. 
Caspariis Brochmannus Danus **^). 20, jur. stud.. ^) M. Eiler Jacobsen Eilers, Lector theol. i Aarhus, Consistorialassessor, E^er 
Bi Bonderup ved Korsør, skal dog være død i Elendighed, f. 1654, f 1720 
(Bloch, Eooskilde Domskoles Hist. II, 16, Giessing, Jubellærere HI, 838 
Tab. IV). 

«) Hans Hansen Wandal, Dr. & Prof. theol., f; 1656, f 1710. 

^) Poul Easmussen Yinding, Etatsraad, Professor, f. 1658, f 1712. 

*) Christian Hansen Mule, Assessor i Hofretten i Ejøbenhavn, f. 1651, f 1705- 
* (Giessing, Jubellærere H, 1, 142). 

*) Peder Nielsen Krog, Biskop i Trondhjem, f. 1654, f 1731. 

«) M. Niels Pedersen Smidt eller Smed, Biskop i Bergen, f. 1655, f 1716 (Hi- 
storisk Tidsski'. 3. E. I, 99 ff.). 

^) Hans Easmussen Brochmand, Borgmester i Christianssand, f 1697 (Giessing, . 
Jubellærere n, 1, 49, Hundrup, Dimitt. fra Slagelse S. 20). 

^) En Hans Lange blev 1674 Student fra Slagelse (Hundrup anf. Skr.), for- 
mentlig Broder til den følgende. 

*) Peder "Willumsen Lange, Stiftsprovst i Christiania, f 1718 (Hundrup, Lærer- 
standen ved Eanders lærde Skole S. 12). 
^^) Hans Ehm, Justitsraad, Maj 1684 Vice-Landsdommer, senere Landsdommer 
i Sjælland, f 1711 (Bircherods Dagb. v. Molbech, S. 414, Hist. Tidsskr. 3. R 

1, 100, m, 672, Giessing, Jubellærere I, 267; Malta). 

^*) Vistnok Jacob Andersen Hummer, Sognepræst i Magleby paa Amager, f. 1655,. 

t 1735 (jvt Ny kirkehist. Samll. I, 230 f.). 
^^) Man kan tænke paa M. Lars .Bagge paa Vaale (Norsk historisk Tidsskr. IV, 

524) eller paa Lars Jørgensen Bagge, Sognepræst i Karlslunde og Karlstrup. 
^3) Jesper Easmussen Brochmapd, druknede i Paris (Giessing, Jubellærere II,. 

2, 28 Tab.). 47 

1678 Nov. 29. Nicolaus Schlange Danus*). 23, med. stud. 

1679 Apr, 7. Gasparus de Groot Coppenhaganus. 23, jur. stud.. 

— 14. Henricus E3aumaiinus Hafniensis. 21, jur. stud. 
Maji 10. Franciscus Beenberg Danus-). 26, med. stud. 

— 17. Christianus Lasson Danus^). 24, jur. stud. 
Jun. 8. Matthias Henrici Eosenvinge Danus''). 24, phil.. 

stud. 

1680 Apr. 8. Caspar Brand Neocopiensis*). 26, theol. stud. 
Maji 3. Ericus SchlettingHafnia-Danus^). 28, jur. stud. 
Sept. 19. Henricus Johannes Plasius Norwegus''). 36,, 

math. stud. 

1681 Jun. 4. Christianus Lassonius Danus®). 20, jur. stud. 

— 14. Laurentius Frisius Danus^). 22, theol. stud. 

1682 Oct. 29. Gustavus deWinterfeld Danus^^). 21, pol. stud.. 

— — Christianus Emestus deWinterfeld Danus^^). 20,. 

pol. stud. 

1683 Jun. 11. Olaus Erasmi Lassonius Danus^-). 23, med. stud.. 
Jul. 1. Casparus Bartholinus Erasmi filius '•**). 20, med.. 

stud. 

— — Georgius Basch^"*). 20, med. stud. *) Niels Slange, Conferentsraad, Historieskriver, f. 1656, f 1736. 

*) Frants Clausen Reenberg, Dr. med., Medicns provincialis i Aalborg, f. 1653,. 

t 1727. 
^) En Christian Lasson, f som Student, nævnes hos Giessing, Jubellærere II, 

2, 284; men dette kan lige saa godt passe paa den under 4. Juni 1681 imma- 

triculerede. 
*) Matthias Henriksen Rosenvinge til Ørbæklunde, Justitsraad, Landsdommer i 

Fyen, f. 1655, f 1714. 
*) Denne Man^ er maaske næppe Dansk. 

*) M. Erik Olufsen Sletting, Sognepræst i Besser og Onsbjerg, f 1697. 
O Formentlig M. Henrik Plate, Conrector i Roeskilde, f. i Marstrand 1643, t 

1711 (Bloch, Roeskilde Domskoles Hist. II, 17). 
8) Jvfr. 17. Maj 1679. 

«) Laurits Friis, Student 1678, Forpagter paa Bramminge, f. 1660, f 1699 (Hof- 
man, Fundationer n, 316). 
*^) Baron Gustav Winterfeld til "Wintersborg, Kammerjunker, Capitain i Garden, 

f. 1664, t 1699. 
") Baron Christian Ernst Winterfeld, f. 166*, t 1698 i en Duel. 
^*) Oluf Rasmussen Lassen, maaske en Broder til Rasmus Rasmussen Lassen,. 

Sognepræst i Lunde. 
*') Caspar Rasmussen Bartholin, Professor designatus, f 1702 (Thura, Idea hist. 

lit. Dan. S. 194, Bircherods Dagb. Mscr. 21. Oct. 1702, 8. Juni 1708). 
^*) Jørgen Johansen Rasch, Professor math., f 1714. 48 

Henricus Tistorffius^). 34, math. stud. 
Johannes Dorschæus Danus^). 23, matb. stud. 
Nicolaus Trolle Danus^. 21, lit. stud. 
Janus Schelderupius Norvego-Danus^). 23, hist. 
stud. \ 

Halwardus Borst Danus*). 20, jur. stud. 
Petrus Bruijnstorf Danus. 22, theoL stud. 
Elias Ringius Hafniensis^). 28, med. stud. 
Georgius Scheelius Danus'). 21, hist. et pol. stud. 

— — Ouwenius Scheelius Danus"). 20, hist. et pol. 

stud. 

— — Johannes Dorschæus Danus*). 25, math. et hist. 

stud. 
Jun. 11. Johannes Lundt Danus ^^). 23, theol. stud. 

— — Christophorus Lundt Danus. 21, theol. stud. 

— 28. Jacobus Pircherodius Danus ^^). 22, theol. stud. 

— — Thomas Pircherodius Danus ^*). 23 , theol. stud. 

— — Paulus Gludius Danus ^'). 23, math. stud. 1683 


Sept 


29. 


1684 


Tebr. 


19. 
Mart 


16. 
Mtgi 


30. 


1686 


Febr. 


9. 
Dec. 


6. 


1686 


Apr. 


10. 
Migi 


30. *) Henrik Tistorpli, Secre^air i Danske Cancelli, en Søn af den belgendte Præ- 

dicant M. Michael Henriksen Tistorph (Vahl, Chr. Nielsens Slægtebog S. 10). 
"*) M. Johannes Pedersen Dorscheus, Præst ved Vor Frae Kirke i KjøbenhaMi, 

f. 1661, t 1706. Jvfr. 80. Mai 1686. 
-») Enten Baron Niels Trolle tU BrahetroUeborg, f. 1666, f 1^21, eller Niels 

Trolle til Brobygaard, f 1697. 
*) M. Jens Schjelderup, Sognepræst i Sorø, Søn af Biskop Jens Petersen S. i 

Bergen, f. 1658, f n09- 
"-*) Formodentlig den Assessor Halvor Borse, som nævnes 1703 (Personalhist 

Tidsskr. I, 284, Giessing, Jubellærere m, 210); Commeroeraad Halvor Borse 

i Skeen nævnes Aar 1700 (Norsk historisk Tidsskrift IV, 522, jvfr. Saml. t. 

norske Folks Historie HI, 41); formodentlig eie disse to Personer identiske. 
"^) Formodentlig Elias Andersen Ring, som deponerede 1675 fra Kjøbenhavns 

Skole (Histor. Tidsskr. 3. R. IH, 674). 
^) Jørgen Ottesen Skeel, f 1690, Broder til den følgende. 
*) Ove Ottesen Skeel til Birkelse, Kammerjunker, f 1723. 
^) Jvfr. ovenfor 19. Februar 1684; han rejste som Hovmester for Brødrene Skeel. 
~^^) Maaske M. Hans Pedersen Lundt, der 1669 blev Sognepræst i Aagerup og 

Kirkerup, f 1781; Joh. og CJhr. Lundt studerede 1684 i Oxford (Fr. Sneedorff, 

samL Skrifter I, 521). 
^*) Jacob Jacobsen Bircherod, f. 1664, druknede 1687 ved Paris, Broder til den 

følgende. 
") M. Thomas Broder Bircherod, Rector og Professor i Odense, f. 1661, f 1731. 
•^*) Poul Glud, Søn af Biskop Søren Glud i Viborg, Amtmand i Buskeruds Amt, 

f. 1664, t omtr. 1720 (Norsk histor. Tidsskr. m, 520, IV, 521, Personalhist. 

Tidsskr. I, 102). 49 

1686 Aug. 13. Petrus Castanæi Danus. 22, lit. stud. 

— 27. Didericus Monck Hafniensis Danus ^). 24, theoL 

stud. 

— 28. Christianus Eeitzer HafiiiarDanus^). 21, hist. et 

pol. stud. 

1687 Mart. 15. Eeguel Erasmi Hafnia-Danus®). 21, jur. stud. 

— — Christianus Legardus Hafnia-Danus*). 23, jur. 

stud. 

— 22. Fridericus Eolding Danus*). 24, jur. stud. 

— — Frandsens Kuhn Danus ^). 22, jur. stud. 

— — Petrus Troyel Berga-Norwegus '). 22, hist. stud. 

1688 Sept 11. Nicolaus Serupius Danus®). 25, med. stud. 

— — Christianus Castani de Hemmer Danus®). 21, med. 

stud. 

Oct. 28. Johannes Garman Norvegus. 20. jur. stud. 

— — Nicolaus Werneri Norvegus^**). 20, jur. stud. 
Dec. 28. Carolus ab Allefeldt Dauus^^). 20, jur. stud. 

— — Ernestus Ulricus Doze Holsatus ^^). 32, jur. stud. 

1689 Jan. 3. Zacharias Barnholdt Norwegus. 21, pol. stud. 
Febr. 26. Petrus Baggerus Danus ^^). 26, med. stud. • - 

*) Diderik Mtink, Raad- og Kjøbmand i KjøbenliaYn, hvis Fader, Christopher 

Eriksen M., en Sønnesøn af Polarfareren Jens Munk, var Brygger i Kjø- 

benhavn. 
2) Christian Reitzer, Etatsraad, Stiftamtmand i Aalborg, f. 1665, t 1736. 
*) Vel næppe den Regel Rasmussen, der nævnes hosWad, Rektorerne paa Her- 
lufsholm S. 186. 
*) Christian Leegaard, Secretair i Danske Cancelli, blev 14. Marts 1705 CanceUi- 

raad, 23. Febr. 1711 Justiteraad, 80. Januar 1722 Etatsraad (Malta); studerede 

1685 i Oxford (Sneedorffs saml. Skrifter I, 521 ). 
®) Skål vel læses som Frederik Kolding. 

«) Vistnok M. Frants Kuhn, Sognepræst i Blidstrup (Histor. Tidsskr. 5.R. I, 716). 
'') Maaske en Søn af Borgmester Peter Trojel i Bergen, f 1696 (Moe, Tidsskr. 

f. d. norske Personalhistorie IT, 170, Nicolaysen, Norske Stiftelser Itt, 1050). 
®) M. Niels Nielsen Seerup, Rector i Ribe, Dr. med.. Prof. philos. & med. de- 

signatus, f. 1660, f 1701. 
•) Dr. med. Christopher Castensen de Hemmer, Stadsphysicus og Medicus pro- 

vinciaUs i Ribe, f. 1664, f 1715. 
'<*) Niels Wemersen, f. 1668, adlet Werenskiold, til Hafslxmd, Conferentsraad, 

Amtmand over Smaalehnenes Amt, hvid Ridder, f 1741 (Moe, Tidsskr. f. d. 

norske Personalhistorie I, 24 ff.). 
") Carl Ahlefeldt, Greve til Langeland, Ridder af Elephanten, f. 1670, f 1*722; 

jvfr. nedenfor 80. JuU 1689. 
^*) Ahlefeldts Hovmester, jvfi*. nedenfor 30. Juli 1689. 
") Peder Bagger fra Kjøge, 1689 Dr. med. i Utrecht. 

4 50 

1689 Maji 3. Johannes Ernestus Wandalinus Danus*). 22, 

theol. stad. 

Jiin. 8. Otto Smit Norwegus^). 20, theol. stud. 

Jul. 30. Charles Comes d'Ahlfeld Danus«). 

— — Ernestus Ulricus Doze, ejus Gubemator*). 
Aug. 8. Christianus Schestedt Danus*). 23, pol. stud. 
Aug. 28. Nicolaus Schive Danus®). 27, theol. stud. 

— — Petrus Dychmann Danus**^). 20, math. stud. 

— — Ericus Moule Danus®). 20, med. stud. 

Nov. 6. Olaus Wilhelmus Worm Hafiiia-Danus^). 22, 
med. stud. 

1690 Febr. 11. Daniel de Pies Dauus««). 15, lit. stud. 

— — Johannes Gottlieb Danus. 25, med. stud. 

Apr. 10. Nicolaus Casemier van Seebladt Danus"). 22, 
jur. stud. 

— 20. Georgius Leth Danus ^*). 25, theol. stud. 

Oct. 19. Johannes Oxenius Hafnia- Danus ^*). 23, theol. 
stud. 

— — Laurentius Kreier Hafiiiensis^*). 28, theol. stud. *) M. Johan Ernst Wandal, Provst, Sognepræst i Nyborg, f. 1666, f l'^l*- 
^) Maaske den M. Otto Schmidt, der døde 1693 som udnævnt til Sognepræst i 

Kjøge. 
3) Jvfr. ovenfor 28. Dec. 1688. 
*) Jvfr. ovenfor 28. Dee. 1688. 
*) Christian Christophersen Sehestedt til Ravnholt og Nislevgaard, Gehejmeraad, 

Stiftamtmand, Ridder af Elephanten, f. 1666, f 1740. 
*) Maaske M. Niels Schive, Rector i Viborg, f. omtr. 1661, f 1733 (Himdrap, 

Lærerst. ved Viborg Cathedralskole S. 26 f.). 
') Dr. med. Peter Petersen Deichmann, pract. Læge i Odense, f. omtr. 1666, 

t i Beg. af det 18de Aarhimdrede. 
*) Erik Mogensen Mule, Professor ved Odense Gjonnasium, tit. Assessor i 

Højesteret, f. 1669, t 1'751 (Giessing, Jubellærere II, 1, 126 ff.). 
«) Ole Willumsen "Worm, Professor med., f. 1667, f 1708. 
^^) Daniel von Plessen, Generalmajor, f. 1674, f 1725. 
^0 Nicolai Casimir Seeblad, polsk Oberst, f. 166*, f efter 1730, Søn af Capitain 

Otto Knudsen Seeblad. 
*^) Vistnok M. Jørgen Hansen Leth, Sognepræst i Store Hedinge og HJajrup, f. 

1663, t 1713. 
") Johan Thomsen Ocksen, Biskop i Aarhus, f. 1667, f 1738. 
**) Lorents Ereier, udgav 1688 en Disputats i Rostock, blev Assessor i Hofretten, 
13. Aug. 1708 Cancelliraad, Ass. i Hcgesteret, Justitsraad, afskediget 1726 
for Bestikkelse. (Bruun, Pr. Rostgaard I, 332 f., Danske Samll. IV, 25 ff., 
Malta). 51 

1691 Apr. 25. Andreas Undalinus Danus^). 22, jur. stud. 
Jun. 11. Johannes Leidarth Danus. 25, jur. stud. 

— — Canutus Matthiæ Danus-). 27, theol. stud. 

Jul. 9. Engelbertus Hardenbergh Norvegia-Danus^). 28^ 
jur. stud. 

1692 Apr. 28. Fridericus Eostgaard Danus*). 21, pol. stud. 
Jul. 17. Esaias Fleischerus Danus*). 23, theol. stud. 
Sept. 2. Christianus Luxdorfius Danus®). 22, jur. stud. 

•— — Petrus Hovenbeek Danus '^). 14, lit. stud. 

— — Laurentius Thoura Danus®). 30, jur. stud. 

— 8. Jacobus Lotbari Danus ^). 20, theol. stud. 

1693 Dec. 10. Jacobus Loodtberg Danus ^®). 21, theoL stud. 

— — Jeannes Laasbuy"). 23, theol. stud. 

1696 Febr. 23. Theodoras de Lente Danus ^-). 20, jur. stud. 

Maji 1. Jeannes Janus Fossius Hafaia-Danus ^®). 22, med. 
stud. ^) Andreas UndaL nævnes 1724 som Stiftamtmand i Bergen (Danske Samll. IV, 
371); i Ghiistianssand fandtes Aar 1700 baade en Commerceraad, Laugmand 
A. U. og en Amtmand af samme Navn (Norsk histor. Tidsskr. IV. 522). 

*) Vistnok Knud Madsen, Sognepræst i Hem, Hindborg og Dølby, Student 1684, 
t 1712. 

') Engelbrecht Hardenbeck, Søn af M. Ambrosius H., Præst ved Domkirken i 
Bergen, og Digterinden Dorothea Engelbrechtsdatter (Hatting, Forsøg til Ber- 
gens Præstehistorie I, 112). 

*) Frederik Eostgaard til Krogerup, Conferentsraad, en Tid Oversecretair i Danske 
Cancelli, f. 1671, f 1746. 

») M. Esaias Fleischer, Sognepræst i Taamby, Provst, f. 1669, f 1711. 

«) Christen Olesen Luxdorph, f 1731 (Personalhist. Tidsskr. I, 37 Tab.). 

^) Peter Petersen Hovenbech til Hanstedgaard, Stifeøn af Justitsraad Peter Lux- 
dorph (Personalhist. Tidsskr. I, 37 Tab.); formodentlig er han identisk med 
den Peter H., der ejede Torpegaard i Fyen 1737 (Hofman, Fundationer V, 258 ff.). 

*) Laurits Lauritsen Thura, Biskop i Eibe, f. 1667, f 1731, rejste som Hov- 
mester for Luxdorph og Hovenbech; Giessing, Jubellærere I, 462 ff., for- 
vexler Luxdorph med hans Fætter af samme Navn; thi denne, der var født 
^684, kan dog umulig have studeret i Leyden i en Alder af 8 Aar ; desuden 
angives Luxdorph jo i Leydens Matricul at være 22 Aar. 

•) M. Jacob Christensen liOdberg, Biskop i Fyen, f. 1672, f 1731; jvfr. neden- 
for 10. Dec. 1693. 

»^) Se ovenfor 8. Sept. 1692. 

**) M. Jens Jensen Laasby, Sognepræst i Høje Thostnip, f. 1669, f 1738. 

**) Theodoras von Lente, Søn af Gehejmeraad Johan Hugo von L., f. 1678, Hof- 
junker 1693, rejste 1697 i Italien. 

") Dr. med. Jens Christensen Foss, Prof. med.. Student 1693, f 1757, 83 Aar 
gi. (Giessing, Jubellærere I, 273 med Kali Rasmussens Tilføjelser); jvfr. 
nedenfor 4. M^ 1700 og 14. Juli 1702. 

4* 52 

1696 Sept. 5. Olaus Wormius Danus^). 24, theol. stud. 

1697 Mart. 16. Jacobus Winslow Ha&iiensis-). 27, med. stud. 

— — Joannes de Buchwald Ditmarsus'). 37, med. stud. 
Jun. 21. Christianus Johannis Norvegus. 21, theol. stud. 
Aug. 31. Olaus Borneman, Henrici filius, Haftiia-Danus*). 

24, theol. stud. 

— — Henricus Kleyn, Petri filius, Ålburgo-Danus*). 

23, theol. stud. 

Christiæmus MuUius Danus^). 40, pol. stud. 
Oasparus Schade Danus"^). 24, phil. stud. 
Janus Fors Hafiiiensis®). 26, med. stud. 
Garolus Javelle Haffiiiensis. 25, jur. stud. 
Johannes Edinger Danus®). 23, lit. stud. 
Johannes Numsen Danus. 20, jur. stud. 
Ådrianus Moeringh Danus. 20, jur. stud. 
Janus Fossius Daniis^^). Phil. et med. Professor. 
Christianus Fredericus a Lelienkroon, Baro ex 
Dania 11). 21. 

Wilhelmus Adolphus Comes in Ranzouwi^). 17. 
Jacobus Hansen Cimbria-Danus i^). 22. ^) Oluf Wonn, Consistorialassessor og Lector theol. i Aarhus, f. 1672, f l'J'43. 
') Dr. med. Jacob Beuignus "Winsløw, Prof. anatom, i Fans, gik 1699 over til 

CathoUdsmen, f. 1669, t 1760. 
») Dr. med. Johamies de Buchwald, Etatsraad, Prof. med., f. 1658, f 1738, 

rejste saimnen med Winsløw. 
*) Ole Hemiksen Bomemami, Caucelliraad, Landsdommer i gjjælland, f. 1673, 

t 1717. 
'^) M. Henrik Pedersen Klein, Sognepræst i Jerslev og Vester Brønderslev, f. 

1674, t 1734. 
') Maaske Christian Mule, Assessor i Hofretten, f. 1651, f 1705 (Giessing, Ju- 

bellfiørere H, 1, 142). 
') M. Jesper Schade, Eector og Lector theoL i Roeskilde, f. 1674, f 1726 

(Bloch, Bidr. t. Boeskilde Domskoles Historie I, 62 f.). 
^ Jens Qiristensen Foss, jvfr. ovenfor 1. Maj 1696 og nedenfor 14. Juli 1702. 
^) Formodentlig Johan Broderus Edinger, Assessor og Bergamts-Forvalter, der 

blev Cancelliraad 23. April 1725, Justitsraad 14. Jan. 1735 (Møller). 

10) Jvfr. ovenfor 1. M^ 1696 og 4. Maj 1700. 

11) Bigsfriherre Christian Frederik Lilliencron til Hiitten, Blumendorf og Wul£s- 
hagen, Landraad, f. 168*^, t 1731. 

1^ Greve Vilhelm Adolph Bantzau til Løvenholm, Gehejmeraad, Emhrre, B. af 

Elephanten, f, 1688, f 1734. 
1") M. Jacob Hansen, Sognepræst i Agri og Egense, f. 1681, t 1722, Broder til 

den følgende. 

Not. 


19. 


1700 


Jan. 


11. 
M^i 


4. 


1701 


Jiin. 


7. 
Jul. 


7. 


1702 


Febr. 


17. 
Maji 


13. 
Jul. 


14. 


1704 


Jan. 


8. 
Febr. 


6. 
— — 


28. 63 

1704 Febr. 28. Johannes Hansen Oimbria-Danus ^). 20. 

Aug. 4. Nicolaus Fossius Laur. fil., Danus*). 24, theol. 
stud. 

— — Petrus Fossius Laur. fil., Danus*). 23, med. stud. 
Sept. 8. Nicolaus Benzon Ha&ia-Danus^). 24, phil. stud. 

— 12. Ghristianus Moinichen Danus'). 23, theol. stud. 
Oct. 22. Anscharius Ankersen Danus®). 27, jur. stud. 

1705 Mart. 19. Olaus Slittingius Hafiiia-Danus'). 24, theoL et 

phil. stud. 

1706 Mart. 1. Diedericus Ghristophorus Eisenberg Hafiua-Da- 

nus®). 22; theol. stud. 

1707 Jan. 14. SeverinusGarmannusNorvago-Danus®). 30, med. 

stud. 

— — Petrus Fossius Danus^^). 26, med. stud. 

Jul. 20. Glaudius Ursinus ex Norvegia^^). 29, jur. et 

hist. stud. 
Sept. 2. Henricus Koéne Haftiia-Danus ^*). 23, med. stud. 

1708 Maji 2. Petrus Hohn Norwegus^«). 28, theol. stud. 

1709 Sept. 4. Hans Henrich Bergau Rutcopia-Danus^*). 23. O y/L. Hans Hansen, SognepraBSt i Enebel og Roelse, Student 1697, f 1720. 
*) M. Niels Lauritsen Foss, Prof. phiL design., Rector i Sorø, f 1712, 86 Aar 

gi. (Giessing, Jubellærere I, 288 med Ejdl Basmussens Til&rjelser), Broder 

tQ den følgende. 
^) Peder Lauritsen Foss, Student fra Sorø 1699, 18 Aar gi, Alumnus paa Borchs 

Coll. 1701 — 4, omtale« i Acta Consistorii 26. Octob. 1709 og skulde da være 

Auditeur (Qiessing anf. St. med Eall Basmussens Tilf.), jvfr. nedenfor 14. 

Jan. 1707. 
*) Niels Pedersen Benzon, Cancelliraad, t 1684, f 1709. 
') Ciiristian å Moinichen, Oversecretair, Etatsraad, tOsidst Stiftamtmand i Ber- 
gen, hvid Bidder, f. 1688, t 1749 (Personalh. Tidsskr. II, se Begist.). 
*) Ancher Anchersen, Translateur ved Øresunds Toldkammer, f. 1677 (Oiessing, 

Jubellærere II, 1, 277). 
') M. Oluf Nielsen Sletting, Sognepræst i Eiby og Dalby, Provst, f. 1680, 1 1746. 
*) Didiik Christopher Eisenberg, 24. Febr. 1706 Secretair i Danske CanceUi, 

19. Marts 1717 CanceUiassessor, 18. Nov. 1718 tillige Assessor i Hofretten 

(Malta). 
^ Dr. med. Søren Christophersen Gaimann, pract. Læge i Christiania, f. 1674, 

t omtr. 1712. 
'*) Peder Lauritsen Foss, jvfir. ©venfor 4. Aug. 1704. 
^') M. Claus Ursin, Lector theol. i Christianssand samt Sognepræst i Tved og 

Birkenæs, f 1721. 
") Henrik Koene, blev 1707 Dr. med. i Groningen. 
") M. Peder Jensen Holm, Sognepræst i Høgby, f. 1677, f 1724. 
**) En Hendrik Bergau omtales 1704 som Copist i Gehejmearohivet (Bruun, Fr. 54 

1711 Aug. 26. Geoi^ius GlaudiusDanus ex Lalandia, phil. Mag.*) 

43, theoL et lit. stud., honoris ergo inscriptus. 
• Sept 29. Predericus Bape Danus. 20, jur. stud. 

1712 Maji 28, Christianus Scheel Nobilis Danus-). 19, pol. et 

jur. stud. 

— — Johannes Vincelii Courlandus, ejusdem ephorus. 

37. 

— — Carolus Wisniowisky Polonus, famulus. 30. 

— — Erasmus Lemke Holsatus, famulus. 22. 
Aug. 11. Jacobus Hansen Danus. 20, jur. stud. 

Dec. 7. Christianus Sigefridus van Plessen Nobilis Da- 
nus«). 20. 

1713 Apr. 13. Johannes liijdenberg Danus. 30. 

Oct 9. Christianus Trawn Nidrosiensis-Norwagus *). 21, 
med. stud. 

1714 Apr. 17. Nicolaus Boye Danus^). 26, jui. stud. 

— — Jeannes Køneman Danus®). 25, jur. stud. 
Maji 26. Jeannes Justus Sevelius Hafiua-Danus '). 20, 

theol. stud. 

— — Thomas Lindeman Hafnia-Danus ®). 22, theol. 

stud. 
Sept. 17. Edwardus Wium Danus ^). 23, med. stud. 
1716 Jun. 11. Gerardus Geelmuijden Berga-Norwegus^®). 20, 

jur. stud. Sostgaard I. 132) og er vel identisk med den Hans Heniik Berger, Secretair 
ved Archiyet i ledske Cancelli, der blev Gancelliraad 28. April 1731, siden 
Landskriyer i Tønningen (Møller). 

^) Jørgen CSansen Warbjerg, deponerede 1685 fra Saxlsjøbing Skole, tog Magister- 
graden 1702, Søn af Sognepræst i Eadsied, Mag. Claus Warbjerg. 

^) Greve Christen Scheel til Scheel, GL Estrup m. m., Kammerherre, Oberst, 
f. 1695, t 1731. 

») Christian Siegfred von Plessen til Næsbykolm, Kmhrre., f. 1696, f 1777. 

*) Dr. med. Christian Erawen, levede i Christiania, Søn af Chirurg Chr. Frawen 
eller !Frauen i Trondhjem (Zwergius, Siellandske Clerisie S. 815). 

^) Studerede 1713 i Oxford (Sneedorff, saml. Skrifter I, 523). 

^) Formodentlig en Broder til Etatsraad-, Borgmester Herman Henrik Eøne- 
mann, der døde 1771 (Lengnick, H. H. Eøneman). Studerede 1713 i Oxford 
(Sneedorff, anf. St). 

^) Hans Just Sevel, Prof. theol. et phil. design., Sognepræst i Asminderød og 
Grønholt, f: 1694, f 1728. 

^) Maaske en Søn af Christian londemann. Sognepræst i Harlev og Framlev. 

^ Dr. med. Edvard Wium, Stadsphysicus i Ejøbenhavn, f. 1690, f vistnok 1730. 
*°) Gert Geelmuyden, Præst i Sognepræst i Ous i Bergens Stift, Consistorialraad. 55 

1717 Sept. 1. Laurentius Angel Nitrosia-Norwagus^). 24, jur. 

stud. 
— ^ — Thomas Angel NitrosiarNorwagus*). 23, jur. stud. 

— 20. Andreas Boonsack Nitrosia-Norwagus ^). 20, jur. 

stud. 
Dec. 18. Sigismuhdus Wilhelmus Oelerus Hafhia-Danus^). 
14, jur. stud. 

1718 Mart. 8. Laurentius Angell, Laurentii filius, Nidrosiensis*). 

22, theol. stud. 

1719 Oct. 7. Carolus Constantinus Baro de Leliecroon Danus**). 

21, jur. stud. 
Dec. 23. Garolus ab Holstein Danus'). 20, jur. stud. 

— — Christianus Fredericus ab Holstein Danus®). 20, 

jur. stud. 

— 29. Nicolaus de Barfaei Danus*). 22, jur. stud. 

1720 Mart. 13. Carolus Decheufs Danus^«). 20, jur. stud. 

Nov. 4. Fredericus Klinge Danus^^). 24, jur. stud. 

— 25. Matthias Plade Norwegus^^). 23, jur. stud. ^) Lorents Albertsen Angell, Etatsraad, Handelsmand i Trondhjem, f. 21. Jan. 

1692, t 1761, Suhms Svigerfader (Moe, Tidsskr. for den norske Personalhist. 

I, 552), Broder til den følgende. 
') Thomas Albertsen Angell, Handelsmand i Trondbjem, Legatstifter, f. 29. 

Dec. 1692, f 1767 (Moe, anf. St., Nicolaysen, Norske Stiftelser HI, 842ff.). 
») Studerede 1721 i Oxford (Sneedorff, samL Skrifter I, 523). 
*) Sigismund Wilbelm von GiUiler, QyerprsBsident i Altona, Gehejmeraad, hvid 

Ridder, f. 1704, t 1788. 
'^) Formod^itlig Søn af Lorents Angell, Yejer ogMaaler i Trondbjem; en Lorents 

Angell deponerede 1718 fra Trond^'em (Moe, Tidsskr. for den norske Pér» 

sonalb. H, 306). 
*) Eigsfriherre Carl Constantin Lillieucion, f. 169*, t 1727. 
^) Carl Yon Holstein, Gebejmeraad, bvid Bidder, f. 1700, f ^"^OS, Broder til 

den følgende. 
^) Cbristian iFredenk von Holstein, Kammerjunker, f. 1699, f 1722. 
^) Niels Barfoed, Stiftsprovst i Christiania, f. 1696, t 1739, Søn af Admiral 

Barfoed. 
^^) Dette Navn synes at være meget forvansket; dog er det vel for dristigt at 

gjætte paa, at det skal være Carl Deicbman, Biskop D.'s Søn, f. 1700, t 

1750 som Cancelliraad (Nyt bistorisk Tidsskr. YI, 392 ff.). 
^^) En Byfoged, Postmester og Hospitalsforstander l!rederik Klinge i Haderslev 

giftede sig 1732 (Giessing, Jubellærere IH, 208); en Peter Eredenk Klinge blev 

3. April 1722 Secretair i danske Canceili (Malta), 
i^ Matthias Plade fra Christiania, formodentlig Søn af Gregers Jensen P. (Per- 

sonalb. Tidsskr. H, 348), blev 30. Marts 1729 Pagebovmester (Bruun, Pr. 

Bostgaard I, 292; Malta). 56 

1722 Maji 22. Janus Weuim Nitrosia-Norvegus^). 24, theol. 

stad. 

Aug. 3. Fredericus Ludoviciis Comes de Reventlau -). 21 

— — Conradus Ditlof Oomes de Beventlau^). 20. 
Nov. 11. Iwagus Baro de Holk Danus*). 22, jur. stud. 

— — Magnus Baro de Holk Danus*). 20, jur. stud. 

— — Christianus Fossius Danus*). 30, jur. stud. 

— — Hermannus Bakke Norvegus, Nob. Baronum fa- 

mulus. 

1723 Oct. 19. Petrus DorschaeusHaftiia-Danus'). 25, lit. stud. 
Nov. 22. Christianus Friis HafhiarDanus«). 24, med. stud. 

1724 Apr. 29. Christianus Braumannus Christiania-Norwegus*). 

23, jur. stud. 

— — Jeannes KreftihgiusNorwegus'®). 24, math. stud. 
Sept 18. Fridericus Luikens Hafoia-Danus^^). 24, theol. 

stud. 

1726 Maji iO. Jeannes Monrath Broholm Danus.^-). 28, med. 

stud. 

1727 Jun. 7. Carolus Æmilius Rupke Hafniensis^«). 23, theol. 

stud. ') Dette Nayn maa vel forstaas som Jens Wium. der kan have været Søn af 

Stiftsskriver Jens Wimn i Trondlyem (Moe, Tidsskr. for den norske Per- 

sonalh. I, 548 f.). 
«) Greve Frederik Ludvig Reventlow, f. 1701, f 1724. 
^) Greve Conrad Ditlev Reventlow til Chhstianssæde og Brahetrolleborg, Ge- 

hejmeraad, hvid Bidder, Emhrre, Stiftamtmand i Sjælland, f. 1704, f 1750. 
^) Baron Iver Holck til Holckenhavn, Gehejmeraad, hvid Ridder, Stiftamtmand 

i Aalborg, f. 1700, t 1781. 
^) Baron Mogens Holck, Oberst, Commandant paa Eongsvinger, f. 1702, f 1764. 
*) Christian Lauritsen Foss, Student fra Sorø 1708, 17 Aar gi., Alumnns paa 

Borchs Coll. 1711—16 (Giessing, Jubellærere I, 283 med Eall Rasmussens 

Til&rjelser). 
^) M. Peder Dorscheus, Sognepræst i Ballerup og Maalev, f. 1699, f 1772. 
«) Dr. med. Christian Lodberg Friis, Etatsraad, Prof. med., f. 1699, f 1773. 
^) Christian Braunmann, Søn af Justitsraad Christian Br. i Christiania, var død 

1747 (Personalhist Tidsskr. I, 54). 
'°) En Johan Hermansen Erefting nævnes i Personalhist. Tidsskr. I, 54. 
") Frederik Lutken, Informator for Frederik Y som Eronprinds, f. 1700, »faldt 

i stærk Melancholi og døde i sine bedste Aar«. 
^') Formodentlig en Søn af Sognepræsten i Ringe Henning Andersen Broholm. 
IS) Vistnok en Søn af den tydsk-reformerte Ho^ræst i Ejøbenhavn Jacob Rubke, 

t 1723 (Zwei^us, Siellandske Clerisie S. 810; Clement, Notice sur Téglise 

réformée fran^aise de Copenh. S. 72). 57 

1731 Jul. 5. Johannes Christophorus Landeman Ha&iensis^). 

20, lit. stud. 

1732 Maji 12. Oaspai Grevenkop Norwegus*). 30, math., Kt. et 

jur. stud. 

1733 Aug. 20. Matthias Serup Ripenso-Danus'). 26, theol. stud. 
Sept. 26. Georgius Ebbesen, Fridericoburgo-Danus*). 22, 

theol. stud. 
Oct. 19. David SeideUn Falstria-Danus*). 22, theoL stud, 

1734 Febr. 26. Jacobus Wijnwich Bergis-Norvegus®). 20, theol. 

stud. 
Maji 5. Barend van Hal ex Norvegia, fietmulus Di van 
der Mark. 33. 

1735 Aug. 26. Thomas JustusHiermin Danus'). 25, theol. stud. 

27. Hermannus Dominicus Beekman Danus®). 24, 
theol. stud. 
Sept. 9. Albertus limwig Danus**). 27, theol. stud. 

— — Severinus Limwig Danus'®). 26, theol. stud. 

— — Joannes Hofman Danus"). 23, jur. stud. 
Nov. 2. Christianus Petersen Danus. 20, theol. stud. 

1737 Nov. 4. Henricus Hiermin Danus^^). 29, med. stud. 

1738 Sept. 11. Fridericus de SéeHavniensis^«).. 30, med. stud. ^) Hans Chiistopher Londemann de Eosencrone til Nørager, Børglum Kloster 
m. m., ConfereHtsraad, f 1774 (Samll. til det norske Tolks Sprog og Historie 
VI, 229). 

*) Bimeligvis den Caspar Herman Grevenkop, som nævnes i Peisonalliist. 

• Tidsskr. I, 96. 

') Matthias WormSeerap, Sognepræst i Faaborg og Diemisse, f. 1708, t 1753. 

*) Jørgen Ebbesen, Sognepræst i Bloustrød og lillerød, f. 1712, f 1749. 

») DaTid Seidelin, Sognepræst i Gamtofte, Provst, f. 1711, f 1791. 

•) Formodentlig Jacob Weinwich, Justitsraad og Laugmand, f 1763 (Giessing, 
Jubellærere H, 2, 299 med Th. H. Erslews Tilfegelser). 

^ Thomas Just Jermiin, Sognepræst for Hjerm, Gimsing og Venø, Provst, Ck)n- 
sistorialraad, Erector af Stamhuset Ansumgaard, f. 1711, adlet 1750, f 1778. 

.") Herman Dominicus Beckman, Sognepreest i Boeslunde, Provst, f. 1712, f 1772. 

*) y/L. Albert Lemvig, Sognepræst i Ørsted og Baastrup, Provst, f. 1708, f ^^71, 

Broder til den følgende. 
^^) M. Søren Lemvig, Sognepræst ved Garnisonskirken i Ejøbenhavn, f. 1709, 

t 1760. 
^*) Hans de Hoffinan til S^'errildgaard, Conferentsraad, Amtmand over Kolding- 
hus Amt, hvid Bidder, f. 1713, f 1793. 
^'') Henrik Jermiin, Præstesøn &a Hjerm, Dr. med , f. 1705 (Hofman, Saml. af 
Fundationer HI, 531 Tab.). 

^') Dr. med. Frederik von Zee eller See, Gancelltraad, Provindsialmedicus i Chri- 
stianssand, f. 1707, f 1781 (Norsk historisk Tidsskr. 2. R. HI, 112). 58 

1738 Sept 12. Godeschalcus Mtihlhausen Havnia-Danus ')• 22, 

med. stud. 

1741 Maji 14. Christianus Rudolf Philip Paro de GteersdorflF 

Danus-). 20, jur. stud. 

— — Nicolaus Maximilian Baro de GeersdorffDanus'). 

20, jur. stud. 

— — Fridericus Carolus Baro de Geersdorif Danus*). 

20, jur. stnd. 

— — Fridericus Carolus Harboe Gluksburgo-Cimber, 

111. Baronum Ephorus.*). 30. 

— — Christianus August Beppenhagen j 

Megalopolitanus. 24. } Famuli. 

— — Jacobus Borchorst Horsena-Cimber, 28. 1 

1742 Oct. 10. Jacobus Bagger Danus®). 26, theol. stud. 

— — Petrus Andreas Aagaard'). 24, theol. stud. 
1744 Maji 6 Fridericus de Berregaard Danus ex Provincia 

Jutlandica®). 18, jur. stud. 

— — Tycho de Hofman Danus ex Provincia Jutlandica®). 

24, jur. stud. 
1746 Jun. 11. Justinus Bing Danus ^®). 30, lit. stud. 
1 748 Apr. 17. Fridericus Christianus van Kragh Eques Danus ^^). 

22, jur. stud. 

— — Fridericus Arbo Danus ^*). 27, jur. stud. 

^) Dr. med. Gottschalcli Miihlhausen, practiserende Læge i Ejøbenhavn, f. 1716, 
t 1759. 

2) Baron Christian Rudolpt Philip Gersdoi-ff til Marselisborg, Gehejmeraad, 
Kammerherre, hvid Eidder, Amtmand over Kalø Amt, f. 1728, f 1800, Bro- 
der til de to følgende. 

^) Baron Niels Maximilian Gersdorff til Marselisborg, General, Gouvemeur i 
Kjøbenhavn, Ridder af Elephanten, f. 1725, t 1802. 

*) Baron Frederik Carl Gersdorff, Generallieutenant, hvid Ridder, f. a726, 1 1904. 

^) Frederik Carl Harboe, Cancelliraad, dansk Postmester i Hamborg, siden Re- 
visor, f. 1716, t 1768 (Giessing, Jubellærere n, 2, 260, Tab. HI). 

«) Jacob Bagger, Sognepræst i Kundby, f. 1718, f 1789. 

^) Peder Andreas Aagaard, Sognepræst i Glostrup, Provst, f. 1718, f 1*^79. 

®) Frederik Berregaard til Ørslev Kloster m. m.. Kammerherre, Gesandt i 
Sachsen og Polen, f. 1724, f 1757. 

^) Dr. jur. Tycho de Hoffman, Justitsraad, Assessor i Hcgesteret og Hofretten, 

f. 1714, t 1754. 
*^) Just Tyrholm Bing, Sognepræst i Besser og Onsbjerg, Provst, f. 1718, f 1765. 
") Frederik Christian Krag til Egeskov, Kammerjunker, f. 1726, t 1763 som 

sidste Mand af Slægten. 
^*) Frederik Arboe, var 1752 Hovmester for Feltmarskalk Grev Werner v. d. 
Schulenburgs Sønner. 59 

1748 Apr. 17. Jurgen Thune, famulus Di Nob. van Kragh. 

Annos academicos habens. 

1749 Jan. 18. Hans van Aphelen Drontheimo-Norvagus^). 25, 

jur. stud. 
1753 Mjyi 31. Frideiicus Musæus Danus. 25, med. stud. 

Sept. 17. Petrus Ascanius Norwegus-). 28, med. stud. 

1757 Febr. 10. Claudius a Caspergaar Eques Danus'). 18, jur. 

stud. 

— — Andreas Schytte Danus, Ephorus Baronis a Cas- 

pergaar*). 30. 

— — Petrus Olai Danus, famulus Baronis a Casper- 

gaar. 24. 

1758 Aug. 25. Fridericus Christianus Holberg, Arentis filius, 

Norvagiensis^). Annos academicos habens, phil. 
stud., gratis inscriptus. 
Sept. 4. Jeannes Theodoms Holm Neoburgensis ®). 26, 
med. stud. 

— 5. Christianus RottboU Zelando-Danus '). 30, med. 

stud. 

— 28. Elovius Mangor Hafniensis®). 25, med. stad. 
Oct. 7. Jacobus Ldndeman Garboe Hafniensis**). 19, 

lit. stud. 
1760 Jan. 10. Laurentius Claussen Hafnia-Danus*^). 30, med. dr. 
Febr. 4. Georgius Holm Nidrosia-Norvegus^^). 30, phil. 
stud. ^) Hans von Aphelen, Jnstitsraad, Prof. philos., f. 1719, t 1779. 

^) Dr. med. Peter Ascanius, Berghauptmand nordenflelds i Norge, f. 1728, f 
1803. 

3) Claus Caspergaard til Tølløse m. m., Hoflunker, f. 1738, t 1765 (Personalh. 
Tidsskr. m, 115). 

*) Andreas Schytte, Justitsraad, Prof. juris et politices i Sorø, f. 1726, f 1777. 

°) M. Frederik Christiaii Holberg Arentz, en Broderdatters Søn af Ludvig Hol- 
berg, Eector i Bergen, Professor, f. 1736, f 1825. 

•) Theodor Holm, 1781 adlet Holmskjold, Gehejmeraad, Overkæmmerer og Hof- 
chef hos Enkedronning Juliane Marie, hvid Ridder, f. 1732, f 1793. 

7) Dr. med. Ghristian Friis Rottbøll, CJonferentsraad, Pi-of. med., f. 1727, fn97, 

®) Dr. med. Elovius Mangor, Stadsphysicus i Kjøbenhavn, f. 1739, t ^^1« 

®) Jacob lindeman Garboe, Søn af Consistorialraad Basmus Garboe i Tiijøb, 
Secretair i Tydske Cancelli 1. M^j 1767, Legationssecretair i Constantinopel 
22. M^ 1769, t 1771 (Giessing, Jubellærere H, 1, 312; Møller). 
^^) Dr. med. Laurentius Clausen, Hofinedicus, f. 1725, f 1771. 
^^) En Jørgen Holm deponerede 1746 fra Trondbjem (Moe, Tidsskrift for den 
norske Personalhistorie H, 317). 60 

1761 Febr. 12. Scheel de Plessen Danus^). 19, jur. stud. 

— — Carolus Wendt Dauus-). 24, jur. stud. 

— — Thomas Holm Danus, famulus Di Scheel de Plessen. 

— — Carolus Borsay Helvetus, famulus Di Caroli Wendt. 

1762 Aug. 10. Christianus Fridericus Jacobi Danus®). Annos 

academicos habens, jur. stud. 

1763 Mart. 7. Fredericus Pieterson Haffniensis. 42, med. stud. 
Sept. 29. Jeannes Heyliger Stae Cnicis Araericanus. Annos 

academicos habens, jur. stud. 

1764 Nov. 8. Jacobus Franciscus Aderkas Danus*), ephorus 

Comitis [Henrici XIII] a Reuss. 

1765 Aug 28. Clemens Tode Danus ^). 30,* med. stud. 

Sept. 2. Johann Henrich Schoenh^der Hafiiiensis®). 21, 
med. stud. 

1770 Maji 16. Johannes Ludovicus Brabant Danus"^). Annos 

academicos habens, jur. stud. 
Jul. 17. Laurentius Ancherman Smith Stavangria-Norve- 
gus®). Jur. stud. 

1771 Oct. 21. Petrus Gursting Ha&ia-Danus. 21, theol. stud. 

1772 Jun. 3. Niels Rothe Danus »). Pictor, 39. 

1774 Apr. 9. Thomas Georg Arentz Norvegus ^®). 20, phil. 

stud. 
1778 Jul. 2. Jeannes Lodewijk Beckers Hafiiiensis. Musicus, 

20. O Christiaii Ludvig Scheel Ton Plessen, Gehejmeraad, Kammerherre, Amtmand 

i Kjøbenhavn, hvid Ridder, f. 1741, t 1801. 
2) Dr. med. Carl Wendt, en Tid Hovmester for Reventlow'er og Scheel-Plessen'er, 

Deputeret i Rnantscollegiet, Gehejmeconferentsraad, hvid Ridder, f. 1731, t 

1815. 
'O Christian Frederik Jacobi, Etatsraad, Assessor i Hegesteret, f. 1739, t 1810. 
*) Maaske Søn af en Oberst Christian Albrecht Aderkas, der nævnes 1728 

(Malta). 
*) Dr. med. Johan Oemens Tode, Prof. med., f. 1736, t 1805. 
«) Dr. med. Johan Henrik Schønheyder, Hofinedicus, f. 1744, f 1831. 
T) Johan Ludvig Brabant, Søn afConferentsraad, Landsdommer Frederik Brabant, 

blev titulair Professor, f 1804. 
•) Lorents Ankermann Smith til Malde, Overtoldbetgent i Stavanger^ f. 1752, 

t 1800 (Kielland, Stamtavle over Familien Kielland SS. 26, 77). 
®) Jvfi-. nedenfor 1. Dec. 1788. 
*^) Thomas Georg Arentz, Søn af Provst Hans Arentz i Øjestad, Handelsfuld- 

mægtig i Amsterdam, senere Copist i et Regeringscontoir i Haag, f. 175i, 

t 1828 (Erlandsen, Gojsthgheden i Trondhjem Stift S. 247; Lassen, Norske 

Stamtavler I, 155). 61 

1780 Febr. 29. Georg Schouw Hafhiensis. Musicus, 53. 
1783 Dec. 1. Niels Bode Danus^). Pictor, 50. 

Tilføjelse. 

Eiler Jacobsen Eilers (imm. 24. Febr. 1677) ansøgte to Gange om at blive 
Meemosynarius regius med Consistorialraads Titel; den ene Ansøgning har ingen 
Datam, den anden er dateret Merløsegaard 31. December 1710 (Geh. Arch., Ind- 
komne Sager til Danske Cancelli); det Bonderap, han beboede, maa vistnok 
snarest være det, der ligger i Merløse Herred; formodentlig er han den Assessor 
Eilertsen, der den 8. Maj 1721 blev begraven i St. Nicolai Kirke i Kjøbenhåvn 
(Personalh. Tidsskr. I, 199). 

Erederik Frederiksen Kolding (imm. 22. Marts 1687) nævnes i Worms Lexi- 
con I, 534, som Forfatter af en Disputats. Kommandeurkaptein Henrik Gerner SneedorfTs Autobiografi. 

R 1793, t 1883. 
Ved Kanmierherre, Kapt. C. J. Anker. Jeg er født den 23de October 1793 paa Amalienborg i Kjøbenhåvn, 
hvor min Fader, Contreadmiral, Kammerherre Hans Christian 
Sneedorfif -) dengang boede som Næstcommanderende og senere 
Chef for det kongelige Søcadetcorps, hvilket han vedblev at være 
til sin Død 1824. 

Min Moder, Maria Elisabeth Sneedorff, var en Datter af Ad- *) Jvfr. ovenfor 3. Juni 1772. 

«) Hans Christian Sneedorff, f. ^^U 1759, død *»/io 1824, var Søn af den 
lærde Professor Jens S. Sneedorff (1724—64) og Hustru Øllegaard Wilhel- 
mine, f. Thestrup (1739 — 75) og Broder til Historikeren I^ofessor Jens 
Sneedorff (t 1792), blev Søof&cer «»/i8 1776, Premierkrjtuant "/jo 1781, 
Kapteinliørjtnant "/4 1789, Kaptein ^li^ 1796, Kommandørkaptein i«/i2 1803, 
Kommandør */„ 1811, Kammerherre 1813 og Kontreadmiral **/i2 1816, blev 
Lærer ved Søcadetcorpset 1789 og Chef for samme fra 1797 til sin Død. 
Han blev R. I). O. ^j^ 1812, D. M. »^/^ 1812 og blev i 1822 Off. ø. J. O. og i 1823 
K. Æ. L. — Han hævede Søcadetinstitutet til stor Anseelse og forstod at 
meddele Cadetfcerne den samme Æresfølelse og Kjærlighed til Marinen, som 
besjælede ham selv. Udenlandske Regenter begjærede hans Raad ved Or- 
ganisationen af lignende Skoler. Han udgav en Digtesamling, hvori Romansen : 
»Hr. Gerner, han sidder saa tankefuld«, ansees for den værdifuldeste. 

G. m. 1) Maria Elisabeth Tønder (1770—1815), der var Moder til: 
Generalinde Betsy Anker (^^/^ 1790-"/« 1875), Kommandørkaptein H. G. 
Sneedorff («% 1793— Vs 1883), Etetsraadinde Julie Wolff (f.^o/giSll) og Fru 
Charlotte Mourier (f. »»/lo 1807, f "/g 1838). 

2) MaHa Schibsted (f. ^\ 1787, f **/6 1874), Moder til Etatsraadinde 
Hanne Willemoes (f. ^U 1820). 62 

miral Baphad Temder^). Jeg vax saa lykkelig at have to ædle, 
sjeldne og begavede Forældre. I Daaben blev jeg opkaldt efter 
den saa almindelig anerkjendte og udmærkede Constructeur for 
Marinen, min Faders Lærer, Commandeur Hendrik Gerner^). . 
Naar min Fader som Cadetchef førte Cadetskibet, laa vi Børn 
med vor Moder paa Landet ved Fredensborg, hvor min Fader 
havde kjøbt et lille Sted. Herud fulgte vore Huslærere os, først 
Itr. Frechland, senere i flere Aar Hr. WejbéUj der døde som Præst 
i Nykjøbing her i Landet. Opholdet ved Fredensboi^ var en ren 
Glædestid for mig. Her havde jeg herUge Kammerater i en Søn 
af Oberst Reche i Ingenieureme, Peter Beche^ der senere blev 
Ingenieurofficer i Fyen, og i Peter Brown^\ Søn af Admiral Wessel 
Brown% desuden havde vor Nabo, Udrider Jacob, to Sønner, Hans 
og Lars, begge senere Skolelærere, som vare vore Legekammerater; 
— vi fem tumlede os dygtigt i det Fri, kjørte Plouv, trampede 
Tørv, roede og kjørte — alt til vor største Fornøielse. Min ældste 
og min yngre Søster nøde ogsaa Landlivet med stor Glæde, de 
havde en Gouvemante, Mademoiselle Botirgnin, der underviste 
dem. — Da jeg var indskreven til Søcadet, gjorde jeg i Aaret 
1804, 11 Aar gammel, begge Cadetskibstourene med Cadetskibet, 
mod at min Fader betalte min 'Kost ombordl 1ste Tour gik til 
Norge, 2den Tour til Danzig. Paa den sidstnævnte Tour blev jeg 
examineret paa Ruffet, det vil sige, jeg aflagde theoretisk Prøve 
paa Ko- og Stagvending, hvorefter det tillodes mig at aflægge 
praktisk Prøye ved at lade disse Maneuvres udføre. I April Maa- 
ned 1805 tog jeg Preliminair-Examen med bedste Character. Vi 
vare 8 til Examen og fik følgende Anciennitet efter Examens- 
Charactereme : Lutken ^), Zahrtmann^), Christensen"'), Jeg% Weide- 
rnann^ Holm^% Wedél-Jarlsberg^% WtVielm Holsten^-). *) Baphael Henrick Tønder, t 1740, døde 1814. 
«) Henrich Gerner^ t 1742, Kom-kapt., døde 1787. 
») Peter Wessel Brotm, f. 1791, Prem-lt, død 1821. 
*) Peter Caspar Wessel Brown, f. 1754, Viceadm., død 1840. 
*) Otto Ferdinand LUtken, f. 1789, Kom-kapt., Overlods i Fyen, død 185*. 
®) Christian Christopher Zahrtmann, f. 1792, Viceadmiral, død 1853. 
7) Laurits Christensen, f. 1793, Kapt., død 1832. 
«) Henrik Gerner Sneedorff, f. 1793, Kom-kapt. 1845, død 1883. 
«) Hans Adolph Holm, f. 1793, Pr-li, død 1828. 
^^) Joachim Godské Weidemann, t 1793, Kapt-lt., død 1829. 
^*) Er formentlig: Jens Kraft Dinesen Wedel, f. 1793, Sec-lt., tog Afeked 

1816, døde 18 . . . 
'«) Didrik Wilhelm Holsten, f. 1794, Kapt., død 1858. 63 

I Aaret 1805 gjorde jeg to Toure med Cadetterne paa Orlogs- 
skibet Sejeren. Vi gik til Bostock, hvor den regjerende Hertug 
af Meklenburg med sin ældste Søn og med sin Dattør, Prindsesse 
Charlotte Frederike^), der var forlovet med Pnnås Christian Frederik-) 
og senere blev hans Gemalinde, kom ombord. Fire Cadetter, Falhe% 
Christian Orove% Tiiooen^) og jeg, bleve ansatte som Pager for de 
høie Herskaber, hvorpaa hver af os fik et Gulduhr. Mod Slat- 
ningen af Togtet kom jeg — efter endt Examen — i 2den Godt- 
veirs-Glasse. 

I Aaret 1806 gjorde jeg en Tour med Cadetterne paa Orlogs- 
skibet Prinds Christian til Norge og kom efter endt Togt i 1ste 
Godtveirs-Classe. 

I Aaret 1807 gjorde jeg begge Tourene med Cadetskibet, 
Prinds Christian^ begge Tourene gik til Norge, under 1ste Tour 
var jeg i 1ste Gt)dtveirs-01asse og kom under 2den Tour i 2den 
Eqviperings-Glasse. 

Da Krigen brød ud, bleve de yngste Cadetter samt Christen- 
sen, Thestrup og jeg i Egenskab af Underofficerer under Capitain 
Baggers^) og Lieutenant Poul Sandholts'^) Commando sendte til 
Christiania forunder deres Ledelse og ved Hjælp af private Lærere 
at fortsætte vore Studeringer der. 

Vi bleve indkvarterede i det Bernt Ankerske^) Palals i Strand- 
gaden, hvor Prinds Christian August af Augustenborg % der stundom 
gav sig af med os Drenge, naar vi legede i det store Gaardsrum, 
beboede Forhuset. 

I Christiania blev jeg modtaget med megen Yenlighed i min 
Onkel Falsens ^^) Huus, i hvilket jeg tidligere, da Enevold Falsen ^) Kong Frederik den 7des Moder. 

') Senere Kong Christian d. 8de. 

«) Christian Tuxen Falhe, f. 1791, Kom-kapt., Konsul i Tunis, død 1849. 

*) Er formodentlig ChrtsHan Frederik Qrove^ f. 1793, Sec-lt., blev borte tilsøs 
18U. 

*) Søren Ludvig Tuxen, f. 1790, Kom-dør, død 1856. 

«) Carl Frederik Borre Bagger, f. 1780, Kapt-lt., død 1814. 

^ Poul Sandholt, f. 1788, Kapt-lt, død 1820. 

') Bernt Anker, f. 1746, Stifter af det Ankerske Fideikommis, Kammerherre, 
død 1805. 

•) Christian August, Prinds til Augustenborg, f. 1768, Feltmarschal og Stat- 
holder i Norge, svensk Tronfølger, død 1810. 
") Enevold Falsen, f. 1755, Justitiarius i Kr-nia Stiftsoverret. Dramatisk For- 
fatter. Opofrende Fsedrelandsven, død 1808. 64 

boede i Ejøbenhayn som Høiesteretsassessor, var kommen med 
mine Forældre, og hvor jeg havde stiftet Venskab med den yngste 
Søn, Hagbart Falsen ^), der var paa min Alder. Til de ældre Brø- 
dre og til de to Søstre, Haagine Falsen^ der siden blev gift med 
Felttøimester, Oberstlieutenant Johan Carl Møller i Artilleriet, og 
Elise Faisen^ der forblev ngivt — kom jeg til at staa i et. ven- 
skabeligt Forhold, som udviklede sig til et varigt Venskab, da jeg 
senere i livet traf sammen med dem. Saaledes var Søofficeren 
Conrad Falsen^) og jeg begge commanderede ombord i det franske 
linieskib Pultusk paa Schelde, hvor han tog sig venligt og hjærte- 
ligt af mig, der dengang var ung — i mit 14de Aar — og 
uerfaren. 

Christian False^^\ der senere var Præsident i Rigsforsam- 
lingen paa Bidsvold, Amtmand i Bergen m. m., traf jeg sammen 
med i Vinteren 1813 til 14, da jeg var commanderet at iagttage 
Gangen af Norges Forsyning med Korn i Christianssands-Stift, 
navnlig hvad angik Assurancen af Skibene i denne Fart. Jeg 
maatte derfor jevnlig reise meUem Moss og Christiania, hvor jeg 
altid traf den venligste Modtagelse hos ham og hans elskværdige 
Hustru. De boede paa Gaarden Wollebæk, der laa midt imellem 
Moss og Christiania, hvilken Gaard han eiede og beboede, medens 
han var Sorenskriver i Distriktet. Foruden i min Onkel Falsens 
Huus, nød jeg ogsaa venlig Modtagelse i Stiftamtmand Moltkes og 
i Kammerherre Rosencrantz^s Huse. 

I Slutningen af Oetober 1807 hævedes Undervisningen i Chri- 
stiania for os Cadetter og vi reiste under vore commanderte Offi- 
cerers Førelse gjennem Sverrig ned til Danmark, hvor Studerin- 
gerne fortsattes paa Søcadet-Academiet. I November s. A. kom 
min Fader med Linieskibet: »Lovise Augusta« og Kaptein Jessen^) 
med Linieskibet : »Prinds Christian« til Kjøbenhavn, hvorpaa de fore- 
tog et kort Togt ind i Østersøen, hvori jeg deltog i »Lovise Au- 
gusta«. Da min Fader var Chef for Søcadet-Corpset og han som 
saadan ikke vUde have nogen Indflydelse paa min Skjæbne ved 
Academiet, var altid Corpsets Næstcommanderende min Chef. Jeg ^) Hagbarth Falsen^ f. 1791, t 1836 som Stiftamtskriver i Bergen. 

^) Jørgen Conrad de Falsen^ f. 1785, Eontreadmiral, død 1849. 

^) Christian Magnus de Falsen^ f. 1782, Justitiarius i Høiesteret, død 1830. 

*) Carl Wilhelm Jessen, f. 1764, Kontreadm., død 1823. 66 

fik saaledes følgende Chefer: Jessen, Bardenfleth^), Peter Wtdff^) 
og Bagger. 

I Marts 1808 blev jeg tilligemed de af mine Kammerater, der 
havde taget Præliminair-Examen tilligemed mig, — confirmeret af 
Præsten Hjort til Holmens Kirke. Sidst i Marts blev jeg som 
Maaneds-Iieutenant ved Gadet-Gorpset commanderet ombord i 
liniesMbet »Lovise Augusta«; Ghef var Gommandeur-Capitain Cor- 
nelius Krieger^) og Næstcommanderende Gapitain Lars Fabfitius% 
desuden var tilkommanderet: Premierlieutenant L A. Suenson% 
Secondlieutenant /. Bang^) og Maanedslieutenant KoJW^). 

I April blev jeg commanderet til den franske Flaade paa 
Schelde, hvorhen jeg reiste med Gapitain Stephansen% Lieutenant 
WiUoch^) Maanedslieutenanteme Zahrtmann og Barjoed samt Ga- 
detterne DuntzfelM^^) og Peter Brown, Da Beltet var fuldt af 
engelske Krydsere, maatte vi om Natten gaa fra Korsøer først til 
Omø og efter at have ligget der et Par Dage, gik vi over Lange- 
land til Svendborg og fortsatte derefter Reisen over Hamburg, 
Minden og Dortricht til Schelde, hvor jeg blev commanderet om- 
bord i Linieskibet I^ltnsk^ Ghef Gapitain-IieutenantJSosewte^ew^fe^^), 
Næstcommanderende Gapitain-Lieutenant Stephansen^ derefter Lieute- 
nanteme Schifter^-), Conrad Falsen, Thunhoe^^), Sønderup^^)^ 
Faibe, jeg og Zahrtmann samt Gadetteme P. Brown og Erichsen ^*). 
Paa Orlogsskibet Danzig var Gapitain Baron Holsten^^) Ghef, Ga- 
pitain Fasfång ^') Næstcommanderende, — Frederik Holsten^^) Tredie- *) Johan Frederik Bardenfleth, f. 1772, CJontre-Adm., Generalguvernør i Vest- 
indien, død 1833. 
*) Feter Frederik Wulff, f. 1774, Kontreadmiral, død 1842. 
*) Johan Cornelius Krieger, f. 1756, Kontreadm., død 1824. 
*) Lars Fabritius, f. 1770, Korn-dør, død 1830. 
*) Jens André Suenson, f. 1773, Kom-dør, død 1840. 
«) Jens Bang, f. 1787, Sec-li, død 1812. 
7) Carl Fr. Chr. Kohl, f. 1788, Pr-It, død 1877. 
*) Sans Stephansen, f. 1773, Kontreadm., død 185 . . 
^ Andreas Willoch, f. 1785, Kom-dør, død 1880. 
^^) Johan Chnstian Duntzfeldt, t 1795, Kapt-It., død 18.. 
^*) Sigurd Urne Bosenvinge, f. 1758, Kommandør, død 1820. 
") Anders Schifter, f. 1779, Viceadmiral, død 1852. 
") Jens Andreas Thunboe, f. 1784, Pr-lt, død 1813. 
") Claus Lexou Sønderup, f. 1779, Kapt-lt., død 1818. 
*») Ole Wilhelm Enchsen, f. 1793, Adjutant hos Kong CarlJohan,Statsraad, dødl860. 
'«) Baron Hans v. Bolsten f. 1758, Admiral, død 1849. 
") Thomas FasUng, f. 1769, Kommandør, Statsraad, Eidsvoldsmand, død 1841. 
*») Fredrik Bolsten, f. 1783, Overadjutant hos Kong CSiristian Frederik, død 1816. 

5 1 66 

conunandereude, Ewers^) ^eidey Adolph Becke ')femtQ^ F.Petersen'') 
(aenere Kontreadmiral i Norge) sjette, Barfred*) syvende; — dertil 
kom Cadetteme: Andersen^) og JDuntzféldt Disse to Skibe havde 
en magdøs Besætning, idet alle de danske Sømænd, der vare ombord 
i vore Handelsskibe i Middelhavet, ved Engens Udbrud beordredes 
til at forlade disse, der vare. blokerede af Englænderne, og overland 
søge tgem til Danmark over Antwerpen og melde sig ombord i 
de med dansk Besætning farende Skibe, hvor £iiten af dem blev 
udtaget til at gjøre Tjeneste tilsøes. 

Skibene vare ypperlig organiserede og udførte alle Manoeuvres 
med en Hurtighed og Præcision, der uafbrudt fremkaldte Admiral 
Miesiessye^) Tilkendegivelse af Tilfredshed. Han var nemlig Chef 
for Flaaden paa Schelde. 

Vi kom iøvrigt ikke i nogen Activitet med „Rilttislif og 
„Dangig" dette Aar, hvori vi laa i Vinterhavn i Vliessingen. Vi 
toge Logis iland og Conrad Falsen^ der som ovenfor anført, havde 
taget sig venlig af mig ved min Ankomst til den franske Flaade, 
tilbød mig at bo med sig, Schifter og Frederik Holsten^ hvilket 
jeg med Glæde modtog. Forøvrigt havde Officererne fra begge 
de med dansk Besætning besatte Skibe leiet en Gaard i Vliessingen, 
hvor vi holdt samlet Messe og havde det hyggeligt. En Forstyrrelse 
heri indtraf dog, da der kom Ordre fra den franske Marineminister 
de Crés'), at de danske Besætninger — Officerer og Mandskab — 
skulde forlade linieskibene Pultusk og Danzig for at begive sig 
til Brest og besætte to af de derliggende Linieskibe. De to Chefer 
nægtede imidlertid at gjøre dette, forinden de havde modtaget 
Ordre fra vor Konge dertil. Som Følge heraf bleve Cheferne hjem- 
sendte og to franske Officerer udnævnte til at fungere som Chefer ») Frederik Wilhelm Evers, f. 1784. Pr-lt. å la Suite, død 18 , . 

*) Johan Adolph Becke, f. 1787, Kapt-lt., død 18 . . 

*) Peter Christian Petersen, f. 1891, Kontreadmiral, Adjutant hos Kong Carl 
Johan, død 1853. 

^) Jens Lauritz Barfred, t 1789, Toldinspektør, død 1855. 

*) Frederik Wilhelm Andersen, f. 1793, Sec-lt, død 1818. 

^) Edouard Thomas Burgues de Missiessyy f. 1756, Viceadmiral 1809. S. år 
blev han for sit tapre Forhold paa Schelden af Napoleon I ophøiet i Greve- 
standen, yar Stkrs. Æ. L. og af Ludvigs O., Bidder du Saint Esprit Hans 
Navn er anbragt paa Triumfbuen i Paris, død 'Vs ^^^'^' [Meddelt af Marine- 
kgtnant N. A. Larsen.] 

^) Denis, duc de Crés, f. 1751, fransk Marineminister under hele det fiarste 
Keiserdønmie, dræbtes Vis 1^B20 af sin Kammertjener, der havde bestjaalet 
ham. [Meddelt af MarineLsrjtnant N. A. Larsen.] 67 

•ombord i de irøevnte Skibe. Dette indtraf tiUBeldigvis paa Kongens 
Fcifdselsdag , den 28de Januar 1809^ hvilken Dag alle vi danske 
'Officerer havde bestemt at give et stort Bal for alle Dignitairer 
med deres Damer paa Øen Walkeren. — Uagtet vi allerede barde 
dnviteret tU Ballet, maatte det selvfølgelig ^aa ind. Yore Chefers 
Hjemsendelse vakte et stort Børe i Besætningerne, hvilket var 
vanskeligt for OfKcereme at stille, men som dog lykkedes dem. 
Xdoutenanterne Falsen og Holsten gik til Admiral Missiessy og 
•erklærede, at de ikke vilde Ijene under franske Chefer og at det 
•ogsaa var imod de andre danske Officerers Følelser, men at deres 
^Kammerater dog havde bestemt sig dertil af Kjærlighed til deres 
Mandskab, der vilde blive ilde stedte ved at miste deres Officerer. 
Solsten og Falsen samt flere af de yngste Officerer bleve hjem- 
•kaldte, alle Cadetteme fik ligeledes Ordre til at vende tilbage til 
Danmark, vi reiste over Amsterdam og Hamburg til Hjemmet. 

JRosentvinge og Holsten bleve satte paa Bendsborg Fæstning 
ibr en Maaned, 2 andre bleve satte paa Castellet i Ejøbenhavn 
•ogsaa for en Maaned. Men at Kong Frederik d. 6te i Virkelig- 
iheden var tilfreds med deres Fremgangsmaade i Yliessingen, viste 
sig derved, at han efter Arresten udnævnte Holsten til Kammer- 
herre og Bosenwinge til Equipagemester paa Gammelholm, Falsen 
fik Commando over de i Fladstrand stationerede Kanonbaade, Holsten 
blev Gonsul i Gøteborg, en da meget vigtig og betroet Post. 

Efter at være kommen tilbage fra den første længere Fra- 
Tærelse til mit kjære Hjem, blev jeg i April 1809 commanderet 
•ombord i Cadetbriggen „!Z%€ Tiffress" ^) som Næstcommanderende 
Tinder Capitain Bagger^ der var Næstcommanderende ved Søcadet- 
Oorpset. Briggens Bestemmelse var at manoeuvrere i Sundet. I 
September, da Togterne vare tilendebragte ogCommandoen strøget, 
afgik jeg til Søcadetacademiet for at fortsætte mine Studeringer i 
Landvidenskaberne der og gjøre Tj^^^ste som Underofficeer. 

I April Maaned 1810 blev jeg atter Maanedslieutenant og 
igjen commanderet til at giøre IJ^^^^ste som Næstcommanderende 
paa The Tigress, der senere blev afløst af Briggen Lolland, den 
første af Constructeur Pihl byggede Brig. Min Chef var denne- 
gang Capitain Peter Wulffs der havde afløst Bagger som Næst- 
«conunanderende ved Cadetcorpset. >) Briggen The Tigress erobredes d. */, 1806 fra de Engelske ved Fyen. [Med- 
delt af Premierliarjtnant i den norske Marine N. A. Larsen.] 

5* 68 

I September 1810 afgik jeg atter til Academiet som Under- 
officeer indtil jeg d. 17de December 1810 — efter at have tag'et 
den befalede Afgangsexamen, blev udnævnt til Secondlieutenant i 
Marinen. 

Det foregaaende Aar havde jeg gjort Bekjendtskab med to 
unge Mænd, til hvem jeg kom i et inderUgt Yenskabsforhold, der 
varede vort hele liv, nemlig Frederik Ho8JqoBr% senere Mægler, 
og hans Broder, der døde som Embedsmand paa 8t Thomas i Vest- 
indien. Disse to Venner udgjorde tilligemed min trofeste Ven og^ 
nærmeste Kammerat i Marinen, To8irwp% mit intimeste Selskab i 
Aarene 1809, 10 og i Begyndelsen af 11. I Marts sidstnævnte 
Aar blev jeg commanderet ombord i Briggen Lottund^ Chef Gapi- 
tain Holm^\ Næstcommanderende lieutenant Frederik Qroih- 
schiUing^). Med disse udmærkede Officerer gik jeg til Norge, idet 
vi anløb Fladstrand, hvor det glædede mig at hilse paa min kjære 
Fætter, Conrad Falsen^ der var Chef for Eanonbaadene der. Sidst 
i Marts ankom vi til Frediiksvæm, hvor vi traf sammen med! 
Briggen Kidy Chef Capitain Otto Rasch *), og under hvem min tro- 
faste Ven Zahrtmann gjorde Tjeneste samt med Briggerne Lange- 
land^ Chef Capitain TAomas LUtken^) og Alsen, Chef Capitain 
Magnus LiUken'^), samt Lougen^ Chef Capitain Conrad Qrove% 
I Fredriksvæm hilste jeg paa min Fadei^ Ven og Kammerat, Com- 
mandeur Jens Schou Fabricitis^) og hans ædle Hustru, der var en 
trofast Veninde af min Moder. De modtoge mig med megen Ood- 
hed og viste mig stor GjæstMhed. I Laurvig hilste jeg paa en 
anden Ven af min Fader, Capitain Peter Norden SøUing^^) og 
hans geniale og livlige Hustru, Fru Amalie Søllmg^ født Eskildsen, 
hvis £Qem med største OjæstMhed stod aabent for alle Søofficerer O Frederik Ho8l(0(Br, I i Kbhavn. 1790, død efter 1857. 

2) Hans Peder Testrup, I 1792, Pr-li, død 1819. 

») Bans Peter Holm, f. 1772, Kapt, død 1812. 

*) Frederik QrodtschilUng, f. 1782, Kapt., død 1820. 

*) OUo Frederik Basch, f. 1780, KapWi, død 1817. 

^) Thomas Joachim Lutken, f. 1786, Kapt., død 1842. 

') Magnus Lutken, f. 1782, Kontreadmiral, død 1847. 

8) Conrad Grove, t 1780, Kapt, død 1829. 

^) Jens Schou Fabricius, f. 1758, Eidsvoldsmaed, Yiceadmiral i den norske 

Marine, død 1841. 
10) Peter Norden SøUing, f. 1758, Korn-dør, død 1827. Stiftede et Under- 

støttelsesselskab for Sømænd, kaldet „Bomhehøssen*^. (»Danebrog« Nr. 48, 

1882.) 69 

og hvor deres elskværdige og smukke Datter, Frøken Amalie, bidrog 
meget til at gjøre Opholdet der behageligt. Efter nogle Dages 
Porløb forlod vi Fredriksvæm og stode vesterpaa. Udenfor Chri- 
'Stianssand stødte vi paa den engelske Orlogsbrig „NighHngale^^ 
som vi jagede og vexlede Skud med, men om Natten tabte vi den 
aJGsyne i en svær Storm med Sneetykning, søgte ind til Christians- 
sand, hvor jeg til min Sorg fik Ordre til at forlade LoUand^ hvor 
jeg under de to ædle Of&cerers Gommando havde befundet mig 
saa vel, og begive mig til Bergen under Gapitain Åchdeyes^) 
Commando. 

Jeg reiste da over Mandal til Stavanger, hvor jeg traf min 
Yen og kammerat lieutenant F. A. Paludan^) som Chef for de 
•der stationerede Kanonbaade. Jeg blev m^get venligt modtaget af 
Agent KiéUand% gjorde Bekjendtskab med hans Sønner og elsk- 
værdige Datter, da forlovet og senere givt med Sorenskriver Schiøte. 
Det var en drøi Tour at ride &a Mandal til Stavanger paa util- 
jedne Heste med det maadeligste Sadeltøi, man kan tænke sig. 
!Pra Stavanger gik jeg i Baad til Bergen, hvor jeg ankom sidst i 
April 1811. Her laa Brigggen Lougen^ Chef Capitain Muller^ 
Næstcommanderende Lieutenant BaZZawder*), Trediecommanderende 
min kjære Ven Bodenhoff% Senere afgik Capitain MilUer fra 
Longen for med Bodenhoff som Næstcommanderende at gaa til 
Yardøhuus med armerede Skonnerter. Capitain Bjdke"*) overtog 
Commandoen over Lougeri, hvor min Kammerat Claus SdndhoU^) 
kom ombord som Trediecommanderende istedetfor Bodenhoff, 

I Løbet af Foraaret kom Lieutenant H, B. Dahlerup^) — 
udvexlet af engelsk Fangenskab — til Bergens Station og gik med 
2 Kanonskonnerter til Stat. Her traf denne min kjære Yen og 
jeg hinanden for første Gang som Officerer og vare hele Yinteren *) Sigvart Jørgen Acheleye, f. 1768, Kapt., Indriilleringsehef i Christianssand 
til sin Død 1822. 

*) Tvillingbrødrene Christian Carl og Frederik August Paludan ere fødte 
1792, bleve begge Kapt-ltr. ; sidstnævnte fikKommandørkapteins Afsked 1851. 

") Agent Gabriel Schanche Kielland, f. 1760, død 1821; se familien Kiel- 
lands Stamtavle, af Cand. jur. Axel Kielland, Side 27 ff. 

*) Jochum Nicolay Muller^ f. 1775, Viceadmiral, død 1848. 

6) Johan Nicolay Hallander, f. 1789, Pr-lt., død 18 . . . 

«) Hans Carl Bodenhoff, f. 1791, Kom-dør, død 1849. 

^) Johan Chr. Aug, Bielke, f. 1761, Kom-dør, død 1846. 

^) Claus Hendrik Sandholt^ f. 1789, Kapi-lt. 1828, død samme Aar. 

*) Hans Birch DaJUerup, f. 1790, østerrigsk Admiral og Baron, død 1872. 70 

mellem 1811 og 12 sammen i Bergen, hvor vi boede hos PWIti- 
mester Olsens^) Enke og havde det hyggeligt og godt. Jeg blev 
med to Kanonjoller commanderet til Earmøen, Stationen Hauge- 
sund, hvor der ikke forefaldt noget. Jeg gik i October 1811 atter 
tilbage til Bergen, hvor der imidlertid havde samlet sig endeli 
Ofi&cerer, idet Gapitain Muller og lieutenant Bodenhoff vare komne- 
tilbage fra Nordcap og Dahlerup fra Stat. Vi nøde megen Gjæst- 
frihed i Bergen, navnlig hos Kjøbmand Valeur^ en Broder til Sø- 
officeer Valeur^) i Fredriksvæm, hos Kjøbmand Ian Weiner KrohHy 
hos Apotheker Monrad^ Consiil August Konow, en Broder til min 
Kammerat daværende lieutenant senere Admiral Konow ^), hos- 
Brødrene Orieg^ Politimester Frich m. fl. — Desuden vare vi aUe- 
Medlemmer af en EQub, hvor man samledes Lørdag Afben og hvoi:- 
der herskede den behageligste Tone og hvor man havde den Glæde- 
at træffe saa begavede Folk som: Christie^ Lyder Sagen% Itein%. 
O. Gir. Bohr'^)^ Hagerup% Meyer m. fl. — Opholdet i Bergen, 
kunde med saadanne Kammerater og med saadanne interessante- 
Békjendtskaber, hvortil endvidere maa henregnes Brødirene Lassen^ 
den ene Procurator*), den anden Officeer ^®), samt ArtUleriofficereme- ^) Folitiinester og Eaadmand i Bergen Bolf Olsen, død 1810. 

«) Abraham Valeur, f. 1777, Kapi, død 1838. 

*) Thomas Konow, f. 1796, Kontreadmiral, var den længstlevende afEidsvolds- 
mændene fra 1814, død 1881, akkurat 85 Aar gammel. 

*) Wilhelm F. K Christk, t 1778, død 1849, Toldinspektør i Bergen, Eids- 
Yoldsmd., afislog at blive norsk Statsminister efter Sommerhjelm. Ugiyt. 

*) Lyder Christian Sagen^ f. 1777, død 1850, Student 1797, Digter og frugtbar 
Forfatter. Medarbeider i »Den norske Tilskuer«. 

«) Jonas Bein, f. 1770, død 1821, Præst, Eidsvoldsmand. 

^ Christian Frederik Gottfried Bohr^ Overlærer, f, 1773, død i Bergen 1832. 
Langes Forfatterlexikon. 

^) Edvard Hagerup, Stiftamtmand i Bergen, f. 1781, f l^^S* ^^ Langes* 
Forfatterlexikon. 

®) Albert Lassen, Borgermester i Bergen, f. ^j^ 1783, død */i 1860, Søn af 
Toldinspektør i Bergen, Justitsraad Nic. Chr. W. Lassen (død 1818); g. m. 
Abigael Vogt Monrad (død 1861), var Fader tQ Udgiveren af Henrik Werge- 
lands Skrifter, £and. philos. Hartvig Marctis Lassen, [t 1824], Indehaver 
af Kong Oscar d. 2dens Belønningsmedalje siden 1873, Bedaktør af Skillings- 
magasinet og Folkevennen. 
*<>) Hartvig Marcus Frisch Lassen, f. »Vs 1'781, død "/^ 1856, var juridisk 
Kandidat og senere Kaptein i Bergenske Brigade, død som Toldiospektør i. 
Trondhjem. 6. m. 1. Gunhild Christine Bentzen (død 1815), 2. Regine 
Mathea Gabrielsen (død 1859.) 71 # 

Friteier^) og Ditmar^) MeideU^ ikke være andet end yderst 
behageligt 

I Apiil Maaned 1812 modtog jeg Ordre til at reise til Ghri- 
stianssand og overtage Gommandoen over tre Eanonchalupper i 
Elekkerø, hvor jeg dog kan forblev en Maaned, da jeg blev be- 
ordret at gaa som Trediecommanderende ombord i Briggen AUart^ 
Chef Capitain Sdiønheyder^)^ Næstcommanderende min Ven, den 
flinke Lieutenant Orove% der i 1813 forlod Briggen og gik til 
Danmark. Istedetfor ham kom Lieutenant Paul SandhoU ranbord, 
han havde gjort Tjeneste paa Fregatten Najaden, Chef Capitain 
H. P. Holm^ da den blev ødelagt af linieskibet Didatar i Lyng- 
øer. Der havde tidligere været nogen Antipathi meUem Holm og 
mig, men den forsvandt aldeles, da vi lærte hinanden nølere, at 
kjende. 

I de to Aar, jeg var ombord i Allart, havde vi ingen videre 
interessante Krigsbegivenheder, dog vare vi med, da Fregatten 
Najaden med de tre Brigger Langdand^ Lolland og Lougen den 
8de Juni 1812 angreb den engelske Fregat ItaUian paa 50 Kanoner. 
AfEairen^) maatte ophøre paa Grund af, at Najadens Forstang gik 
overbord og fordi det blæste saa haardt, at vi ikke kunde føre 
vore Batterier. Briggen Lolland havde et Par Mand døde. Fre- 
gatten et Far Mand saarede ; hvad Tab den engelske Fregat havde, 
vides ikke. 

Jeg havde lidt nogen Tid af Krampe i Brystet, hvorfor den 
Læge, jeg consulerede, nemlig CUms Petersen^ Stadsphysicus i Chri- 
stianssand — Fader til førnævnte Admiral Peter Petersen og til *) Christophe? Pritzier Meidéll, f. 1783, død 1861, OberstLørjtnant, Toldinspek- 
tør i Eiistianssand. Søn af Erantz Heniik Heidell (død 1813) og 2de]i Ha> 
stni Gye Johanne Christine, f. Pritzier. Han udmærkede sig i Fægtningen 
ved Lier den ^^/^ 1808 og blev senere dekoreret for sin der udviste Tapper- 
hed. I 1814 kommanderede han det til Oberst fif. A. Krebs afgivne Felt- 
artilleri og deltog med Hæder i AfEæreme ved lier og Matrand den 2den 
og 5te August Var g. m. Laura Fogh og var Fader til Ditmar MeideU 
(f. **/i 1826, der redigerede »Krydseren« fira 1849--54 og »Aftenbladet« fra 
1865—81). 

«) Ditmar Kahrs MeideU^ Broder til forannævnte Ob-lt., C. P. Meidell, f. 1785, 
død 1825, Kapi og Batterichef i Trondhjem. 

>) Ulrik Anton Schønheydery t 1776, Viceadmiral, død 1858. 

*) Er formentlig: Nicolay Jacob Chr. OrovCy f. 1791, Pr-li, død 1853. 

^) Om denne Kamp se Marinelajtnant K A. Larsens Bog: Fra Krigens Tid^ 
Er-nia 1878, Side 200 og 201. 1 72 

Statsraad Hayts Petersen^) — raadede mig stærkt til at have Bo 
i nogen Tid. Jeg gik derfor af fra Briggen og blev indqvarteret 
hos en vakker Familie, !^øbmand Banners i Christianssand, som 
gjorde alt muligt for at pleie mig. Efter at være kommet mig 
noget blev jeg buden at tilbringe min Beconvalescenttid hos 
Gommandenr L 8, Fabricius i Fredriksvæm, hvilken Invitation jeg 
med Glæde tog imod. Med en Baad, der tilhørte Søkrigscommis- 
sair Orange) i Christianssand og som han havde den Oodhed at 
laane mig, seilede jeg — med min Oppasser som Besætning — 
til Fredriksvæm og senere tilbage til Christianssand. Mit Ophold 
ho^ Fabricius B var særdeles behageligt; baade ved Gommandeurens 
og hans elskværdige Frues Godhed imod mig, ved de SøUingske 
Familiers Nærhed i Laurvig, ved Bergraad Petersens GjæstMhed 
— og ved Kammeraters Venlighed. Da jeg var kommen tilbage 
til Christianssand, kom jeg igjen ombord i Allari^ hvor jeg blev til 
Efteraaret 1813, da jeg blev commanderet til den Samling afKanon- 
baade ved Hvaløeme, der fandt Sted paa Grund af Krigen med 
Sverige. Under de forenede Manoeuvres blev jeg Chef for Karion- 
jolleafdelingen; iøvrigt stationeret under min Ven og kjære Kam- 
merat Fritz Lefvenslciold^) , senere Postmester i Christiania. Jeg 
havde med to SeUbaade, der hver havde 10 Mands Besætning, 
armerede med Geværer og Huggerter, det Held at erobre først 
et svensk Recognosceerfartøi, armeret med en Palconet, og senere 
et andet større fiendtligt Recognosceerfartøi, armeret med to 1 ^'s 
Falconetter. Da jeg jagede den sidste, flygtede den ind til den 
svenske Koster, hvorhen jeg forfulgte den, og da dens Mandskab 
ilede i Land forfulgte jeg dette der, — men jeg opdagede da, at 
en svensk Kanonskonnert, der var gjort opmærksom paa vor 
Sky den, kom op ifra den anden Side af Øen. Jeg maatte derfor 
opgive min Forfølgelse af Mandskabet og retournere til mine Far- 
tøier og til den erobrede svenske Recognosceerbaad og den ene 
Fange af dennes Besætning, som jeg havde gjort. . Da jeg stod ud O Sans Christian Petersen, f. 1793, Statsraad, død 1862. Se Langes For- 
fatterlexikon. 

^) Frantz Didrik Grung, født 1774 "/g, død i Fr.stad (af Kolera) 1834 ^U 
som forhenværende Søkrigskommissær. Han var fra *^/io 1802 gift med 
Pauline CShristiane Rye, f. i Bergen 1781 Vi og død iKr.sand 1833 ^/j. (»Faa 
Glæder, men mange bittre Sorgerc, siger han i hendes Bødsanmeldelse.) 

*) Fritz WUhelm Løvenskiold (Broder af Statholder LøvensMold), f. 1790, 
Kammerherre, Postmester i Eristiania, død 1869. 73 

£ra Koster med den gjorte Prise paa Slæb, jagede den svenske 
Eanonskonnert mig og vandt efterhaanden ind paa mig. Den var 
armeret med to svære Kanoner i Bougen og en D^ agter, desuden 
med en Morteer og med mindre Sideskyts. Da der gik en stærk 
Dønning udenfor Skærene, var jeg saa heldig, at hans Ild ikke 
gjorde mig Skade, uagtet jeg kun var i et Pistolskuds A&tand fra 
ham, hvorpaa han ophørte at jage mig, da LøvensJdold kom til min 
Assistance med sin Eanonbaad^). "*) Om denne Affære se: „Fra KHgens Tid'' Krjiia 1878, af Marineløjtnant 
N. A. Larsen, Side 251 til 255. Derfra hidsættes følgende Bapport fra da- 
værende Sekondlfjjtnant H. G. Sneedorff: 

Bøed d; 20 Septbr. 1813. 

»Jeg har herved den Ære at melde, at jeg har frataget Eienden et ar- 
meret Fartøi. 

Ifølge Hr. SekondtlieTitenant Lervenskiolds Ordre gik jeg ud i denne Hen- 
«gt Kl. 8V2 imorges, Vinden nordlig med tvende armerede Lodsbaade, 
Jivoraf Maanedsl/afjtnant Natvig førte den ene. EL 1 1 blev jeg det vær inde 
i Sandet i Koster. Jeg narrede det ud af Sandet og da jeg havde det langt 
nok ude for at afslgære det Tilbagetoget gjennem Sundet, begyndte jeg Af- 
fieren. Han besvarede os med Haubitz- og Geværild og holdt med det 
samme af mod Landet, hvor han satte Fartøiet paa. Mandskabet forlod 
Eaaden paa 1 Mand nær, som ei fik Tid dertil. — De retirerede op paa et 
15©ld, hvor de igjen begyndte en Geværild paa os, hvorfor jeg jog iland med 
Løjtnant Natvig og Størstedelen af vort Mandskab og besvarede deres Ud. 
Efter kort Modstand flygtede Fienden og jeg forfulgte dem, indtil en Skonnert, 
(der krydsede nord efter, tværs indenfor Koster, og som jeg hidtil havde 
holdt for en Koffardimand, tQtrak sig min Opmærksomhed ved sit orlogs- 
mæssige Udseende. Alt mere overbevist derom kaldte jeg mit Mandskab 
tilbage og krydsede ud med mine tvende Lodsbaade og den erobrede Baad. 
Da jeg kom udenfor Skjærene ved Koster, var Skonnerten mig paa Kanon- 
skuds Distance. Den begyndte strax at fyre paa os med svært Skyts, lagde 
sine Aarer til og forcerede med al Magt imod os og var paa Skraaskuds 
Afstand, da jeg blev vær vore Kanonbaade, der kom os tiJlijælp. Da disse 
vare paa Skud, holdt Skonnerten af, og jeg kom heldigt ind med de tre 
Baade uden Døde oUer Saarede. 

Tilsyneladende var det en svensk Kanonskonnert med tvende Kanoner 
foinid og en agter foruden smaat Skyts paa Siderne og stærkt bemandet. 

Den svenske Rekognoceerbaad dar armeret med en Haubitz; det flygtende 
Mandskab tog Haandarmaturen med sig. 

Lieutenant Natvigs og øvrige Underhavendes udviste Mod og Uforsagthed 
tager jeg mig den Frihed at anbefale. 

H. G. Sneedorff.« 

Denne Kapport indsender Kaptein Fasting Dagen efter til Marinens 
Høistbefalende, A(jlmiral CLutken^ idet han blandt andet anfører »den sær- 
deles Baskhed og Standhaftighed, der vistes fra Baadene under Løgtnanteme 
Sneedorff og Haivig*, 74 

I B^yndelsen af September 1813 fik jeg Qrdie til at møde- 
Statholderen, Hs. Kig. H. Prinds Christian Frederik hos Jern- 
Taerkseier Nids AaU^) paa dennes smukke "Eiendom ved AiendaL 
J^ kom der etPar Dage ferPnndsen og hårde saaledes Ldlig^ed 
til at gjøre Bekjendtskab med denne udmærkede Mand og hans 
elskværdige Familie, der modtog mig med m^en Yeniighed. Da 
Prindsen var kommen, fik j^ Ordre til strax at a%aa til Danmark 
med Depescher fra Es. KungL Hoihed til Hans Majestæt Kongen 
i Kjøbenhavn. Jeg ilede da til Christiania, hvor der netop laa en 
Baad fasrdig, som skulde a^aa til Jylland, — med den gik j^ 
onder en stiv Knling af X. W. og var heldig nok til at undgaa 
fiendtlige Krydsere og efter 16 Timers Overfart at sætte i Land 
paa Jyllands Nordvestkyst red Ldkken, hvorfra jeg strax begav 
mig — idet jeg reiste Dag og Xat — til Kjøbenhavn, hvor jeg, 
klædt som Matros, kom til Eredriksbeig Slot lige efter at Taflet,, 
hvorved der havde været mange tilstede, var hævet Jeg afleve- 
rede mine Depescher til Hans Majestæt, der befalede mig at holde 
mig færdig til at vende tilbage til Norge med nye Depescher.. 
Jeg havde haabet at kunne tilbringe nogle Dage hos mine For- 
ældre og Sødskende, men det blev der ikke noget af ; thi to Dage 
efter min Ankomst maatte jeg afsted igjen. Min ældste Søster, 
Betsy, var som Hofdame hos Prindsesseme JttZm/ie-) og Charlotte^) 
paa Sorgenfri, hvor }eg kjørte ud med min Fader for at besøge 
hende. Min Ven Thostrup havde den Dag indbudt mig i et stort 
Selskab af Kammerater til Middag i Hotel du Nord; da det var 
meget varmt, kastede vi ud paa Aftenen Kjolerne. — For at jeg 
ikke skulde være i Matrosdragt, havde min Kammerat, Zakrtmannj 
forsynet mig med en Kjole hvori jeg havde lagt alle mine Penge. 
Da jeg efter endt Kortparti skulde afgjøre, hvad jeg havde tabt,, 
var min Brevtaske med Pengene taget ud af Kjolen. Jeg mistede 
derved 13 å 1400 Rdr.; der vel ikke var mere end 13 å 1400 
Toskillinger i sand Værdi; men for mig var dette et uerstatteligt 
Tab, da jeg nu stod uden Penge til min Reise, der skulde finde 
Sted næste Dag. Min trofaste Ven Thostrup kom mig nu til- *) Niela Aall til Ulefos Jernværk, f. 1769, Statsraad, død 1854. 

*) Prindsesse Juliane Sophie^ f. 1788, f 1850, Søster af Kong Ghristian d. 8de, 

formælet »»/g 1812 m. Prinds Fr. Wilhelm af Hessen Philipsthal— Barchfeldt. 
') Prindsesse Charlotte Louise^ f. 1789, f 1874, Søster af foregaaende, formælet 

^^lii 1810 m. Landgreve Wilhelm, Prinds af Hessen, Moder til Dronning. 

Louise af Danmark. 75 

hjælp: strax han hørte mit Uheld og den Forlegenhed, dette 
havde sat mig i, — bragte han mig 1000 Kdr., som det glædede 
mig senere at kunne betale tilbage paa en Tid, da det kom 
ham vel tilpas. Det var vistnok lidt tungt efter saa kort et 
Ophold at sige mine Kjære farvel — men Tjenesten fremfor alt 
Efter altsaa af H. M. Kongen at have modtaget mine Depescher 
ilede jeg afsted over Belteme til Fredrikshavn , hvor jeg traf 
min Fætter, Conrad Faisen, der havde Commandoen der. Jegr 
gik derfra i aaben Baad til Fredriksværn, Overreisen gik 
hurtig og blev ikke generet af fiendtlige Krydsere. Jeg skyndte 
mig derfra til Christiania, hvor H. K. H. Prinds Christian blev 
overrasket ved at se mig, da det kiin var ni Dage siden jeg havde 
forladt ham hos Niels Aall ved Arendal, hvilket jo fer den Tid 
var en meget hurtig Beise. Et Par Dage efter forlod jeg Chri- 
stiania og gik til min tidligere Post paa Hvaløerne, hvor jeg blev,, 
indtil vi gik i Vinterquarteer, da jeg fik Ordre til at være Provi- 
derings-Commissair for Districtet Christiania — Moss. Jeg opholdt 
mig vexelviis paa disse to Steder. I Christiania boede jeg hos en 
Bekjendt fra Kjøbenhavn: Paul Winge^\ Broder til en kjær Kam-^ 
merat, Oert Winge-). Foruden mig boede ogsaa der: Ideutenant 
Fr. Schvartz^ Adjutant hos Prinds Christian, og Kjøbmand Fritz 
Gandilj som jeg begge kjendte godt fra Kjøbenhavn. I Moss var 
jeg indquarteret hos Kjøbmand Oude^\ der med sin elskværdige 
Familie ikke vidste, hvor godt de vilde gjøre alt for mig. Paa 
mine jævnlige Reiser mellem Moss og Christiania besøgte jeg 
altid min Fætter og Ven Christian Magnus Fodsen^ som da var 
Sorenskriver og boede paa sin Eiendom "Wollebæk og hos hvem 
jeg altid mødte den hjærteligste Modtagelse. I Christiania var Prinds 
Christian saa naadig at give mig daglig Adgang til hans Middags- 
taffel, iøvrigt levede jeg der meget selskabeligt og havde hos min 
Barndomsven Sagbarth Falsen^ der var givt med den elskværdige 
Frøken Alette [Alhed] Fleischer^ et fuldkomment Hjem. 

Sidst i Februar Maaned 1814 fik jeg Ordre at ledsage Con- ^) Poul aausen Winge, f. 1788, Mægler i Kr.ma, død 1867. 

*) Gerhard Johan Winge, I 1791, Kapt, død 1840. Gift med K%ja Lerche,. 

der døde i Kr.ma ^/jo 1860. 
•) Jørgen Johan (hide til Orkerød paa Jeløen, f. 1760, død 1843, jvar Søn af 

Ebmd. Just Gnde og Sønnesøn af Eektor Hans Gude, og gift med sit 

Søskendebarn Else Angell Gude, var 10 Aar i det Asiatiske Kompagnis. 

[Qeneste i Kina og Ostindien. 76 

ferentsraad Carsten Anker ^) paa hans politiske Mission til London 
og dersteds sørge for de norske Fangers Hjemsendelse. Vi gik 
ombord i den norske Providerings-Skonnert ^Norge^^ der forlod 
' Ghristianssand d. 9<ie Marts og kom efter en meget stormende, 
men rask Fart paa fire Dage til Leith, hvorfra vi strax tog til 
London. Som beijendt mislykkedes Carsten Ankers Mission, idet 
den engelske Begjering ikke vilde understøtte Norge, der havde 
erklæret ikke at ville underkaste sig Sverrig og havde udraabt 
Prinds Christian til Konge. Der blev ikke noget for mig at gjøre 
med Hensyn til Fangerne, men jeg forblev i London for at kunne 
bringe Depescher fra Anker til Kong Christian. Anker havde mange 
Conferencer med betydelige Mænd-) i England, der interesserede 
dem for Norges Sag, men Eegjeringen var derimod og Oppositionen, 
som disse Mænd hørte til, kunde ikke sætte igjennem, hvad Anker 
ønskede for den norske Sag. 

J London traf jeg mine kjære Venner Dahlerup og Severin 
Kierulf ^\ hvem jeg tog ind til og boede sammen, med. De vare 
som danske Søofficerer udløste af engelsk Fangenskab. 

Midt i Juni Maaned 1814, altså efter 4 Maaneders Ophold i 
London, havde Statsraad Anker Depescher færdige til mig at afgaa 
med til Norge, men nu var Spørgsmaalet, hvorledes jeg skulde 
komme dertil, om jeg burde reise over Caiais gjennem Continentet 
og Jylland og derfra til Norge. Imidlertid frygtede vi for, at jeg 
mulig vilde blive stoppet i Danmark. Der blev sendt Andragende 
til den engelske Regjering om, at det maatte tillades mig at gaa 
med en af deres Orlogsmænd, der havde faaet Ordre til at blokere 
den norske Kyst, men dette blev afslaaet. Forunderligt nok an- 
modede den engelske Eegjering Carsten Anker om, at han vilde 
modtage Depescher fra den og sende mig med disse til den engelske 
Diplomat, Mr. /. JP, Morier^ der tilligemed en russisk og preusisk 
Oesandt opholdt sig i Christiania for at søge at formaa Kong Chri- 
stian til at forlade dette Land. 

Heldigvis erfarede jeg, at en norsk Hummerskude fra Farsund 
laa paa Themsen ved Byen Queensborough færdig til at gaa til *) Carsten Anker^ f. 1747, norsk Statsraad, død 1824. 

*) Blandt andre med Lord Liverpool. 

®) Poul Severin Kierulf {Flureik\ dansk Søoificeer, f. 1798, Kapt-lt., død 
1842. Hans Enke, Marie Johanna, født Mørch, &a Ohr.sand, (Søster af Ad- 
miralinde Petersen), døde i Kbhavn ^^\^ 1867, efterladende en betydelig 
Formue. 77 

Hjemstedet. Den havde nemlig endnu Licents. Med dette Fartøi 
vendte jeg tilbage til Norge, undgik heldig de engelske og svenske 
Blokadeskibe, fik en Lodsbaad ud ved lindesnæs og seilede med 
den i god Vind til Arendal og derfra videre overland til Chri- 
stiania, hv6r jeg afleverede mine Depescher til Kong Christian, der 
imidlertid havde havt den Naade at udnævne mig til sinÅdjutant 
og opvartende Kammerjunker. I nogen Tid gjorde jeg Tjeneste 
hos Kongen, men da jeg troede maaske at kunne gavne mere i 
mit Kald som Søofficer, bad jeg om at blive ansat paa Kanon- 
baadene ved Hvaløeme, hvor jeg antog, der vilde blive noget at 
giøre, da Krigen med Sverrig nu var i fuld Gang, — og Hans 
Majestæt var saa naadig at tilstede min Begjæring. 

Imidlertid vare de svenske Tropper gaaede over Grændsen, og 
det var bleven nødvendigt — for at dække de norske Troppers 
Planke — at Kanonbaadene trak dem tilbage til OhristianiaQorden. 
Jeg laa derpaa under lieutenant Johannes Clasen Smiih^) (fra 
Erølands Jernværk, en Ven af mig) med 6 Kanonbaade som 
Forpost i den liUe By Soon, nord for Moss. 

Da Eiendtlighedeme vare endte i Norge og Kong Christian 
havde bestemt sig til -at vende tilbage til Danmark, beordredes 
Briggen AUart til at føre ham over. Lieutenant Lom-) var Chef 
og jeg fik Befaling til at gaa ombord i denne min gamle Brig 
som Næstcommanderende. Den Ilte October toge vi Kongen med 
Suite ombord ved Jeløen. Den 13de stode vi tilsøs mod Danmark,, 
men vi fik stormende Veir og Modvind, saa vi maatte vende til- 
bage og gik tilankers ved Predriksvæm den 14de. Medens vi laa 
der ankom Briggen Bornholm, Kapteinlieutenant W. Kaas^), som var- 
a&endt for at hente Kong Christian ned til Danmark. Jeg fik 
Ordre til at følge Hs. Majestæt og gik tilligemed ham og Suiten 
ombord i Bomholm den 21de Oetober. Vi havde en meget stor- 
mende og lang Nedreise, vare paa Grund ved Læssø, men kom 
heldig af igjen. Vi laa en Tid til Ankers ud for Grenaa med 
^tærk paalands Storm og kom endelig sidst i October til Aarhus*),, 
og jeg blev af Prinds Christian, som han nu atter kaldtes, sendt 
som Courer til Dronning Maria i Kjøbenhavn, (Kong Frederik d. ^) Johannes Clasien Smith, f. 1788, Kommandørkapi, død 1853. 
*) Søren Lorents Lous, f. 1786, Indrulleriiigschef i Bergen, død 1865. 
6 Wolfgang Kaas, f. 1776, Korn-dør, død 1840. 

*) Christian Frederiks Tilbagereise til Danmark staar omtalt i Marinekgtnanfc 
N. A. Larsens Bog: »Fra Aaret 1814«, Kristiania 1881, Side 108—111. 78 

I 

6te var nemlig ved Congressen i Wien), — for at melde hans An- 
komst til Danmark. 

Til Danmarks ædle Dronning maatte jeg give nøiagtig Beret- 
ning om Reisen og om Prindsens Befindende m. m. Jeg var nu 
udslettet af den danske Marine, havde søgt og faaet min Afsked 
•s£ den norske Marine og søgte nu at komme ind igjen i den danske, 
hvilket heldigvis lykkedes mig. Hvad der bidrog hertil var, at jeg 
ikke havde gjort Ed til den norske Constitution, hvilket forøvrigt 
var et rent Tilfælde, bevirket ved, at jeg var i England, da Eden 
hlev aflagt. 

Jeg var inderlig glad ved at se mine Forældre og Sødskende 
igjen, min ædle Moder bar desværre allerede da Spiren til hendes 
Død, men hun vidste at beherske sine Lidelser og skjule dem for 
imin Fader og os saameget som muligt. 

Vinteren 1814 til 15 tilbragte jeg i mine Forældres Hjem i 
Kjøbenhavn og tog megen Del i det selskabelige liv, dels ved 
iPrinds Christians^ dels ved Prindsesseme Jtdiane og Giarlottes 
Hoffer og dels med mine mange kjære Kammerater og Venner. 

Sommeren 1815 under vort Ophold paa mine Forældres Land- 
sted ved Fredensborg, som min dyrebare Moder elskede saa meget, 
døde hun den 15de Juni kun 44 V« Aar gammel og blev begravet 
paa Asminderød Kirkegaard. Mine to kjære Tanter, Christiane^) og 
Fredrikke Tøndei''\ toge efter min Moders Død ud til os paa 
Fredensborg og førte med KjærUghed og Godhed Huset for os og 
for mine to smaa Søstre Charloite og Julie samt deres Gouvemante, 
Mademoiselle Bernard fra Schweitz. Min ældste Søster Betsy % 
^opholdt sig denne Sommer hos Prindsesse Juliane paa Fredens- 
^børg Slot, saa vi vare meget sammen. •^) F. ^^U 1785, død ^U 1864. 

■■*) F. Ve 1791, død 26/jQ 1882, begravet Vii 1882 ved Fredriksberg Kirke i 
Kjblm. 

') Betsy Anker, f. Sneedorff, f. ^^/^ 1790, Hofdame 1807 hos Prindsesse Char-^ 
lotte Fredenke, Christian Frederiks første Gemalinde. 118 10 paany ansat som 
Hofdame hos Prinsesserne Charlotte [den nuværende Dronning af Danmarks 
Moder] og Juliane (formælet med Prindsen af Hessen-Philipsthal), Statsfrue 
hos Dronning Deséderia d. Vs 1832. 

GL *^/j 1816 m. Sekondritmester og Adjutant hos Kronprinds CarlJohan, 
senere Generalm«yor Erik Anker, boede paa Eidsvold Værk til 1825, paa 
Østberg i Eingsaker til 1832, paa Storhammer i 19 Aar, til 1851, paaEongs- 
vinger til 1859, derpaa 1 Aar i Udlandet og 15 Aar i Kristiania, hvor hun 
idøde |)aa Uranienborg d. ^^/g 1875. 79 

Med Stutmester Nielsens Familie omgikkes vi meget, — Em 
Jfielsen var nemlig en Veninde af min afdøde Moder. Jeg giorde 
derved Bekjendtskab med min tilkommende dyrebare Hnstru 
Tondne Nidsen, med hvem jeg tre Aar senere, nemlig i 1818 blev 
forlovet. Med Oberst Beckes Familie, som helt fra mine Drenge- 
-aar havde vist mig megen Godhed, og med hvis Bom — mine 
Ungdoms-Legekammerater — jeg bestandig har» vedligeholdt den 
venskabeligste Forbindelse, var jeg ogsaa meget sammen denne 
•Sommer. 

Vinteren 1815 tU 16 tilbragte, jeg hos min Fader paaSøcadet- 
^cademiet i Ejøbenhavn og levede meget i den saakaldte »store 
Verden« og deltog i mange Baller etc. f. Ex. hos Prindsesseme 
Juliane og Cha/rlottej hos Grev DannesJdold, Grev Liéber^ General 
Oxholnij BiUows, den engelske Minister Forster m. fl., — mest 
omgikkes jeg dog med mine Venner og Kammerater: Dahlerup, 
Thosirup, Fritz og David Hoshjoer, ZaJirtmann, J. C. Grrove^)j 
Kraft') og Muhlensteth^) m. fl. 

Den 7de Februar 1816 reiste jeg med Dahlerup til London 
for der at overtage Briggen Sovereign, der tilhørte Handelshuset 
Dick & Clements i Ejøbenhavn. Ved min Faders Anstrængelser 
fik Dahlerup Skibet at føre og ifølge Overenskomst mellem ham og 
mig skulde vi dele Uge den Fortjeneste, der kunde vindes. Jeg 
var Styrmand ombord. Det var en streng Vinter, da vi forlod 
Kjøbenhavn og vi maatte ligge 8 Dage i Korsør, før vi med Is- 
baad kunde komme overBeltet. Over Hamburg gik vi til London, 
hvor jeg traf min Ven Peter Scholten *), som opholdt sig der med 
sin Familie paa Vei til Vestindien. Ligeledes traf jeg der min 
Ven og Kammerat fra NoVge, hvor vi begge vare Adjutanter og 
Kammeijunkere hos Christian Frederik, newlig Frederik Schwartz % 
I Førstningen boede jeg, saalænge Tj^i^^sten tillod det, hos Scholten 
og tilbragte nogle meget behagelige Dage i hans Hus. Imidlertid *) Johan Christian Grove, f. 1789, Kapt., død 1834. 

*) Christian Frederik Kraft, f. 1789, Kapt-lt., død 1823. 

») Malthe Conrad MUhlensteth, f. 1786, Kom-kapt., død 1852. 

*) Peter Carl Frederik v. Scholten, født 1784, død 1854 som forhenv. General- 

Gouvemør over de dansk-vestindiske Øer. (Se om ham Erslew's Forfatter- 

lexikon.) 
*) Fredrik Schwartz nævnes i »Claus Paveis's Dagbogs-Optegnelser«, IL Kr.ma 

1867, Side 58. Han var Ac^oint i Generalstaben, blev Pr-lt. d. ^»/s 1814 

og fik ifølge Andragende Afsked af norsk Ijeneste d. Vu 1814 (Resolution 

•afgivet af det daværende 5 Mands Statsraad.) 80 

havde min ældste Søster Betsy, d. 19de Februar havt Bryllup med 
daværende norsk Eitmester og Adjutant hos Kronprinds Carl Johan^ 
senere Generalmajor Erik Anker ^). 

I April afgik vi fra London over Madeira til St. Croix og 
vare særdeles tilfredse med vort Skib, der viste sig at være ikke 
alene en udmærket Seiler, men et særdeles godt SøsMb. Det var 
bygget i Frankrig, havde været Kaper og efter Sigende ialt taget 
128 engelske Faitøier, da det engang efter at have ligget flere 
Dage i Taage, da denne lettede saa sig omringet af flere engelske 
Orlogsmænd, hvorpaa det blev taget. Ankomne til St. Croix, varede 
det nogen Tid, forinden vi kunde faa Ladning, vi tilbragte da 
Tiden med Skibsarbeide om Dagen og i en behagelig Selskabelighed 
om Aftenen, dels hos Gouvemeuren, General Bemon^\ der viste 
os megen Godhed og Gjæstfrihed, dels hos Embedsmændene i Chri- 
stianssted. Jeg benyttede Lejligheden til at besøge min Grand- 
onkel John Cooper^ der eiede en Plantage paa Øens Sydside, og 
som sendte sin Vogn efter mig, — kort var meget venlig. Han 
testamenterede min Morfader, Admiral Tønders 4 Døtre, hvoraf 
min Moder var den ældste, tiis. 90,000 Rdr., hvoraf jeg i 1825 
arvede min Part, omtrent .5000 Edr. *) Erik Theodor Bernhard Anker^ f. i Kjbhn. d. ^/g 1785, var Søn af Stats- 
raad Carsten Anker, blev Comet (Fændrik) ved Garden til Hest 1801, 
Kammerjunker 1803, deltx)g i Kjøbenhavns Forsvar 1807, bivaanede som for 
Til&Bldet Adjntant hos Kong Christian Frederik Affæren ved Onstadsnnd d. 
^/s 1814. Blev 1812 ansat ved Akerhnsiske ridende Jægereorps, Adjutant 
hos Carl Johan og Sekondritmester d. **/,i 1814, Ritmester Vi 1818, Kabinet- 
kammerherre '/g 1818, Overhofintendant, Mayor ^1^ 1820, Oberstlørjtnant ^/^ 
1824, Chef for Oplandske rid. Jægerkorps 1826, Oberst >*/, 1825, General- 
adjutant '^/g 1882, kjøbte s. Aar Storhammer ved^jøsen af Gføn-major Meyer, 
Generalm^or og 1ste Adjutant hos Kongen ^*Vi 1839, Kommandant paa Kongs- 
vinger «/g 1849 til sin Død d. ^s/s 1858. 

G. i Kjbhn. 1816 med Kontreadmiral H. Chr. Sneedorfife Datter Betsy 
(f. 1790, t 1875), havde 5 Døtre og 2 Sønner, hvoraf den Ældste siden */i, 
1880 er Oberst og Kommandant i Fredriksstad. 

^) Adrian Benjamin Benzon, Generalguvernør fra 1816 — 1825 over de dansk- 
vestindiske Øer, (Søn af Hans Jakob Benzon, der 1780 blev Byfoged i 
Bergen, og Hustru Sofie Hedevig, f. Købke), blev født *'/4 1777 i Tønsberg, 
(hvor Faderen da var konst. Byfoged), og døde i Christianssted paa St. 
Croix "/i 1827 som entlediget. (Se Erslew's dansk Forf.lexikon). Var 
neppe gift? 

^) John Cooper^ f. 17.., død 1825 som Eier af Montpellier paa Sydsiden af 
St. Croix, han var Fætter til Forfatterens Mormoder, Admiralinde Elisabeth 
Tønder, f. von Hemert fra Vestindien. Ugivt. 81 

Endelig i September 1816 vare vi færdige med at indtage 
vor Ladiiing af Sukker og Rom og afgik til Kjøbenhavn, hvor vi 
ankom i October, hvorpaa vi lossede og atter afgik til Vestindien 
<L 18de November. Efter en 4 å 5 Uger i meget stormende Yeir 
at have ligget for Modvind i Nordsøen og forsøgt paa at gaa nord 
•om England, — havde vi efterhaanden mistet de fleste af vore 
Seil og maatte søge ind til Norge for at faa nye. Vi ankom til 
Bergen Juleaften og maatte der lade Briggen kjølhale, da den havde 
lidt paa Boret og Rorskinneme. Vi bleve i Bergen til Marts 
Maaned, da Skibet atter var i seilbar Stand. Opholdet i Bergen, 
Ihvor jeg, som forhen anført, tidligere havde været 1 Aar med 
Kanonbaade, var yderst behageligt, da Dahlerup og jeg traf mange 
gamle Venner der, navnlig den trofaste Christian Magnus Falsen, 
der var Amtmand i Nordre Bergenshus Amt, hos hvem jeg havde 
'øt fuldkomment Hjem. 

I Marts 1817 gik vi fra Bergen til Madeira, hvor vi hos den 
»danske Konsul traf den største Imødekommenhed og morede os 
— under de Par Dage vort Ophold der medtog — i hans elsk- 
værdige Familiekreds. Fra Hovden^) til Madeira havde vi havt 
•en mageløs hurtig Reise, der kun medtog 6 Dage. „Sovereign"" 
var som sagt et fortrinligt Søskib, der under gunstige Omstændig- 
iheder løb 12 MU i Vagten. Da vi igjen vare ankomne til St. Croix 
maatte vi — paa Grund af at Sovereigns Eiere ogsaa havde fragtet 
andre Skibe til at føre deres Sukker til Kjøbenhavn — opholde os 
paa Øen, indtil disse Skibe først havde faaet Ladning, dette for- 
anledigede, at vi maatte blive hele Resten af Aaret 1817 paa St. 
Oroix. Den 23de Marts var jeg bleven Premierlieutenant. I 
August, da Orkantiden pleier at begynde, gik vi for at sikre 
Skibet over til den deilige St. Jean og fortøiede os i Coralbay. 
Da Orkantiden var forbi, reiste jeg til St. Thomas i Skibets An- 
liggender. Jeg boede hos min opofrende Ven, daværende Kammer- 
junker, Generaltoldintendant, senere Generalgouvernør Peter Scholten. 
Strax efter min Ankomst blev jeg haardt angrebet af Klimatfeberen, 
-•som jeg imidlertid gik lykkelig igjennem, hvilket jeg, næst Gud, 
kunde takke min Ven Scholtens omhyggelige Omhu fori Denne 
Sygdom medtog omtrent 4 Uger. Imidlertid var Dahlerup gaaet 
med Sovereign tilbage til Christianssted paa St. Croix. Jeg tog 
nu atter ombord i Sovereign og gjorde min Tjeneste der. Endelig ^) iDdseilingen fra Nordsøen til den britiske Kanal. 82 

fik yi da Sukker-Ladning ombord og afseilede til Ejøbenhayn i 
April 1818. — Kammacjunker v, Schmithen^ en engelsk S^jøbmand 
ved Navn Tfvig og Secretair ved Gouvemementet paa St Croix 
WinJcelhorn^) og hans Frue fulgte alle med til Danmark. 
Winkelhoms havde med dem til Opvartning en Negerinde, som 
fik et Barn ombord, hvilket vi døbte; da det nogle faa Dage efter 
døde, begravedes det i Bølgerne. Vi kom til Kjøbenhavn sidst i 
Mai Maaned, udlossede Ladningen og afleverede Skibet, da Dahlerup 
og jeg havde den Flan selv at kjøbe os et Skib, hvilket ogsaai 
senere fandt Sted; derpaa ilede jeg ud til Frederiksborg for at 
besøge Justitsraad, Stutmester Nielsen og hans mig saa dyrebare^ 
Familie. Her var jeg saa lykkelig at vinde hans Datter, Tomifie\ 
til hvem jeg, — siden jeg i 1815 laa paa Fredensborg, — havde 
baaret Ejærlighed. Nu gjaldt det at arbeide paa at erholde et 
Udkomme for at kunne fuldstændiggjøre min Lykke. Da var det,, 
at Dahlerup og jeg kjøbte Briggen: „Den unge Christian"^. Med 
den gjorde vi en Tour til Hull og bragte Kul tilbage. Vor fælles 
Ven, Lieutenant i Marinen Bodenhoff, gik med som Styrmand, 
medens jeg blev hjemme for at besørge Forretningerne som Kheder 
af Skibet Da denne Tour ikke faldt heldig ud i pecuniair Hen- 
seende og vi paa den Tid ikke kunde erholde nogen Fragt til 
Skibet, besluttede vi at ophugge det. Ved denne Entreprise 
mistede jeg, hvad jeg hidtil havde forment. Jeg søgte nu paa anden 
Maade at komme i Virksomhed og da Ådjutantposten hos Øresunds* 
Toldinspecteur, AdmiraUtetscommissair Tnæen^), blev ledig ved 
Sølieutenant Prydz^s Afsked, søgte jeg den, men Lieutenant C F. 
Faibe*) fik Posten. Jeg blev saaledes skuffet i dette Haab, meu *) Fonnodentlig Søn af Justitsraad Frederik Horn (fra 1812 kaldte sig 
„ Winkel^ Horn) og Hustru Mette Sofie Torus. (Se Erslew's Forfatterlexikon^ 
— under »Horn«. 

«) Fru Tomine Sneedarff blev født *o/i, 1800, givt "/g 1822 og døde "/, 
1853. Hun var Datter af Justitsraad og Stutmester Frederik Carl Emil 
Nielsen, — f. ^s/^ i769, død ^o/^^ i851 — og Petrine Sofie LaMer, f. »/j. 
1771 og død »Vs 1846. (Se Erslew's Forfatterlexikon). 

^) Louis Tuxen, f. 1745, død 1829, var som dansk Søofi&cer 8 Aar i rus- 
sisk [Qeneste, g. m. finsk Oberst Claes Gøran Elingfeldts Datter, Charlotte 
Elisabeth og Fader til Charlotte Louise, Yiceadmiral J. N. Mullers Enke, der 
var Statsfrue hos Dronning Desideria og som døde *°/, 1883 i Kr-nia, 89V2. 
Aar gL 

*) Christian Tuxen Falhe, f. 1791, død 1849, Kammerherre, Kommandørkapt. 
m. m ; g. 1821 m. Clara Andrea Johanne Margrethe Ibsen [f. 1801]. 93 

da Falbe et Aar senere blev Consul i Tunis, blev jeg sidst i 
Marts 1821 ansat i dette Embede. 

1827 døde anden Inspectenr, Oapitain Eherlin^) og jeg blev 
da ndnævnt til hans Efterfølger. Den ^ji 1826 var jeg imidlertid 
avanceret til Capitain-Iieutenant og afgik d. ^^1% 1827 jBra Marinen 
som viriceUg' Capitain. I 1829 døde 1ste Inspectenr Tuxen og jeg 
blev da udnævnt til 1ste og ene Inspectør ved Øresunds Told- 
kammer. Derefter blev jeg Medlem af Quarantaine-Commissionen, 
af Directionen for Øresunds Hospital og af Helsingørs Havne- 
committé. Vinteren 1829 til 30 blev jeg overdraget det Hværv 
at indføre den nye Skibsmaaling ved de Sjællandske Toldsteder og 
i 1836 blev det paalagt mig at overtage Bestyrelsen af Buxer- 
sMbet i Øresund: Prindsesse Wtlhehnine og senere af Dampskibene 
Uffo og Heriha, der afløste det første som Buxerskibe i Sundet. 

Det lykkedes mig at udvide Toldinspectionens Virksomhed, 
idet jeg — gjennemDirekteureme for Øresunds Toldkammer A.O. 
V. Krogh'), Geheimeraaderne Holten og Bluhme^) samt De- 
puteret i Helsingørs Toldkammer Vedel ^ der alle beærede mig 
med deres Tillid, — fik gjennemført, at Inspectionen istedetfor kun 
at holde et Partøi til TJjenestens Udførelse og istedetfor kun at have 
en fast ansat Quartermester og 3 Mand fra Vagtskibet (der laa paa 
Rheden), lidt efter lidt fik flere Fartøier, 4 Quartermestre og 12 
faste Mand foruden de 3 fra Vagtskibet. 

Det blev mig paalagt at holde : 1) en Baad^ som jeg lod bygge 
efter en udmærket Tegning af vore Færgebaade; 2) en Kutter 
(Alfen), som ligeledes blev bygget i Helsingør; 3) en Kutter (Sø- 
svalen), som byggedes ved Mærdø udenfor Arendal og som var en 
udmærket Seiler og Stormbaad og 4) en Bochalup paa 8 Aarer, 
l>ygg©t i Kjøbenhavn. Selv havde jeg anskaffet mig en udmærket 
5) Oigh^ som min Ven, Commandeur BodenhofF, overlod mig. Han 
havde faaet den af Indvaaneme paa Tortola, som en Anerkjendelse 
for ydet Assistance, saavidt jeg erindrer ved en heftig Ildebrand. 
Desuden ^øbte jeg en norsk 6) Ottring, der var et udmærket Ro- ') Georg Emanuel Conrad Eherlin^ f. 1756, Kapt. 1796 da han gik ud af 

Marinen; døde 1827. 
2) Adam Gottlob v. Krogk^ f. 1768, død 1839, var Kammerherre, Oberst, 

Kæmmerer og Direktør for Øresunds Toldkammer. 
^) Christian Albrecht Bluhme^ f. 1794, døde 1866 som dansk UdenrigSr 

minister. 

6* 84 

fartøi, som vajede herligt paa Søen og endelig 7) en lille SchotHng 
til én Mand. 

Saaledes udrustet kunde jeg alletider — Nat og Dag — holde 
et Fartøi i Sundet, og naar der ved Omskiftning af Yind kom 
mange Skibe ind, kunde jeg holde 3 Partøier i Virksomhed. Jeg 
beregnede, at der nu kom ikke ubetydeligt mere ind i Kongens 
Easse — : navnlig ved at de svenske Kystfarere nu kunde tflholdes 
at klarere Tolden, hvilket de hidtQ paa alle Maader havde søgt at 
unddrage dem. 

Ved Hjælp af disse Fartøier og deres flinke Besætninger blev 
det mig muligt under Choleratideme, da al Forbindelse med Sver- 
rig var forbudt, at besørge Toldklareringen paa Quarantainen for 
de svenske Fartøier, der kom fra svenske Havne.. Derved sikkre- 
des Tolden for disse Skibe og betydelige Udgivter sparedes. Jeg 
havde saaledes baade en gavnlig og en behagelig Virksomhed og 
da jeg hos mine Foresatte mødte megen VelvilUe, var mit Embeds- 
liv i høieste Grad tOfredsstUlende for mig*). 

I Aaret 1831 kjøbte jeg et velindrettet Hus her i Helsingør, 
hvilket jeg beboede i 34 Aar, indtil jeg i 1865 solgte det til 
Bnkebaronesse Augusta v. Blixen-Finecke, født Prmdsesse af 
Hessen-Cassel *). 

Mit huslige liv har været inderlig lykkeligt, jeg havde en 
sjelden sød og elskværdig Hustru, der var min tidlige Ungdoms 
Kjærlighed og jeg har havt fire velsignede Børn. Men netop i 
mit Hjem har jeg havt megen Sorg, — dog takker jeg Gud, som 
har givet mig Kraft til at bære den. 

I Aaret 1853 forlod min ædle Hustru — efter 31 Aars Ægte- 
skab — dette liv, min elskelige Datter Sophie døde d. ^^/g 1844, 
Ivun 19 Aar gammel og min med Aand og Hjærte sjældent rigt 
begavede Datter Betzy gik bort den 16de Septbr. 1866. Min 
yngste Datter Mane^), der var gift med den ædle Justitiarius *) H. Q-, Sneedorff blev Ridder af Dannebrog 1841, Dannebrogsmand 1858, 
Ridder af Sværdordenen 1855 og Kommandør af Dannebrog d. % 1857, var 
Indehaver af St. Helena-Medaljen. 

*) Søster af Danmarks nuværende Dronning. 

') Kommandør Sneedorffe Børn, der alle døde før ham, vare: 

1) Betzy Sneedorff, f. "/s 18^3, død "/g 1866. 

2) Sophie Sneedorff, f. ^^/^ 1825, død i«/j 1844. 

3) Marie Ejerulf, f. »»/lo 1827, død '/u 1880. g. d. «Vio 1857 m. Axel 
Kjerulf, f. "/s 1823, død ^^U 1880. 

4) Hans Christian Sneedorff, f. 1829, d. s. A., V» år gammel. 85 

Axd Kje)idf i Christiania blev efter 22*/« Aars Ægteskab Enke 
d. 28de Mai 1880 og døde i mit Hus her i Helsingør d. 7de 
December samme Aar. 

Inderlig taknemlig er jeg over, at min nuværende Hustru 
Anna, født Johnsen, med hvem jeg blev gift den ®/4 1868, vilde 
dele livet med mig. Hun har ærlig bidraget til at lette mig min 
ensomme Alderdom i Forening med mine trofaste Venner, Etats- 
raad Olriks^) og Commandeur- PrøsUius^, hvilke Familier i en 
lang Kække af Aar have været og fremdeles ere saa uendelig 
meget for mig. 

Da min Ven, Viceadmiral i østerrigsk T^^^^ste Dahlerup^ der 
var Chef for Flaaden i Triest, engang var herhjemme paa Permis- 
sion, gjorde han mig opmærksom paa, at min Fader som Com- 
mandeur af Jemkroneordenen var østerrigsk Baron og tilbød mig, 
— ifald jeg ønskede det, — at skaJBfe mig Udnævnelse af denne 
Titel, men da jeg ikke havde noget Ønske i den Retning, afslog 
jeg hans venlige Tilbud. 

Min Alderdom har været glæderig for mig: min Hustrus 
kjærlige Omsorg for mig og det aarUge Besøg af min Datter, 
Marie Kjerulf, og hendes sjeldne Mand har været til stor Vel- 
signelse for mig, som jeg ikke nok kan takke den gode Oud for. I de sidste Dage af April 1883 blev Kommandør Sneedorff 
upasselig og efter at have ligget en Uges Tid tilsengs endte hans 
ædle og bramfri lav Mandag d. 7 de Mai Kl. 11^« Aften. Han blev 
noget over 89^/a Aar gammel, Hans sidste Ord vare : Nu kommer 
Qvd snart! 

Med ham har en ridderlig og ædel Repræsentant for en svunden 
Tid forladt os. Kommandør Sneedorff var den sidste af sin Slægt Hans 
Navn bæres dog ifølge kongelig Tilladelse fra 1866 af hans Søster- 
søn, Godseier, Kammeijunker Chr. WoMF-SneedorfiF til Engelholm 
i Sydsjælland. ^) Jacob Baden Olrik, Etatsraad, Borgermester og Auktionsdirektør i Hel- 
singør, R.D. og Dbgsmd., født % 1802, død «>/„ 1875. 

*) Christian Lauritz PrøsUius^ t 1803, Kommandør, Lodsini^ktør. Bor nu 
(1884) i Helsingør. 86 

Spørgsmaal og Svar. Spørgsmaal. 
1. 

Lauritz Ghrønvald, Ridefoged i Hviding, Nørre og Sønder Eang- 
strup Herreder 1734; formodentlig den samme som den Lavrids 
Grønvald, der 1750 døde som Byskriver i Nakskov og var gift 
med Birgitte Johansdatter Eoese, begravet 28. Aug. 1749. 

Frantz Grønvald, Assessor i Hofretten i ij^øbenhavn 1735, 
CanceUiraad, gift 16. April 1701 med Dorthea Købke. 

Alexander Poulsen Grønvald (Grønnovald), Præst i Boeslunde, 
f. 12. Juni 1682, død 16. Maj 1724, (Wiberg.) 

Morten Grønvald, Lieutenant, gift med Elisabeth Oming. (Se 
dette Tidsskrifts 1. Bind S. 135.) 

Enhver Oplysning om disse Personer af Familien Grønvald 
samt deres mulige Børn vil med megen Taknemmelighed blive 
modtaget af Undertegnede, som i længere Tid har samlet Materiale 
til Slægtregister over Familien Grønvald. 

Fred. Grønvald, 

lithogr^ 
Bannebrogsgade Nr. 52, Ejøbenhavn, Y. 

2. 

Undertegnedes Oldefader hed Morten Hartmann og var Can- 
ceUiraad {1749} og Baadmand (1736) i Roeskilde, tidligere i 
Holbæk; gift 1739 med Jobanne Marie Lange. Min Bedstefader, 
Hans Hartmann, kom til Norge som ganske ungt Menneske (antage- 
lig 1771), var født 1757, døde som Foged i Jæderen og Dalerne 
1833. — En Broder eller Farbroder af denne Hans Hartmann var 
Foged i Gudbrandsdalen Anders Hartmann, f 1795 (tidligere Amts- 
forvalter i Holbæk); gift med Helene Smith, f 1799, Datter af 
Provst Peter Smith i Holbæk. 

En af Familien, hvis Sammenhæng med den øvrige FamiUe 
ikke kjendes, men som utvivlsomt har hørt til denne, da hans Segl 
er FamQiens, var Krigsraad, Krigskommissær ved de bergenhusiske 
Regimenter Christopher Hartmann, f. 1731, f 1777. 

Som en anden, der skal have hørt til Familien, nævnes Johan 
Ludvig Hartmann, Postmester og Apotheker i Hjørring, f 1803. 

Fremdeles er nævnt en David Hartmann, Fabrikbestyrer, lige- 
som en Familietradition vil vide, at en Moritz Hartmann i forrige 
Aarhundrede udvandrede til Rusland, hvor han blev Generalmajor. 

Foged i Gudbrandsdalen Anders Hartmann havde 2 Sønner, ^7 

Peter og Morten, der efter Forældrenes Død skulle være komne til 
Holbæk, men om hvilke intet senere vides. 

Familiens Segl er en halv Løve, soiri holder en Hestesko ; der- 
lunder en Kose, paa Hjelmen er Løven med Hesteskoen gjentaget. 

Dette er, hvad vides om de ældre Medlemmer åf Familien. 
Jeg tillader mig nedenfor at fremsætte de Spørgsmaal, jeg kunde 
•ønske besvarede. 

1) Hvem var Kanoelliraad Morten Hartmann Søn af? 

2) Hvem var Foged Håns Hartmann Søn af? 

3) Kan der skaffes Oplysning om andre Medlemmer af denne Fa- 
milie Hartmann i Danmark^ som har benyttet det ovenfor 
beskrevne Segl? G. Hartmann, Rector. 

3. 
Som Materiale til en Stamtavle for Familien Holiermann ønskes 
oplyst: 

1) Amund Bichard Holtermann, f 1754, var Amtsphysikus i 
Næstved, * . . . Gjedde, havde 6 Børn: Hans, Ingeborg, Chri- 
stian, Amundine, Knud, Ursula Beata. Om denne Gren af 
Slægten mangler jeg Efterretninger, der modtages med Tak- 
nemmelighed. Jeg véd kun, at Ursula Beata, f ^^ 1782, f 
1803, var * Kammerjunker Oberstløitnant Frederik v. Linstow 
og havde 5 Børn. 

2) Gjennem en gammel Dame i Christianssand har jeg faaet 
Meddelelse om, at der i denne By har levet en Løitnant Mat- 
thias Holtermann , og efter en Afskrift af Inskriptionen paa 
hans Ligkiste erfares, at han var født ^V* 1733 og f ^^li% 1811 ; 
han var gift 2 Gange: a) med Marie Place og b) Ingeborg 
Marie Kailin (formodentlig fra Danmark). Efter første Ægte- 
skab var en Datter Elisabeth Regine, f ^/s 1767, * Edvard 
Smyth Arctander, — (se ogsaa det Breder- Arctanderske Slægts- 
register). Der vides ikke, hvis Søn han var, formentlig er han 
«f den Bergenske Holtermannske Stamme. Enhver Oplysning 
derom modtages ogsaa gjeme. 

Trondhjem, den 28de August 1888. 

O. Holtermann, Kaptein i Infanteriet. 

4. 

I Aaretl727 var Jochum TAwrmaww bosat og gift i Danmark; 

kan der gives nogen Oplysning om hans Hustru og Børn? var 

han i Familie med Skomager Thurmann, der skal have levet i Kje- 

-benhavn 1830? og var nogen af de nævnte Personer i Slægt med ,88 

• ■ « 

KleJDsmedemester Christian Thurmann, der døde i Ejøbenhayn 2S 
Juli 1872, 72 Aar gi., efter 42 Aars Ægteskab med O. M. Paulsen 
og som efterlod Børnene Henrik og Anna? Enhver Oplysnings 
om disse og andre Personer af Navnet Thurmann modtages med 
Taknemmelighed af 

E. G. Thurmann, Civilingenieur, Drammen- 

Svar paa Spørgsmaal. 

lidt om Familien Pay i Norge. 
(I Anledning sf Spørgsmaal No. 5 i 1ste Bind, Side 159.) 
Familien Pay var allerede før Midten af det 17de Aarhundrede 
bosat paa Bragemæs, hvor der paa denne Tid nævnes 2 Personer af 
dette Navn, nemlig Anders og Søren »Pait«, af hvilke den Sidst- 
nævnte 16 Mai 1667 blev begravet paa Bragemæs, hvor han 29 
Juli 1662 blev trolovet og 29 Aug. s. A. copuleret med Kirsten 
Jørgensdatter, der efter Mandens Død 2d6n Gang 18 Juli 1668 paa 
Bragemæs ægtede Laurits Simonssøn, med hvem hun blev trolovet 
sammesteds 30 Mai s. A., sandsynligvis en Søn af den Simon 
Lauritssøn, der 3 Febr. 1660 blev Kirkeværge paa Bragemæs, hvor 
han den 30 Novbr. 1634 havde »et Barn« tilDaaben, der muligens 
tør være den nævnte Laurits Simonssøn, der i 1666 var 32 Aar 
gi. - Søren »Pait« havde med sin Hustm 3 Børn, døbte i Bra- 
gemæs Kirke henholdsvis 19 Januar 1663, 28 Marts 1664 og 10 
Febr. 1666, hvorhos et Barn, sandsynligvis det yngste, blev be- 
gravet paa Bragemæs 20 Sept. 1666, men da Ministerialbogen ei 
nævner Børnenes Navne, kjendes disse ikke. Et af Søren Pays 
Børn maa dog den Guri Søffrensdatter have været, hvis »Stiffader 
og Formynder« Laurits Simonssøn den 6 Okt 1664 gav Søren 
Lauritssøn »rigtig Afkald og enjlehg Kvittance« for hendes Arve- 
midler efter hendes si. Bedstefader Anders Hanssøn Pay og efter 
Bedstemoderen Anna Søf&ensdatter, hvis »Sønnedatter« hun ud- 
trykkelig kaldes. — Efter dette maa Søren Pays Fader have været 
den fømævnte Anders Hanssøn »Pait«, der blev begravet paa Bra- 
gemæs 21 AprQ 1662 og saaledes overlevede sin omtalte Søn. 
Han kan muligens være den Anders Hanssøn, der 2 Novbr. 1634 
og 29 Januar 1637 havde Børn til Daaben paa Bragemæs, hvor 
han ogsaa begravede et Bam 16 Marts 1634; i ethvert Fald maa 
han have været gift 9 Clange, 2den Gang med Anna SøfErensdatter,. 
med hvem det maa antages, at han har havt Sønnen Søren Pay. 
— I sit 1ste Ægteskab havde Anders Pay derimod 3 Børn, nemlig: 89 

1) Karen, der ved Faderens Sød var ugift ^) og sandsynligvis er 
den Karen Pay, der blev begravet paaBragemæs 13 Januar 1684;. 

2) Anna, der 29 Novbr. 1646 paaBragemæs ægtede Anders Jenssøn 
Exosnes (Krosser?) i Fredriksstad, med hvem hun var bleven trolovet 
sammesteds i Novbr. s. A, og 3) Hans Pay, der blev Kjøbmand 
paaBragemæs, hvor han 13 Okt 1658 blev trolovet og 28 Novbr. 
s. A. copuleret med Karen Stillu&datter^, en Batter af StiUuf 
Skredder (Familien Stillesens Stamfader) og en Søsterdatter af 
Christen Ibssøn, der i 1655 skjænkede hende en Gaard paa Bra- 
gemæs, der, hvis hun døde uden Børn, skulde tilfalde hendes; 
Brødre. Hans Anderssøn Pay og hans 2<le Søstre gave 25 Okt.. 
1662 »Stiffinoderen« Anna Søffirensdatter Afkald for deres fædrene 
og mødrene Arv. Da Ministerialbøgerne for Bragemæs mangle fra 
Begyndelsen af 1668 og indtil Novbr. Maaned 1680, kan det ikke^ 
med 'Nøiagtighed angives naar Hans Pay a%ik ved Døden, hvilket 
han i ethvert Fald var før den 22 April 1665, og sandsynligvis* 
maa Dødsfaldet have indtruffet meget tidhgere', maaske endog 1 
Begyndelsen af Aaret 1663. Han har neppe havt mere end en 
eneste Søn, nemlig Anders Hanssøn Pay, døbt i Bragemæs Kirke- 
2 JuU 1661, begravet 23 Novbr. 1696 paa Bragemæs, hvor Skifte- 
efter ham holdtes 11 Januar 1697. Han ægtede 3 Febr. 1687 i 
Christiania Anna Hoff, født sammesteds 1662 (døbt 12 December 
s. A.) Datter af kgl. privilegeret »Bogfører« (o : Boghandler) i Chri- 
stiania Hans Hoff og Margrethe Clausdatter Møller. Efter Anders. 
Pays Død ægtede hans Enke 2<ien Gang paa Bragemæs 8 Juni 
1698 Fændrik, senere Lieutenant Jørgen Nilssøn Horsens, der døde^ 
paa Bragemæs 1706 (begr. 2 Juni s. A. Kl. 1) uden Børn med 
Anna Hoff, der ogsaa overlevede denne sin Mand og døde paa 
Bragemæs 1711 (begr. 20 Januar s. A.). Af sit Ægteskab med 
Anders Pay havde hun derimod følgende 3 Bøm: a) Karen, døbt 
paa Bragemæs 15 Juli 1687; b) Hans, døbt der 28 Juli 1688 og: 
c) Nicolaus, døbt der 31 Marts 1690. Den Sidste døde ugift 1709 ^) Om det er denne »Earen Andersdaatter Fait«, der ifølge Bragemæs Ministe- 
lialbog 29 Aug. 1662 blev pablice absolveret »for Hoer i hendes Ecteschabc 
kan ilcke afgjøres. I saa Fald maa him altsaa bave været gift;, hvilket er 
lidet sandsynlig, slqøndt ikke umuligt, eftersom Ministerialbogen ved Vielser 
og Trolovelser i Eegelen blot nævner Brudgommens og ikke tillige Brudens. 
Navn. Hun synes imidlertid at være ugift endnu 25 Okt. 1662, da hun gav 
Stedmoderen Afkald. 

*) Hendes »Bedsteforældre«, kaldes i Bragemæs Thingbog: Christen Bocher og, 
Karen Jensdatter. 


90 

# 

8om Sømand og Søsteren Karen blev senere gift med Borger paa 
Bragemæs Hans Hanssøn, med hvem hun 12 Sept. 1715 blev tro- 
lovet paa Bragemæs, hvor de imidlertid ei findes viede. I dette 
Ægteskab skal hun have havt flere Børn, af hvilke i alle Fald den 
ældste Søn, der i Daaben i Bragemæs Kirke 2 Febr. 1716 efter 
Morfaderen erholdt Navnet Hans Pay, brugte dette sidste Navn 
«om Familienavn. Han var gift, men om han havde Bøm vides ej. 
Den i dette Tidsskrifts 1ste Bind Side 159 omhandlede Slægt 
Pay har derimod kun Navnet fælles med de her omtalte Personer, 
idet den hverken paa fædrene eller mødrene Side nedstammer fra 
dem eller overhovedet fra nogen, der med Kette fører Navnet Pay. 
Som ovenfor omhandlet blev Kjøbmand Hans Anderssøn Pay i 
1658 gift med Karen Stillufsdatter^), der først døde paa Bragemæs 
1695 (begr. 7 Mai s. A. Kl. 1.) og som Enke c. 1670 2den Gang 
ægtede en Borger paa Bragemæs Halvor ToUefssøn, der i 1665 
var i Tjeneste hos Kjøbmand Christopher Olufssøn sammesteds. 
Han var da 20Aargl. og er derfor maaske det af Tollef »Skouens« 
Bøm, der blev døbt i Bragemæs Kirke 11 Okt. 1643 -). Halvor 
ToUefssøn blev begravet paa Bragemæs 11 Juli 1692 Kl. 1 og 
vides ikke at have efterladt sig mere end en eneste Søn af sit 
Ægteskab med Hans Pays Enke, nemlig Hans Halvorsen, der efter 
Moderens h^e Mand optog Navnet Pay som Familienavn. Han 
<løde paa Bragemæs 1707 (begr. 18 Febr. s. A. Kl. 1) og blev 
^ift i Bragemæs Kirke 31 Mai 1699 med Antonette Bruun, der 
blev begravet paa Bragemæs 14 Sept. 1753 som Enke efter sin 
2den Mand Anders Larssøn Smith, med hvem hun blev gift paa 
Bragemæs 18 Juni 1709. Antonette Bruun var en Datter af 
Gabriel Bruun og Catharina Cortsdatter Grottorp, efter hvem Skifte 
begyndte 8 Marts 1730 paa Bragemæs, hvor ogsaa Anders Lars- 

*) Hvis hun er den »Anne Povells datter Sal: Hans Pays Effterleffverske« der 
i 1665 30 Aar gi. boede i sin egen Gaard paa Bragemæs, hvilken i Grund- 
leie svarede 1 Edlr. aarlig, er baade hendes For- og Efternavn urigtigt an- 
ført. Det kan dog neppe være nogen anden end Andeis Pays Enke Karen 
Stillufsdatter, der herved er ment, hvilket ogsaa vilde passe med, at Stilluf 
Skredder den 27 Mai 1635 i Bragemæs Kirke havde et »Barn« til Daaben. 

"*) Tollef »Skouen«, hvis rette Navn var ToUef Olufssøn, men kaldes »Skouen« 
efter sin Eiendom Skougen Ødegaard i lier, var 1665 60 Aar gi. og tør 
maaske have været en ældre Broder af den 50-aarige Christopher Olufssøn 
paa Bragemæs, hos hvem Halvor ToUefssøn da var i Tjeneste. Tollef Olufs- 
søn havde i 1665 en Søn, der var 19 Aar gi. og som saaledes uden Tvivl 
var det af Tollef Skouens Børn, der blev døbt i Bragemæs Kirke 3 Mai 
1646. 91 

søn Smith var født i Slutningen af Åaret 1670 eller i de første 
Maaneder af 1671. Han døde paaBragemæs 1727 (begr. 17 Ang. 
s. A.) og var en Søn af Assessor i Overhofretten og Commerce- 
Commissarius Laurits Lauritssøn (Laurs Laurssøn) og 1ste Hustru 
Anna Mortensdatter Sand ^) samt en Broder af GeneraUiskal Truls ^) Hxm var en Datter af Morten Lauritssøn Sand, der ifølge Gjessings Jubel- 
lærere IL 2. Side 78 skal have været af en hollandsk adelig Familie von 
Sand, hvilken Antagelse vistnok saVner enhver Grund, da Morten Lauritssøn, 
der uden Tvivl senere er tillagt Familienavnet af Gaarden Store Sand i Hu- 
rom, som han i 1638 fik ved Mageskifte med Oslo Oapitel mod andet Gods 
paa FoUo, hverken selv bruger noget saadant, ei heller fører noget adeligt 
Vaaben. Han var først Foged paa Folio, men blev i 1631 af Statholder 
Christopher Urne beskikket til Tolder ved Drøbak og Hurums Toldsteder, paa 
hvilken Bestillling han erholdt kgL Confir.'SOJuli 1634. I 1680 levede han, 
men var afgaaet ved Døden før 24 Febr. 1685, da Skiftet efter ham blev 
aluttet. Med sin Hustru Sebilla Hansdatter havde han følgende Børn: 1) 
Hans Mortenssøn, der var Student og deltog i Forsvaret af Kjøbenhavn mod 
Carl X Gustav; han tog theoL Examen og drog til Universitetet i Franeker 
i Friesland, hvor han døde 1660. 2) Laurits Mortenssøn, der boede paa 
£lommesteen paa FoUo. Han kaldes 1686 »forrige kig. Majts Tolder paa Sand«. 
3) Christopher Mortenssøn, der først var Capellan hos Hr. Anders Hammer 
til Gran, hvem han 22 April 1673 fik Bevilling til at succedere, og blev 
efter Hammers Død Sognepræst tQ Gran, hvor han døde 1686. Han var 
;gift med Formandens Datter Maren, der ægtede Eftermanden Hr. Jens Hans- 
søn Holt, som først var Capellan paa Kongsberg hos Broderen Hr. Anders 
Hanssøn Holt, hvem han 2 Decbr. 1682 fik Bevilling til at succedere,, men 
16 Okt. 1686 efter Christopher Mortenssøn blev Sognepræst til Gran. 4) 
Gregers Mortenssøn, . der 29 Mai 1680 af Faderen overdi'oges Ødegaarden 
Helgerud med underliggende Kambsrud med Bygsel samt tilliggende Saug, 
alt i Norderhougs Præstegjeld, for hans IJ^i^^ste i Faderens Alderdom, paa 
hvilket Gavebrev han 24 Decbr. 1686 erholdt kgl. Confirmation. 5) Sophia 
Jtfortensdatter, begr. i Tønsberg 16 Okt. 1716 81 A. gi.; * med Foged i Tøns- 
berg Lehn, senere Borgermester i Tønsberg Iver Madssøn, f i Tønsberg 1 Juli 
1691. Hans Børn kaddte sig: Rosenberg. 6) Apolone Mortensdatter; f 1 
Novbr. 1721; * 1) med Hr. Peder Erikssøn Bugge, født 29 Decbr. 1631; f 
i TJøUing 25 Mai 1685, Søn af Sognepræst til Tjølling Hr. Erik Jenssøn 
Bugge og Karen Heide. Han ordineredes til Sognepræst til TjøUing 6 Sept. 
1661 og aflagde Ed som saadan 4 Juli 1662 samt var 7 Aar Provst i Laur- 
vigs Provsti, 3 Børn; 2) med Hr. Peder Jenssøn Munchgaard, der døde i 
'Bølling Nat mellem 28 og 29 Marts 1696 som Sognepræst til TjøUing, 
hvortil han ordineredes som Vicepastor20Mai 1670. Ingen Børn. 7) Maren 
Mortensdatter; f i Septbr. 1663; * 26 Septbr. 1652 med Hr. Peder Jenssøn 
Pharo, Sognepræst til Vestby, hvor han døde 1699; han var 2) gift med 
Maren Lauritsdatter. 8) Dorothea Mortensdatter; * med Nils Jenssøn, der 
1683 blev Tolder paa Sand. Han og hans Hustm, hvis Ægteskab var 
bømløst, oprettede 10 Marts 1690 Testamente, hvorved Længstlevende 
indsattes til Førstafdødes Universalarving, der erholdt kgl. Confirmation 17 
Marts 1691. 9) Anna Mortensdatter, der døde før 14 August 1677, da 92 

Smith, der ligeledes var født paa Bragernæs i 1672 og hvis Datter- 
Anna Dorothea i Ægteskab med Præstesønnen Justitsraad Bredo. 
Munthe til Bækkeskov blev Stammoder til den adelige Familie 
von Munthe af Morgenstierne. 

At Slægten Pay til Norge er indkommet fra Udlandet er vist- 
nok utvivlsomt, men enten den er af tydsk, engelsk eller hollandsk 
Oprindelse, foreligger der ikke tilstrækkeligt Materiale til at kunne- 
afgjøre. Formen «Pait«, der stadig benyttes i Ministerialbogen, tyder 
maaske snarest paa at Familien er indkommen fra England, mens 
paa Navnets Skrivemaade tør der dog saameget nundre lægges. Skiftet efter honde blev sluttet; * 1) c. 1660 med Borger paa BragemadS 
Tmls Olufssøn Stranger, der i 1665 var 33 A. gi. og som døde paa Brager- 
næs c. 1669, Søn af Borgermester i Tønsberg Oluf Trulssøn Stranger. Med 
ham havde hun 3 Børn, en Søn, der døde i en ung Alder og 2 Døttre nem— 
Ug: a) Dorothea, født paa Bragernæs 10 Januar 1661 (døbt 20 Januar s. A.);. 
t paa Hønen i Norderhoug 1720 (begr. 12 Januar s. A.). Hun kom efter 
Forældrenes Død i Barns Sted til sin Faders Søster ^Kirsten Stranger, Enk& 
efter Commissarius Anders Madssøn; * i Tønsberg i Januar 1683 (i Fasterens . 
Hus) med Sr Laurits Jørgenssøn, født i Skodborg i Haderslev Amt i Slesvig 
21 Okt 1638; f P^ Hønen 4 Aug. 1716, Søn af S' Laurits Claussøn og 
Mette Nilsdatter. Han kom 10 Okt. 1653 til Bragernæs; tjente først i 1 Aar 
hos Sorenskriveren paa Ringeiike Poul Schnel og derefter i 3 Aar Fogden 
sammesteds Hans Nilssøn; var derefter en Tid const. som Sorenskiiver og. 
Foged paa Ringerike og ^ente siden i 10 Aar som Fuldmægtig en Handels* 
mand paa Bragernæs ved Navn Frants Nielssøn, Ægtede 1) 14 Okt. 1670 
paa Ringerike Mette Jørgensdatter Schnel, der døde uden Børn 24 Febr. 
1680. Jørgen Lauritssøn paa Hønen lilev i sit 2det Ægteskab Stamfader til 
den yngre Familie Stranger. b) Sebiila, født paa Bragernæs (muligens det 
af Tmls Strangers Børn, der blev døbt i Bragernæs Kirke 12 Januar 1662); 
* paa Bragernæs 11 Novbr. 1681 »hiemme« med Borger der Halvor Justssøn*. 
£fter Truls Strangers Død ægtede Anna Mortensdatter 2) paa Bragernæs. 
c. 1669 Laurits Lauritssøn, der havde Igent paa Helsingborg Slot og »særlig 
udi Krigens Tid Anno 1657 Slotsfoged Ijeneste forvaltet«; han fik 28 Okt 
1660 Exspectance paa at blive Tolder paa Sand efter Svigerfaderen, men 
nedsatte sig c. 1668 som Ejøbmand paa Bragernæs, hvor han var en af 
Byens betydeligste Trælasthandlere og Jordegodseiere. Han fik 17 Novbr. 
1681 Bestalling som Commerce-Conmiissarius og var tillige Assessor i Over-- 
hofretten samt døde paa Bragernæs 1686 (begr. 29 Januar s. A.) Efter Anna. 
Mortensdatters Død ægtede han 2) paa Bragernæs c. 1679 Anna SøfErens- 
datter Moss, død paa Bragernæs 1687 (begr. 15 April s. A.), Datter afSøffren 
Pederssøn og Anna Samuelsdatter. I sit 1ste Ægteskab havde Laurits Lau- 
ritssøn de to i Texten nævnte Sønner, der kaldte sig Smith, men med Anna 
Søffrensdatter havde han ikke Børn. Derimod havde denne hans 2den Hustru 
af et tidligere Ægteskab med Hans Henningssøn (Lemmich), der døde 1677 
(Skiftet efter ham blev sluttet 18 Sept. s. A.) 3 Børn, nemlig: Søffren Lem- 
mich, t som Krigsraad og Krigscommissair paa Bragernæs 1722 (begr. 8- 
Decbr. s. A.), Maren Lemmich, der døde paa Bragernæs 1709 (begr. 28. 93 

Tor stor Vægt, som det ikke er Vedkommendes egen Haand man 

tiar for sig. »Pai« forekommer ogsaa som Fornavn, hvoraf igjen 

Familienavnet »Paisen« er fremkommet Da Bragemæs paa den 

lier omhandlede Tid stod i en livlig Forbindelse med England, 

bvor&a fiere af de paa Stedet bosatte Familiar f.Ex. Einck, Byssel 

og flere vare indvandrede, er det ikke usandsynligt, at det samme 

kan have været Tilfældet med Familien Pay. Men det er i ethvert 

Fald sikkert, at den fra Hans Halvorsen Pay nedstammende Slægt 

hverken er af engelsk eller, saavidt man kan se, overhovedet af 

fremmed Oprindelse. E. A. Thomle. 

Slægten Onde. 
Til mulig Veiledning ved en yderligere Besvarelse af det 
af kgl. Fuldmægtig Fay, i dette Tidsskrifts 2det Bind Side 186 op- 
kastede Spørgsmaal vedkommende Brødrene Hans og flmst Gade 
henledes Opmærksomheden paa, at der den 31 Januar 1696 i 
Bergen holdtes Skifte efter en Uhrmager Nicolaus Gude, der efter- 
lod Enken Anna Iversdatter og følgende 4 Børn af et tidligere 
Ægteskab, nemlig: 

1) Anna Margrethe Gude, gift med Johannes Justinus Sander, 

2) Nicolaus Gude, Oberstlieut. i Kjøbenhavn, 

3) Mathias Gude, Fændrik i Kjøbenhavn og 

4) Hans Jacob Gude, rforreist til Ostindien<^ 

— - — - . -- — , 

Jan. s. A.); gift 1) paa Bragemæs 28 Decbr. 1685 med Foged i Eker og 
lier Johan von Cappelen den Yngre der døde paa Bragemæs 1698 (begr. 
14 Oki s. A.), og 2) sammesteds 26 April 1703 med Ejøbmand Andreas 
Jenssøn Hofgaard; og Earen Lemmich, giffc paa Bragemæs 31 Januar 1688 
med Admiraliteteraad Gerhard Treschow. 10) Elisabeth Sophie Mortens- 
datter; * med Kirkeværge og Ejøbmand paa Bragemæs Anders Jacobssøn, 
der døde sanmiesteds 1691 (begr. 30 Okt s. A. EL 1) og som 1) paa 
Bragemæs 2 Septbr. 1656 blev trolovet og 9 Novbr. s. A. corpnleret med 
Handi Tmgelsdatter, der muligens var det af TniLs Lauritssøns og hans 
Hustra Anna ... .'s Bøm, der blev døbt i Bragemæs Eirke 2 Juli 1637. 
Anders Jacobssøn havde i 1ste Ægteskab 3 og i 2det 4 Bøm, hvoriblandt 
Jacob Anderssøn, der i Gjessings Jubellære 1. c. forvexles med Faderen. 1 1) 
En Datter, der var gift med Jens Hanssøn, om hvem intet vides, og 12) Do- 
rothea Mortensdatter, der døde i Christiania 1682 (begr. »i Eosengaarden« 
med »alle Elokker og den største forad« 22 Febr. s. A.); * c. 1678 med 
»Musikant« (o: Stadsmusikus) i Cbristiama Petter Povelssøn Eødder, døbt der 
6 Marts 1657, død sammesteds 1701 (begr. paa Byens Eirkegaard 20 Juni 
s. A. med »M Jord og Elokker«), Søn af Stadsmusicus Povl Bødder og 
1ste Hustm Ehsabeth Pettersdatter. Han ægtede efter sin 1ste Hustraes 
Død 2) 1682 (fik Be\Tlling til at vies hjemme i Huset uden Trolovelse og 
Lysmng 19 Juni s. A,) Anna Cathrine Simonsdatter, der overlevede ham 
med 5 Bøm. I sit Iste Ægteskab havde Rødder 3 Bøm. 94 

Skiftet efter Uhrmager Gudes 1ste Hustru blev sluttet 8 Mai 
1691. Sandsynligvis er den ovenfor nævnte OboFstlieut Nicolaus^ 
Gude Fader til de to omspurgte Brødre, af hvilke Hans Gude^ 
>Rector og Skoleholder« i Fredriksstad, der 2den Gang 27 Sept. 
1742 paa Hafslund i Skjeberg ægtede Magdalena Bruun, 1ste Gan^ 
var gift med Else Marie Justsdåtter Banders, eflier hvem Skifte' 
holdtes 9 Mai 1741. Hun etterlod sig nemlig følgende 4 Børn: 
a) Margrethe Agnethe Gude, 14 A. gi. b) Just, 13 A. gL c) Ni- 
colai, IIA. gL og d) Petter, 9 A. gi. Ligesom den ældste af Søn- 
neme aabenbart er opkaldt efter Morfaderen, saaledes er der for- 
mentlig heller ingen Tvivl om, at den næstældste Søn har været 
opkaldt efter Farfaderen, hvis Navn man derfor med Sikkerhed tør 
antage har været Nicolai (Nicolaus), og da Brødrene begge fik sin 
Uddannelse i en dansk Skole, tør det vel formodes, at Forældrene 
have været bosatte i Danmark. Det vil sees at Opgaven om, at 
de skulle have havt Slægt i Kjøbenhavn, forsaavidt ogsaa passer 
med det her Antagne, som Oberstlieut Gudes yngre Broder i alle- 
Fald i 1696 synes at have været stationeret i Kjøbenhavn. 

E. A. Thomle. 
Slægten Bosbach (se II, 304, IH, 170, 397). 

Fra Hr. Capitain S.A.Sørensen er modtaget følgende Notitser: 
Ditlev Bosbach af 2. trondhj. Infanteriregiment blev Premierlieute- 
nant 9. Febr. 1780, Capitain 11. Dec. 1789, Chef for meldalske 
Compagni 10. Maj 1793. — Friedlieb R af Ingenieurcorpset blev 
XJnderconducteur 1. April 1771, Secondlieutn. 17. Marts 1774^ 
Premierlieutn. 26. Febr. 1783, Capitain 21. Juli 1797, Major og^ 
Commandeur for Corpsets norske Brigade 1 6. Maj 1806, Oberst af 
Infanteriet 9. Oct. 1809, døde 9. Jan. 1810. — Friderich R af 
Ingenieurcorpset blev Dessinateur (i Norge) 26. Marts 1777, Se- 
condlieutn. 8. April 1778, Premierlieutn. 14. Aug. 1794, Capitain 
20. Juni 1803, afsk. 24. Maj 1805. — Tobias E., Secondlieutn. å la 
suite ved 1. trondhj. Infanterireg., blev 1. Jan. 1810 4de Officier 
og Lærer i Kalligraphi ved det norske Landcadetcorps. — Georg 
Henrich R, Yagtmester ved fyenske lette Dragoner, afskedigedes 
efter 33 Aars Tjeneste Januar 1801 og udnævntes s. A. til Se- 
condlieutn. i fyenske Landevæm, blev 1804 Premierlieutn. ved 
samme. — Susanne R er en Datter af Ditlev E., ikke af Friderich 
R, se Geh. Arch., Indkomne Commandosager 1802, Pakke 1215. 

En Familie Le^/i. 

Paa min Forespørgsel i Personalhistorisk Tidsskrifts IV. Bind 9ft 

p. 256 angaaende Descendentsen af den 1708 adlede NieU Leth 
har jeg fi*a Hr. Bankkasserer Bing i Kjøbenhavn, Hr. Gonforents- 
raad Tang i Viborg og Hr. Provst Høyer Møller i Kjølstrup mod- 
taget Besvarelser af følgende Indhold: 

Hr. Bing, hvis Slægt i Slutningen af forrige Aarhundrede var 
besvogret med den ældre Linie af Letheme, har godhedsfuldt an* 
stillet en Bække Undersøgelser saavel blandt sin egen Familie, som 
blandt forskjellige nulevende Bærere af Navnet Leth; men disse 
Undersøgelser have kun ført til det Besultat, at den omspurgte Slægt,, 
eller ialtfald den ældre Linie, nu er uddød 

Hr. Conferentsraad Tang. hvis Meddelelser jeg har modtaget, 
gjennem Hr. Begistrator Krarup, oplyser, at Justitsraad Henrik 
Johan Leth til Eskjær og hans to Søstre Gertrud og Fouline Letlt 
boede i Viborg, hvor han var Justitssecretair ved Overretten og 
døde som Etatsraad 11. October 1845. Hans Enke Ingeborg Hen- 
riette Bing døde sammesteds 5. December 1851, samme Aar som 
Pouline Leth, medens Gertrud Leth alt var død et Par Aar før.. 
Med disse Sødskende maa Familien antages for at være uddød^ 
thi vel havde Etatsraad Leth, som i Forespørgslen angivet, en Søn 
Christian linde Leth, men han var allerede død ugift før sin Fader. 
Forskjellig fra ham var den Chr. linde Leth, der 8de Juli 1809 
paa Vosborg ægtede Susanne Møller, Datter af Provst Møller i 
Østrup ; thi denne sidste Chr. linde Leth var en Søn af Degnen 
Schmidt i Ulfborg. Han var formenflig opkaldt efter Etatsraad« 
H. J. Leths Fader Justitsraad, Landsdommer Christen linde Leth til* 
Vosborg og blev bestandig kaldt »Leth«, uvist med hvilken Hjemmel. 

Ogsaa Hr. Provst Høyer Møller oplyser, at Etatsraad Henrik 
Johan Leths eneste Søn, der havde været Landeværnslieutenant, 
døde tigift paa Eskjær hos sin Moder og blev begraven paa Grin- 
derslevr Kirkegaard. Moderen forblev boende paa Eskjær indtil 
1830, da Begeringen maatte overtage Gaarden og hun flytte til 
Viborg, hvor, som alt oven anført, siden baade hun og hendes. 
Mand døde. 

Efter Oplysningerne i disse Besvarelser, for hvilke jeg herved 
aflægger min forbindtligste Tak, synes det altsaa at være utvivl- 
somt, at den ældre Linie af den paagjældende Slægt Leth nu er- 
uddød. Om det samme er Tilfældet med den yngre Linie, Efter- 
kommerne af lieutenant Basmus Hans Leth, eller om »Barber- 
Niels Peter Poulsen von Leth« er et Medlem af denne Linie, hen- 
staar endnu uafgjort. Thiset. 96 

Slægten Witirock (se IV, 336). 
Hr. Gapitain 8. A. Sørensen oplyser, at Johan Georg v. Witt- 
rock blev Comet i Sjællandske Rytterregiment ^/e 1788, Premier- 
Keutenant i Jydske Regiment lette Dragoner ^/s 1800, samt, at der 
i Slutn. af forrige Aarhundrede næppe har været andre Personer 
af dette Navn ansatte i den dansk-norske Hær. 

Hr. Underbibliothekar Vahl har henledet Opmærksomheden 
paa, at en Silkekræmmer Wittrock i Ejobenhavn nævn.es Aar 1723' 
i »For Ide og Virkelighed« 1873 S. 548, samt paa to Bryllupsdigte 
i det kgl. Bibliotheks Samlinger af Lejlighedsdigte; det ene, i 4to, 
•er til »Seignieur Martinus Wittrog, Han& Kongl. Majestæts Vel- 
bestalte og Høystebetroede Berider ved det Kongelige Ride-Huus« 
og Jfr. Anna Dorothea Kømmel, der bleve viede i Ejobenhavn 
22/1, 1749; det andet, i Fol., forfattet af Niels Wiilfsberg, er til 
^Velædle øg Velfornemme Negotiant Sr. Ludewig Wittrog, Og 
den Velædle, Gud- og Dyd-elskende Madame, Mad. Anne Kirstine 
Finchenhoff, Sal. Sr. Johann Drevesens, Hans Kongl. Majsts. fordum 
Vel-renommerede Manufacturist ved den Danske Papiir-Fabriqve, 
Hans efterladte .Ægte-Hustrue«, hvis Bryllup stod **/« 1736. Gaver. 

Fra Hr. Boghandlermedhjælper J. W. Fischer er modtaget en 
af ham samlet: Fortegnelse over Danske Boghandler-Medhjælpere, 
Kbh. 1883^ 

fra Sanafiindets norske Secretair, Hr. Bureauchef -4// CoKe^, hans 
Skrift: En gammd Christiania Slægt Optegnelser om Familien 
CoUett og Christianias Fortid; Christiania 1883; med 26 Træsnit 
og 2 Staalstik; 

fra Hr, Ingenieurlieutenant Hartvig Munihe i Frederiksstad hans : 
Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid; Christiania 1883. 
Dette elegant ud^Tode, som Manuscript trykte Skrift, der er prydet 
med Slsegtens Vaaben i Farvelithographi, er 1ste Del af et Værk 
om Slægtens hele Historie, der, hvis denne Del finder tilstrækkelig 
Afsætning øg Paaskjønnelse hos Slægtens Medlemmer og Gene- 
alogerne, agtes afsluttet med en 2den Del, der fører Familiehistorien 
ned til Nutiden og hvortil Man uscriptet foreligger næsten færdigt ; 
de, der ønske at kjøbe Bogen, kunne reqvirere den hos »Aften- 
postens Expedition«, Christiania, til hvilken Betalingen, 5 Kr., 
samtidig vil vsere at sende. 97 

Gravskrifter fra Stavangar Domkirke. 

Meddelte og ledsagede med Anmærkninger 

af 

Cand. jur. E. A. Thorn le. m. 

De her meddelte Gravskrifter fra Stavanger Domkirke danne 
en umiddelbar Fortsættelse af de allerede tidligere i dette Tids- 
skrifts 3 Bind Side 143—162 og Side 222—257 meddelte Ind- 
skrifter af lignende Art fra samme Kirke. Ved Trykningen er 
iøvrigt iagttaget de samme Regler som ved de tidligere Indskrifter. 

1) Her under hwiler 

Dend Edle og Hederbaame 

Madame 

Elisabeth Søfrensdatter Godsen^) ^) Cfr. A. Chi*. Kielland, Stamt. over Familien Kielland, S. 74 og PeraonaDi. 
Tidsskrift, II. 352* — Hendes Fader Søren Pederssøn Godtzen havde været 
i kgl. Tjeneste i 42 Aar, deraf i 25 Aar tjent som Borgermester i Stavanger, 
hvorfor Enken Elisaheth Trane 16 April 1665 søgte om at erholde Fritagelse 
for boi^erlig Skat og Tynge, hvilket ogsaa bevilgedes hende ved aahent Brev 
af 5 Juni s. A. £n Broder af Borgermester Søren Godtzen var mnhgens den 
Oodsche Pederssøn, der 1634 forekommer som Stiftsskriver i Stavanger, hvor 
han døde som Tolder før 15 Juni 1660. Skiftet efter ham sluttedes 8 
Novbr. 1666. Han efterlod Enken Frøchen Olsdatter, der 15 Juni 1660 søgte 
om, at hun selv og hendes Børn maatte beholde Fæste paa 7 Vetter Koms 
Landskyld i en Kongen tilhørende Gaard Lure i Some Sogn paa Jæderen, 
af hvilken hendes si. Mand, førend de kom i Ægteskab sammen »da han 
endnu var Ungkari og Stiftsskriver«, havde faaet de 3V8 Vetter ved Afetaaelse 
af Borgei-mester Nils Høeg i Stavanger, der forhen havde havt dem i Brug, 
og den øvrige Del kort efter af en anden Leilænding, samt at det maatte 
bevilges, at hun ogsaa maatte overlades de øvrige 7 Vetter Koms Landskyld 
i samme Gaard, naar de nuværende Leilændinge a^gik eller hun kunde træffe 
Overenskomst med dem. Ansøgningen anbefaledes af Lehnsmanden Henrik 
Belov og under 7 Juli 1660 blev hendes Ansøgning bevilget af Kongen. 
Hun døde i Stavanger 1672, da Skifte efter hende foretoges 6 Marts d. A. — 
Hun havde i 1660 4 smaa umyndige Børn ; Godske Pedeissrøis Børn, maaske af 
et tidligere Ægteskab, vare vistnok ogsaa: 1) En Datter, der var død, men som 
i Ægteskab med Laurits Folchmarsen, der kaldes »Borger« og »Postmester« i 
Stavanger, hvor han døde 1674, efterlod 4 Børn: a) Godsche I^uiitsen, der døde 
ugift med Skibet »Stadt Stavanger« paa Beise til Spanien 1679 og hvis Værge og 
»Paarørende« var Borger i Stavanger Søfren Pedersen Godtzen, hvis Farbroder 
var »velagte Borger Søfren Pedersen«, b) Folchmar Lauritsen, Stud. theol. 
c) Else Lauritsdatter og d) Frøchen I^auritsdatter. 2) Peder Godschesen, 

7 98 

Fordum Baa^^^and Sal: Morten Seebuusens^) 

efterlefweracke 

Som er 

Bam&d i Stavanger Ao 1639 den 26 August 

og 
Salig i Herren hensofiet 1714 den 4 December. 

Siælen Himmelglæde fau&er 

Legemit er her Satt hen; 

Kiercker, Sckoler, Arme Saufaer 

Denne guds og Dydens Wen. 

2) Herunder 

Hviiler lordlevninger af en Siæl 

der fra 1659 var Foged i Ryfylke, fra hvilket Embede han var afgaaet 1666, 
da han klagede over sin forrige Fuldmægtig Peder Pedersen. Sandsynligvis 
var han i 1665 bleven afisat, da det af en nnder Skiftet efter ham fremlagt 
Skrivelse fra Enken til Amtmand Daniel Enoph sees, at han »paa Eyfylke 
Fogderies Eegnskaber pro Anno 1668 og 16^4, førend Gud os nogen Tid udi 
Ægteskab samlede, til Hs. KongL Mig. en Summa Penge« var bleven skyldig, 
for hvilken der 3 Gange var søgt Udlæg hos ham, uden at den kunde 
dækkes. Siden havde han i 19 Aar levet i Stavgr. uden Bestilling og 
i de 10 sidste Aar været syg, saa det ikke havde været ham mueligt at 
reise til Ejøbenhavn, hvorhen han flere Gange havde faaet kgl. fiefeding til at 
begive sig, og da han endelig havde bestemt sin Eeise derhen>, blev han syg 
og sengeliggende, hvorpaa han kort efter a%ik ved Døden. Hans efterladte 
Bo beløb sig kun til 46 Edl. 1 fC 12 /$. Maaske kan Grunden til at han 
Qemedes fra Fogderiet ogsaa være at søge i Uenighed med Bernt Oming til 
Yatne, der 9 April 1664 havde stævnet ham til Thinget for Vats Skibrede 
den 18 Juni s. A. for at høre Vidner, som Oming \ilde føre angaaende nogle 
Slgældfiord, som han havde brugt mod ham. Det blev ogsaa ved Vidnerne 
godtgjort, at Fogden den 18 Marts s. A. paa Hembnæs Thing, da Bernt Oming 
stod paa Gaarden og talte med nogle af Almuen, kom ud fra en Bod og 
spurte ham hvad han var for en og bad ham gaa bort, da han intet havde 
der at bestille, samt kaldte ham en :»ÆderogFæbinder«. Fogden \mdskyldte 
sig med, at han var drukken saa at han intet kunde erindre, og paastod, at det 
var Bernt Oming, der havde drukket ham fuld, hvorimod denne mente, at Fog- 
den ikke hos ham havde faaet saameget, at det kunde bringe ham til »saadan 
Usindighed«, men at hanmaatte have været inde flere Steder, hvilket Fogden 
ogsaa erkjendte. Han døde i Stavanger 1684 da Skifte efter ham holdtes 
7 April s. A., og efterlod Enke Anna Heniiksdatter Eeimer. [Statholder- 
skabets Supplicationsprotok., H. Side 28. — Stavanger Skifteprot. 1680 — 86 
(Retepr, No. 2552), fol. 30, 60 og 121. — Eyfylke Thingbog 1664 (Retspr. No. 
2692), fol. 17 fl. — Stavgr. Lagthingsprot. 1662 (Retsprot No. 83), fol. 8, -— 
Stavgr. Bythmgsproi 1634—1641 (Retspr. No. 1384) — Aabne Breve 1666 
og Cancelli-Indlæg 1660 og 1665 samt Langes (utrykte) Embedscal.] 
*) Cfr. A. Chr. Kielland, Stamt. over Familien Kielland, Side 74 og Personalh. 
Tidsskrift;, I. Side 136 fl. og H. Sido 352 fl. 99 

Som i Livet var Gud hen given 
Og i Døden er bleven Himmel tagen 

Nemlig 

Den Salige Damme 

Elisabeth lens Daatter Godsen. 

Den i den Salige ævighed forlængst oversatte 

Proiistens og Sogne-Præsten her i Stavanger 

Mag. Ole Schildrup') 

') Mag. Ole Pederssøn Schjelderup (eller, som han ogsaa — rettere — lindes 
skrevet, Ole Schjelderup Pederesøn) var uden Tvivl født i Christianssand, 
hvor Moderen Malene si. Peder Olsens endnu levede i 1710. Han var 
nemlig en Søn af Peder Olsen (eller Olufssøn) Kierulf, der var en Broder af 
den Morten Olsen (Olufssøn) Kienilf, der strax efter Christianssands Anlæg 
fra Jylland skal være kommen til denne By, hvor han nedsatte sig som 
Kjøbmand og 12 Febr. 1687 tillige blev Eaadmand. Morten Kierulf døde i 
Christianssand c. 1699 og blev i 2de Ægteskab Fader til 14 Børn og en stor 
Efterslægt (ofr. J. C. L. Lengnick, FamiUen Kionilff). Foruden 2de Søstre 
nemlig Gjei-thrud, der i 1728 levede som Enke, og Maren Kierulf, der var 
gift med Jens Andei"sen i Yedum i Vensyssel i Jylland, havde Peder Olsen 
(Olufssøn) Kierulf ogsaa en anden Broder Thomas Olsen i Olufssøn) Kierulf, 
der døde c. 1728 ugift i Danmark. — Uden T\-ivl er Peder Kierulf samtidig 
med Brøderen Morten kommen til Norge og sandsynligvis har hans Hustru 
været af Familien Sclyelderup, maaske snarest en Datter af Biskop i Bergen 
Jens Pedei-ssøn Selyelderup d. Yngres Søn Oberst Oluf Worm Schjelderup', 
hvis Famiheforhold ere aldeles ukjendte og efter hvem Mag. Ole Pederssøn i 
saa Fald maa antages at være opkaldt. Af sit Ægteskab efterlod i ethvert 
Fald Peder Kienilf sig følgende 4 Børn: 1) Nicolai Pederssøn, der ei gives 
noget Famihenavn. Efter ham holdtes der Skifte i Christianssand 27Novbr. 
1710. Han var gift med Karen Andorsdatter Næskil, der tidligere havde 
været gift med Jon Christensen, som døde 1709 efterladende sig af dette 
Ægteskab en Datter og af et tidligere Ægteskab 3 Børn. Som Enke ægtede 
Karen Næskil 3die Gang i 1710 Jacob Jenssøn Riber i Christianssand. 2) 
Johanna Pedersdatter, der døde 1725 i Christianssand uden Børn; gift med 
Abraham Jacobssøn. 3) Maren Pedersdatter, død i Christianssand 27 Febr. 
1740 (begr. 4 Marts s. A.) 55 A. 8M. mindre end 4 Dage gi.; gift med Or- 
ganist ved Christianssands Domkirke Henrik Christian With, der døde i Chri- 
stianssand 3 Decbr. 1747 (begr. 9 Decbr. s. A.) Han blev 22 Decbr. 1702 
af Stiftamtmand, Biskop og Borgermester beskikket til Organist i »Stavanger«, 
hvilken BestaUing 31 Marts 1703 fik kgl. Confirmation. 4) Ole Pederssøn 
Schjelderup, der 28 Juli 1700 blev theol. Candidat med Kaiakteren haud. 
cont. og 18 Aug. s. A. tog den hom. Prøve med haud illaud. samt dei'paa 
fra c. 1704 var Capellan hos Provst og Sognepræst til Stavanger Domkirke 
Jens Godtzen, hvem han 12 Juli 1708 erholdt kgl. Bevilling til at succedere. 
Den 30 Sept. 1713 fik han Bestalling som Sognepræst sammesteds, idet den 
77-aarige Godtzen afstod ham Kaldet, i hvilket han virkede til sin Død i Aaret 
1722 (hans Liig blev ifølge Stavgr. Domk. Regnskab nedsat i Choret 22 Marts 

s. A.) Han var tillige Pl'ovst i Stavangers Provsti og ægtede 6 Juli 1706 i 

7* : • 100 

Hans fordum Elskeligste Sara og Efterlatte Enkke, 

Hvilken Ao 1677 den 8 Martii indgik ved fødselen her i Tiden, 

Men Ao 1744 d: 8de lulii udgik ved en Salig Død af Tiden i den 

Salige Evighed til den Stille Roe i Fredens huus. Efter at hun 

Her i Werden havde oplevet og fuldendt Sin Alders 

67 Aar og 4 Maaneder. 

Stavanger Domkirke Elisabeth Godtzen, død 8 Juli og begr. i Stavanger 
Domkirke >i Choret liige under Lector Hiermanni Tabel« 13 Juli 1744 »med 
alle Kirkens Klokker og liigprædiken af Hr. Winther«, Datter af den oven- 
nævnte Provst Jens Grodtzen (Broder af den i Gravskriften No 1 omhandlede 
Elisabeth Sørensdatter Godtzen) og 2den Hustru Aima Hiermann (cfr. A. Chr. 
Kielland, Stami over Familien Kielland, Side 65—73). I dette Ægteskab 
havde han følgende 10 Børn: a) Jens S., døbt i Stavgr.Domk. 3 April 1707, 
begr. der 18 Decbr. 1716. b) Peder S., døbt i Stavgr. Domk. 6 Sept 1708; 
begr. der 16 Aug. 1709 11 M. gi. c) Anna Magdalena S., døbt i Stavgr. 
Domk. 13 April 1710; begr. der 14 Novbr. 1712 2 A. 8 M. gL d) Axilia 
Christina S., døbt i Stavgr. Domk. 6 April 1711, begr. der 22 April s. A. 
3 Ug. gL e) Axilia Christiiia 8., døbt i Stavgr. Domk. 2 Juli 1712; begr. 
der 12 Sept. 1777; gift med Lars Laissøn Billemann, om hvem se dette 
Tidsskrift, II. Side 356 Noten, f) Anne Malene S., døbt i Stavgr. Domk. 25 
Aug. 1713, t paa Undals Præstegaard 27 Aug. 1777 64 A. 7 D. gi.; ♦ med 
Provst i Listers Provsti og Sognepræst til Valle Christian Røyem (cfr. dette 
Tidsskrift, IV. Side 27). Han gjorde 1743 og 1752 Indskud for sin Hustru 
i den civile og adskillige Stænders Enkekasse (cfr. B. Moe, Tidsskrift for den 
norske Personalhist., Ny Række, Side 53). g) Peder S., født i Stavanger 29 
Aug. 1714 (døbt i Domk. 2 Sept. s. A.); t paa Stange Pi'æstegaard i April 
1761. Han blev 27 April 1742 resd. Capellan til Yroen i Gudbrandsdsden 
med en aarUg fast Gage af 100 RdL samt Brugen af Gaarden Hage; 1 Okt. 
1743 Feltpræst ved 1ste Vesterlehnske nat. Infreg.. fik 30 Juni 1752 L^fte 
paa at erholde Stange Kald og blev 16 Novbr. 1753 Sognepræst der efter 
den under 4 Sept. s. A. afdøde Thomas Boesen. Han var gift med Inger 
Margrethe Pram, en Datter af Foged i Gudbrandsdalen Christen Pram og 
Elisabeth Burchardt (ofr. G. Faye, Stange Menighed og dens Præster, Side 
62—63) og efterlod af dette Ægteskab en Søn Christen Pram S., der 
1776 var gift i Slagslunde paa Sjælland; en Søn Peder S., der da var Stu- 
dent i Kjøbenha^'n; en Datter Elisabet Oh&va, der i Ægteskab med Gaard- 
bruger Jørgen Olsen Grimseth i Løiten Præstegjeld paa Hedemarken havde 
en Søn Jørgen, der optog sin Moders Familienavn, og en Datter Petronelle 
S., der døde ugift i Christiania 27 Decbr. 1786. h) Jens S., døbt i Stavgr. 
Domk. Dom. oculi (o: 28 Febr.) 1717. i) Elisabeth Sophia, døbt i Stavgr. 
Domk. Dom. Reminisc. (o: 5 Marts) 1719; et af disse 2de Børn vai' det 
»Mad^e si. Mag. Ole Schildrups Barn«, der ifølge Stavanger Domk.s Regn- 
skab 24 Mai 1722 blev nedsat i Kirkens Chor og k) Ole S., døbt i Stavgr. 
Domk. Dom. 11 p. TrL (o: 11 Aug.) 1720; begr. der »i Egekiste« 5 Novbr. 
s. A. [Stavanger og Christianssands Ministerialbøger. — Søndre Gudbrands- 
dalens Skifteprotok. 1773—91 (Retspr.;No. 1882), fol. 214. — Christianssands 
Skifteprotok. 1711—1715 (Retspr. No. 2154), fol. 96 — Sammes Raadstue- 
protokol 1725—1736 (Betsprotok No. 2168), fol. 132. — Cancelli-Indlæg og 
Aabne Breve — Genealogica: Schjeldenip.] '. •: 101 

Hvor deilig er din HTøst: Hvor herlig er din Glæde. 

Hvor Salig er din Stand du lesu Eaære Brud. 

Wel kommen til din Roe- og Skiønne Himel Sæde, 

Til Lykke med din fred hos Fredens høye Gnd. 

Dit Liv var os et Lys. Som Kosteligen brændte 

Af Troens rette Kraft Guds frygt oprigtighed. 

Din Lampe sluktes ey Guds Aan(!) den Selv antænte 

Og holdt den i Sin Blus og lue Immer ved. 

Gud var din Hiertes deel, din største Skat paa lorden, 

dit altings alt din Lyst, din Store Fred og Roe. 

Derfor er nu din siæl i Zeraphiners orden 

Og lover ævig Gud i Engle borg og Boe. 

3) Her Under Hviler 

Den i Livet 

Welædle og Dydige 

Madame 

Nu Hos Herren Salige 

Elisebeth Schanche 

Født 

Godsen,*) 

Som Beskuede Først Denne Werdens Lys den 27de Julij 1697, 

Wed Een Salig Afekied Forlod Same den 22de lunij 1757. *) Hun var en Broderdatter at* den i foranstaaende Gravskrift omhandlede 
Elisabeth Jensdatter Godtzen og en Datter af Hr. Søren Jenssøn Godtzen og 
Engel Petersdatter Arentz. Faderen var først Capellan hos sin Farbroder 
Hr. Søren Sørenssøn Godtzen til Klep . og fik efter dennes Død under 15 
Marts 1690 Bestalling som Sognepræst efter ham, idet Hx. Gabriel Larssøn, 
der havde erholdt Bevilhng paa at succedere Hr. Søren Godtzen, var afgaaet 
ved Døden før denne. — Elisabeth Sørensdatter Godtzen blev begr. i Stavgr. 
Domk. »under den nederste Mandsstoel ind til Siden under Søren Pedersens 
Tabel« i de sidste Dage af Juni 1757 60 Aar gi. med »alle Kirkens Klokker 
og Ligprædiken holdet af Hr. Taur, som denne Forretning af Pr. Magtr. 
Winther var overdragen«, og ægtede 20 Sept 1724 Gabriel Schanche, 
født paa Høilands Præstegaard 29 Aug. 1694 (døbt 5 Sept. s. A.), Søn af 
Sognepi-æst til Høiland Jonas TheophiH Schanche og Ehsabeth Cecilie 
Schive (Datter af den i dette Tidsskrift, m. Side 300 fl. nævnte Søren 
Thomssøn Schive, Sognepræst til Bjelland). Han var først i 7 Aar CapeUan 
hos Formanden Hr. Boethe Johannesen Friis, i hvis Alderdom han saagodt- 
som allene udførte alle forefaldende Forretninger, og fik efter dennes Død 
19 Marts 1724 under 20 April s. A. Bestalling som Sognepræst tQ Lye, hvor 
han døde 1 Okt. 1741 48 A. gi. (cfr. A. Chr. Kielland, Stamt. over Familien 
Kielland, S. .54 og 66.) Han havde fra Barndommen af godt Kjendskab til 102 

Tak Store Livets Gud Tak For Det Liv Du Skiænkte 

Tak For Hvert Trin Jeg Frem Ved Dig i Werden Gik 

Tak For Hvert Øyeblik leg Eet Din Naade Kiændte 

Tak for Den Sidste Tiid i lesu Troe leg Fik. 

Stat Læser See Herhid Dit Støv Om Døden Widner 

Den Vidner om Den Told Een Hver Betalle Maae. 

Mit Løb Fuldendet Er Jeg Nu Alt Uden Hinder 

For Herrens Ansigt Kand Med Megen Glæde Staae. 

Betænk Mit Afskieds Ord at Døden Vidst vil korne 

Lev Der For Saa Du Kand Din Gud i Møde Gaae 

Betænk Hvad Salig Hed For Alle Herrens Froriie 

Naar Vi Vor Krone Løn Blandt De Udvalde Faar. 

4) Fra Tiiden 

TU Evigheden 

Fra lorden og Verden tillige 

Til Himmlen, guds Herligheds Riige 

hen flottede 

Madamme 

DOROTHEA SOPHIA Grach fød LEIGH') rorlefangsten, li\ilket han paaberaabte sig i sin Ansøgning om Kaldet, og 
gjorde 1739 Indskud for sin Hustru i den civile og adskillige Stænders liike- 
kasse i Kjøbenha\'n (ofr. B. Moe, Tidsskrift for den norake Personalhist., Ny 
Kække, Side 53). — Den' forannævnte Søren Sørenssøn Godtzen, Sogne- 
præst tQ Klep, havde blandt mange Sødskende en Broder Christian Sørenssøn 
Godtzen, der døde 12 April 1675 som Sognepræst til Lund. I den over 
Familien Kielland udgivne Stamtavle Side 82 siges det imidlertid feilagtigt, 
at han døde ugift. Han efterlod sig nemlig en ung Enke Margrethe Laurits- 
datter, der var en Datter af hans Formand Hi*. Laurits Jensen Throndhjem, 
der i 33 Aar havde været Sognepræst til Lund, men i 1670 paa Grund af 
sin høie Alderdom resignerede til Fordel for Svigei"sømien, der efterlod en 
iVa Aar gammel Datter. Almuen søgte i "1675 om at det niaatte tillades 
dem selv at kalde sin Præst eller ifald dette blev •afslaatet om, at Kaldet 
maatte blive delt saaledes, at Bakke og Gylland skulde udgjøre et Kald og 
Lund med Flekke^ord et, samt at det Sidste maatte overdrages den, der 
vilde ægte Enken. Ansøgningen kom imidlertid ikke saalangt som til Kongen, 
da Statholderen ikke ansaa det for raadehgt for. dem, at lade den komme 
videre. [Stavgr. og Høilands Ministerialbøger. — Aabne Breve og CanceUi- 
Indlæg. — Statholderskabet: Kirker og Kirkegaai'de.]. 
*) Hun var en Datterdatter af den foran i Gravskriften No 1 (S. 97) omhand- 
lede Elisabeth Sørensdatter Seehuus født Godtzen og en Datter af Lector 
theol. Michael Leigh og Christine Mortensdatter Seehuus (cfi*. Chr. A. Kiel- 
land, Stamt. over Famihen Kielland, Side 81 og Pei-sonalh. Tidsskrift, II. 
Side 357). — Den i dette Tidsskrift H. Side 352 Noten nævnte Johan (eller « • • • • • 103 

Hun udspirede som et smuk Blomster af een ædel Rod 

Faderen Velædle og Høylærde 

Magtr Michael Leigh S: T: Theol: Lector 

Moderen Velædle Madame 

Christina Seehuus 

Den 1 ApriKs 1700. 

I Florende Alder indtraadte een Kierlig Ægte Foréening 

med 

Velædle og Høy lærde 

Magti* Peder Georg Grach*) Rector Schol: Christiansand 

Anno 1742 
Som hun ved een sørgelig og tidlig Død maatte savne 

Anno 1746. 

Jan) Seehuusen døde i Bergen 1722, da Skiftet efter ham holdtes 11 Marts 
s. A. Han var 2 Gange gift: 1) i Bergens NyMrke 18 8ept. 1670 med 
Dircke Engehnan, med hvem han mindst havde 5 Børn, af hvilke de 4 
levede ved Faderens Død og 2) med Margaretha Gerdtz, der overlevede 
Manden med 10 Børn og efter hvem Skifte holdtes i Bergen 8 Decbr. 1728. 
Johan Seehunsens Børn vare: 1) Jan S. 2) Morten 8. 3) Helle S., hmi 
var i 1722 gift med Underfoged i Bergen Bjørn Hansen, der døde 1740. 
4) Kirstine S.; hnn døde i Bergen 30 Aug. 1718 efter at have været gift 
1) med Henrik Ravert i Bergen, med hvem hun havde 8 Børn og 2) med 
Isack vonEipecom, der senere ægtede Kirsten Eckhof. 5) Bernt S. 6) Gerdt 
S., der i 1722 var myndig, men i 1728 var død efteiiadende sig 4 Børn: 
a) Jan S., 18 A. gi. b) lise S., 12 A. gi. c) Christopher S., 10 A. gi. og 
d) Margrethe S., 7 A. gi. 7) Hans S., ligeledes myndig i 1722. 8) Jochum 
S.; * i Bergens Nykirke 10 Okt. 1726 med Berthe Munthe Paus. 9) Ri- 
chardus S. 10) Cornelius S., der 1722 var udenlands. 11) Dircke S., 
der i 1722 var 29 A. gi. 12) Comelsche S., 28 A. gi. 13) Margrethe S., 
26 A. gi., t 1742; hun blev 28 Marts 1725 i Bergens Domk. gift med Hr. 
Claus Schult, Sognepræst til Loppen og senere til Tolgen, hvis 1ste Hustru 
hun var (cfr. A. Erlandsen, Biogr. Efterret, om Geistiigh. i Tromsø Stift, 
Side 23). 14) Elisabet S., 23A.gl. i 1728 gift med Jørgen Joni og 15) Mag- 
dalena, 21 A. gi.; * i Bergens Domk. 7 Okt. 1728 med Hans Hansen Sole- 
gaard i Bergen, hvor han døde uden Børn 1748. Enken vår ved Testamente, 
kgl. confir. 2 Eebr. 1748, indsat tQ Universalarving. [Bergens Skifteprotok. 
(Uddrag ved Controlleur W, Blich). Bergens Ministerialb.]. 
') Mag. Peder Georg Grach (Pedrus Georgides Grach) blev 1728 Amanuensis 
hos Biskop Christopher Nyrop i Christianssand, i hvilken Stilling han forblev 
i 5 Aar til Nyrops Død,- da han 3 Decbr. 1733 af Eftermanden Biskop Jacob 
Kærup beskikkedes til Rector ved Christianssands Latinskole. Det er derfor 
en Feiltagelse naar N. Wergeland i Christianssands Beskrivelse (Norsk Hist. 
Tidsskrift;, 2 R., HI. Side 76) siger, at han blev beskikket til Rector af Bi- 
skop Nyrop. Efter at han den 15 Jan. 1784 havde erholdt kgL Confir. paa 
!^in Bestalling, blev han den 15 Febr. s. A. høitideligen indsat i sit nye 
Embede af Biskop Kærup. I dette virkede han tU sin Død, der indtraf i 104 

Endelig løsnedes Livets Baand 

Efter faa Dages Sygdom Ved Almagtens Haand 

Den 12 Novembris 1767, 

Hun gik da til den Boe hvor Himmelsk Fryd og glæde 

Der overgaar ald Sands har lust sit rette Sæde. 

Hvor Siælen frelst og frie fra Verdens Tummel rolig 

E^d synge !E^ngle sang i Englers herlig Bolig. 

Her Rygtet blir igien som Blomstrets søde Lugt. 

Der tales om din Dyd skiønt Livets Lys er slugt. 

Dit Støv vi ærer lo din Dydig siæles Hytte 

Men sørger ved dit Tab dog Glær os Veed dit Bytte. Christianssand 16 Mai 1746 Kl. IV2 om Natten (begr. »paa nordre Side af 
Kirkegaarden« 20de Mai s. A.). — EectorGraoh var gift 2 Gange: 1) i Chri- 
stianssand 6 Aug. 1734 (viet uden Trolovelse og Lysning) med Karen Peders- 
datter Aalborg, der døde i Christianssand 6 Sept. 1740 (begr. 9 Sept s. A.) 
29 A. 11 M. 8 Ug. 2 D". gi., og 2) 1742 med Dorothea Sophia Leigh, født i 
Stavanger 1 ApiU 1700 (døbt i Domk. Dom. qvasimodo (o: 18 April s, A,), 
begr. sammesteds (»i Begravelsen under Capitulet«) 18 Decbr. 1767 i sit 68 
Aar »med alle Kirkens Klokker«. For sin 2den Hustru gjorde Rector 
Grach 1742 og 1744 Indskud i den civile og adskillige Stænders Enke- 
kasse i Kjøbenhavn (cfr. B. Moe, Tidsskrift for den norske Personalh., 2 
Række, Side 37). Med sin første Hustru havde Grach 5 Børn; derimod var 
hans 2det Ægteskab bømløst. Børnene vare: 1) Georg (Jørgen) G., født i 
Christianssand 23 April 1735 (døbt i Domk. 28 Apiil s. A.); t P^ Borge 
Præstegaard i Lofoten 23 Decbr. 1788 som Sognepræst der; gift c. 1780 med 
Christiane Marie Friis, Enke efter Sognepræst til Flakstad Johan Fredrik 
Feiff (Pfeiff), med hvem han ingen Børn havde (cfr. A. Erlandsen, Biogr. 
Efterret, om Geistligheden i Tromsø Stift, Side 81 og 86, hvor Pfeiff feil- 
agtig angives død 1788 istedetfor 1778). 2) Inger Margrethe G., døbt i 
Christianssands Domk. 17 April 1736; f ^^^ 1^ J™^ s. A. (begr. 19 Juni 
s. A.) 2 Maaneder mindre end 1 Dag gi. 3) Catharina Ernestine G., døbt i 
Christianssands Domk. 22? Juni 1737; f ^^r 11 Sept. s. A. (begr. 14 
Sept. s. A.) 2 M. 2 Ug. 6 D. gi. 4) Catharina Ernestine G., døbt i 
Christianssands Domk. 31 Juli 1738; conåim. i Stavanger 1753 16 A. gi. 
og * i Arendal 23 Okt. 1764 med Directeui* Knud "Westlye i Arendal, 
døbt i Stavgr. Domk. 10 Okt. 1738, Søn af Lars Friis Westlye og Sophie 
Amalia Prahl (cfr. J. H. S. Campbell, FamiUen Campbell, Side 28 Noten). 
I dette Ægteskab havde hun mindst 4 Børn nemlig: a) Peder Grach 
W., døbt i Arendal 1 Aug. 1765. b) Sophia Amalia W., døbt i Arendal 
21 Okt. 1766. c) Lars Andreas W., døbt i Arendal 13 April 1769 og d) 
Karen Dorothea W., døbt i Arendal 10 Juli 1770. 5) Louise G., døbt i 
Christianssands Domk. 12 Sept 1739; f der 29 Novbr. 1741 (begr. 30 
Novbr. s. A.) »2 A. 17 Dg. gi.« [Stavgr., Christianssands og Ai-endals Mini- 
sterialbøger. — Cancelli-Indlæg 1734. — Biskop Kærups Kopiebog. — Lo- 
foten og Vesteraalens Provsties Skifteprotok. 1754—1808, fol. 50 og 135.]. 105 

5) Her 

Under hviler 

Den i Livet 

Velædle 

Men i sit Forhold og Omgengeise i Livet 

Dydædle Madame 

Nu Salige 

lOHÅNNA MABGAKETA LEIGH.*) 

Pød og oprunden af een ædel Familie her i Stavanger 

Den 12 Septembris 1691. 
Da Hendes Salige Fader, var Den for sin Lærdom og Dyd 

Berømte og Vel Fortiente 

Magtr Michael Leigji. 

Beskikked S. Stæ Theologiæ Lector udi Christianssand, og 

Sogne Præst til Tveds Præstegield. , 

Hun blev efter sin Moders Død 1700 i sin Mormoders 

Madame Elisabeth Godsen, Sal: Seehuus 

Hendes Huus, opdragen i Dyd, Gudsfrygt og Kimdskab. 

Indlod sig i Ægteskab med 

Sr Laurs Smith 

Stads Capitain og Negotiant i Stavanger 

Den 13 No vembris 1708. 

Blev ved hans Død den 22 Novembris 1758, Enke ') Hun vai- en ældre Søster af den foran i Gravskriften No 4 (Side 102) om- 
handlede Dorothea Sophie^Leigh, blev døbt i Stavgr. Domk. 13 Sept. 1691 og 
begr. der »i den øverste aabne Begravelse udj Choret« 74 A. 8 M. gi. »med 
ligprædiken og alle Kirkens Klokker« 16 Mai 1766. Hun ægtede 13 Novbr. 
1708 i Stavanger »i Huset« Laurits Anderssøn Smith, der blev begr. i Sta- 
vanger Domk »i den øverste aabne Begravelse i Choret« 30 Novbr. 1758 
78 A. 8 M. gi. 3>med alle Kirkens Klokker og ligprædiken holdet af Afd.s 
Svigersøn Hr. Jens Bull, Præst paa Lye« [Stavangers Ministerialbøger]. — 
Om ham, hans 16 Børn og deres Efterkommere findes Oplysning i den af 
A. Chr. KieUand udgivne Stamt. over Familien Kielland, Side 75 fl. — Over 
flere af hans Børn findes Gravskrifter meddelte i det Følgende, nemlig over 
Christine Sophie Smith (No. 6 Side 106); Maren Smith (No. 9 Side 110); Michael 
Leigh Smith (No. 10 Side 112) og AxeHane Christine Smith, (No. 14 Side 124) 
samt over følgende af hans Svigerbørn nemlig: Fyrforvalter Morten Henrik 
Petersen von Fyren, gift med Datteren Christine Sophie Smith, (No. 7 Side 
107) ; Sophia AmaHa Prahl, gift med Sønnen Anders Smith, (No. 8 Side 109) ; 
Helene Margrete von Krogh, gift med Sønnen Michael Leigh Smith, (No. 11 
Side 115) og over hendes 1ste Mand Amtmand Henrik Wilhelm Tillisch 
(No. 12 Side 118) og Christiane Juliane von Ely, gift med Sønnen Laurits 
Smith, (No. 13 Side 121). 106 

Dette Ægteskab som var Kierligt, og Varigt i 50 Aar og 10 Dage 

Velsignede Gud med 16 Børn, hvor af de 10 ere hensovede 

4 Søner. og 2 Døttre sørgelg(!) igien lever 

Døde den Ilte May 1766 

Og opfyldte een Velsigned Alder, af 74 Aar og 8 Maaneder. 

See min Læser! rare Dyder, Som et sandt Guds Barn pryder; 

Skaaner ey for Dødens Lee. 
Her er giemt Een ædel Dame, edel af sin Slægt og Stamme 

Herlig i sin Dyd at see. 
Bønner Hun til Gud udøste, Gaver lod Hun Arme høste 

Kierlighed blev aldrig glemt. 
Hendes Gaver, Taare, Bønner, Saae hun og at Gud belønner 

De var i Guds Minde giemt. 

Sine Børn Hun i Ære, Saae Velsignede at være 

En Velsignet Alder nød. 

Hver paa hendes Dyd kan skiønne, nu vil Gud den ret beløHe 

Med een SaUg, sagte Død. 
Hun i Haabet uforkrænket, og med Jesu Blod bestenket 

Gik saa ind til Himlens Fryd, 
Hvor hun ret sin tak kan yde. Hvor hun og sin løn skal nyde 

For sin Gudsfrygt, Fromhed, Dyd. 

6) Her giernes Støvet 

af 

Velædle og Høyfornemme 

Madm Christine Sophie Pettersen von Fyren fød Smith*) 

en Datter 

af 

Den ved Lykkens og Naturens Gaver sieldne Olding 

Laurits Andersen Smitli 
Stads Capitain og Kiøbmand i Stavanger 

og 
Johanne Margrethe Leygh *) Hun blev døbt i Stavanger Domk. 5 Febr. 1712 og begr. der »i den øverste 
aabne Begravelse i Choret« 20 Febr. 1788 76 Aar og nogle Dage gL »med 
alle Kirkens Klokker uden liigprædikem. Manden var født 10 (ikke 5) Febr. og 
døbt i Stavanger Bomk. 15 Febr. 171 1 samt blev begr. sammesteds »i den øverste 
Begravelse i Choret« i sit 55de Aar 14 Jmii 1765 »med alle Kirkens Klok- 
ker og liigprædiken af Provsten Hi*. Kamstnip«. Om hans Børn og deres 107 

Et , hvis stille Gudsfrygt og Dyd lever i hellig Erindring 

Denne Deres Datter var fød 
Dn 1 Febniarii 1712. 
Givt dn 19 Mav 1733 
i Med 

Hr Morten Hendrick Pettersen von Fyren 
Kongl. Mayt. privil. Fyr-Forvalter paa Hviddings Øes F\^r. 
I dette Ægteskab velsigned med 14 Bøni 
Af hvilke 8 ere hensovede. 
' Bleven Enke dn 9de Junii 1765 

Død dn 12te Februarii 1788 
Altsaa i en Alder af 76 Aar og 12 Dage. 
[Resten er ulæselig.] 

7) Herunder hviler det Jordiske 

af den i Livet 

Velædle og Velfornemme 

men ved Døden Salige 

Hr MORTEN HENRIC PETERSEN von FYREN. 

Han var fød i Stavanger den X Februarij MDCCXL 

Blev Kongelig bestalter Fyr Forvalter Nordenfields i Norge i Aar 

MDCCXXXI. 
Den XIX Maij MDCCXXXm intraadde Han i ægteskab med Sin 

i sorgen efterlevende 
Elskelige Kiere Huustrue 
Madme Christine Sophia Petersen von Fyren, fød Smith, 
I hvilket Ægteskab Han blev velsignet af Gud med XIV Børn 

IV Sønner og X Døttre, hvoraf 
VIII Børn ere, for ham gaaen ud af Tiden, men IV Sønner og 

n Døttre sa&e Ham 
Som en Kier Fader i Tiden. Efterkommere se forøvrigt A. Chr. Kielland, Stamt. over Familien Kielland, 
Side 85 fl. — Foruden de der 1. c. nævnte 13 Børn havde han et dødfødt 
Barn, begravet i Stavgr. Domk. 9 Sept. 1783. Ved kgl. Octroi af 8 Mai 
1700 (kgl. confir. 2 Novbr. 1731 og 8 Juli 1766) fik Henrik Petersen Til- 
ladelse til paa egen Bekostning at opbygge en real Fyr paa Hvidingsø 2 
Miil udenfor Stavanger og desuden ved Indløbet til Bergens Led, kaldet 
Høievarde, en stor Sølygte, imod at han og hans Arvinger forbeholdtes In- 
spectionen derover o^ med Bet til at hæve en nærmere bestemt Afgift 
af hvert Skib, der passerede Fyrene. Ved kgl. Resol. af 10 Juli 1744 (kgl. 
confir. 5 Mai 1747) fik Sønnen Morten Henrik Petersen Tilladelse til at gjøre 108 

Efter at Han var bleven bekiendt som en Kierlig Ægte Ven, om- 
hyggelig Søn, from Fader, oprigtig Ven, 
nyttig og fredelskende Borger, men og som Guds Ord, Gushuusets 

Elskere, en Stytte for 
Betrengte og Hielp for nødlidende, ombyttede Han Tiden med 

ævigheden, da Han 
Saligen hensov i Herren den IX lunij MDCCLXV. Er Troe og Love rar blant Men- 

niser(!) at finde 
I denne alders Tid og Verdens 

aften Stund 
Da bør saa meget mer opreyses 

Ære minde 
For Dem, hvis Tilsagn ej gik af 

en troløs mind(!) 
Hvis Ord og Løfter vare Klipper 
Naar andres Haand og Seil tit 

glipper. 

Her var en trofast Ven og ikke 

Lykkens Slave 
En ærlig Petriot, og ikke Modens 

Træl 
Som tænker, taler, giør det Ti- 
derne vil have 
Og ikke hensigt har til det ret- 

skafae Vel. 
Nej ! saa var ej vor Fyrens vane 
Skiøndt det ervar(I)TidsRende- 
Bane. Foi ReysendeHan lod omhyggelig 

antende 
Den Fyr som viiste Vey fra det 

oprørte Hav, 
Men i hans eget Bryst, man saa 

en Lue brænde 
Af det som Ærligheds og Dydens 

Straaler gav. 
Hvad Mand og Søn, og Fader 

Sømte 
Man Saa hos ham, og det be- 
rømte. 

Menn nu Han savnes maa, som 

Mand, som Søn og Fader 
AchHiinel! hvilket Saar det gav 

i manges Sind 
Men du al Naadens Gud, som ej 

i Sorg forlader 
Gyd Trøstens Olje i beklemte 

Hierte ind! 
Saa de maa i dinNaade finde 
At Du kan Saare og forbinde. Disposition over Fyrenes Nedarven i Familien og med ;^emmel heraf be- 
stemte han under 16 Juli 1748, at de skulde gaa i Arv først til ældste Søn 
og hans Linie, efter dennes Uddøen til næste Søn o. s. y. saaledes, at Søn 
altid gik foran Datter. I 1815 blev Fyrene indløste af Staten. Naar man 
har ment, at Henrik Petersen og hans Descendents har antaget Navnet 
von Fyren ifølge en i de kgl. Bevillinger om Fyrene indeholdt Tilladelse, da 
forholder dette sig ikke saa. Navnet er formodentUg snarest opstaaet ved 
at Familien paa Grund af deres Forbindelse med de omhandlede Fyre, i dag- 
lig Tale er bleven betegnet paa denne Maade. [Stavanger Ministerialbøger. — 
Rentekammeret : Fyrvæsen (En Pakke Dokumenter angaaende Hvidingsø Fyr.)], 109 

Saa gik vor gode Ven til Ævighedens Hvile 
Iiist da der Tummel var i Yerdens Synde Ørk. 
Ach! ret Lyksallige^ som kon(!) til Himlen ile 
Og seer paa Himlens Fyr og Lys i Verdens mørk! 
De Skal j rolig havne Lande 
Naar tumled Vrag til- 
sist maa Stiande. 

8) I Dette 

Som sit Sove Kamer til en 

glad og fn^defuld Opstandelse 

Hviler ædle nu hos Gud Salige 

Madame Sophia Amalia Smith 

fød Prahl. 

En værdig Datter af Velærværdige og Høylærde Herr 

Mag: Jørgen PrahP), fordom Provst og Sognepræst for Skudesnes 

Menigheder: fød til Verden d : 4de April 1704. Indtraadde første gang 

i Ægteskab d: 24 luly 1732 Anden gang d: 12 Septbr 1741. 

død d: 16 lanu: 1765. 
Efter at Hun i dette Dødelige havde henbragt 60ve Aar 9 Maanedr 

12 Dage, 
Som i Livet en Dydig, fornuftig, stræbsom, i Omgang en Kierlig 

Ægtemage 

») Han blev 23 Mai 1696 (conf. 6 April 1700) Sognepræst til Skudesnæs efter 
afdøde Hr. Jon Lauritssøn; blev Provst i Karmsunds Provsti og f 21 Decbr. 
1716. Af sit Ægteskab med Mette Christine Godtzen, der blev begr. i 
Stavgr. Domk, »i den småle Gang mellem Mandsstolene under No . . .« 18 
Sept. 1753 i sit 87de Aar »med alle Kirkens Klokker og med Liigprædikeo, 
holdet af Hr. Taur, som denne Forretning af Provst Winther, der ikke selv 
kunde forrette den, var overdragen«, efterlod han 7 Børn, 5 Sønner og 2 
Døttre, af hvilke dog kim den ene Søn, Sognepræst til Sogndal Nils Brostnip 
Prahl, forplantede Familien paa Sværdsiden. Af Døttrene blev don ene 
Maha Christina Prahl, der f 19 Sept. 1772 i Stavanger (begi*. »i TJrtegaarden« 
24 Sept. s. A.) i sit 78 A., gift med Jochum Nicolai Lampe, der døde uden 
Børn i Stavanger 1785 (begr. »i Urtegaarden med Kirkens største Klokke« 3 
Juni s. A.) 70 A. gi. efter i mange Aar at have levet i stor Fattigdom, og 
den anden Sophia AmaUa Prahl, den ovenfor i Gravskriften omhandlede 
Datter, blev som Enke efter Laurits Westly gift i Stavanger 12 S|ej)t. 1741 
(viet >i Huset«) med Anders Lauritsen Smith (en Søn af den i Gravskriften 
No 5 (Side 104) omhandlede Laurits Andersen Smith), der blev døbt i 
Stavgr. Domk. Trinii Sønd. (o: 7 Juni) 1716 og f P^a Blidensol vod Sta- 
vanger 10 Decbr. 1772 (begr. i Stavgr. Domk. »i Chorets øverste aabne Be- 
gravelse« 18 Decbr. s. A. »med alle Kirkens Klokker uden Liigprædiken«) 
56 A. og nogle Maaneder gi. — Sophia Amalia Prahl blev begr. i Stavgr. 110 

til ædle Sin : nu hos Gud Salige Lauritz Westlye : med ham frembragte 
Hun en Tid af 9Aar af Hendes leve tid, og i.et Kierligt Ægteskab 
avlede 3de BørnSaavelsom 24 Aar med Henddes efterladte dybsørgende 

Mand Andreas Smith. 

Fremskinnende af rare Dyder 

En Taalmodig Overladenhed i Herrens Vilje, et ugement Kierlig-t 

Hiertelav 
mod sine nærmeste forbundne, og andre en, Christen Kierlighed og* 

medliidenhed 
mod trængende, en nyttig Lem i det almindelige Selskab i Verden. 
Savnlig for mange, men mest for Hendes efterlevende og dybsørgende 

Mand og Børn. 

Se her er Støvet af en salig lesu Brud 

Der vel som Martha var i Huset heel urolig 

Men dog Mariæ Sind, som lesom tiente trolig 

Var stadig hos vaar Ven til Aanden selv foer ud. 

Hvad Kors og Lidelser og andet saadant meer 

Der oftest møder selv Guds troe udvalde her, 

Hun og forsøgte, men dog i Troen Kiempet 

Blandt Verdens Modgang, Sorg, ja Lidelser og Nød 

I Sygdoms Leye blant utalige Anstød 

la indtil Døden selv hvis Strid Hun overvandt 

og efter Striden da, 
Hun meere Nød ey fandt. 

9) Her Under hviler 

Den i Livet ædle og dydzirede 
men nu i Døden himelsalige Domk. »i den øvenste aabne Begravelse i Choret« i sit 61 Aar 23 Jan. 1765 
»med alle Kirkens Klokker uden liigpi-ædiken«. Med Smith, havde limi 
2 Børn: 1) Laurits S., døbt i Stavgr. Domk. 22 Juli 1742 og 2) Axel Chri- 
stian S., døbt i Stavgr. Domk. 15 Mai 1744;- f i Øiestad Præstegaard 20 
Juni 1828 som Sognepræst der (cfr. A. Faye, Bidrag til Øiestads Præster 
og Præstegjelds Hist., Side 48 fl.). Om Familien Pi'ahl se forøvrigt A. Chr. 
Kielland, Stamt. over Familien Kielland, Side 66 fl. og J. H. S. Campbell. 
Familien Campbell, Side 28. Den paa det sidst citerede Sted nævnte Jan 
(eller Johan) Prahl, hvis Forbindelse med den øvrige Slægt ikke kan paa- 
vises, havde i Ægteskab med Anna Lauritsdatter HiUemann, f i Stavanger 
1700 (begr. i Kirken 12 Okt s. A.) 40 A. 9 M- gi., en Datter af Borger 
og Handelsmand i Stavanger Laurits Sørensen HiUemann og saaledes Søster 
af de i dette Tidsskrift IL Side 213 og 355 Noterne nævnte Christen og 111 

Madame MAREN SMITH i) 

Som blev født til Værden i Stavanger d: 12 April 1719 

og Samestæds d: 23 lanuarii 1742 Copuleret med sin 

efter ladte Sørgende Huusbonde 

Singr Hans Hiorth 

med hvilken Hun avlede 5 Børn 4re Sønner og 1 Datter 

og døde nden at Blive forløst i Siette Barselsæng i heodes Alders 

35 Aar her i Stavanger Klokken 7^« Slæt om Morgenen 

d: 7 Ang. 1753. 
« * 

Da ieg alt var mæt af Dage, 

Fik ieg Bud at vandre hen, 

Før ieg vandred fik ieg Smage, 

Trøst og Kraft fra Himmelen. 

Livets Frugt Som gud mig Schienkte, 

Saa ey Verdens Sørge Boe, 

Gud Paa os i Naade Tenkte, 

Toeg os Begge til Sin Roe. 

* Himlens Lys og Raad ledsage 

Mine efter Levende 

At de Silde maatte Smage 

Dødens Schaal og bitre vee! Lars Hillemann, følgende Børn: 1) Peter R, der Dom. Esto mihi <o: 7Fobr.) 
1723 i Stavanger ægtede (trolovet der 11 Becbr. 1722) Ingeborg Eobberts- 
datter, begr. i Stavgr. »i Kirkegaarden« 9Febr. 1746 84 A. gi. 2) Margrethe 
R, begr. i Stavgr. 1 Tebr. 1701 15 A. 4 M. gi. 3) Maren R, døbt i Stavgr. 
Domk. 29 Mai 1690; hun sees i Aaret 1700 endnu at have været i live og 
kan saaledes ikke være det af Jan Frahls Bøi-n, der blev begr. 21 Marts 
1691, men er snarere den Mai*en Prahl, der begr. i »Urtegaarden« 7 Jan. 
1744. 4) Et Barn begr. i Stavgr. 21 Marts 1691 ^U A. gL og 5) Anna 
Maria R, døbt i Stavgr. Domk. 25 Marts 1694. [Stavanger Ministerialbøger. 
— Sammes Skifteprotok. 1769—91 (Retsprotok. No. 2555) fol. 91.]. 
^) Hun blev døbt i Stavgr. Domk. Dom. 1 p. Tri. (o: 11 Juni) 1719; begr. 
der »i den øverøte aabne Begravelse i Choret« 13 Aug. 1763 »med alle Kir- 
kens Klokker og liigprædiken af Mag. Eiler Hagerup« 35 Aar gi. og vai* 
en Datter af den i Gravskriften No. 5 (Side 104) omhandlede Laurits An- 
dersen Smith. — Om hendes Mand Hans Hiorth og deres Børn se A. Chi- 
Kielland, Familien Kielland, Side 76, og H. Hiorth, Stamtavle over Slægten 
Hiorth, Side 9 fL Naar det i de citerede Stamtavler heder at Hans Hiorth 
blev født 20 Aug. 1713, da er dette vistnok en Feiltagelse. Det er for- 
mentlig aliene Daabsdagen, der findes anf«^ i Ministerialbogen, naar der 
ikke anføres 2 forskellige Datoer, selv om Overskriften betegner de anførte 
som »Fødte«. — Hans Hiorths Moder Maria Bovitz, der var døbt i 112 

10)^ Skyggen følger Legemet 

Ære Dvden. 

Det er kosteligt at see, 

Naar en ædel Siæl ndriist ved ædle Handlinger 

Adskilles fra Mengden ved Stand og Navn. 

Avind tør da ikke Sværte, 

Ukyndighed ikke Nægte, 

Forfængelighed ikke foragte, 

Men nødes til i nogen maade at foreene sig med Retsindighed 

Som med ind- og udvortes Høyagtelse Nobiliterer Dyden. 

Det Leer Kar, som glemmes under dette Laag, har bevaret 

En saa ædel Siæl, 

En saa vellugtende Salve, 

Et saa anseeligt Navn: Ogae Kiike 1 Decbr. 1680, var en Datter af Hans Bovitz, hvis En]æ Eli- 
sabeth levede i Ekersund 1701. Denne Elisabeth saL Hans Bovitz's hørte 
uden Tvivl til den i Ekersund paa den Tid bbmstrende Familie Schanche 
(Skanke) og var vist en Datter af Sognqasæst til Ekersund Theophilus Jons- 
søn Skanke. Hans Bovitz havde følgende Børn, der alle vare døbte i Ogne 
Kii'ke, nemlig: 1) Anna Cathrine B., døbt 4 Juli 1675; begr. i Ogne 9 
April 1676 V4 A. gL 2) Peter B., døbt 8 Decbr. 1676; begr. i Ogne 11 
Aug. 1682 5 A. 6M. 19 Ug. gi. 3) Theophilus B., døbt 13 Okt. 1678; han 
, førte i 1701 »en liden Farkost for sin Moder at seile øster paa med Fiske- 
varer«, og blev gravfeest i Sogndal 7 Marts 1730 51 A. 4 M. 8 D. gi. Med 
sin Hustru Lisbeth Jensdatter havde han følgende Børn: a) Bernt B., f 
ugift paa Sogndalsstranden 1788, hvor Skifte efter ham holdtes 13 Okt. s. A. 
b) Elisabeth B., f før 1798; ♦ i Sogndal 9 Novbr. 1736 (viet »i Huset«) med 
Skipper Matthias Willumsen Smith, c) Anna Catharina B., * 1745 med 
Jacob Kirsebom (cfr. A. Chr. Kielland, Stamt. over Famihen Kielland, Side 
48). d) Karen B , der f 1798 ugift e) Elen Guria B., t paa Sogndals- 
stranden 1784; * med Sr Willum Christophersen Smith, f) Anna Maria B., 
der blev confir. i Sogndal 2 Okt. 1740 og i 1788 levede ugift 62 A. gL Hun 
døde 1798. g) Theophilus B., døbt i Stavgr. Fest. om. Sanct. 1726; gravfeest 
i Sogndal Dom. rogat. (3 Mai) 1739 12 A. 8 M. 3 % 1 T. gi. 4). Maria 
B.; døbt 1 Decbr. 1680; * i Ogne Kirke 25 Okt. 1699 med Jørgen Assersen 
Hiorth. 5) Petter B., døbt 15 Okt. 1682; • i Ekereund 19 Novbr. 1721 med 
Inger Elisabeth Schultz. 6) Nils B., døbt 7 Juni 1685; begr. i Ogne 23^0kt. 
s. A. 19 Ug. gi. 7) Nils B., døbt 19 0ki;. 1686. 8) Fredrik Wilhehn B., døbt 
6 Mai 1689; begr. i Ogne 20 Mai s.A. 15 D. gi. 9) Christopher B., døbt lo 
Novbr. 1690. 10) Karen B., døbt 25 Decbr. 1692. 11) Christian B., døbt 1 
Sept. 1695, t ung- 12) Hans B., døbt 3 Okt. 1697; f 1766, da Skifte efter 
ham holdtes 2 Mai s. A. Han var gift med Inger Sivertsdiatter, med hvem han 
havde 5 Børn, nemhg: a) HansB. b) Syvert B. c) Theophilus B. d) Fabian 
B., * Anna Theophihdatter Schanche, der f i Ekersund 1776 efterladonde 
>^ig on 8011 Haus B., og o) Maren B., f 1784, * med Skipper Tallak Tjarøen. 113 

Høyædle og Velbaame Hr MICHAEL von SMITH i) 

Oprunden i Stavanger ved den naturlige Fødsel den 25Aug: 1720 

Af en bekiendt Dydeftild og respectable Stamme, 

De arvede gode Egenskaber bleve oplivede og udviklede 

Ved omhyggelig Planten og Vanden 

Vexten der af 

En Crone for Familien 

En Forlystelse for Høyere og Ringere 

En rar Menneske Kiærlighed i en egennyttig Verden 

En Anseelse for en rætt skiønnende og belønnende Konge, 

Af Hvilken Hånd i Kort Tiid er ophøyet til et Æres Trin efter andet 

Til Capitaine af Infanteriet den 1 Martij 1758 

Til Oberst Lieutenant den 2 February 1763 

Til Oberst af Infanteriet den 26 December 1764. 

Men i Alt Æret og Velsignet af Det Alting bestyrende Forsyn 

Med god fremgang i, og Velstand af sine Handlinger, 

Med ønskelig Fornøyelse af Sine Ægteskab 13) Søren B., døbt 17 Novbr. 1699. [Stavanger, Sogndal og Ekersund eller 
Ogne Ministerialbøger. — Folketællingen 1701: Jæderen og Dalerne. — Jæ- ' 
deren og Dalernes Skifteprotok. 1756—1771 (Retspr. No. 2666), fol. 646. — 
Do. 1771—1778 (Retsprotok. No. 2656), fol. 797. — Do. 1778—1786 (Rets- 
protok. No. 2667), fol. 124 og 506. — Do. 1787—1795 (Retspr. No. 2658), fol. 
134. - Do. 1795—1803 (Retspr. No. 2569), fol. 244]. 
^) Han blev døbt i Stavgr. Domk. 28 Aug. 1720; confir. der Dom. qvasimodo 
(28 April) 1737 og begr. sammesteds med stor Høitidelighed 29 Januar 1773. 
liget blev »af Militaire indbaaren.i .Kirken, da der blev ringet og musiceret 
og sat nedenfor Chordøren, hvor daPsahnen: Hvo ved hvor nær mig er etc. 
blev sungen. Siden Parentations Tale holdet af Provst Hr. Arentz, atter 
sunget nogle Vers af Psalmen: Kom Menniske! betragte mig, hvoi'paa Liget 
ér under Musik nedsat i den øverste aabne Begravelse i Choret; atter sunget: 
Nu lader vi hannem sove etc, hvorpaa liigfølget, medens Musiqv. vedvarede, 
gik af Kirken, da Klokkernes Ringen igien begyndtes, som imedens Forret- 
ningen i Kirken varede, havde ophørt«. Han var en Søn af den foran i 
Gravskriften No 5 (Side 104) omhandlede Lauhts Andersen Smith. — Om 
Michael Smith se forøvrigt A. Chr. Kielland, Stamt. over Familien Kielland, 
Side 76— 80; A.V. Scheel, Stami over en Familie Scheel, Side 63 og B.Moe, 
Tidsskrift for Norsk Personalhist., Ny Række, Side 245. Han var 2 Gange 
gift og havde 4 Børn, af hvilke de 8 vare af første og 1 af andet Ægteskab, 
nemlig: 1) Lorents Anckermann S., døbt i Stavgr. Domk. 2 Marts 1752. 2) 
Johanne Margrethe S., døbt i Stavgr. Domk. 4 Marts 1753. 3) Karen 
Anckermann S., døbt der 20 Febr. 1755 og 4) Henriette Wilhelmine S., 
døbt i Stavgr. Domk 17 Febr.. 1767, begr. der »i den øverste aabne Begra- 
velse i Choret« 4 A. og nogle Uger gi. 6 April 1771 »med alle Kirkens 
Klokker«. — [Stavanger Ministerialbøger.]. 

8 114 

Det første med lomfr Karen Ankerman *) fuldbyrdet den 29 April 1749 
Det andet med Enke-Cammerherinde Helena Margareta fød von Krogh 

Sluttet den 15 lunij 1766. 
Med kiendelig Forlystelse af sine efterlevend taabefiilde Børn ') Hun døde i Stavanger paa Barselseng i sit 28de Aar og blev begr. i Stavgr. 
Domk. »i den øverste aabne Begravelse i Choret« 27 Eebr. 1755 med »alle 
Kirkens Klokker og med Liigprædiken, holdet af Hr. Taur, som Provsten 
overlod denne Tj^Ji^ste til, da han selv ikke vilde«. Hun var en Datter af 
Kjøbmand i Grimstad Lorents ComeUusen Anckermann og Elen Hansdatter von 
Kampen, hvilken Sidste var en Sønnedatter af den Arent Michaelsen von 
Kampen der boede paa Storhammer Graaixl i Yangs Præste^eld paa Hede- 
marken, men som døde paa Bragemæs 1693 (begr. 2 Marts s. A. Kl. 1). 
Han var gift 3 Gange: I) med Magdalena Hjort, der t paa Deli i Bings- 
aker fefr 8 Febr. 1663, Datter af Sognepræst til Stange Hr. Evert Ras- 
mussen l^ort, Eeligionsprovst over Hedemarken og Østerdalens Provsti, 
hvis Hustru angives at have været Anna Christine Budde (cfr. G. Faye, 
Stange Menighed og dens Præster, Side 52) ; 2) med Enken Elsebe Christens- 
datter, — og 3) med Ellen Budde, formentlig en Datter af lieut. til Hest 
Joachim Budde og Agneta von Hargen (cfr. dette Tidsskrift, lY. Side 202 
Stamt). Arent von Kampen efterlod sig af sine Ægteskab følgende 9 Børn: 
1) Hans V. K.; der sandsynligvis var den Hans von Kampen, der 9 Novbr. 
1690 sad arresteret paa Akershus Fasstning. Itet var enten ham eller hans 
yngre Broder af samme Navn, der 11 Febr. 1691 i Landvigs Kirke blev 
viet (trolovedes 18 Decbr. 1690) med Karen Jacobsdatter Friis af Landvig, 
Enke efter Christen EUe&en, der 23 Sept. 1687 kjøbte Landvig af Anders 
Jespersen Friis. Hans v. Kampen tog 24 Aug. 1691 Borgerskab i Chri- 
stianssand og f paa Landvig 1722 (begr. 27 April s. A.) 69 A. 6 M. gi. — 
Karen Jacobsdatter Friis døde ligeledes paa Landvig 1700 (begr. 26 April 
s. A.) 41 A. gi. og var en Datter af 'Jacob Henriksen Friis (Brodersøn af 
Jesper Jacobsen Friis tU Landvig) og Anna Torup, der senere ægtede Just 
Jacobsen Wulf. Hun skal i sit 1ste Ægteskab have havt 4 Børn og havde 
i 2det Ægteskab mindst 5 Børn, hvoraf dog kun 2 overlevede Forældrene: 
a) Christen v. K., f før 1723. b) Arent v. K., der i alle Fald havde 2 
Sønner: Peder v.K., der 5 JuK 1753 i Arendal blev gift*med Karen Heljes- 
datter, med hvem han fik mange Børn, og Nils v. K., der 80 Novbr. 1757 
i Arendal ægtede Anna Madsdatter Treider (eller Freider). En Søn af Peder 
V. K. var den Aanon v. K., der endnu i 1814 levede i Arendal. c) Jacob 
V. K., t før 1723. d) Elen v. K., ♦ i Landviks Kirke 9 Decbr. 1723 med 
Lorents Anckermann, en Søn af Comehus Anckermann i Grimstad og e) Dorthe 
V. K., t paa Landvig 1699 (begr. 20 Okt. s. A.) 1 A. gi. — 2) Henrik v. K-, 
han var afgaaet ved Døden før 1741 uden Børn. 3) Hans v. K. den Yngre, 
der 4 Sept. 1694 af Holger Eetz til Palsgaard fik Skjøde paa Gaarden Kiørstad 
iNannestad, hvilket Jordegods var Søsteren Jomfru Petra Sophia Retz's An^e- 
gods; han var i 1741 i Kjøbenhavn. Det var enten ham eller snærere hans 
Søn Hans v. K., der 20 Sept. 1730 i Christiania blev gift med Johanna Maria 
Nemst, Datter af Foged i Land og Hadeland Johan Nemst og HQleborg 
livsdatter Borch, med hvem han havde flere Børn, af hvilke Sønnen Gjert 
Otto V. K. i 1731 som Lieut. var bosat i Faaborg paa Fyen. 4) Margrethe, 116 

En Søn og tvende Døttre. 

Men den beste Del tilovers 

Som til fuldkomemen(!) Besiddelse blev af Nåde given 

Yed Siælens salige opløsning fra Legemet 

den 11 lanuarij 1773. 

* * 

Den lever vel, som lever saa Et herligt liv af Ære stand 

At Livets Korthed ankes paa Som ikke Avinds givtig Tand 

Af Eftertidens Alder. Tør vove til at røre. 

Et Liv, som Mange elsket har Men see til Trods det varer ved 
Et Liv, som Mange gavnligt var Naar end Naturen brydes ned 
Af Minde ikke falder. I Rygtet laer sig høre. 

Velsignelse i Tusind Tall 

Den Nardus Salve være skal 

Som saadant Navn bevarer 

Mod Død, Eorglemelse og Grav 

lo meere Verden tager av 

I godt og ondt forsvarer. 

' ■ 

11) Her under giernes 

Et jordisk Tabernakel 
Den Store Mesters Mester-Stykke. 

Dog 

En indskrænket Bolig for en Stor Siæl 

Herlig af Natur- og Naadegaver meget over det almindelige 

Kiendelig af Sine Virkninger 
Tndelig for den beste Deel af Verden 

Men allermest 
Behagelig for Den Som Hende havde fuldkommet f før 1741, * med Alf Togstad, med hvem hun havde en Søn Anders Alf sen, 
der i 1741 var Garver paa Bragemæs. 5) Karen v. E., gift 1) Hans Jør- 
gensen Zimmermann og 2) paa Bragemæs 17 Jnni 1697 med Johannes 
Pettersen Lohrmann. 6) Anna v. £., begr. paa BragemadS 18 April 1741 
81 A. gL; * med Søren Poulsen, Ejøbmand paa Bragemæs, med hvem hmi 
ingen Børn havde. 7) Elsebe (Elisabeth) v. £., begr. i Marie Kirke i Tønsberg 
15 Mai 1717 28 A. gi.; * sammesteds ISSept. 1712 med Johan von Hagen, 
der blev begr. i Marie Kirke i Tønsberg 19 Decbr. 1720 84 A. gi. uden Børn. 
8) lisabeth, der i 1741 løvede ugift i Arendal og 9) Magdalena v. K., f 
i Christiania 22 Okt. 1786 94 A. gL; gift 1) med. Laurs Ottesen (MøUer), 
Kjøbmand paa Bragemæs og 2) paa Stiømsø 21 Febr. 1731 med Kjøbmand 

8» 116 Til at glæde mange en liden Tiid; 

Men: 
Til sin egen Lystee-Plantelse. altid og Ævindelig 

Det er den 
I Verden Høy-Ædle og Velbaame 

Nu 

Hos Herren Himel-Salige Frue 

Fr HELLENA MAEGAEETHA fød Von Krogh .i) 

Given Som en dyrebar Gave hei; oven fra 

I Stifts Staden Tronhiem d: 14 Octobr. 1736 

Og det 

Til en Fader 

Hans Excellence Høy og Velbaame 

Herr Georg Friederich von Krogh 

Ridder 
Kongl : Mayts General Lieutenant af Infanteriet. i Christiania Johan Henrik Darjes (cfr. A. Collett, Peder Pedersen Miillers 
Efterkcwmnere, Side 13 og- (Dansk) ffist. Tidsskrift, V. Ræk., I. Side 120. — 
[ArendaL, Bragemæs, Christiania, Landvig, Strømsø og Tønsbergs Ministerial- 
bøger. — Arendals Skifteprotok. 1697—1711 (Retsprotok. No. 2402), fol. 295. 
-- Hedemarkens Skifteprotok. 1668—1673 (Retsprotok. No., 631), fol. 61. -*- 
Do. 1698—1698 (Retsprotok. No. 632), fol. 66. — Bragemæs Skifteprotok. 
1737—1769 (Retsprotok. No. 1120), fol. 742. — Øvre Romerikes Thingbog 
1694 (Retsprotok. No. 461), foL 87. — Personalia: von Kampen,]. 
*) Hun blev begr. i Stavgr. Domk. 5 Mai 1767 i sit 31te Aar »indbaaren af 
Officiers til Chorsdøren og der nedsat, imedens Parentations Prædiken, holden 
af Hr. Provst Arentz varede; derefter nedsat i Hr. Oberstens aabne Begra- 
velse. Ceremonien begyndte med at ringe med aUe Kirkens Klokker og 
douce Orgel Musiqv. om Aftenen Kl. 8 og endte KL 10.«. Hun var en Sønne- 
datter af den i dette Tidsskrift, II. Side 349 Noten nævnte Oberst Georg 
Fredrik v. Krogh og 1ste Hustru Birgitte Munthe. Om Familien vonKrogi 
se forøvrigt B. Moe, Tidsskrift for den norske Personalhist, 2 Række, Side 
227—253; Lengnick, Famihen v. Krogh, Kjøbhn. 1849; F. Krogh, Dansk 
Adels Kalender, Kjøbhn. 1878, Side 266, jfr. A. W. Scheel, Stamt over En 
Familie Scheel, Side 62 fl. og H. Munthe, Effcerret om Familien Munthe 
i ældre Tid, Side 155 fl. Den nævnte Oberst Georg Fredrik von Krogh 
boede i 1701 som Mjyor paa Gaarden Flahammer i Lyster og var da 48 A, 
gi., altsaa født uden Tvivl i Throndhjem i Aaret 1653. Gaarden Flahammer 
fik han med sin ovennævnte Hustru og da han, som det synes, allerede 1681 
var bosat der, har han formodentlig allerede dengang været gift medJiende. 
Han- var Capitaine i Bergh, nat Infreg. og blev 18 Aug. 1698 kacact. Major 
samt 20 Novbr. 1700 virkelig Mi^or. Den 29 Juli 1704 blev han Oberst- 
lieut, og 17 Okt 1710 Oberst og Chef for Bergenk nat. Inl-Regiment, 
hvilket han imidlertid 1712 ved Dom blev frakjendt, hvorefter Hartvig Huit- 
feldt 80 Sept. s. Å: blev udnævnt til CSief. Han levede paa sine sidste Dage 117 

Til en Moder 
Fordum Høy ædle og Velbaarne nu i Herren Sal: Frue 

Frue Hedevig von Brughman. 

Forbunden ved høytiideUg Ægtebaand 

Første Gang 1752 in Augusto 

Til 

Velbaarne Bj Henrich Vilhelm Tillisch 

Kongl : Maijests Cammer-Herre, Amtmand over Stavangers Amt, og 

General Vey-Mester Søndenfiels. 

Velsignet i dette Ægteskab, med 2 Sønner og 3 Døttre 

Erfahret en høyt-Sørgelig Opløsning fra dette Ægteskab d: 4Xbris 1761. 

Glædet atter efter Forsynets Gunst Ved Ægte-Foreening 

Anden Gang d: 15 Junj 1765 

Med 

Høyædle og Velbaarne Hr Michael Smith 

Kongl: Majts bestalted Oberste af Infanteriet 

Begavet med en Datter Som denne Foreenings Ønskelige Plante 

Men en Siæl 

Danned til Ævigheden 

Indslutted i Tiden 

Længes efter fuldkomen Frihed 

Ønsker opløsning, 

Haster til sit Maal. 

Saa og Denne Salige. 

Afdøed fra Verden 

Længselfuld efter Himelen 

d: 17 Aprilis 1767 i Bergen, hvor han døde 4 Okt 1721 (begr. i Nykirken 80 Okt. s. A.). 
Han synes ikke at have været afholdt af Almuen, der i 1681 førte stærke 
Klager over ham bl. andet, fordi han paa sine Beiser tog for stor Skyds og 
^'ørte deres Heste fordærvede, samt fordi han kommanderede de uddorevne 
Soldater til at gjøre Arbeide paa Mahammer og traede og overfaldt Bønderne. 
Hvormegen Sandhed, der har været i Klagerne, kan imidlertid ikke erfares, 
da Sagens Udfald ei er bekjendt. Han havde før sin Død gjort et Testa- 
mente til Fordel for sin 3die Hustru Elisabeth Maria Tormøhlen og hans 
eneste Barn xtiBå hende, men Børnene af hans 2de første Ægteskab gjorde 
tinder 21 Okt. 1721 Indsigelse mod, at der meddeltes kgl. Confiimation paa 
Samme. Boet var, oplyser de, »desværre sletc og vilde ikke engang strække 
til den Del, der var testeret Enken. Af hans mange Børn var den ældste Søn 
Bernt v. Krogh, der senere blev Oberstlieut. i russisk Tj^i^este, i 1701 »ved 
det kjøbenhavnske Academi«. Hans yngre Broder Georg Fredrik v. Krogh, 
Fader af den ovenfor i Gravskriften omhandlede Helene Margrethe von 118 

Opløest fra Legemet 

For at være med Christo. 

* * 

Ku l)lomstrer Rygtet af den Salig Frues Ære 

Med Lugt af Dyd, Porstand, Som skal høy priiset være 

Saa længe findes Slægt som Skiønne kan det Savn 

Ved Salig Fruens Død, Velsigner Fruens Navn. 

12) Her under hviler 

Det dødelige af Den udødelige 

Høy Welbaame Herre 

Hr HENRIC WHiHELM TILLISCH.') Erogh, der af Faderen i en egenhændig Skrivelse af 2 April 1740 angives 
født 15 Okt 17S5 (cfr. B. Moe, Tidsskrift for den norske Personalhist, Ny 
Række, Side 245), gik samtidig i Bergens Skole. — [Folketællingen 1701: 
Indre Sogn. — Lidkomne Skrivelser fra Bergenh. nat Infreg. 1717 og 171P. 
-- Mflitaire Etat 1700— 1712. — Suppliqver og Memorialer 1721. — Bergens 
(Nykirkens) Ministerialbog. — Personalia: von Krogh. — Cancelli-Indlæg 
1682.]. 
^) Om lamilien TiUisch findes Oplysning i den af Capitain J. C. L. Leng- 
nick udgivne Stamtavle over Familien; cfr. ogsaa F. Erogh, Dansk Adels- 
kalender, S. 448 — 49. Den ovenfor i Gravskriften omhandlede Amtmand 
Henrik Wilhelm Tillisch blev i 1743 Kammerjunker hos den senere Konge 
Fredrik den 5te, der da var Kronprinds, og omtales som saadan paa en 
mindre fordelagtig Maade (cfr. (Dansk) Hist. Tidsskrift, 3 E. IV. 236—40). 
Han blev begr. 41 A. 4 M. 12 D. gi. i Stavgr. Domk. »i Mad^e Laurs 
Smiths aabne Begravelse i Choret« 17 Decbr. 1761 »en Torsdag Aften KL 6« 
med Parentation af Hr. Kamstrup. Med sin Hustru Helene Margrethe v. Krogh, 
med hvem han efter Kirkebogen blev viet i Bamble 17 Aug. 1752, havde han. 
følgende Bøm, alle døbte i Stavgr. Domk.: 1) Mette Hedevig, døbt 21 Jan. 
1754; t 1^ i Helsingør. 2) Fredrik, døbt 11 Mai 1755; han var i 1767 
kgLPage og døde somMiyor; '*' 1785 med Ida Christiane Ericius, med hvem 
han blandt flere Bøm havde Sønnen Henrik Wilhelm, der var født i Thrond- 
l^'em 27 Febr. 1788 og f ^1 J^^ 1^60 paa Kongsberg som entL Overførster 
og Magazinforvalter ved Sølwærket (cfr. Lange, Norsk Forfatlex., S. 641). 
Han blev 19 Decbr. 1810 i Frederiksborgs Slotskirke gift med Sophia Mag- 
dalena Levetzau, født i Ejøbenhavn 19 Febr. 1783, f P^ Kongsberg 2 Jan. 
1856, Datter af Amtmand over Fredriksborgs Amt Geheimeraad Henrik v. 
Levetzau og Fredrikke Louise Comtesse SchaffaUtzky de Muckadell samt Enke 
efter M^jor Ditlev Beusch Fries [født i Hillerød 25 April 1771, f i Gilleleie 
paa Sjælland 1 Juli 1808, Søn af en Oberst Fries og Pauline Paulsen], med 
hvem hun var bleven gift 1803 i Fredriksborg. Him havde i sit Ægteskab 
med Fries 2 Bøm [o: 1) Pauline F, ♦ med Directeur ved Kongsbergs Sølv- 
værk Henrik Jørgen Schløsser Klem (cfr. Stamt over Familien Klem, S. 30) og 
2) Henrik F., forh. Commandeur i Søetaten og Enroulleringschef i Drammen] 119 

Hans Kongel: Majsts til Dannemark og Norge 

Høy bestalter Cammer Herre Virkelig Etats Raad Amtmand 

over Stavanger Amt og General Veimester Syndenfields 

i Norge, 
Som Ved sin Menniske Kierlighed Retsindighed Arbeidsomhed og 

' store For- 

tienister haver forhvervet sig et udødelig Navn blandt de Dødelige 

og veed 
Sin Rene Troe og usminkede Gudsfrygt fik stæd blandt de Udøde- 
lige Aander I 
Himmelen. 
Hånd var født paa Moss i Norge den 22de Julii 1720, Kom til Hove 

som KongeUg • 
Page i sit alders 17de aar. Blev Cammer Junker den 5 Augusti 

1743 Amtmand over 
Stavanger Amt den 15 Augusti 1746 Virkelig Etats Raad den 15 

May 1750, 
Cammer-Herre den 30te Novembris 1756, og General Veimester 

den 6te februarji 1761 
Anno 1752 den 16 Augusti indtraade Hånd i Ægteskab med den 

Høy Velbaame og med TUlisch følgende 9 Børn: a) Ditlev Fredrik T., født paa Kongsberg 
19Sept>1811; Capitaine og Compagmckef i Bergenli.Inf-Brig.; * 1) i Bergen 
4 Okt. 1837 med Margrethe Meyer, født i Bergen 5 Decbr. 1812, t paa 
Gaarden lillevang i Viks Præstegjeld i Indre Sogn 13 Aug. 1838, Datter af 
Kjøbmand i Bergen Fredrik Meyer og Divert Henrikke Mohn, 1 Søn; 2) i Vile 
i Yttre Sogn 1 1 Juli 1839 med Anna Elisabeth Fiirstenberg, født i Tttre Holme-, 
dals Praestegjeld 28 Novbr. 1806, Datter af Klokker Johan Fasmer Fiirstenberg 
og Bartholine Euphemia Antzée; 6 Børn. b) Ida Sophie T., født paa 
Kongsberg 13 Marts 1813; ugift, c) Paul T., født paa Kongsberg 19 Okt. 
1815; * med en irsk Dame og er bosat i New York. d) Wilhebn T., føfdt 
paa Kongsberg 23 Mai 1817; * med en irsk Dame og bosat i Chattam i 
Miramitschi. e) Ludvig T., f. paa Kongsberg 28 Febr. 1818, f der 1841. 
f) Helvig Cathrine, født paa Kongsberg 29 Decbr. 1819; gift der 28 Febr. 
1846 med Johan Henrik Graff, født i Christiania 20 Jan. 1813, Søn af Skibs- 
fører Martin Graff (t 17 Marts 1822) og Else Moldenhauer (f 9 Febr. 1866). 
Han blev Student fra Overlærer Møllers Institut i Christiania 1830, tog Ex. 
philos. 1831 begge med Characteren laud; og blev Cand. mag. 23 Juni 1838 
med haud. ill. ; blev 6 Juni 1840 const. Adjunkt ved Stavanger lærde Skole, 
30 Decbr. 1843 Overlærer og Bestyrer af Kongsbergs Middelskole og 16 Sept. 
1851 Rector ved Kongsbergs Middel og Eealskole, fra hvilket Embede han efter 
Ansøgning erholdt Afsked i Naade 1 April 1882 fra 15 JuH næstefter med 
3500 Kr. i aarlig Pension, g) Rudolph T., født paa Kongsberg 9 Jan. 1821 ; 
Skibsfører og bosat i Porsgrtmd; * der 9 Jan. 1854 med Anna Fransine 120 

Frøken HELENA MARGAEETA von KROGH. 
I hvilchet Egteskab hånd blev Velsignet med 5 Børn 2 Sønner og 

3 Døttre. 
Hånd Var een af de Hellige og Herlige til hvilche Herren haver 

sin Velbehagelighed; 
Herlig af Stand, herligere af sine rare Egenskaber men mest herlig 

af Sine Himmelgivne 
Troes Dyder, og Kierlighed til lesum Hvorved Hånd Var Hellig 

og herlig paa Jorden og blev 
Fuldkommen Hellig og Herliggiort i Himmelen. 
Det som sielden findes samled, fandtes hos ham, nemlig Stand og 

Forstand, Høyhed og 
Ydmyghed, Venlighed og oprigtighed, Nidkierhed og Kierlighed. 
Og som hånd Var elskværdig i sit Liv saa Var hånd opbyggelig 

i sin Sygdom og Salig i sin død. 
Efter at hånd havde beskikket sit Huus, taget afskeed med sine 

Venner, Velsignet sin kiære 
Frue og Børn, formanet alle nærværende til at frygte Gud og 

elsche Jesum, og seet een 

Ludvigsen, født i Porsgrund 9 Okt. 1836, Datter af Skibsfører Thomas Lud- 
vigsen og Ulrikke Bendixen, h) Christian Memming Carl Ferdinand T., født • 
paa Kongsberg 12 Juni 1822; han blev, privat dimitteret, Student 1838 med 
Characteren hAud. illaud., tog Ex. philos. i Juni 1839 med Characteren laud., 
blev Cand. jur. 12 Jan. 1842 med haud. illaud. og 27 Jnni s. A. med laud.; 
underkastede sig samme Aar Embedsexamens pract. Prøve, men da han til 
denne erholdt Charact. haud. illaud., tog han Prøven om igjen i 1845 med 
laud. Han blev 1842 Kopist, 1852 kst. Bogholder og Kasserer ved Carl 
Johans-Værns Værft, 1857 kst. Gamisonsauditeur i Eredriksstad, 11 Okt. 
1866 fra 1 Jan. 1867 4de Assessor i den. da oprettede Christiania Byret, 
1868 3die, 16 Sept. 1871 2den og 23Novbr. 1872 1ste Assessor sammesteds; 
blev 7 Febr. 1873 Sorenskriver i Nordre Jarlsbergs og 26 JuU 1880 i Laur- 
vigs Sorenskriveri. Gift paa Kongsberg 1 Sept 1847 med Laura Marie With, 
født paa Kongsberg 29 Jan. 1827, Batter af Kjøbmahd sammesteds Borger 
With og Sophie Dorothea Eømcke (ofr. Lange, Norsk Forfatterlex., S. 640 og 
Stamt over Familien Klem, S. 24); 4 Børn. i) Louise Fredrikke T., født 
paa Kongsberg 14 Marts 1826; ugift. — 3) Martha T., døbt 6 Juli 1758, t 
i Juni 1801 ved at drukne i lillebelt; * 23 April 1785 med Geheimeconfe- 
rentsraad Hans Christian Didrik Victor von Levetzau, født paa Schwiesel 
9 Sept. 1754, f 28 Okt. 1829, Søn af Joachim Diedrik v. Levetzau til 
Markow og Schwiesel og Louise Wilhelmine Rigsfriherreinde von Butlar 
(cfr. T. H. Erslev, Dansk Forfatlex., H. 131 og sammes Suplement H., 198 
samt F. V. Krogh, Dansk Adelskal. 282). 4) Nicoline Antonette Helene 
Margrethe T., døbt 13 Sept 1759, f ^^ og 5) Georg Fredrik T., døbt 13 
Okt. 1760, t 2 Sept. 1845 som Obei-st; • 1795 med Augusta Elisabeth v. 121 

Glimt af den Hodigihed hvortil hånd hastede, Laa hånd stille og 

endelig hensov i Herren 

Fredags Morgen den 4 Decembris 1761. 

Lev Vel o Himmel salig Siæl, Vi sætte Dig det æreminde 

Din lige neppe er at finde, Du giorde Ret og elsket Skiel. 

Du giennem Dødens Forhæng saae, midt ind i Himlens Ære Sæde 

Og forsmag nød paa Himlens Olæde, mens du i Dødsens arbeid laae. 

Den Himmel Ud udi dit sind, Udbrød i Aandens heftig Brynde 

Saa du ey kunde noksom skynde, At komme til din lesum ind. 

Kort sågd: Du Levde, døde Vel, 

Far Vel o Himmel Salig Siæl. 
> 

13) Her under giernes 

det Forkrænkelige af den i Livet 

Velædle og Dydzirede nu i Døden Salige 

Madme CHRISTINA lUUANA von ELY.*) Stemaim, født i Kjøbenhavn 20 Juni 1770, t i Sorø 27 Novbr. 1835, Datter 
af Geheimeconferentsraad Christian Ludvig v. Stemann og 1ste Hustru Au- 
gusta Elisabeth MiiUer (cfr. T. H. Erslev, Suplement til Dansk Eorfstlex., IH. 
USX Ved Aabent Brev af 22 Juli 1 872 erholdt Oberst Georg Fredrik Tillisch's 
Descendenter Anerkjendelse som henhørende til den danske Adel. Desuden 
havde Amtmand TiUisch et u»gte Barn med Anne Cathrine Jørgensen: Lo- 
rents Hølling, døbt i Stavgr. Domk. 8 Okt. 1752; begr. der 19 Decbr. s. A. 
[Stavanger Ministeiialbøger. — Meddelelser. — Departementstidenden. — 
Malling og Haslund, Juridisk Stat og Caiender.]. 
*) Hun var ifølge H. K. Heiberg, Geneal. Optegnelser om Flunilien Heiberg, 
Side 67, døbt i Kvindherred 24 Juni 1743, medens hun ifølge den ovenstaaende 
Gravskrift skal være født 21 Juni 1744 (cfr. A. Chr. Kielland, Familien Kiel- 
land, Side 78 og J. H. S. Campbell, Stamt. over Famihen Campbell, Side 24). 
Hun blev begr. i Stavgr. Domk. »i den øverste aabne Begravelse iChoret« 18 
Okt. 1773 »med alle Kirkens Klokker« i sit 30te Aar og gift 1) i Stavgr. 5 Novbr. 
1766 »hjemme i Huset« med Magnus Reutz, der først var personel Capellan 
og senere resid. Capellan til Domk. i Stavanger, hvor han f 12 Febr. 1768 
(begr. i Stavgr. Domk. »midt i store Gangen udenfor No . . . paa Mandssiden« 
19 Febr. s. A. »med alle Kirkens Klokker uden liigprædiken«) og 2) i 
Stavgr. 9 Febr. 1773 med Laurits Smith, døbt i Stavgr. Domk. 28 Okt. 1731, 
confirmeret der 21 April 1747 og begi*. sammesteds »i sine Fædres Grav i 
den øverste aabne Begravelse i Choret« 27 April 1784 »med alle Kirkens 
Klokker« i sit 53 Aar. Han var Stadscapitaine og deputeret Borger i Sta- 
vanger og Søn af den i Gravskriften No 5 (Side 104) omhandlede Laurits 
Andersen Smith. C. J. v. Ely havde i 1 ste Ægteskab 2 Børn og i 2det Ægteskab 
1 Søn, nemlig: 1) Hans Kamstrup R, døbt i Stavgr. Domk. 13 Novbr. 1766. 
2) Hans Jørgen R., døbt i Stavgr. Domk. 11 Okt. 1767; begi*. der n den 
store (jangc U Ug. gi. 20 Januar 1768 »med den største Klokke« og 3) 122 

En Datter af Høyforneme Forældre 

Fader Hr Capitaine Anthon Ulrich lacob von Ely 

Moder Frue Anna Heiberg 

af hvem Hun blev fød til Verden, den 21 lunii 1744. Christiaiiiis JoHus S., døbt i Stavgr. Domk. 11 Okt. 1T78. — Den oveimæviite 
Christiane Juliane von Elys Broder, Emst Dayid von Ely, der var døbt i 
Stavgr.Bomk.(?) 25 Jan. 1742, er vistnok den Erigssecretaire Emst David von 
Ely, der 31 Mai 1770 i Gnsdals Kirke i Gudbrandsdalen blev viet med Anne 
Marie Erlandsen, en Datter af Capt. Amnnd Erlandsen og Anna Catharina 
Westerberg, med hvem han holdt »Jaord« 6 Mai s. A. Med hende havde 
han en Søn Emst David v. E., der i 1772 var 6 Uger gL Hendes 2den 
Broder Miqor og Overkrigscommissair Søren Heiberg Ely, der f 13 Novbr. 
1805, blev ved Cabinetsordre af 26 April 1783 optagen i den danske Adels- 
stand (cfr. C. C. L. V. Castenskjold, Lexicon over adelige Familier, Side 29), 
da han angivelig nedstammede fra en engelsk adelig Slægt. Et Sødskende- 
bam af denne Sidste var igjen den Emst David von Ely, der var (øåt i 
Stavgr. 9 Juni 1731 (døbt 13 Jmii s. A.) og døde i Tønsberg 4 Febr. 1809 
(begr. 10 Febr. s. A.) 78 A. gL som Toldinspecteur, til hvilket Embede han 
var bleven udnævnt 24 Aug. 1791 efter tidligere at have staaet i Militairetaten, 
fra hvilken han som Capitaine havde taget Afsked med Pension. Han blev gift 
i Stavgr. Domk. 5 Okt. 1758 med Guria Megeland, døbt i Stavgr. Domk. 21 Jan. 
1742, t i Tønsberg 6 Febr. 1822 80A. gi.. Datter af Peder Thomasen Megeland 
og Lisbeth Frost. Med hende havde han 13 Børn, alle formenlig fødte paa Evaal 
i Høiland: 1) Maren Elisabeth v. E., født 28 Novbr. 1758, (døbt i Stavgr, 
Domk. 3 Decbr. s. A.) og confirm. i Høilands Kirke Dom.Jubil. (o:24Api-Ll) 
1774, t i Christianssand 1841, ugift. 2) Just Henrik v. E., født 30 Novbr, 
1759 (døbt i Stavgr. Domk. 5 Decbr. s. A.), f i Christianssand 30 Marts 1824. 
Han var M^or og Bataillonscommandeur i Vesterl. nat. Inf. Beg. og mødte 
som Repræsentant for dette Begiment ved Rigsforsamlingen paa Eidsvold; * 
i Vanse Kirke 30 Decbr. 1791 med Caroline Nicolaja Lund, født i Farsund 
5 Marts 1773 (døbt. i Vanse Kirke 9. Marts s. A.), f i Christianssand 27 
April 1844 74 A. gi.. Datter af Kjøbmand i Farsund Jochum Brinch Lund 
og Inger Marichen Luth. De havde ikke Bøm (cfr. B. Moe, Eidsvoldsrepræ- 
sentanter og Storthingsmænd, Side 55). 3) Elisabeth v. E., født 20 Jan. 
1762, confirm. i Høilands Kirke Dom. qvasimodo, (o: 26 April) 1778, * med 
Guldsmed og Gaardbruger paa Tronvig i Lunde Enkemand Søren Gabriel 
Aamodt, Søn af Guldsmed og Gaardbruger paa yttre Øye i Kvinnesdal Niels 
Christian Evertsen Aamodt og Elisabeth Cecilie Schanche samt en Broder 
af Guldsmed Michael Se val Pi*æstrap Aamodt, der i 1824 var Storthings- 
mand fra Lister og Mandals Amt. 4) Chiistine Juliane v. E., født 4 Mai 
1764 (døbt i Stavgr. Domk. 10 s. M.), confir. i Høilands Kirke 22 April 1781 
og t ugift 29 Jan. 1814. 5) Helene Juhane v. E., født 9 Juni 1765, confir, 
i Høilands Kirke 22 April 1781, f ugift 13 Febr. 1801. 6) Peter v. E., født 
21 Febr. 1767 (døbt i Stavgr. Domk. 26 s. M.), f i Høiland 5 Marts 1772 
(begr. 12 s. M.). 7) Anton Ulrik Jacob v. E., født 6 Juni 1768 (døbt i 
Stavgr. Domk. 10 s. M.), f i Christianssand 1836 som Capitaine paa Vart- 
penge; * i Arendal 25 Febr. 1800 med Bodil Marie Kallevig, døbt i Arendai 
13 Juli 1771, t i Christianssand 24 Marts 1825 (begr. 30 Maiis s. A.), 123 

Hun bier efter Forsynets alviise Bestyrelse indlat i 

Ægteskab 

med Velærværdige Bx Magnus Beutz, d. 7 Novebr 1765, 

og blev ved ham Moder til 2d Sønner, af hvilke den eene igienlever. 

Efter bemelte Bx Eeutzes Død, forblev Hun i Enkestand i 6 Aars Tiid 

til d: 9 Februari 1773 da Hun atter indgik i en Kiærlig Ægte 

Foreening 

med 

Hr Lauritz Smith Kiøbmand i Stavanger, 

i hvilket Ægteskab Hun atter blev Moder til en Søn og blev med 

ham lykkelig forløst d: 6 October 1773. Men Scenen vendte 

Sig snart i sørgelige 

Maader 

Da Hun uformodentlig fik Dødens Bud ved en hæftag Svaghed, Datter af Trælasthandler og Skibsrheder Salve Johansen Eallevig og £lse 
Sophie Mortensdatter Michelsen. I sit .Ælgteskab havde han 5 Børn, nemlig 
2 Sønner, der døde strax efter Fødselen, en Søn Morten, der døde 14 A. gi. 
og 2 Døttre, åf hvilke den ældste Sophie, født 1800, f i 18^0 ugift; , den 
yngste Karoline Amalie v. £., født 10 April 1810, f i Id 1862, ægtede 1846 
Sognepræst til Lanrdal i Thelemarken. Nils Gabriel Eildal, der senere blev 
Sognepræst til Id Præstegjeld i Smaalenene, hvor han døde 13 Juni 1856. 
— 8) Johan Vibe v. E., født 8 Marts 1770 (døbt i Stavgr. Domk. 15 s. M.), 
var en Tid Maanedslieut. og boede paa £vaal ved Stavanger. Han f i 
Elekke^ord 1842 og var gift med Dorothea Sclyelderup, født i Laurvig 9 
Novbr. 1776, med hvem han havde 3 Døttre. 9) Nicolai Lohman v. E., 
født 2 Febr. 1772 (døbt 2 Marts s. A. i Høilands Kirke), f i Christianssand 
1808 som Lieut.; * 1806 med Jacobea Olea Hejdemarck, født paa 
S^eggestad i Kainnæs 20 Okt 1779 (døbt 8 Novbr. 1779), f Høsten 
1858, Datter af Major Hejdemarck. 2 Børn: a) Ernst David v. E., født 
i Christianssand 17 Novbr. 1806; Sognepræst til Slemdal, * med Maria 
"Wille. b) Fredrik ^. K; f 1814. 10) Johanne Maria v. E., født 8 Sept 
1774 (døbt i Høilands Kirke 15 Sept s. A.), f i Tønsberg 1854; * med 
Overtoldbetjent Samuel Andreas Thue, født i Kragerø 21 JuH 1771, Søn af 
Tolder Fredrik Wilhelm Thue og Men Samuelsdatter Prom, 7 Børn. 11) 
Peter v. E., født 18 Januar 1778 (døbt i Høiland 26 S.M.); f 1858 i Tøns- 
berg som Arrestforvarer. Han var gift og havde 2 Børn: a) Ernst David, 
t ugift og Ernestine, * med Skipper Aas i Fredriksstad. 12) Johan Gotlieb 
V. E., født 11 Mai 1780 (døbt i Eøiland 18 s. M.); var først lieutenant og 
senere ansat ved Toldvæsenet i Ejerteminde paa Fyen. 13) Ernst David 
v. E, født 14 Decbr. 1782 (døbt i Høiland Dom. 4 i Adv. (o: 22 Decbr,) s. A.), 
t i Laurvig som Kjøbmand i ung Alder; * i Tønsberg 27 Juli 1806 med 
Marie Hesselberg Schjelderup, f i Tønsberg 1 Sept. 1812 (begr. 5 Sept. s. 
A.) 31 A. gi. De havde 2 Døttre: a) Trine v. E., * med litograf i Chri- 
stiania Luis Fehr, og b) Gustava v. E.; der er Lem paa Laurvigs Hospital. 
En ældre Farbroder af den omtalte Toldinspecteur Ernst David v. E. var 
jor Fredrik v. E. paaSolensten i Hjelmeland, der fra 1765 var dimitteret 134 

som varede til d: 12 Octobr 1773 da Hun fornøyet med 
Guds Villie, med Velsignelses ønsker over Mand og Børn 

Glad i Haabet 

Taalmodig i Trængsel 

Varagtig i Bønnen 

Blev forløst fra dette Døds Legeme 

og indgik til sin Herres Glæde 

Med Salven udaf Gilead, Læg selv Du Hierte Saarer 

Dem, som ved denne Bitterhed hensmelte maae i Taarer 

Sen(!) Dem din gode Trøstens Aand af høye Himel Borg 

At Seyeriig Taalmodighed opsluges ey i Sorg. 

14) Den udvalte Christi Brud 

AXILIANA CHRISTINA BULL 
Een ædel Datter af ædelmodige Stamme Fædre 

LAURITS SMITH 

og lOHANNA MARGRETHA LIEGH(!) 

af Legemets og Sindets Gaver meget ædel 

af Aandens Gaver langt mere ædel 

Hviler herunder med sit helligede Legeme 

for at Sove i lordens Skiød, Forlystes heroven 

med sin hellige Siel ved sin Frelsers Bryst. ' 

Hun kom den 20 Septembr 1737 af een ædelsindet Moders Liv 

Hun blev Self een ædelsindet Moder, Som frambragte(!) af Sit liv 

Tvende Døttre, Tvende Sønner, Tvende Døttre. 

Den Siste fød Død 
Ægteskabet begyndede den 16de Septembris 1755 Med fra Krigslgenesten med 175 Rdl. i aarlig Pension. Den 22 Mai 1750 fik 
han BevilKng til at holde Gjæstgiveri og i 1769 søgte han om at hlive 
Postmester i Stavanger, hvilket han imidlertid dog ei hlev, og boede 
senere paa Sannæs i Høilands Præstegjeld, hvor han døde 1778 (»gravfæst 
og nedsat i Høilands Kirke oppe i Choret paa høire Side af Alteret« 17 Juni 
s. A.) i sit 77 Aar. Han var gift med Catharina Osia de Ferrj^, der var døbt 
i Bergens Domk. 28 Juli 1724 og døde paaSolensten i Hjelmeland 14Novbr. 
1750 (begr. i Stavgr. i »XJrtegaarden« 20 Novbr. s. A.) »24 A. gi«, Batter af Com- 
mandeurcapt. og Overlods nordenflelds Lorents de Ferry og 1ste Hustru Kirstine 
Marthea de Fine (cfr. dette Tidsskrift, m. Side 161 Noten), med hvem han 
havde 2 Sønner: 1) Ernst David v. E., født 1743 og confir. i Høilands Kirke 
Dom. qvasimodo (o: 17 April) 1757 14 A. gi., Premierl. i Vesterlehnske nat. 
Tnfreg. 2) Bendix Christian de Fine v. E., født 1746; t ii^g før 1770; uden 
Tvivl den »Søn«, . der døde af Børnekopper 1758 (begr. i Stavgr. 14 Sept. 126 

lens Bull*) Sogne Præst til Lye Kald og Provst, og endedes den 

20 Novemb. 1762 
Hendes ungdom blev hastig giort fuldkomen til een hæderlig 

Alderdom 
Ved den allerlygsaUgste Wæxt udi Troe og Dyd, i Sær s. A.) og 3) en »liden Datter«, der blev begr. i Stavgr. 8 Juli 1750. — M^jor 
Fredrik v. Ely var en Søn af Generalmigor Ernst David v. My, der døde i 
Stavanger 13 JuU 1750. laget var »bestilt at begraves den 16 Juli, m«n blev 
opsat, saa at han i Urtegaarden er begravet Tirsdag den 28 Julii uden Klok- 
kers Lydende Kl. 12«) 80 A. gi. og Christiane Juliane Judenhertzog, der blev 
begr. i Stavgr. Domk. 15 Mai 1739. [Aiendal, Høilands, Stavanger, Gausdals, 
Tønsbergs og Christianssands Ministerialbøger. — Personalia: Ely. •— Gene- 
alogica: Ely og Thue. — Jæderen og Dalernes Skifteprotok. 1778—1786 (Rets- 
protok. No. 2657), fol. 105. — Søndre Gudbrandsdalens Skifteprotok. 1778— 
1791 (Reisprotok. No. 1882), fol. 95. — Meddelelser. — MiHtairé Skifter: My.]. 
^) Provst og Sognepræst til Lye paa Jæderen Jens Bull hørte til den Familie 
af dette Navn, der i det Væsentlige har holdt sig i Tønsberg og Omegn, 
Den maa vel adskilles fra den store fra Danmark her til Landet indkomne 
Præste- og Militairslægt Bull, der fornemmelig har været bosat i detThrond- 
hjemske og Bergenske, men i de senere Tider ogsaa har udbredt sig i det 
søndenfleldske Norge. Den her omhandlede Familie, hvis Navn i ældre 
Tider ogsaa findes skrevet Bul, Biil, Biile eller Boel, skal være indvandret 
fra Holsten og den Første, der, saavidt vides, kjendes er den Henrik Bull, 
der var »Forvalter ved Jarlsberg« og som blev begr. i Sem 19 Okt. 1717 
47 A. gi. Hans Hustru var maaske den »Anna Henrik Bulls«, der 28 Marts 
1718 nævnes som Fadder i Tønsberg. En yngre Broder af de^ omtalte 
Forvalter var vist den Jacob Bull, der var l^øbmand og Kirkeværge i 
Tønsberg, hvor han blev begr. i Marie Kirke 15 April 1749 75 A. gi. Han 
ægtede 10 Juli 1704 i Marie Kirke i Tønsberg Martha Ørbech, begr. samme- 
steds 20 Febr. 1770 84 A. gi., ældste Datter af Sognepræsten til Ringebo i 
Gudbrandsdalen Otto Hansen Ørbech og Maren Orloff. I dette Ægteskab 
havde Jacob BuU 15 Børn, nemlig: 1) Jacob B., døbt i Marie Kirke i Tøns- 
berg 24 Marts 1705; begr. der 17 Aug. 1730, 25 A. gi. 2) Otto B., døbt i 
Marie Kirke 18 Marts 1706, f før 1765; Kjøbmand i Tønsberg; * i Marie 
Kirlfe 26 Oki 1730 med Gunhild Kirstme Bloch. 6 Børn. 3) Anders B., 
døbt i Marie Kirke 14 April 1707, f 1743; * i Tønsberg (viet »i Huset« 7 
Febr. 1732 med Petronelle Sophie Petersdatter Juell, født i Christiania 10 
Mai 1710; f i Lillesand 7 Juni 1775 65 A. 20 D. gi. Hun blev 2den Gang 
gift 22 Sept. 1750 i Tønsberg (viet »i Huset«) med Peter MaUing, der var 
født i Kallundborg (cfr. F. O. Juell, Stamt. over Familien Juell, Side 26). 
Med Bull havde hun 2 Børn, af hvilke Sønnen Peter blev. Kjøbmand 
paa Fredrikshald (cfr. N. Nicolaysen, Norske Stiftelser, IH. Side 872). 
4) Henrik B., døbt i Marie Kirke 30 Juni 1708, begr. der 28 Febr. 
1745 37 V4 A. gi.; * med Anna Maria Faye, begr. 1 Tønsberg 30 Mai 
1739 23^4 A. gi. 2 Børn. 5) Peter B., døbt i Marie Kirke 5 Sept. 1709; 
var bosat paa Melsomvig i Stokke Præstegjeld i Jarlsberg; * med Elisabeth 
Marcusdatter Faye. 6) Ditlev B.. døbt i Marie Kirke 10 Novbr. 171 1 ; begr. 
i St. Laurentii Kirke i Tønsberg 28 Juni 1787 75 A. gi.; Kjøbmand i Tøds- 136 

I ædelmodighed til at ringe agte lorden, Heltemodighed til at høyt 
agte Himelen, i Sagtmodighed i livet, Frimodighed i mod Døden. 

Ægteskabets Korthed blev oprettet ved dets Frugtbarhed 
Hun havde os Kiær, Sin Gud kiærest, derfore havde hun Lyst at 

være hos Frelseren; berg; * med Justine Mai'grethe Mancin, begr. i Tønsberg 15 Aug. 1777 
70Vs A. gi. 7) Herman B., døbt i Marie Kirke 5 Decbr. 1712, f- 8) Bar- 
bara Maria, døbt i Marie Kirke 24 Jan. 1714, begr. der 3 Mai 1715 1 A. 
14 Ug. gi. 9) Frants B., døbt i Marie Kirke 28 Marts 1716, t før 1765; 
* i St. Lanrentii Kiike i Tønsberg 22 April 1740 med Anne Pernille Stolten- 
berg, døbt i Marie Kirke i Tønsberg 5 Pebr. 1717, begi*. i St. Laurentii 
Kirke sammesteds 12 Juni 1748, Datter af Eiler Henrikssøn Stoltenberg og 
Maren Nørholm. 10) Jens B., døbt i Marie Kirke 17 Febr. 1718, f paa 
Oaarden Norem i Ly Præstegjeld paa Jæderen 1 Oki 1804 87 A. 8 M. 13 D. 
gi. Han blev 1742 Capellwi hos Hr. Gjert Eaye til Holt, men da Kaldet 
ved Hr. Gjerts Død i 1747 blev delt, togBull i 1747Afeked fra Menigheden, 
hvorpaa han reiste til Kjøbenhavn for at soUicitere; bestyrede herunder 1752 
i l'/s Aar i Vacansen Lyderslev Kald paa Sjæland og blev 23 Febr. 1753 
Sognepræst til Ly paa Jæderen, fra h^'ilket Embede han efter Ansøgning 4 
Juli 1800 erholdt Afsked med 100 Rdl. i aarlig Pension. Var i mange Aar 
Provst i Jæderens Provsti (ofr. A. Faye, Holts PraBSters og Præstegjelds Hist. 
Side 54); * 1) i Stavgr. »hjemme i Huset« 16 Sept. 1755 med Alexiana Christina 
Smith, døbt i Stavgr. Domk. 25 Sept. 1737, f der 23 (20?) Novbr. 1762 (begr. 
i Domk. 30 Novbr. s. A.) 25 A. gi., og 2) med Kirsten Stoltenberg, formodenilig 
en Datter af Kjøbmand i Tønsberg Vincents Henriksen* Stoltenberg og Kiiren 
Pernille Andersdatter Grønhoff og i saa Fald døbt i St. Laurentii Kirke i 
Tønsberg 12 Mai 1734, f paa Lye Præstegaard 28 Sept. 1772. Han havde 
følgende 8 Børn, 4 af hvert Ægteskab: a) Martha Dorothea, døbt i Ly 20 
Juli 1757; ♦ med Miyor og Krigsoommisfeair Hans Sigvard Arentz (ofr. W. 
Lassen, Norske Stamt., L Side 152). 2) Johanna Margrethe B., født paa Ly 
Præstegaard 21 Juli 1758; t i Stavgr. 31 Marts 1818; * med Gabriel Schanche 
Kielland (ofr. A. Chr. Kielland, Stamt. over Familien Kielland, S. 27 og 78). 
o) Laurits Smith B., f ^^S- <i^ Jacob B., f paa Ly Praøstegaard 2*/j A.gl. 
22 Sept. 1763. d) Marie Elisabeth, døbt i Ly 11 Sept. 1761 t 20 Jan. 1801 
{begr. 28 Jan. s. A.); ♦ med den beijendte Digter, Sognepræst til Hvideseid, 
Jens Zetlitz (cfr. A. Chr. KieUand, Stamt. over Familien Kielland, S. 80 og 
1 13). e) Alexiane Christina B., født c. 1765 ; * med Gaardbruger i Lye Ole Olsen 
Niaa. f) Vincents Stoltenberg B., født c. 1767. g) Karen Pernille B., født 
c. 1769; * med Gaardbruger i Lye Peder Tollefeen Norem og h) Jacob B., født c. 
1771. — 11) Johan B., døbt i Maria Kirke i Tønsberg 14 Sept. 1719, t før 
1765 uden Børn. 12) Nicolai B., døbt i Marie Kirke 28 Jan. 1721, t før 
1765 uden Børn. 13) Christian B., født i Tfefnsberg 23 Sept 1726 (døbt i 
Marie Ejrke 26 Sept. s. A.), Sognepræst til Botne i Jarlsberg (cfr. J. MtQler, 
Beskrivelse over Jarlsbergs Provstie, S. 88 — §9). 14) Martinus B., døbt i 
Marie Kirke i Tønsberg 21 Ok. 1727, f for 1765 uden Børn. 15) Hans 
Jørgen, døbt i Marie Kirke 19 Aug. 1729, begr. der 25 Aug. s. A., og 16) 
Barbara Maria B., døbt i Marie Kirke i Tønsberg 16 Decbr. 1730, f 3 Decbr. 
1765 i Ekersund; ♦ med Kjøbmand Jacob Meelhuus. — Den foran nævnte 127 

Samtale imellem Tvende Venner; 

Min ædle Ven hvor er din Siæl! ieg veed nok hvad ieg Savner 

Troe mig? ieg lever ævig vel: min Frelsere ieg favner. Maren Orloff var Datter af Kasserer paa Akershuus Fæstning Nicolaus Orloff 
og Martha Østensdatter, hvilken Sidste igjen var en Datter af Eeligionsprovst 
i Gudbrandsdalen og Sognepræst til Eingebo Østen Nilssøn og Anna Anders- 
datter. Hr. Østen Nilssøn var født paa Gaarden Herre-Sørum i Sønuns 
Præstegjeld paa Romerike 28 Okt. 1589 af Forældrene Nils Berthelsen, for- 
dum Tolder paa Bragemæs, men da Sorenskriver i Øvre og Nedre Romerike 
og Solør, og Dorothea Østensdatter, der muligens tør have tilhørt den adelige 
Slægt Rosensværd eller Hartgjænger. Sønnen gik først i Oslo, senere i Kjø- 
benhavns Skole, men efter Faderens Død kom han atter i Oslo Skole, fra 
h^-ilken han i 1609 med Hr. Poul Tranes Testimonium reiste til Greifs- 
waldo, hvor han deponerede og hvorfra han efter nogen Tids Forløb drog 
til Rostok, ved hvis Universitet han dog ifølge den af Rigsarchivar Lange i 
Norske Samlinger, I. Side 72 — 94 meddelte Fortegnelse ei kan sees at være 
immatriculeret. Da han skulde drage videre, blev han overfalden og plyndret 
af nogle Soldater, hvilket tvang ham til at antage en Lærerplads hos en 
Præst i Holsten ved Navn M. Povel Ancharius, hos hvem han var fra Ja- 
nuar 1612 til Maj 1613. Med et godt Testimonium drog han derpaa atter 
til Greifswalde, hvor han i Juni 1614 deponerede, hvorefter han drog til 
Kjøbenhavn, ved hvis Universitet han 8 Juli s. A. blev indskrevet, og hvor 
han forblev til 24 Sept. 1616. Vendte derpaa tilbage til Norge, hvor han 
bier coUega scholæ i Oslo og derfra i 1618 af Hr. Peder Olufsen, Sognepræst 
til !I5orn i Viken, kaldet til CapeHan og Medtjener. I 1619 blev han efter 
Hr. Anders Lauritsen Skanke kaldet til Sognepræst til Ringebo i Gudbrands- 
dalen. Den 10 Sept. 1620 ægtede han Formandens Datter Anna Anders- 
datter Skanke, med hvem han fik 14 Børn, 4 Sønner og 10 Døttre, af hvilke 
de 3 Sønner og 4 Døttre døde før Faderen. I 1625 blev han efter Sogne- 
præsten til Froen Jens Mortensens Død valgt til Provst i Gudbrandsdalens 
Provsti og døde 10 Okt. 1652, 63 A. gi. Hans Liig blev bisat i Ringebo 
Hovedkirke. Baade over ham og hans Enke holdt Sognepræst til Faaborg 
Zacharias Sørensen Ligprædikener, der ere tiykte i Kvart i Christiania hos 
Valentin Kuhn 1653 og 1665. — Af hans Bøni kjendes: 1) Anna Østensdatter; 
♦ med Sognepræst til Hof i Sofør Hans Kraft, en Søn af Sognepræst til Ene- 
bak Hr. Jens Andersen og Anna Hansdatter Kraft, der var Datter af Mag. 
Hans Kraft, Rector ved Kjøbenhavns Skole og Lector musices ved Kjøben- 
havns Universitet, og Sophia Christophersdatter Knoph (en Datter af Hof- 
prædikanten Mag. Christopher Hieronnymussøn Knoph og Barbara Johannes- 
datter Paludan). 2) Martha Østensdatter; begr. i Christiania i Barken 24 
Marts 1678 om Aftenen; * med Norges Riges Skriver Nicolaus Poulssøn 
Orloff, af hvis Døttre Maren, som nævnt, var gift mod Hr. Otto Ørbcch, 
Sognepræst til Ringebo, med hvem hun mindst havde 13 Bøm, Anna O. 
ægtede Biorgermester i Tønsberg Peder Clausen Nørholm og Dorothea O. blev 
gift 1) med Anders Christensen Langø i Tønsberg og 2) i Marie Kirke 13Decbr. 
1707 med Herman Miiller. 3) Birgitte Østensdatter; * 1) med Stiftsskriver i 
Throndlyems Stift Thomas Evertsen Meyer og 2) med daværende Justits- 
skriver i Norge, senere Borgermester i Throndhjem Laurits Pedersen Brix 138 

Du bliver altid i min Hu, har du glemt mig og mine 

Ney! Ney! ieg beder ivrigst nu: 

Gud Signe Dig og dine. rcfr. dette Tidsskrift, II. Side 215 Noten). 4) Elisabeth Østensdatter, * med 
Foged over Marie Kirkes Provsties Gods Anders Pedersen Sveidrap, hvis 
Datter Birgitte Andersdatter Sverdrup 1698 ægtede Provst over Helgelands 
Provsti i Nordland og Sognepræst til Brønø Mag. Peder Bredal, og hvis Søn 
Hr. Østen Andersen Sverdrup f 20 Januar 1705 som Sognepræst til Holt 
Pi-æstegjeld i Nedenæs (ofr. A. Faye, Bidrag til Holts Præsters og Præstegjelds 
Hist., Side 26 fl,). Fogden Anders Pedersen Sverdrups Søster var Maren 
Pedersdatter Sverdrup, der var gift med Michel Michelsen Skattum i Vang 
paa Hedemarken, en Søn af Sognepræsten der Hr. Michel Andersen og Karen 
Lauritsdatter samt en Broder af Mai'en Michelsdatter, der var den bekjendte 
Mag. Kjeld Stubs 3die og sidste Hustru, og hans Broder var Sognepræsten 
til Vang paa Hedemarken Hr. Laurits Pedersen Sverdrup. 5) Dorthe 
Østensdatter og 6) Elline eller Elen Østensdatter, der ved Moderens Død 
vare ugifte, mon af hvilke den sidstnævnte blev gift med Bendix Jørgensen 
paa Thoten. Hun f 10 Novbr. 1707 paa Gaarden Rognstad dersteds og 
efterlod sig 4 Børn: a) Jørgen Bendixen, der f ugift paa Rognstad 20 Febr, 
1703 (begi-. 13 Marts s. A.) 34^/* A. gi. b) Anne Margrethe Bendixdatter, 
der blev gift med Comet Nils Johansen Madfeldt, der var en Søn af Sogne- 
præsten til Romedal Hr. . Johan Borchartsen Madfeldt og Mette Nilsdatter 
Hover (der 2) ægtede Mag. Isach Andersen Cold, som 3 Juni 1676 blev 
Capellan til Romedal, hvor han senere blev Sognepræst). Nils M. døde 1717 
som Capitaine og Skiftet efter ham holdtes paa Hvamstad i Gran 1. Jan. 1718. 
Enken Anne Margrethe »Hvamstad« blev begr. i Gran2lDecbr. 1720, 48A. gL 
og efterlod sig 5 Børn. Nils M.'s Søster var saavel den Anna Johansdatter 
Madfeldt, der var gift med Ritmester Johan Georg Treubler (cfr. dette Tids- 
sknft, I. Side 56) som Ingeborg Madfeldt, gift med Hr. Ib Rafhsberg, der 
var resid. Capellan til Vandelven og Søvde paa Søndmøre, og Margrethe 
Madfeldt, gift med Capitaine og Enkemand Anders Wiborg, der f 10 Okt. 
1718 som Ms^or og Commandant paa Christiansfjelds Fæstning i Elverum, 
"Wiborg var første Gang gift med Margrethe Pedersdatter og efterlod sig 15 
Børn, 8 af 1ste og 7 af 2det Ægteskab, c) Berthe Bendixdatter, begr. paa 
Thoten 6 Decbr. 1707, 34 A. gL; * med Lieutenant Ambrosius Leffehnann, 
med hvem hun havde en Søn Benedix, døbt paa Thoten 30 Sept 1704. 
Ambrosius L. blev 2den Gang gift med Anne Maiie Bruun, begr. paa Thoten 
11 Juni 1717. d) Benedicte Benedixdatter, der 10 Okt. 1709 paa Hvam- 
stad i Gran ægtede Lieutenant Cort Jørgen Muus. — [Sems, Tønsbergs, 
Grans, Thotens og Stavanger Ministerialbøger. — Aabne Breve og Cancelli- 
Indlæg. — Christiania Bythingsprot. 1669 (Retsprot. No. 157), fol. 41. — 
Do. 1678 (Retsprotk. No. 162), fol. 30. — Chiistiania Bispearch.: Pakke 
No. 3. — Personalia: Bull. — Jæderens geistl. Skiftepi*otk. 1763 — 1821, foL 
1 og 70. — Cancelliets Forestillinger 1800. — Jæderen og Dalernes Skifte* 
protk. 1756—1771 (Retsprotk. No. 2655), fol. 468 og 581. — Hedemarkens 
Skififiprotk. 1663—1673 (Retsprotk. No. 631), fol. 100. — Østerdalens. Skifte- . 
pi-otk. 1675—1677 (Retsprotk. No. 691), fol. 25. — Totens, Vårdal og Buida 
Skifteprotk. 1706—1722 (Retsprotk. No. 873), fol. 40.]. 129 

Henrik Fafarens Avtobioirai, 

meddelt af O. Nielsen. 

(Slatning.) Wie bleve transporterede med et skieberom at gaae tU Laurvig, 
skipperen havde hiemme der og boede paa Torstrand, ved navn 
Thoe Christensen; med ham forseilede wie fra Kjøbenhafn den 28 
januari 1694. Efter faa dages seiladts med god wind og got 
weyerlig kom wie welbeholden til Lauervigen, hvor jeg forrefandt 
commandøren, en meget snild omgiængeKg mand, der var forlovet 
af kgl. tieniste at commandere dette skieb; hånd var af nation 
en hollender wed navn Daniel Wildemand, ongkarl og ugift wed 
60 aars alder, en ærKg og dygtig sømand. Imidlertid at skiebet 
laa under tackelatien, forgick 2de måaneder og imidlertid indfaldt 
denne forandring med skiebet, at commandeuren fick ordre at for- 
seile til Kiøbenhafn. Jeg fortiende her udi Laurvigen iblandt ind- 
bygerne en wacker skilling. Da wie arriverede till Kiøbenhafii, 
var forløben 3 måaneder, at wie [havde] wæret i tieniste, wie bleve 
afbetaldte, thi da var skiebet soldt till en ostindifarer, hvor det 
blev udrystet af det ostindische Compagnie, der blev officerder og 
gemeene presenteret, at hvem der havde løst at antage hyre, skulde 
enhver nyde den scharse, hånd var bleven antagen for. Ingen 
stod det an, derforre stod det mig heller icke and, dog blev mig 
accorderet, at companiet skulde betalle mig min udryste medica- 
mentkieste, som og skeede, at den blev vorderet for 60 rdl. Der- 
med war den søetieniste ude. 

Med min udruste kieste havde jeg da fortient 3 maaneders 
gagie og udi Laurvigen og fortient en god skilling, hvad war nu 
wiedere for mig at resolvere till? udi barbeerstueme at gaae war 
jeg da kied udaf, jeg motte see mig om at faae en leylighed for 
mig sielf. Det wilde icke løckes i Kiøbenhafn. Jeg resolverede 
at gaae till Laaland, om jeg der maaske kunde antrefie en stæd 
at faa mit brød viedere og med samme at besøge en suoger, der 
war appotecher udi Naschow, Jørgen Jensen^), en døgtig appo- 
techer, og havde et well indrettet appotech, om hånd maaske kunde 
giøre nogen andledning der eller i udi nærwærelsen 'at finde 
nogen subsistentse; efter en tiids forløb war der indtet for mig at 
oppespørge. Jeg reiste der ifra till Kiøbenhafii igien og resolverede 

^) Se Ingerslev Danmarks L»ger og Lægestand II, 123, 257. 

9 130 

at forsøge i Jydland, qoLi^^t'warrnoget at 'dpspørge. Jeg fuldte 
derhend med et sødskendehrøi^ som havde en præst 9 miele fra 
Aars, kaldet heedte Eruering^). Jeg holt mig der oppe den heele 
sommer i tancke at skulde komme i accort med en gammel regi- 
ments feldskier, der betiende et cavaUerie regiment. Obriste Rant- 
sov, som stod regimentet for, giorde sit beste for mig og gierne 
wildet seet denne omvexsliDg, mens den gamble war ey dertill 
villig at vilde afstaae. Denne reise war og forgiæves, hvorefter 
at jeg .vilde forsøge Norge for at see, om jeg kunde blive emploe- 
ret udi Laurvigen, eftersom at indbygerne der vare forlegen for 
et menniske, [de] kunde slaa deres lied till at lade sig betiene af- 
saasom dee paa lang tid vare ilde forseet med en aldrene og in- 
portun mand. Udi Jesu navn resolverede jeg dertill, jeg betin- 
gede mig med et Aars fartey, der alletider for paa Laurvig. Den 
mand, fartøyet førdte, war baade skipper og kiøbmand, tog mig 
gierne med sig, og wie forseilede fra Aarhuus till Laurvigen. og 
gick till seils 1694 d. 28 september og arriverede till Laurvigen 
den 7 october. 

Jeg insinuerede mig andkombsten hos øfBigheden, nemblig 
ober inspectøer Johan Bøchmand, der og forrestiUede mig for de 
andre grevelige betiendte og indbyggere, der alle ware willige at 
have mig till betiening og derefter alle anholdt med mig udi en 
supplique till herrskabet for at betiene byen og werkeme med det 
heele grevedømme anno 1694. Den 7 december andkom herrska- 
bets tilladelse med opskrift paa vor supplique efter øndske. Anno 
1695 med begyndelsen af januari maaned andtræde jeg i Jesu 
navn till indbygernes betiening. Begyndelsen lod sig meget well 
tilsyne, at jeg opnaaede det første aar 300 rdl. at wære fortiendt 
Det andet holdt og temmelig ved, hvorefter jeg da tilfulde resol- 
verede at binde mig her fast ved stædet og kom i de tangker 
wiedere at sette mig i stand wed giftermaaU. Efter Guds gode 
direction forfaldt jeg til at incinuere mig wed skipper Bol Bertel- 
sens huus, der boede strax ved Laurvigen paa en gaar kaldet TJn- 
dersboe, hvor der ware tuende døttere hiemme, foreldre og børn 
fordrog mig gierne, hvorforre jeg ofte omgickes huuset, at jeg 
endelig oplod min tancke med piegeme. Jeg vendte mine tancker 
paa den øngste og da jeg giorde aUwor deraf, hendi?«aste hun mig ') Inger Marie Trønner, Baadmands Datter fra Kjøbenhayn, gift 1690 med Præ* 
sten Hans Lønborg (Wiberg Fræstehistorie I. 396). l31 

til foreldrene : hvad Gud og dee wilde tilstæde hende, wilde hun 
o^ skulde AVære hendes willie. Derpaa gav jeg hende mit sMl- 
derie till [at] see paa udi min frawærelse, og eftersom hun tillod 
mig at tiltalle foreldrene, biede, jeg ey heller lenge, før at jeg an- 
holdt hos dem om deres datter. Dee kaldte hende frem og til- 
spurte hende, hvad hun syndtes, da hun og strax overleverede 
hendes willie under Guds og hendes kiære foreldres willie, hvilke 
og strax gave deres "willie dertill, at dee da besluttede, at som 
dee saa, at det war af Gud. gav dee og deres minde dertil og med 
samme fick jeg og ja hos piegen. Wores brylupsdag blev opsat 
till høsten, at faderen da efter hannems aflagde sommer reiser 
wilde giøre wores bryllup. Dette blev saaledes besluttet, at og 
hendes brødre gave deres jaminde dertill og øndskede os løcke og 
welsignelse. 

Strax derpaa reiste wor fader til Drammen, hvor at hans skieb 
laa, at det derfra skulde andtræde sin første reise, hvilken da ud 
paa sommeren wel med helsen og beholden aflagde til London og 
hiem igien. Næste reise war hånd befragtet at indtage sin lad- 
ning udi Helgeraaen. hvor at moders søster Mari Jeesdatter boede, 
thi hun havde befragtet skiebet till at gaae till London. Gud be- 
hagede, at denne reise blev ulycke for ham, at hånd forlieste sit 
førende skieb paa Londons rever, da ladningen blev berget, ham 
[og] os till en merckelig skade og tieds spilde for ham med megen 
fortred, der forvolte, at hånd icke kunde komme hiem for wind- 
teren, mens motte blive hos wraget og ladningens bergning till 
dets rigtiggiørelse. Hånd tilmeldte os denne bedrøvelige tiende 
med ordre till moder, at hun skulde ickun strax fuldføre wores 
bryllups dag. Enhver kand slutte, hvor bedrøvelig det war for 
os, at wie icke skulde faae wores kiære feder med hendes tuende 
brødre at høytideligen holde med os wores bryllups dag, wie 
[motte] efter Guds willie taalmodeKgen skicke os derudi. Wores 
bryllupsdag blev da besluttet at gaae for sig den 26 november 
1696. Wie bleve wiede tillsammen udi Laurvigen klerke af sogne- 
præsten Hr. Wilhelm Dop og havde med os et anseentlig følge. 
Der indfalt den dag et ulystigt weyerlig med et sterck sneefog, 
da wie droge till kircken. Denne wores bryllups dag begyndtls 
med ulyst og war et forspring for andre mange wederwerdighee- 
der, der fuldte efter udi wores egtestand. Forsamblingen efter til- 
bagekombsten fra kierken war meget fomøyelig, at dee gode wen- 138 

ner, der honerede med os denne wores høytids dag, med glæde 
[blev] hos os alt ud paa natten. 

Efter wores bryllupsdag flattede wie ind till Laurvigen udi 
en gammel gaar, der havde staaet lædig en tiid lang, tillherende 
præsidenten paa Christiansand, der war min werfaders') broder 
Claus Bertelsen. Wor hiemgift var temmelig sletf. Derefter en 
stund paa sommeren kom wor fader hiem med siene begge søn* 
ner og havde tilsatt og fortæret udi fortred manget, reedere og 
befragtere lønnede ham meget slet for hans store møye og be- 
kaastning. Efter aflagde regeoskaft gick det aar hend for ham 
uden leylighed. Jeg med min hustru, efter at wie havde boet 
tillsammen et aars tiid, war blewen welsignet med lifs frugt og 
blev wed Guds bistand well forløst med et wellskabt piegebarn 
d. 13 december 1697 om aftenen klocken 11. Den 17 aQnammed 
hun den hellige daabs testamente udi Lauervigens kierke og lod 
hende døbe ved Navn efter min sal. moder Else. Hendes faddere 
ware byfoget Sr. Clemmed Pedersen, mons: Søverin Gotlender, 
min wermoder holt hende over daaben, Dorethe Jeesdotter, mad. 
Anne Magnusses, mad. Anne Sophia Bøchmands. Gud forleene 
hende naade udi hendes frembwexst og os glæde og fornøyelse. 

Her begyndte da strax at indfalde dyr tiid, at jeg gav for 1 
tønde rug 6 rdl., dertill kom og, at indkombsteme formindskedes, 
derhos tog wores capeian at laborere sterk udi medicinen, Hr. 
Søren Løche, baade interne som externe; alles øyen saa paa han- 
nem, saa at faa curer indfaldt for mig, thi hånd curerede, som 
hånd giorde folk wies paa, uden løn, da han dog paa en suptil maade 
med medicamentemes klaring [vidste] at søge sin fordeel; somme 
curer løckedes ham og mange misløckedes, thi hånd curerede efter 
bøger og uden nogen forfarenhed, thi hånd war hverken kundig 
af medicament, mindre udi annatomien. Saadan inpas motte [jeg] 
med taalmodighed see paa og derudover havde liedet levebrød, at jeg 
icke kunde komme ud, mens kom i gield. Jeg practicerede wed 
min protession till at giøre parucker og dermed wel fortiendte 
noget, som dog ey forslog hverken till at komme af gield eller at 
stoppe huusholdningen med. Deiforuden bant jeg mig wed den 
gamble gaar, jeg allerførst indfløtte udi, og for at den meget war 
forfalden, motte flytte af først ud paa Torstrand, hvor jeg war et 
half aars tiid og der efter kom ind till Laurvig igien i en gaar, *) Svigerfader. 1S3 

der tilhørdte sagforwaldter Sr. Ralf Wricht Der boede jeg uden 
leye for [at] see till gaarden, da der da hendte sig, at min werfader 
accordered med lians broder om den gamble gaar, hvorforre jeg 
gar min obh'gation paa 140 rdl. Gaarden war merkelige forfalden 
og luineret, at den kostede mig nogle hundrede rdl.'s reparation; 
till dens reparation forstragte mig min broder Albret penge, som 
war i tieniste paa Strømsøe [hos] Sr. Mads Jensen, hvor hånd 
havde en resonabel betiening [og] indkomme, at hånd deraf kunde 
secondere mig till denne store reparation. Kielderen hafde wæret 
byget af timmer, war forraadnet, hvilket [jeg] borttog og lod 
muere en fuldkommen kielder, bielker og stuvegulf motte fornyes, 
der kiøkenet [war?] stod en ruineret skorsten, forandrede og giorde 
kiacken udi et andet wærelse og af kiøkenet barnekammer, thi af 
wort sengekammer war det comod for os, og saa benottede wie 
os med een kackelovn udi begge werelser, nyt gulf blev og lagt 
udi begge werelser i udi det forfløtte Møcken motte af grund op- 
satte en ny skorsten; desse med andre reparationer kostede mig 
over 300 rdl. 

Imedens wie boede udi Sr. RaMs gaard, fødte min hustru d. 
31 marti 1699 en søn om aftenen ved 7 slet; hannem blev ved 
den hellige daabs sacrament meddelt navn efter min werfader Boe 
Bertelsen. Boes fadderer er secheterter (secretær?) mons: Bohm, 
hvilken logerede hos os, som var opsendt af Gyldenløve udi forret- 
ning, min werfader Boe Bertelsen, mons: Olle Schiewing, mad: 
Inger Jochum Jansens, mad: Dorethe Hansdotter. Gud størke 
ham med sin naade, amen. 

Anno 1699 d. 21 juli behagede det den fromme [Gud] at hen- 
kalde ifra os wores første frugt Else wed børnekopperne, hvilke greb 
hende meget hart and, at hun motte sette lievet tiH udi hendes 
alders 1 aard 9 maaneder. Gud vill forunde hende en glædelige 
[opstandelse] wed hannems herlige tilkommeise udaf jordens støff. 

Anno 1700 blev jeg opsagt, at jeg cito motte udflette af Sr. 
Ralfs huus, siden at [hånd] quiterede saugforvaldteriet at motte 
flette derifra, thi som min hustru da var med barn, wilde ey til- 
lade, at hun der motte udstaa hendes barselseng. TJdi samme 
tiid stod jeg i fuld arbeide med min gamble gaards reparation og 
war icke kommen saa wit, at barnekammer og sengekammer war 
kommen udi fuld stand. Tieden kom, at fødselrieme*) begyndte ') Norsk rid, Anfald. 134 

at indfinde sig, fløtte jeg hende om aftenen 10 slet udi wor egen 
gaard; om morgenen tielig kom bud till mig udi Balfs gaard, 
hvor jeg den natt motte holde huus, at min kone, Gud wære æret, 
war well forløst med en datter; det war den 13 maii 1700 om 
morgen wed 6 slétt, at hun blev forløst i vore egene huuse. 
Dorothes taddere ware: Herr oberinspecteur weledle Johan Bøch- 
mand, mons. Niels Hansen, madam Hanna Wricht, mad. Elisabet 
JBøchmands, mads. Anne Basmusdotter. Gud forleene hende naade, 
lycke og salighed, amen. 

Anno 1701 d, 5 juli blev min dotter fød d. 30 juni, døbt og 
kaldet efter min moster, der boede udi Kiøbenhafn, Gierdrut. Pad- 
derer ware; Mons. Jochum Jansen, mons. Olle Nielsen Schiemig, 
mad. Anna Torbiørns, mad. Martha Joh. Hansens, mad. Elsebet 
Crist-datter*). 

Anno 1702 in marti blev jeg antagen af tobachs forpacterne, 
mons. Jens Madsen Weille og med interessenter, at vrære deres 
fuldmægtig her i Laurwigen, blev accorderet aai'lig 100 rdl. Den 
tieneste warede ickun 6 maaneder, thi der indfant sig Ibrklickere, 
der gav mig an for utroskab, som well war icke kunde bewieses. 
Den giorde det mest for sin egen interesse og at hånd wilde faa 
en anden til betieningen. Denne angievelse frugtede saa meget, 
at principalerne søgte paa alle ertenckelige maader at faa mig udi 
folden og afsette mig, før at aaret kom til ende, mens Gud hialp 
mig, at jeg paa 10 rdl. nær lønnede mig sielf af deres i hende 
havende oppebaame penge. Wor byfogget Paul Christophersen af- 
sagde dommen. Dee havde agtet mig wiedere for bierkeretten, 
mens bierkedommeren Sr. Gottlender lagde sig der imellem, at dee 
lod det blive wed første afsigt. Dito aar war min hustro og wel- 
signet med livets frugt og blev glædeligen forløst med tuende 
børn, en søn og en datter. Gud være lovet, der baade storkede 
moderen og børnene. Drengen blev først fød om aftenen wed 10 
slett d. 21 augusti 1702, derefter pigen ved 12 slett. Wed daa- 
bens Sacramento behagede det os, mig og huustro, at opkalde baade 
min sal. fader og sal. moder, Jacob og Else. Jacobs fadderer: 
forwaldter Sr. Frans Edeler, mons. Jochim Salefeldt, mons. Abra- 
ham Bøchmand, mad. Earen Christen Michelsens, madms. Marga- 
reta Clemedtsdatter. Elses faderer: forwaldter Sr. Johan Hansen, ^) De gudelige ønsker efter hver Barnedaab udelades her og fremdeles Uge- 
som efter Dødsfald. 135 

* 

moBS. Halvor Green, mad. Anne Magnusses, mad. Anne Catrine, 
madsel. Mette Basmusdatter. 

Anno 1704 antogf hr. oberinspecteur mig til at wære contro- 
lør imod møns, Werner Torbierg, - der begge havde forpagtet con- 
sombsioneo^ siden at esmeidte Torbierg forrettede betieningen og 
holdte cassen. Till løn blev mig tillsagt 40 rdl., hvilke [jeg] og 
fick ved aarets sluttning. Anno 1704 d. 19 januari blev min 
hustru forløst med et drengebarn, d. 2 dito annammede det h. 
daabs sacramente, wie lod opkalde min og hendes si. brødre, der 
begge ware døda Hanses &ddere: Mons. Magnus Bugge, mons. 
Jacob Larsen, mons. Jan Christensen, mad. Dorete Boesdatter, 
mads. Bodil Jensdatter. Dito aar quiterede jeg byens betiening 
og forskrev hied fra i Drammen en svend, som Qeg] der kiendte og 
ved hidkomsten til Norge laa 4 netter i mit huus, wed navn 
Hans Garp. Jeg overgav ham brødet med privilegioj dog at naar 
syge var wed haanden og nogen begiærde mig, da uden paatalle 
lod mig antage hvem der mig forlangede. Jeg havde forhen med 
min broder Albret en skibspart, war en kreyert, drægtig 33 læ- 
ster, for 750 rdL, min sal. wer&der forhend tilhørende, og efter at 
wie havfde fuldendte en reise, antog jeg wor suoger Alexensander 
Møch for ^/s part, som gerådede os* till lieden fordeel, thi hånd 
begyndte strax at wilde spille mester for os, som dog gerådede 
sambtligen till stor forlies. Med første skipper fragtede wie den 
bort i Drammen till mons. Hans Emitz at forseile till Leverpul 
med hans ladning, hvorwed med føiste skipper Peder Nielsen blev 
den sonmier ingen reise fuldendet till Leverpul, mens skipperen 
efter lang forsønmielse imod ordre soldte ladningen udi Skottland 
med forlies, hvoraf befragteren indtet vilde wiede, mens præden- 
derede sin ladning at leveres til hannems distinered plats. Wie 
skulde haft 500 croner did. Til waaren blev wie forligt at lade 
her og skaffe ham en ladning her af bruget 11 fods bord, antage 
en anden skipper, sieg giare os nyttig retur. Waren, som war 8 
læster skotz sild, deraf motte betalle udenriegestold, som beløb till 
en stor summa, og saa giøre den réise for 300 rdl. i stæden for 
500 rdL Wie ficke en erlig bekiendt mand, !der antog sig den 
reise for skipper og styrmand, hvilken og fuldendte den reise, 
lagde et nyt anker for till fartøyet og kom ud med dee 300 croner. 
Den reise løb eet heelt aar hend med og satte os overstyr over 
500 rdl. Efterat denne reise nu war faldent, som meldt, og den 
skipper, der tillige for styrmand hafde aflagt sig regenskatt, qui- 136 

terede ban faitøyet og wie ware da sødte tiU at see os om en 
anden till at føre farkaasten. Allexsander slog for sin broder, 
som band recommenderede for en god seemand, jeg trode og gav 
mit minde dertill, derpaa blev resolveret at tage en ladning ind i 
Sandefiord at gaae till Holland med ; da den war indtagen og &r- 
tøyet war lad, giort klar at fortsette reisen, gick band med &r* 
tøyet till sees. Denne gode søemand kom biem med ladning og 
allt, bafde ligget og sølet bort udi bavnene vester, lorddet pro- 
3dant, taget op wester og sat os der i gield, alt med forlies og 
nforrett^ reise. Hvad war at giøre for mig andet end have taal- 
^odigbed, en contrar redere bavde jeg med mig, en uwittig skip- 
per, som begge arbeidede paa min ruin. Jeg motte om waoren 
jdll at udreede fertøyet igien, at med den fuldendte reise ved S. 
Hans tieder war forløben et beelt aar bort. Jeg wiste ey at redde 
mig derud af. Wie ladde endeligen igien fartøyet og med samme 
ladninge giorde band det icke bædre mens beller wære. Den 
reise blev icske beller giort før næste aar. Gud weed, hvad jeg 
udstoed wed dee mange wederværdigbeder og witløftigheder, jeg 
satte mig udi ved dee mangfoldige wederverdigheder, der fait ind 
for mig arme syndere. Der vare nu bendløbne tuende aar med 
stor forlies. Jeg resolvered endelig at forsøge endnu en togt, gaae 
sielf med og forskaffet en ladning at gaa at Dyneherchen med, 
hvilken blev stillet i verck. Jeg tog till styrmand min kones bro- 
der Bertel Boesen og gick sielf med tiU søes, hvor jeg da med 
stor harme saa den slette skiepers conduite; blaaste det noget 
hart med god wind^ minkedé band seil og lagde bie og icke torde 
søge land, og det war det forunderligste, at folkene holt med han* 
nem, foruden min suoger, som war styrmand. Gud hialp dog, at 
wie avancerede saa wit, at wie med fartøjet forfalt paa Gale reed 
i Frankerige omtrent en 8 miele inden for Dynkierken; der kom 
lods till os ombord, med hvilken jeg bespurte mig om tilstanden 
der udi byen, om der vare nc^en fartøy med trælast, om band 
wiste tillstanden udi Dyneherchen, om der ware nogle, og saa- 
ledes wiedere. Udi Oalee sagde band, at ingen ware og norsk 
last war intet ved stæden og war begierlig, thi i lang tiid intet 
fartøy der wæret Angaaende Dynctaerch gav band mig efterret- 
ning, at band bavde wæret med at lodtze til paa &ae dage over 
8te fartøyer og at havnen war fuld af norsk timmerlast, hvor ud- 
' over jeg resolverede at gaa i land at forhøre mig. Skipperen 
satte sig .derimod, gav for, at wor pas lydde paa Dynoherch, der- 137 

forre motte vie seile der did. Uagtet hans paastand gick jeg i 
land med lodsen, fiant det efter hannems siegende, opspurdte mig 
en mackelere wed navn mons. Tillie, som og raadde mig tiU at 
komme till dem. Dermed giok jeg med lodsen ombord og lod os 
bringe ind i iiafiien og formedelst wranghed og egenvillighed, at 
wie blev staaende paa en sand, som stille weierlig der fait paa os, 
da vie stod fast, commanderede }iand anker ud; lodtzen gick i 
land for at faa folckehielp till at faa fartøjet af igien, som løche- 
dets, at vie iick os halet åf grunden, mms ankeret »med toveft 
motte [wie] lade staa, indtill wie det der efter med en temmelige 
omkaastning fick med ankertovet berget. 

Partøyet blev indfiørrdt udi pieren og lagt wed lodtzepladtzen, 
og strax begyndtes at sette paa land. Imedens at lodtsningen stod 
paa, resolverte jeg at giøre en tur over land tiU Dynckercken, et 
for at sée, hvorledes tUstaiiden dei;^ v;ar^- et andet -fc^** at besøge«*e# 
quind^m^miske, der havde levet i ægtestand med min broder 
Strange, som war bleven med en caper fregat, som war af com- 
mandeur Bartis compagnie og war bleven under Hollands kost. 
Jeg kom did, saa ha&en Hggende fuld af norske, en deel motte 
sette ladningen deres op paa kayen og ware knap gode for at faa 
credit paa lasten, saa med at de kunde giøre sig der ifra klar. 
Min^wersøster fick jeg opsport, saed i god stand, mens icke efter 
min broder, mens efter en anden mand, som hun sieden hafde 
haft og nu og var død ifra hende. Dee catolische præster hafde 
forskaffet hende den mand, derfor dem til willige antaget dennems 
Isere og schanseret den, hun war fød udi. Jeg begav mig paa 
reisen till Cale igien og efter 4re dags frawærelse. Jeg tackede, 
Gud havde gievet mig i tancke at gaae her ind, hvor det og fait 
temmelig well ud for mig, og at jeg icke war falden i mismar- 
kenet med dee andre, som laa udi den miserabele tilstand udi Dun- 
cherchen. Wed min ankomst war ladningen sat paa kayen uden for 
muren af byen paa land og beseet [af] kiøbmendene. Her fait atter 
for mig en maløer, som giore mig et stor skaar i min forhaab- 
ning. Det hendte i dee dage, at Ostende gick over fra Francke- 
rig till dee allierede. Dette wolte, at mange af miene kiøbmend 
bleve forskreckede og icke torde resolvere tiU at kiøbe eUer byde 
paa lasten. De folk boede uden for staden og befrøgtede sig for 
fiendens nærmere anrøkning, hvorfore dee da slog mig feil. Der- 
efter blev af macheleren giort andstalt till ladningens forhandling 
wed opbud af en mand, der opbød den till afhandleme, hvoraf 138 

ingen var andre uden byens indwonere. Wed indbyggerne fiint 
jeg strax, at udfaldet wilde blive idet og dee kiøbende icke wilde 
resolvere til nogen priB, hvorudover jeg anholt hos skysen^) at 
ophæve autionen, hvilket hånd og tilstsede, dog et meget uroligt 
weyer med storm og regn og forretningen stod under aaben him- 
mel, dog med den wilkør ey at tabe noget af hans solarium og 
jeg da blev tillat at selge den paa egen haand. Derefter løb jeg 
omkring at søge kiøbmænd paa egen haand, en deel studtsede^) 
ijuod brendevin, der wbx udi god pris, en deel mod andre ware, 
som jeg saa at kunde afsette hiemme, hvorwed jeg giorde basdre 
end som wed autionen, at jeg fick lasten tenmielig uden forHes 
afsat, under andet fait en god avantagie ind for mig ved et kiøb- 
mandskab, jeg giorde, at jeg kom over 1000 ff humble. I byen 
war der stor mangel hos bryggerne for humble. En dag war jeg 
msL løckehg at komme over denne^ og det hendte sig saaledes, at 
en fransk bonde var kommen en 40 miele hertill forstaden og sat 
sin humble af udi forstaden udi et vertshuus, thi hånd wilde icke 
kiøre ind i byen med den for de omkostningers skyld, at han der 
skulde betaUe. Ved efterspørtselen udi byen kom hånd i kund- 
skab med en person, der giorde tieniste wed byens weyerbod. 
Den person hafde seet mig paa weyerboden, at jeg hafde weret 
paa^ weyerhuuset og havde der gravet udi en partie sæcker, der 
laa med gammel humble udi, over det erindrede hånd sig det, saa 
well at jeg war en fremmed udlendning og jeg hafde sind for at 
kiøbe humble, hvorudover at han opspordte mons. Tilje, som og 
wiste, at jeg hafde sind for at kiøbe humble, hvorudofuer hånd 
citto havde bud efter mig, at jeg og strax kom till ham, og wie 
giorde os med weyerkarlen strax ud udi BassephUlen, fand at der 
bonden besaa sæckene, at wie og endeligen kunde skiønde, at dee 
8te sæcke kunde giøre fyldes for 1000 ^, huor wie strax gicke 
tiU accort med bonden og blev accorderet at gieve ham a 4 palle- 
cens for hver sæck, det war 40 pall. og derforuden jeg at be- 
talle hvis fortæret blev, lod werten anrette for os till nuddag, wores 
drock war win de Shampanie. Det gickheUerrop(?) med bonden, 
at [han] blev løstig og fortellede os adskilligt; under andet berettede 
hånd at have 12 sønner og alle udi kongens tieniste, hvoraf at 
en allt war avanceret till capitain, havde kostet ham 1000 paU. 
Wie spurte ham, hvie han da førdte sig saa let op og tog sig 

^) Scultua? 

^) Studse, by<^, se Molbechs Dial. Lex. 139 

werden saa surt an, sieden at hånd Baaledes kunde udryste siene 
sønner; haud suarede, tilstanden udi Franokerige tillod dem indtet 
andet levnet Efter wie da havde afklaret bonden, hånd war tem- 
melig beskienket, satte hånd sig paa sin wogn med sang at reise 
sin wey. Weyerkarlen gav wie 1 palL; hånd war og fornøyet og 
glad, øndskende sig saa god en dag till anden dagen. Werdtens 
regning beløb sig 4 pall., wie 3de havde fortæret; till allt havde 
M. Tillie taget penge med og klarede af. Wie befallede werten 
humblen og forfoyede os indtil byen igien. 'Wie ware neppe ind- 
kommen, før at der kom bud fra verten, at bryggerne af byen 
havde faaet kundskab om humblen og wilde nu tilegne sig den. 
M. TiUie gick da strax till øfFrighed og fick den sag klar giort, 
tog en vogn og føardte don i byen, giorde clarering for indførsell 
og lod den bringe i fartøyet, saa at den humble in alles kom mig 
frie udi fartøyet med 50 pall. In summa, Jeg war well i behold med 
det kiøbmandskab og wandt en god skilling paa den. Jeg havde alt 
bortstudset min trælast for nogle oxhover brendevin, seider edigke, 
saabe, walnøde, huder og siden for dee reede penge, jeg kunde 
spare paa min handling med en silkekræmmer, hvilken jeg be- 
fandt at wære en erlig handelsmand. Wor kiøbmandskab bestod 
udi 300 alen, hånd lagde op for mig tafter og stoffer med andet 
smaa kram og tilspurdte mig, om jeg wilde handle paa hans red- 
lighed, da wilde hånd icke fortiene meere paa siene ware end 4 
prosent, naar indkiøbs bekostning war afdragen. Jeg trode ham, 
befandt det og, efter at hånd havde sat sin pries, tog da ud saa 
meget, som jeg havde raad till at betalle. Nu stod jeg paa, at 
hånd skulde skaffe mig det frit ombord, hvilket hånd og sagde at 
wilde giøre, mens som hånd [sagde], naar at dee bleve angivne till 
udførsel og deraf betalt, kunde jeg profitere derved. Og paa saadan 
maade, hånd yrilde angive siene ware at have soldt tiU mig for 
contant af ladningens penge, saa vilde hånd angive, at jeg havde 
handlet af ham for 600 gylden og derfore havde jeg igien at 
nyde afslag paa den claring, som ellers betales udi fallgieldt, som 
er en stor a%ift, og dermed profitere meere end som dee wores 
omkostninger kunde bedrage, der gaves af warernes udførsel; all 
denne kiøbmandskab giorde reisen god for mig, mens for min- 
medreder Alexander slett, sieden at hånd havde beordret sin bro- 
der at føre pengene hiem udi natura, der faldt paa hans tredie- 
part. Der war et mægtigt caperie fra den steed, wie laa der i 5 
ager, og imedens kom mange priser ind medst med dee engUske 140 

steenkollførere^ at ha&en laa fuld af saadaime opbragte prieser. 
Jeg saa der 5 caperfitrtøyer fra Cølen og forferdiget,. udredet og 
Uargiort o^ en af dem seUede ud og kom endda, mens wie lader, 
ind med pris og strax ud igien efter meere bytte. Samme capere møtte 
wie strax uden forCale; da band saa os, kiendte hånd os og lod os 
passere uden nogen tnlbbel, wie med en god sydenwind, hvilken 
fast med en storm hafde blaaset all den stund, wie laa till Galle, 
arriverede till Sandefiord og der ladde igien med en ladning at 
gaae till Holland, som dog icke blev fuldbyrdet formedelst skip- 
perens wranghed og malitiosse forhold mod mig, da dog den reise 
mageligen well havde kundet bleven aflagt. Jeg gad icke melde 
her, hvad fortredehghed, jeg her udstod, og da wie med ladning 
oplagde udi Sandefiord méd' ladning og alt, da fick dee medree- 
der og skipper efter øndsske mig fra faiPkost og ladning. Mine 2 
parts ladning, war jeg skyldig till Allexand^r, der foruden havde 
jeg taget podmarie 200 rdl for ladning og dem at klarere motte 
jeg gaa ifra allt og dermed havde dee heele fartøyet, som sieden 
og gick fra dem uden noget at have profiteret. Saaledes møtte 
mig då modgang og forlies paa alle kandter. Jeg lod endda icke 
modet falde og det ved Guds naade og bistand. 

Da jeg war hiemme, fait ofte patienter for, jeg strabede og 
med paruckmageriet, saa jeg saaledes dog nogenledes holt huuset 
op med en temmelige familie og 9 barn, mig og hustru og tie- 
nistefolk. 

Anno 1706 behagede det Gud at hiemsøge bamene med 
barnekopperne; et piegebarn, der war udi hendes tredie aar, tog 
herren ifra os udi den sygdom d. 31 marti^). Dee andre kom 
well der ifra uden lyde, det afdøde blev da bragt till hvile. Dito 
aar, maaned og dag forleenede Gud min hustru, at hun blev for- 
løst om natten, udi den afdødes stæd kom da efter Guds forsyn 
et welsignet barn igien, meddelt det h. daabs sacramente og tog 
da paa sig det afdødes navn Inger Maria. Hendes faddere: by- 
foget Sr. Paul Christophersen, mons. Jochum Jansen, mons. Hans 
Garp, madam Leene Bøhms, mad. Anne Andersdatter, mads. Anne 
Asmusdatter. Anno 1706 døde dette barn udaf dee da grasserende 
meslinger, gammel 5 maaneder 27 dage, jordet den 16 october. 
Dito aar giorde [jeg en] reise paa Holland, fick nogen lieden cre- ') Hendes Daab har Faderen ikke opført, da den vel er forefalden under hans 
Rejse. Ul 

dit, kom hiem dermed, hvor det klæckede lidet, mens forsmorede ^) 
wed den store families underholdning. 

Anno 1707 d. 28 juli blev min hustru forløst, imedens jeg 
war i Holland, med et piegebarn ved middagstieder, ved daaben 
kaldet efter min kones moster, der boede iHelgeraaen, Maren Jes- 
datter. Dette barn Maren havde fadere: forwaldter Sr. Terckel Tu- 
resen, suoger Sr. Sønnich Hansen, mons. Jens Pleyn, mad. Inger 
Olle Larsens, mad. Bodil Jensdatter, mads. luger Jochumsdatter. 

Anno 1708 blev min hustru forlødst med et drengebarn, der 
wed fiøidselen stragx døde og der dog wed fødselen war noget liv 
wed det, døbte wie det og kaldede det Strange, efter en af mine 
afdøde brødre. 

Anno 1709 blev min hustru forløst med et piegebarn om 
middagen d. 9 octøber, fick den h. daab og kaldet Anne. Faddrene 
ware: tolder Grøndwald, skipper Niels Bugge, mons. Niels Mag- 
nusen^ mad. Anne Glausdatter, mads. Leene Magrette. 

Anno 1711 d. 30 Januari blev min hustru forløst med et 
dødfød drengebarn, barnet/ war gandske fuldkommen, dog stille 
hendsatt. 

Anno 1712 grassered barnekoppeme og udi dem dødde denne 
smaa Anne, war føed 1709. Imedens at hun stod inde og laa 
lieg, blev min hustru forløst med et piegebarn, den døde lod wie 
begrave, og den nyefødde kom tiU daaben d. 13 marti. Wie gave 
hende det afdødes navn, som forhend war opkaldet efter min hu- 
stru, Anne. Fadrerner ware: mons. Olle Nielsen, mons. Abraham 
Bøchmand, mad. Catrine Edelers, mad. Karen Grøndwalds, mads. 
Anne Christensdatter. 

Anno 1712 d. 11 juni blev jeg antagen till at betiene Quest- 
huuset her udi Laurvigen over de queste og syge, der bleve førdte 
i land ifra ilotillen til forfiisking. Jeg blev ordineret af herr 
schaubtbinagt Wilster og derefter confirmeret ved slodsloven og 
betinget maanetlige gagie 10 rdl. og ugentlig tillagt 2 rdl. Oud 
forleenede mig naade efter all min mueiighed, at jeg betiendte dennem. 
Dito aar Martini aften om natten den 10 november optendtes en 
forfærdelige ildebrand udi min naboe Sr. Magnus Bugges huus, 
der presomertes, at den war motwiUigen antent af en piege, de 
havde hos sig og war madam Magnuses broderdatter. Gud weed 
det. Af naboerne omkring tog med sig (med min) 13 waaninger; *) Formindskedes (afledes af: smaa). 142 

min war flen sidste, thi winden bar af ifra mit og 'paa de andres, 
saa at jeg imedens fick alt mit bohave berget med kackeloftier, 
winduer og dørre; hafde jeg haft hielp, havde mit huus vell kunde 
bleven salveret, mens all magt blev tagen fra denne kandt og blev 
brugt paa den anden siede, at ildebranden da blev stoppet. Jeg 
havde i mit huus en stor deel af kongens proviant, paa loftet laa 
300 tønder deilige byggryn, og udi boden nogle 100 tønder. 
Kiødet blev berget, mens dee deyUge gryn opbrendte, som war 
jammeriigen, at saa stor en Guds welsignelse blev giort af ilden 
till indtet. Gud opwagte inin kiære suoger Sr. Anders Nielsen; 
hånd havde min kones sødskendebam og boede udi Brevig, at 
hånd forstragte mig till waaren med penge, at jeg da bygde paa 
den opbrente tombt 

Anno 1713 d. 8 december blev min hustru forløst om aftenen 
ved 8te slett med en søn. Herrens navn være lovet, at hun blev 
vel forløst med et drengebarn, hvilket kom till daaben den 13 
december og fick navn efter suoger Sr. Anders Nielsen. Anders 
havde till fadderer: Hr. proviantforvaHter mons. Aisbach, mons. 
Arent Kerulf, m[agasin?] skriver, mons. Jens Pleyn, mad. Bertel 
Boesens, mads. Maren till Bømhs. 

Anno 1715 d. 6 januari efter et kort og strengt arbeide blev 
min hustru forløst med et piegebam, hvilket døde strax efter fød- 
selen, blev hiemmedøbt, kaldet Inger og begraven den 10 dito, 
1716 indfaldt for mig et meget haardt og tungt aar. Jeg betiendte 
dee syge, som laae her udi mangfoldighed, med en blotte under- 
mester og laa her i land med en 900 syge og queste, som jeg 
med megen travallie gick iblandt, hvor og nogle i huuset af dee 
farligste. Wed det at jeg omgickes dem, behagede det og den 
gode Gud at hiemsøge mig med min familie. Min hustru war 
den allerførste, der blev angreben af en hetzig feeber og derhos 
lavede fremmelig till barseU, hvilken syge hun igiennémstræbede 
at hun kom op dengang. Jeg med undermester havde da traval- 
lieret tuende sambfulde aar og icke paa nogen sted obtineret 
nogen skilling paa gagie eller kostpenge, hvorudover jeg giorde en 
tuur till Christiania for der i tancke at bewæge dee herer udi 
slotsloven at assiquere mig noget till afdrag paa mit fortiendte og 
tilgode havende. Mens forgiæves, der war ingen naade eller for- 
barmelse at finde, jeg motte da forføye mig hiem igien ; jeg subli- 
cerede till amiraJitetsherrerne, ney der waar heller indtet at finde. 
Wed hiemkombsten fandt jeg da min stackels bedrøvede hustru 143 

ved god helsen, mens der forgickicke mange dage, at sygen an- 
greb mig og det heel sterckt, at alle tvilede paa min opkombst, 
dog forandrede det sig eftei^ en 8te dages strengt arbeide og ime- 
denst dette stod paa, kand enhver well tencke hvad levnet at min 
stackels hustru førdte, at htm derudover af sorg, wagt over mig 
motte gaae tilsengs igien. Jeg blev ey heller lenge der efter frie, 
mens indfdd og udi sygen igien, at wie da laae begge toe; min 
hustru kuegede lidet for sig igien, at hun fick løst tiU mad og 
fick løst till en hummer, hvilken hun med stor appetit aad op, 
hvilket og blev den sidste mad, hun fortærede^). Paa tredie dag 
dag derefter, at jeg og begyndte at komme mig liedet, faldt der 
en SØ& paa os begge, at hun lagde sig i min og jeg udi hendes 
seng, soihede till begge tov, efter en temmelig søvn wognede da 
min kone allerførst, taltøde nogle faa ord med hendes søster Do- 
rothea, der sad ved sengen hos hende 6g fortaldte hende, hvad 
hun, imedens at hun sov, hafde drømpt, og derefter snudde sig 
hasteligen til weggen og begyndte haardt at snorke. Det [war] 
ingen naturlig snorken, thi hun droges da med døden. Endelig 
kom jeg da op af søvne, og da jeg lydde til hender, war iallt for- 
numft og forstand borte, at hun strax derpaa sov hen udi herren 
fra mig med 9 umyndige barn. Det war en hastig og bedrøvelige 
til&ld for mig. Tuende døgn derefter fødde hun paa bencken, 
der hun laae, et faldkommen • piegebam-). Jeg blev næppe saa 
frisk, at jeg kunde ledsage hende til bendes hvielested. Wie havde 
da leved sammen udi en kiærlig og freedelige ægtestand med hin- 
anden udi 19 aard og 10 maaneder, 23 dage, og imidlertid havde 
[hun] wæret frugtsommelig med 19 barn, hvoraf de 15 bekommet 
daab og christendom og dee andre 4re, der icke haver seedt da- 
gen, mens ere omkomne udi moders liv. Min nu si. hustru døde 
nu udi hendes 40 aars alder. Gud wære hendes siæl naadig. Wie 
levede med hinanden udi kiærlighed, fred og roe. Gud lad os 
sambles udi Guds rige og der at nyde glæde med alle Guds hel- 
lige engle og udwalde, amen. Hun døde den 16 september og 
blev begraven døn 23 dito. Gud unde mig ved sin naade snart 
at komme efter. 

Min elste datter Dorethe war icke hiemme, mens war udi 
tienist hos profsten udi Bamble mag. Alstrup: de andre 8te ware M Hvorover ingeii kan undre sig. 
») Er det muligt? 144 

alle hiemme, hyilke og alle tiid efter tiid motte udstaae sygen. 
Jeg resolverede imidlertid at opsøge mig en konne igien, der 
kunde forestaa huuset og hielpe mig at opdrage mine barn. Efter 
Guds forsyn forlaavede jeg mig med si. Hr. Hans Bossings efter- 
ladte enke ; hun havde haft tuende barn med Hr. Hsms, hvilke 
med faderen hvielede till en sal. opstandelse. 

Anno 1717, d. 17 augusti holt jeg min bryllups høytid med 
min forlovede hustru Margareta Gryner; henders farbroder prosten 
Frederich Grtiner wiede os sammen; hun war &d udi Christiania, 
sal. fader Petter Grtiner havde wæret post- og myndtemester udi 
Christiania^). Som wie da ware kommen tilsammen sammelt den 
17. en tiesdag, onsdagen besøgte wie herrens tempel, mig fuldte 
prosten, min hustru fuldte prostinden. Derefter indfaldt hun d. 
19 dito udi samme syge, som wie andre havde udstaaet, hvor udi 
hun holt sengen udi 5 ugers tiid udi en heftig sygdom. Derefter 
Gud dog wed sin naade kom hende til hielp, at hun tiid efter tiid 
kom tiU kræfter igien, Gud wære æret. 

Anno 1717 den 19 november annammede jeg postoanthoret, 
efterat jeg dog hafde faat bestalning af herr general admiral Gyl- 
denløwe at wære postmester efter den forrige Theodorus Andersen. 
At jeg icke strax antog embedet, war aarsage, at jeg gav min for- 
mand tiid at anholde hos herrskabet, at hånd kunde blive i tie- 
nisten, mens efter den lange tiid, j^ lod ham betiene embedet, 
kom dog ingen tilladelse dertill, mens skarp ordre tiU mig at tage 
det ifra hannem, som jeg da motte efterkomme, dog stod hånd 
imod, icke willig at overlevere det. Ifra ermelte dato begyndte jeg 
at betiene embedet. 

Anno 1718 d. 11 juni blev Questhuuset forflødt herfra og 
anlagt udi Frederichsand og jeg med undermester, som war min 
søn Boe Fuiren, der med mig udi tuende aar. hafde betiendt med 
mig Questhuset som undermester, da j^ udi 5 samfulde aar ved 
Guds bistand uden ringeste klage hafde forrettet det embede. Gud 
wære æret, der gav mig størcke og kraft dertlL 

Anno 1719 derefter ficke jeg fest afregning for mig og under- 
mester og derfor assigneret betelningen at oppeberge her i Norge 
hos herr obercasserder Povel Weybye. Min og hans afregning 
blev beregnet udi Kiabenhafn, hvor at general commissariatet be- *) Se Griinemes Stamtavle, trykt som Manuskript 1867, kvor hendes tørste 
Ægteskab dog ikke omtales. 145 

regner mig dee 6 aar maanetlige gagie 10 rdl, kaastpengene be- 
regner de mig for 86 maaneder, for hver uge med 2 rdl., dernest 
kommer dee for 46 maaneder og tager ifra mig den 1 rdl ugent- 
lig, at dee derwed gier mig afkortning paa 182 rdl. Gud forlade 
dem, hvortill at brugtes en ringe og lumpen rescript, jeg motte 
forsmerte det, der hialp ingen modstand. 

Anno 1719, eftørat min kone da war af Herren welsignet 
med livets frugt, blev hun forløst d. 2 januari om aftenen ved 7 
slett med et drengebarn og kom till det h. daabs sacramente d. 
12 dito og lod der opkalde min hustrues fader Petter. Hans fad- 
derer: herr Toldforwaldter udi Thrundhiem, som udi dee dage 
laae her i Laurwig paa en reise til Eaøbenhafo, mons. Træschow, 
mons. Andreas Blohme, min søn Boe Puiren; quindefadderer till 
daaben bar her krigscommissaries moder, som og war her hos 
hendes søn for at besøge hanem, madame Kærulfs, min datter 
Dorete Fuirens. Denne min første søn med min konne levede 
ickun udi 14 uger og 4 dage, at det behagede Gud at kalde ham 
udi hans ungdom her ifra denne werden og blev begraven. 

Anno 1720 bleve tuende af miene døttere forsette wed gif- 
termaall. Den 7 juni havde min elste datter Dorethe Ftiiren 
bryllup med mons. Johan Christopher Tæsmand^). Deres bryllup 
piorde fruen Doretehe Nobels, som boede udi Brevig, hvor Tæs- 
man og min datter begge opholdte sig, Tæsmand, som war stifsøn 
till herr Nobel, og min datter i tieniste hes fruen. Derefter dito 
aar den 20 nov. giorde wie et bryllup efter wor efhe her hiemme 
med mons. Frans Moldenhover og min datter Else. Gud udi sin 
store naade welsigne begge paar udi en glædelige og kiærhg egte- 
stand, at dee maa leve vell og fomøyelige med hinanden, det unde 
den gode Gud af naade, amen. 

Anno 1720 d. 27 marti om morgenen ved 8te slett blev min 
hustru forløst med et piegebam. Den 30. blev hende communi- 
seret den h. daabs sacramente, blev der meddelt navn efter min 
hustrues sal. moder Sophia Amalia. Hendes fadderer: mons. Mi- 
chel Pedersen, mons. Uldrich Griiner, mons. Frans Casper Molden- 
hover, mad. Rayne Hans Angels, mads. Else Furens. 

Anno 1721 d. 8 augusti om natten klockeu 2 blev min hustru 
forløst med et piegebam, blev døbt d. 13 dito. Der blev begiært 
af hr. krigscommissarius Arent Eierulf, at wie wilde opkalde hans 

^) Testmann. 

10 U6 

afdøde si. hustru Scharlotta Amalia. Faddreme ware: mons. Hans 
Angel, mons. Hendrich Jacobsen, mons. Christen Tuesen, fru krigs- 
commissari Kierulfs bar hende til daaben, mad. Johanne Gavens, 
mads. Inger Jochumsdatter. 

Anno 1722 d. 25. september om eftermiddagen klocken 5 
blev min hustru forløst med et piegebam, blev døbt d. 30 dito. 
Denne gav wie navn efter Hr. krigscommissari da levende frue 
Luchretia. Hendes faddere: mons. Jens Myller, mons. Iver Løche, 
mons. Jonas Kierulf, mad. Anthonette Bloms, mads. Boel Maria. 

Anno 1722 d. 5 october om eftermiddagen døde min datter 
Scharlotte Amalia, efter at hun havde lewet her udi denne onde 
werden et aar, 8te uger og tuende dage. Hr. krigscommissari 
Kierulf bekostede hende meget kosteligt pyndtet tiU jorden, hvilken 
liegfærd holden d. 12 dito. Anno 1722 d. 19 november om efter- 
middagen døde min lille datter Luchretia, efterat hun havde levet 
her udi werden 7 uger 6 dage. Hr. krigscommissari Kierulf be- 
kostede og dette barn till hendes hvielestæd. 

Anno 1724 d. 15 maii om morgenen klocken tre slett blev 
min hustru forløst med et drengebarn, den 22. dito meddelet det 
L daabs sacramente og gav hende navn efter min hustrues broder 
Friderich og efter min broder Albret Fuiren, Friderich Albret. Fad- 
dere ware hr. vice admiral Rosenpalm, hr. krigsconimiss. Kierulf, 
mons. Anders Boessen, mons. Jan Jochumsen, min datter Else 
Moldenhavers, mads. Maren Olsdatter. 

Anno 1725 udi marii maanet kom jeg udi misforstaaelse med 
generalpostambtet, blev sat ad interim toldskriver Jonas Kierulf, 
der well lovede at lade mig tage lønnen, mens giorde sig den sielf 
betalt; hånd forrestod det udi dee 3de quartaler; imidlertid motte 
jeg gribe till en lieden aution og dermed afklarede mit debet og 
atter betroet postcontoret 1726 januari quartal. Anno 1726 d. 10 
september blev jeg antagen af Deres kgl. Mats. cammerraad og ge- 
neral directeur over tolder og tienden i Norge tiU at wære hans 
fuldmægtig udi Laurwigen. Min instrux jBk jeg udi Drammen 
paa hans gaard Oustad dat. d. 10 september, hvor efter jeg reiste 
hiem og antrædte embedet. 

Anno 1725 d. 21 december blev min hustru forløst med et 
drengebarn klocken et om gatten, 1726 den 1 januari blev hånd 
debt Jeg lod min sal. moder opkalde Christopher Trøner. Fad- 
derne ware: Mons. Jost Lauretsen, mons. Gregers Christophersen, 147 

mons. Jan Christensen, mad. Boel Maria Fiiirens, mads. Maren 
Fiiiren. 

Anno 1726 udi marti maanet contraherede jeg med hr. by- 
foget Rasmus Kielmand om at giøre ombytte med wores gaarder. 
Blev hånd ragt om at have imellem 160 ijdL^), endeel mennisker 
holder icke deres ord og mundtlige aceort hellig, saa gick det 
mig 0^ her, for jeg icke havde taget forsickring over vores ac- 
eort, giorde hånd den till 100 rdl., thi hånd saa well, at jeg war 
forlegen for mit debet at betalle till generalpostambtet. Det gick 
ham and og jeg motte tencke: for at beholde en god sambwittig- 
hed er det bædre at blive bedragen end som saa motvilligen at 
bedrage andre, som er næsten, hvilken mand bør at elske som 
sig sielf. Udi mai maanet udførdte wie dette bytte, at endhver 
flettede udi sit giordte bytte. Udi samme aard quiterede wie begge 
wores giorde bytte, hånd flettede udi min og jeg udi hans, dee 
110 rdl. assignerede jeg strax til at betale generalpostambtet det, 
jeg war postcassen skyldig. Samme aard quiterede jeg mit udi 4 
aard brugte paruchmager forretning, udi hvilke jeg holdte svenne, 
formedelst deres utroskab og forsemmelse kunde jeg icke holde 
lengere derved, thi jeg saa, at der war ingen fordeel lengere at 
holde ud. 

Anno 1726 d. 28 julii om middagen dede min sen Priderich 
Albret, da hånd havde levet her i werden tov aar 10 uger og 4 
dage, blev begraven og jordet hos siene andre afdede sedskende. 
Anno 1726 war min hustru atter welsignet med livets frugt og 
efter at hun [havde levet] udi nogle dage med storre smerter og 
megen jammer, fødde hun om natten till den 18 november et dedt 
piegebam; lod jeg det udi all stilhed hendsette udi kirckegaarden 
udi mit græftested. 

Anno 1727 d. 26 marti om eftermiddagen dedde min søn 
Christopher Trener. Hånd war £øfd anno 1726 d. 21 december; 
det korte liv. Gud forundte hannem, war et aar og 13 uger og 
trende dage. Siælen kom udi glæden og legemet begraven d. 
29 dito. 

Anno 1728 d. 4 januari gav Gud min hustru en glædelige 
forløsning med et welskabt piegebam, efter at hun nogle dage 
[havde] været meget sygelig. Om morgenen d. 27 dito blev hun >) Meningen maa rære, «t der blev givet Haandslag paa, at der skolde gives 150 
Rdl. i Bytte. 

10» i48 

en glad barnemoåer, ved den h. daab gav wie hende till døbenavn 
Scharlotta Fridericha. Hendes fadderer ware: weledele her major 
Holger Wind, forvalter Laurets Fabritius, mons. Uldrich Bøhme, 
mad. Anne Niels Magnussens, mads. Anna Ftiirens. 

Anno 1728 war moder og frugtsommelig, med hvilket foster 
hun for ilde in december maanet. 

Anno 1729 udi juli maanet hendte det sig liegeledes, at hun 
før tieden for ilde. 

Anno. 1730 war min hustru og begavet med lievets frugt, 
hvormed hun, Gud wære æret, at hun udgick hendes tied og blev 
en glad barnemoder og blev vel forløst d, 26. juli om eftermid- 
dagen klocken 6 — 7 met et piegebam. Den 30 dito havde wie 
hende till den h. daab, fick till døbe navn Issabelle Dorothea efter 
moders søster og broderkone. Faddrene ware: mons. Christopher 
Sauerach, mons. Laurets Munch, mons. Claus Jiloll, mad. Johanna 
Bøms, mads. Lager Magnussens. Denne min her foranmeldte dat- 
ter dødde aaret derefter d. 7 april og begraven 1731 den 13 dito. 

Anno 1732 war min hustru med barn igien, blev forløst d. 
10 april om aftenen ved 7 slet [med] et piegebam. D. 14. kom 
till den h. daab, wie opkaldte Maria si. Peder Abrahams, mit sød- 
skendebarn. Maria havde tiU fadderer: forvaldter mons. Heegaard, 
mons. Iver Hesselberg, mons. Christopher Stockflet, toldskriver, 
madam Antonette her Jonases, mads. Mari Hans Angels. 

Siden dette war min hustru icke wiedere frugtsommelig og 
fødde efter dags ingen fleere børn. Denne war den sidste af 33 
fosterer, at mine begge konner hafde weret undfangen med. Gud 
unde mig med deres mødre alle, ingen undtagen, at sambles udi 
Guds ærens riege till ævig ære og salighed hos den naadige Gud, 
amen. 

Og da denne min øngste datter war 6 aar gammel anno 
1738, blev hun begiert af min kones sødskendebain hr. leytnant 
Méchelenborg og huustru, der sielf ingen barn havde, at dee wilde 
tage hende tiU sig, om vie wilde tillade dem det, til en fremdeles 
optugtelse. Jeg med moder consenterede dem udi deres forlan- 
gende og blev dem sendt tiU Friderickstad dito aar d. 30 juni. 

Anno 1736 blev mig tillat af general postambtet at contra- 
here med apotecher mons. Siemers om posttienestens afetaaelse till 
ham; wie bleve forligte, at hånd skulde till afstaaelse betalle 250 
rdl.; deraf war jeg i debet till postcassen >209 rdl., resten [skulde] 
blive staaende tiU dee reviderede mangler at afgiøre, hvilke at 149 

revideren giorde først ifra 1721 alt indtil 1728 for de aaringes 
opbrendte regninger og derfor uden naade at betalle 18 rdl. Da 
dee ware afclarede, gick dee alt fort fra 1729 og till 1736^/2 aar, 
jeg kuiterede, som alt løb op over de 42 rdl., der var till over- 
skud af de 250 rdl. Derforre grev dee and min pention, till dee 
og ware betalte. Derefter kom dee med 28 rdl., dee havde dømbt 
mig udi strafbøder for 7 breve, der var udi posten ucarterede. 
Nu mendte [jeg], at alting war a%iort, men till slutning, da jeg 
anholt om quitering, kom dee med en pretention paa 9 rdl. 70 ji 
for anno 1720 aars regenskaft; det war og et opbrent regenskaS; 
dog motte dee og aftreckes udaf pentionen. Gud weed, hvad dee 
nu will giøre, nu alt dette er afgiort, da jeg til dato ey endnu 
haver fott quitantiarium, Gud forlade dem deime deres ubillige 
medfart. Herrens heUige navn wære æwindeligen lovet, der till 
dato haver hiulpet mig at igiemiemgaae aUe desse mange plager og 
wederwærdigheder; hånd staae mig fremdeeles 8ie indtil mit en- 
deligt, amen. 

Anno 1737 døde min nu sal. datter Gierdrud Hans Pedersens, 
efter at hun da havde levet med ham udi egtestand og efterlod 
ham en søn. 

Anno 1737 d^de min søn Hans Piiiren udi landet China, da 
skibet, som hånd for med, war klar at gaa derifra till fædrene- 
landet, hånd blev begraven der i landet. 

Anno 1739 d. 5 juli dødde min Mære datter Sophia Amalia, 
efter at hun havde levet udi mange aar med et suagt legeme og 
nu hasteUgen døde bort ud af en forfærdelige blods opkastelse, 
som overilede hende saa sterkt, at hun paa en kort tiid opkastede 
alt det blod, der war udi hendes suage legeme og derefter opgaf 
hendes andte og sov sagte og sødeligen hend udi hendes Frelseres 
Jesu navn. 

Denne enfoldiga beskrivelse over mit til dato møjsommelig 
levnet udi denne syndige werden med et syndigt legeme slutter 
jeg, naar wie skriver 1744 d. 2 janvari, mine falde 80 aar. Gud 
af sin store naade og barmhiertighéd forløse mig, om det ham 
behager, well og snart, af denne møysomme syndige wandring og 
forleene wéd sin naade den arme siæl, der er udødeUg og boer 
udi et syndig lægeme, en øndskelige udfart af legemet og Gud en 
salig annammelse till den æwige hvielle, amen. Laurwigen d. 17 
septb. 1743. 

H. Fiiiren. I 150 

Herefter er med en anden Haand indført Indskriften paa 
hans Ligkiste: 

Under dette Laag er bevared Høyagtbare, Velfornemme og 
Yelbedagede Mand Nu hos Gud SI. Henrich Jacobssøn Muren 
Hans Jordiske Levninger. Hånd begyndte sit Livs Laab i Kiø- 
benhawn Aar 1664 d. 2 Januarij. Han endte det i Lauerwigen 
ved en salig død Aar 1746 d. 9 Pebruarij efter at han havde 
levet 81 Aar 1 Maaned og 7 Dage. Hans Ægteskab ved tvende 
kiærlige Ægtefælder har Gud velsignet med 33 Børn, av Hvilke 
de 9 ere i live, de øvrige i Herren salig hensovet*). Den borgerlige Familie Budde (egentlig Bude). 

Meddelt af H. J. Huitfeldt-Kaas. 

I. 

Capitain Jonas Budes egenhændige Optegnelser otn sig selv, sin 

Hustru og sin Mødreneslægt. 

Efter Original, tilhørende Stud. jur. O. C. Budde. Cum bono Deo. 

Jeg Jonas Bude (er) fød paa Snasen-) j Trundhiemslehn i 
Norge d. 23 Januarij 1644. ved fire Slet Formiddag, min S. Fader 
vaar hæderlig oc vellærde Mand, Herr Oluf Jonsen Bude, Sogne- 
præst til Snasens Præstegiæld, 

Udj min Vngdom, informerede min S: Fader mig udj Latinen, 
pari;im sielfuer. oc partim ved andre, oc det til Anno 1660 udj 
huilchitAar min S: Fader hendøde; siden kom ieg til Trundhiembs 
Trivial-Schole, oc continuerede der til 1662 huor i fra udj Februario, 
ieg reyste tU Kiøbenhafh, igiennem Christiania. TJdj Kiøbenhafn 
deponerede ieg same Aar, ex privata institutione Mag: Søfren 
Hofinan, som siden blef Kector Scholæ udj Slangerup. Paa Accade- 
miet vaar min Præceptor, Magist. Bartholus Bartholinus, Eloquentiæ 
Professor, huorved ieg continuerede in til 64: 

Den 23 Novembris, som vaar den 1 Søndag udj Advent, reyste ^) Den derpaa følgende Gravskrift paa Vers meddeles ikke her. 
*) Nu Snaasen. 151 

ieg fra Kiøbenhaf&i oc til Helsingør, oc ofuer til Helsingborg, steg 
omsider paa et Skib som satte sin Cours til HoUand: Den 2 Ad- 
vent Søndag kom ieg til Staveren ndj PrieBland, der i fra reyste 
ieg til Amsterdam, siden til Harlem, Leiden, oc til den Hag: huor 
ieg tengte Condition, under Printzens &uarde at ville antage, men 
som alle Compagnieme vaare complete oc ingen Lejlighed gafe, blef 
ieg ved at reyse, først til Delph, Eotterdam, demest ofuer til 
Brabant, Antwerpen, Mechel, Leuven, huor et catholiske Accademie 
var, oc til Bruxelle, huor den Spanske Vice-Eoy residerer. Siden 
kom ieg til Flanderen oc passerede igiennem Hølst, Gent, Brug, 
Neuport, Føren, Dunkerchen, Grevling, oc Caiais; Vdj Duncherchen 
laag en megtig Guamison af de Fransøske, huor ieg oc tog Tieneste, 
under et Sveitzer-Compagnie, oc vaar der under for Pickenerer fra 
d. 23 Januarij 1665. intil den 22 Februarij 66 ; reyste saa den same 
Vey tilbage igien til Holland, oc kom den 4 Martij til den Hag. 
Den 9 Martij tog ieg Tieneste under Printzens Lif-Guarde, Collonel 
Steenbergs Eegiment, min Capitain vaar Oberster Lieutenant Beåu- 
mont, Oberster Lieut. ofuer Eegimentet, Capitain, oc Commendant 
udi Brill. Den 18 Novembris ejusdem Annj tog ieg Afskiæn, oc 
reyste til Amsterdam, oc med et Skib ofuerfoer til Norge, kom 
udj Trundhiemb d. 16 Decembris 1666, Anno 68 den 1 Augus^ 
reyste ieg fra min K: Moder, oc fra Trundhiemb til Bergen, oc 
fremdeles ankom til Kiøbenhafii d. 9 Septemb: 

Anno 1669 d. 13 Maij angaf ieg mig hofi vores allemaadigste 
Herre oc Konning, Konning Fredericus 3, oc talte med hannem 
paa Hallantzaas, eller Kongens Torf, huor hånd som en from Herre, 
lofuede Promotion, oc befallede d. 9. Junij af Cancelliet, til Felt- 
herren Herr Hans Sckach mig til den første vaccerende Lieute- 
nants Charge at avancere; oc blef af hannejn expedieret d. 3 De- 
cembris at være Lieutenant udj Laalland, under Capitain Hans 
Nielsen, huor ieg oc vaar intil d. 5 Martij 1670 (under) Oberster 
von Hattens*) Regimente; Siden blef ieg fortusket under et andet 
Compagnie udj Fyen, under Capitain Huberts Compagnie, dog same 
Regimente, Jmidlertid indlod ieg mig udj det hellige Eckteskab 
med min Kiereste, Alheed Nielsdatter Viborg, ocblefe af Feltpræsten 
udj Fridericia, Herr Johannes Spaltholtz, tilsamen copulerede Anno 
1670: 

Den 27 Aprilis 1671 aftachede vores H: Oberster von Hatten*), ') Om Oberst Bendix v. Hatten (f 1685), se dette Tidsskr. I og II, Reg. 152 

oc blef Commendant udj Bergen i Norge, som tilfome vaar Com- 
mendant udj Nyborg, 

Den 9 Februarii 1670 døde vores allernaadigste Herre oe 
Eonning, Eonning Fridericus :3: høylouflig Ihukommelse, 

Den 30 May 1671, om Morgenen imellem 2, oc 3, blef min 
lille Søn, Olaus fød til Verden, oc blef christnet udj Othensee i 
Fyen af Herr Niels, Cappellan til Sti. Enuds Eircke ^) — Fadderne 
vaar Niels Lassen — Forvalter ofuer Dalum Eloster — Stych 
lieutenant Jacob Paaske, Fendrich Jørgen Stadman, min Capitainske 
Margrete-Selome-), Maria Basmus Andersens, Berete Rickartsd: 
Stud, oc Agnete Hansdatter, 

D. 5 Julij 1671 fick vi en anden Oberster J: C: von Ci- 
cignon — Dito aftackede min Capitain Hans Conrad Hubert, og 
foresteltes mig igien Benedix von Buchwaldt, for Capitain, 

D. 5 Septembr. 1672 imellem Elocken 3 oc 4 om Morgeneif, 
blef min Søn Mathias fød til Verden, oc blef christnet af Sogne- 
præsten M: Rudolph Muth, udj Othensee, den allerhøyeste opliuse 
oc fremdrage dem udj all christelige, oc dydlyge, Gierninger, Ri- 
gens Admirals®) Frue, Frue Edelle Vlfeld, holte hannem ofuer Daaben, 
oc Oberster lieut: Hans Ditlof Stensen til Hest, vaar Fadder der 
til, med andre Officerer af vores Regimente, 

1676, d. 2 Junij kom ieg fra Buchwalds Compagn: oc under 
Just Ebbell^) Capitain ofuer de Møenske, oc blef Lieutenant, som 
tilfome. 

D. 9 Augustj 1676 som vi marcherede af Nyborg, huor vi 
laage udj Guamison, blef ieg foresteUet EbbeUs Compagnie for 
Capitain, oc marcherede dermed fort til Tønningen udj Holsteenen, 
huor vi oc d. 18 der ankame, oc hafde der til Commendant Jo- 
han Vogt, Obrister,^) 

Vdj Tønningen blef ieg til den 17 Januarij Ao 76, 

D. 12 Martij fich ieg Ordre af Erigs CoUegio at schulle. hafue- 
et Compagnie udj Norge, oc kom udj Norge i Fridrichstad med 
andre af Erigs Collegio udschichede Officerer, d. 12 Aprilis JL676. *) Niels Jenssøn Love eller Løve, om hvem so den Fyenske Geistligheds Hi- 
storie ved J. C. Bloch, I S. 723. 

^) Altsaa Capitain H. C. Huberts Hustru. 

«) Henrik Bjelke til Ellinge. 

*) Se dette Tidsskrift HI S. 153, Stemtavlen. 

*) Her synes den oprindelige Optegnelse at slutte, Resten er skrevet med for- 
slgelligt Blæk til forskjellige Tider. 153 

D. 27 Maij 1676 blef ieg beordret af hans Høy Excell. H: 
Vldrich Fridrich Gyldenløw, General ndj Norge oc Stadtholder, at 
schuUe antage et Reserve Compagnie adj Fridrichstad Guarnison 
hafde der til Commendant Peder Brun ^), Obrister Lieut: men fich 
der siden adschiUige Commendanter, som Oberstl: Wind^): Obri- 
ster Bochlinge^), Guvemeuren Cicignon*) Oberstl: de Gardes*): 
etc : vaar oeh conmianderet udj Feltet med Oberster Rochling, huor 
om hånd oc gaf sin Attest til Commissariatet i Christiania, 

Anno 1679 ophørt^ Krigen, oc blef betalt til ultimum Sep- 
tembris 1679, oc findes mit Pasbord for aJl min Norsch-Thieneste 
af General Major Duncam^) udstedet, paa Guldenlowes Vegne, 

D. 15 Aprilis 1681 reyste ieg fra Norge med Kiereste oc Børn 
til Kiøbenhafh, ^^ 

D. 27 Aprilis kom ieg tQ Kiøbenhafn, 

J)..25 Junij 1681, tog ieg Tieneste und^r.Jrabant-Guarden i 
Kiøbenha&i, oc tiente der under til d. 31 Martij 1682: huor i fra 
ieg tog en schrifftlig Attest af Oberstl: Palle Krag*^) udj Gener: 
Major Baron von SchuUenborgs®) Absentz, som vaar Obrister 
der ofuer. 

D. 6 Aprilis 1682 blef ieg af Majesteten med 8te af Guarden 
commanderet til Norge ved Reserven at blifue: oc bestallet af 
Guldenløw til det Agershusche Regiment for Capitain, som Be- 
stallingen udviser. 

Den 20 Dito kom vi j Norge, 

Den 27 Novembris : 82 : blef ieg anvist at hafue Reserven af 
Capit: Sippems®) Schløssers^®) oc Møstings:^^ 1^3 Mand: ') Se dette Tidsskr. ni S. 360, Stamtavlen. Han døde 2 August 1679. 

'O Formodentlig den som Oberat afdøde Christian (Jørgensen) Wind til Verne- 
kloster. 

^') Jørgen Martin de Koolenge, Oberst og Commandant i Frederiksstad 1681 og 
82, siden i Christianssand. 

*) Generahnjgor Johan Caspar Cicignon* blev 1677 Gouvemeur i Frederiksstad. 

^) Jacob de Cardes var 1679 Oberstlieutenant og Commandant i Fiederiksstad. 

") Om Jacob Duncam, Generahngyor af CavaUeriet, se Yaupel, Den Dansk- 
Norske Hærs Hist., Eeg. 

^) Se Vaupel, Den Dansk-Norske Hærs Hist, Heg. 

^) Hans Georg v. Schulenburg, se Yaupel, Den Dansk-Norske Hærs Hist II S. 689. 

^) Nicolaus Sibbem, død som Brigadier 1722^ Stamfader for den nulevende 

FamiUe i Norge. 
^^') Conrad Schløsser, død som OberstUeutenant og Commandant paa Frederikssten 

1709. 
") Nicolai Abraham v. Møsting, død 1683 som M^or. 154 

D. 8 Jaiiuarij 1683 obijt filius charissimus (proch dolor) Olaus. 

D. 24 Octobris 1684 fich ieg Ordre at vere Gommendant paa 
Hanimersberg ved Elflfuerum, 

D. 6 Decembris kom ieg derop oc antog same Commen- 
dantschab : 

D. 7 Octobris 1685 døde min kiere sal: Moder Lisebeth Chri- 
stophersdatter: oc var 80 Aar gammel: Gud giftie hende en 
glædelig Opstandelse: 

Den 2 Februarij 1688 fich ieg Ordre at quittere Christiansfield 
oc Commendanstschabet(!), som til&me kaites Hammersberg: oc 
hafde min tillagde Pension at lefae af, intil noget blef vacant 

Den 28 Septembr: 1689 fich ieg Ordre saa vel af Mayst: som 
Sans Høy Excell: Gyldenlew: at schuUe vere Gommendant paa 
Stawern 

Den 3 Novembr; 89: antog ieg same Commendantschab: 

Den 28 Aprilis 1692 døde vores kiere Datter^) Karen Kløche- 
rings, effteriod en Søn. 

Den 25 Augustj Anno 1699 døde vores allernaadigste Herre 
oc Konning, Kong Ghristian den fembte, høyloflig Ihukommelse, 
Gud gifue allermegtigst ham 1000 gode Dage i det Evige, for huer 
Dag udj dette syndige Idf, 

D. 8 Septembr: 1699 annammede Æhd af samptlig Guarnison 
Hr: General Major Trisler^) oc Krigs Gommiss: Mercher®) oc af 
mig specialiter schrifftlig for Kong Friderich d. 4de Kongl: Bestalling 
af Kong Fridrich d. 4de af Dato Kiøbenhafh d 

Anno 1701 døde min allerkierste Hustru Alhed Wiborg d. 
19 Aprilis, 3 Gorter til nij Formiddag: Gud forleehne en glædelig 
Opstandelse, 

D. 18 Junij 1704 var vores allernaadigste Konge Fridericus 
4: her, med sit høye Gommitat paa Stawern Fort/) ^) D. e. Stifdatter, se nedenfor. 

*) Hans Ernst y, Tritzschler f som Generallieutenant 1718. 

*) Krigscommissair Frederik Mercker (f 1716). 

^) Et kortere Uddrag af ovenstaaende Levnetsløb findes i de Elevenfeldtske 
Samlinger i Danske Geheimearchiv; dette standser allerede ved 1689, men til- 
føier efterordene: Ck)mmandant paa Staveren: »som nu kaldes Fridericlistad(!) 
og lefve(de) der til 1710 med Obristlieut. Caracteer«. 155 

Genealogie. 

En Commendant paa Frøsøe Schantze udj Jempteland var een 
Curlender, oc hedte Nicolaus Bude, hafde en Søn Joen, som først 
var Præst i Jempteland, oc siden formedelst Krigen, oc at Landet 
kom under de Suensche, blef Præst udj Hospitalet i Trundhiemb, 
som aflede Oluf der blef til Studering holden af Lentzherrerne 
Tage Tott oc Claus Daa, var først Cappelan paa MelhuC,, siden 
reyste udenlands paa fremmede Accademier i Thyscbland, Holland 
oc England, blef saa Sognepræst paa Snasen i Thrundhiembs Lehn, 
aflede efifter sig Jonas Bude^). 

') Herefter er med en Haand fra forrige Aarhundrede tilføiet: Christop(h)er 
Budde & Melita Budde. Karen & Sophie Budde. Christopher Budde, Ca» 
pitain ved det Vesterlehnske National Eegimente hafde verseret meget, og 
udenlandz vaaren under atskilligePotentatersTieniste; aflede efter sig: Oluf, 
Christopher, Melchior, Helena Sophia, Ulrik Frederik og Jonas. (Navnene 
tilføiede efter Optegnelser i D. Geheimearchiv, se nedenfor II). 

Som de fleste FamiKeeften*etningor, der strække sig ud over Meddelerens 
Bedsteforældre, vise ogsaa disse Optegnelser sig upaahdeUge for de ældre 
Generationers Vedkommende. Den Jæmtlænding, der hlev Hospitalsprest i 
Throndhjem, kan ikke være bleven fordreven fra Jæmteland ved Krigen (o: 
Kalmarkrigen), da han allerede 1607 blev ansat ved Trondhjems Hospital; 
paa Syvaarskrigen kan endnu mindre tænkes, da han neppe kan være fød 
før dennes Slutning (c. 1570). Siden hans Navn var JonJonssøn, kan hans 
Fader ikke have heddet Nicolaus, hge saa lidt som denne Mand kan have 
været Commandant paa Frøsø Skandse, der først anlagdes 1611 (se A. Hiil- 
phers. Om Jåmtland S. 76). Da disse Angivelser vel imidlertid neppe ere 
grebne rent ud af Luften, tør vistnok noget rigtigt, men feilagtigt opfattet 
eller erindret, ligge til Grund for Beretningen. Man kunde maaske gjætte 
paa, at Hospitalspresten Jon Jonssøn har været Søn (eller maaske snarere 
Sønnesøn) af den hos Hulphers 1. c. Herdaminne S. 8 omtalte Nordmand 
Jonas Nicolai (Jon Nilssøn), som var Sogneprest i Sunde Præstegjæld og 
tillige Foged i 3 Aar indtil 1556, da han flyttede til Sjålevad. Da Hulphers 
1. c. S. 76 oplyser, at de Danske Fogder boede der, hvor Frøsø Skandse 
siden anlagdes (Frøsø Sogn er Annex til Sunde), kan Beretningen om »CJom- 
mandanten paa Frøsø Skandse« være fremkommen ved en ' let begribeUg 
Anachronisme. Hospitalsprestens Fader (eller Farfader) er da formentlig 
den Prest, som er bleven fordreven af Svenskerne under Krigen (altsaa 
Syvaarskrigen). Flere Jæmtelandske eller Norske Stedsnavne kunne tænkes 
at have givet Anledning til Navnet Budæus, hvorunder Christopher Jonssøn 
er indskreven ved Rostocks Universitet 1625. Naar den saakaldte »Com- 
mandant paa Frøsø Skandse« kaldes en Kurlænder, er dette vel kun en Re- 
miniscents om den adehge FamiHe Buddes Herkomst fra Østersøprovinseme, 
men Paastand paa at tilhøre denne Slægt har den indfødte borgerlige Familie 
egentlig aldrig gjort. Brødrene Christopher og Jonas Olufsønner skreve con- 
seqvent sit Navn Bude, og først Christophers Sønner brugte Formen Budde, 
medens allerede Jonas B. nævner den Kurlandske Herkomst. Capitain Jonas 156 

Hr: Joen Darre Bidder oc Norges Riges Baad udj Dronni 
Margretes Tid, Befaldnings Mand paa BergenhueC. Simon Dj 
var hans Broder, førte udj deres Schilt en half Elg, springendes 
en half lilie. Hånd aflede Biørn Darre, Biørn aflede Oluf 
Haagen Darre, Oluf aflede Rolf som vaar Borgemester udj Opslo< 
oc hafde Marine Biørn Gunarsius oc Johannes Datter, oc afledj 
Biørn som hafde Ursillam Tron Joensens Borgemester i Opsloe o^ 
Christine Tronsdatters , Datter, oc aflede Christopher, som vj 
Borgemester i Thrundhiemb, oc hafde Sophiam Mentzerj heiid< 
Fader var Mentz Ravensburg Raadmand i Thrundhiemb oc Moderei 
Margrete Gaspersdatter, huiO Fader Casper Gamhart, var den førsl 
som opførte Lutersche Bøger, oc aflede Mentz Canonicus oc Sogne- ■ 
præst til. Domkierchen i Thrundhiemb: oc saa Elisabeth Christo-'j 
phersdatter, Hr. Oluf paa Snasens Hustrue, som aflede Jonas Bude'), j 

j Bude bruger i 1680-Aarene stadigt et Segl, der i Skjoldet viser en væbnet i 
Arm, holdende en Blomst eller Gren(?), paa Hjelmen et Elgehoved med < 
Hals (formodentlig laant fra hans mødrene Familie, den Throndhjemske \ 
Darreslægt); Brodersønnen, OberstUeutenant Christopher Budde, biiiger 1742 
ligefrem det Segl, som i de- her meddelte Optegnelser urigtigt tillægges den 
i det 15de Aarhundrede uddøde adelige Slægt Darre, skjønt Udførelsen er : 
saa slet, at det halve Dyr i Skjoldet og paa Hjelmen snarere ligner en Hund 
end en Elg. Først i Slutningen af forrige Aarhundrede, da den adelige Fa- 
. milie Budde var uddød eller forsvimdon (og det Dansk-Norsko AdeLslexicons 
første H^ff&yar udkommet?), antog den borgerlige Norske Familie den lif- 
landske Ajlelsslægts Vaaben (Schacktavlen og den halve Enhjørning), hvilket 
den foraentiig endnu bruger, og først fra denne Tid af indgaa Medlemmer 
af Slægten nogle adehge Giftermaal (Arenfeldt, Bille, Biilow, Liitzow og (2 
Gange) Skeel), medens tidligere intet saadant forekommer paa den hele lange 
Stamtavle, hvilket bedst godtgjør, at den aldrig før har anseet sig selv eller været 
anseot for adelig. Til Oplysning om den Norske borgerlige Slægt Budde (Bude) 
hidsættes en Stamtavle, der tildels er samlet af Cand. Joh. Henr. Begtrup, 
men her revideret og omai'beidet, tildels efter Meddelelser fra Familien selv 
samt fra Bureauchef W. Lassen og Cand. jur. E. A. Thomle, (jfr. ogsaa 
CapitaiQ Lengnicks Stamtavle over denne Slægt). Ogsaa andre Grene af en 
Norsk borgerlig Slægt af dette Navn kjendes, uden at de dog for Tiden 
kunne sættes i Forbindelse med den her omhandlede FamiUe. — Det kan 
endnu bemærkes, at den paa Stamtavlen i Pei-sonalhist. Tidsskr. m S. 202 
omtalte Søn af lieutenant Yincents Budde (af den adelige Slægt) sikkert 
maa have været uægte, da han i 1734 ikke meldte sig til eller fik Arv efter 
Generalmajor Vincents Buddes Enke sammen med Familierne Mangelsen og 
Gaarder. 
') Her er med en Haand fra forrige Aarhundrede tilføiet: & Ohiistopher Budde 
Mentz Budde. Kaien & Sophie Budde. Cliristopher Budde, Capitain ved 
det Westerlehnsche National Regimente, hafde Dorothea Melchiored, ^- -* 157 

Min kiere Hustnie Alheed Niélsdatter Wjborg, er fød udj 

Malmøe, j Schaane Anno 1634, om Michaelj^), Hendes Fader var 

Borgemester Niels Wiborg. Moderen Karen H&ndrichsdatier Franche, 

oc som Moderen strax éffter døde, blef hun sat med sin Ame til 

sin Formynder Erland Stiche, huor hun blef in til hun var 15 Aar, 

Siden satte hendes Formynder hende udj Kiøhenhafii til Agnete 

Peder Pedersens Kaadmands-), oc var der udj 3 Aar, Siden kom 

derfra igien til Malmø, til sin Broder Morten Wiborg Baadmand 

sammesteds, oc som imidlertid hendes aoden Broder Triils Wiborg, 

schref effter hende igien at komme til KiøbenhaflFn, Jmidlertid, effter 

Guds Forsiun, kom hun udj Echteschab med erlig oc vellachte 

unge Karl Matz Jenseii Brun Kiøbmand paa Jjsland, udj huilchen 

Echteschab Gud velsignede dem med 8te Børn, huoraf de 4re første 

strax udj Fødsellen hendøde, de andre 4i'e nemblig 2de Sønner, oc 

2de Døttre lefuqr igien, af huilche den eene Datter for nogle Aar 

døde***), oc som de udj 10 Aars Tid hafde lefuet samen var det 

hendes Sal: Mands fatal Schiebne, at hånd blef under Norge: der- 

nest hafuer hun sidet Enche udj 7 Aars Tid, oc som det Gud igien 

saaledes behagede, hafuer hun igien indladet sig udj Echteschab' 

med edle oc mandhaffte Mand Jonas Bude, den Tid Lieutenant 

ved det Fynsche national Regimente, med huilchen hun aflede 

2de Sønner, som oc ere udj Herren hensoflfuede, hun døde paa 

Stawem Festning 1701, d. 19 Aprilis*). Med en Haand fra 18de Aarhundrede: 

Dorothea Melchiors Datter QvenUeur^ føed j Nyborg j Fy en 
Anno 1648 die 26de Julij, af ærlige æchte Forældre; Faderen: Qventleur hvis Fader var N. N. de aflede Olluff Christopher, Melchior, 
Uldrich Frideric k Helena Sophia. — Om den urigtige eller opdigtede Stam- 
tavle over Familien Dan-e kan sees dette Tidsskrifts 2den Aargang S. 98—99. 

*) Paa et andet Sted har han angivet hendes Fødselsdag til 1683 d. 29 Tbr. 

^) Agnete, sal. Peder Pedersens, omtales som Eierinde af flere Gaarde i Kjø- 
benhavn 1668, se Dr. O. Nielsen, Kjøbenhavns Diplomatarium U. S. 814, 
815, 818 og 822. 

') Formodentlig den ovennævnte Karen Kløcherings. 

*) Desuden findes i Bogen med Jonas Buddes Haand en Opskrift paa Tyge- 
brahesdagene, paa nogle Afvigelser nær som i Hofmans Efterretn. om Danske 
Adelsmænd HI S. 30, samt om 3 særlig ulykkelige og 3 lykkelige Dage om 
Aaret Bagefter tilføies: Atqvj — Astra regunt homines eaque dirigit Jehova. 
(Eller:) Astra regunt homines, sed regit astra Deus. Derefter følge nogle I 

Forskrifter at iagttage ved Skydning. i 158 

Melchior QvenUeur; Moderen Eliiie Niélsdatter Treiven] Fadderne 
Velbne Balthazar Wilhelm (sic); og Kaad-Mand Knud Biømsen; 
Inger, Raad Mand Niels Boyesens og en Pige Anna Nielsdatter. 
Var hiemine j Nyborg jndtil Aar: 1662 in April: hun til Velbne 
Frue Anna Wind si. Kulasis^) af Moderen bleflF hensat, tiente hende 
for hendis egen Piige til Ao 68 in Novembr. hun med bette Fruis 
Datter Sal. Hel vig Kula Obrlst Kragis-) reiste til Jylland, og var 
hendis Piige, falte (til) Norge Ao 71; Reiste da Fruen dødde Ao 
76. til Aalborrig, og var hos hendis nær paa-rørende Morridz Jensen 
oc Niels Swendsen. Ao 1681 d. 1 Maj hun kom udj Æchteschab 
med hendis kiere Mand, Capitain Christopher Budde, og fulte ham 
samme Aar til Norge j Trundhiembs Lehn. II. 
Oluf Christophersøn Budde. 

Anno 1682 d. 7 No vember. Kl. 11 om Aftenen er jeg Oluf 
Christophersøn Budde født udi i Lille Foesen i Trondhiems Læn; 
min Fader var Christopher Budde, Capitain ved det Nedeneske 
Compagnie af det Vesterlandske Eegiment; og min Moder var 
Dorthe Melchiorsdatter Quintler. Jeg blev døbt hjemme i Huset 
af Hr. Hans Hagerup, Sognepræst til Quemes Gjæld, informeret 
af min Fader udi boglige Konster indtil Aar 1700, da han selv 
dimitterede mig til det kgl. Universitet,, hvor jeg samme Aar de- 
ponerede**^) udi Kjøbenhavn (rectore Masio & decano Caspare Bar- 
tholino). 

Anno 1701 in Aprili døde min Fader**), hvorefter jeg forblev 
hjemme og informerede mine Brødre indtil Anno 1704 d. 29 Maj, 
Da. reiste jeg til England, quitterede Studeringen og resolverede 
at erhverve mit Brød og søge min Lykke til Søes; tog altsaa 
Hyre med et Engelsk Skib, Capitain Joen Long, til Lissabon og 
Strædet continuerede videre Farten fra England paa diverse Steder 
indtil Anno 1709 in Septembri; foer for Styrmand og kom til 

*) Arent von der Kuhla til Løgtved, Befalingsmand paa Kronborg, f. 1599, f 
1658. 

^) Oberst Mogens Krag til Kaas, se dette Tidsskrift I S. 231. 

3) D. 16de JuK (Hundrups Saml. No 28). 

^) A%angBe Gapt. Christopker Buddes. Enke Doicotkea^ Qufintlfii: fik B&viUing. til. 
at maatte hensidde i uskiftet Bo med sine umyndige Børn 1701 ^Vsi Norske 
Kegistre i Dan. Geh. Arch., jfr. Norke SamL (8o) H S. 122". 159 

Hamborg. Anno 1710 d. 26 Februar blev jeg antaget for Styr- 
mand udi kgl. dansk Tjeneste og kom over Liibek den 24 April 
til Kjøbenhavn, hvor jeg forrettede Styrmandstjeneste paa Flaaden 
indtil 11 Juli, da jeg avancerede til Maaneds-Lieutenant. Ved 
Krigens Ende, som var Anno 1720, var jeg avanceret til Capitain- 
Lieutenant udi virkelig Tjeneste og blev samme Aar Capitain^). 
Udi værende Tid af Krigen bivaanede jeg 4 Søeactioner, nemlig 
1712 med Fregatten Heyren, da vi sloges, at den sank under vore 
Fødder^), og jeg blev fangen, 1715 paa Colbergerhejde og i Pom- 
meni, 1719 for Marstrand og Elsborg^). 

Anno 1726 den 27 September havde jeg Bryllup med Petro- 
nelle Kirstine Green paa Attraae Præstegaard paa Tind udi Øvro- 
Tellemarken. Hendes Fader var den velædle og velærværdige Hr. 
Peder Green, Sognepræst paa Tind og Provst udi Øvre-Tellemarken. 
Hendes Moder var Mette Eøyen. Hun er født Anno 1706 d. 1 
November. Efter Guds Faders Forsyn, udi Aandens HeUiggjørelse, 
Naade og Fred blive os formeret. Udi dette mit Ægteskab har 
Gud velsignet mig med 3 Sønner og 3 Døttre*), som ere: Mette 
Dorthea, Christopher, Peder Melchior, Dorthe Helene, Jonas og 
Dorthe Helena. 

Anno 1727 den 5 September er min Datter Mette Dorothea 
født udi Kjøbenhavn Kl. 9 om Aftenen, og den 9 ejusdem døbt i 
Holmens Kirke. 

Anno 1743 den 7 November havde min Søster*) Bryllup med 
velædle og velærværdige Hr. Magister Hans Frederik Heggelund, 
Sognepræst tilNøtterøe og Thiømøe i Grevskabet Jarlsberg®). 1755 
døde min Søster og blev sat i aaben Begravelse hos min Fader 
og Moder udi Nøtterøe Kirke. 

Anno 1730 den 9 December er min Søn Christopher født paa 
Christianshavn Kl. 1 om Dagen; han er døbt den 11 December 
udi Holmens Kirke. *) Sml. Garde: Eften-etn. om d. danske og norske Søemagt IV, 644 No 256. 

*) SmL Den dansk-norske Sømagts Historie 1700-1814 S. 40*. 

^) Som Tordenslgolds Flagcapitain, smst. S. 114. 

*) Sml. Lengnicks Stamt. Budde, der forsaavidt beholder Bet overfor Budstik- 
ken m 703 og Erlandsen, Throndhjems Stifts Qeistlighed S. 297. 

') D. e. Datter, hvis ikke Notitsen er skrevet med en anden Haand (Broderens). 

*) Sml. J. Muller, Beskriv, over Jaristvergs Provstie 8. 45 f., Wiberg: Dansk 
Præstehist. IH 343, Lengnicks Stamtavler Budde og Heggelund, af hvilke 
den første herved modsiges. 160 

Anno 1732 7 November er min Søn Peder Melchiør født paa 
Christianshavn Kl. 7 om Aftenen; han er døbt den 10 November 
i Holmens Kirke ; han døde den 27 Juli 1737 Kl. 6 om Aftenen og 
begi'avedes i Holmens Urtegaard den 30. s. M. 

Anno 1734 26 November er min Datter, Dorothea Helena, 
født paa Christianshavn Kl. 4 om Morgenen, og den 27 s. M. døbt 
i Holmens Kirke. Død 21 Juli 1737 Kl. 3^« om Morgenen, be- 
graven i Holmens Urtegaard den 23 s. M. 

Anno 1736 16 0ctober er min Søn Jonas født paa Christians- 
havn Kl. 3^« om Morgenen og den 17 s. M. døbt udi Holmens 
Kirke. Døde 28 Januar 1739 Kl. 6 om Morgenen, begraven udi 
Holmens Urtegaard hos de forrige. 

Anno 1738 d. 20 November Kl. 11 Formiddag er min Datter 
Dorthea Helena født paa Christianshavn og døbt i Holmens Kirke 
22 s. M. Hun døde i Norge paa Ørsnes i Nøtterøe Sogn d. 18 
December 1742 Kl. 3 om Morgenen, blev bisat i Nøtterøe Kirke 
d. 22 s. M. og derefter nedsat udi aaben Begravelse udi Nye- 
Kirken i Tønsberg.*) HI. 
Major Christopher Buddes Optegnélsefr om sig selv og sine Betrn. 

Den 1ste October 1767, er ieg Christopher Budde, fød i Hevne 
Sogn i Tronhiems Stift, min Fader er Provsten Budde Sogne-Præst 
til Tingvolds Menigheder i bemelte Stift; den 1ste Januarij 1782 
blev ieg andsadt ved det 2<iet Tronhiemske Inf: Eegiment, som 
reforme Underofificeer. 

Den Ilte Martij 1783 kom ieg til den Mathemathiske Millitaire 
Skole i Christiania, hvor ieg forblev paa bemelte Skole til den 20de 
Martij 1786. 

Den 1ste Maj 1783 blev ieg virkelig Underofficeer i det 2det 
Tronhiemske Inf: Regiment. 

Den 17de December 1784 behagede det Hånds Majestædt aller- 
naadigst at beskikke mig forLieut: å la suitte ved det 1ste Vester- 

• 

lehnske Nationale Inf: Regiment, og tillige erholdte ieg Uuder- 
officeers Nommer, den 9de Februarij 1787, behagede det atter Hans ') Herefter følger »Qenealogia paterna Christophori Budde« og »Gten. matema 
C. B.«, et noget forkortet Uddrag af Jonas Buddes ovenfor meddelte Genealogi. 
— Afdel. il er Telvillig meddelt af Registrator Fr. Krarup efter en nyere 
Afskrift i Danske Geheimearchiv. lei 

Majestædt allemaadigst at avancere mig til virkelig Secon de Lieut: 
i bemelte Kegiment, med TJnderofficeers Gage. -r- Den 15de Fe^ 
bruarij 1788, behagede det Hånds Majestædt allemaadigst at avan- 
cere mig til Prem: Lieut: i Eegimentet med Secon de Lieutenants 
Gage, samme Aar blev ieg ansadt i det oprettede Jæger Corps i 
Norge, den is^ September. — Den 19 December sammie Aar blev 
ieg igien ansadt paa min Post i det Iste Vesterlehnske Irif: Re- 
gimadt — Den Iste Maij 1789 skeede den store Forbedring, med 
de Norske Regiment, saa en Bataillon af det Iste Vesterlehnske 
Regiment kom under det oprettede Tellemarkske Inf: Regiment, 
saa ieg ved denne Forandring kom i det Tellemarkske Inf: Regi- 
ment, og det Bambieske Compagnie, & Oapitain v: Mejlenders. 

1791 blev ieg gift med min elskværdige Kone Carolina. Sigis- 
munda Besch, som er fød den 14de April 1770, i Tanum Sogn, 
Aggershuus Stift, hendes Fader var Hr Johan Hendrich Resch, 
Garnisons Præst til Friderichsvæm; med hende aflevede (!) ieg Jo- 
han Hendrich, Resch, Budde, fød den 23de October 1791, Kl. lOVs 
slet om Aftenen, Fadderne ved hans Daab, vare. Madamme Magda- 
lene Chrijstie, og lorafrue Chrijstie, Wisiteer Pyhn, Kiøbmand Albrect 
Blehr, Ole Grubbe og Hans Holin; den 13de Martij 1793 Kl: 4V« 
slet om Morgenen, behagede det almægtige Forsyn, at henkalde 
min Sal: Søn Johan fra det Jordiske til evige Boeliger, og blev 
begravet i Brevigs Kirkegaard den 20de Martij 1793^). 

Onsdagen den 14de Augustij 1793, Kl. 47« slet om Eftermid- 
dagen blev min Søn Christopher Biidde fød, og døbt i Brevigs 
Kirke Mandagen den 26de do: til Daaben blev han holdt af Ma- 
damme Boel Blehr, og Vidner ved hans Daab var lomfrue Jensen, 
Hr Jacob Larsen, Kiøbmand Hans Jørgensen Chrijstie og Benth 
Blehr. 

Den 31te Januarij 1796 behagede det algode Forsyn, efter 
15ten Dages Steensmerte at borkalde min kiære Fader Hr Chri- 
dopher Budde Provst og Sogne Præst til Tingvolds Menigheder i 
Tronhiems Stift ; han har været Fader til 20ve Børn, hvoraf 4re er 
avlet i første Ægteskab med Karen Prost, og hvoraf lever 2de Pige 
Børn. I andet Ægteskab med Margarethe Holck ere vi 1 6ten Sød- 
skende nemlig 8te Drenge og 8te Piger, deraf lever 7 Drenge og 7 
Piger, tilsammen som er Sam-Søskende 14ten i Live, altsaa var han ^) Her synes den oprindelige Optegnelse at standse; Resten er skrevet til for- 
slgellige Tider. 

11 162 

Fader til 16ten igienleyendé Børn. Hans Alder var 69 Aar 14 
Uger og 6 Dage. 

I Februarij Maaned døde min Søster Else Green Budde. 

Søndiagen den 3clie lanuarij 1796 Kl: 10V» slet om Formid- 
dagen, blev min Søn Michael Døderlein Budde fød, døbt i Pors- 
grunds Kirke den 18de do — tilDaaben blev han holt afKammer- 
jurikeijnde Løvenskiold, og Vidner ved hans Daab var Madamme 
Traag, TSx Controleur Barklay, Hr Forvalter Bruun, og Hr Forvalter 
Yunge. 

Onsdagen den Ilte lulii 1798 Kl: 2V« slet om Natten, blev 
min Søn Christian Nissen Bttdde fød, og døbt i Brevigs BSrke den 
19(ie do — til Daaben blev han holdt af Madm Kistine Choch, og 
Vidner ved hans Daab var lomfnie Berthe Bostrup, Hr. Premier 
Lieutenant von Finne, Hr Postmæster Bøye Chrijstie, Hr Jørgen 
Dahl og Hr Erich Blehr. 

Mandagen den 21deluniii) 1802 Kl: 97« slet Formiddag, blev 
min Søn Idcob lørgen Hjorth Budde fød, og døbt i Friderichsværns 
Kirke; Mandagen den 5te lulij: til Daaben blev han holdt af Hr 
Regiments Qvarteer Mæster von Zimmers Frue, og Vidner ved 
hans Daab vare Frue Bolette Friderica Prydz, Hr Major von Bang, 
von Mejlænder, Docter Dechmann, ogPrem: lieut: Nicolaj Friderik 
von Grønvold. 

Tirsdagen den 21de Augiistii 1804 KL: 8V« slet Formiddag, 
blev min Søn Carl Ferdinan(d) Treu Btidde fød, og døbt i Fride- 
richsværns Kirke, Tirsdagen den 2cieii October samme Aar. Til 
Daaben blev han holdt af Hr Gapitaine von Møllers Frue, og Vidner 
ved hans Daab vare Tomfrue Anne Bøkmann, Hr Oberste Lieute- 
nant von Gaarder, Hr Gapitaine Fabricius, Ch^ for Friderichs- 
værns Værf, Hr Premier Lieutenant von Aamodt, Hr Premier 
Lieutenant von Giedde af Ingenieur Corpset og Her Studiotios(!) 
Lorentzen. 

Onsdagen den 29de October 1806 Kl: 7^« slet om Aftenen, 
blev min Søn lohan Henrick Budde fød, og døbt i Friderichs- 
værns Kirke Tirsdagen den 2den December samme Aar. Til Daaben 
blev han holdt af Madamme Anne Sophie Gether, og Vidner ved 
hans Daab vare Madamme Alette Maria Smith, Hr Rgmts. Qvtr. 
Ma^ster von Zimmer, Hr Premier Lieutenant von Prydz, Hr Se- ^) Rettet hertil fra Juhj. 163 cond Lieuteiiant Lund af Søe Etaten, Hr Premier lieutenant von 
lebe og Hr Seconde Lieutenant von Ciaumann. Den 9 Martii 1808 blev min Søn Otto Hmrkh fød til Verden 
Klokken 8te om Aftenen, og blev hjemniedøbt den 24 Martii og 
kom i Kirken den 6 lunii som var 2<ien Pinse Dag, i Kirken 
blev han holdet af Comandant paa Priderichsvæms Cittadel Valeurs 
Frue Bollette Valeur og Frøken Bollette Gaarder. Mands Padderne 
vare Hr Oberst Leiutenant von Heyom Capitain Peter von Zemikov 
Leitenant von Breunich, Doctor ved Friderichsvæm Værfv Her 
Bendie, samt Fætter Detlev Henrich Heu(c)h. og Barnets Broder. 
Christopher Budde. Det Aar havde vi Krig med Engeland og Sver- 
rig. Min Mand var commanderet til Grændsen og afinarcherte 
fra Friderichsvæm den 21 Martii 1808. Krigen har nu i denne 
Maaned varet 1 Aar. 

Caroline Sigismunda Budde. 
Friderichsvæm d: 29 August 1808. Den 15 Julii 1810 døde min elskede Svigermoder Sophie Eli- 
sabet Besch fød Treu; efter 10 Dages Sygeleie, i sit Alders 63 Aar 
5 Uger og 3 Dage hun opholt sig i mit Huus i 20 Aar. 

1810 den 18 November som var en [Søndag] blev min Datter 
Sophie Misabet Idda Bergitte^ fød til Verden Kl. 3 slet om Mor- 
genen. Vidnerne ved hendes Daab, Generalinde Anna Dorthea 
Mejlændex, Frue Lassen; 

Søndagen den Ilte August 1811 døde vor elskede Datter So- 
phie, Elisabet, Ida Bergitte i sit Alders '/4 Aar. 
Friderichsvæm den 11 August 1811. 

Budde 

Major og Battaillous Com: 

Den 8de 1) lunii 1812 blev min Datter Margarethe Christopha 
Caroline født til Verden; hun blev døbt i Bamble Kirke den 23 
August. Vidnerne ved Daaben vare: Hendes Moder Caroline 
8igi(s)munda af hvem hun blev holt til Daaben. som Pigefadder 
Madame lustine Caroline Nvebroe fødTomson. Mandsfadrene vare: 
Capit: Aamodt, Erich Blehr, Hr Ditlev H: Heuch. det Aar var jeg 
commanderet og laae i denne Tid p?ia Brunlaug-Næsset. ^) Rettet fra: 9. , 

• ir 164 

Den 10 Febr 1814 blev j^ atter commanderet til Felten jeg 
laae hjemmefra mit Huus i 9 Maaneder. 

Den 16de Ianuarl816 døde min Datter MargareiJie Christopha 
Caroline. Hun blev begravet i Bamble ved Siden af mine Beste- 
foræld(r)e og 01derfor(æl)dre. Hendes Alder var 3 Aar 7 Maa- 
neder 7 Dage; efter 31 Dages Sygeleie. 

Fortiden har jeg 7 levende Sønner hvoraf den ældste, Chri- 
stopher Budde er Second lieut: i den norske Marine; min næst- 
ældste Søn Michal er Søemand, min 3e Søn Christian er Premier 
Lieut: i den norske Etat, min 4^ Søn laeob har fahret en Beise 
til Søes, min 5te Søn Carl er ved det norske Landcadet-Corps i 
Christiania. min(e) tvende Yngste er endnu ikke i nogen Le(ve)vei. 

Stathellet pr. Brevig den 4 Martz 1816. 

Budde, 

Major og Bataillonsconmumdear. 

■ 

Stathellet pr. Brevig, den 4 September 1816. 

Ved en sørgelig Hændelse den 1 September 1816 berøvedes 
vi vor elskede Søn, lacob lørgen Hjort Budde, i sin Alders 
15 Aar. 

Den 25de December 1817 døde min Søst&r Margaretha Budde, 
Enke efter forhen afdøde Apotheker Godtvald i Christiansund. Hun 
efterlader sig mange smaae og uforsørgede Børn. 

Den 1ste lanuarii 1818 behagede det alvise Forsyn at bort- 
kalde min Mære Moder Margaretha Holck, Enke efter a%angne 
Provst og Sogne Præst til Tingvold Menigheder i Tronhiems Stift 
i en Alder af 73 Aar og 7 Dage. Hun var Moder til 16 Børn, 
hvoraf endnu lever 6 Sønner og 5 Døttre, og en talriig Afkom af 
Bøme-Børn. 

Den 1 Januar 1818 skede den store Forandring i den norske 
Armée, hvorved over det halve Antal Officerer gik af den active 
Tjeneste og blev sat paa Vartpenge. Deriblant var ogsaa jeg ; efter 
at have staæt som Major og Bataillonscommandeur i det Telle- 
mar(k)ske Infanterie Regiment fra 11 Julii 1811. 

Fra 6te Octbr. 1811 til 16 Septbr. 1822, boede jeg paa Stat- 
tellet, hvor jeg ejede Gaard. Den 22 Septbr. 1822 ankom jeg med 
Familie til Holmestrand. — Den 18 Septbr. 1822 afreiste min 
ældste Søn med Cutterbriggen Friderichsvæm til Middelhavet. 
Min Kone og 3die Søn, der reiste overland fra Newlunghavnen til 
Holmestrand tog Afskeed med ham den 16de Septbr. om Aftenen. 165 

Den 4de Novbr. 1814 blev Norge forenet med Sverrig under en 
fælleds Konge. — Den 10 April 1814, var den første Eigsforsam* 
ling i Norge. Christian Friderich Prinds af Danmark og Stat- 
holder i Norge blev valgt til Konge men han afstod Tronen ved 
Conventionen i Moss. — 1815 var Kigsforsamlingen (under Navn 
af Storthing) atter samlet. 1818 ligeledes. 1821 igjen, paa dette 
sidste Storthing blev Adelen med alle dens PrevUegier aldeles op- 
hævet Samme Aar var der i JuliiMaaned enLeir ved Christiania 
af Norske og Svendske Tropper ; 3000 Mand af hver Nation, Kon- 
gen bivaanede Gudstjeneste paa Etterstad Sletten iblandt begge 
Nationers Tropper. Min Søn Christian var i denne Leir. 

Den 11 Febr. 1815, kom min Søn Carl Ferdinand TreuBudde 
paa den norske Krigsskole i Christiania, den Tid kaldet det norske 
Landcadetcorps. — Den 22 August 1821 nød jeg den Naade at 
erholde Audience hos Hans Majestæt Kong Carl den 14de Johan; 
jeg overrakte hans Majestæt, en pen Fransk forfattet underdanigst 
Ansøgning om en Hjelp til min Søn ved Krigsskolen, og erholdt 
af Hans Majestæt 70 Specier, indtQ min Søn bliver Offieeer. 

Min ældste Søn kom den 1 Januar 1816 1 den norske Marine, 
hans faste Station er Friderichsværn. Han har været en Tour i 
Sverrig og engang med Briggen Frideriehsvæm i Bergen. 1820 
var han med den svenske Fregat Freja i Østersøen og Nordsøen. 

Min 3die Søn Christian er Officeer fra 17 December 1813, 
Premierlieutenant fra 15de Septbr. 1815. I Krigsaaret 1814 stod 
han ved den mig naadigst anfortroede 2den marscherendeBataillon af 
Tellemark. Siden blev han ansat ved det Eidangerske Compagnie 
som blev commanderet af mig. I Aaret 1817 commanderede han 
det gevorbne Musqt: Compagnie i Frideriehsvæm. 

Min Søn Carl blev i Aaret 1823 Officier og ansat ved Chri- 
stiansandske Brigade. 

Den 18 Septbr. 1821 afseilede min &fm Christopher til Middel- 
havet med en norsk Brig ved Navn Frideriehsvæm, han var i Spa- 
nien, Frankrig, Italien og i Kejserdømmet Marocco'i Airica. Den 
31 Octbr 1822 kom han igjen sund og rask til Norge. 

Den 16 Septbr 1822 blev et overordentlig Storthing samlet i 
Christiania, for at afhandle om Gjælden lil Danmark. Gjælden 
blev overtaget af en Jøde i Kjøbenhavn, og man er enig om, at 
Conditioneme ere meget fordeelagtige for Norge. I 30 Aar skal 
Gjælden afbetales. 

Den 14 April (1823) blev min Søn Johan Hendrich BuMe 1 166 

confinneret i Holmestrands Kirke, — samme Dag, var min Kones 
62 Aars Fødselsdag. — Aaret i Forveien var min Søn Carl, con- 
finneret paa min Fødselsdag den Iste Oc(t)br 1822. Den .... . 
blev min Søn Otto Hendrik Budde confirmeret i Holmestrands Kirke. 

Den 25 Junii 1824 blev min Søn Christian Nissen gift med 
Elise Margarethe Btilow, en Datter af Kitmester Biilow. 

Den 26 Januar 1823 var vor elskede Konge Karl Johan(s) 
høie Fødselsdag. Denne festlige Dag gjordes end mere mærkværdig 
ved en samme Dags Aften indtruffen fuldstændig Maaneformørkelse, 
som varede i 3 Timer fra 6 til 8. Om Formiddagen blev i Holme- 
strands saavelsom i alle andre Landets Kirker holdt Taksdgelses 
Præken i Anledning af vor elskede Kronprinds^s Oscars lykkelig(e) 
Hjemkomst fra Udlandet, hvor han opholdt sig omtrent 1 Aar. 
Ved Eeisen gjennem Tyskland forlovede han sig med en Prind- 
sesse af Leuchtenberg en Søsterdatter af Kongen af Baiem, Prind- 
sessen skal til næste Aar afhentes til Sverrig og Formælingen skal 
holdes i Stockholm. 

Samme Dag var fuld Maane ligesom Skaberen ville vise os, 
at vi i vor elskede Konge, har det fuldkomneste blant alle Eegentere. 
Ogsaå indtraf samme Dag paa en Søndag, som end mere gjorde, 
at enhver opløftede gode Ønsker til den Almægtigste, for deres 
elskede Konge 

Den [19 Juni] 1823 blev vores elskede Kronprinds Joseph 
Frantz Oscar formælet med sin erklærede Brud Prindsessen af 
Leuchtenberg i Stocholm. — Den 10de April 1824 ankom Hans 
Kongelige Høihed, som Norges Vicekonge, med høie Gemahlinde 
til Christiania. — Samme Aar døde hendes Fader, Fyrsten af 
Leuchtenberg. 

Den 2den Februar 1824 samledes atter Storthinget i Christiania. 
— Endeel Constitution(s) Forsiage blev af hans Majestæt fremsatte : 
1) Om det absolute Veto. 2) Om Embedsmænds Afsættelse uden 
Lov Og Dom. 3) Om nye Adel etc: men Committéen(s) Forslag: 
at alle, efter nøieste og grundigste Drøftelse, bør forkastes, blev 
eenstem(m)ig af det samlede Storthing bifaldt. Committéens Ind- 
stilling var dat: i7<?e Jfefaw (Constitution(s)dagen). — En almindelig 
Entusiasme herskede i Storthinget. — Den 19de August blev samme 
hævet af Norges Vicekonge, Joseph Frantz Oscar. 

Den 23 August 1824 ankom hans Kongelige Høihed Norges 
Vicekonge med Høie Gemahlinde til Holmestrand Kl. 11^/4 om 
Formiddagen, reiste strax efter til Horten og ankom KL 5.7« Efter- 167 

middag igjen til Holmestrand, hvor de spiste til Aften og forblev 
om Natten, samt afreiste den følgende Morgen Kl. 9 til Vands i den 
Kongelige Lystbaad til Christiania. .Holmestrand var om Aftenen 
illumineret — en Æreport, til Deres Kongelige Høiheders Ankomst, 
opsat, og andre Høitideligheder feiréde denne Glædesdag. — Min. 
Søn Christian var befalet Ordonnants-Officeer ved denne Anledning. 
— I September Maaned 1826, indtraf Hans Majestæt Kong Carl 
Johan med høie GemahUnde til Christiania. Hendes Majestæt Dron- 
ningen besaaeEingeriges Udsigt, og det høie Herskab var i Dram- 
men og flere Stæder. 

Den 25 Junij 1824 indgik min Søn Christian N.Budde Ægte- 
skab med Frøken Elise MargareOie Biilotv, og boede i Holme- 
stra(n)d tU 14 Marts 1825, og siden flyttede til Oulberg-Gaaid i 
Krydsherred. Samme Dag indtraf Departementets Skrivelse at 
Micaél Døderlein Buddej var ansat som Tlndertoldbe^ent i Tøns- 
berg Tolddistrict og skulle for det første være i Laurvig, hvorhen 
jeg og Kone flyttede den 23 August 1825. 

Min ældste Søn Christopher afseilede med en svensk Fregat 
paa en Tour til 3 å 4 Aar til China og Sydamerica, flere norske 
Søeofficeerér vare ombord paa. denne Fregat, hvis Hensigt er ube- 
ijendt. 

Min Søn Johan Senrich afreiste i September Måned : d : A : 
til Stavanger til Sorenskriver Stang, hvor han skulle paa Contoiret. 

Min Søn Carl Ferdinand afreiste i Marts til Christiansand, 
<h)vor han er stationeret, gjorde i Sommermaanederne et Besøg til 
Holmestrarid, Krydsherred og Laurvig og afreiste igjen i October 
Maaned d: A: 

Den 14 November 1826 ankom min Søn Christopher Budde 
lykkeUg og vel igjen til Laurvig, efter at have været i Syd- og 
Nordamerica, paa flere Steder, som Cartagena, Porto-Bello, og i 
New-York. — Hensigten af Reisen var at sælge Skibene til Co- 
lumbien, men ved politiske Forandringer kom Skibene til New- 
Tork og blevé der solgte, uden at Omkostningerne kunne udredes ; 
saaledes endte denne Expedition meget uheldig. Om sit Tilgode- 
havende maatte Besætningen siden føre Proces. 

Den 16de Jan: 1827 kom Christian ined sin Kone og ligeledes 
samme Dag min Søn Carl i Besøg her til Laurvig. Christian med 
Kone afreiste igjen til sit Hjem Blaafarveværket den 26 Jan: 1827 168 

Efter 1 Aars Sygelighed og daglig Afkræftelse døde vor gode 
elskede Fader, Christopher Buddej den ,5te April 1827, i sit 60de 
Aar; efter 36 Aars Ægteskab. Moders Fødselsdag den 14de April 
bier han begravet paa militair Maade. Fire af hans Sønner fulgte 
ham til hans Hvilested, nemlig Christopher, Michael, Carl og Otto; 
og foruden dem vare næsten alle Byens Embedsmænd med i liig- 
følget, Hans Liigkiste var overordentlig smuk. Paa Laaget var 
anbragt en smuk Plade med en Inscription, der angav hans Fød- 
sels- og Døds- Aar, hvor længe gift etc, samt disse 2 Linier: 

Fra Støvets Saand Din Aand er løst 

Vi samles skal, det er vor Trøst. 
Tillige laae paa Kisten hans Kaarder korsviis ; og hans Sporer. 
Fra Skruerne nedhang Blomster Guirlander eller Festons. Om 
Pladen selv laae en Krands af Forgjetmigei, Bosmarin, Cypresser^ 
Haanedsroser og andre Blomster, og paa den øvre Side af Kiste- 
laaget atter en saadan Blomsterkrands. Hen 4de November 1831 døde vor inderlig elskede og ufor- 
glemmelige Moder Caroline Sigismunda Btidde fød Resch, I Aaret 
1830 blev hun angrebet af Iiræft i Brystet. Paa. Rigshospitalet i 
Christiania underkastede hun sig en Operation, som hun med 
Standhaftighed udholdt, og hvorefter Lægerne nærede det bedste 
Haab om hendes Helbredelse. Efter henimod 6 Maaneders Fra- 
værelse havde vi den Glæde atter at see hende blandt os, men ak! 
kun kort Tid! Den skrækkelige Sygdom udbrød paa nye. For- 
gjeves anvendtes alle Lægemidler efter Ordination af de dueligste 
Læger i Christiania; det Onde tiltog daglig, ledsaget af frygtelige 
Smerter. Kræfterne forsvandt — et astmathisk Tilfælde endte 
hendes Liv« Midt under de græsselige Lidelser erindrede hun sig 
med modetlig Ømhed enhver af os hendes efterladte Sønner. Hviil 
i Fred dyrebare Moder — Haabet om hisset at samles med Dig 
og vor forudgangne Fader og Sødskende, gyder lindrende Balsam 
i vore saarede Hjerter^). ^) Optegnelserne om Forældrenes Død ere skrevne af Sønnen, Overtoldbetgent 
C. F. T. Budde, der ogsaa lige til sin Død har fortsat Familiebogen med 
Oplysninger om sig selv, sine Søskende og sine Børn, af hvilke Sønnen, 
Stud. jur. O. C. Budde, nu er Eier af Optegnelserne, som lian ligeledes liar 
fortsat. For de sidste 50 Aar ere de her ikke medtagne, men kun benyttede 
ved Udarbeidelsen af Stamtavlen. 169 

Et Brev fra Ove Høegh-fiuldberg. 

Ved Gustav Ludvig Wad. JN edenstaaende Brev fra Giildberg til Biskop Jørgen Karstens Bloch 
er meddelt efter en i G. L. Badens Papirer i Rentekammerarchivet 
(Nr. 246) funden Afskrift, der af Baden er paategnet: Originalen liar 
jeg foræret Korrespondentens Søn Professor Guldberg. Brevet har 
aabenbart hørt til Biskop Blochs Samlinger til Fyens Gejstligheds Hi- 
storie, hvilke kom i Badens Besiddelse (se Auctionscataloget over 
hans Bog- og Manuscriptsamling S. 9) og nu til Dels findes i Uni- 
versitetsbibliotheket. Højædle, højærværdige og højlærde Hr. Biskop, Gunstigste 
Ven og Velynder. 

Et Brev fra Deres Højærværdighed, saa uventet, saa ufor- 
tjent og saa venskabsfiildt, fortjener min inderligste Taksigelse. 
De tænker paa mig, De elsker mig, De vil forsikre mig det, mig, 
som kun nød saa kort den Ære og Glæde at være kjendt af en Mand, 
hvis Lærdom og Duelighed jeg fra mine første Studenteraar har 
forundet(!) og brugt i Sandhed til min Opmuntring, og hvis Gudsfrygt 
og ædle Egenskaber jeg ved en nærmere Adgang baade til Dem 
og det Sted, hvor Herren brugte Dem, har faaet den faste Over- 
bevisning om. Og dog, oprigtigste Hr. Velynder, har jeg ikke 
først skrevet Dem til og ikke lykønsket Dem paa det nye Sted, 
Kirkens Hoved har givet Dem* saa vigtig en Tjeneste'). De vil 
selv undskylde mig og har gjort det i Deres ærede Brev. Jeg 
tør da haabe, at de overser en Mangel af den sædvanlige Skyl- 
dighed og vil tro, at saalænge der er liv i mig, kan jeg aldrig 
glemme, aldrig mindre ære Ribes ypperlige Biskop. Mine Forret- 
ninger, Hoffets Adspredelser, mit eget besynderlige Arbejde vil jeg 
ikke paaskylde: hvor kunde jeg det ved Siden af Deres Højær- 
værdighed, som i saa vanskelig, saa arbejdsfuld en Post dog vil 
skrive mig til? Nej, jeg vil afbede en Forsømmelse, der er mig 
naturlig, og som jeg altfor lettroende tænker, at mine Venner og 
Velyndere undskylde. ') Bloch blev 1764 forflyttet fra Embedet som Præst ved Christiansborg Slot 
til Bispestolen i Hibe. 170 

Min Prinds og Herre bliver ved at give det Haab, som saa 
mange ærlige Danske glæde sig ved. Hans Indsigt og Overlæg 
tage mærkeligen til. . Hans Sindighed er den samme, og hans 
Flid vil jeg haabe at skulle vedvare endog under alle de Foran- 
dringer, vi leve og kan vente at leve i. Jeg har og den Tillid til 
den Højeste, at skal bevogte den Keligions og Tros Sæd, han selv 
har nedlagt i hans Hjerte. Hvad hans Kundskab angaar, da blive 
vi ved at undersøge og indse den aabenbarede Theologi; Naturens 
Eet er og i dette Aar vor Betragtning; hertil føje vi den danske 
Historie fra Keformationen af og de sydlige europæiske Bigers. 
Saaledes vandre vi frem til det Maal, vi tro at bør sigte til, dette 
nemlig: at kunne have Prindsens 17de og 18de Aar til de Viden- 
skaber, der egentligen danne Prindsen*). 

Endnu bør jeg ikke glemme, at Hans Kongl. Højhed øver sig 
i at skrive Breve, og jeg tør sige lover af en Snes Forsøg allerede 
mer, end jeg selv har turdet vente. Men, Deres Højærværdighed, 
bed for denne dyre Plante, at ingen Hede eller Tørke maa for- 
styrre den og standse dens Væxt. Ak! hvor glæder jeg mig med 
Bævelse! Ak! vilde Herren beskjærme og redde os saa kostelig 
en Søn af vore Konger og saa kjær en Broder af den ejegode 
Herre, der regerer os. Jeg ved, at De, kjæreste Hr. Biskop, vil 
bede for ham : han dsker Dem og har, da jeg fortællede ham Deres 
Omhu og Kjærlighed for ham, selv befalet mig at forsikre Dem 
om hans Venskab og kjærlige Erindring. 

Hvor gjør det mig ondt, at jeg ikke endnu kan levere Deres 
Høgærværdighed den Efterretning, De ønsker om min Morfader. 
Skylden er ikke min, men min gamle Morbroders, der har sendt 
jnig noget, men har, for at føje mere til, faaet det alt tilbage og 
saaledes gjort det umuligt for mig endnu at kunne ær« vor Fa- 
milie med at give den Sted i Deres Højærværdigheds Samling. 
Denne min 71 Aar gamle Morbroder har Alderens Langsomhed 
og Svaghed og for ikke at bie saa længe, indtil jeg intet faar, vil 
jeg her skrive, hvad jeg selv ved. Noget vil dog ikke mishage 
nun Velynder. 

Min Morfader Ove Hansen Guldberg var født i Fyen (Stedet 
erindrer jeg ikke) Aar 1666. Hans Fader Bfans (Olesen) Guld- 
berg var Sognepræst paa Landet og havde to Brødre, hvoraf den 
ene var Sognepræst i Helsingborg, da Skaane blev de Svenske af- *) Årvepiinds Frederik gik den Gang i sit trettende Aar.. 171 

traadt, og den anden Præst i Fyen. Men ingen af disse kaldte 
sig Guldberg, men Fa[n]gel. Min Morfaders Farfader var og Præst 
i Fyen^), og da disse tre Sønner, som han selv læste for, 1 deres 
Drengeaar vare opstegne i Kirketaarnet for at ville tage nogle 
Ugleunger, faldt min Morfaders Fader ned og slog sig saa ilde, 
at han ikke kunde rejse sig, men laa som besvimet: hans Brødre, 
der troede ham død, løbe hjem og tiede alt. Drengen kom til 
Live, og af Frygt for den strenge Fader krøb ud af Kirkegaarden 
og lagde sig paa en Høj noget derfra, som kaldes Ouldhøj eller 
Guldbjerg. Han sov, og efter 24 Timers Søvn, da man med Skræk 
forgjæves havde søgt ham, fandt man ham vaagende og frisk 
og sund. Han besluttede derfor i sine modnere Åar at kalde sig 
Guldberg eller Aurimontanus (og jeg vil meget tvivle om, at han 
har kaldt sig andet end Aurimontan, naar han har brugt Binavn; 
thi jeg har et dansk Brev eller en Lap af et Brev, hvor han skriver 
sig Hans O. Aurimontan). Hans Brødre tværtimod bleve ved at 
kalde sig Fa[n]gel. Han blev nu Fader til 6 Børn (som jeg vist 
ved) 3 Sønner: Ole, Dines og Ove, og to Døtre; den ældste Dat- 
ter blev hemmelig gift med en adehg Harboe og blev Moder til 
Generalmajor Niels Harboe i Norge, som har efterladt sig mange Børn ; 
den yngste Datter blev gift her i Sjælland med en Præst ved 
Navn Svane og blev Moder til en Søn Elias Svane, der og blev 
Præst, først i Guinea, hvorfra han bragte (jeg tror) 2 Sorte, som 
deponerede ved Universitetet og hvoraf den ene endnu lever som 
D^n i Sjælland. Hvad Sønnerne angaar, saa bleve de ældste Ole 
og Dines ogsaa Præster. Den første var Præst i Stådel ved Ring- 
kjøbing og har vist været en meget dueUg Mand og sær kyndig 
i Theologien, hvilket jeg endnu med Forundring ser af eji hel 
Samling af Dispositioner, mer eller mindre udførte, jeg har, og 
som tilhobe visø en paa de Tider forunderlig Styrke in Exegesi 
et Theol. morali. Han har endnu levet 1708 og nok længere-). 
Han har efterladt sig, som jeg ved, 2 Sønner, hvoraf den ene 
Hans Georg blev Præst i Jylland, men døde hastige); den an- ^) Ifølge Wibergs Præstehistorie var Oluf Hansen Sognepræst i Fangel i Fyen, 
hans Søn Hans Olafsen Fangel Præst i Onldbjerg og Nørre Sandager, den- 
nes Søn Ove Hansen Gnldberg Præst i Hvirring, Homborg og Tamdrap i 
Aarhus Stift 

*) Ifølge Wiberg døde han omtr. ITU* 

») Hans Jørgen G. blev 1681 Præst i Hcgbjerg og Elsborg* raen døde før Ind- 
sættelsen. . . 172 

den lever endnu og er Controlenr i Grenaa ved Navn Knud 
Guldberg, 

Dines blev Præst uden Tvivl i Pyen, men døde ung^); thi 
han var død 1698; dog efterlod han sig 3 Sønner: Hans, Jacob, 
Morten. Den ældste og yngste ere mig ubekjendte; men den 
mellemste var Amtsforvalter 1 Nyborg, og en Datter af ham er, 
om jeg ikke fejler, gift med Sognepræsten ved Nicolai Kirke -). 

Jeg kommer nu til min Morfader Ove Guldberg. Han med 
sine Brødre mistede meget tidlig deres Fader, hvorover han blev 
antaget af hans Farbroder Præsten i Fyen, som kort efter satte 
ham i Odense Skole. Han var da kun 10 Aar gammel. I Jule- 
ferierne vilde han gaa hjem til sin Farbroder; men blev noget 
fra Odense overfaldet af et stærkt Snefog, da han i Uskyldighed 
sætter sig ved et Gjærde, sner inde, tilbringer Natten der og en 
Del af den følgende Dag, levende imidlertid af det med sig bragte 
Hvedebrød, bevarede livet og slap ud ved nogle Bønders Hjælp 
efter 30 Timers saa besynderlige Ophold. 

Han blev Student, men da var hans Farbroder død. Uden 
Midler og Venner led han meget ondt og blev for at faa sin 2 
Examen nødt til at tjene en Bonde i Fyen i Høstens Tid, da han 
med 6 Ed. 2 %, han derved havde skaffet sig, gaar til Kjøbenhavn og 
efter overstaaet Exam. Philol. erholdte han Condition hos en Præst 
i Sjælland, i hvilken Tid han gjorde sig klar fra Academiet, og 
endelig blev kaldet til Rector i Bogense og Capelian tilUge i Byen. 
Nu giftede han sig med en Datter af en Forvalter paa Brang- 
strup i Fyen ved Navn Hans Brangstrup; Jomfruen hedde Marie 
EHsabeth. Alt dette er nok sket i Aaret 1694 (sildigere vist 
ikke). I denne Tid blev han angreben af en hidsig Feber, der 
truede hans Liv. Alle Medicamenter var forgjæves, og den Syge 
forlanger selv Multebær. Den nærværende Medicus, som troede 
ham ved Livets Ende, tillod det: han spiste 3 Theskaaler og feldt 
i Søvn; han kalder i Drømme paa sin Kone, som kommer; han 
beder hende tælle; hun maatte og tællede først til 18, da han 
sagde : nu flytter jeg ; siden til 14, da han føjede til : nu har Fly t- *) Dines G. findes ikke hos Wiberg, der har en Broder tQ ham ved Navn 
Hans G. som Præst i Eamme. 

'^) Hans Sørensen Lemming, Sognepræst ved St. Nicolai Kirke, død 1788, var 
1. Gang gift med Anna Beate Scheel, "Enke efter Amtsforvalter Jacob Di- 
nesen Guldberg, se Scheel, Stamtavle over en Familie Scheel, 8. 2. 173 

ningen Ende. Hans Helbred tog nU til, og han kom sig fuld- 
kommen. ' Denne besynderlige Historie er ganske vis. 

Abx 1699 blev han af Generalmajor Reedtz, Herre til Barrit- 
skov i Bjerreherred, Aarhus Stift, kaldet til Sognepræst til Barrit 
og Annex. Her Igente han ikke nden megen Velsignelse i 18 
Aar. En Mængde Børn, Krigstiderne og Fattigdom gjorde det 
nødvendigt for ham at have i sit Hus og selv aUeroftest at lære 
en Del fremmede Bom, som hm sendte til Universitetet; tidt 
havde han indtil 12. Iblandt dem var sal. Bisp Pontoppidan, men 
som dog for sin daværende Ungdoms Uartighed ikke blev dimit- 
teret fra ham. 

Fra Barrit blev han af Groskantsler Holst ^), for hvilken lige- 
som for daværende Fyrstinde Anne Sophie han ofte paa BoUer 
havde prædiket, kaldet til Hverring, Tandrup og Homborg i Nim 
Herred tæt ved Horsens. Dette store Kald fik han 1717. Her 
stod han i 14 Aar, indtil han døde 1731 i October. Hans sidste 
Eejse og Forretning var at staa Fadder til mig den 6. Septbr.-). 
r— Han efterlod sig 6 Sønner: Hans, som endnu lever og er Præst 
i Eingsted og har 3 Sønner og 1 Datter; Jørgen Christian, Præst 
i Karrebæk i Sjælland og for mange Aar siden død, som efterlod 
sig kun 2 Døtre; Dines, Præst i Gylling i Aarhus Stift, Hads 
Herred, der er død 1758 og havde og 2 Døtre; Vitus, ogsaa Præst 
i Sjælland"), død for lang Tid siden, og havde kun én Søn; Niels, 
ogsaa Præst, men duede intet og er død*); Jacob, død Attestatus 
paa Eegensen. Foruden disse Sønner havde han 3 Døtre: min 
Moder, den ældste og som havde 3 Sønner og én Datter efter sig ; 
den anden gift i Sjælland med en Controleur i Næstved, som har 
3 Døtre; den tredie gift med en Præst Anders Kragh i Lundum, 
og havde 1 Søn og 1 Datter. 

Hvad ellers min Morfader ang^ar, saa tør jeg, hans Dattersøn, 
give ham det upartiske Vidnesbyrd, at han var en sand gudfryg- 
tig Mand, en ivrig Præst, et redeligt Menneske, en hjælpsom Slægt 
for sine Paarørende, hvoraf han i sit Hus har opdraget 5, en ivrig 
Ven, en venlig Mand i Omgang, elsket af alle og æret baade af 
store og smaa. Hans Navn er endnu heUigt for alle gamle, der 
have kjendt ham. ') o: Holstein. 

*) De her angivne Aarstal afvige fra Wibergs Præstehistorie. 

') I Haarslev og Thingjellinge. 

*) Afsat 1750. 174 

Hvad håns Egenskaber angaar som Borger i den lærde Ver- 
den, saa var han i højeste Grad hengiven til Studeringer, og der- 
for lod alle Husholdningssager, endog ad reprehensionem ......*), 

hvile paa Mormoder. Han besad i det latinske Sprog en meget 
stor Styrke og har skrevet dette Sprog saa vel og saa rent fra 
sin Tids herskende Fejl, at jeg med m^en Forundring har læst 
nogle af hans Breve. Det græske Sprog kjendte han og saaledes, 
at han grundigen kunde forstaa det nye Testamente. Men i Theo- 
logia dogm. et niorali, exegetica et homiletica tør jeg sige, og 
det med Vished, at han havde noget forud for mange andre. Jeg 
har faaet efter ham 1) nogle faa Prædikener, hvori den nejeste 
Exegesis med den lydeligste, grundigste og til Hjertet trængende 
Sandheds Forestilling vist findes, og det fri fra alt det Ordspil, 
alt det Fyldekalk, al den løse Veltalenhed, som ellers saa meget 
udmærker hans Tid ; 2) en Cathechismi Forklaring, der har i Grun- 
dighed og en ham egen Tydelighed og Opbyggelighed et stort 
Fortrin: 3) et Skrift mod de HaUiske Theologers Pietismum, hvoraf 
jeg har kjendt hans dogmatiske og exegetiske Styrke. Jeg kan 
da sige, at han har haft et stort, sindrigt, dybsindigt Hoved; men 
jeg kan og se, at han mere har været grundig end belæst, mere 
hentet alt hos sig selv end hos andre; hvor kunde og en fattig 
Mand have Bibliothek og hvor vanskeligt for en Landsbypræst at 
være kjendt med den lærde Verden? Han havde til at overbevise 
vildfarende, oprette fristede og vinde halstarrige et meget stort 
Pund; ban blev og derfor meget søgt og det af store Folk. Man 
rejste langvejs for at høre ham og tale med ham. Hans store 
Sindighed og Sagtmodighed og Højagtelse endog for meget mindre 
Sjæle end hans ophøjede ham meget. Kort sagt, han var virkelig 
en stor og i sin Kreds et meget nyttigt Bedskab for Gud. Endnu 
ét: han var ivrig for Kirkens Lærdom; men det, jeg af et Par 
Breve ser, en sær nøjagtig Skjønner af Bibelens, Kirkens ogTheo- 
logemes Lærdomme, en Egenskab, jeg ved. Deres Højærværdighed 
sætter synderlig Pris paa, helst i de Tider. Hans Sønner har, 
som oplærte af ham, alle været brave Folk paa én nær; men 
ingen har opnaaet deres Fader; aUe havde de været secteriske af 
ham og det uden nøje nok at indse ham. Jeg skriver upartisk. 
Men jeg maa ende et langt Brev. Kan jeg faa videre Underret- 
ning, skal jeg sende den siden. Gid Deres Højærværdighed kunde ») Ulæseligt Ord. 1V5 

læse alt dette! Den fattige Holst takter for Gaven. I det øvrige 
bliv ved at elske mig og unde mig den Ære af et Brev imellem. 
Herren bevare, opholde og velsigne Dem med naadige Frue. Den 
gode og brave Rector Hansen, min Lærer, beder jeg inderlig hilset. 
Jeg er med den største og oprigtigste Højagtelse 

Deres Højærværdigheds ydmygste T^^^^^r og trofaste Ven 

O. Guldberg. 
Jeg bor i Vimmelskaftet hos Kræmmer Jørgensen. Kjøben- 
havn den 26 Jul. 1766. Efterskrifter til Stamtavlen over Familien Huitfeldt. Til Redaktionen for Personalhistorisk Tidsskrift. 

I Anledning af de på Stamtavlen over Familjen Huitfeldt 
(Personalhist. Tidsskrift IV) anførte Bemærkninger om Consul Lars 
Huitfeldt af Soon (min Fader) ønsker jeg Plads for følgende fak- 
tiske Oplysninger. 

Nævnte Lars Huitfeldt fødtes i 1804 og lystes i Kuld ogKjøn 
ved Moss Sorenskriveri 1810. Samtidig med denne Akt nedlagde 
Faderen Forbud mod at Barnet førte hans Navn. Efter at have 
levet hos Faderen til dennes Død og senere at være bleven voksen 
fandt han at burde kalde sig ved sit fædrene Navn. 

Den stedfundne Kuldlysnings formueretlige og familjeretlige 
Følger har i Stamtavlen fundet en Fortolkning, som jeg anser 
urigtig. Jeg antager at de norske gjældende Love anvendte på 
Tilfældet, hjemler min Faders Linje Ret til Navn og Succession til 
det Huitfeldt«ke Fideikommis. 

Da imidlertid en hærmere Begrundelse for min Opfatnings 
Rigtighed, såvelsom en videre Diskussion om Spørgsmålet, ikke 
rettelig hører hjemme i Tidsskriftet som urette Forum, og således 
ikke kan føre til noget Resultat, har jeg kun ved ovenstående 
villet gjøre opmærksom herpå, at Tidsskriftets Redaktion ') eller Stam- 
tavlens Forfatter ikke kan levere nogen Afgjørelse med bindende 
Virkning, idet der altså kun er leveret og kan leveres en Fortolk- 
ning over et juridisk Spørgsmål. — Det er for de muhge Følger *) Redactionén har aldeles ikke ytret sig om det her behandlede Spørgsmaal, 
end sige leveret nogen Afgjørelse af det. Bed, 


176 

af at den af Forfatteren leverede Fortolkning skulde stå uimodsagt, 
at jeg herved har fundet at burde gjøre fornøden Reservation. 

p. t. Cannes den 6. April 1884. 

(?. Huitfeldt, Overretssagfører. 

Undertegnede Forfatter af den omtalte Stamtavle maa frem- 
deles fastholde sin Fremstilling af Forholdene som den correcte 
saavel efter den nu som før gjældende Danske Lovgivning, en 
Opfatning, hvori Danske. Autoriteter paa dette Feldt have givet 
ham Medhold. Han har kun leveret en Stamtavle over den Danske 
addige Slægt Huitfeldt og ikke over de øvrige Slægter eller Indi- 
vider .der ai en eller anden, for dem selv tilfredsstillende Grund, 
anse sig berettigede til at bruge samme Navn. Da Kuldlysning, 
som bekjendt, ikke medfører Adelskab, kan derved heller ikke er- 
hverves Ret til Arv eller Beneficier, som ere knyttede til den Be- 
tingelse, at vedkommende, der skal nyde samme, selv er af Adel, 
som f. Ex. Arveret til adelige Fideicommisser eller Indskrivningsret 

i adelige Klostre. 

Christiania i April 1884. H, J. EtlitféldUKaas. Spørgsmaal og Svar. Spørgsmaal. 
5. 
Undertegnede tillader sig at anholde den, der maatte vide, 
hvem Rector i Sorø Hans Sneedorff (f. 1690, f 1742) var en Søn 
af, om godhedsfuldt at meddele mig det til Bnig ved Udarbejdelsen 
af en Sneedorfifsk Stamtavle; Rector S. blev 1724 gift med Mar- 
grethe Schjelderup, Datter af Provst Jens S. i Sorø og Thale Su- 
sanne Wandal. Kammerherre C. J. Anker, Christiania, 

St. Olafsgade Nr. 27. Gave. 

Ifølge Skrivelse af 8. Maj d. A. fra Ministeriet for Kirke- og 
Undervisningsvæsenet er der tilstaaet Samfundet til Fremme af 
dets Virksomhed en Understøttelse af 300 Kr. for Finantsaaret 
1884—85. For denne Sum er til Samfundets Medlemmer erhvervet 
6te Hefte af Provst J. Vahls Slægtebog over Afkommet af Christiem 
Nielsen. 177 Stifts Relationer 

indsendte til Klevenfeldt, ndglYne af Pr. Krarup. Fyens Stift. 

TU Hr. Geheime Conferenceraad og Obersecretair Von Holsten. 

Effter Eders Excellences Forlangende udi høy tærede under 6. 
Sept 1746 insinueres herved de fra Conferenceraad og Amtmand 
Adeler for de hannem allemaadigst anbetroede Amter saa vel som 
Magistraten og Byefogdeme i Kiøbstæderne og Amts Betientene 
paa Landet indsendte Designationer og Fortegnelser paa de 
adelige Familier og Personer, som opholder sig udi Fyens 
Stifft, tillige med een af mig der over forfatted General liste ^), 
hvor ved ieg finder fornøden at erindre, at endsMøndt Lovens 
pagina 13 art. 11, item Forordningerne af Ilte Februarii 1699, 
11 Febr. 1717 og 11 Febr. 1679, kunde give Anledning til 
under adelige Personer at forstaae tillige dem, som enten betien^ 
nogen Charge i Rangen eller med Caracteerer ere aflagde, paa 
hvilked Fundamente og Conferenceraad Adeler samt nogle af Mar- 
gistraten og Amts Betiente formodentligen udi deris Designationer 
deslige Personer i blant Adelen haver classificered; saa dog siden 
de icke alle der udi haver væred af Uge Mening, men nogle af 
dennem benævente Personer aldeeles forbiegaaed og især da derved 
i mine Tancker icke er sigted til andre end de, som med adeUg 
Skiold og Vaaben for dem. Hustruer og deris ægte Børn og Descen- 
denter ere benaadede, haver ieg icke udi den General Liste an- 
ført andre, end de virckeligen nobiliterede, hvilcked for^arsager, at 
Nxuneme icke følger hinanden serie continua, efftersom de Num- 
mere, hvor under deslige Caracterizerede og Rangs Personer udi de 
specielle Fortegnelser ere anførte, aldeeles af denne liste som melt, 
ere udeladte. I øvrigt haver ieg icke før kundet expedere denne 
Sag, siden nogle af Betienterne, som igien undskylder sig med 
Indvaanemes Tergiversation og Uvillighed i at gaa« dem til Haande 
med de . fornødne Eflfterretninger, nu først, eflfter at de paa nye 
derom vare blevne erindrede, haver jndsendt bem*® Designationer. 

Eiøbenliavn den 13de April 1748^®- 

■ C. Bantzau. 

1) Udeladt her 

12 178 

Nr. 1. 
Ifølge den udgangne høye Befalling er min underdanigste Er- 
klæring, at min forlængst afdøde Fader Adolph Hendrich Kleppinch 
var af een adelig Familie i Westphalen og stod i Dansk Tienneste 
fra 1685 til 1712, da hånd blef skudt i Krigen og døde som Obri- 
ster og General-adjutant hos Kong Friderieh den 4*® høyloflig 
Ihukommelse. Min Moder var Abel Cathrine Lasson, hvis Fader 
Justitz Baad Jens Lasson hafde giort Kongen og Landet store 
Tiennester i Belejringens Tiid, hvorfor hånd af Kong Friderieh den 
3die høylovlig Ihukommelse blef nobilitered; min salig Mand Josva 
Bamer var af een adelig Familie i Mechelborg, mens dog fød i 
Danmark, saasom hans si. Fader altiid hafde staaet i dansk Tienneste, 
saavelsom hånd selv, der døde som Obrister over Hendes Mayestet 
Dronningens lav Regiment 1732 og effterlod mig i meget- slet Tilr. 
stand med 4 smaa Børn, hvoraf de 3 endnu er i Live, neml. een 
Daatter og 2 Sønner; den ældste Søn staar som Cadet i det 
Kongelig Granadeer Corps, og den yngste opholder sig endnu hos 
mig og studerer. For Resten er det noksom bekiendt, at ieg er een 
fattig Encke, som nyder een liden aarlig Pension af Hans 
Mayestet. 

Odense den IC^e Dec, 1746. 

SL OMst V, Barner 
M, E. V. Kleppinch. 
Nr. 2. 
Effter Begiering af denne Byes Magistrat i følge Hans Høy 
Grevelige Excellence Hr. Geheime-Conference Raad, Cammer Herre 
og Stififtsbefalingsmand Hr. Christian Rantzaus ergangne og mig 
foreviiste Ordre af 19 Nov. 1746 meddeeles herved tienstl., at min 
Herkomst er virckelig af gammel adelig Familie saa vel paa fæ- 
deme som møderne Side. Ellers var min Fader Hans Friderieh 
Pultz Oberst i Kongens Tienneste og min Moder een Hovenbech. 
Min Mand, som er død, var ligeledes Maior i Høystbemelte Hans 
Maye*^- Tienneste nafiilig Ernst Ludvig Pentz og efiPterlod sig toe 
Børn, een Søn og een Daatter og hvoraf Sønnen Christian Ludvig 
Pentz nu er staaende under Hans Durchleugtighed Printsen af, 
Bevems Regimente som Lieutnant. Viidere veed ieg icke at 
melde. 

Odense den 17^« Janr. 1747. 

d, Pentzes 

D. Pidtz. 179 

Nr. 3. 

Salig Etatzraad og fordum øverste Landsdommer udi Fyen og 
Langeland Christian Schouboe hans effterlatte Encke Charlotta Ama- 
lia Kasch, som nu opholder sig udi Odense^ er een Daatter af sal. 
Etatz Raad Claus Rasch til Raschenberg, fordum Politiemester og 
Borgemester udi den Kongelige Residentz Stad Kiøbenhaun, som 
blef af Høysalig og Høylovlig Ihukommelse Kong Christian den Femte 
nobiliteret den 2 Junij 1680. Hun haver intet Jordegods eller 
nogen Slags Eyendom. 

Odense den 7 Dec. 1746 

Charlotte Amalia Rasch. 

Nr. 4. 

Effter Allemaadigste Befalling giver ieg her min Allerunder- 
danigste Beretning, min Salige Mand Biskop her i Fyen vedNaun 
Christian Muus, hans Fader Søren Muus var Comet under Høy- 
lovUge Kong Christian den Fierdes Regiering, og hans Farfader 
Lars Muus var af Familie. Min si. Fader Christian Lund var 
Etatz Raad og Justitziarius i Ober Hof Retten i Christiania i Norge, 
min Farfader var Doctor Maths Lund Biskop i Schaane og tillige 
høylovlige Ihukommelse Kong Christian den Fierdes Confessionair^ 
HiKn si. Mand har effterlat sig 3*^® Døttre, hvoraf den eene er min 

Stif daatter og de tvende mine egne Børn. 
Odense den 11 Dec. ÅP- 1746. 

saL Biskop Muuses 

Wibeche Lund. 

Nr. 5. 

Ifølge Deres Velbyrdig og Velviisheder Borgermestere og Raad 
udi Odense deres gunstige Ordre af 5te Decbr. 1746 maatte det 
behage dem at see de gamle Documenter, Afskeeder og Kongl. Be- 
stalling: erfares deraf, at min Fader si. Asmus Ropstorph har timt- 
Cron Danmark af Ungdom op til hans Død. Hånd var med og i 
Slaget for Nyborg, var Broder Søn til afgangne gi. Obrfete Repstorf, 
og ieg, som er een af hans Døttre. der midste min Mand si. Lieut-' 
nant Olgersen, er een fattig gammel Encke, lever af den mig Aller^ 
naadigst tillagde Pension og sider udi een ringe Leje Vaaning og 
det med stor Sorg. som Ghud og got Folk er vel vidende. 

Testerer 
Dorothea Ropstorf 

si Lietdn. Olgers. 

12* 180 

P. S. 

1. Effter Oberste Arenstorf over Guarderne til Hest hans til 
bemelte Asmus Bepstorfis meddeelte Pas af 19^® Eebr. 1666 har 
hånd tient som Lieutnant i 5 Aar yed samme Guarde. 

2. Efter forreviiste Bestalling af 21. Sepi 1670 blef hånd 
beskicket til Herretsfoget over Calslund og Frøs Herret i Haders- 
lef Amt 

Nr. 6. 

Opteigning paa de FamiUer her er i Odense Jomfru Closter, 
som virckelig er antagen: 

Rosencrantzer, Ahrenfelt, Pentzer, XJhme, Wahrenstedt, Uh- 
steden, Pasberg. 

Disse ere aUe gammel Adel, som kand af Yaaben og Slægte 
Bøger udviises, 

Testeres af 

Nr. 7. 

Effker udgangne Befalling indberettes, at den første Banner blef 
giort tQ Adel af Kong Knud Aar 1017, og af det Naun ingen er, 
som nu eyer Jordegods. 

Odense den 10. Decbr. 1746. 

A. C. Banner, 

Nr. 8. 

EfEter Anfordring fra denne Stads Høy Lovlige og Yelviise Ma- 
gistrat anmeldes og meddeeles dette, at ieg underteignede Cathrine 
Ølgaard von Holsten, gammel 72 Aar, er baade paa Fædeme og 
Møderne Side af god gammel adelig Familie herstammende, og var 
min Fader Ditlef von Holstein Obrister under Høy Loflig Konge 
Christian den B*® , som blef blesseret ved Beleyring for Vismar, 
døde saa 1676 derpaa i Byen og blef der b^aven. De andre 
her udi Landet boende von Holsten er de paa Langesøe, Holstens- 
huus, Søebyesøegaard, Gielschau, Aresehau, ere mine paarørende, 
hvoriblandt Stamtaflet findes; min si. Moder, som og straxen døde 
efiter min saUg Fader, var een von Drachenfels og alle hindes paa- 181 

rørende ligeledes af gammel adelig Familie, min Boepæl er her i 
Odense, dette testeres af mig nnderskrefiie. 

Odense den 7de Deoembr. 1746. 

Cathrine Ølgaard 
von Holsten. 

Nr. 9. 

Efter Høy Kongelig Befalling mig idag af Magistraten i Odense 
forestilet, giver ieg dette underdanigste Giensvar, at ieg er af dansk 
adelig Familie, paa Faders og Moders Side, min Farfader Hans 
lilienschiold, som stod i Kong Christian den 5*® og Kong Fride- 
rik den 3^^ Tieniste, fant Naade hos bege Kongerne, min Fader 
Jonas Lilienschiold har tient Kong Christian den Femte for Seere - 
ter i Canseliet i 10 Aar og derfra bleven forflødt til Amtmand i 
Norge over Synmor, Normer og Romstalens Amter, hvor hånd 
derfor blev til sin Døds Dag i 12 Aar, og opnaade kuns nogle og 
tredive Aar, saa fait hans smaa u-myndige Børn fra, som siden 
har følt det. Min Moder var Frue Sidsele Kaas af de gamle elste 
Kaaser, som fører een Huusgauel i deres Vaaben, og kaldes deraf 
de Huusgauels Kaaser, hvor af de fleste har over i fiire Hundrede 
Aar staaen i mange af Kongerne i Dannemarkes Tienniste; den 
sidste mig bevidst opad i Lengden var min Moders Far Fader 
Mogens Kaas, Biider og Bigens Baad, Mogens Kaasens Farbroder 
Niels Kaas, Cantzler, Biider af den eldste af Bigets Baademe, blev 
eflfter Kong Friderich den 2*®*^ Død kaldet Gubernørn som Præses 
over de 3 til sig Formyndere i Kong Christian den 4*®» umyndige 
Bøme Aar, og døde et halvt Aar før Kong Christian den 4^*® Kro- 
ning. Hvad min Tilstand og Levnets Midler angaar er det kuns 
slet og ringe ieg har at leve af, icke for die min Fader io lod en 
god Tilstand effter sig, mens gik os Børn saa got som rent fra i 
14 Aar, de lod hende min Moder side i uskiftet Boe, til den U-lykke 
over os, at min Moder efter Kongelig Bevilling var hendes Børns 
Formjmdere, og da det kom til Skiffte og Deeling, blev hver Søster 
Lod iStrøe-gods udlagt og wurderet for hen imod 400 '*• og blev 
i^ig got giort af Beveneuren af min Formynder kuns aarlig 6 '*• 
For Besten har ieg icke haft andet at leve af en Kongens Naade, 
som gav mig af Post Cassen aarlig 50 ^' , som ieg ungefer 10 Aar 
har nyt af Post Cassen, og 30 Bixdaler af Eschenbergs Stam Huus 
i Jydland efter Fundatzen, som Stam Herren Bech Fris skal aarlig 
udlevere til 6 af de SkaktafPel Friiser paarørende, hvor af ieg er 182 

eeB åer nyder af de Penge, éflfter mine Forfædres de Friisers Fun- 
datz og dem har ieg kun nydt een 4re Aars Tiid, de ere altiid 
bleven oplagt til fremede, som Fundatzen icke vedkom; ieg skeer 
Uret paa alle Maader, ingen ved det uden Gud, og Hånd tier og 
seer over, til Hånd setter sin Dag og sin Søn paa Domstolen. 
Odense den 8 December Anno 1746. 

Berte LilienschiolcL 

Nr. 10. 

Auf Order Ihro Excelence den Herrn Geheime Conferentz Baht 
und Stifftambtman von Eantzau gebe zu^ dinstl. Nachricht, dasz 
mein seliger Vatter Hans Diedrich Schorn geheisen, gebtirtig ausz 
dter Schweitz, hat die Crone Dannemarck 35 Jahr alsz Obristl. und 
Obrister gedienet, und die lesten 9 Jahre alsz Gomandant in Ntiburg, 
da er in seyn 69 Jahr gestorben. Meine Mutter Anna Sebille von 
Zerbst aus dem Anhalschen starb 12 Wochen vor mein Vatter in 
ihr 67 Jahr, ich vor meine Person håbe mich bey mein Sch[w]ager 
den seligen General Major Schubart aufgehalten, bisz er A® 1733 
starb, da ich mich dann hier ein Faar Eammem geheurt Meine 
Mitteln seind jahrlig 50 '*• Pention, so der Hoch Seelige Konig mir 
A**- 1732 Allergnådigst bey gelegt, ich bin 73 Jahr ald, und ein 
séhr shwa[c]hes Mensch, und ervarte taglich ein seeliges Ende! 

Odense d. 7 Decemb*- 1746. 

Agnete CatJirine Schorrn. 

Nr. 11. 

Da de Velædle og Velbyrdige Herrer Borgermestere og Baad 
her i Byen efter Deres Høy Grævelige Excellences Hr. Stiftbefalings- 
Mand Greve af Rantzaus Ordre, hvoraf mig er foreviist Copie, 
haver begiert, at enhver, som enten maatte være født af gammel 
dier nye Adel eller Priviligerede, ville indberette dennem deres Om- 
stændigheder, saa ifølge slig Ordre indberettes hvad mig angaaer: 
at min Fader var Etatz Baad Johan Berthram Ernst ældst Borge- 
mester og Politie-Mester udi Eiebenhaun og blev hånd af HJay- 
sahg og Høylovlig Ihuekommelse Kong Friderich dend Merde gra- 
tificered med bemelte Garacteer. EUers lever ieg af een aarlig 
Pension paa Hundrede Rixdaler, som Deres Kongelige Mayestet 
allemaadigst har tillagt mig af PostrCassen. 
Odense den 23^« December Ao- 1746. 

Juliane Melene Justine Ernst. 183 

Nr. 12. 

Da een af Odense Raadstue Bud haver været hos mig for at 
foreviise een Copie af Hans Excellence, Hrr Gref Rantzaus til Ma- 
gistraten udi Odense ergangne Ordre af 19 November sidstleden, 
indholdendes, at de skulle indsende een accorat liste over Fami- 
lierne, som sig udi Odense maatte opholde, med videre, hvorpaa af 
bemelte Magistrat var tegnet: 

Denne Ordre, som er ligelydende med Originalen, vilde Byens 
Indvaanere, som er af gammel og nye Adel, eller og ere Jordegods 
Byere, forderligst efterkomme og altsaa vente udførKg Eflfterretning 
herom i det seneste inden denne Uges Udgang. Odense den 
5te Dec. 1746. 

Saa omendskiøndt ieg ei kand forrestille mig, at anførte meget 
laconique Magistrat Resolutions-Stiil og under den Caractaire alleene 
af Byens Indvaanere skulde angaae mig og at ieg derunder skulde 
være forstanden : saa dog for een Vished Skyld haver ieg ei vildet 
undlade at give Borgemester og Raad udi Odense tilkiende, baade 
at ieg udi rette linie nedstiger af den ældgamle Danske Bille Ea- 
mile og af vores Danske Historie kand erfahres (tillige med een- 
dehl Omstændigheder), at samme Familie nogle hundrede Aar haver 
været bekiendt, saa og .at ieg ei er Eyere af nogen Sædegaard. 

Odense den 10 Dec. 1746. 

H, BiUe. Nr, 13. 

Effter Deres Høy Grevelige Excellence Høy og Velbaarne 
Hr. Geheime-Conference Eaad og og Stifftsbefalingsmand Hr. Greve 
af Bantzau hans naadige Ordre, og Magistratens paa samme høyst- 
bemeldte funderede til os ergangne Begiering, sender vi underteg- 
nede herved een rigtig Copie af Mulernes Nobilitations Bref, hvor- 
til Originalen findes udi vores Fætters Commerce Baad Johannes 
Michael Mule i Ankier udi Jylland hansGiemme, mens er des uden 
trøgt indført in Petri Eesenii descriptione Samsoæ in pagina 25ta. *) 
Odense den O^e Decembr. 1746. 

Eric Mule, Mogens Mule. *) Udelades her. 184 

Nybtrg. 

Forrestaaende^), som er conform med Originalen, haver de 
tvende Mænd Christopher Mønnich og H. Møller at insinuere de 
adelige Personer her i Staden, som ere bekiendte, med Anmodning, 
at de herpaa behageUgen selv vilde tegne . og forklare den Efter- 
retning, som requireres. I det øvrige haver bemeldte tvende Mænd 
nøye at informere sig, om her under denne Byes Jurisdiction 
fleere Personer sig maatte opholde, som dette tunde angaae, og 
ligeledes begiære deris skriftlig Paateigning eUer og hvad mundtlig 
Svar, dennem gives, herpaa skriftlig forfette. 
Datum, Nyborg d. 26^© Nov. 1746. 
J. Lerche. A. Jantzen. O. Hornemann. 

Effter forestaaende Ordre haver vi forst insinueret dette Docu- 
ment for Høyædle og Velbaame Hr. Stiftamtmand Johan Albrecht 
With, som gav os det Svar, at hånd ikke dependerede af denne 
Jurisdiction; men naar der kom Brev derom til ham i Jylland, 
vilde hånd give Effterretning, Dernæst har vi ligeledes insinueret 
dette Document for Commendanten Hr. Oberste Anthon Gynter 
EUebracht til Katterup Gaard i Siædland, item i Hr. Capitain Pentzes 
Qvarteer, item hos Hr. Capitain Bosencrantz, Hr. Capitain lieutenant 
Witten, Hr. Lieutenant Winterfeld, Hr. Lieutenant Eichert. Hr. 
Lieutenant Collund og Hr. Lieutenant Willars, Hr. Lieutenant Melsen 
og Hr. Lieutenant Partesius, Artillierie Lieutenant Holst, Vagtmester 
Lieutenant Brix, Conducteur Lemming, som samtelig (undtagen 
Hr. Capitain Pentz, der var fraværende) svarede, at naar de fick 
Ordre derom fra Krigs Canceliet, vilde de give deres Svar. Frem- 
deles har vi og ligeledes hermed indfunden os hos dé caracteri- 
serede Personer saasom afg. Cancelieraad og Borgemestei; Berent 
Hohnsteds Encke Frue, item Hr. Cammeraad og Tolder Rasmus 
Povelsen, samt Hr. Canuneraad og Amtsforvalter Claus Holmer, 
hvilke samtelig gav det Svar, at de formeente, dette Brev dennem 
icke vedkom. Andre Personer haver vi ike kundet opspørge her 
i Byen, eller under Nyborg Jurisdiction, som dette kand ved- 
komme. 

Datum Nyborg, d. 2. December 1746. 

Christaph Munnich. H, Moller. *) Nemlig en her udeladt Skrivelse fra Stiftamtmanden til Magistraten i Ny- 
borg om at tilvejebringe en Fortegnelse over Byens adelige Personer. 185 

Paa denne Byes Jurisdiction viide ingen fleere adelige eller 
Rangs-Personer, end oven anfert er, hvilket vi hermed beviidner. 
Datum Nyborg ut supra. 
J, Lerche. A. Jantzen. O. Hornemann. 

Paa Deris Høy Grevelig Excellences høy respective Ordre af 
19 hnjns svaris underdanigst, at her ved St^et findes ingen Adels 
Personer uden Hr. Etatz Baad Jens Juell, sonf er af gamel Adel og 
Broder til Hr. Cammer Herre Juel til Taasing; Jorde Goeds eyer 
hånd icke, men lever af sine Midler. 

Svenborg d. 26. Novembr. 1746. 

M. Tønnesen Rosenberg. Heyirich Hyltoft 

Efter Deres Høy Grefuelige Excellences Høy welbaarné Hr. 
Geheime Conference Raad og Stift Befahlings Mand Hr. Christian 
Rantzaus naadigste Ordre af 19 November 1746 blef her udi 
Faaborg strax efterforsket, om nogen adelige Familier eller Per- 
soner her opholte sig; da her ingen befantes, uden dend Inqvar- 
tering af Hr. General Major Stevens Regimente, som her er ind- 
lagt, der bestaar af Hr. Baron og Major Christian Friderich Juul 
lieutenanten Casper Christopher Kaas^ og Cornet Friderich Brummer, 
og een Søe Capitain Lauritz Kierumgaard, som ligger ved Enrou- 
leringen. Andre findes her iche, som allerunderdanigst attesteres 
af mig, Faaborg dend 24 Martij 1748. 

Jørgen Jacobsen. 

Assens. 

Efter Deres Høygrevelige Excellences Høye Befalling under 
19*® passate fremsendes her ved underdanigst Fortegnelse paa, hvad 
adelige Familier her i Byen for nærværende Tid findes, med hvad 
videre Omstændigheder jeg om en hver Familie i sser har kundet 
faaed Kundskab om, 

Assens den 21*© Bec. 1746. 

Uldall. 

Fortegnelse 
Paa de adelige Familier og Personner her i Byen, for saa vidt 186 

sig efter Requisition har anmelded at være enten af gammel 
eller nye Adel, med videre bekiendtgiorte Omstændigheder. 

1. Hr. General lieutenant von Ellenbrachtes Enke Frue Sus- 
sanne Elisabeth Trampe; hendes Fader var Adam Friderich Greve 
af Trampe til Legesmoese Bidder af Dannebrogue, General Lieute- 
nant, og commanderende General over de danske Auxiliair Troupper 
i Italien og Ungem, paa fædeme og møderne Slide gammel AdeL 
Hendes Moder var Sophia Amalia Adeler, General Admiral Cort 
Adelers Datter, som blev nobilitered af Kong Friderich den 
Tredie. 

2. Jørgen Heidenreich Cramohn, Major ved det Sønder Jydske 
National Eegimente, er barn fiøed udi Mechlenborg, af gammel adelig 
Familie, paa Fæderne og Møderne Silde; og er fra Barn-Dom af 
op føed her i Danmark. Hånds Frue, af Nafm Gieronemine Hen- 
riette Lamai'e føed i Jydland af gammel adelige Familie, paa fæ- 
derne og møderne Silde. Med samme har hånd i Ægteskab åufled 
en Søn, af Nafn Gebhart Heidenreich, nu et Aar gammel. 

3. Hans Ernst von Franckenberg, Bitmester ved Hr. General 
Major von Neubergs Begimente, skal efter Beretning være af en 
ældgammel adelig Familie i Schlesien, hvoraf eendeel har ført Tittel 
af Frie-Herrer, af samme Familie skal eendeel som Generaler have 
tient under de Eommerske Kejssere, saa som A^ 452^® imder 
Kejsser Valentiniano, A** 615*®^ under Heraclio og Anno 806 under 
Carolus Magnus, med fleere siden dend Tid. 

Andre eller fleere adeUge Familier veed jeg ike at være her 
paa Stæded, thi hvad angaar de øfrige her værende Officerer, da 
har ingen af dem givet mig nogen Efterretning om, hvad enten de 
er Adel, eUer ike, endskiønt det dog af dem er bleven requirered. 

Assens dend 2 l^^e December 1746. 

Uldall. 

Middelfart. 

Her i Byen findes af adelige Persohner følgende: 
1. Confessionarii Lintrups Enkefrue Maria Bandul\, hendes 
Fader var Biskop Bandulv i Bergen, om hun og efter Bangen kan 
medregnes, 2. Capitain Frisches Enkefrue, hvis Fader var Capitain 
Menzon af Adel ved det fynske National Begimente, og 3. Second- 
Lieutenant von Langen liggende her i Quarteer under Hr. Ge- 
neral Major Neubergs Begiment, fød i Stralsund, er gift med 
Major Bheders Dotter, hendes Fader skal have været her i Tien- 187 

neste ved Cavalleriet og skal efter Beretning været af Adel. Der* 
næst findes Gapitain Schouboes Enke her beende, hvis Fader har 
Tæret P.-Ldeutenant Holst ved Gaarden til Fods, nu død, som 
var fød i Mecklenborg. 

Middel&rth d. 30 Nov. 1746. 

T. L Bergh 

logense« 

Paa Dens høye Exellensis mig Naadigste tillagde Ordre an- 

gaaende hvad Familier og Personer her kunde opholde sig i Byen 

enten af gammel eller nye Adel, meldis underdanig og allerydmygst, 

at her i Bogense aldeelis ingen slige Personer findes som efter 

min ringe fattede Formening kand der hen extenderes; her er vel 

3*^® Officerer ved eet Compagnie CavaUerie af Hr. Generall Major 

Neubergs anfortroede Regimente, nembUg Hr. Ritmeister Ahrenfeldt 

som berettes skal være af gammel Adel fra Jylland, hvor hånd efter 

Tilladelse i disse Tider sig opholder, eenPremier-LieutnantafNaun 

Hølting som har Ritmesters Carachteer og een Sechund-Lieutnant 

Harche Bonnesen, 2*® fattige Encher een lieutnants naunlig Madame 

Teenders, og Een Cornetz ved Naufn Madame Mørch og vildere 

icke. — 

BogeDse d. lO^e Decembr 1746. 

M. Holst 

HJerteninde. 

Underdanigst behørig følge Deris Høy Grevelige EzceUencis 
Høystvenererede under 19 hujus har vi aller nøyeste ladet os in- 
formere om, hvad adelige Familier og Personer sig her i Byen 

kunde opholde; mens som her alleene findes eenCapitain fra Dra- 

« 

bant Coret ved Nafii Jochim Friderich Urne tillige med sin Frue 
Ingebore Magrethe Akeleje begge gammel Adel, saa ville Deris Høy 
Grevelige Excellence] høy gunstigst tillade os underdanigst at for- 
spørge, om derover nogen aparte Liste befales at forfatte, eller og 
Deris Høy Grevelige Exellence med denne voris tilforladelig De- 
monstration vil være nøyet. 

Kierteminde dend 26 Nov. 1746. 

Schøthz, A. Høyer, 

CyMcMtcM lirk. 

Paa Deris høye Exellensis mig naadigst tillagde Ordre an- 
gaaende hvad Familier og Personer her kunde opholde sig enten 188 

af gammel eller nye Adel meldis underdanig og allerydmygst, at 
her under Gyldensteens Birck findes ingen slige Personer, som 
efter min ringe Formeening der under kand forstaais. Hans Ex- 
ellense Hr. Greven af Gyldensteen opholder sig i Eiøbenhaun. Ellers 
er her vell nogle Land Officerer nemblig Hr. Major Pflug paa 
Ugersløfgaard som har sin Afsked, Hr. Gapitaein Rosenvinge paa 
Aagaarde og Hr. lieutnant Frisch i Eierskov og viidere icke. 
Bogense dend 10^® Decemb. 1746. 

M. Holst 

IJerge-AasHM lerreder. 

Fortegnelse 

Over de Efterretninger, som jeg, i underdanigst Følge af Deres 
Høj-Grevelig Excellence Høj og Velbaame Hr. Geheime-Conference 
Raad og Stiftsbefidlings Mand Rantzaus naadige Skrivelses Ordre 
af 19*® Novemb. a. p., haver indsændt ved Ciroulair Skrivelser, og 
ellers er vidende, de sig her iDistrictet opholdende adelige Fami- 
lier og Personer betrefFende, nemlig: — 

1. Rønninge Sogn, der under er Hovedgaarden (a) Rønninge- 
søegaard, men beboes af Cancellie Assessor Rasch, som ikke er Adel 
(b) udj Rønninge By boer den gi. Froiken Dorthe Sophia Urne, om 
hvis Omstændigheder, jeg haver erholdt saadan Efterretning, som 
vedfølgende hendes Missive, der underdanigst insinueres under 
litr. A., normere formelder: — (c) Iligemaade boer der i Byen 
Frøiken Johanne Sophia von Kørbitz, hvis Omstændigheder findes 
udi Missiven herved under Litr. B. 

2. Roldsted Sogn, derudi Færretzlevgaard , hvor boer Velbr. 
Frue Ober Krigs Secretairinde Kørbitz, med hos sig havende 2*® 
adelige Frøkkener, om hvem ligeledes til Efterretning herved følger 
Missive af 9*® Dec^^- under Litr. C. 

3. Davinde Sogn. Sanderumgaard i samme Sogn besiddes 
af Velbr. Hr. Obristl. Mathias Leth og Frue Hedevig von Løven- 
hielm, hvem Deres Høj Grevelig Excellence venteligst selv er 
bekiendt. — 

4. Næraae Sogn, der under Torpegaard, som tilhører Lands 
Dommer og Borgemester Simonsen i Odense, og ellers er Latet der 
i Sognet at observere. 

5. FraugdeSogn; (a) Fraugdegaard besiddes af Hr. Commerce 
Raad Bless som Proprietaire. — (b) Hollufgaard af Frue Margaretha 
Elisabeth Rosenvinge, Sal. Justitz Raad Ivers iligemaade. — 189 

6, AUerup Sogn 1 udj disse 2*® Sogner er hvercken Hoved- 
og 7. Høybye Sogn I gaarde eller andre Stæder , hvor nogen 
adelige Personer sig opholder. — 

8. Lyndelse Sogn, der under er Bramstrupgaard, som tilhører 
Hans Excellence Hr. General Brockenhuus, og ellers er ingen adelige 
Familier der i Sognet. — 

9. Søebye Sogn, hvorudi er Søebyesøegaard , der eies og be- 
sides af Velbr. Hr. Hof-Marechall von Holsten, og andre adelige 
Personer end hannem findes ikke der i Sognet. — 

10. BynckebyeSogn; paa Ho vedgaarden Skousboe sammesteds 
boer Høj Velbaarne Frue Geheime Eaadinde Bosenkrantz, hvis 
Familie og Omstændigheder Deres Høy Grevelige Excellence upaa- 
tviflelig er bekiendt. — 

11. Birchende Sogn, der under Selleberg Hovedgaard, som be- 
boes af Hr. Bitmester Caspar Løvenhielm og Frue. — 

13. Marslev Sogn, derudi falder Veyrup Hovedgaard, som 
tilhører Hr. Major Erich von Løvenhielm, af hvem herved følger 
hans Skrivelse af 5*® Dec^^ under litr. D. — 

13. Agedrup Sogn, ingen her under Herredet. 

14. Kiølstrup Sogn, Hovedgaardene DMchsholm og Østergaard 
saavelsom dend største part af Bøndergodset, er under Birck; dog 
har Lieutenant Vitus Bering i Kiølstrup tilsendt mig hans skriftlig 
Forklaring af 10*® Dec*»^, saaledes som herved følger under litr. E. 

16. Munckeboe Sogn | udj disse 3*® Sogner er ingen adelig 
16. Drigstrup Sogn > Familier eller Personer. — 
og 17. Bevninge Sogn ) 

Saaledes, efter dend Kundskab, som vedkommende mig, paa An- 
modning, haver vHdet meddele, og jeg ellers haver kundet bekomme, 

rigtig forfattet, bevidner 

FIøBtnip den 10^® Janu. 1747. 

H. Pedersmt. 

Lit. A. 

Ædle og Høyfornemme Hr. Herreds Foged Seg^- Hans 
Pedersøn. 

EfFter Deres KongL Majestets allemaadigste Befalning at angive 
min Herkomst og min Tilstand i værende Tiid. Min si. Fader 
Knud Urne var af Charge Oberst, min Moder Anna Uistand. Effifcer 
min Tilstands underlige Omgang boer jeg nu i Bønninge udi et 
fælles Huus, høyaldrende, og daglig Svaghed undergiven, og det som 190 

meest beklagelig, at jeg har kuns lidet, nemlig af de Friisers Penge 
30^^ og af de Scheelers Penge 20** at leve af; adskillige gode 
Venner, som i forrige Tiider betænkte mig med nogen Hiælp til 
dend daglige Huns-holdning, ere mig frafaldne, maa saaledes i denne 
besværlige Tiid drage igienem saa længe Gud behager. Dette Hr 
Herredsfoged til Eflfterretning til hans fornødne videre Angivelse. 

BøQDiDge den 10 Dec. 1746. 

Dorte Sophie Urne. 

litr. B. 

Velædle Hr. Herridsfoget! Ifølge dend fra Høye Øfrighed er- 
gangne og mig foreviiste Ordre haver ieg herved til Effterretning 
at meddeele, at jeg underskrefne Johanna Sophia von Kørbitz noch 
er af god og gammel adelig Extraction, baade paa fædeme og 
møderne Side, men er hvercken Eyere af Jordegods eller Gapitaler, 
foruden een Capital paa 3000 Bdr., som ieg hafde laant min sabl. 
Broder Ober Krigs Secretair von Kørbitz, m^n som hans efifterladte 
Enche Frue paa Ferritslefgaard self befinder sig i slette Vilkor, saa 
er mine Revenner deraf iche saa aldeUs rigtige, som ieg baade 
ynskede og behøvede. Jeg beboer ellers et Leyehuus her i Røn- 
ninge, Hans Velærværdighed Hr. Provst Kiellerup tilhørende. 
Skulde nu Hr. Herretsfoget behøve mere Underretning om min 
Persohn og videre Omstændigheder, skal ieg være rede, naar for- 
Iangis. samme at meddele, 

Bøxminge d. 5^ Dec. 1746. 

J. S. Kørbitz. 

Lit. C. 

Efter det fra Hannem [modtagne] Omgangs Bref ifølge Hans Kgl. 
Maj* Allernaadigste Villie om at vide, huad adelige Familier der 
opholder sig i Kiøbstæder og paa Landet, og deris Omstændigheder, 
da er det min Hr. Herrids Foeget self bekiendt, at ieg ickuns er 
logeret og boer paa denne Bonde Gaard min lifs-tid, og ej tilhører 
mig eller Arvinger, ej heller ejer noget Jordegods, aleene lever 
af den Pension, som Hans Kongl Maj* mig AUemaadigst haver 
tillagt. Hos mig ære: min Søster Datter nafhlig Sophie Hedevig 
von Ltitzou afgangne Oberste Lutzous Datter, og min Datters Datter 
Sophie Charlotte von Lattorff, hindes Fader afgangne Oberst Lieu- 191 

tenant Lattorff, og ære vi alle af gammel adelig Familie. Vildere 
ved ieg ej der forlangis at gives EflFterretning om. 

Ferredsløfgrd d. 9 Dec. 1746. 

CJiarlotta Sophia von Harstall, 
Encke af Kørhitz. 

lit. D. 

Efter hans udsente Begiering af 29 passato og hos fulte Copie 
af deris høy Grefl. Excellence Eantzous Ordre under 19 dito, skulde 
jeg herved berette ham, at min Familie alTene bestaar af min Koene 
Edel Dyre og liiden Søn Hans Løvenhielm, med Underretning at 
min Koene og jeg Ære fød, af gammel-adelig Forældere i Hen- 
seende mit Stamme-Nafii paa Fædemes Herckomst er Brochenhuus. 
Thi at min sal. Fader antog det Nafii af Løvenhielm^ skede forme- 
delst Testament af een Løvenhielm for at blive Arving af hans 
Jorde-Gods her i Fyhn, der dog ogsaa var nobiliteret hvilcket til 
behagelig Efterretning meddelis. 

Weirup d. 3. December 1746. 

E. V. Løvenhielm. 

Lit. E. 

Ifølge Hans Høy-Grevehg Exelence Hr. Geheim Conferenceraad 
Kantzous Ordre, samt Hr. Herritz Foged Hans Pedersens Begiæring, 
berættes herved, at Kong Christian dénd 5*® Salig og Høylovlig 
Ihukommelse paa sin Salvings Dag 1671 har nobiliteret min Far- 
fader sidig Wittts Bering, Assessor udi Høyeste Ræt, Professor ved 
det Kgl. Accademie, samt Kongl. Historio Graphum, ham og hans 
ægte Børn samt deris Efiterkommere Mand og Qvindekiøn til evig 
Tid, saaledes som Adels Brevet lyder, skrevet paa IOC* Pergament 
i Latine Sprog, og som hos mig forvares ; i samme Adels-Brev findes 
midt udj mahlet, saa og å parte beskrevet det af Høystmelte Hans 
jjayts vores Famille forunte Vaaben, nemlig een Bierge-Mand 
kommende udaf et grønt Bierg, holdende een Lauerbærkrantz i 
høyre Haand, aldt i gylden Feld, dernæst een aaben Hielm, som er 
prydet med een gylden Krone, hvor over opstiger 2de hamiskede 
Arme holdende i Hænderne en Latierbær Krantz. Forlanger Hr. 
Herretzfogden videre Oplysning om dend Materie, eller Copie af 
Adels Brevet, skal jeg gierne dermed være til Tieneste. 

Kiolstrup d. 10^« Decembr. 1746. 

W. Bering. 192 

VIrlksMns lU. 

Udj Ulrichsholms Birck findis ickun 2^® adelige FamiKer paa 
de 2^® Herre-Gaarder Ulrichsholm og Østergaard neml.: 

(1). Hr. Major Ulrich Friderich von Heinen paa Ulrichsholm, 
som nedstammer af gammel Adel fra Saxen, som siden er kommen 
til Mecklenborg og her til Dannemarck. Hans Fader var General von 
Heinen, hvis effterladte Encke Frue endnu levér udj Rostock, hans 
Frue er en Daatter af Hr. Oberst Lieutenant von Brtiggemann, 
som eyede begge foranførte Gaarder og døede paa den sidste, hvis 
Søn (2). Rittmester Caspar Hermand von Brtiggemann gift med Hr. 
General Major von Løvenhielms Daatter til Weyerup etc. Gaarder, 
er den anden adelige FamiUe paa Østergaard. Ellers deriverer den 
Brtigg^manske Familie fra Franck Rige, hvor de har været be- 
kiendte under, det Navn du Pont, indtil velbemelte Hr. Bittmester 
von Brtiggemanns Far-Fader kom her til Dannemarck udi Kongelig 
Tieniste og blev givet Navn af Briiggemann. — 

Andre eller fleere adelige Familier findes icke udj Ulrichsholms 
Birck, hvilcket herved ifølge Deris Høy Grevelige Excellencis Hr. 
Stiftsbefallings Mands Grev Rantzaus Ordre underdanigst attesteris. 

Odense den 20 Jnny 1747. 

Erich Christefisen. MJørap-Einsieileltborg Birk. 

Udi Baronierne Kiørup og Einsidelsborgs Birches District op- 
holder sig ei andre adelige Persohner og Familier, end som 

Frue Grevinde von Holck af von Daldorfske gammel adelige 
Familie, som er sahl. Greve von Holckes fordum Mayor i Hans 
Kongel. May*^ Tienniste ved CavaUeriet, hans EflElerleverske, er af 
høj Alder og opholder sig paa Holmegaard Under Baroniet Eiørups 
friherlige Hovedgaards Taxt, som tilhører Høy Welbaame Hr. MalHie, 
Greve af Putbus, Friherre til Fri-Herskaberne Einsidelsborg og 
Kiørup, der af Medlidenhed for hende haver ladet Værelser jnd- 
rumme, da hun er udi slett lilstand; Børn haver hun iche hos 
sig, men forlengst woxsene og opholder sig andre Stæder. — 

Høy Welbaarne Hr. Malthe Greve af Putbus, Fri Herre til 
Baronierne Einsidelsborg og Eiørup er udi Enchestand og af h£] 
Alder udi sit 76*® Aar, haver Mangel paa sine Øjne, og hos sin 
paa dend JnsuU Rligen boende eneste Hr. Søn sig opholder, og 
Baronierne i sin Fraværelse lader administrere; hvad ellers disse 193 

laøibemelte Putbusker Familie angaar, da er de udj det høj Kon- 
-gelige Lehns Contoir med alle Omstændigheder for hen bekiendt, og 
mig ei widere bevidst end underdanigst demonstrered er. 

Bederslef d. 14de Decembr 1746. 

P. Dyhr, 

Fyenske Rytterdisfrift. 

Efter den mig fra Amtmanden og Ober Inspectenren Welbaarne 
Hr. Etatz Baad Simonsen tillagte Ordre har ieg herved underdanigst 
skullet indberette, at, saa vidt mig enten selv er vitterligt, eller ieg 
af andre har kunnet erfare, icke udj eller under det fynske Rytter 
District nogen enten gamle eller nye adelige Familier er boende og 
sig opholder, siden Majorinde Ktihl, som var een Scharfenberg 
paa fæderne og eenDaapaa møderne Side, i disse Dage ved Døden 
€r afgaaen, forblivende dermed udj allerdybeste Soumission. 
Odense dend S^ie Decembr 1746. 

D. Hedegaard. 

Assens •§ Biiidsgiiiils Anler. 

Underdanigst Forteignelse til Deres Excellence Hr. Greve og 
Stiffk Befalingsmand Christian Bantzau over de i Assens og Hinds- 
gauls Amter værende adelige Famillier og Personer, saaledes som 
ieg ved hosfølgende Bilager fra Nr. 1 til 5 derom er bleven under- 
rettet fra effterskrefiae Stæder: 

1. Proustigaarden ved Assens. Fra Hr. Oberste Bømer Nr. 1. 

2. Løgismose. Fra Comtesse Trampe . . Nr. 2. 

3. Kiersgaard. Hr. Oberst lieutnant Gierstorf. . . . . Nr. ^. 

4. Warbierg. Hr. Capitain Trolle . . Nr. 4. 

5. BUlesbøUe. Hr. Envold Braes Nr. 5. 

Nr. 1. 

Efiter Høy Kongl. allemaadigste Befahliug af 6*® September 
sidstafwigte, og dend dereffter af wedkommende respective Øvrighed 
gjorte normere Bequisition, er mig Obriste Hans Wilhelm von Bø- 
mer paa min Boested Proustigaarden d. 6*® November 1746 an- 
wiist og af mig forlanget Forklaring om min egen og Frue Kie- 
restes Familie befindende; nemlig: Min sal. Fader Hans Wilhelm 
von Bomer er 1681 kommen fra Saxen i Kongl. dansk Tienistef, 
hvor udi hånd optinerede et Grenader Compagnie; fra hvilket 
ban for romb Tiid taget igien sin Demission, boet paa Berninge 

13 194 

Bode ved Hadersleben; men døde i Saxen, hvorfra hånd og hans 
Børn i Yoigt Land paa det adelige Stamgods Steinplais regner 
sig at være ret mæsig afstammend og Adel. 

Min sal. Moder Anna Eleonora Langen war en af Pommersck 
Familie. 

Jeg Hans Wilhelm von Bømer er fød iKiøbenhaun Ao. 1681^ 
med endnu 2^® yngere Brødre Carl Friderich og Otto Wilhelm 
Rømer, imens vor sal. Fader stod som Premier Lieutenant ved Fod- 
garden, deraf den første død 1743 som Obristl. wed det første 
Bergenhuske Begiment uden Arvinger og dend yngste død 1732 
som Fendrich wed det andet Sydenfieldske national Dragoner Be- 
giment i Norge; eflfterladende sig een Søn, naMig Hans Wilhelm 
von Bømer, som nylig er engageret wed Hans Kongl; Høyhed 
Cronprinc Christians Begiment for at applicere sig til Millitien. 
Anno 1700 kom ieg i dansk Krigstieniste udi Sallig og Høylovlig 
Kong Friderich den Fierdes og eflfterfølgende Begierings Tiider 44 
Aar continueret, i hvilcken Tiid ieg til sidst som Obriste og ChefF 
af det andet Smaalehniske National Infanterie Begiment. Samme 
Charge 1744 i Høy Kongl. Naade resigneret. Min Frue Kiereste 
Frue Anna Elisabeth Comtesse af Trampe er fød i Kiøbenhaim; 
hendes Fader var saUig Herr General Lieutenant Adam Friderich 
Greve af Trampe, Bider, hans Grevjnde Datter. Woris Ægteskab 
er uden Idves Arwinger, Belangende dend salig Herres høye 
Tieniste, da hafNrer hånd udi mange Aar med megen Berømmelse 
waaren commanderende General en Cheff over de Kongl. danske 
Auxihar Troupper baade i Ungem og Italien. Hans høyadelig Fa- 
milie er fra Pommern. 

Hendis sal. Frue Moder war Frue Sophia Amalia, saUg Herr 
General Admiral Cort Sivertz Adelers Datter; hvis Herr Fader og 
Frue Moder af Sal. og Høylovlig Ihukommelse Kong Friderich 
dend Tredie er nobiliteret. 

ProuBtigaardea wed Assens d. 8. December 1746. • 

JET. W. V. Bømer. Nr. 2. 

Min Fader var Adam Friderich Greve af Trampe til Løgis- 
moese og Flenstofte, Ridder af Dannebrog, General Lieutenant og 
commenderende General over de Danske Auxiliair Troupper i Ita- 
talien og Ungem, paa fædeme og møderne Side af gammel Adel. 195 

Min Moder var Sophia Amalia Adeler General Admiral Cort Adelers 
Datter, som blev nobiliteret af Kong Friderich dend Tredie. 

Sophia Hedevig Oremnde af Trampe til Løgismose og Flenstofte, Nr, 3. 

Monsieur Lessøe Assesseur de la ChanceUerie. Efter Begiering 
haver her ved tienstl. vildet cumunicere Assessor, min Familie med 
videre angaaende; neml.: at min sal. Faders Fader (som var dend 
første, der kom her ind udi Kiget, heUers en Saxer af Origine) 
var General Major udi Norge, og naunfl. Christopher Friderich 
Gersdorf ; havde een G^de tiQ Ægte, min sal. Fader var General 
lieutenant og Geheime Eaad Friderich Gersdorf, og min Moder 
sal. Geheime Raad og Ober Krigs Secretatre Erich Krahgs Datter. 
Min jføerste sal. Koene var Obriste Grev Friderich Christian Holches 
Datter, udi hvilcket Gifter Maal ieg haver avlet 2^® Bøern neml.: 
een Søen og een Datter, og med min jetzige Koene (Sal. Obriste 
Urnes Datter) haver jeg en Datter. 
Kiersgaard d. IS*® Decb. 1746. 

Chris. Frid. Oersdorff. Nr. 4. 

Som Hr. Asessor haver begieret at bKve underrettet om 
min FanuULe, med mere dessangaaende, for derefter at kunde 
giOTe Deris Indmeldning til Hånds Excellence Hr. Greve Eantzou; 
saa haver ieg icke vildet manquere, her ved tienistskyldig at ind- 
berette, det min sal. Fader var Etatz Baad Børge Trolle, og min 
sal. Moder Amptmand Holger Rosenkrantzes Datter; min Koene er 
en Datter af Hr. Obristl. Christian Friderich Gersdorf til Kiers- 
gaard. Skulde Hr. Asessor behøve nogen videre Underrettning mig 
betrefende, da er ieg redebond dertiQ, naaer Dee behager at give 
mig tilcMende, hvad Poster det er belangende. Hellers som ieg 
staaer under det Synder Jydske Hr. General Major von Ifumsens 
National Infanterie Regiment, og mit Compagnie ligger udi Jylland, 
jeg icke heller uden ved Permission af min Regiments Cheflf un- 
dertiden kand opholde mig her, bliver veH mit Compagnies District 
at reigne for min rætte Boepæll. 

Warbierg d. 18«« Decbr. 1746. 

Herloff Trolle. 

13* 196 

Nr. 5. 

Jeg Peter Enevold Braés, nu Eyer af een frie adelig Gaard 
Bildesbølle i Fyen, er for mig og mine ægte Descendenter af Høy- 
lofvlig Ihukommelse Kong Christian den Siette eleveret i Adel Stand 
og derpaa erholdet AUemaadigst Nobilitations Patent af dato 11*® 
Decembr. 1733. Min Hustrue er Anna von Buchwaldt si. Capi- 
tain Frideric von Buchwaldt til Gudomlund i Jylland af gammel 
adelig Stanmie hans Daatter. Af de i vores Egteskab sammen 
aflede Børn ere i Lifve 4 Sønner og 2 Døttre, nemlig een Søn 
Frideric, een Søn Dideric Christian, een Søn Wolf Mathias, een 
Søn Christian Wilhelm, een Daatter Ingeborg Cathrine, een Daatter 
Anna, alle unge og under Education. 

Particulaire Aijnotation ved min Familie er denne. Salig 
Justits Eaad Envold Berregaard til Kiølbygaard og Weslesgaard 
haver for sin Død erigeret sin Oaard Kiølbygaard beliggende i Thye 
i Aalborg Stift til et Stamhuus, 1. for sin Søn Conference Baad 
Christian Berregaard og Descendenter paa Mand og Qvinde Linie, 
og efter dem 2. for sin anden Søns Søn, nu Cammer Juncker Fri- 
deric de Berrregaard og hans Descendenter paa Mand og Qvinde 
Linie; effter dem 3. for sin Stif Søns si: Magister Lugges Descen- 
denter paa Mand og Qvinde linie, og demest 4. for mig, hans 
Stifdaatters Søn, Peter Enevold Braés, som for mig og mine Des- 
cendenter paa Mand og Qvinde linie haver den sidste eventual 
Successions Bæt i bemelte Stamhuus Kiølbygaard, og siden der- 
under lagde Weslesgaard. 

Dette mit Indgifvende bekræflftes med egenhændig Under- 
skrift; af 

P. E. Braés. 

Bildesbølle d: 8de Becembr: 1746. 

Nr. 6. 

Ifølge en Circulair-skrivelse fra B[r. Etats Baad og Atnt-mand 
Simonsen angaaende en Indgivelsses Forfatning over de adelige 
Familier, der findes paa enhver Stæd sig opholdende; og i slig 
Anledning mældes herfra min paaboende Gaard Schougaarde: at 
ieg er født og bom paa min fædrende Gaard som mældt er. 
Min Fader var Erich Steensen til Schougaarde, Kong : May*^* Amt- 
mand over Assens et Hindsgaols-Amter, min Moder var Kirstine 
Rothkirch; hvilchen begge for mange Aar siden i Herren er hen- 
soved. Og var ieg egte-gifft med (nu sal.) Mogens Holch til Ir 197 

Schougaarde, Kongl: May*«= Obriste af det gevorbne Infanterie- 
Begiment; og kand ieg, om saa forlanges, forevisse mine 32 An- 
der paa fædrene, og mødrene Side; hvor nest ieg med et glæde- 
lig Nyeaars Tilønskning lever. 

Schougaarde, d. JJS^e xbris 1746. 

sl: Oberste Mogum Holck Enche B. K. Steensen, 

Designation 

over de Personer al* gammel og nye Adel, samt de, der besidde 

Herregaarde, udi de mig allemaadigst anbetroede Amter. 

Wiadinf; flerred. 

1: Orbeklunde i ØrbekSogn, Frue Anne Margrete Wulf SI: 
Justice Baad og Lands-Dommer udi Fyen Mathias Rosenvinges 
Enke-Frue. 2: Rørbek i Fløstrup Sogn, Commerce-Raad Otto Ja- 
cobsen Engelsted, ey i Tieneste. 3: Hellerup i Hellerup Sogn, 
Cancellie Raad Salomon Lindegaard, var tilforn Herreds Foged 
udi Winding Herred, men nu ey i Tieneste. 4 : Juulschov i KuUe- 
rup Sogn, Cancellie Assessor Kallager. Ey i Tieneste. 5 : Hindemae i 
Skiellerup Sogn, vice Admiral Seneca von Hagedom. Ey i Tieneste. 
Hans Frue Elisabeth Birgitta Rantzov, H'- Palle Rantzovs og Frue 
Ingeborg Seefelts Datter og var een Enke af H'- Otto Schack. 6 : 
Raschenberg i Nyborg Sogn, Cancellie Raad lens Dreyer. Ey i 
Tieneste. 7: Ravnholt i Herrested Sogn, Frue-Geheime-Raad-Jnde 
Charlotte Amalia Gersdorf , H'- Friderich Gersdorfs og Frue Elisa- 
beth Sophie Scheels Datter, Enke Frue Af SI: H'- Geheime-Raad 
og Stifift-Befalings Mand H'- Chr. Sehested. 8: Herrested Bye. 
Der opholder sig Frøken Kirstine Sophie Pentz, har intet til Op- 
hold uden- det, hun nyder af Frue Geheime Raadinde Sehested. 
Hun er en Datter af H'^- Adam Ernst Pentz og af Frue Birgitte 
Christine Bilde. 9: Søllinge Sogn og Bye. Der opholder sig 2^® 
Frøkener, nemlig: Frøken Riise Margrethe og Frøken Else Wind, 
SI: Obrist Lieutnant H'^- Jørgen Winds og Frue Charlotte Hedevig 
Rosencrantzes Døttre. De har ingen Midler, men nyder aarlig 
Pension af Post-Cassen. Hos dem er deres Søster Datter Frøken 
Charlotte Scharfenberg, Capitain Uldrich Christian Scharfenbergs 
(som har eet Compagnie i Norge) og Mariane Winds Datter. 
10: Aarslev Sogn. Der skal opholde sig een gammel aftakket Ryt- 
ter, navnlig: Erich Kaas, som efter Foregivende skal være af 
gammel Adel. Han liar Kone og 5 Børn, og intet at subsistere 
af. 1 1 : Holchenhavn. De unge H^ Baroner , nemlig : Baron Fri- 198 

derich Holch og Baron Erich Bosencrantz Holch. De opholde sig 
begge i Kiøbenhavn, og er H'- Eyler Holches og Frue luliane 
Kirstine Winterfelts Børn. Ellers opholder sig paa Holchenhavn Frue 
Dorthe Katrine Reetz, Hr. Holger Keez og Frue Birgitte Christine 
Juuls Datter, og Ente Frue af SI: H'- Baron og Stiflft-Befalings- 
Mand H'- Eyler Holch, har sin Datter Frøken Juliane Christine 
Holch hos sig. 

Nok opholder sig paa Holchenhavn H'- Baron Eyler Holch, 
een Farbroder til SI: H'- Baron Eyler Holch, er een Søn af H'- Baron 
Eyler Holch og Frue Ingeborg Dorthe Wind. Han har i sin Ung- 
dom været i Biigs-Tieneste, men formedelst Svaghed paa Synet 
taget sin Afskeed. 

12: Løkkesholm udi EUested Sogn. Theodorus Adeler. 

limlib^lM. 

1: Scheelenborg udi Stuppedrup Sogn. Hr. Baron Friderieh 
von Brokdorf, H'- Skack Brokdorfs Søn. Han opholder sig nu i 
Kiøbenhavn. Hans Frue Sophie Brokdorf. 2: Hverringe i Wibye 
Sogn. Hr. Peder Juel, Ridder, Cammer-Herre og Assessor i Høyeste 
Ret, Hr. Gregers Juels af Bølge luleme og Frue Viveke luels Søn. 
Hans Frue Birgitte Levezov, H^ Theodori Levezovs og Frue Brock- 
dorfs Datter. 3: Brolykke i Wibye Sogn. Lorentz Petersen Can- 
cellie Raad og Birke-Dommer paa Thorseng. 

Suds-fiadMe Herred. 

1: Glorup udi Svindinge Sogn. Hans Excellence H^- Geheime 
Raad Christian Ludvig Plessen, Hr. Siegfried Plessens Søn. Frue 
Charlotte Amalia SMel, Hr. Mogens Skiels og Frue Helle Hellene 
Rosencrantzes Datter. Hun er for nogle Aar siden død. J bem*® 
Svindinge Sogn opholder sig Lieutnant Petersdorf ved det Fyenske 
National Regiment. Er af een adelig Familie fra Oldenborg. 2: 
Krumstrup i Røslinge Sogn. ff- vice Admiral Seneca von Hage- 
dom; vide: Hindemae i Winding Herred. 3: Ryegaard udi Langaae 
Sogn. Ritmester Peder Pultz. Ey i Tieneste, H'^- Hans Friderieh 
Pultz og Frue Marie Hovenbeks Søn. Frue Edel Margrette Gylden- 
krone, Baron HF- Jørgen Gyldenkrone og Frue Tiveke Gersdorfe 
Datter. 

4: Lammehauge i Ringe Sogn. Obrist ved Cavalleriet Fri- 
derieh Benfelt, har hafft 2*® Fruer, den I«*® Pogrel, H'- Hen- 199 

ning Mathias Pogreis og Frue Dorthe von Ahnens Datter. Den 
2deii Sophie Gyldenkrone, Baron ff • lørgen Gyldenkrones og Frue 
Tiveke Gersdorfs Datter. 

5 : Veystrup-Gaard i Weystrup Sogn. Seig^ Hans Kellinghuusen. 
J3y i Tieneste. 

6: Tidzelholt i Weystrup Sogn. Cancellie Assessor Niels Brink, 
har tilforn været Herreds Foged udi Sunds-Gudme Herreder. 

7: Mullerup i Gudbierg Sogn. Conferentz Raad Holger Skiel, 
ff • Anders Skiels og Frue Sophie Amalie Winds Søn. Frue Regize 
Sophie Gyldenkrone, H'* Geheime Raad og Baron Christian Gylden- 
krones og Frue Amalia Margrete Motes Datter. 8: Bolting-Gaard 
i Ringe Sogn. ff- Excellence ff- General lieutenant Henrich Bielke 
Kaas, Obrist ved Cavalleriet, ff- Hans Kaases og Frue Sophie 
AmaUa Bielkes Søn. Frue Anne Vind von der Kuhla (som er 
død) H'- Bendix von der Kuhla og Frue Sophie Amalie Banners 
Datter, var Enke Frue af Bx Erich Banner. Jngen Børn. 9: Hes- 
selager-Gaard i Hesselager Sogn. Commerce Raad Lorentz Baggesen, 
som tilforn har været Amts-Forvalter udij Nyborg. Udi ditto Sogn 
opholder sig Lieutenant Friderich Wind. Er ey i Tieneste, men 
Yennerne opholde ham. 

10 : Wormarchsgaård i Hesselager Sogn. Canceljie Raad Søren 
Lund. Ey i Tieneste. 

11: Broholm i Gudme Sogn. Frue Obrist Lieutnant-Jnde Eli- 
sabeth SMel, ff- Anders Skiels og Sophie Amalia Winds Datter. 
Enke -Frue af Obrist lieutnant Niels Sehested. 12: Thøystrup i 
Røslinge Sogn. Obrist Adam Friderich Gramboe. Ey i Tieneste. 
Er af tydsk Familie. Frue Margrete Wiinz, Cancellie Raad Wiinz 
Datter. 13: Taasing. Cammer Herre Niels Juel, Hr. Knud Juel og 
Frue Elisabeth von Knuttes Søn, Frue Sophie Amalia Parsberg, 
Hr. Werner Parsberg og Frue Christiana Barbara Rantzovs Dat- 
ier. Hos Cammer Herren opholder sig hans Søster, Frøken Chri- 
stine luel, som er Kloster Frøken i Roskilde Kloster. 14: Gieslev 
Sogn. Frue Margrete Rommel Winterfelt, H'- lørgen Winterfelts og 
Frue Anne Dorthe Sehesteds Datter. Er Enke af Lieutnant Hans 
Friderich Kaas, og af Lieutnant Christian Hugo Ltitzov, ff- Fride- 
rich Ltitzovs og Frue Dorte Magdelene von Harstals Søn. Hun 
^r een fattig Enke og har 40 Rd'- Pension af Post-Cassen til sig 
og sine umyndige Børn. 15: Klingstrup i Skaarup Sogn. Frue 
Anne Marie von Halem, Enke af H'- Obrist Lieutnant Henning 
Christopher Walchendorf, Hr. lørgen Walchendorfs og Frue HeUé 200 

Trolles Søn. Jngen Børn. Hos hende er hendes Søster Frøken 
von Halem. 16 : Nielstrop i OUerup Sogn. Mons' lørgen Ernst von 
Hoben, som er af tydsk Familie. Ey i Tieneste. Frue Edel Mar« 
grete von Løvenhielm, H'- Hans Brochenhmis von Løvenhielms^ 
og Frue Ide Sophie Gersdorfs Datter. Jngen Børn. 17: 
Biømemose i Tvede Sogn. Obrist Laeutnant af Infanteriet Erich 
Christian Sehested. Ey i Tieneste. H'- lens Sehesteds og Frue 
Margrete Kommels Søn. Frue Sophie von Holsten, H'- Wulf von 
Holsten og Frue Ide Scheels Datter. Jngen Børn. Frue Ide Scheel 
opholder sig hos dem. 18 : Hvidkilde udi Egense Sogn. Mons'- lo- 
han Lehn, som i Sal: og Høy lo vi: Ihukommelse Kong Christian 
den Slettes Tiid er nobiliteret. 19: Løytved og Sioldemose i 
i Stenstrup Sogn. Hof-Junker Friderich Christian Kragh. Er uden- 
lands. Hr. Niels Kraghs og Frue Sophie luels Søn. 

20 : Eegeschov i Qvemdrup Sogn. Frue Sophie luel , H'- lust 
luels og Frue Edel Bielkes Datter. Enke Frue af Hr. Niels Kragh,. 
H'- Niels Kraghs og Frue Sophie luels Søn. 

Salling Herred. 

1 : Brahetrolleborg. H^- Excellence H'- Geheime Eaad Conrad 
Ditlef Greve af Revenilau, ff- Christian Greve af Reventlau og 
Frue Benedicta Magrete Brochdorfs Søn. Frue, Frue Wilhelmine 
Augusta Fyrst-Jnde af Holsten Pløen. 2 : Ølsted-gaard i Sønder- 
brobye Sogn. Capitain lohan Sigismund Bahlmand, som har eet 
Compagnie ved det Fyenske National Regiment. 3: Fiellebroe i 
Herringe Sogn. Etats Raad Friderich Christian Ludvig von Pentz, 
ey i Tieneste. Hr. Gotfried von Pentzes og Viveke Gersdorfs Søn. 
Frue Anne Margrete von Holsten, H'- Gotske Ditlev von Holstens 
og Frue EKsabeth Sophie Knutes Datter. 4: Norschov i Giestsløv 
Sogn. Ritmester Christian Friderich Ahlefelt.f Ey i Tieneste. Hr. 
Friderich Ahlefelts og Frue Riborg Holches Søn. Frue Regize 
Gyldenkrone, Baron H^- lørgén Gyldenkrones og Frue Viveke Gers- 
dorfs Datter. Hos dem opholder sig Fruens Broder, som har været 
Capitain. 5 : Rødkilde i Ulbølle Sogn. Seig^- lens Lange. Ey i 
Tieneste. 6: Søeboe ilorløse Sogn. CommerceRaad lohan Eschild 
Falsen. Ey i Tieneste. 7: Holstenhuus i Diemese Sogn. Kammer- 
Junker Adam Christopher von Holsten, ff- Gotske Ditlev von 
Holstens og Frue Elisabeth Sophie Knutes Søn. 8: Arreschov i 
Østerhæsinge Sogn og Gielschov i Hillerslev Sogn. lustice Raad 
og Lands-Dommer i Fyen Erich Scheel von Holsten , H'- Wulf von 201 

Holsten og Frue Ide Scheels Søn. Frue Finek, H'- Gynther Dide- 
rich Fineks og Frue Clara von Levetzovs Datter. 9: Flintholm i 
Hiindstrups Sogn. Hof-Junker Friderich Christian Kragh; vide: 
Skioldemose i Sunds-Gudme Herred. 10: Lundegaard i Nørre- 
brobye Sogn og Weylegaard i Weyle Sogn. General Major ved 
CavaUeriet H'- Adolf von Neuberg, er af tydsk Extraction. Frue 
Anne Petersen, Commerce Saad Lorentz Petersens Datter. 11: 
Østnip-gaard og Steens-gaard i Svanninge Sogn. Etatz Baad og 
Kirke Inspecteur Friderich Hein skal efifter Berettning for nogle 
Aar siden være nobiliteret. Frue Snsanna Brahe, H'- Henrich 
Brahe og Frue Henrica Sophie Billes Datter^ 12: Nachebølle 1 
Aastrup Sogn. Capitain lohan Friderich von Gicignon, H'- lohan 
Casper von Cicignons og Frue Huusmans Søn, skal være af fransk 
Familie. Hans 1^*« Frue Eriche Ku-stine Holch, ff- Baron Eyler 
Holches og Frue luliana Kirstine Vinterfelts Datter. Hans 2*®*^ 
Frue, som endnu lever, Birgitte Sehested, Frue Elisabeth Schels og 
SI: H'- Obrist Lieutnant Mels Sehesteds Datter. 13: Damsboe i 
lorløse Sogn. Cancellie Eaad Søren Lund. Enkemand og ey i 
Tieneste. 14: Brobyegaard i feønderbrobye Sogn. Seigr. Niels Fogh, 
ugifft. 15: H vedholm i Homøe Sogn. Capitain Præben Brahe ved 
det Fyenske National Kegiment, H'- Henrich Brahes og Frue Henrica 
Sophie Billes Søn. Er u-gifft og den eeneste af den berømmelig 
danske Familie paa Sverds-Siden. Hos ham opholder sig hans 
)i.^^ Søstre, Frøken Sophie og Frøken Anne Elisabeth Brahe. 16 : 
Sandholt i Lyndelse Sogn. lustice Raad Hans Nobel, een Søn af 
Etatz Eaad Hans Nobel. 

Langeland« 

Steensgaard, Eegelykke og Hegnet. Obrist Lieutnant Hans 
Gotfried Steensen , H'- Henrich Steensens Søn. Er ey i Tieneste. 
Frue Anne Sophie Kaas, H'- Otto Kaas af Sparre Kaaserne og 
Frue Hilleborg Steensens Datter. Paa Steensgaards Gods er Obrist 
Lieutnant Steensens Søster EUsabeth Steensen, Enke af Capitain 
Radelev, har 4^® Børn og lever i Fattigdom. 2: Holmegaard og 
Lykkesholm. Obrist Lieutnant Hans Ditlev Kaas. Ey i Tieneste. 
Er af de saakaldede Sparre Kaaser, H^- Otto Kaas og Frue Hille- 
borg Steensens Søn. Frue Mette Brockdorf, H'^- Brochdorfs og 
Frue Levetzovs Datter. 3 : Schousgaard. Major Jørgen Kaas af de 
Reventlovér eller Muurer Kaaser kaldet. Er Enkemand og ey i 
Tieneste, ff- Jørgen Kaases og Frue Birgitte Sophie Sehesteds 202 

Søn. Frue Sophie Kirstine Kaas, H'- Rubek Kaas og Frue Jytte 
Banners Datter, var een Enke af H'- Rubek Gage. 4: Møllegaard. 
Ritmester Henrich Christopher Pultz, ey i Tieneste, H'- Hans 
Friderich Pultz og Frue Margrete Hovenbeks Søn. Frue Birgitta 
Kaas, H'- Jørgen Kaases og Frue Sophie Kirstine Kaases Datter. 
6 : Nedergaard. Obrist Christian Banner Kaas, H'- Niels Kaases og 
Anne Margrethe Banners Søn. Frue Sophie Charlotte Brochdorf^ 
H'- Brochdorf og Frue Levetzovs Datter, var een Enke af ff • Ru- 
bek Kaas. 6: Faareveile. ff- Conference Raad Scheel, vid: Mulle- 
rup i Sunds-Gudme Herred. 7 : Schousboe. Seigr. Jochum Skalck. 
8: Søvertorpe. Tolderen i Ruthkiøbing Ole Borg Lund. 9: Hiort- 
holm. Seigr. Niels Rasmusen. 

Tranekier, Grev Friderich Ahlefelt, Enkemand og ey i Tieneste, 
H*"- Grev Carl Ahlefelts. og Frue Ulrica Antonia Grev-Jnde af 
Laur vigens Søn. Frue Berthe Holst, Geheime Raad Christian 
Friderich Holst og Frue Berthe Scheel Skackes Datter. Var een 

Enke af General lieutnant Baron Botmer. 
Løkkesholm den %9 Februari 1747. 

Th. Adeler. 

Underdanigst Liste 
forfattet effter deres HJøygrevelige ExceEence høy welbaarne Hr. 
Gehejmeconferentzraad og Stiftbefalingsmand Christian Greve af 
Rantzaus høy respective Ordre ved Skrifvelse af 19de hujus over 
adelige Familier og Personer, der til Deels har deres Sædegaarde 
og opholder sig andre Steder, deels er ved deres Gaarder og der 
holder Dug og Disk, i efferskrefiie Herreder. 

Odense Herret. 

1. Deres Excellence Hr. General Johan Friderich Brochen- 
huus til Bramstrup, Commendand paa Cronborg, har tvende Sønner, 
den eene Ritmester og den anden Cammeijuncher til Hove. Enche- 
Mand. 

SclMflije lerret. 

2. Hi\ Carl Gustavus Grtiner til Margaard, Kammerherre 
og Generalmajor etc, har tvende Døttre, den eene gift og den 
anden ugift. Encke-Mand. 3. Hr. Cammerjuncher von Holsten 
til Langesøe etc. Er endnu u-gift. 4. Elved, hvorpaa er nu ingen 
af Adel; Eieren er Provsten Claus "Wedel Sognepræst til Munche- 
boe. 6. Frue Christiane de Hoppe, si. Hr. Obristlieutenant Johan 203 

PhiKp von Hagedoms, til Store HarridsMgaard ; har tvende Børn, 
een Søn Capitain ved Landfolchet, og een Daatter gift j Sielland. 
€. Der logerer og Enchefrue, si. Generalmajor Winds, som var 
Commandant j Friderichsstad. 7. Hr. Generalmajor von Grambow 
til Sandagergaard, Enche-Mand, har een Søn paa Gaarden hos sig, 
som hafver været Capitain og nu har Afskeed. 8. Frue Obrist- 
inde si. Finechs til Dallund, har een Søn, som skal være Lieute- 
nant ved Gaurden til Hest, og een Daatter, gift med Vice-Lands- 
dommer von Holsten. 

Scham Rerret. 

9. Hierstrup Hovedgaard, hvorpaa er jngen Adel; Eieren er 
Monsr. Knud Fogh. 

Lunde ierret, 

10. Msløfgaard. Eieren dertil er Frue Geheimeraadinde si. 
Schestedtz, som boer paa Raunholt j et andet Herret og har ingen 
paa bem*® Gaard uden Forpagteren. 11. Bøttigersholm, Eieren Hr. 
Cancellieraad Lund, føed i Faaborg, og boer paa Damsboe i et 
andet Ambt og Herret. 12. Ørridslofgaard, Hr. lustitzraad samt 
Krigs- og Landcommissarie Himmelstrup boer med hans Frue j 
Odense. 13. Østruppegaard, Eieren Hr. Generalmajor Frøylich er 
ved sit Regiment j Norge. Wiidere viides jcke enten gi. eller nye 
Adel sig her i Herrederne at opholde. Særsløf d. 29de Nov. 1746. 

Niels Jacobsøn. 

Laaland og Falster. 

Effter Deres Excellences behageUg Forlangende udi Højstærede 
under 6*® September afvigt, har jeg fra vedkommende Amts-Be- 
tiente og Magistraten udi Kiøbstedeme i Lolland og Falster ind- 
hentet saadanne Effierretninger om de adelige FamiUer, eller Per- 
sohner sig samme Steder opholder, som jeg giver mig nu dend 
Ære, Defes Excellence her med allerskyldigst at insinuere. 

Kiøbenhafn den 16de November. 1746. 

Fridrich Roben* 

Naksk«?. 

At her paa Stædet ikke findes boende nogen adelige Fa- 
milier, enten som kunde eye Jordegods, eller i andre Maader, 
saaledes, som dend os tilstillede Missive fra Deres Excellence Hr. 804 

Geheime Raad von Holstein, om formeldes, skulle wij effter Deres 
Excellences Befidning af 14*® September sidst allerydmygst ind- 
berætte, de Persohner af Rang, som ellers nu for nærværende 
Tiid sig her paa Stædet opholder, er Hr. Capitain Stymer og Frue, 
Hr. Capitain Allefeldt og Leutnant Troyel. 

Nachschow d. 24de September A« 1746, 

D, SchiøelL Lund. Brennede. 

Aalh«lnB •§; larieb« likttcrs Amter. 

Saa viit mig er bekient og udi Hænder haver af dend Hol- 
ckeske Familie følger, dend 1ste Johan Holck A^ 1315, hans Søn 
2. Erich Holck A<> 1318, hans Søn 3. Gunder Holck var Biskop 
ogsaa i Naarge og var med Aarsag at faae Norge og Dannemarck 
under en Konge, hans Søn 4. Godske Holck, 5. Bertel Holck. 6. 
Hendrich Holck. 7. Detleff Holck. 8. Hendrik Holck blev Rom: 
keyserlig Greve 16o2 — hans Søn 9. Christian Christopher Holck 
blev Dansk Greve 1676 — 10. Flemming Holck og endelig mig 
som var eeniste Søn, 11. Christian Christopher Holck saaledis 
rigtig effter min Stammebog tilstaar. 

C. C. Hokk 
Orebygaard d. 30 Octbr. 1746. ♦ 

Denne Effterretning har ieg effter Deres Excellences Hr. Ge- 
heime Baad og Stiffte Befalings Mand von Babens Ordre mig ved 
particulair Correspondence forhverf vet ligesom ieg og har tilskrefvet 
de andre høy adelige Familier her i Amterne eller de fra værendes 
Fuldmægtiger og for at hafve dennem her paa eet Stæd registe- 
rede, ere: 1. Det høy og gamle adelige Herskab Råben til Christians- 
holm og fleere Gaarder her i LaaUand. 2. Det høy adelige og 
gamle adelig Herskab af Reventlou til Kræncherup, Rosenlund og 
Nørregaard. her i Laalland. 3. Det høy adelige og gamle adelig 
Herskab af Knuht til Knuhtenborg og fleere Gaarder her i Laal- 
land. 4^® Det høy adelige og gamle adelig Herskab af Revent- 
lou til Christianssæde og fleere Gaarder her i Laalland. 5*® Det 
høy adelige og gamle adelig Herskab Ltitzou til Søeholt og fleere 
Gaarder her i Laalland. 6*® Det adelige Herskab Hr. Lehn til 
Berretzgaard og fleere Gaarder her i Laalland, som effter Kongl. 
allemaadigst Diploma af Christiani Sexti høyloulige Ihukommelse 
af 27 Juny 1731 er nobiliteret; men fra ingen af dennem har 
ieg erholdet nogen Effterretning at referere undtagen denne siiste 205 

fra Velb^* Hr. Lehn, da ieg venter de self anmelder sig hos ved- 
kommende der om, og for mig er det aldt for høy een Materie at 
skrifve noget om efflter bare Relationer. 

Aalliohn Amtstue d. 9de Novembr. 1746. ^^^j^ Zeiithen. 

Hj. Mathias Zeuthen å Nysted. 

Til Giensvar paa Hans indlabne Skrifvelse af 25^® Oct. mel- 
des: at Qvæstio vel ich er, om min fæderne, som dend Bevent- 
louske, eller min sal: Herres^ som dend Ennhtsche Familie, siden 
sanmie endnu florerer og ere nochsom« bekiendte. leg har ey 
heller nogen particulaire Efflterrætninger derom i Hænde, og vil 
samme heller søgis hos nogen af itzige Gheffs for bemeldte Fami- 
lier, end hos mig, men hvad de øfrige Puncter andgaaer, da op- 
holder sig her paa Grefskabet, saavidt ieg veed, alddeelis ingen 
AddeUge, endten Familier, eller Persohner; hvercken af gammel 
eller nyere Addel, som er aldt det, ieg om de qvæstionerede 
Puncter kand vide at svare. 

Kmihtenborg d. 7 Novbr. 1746. L M. (?. 7. Kmtht 

Halsted Aat. 

Herr Friederich Råben etc. å Christiansdahl. 

I underdanig Følge af Deres Excellences mig med forrige Post 
indløbne høy gunstige Ordre og derudi tilførte Gienpart af Hans 
Excdlence Hr. Geheime Gonference Raad von Holsteins Skrivelse 
har ieg underdanigst skuUet indberette. At her i Amptet er iche 
fleere adelige Familier eller Persohner enten af lordegods Eiere 
eller andre sig opholdende, end Hr. Baron Gedde til Wintersborg 
med sin Baronesse af Winterfelthen, som begge iche viides rettere 
end joe at være fra gammel Adel hidstammende, og demest Hr. 
Major Pløtz til Gottesgabe, som paa min giorde Forespørsel, i And- 
ledning af denne derom føiede Ordre og Anstalt, har meddeelt sit 
Svarskrivelse af 25^® hujus, hvorudi hånd oplyser og forklarer 
sin og Families Herkombst, og tillige erbuddet, om det maatte 
Tidere erfordres, med fomødene Attester at ligittimere samme, 
som alt nærmere af erm*® Svar Skrivelse herved in Originali føiet, 
høy naadig kand erfahres, derved ieg underdanigst forventer at 
have effterlevet hvis mig i saa Maade er befahlet, hvomest ieg 
med dybeste Soumission stedse henlever 

Halsted Amptstue. T, C. Bennemann. 

d. 27de September 1746. 306 

S^* Thomas Christian Bennemann. 

Auf Dero Sehr geehrtes von den 22. dieses, welches ich 
gestem Abend erhalten, dint zur dinstlichen Antwort, dasz idi so 
wohl von der våtteriichen als miitterlichen Idnge von adelichen 
Eltem abstam, unser Stamhausz !N^amen ist Erackou in Pommern 
und noch ander in der Mart Brandenburg wens verlangt wird kan 
von vielen 100 Jahren Beweisztum ausz der Lensz Conseley her 
bey geschafift werden; verheyraht bin ich zwey Mahl gewesen. 
eben fals von adelichen Eltem gebohrene Tøchter, mit der ersten 
Frau hab ich ein Sohn .am Leben, welcher aber gebraglich, mit 
der andem Frau hab ich eine Toohter von 2 Jahren; wegen beyde 
Frauens kan ick ebenfals Beweystum schalB^en, dasz sie von ade- 
lichen Eltem von vielen hundert Jahren herstamen, die Erste 
eine von Heyden ausz den Hausz Gortlo in Pommern, die ander 
von Kusson ausz den Hause Klucken ebenfals in Pommern; im 
tJbrigen Grusz benebst meiner Frau gantz dinstlich und bin mit 

vieler Estim. 

Gottesgabe d. 25 Septbr. 1746. 

Carl Friederich von Pløtz. Effter dend til mig ergangnne Ordre, at indberette huad ade- 
lige Familier eller Persohner der kunde opholde sig her ved Stederne, 
bUver saaleedes underdanigst indberetted, at de Baogs Persohner 
her opholder sig ere efflfcermelte. 1: Fme Anna Dorthe sahl. Oberst 
Leutnant Mohrs, hans Fader var Assessor og Inspecteur over 
Børsen udi Kiøbenhaun naunlig Roweder, hendes Fader var Docter 
lurra og boede udi Hetzehoe. 2 : Frue Angenette Hind sahl. Maior 
Enud Oludes, hendes Fader lonatan Hind een af de 32 Mænd udi 
Eiøbenhaim, hans Fader var Assesssor udi Ober Hof Betten og 
Borgmester udi Christiania. 3 : Hr lustitz Raad og Landsdommer 
Hoeserich, hans Fader vor Eiøbmand udi Kiøbenhaun og hans Frues 
Fader Albrecht Hesker vor iligemaade Kiøbmand samme steds. 4: 
Hr. Doctor Hanne,. hans Fader vor en Ejøbmand udi Oddense, og 
hendes Fader Chiorgus udi Kiøge — udi Røedbye boer aldeehlis 
ingen Eangs Persohner. — Ted obenm*® Eangs Persohner er ellers 
ingen Omstendigheder, huilcked underdannigst insinueris 

af 
Siirsted. 207 

Saxkjoblig. 

Da ieg efter Deris ExceUences naadige Ordre di 14 Septb'- sidsti: 
skal give Oplysning om til Lehn Contoiretz Efterretning, hvad ade- 
lige Familier, eller Persohner, som her i Saxkiøbing tunde op- 
holde sig med videre, er herved derom min underdanige Indbe- 
retning saaleedes. At her i Byen nu opholder sig: 

1: Tvende Prøckener, som eré afgangne Oberste Pohls Børn, 
hvis Fader var Oberst ved Cavalleriet, og efl»r Beretning, af Tydsk 
adelig Familie, lever af deris Midler en liden Capital, har icke 
noget Jordegods. 2 : Opholder sig her afg : Cammer Juncker Lerches 
4^® Frøckener, som er i fattig Tilstand, hvis Fader nu for kort 
tid siden ved Døden er afgaaen, dend elste Frøeken, hos hvem de 
andre 3^® ere, nyder Pension, er indskreven i Qoster, og efter 
Beretning af Dansk nye Adel: 

3: Hos bemelte Frøeken Lerche opholder sig Frøeken Rei- 
chov, hvis Fader var forige Stift Amtmand og Conference Raad 
Reichov, samme Frøeken er svag og fra sin Forstand, nyder ellers 
Pension af Hendes Kongl: Høyhed Princesse Charlotta Amalia. 
4: Digemaade opholder sig her afgangne Oberst laeutnant Bylovs 
Encke Frue, haver 10 levende Børn, hvor af de 4 Frøckener ei* 
her i Byen hos hende, og efter Beretning af Tydsk Adel : lever 
af sine faae Midler, eyer icke noget Jordegods. Videre adelige 
Persohner opholder sig nu icke her i Byen. 
Sax^øbing 
d: 6 Octobr- Anno 1746. M. Hammer, 

Efter Deres Excellenc. Befalling meldes Effteifølgende. leg self 
er en Wettberg af Famille, som nu udi Dan^ er en ubekient Famille^ 
siden den i Mands Lienien er udød, mens bevises af mange Skrift- 
ter, samt deres adelige Vobener, som herhos følger, at det er af 
nobel Extraction. Min sal: Far Fader var Oberst i Dansk Tieniste 
og blef skud til Døde for Baghuus i Norge, og hed lohan Wett- 
berg, og hånds Frue hed Frue Catharina Fitinghoff, og haffte en 
Broder i Cøvenhaun, som var Baron Fitinghoff: som tog sin Søster 
an, da hindes Mand var skud, med samt 3 Børen, som hånd for- 
siunte, voraf var 2*® Sønner, som studerte paa Soers SkoUe, siden 
.reyste udenlands, da den elste døde som Oberst i Frandierig, og 
den yngste, som var min sal: Fader, kom igien til Dime|I^: og 
blef employert i Dansk Tieniste, som bevises af medfølgende Chererie^ 
vor han staar aftnallet i mellem alle de Provinser, som hånd har 308 

været Bestillings Mand ved, nemlig først ved Draband Guarden, 
2*® Comandant paa Chronbore, 3^® Gomandant i Nybore, siden Oberst 
Amtmand og Commandant paa Borenholem. Hånds Frue^ som var 
min Sal: Moder, hed Frue Sisel Grube, af gamel Dansk Famille, 
hindes Moder var en Daa af Famille, og var ner af Famille med 
de Kraber og de luler: og haffte bemelde min sal: Moder en 
Faster, som var Hoffmesterinde ved dieEongel: Børen af den Høy- 
Sal: Kong C. 5, som var gifft med Sal: BJ- Axcel Urup, som var 
Bider af Eliefanden og Generallisemus udi Gøvenh: i Beleiringens 
Tiid, da Svensken stod der uden for Byen, vis Chelerie ieg inu 
eiger, og af visHuus min Sal: Moder blef gifit, som fra sin Faster, 
til StiSts- Amtmand Lerche i Laaland, som var hindes første Mand, 
vormed hun hafiFtie kuns en Søn, som var Sal : Etads Baad Lerche, 
mens siden blef hun Encke, oe: kom igien i Egteskab med min 
sal: Fader, ovenmelde lohan von Wettberg, og effterlod sig kuns 
2^® Døttre med ham, hvoraf ieg er den eene, og min Søster, som 
og inu lever, og er gifft til General Lieutenant Frøllig i Trunjem 
udi Noige (mens formedelst den lange Fraverelse, aldrig været 
mig i min Fatigdom til nogen Tieniste). Ieg self har været i Egte- 
stand med Sal: Oberst Lieutnant Btilow, som er af Mechlenborsch 
Famille, fra Stam Huset Prutzen, som formedelst Svaghet solte sit 
Gompagnie i Guarden til Gref Friis, og siden har left i komerfull 
tilstand med mig udi mange Aar, da Gud har velsignet voris 
Egteskab med 10 levende Børen, paa vis Obfødsel vore faa Mid- 
ler ere consomerde, og har ieg i mit Enckesede med stohr Møy- 
sommeUghet søgt at faa mine Børen employeret, voraf ere 6 Døttre 
og fiire Sønner, som staar i Hånds Eongel: Mayest^ Tieniste, den 
dste som Lieutenant ved Infanteriet, de 2*** som Gometter ved 
Gavalleriet, og den 4" inu som Tinder Officer ved ff- Oberste 
Winds Begiment, og har staad i 4 a 5 Aar i samme Garge ved Fod 
Guarden, foruden nogen Avanseman, i Mangel af Venner og Midler, 
som ieg underdanigst vil have recomenderet: angaaendes mine 6 
Døttre, da er den elste i en sørgel: Enckestand, og har veret i 
i Egteskab med Sal: Oberst Lieut: Wind udi Norge, vor hun 
inu obholder sig; min anden Daatter er giStet til Mayor Ltitzow, 
die 4" andre ere her inu hos mig hierne, dog die 2*® af dem ere 
indskrevene i det Harboen Hoster udi Jtilland. Mens die 2*« yngste 
ere inu ganske uforsitinte, som udi min høye Alder af 67 Aar 
liger mig hort paa Hiertet for deris Obhold, om Gud skulle behage 
at bortkalde mig, da min Tilstand nu befindes i en slet Etad, og 209 

obholder mig her i en liden Køvsted og maa leve kummerlig af 
den mig for 3 Aar allemaadigst tilagte aarlige Pension af 100 
Kd'* D^tte er den sandferdigste Efterretning, som ieg i korteste 
Begreb kand give Bevislighet om. 
Sazkiøbing: udi Laal: 
den I3te DecV- 1746. Sal: Oberstl. BiUows Encke 

føed af Wettberg, 

Nysted. 

Da, i Følge af H. E. Hr. Geheime Kaad og Ober Secretaires 

Hr. von Holsteins Skriveise, af H. E. Hr. Geheime Raad og Stiffts- 

befalings Mand von Eaben, Hr. Amtsforvalter er beordret, paa 

dette og Marieboe Amt at give . Efifterretning om adeUge Familier 

eller Personer ; og udi dets Anledning af mig, for saa viit Nyested 

vedkommer, herom Notice requireres, Saa vides for nærværende 

Tiid icke, at sig her udi Nyested opholder adelige Familier eller 

Personer af gamle eller nye Adel. 

A. Petersen. 
Nysted 

d: 14de Septbr: 1746. 

Nykføbiiig. 

Ifølge Deres Excellences til os under 14 Septmbr. sidst ind- 
komne Skrivelse paa det fra Hånds Excellence H'- Geheime Raad 
von Holsteins Messive under 6*® ejusdem nesttilfom reqvirerende 
Efterretning om de sig her i Nyekiøbings Bye opholdende adeUge 
Familier med videre dessen Indhold, hvorom underdanigst ind- 
lagt følger liste til nermere gunstig behagehg Efftersiufa. 

Nyekiøbing Frid: Chrøn 

d. 6 Octobris Ao 1746. Qobriél Frandsøn Bold 

liste paa de sig her i Nyekiøbing i Falster opholdende ade- 
lige Familier, neml: 

1. Frue Stiftamtmandinde Næve, der lever af sine Midler, 
2. H'* Etats Kaad Landoiph, lever i Fattigdom og Armoed, hånds 
Frue er eenLytzov gi: Adel. Hun nyder aarlig allemaadigst Pen- 
sion 100 Rd'- 3. Frøeken Elisabet Anna von Bylow er af gi: 
Adel, haver ingen Pension, fører eet christelig Levnet, lever af det 
hun med sine Hænder kand erhverve og andre hendes Bekiendte 
vil til hindes nødtørftige Ophold meddeele hende. Fleere vides icke 

14 210 

undtagen dend her i Kvarteer liggende Søe Officier Hr. Capitain 

Empsing. 

Frid: Orøn, Gabriel Frandsen Bold. 
Nykiøbing 

d. 5t© Octobr 1746. StiiHbekJøiiiDg. 

Effter mig tillagde høy.e Ordres skulle ieg reqvirere om her 
udi Byen befindes nogle adelige Familier eller Personer, hvad 
endten de ere Eyere af Jordegods eller ej, endten de maatte være 
af gammel eller nyere Adel, saa ville enhver behage, som herom 
vorder anmodet, at paateine, hvorvidt de herudi maatte heu- 
reine sig. 

Stubbekrøbing d: 16 Septembr: 1746. 

C: N : Benzon. Ich Oberst Lieutnant beabsbeit 1736 und halt mich hier auff 
mit 2 Kinder und håbe nichtes fon zu lebe. Mein Herrkuffi ist von 
altem Adel ausz Curbay, ich bin geborn im Holstein Wanszbech, 
ich bin umb dasz Meinig bedrtig wordn. 
Stubkøpig d. 18 Sept 1746. 

Johan Rinrich von Nymphing, Min SI: Herr Fader Christopher Rantzow af Stamhuuszet 
Potlos, ieg da som Slefre-Søn uden Waaben og Arv, har tient fira 
Musquerter op som Premier Ideutenant, fra Drabant-Garden redu- 
ceret og paa Warts Gelder opholder mig her. 

Stubekiøbing den 18 Septr 1746. 

I(?), Emitzow. 211 Sletspræsterne paa Akershus 

ved D. Thrap.') 1. 

JJen første Slotspræst efter Beformationen var Hans Sø f rensen. 
Dette sees af et Haandskrift »Oslo Kapitals Privilegier og Jorde- 
bog«. Denne Bog er forfattet i Oslo 1595 og udskreven 1601 af 
Anders Bentsen Dahl, Biskop over Oslo og Hamar Stifter. Det 
sees heraf, at Kong Fredrik II ved et Eeskript af 4 April 1587 
har lagt Åkers Sogn til Akershus Slotsmenighed. I dette Haand- 
skrift nævnes Hans Søfrensen som en gammel pastor emeritus, 
der levede, efterat Peder Madssøn var bleven Slotspræst 

2. 

Feder Madssøn var Slotspræst i Kong Fredrik II's Tid. Han 
var foruden Slotspræst ogsaa Rector scholæ i Oslo. Han levede 
endnu i 1618 hos sin Søn, der var Sognepræst paa Toten. 

3. 

Christoffer Hjort Han var anseet som Hovedmanden for de 
6 Præster, der paa Herredagen i Skien 27 August 1613 blev dømte 
fra sit Embede, som de, der søgte hemmelig at udbrede papistiske 
Lærdomme.^) 

4. 

Hans Navn kjendes ikke. Han kan ikke have været Præst i 
mere end 4 a 5 Aar i denne Menighed.^) 

5. 

Jens Olsson Pharo havde tidligere været Præst i Tune i 
Smaalenene og var en af hine ovennævnte 6 Præster, der dømtes 
fra Embedet Han reiste derpaa til Rostok, hvor han forblev til ^) Den væsentligste Kilde hertil er den af Slotspræst Otto Holmboe i 1757 ind- 
rettede Kaldsbog for Akershus Slots-Menighed (nu i Rigsarkivet) med Fort- 
sættelse af senere Sognepræster. 

2) Pont. ann. HT, 611. 

') Formodentlig Erik Olufsen, der kaldes Slotsprædikant i et Diplom af 1615 
i Rigsarkivet. 

14* 212 

1617, da han blev kaldet til Slotspræst for Akershus og Rector i 
Oslo, hvor han døde 1630. 

6. 
Hans Navn kjendes ikke.^) 

7. 

MAgYstec Henning Stochflet, der 1636 blev kaldet til Slotspræst 
for Akershus og Rector i Kristiania. Han var født i Haderslev, 
hvor hans Fader Eggert Stochflet var en rig Borger. Han stu- 
derede ved »det Sachsiske Universitet«, begav sig derpaa til Kjø- 
benhavn, hvor han forblev til 1635, da han jBk ovennævnte Kald. 
16 Mai 1637 tog han Magistergraden og blev kort derefter ud- 
nævnt til Professor log. et metaph. ved det nys oprettede Gymna- 
sium i Kristiania. 7 Juli 1646 blev han udnævnt til Biskop over 
Akershus Stift efter Biskop Ole Boesen. Det fortælles, at da Stoch- 
flet første Søndag efter Biskopens Død efter Gudstjenesten som 
sædvanlig gik ind til Statholderen Hannibal Sehested, blev han af 
en Dame i Huset spurgt om han vidste, hvo der skulde blive Bi- 
skop, som han ikke gjorde. Damen paastod, at det skulde blive 
ham og indgik med ham et Væddemaal paa 100 Dukater, som 
han betalte hende, da han var bleven Biskop. Han omtales som 
en stor, høi og anseelig Mand af megen Lærdom og Forstand. 
Han efterlod sig store Midler. I hans Tid var St. Halvards Kirke 
i Oslo endnu i den Stand, at han pleiede at forrette Ordinationer 
der. Han var Fader til Christian Stochflet, der blev Stiftamtmand 
i Akershus og siden i Bergen (død 1704 paa Tøien ved Kristia- 
nia). Biskop Stochflet døde 5 Febr. 1664. Hans Hustru hed 
Magdalena Schnel. 

8. 

Mikkd Pederson Escholt blev kaldet til Slotspræst af Hanni- 
bal Sehested 12 November 1646. Han indgav 16 Juli 1649 til- 
ligemed Provsten Trugels Nilssøn og to andre Præster Klage til 
Biskopen over Lector Niels Svendsen Chronichius, der havde 
vidtløftige Følger.-) Escholt indviede den 18 October 1654 den ^) B. Sveadsea i »Oplysninger om Kirkerne i Christiania Stiftsprovstic næv- 
ner p. 20 to Præster her: Hans Bertelsen Mule 1630—31 og Gnnder Ander- 
sen 1631—39 (Henning Stochflet 1639—46). 

«) Pont an. IV. 3%. 213 

saataldte Christi Kirkegaard. I hans Tid mistede Embedet St. 
Michaels Præbende, der gik tabt med Bohuslen. 

9. 

Magister Joachim Lobes, den eneste tydske Slotspræst. Han 
Tar kaldet hertil for de mange tydske Myntarbeideres Skyld. Han 
sees at have været Slotspræst allerede 16 Juli 1649, da han var 
en af Klagerne over Niels Svendsen. Han havde 400 Edr. Løn 
af Kongens Kasse og Oflfer m. m. af de tydske Arbeidere. Han 
havde 12 Børn og var meget gavmild mod de Fattige. Hans Enke 
blev siden gift med Kristianias rigeste Borger Peder Pedersen 
Møller. Lobes døde 1672 og blev begraven 24 November d. A. 

10. 

Brede Hammer blev Slotspræst i EscholtsSted i Begyndelsen' 
af 1660. Han har begyndt Kaldets første Ministerialbog 11 Marts 
1660. I Begyndelsen af 1665 blev han forflyttet til Pron i Gud- 
brandsdalen. 

11. 

Magistfer Lars Ipsøn Quislin var en Bondesøn fra Sjælland, 
løb fra Plougen til Kjøbenhavns Skole, hvorfra han inden kort 
Tid blev dimitteret. Som Student giftede han sig med Else Chri- 
stensdatter. Han var farst Auditeur og blev 19 Mai 1666 kaldet 
til Slotspræst af Statholder Ulrik Fredrik Gyldenløwe. Hans Gol- 
iats er dat. 25 Mai s. A., medens Kaldsbrevet først den 2 Juni af 
Kongen er confirmeret. 4 Juni blev han indsat i Åkers Kirke. 
Han udvirkede et kongl. Eescr. af 13 Pebr. 1671, hvorefter alle 
civile og militære kongelige Betjente henlagdes til Slotsmenigheden. 
Biskopen med Flere holdt nu en »Forretning« 22 September 1671 
efter kongelig Ordre af 4 Juli s. A., hvorved adskiUige Personer, 
der rammedes af Rescriptet af 13 Febr., fik Frihed til at høre til 
hvilken Menighed de vilde. »Forretningen« blev dog først confir- 
meret 25 October 1687. Ved Kongebrev af 28 Marts 1674 fik 
Quislin for sig og Eftermænd i Embedet 100 Edr. aarUg af den 
tydske Slotspræsts Løn. Han døde 1700 (efter 5 September). Han 
var en lærd og begavet Mand, men skal have været noget hidsig 
og skarp i sine Skrivelser. Han drev paa Alkymi, men tilsatte 
dog ikke derover sin Formue. Af hans Børn blev Sønnen Chri- 
sten Sognepræst til Slidre. En anden Søn Lars blev ogsaa Sogne- 214 

præst, medens den tredie Søn Jacob var en vidtløftig Person, som 
døde 40 Aar gammel Datteren Kebekka var gift med Christoffer 
Wildthagen, der først var personel Kapellan til Slotsmenigheden, 
siden Sognepræst til Gltickstad og døde som Biskop i Yiborg 
1720^). En anden Datter Sara var gift med Henrik Opdal, Sogne- 
præst til Hole paa Ringeriget. Den tredie Datter Anne Maria blev 
gift med Magister Borch, Faderens Eftermand. 

12. 

Magister Anders Borch havde i 16 Aar været Kapellan hos 
Quislin. Da denne var død, »red« han strax til Kjøbenhavn og 
fik Kald 14 September 1700, ægtede derpaa Quislins Datter Anna 
Maria. Han var fød i Elverum, hvor Faderen Jens Borch var 
Sognepræst. Medens Byens Præster altid havde klaget over Ma- 
gister Quislin, der gjeme vandt over dem, blev Forholdet nu om- 
vendt. Borch led megen Uret af sine Embedsbrødre og fik sjel- 
den Medhold. Striden gjaldt Indkomster og Spørgsmaal om Brude- 
folks Hjemsted. 1712 havde han ogsaa en Strid med Feltpræsten 
Søren Hagerup, der vilde beholde sine Indtægter af det Regiment 
han betjente, ogsaa efter at det var lagt i Garnison. Stiftamtmand 
Tonsberg, Generalltnt. Caspar Hausmann og Biskop Hans Munch 
havde 13 April 1712 dømt, at disse Indkomster skulde deles mel- 
lem begge Præster, men Borch reiste til Kjøbenhavn og fik ud- 
virket kgl. Bskr. af 23 September 1712, hvorefter Slotspræsten 
skulde beholde sit ubeskaaret. Biskop Bartholomæus Deichmann 
viste sig ved alle Leiligheder ugunstig stemt mod Borch og har 
formodentlig skadet ham meget Da Karl XII indtog Kristiania, 
blev Magister Borch med Garnisonen indsluttet paa Akershus 
Fæstning, og hans personel Kapellan Jens Hammer maatte forrette 
Gudstjeneste for Åkers Sogn paa Gaarden Tveten, dengang tilhørende 
den rige Kjøbmand Mogens Larsen. Medens de Svenske laa i Byen 
raadede Magister Borch til, at de skulde skyde den i Brand. Den 
første Bombe rammede hans eget Hus. Efter Krigen begyndte 
Indkomsttrætter paany, men Borch taalte alt, da han vilde have 
Fred paa sin Alderdom. Han var en lærd og begavet Mand, der 
roses for Sagtmodighed og RedeHghed. Hans Hus var et Tilflugts- 
sted for fattige Slægtninge. Han døde 27 December 1733, 75 Aar 
gammel, efter at have været Præst i 49 Aar. ') Pont. ann. IV, 186 kalder ham Caspar. 215 

13 

Den 13de Slotspræst var Oluf Christian Borch ^ Foregaaendes 
Søn. Han rar født 28 September 1702, blev 26de August 1723 
kaldet til personel Kapellan hos Faderen, men blev ikke ordineret 
før 1726. Til Slotspræst blev han kaldet 5. Marts 1734. Stat- 
holderen Christian Bantzau og Biskopen Magister Peder Hersleb 
v^ilde have Conrector David Schytte til Kaldet, men naar Borch ikke 
desto mindre fik det, maa Grunden hertil søges i Hof-Indflydelse. 
1733 var Christian VI med sin Dronning og Svigermoder Markgrev- 
inden af Culmbach i Kristiani^. Den gamle Magister Anders Borch 
anholdt hos Sidstnævnte om, at Sønnen maatte nyde Expectance 
paa Kaldet. Det lykkedes ikke, men det fortælles, at den gamle 
partriarkalske Skikkelse gjorde et saadant Indtryk paa Markgrev- 
inden, at hun lovede at ville gjøre, hvad hun kunde, hvis hun 
overlevede ham. Da Magister Anders Borch følte sig Døden nær, 
bød han sin Søn at reise til Kjøbenhavn og overlevere sin An- 
søgning tU Markgrevinden, hvorpaa han fik Kaldet. 

Det blev i O. C. Borchs Kaldsbrev indført, at der skulde be- 
skikkes en residerende Kapellan til Åker, hvorhos en rigtig Deling 
imellem Slotsmenigheden Kristiania og Åker fandt Sted. Dette an- 
tages at have havt en heldig Indflydelse paa Slotskaldets Indtægter. 
O. C. Borch ægtede 26. Marts 1738 Anna Katrine Hagemann, Enke 
efter Kjøbmand Peter Grøn, og havde med hende en Søn og en 
Datter. Han døde 19 November 1741, hans Hustru 10 Marts 1742. 
Han roses som en god, stille og sagtmodig Mand. 

14. 

Otto Holmboe er fød i Vårdals Præstegaard 27 December 
1710. Faderen Jens Holmboe, Provst og Sognepræst i Yardal, er 
Stamfader for Holmboemes Familie i Norge og var gift med Maria 
Hansdatter, en Kjøbmandsdatter fra Moss. Efter at have nydt 
Undervisning af flere Huslærere reiste Otto Holmboe 1727 til Kjø- 
benhavn og blev Student i Juli d. A., tog i Marts 1728 Examen 
philosophicum og begyndte strax sit theologiske Studium, der blev 
afbrudt ved Kjøbenhavns Bdebrand 20 October 1728. Paa Grund 
heraf reiste han hjem til Norge i Januar 1729 og kom i Huset 
til Magister Hans Bircherod, Sognepræst til Faaberg. Først i Juni 
1731 kunde han atter begive sig til Kjøbenhavn, hvor han 27 
September 1731 tog theologisk Examen. 20 Trin. prædikede han 
til Dimis over det forelagte Bibelsted Math. 22, 11. Han reiste saa 216 

atter til Norge, blev Vinteren over i Faaberg og reiste 1732 til 
sit Hjem i Vårdal for at prædike og bestyre Præstegaarden, medens 
Faderen var i Ejøbenhavn for at søge Succession for ham paa 
Kaldet, hvilket ikke lykkedes. Han drog nu til Eristiania og fik 
her frit Ophold i den resid. Kap. Hans Borchs Hns mod at hjælpe 
ham med Prædiken. I November Maaned drog han hjem til sin 
Fader og hjalp ham med at indrette Ealdsbog, Sjæleregister m. m., 
som Biskop Hersleb havde krævet udfærdiget til sin Visitats ved 
Nytaarstid 1733. Da alt dette landtes indrettet efter Biskopens 
Ønske, fattede denne megen Godhed for den gamle Vardalsprovst 
2deii Februar 1733 begav Otto Holmboe sig atter til Kristiania og 
maatte atter bistaa Præsten Borch og Oslo Hospitalspræst, den 
gamle Albert Frychtnicht med Prædikener. Han fik herved An- 
ledning til at komme i Biskop Herslebs Hus. Denne foreslog 
ham 2 Juni 1734 til resid. Kap. i Åker, hvortil han blev kaldet 
22 October 1734 og ordineret 19 November s. A. 1 Adv. blev 
han indsat i Åkers Kirke. 1735 kjøbte han Gaarden Vindem. 25 
Januar 1736 ægtede han Maren Bemtsdatter Ancher, Datter af 
Sognepræst til Land Bernt Ancher og Karen Tanche. Han havde 
12 Børn. Ved Slotspræst O. C. Borchs Død 19 November 1741 
skrev Stiftsprovsten Gunder Thøgersen VeggersløfF til Bluhme og 
bad, at han skulde foreslaa Holmboe til Slotspræst, hvorpaa han 
fik Kaldsbrev af 2 Marts 1742 og blev indsat 2. Søndag efter 
Paaske tilligemed den ny udnævnte resid. Kap. Johannes Green. 
Det var paalagt disse to Præster i Forening at holde en personel 
Kapellan, hvortil blev kaldet Hr. Caspar Goltz, og efter at han 
var bleven Sognepræst i Fredrikstad, Elias Andersen Eliesøn, der 
senere blev Sognepræst i Tune. Ved Stiftsprovst Thomas Wege- 
ners Død 22 Januar 1758 blev han constitueret Stiftsprovst og 
holdt som saadan 24 Juni 1759 Intimationstalen ved Biskop Spid- 
bergs Ordination, den eneste Bispeordination, der fandt Sted i Eji- 
stiania før 1814. Fra 25 August 1759 havde han 2 urolige Aar, 
da den stridbare Professor Matthias Albert Haberdorf ^) blev ansat 
som Stiftsprovst. Striden varede til 8 Dage før Haberdorfs Død, 
(22 Juli 1762) da denne bad Pastor Green at :>stifte en kjærlig ^) Om ham se L. Daae: Aktmæssige Bidrag tU den n. Eiikes Hist i norsk 
theol. Tidsk. VU p. 362 ff. Hatting: Præstehistorie p 161. O. Wolff: Joumal 
for Politik o. s. v. 1823 III p. 69—74. L. Daae: Stiitsprovst Dr. O. Holm- 
boes Dagbogsoptegnelser i norsk hist. Tidskr. n B. 2 B. p 183 ff. D. Thrap: 
Bergenske Kirkeforhold efter Pontoppidan i Inth. Ugeskr. Jtdi-August 1877. 217 

Forening mellem dem«, hvortil Holmboe af Hjertet var villig. 
18 October 1760 blev Holmboe Doctor Theologiæ og 19 November 
1762 blev han kaldet til Stiftsprovst og Sognepræst til vor Frelsers 
Menighed i Kristiania, uden at han selv enten directe eller indi- 
recte havde ansøgt derom. 28 November (1 Adv.) holdt han Af- 
skedsprædiken i Åkers Eirke og 8 Dage efter i Slotskirken. Den 
følgende Søndag blev han indsat i vor Frelsers Kirke af Biskop 
Nannestad^). 

15. 

Den 15de Slotspræst var Hans Lund^ født 14 Februar 1719 
paa Gaarden Visø i Hevne. Faderen Jacob Nielsen Lund var da 
Kapellan, men blev siden Sognepræst til Agerø og Provst i Roms- 
dalen. Moderen hed Maren Grøn. Han blev 1737 af Faderen 
dimitteret, tog 1738 Ex. phil. med Karakteren Haud illaudabilis 
og 1740 Ex. theol. med samme Karakter, prædikede til Dimis 
Palmesøndag 1741. Samme Aar blev han kaldet til Feltpræst og 
ordineret i Kjøbenhavn af Peder Hersleb. 1742 blev han Sogne- 
præst til Vaaler. 1744 ægtede han Aaselle Strøm, med hvem 
han havde en Søn og en Datter. Denne hans Hustru døde 27 
November 1748, hvorpaa han 15 Januar 1750 atter blev gift med 
Margrete Katrine Hirsch, Enke efter Kaptein Christian Eimhausen, 
der var født 28 Februar 1720. Med hende havde han 5 Sønner 
og 5 Døtre. 29 Januar 1763 blev han kaldet til Slotspræst og blev 
indsat af Doctor Holmboe i Åkers Kirke 1 Adv. Han døde 23 
Januar 1766. 

16. 

Johannes Or een er født i Næs paa Romerige 19 April 1708. 
Faderen Michael Green var fra Strømsøe, men opdragen paa Kongs- 
berg. Moderen hed Dorothea Ørsted. Som Barn røbede han en 
usædvanlig Læselyst, og Faderen vilde derfor sætte ham i Huset 
hos Klokkeren Peder Thorup, men da han var en meget stræng 
Mand, blev Gutten bange og bad sig forskaanet. Faderen sendte ') Holmboe døde 1 Octbr. 1773. Det er ham, som har indrettet denKaldsbog 
for Slotskaldet, hvoraf ovemiævnte Meddelelser er tagne. Ligesom han selv 
har leveret sin Autobiografi^ saa er dette ogsaa Til&eldet med de efterføl- 
gende Slotspræster med Undtagelse af Hans Lund. Med megen Nøiagtighed 
har Holmboe henvist til Dokumenter, hvorfra han har sine Data. Om ham 
se foruden Worms lærde Mænd — Norsk historisk Tidsskrift n K. 2 6. 
p. 113 ff. J. A. Holmboe: Holmboeme. Bergen 1868 p. d8--61. 218 

ham derfor til Eristiania, hvor han kom til en Ejøbmand Johan 
Jørgensen. Denne lod undertiden sine Børns Lærer examinere 
ham med disse i, hvad de havde hørt i Kirken. Læreren Bendt 
Haard blev opmærksom paa, hvor godt han gjengav Prædikenerne, 
og ytrede, at det var Skade, han ikke blev sat til Bogen. Hans 
Lyst til Læsning vaagnede nu atter, han fik fat i Donat og Aurora 
og »blev utænkeligen hastig færdig med disse Bøger«. Han søgt« 
sig nu fehed hos sin Principal og kom i Kristiania Latinskole 
Sommeren 1726, fik allerede i Februar 1730 sit Testimonium af 
Bector Jacob Kasch og reiste saa strax til Kjøbenhavn, »deponerede 
med Fornøielse«, drog saa til Drammen som Informator hos sin 
Principals Broder Hans Jørgensen. 1732 reiste han til Kjøben- 
havn og tog Ex. philos: med Karakteren Lau dabilis. Efter et nyt 
Ophold i Drammen tog han 1733 den theologiske Examen med 
Karakteren Haud illaudabilis. 16 Trin. prædikede han til Dimis 
med Karakteren Laudabilis, hvorpaa han atter overtog sin forrige 
Stilling. 

I JuH 1734 blev han kaldet til personel Kapellan hos Sogne- 
præst Truls Stranger til Fron i Gudbrandsdalen. 10 September 
blev han ordineret og 24 October indsat i Frons Kirke. 18 No- 
vember døde hans Sognepræst, og han maatte nu i 8 Maaneder 
bestyre Kaldet alene. 10 Febr. 1736 ægtede han Katharina Mar- 
gretha Rieberg, en Kapteins Datter fra Eker. Han havde med 
hende 3 Sønner. 

Greens videre Forhold har speciel Interesse, og vi hidsætte 
derfor hans egne Ord: 

»Ao 1741 om Vinteren overkom mig en uimodstaaelig Lyst 
til at reise til Kjøbenhavn, og min Kjære Hustru var deri eenig 
med mig, og deri var Ohov I'J, eller noget guddommeligt, som 
vi bægge siden klarligen saae, endskjønt vi forud ej forstode, hvad 
derom skulde udkome. Nu vil jeg kortelig fortælle, hvordan det 
i Kjøbenhavn gik os: Jeg havde fra min Barns Been havt en 
omsorg for min Salighed, den Guds gode Aand, ved min SI. Fader, 
som var en meget gudfrygtig mand, havde indplantet i mit Hjerte; 
men jeg var aldrig komen til nogen fuld forvisning oin min Salig- 
hed; aarsagen var, at jeg ej var komen over den hemelighed at 
søge den blot og alleene hos min Frelser og eeneste Saliggjører 
Jesum for hans hellige LidelOes, Blods og Døds skyld, men meer 
i egne gudfrygtigheds øvelOer, avhold fra forsættelige Synder, og 
BeflidtelGe paa et ustraffeligt levnet, som man av naturen saa 219 

uformærkt sætter noget i til Saligheds trøst, og som bekymrede 
Sjæle gierne fanger an med, uden at forst som faldne Syndere 
vende sig til Jesum, for at faae i Hjertet forvisning om den op- 
reisning og alle Synders forladelCe, som han ved sin udstandne 
marter har forhvervet dem. Men da jeg var i Kjøbenhavn, fik jeg 
høre endeel offentlige Lærere, som idelig paamindte i deres præ- 
dikener om dene Yej til den Kaarsfæstede Frelser; jeg kom og i 
Bekjendtskab med nogle av de Sjæle, som vare bragte paa den 
grund eene at holde sig til Frelseren og hans Blod og Dod, uden 
hvilket ingen selv formeent guds frygt hjelper. Derved blev jeg 
meer og meer urolig i mit Hjerte og Sind. Jeg vilde vel raisonere 
og flatere mig selv, at jeg længe før troede paa Christum; men 
jeg kom omsider over, at jeg havde kun en død og kraftesløs 
kundskab, men aldrig havde av hjertet, som en forloren Synder 
søgt eller erfaret naade og Salighed ved hans Blod og fortjeneste 
og dete blev nu det eene for alting, som jeg maatte anholde om 
hos min Frelser, hvilket Guds Gode Aand idelig mindte mig om. 
— Een gang, da jeg i en tilliidsfuld Bøn anholdt hos min dyre 
Forløser, at han vilde av Naade give mig vished og forsikring om 
min Salighed for sin Hellige marter, Blod og Døds skyld, som 
jeg hørde at andre Sjæle havde, da kom der en besynderlig le- 
vende trøst og kraft i mit hjerte, og opveldede et Liv i hjertet, 
som jeg aldrig havde tænkt kunde opnaaes i dette Liv, og tillige 
kom der nogle ord i hjertet ret levende, liigesom et Svar av Frel- 
seren: Vær nu trøstig! Nu skal du ved mit Blod og ævige for- 
Ijeneste være salig; bliv nu med en stille Aand og fuld tiUiid 
ved mig og mine blodige vunder. Fra dene stund, som i Tuse- 
mørket d. 21 Septbr. 1741, kand jeg regne min igjenfødelse og 
retfærdiggjørélse, Gloria in excelsis Deo! et Agno Mactato! — 
Da lærdte jeg først ved erfaring at forstaae den hellige Skriftes 
eenstemmige vidnesbyrde om Liv og Salighed i Christo og hans 
blodige fortjeneste, item om den Hellig Aands indvortes Vidnes- 
byrd og Bøme- og Arve-retighed etc : Da blev mig først klart, 
hvad der ligger i et og andet vers i vor Kirkes Psalmer, for ex- 
©mpel: Hvad heller jeg Vaage eller sove maae, din Hellige Død 
og piine Lad aldrig ud av min Hue gaae, ej heller wunderne 
dine. Fra den tiid agtede jeg mig, med Paulo,' intet andet at 
viide end Jesum Christum og hanem kaarsfæstet. Nu gav jeg 
op eller bort al tanke om at søge Kald, men længedes efter at 
komme op til mine forige Tilhørere paa Froen for at nu prædike 220 

dem den reene og eene vej til Salighed, som jeg nu selv havde 
fundet, og nu havde i liv og smag, i steden for før kun i kund- 
skab etc. Jeg maatte dog opholde mig længer end jeg vilde i 
Xjøbenhavn formedelst en hæfdg Sygdom, som angreb og i mange 
Uger holdt min SI. Kone. Den forandring, som saaledes foregik i 
mit hjerte, virkede ogsaa ind i min Kones Hjerte, saa hun ogsaa 
blev sat i en inderlig Begjæring efter at erfare same uskaterlige 
naade, den hun ogsaa siden opnaaede etc: Da jeg, som formeldt, 
maatte længer opholde mig i Kiøbenhavn, end 'jeg vilde, magede 
Pastor Bluhme det saa, at jeg den Iste Søndag efter Hellig 3. K 
dag maatte prædike for SI. Kong Chrisian d. 6te, som AUernaadigst 
lod derefter ved Pastor Bluhme sige mig, at min prædiken stod 
Hans Majestæt an, og at Han havde naade for mig, hvilket og 
beviiste sig, da Hans Majestæt d. 10de Martii derefter AUernaadigst 
kaldte mig tU Residerende Capelian til Agers menighed, og det 
uden min ansøgning; ti jeg var i Januario reist tU Froen igjen i 
tanke at blive der en temmelig tiid. ike mindre viiste sig den 
store og uforglemelige Konges naade for mig same Aar 1742, da 
jeg av en vis scrupel og forsagthed havde frasagt mig mit æmbede 
men Hans Majestæt AUernaadigst rescriberede til Biscop Dorph, 
at naar jeg havde min nye frimodighed dertil, skulde jeg uden 
vildere Ansøgning eller omstændighed tiltræde mit æmbede igjen, 
hvilket mig i tilliid til min Kjære Herres og Frelsers styrkelse og 
bevarelse gjorde. 

Efter dene Parenthesin maæ jeg gaae lidt tilbage igjen. 
Ao 1742 2den Søndag efter Paaske blev jeg av Stifts Provst W^- 
gerslef indsat som Residerende Capellan for Agers meenighed, og 
prædikede 1ste gang i Agers Kirke just paa min Daabsdag og 
over det J^annis evangelium, hvorav min Fader havde taget an- 
leedning til at kalde mig Johannes. — 

Ao 1743 d. 27 Junii vandrede min 1ste Salige Kone trøstig 
og SaUg til sin ævige himmelske Bruudgom. 

Ao 1747 d. 2 Augusti blev jeg paa Bragnæs copuleret med 
min 2den kjære Ægtefælle Bergitta Treschow, som endnu til min 
glæde lever med mig. I dete siste Ægteskab har Herren velsignet 
mig med 3de endnu Levende Børn: 
Anne Maria, fød d. 19 Maj 1748. 
Catharina Margreta d. d. 25 Septbr. 1751. 
Christiana Johanna - d. 16 Pebr. 1755. 
Hvad vildere kunde være værd at mærke om mit curriculo 221 

vitæ ved Ager over 24 aar, jeg der boede, og besørgede den 
Meenighed, blev alt for viidløftigt at anføre. Niilla dies fuit 
sine linea^ 

Noget vil jeg dog anføre: Da jeg fornam strax i det første 
aax, 1742, at endeel Sjæle bleveavGuds aand ved mine ptædikener 
krafteligen rørte, og de same ofte korne til mig og begjærede 
nfijere vejledning, den jeg og gav dem, resolverte jeg at fastsætte 
viBe opbyggelses stunder forsaadanne, deels i mit eget Huus, deels 
andres Huuse, ved Agers Sangene, paa Grønland og i Agers Sogn. 
Men da derover blev meget raisoneret, ja av mange lastet og ilde 
udtydet; av andre skrevet til Kirke-Inspections Collegium i Kjø- 
benhavn med Beskyldninger, som vare aldeeles uden grund, saa 
skrev bemeldte Collegium mig til, begjærte min erklæring, som 
je^ og efter Sandhed gav, og fik derefter av same Collegio det 
raad, at jeg heller skulde holde min opbyggelses stunder offentlig 
i Agers Kirke, enten hver helligdag eftermiddag, eller og, om mig 
syntes fornødent og nyttigt, baade hver Helligdag, og een dag 
midt i ugen. Same raad fulgte jeg. og gav det offentlig av præ- 
dike-stolen tilkjende. Til same opbyggelses stunder kome da tiid 
efter anden fleere Tilhørere, men ike alle i den rete hensigt; Ja 
Biscop Dorph kom og en eUer 2 gange. Saaleedes continuerede 
jeg i mange aar, ike uden frugt for mange Sjæle, som i ævig- 
beden bædre skal beviise sig. 

Endelig, da jeg lærte at kjende Sjælenes tilstand meer og 
meer, og jeg tOlige fornam at mange, som gik med i diOe offent- 
lige Forsamlinger havde intet sandt øyemærke dermed, men ad- 
skillige urigtige hensigter, ja mange opførte sig derimellem kun 
slæt og bléve den heele Sag til vanære (ti Verden dømmer av en 
slæt person ogsaa slæt om andre, hvilket dog er saa urimeligt, 
som at døme av Judæ Forræderie, at de andre Disciple og troende 
vare liigesaadane) saa holdt jeg op med disse offentlige Forsam- 
linger, og udvalgte nogle at omgaaes med til vildere Opbyggelse, 
som jeg i det mindste sporede nogen virkehg Saligheds omsorg 
hos; endskjønt ike heller alle disse ere blevne til ret moedne 
frugter, men dog mange. En stor deel av dem er aar efter aar 
meget trøstige og fornøyede ved Jesu Blod og fortjeneste over- 
gangen i den salige ævighed, andre leve endnu her i troen til 
Guds Søn, som har elsket os, og givet sig selv hen for os Gal. 2. 
Eph. 5. Men saadanes Liv er skjult med Christo i Gud; men 
naar Christus, vort liv, aabenbares, da skal og vi aabenbares med 222 

ham i Herlighed, og legitimeres og beviises for al Ver- 
den etc. 

Ao 1766 d. 18 Aprilis, den siste Dag av mit alders 58de aar, 
blev jeg kaldet til Slots Præst til Agershuus og Sogne-Præst til 
Agers meenighed imod min formodning og attraae. Min aller- 
naadigste Vocation blev mig sendt fra Hr. Dr. og Stifts Provst 
Holmboe Torsdags eftermiddag for den store Bededag, og da jeg 
paa dene Bededag træd de op for Slots Meenlgheden paa min 
prædikestoel, da følede jeg i mit hjerte, at jeg ved et Guds kald 
var beskicket til dene Meenighed, og ynskede i det mindste at see 
den frugt her, som før i Agers meenighed, at min og det ganske 
meneskelige Kjøns Frelser maatte og etter hans inderligen elskende 
hjerte vinde Sjæle her etc. 

ilin offentlige Bekjendtgjørelse for Meenigheden udsatte jeg 
til Christi Himmelfarts Dag; da tog jeg den skjøne anleedning av 
Evangelio til at viise, hvorav Lære æmbedet har sin Stiftelse, 
Autoritæt og Kraft neml. av Christo vor Frelser, som sin Kirkes 
rete Over-Hoved og Herre: Gaar hen, siger han, etc. 2do Hvad 
Lære æmbedet har fornemlig med at gjøre, neml. med Evangelii 
forkyndelse og Sacramenterne: prædike Evangelium — hvo som 
troer og bliver døbt etc. 3tio Hvortil Lære æmbedet sigter og 
hvad derav efter vor Frelsers naadige hensigt skal udkomme, nemL 
troe og blive salige, ike blot at vedliige holde BrOligions Bekjen- 
delsen og Ceremonierne etc. Ved Slutningen av min prædiken 
oplæste jeg mit Kalds Brev og Biscopens Goliats og kortelig talede 
tU meenigheden igjen; ti Provsterne indsætter ike Slots Præster, 
have og intet med dem, som Slots Præster at gjøre, men vel, som 
Sogne-Præster til Ager. dog have de og i henseende til Agers 
Meenighed meest med den Residerende Capelian at gjøre. 

I Agers Kirke blev jeg, som Sogne-Præst, og Hr. Nannestad, 
som Res. Capell. (efter hvilken Stifts Provsten udsatte dene For- 
retning) indsatte. Dom 23 post Trinit. d. 2 Novbr. same aar 1766. 

— — _^ — — per tot discrimina rerum Tendimus in 
Latium — 

(ad Superos) J. Green. 

17. 

Efter Johannes Greens Død i Juni 1771 blev den danske 
Provst Johannes Sten en Guldsmedsøn fra Kristiania kaldet til 
Slotspræst, men døde uden at tiltræde Embedet. Den 17de Slots- 223 

præst blev saaledes Bernt Sverdrup, født 17 Febr. 1734 i Vang 
paa Hedemarken, hvor hans Farfader Niels Sverdrup havde efter- 
fulgt sin Fader Lars Sverdrup i Sognekaldet. Niels Sverdrups Søn 
var Kammerraad Lars Sverdrup, tilsidst Eier [s£ Hakedals Værk, 
gift med Antonette Anker. Sønnen Bernt nød privat Information 
til sit 14de Aar, da han indsattes i øverste Lectie i Kristiania 
Skole, hvorfra han blev dimitteret 1761 og tog Ex. phil. det føl- 
gende Aar, reiste derpaa til Norge igjen og kom i Huset til Provst 
og Sognepræst Niels Dorph i Land. Han fik her Anledning til og 
Øvelse i at prædike, skjønt han dengang ikke havde nogen egentlig 
Lyst til Præsteembedet. Han havde kiget ind i de »smukke Viden- 
skaber« og havde Lyst til det juridiske Studium, medens hans For- 
ældre nærede det Ønske, at han skulde blive Præst. Han holdt 
sin Tilbøielighed skjult og reiste efter deres Villie 1756 til Kjø- 
benhavn for at tage theologisk Examen, hvilket han gjorde efter 
et halvt Aars Forløb. Af Glæde herover tillod Forældrene ham 
at blive i Kjøbenhavn et halvt Aar, hvilken Tid han anvendte til 
at studere Jus og fremmede Sprog. Hans Ønske om at komme 
udenlands blev ikke opfyldt. Niels Dorphs Kapellan Fredrik Grtiner 
MandaJ blev Sognepræst til Sørum, og hans Post blev tilbudt Sver- 
drup. Han blev overtalt af sine Forældre til at modtage Tilbudet, 
ansaa det for et Vink fra Gud, og blev kaldet 17 Marts 1758. 
Han blev her til Sommeren 1769, da han reiste til Kjøbenhavn 
for at søge videre Forfremmelse. Han havde ingen Patroner og 
liden Selvtillid, men det syntes dog strax, som om Lykken vilde 
føie ham. Han meldte sig hos Biskop Harboe, prædikede paa hans 
Befaling i Frue, Helliggeists og Slotskirken, fik derpaa Audients 
hos Grev Thott, der tog meget vel imod ham. Da Waisenhusets 
Kald i Juni 1770 ved Provst Lindegaards Død blev ledigt, tilbød 
Greven Sverdrup dette, og han fik samtlige Directørers Stemme 
dertil med Undtagelse af Hofpræst Qvist. Denne blev bestandig 
hans Modstander, »sluttelig fordi han troede, at han ikke var hen- 
given til den fanatiske Pietismum, som herskede paa Waisenhuset 
og hvis Beskytter Qvist var.« Sverdrups Kaldsbrev blev confir- 
meret 2 Nov. 1770. Han befandt sig saa vel i denne Stilling, at 
han ikke alene afslog Tilbudet om Mesinge betydelige Kald i 
Fyen, pen endog fattede det Forsæt at forblive hvor han var til 
sin Død. Det gik imidlertid anderledes. Da Johannes Green var 
død — fortæller han — »kom uformodenthg en Dag Bud efter mig 
fra Hs. Excl. Hr. Geheimeraad Stampe, som altid havde beviist 224 

sig at være min Patron, og da jeg kom til ham spurgte han mig, 
om ikke et godt Kald var ledig i Christiania, og om jeg havde 
Lyst dertil. Jeg svarede ham, at et godt Kald der var ledig, men 
at jeg var saa fomøiet med det Embede jeg havde, at jeg intet 
andet ønskede, hvorefter han med et saa venlig Aasyn sagde: S[and 
de haabe at blive fomeyet i Christiania, da søg dette Kald, efter 
di deres Post ved Waisenhuset avgaaer tilligemed dette Huses hele 
Indretning; og omendskjønt saadan Forandring med Waisenhuset 
hverken staar mig eller andre retsindige Mænd an, saa bliver den 
dog viO, thi Kabinetsecretaire Struensee har offentlig declareret, at 
den skal skee inden Nytaar«. Han fulgte Baadet, søgte Slotskaldet, 
og Cancelliet vilde understøtte hans Ansøgning. Da Forslaget 
imidlertid kom til Kongen , havde en intim Ven af Struensee for- 
maaet denne til at hjelpe en Mand, som havde været Kapellan i 
3 Aar. Da Struensee læste Listen og fandt mange brave Provster 
og Sognepræster af Cancelliet anbefalede til dette Embede paa 
700 Rdr., fandt han paa at hjælpe vedkommende Kapellan saaledes, 
at han lod Provst Johannes Sten udnævne tU Slotskaldet og gav 
KapeUanen Stens Kald, uden at tænke paa, at Kongen ikke havde 
Kaldsret tU dette. Sagen maatte da torestilles paany, og man gav 
imidlertid Sverdrup det Kaad, at han skulde tale med Pastor 
Resevitz til St. Petri Kirke, Struensees Client og Ophavsmand til 
Forslaget om Waisenhusets Sløifning og formaae ham til at tage 
sig af hans Ansøgning. Han gjorde dette og fortæller saa: »Resevitz 
blev meget fomøyet over min Begjæring, efterdi han var forlegen 
med at blive af med mig, (maaske jeg noget dristig baade paa mit 
Embeds Post og i Selskaber havde talet om den Fornærmelse, det 
var mod Sacris at ødelægge Waisenhuset, hvorved han ønskede 
gjeme at faa mig af Veien) og efter trende Dages Forløb kom han 
selv til mig forat gratulere mig med Slotskaldet forevisende 
Struensees Brev, hvorudi han havde lovet, at hans Anmodning 
for mig skulde efterkommes. Men da Forslagslisten kom til Hoffet, 
havde Struense glemt sit Løfte og tegnet saaledes paa Listen: 
»Den Provst, som er confereret Kaldet beholder, og KN. Kapellan 
hjælpes ved næste Leilighed». Derefter talede man almindelig om 
Waisenhusets Afgang og nye Directører ble ve udnævnede for alle 
de Fattiges Anstalter i Kjøbenhavn, hvilke tillige havde Instrux 
at forandre Waisenhuset tU en Realskole, hvorved Kirken ikke 
mere skulde bruges.« Resevitz foreslog nu Sverdrup at blive Rector 
ved denne Skole, men han kunde ikke indgaa derpaa. 11 October 225 

1771 vax Waisenhusets Stiftelsesdag, der efter Fundatsen skulde 
høitideligholdes ved en Tale. Sverdrup var i Tvivl 6m, hvad han 
skulde gøre, spurgte den gamle Direction tilraads, men fik ikke 
her nogen Veiledning. Han holdt derpaa sin Tale, som blev trykt 
og gjorde saadan Opsigt baade ved og udenfor Hoffet, at Struensees 
Klienter lod ham vide, at han havde forspildt sin Lykke, medens 
^alle retsindige«^ roste hans Frimodighed og beklagede hans Skjæbne. 
Han vedblev nu med sine sædvanlige Forretninger til henimod 
Jul 1771, da den nye Direction begyndte at iværksætte Waisen- 
husets Nedlæggelse og udsætte Børnene hos Folk i Byen. Hans 
Frimodighed begyndte at vakle ved Synet af Børnene, der faoiies 
skrigende bort. Han gik til Biskop Harboe og klagede over, at 
»Guds Forsyns Veie var bleven ham altfor mørke, idet at det gik 
de Ugudelige saa vel, og de uskyldige Børn derimod bleve mis- 
handlede, hvorpaa han ganske uforsagt gav mig dette mærkelige 
Svar: »Vær forsikret om, at den ugudehge Skare just i denne Om- 
stændighed haver ringet med Stormklokken til deres Ulykke«.« 
Dagen efter fik Sverdrup Bud om, at Provst Sten var død, og han 
maatte nu atter tænke paa Slotskaldet, men uden Haab, saalænge 
Struensee var ved Magten. CanceUiet lod det af Hensyn til ham 
henstaa med Slotskaldet i det længste, i Tanken om at en god 
LeiUghed for Sverdrup kunde aabnes. Den kom med Struensees 
Fald 17 Januar 1772, og Sverdrup fik Slotskaldet 12 Marts s. A. 
Han kom til Kristiania i Mai og overtog strax Embedet. Ved 
Dr. Holmboes Død 3 Oct. blev han constitueret som Stiftsprovst 
og tillige som Directør for Tugthuset. Han maatte en Stund være 
constitueret Biskop og ordinerede som saadan Magister Grønbeck, 
Sognepræst til Aremark, Bennecke, res. Gap: til Bygge og Borch 
res. Gap. til Eidsberg. 

29 Juni 1774 ægtede han Eleonore Leuch, Enke efter Kjøb- 
mand Fredrik Glansen. Hun døde 7 April 1786 uden Børn. Med 
hende fik han Gaarden Fregner i Åker, som han efter hendes Død 
solgte tU Bernt Anker, hvorpaa han kjøbte Gaarden Høvig i Bærum, 
som han fra Grunden af opbyggede. 3 Juni 1779 fik han ind- 
rettet en Skole for Soldaternes Børn. 1777 fik han ved en Sam- 
tale med Bernt Anker og hans Frue Anledning til at fremkalde 
hos dem det Forsæt at antage sig 12 Børn aarlig til Opdragelse. 
Det blev overdraget Sverdrup at forestaae et Institut for saadanne 
Børn, og 11 April 1777, Bernt Ankers Bryllupsdag, tog det An- 
kerske Waisenhuus sin Begyndelse. Fru Anker tog ofte selv Del 

15 226 

i Børnenes Undervisning, forfærdigede adskilligt til dem med egne 
Hænder og sørgede for at faa dem ud i gode Huse*). 

Sverdrup havde fra Barndommen af lidt af »Trangbrystighed«, 
der ogsaa hindrede ham udi nogen Tid at opnaae b^agelige Tale- 
Gaver, hvilket Tilfælde tilligemed en tiltagen »Fedme« fra 1788 
saaledes udviklede sig, at han følte sig uskikket til offentlige For- 
retninger, hvorfor han i Febr. 1795 søgte Afsked med. 350 rdlr. i 
Fensjon, som blev ham bevilget. Han siger om sig selv: »Jeg 
har et muntert Sind, ingen hæftige Lidenskaber, har fra Ungdom- 
men af holdt en ordentlig Diæt, samt aldrig undslaaet mig fra Ar- 
bejde, hvor jeg har troet dermed at kunne gavne. Jeg kand der- 
hos regnes blandt de lykkelige af mine Samtidige, da jeg har havt 
den lyksaligste, slgøndt alt for korte Egtestand, de hæderligste Em- 
beder, rigelig Udkomme, de deiligste Boeliger i Byen og paa 
Landet « — - Han døde 31 Januar 1809. 

18. 
Den 18de Slotspræst Johan Michael Keyser er født paa Bra- 
gernæs 15 Jan. 1749 af Forældrene Handelsmand Christian Niel- 
sen og Hustru Anne Bosine Keyser. Han fik privat Information 
hos Præsten Peder Nyborg Hesselberg, indtil han 1763 blev 
sendt til Frederiksborg Skole, hvorfra han dimitteredes 1765, 
Han tog 1766 exam. phil., men maatte udsætte med sin theoL 
Attestats til 1776. Allerede det følgende Aar blev han ansat som 
resid. Kap. til Ullensaker, hvor han forblev i 14 Aar, til han 1791 
blev kaldet til Sognepræst for Oslo og Tugthuset, hvorfra han efter 
Sverdrups Besignation blev kaldet til Slotspræst. 12 Juli 1805 
blev han udnævnt til Biskop i Kristiansand og ordineret af Balle 
18 Aug. 1805 tilligemed F. J. Bech og P. O. Boisen. Om ham 
henvises forøvrigt til A. Fayes Kristiansands Stifts Bispe- og 
Stiftshistorie. Krania 1867 p. 449 fif. 

19. 
Claus Pavéls har i sine for faa Aar siden udkomne Autobio- 
grafi og Dagbøger leveret de omstændeligste Meddelelser om sif 
Liv og overmaade vigtige Bidrag til sin Tids Historie, der tør 
antages bekjendte. Han er født paa Kiøreflord i Vanse Præste- 
gjæld i Kristiansands Stift 1 Aug. 1769. Faderen Claus Pavels 
var resid. Kapellan og døde før Sønnens Fødsel, Moderen hed Ka- 

Resten er tilfcrjet af Meddeleren. 227 

ren Tostrup. Hun blev 1780 gift med Kaptejn, tilsidst General- 
major Jakob Ulrik Holfeldt og <løde 1813. Han blev Studept fra 
Kristiansands Skole 1785, theol. Kandidat 1789, opholdt sig i Kiø- 
benhavn, til han 1793 blev resid. Kap. til Eidanger, blev 1796 
Sognepræst til Hørsholm, 1799 2den og 1802 1ste resid. Kap. til 
Nikolai Menighed i Kjøbenhavn og efter Menighedens Ophævelse 
1805 Slotspræst samt 26 April 1817 Biskop i Bergen, i hvilken 
StiUing han døde 16 Febr. 1822. Han blev 1813 Rd. Db., 1815 
Kdder og 1819 Komandør af N. O. Han blev gift 23 Decbr. 1799 
med Marie Fahsland, en Kiøbmandsdatter fra Arendal. 

20. 

Ogsaa den 20de og sidste Slotspræst døde som Biskop. Johan 
Storm Munch var født i Vaage Prgaard i Gudbrandsdalen 31 Aug. 
1778. Hans Fader Peder M. døde 21 Octbr. 1802 som Sogne- 
præst til Land, Moderen Christine Storm var Digteren Edv. Storms 
Søster. Han blev undervist af Faderen, til han 18 Aar gammel 
btev dimitteret 1796 og fik laud. prae ceteris i alle Discipliner, 
tog theol. Examen 1799 med haud. illaud. Han var Huslærer hos 
Baron Herman Løvenskjold paa Løvenborg, til han 1805 blev kal- 
det til resid. Kap. til Slgeberg. Her gjorde han under Krigen 
Bekjendtskab med Prinds Christian August og blev af ham be- 
skikket til Feltprovst. Denne Forbindelse blev ham kostbar og 
hindrede hans Ansættelse efter Krigens Slutning. Han tog da Op- 
hold paa Frederikshald og holdt her en privat Skole, flyttede 1811 
til Kristiania, og blev 1813 af Grev Herman Jarlsberg kaldet til 
Sognepræst til Sande. Herfra blev han 1 Septbr. 1817 forflyttet 
til Slotskaldet og udnævntes 26 Febr. 1823 til Biskop i Kristian- 
sand, hvor han døde 26 Jan. 1832. Han blev 6 April 1819 geist- 
ligt Medl. af Nordsijerneordenen og hædredes 1821 med Medaljen 
for Borgerdaad. Han ægtede 1808 Else Petronelle Hofgaard, Dat- 
ter af Andreas H., forhen Sognepræst til Sigdal, senere Ejer af 
Gaarden Fomebo i Asker Sogn nær ved Kriistiania. Han er Fa- 
der til Digteren, Professor Andreas Munch. Om ham se Fayes 
Kristiansands Stifts Bispe- og Stiftshistorie p. 469 ff. 15* 228 Brudstykker af et dansk-norsk Forfatterlexicon for Tiden 

før 1660. 

Ved H. F. Rørdam. JCor en Del Aax siden syslede jeg med Planen til Udgivelsen af et 
dansk-norsk For&tterlexicon for Tidsrummet fra, Bogtrykkerkunstens 
Indførelse indtil Aaret 1660; men min Forflyttelse til en Yirksomlied 
langt fra Hoyedstadens Samlinger gjorde mig Fuldendelsen til en 
Umulighed. Naar jeg nu udgiver nogle Brudstykker eUer Prøver af 
det ufuldendte Arbejde, da sker det i den Tanke, at mit Forsøg mulig 
kunde være en Opmimtring for en eUer anden yngre Yidenskabs- 
mand, der har lettere Adgang til vore store Bogsamlinger, end jeg i 
mange Aar har haft, til at optage Planen, saa meget mere som Biblio- 
theca Danica — hvis Fortsættelse og Fuldendelse meget maa øn- 
skes — nu indeholder en Yejledning, som ikke forelaa, den dang jeg 
begyndte mit Arbejde. For øvrigt har jeg stræbt at føa ethvert Skrift 
i Hænde, som jeg har nævnet De Skrifter, om hvilke jeg maa an- 
tage, at de nu ikke mere existere, i alt Fald ikke her i Landet, ere 
mærkede med *. Blandt de anførte Forfatteres Arbejder har jeg ment, 
ogsaa at burde nævne utrykte Skrifter — dog betegnede som saa- 
danne — saaledes som det ogsaa er sket i MøUers Cimbria literata. 
Biografiernes Omfang har maattet rette sig efter det foreliggende Mate- 
riale; men selv hvor det forelaa i rigelig Mængde, har jeg dog stræbt 
at fotte mig i Korthed. De Forfattere, hvis Navne ere mærkede med *, 
findes ikke nævnede i Jens Worms Lexicon over danske, norske 
og islandske lærde Mænd I — ^in (1771 — 84) eller i i2. Nyerups og 
J. E. Krafts Almindelige Litteraturlexicon for Danmark, Norge og 
Island (1820). — Forfeittere, hvis Skribentvirksomhed er begyndt før 
Aaret 1660, ere medtagne, selv om de fleste *af deres Skrifter ere fra 
en sildigere Tid. 

Abel (Ckisten Pedersen) skal være født i Nibe; af nogle siges 
han at være fra Aalborg, hvilket dog maaske kun betegner, at han 

^) Shjønt det er sædvanligt, at vore Forfatterlexica og historiske Registre 
sætte de Personer først, hvis Navne begynde med Aa (som Aagaard, Aal- 
borg osv.), har jeg dog ikke ment at burde følge denne Skik, der vel nær- 
mest kan betegnes som en conventionel Uskik, da ingen dog nu ellers be- 
gynder Bogstavrækken med Aa. 229 

var Student fra denne Bys Skole; i saa Tilfælde maa han vel rære 
den Christiernus Petræus, der deponerede fra Aalborg 1636. Senere 
opholdt han sig en Tid i Norge, hvor han synes at have staaet i 
et vist Forhold til Kansler Jens Bjelke og hans Søn Jørgen Bjelke, • 
Befalingsmand over Bratsberg Len. Endelig blev han 1663 Præst 
for den dansk -norske Menighed i Amsterdam, i hvilken Stilling 
han formodentlig blev til sin Død. 

Worms Lex. I, 8. Tauber, Biogr. Notitser omDim. fra Aalborg Sk. n, 24. 
Andr. Chr. Arrebos Leyned og Skr. udg. af Eørdam, II, 161. Daae, Nord- 
mænds Udvand, t. Holland og England, S. 17—8. 

Nogle herlige, deylige oc skøne Eegie oc Lærdomme om et ræt 
sandt christeligt LefBiet. Christiania 1658. 12. Amsterdam 1663. 12 
(Skriftet er en Oversættelse, det er forfattet af Oteo. Hartlibius). 

Psalmebog for Menigheden i Amsterdam. Amsterd. 1667. 16. 
(Titelen mgl. Se Bibi. Dan. I, 330). 

Testimonium apostolicum de unitate et ætema trinitate Deitatis. 
AmsteL 1669. 8. (Skriftet angives af Worm som udkommet paa Hol- 
landsk smst. 1667). 

Schat-Kamer der goddehjcke Wijsheidt, vertoonende de Eijckdom 
der Ziele etc. t'Amsterd. 1671. 8. 

Elogium de septenaria felicitate Christiani Y. Kegis Daniæ. Amstel. 
1674. 8. 

Acheleye (fiabriel), Søn af Knud Gabrielsen A. til Hjulerød, 
Landsdommer i Skaane, og Hustru Sophia Woyen, var født i 
Skaane, studerede paa Sorø Akademi og rejste vistnok siden uden- 
lands , da han i et efterladt Haandskrift- giver udførlig Anvisning 
til, hvorledes man burde indrette sine Udenlandsrejser, hvilke han 
priser som et vigtigt Dannelsesmiddel. Den 3die Maj 1643 blev 
han ansat som Sekretær i det danske Kancelli, hvor han siden gjorde 
Tjeneste; som Løn aflagdes han med Domprovstiet og et Vikarie 
i Aarhus Kapitel. Arvede Hjulerød efter sin Fader og blev Oberst 
i den skaanske HsérafdeUng. I Aaret 1649 fik han i Forbindelse 
med Henrik Bjelke det Hverv paa Kong Frederik IH's Vegne at 
modtage Hyldingseden af- Beboerne paa Island. Døde 1652. 

Hevenfeldts Saml og flere hdsk. Ejlder. Grundtvig, Medd. fra Bente^ 
kammerark. 1872, S. 164. Eetilson, Forordn, t. Island, m, 9—11. Danske 
Saml. 2 R. n, 67—8. WormiiEpist. p. 114. 1046. 1049. Thiset, Stamtavler 
over danske Adelsslægter. L 11. 

XXV Exercitationes sive poUtico-philologici discursus in librum 
C. Comelii Taciti de moribus Germanorum veterum. Soræ 1646. 8. 230 

(Ledsaget af en glimrende Censura af Steph. Joh. Stephanius). Jv£r. 
Hamburg. Berichte von gelehrten Sachen. 1743, S. 476. 

Islandske oc Færøiske Hylding befattet vdi en kort historiske 
Narration, hvorledis Kongl. Mayi Kong Frederich ved sine did affer- 
digede Commissarier lod tage Huldskab oc Troskabsed aff Indbyggerne 
paa forbemeldte Insuler. Kbh. 1650. 

Peregrinatoriæ prudentiæ praacepta. 1643. (Dansk Hdskr., nu i 
Kgl. Bibi., jvfr. Det Kgl. Danske Selskabs Begyndelse og Tilvæxt, 
S. 168). 

Enchiridion athleticum, en Fegtebog. (Hdskr. i 8vo, tilskikket 
Jørgen Seefeld 1649. Originalen fsmdtes 1683 hos M. Ludvig Pon- 
toppidan, Præst i Herlufinagle. Bircherods Dagbog, App. t Febr. 1683). 

Pseudodoxia epidemica eller flitig Eandsagning udi mange och 
atskillige vrange Meninger, der almindeligen holdis for visse och 
utviffvelactige at være. SkrefPven udi Engelske Sprog aff Thorn. Browne, 
Med. Doet., och effter Hs. Kgl. Maj. naadigste Befaling aff Engelske 
paa Danske oversat aff Gabriel Acheleye Knudsen. Anno 1652. (Hdskr. 
i to Foliobind, i KgL Bibi.). 

YW Aehen (Gert Peitersen), var en Søn af Peiter v. Achen, der 
med sin Fader kom her til Landet som landflygtig for Beligionens 
Skyld. Blev 1603 eUer et af de nærmest følgende Aar Sognepræst 
i Hjøring, deltog 1609 i Bispevalget i Aalborg. Døde »efter lang 
udstanden Legems Skrøbelighed« den Ilte September 1635. Yar 
gift med Mette, Datter af Hr. Melchior Edvardsen (Demejer), Præst 
i Aggersborg. 

Saml. t. Jydsk Hist. og Topogr, m, 257. V, 86. Wulff, Stat. Bidrag, S. 
119. Ny kirkeh. Saml. VI, 107—8. Wiberg, I, 645. m, 734. 

Refrigerium animæ: Det er Siælens Vederquægilse, aff den 16. 
Dav. Psal. vdi sal. Fru Sophie Basis, Jørgen Omings til Skompgaard 
hans Hussfruis Lijgs Nedersettelse vdi S. Catharinæ Kircke vdi Bjø- 
ring den 13 Martij 1634. Aarhus 1638. 4. 

* Ton Achen (lelehior fiertsen), Søn af fornævnte. Blev 1638 Sogne- 
præst i Haverslev og Bejstrup, Aalb. St. Døde 28de December 1667. 

Saml. t Jydsk Hist og Topogr. m, 257. Wiberg, I, 560. 

Udgav Faderens Ligprædiken over Fru Sophie Basse og led- 
sagede den med en Fortale (dat. Hjøring, Kyndelmisse Dag 1638) 
til velb. Jørgen Oming til Skorupgaaxd, BefiEdiugsmand paa Aastrup. 

Adamins (Villads lielsen) var tøåt omtrent 1664 i Banders, hvor 
hans Fader, M. Niels Adamsen, var Sognepræst ved Qraabrødre 
dl. Slotskirken (f 1587). Efter at være bleven Student drog han 231 

1587 til Rostok som Tugtemester for Otte Lindenov, hvem han 
siden ledsagede paa hans mangeaarige Eejser og under hans Op- 
hold i Strasburg, Heidelberg og Padua. Paa det sidst nævnte Sted 
blev han immatrikuleret i Novbr. 1692. Otte Lindenov afsluttede 
1595 sin Rejse, men Adamius har vistnok endnu en Tid fortsat 
sine egne Studier og lagt sig efter Medicinen. Efter sin Hjem- 
komst blev han i Maj 1597 beskikket til Rektor ved Randers 
Skole med Forpligtelse til at blive i denne Stilling i treAar, hvis 
han ikke forinden fik anden Ansættelse. Ved Aaret 1599 ned- 
satte han sig dog som praktiserende Læge i Bergen. Den 30te 
Juni 1603 tog han den medicinske Doktorgrad ved Kjøbenhavns 
Universitet. Da han havde gjort sig vel fortjent under den Pest- 
epidemi, som havde været i Bergen, blev han den 3die Juli 1603 
beskikket til Medicus ordinarius sammesteds og fik Løfte om et 
Kannikedønmie, som han. opnaaede Aaret efter. I denne Stilling 
døde han den. 15de Maj 1616 (1617?). Gift med Dorothea, Datter 
af Biskop M. Anders Fos i Bergen. Efter Dr. Villads's Død æg- 
tede hun M. Jon Sørensen, Lector theol. smsts. 

Otte Liiidenovs Levnedsbeskriv. (Mnscr.). Suhms Saml. II, 8, 7. Norske 
Eigsregistr. IV. 15. 60. 135. 666. Kørdam, Hist. Kildeskr. 1. R. n. Kbhvns. 
Univ. Hist. IH, 144. Norske Mag. H, 561. Kirkeh. Saml. 3. R. H, 741. 

Theses de peste. Hafiiiæ 1603. 4. 

Breve, trykte iKørdamsHist Kildeskr. l.R. U, 580—3. 592—4. 

Adolphns (her Pedersen), Søn af nedenanførte Dr. Peder Alfsen, 
var født 1620 i Bergen og blev Student fra Trondhjems Skole. 
Siden (1644—6) studerede han i Leiden. Efter sin Hjemkomst blev 
han 1647 Kapellan og ikke længe efter Sognepræst i Fron og 
senere, tiUige Provst i Gudbrandsdalen i Christiania Stift. Den 8de 
Maj 1649 tog han Magistergraden ved Kjøbenhavns Universitet. 
Han foranledigede Optagelsen af Lesje Jernværk, i hvilken An- 
ledning han havde en Mængde Stridigheder. I det hele var han 
voldsom i sin Færd og hengiven til Drik. Døde den 31te Marts 
1665. Gift med Birgitte, Datter af hans Formand, Hr. Thor Lav- 
ritsen i Fron. 

Resen, Bibi. p. 314. Budstikken, Chra. 1821. IH, 841. Hist. Tidsskr. udg. 
af den norske hist. Foren. 2. E. IV, 281 flg. Pesrs. Tidsskr. H, 133. 

Medulla oratoria, continens omnium transitionum formulas, qui- 
bus omari possit Oiatio Bhetorica, in gratiam stadiosorum Moquen- 
tiæ, ex variis Oratoribus eoHecta ab Ivaro Petr-Adolpho. Lugd. Bat. 
1646. 12. Amsterod 1656. 12. I Budstikken nævnes desuden Ud- 232 

gaver fra 1662, 1680, 1693 og 1702, hvis Trykkesteder dog ikke 
angives. 

* Breviarium dictionum. Lugd. Bat. 1646. 8. 

Undervisning om de Formørkelser, som 1654 sig have ladet see. 
Christiania il A. 4. 

Prædiken over Psalme XL VI ved Takkegudstjenesten i Trond- 
hjem 1659 i Anledning af Trondhjem Lens Gjenerobring fra Sven- 
skerne. (Hdskr. i Kgl. Bibi., jvfr. L. Daae, Trondhj. Stifts gejstL Hist. 
S. 111). 

Adolphns (Petrus), se Peder Alfsen. 

Alanns (Hans Jensen), var født den 18de Avgust 1563 i Lands- 
byen Ala i Halland. Faderen hed Jens Eskildsen, Moderen Bente 
Lauritsdatter. Under Syvaarskrigen maatte Moderen flygte med sin 
lille Søn over til Sjæland, hvor Fru Birgitte Gøye tog hende i 
sin Tjeneste og sørgede for hendes Søn, som hun holdt til Stude- 
ringerne. M Aar gammel kom han i Herlufsholms Skole, hvor- 
fra han 1582 afgik til Universitetet Efter at have studeret sex 
Aar i Kjøbenhavn, tilbragte han ni Aar paa Rejser eller ved frem- 
mede Højskoler, tildels som Hovmester for Jens Brahe, Søn af 
Peder Brahe til Krogholm. Efter sin Hjemkomst blev han 1597 
af Arild Hvitfeldt beskikket til Rektor paa Herlufsholm, hvorfra 
han i Foraaret 1602 kaldtes til Professor pædagogicus ved Uni- 
versitetet. Den 13de JuU s. A. tog han Magistergraden. Den 17de 
Juni 1607 blev han. Professor i Rhetorik og i September 1608 i 
Græsk, hvilket Fag han 1610 ombyttede med Dialektik. Som Uni- 
versitetets Rektor var han Medlem af den anseelige Kommission, 
som under Kongens eget Forsæde i Februar 1614 dømte i Sagen 
mellem Resen og Kock paa Mødet i Kolding. I April 1621 traadte 
han efter Befaling atter tilbage til Lærerstolen i Græsk; Han 
døde den 12te Februar 1631. Gift i December 1602 med Elline 
Mortensdatter, Prof. Anders Krags Enke. Efter hendes Død (24de 
Maj 1615, 48 Aar gi.) ægtede han 1617 den flortenaarige Gjørild, 

Datter af Raadmand Christen Jakobsen i Malmø. 

Vinding, Acad. Haim., p. 203 ff. Kbhvns Univ. Hist. m, 609 ff. Wad, 
Rekt. p. Herlufehohn, S. 12 ff. 

Theses de Sermone. L Hafii. 1608. 4 — H. ib. 1609. 4. 

Introductio ad artem logicam. Hafii. 1610. 4. — Efterfulgtes af 
ti andre Samlinger af Theses logicæ. Hafn. 1612 — 21. 4. 

Dissertatio HL de sennone, qua agitor de pronunciatione lingvæ 
Græcæ. Hafti. 1622. 4. — Disqnisitio H. de pronunciatione Græca. 
ib. 1623. 4. 233 

Dissertatio pMosopMca nuscellanearum quæstiomim. I. Hafa. 1624. 
4. — n. ib. 1625. 4. 

Ad Criminationes Joh. Goropii, Becani, et aliorum similium, objec- 
tas Saxoni Qxammatico, responsio brevis. Hafa. 1627. 4. 

Dissertatio de Gentium quarundam, præcipue de Cimbrorum ortu. 
Hafa. 1628. 4. 

Latinsk Digt i C. Aslaci Oratio TheoL-Hist 1621. .Spøgefuldt lat. 
Mindedigt over Mogens Bertelsen, se Pontopp. Ann. eccl. Dan. HI, 
715—6. (Fuldstændigt i Hdskr., Ny kgl. Saml. 743. Fol. Yol. 1). 

AlMpratfltins (Søren Jespersen), vistnok fra Hviding i Vorning Sogn, 
Yiborg St. og Student fra Yiborg Skole, synes 1598 at have op- 
holdt sig i Danzig. 

Tlgonéfinrwa ainoax^bCa M. Nicolao Arctandro Wiburgensis dioc. 
superintendenti, M. Petro Hegio, M. Joanni Petreo, M. Christiano Fos- 
sio, ibid. canonicis, et D. Martine Joanni, ecclesiæ Wdebynedrensis 
præconi, dedicata. Dantisci 1598. 4. 

Albretsen (Hans) var født 1525 i Kjøbenhavn og kom i en ung 
Alder til Universitetet, hvor han 1544 tog den filosofiske Bacca- 
laurgrad og ikke længe efter blev Magister. Uden forud at have 
studeret udenlands blev han 1545 eller 46 Professor i Græsk ved 
Universitetet og 1554 i Dialektik. Da Biskop Peder Paljadius i 
sine sidste Aar var meget svagelig, hjalp Hans Albretsen ham 
med hans theologiske Forelæsning; den 1ste April 1558 tog han 
Baccalaurgraden i Theologien , hvorpaa han den 31te Maj s. A. 
kaldtes til Professor i dette Fag. I Slutningen af Aaret 1559 blev 
han Palladius's Medhjælper i Bispeembedet, og efter hans Død 
beskikkedes han den 29de Maj 1560 til Biskop i Sjælands Stift. 
Den 28de Januar 1563 kreeredes han af Mels Hemmingsen til Doctor 
Theol. Han døde den 25de Maj 1569 som Universitetets Rektor. 
Gift 1550 med Karine, Datter af Lektor Anders Jensen Ljung, 
Sognepræst i Malmø. 

Vinding, Acad. Haim. p. 83—5. Zwergius, Sjæl. Cler. S. 83 f. Kbhvns. 
Univ. Hist. I, 606 f. 

Themata Logica, Rhetoriea et Ethica. Hafh. 1555. Fol. pat. 

Theses de uno mediatore. Hafh. 1559. 4. 

Dispositio Concionmn, quæ in diebus publ. precationum 12. 13. 
14. JuUj populo proponentur, ad usum Ministrorum uerbi. (Heri tre 
danske Bededagsbønner). Hafn. 1563. 8. 

Enarratio Psalmi XX. Exaudiat te Deus et€. In tres Conciones 234 

digesta pro ministris verbi. In diebus precationum 14. 15. 16. Au- 
gust!. Hafn. 1564. 8. 

Psalmi XC explicatio tribus concionibus distincta, ita vt Eocle- 
sijs Dei proponi possit, in diebus publicarum precationum 18. 19. 20. 
Julij. (Heri tre danske Bededagsbønner). HafiL 1565. 8. 

Dispositio trium concionum ex Hoseæ 14 capite pro ministris 
verbi in diebus precationum 25. 26. 27. Martij. Hafii. 1566. 8. 

Udgav 1564 Peder Palladius's danske Alterbog med en Fortale, 
der ogsaa er optrykt i senere Udgaver. 

Skrev 1563 Fortale til Peder Tidemands Bønnebog, og 1564 
Fortale til sanmies Oversættelse af Luthers Huspostil. 

Skal have forfattet flere Psalmer i Hans Thomesens Psalmebog 
(1569), hvoraf dog kun kjendes: Jeg veed en Urt baade deilig oc 
bold. — Epigramma Joh. Alberti H. findes i Balt. Jacobi, Sepulchri 
facies Ciceronis. 

Breve tQ Frederik H trykte i Zwergius' Sjæl. Cler. S. 88—90, 
og i Ny kirkehist Saml. VI, 100-1. 

Hans Synodalmonita 1560 — 8 ere trykte i Ny kirkehist. SamL 
n, 464—507. 

Albretsen (Henrik), se Hamilton. 

Albretsen (Jakob), se Horsens. 

Albretsen (Peder) er formodentlig født i Kjøbenhavn henimod 
Midten af det 15 de Aarh. Sin videnskabelige Uddannelse modtog 
han i Udlandet, navnlig i Køln, hvor han 1474 erholdt licentiat- 
graden i Medicinen, efter at han tidligere sammesteds var pro- 
moveret til Magister artium. 1478 findes han immatrikuleret i 
Rostok. Samme Aar blev han af Christiem I udsendt for at an- 
tage Lærere til det Universitet, Kongen agtede at oprette i Kjø- 
benhavn. Det var navnlig i Køln, at han søgte disse. Ved Ind- 
vielsen af Kjøbenhavns Universitet 1479 blev han dets Vicekans- 
ler, og kort efter kreeredes han til Doktor i Kirkerotten. Skjønt 
han ikke vides at have holdt Forelæsninger ved Universitetet, gav- 
nede han det dog meget paa forskjellige Maade, blandt andet ved 
at skjænke det dets første Bogsamling, og ved at fremme Bog- 
trykkerkunstens Indførelse her i Landet. 1488 omtales han som 
Kannik ved Vor Frue Kirke, og Aaret efter forekommer han som 
Kirkens Værge. 1492—3 deltog han i en Statssendelse til Tydsk- 
land, England og Skotland. 1496 nævnes han som Baadmand i 
Kjøbenhavn, i hvilken Stilling han forblev til sin Død, og han 
forekommer som Meddommer i flere betydelige Eetssager. I Be- 235 

gyndelsen af det 16de Aarhundrede forlenedes han af Kongen med 
S. Jørgens Gaard udenfor Kjøbenhavn. Han døde i Slutningen af 
Aaret 1517 efter at have sørget for sin Ihukommelse ved flere 
gudelige Stiftelser. — Han var gift, hvilket synes at vise, at han, 
skjønt en Tid lang Kannik, ikke kan have været præsteviet. 

Vinding, Acad. Haun. p. 55—6. Werlauff, Kbhvns. Univ. fra dets Stift 
tQ Refonn. S. 11—5. Rørdam, Kbh. Kirker og Klost. S. 137—40. Kali- 
Rasmussen, Musse Herred I, 104. S. B. Smith, Om Kbbvns. Univ.-Bibl. fieir 
1728, S. 4ff. 

Han har bidraget til Udgivelsen af de første med Aarstal for- 
sjmede Bøger fra Gotfred af Ghemens Presse i Kjøbenhavn: 

Fundamentum in gramatica deseruiens scolasticis pro leuissima 
informatione scolarium vtilissimuin atque rarum. — Presens tractatus 
impressus est Hafhye in euria dfli doctoris Petri Alberti. 1493. 4. 

Regule emendate correcteque Hafnye de figuratis constructionibus 
gramaticis ex diuersis passibus sacre seripture ae poetarum. Impres- 
sum est (opus) in vninersitate liaffnensi expensis doctoris Petri Alberti 
de Haffnya. 1493. 4. (Jvfr. Nyerup, Mantissa, p. 10 — 21. Werlauff 
a. Skr. Bninn, Aarsberetn. fra kgl. Bibi. I, 47 — 54). 

*Alfcrctseii (Rasmus) omtales af Lyskander som en vel studeret 
Præst og Psalmedigter. Men det er ellers ikke bekjendt, hvor og 
naar ban bar virket. 

Lyskanders Levned og Bog om danske Skribenter, S. 225—6. 

Nogle Psalmer, af hvilke en Del skulle være trykte i Hans Theme- 
sens Psalmebog (1569). 

*Alfgeii (Peder), paa Latin: Petrus Adolphus Asloensis, var født 
i Oslo. Studerede mange Aar udenlands, hvor han erhvervede 
Doktorgraden baade i Jurisprudents og Medicin. Ved Universitetet 
i Padua blev han indskreven i Januar 1613. Efter sin Hjemkomst 
beskikkedes han 1617 til Medicus i Bergen og forlenedes med et 
Kannikepræbende smst; 1623 fik han tillige Brev paa Indkomsten 
af Hero Præstekald mod at forsyne Embedet med en Kapellan; 
men han mistede snart igjen denne Forlening. 1626 forlenedes 
han derimod med Kantordømmet i Oslo Kapitel med Forpligtelse 
til »at læse Philosophiam for Ungdommen i Skolen, saa og lade 
sig bruge in praxi medica og Kantoriet forvalte«. Den 21. Juni 
1631 beskikkedes han til Lagmand i Trondhjem, hvilket Embede 
han 1664 afstod til sin Svigersøn Niclas Povelsen, med hvem han 
var ^1 af de første Participanter i Løkkens eller det Meldalske 
Kobberværk. Han døde i en meget høj Alder den 3die Maj 1663. 236 

— Var gift med Anne, Datter af M. Jakob Jakobsen Wolf, Lektor 
i Odense. 

Suhms Saml. n, 3, 8. 216. Nye Saml. IH, 201. 206. 299. Norske Rigs- 
regist. IV. V. VI. Resen, Bibi. p. 3U. Bloch, Fyns Gejstligh. I, 286. 
Budstikken, Chra. 1821. m, 339—42. Personalh. Tidsskr, n, 110. Danske 
Mag. 4. R. n, 246—7. Luth. Ugeskrift. Chra. 1882, S. 361 ff. 

Latinsk Digt i A. C. Arrebos Davids Psalter, 1627. 

I Arne Magn. Saml. 371 Fol. findes »Picturæ quarundam Anti- 
quitatum Norvegicarum, ex mandato Domini mei et magni Mecænatis 
Christiani Frisii, seren. Regis Cancellarii Magnifici, å Petro Adolpho, 
Canonico et Philosophiæ in Gymnasio Christianensi Lectore, Anno 1627 
coUectæ, traditæ et ad D. Olaum Worm transmissæ«. (Kort Udtog i 
Suhms Saml. II, 3, 215—6. Jvfr. O. Wormii epist. p. 383). Afskr. i 
Ny kgl. SamL 1066 Fol. 

I Resenii Bibi. p. 294 anføres »Den Norske Loubog trykt i Kiø- 
benhafa 1610. Forklaret aff Doet. Petro Adolpho, Laugmand i Tlirund- 
iiiem i 39(?) Aar. M. S«. Jvfr. Suhms Saml. Skrifter, VU, 34. Schø- 
ning, Throndhj. Selsk. Skr. in 8vo m, 308. 318. 325. 360. 

Alpinas, se Machabæus. 

*Altewelt (Albert Jørgensen) var født i Koskilde, blev 1621 Stu- 
dent fra sin Fødebys Skole og fik i Marts 1622 Kommunitetet. 
Under sit Ophold ved Universitetet var han i Huset hos D. Caspar 
Bartholin. Efter nogle Aars Studeringer blev han 1625 øverste 
Hører ved Roskilde Skole; som saadan søgte han i Januar 1626 
Universitetet om det saakaldte Stipendium Eegium til Udenlands- 
rejser. Bartholin anbefalede ham ved denne Lejlighed ikke blot 
for et ustraffeligt Levned, men ogsaa for hans store Færdighed i 
det græske Sprog, hvori han kunde udtrykke sig baade i Prosa 
og Vers. Efter at han havde aflagt en Duelighedsprøve ved For- 
svaret af en af ham selv forfattet theologisk Disputats, blev Sti- 
pendiet ham tilstaaet i April s. A., hvorpaa ban studerede uden- 
lands indtil 1630, da han blev Rektor i Roskilde, med hvilket 
Embede et Kanonikat var forbundet. Den 28de Maj 1631 tog 
han Magistergraden i Kjøbenhavn. 1638 blev han af Lensmanden 
i Ringsted, Jørgen Seefeld, kaldet til Sognepræst i denne By ; men 
da Borgerskabet havde kaldet den hidtilværende Rektor i Vording- 
borg, M. AugUBtinus Povlsen, til deres Præst, opstod herved en 
Strid, som dog ved Kongebrev af 22. Oktober 1638 afgjordes saa- 
ledes, at M. Albert Jørgensen Altewelt som den^ der var kaldet af 
Lensmanden som »bedste Sognemand«, og som desuden havde 237 

været længst i Embede, skulde beholde Kaldet. Han blev dog 
først ordineret 3. April 1639. Senere tillige Provst i Ringsted 
Herred. Han døde 1657 (begr. 3. August). Var to Gange gift; 
hans sidste Hustru, Gjertrud, havde efter hans Død Stridigheder 
med Eftermanden om Pensionen. 

Bloch, Eosk. Domskole. I, 52—3. II, 36. m, 6—7. IV, 1. T. Hol&nan, 
Afhandl, om Tiende, 2. Udg. S. 59—60. Gjessing, Jubellærere. IT, 2, 329 
—30. Ny kirkeh. Saml. I, 501. Aet. Consist. *Vi 1626. Sjæl. Indlæg 
1658 A. 

Disp. Theologica de judice et norma judicandi in controversiis 
religionis (sub præsidio D. Casp. Er. Brochmanni). Hafri. 1626. 4. 

Ameriniis (Hans Lauritsen) var født i Bibe, hvor hans Fader, M. Lau- 
rits Nielsen Riber, var Sognepræst ved Domkirken, indtil han 1564 
blev Biskop i Aalborg Stift (f 1557). Medens han studerede i 
Kjøbenhavn, gav D. Mels Hemmingsen ham, paa Grund af den 
Færdighed, hvormed han udenad reciterede Ciceros Tale pro S. 
Eoscio Amerino, Tilnavnet Amerinus, som han siden beholdt. 1571 
blev han indskreven ved Universitetet i Leipzig. Efter i en Række 
Aar at have studeret udenlands, hvor han 1577 blev Magister og 
senere Doctor Medicinæ, udnævntes han 1583 til Provin cialmedicus 
i Ribe, i hvilken Stilling han døde den 21de Oktober 1605. Siden 
den 12te Maj 1581 havde han været forlenet med et Kanonikat i 
Ribe Domkapitel. Gift 1. med Anne Hansdatter fra Ribe (f 21de 
Febr. 1586), 2. 15de Oktober 1587 med Lene, Datter af M. Jakob 
Madsen Vejle, daværende Sognepræst i Ribe og siden Biskop i 
Odense. Efter Amerinus's Død ægtede hun Borgeren Jens Andersen 
Lund i Ribe. 

Terpager, Ripæ Cimbr. p. 6271 Inscript. Eip. p. 40. Kirkehist. Saml. 
3. R. n, 180, -488. Ny Mrkeh. Saml. H, 519. Lyskander, Ser. Dan. S. 251 
—2. Kinch, Ribe By fra Ret til Enev. S. 257—61. 

*EpithaIamion in nuptias Erasmi Joh. Reravii. Hafii. 1567. 

*Eucharisticon ad Deum opt. max. pro defensione et gubema- 
tione annua. Hafti. 1570. 

' Querela Daniæ in mortem Christiaiii m. ad Nicolaum Coldin- 
gensem. Hafn. 1570. 8. 

Carmen ia honorem nuptiarum Matthiæ Lagonii Ripensis et Mariæ, 
Johannis Langi, civis Flensburgensis , fiHæ. Lips. 1572. Fol. pat. 
(Vedføjet er et »Yotum« af Brudgommens Broder, Stephanus Lagonis 
Ripensis). 

Egloga nova et festiva de Pads foedere inter regna Daniæ et 
Sueciæ, in qua belli Duces et alii viri generosi, celebrioresque Danicæ 238 

Nobilitatis familiæ, nec non præcipua bellicarum nauiiim nomina re- 
censentur. Witeb. 1673. 8. (Optaget »recognita et aucta« i det føl- 
gende Skrift). 

Canninum varii generis pars prima. Witeb. 1576. 8. 

Kipensium Episcoporum series et vita, tetrastichis comprehensa. 
Hafii. 1591. 4. (Paa ny udgivet og fortsat af P. Terpager, ib. 
1704. 4). 

*Garmen de Coronatione et laude Christian! lY. Hafn. 1596. 

Andersen (Anders), se Bingkjøbing. 

Andersen (Christen), en flittig latinsk Poet. Opholdt sig 1648 
ved Universitetet i Rostok. Han skrev sig almindelig Christianus 
Andreæ M., hvilket sidste Bogstav man undertiden har forklaret 
som Magister, undertiden som en Forkortelse af Tilnavnet Mylius. 
(Worm I, 28. II, 204). Sædvanlig sammenblandes han med den 
nedenanførte Christianus Andreæ. 

Dodecas geminata Anagrammatica, quam Patronis, fautoribus, ami- 
cis paravit, destinavit, consecravit Christianus Andreæ, s. 1. 1642. 4. 

Phoebus coronatus seu Symbola Heroica, item moralia et similia, 
dicta Anno 1644. s. 1. 8. 

Davidis psalmi poenitentiales septem diversis diversorum carminum, 
generibus redditi. [Hafii.] 1644. 8. 

Oratio gratulatoria in reditum Christiani IV. Hafii. 1644. 8. 

Ocellus Sorensis anagranunate repræsentatus. Hafu. 1644. 4. 

In natalem Jesu Cluisti. (Tilegnet Kjeld Krag). Soræ 1645. 8. 

Threnos in obitum et ad Coelos abitiun Dn. Christiani Qvarti 
Daniæ Regis 1648 Rostochii in communi luctu profusus. [Rost. 
1648]. 12. 

Eusebie Prodeambulans. 1 Thes. 5. Anno 1648. [Rost.] 12. 
(Tilegnet Ove Gjedde). 

Floria Danica sive Encomion Anagrammatieum honori Dn. Cancel- 
larii Regii nec non Secretariorum cancellariæ Regiæ adumbrata. Soræ 
1654. 4. 

Andersen (findmnnd), en Bondesøn, født i Bjarg i Mid^ord Syssel 
paa Island; gik i Holum Skole og fik Testimonium af Rektoren 
sammesteds; men da han manglede Midler til at drage til Univer- 
sitetet, vendte han atter tilbage til Bondegjerningen. Imidlertid 
forfattede han et (utrykt) islandsk Skrift, hvori han forsvarede Iler- 
koneri og Utugt. Dette gav Anledning til, at han blev anklaget 
af Biskop Thorlak Skulesen, og at Lensmand Henrik Bjelke sendte 
ham til Kjøbenhavn, for at Sagen kunde blive undersøgt. Da det 239 

theologiske Fakultet, for hvilket en latinsk Oversættelse (forfattet 
af Eunolf Jonsen) var forelagt, fuldkomment samstemmede med 
Biskoppen i Dommen over Skriftets forkastelige TendenSj blev 
Forfatteren indsat i Blaataam. Ted et mærkeligt Tilfælde blev 
Kong Frederik IH imidlertid opmærksom paa ham, og da det ved 
nærmere Undersøgelse viste sig, at han i Kaivitet havde forfattet 
det omtalte Skrift som en Art Skarpsindighedsprøve uden Hensigt 
dermed at fremme Usædelighed, blev han frigivet og efter bestaaet 
Prøve indskreven som Student og fik Plads paa Eegensen. Han 
besad fortrinlig Indsigt i det islandske Sprog og de nordiske Old- 
skrifter. Men han døde allerede 1654 af Pesten, som den Gang 
rasede i Kjøbenhavn. 

Fiim. Johannæus, Hist. Eccl. Isl. m, 586. 722. Fortalen til Philosophia 
antiq. Norv.-Dan. dicta "Wøluspa. 1673. Det theol. Fakultets utrykte Er- 
klæring. O. Wormii Epistolæ, p. 1071. 

Philosophia antiqvissima Norvego-Danica dicta "Wøluspa alias Edda 
Sæmundi. Ex. Bibliotheca Petr. Joh. Resenii. Hafa. 1673. 4. 

Lexicon Islandicum sive Gothicæ Runæ vel liagvæ septentrionalis 
dictionarium, scriptum a Gudmundo Andreæ Islando, et nunc tandem 
in lueem productum per Petrum Joh. Eesenium. Harni. 1683. 4. 

Tn Gudmund Andersens Forarbejder støtter sig formodentlig og- 
saa andre af Peder Resens til den nordiske Filologi henhørende Skrifter 
(se under denne Forfatter). 

Andersen (Hans) fra Helsingør studerede Medicin og fik 1622 
det kgl. Rejsestipendium, som han beholdt i 5 Aar* Opholdt sig 
siden i Wittenberg, hvor han 1625 tog Magistergraden. Derfra 
drog han til Padua, hvor han blev immatrikuleret den 29de No- 
vember 1625. I det følgende Aar besøgte han de mærkeligste 
Steder i Italien. Lønnet af Hertugen af Toscana holdt han i Ja- 
nuar og Februar 1627 anatomiske Forelæsninger i Pisa; men en 
ham tilbudt fast Professorpost sammesteds afslog han, for ikke at 
nødes til at skifte Konfession. Han vendte nu tilbage til Padua, 
hvor han endnu opholdt sig i Oktober 1627. Det var da hans 
Hensigt snart at vende hjem til Fædrelandet. Dette skete dog neppe, 
da det omtales, at han senere har øvet Lægevirksomhed i Kon- 
stantinopel, og derfra er han, som det synes, ikke kommen tilbage. 

Acta Consist. ^V«, "/e, ^U, 'Vt, V9 1622. Konsist. Ark., Pakken 38. 
Saml. t. Fyns Hist. og Top. IV, 176. Wormii Epist. p. 120—7, cfr. Præf. 
p. XTJT. Sulims Saml. n, 3, 9. 

Epistolæ duæ ad D. 01. Wormimn (impr. inter Epist. Worm. p. 

124-7). 240 

AnderseB (Jens) var 1549 Sognepræst i Idestrup paa Falster, 
og døde her, som det antages, i Aaret 1582. 

Ln. Barfod, Den fedsterske Gejstlh. I, 202. (Her kaldes han dog urigtig 
Hans Andersen). 

En ganske herlige Trøste Bog, huor vdi der findis skiønne oc 
trøstelige Lerdomer, imod atskillige Kors, modgang, sorrig oc bedrøff- 
nelse. Eostock 1581. 8vo. (Tilegnet Jens Falster til Korselitse). 

'^Andersen (Jens) var 1619 Sognepræst i Gjerding og Blen- 
stmp i Viborg St. Døde 1640. 

Wiberg, Alm. dsk. Præstehist. I, 433. Præsteliste fra 1619 i Konsist 
Arkiv (Kirkeh. SamL 3. E. Y. 106). 

En selsom Siun, med Faamindelse til en sand Omvendelse oc 
Bedring i daglig Liif oc Lefoet, skeed i Judland i Wiborg Stict nu i 
JuHj Maaned, Aar 1629. (Udg. af Christen Hansen Eiber, Biskop i 
Aalborg). Kbh. 1629. 4to. 

'^Andersen (Sorten), Kapellan i Helsingborg. 

Ode Sapphica de passione, morte, resurrectione et ascensione Dn. 
nostri Jesu Christi. Hafii. 1594. 4to. 

Andersen (Horten), se Skavbo. 

Andersen (Peder) var født i Kjøbenhavn og blev Hører ved 
Roskilde Skole. Nyerup siger, at han døde 1599, hvilket Aarstal 
dog ikke passer med Trykkeaaret paa hans Skrift. 
Blocli, Roskilde Domskoles Hist. n. 34. 

Joan. Casæ Flor. (jfalateus, seu de morum honestate et elegantia 
libeUus. Ad qvæstiones succinctas in usum Scholarum revocatas per 
Petrum Andream Hafoianum, Collegam docentium in Schola RoskH- 
densi. Hafii. 1602. 4to. 

Andersen (Povl), Søn af Anders Bertelsen, Amtsskriver og Kannik 
i Aarhus, og Hustru, Margrete Scandorf. Siges at være født i 
»Geinge« i Jylland — en By af dette Navn gives dog neppe — 
selv kaldte han sig Aarhusius, vistnok som Student fra Aarhus 
Skole. Efter 1651 at have taget Magistergraden i Kjøbenhavn, 
blev han 2. April 1652 viet til Præst i Grønby og Anderslev i 
Skaane; 1655 Provst i Vemmenhøjs Herred. Døde 1658. Gift med 
Formandens, Hr. Hans Watzons Enke, Boel Madsdatter, født 10. 
Apr. 1611, f 1658. En gammel Antegnelse siger om ham, at »han 
fik Enken, som var vel bedaget, derfor var Ægteskabet, som det 
kunde«. 

Cawallin Lunds St Herdaminne II, 217. Pers. Tidsskr. IV, 242. 241 

Festivitati nuptiarum Dn. Pauli Assveri Melissi, verbi Divini in 
Qverestad et Smidstrap Scanomm Præconis, lectissimæqve virginis 
Birgittæ Ludovici Muntheniæ, Dn. M. Ludovici Mnnthenii jBliæ, Lundis 
26 Junij celebrandarum, applaudit sponsi consobrinus P. A. A. Ha&i. 
1642. .4to. 

*Exercitationes logicæ X. Hafa 4to, tiUægges ham, men 

Angivelsen beror maaske paa en Forvexling. 

Andersen (Povl) var født 1585 i Kjerteminde. Student 1604 fra 
sin Fødebys Skole. Efter Opfordring af sin Slægtning og Bysbarn 
M. Knud Bieske studerede han i tre Aar med denne i Tydskland. 
Efter Hjemkomsten blev han Hører ved Odense Skole, hvilken 
Plads han dog snart opgav for at begive sig til den lærde Holger 
Rosenkrands paa Rosenholm, hvor han var i to Aar. Derpaa op- 
holdt han sig i nogen Tid ved Universiteterne i Kjøbenhavn og 
Vittenberg. 1615 tog han efter Indbydelse Magistergraden i Kjø- 
benhavn og blev, efter nogle Maaneders Ophold i Biskop H. P. 
Resens Hus, i Oktober samme Aar Sognepræst i Assens og Kjærum 
og senere tillige Provst i Baag Herred. Døde den 25de December 
1640. Hans Hustru, der hed Margrete Jensdatter Bang, døde 12te 
Juni 1664. 

Rørdam, Kbh. Univ. Hist. IV, 655—6. Bloch, Fyns Gejstlh. H, 151. 
SamL ta Fyns Hist. IH, 10. 

De prima causa et dependentia omnium ex ipsa. Witeb. 1614. 4. 
De duobus Christi statibus. "Witeb. 1614. 4. 

Andersen (Povl), se Medelby. 

*Andersen (Steffen) maa have levet ved Midten af det 16de Aar- 
hundrede, hans Stilling er ubekjendt 

Lyskander, Ser. Dan. udg. af Børdam, S. 304, kaldes her Stephanus An- 
dreæ H. 

*Epitaphium Dfii Joh. BUle et Dflæ Ingertæ Kønnoviæ carmine 
elegiaco ad Ermegardam et Birgittam BQdones sorores. (Hj. Hans 
BUde til Egede døde 1642 og hans Hustru, Inger Eønnov, 1548, fra 
hvilket Aar Epitaphiet vel altsaa er. Jvfr. Marm. Dan. H, 307 — 8). 

Andreæ (Christianns), en Tydsker fra Jena (Jenå-Thuringus), som 
1642 opholdt sig i Kjøbenhavn. 

Syntagma anagrammaticum Begiæ Danicæ Cancellariæ Secretarios 
continens. Hafn. 1642. 4to. 

Threnologia snper lipsiam expugnatam. Havn. 164S. 4to. 

Justa Exequialia piis manibus Dn. Oligeri Eosencrantzii de Rosen- 
holm, facta Haffiiiæ a Christiano Andreæ J. Th. Anno 1642. 4to. 

16 242 

åqvilmns (Bertel Knudsen) var født den 7 de Marts 1588 i Kong- 
sted i Sjæland, hvor hans Fader, ^Hr. Knud Nielsen Nordrup, var 
Sognepræst (døde 12te Marts 1606),. Moderen ægtede 1607 Efter- 
manden, Hr. Hans Sørensen (Nyborg). Sønnen, der i sine tidligere 
Aar sædvanlig paa Latin kaldte sig Toxotes (Skytte), men'senere 
Aqvilonius (Nordrup), gik i Herlufsholm Skole, hvor navnlig Rektor 
WiUich V. Westhofen, en af den Tids mest celebre Latindigtere, 
fik en blivende Indflydelse paa hans litterære Retning. Efter at 
være bleven Student tilbragte han en Del Aar paa Rejser i frem- 
mede Lande. Han drog først til England og Skotland; siden be- 
søgte han Tydskland, Frankrig, Italien og endnu Qemere Egne. 
En Gang havde han det Uheld ufrivillig at blive gjort til Soldat 
men slap dog atter fri efter nogen Tids Forløb. I Aaret 1610 
kom han hjem, og den 28de April 1612 tog han Magistergraden i 
Kjøbenhavn. Ved samme Tid blev han Rektor i Malmø og i No- 
vember 1614 Slotspræst sammesteds. I Aaret 1619 beskikkedes 
han ifølge særlig kgl. Befaling til Præst i Løderup og Hørup, og 
valgtes endnu samme Aar til Provst i Ingelstad Herred. Den 
sidste Forretning fratraadte han 1647; men Præsteembedet beholdt 

han til sin Død, den 7de Januar 1650. — Gift 1 (f Febr. 

1615). 2. 10de September 1616 med Lisbeth (Datter af Hr. Niels 

Olsen, Præst i Asserum i Bleking), der døde den 7de April 1663. 
Cawallin, Lunds Stifts Herdaminne. IV, 78—81. Eirkehisi Saml. 3. B. 
m, 241 ff. 

Lusuum juvenilium, Lib. I Lib. H — HI. [Rostochii] 1609. 

8. Lib. IV— VI ... lib. Vn. Hafh. 1611. 4. 1618. 8. 

Otia adolescentiæ et perieula. Host. 1613. 8. 

Epicon in memoriam sereniss. Reginæ D. Annæ Catharinæ, reci- 
tatum in B. Acad. Haih. XTTX AprUis 1612 (trykt i Qvinqvatria feralia 
pro sancta memoria Beginæ D. Annæ Catharinæ. Hafii. 1614. 4). 

Juvenilium reliquiæ et properata laborum interludia. Bost 1615 8. 

Q. Horatii manes sive perpetaæ in ejus Odas parodiæ. Hafn. 
1616. 8. 

Liber XXVIII poematicorum. Hafn. 1616. 4. 

Epistolarum centuria auspicalis. Witeb. 1617. 8. 

Epistolarum selectarum IL centuriæ. Bost 1617. 8. 

^Epistolarum selectarum centuriæ m & IV. Amstel. 1619. 4. 

Adolescentiæ interludia. Bost. 1620. 12. 

Epistolarmn selectarum centuriæ quinque, quæ lipsianum aUquLd 
habent iniusum et ad morem ae modmn novæ iUius Musæ. Simili- 243 

inidinum item Atticarum libri duo e commentariolis quibusdam, sive 
notæ siint, in Maxcum et Matthæum selecti. Kost. 1623. 8. 

Epigrammatum græcorum libri VI. Eost. 1626. 8. 

Odarum novarum libri II. Ad duos incomparabiles Heroes (o: Chr. 
I'riis & Frants Rantzow) scriptL Kost. 1630. 8. 

Philomusi Aphemi TIoirifAattov^ quæ quidem prodierunt, liber XL. 
Ad celsiss. Heroem Tagium Tottium, Daniæ Senatorem. Eost. 1633. 8. 

Similitudinum Atticarum Hbri septem. Comel. Aquil. in mundum 
emittente. Editio Tertia. Portuæ 1639. 8. 

noirjfidrmv (quæ quidem prodierunt) Liber XXXX. C. Aq. in 
famam efferente. Portuæ 1640. 8. 

De Danicæ Ungvæ cum Græca mistione diatribe. Ob novum scri- 
bendi genus authore spemente aut negligente producta per C. Aq. 
Portuæ 1640. 8. 

Pro Danica perfectione vindiciæ, diatribe secunda. Per C. Aq. 
famæ permissa. Portuæ 1640. 8. 

De Altitudine Danica panegyricus diatribe prima. Per C. Aq. in 
lucem ablegata. Portuæ 1641. 8. 

De Danicæ Ungvæ cum Latina mixtione diatribe. Authore non 
cuiante per C. Aq. in lucem allata. Portuæ 1641. 8. 

Ad Poeticam Danicam deductio. C. Aq. editore. Portuæ 1641. 
8. (Se Rahbek og Nyerup, Den danske Digtekunsts Hist. IL Indl.). 

De sex sidst nævnte Skrifter findes samlede under følgende fæUes 
Titel: Liberti Aliqvonii Interludia et diatribæ. Quæ in remissione 
scriptæ, in ea legi sine damno possunt. Tomus primus in Danica mag- 
nitudine ostendenda consumptus. C. Aq. in publicum apportante. 
Portuæ 1641. 8. (Jvfr. Hist. Tidsskr. IV, 138). 

Declamatio polemica de successu expeditionis Christiani IV in 
Sveciam 1611. Portuæ 1644. 

De monumentis antiquis Epistola (indført i Laur. Asseroi Inscript 
Seland.-Danic. antigrapha. HafiL 1621. 8). 

Epistolæ ad D. 01. Wormium et "Wormii ad Bert. Canut. Aqvi- 
lonium (impr. inter Epist. Worm. p. 41 — 51). 

Bert. Knudsen A.'s Hdskr., Pro Danica nobilitate ostendenda Pro- 
dromus, findes i det kgL Bibliothek. 

AqTiloniiis (Cømelins BertelseB), Søn af fornævnte, udgav som Stu* 
dent, medens Faderen endnu levede, en Del af dennes utrykte Af- 
handlinger (se ovenfor). Hans videre Livsforhold ere ikke kjendte. 

(Fortsættes.) 16* 246 

Moder en Tid lang. Imidlertid fattet Tenskab og Kierlighed ved 
Guds Aands Indskiudelse tiU d. dydædele Pige Boel Bredall^ 
hvilchen og udj Venners Nærværelse blef bejaet d. 18 Novembr. 1684. 

D. 26Maij 1685 stoedTaaris festerøel j Trundhiem hos Moder 
Bredal. 

D. 25 Junij 85 var vaar naadige Herre og Konge 05. her i 
Trundhiem og gaf Gud og Kongen mig Baadmands Bestilling efPter 
Casper Wilthagen. D. 31 Julij stoed vaaris Bryllop j TrundhieuL 

D. 27 Augusti 1686 Klochen 1 Qvarter til fem om Morgen 
forløste Gud min Kiereste med en ung Søn^) og blef hånd d. 2 
Septbr. indpodet i Vinstochen sin Frelsere Jesu Ghristo ved den 
hellig Daab af Magst. Oluf Jacobsen. Hans Faddere vaare Doctor 
medicinæ et Stadsphysicus Joachim Irgens, Magstr. Hoff Lector 
Honorarius og Rasmus Schelderup. Qvindfolchfaddere vaare min 
Moder Kiersten Sal. Jens Randulfs som bar hannem og min 
Moster Else SI. Iflfuer Balzersens. Gud forlene hannem Alder, Vis- 
dom og Naade, Gud till Ære, Forældrene til Glæde, sig self til 
timelig og ævig Velfærd. Amen. 

(Her følger en Antegnelse af en Evindehaand) : 

Anno 1691 d. 7de Jfovbr. dødde min sal. Kieriste Jens 
Randulf 

(Her begynder Sogneprest Anders Nilssøns Optegnelser.) 

Ao 1690 in Martio døde min sal. Fader NiUs Andersen i 
Tronhiem. 

Anno 1693 d. 6. Juli blev jeg med min yndige Kieriste dend 
dydædle og meget gudelstende Matrone Boel Bredal copulerit ^) Denne Søns Navn var Jens Randulf. I Statholderskabets Kopibog 1722 — 26 
findes under 3die Juli 1723 følgende Skrivelse fra Statholder D. "Wibe til 
Stiftamtmand Reitzer i Throndhjem: »Som Jens Randulf sig for mig haver 
besværget over Magistraten i Throndhjem deres Ophold udi en Sag mellem 
hannem og Raadmand Lorents Hansen Holst samt Overformynder Claus 
Eiemblers Arvinger og hans StifEader Bi. Anders Nielsen betræffende hans 
udi umyndige Aar tilfaldne Arv, som Høiesteret nogle Aar tilforn allemaadigst 
haver hjemvist til Throndhjems Magistrat dem imellem at Kqvidere og ad- 
skille, hvorpaa Reqvirenten dog hidindtil ingen Endskab skal have kunnnet 
erholde, med videre, som Hr. Stiftamtmand af hans til mig indgivne Memo- 
rial nærmere vilde behage at fomenmie, At saa vilde Hr. Stiftamtmand 
ved hans, Gud give lykkelige Opkomst til Throndhjem med fornøden Ordre 
hjelpe Sollicitanten til Rette, saavidt han efter Lands Lov og Ret kan være 
beføiet, og at hannem her ei videre utilladehg Ophold gjører«. — Om Jens 
Randulf haves ingen yderligere Oplysninger. 247 

hiemme i Huuset af dend hæderlig og vellærde Mand Hr. Chri- 
stopher Jacobsøn,' som var i sin Svogers Sted, den velærværdige 
og høylærde Mand Magr Olnv Borchmann, da hånd var nedreist 
til Kiøbenhavn. Gud selv indplante i begge vores Hjerter en 
sand Kjærlighed til ham og hans Saliggjørende Ord. 

Anno 1694 d. 13 April blev min aJlerkiæreste forløst om Mor- 
genen Kl. 1 Qvarteer til fem, som Torsdagen derefter d. 19 April 
blev døbt af den velærværdig og høilærd Mand Magr Ole Jacobs- 
søn Borchmann og kaldet Jens efter min Kieristes sal. forrige 
Mand Jens Eandulv. Hans Faddere var Lector Magr Simon Hoff, 
Hector Magr Anders Borch og Peder Simonssøn HoflF. Qvindfolk- 
faddere var min hiertelskende k. Moder, den hæderlige Matrone 
Anne Sal. Hr Peder Bredals og Anne Catharina Raadmand Her- 
steds Kieriste. O Herre, lad ham forfremmes i Alder, Visdom og 
Naade baade hos dig og Menneskene, saa skeer for alting dit 
Navns Ære, Vores som hans Forældres Glæde og hans egen Siæls 
Salighed. 

Anno 1695 d. 22 Febr. om Morgenen Kl. 3qteer til 8te dødde 
vor liden hiertelskende Søn Jens Anderssøn. Gud glæde hans Siæl 
i Himmerig. 

Anno 1695 d. 17 Septbr. om Morgenen Kl. 4 velsignede os 
Gud igjen med een liden Datter, som Fredagen derefter d. 20 
ejusdem mensis blev døbt af hans Velærværdighed Magr Ole Ja- 
cobssøn Borchman; hendes Mandfolkfaddere vare hans Velædle 
højærværdighed Superintendenten Doctor Peder Krog og Doctor 
Medicinæ Joachim Jtirgens. Hendes Qvindfolkfaddere vare Hr. 
Cancelli-Raadsfrue Velbaarne Anne Cathrine von Strict, som bar 
hende, de dydædele og gudfrygtige Matroner Birgete Magr Simon 
Hofe og Ingebor Hr. Niels Juuls. Barnet blev kaldet Anne Ca- 
thrine efter min K. Værmoder Anne Peder Bredals og hendes 
Sal. K. Moder Karen Sal. Borgemester Anders Helkands. Gud for- 
lene hende, saa længe hun efter Guds Behag skal leve, at forfrem- 
mes i Alder Visdom og Naade baade hos Gud og Menneskene, 
saa fremmes Guds Ære, vores Glæde og hendes egen timelig og 
ævig Velfærd og Sahghed. 

Anno 1697 d. 29 Juni om Aftenen Kl. imellem 6 og 7 blev 
min allerkiæreste forløst med en liden Datter, som Søndagen der 
efter blev døbt af hans Velærværdighed Magr Gjert Bonsach. Bar- 
net blev kaldet Kirsten Malene efter min Kieristes sal. Formands 
sal. Moder Kirsten sal. Jens Pederssøn Randulfs paa Brua og min 248 

k. Moder Malene. Hendes Mandfolkfaddere vare Hans Ærværdig- 
hed Magr Peder Ascanius, Pastor til Hospitalet, og dend velfor- 
nemme Mand Sr Jens Larszen Schive. Hendes Qvindfolkfeddere 
vare den dydædle Matrone Cathrine Sr Hans Ulrichs, som bar 
hende, dend dyd- og gudelskende Matrone Sara Sr Thomas Ham- 
monds og den dydædele Mademoiselle Vilhelmine hos Stiftamt- 
skriveren. Gud forfremme Barnet i Alder, Viisdom ogNaade baade 
hos Gud og Mennisken. 

Ao 98 Natten til den 1ste Søndag i Advent Kl. 3 qteer til 
to blev mit Hierte forløst med en Søn, som blev kaldet Peder 
Bredal efter min velærværdige K. Værfader Sal. Hr. Peder Bre- 
dal, fordum Pastor til Vor Frue Kirke her i Tronhiem. Han blev 
formedelst Vand og Aand i Daaben igjenfødt d. 3 Decembris, hvil- 
ken hellig Forretning skeede ved Hans Ærværdighed Magr Mels 
Juul Diaconum æd. pr. Nidros. Hans Mandfolkfaddere vare 
Velædle Hr. Capitain Eilers, Ædelviise Hr. Eaadmand Johannes 
Hersted og dend kunsterfame Chirurgus her i Staden Mr Christian 
Frawen. Hans Qvindfolkfaddere vare dend dydædle Matrone Gidske 
Doctor Jlirgens og dend dydædle MademoiseUe Anne Olufsdatter 
Borchmann. Gud forunde ham sin Aand og Naade, at hånd kand 
forfremmes i Alder, Viisdom og Naade baade hos Gud og Men- 
nisker. Gud, hør og gjør ded i Jesu Navn! 

Jule Afflen Kl. 2 Eftermiddag d. 24 Decembris 1700 forløste 
Gud naadelig atter min allerkiereste med en Søn, kaldet Iver efter 
dend hcgfomemme og velforstandige Mand Sal. Iver Andersøn, 
fordom Foget over Romdals Fogderi. Hans Igienfødsel skede Ons- 
dagen dereflfter d. 29 ejus, da hånd blev døbt her i Domkirken 
af den velærværdig og høilerde Mand, Magr Sebastian With, Pastor 
til Vor Frue Kirke her sammesteds. Hans Mandfolkfaddere vare 
den Velærværdige og Højlerde Mand, Magr Anders Iverssøn Borch, 
Rector Scholæ her i Tronhjem, Bispens Famulus, Monsr Ånders 
Rhod og Monsr Gabriel Jeger. Hans Qvindfolkfaddere den dydædle 
og fornemme hæderlige Matrone Barbara Hof, Magr Anders 
Borches og den dydædle Mademoiselle Anna Catharina Grøn; Gud 
lade ham med dette vort Julebarn Jesu opvoxe i Alder. Visdom 
og Naade baade hos Gud og Mennisken! 

D. 25 Januorii 1719 Kl. 10 Formiddag kailede Gud det salige 
Guds Barn herfra i Lexwigens Prestegaard i hans Alders 18 Aar, 
da hånd kom hiem fra Røraas at følge sin saL Moders lig til 
Graven. 249 

Anno 1707 d. 16MartijKl. imellem 1 og 2 Eftermiddag døde 
min Sal. Moder Malene Hermandsdatter paa Hong i Verdalen, hun 
blef fød ded samme Aar Bjugne Kirke blev forferdiget og var ded 
forste Barn, som der blev døbt, Aarstallet findes paa Barken teg- 
net, hvoraf man da seer hendes. Alder, Gud glæde hende med alle 
Guds Børn i Opstandelszen. 

(Bagerst i Bogen). 

Ao 1658 d. 28 No vembris er min allerkiæreste Hierte fød til 
Verden i Tronhiem Boel Peders D. Bredall. Pat. dend Ærv. og 
fornemme Vellerde Mand Hr Peder Bredal fordom Sogne Prest 
til Tor Frue Kirke i Tronhjem. Mat. dend dydædle og højfor- 
nemme Matrone Anna Andersd. Helkand. 

Ao 1666 die Sat 2 Septembris er jeg Hr. Anders Nielsen fød 
til denne usle og møjefulde Verden i Tronhiem, igienfød d. 12 
ejusdem mensis Pat. Niels Anderz Aalborg, Mater mea Malene Her- 
mands-datter Caus. 

Ao 1718 d. 29 Decembr. om Aftenen Kl. 7 døde min aller- 
Mereste Hierte Ven, nu Sal. hos Gud, den Hæderbaarne Matrone 
Boel Pedersdatter Bredal her i Lexwigens Prestegaard i hendes 
Alders 60 Aar. Gud forunde mig og mine 3de høgtbedrøvede 
igjenlevende Moderløse 'Børn sin Aand og Naade herefter saa at 
fremføre og ende vort Liv, at vi med hende det salige Guds Barn 
iblandt alle Guds Udvalde paa Forsamlingens Dag maa findes for 
Guds Stoel og Throne, hvor vi da skal aldrig meere skilles ad, 
men saa altid blive hos hverandre med Herren i de Levendes 
Lande! 

(Paa Bogens sidste Blad). 

Ao 1705 kom jeg til Værdahlens Capellanie om Høsten. 

Ao 1707 d. 14 April flottede jeg med Qvinde og Børn fra 
Haug til Moe. 

Ao 1716 d. 18 Septmbr. flyttede jeg med Qvinde øg Børn fra 
Moe i Werdalen til Lexwigen En gammel Stambog. 

Meddelt af Gustav Ludvig Wad. i Fru Betzy Rosenvinges Besiddelse findes en Stambog, der først 
har ^ent til Philotheca for Mag. Hans Jacobsen Sperling og senere 
er bleven benyttet af Familien Rosenvinge til Familieoptegnelser. 250 

Mag. Hans Sperling var født i Odense 1630, hvor hans Fader 
Mag. Jacob Sperling var Præst ved Si Knuds Kirke (Fætter til 
Dr. med. Otto Sperling den Ældre); han blev Student 1651 fra 
Odense Skole, rejste senere udenlands, blev 1658 Præst i Bogense 
og Skovby, 1666 Provst i Skovby Herred og døde den 5. Miq 
1677. (Wibergs Præstehistorie I, 181; Worm, Lex. over lærde 
Mænd HI, 730, der urigtig kalder hans Fader Guldsmed; han har 
underskreven Souverainitetsacten 1661, se Aarsberetn. fra (jeh. 
Arch. II, 132). 

Ved Hjælp af hans Philotheca bliver man i Stand til nogen- 
lunde at følge hans Rejse; fra 15. Januar til 21. September 1655 
har han opholdt sig i Strassburg, dog med en Udflugt til Tiibingen 
i August; derefter findes intet Stambogsblad før 31. Marts 1656 
ogsaa fra Strassburg, hvor han er forbleven i det mindste til 4. 
September; 12. September har han været i Frankfurt am Main og 
13. October i Hamborg. Af de 23 Stambogsblade, der ere be- 
skrevne, mangle de 4 Datering; kun 4 Blade ere beskrevne af 
Sperlings Landsmænd, nemlig Jacobus Høgh, Eques Danus, Ar- 
gentinæ 21. Maj 1655^); Thago Høgh, Danus, Argentorati 20. Maj 
1655 -); Petrus Nicolai Fossius, Argentorati*'^); Thomas I. Broch- 
mand, Argentorati 4. September 1656"^). Af de andre Stambogs- 
blade skulle vi kun fremhæve et af Thomas Lansius, 79 Aar gam- 
mel, Tiibingen 6. August 1655, der mindes Sperlings Fader, som 
han altsaa maa have kjendt, da denne for mange Aar siden laa i 
Tiibingen som Hovmester for to Skeeler ^). 

Af Stambogens øvrige Indhold er det betydeligste Oberstlieute- 
nant Hans Vilhelm Rosenvinges egenhændige Optegnelser om sit 
Liv^); de meddeles her med Tilføjelse i Noter af de vigtigste blandt 
de Data, som ere nedskrevne af Rosenvinges Descendenter; hvor 
Noterne ere tagne andetstedsifra, er dette angivet. 

Ao. 1716 Løfverdagen d. 28 Martij om Efftermiddagen Kl. 4 
er ieg Hans Wilhelm Rosenwinge fød i Odense og Tirsdagen der *) Jacob Eilersen Høg. 

2) Tage Eilersen Høg til Nielstrup. 

^) Peder Nielsen Foss; Giessing JubeUærere I, 282, Pers. Tidsskr. IV, 246. 

*) Thomas Hansen Broclunand; Pers. Tidssk. U. 310 Stamtavlen og fl. Steder. 

*) Hist. Tidsskr. 4. R. IV, 37. 

®) Hans Fader var Provst Jens Rosenvinge, Sognepræst i Vissenbjerg (en Søn 
af Borgmester i Odense Villum Jensen Rosenvinge), tidligere Hører i Odense, 
t 18. Januar 1739 (efter nærværende Optegnelser); Moderen var Krgitte 251 

efPter dend 31 Marti j døbt i 8t Knuds Kirche ibid. af Lector og 
licenciat Mathias Bloch. Fra min Barndom af blef ieg vel 
holden i Skoele og til Bogen, først hierne i mine Poreldres Huns 
og siden i Odense, hvor ieg var i 6te Lectie, indtil ieg med mine 
Foreldres Tilladelse gaf mig til at søge min Lyche ved Krigen. 
Ao. 1734 d. 8 lunij blef ieg i mit 19 Aar af Hs. ExceU. Hr. 
Genr. Maj. Walter andtaget ved dend Kongl. LifF-Gaurde til Fods, 
same Dag giorde Eed og blef enroulleeret og plasseret ved Hr. 
Capitn. Windtz Compagnie. Ao. 1736 blef ieg ved samme Com- 
pagnie d. 17 Jan. Corporall. Ao. 1737 d. 8 Apr. avanceret til 
Sergeant ved bemelte Compagnie. Ao. 1737 d. 6 May avangeeret 
til Fendrich ved det syndre jtidske Nat. Inf. Eegim. under Com- 
mando af Hr. Ob. von Numsen og forsat ved Hr. Ob : L. Blimmel- 
mans Compagnie. Ao. 1740 d. 7 lunij avanceeret til Seconde 
lieutn. og forfløttet til Hr. Captn. Schaks Comp. ved ovenmelte 
Eegiment. Ao. 1740 d. 14 Nov. blef ieg Prem. Lieutn. og forsatt 
ved Hr. Capitn. Brtiggemans Comp. ved erm. Regiment. Ao. 1744 
d. 14 Aug. blef mig allemaadigst forbem. Hr. Capitn. Bruggemans 
Compagnie andbetroet og avanceeret til Capitain. Ao. 1747 d. 7 lulij 
blef ieg forlovet med Hr. Genr. Auditeur Andersen Jomfr. Datter 
Elena Fisker > Svenning. Ao. 1748 d. 6 Mart. hafiFte vij Bryllup 
og viet af Hr. Proust Mønnich, Text: Guds Frygt er nyttig til 
alle Ting og hafver Forjettelse baade paa det nerverende og til- 
kommende. Ao. 1749 d. 17de lulij Kl. 12 Middag blef min Søn 
Svenning Wilhelm fød^); hånds Daab blef dend 27 ejusdem con- 
firmeeret; hans Fadere vare: min Sv: Fader, Hr. Tolder Søltofft, 
Monsr. Colding, Jomfr. Boesch, Mads Bøghvad, og Frue Camr-Inde 
Fuglesang bar ham. 1749 d. 23 lulij døde min kiere Kone, som 
var født d. 19de Sept. 1729. 1749 d. 2 Aug. blef hund hendsatt. 
Ao. 1751 d. Febr. bleff jeg med Hr. Obr. Lieut. Gersdorfif paa 
Kiersgaard, hans Frøchen Datter Edell Margaretha forlovet^). Ao. Catharine Muller, en Datter af Krigscommissair Hans Morten Miiller til 
Rørbæk; hnn døde efter disse Optegndser 10. April 1748. Hans Vilhehn R, 
havde to Sødskende: Jacob MiiUer R. f ung, og Else Kirstine R., fød 23. 
Oct. 1719, gift ). med Capt. Tommerup, 2. med Mtyor lacob Predbiøm 
Banner von Heye paa Tallerup, f 1768 (Bloch, den fyenske Geistligheds 
Historie II, 345 f., Benzens Stamtavler i Geh. Arch.). 

^) Til Slumstrup, Landvæsenscommissair, f 30 Sept. 1824, gift 1. 1777 m. 
Charlotte Helene Albertin, f. 6. Ojct 1755, f 29. Nov. 1803; gift 2. 1817? 
m. N. N.; Descendens. Benzens Stamtavler. 

2) Hendes Moder var GersdorfPs anden Hustru, Pallene Urne. 252 

1751 eod. anno haflfde vij Bryllup d. 9 lulij. Ao. 1753 d. 20Iunij 
Kl. 10^8 Formiddag blef min Søn Christian Eriderich Gersdorfif 
fød, var i Kirche d. Ilte luKj derefPter; hans Padere varePrøchen 
Lerche, min Svig: Fader, Hr. Obr. L. Kaiser, Seignr. WedeU, og 
min Sv. Moder bar ham*). Ao. 1754 blef min Kone forløst med 
een Datter, som blef kaldet effter min si. Kone og døde 13 Dage 
derefifter. Ao. 1755 d. 9 Maij blef min Datter Pallena XJhme Kl. 
5*/« Eftermiddag fad-); hendes Padere vare Jomfr. Baar, min Sv: 
Fader, Hj. Major Cramohn, Hr. Justiceraad Baar, og min Sv: 
Moder bar hende. Ao. 1755 d. 3. Dec. blef ieg aUemaadigst be- 
stilt til Sec. Major i det syndr. Jydtske Nat. Regm. Ao. 1756 
d. 27 Novbr. blef min Datter Birgitta Chatarina Kl. 7 om Morgenen 
fød'"*); hendes Fadere vare Frue Sehstedt, min Svig. Fader, Hoff- 
juncher Sehstedt og Major Hey, og min Sv: Moder bar hende. 
Ao. 1758 d. 28 Apr. Kl. 5V2 Effiermiddag blef min Søn Sivert 
XJhme fød 4). Ao. 1759 d. 31 Octbr. Kl. 9^1 i Formiddag blef min 
Søn lens fød*). Ao. 1760 d. 29 Martij blef min Søn Herloff TroUe 
fød; hans Fadere vare Jomfr. Fuglesang, Hr. Baron luull, Hr. Cam- 
raad Fuglesang, Hr. Fendrich Kraiberg, og Frue Major Inde Trolle 
bar ham. Ao. 1760 d. 10 Octbr. er min Søn Christian som over- 
complett Corporall andtaget ved det syndr. Jydske nat. Regim. ^) Blev Corporal i sit VdeAar; f 9. Aug. 1790 somPremierlieutenant; Benzons 
Stamtavler. 

«) Hun døde 28. Nov. 1812, gift 4. Juni 1779 med Capitain C. Bang; Benzons 
Stamt. 

8) Hun blev 1796 indskreven i Vemmetofte Bioster og døde 20. Jimi 1319; 
Benzons Stamt. 

*) Født paaEjærsgaard, 12. Sept. 1769 Page hos Kongen, 3. Apr. 1771 Søcadet, 
1778 reforme Underofficier ved Cadet-Ck)mpagniet, 9. Marts 1779 Maaneds- 
Ueutenant, 6. Marts 1789 PremierUeutenant, 31. Juli 1790 Capitainlieutenaiit, 
18. Marts 1797 Equipagemester ved Gammelholm, 14. Juni 1799 Capitain, 
28. JanuM- 1809 Eidder af Dannebrog* 15. Juli 1809 Ck)mmandeur-Capitaiii, 
28. Januar 1812 Commandeur, f 9. Sept. 1820. Gift 25. Sept. 1796 med 
Johanne Marie Lakier, født 19. Januar 1767, f l^- Sept. 1818; de havde 
følgende Børn: Tommine, f. 17.0ct. 1798, f 16. Sept. 1818, Petrine Cathrine 
Nicoline, f. 4. Januar 1800, Birgitte Cathrine, f. 27. M^ 1801, t 14- Marts 
1822, Hans Vilhebn, f. 29. MiQ 1803, lieutenant i Søetaten, f i Vestindien 
3. Januar 1834, g. 10. Januar 1833 m. Betzy Stephansen (en Datter, Henriette 
Johanne, f. 12. Novbr. 1833), og Vilhehnine Sophie, f. 3. Oct. 1805, f 1868. 
— Efter Benzons Stamtavler giftede Commandeur Bosenvinge sig Iste Gang 
8. Marts 1792 m. Cathrine Petrine Nicoline Stephansen, f. 1768, f ^- Becbt 
1792. 

*) Død 1777 som Cadet; Benzons Stamtavler. 253 

Hr. Major Trolles Comp. Ao. 1760 d. 28 Aug. døde SI. Genrl. 
Auditr. Andersen. Ao. 1761 d. 25 Mart. erholdte ieg effter under- 
danigst Ansøgning min Afskied med Obrist lieutnants Carachteer. 
Ao. 1762 d. 30 Maij, som var een Pindtzedag, blef min Søn An- 
dræas Baiser føed; hans Faddere vare Jomfr. Hansen, Hr. As- 
sessor Hansen, Seignr. Sterm, og Madam Sterm bar ham. Ao. 
1764 d. 1 Apr. blef min Søn Agatus fød; ham bar Frue Trapaud 
og hendes Fr. Søster med Hr. Obr. L. Trapaud vare Fadere. 1767 
d. 3 Oct. blef min Datter Ellena fød og samme Dag efifter ffieme- 
Daaben døde^). Som Tillæg hertil meddeles et Kuldlysningsbrev for Matthias 
Henriksen Rosenvinge, født 1655, f 1714 som Justitsraad, Lands- 
dommer og Ejer af Ørbæklunde. Han var en Søn af Raadmand 
Henrik Jørgensen i Odense og Mette Mul^e, født 19. Februar 1627, 
en Datter af den berejste Dr. med. Jens Mule; »jeg skriver Intet 
om hendes Fataliteter — siger Landsdommer Bircherod i sine Fa- 
milieoptegnelser (KaUs Saml. 130 Fol.) — hun holdt sig indgetogen 
i Odense, talte med Ingen, rejste siden paa Landet og klædte sig 
saasom en Enke». Et Kongebrev angaaende hendes Forhold haves 
i Fyenske Tegneiser, dat. 18. October 1655, hvorved det tillades 
hende efter underdanigst Anmodning og Begjæring at udstaa Kir- 
kens Disciplin og aabenbarlig Skrifte i en Landsbykirke ved 
Odense-). Henrik Jørgensens Ansøgning om Tilladelse til Kuld- 
lysningen lyder saaledes: 

Stormegtigste Arffue Konge Och Herre. 

Eders Kongl. Ma. Kand Jeg fattige Mand med denne min Aller 
Ynderdanigste Supplication iche efPterlade Aller Ynderdanigst At An- 
søge, Att efftersom Jeg for Rum tid Siden med en leddig Qiiindis 
Person ved naffn Mette Mule Jensdatter En Søn AuJBlet haffuer, Som 
ieg effter sin Alders maade haffaer holt til Schoele, Och eflfterdj Samme 
Person AQerede tager meget Wel Affsted och er flittig j sin Bog, Saa 
det formoodis med tiden At bliffue got Aff hannem; Haflfuer Jeg Paa 
Eders Kongl. M. AUemaadigste behag och Samtøche hannem Yillet 
huBe j Kuld og Kiøn, som mit Eeniste Egte Barn og Arffuing At O Oberstlieutenant Eosenvinge døde 1779. I Aaret 1766 Iqøbte han Fristnip 
ved Yarde, efter at han 1760 havde bortauctioneret sin tidligere Ejendom, 
Viumgaard. Danske Samll. I, 52 f. 

=^) Hun findes ikke paa Mulernes Stamtavle i Giessings Jubellærere U, 1. 254 

Were, EfPter derom hoesfølgende Ydgiffne Breffø Videre JndhoUd. Saa 
Er till Eders KongL Ma. min Aller Ynderdanigste Bøn och begieriug, 
Att Eders Kongl. Ma. Samme Breff Aff Kongelige Naade Aller Naa- 
digst Wilde Confirmere och Stadfeste, Slig Kongelig Naade Will Gud 
Allermegtigste Eigelig belønne. 

OttenDe den 12 Decembr Anno 1671. 
Eders Kongl. Ma. Aller Ynderdanigste Tiener Henrich -ni u j 

JørgenOen 

Yed Ansøgningen ligger en Afskrift af Henrik Jørgensens 
Brødres Indvilgelse i, at Broderens uægte Søn bliver hans rette 
Arving; den er dateret Odense den 12. Marts 1656 og under- 
skreven af Poul Jørgensen, Sognepræst i Føns og Ørslev, og Mo- 
gens Jørgensen, Borger og Indvaaner i Odense. 

Selve Kuldlysningsdocumentet er affattet som følger: 

Kiendis Jeg Henrich JørgenOen, Eaadmand vdj OttenGe, och her- 
med witterligt giør, Att ieg paa Kongl. M. min Allemaadigste Herris 
och Arffue Konnings Allemaadigste Behag fuldkommen LiuGer j Kiøn 
och Kulld min Søn Matthias HenrichCen, Som Jeg Yed Mette Mule 
Jensdatter haffuer Aufflet, Och Kiender hannem derfore for mit Eette 
Egte Barn At Were, Saa At hånd effter min død foldkommelige 
Wed Adelbome Barn Och Som min Eette Eeniste Arffuing och Egte 
Søn schaU tage folldt Arffae, helst effterdj ieg dog med min Hustru*) 
ingen Anden liffs Arffuinger haffuer, eller formoodis at bekomme, Dog 
At Jeg jligemaade (Om ieg hans død ofPiierleuer) Allene som en Fader 
effter sin Søn At Were hans Arffuing Saa fremt hånd Sig ej Selff 
Egte liffs Arffuinger effterlader. DeC till Widnesbyrd haffuer ieg dette 
med eigen hånd schreffuet och Ynderschreffuet Och mit Zignete her 
neden paatrøgt. Actum OttenCe den 10 Novembr. Anno 1671. 

Henrich ^ ^ ^ 
Eghand. 
JørgenDen 

I Seglet sees Eosenvingernes Yaaben med Bogstaverne H 10. 
Den 17. Januar 1672 fik Kuldlysningen Kongens Stadfæstelse*). ^) Hun hed Maren Hansdatter. 

*) Documenteme findes i Fyenske Indlæg 1672. 255 

Spørgsmaal og Svar. Spørgsmaal. 

6. 

Lovise Bradt, begravet -^/e 1792, 34 Aar gi., gift med Amts- 
provst Hans Crone i Flødstrup ved Nyborg (f 1825), havde mindst 
2 Sødskende, nemlig Cancellisekretær David Eberhardt Bradt og Hof- 
og Stadsretsprokurator Peder Daniel Bradt, som begge levede 1793. 

Til Afbenyttelse ved Udarbejdelsen af et Slægtregister over 
Familien Crone vil Oplysning om disse 3 Sødskendes Forældre 
(Navn, Stilling og Dødsaar) med særdeles Taknemmelighed blive 
modtaget af exam. jur. Fr. Crone, Nyborg. 

7. 

Oplysninger om Kammerraad, 1ste Borgmester i Aarhus ifor^e« 
Andreas Gertsen eller Gerdzen, f ^^^ 1769, gift 1741 med Kirstine 
Marie Feilberg, f 1753, samt om deres Elterslægt og om Skole- 
lærer Jørgen Ørbech (i JyUand), hans Hustru og Søn, Lars Bagger 
Ørbech, f. 1770, ønskes af 

Boghandler R J. Schmidt, Graabrødretorv Nr. 3, Kjøbenhavn. 

8. 
Som Stamfader til Slægten Silnckenberg nævner Lengnich en 
Mand, der var gift med Anna Maria Yassmer; om deres Børn, 
især om Datteren Anna Maria S., gift med Snedker Henrik Bøtke 
i Kjøbenhavn, ønskes Oplysninger af 

Godscontoirist I. Båhr, Vemmetofte pr. Faxe. 

Svar. 

Slægten Behr (Båhr) (se IH, 394, IV, 84). 

Fra Hr. Capitain S. A. Sørensen er modtaget fi9lgende: 

Dietrich Behr var 1658 Stiftsfoged paa Øsel og Befalingsmand 
paaArensburg og blev s. A. antaget i dansk Tj^^^ste med 100 Rd. 
rension; skal allerede i 1530 have ijent den danske Konge ^). 

Den -"^/s 1561 blev han antaget paa ubestemt Tid af Frederik IL 
som »Baad og Tjener« med 200 Rd. Løn og Hofklædning til 6 
Personer og den ^jd 1563 blev han paany antaget som Raad og 
Tjener paa Livstid med 500 Rd. Løn, 6 Personers Hofklædning 
og til Husholdning 2 Læst Sild, 5 Tdr. Rødskjær, 5 Tdr. Lax og 
2 Sk^ islandsk Rundfisk at levere i Ltibeck*). 

I denne sin Egenskab af Raad og Tjener anvendtes han nu 
af Kongen paa forskellig Vis : 

Den i»/6 1562 faar Herluf Trolle Paabud om at følge Didrik 
Behr ind i Lifland, »nogle Ærinde og Hverv« at udrette^). 

**/8 63 nævner Kongen ham som »Statholder« i Lifland. Den 
*®/6 63 anmoder Hilmer v. Munckhausen Henrik Rantzau om at O W. Mollerup, Danmarks Forhold til lifland S. 82, 103, 104 og flg. 
*J Geh. Arch. Bestallungen aus den Jahren 1554 — 73. 
') Tegn. 0. a. L. 256 

give Svogeren Diterich Beer, der er i vigtig Sendelse til Kongen 
af Danmark, Oplysning om, hvor denne hurtigst kan trseflfes^). 

Den -^/t 63 udnævnes han til »Kommissarius og øverste 
Mønsterherre« for H. v. Munckhausens Kegiment Fodfolk og ^/w 
s. A. skal Rigsraadet for hans Udlæg i denne Tjeneste »fomøjec 
ham og tillige forære ham et statelig forgyldt Sølvstob, udtaget af 
Hvælvingen. 

I Slutningen af Oktober 1563 er han tilligemed H. v. Munck- 
hausen — hvis Regiment kort i forvejen er bleven opløfst — i 
Brunsvig for at laane »Kartover og Mørsere« hos Hertug Wilhelm, 
hvilket lykkes og den paaEølgende Vinter til ind paa Sommeren 
1564 drage Begge om, navnhg i Nordtydskland, med allehaande 
Hverv. Talrige Beretninger fra denne Eejse om de »lothringske 
Praktiker«, om »Hvervninger« etc. foreligge. 

Ulrich V. Behr blev antaget som Rytterfører i den tydske 
Afdeling af Frederik n.s Hof faner, der kommanderedes af Mar- 
skalken, Grev Frederik v. Dohna, den 'V^ l-"64 med 7 reisige 
Heste, 2 Vognheste og 1 Troshest (fuld Glavind). — Overgik ult 
Juni 1564, da HoflFanerne efter v. Dohnas Død omdannedes til 
jydske, fyenske, sjællandske, skaanske og tydske Faner, til sidst- 
nævnte, der kommanderedes af Hennicke Tornow. 

Nævnes 1566 som selvstændig Fører for en Trop Ryttere, 
uvist af hvilken Størrelse. 

Christian Adolph v. Båhr blev karakt. Kapitain i 2. jydske 
Infanteriregiment ^/n 1779, virkelig ^-/i 1780, Chef for Grenader- 
kompagniet ^^js 1785, Tertsmajor V« 1793, Secondmajor ^^/g 1794, 
afskediget 1801. — Daniel Anton v. Behr blev Komet å la suite 
i Oplandske Dragonregiment d. -®/io 1796; døde d. '^9 1801. — 
Jens Jacob v. Behr, der var ansat i Holstenske Xnfanteriregiment, 
blev Tertsmjgor ^^jio 1774, Secondmajor ^^i« 1788 og — som det 
synes — afskediget som Oberstlieutn. -•'^/is 1789. Gaver. 

Fra Hr. Contoirist I. Båhr er modtaget hans: Stamtavle over 
den Bornholmske Familie Jespersen, suppleret med enkelte Linier 
af Familierne Gether og Hoffmann. Kbhvn. 1884, 8; 

fra Hr. cand. pharm. J. W. Hood hans: Skiensfamilien Flood 
og dens legatberettigede Descendenter; med 6 Træsnit og 2 Facsi- 
miler. Christiania 1884, 4, i Comm. hos Dybwad; 

ved Hr. Kammerjunker Amsinck fra Hr. L.. E. Amsinck dennes: 
Stammbaum der Familie Amsinck, Hamburg Maj 1884. ^) Danica Nr. 50. 267 Familien Kaas. 

Stamtavle med hiBtoriske og biogia&ske anmærlminger, 
udarbejdet af adjunkt Hugo Munthe-Kaas. IL Kur-Kaas. 

Yaaben: Skjoldet ved et tretakket mursmt skraadelt fra højre hjøme af sølv og 
rødt; paa hjelmen i ældre tider tre paafogle^ere n^ellem to vesseUiom; 

i den senere tid to liUekonvalstengler. 

93. I. Ove Ovesen (Owe Ouisszen) til GFralot®*) 1416. 2 Sønner (No 

194, 196). 

94. Hl. Ot^e Ovesen (lange Ove, danghæ Awæ« Bidder) af Ommes- 

torp (?) 1430; 1458«*). 

* 1. Else Udsøn, datter af »sorte Jens« Lavesen til Kollerup 
og Aime Banesdatter til Bugaard. 1 datter (No 195). 

* 2. Thore Miis^\ enke efter Laurits Hvas den yngre, 
t 1430 (se No 550). 

95. in. 1. a. Sidsel Ovesdatter, f ugift. 

96. n. 2. Jens Ovesen (lange Jens »Jessæ Ovissen«) af Groælot 1430. 

* Gjertrud Ddsøn, f før 1466 ^'/lo, datter af Sven Udsøn, 
ridder, til Sostrup 1388 og Kirsten (Kristine) Andersdatter 
(Hvide), og anden gang gift med Niels Munk af Brusgaard^ 
t 1460. 2 børn (No 197, 550). 

[97. HL 1. Thomas Jensen til Groæløt 1464, men allerede 1459 

eier af Kaas®'). Levede endnu 1508, men var død 1511. 

* 1 Kaa^ (se No 181). 1 datter (No 198). 

* 2. Kirsten Oloh^\ datter af Mogens Pedersen Glob 
til Damsgaard og Kirstine Klausdatter. 2 Sønner 
(No 199, 649). 

198. IV. 1. a Thomasdatter »til Kaas«. 

* ca. 1486 Kristen Hvas d. ældre, £ ca. 1443, til 
Bolsøgaard og fra 1486 til Kaas, som han fik med 
sin hustru. Søn af Jens Hvas tUPebringe, f 1461. 
Kristen Hvas var — rimeligvis før dette ægteskab 

— gift med , datter af Morten Nielssøn til 

Bolsøgaard og Inger Hermansdatter Pennov. 2 børn* 

199. IV. 2. b. Mogens Thomsen^^) til Damsgaard 1500, f før 

1521 15/4. 

17 • • * ■* 968 

* 1. Gjertrud Kaas (se No 178). 1 Søn (No 200). 

* 2. Ellen Fris, datter af Peder Ens til Irup og Kirsten Banner. 
4 børn (No 645—548). 

200. V. 1. a. Erik Kaas til Gjelskov^«), f 1666. 

* Anne Emmiksdatter, f 1561, datter af Emmike Emmiksen 
til Brendur, Erørup sogn i Slesvig, og Thale Hemming. 11 
børn (No 201, 204—208, 404-406, 541, 543). 

201. VL 1. Ihnmike Kaas til Gjelskov 1666, f 1685 "/«, befalings- 

mand paa Elfsborg 1569—71 (udnævnelsen er dateret Mi- 
leiren ved Varbjerg 1569 ^V^O? lensmand paa Lysekloster 
1571 ^^/s, nævnes 1584 som »embitzmand« paa Gulland; 
ritmester i syvaarskrigen. 

* 1. luger Tidemand, datter af Jørgen Tidemand til Hageløs 
(t 1578) og Mette Emmiksen. 2 børn (No 202—203). 

* 2. HiUeborg Lindenov, datter af Hans Johansen Lindenov 
til Fobislet og Rigborg Tinhuus. 

202. VIL 1. a. Jørgen JTaew") til Gjelskov, f. 1576 ^»/t, f 

1608 «*/8. 

203. Vn. 2. a. Anne Kaas, f ugift; levede 1630. 

204. VI. 2. Inger Kaas til FaddersbøP^) 1610, f ugift. 

205. VI. 3. Ojertrud Kaas, f ugift »af hoste i en dans paa Kolding- 

hus«. 

206. VI. 4. Thcde Kaas, f ugift;. 

207. VI. 6. Jørgen Kaas til Meilgaard") og Gjelskov, f. 1555, f 

1619 ®/5; fik 1587 ®/6 forleningsbrev paaVardøhus og Fin- 
marken; (han nævnes 1592 som »befahngsmandt offder 
Wardøyhuss oc Sennielen«); lensmand i Stavanger len 
1601 5/4—1616 V5. (Se N. Rigsreg. H-IV. Reg.) 

* 1600 «/8 Dorte Jutd, f efter 1636, datter af Ove Juq 
til Meilgaard og Johanne Kaas (se No 159). Ingen børn. 

208. VI. 6. Herman Kaas til Skovsgaard ''*), f før 1613, ambassadør 

i Busland. 

* Birte Kaas (se No 161), f efter 1613. 14 børn (No 209 
—217, 382—381, 391-392). 

209. vn. 1. Magdalene Kaas til Grønkjær 1626. 

210. vn. 2. Sybille Kaas. 

211. vn. 3. Anna Kaas, f Men. 

212. • VII. 4. Agnete Kaas. 

213. vn. 5. Erik Kaas, f som barn. 

214. VIL 6. Mogens Kaas, f som barn. 259 

• 

TIL 7. Eggert Kaas, »slagen i Viborg«. 

TTI. 8. Niels Kaas, f i Ostindien. 

yn. 9. Iver Kaas til Ulstrup'*), f. 1586, f 1662 "/t. 

* 1616 Sofie Krag, t 1596, f 1648 "/lo, datter af Mogens 
Krag til Glomstnip og Ingeborg Eaas (se No 95). (Efter Kle- 
venfeldt) 24 børn, hvoraf dog kun effcemævnte 8 gifte (No 218, 
223, 235—239, 276). 

Tm. 1. Jørgen Kaas til Ulsttup •g FaddersbøP«), f. 1617 
t 1698. 

* 1. Anna Maria (Ze Witt fra Holland. 

* 2. Hedevig von Lampen, 4 børn (No 219— 222), 
IX. 1. b. lyer Kaas, f. 1647, oberst i Pfaltz. 

* 7 børn, hvis navne ei kjendes. 

IX. 2. b. Sofie Margrete Kaas, t 1648. 

IX. 3. b. Else Kaas, f. 1662. 

IX. 4. b. VHkelm Fredrik Wulfgang Koais, oberamt- 

mand i Eoln og Dietz. 
Ym. 2. Herman Kaas til Ulstrup, f. 1619, f 1675 pa^ Oreby- 
gaard. Formodentlig er det ham, der omtales som til- 
stedeværende ved Nakskovs overgivelse 1658 (Danske 
saml. I. 1. p. 33); aftakkedes 1651 ved hærens ind- 
skrænkning som ritmester i det fyenske rytteri; fik 1653 
4de komp. af det jyske rytteri; blev 1657 "/w øverste- 
løitnant og -^{n ritmester (Vaup. H. 783)«). 

* Birte (Anne) Rudbeksdatter Pors af Øllingesøgaard. 
6 børn (No 224—229). 

IX. 1 — 2. Rudbek Kaas, 

IX. 3. Birgitte Katrine Ka^zs. 

IX. 4. Sofie Kirstine Kaxis^ /* . 

IX. 5. Iver Kaas, f. 1663 ; blev 1687 «»/4 løitn! ved det 
ene nye gevorb. regim. tilfods, 1702 -^/e kaptein 
ved de gevorbne dragoner, N12 ®/9 major og fik 
1713^5 oplandske komp. ved oberst Øtkens dragon- 
regim. Afsked 1723 ^^jio med oberstløitnants titel, 
t paa Tinden i Fet 1739 '/e kl. 6 morgen. Ugift. 
I novbr. 1737 havde han optegnet sine arvinger, 
som var 3 broderdøtre. Boet sluttedes 1740 ^/9 
og udleveredes til arvingerne; det udgjorde over 
3000 Rdl. 

IX. 6. Erik Kaas, f. 1672, kaptein. 

17* 


360 

♦ 1700 Anne Helvig Ziww (se No 374). 6 børn (No 230 
—234). 

230. X 1. Sofie Kaas. 

* Sr. Hans Kristofer Zromør i Kjøbenhavn; lerede 1740. 

231. X 2. Charlotte Katrine Kaas, ugift; myndig efter kgL 

bevilling af 1740 «Vi- 

232. X. 3 Kaas. 

* Johan Herman J.2^; sognepræst til Hiitten i Sles- 
vig 1740. 

233. X. 4. Hartvig Kaas. 

234. X. 5. Herman Kaas, f fer 1737. 

235. Vm. 3. Erik Kaas, f. 1621, nedsatte sig i Frankrig og giftede 

sig der. 

236. TQL 4. Birffitle Ka4X8, f. 1623. 

* ca. 1653 Iver Krabbe, kgl. sekretær, forlenet med Han 
herred og Mors provsti ; sen af Jakob Krabbe til Damsgaard 
1608 og Maren Kristensdatter Lange, 1 1677, f 1653 V«. 
Angaaende deres Afkom se »Fersonalhist tidsskrift« IH. 1ste 
hefte. 

237. VUL 5. Frants Kaas, £ 1624, f 1676, skudt i Skaane. 

238. Yin. 6. Stalder Kaas, t 1626, nedsatte sig i Bayern. 

239. VnL 7. Mogens Kaas, I 1627, f 1694 *>, kaptein; hans navn 

findes under suverænitetsakteme for Danmark 1661 ^^/i. 

* 1662 Agate Skinkel, f. 1641, f 1Q89, datter af Laurits 
Skinkel til Søbysøgaard og Sofie Parsberg. 9 børn (No 240 
—243, 270—273, 275). 

240. IX. 1. Iver Kaas, f. 1666, faldt i Irland som ritmester. 

241. IX. 2. Regitse Kaas, £ 1667, f 1727. 

242. IX. 3. Stalder Kaas t 1668, f 1672. 

243. IX. 4. LaurUs (Lars, Lorents) Kaas, I 1669, f 1732'«). 

Blev 1691 fændrik, 1701 Vs løitn.; 1707 ^<>/7 kaptein ved 
reserven af oplandske in£ regim., 1718 ved østre gud- 
brandsdalske komp. Afsked 1732 ^/s, efterfulgt af sønnen. 

* 1695 Anna Dorotea V. flocfeZn, f før 1729 ^»/is, datter 
(eller muligens søster) af oberstløitnant Knud v. Hadeln 
ogAnnaZeitloff(Zittloff) v. Schencken. 8 børn (No 244, 
248—250, 257—258, 268—269). 

.244. X. 1. Beinhard Fredrik Kaas, f. 1698, løitnant ved nordre 

sjællandske regiment, opholdssted 1732 Ragelund. 
* 3 Børn (No 245—247). 261 

XI. 1. Yefmer Kristian Kaasy f. 1733. 
XI. 2. Sofie Marie Kaas, t 1736, dbt. ^»/s. 
XI. 3. Johan Reinhard Kaas, f. 1739, dbt. */8. 

2. Mogefns Kristian Kaas, f. 1699; havde været søkadet; var 
hjemme paa Siandbo 1782—33. Levede endnu 1749 i Yaage. 

3. Johan Preben Kaas, f. 1700, vagtmester ved garden tflhest, 
»kvartermester« 1733. 

4. Knud Budolf Kaas, t 1701, f 1786 ^fs i Kristiania; blev 
1719 **/4 fændrik ved mellemgudbrandsdaJeke komp. af 1ste 
opl. inf. regim.; 1727 ^/e pr. løitn. ved nordre hedemarkske 
kømp. og 1732 ^/s kaptein ved østre gudbrandsdalske komp. 
af samme regim. (kjøbte kompagniet af faderen for 600 Rdl.). 
Afsked 1748 «•/«; boede i Vaage 1749. 

* 2 børn (No 251, 256), 

XI. h Lars Jakob Kaas, borger og høker, siden Igøbmand i 

Kristiania, boede i storgaden, f i februar 1796, begr. *^/8 

65 aar gi") 

* 1. 1760 -3/4 (efter kongebrev) Magdalene AxdsdaUer, f 
i Kristiania 1763 "®/4, begr. paa Vaterlands Mrkegaard */» 
s. a. 40 aar gi.; enke efter vognmand Peter Melsen. 2 
børn (No 252—253). 

* 2. 1763 *®/io (efter kongebrev) Ellen Kristofersdatter 
Blechen, begr. i Kristiania paa vor Frelsers kirkegaard 
1764 ^^/s, 40 aar gi. Ingen børn. 

* 3. 1764 ^^jio (efter kongebrev) Marthe Larsdatter Hede- 
mark, begr. i Kristiania paa vor Frelsers kirkegaard 1771 
»/s, 48 aar gi. 1 søn (No 254). 

* 4. 1773 »/lo Fredrikke Ormwijr, begr. i Kristiania 1786 ^^ju 
(Reciprokt testamente af 1780 ^^/s, konfirm. 1783 ^/s). 
1 barn (No 256). 

* 5. 1786 -*/8 (efter kongebrev) Else Larsdatter Tønder g, 
f 1798 ^/7, begr. ^/t, 69 aar gi.; enke efter bager Jakob 
Bølling. Ingen børn. 

Xn. 1. a. Pder Henrik Kaas, dbt. 1762 V*^ begr. paa 
Vaterlands kirkegaard *®/4, 1 maaned gi. 

xn. 2. a. Mogens Kaas, t 1763 2*74, dbt. «/5, indsat i Kri- 
stiania latinskole 1778 2^/4, f august 1779, begr. "/» 
paa vor Frelsers kirkegaard, 16 aar gi. 

xn. 3. c. Lars Kaas, dbt. 1766 "/i, begr. ^»/i & a. 

xn. 4. d , hj.dbt. begr. 1775 »*/io- 262 

266. XI 2. EvenKaas, underofficer 1768—88, fik afsked som kom- 

mandersergeant 1789 ^/s og angives da at være 60 aar 
gi. og svagelig; havde været med i Holsten 1758 — 63 og 
i Sverige 1788; mistede al sin eiendom ved vandflommen 
1789; levede endnu i aug. 1804, da han søgte om forhøiet 
pension, boede da i Yaage. Ugift 

267. X. 6. Kasper Kristofer Kaas, komet ved generalmajor Brocken- 

huus' regim. Opholdt sig 1732 i Odense. 

268. X. 6. Hans EUert Kaas, f. 1710, korporal ved generalmajor Øtkens 

dragonreg. 1732, kvartermester 1733, senere komet. 

* 1743 '^/u paa Toten med Antonette iføHemp (maaske senere 

* Svogeren V. F. Oming). 8 bøm (No 259-261, 263—267). 

269. XI. 1. Johan Preben Kaas, f paa Toten 1743 '/»• 

260. XI. 2. Sabine Marie Kaas, dbt paa Toten 1748 ^^/a. 

* Anders Andersen, soldat ved kapt. Lindes komp. 

261. XL 3. Lars Kaas, dbt. paa Toten 1747 "/é, f som landhandler 

i Store Nes 18 . . (Hans halvsøster var Anne Margrete 
Oming, * major Beichmann). 

*? Else Kristiane Sdmer, antagelig datter af sergeant 
Erik TroUum, f 1789 og Sara Katrine Selmer, f 1802 
(disses børn kaldte sig Selmer. Se Selmers stamtavle p. 49). 
1 datter. 

262. ?XII. 1. Mine (Hdene) Sørine Kaas, £ i Nes paa Rome- 

rike 1786 -Vio(?), f i Kristiania 1866 "/»^ 81 aar gL 

* 1. Lars Dahl paa lindhol i Eidsberg. 

* 2. Svend Lund, lensmand i Eidsberg. 

263. XI. 4. Anne Katrine Kaas, dbt. paa Toten 1749 ^»/s. 

264. XI. 6. Jørgen Fredrik Kaas, dbt paa Toten 1751 »'/e. 

265. XI. 6. Anne Katrine Kaas, dbt paa Toten 1754 */«• Konfirme- 

redes smstds. 1770 ^Js. 

266. XL 7. Johan Bernt Kaas, dbt paa Toten 1758 ^/i. Han maa 

være den samme som Johan Hansen Kaas, der begr. paa 
Toten 1806 ««/?, 50 aar gi. 

267. XL a Anne Margrete Kaas, dbt paa Toten 1761 *'/«, begr. 

smstds. 1765 ^^/lo. 

268. X. 7. Jørgen Otto Kaas, t 1711. Sergeant ved fodgarden i Kjø- 

benhavn ved mjgor Rømelings komp., f som vagtmester 1794 
*/«, 83 aar gi., begr i Asker ^°/« s. a. 

269. X. 8. Anna Agate ZiHov Kaas, var hjemme paa Sandbo 1732 — 33. 

* 1739 i«/io paa Toten med Vilhehn Fredrik Orning, løitn. ved 263 

dragonerne, senere kapteinlaitn. ; eier af :»en tinge 

Bonde-Gaard« i ørre Bomerike. 
}. IX. 5. Werner £aa^''% f. 1674, f 1726 ««/» iEoskUde, hvor 

hans smukke ligsten med 16 aners vaaben endnu findes 
i domkirken. 1719 major ved et nordsjællands national 
regim. Deltog som kaptein ved et Østsjællands regim. 
i erobringen af Marstrand 1719 ^^h. Ugift. 

1. IX. 6. Frants Kaas, f. 1676, f 1705, 

2. IX. 7. Sofie Kaas, t 1677 ^«/s, f i Roskilde kloster 1759; 

ugift. 

3. IX. 8. Kristian Fredrik Kaas, f. 1677 (?), oberstløitn. ; ned- 

satte sig i polsk Preussen. 

* Sckuckmann. 1 Søn. 

'4. X. Iver Kaas, I 1707. 

^5. IX. 9. Knud Kristian Kaas, f. 1685, f 1696. 

re. Vm. 8. Sartvig Kaas ta Ulstrup, f. 1635, f 1704. Hans navn 
findes under suverænitetsakteme 1661 ^®/i. 

* 1. 1663 Anne Helvig /StewM, f 1665 */6, datter af Laurits 
Skinkel til Gjelskov og HeUe Grubba 1 søn (No 277). 

* 2. 1668 So&e Boihkirck, f. 1644, f 1719, datter af Ventsel 
Rothkirck, lensmand i Korsør 1631 og Kirsten Bedtz. 9 børn 
(se anm. 74). (No 278, 374—381). 

77. IX. 1. a. Iver Kaas, I 1664, f 1696, skudt for Namur. 

78. IX. 2. b. Ventsel BoMirck Kaas, f. 1669; blev 1688 ^V" 

fændrik ved telemarkske komp., byttede sig i samme 
egenskab 1690 til Ryfylkes komp., hvor han blev løit« 
nant 1700 '/i«? afgik 1701 og ansattes uden tvivl i Dan- 
mark, hvor han maa være bleven kaptein, (se amn. 80). 
* Gjertrud de Cregui en BocheU^'^^)^ datter af major 
Ahasverus de Crequi en Rochelle, f 1678 **/$. 6 børn 
(No 279, 300, 370—373). 
179. X. 1. Ahasverus Kaas, dbt. i Stavanger 1693 ^*/ii, f 

1744 */s; blev sekondl.i marinen 1717 ®/4, prem. løitn. 

1726 «7i, kaptløitn. 1739 »/i. 

* 1718 «Vi Anne Birgitte /ScAeen,f. 1696, f 1765 "/5. 

6 børn (No 280—282, 297—299). 
»0. XI. 1. Karen Magdalene Kaas, dbt. 1720 '^i, t 1752 

* 1740 oberstløitn. Johan v. Wildenraih, 1 1707 ^'K 364 

t 1776, chef for 3die nørrejyske bataaion 1763—65 og for 
2det sjællandske bat. 1769—71. 

281. XI. 2. Ventsd RoihUrck Kaas, dbt. 1721 ^»/s. Sekondl. 1741 »»/u, 

t 1743. 

282. XI. 3. Wfdfgang Kaas, dbt. 1724 ^^/é, f 1778 ^»/i, kontreadmiraL 

Secondløitn. i søetaten 1743 **/8, pr. løitn. 1746 *®/io, kapteinl 
1754 22/8, kapt. 1758 "/«, komdr.kapt. 1767 7m, komdr. 1769 
V«, kontr.adm. 1777 «»/*• 
• * 1. 1753 Anne Marie Lassen, I 1734, f 1760 • /4, 4 børn. 
(No 283—286). 

* 2. 1761 «>/io Fredrikke Amalie Hagen, f. 1747, f 1831 ««/8, 
datter af apotheker Bernhard Hagen og Anne Margrete Cøllner. 
10 børn (No 287—296). 

283. XII, 1. a. Ashaverus Constantimts Kaas, dbt. 1755 ^V^^ t s. a., 

^/« aar gi. 

284. Xn. 2. a. Elisabet Muhle Kaas, dbt. 1757 »^s, f 1793. 

* 1788 */9 Niels Griis Alstrup, postmester og kancelliraad, 
t i Throndhjem 1829 "/e. 2 børn. 

285. xn. 3. a. Ventsel BothkircJc Kaas, f 1765, 7 aar gi., kadet 

286. xn. 4. a. Anne Birgitte Kaas, dbt. 1760 V«, t 6 uger gi. 

287. xn. 5. b. Fredrikke Amalie Kaas, dbt 1763 ^je, f 1821. 

* 1786 s«/7 Peder Bosenstand-Goiske, f. 175i, f 1803, 
overauditør, høiesteretsadvokat, søn af Peter Rosenstand- 
Goiske, doet og prof. theol. ord., f. 1704 Vs) t ^769 ^^/e 
og Maria Benedikte Eneil. 

288. xn. 6. b. Bernhard Kaas, f. 1764 ''»o/s, dbt */9, f 1795 «>/8. 

Secondl. 1772 ^»/s, pr. løitn. 1789 ^/s. Ugift. 

289. XIL 7. b. Lovise Judite Kaas, dbt 1766 *«/«, f 1818 «/9. 

* 1797 Johan Peter (Filip?) Kneil BosmstandrOoiske, t 
17'54, f 1815, konferentsraad, R af Dbg. Dbgmand^ bro- 
der af ovenstaaende No 287. 

290. xn. 8. b. Vilhelmine Karolute Kaas, dbt 1767 ^i/j. 

* S. P. Hoff. 

291. xn. 9. b. Fredrik Kaas, dbt 1768 *>;; muligens identisk 

med den .i »Dansk Hof- og Statskalender 1801« p. 251 
opførte Fredrik Kaas, kapteinløitnant yed militæretaten i 
dansk Ostindien. (A. Thiset). 

292. xn. 10. b. Anne Margrete Kaas, dbt 1770 */i» t 1838 **/"• 

Ugift. 

293. XII. 11. b. Birgitte Kaas, dbt 1772 ^'/o, f 1832 »«/6. Ugift. 265 

XII. 12. b. Kristian Ulrik Kaas, dbt. 1774*^3, t 4 uger gi. 
XII. 13. b. Wulfgang Kaas, f. 1776 «*/*, dbt. */5, f 1840. 
Kommandørkaptein. Blev sekondløitn. i søetaten 1796 
^7$, pr.løitn. 1801 ^»/lo, iapt.løitn. 1809 »/lo, kapt. 1815 
«V7, komdrkapt. 1826 ^^/g. R. af Æreeleg. Han var 1814 
som kapteinløitnant chef paa briggen »Bornholm«, der 
førte Kristian Vils lig fra Holtenau til Kjøge og se- 
nere bragte prins Kristian Fredrik fra Noi^e efter 
hans tronfrasigelse 10de Oktober. Ugift. 
Xn. 14. b. Kristiane Ulrikke Kaas, dbt. 1777 ^^/t. 
XI. 4. Qjertrud Sofie Kaas, dbt. 1726 ^s/i«, f 1730. 
XI. 5. Charlotte Amalie Kaas, dbt. 1728 ^^ji^ f s. a. 
XI. 6. Kristian Ulnk Kaas, I 1731 ^^/is, dbt. ^»/i2, f 1803 /s, 
kommandør. Sekondl. i 3øetaten 1753 **/io, pr. løitn. 1757 
20/11, kapt.1. 1763 Vs, kapt. 1767 »/i«, komdr.kapt. 1778 ^% 
komdr. 1789 «/s, afg. 1789 ^'/s; kammerherre 1782 Va- 

* 1768 ^V» Mette Katrine Lund, £ 1747, f 1815 25/7, datter 
af materialskriver ved Holmen Kristian Vilhelm Lund og 
Karen Hansdatter. Ingen børn. 

X. 2. Johan Hartvig Kaas^), t 1695, dbt. -V« (efter G. Munthe 
£ 1694 -«/2), t 1759, begr. »/s, oberstløitnant. Løitn. 1718 ^^/g, 
kapt.1. 1733'^^/8, kaptein og chef for sogndalske kompagni 1736 
*7i? major 1747, oberstl. 1756 ^-/la; boede paa gaarden Fos i 
Sogndal indtil 1735, da han nedsatte sig paa gaarden Kiømes, 
der 1735 ®/i tilfaldt hans hustru i mageskifte med søsteren 
Kristine Mangor, (enke efter »taxadør« Johan Peter Ftirstenberg). 
* omtr. 1720 Maria Mangor, f. 1689 -/i, f 1749, begr. ^/e, 
60^8 aar gi., datter af Hans Jonassen Mangor, f 1655, f 1734, 
begr. ^7«7 formuende godseier og proprietær til Fos. 9 børn. 
(Ko 301—307, 368—369). 

XI. 1. Ventsel Kaas, f. 1722, f 1753, begr. 2^9^ cand. theoL; 
var bleven kapellan i Leirdal, men døde strax efter at være 
kommen did. 
XI. 2. Kristine Kaas, f 1724 ^^/g^ -j. 1750, begr. ^^/n. 

* 1751 «/» iMÅYig Munthe, f. 1717, dbt. "^V«, t 1785 V^i; 
cand. theol.; levede som proprietær til Aarøen i Sogn, 
hvorhos han ligesom sine 2 brødre eiede betydeligt jorde- 
gods; søn af sognepræst til Hafslo i indre Sogn Kristofer 
Ludvigsen Munthe, t 1688, f 1754 og Kristine Jensdatter 
Ørbech, f 1741. 7 børn. 266 

303. XL 3. Ojerinid Maria Kaas, I 1726, f 1766 *«/9. 

* 1762 "/» Gerhard Munthe, t 1726 **/«, f 1785 «»/4, broder 
af oyennævnte Ludvig Munthe. Kaptein, eier afEroken gaard 
i Sogn. Han var gift Iste gang 1756 med Mette Andrea 
Eich f 1759 og 3<iie gang 1772 med Inger Maria Hanning, 
t 1778. 2 børn. 

304. XL 4. Alida Katarina Kaas, f. 1727, dbt. V«, t 1799 Vu. 

* 1771 «V" Samuel Mandrup Bugge, I 1746 ^»/i, f 1803, 
begr. */?, cand. theol., proprietær til Umæs, søn af Jens Sa- 
muelsen Bugge til Urnees og Pernille Lovise Larsdatter Walter. 
Ingen børn. 

306. XL 5. Mette Sofie Kaas, i 1728, dbt. «*/7, t 1763. 

* 1762 "/e Samuel Leganger, I 1728 **/ii, sognepræst til 
Eid i Nordflord, 2den Gang gift med Anna Laurentse Nagel; 
søn af sognepræst til Lekanger i Sogn Iver Iversen Leganger 
og Mette Dorotea Samuelsdatter Bugge. 

306. XL* 6. Judith Helene Kaas, t 1729, dbt. »«/?, begr. ^V« s. a. 

307. XI. 7. Herman Kaas^% f. 1730 i»/9, dbt. ^*/» paa gaarden Fos, f 

1793, begr. ^*/4. Tjente i 16 aar som underofficer, blev 1769 
Vil fændrik reforme, men fik allerede 1762 -^/s afeked paa 
grund . af »Sinds- og Legems-Svaghed«. Han ansøger 1781 "/n 
A:a Ejømes om pension af krigshospitalskassen; han har »9 
umyndige og nøgne Børn, neddybet i allerstørste Armod og 
Fattigdom«. — Allerede 1776 bevidnes det, at han med hustru 
og børn ofte lider stor mangel og elendighed. Hans »høi- 
adelige Slægtskab« omtales. 

* 1. 1761 7" Margrete Magdalene Wolertsdatter Farmann, i 
1733 ^V«, t 1781, begr. •'»«/4. 11 børn (No 308-318). 

* 2. 1788 ^«/io Anna Nagel Ørhech, f. 174., f 182., datter af 
proprietær til Ladvik i Aardal Dominicus Hanssøn Ørbeoh og 
Aaste Johanne Kristofersdatter Lemvig. 1 datter (No 367). 

308. Xn. 1. a. Maria Kaas, f. 1762 ^V*, f 1780 "/s. 

309. xn. 2. a. Johan Kornelius Kaas, i. 1763. «V»o t * ^g^^ gL 

310. XII. 3. a. Hartvig Kaas, I 1764 «>, f som styrmand paa en 

reise mellem Frankrig og Norge. 

311. xn. 4. a. Mette Kristine Kaas, f. 1766; ifølge faderens egen- 

hændige optegnelse er hun født »25 Martij om Natten til 
Onsdag«, medens hun ifølge en Udskrift af Sogndals preste- 
gjelds ministerialbog skal være døbt »3<ie Marti«; f iKri- 
stiania 1845 "/n. Ugift. 267 

Xn. 5. a- Wolert Formdnn Kaas, i 1767 «/«, t 1847 «/«, eier af 
Kjømes. 

* 1796 ^U Kristine Ørbech Munthe, £ 1753, f .1823 »»/s^ 
datter af Ludvig Munthe tQ Aarøen og Kristine Kaas. (Se 
No 302). Ingen børn. 

XII. 6. a. Qjertrud Maria Kaas, f. 1768 ^^lo. 

* Hans Heggelund, gaardbruger i SøndiQord. 

XIL 7. a. Margrdte Magdalene Kaas, f. 1771 V? t P^ Kjømes 
184 ., ugift. 

xn. 8. a. Hans Kaas, f. 1773, dbt *V«) t i Bergen efter at være 
bleven seilmagersvend. 

xn. 9. a. Johan Komdim Kaas, f 1776, dbt. -^/o. Efter en beret-^ 
ning døde han i en ung alder i kobberslagerlære, efl©r en 
anden er han formentlig død i udlandet som sømand, og kan 
da muligens være identisk med den i Dansk Hof- og Stats- 
kalender for 1801 p. 246 opførte »Cornelius Kaas«, der da var 
secondløitnant ved infanteriet paa St. Thomas og St. Jan. 

xn. 10. a. AUda Katarina Kaas, f. 1779, dbt. ^V«? t ugift* 

xn. 11. a. Ahasverus Kaas, f. 1781 ^^^ dbt. i*/4, f 1859 »»/s, 
guldsmedemester i Kristiania. 

* 1. 1808 ^^/u CeciKe Hermana Gamborg, f. 1786, f 1815 
^»/i, datter af toldbetjent Mikal Gamborg, I 1760 ^'/e, f 1821 
^12 og Berto Kristine HoUer, f. 1760 »/s. 5 børn^ alle døde 
smaa. 

2. 1816 20/10 Maren Kirstine Gamborg, f 1794 «^/io, f 1860 

*'/«, foregaaendes søster. 9 børn, alle fødte i Kristiania. (No 

319, 330, 338-^339, 352—353, 364—366). 

JVJB. Den herfra nedstammende gren af familien fører fra 

1848 familienavnet Utu/nthe Kaas. 

Xin. 1. b. Carl Herman Selim Munthe Kaas, t 1816 *'/^r 
toldkasserer. Secondl. 1836 *«/9, pr.l. 1838 20/9, brigade- 
adjutant 1849 "V^^ ^apt. og divisionschef 1854 "/4, kom- 
pagnichef 1858 V^? major og chef for Stavanger bataillon 
1867 **/i, obersil. 1869 V^o; toldkasserer i Fredrikshald 
1875 "/4. R af St. O. O. og S. O. 
* 1843 «/» Thekla Jensine Caroline Schélven, I 1821 V^y 
datter af overlærer ved Kristianssands katedralskole, senere 
sognepræst til Stokke i Jarlsberg Søren Bugge Schélven, 
f 1790 ^Vw) t 1846 «»/9, og Jakobine Marie Winther^ 268 

f. 1791 »Vi, t 1871 "/»• 5 børn, aUe fedte i Kristianssaiid. 
(No 320, 323- 325, 329). 

320. XIV. 1. Carl Fredrik Eml Munthe Kaas, f. 1845 «<>/«, ex. art. 

1867 haud ill., telegrafexamen 1867. Ansat som 1ste 
telegrafist 1874 ^'^/e. Bosat i Arendal. 

* 1878 ^1% Antoinette (Nenny) Furst, f. 1850 V", datter 
af grosserer i Arendal Andreas Dedekam Fiirst, f. 1823 
*^/i og Jakobine Dedekam^ f. 1829 -ji. 2 børn, begge 
fødte i Arendal (No 321—322). 

321. • XV. 1. Ourli Munthe Kaas, f. 1878 ^'^li%. 

322. XV. 2. Carl Oskar Munthe Kaas, f. 1883 ^/i. 

323. XIV. 2. Emma Kirstine Marie Munihe Kaas, f. 1847 »«/*• 

* 1873 «3/4 David Vogt, f. 1846 »/^ cand. theoL 1871 
laud; kateket i Farsiind 1878 ^Vi? kateket i Mandal 
1877 "/s, sognepræst til Mesberg i Numedal 1882 i*/4, 
søn af statsraad Nils Vogt, f. 1817 ^*/4 og Karen Mag- 
dalene Amtzen, f. 1819 «*/*) t 1870 ««/io. 5 børn. 

324. XIV. 3. Affnes Jeannette Margrete Munihe Kaas, f. 1848 ^^/s. 

325. XIV. 4. Sugo Severin Ahasvems Munihe Kaas, f. 1852 -^/s, 

adjunkt. Ex. art. 1869 laud; ex. phil. 1870 laud; real- 
lærerøx. 1876 ^*/6 laud. Ansat som lærer ved Moss 
middelskole 1876 -*/io, bestyrer af dei^ T<Mrdenskjoldske 
middelskole i Holmestrand 1878 */8, udnævnt til adjunkt 
i Fredrikshald 1880 ^V«- 

* 1879 "/« Ragna Martha Kirstine Hjersing, f. 1859 »/e, 
datter af værkseier i Moss Otto Hjersing, f. 1828 ^/s 
og Caroline Ottilie Sunne, f. 1830 V». 3 børn (No 326 
—328). 

326. XV. 1. Hugo Munihe Kaas, f. i Holmestrand 1879 ^/i«. 

327. XV. 2. Carl Munthe Kaas, f. i Fredrikshald 1881 »/s. 

328. XV. 3. OUo Hjersing Munihe Kaas, t 1883 »V« i ^^' 

drikshald. 

329. XIV. 5. Marius William Munihe Kaas, f. 1856 ®/i, handels- 

mand. Examen ved Griiners handelsakademi i Kjøben- 
havn med 1ste karakter 1874; fra 1882 Vi kompagnon 
i firmaet Madsen & Co. i Kristiania. 

* 1884 '/s Hermine Cathrine Blichfeldt, datter af Agent 
i Kristiania Emil Blichfeldt, f. 1834 '^/s og Augusta 

f Caroline Marie v. Clausewitz, f. 1836 */». 

330. Xin. 2. b. Hartvig Cornelius Formann Munthe Kaas, f. 1817 **/8, 269 

intendant SecondL 1837 *Vio, pr.l 1841, divisionsclief 1857 ««/8, 
kompagnichef 1858 ^^/lo, brigadeintendant i Ejistiansisandske 
brigade 1860 ««/8- R af W. O. 

* 1849 «*/io Jutta Katinka Schdven, t 1826 Vi, f 1873 */8, 
søster af Thekla Schelyen (se iKTo 319). 3 børn, aile fødte i 
Kristianssand (No 331, 336—337). 

31. XIY. 1. Hjalmar Ahasverus Schélven Mtmihe Kaas, f. 1851 

*/8, sømandspræst. Ex. art 1868 laud; ex. phiL 1869 
. baud ill; cand.theol. 1873^'/^ ^^^<1 ^\ udnævnt 187& 
*V7 til pers. kapellan i Bøken; ordineret 1875 Vio, forfl. 
1877 *V i samme stilling til Asker; afeked i naade 
1881 V«; ^^s^t so^ sømand£{>ræst i Havre 1881 ^^/i« 
* 1878 */6 Anna Rasmunda Bønneberg, f 1858 ^fs^ 
datter af grosserer i Aalesund Basmus Gerhard Rønne- 
berg, f. 1822 »/7, 1 1884 "/«, og Anna Margrete Hohnboe,. 
f. 1828 »Vi. 4 børn (Ifo 332-335). 

J32. XV. 1. KaiinJca Munffie Kaas, I 1879 ^i i Asker. 

J33. XV. 2. Anna Margrete Munthe Kaas, f. 1880 ^«/8 i 

Asker. 

J34. XV. 3. Marie Schdven Munthe Kaas, t 1881 ^V« i 

Håvra ' 

335. XV. 4. Misabet Munlhe Kaas, f. 1883 ^^jé i Havre. 

336. XIV. 2. Jutta Marie Katrine Munihe Kaas, f. 1854 «V». 
367. XIV. 3. Margrete Caroline Munthe Kaas, f. 1866 ^^/s. 

338. Xm. 3. b. Margrete Magdalene Munthe Kaas, f. 1819 »/«, har en 

garn- og lærredshandel i Eristiania. 

339. Xin. 4. b. Hans Munthe Kaas, f. 1821 '/lo; kjøbmand i Kristiania 

fra 1844, bestyrer af bodsfængslets arbeidsudsalg fra 1859 til 
1876, kjøbte 1879 gaarden Huseby i vestre Åker. 

* 1851 «V8 Matilde Charlotte Sofie Lie, i 1830 *V4, datter 
af infanterikaptein Ole Hannibal Lie, I 1803 V^, f 1872 «/i 
og Karen Sophie Gamborg, f. 1789 '^/a, f 1874 '/e, søster af 
Ahasverus Kaas'a hustru (se No 318). 12 børn, alle fødte i 
Kristiania (No 340—361). 

340. XIV. 1. Sofie Kristine Lie Munthe Kaas, f. 1852 ^/e, tele- 

grafistinde 1875. 

341. XIV. 2. Sverre Hannibal Lie Munthe Kaas, t 1853 ^^/e, ex. 

art. 1872 haud ill; ex. phil. 1876 haud ill; telegrafist 
1872. 

342. XIV. 3. Tliekla Vilhelmine Marie Munthe Kaas, f. 1854 ^*/9. 270 

343. XIV. 4. HansineMatOde Munilie Kaas, 1 1855 ^/ii, f 1857 «/4. 

344. XIV. 5. M(mu8CaHViJhdmMufdheKaas,tl6S7^^/t,flS&}^li. 

345. XIV. 6. Feter HerføU Mun&e Kaas, I 1858 ^'/i, f 1859 *> 

346. XIV. 7. Cecaie Margrete Munihe Kaas, f. 1859 »^i. 

347. XIV. 8, Otta EmanuéOa Munthe Kaas, I 1861 *V«. 

348. XIV. 9. Marius Carl ViJhélm Munihe Kaas, f. 1862 ^»/s; ud- 

examineret fira den høiere afdelmg af Åas landbrugs- 
skole 1884. 

349. XIV. 10. Fetér HerføU Munihe Kaas, t 1864 V?. 

350. XIV. 11. Hans Munthe Kaas, f. 1865 *»/ii, f 1866 2/4. 

351. XIV. 12. Hansine Matilde Munihe Kaas, f. 1871 ^^/e. 

352. Xm. 5. b. Kri^ne CeciUe Munthe Kaas, t 1823 «>/7. 

353. XHL 6. b. Ahasverus Munthe Kaas, f. 1824 '/lo; kjøbmand i Ere- 

drikshald 1849, flyttede 1856 til Tjømø og driyer skibsrederi. 
* 1852 Vs Elise Katinka Hjermann, f. 1832 ^''/i, datter af 
premierløitnant Thomas Bang Hjermann, f. 1795 ^*/7, druknet 
paa en seiltur ved Fredrikshald 1834 '^/s, og Anna Sylvia 
Leganger, f. 1805 -«/?. 10 børn' (No 354-363). 

354. XIV. 1. Agnes Elise Marie Munthe Kaas, f. 1853 »Vs i Fre- 

drikshald. 

* 1873 «/io pastor Gunnar Ofeew, f. 1843 '^^/s; handels- 
betjent 1868—62, sømand 1863^64; ex. art. 1868 
haud ill; cånd. theol. 1872 haud ill; ansat september 
1873 som sømandspræst i North -Shields, ordineret 
1873 «3/io i Bergen-, 1881 •> udnævnt til. sognepræst 
til Kinn ; søn af gaardbruger i Østre Moland Ole Gun- 
dersen, f. 1819 og Grethe Dorotea Friis, f 1853. 4 børn. 

355. XrV. 2. Ihomas Herman Ahasverus Munihe KojOs, f. 1855 

^®/4 i Fredrikshald, omkom som styrmand ved brig 
»Fritjofs« forlis ved Orknøerne 1876 ^^/i«. 

356. XIV. 3. Hans Basmus Leganger Munilie Kaas, f. 1857 ^Z* 

paa Tjømø; ex. art. 1873 laud; ex. phil. 1874 laud; 
cand. theol. 1879 laud.; ansat 1879 som bestyrer af 
amtsskolen i Buskeruds amt. 

* 1882 «Vi2 Emilie Laurette Haraldsen, f. 1858 -^/s, 
datter af skibsreder og gaardbruger paa Tjømø Abraham 
Haraldsen, f. 1808 Vi« <>g Lovise Larsen, f. 1821 ^*/ii, 
t 1883 "/«. 1 datter. 

356. a. XV. 1. Dagny Kaikarina Munthe Kaas, f. paa Næs i 

Hallingdal 1883 ^»/ii. . 371 

^57. XIV. 4, Anna Sylvia Munthe Kaas, I 1860 ^/s 

paa Tjømø; 

* 1880 »/s skibskaptein Lars Qjertsen, f. 1855 
*^/s, srøi af skibskaptein Lars Gjertsen, 
f. 1822 *»/9 og Else Bøckmann, f. 1826 «*/»• 

J58. XIV. 5. Gerhard Munthe Kaas, f. 1862 ^4/7 paa 

T3øinø, t 1863 23/3. 

»59. XIV. 6. Elise Katinka Munthe Kaas, I 1864 ^ji 

paa Tjømø. 

560. XIV. 7. Dagny Kristine Munlhe Kaas, f. 1866 

-Vio paa IJømø- 

561. XIV. 8. Gerhard Munthe Kaas, f. 1869 "/4 paa 

Tjømø. 

362. XIV. 9. Signe CecUie Munthe Kaas, t 1873 */6 

paa Tjømø. 

363. XIV. 10. Hartvig Kristofer JSugen Munthe Kaas, 

I 1875 V8 paa Tjømø. 

364. Xin. 7. b. Sofie Munthe Kaas, I 1826 ^^/s, f 1875 ^e/s. 

365. Xm. 8. b. Marie Caroline Munfhe Kaas, f. 1828 ^»/9. 

* 1858 ^*/ii kjøbmand i Kristiania Peter Simon- 
sen, f. 1831 */i«; eier af en betydelig antikvitets- 
og kunstsamling, K. af Dbg., søn af forvalter Nils 
Simonsen paa Eingeriget og Karen Kristine Fos- 
sum, f 1840. 7 børn. 

366. Xin.9. b. Johan Wulfgang Kaas, f. 1832 -»/e, f 

novbr. s. a. 

367. Xn. 12. b. Maria Mangor Kaas, 1 1789, dbt. '/n, f 8 uger gi. 

368. XI 8. Hartvig Kaas, I 1732, dbt. '/s, f 1793(?), toldkasserer(?) 

i Bergen. Ugift. Han var en formuende mand, der havde 
en fordring i alt af 2233 Rdl , hvormed han tid efter anden 
havde forstrakt broderen Herman, og som han tilsidst efter- 
gav ham. 

369. XL 9. Hans Kaas, 1748 *^/4 fændrik ved Vigske kompagni af 

1ste eller nordre Bergenhusiske infanteriregim., udslettet af 
kalenderen allerede samme aar (eftermanden udnævnt ^/s 
s. a.); formodentlig da kommen til Kjøbenhavn, hvor han 
skal være død 22 aar gl.(?) Fændrik Hans Kaas blev begr. 
1748 ^®/4 i Trinitatis kirke i Kjøbenhavn (Thiset) som løit- 
nant ved livgarden. Hans portræt i olie malet af ham selv 
er i kjøbmand P. Simonsens eie. 272 

370. X. 3. Konrad Kaas. 

371. X. 4. Sofie Dorete Kaas, dbt. i Stavanger 1699 ^li, 

372. X. 6. Fredrik Kaas, I 1702 i Mariager, dbt i*/w; 

det er muligvis h^jn, der døde som løitnant 
. 1748 «<>/4 (Thiset). 

373. X« 6. Krislian Vilhdm Kaas, i i Kjøbenhavn 1708, 

dbt 28/4. 

374. IX. 8. b. Anne Hdvig Kaas, t 167,. 

* 1700 kaptein Erik Kaas, f. 1672 (se No 229). 

375. IX. 4. b. Kirstine Kaas, I 1672. 

* 1697 ^*/io Jakob O^phoven^ oberstløitnant og kom- 
mandant paa Munkholmen 1720-^32, søn af Konrad 
Ophoven i Vestfalen. 6 børn. 

376. IX. 5. b. Jens Kaas, £ 1673, faldt i slaget ved Steen- 

kerke i den belgiske provins Hennegau 1692 "/«. 

377. IX. 6. b. Hans Kaas, f. 1674, kaptein i Spanien. 

378. IX. 7. b. Mogens Kaas, £ 1675, f 1709 ved Mons ; kaptein. 

379. IX. 8. b. Anne Katrine Kaas, £ 1677. 

* 1. Palle Kaas til Lyngholm (se No 102). 

* 2. Johan Smidt, kaptein. 

380. IX. 9. b. Anne Marie Kaas, £ 1679. 

381. IX. 10. b. Sten Jørgen Kaas, £ 1684, løitnant ved 

marinerne. 

382. Vn. 10. Thale Kaas, £ 168.. 

* 1. Erik Klausen Hundermark til Gjerdrup, f 1615. 

* 2. Joheji Anrep til Grønkjær, som var død i 1634; kom til 

Danmark og var 1617 kaptein; søn af Torkild Anrep og 

von Tekelberg. 

383. vn. 11. Johanne Kaas, £ 158.. 

* Hartvig Brtmn, 

384. VII. 12. Krislen Kaas, £ 158.. til Skibstedgaard. 

* 1. Anne Oalt, f 1647, datter af Axel Galt til Tyrrestrup 
og Mette Bantzau. 6 børn (No 385—390). 

* 2. Mette Dyre, datter af Iver Dyre til Hvidsted og Else 
Galskyt • Ingen børn. 

385. Vni. 1. a. Magdalene Sofie Kaas, levede 1670. 

* EjQud Holk til søndre Skovsgaard, søn af Eiler Holk 
til Gjelskov og Eiborg Bille. 

386. Vni. 2. a. Herman Kaas, f i Ostindien. 

387. Vni. 3. a. Hartvig Kaas til Skibstedgaard. 273 

Vin. 4. a. Ingeborg Kaas, 

* kaptein Richard. 
Vin. 6. a. Birgitte Kaas. 
Vin. 6. a. Margrete Kaas. 

* obersiløitnant v, Schvhart. 

Vn. 13. Stalder Kaas, f. 158., f 1656, begr. V«, eier af Pad- 
dersbøl, kaptein 1624, befalingsmand 1644 paa »lind- 
ormen« tilhørende Kristian IVs flaade i Listerdyb; vice- 
admiral. 

* 1636 Regitse Bille, f. 1609 *«/i2, f 1672 *«/4, datter af 
Klaus Bille til Vandaas og Rosendal og Ingeborg Pars- 
berg. Ingen børn. 

vn. 14. Frants Kaas, f. 158., f 1638 før V« i Bergen, begr. 
i Egeslevmagle kirke, eier af Skovsgaard, senere af Indyr 
i Gildeskaal præstegjeld i Salten og Gjerdrup^^) i Sjæl- 
land; fik 1618 -*/6 de nordlandske len mod en aarlig af- 
gift af 3050 daler. 

* Anna Himdermark^% der 1641 lod Indyr tilskjøde 
kronen, datter af Klaus Hundermark til Gjerdrup 1590 
og Dorte Jørgensdatter Daae. 6 børn (Jfo 393 —394, 400 
—403). 

Vin. 1. Dorte Kaas, f. 16 . . . 

* Didrik Blome til Refstrup®^) 1664, oberstløitnant. 
Vni. 2. Eet man Kaas^% f 16.., f 1658, eiede Refstrup. 

* 1649 '/lo i Viborg med Magdalene Kruse, datter 
af Otto Kruse til BaUe og Sofie Staverskov. 5 børn 
(No 395—399). 

IX. 1. Anna Kaas, f ugift. 

IX. 2. Frants Kaas, f. 1650 »/lo. 

IX. 3. Kristen Kaas, f. 1652 ^«/6. 

IX. 4. Laurids Ebbesen Kaas, f. 1654 ^'/lo. 

IX. 5. Fredrik Kaas, f. 1656 »/s. 
Vin. 3. Peder Kaas, »Bdelknabe««^) i642. 
VIII. 4. Birgitte Kaas^% £ før 1627, begr. i Helsingborg 

1649 »/8. 
Vni. 5. Sofie Kaas^% f ung. 
VIII. 6. Klaus Kaas, f. 1618, dbt. ^'/g i Bodø kirke, faldt 

1657 i en træfning i Skaane; blev 1657 ^/é major 

og omtales s. a. som oberstløitnant. 

* Anna Barbara v. jKaftew/iojf fra Lifland. Ingen børn. 

. 18 274 

404. VI. 7. Sofie Kaas, f. 154., hofdame hos dronning Anna, Kxistian 
rVs søster, der blev gift 1589 --'/n med kong Jakob VI af 
England ; reiste med hende til England, og skulde have været 
gift i Skotland, men fæstemanden døde før bryUupet, hvorefter 
hun vendte hjem. 

406. VI. 8. Hartvig Kaas, f. 154 ., tU Mollerup og Hessel »'X^f 1625 »^/g 

* 1610 Anne Juul^\ f. 1546 ^V^, t 1633 ^/w, søster af Ove 
Juul (se No 159). Ingen børn. 

406. VI. 9. Ånders Kaas, f. 154. til Østergaard «»), f 1599 ^'V?. 

* 1577 ^^/5 Helvig /Sto'wfteZ, datter af Hans Skinkel til Gjelskov 
og Helvig XJlfeld. 1 søn (No 407). 

407. Vn. 1. Hans Kaas, f. 157., f 1632, til Lindskov «>) 1626, 

landsdommer i Fyn. 

* 1. Birte Norbye, datter af Erik Norbye til Lindskov 
1600 og Sofie Juel af Vestergaard. 3 børn (No 408, 429 
—430). 

* 2. Vibeke Asmusdatter v. AMeféld. 1 barn (No. 531). 

408. Vm! 1. a. Erik Kaas. f 1670, tH Lindskov og Hjort- 

holm®*), landsdommer. 

* 1638 *Vi Kirsten Qaas, f. 1611, f 1677, datter 

af Niels Gaas til Hjortholm og Veistrupgaard, f 

1638 og Hilleborg Pors. 4 børn (No 409—411, 

423). 

409. IX. 1. Hilleborg Kaas, f. 1639 i^/io, t 1707 ^^5. 

* 1. Henrik Markdanner til Kønningesøgaard, 
f. 1629 *8/9, t 1674 30/5 i leiren for Kolding, 
major ved det fyenske nationale regiment til- 
hest, søn af Fredrik Markdanner, f 1639 og 
Anne Gyldenstjerne. 

. * 2. Hans Due til Ølstedgaard og Sanderum- 
gaard, oberst; han solgte Kønningesøgaard 
1684 -2/5. 

410. IX. 2. Hans Kaas, f. 16.., f 1673, til Lindskov. 

* Anne Markdanner, f. 1627 *«/9, f 1688, sø- 
ster af forannævnte Henrik Markdanner. Ingen 
børn. 

411. IX. 3 Niels Kaas, f. 16 . ., til Hjortholm. 

* 1678 Anna Margrete Banner, f. 166 ., datter 
af geheimeraad Niels Banner til Fredriksgave og 
Anne Katrine Schult. 9 børn (No 412—419, 422). 275 

X. 1. AnrTia Mmrgrete Kaas. 

X. 2. Ermegaard Sofie Kaas, f ung. 

X. 3. Hillebm'g Sofie Kaas, f ung. 

X. 4 Helene Sofie Kaas, ^ ung. 

X. 5. Biidbek Kaas, f ung. 

X 6. Erik Ka<is, f 1710 ^«/io, kaptein. 

X. 7. Erika Kristine Kaas. 

* Hans Kristofer v. Offenberg til Vestergaard, kom- 
mandør (se No 120). 

X. 8. Kristian Banner Kaas, f. 1693, f 1756 "/s, til 
Hjortholm, generalmajor, chef for det sønderjydske 
nationale regiment tilfods fra 1747 ^«/4 til 1753 ^^ji. 

* Sofie Charlotte Brockdorff, f. 1696, f 1768 ^s/jo, 
datter af generalmajor Ditlev Brockdorff til Grundet 
og Sofie Dortea Levetzau, og enke efter oberst Eudbek 
Kaas (se No 124 og anm. 52). 2 børn (No 420—421). 
XL 1. En søn, i. 1732, f ^^/ii s. a. 

XI. 2. Niels Kaas, f 1737 ^^i, f 1738 «/s. 
X. 9. Hans Fredrik Kaas, f. 16 . ., f 1728. 

* Mar^ete Rammel Winterjdd, f. 1701 ^V«^ t 1759 
^*/i, datter af Jørgen Winterfeld til Lykkeholmegaard 
og Anne Dorte Sehested, f 1707 -''/s, og som enke 
gift med Kristian Hugo Liitzow. Ingen børn. 

IX. 4. Budbek Kaas til Lindskov, oberstløitnant. 

* 1674 Jytte Banner, f. 165 .^ søster af Anna Banner 

(se No 411). 5 børn (No 424-428). 

X. 1. Kirsten Kaas, I 1677, f 1749 ^»/o. 

* Hein Kristian v. Baben, f 1710 ^^jz^ oberstløitnant 
i kavalleriet, »boede i Fyen paa den saakaldte Gam- 
melgaard. Han var imellem 50 og 60 Aar gammel. 
Hånd døde Anno 1710 i Skaane og blev skudt i 
Trefningen den 10 Martii af Fienden«. 

(»Stifts Eelationer« dat. 1748 ^VO 
X. 2. Anne Katrine Kaas, f ung. 
X, 3. Benedikte Sofie Kaas, f ung. 
X. 4. Birgitte Kaas, f. 1679 '^72, f 1718 ^^/s. 

* 1714 -®/ii Hans Jørgensen Kaas (se No 495). 
X. 5. Sofie Kristine Kaas, 

* 1. Eudbek Oagge til Skovsgaard**-). 

* 2. 1719 Jørgen Jørgensen Kaas (se No 493). 

18* 276 

429. Vm. 2. a. Sofie Kristine Kaas. 

* Rudbek Pars til Skovsbo««). 

430. vm. 3. a. Jørgen Kaas^% f. 16 . ^ f 1657 ^«/i ved de svenskes 

landgang paa Fyen, oberst, eier af Hastrup^*) og Østergaard*^); 
fik forleningsbrev paa Lister len 1648 '''^/w, nævnes 1651 
som kompagnichef i det fyenske rytteri. Hans lig blev først 
bisat i Egense kirke men 1811 flyttet ud paa kirkegaarden. 

* KsnQu Grubbe, i 1616 -»/i, tl695, datter af Jørgen Grubbe 
til Testrup og Vedbygaard og Lene Rud. 4 børn (No 431^ 
614—615). 

431. IX. 1. Jørgen Grubbe Kaas, f. 1643 ^-/i (efter Thiset), f 1711 

^V«7 til Rybjerg®') og Deibjerglund®®), amtmand over 
Lundenes og Bøvling amter. 

* Birgitte Sofie Sehested^), t 1643, f 1721 ^^/lo, datter 
af Malte Sehested til Sydhave, f. 1596 *«/n, f 1661 ^ji 
og Margrete Redtz. 7 børn. (No 432—434, 492—495). 

432. X. 1. Lene Katrine Kaas, begr. i Haraldskjær kirke. 

* Ole Rudolf Krabbe til Mindstrup, f. 1683, f 1753 
-®/6, oberst, gift 1. Hedvig Katarine v. d. Brincken, 
t 1709 og 3. Predrikke Lovise Bille (se personalhist 
tidsskr. III, stamtavlen Krabbe). 

433. X. 2. Margrete Kaas, 

434. X. 3. Ulrik Kaas, f. 1677, f 1746^«/i2^^), stiftamtmani 

Blev underløitnant i søetaten 1697 ^^lu^ pr.løitn. 1699 
«5/ii, kaptløitn. 1700 «7i, kapt. 1708 ^V*, kmdr.kapt. 
1710 «/6, kmdr. 1711 «V»«, schoutbynacht 1715 '>r 
viceadm. 1718 ^^2, admiral 1732 ^o/^, stiftamtmand i 
Bergen s. a.; afsked 1737 ^o^. 

* 1. 1715 50/2 Karen (Katrine) Sofie Rubring, f 1721 
7 børn (No 435—440, 443). 

* 2. 1726 Mette Matthisen^''% f. 1694, f 1770 '"'jh 
datter af Søren Matthisen, f. 1653, f 1740, regne- 
mester, pagehovmester og klokker ved Trinitatis kirt^ 

V i Kjøbenhavn, og Maren Nielsdatter Banner, f 1719^ 

og enke efter major Eberlin. 4 børn (No 449, i^% 
490—491). 

435. XL 1. a. Birgitte Sofie Kaas, f. 1715, f 1779 -'/s. 

* Henrik Kristofer Rdtz^-) til Skovsgaard, rit- 
mester. 277 

XI. 2. a, J&i-gm Ombbe Kaas til Skovsgaard, 1 1716 «»/ii, f 1740 ^'/^^ 
blev secondløitn. i søetaten 1737 ^/i, pr.løitn. 1740 -/i. Ugift. 
XI. 3. a. Hans Kaas, f. 1717, f 1719. 
XI. 4. a. KirsUne Kaas, f. 1718, f 3719. 
XL 5. a. Kirdine Kaas, f. 1719, f 1726. 
XI. 6. a. Hans Kaas, f.1720, f 1784 ^»/s, major; eier af Aabjerg*^). 

* 1757 25/io Georgine Fredrikke Trappeaud, I 1732, f 1788 
^/s, datter af oberst Johan Trappeaud og Margrete Sofie v. 
Blticher. 2 børn (No 441—442). 

XXL 1. Ulrik Johan Oustav Kaas, f. 1759, f 1819 i marts, 
secondløitn. ved kavalleriet 1801; hoQunker; ugift. 

Xn. 2. Karen Sofie Kaas, f. 1761, f 1829 ^^jn, konventual- 
inde i Vemm^ofte. 
XI. 7. a. Malte Kaas, f. 1721 i«/?, f 1774 ^»/s; blev secondløitn. 

i søetaten 1740 */i, prløitn. 1747 ^®/i, kaptløitn. 1763 */§, kapt. 

1764 Via, afg. 1752 »V«, m^^ indtraadt 1753 ««/«. 

* 1753 V« Karen Dørker, f. 1723 ^V^, t 18^4 «/8. 5 børn 
(No 444-448). 

xn. 1. TJlrike Karolme Lovise Kaas, f. 1755 ®/ii. 

* 1791 ^Vw Nicolai Beichmann, major. 

xn. 2, Georgine Grubbe Kaas, f. 1760 "/i, f 1835 ^»/5 som 
konventualinde i Boskilde kloster; var i sin tid selskabs- 
dame hos de russiske prinsesser i Horsens. 

* 1807 V» (1804 V4?) Stefan Middelboe, I i Sogndal i 
Kristianssands stift 1731 ^^Jq, f 1811 */i2, biskop over 
Bibe stift 1786; son af handelsmand Oluf Asmundsen 
Middelboe og Magdalene Marie Hindsholm, og gift 1. 1764 
Marie Kristine Bildsøe, f. 1742, f 1807. 

XII 3. Johanne BirgiUe Sofie Kaas, f. 1760 Vi«, t 1789. 

* 1788 -5/7 Thomas Bosenkrantz til Barritskov, f. 1760 
^^/«, f 1824 -^/lo, kaptein, ho^unker, søn af oberstløitn. 
og kommandant paa Vardøhus 1780—85 Otto Kristian 
Bosenkrantz, f. 1723, f 1785 paa reisen til Kjøbenhavn, 
begr. ved Fl^^stad kirke (Dybvaag), og Karen Johanne 
Bønning, f 1779; gift anden gang med næstfølgenda 

XXL 4. Fredrikke Kristiane TJlrike Kaas, f. 1762 »^/t, f 1836 ««/e. 

* 1790 -*/9 Thomas Bosenkrantz (se ovenfor). 
xn. 5. Matilde Klara Sibylle Kaas, t 1765 ^74. 

* sognepræst til Hvorslev og Gjeming, provst Laurita 
Tolstmp, f. 1760 ^^/s, f 1812 ««/i. Ingen børn- 278 

449. XL 8. b. Frednk Kristian Kaas, f. 1727 Vi«, t 1804 »/s, til Ne- 

dergaard*^), admiral. Blev secoDdløitn. i søetaten 1747 ^/lo^ 
pr.løitn. 1753 *Vio, kaptløitu. 1755 'V^, kapt. 1758 -V«, kmdr.- 
kapt. 1767 »/«, tmdr. 1775 2-/12,. kontreadm. 1781 ^»/ii, vice- 
adm. 1790 "/?? adm. 1800 ^V«- Stk. af Dbg. 

* 1. 1765 '/i Sofie Elisabet CAaW5^W5, f. 1743 ^s/,, f 1769 »/s, 
datter af konferentsraad Konstantin August Charisius til Kon- 
stantinsborg, f. 1712 -*/u, f 1776 ^ju, og baronesse Kirsten 
Gtildencrone, £ 1709 ^i/s, f 1770 ^V*- ^ børn (No 450—452). 

* 2. 1771 i> Edele Sofie Kaas (se N© 127). 9 børn (N© 45a 
—457, 477—480). 

450. Xn. 1. a. Kirstine Kaas, t 1166 «/i, f 1842 ^»/s. 

* 1793 *-/5 baron Holger /Sfawpe til friherskabet Stampen- 
borg, f. 1754 «»/8, t 1827 »2/9, ophøiet i den danske fri- 
herrestand 1810 ^/9, komdr.kapt., kammerherre, R. af Dbg. 
ogDbgmd., søn af sognepræst til Slagelse Frants Thestrup 
Stampe, f. 1715 "/i, f 1762 ^o/e, og Dorothea Marie Hol- 
gersdatter Olivarius, f. 1723, f 1798 -^/i. Børn. 

451. xn. 2. a. UlriWce MaiUde Kaas til Fladsaagaard, £ 1767 '% 

f 1850 */i, kouYentualinde i Temmetofke. 

452. xn. 3. a. Begifse Sofie Kaas, f. 1769 "/4, f 1841 »/a. 

* 1790 ^^/ii baron Hans v. Holsten til baroniet Holstens- 
hus, £ 1759 "/ii, t 1849 ®/4, admiral, kammerherre, Stk. 
af Dbg., R afElef; søn af lensbaron, kammerherre, amt- 
mand Adam Kristofer r. Holsten, £ 1717 ^8/9, f 1801 % 
og Adelheid Benedikte v. Rantzau af huset Panker, t 
1731 ^^l2, t 1794 V«- 2 børn. 

45a. XII. 4. b. OUo DiUev baron Kaos-Lehn, £ 1772 «/6, f 1811 

*V«j til stamhuset Nedeigaard; kommitteret i rentekam- 
meret, kammerherre; blev baron Kaas-Lehn ved patent af 
1804 -^/i«, da han ved ægteskab var kommen i besiddelse 
af baroniet Guldborgland. 

* 1804 V« Kristiane Henriette BarMer, £ 1788 »/i, t 1^^^ 
'^jsy datter af kammerjunker Hartvig Gotfred Bamer til 
Vedbygaard, £ 1763, f 1811 og Margrete Krabbe baro- 
nesse Lehn, £ 1766 V", t 1789 ^^/s, og gift 2. 1820 
major Henrik Kristian Rosenøgm. Ingen børn. 

454, xn. 5. b. Sofie Elisabet Kaas, £ 1773 -»/?, f 18 . . . 

* 1796 28/t baron Detlef Kai v. Holsten, f. 1762 ^jé, f 
1834 "/ii, generalmajor,, kammerherre^ Stk. af Dbg. og 279 

Dbgmd., broder af forannævnte Hans v. Holsten (se Np 452). 
2 børn, 
5. XII. 6. b. Johanne Henriette Valentine Kaas, £ 1776 ^^s, f 1843 -«/?. 

* 1795 *^/ii greve Kristian Konrad Sofas Dwnneskiold-Samsø 
til grevskabet Samsø, £ 1774 ^V®? t 1^^^ ^/^j amtmand i 
Præstø amt, overdirektør for Gisselfeld, geheimeraad, kammer- 
heiTO, Stk. af Dbg.; eier af Ravnstrup^®*), Holmegaard ^°*X 
Næsbyholm, Bavelse, Rosendal ogSTordfeld, søn af greve Fred- 
rik Kristian Danneskiold-Samsø, £ 1722 ^/t, f 1778, og Fre- 
drikke Lovise V. Kleist, £ 1747 '^s, f 1814 ^»/s. 5 børn. 
Datteren Lovise Sofie, grevinde af Danneskiold-Samsø, blev 
ved sit giftermaal med Kristian Carl Fredrik August, hertug 
til Slesvig -Holsten -Sønderborg -Augustenborg, bedstemoder til 
Augusta Victoria, der er gift med Friderich Wilhelm Victor 
Albert, ældste søn af kronprinsen af Preussen. 

56. XII. 7. b. Birgitte Sofie Kristiane Kaas, £ 1778 ^'^/s, f ^/4 s. a. 

57. Xn. 8. b. Hemik Valentin EickstMt Kaas, £ 1779 Vs, f 1857 ^^s, 

til stamhuset Nedergaard (1811), kammerjunker, laitnant. i 
garden. 

* 1837 i»/8 Mette Enevoldsen. 3 børn (No 458, 471—472). 

58. XIII. 1. Henrik Valentin Kaas, £ 1815 "/^j t 1866 «<>/i2, til 

stamhuset Nedergaard (1857). Hoi5®g®^^^®ster. 
* Matilde Hansen, £ 1815 ^^/n. 1 søn (No 459). 

59. XIV. 1. Gd)haH Valentin Kaas, £ 1835 ^/e, til stam- 

huset Nedergaard og Staarupgaard (1865). Hof- 
jægermester, kammerherre. 
* 1860 29/6 Adelheid Marie Hedemann, £ 1829 -/s, 
datter af Adolf Hedemann til Giertrudsholm, £ 
1803 ^«/i, t 1867 ^^[n og Cecilie Pauline Rosen- 
øm. 11 børn (No 460—470). 

69. XV. 1. Otto Ditlev Kaas, £ 1861 »/é. 

:61. XV. 2. Matilde Sofie Kaas, £ 1863 s^/a. 

162. XV. 3. CecUie PauUne Kaas, £ 1864 «/4. 

:63. XV. 4. Henrik EickstMt Banner Kaas, £ 1865 *»/?. 

[64. XV. 6. Emilie Mariane Kaas, £ 1867 "/«• 

165. XV. 6. Niels Anton Kristofer Kaas, £ 1869 "/s. 

166. XV. 7. AdMeid Marie Kaas, £ 1870 V»- 

167. XV. 8. Julie Lovise Kaas, £ 1873 ^ji, 

168. XV. 9. Karoline Fredrikke Kaas, £ 1874 «/i». 

169. XV. 10. Ingéorg Kaas, £ 1876 i»/«. 280 

470. XV. 11. Dagmar Begitse Kaas, f. 1880 "/»• 

Døttrene ere alle indskrevne i Vallø ade- 
lige jomfrukloster. 

471. XIII. 2. Johanne Konradim Kaas, t. 1816 "/»• 

* Frants Ludvig Vilhjelm. Børn. 

472. XIIL 3. Johan ViUidm Kaas, f. 1818 '»/w. 

* Karoline Sofie Hansen, f. 1817 »«/i«, f 

4 børn. (No 473—476). 

473. XIV. 1. Sofus VOhelm Eickstadt Kaas, f. 1844 »'/s, 

skovrider paa Gyldenholm. 
474 XIV. 2. Otto Fredrik Ktistian Kaas, t 1845 "/'«, 

gaardeier i Jylland. 

475. XIV. 3. Matilde Kaas, I 1848 ^s/j. 

* skolelærer Ziarsew iBødstrup paa Langeland. 

476. XIV. 4. Gunder ValenUn Kaas, f. 1850 "/s; er i 

Amerika. 

477. Xn. 9. b. Birgitte Sofie Kristiane Kaas, f. 1780 1«/«, f 1781 «»/7. 

478. XII. 10. b. Fredrik Kaas, f. 1782 i»/ii, f 1783 «»/». 

479. XII. 11. b. Birgitte Sofie KrisUane Kaas^*^, f. 1784 "/», t 

1856, stiftsdame i Vallø: 

480. XIL 12. b. Fredrik Kaas, f. 1786 «»/», f 1831 i"/*, kammer- 

junker, kaptein i garden. 

* 1812 V« Kiborg Elline Schiøtt, f. 1792 »/u, f 1871 ^/w, 

datter af mægler Schiøtt 5 bøm (No 481—485). 

481. Xin. 1. Ida, Konstance Kaas, f. 1813 «/ii, f 1876 "/n. 

* Peter Fredrik v. Post til Broxø, f. 1803 '/is, t 
1878 '/li, ho^ægermester. R af Dbg. 

482. Xin. 2. Otto Dittev Kaas, f. 1816 i«/», f 1865 -^w. 

483. XIII. 3. Eleonora Kaas, f som barn. 

484. Xm. 4 Fredrik Kristian Kaas, f. 1826 "/lo, f 1876 ^% 

kammerherre, oberst i livgarden, chef for 13de ba- 
taiUon af fodfolket fra 1871 '»/4. Ugift 
486. XIII. 5. Mans Benry Peter Sofus Kristian Kaas, f. 1820 

«»/8. 

486. XI. 9. b. Ulrik KrisUan Kaas, f. 1729 "/<> t 1808 '«/«, admiral 
Blev secondløitn. i søetaten 1749 */«, pr.løitn. 1755 ""/s, kapt- 
løitn. 1758 '»V", ^ap*- 1763 "/s, komdrJcapt 1770 «/s, komdr. 
1781 81/,,, kontr.adm. 1790 "'/^ viceadm. 1797 «*/i», admiral 
1804 */4, kammerherre 1780 V«i kommandant ved toldboden i 
Ejøbenhavn, generaladjutant 281 

* 1768 Fredrikke Amalie Charisius, I 1749 ^^/n, f 1828 

*®/8, søster af Sofie Charisius (se No 449). 3 børn (No 487 

-489). 

XII. 1. Kristine Giddencrone Kaasy f. 1769 */i, f 1841 ^/u. 

* 1791 s/7 Ernst Vilhelm Stibolt, f. 1742 »V«, t 1796 
-®/8, komdr.kaptein; fabrikmester. Ingen børn. 

XII. 2. Ulrik Kristian Kaas, f. 1770 ^»/la, f 1792 '^n. 

Page. 
XII. 3. Augusta MatUde Andrea Kaas, f. 1777 2*/io, f 1865 

^7»«; hofdame hos kronprinsesse Sofie Marie Fredrikke. 

* 1802 Vs Otto Johan Siemami, f. 1774 i*/«, f 1833 
^7^; kammerherre, amtmand, administrator over grev- 
skabet Eantzau. Komdr. af Dbg. Børn. 

XL 10. b. Fredrik Kaas, f. 1730 -*/7, blev secondløitn. i sø- 
etaten 1749 -Vi2, pr.løitn. 1754 i«/ii, kapt.løitn. 1756 ^^/i; 
faldt i fransk tjeneste i Indien 1759'^). 

XL 11. b. Sofie Amalie Kaas, f. 1732, dbt. ^/s i Bergens dom- 
kirke, f 1786 -*/io paa Nedergaard, konventualinde i Støv- 
ringgaard kloster. 
X. 4. Birgitte Kaas, I 1679, f 1754 ^s/n. 

* 1724 2«/9 Kristian Unde til Aabjerg, t 1697 ^»/a, f 1743 «/8. 
X. 5. Jørgen Kaas, f 1752, major. 

* 1719 Sofie Kristine Kaas (se No 428). 
X. 6. Malte Kaas. ' 

X. 7. Hans Kaas til Rybjerg«'), f. 1683 ^^/i, f 1737 ^i/g, kom- 
mandør i søetaten. Underløitn. 1701 */», pr.løitn. 1706 ^®/4, 
kapiløitn. 1709 V^^ kap*- 1710 -»/4, komdr.kapt 1714 -^/e, 
komdr. 1715 ^»/s; afg. 1719 »^/w. 

* 1. 1714 -»/ii Birgitte Zoo« (se No 427). Ingen børn. 

* 2. 1719 *«/io Agate Rodsteen Banner, £ 1697 "/t, f 1733 
"/4, datter af Tim Banner og Hedvig Urne. 6 børn (No 496 
—500, 513). 

XI. 1. b. Tim Banner Kaas, £ 1720 i>, ;|- 1772 ^^je, oberst- 
løitnant. Ugift. 

XL 2. b. Jørgen Qnihhe Kaas, f. 1721 ^^/s, f 1749 »/s, kammer- 
herre hos Fredrik V. 

XI. 3. b. Birgitte Kaas, f. 1723 «/?, f 179 ., hofdame, konven- 
tualinde i Itzehoe. 

XI. 4. b. Sofie Hedvig Kaas, f. 1724 ^»/e, f 1791 ^^/s, konven- 
tualinde i Roskilde. 282 

500. XI. 6. b. Fredrik Kristian Kaas, t 1726 Vi«? t 1^03 i^/i, admiral 

Secondløitn. 1743 ^^jz, pr.løitn. 1746 -«/io, kaptløitn. 1753 ^/s, 
kapt. 1755 1^/7, komdr.kapt. 1764 »/s, komdr. 1766 ^s/g^ kontr.- 
adm. 177U '5/s, viceadm. 1772 «o/i, admiral 1775 ^^/n. Kammer- 
herre. E. af Elef. 1790 "^7 nied symbol »Integritate«. Anførte 
det uheldige tog til Algier 1770, der havde til hensigt at tvinge 
denne røverstat til at frigive nogle tagne danske og norske 
koffardiskibe. Eier af Fravdegaard ^®'). 

* 1. 1757 -®/i Susanne Jakobe Falriiiiis Tengnagd, f. 1741 
-^/i, t 1763 */ii, datter af justitsraad, direktør for det asiatiske 
kompagni Mikal Fabritius, f. 1697, f 1746 og Anne Marie de 
Køster, f. 1705, f 1775. 

* 2. 1764 i»/io Kristiane Elisabet Birgitte Jud, f, 1742 --/s, t 
1796, datter af generalløitnant, kammerherre Ove Juel til Ravn- 
holt, f. 1700 Vs, t 1766 */4 og Sofie Hedvig Gersdorff, f. 1717 
2o/i, f 1777 4/6. 5 børn (No 508—512). 

501. XII. 1. a. Fredrik Jtdius Kaas, f 1758 ^>, f 1827 ^Vi*)) ^egr. 

paa Herlufsholms kirkegaard, statsminister. Assessor i over- 
hofretten i Norge 1783 — 87, vicelagmand i Kristiania lag- 
dømme 1790, magistratspræsident i Kristiania 1792 — 94. 
Generalauditør i Norge 1794 — 95, stiftamtmand i Kristiania 
1795 — 1802 og paany midlertidig 1809 — 10, sidste gang 
tillige medlem af den norske regjeringskommission. Ge- 
heime stats- og justitsminister, kancellipræsident, ordens- 
kansler, kammerherre, patron for Herlufsholm R. af Dbg. 
1803 --/s, Dbgmd. 1808 i>. R af Elef 1815 «V5 med 
symbol »Retskaffenhed«. Eier af Bærums jernværk, som 
han fik med sin hustru, og som han 1791 solgte for 
167,000 Rdlr. til statsminister Peter Anker, og af Bernstorffs 
palais i Gjentofte sogn. (Cfr. Thaarups nekrolog 9de hefte 
p. 9 — 16, Aalls erindringer p. 187 ff.). 
* 1786 ^6 Kirsten Nielsen, f. 1757 »Vs, f 1827 ^V^*) 
(efter Thiset^t 1853-^7), datter af justitsraad Paul Nielsen, 
lagmand og assessor i overhofretten, f. 1714 -®/7, f 1761 -®/io, 
og Maria Benedikte Nielsen; og enke efter Konrad Qau- 
son, f 1786, eier af Bærums jernværk. 1 datter (No 502). 
Ånm, Af sit første ægteskab havde Kirsten Nielsen 4 børn 
(1 søn og 3 døttre), der 1804 fik tilladelse til at føre navnet ") Aarstal og dato efter gravskriften paa Herlufsholms kirkegaard. 283 

Clauson-Kaas og bruge de Mur-Kaasers vaaben. Sønnen^, 
kammerherre Konrad Fredrik Clmtson-Kaas er bleven stam- 
fader for den nulevende slægt af dette navn, der har 
udbredt sig dels i Danmark og dels i Tyskland (se til- 
lægget). 
02. XIII. 1. Fredrikke Elisabet Konradine Kaas, f. 1787 3/7, f 

1874 «> 

* 1804 ^*/jo Carl Severin Kristian Herman baron 
Løvenskiold til Løvenborg, f. 1783 '*/2, f 1831 ^/u,. 
kammerherre, ho^ægermester, søn af Michael Her- 
man Løvenskiold til Løvenborg, kammerherre, amt- 
mand, f. 1751 i*/ii, t 1807 »/4 og Fredrikke Julie 
Marie, f. Knuth, f. 1756, f 1804. 
>03. XII. 2. a. Hans Mikal Kaas, f. 1760 -/4, f 1799 */io. Kap- 

tein i marinen. Secondløitn. 177i)^**/is, pr.løitn. 1785^^/8,, 
kaptløitn. 1789 "/4, kapt. 1797 -jit^ generaladjutant. 
Ugift. 
304. XII. 3. a. Johan Fredrik Kaas, f. 1761 »/lu, f 1763. 

505. XII. 4. a. Oeorg Konrad Kaas, f. 1762 V", t 1808 i novbr.. 

Kaptein i marinen. Secondløitn. 1777 --/12, pr.løitn. 1789- 
*V8, kaptløitn. 1790 ^^ji^ kapt. 1797 V^, afg. samme dag. 
Kammerherre, minister i Portugal; chevalier pour le- 
merite. Ugift. Fik 1808 i*/» befaling til at tiltræde den. 
norske interimistiske regjeringskommission, men omkom, 
paa veien til Norge, idet skibet strandede ved Kragerø i 
november s. a. 

506. XU. 5. a. Ulrik Kaas, f. 1764, f 1768. 

507. Xn. 6. a. Sofie Hedvig Agate Kam, f. 1766 ^"^V^^ t 1769. 

508. XII. 7. b. Ove Kaas, f. 1767 ^/lo, f 1769. 

509. XII. 8. b. TUrik Kaas, f. 1768 36/,o, f ung. 

510. XII. 9. b. Sofie Hedvig Agate Kaas, f. 1774 »«/io, f 1833. 

* 1798 --/g kammerherre, generalmajor Fredrik Johan: 
Oyldenstierne-Sehestedt af huset Eydhave, f. 1765, f 1830. 

511. XIL 10. b. Susanne Birgitte Sofi£ Kaas, f. 1777 ^/s, f 1796^2/3 

* 1794*/? lensgreve Brik Skeel Schaffalitzky de MuckadéUf 
f. 1774 */io, f 1833, søn af Albrekt Kristofer Schaffalitzky 
de MuckadeU til Arreskov, I 1720 ^/n, f 1797 ^fi/,, og; 
hans 3die hustru Birte Kirstine Juel Eedtz, f. 1739, f 1790. 

512. XII. 11. b. BirgiUe Sofi^ Kristiane Kaas, f. 1778 *«/4, f s. a. 

513. XI. 6. b. UMk Kristian Kaas, f. 1727 ^i, f ^^s s. a. 284 

514. IX. 2. Birgitte Kaas. 

* 1665 Gregers Ulfstand fføeg til Vang, f. 1635, f 1695 -^/s, 
(gift 1. med Elisabet Sofie Urne, f 1664 og 3. Anne Katrine 
Sehested), søn af Jens Høeg til Vang, f. 1591 ^i/,, f 1648 */it, 
landsdommer paa Gulland og befalingsmand paa Stjernholm, 
og Margrete Kristensdatter Holck, f. 1598, f 1661 ^-/i. (An- 
gaaende disses afkom se »Personalhist. tidsskr.« HL) 

515. IX. 3. Lene Katrine Kaas, f. 1653, f 1720, 67 aar gi. 

* 1671 ®/6 maior'Kjmå Oiedde til Hastrup^*) og Vadskjærgaard, 
f 1707, kancelliraad, amtmand i Norge (gift 1. Ide Sofie 
Bjelke, f 1665), søn af Ove Giedde til Tommerup, admiral, f. 
1594 *V»'> t l^^l ^^/»*9 og Dorte Urne. (Angaaende disses 
afkom se »PersonaJhist. tidsskr.« III. 176). 

«16. IX. 4. Hans Kaas til Hastrup, f. 1640 (?) f 1700 1<>«*) under et 
besøg i Kjøbenhavn (saaledes ifølge indskrift;en paa hans kiste) ; 
amtmand i Smaalenene 1673 */ii — 1687^®^), konstitueret general- 
kommisssarius ved feltarmeen 1676 i Viken, 1677 -^ji — 1683 
overkommissarius i Norge, stiftamtmand i Trondhjem 1687 — 
1700, justitsraad og assessor i overhofretten. 

* 1673 «/8 Sofie Amalie Bjelke, f. 1650, f 1703 '^/c, datter af 
admiral Henrik Bjelke til Ellinggaard, f 1683 og Edel Ulfeld. 
14 børni^o) (No 517-530). 

'517. X. 1. Kristian Jørgen Kaas, f ung. 

518. X. 2. Jens Jørgen Kaas, f ung. 

519. X. 3. Henrik Kaas, f ung. 

520. X. ^, Edel Katrine Kaas, f. 168., f 1742. 

*1. 1708 ^6 Valentin v. Eickstadt, f. 1668, f 1718 'Vs, 
generalmajor, chef for grenaderkorpset 1701 — 10, over- 
sekretær for krigsetateme 1710—17, amtmand, geheimeraad; 
Stk. af Dbg. Et brystbillede af ham med aarstall7l4 eies 
af arkivfuldmægtig H. J. Huitfeldt-Kaas. Børn (se No 126). 

* 2. 1721 Kaspai- Wessel, f. 1693 Vn, f 1768 »/9, adlet 
1720 -/«, til Ravnstrup, viceadmiral, yngste søn af raad- 
mand i Throndhjem Jan Wessel, f. 1646, f 1716 og Maren 
SchøUer, f. 1656, f 1742, og broder af Peter Tordenskjold. 
Han ægtede 2. 1747 Elisabet Skeel til Broholm. (Se Brasch: 
Vemmetoftes historie IH. p. 90). 

521. X. 5. Birgitte Kristine Kaas, f. 1682 ^/lo, f 1761 »V«^'')- 

* paa Wedellsborg i Fyen 1713 ^/n Henrik Jørgen HiUt- 
féldt til Ellinggaard, Kjølberg og Sande i Smaalenene, f. 
1674 »/9, t 1751 ^^l5, generalløitnant. Blev fændrik 1691, 285 

var 6 aar i fransk tjeneste og deltog med regimentet »Royal 
Danois« i den spanske successionskrig; 1713 oberstløitn. ved 
1ste smaalenske reg.; udmærkede sig ved angrebet paa Sven- 
skerne ved Moss 1716 -^/», 1719 oberst, 1734 generalmajor, 
1746 generalløitn, Stk. af Dbg. Søn af oberst Tønne Huitfeldt 
tilTrondstad i Hurum ogTomb, kommandant paa Fredrikssteen 
1657—76, f. 1625, f 1677, og hans 2den hustru Sofie Amalie 
Børgesdatter Rosenkrantz, £ 1649, f 1711. Han var gift Iste- 
gang 1707 V« Sofie v. Pultz, f. 1690 ^»/i, f 1711 ^»/i. I sit 
2det ægteskab stamfader til den . nulevende Huitfeldtske familie,, 
af hvilken den ældste linie bærer navnet Huitfeldt-Kaas. 

Brystbilleder af Birgitte Kaas og H. J. Huitfeldt eies baade 
af arkivftildmægti'g H. J. Huitfeldt-Kaas og af konsul H. Huit- 
feldt i Throndhjem. 

X. 6. Helene (Lene) Sofie Kaas^^^\ £ 1682 -79, f 1732 -«/8. 
* 1705 ^2/4 Vilhelm deTønsberg, I 1680 4/2, f 1731 1^/9, stift- 
amtmand i Kristiania, konferentsraad. R. af Dbg. Portræter 
af dette ægtepar eies af konsul Ohr. Tønsberg. Et billede i 
fuld legemsstørrelse af V. de Tønsberg i Dannebrogsordenens 
ridderdragt tilhørte skipper Pa vels iDrøbak og nu formodentlig 
hans søn. 

X. 7. Birgitte Helvig Kaas. 

X. 8. Æel Katrine Kaas. 

X. 9. Margrete Elisabet Kaas, f ugift. 

X. 10. Dorte Margrete Kaas. 

X. 11. Henrik Bjelke Kaas, f. paa ElUnggaard 1686 1^/9, f 1773- 
V?, til Boltinggaard*^'*'). Blev i sit 12te aar page, deltog som 
kadet i den spanske successionskrig i Over Yssel og Brabant, 
var med 1704 i slaget ved Hochstedt, hvor han blev haardt 
saaret, ved Løwen 1705, RameUiers 1706, Oudenarde 1708 og 
Mons 1709, og avancerede derunder til kornet, 1706 til løit- 
nant og 1709 til kaptein ved dragonerne. Blev 1711 major, 
deltog i slaget ved Gadebusch 1712, blev 1714 oberstløitn.; 
deltog i Stralsunds beleiring 1715; fik 1725 ^lo obersts karakter, 
blev 1731 ^^/2 virkelig oberst og anførte som saadan 2det jydske 
rytterregiment, da dette blev sendt i tysk tjeneste 1734—36; 
1735 ^/s generalmajor af kavalleriet. R. af Dbg. 1740 2^/12. 
1746 ^/ii generalløitn., 1753 ^/t general af kavalleriet. Da 
krigen var nær ved at udbryde i Holsten, blev han 1759 ^*/8 
virkelig general over det kgl. kavalleri. 1754 ^^js ridder af 
>runion parfaite«. 1760 ^^/lo R. af Elef. med symbol »Gud, 286 

Kongen og Fædrelandet«. »Overvældet med saa mange 
JSTaadestegn af sine Konger, døde han endelig 1 Juli 1773 
i sit 87 Aar« (Hofm. I. 161). Han oprettede 1738 et 
hospital for 6 lemmer (D. Atl. III. 545) og et stamhus*^*). 
{Se desuden Frantzens »Gjenlyd af Søheltes og andre 
Krigeres Tapperhed«). Et knæstykke af ham med Danne- 
brogsorden eies af arkivfuldmægtig Huitfeldt-Kaas ; et 
brystbillede med elefantorden eies af kjøbmand P. Simonsen. 
Hans selvbiografi findes i Personalhist. tidsskr. 4de bind 
p. 177 — 215. Den er dateret Boltinggaard d. 18 Septbr. 
1765. 

* 1. 1713 Anna Vind v. d. Kuhla, f. 1684, f ^744 ^s/s, 
begr. i Ringe kirke '/* s- a., datter af Bendix v. d. Kuhla 
til Løitved og Anna Sofie Amalie Banner, f 1696, og 
enke efter sin fætter Erik Banner, der blev dræbt i slaget 
ved Helsingborg 1710 efter 6 ugers ægteskab. 

* 2. 1750 ^It baronesse Regitse Sofie Giildencrone, f. 
1710 -5/6^ I 1792 »8/i«, datter af baron Jørgen Giilden- 
crone til Urup, t 1714 og Vibeke Dorotea Gersdorf, og 
enke efter ritmester Kristofer Fredrik Ahlefeldt, f 1749. 
Ingen børn. 

528. X. 12. Jens Jørgen Kaas, kaptein i garden, blev saaret i 

slaget ved Hochstedt d. 13 aug. 1704, og døde s. a. »udi 
Donauwerth af en Forseelse, formedelst et falsk Trin eUer 
Spring, han gjorde, hvorved Kuglen, som han havde i 
Livet, sank«, iflg. broderen Henrik Bjelke K s autobiografi. 

529. X. 13. Hans Kristofer Kaas, f. 1695, f 1723 ^«/2, ritmester. 

Han blev dræbt i Stubbekjøbing paa foranstaltning af sin 
kornet Jens Rosenkrantz, som derfor blev »arquebuseret« 
V* s. a. i Nykjøbing^*^). 
•530. X. 14. Beate Belvig Kaas^^% f 1768 -^/e. 

* oberst Claude de Bace, f 1737 »»/s. Blev 1701 ^V« 
sekondløitn. v. brigader Hausmanns gevorb. infanteri- 
regiment; 1707 ^jr, kaptein ved reserven af Bergenhus. 
nat. inf. regim., kom 1703 i samme egenskab til regi- 
mentet selv, hvorfra han afgik 1716. Som oberstløitnant 
blev han 1725 -^/s kommandant i Kristianssand, hvor 
han var til 1834; karakteriseret oberst 1731 '7^'- oberst og 
chef for 2det oplandske regiment 1734—37. (Vaupell H. 
759); begravet i Hole. 1 datter overlevede ham. 287 

il. VIII. 4. b. Nids Kaas til Bækmark i Skodborg herred, f efter 
1670; amtmand i Holsten ; døde i fattigdom hos Eudbek Kaas 
til Lindskov. 

* 1. 1653 2«/9 ØUegaard Sehested, f. 1631 '/', t 1^55 »/4, 
datter af Mogens Sehested til Holmegaard, f. 1598 *»/«, f 1657 
^*/2, og Lisbet Knudsdatter Gyldenstierne, f 1651 ^^/s. Ingen 
børn. 

* 2. Anna Helvig Klausdatter v. d. Wisch, 1 søn (No 532). 
32. IX. 1. b. KIxms Sehested Kaas, f. 165 .,. f 1729, løitnant ved 

kavalleriet. 

* Helene Dorothea r. Zerbst^^'^) (Zerpsten), f. 1680, datter 
af oberstløitn. i preussisk tjeneste Johan Georg Zerpsten. 
6 børn (No 533—536, 541—542). 
►33, X. 1. Eleonore Kaas, f. 1705 ^Vi paa Sjælland, f 1776 ^4- 

* 1730 10/2 Kasimir Vilhelm v. Brackel, f. 169 ., f 
1768 i**/«, kammerherre, major. 

X. 2. Elisabet Kaas, f. ca. 1712, f 1795 ^js. Ugift. 
X. 3. Kristence Lindenov Kaas, f. ca. 1714, f 1790 -7*- 
X. 4. Jolian Rantzaii Kaas, f. ca. 1717, f 1788 "/a i 
Itzehoe, generalløitnant. 

* f 766 -*/8 Maximiliane Dorothea Juliane v. Schaum- 
bur g, f. 1747 -^/s, f 1795 1^2, datter af konferentsraad 
Bernhard Leopold Volkman v. Schaumburg, f. 1708 
20/2 og Elisabet Ester v. Schubart. 4 børn (No 537 
—540). 
XI. 1. Elisabet Lovise Kristiane Kaas, f. 1767 -^/2, 

frue i Harboeske kloster 1820. 

* 1785 Katis Kristiaji Kaitffmann, major, f. 1755, 
t 1796 i«/ii. 

538. XL 2. Henriette Eleonore Vilhelmine Kaas, f.l 769*0/?. 

* 1794 .... Tessier. 

639. XI. 3. Charlotte Ernestine Jakobine Kaas, f. 1770 ^^/e. 

* 1791 Hans Joakim August v. Rantzaii af huset 
Segalendorf i Meklenburg, f. 1756, f 1819, amt- 
mand i Marnitz, kammerherre. 

540. XI. 4. Leopold Fredrik Kaas, f. 1772 ^>, f 1836 ^6, 

kammerjunker hos hertugen af Ploen, ritmester; 
boede 1804 i Meklenburg. Sindssyg. 

* 180(0) Metta v, Schiichnann, f. 1778. Separeret. 
Ingen børn. 288 

541. X. 5. Charlotte Lovise Kaas, t ca. 1720, f 

1795 ^Vs. 

542. X. 6. En søn. 

543. VI. 10. Mogens Kaas til Brendur i Sønderjylland, og 

til Gjelskov 1571, f 1582 ^-> 

* 1. Dorte Sehested^ datter af Henning Sehested og 
Ide EskUdsdatter Gjøe. 1 datter (No 544). 

* 2. Anne Rantzau, levede 1610, datter af Henrik 
Bantzau og Magdalene Reventlou. Ingen børn. 

544. VIL 1. a. Anne Kaas, 

* Iver Lykke til Budenipholm, f 1648 •®/i2. 

545. VI. 11. Niels Kaas til Damsgaard 1591"«); blev 1592 

forlenet med Tistedgaard (D. Atl. V. 437). 

* Karen Friis, f efter 1616, datter af Mels Friis 
til Kiersgaard, magister, kannik i Viborg, f 1557 
^/u og Anna Tønnesdatter Hoeg, f 1545 ®/7. 
1 datter (No 546). 

546. VII. 1. Anne Kaas, begr. 1650 ^-^/t"«). 

* Hartvig Bilde^'^) til Damsgaard og MøUe- 
rup®^)1626 (se ogsaa anm. 82 og 88), søn af 
Knud Bilde til Bildeskov i Fyen. 

547. V. 2. b. iV^iete Saos (Mogensen), dræbt 1542 af Peder Stygge 

Eosenkrantz til Hevringhobn. (Hist. gen. Ark. 1 1 Juni 
1542). 

548. V. 3. b. Johanne Kaas (Mogensdatter); i kloster. 

549. V. 4. Kirsten Kaas (Mogensdatter) til Damsgaard, (se Hvass, 

Fam. Hvas. IV. 287). 

* Frants Iversen Dyre'^% f 1569, til Palsgaard. 

550. V. 5. b.(?) Margrete Kaas (Mogensdatter, f efter 1529 ^-j^ 

* Easmus jS7eme/isew til Aunsbjerg, f 1529, skattefoged 
i det vestlige Jylland, uægte søn af landsdommer i 
Jylland, rigsraad Niels Klemensen, f 1517 eUer 1518, 
og Birgitte Jensdatter. 

551. IV. 3. b. Nids Thomsen^ '^) 1520. 

552. III. 2. Kirsten Jensdatter ^'^) af Groæløt, 1477—99, f efter 1499. 

* Erik Hvas til Ormstrup, f ca. 1483, søn af Laurits Hvas 
den yngre, f 1430 og fru Thore Mus (se No 194). 2 børn. 289 

TiUæg. 

Familien Clauson-Kaas. 

. L Konrad Clauson -f 1786, eier af Bærums jernværk. 

* FiTSten Nielsen, f. 1757, f 1827 "/»*) (efter A. Thiset 1853 ^^/t) 
4 børn (N© 2—4, 21). 
1. II. 1. Men Marie Clatmn-Kaas, f. 1777 ^»/»^ t 1824 V^- 

* 1. Johan Sererin Hjort, regimentskvartermester, auditør, . 
byfoged, bysfcriver, notarius publicus og auktionsdirektør i 
Eiistia&ssmnd. 

* 2. SaMiael Hoffmann, stadskirurg i Kristianssund, f. i 
i:jb.havn 1758(7), f 1822 «/i«, 

^. II. 2. Eleonore Clauson-Kaas, t 1778 ^^ii, f i Kristiania som 
«tatsJta!e 1813 'V^- (Efter Kjær: Norges Læger f 1823). 

* 1799 *^/6 Magnus Andreas Thulstrup, professor i kirurgi 
ved Norges universitet, generalkirurg, første livlæge, £ 1769 
^*'l/4, -f 1844 ^^/5, søn af justitsraad i Kjøbenhavn Jørgen 
Thulstrup, t 1794 og CeciUe Katha:rine £ Wahlbom, f 1815. 
(Se Norsk Forfatter-Lexikon). Ingen børn. 

4. IL 3. Konrad Fredrik Clauson-Kaas, £ 1782 «/i, f 1853 -^ji, 

feammerlierre , hofmarskalk hos daværende prins Christian 
Fredrik, hvem han ledsagede til Norge i 1814. R. af Dbr. 
"* 1. 1810 komtesse Agnes Luckner, 1 søn (No 5). 

* 2. Karaa Magdalene Mathiesen. 1 søn (No 11). 

5. III. 1. a. Konrad Clauson-Kaas^ £ 1812 ^^/i, var først militær, 

men blev senere postmester i Hainau. 

* 1841 »^/i2 komtesse Sofie Luckner, £ 1813 Vs. 4 børn 

(No 6—10). 

6. IV. 1. Frits: Clauson-Kaas, £ 1847 -V^? kaptein og divi- 

sionsadjutant i det preussiske gardeartilleri, ridder 
af flere ordener. 

* 1881 ®/7 Fredrikke Alexandra Henriette Margrete 
Clauson-Kaas, £ 1854 ^/e (se nedenfor No 12). 

7. V. 1. En søn. 

a IV. 2. Hedvig Clauson-Kaas, £ 1850 »/?. 

9. IV. 3. Ag7i€s Clauson-Kaas, £ lb50 ^/t. 

* 1877 ^/4 pastor Otto- v. Eancke, £ 1844 ^-/s, søn 
af historikeren Leopold v. Rancke. ") Se anm. til N® 501, 

19 290 

10. IV. 4. Vilhelm ClaKson- Kaas, f. 1859 -^/i2, sekondløitnanir 

i det preussiske gardeartilleri. 

11. III. 2. b. Jens Adolf Fredrik Clauson-Kaas, f. 1826 »^/s,' 

kamiperherre, ritmester, ridder af flere ordener; bekjendt 
af sin virksomhed for husflidens ophjælp i Danmark. 
* 1853 ^0/8 Sofie Caroline Kristine Ødund, f. 1833 »»/s. 
9 børn (No 12—20). 

12. IV. 1. Fredrikke Alexandra Henriette Margrete Clauson- 

Kaas, f. 1854 Ve- 

* 1881 ®/7 Fritz Clauson-Kaas, se ovenfor No 6. 

13. IV. 2. Oscar Clauson-Kaas, i 1856 ^/i. 

14. IV. 3. Elisabeth Fredrikke Kristine Magdalene Clauson- 

Kaas, f. 1857 ^>, indskr. i Vallø. 

15. IV. 4. Axel Vilhelm Sennan Kristian Fredrik Claiison- 

Kaas, f. 1859 "/"• 

16. IV. 5. Lovise Sofie Fredrikke Jenny Clauson-Kaas, f. 1861 

«/6, t i Dresden 1883 ^^fn, 

17. IV. 6. Dagmar Minna Sofie Begine Fredrikke Clauson- 

Kaas, f. 1863 -»/<• 

* 1883 'V^ apotheker i Lyngby Emil Aarestrup jFWY^, 
f 1856 «o/8. 

18. IV. 7. Oustav Adolf Fredrik Clauson-Kaas, f. 1865 "^/t, 

sekondløitnant af fodfolket. ' 

19. IV. 8. Carl Kristian Fredrik Clauson-Kaas, £ 1868 ^^1%. 

20. IV. 9. Magda Hedvig Agnes Fredrikke Clauson-Kaas, f 

1876 i«/4. 

21. II. 4. Kirsten Clauson-Kaas, f. 1786, f som konventualinde i Gis- 

selfeld. Anmærkninger. 

^) Gralot, Groæløt, »Groæløthgaardc er en nu forsvunden gaard i Jylland, 
maaske identisk med Gravlev i Hornum herred, ialfald beliggende i den egn 
(Thlset). Gravlev skreves 1268 »Grauelhøu« (Trap V. p. 262). 

**) Lange Ove Ovesen nævnes som vidne i sin steddatter fru Kirsten Hvas's 
pantebrev af 1463 ^^/g som »Langhæ Awe Ridder«. Det henstilles i det hele, 
om denne Lange Ove, der kaldes Daa, formentlig paa grund af, at han i sit 
vaaben har ført en skraa mur fra høire hjørne, ikke snarere er en Kaas i slægt 
med Ove Ovesen af Gralot 1416, Jessæ Ovesen af Groæløt 1430 og Ove Ovesen 
af Ommestorp 1430 (Hvass. Familien Hvas 4 D. p. 10). Den nævnte Jessæ 291 

Ovesen kaldes jo Lange Jens, et enkelt sted endog blot Langæ, og han førte jo 
netop den samme skraa mur fra høire hjørne. (Fam. Hvas. 4. D. p. 20). 

®^) Hovedgaarden Frisholt^ Sal sogn, Viborg amt, hed tidhgere Onnstrup eller 
Yormstrup. Den første bekjendte eier var hr. Laurits Hvas 1344 — 63; hans 
efterleverske fru Kirsten 1371 ; derefter hans søn Laurits Hvas d. y. f 1430,* 
der anden gang var gift med Thore Eriksdatter Mus (hun blev igjen anden gang 
gift med »lange Ove«). Fru Thore bragte Ormstrup til børnene af sit ægteskab 
med Laurits Hvas, og af dem blev Erik Hvas, gift med Kirsten Udsøn fra So- 
strup, siden eneeier. (Trap. Danm. V. p. 476). 

®^) At Thomas Jensen, der endnu 1464 nævnes »af« sin faders gaard »Groæløth- 
gaard«, allerede 1459 var eier af Kaas, som han havde erhvervet ved giftermaal, 
fremgaar af tvende originale dokumenter, der endnu er i behold. Af det ene, 
af 24. august 1459, ses, at Bertel Kaas^ en af hans hustrues slægtninge, havde 
erhvervet et lavdagsbrev over ham i anledning af den arveopgjørelse, der havde 
fundet sted, og at Thomas Jensen derfor havde sendt sit bud til Kongen med 
et Skiftebrev »meUem forne Thomas Jensen og hans Medarvinge paa hans 
Hustrues Vegne«, begjærende, at være i rette med Bertel Kaas om denne 
sag. Dette fandt Kongen efter indholdet af det fremkomne skiftebrev i orden, 
og gjenkaldte derfor det lavdagsbrev, der var givet Bertel Kaas. Det følgende 
aar d. 25. septbr. 1460 var Thomas Jensen og Bertel Kaas skikkede for Kongen 
og mange gode mænd paa Kallundborg slot om den ti'ætte, som var dem imellem, 
og fremlagde Thomas Jensen da »to Skiftebreve lydende paa Koosgaard i Eøding- 
herred med mere Gods«, hvilke fornævnte breve Kongen dømte ved fuld magt, 
at Thomas Jensen og hans arvinger skulde nyde dem. 

(Efter F. Hvass. Familien Hvas IV. p. 32). 

®^) Et monument i FeldbaUe kirke over Thomas Jensens sønnesønssøn Hartvig 
Kaas til MøUerup, og en hgsten i Tapdrup kirke over hans sønnedatter Kirsten 
Mogensdatter og hendes mand Frants Dyre^ betegner ved sine vaabner Mogens 
Thomsens moder, Thomas Jensens hustru i 2det ægteskab som en Gloh »med 
ørnen«, og i stamtavlerne kaldes hun enstemmig Kirsten, saa der ikke er tvivl 
om hendes navn. Der kan blot spørges, hvoraf det vides, at Mogens Pedersen 
til Damsgaard og hustru Kirsten Klausdatter var hendes forældre. Svaret frem- 
gaar af en slutningsrække, hvori det første led er det, at Mogens Pedersen ud- 
trykkelig nævnes til Damsgaard 1435 — 52, det næste, at Damsgaai'd eftfer Thomas 
Jensens død findes i hans og fru Kirsten Globs søn Mogens Thomsens hænder, 
og det tredie, at Mogens Pedersen andetstedsfra vides at være en Glob »med 
ørnen«. Mogens Pedersen var gift to gange, 1424 med en Strangesen og før eller 
senere med en Glob. Hans hustru hed 1452 Kirsten Klaus datter, men det ses 
ikke om hun var en Glob eller Strangesen. (Fam. Hvas IV. p. 287). 

Med Kirsten Glob havde Thomas Jensen sønnen Mogens Thomsen, der efter 
sin moder eller morfader blev eier af Damsgaard. Da nu »Kaas«, uagtet Kristen 
Hvas 1486 og 1489 nævnes »af« og »i« denne gaard, ikke destomindre findes i 
Thomas Jensens haand i det lange tidsrum fra 1459 — 1508, og derefter, da 
Kristen Hvas og Thomas Jensen maa antages begge at være døde, 1511 findes 
i Kristen Hvas's søn Jens's haand, uden spor af medeier eller ai*vetvist, medens 
Mogens Thomsen, hvis navn vi første gang møder 1500 og sidste gang 1519, 
ikke nogensinde nævnes »af Kaas«, men stedse af »Damsgaard«, fremgaar heral, 
at Thomas Jensen af sit første ægteskab har havt en eneste datter, der henved 
1486 har — kan have — været i en alder af 25 aar, medens Kristen Hvas til 

19* 292 

samme tid var 40 — 43 aar gammel, at Kristen Hvas har ægtet demie datter, og 
at han derved har erhvervet sig adkomst til »Ea^s«. 

(F. Hvass. Familien Hvas IV. p. 33—34). 
**) »Saavel i det offentlige Skrift, hvorved i samtlige Danmarks Indbyggeres 
Navn Aarsageme angaves, hvorfor de K. Christian deres Bed og Pligt havde op- 
sagt, -der forekommer hos Hvitfeldt fra S. 1213 — 1219, som ogsaa i Friderichs 
Ts Haandfestning, anføres som en af Christian den andens værste Handlinger den 
med Adelsmanden Mogens Thomsen brugte Omgangsmaade. Manden eiede 
Herregaaiden Damsgaard paa Mors , og saa vidt man kan se af . Hvitfeldts 
Fortælling S. 1195 vare fra Bønderne Klager til Kongen indløbne over Uret, han 
skulde have gjort dem. Han var, aiger Hvitfeldt, vel i nogen Unaade for samme 
Klagemaai og derfor inflyede han udi Graabrødre Klosteret i Aarhuus, for at 
saadanne Steder holdtes hellige udi de Dage. Men hannem hjalp hverken Stedet 
-eller heller han uforvunden (o : uoverbevist) døde. Skjønt han nu her i Klosteret 
havde fanget Skrifte ogSkiel for sig før han døde, havde udi sin Livstid af hver 
Mand været agtet og holdet, var ærlig og christeligen hensovet udi Herren, og vai* 
Ttdi Sorte Brødi'e Kloster begravet, som et Christen Menneske tilhørde, havde K. 
Christian dog paa sin Hjemreise fra Holsten 1522 ladet uden foregaaende Eet 
og Dom hans Legeme optage og udi Kisten i en paa Aarhuus Gaden ved Byens 
Kilde neden for Borge-Porten udi Emmer- Vaad oprejst Galge ophænge, samt 
derhos bemægtiget sig alt hans efterladte Gods ogEiendom*). Dommen, hvorved 
K. Friderich I søgte paa nogen Maade at oprette, hvad af hans Brodersøn var 
begaaet, lyder efter en gammel Afskrift saaledes: 

»Wii Friderich met Guds Nåde vduald Koning til Danmark, ret Arffuing til 
»Norge, Hert. udi Sleswig etc. giøre alle witterHgt, at for oss haffuer berett 
»og kieret oss Elskelige Danm. Riges Raadt paa oss ElskeL Welb.'Quindis 
»Friie Elline Mogens Tomissens til Damsgaard Effterleffuerskes Wegne, 
»huorledes sanmie Mogens Tomissen døde udi Aarss, och som et ret christen 
»Menniske fick alle sine Sacramento, blejff ther begiaffuen udi Sorte-Brødre 
»Kloster, som et christen Menniske tilhørde, och stoed aldeles ingen Klage 
»eller Kiere paa hannom then Tiid, han døde. Nogen Tiid thereffter lod 
»Høybome Første Koning Christiem etc. upgi-affue hans Krop og hengde den 
»imeUem to Fielle udi en Gallie, som reist war paa Aarss Torffue og siden 
»theraff tagen, och udført i Marchen i Heden Jord som et uschielig Creatur 
»wden all Dom och Rett, och saa taget wnder sig och Kronen alt fomeffiite 
»Mogens Tomissens og fomeffnte Frues Ellines Gaard och Godtz, i ørendis 
»och wrørendis, Boe og Boependinge thesUgeste wden all Dom och Rett, thi 
»med fomef&ite wort Eiskel. Raads Raadt, haffuer wii for Retten funden och 
»dømpt fom. Mogens Tomissøns Krop igien at komme i wied Jord, som hånd 
»bleff uptagit, och forn. Frue EUine hendis Børn och Arffuinger nu strax 
»annamme alt forn. Mogens Tomissøns och hendis Gaard och Godtz, rørendis 
»och wrørendis, thet mere med thet mindre; och thet at niude bruge och 
»beholde til ewindehg Egendom, thi biude wii all och huer i huo tliet helst 
»er eUer were kunde, och serdelis wore Fogether och Embethsmendt forn. 
»Frue och hendis Børn och Arffuinger her imod at hindre eller hindre lade, 
. »dielle Mødepladtz eller uforrette, paa forn. Gaard og Godtz udi nogen 
»Maader imder wor Heffn och "Wnaade. Giffut i wor Kiøbstedt Wiborg 
»Aar efPter Gudtz Byrdt 1523 Mandagen i Dimmelwgen.« 
(Nye Danske Magazin H, 118—121. Meddelt af Professor Abraham Kali). 

•) Sm]gn. hermed fremstillingen af samme sag hos Allen. m. 2 p. 327, hvor Mogens Thomsen 
beskyldes for falskneri. H. M.-K. 293 

Mogens Thomsen maatte for at blive M for at »være med paa den Sverigs- 
reisec som Kristian II foretog 1520, give 10 fede stude for hjemlov. 

(Allen. De tre nord. Rigers Hist. HL I p. 115). 

^°) Hovedgaarden Gjelskov, HiUerslev sogn, Salling herred, Svendborg amt 
tilhørte i midten af det 16de aarh. Erik Kaas og efter ham hans søn Jørgen 
Kaas. (Trap Danm. IV. p. 274). 

^^) Ét exemplar af »Den Danske Eim-Krønike« trykt i Ejøbenhavn hos 
Gotfrid af Ghemen 1495 blev 1588 ^/jq foræret til *Jørgen Kaas Emmichsøn<^ 
af hans farbroder Niels Kaas til Damsgaard. 

(Dansk Magasin I, p. 23). 

'*) Hovedgaarden Meilgaard (Medel — ), Glæsborg sogn, Nørre herred, 
Eanders amt, har bL a. tilhørt Ove Juul til Palstrup, hvis søn Frants Juul 1613 
solgte saavel Meilgaard som Hedegaard med tilliggende skove til Jørgen Kaas 
til Ojelskov, der var gift med hans søster Dorte Juul. Jørgen Kaas, som var 
befalingsmand paa Aarhusgaard, døde allerede 1619, og gaarden gik efter enkens 
død ud af familien, di^ de ingen børn havde. — En smuk udskaaret altertavle 
og prædikestol i Glæsborg kirke er skjænket af ovennævnte ægtepar. 

(Trap. Danm. V. p. 622). 

I Glæsborg kirke er »Altertavlen given af Jørgen Kaas og fru Dor&e Juul, 
deres Epitaphium er derhos opsat i Muren af sort Marmor med deres 16 Ahner 
og forgyldt Inskription«. — »I Hemmet Kirke er Prædikestolen given 1621 af Jørgen 
Kaas' Enkefrue Dorthe Juul«. (D. AtL IV. p. 291, 293). 

Om Jørgen Kaas findes adskillige oplysninger i »Norske Rigsregistranter«, 
ligesom der existerer en trykt ligprædiken over ham af biskop Jens Gjødesen. 

^') Skovsgaard^ Tapdrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt var forhen en 
adelig sædegaard, som i begyndelsen af det 17de aarh. tilhørte Herman Kaas 
og hans enke (1613), der begge er begravne i Tapdrup Mrke. En begravelse 
imder kirkegulvet sammesteds gjemmer ligene af Frants Dyre til Damsgaard 
(t 1569) og hustru {Kirsten)^ hvis billeder i naturlig størrelse i basrelief er 
udhugne i en i kirken indmuret skifersten. (Trap. Danm. V. p. 419). 

''*) Ulstrup og Faddersbølf Hundborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt, 
var i tidligere tid komplette hovedgaarde, men nu kun almindelige avisgaarde. 

(Trap. Danm. V. p. 147). 

Blandt eieme til Faddersbøl nævnes: Safia og Inger Kaas 1610. Deres 
XsroåQvrnn Stalder Kaas y skibskaptein 1628. Hans brodersøn Jørgen Zaow Jt;ersen, 
som giftede sig i Holland; hans broder Hartvig Kaas i;^ 1704) og frue Sofie 
Eotkirk. Deres døttre Sofia^ Inger og Magdalene Kaas. (D. Atl. V. p. 480). 

^*) Herman Kaas henvendte i forening med oberst Kristofer Hvas i februar 
1658 en begjering til Kongen om, at de, der var blevne ruinerede i stift Bremen, 
komne fra al deres formue i Jylland og med deres underhavende officerer var 
blevne ganske »dismonterede«, maatte bekomme noget til »Recrut« og noget af 
deres resterende besoldning. (F. Hvass. Eamihen Hvas IV. p. 186). 

'*) Laurits Kaas Igøbte 1726 gaarden Sandbo i Vaage og fik 1730 */g kgL 
slgøde derpaa for 700 Rdl. Skiftet efter ham begyndte paa Sandbo 1732 'Vs ^S 
sluttedes 1733 '^/ø. Boets formue var c. 1244 Rdl.; hvert barn, datteren incL, 
fik c. 155 Vs Rdl. Han fik 1730 '/^ bevilling til at sidde i uskiftet bo efter sin 
hustru, efter hvem der holdtes registrering 1729 ^^/ij. 

(H. J. Huitfeldt-Kaas.) 

"") Lars Jacob Kaas (der i kirkebogen urigtig kaldes Lars Jakobsen Kaas) 294 

og sidste hustru Else Tønsberg oprettede testamente 1787 ^^1^ konf. 1796 '^/s og 
hun som enie yderhgere testamente 1797 **/8 konf. '^/^ s. a. Det hele bo ud- 
gjorde c. 25000 Edlr. Skiftet efter hende begyndte 1798 Vt og sluttede 1799 
^^/jo. De var begge bømløse. Forlods udtoges hendes gave til Eristiania vaisen- 
hus af 1000 Rdlr. , imod mandens gave af 1000 Edlr. til Knud Larsen Kaas' 
2 S£fnner Axel og Knud*). Resten af boet tilfaldt: halvdelen konens broderbøm 
og descendenter og den anden halvdel oberstl. Yilh. Fred. Omings 3 dalevende 
børn: madam Rebekka Dorotea Oming, enke efter sal. stadskirurg Hess; fru 
Anna Margrete Omiug i ægteskab med ritmester Beichmann i Nes, og madam 
Lovise Oming i ægteskab med bagermester Johan Schiøberg i Kristiania. Hver 
af disse arvede c. 3745 Rdlr. 

'^) Paa en gravsten i Roskilde læses: 

»Under denne Steen forvares det jordiske og dødelige af den Høyædle, Vel- 
baame og Mandhaffte Mand 

Werner Kaas 
som var 1674 oprundet af gjæv og gammel Adelig Herkomst, vel artet i sm 
Ungdom, saa hånd med Gudsfrygt, Dyd og Tapperhed mere prydede end tog 
Ære af sin Adelskab. De gamle Kaasers Heltemod, som oplevede igjen udi 
ham, drev ham tiilig i Krigens SkoUe. Hans Aarvaagenhed til Kongens og 
Fædemelandets Tienneste ophøyede ham Trappeviis til Ære, saa hånd Aar 1719 
blev Major ved et Norder-Sjællandsk Nationjd-Regiment til Fods, i hvilken Charge 
hånd og velbered til sin Død, eenlig endte sine Dage her udi Roeskilde d. 22. 
Febr. 1726.« (Marm. dan. VI. p. 275) 

Hans testamente er konfirm. 1726 Vs« Boet, hvis formue var 3600 Kroner, 
sluttede 1727 ^^ji^- Søsteren Sofie skulde efter testamentet beholde hans efter- 
ladenskab, saalænge hun levede. (H. J. Huitfeldt-Kaas). 

''^) Benzons stamtavle i geheimearkivet, Kjøbenhavn, har denne vistnok rette 
form for hendes navn. (Thiset). Faderen skriver sig selv Ahasvenis de Crequi 
dit la Rochie. I G. Munthes optegnelser opføres hun som Gjertrud de laRoche 
(Rosche), gift c. 1692 med Niels Kaas (urigtig for Ventsel)^ der 1693 var faBndrik 
og stationeret i Stavanger, ligesom der omtales en Ahasverus de la Roche (Rosche) 
formodentlig fader til Niels Kaas' hustru og til Katrine de la Roche, f. 16. . f 
1703, der c. 1683 blev gift med Peder Pedersen Lem (en broder af Karen Lem, 
Ludvig Holbergs moder), som ligeledes havde en søn, ved navn Ahasverus, f. 
1684, og fremdeles til Alida de la Rosche, gift med Herman Hermansen Garmann 
f. 1648, stiftsskriver over Bergens stift.« (Se »Efterretninger om Familien 
Munthe.« I. p. 93). 

Ifølge Stavangers Ministerialbog havde Niels Kaas * Gertrude de Crequi de 
la Roche, en datter af jægermester Ahasverus de Crequi, til daaben følgende 
børn: Ahasverus, dbt. 1693 "/n, Hartvig, dbt. 1695 'Va, Sophie Dorothea, dbt 
2den Paaskedag 1799. 

(Meddelt mig af Hr. Chr. Delgobe. H. M.-K.) *) I. Knud Larsen Kaas, høker i Eristiania f 1787. Skiftet begyndte i hans gaard paa 
lyemet af Piperviksbjeiget og øvre Voldgade 1787 28. 6 og sluttedes 1788 25. 1. (beskr. 

aa» 0. S. a.y. 

* Maren Knadsdatter. 2 sønner, der hver arvede lOOBdlr. efter faderen. Mestersmed 
Knud Christensen, der moligens var deres morfader, var deres formynder. 

II. 1. Axel Knndsen Kaas døbt i Eristiania 1785 19. 4. f fer 1871 Glassliber. * 

Hans børn gjorde 1871 fordring paa en farbroderen i 1850 tilfalden arv. 
IL 2. Enad Enndsen Eaas døbt i Eristiania 1786 12. 7. Han kaldtes senere Borgen. 
Ovennævnte Enad Larsen Eaas er muligen en nægte søn af Lars Jacob Eaas. 

(H. J. Huitfeldt-Kaas). 295 

8°) Se »Stifts-Relationer om Adelige i Danmark og Norge. IndBendte 1747 
—1749 til Terkel Klevenfeldt« Personalhist. Tidsskr. I., 145. 
I Udg.'s eie befinder sig følgende fire originale dokumenter: 

1. »Bestalling for Hartvig Kaas som Capitaine af Infanteriet dateret Friderichs- 
43erg Slott den 30 Januarii Anno 1736.« 

2. »Confijmations-BestaUing for Hartwig Kaas« som kaptein »ved vores første 
Bergenhuusiske National Regiment til Lands udi vort Rige Norge«, dateret 
JKJøbenhavn den 7. December 1746. 

3. »Mjgor Hartvig Eaas og Hustrue, Bevilling for den længstlevende at sidde i 
•uskiftet Boe i eenlig Stand og omsider at skifte med Samfrænder« dateret 
Xjøbenhavn 15« December 1747. 

4. »Bestalling for Johann Hartwig Kaas som Oberst-Lieutenant af Infanteriet 
•de dato Christiansborg den 22. December 1756«. H. M.-K. 

^*) Paa et løst blad i kvart, der synes at være udrevet af en postil og som 
-er i Udg.'s eie, findes optegnet følgende: 

1730 d. 19. Septembr. er jeg Herman Kaas fød paa Gaarden Fosse. Gud 
lade mig leve Gud til Mve mig Selv til ævig Salighed. 

1761 d. 9. Decembr. er jeg i Jesu Navn indtrædet i den Hellige ægtestand 
med min kiære Hustru Margrethe Magdalene Foorman. Gud lade os leve 
itilsanmien i samdrægtig Kierlighed. Gud til Ære og os til ævig Salighed. 

1734 d. 19. Augustij blev min kiære Hustruo fød udi Fiendmarken i Hasvig 
'(?). Gud give hende at leve Gud til Ære andre 'til Excempel sig selv til ævig 
Salighed. 

1762 d. 17. AprQ blev min Datter Maria fød. Gud lade hende opvoxeGud 
4il Ære og os til Glæde, 

1763 d. 21. Octobr. blev min Søn fød som blev kaldet Johan Cornelius 
■efter min Hustruos Sal. Fader, som dødde d. 26. Octobr. 

1764 d. 30. Septembr, blev min Søn Hartvig Kaas fød; Gud lade ham op- 
voxe Gud til Ære og os til Glæde sig selv til ævig Salighed. 

1766 d. 25 Marti om Natten til Onsdags blev min Datter Mette Christine 
fød. Gud lade hendo opvoxe Gud til Ære og os til Glæde sig selv til ævig 
Salighed. 

1767 d. 3. Junij blev min Søn Wollert Foorman Kaas fød. Gud lade 
liam opvoxe Gud til Ære og os til Glæde, sig selv til ævig Sahghed amen! 

1768 d. 29. Octobr. blev min Datter Gertrud Marie fød, Gud lade hende 
opvoxe Gud til Ære og os til Glæde sig selv til ævig Sahghed. 

1771 d. 1. Martij blev min Datter Margrethe Mailene isdå Gud lade hende 
opvoxe Gud til Ære og os til Glæde sig selv til ævig Sahghed. 

Haandskriften er god, kraftig og sirhg, og endnu meget læsehg^ om end 
blækket er betjdehg blegnet. H. M.-K. 

^^) Hovedgaarden Gjerdrup^ Egeslevmagle sogn, Sorø amt eiedes efter 1613 
af Frants Kaas gift med Anna Klausdatter Hundermark, i hvis families eie 
»den havde været i lang tid. (Trap. Danm. HI. p. 399). 

88) Frants Kaas og Anna f. Hundermarck skjænkede (før 1640) en kalk af 
^v til Nykirken i Bergen. 

I en besigtigelsesforretning 1666 af Bodø kirke anføres: 

„Kirkens gulv fra don anden stol fra den nordre kirkedør og op til kor- 
døren i gangen samt ganske koret omkring og om alteret med hollandske glas- 
Æerede Minker lagt, hvilke salig velb. Frants Kaas forærede til kirken; en god 
altertavle med altoirøns sakramentes bønner stafferet og en skildret tavle paa 
lensherrens stol, begge forærede af velb. Hartvig Bilde; en messehagel af 296 

gyldenstykke med baldyret kracifix og et alterklæde a£ gal silkedamask, slg'æn- 
kede af lensherre Frants Kaas' frue Anna Hondemarek.« 

iN. Nicolaysen, Norske stiftelser IH p. 586^ 825). 

**) JRefatrup, Gadbjerg sogn, Tørrild herred, Tefle amt, er en gammel 
herregård, der 1640 blev solgt til Lanrids Ebbesen Udsen. Dennes enke fra 
Sofie StaverskoY, som ogsaa eiede Spøttrup i Salling, ajBsted Refstmp til sin 
datter af første ægteskab Magdalene Eruse, som blev gift; med Herman Kaasr 
og bragte ham gaarden. Efter hans død led gaard og geds meget i den svenske 
krig baade af fienden og polakkerne, hvorpaa en af fru £aas' kreditorer, oberst- 
løitnant Diderik Blome, gift med en datter afEasp«: Rudolf v. Gersderf, tog deik 
i besiddelse 1664. (Ti-ap. Daam. VI. p. 249). 

(Anm. Blome maa vel have vseret gift te gange ^ første gang me<t 
Dorthe, Herman Kaas' søster, hvad der ogsaa kan ferklare, at han var dennes- 
kreditor. H. M..K.) 

^^) Kristian lYs hofetats aarllge besoldning 1642: 

*P€der Kaasz Edelknabe aarlig til StøfAepenge 14 daler cenr.« 

(Dansk Magasin T. |k 206). 

(Anm. Denne Peder Kaas er vel identisk med THI. 8.) 

**) „Anno 1627 drog fru Anna Hundermarck til Dannemark med sin Dat- 
ter Jomi^ Berte.« I anm. '46 nævnes 2 døttre Birgitte og Sefie^ som døde imge- 
eller i det mindste ugifte. (Norske saml. II. p. 502). 

»Anno 1619 blev velb. Frants Kaas Datter Jomfru .... fød og døde stnuc 
derefter i samme maaned.c (Personalhist. tidskr. II. p. 170.) 

^0 MøUerup, Feldballe sogn, Sønder herred,. Randers amt, er en årgammel 
gaard, der ved arv kom til Herman og Hartvig Kaas tQ Hessel ^ sønner af 
Erik Kaas til Gjelskov. Da Hartvig Kaas døde uden børn,, aivedea hans part 
af hans broderbøm Iver Kaas til Ulstrup' eg Anna Nilsdatter Kaas (f 1650> 
gift med Hai*tvig Bille til Damsgaard, der 1626 blev eneeier af Møllerup. 

(Trap. Danm. V. 645). 

Hessel^ Aalsø sogn, Tønder herred^ Randers amt, eiedes 1391 af Kristen 
Kaas og senere af Hartvig Kaas, der 1623 skal have selgt den til rigsadmiraE 
Albert Skeel. (Trap. Danm. V. 633). 

Hartvig Kaas nævnes til »Komdrnp« i en fortegnelse paa tiender uider Aal- 
borghus len 1591. Han synes at have fæstet en af tienderne i Nørre Kongerslev 
sogn. Komdrup sogn ligger i HeUum heired omtr. 8 mil syd€«t for Aalborg. 

(F. Hvass: Familien Hvas. IV. p. 230). 

*^) »Altertavlen (i Feldballe kirke) er Bildhugger-Arbeid »nukt malet og 
forgyldt, bekostet 1607 af Hartvig Kaas til MøUerup og Fru Anna Juul, som 
og har ladet Prædikestolen giøre. Yed Nønre Siden af Alteret staaer i Muren en 
stor udhuggen Steen over Hartvig Kaas og Frue Anna Juul Nedenunder 
er en aaben Begravelse, hvori siaaer Hartvig BUle og Fm Anna Kaas samt 
de foran nævnte.« (D. Atl. IT. f. 805). 

Paa Hartvig Kaas' og hans frue Juels epitafium i Feldballe kirke, staat 
vaabnene for Hartvig Kaas i følgende række: 1. Murkaas. 2. Sparrekaas. 3. 
Globernes ørn. 4. Globernes øm. 5. IJdsøn med klokken. 6. Løvenballc. 7. 
Gamle Glober med 8 søblade. 8. Tverbjelke. 

*^) Østergaard, Munkebo sogn^ Bjerre herred^ Odense amt, tilhørte i 16 og 
17 aarh. familien Kaas. (Trap. Danm. lY. p. 87). 

^) Lindskov, nu Lehnskov ^ hovedgaard i Egense sogn, Sunds herred,. 
Svendborg amt, tilhørte i det 16 og 17 aarh. familien Kaas og udgjør for tiden 
en del af baroniet Lehn. (Trap. Danm. IV. p. 237). 297 

^*) Bjortholm, Fodslette sogn, Langeland, eiedes i begyndelsen af det 
17 aarh. af Niels Gaas (f 1638); hans datter Kirsten bragte den til sin mand 
landsdommer Erik Kaas, I Fodslette kirke er der et mindesmærke over- 
familien £aas. (Trap. Danm. IV. p. 806). 

^ Skovsgaard^ Hnmble sogn, Langeland har været eiet af Rudbek Pors 
(i* 1609), senere af familierne -Gagge (Eadbek G. var dattersøn af Rudbek Pors) 
og £aas. Blandt eiéme nævnes Jørgen Kaas f 1752, (skal være 1740. Se 
Nr. 436). Efter ham var (svogeren) ritmester Henrik Kristofer Pultz til Mølle- 
gaard, (som eier af MøUegaard, Langeland nævnes ritmester Pults Krag; disse 
er vel identiske? M.-K) gift med Birgitte Sofie Kaas^ eier og er vistnok kom- 
men i dens besiddelse ved giftermaal med hende. (Trap. Danm. IV. 304). 

^) Skovsbo, Fuglsbølle sogn, Langeland, eiedes ca. 1600 af familien Pors. 

(Trap Danm. IV. p. 303.) 

•*) Jørgen Kaas »en tapper Herre, vartiUigemed de andre Døde udplyndret, 
men blev Igendt ved hans Navn, som med Krudt var brændt paa hans ene 
Arm. Den svenske Konge, der var en Elsker af Tapperhed, endog hos sinFiende, 
fulgte hans lig en Fjerding Vei tilligemed dé fornemste af begge Armeer«. 

(Marm. dan. L p. 242—248.) 

®*) Hastrup, Tyregod sogn. Nørvang herred, Veile amt, blev af Kristian 
Holk solgt til oberst Jørgen Kaas. De næste vare hans søn Hans Kaas, stift- 
amtmand i Trondhjem (f 1700) og dennes søster Lene Katrine Kaas, gift med 
kancelliraad og amtmand Knud Giedde. (Trap. Danm. VI. p. 242.) 

^ Nye Dansk Magazin n bind p. 154 indeholder en kjøbekontrakt, hvorved 
Jørgen Kaas sælger til Ulrik Kristian Gyldenløve til Ulriksholm sin hovedgaard 
Østergaard, en herregaard i Odense amt. Fy en, mod af kongen at faa »Lister 
lehn udi Norge til Forlehning foruden Østergaards og Godses Betaling.« Kon- 
trakten er udfærdiget 1643 ^^1^. 1 samme nævnes hans broder Niels som med-* 
eier af Østergaaixi. ^ 

^) Rgebjerg, hovedgaard i Velling sogn. Hind herred, Ring]gøbing amt. 

(Trap. Danm. VI. p. 888). 

^) Deiijerglund, Deibjerg sogn, BøUing herred, Ringkjøbing amt, blev 1698 
solgt til,amtmand Jørgen Grubbe Kaas, hvis søn kommandør JEaits Kcuis igjen 
afhændede den 1724. (Trap. Danm. VI. p. 406). 

^) Hovedgaarden ØUufgaard, Vester Nebel sogn, Skads herred, Ribe amt,, 
kom 1697 til Birgitte Sofie Sehested gift med Jørgen Grubbe Kaas. Efter dem 
var sønnen, viceadmiral Ulrik Kaas eier. Han var kommen i gjæld og maatte 
afhænde gaarden to sin død (f 1746). (Trap. Danm. VI. p. 484.) 

100) I Herlev kirke, Frederitsborg amt findes en sort marmortavle over 
Ulrik Kaas og over hans søn Fredrik Kaas^ kapteinl., falden i fransk tjeneste 
i Indien 1759. (Trap. Danm. III. p. 89). 

^^^) Ulrik Kaas »er født midt i aaret 1677. Aar 1690 ^U Wev han an- 
tagen til »lærling« ved søetaten. 1695 udkommanderet med »Neldebladet« under 
kapt. Iver Hvidtfeld paa konvoi til Frankrig, 1696 — 99 i hollandsk orlogstjeneste, 
1700 udkommanderet med oilogsskibet »f^inds Christian« under kmdr. Kristen 
Thomesen Sehested til at krydse i Østersøen med den danske flaade under gene- 
raladmiralløitn. Ulrik Kristiaai Gyldenløve. 1704 med orlogsskibet »Prinds Vil- 
helm« under komdr. Magnus Sehested i transport med Frederik IV til Norge. 
Bivaanede som chef paa »Prinds CaxU 1710 */io søslaget i Kjøgebugt (se neden- 
for). 1715 chef for »Havfruen« i slaget ved Kjøgebugt ^/^ under admiral Råben. 
1723 Vs enrolleringschef i Jylland, Slesvig og Holsten til 1726. Stiftamtmand 
i Bergen 1782 — 37, da han søgte og fik afsked med 1200 rdlrs. pension, som 298 

^ellers paa den tid var ^iceadIniralemes gage. Han flyttede derpaa' til Sandvig 
ved Erederiksborg i Sjælland. 

(Uddrag af: Hofman, Hist. efterr. I. p. XV— XX.) 
Af orlogsskibet »Fyens« journal 3de— 8de okt. 1710 ført af komdrkapt. Ulrik 
Kaas, der overtog kommandoen ^/i^ efter M. Sehested, der var død ombord 
dagen før. — */io »I det 6te Glas sijød de Svenske med Skarp paa de Skibe, som 
-vare til Liivart nemlig af Avantgarden »Dannebrog« og »Beskjermeren«. I det 
7de Glas kom Dannebrog, som totes af Kommandør Huitfeldt, i Brand af ^en 
Forseelse, som præsomeres deraf, at Svensken neppelig kunde lange ham med 
en 36 ^ dr«. (Danske samlinger 1ste række II. p. 268). 

Ulrik Kaas havde erholdt tillaans af Peter Tordenskjold 6000 Rdlr. mod en 
panteobhgation af 1720 ^U i den af ham eiende adelige sædegaard Ølufgaard 
(se anm. 99). (Norsk personalhist. I. p. 151.) 

102J »Ved Friderichsborg paa Sandwiggaard bor Hånds Excellence Sahl. 
Herr. •Admiral og Stifft Amt Mand Kaas hans efterladte Frue , havende hos sig 
en Stifdaatter og tvende egne Døttre. Med hendes SahL Herre hafvde hun 3de 
Sønner, som ere udi Hans M«yestæfe Tieneste til Søes, den ielåste Friderich Chri- 
stian Kaas 20 Aar gammel, Ulrich Christian Kaas 19 Aar gammel og Fri- 
derich Kaas 18 Aar gammel. Fruen, saa vit hendes Mor Fader angaaer, er af 
en gammel adelig Familie, Banner kaldet, fra Skaane." 

Friderichsborg Prg. d. 16 April 1748. Peder Wessel. 

(Stifts Kelationer. Pers. hist. Tidsskrift IV, 163). 
*^') Aabjerg er en gammel herregaard i Vedersø sogn. Hind herred, Ring- 
kjøbing amt, der har tilhørt familien Kaas. (Trap. Danm. VI. p. 396). 

*°*l Ravnsti-up, Herlufmagle sogn, Tybjerg herred, Præstø amt, eiedes en 
tid af lensgreve Konrad Sofus Danneskiold Samsø. Dennes enke Johanne Hen- 
riette Valentine Kaas styrede sine store eiendomme med sjelden kraft og dyg- 
tighed til sin død 1843. (Trap Danm. HL 516.) 

"*) Holmegaard, Olstrup sogn, Hammer herred, Præstø amt, blev i begyn- 
delsen af dette aai*h. kjøbt af lensgreve Konrad Sofus Danneskiold Samsø, som 
bortsolgte godset (81 gaarde); efter hans død beholdt enkegrevinden gaarden og 
-anlagde her et glasværk og senere to teglværker, ligesom hun overhovedet 
med udmærket klogskab og dygtighed bestyrede sme øvrige store eiendomme. 

(Tiap. Danm. HL 528). 
^^) Hovedgaarden Grevensvænge, hvis navn og oprindelse er uvis, Eønne- 
'bæk sogn, Hammer herred, Præstø amt, eiedes i en aarrække i begyndelsen af 
dette aaih. af frøken Birgitte Kristiane Sofie Kaas, der igjen solgte den. 

(Trap. Danm. IH. p. 328). 
^^') Hovedgaarden Fravdegaard, Fravde sogn, Aasum herred, Odense amt, 
er opført 1588 og tilhørte i slutningen af forr. aarh. admiral F. C, Kaas, der 
ligger begravet i en aaben begi-avelse i Fravde kirke. 

(Trap. Danm. IV. p. 76.) 
"8) Ifølge indskriften paa hans kiste, døde Hans Kaas 1700 60 aar gam- 
^mel; (se Hofmans Fundatssaml. IV. p. 370). Angivelsen af hans fødselsaar til 
1657 er af flere grunde umulig. 

^^®) Onsø kirke (Smaalenene) blev foræret 1681 en alterdug og en sølvoblat' 
^ÆBSke af Hans Kaas; 1684 en messehagel af rødt gyldenfløil med baldyret kru- 
cifix og sølvmor af nysnævnte Kaas. 

(Nicolaysen. Norske stift. IH. p. 255 — 256.) 
'^^) Der hersker megen uoverensstenmielse i angivelsen af børnenes antal. 
Gravskriften kjender kun 7 bøm, hvoraf 2 var døde før forældrene; af de 5 299 

•overlevende skulde der være 1 søn og 4 døttre; dette maa dog være feilagtigt, 
da mmdst 3 sønner og 4 døttre overlevede forældrene; lægger man hertil de to, 
som skal være døde før forældrene, er der imidlertid endnu 5 tilbage, om hvem 
jnan intet ved, og som kanske derfor hurde udgaa af stamtavlen; særlig gjælder 
dette de under X. 7—10 opfiørte 4 børn som vel neppe alle kan være fødte 
mellem Helene Sofie K. f. 168^ og Henrik Bjelke K. f. 1686. Birgitte Helvig 
K. X. 7 og Beate Helvig K X. 14, er vel samme person. Børnenes rækkefølge 
er ogsaa meget usikker. Jens Jørgen Kaas X. 12 maa saaledes vel være af 
de ældste børn (muligvis identisk med X. 2), da han ved sin død 1704 allerede 
var kaptein i garden, og saaledes neppe kan være født efter broderen Henrik 
.Bjelke K. der først 1706 blev løitnant. H. M.-K. 

"*) Gravskrift over Birgitte Kristine Kaas, 

»Et nedbrudt Guds Tempel er udi denne Kiste samlet og hvilelagt, det er 
det Dødehge af den udi Navn og Æreminde udødelige Generalinde, høi- og vel- 
baame Frue, Fru Birgitte Kristine Kaas, hvis dyrebare Legems Teiftpel blev 
opreist ved en livsalig Fødsel paa Ellinggaard den 2 Oktober 1682 af høiadelige 
Forældre, Faderen var den berømmelige Herre Hr. Hans Kaas, forhen Stift- 
amtmand over Bergenhuus Stift, og Moderen den udvalgte Frue Sophia Amahe 
Bjelke. Dette Tempel voxte saa til i høie og ugemene Sindsgaver, at det glin- 
sede i Alles Øine baade hjemme og paa udenlandske Steder med en indtagende 
og forundringsværdig Kraft, men i Særdeleshed blev deraf indtagen den høisalige 
Herre Hr. GeneraUieutenant Hendrik Jørgen Huitfeldt, der udvalgte sig hende 
til Brud, hvorefter deres af Herren stiftede Egteforening blev høitideligen fuld- 
tommet paa Wedelsborg i Fyen den 3 November 1713. Vel blev dette Tempel 
ei aliene prydet og herliggjort ved en saa from og gudfrygtig Herre, men og 
lyksahggjort med 9 yndige Egteskabspandter, hvoraf ikkun 2 Sønner og 1 Dat- 
ter efterlever og blomstrer i de høie Ærecharger, som saa gudfrygtige Forældre 
af Himmelen har tilbedet dem Nu blev dette Tempels Herlighed ikke lidet 
formørket ved den salig Herres dødelige Afgang den 16 Mai 1751 , men Herren 
oplyste ved sin HeUigaands indvortes Lys, trøstede og glædede hendes himmel- 
^vne og ædelmodige Sjæl, saa der var altid Lyst og Længsel i hendes Bjerte 
at samles til Lammets Lys i det evige TempeL Omsider er da dette af Alder 
og Sygdom brøstfældige Tempel sammesteds det blev opreist nemlig paa Elling- 
gaard nedbrudt ved en salig Død den 14 August 1761 efterat den dyrebare Sjæl 
havde tilbragt derudi 78 Aar 10 Maanedor og 14 Dage. 

Saa ligger her nedbrudt et dyrebart Guds Tempel 
Som var sit ædle Kjøn et ugement Exempel 
I Gudsfrygt, Mund og Pen ja saadan høi Forstand 
Som synes voxen nok til end den bedste Mand. 
Gud selv det Tempel skal af Støvet smukt oprette 
Og da en Himmelglands for Jesu Skyld paasætte 
Men Sjælen sluppen er blandt Dødens Brud til Gud 
En Piller i hans Huus, som ikke mer gaar ud.« 
Hun blev begraven i Onsø kirkes gravkapel, der blev ryddet 1822 eller 
1828, ved hvilken leilighed kisten blandt mange andre blev begraven paa kirke- 
:gaarden. (Moe. Personalh. Tidsskr. L p. 194.) 

I Landstads salmebog er No 72, 202, 525, 549 og 613 oversatte fra Tysk 
^ hende. (H. M.-K.) 

»Hun dyrkede poesien og har derfor faaet plads i F. C. Schønaus »Samling af 
•danske lærde Fruentimmer« (H. bind p. 842—858). Hun har udgivet i Kjøbenhavn 
1734 »Nogle aandelige Psalmer oversatte af Tydsk paa Dansk af den, som in- 300 

perlig begjærer at have udi sit Hjerte Bestandig *€hristi Kierlighed« i hvilke- 
3 sidste ords begyndelsesbogstaver hendes navn er antydet.« 

(Moe. Personalhistorie L p. 194). 

— Onsø kirke fik 1714 en slgøn alterdug, 1718 et alterklæde af gyldenat- 
lask med tykke guldblommer, 1725 en rød Mels messehagel med guldgaloner, 
1726 to tinfiasker og en stor klokke, 1782 en slgøn messeskjorte og et skjønt 
tinfad til fonten og i 1734 en alterdug, alt af oberstL Huitfeldt og frue Birgitte 
Kristine Kaas, (Nicolaysen. Norske Stift. HL 256). 

— Birgitte Kristine Kaas nedstammede gjennem familierne Bjelke og Ul- 
feld fra Arild Huitfeldts søster, fru Beata H., hvis moder ØUogaard Trolle var 
Herluf Trolles søster, hvorfor hendes ligebyrdige efterslægt iflg. fru Birgitte 
Gøyes testamente fortrinsvis er berettiget til at vælges til skoleherrer for Her- 
lufsholm. Fra hendes ældste søster Edel Katrine Kaas gift med geheimeraad 
Valentin v. Eickstådt nedstanmier gjennem Ugebyrdige ægteskaber (Kaas m. 
sparre og mur, Banneslgold- Samsø og huset Augustenborg) den keiseriige tyske 
arveprins's gemalinde og søn, der altsaa er arveberettiget til det Kaaseslundske 
fideikommis. (Personalhist. Tidssk. IV. p. 120, tavle IL) 

"') Hendes fødselsdag er formodentlig den samme som søsteren Birgitte 
EJristines, med hvem hun da er tvilling, hvis ikke aarstallet er urigtig an- 
givet. Se gravskrifterne i Hesselbergs efterretninger angaaende Strømsø By p. 
161—62. (H. J. Huitfeldt-Kaas.) 

Hun opføres som gift 1. med de Flace, men dette er vel en forvexling med 
søsteren og medtages derfor ikke her. 

"*) Hovedgaarden Boltinggaard^ Ringe sogn, Gudme herred, Svendboig 
amt, tiUiørte i det 16^^ og 17de aarh. familien Thott; Henrik Thott solgte den til. 
Henrik Gyldenstierne (f 1696) og fra hans enke Anna Helvig v. d. Euhla. 
(t 1709) gik den over til hendes broderdatter Anna Vind v. d. £uhla, der. 
bragte gaarden til sin mand general Henrik Bjelke Kaas. 

Rynkebygaard havde i lang tid samme eier som Boltinggaard. 

Nordskov i Gjestelev sogn har ogsaa været eiet af Henrik ^elke Kaas,. 
der fik den med sin anden frue efter hendes første ægtefælle ritmester Ahlefeldt. 

(Trap. Danm. IV. p. 212, 266.) 

"^) Henrik Bjelke Kaas oprettede et stamhus »Kaaseslund« af sine to fyenske 
herregaarde, foreløbig for sine søstres efterkommere, men dernæst for sin egen. 
slægt, om disse skulde uddø. Efter at den ældste søsters slægt var uddød 1801 
med general Eickstadt, tilfaldt stamhuset Major Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas,. 
en Søn af Generalmajor Valentin Vilhelm Hartvig Huitfeldt og sønnesøn af 
general Henrik Jørgen H. og Birgitte Kristine Kaas. Miyor H. fandt sig imid- 
lertid ved tidernes ugunst foranlediget til at ansøge om tilladelse til sanmies 
salg mod at substituere et pengefideikommis, som nu kun er en brøkdel af stam- 
husets opnndehge værdi, men dog altid en værdifald besiddelse. Indehaveren 
af det har forpligtelse til at føre Kaas' navn og vaaben i forbindelse med sit eget. 

(H. L Huitfeldt-Kaas.) 

^*^) Der skal findes et manuskript af Engberg 1723 med titel: »Parentation 
over Bitmester Hans Christopher Kaas ihjelskudt af Bosenkrantz.« 

I Ringe kirke hænger en fane med en indskrift, der begynder saaledesL 
»Her under hviler Høyædle og Vellb. Herre Hans Christopher Kaas født i. 
Trundhjem 1697 (I) BDeryædle og Velb. Er. Hans Kaasis, Herre til Hastrup i 
Jylland og Stiftamtmand ofver Tmndl^'em Stift og Høyædle og Velb. Frue Sophia. 
Amalia Bjelke deris Søn« etc. (Meddelt af A. Thiset). 

"*) »General Kaas' Søster Oberstinde dePlace døde 20 Juni 1768 og blev 
fjEnrt til Broderens Begravelse i Einge Kirke«. (Nyborg Kirkebog efter Thiset)*. 301 

I »Stifts -Eelationerc fra Tybjerg herred anføres: 

»Beate Helvig von Kaas, afg. Obriste Claudius de Piaces Enke -Frue, nu 
47 Aar gi. M i Norge«. Da Indberetningeme er fra 1748, maa hun efter dette 
^srære født ca. 1700 og saaledes være den yngste af alle sine søskende. Faderen, 
^stiftamtmand Kaas døde nemlig 1700. 

"^) Se »Stifts-Eelationer« fra Voldborg herred: (Personalhist. tidsskr. IV. 307— 8.) 

**®) Damsgaard, se indledningen til stamtavlen. 

>Over en Dør paa Øxenhuset staar i et Træ udhugget: 

Kast din omhoff paa Herren N. K. K. F. 1591 som er Niels Kaases og 
Frue Karen Friis' Navne.« (D. AtL V. p. 568.) 

*") Udtog af D. Jacob Mathisens tegnebog. 

»Anno 1650 '^% prædikede i Dom -Kirken i Aarhus over velb. Frue Anna 
Kaas af Myllerup; hendes Børn gav mig % forgyldte Pokaler paa 60 Lod.« 

(Dansk Magasin I. p. 221.) 

"0^ Af Maurits Madsøn Haschs optegnelser fra Nordlandene: 

»Anno 1604 kom Hertvig Bille til Nordlandene og havde han i Forlening 
af Kongl. Maist. Helleland, Salten, Senjen, Lofodt og Vesteraar samt Trums- 
sund og Andenes.« 

»Anno 1614 kom Herts-ig Billes Frue F, Anna Kaas til Nordland.« 

»Anno 1618 drog velb. Hertvig BiUe til Dannemark i Junii Maaned med 
rsin Frue og Barn.« (Norske Samlinger II p. 496, 498, 508.) 

Hartvig Bille studerede 1597 ved Genfs Universitet. 

(Personalhist. Tidsskr. IV. p. 334.) 

**^) Paa Kirsten Mogensdatter (Kaas) og hendes mand Frants Dyres lig- 
sten i Tapdrup kirke, staar vaabnene for fru Kirsten i følgende række: 

1. Mur Kaas. 2. Skaktavl-Friis. 3. Glob med ørnen. 4. Banner. 5. Ud- 
søn. 6. Pantherdyr. 7. Glob med søbladene. 8. Dyrehoved. — Det bemærkes 
ved 4. Hr. Erik Banner og 8. Fru Johanne Sappi med Pantherdyret, der hører 
sammen, at vaaben 6 skal staa istedetfor 8. og omvendt. 

(Efter F. Hvass: Familien Hvas IV. 287) 

**•) Jens Hvas til Kaas m fl. a. fik befaling (1532?) til at granske i en 
sag meUem Margrete Mogensdatter, hendes broder Niels Mogensen og Hr. 
Jakob Lykke om noget pantegods. (F. Hvass: Familien Hvas IV. p. 105.) 

***) Niels Tamessen til Damsgaard nævnes 1520, i hvilket aar Niels Lud- 
vigsen Bosenkrands udstedte sin obligation til ham paa Bonde Dues vegne for 
restkjøbesummen, 900 Mk. for sidstnævntes andel i Sostrup. 

(F. Hvass: FamiKen Hvas IV. p. 310.) 

***) At Kirstine Jensdatter er en søster af Thomas Jensen, fremgaar af flere 
ting. Hendes segl i vox fremvisende en tretindet skraa mur i vaabenet fra høire 
hjørne med omskrift Kirsten, hænger endnu ved et dokument, hvorved »Erik 
Hvas af OrmstJup og hans Igære hustru Kirstine Jensdatter«, d. 8. Decbr. 1477 
skjødede en gaard ttt Anders Munk af Brusgaard, søn af Gertrud Udsøn i hen- 
des andet ægteskab (se Nr. 196). 

Fru Kirstine var opkaldt efter sin mormoder Fru Kirsten Hvide. 

(Se F. Hvass: Familien Hvas IV. p. 12). Rettelse. 

Da de under 469 og 470 opførte personer er komne til, efter at trykningen 
allerede var paabegyndt, maa de henvisninger, der findes indtil L.-No 387 og 
«om gjælder nummere højere end 470, alle rykkes frem to pladser. Henvisningen 
550 saaledes til 552, 549 til 551 o. s. v. 302 Rettelser og tilfSJninger til „GrlfTenfelds ætlinger", 

« 

et særtryk af oberst Yaupells »Rigskansler Grev Griffenfeld«. 

Ved Frederik Barfod. »ukomager, bliv ved dia læst!« Dette gyldne ord glemte jeg, son> 
jo på ingen måde er slægtgransker, da jeg til oberst Vaupells bog 
samlede en udsigt over alle Grififenfelds ætlinger. Ti det kan ikke 
hjælpe, at jeg vil fragå, at det var mig, der gjorde det, siden obersten 
(rigtignok uden mit samtykke) i sin indholdsfortegnelse har navn- 
givet mig som den sandskyldige. 

I et par forord gor jeg opmærksom på, at stamtavlen »hværken 
er så fuldstændig eller nojagtig, som den burde være, fordi de en- 
kelte liniers meddelelser langt fra have været lige fyldige eller på- 
lidelige« ; og det var endda godt, at jeg var så varsom. Men der- 
næst siger jeg, at den »dog vistnok omfatter alle Grififenfelds hid- 
tidige ætlinger«, og det skulde jeg ladet være at sige. Yærre var 
det dog, at jeg (s. 1) om Ide Helle Margrete Krags 2det ægteskab, 
med jagtjunker Frans Nilsen Mund, uden videre tilfojede: »med 
hvem hun ingen born havde«. Jeg ved godt, hvad der har for&frt 
mig til denne fejltagelse, men det gor ikke fejlen mindre. Jeg 
skal dog nu se at rette både den og hvad der for øvrigt er vrangt 
i hint mit lille arbejde, men må da samtidig bringe alle dem min 
tak, som have hjulpet mig med at finde og rette fejlene. 

Forst underrettede jægermester SchøUer på Margård mig 
om, at der i den underjordiske begravelse ved Søndersø kirke 
fandtes en gravplade af bly med følgende indskrift: 

»I denne Kiste | glemmes den forgængelige | Deel | af den for- 
dum Dydige og Hoy velbaarne | nu hos Gud salige Froken | Froken 
Christiana Sophie Magdalena Mund | som saae denne Verdens 
Lys iKiobenhavn | A= 1737: | Hun var en Datter | af Hr. lustitz 
Raad Frands Mimd | og | Frue Helle Margarete Kragh til Steens- 
balle I nestammede i odi© Leed | fra Rigets fordum Stoer-Canzler 
I Peder GrifiFenfeldt | efter at Hun | i 20 samfulde Aar hafde 
været | en værdig og elskværdig Tantes | Alderdoms Trøst og 
Stotte I Kom Hun i Odense Adelige Froken Closter | Ao 1771 | 
Hvor Hun | fuld af Troe og gode Gierninger | sagde dette Time- 
lige Farvel I Ao 1799 | i Hendes Alders 62 Aar \ Salige DeDode 
som do I i Herren thi Aps 14,13 | 303 

»Saa far da vel min Venneflok 
leg Byttet ei fortryder 
leg tabte intet men fik nok 
leg evig Glæde nyder.« 
På pladen findes intet våben. 

Når der således bevislig var ét barn af I. H. M. Krags 2det 
ægteskab, kunde det jo tænkes, at der havde været flere. Hos. 
Benzon (i gehejmearkivet) vidste jeg, at der intet fandtes, men ved 
registrator Krarups velvillie fik jeg fat i Hohendorflfs og O. H. 
Møllers optegnelser. Den forste havde visselig en Frederik Mund,, 
som dog senere viste sig at tilhøre en anden linie (han var en 
son af Franz M.s broder Johan Rantzau M.), og Møller havde hele 
fire Munder: Frederik, Palle Krag, Kristiane og Sofie Magdalene. 
Frederik er her den samme, som fandtes hos Hohendorff ; om Palle • 
Krag strags det nærmere; Kristiane og Sofie Magdalene må være- 
fremkomne ved at gore to af den Kristiane Sofie Magdalene, som 
vi allerede kende fra ligpladen i Søndersø. Denne unojagtighed 
måtte strags vække tvivl om pålideligheden af aUe de møllerske ; 
efterretninger. 

Da havde Assistent A. Thiset den godhed uopfordret at give 
mig følgende meddelelser, forst: 

»Frands Munds Ægteskab »efter kongelig Ordre« ^) må næppe 
forstaaes bogstavehg. I en Ansøgning til Kongen af 29 Decb. 
1736 beretter han selv: 

»wesgestalt der gottseelige Konig zwar auf das Ansuchen 
des verstorbenen Geheimen Eath Krags, damit er seine Tochter 
nicht heyrahten mogte. Anno 1727 anfanglich allergnådigst resol- 
viret, dasz er sich niemahlen auf Juelinge sehen laszen soUe,. 
da er aber vermoge einer anderweitigen Konigl Resolution nach- 
hero die Erlaubnisz bekommen sich mit dieszer Persohn ver- 
ehelichen zu diirfen, weshalben ihm zugleich jåhrlich 500 Rthlr 
Pension von der Baronnie zuerkandt« 
saa mener han, at den tidligere Resolution derved er ophævet, og 
andrager om Tilladelse til at reise til Juelinge, efterdi Godsfor- 
valteren havde nægtet ham Adgang«-). 
Dernæst, skriver hr. Thiset: 
. . . »skal jeg bemærke, at Frands Melsen Munds og Ide Helle *) Se Griff.s ætl. s. 1 (efter Benzon og efter Fr. Carlsens Ronnebæksholm). 
*) Ekstrakt af ansøgningen i Partic. Kamr. Memor. Prot. 1736. 304 

Marg. Krags Ægteskab ingenluDde var barnløst. Jeg har nemlig 
ikke blot fundet, at de 5. Aug. 1732 lode døbe en Son Niels i 
Trinit. Kirke og 5. Juni 1737 en S5n Palle i Helliggeist Kirke, 

men endnu en Son ved Navn Frederik har jeg fundet nævnt 

iHvor Bornene blev af, veed jeg ikke.« 

Således have vi mindst fire born af Ide Helle Margrete Krags 
2det ægteskab. Jeg skal opføre dem i den aldersorden, som synes 
•mig den sandsynlige: 1) Frederik; 2) Nils; 3) Kristiane Sofie Mag- 
♦dalene; 4) PaUe. 

Jeg skal nu meddele, hvad jeg dels ved egne undersøgelser, 
^dels ved den velvilligste hjælp fra flere hold, har indhentet om 
Frans Mund og hans born. — Forst altså om faderen: 

Assistent J. Bloch skriver: »Frands lund fik den 6te December 
1717 Afslag paa sin Ansøgning om Gage som Jagtjunker, idet han 
som »superflus« havde Frihed til at udeblive fra Jagten saa vel 
som til at deltage deri. (Kammeret siger i Beferatet af Ansøg- 
'ningen, at han nu næsten i to Aar ikke har sparet nogen Expence 
tfor derved at conservere sig i Eders Majestæts Naade, og at han 
ihar lidt stor Skade paa hans Heste paa Jagten, og dog alle Tider 
maa holde sig sin Tjener og Heste udi behørig Equipage og Stand.) 
Han blev Overtoldbetjent i Bergen 10de Januar 1743. (Bestallin- 
gen er af 24. Januar 1743.) (Kammeret refererer Ansøgningen, 
»hvori forrige Jagtjunker Frands Munth beklager sin fattige Til- 
stand med 3 smaaBom, til hvis Ophold han intet er ejende, siden 
den Pension, som hans Frue af Baroniet Juellinge var tiUagt, ved 
hendes Død cesserte; melder ellers, at han nu paa nogle Aar har 
-søgt at habilitere sig i Eders Majts Lov og Ret^ for derefter at 
gjore desto bedre Tjeneste.«) 

Justitsråd blev han (ifølge O. H. Møller; 12te juli 1743. 

Overkontrollør V. Blich i Bergen svarer på min forespørgsel : 
"»Efter Kirkebogen for Nykirkens Sogn i Bergen er Justitsraad 

Month begravet hersteds 29 Juli 1745 Naar han tilflyttede 

Bergen, har jeg ikke kunnet erholde nogen Oplysning om, og der 
er lidet Haab om, at saadan hersteds kan erhverves, da Documen- 
teme i det herværende Toldarchiv ikke gaa saalangt tilbage i Tiden 
som til 1745, og jeg ved noiagtig Gjennemgaaelse af Skifteproto- 
kollerne indtil 1745 ikke har fundet Munds Navn, uagtet jeg i flere 
Skifter har paa truffet Personer, der have været ansatte i Told- 
væsenet, navnligen i et Skifte efter en ved Toldkammeret ansat 
Mand Tnils Hvidt, afholdt 15. Juni 1740, i hvilket omtales ikke 305 

mindre end 20 Over- og Undertoldbetjente samt Toldbodvægtere, 
alle navngivne, der havde modtaget Forskud paa deres Lon af 
Toldkassen. — For kort Tid siden fandt jeg i en Forseglingsprotokbl, 
at Forseglingsforretning var afholdt efter Justitsraad Frants Mundt 
23 Juli 1745 Kl. 3 slet, men uden Angivelse af Arvingerne, og 
forst i disse Dage har jeg i en Skifte Journal faaet Rede paa Skiftet 
efter Justitsraad Frantz Mondt, begyndt 5. Aug. 1745. Under 
Skiftet ere hans Arvinger opgivne at være 2 Sonner og 1 Datter^ 
nemlig: 

Friderich, ISAar gammel, Land-Cadet, værende i Kjøbenhavn, 

Christina Sophie Magdalene, 10 Aar, værende i Bergen, 

Pahle Krag Munihe, 8 Aar gammel. 
Da i Skifliesamlingen 7. Juli 1746 Boet viste sig insolvent, erklærede 
Bornenes Formyndere paa disses Vegne, at de fragik Arv og Gjæld. 

Blandt Boets Creditorer anføres CanceUie-Baad og Regiments- 

Qvartna Thomsen i Kjøbenhavn, hvis Fordring deels grundede sig 
paa en Obligation af 2. Mai 1733 paa 500 Rdl., deels paa en af 
Hoiesteret rmder 20cle Januar 1746 bekræftet Commissionsafsigt af 
15. Febr. 1743«. 

(Dette sidste, samt at han 1736 ønskede tilladelse til at tage 
til Juellinge, og at han endnu 1737 lod en son døbe i Helliggeist 
kirke, synes mig at tyde på, at han næppe har forladt København^ 
for han 1743 blev ansat som overtoldbetjænt i Bergen.) 

Vi gå nu over til de fire born, som vi kende (om der mulig 
kan have været flere, tor jeg for tiden ikke afgore): 

Frederik Mund var fedt i Sælland d. 12te oktb. 1728 1), blev kadet 
d. 31ste oktb. 1740, korporal 5te febr. 1749, fyrværker i det danske 
artillerikorps d. 2l8te oktb. 1751, sekundlojtnant i det Iste akers- 
husske nasjonalregiments landeværn d. 4de maj 1757 -). — Om 
ham har arkivfuldmægtig Huitfeldt-Kaas fundet en del oplysninger 
dels i rigsarkivets håndskrevne militærkalendere, dels i 1ste akers- 
husske regiments dokumenter, og har heraf haft den godhed at 
meddele mig følgende som »det væsentlige«: 

^Friderich Mund (Mundt, Munth, ja endog Munthe, som han *) Ifølge sMfteptotokoUen skulde han jo forst være født 1780, men dette er 
næppe rigtigt. Efter sit eget opgivende (se det følgende!) sknlde han sagtens 
være født 1729, hvad dog vel næppe heUer er pålideligt. 

*) Se »Index pro anno 1759« (gehejmearkivet) ; »Stammbuch von der koniglichen 
Land Cadet Compagni von 1712 bis 1812« (krigsministeriets arkiv); »Staats- 
Verzeichniss aller .... Officiers« 1758 (krigsm., arkiv). 

20 306 

ved flere Leiligheder kaldes) oplyser selv, at han er Halvbroder af 
Amtmand over Kjøbenhavns Amt, Kammerherre, Baron Juel Wind, 
hvis Frue er benaadet med l'ordre de Tunion parfaite, har været 
Cadet ved Landcadetcorpset i Kjøbenhavn og blev derfra i sit 21de 
Aar 21. October 1750*) Fyrværker ved Danske Artillericorps (Kjø- 
benhavn) og efter 6 Aars Forløb (4. Mai 1757) virkl. SecondKeute- 
nant ved Eøgenske Compagni af Landværnet ved 1ste eller Vestre- 
Agersh. Inf. Reg., hvor han 1760 angiver at forrette Tjeneste som 
Premieilieutenant ved Gapitain Pahls Landvæmscompagni. Paa 
en Fortegnelse af 16 Juni 1758 over Officierer, der ere udtagne at 
marchere til Holsten, nævnes Secondlieutn. Friderich M. ved CapL 
tain G. Neumanns Compagni, men da han laa (var) syg i Læg- 
derne, blev i hans Sted indsat Fændrik reforme Ole Jørgen Ravert 
(Holmstrandske Compagni). 28 Mai 1760 klager Lieutn. M. fra sit 
Kvarter Vivelstad i Lier (ved Drammen) til Generallieutenant Grii- 
ner over, at han ei faar sin Gage (80 Rdlr.) ordentlig udbetalt, og 
onsker nu at indtræde i sin rette Plads i Holsten eller at sælge 
sin Lieutenants-Plads. Fra samm^ Sted klager han 10 Juli 1760 
over, at han 27 Juni s. A. er kommen i Dispute med Premier- 
lieutenant K. With paa Gjæstgivergaarden Valle i Lier (Fregner 
Sogn), hvor denne sagde om ham, at han var en slet Karl, og at 
Kongen. ikke burde have sat ham til det, "han er, »hvilket kan an- 
sees som crimen læsæ maiestatis«. Mund tog dette ilde op, hvor- 
paaWith truede med at falde an paa ham; Major Råbe begjærede 
nu M.S Kaarde, Feldttegn og Gevær, og With stødte til ham ; Ma- 
joren vil holde ham i Arrest paa Vivelstad lige ved dennes ^get 
Kvarter, men da han ikke faar Underholdning eller Vagt som Arre- 
stant, agter han Arresten ugyldig og udbeder sig af Generalen, at 
han vil forlige Sagen mellem ham, Major Råbe og Lieutn. With, 
saa han faar sine Sager tilbage. — 30 Juli skulde der holdes For- 
hør og Krigsret over ham efter Major R.s Klage, dateret Vivelstad 
11. Juli, hvori berettes, at M. ved Officiersamlingen paa Valle frem- 
mødte saa slet klædt, at den allerliderligste Musqvetier ikke kunde 
være slettere: hans Kjole var istykker paa alle Kanter, Vesten 
ligeledes; Buxerne, at Skjorten hang ude, og ted Siden en stor 
Messingkaarde, tilhørende en Tambour ved Landværnet. Da Kam- 
meraterne bade ham ei at føre sig saa slet op, idet hans egen *) Skal ifølge »Stammbucht osv. (se ovenfor!) være 1751, da han nys (s. ssteds!) 
havde fyldt 23 ar. Er. B. 307 

Telfsard derved 'vilde ^spildes, sprang ban op paa Gulvet og er- 
itdærede, at han dngen Gage fik, og at han holdt dem for Tyve, 
der indehdldt samme. lieutenant With bad ham vise Majoren 
tstorre Eespect, hvorpaa M. anfaldt ham etc, Majoren forkyndte 
aiam Arrest og lod 2 XJnderofficierer bringe ham til hans Kvarter, 
der var i Nærheden ttf Valle, men denne Arrest respecterede han 
iikke.; da UnderofSciererne vare gaaede, gik M. i samme liderlige 
Dragt rtil Bragnes og kom om Morgenen Kl. 3 ind til Majoren og 
'brugte ufojjskammet Mund^ 29. Juni gik han til Fregner Kirke, 
betjenende sig altid af en anden Kaarde, og gik ellers, hvor han 
dystede. Han spiller derhos med uanstændige Folk og søger slette 
•Compagnier etc. — 1. Ai^gust 1760 erklsérer Major Råbe til Ge- 
'neral Gruser, at han frafalder Krigsret over M., naar denne i 2 
Officierers NfervsBrelse erkjender sin Uret, men beder ham for- 
iflyttet tfl et andet Regiiiaent, hvor han daglig kan være under Op- 
3syn, eller at det *iMades ham efter hans udtalte Ønske at bort- 
•accordere sin Charge. — Generalauditeur Lengnick mener 8. Au- 
;gust, at Sagen ikke kan falde, men da Majoren og hans Spise- 
rselskab maaske kunne ahsees for i nogen Grad at have opirret M., 
ikunde Generalen mwligens alligevel anbefale ham til Kongens 
Ifaade. — Flere Dokumenter om Sagen findes ikke i Regimentets 
iPapirer, men Militaircalenderen viser, at han fik Afsked 8. Octbr. 
1760. !Haa}8«enere Skjebne kjendes ikke; han synes ikke at være 
ibleven boende i lier og er altsaa maaske reist tilbage til Dan- 
mark. Det synes af alt at fremgaa, at han 1760 var ugift, skjont 
-dette ikke udti^rkkélig siges . . , . Dette er altsaa alt, hvad jeg for 
'Tiden kan skaffe til Oplysning om Fr. Munds Ophold i Norge«. 

— Jeg skal dog fræmhæve, at det af det følgende aktstykke 
synes at fræmgå, at Fred. Mund endnu levede i Norge d. 14de avg. 
1785 (måske endog d. 10<ie april 1795), så han altså næppe er 
-vendt tilbage til Danmark. 

Hils Hmid blev^ som vi ovenfor have set, døbt i Trinitatis kirke 
il Kbhvn 5te avg. 1732. Han må dog ifølge skiftet efter hans fader 
irære død inden 5te avg. 1745, og ifølge »kammerets« referat af 
hans ansøgning være død inden lOde jan. 1743. Sandsynligvis er 
3ian endog død inden 31«teoktb. 1740, da både hans ældre broder, 
Frederik og hans yngre broder Palle bleve indskrevne som kadettert 
ihan selv derimod ikke. 

bistiaa« M« Hagdakne lund (der åbenbaii er opkaldt efter den 
regerende konge og dronning) skulde efter Ugpladen være fød 

20* 308 

1737 (hvor?), men ifølge skiftet efter faderen 1736^ og^ ået sidste er 
ndentvivl det rigtige, da hun ellers måtte være en tvilling^yster 
til hendes broder Palle og da sandsynligvis åøhi sammen med hamy 
hvilket hun ikke blev. — Om hende have vi allerede fået adskillige 
efterretninger af Ugpladen over hende; jeg skal nu her meddele 
hendes testament, hvilket jægermester SchoUer ligeledes har haft 
den godhed at afskrive tU mig: 

»Da ieg underskrevne C. S. M. Mund, ved min tiltagende 
alder daligen nærmer mig min fraskillelse og ønsker at vise 
min Svigerinde Frue Geheime Conferentzraadinde Baronesse- 
Kragh luell Wind min Erkiendth'ghed for den kerlighed og god- 
hed hun stedse har baaret for mig saa har ieg med forevidende 
og Samtykke af min Curator, hans Excellence Her General- 
lieutenant Allefeldt herved villet erklære, og i allerunderdanigst 
forventning af hans Kongelige Majestæts allemajtdigste Stad- 
fæstelse som min sidste villie fastsætte, at alt hvad der af mit 
Efterladenskab maatte blive tilovers naar min begravelses bekost- 
ning og al anden paa mit Stervboe heftende lovlig gield eller 
besværing er betalt og afgiort, skal tilfalde den hos forbemelte 
Min frue Svigerinde nu i huset værende frøken W. C. Trolle og 
tilhøre hende og hendes Arvinger, som en frie fuldkommen og 
uigjenkaldelig Ejedom, mod at hun eller de til min broder Pri- 
derich de Mund i Norge saalenge hånd lever betaler aarlig 
renten af 500 rd. med 20 rd. skriver tyve rigsdaler, hvormed 
hånd skal lade sig nøye uden videre enten som arv eller i an-^ 
den Maade eft;er mig at kunde paastaae, og skal, naar hånd ved; 

døden er afgaaen bemelte aarlige 20 rds. betaling aldeles ^) 

den paa hans bom eUer arvinger ')de forplantet, og hiem- 

falde min testamentariske arving frøken W. C. Trolle og hendes: 
arvinger med samme ret som alt mit øvrige Efterladenskab, hvor- 
imod hun om min broder det forlanger skal være pBgtig at stille 
ham for de 20 rds aarlige rigtige betahng saadan Sikkerhed somr 
hånd for antagelig anseer; til bekreftelse bar ieg denne mink 
sidste forfattede Disposition med fold forstand og frie villie til- 
lige med min Hr Curator egenhændig underskrevet og forseglet ^) Qbr ere nogle bogstaver udfaldne af testamentet på grand af et segls bort- 
skæring. — Måske bor sætningen udfyldes således: »aldeles bortfalde, udea 
paa hans bom eller arvinger at vorde forplantet.« Fr. B. 309 

i overværelse «f uaidertegnede tvende venner som ere formaaede 
til som vitterligheds vidner at underskrive og forsegle 
Odense Closéer 14 Agusti aar 1785 C. S. M, Mund 

som Curator underskriver (Uundernes Vaaben) 

datum mt supra 

H. A. V. Ahlefeldt 
(Vaaben) 
At Hoivelfcaarne Frøken C. S. M. Mund tilligemed hendes 
»Curator Hans Exoeilenoe Herr General Lieutenant von Ahlefeldt 
i Vores Paasyn har underskrevet og forseglet dette Document, 
hvilket Frøkenen med fiild Fornuft og frievUligen erklærede at 
indeholde hendes sidste Villie, det have Vi efter Begiering her- 
ved skulde bevidne under Vore Hænder og hostrykte Signeter 
Odense Gloster 14de Augusti 1785 

Lente Adeler Hensier 

(Vaaben) (Vaaben) 

•Porefunden i Stervboen efter salig Frøken Mund paa Odense 
Jomfrukloster den 20 Mai 1799 og en Copie heraf vedlagt Skifte- 
protocoUen. 

Testamentet er confirmeret 10 April 1795. 
^Skiftet efter Frk. Mund sees at være sluttet 23. Sept. 1799 og 
Arven udgjorde 1114 Rdr 14^« Sk.; nemlig 1) en Forskrivning 
fra Grevinde Frijs paa 1000 Rd. 2) Guld, Sølv o. s. v. i Boet, 
vurderet til 114 Rd. 14V« Sk.« 

Palle Hund var, som ovenfor sagt, døbt i Helliggejst kirke i 
Kbhvn 5te juni 1737. lifølge »Stammbuch« osv. blev han d. 3lBte 
oktb. 1740 indskreven som kadet, men den 2den jan. 1741 »Jugend 
halber aus der N« gefuhrt« og kom siden aldrig på kadetakademiet. 
Lige fuldt blev han som fændrik ansat som sekundlojtnant ved 
-det vestindiske korps 29de oktb. 1757^). Siden har han sagtens 
fået tittel som premierlojtnant, skont han vedblev at gore Ijæneste 
«om fændrik, hvad han ligeledes vedblev med, da der 19de jan. 
1763 blev tillagt ham tittel af kaptejn. — Efter meddelelse af assi- 
stent J. Bloch anføres han dog som »Secondlieutenant ved Major 
Krauses vestindiske Compagni i Rullen af 31. Decbr. 1763«, skont 
»han havde Captains Karakter siden 19. Januar 1763«. Han »døde 
d. 14de August 1764 ifølge Gouvernør v. Procks Attest«. — Han *) »Index pro anno 1761« (gehejmearkivet), jævnfør årgangene 1759 og 1763. 
— En £aBndrik havde 400 rdL årlig, en sekundlojtnant 500. 310 

kaldes jævnlig Palle Krag Mund, meu var^ som. vi sej ikke døbt 
med navnet Erag. 

— Belært af tidligere sorgelig er&nng ton jeg jo vel ingen- 
lunde påstå, at hværken Erederik Mund dfer Palle Mund vare gifte,, 
skont jeg agter det for lidet rimeligt. Ingen af dem. kar da sagtens, 
eftedadt ægte afkom, så at »Griffenields ætlinger« kunde være fort^ 
sat igennem dem. For Frederiks vedkommende kunde dog en 
ytring i systerens testament synes at tyde på, at han havde »ar^ 
vinger«, men den kan også godt opfattes, som om hun tænkte sig 
muligheden af, at han kunde få arvinger 1785 var han jo endnu 
kun 57 år og kunde da gæme endnu gifte sig. Hermed har jeg efter ævne gjort rede for de værste fejl i mine- 
»GriflFenfelds ætlinger«, men jeg er des værre ikke terdig endda. 
Assistent Thiset havde endnu desuden den godhed at meddele mig 
henved tre tylfter rettelser og ændringer til de sejsten sider ! Jeg tor 
dog ikke fylde tidsskriftet ved at optage alle disse rettelser, der for 
en stor del kun ere tilfojning af måned og dag, hvor jeg alene havde 
årstallet; og jeg tor det så meget mindre, som hr. Thiset vistnok 
for længe siden turde have høstet den samme erfaring som jeg: 
hvor utrolig lidt man kan stole selv på den alier nærmeste slægte 
meddelelser i sådanne tilfælde. Ran kan have fået rigtige med- 
delelser og jeg gale, eller omvendt Det naå nærmere undersøges.. 
Af hans lange række meddelelser gengiver jeg derfor her kun et 
udvalg af dem, som synes mig de vigtigste: 
(s. 5) g. &. Lovise Adelaide Krag-Juel- Vind-Frijs f 22. mai 1832 

(ikke. 1820). 
(s. 10) e. 2. Jens Karl Krag-Juel-Vind går ud på dette sted (s. det 

følgende!), e. 3, (bliver c. 2.) Sofie Magdalene Krag-Juel- 
Vind t 9. febr. 1833 (ikke 1832> 
(s- 12) H. 2. Karoline Treschow, f. 1. juli 1868 (ikke 1867). 

00. 8. Vilhelm (skal være Frederik Vilhelm) Treschow, f. 22. 

jan. 1871 (ikke 1870). 

k. 3. Eleonora Sofie Bantzau, * Preben Bille-Brahe 1. juli 

1796 (ikke 1797). 
(s. 13) bbb. 7. Daniel Bille-Brahe-Selby, f. 16. juni 1878 (ikke 1879). 

kbh. 1. Kamilla Jessie Agnete Ahlefeldt-Laurvigen, f. 1- 

septb. 1876 (ikke 1. septb. 1875). 
(s. 16) k. 7. Erhard Rantzau, f 6- decb. 1829 (ikke 1830). 311 

c. 4. Jens Karl Krag-Juel- Vind og c. 5. Juliane Marie Krag- 
Juel-Vind, —- i steden for dem sættes: 
e. 3. JuKane Marie Krag-Juel-Vind, f. «/2 1765, f ««/? 1758. 
e. 4. Jens Karl Krag- Juel-Vind , døbt ^/i 1757, jordet ^li 
1758. 

e. 5. Jens Karl Krag-Juel-Vind, døbt ^^/s 1759, f tretten 
uger gammel. Hvis nu en. stamtavles storste — jeg havde nær sagt: eneste 
— dyd er nøjagtighed og pålidelighed, så kan mit arbejde om 
Griffenfelds ætlinger des værre ikke gore krav på nogen som helst 
ros. Dets plads er snarere papirkurven end boghylden. Men, når 
jeg nu selv aldeles åbenhjærtig har fældet denne dom, turde jeg 
mulig blive fritagen for at se den fældet af andre; eller, skulde 
dette dog ske, har jeg i al fald taget den værste bråd af dommen. 
Dette var, næst at give sandheden æren, min hensigt med nær- 
værende min selvanmældelse. 

Frederiksberg den 18^^ marts 1884. Smaastykker. 

Ved Gustav Ludvig Wad. 1. 

Banske Adelsm»iid» der have staderet ved Universitetet i Ttbingen 15(3—1620. 

En Borger og Maler i Ttibingen ved Navn Jacob Ramsier udgav 
1629 mider Titelen »Palmenzweig« nogle historiske Oplysninger om Byens 
Universitet med en Fortegnelse over de adelige Personer, som havde 
ladet sig immatriculere derved. Da Bogen er en literair Sjeldenhed, 
har Psendonymen PusiJcan i Yierteljahrsschrift fiir Heraldik, Sphragistik 
mid Genealogie, Berlin 1876, meddelt dens Navnerække fuldstændig; 
af disse omtrent 2000 Personer har jeg udtaget dem, der have Be- 
tegnelsen Ddnen, og skal her meddele dem, ordnede efter Tiden for 
deres Immatriculering. De i Noter tilfejede Bemærkninger ere i Al- 
mindelighed hentede fra Klevenfeldts Stamtavler; dog ere ogsaa Op- 
lyspinger andet Steds fra medtagne, men uden paa nogen Maade at 
tilstræbe Fuldstændighed. 312 

1563 Juni 26. Heinrich v. UiffM. 

1569. Andres und Wilhelm v. Drisselberg-). 

1578 December. Fridrich und Jacqb Biorne*). 

1581 April 18. Otto Rosencrantz*). 

1587 Januar 30. Johan Georg Spiegel*). 

1596 October 28. Goudåus und Thicho Langke (Lancke)^). 

1598 April 30. Aegidius Langke (Lancke) '). 

1606 October 5. Anton v. Brahe®). 

1607 April 12. Axilius v. Arnfeld®). 

— Septb. 20. Cantus, Hilarius und Heinrich Guldenstern*^). ^) Denne Mand synes at maatte Tære en Urup, men hvilken, kan jeg ikke af- 
gøre; Henrik Eriksen Urup til Yognø i Halland er det ikke, da han holdt 
Bryllup 1560 (Personalhistoiisk Tidsskr. m, 202 Tab.). 

^) Anders Nielsen Dresselberg til Yognserup, Landsdommer i Sjælland, Lehns- 
mand i Holbæk, f. 1543, f 1613 (Danske Magazin 4. R. II, 374, IV, 39), (^ 
lians Broder Vilhelm Dresselberg til Vindinge, f 1620 som sin Slægts sidste 
Mand (anf. Skr. IV, 61, 82); begge studerede 1568 i Strasburg (Ny kirke- 
hisi SandL IQ, 660), og begge Ijente fra 1572 i enAarrække i Danske Can- 
oeUi (Grundtvig, Medd. fra Bentekammerarch. 1873 8. 184). 

») Truid Bjørn til Bjømsholm, f. 1560, f 1590 (Ny kirkehist. Samll. V, 351) og 
hans Broder Jacob Bjørn til Stenalt, f. 1561, f 1596 som sidste Mand af sin 
Slægt (Bricka og Gjellerup, Den danske Adel i det 16. og 17. Aarh. I, 525 ff., 
Børdam, Lyskanders Levnet S. 268; Ny Mrkeh. Samll. V, 353). 

*) Otto Jørgensen Bosenkrantz, t I^^^i ^^ -^^ gammel. Feder Jensen Hege- 
lunds Skrift: Epigrammata Phil. Melanchthonis selectiora, Francof« 1583, 4, 
er tilegnet ham den 20. August 1582; hans Broder Holger (den Lærde) om- 
tales her som »£raterculus Holger vivacis et mirifici ingenii puer«. 

^) Maaske Jørgen Speil, Georgius Spigehus, til Borreby i Skaane, der imma- 
triculeredes i Leipzig 1579 (Ny kirkehist. Samll. n, 519, jvfr. Danske Ma- 
gazin 4. R n, 367). Hans Speil til Borreby kan det ikke være, da han 1586 
havde giftet sig (Danske Sam^. 2. R. V, 63). 

^) Gunde Lange til Breininggaard, Hans Langes Søn, Landsdommer i Nørre 
Jylland, t 1657, og hans Broder Tyge Lange til Kjærgaard, øverste Secretair 
i Danske Canoelli, f 1614 (Grundtvig, Medd. fra Eentekammerarchivet 1871, 
S. 125); de studerede begge i Wittenberg 1593 (Ny kirkehist. Samll. IV, 74). 

') Ægidius von der Lancken, gottorpsk Gehegmeraad, Oberhofinester, t 1631 
(Lexicon over adehge Famiher I, 314). 

®) Tønne Brahe, Jørgen Brahes Søn, f. 1591, f 1611 i Kalmarkrigen, rejste med 
»en fiin Lærder oc forstandig Mand ved nafi&i Erich C^emendssøn« (Poul 
Mortenssøn Ostrupius, Ligprædiken over Tønne Brahe til Torstrup, £bhvn. 
1612 8vo; Danske Magazin 4. E. IV, 35). 

^) Axel Arenfeldt, Hans Arenfeldts Søn, til Basnæs, Eentemester, f. 1590, 
t 1647. 

*<^) Predbjøm Gyldenstiem til Vosborg's 3 Sønner: Knud G. til Vosborg og 
Skovsbo, f. 1591, Eiler G. til Bistrup og Henrik G. til Svanholm, Lands- 
dommer i Skaane, f. 1594, f 1669 (Worms Lexicon); de have alle tre 313 1613 April 19. 
— Septb. 21. 

1614 October 29. 
1620 Septb. 26. Manderup Georg v. Daube*). 
Paul und Nicolaus SchenckeP). 
Lago Brock ^j. 
Magnus v. Arnfeld*). 

2. FortegBelse o?er fijffisterne Ted Riels Banners Bryllnp. 

Det efterfølgende »Register paa Niels Banners Brølups Breffue 
Hafn. 7 May 1651« findes i Gehejmearchivets Danske Samlinger 
Pakke 55. Gehejmeraad Niels Banner til Frederiksgave var født 1622 
og døde 1670; den 18. Maj 1651 ægtede han Ane Catharine Schult 
og Kongen gjorde Bryllupet; hun var født 1631 og døde 1671 (se: 
Easmussen SøMlde, Holstenshus og Nakkebølle, S. 402). 

Ser Christian Thomsen 

Bigens Mars 

Bigens Admirall 

Bigens Cantzeler 
Her Mogens Kaas 
Her Tage Tott 
Her Olluff Pasbiergh 
Her Christopher Vlfeldt 
Her Niels Trolle 
Her Hans lindeiiow 
Her Jørgen Brahe 
Her Priederich Eetzs 
Her Jochtim GerGdorff 
Her Henrich Eommel 
Her Christen Scheel 
Her Hendrich Eantzow 
Her Jørgen Søfeldt 
Her Mogens Høgh med derris 
fruer och 
Jomfruer skrevet i Caspar Bartholina Stambog (Ny kgl. Saml. 8vo. 359) Strasburg 
den 13. Juli 1608. 

*) Mandrup Due til Halkjær, f. 1596, t 1660, studerede i Leyden 1616 (Per- 
sonalhistor. Tidsskr. II, 112). 

^ Morten Skinkel til Østrupgaard's Sønner: Poul S. til Østrupgaard og Løgis- 
mose og Niels Skinkel til Søhohn, f. 1597, t 1641. 

«) Eske Brocks Søn Lage Brock, f. 1597, f 1619 (Yedel Simonsen, Eske Brock 
S. 28, 115; Danske Magazin 4. K. V, 78; Ny kirkehist. Samll. II, 523). 

-*) Mogens Arenfeldt, Hans Arenfeldts Søn, til Rugaard, Oberstlieutenant, f. 1604, 
t 1671. 314 Hr. Jffuer Wind 
Her Gregers Krabbe 
Her Christian Bantzow 
Her Jørgen Schultt 
Her Hendrich Witfeldt med derris 
fruer och 
Jomfruer hans Eongl: Maytz: Lensmend 

Eiler Effuert Banner 

Erich Banner 

Predbiørn Banner 

Biørn Vlfeldt 

Henrich Lange 

Otto Brahe SteenCen 

Rentemestem 

Offuer Secreterer 

Marschalch Pentz 

Hollger Wind 

Lytzow 

BarfldoipfF 

Betz 

Alle Hoff Junckrer, 

Cantzelj Herremend 

Obriste FriiO 

Alb^ FriiO 

Claus KaaeB 

Falch Gøye 

Christopher Lindenow 

Jacob Lindenow 

Niels Friis 

Hendrich Gyldenstem 

Erich Quitzou 

H: Ebbe Vlfeldt Christophersen 

Mogens BoOen Crantz 

Waldemar Daa 

Christian Daa 

Hans Juel 

Peder Retz 

Steen Betz 

Kield Kragh 

H: Friderich v: Buchwoldt med derris fruer och Jomfruer^ 

Erich Gyldenstem 

Erich KraOe 

Christian Holck 

Hendrich Detleff Holck 

Marcus Boetsteen 

Jffuer Krabbe 

Steen Bille i Jydt Land 

Waldemar Schram 

Corfitz Vlfeldt i JyUand 

Lauridtz Schinckel 

Jørgen Høegh 

Gregers Høegh 

Johan BrockenhuO 

Siuert BrockenhuB 

Frantz Bantzow 

Christian Scheel Jørgenfien 

Frantz Lycke 

Key Lycke 

Erick Juel 

Claufi Juel 

Tyge Sandbiergh 

Hendrich Podebusch 

Hendrich Lindenow paa Gaunft* 

Ogo Juel 

Tønne Juel 

Axel Juel 

NielB PaBbiergh 

Friderich PaBbiergh 

Breda 

Christopher Gøye 

HanB FriiB 

Jffuer Krabbe 

Jørgen FriiB 315 Ofife Schade 
Otto Schade NB 
Claus Sparre 
Yemer PaGbiergb 
Peter Grube 
Vicentz Bille 
Eønno BiUe NB 
Hans Bille 
Jørgen Bielcke 
Henningh Powisch 
Lauritz Powisch 
Christen Lange NB 
Peder BrochenhuuB 
Otto KraCe 

Christopher Valchendorff 
Axel ValchendorpfF 
Obrster Eratz 
Sten Brahe Staller KaaeO 

Her Jffuer Krabbe 

Erich EaaG Nielsen 

Eyler Høegh 

Herman EaaB 

Jørgen EaaO 

Erich KaaG 

Palle Vme 

Fru Pernille Banner 

Pru Dorete Banner 

Fru Anna Lunge 

Fru Jytte Høegh 

Fru Karen Gyldenstem 

Fru Hilleborrig AscherGleben 

Fru Marie Vlfeldt 

Fru Elisabeth Vlfeldt 

F. Anna BrochenhuG 

F. Birrete Brockenhues. Dette Er Jeg paa ded Vnderdanigste begerendiO Aff hanG:* 
Kongelige Mayst Att disGe Motte bliffve indladett till mitt bryllup., 
Aetum Kiøbenhaffn den 8 Mag Anno 1651. 

EderG Kongelige Mayst Vnderdanigste 

Thiener 

NielG Banner 
mppria. 3. 
To BegraTelsesbreve. 

Disse Breve findes i Badens Papirer, henholdsvis Nr. 353 og 259, . 
i Rentekammerarchivet. ForÉatterinden til det første Brev, en Datter 
af den bekjendte Landsdommer Jens Lassen, holdt den 7. Maj 1679 
paa St. Knuds Kloster i Odense Bryllup med Michael Winterberg, 
der døde samme Aar den 25. August (Bircherods haandskrevne Dag- 
bøger). Brevet er skrevet til Professor Mag. Lorents Edinger i Odense. 
Originalemes Retskrivnmg er bibeholdt, idet dog Brugen af store og 
smaa Begyndelsesbogstaver er reguleret. 316 

I. 

Hr. Mag. høytærede gode Ven. 

Gud, som er u-begribelig i sinne Domme, oc dog maae altid 
hafve sin Willie, hafver omstijBFtet min korte Giede til en* langvarig 
Hiertesorig wed min goede sal. Kieristis, dend ædle, høyagtbahre 
oc nu sallige Mandtz sallige Michael Winterbergs til Hanneschouf, 
forige HanO Kongl. Mayts. welbetroede Commissari i Commercie 
CoUegio, dødelig Henry ckelOe. Siellen er som sallig, saa u-dødelig; 
dend dødelig Deel agter ieg førstkommendiB d. 25 Septembr. her 
i Dahlum Kircke i sin besckichede Boellig at ville lade hensette. 
Det schulle vere mig nogen Husuallelse i denne min høybedrøfvrede 
"Tilstand oc det sallige Mennische en ÆriO oc Effierladte Affec- 
tions Vdviisning, dersom hånd til samme Tiid weed thj slet her- 
paa Dahlum wille lade sig finde oc dend sallige Mandtz Liig til 
sit Nedersettelsis Steed vere følgagtig. Saadant schal ieg oc dend 
sal. Mandtz Paarørende altid med thacknemmelighed erkiende, jnd; 
beder hannem i Guds milde oc megtige BeschiermelDe oc ønscher 
i gledeligere Maade at kunde findiO. 

Dahlum Closter den 19 Septembr. Anno 1679. 

Hr. Mag. thiennistwilligste 
-SI. Michael Winterbergs høybedrøfvede efifterlatte Elisabet Lasson. 

n. 

Nest sørgelig HelCen min bered villige EhrbydelOe till aU 

-angenehme Tienniste och Welbefaldt. 

Giffver ieg Eder her med gandsche sørgeligen tillkiende, att 
det haffver behaget dend aliviseste Gud med edt christeligt och 
saligt Endeligt fra denne ælendige Verden till sit ævige Rigis 
Herlighed at heden kalde min hierte allerkieriste nu si. HoBbonde, 
erlig och welbyrdige Mand Hans Kaas til Lindschou. Gud for- 
lehne hannem med alle troe Ghristne en glædelig och ærefuld Op- 
standelCe paa dend yderste Dagh, saa agter ieg (nest Gudtz Hielp) 

-at lade hans si. Ligh hensette her udj Waar Frue Kierche Fre- 
dagen dend 10 Octobris førstkommendis, er der fore til Eder min 
sørgelig Begiering, at I paa same Dagh ville vbesverget lade Eder 
finde her udj Svenborgh och om Afiftenen Klochen 7 geleide hans 
si. Ligh til sit Nedersettelsissted, bevisendis hannem der med dend 

: sidste Ære och Tienniste i denne Verden och mig vdj denne min 

3edrøffvelOe en stor Velbefald, hvilchen Eders welvillige Æris Be- 317 

visning ieg stedtze jgien med Tachnemelighed aoU erkiende, befal- 

lendis Eder her med vnder dend alier høyestis gudomeUg Proteo- 

tion som forbliffv^er Eders tienst beredt villigste SI. Hans Kaasis 

høybedrøff^ede Effterleffversche. 

Anne Marchdaner. 

Svenborgh d. 30 7br. Ao. 1643. 

Udskrift: Erlig och welb. Mand Henrich Gyldenstiem til Boltin- 
gaard min høyærede k. Fetter gandsche sørgeligen. 

4. 

Et Brev Ira EnTOjé Bolle Laxdorph til Storeantsler Reventlow. 

Originalen til dette Brev opbevares blandt de Reventlowske 
Breve i Gehejmearchivet. Om Brevskriveren henvises til hans Biographi 
i dette Tidsskrifts 1ste Bind. 

Stocholm ce 10 de luillet 1695. 
Monseigneur 

La lettre qne Votre Excellence m'a fait la grace de m'ecrire 
le 27 du mois passé, m'a bien eté rendue le 7 de ce mois cy. 
touchant nne marmite de cuivre qu' Elle souhaitte d^acheter icy. 
Pour ce qui est de marmites on en trouue icy tousjours de faites 
petites et grandes comme Ton les souhaittet; Mais ci Votre Ex- 
cellence voudroit peut etre avoir une battene de cuisine entiere 
et complete il faudroit la commander suivant la liste qui va cy- 
jointe, et celle lå ne pourroit pas etre faite que vers la St Michel,, 
et pourroit environ couter 200 Escus une dizaine ou vingtaine 
d'Escus plus OU moins, I'attendray lå dessus ce que V: Excellence 
aura pour agreable de m'ordonner, si Elle ne desire qu'une Mar- 
mite de cuivre, il faudroit s9avoir la grandeur, et combien de 
tonneaux elle devoit temir, et le prix d'une telle pourroit monter 
a 10, 15, 20 ou 30 EscuS, svivant la grandeur et le poid, mais. 
une battene de cuisine svivent la liste pourroit peser deux Schip- 
pund et quelque chose de plus. De seray tres ravy si Votre Ex- 
cellence me vouloit fair la grace de m'honorer auec ses ordres, je 
les executerois auec toutte l'exactitude imaginable etant auec une 
tres profond respect 

Monseigneur 

de Votre Excellence 

Le tres hurable et tres obeisant 

serviteur 

Luxdorph. 318 

Den omtalte Lister lyder: 

12 fransche Kiædeler med Log, een effter den anden. 12 

-Bunde Kiædeler. 6 Sucher Kiædeler een e£fter dend anden. 6 

Aflange fische Kiædeler med Log. 12 Castrolier. 12 Potter med 

Log een effter dend anden. 8 fade med Log. 4 aflange dito. 6 

'Tærte pander een effter dend anden. 6 Suppe pander med Log 

•og føder onder. 6 Bradpander. 6 Schumscheder. 6 fyldescheder. 

6 fyrfade. 4 dørslag. 4 Stegesoer. 4 Rifv^e Jern. 4 Dechefade. 

4 Choquelade potter. 2 Thee Kiædeler. 2 hull pander. 1 Vand 

tønde j Kiøchenet. 1 Spøl Kiædel med Yand Kande. Her Kand 

Leggis til og tagis fra hvad man behager, men Saaledis brugis det 

det her oppe til et fuldkommen Kiøchen, Tolden her oppe for at 

føre det vd Kommer vngeferlig paa 8 Rix-Dr: Schippundet, vil 

man hafve aflange Kiædeler til at bade vdj udj Badstufver, som 

her meget bragis, Kommer Saadan een Vngeferlig at Koste 20Rdlr. 

ligesom dend veyer til. 

6. 
Pet«r Hasses eg laren Aretanders Brylh^ 

Den her meddelte »Udskrift af en gammel skrevet Lommebog til- 
hørende en Kjøbmand Aretander i Viborg« opbevares i Gehejmearchivets 
Danske Samlinger, Pakke 55. Ifølge Giessing, Jubellærere IH, 241, 
Tab. rV, 364, Tab. n, var Maren Aretander Datter af Kjøbmand Just 
Aretander og Mette Bøgh; Peter Hasse var ligeledes Kjøbmand. 

Som Vi Vdj den hellige Trefoldigheds Nafii have Samtøget 
Vores Elste Daatter Maren Aretander i Egteschab Med velfor- 
nemme Vnge Mand Peiter Hafie hvorpaa blef holdet la Ord her 

i Wores HuuG Ao 1705 d Vdi woris Stifftsbefahlings Mand Baron 

iriderich Kraeg og en Deel woris nermiste wenner Ower Værelse 
og gjorde voris Svoger Magst Søren Søvel en Kort Talle Til hvad 
Ende vi vare for Sam melet. Deres Brølapshøitid blef holdet i 
woris Huus Onsdagen d. 22 Septembr Ao 1706. Gud lad det ge- 
lenge til sin Åre, Dennem til en kjærlig og fornøjelig Egteschab 
paa lorden og Salighed i Himlen og os Sambt Paa rørende Wenner 
til giede og hiertens fornøyelse Amen i Jesu Navn Amen. 

Min Kone forærett dennem til Medgiftt. Nemblich 

1 fransch Seng anstrøgen Med Senober Kost rd. 6 — 64 

106 Alen Blomerant j silche Moor til omhæng af 3 
støcher og 3 Kapper Med falbelaar a 5 ^ rd. 88 — 32 319 

*35V» Alen Ponso Armosin til dret å 5 |L 4 ^3 . . . 29 — 66 
11 Støcher Ponso tafftes Boend No 2 at Kantte falbe- 

lame med å rd » -— » 

•3 Lod Ponso og blomerant Silche til omheng å 22 ^ » — 66 
2 Stk. Blommerant schrufsnorer ^) at Kante Senge- 
omhæng og Kapperne med å 6 ^ 8 j8 2 — 16 

(Eesten fattes). ^Efterretninger om en Del i Nyborg Kirke begravede Personer. 

Af Exam. jur. Fr. Crone. I Nyb( >org Kirke, der er grundlagt 1388, ere i Tidernes Løb be- 
gravede en saa stor Mængde Personer, at der næsten ikke findes 
•et Sted under dens Gulv, som ikke er optaget af Gravsteder ; men 
aUe disse bleve, paa nogle faa nær, fyldte ved Kirkereparationer 
1805, 1822 og 1834, hvorhos de mangfoldige Ligsten, som henlaae 
over Gravstederne, bleve bragte ud af Kirken, uden at der forinden 
toges fuldstændige Kopier af de paa dem værende Indskrifter, 
hvilke kunde have leveret mange Bidrag til Personalhistorien. 
Ligstenene bleve solgte ved Auktion og af Kjøbeme anvendte til 
Trappesten, Fortougsfliser og deslige. 

Yed den store Kirkerestauration 1870 — 71, fyldtes Resten af 
Oravstederne. 

Da det væsentligst vare Adelige, Militære, Sognepræster, Ma- 
:gistratspersoner, Embeds- og Bestillingsmænd samt den mere an- 
sete og formuende Del af Borgerskabet, som erholdt deres Hvile- 
steder under Kirkens Hvælvinger, har jeg troet, at dette Tidsskrifts 
Læsere kunne have Interesse af at erholde en Meddelelse om en 
Del af de vigtigste af de i Nyborg Kirke Begravede, ledsaget af 
nogle korte, historiske Oplysninger. 

Mine Kilder have været: 
1, en Fortegnelse over Ligsten, som tidligere have henligget i 

Kirken, men som ere kasserede. Denne Fortegnelse, der kun *) Skruesnor, et eget Slags Snor af Silke, Bomuld eller Linned. 320 

angiver de Afdødes Dødsdage eller Begravelsesdage, Navne og^ 
Stillinger i Santfundet, har jeg afbenyttet ved No 1 til No 36 ;. 

2, Byens Kirkebøger, der for Begravelsernes Vedkommende be- 
gynde 2den Juli 1665 ; afbenyttede af mig ved No 37 til No 117 ; 

3, Byens samtlige Arkiver; 

4, forskjellige andre Kilder, anførte paa de behørige Steder her 
nedenfor. 

Det bemærkes, at de Personer, som ere omtalte i min Be- 
skrivelse over »Epitafier i Nyborg Kirke« (dette Tidsskrifts 4<ie Bind 
p. 33—49 og 257-276), selvfølgelig ikke ere medtagne her. 

1. 
»1557, 4 April, døde Her Nids Perssøn^ Sogneprest«. 

(Om ham see Saml. t. Fyens Hist. og Topogr. 9 p. 176, 177, 184, 185^ 
187-189.) 1536 blev han tillagt 3 Pund Eug og 3 Pund Byg aarUg, mod For- 
pligtelse til at praBdike i Slotskirken (Pont. Atl. 6 p. 765). 1539 tildømtes han 
Tienden af Slotsmarken »Auemakke« (Hofm. Fund. 5 p. 535). 15i6 erholdt han,, 
ved Magelæg, Slotsvænget »Birkhovedc, mod at afstaae en Have til Slottet (D. 
Mag. 4 R 1 p. 243). Han var af adelig Slægt, men uvist hvilken. (Saml. t. 
Fyens Hist. og Topogr. 9 p. 176.) 

2. 
»1574, 26 Februar, døde Hr. Lauritz Hanssøn, Sognepræst« 

(Om ham see Wibergs Præstehist. 2 p. 468 og Saml. t. Fyens Hist og 
Topogr. 4 p. 96; 7 p. 248; 9 p. 174, 175, 186.) Ved Kongebrev af "/s 1571 fik 
Lehnsmanden Ordre, at foranstalte ham tillagt en Have, som »nu i nogle Aar 
har været ham forholdt« (Topogr. Saml. i Geh. Ark.). 

3. 

»Anno 1577, den 6 Dag Febniarii, kaliede Gvd erlig oc wel- 
byrdiig Hans Barhy, welbyrdig Anders Barbys Søn, aff denne for- 
gengelige Werden oc til det enige liflf, oc bleff hånd hastig afflfcage 
her udi Nyborg aff sine Uuenner. Gvd giffue hanno en glædehg 
Opstandelse medt alle Christe.« — Begravet i Koret; Epitafium 
brændt 1874 af Kirkeværgen, uden Kirkebestyrelsens Vidende. 

Hans Barby blev dræbt i en Duel og var uægte Søn af tydsk Kantsier 
Anders Barby til Selsø. 

4. 

»1581, 4 Februar, døde Feder Holst^ Borgmester.« 

Han forekommer 1553 som Slotsfoged, var ^^/,i 1564 Borgmester og fik s^ 
D. kongelig Bevilling paa >at bruge og beholde en Kronens Jord og Eiendom 321 

udenfor Byen, Birkhoved kaldet, som han nu selv i Værge har, afgiftsfrit sin 
Livstid« (Topogr. Saml. i Geh. Ark.). »^/^ 1673 fik han kongelig Bevilling paa 
»den Fiskedam, han har ladet gj£fre paa Kronens Grund udenfor Nyborgs Vold 
ud mod Helgetoft, Vest for den Vej, som løber Nør ud af Byen« (ibd.). ^1, 1580 
fik han kongelig Bevilling paa »en Kronens Gaard, Huidtzby kaldet, dog at han 
deraf aarhgen giver sligt Landgilde, som deraf pleier at gaae, og, ifald han Gaar- 
den selv vil bruge, skal han Bonden udminde, saa han ikke skal have sig at 
beklage« (ibd.). 

5. 
»1592, 10 Januar, døde Heinrich v. Baderij Eaadmand.« 

Han nævnes ^^/^ 1572 som Borger. 1582 eiede han 2 Gaarde i Kongegade 
og Nørregade, af hvilke han svarede henholdsviis y ^ og xiy /J j alb. i Jord- 
skyld til Kirken. Ve 1^^34 kaldes han Eaadmand, 1588 tillige Kirkeværge. Hans 
Hustru ukendt. Ægtefolkene havde mindst 2 Børn, nemlig: 

1. Thomas v. Baden, gift med Maren Baltzersdatter (see Nr. 7). 

2. Sidsel v. Baden, først gift med Borgeren Frands v. Fastenave, som døde 
"/g 1594, senere med Borgmester Thomas Trøyel (see Nr. 11). 

6. 

»1592, i Februar, døde Christiern Nielsen Brun, Sognepræst 
CC Proust« 

(Om ham see SamL t. Fyens Hist. og Topogr. 7 p. 233 og flg, som inde- 
holder hans Optegnelser 1572 — 91 om hans Livsomstændigheder og mange andre 
Ting.) ^Ve 1584 var han valgt til en af Geistlighedens Sendemænd ved Prinds 
Kristians Hylding i Odense, '^j^ 1588 kaldte Biskoppen ham, ved Visitatsen: 
»bonus, doctus« (Jak. Madsens Visit. Bog p. 73). H%n var gift med Karen 
Hjeronimusdattery havde med hende mindst 4 Sønner og 5 Døtre. Hun ægtede 
^^Z, 1592 hans Eftermand i Embedet, Hans Hermansen, som døde ^/g s. A. 

7. 

»1600, 29 Januar, døde Herman Trøyel, Kiøbmand.« 

Han forekommer **/3 1587, kaldes ^7i 1598 Kjøbmand. Hans Enke, Maren 
Baltzersdatter^ ægtede Thomas v. Baden (see Nr. 5), som døde ^^jj 1607. Hun 
døde ^/e 1627. Herman Trøyel havde en Datter, Margrethe Trøyel, begravet 
^^U 1660, gift med Bartskær Diderik KeUer, død »/é 1629, 39 Aar gi., og med 
Borgeren Jakob Bosen, hvis Dødsdag ei vides. De ere alle begravede i Kirken, 

8. 

»1603, 28 Juli, døde Jørgen Pedersen Alsing, Borger.« 

Han gav 100 Sldlr. til Fattige (Hofm. Fund. 5 p. 520). Hans Hustru, 
Karen, døde *«/i 1608. 

9. 

»1603, 30 Juli, døde lens Sørensen Wiborg, Tholdskriffuer og 
Eaadmand.« — Ligstenen ligger halvt skjult under Varmeledningen- 

21 322 

Han forekommer 'Vs ^582 som Ridefoged i Nyborg Lehn. ^/s 1589 fik han 
irongelig Bestalling som Toldskriver, saalydende: »W\j Christian IV g. v., att 
T7^ haffde forordineret og tilbetroet Osz elsk. lens Wiiborg att skulle wære thold- 
aloifder wdi wor Eiøpstadt Nyborg, og med wor tolder der samesteds att skulle 
ware wor tholdregister og thennem betiene, till rette Tid om Aarit holde klart 
og Bette med huis Indtægt og Udgifft, som det falde kand paa wore wegne, og 
desuden ydi alle maader att were osz og Riiget huld og tro, og wort gaSn. og 
beste wide at^^ramme, og haffae wij for saadan hans vmage og wiUig tro tieneste 
naadigen beuilget hannem om Aarit thill besolding halfftrediesindts thiuffue 
gamble DaJler, saa og huis Agger lord, som andre tholdskriffnere før hannflm og 
hånd selff thill des ydi samme bestilling hafk haffuer. Thi forbinde etc. — 
TTAffhim xxy Martii mdlzxxix« (Register oyer Fy en og Smaalandene i Geh. Ark.). 
1690 yar han Raadmand. ^^/i, 1601 døde hans Hustru, Dorthe Nielsdatter. 

10. 

»1603 døde Christen Christensøn Blymester y Sognepræst og 
Froustc 

(Om kam see Wibergs Præstehisi 2 p. 465.) ^j^ 1597 yilde han af med 
Rektoren og Hørerne, der hayde deres Kost i hans Hus, da de klagede oyer 
hans Hustrues Knanromhed og Madens Usselhed. 1598 klagede Præsterne oyer. 
at han ikke sendte dem Synodalier, ligesom ogsaa Borgmesteren besyærede sig 
oyer, at han troloyede »udkomne Folk« uden Eaadets Minde. Han døde af Pest 
tilligemed sin Hustru og deres Børn paa 1 nær. (Jak. Madsens Yis. Bog p. 79.) 

11. 

»1613, 26 December, døde Thomas Trøyd, Borgmester.c 

Han omtales 1608 %om Eaadmand og yar gift med Sidsel v. Baden (see 
Nr. 5). Hun døde ^^j^ 1612. Ægtefolkene hayde mindst 2 Børn, nemlig: 

1. Frands Trøyel, forekommer ^^/g 1630 som Borger, fik "/„ s. A. Slgøde 
paa en Gaard i Nørregade, men slgødede den ^/^g s. A. tilligemed en Gaard 
paa Toryet til Borgeren Kristen Klausen (f 1658) og Hustru Maren Sørens- 
datter. Frands Trøyel døde som Kirkeyærge ^U 1640, 39 Aar gi. Hans 
Enke, Anna Pedersdatter Teiste^ døde 1644. Ægtefolkene hyile i Kirken 
og hayde 2 Sønner, nemlig: 

a. Jens eller Hans Trøyel^ født 1681, død ^/j, 1666 som Præst yed Ros- 
kilde Domkirke (Wibergs Præstehist. 2 p. 684). 

b. Thomas Trøyel, født 1636, død 7« 1702 som Praøst i Himmeley (Wi- 
bergs Præstehist. 1 p. 633). 

2. Margrethe Trøyel, begrayet "/g 1674 indenfor den nordre Kirkedør. 

12. 

»1619, 19 Mai døde Erik Engelbretsøn, Baadmand«. 

Han døde i en Alder af 57 Aar. Hans Enke, Inger Knudsdatter, døde 
•o/s 1629, 66 Aar gL 

13. 
»1620, 6 August, døde Morten lensøn, Raadmand.« 323 

B^ms Jlnke, Maren^ levede endnu */? 1631, da kun skjødede en Lade uden- 
2br Byen til Byfoged *og Raadmand Lambert Jensen (see Nr. 54). 

14. 

»1621, 16 Mai, doiåe Biørn Marcussøn, Raadmand«. — Ligsten 
-allerede bekostet over Gravstedet 1601. 

Han omtales 1614 som Raadmand. Hans Hustru, Qjertrud Hansdatter, 
»døde Vu 1612. 

15. 

»1621, 11 JTiåni, døde Hans Basnitissøn Aarsleff, Borger og 
Ilndvaaner.« 

Han lanføres */io 1611 som Eier af en Gaard i Nørregade og en Have 
nidenfor Byen. * 

16. 

»1622 døde Johannes Severini Velleius, Eccl. Neoburg Præpos.« 

iHan vartfødt 1671 i Veile, Søn af Søren Klemensen og Mette Kristoffers- 
Mdatter Skaaning. 1603 blev han, som da var Magister, beskikket tQ Sognepræst 
d Nyborg. "/^ 1604 »eptoges ved Vinding Herredsthing et Thingsvidne, hvorved 
Jian fik den saakaldte »Skemark« i Slottets Ladegaardsmarker som Erstatning for 
>den saakaldte »Sproiefte« (Hofm. Fund. 5 p. 538). ^/^ 1610 besværede han sig 
♦over, at Slotevænget »Birkhoved« var kommet bort fra Præstekaldet, da han nok 
Ininde behøve Vænget »till min och min fattige Hustrues och Børns Vnderhold- 
.ning, som boer her paa et almindelig Fergested, och tidt och offte haffuir stær 
-Beszuering afF mange Gotfolch, som reysze her frem och tilbage«. Han fik der- 
if or Tilladelse fil at bruge et Vænge, som tidligere havde været brugt af Tolderen. 
1614 valgtes han til Heiredsprovst, var fiarst gift: med Marie NiéUdatter^ død 
^/s 1614, 37 Åax gL, Datter af Borgmester Niels Pedersen i Aarhus, demarøt 
smed Anna Johansdatter Monrad ai Ejettinge. 

17. 
»1623, 23 April, døde Christen Fallesøn, Raadmand.« 

Han anføres ^/^ 1611 som Ridefoged paa Nyborg Slot Hans Hustru, Jo- 
hanne Berntsdatter, døde ^'/g 1617. 

18. 

»1623, 9 December, blev Mester lacob Batven , Bartscher, be- 
.gravet.« 

Han var Va 1^^5 med at underskrive Fuldmagten for 8 Mænd til at møde 
g>aa Borgerskabels Vegne ved Prinds Kristians Hylding i Odense 27 s. M. 

19. 

»1624, 5 August, døde lacob Affitsøn, Raadmand.« 

iHan eiede 1617 en Oaard i Niøoregade med tilliggende Have, men maatte 

21* 324 

Aaret efter afstaae en Del af Haven til Anvendelse ved Udvidelse af en af Faest- 
ningens Volde. 

20. 

»1629, 2 April, døde Berent Bessling, Indyaaiier.< 

Han kaldes Yintapper og drev en stor Forretning i sin Gaard i Adelgade:: 

21. 
»1629, 16 Juni, døde Hans Pedersøn, danske Skolemester.« 

22. 

»1629 i August, døde lens Christensøn Hwawe, Stadsskriver.«L 
Han døde 44 Aar gL og var gift med Anna PederscUxtter, . 

23. 

»1635, 15 October, døde lahan Petterson, som boede paa 
Sproug.« 

Han var Søn af Petter Petterson, som var en af de Hollændere, kvem* 
Kongen ^1^ 1580 forlehnede med Sprogø (Topogr. SamL i Gek); men i D. Mag. 
3. R. 3 p. 76 siges denne Forlehning at være foregaaet '^/r s. A. Johan Pet- 
tersons Hustru, Mette Frandsdatter, var død fsorend Manden. 

24 

»1639 (?) døde Thomas Brun, Borgmester.« — Det paa Lig- 
stenen anførte Dødsaar var næsten ulæseligt og er derfor usikkert. 

Han forekommer '/s 1609 som Byfoged, og man har endnu hans »Hegnskab 
paa Sagefald, Foreloff, forbrudt Gods, Blodviid og Andet, som han haver oppe- 
baaret i Nyborg fra Philippi lacobi 1609 til Philippi lacobi 1618«. (De forenede- 
Minist. Ark.). 1614 kaldes han Eaadmand, 1619 Byfoged, ^^/g 1680 Borgmester. 

25. 

»1640, 23 December, døde Hans Mortensøn, Eaadmand.« 

Han omtales som Eaadmand ^1^ 1680 og var gift meå Mette Terkelsdatter. 
'^/g s. A. slgødede han Gaarden (nu Nr. 5) paa Hjørnet af Mellemgade og Kors- 
gade til Borgeren Poul Hermansen og Hustru Maren Lauridsdatter. Han var 56 
Aar gi., da han døde. Hans Enke ægtede Borgeren Jens Terkelsen. Hans 
Mortensen gav 100 Sldlr. til Latinskolen og 4 Boder til de Fattige, men af disse 
Boder bleve de 3 ruinerede af Svenskerne 1658. 

26. 
»1641 døde lesper Hansøn Stampe, Sognepræst og Provst.« 

Han var Student fra 1694, blev 1597 Kapellan i Nyborg, og fik 1599 i 
Biskop Jakob Madsens Visitatsbog en Vedtegniijg om, at han prædikede for 
længe. Hans Hustru, Maren Jensdatter, døde '/]2 1611, 70 Aar gi. 1622 blev 325 

iiaxi kaldet til Sogneprsest, og kaldes 1622 HerredsproYSt, i hvilken sidste Egen- 
-skab han udsendte en Skrivelse til sine Præster, hvorved han forbød dem, at 
.give deres Sognefolk Tiendeøl, for derefter at erholde destostørre Komtiende til 
Gjengjæld (D. Maanedsskr. ved Stenstrup 1866, 2 p. 121). Han var tro og 
^ttig i sit Elald. 

27. 

»1643, 10 November, døde Mads Niélsøn Koch, Borger og 
Indvaaner. 

Han døde 73 Aar gi. og var gift med Karen Jakobsdatter, som døde ^^/^ 
1647, 53 Aar gL Han var en formuende Mand og eiede flere Qaarde i Byen, 
(hvoraf 1 i Adelgade, samt forskjellige Yseoger og Haver udenfor Byens Volde. 

28. 
»1645, 8 Februar, døde Hans Pedersøn Hiort, Borger.« 

Han var gift med Anna Nielsdatter og fik ^^1^ 1643 Slgøde paa en Gaard 
jpaa Sydsiden af Eongegada, en Have paa Nærmeiøen og 9 Tdr. Land i Byens 
Marker. Han døde 82 Aar gi. Hans Enke ægtede BoTgiBTen Niels Fotdsen, som 
-blev begravet **/ii 1652. 

29. 
»1654, 31 Januar, døde Frederik Jespersen, Borger.« 

Han fik '^/i^ 1635 S&jøde paa en Gaard paa Nordsiden af Mellemgade, en 
JAger paa Hesselbjerg og Græsning i Kohaven til 2 Høveder. Han døde 55 Aar 
;gL Hans Enke, Anna Jensdatter, blev begravet ^»/n 1679. En Søn af dem, 
•Studiosus Jesper Frederiksen^ blev begravet '^/g 1672 i Kirken. 

30. 

»1656, 3 Nøyember, døde Mogens Kaas, Lehnsmand paa Ny- 

fcorg Slot.« — Begravet 25 s. M. i Sakristiet. 

(Om ham see ligprædiken Nr. 260 i Karen Brahes Bibliothek i Odense.) 
1630 blev han Lehnsmand paa Nyborg Slot og var gift meå Sidsel Jørgemdatter 
Friis af Kragstrup, som døde "/« 1646, 58 Aar gi. Han var en gudfiygtig og 
gavmild Mand, døde paa ¥6irup. 

31. 
»1656, 23 November, døde Nids Mikkelsøn, Byskriver.« 

Han forekommer som Slotsfoged "/u 1661 og som Byskriver % 1655. 
Zans Enke, Ingeborg Hansdatter, levede endnu ^/s 1664. 

32. 

»1667 døde Wilhim Adriansen, Borger.« 

Han var Hollsander af Fødsel 1626 bragte han til Nyborg den første 
:8miikke, som anvendtes til Smakke&rten over Storebaelt, samt lod endvidere 328 

hvide Mand« (Vagtskibet ved Nyborg) og .have »den kongelige Jagtpoppegøie« med, 
samt tilholde alle gjennem Storebælt gaaende Skibe, at betale Told i Nyborg 
(Fogtm. Reskriptsaml.)« S. A. eiede han i Vindinge 2 Gaarde, af hvilke den 
ene var af ijenden ganske ruineret (Hist. Tidsskr. 4 B. 5 p. 249). Han var gift 
med Birgitte Sørensdatter, Af deres Børn kmme anføres: 

1. Kathrine Boldt, var 1670 gift med Kaptain Basmus Klemmensen. 

2. Maria Boldt, ægtode Postmester Karsten Kock Vulf (see dette Tidsskr. 
4 p. 261). 

3. Søren Boldt, døbt »»/n 1648, var 1675 Postmester i Odense. 

43. 

»1670, dend 8 Decembr., bleff Een Herremand, wed Naffii 
Eschild Bilde, Corporal wnder Captein Wichmandtz Gompagnie, 
begraffuen om afftenen Klochen waar Halflfgangen Siuff, ved Lycte 
och Facheler.« 

44. 

»1671, dend 22 Martii, bleflf C7awG Diricksen begraffuen; alle 
Klocker.« 

Han blev '/g 1651 dømt til Forbrydelse af sit Borgerskab, fordi han havde 
nægtet at betale Skat. "/, 1669 fik han nyt Borgerskab til at ernære sig red 
Ayhng, erholdt ^^/^ 1670 Slgøde paa en Gaard paa Sydsiden af Nørregade og 
eiede desuden en anden Gaard, hvortQ hørte 3 Tdr. Lsmd i Byens Marker, ''/i, 
s. A. omtales han som Medlem af Ejøbmandslauget. Hans Enke, Barbara Fe- 
dersdtxtter, ægtede Eirkeskriver Karsten Dideriksen (see Nr. 55). Elaus Dide- 
riksen havde med Barbara Pedersdatter 1 Søn og 7 Døtre. Sønnen, som hed 
Borker Klausen, var døbt ^^/] 1653, døde 1695 og var gift med Anna Peders- 
datter, døbt ^^/e 1661, Datter af Stadskæmner Peder Jensen, som døde 1693, og 
£aren Madsdattor, som døde 1676. 

45. 

»1671, dend 2 luly, bleff Leutinant Bartholomæus Zéll be- 
graffuen; 4 Klocker.« 

46. 

»1671, den 5 Novembr., bleff lohan Biischmand begraffuen; 
aUe Klocker.« 

Han fik '^/i, 1664 af Generalproviantmester Hans Villumsen i Odense Skjøde 
paa »Nyborg SlotsmøUe«, hvilken gamle Vandmølle, omtrent ved Begyndelsen af 
det 12te Aarhnndrede, oprindelig blev opført i Nærheden af Slottet. Ved for- 
nævnte Skjøde skete Overdragelsen af Møllen »med al dens Landgilde, Bettighed, 
Grund, Tillæg, Møllevand og HerUghed, inden- og uden Gaards, aldeles intet 
undtaget i nogen Maade, som der nu tilligger og af Arilds Tid dertil ligget 
haver, og bør dertil at ligge medrette, dog kongel. Ms^'estæts og kongel. Arve- 
successorer udi Begjeringen Suverænitet, Regalier og Høiheder af fornævnte 
Mølle, hgesom af andet deslige pro qvota over det hele Land, i alle Maader 329 

iiforkrænket. Item samme Mølle at komme Hs. koogel. Msgestæt og kongeL 
Arvesuccessorer igjen til Løsen, efter 1 Aars Opsigelse, for den Summa, som den 
:nu er afhændet for, tilligemed billig Erstatning for dens njøfdvendige og beviisUge 
Melioration, saasom det kongelige Skjøde, mig (Hans Villumsen) meddelt, aller- 
naadigst udi sig selv med&orer og indeholder«. Møllen var da indskreven i 
Plottets Jordebog for aarlig Landgilde af 105 Tdr. Mel. Slgødet blev konfirmeret 
af Kongen "/j 1666. — Johan Buschmand, som havde Tilnavnet KocJCj havde 
tidligere været Borger og Indvaaner i Kjøbenhavn. ^j^ 1665 fik han sig, ved 
kongeUgt Slg'øde, udlagt, til evindelig Eiendom for sig og Arvinger, et Stykke 
Jord, som hidtil havde ligget til Slottet og kaldtes »Bredeskifte«. Dette Vænge 
erholdt han som Vederlag for en Del Sædeland og Engbund, en Kiialhave, en 
Humlehave og en Abildhave, som tidligere vare komne fra Møllen, formedelst 
Udvidelse af Byens Fæstningsværker, og paa hvilket Areal 1661 var anlagt den 
saakaldte »Gregers Andersens Bastion« (see Nr. 52). flan var gift med Karen 
Jensdatter og skjødede ^/jq 1671 Møllen til Byfoged Søren Sørensen, som var 
gift med hans Datter, Kathrine Kock. Karen Jensdatter døde 1687 og blev 
**/ii s. A. begravet paa Vor Erue Kgd. — Søren Sørensen var en stivsindet 
Person, som bestandig laae i hæfkig Strid med Magistraten, da han med Hals- 
starrighed nægtede at tage Borgerskab som Møller og at aflægge den Møllere 
efter Konsumtionsforordningen paalagte Ed. Imidlertid blev han i Januar 1674, 
formedelst begaaede Forseelser under Byfogedembedets Administration, tildømt 
at entholde sig fra Embedet, »indtil for kongl. Msgestæts Høiesteret paa hans 
Bestalling er blevet kjendt«. Ved Høiesteretsdommen af ^^/g 1675 blev han 
endelig afsat fra Embedet »for Forseelser mod Kongen«. 1684 blev han fra- 
kjendt MøUen, døde s. A. og blev begravet paa Vor Frue Kgd. Han havde med 
sin Hustru mindst 3 Sønner og 7 Døtre. Hans Enke ægtede Møllens følgende 
Eier, Bertel Sørensen. Han fik ^/^ 1719 Stjøde paa Møllen med fuld Eiendoms- 
ret, saa at altsaa den tidligere af Kongen betingede Indløsningsret bortfaldt for 
Fremtiden. Bertel Sørensens fornævnte Hustru var død "/g 1692, hvorefter han 
agtede ÆUen Nielsdatter. Han døde "/j 1728. Naar hans Enke døde, vides 
ikke. Han hviler, med begge sine Hustruer, paa Vor Frue Kgd. Af første 
Ægteskab vare mindst 2 Sønner og 2 Døtre. En af Døtrene, Anna Bertelsdatter, 
døbt ^/lo 1691, ægtede ^j^ 1714 Mads Rasmussen, som boede paa Møllen. Han 
blev begravet ^/g 1729 paa Vor Frue Kgd., hvorefter Enken ægtede Møllens føl- 
gende Eier, Niels Boyesen (see Nr. 110). 

47. 

»1673, den 13 July, bleflf Jørgen Berntgen^ Visiterer, begraf- 
fuen; alle Klocher.« 

Han var Søn af Stadskæmner Bernt Jørgensen og Anna Sørensdatter, om- 
tales Vs 1668 som Visiterer, fik */io 1669 af Grovsmed Klaus Andersen (f 1676) 
wog Hustru Maren Basmusdatter Sl^øde paa en Gaard paa Nordsiden af Konge- 
gade, kaldes ^^U 1672 Toldinspektør, døde '/? 1673. Han eiede desuden en anden 
Gaard med 6 Tdr. 6 Skpr. Land i Byens Marker. Hans Enke, Magdalene Hans- 
datter, ægtede Tolder Niels Nielsen (see Nr. 53). 

48. 

»1675, den 8 Martii, bleff lens Christopherszen Organist, be- 
:graffaen; Haffde alle E[locher.«( 330 

Han forekommer ^/g 1663 som Organist. 1664 anføres hans aarlige Løn af 
Kirken til 64SlcUr., foruden 20Sldlr. til Husleie. •»/* 1666 bestemte Magistrate«^ 
at han hver Mandag, Onsdag og Fredag skulde spille paa Orgelet fra Klokken 
2V2 — 3 Vj Eftermiddag, hvorfor aarlig skulde gives ham lOEdk. af Kirken. Han 
var gift med Dorthe ViUumsdatter (see Nr. 32). */io 1669 tillod Magistraten 
ham, at opvarte med sine Instrumenter til Bryllupper eller Værtskaber, naar 
han begjærtes dertil, samt at lade sig høre med sine Instrumenter Mortensaftsen 
og Juleaften hos hvem der ønskede det. Ægtefolkene havde mindst 4 Sønner 
og 1 Datter. 

49. 

»1676, den 22 Aprilis, bleflf Comdius Basch, Baadmand, be- 
grafiFuen; Alle Klocher.« 

Han var født ^U 1644 i Qvem Sogn i Angeln, og Broder til Praesident 
Klans Basch. Hans Forældre vare Peter Easch, som boede paa Gaarden Vester- 
holm, og Kathrine Steinberg. 1665 tog Komelius Basch Borgerskab som Ejøb— 
mand, forekommer 1670 som Amtsskriver paa Nyborg Slot, fik *l^ s. A. Bestal- 
ling som Baadmand, kaldes ^^/^ 1672 Konsumtionsforvalter, døde ^U 1675. 

60. 

»1676, den 10 Mai, bleff Mester lohan Lucasen, Latine Schole- 
mesters begraffaelse holden her I Vor Frue Kirche, och den 19 
Inny nest effter bleflf hans Liig herfra Nyborg Kirche henført til: 
Kønninge Kirche att Nedersette. HaflFde alle Klocher« 

Han havde Tilnavnet Utrecht, blev 1665 udnævnt til Bektor. 'Vi» 1666 
bevilgede Magistraten, at han lod annamme Offer i Koret ved de aarlige Jule- 
og Paaskefester, da Skolen, formedelst hans Hid og Vindskibelighed, var temmelig 
tiltagen i hans Tid. 1669 tog han Magistergraden. Senere blev Skolen imidlertid 
meget forsømt under hans Bektorat, paa Grund af hans langvarige Sygdom. 
Han døde Vs 1676. 

51. 

»1676, den 23 lanuarii, bleff Christian Hane (hans KongL 
Mayst. Betiente paa dett Thydche CanceK) begraflfuen; 4 Klocher.« 

52. 

»1676, den 7 Mai, bleff Qregers Andersen bgraffuen. Alle 
Klocher.« 

Han anføres */» 1670 som Kirkeskiiver og blev ^\^ 1671 mulkteret af Ma- 
gistraten paa 2 Bdlr. til de Pattige, fordi han ikke endnu havde indleveret 
sit Kirkeregnskab for sidste Aar. Han var gift med Sidsel Madsdatter. I 
Stervboet efter ham fandtes en Gaard paa Nordsiden af Nørregade med Have 
ud til Yolden, 2 Tdr. 7 Skpr. Land i Byens Marker, samt Græsning i Kohaven 
til 2 Høveder. Hans Enke levede endnu ^j^ 1679. En af Fæstningens Bastioner 331 

kaldtes efter ham »Gregers Andersens Bastion« (see Nr, 46). Ægtefolkene havde*- 
mindst 4 Sønner. 

53. 

»1677, den 23 Mai, blefF Nidsz Nielsen^ Visiterer, begraffuen; 
Haffde alle Klocher.« 

Han forekommer som Visiterer ^^/jo 1678, erholdt ^/g 1675 kongelig Til- 
ladelse til at sælge og falholde fransk og anden Slags Vin og fremmed Drik, mid- 
tagen Rhinskvin, fik s. A. af Borgeren Peder Hansen Hjort Skjøde paa en Gaard 
i Skippergade, og eiede desuden en anden Gaard med 6 Skpr. Lemd i Byens 
Marker og en Have paa Nærmerøen. Hans Enke, Magdalene Hansdatter ^ havde 
tidligere været gift med Tolder Jørgen Berntsen (see Nr. 47). 

54. 

»1677, den 29 luny, blefP Borgemester Lambert lensen be- 
grafluen; alle Klocher.« 

(Om ham see dette Tidsskr. 1 p. 81). — Han kjøbte ^/g 1631 af Borgeren 
Xristen Klausen (f 1658) og Hustru Maren Sørensdatter 3 Agre i Humlevænget, 
bag Eirkegaarden, og en Ager i Nymarken, ^/^ s. A. af Eaadmand Morten Jen- 
sens Enke (see Nr. 13) en Lade udenfor Byen, ^^/g 1632 af Bartskær David 
Davidsen Stegge og Hustru Abelone Nielsdatter 2 Agre paa 1 Td. Land i Ny- 
marken. ^^1^ 1661 var han med at underskrive Suverænitetsakten paa Borger- 
skabets Vegne, ^/jo 1666 fik han kongelig Tilladelse til, formedelst »høi Alder, 
Svaghed og Skrøbelighed«, at entlediges fra Borgmesterembedet i Naade, dog 
skulde han fremtidig ved alle Forsamlinger og Sammenkomster nyde Gang og 
Sæde, ligesom i den Tid, han var Borgmester, samt nyde de samme Friheder 
som Borgmestrene. *'*/ii s. A. tog han paa Kaadhuset Afsked med sine Kollegaer 
og Borgerskabet. '^Ji^ 1670 omtales han som Medlem af Kjøbmandslauget. Ved 
sin Begravelse fik han Gravsted og Klokkeringning uden Betaling, »eftersom han 
i mange Aar havde tjent Kongen og Staten som Byfoged, Eaadmand og Borg- 
mester, og i Krigstider udstaaet stor Gjenvordighed, saa at han i sin Alderdom 
var geraadet i største Armod, og aldeles ingen Midler havde efterladt sig. Han 
blev ilde medhandlet af Ijenden, berøvet alt hvad han eiede, endogsaa de Klæ- 
der, han bar paa sit Legeme, og af JQendtlige Soldater pryglet med dragne Kaarder 
og Pallasker paa sin bare £j*op«. Hans Enke, Maren Kristensdatter, blev be- 
gravet ^»/i2 1682. — Ægtefolkene havde 5 Sønner og 7 Døtre. Af disse Børn 
omtales: 

1. Kristen Lambertsen, født ^^/g 1629, tog Attestats 1652, begravet "/u s. A. 
i Kirken. 

2. Feder Lambertsent født ^^1^ 1636, dansk Skoleholder (see Nr. 66). 

3. Kirstine Lqmbertsdatter, født ®/io 1640, ægtede Eaadmand Eans Vith (see 
dette Tidsskr. 4 p. 258). 

4. Qjertrud Lambertsdatter, født "/e 1646, ægtede Eaadmand Zwwd Pedersen 
(see Nr. 76). 

55. 

»1677, den 6 luly, bleff Carsten Dirichsen, Kircheschriffuer,^ 
begraffuen; Alle Klocher.« 332 

Han anføres ^1, 1672 som »Præsidentens Isener«, beskikkedes ^'/t ^676 til 
Kirkeskriyer, eiede en Gaard i Korsgade og 9 Tdr. Land i Byens Marker samt 
Oræsning i Kohaven til 2 Høveder, "/j^ 1693 bley hans£nke, Barbara Peders- 
datter (see Nr. 44), begravet. Deres Datter, EUsabeth Kathrine Karstens- 
datter^ var døbt '^/g 1674 og ægtede "Vg 1694 Kristian Henrik Vardinghusen. 

56. 

»1678, den 15 Martii, BleS Peder Lambert^en, dansche Schole- 
^jnester, begraffuen; Alle Klocher.« 

Han blev *li 1661 af Magistraten beskikket til dansk Skoleholder. ^I^^ 
"1663 klagede han over, at en Person gjorde Indgreb i hans Næringsvei, ved at 
holde dansk Skole, '^/h 1664 blev i et Magistratsmøde sigtet til, at han skulde 
have paa en Gang tabt 5 — 6 Bdlr. i Kortspil; men denne Sigtelse tilbageviste 
han i en Erklæring af ^^/i, s. A. til Magistraten. "/^ 1666 fik han kongelig Til- 
ladelse tQ, »alene« at være dansk Skoleholder, ^^/g 1669 klagede han igjen til 
Magistraten over, at en Hører ved Latinskolen understod sig at holde dansk 
- Skole, tværtimod den fornævnte kongelige Tilladelse, hvorfor Magistraten befalede 
^amme Hører inden Aften at ophæve sin danske Skole, og .forbød ham en saa- 
dan, forsaavidt han ikke vilde være undergivet dobbelt Straf, ^/g 1670 blev Peder 
Lambertsen af Magistraten ilgendt en Mulkt af 2 Mk. til de Fattige, fordi han 
haardeligen havde straffet et af sine Skolebørn med Eis. '^/g 1674 beklagede han 
sig igjen for Magistraten over, at en Person holdt dansk Skole, hvilket ulovlige 
"Skolehold blev denne forbudt. Peder Lambertsens Enke hed Margrethe Thiel 
<«(See forresten om ham Nr. 54.) Ægtefolkene havde mindst 8 Sønner og 3 Døtre. 

67. 

»1680, den 23 luuy, bleff Captein Dynewald aff de Mynstersche 
XFolck Tnder Obrist Fricenses Regimente til fods begraffuen; alle 
Klocher.« 

I Byens Eirkeregnskab p. 881 for 1680 kaldes han *Euerhardt Dynnevaldt*. 

58. 

»1681, den 30Ianuary, blefi Regimentz Quarteermester (Vnder 
Obriste Frisenses Regimente, Ved Naffn Zacharias Bitter^) be- 
.graffuen; Alle Klocher.« 

59. 

»1682, den 30 Mai, bleflf Nels Bartram, Raadmand, begi:affuen; 

Hafifde alle Klokeme.« 

Han forekommer 'Vt ^645 som Underskriver paa Nyborg Slot, 1648 som 
^Slotsfoged, 1654 som Kirkeværge og Kirkeskriver, 1658 som Haadmand. ^'/| 1669 
tog han Borgerskab som Brygger, var ^/j, 1670 Medlem af Ejøbmandslauget, 
skjødede ^^/, 1671 til Enken efter fiaadmand Søren Thomsen (see dette Tidsskr. 
4 p. 257) en Bod paa Sydsiden af Nyenstad, blev '/g 1678 beskikket til Akcise- 
mester, skjødede ^Ve ^^"75 til Kapellan Peder Lauridsen (see dette Tidsskr. 4 
p. 266) en Gaard paa Sydsiden af Nørregade, ^^/g s. A. tilstod Magistraten ham 333 

26 Læs Brænde af Byens Skove, fordi han i langsommelig Tid havde havt In- - 
spektion over sanune Skove. Med Maren Jørgensdatter, Datter af Eaadmand^: 
Jénrgen Pedersen Kali, havde han et uægte Barn, Anna Marie Nielsdatter, som . 
han "/j2 1680, efterat hans Hustru, Anna Jakobsdatter, var afgaæt ved Døden, , 
lyste i Kuld og Ejøn, Ugemed andre Adelkoners Børn, saa at hun, efter hans.. 
Død, skulde arve ham, ligesom hans andre Børn, som han havde avlet med sin 
afdøde Hustru (see Nr. 37). I Stervboet efter ham fandtes en Gaard i Konge- 
gade, en Yaaning ved Volden, 2 Tdr. 4 Skpr. Land og et Vænge med 66 Ege i 
Humlevænget, 2 Tdr. Land i Nymarken og Græsning i Kohaven til 6 Høveder;-, 
men forresten var Boets Tilstand i en saa ringe Forfatning, at Begravelses-, 
omkostningerne, 60 Sldl., ikke kunde udredes af samme, hvorfor en Brygger- 
Igedel, af Vægt 8 Lispund 2 Pund, og en Kiste ble ve udlagte til Dækning af 
Beløbet. — Ægtefolkene havde mindst 4 Sønner og 6 Døtre. Af disse Børn om- 
tales Sønnen Niels Nielsen Bartram som døbt *^/4l659, begravet'' /jo 1746 paa 
Vor Frue Kgd., gift med Beate Brandt, begravet *U 1*5^01, 44 Aar gi. Han 
var Kunstdreier. 

60. 

»1686, d. 21 lanvari, hleS Søffren Capéll, Rector her udi 
Skolien, begrafifaen; Haflfde alle Klokerne.« 

Søren Hansen Cappel, født i Jylland, ansattes 1685 somEektor i Nyborg. 
Han døde "/^ 1686, og Magistraten tilstod ham frit Gravsted. 

61. 

>1686, den 17 April, blef Christian Vigant, Raad M., begraflf- 
uen om afifkenen Klochen 9 slet.« 

Han omtales ^'/g 1681 som kongelig Konsumtionsforvalter. ^^/^ 1684 fik 
han kongelig Bestalling som Raadmand, døde ^^U 1686 i Fattigdom og ugift, be- 
gravet i Koret Han havde havt de anordnede Maal og Vægt under Forhandling, 
og resterede deraf ved sin Død et Beløb af 57 Rdlr. 6 SMll., ligesom han af 
Konsumtionen resterede 3105 Rdlr. 3 Mk. 6 SkiU. For disse Beløb fik Kongen 
Udlæg i Pladsen »Riberhus« ved Søndervold. 

62. 

>1688, den 18lanuarii, \Aq?1 Claus Hansen ^ Skipper, begrafifaen;. 
Haffde alle Elocher.« 

Han fik ^^/g 1672 SIgøde paa en Gaard paa Hjørnet af Gammeltorv og lille 
Nørregade, og var gift med jKarcnJSa«mwseia^*cr. Hun testamenterede "/i 1691 
150 Sldlr. til Opfiarelsen af et Pulpitur i Kirken, 50 Sldlr. til Latinskolen, 50 Sldlr. 
til de Fattige, og 50 Sldlr. til en Ligsten over sit og afdøde Mands Gravsted, 
Pulpituret, der befandt sig langsmed Kirkens nordlige Mur, men foraarsagede 
meget Mørke i Kirken, blev nedbrudt 1871. 

63. 

»1690, d. 30 lanr., bleff Peder Ibsen, forrige Kaadmand, be- 
grafifuen; Haffde alle Klokerne.« • 334 

Han omtales som Borger ^^U 1667, da han af Magistraten blev tOretteriist, 

«fordi han havde nndladt at stille sin Vogn til Befordring af det kongelige Fade- 
bur, da Kronprindsen sidst reiste gjennem Byen. Han godtgjorde derfor åen 
Sum, for hvilken en anden Yogn var leiet istedetfor hans, og slap dermed. "/^ 
1663 bestemte Magistraten, at han skulde pantes for 3 Mk., fordi han havde 
været meget modvillig og efterladende, og ikke vilde lade oprense sin Part af 
Byens Grav. >'/, 1669 tog han Borgerskab som Brygger og Brændevinsbrænder, 
var Vit 1670 Medlem af Kjøbmandslauget, blev 'V* 1672 udnævnt til Stads- 
kænmer, men begjærte allerede ^/^ s. A. at entlediges fra denne Bestilling, hvilket 

-Magistraten ns^gtede at bevilge, '^/g s. A. fik han kongelig Bestalling somBaad- 
mand, nedlagde ^'/, 1676 sit Bryggeri og Brændevinsbrænderi, fik ^/, 1683 af 

- Jørgen Klokker Slgøde paa en Gaard paa Nordsiden af Mellemgade, men solgte 
^^/t s. A. Gaarden til forrige Stadskæmner Peder Jensen. Ifølge Bythingsdom 
af <*/io 169a blev "/^ 1694 gjort Indførsel i den hans £nke, BodU Markvardå- 
datter^ tilhørende Gaard i Korsgade, hvilken Gaard derefter solgtes ^/^ s. A.; 
endvidere blev ^^j^ 1696 solgt en Del af hendes Bohave til hendes (^ælds Be- 
taling, i Henhold til Dom af *Vs 1695. Hun døde i Armod ^Vf 1697; Fattig- 
væsenet udredede Begravelsesomkostningeme, hvorfor 22 s. M. til Hjælp til disse, 

^solgtes hendes ringe Efterladenskab for ialt omtrent 20 Rdlr. 

64. 

»1691, den 3 Februari, bleflf dend fordomb Kongl: May: vel- 
betroede Stadtz Maioer Stradlrye begraflfuen ; Haffde alle Klocheme.« 

Kritttian Nikolai Siradby omtales '^/lo 1662 som Stadsmajor, Igøbte 30 

s. M. en Gaard paa Sydsiden af Nørregade. Om Behandlingen af Skiftet efter 

ham stredes Magistraten og Kommandanten, hvilken sidste seirede. Hans Enke, 

Mal fred Olufsdatter^ slgødede Vi 1704 den fomævte Gaard til Felbereder Niels 

i Henriksen (f 1748) og Hustru Karen Jensdatter (f 1740). 

65. 

»1691, den 26 Octobr., Bleff Willumh Ctiristensen begrafiEuen; 
i haffde alle Kloeherne« 

Han omtales som Borger '/( 1660, da hans første Hustru, Bodil Peders- 
datter^ blev begravet, forekommer ^"/,, 1661 som Stadskæmner, kaldes ^Z, 1665 
. Akcisemester, og beskikkedes ^/s 1666 til Vrager. Hans anden Hustru, Mar- 
,grethe . . . ., blev begravet "/s 1685. 

60. 

»1693, d. 14 Martii, BlefF Madtz Hanszen ^ forige Bye- och 
Raadstue schriffuer Item Herridtz schrifuer, begrafFuen; hafde Alle 
Kloeherne.« 

Han anføres ^^/i, 1661 som Byskriver, og var tillige Herredsskiiver i Vin- 

' ding. Bjerge og Aasum Herreder, '^/g 1666 bestemte Magistraten, at han, for- 

I medelst hans store Umage og Besværing med Indkvarteringsvæsenet, og da han 

havde langt mere Skriveri, end nogen af hans Formænd, skulde have sin Im 

forbedret med ISBdlr. 2 Afk. aarhg, saa at hans fulde aarlige Løn blev 33 Rdlr. 

2 Mk., foruden 8 Bdlr. til P^ir og Blæk. "/, 1669 befalede Magistraten ham. 335 

«at holde vedbørlig Bigtighfid over de Dc^nimenter, som skulde findes i Byens 
^Åjldv, overensstemmende med Øvrighedens derom gjorte Anordning, da han 
maatte forsvare, hvis noget i saa Henseende forsømtes, eller nogen Konfusion i 
en eller anden Maade opstod derved. Vs l^"^^ S^^ ^^ som Bisidder i Slagter- 
lauget, Klage til Magistraten over, at han paa ingen Maade kunde komme tilrette 
med Slagterne, og at de slet ikke vilde rette sig efter deres Laugsskraa. Magi- 
straten mulkterede derfor enhver af de i Lauget værende Slagtere paa 8 Mk. 
'danske, foruden at de skulde gjøre Bisidderen Afbigt for deres Opsætsighed og 
Uregjerlighed. Mads Hansen begjærte derefter at entlediges fra Bestillingen som 
-Slagternes Bisidder, hvilket Magistraten bevilgede. ^Iiq 1674 blev det overdraget 
ham at farvalte Udsalget af stemplet Papir. ^^/^ 1692 blev hans Hustru, Elisa- 
beth Henriksdatter, begravet. Ægtefolkene havde mindst 4 Sønner og 4 Døtre; 
af disse Børn omtales: 

li Johanne Madsdatter ^ døbt */2 1666, gift med Byskriver Amt Simonsen 
(see Nr. 75). 

2. Anna Madsdatter, døbt *l^ 1667, begravet 'Vs 1'3'24, gift med Skipper 
Thomas Rasmussen Lange, begravet '^/g 1720, begge paa Vor Frue Kgd. 

67. 

»1695, den 3 Aprilis, blef lohan Christopher v. Qersdorff^ 
Styckmajor, begraffuen.« 

Hans Enke hed Dorthea Sabine Qersdorff, 

68. 

»1695, d. 30 Maii, blef Peder lenssen With begraffuen; Haffde 
.alle Klocher.« 

Han omtales som Kjøbmand 1687. Hans første Hustru blev begravet ^U 
1688; hun hed Dorthe Sørensdatter og var Enke efter Baadmand Ha7is Vith 
>(see dette Tidsskr. 4 p. 258). I Stervboet efter hende fandtes af Guld en Ejæde 
•tQ 5 Lod og 2 Kv., og 5 Fingerringe; af Sølv fandtes Kander, Bægere m. v. af 
Yægt ialt 249 Lod; endvidere en Gaard i Korsgade med tilliggende Have, on 
Taaning i Nyenstad, 8 Tdr. Land i Byens Marker, samt Græsning i Kohaven til 
16 Høveder. Hans Enke, Kathrine Kirstine JaJcobsdatter Ullitz, ægtede By- 
foged Daniel Schnetter (see dette Tidsskr. 4 p. 258). (Fortsættes.) 336 

Nok et brev fra Sten Blicher. 

(Jfr. »Pers. Tidsski*.« 3die bind, side 37.8—81.) 
Meddelt af Fr. Barfod. Spentrup ^j^ 35. 

S. T. 
Hr: Student Barfoed! 
I Anledning af Deres meget ærede af Ilte d. M., mig ved 
Bogh: Steen iforgaars tilstillet, kan jeg ikke andet end med For- 
nøjelse give mit Minde til at De optager nogle af mine Digtninger 
i Deres Nytaarsgave, og det saa meget mere som min Forlægger 
intet har derimod. Jeg skrev engang en Psalme: »efter en Syg- 
dom«; den troer jeg ogsaa kunde have passet i Deres Samling; 
men desværre har jeg ingen Afskrivt. Dog troer jeg, at den blev 
trykt i »Harpen« for en 10 a 12 Aar siden. 

Den tilsendte ySwés^r.'plan skal jeg stræbe at faae paategnet, 

ærb. S, 8. Blicher. Spørgsmaal. 

9. 
Oplysning ønskes om, naar den i dette Tidsskrift I, 144 
nævnte Schack Christensen Lystrup indvandrede til Norge (hans ældste 
Søn er født paa Vestrem 1608) naar og hvor han er født og hvem 
hans Forældre vare? Efterlod disse sig flere Børn og isaafald hvem 
og hvor mange ? Er der i Danmark nogen tilbage af denne Slægt,, 
isaafald hvem og hvad er deres Adresse? Ejendes noget Vaabeu- 
skjold, som Lystrup eller hans Familie har ført? 

J. Lystrup, 
Handelsmand i Drammen. 

10. 
Oplysninger ønskes om mulige Descendenter af Sognepræst,. 
Mag. Siwert Simonsen, f i Tønsberg 1795, og Hustru Anna Kir- 
Stine Abildgaard, f i Rendalen 1773. 

Boghandler P. J. Schmidt, 
Graabrødretorv Nr. 3, Kjøbenhavn. Gave. 

Fra Hr. Skolelærer Bondesen i Eliested er modtaget: 
A. C. Fabricius og P. C. B. Bondesen, Slægten Fabricius fra 
Faaborg, Odense 1884, 8. ^ 337 Tillæg og Rettelser. Bind III. 

Side 144, linie 13 fra neden: efter 1727 til&ges: (begr. 2. Pintsedag s. A.). 

— 145, — 18 — — : begi-. der 7 Marts 1734, læs: f der 7 Marts 1734, 

(begr. 17 Marts s. A.). 

— — — 15 — — : begr. i Land 26Decbr. 1737, læs: f i Land 26Decbr. 

1736 (begr. 3. Jan 1737). 

— — — 9 __ - : efter 1672 til&fjes: f i Land 26 Marts 1737 (begr. 

2 April s. A.) 67 Aar gi. 

— 226, — 20 — — : 1754, læs: 22 Okt. 1738 i Leganger. 

— 229. De i Anmærkningen meddelte Oplysninger om Familien Abo maa jævn- 

føres og tildels berigtiges efter den af Lengnick over Familien udgivne 
Stamtavle, der var Meddeleren ubekjendt. 

— 232, Linie 5 fra neden: en Datter af, læs: en Søster af. 

Holst, læs: -Holch. 
Stavgr., læs: Christianssand. 
1753, læs: 1853. 

efter s. A.) tilføges: 12) Peder Klow, født i Stavgr. 
1794. 

Addr.-Contoirs Effcerr., læs: Adr.-Contoirs Efterret. 
Eykke, læs: Hække. 
Bigsarch., læs: Rigsarch. 
Bandulph, læs: Eandulf. 
Urdal, læs: Urdahl. 
Falck, læs|: Falk. 
om den her nævnte Mr. Baden, hvis Fornavn var 

Peder, kan henvises til Burman Becker, Efterretn. om 
Familien Baden, S. 17. 

— 399, — 15 fra oven: Glautz, læs: Glantz. 

Bind IT. 

Side 75, Linie 2 fra neden. Meddeleren af vedkommende Stykke har gjort opmærk- 
som paa, at der i'Stedet for »Busk« skal staa»Bast«; »at drage Bast« kaldes 
det, at en Skiløber lader et Reb slæbe efter sig; i H. B. Melchiors Skrift: 
den danske Stats og Norges Pattedyr, S. 20, fortælles det, at man i Norge 
bruger at lade et Reb (Bast- eller Halm-Touge) slæbe bag Kanen for der- 
ved at skræmme Ulvene. 

22 — 250, 


— 


13 — 
12 — 
10 — 


— 251, 
2 
13 — 


— r — 
12 - 

10 

5 — 
4 — 

10 — 


— 252, 


— 


— 254, 


.^ 


— 304, 
7 — 338 
Bind T. 

Side 2, linie 19 fra oven: Kirsten Spend, læs: Eiisten Spend. 

— 14, — 6 fra neden: Ejølstedgaard, la^s: Ejølskegaard. 

— 16, — 10 — — : til, læs: tiL 

— 44, — 18 — — : celebrari, larø: celebravl 

— 49, Note 3. Se Jørgensen, De danske Bigsarchiveis Historie, S. 171. 

— 58, Note 14. Se anf. Skr., S. 179. 

— 54, Note 10: Præst i, udgaar. 

— 57, Note 7: Ansumgaard, læs: Ausumgaard. 

— 62, Noterne 9 og 10 ombyttes. 

— 66, Note 3: 1891, læs: 1791. 

— 68, Note 9: EidsYoldsmaed, læs: Eidsvoldsmand. 

— 73, linie 3 &a neden; blandt, læs: blandt 

— 74, — 3 — ~ : t 1874, læs: 1864. 

— 83, Note 3. Bluhme var ikke Udenrigsminister ved sin Død.. 

— 89, linie 5 fra oven: i Novbr., læs^: 1 Novbr. 

— 90, — 10 fra neden: Anders, læs: Hans Andersen. 

— 93, — 15 — — : corpnleret, læs: copnleret. 

— — — 9 — — : Christiania, læs: Christiania. 

— — — 7 — — : Christiania, læs: Christiania. 

— 174. — 16 — — : ban, læs : han. 

Tillæg Side 1, linie 3 fra oven: Bind m, læs: Bind IV. 
— — S^, Sp. 1, linie 7 fra oven: Eoustad, læs: Eonsted. 
j — — 47, — 1, — 1 — — : 1885, læs: 1805. 339 Ifavneregister. Afkortninger: Ab. Abel, Ad. Adolf, Ad. Anna, And. Anders, Andr. Andreas, 
Cl. dans, Dan. Daniel, Er. Erik, Est Emst, Era. Frants, Geo. Georg, Ggne. Georgine, 
Hs. Hans, Hel. Helene, Js. Jens, Joch. Jochum, Em. Earen, En. Knnd, Ls. Lars, 
liOiL Louise, Ms. Mads, Mgr. Margrete, Mar. Marie, Mm. Maren, Math.. Matthias, 
01. Oluf, PU. Palle, PI. Poul, Pine. Pouline, Sv. Svend; Hgd. Herregaard, Pr. Præst, 
Bar. Baron, Cpt. Captain, M. Magister, • efter et Tal betegner Stamtavlen til denne 
Side. — Hovedvægten er lagt paa Personnavnene. Aabjerg, Hgd., 298. 

Aagaard, Ped. Andr., Pr. i Glostrap, 58. 

— Aage, Pi'opriet, 156*. 
Aalborg, And. Nielsen, Pr. t. Lexvigen, 

244, 246, 249. — An. CatL, 247. 

— Iv., 248. — Js. Anderss., 247. 

— Em. Pedersd., 104. — Eirst. 
Malene, 247. — Ns. Anderss., 246, 
249. — Ped. Bredal, 248. 

Aall, Ns., Statsrd., 74 f. 

Aamodt, Elisb. Cec, 122. — Mich. Seval 

Prsestmp, Guldsm. og Storthingsmd.. 

122. — Ns. Chr. Évertsen, Guldsm., 

122. — Sør. Gabr., Guldsm., 122. 

-- Cpt, 162 f. 
Aarslev, H.Easmuss., Borger i Nyb., 328. 
Aas, Hgd., 21. 

Aas, Skipper, 123. — Ernestine, 123. 
Abel, Chr. Peders., Pr. i Amsterdam, 

228. 
Abildgaard, An. Eirst., 336. — Eirst. 

Paulsd., 15, 24. — Paul, 15. 
Acheleyé, Gabr., Ob., 229 f. — Ingeb. 

Mgr., 187. — En. Gabrielsen, Ldsd. 

iSkaane, 229. — Sigv. Jørg., Cpt, 69. 
T. Achen, Gert Peitersen, Pr. i Hjørring, 

230. — Melch. Gertsen, Pr. i Havers- 

lev-B., 230. — Peiter, 230. 
Adamius, Ns., M., Pr. i Randers., 230. — Villads Nielsen, Dr. med., læge 
i Bergen, 230. 

Adeler, Cort., Gen.-Adm. 186, 194 f. — 
Lente, Odense, 209. — Soph. Am., 
186, 144 f. — Theodorus, Amtmd. 
177, 198, 202. 

Aderkas, Chr. Albr., Ob., 60. — Jac. Fra., 
Hovm. f. Gr. Reuss., 60. 

Adolphus, Iv. Peders., Mi, Provst i Gud- 
brandsdalen, 231. 

Adriansen, Villum, Borger i Nyb. 325. 

Afiitsøn, Jac., Rdm., 323. 

Aggersborg, Hgd., 18. 

Ahlefeldt, Alefeld, Bertha, 202. — Carl, 
Gr. t. Langel., 49 f. — Carl, Gr., 
202. — Chr. Er., Ritm., 200, 286, 
300, — Er., 200. — Er., Gr., 202. 

— H. A.. GenrU. 308 f. — TJlr. An- 
topia, Grevinde, 202. — Regitze 
Soph., 200, 286. — Ribqrg, 200. — 
Cpt., 204. — Holstener, 48. — Vi- 
beke Asmusd., 274. 

V. Ahnen, Dorte, Erue, 199. 
Alanus, Hs. Jensen, Prof. i Ebh. 232. 
Albertin, Charl. Hel., 251. 
Albipratæus, Sør. Jespersen, 233. 
Albrechtsen, Albretsen(-søn-,datter), Birg., 

34. — Gjertr. 28, 30. — Hs., Dr. 

theol., Biskop i ^'æll. St, 233. — 

22* 340 Ped^ Vioecantsl. v. Kbhs. Univers., 

2S4. — Basm., Pr. og Psalmedigt., 

235. 
Alfisea, Ped., Dr. jur. & med., Lagmd. i 

Tiondhj., 281, 286. 
Alsbach^ Proyiantsfonr., 142. 
Alsing, Jørg. Petersen, 321. 
Alstrup, Provst i Bamble, 143. — Ns. 

Griis, Postm., 264. 
Alter, Joh. Herm., Pr. t Hutten, 260. 
Altewelt, Alb. Jørgens., Provst i Ringsted, 

236. 
Amerinns, Hs. Lauritsen, Dr. med., Pro- 

vincialmed. i Ribe, 237. 
Amsinck., Emjk., 256. — L. E., 256, 

Gave. 
Ancharius, PL, M., Pr. i Holsten, 127. 
Ancher, Anker, Antonette, 223. — Bernt, 

Kmh., 63, 225. — Bernt, Pr. t 

Land, 216. — Betsy, Gnrlinde, 76, 

80. — C. I., Kmh., Cpt, 61, 176. 

— Er. Theod. Bemh., Genrny., 80. 

— Km, 216. — Mm.Bemt8d.,216. 

— Ob. og Commd. i Frederiksstad, 
80. 

Anchersen, Ancher, Translateur, 53. 

Anokermann, Com., Grimstad, 114. — 
Men Hsd., 114. — Km., 114. — 
Lor. ComeUusen, Kbm. i Grimstad, 
114. 

Andersen (-søn,-datter), An., 2. — Bjørn 
d. ældre, 2. — Christ, lat. Poet, 
238. — Chr., 241. — Elene Fisker 
Svenning, 251. — Fr. Vilh., Scdlieut., 
66. — Gudmund, isl. Stud., 238. — 
Gunder, Slotspr. p. Akersh., 212. — 
Greg., Kirkeskr. iNyb., 330. — Hs^ 
M., 239. — Iv., Fgd., 248, — Js., 
Pr. t Enebak, 127. — Js., Pr. i 
Gjerding-BL, 240. — Js., Pr. i 
Idestrup, 240. — Km., 128. — Mi- 
chel, Pr. i Vang, 128. — Mort., Cpb. 
i Helsingb., 240. — Ped., Hører i 
Roskilde, 240. — PL, M., Pr. i As- 
sens-K., 241. -- PL, M., Pr. i Grønby- 
A. i Skaane, 240. ~ Steffen, 241. 
Theodorus, Postm. i Laurvig, 144. 

— Gnrlauditeur, 251, 253. 
AngeU, Hs., 145 f., 148. — Lor., theoL 

stud. i Leyden, 55. — Lor., Vejer 
og Maaler i Trdhj., 55. — Lor. Al- bertsen, Etatsrd., 55. — Lydia, 156*. 
— Mari, 149. — Rayne, 145. — 
Thom. Albertsen, Legatstifter i Trdtg^ 
55. 

Anna, Dronn. af Skotland, 274. — Ca- 
tharine, Chr. IV's Dronn., 242. 

Anrep, Joh., Cpt, 272. — Thorkild, 272. 

Antzée, Barth. Euphemia, 119. 

Aphelen, v., Hs., Prof. phiL, 59. 

Aquilonius. Bert. Knuds., M., Pr. i lih 
derap-H., 242. — Com. Bertelsen, 
243. 

Arbo, Fr., Hovm. f. Gr. Schulenboigs 
Sønner, 58. 

Arctander, Edv. Smyth, 87. — Elisb. 
Regine, 87. — Just, Kbm., 318. - 
Mm., 318. — Ns., Biskop i Viborg, 
233. 

Arenfeld, Andr. Fr. Ottoline, 156*. — 
Ad., 10. — Axel Hansen, Bentem., 
812. — DitL Ad., Genr. 156* - 
Hs., 312 f. — Mog. Hansen, ObL, 
313. — Phie. GharL Mar., 156*. - 
156. — 180. — RituL, 187. 

Arensdorf, Ob., 180. 

Arentz, Engel Pedersd., 101. — Fr.Chr. 
Holberg, Rector i. Bergen, 59. — 
Hs., Pr. i Øijestad, 60. — Hs. Sg- 
vart, Miy., 126. — Martha DorotL, 
126. — Thom. Geo., Oopist, 60. — 
Dansk i Nimvegen, 43; i Leyden, 
45. — Provst i Stavanger, 113, 116. 

Arentzen, Em. Mgd., 268. 

Arnesen, M., A(^unct, 1. 

Ascanius, Ped., M., Pr. ved Hospit i 
Trdljj., 248. — Pet., Dr. med., Berg- 
hauptmd., 59. 

AschersLeben, Hilleborg, 315. * 

Augusta Victoria, Prindsesse af Augu- 
stenb., 279. 

Axelsdatter, Bodil, 15. — Mgd., 261. Baar, Jfr., 252. — Justitsr., 252. 

Backer, An., 156*. — Jan, Ebm., 156*. 
— Thalette CaioL Fr., 1.56* 

Baden, And. Nielsen, 15. — G. L., 169, 
315. — Heinr. v., Rdm., 321. — 
Laj-s Anderss. (Jemslgæg), 15. — 
Sids. V., 321 f. — Thom. v., 321. 

Bagge, Herm., Tjener, 56. — Lsj., theoL 341 stud. i Leyden^ 46. — Ls. p. Vaale, 
M., 46. — Ls. Jørgensen, Pr. i Earls- 
Innds-K., 46. 
Bagger, Cari Fr. Borre, Cpti., 63, 65, 67. 

— Jac., Pr. i Knndby, 68. — Ib., 
44 f. — Ped., Dr. med., 49. 

Baggesen, Lor., Amtsfv. i Nyb., 199. 
Bahlmann, Joh. Sigism., Opi, 200. 
BaUe, Bisk., 226. 
Balzersen (-søn, -datter), Else, 246. — Iv., 

246. — Mm., Nyb., 321. 
Bang, C, Cpi, 252. — Js., Sclieut, 65. 

— Mgr.Jensd.,241. — Pallene, 252. 

— Maj., 162. 

Banner, A. C, 180. ^ Agate Rodsten, 
281. — And., 3. — An., 2. — An. 
Mgr., 202, 274 f. — Dorte, 315. — 
Ijler Evert, 314. — Er., 199, 286. 

— Er., 314. — Hed., 281. — Jytte, 
201, 275. — Kirst, 258. — Mgd., 
7. — Mgr., 2," 17. — Mm. Nielsd., 
276. — Mette Andersd., 3. — Ns., 
Ghmrd., 274, 313, 315. — Otto, 21. 

— Pem., 315. — Predbj., 314. — 
Sopb. Am., 199, 286. — Tim, 281. 

Barby, And., Cantsler, 320. — Hs., 320. 
Bardenfleth, Joh. Fr., Contreadm., 65. 
Barfod, Ns., Stiftspr. i Chria., 56. — Adm., 

55. — Maanedsltn., 65. 
Barfred, Js. Lanr., Toldinspect., 66. 
Barklay, ContrL, 162. 
Bamer, Chr. Henr., 278. — Hartv. Gotfr., 

Kmjk., 278. — Josva, Ob., 178. — 

M. E., Erae, Odense, 178. •— Mgr., 

278. 
Bamholdt, Zachar., pol. stad. i Leyden, 49. 
Barsdorf; 314. 
Bartholin, Bartholns, Pro£ eloqn., 150. 

— Casp., Dr., 236. — Casp. Eas- 
mnss., Prof. design., 47, 158. — 
CJhph., Etatsr., 17. — Thom., Prof., 
42, 44 f. — Cfrrd., 17. 

Barti, Cmdr., 137. 

Bartiam, An. Mar. Nielsd., 326, 333. — 
Beate, 333. — Ns., Rdm. i Nyb., 
326, 332. — Ns. Nielsen, 333. 

Basberg, An,, 156*. — E. H., 156*. — 
Joh. Pei, Toldkass., 156*. 

Basse, Mm., 6. — Sophie, 230. 

Beanmont, ObL, 151. 

Bech, Beck, Dorte, 16. — P. I, Bisk., 226. — Sophie, 11, 13. — Thom., 
Pr. t. TlyøUing, 156*. 

Beckers, Hs. Ludvig., Musiker i Leyden, 
60. 

Beckmann, Herm. Dominicus, Pr. i Boes- 
lunde, 57. 

Begtmp, Joh. Henr., Cand., 156. 

Behr, Bahr, Chr. Ad., Secondmj., 256. — 
Dan. Ant., Comet, 256. — Didr., 
Er. Hs »Raad og Tiener«, 255 f. 

— L, Godscontorist, Spørgsmaal, 256; 
Gave, 256. — Js. Jac., Secn^j., 266. 

— TJlr., Rytterfiarer, 256. 
Beichmann, An. Mgr., 262, 294. — Nic, 

M^*., 277. — Maj., 262, 294. 
Belov, CL, 14. — Henr., Lensmd., 97. 

— Laur. Clauss., Ldsd., 14 f. — Tyge 
Qauss., 15. 

Benche, Læge, 163. 

Bendixen (-søn,-datter), An. Mgr., 128.— 
Benedicte, 128. — Berthe, 128. — 
Jørg., 128. - Ulrikke, 120. 

Benfelt, Er., Ob., 198. — Sophie, 199. 

— Erae, 198. 

Bennicke, res. Cpln. til Rygge, 225. 

Benzen, Bentzen, Gunh. Christ, 70. — 
Ped., M., Rector i Slagelse, 31. 

Benzon, Adrian Bei^am., Gouv. i Vest- 
ind., 80. — C. N., Stubbelg., 210. — 
Hs. Jac., Byfgd. i Bergen, 80. — 
Ns. Pedersen, Canclr., 53. — Soph. 
Hed., 80. 

Bergau, Hs. Henr., Copist, 53, 338. 

Berger, Hs. Hen., Landskr. i lønningen, 
54. 

Bergk, T. L, Middelfart, 187. 

Bering, Vitus, Lieutn., 189, 191. — Vitus, 
Ass. i Hjørjesteret, 191. 

Bernard, Gouvemante, 78. 

Berntsen (-datter), Johanne, 323. — Jørg., 
Toldinsp. i Nyb., 329, 331. 

Berregaard, An. Søe, 156*. — Chr., Cfrrd., 
196. — Enev., Justitsr., 196. — Er., 
EmL, 58, 196. 

Bertelsen, Berthelsen, And., Amisskr. i 
Aarhus, 240. — An., 131, 141, 143. 

— Boi., Skipper, 130, 138. - CL, 
Præsid. i Chrssand, 132. — Chri- 
stine Ulr., 12. — Dorothea, 143. — 
Ns., Sorenskr., 127. 343 Bessling, Vinhdlr. i Nyb., 324. 

Bevem, Prinds af, 178. 

Biblaqya, Aloysius, pavelig Nuntius, 44. 

Biermann, Dansk i Nimvegen, 45. 

Bieske, En., M., 241. 

Bild, Evert, 6. — Preben, 6, 18. — Vi- 
beke, 18. 

Bildsøe, Mar. Quist., 277. 

Bildt, Blanseflor, 6. — Otto, 6. 

Bille, Bilde, And., Eigsrd., 13. — Birg., 
241. — Birg. Christ, 197. — CL, 
273. — Eggert, 13. — Er., 3. — 
Brmegaard, 241. — Eskild, Corpor., 
328. — Er. Lou., 276. — Hs., 241. 

— Hs., Odense, 183. — Hs., 315. 

— Hartv., 288, 295 f., 301. — Hen- 
rica Sopb., 201. — Ida Thora Val- 
gertha. 156*. — Joh. Sever., 156*. 

— Kn., 288. — Pem., 5. — Kegitse, 
273. — Eiborg, 272. — Eønno[v], 
315. — Sten, 314. — Sør. Ad., 
Cmdcpt, 156*. — Vine, 315. — 
156. 

Bing, Just Tyrholm, Pr. i Besser-O., 58. 
Bircherod, Ms,^ M.. Pr. t. Faaborg, 215. 

— Jac. Jacbs., theol. stud. i Leyden, 
48. — Thom. Broder, Kector i Odense, 
48. — Ldsdommer, 253. 

Birkelse, Hgd., 17. 

Birkerød Kirke, 43. 

i^jelke, Edele, 152, 284. — Henr., Rigs- 
adm., 152, 284. — Henr., Lensm. 
p. Island, 229, 238. ■— Ide Soph., 
284, 300. — Js., Cantsl., 229. — 
Joh. Chr.Aug., Cmdr., 69. — Jørg., 
315. — Jørg., Beflgsmd. o. Bratsberg 
Len, 229. — Mgr., 19. — Soph., 
Am., 199. — Soph. Am., 284, 299. 

Bjørn, An., 2. — Else, 3. — Er., imm. 
i Tiibingen, 312. — Jac, imm.lTii- 
bing., 312. — Jac, t. Stenalt, 312, 

— Truid, 6, 312. 
Bjørnsen, Kn., Rdm. i Nyb., 158. 
Blechen, Ellen Chphersd., 261. 

Blehr, Albr., Kbm., 161. — Bent, Bre- 
vig, 161. — Boel, 161. — Er., 
162 f. 

Bles, Cmcerd., 188. 

Blich, Overcontrl. i Bergen, 304. 

Blicher, St. Stens., 336. 

Blichfeldt, Aug. Carol. Mar., 268. — Emil, Agent i Ghna., 268. — Hermine 

Cath., 268. 
Blix, Hs., 39. 

Blixen-Finecke, Augusta v., 84. 
Bloch, Block, Fra., 45. — Gunh. Christ., 

125. — Jørg. Carstens, Bisk., 169. 

— Jørg., Assisi, 304, 309. — Math., 
Leet. i Odense, 251. 

Blome, Andr., 145. — Antonette, 146. — 

Didr., Obl., 273, 296. 
Bluhme, Chr. Albr., Udeniigsmin., 83. 

— Hoft)r., 216, 220. 
Bliicher, Mgr. Soph. y., 277. 
Bliichem, Cathar. v., 4. 

Blymester, Christ. Christens., Pr. i Nyb« 
322. 

BodenhofF, Hs. Carl, Cmd., 69 f ., 82 1 

Bodø Kirke, 295. 

Boesen, Bosen, And., 146. — Bertel, 
Styrmd., 136. — Jac, Nyb., 321. — 
Ole, Bisk. o. Akersh. St., 212. — 
Thom., Pr. i Stange, 100. — Mad. 
(Bertel B.s), 142. 

Bohm, Secret, 133. 

Bohr, Chr. Fr. Gotfr., Overlærer i Bergen, 70. 

Boisen, P. O., Bisk., 226. 

Boldt, Bold, Cath., 328. — Gabr. Frand- 
søn, Nykøbing, 209 f. — Math., 
Cpt., Nyb., .327. - Mar., 328. - 
Sør., Postm. i Odense, 328. 

Boltinggaard, Hdg., 300. 

Bomøve, Ped. Nielsen, 16. 

Bondesen, Bonnesen, Harche, Lieut, 187. 

— Skolel. i Ellested, Gave, 336. 
Bonsack, Andr., jur. stud. i Leyden og 

Oxford, 55. — Gjert, M., Pr.. 247. 

Borchmann, An. Olufsd., 248. — Ole 
Jacobs., M., Pr., 247. 

Borch, Borck, And., M., Slotspr. p. Akersh., 
214 f. — And. Iverss., Bect. i Trdhj., 
247 f. — An. Cath., 215. - An. 
Mar., 214. — Hs., res. Cpl. i Chria., 
216. — Hilleb. livsd., 114. — Js., 
Pr. i Elverum, 214. — Ole, Br. 
med.. Prof., 245. — Oluf Chr., Slotspr. 
p. Akersh., 215 f. — Legationssecret 
i Nimvegen, 43, 45. — Besid. Cpln- 
t. Eidsberg, 225. 

Borchorst, Jac, Ijener, 58. 

Bomemann, Cosmus, Dr. & Prot jur., 
245. — Ole Henriks., Ldsd., 52. 343 Sorsay, Cui, IJener, 6a 

^rse, Halvor, jur. stud. i Leyden, 48. 

— Halv^ Assesdor, 48. — Halv., 
Cmroerd., 48. 

JBotmer, Beite Scheel, 202. — Genrl, 
202. 

Bourgnin, Gouvenuuite, 62. 

JBovitz, An. C5ath., 112. — An. Cathar., 
112. — An. Mar., 112. — An. The- 
ophilid., 112. — Bernt, 112. — Chr., 
112. — Chph., 112. — Elen Gnria, 
112. — Misb., Ekernsmid, 112. — 
Elisb., Sogndal, 112. — Fabian, 112. 

— Er. Vilh., 112. — Hs., 112. — 
Ing., 112. — Ing. Elisb., 112. — 
Km., 112. — Lisb. Jensd., 112. — 
Mar., 1111 — Mm., 112. — Ns., 
112. — Pet, 112. — Petter, 112. 

— Thøoph., 112. — Syvert, 112. — 
Sør., 112. 

iBoye, Nic, Barb. i Kbb., 33. — Ns., 
jnr. stud. i Leyden og Oxf., 54, 

Boyesen, Inger, 158. — Ns., Rdm. i 
Nyb., 168. - Ns., Møller i Nyb., 
329. 

Brabant, Fr., Cfrrd., 60. — Joh. Ludv., 

titul. Prof., 60. 
Brackel, Casimir Vilh., Maj., 287. 
Bradt, Dav. Eberh., Cancellisecret., 255.. 

— Lou., 255. — Pet. Dan., Hof- og 
Stadsretsproc, 255. 

Bræs, An., 196. — An., Froe, 196. — 
Chr. Yilh., 196. — Didr. Chr., 196. 

— Fr., 196. — Fr. Ernestine, 156*. 

— Ingeb. Cath., 196. — Pet. Enev., 
193, 196. — Wolf Math., 196. 

Brahe, An., 5. — An. Ehsb., 201. — 
Ant., imm. i Tiib., 312. — Berte, 4, 
14. — Henr., 201. — Henrica. Soph., 
201. — Js., 232. ~ Jørg., 312. — 
Jørg., 313. — Kn., 8. — Ped., 232. 

— Preb, Cpt., 201. — Sophie, 201. 

— Sten, 315. — Sus., 201. — GQanne, 
312. 

Brand, Gasp., theoL stud. i Leyden, 47. 
Brandt, Beate, 333. — Mm. Jørgensd., 

326. — Pet., Stadscpt. i Nyb., 326. 
Biangstmp, Hs., Forvalt, 172. — Mar. 

Elisb., 172. 
Braunmann, Chr., jur. stud. i Leyden, 56. — Chr., Justitsr., 56. -- Stud. i 
Leyden, 44 f. 

Breda, 314. 

Bredal, An., 247. •— Birg. Anderad., 128. 

— Bodil Pederad., 244, 246, 249. — 
Ped., M., Provst i Nordland, 128. — 
Ped., Pr. i Trdhj., 247 ff. 

Breide, Jac., 2. 

Bremeravold, Hgd., 18. 

Brennede, Nakskov, 204. 

Breunich, Lteut, 168. 

Y. d. Brincken, Hed. Cathar., 276. 

Brink, Ns., Ass., 199. 

Brix, Birg. Østensd., 127. — Laur. Pe- 
ders., Borgm. i Trdl\j., 127. — Vagt- 
mest-Lieut, 184. 

Brochmand, Casp. Rasm., Dr., 287. — 
Hs. Basmuss., Borgm. i Chrssand, 
43 ff. — Jesp. Basmuss., imm. i 
Leyden, 45 f. — Thorn. Hansen, 250. 

Brook, Lage Eskesen, imm. i Ttib., 313. 

— Eske, 313. 

BrockdorfiE, Bened., Mgr., 200. — Diti., 
Qenrhnj., 12, 201 f., 275. — . Fr., 
Bar., 198. — Mette, 12, 201. — 
Schach, 198. — Sophie, 198. — So- 
phie Charl, 12, 23, 202, 275. — 
Soph. Doroth., 12, 201 f., 275. — 
Frae, 198. — Kmh., 19. 

Brockenhuus, An., 315. — Birte, 315. — 
Joh. Fr., Genr., 189, 202. — Joh.^ 
314. — Km., 11. — Ped., 315. — 
Sivert, 314. — Genrmj., 262. — 
Ritm., 202. — Kmj., 202. — , 191. 

Broholm, Hs. Monrad, med. stud. i Ley- 
den, 56. — Henn. Andersen, Pr. i 
Binge, 56. 

Brown, Pet Wessel, Prlieut, 62, 65. — 
Pet. Casp. Wessel, Viceadm., 62. 

Browne, Thom., Dr., med., 230. 

Brughmann, Hed., 117. 

Bruijnstorf, Pet, theol. stud. i Leyden, 48. 

Brummer, Fr.^ Comet, 185. 

Brunsvig, Wilh., Hert af, 255. 

Bmun, And. Heinr. JuL, Stiftspr. iChria., 
156*. — Alhed Nielsd., 151, 154, 
156*, 157. — An. Mar., 128. — An- 
touette, 90. — Cathar. Cortsd., 90. 

— Chr. Niels., Pr. i Nyb., 321. — 
Gabr., 90. — Hartv., 272. — Ms. 
Jensen, Kbm., 156% 167. — Mgd.^ 344 94. — Ped., ObL, 153. — Thorn., 

Borgm. i Nyb., 324. — Forvalter, 

162. 
Bniggemsim (du Pont), Casp. Herman, 

Bitm., 192. — Cpi, 261. — Obl., 

192. 
Bryske, Mm. EJjlertsd., 3. 
Buchwald, An., 196. — Benedix, Cpt., 

152. — DitL, 5. — Fr. v., 314. — 

Pr., Cpt, 196. — Joh. de. Prof. med., 

52. — Mgd. Cath., 5. 
Budde, Agnete, 114. — An. CJhrist., 114. 

— Ellen, 114. — Pr., 10. — Joaoh., 
lieut., 114. — Math., ObL, 10. — 
Pam., 150—168. 

Bujgge, Apolone Mortensd., 91. — Er. 
Jenss., Pr. i GQølling, 91. — Js. Sa- 
muelsen, Proprt., 266. — Magn., 
135, 141. — Mette Doioth. Samuelsd., 
266. — Ns., Skipper, 141. — Ped. 
Erikss., Pr. i Tjølling, 91. — Pem. 
Lou., 266. — Sam. Mandrup, Pro- 
priet., 266. 

Bull, And,, 125. — An., 126. — An. Mar., 
128. — An. Pem., 126. — Alexiane 
Christ., 126. — AxeUane Christ., 
106, 124, 126. — Barb. Mar., 126. 

— Chr., Pr. t. Botne, 126. — DitL, 
Kbm. i Tønsberg, 125. — Elisb. 
Marcusd., 125. ■— Fra., 126. — 
Gunh, Christ., 125. — Hs. Jørg., 
126. — Henr., Forv., 125. — Henr., 
126. — Herm., 126. — Jac, 125. — 
Jac, Kirkeværge i Tønsb., 125. -— 

— Jac, 126. — Js., Pr. t. Lye, 
125 f. — Joh., 126. — Joh. Mgr., 
126. — Justine Mgr., 126. — Km. 
Pem., 126. — Kirsi, 126. — Laur. 
Smith, 126, — Mar. Elisb., 126. — 
Martha, 126. — Martha Dorth., 126. 

— Martinus, 126. — Nic., 126. — 
Otto, Kbm. i Tønsberg, 125. -- Pet.. 
Melsomvig, 125. — Pet., Kbm. i 
Frkshald., 125. — PetroneUe Soph. 
Petersd., 125. — Vincents Stolten- 
berg, 126.' 

Burchardt, Elisb., 100. 

Busch, Pet., Visiterer i Nyb., 327. — 

Jfr., 251. 
Buschmand, Joh. (m. Tilnavn: Koch), 

Nyb., 328 £1 V. Butlar, Lou. Vilh., Rigsfriherreinde,. 

120. 
Bummehnann, Obl, 251. 
Bulow, Elisb. Mgr., 156*, 166 f. — Elisb. 

An., Frk., 209. — Fr. Lor,, Maj.,, 

13. — HeL .Mar., 156*. — Joh. 

Hartv. Viet. Carl, Eitm., 156», 166f. 

— ObL, 208. — Oblinde, 207, 209. 

— 79. — 156. 
Bahr, se Behr. 
Bælum Kirke, 20. 

Bøcher, Chiist., 89. — Km^ Jensd., 98. 
Bøchmann, Abrah., 134, 141. — An., 

162. — An. Soph., 132. — Elisb.,. 

134. — Else, 271. — Joh., Oberinsp.,. 

130, 134f. 
Bøgh, Mette, 318. 
Bøgvad, Ms., 251. 
Bøhme, Jhanne, 148. — Lene, 140. — 

Ulr., 148. 
Bølling, Jac, Bager, 261. 
Bøtke, Henr., SnedL i Kbh., 256. — Ån^ 

Mar., 256. 

Capler, Eva, 11. 

Cappel, Sør. Hansen, Reet. i Nyb., 333.. 

Cappeln, Joh. d. yngi*e, Fgd. i Eker og. 

Lier, 93. — Mm. Hansd., 92. 
de Gardes, Jac, Obl., 153. 
Carl, XIV, Joh , 65, 165 1 — XH, 214. 
Caspergaard, CL, Hofl., 59. 
Castensen, Pet., Ut. stud., 49. 
Caus, Mal. Hermansd., 249. 
Charisius, Constantm Aug., Cfrrd., 278.. 

— Fr. Am., 281. — Kirst., 278. — 
Soph. Elisb., 12, 278, 281. 

Charlotte, Am., Prindsesse, 207. — Fr.,. 
Prindsesse af Meklenb., 63, 78. — 
Lou. (Chr. Vm's Søster), 74, 78 f. 

Christensen(-søn,-datter) , Else, 213. — 
Elsebe, 114. — Er., Odense, 192. — 
Jan, 147. — Laur., Cpt., 62 f. -— Mm.,. 
Nyb., 331. — Ped., Pr. t. Gudum, 
24. — Thoe, Skipper, 129. — Villum,. 
Kæmner i Nyb., 334. 

Christian, I, 234. — II, 16, 292 f. — m, 
13, 237. — IV, 8, 21, 179, 238, 
296, 321 f., — V, 32 f., 154, 179 ft, 
191, 208, 229, 246. — VI, 196, 200,. 
215, 220. — Vn, 265. — Aug-, 
Prinds af Augustenb., 63, 227. - 345 Chr. CarliFr. Aug., Hert. af Augu- 
stenb., 279. — Fr., Prinds, 68, .65, 
74 ff, 165, 265. 
Christie, Boye, Postm. i Brevig, 162. — 
fls. Jørgenss., Kbm. i Brevig, 161. 

— Mgd., Brevig, 161. — Vilh. F. K., 
Toldinsp. i Bergen, 70. -— Jfr., 161. 

Christopher, II, 1, 17. 

Christophersen (-søn, datter), An. 327.— 
Ebbe Ulfeldt, 814. — Greg., Laurvig, 
146. — Js., Organist i Nyb., 326, 
330. - PL, Byfgd. i Laurvig, 134, 140. 

Chronichius, Ns. Svendes., Leet. i Chria., 
212 f. 

Cicjgnon, Birg., 201. — Joh. Casp., Genr- 
maj., 152f., 201. — Joh. Fr., Capt., 
Nakkebølle, 201. — Erica Kirst., 201. 

— Frue, 201. 
Clausen(.søn,-datter), Eleon., 225. — Fr., 

Kbm., 225. — Jac., Pr. i Errindlev, 
19. — Kirstine, 257, 291. — Lau- 
rentius, Hofmedicus, 59. — Sr. Laur., 
92. 
Clauson, Conr., Jemværksejer, 282, 289. 

— Kirst., 282, 289. 
Qauson-Kaas, Fam., 289—90. 
Clausewitz, Aug. Carol. Mar. v., 268. 
Clement, Skipper, 17. 

Clemensen, Clemmensen, Cath., 327. — 
Er., flovm., 312. — Ns., Rigsrd., 
288. — Rasm., Cpt, Nyb., 327. — 
Rasm., Skattefg., 288. — Sør., 323. 

Cold, Isak Anderss., M., Pr. t. Romedal, 
128. — Mette Nielsd., 128. 

Colding, Kolding, Fr. Predrikss., jur. stud. 
i Leyden, 49, 6 1 . — Monsr., 25 1 . — 17. 

CoUett, Alf, Bureauchefi Gave, 06. 

CoUund, lieut., Nyb., 184. 

Conrath, Joh., Klokker i Nyb., 327. 

Cooper, John, Plantageejer, 80. 

Ciumohn, Gebh., 186. — Gieronemine 
Henr., 186. — Jørg. Hejdenreich, 
Maj., 186, 252. 

de Crequi en Rochelle, de la Roche (Bo- 
sche), Ahasverus, Mig., 263, 294. — 
Alida, 294. — Cath., 294. — Gjertr., 
263, 294. 

de Cres, Denis, duc, fransk Marinemin., 66. 

Crone, Fr., oxam. jur., Spørgsmaal, 255. 

— Hs., Amtspr. i Fløstrup, 255. — 
Lou., 255. Culmbach, Markgrevinde af, 215. 
Colhier, An. Mgr., 264. 

Daae, Daa, Chr., 314. — Cl., Lensherre,. 

155, 156*. — Christence, 5. — Dorto 
Jørgensd., 273. — OL, 5. — Vald.,. 
314. — , 193. 

Dahl, And. Bentsen, Bisk. i Oslo, 211. 

— Bfe. HerL, Kbm. i Chi-ssund,. 
156* — Jørg.. Brevig, 162. — Ls. 
p. Lindhol, 262. — Laura Mathilde,. 
156*. — Lydia, 166*. 

Dahlerup, Hs. Birch, østerr. Adm., 69 f., 

76, 79, 81 f., 85. 
Danneskjold -Samsø, Chr. Conr. Soph.,. 

Greve, Amtmd. i Præstø A., 279,. 

298. — Fr. Chr., Gr., 279. — Fr. 

Lou.', 279. — Lou. Soph., Grevinde,. 

279. — Greve, 79. 
Darjes, Joh. Henr., Kbm. i Chria., 116. 

— Mgd., 115. 

Darre, Bjørn, 156. — Bjørn Rolfeen, 156. 
Chph., Borgm. i Trdhj., 156, 156*. 

— Elisb. Chphersd., 154, 156, 156*. 

— Haagen, 156. — Jon, Norg. Riges 
Rd., 156. — Mentz, Pr. i Trdhj., 

156. — OL, 156. — Rolf, Borgm. i 
Oslo, 156. — Simon, 156. — Soph.,. 
156. — Ursilla, 156. 

Decheufe, Carl, jur. stud. i Leyd., 55* 

Bechmann, Doctor, 162. 

Dedekam, Jacobine, 268. 

V. Deden, Bemh. Fr., 12. — Dorte, 11. 

— Mette Mgr., 12. 
Deibjerglund, Hgd., 297. 
Deichmann, Bartholomæus, Bisk., 55, 214. 

— Carl, Cclrd., 55. — Pet. Petersen,. 
Dr. med., 50. 

Demejer, Melch. Edvardsen, Pr. i Aggersb.,, 

230. — Mette, 230. 
Desideria, Dronn. i Sverrig, 78, 82. 
Dick & Clements, Handelshus i Kbh.^ 79.. 
Didriksen, Carsten, Kirkeskr., 328, 831. 

— CL, Kbm. i Nyb., 338. 
Dinesøn, Ns., Stadsprocurat. iNyK^ 326. 
Dohna, Fr. v.. Marskalk, 256. 

Dop, Joh., Pr. i Tune, 156*. — Km. 

Nsd., 156*. — Vilh., Pr. i Laurvig, 

131. 
Dorscheus, Joh. Pederss., Pr. i Kbh.^ 48. 

— Ped., Pr. i Ballerup-M., 56. 346 Dorph, Ns., Pr. i Land, 223. — Bisk., 220 f. 

Doze, Esi Ulr., Gr. Ahlefeldts Hovm. 
i Leyden, 49 f. 

Brackenfels, 180. 

Drefeld, Ingeb., 2. 

Dresselberg, Drisselberg, And. Nielsen, 
Ldsdomm., 312. — Mette, 4. — Vilb., 
imm. i Tiibingen, 312. 

Drevesen, An. Kirstine, 96. — Joh., Pa- 
pirfiEtbrik., 96. 

Dreyer, Js., Canclrd., Raschenborg, 197. 

Due, Bonde, 301. — Hs., Ob., 274. — 
Mandrup Geo., imm. i Tiib., 313. 

Duncam, Jac., Genrmiy., 163. 

Duntzfeldt, Joh. Chr., Cptl., 65 f. 

Dyhr, P., Bederslef, 193. 

Dynevald, Eberh.. Cpt., 332. 

Dyre, An. Qausd., 3, 18. — Berte, 9. — 
Edel, 191. -- Fra. Iversen, 288, 291, 
293, 301. -r Iv., 272. — Iv. Clau- 
sen, 15. — Mette, 272. 

Dysseldorp, Nimwegen, 43. 

Dørker, Km., 277. 

Æbbell, Just, Capt., 152. 

JJbbesen, Jørg., Pr. i Bloustrød-L., 57. 

JEberHn, Geo. Emm. Conr., Cpt., 83. — 
Mette, 276. — Mig., 276. 

Edeler, Cath., 141. — Fra., Forv., 134. 

Eckhof, Kirst., 103. 

Edinger, Joh., ht. stud. i Leyd., 52. — 
Joh. Broder, Justitsr., 52. — Lor., 
Prof. 315. 

Uhm, Hs., Ldsdomm., 44 ff. 

Eickstådt, v., Soph. Doroth., 12. — Va- 
lentin, Genrmaj., 12, 284, 300. 

Eilers, Eiler Jacobsen, Consistorialass., 
42, 45 f., 61. — Cpt., 248. 

Eimhausen, Cpt., 217. — Mgr. Cath., 217. 

Eisenberg, Didr. Chph., Ass., 53. 

JEUesøn, Elias Anderas., Pr. i Thune, 216. 

Jaiebracht, Ellenbracht, Ant. Gynther, 
Ob., 184. — Sus. Elisb., 186. — 
Gem-11., 186. 

JEllefsen, Christen, 114. — Km.Jacobsd., 
114. 

V. Ely, An., 122. — An. Mai., 122. — 
Ant. Ulr. Jac., Cpt., 122. — Bendix 
Chr. de Fine, 124. — Bodil Mar., 
122. — Cathar. Osia, 124. — Carol. 
Am., 123. — Carol. Nicolaja, 122. — Christiane Juliane, 125^ — Qur. Juli- 
ane, 105, 121 ff. — Chr. Juliane, 122. 

— Doroth., 123. — Elisb., 122. - 
Est. David., Kbm. i Laurvig, 128. 

— Est David, Prlieut, 124. — Est. 
David, Genrlmaj., 125.' — Est David, 
Kiigsseoiet., 122. — Est. David, 122. 
Est David, Toldinsp. iTønsb., 122. - 
Est David, Pr. t Slemdal, 123. — Est 
David, 123. — Ernestine, 123. — Fr., 
M%j., 123. — Fr., 123. — Guria, 

122. — Gustava, 123. — HeL Jdi- 
ane, 122. — Jacobea Olea, 123. — 
Joh. Mar., 123. — Joh. Vibe, Mnds- 
lieut, 123. •— Joh. Goti., Tolder i 
Kierteminde, 123. — Just Henr., 
M^., 122. — Mar., 123. — Mar. 
Hesselberg, 123. — Mm. Ehsb., 122. 

— Mort., 123. — Nic. Lohmaim, 
Lieut., 123. — Pet, 122. '— Pet 
Arrestforv. iTønsb., 123. — Sophie, 

123. — Sør. Hejberg, Mig., 122. — 
Trine, 123. 

Emitz, Hs., 135. 

Emmiksen(-datter), An., 258, — Emmike, 

258. — Mette, 268. — Mette Jes- 

persd,, 8. 
Empsing, Capt. i Søetaten, 210. 
Enevoldsen, Mette, 279. 
Engelbrechtsen(-datter), Doroth.., Digter- 
inde, 51. — Er., EdnL i Nyb., 322. 
Engelman, Dircke, 103. 
Engelsted, Otto Jacobs., Børbæk, 197. 
Eriksen, Ole Vilh., Statsrd., 65. 
Ericius, Ida Christiane, 118. 
Erik Glipping, 17. 
Erik Menved, 1. 
Erlandsen, Amund, Cpt, 122. — Ån. 

Cathai-., 122. — An. Mar., 122. 
Ernst, Joh. Bartram, Politim. i Kbh., 

182. — Juliane Hel. Just, 182. 
V. Erpecom, Isak, 103, Kirsten, 103, 

Kirstine, 103. 
Errindlev Kirke, 18. 
Escholt, Mikk. Pedersoa, Slotspr. p. Akeis- 

hus, 212. 
Eskildsen, Am., 68. — Js., Pr. t AJa i 

Halland, 232. 
Ewers, Fr. Vilh., Prlieut, 66. 

Fabricius, Fabritius, Js.. Schou, norsk 347 Viceadm., 68, 72* — Lars, Cmd., 
65. — Laur., Forvalter, 148. — 
Cpt., 162. — Erue, 72. 
Pabritius de Tengoagel, An. Mar., 282. 

— Mich., Justitsr., 282. — Sus. Ja- 
cobe, 282. 

J'ack, Mgr., 11. 

Fahsland, Mar., 227. 

Falbe, Chr. Tuxen, Cmdopt., 63, 65, 82. 

Falch, Ole Abrahamsen, Ebm. i Arendal, 

156*. 
Falsen, Alette, 75. — Chr. Magn. de, 

Justitiarius i Højesteret, 64, 75, 81. 

— Elise, 64. — Enevold, Justitiarius 
i Overr., 63. — Haagine, 64. — 
Hagbart^ Stiftamtskr. i Bergen, 64, 
75. — Joh. Eskild, Søbo, Cmrcerd., 
■200. — Jørgen Conr. de, Contreadm., 
64ff., 75. 

Falster, Js. i Eorselitze, 240. 

-Fangel, Hs. Olufisen, Pr. i Guldbjerg-S., 

171. — Ole Hansen, Pr. i Fangel, 

171. 
Fastinove, Fra. v., Nyb., 321. 
Fasti, Er. Christensen, Lensmd. i Silke- 
borg, 16. — Ingeb., 16. 
Fasting, Thorn., Cmd., 65, 73. 
Fay, kgl. Fuldm., 93. 
Faye, An. Mar., 125. — Misb. Marcusd., 

125. — Gjert, Pr. t. Holt, 126. 
Fehr, Louis, Lithograf i Chria., 123. — 

Trine, 123. 
.Feif, Pfeiff, Christiane Mar., 104. — Joh. 

Fr., Pr. i Flakstad, 104. 
Feilberg, Kirstine Mar., 255. 
Feldballe Ejrke, 296. 
•de Ferry, Cathar. Osia, 124. — Kirstine 

Marthea, 124. — Lor., Cmdcpt., 124. 
Finchenhoff, An. Kirstine 96. 
de Fine, Kirstine Marthea, 124. 
Finek, Clara, 201. — Gynth. Didr., 201. 

— Lieut., 203. — Oberstinde, Dal- 
lund, 203. — Frue, 201. 

V. Finne, Prlieut., 162. 

Fischer, J. W., Bghdlermedhjælper, Gave, 
96. 

Fitinghoff, Cathar., 207. — Bar., 207. 

Meischer, Alette (Alhed), 75. — Elise 
Cathar., 156*. — Esigas, Pr. i 
Taamby, 51. — Tob., Kmrsecrei, 
32. — Undertoldbetj., 156*. Flemming, An., 9. — Thale, 258. 

Flood, I. W*, cand. pharm., Gave, 256. 

Fog, Fogh, An. Sus. Cath., 156*. — An. 
Søe, 156*. — fis.. Borgm. i Kbh., 
156*. — Kn., Bgerstrup, 203. — 
Laura, 71. — Ns., Brobygd., 201. 

— Basm., Pr. i Bjerring, 31. 

V. Folchersam, Fra. Vilh«, Genrmj., 4, 19. 

— Edele Soph. Mar., 4, 19. — Uk. 
Eleon., 19. 

Folchmarsen, Else Lauritsen, 97. — 
Folchmar Lauritsen, stud. theol., 97. 
Frøchen lAuritsen, 97. — Godske 
Lauritsen, 97. — Laur., Postm. i Sta- 
vanger, 97. 

Formann, Mgr. Mgd. "Wolertsd., 266, 
295. 

Forster, eng. Minister, 79. 

Foss, Fos, And., Bisk. i Bergen, 231. — 
Chr., M., Kannik i Viborg, 233. — 
Chr. Lauritsen, jur. stud. i Leyden, 
56. — Doroth., 231. — Js. Chri- 
stensen, Prof. med., 51 f. — Ns. 
Lauritsen, Eect. i Sorø, 53. — Ped. 
Lauritsen, med. stud. i Leyden, 53. 

— Pet. Nielsen, 250. — Luthei-sk 
Pr. i Leyden, 42. 

Fossum, Km. Christ., 271. 

Franche, Km. Henriksd., 157. 

V. Franckenberg, Est.. Ritm., 186. 

Fraugdegaard, Hgd., 298. 

Frawen, Frauen, Chr., Dr. med., 54. — 

Chr., Chirurg i Trdly., 54, 248. 
Frechland, Huslærer, 62. 
Frederik, 1,292. — II, 8, 18, 20 f., 211, 

234, 256 f. — m, 32, 151 f., 178, 

181, 186, 229 f., 239. — IV, 154, 

182. — VI, 67, 77. — Arveprinds, 
170. — Wilh. Viet. Alb., Prinds af 
Preussen, 279. 

Frick, Politim. i Bergen, 70. 

Friis, Fries, Alb, 314. — An., 2. — An., 
15. — An., 114. — And. Jeppesen, 
114. — Beck-, 181. — Boethe Jo- 
hannesen, Pr. t. Lye, 101. — Chr., 
Cantsler, 236, 243. — Chr. Lodberg, 
Prof. med., 56. — Christiane Mar., 
104. — Ditl. Eeusch, Ms^., 118. — 
Ellen. 258, 292. — Emil Aarestrup, 
Apothekerl Lyngby, 290. — Godske, 
6. — Godske Godskesen, 6. — God- 348 ske, 9. — Grete Doroth., 270. — • 
Hs., 314. — Henr., Cmdr., .118. — 
Jac. Henriksen, 114. — Jesp. Ja- 
cobsen, 1 14. — Jørg., 3. — Jørg., 314. 

— Km., 288,301. — Km. Jacobsd., 
114. — Kiist., 13. -— Laur., For- 
pagt, 47. — Laur. Godskesen, 11. 

— Lou. Adelaide Krag Jnel "Wind, 
310. — Mette, 9. — Ns., 314. — 
Ns., Kannik i Vib., 288. — Pine., 
1 18. — Ped., 258. — Sids. Jørgensd., 
3, 18, 325. — Soph. Mgd., 118. — 
Greve, 208. — Grevinde, 209. — 
Db., 118, 314. 

Fiisch, lieut., 187. 

Frisholt (tidl. Ormstrap), Hgd., 291. 
. Frisen, Ob., Nyb., 332. 

Fritsche, Cpt., 186. — Enkefrue, 186. 

Frost, lisb., 122. 

Frychtnicht, Alb., Hospitalspr. i Oslo, 
216. 

Frøstrup, Hgd., 293. 

Frølich, Frøylich, General, 208, 208. 

Fuglsang, Kmrd., 252. — Kmrdinde, 251. 
251. — Jfr., 252. 

Fuiren, Albret, 28 if., 138, 135, 146. — 
And., 142. — An., 141. — Boe, 133, 
144 f. — Boel Mar., 147. — CharL 
Am., 146. — Charl. Fr., 148. — 
Chph., Apoth. i Aalb , 29. — Chph. 
Trøner, 146. — Doroth., 134, 143, 

145. — Else, 27, 30, 132. — Else, 
132 f. — Else, 134, 145. — IV. Alb., 

146. — Gjertr., 28, 30. — Gjertr., 
134, 140. — Hs., 135, 149. — Henr. 
Jacobss., 25 if., 129, 150. — Henr. 
d. ældre, 26. — Henr. d. yngre, 
25 f. — Ing., 142. — Inger Mar., 
140. — Isab. Dorothea, 148. — Jac. 
V., 25 ff. — Jac;, 134. — - Lutnretia, 
146. — Mar., 27. — Mar., 28, 30, 
34. — Mar., 148. — Mgr., 144. — 
Mm., 141. — Mm., 147. — Pet., 
145. — Soph. Am., 145. — Strange, 
137. — Strange, 141. 

Furens, Else, Mdms., 145. 

Fyhn, Visiterer, 161. 

Fiirst, Andr. Dedekam, Gross. i Arendal, 

268. — Antonette, 268. — Jacobine, 

268. 
Furstenberg, An. Elisb., 119. — Bartho- line Euphemia, 119. — Chiistiney 
265. — Joh. Fasmer, Klokker, 119. 

— Joh. Pet, »taxadør«, 265. 
Fyren, Pettersen v., Christ. Sophie, 105 ff. 

— Mort Henr., Fyrforvalter, 105^ 
107 f. — Mort. Henr., 107. 

Gaas, Kirst 274. — Ns., 274, 297. 

Gabrielsen, Eegine Mathea, 70. 

Gage, Gagge, 202, 275, 297. — Soph. 

Kirst., 202. 
Galskyt, Else, 272. — Ingeb., 9. — Tyge, 

15. — Vill. Thomsen, 15. 
Galt, An., 272. — Axel, 272. — Ebbe 

Andersen, 17. — Dorte, 7. — Kirst 

Pedersd., 2, 17. — Ped. Ebbesen, 

2. — Regitse, 10. 
Galten Kirke, 21. 
Gamborg, Berte Chr., 267. — Cecilie Her- 

mana, 267. — Km. Soph., 269. — 

Mm. Kirstine, 267. 
Gamhart, Casp., 156. — Mgr. Caspeisd., 

156. 
Gandil, Frits, Kbm. i Chria., 75. 
Garbo, Jac. lindemann, Legationssecret, 

59. — Rasm., Pr. i Tikjøb, 59. 
Garman, Alida, 294. — Hs., jur. stud. 

i Leyden, 49. — Herm. Hermansen, 

Stiftsskr. i Bergen, 294. — Sør. 

Chphersen, Læge, 53. 
Garp, Hs., 135, 140. 
Gaven, Jhanne, 146. 
Gedde, Gjedde, Kn., Mig., Amtm. iNorge, 

284, 297. — Ove, Adm., 238, 284. 

— Soph. Ovesd., 10. — Bar., 205. 

— Prlieut., 162. — Frae, 87. — 
195. 

Geelmuyden, Gert, Pr. i Gus i Bergens 
St., 54. 

Gerdtz, Mgr., 103. 

Gerner, Cmdcpt., 62. 

Gersdorff, Giersdorf, Casp. Rud., 296. — 
Charl. Am., Ravnholt, 197. — Chr. 
Rud. Phil., Ghmr., 58. — Chr. Fr., 
Gnrlmj., 195. — Chph. Fr., OE, 
Kjersgaard, 193, 195, 251. — Doroth. 
Sabine, 335. — Edel Mgr., 251. - 
Ehsb. Soph., 197. — Else Caspersd., 
10. — Fr., Gnrllieut, 196. — Fr., 
197. — Fr. Carl, Gnrllieut, 58. - 

— Ide Soph., 200. — Joch., 313. 349 — Joh. Chph., Styknuq., 335. — 
^8. Mayiroilian, Bar., Marselisboi^, 
58. — Pallena, 195, 251, — Vibeke 
Doroth., 198 1, 296. — Vibeke, 200. 

— Soph. Hed., 282. 

^Gertsen, Gerdzen, Gjertsen, Else, 271. — 

Kirstine Mar., 255. — Ls., Skibscpt, 

271. — Mort., Borgm. i Aarh., 255. 
Kjether, An., 156*. — An. Soph., 156*. 

An. Soph. Mgd. Elisb., 156*. — An. 

Soph., Mad., 162. — Leop. Carl Chr., 

Ob., 156*. — Vitta, 156* 
-Ghemen, Gotfr. af, 235. 
Gjelskov, Hgd., 293. 
•Gjerdrup, Hgd., 295. 
Gjordsen, An., 8. 
Gjødesen, Js., Bisk., 293. 
♦Gjøe, An. Soph. "Mgå, Elisb., 156*. -— 

Ide Eskildsdtr., 288. 
Glob, Ellen, 21. — Else, 2. — Kirst., 

257, 291. — Mog. Pedersen, 257, 291. 
Glud, Agnes, 206. — Kn., M^., 206. — 

— PL, Amtmd., 48. — Sør., Bisk. 
i Vib., 48. — Borgm. i Chria., 206. 

•Glæsbor^ Kirke, 293. 

»Godsen, Godtzen, An., 100. — Chr. Sø- 
renss., Pr. t. Lund, 102. — Elisb. 
Jensd., 99 fF. — Elisb. Sørensd., 97, 
100, 102, 105. — Elisb., 101. — 
Engel Pedersd., 101. — Js., Provst 
i Stavanger, 99 f. — Mgr. Lauritsd., 
102. — Mette Chr., 109. — Sør. 
Jenssøn, Pr. i Klep, 101. — Sør. 
Pederss., Borger i Stavanger, 97. — 
Sør. Sørenss., Pr. i Klep, 101 f. 

'Godskesen, Ped., Foged i Eyifylke, 97. 

'Goltz, Casp., ps. Capl., 216. 

Gotvaldt, Apoth. i Chrssund, 156*, 164. 

Gotfredsdatter, Mette, 13. 

•Gotlænder, Severin, Birkedomm., 132, 134. 

Gottlieb, Joh., med. stud. i Leyden, 50. 

Gottorp, Cathar. Cortsd., 90. 

Giuch, Cathar. Ernestine, 104. — Chri- 
stiane Mar., 104. — Doroth. Soph., 
102 ff. — Geo., Pr. p. Borge i Lo- 
foten, 104. — Ing. Mar., 104. — 
Km. Pedersd., 104. — Lou., 104. 

— Pet. Geo., E;ect. i Chrssand, 103 f. 
■Graif, Else, 119. — Helv. Cath., 119.— 

Joh. Henr., Reet. i Kongsberg, 119. 

— Martin, Skibsføi*er, 119. Gralot, Groæløtgaard, 290f. 

Gramboe, Tcgstrup, Ad. Fr., Ob., 199. — 

Mgr., 199. 
Grambow, Genrlmj., Sandagergrd., 203. 

— Afek. Cpt., 203. 

Green, An. Mar., 220. — Birg., 220* — 
Catharw^ 218. — Cathar. Joh., 220. 
Christiane Johanne, 220. — Doroth., 
217. ~ Else, 156*. — Halvor, 135. 

— Joh,, Slotspr. p. Akersh., 216 £, 
222 i — Mette, 156*, 159. — Mich., 
217. — Mm., 217. — Ped., Pr. t. 
Tinn, 166*. 159. — Petronelle Kirst., 
156*, 159. 

Grevenkop, Casp., jur. stud. i Leyden, 
57. 

Grevensvænge, Hgd., 298. 

Grieg, Brødre, Bergen, 70. 

Griffenfeld, Ped., Greve, 302. 

Grimseth, EUsb. Olava, 100. — Jørg., 
(optog Navnet Schelderup), 100. — 
Jørg. Olsen, Låten, 100. — Petro- 
nelle, 100. 

Grotschilling, Fr., Cpt., 68. 

Groth, Balthas., math. stud. i Leyden, 
45 f. — Casp. de, jur. stud. i L., 
47. — Pet. de, math. stud. i L., 45 f. 

Grove, Chr. Fr., Secltn., 63. — - Conr., 
Cpt., 68. — Joh. Chr., Cpt., 79. — 

— Nic. Jac. Chi., Prltn., 71. 
Gmbbe, An., 6. — Chr., 4. — Helle, 

263. — Jørg., 4, 276. — Km., 276. 

— Ole, 161. - Pet., 315. — Sids., 
208. 

Grung^ Fra. Didr., Søkrigscommiss., 72. 
Pine. Christiane, 72. 

Griiner, Carl Gust., Gnrhnj., 202. — Fr., 
Provst, 144. — Mgr., 144. — Pet., 
Post- og Møntm. i Chria., 144. — 
Ub., 145. — GenrlL, 306 f. 

Grøn, An. Cath., 215. — An. Cathar., 
Madms., 248. — Fr., Nykjøbg., 209 f. 

— Pet, Kbm., 215. 
Grønbeck, M., Pr. t. Aremark, 225. 
Grønhoff, Krn. Pem. Andersd., 126. 
Grønvald, Grønnevald, Alex. Plsen, Pr. 

i Boeslunde, 86. — Birg. Johansd.^ 
86. — Dorthea, 86. — Elisb., 86. 
Fi-a., Ass. i Hofretten, 86 — Fr., 
Lithogr., Spørgsmaal, 86. — Km., 
141. — Laur., Kidefgd., 86. — Laur., 350 Byskr. i Nakskov, 86. — Mort, 
lieut, 86. — Tolder, 141. — Eam., 
86. 

Grønvold, Nic. Fr., Prltn., 162. 

Gude, Else Angell, 75. — HJ9., Reet, 
76. — Just., Kbm., 75. — Jørg.Joh., 
Ebm. i Moss, 75. — Fam., 93 f. 

Gadnmlimd, Hgd., 18. 

Guldberg, Dines, Pr. i Gylling, 178. — 
Dines, Pr., 171 f. -- Hs. Dinesen, 
172. — Hs., Pr. i Ramme, 172. — 
Hs. Geo. (Jørg.), Pr. i Hiajbjerg-E., 
171. — Hs., Pr. i Ringsted, 173. — 
Hs. (Olesen), Pr., 170f. — Jac. Di- 
nesen, Amtsforv. i Nyb., 172. — 
Jac, Cand., 173. ■— Jørg. Chr., Pr. 
i Karrebæk, 173. — En., Ck)ntroleur i 
Grenaa, 172. — Mar. Elisb., 172. — 
Mort. Dinesen, 172. — Ns., Pr., 173. 

— Ole, Pr. i Stadil, 171. — Ove 
Hansen, 170 ff. — Ove Høegh, 169, 
175. — Vitus, Pr. i Haarslev-Th., 173. 

— Prof, 169. -- Høegh-Guldberg, 
se Høeg. 

Gundersen, Grethe Doroth., 270. — Ole, 

Gdbruger, 270. 
Gunarsius, Bjørn, 156. — Johaone, 156. 

— Marine, 156. 

Gyldenkrone, Am. Mgr., 199. — CJhr., 
Ghmr., 199. — Edel Mgr. Rygaard, 
198. — Jørg., Bar., 198 if., 286. — 
Kirst., Bmesse, 278. — Regitse, 
Nordskov, 200, 286. — Regitse Soph., 
Mullerup, 199. — Sophie, 199. — 
Vibeke Dorothea, 198 ff., 286. — 
Cpt., 200. 

Gyldenløve, Ulr. Oir. t. Ulriksholm, 297. 

— Ulr. Fr., Statholder i Norge, 36, 
41, 133, 152 f., 213. — Ulr. Chr., 
Gen.-Adm., 144, 297. 

Gyldenstjeme, An., 274. — Chr. Mogen- 
sen, Adm., 13, 23. — Chph., 6. — 
ijjler, 312. — Ermegaard, 6, 20. — 
Er., 314. — Hannibal Mogensen, 8. 

— Henr., 314. — Henr., Boltinggaard, 
30?, 317. — Henr., Ldsdomm., 312. 

— Km., 315. — Kn., 312. — lisb. 
Knudsd., 287. — Mogens, 8, 13. — 
Predbj., 312. 

Gyldensijeme-Sehested, Fr. Joh., Gnrlmj., 
283. 


Gyrsting, Pet., theol. stud. iLeyden, 60. 
Giihler, Sigism. Vilh. v., Ghmr., 55. 
Qøye, Birg., 232, 300. — Chph., 314. - 
Falch, 314. 

Haard, Bent., Lærer i Chiia., 218. 
Haberdorf, Math. Alb., Stiftspr., 216. 
V. Hadeln, An. Doroth., 260. — Kn., 

Obl., 260. 
Hagedom, Elisb. Birg., 197. — Joh. PhiL, 

ObL, St. Harridslevgd., 203. — Se- 

neca v., Vicéadm., Hindemae og 

Krumstmp, 197 f. 
Hagemann, An. Cath., 215. 
Hagen, An. Mgr., 264. — BwnJL, Apoth., 

264. - Elsebe, 115. — Fr. Am., 

264. — Joh. V., 115. 
Hagerup, ijler, Pr. i Stavanger, 111. — 

Edv., Stiftamtm., 70. — Hs., Pr. t. 

Queme, 158. — Sør., Feltpr., 214. 
Hahn, Chph., 4. — Soph, Am. v., 19. 

— Vine. Joach. Chphwsen, Ghr., 4. 
van Hal, Bai-end, Tjener, 57. 

V. Halem, An. Mar., Klingstrap, 199. — 

Frk., 200. 
Hallander, Joh. Nicl., Prltn., 69. 
V. Halle, Joh. Sigism.^ Cpt., 156*. 
Halvorsen, Antonette, 90. — Hs., 90, 93. 
Hammer, And., Pr. t. Gram, 91. — 

Brede, Slotspr. p. Akersh., 213. — 

Js., ps. CpL, 214. — M., Saxkjøbing, 

214. 
Hammond, Thom., 248. — Sara, 248. 
Hane, Hanne, Chr., kgLBetj. i tyskCan- 

celli, 330. — Læge, Rødby, 206. — 

Kbm. i Odense, 206. 
Hanning, Ing. Mar., 266. 
Hansen(-søn,-datter), Ane, Ribe, 237. — 

Bjørn, Underfgd. i Bergen, 103. — 

Carol. Soph,, 280. — Chr., theol. 

stud. i Leyden, 52. — CL, Skipper 

i Nyb., 333. — Gjertr., Nyb., 323. 

— Hs., Pi*, i Knebel-R., 53. — Jac.^ 
Pr. i Agri-E., 52. — Jac, jur. stud. 
i Leyden, 54. — Joh., Forv., 134. 

— Laur., Pr. i Nyijøbing, 229. — 
Ms., By- og Herredsf., 334 f. — 
Mgd., Nyb., 329, 331. — - Mar., Moss, 
215. — Martha, 134. — Mathilde, 
279. — Mort., Pr. i Udbynedre, 233. 
Sebille, 91. — Sønnich, 141. - 351 Assessor, 253. — Jfr.,253. — Reet, 

175. 
Haraldsen, Abrh., Sidbsreder paa Ijømø, 

270. — Em. Laurette, 270. — Lotl, 

270. 
Harbou, Pine. Charl. Mar., 156*. 
Harboe, Ei'. Carl, dansk Postm. i Hamb., 

58. — Ns., Gnrlng. 171. — Bisk., 

223, 225. 
Hardenbech. Ambros., Pr. i Bergen, 51. 

— Boroth., 51. — Engelbrecht, jur. 

stud., 51. 

T. Hargen, Agnete, 114. 

Harstall, CharL Sopb., 191. — Dorte 

liAgd., 199. 
Hartlibius, Geo., Forf., 229. 

Hartmann, And., !Fgd. i Gudbrandsd., 
86. — C!hph., Krigsrd., 86. — Dav., 
Fabiikbest, 86. — G., Reci, Spøi'gs- 
maal, 86. -- Hs., Fgd., 86 f. — HeL, 
86. — Joh. Ludv., Postm. i Hjørring, 

86. — Joh. Mar., 86. — Mort , Rdm. 
i Roek., 86 f. — Mort Andersen, 

87. — Morits, russ. Gnrlmj., 86. — 
Pet. Andersen, 87. — Pam., 86 f. 

Hasse, Kbm., 318. — Mrn., 318. 
Hastrup, Hgd., 297. 
Y. Hatten, Bendix, Ob., 151. 
Hausmann, Casp., Gnrll., 214, 286. 
Hedegaard, D., Odense, 193. 
Hedemann, Adelh. Mar., 279. — Ad., 

Gjertrudsholm, 279. — Cec. Pine., 

279. 

Hedemark, Marthe Larsd., 261. 

Heegaard, Forv., 148. 

Heggelund, Hs. Fr., M., Pr. i 358M:©hy, 

156*, 159. — Hs., Gdbruger, 267. 
Hegins, Pet, M., Kannik i Vib.. 283. 
Heiberg, An., 122. — Kirstine, 156*. 
Heide, Km., 91. 
Hedemark, Jacobea Olea, 123. — Maj., 

123. 
Hein, Fr.. Etatsr., Østrapgd. ogStensgd., 

201. — Sus., 201. 
T. Hdnen, Ulr. Fr., M^'., Ulrikshohn, 

192. — Genr., 192. — Enkej&^e, 

192. -> Frue, 192. 
Hejren, Fregat, 159. 
Hejster, Joh., 45. 
HeQesdatter, Km., 114. Helkand, An. Andersd., 249. — Km.,. 

247. — Borgm., 247. 
Hemmer, de, Chph. Carstensen, Dr. med.,. 

49. 
Hemmert, EHsb. v., 80. 
Hemmestrap, Hgd.. 18. 
Hemmingsen, Ns., Dr. & Prof. i Theol.,. 

238, 237. 
Henriksen, Mich., Pr. i Kbh., 28. 
Hensier, Odense, 309. 
Herlev Kirke, 297. 
Herlø Kirke i Bergens St, 20. 
Hermansen, Hs., Pr. i Nyb., 321. 
Hersleb, Ped., Bisk., 215 ff. 
Hersted, An. Cathar., 247. — Joh., Rdm. 

i Trdhj., 247 f. 
Hesker, Albr., Kbm. i Kbh., 206. 
Hess, Rebekke Doroth., 294. — Stads^ 

chirurg, 294; 
Hessel, Hgd., 296. 
Hesselberg, Iv., 148. — Ped. Nyborg,. 

Pi*, i Bragemæs, 226. 
Hessen, Char. Lou., Ldgrevinde af^ 74,. 

79. — Juliane Soph., 74, 78 f. — 

Lou., Dronn. afDanm., 74; — Wilh.,. 

Landgr. af, 74. 
flessen-Philipsthal-Barchfeldt, Fr-. Wilh. 

af, 74, 78. 
Heuch, Detl.. Henr., 163. 
V. Heyden, 206. 
V. Heye, Jac. Predbj. Banner, Mjg., 251 L 

— Else Kirstine, 251. 
Heyliger, Hs., jur. stud. i Leyd., 60. 
Heyom, Obl., 163. 
BSennann, Hjermann, An., 100. — An. 

Sylvia, 270. — Ehsb. Cath., 270. — 

Thorn. Bang, PrHeut, 270. — Leet,. 

100. 
Hieronimusdatter, Km., Nyb., 321. 
Hillemann, An. Lauritsd., 110. — Chri- 

sten, 110. — Ls.Larss., 100. 111.— 

Laur. Sørenss. , Hdlsmd. i Sta- 

vang., 110. 
Himmelstrap, Justr., Ønitslevgd., 203. 
Hind, Agnete, Enkefr., Rødby, 206. 
Hiudsholm, Mgd. Mar., 277. 
Hirsch, Mgr. Cath., 217. 
Hjersmg, Car. Ottilie, 268. — Otto, Værks- 
ejer i Moss, 268. — Ragna Martha 

Kirst., 268. 
^jprt, Hjorth, An. Chr, 114. — Chph., 3»2 Slotspr. p. Akersh., 211. — Evert. 
Rasmuss., Pr. t. Stange, 114. — 
Greg. Sørenss, Pr. i Nyb., 327. — 
Hs., 111. — H. Greger&s, Pr. i 
i Stenstrup, 327. ~ Hs. Pederss, 
Borg. i Nyb., 325. — Joh. Sev., 
By%d. i CShrssund, 289. — tøg. 
Asserss, 112. — Mgd., 114. — Mar., 
111. — Mar., 112. — Siegfr. Chr. 
Fr., Hrrds%d., 166*. — Viet., Pr. 
V. Holmens K;, 65. 

Hjortholm, Hgd., 297. 

V. Hoben, Edel Mgr., 200. — Jørg. Est., 
Nielstrup, 200. 

Hof, HofE, An., 89. — Barb., 248. — 
Birg., 247. — Hs., Bghdl. i Chria., 
89. — Mgi-. Clsd., 89. — Ped. Si- 
monss., 247. — Sim., M., Reet. i 
Thrdly., 245ff. — S. P., 264. 

Hof&nan, Hs. de, Cfrrd., 57. — Js. de, 
Ass., 17. — Sam., Stadschir. i Chrs.- 
sand, 289. — Sør., Eect. i Slangerup, 
150. — Tycho de, Dr. jur., 58. 

Hofgaard, Andr., Pr. t Sigdal, 227. — 
Andr. Jenss., £bm., 93. — Else 
Petron., 227. — Mm. Hansd., 92. 

Holberg, Ludv., Digt., 59, 294. 

Holch, Holck, Alb.Chph., Maj., 156*. — 
An. 11. — An., 156*. — B K., 
Frue, Skovgd., 197. — Bertel, 204. 

— Chr., 297. — Chr., 314. — Chr. 
Chph., dansk Greve, 204. — Chr. 
Chph., Orebygd., 204. — Detl., 204. 

— Dorthe Cath., 198. — Ejler, 
Gjelskov, 272. — ^leT, Bar,, Hol- 
ckenhavn, 198, 201. — Er., 204. — 
Er. Bosenkrantz, Bar., 198. — Erike 
Kirstine, 201. — Flemming, 204. — 

— Fr., Bar., 198. — Fr. Chr., Obl., 
195. — Godske, 204. — Gunder, 
Bisk. i Norge, 204. — Hs. Ditl., 
314. — Henr., 204. — Henr., rom. 
Greve, 204. — Ingeb. Dorthe, 198, 

— Iv., Ghmr., 56. — Joh., 204. — 
Juliane Kirst., Frue, 198, 204. — 
JuUaneChr., Frk., 198. - Kn., 272. 

— Mgr., 156*, 161, 164. - Mog., 
Ob., 56. — Mog., Ob., 196. — Bi- 
borg, 200. — Sigvard Chphersen, 
244. — Sør.Hagerup, Pr. t. Edø, 156*. 

— Grevinde, 192. — M^., Gr , 192. Holfeldt, Jac., Genrim^g., 227. — Krn., 

227. 
HoUer, Berte Chr., 267. 
Hollunger, Mm. Tagesd., 16. — Tage 

Henriksen, 16. 

Hohn, Hs, 161. — Hs. Ad., Prlteut.. 
62. — Hs. Pet., Cpt., 68, 71. — 
Jøilg., phil. stud. i Leyden, 59. — 
Ped., Pr. t Tvede-L., 156*. — Fed. 
Jensen, Pr. i Hørjby, 53. — TTheod. 
(adlet: Holmskjold), Ghmr., 59. — 
Thorn., IJj^ii^r hos Scheel Plessen, 
60. 

Holmboe, An. Mgr., 269. — Js., Provst 
i Vårdal, 215. — Mm., 216. — Mar., 
215. —- Otto, Dr. teeoL, Stiflspr. i 
Chria., 211, 215 ff., 222, 225. 

Holmegaard, Hgd., 22. — Hgd., 298. 

Holmer, CL, Amtsforv., 184. 
Hoimskjold, se Holm. 
Holmstedt, Berent, Borgm., 184. — Enke- 
frue, 184. 

Holst, Holstein, Berthe, 202. — Berthe 
Scheel, 202. — Chr. Fr., Ghmr., 202. 

— Lor. Hansen, Rdm. i Trdhj., 246. — 
M., Bogense, 187 f. — Pet., Borgm. 
i Nyb., 320. — Vald. Emil, Pr. t. 
Hviteseid, 156*. — Artillerilieut., 
184. — Prlieut., 187. 

Holstein, Carl v., Ghr., 55, 204 f., — Chr. 
Fr., Kmjk., 55. — Vilh., Cpt., 62. 

— Groscantsler, 173. 

Holsten, Adelh. Bened., 278. — Ad. 
Chph., Lensbar., Amtm., Holstenshns, 
200, 202, 278. — An. Mgr., 200. — 
Cath. Ølgaard, Odense, 180f, — 
Ditl., Ob., 180. — Ditl. Kai, Bar., 
Gnrhnj., 278. — Elisb. Soph., 200. 

— Er. Scheel, Ldsdomm. i Fyen, 
Arreskov, 200, 203. — Fr., Overadj., 
65 ff. — Godske DitL, 200, — Hs., 
Bar., Adm., Holstenshus, 65, 67, 
278 f. — Ida, 200 f. — Soph., 200. 
Wulf, 200. — Frae, 201, 203. — 
Ghmcfri-d., 177, 209. — Hofinarsk., 
Søbysøgd., 189. 

Holt, And. Hanss., Pr. i Kongsberg, 91. 

— Js. Hanss., Pr. i Gran, 91. — 
Mm. Andersd., 91. 

Holten, Ghmrd., 83. 363 Holtermann, Ammid Kich., Amtsphysicus 
i Næstv., 87. — Amundine, 87. — 
Chr., 87. — Elisb. Eegine, 87. — 
Hs., 87. — Ingeb., 87. — Ihgeb. 
Mar., 87. — Kn. 87. — Mar., 87. 
Math., 87. — O., Cpt., Spørgsm., 87. 

— Ursula Beata, 87. — Frue (født 
Gjedde), 87. -r- Fam., 87. 

Hoppe, Christiane de, Store Harritslevgd., 

202. — Cpt., 203. 
Homemann, G., Nyborg, 184 f. 
Horsens, Jørg. Nielss., Lieut, 89, — 

Mgr. Clausd., 89. 
Hoserich, Landsd., liødby, 206. — Kbm. 

i Kbh., 206. 
Hoskjær, David, Embedsmd. p. St. Thorn., 

68, 79. — Fr., Mægler, 68, 79. 
Hovenbech, Mgr. (Mar.), 178, 198, 202. 

— Pet. Petersen, Hanstedgd., 51. 
Hover, Mette Nilsd., 128. 

Htiitfeldt, Hvidtfeldt, An., 15. - Arild, 
232, 300. — Beate, 300. — CL, 15. 
~ G., Overretssagf., 176. — Hartv., 
Regimentschef, 116. — H, Consnl 
i Trdhj., 285. — H«nr., 314. — 
Henr. Jørg., Genrll., 284 f., 299 f., 
300. — Iv., Cpt., 297. — Ls., Con- 
sul, 175. — Otto Clauss., 15. — 
Sophie, 285. — Tønne, Ob., 285. — 
Yalent. Vilh. Hartv., Genrlmaj., 300. 

— Cmd., 298. ■— Staiht. o. Fam., 
175. 

Huitfeldt-Kaas, H. J., Archivfaldm., 1, 
176, 284 f., 294, 305. — Henr. Jørg., 
Maj., 300. 

Hmmner, Jac. Andersen, Pr. i Magleby,46. 

Hundermark, An. Clausd., 273, 295 f. — 
a, 273. — Er. aausen, 272. 

Huusmann, Frue, 201. 

Hvas, Birg., 16. — Christen, d. ældre, 
257, 291 f. — Chph., Ob., 293. — 
Er., 288, 291, 301. — Fra., Justitsr., 
6. — Js., 6. — - Js., 257. -— Js., 17, 
291, 301. — Kirst. 290 f. — Laur. 
(d. ældre), 291. — Laur. d. yngre, 
257, 288, 291. 

Hvave, Js. Qiristensen, Stadsskr. i Nyb., 
324. 

Hvidberg Kirke, 21, 23. 

Hvide, Js. Knudsen, 16. — Km. Mo- 
gensd., 15. — Kirst. Andersd., 257, 301. — Mog. Jensen, 16. — Mog. 

Mogensen, 15. 
Hvidt, Truls, 304. 

Hiibert, Mgr. Salome, 152. — Cpt, 151 f. 
Hylteft, Henr., 185. 
Høeg, Høg, Høgh, Abel Pedersd., 9. — 

An., 7. — An. Tønnesd., 288. — 

Ejler, 315. — Elisb., 3. — Else, 14. 

— Greg., 314, — Greg. TJlfstand, 
284. — Jac, 3. — Jac. Ejlersen, 
250. — Js., Ldsd., 284. — Joh. 
Styggesd., 14, 24. — Just, Gesandt 
i Nimwegen, 43 f. — Jytte, Frue, 315, 
Jytte, 14, 17. — Jørg., 314. — Mog., 
313. — Ns., Borger i Stavanger, 97. 

— Ped., 9. — Stygge, 14. — Tage 
Ejlersen, 250. 

Høegh-Guldberg, Ove, Minister, 169. — 

Prof., 169. 
Højslev Kirke, 20. 
HøUing, Lor., 121. 
Hølting, Prlieut., 187. 
Høyer, A., Kjerteminde, 187. 
Høyer-Møller, Pr. i Kjølstrup, 95. 

Ibsen, Ibssøn, Christen, 89. — Clara 

Andr. Joh. Mgr., 82. — Ped., Rdm. 

i Nyb., 333. 
Irgens, Fr., Skriverkarl, 35. — Gidske, 

248. — Joach., Dr. med., Stadsphys. 

i Trdhj., 246 f. 
Isenberg, Dansk i Nimwegen, 43, 45. ■ 

Jacob VI, Konge af Engl., 274. 
Jacobi, Chr. Fr., Etatsr., 60. 
Jacobsen(søn,-datter), Abrah., 99. — And., 

Kirkeværge, 93. — Christen, Kdm. 

i Mahnø, 232, — Chph., Pr., 247. 

— Elisb. Soph. Mortensd., 93. — 
Else, 246. — Gjørild, 232. — Henr., 
146. — Joh. Pedersd., 99. — Jørg., 
Faaborg, 185. — Kierst. Pedersd., 
244, 246 f. — Ls., imm. i Leyden, 
44 f. — Ns.,Herredsf.,203. — Oluf, 
M., 246. — Ped., Forv., 244. — 
Randi Trugelsd., 93. 

Jacobæus, Holg., Prof. i Kbh., 44 f. 

Jansen, Jantsen, A., Nyborg, 184 f. — 
Dan., Skrædder i Leyden, 42. — 
Ing., 133. — Joch., 133 f., 140. 

Jarlsberg, Herm., Greve, 227. 

28 354 Javelle, CarL, jur. stad. i Leyd., 52. 

Jebe, Prlieut., 163. 

Jeger, Gabr., 248. 

Jensen(-søn,-datter), Birg., 288. — Do- 
rothea Mortensd., 91. — Jørg., Apoth, 
i Nakskov, 129. — Km., 89. — 
Kirsi, 288, 301. — Lambert, Bjfgd. 
i Nyb., 322, 331. — lisb., 112. — 
Ms. p. Strømsø, 133. — Mm., Nyb., 
324. — Mort., Rdm. i Nyb., 322, 
331. — Ns., Tolder p. Sand, 91. — 
Ped., Kæmner i Nyb., 320, 334. — 
Thom. t. Kaas, 16 f., 257, 291, 301. 

— Wulf, Capl. i Nyb., 326. 
Jermiin, Thom. Just, Consistorialr., 57. 
Jessen(-datter), Carl Vilh., Contreadm., 

64 f, — Dorthe, 132. — Folkvar, 
Nordmd. i Leyden, 44. — Maii, 
131, 141. 
Johnsen', Jonsen (-Røn,-datter), An., 85. 

— Christine, 156. — Fra., Rdm. i 
Kbh., 33, 40. — Gjertr., 33, 40. — 
Jon, Pr. iTrdhj., 156*. — Oluf, Pr. 
t. Snaasen, 156*. — Runolf, 239. — 
Tron, Borgm. i Oslo, 156. 

Jonasdatter, Mgr., 5. 
Joni, Elisb., 103. — Jørg., 103. 
Judenhertzog, Christiane Juliane, 125. 
Juel, Juul, Aage, 314. — An., 274, 296. 

— An., 9. — An. Pedersd., 9. — 
Axel, 15. — Axel, 314. — Birg. 
Christ., 198. — Chr. Pr., Maj., 185. 

— Chiistiane Elisb. Birg., 282. — 
Christ., Klosterfrk. i Roskilde, 199. 

— Chph., 9. — Dorthe, 258, 293. 

— Elisb., 199. — Ellen, 9. — Else, 
314. — Er., 314. — Fra., 293. — 
Fra., Feltmarskalk, 14. — Greg., 
198. — Hs., 8. — - Hs., 14. — Hs., 
314. — Ide, 2. —Ide, 16. — Ingeb., 
8, 21. — Ingeb., 247. — Iv., 21. 

— Js., Etatsr., 185. — - Km. Mo- 
gensd., 24. — Kirst. Mogensd., 13. 

— Kn., 199. — Mog., 13. — Mog. 
Mogensen, 9. — Ns., 20. — Ns., 
Kmh., Taasinge, 199. — f^s., M., 
Pr. i Trdhj., 247. - Ove, Genrll., 
Ravnholt, 282. — Ove, Palstrap og 
Mejlgaard, 15, 24, 258, 274, 293. — 
PH. Enevoldsen, 7. — Ped., Ass. i 
Hfifjesteret, Hverringe, 198. — Ped., 7. — Ped., 9. — Petronelle Soph. 
Pedei-sd., 125. — Sophie, 200. - 
Sophie, 274. — Soph. Am., 199. 

— Soph. Hed., 282. — Soph. Nielsd., 
9. — Thom. Iversen, 9. — Tønne, 
314. — Vibeke, 198. — Kmh., 185. 

— Bar., 252. 

Juliane Mar., Enkedronn., 59. — Soph., 
Søster t. Chr. VIII, 74, 78 f. 

Jungclas, Soph Christ., 156*. 

Justssøn, Hfidvor, 92. — Sebilla Tmelsd., 
92. 

Jiioll, CL, 148. 

Jølbygaard, Hgd., 24. 

Jørgen, Prinds af Danm., 32. 

Jørgensen(-søn,-datter), An. Cath., 121. 

— Bendix p. Thoten, 128. — Bernt 
Kæmner i Nyb., 329. — Elline 
Østensd., 128. — Hs., Drammen, 
218. — Henr.,Rdm. i Odense, 253 f. 

— Joh., Kbm. i Chria., 218. — Kirst., 
88. — Mm. Hansd., 254. — Mog., 
Odense, 254. - PL, Pr. i Føns-O., 
254. — Kræmmer i Kbh., 175. Kaae, An., 156*. 

Kaas, An. Mgr., 202. — An. Wind, 199, 
286. - An. Soph., 201. — Birg., 
202. — Birg. Soph., 201. — Casp. 
Chi^., lieut., 185. — CharL, 20ii. 

— Chr. Banner, ObL, Nedergaard, 
202. — a., 314. — Er., »aftakket 
Rytter«, 197. — Er., 315. — Hs.i 
lindskov, 317. — Hs., Ob., 199. - 
Hs. Ditl., ObL, Holmegd., 201. - 
Hs.Fr., liout, 199. — Hcnr.Bjelke, 
Genr. af Cavalleriet, Boltinggd., 199, 
285 f. — Herm., 315. — Hiileborg, 

201. — Jørg., 201. — Jørg., 315.- 
Jørg., M%j., Skovsgd., 20 If. —Jytte, 

202. — Mgr., 199. — Mog., Rig- 
Raad, 181. — Mog., 313. — Mogf., 
•Lensmd. p. Nyb. SL, 326. — Ns., 
202. — Ns., Cantsler, 181. — Otto, 
201. — Regitse Soph., 286. — Ru- 
bek, 202. — Sids., 181. — SopL 
Am., 202. — Soph. Kirst, 202. - 
Staller, 315. — Wolifeang, Cmd., TI. 

— Hgd., 17. — Fam., 1-24, 257- 
301. — Huitfeldt-Kaa.«3, se HuitfeWt 355 Xahis, Chph. Collett, Districtslæge i Hiøg- 

land, 156*. — Inga, 156*. 
Kali, Jørg. Pederss., Edm. i Nyb., 326, 

333. — Mm. Jørgensd., 326, 333. 
Kallager, CanceUiass., Julskov, 197. 
Kallevig, Bodil Mar., 122. - Else Soph. 

Mortensd., 123. — Salve Johansen, 

Sldbsrheder, 123. 
Kallin, Ingeb. Mar., 87. 
Kaltenhoff, An. Barb. (fra lifland), 273. 
V. E^ampen, Aanon, 114. — An., 115. — 

An. Madsd., 114. — Arent, 114. — 

Arent Michaelsen, 114. — Christen, 

1 14. — Dorthe, 114. — Elen, 114. — 
ElenHansd., 114. — Elsebe, 115.— 
Gjert Otto, lieni, 114. — Hs., 114. — 
Hs. d. yngre, 114. — Henr., 1 14. — 
Jac, 114. — Joh. Mar., 114. —Km., 

115. — Krn. He\jesd., 114. — Km. 
Jacobsd., 114. — Mgd., 115. — Mgr., 
114. — Ns., 114. — Ped., 114. 

Kamstrup, Provst i Stavanger, 106, 118. 
Kauffmann, Hs. Chr., Maj., 287. 
Keiserlingk, Carl. Aug. v., Ob., 13. 
Keller, Didr., Bartskjær, 321. 
Kellinghuusen, Vejstrapgd., 199. 
Keyser, Ane Eosine, 226. — Chr.Nlsen, 
Hdlsmd., 226. — Joh. Mich., Bisk. 
* i Chrssand, 226. 

Kielland, Gabr. Schanche, Agent, 69, 126. 
— Joh. Mgr., 126. — Erk., 69. 

Kiellerap, Provst i Rønninge, 190. 

Kielmand^ Rasm., Byf., 147. 

Kierulf, Antonette, 148. — Arent, Krigs- 
comms., 142, 145 f. — Axel, Ju- 
stitiar. i Chria., 85. — CJharl. Am., 
146. — Gjertr.,99. — Joh. Pedersd., 
99. — Jonas, Toldskr., 146. — Km. 
Andersd., 99. — Lucretia, 146. — 
Malene, 99. — Mm., 99. — Mar., 
84 f .. — Mar. Joh., 76. — Mar. Pe- 
dersd., 99. — Mort. Olsen, Rdm. i 
Chrssand, 99. — Ped. Olsen, 99. — 
PL Sev., Cptl., 76. — Thorn. Olsen, 
99. — Mad., 145. — Frae, 146. 

Kierumgaard, Laur., Cpt., 185. 

Kildal, Carol. Am., 123. — Ns. Gabr., 
Pr. t. Id, 123. 

Kinck, Fam., 93. 

Kirsebom, An. Cath., 112. — Jac., 112. Klaumann, Henr., jur. stud. i Leyd., 47. 

— Sediéut., 163. 
Klein, Henr. Peders., Pr. i Jerslev-V. B., 52. 
V. Kleist, Pr. Lou., 279. 
Klem, Henr. Jørg. Schløsser, Dir. v. 

Kongsberg Sølwk., 118. — Pine., 

118. 
V. Kleppinch, Ab. Cath., 178. — Ad. 

Heinr., Ob., 178. — M. E., Enkefr., . 

Odense, 178. 
Klevenfeldt, Justitsr., 177. — Stamtavler, 

311. 
Klinge, Fr., jur. stud. i Leyd., 55. — 

Fr., Byf. i Hadersl. 55. — Pet. Fr., 

Secret., 55. 
Klingenberg, Dansk i Nimwegen, 43, 45. 
Khngfeldt, Charl. Elisb., 82. — Claes 

Gøran, Ob., 82. 
Klochering, Km., 154, 157. 
Kneil, Mar. Bened., 264. 
Knob, An., 10. 
Knoph, Chph. Hieronimussøn, Hofprædic, 

127. — Dan., Amtm., 98. — Soph. 

Chphersd., 127. 

Kjiud d. store. Konge, 180. 

Knuth, .Elisb., 199. — Ehsb. Soph., 200, 

— Fr. Julie Mar., 283. — Ida Mgr., 
Grevinde, 205. — 204. 

Koch, Cath., Nyb., 329. — Kirstine, 162. 

— Ms. Nlss., Borger i Nyb., 325. 

— 232- 

« 

Koefoed, Sigvard Irgens, res. CapL t 
Størdalen, 156*. 

Koene, Henr., Dr. med., 53. 

Kohl, Carl Fr. Chr., Prlieut., 65. 

Konow, Aug., Consul, 70. — Thom., 
Controadm., 70. 

Kortholt, An. Rasch, 156*. — Kirstine, 
156*. — Sim. Nic, res. Capl. i. Vær- 
dalen, 156*. 

V. Koss, Hel. Mar., 156*. 

Krabbe, An., 7, 20. — Doroth., 13. — 
Dorte, 24. — Fr. Lou., 276. — Hed. 
Cathar., 276. — Iv., 7. — Iv., kgL 
Secret., 260. — Iv., 314. — Iv., 
315. — Jac, 260. — Mgr.. Baro- 
nesse, 278. — Mikk. Nielsen, 17. 

— Ole Rud., Ob., 276. — Sids., 6. 
Krabbesholm, Hgd., 24. 

Kraft, An. Hansd., 127. — Chr. Fr., Cptl., 79. 

23* 356 — Hs., Pr. t. Hof, 127. — Hs., Reet. 
i Kbh., 127. 

Krag, Kragh, And., 'Pr. i Lundum, 173. 

— And., Prof., 232. — Else, 3. — 
Er., Ghmr., 195. —Pr., Bar., Stifts- 
beflmd., 318. — Fr. Chr., Ho?., 
Laiitved, 200 f. — Fr. Chr., Kmjk., 
58. — Henr., 6. — Ide Helle Mgr., 
302 ff. — Joh. Sev., 156*. — Kjeld, 
238, 314. — lisb., 14. — Mog., 9, 
21, 23, 259. — Mog., Obl., 158. — 
Ns., 6. — Ns., 9. — Ns., 14, 17. 

— Ns., Obl., 17. -- Ns., 200. .— 
PU., Obl., 153. — Pnltz, Ritm., 
Møllegd., 297. — Sophie, 200. — 
Sophie, 259. — i Nimweg., 45. — 
Ghmr., 303. 

Knyberg, Fændrik, 252. 

Kramer, Fi*. Hs. Chph., 260. 

Krarup, Fr., Registrator, 95, 160, 303. 

Krasse, Otto, 315. 

Kratz, Ob., 315. 

Kranse, Maj., 309. 

Krebs, S. A., Ob., 71. 

Krefting, Joh., math. stud. i Leyd., 56. 

Kreier, Lor., Ass. i Hofr., 50. 

Krieger, Joh. Com., Contreadm., 65. 

Krog, Krogh, Ad. Gottlob v., Dir. f. Øre- 
sunds Toldk., 83. — Bernt v., Obl., 
117. — Birg., 116. — Geo. Fr., 
Gnrll., 116 f., — Geo. Fr., Ob., 116. 
-»- Hed., 116. — Hel. Mgr., 114 fP, 
120. — Mar., 117. — Ped. Nlsen, 
. Bisk. i Trdhj., 46, 247. 

Krognos, Pem., 13. 

Krohn, Jan "Weiner, Kbm. i Bergen, 70. 

Krosnes, And. Jenss., 89. 

Kruse, Casp. Fr., Cptl., 156*. — Chph., 
13. - Er., 314. — Mgd., 273, 296. 

— Mm., 6. — Otto, 273. — Thorn., 
13. 

Krøger, Barbér i Danzig, 38. 

V. d. Kuhla, An. Wind, 158. — An. 
Wind, 199, 286, 300. — An. Helv., 
158, 300. — An. Soph. Am., 199, 
286. — Arent, Bflmd. p. Kronborg, 
158. — Bendix, 199, 286. 

Kuhn, Valentin, Bogtrykk. i Chria., 127. 

V. Kusson, 206. 

Kiihl, Majorinde, 193. Kyhn, Fra., Pr. i Blidstrup, 49. — Fra., 

jur. stud. i Iroyd., 49. 
Kærup, Jac, Bisk. i Chrssand., 103. 
Købke, Dorthea, 86. — Soph. Hed., 80. 
Kømmel, An. Dorth., 96. 
Kønemann, Hs., jur. stud. i Leyd., 54. 

— Herm. Henr., Etatsr., 54. 

V. Kørbitz, Charl. Soph., Frue, Ferrits- 
levgd., 188, 190 f. — Joh. Soph.,. 
188, 190. ■— Obersecret., 190. 

Køster, An. Mar. de, 282. 

Laasby, Js. Jensen, M., Pr. i Høje Tho- 

strup, 51. 
Lakier, Joh. Mar., 252. — Petr. Soph., 

82. 
Lamare. Gieronomine Henr., 186. 
Lambertsen(-søn,-datter), Christ., Cand., 

331. — Christine, 331. — Gjertr., 

331. — Ped., dansk Skolehold, i 

Nyb., 331 f. 
La Moiue, Steph. de, Dr. theoL, 42, 
Lampe, Joch. Nic, 109. 
Lampen, Hed. v., 259. 
V. d. Lancken, Ghmr., 312. 
Landorph, Etatsr., 209. — Frue, 209. 
Lange, An., 8. — Chiisten, 11. — Chph., 

315. — Gunde Hansen, Ldsd. i 

Jyll., 312. — Hs., 44ff. — Hs., 314. 

— Hs., 312. — Joh., Barbér i Hamb., 
37. — Joh. Mar., 86. — Js., Rød- 
kilde, 200. — Km., 14. — Mgr. 
Eriksd., 8. — Mm. Christensd., 260. 

— Ns., 11. — Pet. Villumsen, 
Stifstpr. i Chria., 44 ff. — Tycho 
Hansen, Secret. i Cancell, 312. — 
Thom. Rasmuss., Skipper i Nyb., 
334. 

Langen, An. Eleon., 294. — Seclieut, 

186. 
Langø, And. Christenss., 127. — Doroth., 

127. 
Lansius, Thorn., Tiibingen, 250. 
Larsen(-søn,-datter), Elisb., 156*. — Gabr., 
■ successionsberettiget Pr. i Klep, 101. 

Lou., 270. — Mm., 112. — Mog., 

Kbm., 214. — Tallak, Skipper, 112. 

— Skolel. i.Bødstmp, 280. 
Lassen, Abig. Vogt, 70. — Alb., Borgm. 

i Bergen, 70. — An. Mar., 264. — 
Elisb., 316. — Gunh. Chr., 70. — 357 Hai'tv. Marc. !Frisch, Tldinspt. i 
Trdhj. 70. — Hartv. Marc, Rdct., 
70. — Js., Ldsd., 315. — Nic. Chr. 
V., Tldinspt. i Bergen, 70. — Ns., 
Forv., 152. — Oluf Rasmuss., med. 
stud. i Leyd., 47. — Rasm. Ras- 
muss., Pr. i Lunde, 47. — Regina 
Mathea, 70. — W., Bureauchef, 156. 

— Frue, 163. 

Xasson, Ab. Cath.., 178. — Chr., jur. 
stud. i Leyd., 47. — Js., Justitsr., 
178. — Laur., math. stud. i Leyd., 
45. 

Lauritsen (-søn,-datter), An. Mortensd., 

92. — An. SøfErensd., 92. — Bente, 
232. — Birg., 231. — Dorotli. 
Trulsd., 92. — Jon, Pr. t. Skudes- 
næs, 109. -- Jørg. p. Hønen, 92. — 
Km., 128. — Kjeld, Klædekræmmer 
i Kbh., 31 f. — Laur., Ass. i Over- 
hofrett. p. Bragemæs, 91 f. — Mm., 
91. — Mette Jørgensd., 92. — Sim., 
Kirkeværge, 88. — Thor, Pr. iFron, 
231. 

Lavesen, Js., 257. 
Leegaard, Chr., Etatsr., 49. 
Leffelmann, Ambrosius, Lieut, 128. — 

An. Mar., 128. — Benedix, 128. — 

Berthe Bendixd., 128. 
Leganger, An. Laurentse, 266. — An. 

Sylvia, 270. — Iv. Iversen, Pr. t. 

Lekanger, 266. — Mette Doroth. Sa- 

muelsd., 266. — Sam., Pr. t. Eid, 266. 
Lehn, Joh., Hvidkilde, 200, 204. 
Leidarth, Hs., jur. stud. i Leyd., 51. 
Leigh, Chr. Mortensd., 102 f. — Doroth. 

Soph., 102 ff. — Joh. Mgr., 105 f. — 

Mich., Leet. theoL, 102 f., 105. 
Leipseller, Leipsacher, Dansk i Haag, 

43, 45. 
Lem, Ahasverus, 294. — Cath.,^ 294. — 

Km., 294. — Ped. Pederss.', 294. 
Lemke, Rasm., Gr. Scheels GQener, 54. 
Lemmich, An. SøfErensd., 92. — Hs. 

Hemmingss., 92. — Km. Hansd., 

93. — Mm. Hansd., 92. — Søffren, 
Krigsrd., 92. 

Lemming, An. Beate, 172. — Hs. Sø- 
rensen, Pr. V. St. Nicolaj K., 172. 

— Conducteur, 184. 

Lemvig, Aaste Joh. Caspersd., 266. — Alb., Pr. i Ørsted-D., 57. — Sør., 

Pr. i Kbh. 
Lengnick, Genrlaudit., 807. 
Lente, Joh. Hugo, Ghmr., 51. — Theo- 

dorus, Hofl ,51. 
Lerche, Lerke, L, Nyb., 184 f. — Kaja, 

75. — Ms. Pedersen, Pr. i Nyb., 

326. — Kmj., 207. — Etatsr. 208. 

— Stiftamtm. i Loll., 208.— Frk., 252. 
Leth, Chr. Linde, 95. — Hed., 188. — 

Jøi'g., theol. stud. i Leyd., 50. — 
Jørg. Hansen, Pr. i Storehedinge, 
b'l. — Math., Obl., Sanderumgd., 
188. — Sus., 95. — Fam., 94 f. 

Leuch, Eleon., 225. 

Leuchtenberg, Prindsesse af, 166. — 
Fyrste af, 166. 

Levetzau, Birg., 198. — Clara, 201. — 
Fr. Lou., 118. — Hs. CJhr. DitL 
Viet., Ghcfrrd., 120. — Henr. v., 
Ghmr., 118. — Joach. Didr., 120. 

— Lou. Vilhelm., 120. — Soph. 
Doroth., 12, 201 f., 275. — Soph. 
Mgd., 118. — Theod., 198. — Frue, 
198. 

Leyden, Universitetsstad, 41 ff. 

Lie, Km. Soph., 269. — Mathilde CharL 

Soph., 269. — ■ Ole Hannibal, Cpt, 

269. 
Lieber, Greve, 79. 
Liliencron, Chr. Fr., Rigsfriherre, 52. — 

Carl Constantin, Rigsfriherre, 55. 
Lillienskjold, Berte, Odense, 182. — Hs., 

181. — Hs. Hansen, Amtsforv. i 

Bergen, 5, 181. — Jonas Hansen, 

Amtm. i Norge, 5, 181. 
Lille Restrup, se Restrup. 
Lindbjerggd., Hgd., 17. 
Lmdbom, Birte, 156*. — • Skipper, 156*. 
Linde, Chr. t. Aabjerg, 281. 
Lindegaard, Salom., Hellerup, Herredsf., 

197. — Provst, 223. — Hgd., 18. 
lindemann, Chr., Pr. i Harlev-F., 54. — 

Thom., theoLstud. i Leyd., 54. 
Lindenberg, Hs.,. imm. i Leyd., 54. 
Lindenov, Chph., 314. — Hs. Johanss., 

258. — Hs., 313. — Henr., Gaunø, 

314. — Hilleb., 258. — Jac, 314. 

— Otto, 231. — Dansk Ges., 43 f. 
Linderoth, Henr., Obl., 11. 

Lindsay, Janet, 7. 358 lindskov, Hgd., 296. 

V. Lmdstow, Fr., Obl., 87. — Ursula 

Beata, 87. 
Lintrap, Mar., Enkefr., 186. — Confes- 

sionarius, 186. 
Liverpool, Lord, 76. 
Ijung, And. Jensen, Pr. i Malmø, 233. 

— Karine, 233. 
Lobech, An. Elisb., 156. ♦ 

Lobes, Joach., M., tydsk Slotspr. p. Akers- 
hns, 213. 

Lodberg, Jac. Christens., Bisk. iFyen, 51. 

Lohmann, Joh. Pettersen, 115. — Km., 
115. 

Long, John, Cpt, 158. 

Longeise Kirke, Langeland, 22. 

Lorentzen, Studiosus, 162. 

Lous, Sør. Lor., Indrulleringschef i Bergen, 
77. 

Love (Le^ve), Ns. Jenss., Cpl. i Odense, 
152. 

Luckner, Agnes, Comtesse, 289. — Soph., 
Comtesse, 289. 

Ludvigsen, An. Fransine, 119. — Thorn., 
Skibsfører, 120. — Ulrikke, 120. 

Lugge, Magister, 196. 

Limd, Aaselle, 217. — Carol. Nicolina, 
122. — Chr., Etatsr., 179. — Chr. 
Vilh., Materialskr., 265. — Oreg., 
Pr. i Egernsund, 156*. — Hs., 
Slotspr. p. Akersh., 217. -— Ing. Ma- 
richen, 122. — Jac. Nielss., Provst 
i Eomsdalen, 217. — Js. Anderss., 
Borger i Ribe, 237* — Joch. Biinck, 
Kbm. i Farsund, 122. — Jørg., Kbm., 
156. * — Km. Hansd., 265. — Ms., 
Bisk. i Skaane, 179. — Mgr. Cath., 
217. — Mm., 217. — Mette Cath., 
265. — Ole Borg, Tldr. i Rudkj., 
203. — Sv., Lensmd., 262. — Sør., 
Canclr., Yormarksgd., 199, 201, 203. 

— Vibeke, Odense, 179. — Sclieut., 
162. -— 204, Nakskov. 

Lundgaard, Hgd., 18. 

Lxmdt, Chph., theol. stud. i Leyd. og 
Oxford, 48. — Hs. Pedersen, M., Pr. i 
Aagemp-K., 48. — Joh., theol. stud., 
i Leyd. og Oxf., 48. 

Lunge, An., 315. — Dorte Ovesd., 9. — 
Kirst., 15. — Ove, 15. — Tyge Ove- 
sen, 15. Lunov, Jesp., 3. — Laur., 3. — Laur. 
Ottesen, 6. — Otto, 6. 

Luth, Ing. Marichen, 122. 

Lutken, Fr., Inform, for Fr. V som Eronpr., 
56. 

Luxdorf, Bolle, Envoyé i Stockholm, 317. 
Chr. Olesen, jur. stud. i Leyden, 
51. — Pet., Justitsr., 51. 

Lykke, Er. (d. ældre), 16. — Er., 24. — 
Fra., 314. — Hs., 16. — Iv., 288. 
Jac., 301. — Kaj, 314. 

Lykkesholm, Hgd., 22. 

Lyngholm, Hgd., 21. 

Lyskander, 235. 

Lystrup, J., Hdlsmd. i Drammen, Spørgsm., 
336. -— Schach Christensen, 336. 

Liitken, Magn., Contreadm., 68. — C, 
Adm., 73. — Otto Ferd., Cmdept, 
62. — Thorn. Joach., Cpt., 68. 

Liittichau, Ove Bemh., Maj., 13. 

Liitzow, Chr. Hugo, lieut., 199, 275. — 
Dorte Mgd., 199. — Fr., 199. — 
Mgr., 199, 275. — Ole Arentzen, 
Statsrevisor, 156*. — Maj., 208. — 
Herskab, 204. — 156- — 209. — 
314. 

Læssøe, Cancl.-Ass., 155. 

Løche, Iv., 146. — Sør., Capt. i Laurvig, 
132. 

Lønborg, Hs., Pr. i Fmering, 130. — 
Mar., 130. 

Lønsgaard, Hgd., 22. 

Løve, se Love. 

Løvenbalck, Js. Nielsen, 2. — Mar. 
Jensd., 2. 

liEJvenhjelm, Casp., Eitm., 189. — Edel, 
191. — Edel Mgr., 200. — Er., Maj., 
Vejmpgd., 189, 191. — Hs., 191.- 
Hed., 188. — Hs. Brockenhuus, 200. 
— Ide Soph., 200. — Genrlmj., 192. 

Løvenskjold, Carl Sev. Chr. Herm., Bar., 
Løvenborg, 289. — Fr. Julie Mar., 
283. — Frits Vilh., Postm. i Chria., 
72 f. — Mich. Herm., Bar., 227, 
283. — Kn\jkerinde, 162. — Stat- 
holder, 72. 

Madfeldt, An. Johansd., 128. — An. Mgr., 
128. — Ingeb. Johansd.. 128. — 
Joh. Borchartsen, Pr. t Romedal, 
128. —Mgr. Johansd., 128. — Mette 359 Nilsd., 128. — Ns. Johansen, Cpt., 
128. 
Madsen (-søn, -datter), And., Commiss., 
92. — Boel, 240. — Iv., Borgm. i 
Tønsb., 91. — Kirst. Olufsd., 92. — 
Kn., theol. stud. i Leyd., 51. — Kn., 
Pr. i Hem-H. og D., 51. — Ped., 
Slotspr. p. Akersk, 211. — Soph. 
Mortensd., 91. — & Co., Firma i 
Chria., 268. — MaUing, Pet., 125. 

— Petron. Soph. Pedersd., 125. 
Mancin, Mgr., 126. 

Mandal, Ns. Griiner, Pr. i Sørum, 223. 
Mangor, Christine, 265. — Elovius, Stads- 

phys. i Kbh., 59. — Hs. Jonass., 

265. — Mar., 265. 
Marcussen, Bjørn, Rdm., 323. 
Marie Soph. Pred., Dronning, 77. 
Markdanner, Ane, 274, 317. — Fr., 274. 

Henr., Maj., 274. 
Markvardsdatter, Bodil, Nyb., 334. 
V. Marschalck, Edel Soph. Mar., 4, 19. 

— Joh. Fr., Cantsl., 19. 
Marsvin, Mgr., 5. 

Masius, Reet. ved Kbhs. Universitet, 158. 
Mathisen, Jac, Pr. i Aarh., 301. — Km. 
Mgd., 289. — Mrn. Nlsd., 276. — 
Mette, 276. — Sør., Regnemest., 276. 
Mechlenburg, Fr., Ccelliass., 45. — Vilh., 
Ass. i Overhofrett., 45. — Ægidius, 
45. — lieut., 148. 

Meelhuus, Barb. Mar., 126. — Jac, Kbm., 
126. 

Megeland, Guria, 122. — Lisb., 122. — 
Ped. Thomass., 122. 

V. Mehlen, Agate Pallesd., 9, 21 f. — 
An., 10. — Pil., 9. — Tale Pallesd., 
3, 10. 

Mejdell, Chph. Pritzier, Obl., 71. — Dit- 
mar, Redact, 71. — Ditm. Kahrs, 
Cpt., 71. — Fra. Henr., 71. — Gye 
Joh. Christine, 71. — Laura, 71. 

Mejercrone, dansk Ges. i Haag, 43 f. 

Mejlender, An. Dorth., Gnrlinde, 163. — 
Cpt., 161 f. 

Mejlgaard, Hgd., 293. 

Melissus, P. Assv., Pr. i Qverestad-S. i 
Skaane, 241. 

Menzon, Cpt., 186. 

Mercher, Commiss. i Norge, 36, 154. 

Meschwitz, Cornelia Mgr., 156 *. Meyer, Birg. Østensd., 127. — Divert 
Henrikke, 119. — Fr., Kbm. i Berg., 
1 19. — Mgr., 1 1 9. — Math., Cmdcpt., 
156*. — Thorn. Evertsen, Stiffcsskr., 
127. — i Bergen, 70. 

Michelsen, Mikkelsen (-søn, -datter), Else 
Soph. Mortensd., 123. — Mm., 128. 

— Ns., Byskr. i Nyb., 325. 
Middelboe, Mgd. Mar., 277. — Mar. 

Christ., 277. — 01. Asmundsen, 

Hdlsmd., 277. — Steph., Bisk. i 

Ribe, 277. 
Mikkelsen, se Michelsen. 
Missiessy, Edouard Thom. Burgues, Vice- 

adm., 66 f. 
Mohn, Divert Henrikke, 119. 
Mohr, An. Dorthea, Rødby, 206.— Obl., 206. 
Moldenhauer, Else, 119. — Else, 1451 

— Fra., 145. — Fra. Casp., 145. 
Moltke, Stiffcamtm., 64. 

Monrad, Abig. Yogt, 70. — An. Johansd., 
323. — Stud. i Leyd., 42, 45. — 
Apoth. i Bergen, 70. 

Morier, J. P., eng. Diplomat, 76. 

Jiortensen, (-søn, -datter), Elline, 232. — 
Hs., Borgm. i Nyb., 324. — Js., Pr. 
t. Fron, 127. - Mm., Nyb., 326. 

Moss, An. Søffrensd., 92. 

Moth, Am. Mgr., 199. 

Mourier, Charl., Fme, 61, 78. 

Mule, Chr., pol. stud. i Leyd., 52. — 
Chr. Hansen, Ass. i Hofretten i Kbh., 
42 f, 45 f, 52. — Er. Mogensen, Prof. 
V. Gymn. i Odense, 50. — Er., 
Odense, 183. — Hs. Bertelsen, Slotspr. 
p. Akersh., 212. — Js., Dr. med., 
253. — Joh. Mich., Cmcerd., 183. 

— Mette Jsd., 253 f. — Mog., Odense, 
183. 

Munch, Munck, Munk, And., 301. — 
Andr., Prof., Digt., 227. — Benedicte, 
8. ~ Christine, 227. — Chph. Eriks., 
Brygger i Kbh , 49. — Didr., Rdm. 
i Kbh., 49. — Dorte, 9, 21. — Ellen, 
16. - Else, 10. —Else, 11. — Else 
Petronelle, 227. — Hs., Bisk. i Chria., 
214. — Hs. Pederss., 8f. — Ing., 
11. — Js., Polarfarer, 49. — Joh. 
Storm, Bisk. i Chrssand., 227. — 
Jørg., 7. — Kirsi, 6. — Ls., 15. — 
Laur., 148. — Mm., 7. — Ns., 257. 360 — Ped., 8. — Ped., Pr. t. Land, 
227. — Sti, 24. 

Munckhausen, Hilmer v., 255 f. 

Mund, Christiane Soph. Mgd., 302 ff, 
307 ff. — Fra., Overtoldbetj. i Bergen, 
302 ff. — Fr., Lieut, 304 ff. — Pr. 
Johansen, 303. — Ide Helle Mar., 
302 ff. — Joh. Rantzau, 303. — 
Mm., 6. — Ns., 304, 307. — Pil., 
characteris. Cpt, 303 ff, 309 f. 

Munkgaard, Apolone Mortensd., 91. — 
Fr., Cpt., 44 f. — Js., 44 f. — Ped. 
Jenss., Pr. i TjøUiog? 91. 

Munthe, Birg., 116. — Birg. Ludvigsen, 
241. — Bredo, Justitsr., 92. — 
Christ. Jensd., 265. — Christine Ør- 
bech, 267. — Chph. Ludvigs., Pr. t. 
Hafslo, 265. — Gerh., Cpt., 266. — 
Hartv., Gave, 96. — Ing. Mar., 266. 

— Ludv., M., 241. — Ludv., Proprie- 
tair, 265, 267. — Mette Andrea, 
266. — af Morgenstjerne, Fam., 92. 

Musfeld, Pet., 45. 

Musæus, Fr., med. stud. i Leyd., 59. 

Muth, Rud., Pr. i Odense, 152. 

Muus, Mus, Benedicte, 128. — Cort 
Jørg., Lieut., 128. -^ Chr., Bisk. i 
Fyen, 179. — Ls., 179. — Sør., 
Comet, 179. — Thore Eriksd., 257, 
288, 291. — Vibeke, 179. 

Miihlensteth, Malte Conr., Cmdcpt., 79. 

Miihlhausen, Gottschalch, Dr. med., 58. 

Mylius, Chr. Anderss., 238. 

Miiller, se Møller. 

Mylting, Henr. Jesperss., 11. — Ped. 

Henrikss., 11. 
Miinnich, Chph., Nyb., 184. — Provst, 

251. 
Møch, Alex., 135 f, 139 f. 
Møim'chen, Chr. å, Stiftamtm. i Bergen, 53. 

Møller, Miiller, Aug. Elisb., 121. - Birg. 
Cath., 251. — Charl. Lou., 82. — 
Doroth., 127. •— H., Nyb., 184. — 
Haagine, 64. — Hs. Mort., Krigs- 
commiss., 251. — Herm., 127. — 
Js., 146. — Joch. Nic, Yiceadm., 
69 f, 82. — Joh. Carl, Obl, 64. — 
Mgr. Clsd. , 89. — Ped. Peders., 
Borg. i Chria., 213. — Sus., 95. — 
Cpi, 162. — Frue, 162. — Overlær. i Chria., 119. — Provst i Østnq), 95. 

— HJE^yer-MøUer, se Høyer. 
Møllerup, Antonette, 262. — Hgd., 296. 
Møi'ch, Mar. Joh., 76. — Comet, 187. — 

Enke, 187. 
Møiing, Adrian, jur. stud. i Leyden, 52. 
Møsting, Nic. Abrah., Maj., 153. 

Nagel, An. Laurentse, 266. 

Nandrup, Hgd., 22. 

Nannestad, Bisk., 217. — Res. CpL, 222. 

Natvig, Lieut., 73. 

Navel, 9. 

Nedergaard, Hgd., 23. 

Nemst, Hilleb. Livsd., 114. — Joh., 

Foged, 114. — Joh. Mar., 114. 
Neuberg, An., 201. — Ad., Genrlmj., 

Lundegd., 186 f, 201. 
Neumann, G., Cpt, o06. 
Niaa, Alexiane Chr., 126. — Ole Olsen, 

126. 
Nicklesøn, Joh., af Kaas, 17. — Mariane, 

17. • 
Nicolaj, Jonas, Pr. i Sunde, 1,56.* — 

N., Skolem. i Kbh., 32. 
Nielsen (-søn, -datter), And., 142. — 

An. Østensd., 127. — Birg. Østensd., 

127. — Carl Fr. Emil, Stutm., 79, 
82. — Dorthe, Nyb., 3-^2. — Dorthe 
Østensd., 128. — Elline Østensd., 

128. — Elisb., 128. — Fra., Hdlsmd., 
92. — Hs., Cpt, 151. — Hs., Fgd. p. 
Ringerige, 92. — Kirst, 282. — Mar.. 
323. — Mar. Bened., 282. — Marthe 
Østensd., 127. — Mette, 92. — Mort, 
257. — Ns., Tolder i Nyb., 329. — Ped., 
Skipp., 135. — Petr. Soph., 82. ~ 
PL, Justitsr., 282. — Tomine, 79, 
82, 84. — Trugels, Provst i Chria., 
212. — Verner, Lagmd., 245. — 
Østen, Pr. t Ringebo, 127. — Lieut, 
184. 

Nightingale, engelsk Orlogsbrig, 68. 
Nobel, Doroth., 145. — Hs., Etatsr., 201. 

— Hs., Justitsr., Sandholt, 201. — 
i Brevig, 145. 

Nold, Chr., Dr., 245. 

Norby, Birte, 274. — Er., 274. — Kirst, 

11. 
Nordmp, Kn. Nlsen., Pr. i Kongsted, 

242. 361 Norem, Km. Pern., 126. — Ped. ToUef- 

sen, 126. 
Numsen, Hs., jur. stud. i Leyd., 52. — 

Genrlmj., 195, 251. 
Nyborg, Hs. Sørensen, Pr. i Kongsted, 

242. 
Nybro, Justine CaroL, 163. 
Nymphing, Joh. Hinrich v., 210. 
Nyrop, Chph., Bisk. i Chrssand., 103. 
Næskil, Km. Andersd., 99. 
Næve, Stiffcamtmdinde, 209. 
Nørgaard, Hgd., 24. 
Nørholm, An., 127. — Mm., 126. — 

Ped. Clauss., Borgm. i Tønsberg, 

127. 

Ocksen, Joh. Thoms., Bisk. i Aarhus, 50. 

Offenberg. Hs. Chph., Cmd., 12, 275. — 
Rud., Ritm., 12. 

Olgersen, Doroth., 179. — lieut, 179. 

OUvarius, Doroth. Mar. Holgersd., 278. 

OUvenki-ants, svensk Ges. i Nimwegen, 44. 

Olrik, Jac. Baden, Borgm. i Helsingør, 85. 

Olsen (-søn, -datter), Prøchen, 97. — 
Gunnar, Pr. t. Kinn., 270. — Lisb., 
242. — Ns., Pr. t. Assemm i Ble- 
• king, 242. — Pet., Cl. Caspergaards 
Ijener i Leyd., 59. — Rolf, Politim. 
i Bergen, 70. — Enke, 70. 

Olufsen (-søn, -dattei:), Birte, 9. — Chph., 
Kbm. i Bragernæs, 90. — Er.. Slots- 
prædik., 211. — Malfired, 334. — 
Ped., Pr. i li'orn, 127. — ToUef 
»Skouen«, 90. 

Onsø Kirke, Smaalenene, 298 if. 

Opdal, Henr., Pr. t. Hole, 214. — Sara, 
214. 

Ophoven, Conr. i Westphalen, 272. — 
Jac, Obl, 272. 

Orloff, An., 127. — Doroth., 127. — 
Mm., 125. 127. — Martha Østensd., 
127. — Nicolaus, Kasserer, 127. — 
Nic. Poulss., Norges Riges Skriver, 
127. 

Oming, An. Mgr., 262, 294. — Bemt t. 
Yatne, 98. — Elisb., 86. — Frdrikke, 
261. — Jørg., Bflgsmd. p. Aastmp, 
230. — Lou., 294. — Vilh. Pr., 
Obl., 262, 294. — Rebekka Doroth., 
294. 

Oscar. Jos. Fra., Kronpr., 166. Ostrup, PL Mortenss., Pr., 312. 
Otterbeoh, Js. Hovland, Pr. t. Andebo, 

156*. 
Ottesen, Laurs, Kbm. p. Bragernæs, 115. 

— Mgd., 115. 

Ovesen, Js., »lange Js.,c 257, 290. — 
Mourits, med. stud. i Leyd., 45. — 
Ove t. Gralot, 257, 290. — Ove, 
>lange Ovec, 257, 290. — Sids., 257. 

Oxholm, Genr., 79. 

Paaske, Jac, StykHeut., 152. 

Pahl, Cpt., 306. 

PaUadius, Ped., Bisk. i Sjæll. St., 233 f. 

Pallesøn, Christ., Rdm. i Nyb., 323. 

Paludan, Barb. Johannesd., 127. — Chr. 
Carl, Cptl, 69. — Pr. Aug., Cmd., 69. 

Parsberg, Pasberg, An., 6. — An., 14. — 
Chiistiane Barb., 199. ■— Pr., 314. 
Pr. Nielss., 4, 18. — Ingeb., 273. — 
Ns., 4. — Ns., 314. — Ns. Prederikss., 
4. — 01., 313. — Sids., 4, 18. — 
Sophie, 260. — Soph. Am., 199. — 
Vemer, 199. — Vemer, 315. — 180. 

Partesius, Lieut., Nyb., 184. 

Pauli, Hovm. (for Klingenberg) i Nimwe- 
gen, 43, 45. — Kbm., .45. — Fyrst- 
inden af Ostfrieslands Resident i 
Nimwegen, 43, 45. 

Paulsen, Poulsen, Povelsen, An., 115. -r- 
An. Cath., 156*. —An. Misb., 156*. 

— Augustinus, M., Reet. i Vordingb., 
236. - C. M., 88. ■— Er., Prof., 
156*. — Kn., Cpt., 156*. — Mar. 
Birch, 156*. — Niclas, Lagmd. i 
Trdhj., 235. — Phie., 118. — 
Rasm., Kmrrd., 184. — Sør., Kbm., 
115. 

Paus, Berte Munthe, 103. — Hs., Pr. t. 
Fosnes, 245. 

Pavels, Cl., ros. Capl. t. Vanse, 226. — 
CL, Bisk. i Bergen, 226. — Km., 
227. — Mar., 227. — Skipper i 
Drøbak, 285. 

Pay, Pam., 89—93. 

Pedersen, Petersen (-søn, -datter), A., Ny- 
sted, 209. — Agnete, 157. — Bar- 
bara, 328, 332. — CL, Stadsphys. i 
Chrssd., 71. — Clement, Byf. i 
Laurv., 132. — Chr., theoL stud. i 
Leyd., 57. — Elisb., 93. — Godske, 362 Stiftsskr. i Stav., 97. — H.. Herredsf., 
189. — Hs. Chr., Statsrd., 72. — 
Hs., Skolem. i Nyb., 324. — Kn., 
Rdm. i Nyb., 331. — Lor., Birked. 
p. Taasinge, Brolykke, 198. — Lor., 
•Cmrcerd., 201. — Mgr., 128. — Ns., 
Pr. i Nyb., 320. — Ns., Borgm. i 
Aarh,, 323. — Ns., Byskr. i Nyb., 
326. — Ped,, Euldm., 98. — Ped., 
Rdm. i Kbh., 157. - Pet. Chr., 
Contreadm. , 66, 71. — Admrlinde, 
76. — Bergraad i Frederiksvæm, 72. 

Pemiov, Ing. Hermansd., 257. 

Pentz, Ad. Est, 197. — An. Mgr., 200. 
— Birg. Chr., 197. — Chr. Ludv., 
lieut., 178. — D., Frue, Odense, 
178. — Est. Ludv., Maj., 178. — 
Er. Chr. Ludv., Etatsr., Fjellebro, 
200. — Gotfr., 200. — Kirstine 
Soph., 197. — Marschalch, 314. — 
Vibeke, 200. — Cpt., 184. — 180. 

Petcom, dansk Resident i Nimwegen, 45. 

Petersdorf, Lieut., 198. 

Petersen, se Pedersen. 

Petræus, Hs. M., Kannik i Yib., 233. 

Pettersen, Petterson, — Elisb., 93. — 
Johan, Sprogø, 324. — Petter, 324. — 
V. Fyren, se Fyren. 

Petterson, se Pettersen. 

Pflug, M^\, 188. 

Pharo, Js. Olsson, Slotspr. p. Akersh., 
211. — Mm., 91. — Mm. Mortensd. 
91. — Ped. Jenss., Pr. i Vestby, 91. 

Pichenhover, Else, Nyb., 327. 

Pihl, Constmct. v. Orlogsværft., 67. 

Pjeterson, Fr., med. stud. i Leyd., 60. 

de Place, . Claude, Ob., 286, 300 f. — 
Mar., 87. 

Plade, Greg. Jensen, 55. — Math., Page- 
hovmester, 55. 

Plate, Hem-., Conrect. i Rosk., 47. 

V. Plessen, Charl. Am., 198. — Chr. 
Ludv., Ghmr., Glorup, 148. — Chr. 
Ludv. Scheel, Amtm. i Kbh., 60. — 
Chr. Siegfr., Kmh., Næsbyholm, 54. 
Dan., Genrlmj., 50. — Siegfr., 198. 

Pleyn, Js., Ulf. 

Pløtz, Carl Fr., Maj., 205 f. 

Podebusk, Henr., 314. — Sids., 11. — 
Vibeke, 6. 

Pogrel, Dorthe, 199. — Henn. Math., 199. Pogwisch, Hs., 11. 

Pohl, Ob., 207. 

Pontoppidan, Ludv., Pr.' i Herlufma^e, 
230. — Bisk., 173. 

Pors, An. Rudbeksd., 11. — Bii-te Rnd- 
beksd., 259. — CL, 10. — Cl. Her- 
luf, Ritm., 10. — Hs. dauss., 10. 
— Hilleb., 274. — Rudbek, Skovsgd., 

II, 297. — Rudbek, Skovsbo, 276. 
V. Post, Pet. Fr., Hoflægerm., Broxø, 280. 
Potter, Thom., Pr. i Allested-V., 156* 
Poulsen, se Paulsen.^ 

Povelsen, se Paulsen. 

Povisch, Henn., 315. — Laur., 315. 

Prahl, An., Lauritsd., 110. — An. Mar., 

III. — Ingeb. Robbersd., 111. — 
Jan. (Joh.), 110. — Jørg., Pr. t 
Skudesnæs, 109. — Mgr., 111. — 
Mrn., 111. — Mar. Christ, 109. — 
Mette Christ., 109. — Ns. Brostrap, 
Pr. t. Sogndal, 109. — Pet, 111.— 
Soph. Am., 104 f, 109. 

Pram, Christ., Fgd., 100. -- Elisb., 100. 

Mgr., 100. 
Prip., Christ., 10. — Mgr. Christensd., 10. 
Pritzier, Gye Jhanne Christ., 71. 
Prom, Elen Samuelsd., 123. 
Prosch, Krn., 156*, 161. — Politiadjut, 

156*. 
Prydz, Bolette Fr., 162. — Prlieut., 162. 

— Sølieut., 82. 

V. Prøck, Gouv. i Vestind., 309. 

Prøsilius, Chr. Laur., Cmd., 85. 

Pultusk, Liniesk., 64 f. 

Pultz, Birg. Soph., 202, 276, 297. — D., 
178. — Edel Mgr., 198. — Hs. Fr., 
Ob., 178, 198, 202. — Henr. Chph., 
Ritm., Møllegaard og Skovsgd., 202, 
276, 297. — Mar., 178, 198, 202. 

— Ped., Ritm., Rygaard, 198. — 
Sophie, 285. 

Putbus, Malte, Gr. af, 192. 

Quintler (Quentleur), Doroth. Melchiorsd., 
156, 156*, 157 f. — Melchior, 158. 

Quislin, An. Mar., 214. — Christ., Pr. t. 
Slidre, 213. — Else, 213. — Jac., 
214. — Ls. Ipsøn, Slotspr. p. Akersh., 
213. — Reb., 214. — Sara, 214. 

Qvist, Hofpr., 223. 
vitzou, Er., 314. 363 Eabe, Fr., jur. stud. i Leyd., 54. — 

M^., 306 f. 
Eaben, Fr., Stiftsbflmd., 203 fE, 209. — 

Heinr. Chr., ObL, 276. — Adm., 

297. — 204. 
Eadelev, Misb., 201. — Cpt, 201. 
Eafiisberg, Ib, res. Capl., 128. — Ingeb. 

Johansd., 128. 
Eammel, Mgr., 12. 

Ramsier, Jac, Maler i Tubingen, 311. 
V. Rancke, Leop., Historieskr, 289. — 

Otto, Pr., 289. 
Banders, Else Mar. Justsd., 94. 
Randulf, Js., 246. — Js. Jensen, Rdm. 

i Trdhj., 244, 246 f. — Js. Pederss., 

Fgd., 244, 247. — Mar., 186. — 

Bisk. i Bergen, 186. 
Eanesdatter, An., 257. 
Rantzau, Rantzow, AdeUi. Bened., 278. 

— Ad. Vilh., Gr., Ghmr., 52. — 
An., 288. — Cath., 5. — Cbr., 314. 

— Chr., Stiftsbflm. i Fyen, 177 f, 
182 f, 185, 188, 191 ff, 195, 202. — 
Chr., Stalii. i Norge, 215. — Chri- 
stiane Barb., 199. — Chph., Stam- 
hnsbesidd., 210. — EHsb., 197. — 
Er., 18. — Fra., 243. — Fra., 314. 

— Hs. Joach. Aug., Amtm., 287. 

— Henr., Genr., 255. — Henr., 288. 
Henr., 313. —!(?), Prlieut., 210.— 
Ingeb., 197. — Mette, 272. — Pil., 
197. — Ob., 130. 

Rasch, Charl. Am., 179. — Cl., Borgm. 
i Kbh., 179. — CL, Præsident, 330. 

— Com., Rdm. i Nyb., 330. — Jac, 
Reet. i Chria., 218. — Jørg. Johan- 
sen, Prof. math., 47. — Otto Fr., 
Cptl., 68. — Pet, 330. — Cancelli- 
ass., 188. 

Rasmussen, Ns., Ejortholm, 202. — Regel, 
jur. stud. i Leyd., 49. — Sør., 45. 

Råven, Jac, Bartstjær i Nyb., 323. 

Ravensburg, Mentz, Rdm. i Trdhj., 156, 
156*. — Soph. Mentzd., 156, 156*. 

Ravert, Henr., 103. — Ole Jørg., Fæn- 
drik reforme, 306. 

Ravnstrup, Hgd., 298. 

Recke, Joh. Ad., Cptl., 66. — Pet., In- 
genieurofficer, 62. — Ob., 62, 79. 

Reenberg, Fr. Clausen, Dr. med., 47. 

Reetz, Beate Frederiksd., 4. — Birg. Chr., 198. — Birte Chr. Juel, 288. — 
Dorte Cath, 198. — Fr., 4, 14, 21, 
Fr., 313. — Holg., 114. — Holg., 
198. — Km., 14. — Kirsi, 4, 263. 

— Mgr., 276. — Ped., 314. — Petra 
Soph., 114. — Sten, 314. — Gnrlmj., 
173. — 314. 

Refstrup, Hgd., 297. 

Reichov, Frk., 207. — Stiftamtm., 207. 

Reimer, An. Henriksd., 98. 

Rein, Jonas, Pr., 70. 

Reiser, Reitzer, Chr., Stiftamtm. i Aalb., 

49. - L,, Ob., 252. — Stiftamtm. i 

Trdhj., 246. 

Rekkenberg, Kirst. Henningsd, 9. 

Rennemann, Thom. Chr., 205 f. 

Reppenhagen, Chr. Aug., Tjener, 58. 

Resch, Carol. Sigismunda, 156*, 161, 
163, 168. — Joh. Henr., Gamisonspr., 
156*, 161. — Soph. Elisb., 156*, 
163. 

Resen, Hs. Pouls., Bisk., 241. -— 232. 
Resevitz, Pr. v. Petri K. i Kbh., 224. 
Restrup (Lille R.), Hgd., 18. 
Reutz, Christiane Juhane, 121 ff. — Hs. 
Kamstrup, 121. — Hs. Jørg., 121. 

— Magn.', res. Capl. i Stavanger, 
121, 123. 

Reventlov, An. Soph., Fr. IVs Dronn., 
19, 173. — Bened. Mgr., 200. — 
Chr., Gr., 200. — Conr., Storcantsl., 
19, 317. — Conr. Ditl., Ghmr., 56. 

— Conr. Ditl., Ghmr., Brahetrolle- 
borg, 200. — Fr. Ludv., Gr., 56.— 
Mgd., 288. — Vilh. Augusta, Fyrst- 
inde af Holst.-Pløn, 200. — Soph. 
Am., 19. — 204. 

Rheder, Msg., 186. 

Rhod, And., Famulus h. Bisk. i Tdhj., 

248. 
Riber, Ghr. Hansen, Bisk. i Aalb., 240. 

— Jac Jenss., 99. — Km. Andersd., 
99. — Laur. Nielsen, Bisk. i Aalb., 
237. 

Rich, Joh., Barbér i Hamb., 37. — Mette 

Andrea, 266. 
Richard, Cpt., 273. 
Richert, lieut. i Nyb., 184. 
Rieberg, Cathar. Mgr., 218. — Cpt., 218. 
Ring, Elias Anders., med. stud. i Leyd., 364 48. — Ingeb. Henr., 95. — Bank- 

kass., 95. 
Ringe Kirke, .800. 
Ringelmann, Livmedicus, 41. 
Bitter, Zachar,, Rgmtskvarterm. i Nyb., 

332. 
Robbertsdatter, Ingeb., 111. 
Roclenge, Ob., 158. 
Rodsteen, Helv. Pallesd., 10. — Marc, 

314. — Markvard, 10, 22. — Ns. 

Markorsen, 16. — Pil., 10. 
Ræse, Birg. Johansd., 86. 
Rohveder, Ass., 205. 
Ronimel, Mgr., 200. — Henr., 318. 
Ronnm, Birg., 34. — Joh. Hansen, Stads- 
mægler, 29, 32, 34. — Mar., 28, 

30, 34. 
Ropstoi-pb, Asmus, Herredsf., 179 f. -— 

Doroth., Odense, 179. — Ob., 179. 
Rosbach, Fam., 94. 

Rosenberg, M. Tønnesen, Svendborg, 185. 
Rosenkrands, Rosenkrantz, Birg., 7, 20. 

— Chaii. Hed., 197. — HeUe Hel., 
198. — Holg., Rosenhohn, 241, 312. 

— Holg., Amtm., 195. — Js., Cornet, 
286, 300. — Krn. Joh., 277. —Lene, 
9. — Lisb., 11. — Mog., 314. — 
Ns. Ludvigs., 301. — Otto Chr.,Obl., 
277. — Otto Chph., 11. — Otto 
Jørgens., imm. i Tiib., 312. — Ped. 
Stygge, 288. — Sophie, 7. — Soph. 
Am-. Børgesd., 285. — Timme Niel- 
sen, 7. — Thom., Cpt, 277. — Cpi, 
184. — .Ghmrdindé, Skovsbo, 189. 

— Kmh., 64. — 180. 
Rosenkrone, Hs. Chph. Londeman de, 

Cfrrd., 57. 
Rosenkrøitz, Hs. Hansen, Krigscomm., 33. 
Rosenpalm, Viceadm., 146. 
Rosenstand-Goiske, Joh. Pet. Kneil, Cfrrd., 

264. — Mar. Bened., 264. — Ped., 

Dr. og Prof. theol, 264. — Ped., 

HcTjesteretsadv., 264. 
Rosenvinge, Agatus, 253. — Andr. Reiser, 

253. — An. Mgr., Ørbæklunde, 197. 

— Betsy, 252. — Betsy, Frue, 249. 

— Birg. Cathar., 251. — Birg. Ca- 
thar. Hansd., 252. — Birg. Cath. 
Sivertsd., 252. — Charl. Hel., 251. 

— Chr. Fr. Gersdorf, Prlieut., 252. 

— Edel Mgr., 251. — Ehne Fisker Svenning, 251. — Elline Hansd., 
253. — Else Kirstine Jensd., 251. 
— . Hs. Vilh., Obl., 250 ff. — Hs. 
Yilh. Sivertsen, Lieut. i Søetat., 252. 

— Henriette Joh. Hansd., 252. — 
Heri. Trolle, 252. — Iv., Justitsr., 
188. — Jao. Muller (Jensen), 251. 

— Js. Hansen, Cadet, 252. — Js., 
Pr. i Vissenbjerg, 250. — Joh. Mar., 
252. — Mgr. Elisb., HoUufgd., 188. 

— Math. Henriks., Ldsd. i Fyen, 
Ørbæklunde, 47, * 197, 253. — Pal- 
lene Urne, 252. — Petr. Cath. NicoL, 
252. — Sivert (Sigurd, 65, 67) Urne, 
Cmd., 252. — Svenning Vilh., Ldvæ- 
senscomm., 251. — Tommine, 252. 

— Vilh. Sophie, 252. — ViUum 
Jensen, Borgm. i Odense, 250. — 
Cpt., 188. 

Rosenørn, Cecilie Phie., 279. — Chri- 
stiane Henr., 278. — Henr. Chr., 
Maj., 278. 

Roskilde Kirke, 19. 

Rossing, Hs., 144. — ' Mgr., 144. 

Rostgaard, Fr., Cfrrd., 51. 

Rostrup, Alb., 8. — Berte, 162. — Hs., 
8. -- Hs., 16. — Krn., 8. — Laur. 
Hanss., 16. 

Rotfeld, Christence, 7, 20. — Ns. Jenss., 7. 
Rothe, Ns., Maler i Leyd., 60, 61. 
RothMrck, Berte, 4. — Kirstine, 196. — 

Ventsel, 4, 263. — Sophie, 263, 293. 
Rottbøl, Chr. Friis, Prof. math., 59. 
Rubring, Km. Soph., 276. 
Rud, Dorte, 3. -— Dorte, 13. — Dorte, 

284. — Kirst., 7. — Lene, 4, 276. 

Rustad, Fr. Ernestine, 156*. — Hs., 

Genrladjut., 156*. 
Riibke, Carl Emil, theol. stud. i Leyd., 

56. — Jac, tydsk reform. Ho^r. i 

Kbh., 56. 

Rye, Pine. Christiane, 72. 
Ryebjerg, Hgd., 297. 
Rynkebygaard, 300. 

Rynning, Sigvard Irgens, Pr. t. Vinger, 
156*. 

Ryssel, 93. 

Rødder, An. Cath. Simonsd., 93. — Do- 
rothea Mortensd., 93. — Elisb. Pet- 
tersd., 93. — Petter Povelss., Stads- 365 musicus, 93. — PL, Stadsmusiciis, 
93. 

Eømer, An. Eleon., 194. — An. Elisb., 
194. — Carl Fr., Obl., 194. — Hs. 
Yilh., Ob., Provstigaarden, 193 f. — 
Hs. Yilh., Compagnichef, 193. — 
Hs. Vilb. (v. Kronpr. Chr.s Reg.), 
194. — Otto Yilh., Fændrik, 194. 

Rømcke, Sopb. Doroth., 120. 

Eømeling, Maj., 262. 

Rønneberg, An. Mgr., 269. — An. Ras- 
mnnda, 269. — Rasm. Gerh., Gros- 
serer i Aalesund, 269. 

Rønning, Km. Job., 277. 

Rønnov, Ing., 241. 

Røyem, An. Malene, 100. — ■ Cbr., Pr. t. 
. Yalle, 100. — Mette, 156*. 

Sagen, Lyder Cbr., Digter, 70. 

Salefeldt, Jochim, 134. 

Saltensee, Edel, 2. — Lauge Ibsøn, 2. 

Sand, An. Mortensd., 91. — Apolone 
Mortensd., 91. — Chph. Mortenss., 
Pr. i Gran, 91. — Dorothea Mor- 
tensd., 91. — Dorothea Mortensd., 
93. — Elisb. Soph. Mortensd., 93. 
Greg. Mortenss., 91. — Hs. Mor- 
tenss., Stud., 91. — Laur. Mortenss., 
Tolder, 91. — Mm. Andersd., 91. 

— Mm. Mortensd., 91. — Mort. 
Lauritss., Told., 91. — SebiUe Hansd., 
91. -^ Soph. Mortensd., 91. 

Sandbjerg, Tyge, 314. 

Sandholt, Cl. Hendr., Cptl., 69. — PI., 

Cptl., 63, 71. 
Sanne, Kbm. i Chrssand., 72. 
Sauerach, Cbph., 148. 
Scandorf, Mgr., 240. 
Schack, Berte Scheel, 202. -^ Elisb. 

Birg., 197. — Otto, 197. — Cpt., 

251. — Feltherre, 151. 
Schade, Alb,, theol. stud. i Leyd., 45. — 

Chr. Hansen, Pr. i Sæby-H., 45. — - 

Jesp., Reet. i Rosk., 52. — Otto, 

315. — Ove, 315. 
SchaJffaUtzky de Muckadel, Albr. Chph., 

283. — Birte Kirstine, 283. — Er. 

Skeel, Lensgr., 283. — Fr. Lou., 118. 
Schanche, Skanke, And. Lauritss., Pr. i 

Ringebo, 127. — An. Andersd., 127. 

— An. Theophihd., 112. •— Elisb. Cec, 101. — Elisb. Cec, 122. — 

Elisb. Sørensd., 101. — Gabr., Pr. 

t. Lye, 101. — Jonas Theoph., Pr. 

t. Højland, 101. — Theoph. Jenss., 

Pr. i Ekemsund, 112. 
Scharfenberg, Charl., l97. — Mariane, 

197. — Ub-.Chr., Cpt., 197. — 193. 
V. Schaumburg, Bemh. Leop. Yolkman, 

Cfrrd., 287. - Elisb. Ester, 287. — 

Maximiliane Doroth. Juhane, 287. 
Scheel, An. Beate, 172. — Christen, Gr., 

54. — Chr., 313. — Christian, 314. 

— Elisb. Soph., 197. — Ide, 200. 
Scheen, An. Birg., 268. 

Schelven, Jacobine Mar., 267. — Jutta 
Cathinca, 269. — Sør. Bugge, Pr. t. 
Stokke, 267. — Thekla Jensine CaroL, 
267, 269. 

Schelven-Lous, Carl, cand. phil., 1. 

V. Schencken, An. Zeitloff, 260. 

Schibsted, Mar., 61. 

Schiern, Mar. Christiane, 156*. 

Schieraing, Ole Nielsen, 134. 

Schieving, Ole, 133. 

Schjeldemp, Schildrup, Axilia Chnst, 
100. — An. Mgd., 100. — An. Ma- 
lene, 100. — Chr. Pram, 100. — 
Doroth., 123. — Ehsb. Jensd., 99 f. 

— Elisb. Olava, 100. — Ehsb. Soph., 
100. — Ing. Mgr., 100. -- Js., 100, 
" Js., M., Pr. i Sorø, 48, 176. — 
Js. Pederss., Bisk. i Bergen, 48, 99. 

— Jørg., 100. — Mar. Hesselb., 123. 

— Ole, 100. — Ole Pederss., Provst 
i Stavanger, 99 f. — Oluf Worm, 
Ob., 99. — Ped., 100. — Ped., Stud., 
100. — Ped., Pr. i Stange, 100. — 
Petronelle, 100. — Rasm., 246. — 
Thale Sus., 176. 

Schifter, And., Yiceadm., 65 ff. 

Schildmp, se Schjelderup. 

Schilling, Doroth. Christ Hildebrandt, 

156* 
Schive, Elisb. Cec, 101. — Js. Larsen, 

248. — Ns., theol. stud. i Leyd., 50. 

— Ns., Reet. i Yiborg, 50. — Sør. 
Thomss., Pr. t. Bjelland, 101. 

Schiøberg, Joh., Bager i Chria., 294. — 

Lou., 294. 
Schiøell, D., Naksk., 204. 
Schiøtt, Riborg Elline, 280. — Mægler, 28a 366 Schiøtz, Martin Maiia, Propriet., 156*. 

— Sorenskr., 69. — Kjerteminde, 
187. 

Schløsser, Conr., Obl., 153. 

Schmidt, Smith, llette Mar., 162. — 
And. Larss., 90 f. — And. Lauritss., 
l(>9f. — An. Doroth., 92. — Anto- 
nette, 90. — Axel Chr., Pr. i Øje- 
stad, 110. — Axeliane Christ., 105, 
124, 126. — Chr., Stud. i Leyd., 
43 ff. — Christ. Juliane, 121 f. — 
Christ. Soph., 105 f. — Elan Guria, 

112. — Elisb., 112. — Hel., 86. — 
Hel. Mgr., 114. — Henriette Vilh., 

113. — Joh. Qasen, Cmdcpt., 77. — 
Joh. Mgr., 105f. — Joh. Mgr., 113. 

— Km., 114. — Krn. Anckennann, 
113. — Laur., 110. — Laur. An- 
derss., Stadscpt. i Stavanger, 105 f., 
109, 111, 113, 121, 124. — Laur. 
Lauritss., Stadscpt. i Stavanger, 121, 
123. — Lor. Anckennann, Over- 
toldbetj. i Stav., 60, 113. — Mm., 
105, 111. — Math. Villumsen, Skip- 
per, 112. — Mich., Ob., 105, 113 ff., 
117. — Ns., Stud. i Leyd., 43 ff.— 
Otto, theol. stud. (Pr. iKjøge?), 50. 

— Pet, Provst i Holbæk, 86. — 
Soph. Am., 105, 109. — Traels, 
Qnrlfisk., 92. -— Villum Chphersen, 
112. — Degn i Ulfborg, 95. — P. 
J., BoghdL, Spørgsm., 255. 

V. Schmithen, Emj., 82. 
Schnel, Mgd., 212. — Mette Jørgensd., 
92. — PL, Sorenskr., 92. 

Schnetter, Dan., Bjfg. i Nyb., 335. — 
Cath. Kirst., 335. 

Scholten, Pet. Carl Fr., Gnrlgouvem., 
79, 81. 

Schom, Agnete Cath., Odense, 182. — 
An. Sebille, 182. — Hs. Didr., Obl., 
182.- 

Schouboe, Charl. Am., 179. — Chr., 
Ldsd. i Fyen, 179. — Capt., 187. 

— Enkefrue, 187. 

Schouw, Geo., Musiker i Leyd., 61. 

Schreiber, Elise Cath., 156*. 

Schubart, Ehsb. Ester, 287. — Onrlmj., 

182. — ObL, 273. 
Schuckmann, Metta v., 287. — 263. Schulenburg, Hs, Geo., Gnrlmj., 153. — 
Werner v. d., Feltmarskalk, 52. 

Schult, An. Cath., 274, 313. — Q., Pr. 
t. Tolgen, 103. -^ Mgr., 103. 

Schultz, Ing. Elisb., 112. 

Sohvartz, Fr., Adjut. hos Pr. Chr., 7.5, 79. 

Schytte, Andr., Prof. i Sorø, 59. — Dav., 
Conrect., 215. 

Schøller, Mm., 284. — Jægerm., 302. 

Schønheyder, Joh. Henr., Hofined.., 60. 

— Ulr. Ant., Viceadm., 71. 
Scrøder, Hs., 45. 
Seeblad, Nic. Casimir, polsk Ob., 50. — 

Otto Knudsen, Cpt, 50. 

Seefeld, Birte, 7, 20. — Cl. (Viffert), 5, 
20. — Ingeb., 197. — Jac. Ene- 
volds., 7. — Jørg., Lensmd. i Ringst, 
230, 236. -— Jørg., 314. 

Seehuusen, Bernt, 103. — Berthe Munthe, 
103. — Christ. Mortensd., 102 f. — 
Chph., 108. — Cornelius, 103. — 
Comelsche, 103. — Dircke, 103. — 
Elisb., 103. — Elisb. Søfrensd. 97, 

102. — Gerdt, 103. — Hs., 103. — 
Helle, 103. — Jan., 103. — Joch., 103. 

— Joh. (Jan), 102, — Kirstine, 103. 

— Lise, 103. —Mgå,, 103. —Mgr., 

103. — Mort, 103. — Mort., Kdm., 
98. — Richardus, 103. 

Seerap, Math. Worm, Pr. i Faaborg-D., 
57. — Ns. Nielsen, Eect. i Ribe, 49. 

Sehested, An. Cath., 284. — An. Dorte, 
199, 275. — Birg., Nakkebølle, 201. 

— Birg. Soph., 201, 276, 297. — 
CharLAm., Ghmrdinde.,Eavnholt,197, 
203. — Chr., Ravnholt, Stiftsbflsmd., 
179. — Chr. Chphers., Ghmrd., 50. 
Christ Thomes., Cmd., 297. — Dorte, 
288. — EUsb., Obltinde, Broholm, 
199, 201. — Er., 12. —Er., Chr., Oblt, 
Bjømemose, 200. — Fr., Mfg., 24. 

— Hannib., StatL i Norge, 212. — 
Helv. Soph., 6. — Henn., 288. — 
Js., 200. — Lisb., 4. — Magn., Cmd., 
297. — Mgr., 200. — Mgr., 12. — 
Malte, 276. — Mette Mgr., 12. — 
Mog., 287. — Nsv, ObL, Broholm, 
199, 201. — Sophie, 200. — 01- 
gaard, 287. — Frae^ 252. — Ho?., 
252. — Gyldensljeme- Sehested, se 
Gyldenstjeme. 367 Seidelin, Dav., Pr. i Gamtofte, 57. 
Selmer, Else Cath., 262. — Sara Cath., 

262. 
Serlin, Km., 16. 

Sevel, Hs. Just, Pr. i Asminderød-Gr., 
54. — Sør., M., 318. 

Sibbem, Nic, Brigadier, 153. 

Siemers, Apoth., i48. 

Siirsted, Eødby, 206. 

Simonsen(-søn, -datter), An. Cath., 93. — 
An. Kiistine, 336. — Krn. Kiratine, 
271. — Laur., 88. — Ns., Forv., 
271. — Pet., Kbm. i Chria., 271.— 
Siv., M., Pr., 336. — Ldsd. og 
Borgm. i Odense, 188. — Amtm., 
193, 196. 

Sinklar, And., 6. — Henry, 7. 

Sivertsdatter, Ing., 112. 

Skaaning, Mette Chphersd., 323. 

Skalck, Joch., Skovsbo, 202. 

Skallerap Eirke, 22. 

Skattum, Mm. Pedersd., 128. — Michel 
Michelsen, 128. 

Skeel, Alb. Hermansd., 7, 20. — Alb., 

Rigsadm., 296. — And., 199. — 

Charl. Am., Glomp, 198. — Elisb., 

. Broholm, 199, 284. — Helle Hel.. 

198. — Herm., 7. — Holg., Cfrrd., 
Mullemp, 199, 202. Ingeb., 10. 

— Jørg. Eriksen, Underretsprocur., 
156*. — Jørg. Ottesen, 48. — Mog., 
148. — Ove Ottesen, Kmj., 48. — 
Regitse Sophie, 199. — Soph. Am., 

199. — Vilh. Sam., Ass. i Hiafjesteret, 
156*. — 156. — 250. 

Skinkel, Agate Lauritsd., 260. — An. 
Helv., 263. — Hs., 274. — Helv., 
274. — Laur., 260. — Laur., 263. 

— Laur., 314. — Mort, 313. —Ns., 
imm. i Tiib., 313. — PL, imm. i 
Tiib., 313. 

Skovgaard, Mrn., 7. 

Skovsbo, Hgd., 297. 

Skovsgaard, Hgd., 293. — Hgd., 297. 

Skram, Ellen, 16. — Else Pedersd., 2. 

— Hs., 14. — Jhanne, 15. — Ped., 
Marsk, 2. — Vald., 14, 24. — Vald., 
314. — 9. 

Skulesen, Thorlak, Bisk. p. Isld., 233. 

Slange, Ns., Historieskr., 47. 

Sletting, Er. Olufsen, M., Pr. i Besser-O., 47. — 01. Nielsen, M., Pr. i Ejby-D., 
53. 
Sneedorff, An., 85. — Betsy, 61, 74, 78, 
80. — Betsy, 84. — Charl., 61, 78. 

— Chr. Wolf, Godsejer, 85. — Hanne, 
61. — Hs., Reet. i Sorø, 176. — 
Hs. Chr., Contreadm., 61. — Hs. 
Chr., 84. — Henr. Gerner, Cmdcpt, 
61 ff. — Js., Prof. i Hist, 61. — 
Js. S., Prof., 61. — Juhe, 61. — 
Mgr., 176. — -Mar., 61. — Mar., 84. 

— Mar. Elisb., Cl. — Sophie, 84. — 
Tomine, 79, 82, 81. — Øllegaard 
Vilh., 61. 

Solegaard, Hs. Hansen, 103. — Mgd., 
103. 

Sophie Mar. Fr., Kronprindsesse, 281. 

Spaltholtz, Pr. i Fredericia, 151. 

Spån, Viceadm., 44 

Sparre, An., 8, 13. — Christ., 19. — 
CL, 315. — Js., 4, 18. — Sus., 4, 18 f. 

Sparresholm, Hgd., 19. 

Speil, Hs., 312. — Jørg., imm. i Leips., 
312. 

Spend, And., 9. — Christ., 2. — Lave 
Jepsen, 16. — Mgd. Mogensd., 9. — 
Mette Lavesd., 16. — Mog., 9. 

Sperling, Hs. Jacobs., M., Pr. i Bogense-S., 
24iif. — Jac, M., Pr. i Odense, 
250. — Otto, d. ældre, Dr. med., 
250. 

Spidberg, Bisk., 216. 

Spiegel, Joh. Geo., imm. i Tiib., 312. 

Staarupgaard (Starup-), Hdg., 17. 

Stadman, Jørg., Fændr., 152. 

Stampe, Doroth. Mar. Holgersd., 278. — 
Else Mogensd., 9. — Fra. Thestrup, 
Pr. i Slagelse, 278. — Holg., Bar., 
278. — Jesp. Hanss., Pr. i Nyb., 
324. — Ghmr., 223. 

Stang, Sorenskr., 167. 

Stampgaard, se Staampgd. 

Staverskov, Sophie, 273, 290. 

Steensen, An. Soph., 12 f., 2nl. — Carl 
Fr., ObL, Li. — Elisb., 201. — Er., 
Amtm., 196. — Hs. DitL, ObL, 152. 
— Hs. Gotfr., ObL, Stoensgaard, 12 f., 
201. — Henr., Lieut., 13, 201. — 
Hilleb. Vincentsd., 11, 201. — Kir- 
stine, 196. — Otto Brahe, 314. — 
Vincents, Ldsd., 11. 368 Steinberg, Cath., 330. 

Stemann, Aug. Elisb., 120. — Aug. Elisb., 
121. — Chr. Ludv., Ghcfrrd., 121. — 
Otto Joh., Amtmd., 281. 

Steenberg, Oberst, 151. 

Sten, Joh., Provst, 222, 224 f. 

Stephanius, Steph. Joh., 230. 

Stephansen, Betsy, 252. -— Cath. Petr. 
Nicol., 252. -— Hs., Contreadm., 65. 

Stenn, Seignr., 253. — Mad., 253. 

Steven, Genrlmj., 185. 

Stibolt, Est. Vilh., Cmdcpt., 281. 

Stiche, Erland, 157. 

Stillesen, Fam., 89. 

Stilluf(-sdatter), Skrædd., 89 f. — Km., 
89 f. 

Stockfleth, Chr., Stiftamtm. i Bergen, 
212. — Chph., Toldskr., 148. — Eg- 
gert, 212. — . Henn., Bisk. o. Akersh. 
Si, 212. 

Stoltenberg, An.Pern., 126. — Ejler Hen- 
rikss., 126. — Krn. Pern. Andersd., 
126. — Kirst. 126. - Mm., 126. 

— Vincents Heniikss., Kbm. i Tønsb., 
126. 

Store Hessel, Hgd., 21. 

Storm, Christine, 227. — Edv., Digt.', 

227. 
Stradby, Chr. Nic, Stadsmaj. i Nyb., 

334. 
Stranger, Doroth. Trulsd., 92. — Kirst. 

Olufisd., 92. — 01. Trulss., Borgm. 

i Tønsb., 92. — Sebille Trulsd., 92. 

— Tmls Olufss., 92. — Truls, Pr. 
t Eron, 218. ' 

Strangesen, 291. 

V. Strict, An. Cathar., Frue, 247. 

Straensee, Cabinetssecret., 224. 

Strøm, Aaselle, 217. 

Stub, Kjeld, M., 128. — Mm., 128. 

Stud, Berete Eichardsd., 152. 

Stygge, An. Nielsd., 10. — Christiem, 
16. — Ellen Thomasd., 13, 23 f. — 
Enev., 9. — Jhanne Enevoldsd., 9. 

— Ns., 10. — Thorn., 13. — 21. 

— 23. 
Stymer, Cpi, 204. — Frue, 204. 
Støvringgaard, Hgd., 18. 
Støvring Kirke, 18. 
Suensen, An. Cath., 156*. — Js. André, 

Cmd., 65. — Mar. Birch, 156*. — Lou. Aug., 156*. — Pet. Nic, Ro- 

visionschef, 156*. 
Suhm, Pet. Fr., Historieskr., 55. 
Sunne, Carol. Ottilie, 268. 
Svane, Elias, Pr. i Guinea, 171. — Pr., 

171. 

Sverdmp, And. Pederss., Fgd., 128. — 
Antonette, 223. — Bernt, Slotspr. p. 
Akersh., 223. — Birg. Andersd., 128. 
-- Eleon., 225. — Elisb. Østensd^ 
128. — Ls., Kmmrrd., 223. — Laur. 
Pedei-ss., Pr. t. Yang, 128, 223. — 
Mm. Pedersd., 128. — Ns., Pr. t 
Yang, 223. — Østen Anderss., Pr. 
t. Holt, 128. 

Syen, Amold, botan. Prof. i Leyd., 42. 
Siinckenbei'g, An. Mar., 255. — Slægten, 

t 255. 

Sø (Siøø), Hgd., 22. 

Sølling, Am., Frue, 68. — Am., FrL, 
69. — Pet. Norden, Cmd., 68. — 72. 

Søltoft, Tolder, 251. 

Sønderup, Cl. Lexou, Cptl., 65. 

Sørensen (Søfrenssøn,-datter), An., 88 f. — 
Hs., Slotspr. p. Akersh., 211. — Jon., 
M., Leet. theol. i Bergen, 231. — 
S. A., Cpt., 94, 96, 255. — Sør., 
Byf. i Nyb., 329. — Zach., Pr. t 
Faaborg, 127. 

Taarupgaard (Torap-), Hgd., 17. 

Tanche, Krn., 216. 

Tang, Cfrrd., 95. 

Taur, Pr. i Stavanger, 101, 109, 114. 

Teender, Lieut., 187. — Enke, 187. 

Tegenhuus, Ellen, 7. 

Teiste, An. Pedersd., 322. 

V. Tekelberg, 272. 

Tessier, 287. 

Testman, C, Frk., 25. — Doroth., 145. 

Joh. Chph., 145. — Joh. Pet., 25. 

— P. O., Cpt., 25. 
Thestrap, Fra., Bisk.iAalb., 31. — Ølle- 

gaard Yilh., 61. — Cadetunderoff., 

63. 

Thiel, Mgr., 332. 

Thiset, Archivass., 1, 13, 95, 264, 271 f., 

289, 303, 310. 
Thomle, E. A., cand. jur., 156. 
Thomsen, Chr., t313. — Mog., 16, 257, 369 291 ff. — Ns., 288, 301. — Canclrd., 
305. 

Thomson, Justine CaroL, 163. 

Thorup, Ped., Klokker, 217. 

Thott, Tott, Fr., 6. — Otto, Ritm., 6. — 
Helv. Soph., 6. — Henr., 300. — 
Tage, Lensherre, 155, 156*, 243. — 
Tage, 318. — Greve, 223. 

Thue, Elen Samuelsd., 123. — Fr.Vilh., 
Tolder, 123. — Joh. Mar., 123. — 
Sam. Andr., Overtoldbeij., 123. 

Thulstrup, Cec. Cathar., 289. — Jørg., 
Justitsr., 289. — Magn. Andr., Prof. 
i Chirurgi i Chria., 289. 

Thunboe, Js. Andr., PrUeut., 65. 

Thune, Jørg., Tjener hos Er. Krag, 59. 

Thura, Laur. Lauritss., J^k. i Bibe, 51. 

Thnrman, An., 88. — Ghr., Elejnsmedm., 
88. — C. M., 88. — E. G., avil- 
ingen., 88. — Henr., 88. — Joch., 
87. — Skomager i Kbh., 87. — Fam., 
87. 

Tidemand, Ing., 258. — Jørg., 258. 

Tidemandsholm, Hgd., 22. 

Tillier, Mægler i Galais, 137 ff. 

Tillisch, An. Elisab., 119. — • An. Fran- 
sine, 119. — Aug. EUsb., 120. — 
Chr. Memming Carl Ferd., Sorenskr., 
120. — Ditl. Fr., Gpt, 119. — Fr., 
Maj., 118. — Geo. Fr., Ob., 120 f. 
Hel. Mgr., 114ff., 120. — Helv. 
Gath., 119. -^ Henr. Vilh., Amtm., 
105, 117f. — Henr. Vilh., Over- 
førster, 118. -~ Ida Oimstitoe, 118. 

— Ida Soph., 119. — Laura Mar., 
120. — Lou. Fr., 120. — Ludv., 
119. — Mgr., 119. — - Martha, 120. 

— Mette Hed., Ud. — Nicol. An- 
tonette HeL l^r., 120. — PL, 119. 

— Rud., Skibsfører, 119. — Soph. 
Mgd., 118. — Vilh., 119. 

Tinhuus, Bigborg, 258. 

Tistorph, Henr., Secret, 48. — Mich. Hen- 
riksen, M., Pr.. 48. 

Tode, Joh. Glem., Prof. med., 60. 

Togstad, Alf, 115. — And. Alfsen, Gar- 
ver, 114. 

Tollefsøn, Halvor, 90. 

Tolatrup, Laur., Pr. i Hvorslev-G., 277. 

Tommerup, Else Kirstine, 251. — Gpt, 
251. Tonsberg, se Tønsberg. 

Torbjerg, Verner, 135. 

Torbjørn, An., 134. 

Tordenslrjold, Pet.. Adm., 284, 298. 

Tormøhlen, Elisb. Mar., 117. 

Tomekrands, Er. Nilss., 8, 21. — Km., 

16. — Ns. Christenas., 8. 
Tomow, Henniche, Fanecommandeur i 

SjTvaarskr., 256. 
Torup, An., 114. 
Torupgaard, se Taarupgaard. 
Torus, Mette Soph., 82. 
Tostrup, Hs. Ped., Prlieut., 68, 74, 79. 

— Km., 227. 
Traag, Mad., 162. 

Trampe, Adam Fr., Gnrllieui, 186, 194. 

— An. Elisb., 194. — Soph. Hed., 
Grevinde, Løgismose, 193, 195. — 

— Soph. Am., 186, 194. — Sus. 
Elisb., 186. 

Trane, Elisb., 97. — PL, 127. 
Trappaud, Ggine. Fr., 277. — Joh., Ob., 

277. — Mgr. Soph., 277. — Frae, 

253. — ObL, 258. 
Treider (el. Freider), An. Madsd., 114. 
Treschov, Birg., 220. — - Gerh., Admira- 
. litetsraad, 93. — Km. Hed., 93. — 

Tolder i Ghria., 36. — Toldforv. i 

Trdhj., 145. 
Tren, Soph. Elisb., 156*, 163. 

Treubler, An. Johansd., 128. — Joh. Geo., 
Ritm,, 128. 

Trewen, Eline Nielsd., 158. 

Tritzschler, Est. v., Genrll., 154. 

Trojel, Troyel, Fra., Kirkeværge i Nyb., 
322. — Herm., Kbm. i Nyb., 321. 
Js. (el. Hs.), Pr. i Rosk., 322. — 
Mgr., Nyb., 321. — Mgr., Nyb., 
322. — Pet., hist. stud. i Leyd., 49. 

— Pet, Borgm. i Bergen, 49. — 
Thom., Borgm. i Nyb., 321 f. — 
Thom., Pr. i Himmelev, 322. — 
lieui, 204. 

Trolle, Børge, 5. — Bølge, Etatsr., 195. 
-^ Helle, 199. — Herluf, Gpt, 198, 
195. — Herluf; Adm., 255, 300. — 
Ns., Brobygd., 48. — Ns., Bar,, 
Brahetrolleb., 48. — Sophie, 5. — 
Øllegd., 800. — MiQ., 253. — Major« 
inde, 252. 

24 370 Trolhun, Er., Sergeant, 262. — Saia 

Cath., 262. 
Trond}]j6m, Lanr. Jenss., Pr. t Lund, 

102. — Mgr. Lauzitsd., 102. 
Tronsdatter, Chiist, 156. 
Tmgaard, idexander, 26. — Ane, 26. — 

Hs., 26. — Jac, (Pedersen), 26. 
Iraner, Gir., Klædekr., 27. — Else 

Chphersd., 27, 30. — Qjertr., 33, 40. 

— Hs. Chpherss., Rdm., 31. — Ihg. 
Mar. Hansd., 130. — Strange, 27. 

Taesen, Christan, 146. 

Ttine, Em. Nielsd., 156*. 

Turesen, Terkel, Fory., 141. 

Tuxen, CharL Elisb., 82. — Charl. Lou., 
82. — Chr., 45. — Louis, Øresunds 
Toldinsp., 82 f. — Sør. Ludv., Cmd., 
63. 

Twig, engelsk Kbm., 82. 

Tønder, Christiane, 78. — Elisb., Admi- 
ralinde, 80. — Predrikke, 78. — Mar. 
Elisb., 61, 80. — Raphael Henr., 
Adm., 62, 80. 

Tønsberg, Chr., Consul,285. — Else Larsd., 
261, 294. — Vilh. de, Stiftamtm. i 
Chria., 214, 285. 

Udsøn, Else, 257. — Gjertr., 257, 301. 

— Kirst., 291. — Laur. Ebbesen, 
296. — Sv., 257. 

tfhsteden, 180. 

Uldall, Assens, 185 f. 

Ulfeld, And., 7. — Berte Clausd., 9. — 
Bjørn, 314. — Chph., 313. — CL, 
9. — Corfits, 18. — Corfits, 314. — 
Edele, 152, 284. — Elisb., 315. — 
Halv., 274. — Jac, 5. — Jac, 10. 

— Just, 7. — Kirstine, 15. — Mgr., 
6. — Mar., 315. — Mette Jacobsd., 
10. 

Ulfstand, An., 14. — An., 189. — Elise 

Melchiorsd., 3. — Mgr. 9. 
Ullitz, Cath. Eirsi Jacobsd., 335. 
Ulrich, Cath., 247. — Hs., 247. 
Ulstrup, Hgd., 293. 
Undal, Andr., Stiftamtm. i Bergen, 51. 

— Andr., Laugmd. i Chrssand., 51. 

— Andr., Amtm. i Chrssand«, 51. 
Unger, Hs. WoMP, 10, 22. — Wolff, 11. 
Urff, Heinr. y., imm. i.Tiib., 312. 
Urne, An,, 198. — Birg., 5, 20. -— Chph., StaflL, 91. — a., 6. — Dorte Soph., 

188, 190. — Elisb. Soph., 284. — 
Folmer, 3, 18. — Hed., 281. — 
Ingeb. Mgr., 187. — Joach. Fr., 
Cpt, 187. — Joh., 3, 10. — Joh. 
Johanss., 3. — Joh. t Nipstmp, 10. 
•— Jørg., Eigsmarsk, 5. — Kn-, Ob^ 

189. — Lage, 6. — Lauge, 10. — 
PIL, 315. — Pallene, 251. — Ob., 
195. — 180. 

Ursin, d., Leet theoL i Chrssand., 53. 
Urup, Axel, Genr., 208. — Henr. Enkss., 

312. — Km., 10. — Ove, 7. — Ove 

Ovesen, 7. 
Utrecht, Joh. Lucassen, M., Kect i Nyb., 

330. 
Uyctmann i Lejden, 44. Yaargaard, Hgd., 20. 

Vahl, Underbiblioth., 96. 

Wahlbom, Cec Cathar., 289. 

Wahrenstedt, 180. 

Valdemar Atterdag, 2. 

Valeur, Abrh., Cpi, 70. — Bolette, 163. 

— Commd. i Frksvæm, 163. — Kbm., 
70. 

Valkendorf, An. Mar., Klingstrup, 199. 

— Axel, 315. — Chph., 315. — 
Helle, 199. — flenn. Chph., ObL, 
Klingstrup, 199. ~ Jørg., 199. 

Walter, Pem. Lou. Larsd., 266. — 

Genrlng., 251. 
Vandal, Hs. Hansen, Dr. & Prof. theoL, 

42 f., 45 f. — Joh. Est, Pr. i Nyb., 

50. — Thale Sus., 176. 
Vandborg, Math., Godsejer, 17. 
Warbjerg, Cl., Pr. i Radsted, 54. — Jørg. 

Clss., M., 54. 
Vardinghusen, Chr. Henr., 332. — Elisb. 

Cath., 332. 
Vassmer, An. Mar., 255. 
Watzon, Hs., Pr. i Grønby-A. i Skaane, 

240. 
Vebner, Chiistence, 14. — Kirsi Svendsd., 

15. 
Vedel, a., Pr. i Munkebo, 202. — De- 

pui i Helsingørs Toldkm., 83. — 

252. 
Wedel-Jarlsbei^, Sclieut, 62. 
Wegener, Thom., Stiftspr., 216, 220. 371 VeggersløfF, Girnder Thøgerss., Stiftspr. i 

Chria., 216. 
Weidemann, Joach. Godske, CptL, 62. 
Weile, Hs. Sørensen, Pr. i Nyb., 328. — 

Jac. Madsen, Bisk. i Odense, 287. 

— Js. Madsen, Tobaksfoipagt, 134. 

— Lene, 237. 
Wein-wich, Jac, Justitsr., 57. 
Veirupgaard, Hgd., 19. 
WejbeU, Pr. i Nykjøb., 62. 
Wendt, Carl, Dr. med., 60. 

Wenzel, Joh., Or. Scheels Hovm. i Leyd., 54. 
Werenrfgold, Ns., Gfrrd., 49. 
Wemersen, se Werenslrjold. 
Wessel, Casp., Viceadm., 284. — Elisb., 
284. — Jan., Edm. i Trdhj., 284. 

— Mm., 284. 

Vestenie, An., 7. — An., 22. — Dorte, 
10. — Elisb., 6. — Er., 11, 13. — 
Mgr. Eriksd., 18. — Eegitse, 11. 

Westerberg, An. Cathar., 122. 

Westhofen, Willich v., Reet. paaHerlufish., 
242. 

Westlye, Cathar. Ernest, 104. — Km. 
Doroth., 104. — Kn., Direct, i Aren- 
dal, 104. — Ls. Andr., 104. — Ls. 
Friis, 104, 109 f. — PetGrach, 104. 

— Soph. Am., 104. — Soph. Am. 
(Prahl), 104 f., 109. 

Wettberg, Cathar., 207. — Joh., Ob., 207. 

— Joh., Amtm. p. Bomh., 208. — 
Sids., 208. 

Weyby, PL, Oberkass., 144. 

Wibe, D., Stath. i Norge, 246. 

Wiborg, Alhed Nielsd., 151, 154, 156*, 
157. — And., M^*., 128. — Js. Sø- 
renss., Rdm. i Nyb., 321. — Mgr. 
Johansd., 128. — Mgr. Pedersd., 
128. — Mort., Rdm. i Malmø, 157. 

— Ns., Borgm. i Malmø, 157. — 
Truls, 157. 

Viborg Domkirke, 20, 24^ 
Wichmand, Cpt., 328. 
Widewaer, Balth., 45. 
Wiffert, Axel, 7. — Km., 7. 
Vigant, Chr., Rdm. i Nyb., 833. 
Wiinz, Mgr., Thfijjstrap, 199. — Canclrd., 

199. 
Wildemannn, Dan., Skibscpt, 129. 
Wildenrath, Joh., Obl., 263. 
Wildthagen, Casp., Rdm. i Trdly., 246. — Chph., Bisk. i Viborg, 214. — 
Rebekka, 214. 

Vilhelm, Balth., 158. 

Vilhjelm, Fra. Lndv., 280. 

Villars, lieut, Nyb., 184. 

Wille, Mar., 123. 

Willemoes, Hanne, Etatsrdinde, 61. 

Villemp, Hgd., 22. 

Willoch, Andr., Cmd., 65. 

Willumsen, Dorte, 326, 330. — Hs., 
ProTiantmester i Odense, 328 f. 

WUster, Schoutbynacht, 141. 

Wind, An., 14. — An., 158. — Charl. 
Hed., 197. — Chr!, Obl., 153. '— 
Else, 197. — Fr., lieut., 199. — 
Geo. Holgersen, 48, 45. — Holg., 
314. — Holg., M^'., 148. — Ihgeb. 
Dorte, 198. — Iv., 314. -^ Jac., 
Kannik, 14. — Jørg., Obl., 197. — 
Kragh Juel, Bar., Amtm., 806. — 
Kragh Juel, Baronesse, 308. — Kragh 
Juel, Js. Carl, 311. — Kragh Juel, 
Juliane Mar., 311. — Kragh Juel, 
Soph. Mgd., 310. — Mariane, 197. 

— Soph. Am., 199. — Riise Mgr., 
197. — Ob., 208. — Obl., 208. — 
Gnrlmj., 203. — Enkefrue, 203. — 
Cpt. i Fodgarden, 251. 

Vinding, PI. Rasmuss., Prof., 42, 45 f. 

Winge, Qerh. Joh., Cpt., 75. — PL Clau- 
sen, Mægler i Chria., 75. — K^a, 75. 

Winkelhom, Fr., Justitsr., 82. — Mette 
Soph., 82. — Gouvemementssecret., 
82. — Frae, 82. 

Winsløw, Jac. Benignus, Prof. anatom, i 
Paris, 52. 

Winterberg, Mich., Commiss. i Commerce- 
coU., 315 f. 

Winterfeld, An. Dorte, 199, 201. — Chr. 
Est, Bar., 47. — Gust. de. Bar., 47. 

— Juliane Kirst, 198, 201. — Jørg., 
199, 275. — li^. Rommel, 199, 
275. — lieut, 148. — Baronesse, 
205. 

Winther, Jacobine Mar., 267. — Provst 

i Stavanger, 100 f., 109. 
Wisburg, Ob., 245. 
V. d. Wisch, An. Helv. dausd., 287. 
Wisniowisky, Carl, Gr. Scheels Qjener, 54. 
With, Witt, An. Mar. de, 259. — Hs., 

Rdm. i Nyb., 331, 335. — Henr. 

24* 372 Chr., Organist i Ghrssand,, 99. — 
Joh. Albr., Stiftamtan., 184. — K., 
Prlieut., 306 f. — Laura Mar., 120. 

— Mar. Pedersd., 99. — Ped. Jenss., 
Kbm. iNyb., 336. — Sebastian, M., 
Pr. i Trdhj., 248. -. Soph. Doroth., 
120. — • Kmd, i Kongsberg, 120. 

Witten, CptL, 184. 

Wittrock, Fam., 96. 

Witz, Eschmundt, Adjut. i Nyb., 327. 

Wium, Edv., Dr. med., 54. — Js., theol. 

stud. i Leyd., 56. — Js., Stiftsskriver 

i Tdly., 56. 
Yognsen, Ing., 6. 
Togt, Dav., Pr. tHesberg, 268. — Joh., 

Ob., 152. — Km. Mgd., 268. — Ns., 

Statsrd., 268. 

Wolf, Wulf; An., 114. -:- An., 236. — 
An. Mgr., Ørbæklunde, 197. — Carst. 
Koch, Postm. i Nyb., 328. — Jac, 
Nimwegen, 43. 45; — i Haag, 45. 

— Jac. Jacobs., M., Leet. i Odense, 
236. — Julie, 61, 78. — Just Jacobs., 
114. — Mar., 328, —Pet Ir., Con- 
treadm., 65, 67. 

Worm, Ole Villumsen, Prof. med., 50. 

— Ole, Dr., 236, 239. — OL, Leet. 
theoL i Aarhus, 52. 

Woyen, Sophie, 229. 

Wright, Hanna, 134. — »Sagforvalter«, 

133. 
Wulfeberg, Ns., 96. Yunge, Forvalter, 162. 

Zahrtmann, Chr. Chph., YiceadnL, 62, 

65, 68, 74, 79. 
Zell, Bartholom., Lieut^ 328. 
V. Zee, See, Fr., Dr. med., 57. 
Zerbst, Zerpsten, An. Sebille, 182. — 

HeL Doroth. v., 287. — Joh. Geo., 

Obl., 287. 
Zemikov, Pet, Cpt, 163. 
Zetlitz, Js., Digter, Pr. t Hvideseid, 126. 

Mar. Elisb., 126. 
Zeuthen, Math., Nysted, 205. 
V. Zimmer, Begimentskvarterm., 162. — 

Frue, 162. 
Zimmermann, Hs. Jørg., 115. Km. 115. 

Øelund, Soph. CaroL. Chr., 290. 

ØUufgaard, Hgd., 297. 

Ørbech, Aaste Joh. Ghphersd., 266. — An. 
Nagel, 266. — Chr. Jensd., 265. — 
Dominicus Hanss., Propriet^ 266. — 
Jørg., Skolel., 255. — Ls. Bagger, 
255. — Mm., 125, 127. — Martha, 
125. — Otto Hanss., Pr. t Eingebo, 
125, 127. 

Ømdmp, Hgd., 21. 

Ørregaard, Hgd., 23. 

Ørsted, Doroth., 217. 

Østeosdatter, Doroth., 127. 

Østergaard, Hgd., 296. 

Øtken, Genrlnu., 262. Af Begisteret er ud falden: 
Gaarder, Oblieut, 162. — Bolette, 163. 373 Fortegnelse over Medlemmerne af Samfundet for dansk-norsk 

Genealogi og Personalhistorie. 

(Efteraaret 1884). I. Danske Medlemmer. 

H8. Højhed Prinds Hans af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Gliicksborg. 

Hs. Maj. Kongens Haandbibliothek. Aaby, V., Apotheker. Odder. 
Aalborg Cafhedralskoles Bibliothek. 
Aalborg Stiftsbibliothek. 
Aarhus Cathedralskoles Bibliothek. 
Adeler, Cort S. Th., Baron. Kbh. 
Adolph, J., Grosserer. Ebh. 
Amtsbibliotheket i Akureyri. 
Andersen, A., Sognepræst. Tømmerup 

pr. Kalundborg. 
Andersen, Knud, Gaardejer. Søsum. 
ArenstorfT, Fr; von, Fideicommisbesidder. 

Overgaard. 
Arntzen, E. E., Hofvinhandler. Kbh. 
Athenæum, Læseselskab. Kbh. 
Aumont, A., Stud. mag. Kbh. 
Balle, C. C. A., Grosserer. Kbh. 
Balslev, C. F., Biskop. Bibe. 
Bang, F. S., Justitsraad, Bankkasserer. Kbh. 
Bang, Vilh., Sognepræst. Føvling. 
Bangert, E., Overkrigscommissair. Kbh. 
Barfod, Fr., fhv. Archivfuldmægtig. Kbh. 
Barfod, Imm., Sognepi'æst. Vaabensted. 
Barfod, H. P, Hospitalsforst. Aalborg. 
Barth, A., Fuldmægtig. Kbh. 
Basse, M. A., Cand. jur. Aarhus. Bauditz, Capitain, Kammeijunker. Kbh. 

Benzon, A., Frøken. Benzon. 

Benzon, C, Kmhr., Amtmand. Holbæk. 

Berlien, J. H. F., pens. Archivsecret. Kbh. 

Berner Schilden, Kmhr. Claushohn. 

Berner Schilden Holsten, A. C, Baron. 
Holstenshus. 

Berthelsen, J. S., Cancelliraad. Kbh. 

Bidstrup, Julius, Lærer. Kbh. 

Bille-Brahe, C, Stiftamtmand, Kammer- 
herre, Baron. Kbh. 

Bille-Brahe, Baronesse. Egeskov. 

Bille-Brahe-Selby, Lehnsgreve, Kammer- 
herre. Hvedholm. 

Binzer, O., Sognepræst. St. Jørgensgaard. 

Boesen, Fr., Student. Kbh. 

Bondesen, B., Skolelærer. Eliested. 

Bondesen, J. M. G., Provst Stillinge. 

Bornemann, C, Cand. jur. Kbh. 

Boserup, J. J., Læge. Borup. 

Brasch, Chr. H., Præst. Vemmetofte. 

Bricka, C. F., Archivassistent. Kbh. 

Brock, P., Dr. phil., Slotsforvalter. Kbh. 

Brockenhuus-Schack, Greve, Kammer- 
herre, Amtmand. Svendborg. 374 Bruun, F. C, Legationsraad. Kbh. 
Brøndsted, Ch., Cand. plul. Kbh. 
Burman Becker, G., Fuldm. i Cultus- 

ministeriet Kbh. 
BOlow, Raadmand. Helleruplund. 
Biihr, J., Contoirist. Vemmetofte. 
Bøgh, Nicolai, Cand. phil. Kbh. 
Bøgh, GodsforvalteF. Tjanelgær. 
Bøtcher, P. J., Provst. Sevel. 
Carlsen, Emmy, Stiftsdame. GL Kjøge- 

gaard. 

Carlsen, H., Kammerherre. GLKjøgegaard. 

Cederfeld de Simonsen, Provst. Ny- 
kjøbing p. Mors. 

Christensen, C, KammenBad. Btørsholm. 

Collett, Hoflægermester. • Lundbygaard. 

Collin, Edgar, Literat. Kbh. 

Collin, E., Etatsraad. Kbh. 

Cramer, V. R., Godsinspecteur. Vindekilde. 

Crone, A., Præst Herrested. 

Crone, F., exam. jur. Nyborg. 

Dahlerup, Præst. Øster Ulslev. 

Danneskjold Samsøs, H. E. D., Grevinde. 
Brattingsborg. 

Dinesen, Hofiægennester. Katholm. 

Dinesen, D. A., Frøken. Katholm. 

Dons, C. E., Kbh. 

Dons, S., Godsejer. Hesselager. 

Dons, Læge.* Ringe. 

Dorph, H. P. R., Sognepræst. Øster 
Egitsborg. 

Drechsel, G. V. L., Kmjkr., Birke- 
dommer. Silkeborg. 

Drewsen, A. L., Conferentsraad, extr. 
Hfigesteretsassessor. Kbh. 

Due, M. O., Postexpediteur. Esbjerg. 

Durlng-Rosenkrantz, Lehnsbaron, Hof- 
jægermester, Urbanslyst. 

Eivius, S., Ass. i livsforsikringsanstalten 
af 1871. Kbh.*) 

Engelstoft, C. T., Dr. theoL, Biskop. 
Odense. 

Erslev, K., Professor, Dr. phil. Kbh. 

Estrup, Godsejer, Conseilspræsident, Fi- 
nantsminister. Kbh. 

Fasting, Chr. D., Overretssagf. Nakskov. 

Fischer, C, fhv. Cultusminister. Kbh. 

Fischer, J.W., Boghandlercommis. Holbæk. Frich, J. J., Byfoged. Skagen. 

Fridericia, J. A., Dr. phiL Kbh. 

Friederichsen, P., Jægermester. Kjærstrup. 

Friehling, B., Directeur i Landmands- 
banken. Kbh. 

Friis, C, Cand. phil. Kbh. 

FrIJs, Krag-Juel-Vind-, Lehnsgreve, Kmii. 
Boller.**) 

Fritsche, H., Grosserer. Kbh. 

Fuglede, Læge. Billinge. 

Fyens Stifts literaire Selskab. Odense. 

Fyens Stifts Læseforening. Odense. 

fiad, G. E. C, Universitets-Bogh. Kbh. 

Garnisonsbibllotheket. Kbh. 

Djelierup, S.M.,BibHotheksassistent. Kbh. 

Gluckstadt, J., Bankdirecteur. Kbh. 

Graae, G., Proprietair. Kbh. 

Gram, H., Cand. jui-. Kbh. 

Grandjean, H.F.,Premierlieutnt. Nyborg. 

Gravenhorst, G. J. A., Jembaneassistent. 
Aarhus. 

Groth-Petersen, P., Procurator. Faaborg. 

Grove, G. L., Cand. jur., Archivassi- 
stent. Kbh. 

Griiner, G., Kammerherre. Raunstmp. 

Grønvold, Fr., Lithograph. Kbh. 

Guldbrandsen, V. A., Kasserer i Livs- 
forsikringsanstalten af 1871. Kbh. 

Gyth, Herredsfuldmægtig. Kalundborg. 

Hages Legat. Nylijøbing p. F. 

Hannover, J., Underbibliothekar. Kbh. 

Hansen, Henning, Skolebestyrer. Kbh. 

Hansen, Joh., Generalconsul, Gress. Kbh. 

Harboe, E., Capitain i Artill. Kbh. 

Harbou, F. W. H., Premierlieutn. Kbh. 

Harbou, J. W. A., Generalmajor. Kbh. 

Harder, Fr. Carl Chr., Cancellist. Kbh. 

Heering, C. V., Cand. polit. Kbh. 

Hegel, F. V., Justitsraad. Kbh. 

Hegermann-Lindencrone, GeneraUieutni, 
Kmhr. Bjørnemose. 

Heltzen, Stiftamtmand, Kmhr. Odense. 

Herlufsholms Skolebibliothek. 

Herschend, P, Stamhusbesidder. Her- 
schendgave. 

Hiort-Lorenzen, H. R, Kedacteur. Kbh. 

Hirschprung, Bernhard, Grosserer. Kbh. 

Hirschprung, Heinrich, Grosserer. Kbh. *) liTBvarigt Medlem aden Oontingent efter Bestyrelsens Boslatning af 6. Marts 1880. 
**) Har indbetalt 100 Er. én Gang for alle. 375 HofTmann, Gottfr., Grosserer. Ebh. 
Holck, C. F. von, Capitain. Kbh. 
Holm, J., Boi^mester, By- og Herreds- 
foged. Middelfart. 

Holm, Chordegn. Nykjøbing p. Falster. 
Holm, L., Capitain i Fiaaden. Kbh. 
Holmblad, L. R, Etatsr., Fabrikejer. Ebh. 
Horsens lærde Skoles Bibliothek. 
Hvass, A. N., Skolelærer. Hvam. 
Hvass, F., Justitsraad. Randers. 
Høst, A. F., Justitsraad. Kbh. 
Høst, Chr., Boghandler. Kbh. 
Høst, H. E., Borgmester, Byfoged. Hjørring. 
Høyer-Meller, E., Provst. Kjølstrup. 
Ingerslev, V., Læge. Præstø. 
Isberg, S. W., Grosserer. Kbh. 
Jacobsen, J. C, Dr. phil., Brygger. 
Carlsberg. 

Jantzen, A., Sognepræst. Gjentbffce. 
Jensen, Typograph, Nykjøbing p. Falster. 
Jensen, S. H., Districtslæge. Grindsted. 
Jessen, L. P., lieutenant. Kbh. 
Johannsen, C. G. W., Kammerherre. Kbh. 
Juel, K. F., Kammerherre. Juelsberg. 
Juel-Brockdorff, C, Lehnsbaron, Kammer- 
herre. Valdemars Slot. 

Juel-Brockdorff, C. F. Th. A., Baron. 
Meilgaard. 

Jørgensen, A. B., Geheimearchivar. Kbh. 

Jørgensen, S., Skolelærer. Kistrup. 

Kali, M. D. N., Postmester. Kbh. 

Kaufmann, H. J. F., Generahnajor å la 
suite, Kmhr. Kbh. 

Klein, C, Fuldmægtig. Kbh. 

Klein, Budolph, Boghandler. Kbh. 

Knudtzon, N. H., Grosserer. Kbh. 

Krabbe, C, Borgmester, By- og Herreds- 
foged. Skive. 

Krarup, Fr., Eegistrator. Kbh. 
Krigsministeriets Archiv. Kbh. 
Kringeibach, G., Archivfoldmægtig. Kbh. 
Kronmann, Kjøbmand. Saxkjøbing. 
Langkilde, C. V., Proprietair. Kroghenlund. 
Leemeyer, J., Inspecteur. Kbh. . 
Lembcke, Chr, Kammerraad. Kbh. 
Lerche, Amtsforvalter. Frederiksborg. 
Leschly, Capitain. Aarhus. 
Levetzow, Krojkr., Herredsfoged. Kjei-te- 

minde. 
Liebe, C, Hegesteretsadvocat. Kbh. Llllienskjold, P. A. M., Conferentsr., Høie- 

steretsassessor. Kbh. 
Llllienskjold, H. P. J., Forstcandidat. Kbh. 
Lindegaard, Hoflægermester. Lykkesholm. 
Lin nemann, Joh., Capitain. Kbh. 
Linnemann, S., Conferentsraad, Bankdirec- 

teur. Kbh. 
Lissau, F. D., Godsforvalter. Kbh. 
Lorck, F. A., Vexelmægler. Kbh. 
Lowzow, A. V., Jægermester. Slettegaard. 
Lund, Troels, Dr. phil. Kbh. 
Lunn, C. F., Etatsraad. Knabstrup. 
LUttichau, C, Kammerherre. Tjele. 
Lynge, H. H., Boghandler. Kbh. 
Løvenskiold, C. L., Over-Hofmarskal, 

Kmhr. Kbh. 
Maag, Julius, Overretsprocurator. Kbh. 
Mansa, C, Gt)dsejer. Kbh. 
Matzen, H., Dr., Prof. jur. Kbh. 
Mau, E., Pastor. Kbh. 
Meldahl, F., Etatsraad. Kbh. 
Mollerup, W., Dr. phil. Kbh. 
Moltke, E., Kammerherre, Greve. Nørager. 
MoKke, F., Overauditeur, Birkedommer. 

Fredensborg. 
Monrad, D. G., Biskop, Dr. theol. & phil. 

Nykjbg. paa Falster. 
Munthe af Morgenstjerne, O. von, Capitain, 

Knykr. Kbh. 
Mynster, C, Læge. Kbh. 
Møller, H., Sparekassekasserer. Odense. 
Møller, Olaf, Cand. jur. Aarhus. 
Møller, O. Bredahl, Enkefr. Yeistrupgaard. 
Nannestad, Præst. Odense. 
Neuhaus, L. C, Overtoldinspecteur. Kbh. 
Nielsen, A. H., Pastor emqr. Aalborg. 
Nielsen, C. F., Sognepræst. Odden. 
Nielsen, O., Dr. phil., Archivar. Kbh. 
Nutzhorn, Cand. theol. Askov. 
Nyrop, C, Cand. jur.. Fuldmægtig. Kbh. 
Obel, Th., Kjøbmand. Helsingør. 
Oldenburg, Y., Politimester. Odense. 
Olufsen, A. F. O. H., Premierlieutenant 

i livgarden, .Kmjkr. Kbh. 
Ottesen, O. J., Sognepræst. Jungshoved. 
Paulsen, Cand. pharm, Bryggeriinspeo- 

teur. Aarhus. 
Petersen, A., Skolelærer. Valløby. 
Petersen, Carl, Boghandlermedhjælper. 

Bingkjøbing. 
Petersen, Henry, Dr. phiL Kbh. 376 Petersen, H. 6., Overpostmester. Ebh. 

Petersen, T. G., Præst Oorø. 

Pontoppidan, H.,6eneralcoxi8. Hamborg*). 

Poet, Knud Trolle, Godsejer. Yiborggaard. 

Praen, Chr,, Apotheker. Erederikssimd. 

Qnaade, C. F. P. C, Emjkr., Gand. 
jur. Ebh. 

Randere lærde Skoles Bibliothek. 

Rantzau, Lehnggreve. Rosenvold. 

Rasntyseen, Præst Nørre Nebel. 

Rasmussen, L., Provst Steenstmp. 

Raemassen, O. F. C, Etatsraad, Gods- 
forvalter. Jetteherj. 

Reedtz-Thott, Kammerherre, Lehnsbaron. 
Gaunø. 

Reitzel, Carl, Boghandler. Kbh. 

Roventlovr, Grevinde. Christianssæde. 

Ribe Cathedralskole. 

Richter, J. C. L., Sognepræst. Hioggive. 

Richter, V., Overretssagfører. Kbh. 

Rigsdagens Bogsamling. Kbh. 

Rist, P. F., Capitam. Helsingør. 

Ritzau, E. N., Directeur. Kbh. 

Rohde, Justitsr., Amtsforvalter. fiQørring. 

Rosen, Kammerherre. Henhksholm. 

Rosenkrantz, Baronesse. Aarhus. 

Rosenkrantz, Gunde, Baron. Kbh. 

Rosenstand, Fr., Etatsraad. Kbh. 

Roaenern, Kammerherre. Kbh. 

Rosenørn, M. H., Kammerherre. Banders. 

Rosenørn-Lehn, £., Baron, HoQægerai. 
Hvidkilde. 

Rosenørn-Lehn, Lehnsbaron, Udenrigs- 
minister, Ejnhr. Kbh. 

Rothmann, C. F., Fabrikant Kbh. 

Riitzow, T. A. N , Boghandlermedhjæl- 
per. Kbh. 

Rørdam, G., Fuldmægtig. Kbh. 

Rørdam, H. F., Dr. phil.. Sognepræst. 
Lyugby. 

Scavenius, Godsejer, Gand. jur. Voergaard. 

Scavenius, J. F., Kmhr., Cultusminister. 
Gjorslev. 

Schade, Gonsul. Nylgøbing p. Mors. 

Scheel, F. C. R, Greve. Eygaard. 

Schierbeok, Y., Ovenetssa^er. Kbh. 

Schlegel, F., Gehejmeetatsraad. Kbh. 

Schmidt, J. C, Sognepræst Tyrsted. Schmidt, L. H., Pi-æst Kbh. 

Schmidt, P. J., Boghandler. Kbh. 

Schmidt, Yald., Professor. Kbh. 

Schou, H. A., Gand. mag.. Bestyrer. 
Hinnerup. 

Schou, P.F.,Cancellir.,Contoirchef. Kbh. 

Schulin-Zeuthen, C. J. W., Greve, Lehns- 
baron. Tølløse. 

Schurmann, J. C, Dr. theoL, Professor. 
Skaarup. 

Schwenn,Rud., Overretssagfører. Aarhus. 

Sohytte, A. Th., Kmhr., HoQægermester. 
Bygholm. 

Schytte, Wilh., Overretssagfører. Kbh. 

Schøiler, Jægermester. Margaard. 

Schetz, Brygger. Odense. 

Segeicke, Th. B., Professor. Kbh. 

Sehestedt-Juul, Sophie, Stiftsdame, Hel- 
lerup. 

Selmer, F., Sognepi'æst Aversie. 

Siersted, Johanne, Frue. Kbh. 

Sjællands Stiflsbibliothek. Roeskilde. 

Skeel, V., Justitiarius, Kammerherre. Kbh. 

Skrike, A., Gehejmelegationsraad. Kbh. 

Smith, F, Læge. Veile. 

Sommersted, A, V., Overkrigscommia- 
sair. Kbh. 

Stampe, H., Kmhr., Lehnsbaron. Nysø. 

Steinmann, General, Kmhr. Tybjerggaard. 

Stemann, HoQægeimesterinde. Helsingør. 

Steensen Leth, HoQægermester. Hqjris. 

Storck, H., Architect, Professor. Kbh. 

Strøm, G., Sognepræst. Marslev. 

Studenterforeningen. Kbh. 

Søltoft, H. C, Kbh. 

Sørensen, C. Th., Capitain. Kbh. 

Sørensen, J., Proprietair. Dalsgaard. 

Sørensen, S. A., Capitain. Kbh. 

Tang, Conferentsraad. Viborg. 

Tang,M.E.,Etatsraadinde. Nørre Vosboig. 

Thiele, Joh., Assistent Kbh. 

Thiset, A., Archivassistent Kbh. 

Thodberg, J., Førstelærer. Ærøeslyøbing. 

Tholle, Th. H. J , Sognepræst. Marstal 

Thorsen, E. M., Underbibliothecar. Kbh. 

Thune, £dv., Grosserer. Kbh. 

Tilemann, H. Chr. G., Godsinspecteor. 
Mosager. *) Har betalt 100 Kr. én GaDg for alle. 377 Tilii8ch, Stiftamtmand. Viborg. 
Tilltech, W., Stiftsdame. Kbh. 
Topp, A. L., Grosserer. Kbh. 
Trap, J. P., Geheimeconferentsraad) Dr. 

jur. Kbh. 
Tvermoes, F. B. T., Overretsproc. Kbli. 
Tønder, J. N., Læge. Jerslev. 
Ulrich, O., Directenr. Kbh. 
Unsgaard, Y., Kammerherre, Amtmand. 

Thisted. 
Urne, Axel, Fuldmægtig. Kbh. 
Ussing, Algreen-, Kmjkr., Contoirchef. Kbh. 
Wad, C, Overlærer. Kbh. 
Wad, G. L., Cand. polit. Kbh. 
Wadum, £. J., Procorator. Yeile. 
Yahl, J., Provst. Nørre Vedby. 
Vahl, Joh., Underbibliothecar. Kbh. 
Wandall, Bertram, Kjøbmand. Aarhus. 
Vedel, S., Fuldmægtig. Kbh. 
Wegener, C. F., Gehejmecffrd. Kbh. Wendt, Henrik. Kbh. 

Wichfeld, Kammerherre. Engestofte. 

Willemoet, F. C, Etatsraad, Herreds- 
foged. Aarhus. 

Willer, M., Varemægler. Kbh. 

•Vind, Sophus, Hoijægermester. San- 
derumgaard. 

Winstrup, L. A., Justitsraad, Bygnings^ 
inspecteur. Kolding. 

Winther, J. G. L., Provst. Gimlinge. 

Winther, Niels, Procurator. Hjørring. 

Wittroclc, H. G., Stationsforv. Strømmen. 

Voiquartz, J. C, Cand. phil., Handels- 
contoirist. Kbh. 

Worsaae, J. J. A., Kammerherre, Di- 
recteur. Kbh. 

Wroblewslcy, O., Boghandler. Kbh. 

Wulff, S. C. E, Cand. phil. Gjentofte. 

Zytphen-Adeier, G. C, Baron. Kbh. 

Zytphen-Adeler, Lehnsbaron. Dragsholm. II. Norsl<e Medlemmer. Aail, D. M., Cand. jur. Chr. 

Aail, Nils, Brugsejer. Ulefos. 

Album, Mathias. Drammen. 

Album, M., Overlærer. Drammen. 

Andersen, Ove S., Sagfører. Arendal. 

Andersen, Sev. Chr., GeneralconsuL. Chr. 

Andersen, V. C. H., Overlærer. Fre- 
derikshald. 

Angell, H. B., Sagfører. Bergen. 

An gel I , Jonas, Districtslæge. Nedre Sjørdal. 

Arbo, P. N., Historiemaler. Chr. 

Arendals offentlige Skoles Bibiiothek. 

Arentz, N. P., Overlærer. Trondhjem. 

Arnesen, M., Adjunct. Heimdal. 

Aschehoug, T. H., Professor. Chr. 

Athenæum, Chr. 

Aubert, Otto, Advocat. Chr. 

Augesfad, Amt, Læge. Brandbo. 

Bachke, Fritz M., Ejøbmand. Trondhjem. 

Bay, N. K., Ingenieur. Chr. 

Beer, Martin, Brigadeauditeur. Chri- 
stiansaand. 

Bendixen, B. £, Skolebestyrer. Bergen. 

Bergene Arbejderforening. 

Bergene Mueeum. 

Bergene offentlige Bibiiothek. 

Bernhoft, C, Frøken. Chr. Birch-Reichenwald,C.., Sorenskriver. Chr. 
Birkeland, M., Rigsarchivar. Chr. 
Blich, W., Overcontroleur. Bergen. 
Blix, S. G., Adjunct. Skien. 
Boe, Christen, Skibsrheder. Arendal. 
Boe, P., Skibsrheder. ArendaL 
Boeck, Th., Kgl. Fuldmægtig. Chr. 
Brandt, W., Frøken. Bergen. 
Brock, A. L., Adjunkt Chr. 
Brodtteb, Enkefrue. Ejørbpe. 
BrøniuM, Dispacheur. Arendal. 
Bruun, Anton, Ejøbmand. Arendal. 
Buck, F. B., Ejøbmand. Trondhjem. 
Budde, C. P., livmedicus. Chr. 
Bugge, J. 0., Skibsrheder. Mandal. 
Bugge, K. L., Advocat. Trondhjem. , • 
Bull, N. R, Secretair. Chr. 
Bull, Chr. A., Districtslæge. £vse. 
Bye, Erik, UnderofQcier. Trondlgem. 
Cammermeyer, Alb., Boghandler. Chr. 
Campbell, J. H. S. Bergen. 
Cappeln, J. H., Contoirchef. Chr. 
Christie, E. C. B., Architect. Trondhjem. 
Colbjerneen-Abiidgaard, O. A. Chr. 
Collett, A., Bureauchef, Chr. 
Collett, Amtmandinde. Chr. 
Collett, Nikoline, Frøken. Gulskoven. 378 ColliiiyJeDSfTelegraphbestyreir. Hammer- 
fest. 

Daae, L, Sorenskriver. Sko^je. 

Oaae, L., Professor, Dr. Ghr. 

Dahl, L., Medicinaldirecteor. Ghr. 

Dahl, Directeur. Ghr. • 

Dahl, Tellef, Bergmester. Kragerø. 

Dahll, L. G., Statsraad. Ghr. 

Dannevig, Lieutenant. Ghr. 

Dehly, 8. M., Ejøbmand. Laurvig. 

Delgobe, Ghr., Directeur. Bamble. 

Diesen, O. F., Lieutenant Heddeland. 

Dietrichson, David, Lieutenant. Ghr. 

Dreyer, O. A., Forstander. Trondhjem. 

Erikaen, A. E., Rector. Tromsø. 

Eyde, Ghr., Skibsrheder. Arendal. 

Fay, P. J. N., KgL Fuldmægtig. Ghr. 

Fleiacher, B., Overtoldbetj« Ghristianssand. 

Floch, L, Læge. Ghr. 

Flood, J., Pharmacout. Ghr. 

Frederlkshald Stadsblbliothek. 

Fridrlchsen, J. G., Gand. Trondhjem. 

Fuglesang, G. R, Fabrikejer. Ghr. 

Filrst, J. D., Assurance-Directeur. Arendal. 

Gaarder, P., Assistent. Trondhjem. 

Galtuiig, J., Læge. Moss. 

Gierteen, J. Ghr., Kjøbmand. Bergen. 

Glahn-Ørbech, Y., Agent. Ghr. 

Gram, H., Sorenskriver. Sarpsborg. 

Gregersen, J., Gand. phil. Heggen. 

Grilndt, Niels. Drammen. 

GrQner, H. J. R., Oberstlieutenant. Fre- 
deriksstad. 

Gruner, J., Lieutenant. Ghr. ^ 

Hagemann, T., Egl. Fuldmægtig Ghr. 

Hald, J., Overlæge. Ghr. 

Halvorsen, J. B., Redacteur. Ghr. 

Hansen, Ghr., Skibsfører. Frederikshald. 

Hansen, Ohif, Gand. phil. Ghr. 

Hansaen, Johan, Assurance-Directeur. 
Arendal. 

Harboe, Gand. jur. Hamar. 

Harboe, Lorentz, Stud. med. Ghr. 

Heftye, H., Boghandler. Ghr. 

Helberg, £. O., Assessor. Ghr. 

Heiberg, H., Godsejer. Amble. 

Hein, A. Ghr., Skibsrheder. Arendal. 

Herfordt, F. Bergen. 

Hesselberg, F., Gand. Ghr. 

Heyerdahl, H., Ingenieurcapitain. Ghr. 

HJerleid, H., Maler. Horten. Holmsen, Bureauchef. Ghr. 
HoKermann, O., Gapitain. Trondhjem. 
Hopstock, J., Havnefoged. Bergen. 
Hornemann, £. G., Student. Trondhjem. 
Hornemann, J.H.,Foi-stander. Trondhjem. 
Hornemann, R., Justitiarius. Trondhjem. 
Huitfeldt, G., Overretssagfører. Moss. 
Huitfeldt, H., Gonsul. Trondlgem. 
Huitfeldt, J., Gonsul. Trondhjem. 
Huitfeldt-Kaas, H. J., Archivfuldm. Ghr. 
Heegh, Sofie, Frue. Porsgrund. 
Jensen, A. B., Adjunct. ArendåL 
Johannessen, Ghr. N., Ejøbm. Trondhjem. 
Johnson, A., Sognepræst. Trondhjem. 
Johnson, Gisle, Professor. Ghr. 
Kalfevig, M., Gonsul. Arendal. 
Kallevig, M., Frøken. Arendal. 
Korvel, D. van, Sognepræst. Ørskog. 
Kielland, Axel, Gand. jur. Ghr. 
Kielland, G. B., Ingenieur. Frederikshald. 
Kiær, Fr., Kgl. Fuldmægtig, Ghr. 
Klingenberg, R., Lieutenant Horten. 
Knagenhjelm, Gand. jur. Hamar. 
Knoff, R., Kjøbmand. Trondhjem. 
Knudsen, H. O., Toldbetjent. Laurvig. 
Lampe, T. F., Provst. Bamble. 
Larsen, N. A., Sølieutenant. Ghr. 
Larsen, P. S., Bogholder. Rergen. 
Lassen, W., Bureauchef. Ghr. 
Lippe, V. d., Statsconducteur. Bei^n. 
Lorange, A. L., Gonservator. Bergen. 
Lund, A. D., Forstmester. Halvardmo. 
Lund, Jakob, Adjunct. Drammen. 
Lundh, Otto Gr., Archivfoldmægtig. Ghr. 
Lystrup, J., Ejøbmand. Drammen. 
Levenskjold, Adam. Hamar. 
Michelet, Oberstlieutenant. Ghr. 
Middelfart, J. M., Kasserer. Trondhjem. 
Moas, Politimester. Froderikshald. 
Miiller, H. J., Gommandeurcapitain. 

Horten. 
Møller, N., Dispacheur. Porsgrund. 
Nielsen, Yngv., Dr. phiL Ghr. 
Nygaard, Fr., Boghandler. Bergen. 
Nyquist, O. P., Dr. Moss. 
Olsen, O., Kæmner. Frederikshald. 
Paus, Ghr. Kjelsted. 
Pihl, O., Directeur. 
Ramm, W., Ligenieur. Trondhjem. 
Randers, G., Gand jur. Horten. 
Rasch, G. J., Jjæge. Frederikshald. 379 Rtgsarchivet. Christiania. 
Ring, L., Corpslæge. Christiania. 
Ring, T., Lehnsmand. Horten. 
Rolfsen, H., Orerretssagfører. Aalesund. 
Roosen, H., Postmester. Laurvig. 
RooenTinge, A. T., Teiegraphist. Stok- 

marknæs. 
Roshauw, Th., Cand. pharm. Chr. 
Rumohr, Claus, Erømingen. 
Rygh, Carl, A(^'iinct. Trondlijem. 
Rygh, O., Professor. Chr. 
Sandberg, Cand. Homar. 
Samuelsen, G., Bankkasserer. Drammen. 
Schielderup, W., Student. Bergen. 
Schiett, H. K., Adjunct. Chi*. 
Schnitler, C, Oberstlieutenant. Chr. 
Schrøder, C, Sagfører. Arendal. 
Schweigaard, C. H., Statsminister. Chr. 
Schweigaard, J., Læge. Chr. 
Schønberg, M. Professor. Chr. 
Schønning, S., Telegraphstationsbestyrer. 

Namsos. 
Seimer, H. L., Cand. jur. Chr. 
Selsiiabet „den gode Hensigt'^ Bergen. 
Simonsen, P., Ejøbmand. Chi*. 
SIcanclie, C. B. P., Apotheker. Drammen. 
Smith, J., Oberst. Chr. 
Sommerschield, J., Consul. Namsos. 
Sommerfeidt,H.,Erigscommissair. Trond- 

hjem. 
Stabell, G., Cand. phil. Trondhjem. 
• Stabeil, F. W., Læge. Bergen. 
Stang, N. A., Grosserer. Erederikshald. Steenstrup, £., Lieutenant. Horten. 

Storm, G., Professor. Chr. 

Stribolt, C. N., Consul. Chr. 

Stub, Er., Læge. Ejragerø. 

Sundt, M., Cand. mag. Chr. 

Tangen, v., jun., Herman, Ejøbmand. 
Bergen. 

Thauiow, Dr. Modum. 

Thomie, A., Assessor. Chr. 

Thomie, £. A., Cand. jur. Chr. 

Thrap, D., Sognepræst. Chr. 

Thurmann, E. G., Ingenieur. Drammen. 

Trampe, Greve, Edv. C, Oberstlieute- 
nant. Trondbjem. 

Universitetsbibilotheliet i Chr. 

Urbye, C, Sorenskriver. Stenkær. 

Werensicjold, F. H., Landbrugschemiker. 
Aas. 

Wessei-Berg, A. Eongsvinger. 

Wettergreen, E., Capelian. Bamble. 

Yidenslcabers Selsliab, Egl. norske. 
Trondhjem. 

Winge. Axel, Consul. Chr. 

Wisbech, C. W., Capitain. Horten. 

Vogt, Jacob, Brigadelæge. Erederikshald. 

Vogt, Toldinspecteur. Erederikshald. 

Væringsaasen, Helge. Elverum. 

Zahl, J. E., Handelsbe^'ent. Chr. 

Zeier, Johan, Sagfører. Hamar. 

Ziegler, R, Capitain. Yeblungsnæs. 

Østgaard, H. B., Lensmand. ' Lom. 

Øveriand, O. A., Assistent. Chr. III. Svenske Medlemmer. 

Bibliothelcet, d. Egl. Stockholm. 
Cavallin, S., Provst. Hvellinge. 
Klingspor, C. A., Eitmester. Upsala. 
L]ungman, Axel Yilh., Dr. phil. IJøm. Schlegel, Bernhard. Stockholm. 
Universitetsbibllotheket i Lund. 
Wejbull, Professor. Lund. IV. Udenlandske Medlemmer. 
Gram, Antoinette, Erue, Alexandria. | Herlofsen, D., Grosserer. Pahs. 380 Bestyrelsen for ,,Sa]iifii]idet for dansk-norsk Oenealogi og Per- 
sonalhistorie^^ bestaar for Tiden af (de med Stjerner mærkede ud- 
gjøre Skriftudvalgene): i Norske Afdeling: 

Alunet Arnesen, 

£gl Fuldmsegtig Boeck, 

Bureauchef Coliett,* Secretair, 

Professor, Dr. Daae, 

Overretsassessor Heiberg, 

Archiyfiildinægtig Hnitfeldt-Kaas,'^ For- 
mand, 

Provst Lampe, 

Generalstabs-Capitain Schnittler 

og Archivassistent, cand. jur. Thomle'^. i Danske Afdeling: 

Arcluvassistent, cand. mag. Brioka,* 

Assistent Elvfue, 

Biskop, Dr. Engelstoft, 

Overho&narskal, Kammerherre Lfven- 
skiold, 

Axchivar, Dr. Nielsen,* 

Stif(:amtmand, Kammerherre Rosenøm, 

Sognepræst, Dr. Rørdam,* 

Geheimelegationsraad Skrike, 

Geheimeconferentsraad, Dr. Trap, For- 
mand. 

Kammerjunker, Contoirchef Al green 
Ussing 

og cand. polit. Wad, Secretair. Dødsfald i Norge 

1882. 

(Tillæg til Fortegnelsen i Bind m.) 
Meddelt af Arkivfoldmægtig Otto Gr. Lundh. Aamodt, Herman Amberg, Agent, 49 
A., 20. April, Christiania. (Hnstru: 
Helene A., f. Holst). 

Abel, Wilhelmine, £ Fleischer, 78^2 A., 
6. April, Christiania. (Børn). 

Albretsen, Henrik Carsten, Skibsreder, 
GéVa A., 3. April, Brevik. (Hus- 
tru: Emma A., f. Barclay). 

Andersen, Margrethe, f. Gottwaldt, 77 
A., 14. Mig, Moss. (Slægtninge). 

Arctander, Edele Alethe Eongell, 86 
A., 8. April, Christiania. (Forældre: 
H. S. A., fhv. Overtoldbetjent, og 
Martha A., f. Nielsen). 

Areiwider, Knut, Vs A., 21. April, 
Laurvik. (Forældre: N. A. og 
Elise A., f. Knudsen). 

Barchmann, Elen Sørine, 90 A., 31. 
Decbr., Drammen. (Niece: Thea 
Hansen, f. Wølner). 

Beck, Benedictus, 79'/« A., 1. April, 
Arendal. (Syskende: Dorothea B. 
og W. I. B.). 

Benneche, Valborg Cecilie, Va A., 22. 
April, Christianssand. (Forældre: 
— B. og Valborg B., f. Boysen). 

Berg, Emil, Seminarbestyrer, 55 A., 
22. April, Asker Seminarium. (Hus- 
tru: Constance B., f. Mørch). 

Berg, Gottfried Bernhard, 257« A., 
18. Mig, Rørestrand. (Forældre: 
F. S. B. og Christence B., f. 
Hansen). Berg, Marie de Fine, 30. Marts, Vi- 
borg. (Systre: Emilie og Wilhelr 
mine B., Christiania). 

Berner, Joachim, 49V9 A., 11. April 
Stavanger. (Hustru: Lina B., f. 
Ghabrielsen). 

Blunck, Mathilde, f. -r, 54Vs A., 4. 
April, Christiania. (Børn). 

Borch, Thea, f. Bergh, 38 A., 1. Mig, 
Christiania. (Mand: B. E. B., 
Kontorchef). 

Borgen, Anton Elieson, Kjøbmand, 59 
A., 24. M^, Fredrikshald. (Datter 
og Svigersøn: Mariane Heimbeck, 
f. B., og Ole Moe Heimbeck). 

Brandt, Ahlert Heinrich, Styrmand, 
36 A., 18. Msj, — (Hustru : Au^sta 
B., f. KUnge). 

Brommeland, Barbara, £ Nielsen, 29 
A., 21. Decbr., Haugesund. (For- 
ældre: Niels N. og Hanna N., f. 
Stolt, og 3 Børn). 

Bryde, Christine, f. Lystad, 26. M%j, 
Hamar. (Mand: J. B.). 

Brøgger, Anton Wilhelm, Bogtrykker, 
10. April, Christiania. (Hustru og 
Børn: Lina B., W. C. B., Profes- 
sor, Antonia B., f. Siewers, og 
Thora B.). 

Bttll, Marie, fl Eristofersen, 20 A., 3. 
Febr., i Skonnerskib Glarus paa 
Bqjse fru Norge til Capetown. 
(Mand og Svigermoder: A. B. B., 

1 Tillæg S. 2. Dødsfald i Norg«. Skibskaptejn , og Augusta B., f. 
Walløe, Tønsberg). 

Da«, Ivar Munthe, Sagfører, 82A.,22. 
April, Christiania. (Moder: Pernille 
Marie D., Enke efter Professor 
L. K. D.). 

Daae, Henrikke Margrethe Holck, 22 
A., 26. April, Vedø Prestegaard. 
(Forældre: H, D., Sogneprest til 
Gildeskaal, og Emma D., f. Blytt). 

Dahl, Otto Martin, Sorenskriver, 61 
A., 17. April, Eaarevik paa Stord. 
(Hustru: Louise D., f. Munthe). 

Dahle, Wilhelmine, 1 A., 19. Maj, 
Throndhjem. (Forældre: H. D. 
og Eathinka D., £ Falk). 

Dick, Christian, Sogneprest, 66^/« A., 
27. Maj, Aas Prestegaard. (Hus- 
tru: Ebba D., f. Parelius). 

Dietriohson, David Gabriel Philip, Over- 
retssagfører, 45 A., 23. April, Ler- 
vik paa Stordøen. (Hustru: Marie 
D., f. Thomle). 

Due, Julie Marie EUse, ^/^s A., 18. 
M%j, — . (Forældre: — D. og Hen- 
riette D., f. Broch). 

Dø8Cher, Anna, f. --, 22. Marts, Bergen. 
(B«tm: Henrik og Christopha D.). 

Ebbesen, Ragnhild, l'/is A., 21. Maj, 
Throndl^em. (Forældre: Just E. 
og Agnes £.). 

Eleter, Fredrik Colhn, Foged i Nord- 
møre, 74^/4 A., 24. Decbr., Suren- 
dalen. (Broder: L. P. E., Sogne- 
prest til Stangvik). 

Eemark, Hans Morten Thrane, fhv. 
Sogneprest, 80^/g A., 24. April, 
Christiania. (Hustru: Benedicte 
E.,*f. Wiborg). 

Fougaer, Martin, 25 A., 16. April, 
Drammen. (Fader: E. F.). 

Friis, EHse, 4 A., 17. Maj, lydsvolds 
Prestegaard. (Forældre: N. F. 
og Johanne F., f. Elstrand). 

Fugllie, Johan L., Telegrafinspektør, 
64 A., 24. Maj, Christianssand. 
(Hustru, Datter og Svigersøn: 
Marie F., f. Hansen, Alfhild Bryn, 
f. F., og L. Bryn, Kaptejn). 

Saarder, Maren Georgine, f. Bliz, 54 A., 30. Marts, Throndlgem. (Mand: 

Christian G.). 
Siæver, Theodor H., Ejøbmand, 29. 

Marts, Tromsø. (Hustru : Gina G., 

f. Pettersen). 
DJessiag, Christian, Dispachør, 76 A., 

18. April, Drammen. (Sønner og 

Svigerdøtre: H. F. G., G. A. G., 

Rektor, Caroline G., f. Kierulf, og 

Helga G., f. Monrad). 

Glad, Ejnar, l'/u A., 23. April, Chri- 
stiania. (Forældre: Hans og So- 
fie G.). 

Gornitzka, — , f. — , 94 A., 3. April, 
Christiania. (Børn: E. og P. G.). 

Hansen, Astrid, 1 A., 27. Msg, Drammen. 
(Forældre: Otto Moltke H. og 
Henriette H., f. Juel). 

Hansen, Henrik Reinhardt, ^4 A.., 1. 
Maj, Molde. (Forældre: Henrik 
H., Premierløjtnant, og Ragnhild 
H., f. Brinchmann). 

Hansen, Ida, 21. A., 24. April, Soli 
Brug. (Forældre: Anton H. og 
Albertine H, £ Bertheau). 

Hansen, Ole Jakob, IVs A., 9. April, 
Christiania. (Forældre: H. O. H., 
Premierløjtnant, og Hilda H.). 

Hanssen, Johannes, Ejøbmand, 39 A., 
21. Marts, Tromsø. (Hustru : Jean- 
nette H., f. Krogh). 

Harboe, Magdalena Andrea, £ Simonsen, 
79 A., 31. Marts, Moss. (Niece: 
Magda Simonsen). 

Hartmann, Sara Louise Cold, £ Fri- 
mann, 64 A., 26. Marts, Selø. 
(Mand: H H). 

Hartwig, Jensine Henriette, 16 Vs A., 
18. April, Bergen. (Forældre: — 
H. og Eaia H., £ Rener). 

Heltberg, Henrikke, 45 A., 28. Marts, 
Bergen. (Broder: Johan H.). 

Henriksen, Adolph Henrik, fhv. Kap- 
tejn, 61 A., 30. April, Christiania. 
(Hustru: Antonette H.). 

Hofgaard, Peter, 51 A., 31. Marts, 
Havre. (Syster: Marie Petersen, 
£ H., Sarpsborg). 

Holck, Elise, Frøken, 60 A., 3. ApfU, 
Dresden. (Svoger: N. Steen, fhv. Dødsfald i Norge. TiUæg S. 3. Sogneprest, — Skodje Preste- 
gaard). 

Holler, Fredrik, fhv. Distriktslæge i 
Selbo, 68 A., 9. Maj, Throndlgein. 
(Hustra: Kristine H., £ Lossius). 

Holmboe, Christoplier Andreas, Dr. 
phil., Professor, 86 A., 2. April, 
Christiania. (Broder og Døtre : C. 
A. H., Eaptejn, Mina og Ida H.). 

Holmboe, Hanna, 7Vs A., 1. Maj, Sol- 
hejm ved Tromsø. (Forældre: 
Baamus S. H. og Eise H., f. Gh!^n- 
vold). 

Holst, Halfdan, IV2 A., 26. Marts, Lek- 
anger, Søndmøre. (Forældre: 
Harald H., Distriktslæge, og So- 
phie H., f. Døsen). 

Hutohinson, Alexander, Skibsfører, 17. 
April paa Atlanterhavet. (Sy- 
skende : Robert H. og Betsy Wilse, 
f. H., — Drammen og Christiania). 

Jansen, Eleonore Kathrine, f. Elstrand, 
65 A., 12. April, Skjeberg. (Mand : 
D. M. J.). 

Jensen, Elin Maria, 1 A., 28. Marts, 
Fredrikshald. (Forældre: P. J., 
Cand. mag., og Hildegard J., f. 
Bafverfeldt). 

Kellhail, Martha Marie, 25. April, Birid. 
(Syster: Sophie K.). 

Kielland, Gabriel Kirsebom, Bankkas- 
serer, 77 A., 31. Marts, Thrond- 
bjem. (Hustru: Mathea K., f. 
Semb). 

Klldal, Johanne, 5 A., 22. April, Chri- 
stiania. (Forældre: Wessel £., 
Grosserer, og Louise E., f. Mei- 
nertz). 

Klolser, Heinrich, Uhrmager og Foumi- 
turhandler, 68 A., 4. M%j, Christi- 
ania. (Hustru: Karoline K.). 

Knopb, Else Pauline, 85 A., 18. April, 
Christiania. 

Krtfl, Frederikke Christiane, £ Welt- 
zin, 63 A., 26. Maj, Flekkeigord. 
(Mand: J. A. K., Distriktslæge). 

Kreutz, Peder Ambrosius Brun, iVs 
A., 10. April, Christiania. (For- 
ældre: David K. og Christine K., 
f. Arnesen). 

Kreutz, P. M., Lensmand, 74 A., 6. April, Mo i Sørum. (Hustru: 
AmaUe K., f. ToUefsen). 

Lindstrom, Henrik, 24 A., 1. April, 
Laurdal. (Moder: Bergitte L., f. 
Aarestrup). 

Llong, Carl Lauritz, Toldbetjent, 70 
A., 18. April, Laurvik. (Niece: 
Christiane Sahlgaard). 

L08S, Charlotte Eleonore, f. Zernichow, 
(Enke efter Løjtnant, senere Told- 
belgent L.), 96 A., 1. April, Chri- 
stianssand. (9 Børn, 25 BB., 44 
BBB. og 5 BBBB.). 

Loberg, Timandus Jonas, Direktør ved 
Bigshospitalet, 63 A., 3. April, 
Christiania. (Hustru: Milla L., f. 
Greve). 

Lodrup, Margrete Karoline, ^U A., 10. 
Mig, Christiania. (Forældre: P. 
J. L., Cand. theol., og Blaroline 
L., f. Joys). 

Madsen, Ulrikke Marie, f. Abelsted, 
82 A., 1. April, Kragtorp i Hø- 
land. (Mand: J. M.). 

Mageissen, Sophie, f. Poulsen, 17. Maj, 
Bergen. (Mand: Th. M., Politi- 
mester). 

Magnus, Aagot, 6^/4 A., 12. April, Chri- 
stiania. (Forældre : Chr. S. M.,Kjøb- 
mand, og Hermine M., f. Hansteen). 

MatzOW, Anna Christine, f. Moe, 22. 
Marts, Throndlyem. (Mand: H. 
M.). 

Meyer, Karen Johanne, f. Eche, 73 A., 
6. April, Aarstad ved Bergen. 
(Børn). 

Moe, Jørgen, Biskop, 69 A., 27. Marts, 
Christianssand. (Hustru: Sophie 
M., f. Sørenssen). 

Nielsen, Kathinka Margrete, f. Mos- 
gaard, 2b^U A., 1. April, Fredriks- 
hald. (Mand: N. N., Skibsfører). 

Nissen, Adolph Theodor, 62V2 A., 18. 
April, Drammen. (Børn og Sviger- 
søn: Lauritz N., Anthonia Holst, 
f. N., og Ludvig Holst, Overrets- 
sagfører, — Drammen og Nykjø- 
bing p. F.). 

Nord, Fridthjof, fhv. Dampskibstjsrer, 
38V2 A., 15. Novbr. ved det bri- 
tiske Skib Antisanas Forlis. (For- 

1* Dødsfald i Norge 

1883. 

Meddelt af ArkiTfdldmægtig Otto G r. L u n d h. Aaby, Edvard Bernhard, Skibsreder, 
46 A., 14. Decbr., Drammen. 
(Børn). 

AMOdt, Christine, f. — , 78 A., 29. 
Septbr., Christiania. (Børn: Carl 
B. S. A. og Nanna Buck, f. A.). 

Aamodt, S. G., 48 A., 8. Jan., Brevik. 
(Hustru: Christine A.). 

Aaser, Fredrik Hiorth, 11 U., 24.Aug., 
Christiania. (Forældre: P. H. A., 
Bylæge, og Loiiise A., f. Hiorth). 

AaSB, Hedvig, s/^^ A., 23. Decbr., Chri- 
stiania. (Forældre: L. Chr. A. og 
Charlotte A., f. Bygh). 

Ackenhausen , Maren Dorothea, f. 
Swane, GSV« A., 27. Decbr., Chri- 
stiania. (Mand: A. F. A.). 

Agersborn, Feter Marius Schwartz, 
Cand. juris, 12. Oktbr., Hamar. 
(Moder: Hanne A., f. Smith). 

Albrechtson, Jacob Andreas, 80 A., 
30. Septbr., Greni. (Hustru: So- 
phie A., f. Bynning). 

Alienburg, Maren Sophie, 82 A., 8. 
Febr., Nøstvedt i Nordby. (Slægt- 
ninge). 

Alttchwaøer, M., 72 A., 27. April, Kvi- 
nesdals Prestegaard. (Datter og 
Svigersøn: Cathinca Irgens, f. A., 
og J. Stub Irgens). 

Alver, Vilhelm, fhv. Sogneprest til 
Bisør, 38 A., 21. Juni, Ems. (Moder: 
Lovise A., f. Syvertsen, Fredriks- 
hald). Anker, Annette, 21. Jan., Keihe pr. 
Fredrikshald. (Forældre: Christiaii 
og Christine A.}. 

Anker, Petra Birgitte, 5 A., 6. Decbr., 
Ulfstens Prestegaard. (Forældre: 
N. C. A., Sogneprest, og Gustava 
A., f. Knudsen). 

Arentz, Bolette, 65 A., 10. Oktbr., Christi- 
ania. (Broder:FredrikA., Konsul). 

Arentz, Dorothea Marie, (Enke efter 
Ingeniørmajor M. S. A.), 84 A., 
1. Septbr., Christiania. (Børn). 

Arentz, Margrethe Catharina, f. Stock- 
mann, (Enke efter Adjunkt, Bank- 
administrator Hans Severin A.), 
78 A., 31. Maj, Skien. (S. C. S. 
og Claudine Eberhardt). 

Arentz, Peter Nicolai Zernicow, Pro- 
kurator, 69 A. , 25. Febr., Hamar. 
(Systre: Nanna A., Thrine A. og 
Jørgine Wejdemann, f. A.). 

Arentz, Thomas Fredrik, Skibsfører, 
77 A., 19. Novbr., Ekersund. (T. 
H. Puntervold). 

Arnesen, Georg, l^/^ A., I.Maj, lUsør. 
(Forældre: Hakon A., Provst, 
og Agnes A., f. Bordoe). 

Arntzen, Olaf, 2V8 A., 26. April, Kønigs- 
berg. (Forældre: J. O. A., Norsk 
og Svensk Vicekonsul, og Toni A., 
f. von Fromberg). 

Arntzen, Olaf Andreas, 8Vs A., 11. 
April, Christiania. (Moder: Elise 
A.). Døds&ld i Norge. Tillæg S. 7. AschehoHO, Valborg, f. Stang, 48 A., 

8. Juni, FredrikshalcL (Mand: 

T. A.). 
AtklWin, Ole, Student, 18. Juni, Østre 

Åker. 
Astrup, Kaja, f. Tønder, 83 A., 11. 

April, Aasnes i Solør. (Nevø og 

Niece: C. O. J. Lie og Oleane Lie, 

f. Hansen). 
Astrup, Lovise, f. Larsen, 24. Mig, 

Laurvik, (Mand: M. L. N. A.). 
Attmp, Mina, f. Aabel, 29. Marts, 

Søndre Lands Frestegaard. (H. 

Astrup, Oluf Aabel, Sogneprest, 

og Janna Aabel). 
Avne, Oluf Andreas, Ejøbmand, 55^8 

A., 16. Marts, Throndbjem. (Hus- 
tru: Alchine A., f. Huun). 
Baarsea, Ludvig, fhv. Kontorcbef i 

den Norske Kreditbank, 51 A., 

13. Juli, Obristiania. (Hustru: 

Christiane B., f. Svendsen). 
Baastad, Adam, Grosserer, 79 A., 7. 

August, Augustaborg v. Eredriks- 

hald. (Hustru: Polly B.,f.Lycbe). 
Baaatad, Nina, 22V2 A., 30. April, 

Fredriksbald. (Moder: Edvarde 

B., f. Spørck). 
Baobe, Kaja, f. — , 66 A., 6. Septbr., 

Drammen. (Børn og Svigerbørn: 

E. B., Carl B., Sophie Mønniohe, 

f. B., Henninge B., f. Astrup, og 

C. Mønniche). 
Backe, Fredrik Albert, Overretssag^ 

fører, 67 A., 4. Septbr., Stavanger. 

(Søn: Oluf Olad B.). 
Backer, Gustava, f. Backer, 46 A., 24. 

Febr., Skien. (Mand: Andreas 

B., Distriktslæge). 
Backer, Jan, 61 A., 18. Aug., Laurvik. 

(Broder: Christen J. B.). 
Bagge, Vilhelm Emanuel Wessel, 5 U., 

20. Decbr., Christiania. (Forældre: 

O. B., Toldbetjent, og Ovidia B., 

f. Printz). 
Barifcno, John Olsen, Cand. theol., 

29 A., 16. Marts, Norderhof. 
Batter, Johanne, f. — , 80 A., 13. Marts, 

Christiania. (Datter: Caroline B., 

Institutbestyrerinde). 
Bech, Wilhelm Josias, 6 U., 1. Mig', Fredriksstad. (Forældre : Axel B., 

Overretssagfører, og- Olga B., f. 

Finne). 
Beck, Anna Mathilde, r/j, A., 27. 

Decbr., Moss. (Forældre : H. Juell 

B. og Amalie B., f. Olsen). 
Beck, H. F., Bogholder ved fiÆarinens 

mekaniske Yerksted, 26. Novbr., 

Horten. (Syster: Nicoline Hal- 
vorsen, f. B.). 
Beck, Johan Etters, 397,, A., 15. Juni, 

Arendal. (Syskende: L. W. B. 

og Elise Pedersen, f. B.). 
Beer, Emilie, 51 A., 13. Novbr., Chri- 
stiania. (Syskende). 
Bendeke, Margarethe Kirstine Ham- 

mond,f. Brun, 1. Marts, Stordøen. 

(Datter og Svigersøn: Christiane 

Tomøe, f. B., og J. C. Tomøe, 

Distriktslæge). 
Berg, Nikoline Valborg, f. Daae, 61 

A., 12. Novbr., Fredriksværn. 

(Mand: J. P. B., fhv. Sogneprest 

til Dybvaag). 
Berg, Olvar, l^U A., 4. Juli, Asker 

Seminarium. (Moder: Constance 

B., f. Mørch). 
Bergh, Anne Sophie, f. Møller, 91 A., 

5. Novbr., Drammen. (Datter og 

Svigersøn: Nilsinda Pehrson, f. 

B., og Robert Pehrson). 
Bergh, Davida, f. Blackstad, 4. Novbr., 

Christiania. (Børn). 
Bergh, Eline Marie, f. Motcfeldt, 29 

A., 9. April, Alstahaug i Nordland. 

(Mand: C. A. B., Sagfører). 
Bergh, Gudrun, 2Vt A., 29. Jan., Ha&- 

lund V. Sarpsborg. (Forældre: 

Balthazar B. og Thrine B., f. 

Bernhoft). 
Berner, Ingvard, fhv. Provst, 73 A., 16. 

Novbr., Christiania. (Efterladte). 
Berner, Joachime, 67'/8 A., 31. Aug., 

Christiania. (Broder: I. B., fhv. 

Provst og Sogneprest). 
Bernhoft, Anders, Foged i Strinden 

og Selbo, 81^/2 A., 2. Mig, Aashejm i 

Strinden. (Svigerdatter: Thora B.). 
Bertel, Ingeborg Marie, f. Jacobsen, 

36 A., 6. Juli, Christiania. (Mand : 

L. B.). Tillæg 8. 8. Døds&ld i Norge. de Bøsehe, Jean Christopher, Bogtryk- 
ker, 80 A«, 18. April, Christiania. 
(Syskende). 

BeSMMll, Edvard, Vs A«, 18. M^j, 
Christiania. (Forældre: Edv. B., 
Bureauchef, og Andrea B., f. 
Irgens). 

Ble, Hans Christian, fhy. Skibsfører, 
63 A., 22.Noybr., Grimstad. (Hus- 
tru: Marie B., f. Balke). 

Blnf, Martha Møller, 82 Aar, %1, 
April, — . (Syster: Louise Gram, 
£ B.). 

Birkeland, Therese Karoline, t Orer- 
wien, 86 A., 5. Juni, Earsund. 
(Mand: T. B.). 

BJern, Anna, f. Sørensen, 68 A., 4. 
Marts, Christianssand. (Søn og 
Svigetdatter: August B., Over- 
retssagfører, og Jeanne B., f. 
MøUerop). 

BJern, Georg, 17. Septbr., Christiania. 
(Hustru: Emma B., f. Mets). 

BJireatad, Charlotte, f. Christiansen, 
29. Decbr., Christiania. (Mand: 
E. C. B., Boghandler). 

BJernatad, Ivar, Kapt^n og Gymna- 
stik-Inspektør, 42 A., 24. Jan., Chri- 
stiania. (Børn). 

Bllohfefdt, Dorthea, f. Olsen, 28 A., 8. 
Oktbr., London. (Mand : T. H. B.). 

Blom, Thalette Petronelle, f. Holst, 76 
A., 28. Jan., Fredriksstad. (Børn). 

Blytt, Anna Sophie, f. Heiberg, 75 A«, 
9. April, Christiania. (Søn: P. 
A. B.). 

Boeck, Elisabeth, f. CoUett, 77 A., 21. 
Aug., Christiania. (Børn: Tina 
B., Hakon B., Læge, og Thor- 
vald B., kgl. Fuldmægtig). 

åomboffy Victor, 18 A., 15. Marts, Ham- 
burg. (Forældre: Thorvald B. og 
Elisabeth B., f. MetzendorfiT)* 

Bercbgrevlnk, Nils Dorph, Oberst- 
løjtnant, 89 A., 19. April, Chri- 
stiania. (Døtre: Agathe og£larøQ 
B.). 

BerQen, Peter, Læge, 89 A., 15. April, 
Christiania. (Hustru: Ida B., 1 
Hanssén). 

Bergen, Tina, f. Borchgrevink, 78 A., Brammen. (Søn og Svigerdatter: 
Jens P. B. og Anette B., f. Lærum). 

BerriRQ, Fritz, 12. Aug. (ved et Ulyk- 
kestilfielde) , Svendborg. (Sans 
Forlovede: Catharina Sylow). 

Bethner, Sigurd, '/s A., 15. Marks, 
Fredrikshald. (Forældre: Harald 
B., Overretssagfører, og Jakobine 
B., f. Bergh). 

Boye, Niels Engelberth, Sagfører, 6lVs 
A., 20. Maj, Bodø. (Børn). 

Braver, Simen, 67 A., 21. Marts, Chri- 
stiania. (Datter og Svigersøn: 
Ida Lunde, f. B., og Joh.s Lunde). 

Brooh, Anne, f. Gaustad, 21. Marts, 
Christiania. (Mand: Just B.). 

-Breck, Johanne HaberdorfiP, 79. A., 26. 
Novbr., Christiania. (Broder og 
Syster: A. L. B., fhv. Adjunkt, 
og Lovise Stub, f. B.). 

Brodtkorb, Christiane Marie, 5Vs A., 

10. Aug., Arildsløkken v. Thrond- 
yem. (Forældre: X. S. B., Kap- 
tejn i Marinen, og Nora B.). 

Bredtkorb, Tobias Severin, Kaptejn 
i Marinen, 47 A., 21. August, 
Throndl^jem. (Hustru: Nora B.). 

Brun, Johanne Fredrikke, f. Ham- 
mep, 82 A., 18. Marts, Thrond- 
hjem. (Søn: P. H. B.). 

Brun, Peter Hanning Hammer, 57 A.. 
2. Juli, Throndhjem. (Børn). 

Brunchorat Else, 77 A., 7, Novbr., 
Christiania. (Slægtninge). 

Br«un,A2el, Højesteretsadvokat, 40 A, 

11. Decbr., Christiania. (Hustru: 
Hanna B., f. Brodtkorb). 

Bruun, Carl, 64 A, 10. Marts, Bergen. 
(Hustru: Dorothea B., f. Muller}. 

Bryn, Anna Cathrine, f. Skaarup, flUt 
A., 13. Aug., Throndhjem. (Mand: 
Knud B.). 

Brynie, Bertel, kgL Fuldmægtig, 68 
A., 28. Marts, Christiania. (Hustru: 
Stina B., f. Stolt). 

Buoh, Judith Beate, 2V» A, 11. Marte, 
Fjelberg Prestegaard. (Forældre: 
J. L. F. B., Sogneprest, og Ja- 
kobine B., f. Aall). 

Buck, Carl Regius, 84 A., 23. Decbr., 
Chicago. (Hustru: Anna B.). Døds&ld i Norge. Tillæg S". '9. BttCk, Bagna, 16 A., 10. Juni, Ohri- 
Btiania. (Forældre: Fredrik Bing 
B. og Nanna B., f. wÅjamodt). 

Bugge, Anna Margrethe, f. Steenbuoh, 
13. Decbr., Ekersnnd. (Mand: C. 
N. B., fhv. Provst og Sogneprest). 

Bugge, Anne Magdalene, £ Waltiier, 
78 A., 11. Decbr., Aunemoen i 
Orkedal. (Mand: P. M. B., Foged). 

Bugge, Antonette Margrethe, f. Høyer, 
24. Novbr., Christiania. (Mand: 
J? N. 'B., Foged). 

Bugge, Inga Helene, f. Bjerche, 32 
A., 18. Novbr., Stranden pr. Nø- 
terø. (Mand: A. P. B.). 

Bell, Augusta Nathalia, f. Borchgre- 

♦ vink, 65Vs A-, 28. Juni, Dram- 
men. (Børn, Christiania). 

Bull, Henrik Borch, Fyrvogter, 67 A., 
26. Juni, Laurvik. (Systre: Maren 
og liovise B.). 

Bull, Jacob Christian Lindeman, So- 
renskriver, 82V« A., 6. Juni, Vi- 
gedaL (Hustru: Petrea B., f. Bro- 
dahl). 

Bull, Johan Storm, fhv. Apotheker, 
26. Marts, Bergen. (Brødre: J. 
B., Oberstløjtnant, og Edv. B., 
Musiklærer). 

Bull, Marie Margarethe, £ Steineger, 
3. Oktbr., Madison, Wis. (Mand: 
Storm B.). 

Bull, OleBomemann, Provst, 10. Febr., 
Aa Prestegaard. (Hustru: Pau- 
line B., £ Schnabel). 

Buseh, Lorentze Johanne, £ Fyhn, 63 
A., 17. Decbr., Bergen. (Mand: 
H A. B., Bankrevisor). 

Bye, Ingeborg, £ Stampe., 84 V« A., 
18. April, Christiania. (Søn: Jac. 
Nandrup, Lensmand i Åker). 

Beckaann, Ingeborg Bolette, £ Yede- 
ler, 24 A., 8. Febr., Bergen. (Mand: 
Kristian B.). 

BeckmaiiR, Olea, £ Nielsen, 75 A., 6. 
Marts, Laurvik. (Døtre og Sviger- 
sønner: Hanna Bryn, £ B., Kri- 
stine Bobak, £ B., Marie Sid- 
selrud, £ B., Hansine og Itachel 
Zachariassen, £ B., M. Zacharias- 
sen og O. M. Sidselrud). « Bedtker, Henrik Amoldus Wergelasd, 
2 A.y 22. Novbr., Sundø. (For- 
ældre: O. B., Distriktslæge, ..og 
Alethe B., £ Wergeland). 

Bøhm, Emil Christian Franklin, fhv. 
Sektionskasserer, SOVtA., 6. Juni, 
Christiania. (Hustru og Moder: 
Mathea B., £ Svendsen, og Chri- 
stine B;, £ Blomberg). 

Behn, Hans Fridthjof. Premierløjt- 
nant, 34 A., 16. Novbr., Florø. 
(Hustru: 'Agnethe B.,* £ Søsler).* 

Bitger, Frederikke, £ Albers, 62V4 
. A., 21. Juni, Stavanger. (Døtre 
og Svigersøn: Agnes B., Jose- 
phine Jacobsen, £ B., og W. 
•Jacobsen). -' » •- - .— 

Cftlmeyer, Jacob Mathias, Landskabs- 
maler, 81 A., 3. Aug., Christiania. 

Carleen, Wilhelm, Proprietær, 17. 
Decbr., Christiania. (Syskende)'. 

€liristeneen, Arne, Grosserer, 79V8 
A., 23. Novbr., Christiania. (Børn). 

Christeueen, Axel, 8V4 A., 18. Oktbr., 
Disen i Odalen. (Forældre: Carl 
C. og Valborg C, £ Altenburg). 

Cbrleteneen, Thorstejn Alarich, Sogne- 
prest tilThveit, 55 V2 A., 19. Maj. 
(Hustru: Adelheid C.« £ Lund). 

Christie, Johan Amoldus, 5V8 A«, 1. 
Novbr. , Christiania. (Forældre : 
W. K. C, Ligeniør, og Josephine 
C, £ Brodikorb). 

Chrietophereen, Tobine Christine, £ 
Petersen, 77 Va A., 22. Novbr., 
Tøzisberg. (Børn). 

Colberg, Maren Dorothea, £ Wentzel, 
79 A., 5. Marts, Christiania. (Mand : 
Ingebret C.)'. 

Colbjerneen, P. V., Fejerinspektør, 23. 
Juni, Christiania. (Hustru: Jo- 
hanne C). 

Celd, Margrethe, £ Beichmann, 64 A., 
18. Marts, Christiania. (Mand: O. 
C. C, Bureauchef). 

Cellett, Johanne Antonette, 80. Mi^i 
Buskerud paa Modum. (Forældre: 
Albert C. og Nanna C, £ Høegh). 

Cenraili, Sophie, £ Gorm, (Enke efter 
Professor Andreas C), 7d*/4 A., 
9. Novbr., Christiania. (Børn). Tillæg S. 10. Døds&ld i Norg^. CtrneliaSMii, Louise, f. Aabel, 59 A., 
21. Febr., Christiania. (Børn). 

Goiicheroii, Marie Eline, f. Christen- 
sen, SSVs A., 4. Novbr., Bergen. 
(Mand: Bernhard C). 

Cramer, Fredrik Emil, Premierløjt- 
nant, 38 A., 2. Ms^, Christiania. 
(Syskende, ved A. Bellmont). 

Cramer, Maria Elisabeth, f. Meuel, 
63 A., 28. Jan., Davenport i Jowa. 
(Søn: F.Emil C, Premierløjtnant). 

Ihuie, Harda Donata Margarethe, f. 
Irgens, 21. Noybr., Christiania. 
(Mand: Christen D., Ingeniør). 

Dahl, Antonie, 22. Septbr., Myrens 
Yerksted. (Forældre: Knud Dahl, 
Verksejer, og Marie D., f. Jensen). 

Dahl, Michael H., 62 A., 12. Oktbr., 
Holmestrand. (Hustru: Karen D., 
f. Jacobsen). 

Dahl, Thomine, i*. Lyche, 12. Maj, 
Fredrikshald. (Mand: J. D., Kap- 
tejn). 

Dahm, Severin Paynk, Ingeniør, 53^/4 
A., 30. Jan., Chicago. (Hustru: 
Bernhardine D., f. Johnsen). 

Danoherteen, Johan Weiner Krohn, 
Kaptejn, Kammerherre, 60 A., 
21. Novbr., Christiania. (Børn). 

Devold, Edvard J., Kjøbmand, 58 A., 
26. Marts, Aalesund. (Børn). 

Devold, Mathilde Maria, 11 A., 30. 
Juni, Aalesund. (Forældre: O* 
Edv. D. og Joachime D., f. 
Holmboe). 

DIetrlehs, Johanne Marie, f. Wig, 82 
A., 11. Oktbr., Fredriksstad. (C. 
C. D.). 

Dietrlchson, Johannes Wilhelm Chri- 
stian, fhv. Sogneprest, 14. Novbr., 
Kjøbenhavn. (Hustru og Børn). 

Dietrlchson, Marie Heiberg, f. Dahl, 
26. Novbr., Christiania. (Søn og 
Svigerdatter: Lorentz D., Profes- 
sor, og Mathilde D., f. Bonnevie). 

Disen, Sofie Amalie, f. Bader, 13. Jan., 
Christiania. (Mand: Conr. D.). 

Dreyer, Carl Andreas, Skibsfører, 32 
A., 12. Jan., Melbourne. (Hustru: 
Anne Petrine D., f.Bjørstad, Ber- 
gen). Dve, Hedvig Amalie, 21 A., 19. Aug., 
Christiania. (Forældre: O. B. D. 
og Fredrikke D., f. Holmen). 

Dims, Olaf Irgens, 28 A., 16. Marts, 
Kongsberg. (Forældre: O. F. D. 
og MaUy D., £ Conradi). 

Dybwad, Ida Laura Louise, 55 A., 17. 
Jan., Christiania. (Moder: Chri- 
stiane D.). 

Diderleln, Tina, 72 A., 11. Aug., Chri- 
stiania. (Syskende). 

Ebbetl, Konrad Wilhelm, */« A., 29. 
Septbr., Christiania. (Forældre : 
O. F. £. og Elisa E., f. Brun). 

Eoklund, Carl Alfred Herman, 21 A., 
17. April, Christiania. (Forældre: 
C. J. B., Frisør, og Marie E. , f. 
Paulsen). 

Ege, Barbra Albertine, f. Hambro, 
(Enke efter Polytekniker Henrik 
Sundt E.), 18. Marts, Bergen. 
(Moder: Thrine Hambro, f. Bull, 
og 2 Børn). 

Egeberg, Ida Marie, f. Gorboe, 5. Maj, 
Skogshavn. (Mand: Thv. E., Di- 
striktslæge). 

Eger, Herman, Grosserer, 65 A., 2. 
Jan«, Christiania. (Syskende). 

Eister, Johanne Mathea, f. Gulsen, 
90^/, A., 29. Septbr., Christiania. 
(Døtre: Julie Fischer, f. E., og 
Henriette Skappel, f. E.). 

Ely, Ernst David, entl. Sogneprest, 
76V« A., 14. Juni, Slemdals Preste- 
gaard. (Søn og Svigerdatter: N. 
E., Sogneprest, og Charloth £., 
f. Pihlfeldt). 

Erichsen, Abel Marie, f. Isaachsen, 
Statsraadinde, 79^/9 A., 7. Maj, 
Sem V. Horten. (Børn). 

Eyde, Karen, 5 A., 4. Oktbr., Flekke- 
flord. {Forældre: Niels E. og 
EUda E.). 

Fabricius, Karenus Frederik, Vs A., 
6. April, Christiania. (Forældre: 
J. S. F. og Margaretha P., f. 
Greger). 

Fadum, Ole August, Skibsfører, 38 A., 
29. Juni, Drammen. (Hustru : Hella 
F., f. Apenæs). 

Falch, Axel Yaldemar, 37 A, 21. Dødsfald i Norge. Tillæg 8. 11. Marts, Drammen. (Moder: Ma- 
thilde F., £ Borchgreyink). 

FalcheBberg, Margaretha, f. Thomsen, 
15. Februar, Christiania. (Mand: 
Christian F.). 

Faichenbarf, Kegine, 30 A., 2. Decbr., 
Christiania. (Forældre: Johan F. 
og Begine F., f. Gierløff). 

Falehenberg, Sigrid, l A., 20. Marts, 
Ghrimstad. (Forældre: P. C. F. og 
Martha F., f. Evensen). 

Falck, Hans J., Besigtelsesmand for 
„det Norske Veritas", 72 A., 23. 
April, Tønsberg. (Sønner). 

faNienskJolll, Martha Nicoline von, 
f. Holtermann, Oberstinde, 21. 
Juni, Ejøbenhayn. (Sønner: F. 
og O. von F.). 

Faye, Thrine, f. Faye, 79 A., 20. Jan., 
Fredrikshald. (Efterladte). 

Feght, Sigrid, 5*/« A., 3. April, Chri- 
stiania. (Forældre: Ivar F. og 
Inger F., f. Arvesen). 

Féght, Trine, f. Sommerfeldt, (Enke 
efter Provst F,), 16. April, Chri- 
stiania. (Børn). 

Fehr, Johanna, f. Noebc, 17. Juni, 
Christiania. (Mand: Louis F., Li- 
thograf). 

Ferry, Hans Kofod, Lensmand i San- 
dehered, 59 A., 11. Novbr., (Sy- 
skende og Svigerinde: Charlotte 
Frødin, f. F., A. F., Overtoldbe- 
tjent, og Magna F., f. Hetting). 

Finholdt, Fredrik Oscar, Stud. theol., 
23»/4 A., 23. April, Christiania. 
(Forældre: P. F., Handelsmand, 
og Olea F.). 

Finstad, Gunvor Elisabeth, 11 V2 M. 
7. Juli, Christiania. (Forældre: C. 
F., Cand. juris, og Marie F., f. 
Svensen). 

Fisolier, Anne Kirstine, f. Larsen, 8. 
April, Christiania. (Datter og 
Svigersøn: Marie Lange, f. F., og 
Chr. A. Lange, Bankbogholder). 

Fisoiier, Martha Amalie, f. Petersen, 
78V2 A., 14. MiJ, Christiania. 
(Mand: Bernhard F., sen.). 

Ffteiier, Ulrik Rosing Gjedde, Kontor- 
fuldmægtig, 44 A., 6. Jan., Chri- stiania. (Moder: Sophie F., f. Sin- 
ding). 

Fleiseber, Abella Cathinka, 20. Decbr., 
Flekke^ord. (Farbroder: K. G. 
F., Overtoldbetjent). 

Fleiseiier, Jejis Sanne, Lensmand, 65 A., 
24. Marts, Engelstad paa Modum. 
(Hustru: Henriette F., f. Vibe). 

Fiood, Hanna, f. Baohke, 16. Febr., 
Nedre (}ran v. Christiania. (Mand: 
Constantiufi F.). 

Fog, Johan Christian, kgl. Fuldmæg- 
tig, 22. Febr., Christiania. (Hustru: 
Laura F., f. Poppe). 

Fogth, Mario Dorothea, f. Lorentzen, 
46 A., 24. Novbr., Fredrikshald. 
(Mand : Fredrik F.). 

Fougner, Marthe, f. Øverland, 79V8 A., 
15. Juni, Østre Åker. (Børn). 

Frich, Divert, f. Reimers, 71 A., 14. 
Juli, Christiania. (Døtre og Sviger- 
søn: Lucie F., Gertrud Bojesen, 
f. F., og A. Bojesen). 

Frich, Thora, 19. Marts, Christiania. 
(Moder: Divert F.). 

Frifzner, Anne Margrethe, 52 A., 20. 
Febr., Christiania. (Syskende). 

Fyhn, Beigamin Christian Joachim, 
Løjtnant ved den Norske Garde i 
Stockhohn, 29 A., 12. Septbr. 
(Moder: Minda F., Christiania). 

Færden, Anders, 4V3 A., 28. Aug., 
Fredriksstad. (Forældre: Wilhelm 
F., Premierløjtnant i Artilleriet, 
og Bagna F., f. Sørensen). 

Gaarder, Peder Krabbe, Statsrevisor, 
69 A., 5. August, Christiania. (Børn 
og Svigerbørn). 

Gade, Anna, 18 A., 17. Febr., Bergen. 
(Forældre: F. G. G., Konsul, og 
Ingeborg G., f. Wallem). 

Geeimuyden, Fredrik, 41 A., 17. Juni, 
Florø. (Syster og Svoger: Andrea 
Berg, f. G., og Niels Berg). 

Geliein, Cecilie Cathrine, f. Muller, 4. 
Jan., Yossevangen. (Søn: An- 
dreas G.). 

Geilein, Lars Amoldus Martin, Se- 
kretær, 47 A., 1. Decbr., Thrond- 
hjem. (Hustru: Christine G., f. 
Abelseth). Tillæg S. 12. Døds&Id i Norge. eetz, Sofie Amalie, ^SVj A., 14. Jan., 
Bakaunet. (Moder: Anna G., f. 
Jenssen). 

Giebalhattten, Carl Theodor, "/,8 A., 
18. April, Fredriksstad. (Forældre: 
Fr. W. G., Læge, og Marie G., 
f. Friis). 

Gjerdrum, Aletie, f. Falsen, 1. M^, 
Nydalen. (Mand: Otto G., Hof- 
jægermester). 

GJessIng, Hjalmar, 2. Novbr., Christi- 
ania. (Forældre: M. D. G., Kas- 
serer ved Enkekassen , og Amalie 
G., f. Jnst). 

GlOckstad, Karen Birgithe Christine, 
74 A., 16. Aug., Fredrikflhald. 
(Broder: Chr. G., fhv. Sogneprest, 
Christiania). 

Gleerwt, Nanna Karoline, 3 A., 11. 
Juni, Kjøbenhavn. (Fader: P. G., 
Sagfører, Throndlyem). 

Goffeng, Anne, f. Bay, 12. September, 
Christiania. (Mand: Carl G.). 

Gotaas, Nicoline Cecilie, 29. Decbr., 
Christiania. (Syster: Christine Kil- 
dal, f. G.). 

Gottwaldt, Cathrine Elisabeth, 77V2 A., 
8. Decbr., Christiania. (Syster: 
Henrikke Dons, f. G.). 

Greve, Jan, fhv. Sogneprest, 77 A., 
8. Febr., Stavanger. (Børn). 

Greve, Johan Fritzner, Provst og Sog- 
neprest til Sund, 84 A., 18. Novbr. 
(Børn). 

Grimelund, Hans Hansen, Gaardbruger 
og Direktør, 77 A., 5. Juni, Nord- 
berg i V. Åker. (Syskende : A. G., 
Biskop, og Karen Kjelsen, f. G., 
Christiania). 

Grinegaard, Agnes, 17 A., 9. Decbr., 
Christiania. (Moder: Marie G., f. 
Grimsgaard). 

Groth, Knud Johan Vinter, fhv. Apo- 
theker, 54 A., 22. Marts, Stavanger. 
(Datter: Gudny G.). 

Grøner, Dina, 8. Septbr., Gjerestad 
Prestegaard. (Fader: Jørg. C. G). 

Grenn, Hans Nikolai, Kjøbmand, 72 
A., 5. Ang., Levanger. (Søn og 
Svigerdatter : Joh. C. G. og Karo- 
line G., f. Schnitler). Grtnn, Johanne Ragnhilda, 32 A., 5. 

Septbr., Levanger. (Moder: Karen 

G., f. Holm). 
Grøntoft, Gerhardine, f. Krøger, 41Vt 

A., 26. April, Arendal. (Mand: 

M. H. J. G.). 
Gude, Mathias Caimeyer, Kaptejn, 86 

A., 27. April, Moss. (Børn). 
Guidotti, Karen Sophie, t Thøimesen, 

21. Novbr., Christiania. (Mand: 

P. N. G.). 
Gvlbraason, Hagbarth Rudolph, Cåiid. 

juris. Grosserer, 49V2 -A.., 8. April. 

Christiania. (Hustru: Andrea G.). 
Gulbraneoii, Peter, Grosserer, GS if^ 

21. August, Christiania. (Hustru: 

Julie G., f. Stenersen). 

Gulllobsen, Johan Gustav, Kjøbmand. 
71 Va A., 19. Marts, Holmestrand. 
(Hustru: Louise G., £ Dedekam). 

GOntber, Cari, 21 A., 28. April, Chri- 
stiania. (Forældre: C. E. G., 
Konditor, og Cathinca G., f. Sal- 
vesen). 

Hackenberg, Signe Fredrikke, f. Drejer, 
51 Aar, 26. November, ArendaL 
(Systre og Svoger: Laura D.. 
Helene D., Caroline Hammer, f. 
D., og C. N. Hammer). 

Hagemann, Balthazar Christian, 16. 
Septbr., Christiania. (Forældre: 
B. C. H., Skibskaptejn, og Justine 
H., £ Moss). 

Hagemann, Elisabeth Marie, f. Mal- 
ling, Enke efter Slotsforvalter, 
Kapt^n O. F. H.), 76V8 A., 11. 
Marts, Christiania. (Systre). 

Hagerup, Anton Christopher, Distrikts- 
læge i Skjerstad, 51 A., 25. JaiL 
(Hustru: Eva H., f. Pierke). 

Hald, Nils, Forvalter ved Christiania 
Sparebank, 60 A., 14. Decbr., Chri- 
stiania. (Hustru: Anne H., f 
Magnus). 

Hale, Carl Johan, CiviHngeniør, 39 
A., 8. Juli, Brainerd, Minnesota. 
(Moder: Maren H., f. Iversen, 
Hønefos). 

Hals, Olav, ^ A., 20. Juli, Oausdah 
Sanatorium. (Forældre: Karl H, Dødsfald i Norge. Tillæg S. 13. Pianoforte&brikantf og Thora fi., 
£ Syanelgær). 

Hammer, Jenny, 16. Juni, Lillehammer. 
(Syater og Svoger: Emma Sohoo, 
f. H., og Chr. Schou, Kaptejn). 

Hamre, Anne Christine, f. Bowitz, 11. 
Juni, Stavanger. (Mand: Th.H.). 

Hansen, Andreas, fhv. Toldkasserer, 
81 A., 21. April, Christiania. (Hus- 
tru: Birgithe H., f. Flood). 

Hansen, Eleonora, f. Feilberg, 50 A., 
3. Oktbr., Christiania. (Børn). 

Hansen, Elisabeth Concordia, f. Schram, 
70 A., 26. April, Bergen. (Mand: 
Claus H., Bankkasserer). 

Hansen, Henrik Beinhardt, Premier* 
løjtnant, 39 A., 29. Juni, Thrond- 
hjem. (Hustru: Ragnhild H., f. 
Brinchmann). 

Hansen, Karen Margrethe, f. Brinch, 
(Enke efter Kjøbmand Niels H.), 
86 V4 A., 1. April, Mand&L (Søn 
og en Svigerdatter: Chr. Carl S. 
H. og Augusta Natvig, f. Suhr). 

Hansen, Ludvig, fhv. Maler og Per- 
sienne&brikant, 24. Febr., Chicago, 
N. A. (Moder: M. H., f. Spliid). 

Hanssen, Niels, fhv. Skomagermester, 
82V4 A., (gift i 61 A.), 28.' April, 
Christiania. (Hustru : Andrine H., 
f. Hagen). 

Hartmann, Frederikke Dorothea Chri- 
stiane, f. Michelet, 24. Maj, Skien. 
(Mand: G. H., Hektor). 

Hartmann, Paul Ernst Wilhelm, Apo- 
theker, 35 A., 19. Maj, Kongs- 
berg. (Hustru: Mathilde H., £ 
Baumann). 

Haslund, Hanna Elise, IV19 A., 3. 
Novbr., Arendal. (Forældre: Theo- 
dor H., Apotheker, og Fredrikke 
H., f. Krog). 

Haslnnd, Jens Christian Grunerius, 
fhv. Lensmand i Gjerdrum, 59 A., 
22. Novbr., Christiania. (Hustru: 
Thea H., f. Heidenreich). 

Hange, Carl Theodor, 9 A., 26. Septbr., 
Christiania. (Forældre: Carl A. 
H., Gh-osserer, og Anna H., f. 
Kloed). 

Heflye, Anne, f. — , 29. Oktbr., Chri- stiania. (Datter og Svigersøn: 
Dina Sclgold, f. H., og Adolf S.). 

Heflye, Johannes Henrich, 61 A., 8. 
Februar, Christiania. (Hustru: 
Sina H.). 

Heiberg, Fridtl^jofBosing, Højesterets- 
advokat, 4lf A., 17. Septbr., Chri- 
stiania. (Hustru: Susanne H.). 

Heiberg, Henrik Bull, fhv. Løjtnant 
i Marinen, 13. Novbr., Bergen. 
(Syskende), 

Heiberg, Johan Fritzner, Generalki- 
rurg, 77^/4 A., 4. Marts, Christia- 
nia. (Hustru : Emma H., f. Munch). 

Heiberg, Marius Fngelhart, Distrikts- 
læge, 73 A., 10. Juni, Kongs- 
vinger. (Hustru: Laura H., f. 
Lorentzen). 

Heiberg, Wilhelmine Christiane, f. 
Thrap, (Enke efter Foged G. M. 
H.), 87V2 A., 2. Juni, Mandal. 
(L. Wattne og Laura W., f. Hei- 
berg). 

Heidenreich, Johanne Vilhelmine Clara 
Sofie, f. Koller, 29. Jan., Chri- 
stiania. (Mand: J. H., Korpslæge). 

Hejde, Olea, f. — , (Enke efter Premier- 
løjtnant A. B. F. H.), 79 A., 2. 
Febr., Thoner i Søndre Odalen. 
(Datter: Kaja Thoner, f. H.). 

Heliesen, Gustav C, Kjøbmand, 22. 
Oktbr., Drammen. (Hustru: Chri- 
stiane H., f. Capjon). 

Henius, Caroline, f. — , 79 A., 28. Aug., 
Christiania. <Datter og Svigersøn: 
Henriette Nordan, f. H., og J. 
W. N., Arkitekt). 

Hennig, Anne, f. Sørensen, 84 A., 20. 
Marts, Gjøvik. (Børn). 

Hennnm, Maren Antonette, f. — , 62 
A., 22. Oktbr., Christiania. (Mand : 
Andreas H., Toldbetjent). 

Henriicsen, Johanne, f. — , 2. Aug., 
Christiania. (Børn: C. A. Henrik- 
sen og Julie Falkenberg). 

Hessefberg, Andreas, Civilingeniør, 27 
A., 6. Decbr., paa Hjemr^se fra 
Natal. (Moder : Maren H., f. Ri- 
gelsen, Christiania). 

Hesseiiierg, Anne Cathrine, f. Stephan- 
sen, 23. Decbr., Laurvik. (Søn Tillæg Side 14. Dødsfald i Noi^e. og Syigerdatter: Nils H. og Bir- 
gitte H., f. Hartwig). 

HeyeNftM, Ghmtian, Kaptejn, 51 A., 

11. Febr., Throndhjem. (Hustru: 
Edvardine H., f. Weisse). 

Heyerdahl, Christian Emil Grundt, 2. 
Febr., Sandheim i Høland. (For- 
ældre: C. H. og Caroline H., f. 
Mellbye). 

Heyerdahl, Clement, 16. Maj, Christia- 
nia. (Hustru: Caroline H., f. Fuk- 
ken). 

Heyerdahl, Clement, 14. Marts, Sand- 
heim i Høland. (Hustru: Caro- 
line H., f. Mellbye). 

Heyerdahl, Hieronymus, Vis A., 16. 
Jan., Christianssund. (Forældre : 
Albert H. ^og Thrine H., f. Pare- 
lius). 

Heyerdahl, Stener, Brigadelæge, 7^ A., 
22. Novbr., Christianssand. (Hus- 
tru: Valentine H., f. Sem). 

Hille, WoUert L., Kaptejn, 49 A., 4. 
April, Bergen. (Hustru: Modesta 
H., f. Fasmer). 

Hilstad, Børge, Student, 20 A., 16. 
Aug., paa Ecjjse fra New York til. 
Bombay. (Fader : Chr. H., Hamar). 

Hjorth, Kirsten Egidia Andrea, 57 A., 
13. April, Langesund. (Systre: Ni- 
koline H. og Elise Hegnander, 
f. H.). 

Hoff, Halfdan, 19 A., 18. Juli, Chri- 
stiania. (Fader: Jakob H., Orga- 
nist, Drammen). 

Hoff, Margrethe Georgine, 67 A., 11. 
Juni, Christiania. (Syster: Petra 
Lundh, f. H.). 

Hoffmann, Clara Gottfrieda, 2^/i2 A., 

12. M^, — . (Forældre: — H. og 
Petra H., f. Anker). 

Hofgaard, Sophie, f. Lumholtz, 18. 

Jan., Justad i Lider. (Mand: H. 

J. H., Premierljz^'tnant). 
Holder, Emanuel, 77V6 A., 6. Febr., 

Christiania. (Niecer: Catharine og 

Lovise Holder). 
Holler, Herman Wedel, Overtoldbetjent, 

70 A., 4. Oktbr., Bergen. (Hustru: 

Cecilie H.). Holn, Anna Johanne, f. Brun, 27 A., 
21. Decbr., Throndhjem. (Mand: 
Andreas H). 

Holmboe, Conrad Richard, 5^/^ A., 15. 
M^j, og Constance, 2^/2 A., 13. 
M^j, Tranø Prestegaard. (For- 
ældre: Jørgen Chr. H, Provst, 
og Constance H., f. Faye). 

Holmboe, Emilie Therese, Vs A., 3a 
Juli, Christiania. (Forældre: Even 
M. H. og Maren L. H., f. Hersleth). 

Holmboe, Ingeborg Cathrine, f. Hanne- 
stad, (Enke efter Professor Bernt 
Michael H.), 71 A., 5. Oktbr., 
Christiania. (Børn). 

Holet, Bodil Johanne, 44 A., 5. Msg, 
Kjøbenhavn. (Syskende , Chri- 
stiania). 

von Holet, Christiane Augusta, 21. 
Marts, Christiania. (Syster: Dora 
Hofgaard, f. v. H.). 

Holtermann, Antonette Marie, 4. Juli, 
Skoger Prestegaard. (Moder : Fred- 
rikke H., f. Olsen, Christiania). 

Holtermann, Lorentz Ananias, Skibs- 
mægler, 52 A., 9. April, Bergen, 
(Hustru: Anna H., f. Kielland). 

Horn, Hans Jokum, 9% A., 11. Maj, 
Horten. (Forældre: W. Horn, 
Premierløjtnant i Marinen, og 
Aagot H., f. Isaachsen). 

Horn, Hansine, 80 A., 30. Juli, Laur- 
vik. (Slægtninge). 

Horn, Helene, f. B^gnstad, 85 A.^ 
6. Oktbr., Helgeøen i Mjøsen. 
(Børn). 

Horn, Johannes Henrik Aas, Værfts- 
kasserer, 52 A., 15. April, Horten. 
(Hustru: Christiane H., f. Steen- 
-strup). 

Hornemann, David, 12V2 A., 19. Marts, 
Throndlgem. (Forældre: Johan H., 
Premierløjtnant, og Helene H., f, 
Thrane). 

Hoxmark, Fin Einar, 18 A., 2. April, 
Christiania. (Forældre: O. H., 
Ejøbmand, og Marie H., f. Thiis). 

Hntchlnson, Henry BichHe, 41 A., 1. 
Juni, Drammen. (Hustru: IngaH., 
f. Holm). 

Hval, Henrik, 7A., 8.M^j, Sinsaker ▼. BødB^d i Norge. Tillæg & 15. Throndl^em. (Forældre: Andreas j 
H., Eængaelsprest, og Thora H., 
£ Færden). 

I, Halfdan, Sldbskapt^, 35 
A., 23. Oktbr., Greenock. (Moder: 
Greoi^rine J., Enke efter Distrikt»- 
læge i Åker, N. L. S. J.). 

JaaSM, Wilhelmine, £. von Krogh, 
73 Vi A., 13. Oktober, — . (Søn: 
S. J.). 

JarMaai, Wendeline Dorothea, f. — , 
72 A., 7. Noybr., Ghristiania. (Døtre 
og Syigersøn: Emilie Trepka, f. 
J., Inga Frost, f. J., og Jonas 
Frost, Ejøbmand). 

Jebe, Henriette Bolette, 15 A., 3. Mcg, 
Ghristiania. (Forældre: Carl J., 
Fyrvogter, og Fanny J., f. Sparre). 

JeRSSeii, Benedict, Crodsejer, 60 A., 18. 
Febr., Vinje i Mosviken. (Børn 
og Svigersønner). 

tobnsan, Ole, 47Vs A., 16. Febr., Aren- 
dal. (Hnstru: Jenny J., f. Aal- 
hohn). 

Itrdaii, Hans, Handelslærer, 16. Mig, 
Christiania. (Hustru : Ingeborg 
J., f. Olsen). 

Kaasbøll, Adolf, 9. Decbr., Chicago. 
(Enke og fire Børn. — Svoger: 
Chr. Jenssen, Throndhjem). 

Kahra, Christopher Collett, Distrikts- 
læge, 60 A., 23. April, Sandnes 
V. Stavanger. (Hustru: Augusta 
K., f. Puntervold). 

Kallevig, Margarethe, f. Dedekam, 15. 
April, Arendal. (Mand: Emil K.). 

Kaurin, Oluf, Læge, 69 A., 15.Novbr., 
Dresden. (Hustru: Huldaborg K.). 

Kaarin, Sanna Dorothea, 74 A., I.Jan., 
Kjøbenhavn. (Broderbøm, Chri- 
stiania). 

Keppler, Alexander Humboldt Fridrich 
Vilhebn, I8V4 A., 28. Juni, Vera- 
Cruz. (Forældre: G. K., Byg- 
mester, og Ingeborg K., Chri- 
stiania). 

Kirsebom, Elisabeth, f. Bloch, 91 A., 
24. Novbr., Ghristianssand. (Dair 
ter og Svigersøn: Elisabeth Frøy- 
land, f. K., og E. A. Frøyland). 

Kiør, Birgitte, f. Arnesen, 18. Decbr., Christiania. (Mand: A. N. K., Di- 
rektør for det statistiske Central- 
bnreau). 
KlavMMa, Antonette, f. Hagemann, 

81 A., 29. Marts, Sandeigord. 
(Børn). 

Klan, Wilhelmine Cathrine, f. Hansen, 
63 A., 10. Aug., Tanum Freste- 
gaard. (Mand: M. O-. K., Provst). 

Kliwar, Ida Johanne, 37 A., 4. Juli, 
Nybø i Ørskog. (Moder: Elise K., 
f. Døscher). 

Klacker, Anna Sophie, f. Furst, 59 A., 
1. Decbr., Arendal. (Mand: H. K.). 

Knap, Karen Marie, f. Spørck, 6. Oktbr., 
Fredrikshald. (Mand: Karl K.). 

Knadsen, Carl William, fhv. Skibs- 
fører, 15. Oktbr., Christiania. (Hus- 
tru: Christiane E., f. Blom). 

Kaadtzon, Elisabeth Louise, f. Balle, 
39 A., 16. Febr., Kjøbenhavn. 
(Mand: Nic. H^ K., Grosserer). 

KoMerap, Emilie Susanne, 41 Vs A., 
14. Maj, Fossum i Selbo. (Broder : 
Edvard K., Premierløjtnant, Chri- 
stianssand). 

Kanow, Harald Christian Oeorg, Stats- 
agronom, 29. Jan., Balestrand i 
Sogn. (Hustru: Ki^ K.). 

Kaater, Marie Fredrikke, f. Balchen, 
ee'/sA., 17. Oktbr., Bergen. (Mand: 
Jacob B. K.). 

Karea, Aletta, f. Boyesen, 75 A., 24. 
Jan., Christiania. (Mand: W. F. 
K., Provst). 

Karaa, Hans Henrik Rode, 7 D., 4. 
Juni, Fredriksstad. (Forældre: P. 
St. K., Sogneprest til Glemminge, 
og Marie K., f. Rode). 

Krabba, Anna Elisabeth, f. Holtermann, 

82 A., 8. Juni, — . (Børn og 
Svigerdatter: Elise K., O. K. og 
Rebekka K., t Knudsen). 

Krag, Benedicte, f. Moe, (Enke efter 
Cand.philos. H.Krag), 26. Oktbr., 
Horten. (Datter og Svigersøn: 
Benedicte Brynildsen, f. K., og 
Johan B., Cand. mag.]. 

Krag, Sofie, (Datter af afd. Provst H. 
P. S. K.), 12. Aug., Christiania). 
(Syskende). TiUæg S. 16. Dødsfsid i Norge. Krog, Kikoline Christiane) £. Matthie- 
sen, (Enke efter Kaptejn og Bri- 
gaderegnskabsfører K.), 90 A., 1. 
Marts, Throndl^jem. (Nevø: QttQVgf 
Matthiesen, Apotheker). 

Krogh, Alma Ghibrielle Auguste, f. 
Kirsebom, 20. Marts, Christians- 
sand. (Mand: Chr. K., Premier- 
løjtnant i Marinen). 

Lammers, Gustav Adolf, Overretssag- 
fører, 41 A., 9. Juli, Drammen. 
(Moder: Marie L., f. Schult). 

Landgraff, Sophie, f. Sohlberg, 73 A., 
27. Febr., Christiania. (Børn). 

Landmark, Lars Stub Heiberg, fhv. 

Distriktslæge, 75 A., 6. Febr., 

Christiania. (Hustru: Thea L., f. 

Rasch). 
Landmark, Ole Berg, fhv. Lenamand i 

iSd i Nordfjord, 51 A., 29. Novbr. 

(Moder: Barbara L., Bergen). 

Lange, Johan Jørgen, 13. Jan., — . 
(Hustru: Laura L., f. Birkedal). 

Lange, J. N., Snedkermester, 21. April, 
Aalesund. (Hustru og Broder: 
Karen Baade L., f. Birkeland, og 
Lauritz B. L.). 

Lange, Ole Gaarder Rynning, '/4 A., 
16. Novbr., Oslo. (Forældre: Otto 
W. L., Cand. pharm., og Dorothea 
L., f Rynning). 

Lange, Ovidia, f. Hessel, 96 A., 1. 
Febr., Langesund. (Datter: Mi- 
chaeline Wright, f. L.). 

Lange, Ragnvald, 14.Aug., Skoltemd, 
IJjdskogen. (Forældre: Sev. L., 
Læge, og Emma L., f. Rosen- 
lund). 

Laraen , Alexander Øvergaard . Maag, 
3. A., 24. Decbr., Solbakken. (For- 
ældre : Holger L., Eaptejn, og Carla 
L., f. Maag). 

Larsen, Jacob, Grosserer, 59 A., 27. 
Juni, Throndhjem. (Hustru: Petra 
L., f. Biørn). 

Lassen, Niels Jensen, Provst, Sogne- 
prest til Rakkestad, 76 A., S.Oktbr., 
Rakkestad Prestegaard. (Hustru: 
Thea L.). 

Lasson, Per, Stud.juris, 6. Juni, Chri- stiania. (Fader: Chr. L., Regje- 
' ringsadyokat). 
Lem, EUsabeth Benedicte, 77 A., 29. 
Novbr., 'Enemo iLærdaL (M. An- 
dresen, Lensmand, og Elisabeth 
Andresen, f. Hille). 

Lenschow, A., Murmester, 76Vj A., 
10. Septbr., Christiania. (Bøm). 

Lerche, Ghinhild, 10 A., 11. Novbr., 
Dtisseldorf. (Forældre: Vincentz 
Stoltenberg L., Maler, og Marie 
L., f. Rittershausen). 

Lexow, Kathrine Harie, f. Mølbach, 
62 Vi A, 7. Marts, Drøbak. (Bøm: 
Nicolay L. , Henrik L. og Ma- 
thilde L.). 

LIe, M., Landhandler, 54 A., 10. M^, 
Aasnes i Solør. (Hustru: Augusts 
L., f. Holtermann). 

Lind, Ingeborg, SV* A., 22. Septbr., 
Christiania. (Forældre: J. B. L, 
Kontorchef, og Eleonore L., f- 
Scl^jerden). 

Lindboe, Axel Hagbarth, Ve ^m ^^• 
Novbr., Gaustad Asyl. (Forældre: 
A. L., Direktør, og Margarethe 
L., f. Angell). 

Lindboe, Hildur Marie Fredrikke, f- 
Solem, 17. Ang., Throndlyem. 
(Mand: W. L., Kaptejn). 

Untrup, Janna Henriette, 81 A., 10. 
Marts, Stavanger. (Syskende : Chr. 
L. og Hanna L.). 

von der Lippe, Hedevig, f. Holmsen, 13. 
Juni, Thjømø Prestegaard. (Mand: 
Johan V. d. L., Sogneprest). 

Lorange, Hans, Premierløjtnant, 83 A., 
17. Septbr., Sundby i Spydeborg. 
(Forældre: Hans L. og Georgine 
L., Fredrikshald). 

L088, Johan, 51^/2 A., 16. Novbr., Kinn. 
(Broder: H. C. L.). 

Losolus, Abraham, Cand. philol. , 25 
A., 12. Septbr., Christianssund. 
(Forældre: N. H. L. og Aase L., 
f. Sørensen). 

Ludvigsen, Constance Andirsa Spørck, 
f. Lysgaard, 30 A., 29. Maj, Chri- 
stiania. (Mand: Ludvig L.). 

Liitken, Ingeborg Marie, f. — , 26. Dødsfald i Norge. Tillæg S. 17. Febr., Bergen. (Mand: J. C. L., 
Brigadeintendant). 

Liitzow, Elna, f. Omsted, 73 A., 13. 
Febr., Christiania. (Børn). 

Lund, Arvid, 3 A., 21. April, Sundnes. 
(Forældre : Hans L. og Jane L., f. 
Holst). 

LNnd, Atle, Styrmand, 26 A., 7. Septbr., 
Briggen Argos, China. (Forældre : 
Carl L., Toldskriver, og Ottilia L., 
f. Føyn, Bergen). 

Lund, Fredrik, Skibsreder, 78 A., 7. 
Marts, Mandal. (Syskende: Ma- 
thias B. L. og Cecilie L.). 

Lund, Jenny Edvardine, 17»/4 A., 28. 
Decbr., Christiania. (Forældre: 
J. L., Rustmester, og Heloise L., 
f. Bøckmann). 

Lund, Johan Henrik, Toldbetjent, SOVa 
A., 11. Septbr., Christiania. (Hus- 
tru: Unni L., f. Bull). 

Lund, Johanna Andrea Schjelderup, f. 
Steen, (Enke efter Sorenskriver 
Nils J. L.), 7273 A., 12 Febr., 
Throndhjem. (Børnebørn og Sy- 
stre). 

Lund, Nicoline Elisabeth, f. Huitfeldt, 
11. Maj, Sinsaker v. Throndhjem. 
(Mand: Rasmus L.). 

Lund, Sara Cornelia, f. Koren, 83 V2 A., 
23. Marts, Onarheim i Søndhord* 
land. (Søn: E. S. L., Ingeniør, 
Christiania). 

Lund, Thor Arbo Wærner, 15 A., 17. 
Decbr., Christiania. (Moder: Betzy 
L., f. Wærner). 

Lund, Trine, f. Grønn, 23. Oktbr., Ous 
ved Fredrikshald. (Mand: C. J. L.). 

Lunde, Einar Scheubarth, ■ 17 A., 29. 
Jan., Moss. (Forældre: Halfdan 
L. og Thora L., f. Schrøder). 

Lundgreen, Ragnhild Ludovika, 4V4 A., 
29. Juni, Christiania. (Forældre: 
Thv. Aug. L., Fejerinspektør, og 
Anna L., f. Jørgensen). 

Lyng, Axel, 22 A., 28 Mqj, Christiania. 
(Forældre: M. L., Lithograf, og 
Dorthea L., f. Holther). 

Lynum, Bernt Oluf Nikolai, Lensmand, 
56 A., 17 April, Brosveet v. Levan- 
ger. (Hustru : Anne L., C Grimer). Lødrup, Karoline Margrete Bolette, f. 
Joys, 19. Oktbr., Skjeberg. (Mand: 
P. J. L..' resid. Kapellan). 

Levenskiold, Niels, Forstjunker, 95 A., 
1. Decbr., Skien. (Søn og Sviger- 
datter : Severin L., Bureauchef, og 
Sophie L., f. Messell). 

Leveetad, Martin Halexius, Cand. med., 
67*/4 A., 3. Juli, Christiania. (Hus- 
tru: Karoline L., f. Wennevold). 

Løvig, Gullik, Hytteopseer, 698/^ A., 
13. Marts, Kongsberg. (Hustru: 
Anna L., f. Henckel). 

Manthey, Wilhelm, 21. Marts, South 
Pittsburg, Tennesee. (Hustru: Liz- 
zie M., f. Miles). 

Martens, Louise, f. Petersen, 67 A., 11. 
Decbr., Bergen. (Mand: D. G. M., 
Brigadelæge). 

Mathiesen, Christian Hjorth, Sorenskri- 
ver i Lofoten og Vesteraalen, 61 A., 
23. August (ved Vaadeskud), Kaa- 
vold. (Systre: Maren og Dorthe M.). 

Meier, Augusta Elisabeth Engh, 7^/4 A., 
6. Marts, Stavanger. (Forældre: 
Fritz M. og Cathinka M., f. Engh). 

Meyer, F., Bygmester, 24. Juli, Nøterø. 
(Hustru : Emilie M., f. Grann, Chri- 
stiania). 

Meyer, Henriette Christiane, f. Thrap, 
9. Oktbr., Bergen. (Sønner: Lau- 
ritz Meyer og H. Thrap Meyer, 
Arkitekt). 

Meyer, Jensine, f. Reiersen, 67 A., 9. 
Oktbr., Christiania. (Børn: Bern- 
hard, Fredrik, Petra og Valborg 
M.). 

Miclielsen, Dorothea Kristine, f. — , 
77V4A., 30. Juli, Christiania; (Børn: 
Fr. M., kgl. Fuldmægtig, og Kri- 
stine Engebretsen). 

Miolieisen, Johan Jacob, 26V8 A., 8. 
Decbr., Bergen. (Hustru: Lo- 
rentze M., f. Mowinckel). 

MIdlIng, Hilda Thomora, f. Dunker, 
6. Maj, Chicago. (Moder: Elisa- 
beth Dunker, f.Tham8, Christiania). 

Moe, HeUa Krefting, ^/s A., 14 Septbr., 
Edø Prestegaard. (Forældre: Ole 
M., Sogneprest, og Jlella M., f. 
Castberg). 

2 Tillæg S. 18. Dødsfald i Norge. Moestue, Andreas, B3 A., 23. Marts, 
Fredrikshald. (Forældre: Chr. og 
Agnes M.) 

Moestue, Christopher, 2. Novbr., Fred- 
rikshald. (Hustru: Agnes M«, f. 
Werner). 

Mogstad, Peter Thams Buschmann, 
Læge, 88 A., 10. Septbr., Chicago. 
(Forældre : J. M,, Kirkesanger, og 
Bachel M., f. Matheson, Aure paa 
Nordmøre). 

Mohn, Lovise Christiane Henriette, f. 
Miinster, 34 A., 17. Aug., Thvet i 
Strandebarm. (Mand : Theodor M., 
Kaptejn). 

Moldenhauer Else Cathrine, f.~, 101 V4 
A., 4 Decbr., Aasgaardstrand. (Svi- 
gersøn: N. C, Nielsen). 

Molstad, C. F., Stationsmester, 62 A., 
21. April, Christiania. (Børn). 

Mosling, Marcus Gabriel Andreas, fhv. 
Stadthauptmand, 2.Novbr.,Thrond- 
lyem. (Hustru: Petra E. M., f. 
Motzfeldt). 

MO88, Hans, fhv. resid. Kap. til Banmes, 
78 A., 10 Aug., Tønsberg. (Hustru: 
Anette Marie M., f. Henrichsen). 

MoMin, Dina, 1*/« A., 10, Marts, Dver- 
berg Prestegaard. (Forældre : Vil- 
helm og Gunhilda M.). 

Motzfeldt, Wilhelmine, 65 A., 24. Decbr., 
Christiania. (Svoger: Chr. Biroh- 
Reichenwald, Sorenskriver). 

Mulertz, Fredrik Carl, fhv. Sogneprest, 
74 V2 A., 18. Maj, Porsgrund. (Dat- 
ter og Svigersøn: Henriette Stør- 
mer, f. M., og G. L. Størmer, Apo- 
theker). 

M til ler, Johan Joseph, Stadsmægler, 
26. Aug., Bergen. (Hustru : Nancy 
M., f. Mohr). 

Miiller, Louise, f. de Tuxen, fhv. Stats- 
frue, Admiralinde, 89 V9 A., 10. 
Febr., Christiania. (Nevø og Niece : 
H. J. Muller, Kommandør, og Na- 
talia Fries, f. Gløerfeldt). 

Munster, Fanny Camilla, 39 A., 13, 
M:art8, Christiania. (Syskende). 

Mølnicbeii, Thoralf Nial, Toldbetjent i 
Throndlyem, 49 A., 2. Juni. (Hus- 
tru: EugenieM., f. Finger, Prag). Møller, Conrad, Bitmester, 57 A., 11. Jan., 
Foss iEidsberg. (Nevø og Niece: 
Hagbarth Falsen og Betty Hjort). 

Moller, Magdalene , Døvstummelærer- 
inde, 47 A., 10. Jan., Christiania. 
(Moder: Magdalene M., f.Nicolay- 
sen). 

Monniche, Caroline, f. Gyth, 63 A., 16. 
Febr., Kjøbenhavn. (Søn: C. M., 
Molde). 

Morch, Julius, Skibsfører, 52 A., 1. 
Maj, Grangemouth i Skotland. 
(Hustru: Amalie M., f. Svendsen, 
Christiania). 

Nagel, Fredrik, 59 A., 10. Juli, Chri- 
stiania. (Hustru: Fredrikke N., £ 
Egeberg). 

Nicolayoen, Johan, fhv. Foged i Jarls- 
berg, 78 A., 2. Oktbr., Christiania. 
(Hustru: Emilie N., f. Aars). 

NICOll, Alert Christian, Proprietær, 76 
A., 31. Maj, Presthus i Ølve. (Hus- 
tru: Kristine M. N., f. Tausan). 

Nieleen, N. Chr., fhv. Inspektør, 29. 
Marts. (Hustru: Magdalene N., f. 
Krog, p. t. Kongsvinger). 

NiOloen, Pauline, 21. Febr., Christia- 
nia. (Syster og Svoger: Grina 
Thrane, f. N., og David Thrane, 
Kaptejn). 

Nissen, Emma Otilie Hermane, 19. 
Septbr., Christiania. (Systre:Palma 
og Fanny N.). 

Nissen, William, Redaktør, 4. Maj, 
Christiania. (Søn: Andreas N.). 

Nitter, Marthine, f. Sindsen, 76 A, 8. 
Marts, Christiania. (Datter: Elise 
Stolt, f. N.). 

Nyquist, Maren Kirstine, f. Korsberg, 
79 A., 6. Decbr., Drammen. (Børn). 

Næser, Johan Georg Wilhelm, Oberste- 
løjtnant, 71 A., 8. Decbr., Chri- 
stiania. (Hustru: Marie N., f. 
Heftye). 

Næss, Elisabeth, f. Hvoslef, 27 A., 22. 
Jan., Bergen. (Mand: Anton N., 
Kjøbmand, Tromsø). 

Norbech, Carl Christian, Overretssag- 
fører, 70 A., 25. Septbr., Christia- 
nia. (Hustru : Martha N.). 

Olsen, Fritz, 8 A., 20. Mi^', Christiania. Dødsfald i Norge. TiUæg S. 19. (Forældre: Joks. O. og Maren C. 

O., f. Figenbaum). 
Olsøn, Lorentzie Margrethe, f. Holter- 

mann, 88^/4 A., 7. Juli, Stord. 

(Steddatter: Anne Munthe Gjø- 

Steen, f. O.). 
Olsen , Rolf Andreas, fhv. Sogneprest, 

78 A., 2. Oktbr., Bergen. (Hustru: 

M. E. O., f. Eynning). 
Olsen, Wibecke Olette, 22 A., 26. Jan., 

Sejersten Prestegaard ved Drøbak. 

(Forlovede: P. Heiberg Lexow, 

pers. Kapellan). 
Olssen, Marianne, f. Hoel, 34 A., 4. 

Oktbr., Christiania. (Mand: Wil- 
helm O., Artilleriløjtnant). 
Oppen, Antonette, 87 A., 12. April, 

Holstad i Grrue. 
Owren, Alice, 27$ A., 8. Jan., Christiania. 

(Forældre: F. O. og Emma C, f. 

Cross). 
Owren, Julie Caroline, f. Bentzen, 36 

A., 10. Febr., Molde. (Mand: T. 

A. O., Overlærer). 
Owren, Sverre Marius, fhv. Kjøbmand, 

42 A., 31. Oktbr., Christiania. 

(Hustru: Hansine O., f. Borge). 
Paaeche, Olaf Martin, 32 A., 13: April, 

Amerika. (Moder: Emilie P., f. 

Throness, Bremsnes v. Christians- 
sund). 
Paaeche, Peter Christian, iVe A., 8. 

Jan., Kvernes. (Forældre: Einar 

P. og Olea P., f. Sørensen). 
Pareliue, Rasmus, 35 A., 2. Novbr., 

Lergrovik v. Molde. (Hxistru: 

Johanne P., f. Marstrand). 
Pattisen, Chr. W., 11. Aug., Hougen i 

Spydeberg. (Hustru: Kaya P., f. 

Foyn). 
Paulsen, Ludvig, fhv. Kjøbmand, 50 

A., 11. Febr., Solhaug i Vestre 

Åker. (Hustru: Elise P., f. Mid- 

delthon). 
Paus, Arne, 18 A., Kovbr., Stockholm. 

(Forældre: J. A. P., Artilierikap- 

tejn, og C. P.). 
Petersen, Anna Christine, f. Petersen 

von Fyren, 57 A., 29. Oktbr., 

Borten i Guldalen. (Mand: M. 

H. C. P., li'oged). Petersen, Birger Conrad Berg, Inge- 
niør, 26 A., 13. Novbr.. Brook- 
lyn. (Fader: M. H. O. P., Foged, 
Borten i Ghildalen). 

Plahte, Anette Elisabeth Birch, */ij A., 
2. April, Høvik. (Forældre: Frid- 
tlgof P. og Marie P., f. Birch). 

Platon, Christian Frederik Stoud, Bank- 
chef, 69 A., 21. April, Ajer v. Ha- 
mar. (Hustru : Elisabeth P., f. Sem). 

Poppe, Georgine Randine, f. Torgersen, 
8. Aug., Nes, Hallingdal. (Mand: 
H. C. P., Overretssagfører). 

Poulsen, Anne Dorthea, f. Falchen- 
berg, 88 A., 22. Oktbr., Skien. 
(Børn og Svigerbørn: Fredrikke 
Storm, Benedicte Poulsen, Hanna 
Ericksen, f. P., og J. Ericksen). 

Preus, Axel, 3 A., 21. Febr., Chri- 
stianssand. (Forældre: F. P. og 
Alvilde P., f. Sundby). 

Preus, Mariane, f. Wisløff, 21. Novbr., 
Vestby Prestegaard. (Syskende). 

Prydz, Halvard, 14 D., 28. Juli, Hevne. 
(Forældre: O. P., Distriktslæge, 
og C. P.) 

Prytz, Leonhard Christian, Exam. 
pharm., 28 A., 28 Juni, Stavanger. 
(Hustru: Anna P., f. Hansen). 

Rasoh, Christiane Birgitte, f. Gaarder, 
91 A., 6. M^j, SandeQord. 

Rasch, Halvor Heyerdahl, Professor, 
78 A., 26. Aug., Christiania. (Sy- 
ster: Eva R.). 

Roed, Johan David Behrens, 27 A., 
29. Decbr., Ullensvang. (Moder: 
Maria R., f. Behrens). 

Reimers, H. E., fhv. Kjøbmand, 95 A., 
10. Marts, Christiania. (Efterladte). 

Reimerth, Sara, 80Vs A., 24. Aug., 
Christiania. (Syster: Marie Mos- 
gaard, f. R). 

Reymert, Thora Magdalena, 12. Juli, 
Mandal. (Moder: Fredrikke R., 
f. Ekholm). 

Riddervold, Albertha, 78. A., 4. Oktbr., 
— . (Bodel Holst, f. Thurmann). 

Rieck, Ludvig Oscar, GVsM., 15. Jan., 
Horten. (Forældre: Oscar R., 
Pr .løjtnant i Marinen, og Elisabeth 
R., f. Lyng). Tillæg S. 20. Dødsfald i Norge. Rode, Aagusta Fredrikke, 43 A., 29. 
Jan., Christiania. (Fader: Fr. R., 
fhv. Provst). 

Rode, Fredrik, Provst og Overho^ræ- 
dikant, 88 A., 24. Oktbr., Christia- 
nia. (Børn). 

Rode, Hans Henrik Albert, Toldkas- 
serer, 65 A., 22. Aug., Christians- 
sund. (Datter og Svigersøn: So- 
phie Herlo&en, f. B., og Herlof 
N. Herlofsen). 

Roede, Marie Caroline, f. Nobel, 15. 
Septbr., Christiania. (Mand: L. R.). 

Rogge, Johan Randulf Bull, Ejøbmand, 
16. Decbr., Bergen. (Hustru: Thrine 
R., f. Bredal). 

Rojahn, Lena, f. Gudmundsen, 31 A., 
1. Febr., Christiania. (Mand: O. 
R, Musiker). 

Rolf een, Knudine Dorothea, f. Mat- 
thiessen, 64 A., 11. Jan., Christians- 
sand. (Mand: M. R.). 

Rolfoen, Magdalena, 1 Hemsen, (Enke 
efter Højesteretsadvokat O. H. R.), 
72 A., 20. Novbr., Christiania. 
(Børn). 

Roll, Marie Jakobine, f. Sparre, (Enke 
efter Justitiarius Chr. R.), 68VjA., 
21.M%j, Thrond^jem. (Sønner og 
Svigerdøtre: G. R., Sorenskriver, 
Mathilde R., f. Lorck, A. R., Pre- 
mierløjtnant, og Benedicte R., f. 
Todderud). 

Roecher, Maren Magdalena, f. Bøye- 
sen, 74 Vj A., 11. Marts, Fredriks- 
hald. (Mand: R. R.). 

Ruenæe, Olaf Theodor, fhv. Sogne- 
prest til Grandshered, 85 A., 24. 
Marts, Christiania. (Hustru: Chri- 
stine R., f. Lange). 

Rammelhofr, Ingolf Johan, 21. Oktbr., 
Christiania. (Forældre : M. R., Ma- 
ler, og Marie R,, f. Gulowsen). 

Rnsz, Richard, Henrik, 19'/e A., 23. 
Jan., Ch