Skip to main content

Full text of "P'eymane no e khoiye ma Isa el Mesih"

See other formats


LIBRAK.y OF THE 
jVl.assacnusetts Scnool of Theoloa^ L 

Catalo.q No.A:./^.^'.?.U Sub^Familyi'*'^«»^/aA^*JA^.. 
Branck IÎ^AJsli>^*>^ ..T.^l^.^.i.iL. V^roup 

LanguageKUT^.JC>.I.^.H 

Dialect KVT^Js^j^M^$ 

Locality .Ç.*.4i«rvvT\>f:.Ks^ 

Contents Nt«.\A/ Ti'j;t:c.Ttv>«ii;^ 

Ver>sion..îî^i.r.S^...e.4;f*o>v 

Translatori J.€.1^7»^J;, ^f «./i i 
Putliskei tyA'.HiB..O«.Aa.fA/\( 

Place.Co.fyj;::|rAH.T.«..r4.0..p.UÊ: 

Date /.^.7^ 

Accession rJo. .2^^ 3 3 j 
Accession Date fJs>i^^ i ^l^^ff 

Price..|^..f.ȣ2L 

KV.B»^.k<..<S.fc.j.p'.U...«r.rc..!«...r!ep.v.vw^r.....*.4^. •i'bBiru.'bb 'i'O l»0b8b ITO. bUU. bl ybUb^ -=S>2>=S5=*>Î> ua fliu.uiru.Mj.'bbt 

R- 8- 'iOSU.iibR'b P'O.oi ^nhO. 
LC CUSU.ir<TîOLSU. 


utn 1 

2 pui^ptP a.ni.n.1^ §iuijni.ui x fiu^pui^^iP quj fiuut^iu^f^ ♦ /i^ 
uiu^iuii. aui fjiut^nL-U^d^ • Jju/i^ni.u£ tj^ ^ni.tnujjç nu u^(^i^^ 

3 jkl- "'-f^ ♦ ^nLtntu tÊut ^utn^ia ul. ^euptulu^ J-p fd'tuifiuni^ * 

4 ^uipftq^ t^ut Hqpni.'bi^, Jlt^fini.'U t^ut JJ^puttfi^ ♦ U["^'^ l^ R^l'^ 
fitutniuujk ♦ JjJjihutmtuuj taut \fUiunnL^ç ♦ '(jtuunnu^ qut JJt^l^ 

5 tfni^f^ ♦ JJutnPnt^ (Jn Pututuj^l; tpu (Ijiutui^ ♦ (fjiuutta nut JJ^tL 

6 njl'pb ffd ptunL.ui^ ♦ U^l^tP Tf h""kjk • h""k Ijf S'"^ 

tlni.tn t^iuutli^iu^k ♦ ^ujilni.in thutmlt^ut^ nut \Jlii.i^jifujJU^ 

7 ffp J^m fjLpjiujjJ; ♦ ni. Jjfit.^jtPmit tjiu pm^u^mmJi^ ♦ 

8 Pm^u^mmtP tjpu JJ^u^ltujjk ♦ Jlu^pm qm JJ^uujjI^ ♦ fjnm qut 

Jjnt-^m&iuP ç ♦ Jjni-^m^mP qm JjnLpmifç ♦ Jjni.pmiP qm 

9 fji-qliml^ * fji.qlim tptt JjnLtfiuumtfç • Jjni.tfutumiP qut JJpm^ 

10 J^V" ♦ Jftp^'l 1"^ ^""Ltb^ifk * ^mtjq-lim tpu f^ujUmuitJi^ f 

11 Jfm'hmum qm JJ^ifohl^ ♦ U^ifoit tpu Jjni-uujjl^ ♦ JjnLum qm 
JjnLfum'ijlimjk ul mpkjkq^ nLft j^p nfupm frku[ipliPlij^ 
(IJmutliiobf; % 

12 fju ijt pm^ ^^"l'ntPl'jk ^muiliiohç » JjULluuiblim qm 

13 JJ">p'm^[i^l^; ♦ JJiu£iim^fi(^^ tpu ^nLpmu^mtq^i^ ♦ ^uLpm^ 
ujmtqÇ^^ qut JJiqlinLml^ ♦ JJmlinLm tpu Jjipmq-^if^ ♦ Jjlpnt^ 

14 q-piP tpu JJnnLp^ • JJanLp tuu JJmmnLtp^ * JJmmnLq. tpu 

IS Jj.fnb'i'k ♦ Rb't'^ i^ hib"^Pk • hib"'-P i^ hib"^^"p^ • 

16 hib""i^P 'Uf Jr'"P"^k * JPuiPm'ii tpu Jjmq-nLiqlk ♦ t^^^ 4 niihih irmPhnd 

q-nLUf tjut Jjni.u/iŞ Jl^p^ ip^jp^j^ ♦ ^o Jp^ uil JTtjpi'^t 

17 irt"P^ ^uiPn LoPu/b Jiuuj qui ♦ '{jni-Uj ^^^[1 "l*[j'['ltj"'^ 
ê-p ]iu^fiiu^[iJI^ ^ujPuj ^utJni-Uii^ ^uiputut^ uft^ufi^ * ul. 
Jn ^ujiInL.inl^ ^utPiu tr^ulinliPftjl^ fIluiu^p£oitç iuinuiut^ 
"tt'tlt • "^ ^p trk"l'ptPbjt ^uju^l'io'bt ^utPuJ i^fM^ irtr^ 
up^ç iiunmut^ ubp^l'lh ^t * 

18 Ot. tjatjf^^ h""' t[^irt"b^ ui^ifut uini-f utfijuj ni.li\fkj^ 
pçu ujn \jni.uh3in.iu'lt2'*^'^ '^W- * ^^J'iu in ujuj ^çiJnL. uinl. 

19 'iiiu ^ujP^ Jn PuL.^ J^i o^nLutul^ utJnu Jiu t Ql. Jjni.up^ 
Jçpç ni.b Jutn-nt-J ^pjt uutinnn. uinL^ç % ul. 'jbuj utn piou^ 
lup u^nL. ^o luiujl^ ni-^ uti^jutTi u^p ^ut t ^P'PPpt' tP** "[t 

20 ui^hiM uL. innHlt utni.p uiçnutui * Ql. ^fthljut no iul. n-P9^ 
ij-Ç ^tu'ii uip ^P*PPPP "P"- * ilut^ut Jtlt^pt fsoutl^ £n 
/uutJmiu JJ^n.ut lunLiujih uinL. t "L. lio ♦ /,"# fjnL.ulilL ii.nt.^ 
11.Ç ^utJniuin^ Jui Pnn.u Jn luon.iu LnnPphç Jphiu juo 
irt /pt'^t * S pJu' ^o ip ^phmnL.n-ç ni-hmtu ^m^ p ttm Jp 

21 P'ii-^ çi tpni-muç iu ♦ Qu mL. 11-ni.tL. mç utp tip t Jfo umtJç 
ni-p ]ium mçjhp ♦ ipJut ^o mu n.miJJI^ /uo mç Jp upL.^ 
%kjl;ff- pio pl^iutu u^p^ut % 

22 Jt^L. ^t'^l' rp^lt^^ uj^uL^ t ^o Pt^'^/'l_ 'V/"V"' '^P pmit£U£ 

23 ^mp.t ltoPm*h t uin ml^upl^ li^mim t/tl^jq^Ju^kpç ♦ ijm^m 
Û /uj lul^ mJpu ujpiuuj UL. ii.ni.tL. mç ujpaui ♦ ul. umi/ç nL./i 
JjJui'itnL.l^i ui^ m^jhr^ t ^po pkp^/tL-JI^ mpmm poml^ mp 
Juiu-m ut uoPnhç x 

24 \ni-m \jni-u/slh LmJmno Jp puit/ç tt-muinL. imJmh ^o 

25 '^tlt^t Jooml^ Jl^ti-m ^Jp *pppp t^t"^ *PPP * "*- ^l^''' po 
l^ppP ♦ ^mJeu mnt-/i *hui mp ttuihp uinL. ^mPm ^to fi.ni.n.ç 
/uo mmJnLipît nm f nt. timJç ni./i Jium mm%L t 

1 ||i- ^/ilbLm Jium tpjJ ip nLpjjpi^ ljl^^ni.m/iijjh £p %mJuj 
^tjPit^i'^ ipn-oj'" i^tpom/tu i/tmm/i^m^l^ t xjut^m Hlp^ 
tPm'h Jp n-o ^p^mpl^ ^mp^ £p ^uLpunL.^hp/'^t ♦ "«- 

2 l£oh ♦ l^p ^ri\. iu mt.^ ^o J^t }jl^^ni-m/tutitn.m i/tmm/i^ju^ i^ * ^fl^fui ^o iJuiP pupi^pf^ m.fi ^p tL.o ^p^fuauMp^ utfib » nt. 

ihujuiji^uj^ U£n^ltutn C^uipnut^ nL. ^k'^ ^ni.uiunL.2^ph^ 
pçn-uj z 

4 P*- ujp'apiluujuipbç '^çJp uiui^ hifiuuujlM nL. ju€ilMpuiuniç 

'^tll^Pt 't'lL"-" ^PILP *^IL "'-"'^* ^[''PE \rt"t^ LfL *P^^ ""-^ 

5 uii^ lupauj 9 fJLUJ^ </^ Lo'ii (fl^n-iu*' Ip 'bujil (f^l^jP^^^iII^ 
Iji^^ni-uiliuj'b ♦ Sptfuj no iluj^iu ipilpuiuiui^uj u^n /nl^upi^ 

^ 't^Jlk'^'H^C * /?'^ t"'^ ^hjPlk^h^"^ ll^ niLuPh ^ni-uiuj . 

f^p 'UujiI pnLupp^h g^ni-Uiui n.ui f^H^*-^ "i^t * 11 f" ^EL 

Jpn-ut pni.unLpfi^ji ui^ n-iuupij^o oJ^Pk ^*^ h"P"{ltL "LLL 
7 ^pfihh * fl'-k ^qh ^kpoutfiu uf^ uipq^[iij-ui Hi^liJuj'b Ipuqji 

^pp » ni- BLiub^ uuj^hphjh *PL'L' '^LL '"-'"^ npjph junLjiu^ 
^ JlL^'h l^uPhp* n^ ULUj'bifi^ dl^jPih^h^k "LP lljuj'bmi^k l^o 

lujn-pb uiu^Liih ujp nujbpb Jp up*jh uLp tj.nLn^np ♦ nt. 

^libLjiu ujpujltbr^ Jp Jpn-iu fiiuJUjhfi 'YZ! 'P^ 'P^ usJ/i ujL;" 
9 Jtu-ui uh^uih uip^piP^ L]'~ tPf^i"' "'-"'^ ^LL '^^"'"'tlL"^^ 

tuL. l-pyf- utp^jiuuif^^ ÎL"-^' * i/ui^ui uiL. pupçp ^o ^^ n.o 

^LLLL"P^ '"Il^ LLL "L^LL "'-"^ i,"'- * ^ujP^u ,po ^mp uh^pbli 

40 //^"4/» "^l' ^tjh ^^ '^"'-"-Pj^ upiLx 'P^/tlLpu ^o uiji'b puphp 

41 utp ippn. ifutnpb yuta uinLbh ^"1 *H" * fl'" tPt'^H."' *B^ 

^hpi^ Id «^/_» "'t'^ t"''"-lL^ 'HLL "'tj^ t'^ irhjpt*^h 
ph*/* uL. ^hPi^ uh^inh ^ppL^ Jhn.iu f UL. puit^hjhii- 

po utp Jhjpppujbuifujç upuLu^h^ujb tnuîbp Jçn.uj * nÇ"- * 
4 2 nt- ^l"-^ip^ UL. JfiLp t f]L. ip puiJhuiut ittp fit^ uh'butfhih » 
^o viuip^/i J/i 'bç îl^ LLL"i"' t^hp^ui/iu t Jp uiuiyi-ut n.hilui 
ÇtiL^ ip nptrpç pto X 

43 •^jibLpu ^o lUL. ^UL.^ ^P nL^ t Jui^ut ip pujJhutut JPht^ 
ih*ph pouih puLjut Jp IjnLup&n^ut $ ul. Lto • fl^iuutut f 

tfLLLfLIL t'"~''~fL*P "'' "'tj'" ""-t^ "*- ^p "-h'I /p Xrp"P"-h * 

UL £p nuç uipuh^r^ ^utput iîitt Jp n.tuiLut tttp ttthJpJ** 
ILL *" *P^ Zhpoinpu JnLLitiniunpppb inp LunLiliunp n.nL. ^ 

44 "-p»p * Jj^- </^ n-iuupiL. LippP tpni-n-p^ nt. ui/ijh ulJi ip 

45 2L"'lh'"'*' * "*- 2."'- LLL Vl'"fL"-h > *"- ^'"P'u ^o ^hpoui^u 6 ^la'/'Z.t VaSP-hliU 

l^oPui'b ufp^ mkupk i^i^jn^JlM^l^ft t .^o ui£i^ ui^ffui , ^^ jp^^ 
unn.1; uiti^ a.ni.n-1^ hio Luja^nniPt 
16 /?^4" U^lt ^p'i'^'^ ^o ui[i ^(^poutpu^ ^o ^uiPp fuut^ 

ihiubtniuj J-p JJ^ifii/uAj t ihpn. unt. ^u^P • nu ^pjujbui n-pp 
^pp IP ^hjplh^h*^b "*- uion-UJ ni.^uiuj upu^ ^^«^ 9"*^*, 
ii-^rL. pp inL.n-ufij J-p uitiL. uutiu/b Jçp t tp uoptu nt.ç ^"'^ 

^^ 'l^ *^** ^IL KzA*^^ %kA^ ^[i[i* Z?*^^ ^^qh pk^ujJ* uinL 

U[p tnl^upi^ lipjiJjiat Jil^jn^Jajl^p^ ^ujpp LoPujb p no 
18 uigJiii ♦ ^p fJtUtJuj uiunubui ^ph ^utPiu uip^çumtnj t ^P^ » 

kcri^ /»«- jh'^'Pb ^J"i[^ * fh^^^^L "'iL knpt"' ij-ni.n.i^t[. 

pto t ni. 'iiut uipjuouui ip uipih A'o i^ptv.u ujpVI* ♦ SpJtu ^o 

PnL.liliujujnL.'ii t 
^9 /]l. ^f/ii^ui ^o ^Jl^poinpu Jpp^ ifuj^uj Jl^j^^l^ Juom^ [p 

fiiujijl^mm ip JTpupP funijm Jp ljni.unÊ-3in-m $ ul. Lo > 
JO Çhmujuj t "ipltPP T^ "'"-/' tP "*- "^l'Jh'h- n*-p nL. ^mn.m ip n^ 

puPç Jmpuij^it ^pJuj rto Jppt^ t 'Jf- ,^o '^ujb^ n.ni.n-pii. 
2l mp pjoum^ X JJ^L. Jji tt-mtijnL. nnL.n-nL.n ul. uihjui m-h 
^ kPUP^ "*- ^^P IH npuP^ Jiupufj^ijt fji. ^pfîblpu ^o ujp^ 

^/luut JLp^tquijnu ijimm[i2Ui^ltP[ij^ ^pp [pu^p njmpf; 

Jjç'^ni.mpm'h £p ^[jt u^mJl^ juo Ihpomfiu t [p ni.^ S"^k 

Ppn-upm t ni. [p fuuiJkuim [iqît u^puJ^llimf^k /P "^ihjk iik^ 
23 l/rik 1"*- t fJL. ^mP [p nt-li u^mJtpt "k^l^p ^o \muk^ 

pu^P q-ç lp>Puib ^o [umiqkpk '^kjlt^f^kp'u^ pkJutiP u[n^ 

upji J^n.m 'jjmupuiii^ m^ Ip^lb 'HP^l^ * 

VhP 3 

1 U.*- "-**J"'^ ^mViimjk P'^^^tL^t' ^'^P UP_ 'îiuiil^ ^ik Jjk^ 

2 ^m-mpuPmh ^q_ ^PPPP^^^ "*- k.'^Pf^k ♦ Poiqm u[p ^ph 

3 ^p^uj ^o t i[imm[i2uj^[tp[ijk mt[[ii.Juibujij ^k'lt'P "* * Qp*^ 
^o uLpm mL. iu t ^o Jp fqyk "i-t "iP utknPk 1^21"J"' 
't^Jlt^'qhp ^uipp IpjPi^i * 'fio mpu^kJuJ t mkh^p^^ ^o 
ip '^""l^io^k k'^qt '"p^"' 9 n-ujup fqp^g^ "-tj"' l«om(ii 4 ni. n.ujup uu^,p[^ uspmk; ^nu^u^^H "i^t * /^*- ^^zA 4"^^^^"* 
uiuu^ Jhij^ mk'lh » "'- ^«'^"' nt-/rmm /'^^'iP^ ^'^/2.' '•'■ 

5 /?.-t ^".i^^ ^ni.pun^lhct^ "'- fe^^ Jjt^ni^'^PuPuj'b nu 
C,I^Jli u^ijjk Qnpq-uHM H"-u, m[^lnu u^nu^ , PnJ^Şl'L '"[l 

uj'bn.uj . ^,;) n^tuit lion-[iJîu^n.ufU ^^^ c/^ nn.ui'bl^lufUuim^ 

9 uiujn.ui liujf^j. LrtJlil u^li'b^^ * (l^ uifii-^^t^-Jl'l^ '^'^ ^Z!^ 
^ni^i [[^ujil^luomuj ui^J^h » kc^fH'^'l^ '^ h'ir'^^l"^ 

C.hjJ' » «/i^ ''«-"1 ^z;^ ^4'^» hc^p l^ouit "^n ^"'L'IL *^^ 
10 t'^iLLl''^ ^*"^ "Z.^'''^ J^u^puj^t'^ uiitp t't'^J'^ ^t%t '"'^'Il" 

"LLL'IlLC LLL^L'" i^"'-L"^^ utujpu/b q-t uiujq-l^j^ ♦ ^k^t '"'^LL 
^o ^tJtlt ^Jj'b^ 'Uujj'ijp , ri-k uipn-m'bmpb m. r^k ^'l^^ 

il ij-[^ ip ujlfpp * tt^ n Puj^Ştt '"LL^LL'^ "LLL "'t "^Ll "LV^ 

Pou[uj. C^ujJîu ip ptj ^P jnjPnq^Jp J[^b PuJi^ujPit J' * 
ni. Jjtj^ uojk ni^t liujn.uj'bui^k ^*" C,kJp^* "J'^k " '"^ 

1:2 puji^Şl,!^ uip ^m ujp pnu^ ^L t"'-'^" "^ 'iE '"kLLV ' '^'LL 

Jiui^jjjk ni.li ^^ ui^upmujjjj , ni. uiL^uii^ph ^® ""^4^ '"^ 
ituii[[iJ u[p^Jj , ni. k^'UçnP ip mJlMlujpL^ /uo mL^ ujp ^p'lt^ 
'bm , UL. ^m^ u[p ui(;u£nL^mpP[A ujfjppt "'t «YZÎ 
^tuifnLpfj'b^ u 

13 /?iL^ ^mqP ]mm Jp T^kitlk ^^P LLL 8"Ct'"'^^ "^LL 

14 i^mVbmnum . ^o J^ PuJ^Ştt "LE'^L'^ * ^*^ ^mVbm uikp'uk 
mm ni-P nu L^o , J,p J[in-m puqt"^ "' ^^ ^E t'" f^'"^^ 

15 Ştt "LLL 'HLL'^* "'' t"'- '^LL '%."^"'^ ttj • h""' ^t'["'"i 

utm m. L[0 J^n-m , ^ki p "'t uj'hi/in , ^ pJm ^o Jp J'Ji^ 
n-m i{ui^m ^ujjtq^ Jt^ ^LL^LL ^k'^t um tmq.mPmb Ph^^ 

16 '^tL^lLL -PL^' "*- P"'*^^ uikpuim mni.t* /?'- f^tH"'^*' 
]ium Pm^Ştt t"'- * 'l^'-'hL' ^(L ""& "^"'LL ^""P * "^ 
tlmC^m ujqti-Jiu'bm'b J^n-m ilhuim.'b , m. m^ (h"'^^^ J^^^ 

mt "t'" t'^'b^ "'LL ^"'PlL "^^LL "^- "'LL ^"'PlL LLL "^C 8 Ha'/'Z.t imsp'bnu 

17 ni-p * IJL. ijui^iu t/^ uja[iÊ-Ju/buj% ujI^^I^ ^fi ^u^P no utn 
IjO * J^L. ui ^nLU-Ç upli utuJÊUJÊn nn tt-ç *^uju mnnniPx 

VbP 4 

^ UL ifl^ ^P_ "ly^ ^^n-fUJ£Uj^urj^i^ z /Ji_ ^^^ n.o nu ^fH^^^l 

f> p.iu2ç rLOû/r l/nnppljç^ 'HPP^b nini. % fji. açn.ntMJUj%uinq 
^ujp Ijo (f^l^nLuj ♦ hp*PP f-ni. ^ni.n.i^ juomi^j^ u^rt uil^Jn 
*PP """ 1 k'^/p^^^ lUuj'ij ujp ninij X (J^l. ^çmJujuj uitu nt. Lo « 
\pilpiJUjhmpuj t 'XfUJ J*p njp 'hguii P J^'hç tPujn.ni-il utp J-ji * 
ly nfl> tuL. ^^JJt ftiuJin^ptulj ^o Jp tuJ^ij^ faoui^ ntl^p ij-l^ t 

^ n^k ^tjk ^l^jPiu'U l([l['P n([ip ni-li [p u[ujJ^p^ uj^ 

tP'L^ '"" "h^l'i^nj'buip nt-ji [p ULup g'pni.uj^jl^ uim^ujp y nt. 

Xy l[0 * J^p ^p q_nL. ^nLU-l^ ]uom^ Ji^ q-UL. hjo Jp tlpp u^mijl^J 
LP (""^'^l^pl'Jh * SpJm ^o IbpJpuujiim^uj > hp^[* Jp ^blh^ 
^b [noiLm ^Jp ^pppljk Jp "[yb t'" * "*- 7 "^ IP "bp 

7 mçt/p u[p ^ppr^ ♦ ^p Jpu[[^ [fALm [uo ip ^bJpp ^nj 
pjp ]mm m[ium Lo J^n.m ♦ \jptlpuujijm[tuj y }^P*PP h'yl' 
UL. /aom^^ fuo %m ^b"^pn[[^li « 

" îjbjPtu'ij m[tum l[ppP ni-[i nt. n[pp [p ^jh^l' 'tp"' 

U[p[pLm « UL. 'Upyjîh mm J^n.m 44''^ ^njm^t^m^^iPfnl^ 

9 m^ç nL. [n['[hPk nt.m'ij * []l. Lo J^n.m t U^tJmh ^k^[' ^ P 
t[.mn.m mpmptPf hPtPP n[p ^kJj* J[tJn-m u^^m^ n[pn[i x 

10 fli-b ^qh Jium l[0 Jl^n-m « ^kj '^ ^m'ii.ui Irm' ^hj^ 
[trmu t ^pJnJ ^o 7jpifpum%m[itu f J^p JuOj[i ul. Jaom^b 
[uon.m ul^^m^ n[p^[i » ul. p^^ Jl^n.m pmt[tJ[fy n[ptj[[i x 

11 f]'-k ^nf[^ '^hjPmij u[bptnm nL.[t f ul. JI^^^I^ Jaomb 
^mP^ UL. Jl^n-m pptpIbP mp ^ppfi' * 

12 f\t- ^[fhLm no Jtum u[p^[jum bp»Pp ^mmim *^mPp 

13 HPPPl^ * n.mu[nL. ^ul. 2ik[['[k * fl^- t^p u[bpntm%l^ 'b"'*, 
atupçp f *^mPpum^Jijp lunL. [p Jjmihmn.%mjnt-Jç f [p mm 
q.m'i/p^^ç u[m'^pp » [p 'hmtJ u[iijnn-b ^mpni-[oij hl. Ijb^^ 

14 Pm[[iJh * '[îp pbJniiP u[pu[m u[p mbnp^ fi^njjm '['tj^ UL. niuipk 'bk4'P"'Lt^ * "tP. "-^J"^ "i"'^P * LH. "^t "'Ltjf^ 

16 Qnpq-u/b » iSi^LtiJ^ ^^^uipu/ii f J^p Piupltuiuj n.oiip^^oq^ 
'&^JuiP tfuiqnb n^o^^^ uift nu n.o^%J^ uiut ^n uutn nt.ut'U^ tuL. 

no tn UÊduP^ ÊJnnpiM $ UL. in unutut uin n-€>Uîiynli utnillt x 

17 ^H uu^ tfp phij^ ]iuu£ utl^up ^pp 'tf^'L '^ILPl^^ "*■ k**"-' 
pf^^ ♦ poti£tu ufp^^ * ILL'^ *^^ tl^ujin[i2ut^liP[tj^ uJi^fii.^ 
ifuîbuiii 'hhn ui t 

18 •fifihLuj ^o Jiuiu ^n u^tu u£tuip(^ ^^L^f/iffiiu'ii uip i^ujtt.[iui ♦ 
ut[i ^^n uiuL. uin^ujii ) '^nJ'^nifij ^p utp ^ui[Jn L^oPuiit 
^^Ppou 9 ni. u^pl^jii^ nu[i JJ^i^ppuju , ^^ u^uj^pi^ PotL. 

19 UJi[l^Pn% i ni/uj no uçiutt[uj'bç ifujuh ujnL'ij x fJL. Lio Jp 
ni-ujbn-uj LLLP'^J ^LL "P^ * "*" "'^ " "^J"'J"'%b^ Jutn.nL^ 

20 '[^% '^LLL ^LL^* //t.a/îf J[i qni-i[uj lupjtp^ [uo ^p^^LrL^^ "*' 

^i LLL L^^J ""-t ^"'-^* (]'- ^LL "^^ LLL F^L "LLL ^'^'"L^k i 

uihi ^lfbh unnL. ujp^ujb \jiun^ni-UJÇ QL^p^pLrtu'h ujphj ni-[t 
îu^jbiu ip *ijujJ k^pt "LLL Pt.^F^P"" '^""[h poiL.ui * ^[lii^ 
uiii Pofi-Ç [uo mpbui inp ^pppb $ nu h""! [itPP P nuuiit x 

22 //«- ni-UMb J[i nni-i[tu ^L^'^^' "^- uiiuJçil. [uo ^PyLrL*^ L P 
pç 1 nLpjintu ^nt-b x 

23 //*- /i«//# ^h^^i "'Ltj^ ^^L^L^ "'P Lfl^n.[iuj , ^^îf inp ^pp 
l^p in^p^ ni-ujbtnui % iil. Juin inp J^pp [fb^fii^ ihiuin^t^ui ^ 

^tPlljk * LP %!"'[_ ^kif^Ph ^hp ^2.tP 'i'ujpo2^[tq-Lruj'it ul. 

24 Sv/' ^ltP 'f^^i'-ujnujb uujtj^ mp ^pp * fjt- ^tut[i^ ni-[i ^ul. 
LP ^L'^l' npup^ \jtuiL.nL.ui[tLruîb , ul. ujij[îij Jl^n-iu ^^J[t 
uuifuo^iJiu ^p uip ihjfiP iPiun-iuiiujij ul. iiip nuinçujiu'it 
h'L J^P "ip ^p^ufbmpb * UL. uip ^i/butb itu ^[ttfnl^Ponujii 

25 UL. ^^opp[iL.Jujb f UL. uiun ^pp ni-m% x f]L. JipiL. ■^i^JuiP 

LLL F^J "*^t "'P î."^''' ^P i^^L^L^ "*- ^Z! 'h(^k"'"L^Lt"^ * 

UL. Jp ljpnt.^ii^[iJç , nt. Jp \j^^nL.m[iup mbL^ , #ij_ Jp ni-[i 
"'LIU^ 0"P^'"'^ * "*- "'un Q-pp ni-uîb x vhn ^ 

utuitj^ fuo «Y^ ilui^^pmitui^i; ^ftit "tp^pp t/^ itt,ut%tt.ut 

itL. utn Lo t 
O Juoqp u£p tt^ni-'^ ^iUDfiituiiMtt.iu f int/îu ^o tJiuiutfi%iu^ 

4 ^Pl"/l/Ç tuq^pLi/ui'îtiu^ (fn ni-uibn.iu ui t Juonfi J-n nLUiîitt-iu 

^o ujp ^[i'ii^ ) 211*^ ^^ ""L tul^ u£n inpi^ [uo uj^ i[ippn.u 
O u^niJb t Juonp J-n iiui'^inL.uiiuiiti-iu < nifui no iui.ç Jhntuu 

6 utç u^p hîLVI^ tuputl^ t Jaonfi (/n ni.uiiiri.ui ^o "IHP^^ IL. 
PJUi uj J-n uiutnuiit.uiPn.tu y inJîu no iuL.1; ui^ P^P "il^ * 

7 fîsot^fi Jp Jl^p^uiJl^fJf^fijui*ii i ipJtu ^o tuul^ J^p^UiJ^fJ 
§ uiç u^p u^fiii^ t Jaottft Jp ni-Uiiiti.tu no "jPi'^PI tfttunLpJ 

Zî * ^^t/o/ ^o uii.^ tnl^ Jp uifiiir^ Jaotnl^ t Juonfi Jp 
tt^iun-ni-^fifjft ^potpttiirutu ipJui no iul.!^ u.ni.n-i^ Jaoiul^ 

10 m^ u^^'Up lp>puîii t Jaotifi Jp nt-uîiitt-iu ^o ^uifJrA iJ-lu^ 
tfppiuliin^ Jp luoj uutiniufLiufJ^ • ipiPui n,o ihuimft^ui^ 

11 'f^fJfjJh ninfii-iJuiiiUi'it Jp nLUiiitt-iu iu t \aorafi ui Jp ni-tu^ 
n-tu ^ftiil^ui ^o n ul^p^^Jui^ tup^t^ nu n mp q.uiJppfîiinp 
"*- ^fljk uiuipmtf^ ^i^p Pftt-pij} fumuij^p^ ififiu mp uik*ii ip 

12 u^p n Jp u^ojl; Jf^ t ^p^i^'itp^ UL. ^uin tutûi t ipJut n>o 
P'-^PhfJç " IP lutt fii.Juiiim'ii iftprt-ui t QpJtu no ip mL. 
prmptjç tj^uiifpnuibmpii Jp n mJni-i utnifit tftl^ iri^Jujçpu/ii t 

lo Zj"^ f^ fuojm mpm^ • i^ ^P^n f"9/ ff-"'^«/i^ f"o tfnt.'it^ 

lum ujp^m' mi.^ u^p jp f"oj mp uim * Jp tj^nl^tlm Jp 

1rP2!t*pb*'-'" ^"ijh > jh Ph'^k "'kpift lutfkfJf^h "'- "j^ 

*"* Ll^k^ '^"'"-"i-ihfiii phf^ 'PPV^^ * tni^ t^ n.o^%fijh tnpbh * 
UfmJ^p ^fj ^o fp uhp ^fijh uh^piifim ^h^kp^i"'-''' ^"{jh * 

*^ /?*- iPpt ffk 'iiuifu^ uL. mm liujjbrhi ip uifii h^l^ljh » /4" 
IP "hp ^JiriUiii UL. n.o^'itfi mpurp ip ^h'^fjj"'^ *Pp ip '^/w 

Ib uitu ufntjj t ilnL.um7i urppm n.o^'iifi uipmm n.o^'ijfijh " IP 
"IÇp iIuirL.ni-ifui'ii ^o ufp ufftiir^ 2.PlP'~lP " 4-*"^^ "'- 2.P 
•PPP 'HP'^I^ ^P ^""fh nL.mn-m ^o ip mnfiL.t/mitmm iu t VhP S H 

17 p'uifuJ[iiM t/i; ^^ ^^ uj^ ^UMPpif ti.ulhnb UL. iJil^jq^Ju£^^ 
pu/ii juutpmui ^HPl^b * ^"' ^utPjuP fuujpujui ^[tpp'i'k [^ 

18 pk^^ •PHP^k * <^Tut.ui uifiui^d^ </^ nL.utn.UM ^mPiu^fi 
iuijht.iIu/iUufiU nt. tuntn tun ujnynLnnii f J-p t^uHtrîiiiullt ul. 
ihl^jti^JuJ^nujii hoPtu^\i Irtu 'itoJuPtu^ft tnl; %ui ujp ^uLpn t 

19 ^iuptu ^i^Jiijfi p^Jtuip mpinpx ^fi ^o jp tuL. pii2."'-i 

Pl^%ujh^ui'it Irl^jal^ fuiuit-iuui '"P^pP "*- ^P ttuMn-ni.Jujijn.tu 
t[nL.uuj'ij ^l/ii inp^iu , tui.f^ pp^nt.^ tn^ u£^l^iuq^p ^PHr^ LH 

20 "iituJ Jiiuui[iuu^hphj^ tutifiL.Jufijiu'ij * ^n nt.tun.ui tnnujj^iP 
^pjpn utumiun-tuPç n Jn ututniuiLUiPç njoijnuiujijujij ul. 
^iunhuhujU n^inL; %tu u^p inç litu ^iuij^ £n t^iumfi^ut^ 

21 ^P^l'"P[^ ^o JnuiJnLpuiin-Ui ^tupp i^optu'ii * ^iuPi 
tPui ^^ t ^tui/ui ^fi ^o ^tuP^ tnp^uj Jp ^tpiupn-tu 

22 tnl^j'îiintup "iH^i^l * i^uiJui ijit^ Jp nLtun.tu tnpu^^J l^p^p 
*ph Jt^ ^kjt "i'"'b"'L '^P. "iptjt pJotLtu tnn ^iunninn f Jn 
2^nuiPn.tu uil^jijinujn tnç ummiu y ul jpp ^o Jn "iptj 
hioiLm m^Ji^jt ml^Jui^ Jn 'SinJiuPtLm m^jijmmn m^ "ip^ 
tJjiu ♦ UL r,[i no tJjphl fuotLm '"^PVfP'l tn^Jiu^ Jp mhpp^ 

23 ^^^^^Jh.m m^ m^jUmmp ujpupu x hp^p ^^"'lutjt l"^ 
tb'^b LP "tp '^hl^it^h^ "'- LP "'-t ujfipm ti-m q.^ tp^P 

24 "iptj t"' ^mppmfiiu i^p u^p ij-m , (Jji^piu ^^mfi^ji^ fuo jp 
ujj^p Jl^tpjtm^h f ^miLuj mifuLi uip "iphj b'^ 'VY""-^. "LP * 

2o UL pui^^ n piu no ^f^mfijçji^ fuo ujp mfi x (Jfp fupuJ^ 
fuoiLm unLiIm uni^ uiiu ip n.mu np ^nL% £p iLJ^mmh 
iu %m ujnnp > fii_ n_mmfi Jfi Jp '&i^ipumn-m ul ip ^mift^ 

26 uç '^hj ^tPpi' * fîlpiLm mpuil^J* Jp q-miLiu ml^ n.m^ 
Umupfi Jp ulL^ ^mPm t/u^Ljpl^ pm^j^ mmm %m^fi « 

27 ^p^fiuPr^ no ^"'Pp LioPiuii f ll^h Juj^puj * 
2o ^mJm iua Jp nLmn.m mp ujhiP hp^p ^b *B** ^P *^l^'^ 

n.m %p^L^fLiu lup tnpi^ ujpJm%mf/[jç » ^k%b ""- iP '"Pi^ 
fuomm Ij/lj^ PPP "iP "'•b"''" * 

29 \p*pp îy^'f^ f" "-'""P "ip n-tuiLm ^bP^tjbPb "'P 

wm *pppfi' muLfi ttjp ml^pfuiîi Jp fuo ul tumJ^ Jp fuo ♦ 12 Hiihih vikSP-hfni 

jnJui j^o BLuA^ ui J-p tj^ujit.ui ^o d-p lutuujUih nui Brl^M 
ilni^uitu uiPf^ll 9 nt- llk;oiJuil^jl^ ij^tu ^l^ifli ^ui ^iuihu in 

30 '^h^k'^k'^^ * hP^n. '"^"Pli^ n-"' n-uiup- J-n t^iun^ui ^{^JJ^ 
*i$^ ihph mn uiui ^PPpiji 9 uinLfi uin uintt. nt- uin ruo ujtu^ 

J^J- f 2.11'^" •B^ a.iu'h^ ui Jn ii.tun-tu ^o Jn tuquuiuH^ t^tu 
irl^^ Jnt-uiiiuiui uinuiui i nt. llh**J"^hjh 'f-"' ^^^1* '^ui 

31 ij-tuijut jfp ^h^t^tJh * (Ijpn-tu ^tuJJp l^opufb , }^p^p ^p 

no Jr^iu juo uikp uiniun uinntu fJJ^n-tu 'bnilnul^ "l^U*' 

32 uiuibh ujnmuj « ^iuSiu iun tnn Uil^J Jn ntt-iu y tp^P *pb 

no Jr^iu pio U£Çp inntnn lu^ ul^Uihuilh ajlhiu t luni. nç^ 
Ulhui uin ujui Jp nf/tiiu ^PPjfl^h m-jin-Ui t nt. ^ji ^po Jt^ç 
gtjhnuiufli tnnulJliliiu nhibui tnnjan x 

33 Sb""' 4"'-^ Ufp^liuutr^ no Jp uitJnt-iuibn-Ui ^tujJp 
liof^uib i hl''Pi^ '"hphJ noiitn iPiuhint. y f'll'" tioljinl^ jtio 

34 uiuiui uip^^ui % ^iuJui uitl Jp nn-tu uipuil^iP n.uifJ uftbut 
tPuihinifii t %iu £p uçp lunnt-tPuiiiufb ^o njii.puhjh faoui^ 

35 '^ * /?*- ^"^ i[l "hp tupui * ^o ^hlh tnui'bliiji; i[^^t ni-p 
Ui ♦ UL 'iitu £p uçp ^ni-iiiunt-2^pb^b » JPl^ uiiuJl^pl^ '1""^ 

36 tnh^ni'^ç iPutqrUi ui t fjt- ip ul^p ul^pl^ hio uoiiin iPiupint- % 

37 jp*^ .^** ^ut'^pb '^*- •pb "pb 'HP'Pb ^"^ "-"'i. * fc"* 

hiujufl^pç n nfpu^p ^l^pl^^ ^hpk * ni. %tu^ %iu t n*- Jp ni-p 
nl^tul^ Jp hiun-iuiiujnl^ iju « 

38 djp^np^pit ^o ^UiPp ^oPuj'b ♦ Jp uiip liuC.ijuj'ii' 

39 9ni^J* nt- Jp tif^p uippujiiujiî^ tnpufii x ^iut/ui uiti tnp ufJ^iP 
Jp nn-tu t Jp uiun-iuJujqn.tu n-ujp>h tPiji uç^pîjrîij * ^tuJut 
tP'PP ^t^ft ntp luui ufii^^/i ^p n-ntjt q-Ut n-tuuP^ i^^ 

40 litn-^iu J^n-iu tut.1^ "'I^ ^b * /?*" ^b •^® "IP q-nin~ui uiiu^ 
Jiu tnp^p nt- uip hint-tuqp tqpuq-pijç rtpptuuç q-tu t "ihP 

41 iniu Jçti-tu ii^tuthpujijç hio Jh z j^t. jah ,po tqp unt-hiptu iLui 

42 J^L *Pb "-t "'P"i[l ^wn.ui pl^n-tu inpuio * J»p q.iu b"*"*^ 
tnniprt-ui iqpmut , ni- tt-nt. J^' Jl^lj^n-ltiip Jp nt-ji ^o tnp 
hiniLiuqtJj Jp tpm mç pb tqpuqlîbp % 

43 U^nt-m ^o ^nt.1i iqd^pumpît ^o ^mflp J^oPmh t Z^"'^ 
il^lh b'^ "iC ^miqjiii f nL. Jp uipyfr^l^ jiio f^pui^ tqp ^iu t 44 ^umJuj uia J-n nt.iun.ui uip^ ujÇiPi ujn ^^nt-u^u^nh utn^tfnbl^n. 
hto • cf-n nrt-iu ^^^jf['*- ^putltinoijutljn-ut /"Ç/' tnniluj ufPJp>pb 
nt. T/j^Ji^^ '^E'PiÛ' in. "^C ni.utb^ ^o tfji^ ntt-tn bllntP' 

45 "^PJ^fi' "*- '"H l-UJj^^p/îh^ t ^tuPiu ^o ujjum^ tj^nun.!^ 
iljtutJ^ hio ^o j^ lu^pLt/iuhtniu ui 9 ^pifui ^o t^iutf^ jtio 
utntnp^ kp^ll iP_ "hc ^"'pi^^l^^ "*- kp^H IP "hp ^"f^^ 
-Giutlj > nt. ujiuptuh in^ ^^jf^iL ^^*^ LIL "^P ^"'^"'^ "^ 

46 ^^J* ip "hp 'hiu^ujii^ujij % QnJuj ^o hp^pp ^u*^ n ^tuuiuiij^ 
inoruuij ujn ^ujujjiij^j^ in ^tJ^p^Pç n ^l^jtu i Titu ^^ 

47 Lpi-i/hlii.L^pfuit J-ji tunt-ft f^PtPI^ * \jni-tu ^m-î# nl^tuJ^i 

Jpi iu » 

i IjM/a.n'^ ujn ujj^ ^o Pçututnni-ij-Ç ^o tn luiun tfuj^ 

n.nt.Juj'b 'biu J^pb J n ttjoi Jn nt-Ujbn-tu 'b^ujb tntuinbl^ 'Îjiu 
"ippt l*'-^pk[J ^*^ kPVI^ ^P ^ujt^ fuo ^o jp luq^fit.^ 

2 Jujbiniu ui s UjbJuj nfîbbm no ja l^ututnnt.ii. tnn tnb ip ujuin 
fuotnuj tjnurL^tu tPuiuiiu 'PP'ptPppi^ ♦ Siuijujb ^o Jbt^ntuifi 
jujb tngi^^ £p 'iiiuif^ -êiçi/ujfJujb ul. j^n nnL.iu/btnuj * no Jn 

3 tPuin.nt-ifuj'b fi^ptuJ* uj^n ^ippi^ * ^^nrt-tu inn ujl^J' Jn nn.tu y 
/"-^ptfJt nL.uib Pt'bt ""- uj y ^iuJiu ij-UL. nf/bLiu n^o 
Ptuiutnnt-t^ utft^p tntupt q-UJ yuift uinniu %n tunbiu <n 

4 ^ppi^k tn^upt 1-tu n-tuuP x *^pPtuujinnt.^l^ t^ui innnfi^ 
U-tu uinujiu % UL. ^iuîfl^ iL.tu ^o tnntjfiti-tu tnn ujftbiu^ lUt-Ç 
Jn tj.uitL.iu ULin tuyfintun ujçtngi mt uinoiu t 

O /]t. nfibLiu no "bnJç^ utn nfi n^tu Jfit.nuJifjjuj% 'bijj tiifi « 

ja^O inn ^nt.ujfi'ijnij in "iitutf ^t*^*"P"^ "*- ip "V/' ^"'-Sujii^ 
ultu unJt^ *PPP['^* *P'^ *^P J*uJit-nt-tftJjb funt luiift uipuinij * 

6 ujptt-tu tnp ujçij Jp nn.iu 9 pt.QpçPç ni-tu7i tut. uj « Ziui/iu 
iJ.nL. j^f/hLuino 'lipJçci utp^ft t ujp fhJ otniujt^tL. fuo nt. 
uiçjj^ '"hpf'jh'l- p** * "'- ^pJt "IPrP''' Jp ^uitft pon.iu 
uijttjlitj.tn t UL. fljtutft IJ.IU ,^o ujjt tnpijfitj^tu injt^ ujfiiiui^ 

7 tui-ç Jjt^ tj.inn.uj ujji tu^^fi^tup uj^tntj^ ui^ ujp^*" * /?*' 

2 luutu^çnutu/h tPiu "l^ » sntPtu ^po tnn uti^'b Û-tui J-n uioi 

8 'l'P'*- ptiuujÇntnit^^n. fuo tnç it^i^'bn utn^^utnnb t '(jni.iu 
^UL.^ n^eu ni.tttb *bui uir^ t )P*^ ^o (fluiil^ n y Jn ntuiu 
iiunniP ttini^ inn nutbu ^nifb ^g^f-ut J-p ni-h "biu juoumnJU x 

9 U^Jtu ^ni^ ihu^iu "bnJi^^ 'HP'PI^ * 

10 Ijuj uiiuijç iPiu no in ujn^L.uujbufuti f tiiuiJç tt.iu utnpa 

utnutiu • iniutuh^uJ'^^jJhjç n-Ut ut^ ♦ ifçnujifl^ ij-UJ tttnujiu f 
yuilutb no in luapLiliu'butuj ilni_uujb Jji in uçn utnuiç « 

44 'ljUjbl^ ifiu ^çunL. u-Oju/b ptt-O iPiîin-iu uinuiiu x 

42 Ç\^ tuç ntç uiJu J-n Jijjii.iu UJiuni^ ujnniu KiuJittb no tuiP 

43 Jp "i^'^h') '^P-.BP^ ^P uiç pjtniunuibl^ njon.iu « ffu tPiu in 
Pgp^nuttjç^jç iPiîi uiijt % iç Jn ^iun-i^ hjiuiiuu ittnoiu t ^nJîu 
^o çit.ujjiu ipuitun^iu'^hlJli ni. tt.ni-iJJçlJ nu ^iuJui l^uj^iuni 
çujçtu ♦ tuJlib * 

44 ^pJui ^o Çp^p ^nLb tuJ^ "IP'Pf^ ti.iutiJiu^uipt; J*tu^ 
VL.ni.ilutb Jn nL.uihn.iu (^uiJç n Jli no in uiabi-Juj'biniu iu 

45 Jp nit-iu tuJi^ tnl^ ttJnpiu s l^"' hp^p 4"«-^ tLutu^uj^ujp^f^ 
iTiun-nuJuîb lujf^ 'bijj J^pb Jn ni-Utlnt-UJ t (^uiJ^ n J^t no 
^n iunliL.Jtjjbutut iu ti.iuutuj^tufJI^ n Jn nrt-iu luJm biu rtiu x 

16 f\t- ^pbl^^ut ^o rt-o^li inn linnr^ na^iu JliLpntjhiuiU 

"hp^'-l_ J i" ^/»" ♦ ^p n-nLiLU hto hjiuniuut utnni^ no Jn 
u lun-nLtluibn-uj ri-oali hppfJ"'! hini-iiuili uinujnb* ujnn.tu tnn 

47 ui^J^Jp nn-iu liL^pl^p^ ni-ttfb tut. Hi s ^utJîu rj.nL. ^l'bl^iu no 
iLo^li tnp lipp '^tpt l^o n-nLb u^p^iîj , /ji_ n.nLjt ^uo ujpyu- « 

48 -^o Jp iPijjn-ni-ilujbn-ut u-o^li l^ppPnij^ lunLjujjli%iu ui[i , ^^ 
Jp f^utilt [uon-iu tnpi^liij_ijj , ni. ^iuijt H-UJ ^o lup u^lOtn 
'"PIP^"'^ Jp tj-iun-iu int tu^^p^Lup tul^uit/ "jp^P"' * 

49 J^p uçp tupuiç Jp liton-iu hjLunbuj PoJi iPJt J>r^ * Ip 

20 ^o ^p uiptpub inp ^o/l'ii^ UL. inp '"pnp}' * {k ip t"^ 
t/pL.Jîu'btniu Jp luon-ut luiut^iu IJoili u^n^r^ ♦ ^ ^o ^^ 
Ituj ^p'P"-'/^ nt- biu tltuju luiupiuut inpnpb , ul. 'biu uipuuîii 

21 uip ^o/i^ uL. lup lupt/^ph s SpJut ^o luiu^ujjtt^ n [p ^O 
^p m* "'Plt n Jp in^ ^p „i_J^ u/pu£ili 9 nSt 'hui n.tuh^ ui ♦ ((koiluihjh t"* ktL^'B f^Cb "'IL "V" * 
%nL.U£ tr*BP IP ^"J*""' u^ni'U n-O^'hp t^Tt *" * ^h^t ""- 
tLujnh Kn Û.UJU ui^ '^P^'V^ * 

24 "f^h^^b 'hp^uMftuM </^ uipinnL. UMqiuuMlMn-UJ ijnL^iuJjiij^li ujji^ 
niît * IpJt'J ^o h-UM uM^h ^h^h ^h ^"^ ^nuu^pMUM nu. iuL.h '"[^ 

uih "fP ^nL.u^fi'lMUM , h^iu Jn UML. Irh^h"-^ p^p'^J "iP^P'" "'' 
Jn Irhjth /'4?/'"'^ "IP^"' * "^P *P'"PlP' *^P ]öOUjhn.uJ ul. </^ 

25 ifuMifoLujn.uj iuii.^ujjfuj^li "IP^I^ * S*P "HV "'-t "'P "i^'^ 
Jn nnLUJ ♦ Jn ujoj %h^"h ["O ^h"^hp *^ juntJlj hp^p^ 
^ni.'bh }P '"h nMn/unL.% « £ruj ^^ mh ijhl^n'^ * ^*" ^P ^H 

u^oj u^h"'h^hi- l"o 1 hp^p ^p "'h nplfpi^ • Tjiulpp uh^u 
26 Jp q-uMUMJh nL LhoJuih Jp ^pi_phPpp ni* ^p %h"-p/' ip 

n.UMjn.h lunlti.Jîu'buj'lj t ^p %nM uiiuJoIj ul. Imui uip ^Jumi^j » 
UL. 'biu in 'ibujJ luJîuujnujU uip ■&pij^^ t ni, (Ijiui/h n ^po 
in uja/ti-JnjUinuti ui ntuiuJh ni-UjU uipinui • Titu'^p '^ni.U 
27 Jp ni.uj'U phPpp t^ * ll?"l*n* Jp n ^[i^ utp ^ujpiu u^p ^h^ 
uihp j^^fjUin^h /no ip uhp Êf-mJhph /no ^iupuu^li ^p 

28 qhn'h "ip^"^ * H'- ^p "ly "pippPl^ IP'^^ ^hn^hp '"p^p^ 

^/tUi^ ♦ uip 'uhn-fij in yii-UnUtu uth^fjr^ ' ^ni-ufu iPiutjjtU 

29 uipuiiu^ ttiu uip ^ pnnLiiii ul. %iii uip n-hniu * J^p iin.iu uip^ 
u^hJ** ^o Jj/ii.ihjJînU Jfi ip %ujJ l^pJj^ tiqhph [nomiu 

30 nti.iu Jp ni-UjU irh^/i %ni npl^ppP » W^i/ni hp^pp ^bj'^J^ 
uih^yh ^o [tn.o ^h.jnM^ UL. upu^h ntuh mh 'nflhPl^ ip%ni-^ 
n.nL.'uh > faoinh i/nt-uut'ii uipiniu np^ppP^A t ^h }p ^uiu 

31 phPpp n , h*j ItJîn'uh ^i^mp^ * J.p ijh ph'l^ ^phu'hp 

iPui hjnL% uip IptPpUh $ ijMJh Sp n^p junLU Iriu i^pjni^ 

32 Ifuj ^p nplippU X ^pJîu ^o ^h'f/' n"- tPlIf"^ ^pj/tiupujU 

uip /uni-UJtJpU ♦ n/tpiu (^iui/h n ijo ip lua /n-JîuUmiuj ui mp 

OO tpJjUuM no lUL. ^hJ/} tP^f^ *^P ""-"' /"'7/' /' * fk'/"'-l_ 

i/imm/i^iu^/tp/ijh Jaouih nL. utummn-mPh ni-/i uip /unt-^ 

""ll^ * "^ ""- '^h'f/' q-pifl-m% J/i mh u^h Jp nn.m mmj^ 

34 [^ * J^p i/h ph*/^ Jp n£Oj upuih in"P 'f*ni ^plj^ * tflr'" i6 hiiini: msHnu 

^O tUOjUi UpiU^I^ c/^ SI£OJ fuO UMt.!^ '[^^ ^YZ^ ^^.l^^'^ * ^[L 

n.o uj^Luuç nuji iu ui^nut^ ni.^ x 

1 Tço^uJijj ^r^^ ^o nn.ui ^l^oniP%uj utut* Qnifiu ^o* 
"/^ in. ^to^^ ^to^if* u^ft^^^ ti^ft^ nL.[i uj^ '^k'l'll ^tf*^'^ 

2 ^PHPl^ * "*- ^^ ^/f ^ift ^nL% ^ujip "ll^^l^'^ u^lt nt,ft in^ 

^Ç" e/^ nruuj yuifsu/buir^ x ^n\fu3 uin 'îti^n.li n.nn^Li 'hmil 
^uj^tl^ ^n-kj l^o 1 ni. ^^ ^il^ij^ tj-iuuitu ij-l^pu/hf; %iu 

4 '^['"It s fjtupjotn iiu i/uj^ tnl^-J-lt J-p uinhj ltioti.tu fjj^ntttiu 

^l^l'lt J[i^ ^ju^ijp tj^ui utl^pfi^liiPy ni. ihu^uj i^n ^ju^t^ t[.ut 

•5 t^çpujit ^l^jui z IpfiLnujjli^ ujt/nti Jn 9ui^ilt fuo ti.l^ntttijl^ 

ttift^ ui^P^iît , «L p^ttt^k i-'"\j^ "tc_ ^t"-/' *^^ iju^'lk "ipbj 

£UO î^ljpi^ uil^puj'bt^ X 
t) ^llZfl~t tuapn J-n uuiîjn-ut ifui ittnli 9 nt. I^i'liantjç nto 

LH "i^U pii^njipufit tlui*tl^'h y ^o ip'h ip^h^ b*^ F^L ^"^ 

,pj^ nuuj'b nu if^ L^iu^ n utp n.tuP[i'hr^ x 

1 (Jjp pini.uitj^i^ uL. Jp nrtLui tn^ ut^ luuiiph t i^ uip fjh^ 
n-ph UL. ut^ u[t u£[i'hr^ * tniuph il^hjph nt. in^ utl^ Jp nn.uj 

'O ijÇ^ppiuhuti^ * ^pi/ut no ^iup nh no inp /uni-tuquj^ tttpu^ 

tnphp , nt. ^p ^o iJ^ tnp ljl^n.ui utpui[i%p ♦ nt. ^[i no 

y uiÇpli içmpluui^ ui^ u[l^ tl^nppuihuir^ Jl^n.ui s Jjiufuout Jp 

n ^p Jtîin-nLif^ ^tj'" *P** ^f^ "*-/* ^^1.11.^ niL/i Tjtuii uip 

iO ptnL.tu^ , fktllip utputui J^n-ui x f^i. £riu i/iu^u/i uip 

Ai [iini.tutiuj^ Juj^ft. tnputui Jl^tt.ut* JfirJui ^nt.'h ^o Irtupuj^ 

Jtutj^ ^ , Jp t£ni.n-t /uon.ui uiui/n^Jt^k ipirrh^ tpjjhi^ 

tnujj^ , ^p ^.uju p^hP^pjJ ^ujj^ n no jp tuo/iL-t/ujiutUJj 

"^ * tUHt^ i^M/îilJ inl; uiputJj Jp nt-iuhn-ta ^o Jf; utiş^ 

hinL.iuriph t 

12 •S"Y' m *B^ "^fL p""-""ll^ iPittit-nLt/uih Jp nn-iu utPy, 
*PPy » ^nifii Jjt ifni-uiu'h u^p^^ Jn nt-tu'hn..ut ^pJtu ^o 
tui. iu ttoi/ou UL. Jtl^jtiuit/uitpuiii « 

13 J^p itthp/tj(; i^uAI^ ^ujtt.1^ ^pîtittnun. ♦ jP'^ ^o ^p^ tLU/j iUL. uil^nl^^ HL. tPîJuai^ iu uml. n.ç $ ^o ut^u^tJu ^nLLuiui ^ 

14 HL. ijipn.- jfft ni.u/b ^o J-l^ utp^ £^îr z QjuPui ^o tf.^'bl^ iu 
lUL. ui(;p[t^ UL. ij.iuitlj iu lUL. n-(; ş ^o m^u^ut ^iujiupi^ , 
/ff- ^i^uinn Ȕr ni.uiii^ ^o utp uj^%iAj ut-p * 

15 JJujq.^ uffi^ m^ J-p^ uiiupki^ ^l^jij^^iPujl^puîi^ ^o ULiuît 
J-p nn.iu t^^ mp '^Hlk Jlijujit t ^iuifui J-p C^j^utni^it-i^iu 

16 Ijtii-p^ ^uip fii X J^p êrl^Jfi^^ ni-ut'it ^ni.'ii l^ 'itiuu ujp.pfA 
nLutii ♦ Jl^lj^p Jp liu[Jpp[iujii 1-ppp i Iriu Jp ^"^^/'/^ey^' 

17 Jp^uSii ^^Jpi^ uip ^[i'^^i^ * HnLuuJii J[t ^h'^t '"'"pt 

n.tu'ii^ Irl^J^i^ir Û-Uj'b^ uipmuj s "L. uiiup^ ^LpnLÎf ^^[^^ 

18 lr^J[i^ inputiu « ^uspl^ ^iu'ij^ %p ^iupp ^o[J[i tr^J^i^^ 'HHL.*' 

19 tniu f UL %iu Jp uiujp^ ^upni.^ Ir^J^t^j^ ^mii^ * ^iiip 
utiup ^o £rl^J[i2^ ^tu'ii^ %uj uiiu n-k mpn-uibui^ > ul. ^i^ 

20 îru/i^ "'^IT t^ uJi[krj-[^ « öP"^ Jpj^h^l^^t' "'-"'^ ^nt^^ 

21 uiL; 'huju ujpjafij ni-UJb x 4"'/' 'Bb 'J^^ ^SL "t."-"' * fc"* 
Jferoy^* Irui" ]aoj[i utl^Jiu » mf;^ %uj ^p t[imm[t2^^[i[J[ijk mn[it.^ 
tPmbujij • ^4" "'*- ,^o Jkp^'Pk ^""[h '^^ mnjit.tPmb[i Pk^^ 

22 #^/_ mp ^Om X f]i.t n-ojk 'l'H"- «/2Srrt.ni.#^îr w^ uikJpii Jp 
i/pnLtu , Jjiu" ]uoj[i^ Irm" ]uoj[i %m ^o uip %mi[^ q-m^ iPiu 

'tkjib^^^vbtb •pnr * "'~ "iii '^'"'l^ t'" ^^^^ ^*^ miup 

ujb[i ♦ UL. mp "bmJ^ ij^m i[ipiL. J[iL.^[ii.ipuffm'ii Jiu ^pp * 

23 f]j- ulI^ y"1^ '"k ujJ^JpiP Jp nLUjijn.m^ ^P*PP, '"H_ "* t^" 
%mu 'itui "ip^pppp ujnLJ'i Jp tfpit muLp ujj^ ^niLii ^kJ[i^ 
uîb J[i no lrmpmtfuja[iij-[t mp ,^[IP[^ * 

24 ^/r ^o mL [umuikpk ^[^ '"[l ufpi[iuii^^ ul flt^ifj^l^ 
mp^Ht uLm'ii t UJL mp J[t'bm Jiun.nLi[^ ^[i uj^[^ ^o iPmpu 

23 [no [p u^p u[AmiL ^t^[^[* » (flmpm'bm'ij ^k[J[^ t ^t*^^ 

n-muj^nLij , u[m'ii i[tp^ -PPP^ "'~ Z.^/^/!"^ZÎ^ IP '^'"L "'' 
%uj ^kpi^piu • JpJut ,po pp ul^p ti^[îbmn. ^mi[[i u^uLUjnL x 

26 f]'- .pb *P^ '"'- b"'^'H^P^ '^ '"P 'HP^b"P "*- Pk^P'^bL *^'" 
^p uLm'it , mp J^i'iim tPiuiLnLi[^ ^[t nji[pjpi[^t ^o iPmpu [uo 

27 /^ ul^p ^ulJ^ t^^PP * fllujpm'bm'ij ^kP^ t ^Jmb n.m^ 
U£nLh t upiîb i[ip^ *PPPl^ "*- ppuw[^ ip Jui[^ UL ^Çp^l^pW f 
nL. ippn. Jujn[^ UJUL [umpmuintLitç ULp x 18 hiiihib irn.si3-hnd 

29 ^i^ifiup^ujb Jiup- utn uinub in u^n uil^nu^ ni-^ x ^nJut 
\ ja^o uin •^çojaJuip- ^pîi uin ^PP "*- iuu ^n no-Ui 

juobnuiiuliu/U X 

VhP 8 

1 ij^ ^fîhl^ut ^o uiL. Jp î_tj^ ^uiPp ^ni-iupfi 'Jipi^ 

2 ^^Juip JP"*-^ l^H p^hj "«-/' * /?^ ifuj^ui ^opli^[i ^uiP 9 
uç^uiç inn ^PP Jp ni-pn.ui nt. uin lio t \ju/' puiuiui i hP^ 

3 ^^ uj^p pni.uinj/ utn ^j^iunji Jfi Jiuin^nJ 'RPPf^ * f*""' 
ui^upt; juo inpnçj *PPP "*- f^P""' Jp ni.fi n.ui ul. Lo ♦ ^n 
funL.uinnUi ihuiu-nJ uinuiuM * ni. nnuifui ^opfi ihpfi i^ ni-fl 

4 ifiiu^pJ u£nL. « fJL ]iuui i^o JJhn.iu ♦ JJtun^r^ u^n Jn ,pl^u^ 
çiLui tiuM uj^Jfi * i^ ^iun-ui ii.nL. fuo 'bnyubi^ fiiftuJI^ 'HP^ 
uiiu f UL. Jn u£oi Jn nL.uAtit.ui ^^tuut^Pfi ujnifbl^ ^tff'^ 

JÇ \PnL.uut uinutiu « 
O [\l. ^fîbljiu ^o J>ltP IP ^tuifiiun%tuini^Jh y bftt-uuitu^fi 

^ft ^utP jp ujut i^ t luiJui '^P.PPP Jl^n-ui f UL. utn LoP * 

6 If'^'' P"J"Llujf qni-^LJI^ Jr/b utun.uip in Jiuiuiut if^tj^ifiuiiu ♦ 

7 ifiptL. çnfijçp uinn^fhjui x Jiuui ^çifuiuj utiu Jçu-ut • iua 
O 1-hJ *"- tiiur^ mnnnu nt-fi « ■^çtftuui uiut Irfit-nuiiu^fi UL. Lo % 

Jjiu Ptuujuj , iun [UJjftiL Ttn 'bniP ^o q-UL. ^ tfujjuj Jfiutut 
'HP t^ib * l^ P^h *Hp futuujl^p ujp tijkJ s "'- '"h Ltutn 
9 ui[tuiiii ijnLi^JI^ Jf^ ♦ QpJht ^o tJfi ^^ u[f^ k'fpk ^t,P 
tPtLn-nL.tf^fi piP. UL. i^p ujf^ k'fl'k^ 'ff^ '""^hp ^kjJ' * Jp 
"^k^h"-'" '"P "(k'f*^ ^tun-iu t UL. uinio , ul. Jn utULk 
inpbiL.ut * n pOj , uL. ij-k * "L. Jn ijni-puJk pon-iu^ nt-ftut 

10 uiji^iu^ UL. uip ^iu * Jiuut ^ftlb^tu ^o ujp^fiup^ Pujui^nut 
U£ni- t ni. ippkj tiL.fl ^i^uintpjjbn-iu lp> * (îjpn.tu inp uiktP 
Jp niLiu ♦ [p 'itiutf^ jiupujjkptttu ifttt-uujb ftJufb tPp n.ujp'biu 

11 utft * J,p nn-iu uip ujktP ^o Jp luo ^iupupk tiL. Jp it-O 
'"'fffjh iftpn-itfit uik uik'b t ip'butif ifiutuift^iu^ftpfijk '"ifi'-^ 
tPtubui'b uik n-ob^ iqp Juijptu^fiiPf ul. fiutu^tuij- , ul. Jjtu^ 

12 q-Oiqn.ut t fji. ni^uik ifiutuift^utl^ftPfijk uini-k i"k "-""ti^ UhP 8 49 

43 uipiubuîii X fjJL. Jiutu (/p lrpi-BU£uj2^fin.uj l^o • ^m n.ut % nt. 
jujJu/b ^o n.uj ftifuA ujIji^ t iJnL.uuj'îj ufnuJ u^pu^ut J-n 
n^iun-UJ ♦ nt. ujl. uujujpi^ nur^ui uini. Jjnt^pjJtlç nt.fi « 

44 {\i- Jtutjj ^iuP f^p tfiu^uj ^I^Ppou t uili ^o fijujuni.^ nt.ft 

45 Jp P^jk ^ujPp kn.rPlÛ' 'l^ltit'" u^nt. X J.^ in^up^ 
ni-h IfppP > UL. Puj ui^pmiu nt-fi ♦ in uçp f f^% n-uju^nL. 
nL. pjpatfçP Uipnpp ffçn-iu » 

46 ^[t'hljuj no l^iltup upiL^ ihptL. uip^i^ujij ujbpb J-çn-iu > 
UL. ujp pjiuujçp inuip ujiip Irutpujilgei pnt-'^ujb ul. '^çtJpuin^ 

47 ^oim'5> uiun J^pp ^ 'fio P^ifuJiP ujpujita lui. juiuuj^l^p*' ^tupp^ 
l^oPufij u^p in^uP^ Ix^iujtu^ i^^jtj^Jujl^p ♦ JIj- 'bujjiJ02_[i^ 
ttj^ */2m ^l^iujijui UL. 4^2."* '^ ^Pl}"^"' * 

48 ftuiu inon-iu po ihpiL. û^JusP u^p mfiPiUJÇ t çJp ^pP 

49 ^o uLUjij luiJtjl^ mpb ^uin-f^ « [\t- ^l^mPpui ^[t ^m^ nu 
l^o J^n-m ♦ yjm" [uo^m^ I^Jji ^p p^j rj-m m^ uj^if*% [^p 

20 ^o ^pp ^mn-li t Jium l^o J^n-m ♦ ^p n-ni-il[im'bn.m ijtu 
\bj^ ni- ffp t"ijn-b mti[ii-Jlu'bn-iu '^hjb'^ '^kj^* ^mtfiu 
(J^nt-n-b Jîîjn.niLi[n-m ^[i ^/r Pnt.'b'bm ^o ^p nt-t u^pt po 

24 mkjbm * {\i- Jp 2julipmhri- nL^i Irt^ J[t l^o Jbn.m ♦ Jjm" 
Pmujuj^ Jp tPpn-iu [tihj uipmtu t ^o ^iun.ptP mt^H^ upiJi[^ 

22 po uip i[klkpp^* l^uuj l^o Jl^n-m , [(pm f^p pl^j Jfîb^ "«- 
Ulhpuim Jp Jfiji[iujbn-m jpo ifpli jk ^® ^/^ ^2^pt''^[^ * 

23 I]l. ^t'blim ^o ^hP i_p k^'^tj^ * 2.'^fw"'^t ""^t LL 

24 phj nL[i^niMjx f\i. ijm^m ^^p uim^phutm Jmip^ ^ppPnt-^ 
'bm p[t u^nL. t i/ni.um'ij ^o llh^t *^p mmiqm uip ^mPp i[ç^ 

25 ^hputbmr^ f nL. mL. ti-mmpnm « f\L. ^ujl^pmujb ^tAj n-m^p^ 
pr^ nt-[i uL. Loij ♦ Jjm" Pmujui Jm [timpuu uip^iu » ^P""' 

26 ^o Jtu^m iuiP ilnt^mm mp uirfb « f\i. Jp ni-mbn-m l^o t 
jyj ^j^uipn [iifmhm'ij^ iptfiu^ Jnt-um'ij Ppri-uo^pb nt-Ç ^fJÇ 
n-mu^ni. Jp ujmn-m ul. mm^ppn-m Puitffif^ ^pp * nt- itiu^ 

27 fj^ P'"^ujP[i mnL. X f\L. JujrunL.t[mij Pmm^puf ^[^Pf^ 
UL. mp fjop^ ♦ ^mnt-m^'ii Jiun.ni.J iti «/i_* ^o upijb nL. 
şi£m^p Jhn.m J[ii.q.h^ mp u^pii z 2Ö hiiShn imsp'hnv 

tHp^nt-n^ • tnnmo tiin^r^iub n.UiuPç nL.fi ^ujpr^ c/y» 
Pnnujus*L n-UMUsni^ thnn. ^utn titnifb 9 jto n.iu ittu tnp^ 
29 *lt"'rP tttnL. Irl^nl^ J-p ni.jt tu^tnm tt^p ttfp^nt-nui x fjt. iJm^ 
^m /ima^ ^BPPf^ "'- k^ * fe"'^ /i//m# i^nLn.ç Jaoml^^ ip* 
^pnp*-lh n-ut ^ç ÊUJ ttjp ifmrv.m • J-p npild ç miii'p '^mpti 

30 ifm "(pI^I' /p ^itj^P^ * /^*" *^Z! "1-*^ ^[^r*B "^"*-P^ 

31 Lmn-uîij ^^ n^2}tih ^J^ujnL. t no mp ^pjim'it * f)i. "ûr^mit 
puifm mp ,Pppph J~çn-m ni. mp UolJrnj t hp^pp ""^ Jp 
tlpp rnujp mpluli^ h^P 'V/'.P"' ^P nujn.m ^o mu S"*^ 

32 "-/'" ip ljmn.ujij^ n^^ufij z fjt. Lo Jp ni-ujijn.m ♦ liun-r^* 
nt. ni-ujij n.mtijnifU ^ifb 1 p fjmn-ujhç n'^^^ijij y nu um^ 
n.m'ij lip\p Jp ^l* ^ft n^p ml^um ui^maliujij u/m^p^ $ nu 
UL """/ ^Jt"h ifpppij X fJL. n^^ufii ^pmhmnrt Jji n.uitJfi^ 
tttij f uL. 9rn-'i' I p ttiiuJ^p ^l^Jh Jh ^mnmhmpl^ Iruibfi 
mu 2.P*lf^L -^** "ffL ^p^"^^ it-mulJ ^tup- UL. tliu^m u^mJJ^p 
Y^ «/? n-mmni- 1 p tijuip ftum ♦ ^h'hfjm ^o mlujiu ni-lt pu^ 
i[uj *PPPf^ »p.^ ^P "[îhnn-^ ni-ujh ^mn-iu z 

VhP 9 

1 fl'- 'PtP ip likJl'jh^ m mijtjk"i^ uip^ni-pli UL. 

2 ^m[J tifmJl^pf; [uo x f^L. tlm^m ^toPpltuiT ^[i mltiliii Jl^^ 
n.ui t ^p ip 'iimif ^pifrmm J^iif^ilfm utnL. ♦ ni. ]ium liifuj'ijf; 
ni-ujh uip ml^p^^^ Jp ^^oPplii_iP it-m fpo , l^liifh^j^ 

O ij-m Jp r^mrt-m mJ^ 'HP"ff^ * /?*■ J"'^'" ^f^P*B *^P 
^fTmppuptjii i^p mpi^ pomm fioh ♦ f\i-ltm mpJJIthmij mp 

4 ^iu X J^tJuj J^i 'iilijl^pi; nL.m'ii tup rpijhliij fro Jp ni-ujij^ 
n-m f ^p^ JLj £^p mpi^ pomiu rj-p^Jfk ^^Pt '"P ^^^PP^ 

O ph^j X ^^li Jufb pm^iuP iu t l^ltLfbl^j^ tj-m Jp ti.mnLm 
mij^ uip uii^ fjoPp'h ♦ frm^ fj^muiiu nt. 11^^ f£iun. fioPffb x 

6 ImJm ilnL.um'h ^o ^nLlh ujp rpjfhph ♦ ^o ^^nt-ri-^ Jiun.n1.1I 
'^hO^J^ nt-li ^^ jiu i^p u^p mpm^ Jp f^liifijl^jiu'ij mif&li^ 
Pb "'uHf^ ♦ {ni-f^ ^ujq^ Jp ^koPpl^t-Jn-m ^o) f},mt^iu , 7 ujp^pn ^Pi'> A"* "*- S""*-"* uiunu juo X Ql. ujl. luiuutni. 

8 fnu Jainu fuo x ^f^JîuP ^fîhl^^iu ,^o m[tV fJuiui^^ij^ *PH'^ 
pnb • nL.^uufîn uin ^ppP^ «^/^ ^om^ti-Ui • ^o cf^r ifîunLnt.^ 
tltubn-ut thtt^uiMjU ^i^o^iPiuP uiUJj[tiu » 

6 /]a- Jtutu J-n nu^ u£p^ u^ft^ni-pP^i;^ tPiun.nt-iJ^ ^ft utp 

TtutJ^ nt-ft lptutn[J^nu * Jft^ u^oj lf[tt^Jpjtt.l£ u^'îtuif^k n.o%^ 
n^yl' ujfii. ♦ Ao J(^n.tu * l^p^ p-irj *^[^ "{'"' ♦ "*- n.tuu£nL. 

10 ip pltj "*-t £"*- * /?*- "l"'- ^t LIL '^U"'" LH ij"1^ unu^^ 
nl^ n-ohn^nlj^^ ihu^iu i{»[in- ^ltt-ifp/tu^^/itn'îj nt. ^/tL.%(^^^ 

ntrtuntu'b ^iu/J^ UL. in unu&ni^tniu n-Obp^y/^ ufniSb ciy^ Ji^ 

11 utu UL. ^ujljntnl; nL.[tn.iu fJiutlx (Jl. tfttup/tu/tiu'b ^/îitl^iu ^o 
ut/i'b^ Ijob Jn ^lfnpmtu'bi^ nt-ltn.m ♦ Qp' ifîu /uo^ujji^ n u^p 

12 ^/it-Jp/ii-^^/tm'b UL. uin li/ti^k^^lrmpuhj mp /uo x ^mJtu 
Jium ^/i'blim no ij£n^/iup* lio Jp nL.m*bnLm ♦ ^p umqmU^ 

13 n-uj ^^^/nP'buj £m^pJ m , ^ Jp 'bm/uo^ui'ltn.m t Imtu^ 
^/tb uinmnb hp^P tt'^ "^*" /umuf^l^p ^Çummni-ip utp 
/unt.mnniPi nt. 'bl^ a^ni-nujm*b f ipJm ^q mejjbm ^mPpiP 
ksll^/im'b liujti^/i ^PPI^^ * lP ^/"-'i't^^p^"'["^^ * 

14 fjt-t ^"'L^ 2.*"^[^(""h luib'bm ^iufJf^ J^n-m nt. ^oii ♦ 
Q pifm iutP ni- &mp/iii/tujb tlipiu ifmnpf tuoti/i mp Y/'/'/I 

15 ni. yulippml; tf.m 'bm lippf^ * fium Lo Jp nt-mbnLm 9 
\l*hhhp i-uj uj/ii iu ^o nnL.ti.tn. muJifiuPuib î^" 'HIL klL-' 
ppb y < pnmu jao umifm mp ni.ujbn-m iu ♦ *^mum n-Oiuni 
utç uiç'b^ n/ibLjm rto nmifm Jp nt-ujb mç HPPPl^ "*- 

16 nL.ç i^'lh n.o^/t mt uip Ljpppb x t.t'^ ^h^h %'"L^"ijh 
auiJ^ 'bni- 'bm JçJiu ip uçp '^piÇ O-hJ'i^ ♦ S pJuj no mL. 
^o Jp moj pJ^p/i/J/ij^ ^mJJ/ijiu mmij-/i'br^ ♦ mp llppui 
Jp ^p/ UL. n-tufJujbmpbç ni./i ^çb/i Jtpn. /umpmm mp 

17 miu X \fm n/i Jç iç 'JUnL. ip Jç^'j-i^ a.l^ihjtjjbmm mmn./ibmt * 
hr*PP "'" JçyL-"^ mp a.mPpb #il '^hj "'P "-p)}" * "*" 

lo Jç2J['"ij Jnifbmm mp mJbx J^ J^jL^n. 'bnL. ip J^^^mbm 
iint-mm mmn/îbr^ t nt- ^hp uiuL. J/i ri-^ Luom/i ^pppf^ * 
•/i/îh^m ^o nL./i mp nt-mlin.m mni./i /umu/hp '"f^ uim $ 
tfm^m h^h^t Jiut[^ ^usp f uh^mh uip ^pp Jh"-ut ul. 22 h'biiblh VaSHflB 

M/rp Lo t 'ijni-us ^["ih "l^ ifrtp ^ujifîu npui tnl^up^^ hiO ip 

i9 f^hp Utl^ fltUI^ UL. UJULÇ Utp J-p X fjtUltUUL. JlUtU ^«I_ ip p^ i 

ni-h ujp 2"^Lpuil^ij^ luouttu P^uiil* 
20 f\i- tJiu^tu innt.uthcitnaMi'^ uuiiu/îb juojbuj ni.p ^nt-hmnn 

ffpb ^pfi ^ujPp J^p P^^J't" LfL 'b^ll" %Z.^ "'-b 'B^P * 

24 Qpifiu ^o lUL. Jp uipj^^ juouiiu uip l^o t pt^l^ tp^PlL LfL 

22 '^pŞh "*-/' UjP I^L^'lp^i "*"! '"P '^p'f*^ Aujifuj fjutu^ nj^i'îjLiu 

^o ip phj ly^ tlkLfh^-b"' "'- "'b "'b * h^ * IP"' Pp"-'* 9 

Lriu^ ^-l'^i Itifuj'iiç i^iu r^tu uiun J^pp ♦ ul. <f[^pj> <fp ULfi 
uujusPç "'"V mnL. x 

23 'fif^L^iu ^O Jiuiu ^tuPp ip tfiupu UJL. tPuiar^ t nu utft 
tpiLpbiu^pujb UL. DLUjpuuiiui pn j)0 ^tuiftuPtu uip tPPPP^ ♦ 

24 Lio d-p nL.ujbn-Ui ♦ J,p ulç ^lb "iP^ » < pifîiJ jao U-[>tJ *bui 
Jo Jppp "** ih n.tuuipttuj ♦ ni. inp ^l^'ijLiiub i p uçp nufi * ffL. 

^pl'qtu ^o ^iupuujtujpq^ in^pifiu ujnt. • nt.^ *pkP LLL ^iP •-' 

26 innL.n^ Ljppp tfp tn^uP^ ul^ • nt. Û^[iq n-tuuinL. z fJL. lUL. 

[uujujkp Ipt- ip ^t'f/' 'fh'fih^hpk * 

27 I]l. ^[i'b[ttu ^o Jiutu cfp ulI^ inp ujp^nt-p[i t tnnt. ^on. 

^tPi^ ip ptj "t^b p"*b" "'LL ^LLCLf!'^ "*- ""LL 4®^ * hJ 

28 J^n(Lfz.ç §iuijni.in t ifçpiu^ujJI^P ujpniju Jp tPujn.tu « fJL. 
^plibtn no ^iuPp ip ifuii t Jtori-Uib ^tuPpb Jçn-Ui • UL. 
Jiutu Lro Jp ni.iubn-iu • ^niMb [ibiMjb inp npb hp*PP 'f"! '^P^ 

29 tPuippJ lut. n-pyi-h ^ujb Jp ni.tun-uj ^pppb^ x l^oti Jç^ 
n-tu (Ijtlt Lruj" }uoj[i $ f]Ll^ ^l^ ^tP LLL ÎL"^'/^ f"-"^ 

30 nt- Ljo ♦ fjU-UJ pLfiuhuj n Jp nn-tu tupuiui x fjt. ^mS^Ç" nuuîii 
tfçujnt^ ♦ UL. ihpn. P^bujh^ JfPP *^P nt.ujbn.uj Jiutu ul. 

31 Lio t ^^siup uirib ^çu n[i 'bp riu^puiiu x ^uitfiu nt-ufii n-tu^ 
luntLb ip 'buJtJ ^çJp tuL. J^Jiç nL^P^ [uiuujçpç nt-p uiujIi x 

32 /|t- ^[ibLjtu ^o nt-tub tnçptjui fnt^ t u/b[i'b Jçn-ui pui 

33 Ujp^pb tPuin.nL.ll ^[t x fJL. n[thLtu no 'Spb n-inuinL. pui 
[utuujçp tnui ♦ UL. 'ÊkpiLujPujb ^^ //»A uJuiLb t nt- Lrob t hP^Pp 
ifnt.uujb 'l-p2Lh ip'ij'^J fiupujihiintu n.iu'bui ^tupp in[iPt/U z 

34 ^tutfiu ^ujp[iu[tuib uip LroPr^ « ^P^P ""- "LLL '''k''Pb "-hj^ 
uç ^pbiub 'SkrUjufb iniup inppiu » 35 fl*- liutu tnp^ Ij^n-ftui ^k'^l^ ujiuJ-uipmh ni. l^nLbuiufJlt , 
ni- in 'iituil tnJ^niu nL.tuU ^^u tnjt^ ^f'P "*- 'I^'L "'f *PP P 
Jjii^J-tnl^j^ tfttutn[i2ut^[iPly^ i nu uiut^ "fft^^HP ^h^t' ^[{J^ 

36 [utit nL. ttiuruo^ltlJhjç in liiutJ ^çiUujJuthi t fji. ^I^JlufJiuJlM 
mn tnjijJnb^ "'Pl^ "'-t y"'l"*-P^b LP "^P "'-'"^ » spiT'Ju ^o 
niu^fJ ni- i[il^n[i2iu'h uini^ nt^iu u^jittf^tu'it no ^niliuijl^ 

37 ni-ujii jJnt^iîi « flt-Ç ituriç uo Jn ^iuLp ninl^n- nion^uj * ^ui 

38 ututniulM thprv. pli^ ^iuilut tpwitult ^^f^tnpn f tu'bniLiu Jp 
Jaotnbil^ ^iuututnu^n-iu putliu utp^r^^ ^o Jp ^tuuuttn^ 
piorLtu ipitiiiuitult ujp inuippiiu x 

1 fl*- ip t^ut fuo uf^ ^""it oPPPI^k uint.tu%t^tu^ 2}"kpr*' 
inç [uo^ ^çoniftu[J intu Jp nL.ujlin.tu ip ul^p JnLpiniutu 
'&f^uj'ii^ nutu'ij tnl^p[tJpu[Jr^^ ) nt. ^^J[i ^kj[^[^hi^ ul. 'Ijum 

2 [uoy[i[J[iiujij uiun tPppp^h * fl'- 'iiujifç innt-uaijtpntu^ p^ 
unLi^pu'ij tuL. u^nL'it ♦ tui[nt^i[i'b ^pj^o'ii np ^ujfJp Lo[J uîlt 

3 ^huipnu » UL. iqpl^ j^ij- nL.[i JJ^tnp[itu , Ijtuij^ni^uj^ t^nt.n.J^ 
^^pi[J[itut UL ufpl^jl^ nt-[i ^iuiAiiu t ^[ti[iu£uinu t ul. ^uip^ 
[JuLj^fJçnu i fhnshfuju^ ul. ljfiLifp[iL L^[i lpiutn[J J^nu , (jut^ 
i^nLU£ IJj^fujit i UL. 'f^pl^nu'^ ^p ^tu[Jp Lo[JujIj f^uiri^nu x 

4 '^pJ^oii *^ujijujb[i uL. 2^nLtntu ]iu[utup[i^ iul. ^[i 'bl^ujni-J[i 
O ly.ppp * ÖL*- '^u'-uj'bnuitu'b Jiuiu ^[i^iu'iiui i upt[iujp[J Jn 

nt-ufbti-UM^ ul. Lo ♦ fj»çjtu ^p&iutt-tu'ii tPuj Çp'ît nu ujtuJiup^ 

6 Jftuutunpufb tPui tLl^Jrnj x îtutfoj uiçfJl^p ^uin^pb ip urn ^ 

7 tjpbç t[nifbtniu ujntfb tftuitu fiuptUÊ[ii t f^t. nfibLiu rjo tnp 
^pb^ tfujij^ u(p^[^ nt- ujp u^t^Jj^ t tp^pp tfiuui[i2uj^f[J[jJ^ 

O iutj[ii_Juj'ijtu7t 'bçtj ui X 'ljtu[uoyu'ij uturj^ "IP'PI^ ni ini^riuiit 

ipiutj.jiJ ujpnjuj ♦ ajnjufij tnçpLjjfu ♦ i^ntfij uj^iuj^ u^binjfi^ 

y ujhjtu^^ u^n tnjfb « / #i J^h'^kph [uotnuj 'bui rjl^n^ 'biu ll^J^ 

10 liui ti^tuhtpn- tntu Jl^jiijfb * \uj Jp ujoj rt-^ «_//l/? , nt- 'iiiu 

innL. ^pj_* uui uoj* 'bui 9ot[ * jptfîu ^o iLtupu pujpn-Ç 

i 1 ij-iutuJ^ [uo ut X '^[tjtu'b miuJl^p htu L^tfbtn tnp tj. ^^ tniu • ni- in ni-i^ ujnul^^i^r^ ^umP^iu ^o (fn ni^J^ n.ujuinh x 
42 fji- .pA^Y"' •^® "'P t^'lfi' LP. "L "PI}"H njpuinis J-j^n.ut x 

43 l;p^p_ ""- ^"'Llt^t't "^* "uu^'J^ "^ m "tp "i^t' u(h * [k, 

14 tp^U Pfijt^ 'hj^p t upiuMiJt n Jp^ nn-UM i]tl(kn-"' * /^^ ^t 
joo n BLUJUjni-i tiUM jaui hl. fuuiiutnç n bouiujnp 'bui niîi f 
^fii'^ui jto Jn nt-n uiui Iruj uiiuJ-çn iniun n-çh t jJonç 

45 IP^^h /"<* ^tpi"^ n^fîb^ X (f\nn.ut tun Uj,t*^ *^p nn-ut % Jn 
niujfJt IJon-oJujii ni- ^nunnufîj n-Oitu cLnjuiJI^ ^k'^p /"^*, 
^ujfj ui^ ujpuiuj f Jp ni-p utuiJçpç x 

46 iliu^ui uin n tnp 2^jt'^P'^ ni(-uj tftjuj'ij (p "ijujil f/nL.^ 
pujU f %nLiu nn.tu iPiu^n-UJlj njq^i Ujp njr^ ul niLUi ij-iu^ 

47 iJnii-Ujij ujtijnjpiup ujp ujpii x Zujuuj Jp tfujn-nLiJujij uiu^ 
i-phi^J UJP mph ♦ spJuj j^o tnç n Jp '&pJujfJujhtL.uj uiç 
%t"pii- "iP'Pf^ nLUjU UL. 'bujil tntph nLu/b tn^ n ujp^nt-^ 

48 Pp^ * //*- IP "{nip iJiuifiu^ UL. thiump^uj'^ujlj tnç ujpujfUt 
n Jp uioi Jpb f ^iu^ini^tP^t 'PPUf^^ ^P iii-iiihn-uj ni. Jp 

49 ^p&iun-iu'iin-tu X ZujJuj nfi%liiu no n tnçufj tnp uipb 
n^iP Jui hjuLb^ hp.Pp juinLUjij triu < p inç fuujujçp ujpmiUi t 
jpJui no J-p nrt-Ui tnt UiÇ muJipii uLp umujfJç y <p no 

20 fumtjjçn lisp mpb x ^pJiu j^o fumujçpmon '^nLb uphpii f tÇ 

tjmtl nmm pjmuihpmon puL^t ^ujift n m x 
24 ^jULm mpt^ "iPt * I"- "l""!^ U-nLnL Jp ifpppijn-m mç 

jji^ujfur ujp ^j^ • UL tj-nLn-m'it jp u^p uimj^ fuo m^ 

22 n-mu(ph I9L. nLUib ujp tj-nL^fr^ x J^p ^hJfjmii m^ fi^pm^ 
mp^p}' ^p npiJ 'buitl^ iP^ f ^mi/ui mL^ no ^mfJm pm^t 

23 umu(p mp ^uj m^ Jumpuu uipuim x fJL nfi'bljmno n ip 
umiJ tiiiMjJçp ^fi mp rpmJppfibpij^ ip mnL^ mpb mp n-Ut^ 
fjjnj ♦ UL. hp^pp fJ~p nL^ uip n.mJppf!lbr^ n 9 u^mJ^ph mr^ 
fiip tt-ujJr^ • ujpn-m mp uit;J* Jp nrt^m ujmJtph f'npi'U*' 
pjplruih ^ntfiil^ m^ 'hiu rL.mm^rhi t ^mJJm ^nLit-l^ tPiuiL^ 
ulJ tiit « 

24 '^mljppm Jp Juo^mjt A'*> "*- hiiuqtft^nêrmp Jp mnmj^ 
2o pio pkPpp 'hf^in * f^mljppmnLm ntj.m ^uo^mjh /^o "«- /""'^ JJbP 10 2S 

Jl^P^lrujn-wi ntj-ui lutjujjl^ juo uj^iuj^um ujI^u tu • hp^P ^P 
^ouiftj^ Jiuf^n-UJ fKfil^ui^ujnLtn l^uMtjft ^Hpj^ Hti^ ^o^ ut^' 

26 Jlt'uiJu J-n ^nt-^i^P^ ni.[tti-tu t \jnt-iu Jp^ nL.tu% Jua 
jJnnuiib t fp*^ •^*** ^UL.^'inu 'lh^J^pP'l^ tlLlfl' ^A* *B^ 
iunt-l^ ui^ftjplriun *bui uiui j ul. uinnjia.ii^ ^o ut^ %l^jl^ 

27 atubpii X Qn ^o in n.iun^uiiu Jn nn-iu uin ui^tP uini.^ jn 
n-o^fiuiiu mp ujl^Jr^ • ni- ip ^o £jt^ ^outtu utp ujp^Jiu^ 

28 ut^l^ in u^n lutub^tub tJuiti t^PJ^J^ * W^ Ppn-ur^ Jp nu^ 
luiî^ ^o [ui^j^ n inn a^nt-Ji^ $ nL. ii^nL.Jtj-fii^ nnL.£fUaii%n^ 
^lriunrpi t tt ^t%p iftnn. Jn ni-p t^p Ppit-u^ ^ni^ • ^o 
utn jnuiniu ^iuiil^ ni. I^jh IP %iuil ^l^^l^'iil^i/iniu JnLTimui 

29 ^ppp^ * S"*- ÎT'-Î.IL'^ ^t'^ 't"^L[L^ 'Pf' ^"V^ Şn-opuiii • 

^iut/ui nLuiii Irl^^pi^ ujl^ ["fi*Ç ^iuJ^ /i* in luniuç %iu 

30 't-h'l^ * Zuitfiu ^ n Jhij^ "^P^ " ^b hfL^*B- ^'"Pp ^Pj^ 

31 JtunP^ X i\nL.uiuiiui tPiu Ppn-U^ • KpJiu no ^n«_îr Jp 

32 iliptL. ^i.^p^ufii ptPpp f^ « \nL.iu ^fi ^o iP^ jp ujiup 
J'iupnt.Juiii pu.piup utpniu ^ çJp uiç nt-p pn.ptup '^p^Pp" 

33 ip Upiip il^tutJl^ Ji^ no ip uinpL.t/ui%iniUuî x fJL. Ji^ nfi 
^o £p luuip JutpnL.Juiii jt%nlruip inpniii % I^Jfi ni-fi uil^ 
jîii^lrtup "IP^P^ ip "p/'p ^""Jh '^^ Jt^ IP wo^i-i/Zf/îfmaf/î/ t 

34 p*ujpiJjlt% Jui ^I^^ jao iun ^iuPpiP ip ul^^p uipui^^ "t^ 
puJip ftipuPpii^ • ul^puifl^P [upup^l^ %Lu ^iuPpiP, ^ 

35 2r'~P * ^py'" tP^ iPuipuLJ Jp luiutV' nt. a-["l Jp ml^^ UL. 

36 u^ni.^ Jp [uujuni-l^ fuo ^/jt ^PPPl^^ ^iuPptPt fji. urpj^ 

37 '/p%t Jiun.ni.i/ ^uLp^J^pj^ nLp uil^ lupuifiit JJ^l. no uitutJ^ 
ni. uip Jp tPpb phPpp "'P ^ni.uAîbiu^ Jp Jpti-iu p^lhQ- 
%fUiiu f uL. uiL. ^o ij.ni-iL uL. ^ffqt [uo Jp JiA phPpp 

38 inp ^ni.u£fnjui Jp tlpn-iu P'ul'Q- %t^iu t' fji. iul. jto iuiuil^ 
fuo %ui Ifpp'" f"- ip ptj 'lpi' '^"Ifk * ^p 'Jpn-ui ful'^ 

jy upbiu t U^L. ^o ^uj%ç pio uip uifîijiu f uil^ Jniîiiuiiu uiupiu 
"'-p % /i/_ luL. ^o* "Siubl^ fuo Jniîbuttu uip^ui Jp uioi iPnii i 
wk "ifl uifîijui ni.li t 

40 R*- ^o n i^iui^nL.£^ utp^iu * Jj^ i^.uiuim-i inpnui t ni, uil. 

^o Jpii i^.uiuf^ni.1^ uip^piu » ^^fiuAuinq^ J*fii a.iuufni-1 uip^iu « 

3 26 hiiihib imsP'bnu 

Utp^ui t flL^pi^pi^ ifll^jql^Ju^^p Ulft^ kn.V^ * "*- ""- "^** 

'"'llI'"U *pl' "iP. '^'"^ ''"lLb''(J Y"""^"*-/. '"P*B'^ ♦ l}'-^phph 

42 ""ilb^l u'p^jyly"" *■ f}'- ""- tPO frn utL. an^ni.n.ujhn.ut Irç^ 
jal^ P^l^*bl^ jJuju ^ji uiihu uutn uin uiiu tJujlunL.utnr^l^ uin 
'iiuMtl^ ^iuLnnui utnn.ut inn uiçu tJn nn.iu y pL.'ançPç nLh 
iJnLjUmui ttui jtui * 

VbP 11 

1 Qf. UIUL. ,pll ^pilll^Ut flUUM Pt.^'f/'l^ ^pp p[,%Ull,^^ 

mni-uîhauiiu'^ ^uiun pmç ruo • P''*- Jp ni.ç in utmJçnçn. 

2 ni-iub 'J""l^l^Pl^'t "*- ^l/^ ^Wri^^ * n^- ^^t^^J^t^ IP ^""['^ 
ul^mm ^['bbm ^o mi/i^i^ [T^"/'^^ u^n^jium u^n ml^u^ç 

3 ^'''kpP'^^'h ["^ yfMmibm f ni. Lo J-^n.m t Q%n l. /i miJ^ no 

4 mç mn ^mlJm t Irm uim^Q-tu Irçni^nLm uin %çn-nh « i^Ç^^ 
Jmin mm Jium ul. Lo Jn nLiubn-m ♦ îuin-nb nu uin ^m^njibnb 

5 Jp Imubmn-u^ jp jfo *^nL.u mpb ul. mp'ypumr^ x •fion-mb 
mp tupbpit t nL. jJoJimptib mp Luin-pb t ni-jnL nu/b ipma.pJ 
mp utpb • ni. tt.uiii.uib mp uip^puptUM t tn. ifpppu/b ^ P^ 

JtntP mpj^r/b ♦ ul. Jn ^mn.^ptubn-m ^^[^^ q-Ç 'h'"l_ *PIIP[^ * 

6 f\i- fuon^am ip ni-fi 9 ^p ip ul^p ifpii ^nt.mp 'bm u£iu x 

7 f\t- ^l^i'fp*' ^o mL. 2f"-^^ Jntm u^m^^puJ^^^ ^PHl' ^P ^k^ 

8 JmPn-m LoPr^l^ Jp upoj fujljbm « ]^p ^o^ ^p PmJin^ 

•PPPPp^ "-""'l"'-^ * ^P "["Ijk l^p'Pf'^ ^■""^2. *Pt • -4""'"' 
<p m^P^^ ^nLHi n.muint/îM t "ip ^'"'jl'*P 'o^ppu^ pjmilm^ 
imfimrA iPiun-n t-tJ n^ • thu^m ^map^ -^pjuji pÇ,pppotpulM 

9 ip ifujpu tJtmmliuu^m'bmm %ut z 7 f: ^p^ mfiPj^l^ ^nt/Jb n.m^ 
mnuit t 't^Jll^'^^P •pb * u^p"-ui mp u£Ç" Jp nn.m p 

10 Jp 'btjll^'^hp ^b ^b ptPpP * Qp*^ .^0 ni-ltm mu iu 

n,o Jp ujOj ni.li lymPp 'iMpiJ^lMum'iMmpii ♦ ijju^m^ iuq^ tllkj^ 
fuo ml^ 'HPl^jtf^P'^ LP "['"P "-"'J^ 1-m t ^p n-çjm r^m 

11 ^iuupp u^pj^iu j^p p^2_b'" t'" * fljpn-m mp u^f^JJp nn-m 9 
Jp Jfiiutit KpMiioiuuii Jp f^m^JLf^li luîijinuili tJuiyrb n-m 
%iu uptnjiîn ^mJtu ^pimil^ tltmmli^uti/iPfyt mtifii-'Pm'iim'ii^ JJbP ^l 27 

^m^iilH^ft ^uhsbutjl^ '^ujP uj'hni.uj i^ujuilt^ui^^pftj^ "'^A'-^ 
Juîhiub u^p aon- mp ^ujPui u^'buirhi ul. aonuujujh aujffip- uin 
43 ^l^ nt-lix QpiPui ^o ^ii/li ^u/iinii ni. tjt^jij^Ju^i^puj^ ^uipuM 

14 i^t^'l/lJUi iJi^jq^JÎMI^^p[iP[i ^ji^pi^x ^ft^pmp ItîniLUJtj^^ f"^ 

15 ^"*-l_ "iPji^f^ * ""- "' bl-b^^ *B^ "^^ "KL ^'"P"'* J^P ^^n-iu 
^o Jp rijp^puPjHin-Ui qo '^Çjui^ ujnniu Lo uiuin^ ujnn,uj * 

16 ^p ^l^ nuiu ujp 2^pujjtbpiP i^ujihfl^ ^ufb * mnJ'pbiu nut^ 
n-ntjujb , ^p jp^n^Jtinuîb ilo uij^j^^ ^iULtui^ juo liiunfi 

17 uip^i^ i ni. uip uj^'b t Jj^J* qnt-nfbuj Jpnn.uj tfint^ *PPr[^^^ 
ni. ^ni.% 'buj [tjbq^l^i "L. Jp nn-uj iPui ^jib Jtpn^ ^ni.'h 

18 bîu bnnpuili f ^tubliuj ^uip 'bui inp pjni-wp nt. 'bui J^ uip 

19 luni.ujp t riL. inp uj^'b t ^pii ^4"J"/ /j^ 'buiij^ nt.[i x ^»ni.n-^ 
tPujn-nt.J ^ujp^ utp fuo //«. ^(^ uip juo t nL uip ui^ • i!iu 
^uj ippn. ^nuwpnq^ ul. ul^ppo% iPuin.ni-i1 n[i^ utouP^ Lhi.tP^ 

pfii-^^kuj'b uL. [j[iL.'bl^^^Êri puj'b ♦ nt. [spP Jp ^.nun.^i^ [uo 
PuJ^n^pn. uini. * 

20 //«-t yu^k upn^puJf^ ujnL. u^p^l^ijtnl^ ^PflP^k ni-Uib 
upuJ^piub ^o %ujJnt-Uj'huiiu JtpiL. ^l^pl^Jl^p j^ nL^i ujnLbx 

21 nt- p'oupjj 'biji ^ppi^ * ^'"J ^p tpiun-uj^ l^j '{Knptutj[îh f 
i/ujj Jp q-ujn-uj^ ^j f\kpuujj[iipui . ^pJlu ^o ip^p //» 
î/u/^ g[tLpnu UL. Upij.o'ii ujp ujujbfu ujl. ljoil. ^kp^JI^Piu'b 
^p ip uuit[^ nmiu ujnL% , Jp nnLi/iu uip pujptup UL. uip 

22 poj[i ui^ poujiu ujp^pptuiiiu « ^tutPui Jp nn-ui uip ujl^iPi 
n-ojiu ij^pjtuJl^pi^ Jp g[tLpnu UL. U[iij-o'brLui Jp n uini-f; 

2o ^lib[t piu^iijp ujpujui z fli. ii.nL. t,j *fKl^Şi^pljuiini-iP^ no 
^ujP uj jp uin[iLi/uibujb ujpir^ui '^"^j , ^iuP uj '&l^^ 
^b^h'/k tinL^ ujl^ pnLUip[i . ^pJîu ,po^ tp^p fp *^""t_ 
U^I-oJb njp ujuêbiu UML rjoiL. ^^pl^J^Puib , ^p jp 
^""[_ l^niuiui ujnL'b » ujpn-iu no ^tuptu uiL. U-O ui^ "fP'^b*^ 

24 uiu X ^tutfui Jp nn-iu utp uil^tP^ ^P'BP "-^^ ^-PJ'"'^^ *^P. 
npu[Jç //o^ot/io^m^ Jp n t lunt-l^ ^4^^ pui^tuP uipujur t 

>2o j^/» nL[i ^qy ]iniu ^l^thuut intu^ nt- Lo » îjîpj^PP ^P 

*J^w hj ^uiispu \aoui[jl^ luriLt-tPujbiijb ul lupin • ^p iunt-[i 28 h'biiKh VaSP-hflö 

ti.in il^^ujpP J-n iMJtjiifu/b tiL. ujnfi^u/h % ul. J-£i^ uiuui^pu/b^ 

£7 il-UJ iJnt-UUjU ^ijjb^ juni-jtu x 4«^/» 1 0.1.17 *^[L ^"^'[k «^^ 
Jp ifnn.uj pi^ui^[iJ u^ni. ♦ UL. Irh^i^ 'buju 'buj ^p 9.</i_/l* 
J-p (l^ujuiiu la^uil^Ppp • wf. lrl^^[i tiuiu 'btu ^p (Jltuu^iu^ (fp 
Jp (l,nL.n-^ i^in^Ppp • ul. iul. ^o (^ni-tL. inp [unLiuqut 
J-J^uLiu iu^li^lriup ^ppr^h * 

28 t/ ^hJb pi^^tuP utni/b HL. uiiup luni/b Jp i/pn.ui np^ » 

29 uiqh n puj^ujp 'HPjPP!^* 'bhph ^t^ LIL"^P l"** "ilL kiLCl^ * 

UL. êp ifi^ ^/lii uip "l^ ^o uta iPiuc^ni.tP piP ul. tt^p "tpf^ 
ujikiuny ni- J-p ^tj/b^ Ujon.iu tn^ piu^tuPfi u^p u^l/b^ « 

30 QpJiu jiO ^fipl^ ift/b luo^ui UL. u^iupi^ ifr^ "IL'LlL'B "* * 

1 li'-'Ç' jujngtniu Jiutu n.ojtu rç^i/flrtyç" c/y? utuil ttçtJpunj mn 
ttip^ni-ph uinL. ♦ UL. ^uiAiinm^' nL.p "ippih ujtii/b t UL. 
tnl^uP ^ppfii upJiHPlh It^ Jk Û-nL^pnu^u/btniA^ nt. juni.^ 

2 luppb^ « ^l/bLiu ^o &tupliuliu/U tnpb Itob a-^n.ui $ H^iu'^iu 
^lippinl; ti-i/t tnp^fhj ^p ^o £p n.ojuj ^tPntj^ ^tujfit^'bp^ 

3 uiu tPpppi' * tl'-t ^b ^P '"-"'^''-"' Ij^ » Int/b litu p'yi^^ 
tnr/bui tPppi^h S""!"'-'" * tpt'^^"' *P^ "IPVlt' "l"'- "*-b "*- 

4 iUL. r^o pJ^n.iu utni/b t QiuJiu'li ^hP /p Jujpu ]aotul^ ♦ nt. 
'bu^k ^nL.qni.pç mnL.iup ♦ no *bui Jçnuiu -^uijpti utni. pinL.^ 
tupr^l^ UL. 'but Jp ni.u/bn-iu^ j^o p^n.iu tt^nt.'b » i^ pi^l^ 

5 Jp ^«/2ui^îrnLm « Ijiuluotn ip tLu/bt/biniu ^nt/b'biu'^ [uojr/b^ 
uirnj t no jiituitJu/b n.ojiu jçi/otyç^ ip btuiJ iniuaiupiniu ^y 

O Jiii-jç pjtuptuut tnp^ppb nL. uiguni.a pb x liuiPiu Jp nn-ui uip 

7 uikJ* ip i/pp Jp inuj^iupl; lri\pl^ tPSj^^ ^^J"' * bP^PH 

^ni-li ujp ttu/bputni/biu sp uoPpb uj t fi*çuiumni-û. inp 

ntnt-iuqpj nt. 'but q.nupiuit/b f ni-Ç <iutiç ut^uni-'&u/b ^nt.^ 

O uç uipuin.-^ tnujp tnç 'btu mp"''"'""'' * Qpinu no (f»ni.tt.ç 

9 iPuiit-ni.iJ^ b'**"ihjl; 2hJ'i'-lh '/' * f}'- Jtuiu Jp nt.ç iqp 

10 inL.iinniiç *^iuPp J^hP ip mçpiu ni-u/b * f^L. ip nt.ç \ 1 -S,utifAi iu f no Jf; Ifujq^^ujh "/l^^l^ * H'- ^t ^H "'-"'^* 
n-uj ^o ♦ J.^ n ^li'^ Jujn.ni.if ^hj'^^ *PP_ 'HPJi^ '^Z' "^^ 
^l^u^ui i ni. tui. £n n-ojtu ^Jnijl^ ^^ iL"L^ "ItL t^^^ "'^ 

42 Î/M/* L^ppt "*- ut^pluuj nL.[i • 'ljnLtu ^^ ^.«i*'w p^kPp "* ""'^ 
tt.nt^t]Jp^ ^PIpi' ♦ tp^l^ iJnuutn'b ut fp tt-ojiu ^tJni-tnuj ^ailia 

43 *P[lPl^ [UJiiniP iu X f]L.I^ ^qb ^o *^[l "'^t* tPuiti.nf-ifn.tu* 
tn^uP^ fuo tnnn^J- tt^n^uj ♦ /ii.^ Jft tnppl^J ^HP "*- 
n-niiin lunt. nq-tu tnnJU * 

44 ^tuJiu ^iupfiufiujiM tt.tuu[ni^ uil^pijui^ [p "kp "'-p "PZy 
t'lpk '"p *PPCl^ > tC*PC ^"''^^ "'-A '1^'^'"'" "iC'Cl^ • 

45 /J<- ^filj^iu ^o Jiuiu t[iuibli Jp ni.(^ ^nt. ♦ ni. i^C"' ^^*^ 

46 luPtult ^^Lit ^p pi^j nt-lt f nu ^Jt'^litulb uiuq^ ^pp t fl*- 
Pfiiu^/i^ ^pp Jp^ ni.uhin.uM , ^p Jp ^k^^t"-*" "ikj"'''' 

il %ui ^^ X \p;pp u/p utkupk h2."U"^ 't^Jlt'^"ikp ^'"Pc 

48 I^oPiu'Im pkJiuiP U[nu[iu , Hm^tu t[nt.^Jk Jj^^ ^** "^ 
u[pJtupp , nt. tnkluM[fijk '^fi^ ^^ iiiMMbk iP^ ^k i'"" 4?CC * 
n.ni-^k t'O inf; ^n ukp nt-ft tnkjbpiP* nt. J^p ^p^tun.tuh^ 

49 «-"/ 2kp'"'"P '"t ["'""[tp tMfpmiu t Ijiu tnk it'Cf 'HC*C"' * 
UL. î»m ink tM[pr^fipiîj . ul. 'biu Irk^h '"k 'HC^t"C '"^ky 

20 nt-ft [p 'Uiuil^ ^nt-^uMbiniu x ^iuJfi^k tfi"'ict""^"'t' "'^ ' 
2JKgt'^"' > "«- 'HCCiCL ^l'Ptl^ "'^ '^'" P'"^t'^"' * ^iuPtu 

21 ^o ^tpt'^Pt Jp^tupCf *PCC[^^ tnkpfy"! ♦ "*- ^p^utn-uj'b 
J-p 'btuifk ni-fiit-tu ink nt-JnL.tn "IC*CI^ * 

22 Ç\t-k ^yi^ *p**"' "^- U"L. "iC^I^ *ct "^f^ Jk"-'" 9 "^- 

nL-t uiui[ ^pp » tlnt-uiMMb ^o puj^ ul. ^on. futuu^çp tniu nt. 

23 tnt X iJkJt ^h^u'P"'^ 'f*'^P -^^* "'^ "'C k^Pt^ • Jifi"'"l 

24 ni.fituiij'^ ^nt.n-ii ^iuJni-in t ^ujtiîu ^iupfiufiiu'b ^t^k"' *B^ 
u[p^fiuini^^ itob ♦ iuHL.fl u[p tM[iu2jf.iu 1-P21' *pt '"'"C "'"^ 

fuiij ^^uj'b^ fi[pu iM^p n.k,i"b ^p}»u!b tM[p [ihkiihp"'-iJ!f * 

•^fi^ijiu ^o Jtutu Ş»p^pt nt-ujb ipubp u[ni.^ i[0 Jp nt-uîb^ 

23 "-w * \h'ft 't"'"'t21"^tPt iC '''""L t'^"'"' ^"'Pc ^C^^ 

uini^M^ piijptuuM tnp iMiut ♦ nt. ^h'^t "i"^^hp ""' ""'Z. iC 30 HiiKi: msHno 

26 %uJil fuomia ^êmiPp ^n^k utni^ "bui JpMUJ x Ql. tl'^d 
'dkjl-U'^ ^hj*h'^ utuin u$n juiu ♦ in %ujJ fuouitu ^fi^k 
u^nL. • %nLiu ijiiuutfi^iu^liplijh ni-/i yu*i/ujii mh u^g^ "t^^ 

27 l^iu » fJL kp^P ^l ^rnftMib lun f\hhllhp-"*-l_ uiuin "'pjp'l^" * 
^nL.n-h'l- n uin ♦ n** uiiun uinjur^ • J-p u^oj ni- p 2^1"^- 

28 uip^jih n uih ni-uîb lun uinU t ^iuitîu hn»PP uin u^n fl,ni.^ç 
Juouiç QrAuiii uiiun gnn niniP* JnLuuib iu inuiinp^ui^pldljç 

29 Jaouih ip uhp n hp^li^^l'J'u « {jiu Irh^h ^ifiu^ uip^uipiu 
*'IP ^h'Jp ip ifiupu ifuin-nLiJ jati i/çp "*- uujiç nup ii^p 
2yil'^P * tp^PP ""A"-/ ""- *f*ujn-ni.Jh '^hp ^PP^^^ '""' ♦ "*' 

oO ULÇ suiuç iftupMM #it A IriunifuM uipaiu x JJi. jao lup ifpn.ut 
li^iii npmuih ^fi' *" ♦ "*- ""- ^" "IP Jpu-UM ^kl 'biu if'hh * 
"(Ç/UM mppHi X 

"* S*P "ly "'-/' 'fp nn-m mp mh*f*9 -^^'c ^f'^tj"^ "*" 

^pippiub mç mtlm mpiMjpb J-p JuitLnuJuMbn-m • *^mJuM 
*P[LcPt LP "{"'P (h"*-' kl n-ULmu mç uijip biii uiui Jp 

oJi JiunLnLJu/bn-m X *fi/i ^o Jp ^m-n-h JuMn.nt-Jn.m 't-pj'l' 
uip iMjhJtu mç mJ^ mpuiiu mhn-'" ♦ ^mifiu Jp ff,nL.^ çi 
ij^nL.mni.utLm ^fi no H-p^'l- "'P UjhJuM t mç mJfp 'biu miu 
JçiLm • biu ip nLfi mplihmaM t ul "biu ip ulç mp'îiçmm * 

OO Ijm mmph ûm'it^ "IP*P[^ * "*- ^k'fl'J^ nLfi^ ^mb^ * Irm 
uimph ^LpuLlM "ip^pb UL irhJli^h "*[' 2"^P"'~k * tP*^ »P^ 

o4 mgjup Jp IrhJpjç pMO ul^ 'bmu tPppp^ * ]^J niiumh ^O"-/'^ 
uiu'^rLisjb jmihulM mpnmpnb umbû pMmuihpmmb t ^ni_îr no 
IrmpmifuMnr^ t Sp'fu' ^o Jp nhmhu/nLiih "'pih /"<> '"h'f 

ö5 pMmuj^hp '"P uiiit « QpJuM no JuirLnLJh iLiMib^ ♦ Jp jumq^ 
"hjh '"p[h ^o ^mii^^ i^p^ri-h î-uiii^ miup mp juiu » ul 
iPiuiLnLijh IrmpmifuMt^ Jp ^miAhjh ^o ffp trmpmJuMtj' 

36 1 Pl'lrk irmpmtPmi^ mitip mp /uiu * ^mJtu Jp niLm mp 
"ih'f** kp^p Jp "[oj ^h'f/' {"'""ihph 'buMfpfiputi ^o iPiiMn.^ 
ULiftMM'b '"p^pb ip iLOjm ^pjmJhph '"h '^utumiM/ ujpmj^ « 

37 2p'^"' ,po ffp t^"'"ihphi- /"o^ f'"'-jh *"h uiu^/i^ "iP"iP 

UL Jp pMmU^hp"""^'" IJ-i" t"h IP uhp tLUt ^ho^lP UMpiMjiu % 

38 f]i-h l""lh ^P^P^ <fp ^irm[J[iuim'b iil Şmp[iu[tm'iM ^h'/^ tuu^ utu/hjit ffj^n-uj^ ai. ^oh • ^fu/' juo^ui > €f^nq.ui % ii aiif ^^ 

39 UTfi^ funi-uj^^ii t^^ tqfihnit z f]Lfi ^f^Jtuttt tuiu UL. bo J-n 
nt-tubn^iu • [jiuniui/uia nt. n^'iitu^irtun 'f[iÊlhP' *iiytiit tnn 
pini.iunui « «£. ui^ ii^i^ </« ni-^n-ui tnuijt^ i Jn Ji^uihç 

40 Ijni^iu tfil^jq^Ju^i^n P^kPpP * Qnifîu ^o^ ituilui Jjnt.'hiu u(; 
n-o nt. uç i^4_iP 'UL^"' '^^"bj^ tutntumtu tt^ni. • t^ii-^ 
uiuh Jji ^ni-n.1^ Juin.ni-tl tnl^ uinuiui in *htuJ tin^ç ^P^ 

41 tnl^ u^ n-o nt. u^ ^^ihuh x Ipiuiuni-iJ^ 'ljp'hnL(; ^^ it-Ojiu 
^.^ijuiJ^ in ttiiun "^P'l'lhjh ^tuh tnl^ n-tuujt^ 9 tiL. tnç 
^^o^J* ttinni^ nLptu * i ni^ no Jn Jainç Ijni^tu pou^iu 
'PU.VI^ * 'U"^'" [[^[J^ ^P_ b"'-^"' ^f^4^t Juiq^^ ^tj'" * 

42 IPil/'t^t ^'"-"llh: n-ojtu i^fi^juiJi; 1^^ 'V"'/' "'-b npiupfçn.iu 
ui^ n.iuuiui , nt. nt.^ tnl^ ^^onj* utn^ui • ynJui ^o uil. 
Jp^ ifiuin.iu uiiAI^ ^tiP t ^n /ilJf; JjliL^jJuih ujfi^ 'HlL^t'^ 
uiu • UL. ijui^ui J^ JfjiL^jJiu^h iPuMajfii irl^^lt ^^J"' UL'IEP * 

43 //«- ^fjhl^ui ^o fLUL^I^ 'hiuijiiun Jn iPiurLnLJ^/i tj.!^ tniufi y 
^l'jh uikfi'l"''i'""'' "'P lil^nLiu t niu^iupfi uin jiinLiuijui t tiL 

44 'hiu ujfihiu • QlI^ JL""Z^ '"IL "i^^ 'I^ k^"-[L^ utfiuiu iji^ ifîu^ 

pio Jn no ^fi iLiuujnLiPt ul ilI^ inn utfihn nLp ihu^ 

45 iluu^pJ- mnt^ UL iLiuuq. lunLh x fJLi^ }""lP "'IL ^ "OL 
fuoiLju uipuPfi'h^ ^iu^P ^h'l'l' 'Sif^ufU Jp^ nLfi pkPlLC 
IrujpiuJiun* UL uip tpk'!^ "*- ÊP ul^ uiuofih uinuiiu * UL 
uobk ULfi ifiun-nLi^ Jp^ luifitL^ nLfi piupuiuj^ tsip upu • 
UL ihtLUiuii utç ujpupu lUL b tupiutîîuti uhiuhikit-ui Jjt * 

46 f\i- ^fih^tu ^o lUL ujp ^kt/îijPiLiu piuujip uininiu t 'f^^ 
^tu uip UL tijphj "'L^ l^p initjpthu uk^r^li upnt^ inn fuou^ 

47 inpU pk"-"' ['"""ihp 'nujh X [\l ir^^k Jk"-'" 4o • ij*"^'" 
mfi UL "ipkj 1^"* 'uujpiff^ u^^i^^ uL inn ^nLiuqiA ujp 

48 q.iuiLiu piuinkp'"[^ « fl'^l' Jfi Jp nLfin.ui iioPoqn-ui ^k^ 
tfujui tntu^ UL ^o • 'f^lt^ iu tnfitu iPr^ » Iruthioui ^f/^'h ui 

49 "iphjhf- '/[^ * f]'- uikipt l"0 iu[fi ^i^ppml^q. po mppkf/ 

50 ^pp "«- ifo • ifiu^m mfijkq- Jjih ul uipkjkl- '^^ * Qp^fî" 
»po^ ^p ^o J^ptuJI^ ^f'fk: 'ff^ mqfiLJiubfi mn^iii t tuL iu 
"ipkj '^f^ "»- funL^if-m t/f^ UL mfijk tff^ « 32 HiH'U: vasnnu 

VkP 13 

1 11*-^ "-yi^ fiutu J-n ifu/t n-UMinnL. ni^ in nt^utnl^ usus^^ 
Ji pçunu n-obn^ui z Qi. ihprL. £kl^Jujf^ in uiuiiç aniltubutnii ♦ 

iJng.uuA ^o ni-fi ^kP l^n L^Jfjk UL. nuoJbn^^ $ ul. ^^^1» 
O '&^JiuPiu'ii ^^ ^^iupi; uiui^n^miu uiîi^ph^ t Ç\l. ifipu^ 

tl^lft''' c'""'i^C '"P. """ JnnL.iubn.ui uipP^Ju^iîui^ ul. 
4 Lup l£o f ijju'^uj ^"lApi'pui^ n.uiuinL^ ^o n-oJ uip ^ui • ni. 

^'blpu ^o ij-oi]^ '"EjBn.v' ^l^L'B IP. "^P "-^ ^ptPl^ "^ 

O q-çjpiu'îi ^tuPpii UL. pnLuipfii uLfi % f\L. ^t^rKj^ /£^ ^lu^ 

^uipui^ ^hP[^^ ip ^o ^p ijipn. ^uipp puLljbui U£nL. * 

n. t"'-rtPtjt ^iup/i PnL.'h'buJiunL.'hl* tpiLihu ^lt'b u£nL. x 

6 'filîiii^iu ^o q-UJiJ^^i^p^ lii^pJ* u£ni. f UL. JpipuLpiP PnLÎJ^ 

7 'bujuinL^^ , ^pi^ uini. X f]i. ^f^p^ ^g^Pl^ LP. ^*"^ P"^ 
prpppujb f ni. puPpppuib iL.uiiunL.%* nL. piujbpn.uMbuipb nt./r « 

" /?*- ȣ*7^.^ ip^ uipm^ n.f^ui ^kp^ % UL. ^k*pt '"'" * ^Z!*' 
P-P "i^'i ni- ^I^H^ 2^"P "^ ^l^l^^Şt "t * J*p ^l"^i" ^o 
P '^[l^t""^[^'i-uj /[O ^hj"! "IPP"' Louiujpli uip^pui X 
*^ /?*- l^ljpp'^tl- ui^li ^iuppii^ nu Lob J^n-iUf QpJui ujp 

11 pti/u/ipi/ii /uuju^J^p utpuip i^p nLiuiin.uj X (JlIi J[i ^I^i[ujui 
uiui nt. ipj Jp iiLUjbn-tu • QpJuj no Jp nn.iu ^wp/ijui 
uiujjjnj upppl^ ^['"""t^^^l'Ptjt luajiLJujbuIij tpjfb^ » ni. 

12 Jp ni.iuijn..uj 'buj ^ujpfijm inujjr^ x QpJîu ^o Jp n[in.ui^ 
•P^ '^e/"' * P "'-pi^ui inç uiç iniuir^ ul. ui^ nl^ui^ ujpuJLu • 
"*- ^p ^[tn.tu ^po PnLljbuj^ tuL. ^o ^hjui Jfi ut^ i^^ 

1d utibui[nj Jp nt-li X J^p ij£Oj nLfi uip uLui'ijn.iu lup p^tfufi^ 
Itub [tjiuujl^p mp mptP* ^o mp uifîbr^ ul. 'ijui iijfi%i^ , ul. 

14 mp uipC^jiuf^ nt. Ibuj ujp^ltu^ , ni- Şk^J" 'buj ^f^ , Ç\t. 
ip u^p ni.uhi P^tPujiP mptJiuj ifil^jq^Jui^pliPltj^ [i^yjj"'^ 
^o mp u£^ ♦ ujp uip^fium[^l; in^ ujp uip^jtumi^ ul Jp^ 
«y^îr ml^ ^h^'f 'l'uj ^j^ • ul. uipmftPltljh mk "iP"it'''[^^ 

15 w«- m^ 'bui u[ftbi^x Qptfiu ^o* mpih û.wJiJh ^mb ^"^[[^' 
U[nL. f nL ij[p l[Ojh'[- f^o Lppiijb ujp^fmm[ib , ul. ^m^tihi[. 
fuo i[ppP[UJ t ^p 'buj U[n Jp u[[^ u[p mli'br^ , ni. u[p lio VkP 13 33 

16 "«- "'^ <^/» nt-UtUrt-Uj 2^pmuj utp uintPx îutuiu htonh ut <rn 
^ut^Jl^ nn-ut^ ^n ui^ u^lt%^ t ni. </^ ^yt nu-ut ^^ uip^ 

17 u^n^k'^ * (îlnn.iu tn^ tt£^iP J^^ nn-ttt ^ji iftjin. il'tjflÇtftq^piu'it 
nt. uutinncLittit ^iuuni^P^ nnyu^int^ ui^Pi^ç n Uj^^ "il'^ 
'iinii^ nt- 'ltut m^ ♦ nt- utn^^uuirhtÇ n u^p u^gt^i^'li UL. Ttuî 

18 u^n^/tumr^ t 'ljnL.in ^niMt pi^tfuli^ ii-Oiltu(foi^orj^uiii^ "iE*' 

19 ^^#i^'i# » J»^ utL. ^^JlijutV^ ^o luLuui^pk^ iliututlt^ut^liPltj^ 
inn utn^liuut UL. ^f^^tP'iittt nui > Irujnutilutn ij-l^ ^p %utJ 
uini^ nu^ utJoiLutit uin 2^ll*^P * nL^iu ujl. ut ^o ^n ul^n 

20 «-4" ^tupn utJotL.uiU * [\u ip uçp n.utpujaç ^mPp utJo^ 
iL.tttlt uiL ut r^O nphliiu uip utp^pup pjututçpç t nnLiJui utp 

21 2."^'J ujntfu n.tuujnLi uipj^iu nLJi x ^utifui ip juomui BLnLpiP 
PnthiUu^ ^pitpj^ dtunP mp jo * ul. nfpljLm no Jp UiOi 
uLp ptmuiçp up ptiçP ^p iTm n.mJpjiutitmpii jnt^p uip ujiu 

22 nnLJm ptnLmp mp mut * fft- ip itmJ puPpppmii ^mPp 
mJon^ufh mu iu jto nphlim mp mp^pup pimutçpç » mJiuu 
ULÇ uipitç ni. pimppjmponÇ nl^LpitpPpiç mp ptuApû.tAp 

23 ["ujiuihph ""- "h^nh "*- '"p "H" ^h ^h'^l'y * f}'- //' ^""I 

mpmç û.utit^ l^mPp mJoiLu/ii mu ui no ja^Lm mp uip^ 
^Luut ptmut^pç mç'^tP mp niu f nu WhtBC "'p'^P f ^[^P*B 
uium t ^[^PtB 2y''P * "'- '["'P'E. "b * 

24 (/•/» nLuthiL.m l^çitb Pçtfubi jth Jp miup utitp hl. tio * 
ihutmfi^tu^JiPpiç mn pLtfîtAu/it Jfi'hm uinL. Jp tPiurt-nLJ ^p ♦ 

23 ^o ip r^tj^j^ fuomm ij-OiJ^ n-^m l-Oif^ 'PfLP * d*- 'Plf^^'" 
no Jiun-nLJuiit piutJmm uinifu % mp^Jt/Uç nLp '^mp % nL. 

26 [p *itmJ ftf^piPmm rijiiluîu mJoi^ t ul ^f"- * //«- ^p^li"' 
jio flfi/tu ^f^ utnL. UL Jç iij^ utitp i ULÇ ia/nç- npJutU Jp 

27 ptntjuijp uinL. X ^aptpfçP^irmpç ptomhjç Jiuiç '^mPrht nL. 
Jgn-m LoU ♦ frm mruu ip 'jÇ'JhjÇ fuomm n.oJm n-imm 

28 rptu Itttt mJon. ♦ iç npituiit Jp no mntfit s [^l. ULp Jp 
fjo Jp ULutitnLm ♦ Ll^^n iPiun.nLJ j^p mpJJpij Jtpp uLp ♦ 
ppqJI^P^trmputii JJ^n-m Lo^ > mp fuuLmn^ no iiiiP ^iun-^ 

29 I"- ut^kv *H[',P[^ nLp X [\u mu fto Jp ni-iuijn-m t Ib"* * 34 hiiSbib imsHnu 

30 ujn yl^^ * dlhpuig^ ^ujpmnL. J-lt ^o f^p ^t^ ^[luiuj tfui^ 
qpij ujn uipU ^ujP^uj ilujlup-uj ^^uîhtripbç f hl. npiPuj 
di'ijuj'ijuir^h ui^ uj^(fpiP (fp ^^uinrpujhiL.UJ . uiijni-^ tjjnjuj^ 
'UJ^ ujp sli'ij[^^ nu ulJi tfi'uPln^ iJiijjPIii_ lippk^ipb J^p ^y' ^ 
i.ni.ptjj'b m^n.uj . ul. ^t^/^*^/^ mtPu[ujpm JpU JJjp ^piJli'Li^ « 

31 "4^^A Pt^"tL *Pl' ^t "i"'U "^b ^O. n^*^"-*^ "*- ^o ♦ 
^mmli^m^liPhjk mtj[ii-ifuj%m'^b ilfibmjk ujl. ^mup^ pJmpmmj^ 

32 ^o iPmfi-ni.ll ^[i ^lppP m 'i^'llut /"** njJotj^ » *^o Jp 
^k*^t 1-*^*h^ FPÎ."^^ "* * "*" •pb'^k"' iPmtjpb mpujuj^ Jp 
^k'^l} ihk'^^ujpuj'b iPmtirhi iu , ni. mmp mpu£Uf tjnuum'b ^o 
ij.ufjpk mtjjii.iPm'ijm'ij q-^ i ni. [p u^p ([ni-l/fjk nufimm 
uimtjLpijpij X 

33 ^m2a.m pkJufii ^jt (fp [umtJ[kpuim Jp ULm'iin.m ni. 
Lo * 4^mm[i2uj^[iP[ijk mnpL.i/miimij Jjiijujjk ^uJi^jipk Pptt.^ 
2^ ,P<* J'f^ J^li kppP iP 'i'UJil uÇ 2.P P*P mpm'bmm Jk^ 
yupP t ^mPm no ^^^t^t ^tp"'" u[nt. x 

34 J}j- ^k^h ujp pkJupiuj pimusçpmm ]tum utp cigiJujPti.iu » 
/»i_ ujç Pçifupi tin^iU ^pii htmmçp uut mpmm uip nL.uibti.m % 

3o ^o J-p H^kjnh^^lhph '"'Pp ll^Pujij Pçumif' ujpmut • tttp 
p^iPujipjj mt[k uikijk po 'l^^P^ ^P Pt^l'L "l"'-'^'t uir^k 
tUL. 'LPlft'"^ *B^ ^mpt^ tJk2J"pP[^ '"'^ U[kJ-[tiPu 

36 Li'-h y^'i^ fium -S^kifmPm^ iJ[kputm^ ul. [p tfmj^ ^m^ « 
2ujl[ppmk nt-Ji ^mP[^ [p u[mik t ni. l[oij ♦ ^'k^uJiJ ufi^ 

37 ilm'ijk t^ijjittjb J-p tPujix.m u[p ^m^fibm x []t-[i JJi ^kJ 
mtJ[ mitj' tiL. I[0 (fn nL.u/bn-m t Q^nJm n.m^^ mJon.on 

38 ^*nun.k Jmn.ni.tJ ut x Ql. qhJt ui[^k ut • t[-oJm a.m'bû 
ni.tttij nîr* ^p ^ni.n.ki[- ihitimji^m^jipjiii m • /i*. n/itfm'ii 

Su q-nL.n.çi[- hmpmiima nîi s ^c mpJifj^ jto nt.[i '[-Oif tPp [i » 
IjçjPujb m • nt. u[çmkp mpppk m[^k ut • nt. sh'bmot^ufb 

40 Jh^ht^t [^ * (]'- SUJthtjij ^o t[[itlm*ij q.1; '^pihifbm^^ ul. [p 
'iimilm ujI[pp mp 2uiilni.i[.p mpppk in^^kJl' Jni-uujb m^ 

41 mpiuiu X ^%ni.n.k Juin-fiuiJ m^ Jh[k»ph /uo mp jhjl^P "*- 
mk u[p ^pijb'ii[^ Jp ihmmji^ui^jiphjk nt.h ^k^h hinL.m^ VbP *3 3S 

42 n/jpfrjujlj nt. ni-tuU ^o ui^^^'isinJnuuJiplt uijt^ 2.P'U"-I[^ * H'- 
tn ^utiJ ^[tt-i^luuMibl^ "'hlLU "^^ txiiut^J-^i nt-tnb , tn nt-l^ 

43 in^ uiftuiut ^npi^ "*- i-[!_pî./u^ tnit^ptu'biMjit x /?«-4^ y^nk 

umtnnn.u/ib niLiu ti.o inç iLtuiJ ittnuituj inutuJ thtutntipiu^ 
pPpjh tuttnt.uujliujlt t rhn npn.tu no d-p liotnujnnbn-tu Lo 
^ç lui tunntu botniunp uinniu * 

44 St*"" 'l"W"['2J"^tPtu^ iuti[ii-tfiu*btu'it inp^ Jlibtu [utuiAtu 
^ft ^o ip^ 'biui[^ 'i^'lt'Pb ^'"Pf^ '[k^j^pPi^ * ^^ "'-t Jui"-^ 
ni-iJ n[i uin in[iPi^l^ inn tl^^hpfîbiu * nt. Jn yu'l'^"*^b 
inn 9o ^f^Jfi 'f-Pyi-'t t*^ "'P ^pn-o^nt ♦ ni- iul. ttkJh wp 
j^ptt-iu X 

45 St"'^ ipuitnp^iu^pPhjÇ tutMpLifujbujIj Jhbiu irl^^h um^ 

46 tjhptpuit t ^o ip ul^p p'h^nLjl; n-£^iniu'ii inn ^i^tt-îu 9 (\l. 

iliptL. tqp ^pjji^p t'''^t*Bt 'Hn '^tPi^^ * h"- ^k'^t m 

,po ni-[i ^l^uMni. ^pn-op ul. iuni-[i ^p"-t * 

47 St""'^ tt^'^'tiy^tPkj^ lunfit-JiJMiMUMit inp J^btu ip 

tMpU^p^ ^luPp lUtj^Plu'iM PoiL. ^ft ^O Jp ^l^Jfl ^flitUlub 

48 utp ^pjjîitiu X ^o ^li'bbtu ^o tf-pJiu ujnL.* tniup UMiMli% ip 

nçittupç t UL. n-€>ijp2nipiM ipuîiM^ttMb ip UtutJ mpptun-UMiM ^p^ 

49 ^tuittnpit f ^iropfijuj'it ^p ml^pij^ mtf^Pj^ X Ih^ihu ml^ 
uipu£ui ip mpppl; m^^ , Jj^i^^^m'it ml^ n.mttii^^ ul. Jp 

oO %miltu ummpn.m'it brmpmJîutptîij ml^ ^kj^ "iP*BP^ * H'- "'h 
uimij^Jf^ ni-mii ^p ^fii.ijumij^ '"kPV * iP_ "'-k tnk "iP^ 
uiiu Itpppit UL. R-P p^pi^h tuppujiiujb * 

51 Ijo Jp ni-iuijn-m fium • ^t^'^ *PPPP*^ ""- ^k'^t tPlj-' 

52 ^Oiîr . l^oii Jl^n-m^ ^i^^t ^"^ t'Vt * fi'- "'^t k? ^P "'-^ 
m'iuL.m • J^p u^oj nLfi^ Jp[unL.uni-u(; ipmm/i^ui^fip/ijt; "'7 
pt-Jiuiim'iM ^n/p PmibiP mnt^ ^lrmphut Jp jumtjiiJ; i bio 
^tiP%nL UL. ^i^tP q.l;i/pii ij^p^i^tuii miîtp bipumnn^ Jpb^^ 
*Pt t'^'^'tji Jîui^ Jjibm X 

o3 (]l. ^/iblpu ^o fium pi^JîuiP ^pp ni-m pi^Jîiftiiu Jp 

54 ni-4" fnL. X f\L. ^mP g^p npup^ [uo , ^fiii wp^pp Jp ni.^ 

uUitt-m jjp 'iimJ ^^Jiupi^ ni-tMiii ) iJni-utuii ^o mL. ^jnn mp 

tM^ni% nt. tnp Ijop^ , JJ«. [ijj* nL. ^ltpk'^kP'" Jp nL/in-m'^ 36 h'biii'ih irnsHnjj 

55 <^A» .P®'* ujnL% ♦ ijjL. ijLnLn-^ 'biu'Stutn- %ji^%w 9 #?£. "^ffjh 
ni-liuj IPirjnt^ ^UJjt ^oP^u/b ♦ UL. ij^pl^jl^i^ nLpuj^ h"'^ 

56 a-nL.uJ t UÊL Qnuf^u t ul. ^^J^oU t nu •^nL.uiuj t f^i. Juni^^Jtkl' 
nL.fl ^l^ifh ip UJLU iPut %n*'ij^ ♦ 'ibnuiu J-p nL.^n-iu ujl. SÇ"^ 

57 ifhiuj'ij Jn ^o^ u^ni^ X fJL. funLiup urp u^o u^nL.% ^p ul^ft 
nLp t UL. Jiutu IfO J-p uLutn-tu , ^l^ji^iPai^^p ^p u^f; tP^ 

58 t'H'"P 'iifi'UJ^ Ij^jpb LfL ^""l_ "lyP "*- Jujpu luoutuj « f]L. 
ip nL^ 'bni^ ^hph'^hP'^ '^'" •PUC '^H "iy [ufuj'ljuprilii^ 
ni-Ujlt * 

1 n^^ ^T^ 4^/»0£/J^«4- n^pui ul^pil^p 'iiujj^ fiuiu ufp^ 

2 ^fiuiu X J^p fuptpf^P^triupl^ri. luon.iu ^o , [Jf. fd^iu^^fii^p 
^guiuu'h iu ♦ UL. J^p i/ppliiuh ^pjujJ* ^pp * Jp upij nL.{i^ 

3 Ufp ULfi ^l^ptJujptu'ii inp ai^ x ^pJiu ^o* ^l^potnfiu Jp 

ufoj ^[ipom[iuj J^k "ip^jit "*-b ^bib^i""^ kpuP ^"'^- 

4 *ijiu^ iip^tntu nLfi UL luil^p ^p ti^phuiut'bl^ * QpJtu ^o 
^ujijijtu tnp UoP t Jp n-UJtLUj '&ujjftn 'brnip nLp iijpupTpbp x 

5 ffL. Jp ujoj nL^ tup [uouui nLJi ufp ti-nLJui t ^tuifiu Jp 
-&^JujP^ inp p prLn[i upiL t ^pJiu ^o n^tu 'b^J^j' f^P 

6 a.tuujnLi tnp ^ppf^ "'-b * 'filih^uj ^o jlojiu tntuij^p ç 
Jl;JpiLUil^ ^^potn[iu uinL t ^bl^ i^l^pouifiu ptu^puu^m ^p 

7 ujuip tntuiliuPi jiutij ♦ UL [uo^uj Jçpouthu ^tuP t ^ULtU uip 
uoittn [unLtuppbç uçotj tntu kptPp "iP mut JçiLtu <p ^o 

8 [uOuPpitç gjjpujiu X fJL tuni.[i Jp uJtfnLi Jp '>'bjk A'** 
%UJu[i^tuP ujnLH^^ Ijo ♦ flip tniu Jp ifprLtu fP'Jpp "kpk 

9 ^tu'ittujji; P'^'^bitb iP "kp "h'^b'Pb * fi^ t[itutn^2f"^ 't-'"^ 
utututf^P ^pp ♦ ^uJifiu Jp utoj uobtn^ ul Jp ufoj pJ^tLtu 

10 tLoijp^inoipub l^tfii ^pp JPiO tup mr^ JJ^iLm » fJJL ^[tujijm 

i.i IP qfAuim'iit "tpt Im'ititm ffi'tppp * /?*- "tpk "*-/' "fp 

ph'lib "h'^b'I'" ^"'Pp "f^f^ "'- ^utPp mutjr^ Jn ^p^ 

12 ip^"-'" * utuL^i J[i ufpjp Jp mbfk [uotLm x f\i- 2^lf[LP*' 

m^tL. uL^ î/"-^ "*- i^2^ "'-b "iP ^hi'''^'"i^k '[hi^pPi^ 

nt. fimPpii Jp JiumiLm ^m^mhmpii « UiP 14 37 

f #1 ^ft ^[i [uuJi^[i ♦ ^plilljJ^uJ ^o [^f^lfl- u^rt'^^iuui^ /^%«* <^/^ 
44 uiuiJiupl^ri. [uo ^ifij /^ /il^j #ii_^ « /^L ^^[fbl^îu Jiuiu n.uj^ 

uiuL^ ihpn- l^"'lA- "'t ^ "'' P"'^'^ ^PC ^l^ ni-u/bn-UJ , ni^ 
i5 'îuu[uo2^q- nLui'ii uiuq^ «^Z!/' * //^ L!L ^"T t^"/'^ 21"h(LV^ 

ui^fl. ni.[i ^iuP^ ^^ ui^uti^^ /iL ijolf ♦ l^[it[pp ^[f ^[f ltyi_ 

uj nu ihun^p- uiii^nup[i > [uiui^^ ujl^puiiu , ^o ^uin^i^ 
i6 bhi^inujb <f^n [uon^iu rj^iuuiiT uip^ *PSLPI^ ' Jtuuj l^o , |^'«^ 

BhiP'hnhui (fn ni-UMhnLUJ yiiJbuirhi *^ ^nub u^p ui£^ (fp nLUjb^ 
J7 n-uj [uni.ujp^ s f^LUi'b ef// ^o'fc^ tfl^U-iu f J^P'IpP flLlT 

18 ^/r </"/ p^uLlîibuj P^'bf^ pl^b^ 'buib ni. uini. i/iu^up x fjc 

19 /Jo c/^ ni.ujbn.ui , (^[1%^ ^p ij^pp $ '{jnt.ui <fp [uiuiîj^l^n.uj 
l^iPp ^pp J^o ip ul^p lj[ijiu'b uip uir^ ni-ujb rL.ohp^2L"ujb^ 
uipb t nL. pl^'b'^ 'bujbujb ni. uint. ifuj^u[ijujb '(ppP "^- [p 
ujqpi.i/hj'biuii %£i^l^n-P , UL. J[iLuiujp^,p ,ppp UL. 2p^^(^'bu/bui 
UL. 'bujhujij tnuj ^iJ^lip puiiuij ni. ^J^hlir"'"'^ IL p^'^l^t"-'^ * 

^O^^tifp dp [uuLUjppij UL. Pkp uirii^ , UL. rnni.uj'ijquiuj^ ul^^ 

21 ^»4/^ tlLL^b^ ^P ih"ih"i"'^ i[iujn-^'ij ^l^i^ ujhlfij » ç\i. 

ni-uj'ii ^o [unLiupi/tj^ e//7 (f^ujb ul. rpun-nLri.iu'ij uiur^^us 9 
Û.UJUUJ pl^^ ^iurtuip Jl^p uinLU s 

22 l}u ^lippuiuj'ijnLUJ rion. ,ppp ^p ll^Jli ^pp ^kPf^t^ ip 
uiujp n1.f1 UJi[ijl^ uir^ uip 2^"-% ^iuPuj ,po lUL. [uuji^k "ikp^ 

23 inui X fJL ,p[i'b^uj ,po [uuii^l^ uil^piuui^ ul^i p^k [p 2.tU^ 

^[1 n-uiuiuL. tf-p uioj 'iipji^^ ^rri^^ * "'^ 'Pl'^T.'" ^'u^r 

24 #///if- nL.[i Ph'^h Ip "^k 1^1. * fJL. ^k'fp ^ujiPuj ip opPiu 
rjpu^pl^ ip'hujiluj ^ppP obl^ uint. • ip'lt^ ,po upu ^p q.ujp2^[i 

25 uiUL. X pL ip ^^ijh Ip "horril^pi^ ^pu/ijmiu^ J^uur ^p u^p 

26 uiui^pi^ uip ^nu'iiutpiif;^ uip luip ULiu'iiirtiu ^iuP * fJL ^a/^ 
lipputu/ii ,p[i^l^uj ^po uLfi m[/ir j^o ^p u^p u^m^pli mp ^ 
rjiuut^iu/b t UL Loij no A'^V"'/ *" * "*- ^P Ppn..uu/b lpuii[i 

27 *PPPI^ * /?*- ijrti-iltrr fium rrip nLir/iirLm [umrril^pmm ul IpJ f 

28 4*hp "if^^ ijirt piP* ifîu ppuLui^ X ^kp pnu ^l^ihurri mm 
rt-^rLm nL Lo ♦ fjm" Jaoi[i kp^p 1-"H1 ♦ ^*^P "fP^'" ^P, ilr 

29 n-m ip ul^p mij^ri^ ^u/bu/ij Jp ri^iurLm ui^iP*^ [\l[i e//r /Jo 9 38 hliSHJ: VU.SP-hni] 

30 "/tp lutju/h HL. i^ujP^p ip uiut fiuuj « f^L Muui thptL. tjon. 
ujpinpPpîsç jdptuuptu ♦ UL. ^puLiu no tutuPifhy tnp tuo 

31 ^"^ h'^IV *BPP "*~ ho * Jjtu Jaoip tfjuj pjtupjuu ujprturz f^L. 
fiutu tjnL.tItu tnçup ç !uo tuppçJ- JppP 9 nPpP '"-A ul. fjo ♦ 

32 hj ^f^f^p^ jttflu'ij^ j^pifiu t^nL. ilçutf^uç "l"^J * fl'- tBt'^h'" 

33 tPO n-iutJini^ ip hh^lub^ '^l'" utu^r^jt * f^L. lUL. ^o L^i^^ 
uitu uiniTli f ^iuPpii ffl^n-tu ul^^tuJ^ •Pl'PI^ "'^ ^**^ * uiptt-tu 
n.nL. ^^nt-ii-^ faotul^j^ x 

34 f]i- ufp^ni-pltlli gpiuj^[ijl^ uj^ ^iuP^ ^t ^^'bl^uiup^pi^ * 

35 f]*- nphlpji no iTiJunLui-tfç ip ifç miupç nLp Istuu j^pppli f 
irujn-niLif 2^pujliiupli ip ^l^tffi ufi'îion.tu^ f nL. "11111^1021111» hpJ^P 

36 ff^n-iu tuhfiîj X f^L. puifuj uîp ^ppt^ (fl^tt-tu jpo P^'bl^ ip 
ipÇ2^ ^Pr^ "'-p uip t^'lp^ * "'- ujni-ujis no i3^Ppb '^çifh 
fuiupuu uintJb % 

1 11^'^ i"^1^ ^uipptiptijb nt. ntrtuppuituli no Jp ^nL.tn^ 

2 uni.2yp^^l^ u£nLÎt ♦ ^tuPf^i ip upu fiuiu ni^ fjiib « QpiPiu 
^uiLpptuçn. n.ui <fp uptpçpç hpiptituptjjhn.us luuh tupusr^ ♦ 
<pifui ^o iftunPç 1111/11 junLUjppiil^ tuçupç pto 'bui ^/ii_l# * 

3 fi'-p ^p '^çiîiuui uitu nL. fio (fp nt.iuhn.UJ ♦ fç ^n i/li ipulu 
J-p P^ujjfi^^ faotn^n-iu luuji inp uirhi uip u^tfl^inl^ "P^ 

4 iJil^pPi^l; n X 2ptfui ^o Juoinl^ ujpPlfliu^li^ *PPPf^^ k.^ * 

5 mtutf UL. fihjÇ; juon-iu finptuiP ujp^ui > ^h^ *^P uituil^n-tu 
biu J-p tnhil^n-tu ^Ji no lupJJIt'b inpoui t ^kf^hP uint-Ç 

6 in(^ uj^l^ n.nL.2Pf^ « Itutfîu ^ni.1i inl^Ji^ ♦ ^jt ,po u£tutfnL. 

"'tj^ t^on-iu inl^Juj 9 ^p*BP '"'- trPi.'b •P^ '"^ ^P f^ 
^uiuuib^ u£p^li f ^l^tnhjl^ ui t Jp ni-l^ pl^ifui Jp uiiuif ul. 
'"hf^ p'on-iu [t^piuiP uipptu *hui jtuj f ui^tfui Jp uçJçuç 

7 "P'tpPf^k l"o p/^'iii^fi^l^ faoinl^ upuii.ui£^ inp^g^ x ]^j '^'L^ 
puijliuiV ^uiib^ 't^Jlk'f^uihptPt 'PPP LP "^P " ^l"if"' 

8 ni. ^o ♦ (Jf_ ^uiJsP u£p i^tfuîij Jp ifpn-iu t'Pl^P uip^iu' VbP IS 39 

9 ^tuiluj utn êÇ nt-UUM a-p uji uini.prUj * 'fjUimpfÇ tfp Unn.ui 

huimm^f}^ mpnpb^ (fp u utn.ni-ihuh Pçbujp^ ujni^ P^uJip^ 

iPufU ^jplJ UJpniUJ X 
10 (\l. û^ifuiP^ujh J-p juon-uj usp Ipuqp tPPPp^h Y® ^P 

41 ni-ujbn.uj * Jjomujpp ^P^P^ "*- ^h^^ '^PtPP^ * ""- *B.^ 

ip mujJ mp io iPujn-ni-ij unupmmn. Um nut ♦ *^muuj mi. 

^o J-p muiil mmp «-çr ♦ mi- uiun-nLijujb uni-pmmrL. mpjfiiu x 

12 /?«-V S^nh V^hPP"^^ nL.p ^mfJ-fUJ nt. Lob &^n-m t ^"^^ 
îfA no nh^hm no Stmpliuhm'h mL. pjmujlçpmb mp^pumr^ 

13 pjni-mp ujni^ * fl'-t ^U ^h^"^^ mm trp nL.mbn^m ul. lio ♦ 
(^«_ ^l^tlh ^ujn no ujmilç "t^ mapi-uujbp mm Ismbp m mç 

14 mmp uil^ X (^^pmpit ni-mb ♦ ni-ujb nott- rnj tf-p MOn-mlin-m 
a.m3milni.n * ^on. ^jiiiljm ^o J-p ^ort-n-m ^-m^ilni-tAip-^ 

15 mpnm ^usp mni-d^ lP)"^lP ^H t^4.!-' * ^çplpn" ^çtlmu^ 
mm (S-^n-m^ ul. bo ♦ JJj- JJ f^tfujipjj Pmpji^ ujp^puj J-p 

16 iPmn-m x Ijo fiuiu * ^n\% J^ ^l^Jm ujj^ ^l^^tP nîr • 

17 /]«- ^t^tl* ^tiuj'^ ^i^ t tp^PlL ^t^l* tPlt *B^ IH "'"^^ ^^^ 

18 n-nuJ mp £o , mp 9o liP^I^ ni-^^ ul. f^l^ musp x ^miPm Jp 
mujJ *^m/Jp miup tpp ^q-m^ <Ip nTPÊ 1-^ P mmp ♦ ni-mh 

19 Jmn-ni-tlm'h tlni-pmmn- "tp^ptJ * Qptlm no Jp ntpi tt-çb 
inutp hmpmJmtj qtpnpuih ♦ n-mpriiuh f tjpumoo'mpp/Jpmlt t 
mm'^^pPpm'h t mpnp/Jpm% t muipmtl ^m^aif/y^^^a/tf j 

20 mpJJIibm'h x Î^Jh ni.ujh pb j^o iPmn-ni-iIujh tlhupmmti.. 
mp Mpii ♦ ^mJuj ufp mçuJJç urç ^P'^JI^I^ uujIj pini.mpfUJ 
Jni-pmmrL. um jaiu uuin-ni-ilx 

21 f]L. Jp ni-l^ tL.mufnL^ fp mffijl^ ^jti-pnu^ nr. J]/n^o^l[^ 

22 9n^ * f]*~ tlm^ui Jp nL./i u/ition-m'îi '^m'bmlip Jtm ^p ti-m^ 
u^nL.'^ hmts/t f^p^ppp "I- f^p IpofJ » Pm^iP u^p^pm Jp Jpn-m 
hrw" piuusuj ^nt-n-l^ gmt/nL.m ♦ ^tlP^^ *^[^ ^P. ^l^'"^ 

23 'tp"- ^lt^Ph mnmui mpn^/iijm x Zmilîu ni./i ^Çt/mu£ hijj 
mm Jl^n-m > ni- ^mbppmç ni-p ^tu/Jrui ul. pjJi/m mp 
•PPPP^ </^4^nLm ni- mp Ipo/J^ ♦ (^^pmiu nL./im ^pjl*^ ^^ 

24 Êp ph I ^^ "'P rL/ipisi X (]i-/i '^çi/mui mm nt- ho ♦ iu^ Jp 
/jjm^i-mn-m liiu '^mMpiP ^^/im^mr^^ tll}" ^tL 'HIL'LIL!'^ i/nLji^ 40 h'biii'ih vasHniJ 

utpnpn (fl^n-UJ nc uip Lop- ♦ Jjnt J^^^jp » *^p uitn.ut [siJ^ 

i26 utiuut ujp^iu i ^çJuiuj U1UJ (fçn.uj Jiuuj ul. Lo ♦ l-PJIh' ^BU 

n_uth^ liphuj uujIiç e^usu_nL.n-.uj*it isp ppr plt ul. J'puufhn^ui 

27 miîl^[ê ph X fJL. ujni-b lao y ^tl ji ir uj l^iuutut . </îf/2r/ no uufb 
J-[t Jp unL^pl^ jl^ [uoui^ij juo ^uijJp ^kPl^ ^p^ ^""-ri^^ 

28 ^l^uih mp hjoh » f\*-b i'^'lb p^tJJ £^iIujuj utuj J^u-uj f 
UL. iso ♦ 5'"'" *^/'^ f iiiluj*hl^ fi.uj tPujnjih uj ♦ iujijujb ao uin 
htni-iuah^ ilnL.uuih ujppuj uipuiuj <//? ij-uin-uj ul. tcrp^ nuç 
uujuiP^ n.[ii3Ç uLp ^ujPp uiun ujnLjj « 

29 /|«- /i""/ <//? nL-J^ ^*-^ ^uijJp ^n u£ut u^Lu^p^ ^^^^^i^puih 

30 itL. ^p 2.(U^ ^t "-^^"^ id "i-k n-ohp^ut » //t- s[ipn- ^k^ 
iTujjJujij ^ujPplt ip UBuiiç ♦ no usp nL.iJthn-iu ^utu^nLM pro^ 
dtuiiufh f ^pon-ui'h t luiiu/h ♦ uuii'l.ujPujIj ♦ ul. ujiu^^a-LU 'pp^ 
n-ujh ♦ UL. uisl^pf^ nLush ^p £ph^uj Jnunijç nu uiaq^ '^Pl^l' 

oi nt-ujli s iluÊ-uujh no QÇtfejjf(rujh jirujapsjj uip j}pppu t jiO 
mp mhPpî/ no^ imsujh hjiuujçp mp mufh j p otpujsufh mn^ 
lil^n^hufh ♦ umn.ujpufh mp ^mPihj umit uinifh ♦ ^port-mb 
mp m^Pf^ I nL. J-p jasom^tjl^ ]^upuij[ipiTUiu ^miUst mp 
^ppi^^ 

32 ]ium 2'"'{P[""h1- [^^ H'^'Ji' tBt'P Jpp'on-m ul. ho 4,'^/^ 
Şim iPp «_4" ip n^p ni-h pmin-Ç ♦ ^ puui no uç ti-O tu 
joo ip mm iitimm um j ni. n-pJH- J^r' ni-mh pniflfhm pjni-m^ 
pphfi t III- nt-ufh ujppsp uj^pmufh Ibm pnt-mapif %mujujoo 

33 n-^mm uip timppûrfb * fJL. ^"^'IP P'"h ii*-li J^ti-m hoh * ]p 
^^Gipmm mt- ûmu pmin.ç PhP ^PPl*^h^ ^p if*mn-m mv. 

34 O-mu 'hufh J-pno* fJL. Jiwu (fp ni.m'hJ-m ho ♦ ^^*'hm 'hm^ 
'hl^ n ^çjui f tiL.ufh Jh hoh ^iuŞiP f ul. jl^'hm ^iuiu ifîu^uh « 

3o //*- h^ ^PP P fumin_çn-m ^po ip uçp mpmÇ n^o'hjfu ♦ 
ni- '^utipp tiufhmu ul. um^uh lufh hppP » jPtPPP rPpP '"- 
^p^pl^ufhm i nL. mm ^mhp p'""fh , ni-ufh (fh J-p pmis^çn^m * 

36 Jant-mppii ^çupm'h ul. P^p uinifh > «<_ ^m&P tjhh"lPI 

37 tl-nJm Jp n^ml^ ujnifh ijimpim'h ^l^iufh^fh * //f- ni-ufh ^o 
hsni-mpph n.mum imp '^mamp tlgp ujiiifh Jp Jifhufh ni.. VhP ^ö 41 

38 injJit-nLtj-ufij ujui^uj x {\l. ^fiiil^ui ^o futui^^^; uj^i,puiuj^ ^n 
Ijh^fhlh ""^'h"P "l"^ "*- ^^[^p_ ip ujiLon-i^ IPuju fJujth « 

1 r|#_ &ujnhupUMlj UL. uuJinnLJJ^hujlj '^ujPnh in ujujêç^ ujn 
'&ujn-UJUJujUinnbç ihn nL.ft J-p ujapLUujbujlj un^ujij ^p uin 

2 fuouP nujnLÎj jyo Ibn^ujij uinuiijj J-p ni.ujbn-m x f}*-p ^b^^"/ 
uiuM^ UL. Ijo J-p nL.ujiin.uj t •fipuutu no çiliup uipujui uip^ 
ui^ii f uujifi uil^ uipujui f ipi/ui j>o uinhi-uui'ii uon. hjULilruiui * 

3 f}L. upuil^ hn_o ^uiJtu in^ pjujpuiui ujpuiuj ♦ i pJlu no ui^ 

qpL.Jujij II.UJJL.p UOIL. Ul y UULUJ IL.nLIUJ lU U ll L Juiij Ujij Uip 

^tup^ Pk^Pfl^ ^PPf^h * ^uiJui 'iiji^ujijh nLJ^ Jiuûpi^ 
A uui* ^iuppii uip nuihpuipbç x JjuipuiJiun ni. ij h'ijuJialruip 

upiupiç Up^uiii uip luni.iuauj » ^ujJiu Jp nLpn.ui Jp bp^ 

^u/b^ ^jnj'ijuj ihl^ inl^JiiJÇp phPpp up^ujb uil^ uuiiç uiiujfni 

UL. ujçpiniu ni-Ujij ul. YitL. « 
O ^iulippinujij Jp Çni.'ii ip luihjç tnph '^iuJut uuiii nçh^ 

6 vnphl^ "ll'P *PPPP ^l"^ * î/® ^P fiLiuiifL.iu Jiuui 1 irh'J^^ 
tPr^ "L. uiun.p%pii Jp ^hJhp PpP2y uiuutnLtLpujij ni. &uj^ 

7 pjnjftuijx flL.iuh Jft ip "iiUiJ fiiouiiu tuf/L2^fi.Jf2^ tnp uj^ni'h 
nt. tnp lioP pij I JJ*ui "iituii 'iitu u/ijp ujp luon-tu Jp utf>l iul. 

% iJu z lujJuj Jtuiu ttip tiufhp upiL. nt. Ijo , Ip utp[h [nouitu 

ipiHu ui[ii^2^l'^^l^*-J uipuirfb t tj ^t^inph^ [uPuîhujij^ ^P^PP 

9 'hu/h^ iPuj Pni'ljhuj x iLJtu ^ni/h Ifl^^iP'iiiu^^^ ul. uj^puj 

pjo 'iiuitiiph pl^iû liu/huil^ Jp pçh^ l^uiiiiunuiiin-ut t ul. 

JO ^l^*'hm ul^ui^P n ^kl m'ijli * f\t- 'i'uj JJi ^m^P 'hujiju/li^ 

Jp Smp ^mnmpuiijfL.m^ nt. <l^'%ut ti^'iiujpi n SÇV uihp x 

W IJ^ spJuj ^ulIj nj^^iP%mnph ^o J\ Jp u^oj 'htti'h 'îjuj Ijo 

Jp ntL.m Jp ^h^hp Pp"-^h umtnnLtLhufh ul. mmppupftjlj 

12 umj-^pii « ^L^ l_""lt %k^^ *PPP[^ *P^ ^ÎL "iV ^t'ltp 

Pprt-^h 'ijitthh 'iiui ho Jp ni.utbn.m umi]p'b uipij^ jç Jp 
Piiiipjç ummnLtphuiii ul. &mphuhuiij umniUi ujfui * 

13 (JL- Jium ^tuPp jp u^jpi^ Ij^uuiplitijj^ d)l'lt"l"l""^ * 42 Hiibib irnsHnu 

(^n ♦m^w/imiiiîfW-/// sjtnn-u ^PP nc tnn bo t ^p luot JnU 

14 Sp* utn u/k" uuin-nuilmii^ ^ ['*£[' ^'"^''-h nujn-nLi/ um « Ç^l. 

nuufiU J-p liob • îirbnpujb uigJ-tUj ^"'^^//)^ ^uflfbut ^iu * 

^I^P^ h/f'"' * ^r^n^ufb J-/i ppjiJ^UÊ huM Jn ijs^jq^J*^ 

i5 uji;nujb /rJ^n um x Ijo Jn nii.ujhn.uj . ^ujJiu ^n'ifb Jn ujoj 

16 Jpb^ *BtP'^ T ujgJnb i '^nJ^ob ^î^Mnnu ^çJujuj uiiu nu 

17 bo ♦ ^nij^ ^nt-n-l^ uujq^ Hipu^^ ujl. ipl^u^uj « ]iuuj ^I^Juju^ 
U1UJ ni_ Lo Jgn-iu ♦ J^oqp Jn n-ujn.uj (^nJ''^o'b a.nL.n.ç 
QniTbujb i <nJuj jto /^J^'b nL. fvnjb uin tL.ujn.uj lu^h^puutn 

18 'biîi ^PP 9 ih ^uiJ^ JfA no in lun^i-Jujbuiujj ui x ^jnLlu 
çJh Jn fL.iun-UJ uin ut^J ^o fL.ni- ^ç/a^nnu p nL. '^i'll'^ 
utuiç Jaouiç in uÇn nLh nnhujn-Ç inç îyJtP" "'- '"kphl^t' 

19 ^^^i/iii^JI^ ui^ nL.ji ^iuP^ 'biu ^fhj « Ç\l. Jp^tj-ujjl^q. 
uil^nhjl^n-- lhuJin^yu^^phjk*l- tuajiL.Jujbu3b ut^ u^nLnnJ* Jp 
n^ujn^uj y nu <n no in uçn utninç ijnpt^inji t iP uiuiJ lu^ 
tthi-Ju/bufb U1Ç ujç bp pçuiuAi ♦ nL. < p no ip u^n lupuiç 

20 Jui^lt t /P^"'*/ tuqliL.Ju/biu'b iql^ 'l^'PPPI^ fl'-^ iiuqp Jp^ 
^iuhppmujbn-uj ihpn- n-iuJppn ^PP .po Jp ^Luuçn-iu Uut 
tql^Jt^^ no ul/i If^u/i^ uj z 

21 J^p ULÇ pçJuj Jiuiu ut^uP »BPP^P 2'"hPP"^^^'^''''^P^ 
^u/îi uiujjt^ç ^P'PP I^'JP^ "^ '^'- ^ujn-iu ^nL-Utuç ul. ihpt^ 
l^qljl^p-tjjîj tqpn^Jfbiu' Jp ujujIi /iJujJiJjb ni. Jp n^truj^ 
Ppujujb nt- Jp hhjphtupiub nL. iqç tpni_yuruj niSti-Oiiu up^ 

22 u^jujh q.pjmiP iqp hppiu s f[i- ^l^Ppnu nLJt ^p u^ui hjQ 
qppP P*~ tnçuP *PPP pçuLuj tqp qput inL.iimp%Ç^ ni- 
l^opphç ♦ ^m^iu Jp q-m h-m" Jxsojlt mi- '/-p2Jl- 'HPP'" ^P 

23 tL.mn.m Ibiu miu t îmJm ni-h ijl^hçn-hm ^çPpnuti-m ho ♦ ]p 
pç'J '^" ^iun-m h-m" ^y Ph-"'^ * q-ui- Jp Jpn-m hinL.mphphj 
KpJm ^o 'J^p2'l-h phumbufb mp ^PtPpp "'- uiu ç JaomJ^ « 

24 H'-i^ Iflt jtum Jp 2^!^ppm^q. jijon-m Ip) ♦ hp^P ^k^ 
^p mp lunL.mtmj ^p P^J 'O^ "i^^ 'HPP"' "^^ A*** ft'bnhmp 
"iP^P"' * "'- ("'"Ip t"^ tqpuPJihiu n'- [O pl^j J^ tqf; * 

25 Qptfm ^o ^fi ^o ^m'b^ juo /umpuu ^pppit mp funLmqiu 
mç i/fiLhmm tqp^iu mnL.ji ul. ^fi ^o Jp eqoj iQ^ ^mh^ 26 pjo ilnL^utui uinniJu utl^ hjmÊUiu uinniu nL-li « *ljni.iu in ^iuj^ 
ui^ uifi^uM iPuin.ni-i] ^p^ ^P'ŞP "'^^ ^h'^t' ^ujqujJU^ 'HP*-' 
^ui t ^iuuiu ^iuuç fuo Jni^uiiu uinniu t uiunjout uiçuiçiç 

27 ^ujiil^ juo uif^ in ujnuiiu Juin-ni-Jx QnJiu ^o ^ni-u.ç 
Jiun-ni-J M^n finn^pi^ (f^iuJ^ fuo UL. ujp Jl^i^^^ij- fuo ut^ U£Ç ♦ 
ni-Ç^iunç Jp Sw* ^h'^h'^'^ '^P liopuj uiJçiç pjo uiç pL.^^ 

28 ^pkp 'HP'H'^ * ^p/^"^ '"P '^b'P ^n nn-uj ♦ hp^ii^ ^j^ 'Ipj} 

ul^^i^iuLuinnujij ^pitpnmh ^uAjui^ ^o uiu^Jîu Jpppijç ui^ 
%l^u^/Apii f ^uiffuj jfo nuujij ujp uipijtui ^ni.n.ç uuin-ni-J 
uip ihiuuiji^UJ^lip-^h pjo ^ubJJj^ * 

1 fli- puj^j; 2^y_ n-fiiujijuiuj Jiutu uip fuon-iu l/PpP' ^kP^ 
pnu ♦ nL. Jjuiuni-iu ni. ujpl^jltq- nL.fi îuiiiijuj ♦ m-ujij P^^ 

2 f^pp ip î.lu^ •pb 'HPU^'" * f^'~ IP 'H'"C u'-'uijuiiu pi^u£^ 

luhi uiuL. ♦ nL. n-nLjiu uLp utp ipçpjj ntLiu ti-O t ul. '^piÇ 

3 ni-fi upJifi upiûij ntrtu ij-iuJ* Ql. Juj^uj JpnLuui nt. 
T^ifiut pinLjujjp ujnL.u Jp m-uiijn-uj t ul. pçtt-iu pjujuji^p 

•4 tup tnuHt ) •^çtliuuj uiiu ^çiJpnu ul. Lo Jp Jiuuin.iu ♦ Jjiu 
Piuujuj t Jp tPuJft-tu IP'lnP UJnL% Û.uAj^ iu t hp^P "'P 
funi-iuuli uç ^oijinujij iuiP ^^r^ , ^h^ Jpi^ujtt.tu t tr^ ^ 

5 Jp lPni-uiun.tu UL. Ir^^ Jp 'Uihujn.uj * f]L. jpjiijljuj no 
nL.p pjiuutçp tnp utiu Jui^uj it.o'^up luJni-p ^p ni-tuu up^ 
lPP *PPr * ^P tuJni-p tniuijlt ^fi ^tuP^ ul. Lo ♦ JJjl. iu 

^ni-n-^ Jr^ tuiupuiJi^ no J^ ^uttj uipnpj** Jp nL.fitt-iu 

6 liouiuipfi ujp^^ * ffL. 2ju^p£iutuj'ij ^fîîj^uj ^o uip^fiutnpii 

7 ip uçp it-nLjtu fuo ^f^Pf^ t UL. thpn. jJpn-ujiujij » f]i- 

JlUIU UÇnÇ ULUj'il UIUL t tBhP' ip ULu/ij^ UL Lo ♦ fJ^lUlJJpit 

O UL iPut Ppn-upij * [Jl nLUjij npiPiu ^iu^Jui pio t/hop^ 
piubuirujç Jp Jiutu phPpp ^b^u nfi iut uifiit * 

9 fji- ^pli^tu ^o Jp 2tjh '"P ^tuPi^ fitnLiupfijh » fiuiu 

P^'ituifi^ ^pp Jp nLujijtLiu UL Ipa ♦ [Ji_ infiPrhj Jp ^ku^ 
^fin-tu iPiu ui^Ji^ ^iuPui ^nLiL^ iPuitLnLjJp Jfipfiiu*ij 44 hiiibih msH-fiv 

40 ^-^juiU tj^n^uj t ^euLnniituA ff-çn.tij Êpnn-U ^pnpÎÊ ni-Lob * 
Qnuuj jatTtuP^pujuIiM utn utçh luirtpiP ut no lutjnLi J^ifiui 

41 u^ç * ^^çtJiuuj utuj Jiutu UL. Lo J-p ni-ufbn.uj • hifiuj uiç 

42 Uj^ç rJL. ^l^iffi r^.n2f^ujij ut^ ^ujunn uinnutx ÎujiPuj J^p 
nn..ui inn ujçiP r>o JLifiiu tfn nnL.iJuj ^ijjfdlnut * ul. ul Ji*ijiuu 
utu ^pppi^ • ^ Sp ^o funutn'b (fl^n-tu tPpPf^' * ifuL.utu'ii 
*'/' ^uun-Ç uujn..ni-tj utç a-p ni-utii çijhi^lif ujpn^pljiYi* 

4o n^k ^ly 2y^l^pptniifb Ş>lt^^\ppp[^ ^o (fp uioj PinŞt[i[^ 

^p ^ujlibuj fpi tfp nuuMijn..iu » 
44 (l'- ^PP^'l^ ^o ip ititjj luittitii^ ^ujp p ) iPujn-ni.il ^pfi 

*^utp * UL. ujp SOjp utuirpPbribl^^ tnp LoP • Jj'u'' ptuupti t 
fL f"^"-P'P^ ifpn-tu put^iT ujp^iu no iiip ^^'/^ '^/» 1^^ 

ilui nu ^oPJi ^q^lij^p uip^2_b'^iîj , ifipn_ iJ^u^P ^p ^ilipp 
4 O utp ii.^ifut^ nu iSujpuj'ij ip 'bujij usil^ z (]l. ujni-[i iPnij tfp 

^iiiiipptnt; ipuin.uj usitp ni. %ut ^uipp uini.*ij uiuti ujpnr^ * 
4b [Jl. Jium ^l^ihuui ujtu UL. Iio • Jjj jiiPujbupn nt. P^pu ujti 

«/'/V > '^iitPiu ^jt'iiLiu utti^ inl^ ujp nrLiu lupuipiP t ^tuPiu 

^p blpu ut^ d-p nn-tu utuuip uipnpiP* (fp ifpn-iu uiL'ituj 
17 nt-p 9 fjr_ Jtuiu ^tupptnp ip niL nt. 'Spij ffp ni-L n-iutiJnL. 
4o /JL (fpni^^ utuujp^ ^iuPp utuiiujnifb it^nuit^p^ * fjt-l^ yu^ 

1y 2l"'iPj"^'"^ Ph'^h 9"*-'^ ip "4"Jlh *"- h^ *^p Jtuutn-tu • 
ly lutJ ^p liuj 'ijut ^iupp uint.'b ni.fi inuip ppuuip'ij z fju Jtutu 

^o (fp ni-ufbn-iu y S^P "[y fuPtuhuptAiPfijl^ n y 'bni-iu hp^pP 

nr^uj ^uiuj^ putpinl^p fuPuhjh n ^tuutîu^ cfp ni-ft ^[ijhn-tu 

u^p ujÇff^f d-p ifpp ^ujn^iu uth uip^ • ul. fpp)n- J?/' "fh 
Z,(J upi-tf^pt'b uil^ 'buj uBuj ujp nrL.tu s ^uiifîu uii- ^libu ujp ^h^ 

U 1 fL^Jh ^Bl ""ifh wnip t Pil"^ "ip "iip^h^ "*- "-^^[i * 

^^ /1*- ^pnLuj nt-ujb ip 'biuij ^l^i f^ifnu uip Lçti-piu uiniAi • 

puiu i^o (fp nL-ufijn-tu ♦ ^ni-n-^ iPiunLnt-tf inçiiPç iPujn-ni-^ 

21 ipuls inç PçuifiiP e£ipu£iu • fjt. uih nip n-uucfr^ ni-[i t nt. 
IP "h n-(>juibuiuj n_piiuiPinç tupniu • ul. ilipn- iI^inL.1 gunifb * 

2iO fJL. ^pbptu no nt-tub ip *f{ujŞ}iuifijujtnL.ifh ^utPpb h^l'^ 

IP^P i^ph" uiubutnrpjjij ^ujPpb nr. (fp ^l^ppni-n.uj LoIj , 
JooQitjÇip n l'^l'll^Jt uiph^ 'isiu^ mui , nt. Lo ni-[i , ^hl[' 4m/J* «L ^o . fjuj'' ^^J^o'b , </^ ri-ujn.uj ^'ijufu m^ [unt^^ 
juj , il^UJijy/fluJ^i'l. ^[^k ^H ^f'^ ufiJuPlTbfib luujpiJJ^ UL. 

25 i^plihjk* Jp^ i^ni^n-t'jt ^^ö ♦ ^"^ ^iJ^Jiujpliuiuj'h z ^t^Ppnu 
Ji^n^uj l^o , J.^ qujpliuim'h ♦ ^o </4^«-m /î£/m , ^p^p ^"^^ 

26 "i^vîf m n^ni.n-ufU ujipjjm ^ x ^ujif^ «/^ ni.uj'hn-UJ Jp u^oj 
iunuujp 'biîj inuj'b[i'b ♦ ^£Î>#Lm ^p uiuj^pi; nt. ^'bli^j^ JtluJ^h 
ni. t/ijj^u/ijl^ uJiJnL^j^ ,po rj-l^ uiujp ufp Ijpp , ul. in^ij^ nt-lt 

ujp utui ffp ni-mbn.ui^ (fp upjjp ilj^ ujl (f-p uphp ij-uj x 

1 II *- n-oil^ yjjhppusijub ^ujPi^ ^i /^ix/ Jsutu ul. Ijob 9 
]]^^iz3J^siLU ip thaJiiil^i^JU^Jipfjl^ iun^.L.Llli/buîui ^p Uujq^ iu * 

2 //«- ]suuj quju.nu^ ^fi J^uon-iu /jiuq^fi ^pp i "^-1' [p 'bujJ 

3 nt.ujbuiuj u^nj^'btu'bin , nt. Lo 9 (llpn.iu inp «^^«/ Jp nu-iu ♦ 
ip^p ^nt/b ij^ 'biu lil^n.r^ nt. ni^iu tpun-ni.rj.iu'b 'biu t^l^ t 
ip i[ituui^2^^l^iP [ijl^ lunjii^tllu'buj'^b tJLiu uil^ 'btu cpÇtJ^ « 

4 'ljni-tu ^nfi no hto niptu riiun-nL iliu '^ujb *ip"h Jnpnuj lUL. 
O iu tPiuripb ip %iutj thiuuipyu'^JiPJjç lutipi-UtuiiLub s Ql. ,pp 

^o tatun.nL.ri- nji lu^i/tu utp 'biuijç tfpb ûiuuint 1 uipniu | 

6 UJL. tfri'b n-iuuini-i tfippiu i fjt- np no pjtii-iup uip piu a-p lUL. 
pLn^ni.rL Lifb UhtPp Jl^ ^P ilprt-tu piîuLib ij-iibiu , rLiuuci iu nt-it 
11 uin-tii-tin-iu ^po Jp tuiiii.nLiç ni.pii-iu n.î;ilpp nii UJ^^ t£"'^ 
pi^ ujç tui pit-uibuipb , #fi_ 1 p uirilj upu'^pçuiuj uiiupjp^ ujpujui z 

7 ^"'/ ^P uipbi,ii.tu J p u^Ji^tni^ iunL.LUtiusnL^ç , qppiu 
'^iuP pbç pJni.ujpujnifbiu'b luiqpiP lu ao iq^'b , ^tuJtu iji^ I 
Jp lUL. tiiun.nt-tlit.ui ,po uip uii^upi^ h^h [utU-iupiqntfbtu'b 

O 'f-hh * hi'^iL "'h"Ph q-iu iriu ii''^l[Ç rL.tu Jp ri.tunLtu 

'Pi'l ^^jl'Pt' "'P uitu J^PPp^ "//' "ii}"- "' ^ I"- *fp p^ 
ujtut[çJ ♦ q.ujba Hj Jp q-iuti-iu uip iwi^o uil^uP Ifiu [Jo^ 
*["^i_ /^ ^"if'P^ J^k[*fi[^ * "hiu no utiiL. ui^uP UL. UiUL. 

9 lip'^ ^ujttj^nL.'b t rtL. ip 'bLutJ^ tuifppl^ l^uj^iu[i .P^Pi^^ * 4^'^ 46 niii'ih imsp'hnu 

kptPP ^f^^'Jy' t"' ^IL 1-"'"-^ %1'P^^jbP^t uintnut ^n^ 
pr^ iHiJup niuj nL.p nL. Jn hjo inutdçfr « n.UMh'^ iu J-p rj-tu^ 
n.uM uip Irl^n ^ui^J ip ^unutP^ç ^hPp^ » %uj no usnL. 

10 2_"J^i/ ^ujeJ£nL.% t ni. jp ujljppl^ ^^^l^'Jb^Ji^ ^hPj^ * V'^^ 
n-i^pij no Jp luL. pp^Ln-Ujh irç^ç pjuipujuj Jçqui uut^ 
^prnj ♦ Jp nn-UJ uip ujl^u % no ip ujnpi-Jujhuiui uhlh^h 
nuujli uiujjpu uip uAihplj iL.nLiuj (JjuiJç *Jph ujnpi-Jujhp x 

11 ^pJiu ^o ^ni-n-l^ JiunLnL.J ^ujlJp Jni^muj ujnL'hujh ptut^ 

12 luju ^pPp^h * ^P nn-iu jujJuj % ptnLiUJjui^ ^P*PP P ''^^ 
jii^n-uj '^utuiut uiuin ujparh^ nL. Jp ni-ujh Ijltjt y") "ilL^ 
ujuif uoprnL. liuj^ utpa phutb ip 9 piuthuiiu utuip uut'inui 

lo ni. utp iiu ip uiUL. nL.p 2"^) *BPP"'U* /?*" ^P'BIL 'V/' "fp^p 
nL.p f ujpn-iu uip ujçu Jp nu.ui ijo ip u^p nL.p ^l^p ynta 
utp upjj i *huj no ip u^p UML. *hop- uL. %ui^uth ^o ^fi/^ r 

14 utnLJtut X ilniLUUth Jh utujjç n iunliL_Jujhli^ *hut ptiiL.tunp 
^O Jp utL. pp2riL.iJ.ujh IrçnÇ JniLhuiut utputiu * 

15 {]!- tp»pp "ipf^jt t"' ^P ij-utn.ut lifii^k ^t t"p ^^ ♦ 
'^iun.ut Mujtipi uipjaitJ ni-p nl/hliut no tLnL. nL. iul. '^nLjb 
prçhç Itiu t ÇptPp "P /I-utn-ut LouiLupp uipnut rput ujphj 

16 pMO ^uttptihSi ^pp « \^ ^P*BP ^P n.Lun-Ui Louiutp/i ^hiun^iit t 
fup JfsonLiu uçnç Jh Irut inpuinuiuth Jh uipuP^ t <pJuj 
^o Jp inujjç uinL. hiu uç ^ut^ujmujh ^çp uçon puuiiuiJ 

17 uip uiitt X \^pj^p J~p nuuthn-iu Jfi Louiiupli hutniu'^ Jp ^p^ 
IpuÇn-Ui uip uilt^^ îutJîu hp^p nplll^rtt"-"' <^^ liointupli 
liiu niu ♦ uiput Jp n-iun-iu ntput ipuJih^^ nL. LhLLhçjplrut^ 

18 piuit uipuiiu X fJlpn.ui tup itil^if Jp nu-ut * ip u^p utpiuç 
IP. *P^ ^ppçiupii ip lutilii-Juihutui ui^ ui^ Lppl^uiitth ♦ ul. 
LP. "^P '^P'"h }p »po ijt^l^ ♦ ip %utJ lunliL.Jtu'huiiu uif; 

ly ttiç 'ly^PPPl^* §^uiu uip uil^iP Jp nn-iu^ ^P*PP ^P. " """- 
JiunLni-ilut'h ip ul^p utpin^ l^h^P "IPLHI^ *^P "PU ^h'^l' 
1rP2.t"'^ tP *P^ 'HP p""-'"*lfi' '"b "IP "P^ ^p ni.UJhti.ui t 

JAj Jp (l^util^ JiUi^ ^o ip utaliL.Jutiiuiuij itt x QpJiu ^o^ #« ^o 
^p inuL. hut u^ iPiitn-nuJ ^iulJi^ ^pJutitinfit uip 'îiiuJ^ 
"1^1 ip uL-Ç Jp iîtn ip 'iiUiJ ni-utii z VhP 18 47 

^utPuJ ^'^%ut ^tupmh kp^p^ *^[^ i/jtn.tu l^jiLbç uift^ui "[fttj 
iPn ffn ni-ftti.tu tuiJ& "iH^I^ * ^tuP^u ^tu^^[3^ ^iupiu'it « 

22 ]iutu Lo J^kn.iu 9 </^ ij.turL.tu %tu uj^l^J-jnP tp^H ^uiPtu 
^iu&P '&tuniub^ iç f^tuPtu lyiuijPç vitunuiii '^iumfJ- x 

23 S*n 'H^I "'-b 'b"""t2l"^bPllJ^ luahi-tPtûiiuîi?' innJjîijiu 
Jiiutnhyu^ ja^ 9 ,po Jp funailkp^lnupu/iiç pion.tu ^tuuiuiu 

24 u^tn^k [uouin « Qu ^fiiilfuj ^o inl^up ^JtJt u^tn^^ J-p 
ni.lin.UM tniu^ ^tutstun tL.iuituiiPiu%n.iu uil^jiiuitun nji ^tu^ 

25 Ptîi uuij^i Ql. n^liiu no iL.nt.innl^pi^ ni.^ Pnuii %tuiunL. 

luintu ^ppi^h f ""l^k "'-b k^ *PILV ^^ "^b "iP ^n"-^^ 

^rhi UL. JtAiu nt.^ UL. a^nt.n-hi^ ni.ji ul. ^çtlji l^p^Jb^ "'~b 

26 UL. tnç pbl^ ni./i lutntu luniuiu x Ql. junnuçlÎTnÊrtun in luuin 
UL.^ uin JphP P^ki^ J-I^n.iu ul^^uil^ '"P'BPP "^ "^P k^P * 
\jtu ç&ç%tnn f ututun lun ^tu Jn tfiirL.tu ul. '^çi/liiuii inl^ 

27 luiniu uin J^pJ** Jp ij-iun-tu z fjt. luqujjç ni.p Jn qni.iiutfk 
fuon-iu lun niu^tP tPPPp^l^ uiiuptniu nt.p 9 ul. inçjiiç ni.p 

28 uituluy J^pp Jtu-tu t ^tutfiu lUL. ijni.putP iniup ^hP^ Jp 
^iutltui tpti.inL.ifÎMiiih A/o trhj^h '"b *P^ J-çti.iu uutin injiiMtu^ 
niMiUn.iu inhjituiiup lunt. * ^PpP ""-b "'P piiMihpcpiMMiMin ul. 

29 uip fp>P 9 JJ,uitu iMinniu Jn iPinLiu inçJiMçrp juo x '(jnt.uM 
û.ni.itntu2ç nt.ti in iniMliUM nt-p j^hP * ttuipu inn ^pp ul, 
inp lp*P ♦ JJwuip lunpiu Jn tPnrL.tu 9 UL. ^çJft JJt Jp ipuM^ 

30 n.iu luiniu UMn^niPx ^tutfiu nt-p %iu tnn pioutn p^ 9fiL. ^iutftu 

31 ^pp "*-b ♦ ^ujPum jpo inhj%h A'O tuiniu uip^ui « •^fiijljiu 

r)0 n.nt-pntu2hip- ULp inli% f uil. n.n2rf-tu%^ ippiL. iPiuinL.i 
upnfii 9 ni. £ni_î/ Jn h^^uijuh fuon.iu ^^«^ tPl.lr^ umui^ 

32 iMihjuj% ^pp^ « (\^h i}"fh ""pfjh "i-b k^lb *PfLP "'-b* 

UL. IfO ♦ hj truiptutPiurÊ ^"i-t Jp Jpu-tu Jp u^oj puijuM ^p^ 

Pl^h H-UM^ UML ^hJfi uihj% Jp Jp r^iun-tu t^tufu^^ *PPP * 

33 %ni.iu Jn iLiun-iu Jfi iujqptP%iu utnL. Jp q.nL.itntu2h p*^^ 

n-tu puM'^iP ^npfii juitju/iM no tfn Jn iL.tutL.iu ptu'^tP J^pp » 

34 /J«- h^t^i"bjh "^b IP "tp "'-b "IP ""*' ^uMp^h ^p ^"i^ 

puinuj%n.iMM ni-p Ph^lb*^ •PPP* ^tuPiu ^o f%h^b '"hj^h'l' 48 Hiihlb JTRSHnJJ 

35 /mo liJiiru/ u/l^.p"^ * jj^ni-um'b J-[i (Jluji^ i^^m uttj^fiLifuj'ijfi inl^ 
tjjnnui </p nn-UJ kp^H ^H "^PJ^ /"** ^'/^ ^"^ ^l^ ^"V' 
^hjl ^P "lC^J^t l"^"-"^ c^ujuj^uji^uspi^ nLUjU X 

i (\l. lunL. nji njibliiu Jiuui uil. pjiuujçpiuli ^ÇUuiU ^pp » 

«^/» d^ttlt n-uiujui. ip^ UJl[ijh Jjt^ni.uifjuPuj% ^^ wt./r «/^^4^ 

2 Qnntj^iu^^ ^ujP X f}L. i^p^ p.^j ni-[i i[iiin- [uiui^ £«c1/ , UL. 

3 /n ulI^ ULuq^ 'PPP ni.ujh s /^l ^uip[iu[iuj'lj fH^u^ui 4«'^/»^ 
//£.A /xm -£kujn.nujujbinnb^ ni^ tnp^ t^o[Jj^i f ^"(j[i l^ "^ '^p 
hl^^l^n-UJ </^ uioj ^t^ff ul^uj^uiuj'b Jj^iu [uo uiujpiniu * 

4 //«- ni.[i ^I^JujuJ uiiu Jn ni-iJjhtL.iu ul. iio ♦ ZntAt "buj [uob^ 
int^ ^o LUL. ^o Jp uJi[ni.f^ [uiuj^^^ ^PP "^^P "*- ^^ L""'Lt 

5 JIPP ni-UJb^ UL. IjO X J.^ uioj nL[i iPujn-ni-i[^ ui^ ujiui[^nL. 
ui[n^ [uo ujujpinîu , ul. ip pçj f^^uj [uo ^iuu-ui » ul. Sçy 

6 uinL. ui^ ^k^ Pb'^ "LP "Ll^ * iJnL.uuj'b ut ^l^'b[i uipuio 
'bfiifij • [l^ ^t^ pi^'b ♦ 'liuLUj ^op ^ppi^h faouil^ 44^^/^ 

7 iPiun-ni-J ujppiu ^[jh ^'" ^p^j * lj€>bp JL;ti.uj 9 '(jnL.iu ^pifiu 
jyni-uiu iL.ujpunfbiuiIk ujp uiuijt^^ nL.[i upupmuîb pi^uiji^ 

8 ^pP * M^ ^P ni.ujbtL.iu , jpni-uui Jp uioj ^p^jptl rj^ ^P^ 
il^ n^ J-p nn-iu [tnb uiiu Jpb^n. [uo ujujpinuj'bç $ ^iuuuj Jp 

9 [iŞ)P[iiniu i[ni.uus'b tiui upiL. x lujifiu iuti Jp ntt-iu uip uiçiPt 
^[1 MO Jp ul^ujçujk Şjiu^ [iiP[ilç ujuj2q.ui t Jp'bm [uo mn[uijj nL. 
u/m^u-m n[i mp Lppuj f npbm mp ^iu ♦ ul. ^[i no mL. '^iuPp 

10 uiiupmmb mp Lip pHj ti[ibiu mpniu x '^mljppmç ni-[i Lpîbp 
Jl^tt-m f l»pjyp Ip'bmJ tfçp UL. ffpb Jni-uuib nmpuip '^çjiji 

li 'bijt tjmi[nL.^pli u-ujba iii x Ql. nL.[i Ljo JpnL.ujbn-m , ^ni-m^ 
p^pi^ /^L^Jhufb'bui uiijj Jp mL. n^p^rpn-UJ , iL^ ni-mb^ Jp J^h^ 

12 n-m jio '^mPp mmjrnj x Qnifuj no ^m'biu [ummpifujb no Jp 
pm^tLuJ ni[jjç [uo Jni.um'b nm'hiu ♦ C^ufbijj [ummpJufii^ no 
Jn iTuin-ni^ifuj'b pmmpiP upii'b , /»*_ ^ufbiu pmuipiPufb no 
f/iL [uo [ummpiP tPPPl^^ *^p "loj i[imm[iyu^[iP[ijk mn[iL.^ 
ifufbufii f n.ni.mpçPç ^p jio mpujiu mppiu utpujiu x Ot/' i9 49 

no ip ul^n nL.utb utçula- utçjbui uêl utni.i/ut utnnui • hl. 

44 n*"^^/""^ "'-t [^""LtL "'il*P[LC '"-"'^"-"' * /i"M# Lo • (fjutn^ 
tnnb ttujii-nt-ti-ujb nL. ifui tuia^pbrUt nL.tub trv? tfrtn-iu ^iu^ 
Ppbç <nuiu j^o Utiutnp^y^tPllJh uMttjit-uiJubiub nn.tu nLu/b^ 

i5 tt.iu ut X fJL. tn uçn nL.u/b niuyç tnçup- iniuii^h'bnbç J-n 
ni-t PtiL. X 

16 f]t- t/ut^iu Irçnl^ ^tuPp J-Çit-iu ni. lio • Jjni'^ po^tuil^ 
o-iu'iia • <p a.iu^^/iph lup jppn J^o v-p çutçtuh ^iuiuiPn-tu 

17 ""/##1 n lup uiptPx (\i-p J-p (rçn..tu lio • ^p i/pn.iu ip t/iu 
loLtuba tul^ ffft • ffp Jaotuç upu^û-tu ^tuunç n.uib'a pnt/b^ 
'buM > ^iuiPiu bp^Pp IP h"ih"^t ^"iJ'"Ph *^hP[^ '^P t'nt.iu^ 

io np P ç'btup^tub lup bpp « f}'-h Y® J-Çn^iu * ^pa-ujbuAM ♦ 
fiuiu Lo (H^tt-iu f tlutbtub • ^ttuPpi iPui ^put. % ul. npbiu 

tPut nui t UL. Snit' '^'" *B'" *"- S'"P'"'t 2^^'""'hPl} ""* 

19 ^ui X fJL. ujiuJnL. tnfijh juon-iu fi^piutP uj^p^iu • UL. ^nt^ 

20 »1^1^ po nij-iu 'bl^îpui^ juo ujp ^nt-u^fth x [Jl fuopP ^o 
J-l^n-iu « f]t.ui'b ^l^JJtiu'b Jp Pf^'-*pPbjh 'H'"r "%. kPP*' 

21 Pftiu • 'bni.iu ^^ft ^p ti.l^iPiu%[ijl^ t/ph ^hj'" * ftuiu IjO 
Jl^tt-iu 9 hn^P '"P /tJni-iuijfi Ph^'^l'l_ ufn^ f ^iMin.ut ihu^ 
phlkPh P"^ uip^pn-O^ UL. ujpmui Jp mturpppiJjbtL.iu • ul. 
Jp n.uin.iu ip lutiht-ifiijbtniu tuiutpjut inç '^iuujuj f ul. nput 

22 ip phj 'fp^ * Ifni-UJ nt.fl popPh lUL. piuujhpuiij ^P "fP^ 
^ftuP ifhptt-Ê ÇftL. t iptfut no iftpiL. ihupftçPç niufi ^uiujnL. x 

23 f\i~ Jtntu ' Jp ^ujLppintu'bn-tu fjo • ujpn-iu inp ifh'f* J'p 
niL.iu • hp*Pp iPujn-nt-Jç ilk'l'Hl''i' f^p ipp"- hlf'lhP'ub inl^ 

24 ufp O-hifut ip ifiujtnfi2'''^f'Pfllh lunfit-Jujbtu'b x Sf""" "'P 
u^h'^ *fp nit-tu t hp^p ^•Ofj'J *" "'h'fh ^P ^nt.^ inçpifffjh 

ufp ^o^ ^ut^ft qh^^fi'b mp th'fp fp 't'^'^bl'^^tPkjh '"^ 

25 tifit-ttiubufb X f^L. ^fuifjtu ^uJilpptnh ni-ft utp^f^utnpb iftpiL. 
lucipuiu/binr^ nL. fjob • ^l^nt-iu ^ft inp^tupîu fuiupuu uptt-b x 

26 ftuiu 'bp^h''-P ^P ni.u/bn-iu ul. fjo • fjju Jp tuiftjl^ tPuMn.ni.u/b 
uph Jb'-'^b'~^ *" * ^uMtfiu ip uiutp fuoinh Jt'-'^t'^^ ^h'^t 

27 tPHf"^ ^hj'f' * H'-h }""fh j^hppnu Hhifuiui unu Jhn-ui^ 

5 so h-uiinh irn.sff-hnv 

ni- Lo* -iluj^iu uiu '^çifp n^nyj^mh luiîin utu/b /?i_ êu p.^ j 

28 n-iu '^uaP^nh ♦ ltni.ua ö-p uiJunLUM uiç in Uinujiu x Ijo J-p 
nt-ufhnL-!Ju ]tuiu ♦ (^pn-tu tnp ua^iP J-p ntt-tu kp^P ^"^ .po 
Êp pÇj "p ^iu^r^^ ^hhLiu jao ^tit-tt-Ç tPiutt-nL.iJ trtpuiu 
ttal^ ip tal^p jJ-uiptP^ jinn^P^l; pio tt.o'h^ i 4"«-^ ^^Z' //^ 
u^p innLtu'hnutua*^ PiupajduMÎa luç n-cnarnt tnnL.iaahtpntU^ 

29 ulipalii^jl^ \i"pi^jl^l^^h^4^^ ^pp^k ^ fl'- ^b .^ö ui^pinua 
tfiui t Itiu uippç f trtu pant-^n-ttîii t Iriu utiuiî > Iriu tnç t 
êriu J-pia t Irtu ntun.nL.i3-u/u d-p taaoi %uatJl^ iPpia t uiuin i-tu^ 
Ptaaia tn^ laap lappiii t tiL. ^l^il* I^uj^ui^ ^ujjiupi^ utt^ ^f}^ 

30 piuu uap lappiu * liuifua t^pn. uaiJnL.paiij lul^ 'HP"i^ /*"'«- 
^Aîi t nt. piu^juauaia tuilni.iph t 

Vkf 20 

1 Qpi/iU no tltiuinfi^j^^ffP^jir tut^[ti-iPtu%iu% tfp Ir^^^ /^**- 
tnhil^ ifîud; ifh'ittu t ,po "P'H^ 'PJ'~ "-^"i"^ *^P ti.iuqç ^o^ 

2 ti-iu thtupaajuaia kppP^k * (]*- "IP_ tfituptajtu'ia n-.ua tt-Ojl^ '"t-^ 

3 "iatup ^ft ^iuifi^ ^pp * "L. ni-taaia 2^jtBU%in j^p n.iu^ fuo t fJL. 
ututuP upul^uaiaiuua ^h't n.iuttjnL^ upu^Ç^iuupuah tup t ^o 

4 I p %tutf Kiup^htaaiauitu laaiu iL.ua i uiunrutp laptiJh t f}'- Y** H 
nL.taaian.tu t ^fit-% <f[t ^iun-r/h ^p n.iîat^ ifjua t ni- ^p ^o 

5 ^"/O- iu ffp nn-tu tnp tnpiPx f]t.iu% (ffi ^nL.% ♦ tnjtutu utu^ 
luP tfiun-Ptu li^^aiT/ UL. %iu^iaaiauttu n-uaupiL. ifnL.uttaia ^pp * 

6 [JL. uiutuP tîiun.ptu Irtaihptpnuaia tt-tutaptLy upu^tptu tipu^ 
n-tui thiupujuaia tn[i t JP^o laaiurj-iui uiit^r^ji uptt/h ♦ Ipa (fp 
ni-uiijn.tu J-[i ♦ ^ptfîu n-o ^l^tlft ipifpp ''[""^"'L "'"^f^l^* 

7 l^oiap tfl^iuiu t J*p taioj ni-p ^p tPiu irl^^l^ lajp [tL.^p^P 
%iu lippp ♦ ^o Jp ni.taahn.tu ♦ îiun.iA ^nL.% tfp ^p n.iu^t 

8 nL. ip ^o ^tu^ iaa in^ uipuij-jpbiha » {\i. ^[aialpu ^o l^ifuap 
npnL^ juotnhj^ n-iaaia tfp ^l^tujialii-uiutjl; paon.tu lao ♦ ^tupu^ 
Jttaia Iputajt^iit ul. JiL.^p^P^ nL.iu% tupiniu t fPp ptu^phiu% 

9 tn^up uap^iia ^tuPtu tutfnt-ilitaaia » P\l. ^liialpu ^o '^iuPj^ 
nL.iuia jao uiuiup Iruahptpniu ifuin.ptu% ÇttL. uatiL% t "ÇtŞt 40 ^k^ uij/busn ul^mr^ « /|/l mijni-ijtmii '^utP^ P^w^J^ 
"'P. ^Pri^ •^*' "'^ ^^b ^"^k u^^iui^lth^ t ^uiJiu niuiuii 

1 1 J-fi Ir!^^ i'h^ uifiiMiufi uL^lbini^ * /^t. ^fihl^iu ^o ul^'ijui^ 
J-n juouihjl^ Jhii^a-iu LiutÊj^uiii uipj^p^p^^ nL. unp [^opj^ , 

12 hf'tPP "J'^ pui^[îisu/ij irk^ uuiiup ^i^'H^'-Ll^ * ^*- "'-"''^ "m^ 

Juin-tu ij.uM uj^uin-UMUi^uip »p[^p ^H ^"^ ^f^p'^^fP^fl/t nuo nu 

13 Ijkp^l'Pl'jk "'-b ^p^'ii'" * f}*~ "''t ^h'l^'^ '""J 'J^p^ ni.ui'ii 
Irl^^l^nLUi ni- Lo ♦ fjni'* uiouP^ uaj Jp ij-uin-Ui ^ui^ui^^ 
"iiui jppJ** 'iiUi'* n-UL. uip Jpn-ui Jp irç^ ui^lliuipn-ui ^iuJ^ 

14 ^pp * ^p lipP uijiio UL ^uisi-ui t uiiji^ uip ^nLiutj^pJ* ^o 
uiL. puijfîiiiuiin-Ui a.uiuui 130 Jp mui Jp u-mn-m mpmpu 

15 nLUiiix ^pJiu pni-u^mpk Jj^ Pn\/iiiim f^p ul^p Jm^ Jjh^ 
imJmii no mp him-mqpJ* ^ppr^^ • bm Jp upyj U^oJ^pin 

16 usni^k Jpii 9m^Jl^ a.m IrmpmJm'a m « Jj^^ihu pm^JsUmii 
mç mJni-ih'ii mpmpii UL. mJni-ipuib pui^ph ♦ <pum no 
mmiJçPi fimi thpi^ ph > ^mJtu lupJmpPptuii '^ruimpn x 

17 (]l. fium ^f/iifim ^o i^p ^ni^muk mp ^f- mai.m7iquim^ 
^uibppm^ /uo mp fuotL.m ftPpP Pmiil^ ul. ^/» o-çmm l^o Jp^ 

18 nL.m'bn-m t ilm^m uiu ^ai-muç mp <rm f ul. ^%ni.n-Ç Jm^ 
n_ni-J ml^ fj^f^uifiu mp ujui Jp uiiu^ fumpimJmiin-m ul. Jp 

nlrmPhium'iin-m ♦ ul. ip uçp aL.fi Jp prUin-m mç '^çoniP 

19 "iP-PI^ * f]'- ^P ^p^ma-uiiin-m m^ ai-fi pi^u^fiJ mp^f^'^ 
Jp moi Jmaa.mpm ^ppphç ul. nai.pmuç ♦ ul. pimiç lup 
ml^pjiiiphç ♦ UL. o- ojm upuçm'h mç a.piuiu ujp ftppuM » 

20 //«- nLt^ ^"'i!^ "'kjk 1^ni-n-tq- S^kpkPt'" "iP P^'IlI' 
ii.aL.n-t;ti- fuo ^m^p J^n-m % ul. uk^aik "'PtPpp^ "*- '"f'^ 

21 [h^ ^t '"P^PP ^P "'-b * f\*~b *^b k^ Jh"-'^ i ^p '"p 
funi-mqfi ♦ Ijo Jknum f ^çJm np tuL. '^çpmaL. q^ai-it-ÇiL. 
JiA ip 'hmij ifimmfi^m^fiPfijk r^mmm trk^k //» umqk q-m 

22 «*- hrk^k ^b LfL '"Lbj^ uuifik q-m a-ohfiii » //*. \iam ^k^ 
Jmiu mm f ul. lio ^ 2ni-ii up quiiipii jp uihiçri mp ^i'" ♦ 
mp jnLrmppii iIçpiaLjb mt. jaSrmupji ^o uiqç mç tlçpini-iJ y 
Irm Jp Pm^^tl^ P'^'^^bL "L'"^ *B^ uiq m^ pm^^p^ 

23 uipmpii* Jj€>hp Jça-m t iuJ mp^mppii x fju aL.fi lio Jp 52 HiiKb imsp-hnv 

nLtuhn-uj f ^lriuu^^i; i^A ^nL%l^ ij^jnnuilj t nt. u^^ ujl. 

Puj^^/i^ ^o uit^ ui^ ujkt^ P^'^^bL "l"^ ^nL'b^ uil^ 

jdutC^^^^ u^pu^^b * ^miPuM in uil^upi^ uiuij^ ul yinfi n.o^ 

ULHf^t^ h*^l^ hr^piniujr^ , Ê^ J-n nLiuhn-iu ^o f/-n ^iuJç 

24 ujUi ^ujpn ^iuunn lunLli x Ç\l nlîiiLiu jyo iul uiiu^ 21"'-' 
'llt^puiiu'ii uj^^jiuui^ uuL ^uiPfii in ui;p ulJi innL. '^^ 

25 pçjiuU X Ql. fiuui nLuhi J-p huon.uJ liiunh ^PP *"- Y® * 
^ULlb inpquihph ^o ul^nuiuinl^ Jlii^^puiii ^l^o^iPai^P uip^ 
•^Z! LtL "kp ULiuh t UL Juinr^L; nLuib in ul^n nLiub tsui^ 

JO "if^Pi' '^tP *PI^ * lutiftJM I n tiuMil ntnui tlnLUuiu ui^ but uiui p 

Ip /^ nuiui ^p no i/iunnb inn ntnLiunut lunLli utnnuj 

' t"ll^kP.fi"''^pk " utp uiui * fjJL in ninut ^^ jao uin ^nLiu^ 

Zo ipu p-h2j^ ujnLb^ ujnntu pntiiJI^PnlTuink n uin mtu t fJL. 

^tftuh ^o f^nLtLl^ tPujtLnLiJ hiu ^tuPn ^o Jl^ti.uj fupnifl^p 

'^IH'H^ ly t'Pf'/^kp "IP^'" 9 "'- '^utb^ huo J-p uioi thnn-uib 

uj^tuuik^ ^b ujpyiiu * 

2y fl^- ^pbljui ^o uLuib J-n t/'^.P''^ it-tuupit^ 'tp"- b'"'l^- 

«^" fP pkj uLp ^ttfb X f\L ihu^iu in u^p #i_^ uinL. ^oiv. U-O^ 

"P21"P "pu-h ♦ ^Jt'iiijiu no ujn^^utnnit fiutu inp uin^nLnh » 

^hvb ^fLPI^^ "*- ^®^ » Put^J* ujp^ut^ Jp iPiiin.iu , Lrtu" 

34 ^nLn-k giut^Lui X f]L jutuj^l^ ptutj^ltf^ "'IL'i^PP *^IL "'-"''^^ 

u-uj t ^o ^ni.u Uj^ • ^tutfîu nLiuij ^l^'iiji ihnrL. inp iifiniu 

mntLii UL inp Ijop^ • Jytu^ ptuu£U£ f}^nLn.(;^ gtui/nLin niu^iP 

o2 u/p,pui Jp iPtun.tu X f]i. Jiutu uîu^^p ^""1^ ^fLP "Lutia 

66 UL. ^o • ^p tnp^ pnLiutj^^ ^o Jnnn^tu f^pjtpJ * Ijoiin J^^ 

34 n-ui , Ijui" puju/uj Ifu^i^ tPtu i/tufl^ t f]L Jiuuj ufppuj^J* 

*PfLf'f^t *phP ip 2^^ilt uLuih ♦ UL qnLi{uj uijtb ni. /n 

pkj nLfi 2fiLfi X 

VhP 21 

1 f|i. nLut'ii ^[i'itfiui ^o Tttqi^ ^nLUiuuL^tpb^^ u/nL'ii , ni. 

^UlPf^ fK^PpUltf^^ hhHtU lllJUJjk ntjPuL'b , ULlt 2!"1^ 

2 ftuiu uipuio Jp 2!"kPP'""^ ^.b"^*" * /?*- k^ ^P nLutbiLiu > VhP 21 53 

^îun-nb in Uiiun niniu ujl. ^tuuiuu^iu « nt. ijni.ijiu uiç 'm^, 
Ujffh^ ^uip ,^[i ^ujpp^ l^p^pi^uimV nu ^uj^2_ ^pt P^k"-"' ♦ 

3 ni. nLu/U ^lh^f^ "«- "ll^^ ^P_ ^"-"' * /?*- ^/'.^Z! ^h^h 
ffn nn-ui ij-[l2/t 'Pl' "'t*^"' » uj^J^i^ f f]t.iu'b c/^ puJU£U£n.ui 

4 ['"IP*^ l^ ♦ "*- qni-il^ "'b "'-"'^ "ip 2^jt'^'^ * ^umJiu uml. 
tPinr"*^ "l"'- * *P^ "k^lk 'ttjl^'^tpt P^t'^'^ "jp'l"'^ 

5 ^o uil^Juj X J,n V-tl^ lf[tohn.uJ uj^Jf^^ tfiu^uj tfiiumli^uj^ 
4-^ rpuj J-n tLmn.m ti.1^ t ^mifiiP nt. £n ^mpç *^mfJ^ uni.mp 

6 u/nuîi ♦ nt. in u^n ^m^^h ^"'ph * //•- ^^l/ppuimij ^tfU ni. 

7 yuJuA no ]ium Jn ni-Ujbn.m çifn ^pf^ ^PPl^ * //*" "'•^ 

'ijftii ^iupk "'- ^'"^ik ^"'pk^ "*- ip "hp "'-"j'i' ^pih ^o 

8 n.mnjnumnilj ni. n-oLn yn in uçn nt-ufU x f\t- tfinn-mlj Jn 
fumiq.k '^nik'f- A*© ip "hp "-h n-mfunumi^ i ul. ufm^JfJJjiM 
Jn mmnmij Lnt^ihmij mn ujn.ujbmfhj nt. in uçp "-h "-"' 

9 mfi^ lunumr^ * fJL. û.mimujminn ^o «/^ P^^. "*" IL P'^'L. 
mn ^nt. ujnt.^ i tnn û.finm u/nL.li ul. m£i^ l£olJf^ » Qumh'iim 
^nt.n.k gmifnt.mn.m ♦ tffn.ufmpk^ "^ ""- ^o 11/^ 'bmtfç 
Jaomk fh* IP 'tp"- ujninijmujij Qumijbm x 

10 Ç\t- ^fîbl/m ^o ni./t ^tP ip ^numuf; ufmJ^p ^t^ 

ii t/t ikpit"''^ "^- '"P /[oPf^ 9 'fit^ "^ ni.[im * f]i- t'"'L^ 

^k IjoPfib , [i'-t'" h"iu 'ttjf^^^tp "^ * ^p 'b''"i^pkpt 

42 f]t. fium ^hP fp uim^mpk "*- miup fupum ni.m'ij C^^J[iiJjb 
jao ip 'bmJ mm^mpmm mp ^p^Pp ujnub nt- tnp ^ppu-p 
ujnub • mkn^t^t umppm^m'h nu ^W-p^tjit t^'t'^P^ TC^*' 

43 pnnm'ij n.ni-ipijpjjijm * f]u Lo Jp ni.m'bn-m t '^mPp "P'ft*' 
uuhjm^ , IPmpu Jph^ iPmpu 'bpJk^k '"k "(h IjoPf^ t 4«/^ 

44 Jm ^nt-'ii Jpnmpmjk mpnujb ^ppf^ W-t * H'- [P fum^mp^ 
mm ^kJjfi ^on.m'ii ul. Poifimpu'b Jku-'u ^mPj^ ul. umif^ 

45 ^pp nt.m'ij X f]i. ^p/A^m ^o ujm^^ fumpmJmb nt. ^lrmP[i^ 
ujuîl? ^mPp ^ppf^ ^kpktfiuPmb m[îb , ni- tfiun.ni-Lpkf- 
PP^'^P'u'ii ^o ip 'iimJ mm^mpmm Ipurjp mp ^ppff^ "*- 
mp l£oPf^ . Qum'b'bm Jp ^ni-nLk ^M/^t £//«.*// uni. ^mPgîUx 

46 ///- lp>l'p Jtn-uj* mp ufp^[j^u[i t ^p"^ mpuihJf^ ni.m'b * ^o 84 h%2iblh imSP-blilI 

J-n ni-miin-iu Jtuut f ^tij* ♦ Ö-"' * ^ni.'h %uj juojbuinU^ ^P^P 
J-p uiuêJ^ uuiu/hjiuii ni. ^^n ^nLujnu/b tj^uj J^ut^ fi^uMUt 

47 f]L. ni-UMii ujgpuiuj &p ujujJ-l^pç uiiupJuj tp fXç^tuupjç 

48 it-tutunL. ni- 2*^*/^ IP "*-t "^^^t * n*- upufk"'"' ^{^^^ 

49 ^o tnhuiu iJi^lj^n-puj ip uiiuJl^p inp fjiL. tunL. x fji- ip 
ul^p n-l^ iniup ^fi ^h^H '^t 2."^ LIL "i"^iy ' "*- '^H P'^ty 
upu^tu n-pif]- ^t ^*" ^b "^C * "'- ^® * ^IL "^P P^'h^ 
^^t Jp luiu It^J^2_ ^"^ 'Y"' ♦ *"- ^p "'-t "'^'"P h uiiupç 

20 ^^t^tl ^pJ'tP ujni- « (JL. ^^lbliut no ^j'Mlippinuth m^'b^ iPutp- 

ifuMib UL. Lftb t hP^PP UllUpÇ ^h^pi iUM''lllMMiM OnL. ^P 2*P "["L. X 

21 /|«- fiuui ^çJtuuj tntu tiL. Lo Jp nL.ujbn-iu x (Ijpn-iu tnp 
ujçii Jp nn-tu ) hP*PP pJuilJÇ n ujptjjus ul. jh^h 'tiijij^pl' * 
%tu pi^ç i/uMtnç i^ tuL. tntupç ^h^P/ tnpof^i iç Jp iul. 
^hjÇn-tU Jp tMM^Jpb n-tUtMMUM ul. ip ujtu^pç uMp 1-h'S "'h 

22 iMipujui X f^t. <p no ip 'ijpJl^aufui tup hJtu'it tu^içu "jl' 

23 ^l^ Ul^ tJMpuPl^i'iMI^ i f^L. LuJlliU ^O C^LuPp jfp tnUM^lUpl^ f 
UMIU^ pMluluiUlfuj'iM UL. tTuMqp^l^ ^pt/ujPuj'îM JJçit-lU ^luPplt 
^{l'it^tU ^O ^^1% '"/I^PP > UL. I/O * ^UL. Ujp 2Jl* Ho^JlU^ 

ptu tut- i^pyutM/b uip^fi * UL. ^^* i^i" Jp tJ-.tUft-IU tUL. 

24 ^i;o^iPiuptu X 2^htJtutMM iitui fiuiu nt- l/o nL.utbtt-iu ♦ IjJ'p 
Jp n l-pyh- ^b ihpn-" "IP'PP^* ^V*PP tuni^ç J p^ Jprt-tu 
uj^J^ t luJ^ Jp nn-iu tul^JpiP uj^p ip ^ço^illuPtu iul. 

25 i^p^ij-uMiM tnp^ptP* 0*tu^^^i ^ppr^h tj"^'" *^p_ tP^ "1"^ * 

Jp lunpLi/ut^Tttu'it Irtu Jp tfuin-ni-iltjjii « ul. nt-uht ip %tuJ 

26 pjotntu tnp ^p^ppp upu^ at- tnp LoP plt ♦ I^PJ^P "ih^'f^ 
Jp tutipL.JuMbuib t Jp iJusn-tu mç ujhJui ]ç ipJm pJmlt 
iiUMjp'ijiui ♦ nt- hp,Pp uih^^pi' fhp iPuifi-nt^tliiMiM f Jp QptpufJ 
mp Ppit-upiM f i pt/iu ^o ^h'^/'^/' luMiibm ntuut tpç: J'lhJ^ 

27 "ihp Û-UMuini^i mpnpiM x f^i- ^h'/""'! utiMMiM Jp fiumit-m ul. 
Lob t f^uup tpMMbpb ♦ nt- ni-p Jp Jp ni-uthn-m Ito t fjjJp 
Jp nn-m "iim UMhJpiM no utp ip ^Ç^o nt/Zu^m mt. ij-p^tj-UMb 

28 mpjapux fJL. Jp nn-m imJiu'it mp pinL.jm ♦ Jp ÊrÇDhn-i" 
muL. tJ-nLti. ^utuinL. p nt. P«i. ,Jp mt/ni-i/sijti-m Lo t Jjw'^ ^I^JuJitM intu ni. Lo ♦ ^n SpJ* Irtu ^^^tnjt ♦ ni. %um ^f*- « 

30 f}t- J~P tnnt-l^ tnr^n-tu fni- » ul. tlnt-Utnh l^o . tnnt,l^ t?^^ 
t/tutn tniu nt- Lo * \ft" junt-tuti niP ^ntJbinnti * ^tntfuj nLUjyç 

31 tho^Ju/ib ujnt^ ni. ^nt- x 'ljnt-tu a~n tut. '^uintnnL. n^ni.n.tt/ib 
^jt^Jiu'b Jl^niuJ^ lijtutJl^ juo [i^piu ^fip * ^ohj^ ♦ Jj^L. pLtu^ 
^fthl^ ♦ bo Jn ni.ttflin.iu f»utu ♦ (^nrt-iu inn tugu Jn nn-tu ♦ 
^P'PP Lhi-tfhhi-ll^hf/h "L. n^%iuna-tun Jrutiuli Jn n tu^ 

32 "/"'-/ '"t' "IPÎI^ IP 'h'"''^t2y^bPlU^ luii/iL.Jîubtu'b « QnJîu 
^o liulliiiu Jn nrt-tu lun ri-Ç itu uiuintun^iujJç ^iup- $ UL. 
^nL.%t J-^iL.tu hJuiîb %ui ujhjîlM ♦ '^tuJiu ulit-Jnlii-ualptjjlj nL. 
ntîbtunlrtun JpUuMU Jçn.iu pJujb iMjbplM % nt- ^nujb uipb ul. 
P-oiMJUM %uj tPPPP^ Jçn-iu pJiuli tulir^ç x 

33 f]*- tp"2^'" pt'^bt ^pb ^t 'HP "if^^k*^ » ^k^ t'^'^tj^ 

tfîuiç iPuiii-ni-il ^h *^uiujnL. no ti-uin j^p tnuîbp ♦ ul. tnon-iu 
nt-p Jil^p<lib ^pp i nt. I fi 'biuJuj nt-pintu Jiu'^ul^pÇ np 
^opu ♦ #ii_ iiuptniupj ^ph 9htPPP * "*- u'w tnçujjç ipiuiiu^ 

34 liub nt-h ♦ nt- 9/"- ^"'-P'^bf^h * fj'- tP/'^^"' .P® Jiupjptu 
hl^J/i^h ^'"P' h'prjJhP^^h-tupçn. pjo yhujbin Jp upuriJuM^ 

33 Ibu/bn-tu no Irl^Jb^h '"-h uipnPl/biu > f^L. iJJiuriJujbu/bmpn 
J^P^iriup^ ni-li IpppP^ ♦ hl^^li ^nt-Pu/b , Irl^^li ipni.^ 

36 P[^ ♦ ^t-pt t^'lpP 'PPP^ * St"'" ^P luifnt^^ tfipn.. I^piy 
JçlJnlruiniuu ^ pu/btn ni. Jp nt-u/bit-iu Jp Jnt-uu/lj tPP^ 

37 ppbx f^u ntu^h ^nL.rt-^ hjo ^ hu/bin Jp nt-u/bn-iu nt. Ijo t 

38 ^hLPl* fh ^^kp'^ t^p^f^ */~p rpni.n-^ t/r^ * ZiuJîu ui^iurpJiu^ 
uiuu ^l/buuj ^o inpb n.ni-rL.ç nL.p ip inpiç pjointu bob $ 
fjt-litu uj Jçpj^upjop ♦ nppb ulIiuj tup rLni.Jrnj nt- Jppiuuç 

39 niup nuiujp '^p^Pl/h * f]t- fippPr^ m-p Jp n.iutiç inuipiJiu 

40 tniup u/bl/b^ ul rM.nL^Pnb « fjni.tu nh'iiljiu no pjoinpjç n-ujrj 

41 upç lui- ujtunJu/biu'bn-tu uiç i#i njpnui z fjt. fji/bp Jçtt-tu 
U,'- ^topiiLjuj'ij ^ioPli inl^ ^f^pu^ ufpp'/' » w- n-uir^ m^ 
upu^iu iM^^iurpJu/ii^liu/bn-tu tMtpiniu , no ip JiuluP l^uiiu hç^ 

42 'Pl'2y ni-it/b *^pwf/b J^n-tu * \^o Jp nL.tu'ijn-tu ftutu f ^iu 
^uL.'ii iiu luyiiinpii y^ %tnif ^npj^u^ , Jjji. ik'lpp »P^ *^P Ö6 niihib irasPknu 

£rujifip^/iujh p^utut u^ai. ♦ uint.[i ul^p[ij^ n.nL.q'i,^ inftJujn 
uj^uL. ♦ UJL. ff-gi^ fuo/nl^ u^nL. * uL. in ujuin 9*"^*/^ «^"/ 

4o uj^^i^ uj X ^^ u£y ni-[i J-n nn.uj utn uji^iP* no ihtuutft^ 
^uj^PI&PjI^ faoinl^ J-n n ut^ ujl; uiubuinb ul. Jn ^l'nkP'^ 

44 ^ftn-iu utl^ ujl; ututjpU ♦ ^o hl^J[i2k "'^^ u^^îbut * Ç\l. ^ft ^o 

L(L "^V "*-b ^k'lnr^ ^U. t^A'^ "'^ "i[L lH^t "*- LC "^P 

4D ^P ^o u^n n.l^t/iu utl^ njnt^nutni-ruuj^ uinnuj nL.Lt x Ç\l. ^jui^ 
L^iu ^o <Y"'2 ptujhjujJuj'lj ni. nlruj/JLiuJuih UL. &ujnLiufiujll 
Id^iJupipij^ ni-[i u^p^ltuutr^ ^k^"^ ^LLPLÎ^ •^® ^LL "LV "*-'"^ 

46 l^olJ X Ql. inp [uouinp u^ni'b ni-[t Lfnn[JI^'bL; ^iuJui Jn [ui^l^ 
4"^ [Jpj^upiub , ^ntfiu no nn^iu t[tk ittpJiuL^n n.iuiunL.1 "^Py, 'PLLPL^ "*-b * Uh^ 22 Oi ''"' ^h*J"Jf'l Lniu Jiuiu ni. uin M^Jupim Lmo Jn nt-iub^ 

Z n.tu f ^iuin[i2iu^[i[J[ijl^ ujn[ii.tfiu'biu'b J[i'buj Lri^ni^ t[iujut[i^ 

O 2J"^ tP^ Jp 11-ni.n.ç [uon.uj utiunfJ jppp « //«- [^p'jJLifJ^LTiu^ 

pç pjo ^piubut no ututn[Ji [tiu'b ip utiunfJI^ Liiunfi ^pb ♦ 

4 ni. uLUJb C^iufJpiM 'biu [uouiupb x ^huiu iuuJ2a.ui [upnJL^fJ^ 
^Lfiupiu'b 2^fiuj'bin UL. Lio * ^^Jpb Jp tuiunfJi[tujbn.tu* i/"'^ 
S<" r^iu^ri-pjg^ pio t/p ^iutjpp ^pp • '^"'l[uh 'Lf^ iLL ptopP- 
^tujtfuib^ iP^ ^iufJ^ uL^pJ^ ^pppy I "L. ^kJ[i l^p^l- 

5 '^'ntjpp tuj • nppb utiunfJiu iPpb x fJL. nt.uj'b ç^itutiffjfi 

^PPph . Lrt^i^ 2."*- 'd"ihjk » Lrt^h J^t ip '"ULiH^pbib 

D [yo X f\i_ ujui2a.tuu[tu/b [upaJtfJ^lriupt ni-[t LjppfJ^pb^ uipj^ 
7 J[ibtMjlj ^pppb nu ii.nt-2[Jp*l' * //*- tlttuinh^tu^ Jf ^[îbLiui 

^po ujp^futn uuL. ^iufJ , UL. tuuntpt ^** yfu/btn ul. iul. 

t"^2nr"'LL'^ SÇT"'^ JPPP * "*- njiuJtph *"-tnb 2h'f*"-f^'"^'}- * 
O f\'-h ^ly ^p [''ptiJ^[JnLriupui'bt [tJon.uj Lio t ^iunfJiu tfpb 
y *iiu^pp iu t UL. mtunfJiptjJb ["fjbt ^'" utnL'b x 'l^nt-iu ^tu^ 

"-fO' LfL "-tj'" ^fuinut'b ♦ UL. ^f ^o u£p ujf'br/b Ljtun[i ^^ 
iO ip utiunfJiu if^ X f\t. [upipf^[J^Lriupiu'b n.ujujni.% £p u^p 

"-ÇJinb f ^f ^o tnf'b tp^p LrtuptuifiuquiTt ul. tp^p t"'^^ -ûuib^ ^I^JhiMth ffh ^nilufhmrh^ nt. uitunp- u^n uiutnp-i^fiujii 

il ^ujPp q^pJ-Ui u^nLTt X f}i. ifiujuip^MU^ ^p'b^uj ^o ^tp //i 

oPujq-l^ J-rt uioi miunPihufb utn ujpLiu t utp f^n ni-Ç uiu^ 

12 n.nL.J ^p ^P^IL ^O-l^ uiiunP^ 'hui "p^p^pPl* ^ni- « (]*- 
Lo Jl^n.m * Ijus" utoup i kp^p ^Cl^ iniunP^ ij^iu PnulfiMiu 

13 upiL^ q.ui SP/fuM ^hPli If^PJ} * "*- """-/' /5^/_ u£nL. x f]i-Ç 
ynqt ifiiuuift^iMJ^ Jp ^pqi/i^p^hujptu%n.uM l^o * l]p(;uipît 
uil^up UL. ir^flh ni-p UL. ini^npr^ ni.^ ^p ij-UjppjÇ uiiup^ 
ihu y uL. ip nul^ uil^ ujpujiu Ifppr^ "*- ^0_p}kj^ utpptubujlj x 

14 Qpifîu no utiunP ijtiu^ ihpn. «î/ UL. u^pJ-iupPlijujij ^j^iMtp^ x 

15 f]i-t if^qt ^ujp/tulitu'ij 2/"-^^ l^^llLP *^ILC^ * ^P*P[L H""^ 

16 tltJjij uinLntuii^y utl^jbr^ J^n.m'^ u^p fumuji^p x JJl ^L^kn.C'^ 
m^ pjo iMJp Z^pon-piu'ijn.m piutJ ^^pmbm Jçn.m ul uoIi * 
Ijm" pMo£im ) iiiiP ntMjbpij jao n.nL monphj ul uMp monpp 
iLt^ itu Jaomç ^h*iM mp^p f /»i_ Jp hç^l^ ^çmp ^m jtp $ 

17 nL Jp hl^oL^tLm n.nLtfutP "bm ^h x 'ljULm Jp uiutLm 
UM^Jijj Jp n.mn.m <mtlujb mp pjuLiiu^ Jp n.uiiuçprLm 

18 himpm^ mujipij^ ^mihn Oj > hm bm t Ql Jiitm ^çbmç nL^ 

uîij mp rjujbp mnL^ ul ho ♦ Qp t/m i/p mp aiiurLputpbrUM 

19 h'j Jln-pmjlim'ij x J,p Jpn.m uft^hjf; '/ipitu^ ^pimii nfp^ 

20 mrA t nL nLiMjb JgrLm mltbmp jpp m'b^'b x fJL ho Jp nL^ 

21 m'iin.m t h*pl' "* "'*- nuLpl^P hm IbptJpu x ^I^iliu hopr^ f 
ç ^tiMJjugp iu * ULÇ Smrtç ho Jp nLmbrLm f ^iutLpb mL jah 
ç ^ujiuçp Hj Jp ^miuçpiLm ujpmpb ul mL itp ç Juomç 

22 ijM Jp faomÇn.m mpuipb x fJL ^^*bhtu no mp^^iimr^^ 

tfiuP tPuMb f UL ui^pmm'b ul^ ul 9nL^ x 

23 fl'-'t "-^'^ JJmmnLi^^tu'ij rto ml^JiA n.pjmtP PnL%'iim 

24 ^mPpb tp "/"^iy ♦ thpiLu tPpppi' Jh "*- hoPpiMX Jjm'' pMO^ 
^"J t IPnLum ho ♦ hP^P hçj^ç uiç niçm tMMptfpiu^ iMMpç i 

ULp ujpuj tMipuptiiiijj Jribm ULh t Jp uipç i hjonum nnL^ 
^^ Chj^P 'HIL "'kpl^îfi * \fnLm ^p iimtJ iPiLmm ^m^P n^plk 

^uuu^nL^ • mJtiLj^'ii J rhr ul^'bm^ ul Jpp * rinLphjl^p PniLij^ 

'H"'' *"■ *'/'""' /"** ^PlP P "iPP^ I h'on.m JnLumiM 

26 Jlt t*Ş^^t "'- t'-tb'-^^b ^b ^"^P'" ^mf^pujij X / #1 /««'2. S8 niiKb msp-hnu 

27 ^iifliuA (f^A </^ J^p f '(jnLUJ i^n ^.p^juiJl^pi^ J-n tuL. 

28 '^ui^Pujb J-p^ ^fin-UM* ui^ JiA uipujUM nL.li » ^nJui ^o 
2u ^ç^Jp Jp J^ ul^'iimrA UL^ X Jtuui ^^JtuMU uiuM Jn m-UMlM^ 

n.UM nu ^o * '^ j 2j^^luniJiMUM'iM , 'Îmum tPplJh''l uinsMUMlipiM nL. 

30 'hiÎM ^nL.iJjj^P^ ^oui^ X 2pJîu ^o fp ^njuMJ^PuiuM llitjj 
J^ uipmPlilM^ tiL. %Ûj Jl^n [h IP lualiiLJuM'buiuM nn.uM J^^ 
iF'i^ /I * Zi««/u# Jn MMMOj n^njuMJl^ JnnJliuMU Jn \aoui1^ Jn 
nn.tu '^uiPp l^oPuiU^ ^mJb 'Imum^ juojbuinii ^n LoPJijui | 
^1.11. P'^'^'^J^ fiuMnuM'^£iJ*f fiuuM^tun. * ni. \jtutLnLiMM ♦ ul. 

oS faoinç faoinçjç JnnptMMiM 'btîijuM f iç uiunuM% t fJL ^tiitlMtu 
^o jutu^i^ç mn^jiuinr^ tJusP tnn iMMobiu in ul^n PuMihJ^ 
nL.li t 

34 ^uiJtu ^tuppulttu^ ^liiLiu no ujn^liutnnV' hn*BP ""^^ 

35 innLij^ [itu'iM fui^ *^P_r » IP ^h^ ^^ ^UM[Jrhi ^niluM'iunipM x f^L. 
Jp^ nL.UMiM Êrç^lt ilinnLU ^PP Jk UJP ^^n.nuJUMbuir^^ $ UL. 

36 ^o > IjUM luoatu £n 'iiot/outntu ^p'Jtu'ii pj^fiuMli^ JiunrA uj t 

37 f]L. ftUtU I^O J^rL.UJ *■ fuOUll^ UL. HjlUl^l^ luO I^ULjl^ UMn 

^UMtMjjiijli Jn ^^JIi uiPlb h'O ♦ UL. Jn ^I^J^i ^ufb^ hMO » nL. 

38 Jp^ ^tiJ[i ^fL^PP^ /"** * H'-t"" "* Juinnh UL. luJnuili'ii p(/îi^ 
Su "fP^ * fj*- l^^p^^'h ntL.tu nt..liui^ ^tuijiuiç pio nn.tu '&u/iMÇ 

40 1^0 tnç "fP ^uMUjlîijli * J^p tuL. ^uipuinL. P^^iuli^uA ^iu^ 
P^ UMpLu^uAuir^^ ^^J^i n^u/hnijuM'iM nt. thl^jq^Jujl^puaM * 

41 //*- ^I^LuJ ^o ^iupliuliujiM l^ujPr/b '&pJtu'iMini^ 9 fiutu ihpruu 
*Pn.P P "'-"'^ "'- ^^ * J'P "i^l JT^"/''^ ^P ""-'" iiu Jiu'h 
inp pjnijtu ) tuL. a.nL.n.ç tPf'* "* ♦ Loiip Jl^n-tu f ^»nL.n.ç 

43 §ujtlnL.ui X fJL. bo Jp m.iu'iirLiu » '[jnt-tu J; ^tuJnL.tn uip 
pnt.'^ç iiuJuMij ni.li puMUMUM iMiuqli tnpniu^ nu uipuj^ f fao^ 

44 inç- Jp faouil^j t/pn-iu Imo t f^p ui^up^ utuq^ iPt/b luoiij^ 
^iuPtu ^o iutj inp^Jf^l; n-iu pk^/ *PPPP^^ If^kb f-"' 

45 "fP^PP'^* ^nutu kp^p ^UMilnutn ni.lt fuoinf^ J^uinli lup^iu f 

46 ^ui iIumJi q-nun-l^ ni-li uip uiiu « f\L. ^h"^h 'hiu tnpntupp uini- 
Jçn.UM f^pyh *PP ^çJuMMMJ inuMipiM ♦ UL. Jp nuç pçiliu 
Sç^^^ lîÇ^li ^^utuphp Ijiu "ffljPpP Jh tPl.t'Pt' ipp"-" 
^ppf^t* Vl-n 23 59 dhP 23 2 fuon-uj juujui^n uiut $ ul. Ijo ♦ 'P,lrutP^uiu!ii ntu &uinhuhutii 

3 IP ^t*-U"k}^ lPnL.uut iLolt^^J^^îii « 'ijni^ut 4^ ^o e/« nn.iu 
ttrnu^f^'it^ t^ft^ ^[^ ni^ '^UJlUCl^ * ^""^ niy.fi# ujJ^i^ ni.tu'it 

4 tlutjapb t jP}f*^ J^^ ui^J-^ nt. iiu ^f'P/^ * Ijnnut'it ni. J-p 
uinnnbi^ notv. u/ujnutit ^PpÇ "'P m^ #ii_ inutn.^rht ip 
PPUb^ </«'«-/»«- f/Miw i ^ujiUu nt-utit uip tpçihuiit 'iiut inp 

5 hjnt-Uiapij Puitl ijgn-uiitinr^ f [Jêl ^çifp tuilçiç pio J-p ttioi 
Ibp^i^n-Pi^^ iPuin-ni-i^ujb inp ^[^ * ^'"'^[[ijhl- f^^ "l^L 

6 inp^r^ nt. ihi^^''' ^Pi^lr /^® tnppçJ- wp^t^ * 1p 'jhj'"^ 
^uiPuîiiiniu^ p^2_ n-oijp^uiuîituir^ inp ^ni-Ujjihr^ ni. ip%util 
^&I^JIiujpujitintu*' n^t^puhj^ ul^pp'it t UL. ip iutp2^puAinut up^ 

7 lutJuHi « f^L. Jp JuitL.nLJuiit pmuiujp piuuiuilt ujçiip Luiijji 

8 J^PP^ * îtuJin ^ni^ puiiuujji J^jr^ Luinli ^ppfi' ♦ ipJut 

no juo^uij!^ n h^n JJ'^u^l^ ui UL. ^111.% ^i^Jjiujb u/pl^ %ui x 

9 O'- ipnl^p uipui^ hi^^li Jp[uon-uj upuu/^uj ipwjjt 'PJ' ^f^ % 
40 SpJuj ^o upuil^ n Irl^^ ui^ ^p j^p tuti^lii.Juj'iitnuij uj * Ql. 

^/ii_î/ luo^uj Jl^ji^ Luirtli *pppfi> * tP ^" *P^ [^^^"iJ^ " 

11 lrl^,p Ipj^uL^ iu X fJL. JujttiAl^ n ^paJkiP^lijÇ n uipuiuj x 

12 {\t. ^lji j^o uiL. hjo ujpir^ui uinput uiç uii^q^ ujpuiui • ul. 

nA no [uo utiiutn uip^ui uiç ujpiiniui uiputui z 

13 îtuJîu Juji Jp nn-iu l^j Jln-pujjli ^trujPliu£ui'ij nu. ^ut^ 
pl"'l"^^ tPO Jiiuutli2'"^tPtu^ uitiliL.Juiiituit ip "p^P 'Puin.^ 
nL.Juiii uip nni-^piliijr^ ♦ ^nt^ 'iiuj ^f^ Jç 9 nt. ULUj'it ^o 

14 inp [unLtunpît J^ ^nL^inpiil^' ^nuij 'Utu ^hl^ * A^J ^P 
nn-iu ^^y Jht-pujjli ^lruiPliuiujii ul. ^iupliuliut'it t ^o tiuj^ 
pjj JpLiuutliuiii uipLtniA f UL. Jp Joj %p^(^n-PiUiç JipJç^ç 
fuo uippl^J inp ^fii f <f~p f^oj ni-li ^^[i ijipn- tutpjjupjjb 

15 ui^ "iPhPP^*^ 4,"'J ^P ""-'" hj '^t'-P'Hjb ^hiuPliupuL 

nL. miupLuLujb f no L^nL Jp uioi tnliiiç uiiiliiin-uj unu^pç 
ni. tupui^ inp Lutn.iht ul. nl^iiLui no uipuiuj^ ujl. Jp pfo 60 h^^hih jrasHnd 

nont. BLiutujJni.aiuii^ ^o utçJ-nh uii. jto in uçn ututviiunç 
uohui uinjaiu^ tlLllr *Bt ^/'^"' » ^utJiu uil. ^o ^n ul^n n^^ 
n-l^ no ip 'LumJ ujujaiunutuj iu uobut utnpuj lunt-h uiç jjb^ 

17 uiuip ui X J^j UJ'^Jiun uL. ^on.iulj t ^p Jiuu JujiiJu ut nç rv. 

18 t-iu utiu^uip ^o n^n-l; û.uiinuju utp^uj * ZçJutl^Jtpj ^^ 

no ip ul^p Jl^tpuuj^l^ uctbin utp^O I^P^'lr *pb ^t^*^ * 
^uitPut ^[t ^o i^p u^p lui. ^^ui/ij(; ^o ip u(^p J^ipnut^k 

19 iu uoitin utppio utç ptmuip inpuiui x J-, i uipJutliçieuli ul. 
jaon-uîit t ^ft Jutlt Uujn^ iu t ^t^tn^jl^^ trui J^tpjuiu^ ^o 

20 ^iuutiuu utpj^Jj ^^utlij^jk X \ni-uj ^p ^o ^p u^p J^t^ 
UJ'u^l^ uoitui utppjo I uobiu utppjo ip uçp nt.p f ul. ip uçp 

21 nL.[tiniu u^ni.'ij ^^Jft ij-p^tj-ujb « Ç\l. ^ft ^o ^p uf^p utut^iupl^ 
uobin uipfuo^ uobui utppto ip uçp nt-p ul. ip *itiuJ ni.pmut 

22 umnliit uinL%n-iu x Ç\u ^fi ^o ^p u^p mtthL.Jutbutb uobm 
mphio uobm mpj^o ^n "kf^ *B^b^P"kj^ \aomç f ul. ^p uçp 

23 nt-li n-oiip^utoqn-m X ilutj Jp ntt-m ^j Jpi-pujjp ^lrmPlt^ 
gtiutit UL. ^mphuhutit lio hL.^pç 'iim^'itm^ç ul. mbpuobç 
UL. imJmitç mpmpii y '^mitut lippuib n-PJIt^ lioJouç mp 
*^çiiA t truiijp i«Y»«//ai^^ UL. ht/mijç « ni.ujijujit putipit iu 

24 ^PP^ "^ mnum'ii Pkp4^ '^J* ^Pn^ * ^J ^kp^2I^ "'^ 
uppujitmnri ml^Jl^ luiit mmipmmnn jton- n.mpuJni.nujit x 

2o H/" / *^P nn-m ç i Jpi.pmip ^a-mP pmujb ul. mmppupmit 
jao mipjç miîipç ^lrmupnç nt- *^çij <mlima.ç ipmû.pJ utn^ 
tPpii t nt- ip ^nLfitmnL.n-iJm mp ^pu'îtmpit ul. mp nnLpP 

26 tPy'^ ititt X Y^ j j^otL. &mppup t milni.1 ^riitmni-it-m nhm^ 
up^ç nt- Kutbmipç ipmûpJ utp utpnm^ np i^ÊhjÇ miupilm 

27 ni.utit Jp ipmûpJ mp utiu x ^1"^J Jp nn-m çj Jpi-pittjp 

nhmppuiutit ul. 3tmp^u^m% t *PP ^P Jpijfii PpP"lkl- "P*, 
i^ji upti^ t Jtp Jp '"ihjk mutpJut nur^m mphtuLjuti^ S"'^ 
tPm Jp mj^jtj^ ^r^mnt-n-tlut uip muphj^ tfppltujij ni. u^n 

28 ^h"p Ptupn ifhi.pmmpliphu/ij ri-pJm %iu x întfij Jp Jnt-^ 
uutit Jp '"ihjÇ muiptluj Jp Juin-ni-iJutitn-m ummpa. uip 
funijutb^ nt- Jp "'ltuk^ ^fitmnL.tuJut u/n 'ff^'-PUijliPli nt. JJ^p 24 61 

PuiêIi ^lrujPliujUMb UL. ^ujppu^u/b ^^ Pnnu^l^ t^l^jq^tP^ 

Ul^pUMh ^J^ ^PtPP^ "*- ^PP"/^ UUtmptJLU^M Uln pMUMlfuMlfl^ 

30 "llt^ * //«- UI^Jj^ f tp^P. ^l"^*^"' if^l'pUJUMifujlbi^ [uo UJiP U£p 

uiujiiiu t uip fuojiiuj ifil^jfji^Jujl^puj'b uiiP 2^ppll u*k 'i'ui UJUJ^ 

31 tiui * IjnL.uj ^ni^ jp u^p fuo ^^l^ijjuififjfi uip^j^ ^P^BP, 
a.ni.n.1^ ni.uA rhj ^p ijil^ jq^tfujl^pujîj uip u^nt^yfS^p ujm.tj t 

32 itlnt-uuM'b ui ^nL.'h J-fi ^i^t/uiiifijir ^ifil^ ujui ifoj'b Ij; fuo IJ-P^ 

33 ffuj ujp^jîb * f»,/ uuJ'^puib njujuiç Lon.piPuj'^n.ujb t ^ui*iJujb 
uik ujpn.uiilj^ Jp l^ko^iIhPh H^kH'fh * 

34 ^p ujoj nufi Jui^iu itin J-p nn-UJ ifihjrjh'f^lhp^'i' "'- 
uijfitfuib nt. ntrujpfiujiuu uip )hjf/^p"i "«- J~p nt-ui'b uih 
ujp O-ni.Jpli f nL. fuiuiÇ uiç ujp uihpfîbjib % ni. a~p nt-ujb 
jp 'btuif ^h'ff'^'fp^h ["o inç ujp rj^nt^p^jîb nt. J-p ujiuJhpb 

35 ujiuJiup uiç ujp n.iuiJppfibjîb X liufJiu no jpiuptuç ^tufJp 
n-pJujbinj^ ^hiffi fuojhiu uuiuipn. jp u^p n ujh ffp f^y^ 

%uj uiuuipn. JJ^ujçjç '^UMfJiu fuopMiu ^ujfuujpfiuj tj.ni-n.iu 
^iuptujiifiuj 9 ^p jp 'iitutfiu uiiu^iup nt- ifçtjujtu'^ç ij-nt.y^ 

36 f^P^ * fljpn-iu urp ujçtP Jp nn-iu uml. ^çtfftujb uiç ujh jp 
uhp nufi ufjufijhjk * 

^'^ hf bp"'-2.'^il"^^ hp"*-21"Lt^^ 'Pn. 'ttjqt'^ip"''^ tnp 

n^ni-juip ujnt^ ni. Jp n^iun-iu ^iufJ p ^ftujbuioijuib ij-hifpp 
uip ^ppp ujniJb • kîubui 'aiupuîîj ij.ni.n-Ç n.uj Jjîb '&pijuîii^ 
uij^ fuouin ^ifuîij ^po 'O'pf'ftP 'f'-tP'P^ A"* LP "il^ 

38 ipuin-L^ pjo uip 'oiptffîbiu ^ ul. ^nt^ 'biu fuouutjîij « iltu^iu 

39 tfîujtu n Jp nrL.tu futuptuuj uiç lup Jfîijîu x ^iuifuj Jp ntuiu 
uipujL^tP ^p ^ç^fi Jp nt.h phJ"! ^nt-'ii uth 'bîî' ujfîbjîu tPjîij 
^iufJiu ^o ujhJj^ > ^p 'iiiutfh Jaouih lUL. ^p rj-h Jfi'-ujiu ^ 

pt^ "l[l"L"'* 

VhP 24 

1 ||«- Jiuiu Jp inuj^uiph ujp n-ujujnt^h^ uin £o ujul. ♦ 
^ujljppuih nt-fi ^nL.7i jp ujuijh ^p Iriutfinijh uiiu^iuph Jk^ 

2 n.UM 'bp^^uîb ujpinj^ x Jiuiu Ijo Jn nL.mbn-ui^ utn ujfi^'iijîb 

6 62 hi^ihub vma-ind 

lUL. ^J^Jjiujb ♦ tunn-iu uin ui^iP Jn nrLtu utç 'hiuJ^ui j^n 

3 (]i- ^[i'litiut ^o iit^ ultp itjk t^jPntXutut n.ob^^lt ttjint. , 
^tttbnnintu'b l^tufJfht J^tt-iu fJuih^ nt. l^oU > ^^Jut J^ tPiu^ 
tt-iu^ nJi'^'LLtu tn^ ttipu^ui tuL. q-H^Jt * ^*" '^P_2y^^ ^tufJ^^ 

4 i^u/ itt. lu^uiijtl; tnitblç ^p^ uti^ uj[iit£iît * ^^ijuttti mut Jtutu 
nu Ito Jn nt.ut'bn-ut > lJut^£ih ^^V ^"^ 'Y"' •^** b^t^l' " 

5 tttn [uiuilBli'bm . QftJiu ^o ilifin-uj'b ^^/^ 'btuij^ <^î# m^^ tt^^'b , 

ni. uitJ[^ iP'PIL h'LP.'^ JT^"t^ * "*- ^^"-"'^ "'k 'HH A""- 

6 ili[fbiîh * ^t«^* tut «Y£[ 'Hll^l'"^^ ^ujtlqtu'b , nt. [uutu^ujp^; 
û.iuJnut'b utu^fA tt^i^ ^o 2}"2.*^"' *H[^ f IC^ 'C^ ""~ ^^^ 

b 'hPlIt"^ [uttipir iît ^o 'Hpyjl^ ♦ ^tuiftu ^^Jiu utluii^fii 

7 'b^ibx ^fuPut ^o JtlliP m "tc '^til^P "^ ijiuttn[i2ui^[i[J[i 
IC "^P t[itutn[i2ut^[i[J[i uif^ ti.iuit^ut • UL. ^[i ^[t tituiutj[tjtu'b UL. 

8 l^o^[Jiu'b UL. ihilhlhj'^'^ '"h "IP^^ * i^ittJut tuL. ^^Jfiut'b 

9 [itn[J[iiuîtifl^ ^k^ui' ^ « {\^b ^l^ " '"k upjiti^lJ nutu 
fJl^ui[iiP utnpt^ t UL. n inl^ 11^11 tinL.J^ ^ ul. Jit^ u^rtj Ittu^ 

40 ^ J[^ Jp^^h^l} JtlfhfJut'b lu^ [i^piu^ uiiun^* ^l^iP nul^ 
\tun^ Jtnn-tt/b tnl^ [uni-iun uinu^i^ ^ nt. ^^Jni.tnnL. tnl^ [Jl^u^ 

11 ih^ 'HP'^l^ * "*- ^P 'hJ"'- ut"*- wç t'PP"'^ "ic^Pi^* fl'- 

ihntL. uiiuniuL. iftç inl^Jujçniu'b inç n.tuuttut nt. Jinn-ttjb tnç 

12 ujP [uujt[t[ibnb * fJL. Jn ujoi Jinn.utntfbç ujçbiuJni^u[i[J[ijç 

13 ifftL.^iuttt^^l^ t[inn.utb tn^ uiun itjnitiiu « Ziuifut tUL. no ^itt^ 

14 IJiu in ujhtnnç utuujp tnnniu^ utç tut. njiuiutu utnutiu t fJL. 
tuL. J[iL.Jtu^iç thtutnn^uj^plJnjç' tnç in 'itutJiu l^çJh tnp^ 
ttl^ l^ Jujtl ttipttjut Jp ujOJ ^''''''""'^["PJ'^ ^pmiupuib ♦ UL. 

15 ni-ki y^l^ ttj[tipp tnl^ 11^1^ * '(jni.iu ^[ibljtu ^o tnn ttj[ibpit 

l'¥P**'^tPbj^ A""/""^ 'H"^^ *PP 'HP '"k"Ph S"^bhL 

'b^Jl^^^l^P ^"'Pp liofJujii t ^p ifi ^bjh n^tutniuu tnç uip 

16 uh^^"* {^b 'P^ '"P b'V''"' 'HPP"' ^h^*^ 'HP'P"') * H'-h 

Suiqh *pb *P^ LP ljt^'"-"'b"P'"'^""'^"'^ uipptu ip f^[u"f^ 

17 uip n-iui[i^ X f]L. tuL. ^o ip ul^p [ittu'b[i uui^i^[iut^ tqpptu 

18 *bijjjh [ttnL.tup[t Jp ifuti^ HrPinr *pb 'HP"Pb'^"' * fi'' '"'- *P** 
ip *i*wJ tiujtJhiiniuiu uipput if^ 'titu liiun.iu Jp uioj "^/5" [^^ JJl^P M 63 

49 ul^%uif^l^ % imJui ifutj e/^ ni.uthn.ut ^o ^utJjut «'- ^^^^^ 

20 tnutiorj r^ nut n-Oju/butut x fJL. mnt.ifut ujji^f^ ^o ti.uiij^^^ 
%l^ n in anilputnttthmtu 'ltui ujut nt. ttui J-fi ^^ n.Ojui ^^ 

21 putP^ X 2j^"' ^® "'-k ^l^ ifnt.uut'it ifuiti^f^ upluikP ^ft 
tnl^ uinujui no nDLiu nup Jp utJnL^ mpbl^ ^mpiu 'bni.m 

22 'hui ujnL. ut t ni. ^^fi m^ 'hut ujm x Ç\l. tp^[l ""- n.ojmh 
ij-f^ 'hm mp MMjm'hm t ^mp ^t^ Pk'î' ^"' mp^mfip u^ul. 
fumimu ujnt% . ^miPm Jn umoj ujpJ-mppPfijmh nt.ç n-ojmh 

23 mk If^ "in.'Hl^ * O'-t ^w'lk kp»PP ^b^t* Jp^ nn.m u^tJm 
Jtu^m IpJpP ut ipk"l'^ ^"' /P nuk * ujmiJnLp iPui ^[^ * 

24 Qnifm no mûtpmt. [/'^i/^ ^ M/l!i UL. ijil^jijkJu[k["'th mç n.m ^ 
uiJh nt- iPutrtph mpjuJkPuîh ul. n^pkJkP'*'^ mk ^P *Bf^ * 
Jnt.uuth no^ kn^Pn R~'""ll'L "IP uptthm^ ujpJuipPJim'h Jp 

25 m^ utp lumtliuthmp mnt%x xluj^m Jpnn-Ut tfp tfii^^^plt i[o^ 

26 Pljm X 'l^ni.m kp^P "[P ujkJf^ J[^ nn.m % Jut^m [[^^^^ 
i^miu m f ti-m Jui uirîh % nt- tlm'^iu ip'hmiJ omuthmm ui t 

27 U[miJni.p iPuM J^[^* ^pJui no KmJmh no ujppnLu^ Jp U-O 
^uiiutpt it-mmputm nt- ^m^m il.o mtJajiç mpmnijui • Jui.^ 

28 um'h m^ uipupii C^utPpltk ^»ni.n-k iPutn.nt.iJt QpJm ^o ^p 
^o nfi i^2_ ^h iJ' n.mpPmimh ip ni.k '[-h'^ tkpihjuhm^ x 

29 {\t- nnLiJui ip pk I utL. "ph'ihP n-oiuthmm it-O mç uiç 
h{LPP[*^ * "*- ^b'i '"^ n-""jh 1"^ %utmui nt- Jp m^ 
nlti-Uuihuîh puPkptttit 111^ utp ti.çtJph nt. n^nt-JçPç m^ 

30 qliLtPmhuht m^ fJuitJ likn.ph x []i. pm^k 'hp^mhk %nt-^ 
it-Ç trutn-nLif mç luntjmip uipttiui ip uitifiLtfuthmm » ul. 
nt-Ç y'"[y ^hJf' '^t[lkph mphk mk a.mumif^P u^^K^^^ ♦ 
ni- ^nt. n-Ç iPutnLnuif ink uip uth'hph ip uçp mifpç lutjhi.^ 
Juhtuth ^mPrUt f utp n_nLifJl^P nt. utp ifipn. utuiPu/hkP * 

31 [\t- Jçiçnç hto mç uip ^hjK^J* "tp Jutnph muîhb nnt-U.^ 
uujj^ i nt. mç ujp '^piffi'hrîU umJmpfJhjk nLfi Jp%utp utm^ 
jmh d~p uç^ "hPh mqfiLifuj'hitht ^utPm mL. milii^ mplt x 

32 //«- mt- PçJîilipu ^m Jp tnmpm ^I^JIii^ ^liii "[[^ » .P/' 
^lih^ut qnLjlj^ nLfi 'huiptP mputui ul. Jtuti^ nt-li mri puL.^ 

33 jm ♦ mp qufh^ ^o ^miflîit 'h^;ii ui x }nL.% Jfi ^l^jlpu ^o 64 i'%i!Kb vasHnn 

utL. ^çi/li i^n^^q-Uji/ tirn tu^'brpj^ utn Êatuitr^ no ^J^a uj tn 
34 Uitt^P uiu/npiuu * (Jjnn-iu mnttjgiP J-p nn-tu ♦ ^o tuL. "h/uhÊh 

inç ItUM ujn'^nLnut ) '^iujaiu tUL. '^çtfh nnjn-ufli uin Ujnlj « 
OO \^ajii-iPujiMuih UL. innUç tuç ujn ujn'^nLnnU , '^tuduj lutuiuç^ 

36 Phl- upU uiç 'hiu ujn^nunnh * ^iutfui J-p nfOJ ulç n-Ojiu% 
^h" Jfp "p aujhui t tJhlh^l^ lunpi-ifutuuth "Jpiç up authiui t 
iç pruihç (îjuju niultitt * 

37 f]i- jiuilu/h U-OiÇ ^o*,^ uini- t ^utPrihç ^ni.n-Ç tiui^ 

38 n-UL^ tnç ilni-uttjh ittputtu * Qptfut ^o itutJujTj ujnLit tui. U-O^ 
jnth ffp ti.ni-&ujhç tuiJnLit tnp pjnt-ujpp ujnL'h iJç tnp 
^ouj^nL.'ii^ (f-/A tnp IfPpPp uitiL^ UL. tfl^p tnp fjppPp u/ntfii ♦ 

39 ^iuPtu nt-i^ "-*0^ ^^ 'b"*-^ 'P^P k^^tj^ * ti'- "*-^ '^P 
tujihp ujnifh*' ^tuPiu j^o ij-ut-^iu'h ^iuP » ul. ^l^tffijtuu 
^hpun ^pp ♦ ^iuP r^l^ ^knun-l^ tPujn-nL.if <f^ tfnLUUjh tuç 

40 ujpijjui z f\t-ç ^"^Hy ^P*PP """- tfiun-nt-if ip uutif rtujilp ^p 
"IP'ff^ ^k^l" tul^ ujh hppPp}^ "*- ujnL.1^ tn^ uiç u/ç 

41 ujujpinujh X fjL. kptPP uint- tfph ip u^p IrÇjt inpupiup 
'^çn-tt/hiuphç ujp njph^ ^h.ph '^h uih ^PpPp^ "*- ujnL.ç 

4z tnr^ in^ lu^ ujLuptnujh * ]p juujij J*uj U-Utifph 9 < ptfitt no 
un nujhr^ no pjomhiç n ip ^p (fiu'h ututuPç O-Ç * 

43 Ztutfuj tunul^ uip nufhph * hpjtp h'^uijtjl^ Jtut^ u/p tpu^ 
tjp u£ni- t hpjfp ^[ufuth uuJiuP ^ ^ut'lh "^Pt 1-^ * ptuttjç uui 
inpSriL. utnt- « ul. ututp 'îtut luptniu ^o luuiç nt.p Q-'U-I "ilL*' 

44 ,p[^ * J*p U£Oj nuji ^nt/it </^ ^tuapp uipittptPt <pifuj ^o 
ip ifnL.uuth uiujjsP ^h^ ^o ^ nL.it f^ujIuiJ/iit 'hiu J^ph ^nt-ti-Ç 

4o tPuin-iiLiJ ij-^ X {Spf^^l*) ut^ujujtu tuL. I^JJTh UL. w^pil^p 
^"'~L *^t "* *P^ h^biuuhj^ ni-^ tunu^ ip ul^p luut^l^ tfiu^ 
pu pjo ituiuuf *PPP * •^® /P "lyP^ ij-iutuJ^ nuut'h uipinui « 

46 Jooq^^ tuL. ^upnjj^^^£rutpit.iu no^ npPiu ^tuPr/bl^ lunujj^ 

47 nL.p f tunL.p tfnt-utu'h nppr^ tnç uip utj/hSj x <I]pn.uj inp utçtP 
Jp nuLut ^o tuni.lt ip u^p ^i^Jji 'ppy'h^ l"^ "'^ in^Jhui » 

48 \ç ^P*Pn. """ *P^Pb 4""*"/. LIL '^P.l^ /uotnui us^Juj % 

49 ^iuP^ç tutpjjjç tP^ intupiuhL tnp a.ujtfiu nt. m^uP fp^ 
^ut ^nL-jmm^ pto ^nulJr^^ ) ul. ujp ul^phto^uthn-m juni.^ 50 utpj^f; tiL. ij^ lttni.uip^l^ X JJ^quiji^ uit- ^ul^ ^p tfnLuu/Jlt 
n.o ^pjt inÇ u^ç ^o tut. *Uiu p.^ > nt. in tlnLunfit uiutup- 

54 ^^* ^o %p^ t^utUiu * pL tunLp ^ opPujjl^ tnnt. ^jt tn^ utn 
^ut t UL. ipujjut ns-jt tMj^n Jjit.niuihiufUn.tu tn^ tn^Juiu ♦ nt- 
^n nL-Ç tnç tM^nuiut hppfi* "*- ^PPSt'^^ tnppuiitufU » 

1 0*-^ }"^1^ ih^"'hj^^hPtlh ujtjpi.ifuiUu/U tnç ujp tfpUiu 
inui^ uih^p n.litiujU^ ^o ^k^çph /"O ^PpPl^ "iP "-'^^ 

2 uint^l^ 9"^ î-'^P^tj^ tituiJiu X f]i- frn nt.ujU p^UciutU utp 

3 '"ÎPI upiifb nt. pl^^ujU lu^tfiu^ tt^ntfU » JJ^^Juj^uj'U Şiç^ 
•4 'ul^pl^ fuo ul^'UtnpU UL. uip /uofL.ui n.ni.'U 'Uiu uçUin^ t lut^ 

ifuj lu^pi^liuj'U iqp ^l^'ul^pl^ fuo ti^p ^pptu^uj'U n.nifU Jfi 

5 u^'Uinr^ X fji. ujp tnuipJ^^I^ ^l^P^J^ tpujijuj t fuîui^ ^k'^h^ 

6 luU (f[i ^mP UL. hjiuilinuj ^iifu t fJL. f^p %lri^ ^J^i^^i^uriu 
uii%h ^ft lunL. t xluj^uj tpuiJut ij.1^ ♦ n.iu mjfb f^pp^^^ "'-[' * 

7 flt.^ y"lt ^h'^l' '^t-PP îrtV^ n.uiu^nL'U t nt. ^l^^p^rj^ 

8 [uo uiuta jpppp% « lj^^Jujn.uiU Jp tui^pi^h"''^'^'" lp*Pl^ % 
J,p n.nL.'ul; fuo Jp JuiiL.iu ufp in^ ♦ ^piftn ^o ^^"U^p^ 

9 Jîu tnp tj^mJpn-r/b t ^l^thuu^ tniu'U luîpifi'^^ "*- k. * ^"^ 
ujui ^p ^I^JJp Juin.ui UL. ^I^J Jp nn-iu ^pj^ 'Uui^iu . 
il^ ^uinLpU Jp thpiL.oPntpjjUrL.uj^ ni. Jp tnoj pio u^p ^p^ 

40 n-r^ « fJL nfiij/jiu ^o nL.uiU ^^iTU Jp tt£Oj ^ppn-iu'îiin^ç 
oiuJut ^iuP nt. nuuj'U no ^uttipp uj^nL.'U pÇrt-tu f^p mujifîu^ 

44 [*fh ,phPf^ "'- utujpfi ^iuPp ^(^P^x f]L. puj^t lUL. 'it^P 
i-tf^ '"[^ ^iuPrftt^ UL. Ito'U ♦ Jjuj" f*tuu£rii triu Piuuj^ui Jp 

42 JuirL.ui ifiuniu x fft. nLÊi Jp ^^Jiuut utut ul Ito ♦ utpnLtu 

43 uip uj^iP Jp nn-tn t ^PrPP uju n 'Utuu %iu^piJx '{jnLut ^hlJj 
ip ^ujJl^ iPîu Çf"-^ * ipJiu ^o 'Uiu «-0/'^ f^p ipuU^ UL 
tiiu uiuuiPç X 

14 'ljnLut jiuifuj'U no f^p î-"' P"lhPh ^LUmnq iPiutLnLt[^fi 

nnLpnJl^tL po Itmnft J^pp » "*- 'l'"pf'j^Ph /"<* *^p nLUjUn-m 

45 Ph"if"f* ^pp * fl'- J-p h^^^tLus pk'u^ UL Jp hl^^t"-*^ 66 hiiibih irn.si3bii^] 

uinino f nu tf-p Ir^ji^nLUJ (fh Irço n.ujiuilij& miu • J-n ^^fi 
trçnçnLUJ Loniu n^nt ij^ifTi, pio ul nnLiJui Vni in n_ni-niul:,fffi^ z 

16 (]i- uii. p.^'b^ fLiuiu^ip ç u^juinti ^nL nnLi/uj ^nnnLiu/bui ul ^ f 

17 UL ^^bh p^hû iLiuiuj'ljlff f^li a.utnujb^ *RPP* /^* ui^J'MJ ujl. 
inpuioiUMb uç%0jtnn J-p '^l^%p uipmoiujb J-p n_iunuiba J^p p * 

18 //«- UJi- ,po Ir^n u^ in ^l ip ujpb luputç Jt^yj^pP "^l^ 

19 ^kjh k%k'^"'lf,fh [uo X 'ljnLuj Jppui^h 'j^P'*- njulJ ^ k%h*^^ 
inpÊÇ iiLÇ nnt luiJuîb ^ujIJ ul Jp nLuib '^iuuuiuj piou « 

20 (li- lUL ^o p^'tt^ iLujiiJt%P ul^'biJi ^utlJ UL pk'b^ ^h'^l' 
rLiupjjblJ lub lubh * ul uo . \j*^ hH^h'binpiç Jpb * if-ui Jp 
JpiLui pçlta iLiuiujblJ uiu M çiii JiJ uui ^PPP ♦ Jt^^iu ip uçp 

21 ULu/b '^^bp p^bOk rLiapubpruib Jp n_ujniÊtua Jipp * //*- Ç"^ 
St^'builiii^ ulIi Lo J^fLUJ * W^l^plib f 4./ n-u'b^ ul çJI*b 
BLnLii rpuL #>/f ip 'h-pyh'^ ^p'biiipouitjj çJjiu ^"i-J "'Ty 
rf.uj ip ul^p J'p"- 'l-pyn-'^'^ P*^'//''^ "iP'PP * "//* '/-'^'1 iP 

22 2'^S«^"^^//"/4' L^h^'^hjh /"O * f]L uiuL iLUjpjibp- u^'buinq 
Jl ^ujIJ nL Lo ♦ [juj'^ I^Şjl^'buihil^ Jiîb rLiu rLUL tLUMiujbP 
uui* iniu Jp JpiLui * Jiu-tui ip uçp riLUjb '^q%b mpuio rpui^ 

23 /ujbp Jl tPp n.iurpjîbû ^pp « f]i- I^^l^*burl3f^ nL^ Lo Ji^^ 
"-"* > lL%hfl''b k'/ n-utb^ riL ^JIîb a.nLit i/-nL ^^i ip ^/^^ 

"'p^ i/-p2^ijtuj I^JI^ 'VV '"'/^ Y-"* /p "hp 'j'P'^ tPly 

rj-uib Pujjl% t^/p^p'f** u/ptLUjJ ip^ui^Jujlt/pn^ I^Şil^'builjl^ 

24 pJO X f]L hg^p rLiupjj'blJ ul^'bumn Jb ^m^J uL ho t fjftJi'' 
Ig^gbmhjç Jpb Jp rjuîbp uinL ^o ilul JuiiLnLJ jjh ml^^h 

"kp p • ^p Ijh tpoJ'bui ^pp/^h "'p il^l* * "•- ^p ^lijh 

25 liuj mJoif pb^ uiuip^J mpnb x jd^piLubpjjJ' t UL knLiP tpm^ 
pjihp ^ rpm jp "i/^ lupm^ ifp ill^y^pP » ul tlm^m Jiui^ 

26 1-m Jp t^mtLiu X f]L I^Şil^'bmlifl^ ntli û^;Jmu£ mm J^n.m 
UL lp> • ^y q_nLp^ bmpmJujtJ ul P^*bujçi « tM.m tjmbp uini^ 
^o uitj^ Jp ^l»jh fr^'l '^'" 'PPP/^h '"p ^l^p'^ "*- *^p ^hjh 

27 uiu mJoqpb^ tjjiupmil mp^pj'x /mtifiJ' uinL Jp t^mtLut 
*po mij^^j^ Jp tj-m ujpmmbm Jp umppm^mbtt-tu % nL ut^ 
1y 'HP ^'^Pp'^ njp ^^ jmf^ Juijp luo ufp uf,'bmpJiu x 

28 'ljnLm ujp ^pp/J^ Jb r/-ujpubp^ , ul. ujn tnr^m ulIi ^p Otn 2S 67 

29 tnuji rj-ujjiubpi;^ nLli 4^7«' * Q^Joi ^o c/^ ^^tt.iu ^o 
^^ Êui t d^n-uj ui^ ujl^ uiujj^ UL. a^uil^ ujpmiu * ^uji/uj J^ 

nfi jto la'nLbuuj uin nLnn-UJ utniSU iul. (rh uiç ujç nçb^ 

30 tni^ f^k « f\i- UJL. ^uL^ p^'buj^i^ uiLuplu^ ^^ q_ujpftjl^ 
uiujpiluf ♦ nL. in ni-Ç ui^ ujnujui llPPf^ nL. n.nn9pbç ^P^ 

pUJUUJU X 

31 f]t- ^[tbljuj no ^uLn-Ç i/uiit.nuJ uip uuJin-UjbçPç juo 
uj^ uL. ^^illi JhlhtPk l"^ p^n-iu i ni- UL^ ^'^lj^ "'^ n^ob^ 

32 Iji^ u^p ^[iLpu[i,jh [uo fiipjkPh* /?«- ^hJt JlilkPuj% ui^ 
ip ujujp /»lA ujI^^p ^piluibinpb nu tf-p ^uiiJnL.uinL. uiç ^1*1 ^ 
uipnîii • kujJujb no ^pilujb ilfiiiub ul. uipuiuiuib J-p ^uiJ 

33 ^/'/4" uipnui X I^L. Jjtiuj'b ip luihjç n.ujupç hjo uiç "iP 

34 uiunpbpb UL. uipapbu/b ip uiifiil^ kujJiç hjo x fj*-Ç ^"^ly 
^uiinpyuj'^ ip luipiç nuujuP ujniSbonujbn-UJ uiç ujçJui $ 
1,1 JJiLuiuipçnçn. fljuiJç Jpb^ Jp P^J^i uJnLbç uirnjç 
ujJnLi Jp uioi n '\ujnpp ujuLb ipuJUip^uj^pPpiç Jçpfuu 

3o *HP ^P PP^ * QpJuJ ^o uja ujpp%/i uiuLiP UL n Jp JnrLiu 
pinLuippb utujb t UL uin Pp uinLU uL n tuJ uiujb Jp Jp^ 

36 n-UJ i n_ujppnj ujnLU ul '^niJb Jiib LLUiuinLi J^ppP^ ♦ '/»"'», 
ap uintJ • UL '^ntfb Jp inuibp npuppPpb ♦ uiupjos ujnLU * 
UL n tfp npjujphp J?PPP^ • IP ^ujihuç uinLJ nu '^niSb 
^iup pb ip ujtu Jpb X 

37 O'^h ^"J-lh uiuuipnujb m^ i^l^Jujui ujpuii^ UL. ujj^ fjut 
Ptuujuj t np 'bhiu iTuj iLtu ujpp^li uih ul tLiu tuoinp ^Pp » 

38 l*UJ Pp UL tPîu ILIU J^ pULUJpP X ^hJ* ^Py"1_ '^'Z' '/-"* 

a.iuppui inp UL tPuj ilui n.ujuinLi ^pp » "'*' '/'""lI' "*" 

39 Juj iLUJ muM nphppPpb x *fKh'bhiu iPuj iLm îf«#iAiO» ul ip 
^mijiul^ mm mji % ul lutP ^mPpb ip upu q-m x 

40 f]L ^mmji^uj^ ml^ ^l^Jmui mpmui ul uip uihJui Jp 
nLuibiLiu ♦ ^ptLui mp ui^iP Jp niLm ♦ ^hp }P i-uiu n« 
" *PPP n. 'HP^J^lr 'Q'*^'" pp9nLn-Uibn-m n Jp iPprLm 
^pp* 

41 fl'-i^ iJ"li' ^P '"ibj^ i^'t uint%nriujbrLm JJi m^ 'H^*' 
Jp^ • S*P '^t^ ^uirLi^ l^j Jl^mL%m'b in mL lUmn-i^ mu£k*"P 68 b^iibH ITRSP-hnil 

^o ^iuann uMni.jui J-p ^J^ /«.mî/fX-a/ nt. J-p Jl^i^n^ "'-A*. 
42 tt-uj • ^nifîu no Lua ujppsh ujnL.Ui nL n Jn t/h.tu /uni.^ 

lunph uut utiu • IJp ujnÊ-Uy ni. n 'Jpb uiu uttu iJçp3nL.ujp^ 
4o plt z ^tupftui utnLiP n uph tLutiuni^i 'biu ^pp* 1-^10 

utnt.tP» nt- n ifpb *Luj uitu npLp pP lUt • Uiupjoy ni. ip ^tuih^ 

u^mtu ujni-iP nu n %ui ^iuP ip ujiuufi'lj z 
•44 (i'-'t ^^ly nt-ujij J^ mç 'açJiuuj ujpijipb ul. ujçj-plj ♦ 

Ijttj'' piuujui 1^111 ^b^^'bbtu n-iu t^pPSp » "'" /^A* ^"^ H^"'^ 

ppui hiu n^iutili^ briu 'biuhso£^ hiu ip ^çihuçtniu ui^^ nt. 
Ao i-f'iu Jp iiiun-uj hipnJ^p- *biu Jtpp * (]'~h >"'7> '^h ^h^ 

46 ijujuj ujpuiiu Jp nLufbnLiu nt. ui^Jiu* (f\ptL.iu uiçJptP Jp 
nn.uj f ^nL.% ^hp S it-uju ^o Jp ni-uA pp^i-a.tJjb hçnç^ 

47 ti-iu biu tPppp^ ffp Jpit-UJ Jh ^itt tPPPfi* * f}'- "*-"f^ ^Ç 
^iufLtpi tp luiituujç i^uji^uili^ UL. uiuuipn_ujb ip ^utituPç 
huihuifijk * 

VhP 26 

11'" tPp'^"' *B^ "'*- ^^^b ["'^'^[hP*^ PiuiPiuiP ^pp 1 IJO 
2i Jp ^uiLppLn^n. pjon-iu t JJ*tuini-Jç n iJu^ no piu^ç mnL. 
tuojujb ihtuu^^ uil^ ujpujijj , nL. ^ni.nLÇ iPiun.ni.iJ lunt-Ç 
u^g pi^uilitP ujni^ I p hjLU<^ n-tuiJjntfbii-iu x 

3 fl'^ h ^fjh "i"^J hjiuhtujJujb ui. ^hiuPfiiiiujb UL. [iluPli^ 
ujpç '&pJtujJufb C^uiPpb apju/btnpb ip '^ujj^iu u^iujj piat^ 

4 pJiuJç lUL. ^o *buttl^ ni-li Ijiujliiuihuj lunL. x fJL. yuJtt. ^p^ 
Plf}' *P*^ "/P ^çbui ^p ftuiujÇ uip Lpppb UL. utp tpni-^ 

O Jpb * l^iuJiu uip LoPf^^ 'biu ip ujujjpujJuiiu f no %iu 

6 tjfiu ijkljlhl_ tpb "ip iLiuJui ip 'bujJ ^piliupujb « flL. ^[1%^ 
l^iu ^o fiuui ^iuPp fp (Khpujbliujj^ ip iPiupu '^pJ*^nt^^ 

7 nLjni_t^i S^l^ ^[i ^u^Pp ip ujiui^* ^o yi'-^y^ ^f^ "-"^^ 
nLp ijipiL. u[ni.^iu ^uiuini. ) ul. tLpJujbtn ip u^p u^pl^ 
"*-p m u[iup ni-iu'b ^o j^p uni-Şipl^uiiu tt.o'ijp ^tnh UJnL.'îi * 

8 fl*. 2^^ppijiuj'b ^fiii^uj ^o mffb t tptJjlimf^^ ul. LoU * 
y ^p Juj mL. ft-nLAj Jnt^mm ujpujiu • ^pifîu ^o n.mujhi uinL. 

^o mu n-nL'it u^i^ ufnL.^m ufp ^mPm &ptt.oPm'b ul. Jn 10 3tuja.finuj%n.uj uiUJjf^ * ftuuj ^h^^ ^PflP "*- ^o <^^ nLUjij^ 

n-uj ♦ QrA/iu puj^ujpujit^ "'ll^l^ ^lJj'Pj^h ♦ ^[ty*^ ^o ujJç^ 

ii ^fj ^uj'b^ iCJl"'^lt' ^SL tfjin-uj t ^uj^lipuj'lj ^^p t'^t "iE 

12 nn-UJ uinujpb^ ^uu/eu ujq utujjpJuj u^£i^ nn.uj'ijui '^/Z ^Z!*- 
Jlu ^o ujL. Jr^ f UJL. n-nL.'b ^n u^n u^^mÇUç JqU ujji^ "-/^^ 

13 JujUuit^k > ^H ^oj ml^^^ •^^rZ!^'^ ^l^ •^£?r * t^ujJuM 
utnn-ixÊ uin uj^J* J n nn.uj , ^p ^uiihu ^çJp uijUj^ £p ^o 

nft UJL. Jfti-Jinut ij-l^ 4^1- *P[LC[^ * *PILri^^ "'~t' ^t "'^ 

^ik 1(0^1^ • Jp u£oj q/t^p -Pn.ri^^ "'-b * 

14 fl*-^ ^nh 'J'P utnt-UjhiiuttjjU ir^^^ % ^o "[lu^ujpiji \jui^ 
^nuutui uin ^utPp LoppU f ^l. ip ufui^ piitjfuuji/ujhnLui 

15 ni. lio t 2p* 'fp juni-UJtjpU Jp Jpn-iu utuJipU y nL. utn ni-ft 
Jp nn-ui Pçui nu uip^put nu. ni-ujh up ipiupKUj ij^iJ Jiuui 

16 ^PPPf^ Ji^n-iu « fli- Jp ni-l^ pf^Jui ^nupu^^fj nfi mn-^ 
utJlt^ utp^pp ^o nuh ujputui utçuijç ni_ujU x 

17 f]L. ip n.ojui mJni-iç Ş^^PpP tJjmjpmJuiU * ^mbp pmmU 
•^mPpU ip uim Jmiu nL. Lohp • ^p ujoj pini-mppU^ ^"^^ 
"^' IP *B^ '^J'ph '^p pjnumtip no Jp n.mn-m ^mtipp 

18 "iP^PP^ ' /?^ ni-p Lo Jp ni^ujhn-m * Jp ujmJçpç Jp Wp^ 
jujU ^tuu^n-m ^mn-t^ , m_ JJ^ti-m nj^Jt^ • Jao^m mJ^Jm 9 
(Ip^Pç J[^ 'hÇ'l J* • ^'^"b^h ^P 2."^kpP"'^t A'O'*-"' fJmJ 

^^ iP ^utJij-m m^ 'HP^P'^* H'- lyj^ppt^tmli Jfi ^ppr^ y"^ 
ifujU ^o ÇiUi ^pp Jp ni-m'Un-m Jium ul. ^mupp tPppt^ 
ipmut^Jt * 

2\j flt. nipuLm r^o gtjmp mnL. uip mnLufUtimm^ ^mJjpp^ 

21 mujUn.m uni_&pçmm n-oUp yi-p uinu x JJl. ^L'u/jm rto ul.^ 
mU mp pjni-mpp mnu^ Lo , fljpn-m mp uiçu Jp nn-m 

22 ^o Jp n /j^^h "'h "p mpt^uj mgup * fju t/tpn. n m^ 
umi^jj *PPPI^ > "*- ^P "1-'^ ^kp ^h^h uim^jvuUmr^ 

2ö [jofJpUç Jl^n-m t Jjtu Pmujui umn.pU uitj 'Uui'ujpJz fju nL./i 
^^ifLuuj mm uL. [10 ♦ U^L. no mJ^u^J^ juo mp i/pn-m ip um^ 

24 '^ujU^ *PPP » '^nt-li m^ JirU mpmui m^u/J % (IfpnLm ^ni-n-l^ 
Umn.nL.if^ mp ^o ^iJuj'U ^o Jp ujoj nu^ ^mjd n 'UpJlium'U^ 
m^ ♦ ^mJm ijuj Jp mt. Juin-nnln.m , no ^ni.ti-^ J'i^^ 70 h^iihit vasHnu 

n-nLif tun ui^ufi}^ ni-^ utç uiç P^uihtP uinLb • mi. tPiu^ 

n-nt-J J-n uihjl^ juo ntu %ut tutiMbtu^ J-^tt^iu ^^h n.tuh^ 

2o u^nL. X ■^^iltuiu uttu Jjl^^nL.tutu ^n ni.^ in^ ini^up- uinmtu^ 

vtu nL. Imo * Ijtu'' jijo^at i utuîLr^ iuti*htîiiuniP ^ Lo J-I^n.iu * 

QmIU Lo X 

26 f]i- Sn tt.tuu no nt.iu'ît uin ^ni.iunn lunt^ « /ic#i/# %u/bl; 
uiubin 9 ifjiLtuiunçn Jtnp ul. ^PJtk'^'^'^^ » '"- uitu J-p ^tu^ 
unpiniuiin-iu nu Lo f <ö#» Lpppb uip Ltni-b • iul fl ç'b^ tPrua 

27 iu * [\l. nutuupnç uiubtn )pj^pp J^pf^ utiu Jp ni.u/bn-iu^ 

nL. Lo • //T4.// ^^Jp Jp tlt^pMnLb Jç • <pJtU ^O UJL. tu LMni.1 

iMiu JrUM UML. lu'^intu bo r^o Jp uioi iLpn-u/b n.^ n..pJu/b^ 

28 uirnt Jp uMOi '^'Jvipny Yr '^ lu/b X ^uu/iu Jp nn.iu utp^ 
Ujl^tP^ Jp il^ pl^iJut ^l^b^ Jp JuM^unL.1^ f/^J utl^ 'buj Jh^ 
hinLiPi ^tuPtu ilç n-Oil^^ nj/bLiu rto uip nn-iu iunL.p %o 

29 iJklunLiP ^p Ibtuijuj iftiuinlt^^fi[J[tjl^ (IjtuiJ^ iTr^ x fju ptu^k 
Pl^^l* ^l' pJOjbtnu/blg f rL.tuuMni.'b ip fhjl^ 'lhjP''i/b^ x 

30 Ol.1; ^ijj^ Ijo Jiutu , ^uL.'h ^l^Jliju/b tl^ 2_*/"lk utl^ jitni-iup 

31 "il^ ^P '^l^ f SpJuj no ^tuPp %pJ^uu/btnr/b ^o , '^pilu/bç 

32 mç ujp ptptP UL. Jhjh ^h'*! '"h ujiupu "(p^r^ * liuiflu ptu^ç 
^P.J"' *PPPI^^ 'O^^ IP "("'P " ""ih "'h ^uin-piP (p 2^h^ 

33 ipih * 7^k'l"'"i tnuj ^hPp"" "*- ^o • hP*PP ^h'^l' ^l^ 'Jp 

o4 ^«/ pini.tup uipti f ^tuiftu iuti inh pini-tup 'but ujpiPt î/o 
Jçn-UJ Jiuiu f (llpiL.iu inp ujhtP Jp tL.uin.iu • ni-h J""lh ip 
ph^ upj/binu/bh inliiL.u/b u^ ^tupu/b n.ntjh '^ Ittj^lruip inh 

35 "ip*PP * ^o Jhn.iu ^hPp"" » irhhhp "jp n-uin-iu Jppr^ 
Jp putj^ptP ujh I i/ilh 'h'" l/b pLtup Ibui ^piP* uitJ^tu uin 
h^Pp "1"'^ luilipputu/b ^h'J^ '^l' • 

36 (]Lh ^lh fiuiu u^p ni.iu'bn-tu (J^hP"^'^'"'^!' ^'"Pp Ip^^ 
Pii/b -&lt ^[i ^tuP t UL. LoJpnt.iutin.iu* Ip'Ipp n-obl/i/' 

Ol ^iuptu ^o iut^ ^utn.ptP ip UL-h tipJh^ "IP*PP*^* /^*" "HP 
uhbiuj^h 4*tPp""h "*- ^tptUfiL. q.ni-n.h ^tphP""t ♦ "l'"2^ 

38 lu/btn t^iuutuilhp ^pppj'b «"- ^ui^hp ^pppi^t * h'-b iyit 

^o Jp ni.tuiin.ui $ ^^u/bç tlpb n.tuutu ilpppbç ttip n-tuutu^ 
i{hP "* * ip 'lpp "IP uiii^pbr^ f UL. ti^p tfnn-iu 4 ^^«7» f^P 39 Jfii^iA t f}t. ^[^n^l' m p^h2_ £.'"-* id "tp n-m- ^thp » ^^^ 

u^p^pui uiL. ^friuup^l^ f/^ tlj^ ii£^ uf^^^ni.pui * ^uufiu 'hiu 

40 juouuirAh tff^ bHl" "m. b'ouutr^l^ ilum uiniuiu x fJL. ^tuf^n 
^iulin nuiuîiMu.iu • nL. nt-iub in luiuijguiui uih * ul. uil^J-iu J~n 
^I^Ppnun.iu » ■Jni.uiub uiu lu^ ^ji J-ji ^rrLÎr 'hn jaiunn tuntflg 

41 u^p tQin.iu ihlj^l* "ip uiu^i^^j^ X i^h^p t^d uuM^i^fii ul. 
'bpj^^ uifi^l^^ ^o ip%ujil^p^p^ni.u£uijl^ 'biii ti-htlf^* uin 

42 n.iu pni-^ ^tu^pp iu f ^iuJlu P^ qiujfi^ Hmx ^[lutu [ijfh'b^ 

^[i ^tupiuh 2f^ 'bpiJi^^ •PPP^ "*- k^ • h"'" ^""/h Jpt' i hp 

*BIL *fp_^^b^ 'b/^uM ^o UML ^lrtuup^l^ Jp ifp u^fi^ "iP^"'-*^ 
pJ* hp^p Jh ^w' ijhb'n'-Ji mppuM Jf^piuJi^ t^uM mfuuiu X 

43 Ç\t- ui[iuuM ^umPp nL.ui'b i^n piiuJ^uiuM ui[i ♦ KjitluM no 9um^ 

44 tJh ni-ujb Lnnutb umul. UMnt'b x fJjîunujUM ni-ufb^ uL. fuL. /il. 
ipL.LQpL. aiunujb bnJl^ti *PPP * "'- tnpuiu iul. hjiuui^n Lo x 

45 O'-h ^lh ^t^Pp 2yillppuiiuUn-UM ni- l^o Jn nL.ujbtL.uM 9 Jmu 
ijh phJf pJuiJtnuj ^uin-f^ UL. niu^tup ujn ujrA ♦ iltu^uj 
uiutuP ^P^blJP * "*■ ^"'-"-h Jujii-nLt/in uiJ^uPj^ h/iL.7ih^ 

46 ^hiuptuii pJ^u^/itP uin ujuj X f^tuu^nli Jn Jpp uitP ^iunLnb p 
^ptfîu ^o i[uM^tu ^p^b 2.1^11 """ •^*' ""^ ^%. '"h"P tJjninui x 

47 Ql. ^lgJiu nt-[i lUL. pMUMU^i^ntu'b tnn tntu t Jiu^iu fjh^"*-^ 
tntu Jn tnni-ujbntjiijjb Irç^p ^tuM f ni_ pçn.uM ihpn. n.ut 
P"''l"'lP1_ Jp tb'Pb"^ph ^pJujPufb UL. Jp ujtuy huiuhMut^ 

48 Jttjb tJ£p nÇpujilM UL. uMp tntupujb * fjt. ni-h uil^ufJ tntuinn 
Jp nt-tu'brLiu 'îjp^ujb ^[1 ujp uiujjr^^ ljo[Jp itinL. ♦ ^h no 

4" Jp n-tuJ[iuuj lUL. iu t iuni-[i ttjp Uppi^ * fl*- pnLiJiti ip umiu 
fiuiu ^tup ^o ♦ Jj(^puJ Jp tj-utn-tu biu" [uo^tu t nu tuni-h 

50 n.iuJ[iuiu X fJL. [luut J^n-ut fjo > fjui tnouP f iLnL. jntfîu^ 
^ujp[i • ni_l^ ^iuq^ ^iuP^ in^uP uJi[hPf^ ftuujj^ nu hpp^ 

01 [JfjJ* nup X fJL. Jtu^tu luni-tuit no tup fiutunLiu utnLb t ^h^ 
*pb ^P "'-'Jh^ uit^uP^ [uo lUL-^P UL. ^^piu [uo n^utbin 

LP b'Pf^hP^ irtup^ 'H"'!. [^"'[^"'Jh "1- ^ojtu ni-[i ^[tjh ^pp * 

52 f]t.h ^fh ftttiu t£0 Jf^n-uj , 'fihp"' ["o ^[ijh [^o il^fi^n.[i^ 

%ui f ip'^ ^o ^hJb *php ^p^'ituinqiub iqp ^hph "'h t2 hiiiKh iriisP'hnu 

prnP J-n tiiiuJç ptOfi.ut piti/ut ^Ppi^h "*- %nL.ut ujn ^A^A 
o4 (rp i/pn.iu (f-p mnL.ujbnmiu^ tupjttjuttt taçmç tfçi^ntMtli x ^tu^ 
t/tu itut/iuTi tnç P^çi/uiiP uipuipii npjjçtijuîii hpj^p luitaptf 
ui tuij^iu uinifli 

55 f\^h ^l^ ^IL ^^puujuin-tjM lio ftuui ♦ Wn klLrPl^^ 

nuui ip uçp tnp n ^r»/_î# tup itl^puib nt. uip tnutpuiti n^tu^ 

uintAi ♦ ^hp "-^ ip tiuit/ miuûuipiniu tnp ntutu tnp tt-ob^ 

P2^p tunt-iP nu prmi^iti mp ^Pftpp tunt-tPf nt. ^nt^ ifp uut 

06 lippPi^ X Dl. mt. ^I^JIiui'Ij (/pu£€ij ptuiPmiP u^ntfLl^ *PPPh'>^ 

"ih 4'hjihJ*"ihp"ft' ti£nt. • nt-h ^ih ^^lipputuib Iip2jP "^P 

usujpmujb nt- ti.çt/jib t 
57 Ql- nt.tub ^ppPl^' ]^""(jh "IPPI^ ^P ^iujjimt/tm pui^ 

pimiP upu^Jiti-m t tp no np nlrmP^tuuib nt. jtluPlimpuib 
00 '^mPp ttintSb ^pi/uibmpb ♦ /^i_ ^çPpnu <fp mnupJm ip 

phj uLlimm £yL* ^mPm ^mif^m himhjtuJ* tum^fnh > "*- 

tphPp ^ruimnL.tv. tup pipnJI^PrtÊrmpuibn.m n.obpyi. ^o 
59 mpppç u^n u^lîbp x IJl ujm% fum/itmJmb ul. ^h^lp"- kpJ.'B 

IP "kp l^""(jh uiuipmt/ yji'^mmhP h J^h mpmJhy mp Jfp^ 

Cn. 'Y" * *B^ nLJt uip tLnt-Jpb X îmtflu 'bm mhPpb ul. 

ipptL. mujpmil^^mmuib ^m^^ Jjt mjium 'bm mjipr^ * 

61 p^'^h ^'"P^ mnt- mmpmtf^ui^ltmm'b 9 ^p ^oPp u^nL.'ii $ 
ÇP*PP "*-P"' pimujçn mp mm ♦ J^n mpnmppiP mm^mpç 
JuomÇ ^hp^lf^'^l^h "L- ttmtfm u^ lumuibmm ^h *BPPI^ * 

62 II L. pmpmiP u^m^Jt u^p n.mu£nL%h^ Jhu-iu Lo ♦ ^ih'l""^ 
^p lim mft ♦ nt-tubtuii j^p u^p rj-m<p ^^^mmhPlt '"P^fi' ♦ 

00 UL. Jium ^putj-oP uf^uL. uj^nL. « ^hJ^'l '"'" pmpmtP u^m^p 
nu Ipi J^n-m ♦ (f^p "'uil^ H^pu^ ij-m uoiimh uip mptPt hp^ 
^p Jp tPprt.m u^^jp hp,pp t^'jb Trh''l'^ ft^nun-h Jaomh * 

u4 Ijo J^n-m ftum ♦ Q»m l^o ♦ ^mtPm mhJpJ* Jp ntum » Jp 
ifh ph'l^ '"h '^p u^lt'it^ ^nt-tui^ tPmn.nt.1l i^p luilyh "'U^ 
lh ^numpçpf; ^m^p luoiMp^mihi ♦ nu ««11 luij^ph '"it"-,^ 

65 iPm'iim'ii ^mPjA z IJt-h ^^rj^ uim^^ liJmiP ^ppu l^o î-tu^ 
Pmiim^ tiL. ^h't'b 2^^'uinui'ii Jp tPtnn-m ^ U^IU!^ I^ * Ubn 27 73 

66 JuM^ui ^nL.% uin^^uutrA urncfi/piuj nL.p ♦ ^^ nn-ui iiuJiiA 
uip funLjiu ♦ ni-uîU "ûçiltuu^ utu/b ul. l^oJb ♦ J»j^ Jppî^n-iu 

67 JpuPuJ^uM^ iu % ti'-t ^'"ll^ fJni- ^PJ^l^ iP_ "-"V"' "'-t' * 
tun ihnn.Jnu^u£ ^nL.^uAn nL.^ ♦ ul. ^j^p^ÊMjii Jji "fiJ^ 

68 wn ("nuPp u£nLb ul. uip f^^Pp^ upiHb ♦ J»p iPiun.uj ijjl^J^ 
q^Jui^plipli u^p^uÊ kj \th^p^ ♦ ^y^ «/ UML. ^o Jp ij.ujn.iu 
jupujj z 

69 ^iuJuj ^J^ppnu uiujpJuj ip ^mJjçuiiu n-outj^p ujni.f 
nt, ^tuPp û.iupJuj% n^ jp ujiu jç ul. Ijo ♦ 1»nL. Jji ujp 

70 ^hll'll' Jiuuj njnLj z fJL. ni-[i jp ujuip ^tJlijuj'ilj ^%^lriup 
/1 *Ppp nL. Lo ) }yP*BP '"H P 1'J^Py iJ.nL. <f7 inçjp * fJL. 

nt-p <p n_tuu no ip uiiîjphjÇ 'yiuiJ^ç lup ujp^ni.pp upiL. ♦ 
ujtu^O-tu û-ptj tpp uip ni-p f nL. ni-ujij no ip ni.ç ujni^^ 
Lo Jp nt-tjjhn.tu > QLpiu Jp ujp Jtuujjç 'ljpun-uAhn.tu ujnt- x 

72 f]i- nLp JJL. tIujn.nt.J 'hp nujhpiP^ ujp uoîjini^ jiijnlrtup 

73 tPHP * {]'- p"'^!^ ^[^p^ Jl^ ni-ujh ^o jp UL^ ujni^ ^m^ 
Pj^ UL. Ijo'ijp Jp ^I^Ppnun.iu ♦ fljpn.uj ij.nL. J^ Jp nL.tu% 

74 p » ^P""' *P^ pjiuujçpuj tj-tu y I^Lt ^"PM'" Ir^ * /]'-(' )'"** 
ijç ujiu^pjjijtnp jujh^P ^ppr^h ni. uohut funL.tupr^i; f^ 
iP'PP "i'J ULp Jurn.nt-ilç "irp ijuj%pU9 ul. ttni.iliu uth^ uju/ij^ 

7o mnj * Pi. (phPpnu lutuiijf^puj fjuujjl^ tjjfipiu juo ujhfi ♦ ^« 
^P LP P^L «Y"'^'^"'^4' '"t*P^ "t ^uipiuh rj-nLjh tfp lilb^ 
^Lrtup mp^li • nu uiujpi^ n.uiujnL^ 'tpP' f^^L ^ppt'"^ 

1 Q/L ^/ihi^tu ^o upujl^ ujnt. 9 'H."'!. /"^*^^ kP2iP "'^ 
PP'P pinpÇ tiptîujPiJjij ^iuthL. ^pppi^ Jp ujoj ftuui hp^P 

2 nt-p ujp ij.ni-Jj^ t f)L. lunt-Jt ujp IrpphutuAh "LPPl'^ * "'-^- 

3 luni-p jp inçuPç (Jlo^tnnuint. ^Lijiuinnuh iniu'iip t f]L.h j*"^ 
1y ht^"'-'"'" »P^ ujni.fl ut^up tniu 9 ujptnliPr^l^ f'P'PP LP 
"bp "^p ^io^iP ujuL. y tfini-^JiJjij ujniJ^ uft iftiupjuj ijfiJ 
iJçLjf;ruuîiitn Jp "jiu^^ ^«^i/2f#^/i.u/ ul. fifuPfiujpujijn.uJ Ljo ♦ 

„4 J*p ujoj inl^up uiujjj^L; i/jA uj(^uni.i f^y^^ Jj^ H"-^^ 

7- 74 niibih rnLSHnd 

5 ^np ♦ ttL. nLuj% ^oh^t^ f J*^ iriiin.uM ^jt* * ri.ni. t^uMhli * fl*- 
tihilk ÊJt 'iiutJui tniu£iujpi; luil^p- ul. ^f- * tuni^p juo lu^ 

6 ina.uhiut X f\t- uiUMl_ fuiufuiuJuHi t^jiif^ mp u^m^^ k^lL * 
^"*-b LIL t'i^'^"ijk tnui^utpi^ utiuii.li%i^ ^uij[iq_ %^iu • ^p^ 

7 iPut ^o lUL u£ni.^uifl^ [tiopi ui z flfp 2.'"'t*' *PEPlÛ^^^ "iC 
ULp ^'lf'jk pppnLUik ,pil"-p' > *^^ fHV '^^lP ^"VA- 

8 uiuAn.ut « J.^ uiy ni.li^ ^uiPiu ni-ll^ n.ojk ""- l^'lb^ 1^^ 

9 iijij^ b'"\}^^ ^'"Pn. k""Lb ^PtLriP' * ^*-^ i"*^ pujJiuiP 

u^nL. uip uikuph l^plttHiuj 'bkjqh'Pt^tp ^ujPp l£oPuj% ♦ 

f\i. u^'bui^ tuL ufi tfttup^ ib'l^ "('"-^''(/t ^'"Pp ^pn-o^ 

Puiti * ^p ^^p^u/h Jp q.nLn.(^ h'^Cijbl^ t^uL^uM ^ui^ 

iO Ptuhtnn'ii « fJlL tntuiin tuuLf^ Jp t^ifjlijh ppnLiutLiu ^tutjiu^ 

11 ,po Jaoint Jp tfpiLiu tt/p ^pp* n*- h*"" IP'H'"P 'bftbj^ 
uiu^fijujliin . il^lb 'bP."''' •PPP *^^ "'' k^ * 'b'"'"blL"^f' 
Jjf^^nLtnpuiîi ff.n'^L fi * ul Jiuiu l^o JJ^iliu * ^ul tnhJfi x 

12 ilb'P'" '"'*'! *P[lP[^k ^k tM^UM2_ ^lfuMlPuMlM ^l^lP ft^PflUMpiMMiM i 

13 ^tu '&hihuuM "iiuj tnujx OlI^ i""Z? ^bl""^"" ^b"-'" h'^ * Lp 

ul^n t^tu ip^iuu f^.p^ft-"^ 2j"^'""'kPb "'P^^^ H-nL 'Uuj^ 

14 "(P^b"b * ^'"P '^P ^t^ff pMtUU^i^piLIU ttfbL^^ JtlLtU ^tlhuit^ 

'iiui tnuM ♦ iJnLuujij ^o ifiptL PiuVknLu^ ^pp 'b^lb * 

15 ^iui/iu luinl^Piu tJuJili ^utUMnL^ ^o ip ^tp tuuMipiui/lntu 
J-p ■Û^JiuPiLiu Lpl^uiujij ^fi tM^tpiniu ^p ^o inp pMOuinp 

16 utntLiM » (1^1^ }'"'lj' '^P "'-"'i'"-'" p.tuptuppiu ^iupp LoPujij 

17 tfl^2^nLp Jiu^iunLii ^fi ^iuujnL « •^fihLiu no ^tuprhj ^p^ 
tJujhinph ♦ lio Jp nLUMUtLiu ^fiiutinnu $ ^p JimmU tnp junLiu^ 
ar^ no Jp niLiu iM£uipinpiPi fituptuppiu Irtu Jtuiu ^o JPt^ 

18 tlfl^ tLl^ LoPuiil « QpJiu ^O tnptpubp U^UL^ ^O tUULfl Jp 

uMoi ^iuunLtnhil^ tn^uP tniu uMniLb x 

49 fl'- ^lf^k'" 'P^ "'-b lE *pb'^P"bjk l^pb^'Pk n.o%p2in[t 
IM^UL $ JrAtu ULp 2_b'"^'"P ff't"-'"^ "*- k^ f ^P'W'l^ f" 
pntLijbiu ujp tuL uiutnpa. ^iuutntu ♦ jt"P"' ^*> b"-** UL 

20 ptiuJttniu Jp iMMtn UL^ ""i_ 'bP"~ ^p2j"'^'"P*P* ^tuJiu "("19 
^JiuJiuh UL ^/upLuipiu'h ^t'^P'"'^' q.tu'hinnLpJ^2_ •PPP/^ * 
^o fitupiuppuMjt itfp funLiuu^ nu Jiuiu itp"^ "iP'P/^ * IJbn 27 75 

21 /y«_ ^w/p ff'p nLuAn-ui '&çJuiUi utiu^ ul. l/o • ^n iul. 
^^ntnni-iuiTi ^fi J-umU^ tnn juni.tutii^'^ no cf^ nn.ui u^tJun^ 

22 tnniP* UL. ni.uiii LoP-^ > fituniup.p.uijl; « ^^putnnu ^o ef#f 
ni.tuhn-tu ♦ /4" ♦^* «Yi^ •PIL'^ h''"ijt »g** 0*4 "i^^ 7-4" lloPtuti z 

23 i^h*fl} <^^ Ijop^ * ^pptu m^ t'"'l_ *Bn.P[^ * "'' 4** *^Z! "'-'"^^ 
tt-tu f ^p tuJl^i^ ^[i ^h^P^ IILV-LI^ * "^ nt-uîii ^^lt 'l'pn- 
Luitah wpj^pph upit^ #»£. uip Ip^P'p uint^ • fllpptu u/ç p'"^} 

24 ^ppp^ * /?*- ^fiiuitnnu u/p ut^pph(^ ^o ^ujjtntu ^fi 'Uui 
upit t yt ^i^p tfiptt. 'lhl'lhlh "'P "/"' ♦ "J'Jh ti^tn ip uitJup 
^ptluiPuiii tn^up^ fuo 2J"~2.P^ "'" 4** * tî. ^n. ""~ "i^*- 

25 uni.k fuQjiMl^ '{^*"»p p^* ^ni^ mp tpLuiipli « (\t. ^I^if[i ^tutfiP 
'£kl^iJtuui tnuhi UL. lioii ♦ fanLpiui tum-b £p uçp tfîu ul. ^ 

"tp Ç'lpfU'h ^J* ftp 'H'" * 

26 {\'-h ^""1^ f^'''P'''pp''ijh upiiputtu J-p nt.uîiin.tu t UL. Jiutu 

27 t^ ^nt.pui%l^ tn^up^ ni-Uiii tnui ^o u^l^ t"''i_ •PPPI^ * fl'-t 
juiii^ tuunl^nl^ tftuili ip ^i^tnnt.n.1^ tnfiifui'iiluuiiiuijl^ kPU*" 
P^ Jiuuij^ t nt. ^^tfji ui^Of^[iL.bl; i^p ui^p ni.li ^p'l^'i""^^ *^ 

28 Qtui^n[i tPppi^ tii.[i UL. J-^n-ui jiii^pupi^ uoil. pç ^PPf^ * 

29 //f- Jp puPji^pfiufii piu^ ^fi ufp 2t.pppi^k ip "tpt "'-p 

inuiiifiii UL. n.uiJ[iy jali ip ui^uP^ nt.ji n.uiuP 9 ul. upiip 
ULJiinui ip u^p i^onuiii uip ^tuPrA^ Ji^uq.uiptu tnp ^ppp 
uiuL^ UL. tnp lp*Pp upit^ ♦ JJ^putP Jp n.iun.iu Itui" ^tu^ 

30 '"['2P'^t Jj^^ni-ui[iui7i t fJL. ip ul^p nL.[i uip Pul. ^pppp^h 
n^tuJji^^ tnp UppPp upit^ UL. tihph "'-[' uir^^nLpiu uptiJb x 

31 f\t- tunL[i pt^ifi Jh''^'''piu ^pppp^t: l^kp"Plk ^h ^J^p^^K^ 

tnrfU ♦ UL. 'o^pi^ iti-p p^ J^PPP^ Jçn.iu t ni. "/pppJ'P "'-p 

32 ip ftituiç n.uiuint^n.tu « //<_ nt-uiii tniJupJtu n.tuiipitSUç utu^ 
tJ^ nt.[i ^ntP^ni^ Irl^^Ji Jjjii.pl^'iiuijp injti^ uini-ft unt juptu 

^^ hPPP^I^ *P^ b""^ "'■b ^"V. kPP"' * f^*" ^"'Pl^ ""- ^tjt 
jpo ^^oiJpiP ui ip^ Lopuiii % Imîufi '^hlt "tpb *^t *PPPf^^ * 

34 f]t- Jçn.ui mp 1^0 tn Ph'l tipit^ "l'pjt"' tnuiiip jpo tJ^junL. t 
UL. ^lfiilpu ^o i^iuJf^ uL-p ul^'iitn tJ^funt.tupt^ 'iiiîi tnppou^ 

35 tnp m^ni. * f]L. iuni-[i £p fiituJ^ tniupuiUpi nu ^pik "'-t "iP 
^nLptujk tfiuij ^ppf^ f ^o Jp tfil^jq^Ju^tp ^'"Pp IpiPuIU 76 Hiinh irmHno 

biutiul^n P'uji/luiP u^nu^uj • i^plh "f^ //^ umJ fuoutui ihufj 
36 ^PPP^ » "*- IP "^P tL.UM^P utiii^ Ji^ ij^nt.ntu ujij^p-^ x fjt. 
1^7 n-o%n2/tb "i"*^ "*- """-/' "ip p.^u^ni^ x /^^ //» "hp "bpb 

ni-^ ^jii-nJI^ nt-^ ^iuPn 'bnJltuui'Uinr^ uiu/bliU ♦ Çp^pP fl[/» 

i böU <l>U.ShSMb bb^nhSbU.'b' 

38 fl'^i^ y^l^ p.l^n.ut inuL. uinnJ^ ^ttiK *pppf^ ^ "b*PP ^HL 

39 '^lhlb n.ujupn.ut^ UL. tuni-l^ "^fi' ^P "'idj^ jJ^tpn.Mt * Ql. 
Jn ulI^ utn^nLnnrju/b uÇnç nto uin ^çJujbuirUjl^ Jçn.ut 

40 ^pl^^^p '"p 4^PPP '^"'^ * (]'- '"P ^^Pp "l"'/^ * l/j """^ 
^iunl^ luujnujuj tPppon ul. 'bujtl uç n.oiiuljmtu 9ç *PPP^1_ 
tL.nL. hjo njujitjju ujnnuj • hp»PP if-f"- ^nt^n-Ç- Jaomçj P 

41 luiuip npn ^nt-ujnfi « it'^ tlnt-Utu'it Jft '^"'^ fitlujJujij iqfM^ 

nhruiPliujtjjij nt. uin lihjpjiiunuji/ Jçuq.tuptu uip ^PCf^ 

42 uintfij UL. mn LoPp mni/b x (Ilm2^iJ.mjm% iumpuu ^pp f ttt. 

fuo %p ^p'^pp l"'"p"" ^pppfi'b * hp*pp ^"""l'2^^k h'^p'^PL. 

ni i %nt.m mppm Jp pm<^ ml^ funt-mp^ nu Ji^n.m pt/mlt 

43 u/l/brA * hp^P ^P Jiioml^ti.m nL.t/nL.m ^pplfj"' * "tPP"' P"^'^ 
jmu ujp^m nLJi • hp^p ^k f^lb '^ * ^ptfut ^o Ijo 9 J.^ 

44 ^nun-h Jaomh Jm * (1^"-"' ^'"Pp ["'"} t^fL^ mpqmlt Jph 
iînt.uufij uhp^ki'/"'h "'P tPPPP "l"!/^ Jçn-m t 

45 fJL. umuip Jp 2^2"**^ ^mPm ummP %m^ujij jp "h[^ 

46 ^h'^l' mr^h 1r"'pl' 1"'- * //*- """"P ip njupm 'biu^m'it 
Jium ujp mmijli nji u^pji^m Ijmtjp ^pp "*- ^o f J^^p ]^ip 
putPm umuim^pujij[i iTm'bji > Jjm" Hjpu^h 'fj^^ U,IP"^h '^j^ 

Al tj.m kpiPm tPp Php^i *PPC * c/"^ nt.tuij ^^pij.ujb^ ^o £p^ 
nt.1^ uujnrAfi lunL.'ii t ^[''î'^'" ^^ tijp^liumjhi » mp li^Pp 

48 ujnt/b . \/nt.li Jtit"{J^ limrjji mp^m x //f- Jp nt.m'b Irh^h 
ujmrpum u[u^l£hp ^f' ^PpP "iP "tC'B"' tP!^'" ^ILP LIL 

49 ul^p ^mJft^^ ^[i ithy" "*- *""' 'Zi"-'" ^^ ilhl"ni- * //«- 

mnLm mj^m'ît mp ^jopp ujntHj , iipîjpmuj mtP Jhrjh^l^ 
i^ifim tj-h tiL^i jumimu ^ppi^h * 

50 //*- imm mjium uip tupir^m umniLiim ^pfi Ijmrjp ^pp 

51 UL. ^miih pto Ph"i/"/* »ppp * /}*- t[m^m ifihp'^tjh """^ 
"ûmph f/p Jopmm ^m^m Jçp mpmrntuii n.mp btti nt. PtP 27 77 

52« utnut [hpi''' "L. UÊ^iunuHt ^uMr^pP^ * Ç^l. Ppuuju/h ^um^ 
Pl^ lih^l"^ '*'- P^b 'l^PP" U'lh'IUMiU ^o juiJuihnut ^nu 

53 u/nuît n^njujiP ^np[^ * //*- <^/^ Pppu^uib n.iuu^nLU pLUM^^. 
R-pj'"^ tPppi^b^ "'- ^hj^fi' IP ujiuê-çnç Jhi.n.iuiniuu f nt. 
J-n Jinn.ujhn.UM pMnijujj^ u^nujb x 

54 îuMiPiu yfii.iaiuuj^fi UL. p.l^nLUJ ni-UM% ^o JwumjI^ uip p^ 

upii^ 9 ^[ib/^iu ^o utfiiM ihiihihjk "'- '"'- l-n.lt"^ "^® 

uini^ thpn. Pnn-uliuilM ) nL. IjoIm ♦ ^pn.uM ujni^fi ^ni.n.1^ 
Jaoutl^ u^uL. « 
OO f]L. ip ULÇ Jn uinLnJuj *ibn'^çn-fJon ipniL. JrUMUMh ^uJ'^ 

U£nL^ • ^o ni.uj'h Jn ^^tl/'lt [p p^J J""" Jtn-nj p'ply, 

56 JkP" tPppt^u-UJ ^iufJn ujnuh ♦ ^o ^n 'hujJ ni-iu'huiiu u^nL. 
Wtjpk'P XPujn-puJijîhfi UL. lj'UMn.ou£ ^d^J* "'l'jk Jjouiu 

ir(^jpt'^ "*- "'kjt i^ni.n.ti^ SMF^t""^* 

57 fJL. njibLiu jto J^Jiun ujnL. Jn ^iunfiu^ n.ujJç Juin.nL.ir 
^fi ij;'hljft'h ^iufJ^ no ^iMjJl; ni.fi \jni.ufi& ujnL. y ^o ul^ 

58 Jf* ^Lnpml^ ftuuM ujnL. ♦ Ç\i.ftiu in uiiu ^fipuuinuç u^p- 
^nLhut^l^ [ê^t fiutu utfn^l^ ^pp ♦ "t-k ^l^ ^fpuinnu 

59 tJp ^pp ^o fJ^'hl^ ujp ut^ X f]L. JjnuufiŞ Ph'i'k n^'hui 

60 u{p tf""^ ^p^^uj'h ^k^h't' ^pp » (]'- 'niu'hfi i^p Ppp^l 
^fi î#o* ^o Jp ik'fpp ^^p" u^nL , UL. ^k'fpp »pf' Jut^ph 

Qi IP tn^pfljk PpP'^h "ip llkn- ^PPPP^t ♦ "*- £"*- * f}'- UL 
"i-t "l"'^ irkjpiJ ffujqPuMjif/hp UL. JptjpkJt "t^^ fJl 
iLluip Pppujç ^ujMp n.ohp2inph x 

62 f]L. lUL. n-ojiu uti^ no ip pnty fhk tijnL. ♦ "['"2^ fiJ/uiUuJj 
UL. Ştujpfiufiuj'h ^iuPrA '&pJufhutr^ ip upu ^fipuutnuk 9 UL, 

63 uoh t Jjnj" ç&çhMnfijf; Jui uihpiu Jui n.ç no uml. tnujpiuJp 

LfL "p'P"' """f^ "ini^k P^ "'p ^^Pp * 'fi** iP p'^'jk "h 

64 tt.OJUMlM utç n.piuMiP iJjpnpJx '^ni.iu çJfi uip^ui ^o '^ujfJiu 
uç luo p ppuiç û.ujh£i ujp pf^h ♦ *ijiu tjjuino ^iufjpputç ni.fi 
"ifL 2L"'ly "ik" ujni.fl uip utpnph ♦ UL. Jp ^pJujfJrL.iu mjjç^ 

P}' * kp*pp Jp Jfi^pfitMMh n.uMiiini. ♦ UL. inuipiuiffiiç piu^fih 

DO Jp tuJni-ifih tPOpfi ujpujuj » ^ftiuiinnu Jp ni.ujijit.iu uO % 

^k^^fyt " ^kj'" * ^ujn-fij kuMJuMlM rt^o utpipuhfîh ujji^ 19, h-biibn msHnn 

i Ql tihupuM ^Jni^jt ,po n-Ojtu uii^i-ik ^ui^P^ "H^lt 

uijtuiUÊ , ^uiPp jptjph^ Ifuj^Put^/ib/i nt. JptjphJh "»1^ * 

2 c/^ u^y %pJit"-PiP'h Ppp"ih * /?*- ilut^iu ihiqkih ^/f *^^ 

anit u^ni. ♦ ^pJiu ^o J^lh^t faoint Jp 1^^/11. Juiiituh ^ui^ 

Pp /unuujpt 9 £«*. Jp '"'^ptjh th'lpp iP "'it'Pt {h'^ 
^ *PPP "*" iE "hp "'-t "-^p^y * n*- iy^P"t/h "'-t '"i-"' 

4 uipni.un tunt. f ni. ^pjt "'-t "1^'*' Ui^ip^ "P'tt "i"'- * /?*- 
Jp Ppn-uiu nLp nt-uîit ^o tnp pt u^nt.^ uipqin/iiuii , ul. 

5 na.tu Jpp/i Uini^ s ^f'^^/^'Y """ '^ih*P "*- Y** *^Z! i^— 
UMlMn.ui • ^nt^ Jiu Ppn-or^ , tpuhpJ* ^o ^tuPp /"uty u£nL% 

6 Jiuujjt lupuitf/i^^ '"pPi^ * öl*- iP'IPP "^i^*" * IP*^ *P** tP^ 

7 jiuJ ^pp^ itui/ujii ^o ^o • fjpp^ Jhijt^i^ W- ^t iP *P^ 

j)/i n-ujaiu ujnt. • f]t. nnt.t/ut ^ujn.pii Jp ^^ui^ppmlq. "'-t^ 
n.tMj u^J^Jpii f tp^pp ^PJ'"'^ kPCP * "^ i/uM^UM £p u^ujp 
n ip Z^titit '"p fj* * iP "'-h '"t "ip "if^i^ "'-t * 'tf'^"' 

8 tf/i^ Jp nn-tu /utuujtp tniu x f]t. nnL.Juj Jp Ppp"it "-"^^ 
UMniij ujp Pprt-u nt. ujp JujqplM ^^"'[^"^t • '"p "i'"'i/U"' 

9 uMni^ Jp 2"'kpp"""b"-'" /^"'"itp *BPPf^t * //*- Jtu^iu 
Jiutu pua.uj nt.ujU ujnL. nt. fjo , JjtpuJ' Jp niLtu t f^L. nt.^ 
imjIm Ç/»i.îf i^Ut "'-t kPPPi^ "'' "t'^'"t *BPPi^ Jt"-us * 

40 f]'-t ^'"ft Ji""' Jp ni-UMlin-UM Imo • JPui Ppn.ur^ • '^iiun.plM 
Jp "iptj J/ui-"' iMitJj^ ♦ .^0 ip 'dtitit ^u'n-l^ f ni. i^ 
nt-t tnt tf}^ iMjp iMj/i'ijr^9 

^ ^ /?*- •p/'^t"' .po nt-ujlb fnL.7i Jp ujt^^t'"^ ^i^P^ '"'t 

Pi^ iP IMMIuJtp "'- Jp UMIUy /lttuMJlMMlMn.lU ^ujnuMlMinnlM ^t^ 

42 J/i ri-pyi-UjiM ^o ^iuPp umul^ 9 JJL. nt.uiii UMp /ipp/itup^ 
iM^n-UM PujJ ujp '&pJiMMiMinr^t pt'/p •PPPi'^^ 'tP"' "'PP'^'L. 

43 inuMiM Jp tuu^tp"'^"-'" * "^- k^ * ^tJi^ hp,pp 2'"kPP'"h 

nt-/i uMp 2_""/t ^tup^ uMnL./i uipu/iiM ^/îiMlpu 0,0 iuiP ip UJtP ni./t ^tu'hiaiti.pJfi^^ utp^ph f ni. n <f[i u^i^q^iP uinpnh x 

15 f]i- ni.ufU €f[i uip^piuiff^ ui^'iiin^ ^ifutii ^o ^fîît uiniMt ihtL.^ 
uuîit tP[lP[^ * "*- ""- ftttitu^i^p if-p %iuihu ljf^^ni.utpuift n.ui^ 
Uini. ^uiput nLÇ U-Oiç z 

16 ^utiPui IriJhquitu^ 2_"'ktLC"""^ fni^ Ijn "dklklh w^ ^l*lh * 
^^ UL *P^ *pt h""' *^n. "*-"''^"-"' PtpPl'ui *PPPP "l"*- * ^^^ 

Ipu ^o ni^ft tnfiV ul^^uil^ *PPPl^ €fhn.ut » ni. ^f^nnuj% 

18 itip if^uif^ul^ u^nuh t fJL. Jiuui ufp ^i^q^ u£nL%i^^ u^i nLUjh^ 
n-ut fuiuu^hp inut^ ni. l^o • ]p lunfii.t/ut'hui'h ul. in usnui^ 

19 ^h*^p ^ho^iPuipuîh J-p ifnn.iu ^utf3n uiutjr^ t '[jnt-ui ^iu^ 
it-j^ ^^iJft Jfi^^Pujh put^litP uf£i^^ t UL. ptu^^fii^ "in.^ 
^r^ ni-uih inn'hujtf^ ^utif ul. ^nL.iu ni. PnL^ (^i q.ni^uiu • 

20 ^l'u "fp.pf^ ^p ni.uihn.ut ^n tuL. ^l^ilfi tt.nyi.tuh utp pl^'h^ 
tfL •^*' ^EL ^fL ""-*" Ph'^"ll}'^ *PPP * "*" tfui^iu ^it/fi n.o 
"'Z. "^fL ""-"^ «/îl/* ^ujPui lufupl^ inr^l^ z iraP9-nu ■«S3S5&- vi-n i 2 QutiltuU no in %UJiAu ijiçjql^ifuti^nujb ^tuP^n 'hptl^uutiiutr^ ♦ 

ifut^uj m^ Jklh^k ^o f"/^ ihjli'jt^ ir P^^L t '""'"' * •PH 

3 vtç n-Ç tiu rf-iu in uitup u.iu '^iuqnn uipnui t ^ujiiupa jao 
ip <çoi^miu liiunn uipniu f ^iuqpp uipnpii tt-Ç lut Jnoutç 

A nL. Pnjplin.!^ m-jt ri-tuuq. ujnpi^ x Ijnt-^utliliuj in<^oiÇinuM 
Put^^(tl_ "^ntPPP * "*- P"^^^tL 'l"*-^^ f^oujiuil^ iJuin urp^ 

5 ^pp 9 ^p uioj ujtl^ipql^ liliJij^ju!ii * f}i. ^^Jp in[juipk 
Jj^'^nt-uttnP^nîij nt. ^ni-Uiunt-^hpp^l}'^ ^b'^t ^h"-*" mp9nL. 
uiniJb UL. Puj^mpi uip uio uinuij J-^ ip 'i'njif }utjh fj^P^ 

6 tniuii^ uip tûptup ^ppfi'h ht'-^hh h'O * /^«- IjnL.^iu'l^uJ 
Jt\jnj uih4h "pkppPb "i"*- * "'- ppyir"' t"* ^"Utl. hppk''^"' 
uiuL. ) Wl. ij-ujtuJh ni-t q-nt-ifi ul. ^r^Lp&h Irnjuiujijji uinL. « 

^""L- "'H.'PILP "*" "'P IjoP * ]p phj 'O^ *^P *^t^ rputMtP 
q-ç i ^p lurj lUJiprL. uJbpiiljpritP urnL^ Jp niy iJui^ppr^ç 

8 qppui uojh nt-ft « JPp n ujp lui^piu^ijtl^ *PPP * ^""^ ""- 
ujp Pni.^ hl_ ^nL.mu uif; Put^^[ii^ uip^iu x 

9 /)«- ^/iL ^p nt-h n-ojmii Jiuui Jp '(jUtquiphpfr ^^it^ 

itujil ^lUp t UL. Puj^^ti_ UpiL. Jp fjUL.^Iu'ijitUJ ip ftUJli 

10 Ijopmiu'ij z fjJL. ijni-ijui Jp tutjh uttup ^mjJr^iluj t Jtu£ni-ijh iun^i.t/uAuj% t tiL. J-^n ^mp-r^l^ Pni-^ç ntj.ui ij.luJou. ip 

i 1 ul^n m.fi*' ui^ % ffL. uiîubb ^fi ^ui^ J-n ujt^fii-ifiuiju/ib t •»•• 

#t»îl i*f ♦ ^"hjt ^"i-n-t Jf^ uiuij^^fi </^ i^iu pujq^fi 

12 U£ni^iP* f]L. uni.ilui pUL.^ uinLh ^ ^^l^ uiiup u/bp z 

13 f]^ luuLp ^^^ IL.O /pi/^ u/nt. • t/^ f^l^jtj^iu'U pi^p^lii-u/iu 
^iup^ Ujni^ • u/n ^uiiiiuihunitthn-ut u/nL. f ni- itJ^p^^utU 

14 Jk^ui fufitiil^p '"P'^PPP. ^"'-^ * /?*- P'"^^ P^i'it'^ u/ni^f; 
ljnt.^utVbut^ Jiuut ^utP[i^ //» iStlt'll^ * ^t'-'^'"^J^ itujuili^ 

15 21"^tPtjk }aoin^ 'tf'L '"IL'^iLr * "** '^IL k^P * iC'P[L "t'lr 

PtuiPiuiP u/ni^ ui , nu tfiiumt^^^tPtj^ Jaoittf; Ibl^tj^ ujn^ ^ ♦ 
Poujiu ujfinfit , nt. Jn ftb^fijn-Ut ^«/2«/î# u/ftb^ * 

16 i\i. ^/r1>^«/^o t/^ ^^'itutpk uiut^ph T^kitit'"'^ '"P "IP^ 
^nupji^ u/nt. , ^juP^nLit nt. uiphj ^^'^^'"-^ Iptutjitutui^ utt f 
•B^ IP 'H'"^P^ PotL. intuiJ^Ppi^ u£nL% ♦ IP^ *P^ Jîu^ut 

^^ kPPP"'L 'H"'^ * t\*- hf'"' 4*' ^P ni.ufbiL.iu • l^fi^ p.ç;j Jjui 

18 npj^ i ^putttnul^juiihûbl^ iPiun.ni.tt^ "IP'PP^* f]i.nLiuU 

19 ijnuijui Pon.^ ^PiPl^ "^- iP P^J "'^t £'"-^ * /?*- ^P "'-k 
^f^'P^ iP pkl_ Uip ^i^utf^k , tj.nLn-^ 9jiphP""h h""^ 
Kl-ni.ujl^ t ni. ujpi^j ni-t Ijni-^utViiitJjl^ tut ♦ ^p ni-ijjb J^ 
ip ItmJ IjhJtjk Pon-hip po JhpmJ^P utp ^ppp "[^^.'11 f 

20 ni. ^ujnfi ^pp ni-mit « f\i- tpii-tfuj upuif^ti- ^o ^l^p^tpnuÇ 
jp IjhJJimm mp ttmi^jmbft-m ujp ^t^Itl^^ IIL P^J "''^ 
^riLit « 

21 fJL. ^l^Pph £p '^mftujp'ijuJjni-Jl^ 9 nL. tpii-ijuj jp tt-Ojtu 
2^JnLj^ ^kPp ip ^tjh ^pilmtj-m'it , ul. 4^1> '"pPPPP "i"'- 

22 ni.m'ii X fJL. Pm^fiuj ntp^ppp ujni.% jp u^p PmjfiJh ni.t f 
ipJut no mL. Jp ni-m'ijti-m ntj.m Irl^^t t'^'^tj^ ^t'-*P '"*■' 
P^ PmjtJ* "'p *PPPn njuL. ♦ nu %m ntj.m ^lrupjiujujij x 

23 f\L. jp ^lljh ^pJtuti-m ni.m'it iPutn-nt.iJ^ ^t ^*^ "i"'- » tPP ^'"^ 
ttuj^ pnu^ jp ^j^mnLpl^ uLtutm ^m ujnL. , ^p ij-tpt *PPP 

24 ni. Ijo ♦ aiutpmm* jp Jluujf^j'iil; iPm nt. ^ ij.m ^p^ ^tj"' * 
Irm" Jiuujjlh 'ljmupm'itt ♦ ^p ^"'Pt '^"' ^Ç/f^.^ *PPPi^^ ' 

25 utiP mu'itjih tj.m tj.nL. ^fi fi ♦ Hlt'i^ Jaoml^ » ]ium P'^ltL 

26 ^i^P "*-t "*- k^ * lj"L "l'" "^- *^P"*-t "-""'i*''* t)'- P"*-iV 82 niibih vRP'hnn 

Tiiuiptu^ utnLp ^nJ- nq^uiitut /îf_ utn uinit^tn utunt%tn ^h 

27 t^ftptu i nt, J^^ utuip ^kP « t)'- ^h^lu"'!' Piu^ftti^ 'PlLri^ * 
i^t-utt/lt ^o <fn ^tutJ nt. mnL. thntLu intt »PPpp uint^ nt, 
utpl^oPit^ u^ni^ t lUL. ^P^^o Ptu^jttP ^fiuM t ^o u^n ^pi-n^ 
t/iufd- çujt utnniu in ul^n nnL^t; %tutîituntuii ê-ft f ul. «/i^^ 

28 n.tu iffiLpti "'P "ifi' * tl'- 'i'W'fk '"-[' n-iLiiunL. in ^t'^l' 
"'Ltjt ^kitlt'Mi'lM t 

JiU P*- ttni.^u J-n "hjÇ '^ntltuiL.utb n-iuuini, ^tuPp tîtunu 

'^jtu^nLHi UL. l^uipjiiuuk • utn ljiun.nL.ut ul. uin lujUUtu^ 

30 ti-ut X fJL. ItMtuunLjl^ f^nif^nL.% lun Ptu n.iuniu uini. y nt, 

31 qnLtfui Jj^iLiu l^op^ J-n u^oj nLft t fJL. ^tq "1"*- *^P 
uttujaç ni.fl UpPp "-"'•PPP "*-b * "*- P'" utiupuitu ni.fi % 
tiL. d-p^ nLuAn.tu funtufi^p uip Jtpp * 

ol fJL. ^pitLtu ^o l^tftup upni. i nfuPiu n.o lutfujil^^ ^t'tfi 

nLtult ^o £n ^(^oPft ^tuiuiiu uinL% t ul. uin^r^utii JJttL.tu 

00 uip lu'iifi u£nL.^ t fft. luiuJltp hp2jP. iP "iiJup tnujnfijl^ ^iuPn 
o4 u^ntJLi tinifujiunnii t f^L. iftnn, ^iitufuo^uiii Jn K^^^fitn jhyt"'^ 

uujfuo^JiiuiM uiurt tBPP * "*- 'f'P"' "oîpituiii iniJup uîiifi t ul. Jp 
't^putuiitL.tu fututuçntniuii %ut uintntu > i nuut ^o nL.iu% lunLp 
utp^ tpuhn uint^ kp^PP ITt"^^ *" * 

3û fji- ul^pl^ "PUit tpiL.ifui lup n-iuu^nt^k i n,iuujnL. ni. ^nt. 

36 ip ^fi ^fi i^uin.fij(^ uL. f^p ni.t ^fulk^ tnp^ PPC * H'- ûp'K, 

01 ^UL^ UL. ni.tu'ii no nl^n.iu lunt^ ^B^Pl^ iP """- "'-f' * /?*- 
^fnjipu ^o infi*it uLft^ k'^P Jk"-'" * ^P*PP ll^tlfiujij ip tL.ut 

oo uin iiujn.^ X fji. Lo Jn nt-Ujiin-tu * ijpp^ utit '^uitt-nii in 
^Çn u^ni^ a.iuutuuiujij $ nn in nL^ Jfi ifuita tJ^ppp^f Spifiu 

39 ^uj uin J-n luoj iul. tj-pyi- ^uifJniPz f^L. ^nr '^flfÇ "ajufuiPiu 
nt-utii tfuttjtnp^pp ip*iiiutftu ^tJp ^Stif'iP'"^ * "*- ^f^tuii 
inijun inn funup x 

40 f]t-jni.t^ ^p ^tuPjt^ Jttt-iu^ ij"'tf "'P'PPP * ^*P "'P'PPP 
nt, inn IjofJ ♦ hp,pp "iP funi-iuiaft^ utnMUinfi tfft ifttu^ *PP'^ 

41 ppii « f\L. fiutu uip iftp^utJtP J^PPi^h^ mtupt fuo tnri^ 
pb^ •PPP 9 *ptP Jtn-iu f UL. ifo Jtn-UM inp funLiut^piP 

42 'f^'UJt tJpu X f\i, ^pfîijliuM no uMi, Imo Jtn-iu f unLifuj ntjni,^ 44 #Y^^ »^0.0^^ qni-ilui UMni-lt uiuip ^jt^p » nu l^o x IJtu^nit 
f^n ^uiuf^n-tu 1-[^2.t *pt ^"^ "[t^t * l^ ^ujn.iu juo 'bft^uj'iji^ 

juutfuiui/l^ ujnuiui • UL. u^nutiu ^çui^ç ijttuû-nJ- tunLb ^ hio » 
joio jpni-uiu çufi ^pp ^P nL.tMilinL.iu a-p u/oi nuiuiuP tuniJJUI^ t 

45 flt- lUL. n-iuiunL. tni^up- ^pp ih'"1 •PPPt^t "*- t'Pl.tt ^utb 
juiuiui^n tPPPl^h * tInL.uuiii ^o ^^^^" ""- ^ni uin jptiunn 
mnL. tu^fi^lrtufi ^^ u^iuJ-l^p ^fi ^[^Pj^i^ , ^ inwpi^ f„ 
'^[uh IriuiuuiLmtu utUL. f nL. J-n ^J^Jfi iuihiiu*ia J^it-tu tnn 
^iup-n tunuii X 

UhP ^ 

1 Oi. ptn^Jt SÎuiiin n-ojuiit infiuiu in ^iu^uiniuuinL.J^ 'P^P * 

2 f]i- ^ntP'p uin^numnia jao in Jtui tntu iu % ul. nni-Jin ihp^ 
n-UMii ^uifJpli anJuibuinli ^ ilai.uuiti jto ^l^lin in luiup mui 
ppuiii Jp qA uui liiu f ni. ULp ^çiuiJç faomç Jp nt^uîbn-iu 

3 mp lp>P' * //«- nip ^^Pp npni^ Jçn-u^ u/n Suip iPiun.nL.^ 

4 liuîii ^uipp ^l^puiifib nl^oPpni-iP ^^ mp miip upiiîii x Ç\l. 

nfîiilpu no Jp n.mpuu^mipn^ Ibiu mp^mpp uinLHt %l^o[;^ 
ni-[i ^mpi^t f ^i^pi^ui'iimj^ jum'liliji^ mt. t(m^ LCL *B^ "^A 
]mm u/nL. , ul. u/p î-'"-L *PO.Pl^t^ ^^C 'BEPI^ "'^ [hVh^ 

5 ^h » iP 'iitnJm mL. ^o ^çoPpnt-iP n.mmptpu x f^u Jium [i^ 
i/miih nL.iuii ufp mfiPf^h * ^** ^P ^h^Pp"'-'^'" * hj f-'"-^ 

6 "-p^ kt^ijt 1-'" ^p ij-mn-m mtj^ ttptt. x [\l. Jp ^lrtu^ 
Plitt/Uiii ^^p^uiii ip nt-h ^iuu£nL.% n.o'iip^^mp • ^^ "'Pl^ 

7 hio mp ^ppppp mni^ « Uh'" nL.[im ^o mJym mpJJfiiiuA 
m^Jp ♦ ^fi* '"P'P"'PP ^t'-''tj"*^ mtf^ *PPP^ • *^P ^h^ 

8 Jaomh Piuiit * fl«- Jinm ^t^*^ ^pp IP P'"-^t (nomtu , ^o 
ni.m'it mJim mpt.^^h'-'^I'l, "'P f"-^ IP "'P_lh [nomm $ nu 

9 ijo • ll«- ^t'^ni /p mpit fiiomm mfit-^^lit-Jlt^ mp mf^ * "fip 
Jm'ii ^outii iu f Jp nhoPpnL.tfn.iu hopph hjit^çjh l-i" 
Jp n.miLm mtJ& "IP'HP^ * Xs"* "IPkPP lh''^^h P*^ "'- 

iO *Hp hh"- hoppii X Imilîu m^Jiu jpto uip nuiiipii f kp^p 84 HiShih irRmd 

^^o^J^pl^ ij^ni.n.1^ tPiiituni.1^^ '^kjw /^ u^l* tupml^ ^^tîif^ 

11 J"''^ uii^ 'PP.Cl^f' C^n. *^t**Ppt^^"-'" 4**)* S'P, ri-UMn.iu 

'"IL 'H^^* tt-iUU^ju "1[J([IP it^t^h /f'O "L. ^iUii-UJ ifiUliU 

12 l"ox [\l. tuiuu^ni. t^i.ifui it^t^t l"0 uiultin ^^ '^<£//' ^t^ 
i/puili in iniunihu n-iuuinL. $ i/nL.uiu% no ^l^if/iuiL Ptutu 

^["-"i *pn.pi^ * "'- *^[L joouii^it-iu ^.PjBilv *j?p.rs^ "*■ k."^ *' 

tc*BJL '^'L«/£#iîr 1-[L1.1- ^"Y"" '^ a.iup %iu infi * 

13 [\t. n.iuii(nL. ^n ^l^%ujnl^ iiitu^nl^ f UL. ^nJiuPiiib ^[i^Jt 

14 J-çn-tu ^tup^ f UL. ^^li "'P^pn ni-uiii * []l. ^/thliiu no 

'"H 'HtL^^'-vn. 'H"'- * '"b t'"-"-t lL[Ş>b"u lh4bjt .^<* l[L 

i(jti^iIp[tt.ljjiiti!hJktniU n-oibn^n-li utnL. ♦ #»«_ lio Jl^n.iu t f) P"^ 
lo //T f^kj '^^ ♦ "*-/ Jb u-tuninL. £«£. in p-kj nL.Ji « [^t. iuni. 
•Pl' *pt^H"' tP** ip Ju^iui nL.h in unÊ.^pçiniu ii.oibn2n-p 
upni. f uin ]iuiun-iu ul. ^çiP uin yiulinninl^ nt.nn-tu P iuiJ 
tppn- i(tt^JnJn.lf&^iuh ul. LjtL^l^^lriunti/îi JJt in unL.&nl^^ 
uitu tt-ohn^np liint-li 9 i ntfui ^o ipnnLuîii ^uiuinuh ^o ip 

16 pkj f-p '^pl^ u£nL.% X ^iutfiu jptlrtuPliuiuîh UL. ^tup^u^uiib 
^phlpu ^o iuji'ii^ ^P*PP "iP f(l}*-Jpl}^f[^l^i"hn.iu nt. uip 
f[liL^ç^lMiuptuhtt.iu tnp fiio f Lo%p Jp 2'rifipptni[; nt-jin-iu » 
Qptfiu ilni.uuih liin ti^i-Jp^i-f[&^iiîii nt- tiip ftjtiLiil^nlriupiu'ii 

17 utp pio nt- i^inp^io X [Jl. ^jiiiLtu ^o uip^^uP p fiuiu fio 
Jp nt-UMhtt-tu i Jp utuipiiiin-tu ^f^n^iP'iiiu ituitpiP iû J; Jp 
uiupio^tuiin-tu • iîita 'iiiu ^iuPptP uiuinpn.uth fttutip ,ppp[îi'l^_ t 
[t flltiîi't^friuptu'ii z 

10 f}i- ^uif^ppink ^uîiiiiiu UL. ^l^tP ^iup^uhuîii tt-o^&ft tnp 

'iP_pPp u^niîii ^tup^ nt. Jpn-iu f^oppii « Q'pJiu 2L"ktLP^ 

19 iu^ij- ij_uj ix.o^li %iu fipp[^ * fJL. ftuiu f(0 Jp nt-iu%it-iu * 
^k^P ^-"^'hI'I.- "* i[nL.n.l^ ![. iniuiliui[.tu%^ ipn.iuu ^o nuiJiu 
ii(p nLUi%n.iuiu 0.0^^1 lup ^pppii * <pn.tuu ^o niutfut utn 

20 nt_uîiin.tuiu ^.tuutfii %rîuiu tt-O^li kPPtf^ * ^tutfiu n.oiiuiM 
tn^ uj^ ^o tjuiifui Jp ni.iu% tnl^ 11(1^ uf;%inj^ > nt- ip ul^; 

21 t^^tfiuiiç f £p ni-l^ tt-ojuîiiiniu tt-O'Sli tnl^ tPhpPf'^ * /?*- 
^utu^li iliuip^uij^ ^p^ %o , ip^ uf^p ^Qj^ tt'lf^ ilifîiiUM 
%iu in^pnL. f kp^pp 'i"" 9 Jp q-i^tl^ tn[ni^ft%p %o * n« Ukn 3 83 

pjtisp ♦ dkj uip "-P'^P » "'^ tfk^jt'"'^ tjnifjbuiiu iitj^ui^ * ^ 
tfk /4" ^o ip 'itujihu tlkjff-k 'i'OjmU i^k tnuiri-[îii^lj « 

23 (It. ujHL. jj^ft ^^ it.ojiu ^kdnLjb tunuji dp^ %tuij^ tjUMtJlnuia 
tnp uip^ni-p[t ti^nL. t ul. ^^lj^pptnuth ^o uip^o u£nL% | 
Uik"P tpPpi^ "bp[ub ^^p^ ^nt-p^m'ijini^k * "*- [unL.uip^ 

24 piib * [}*- ^njp^ujituh l£ohp j-kn-ui ♦ Jj'k^^p^' ^p_ tnp^i^ 

25 ipn-OjuM ^k^"*jk i ^p ûuij[ii[i^%p 'iiui z f}L- ]iuiu i^o (fp nt.^ 
uihn-ui t ^ni^ n-iuP %uj pioiitnrni tPPPPj^Ç ^iuiini-Ut f 

rtitlbLiu ^o itunpil* uinL. ♦ rfL "iP^[j tJ^nL. lunL^i ul. ujnt-iu% 

26 .po pkn.iu upni^ « ^iuihu% jfp ^[ii-%iu JJ^ai^tPujp ttim^ ['diu^ 
tlk ^tP ip tltnpu Juoink * tiL. %tu%kq- ^ni-ijnLpk [uni-ujp 
nu mm «/#? ni-ujiin.m * nLiuii ^o pçn-m uinL.% 9 ^p J-p p^ 
ifiuiPuihn-m upu^h-in d-p IrkM^k"-"' ^"ijtt- '^"^ tJiuL. [uriL-m^ 

^H pf^k * fl'- ^ö ^p nÊ-m%n-m t ^^t/«i- ffp ujoj iPmnLns-ii upiL. » 
ffi_ %m iPujn-nt-if J-p tiioj 2^"'"-^ * iini-Uiiih no ^ni n-Ç 
auin-n^ij psomhii^ ^^*^*- ^p "^ * 

^ ll'- Sh""* *pkP ip '^['jh ^pifiuPm% ♦ "»- ipi[b iPmn-ni-ii 

2 ^[1 ^uJUinL. , ^p mku[J^k "*-[> ^Jll<P U£nL. uptL. » /^l jk '^t^ 

ijuj mp tPppp uiuL^ ^o £p nuojm 2b'P"jk tuni-[i uiun mp^ 
O ^uj ♦ ^o J-ç ipun^mij tJip^nr^ z f^L. ni-[i ip> tfp mkujJk 
4 ^p^,p t^ni^ ifiun^niLtfpm ♦ f},mupu ip tf^^«y«. mp uiu^pp% s. Qt.. 

ipj (f p ni.iuhn-m ^p n.ojm '^k'i"'-'^"' '"'^hlb q-tJjSiÛ j}ppfi% 
"(JP t_ "* * ^"^ ""^klp tph^Ph *PPP[^ » ^m*% ^[1 [umpuu 

*PPPi^ * it^ti[uom ifni.%inm ^ppj^ ♦ ^tuifîu ni-uih ^punop 

" *PPPi^ * /?*- /'•*•* iP"^!^ ni-m% uip%p^k"-P[^'t y ufp^b"-*' 
uini, ♦ Jp u^oj ^top iqnL.%k "'Plp ni-m% ^ijjjjp a.mum^ 
tjkp tJptt^ , Jp nL-fi if*mn.nt-ifpm ipi ♦ gkuPk ["^ mppk^ 
^iu f nu ni-[i Jji mppkJ ^pf^ t ««- m^np k '"-t "-1^'" 

8 86 hiiSKh jrufhnv 

6 wnt- s Pl. &uip^u^uA tttn ^^n.oi//^upujhn.iu piuJ tinL.Jut 
tt-iuiMint^ tn tniunihu f ^J^'/p "'IL'PILI'IL 'V"*-^ ff'P utoj nt-ji 
tp^P j^uitjui'it tunt.li ^tlj"^ "in.'^l^* 

7 ^iui/ui Jtuut u^n ^uibpntnl^ij^ ^on-tu in ^^*JUutnl^ utiu^pç 
^nt. f UL. ^p p^j nt.fl Jp ^titljt nt- Jp {ji^^ni.uiliupuj'b^ x 

8 (II. J-n ^nL.uiu^ UL. Jn fsuini.Jl^ ul. Jn lu^hj^ inr^l^ 
Qnnn.uiiil^ i tfipn- -&pihulJujit fs"^ * "*- tt-uîii ^o Jp St*-^ 
pnul^ UL. Jp Ufii^n'iil^ u^nL.% 9 "tP"^ '^pJuilJiu'it ^fi'iiLiu ^o 
inp mp^fiuuin u^nifit iprj^uiu f^p^/l' "^P ^PPP * "^P ^"'Pp 

9 uinûlt Jl^n-iu * /^f- Lo Jp ^utbppui^i^ juon.iu ♦ Jp u^J^ui^ 

b""LHr^ * lE "l"' "'^b t"iJn.l- ^b PILh"-^ "iP. P^ • "^** ^^^ 

40 n.ui uppJil^lJ 'iiiu^pîi X QpJiu no JipnL JujtL.ni.JiM/ii nuin 
jppp f JnL.uujIj tPO^ ^çJp Jiupiuuipuili Jp *UOj iç ^kPp^lt » 

11 ip uçp ni.p inp J^hfyP tipiiJb X Ç\l. uiuipuija pni.'^uj'ii nliij^ 
Ipu no uLfi inp uijilJn u^nuij^ ip u^uip ulJi tnp ^kP p tttnûit f 

42 tnp n.ppui uiniJb ni. inp H^Pp utni.li x J^p^p 1-"''W ^*"*-** 
n-l; piouiç • îuiJui uLp uip ntttjhnip utnu Jp ni.uthn-iu jpo 
luni-li lu^linujp %iu ^f^ « 

43 l^nî-bj^ "'"' tnpupu nt. Jpluon-iu Luiqli inp^iu iunL.iuit 

44 Jp_o lunLp pjouin 9 ul. ^uU ip uiut iç t f^L. innL.ujiinuiiu'^ 
^\^Hil, Piujl'ij ^pp^ ^p p(^n.iu ufpu^pîi t nu ^p ni.uj'ij ujp ^t^ 

45 J^h 'h^'I^PP.Vf^^ * fl'~ *PP ^t^^'^Pi^ nLiu'ii u^pu£ui 'biu^ 

46 hioshphuiii utun npppijn.ui t nt. ^r^u/ii uiiiip hipuinphn^iut fJL. 

47 'iiiuil^ l^pJ^nifbl^ ^i^Ppnu inu/iih x pu ^ni.n.^ ^i^u^uili Jjui^ 
if.nt.tti nt- uipç I JjujnnLui luji/biu » 'biuJç ni.u/iiu^ ^oui^ 

48 %l^ph^u t hu/ijli ^ni-n.l^ij- If[ii.pliLfPlijl^ t tnuiijjix fJL. JjTiut^ 
plnuul^ f UL ^hl[ttuoul^ 9 UL ^uipTLni jIiJI^ ul Jpl^inP^j^ 
UL fd*nLJuijJ^ UL tLnLiL^ îujf^tu Jjiutf-nLup^ ul ^iuutuijç 

49 /»*- '^pJini/ijl^ ^u/iju/iili X f]L. Jji^^nLinujjf^ Jiuttiupt 9 luuLp 

no uLp inçuP inut x 

20 JF'"/ *pb ^tuPfA ♦ UL tnliuut ttptt. piuin. ^pJu/iiuir^ 

21 llnLUu/it no iLtuiuiP ptnLuipr^iLiu a-uiuihp 'iiiu urni^ x fJL 
^lîii^ut ^o ^nLuuLJ^ nL^i ufp^luuipii ♦ iLuiiunL% ^o lu^ 
ulIi ttfp l^pppii 9 ^pJîu ^O "l^^py tttnijiu tnphoPp ujnLit x ViP 4 87 

22 /^*. UJL. ^&uj^^ujujh ^o J-^ ^.niLUtuç ^ujPp u^nL.% utpLo^ 
l^P "l"'^ •^*** fljujuj^ijÇu^nLj^ UL.^ ^^juj 9 ^Çif* e/^ tjjn 

23 t'hp^hp^ ^phujV' ^r^ujU utujp utp juiu t fjt. nLUjîj £p JJJUJ^ 

#4" "in ^'^lb ^Pri^'^ ' "iP Ph'^tHf^'^ t'^"'H.^P inpujuj jjjp 
nLjjjhjt-jjj I ^^jPujij '(^l^ ipjjjU^ iuj jJujij '"p^"'pP uiiJup 

24 jiJpujit^ t f^L. kp^P i^iujinli^nj^ltp 1» ^l} • ip 'Ujuj^ pouijjj 

tL^ ^jl^k Upil^ t lUL. l^UJJJI^2j"^tPt * '^P'^"'UP "iP '^^'" * 

25 /|«- tptPP Jujj ^pfi ^p ^iujI ^outtjj t^k ^p^k u^ni-^ » lUL. 

26 «^^ ^p ^"*pp "iP ifl^uj X (]l. tp.pp îihjP"^ tunt-[i £p 
ul^p fuo tt^iuujnijui UL. ^JuPp ^jt^k uptLh t lunt^^ 'hp^iu^ 

27 pp u^pJfiUuj y ^ puJ^b "*-t ^tuPliuj « (\l. ^juP Ir^^k 
'bpniuput ip tfîupu tlkp ^lt ufp t^gijut nt- liut ^ nt^p briur^ 
tfut Jj^p^iu 9 ni. kp^p tuipL^ tuL. tPiutL.nL.ifc tl^p Ifppk 'l'iu 

28 utut^ nL^ ^ujf^ Juj^p nLft Iriuipfuj mp^uj x (IjpnLtu lupu^k'P 
flp niL.tu i tp^p ^k'^l' llltt%kjxjb ink uj^ tuif^ u^ni^ Jp 
tj^nL.n.1^ tFiutt-nLiltuUri.iu t UL. ^fiLt^piub 9 ^ptj^iuu ^o ^/u-^ 

29 ^pp utp^p% t îiuJtu ^pft ^o Jp luujp ^tutpk P"i-^ k[_ 
^^nLtuul; rPl"-^p tukJuJ ♦ Jp nLfitL.tu q..uiP £p t^u^^iutu 
lutjih ui^ Pnt^ %ut ujiu • [ifP^ ^p h'^h''^b ^ço^tlçtt-tu 

30 uiçjitiuuip tnp ujiu '* Qpifiu ^o jnp lp>Pp upttJU 9 hp^p 
pnt.'^ç %tutpiu^ ^ç liu ip ^p^iunLJt-Ç uLpiutu * 

31 f^uj^ç tup nL. ujpç i^tp nLJt ^tuPp'U t ul. ip miuptliu lup 
uiuj^pUtijUtuphç ^ piuUtnpU ul. tutiLp ijiua/t urp^ppp uintAj « 

32 {\i- p""l^ ip ^'"P '"il'lk uLh rt-obp yLp itJnLU ♦ nt. ^itbliaj 
^po' IpfUp fr^n-tu ♦ iltu^iu lup ul. utnç Jil. tL.tu ip inijiptliu 

33 il-UJ inp pnt-tutj^^ * ■^^ilujijj iniu J p tiLiu'Utt.tu ul. Ijo j infi 
UL. "(phjhil- uj^ ,p[*%iu ♦ tiL. 'Uiutpup ^pp ip "hp nLutU 

34 ^o f^p ^p '"llljh nLfiuttu tt-oUp^n-li ujntfu^ ul. Ito ♦ '^Juj^ 
3o ^tu inlt ni. i'iphjkl' iff^ * ^pifut .^0 ^pft ^o if^piuJk fvo^ 

UJÇ uip^piu 9 lunLft iu uspk "^- l'""-yt "'~ "'luk 'V^ * 

JShC 4 

i JI'L utpuiu ip jjj^iu uj^iu^p^uuu uiknP ^ppp ^lf^ *PPl^'^ 

fUJÇ 9 UL. ^t UpUI^ 'j^P"- P'"l3r ^piI''*^UTpU 9 llnLUJJjU ^o s» hiiibH iru.ni-nn 

^ujjij^ ^i^J^u/îi ^^ u^uj u^w^pJ^ ^j^ (^anL.ufj[îutuj\ ujnLh x 

2 Ç\l. uj^ p^iTuff^'ii e^prr. iy.^^iy_a/î/ ^[/h '"P^PP ^P "'-Uib^ 

3 n.m t uL. mp LoP ctn nLmhu.m in PmÊhJl^ juomm x ^ji 
uip^punb f Jm'^m u.oijnpporj J p usor n~orJ tPppfmç n-m^ 

•4 ^^"^ « /1*- rtprL. nji nrupm H-orJ ^p ppl^h ^f^p^mb in 
uf;p n.ç »pbP p^ * "*- n-mipm% '^mPpIj ul. mnr^p pjni-m^ 

3 Pl^ * /1*- u^m^^^nmu^im'h jp ^['J^ ^.ujpruJ ^l^pf^ [P ,p<* ^f^ 
ibpn. ^mph Pul.'Ij %iu ujni. t tt p n^nr-ppphjç ^mpjr P nrJU 

6 'bm mni^t; iinLiSm ^^pu ujnr. « /^f. nl^blpu no tl-mij tPhP 
Ll^pJ mnL. ) UL. Jp n.ni-prP P ni^ 'bm usni^ç ^ ^PljP. ^"'- * 

7 (]l. ^^pnm'b^^Pr^t^p'bmthu puPpp^ujh y ni. piiPpp^ufb 

8 n-mmni^ ul. mi^'bpii.u/bmpb nr^L ul. *pçjfh but mm % Ç\l. 
^nhanujîi ip mpmç n-pbm nl^Ppb f ul. rt-musnL. rîmnpb 
mai. Ş^b.ph uipinm ♦ i7L m« mbp mnL. i p ^hjl^ hç^ç up f 

9 ni. Ir^n^ 2.^'jP "^- ^^^^ umm x fJL. Jp nL.m'bn.m uip 
Lop y Jp n^num jto Jp mp^^umnbn.m Lo ^çjm u^puM 
Lommph uip,our x 

40 fli- nlfhLiMM MO mnLp Pwbç ulu t mnt-utb ^o jp mm 

nLhmm uini^ mp mni-UjbrtmujbfL.m PmJj ihpn-u ^pppb Jç 

11 a/L P^ilu^pju X I^L. cfp nr-mbti.m Lo | Jp nn-m *^mppm 
utunpb upppç rhmmh^m'^pPfijÇ Juomç niu'bpb ♦ ul. *^mrfm 
(rp ni-utbn-m j^o J-p mu/prl^'br^ » ^kp tP^^'lr "IP P h""Pl}" 

42 mp muj $ •/?/! mp m^iP pb!; m^ U3pujl^i%pb t nr. 'bm mpbpJi f 
ni. uip mp'^humpitç ut^ mp mp^Lupb > ul. mç &g^if'bm 
*BP^ ' *PP ^"^ unu ilçLçn.pb f ul. LpL.%ç tç^ nL.ufb mtj& 

43 ujpusm X /|i, Lo (fp nr.m'bii-m ♦ JJ^l. P^ifliprç ^m'b 'bp 
nmbpb y bp^PP lînr-urub ui ^nifb ^m'ilmb *^k^Jp P h^"b^ 

44 puh mç mpnufbph x ^oil ^PP"! nçon^ i^osJ mnnm x 

45 (]i~ ip n^p nL^mm uini'b n^oilmb mni-mbim f ip no np 

nÇnuiJ ip^ ujfJoiL.m'b f ul. ^pbLm no muLp uip mp^pur^ f 
^ç jPmb q-ç nu ip mpiç ni-m'bmm ^mpp mJ-oippb ^p^^ 

46 imJ^ mmp mpjum x f^L. jp ^hj^ n^mpmJm'b ^mpp n-oj' 
u^uL.'b ni.m'ibj^ f ^p p^%Lm ^o nl^tmJ^ mp ^[P^l'"^ * VhP 4 89 

17 ani-Jiu lup )tua tnntJbç n^iutijni.i lap pirb x ^t- J-p moi ip 
'huiiS momuj û.nLpu j&nififii 'hui uiniJhç ja^uibç ^i^p^ 1^** 
iftuîi lup uuinpljph f UL. pui^ç ^jihLuj no iup uçifçuiç <£.Ç^ 
lujJ^ uphji^jJ B>li Iruj n^uinpiuhuiph *>^ r^^ > Êjni-ihu pinL.uip 

48 ujp lupii X f^L. ip'hujil puPpphujh ^ujpp n-oJ n^nLM nLUJ^ 

49 'hf^ * ^p rtjihliuj ^O nj^iujil^ Utp Ujp^jii'^ « ^uiifui uiJ-^ 
'liiJl^ ni-^ ijir^^ UL. fuujp^iupo^p^ it^^l'^l'Pilft [H 'htuij^ 
uip ii-^i^f^ nu ^l^^tuJi; urp jij^'hp^lih^ , ul. n^^ ^hj^ 

20 inp ujui * /]«. ip lupui^ n-phui ^mjd p luJoij-iuh ni-Ujlf^ 9 
^pp ^p^puJ^ inp uip^liur^ uL. a.iuu£nL£^ lup .^^" ♦ ul. Jçjilç 
uipinph Jp Irl^^pl^ uji Jp Irl^^i^ 2^lP *^IL ^^«^^ uium ^J^ * 

21 i£>^ ^n fii-ui'hu.uj Ij^o , Jh^h[^ tlLV^ LIL 'Hl^ k^i^Ljl^ 

hm i^p u[^ ll^h^k uimrj-l/hpijnLm rj-h^ i 'hm*' ,^0 Jp u^oj 

22 ip n^p 2J^Juim'h mmri-^lihr^rL.m ij-k > ^pJiU ^o PuLlshm 
Jh^upfJpfj 1-pyh ^b ^B^ '"k m^ji^lrmp 'hm upu f UL. 

23 1-1111- ^t rjipr^lir^m ^o m^ ^tjk Jtj^^'^k « c^/f ^k"-^ 

no Jp ujp^liumfijrum Lo ^hj^^ 1P"' Ij^ommpfi u[p^uj x 

24 (\l Jp nLmhn-m IpJ * lPhlh,p[^ ^IL'B^ ^uLh mp u^p^fi^ 
upb f ujp ^p ho[^llh ^o ^uL'h inp pb^l[^ » ^IL "^b ho[_^ 
ihl[h i^h "[h ^p riri-m p^JmJjmph t ul Jp nri-m ^o qo^ 

23 mmp[i mpjiuh m^ nkuim u^nujui x ^T^p ^^u-m ^o ^^Ç^jm 
Jp nLhrB-ui uik «7 4" mujjph ul Jp mnL^m-m ^o [JnLlihuj 
ip no nLli ^ç lui Jli^ inç mç J^ umhmrUi * 

26 ^LJ* mplioP i i^immlt^uj^^Plijh [xiomh m^ilm m y ^ijmh 

27 ^o ifmu-nLJ ^pji ip mpm^ rj-oJh uj^plum x /^l j^p 2L"'1__ 
UL ip rLO hjujLmm mpfo ul rt-m mp uim « ul r^oJ ^ph 
mpiiim /Jf_ Jusnph uipuiui • mnLp upaujhp hpJ^[L ^J^^I*^^ * 

28 Hp^f^ ^o ^mpp Jp juo Jhjt^ mpmui , majnLi^ lilijmjh 9 
riL pm^h up""[p[^ » "*- ^P riLh pgJm ii-pJm LçhpJ ip 

29 'iimJ upJujppjim X Imifm n^fhLm ^po JhjJh '^f' '^"' ipiLilm 
mmuh mp ^kjl'^h » ^ pJm ,po nhslJm i^i'hujhmph IJjjujjui x 

30 /)'- wp l[f*[J • ijimmli^^liPlijh Jaomh dp l[J*"-'^ IH 

31 y[L"[l/^'[L'^* ^"^ 1IL tlL P ^'^"['['u 'hp^uih ujpmpiPx (ll-ur 
f^mmç pjmpuimJj m ♦ ^p mL. ip mpmç nmp m ^o ^ÇT 90 hiiii-i^ irikn'inu 

^oJ u^nifiU t /p ftujJuj tMjpuil^ ujnûh Jn ^^J^ n.otIuih pp^ 

32 iJ'^»p ^ * ^uiJuM ^^liui no n.^ Ir^'L "l"'-^ 2.1'^ "'IL 'H^* 

Jp ^çJp ipç^^^P"'^ ^l* Jujqph utn utiii ♦ nt. Ijj^'-lhj^l' 

J tutjjUMUili q^pLuj • Jni.ugMjh no in ujr^ "tj^ ni-hmiMM uiiMM^ 

"pj^h t^J"^'^ UMuJiuifuj'iin.iu uiuiu inn im/ui z 

OO (JL. uni-UM Mun Pgifupiui piuiuiçp uip utui uip ni-iMilin-iu 

34 ^klju'ftnpp utp^lruipp u/nii ^I^^J* ^pp/^l^ z []i. u/l^ pt^^ 

"[ipu u/p nt-ui'bn.iu l^p^l- ^[t fuuiuil^p 'Uut utputiu t ^utiflu 

n^^uM l^Jiui/t u/nu%f; ^t'fl' Jli ^hji^ *"[L^PC ^P. V^hiLC^ 

uil^t/. luon-iu * 

öO fli. /p nL.ç rL.omtu ^[i'hLm ^o l^itujp mp uinL. f Jp nLUMh^ 

36 n-m l/O ♦ /p m/lijh m/A utiP u/p ujp^nLpr^ x (]l. [uiuia. 
^P2.t[^ "*" """-/' smJuiii ^o ip L^Jjimm uini. f uijjbmph ♦ 

37 UL. phtt.m u/m^^ipm ^f'^^^'T- pp^t.ii-mh J^ ^mu/ni. » fJL. 
Jm^pit ^ppP nifhtu ^p^t u£iijjh uiul. 9 ul. mmpimjmlli ip ll^^ 
JpjÇ mp niiilJrui f tfnL.uujh no ^mifiu it-pJm mp uint. uini. « 

38 fJL. mu /p m/ljh puJlh ^h'^lfjii ip "hp ''lt^lt"lh pijiifuim 
mpS^ UjnL. « muLp Jp pjiuJç tt-m ^PP PP^ "*- Jh"-"' ^**** 
pfmi ♦ trm Juo^tu 1!^"^^ iuiP ^çimn mpuiph ^m^ç/Jç n-m 

oJ uphiÎM X I^L. f^çy^P "1"^. f tiuiihmh ip u^p iiimih t ul. Jp 
u/m'^pçrL.m Lo f ^pj "/p > /"V 'V"' * "*- 'Y"^ uujnpbp t ul. 

40 ifiuqph l'JO^^HJ^ ^jt lunL. » /^t. ho Jp nLiuhtL.m ♦ ^pJiu^ 
*^nifh tjjiuutuh Ppn-uonr^ f ipJlu^ hifm'hh ri P nt^lihiu f ul. 
tppiL. u/prpnpuih nt. Jp ^çJnt.ij,ni.tt-m mpLopp utniLh f m^ 
^mu/m * nL^[im ^{t'uj ^o ^iJ* lum nt- ^i^i/*mm^/» Jhn-iu 
JpL.pm^ mp ujr^ » 

1 \\l. ^mPi^ tu/[tjç mr^h ntm^ph Ip npuP^ ^mmm^ 

2 p/ijmh « f^i. ^/ihLm no mnLJt Jp LhJhjh ^tuPp mutp » Jp 
Pppu/mh tliiin,nLtl ^/t purpm nt^/t ^uiP f np ifriLpmmp 

3 ^phç nLp ^iuiM^nt. * 'fip Jhunh-UMhh ulJi ip pppupjjJhmm 
uptL. ♦ uj^p tih'h^/tpu^ Jji ^h" ,p/f *^"^ '"P*B."'PP "i"'' 4 tuni-h Lnn[;uiuj t Qpi/ia f>o ihpnL ^u/ntuîi UMni-p ^uup^n ujnL. 
Lnn^uiujb uin u.ujjmufb nu ujn n^'îb^^putij f t^'hû^pusiu utn 
n.nLnpîhujUinn ujnL. ul. n.ujjmiu'it mp ^^p^l^Uujhmp u^nu. ♦ 

5 UL. ^iu^p %uj mp^mpp u^nt. mni-jt ijuitpp *P[!.Pl^^ * ^Z!*' 

tPm ^o i^p 2!"'!^ "*- /Z! "-V^ ^^P "t*!^ IH ^""L Pni"^'"'^ 

UL. ip ^himitmm mp n^fipm u^ni. ♦ ul. mm-p lito it^p ^V^ 

6 iJppm'it mp ^ni-Pm x '(jni.m ^lîh^m ^o c/^ mnLpifut Jmmj^ 

7 m[i ♦ uimnfim ni. u^^ml^ ^pp ê^tt-m x <Ijp Ufpf^f^m utu^ 
nuiim ^fi ^[tpm^ ul. I^o ♦ 2ll 1[17I"^1^ f" 'HH. ^^'" ^tj^ 
hm" Jium ^ni.it.^ Hnm^PmmpitJji^ t ^-tu u^p "ijmif^ ]aoui^ 

8 uoiim ^Ppfi'b mpmpiP iPp ^jp [tit^l^'it^lij^ iPui[uûj * (^pJîu 

no mnL^i J-^n.m mphoPp u^nL. ♦ fjm pnL^ç Unupinmp crp 

9 iPiun-ni.iJ^ npuj muip^9 []i- Jf^ i[ipn-u ^pp tp^p'iimi[i^ i^m 
jpm ♦ ni. mnLp Lo ♦ 'Lmi[^ iPfit ^ij.^n'ij » ^/^*^ *^^ "*" 

10 iliptL. f^ * [Jl. ifipfL. luMihu mp^pppupni^ J1^iL.m ^o nLmtt 

11 Jp mL. mfijmpl^ miup 'itut ^hjf}^"' * /?*- //^ "'-k '^h^k 
^l\jh limn-ufU ,p[i iPmn^ [u^i^^p ^uJi^nL. > ^p mp ^p[im 

12 tt^ni.'ii X ^L ^h^[i ^r^uth J^"-"' pjti[m ^ppph ni. Ijoh » dut 
J-p [ur^a[jpu/UiL.m mp r^"^^^"** *PP IH "t-UiU md uj^p t^Ç^ 

13 t[pit X fJL. ^Jp ^PP ^P nL.mijn.m ul. ^[ihlpu ^o muip ^çp' [m 
UL. Lwn.m'ij Jp mmiimhtPh utmti[imu ip itjm^pç t tiL. ^p 
uim^pçmm [uujhpn.[/2i • (a.mum mnt. ^mnmpmU *^ut u£ni.Uj x 

14 fJL. LmJufuh [iiT^n[ipmU * pujJpm'h t [p upuJmpmU ul. ^p 
L[iuijmm'ij [uujujhp tPPPl^ * "*- f*-"^ n.mu^nL'U m[^Pphç 

15 hp^p "**- ^p tPlIt^ "^** tn^uL. X ^mP^ ip ts^m JmmjÇ 9 
UL. m[iij mL. Ujp ^pjjUh fp tii-[t ^[1 ^^J^n'ii ^uju^nL. t ^p[y 
Ljo npLppPr^ UL. mn.pih ni-[i ip uhp[tmm a..oijp^[i upni. ♦ 

16 tiL. uipnmLmU x fJL. ni-ujit ^o mL uinifit J-p nL.ujUn-m Itma-i 
*PPr[^ * f'f^^PP. ilL ^"'P iP "hp "IP ^f^tU^ ^ tiL. ^mi[iu^ 

17 [u^q[ipuM'ii X f]u Jhn-m puJiu ^Pp^k '^"'^/.""^2. ^"^ * 

18 ^p Jp u[i'ijon.h uLujU ^mn.iu x fJL. ^[fblfm ^o mnt-p £p 
J^^Jfyh »phP ujL. u^p ^pU'u^i pjji[m uip^ppp Jhrt-m 9 ^o pht^tu 

19 "IP"!"' * ^mJuj Jium mnLp upupTiîu mm ♦ p/fut Jçtt-m l£0 | 
^mn-iu iPmpu [uo Jp n.punL.Jh [tJon.m > nt. 'Umtj.^ ^P^^ 92 hiiij'ih irmnu 

20 rj-Ujrt.uM X fJL. uti- ^nu f ul. ujI^uP ^Pp IP niiuP^ f^t^'"^ 

^t"^Lb"k 4^q^ ^PCl^^ * tP-P^ J^"'" ^t"-*^ ^pc * "*- ^t^ 

21 upuiU &p Pui^luLu^ mn Jlu uini^ x fJL Jium ^h'liLm joo mfj^ 
um ^jri mj^pjç m^^ ujiu^n^ uip^nL.n^ t ihmL. hjmjû. ^p^ 
ifiubm^ ^^ tuuji^ f uL. mnL^ I p ^Ph^mp^ mm^p^mm uanL. ♦ 

22 ^L. ijui^m tPujt^i^l; ^pilmPmU h^^[i ^^'[k "^l} QmjpnL.u 
£p u^m nuji *^m£J- • nfiÎjLm ^o mnLh uil^ *B^P SP IP^h'^ 

2lO nLp X f^L. ippn- imijm mp^ppp J^n-m ul. mp Lofth f 'tpJPP 

qpapnç "[*}* ip uob 'hçth^umm m > npiu mçuiJç luo ip uçp 
J4 mS^Jhm t np lumimu uipucîu ul. mp Jp x Ç\l. YnL. pçnum > 

/iL ippft' apJtuiJ lu'b ip plt I "i-h mp 9f"- i^ni-ii * "L. Jj^rL.m 

çnpjçp- mputm mnifb x 
lo l]i- ip mni.ujbnmuj^ umi Jç lunLjb <nL^mnn ip .pi^lJ 

26 ^[i upiiJb J^p^ ^ji X ^p Jp m^uP^ ^^^p[n/mb iftprL. 

^p^'bmp uiuL. ♦ nu ifmpljkpê; [uo ^kJ[i [J^lh^ *PPPP 

iiptu f UL. ^utjmm nji 'bui m[i nini. t i^ 4^^/' t^hfJkp m"!- 
21 U£ni- X ^fipbtjm no Jp usoi JiuutÊ^ ujp^[iu[J ip 'butifcij [umi 
28 tj-l^ Jp pl;2*[^ ^mp^ /7L j^p ^pi^ nL[i .^^[J « 2p'^ 4?<> 

IP '"Pl^ [uomm mp l^op • tp^p Pui%l^ jp ^Pl^ "'-P "fP 
^U 1-t^pJ ^Ç [uiupuu uipuipiPx fJL. ipu.i[aj [unLjb ^i^mpbl; 

"i-p uippm • //£_ ip L!;oi[mm [uomm ^mu[iiu^ ^p J-p mL. 
JO PlyPh ^1'%'^ "'h * //*- Jtum nni-i[m ^mufiui ip fuo np 

mL. Li.nLi[açp </^ n-UJujnL. f ifl^L^n.fim ip 'bmif pjuJin.^ UL. 

31 l^o t ^^pf'^ KptfJ ip ^pih Jpb X f^L. yuLppmm'b Lob Jl^u-mt 
^P '^f'^P tPO fiimin_ç rt-m mp mup ppbut ♦ nL. mç Jfi t hp^ 

32 ^^ ^fi ^ptp ip ^pih Jpjj « Ps'- ip ^p "^dy^ l"^ Jkf^ 

33 "^p.ppp ^o ujp uilfbm hp^p ^t^ ^pp ""- tP2.1r * /?'- '^p^ 

'bn^ u^pfjmfitu ul. fhpqm t SpJm ^o ^mufim ^o Jl^rL.m 
<p esfUL. t nu ^mP ip mhp "'-f' ^B^fJ "*- ^^Jf' TtZT'**^ numu^ 

34 i^p rL-mum J-I;n.m fumuil^p mm x f^L. Ji««. J^n-m Lo ♦ l^m'^ 
ÎP'I pJ'ui'h ^ui^ 1-iu fumpuu J^pp » ^mn-m usp uçpudt,p 
UL. Jp mçpm^ fuo umrr rjjp uim x 

3d f\L. mnLfi ^prpmu ^o Lsmujhp mpinm ^r^pnmh Jp mfffi^ ifusaphl; ^ntluiP^u/b ^ujP r^ nt. Loit ♦ hp^P 4-^9^ ^"^ ^PV * 

36 ^b'i^h ^P^f^ BUi^ifçP mn mp a-p mo^uin-ua « Imuiu Jium 
^h'biim ^o mn^fiuP mt. rumm^nmlt no ^mPplt /ummçn 
mmh t tfn tPmaphç '&pJmPmlsn.m lio ♦ uut Ppn.u ij^nL. 

37 pmbf; fsJmii uj^fahm « /^c b^^fi tt^mp 'hut mm p^num ^i^^ 
mph^ f Pmh^ ^l^Ppnu ul. ljma.nL.ttt ul. ^pkj Jjutij-ni-tt^ç 

38 îm'ltjbm z fJL. ep ifmim iPmttph^ ^m^ i nt- mft ^j^ifmpmjlg 
UL. ^^iP mnum'it ^o mp hplfi^ titniJh ul. Şil^p^mm '^[K^HPI^ 

39 tt£nL% « (II. £p ^phmni-n.. ^kP^ "^ ^[^ ^d ni-tu'hn-m . ^p^ 
iPm' ^niLh yuiPwPm mp^^^ nt. mp ^ppf^ * f-"*-"-^.^ ^^ 

40 iPpplt ui i Ê^ pmilmm mp^o* l]t- mnLfi tfmu^mp^ "^iL'^ilfH 
UiinLh i ^mifut mni-fi ^^Jjittih mmpilç ^pp t nL. u^p £uotL.iu 
lippP usmil ni. m[rji; e^nLti-p^ ul. uL.m'h ^o p^fS-m u^niJh * 
UL. i^p tl^ ^hp IP_4^^ ^t t"'~"'[L'P ^"*Pl* "l"^ '^^ i^liltplix 

41 (]l. ml^up^ tt^ni-n-p^^ it^pl^ppPph^^ l^o d^iz-m * gmi^fPm 
n_nt-i/p y np P çp^pt-iiç mp mtîi t fjui ij-pta (*fp n-mtt-m ^f* 

42 uj^^tP\ n-mutiîi X Ç\l. nni-ilm 4-^7/'./? n-mtt^nt. ni- mpljl;n-pm ^ 
ipifui no û-uium mni-it/hnmm^ umutih usnL. % nt. ni-tMih u^p 

43 tfmP isini^h^ 2^J mnuit * Ql. tfp ni-uihn-m tL.mil p P i^husp'y 
tPp p tPO ni.liui ^^unli %pirm^m ♦ UL. lio np dj^n-m i^mmu 
tttpmpît t 

4 11*. frp tiLÇ ttip n-mmftL.*hç ^mP p ip nimP ç /uo f ul. 

2 y^Lfipm^ lîL.^ ^uL.'ii ^p p^j uL^i X I]l. usnL. ^pji f^p n-ojm 
^çifhi-l^ m^up ^pp ip "hmtl ^l^ifisjp^ ni-isjh ^[îii ^PPPJ'b 
/»i_ ihpn-issh nphlsm no mp tstp^puPp mniSh j maçtit mp 
ifut utnL.'ii ip "hp PmihJI^ ni-/i ♦ ul. mp IsoPp estnL.'ii mnLm 
tj-p2^rj_ittit <fp nulitt-m <fp Jf^o* \ nL. dp ul jimn-m ^u>Pp 
mujjfni ppfiputf ^pp m^ijm nl^p^Uisjp usit mp iifpii tsip 

3 m^upi^ nLJsm x (ji.^m mu %m^mn. 'isp'iius tj.fii-ti-1^ IT^J^ 
pgi/ç t UL. f^ipç J Jjma.ni-us ul. QouI^u ul. JjnLmm nt- ^pul^ 
^nL.'iiÇ f uL. [unL2^a.l^i^ ni-[im ipJpp ip usm ifiss 'iip'ijph nt. 

4 J^p "bp "i^l' p'nLmp mp issnLh « (\l Iso tfn nLufisn-m ♦ 'p^J^ 94 hiiibih viinnn 

fduMlMÇ i^n n^pi^ pjo /ii_ tn %ijjt/ fununi^ifl^ luo ni. in iPujêuj 

O luouiut X Ql. i^ft^ ni-^ ^"^P ^'^ "'P *J^"'PP '^ni- ^hph'^P 

*pb ^b ^P'P.'^ * [h pujlik ip "bp ^iuhui %iuJuo^ujij tnhuph 

6 pio uip^ inuitj-lib^^ """Z. *PPP "*-u*^ « f\^ J p moj {iJujU^ 
"PlbPluh tti-ujtj Piu'^jiL.ut tnn ^pp f uu tnn L^n-jiui 
t^ni- ip^ tnon.ut tuL. tLiuuiuuju^ ni. ^hu "^p^pp * 

7 f\L. tnuL.ujunuitJj'^u/lj (fn /uonLUJ ujn Liunft JIPPP^Ç "*- 
nt.ujlj tnnino , tnnuio ffn ^nijuijinniin.tu uiuj^^iujtl^^ uint. * 
UL. d-p ni.tjjijn-uj in uçp nnL.^l^ti. %ijiihuj^nuj'ij ^^oj^JiuP 

O uitu X f\u Pçliujp^ *BPP ^P iii-iu%n-uj no J-n uioi jt-l^ 'l'P^t' 

^pp "ijujutj^jfiji^ ♦ i^ piuhl^ îj*'l_ *pb * ^*" t"'^P * ^*" ^ujij * 

9 uiu tniipuji/ ip nl^t/J^nl^ ^ouiiu x l^ SUJnon.ujlj n^^f^ , nL. 

10 intiL. ^iu^Pujb nnifui hppi^^ ^<* • /?«- ^® J-n ni.ujhn.iu , in 
uujitu ^ç no ^//lÎ/ tnn^Jij in nLÇ ujn uîuDiiiipij , ^iuPtu 

11 ^o Jn ULÇ tt-UJUJnh t [jt. ni-itjh no n q.iniJjnLi 'ijiujanh UL. 
UL. d-p nn.iu /louiujp^ "ijujnpij , npijliut no c/ p ni-i^ n-iu tstp 
uifUJ f P otjuj jph/iuj /uo intun^l^i'ijpij Jp ujoj ^'"^^"^hPhih 
ni-tjjij X 

12 {\t. nLu/ij tt-iuujnuij i/tun tnp J>ppp UJnLjj ♦ np /mK^n^^MX 
lo Pouiiu "(pps^* IQl- tbp"- ^f^n^ mujp inp b'P^t/L "i"'^ * 

ni~ ippu. uiupo^ujij utp tt-nuh jt-ni^ '"P'BPPP 'Y"'^^ • "*- 

14 utuij inp Jtppp JJini^ uLujh t fJL. Içpotnpu thiutnp^iu^ "/P*^ 
^puut t (^ini/ui ^no %uJiJh uL.^ tu^^fi^trujp ujnL. i\ ul. uip /lop 
hp*PP Zui'h^uij^ ptu^^^i<l^i J-p Jpjpjtujh tLpjiuJ* ^pp^ijj % 

1 5 Jp f^y nLp nÇpçJuiPu^ inp tttph uip tn^up^ nLJi x fjjuj^^ 
pjiuuptullj f^p^^Pp uiuuh ^o filhiu uj , ni. ^r^pnu/ii inp /to^ 
Pp uinu'ij ^o ^l^jri^iPu^/^p ^p ui , /rtn /r^^h nrj-iu ibkj^ 

16 q^Ju£^piu% ui t ^tnJtu ^jiij/pu ^o l^potnjju uip^fiuin /jo , 
(\i-piu ^ufijhju ui ul^pl^ iunL.[i ^o i/p J^ *PPP * ^P Jppb"'^ 
^pjujJ ^ppfiw t 

17 QpJtu ^o ^f^potnpu lunLp ^^fituîitn ^ujiihujjl^ ^PpP "*- 
/ipSiniu tutiLp UL. inujhfi ip ^tuihu/^ , Jp ujoj l^potnfiuj Jp^ 
'hiu ^iphj "'-b dtb/b'^^"^ * IP*^ *P^ tuni.pJppon.tu Jr^ 18 ^PpP * ^pJiu ^o ^uflMJbtu </« Jl^notn^urL.ui uin Lop- ^n 
•PIL ^P 'h'"**-'^ utl_ "^""^ tf-nJbuj uinç t fuo hpn/B^nb z 

19 fjt. nuintutiç îçnompiu '^uitttnt. uçit^tu nt. tnn ptoumn tunL. 

20 ttint.^ tL.nt-2n-r^ ♦ tiL. *bui "'pJ^"'pP uiul. x Qpifiu ^o ^l^po 
mpu mp P^pn^upiu uinL. J-p lutliiim f uip tjuiJbpujnL. I^p 
j^p mnLh ummpa. nt. ifsiLjnLmmmçu tfuirt-nLtl nh uj * nt. 
muiil^ ULp tfJ^nuj t^PnPpp 9 "L. (fl^n-m tt^p Lommpjt ^pp^ 
ppyk 'tp"- l-p'^ujL '"Prppp » "*- Jp '"Pl ^h"-'" Lommplt 

21 '"P^pp^ fi'- ^pl/^lp" *po J^'iimupu^ nLO ^ft u^nL.^ ^p ^J^^ 
pomjiu ip tt-oim tfçtfinLmç pio mmnp- mpjapp (fp f^h I 
iiuiutufhn.m nt. (fp uilt'buim^pujbn.m nt. J-p ifaL.^ni.^1^ ^l^ 

2^2 ijliijttuiin.m « (\l ^ffblf^m ^o ^pl^ ^i^potn^ujjl^ ^mfl nt. piu^ 
Q-pufi t ^kpomjtu uL. nLujij ^o ^p uui.t^p^mm tL.o%p ^mtu 
ujuLit 'l'p"- 'lhLk'hJ/i^^ '^"'^ * "'- tjtmmji^^ Lo tfp û-L 
tipij^n-m ♦ (Ilp puLmn tfp iPr^ » iP'P^ '^P ^"^««7^ "tl; uip 

23 mpiP J-p tL.mn.m * Ç\l. Jf^n^m uoiim ^nt.mp no » Qp^o 
iLnL. Jp Jpb uip lunLmtj fi y mç uip mpJ Jp ti.mn.m ^ui 

24 Pm ^jitJ^ iftmmjiy^^liPlijl^ tPr^ x JJ^t. J/i iL.muinL. Jp mLil^ 
piort^m Lo » uiti <p uip pint-mapu* ULp Jp Lo » ul^pç îuiij^ 

25 'i'UJjh P'^^^l'i^t * /?*- 'p^'-'luL f-J-Ltif "fp k^blk jP"^ ip u£m 
mmmliyu^h "'- L^ ♦ '^P mftLmnpU anLtfm ip uçp p l^ih^ 

26 "t^l' "hpb ^tu'ijijm ^ P '^^^blib ^P '%"-"' "ip u'lix fjL. 

tJtmmLrm^ thpn. rL.mumJf^P jppp > *^mifiu Jp ujoi uoiimmij 
nL. Jp tJjoi uLujij mnLu/ij ^o ip unLÎLpl^mm rt-oijp ^mL 

27 ttpiLb 'biu poum ^p J p Itimujçph po t^l^Çrt.m x f^r. thm^ 
mp^tu^y nnLifm ^l^ipum ^liu^m ul. uçpç nLp ufiipijn-m ^Jp 

28 ^pp t tsJULli Jli ^p ^miliul^mm "tpt "'-b '^t *PPP * fi^ 
Ujp pi^iltuli ^p mlbp "kpk "'-b "^ "'"' *^P 'iblP'P"-'" * 

29 "'- 'pblP'P "IPP '"'" ^PL "'bj^ luon-m X f^L. ^l^fjm no Uu^ 

ipp'"tt "' b "ip^b^'^f^ > ^mp^ 1^2^ "'-b ^hf^^lfL f 

UL. mmbliii ip Pppmç x 
ö\J fJL. pçunL^^tuij i^p u^m ]ium ^mPr^ ^pifujijmpij • ul Pw^ 

pb^ 'PPP^ ^h"-"' ^hp ip*p^ *PPPP^ * "'- tff. *B^ ^b*^ "PPPf^ * 

3i f\L. J^ nt.tubtL.m f^o f f]ppb ^nL.*ii po itin po piîibl^ j^ft^ 98 h'biiHh VU.P'hni] 

P^nn ni. inL^uintjush 'l'f''*- tunL.% ♦ ni. ^nLUjpjArL.U£ "ll'lji^ 

32 nfupi; nt-UMÎi Pniflhitu ujni. x fJL. ntLuflt ly^ Ij^Jftji^ , ujp^ 

33 Puthl^ ^fi ^ft Irusuf^tu'bl^ ^lL x (]l. ^ji'hljtu nuuj^ mfi^ ^i. 
mnt% huuia.l^ nL.UMh utjt'U ♦ ni. ijtnn.iu'b tunt.ji 'btuu ^[^P[^ 9 
UL. <//» ^k^^i} ujtuê-tunuah p^hj*^ //^ "*-i^ '"H tijtutj^iu ujnifh > 

34 tiL. ip usujp ni-iuh Ijftjtuh ♦ liL. j^p ujiu nL.fi ^pijuîhiri^ z (]l. 

njt'hlitu no hutu n.iutunL. tppn. piuiq. uip f nt. Jp ni-U»hn.iu 
Jl^p^iuJip ^ppp * IP^ ^o ntpiu Jjituh Mij^ntfh ^o ^ptftuh^ 
nLiuh Pnt'Jhui ♦ m_ lul^up ^pp Jp nL.iu'hti.iu tjtnn. tl-p^^ 

35 U'- *pt^^^'" 4?** fifttp tijp^nt pfi , 2j"'ipp'"kt "'-t ^"'- 

pi^ IP '^l^jk * ^^^ tp^p "^*- ^t' ^""Y*"*^ tu f IIL. ^k'hfi 

36 nfuP ujp^ni-pfi UM « JJ^ni.tu'ÎM ujçpiuuj ^p ^uin-ph Stup "'l f* 
a.iuuiuuMUjÎM UL. hlii^uiiMjh Jp fuon.iu funi-tupph uMp nnn.piM ♦ 
<pJuM no ipt/pp l'PJ'h tPh ftt.iMjh Jp funi_ujnr^73-iu PnL.h^ 

37 'hui * fJL. uinL.fl ^ÇtjiuiMM uiiu UL. Jp nL.UMhtuuM Lo ♦ ^nifh 

38 uiptnph Jn ni-UMhn-tu no lup funuli x Ijoh Jçn.uM , iutP utp 
III n ^niMM Jp uinL. uiuui uifihiupiu uimjîj tiip *Pp*'-f^ * "*- tutP 

39 tijpuyrih Jp ni.iuhn-iu ^o uip funiJh x Ijo Jp ni-uiiiii.iu $ 
(^ujîttu 'huj'hl^ n ^kjuM ^ujri-r^ ni. J^rinj^^ t ,pft^^"f ^o 
uiu^hpfi ^PPf^ h^' Jl^ti.iu f P^'Îm^ 'huMh nt- innL. JuM^ufi z 

40 f\t. I^ifp ,ppp ^p nt-iMMhrt-ru ^o jp uÇp li^fijtujf; ^^ft'li U-cîh^ 
ujI^oi fit.n uj!^oifii-n , nt. upu-iu unn-iu n-ohpynph f uium 

41 uiuin ni. pl^'h^fi pk'îiafi « ffi. uini.fi pçh^ 'jbiu'bu/h ul. tunt.. 
Jtu^uhiujh uijjhin tt-iuuP in luupt-Jujljujh 'îip^çiL.p 9 ul. 
Jfti-UMtupk^ ^pp f ^.t*^^"^ 'hufhiijh UL. uinL. Jlu^ufi Jfi 

42 Jp ^I^JfuiMhn-ru tfttMJj ,ppp * ]ani-UMppli nt. Pkp tMpitfh t 

43 fjt- uini-ufhtjuiiu^ uçmçP ifiuipiiu ^çtP Jp islu'^upiuh ^tui 

44 ttjhfiÎM « /7*- funi.ujpnriujÎM a.uMutu pçu^ *^iunuip Jtun-nL.J 
^iuuinifîa « 

45 f\i- tjni-Jtu k^^ip *PPP ^p yMMljjiptnuiîjrt-iu no sp û.ujjp^ 

lk "IH. t^'ii^ * LH B^L "'-/' ""- "'Lh^ "^f^ LUL P'^P""ijt^ 

46 P'"]h '^iun-riÎM ♦ ^tufJiu no uMtii~fi fuuMia.ç lutupuiiu x fju Jp 47 (1»- ^lîtil^ut ^o tifu'p u^nt. ♦ UL. ^k'^l' ip_ opPf^ u^mC^p^mui 

48 Ujut. UL. ujr7i.[i Ufp piuibl^ ^ tpit-Uij[iutuj u^ni. x Ql. tunt^tMth 
tnft ^o (fp "(tp ^p^uMhtnitb^ ^^ ^t^fijl^p^miu ti^ni^ ^pJiu 
no uiut tfn nt-tuittt^tu n-t^P^^f' tunt. t ttt. ^p nptPut ut^op^ 

tnnh^li ^ou^f^pi; ^^lh • ip "hp up^^ph t^p ^t-'itini^i^ J-p 
ncuîhtt-ut ^iuP ♦ UL. tnp htoum ni-tuU ttjp^uLpp^ "ivl^ * 

49 fli- ni.tu'ît ^[t'bl^ui ^o in[i'b ^p [^p ul^p u^uj^p^ tnp £«i. tt^uL. , 

50 nt.ujh tu^pupMjbut ^o jul^jtu^i t ttL. ^[fplt ^ppppj^ * QpiPui 

no ^htf[t </^ tunL-[t m[ib t aL. tupain[tuîb • ul. utni-[t tpu.^ 
tlm [uutujl^p mm ujn nL.mbn-m^ ul. uo • uçp "fp " "'^ 71 

51 tfu/ Pnn-unb * fJL. tt.muinL. tp hhtl[i ^n u^ut ni.m'b t nt- upu 
uus^pnbJ^ • uL. ^I^'b[t thntv. tftuP tunL. U£nL.% ^p tnni^ [uomm t 

52 UL. i[innL. Pm^[ii.tsÊ ttut uptt^ % OnJat j^o tfp [uni-unL.ul^ 
%mbu/b Şt^^iT'biu ^ppt^ • ^P'^" *B^ '"il.l^ "'-"^^ ^'"1 JL^ 

tUnL. UIUL. X 

53 (jt- ^[îij^m ^o mL. tu^pjç mi/b ujp^nLp^ t ^mpt^ in 

54 m[ijmp^ 'p.^'b^uiupl^P^ X f]t. ^[i^l^m ^o Jp J^l^i/[ij(^ ^iu^ 
5b Pl^ mutp • ^-^'jj^ mnt-[i 'bmu J^p pi^ * fj'- *^P'[pP "'- ^P 

ntLÇ' lu jnheuu in S<un unhi n.mitmiumb • mçu[(r tPPPpb tttn 
^i^^t^mb ^m^uo^ittb utbr^^ ♦ ^p ^o ^[i mp ujn^[iuu7n 
56 t^nL% tp^p '"'- ip ulI^ îux f]i. ip^o ^[i ujni.[i mp ^tpp 
tttnt. • I n linLJbmujb t trm ujmtrmpuib t irm i n n.ujuuiuiutb % 
Ummo^uib in tfç jtnuibmm utm uinn^[ibn uini^ t ut. imJuj 
"^fL'PPPlL "1*"-^ (fçn.m • ttjmpç in ihg^'" ^Pl^f' "*-P "ip 
tk'^ph t UL. nt-itjb '^çif[i nn mn ^hf^P uint'b mnt.[i t [^""^ 
imu mp tMJUL. ujnL*b x 

j|«- l^p tJimiç ^mPpb anJutbmrib (pnin[iu[nMtb ul. J-p 

ZL ^ltmP[iu£m'b ^^p^m'b^ ^p J-n ^nt-Utuf; ^mPp tM^nt.% * fjt,- 

^[/bl^m ^o m[ib ^f^tp^ntiM Jp ^'''kpp'^kl- nt.[in-m tjm^ 

ijtm^ t irm'b^ ttjp ml^upi^ %nj y"-y"p^ 'bujit tnp pnt^mpp 

9 98 ^^a'w.t vnnnv 

3 /i^nLi qt*^ ^HPl^ * Qjnfut ^o ^uipliuliiM/U tiL. ljl^^nL.ut[i^ 
iuU LpJ^P ^uiP jao n^u/b& m^up^ fuo 'bui ^oî/* %uMb %ui 

4 [uni^ ♦ 2/!*^ •^® Pk'^^t^^ lj[upiiujftuj'ii utp^ klLV^ * //*- 

[unuli • nu mui^ui ifi^tv. tj^p^^u/U ^kj'" ^f^ ^uiujnL.^ ui^^ 

nnii hppPr^h * iruMili 2f"-2_"'i*^h Pmuui'ii uL. 2^"-'^'^'^ "*- 

5 Şppui^l^ uiuiluppui'ii nu i^fi^hŞ^ * H'^h ^qk Ş^'pftuliu^ 
nL. ^yuipliupi!li i{ipn.u ^ppi^ *Jh ♦ hp.pp ^^*^'* ly'kfLU*' 
1*1^1- ij-iu nii^ui pl^'ijui[i^h tlyPlintpiuU 'biu £/»LÎr , ^4" ^p 

6 uihnPt 'iiiiittuj^ 'bufli utiijuruflix JJ,nL[t ^^^[^"1 '""' "*- ^® 

c/^ uLiuUn.ui^ ^ui'iiû i[hj'ihJ"lbpl'['^[' ^pp h2."U"' ^H "IV 

n J[iLpuij[ijuiU t ^i[u/ii ^o ^o ♦ lUL. ^uii[ifh ^"f^ "ip [ir^ 
Jufii Jp Jpn^ui [nnhP tnp^ut ) UL. f^pjh nL.ufU Jp J^fu 

7 utuLpi^ « f\L. ip 'iiuiŞtih ^['ut'u Jp tfitn.ui [uiuiuihp inp^ 

npU , UL. ph'Uui\t^ nt. PiuiJiJh JuitL.nui[ufU ^[fii utfi^^ x 

8 P't^uJi^h fooinf; n u£ujpuiufbuj itl. P ^uj^i'^h Juin-nt.i[uj'b 
fnpkpp^ * If't.^fifl^t ^i^/i.<^fiiî# UL. puium'U /jf. nij-ui ni.ui^ 

9 'iiuj'ii ihp"L. *tP23r"*^ '"P^l^ * tl'- k^ ^P. nt-uft"'-'" t 2P 

jj.uj'ii^'^ Jp t^oj pi^uita ^o l{n.pP[^^P^'''"tl'^^ Juourh 
10 iiiuiPtui_ uippi^ t ^piPui ^o jpnuuui uil^Jiu t Jp uiiui[^ ul. 

in[ijh ["on.ui [^piuJ uip^puî , ul. ^fi ^o Jp u£UJi[^ nt. ni[ijÇ 

[uott-ui utpJJ[i%uA eunnuj uiul^i I^iujI^P^ uiç li^ç- ti-ni.^^ 
41 «-nîi « îujJlu ^nL'ii ut^Jpij I hp^pp ^h.pp *fp mnjJ Iriu Jn 

"'hjh [nott-iu ujh*f~ni * tuL. 1-pi*l- ,po ij-ul. tnh Jp JffU ^ujj^ 

mh "IP^pP ***" ^L fss*f^^>** ♦r«*y£i"*-«» î.nLpuiuA lu , (jTui'b[t 
12 ^Ç'''[/Ç J' >) ♦«*" ^«1.^«.«« •nj^N^tl * /?*- 'h'^P ^nifU uiujp 'iiiu tnrnt 

Jhn-iu 'J-pyi' ^pt *PPPP}*h niniJ irui Jp '"['jh [uoit-Ui x 
i3 f]L. uifi^ p^'Uuft^h 'f .^o ^nifU ph'Uui[i^ inp^j^ ^hpuJ^ 

Joouiç tuuin.uJt /upjtp'it t nu ^Ç^p tPiJl'"^ "'PJ^p^ •B'^ 

14 ntLiu uL^iui iu » (]l. pujin.h ^h'f["'f^ ip "t'" p** "(p k""lb 
^pp/u'h 7O "p nt.ufijn.iu ♦ «r« Jnn-uj Louttun[i uip.P[^ 

15 ^nifU ^çJ[iufij UL. (^h^'f* "IpS!^ * ^iu 1-pyV- ^t Pntfifijuj 
,po Jn uiuipJuj ip ^j^mnt-tt-h Juin-nLil uip9o ♦ ul. ujp ^'upn 
mni.[i iPni-pmuip *ppp^b > ih tunL.ufb ^o Jn nuh ihh^P vi-n 7 99 

16 tnujp 9 tunt-p Bju ^o Uuin-nt.iI ifnLnuttun tnnniu x ^p ^çtt-tu 

no J-n uin^nautpUn-tit Lo ^ç jiJu lunut uotuujnp u^nout * 

17 /1*- ^ttlt^UM ^o e/^ fuuM^^^ « u^p ^_iuPuihtni^^ *^^P[^ 
tn tfuMtt ^tulinntutub J-p iuni.unt-UÇ jdçtfuliiç (rç ippn.u ^p^ 

18 p[^ * (]t. J-p nt^tuian.iu Ijo , ^n'^tfb Jft tfni^utu'b Uj^ ^^4«^ 
^ t ^/fcîf ^^^iP'Uiu'^,pf^ ^o t ^^p ^p ^o (fp tnuiptjut £p 
^phtnnt-n-f;^ iPuin^ni-iI lup ^o f fiiu utp^tupp lunLfi iPni-piniup 

19 nj^fip^* 5^«/2«/ ^o Mii_ , ip^pik "*-b ^"^ '"l^î^ * [k IHr^h 
ni-h , nf_ ^i^dh tLiutuJluh uip ihuja^pJ- ^ppfi'h ip tuiup iJ-Ç * 

20 /?«- tup lloP ^kp >^ .^® *^P ^i^tnni-n-^ truift-ni-i^^ij-^ inuip , 

21 tuni-ji Juitt-nt-iJ tPni.puiuip tup^ui t ^pJui ,po Jp ^^innt.tv. 
Jp inpiç iPiutunt-Juîii luiitp fl-çb J^h*^Pp ^PtPp"^ njibiuiu/h 

22 &iu^>liPliiuV inpnjit^liiub x ^uiP pjjb^ IJiuJîu^plriuplip^liujb^ 
iriupiuiPLunlijJhutb'^ ^lfh^ ^tuçuialiu^ nçtP%tunujp^ ^ht-mp 

23 *P^"ltpl'Pt'^ utpupnjtpiu^ X LhJl* uiL. IriupiuJuiif q-p^n-ujb 
Jp ^pbuini.u. iL.^bp iniup , nt. iPiun-ni-Jiub Jht-piniup mp^ 

^piix 

24 //«- Jp nt-Ç uip n.iu uinLbç ^uijJ ip upbon-^ ^fu-pnuç 
nt- Uliij-nbL; nt- jp tPtui n^i ^hP ^"^ uipjiioulJli lunt. no 
^^^4" ^V "fp ^iuuiu t iî-iuiulip tiui uinL. lul^ il^yu'pq-pb x 

2o ^pJtu no Jnb ^p no û-liijpnÇ nLp Jp ^iutpiun puL^ç 

^'LtJ^L ^P tPrtJI'^'^P 'V*- '^p^P"P Jp "i^l "'-h • ^tXJ^ 

26 P P ip tuijip nLp JPhlJ * (]"- "^*- *^P^P*P IfnL^iu^p Jp 'bpb^ 
uiu Ulpoailibliii uiUL. t nt- lutJuj uip Jp>pp JçnLtu^ np ^pb 

27 Jp ^PIfKp^ /11-^ iniup luiu X Jiuui Lo J^n.iu ♦ (Ijiiipinuj 
umtu uiJnLi ntuit-nLnujb pjçp ^P^jP^ * ipJiu no 'bujbç 
Mpun-nLiLUjb uijubuipb^ ul. Jp uujbn-UJ uiJ^IJpb u-iubû ^p^ 

28 ^îux Ql. tuni I ^^tluiu^ uiiu nu l^o , ^t*/! ^ lu" puMUMUf , 
uiub Jp Jp ^uLpp^pÇ unL^ptuji^ nuin.nLn.tu'b inp lunLJlM x 

2y (It. Ipi Jl^n-UM * Jp uini nLl u^on^ ^tun-iu Jp vl"ip^^ 

30 ^tu ^pii n-iuu£nL X pi_ LtuiluM J pjip^p 9"*- ip '^/ » ^pbh 
^tuPp iniup t ni. ^lip^t ip ip^k^'""' "^l « 

31 (\l. inliuuM Jp ul'bon.i^ii- ^lt-pnu^ ul. JJlii^iîii(; u[pn.iu^ 
u/nLbÇ; f £p oplJiu ulibon.k P'lin.ujuuoilu(; ip u£iu u£tu^pk 400 hiiihih jraruu 

n.niLij nh ujiifi'iM 9 nu J-çn.ut Êtuijtn uinonppii ^o in ul^n 

33 nLJi uil^uP^ ^o m^Jbui x fji. J-n lutui^V^ uij^li ^ji hppP 
ujnLh t UL. Jjç^pjç juo ip lioiui UIULp tPPP ♦ "*- /P "'-k^ 

34 Pnu ^pp » "«- J~p apuuMhi^ nLb QppP * (l*- n.uiuP ip ui^ 
uhi_Jujhuj'ib 'iip^çn.p^ lup np ^u/jbut » Jçn-ui Lo • ^&thui^ 

35 Pui*' (Jrulhjt Jl^ujtuK X fJL. nnLiJiu Is^h "'-^ 'lk «/"*- > nL. 

Lppl^ nptPuthç nLp ijç uinL t UL n tuuP hiujujçp utntnui t 

36 //*- Jp nLUjhn-tu p l^tii^^ *BILV ^P^ ^ P. t^k"k"-'*' ^"^ 'Y^w 
Jph y ^tuJtu lunL/i ipiLiuu no P l^'huip^ "^P^PP P nLUib^ 

37 O-tu • nLtifh ^l^li ihpn. Juin uip J^ppp iiinifh x fji. ipprL 
P lu^lsLui mpoppp uini'h nL uip LoPp uinLh ^ 4^/» frPl^t' 
uinLb n.ujh^ >PPP * ^PP ^P il-iiin.tuhn.tu uip^puinph ^in^ 
uiiu I #7i_ Jp luipuibtLiu luiuuiçputuih * 

Ul'P 8 

1 ii*'^ n-oiujhinui urpuiu ippn. ptuin. '^uiuinL f ul Jp mnLtu^ 

ppljn.iu 1 pil- jpb nLutii Pniftjhui u^ul % Ipunji ,ppp 2."'*' 
^PP^^t i"*'^ ^^ ^P nLUihn.ui * l^j^iu tlp uj^ in ul^p 
nLls pujin.^ ♦ s pJui jiO 'iini.iu uç n.o iîi ip uiiu ife^ uiu^ 

O ^pphph • fii_ H-pyp ^4" nLujh P ntfljhui pnLiupphn.iu * fJL 
hPtPp nLufh usppsp ip tfiuitu po uip ^Ç fh'bpJ^ ip ti-çuztu 
PluÛiuP ç uLiuh U1Ç ujp tijppiu • jpJui no Jp nLiuh '^p^ 

4 %p^tuh Jp ^l^l^ innLp ^ujpt^iu « ■^^iliuui uttuh J^rLiu 
^u l^pptn^f^ nLJt t ip fJL^ ^i^tniu Jp ^o n^uL uipn^iupji uin 

O 'hiuh nLuhituh P çp ^p pphl; ♦ f^u ihpn-u ^pp p Jp nLuih % 

6 Kus'hiu 'hiubç n ^ç liu j ul nLtuh hoh ^ ^uiSiP x f]L çJp 
tPp p Jp piulû^tL.lu np ip U^p tuptfiÇ n-Ohhu y UL 
*^tump uiuhujh uiuiiin t ^ P*PP P *PPP ^ pjpl^ufuhtu ul utiu 
Jp 2'"hpp^'^*i"Ltu no ip uiHip puJiq_ç ut^piipii* UL nLUiii 

7 uiushph ip tuiup ptuisLÇ s fJL. ^^J iiu%iu iftu^uhjç nLUiii 
^iuuinL ni. ip,ppp tppp * "*- t^ *PPP ^P nLuih «f// ^p^ 

O Ujiup nLtuh luçjhph x JunLtupr^ nL P ^p uint'ii ^ nt- ^tu&P VhP 8 101 

10 Ijf'i^ i^ujuiu Syp ^matun ujnCh f ul. nL.u/îj uiiîinutuj t Ql. 

^utjJp ip uplton-Ç ^p ÊUuilinLp^uJjç t 

11 (]l. ^iup^u^tnii ^usjJr^ nu uil^up- ^PPI^ pl^n.ut tnoa 
tPpppi'Ç t w- utnLp ujp aajn.iuuLujLmphç up>ujU ^h Jp 

12 ujtj hL.tfujiUujlj J-ç tnp fuouurp utntJb t f^L. tuL. ip pnL.^1^ A'*'^ 
uitu tupt npritjbtn « nu uo * \jju uppjpi^ i, pJuj 'Jbp^ujh uip 
iunt.uiauj t usftrL.uj tnp ujçtP Jp rn-tu* nLp upiubiç jç ^iulj^ 

13 n.tu'bp ^ujU tnç 'bç jç tniutptjt (l^uiptniu nL.ujh ^ tnhuiu jaJçP 

LP. k^^t'j^ * "*- îs"- LH. "'-b "'ibjh uptj^ph t 

14 Ç\l- 'hufij uuihinr^ç "ibP ^PPl^ * "'" IP hhJb^"' *^P ""'" 

15 ^pb F^P^PP tP2.1r *P^ ui-u/h P nthjhiju utnt. t f\i. Jp uLUjh^ 
ti.iu ^t^i ^pp^ UL. tnp^oP* ipj^qu^^phf Jp ^t^bph Pp"-^ 

16 2J^ ^tup^u^iui% nt. Ihpotnjiuujh uujÎL.r^ "îj^ ^ W*- IP'^^'i 
piotntu UL ujh ^ntPP p *^P ^PPP 'V"'-^ > UL- uip LoPp ttrnLJb $ 

17 Jp "J^J 'hitAs P nthibiu uintfbç iPui îJu t Jiuiu nujhp ul. Lo Jp 
nt.ujhtL.uj ♦ ^ptJaj^ Jp ujoi 'bujh Pnuîjbui utnt^^ hjo ^hj^Pp 
tnp^^rfb « ^^Juj ^nL% Ştk'>^ 'htu^ *P[^ "^ /P '^bp"' /"** 

18 'hujjr^if^ t ^^Jiu lupi^ n ^pJ^ r^ * ^ui^tJl^ n ^^jur UL. 
'hiu uji^rhj f kV^ " ^^f/"' "'" ^"^ uip^[iiir^ f ul. ujfipiu 

19 po hujjphiuj t 'pJ/îiLiu no pl^ba 'bu/bujh ip 'hujtî pglia ^eu^ 
rpjspuîh tfp 2p,p^"^"* * yu"htn rj^nt^i^iu ippJut tjiuipiujh 

20 u ^t^pjtb^t f iioh J^n-iu f tnni-ujbniniu^ t fjt. nft'bLui no 
^iuŞiP bujbtsjh ip 'hujil Sujp ^iuijtupujh tfp ^ a» o^l^i/iî*/// t 
Kuj*ijtu tjgbujpi tppJtu ihiupiujh n ^çpu'bh • nt. nLUjb Loh f 

21 ^tu^P t f^L. Lo Jp nL.ujbn.uj ♦ /^" Stu^Juih ^nL/h &i^^iP 

^"^ *PP^ * 
21 f^L. ^uipp ip (^^Putuj^rpujj^ nt. Jl^n.tu ^p^on. jiji lu^ 

tiph f nt. J^rt-iu putîiu inp ^pp pp utnifh ^o tnp q.gtjut iç t 
Zo fl*- Jp tuguPç n^oiL. hppp Jp bni/htn uiiJup luputn f Pnt. 

*PPP LP lj"^^h UL.^ UL. utlfUp^ hjo ip u^p nt-p urujbp f 
^\ ni. ijrpn.u uip^pp J^ , hp,pp tPtt *pb "^P ^/'^^"' » IPh^ 

'L^^xPPP "'- ^P h^P ♦ U'uin.ni-tJai'h nrpiu iniupujb tnp upp^ 102 hiiibih mpi'nv 

nLh utiubli 9 "L. uittL^ %p^i^tÊ-Pnh uiut » nu utni-li uuin 

26 u^ni. i ni. ^i^n ^^^^!- ui^^p^trtup tnp^ tnp u^nL. t U,ni-p ^^ 
tftuiuj hto 2^fiutittn nt. Lo • ]n Lnt^in tPut 't-h'l '**- IP unLhtn 
jaçuçtt^tu uiu ttMt^tr x 

27 Qt- Jiuiu uin 2"^HpP'"h1~ h'^ Pujtj tt-tutisnL. in^pthittnL.u 
^ujP p LoPtult h^ttituuj^i^ ^titju^n^n^ t UL. ^n rt.l^uiut ijipn-u 
utpDpn (f-p y^'hp P"^^''^'''^ "*- fp ^^P' • Ifutn-ni-tfiuu luta 

28 J*t'* ^'f' tnl^J-pit t fJL. ni.uj'it ^l^i/ujuj tniuti ni. ^A • îtiiultitJjÇ 
Ptu^&hiiftut tnl^J-r^ % ni. ^r^pnutii Yiijttuuj upu^^tuuputii 

29 <//» ihhjnk'f^hp*'^ f'^^k^ * '/" ^P nnu'iMn.iu ^tutfiu S"'-" 
iun ^h tPiu «^^^»1. « ^çijiuut utut ^çPpnu UL. Ito ff-gn-tu • 

30 7»"'- l' iri^"/'^ * f)*- ^P n'-uj'iin-iu i^uiij^ piî%u^p^ *riLP "^** 

ffp uioi m-fi (fp r^çul^n-ut Itut ujç(rrnj « 

o\ f]t. tnl^up ^pp ffp nL.ujbii.tu ^Jîlj ^pp^k * tp*PP P^^ 

iipif* iu rto ^ni-n.1^ if\lûrL.ni.tli i^PU- kllfjhP'"'^ "[p *PPl.P*' 
uiu % nL. fj-p pjuPptupujij tiL. rrp uiiuy pjiupjtuiîtult nt- cr/f 
jarrtuphuiuiii^ uig n.iutn tunt^ f ul. ujç ti.ni-a-inruj f nt. tp 

OlL rt-ojtu upu^uib n.p ituiP uip^puj t fJL. «.». fuiuujçp tu^^p^trtup 
tnpliop p uinL. f iiL. iftl^ppnu i p uttu fito uiîjbin tunLp y tnl^up 

OO ^ppp «» ç«-"i rLiup^p tioPpbç • flL. tunup ijçlj^n.piu ip 2J"^ 
l^ppuiujb ul^tpjj ^pp ♦ Piurifii ^pp ffp ^l^Ppnutt-iu nt. Ito % 
IIL ptj '^ ^iun.il} • Jjnj" '^^jfJuHj , 2P*f*^ ^o tj-nt. l-pl^ 

f-i^ui faotu^ iuiit-2h*-*fl*^ ^'"^pl' » /4' tri.tt"' t""^'"^ * 

34 /^«- piui^f; mp 2."'kfLU"'t'b ^** PujJ ftuiTiji ^pp^ /so Jp 

ni.tjjijn.iu • kp^pp f'h^h "'p pnLtuDuj ^p ptj 'ff^ ^tuPr^ 
ufppiu tunL^i po fîb^frtup u^p^.iu » nt. fuiui^ po ^l^^fi'biu 

33 nt. ip phj 'ff^ ufh * [Ipifiu rto • n^ Jto tnp pnL.iuriuj ^u/ijl^ 
pto futupuu ^ppf^ f luuL^ tul^ ilnL^tniu u^nniuj y ul. ^ji no 
Jp ufoj Jj^ UL. Jp iipij fib^^i ^ujb^ po tluLitintu tup^ut^ 

36 ufl^ pujpuu mp^iu lunLfi % QpJîu ^po <p ^utjtnl^ tnl^ "fP^ 
Ufui Jp iriun-ni-iUt-tu kp^p uir^^ ^h'fjj n.turpjjbû uipniu 

37 UL. ■&ujb^ fuo ijni.%tniu ujp^iu t fjtupoin ifiun-nL.il /« "ft^ 

38 tn^pu ■^uîiih po in^ ^p u^ptniu x QpJîu ^o ^fi ^o ^piiu^ VhP 9 103 

ûuj tuL. Bp'huj^&rujp nu L^ub^nlrujn u^^^i^muj J-p u/oj 
Jr^ ni. ^^/ujilk tfpij 2^pJ* tnp^ui ♦ ^nt-n.1^ ifujti.ni.J J-^ 
ujnt-fj m^ tJ£n ihp^ *H[L'^'^ * •pl*^^"' .^** "[[^ ujjj/rj^u^iupi^ 
39 ^ujil^ [uo uL. tt/n t/îiL^tutntniu tfl^i^^uj'ij ii/t; z [}l. I/o </^ 
ni-UjUn^uj tjjnn.uj tnp uf^l^iP J-p nn.tu ^o f^d'lpp ""'^[^^p^ 
%ujbuinqujU ^s^jnnuîij ^l^ur ^o ij^iu^Jîu ifppp'U^ luÇ 'biuxj^ 
Pl^ph t ^ujfJuj ^o u£p ujphpii ifuuinp^uj^^p/ijl^ Jxsouil^ u/p 
n^ni.J^p- ^uipT^ « 

^ n*" P-"')^ l^y n-ojuji^ Jiuiu ^l^Ppnu ul. l^ujq.nLUj ul. 

Jui'b'iiuijl^ uu/hm i UL. tunL.tuljujU ujpp ufUç /p ul^p ^JU^ *Bc 

2 uipipUm ujpp t UL. ip ujuip nLutij Pçutmpi upiL. x [\l. ^p^ 
[kl- n^-f} t^hpph-ll' uptuU ijipn. upijili ilnL.uujij ^o f^p uçp 

3 mpmç n.mump^hujij "ijpnmppij tîni-uujij upipp tPPPPf' * (1*- 
Jii^m lup JJ^nLumtt-m Jp nLm%n-m mnijmjp jjjnL f ul u/p 

4 JtumiLm jumui^p mpmm ttint^ « {\l ^l^Ppnu ^I^Jiuu/ mm 
UL Lo Jp Jiumn-m ♦ Jjm pjoiSm û.mUa m Jp JuuLm ^o 
UiiP ipJpp '^lp"([^ * %nLm u^ ^oipnuiij uiiP ^^^ » ^Ç^ 
Jp JLmiLm y LhtP ^P JJ*nLumti.m f ul uç^p Jp Jiimmn.m t 

5 ^pJîu no mL 'Um mpnujUp mnL 4// mçJiu > < pJm ^o ippn. 

6 ujnainl^im ujnLU t fJL Jp uLm'Un.m uji ^np"*l_ ""^"'-/'.^f' 
ujnL f uL Jp milpç umnijUm np upiL iil I/o ♦ JJ^nLp m 

7 ^tnLtLl^ tlriii ml^puip t JçiLm liommpp ^IPVI^ * /?*- ^"'^ 
fbpi ulujU no ip mon.m luo Jçnuj ^pppf^ ujm>n^m Irç^ç 

8 "ijm mfîij y i^ piJuij^ Jium ujp nLmhiLm « [Jl ul m'ii ^fiijl/m 
^o Jp 9fut t"P ^mPp mnL% puLmpp t PçUu/p^ *PPP 
Jp nLUjUrLm jp^o mpP pUç luo Jp nçul^n.m um ujgjtuj t 
^wPm no jLnLn.^ Jiun.nLJ Jp Jpppm% n.pjmu mpotu z 

9 IJl. nLUjU mL lummçp ip ujlipm mo IjppPl^ > "*- IP ^hJ 
nL muL ipprLij '"pj^ppp uini^ kpj^P *^P tfpppujij 'IPJ"^ 

40 ^ppi^ it'* '" * tl'- 'l^P"'" *PPPI^ ^t "*- ^^ * ^pJîu^ ^jlrm^ 
11 P[iuiij m^Jr^ ^P-PP l^lpJ' 'u ""l"'-! Vlb'" "i^ * /?*- """-p 104 hiiiKb vari'nv 

■^çthuuf^ uiiu UL. Iêo J-nnLutbn.uj t uinn.ui Ji^fiuj uiJnLi nl^ 
*i^p 'hPy/l-' [P '^puiut n-lthuM ) ^umJum jiuiliMtii ^iupfiîu 'hn^ 
ÊJpuiubuipb Jn uioi ti-ni.n-Ç iPiun.ni-d^ nn ipnn. n.n>iyutU 

12 tnç UMnnsjtlÊtiM nt. n-p^rt. ^fi tnç ^tuuiuui *ibut luutx 7tuiliu 
Mun J-n nnLtu m^Jpit no JilfiUM ^tujJ t ni. jp ^o ^outupii 
Jçti-tu ^pppb t ituJuib ^ttijDp 'iipJfiuuibitipit Jp ui&J nup * 

lO [}i- ^tu^p in Uiiu yulMnpiniitb tufi^ Jiiin. piiuiû. ip uio^ 

n.iu ULUjb ni. ^lrutP putiub jtp tnon inn J*ppp usntJb uip 

14 nL.uibtt.iu * f]L. nnL.i/uM ^tu^û. ^l^Jj^ttu'îM njt'b Liu no iunt-^ 
uipb 2J") UjniJb t ni- ip ptj uip uMtuntniMMbç uppuijtMjiM Jç^ 

15 ti-tu inptntu UMnt^ t Ql. iul. t]spn-u J»pp Jp jilTtulJbuMiu'iM t 
lo ^P*PP jp luott *^nL.b iMin ^Pppp uint'b iMMp ni-it/iin-tu % fJL. 

Jp pMiupt.ç uçn açiJtutMJ tniu ul. lio ♦ \jum pio^iu ifp u-nL.^ 

17 U-Ç pio Jn rptutL.iu u^h nn itui pnL^Ç nLp '^çjiu z fJL. 
lunL^i ip ^o ^pp inp Lppiu^ ip tupiul^ uippiiu nu ^iu^ "'p^ 
u^ui UL mpiniMMb^ hto tnp ii-p p^fibiu ul. ^pj,p uip u^iu t ul. 
tPp Jp ^uilippui^rp n.usn.iu Lo nji inuip pJ[^^ "*- ui-Uib 'bp^ 

18 *P.'^PP UjUL'b X ^!;tJlUtMj IMMUM Jp nLlMMbn.UM UL uo * f.y piMu/iM^ 
"HJL- "bl"blj' * ^uMJJtu nh^Liu mç Jp nn-m umtuprL. uip^ 
tPpJ t ^tufJm* jtL'bLm mç mp nst-m tMjpitipat Jp Jpn-UM 

19 u^pbpiM muLJi X fJL mnLJi tt/itL'b J^o-m t ^jibLm ^o puL^ 
muLp mp f tiriLiIiu mmn^mbm nLp t ul ip uipmç ^'^b^p 
tt^nL. mp lihJpnb '"- '^P UMUttj^ iilL Jtptt-U jypp"^ UL Lo t 

20 Qp n.mu npjfj iu jpo mt- rrpyp Jf^rt-m ujnL ♦ ni- runLp 

21 f[0 ^ J p ruMjrLnLr^^^ • /|l muL^ Jp moj ^^nun ^ppf^h > 
ippn.. '&mpiMtiM ip mfjppç ^J^iP ip mifm'h miJ^P^ ♦ 'iiriLm ^p^ 
^pp uip^pmpjt Jp iPiitn-m fTmpmuLiP tMMpniit ♦ Jjm pmuJtMM 

22 [p uçp ifuj ujp J^pl^mJ^fJ ^ppi^b * (l*- ]^uuj Lo Jl^tt-m t 
hp^P uip^mpft iM^mifnLp ^ppp^t * ^tp 1 [Llt '^ffL '^^'C 

23 ^b*-^ "^ ^fl_ luuL^n-m ^p ItifmiM ri.l'iiui z fJL mmJJ^ 'J-"*-^ 
u-p^ rpiLtfm a.ppm ul Lo ♦ J^Ju/iM n-fiiipiP frm" Pmujui Jp 

24 pJuibunLrtpfJpiç tPprt-m frmpmpiP uipniu x f^L pum nL%Liu 
^o mp pjujia.i^ mp mmnuim*iib uip ^mfJp ujni/ij ^piJitjbmp'ij 
qujjpmp Jp ^mihm^ pnL^ti-m^ ul. fjo ♦ Jjm" pui ul tfiuiL. JJIP 9 105 

ptiL.^ uin </jf rL.iun.ui çifn uinnnu d-n uil. iPutn^ni.ijç utiup 

25 U£^* 9 nu ^^'h[i tPuM ih^lp^ nLJt % fji. utni-fi^ q-fiput^ UL. 
ihpn. I^a^içri. tntu (fi^nLUi^ UL. J-ç utuip ^uupr ♦ ul. t^nt.n-pn 

26 nauj t/pp^ usnL. $ tltti.uui% ^o tjtpttLu/U Ipîhp hf^^p ILV * 
Ç\l. J^uiu <//» gn^ul^^ ni.^ ^PPf^ "*- ^^L "^C '^"'-i' * "*- 

27 inL. uui^phft « /^£_ nliipiu ^o uinLp ^tfi [p '^L l^^HV^ 
inufU ujp piuhç (fç ihpruu J?ppph • [h S p'tiui uiu liiu tnn^ 

28 ^uipp utnuîj inuip hiputniÎL^ x fJL. trp nt-u/lin-Ut lio ♦ Jj^L. 

Skftbu^ ^uiii JfiLiTpfiL.^ 'b^ui mp ^k'^ft ttL2Hr*^b '^"Y' '"^ 

29 *iilth t [ilP" uip a.o^fi uL. uip'iipJi^ci * f^L. n.uiU£nLJi JpnLÇ 
J-p tiiuiJ ^hlf^lh utp uip^nLpp uiuL^ ♦ UL 'hui uipjuoum 
hçnp pç uip^uiuiu X 

30 ^pJiu no ^fiîi 'up^pp Jp 2"^f(PP'"k'f-' [uoiLui I UL Utp 
Uo[J Jp nLiuhiLtu ♦ hptPf' ^nLiLl^ iPiuiLnLJ ui^ jj^u^fitl 
lupuiiu ip uiçupi^ iPHirLnLJuiii ♦ UL tuuLp inç uip n.nLJrrb ♦ 

njs'hLui no luç iLnLJuirii^ ip rLOiui upuçuihtntu inç 4-^*. 

31 juiii uipoiii X fJL nLiuTi 3tl^^J*'iiiu "'p^PpPp uiniLii lUL piiu^ 
Uj^piuh • UL uip PpiLujiLU uiriLii J^ ifipiLU ^ppf^b * 

32 f\t. ^tuP ip ^iu^tup%uijnLJl^ ♦ UL ^jthlj^ui ^o ^I^P fp 
'^l* ij'P"-" JPtpp Jp ULiuh % hp^p ip n-^tntu <p* piuiiul^p 

33 uipinui uintfii ^ni'ii uip *^uii!nLinnLiLiu x fJL uiuliuu ^pu^ 
^oP lutiL'ii ♦ ipJui ^o ip iLÇUiiu Jp iPiii tPp tPiiirirniiu 

34 piiuuil^p lupuiui uini^ X f^L Liutlui no iLo'hp^tn utuiip ^ftp 
uinLiuhtjiniuu f ul uo Jp nLuihrnu * hPJ^P "4"J?Ç^ uip pinLiu^ 
niu luijnLi li'ii lunt^ % inç Pp9/"-tph ^l^Jjiiuii lupuiiu UL 

35 hiiutpJhPj^lriupÇ ^çJfiiuij X f^L niuiLnt-nnh IjppP tiL uiu^ 

nphuiitui ip Ittut/ uLUiiitntu f UL uinLh i p utiup pio ^lppP 

o6 UL Lo Jp uLtuhrLtu X ^fKJi no tu^Jui Jp titurLnLtLtu'h irç^ 

j)Ç n.iuujnt I lupniu uip 'htuilç ifph^ ujulIi ifjt û.tuuinLi utp^ 

^iu f UL np no tfp cLUJUinLi lupniu f iPp cluiuiui-! 'hiuniu 

37 ih Jp 2_b'"^'^'"ih f'«*'«t«*-t^ ♦t*£+'« * 2ih'l"^"i """ Jhu-ut ^iuii^ 

'hiu uL l^o ♦ Jjtu" fuo^iu Jui Irh^h *up ^p ujp 'ijiutjh f-UM 
'aphtuU utiiip uip piputn ul ip uiul iPiu 'hiii inp ^tupp uinL 
UL lunLfi iPiu 'iiiu^p^^p f ipJuj no ip inuL tPiii liiji tnp 106 . R^/.ti. irö.nnv 

38 ^tuPp^ ij^ni. X Ql. uMni.fl I^o t tf^i^ ufj^ l^^n.^ t ^tuPtu ^o 
jdniSuhiÎM Irç^ç ^o utn umtiç tPrUt jtçntutfl^fruib utPMuj • 

Su nt. ttnLtJiu utn jatunn J-n tfnrutu ^h^Pf utgö-ui * f^nt/îu 

tIO ^o tUL. rto tjnutç tPut "Lnbui J-p luipiç tPututiu iu t fjt. rtfi 
jto a-n ntt-iu ttin 'lituiJç iPpit hPtPP S"*-^ h f/*v''^S /»^ [o'tuu^ 
njt tuil tnn utiu tfçlunt.tunnU uinn-tu uinujçiP tPn nn.iu [u-^^ 

■41 phPh A*** i-tu utç tJni^tniu %uioiu t (]l. np rto tupiniu 
ptni.tup *P[IP[^ ffp ""- pp^i-^tuh l*h^h ,pP ^P tfptt.tu 
puush rppUplt d-çti-ut s4W' Û-itib& itt^ *B** IP '""'I-"hjh "*-b^ 
tt-iu f-k'IpP ^p '^Jy "ih tuipipufUtnph % nt. ip utiu'^pç utç 

42 tuul^prruj t Ql. hPJrfP tn^uM^ tLtu tput ptni.ujp tupnui ^p^ 
u^piL. nu u^utJ^ <Jp fuo ) 4n</2«/ ^o (Jp tptun.iu n.iu'U'& ui 
ytpuip ^p ^ujjujp^ ^^Pr^ • %iu ^p uinL. m^ufd ^ iptu 
^iuuj^nifU t UL. ip ^l^^l^'U^iJ^ ^i^inr^ ip Ibiuifut tuLnl; Ibiu 

H.Ö fl-tufpujijinpU t Ip ^o ^ii ii-nLpifç ni.ujU utu iJppiu nu ui^ 

44 ^U^ph "'-/' 'l'^h n-tu&utbtnpU t fJL. kp^P i^kj' Ir"' t"' 
funL.uip tnpout uiputptt- lunLfi û.iu'ita iu <Jp ipiuti-iu fyO^ 
iptui ip ^uJiiufJç tphPp^ * "*" tPP uinL. //'"Y^ tptu *^iu^ 
ujntfu* UL. ip ^ç^^'UçiJJ^ ipnu utçj tuifçPpb ipuutifui tuli^ 

■4o pÇ 'buift.uj^ujhtnpb t Ip no nfi epni-puç ni-tu'h uuj iJppui 

46 "'- "jltpk "^fi '^"ijh n-tti^ut'btur^ t fft. kp^p ^ju^tfh t^ 
n.tu funL.iup tnpnuj inuipfuuj tuni-ft $ u-iub^ iu (Jp tptun-iu 
tqp Irt^ l"'^'LlP 't^"^bl^^bPkjh Juoinf; ^ptPf^ ^"^* ^H 

47 tnni. ^uj^if^ tpiu ^utu£ui nt. ^p ^^^^lbl^JI^ ^hf^[^ * ]^[J ^^ 
^pfi ipnLpJ^ ni.ujh 'buj Jppui tii. lu^pç ni-p ^ufjç ij-tu^iu'h^ 

48 "if^ « QpiJiu ^o ^hp *pt" "[[^ "^kPU t^ b'V ^ILPP!' • "'' 

49 ^hp ij-ni^puiujb utp fuof tn^ u^l^ fuoj upitfb x [aoj rpulb^ ut t 
^iuiPut kp^[J uth iptu^tP ujpujiu Ujp ^p ujni.fl uih Pk[J^ 
trjb.jh "j[i^i" * hp,p[l ifnt.uiu'h iu ^nr% //7 fuointu fuojk "[p 
ph^ t UL. ujp ^iuifni.inni-n-tu uh^tuJ^P "{^^[^ * 

1 Ot- Jp ni-h ttjp n.iuutnL.'bh [p uf'bon.h \jh^"'-"'b'"^ LP. 

uiihjh f[^h Qnptnujbh ^tuP t nt. tnfiuut futu^ ^p u^uj^ ViP 10 107 

^tuPfA ^^ilutUuj^ i HL. lunt-fi susêJum'U ^o mui^p I^ nt-h 
uinL. utfiuui ft n ni-u/iUn.ui p^uMi^^tP uinintu ujnL. x 

2 Qi- ^ujpftu^tmh u^ji^ -^uippin^uiUui^^ tft; i^jut-u "TtKPPpP 
Ujnt^ nt- tun 1/0^^ ti^ni^ • hp^[^ "(JP\_ "^ ^^*B^ * *B^ ^P-^ 

3 'ijtu ^o tt£uininuj « J),"*-/' ^l^ihuu^ tuuM J-p ni^tubtt-ui* nt- Lo ♦ 

4 IPnt-Uui tf-n nit-tu <n ^1^%^^^ ^P/'P * (l^ nutu'ii Isobp y \^nt-^ 
uiu pifii tntu ri.iuiiunjiiuuç UniJ puuiJbtnpbç t ul. luiîtnuiuib^ x 

O 2^*5^ '/""Y "'"' Jtuiu ni. lio <rn nt-uuiit-tu ♦ <//? t^oi ^n^^ 

6 uini^l^ tnni^ n hniJpuujliui J-n nti-tu tut- jJçbuift^^ x ^iu^ 
tfîu J-n ^uiP^muJj^ luuii^ *PILP[^^ Juoiul^ m.uj'b if^n ul. 

7 t/i^ ^ujia. ^pp * nL. Ijo X ^*p u^oj nt-^ iPuin.nt-iJ uiuisJ nt. 
tufij^ juo inL; pi^nti uinpuj > /»i_ ^p al^j iJi^ut juo ^iuri-uj x 

8 f]t- ^tp uintjm'b tr^^ lil^oiJuiÇ uinuJi^ • nt. (Jn nL.1^ u^tlai 

9 inpuio 'bphi^^ ip ^h^t ^h^tj^'h * '(jUi.iu ^ofl 'PPPPl't ["O^ 
40 t"k [îilUUib Uippui ^lljh 'biu^iu X fJL. ip tflui Uu/inniiii^lL. 

UL^ ui^uiu ^l^tfJ^'b cfn t^oj tuL. l-pl^ Jh i^pn-U ^ppiili x 

11 [{t- bo fJp nLUjJbn-tu t ^p ^o d pbtu pio uitup uipuiui ul. 

12 ^lf^ft trh^ph t^ptJPlt'bui i njibui tnp_^ui * f]L cfr^ cf^ hp*PP 
iJl^pk A'O "i"^P uipuiiu* nt. Ujn upu^^mup ^ji mp ijL^iJnL^iu 
ijfibm mpnui t 

13 f]t. (JJ^n.m ijmn-nLum'b m%^'ii ^p mçup ml^Jbm ip u^p 
nLUib t ^mtfui ^J^vpp'^'^" "'p infjluup uinL^ ip u^p ujbo^ 

14 ntuii X fJL Jium ^pbiim no mp f nuijpmp nu Lo ffp nLuiii ^ 
it-m » uiujpmpii mt- timfLnLn.mb uippm tJp ifpnum uj^b t 
fjp nLUjb uip lil^n-r^ » ifji/Zi:/ ^o t^mm^2'''^l'Pl'jk Jaotnl^ 

15 Jp lunL^ mL^mti-m ui x f]jpiL.m mpuil^tP tJp nn.m t 'A"'^ 
"'tl^'^tP lU^ /aO£//^ ^^ ^o nq-m mun.nLq. ^mu^nLi 'bm^ 

16 ^«/ > mnLft mf^ "iiiu* t^hihu £p ulI; x f]L. ipuiL.nL^-Ujb ^kl^ 
tfl^tt ^pp "*- ui^uph fuo mm'blt £p ul^p nLtiiU^ nu tJfii.^ 
upupl;^ ^pp nLUjb X 

17 f\L. LmeJm no mnLJi <Jp nL^ ip n.ç n.muinL > ihu^m 
^mJpm ^n^ ip fphj "ih'tl'"' "(P >®'Y ///u/ijp^/îyA^ (Jç ijipn-U 
'"p^pp UL. mphop i ^^^"^10^1^^ umb^ iun <*p '^W.pp'' 

18 ^o Jp h'Hh'^p ^ufJtuP iL.m iJtuppu uipujpUx Ql. ftum (fç^ 108 h'b^nh iru.pi'nu 

rutu Lo f <//» ifnn.tMM ^p*^ ^tuh^ 01^*^9 </^ ^^^ \aow.l^ 

19 P^hPpP k.tub^ pnihfbuM X ^l^mfi^iMjh tti^t^iubft ^ tjj^ua tPiÎM^ 

niu 9 ^"'Plli_ t^uM^iÎM f uiptj^ft tPut^uM f tniup^^if^^j'^^iutui^Plt 

20 ifiu^ui f UL. tMjiuil^ ni^ "'kj^ fuon-UM ft^puiiP tMjft^^iii x f\L. 
luni-fi ^^iliuuj lutu nt- uo tt^n-.tu • t"*^ fuo^iu iunt.tMMlttMMii 
I^I^JIiumU J-ft^ tjiuMt-nt.piij^ pk'tf "%. *P!LP * ^"'-'^ ^h'l'l' ^i^ 

21 iMJ^Jiu'b[ijl^ tfj^ ^tj "' * n*- h"^ LP "'"'-[' "ip 'i'p^k'^^ 

Ppb^ f ^iutMjiMMbm tunt-ft f ul. Ijo J^n.tu f Ir^^ tj^l^JuM*bfij^ 
n-tu 4t,/ ^" * t^^pp '^H funL.tutjJt Pk^'ffl^ "int^ f ^iun-iu 

^^P ^tl^ f'" *P^ ^^J"^ "IP ^P"~^L. "'' "iP '"'" *^P ^'"^ 
ufintu'btt.tu f /ii_ in tutMfit-iPiu'butuM futur^Çji^ tj_uM tu^ ^iu^ 

22 tMjitM ♦ UL. "H'lllU' ['^"'l^ f"- "Pf^ If^ phj 'ff^ * [}*- ""- /^ 

u^p nul; ul^otj^ tMjp ^tuutuif^p ^pf^p^h^ 'ftp"^l_ ^"^ > ^[\, 

23 tPnM no 'f'prt' '{"'ptj^P^ "''t ^niujnL. t IJl. ]iutu jjj^ tnott..iu 
fuo ujn Jl^niu ^ppf^t^ ^® ^P ^ljjt^jttutu'btt-tu nt-utlM ^o 

^tuJpLufbiiM Kui'ifiMMb tjon. iu Jn ni.tubfM.tu jn tntuiufi^iMi^fiPfijç 

24 Juotul^ ^hPf^t * H'- ^'"^PP'""^' LP "^P "h^^l- "'-(' *"k 
lu^uttMjuMbiun ujnL.li ♦ ^uMt/iu Jiuum lufiutu ^Çifiuuj iniu Jn 
nt.tMMhn.tu nt. Lo f Jjut" l^tf^tuiuiu'Jb f Kj/ rj.iuu tjon.iu Jn 
ni-UMhrL. no jn ul^n fuonpfijl^ po nLtfnt.iul^ po lutu'bfi'h^ '[""^ 

23 ffi^y^fPhjk Jaotul^ ^i^p^pM * ^mOjumj tu ^o tul^if^ Jp ^ nt-^ 

j^ lukptjfijh "m £0* ^"^ ^b ^^^^^ '^p ^h'f^ LP 't"'^ 

26 '"l'y"^bP bj^ Jaotul^ * Ql. nt-iu% ^hbfi ibp"- '"P_ tu^psijuMhtup 
iMjuL-'h^ UL. iMjp ^iuifnL. iunt-n-.UM uin IjoPp iMjnHh f 'hnt.tu ^^^ 

27 'iift ^fi lupniupiu ptujUMii iMjnL-llM * (JL. Jiuiu jp nt-iu'h ujp 
%p^^n.Ppbh^ Lo ♦ JJj- Jp tujfijh Jiun.nt-tfiMMh uj^ Jftt_iPnfit^ 

28 UM f ^tuJiu jp iMjitip jaoinç '^^Jfi n-pyp- ^'^P'iJ '" * /?*- 'P'>P^ 

pnu J^tt-iu LjoPi^h lu^uP ^pp • JuM^tu tTiu ^^Jft 1 pjy, 

29 tJ-IMMlM UjiuptUtMMh UL. LP P^ J It'" ^"mPjiImX JtUlU ^J^'fuMUJ tUIU^ 

UL. Ijo * (Jjpn-ui tupui^iP Jp nti.iu t îj-tup bh^ç fduL^'hiu 
jio Jp iMjoj ifj^ Lrtu Jp ul^Jhtnç J{b^fij^ tfiuj^ trtu ujpl^ jumIi* 
Lrtu funt.^tj.tMjh Lrui ujtutf Lrtu luft Lrtu Jjilt Lrtu çtfjtuutunM 

30 fftu nuitfftiMMh P^p^p *PPP * 'b"'-'^ LP "'"bp^ ^iMMhuttu uiîiin 
n^tup Jiujujh /JL ujphjnth nL. funi-^tfUMh UL. infjiu'h nL. n^ l^miuh nL. iiuitjliaiii ujfi^ P^'JlI' 4- ""- "'/'"'^'^W^^ ♦ "*- t"^ 
ufipl^ uinh ^o uti^ ujl^ ^uj^mfi ^uijujP^ ui^ 'huiup^^ x 
31 QnJiu ^o tppn- iuJnL^pu/b ut^ "{[' "if^ piu^liV nu piu^h 
3!2 'iuu'b^ ujJni-i^liiU * fJL. nLUjh ip lu^lij^ ^f,ni-iuu^ n.iu uin '^"i- 
iunLJlt UL. ^ÇfT-iu ip nLçmiu lunLJi f nL. Jmm ip "[iup nLu/li 
mp fiiL. u/nL. f uL, nuuUi mp mapiuusU mp uini/h ^^iS* 
mp Ppn-upiu liinifli • ul. mbum mnLusLtimm'b ip uimiç 
uuilsm f mçuja- J^pP Jp ni^mhn-m uojatujç ^P^P^ Jl^n-m 

33 i^ç ufp a.mihSpm x fJL. Lo * i/ui^m iuu ip ^rTL.uiuç; rum mp 
uipîi t UL. unLnLÇ- uiun-nnl mç uiç jJçuipu uiuL^ J-p uim> 
puuiuiuhii-m UL. nlrmPpuim'hn.m t nu mnLli mç Jp Jppph^ 
ii-Ui '^i^ojpiP lupjaph t UL. mnuji mç Jp ii.uiilimuihn.m p^u^ 

34 ihJ* 'HlbBl^ * /^*" """-^ "^h iftuuiLmpm "^P^f^ nL. u^p ti.nL^ 
P[/h mnL.p • ni. jo ul. ujpnph J-çn.m m. lup ii^ni-Jph t ul. 

36 ip ti-ojm upu^uîhmm ml; a.pjmiP liip^ui z fJL. ip lumih 
^nLJh a.nLn.çn- ^hP^P'Ouç fjmii-niLUi ul. lu/lihm*' nu liohp 
J-çii-m ♦ Ijm pio^m mu mp pjnL.mnnîi f no uiiP <p no J-p 

36 n~m lup pjni-mn'h Jp uuin.m mp^p t fji. mni-p uo^ Jp ni-ujh^ 
ti-m f <p mp pini-ma ph Jp J.ih j^p Jp nti-m uMpnpii z 

37 f\L- nt-mh Isohp Jçti-m t JPiihPh" '^PJL^ ^P "^"-^ J^P Jp 
«^ ^k^h Ifl "^llljk n-uiup^ ij-m ni. Irk^h /^ ^fkjk ^^ 

38 ipç rf-m ii-o'iijih jp umiij-uihmP ^ iL.mmm x ^l^Jmui mm^ 
fium ni. ao Jp ni.iiihn-m f ^ni/h 'hptiujiiph <p mp lunL.m^ 
"Ifui • mpnm ppii ijçpjnLli mi. Pmuç no uioç mç ilçfuni-iPf. 
Irm lijpmi- Piu^ipjii^ Pm^^fii mpujt^ f no uin m^ ^m^^ 

o9 ^pi_ ujpmpiP ni- ni.m'h Ijohp Jl^n-m iuJ* mpompt/U * f\L. fium 
IjO Jp ni-uAn-m t mi. P mu^ n,o luq m^ iI^pnL.iPt ^ni.'ii 
m^ iJ^jiinLii UL. ujfi^ mL. Pm^^fij^ ^o ma pl^ P"'^^tL 

40 iij^nL.Ut mç Pm^f^fii nmmt^ x ^mJîu ip ii-mup nt- jiuJil^ 
Jpmm t ii-oiip^mt^ hJp^ 'hpijp mmjpii • iç Jp nL.uiiiti-m 
mç lijç mujjj/U f Jp ni-iuijii-m nö ^mPJiui ^mnpp mni^ x 

41 /J«- ^phljm ^o mu mui^ ^jnljppinl^ mi/huîii uip^liumj^ 9 
m^up ^fi^fi^ quijlimuîijm^^ jp ul^p ljmij.nLujl; ul. ^ui'Îi^ 

42 "iinjj^ X fji. fium jp^ ujmj^ h.""lb -BfLf^ nLmh'^ ul. Ijo Jji. 

10 110 hiiSbih irn.nnu 

nt-tu'JjtA.m t ^nt.'h uin qu/br^ J-n tj-HJj^u/hn-iu ^uj^n leo^ 
Putib tPutqnbujb^ tn u^n ni-tub ^l^o^tUup- uttuJ-€>b y nt. 

43 ^utiîp.ujjl^ii. nt-iub tituuihtuftPlt tnpni^ Jp nt.tu'bti-tu t ^tutPur 
tn 'btutl nuttu tlttt-uiu'b tn^ 'biuiqtu » ^ </^ n ^p ^o tPiu^ 
nnb iiint^ uin funt-tunui f lUL. t/^ ntv.iu jupnpl^^p^lrtupt 

44 ujI^ u^nuj^ui * fJL. «/^ /j* ^p ^o p-l^l^ lunt^ lup funt.tut^ 

45 rL"i^lh n ^^Jltuj'b iqpptu iqpu^^u x QpJui ^o q.nL.n.(^ tfjiu^ 
a.nLt/ Jft Ibui ^tuP ^o Jl^n-tu fvpqJj^fJ iqpu£ui , ^ /"/!^ 
Ji^P lunoûj f UL. ^tu'bi^ fuo Jp tul^pu tftpn-tu'b Pklk^ 'HPj^ 

46 ^ui X f]L. ^utPph ip^ ]^p[ipuij^ 9 nL. lUL.* 2^^ppiuiu'b ^f^iP 
tun ihpn- ■&nJujPujb ^fîblpu ^o Jp Jtpliptujl^ n.iutnp iqnt- 
lunt^ t Êi.nt-tt.1^ gfiifiu ^l^oit. (îjiupPf/i/uJifni-U g^p n-^tniu 

47 uip iuobp2^^k upup" "m *pp_pii "i"'- * f}*- ^pt'^i"' 4i^ 

lupiftutu ^o IjUtuptuhft Jiutu ui^ tu^up ^pp q-lipiA^^ UL. 
LoPpbl^ 9 Ijtu" n.nt.n-1^ ^iut/nt-tn Jmiu Jp t/pn.tu Jçp^tuJçP 

48 ujp^ui X [Jl. tltpn.tu'b Jl^n-tu irtp nujjfiinfi luni^^ ^o ^p9 
lutu f îtutfîu iunt.[t ^f^ft tftptL^ h-iu" n.nLn-Ç^ §tuJni.ut Jp 

49 t/prt-iu Jl^p^tuJI^P iqp^ut utn q.fiptu lunL. * fjt. Jwiu utit^ 
^^ft ni. ^tPp ^pp ^o tunt.lt ^tuqli nip^p^ » "t. ujp /puqft 
*BPP/^^ ePÇ^*"*-^* Jçn.tu /jobp 9 JiçP uiui ni. tt-tuiuur 

50 fl-tu /jujtjft tnpoiu t fjt. tuni.ft "p/y fno luiJgP ul. ujp tt-tu^ 

51 iunt%^ ^tupp i^p upu ftuujj^ « 2^l^ijutu£ utiu J^n-tu Jiutu* 
nt. /mo • Qp utp funt-tunft no Jp n.tun.ui "jpDpiPt nçon- 

52 /[O Jl^n-tu % Jjnt" fuc&tu fiu^tfç iff^ Jujupu x fji. Jiutu /lo 
Jl^ttLiu ^tutt.iu fitfiubç ii-iu n-iu uturt J^pp > "*- tini-i/iu '^tu^ 
Pp ifutuintfb 9 nt- ip n.çinui ip pçj Jiuiu inp 9o lunL. * 

4 [\t- ^fi^ui ^o 'biqp ^»nt.inul^ upntfb'^ ^p t^hPp^uiq-kjh 

ni. ^kju^n^fijh'^ ifl ^tqfTJ l^t ^tjP"^^t ^fi 21" kP.C """''' 

2 uipinrijuib ^^fttubtn x fjL. /lo Jp ni.iubti-tu y ^tun-i^ ip /jftt^^ 
inl^ ^tubiu no ip niiup n iu • nt. /iiut/tu ^o ip nt-f^ iqp 
f^k*!/^^ *^k ^«"4^ ^fi ^tuPp /^pl^tniub tup iqfibfii » ^p /p 
uçp nL.fl n.tuP Jiçnnp 'jbiu n.obpynfiuM • Jui^i^ uint.ft ul. u^r 11 Hi 

3 ^p JhnLut inji%nh t fji, tp^H ^^^t' u^k^*^' ^[^ nn-iu ^^«^ 
lUL. utP^fl- "'PtŞf^ > UjÇt}-^ ^o ctjj^ juoinjijÇ ni-^n.ui ^antP 

\ UM <> nu ani-iluj [pJpp '"t "IP 2yJV usni-p x f]L. ujnL.u!li 

^ni^ uifiis ûiu^^h llf utuiif^ n-^muM g^p^ "["'P "''^pkj^ IIL 

5 uiuspJui t "L. Juijannpb utni-p x fji. tn ni.ç Jn uusnr^uth ^ 
innnutb ^^nputb Lob Jn niuufbn.ut » ^n utnnr^ » knJiu^ 

6 ilutmn pnit ^ui'^^h * //*- ni-utb <mJut1t n^o \iuut Jn ni-u/bn-ut 

7 çJ*P tPPP ♦ Jp ni-tttim-ut Itob t fji. ni-utb usuininutb x fjt. 
viui^2y utbJTb Jp fiumn-ut ni- in uçn nt-n ^P IÇ [uo mut^ 

S %pb f nt. tv.obpyn ip u^p ni-h » Ç\l. ippnLutît '&piçu. pto i p 

uçp it-ç n-m mp pipump lunL^ 9 nu ^r^p^utît Jh Jp utm^ 

putb ItnLihufb mp utpn-li utni^ nu ip uçp n.ç n.m mp 

9 fupump ittnLAt * fJL. Jp pç^ nt- Jp pm^ <ni.bmonmJt mp 

û_ppm upiLHi ni. mp UofJp uiniJb > Qumisbm ♦ uip %mJç Joo^ 

10 ^ç" ^mprnn Jhi.uimpçn utputiu * (Jjp itmJç Jfjomç ^mjJ nit 

ipmmh^iu'^pJJpiç mmJç Jut ^mJni-m Jht-uimp^j^ cttp utut % 

LP 'i'P"- uipijpbmm Quutum x 

ii fJL. Jium ip ^xni-muni-2^p[i^k "*- [P mm^mpç ^I^IJ t "«- 

IP l^P "'Lkj^ LP. ^kJt tPit'^'^ %p^k''-P * *"- ^k'^'b 'H^ 

njulJ uiiiL. I utp uinLitjiitimm^mb ip (f^l^jP^miiuJjç n.mupiL. * 
i2 ÇJt- ti-ojui mr^k ^JibLm no Jp (!jl^jfJ^m*isuJjl^ n.m mp 

13 uio utuL^ "LPPib "l"*- * Çf'- *^P uini-pJm uip ipçi^pJuiii 
riJlJ[i mmp ,p{i ^l^Jfi^ mfi . ^mPp ^o i'lhf^l' //^ "'-k 
IrPl'Lr *BP "LP "il^"' "'- ^pi^Lim no '^iujap ip usm ni.p 
Jp ifi^iKiPutb pkPpp tPlfLr *pb '^"' '"b 'i^*^ ^P'* nJuPm 

14 ^^Jhimit 'bîu uint- x fjt- fium ^çJmus mm ni- ho Jçn.m • 
^t^fi Jp rpm ^wJ^mm h^^pL^ Ş)^e^[i 'bui juo t ul. ^fiPP*-' 

15 tnltl- "*-b ujp^li"t^pii * fjt- ^mPjA ip ^ni-mul^ ♦ nt. fium 
ip mmampç tPhP^ "*- mLçuiJ JPp p musp pipumrfbç ^ptt-O^ 
jJorpuii ni. jtpn-onutb np ip *bmJ mmvluipmm uintJb • nt. 
mf^q^^h-m^f;^ uuipput^m'ii u^^pit ^PJ* t "*- *pb'-P"kj^ t^'I^'L^ 

16 ^pn-ojJoriutii n.nLpn-Uimism « ÇJl. "juip Itut mpmm ujnL. ^o 
hç^pç Jp ItmiL mmaiupç &ppmn. j^h uip uip'^ni-ppbut z 

17 fji- PmiftiP mp ^ppp nt- mp LtoP Jp nL.uîitn.m ♦ ^mjJput H2 hi^bik irnr'hnu 

unJhuiuUuipL ^o uujêiu iPpii ifluÊUJ huiujuii^pi^ ml^ ujl^ Lo 
Pp^ J'P ^k"h n-wlŞiu/ibn.ui 9 ^uiifuj *^nL.u ulunutpujjl^ ^P^ 

^8 IP^ *PPPP^ nL.p » (Quj^^ pjujfaujuujij nL. ^trjjjprpujujij "ip^ 
^^ujjjpij f ni. UJnLp ^çpun nppp'îiJt.uj Şjuj-pui^ui np uipuj^ 
tffi^ "^P^PPP utni-U ♦ '^ujifuj Jç utp Ppn^uhuj uiniAj » Sp^ 
iPoj jao pjujiipç ^çuhuj'îj ip uçp Puji hill^ nL.h uj^çuj uip 

19 */"# uinLlj * fJL. ^hbhijj no çtjtup wnL.^ J-p uJtuJ l^p uiuip 

^ö f]i~ ip upu^l^uiiu ^^tihiu no Jp ni-J^ uip ujp^uLpp ujniflj » 

inphn inutpç '^^d-hiç no Jp û.nLpifguiuj ^pYJ^ ujnL. ujiil. * 

^l fJL. u^^ptu ^^Ppnu^ ^iup nt. ho J-^n-iu ♦ Ijm'^ hjo^iu^ 'I'^^ 
^iu utiupç ^^J^i^ ^o i^iu £Ujijl^P *PPP ^Pl.'P ujnL. îît z 
2^ÇtJiuuM U1UJ Jtuiu^ UL. ho Jp ni-UJ%tL.uj ♦ h'PtPp hJtu'hl^ n 
IP "kp Jooinç gjjpujuj t 'ljnL.iu ujpn^iu inpujçiP Jp nn-iu ♦ 

23 ^p ^o Jp tuL. ^Hjhjh ^ujhn.iu u^^Jp tuiuujijt /i«_ ip 
u^iu'^pç tj^p ^^.1^ ijf "^- IP ^PI^ Juoiniu ^t^^ 'hut^ui t /k 
putuii uiphuj <p rto uil^Jut inpujuj » inç uipjjjut Jçn-iu 
tP.'P^ "ih^t" * (/•/» ^^J /i*-^ in^JpiP Jp nn-uj t Sp 'J^pyh 
*P^ "IP **Pyh^ '"p juni-iunph '^nL.'h ul. huiuh ripitph kp^P 

25 utç u^pijpjîijr^ t ut^ lijp ujut Jp nn-iu * fju nhtPiu ^o ^7»^ 
if^^ uip^l^ hp^p ip U£mp ^h"t *pt tP2.t *pb " ^hjt"J 
iuJip "IP^f^ t ijnL.uiu'ii ^o ^iuiJh n ^o ip iuupLi^^utuji 

.26 iu iuJm uipnut Jp nn-iu unu^h " * Ituifîu hPtPP S"«-^ 
lutjtp Uujnt^ t uiujjJç n Jh ^o ip ujuhi.ifuj'îtintjji tu unL.aç 
n Jp nn-ui lutlm 'hiuniu z 

27 ^P "'-h nipuiu ip ^uLuiuh ^ujPpb t UL ujnLh ip isiiu^ 
aiuputtu ^phhiu ^o inp hçn_hiu utnL t '^""J hjtutuiuuujij uL. 

28 ^friupltu£uj'ij UL [t^Pliiupiu'ij ^tuPi^ ip u/tujh * f}L. ho'îtp 
Jçn-tu ♦ fJLiu%iu'it u/p <p ^f^onJ\uph uip ^p t ul ^fi* utiu 

J9 Jp if.iun.iu iui. ^h<*tP'f^Pt ""- i^p^rpujh ^pp^h * ^k^ 
ijuju/ iniu Jiutu^ UL ho Jp ULiu'itn.tu ♦ J^Jfi Jp nu-iu 1-pJt 
*PP 'pP"-'' uip^piP Jp ifpn.tu ^çJtuuj ujpinph t ul. uiu up 
uigJpu Jp nn-iu^ u^p ^p C^f^o^iPiup l^ ujtj inp^piP ujl f-pi^ 

30 ij-h ^ujh X l^ui^^lflh ^"fhujjh * Jp iuupLifiu^'ii u^nL^ friu dtP 11 113 

31 cA^ tPujn.ni.iLuh f ^i^ihuu^ "l[iy[^ <^^ Jjtn.ÊU z f^L. uml. [jft 
*LujJ luoutui uthi-^hi-tfhy mn uirtu tuntJb ntL utn uopn utni^ t 
hpj^P Jp uiu^t-J'tuisuth U3iP utl^Jr^ » inç ujç&iu ^ Jj^ iftJiu 

32 ^nL.'it ftifutU 'bui utbfth J^n^tu * ^iuifin hp^p J*^ ujJ^J^ 
Jft^ Juin.ni-iftuU 9 Jp l^'*'i^t umJ* utft^ Piin.u^ t tP!^ *B^ 

^i^Jliui'it ftJui'ii utft^ luiip u^nL.'ii tp^p ^uiViiui i^hjqh^ui^p 

33 «î/ » ^l^tluiui miu'ii UL. ^oii Jp ]iutun-iu ♦ l^iP Ou qiuhiuit ♦ 
UL. ftuiu '&l^iliuui tniu Jn ni.tiiiin-Ui ul. i£0 • ^Jp "*u "l^^ 
JpJ*9 u[n jn ^^onJiupl^ iuti inp^ *PP^ ""^ t[L2.t' * 

Vbf 12 

1 n*. tni^uP ^pp "ip PkJuppnii u[p ni-uiiin-iu [liiuu^^p 
muih^ nt. l^oPpJj^ t bt*p iPiun.ni.if ^ft tt.iutj^ muihli ul. ^^ 
motL.m nLft ur^^ nn^tiiiui } UL. Jui^ul^^i^ *P^IJ" "*' h'"'~U-' 
ik ^t^pp 9 "*- »nni.p mm ml^up^ tftmiiiijm'ii nL. £««- [p 

2 j.ni^pu^j^pt t f\t. [ft^ nfupi^mm fu^qJtP^hmft ^p 2,1"^^'" 
Jn ihmiujjm%n.m nn Jn ifmnjujm'ii Jiu^unL^ tt-iîit^ uj^u^ 

3 Pf'iiiu * îwtPm nt.mh mnt-fi IfppP^ "*- ^nuPmii^ ul. i[ui^ 

4 pu n-l^ •PPPl^* n*- *^t""' 'H.'^l.îr"' t'P'Uf^P^^'^P 'Pl' '^P 
^ftm'hm i mnLft uin ^hJpp ^PPP^^ uifi^pltiiuimp ^PPpf* 

5 u^ft^ nLft UL u[^ n.(^ij^[t[_ *PErn^h muipmm'ii » [}i. mfium 
Uim2a.ni nh ^t'miim t muLft Jfi tj-ni-^injni * ul. ^çhp 
ijinn-m'h^ no ^r^npm^ n.nLpmit t nt. ^^[i^m'it '["'-^ 

6 ui[iii X (\l. am^k ^4^«^w^ ifnt-n.^^^ ^fi nt-li mu:[UJ[[t ^m^ 
ujnu muL/t ♦^££iîfW Jn ni.uîhrt-m^ IpJ ^^ "i^L'Bl' P t'"'*' 

1 n.^ iPf^ ^hpJ "iP^i^ * l^uiJm ijimiuijm'ii ,pl^lpu ^o m[i'ii 
mnLft ^o m[i^ ^^Pp "["*- > ^**^ ^P ^"'^"LmnLfi.ui nLfim 
ui ilmpliu t nnr^ urJ ujrt t[nt-J[^ nLp t uL Jppmu Jji^ Jm^ 

8 n-iu ujnuiiu t f^L /jnnPpii mnL[i UL t^ULJmf^ t UL JprLiu^ 

9 i[k uiiup [unum^ mnL^i x \,nLm [uom[ij(^ iLiiirj^ mÇ ^P 
ujp^uj • «/»4: uj(^ t UL tfmjmjm'it m^ ^kfjf^ "[p^*** "*- "-"^^ 

10 q^ ujiu2^mu[im'iin.m ml^ ujpmuj x JJl %pt[[iu(^ ^mlt ^nLli 

'iiui [uo'hmr^ t tp^p "**- t^'iP-U *P^ h^mi[inL^[im^ [p uiuip 

4 1 q^pif^.pt utm 'ijm'h[^ t "hptjk u-nL^piif; ^^0^ « /?'^^«' <^P ii4 h'biiKh irannn 

42 faotnl^ u/nL. ni. £n "l'*'P if^^'M' *^ iu^f^u£ ut « Qi. uan 
juouutn uinL^ ujui.^ ^PPPfi'^ ^ujJum J-^ juuju^ç Ppn.^ 
ufiuiit ^[nfiu ^o ^i^^iP ^Hpi^ ^o utL. pi^Juli^ «/^ u^of 
ni.uib Lo • ni. lunLp guuinuiu/ii ul. ^"l^ « 

43 fJL. J-n ^uin^ujiuiia nt. ^^nouijiuutU ^nbnnuiit J-çn.tu 

44 2_tiMtituir^ • ^n uin htutui^çn lunt-fi ittn Uppfi* * /?*- ni-utiM 
^iuJJr^ f UMp &l^ui thnn-U '^P^PPp txinLb J-ç UL. isinuojJn 
iunL.li • \jiu JuOQUi f iitiP uin tiu/ijnuf^o tL.nL. it-iuuuth ul. Jn 
my ^ph"^ ni-JnLnLi; i^iu Ibriltiii » inJiu ^o in jutuPnni^ 
^çuç Jçtjui 'ittu nh « l'ip^ "-hj'" Jaoiuç ujn n.iuuin *^nlt 
inn^n f Jn ^niJbnlTiunn-iu htiunuta utiuinii ^utih ta Hi Iriu 

45 uiu t Htu utnutn u f trutbiiiuinit « (\i. lunLJi uinn.nLlJiil^ utn 
lauiijn innubl^ Lo Jn nLuiitn.iu » ^uLit inJut'* ifrt tnn iHiu^ 
n^iuuinbpit t Jp Jpn.tu tnpitutp ^fi uj/ibp% t ^p uip utpitpux 

46 {\l. nLuib uiijlib t UL. Lo Jp nLUJ%n-Ut » iul. uuLpçMç ^tuia 
jao ip nt-fiuJiut ç ^p iu Isiu "ijpJliu f ul. nt-itiit Itobp Jç^ 

47 tt-ttt^ 4" ^ltLb^lrtup X •^^Jumuj tnut Jp nL.uiiiiL.tu Jtuiu iii. 
Lo • ^utn-rut tUL. no ç ^pLitjalfiupç ûi Jp ^pLb^Laupn.ui 
itfptnj^ f UL. lUL rto ^ JaotJi^ ut^ J p Juoui^n.tu ujptnrA > 
UL. ut^pu^iu'itini^ ip ul^p ni-Ji t 

48 fjt. i^pjuiu jJnt^Otut Lo^nii uuJinnLii.Lujij ^iuPr^ in 
mtuip t iiL. Jç ippn.u tnp ^PPP utnt^ nt- inp ItoP'p ujnt^ s 

49 \}iu pioiiut » IPnLuut Jp Juja.iu ^pJLuut'htn ^o hp^P 
"IP^J ^t^t ufpJpi^ UL. J^f; tt^p 44/5*» » «*- l^'-ptjtP 
"iiiu ^Jtp^ 9 "iptj "^t "'t Jfhtut ni fi mpuPfibiii t nL. Jp 

20 i^pl^J pon.iu tJpLpfij^jJ tnujptfuj x '[jnLiu ap utut tPiît 

^iu^jj u^pç l^iijupit^ t tuJnLili% Jpb uiubin nt- Jpp f "«- 
24 ^t'-ptjtP^ ^"^ ^Pll^ * O'- t^f^^t """-^ uOiijin ni. tlpp t 

nL. tuL. Jt npLp/yiP %uj ^pi/J f tjni.uiu'it [iL.it'^^t ^t 
22 uOtitin lunL/i X fJL. lunLft ^uê^P JL uujiiinrA ul. it'-pt^ 

JhfJ "0* ^P^t^pi' "L. Jp puj^p ^l^Jfiujlb Jl^pj^ Jt 'O'P * 
24 '{fUi-tu ^p nfufJtu ^pjtuJ^pi^ t ^fibl^ut ^o a.pjujiP uip^pia t 

Jp ni-iub Jp ^pJ'^"-'" "'h Jjfii ujpuiijJ luni-L ♦ ipJiu 

24 ^o tuuL^ ^iu^puHt Jfi Jpit tpppfii * ûk't^'H """ Jtii^ Vbf i2 41S 

nt. Lo J-p nL.tuhn.uj » <f-n ujoj ujl. %r^uj ^o ^nL.% /"'2. 
u^aL.%uj ^n 'ljUJ ^jiP^u^^ujb ut^tjujb^ ul. lUut ^nt-j^tf^pf; 

25 faoin^ z 2P'^ *P^ ^l*h^"J .^o 'Jl^ i/^pptu'h ^^jtuiP t^[K^[^ * 
'jbuj ^tud^nujh J-pij tnnupjthi^ y *buj ff-jt dfijujb tjl^ft tnpu^ 

26 Plt'biAi ik nii.uJ tftl^^t luuftt^tftu'b j^ * ^iuiPtu dp 1^0^ 
n.njtuifl^ tfnpltujb^ j)0 a.pjujjP inptip^%rrlj » ^p ^pp'h'^Ç 
IPnuutuiniu ^ni'b 'buj'* fuo'bini^ ^p u^p inp^n.[i 'b^piP ^i^iJjb 
Juotn^^ ffj^n-tu Lo 9 iua ptPf lootn^jl^ fiuipiu^piPt "l. Jao^ 

27 u>hjh tiuiuip f UL. Jaoini^jt lfuj^ni-u£ z f}L. tuuLft [uout^jç 
tPppftujb 'br^uj i^ uiufpjjb » \ni.uj ^nt^ 'tlu^ 21" L l^ * 

28 f\L. dp ^lriuPliupjjb Irk^k ^u^P^ lioiniupli inp ^p^ ^H 
nt.ujbn-tu njuPiu jao nt-utb tnoa uip ^PPP tJ£nL.b 9 ^jib^uj 

\po uili tp^p [a.tu'b^ ^^Jujui miu tfp nt.iJjbn.iu » ippn-U 

29 ^pp Jk "L. I^o 9 pt^uilt^t uJilriLilt'b ^p[t(fuj'b UJ X [}l. JiUIU 
J^o €fJ^a.tu tfp ^^Jftujb luJttLiJ^ nL[iuj iu • ^outtupp "jp^ 
^îu 9 irtu" \tupiujlti^9 Jaoini^j nt. Jjjpu^^ tPui ift^ JaotnÇ 

30 tu X ffL. inl^ uip ^nt-ui[îit/t Jaoenf^ ni. JXlpu^t /"*> *^/î ^iJp 
"'Ct^ 1"^ * "*- ^H ^hJ[t i[nL^[tuik [uo . UL. Jp ^h^[i Ş*P,<^^ 
pk [uo 9 nt. Jp ^^J[t ^nLi[^pj^ [uo . nL[iuj Cu ^^^/^^^4: 

31 tut[nLi[tbx (\l [i^[t'b^[t ntpuj uL[tuJ 9 ^tut[iuit /"<> "f" l"^ 
inf; iJip^nLUipii[i 9 Jp nLiu'btu'b pkPnC tPutti^ p(;itu£[i^ 

32 Pnihlbiîj X Ç\l ^lrujp[tui l^o Jl^n.uj 9 ["o£ 1x1^" [uo^uj 9 
ipiu n.iuuin Lo 9 ^o faoinl^ ^^.P "^ » "*- *^/^ ulç ph[Jpj^ 

33 uiiu^iuu[i ^[1 pnt^iîbuj X Ç\l luni.^ Jp iJi[iLp[ti^ '"Ply » 
/iL Jp ui[tL[J[tt% ^nLi[^pk * "L. Jp ui[iLp[tt'b ^p^pk 
^nLupjjbinpb 9 UL ^iuJiui nu^iu [uo ^nLupjjbmiib 9 Jp ^h"[^ 

34 nq^l^^tpn'b uL Jp ^ppu^m'îtm'b ptPpp "'*//'- /'""' ^/^^ 
Itiu ^o m[i 9 lup iua.pi Sf^Jmm mm 9 Y** Jçr'-UJ t Jp ip'^^ 
'"bV"^bPbjk ["ot"h LuuLp 'h^lt 9 nL ^k'h[t uim^^mu[t pp 
iîiiLp^iuP 'buj mp ^pp Jh tP2Jt *pb 'bP."'" •PP.Pl^^ * 

35 2^l^i[mui mm ul Lo ]ium 9 Lmi[m ^o ^p mm^mpuim 
î^[t'b ntp^pp • ^lrujp[tijpjjb ^mt[m^ m^J^ ^o [pl^up'y tpnL^ 

36 LL^ gmi[nLm m t f\L gmi[nLm uip[uo uip ^nL^ ^p f\^nLmu 
mtJut 9 pmuiui Jp pmuiuif; tPpn.m l^o ♦ l^p "'Lbjk umriut il6 hliihlb VU.P'hnU 

J^ rL.oiUfi '^uêPum no mpffJr^l^i^ n.ut P-kl *BPPI^^ t"* 
o2 "iPj^P"* %ni-UJ hP^p ^utJai.in uin fuo uini^^ Pumuium ui^^ 
«rtu f yui/iu îr t^nunL^^ nL^ utnuiîîi t nL. Jn juiuin.1^ *tlly 
n-iuli cr^ ^"f^lh /wo J-f^n-iu LouiUMn^i uiP^PP * 

39 //«- uiiil^op u^n ^ft%^pnntAI^ ip Piu^pJ^ fuouiui * H'*'^ 
4"Z! iP P %B "'lrh^'^'^ ni-ufii jiO inp ^nLuinbnli uin ^ply 

oO J^iuli^ ^ujn-uihuiiA UL. in iuin^jiiubuiiu uniuiJufb t fJL. fp 
'i^^JpiufJuiui npupuhjç uiJnL.ifîh $ UL. ip Mnuinpruiiiuiuj ^PJÇ' 

40 i^pf^phmujîi t f]i-ujh no Jiupuj Jr^l^uihiujlJ uip juniJlj f ul. 
Jp 'Y®/ P"'\J"'fP t^riL^ç %pJç^ç pjo uippgJ mpnptj » ni-ujlt 
^^b 4'^"- "^k ^k<*^p'^ '^p'^f^ * 

41 ]ium fp ufiîip pjujtfîjujjl^ uîu^f^fi^ mp 'ibfi^^iL.p- hf'^P 
^mifuîb fumfcf_^ fp fumabuiih JuîbnLppl^ ufm/upp mmJl^Jut f 

42 UL. ippiL. luopif.uîb ifip''- tPlt '"'JkPf^ * fl^ ^'"ttp *^^- 
"h'fp ^p '^utP UL. muL. ifini.fpnm'b mJl^P » ^p Jmiin.pp 

*^ *Pl' ^p^P'" * f]'- imy#?#»«//«i:iîr fp ufmiç Lmifp tPp p *"- h^ 
Jp ni-uîbn.m * ^pu-m mp ui^J* Jp nit-m t jpp itti. &mcLpp 
Jf^h'fp fp lumnh^j^ mJ^Pnifm'b Jp ^I^J[iuîb ihpn. m^ 
44 ijkP * QpJîtt ^o ^l^JJim'b Jp tf^ml^ ufni^l^ /uo mJ^Pf^ t 
^mJiu f^f^p^t ^ut'b^ Jp ^'^rf-l'pl'Pbjh ^o* ^tp ^^.^° 
nL.li ^wiqnu f Juifj; juo ^h'^b '"'jhP * 

vtn 13 

1 ||«- ^lfblfm ^o Jp miu^mpl; muip mp ^m^ t Jp ruj^ 
fPP'^Ç "'-[' "'h^Ç J^n-m IfO ♦ Jjm'' fuo^m ujpbl^iL. KmJuîb 

2 th'lpp "t- ^pPl"-Pfl"- ffî%iuhf^t ^^(^Jmufmm Jp ni-m'b^ 
n-m Jmm ul. l^o ♦ mp uffi*%fi mL. f-k^PPhf- Jmqf^m% » 
ifpn-m mpu^l^u Jp nn-m t ^o ml^ ^mJftbm fb'lpp fp "hp 
fh'lpp fp ni-i^^ ^o m^ ^tjt ^ifo^mhmf^ $ 

3 //*- *pt'^^'" mnuft ip ^ljk 9j^jP*"^h fp ifiîtp mm^mph 
n-obp^mp ufUL. t Jipn-u ^pi'f^ J^ "fp pîub^ ^l^Ppnu ul. 

4 ljmif.ni.uf ni. Zm%%m nL. JJ^mpbm » fljl^JtJj Jp Jutn-m^ .p/''^, 
Ifm mç ufpufui mni-fi f jp^ %p^% ml^ ufpifm^ nkiPm Ph^^ 5 if/i/ ujnL.%^ uiL. ^^ifjn i^ft^^fj-inh t ^^(^ifuJiq utm Jiuuj ul. IjO 

6 J^p nt^ufbu-UM t JJujtj^^^ ^o Irl^^l^ n 'bui [uujpli'buj z Q[r^ 
ifiu ^Q ihnn-uj'u uil^ ^l^ ^P "ÎjumJ^ Jph t UL. u/Çcf-^ ^[''PIL 

7 ujnniPlpl^u/i^ t UL. il^inn-uj'b (f[t ut^ 21" 1. 'Hll.*BI^ * ^iutfiu 
^h'bLiu no uni utn^^urtU n.iuihitu'b ul. iniubl/ç ^iuijrjujb 
ujftniu Juo tPut l/ftt^^f^tpj KpiPuM ^o putj^piP iît upnt^ • ^tuiPiu 

8 ^k^uj lulupfi 'bf^Hi X Qfttfui ^o tf/tlltP f^h m "tp ^l'iy, 
i^P ni- ihtuuift^uj^liPli i^n u^n t/imtnfi^ui^/iPlt luf^ n-iuuj^iu t 
nL. ^/i ^[t tlhlll^lhjui'l' tnb ^p "{[^ * qtupujlitu'b ul. i/^l^ 
lU^l^jtubt ^tuiPui lUL. ^l^Jltiu'b fi^PltinuJjl^ ^^^uîbui^ ^îr « 

9 JJtunr^f^ ^nub ^n ul^n juo t ^/^*^ *ŞL^ " ^H ^ptJuiPuib^ 
n-iu uil^ pf^ufltif* "IPJ^P^ "'- "'^ i^çbiu ^ni-lduib t nt- jp^ 
tuiup ifuiihjiub UL. tftiuin/i^'^i^tu^ utl^ ujp uiu^fUi^ d-p Ujoj 

10 tPt^ t Jp ni.iu'bn-iu Jp U£Oj ^^tuui^fJ[t ^pp^k * /}*- *^^ 
^k'ff' tl-UJj[t^ujbn-uM punpiP ui ^o ""/fLl^ ]îtJ^['l_ "(Ç '/^^ 

11 lunt-'bx ^tuifui nlupui ^o n €fpPl^uiJtiPu£nu'bn.iu '^p'^[^ 9 
^nt-'b^ ut^ ip U[p uj^Jpb (fp tut[ni-puui qutiP tPui [unL.'b t 
UL. ur[n.2^[ii.t/[i2^ tPuj uji^ ) pu^[i'b (fp nn-ui ni.(^ utuiuPç 
Sp^o ij-l^ uituj^ ujnL[t uj^Jpb • ^pifiu ^o [uiuu[Çpintuli 

12 ^nu'b 'br^i^ t l'ip" Pf"-^ hl ^nL.inu ut x ^ppÇ "[P'^J'^ '"'^ 
J~p iPpppUn-ui pi^ui[iiP uipuiu t "L. upuif ipni-n-Ç t "*- ujj^ 
puuiiub ut^ ip uf^p ujtutfiub n-uiui^ t "»- wh '^p ipnt-J[Ui 

13 uLujbx IJl. Jp "1*1/ 'btut[f; iPr^ Jp ^^J[iujij inç [ij^pui^ "IIL^ 
"tf^ * ^tutfiu lut- ^o ^ujPui ptu^ç uiuiupp uipniît uinL.[i 

14 utl^ [utupuu lupuiuj z pu n[ibLiu no Lnpuj[i'bf^ t^n'^^l''^ 
Pljh [uiuptuu/ uinifb^ , n#/ ip ^[ijl^ ^ujJin 'biu uint.'bf; uip 
uujntujijj (lUL. no lUp pioi^iu ujput SiÇ^U uipniu^ iJç itunl^ 
nt-ujb ^o ip Jj^^ni-tnpuPuîbtntu 'buj uippui ip ^ hpu'b ujp 

lo n-iut[[^ t fJL. lUL. no ip u^p piu%[i iii uippiu 'b^ if^ pnt-tu^ 
pp /p Juip uL. 'buj 1-k'fp ip ^r^uint-n. Jp tfuiiui po i}-pyi- 

16 ^[t ^kp uîb/^ti-ui X ^L. lUL. no ip nujt[[uniu ui t uippiu J^ 

17 utiil/çn-iij ^piy [uo uiuLint^n-uj X ^tutfui Jutj Jp nL.ujbn-iu 

18 ^o ^tuifpuUiu UL. ^p2p.p uitujot/r^ nu^ n.ojiu'biutu x gnt.ui 

19 "IP'PI^ .^** IP ip'[pu"iiubiuiu 'biu ujiu x f\»-h n-Oitubuiui 118 h'biiKh irannn 

ijnuuuni "nJ^lhP' '"k Ufpu^iu ^n c/y? ujiJni^iÇ piuj£a. »PPPpith 

uujhiÊnLCLÇ Jaouiç '^uj^uj unt.iu Jnuuunj uum uinL. t ni. *but 
20 frp U1Ç u£nu£uj X fJL. kpJtP Jaoutk "f-/^ ^*" ^PPPIL 'V'"" "'-k 

ii-ojujlj a.iuld- Qimf nh hituiuju uiç luniuiu f ^iui/iu J-p uioj 

u^pJ-iupP^hjujlj ni.ujlM no ujpd-ujpP f ui-Ç n.oiujL n-ph *PPP * 
2^ n*- IP "^t ^qh kp^pp ^t^k *^p niLuj u^kf^'u , tp*PP */^^ 

*iuj £p i/pp UJ Ipçup^ Iruj ip nuç $ ujujiJnLp ifui Jtj^ « 
22 Qpuiu ^o uiujp^J JJ*Jku^^ujii UL. uiuipkJ Jikjnh'Jujkpuj'b 

inç nuujujtuj * ni. %2"'huj'ij ul. uinuuujjJujii uik "iP*Pph f ^p 
2iO kptPp upi_iPnpi_ljuj ujpJ ujpn.pujb Jp ^ujs "iP^PP^ * ^iui/uj 

*înL.Ji uuiBLrUi ujplj 9 i/tu^uj Jp ujitni,! up &p nit-uj Lo Sv», 

if^ujij X 
24 îujuiu nL.ç ti.oiujijuiiu I p puj^iu ujl. uppjiçP^ujij y n-o inç 

2o it-uipp ujpuiui f UL. ^pi/ U1Ç luo'^'iipç pjo 'hujuiuj X Ç^L. pu^ 

jjçpç ujtipL.uujijujij inç ujp tutL.pd-pij t ul. ip uinpL.uiuiiutui 

26 ujnL.% n.ni.ililkJJuj'ij ui^ puiiJ Lkn-r^ t f^L. Jk y^nh ^"^*, 
Pr^k ^nLn-k ifuiiuni-J uip a.ni.JJkP ni. uj^p i/ipn.. I'K, 

27 itPk Ip ujJpajhinui uik '^P"lt'^[^ * /?*- '(h^lh ui^ J^^ 
lp*pk A'o 'HPly if^hut UL. ujpJtupn.p ç pjo Jp Siup ujujiujij » 
Jp ihu/n-k uipijk ^ujPuj Jiuin.ç lua pi-Jujiju/ij uiç ujp ^pJp^ 

28 uiu X yjnt-ui ^n'Jh Jp uiiupç ^çJ/iiç PgJupi np ^Jiij ujr^ $ 
^/litLiu ^o ^01/1 LnLilik ni.li "iji^ptP r^ > ni. ilikn.<pJk /uo 

29 inutp luppjui f utp tiujbph jao ^iuJj^ ^htl ui * JXJ^uj Jp 
S"t-^* njiijLtu ^o uip uth'hpij ixtL. ^^JL iLpyi-Ujh ujnL'ij • 

30 uiptiuiijpij ^o ^ça iu ip ittuip uiuippujii x ^pn^iu iuputgiP 
Jp ntt-iu f hp»Pp ""- "PP'blhjh ^iu'ii mç Itui uip'^ni-pui 

31 ^iuPiu no lUL. ^çJL n-p^tt-ujij itjpttiut X JJapi-Jujijuih ul. 
lupin ui^ uj^p utp^ni.pf^ • ul. nl^nuJh Jt^ uiç %ut u^p^ 

32 ^ni-piA X ^iui/ui Jp ujoi ulI^ "-9/h "'*- utuiupi^ L^^ç ^P^ 
auibût t 'itut ip iuaLi.Jutijiuui utni^ Jgiçnuiit ul. liût ^nL-tt. 

33 A^ Pîuitç (l^iuJx JJuta.pii utp% t ^i^^utp ujpii UL. inni-iu ttjp^ 

34 J^f^ * ^p*/ui ^o %ptpu'ht^ nLip n/îbLiu ut x Q^iui/utii ^o fp 
a.nL.pitiçPç ini-iiuinij Jutn-ni-i/ np i/iupu pio utiupuiiu t ul. 
Jp a.nLi^n. poiLiu ^l^oriJtuP uipmut f ul. Jp ^kp ^h"h^ 35 ^o ^tl^P uf£u^uj 9 'ljni.uM ^^2^p "l^ tn^'" *B^ tiptiuiibj^ 
^[ibl^uj tj^l^ Juoinlil; Jiujp , ^ifujp^ Irtu "ijlujk l^ijb ♦ iruj 

36 "^t*B ^^^^"^'"^b^ ^f" "P"l^ * ^"^ "l"^ *P^ juuj^ uj^^ n in 

37 juujijgmiu ujn tJjphuj * îmuuj jn no a~n nit-m mn utl^tP ^ J-n 
^J^Jjim'ijtt-m mn ujl^iPy ^çy^n it^r^ « 

Vhf 14 

1 fli- puj^l' """- ti-Ojujij ihmuji^ UL ^hPl'p hjni.mnt^ 
uinL. ♦ 'H'") (tJmJujij UL. ^brmP^liu^m'ij mpmJlt^^ "'P^PPP 
mni^ ^o imihuV ujp ^^mnji mnLp u^n hpp^ uip 

2 ti.nL.J-f^ X fJL. mn hoPp tJjm-'ij f in nLji u^ujjnmJmm 'hm^ 

3 tj^m 9 ^j^ in û.mJJmm %m ujuj ^o Jh/j/t^Jy ^pp "[^"1^' * fî'- 
mni-li ^I^Lm ^o in fKl^ Pmblimmm ^n ifm^ ^nJ*'^nL.%l[;- 
nLinL.nmm in uni-^nçmm n.oijn ^mn ujnL. $ Jtnt ^h ^mJJ^ 
^/i£.^£i:/ io/r JintL. mn n.n iJçjJ nL. ujnu*^m n-nL.ljç Jjmnn.nLuç 
nLfi ^iuujnL. • ^npmijm mt. y"-l"iJ^ '"' LIL "^V "^P^ "'-t 

4: «.ç7w » Ç\l. ^mbnnmmij nmiliml^ nt. mnuopn uinLTi f ip^ 

5 Jm in %m^lijl^ 'Stlimm 9ni- mL. n.nL.u t *fin Jn uç uuim 
mjîbmnujij phfJpp '"PJf^PP "{"'- "(p ^ujpujijm ^tt-oPr^ 
UL. Jn ^mû.linujijti.m ujn ^mjJm mmjtnj mi. tL.niJU t tiL. 

6 J-l^n-m mn nunlimli utnûij ihnn.. % fjJL. Jium lio Jn ni.ujij^ 
n-m f ujLunmnij mni.li > inJm* nm'^ujlJunn mnptuj $ ini/m 

7 ^o 2.P1S"-L *pt 4-"'^^ ""- *ppp JpJpf^'" * S)'"^/'P"^^ ^tp 

StJti ujn ntt.m %uj m. ^h'hhm no utn lunL.mnnij mpi^mn^ 
Jn m-mijti-m n.uiij'Silip [j ^ppfi* > ^mJm mn *tçp }""L "UL 

8 nn-m %r^niPx fJ^L. Jn m^up^ hjo ^mpjijç *ppp » <^^ "'•, 
'lnt-l_ l{lkoihnujj Jr^ tuolj ^pp Jp uj^oj 'ij^JJjU^ ^^^^ '^'"-^ 

9 %h * (lfnn.m mn uj^iP Jn ntt-m in ^^i^ mniil^mm ^n ^o 
^p mL. Jîii'&lii^ ^uîij ujI^ 'I""! '7'"-^* •PPPI^^ """ ^I^P'P 
Jp Jn iJ£Oj llf^ptu nL^ ml^ ujf^ hoPrA t 

10 fji- Jp muL.mljnutm'ii hi^n^ ^ji'"-''""!^ futhjmpli^ 9nL. £jft 

ujm mm^liJujJujij ^o mni.^ Jn nt.min-m pJl^ujluP i^n^ui t 120 hiiim- mnnij 

utpuiif^inujji^l^ ijuiut ^lJpj^* HL. Jl^tjuj 'Lnfi.pppp UinL. no 
Uini.^ yjjihuh u^n ^nLnul^'hui ^p^ uvl^upi^ ni-u/b uiniuiu x 

12 {\l. tLOjui uJiJnLi^ ^kPl^l' liJnL.inp^l^^ ^o ifiujul^^l^ "tp^ 
tf-ç '^fl^PPP u^ni.'lj f i/i/Afinmi/iîr LoJbn tJ-^n.ui t in no^ uin 
pjni.ujaji ^o ijjiP ^uin-i^ J-n t^iun-iu ihiuu^^^ ^iuqnn 

13 ip,p[^ <^o u^njunLjt fJL. lunL^ J-p yubppuiujib uipuinLjujb 
^piubin UL. IjO J-p nLujbn_ut ♦ ^uin^i^ ip uJuiJl^p » oi_ ^jib^ 
Ipu ^O jfn u^tuJl^p uip t^^J^ JuiiJLni.iJ n^ iuin.iu n ui^ 
ujÇ ^Pp l^p n^p pp^ij-ui ni-^uiuj ^^n-l^ niiî^ ui^ uipujijj $ 

14 /^ ptj "'-p ^uin-j^ z [JL. lunLfi ^ iPujpjj ^pfi ^o ujp q-k^ 
Jiu up^Jrîb Jp pjouihiî^ JuiJn-ui) luotiuj uil^Jiu ^ ip JPL^ *" 
Upuuimpii.ptu/bç ^p ip ni-Ç ujp P iuJih ^iuLppuil^n. pjojiu 

lo ipujuç^ç ujphini.iPt Ijju Jh Jp nn-iu luuip pjjbuipb Juiqpb 
ouiiu np PiuLLUi Joph'b uiç 'bhyjfb uipmiii f ip ulç ^uj^ 

lu jpp "(p.Pini Jp Juin-ui * f^L 2nihpp"'h'p nLp ^ni^b '^iunpp 
•PPPP^^ * LP "j^'^hp ^njPpb UL. yuJmb nio Jp ni-uibtL.uj 
uo ilni-uu/b uijib • ul. JiujuI^'^I^ ^iunpp JPppP^ * 

17 fJL. LiuJiu no çJiup ujnL. ujp uinuujbnuiujîj '^uip z 

18 (]i- ^fi^htu no n-obpsuipii^ ul. ^^Jiu uip Juni-uip^ upiûb t 
fauiu I^o * u^pn-iu uip ujI^iP Jp nn-iu > Jp n Ll^nl^ ^p 'bni.uj 

19 U£p Jpn-iu uipfuof ui^ Jr^ in^up ufpinuj * Qi. ui^up ^p^ 
pfhi q.ujuuJi^P ^ppi^h n^ f^kj^"' ^t^ IjoP^^ f utu^'q.1^ 

2\J ujuuiu u^pJ f UL. euuLÇ uipb uuj^n_pb iun 'buj ujp'Ji JjjnL.p 
'&çijujuj^ uiiu nu Lo Jp ni.ujbn.uj ♦ Jp utni.ujbntnuj'b L-J^niÇ 

21 uiçujdç pjo u^p ifpn-iu in uiu^u/bl^ J; *PPP"'P" * ^pn-UJ 
^ni-n-Ç Jujn-nL.J uipfo jiuJiub ^o Jp ujoi ULp *^iuPui 
npiffiuiuliui^ t ^iuJtu i/nij Jp iul. Juin-ni-JiLUJ n,o ujfi 
uifjup^ m-fi %ni.n.l^ J'Hjn.ni-if^ ui^ ui^ p^uj^fiJ upiifb t Jp 
uiL. J iun.nL.ifn-iu auj 'buj upjjbiu t J^n-iu ^l^fi pkp "1"'- * 

22 f]L. l£ujifuj ^o ni-uîb uip pnL.ujpp u^ni^ fiuiu 'bui'b uiubui f 
JpL.uj^ujpç^ ,ppp nL. 2JUp^"'^"'^ fJniu Jp ni-ujbn.ui t ni. lp> * 

23 uipup^pii f uiL. iîi P^'bf^ Jf^ X (\l. Piuu^ uiuhin^ 2.P*PP 
*PPP "«- wu *^p ni.uibn.uM* nt. ^l^'bfi Jfi Jl^ if^pnLUjpf^ * BbP 14 421 

24 //'-^o ^P ni-ujhn-iu > ni-piu jjinLjbuj Jrfu uj uj^ujuj %otl^^ nn 

25 ff'P ujoj ifinn.uj% rj-Ç n-nJ-ujbuir^ « (J^ntLUj urn ujl^ir J-p n^ 
n-UJ f ^l^'lj[^ ff~P iftu^unLjç i^çJ V-in tul^ il^ 'biuhjnL.irf ^uj^ 
Piu ^^ ni-l^ "-yk^ *PP L(L 'b^"^biy ^tPlU^ }qoui^ juni.fl 
IjnL. in^ J^puni-iPx 

26 [}*- ni-u!b [ifuj^li ^fi u^p^ fuobmi^^'^ ^^ itj^ 9j^jP"^b 

27 n-Juu^nLb X fjt. ]iuuj Lo Jn ULUjbn-iu $ ^nt^b ^J^Jhiu'b Jh 
p^ujJ uiç Jn ifj^ pnL.ujn u^n u£f^ t ipJuj no ^euPn %nLh 
uujbinnb t ^^niju/bç luç '^P l"P" "*- Jhujb m^ uj^iiu tun 

28 u^i^ X zujJtu puj^k^ ^pj"^^ tpppf^h 'ff^ ^p u ph) ip 

29 '^hfblb ui^ ^iun.ptPx ■^^Jujuj^ uiiu ^hPpnu^ nL. bo JJ^n^uj * 
oO fpiunujtjp ^çJp Jp pjni,tjjp ujpb t ^iuJlu îun iteu x flL. Ji 

uiu Lo Jl^n-UJ f ujpn-iu tup uJJJp ti^iun-ui Ijpjtn tini- Jft 
jp ni-h 21"'!^ LH. P^lJ^ ujufbmujbh mfinu/b mnt. ^&mpujb^ 

31 J}i uç ^ujpujb mç ptj^ptrmp ujp^p * ^iuJlu miiLfi ^l^'bfi 
thpiL. plimm mp ,ppp ul. mp Ijop f 'tp.Pp "LP tJ-UJti-m J/t^ 
PfUJ Jp imapiP mpujuj uinç tpm fibnlTmp ^uj npjf uL. 
^^JfiUjb Jfi ifiu^m mp IjoP p npnJb x 

32 Ç\i- ^uip^ ulI^ l/ULbml^ ^o 'bmtf^ uLfi ^^^Pul^Jlu'b 
upiL. f ni- uo Jp 2JuLppmmun-ut f /pJpp ujp umnplpb ^iu^ 

33 Pm no Lun UpJça ujpnpus f^L. umbm ujp fuoiL.m ^çP^ 
pnuç nu Lfmt/ nL.u/1^ ni- îuIîjbmJ f ul. m^up ^Pp V^"'^ 

34 umif^p ^ppi^h "*- ijk^ ^pl^ltuipbh « (\^h ^^ ^^ ^p 
nL.mbn.m • ^u/bç Jhb n.iuum iirippbç mp q.iuutuitl^p m f 

35 L(L4lP ^P um^j^i^ nu '^k^y^p u/f^ X f}L. ^p^p^ /p pk^^ 
ÇnL. f UL. ip uL^p tt-ULjm fuo in mpm^ ^^ P^ * "'- *^"^JuJ 

36 %PLLP * ^P^P ^'"'HPL '" ^ *"*■ "^'^P ^h "LP "ip^^'-pJ* * f]'- 

Ipt f l/m'^ mu/u/m tjjmmm /p ^I^Jtf.iu ^^p 'LrPlLLr 'HP 'V^'"'^ 
^pi-b uj f mt. Pmuç *^mu Jp Jpb utp utp^iiLp f ^mifiu 
bm ^o imifmu no mtj mp fuiiLmtjpJf iç <mtfm*b ^o tpnt. 

37 tnpfunL.mtifi u/ppm ujpmiu x fJL. ^m^ nLmb ip fuujtl^mm 
uift t UL. Jp tPçPpnunLm Ito ♦ (^pJ^nL.% pjuilt/mm Uip9p f 

38 ummP ^fi ^h^yp um^f^jfi'b i/^ul. iLmttifip 'buj^ 'H"'^J * 4'^*' 
2y'p u/Jb UL. mni-ifiu ujpnJb np ip pi^p^fjL.uikjl^ 'bm ^j-Ç^ 

11 39 (]'- UjjiutMj 2_"i- uinÊ-thu ^pp » UL. ^ujUtuL utt- futut^l^puth 

40 ^o X fJL. tJl^l^çti.fttu^ UL. tufiutu nL.tult in utujLçtntu Uth • 
(inifîu ^o Çtn^tJçif. uLiuu unnutb ujnL. lunLitJ f ul. Jtiu tnn 

41 tauthn uinLlt ^no in '&^Jiuui utn tur^ (JçrL.iu « f]L. ^Stupiu 
tinu^utiU ^iup f nt. Lo J-p nLUthn-tu ♦ J-p iJ^ p^iluj ptiuthntu 
^tjun.r^ nt. piu^tup uj^ i ^piPiu ^o lufupp l(p^['2.1r * ^*^*^ 
Pp ututuP^% nu ijiu^iu *}»nLn-^ ifuin.nLiJ^ f^ptnl^up^ ^t'-*' 

42 'h^^yiupiuh t^^ P^uihiP upttjb X [^Miuujf^ iuiP ^iuu-t^ * thu^ 
^iu 'hl^tt MunL. ♦ lUL. ^o U1Ç ifph tnl^up uipiniu x 

43 Ç\t- tjnLiJiu ^^Jtu no utL. juiuut^p tnp utiu^ Jp uini-tuhti 
tniuh trt^Jtl^ ^o 'hiuijh "'-[' Ijk^uLUUu ujul. ^iup t nt. pt^ 
n-iti thpiL. n.iuiiuitpuipn ujp o^ptu'h ul. iijp ^oilujh J~p ujtu^^ 

44 [utiuJijjh UL Jp ^iriup^ujiu'h nt. Jp [ipp [iiupujh » f]L. tunLft 
Ph^lhJ* JPppon Jp uLuthn-tu i/pyujh ^p inut utnL. ul. i[0^ 
Pp ujnL ^[t no ijia tL.mJ[iupJ* y uii. iu f utnLp uip hppph 

45 nt. tJiçP uipuiph X fjji. naLiJiu usp hçn itJnLhç uo Jçn.iu • 

46 Jjftu [uoQiu [uoQiu f UL luuL^i n.iuJ[iutu X Ql lunLu/h tu^uP 

47 luJgPph luuLp nt. ijppPph lunLh x f^L. ip imjiu ulJi Jp 
uiu^^ujhuiorptjjt Ir^^^^ ^kp^ po np^iu'htn ul. ppuin tp 

48 [uiutpl^p^lriup^ "i"'L t^'^^k "^ kV"* tunL^i J J;jtpp * fJL. 
fiutu -&l^tjutu£ luiu*' iiL. [jo Jp nLiu'hn.tu • uiJJin[i ip ul^p 
inprpuh ^r.L^ nuiuupti^ ujp nl^pujh UL. uip ^Jujh Jp Upp^ 

49 P[^h * '7'b y^fy 2j"^nP'""''^ ^Pl'B """-^ uMiuptutuit ul. 

oO U-iuiJpujlM X 4,hp y"1_ inti ip imjiu n MMMnLiPf ul. in tuiu^iup^ 
lUiu Jp ^[îii "'p^pp • UL n Jp 'hiu fjppPr^ f ^iuJiu Jp 

"PÖ ^[^[^t'^t '[^kjl^^'^kp'^'^ pi^JiuJ IMJUL^ii^ lU^lJlU ItJnL. X 

51 f\L. [uopP ^[t jp p^j nL[i utp £o uini^ jp u^p ^pjtinip 
P^k /"O ^P2^i[ ^t fk^'^w > [uopPiuh utnLli Ifpppf^ « 

52 Ujl. Jp iiup^çatç uiijupmiu^ ipippup Jp nLiMjJb u-iuJh x 

53 f\t. \\uuM Ufppf^ Jp "l"'l^ [iJmifiL.m f nL. ^^J[i "p^'y ^^ 
JîuJiu'h UL. ^lrmPJiu^tMMh nu [ipp[3uipm% ip ujm ULp £/^tP 

54 U[nL% X f^L. ^çPpnu Jp mnLpJiu^ ^mpm ^mtJytu "1"'} 
[tJujJç [p pÇJ nt-[i 2p*- * "*- "fp pmtpfl^P^Jrmpm'h tLO^ JtuU ^^iP J-ji ^ptJLuPiuU ^^Jli [ll"l'J^[' ]tuui (fnutoj uinLh 
ti-ni-^il^l^^ ljii^2J^^ujuiu/iM uipt^l^^n-^uM u^ni^ ^uiJiu %um uin^ 

56 .^"YY! "f"*-^ uspp^^ç « ^pJîu ^o JJ^n-uj Q-'"p)l' ihpn-uîh 
^ui^mui^P ,ppp[^ * ^uiJlu 2}"^uMUi^Pfij^ m.iu'ÎM ip ^t'/ 

57 %îu urp ^tu[Jp u^nLjU x [^l. iquM^a.UMU^uM'îi n.iuujnL.7i ip u^p 
ni-fi muMp^il 2^^mm^Pfi "^p^ppp upnt^"^ hl. mp LoPp 

58 u^ni.'ît t hpMf' '^J' u^p^fiuin Jp nt.1^^ no mp ImoP ^ mL. ufp^ 
m^up ^mPp 2^ u^ntfÎM mm^mp^ mt; ^^[O^^ft'bnJi nt. ip 
ul^ tLOjUMÎMmm u^m^^m^ u^l^ mf^uPm'îi ^k upit^ m^ Î.^*BP_[^ * 

59 ^mt/m m^Jm Jjt yit^mm^phi^ nt-m'ÎM ip ^^tl 'Lum mp 

60 ^mpp uj^ntfb X [Jl. pm^^ "["'2. ly^ly^J^' [p ^pP"Uum u-uj ^ 
u^nL. , Jp [mm ifipnLu urp^pp^ nu mp I[oP ♦ ^h'U"^ .^A 

61 'iim mfi nt-m'lM ^p ^ju^mml^pit mp^ph [pu^p r^m * ^mifuM 
mnup ^nL.u u£ni. u£nL. f û.m ^^tjujui ja^ %ut mpmm muL. f 
mltum uj^ujy pijjpiuiP J^ tjtprL.u Mpp 9 ul. J^n-m Lo • Q^n^L. 

62 p IPçuji^ ^nt.n.Ç Jlii.Mjjmpl^n [aoml^ « jpi^t/miu mm Jîum 
nt. Lo JJ^tLm ♦ ^m Ijo rto ujri pJ* nL. n.oibp2mr^l^ ^nt.^ 
n-ç trmn.ni.tl ip mipiç umiiç ^xtit.mpl^P l^ nt. ip mijpm 

63 mupt.UtJjlMitjij ^mPpbç UL ft ml^ mp u/JTijpij x [^l. uim^^ A''"'^ 
jumiP ant.ijiju mmmPujltç [uo BLmPu/Lm^ ul. Lo ♦ ^h^p Sp 

64 imrjpa i/j Jp Jijun.m yu'^mmu/ij x xJm^m ^nLjit ^çJJiu/ii 
Jp JpmuiJç nt-p ^["-ŞtpÇ ujp^pumpit t km tju/îj mp pint-^ 
jm Jp nn.m ♦ nu mni.u/b ^^JIiu/ij tp u^p nt-^ ^k^JL'^ 

65 *PPC[^ hp^f' ^[L '^/'W^"-'^ JliuPm^uiDL. m X [Jl. ^r/bpnu/îj 
mguP tppp[^ Pnt. tÇppi^h IP n-nLjm nt^li f ip ul^p u^p^ 
nL.p ^ruja mifçPp'itç mp ^nt.pP nnt^Pu/bç nt. LoPr/iiç « 
'l'kjlbJu[hp[iPli ujp.pm Jp Jwn^m » L^m jp^ufi^ > ^p^ m 
miit-p ^o Jp r^msL.m i^pjpum f ul. lumtpfl^Pnlrmpm'ij uLi^ 
ujp [upttmp ujnL% J^n-m x 

66 [\l. ^çPpnu ^l^Jm ip ^mtl^çmm ujnL. f Jp ml^uipi/ujjhr[-. 

67 ^y"^ pmlumJmlU l^k^l' ^u^P * (\i- mjt mni.li ^o IjhpJ mp 
U£0 tj^nu f *ijp^^n.m jk ul. Ipo f i^nu Jji mp '[jmupu/bfM 

68 [\umn.UM U£nt.j x l}nt.[t l/b^plrmp ^pp ul. Lo ♦ %p qiuirpJ 124 j-ii^hih irv.nnv 

t"'- tlL "^k^b > "^ ^k'^iP'biu^piPy ni. ^ltiiljiu ^o £n ina^n 

69 <ljl^u^i/uj ujfiuuj luuLp uffj t nL tul^up ^PPP [P "'-t "tJn^ 

70 ^i^nqiu'bu.uj I^op^ul^ t ^^ ni.[juj <f^ <f^ nt-tuU iu x fjt. 
tUfPLp tu^tuuj fi%^lriup ,p/ip 9 nt. p-tu^^ Ltuiînfi J-ft , "*b*^ 
ntu /^ ni.ç uaj^^^tuiitunqujîi Lob ^^pnnun-tu t usnn.uj 
q.ni. (f^[i «/^ nt.tu'b ji'^ * ^^iftu ^o r^nt. Jn i^klblb » "*- b""^ 

71 u^^piumh^ rj^tu </^ ni^tu nt.tu'b iu x ^tutftu uini.fi tn^uP' 

*P!LC Hf^hp ^ppi^k^ uohut ^ppi^h "»- l/op^t ♦ tp^i^ 

tui^ tuL. tPujn.nuij'ibn nufbniPt f^n uioj tunLfi no ^ni'b tnl^^ 

72 ^l^ * fli- i^n UL^ uiutuP^ tnnt. ^iuniub mfin uiujljiuut t nL. 
^çPpnu uj^ptu fuo ufbfi iul. fututul^n no Jiutu (f^i^nLtu Iro , 
^P*Pp IP p^2. '""*- '^ujpujb uifij^ tuujiituui'bl^ t q-UL. u^ ^eu^ 
piu'b ui^ iffi^ fi'b^lrutp u/p^b * "*- ^nk^P *PPP ^Pfl^k * 

VhP is 

^ O^ LIL "P^fhi^uj tjnL.ifiu uj^uj^^ ftiPmifujb u/n pi^iJ/b bb^*" 

Pfinipuj'b nt. ^JrujPfiu/tu'b nu ^^iPujP cffi ^l^Jftiu'b ^h'lp'^ 
*PPP[^ > J^uuiç bpl^mujb^ ul. uspppb tf p ^finuuii7un.tu Pçu^ 

^ LV *UPVP}^ * /^*" ^fiitumnu tf^ ifrprL.u ^pp nt. Lto ♦ ifimmh^ 
2L"»^ ljh^r"-uifim'b r^n L. fi t uinLfi ^^tfujuj mm tfL;iL.m na^ 

O L^o t rj^.uL. mÇfffs s /^«_ t££m^ piupmJufb tfipnL fiStPfjpm tnn 
^PPPP U£nL.Ii ip uçp uLfi t ^mtfm mt. ^^ihuui nfi 'baj tnn^ 

4 tnm X fJL. ^finumnu tnfium tf^ ifiprL.u JP>p p 9 ul. Ljo • rLne. 
t^ujP ^Çiftuu£ ^pfi 'bm mfi , tfujnp^m /p u^p n.m Kp a.mi» 

O r^p^/^-iu'b 2^^mmçP mp^rflj x îmifiu Jsum a.mP '&^Jmus 
,pb '^^ '""' * ilni-uujb no ^ftimmnu tfîuP inp tfiu » 

6 ZmJtu ip ttsunpmiftnm Ljp^mufb jpifi (fp nuuHin-tu urutn 

7 ufpmm u/nL. t ^b *B^ nt.ufb ujp fuouutp ttfnifb x f^L. Lrl^nft 
^iuuinL. ^o ULuifç nt.fl fKiupmppm utnL. uip tpuiif knifb^ 
mnnufb ^mPp Ljpçmufb t ^p npPm iftuiif ^nifbuipbç ni-^ 

8 ufb tPuin.ni.if rtfi ii^nLymn ujnt. x f\L. mmin^ç mp n.hpufh^ 
tn^tip ^ppfîb uiff^^ ^PLLri^^ ^IL "iP.^Ç-*^ *^LL 1^^'^"-'" ^^ Vtn IS 125 

uim J-p nuu/iin-UJ^ nt. Lo ♦ uin njnLUJun^u ja^o ihmuiltsuj^i^ 

10 ^^^ni.iu^ujit J-n nn.ui uiiun uiruPt ^nifiu ^o uinnufjbn usnL. 

jao i^ujJ pulutlu/ij ujuuh J-p upii ^ujuçujç luçup- uiu/h « 

4 1 lujJîu ujuj)hjujluujJujîj liJuJin.1^ ujl^L^'bJliy ^PPPI^ t£^ f^"'^ 

42 pujppuj f Jp ni.tjjhti-uj uiijjpuiuj x [\l. ^^ipuuinu Jp nuujb^ 
IL.UJ '&I^JujuJ inuj^ ni. ho • i^ Jp ijiujutli^uj^l^ Jj^^ni.ui^^ 

43 ujbu-uj i'p ujp pjni-tunnîj ^o ujpnpUt fJL. ni.uîlj innuuj utp 

44 u.hpiu ujni/ii f pJujjç ujp uiuipptiiu uini-p $ f^L. ^ppuuinu Jp 
nL.uiJUn.uj ho ♦ {jiu jp )pnp*-l JPp ^k^fyp *PPPP"^ uini.p f 
UL. nL.uiij ^ç'iih thpn- utp ûhpiu uinL.li nu utp hoJJp uint/ii t 

43 tp h^i^^h^ ujp uiiJLjpl/hijj luni^p z fji. ^ppuutnu nhhLuj no 
hjouui^ juuiin.ç pjo^ni-ui ^pPP^h [iujpiuppuijç upjipuiiu 
Jp ni.ujijn.uj 9 ni. Jiuui usp nni-p uHiuif^l^ ut^u^ utui no 
uiç pjuii ujniJh X 

4G //«- uiu^^piuh ujni-h ip ^phuini-n.ç ^uji/^uj ifsjjnpij utp^ 

Jiuhpju/ijçjç uipnpij ♦ iiL. uj^oipi-h ^^Jpç Ipuap tPPPF^ * 

47 [\l. Jçn-iu pjgiujp l^ uoiL. inujhp nphppP ifh t nt. Jp p"^ 
Pppjiuj'ij Piu^ ^fi u^p ^i^^PHPl^i^ m "kpk "^l^ uuu'hjiij X 

48 /l^ uil^uP ^pp^ Jl^n-uj uppuJ utUJjt^l^ UL. hoPr^l^ » uuiij^ 
46 upJJ f huj" ihujurli^uj^l^ \jl^^nL.tnhujij x f^L. "hpÇ n*-^ ujp 

û.ujJp^ uip nini.puj uinifij $ ip n-nLjui ni.p Pul. ^p^pPp 

uinifh f UL. ip u^p io^m'ij ^iuPr^l^^ J^n.uj ul^ûut^ '^P'-^ 
20 *PPPP "pti/h * f\*- pi^l^ ujni.li Jl^xjri.ujpuj ^pppf^h lntlJ^P^ 

J^ ^çpjiijinpi^ nu ^pih n^-h utujh npljppPph JçnuuJ > ni. 

iniJup ujliph^ no ip luuiiç utisjnpiipij x 
24 f]i- ffp ni.^ u^p^uLpnq^ u^ujil^ ^i^^utu'htppl^ nt. f}*nL.^ 

^"(jh ffp 1^*ll\jk ^uiPnq^ ^pJ'^ni.'h^ ipnLp^'hp Jp up>j 

22 P'nJiÇ nt-h ^^puijuiiîh^ uuLppuiiç hP pPp^ ' (l*~ lunLp 
^oilioPtiJ ^ujpp Ipopuih ^lt ^li ujpppij f no ip^ P^P^ 

23 ^ln-J^ uiuL/h^ ^tj^ "kpl^ ^h ^pppi^k * /?*- ffh*^*^ ^ip f^L 

Pb^lpppt ^hj uiuiij , ^HjJuj luni-li Tiiu uiu%ui , ul. ip p"^^ 

24 sh utiJjp luh^tij tuni-lt X f\L. ^pih n^lt 'huJj ^ppf^ * "*- //^ 
uhp u^p ri.nL.piu uiilhPphh^ ^p^f^ ^l/ ni^ ^p uipuPI/huj x 126 Hiihih vamnu 

25 f}'- uujiujp- ^n u^ul^uAuiuM Ujnt. f ul. utnt-[t £jt^ p'"'^t uttun 

26 UJ%[i'h % f]i. Irus^Puijl^ ■&[ti.nJ^ m-fi ^utP^ u^ul. %pjfiuujjb^ 

27 uinh hp^P ijiujut[i2uj^l^ ljf;^nLut^tu% ut t fji. jtf^n^ut uint. 
utnauj*b [utu^ •PHfl^ * ^t^pk ^ f^ "^ltj^ utui^ ni-ft ul. Irl^^l; 

28 J[i Jp "^itj^ ^th^ nL.ft X Ç\l. p^ifuMiP uiUL. UJL. 'hntljtu^ 

29 ^o in^Jut f UL. uin uiliitiutfni.uuAt ^[lumu^ u^nL. x f^L. Jn 
ni-f;- uin^nLnnnuj%^ ul^nl^ fuo uin ^^Jujhuit^l^^ J^n.iu uinJ^ 
ifpb uin^nn ul. utp ijopp uiniJb • ^ujj uiiWaiupç pttupuJiu 

30 tPpP"l "*- IP U-Oiiu upuçLuij ^ç *BPP"'l* 7''"- h'^ piiuiutu 

31 eupjtut uL. Jp luL. tuiuif; npiu funt.iup[i x [Jl. iu^Jui Jp 
ujuj% faJîuJujU ujp nfrtuPfiujujbiuui PujJ ip uiuil piouiiu 
ujp J^un.ujpiu J^pp^b uipfp>Pp uinL^ • (Jliu^Û-iuufiujij fuui^ 

32 [uju ^pp 9 lUL. fuo %p niupiu fuiunuu ^ppph « fjL. ipj^uft^ 
^iuinft^uj^b Jiupujif^i^ u/ptu %nL.iu JpiUL fuiui^ ujb funL.iu^ 
PV * •B^ inu ujp ujfîhph nt. Jçit.uj fiuujh utfiljiUJ y nu pçn.iu 
ip fuiuiç n.iuutotpu'h J^n-iu uçp^f^Juiç ^P<PP PP upiuh « 

oJ (II. jafiljljiu j^o utuiuP JhJ UJUL. t ip uçp luputç tptupp 

o4 Uj^ni. t *^ujpiu uiuiup %uj^uj% X f^i. uujiuP ip 'hiu^ujhuiut 

fiuiu ujp ujpiphui utuni'ibin ^ft fjujafi J>p p » ul. fjo ♦ ^. /A 

ç ip puJuj uiupiufuP u/ijfi ♦ np pçp^hi-Jç tpç uinuij t Jjui 

Jktl^^h #^V H^pu^l; Jf^ ipui Jp ^pJuj Pkp^ 'PPP^ 4®- 

3o Pjûib X fJL. Jp nL.uj% ^i^pnujij ^o jp ujtu nt-fi uuinr^fi 

upuJb ^fibfjiu n^o uip^huuiiti?' uip N^Pp upiiJb hp^p ]^lf'^^ 

36 jf^ h.""Lb "^p^p*" * il'- f^k^k U£Ujqutuj^ ufît%fjl^p ^ft ujp 

ufyp^iu l-pJp UL. jp ^iuJ^^^ft ujnt-^ujpP Jl^n..iu uinuiiu 

^o tf^fuuL. t UL. fjo y ujiupuii^ iîiJ* iTiujj^^pf^^ J^/f'"^ '7-^^ 

Sl iunL.fl U£p%iu pjnL.iupp « fJL. fiuiu uiiubtt nfi tPiuti p% uiiup^ 

OO utuj ni. pni.^f; fuo PçusfiiP ^pp « fJL. ifiçpinçjç utiu^iupf; 

39 Jp JopJui '^iuP lu ip J^P uinL. ifiiupiui a.ujpfiui % fiu 
irfii.ti u/iu^fi ^o /p ni.1^ uui^iAfi "i"'- * ^fthfpu ^o uifi 
iftu^iu ^iur^fi ^ppi^t "'-f UL. puL.^^ fuo Pi;uifiiP ^pp/^J^ 

40 ^o t u/pn.uj lUL. iPiijn.nL.J^ ^ujh ^ni-n.b faoui^ ''7"«- « J^'p^ 
%uj% Jft '^iîjupii-ij ^o Jp innLptfuj urp %p^fin.pp upii^ ^pp ip 

%ujij^ ni-uj%uiiu u/uL. IPbjpiJir ipiu^uitu/fi t ul. IfirjptJt V^P 16 127 

41 nLUj7in.iu iqnt. « (]i,ujU ^^î#^£ii ^o ]\uui ^^ ii^itl^ """ 
mnL. $ uin m-jin^ui tnn Lçn.hiu uiniftM nt. trçn-tu lupniJçliir 
i^PtBPPP usnuiM • nt- p.çn.tu in ^^nL.tnuni.^hPP^h n-tuuj^nuU 
^^jt thna. Jphutii J-p ^tuiuni.'îi « 
^^2 0*- ^t'^^'u ^o i^i^p t^nL. 9 Jp u^oj piil^ ui^ni.%^^ ^p ^p 

43 2J''^'J^ '"[L ^^PlL '^"^ * n^ Jjni-unLp^^ ^iupliui^n.iuJijJj^ 
^iuJpui ^fi JliL.pi^u£^p ^uj[J^ ^p tunLp Jp Jp u£Oj iptu^ 
u^[iju^^[>[^hl^ JuoujI^ uip p^ uinL. ♦ lUL. ^nLp^uj[J ^ppf^Ç 

'^^ IH. "i"' ^^tU:""'""^ ^pkP^ • "*- P^h fiutu tn[i^l£ ^pp * f]L- 

^hiuiuinu [Jiu^ht.t£J Jlu no Juj^iu unLjuj Jpp ul. tjpi-ta 
uiuj^hjÇ îpunp ^pp 9 Jp nnutluj Jp p "''tjp^ ^h ippn-u 

46 \jnuu[i&n.iu utuj[u^^ ^PP * fj^ tunL^i -^tuJ^pn-[i^ nt. luni-p 
uip [unLiup iiujhtu'ijç 9 uip ^iuJ il^&u/tjui $ UL. tniuljp luni-p 
ip %iuJ Pp P'^lh tP^ ^p t'^'lp P ^ujP p ttjnt. ^o^iu ♦ ni. 

41 ip uiwplij^ Pppui^ l^^'ilLC ^t k^"- ^PfLC * 'b"'^"^ W^J^ 

p^Jk Ijuilj^uiunji , nu U'^jp^iT in[ijiu \jujt^nL.uj^ nt. 0"t"t 
tnp'îi lUL. ^[i 9 ip no ^A ^iuPp miuUpu x 

Vbr 16 

^ fl'- ^l^k"' ^^ ih^ULj^ u^p^nLpPf Jp^jp^J^ Ij'uj^pui^ 

l['ti[i UL. Ipj^jp^J* tn[ijui Ijutq-nuu^i^ ul. Jjo^oJl^ ^ii. u^p^ 
[uni-piu'ii ^tutipp tPppr^ ♦ J?o ui^*it lunL^i Jçu^ 'H.P'P^ * 

2 (\t- n.ojiu iuJulJ^ ^ujthp^ ujp upitt^ ipiut[uj l^uiiLu ^o 

3 t^ujJ inp ^hPp u^nL.^ ^ujPpli jip Pppu^Ç x (JL. Jp *^uji[^ 
nL.mni.nLiu utpliopp uinuij 9 ust. ipçJpp Jp tnuippjç PpP^ 

4 uiç Jp UuMn.iu tnç ^[1 Uku- uip^ui » ([]'- JçtJ'u ^PPp^ 
inpU ^o 'hhJpp *^p P PP"ih hhu- uio UJnLA 9 ipifui ^o 

O JpiL. Uujnj^ upiL. * f]L. nL.ujij ip Pppufh ujp ^phPl^'h 
[uopP ^[1 ui[i'ii no ip tui[}jh utun n.oijp2ui[i uinL. piut[>^ 

6 Pujhç upi[i[i "UhlLCPb * "'~ ujprpu[ituii X f]L. lunL^i Jp nt.^ 
iuiJfL.iu uo 9 Jui Ppn.uF^ I ]iuiuj^ 'ijUiuptufjp tupiuJp2_ tnp 128 h'biibih irur'hnu 

*P[^ ♦ ^^ ll^ p'ui^ n.uju£ni. f tuL. ^pjiuiP ^HJi i ^ tjfi^p 

7 Ibnhui 9 Jiu^ut UML. '&Ji in ^o jtp uini^Ji uiuiijjîîi » ^uji/iu 
^utn-nh lu^f^r^ J-p ^inhnnuil^q^ ni-Jin.iu nt. ê^n f^kP P""^ 
n-iu f ^p^Pd ijiu^iu ff^ n uiiJnLi^ ^^ iStlf'lJ^ in^^o , £^ ni.1^ 

8 mç iiJnuifiiji^ uini-Ji iuiijaili no a-p nn.iu liox fJL. nj/liliiu 
^o ujn^huiniiu n-uiuiniJti ul. n-uiijjiiuii (t n Jyppurç Spuut 
^o ijspn- uipninpiu uinuîi^ nu c/p nJ^uçn.ui iJ-pJJf- ,ph niu 

9 Uoiî^ J-p Luoj JJpn-uiuii X \iuui ip LL-yh inijni-iç '^uimJJç 
ip uçpç upuiÇuiui liuiijui j^o n^pjuiu tPpp t *^^^"-l_ ^P 
\pi^jpl^JI^ \Puilijp uiijphjin.ui Junijuijji u^nL. ^o J p ni-Ji ^iu^lp' 

10 ^piiujii uiiup ujhji uinL. X fJL. uint.Ji ^"L. cf-p nL.ujJjn-ui Jyui^^ 
PP^ tPpn * ni-uîii i}0 luijnui pçn-ui uinifh y IpuJui no O-M/^ 

11 uujeJçP ujp^ppp uinifii ul. uip uppjituii x fji-UjJi Ipuijui no 
uip'^puintîh kp,Pp uuin iu^ ul. J l^n.ui chji Junijiuiji ujul. | 
uiujJni-p 'iiijj tPppfîii « 

\1 f^L. pui^ç ujn uiuj^sLiu ^pyJkJJ ,p\]' Jp ni-iuii uipuiuL.^ 

1»> jiuhn.iu JunLjujjli upiL. ^p fp nuiJhjki urp fo utniîh x f\L. 

ni-ujb fntJli (Tp ujiuyyuiuljuîijn.ui JJiupJiih ^pppi* * ul. Jp 

ni.ujhn.iu JJi uiuiJni-p "hiu ^ppt^ * 
44 f}L. pui^Ç IpuJui no fru/hninLUU n-ohp ^yiji usni% f Jp 

ni.ujljfi.iu JutiLjiujfi uinL. ♦ ip n-ni-iiu nL.uih Jiipuui pJufh^ 

ni.ujhn-iu no lul. JunLjujili uinL. ip puj^Ç ij-p JuJiP j^p prîh^ ^ 
nL.ujh ujuiJni.p 'hiu J^ppjîh * 
1d f\L. Jp ni-uîijn-Lu Lo t ^iuu-j^ jp mj^l^ ^tJJ* > "^. Jîîi^ 

16 ^Jjt Jp ^l'JJi u/jiJn.ui ij^n "IP'Pf^ * tt*- *P^ Jnfuj'ij njjr^ 
htu UL. P ui^ŞtJij^ mpujuj ui^ JuLujuiu ujpujiu • ul. uil. n^o 

17 ptPuîii 'h^j 'hiu in^ ^^o^iP ujp ujiu x f^L. Jp Jiifiu'ii lu'ho^ 
rjuîii uiL. %p2ujh ujç Ji^piu ujn njjîh y ujp 'hujij^ ifph utl^ 
'^juiîuli uiiup Jujîh f isjp npifuîijl^ 'iiUL. utl^ Juiuujl^p ujpinpit x 

18 %p ut^uJJuîii Jui^pujii in^ ujp hppj^ * "*- kp^p Jppj^ 

uîiiorj^ uiçpJuîii ^Ji JplunLÎii > Jp nuuîiin-ui inl^ ^b^bp ^^ 
miîj y jp uî^p 'huijuo^jîii ml; mf^up m^jhrh? nu umrj^ 'HH'^ 
^jtix Vtn 16 129 

tiinL'b 'ii^u/hufb ^kl^Jh [iuuiujp "^H^IIPII uini.'b t 


^>s^^&- VbP i joio tn'iiutiJ tPûtuiui n.uilM^ uiu'^pP^pi Ujnt- tnputu in upntjutç 

2 tn^Jbr^ tui^ p^tunjiîjituh » ^iutlinh ^o cfp ptJ^p^tnujjl^ u^n 
^tu^tJtuît tujrfj nrpLtth ul. funtpI^P^ftjç ^^putll^ Jn tfiutl.iu 

3 Pk"lt^ ^ppP^ ^ ^t^Jp ^O Jp ltU£p[lUttUjk Jip pkj ££i£. 

^^tfft n.p^n.tu'h mp rt-tuuin ^l. u^ni.trf tfp poutn u^p tu^ 
miulJtu Jn ri-turutu 'jbptl putu'huipu Irtu tpni.tnpl^P inL. fd^çn^ 

4 ihfiiou « •^p um^jiphjl^ tuL. ^fi'lM u^nL^ ul^otjuth ^h^J* "ip^f} * 

5 Ip n.ojtu ^hn-ompu tîtiump^uj^Ç Jjç^ni-ujpupmuç f Jp 
'hl^iliitl^pi^ muj^[ijutjk ujp ^iujumpftm 'hmtj^ fiJmiî* ^jt ^m^ 
lunL. ♦ UL. Jivbm nL.fi Jjt Jp ^pti^t^ ^mpntJh uiul. • nt. 

6 'hmiî^ nL-fi ^^fmmpkp u^ul. * (}l. ^l^pmni. Jfi ^p uj^tup ]ao^ 
m^ ummp^ u'UL.'h , ul. g^p ^hJft ph'huj[i^k nt. ^kpl'^'Pt 

7 Jaoml^ ml^miiu mp 9o ujnL.'h * fJL. niçmç nt-um Pntflihm 
it£nL. f ^pJut ^o ^^fiumpf^P p"po^pp ujul. ♦ ##/_ ^hpmnt.^ 
juth Jh n-Ojl^rj. po ujnL.^mprpp u^nt^ x 

8 //«- uinL. ^ft mL.^ [jmijm ^o ^p uppiujk 'hhtjuj^ph po 

9 jp uimp Jaoml^ pptpfl^pi^ [nPmJliPli *^p^pp « l^p "i'p ui^ 
m^pi^ fiifmJliPfijl^ i Jçn.m ^kP .^** ip tnm^mpt; JuomJ^ 

10 "Spn-h'I^ ujpJunL.p u^p ^mi/pPfilljm t ]]i. '&l^tfiupl^ ^mthfl^ 
Ijp \P ip miuptlut ip nptPm utppjtii.pç ip T/pJç^J^ uiuntuip VbP 1 131 

11 ujnL*it z 'ljnLiu tfç^^^ç faoutç^ (fJ^n-iu pinLjujj^ ujnt. » nn 
liL '"LIu^ uujq^ lîl^qu^uj^l^ u^^junLfil^ utjt^ uui^f^[i u^nL. x 

12 {\l. LujiUu ^o ^uj^ujnpuj UJ^ u^nnm^uj f nt. ^n ul^n nLJi 

13 Pfjn-u ^p »ptP * f]'- ^[k^h Jaoujl^ (f^n-uj l^o ♦ JPtn^ p nn.u 
Iruj ^ujtuujnhiu ♦ inuuj jto ijnuçaç jluj n.ujujni-t ujnL. | /jl 
ffiuiuj n.iu ^ifiuujp.çP crn iLUjn-tu mç a-nL.n- jah uîn tjuj 

14 tiL. %iuiH^ nt..jt îujiîbiu inî^Jit^ x Ç\l. J-p tj^tun.tu ^iunutnL^l; 
UL. ^i^^lhPh "''5" ujptijtu I UL. thnti.ujU in uçn iIçiJinLinç 

15 #»i_^ tnl^ y^'i "if^ * QpJ^ .po in ujijin Jaotnl^ uiJ^ tPiutjnL 

u^pmut 9 UL. 2k("""i "*- "^p["^2- *PP^1- tlLLt n-"^P '"t 

iJ^%uj jjtnL. t tiL. ^l^fftu J~n ntu^t/ut t^hjt htointu ujn /*/ii_4 

16 Çy ^ftt.inu tnç ft^na-iu uipuiui z fJL. Jp ti-ni-rL.gtt. Jiuptuih/ç 

17 ihpiL.iu'Jb ip Jaotn^ ul. JJ^iiuj^I^ ni_u^ inl^ ill^li^tujiijuj x (]l. 
utnt-Ji luç £p u£uip nt-Ji ujI^ ujppni,^ ul. tL.ni-tJiJ^P^ Jtifrjujj^ f 
^p iupiç ujiutJtult ip uçp tt.ni-n-ujit UL. uj^pp btuPuiij ip 
hpf^ uuiinpq.tu'ij tnç ij^lj^n-Ji'ijui f np J-p Jyotnl^n-tu ^utijpp 

18 ujnL.li n_iuJtf np ^iuttpp uipnui t f^L. Quiptiuppiu lio Jp 
Jl^jç^tt.iu f JJ^L. ^p^ij-tu ^ujU ujp Kp uin u/ptpuhpiP* ^ptfîu 

no iJitt ppjPpiup pJ uL. JpijLU iPph npjPiu luo ujni.'^iup 

19 Ppntz (JL. Jçiç.p JçtL.iu ^çJtuuj iniu nt. Lo* /,o ip ujujp 
Jaoinç uuint^tu'iitnoii '^h^JP'^lhl pJ*y "'- "''9 ^uiPpiP 211"^^ 
uipU Jp ti.tun.iu luJujijujij LoPpij^ UL. JjiL.J-mç japppUç x 

20 [{i- tJiu^m ipnL. mç /"'/ "iP"ih "*- *"> '^P^'^np ^'""fhp^ 
mujij ^iuPiu ULÇ ti-oiç rin utL. l-pyh uiputui ♦ Jp i^oi 
nt-p jpo pimujgpç ifpii.uj uimJnLp %ui ^pp JPfO nL.ujU ip 

21 npPm po m^ pt^t/iuiP ujpujt^ x f^L. a.mi/ifj^ Jp ^mfum^ 
p/iiun-m mp pç upii% f ul. îpmJtP Pm^huui i^pjtppp uint'U 

22 ip uçp uiujp^'ij/j^jl^ ulJi ip mm^mpmm x fjt. Lmi/m no ip 
mujp '^mp Um mpnmpp ujul. uap ni-Ujijn-UM mmuj^ptnuîij ♦ 
UL. ^ç'^iP ^ppfii tpo ip mma,ujpmm Jçtt-m mpPpij^p 

23 [""'J"(jh'^ u/uL. X fJL. mni-Ji uip nL.mUn.m uip Jiy"phP p"'^ 

24 "ibp "^p '""' 'Y"*- > "*- /"V "^n "'"^Plî^l' vtpit- * fl*- ujtiL. ^p 
Ipuipu ^o n-ojl^tj^ pptpfl^pi^ ni.fl p^JiutP ujnL. £p i/mpu 

23 po 2^L. X fjL. /p put^^ "t-t n-ojtu'ij Jthim nLfi ^/[lumpltp 132 J'l2iJ'U! inj^'J-RJ] 

P,i- ^m^^î/ 1-p2It *P[!.C ^H '^'*-"' Jaoinl^ ^p ni-l^ '^^uHb^ 
tituM ^n ^p uçp iQuj 'bn^Çn-.p- ul. ti^p^i^iJinmji^ iPp ff-p iPut^ 
n-ni-Jtu'ii ^çiuihp « 

26 /Jl ip ifiJu^ui 2^2^"^""^ ^i^W"ijbL ^Z! "*lIu^ Juouil^ 

^ujfJ 2^^uj%utr^ ^p uiiuJ-l^p nji ■^^iJii^umiU ,no 'buiJ^ ni-^ 

27 'ljUiuiup^lJ mnL. * J^p "ll'^p R-["l.pl'n-^ t Jp Iri^n^nLui ^tu^ 
Pfi usnL. pjouutph^ np 'buiill; ni.p Jjni-Upm uiul. f J-p Jui^ 

28 pjJ guiifni-ui f UL. 'îiuiij^ "it'PP^ IPkjpk'^ "1"*-* /?*- Ip^t^ 
^o Jçfl^^ ^uj/dp ip uiiu iç Lo ♦ JJçiuiu Jp n^uiit-ui t truj 
intfJ^h mhfJon n-hn t PmujuJ mp it.mtL.m m f ti^nt. ip'limJ 

29 Jfiliuîii Jjiummpçn p x fjt. muLp Jp uçonm nLfi mtimpm f 
UL. mL. Jp luon-m mp ^p.ppf} uiul^ ^P'PP 5""A"^ 1'P2Il' 

30 "^h "ipl'^ u^pjiJ^ ^uTb X f]t. Jklh^ Jl^fi-m lp> 9 Ijut" 
JP^ ipl^J iPui jJpn-u * jpJm tPO ip "l"'p Jaomç tj-tu ptLJd Şi 

31 m^ % fJL. tfm^m q-Ut. m^ mJpu tJipJlib[i nt- ufi^m inl^ ttfp 

32 ii[i i UL. %mJp nt-p ]ium m^ ml^Jb[t * 0."'-/' ^k'Pb '"ib^ 
m^ uiptum nt. ^^nt-tt-^ ^mmput^ m^ tifç IpittjJi ^ppf^ t 
UL. Juomç nt- pmutut mç Jgit.m uspmiu [Jmpjprç utmJç 

33 n'-[i §ujJnL.ml^ t f]t. ip ui^p ifîtjpu \jmtpnt-Uj l^ufÇml^'b mÇ 
ihmm[i2uJ^[i[J [i ujpjaiu f nt. utîbl^ Jimm[32uj^[i[J[ijlt nL.[i mç 

34 [Jnulfbiîi ufîu t f]L. ipl^jpl^j* IfO Jp Jt;fp^tL.m ♦ \}^t. Ip^^k 
^ujb mç Km ifmb mpuiui Jp tlpn_m * ipiJut no mtj Jçp %p^ 

33 nujbpJ^* f]L. J^fÇ^ -^^Jiuuf mm^ nt- Lo J^n-m • / « ul^p 
n.m Pnt.^ J^i ^n L.mu mJ^ "I^ t "*- iJ-n'^JJhpi^ fhmmpuil^ 
mç ip "hp 1-tJJ up uipupîi Jp uioi ni-[i mt. Jp it^m ^uj^ 
[^p nm ifht.n-mmçu J[i^ mç ^nLti-l^ JLl!'^^ 'V^ LofJrîb x 

36 4^*^ Jm^m [iipupJç it.m \^i[iumph[J^ mt. Jh ip n[u[Jm 
'bbpbb^bl^ [^omm mifpu m ul. mt. mififpb^[t iPuj^ç nt.pi ut 

37 tPO putLOifp ^m[Jp uptt. Loffrîb X ^pJîu no ip ujuip Juo^ 

38 utl^ ipm[J fpirp ^[t ufh J[ii-if^[tLÎb 'bmupu x f]L. fpl^jpl^tP 
lio • xfm'^m uia ujçuipjçjç faotttç Jiîi f utnhofîfpbm ipm 
ufppm ufpufiîi Jp iPpit-m ul. Jl^i^n Jp upu ni-[i ÇttL. * 

39 ]p nL^ tL.ojuîbmm tt.mttptL. Jpl^jpl^iP^ nt. mp tptt-tfm jp ifujiuj QujfuujnfiuJi nt- (fn JL^puiup.^^n^uJ up^^ihjîii msu s 

41 (\t. n^nL. ^^* l^utiluj ^o ^t^huus^^P */^£z«//^ Wkjpt^^t ^^^ 
^fiuui ♦ i^n puJ^tPuj nrftmiu utxju^^ [kj"P * "^ ^[^""'pkp 

42 i^p pnt 4 ^/ ^nLuiu q-pcftJj u^nt. x f^t. Uj^ '"iP_ll^^ uujni^ui 
^ft Ltunft ^pp nt. l^o ♦ ^nt. i^p 'bujij^ ê^phujU JjîL.u£ujpl^^g 

43 [t 9 rtL J^jtJ^ j^ ptjj^mjj q^tu tîjtt^upjjp!^^ uj x ^l. esjt. s//? 
c/nnList J-n no^ ^n tnlytu ]»rjpÇ Jj^t [p i^tu ilr^ us^ $ 

44 QpifiJJ ,po* tluj^tu Lujtliju ^o utu/liii^ upitjjil^ ri^uj ip Lojuj 
tfp ^ujP f utuujji ip puj^ilaj tlhujtu crp ^^iuiiujni^'hç^ i^ lup z 

45 /?«- ponlni-tJM dp nu^n-iu ,^o uiusijniup utp^^ ^P^P "'^ 
P^iTujiP uip i^l^ rrt^ ^^^jr q-p^^ttjV ^p J-p Jaoml; dl^^ 

46 n.-t3J ^tup ^oPi^ t fJL. ip^jp^if l^o ♦ "^t^h <^^ Jaouil^ 

47 uttjfiifinp^uj t fji- puL.^^ tPiht Ujp puipjiu Ujijjj^i^ tfpn^tu 

48 ^"'^, "i"^ * ()piPtu ^o ip iriutiinL.JJ7p[ij^ ^iuphj^ po 'htu^ 
tatup ^pp * iptfiu ^o Jp nt-Ç pJ^tjuj ^çJp u [i pi j^ ^^ j lu'îi ui^ 
Jp tfpn-tu ItJotjft uip^pi^ « QpiPuj ,po f^uttnfip^ Jp tfpn^ui 
jpn^rJfL. tPujnphufU J^pp * "*- hiutJç nt.p Jnt-a.ujuiçu ûj «: 

50 flt- ptu^ifiu nL.lt ip tii^p J^ PptL.uotiiu'îj tu u^tulii^ "i^ 

51 "tP'tl^ * /?*- "iP tn^up^ luo uip i^nt-tJ^P 1.PJI"*-! ^t 

52 ^[it.uiiuptu'h uip PuiiJili ^^^lrtupl^ri. po til^itu ^pp * fJL. 
unLiPujhuih Jp m lupfJ ^IL. mo '^çio^ujhiii ♦ hl. tuijtunuj'h 

53 uipii^tn ^ppp « f]t. uipp^liufh uip 'hltjJl^Ptu'h ri^pJtu Jipp ♦ 

54 nL. popii^iu'h thuitu ^ltuthm * \pl^p^tuJçiJç po ^p niltp lu'hn^ 

55 "h^ Jp a.nLi^ hjo ]tupuJiliirL.tu liifintutu ^pp * QiutJtu'h ^p 
lunLh lutuui^p tntu uip uituijufhç aiun.tu Jp fiuiptu^lttP^ 
n-LU tiL. Jp lt*-pptjhPh nrlin-iu l^uil^tniu « 

56 I]l. JT^ JP^J in niur "i-t "iP î-"^""' "h Jui^tu'b usunr^tli t 
UL. ip tftuitu [uo ill^^l^fi-lttu » 

57 /^*- nppuj tpujltl^ l^iliutupl^pf^ ti-iiJiu uiuL. f UL- ^rrt-^ 

58 "-p^P *pt "P" * f]*~ ^ltptJjhttt'h ni. ppupjçri. nt-lt uip^ljuuiihi 

n^o Jaoujç JçtLtu Jîunph J^p^tuJçP ^PPP * nt. pl^n.tu ^iuri 
inp fuo lunLJb z 

59 (]'- upiL. ^1» ip n-ojiu ^tu%P ujJU ^iuPi^ n.nL.iTLp^l^ "["-^ 

12 134 h-hill'lb inh'hB.O 

'^bP' *PP_r[^^ * "*- *^"'-[' f^P 'iiUJij^ iMiujiI^ hjo ^iuhitiipfiiu 
GO liujnh uip J^ppp UjnL^ X Ql. uipiui nLp '^^tjajui uiuj ni. Lo • 
Gl Ti"' * r//"' ^uflîhuM U1Ç ujç Lophph x Ç\l. (fl^n-Uj lioh ♦ /î/j 

ip *ibujJuM pjpupifç n^ujuiiu Lrç^ç jdnuuhiîi ^o^ uiuifç #/x. A 
62 linh'hiu lu^ LoPph x fJL. J-p uiuJil^ ni-^n-iij ^^^pç^ "^P^ 

J}ppp ujnL^ * jpo ffçn-UM ip uip tuiiLtuquj Liuap ^Pppi^ * 
G3 fii- uiL. J-^ fdujLjfd^uM ^ji hiouin f ipiJ^u^ ul. Lo t îuîlihuj 
G4 iJJ 'îiuiij^ n lL f UL. PuJ^huui iJiuh ^gupu/h t fJL. nni-iliii 

uiuiJl^ ni-h UL. npiTuîh^ nL-li ^iup p il^u^ni^ * ni. juujujl^p 
Go utpuiui UL. Jaouil^ iffiL.u^tup(^^ urp ^pp « /^i- Ppu-u ^kP 

ip u^p ^^ilh '&fipmh^tL. nLUih • #7i_ ^^tfli ujl. ipp^i^u/h f^p 

^J^ifji iniunputnmhl^ \jl^^ni.uiliufhuitu inp ^uipp uj^nL. I^o^ 
Qivi P^ « Ç\i- tui- ^f^if^uj'h ^o uip u^p^liuuip u^ni.'h f^p '"pi^ 

hiouiuj uiujhlih ) fîL ho'Ji ♦ [/,*- 7 '"-'^/'^^' ^tu'h ui^ <n i^p^ 

uiijj y UL. ui^upi^ JuoinJ^ uip ni-ln-UJ u^ul. x 
G7 f]t- u^tuiUr nL-li ^uipiupliui ujp PuL^ Jtf^ (^nLUJu i^ptfuj 

G8 U£nL. f ni. ilii^jql^ifu^^pliPli *Pf!P "*- 4'*' * l^'ut' "*- h'^'^^J^ 

Jinpni/I'/ '^"-'V'^/'^.P "/P"i"^ * *PP ijtuihfui po qpjiup^p 
G9 J^p p > "*- ^p îj-UJilJç hion-ui pjuipuu ^pp * fl'- Jp J uiii-ui 

Jp JuipjJ n.ni.1^ hio ^ujJni.in H-Opi^ lumpuuÇ miJup mhp s 

70 QmJmh ^o u/p muiJ^ Jhi-n.mmliu^rp fuo lumiqf^puim ♦ 
ni.m'h ^o Jp hujphmmil^ mphç ihh jny""lhph1- ni-p mni^h $ 

71 ^p mpJiPfij^q^ iPiu UL. Jp m^up^ ^4*^^ t^PP'^^ ^PC^'L^'t 

72 iPui himpuu J /Jf. Jp upuJujh^ij^ triîiii.m u/p J^p^mJ^p 

73 tPPPP^h^ "*- ifiti.n.muiçu Jmmm pio uip ntpp mhrm^ » Jji. 
uohm no uip mmJç tPui fiujpm^hiP ^pp Jp iPiî:n.m muJjF^ç x 

74 *^p iuJ* Jp ml^upi^n. uipJif}^hl- h^^ "(P ptjjpuu upnt^^^ 

75 u/h Ppn-u JJ^iLm luimml^P "{p^[^ * \a\ ^h"P "-^h1- 
^otPpç tPiîimm in mmp nL.li mp ihiunli nu u/p uminmrtmp s 

76 ^L. H-tiL. f frm" uiuiqp ihf;jq^ifu£^p^ P^mmpujl^ m^ "t^J 
Iputiji ^pp^ ♦ i/'*^ ^^ fp '^"^P '^"V^ JaomJ^ m^ u/p 

77 f /r , Jp u^oj n.^jkt "'^b ^""IPP ^PPf^h * d^p êpmilJt 
ni-liit.m inp W'l'^l'Phjk l[li/hkjujh ♦ Jp moj ^l'h »pppf^h 

78 himpuu^ uL.m'ii z Ji>p moi J^p^mJhph J^^uit^j^ tPih ^o /l enn m^uP l^ ni.fi êp (^op hlo </^ iPuin-Ui t^fijuipl^p- ^^^ « 
9 '/Vî IP_ t'^pl'^^'^ ^*- ll^ "kj^ iP^p^miu n.ob2^2}"oijuibtUÊit 
r^ujij u^piniît ^o inblsui iPui j^p u-l^juj uçpiiU^p^uiuj 
n-usuui uipout » 
80 (\t- unsu^fi iPiuar^ uin u^o c££nu nu u^p^ P"^^ ^^ ^'"-•. 

if^P tup ujo uint. , ni. ^p u£UJ nL.[uniu lî^nu ^ujPuj iul. 
u-ojl^^ no lunLfi J-p pupujjf/iri-Ui pinijujp u^nL. t 

1 l^t- uinL. ,pfi £p ni-f^ n-Ojtu*btuiu €^p l^puPnu ^ujju^p 

2 !p^piPuj'b n-UJu^nL. , ^o in^^ ^h^f* ^t 'bpiffim^'bin^ x J]l 
Ptu^pfipl^ tuifnLpi [^ajifcu ^o f^^nup^'bfina ^p JjfiLpfiuiiniu 

3 if^lp mnL. X fJL. ^^Jfiuj'h J-p uioj P^^ptC "i"^k^ ^^P 

4 ^^«/ l^p upufPl^p^ fio mp^o u^ni.'bt '(jni.iu fjnLufiŞt Jp f^H 
i^hfl^^ "^IL ^[t^^kl^h \ujuujpkp n-ujuint. ^p uij^fjh Jj^^ 
^nLuifufê lub ip uiujJl^pl^ guiifnLtn^ ^o (îji^jPpu^iuiP q-Ç 
LoPpb* J-p uioi lui- no lUL. Jp tPuipu ^uJifni.ui ul. fupupilç 

5 §ujifnL.ui Uj^nL. z J^p n^oj Ptu^pfjp u^nLjbi^ mpP uiifiji \^hj^ 

6 pk^h > ^P ""- fiiouipfijLU ni-fi upiL. ♦ UL. luifpu U^nL- X fJL. 
u£nL. nfi liuiifui ^o ni-uih ip ni-l^ l^fijujii , n-ojtu ilçifpit-tnç 

7 nifi fJI^JujJ* uinL.z (jê. ii^nL.fi.1^ po utifnnjîb rpu t ul. luni-fi 
luujbfi ip luŞipn-l^ • ipJlu no in n.o'bujpuiuj J p upJj ni.ujb 

P P "^bbui uinL. X 

8 i\*- iP "*-h ^piftubujij ^ujUj^nLb ^p u£uiit.fiutiu uiu^fUiiuU^ 
tnpb t nt.uj'b ^o ip u^p 'buipppl; po ^p ^njffçtniu bou^çfJ 

9 uip pl^ itinL'b z (]l. Jt[p4it Jaouit Jp nt-u/Ln-Ui pnLjuij[i 
u^nL. t nL. ip iJiorL.uj ni-ujb ^^puf^ Jaoui^ t"^'L '""^ * "*" 

iO ni-ui'b ifipn. ufpnuifrjiullj t (]l. IPtl^^ Jp ni.Bu'bn-tu ^o * jyiu 
ppn-iipb t jpJuj no Jiu^iu ititj Jp nti-UJ iPiîiTj^ 2.'"'LL[L'L 
^fi JfiL.Jini^ if/pnpj, no Jp ^^Jft ipuJifJ'u-UJ tnl^ uipu^iu x 

11 f)pJlu no Jp nruiu f'po futupuu ^BPP"! tpf" 7"^ iP tuuif^ 

12 u^iuJl^pk ^iuifnLtn X 'p.piuL. piuu^u^ ^p jpl^ufi^ lu x Ql. Jp 
nn-iu 'bp ^uîii iuJiu lupuiiji , ipobuitupuinLij uiuiup ,pp utçujjp 436 h-biihlb Ifih'i-U.a 

13 a^ptf^ t tiL. j^n utŞipnLtnui mu/b^ili s fjt. ^ri nL^ uiuujP^ usp 
nup uç^^n.uj ^pt-u^pLU ^fs ujuuinpnÇ ujn puuufljiîfii uinL. 
,^o (fn fttoin^n.uj Pçueuh^ "^P'BP PP '^Z'**-^ "*- ^P h^Pp 

14 si^ntAj z J^p ujnir^in^j^ uMti fiLiftjj'huj'ij J-pJj^^iui^n^uj ^utJîn $ 
"*- ip u^p lupin^ u^ujjJ^P^^ ip iPujn-ni-ilujh ^o^ai-Uîf>P^ 

15 u^pu^ui z fli_ uini- jjh^ Lujtlm ^o t/çf^nujÎJ <rp nuutb ip 
ujqpi-tfiuhutij Jnifh » /il^ 4££/*7^ ^ pJufhufu Jp '^i^iinL is^tnt.rL.ui 
i^olj « flppb C^tuP lu ip ^k iPlh^kJh ujJu^p ^iifh , /j4_ i^ip^ 
ee£pbph uil. jp* n.p^tL. ui f ^o Jaotnk *^P Jutn-ui bp^iuli 

lO enui * flu UjpPiuiaujtiuj J^ppplik ^^1^1^ t ul. Jfkjpk'^ "^ 

l^nLuptp ^çlT Jp Utu^uni-ir ip w&pn-inut usufblfh uipb z 

1 ' U*~ If^ujJtu no inpb t ip pJnLuni.uk "J't^hjh ^'^'b ipj'lr'^ 

io pJiuu^kp ^pppJh « f\L. ^^i^/xilr no inp utp^^uinp ujnL.'b Piu^ 

^fiLu^ tnp ^ppp upiL% ip ukp ti^lfl hl- ^"^^ i ^o m'j^^ 

Ij biulj Jp ni-ujbn-iu inp LoPp uuiifb x fJL. fpkjpk^ ^kJ[' "^^- 

ptiuujkpiifh i^p tnpik [uo utp utitfhffhk 'lk'^p^f^pP u^nt. x 

ZXJ fJL. ^piptfbuj'b ill^lil^n-httfb t i"-. ^iuJinuk'biu tnpnppp uinifU 

IL Djlf"^"-'^ ^P "i^l "^*- ^k'^i' 'l-pf'l-i^'b no utp^pumtuj 

nL. tntfb * yuJojb no Jp nt-ttfbn.tu ^uj£(lp uttn. Piupjiîh 

utntJh z 

-A\ fJL. uutu^fijk Jp uffL.'b'iikp nppphn-uj^ Liuiluj no ^êuyp 

IL.O P^^pJpi^ u^niAi t tutf^ ^k^^ Ip "l'/ip put^Juj tnliitu juo 

^kPi^h Jfl Jk[k^k ^"*P lioPuj'h" 'bujilk nL[t J^uut ^ulpp 

inufb[fij X 

'.ll^l f]L. ip ukp ^.ujJpu 'îsGifouk \PnL.uiuik J^lfhlpu no n-oJrh. 

tpuitppjpppj ULp PkJuilP UtflL. t lUnLh Jp Ug'OI ip UJÛtp 

-^O fiSGtnk eniup iuii[fbk t ip ^nLtnuk utppt^ * fliushifb no ip 
hotPouk faomk ^iup[iui 'hps[[tuufitinpb , kp^H ^kJ[i "ik'^k 
"t[i ^o piu^Juj Lnlijk ["o e[k mp^ui^ Jp Jisotnkn-UJ Jhi-^ 

24 ipeumku ink ^1^ lli'"l[i ^HPl^ * //«- "'p'LJ [p 'bmihu 'boJouk 
fuomk^ ^mPp li^opmV ^0^ ^[s Şa^PpJo^ Ituj mnt- ^k^ 

25 Jp^k iats^q-m% x [Jl. i[uj^eu ^p ^.uLuiuk J'Jtn.nuil^ ^pfi 
^Jtuini. ^o %utt[k nL[s ^pJi^nih u[nL. ♦ /,*_ mL. Jiîjn_ni.i[^ um^ 
mp^ UL. u[p [tP[itpujp u[ni. , nt. Jp u[oj pkukntk h"^ VbP 2 137 

P'Hjl'l^ "'E. P^t 'H"'- * "*" P"*-^ t/_ ^nÊLinu 1^^ uf^p ni.ft u/ul. %■- 

26 /}«- <^^ pni-^ ^^ ^nLgnul^ J-J^n-ut l^i/p u/ni. u^rn. ^o tOtppii 

27 ^uj u/ltbîu^ ^umP^um ^o JPçup^ç JaCutç u^n uAiiMui x Ç\l. uil. 
ujp PuL.^ £p uim^uLpl^ ^ujp UL. Ijuithu uift nu ujtutî^ nLp 
t/iu^unLiP fiuutjç u/b^fi ^f' [P "^P uiuiÇp^ 'boifoul^ /^ "^Z' 

28 ni^li uf^p^^ * Wl. «/^ mni-li ^4"/^^^ .^/^/» "*- if[iL.uiiufi^^ 

29 ^PP Jaoutl^ UL. bo X 'ljni-uj f Iriu'' ^^^m^i^ ifr^ ) uin 
Ll^onm ^l^imdl^ juo mn ul^puJl^P^ * n.nL^ juo m^ 

30 nmm mnn^ « Qnifm no ^^^il^rj- ifr^ ju^imui^ n.m m^ $ 

31 ^p mL gn uj^uip 44^*^ ^mifJm juo q^m ^mij^pp *PPP * 

32 J^n iM/oj n-o^'^/t u£nL'h(^ q^ujjpŞimit^ %nLp t ul Jp mm^oj ^mijl^ 

33 Jtu ILUM JiuntMJjln^ t"Pl^P * IjnLu/iŞi nL mjijm nL^i [Jum^ 
^/iLiM^ "fl^^l^Pll n^uL i^p u^p mL ^kJ/t rj^p^uMJM ^pip "'kp^ 

34 ^mÎL^ ULfi mn ^iuPp iMi^nLÎM IptPuîîM s {\l ^piP^nL% Jp^^ 
u^mnl^n ^nP nLuflM » UL Jp "^kjh "*-[* «^/^ ITtjpt'^h"-"^ 
Lo i tfm^m ni.ltm ip %mJ Jiupmjliimm Jp u^oj ^^P^ ul 
n.miMMni^ç thpiLUMb^ ul Jn "40J "isp^uMbç monç '^mPp mm^ 

35 'bl^ * Î^J' Jp mpj^ iLm J^t 2"^P ^b "'h "iP njp^n^p^ » 
^mPm r^o Jp ipptL mpim'b ^p^ppu/b tu^lin^lTmp mp uMrUM * 

36 f)i- ip ulI^ "l"^ ^m'bm ^tj'/t'^4/» ^tl!f 3?"'^'"-^/? 
Jp mupu J^2^ph » nLhm iLOim pso uinL^mpPp uinL ♦ Jn 
"ih^bpbPbjh^ ^"J%P ueuuMj'b iMip J^pm /uo iM^p uin^p^ 

37 'bm'bmribh * f^L Jnbçuili iMjnL n_mum ^mJmiJj'^ UL y^p "^^ 
itjjb f np Jp mm^mpç 'bm mp tLmphim upiL * iç u/p ilo^ 
'&li nL iijp 'bpJI^^ ip ^mJ UL iLO Jp Juom^rLm pujmmçP 

38 '"PtPPP * Jk"'-b"' ^b "'-'5^ ummPç iLmujnL Jp JaomçrLm 
^mJin mpnppp uinL t ul in ^^nLmunL^^pli^mm *^çJft Jp 
nLmutLm jaQ Jp piçjmurLm mn nl^ mniJb Jn ujoj nLp pjm^ 

39 "{hp mp uim miiL. t Ql Ijmifm no ^t'^b 1'P1.1~"^^ LP "'^P 
q.uAo'bl^ Juoml^ pi^t/mJ^ npprth t mltum t/l, lj^tLlim*b jp ^Ç^ 

40 l^bly iP 'ij'""i"phP IP ujmJ^phrj. [uo X fJL nmiLnL^ tJm^ 
tJJUM mp mo ujnL f UL mp rj-nLiltjl^P mji tuo iuul mppjpuç 
*^mPn iLnJm mniJb x 

^^ n*- tP ujmjpmJl^ 'b"'"t^t '"b "'- "l^'l^ "'-b ^^P ""'L 138 n^'hlk inhlU.U 

42 ^n ^*nL.unu^ '^PÎj* uj^niJb s ^f. LiuJiu no lunu^ uini.u/Uif^ 
utut^ uutituls ujnL. t uL. in uçn n.u/linL^ç ujuijnmill^ ^"'^ 

4:0 tliu no nt-iuU ^n ^ULutuç n-Uiutnifb z fju Liuijiu ^O lUL. 
n-ojujb P^^JuttP ^ppnb^ (fn ^ni..iuul^ iJJ^Ll^n./iLu'b UL. t/tu^^ 
unLtP Jiutû tn ^nutnuç i/ut » ni_ Jjni.ufi& ul. tu/ijiu nt./i 'liiu 

44 mntujjbn tt^nt'b * fjt.tu'ii inn LoP n uiuL.'b Û-Ujj ujn n-l^i//ttuit^ 
ft-iu iu t iptuuwi nLJ^jiu n.o ^fi ^tupnb ul. tuuL/i ip 'btutS 

4o pinunt_tUub nL. Jituuu/b tuntutfji^ "^P^p PP uint/b t Ç\l. btuiJiu 
^po buj inpb tnnutu ip *Jini-tnuç tfçiiçn-pLu% tunLp tuptutfp^ 

46 "^PfPPpn njnt/ii ♦ ÇJl. uiul nhi^ piu^ç uç rL.oiuib tunLp ip 
mtuatuptnuj tnpb y no ip Ututjtu luo^ujbtntu n.o mp lipiunL. 
UL fjp nLttibti-m uomutpp "^PtPP PP uitiL. ul. (rp nLiijb ri-p ^rt. 
'l'P"-" ^P *PPPP "1"^ * "4^*^ nLufb no J-^tL.m Lomiupp 
"^P'PPVP "i"^ ♦ P mapLui mpjippp tiint'b ip u^p ['Pf "*- 

48 aj^ijiuufl^rp ulJi x [Jl LiuiIuj no wnt-L mji'b P iu^Jiluj ^P^ 
ppb ♦ UL. i^hjç nLp Lo Jçti-m ♦ hm'^ onnLi $ n.m <pifiu' 
tJnLumb ^pp Jp tPuirLui ♦ tJui'^m ujmil^ iL.m^ ^h^ uitj' mp 
ipptL. ^p[_ '^g^yjbmpli^ ujj* rj.m mn^mJJiy mp ^ppp uint/b * 

4y fJL. mL. Jp uLm'bn-m Ijo , tfp s ptftu^ n mpmJJt^ "^P^Ppp * 
SnLb biu mpijm'bp u£ntMb no Jp ifJiiLm putipiP iu no ip 

50 iPmpu tnmij^ Juomm u^p u^piPz fJL uLm'b ^I^^J"biit ^ppf^ 

Ol UJL. Jitmm^hip ^pp Jp nLuIbn.ui Ijo t [Jl ^kP "[p nLUjbrL.m 
UL. ^UL j^p ^mumptupi^ , ul Jp uLm'bn-m JJilP^'^ u^ul. , 
^mtfut mjijm ulJi ^^tfjt rj-p^iptu'it j^p utpf^ Juoinm ij^uip^ 

52 2J^pP « /|«- Jium fp JipPmm nL j^p ^mJI^Pmm ul jppiLp^^ 
'""' LP "i"*P h^'^t "L- iPiun.nLtJiJi'b £p pt^^ '"P £» "("^ * 

^ fl*- LP ®^ ui^lJfb^Ji um^^ tJiminJi^m^JiPJijL; ipmjukph 

St't^Pt'"'^"^^ "t'Puj ^ijipumnu^ (JJo'îimnu^ 'P^LP"^U 1»^^ 
^nt-mJiuPm'bL^ ijinjji u^nL ♦ ul nJyP m ^[ipomjiu^ ^o ppu£ 
"-tjt"t ^hil^lk "/"«- ♦ UL nJuPm ufpkj "i^t d}tLt"i""^ 
^o ppu£ n-^ju^ mjijmp^ J^innLpJim ul (d'pmjuo'lijfphts VbP 3 139 

2 uinL z fJL n-ojuj fuPajifliP [yh ^"'^"^^ "*- ^"ol'"'^"U^ * lE 
^o^^muj ^l^iujJ^ Jöoujt i[l "tp ^ujVLuj tj^ni.n-k ^ujIuuj^ 

3 i^fiUJjlt ^'"- * /?«- ^"'/^ iE ^k'^l' '"ikj^ Snpii-UjH ^H '^oj 

'"'lŞia^^ {f^^tj"''^ P'^^Ştl^ P^'^l'^ 'l^^^L ^IL^ILCE. "i"'- * 

4 Quji/uj'b ^o i^p 'hujil^ ^iiP\"ib l^tjjuihi'h h^yut'" ^"'Pn 

'bnJliuuj'hinnh , .^o url^Jm , uujniJbinuj ^^ ^o^uiuj If^ujrj^fi 

^Hpn'ih * "-^J'" h^'^t ^'"'illp "iiL'BiÛ^ * "*" "-^ly iiîl^k^ 

5 nt-li n-uiup ujn^i^ * 4^*^ ^ujifuijuj'ij inl^ ij^i^JuJ ^^1^11^ 
ni. ^i^tf/t ^[juflJ n*- li^tnt^'b ui^ 'b^qiP ujf^ nt. in[ii.JiJujpuj'b 

6 ink ^^a^J "la '^ii^ ' fl'' ^tp ^t" ful^^u^ Jaoin^ in^ ujp^ 
ujn ujithiu $ 

7 J.^ ni^ft Puj^^[t^ uj^nL'b Jp [uiuiêf^^n-UJ y ^^ * ^J n^tn^ 
Lon-niflu^n^ujb n[i^ Jn nn^uj 'bn^inhinui ^o ujp n.uji[pb </^ 

8 UJL. i^riujuj^ ^o m^ uj^ * '(jnL.m Jp p ^ o i[tjfl^ rL. m Ullil^ 
if^ji[^uj'b ^muni ^'/'^/'^ » ni. ^m'b jn [uomm ujmi^ç uuj 
]w[nm^[iiP ^tj"' hoPt^^ uj^m^pjjJ[i^ iPm uj[^ • ^H"^ .^** 
mtj^ Jp nn-m mp 1^^^^ ^o ]aom(^ Jp ^t'fnpt '^nfbufb 

9 J^i tj-mm[ip m Jp ]ni[p m ^ [1 iPrt- m ^[ii^i'fjbP utmp[iJm x ^çJ 
'bnum J[i "iP^PP iP 'H"' Û-nLniPm mmpm'b mp uut^pbm t 
'jjni.m mL. ^tJ[i inmp ^o* ^m'bû Jhji[k 'bmj[t'bm t ^Ç" 

10 njpm'bmr^ ul. ip mlipp q-l^ mi^^Pj^ * f]t- {""'it^ ^ 
t[inn.u t^p^pp ni. mp itoPp isjnL'b * ^^ni-m utU ^p "ip^if^ * 

11 f]L. mnL.[t ^l^Jmm mm ul. Lo Jp nL.m'bn.m • J^p ^çn-m ^o 
mni. [umŞjmm'b ^kjnJ ujppm Ijlt^k ujpmui Jp mnLpn^m 
^po [tJni'b'bîu , ni. Jp ^^n.m ^o PmmiP ^kj"* 'HH.C"' "'^- 

12 i[iJJ ujp^m X f]L. Jp [Jm^Çi[tin.m ^[ti_Jp[ii.^^[iiJj'b Jp ^uj^ 

13 Pl^ > UL. /jo'bp JJ^n-m * fjm" [uo^m miP ^p "ip^p^ * J}j"-b 
•* J[i Ijo Jp ni-mbn-m , Jp nn.iii ^p ^o l^ifp u£nijui t Jp '"-[} 

14 ijhnim ij-piil. ^[t iPm ^j^ t JJu^^p J[i J^ i[ipn.u uip.pp^ 
pp mnL.'b ni. mp ^o^p ujnLb , ]J; uiJ* J[i ^p "ip.Pi^ * "*- 
Jp ni.mbn-m ito , Jj^,P^ pmimb iPui tPi^ * '"- H ^^ 
^^fLU/ [iŞfP[ipui iPm .p^ ♦ nt- Jp [i'^i^'ljh ["on-uj ^uj^ 
%mmP "iP^Pi^ * 140 i'iiiKh inh'hu.d 

iS fJL. Ltnthu ^o ^uuj/a.1^ nii/nLui '"P^pPtW uinLh ^ nt. ^^^ 

upuju in uiniç mouiui uipi-yni.iln> uin luo uinLh J-n tiioi 

46 4^ui'ljli.ruj^ f uji^iuu£iu ULfuu ui IPt^up^ 9 ^iuViiui J-n ^k^ 
upiuUn-iu ^l^Jtuiu U1IU HL Lo t ^nn-iu uin n uin uid^ jd^iu^^ 

lun uoip uLti ^çiujiinhrLUJ luiipn, %pibpUi lunLb inç n 

17 p^iu'^mpi Uipnui uip PnL^ l^i ^nLinu ul uip luupp « *fin 
upiçuiç ul/i ip ui^u/J^utuj îu f UL ujçuiuipç pjo uiç 'pui^ 
^pJ- u^p ^iu t UL li^lbpJl^ i^p luiPuj^uipl^ juo ui^ u^p ^piJli^ 
ULu t nL iLiuiç uiç uip uuiiLujmujliuipb luijpç lup ^l;iJnL^ 

lo pTphju X '^nLiu uip ^^hh ihpn. tLpyLUih &p û.iuJun-Uj'hç^ 
upl^ujp- uip ^ppp uitiL UL JIjlJiuI^ utn uttu ujnL » 

ly ^iuJiu îl^poinhu ppui ILÇ lu Jp nLJt ujp Piunpi uiniAjç 

Jp uçj^uil^ Jr^tu ujpl^j hio l[ipouiliuij^ t "t- <^jr» i^oj S^^ 

2i\j Jp htupujifiunhlJ hi^^ no ^hpoinhu J^Pp * //' "hP ""- ^h^ 
uptuli ni piu Jp n^uiui tPppt *PP IP nphuiu/hç utujhp Zufh^ 

^l liujj^ z ^t_ huJiluj oo fuitiia. ^çJliiu'h Piu^ffihi uinLh ^ uL 
puiu Jp prtu^fhhi ujnL $ ul lunLiIuj tnp ^ppp t tutipLiPujh 
ijçui^nL • Ç\l Pul^ ^i ^.uluiu ujpinliP r^l^ hl^oJiul^ nti^iu 
^-luijoii^ ip^ u^p nt-li ^iuPp pnLtup t uL Jp uitvjiLiIuj'hLu'h 
uiuuL'htu ^fi ^ujp^ ^p utp IpoP t %nL fi %nLn.^ i/pii ui^^ 
ll"lP Jp tptu ptutjji uinnf* 
" /?*- ]^"UJ lutiLh tiiuutu uh utuiujh ujntfh ♦ (.P*> ^iuilujh 

Peupjjph inp uto utnL^ tuuLh iLnLtL^ JjnLul^ uj t J>p tUL 

24 k i^u^il'hk * ^p UJL k JPujPujuik * f^p uiL k Ikiluk » ^p 

25 f.p UJL t JPuJUlpit^ , ^p UJL ir JlJ)lt/ui^ • ^p UJL ir 'IjUJ^ 

2b 'ynLj^^ ^p iiti_ ^ ^tuuil%l^^ ^p tuL (; '{jtu'hipl^l^ * fp 
uu- t IPujuj^pk"' ^p UJL k IPujtnujpJ^^ ^p UIL t Ö^«"C 

21 ^pç ^p uiL l^ JjnLuliŞik^ ^p lUL k ■^nLinujjk X fp tuL ^ 
Jj'^i-^iu'huj'^ ^p tuL k pliuujjk^ ^p luL k ^opmupu^ 

28 '^t/^* ^p lUL k JJuJUlpll^lh^ ^p lUL 4 \bpkjk* fp "'^ 
k Wkijplut^ ^p UJL k Ijuttjh'^ ^p UJL k ^ULUUjJk^ 

29 ^p ujL k j^pTujpuuhik'^ ^p w- h Rpt * fp ujL t b"'-^ dbP 4 141 

30 b ^ujpujph" ^n ujL. k Ikikjk * f^ «"- k t[l^^"^H^ 

^pp ujL, ^ l^^^nLUiuJj^^ ^p ujL. ^ IjnuuliŞit;^ ^p uil. |- 

31 IjnL^JUjhç $ «/5/» «ii_ iÇ- fispuj:x hJç^ np ujl. ç IpçtfiuJi^^ 

32 .pp utL. ^ Jfjjhuj'b^^ ^p UJL. ^ U'ujPujPas^ x '^p usl. ^ 
IPusPuj'bt;^ ^p LUL. ^ ^ujJnLUi^^ ^p usl. ^ fj^u^^^ np 
tuL. ç (jnL.p^P^^ ^p UJL. ç- ^iuuj qç j}p ujL. g Jjuj^iUnL.^ 

OO bç np uiL. ç *\jUJunLJjç x ^»p jjul. ç Jjjlpljiuinunpt;^ jyp 

'"*- t Up'^^t^ ^H "J^ t ^ujupni^t^ ^p UJL. t ^esjpjiul^ » 

34 .pp LUi- h }jt^ni.uiujjÊ; « ^p UJL. t JjuJf^nLii^t^ rtp ini. ^ 

S5 ]iu^uj^l^^ ^p UJL. ^ J^mpuj^liJt^ np ujl. ^ ^ujpuj^^ x •/?« 

UJL. ^ *ljUJ^uni.p^^ ^p UJL. ^ Jjujpnt ^u^^ ^pp ujl. ^" Puj^nL.1^^ 

^p UJL. t ^UJJ^lll^i;^ ^p Ult. ^ du^ip^'' ^p UJL. t JJuJJfUjJt « 

36 ^p tuL. ç ^ujjhujbç np uiL. Ç Jj^pzpujcpuiuPç np ujl. Ç 

37 IJujJJ^^ ^p UJl- 4r ^"«-44^ ^[l UJL. t ]ujJl^jut « «/?£? tUL. Ç 

J^ujpuiuujihi^^'^ ^p UJL. t J^^uUnL^t^ ^p iul. ^ Qujp^P^ « 

o8 *^p LUL. ^ jy lU^punJUÇlÇ^ np UJL. Ç ^tUipJuJilÇ^ .pp lUL. ç 

^bnt-u^^ ^p ujL. t JJ^uil^J^'^ np lul. ^ Jxsotn^ U£nL. s 

1 j|t. Jiiiu/ lup PnL.^ 1^1 ^nt.inu n.pJiu Jp QnprL.uj%l^ ^■o-' 

2 ^^ri-fiiu • HL. Jp Pni.^t ip i^oJ ^iuPp ufPPpfj « /?*- ^P 
'^çjP ujIjç Kpi rL.o ^ujPp ^iupujuKutiiuitib , nL. ip tiL.ç rs-O^ 

ituutniu buj fj-PJn- J^fi /unLijjp nt. bfu Jp Jç/unLuip t HL. 

3 uniJuj no UJL. n-Oiujb P^JluJ* usni^ "iPP^b "["'- * /?*- 
^l^jP uiti Lo Jt^n-uj * J^p^pp tJ-nt. ^inL.iL.1^ Jaouil^ i b uêI^Juj 

4 tuL. ti^çjpp^ ^uj'bn..ut ujpptu 'bufb ujui z ^^çJiuuj tnui Jç^ 
n-uj Jiuui^ nL. lio ♦ ^uipbui 'bpJ puui'buipb^ no %uj uip 'bujh 
piJuhç Uujn-nL.J uip Jji f jJ uip ^l^p /uiuujl^pl^ Jaom^ x 

5 //*- ^ÇjPtub iunu[i i^p ^ljh ./?/' uipi^[^m inijjpuj%[i [p 

/t^^P uituîpfiipuj ^p iliujui[i2uj^lipiij^ ^k^l* ">i^hjk Jh>^^ 

6 %p2ui% uttu * (Ju (^^jPuj% J^n.ui /^o . thJli lui- ^^o^piPui^ 
Puib UL. jitj^ij^pl^ ni.ufb Jp rj.uiiL.uj uip inpiP* <pJui ^o 142 /'t^/.Z.i- inhiuu 

tuL. (f^ Jjtji-UJ P^Çu^^iiP utni-iiu f UL. tfn ^l^ii-UJ no ujp 

7 funi-UJtj^i^iP uin uiniP* 'fjnLUJ hp^P ^"'- ip Ujutn Jnh uin 
1-t^lp "*- ul^'^mç ^P^f^ f ^*- ^h^h ^p *^n n-tu^ui utnujiu x 

8 (\i- Jiuuj ^çiJujui uiui (f^n.uj UL Lo • tuilfhhuj 'hpijhuuiij^ 
uiiui ♦ trp faoi^ ni. JwoujçI^ tuon-uj uçauiç ^P^h "^ J'f^n.uj 
[lug^uiui^p ^ip^li * 

y Ql. ujnup ^p ^uni.muni-2kpl^Ş^b ""PP » *"- ujut-h ip u^p 

ei^nt.u£tJjjÇ tniu^ujp^ ULu^tr^ut'iiui t tit. J-J^n-iu Lo • J^PJ^p 

10 fl-riL. ^,nL.n.ir faoui^j [i [uo JpnL.!^ ^^P ujiuil^tflîi z Qni/uj 
^o ^ijjjdliuj 'bpiljiuujljinf^ t ^P^P ^P ^^l^*P^1r l"on-UJ 

il uppl^pPpiÎM J-p upij rpuj f ^pr^ui uj^ppl^ x ^l^iP ê-[i rh.uj ip 
"hp utÇujduj'b ui^ ^uiilîbr^ np û.iuP iphLuj luo ip C-^^ 
tHP "'Ltpjft * ^^ilutut utut Jl^a^iu fiuiu uL. Iio • ^ujIJJiuj 

13 l^op^^ Jiaojfi UL. JuoinJ^^ [uo 'buj ^^fi.l^ui[îhfi * f]L ^^jPu/h 
Iputjut ^o ^iJjfi pi^plji.u^i^juj'h P^JIuJ' ^pp , ulitp ^[i 

Jç lUtlLp ^^P * 

14 Ift. Jjuuj uip xi-ui-tlhPh P"'-^h ip T^^ittk i{^llk"-t"^ * 
uitup^iu^f^ nL[i luL. '^I^Jjii lui^fsjiu'h ^hiuJ^ ni-[t ti-iuti£nL. x 

15 I}l. tuni.[i £p 'hujt[^ ^^J[jjtupl; ns-ujh ^[ih t^p^pp "*- Jp 
^^Jpuîh inp ^ujPp u^nL. [11^11^ P u£nL^ « 

io I}l. '^ujPp ^p 'ljiuuujpl^ph t ip no ^p tunL^i tPujnph 

"i"*- "l"'^ * "*- ip "bp tuui^P l^ [uo ip n.ojuj 2h'^"'jh ^^P^ 

^^ IP ^lllh ^k'^lljU^Ph * l\^ uiuj'hp Jl^n-ut ^pPttJ^h Ji^ujuj 
't^JlP'^tpt ♦ "*- ^tui[iu ^o ^pPJ^u^h 'i^^PILP » ""- ^I* lE, 

ib ^O ^p hpi[[iuujbmph uinL. x PnL.^^ fxsotnl^ ip u^p ifph iu t 
Jp lUL. u^J^uih iPp J^u^ ^PP ^ 'Q' ^P l^'^îî-[ipuîLn.tu 
J[tL.Jtnç ^pprujn.iu ^putbsn ul. inp i^ri. ^pnl^uP [tjjh « ^/'^ 

1 J ipuj ^ppmj^ X ^p l^tihpiu'hn.ut [ul^iiuu ul. Jp non.ujhu.eu 
ui[i[(Tph f 'pf^'faPPPl^h* nL.ufh no ip tpii.plhuiu/bp luatuut 
upuputujhç t i/ujq.u£nLi utuJ; Jaoml^jl^ 'h"1 'PPPI^^ '^ 

20 ^ptttbtn X IfL. ^pPl^ujl^ ipnlhpiujbut'^ ni. iniu Jp pptiJ^P^ 
^[in.iu UL. n.o'bp^^P t «*- [p ^^J^jujPiu utni'h ^^^J^ ^k^ 

21 Jpujh ^p u^p nL[i utp 'isp^hn^Pr^ u^ni.'h x /|i_ in^up ^pp 
Jp nL.ujhn.^iu ljo[Jr^h [tL.0 'hpJjiuh ^tu'îb ip IpUiLJ n f-p^ VbP 4 143 

uinL.'L , /JL Puj^[ji-eM^ mp ./3/»/»/» u^ni^ ^p ul^p ujl. puphŞi 
Jisujujj^pujh ^o t/^ uiuii[p ni.[i uiiup uip ^ujp , /jl nLpuj 

23 tj-nun-^ Jjni-up^ "hphuj uip LoPp upufU t I^l Lo J-p nt. 
ujhn-uj ♦ (Jjpn-uj ^ulÎj^ uif^ ffp Jpn-iu i^^Jr^ ujl. p^iPufi 
pjj ^ui'b t Iruj'' ^^^pjiiP rj^uL. [uo uujtj^ ujp^uj , ip a.uju ^o 
iTuj ujp^pup £p *f{uj^iunMjujjnLJI^u3uj rj_uj ^pp t ip Jpp 

24 ip npjip^ [uoujuj J[i ujp^puj » fJL. ^o • fJjprLuj uip uj^îf 
Jp nn.su t rji-ujp i[i^jri^Jujhp ^[i [^p npupl^ [uoujuj Jujn.^ 

25 uj^nLi^ 'bpbuj $ (îjpn-uj ,po uipu^l^iP Jp ntuiu % ip n.oiuj /j 
ib"U^ 'bH"- ^f^h"i[i^ ^ujujnr'b i^p 'bujt[^ }iupujj[ii^ LuiJuj 
^o ul^ ""^i "*- 2.^2. '^^"'^ ujn[ii.Juj'buj'b ^uipp n.ni.3ip^ 

26 pjjbui^j t ni. ifujrii^ ipupu[î uinL. jp ^^J[i npupuîb $ /<x/ 
Jui f^ljiuj J-p uLujb Jp ir^^^n-uj 'buj ^uspp ^[lu/buipb t 
bipu pjj'bl^ ip 'bujij^ ujujJ^p^ JJujpŞbuj \}[iPr^^ Jp Ir^^ 

27 J^ujni[i J[^p^^n.iu X f}L. ip [[[ii^uj fij^i^ujl^^ i[iprL. nL^ 
jnL.tpub ^uiuini.'b jp 'buisi[^ f^upujj[n^ , ^iuJîu Jp ni.iu'b Ir^^ 

28 ^(^ i[ieuq.p2^uj ufUL. ♦ bf/^" J][ti plruj'h[i '(jiuJuj'b * f^r. IpuJua 
^o ni_ujbiu'b uin^[iumr^s t ni-ujb ^I^J[iuj'b no ip '^hil^ ^^ 

29 J[iisspi^utiu ufnL. uip tpurpuui^ ippJus uinL.'îs z f^L ni.iu'îs 
n-iuuintJb lunL^i Jp ujusJl^p inissp [upisuir^ , /?/_ usppnb 
iunL[i ^'uPus ipŞpn-[t'b^^p^ ^[ij^ ffL^^^PfL "f^^^tf^k ^uj^ 

Pp u£nL. ^ uinr'b , ^p ujl. Jp ^[rjt Ufpiipitnl^ ^p pnt^ui^ 

30 p[i ujiut[^Jpb * ^iuJîu lui. Jp tsustl^ nLusb uip^nLp[i fuL $ 

31 f]L 2/"- ffl Uf"'Jhph T^kitlP ifL ^"jŞuin.'isusjnLJ^ , ul 
LIL "-^jtt ^^'^"'jk Ji*^ nLUjbtLUJ Piui[iiP mp mm usul. « 

32 Ç\l ip u^p Ptuj^iJçip nL[i iPufP mp uini^ ♦ spJîu jno usp 

33 ^^o^JiuP ujnL u^otj^ip nL[i x f^L jp '^[jh ^^JîuP^mm 
iPujn-nLt[^^[i ^uiuinL t ^i^ ^i^'^uJ^ puL^^ uLp ^mu£nL • 

o4 UL mL. 'Ujp mpirnjm umniJbm a.ppm ul. iio ♦ (Ijtsjpmus , mn 
iPuin-m ^p* ft^ q,ui ^hj"^ 9 irm" '\jmupufb[i fium , ij^ul 
^mp[i iPiîi ^l^pss^ *PfLf^i^h * uJiP q-m tpjjb^ rpni. ^[i ^, 

35 J[tLqmml^uh faoml^ x f]L Jium quij[im[i jp ui^p mnL[t ul. 
ijo , Z^"'/^ ///*«* UL Jp nL[i n-iuuiui , ul ^pb muL^i ip op^ 444 hliihH- inh'hUU 

Jdtjjiç pjnijun f nt. J ç n-fjjiijnL. t nt. nmptun nh %uj miu 

36 (fl^nLUJ t f]i. ^n u^n ^^tfjiuj'lj p^m^hi-UJ nji ^iu^- y «i_ hjiu^ 
f^hP i^p uiiu luniJb MJjp ^sjji/n'-utnL. ni. uip lioPp uinûh * 
Jjjn- ip* pjujui^l^p uj i ^o iJ^n ^^oniPujP' nu ujp ti^nL.il^p- 

37 mp nuJihmp ip uçp 'îi^ipuj^p pni.'^u/ij $ nu uiutp rL.Î^ x Ç^l. 
%iuJ^ ni-^ tL.iuuinL. ^p ^l^tf^ uiijjp^ lui- tf^tfj^ni^p^ x 

38 (II. (fp ^/t/ç ^l^if^iupi^ ti.usU£nL. nL. tp ifiupu ^pif^nL.'hi^ 

39 ^phP * fl^ luujunL^ ^pif^nL^l^ Piu n^ qputujp IjppPp 

40 u^uL. f nt- (fp ujy tiLp lujtltsj ^pppt' (fl^n-tu x [^l. lunLh 
uujnphp ip ujtu uLp ip uçp Mtu nijjiptrtp t ul. utnLh ujiup^ 
tnuj ♦ #»£_ ujp rpti^Êpu n-iuutnL. ul. J-p nLUjbn-tu hipntfl^p inp 

^VILU * 

44 Ç\l. htujtu no ti-O tuiliu uip ttjO itinL. $ Jp ^^Jheu^riLiu 

^o f^tuuj^nL. ppLp^ji ui^n f^i^i^P ufb 'hiuhjo^uhj y tnp tjjhp utnt^ 
luni-iuh Jçn-uj j ujl. ^ p ip "hP ^kp ^h,Ph utl^uP inp tnui^ 

42 'hp u^nL. t UL. uturj^ '"Pf^lLUIL "1"'- "*-"^ * ZÎV'^"-'^ ^ t *^P_ 
ipprL.uih tSJutp utp ^iulJp ujni'j^ utp rrhptu usnt^ ni.. tnp 
hoPp iiinL.% t no ii-ni- 9»"'-«-^ luorriç h t ul. lUULh tnp rutiih ^ 
inuj nL. uiijip uuj trtp utui uiriL. joo pjtiiuiçp utp inph « 

43 flr. hujtluj ^o ri-oJ nunt- n-tuuinL. V//i_ i p ap rth upunLp^ 
jç # nr. hjtuin.ç tunth utptuilhy inp JPPPP Utntfh '\iuPrUi 
'^UjP tu ip ujusip UL. nofi. urp ^pppp 111"*-% Jçti-iu no Jp 

44 nt-ufit "11111 ^jjj X Jj^nrh Jh ho Jp nt-UjhrL.tu ♦ ItutjptP tjj no 
Jp 1"l/Pp uituJtupu^rL.iu Jii tjiiumh^tu^pphiç Jaotnç if/iL.J^ 
urç ujp^pif* i^pifuj no Jp ii^oj nL^iu iua ^uiP pifuj ^J'^ 

4d ufhurj^ t fjt, ip ^^tl^ujpi^ 2^l^efii^tu% tJ^'t "'P ^BPPP "i"'- * ■ 

1 ||i_ ujnt- j)p hiuifuj j^o hituia. ip inon.iu nLp Poip mni- 

upti-h nL. ^çpuuç Jaoutç hommph mp ^pp pp ujnifh f mni-h 

^ b IP "l"' 'ih^lp 2^ujhmUup^ utp uiunr^^ mnL. z fJL. mji 
^o muL. ri-mjprpjjh ip mm Iskoi^ mp uijjnphji mriL^^ nr. 
uçjmml; iPm^ujtmh Jp nt.ufh mujp ^m^ p mnLi^ p on.^rj. 3 [uo ujji^ l!"-2yn. "i"^ * fl^ nsnL.ft i^jt^ tuL ^ujjiirjuM'b Irl^nl^^ 

^P^lh^ *^P 1"^"{jll)^ Ip'i'tJU'J luj^nl; uinuiiu * UL. n-ohn^in^ 
ni. a n Q-UfJPny ^P fUUJtLLÇn.uj ^ujipu lun uruj ujul. x 

4 fji- LuJîIuj no <A/7 juiuuji^nutujij^ uuinr^li t Lo c/v? ^piP, 
^niAuLUJ • In phj IP t"'-P^ "iP'H."' îr'^iJll'l^ * "'' P^*^k^ 

O fuo uJUJtJç€T- uuj^uhujlê uç iin ^PPPP^h * Zf^'/""Y """ ÎjP'J\, 
*^nLlj ui, Lo tf-çruuj • Jjm" njo'auj in ^ujJ HP^tP nju >nnni^^ 
iKIj ) '^ujujj BLUjp- l-Pllr *PP ^" kPPP * l"'*p['^ 'Jp 

6 n/f*/ ugoniu ri-UJ unP ujujill^fJ-ph rdon^ç x fjt. ni-uA ^no 
ujni_p tPppi^ ^"'Sv' *PP"- uiu'^uptjjb -aptlu/iiurr^ f tlnuuiutj 

7 ^o jaon-Ç nt-UjU urp a.ujp-hiu uinifîj % Qi. i p tuL. U-iu\^ 
JPIy nriutuiuj upiLh J-p opjaujriçri. pton-ui h^tup^p- uip 
'PPPP 'H"'-" *P^ t^ P "^'^J^"-'^ Irtupmpu ujpnpij t nsi. 
nL.tJjli ^iuPr^ f nL. ^i^ptnni. n^ujjpruuU Jjr rppj-iu uiul^ 

8 tlnt-uujlj ^o 'h^tpu rjiupli u/nL.^^ ujnuh t f]i- '^ptl^ni^ ^hP^. 
pnu Ipuiluj no uip^ ip u^p sk^^h ]iutu JihP "*- ^o • fuo' 

P "P^ "'lb '""' Iriu'' ptuujui ipuiu no iun IrçnÇ LlrLijl^^ 

9 ^lrtup ptPx Qpuuj ^no ujpntnpui uinup ul. nL.ujh ^çtflt jiO- 
lO pçrt-iu UJUL^ * a-p uçi/^tul^ uç iiuç tPiu'^nliujh x iJni-Utu'b Jlg'. 

uuLnLçrL. Qçurutpuj JjujruuLUJ ul. ZujHjruil^ ni.iu'h ^o op^ 
Piur^^ l^pd^ni/h uJnL.'h y ul. Jiuiu Lo tf-p'^pif'^nuhn.tu f [/*##/- 
la prt-U a-p nt.ç pçiJuj n.nL. tuç utupumç iPuin.nL.tlujh ujp^ 

ii ui[t J^p uiy ^ujjiup^x fJL î^uijprj^q^ po ■ ^p^H^'hmj^ jp. 
tpri.ttupiç nt. ^çp n-P2t' ujuipmufh $ nu ip pç 1 nt-lt £/»lÎ# « 

i2 f]i. uiuL. ^/i Ijmi^uj ^o muL/i Ifp^blf IP ^"'^hp *pt *' 

ilm^m tPiun.ni.tI nlt tup nL.int-tippliiÇ rppJp LrurJm no 
mp ]tum % ip ul^p ti-nL. ^hP^ imtlm ^ppp Jçn-m ul. Lo •. 
Xfiu" pmujuj hP*PP "*P pw-ujqp rr.nL. û.mmpp p ifp tpmtppj 

i»j *PPPI^ * f]'^ mni.li mçuP ç pjo mppçJ- ,ppp^ Lpiujhmp /v > 
UL. Ipj • ^plunt-mtipiP ilrmû.pj- uiiu f ul. iJtri.rhu bnhph' 

i4 nt-jnLt^Plrj^ J^ ^ul. x f]L. mnt-p P^'itujli^ *PPP ^h"-*"^ 

rto Jp lrçnÇfL.m llriu ujgJut y il^ Lo * îuituiu iL.nL. po Jp- 

[iUujtftL.m 'hp^iu'h ujp mui f ul. Jp moj ^hujrLpJlrPlrjl^rj^ ptoi 

i3 ^46 hliiblt inhmU 

^l^inftjl^ is^pvntîi yutliub ,^o JJ^nLuuj I^Jn ^pp^ ffp uiot «/// 

io nLUj'bnLUJ ^m^ff/m^^^ uiniMj^ t f^L. J-p uil^p^ujin,^ nuh^ 

pjujuj^çp ^l^'b[t tjipn^ n-iu inp ujo uini. ♦ ul. ihpra^ hjtuin. inp 

^iuPp u^hlJj ^pilufhin^ ê-p^uioi Loinuiph ^p ppUf^ ^ nt. J-p 

16 'ijujluo^^lip [ijl^iF^_ fuo uiui^ u^ni^'ht^ s Ql. ujnL^i ^p ^hj^rj^ "i"^^ 

n-pujij urp ^o u£nL. 9 ul. uinihu "^P^ppP "i"*- * 
^ ' fl'- "["'' ^c ^pt^"' .^0 ujni.[i PuiilsiP inpinuj npjL. t 

UL. îpujppupujh UL. juo^ujj^jt, 'ibotrouhtJjij ti-obpynp uinifîj • 
ni.ujb ^o f^p ^l^i^ji^ UL. (fp lj^^nL.tn[tuptuhlg^ ul. ê^p ^ni^in^ 
u^ UL. (fp '^t^Jp rpiuuiuujuîij ^iupp njnt.'ij '&pihtjbinrrb ♦ UL. 
t^nuijijçldç Jaotnl^ "i^ilj' "^P "[^ luni- ni-UJib uiuij J^pppi'b * 

18 /]<- t[tjj^uj ^nfbtJi truin-nnjuj'ij i lrl^^[i ^f^oPpni.iPjp u^p 
(^ppnb tup ulhp ujntHj t nt. uipfuouinp ujulTj ^o iuni-[i jp 

19 '^^inni-n.^ ujptjjj^ y ni. ml^Jijrfb jp ujuip ni.li x fl*- 4""/^ 
,^0 Jp ^iuputjjiujprj^ n.^ 'biu inp tnftPp ujntfb , .^0 Jp 
'^*-^ UL ^l^"'"*-"- "ip njf^ lunLft f ip ul^p [îiufbli n-iuupnifij y 
UL. J-p iptup[ijç jp J^p tnpjiîiijfbtnpb tunLJt f ul. uip ^p^ 

20 pnh jp opPufjl^ jp ujujp Jiuujj^ ufb[i% [unL.iup[iil; i f]i- 
ujnLp pJtuhç nt-ufb uipmLp pîjf^^ fso Jt^n-m ♦ ^jm" tPuin-nL.J 

21 fj[nfh^jf^ij. ri_m Jp rj-mn-m mij^ ujp rjj^ t Ç\l. ^frujp[i^ 
rsjufb ni. ^mp[iu[im'ii ml^up J^ppT^ Sjp^ptu'bmphf^ ul. fao^ 
[dphç ♦ fli_[tm ^pp*^ uj f no ifnL.um'ît mpJJh^m^ pjmmçp 
mpmijj t ^p mp ^mpm fi[iL^ç- im^ mijfp ujp^pui Jp frÇM 

22 faomç rjjm^^iu x fJL. Jium fsmjiu no 2}"4p^ ni-ufb nm'h[î' 
^^i[mu£ mm ul. fjo Jp ni-m'iin-m ♦ Ip mpi^ [uomm ^p^ mp 

23 ^P^PPl^ ' ^^^ Jufb ^^[1 pm^mP ui^ fjjiifb^j^ rj-m Jp 
rj-mn.m mJip usp ujiu fjoPpb^ frm n-muiiu ul. uip fjinn- fio^ 

24 [Jpb î ^mtfcu rlnt-uufb no ^ntîij eup nrniirfb ^l^ontfmpi^ 
^nLn-Ç iPinn-ni-Jt ^^J^ [p "^p mpmJ^ ""/^^ *Pfl.C[^^ kt''^ 
hçjufb t qo J-p ^i^opp[iLt/h-m ♦ Jp rLmrs-m m^JpiP* rt-m 

25 upsj t ujp fjpp jp^lt^k po "L. ^mn-iu ifmpu po x f]t-[3 J[t 
£p ni-l; ummp^ jp rsjihp ^^J[im'ij n-mrnni-^ mr. np jp uf^p 
nL.[t n.m mprpn upiL. C^^pjfb[t t nu f"*- /p ^fusnu po^ nt- 

26 J p faoml^rt-m ^.fl'ŞflP "^P *PPP * /?*- ^^J^tufii JuiP iPufb ul. «/71 fjotijÇfi-UJ yp^PP ^P ^BPVP ^"^ > uJtiPnn-uiuh Bi_nJ-uM 
ujnifb^ nu Loii* J^P^P pir-O uilP n^n yS-ÇH-- ui'^un^uj uilthx 

27 (\i- <//» nt-^ p.çduM (fn ulç n-uiuinL. y ni- nçoiJnpi-L^h n/i 
ui/i t ^o ^ujîj^ ul/i Ik^l' ^nt- 9 \pp *^£ ^iy ^toi/^/iL.^ 
uuibuiphn-uj ip ni-Ç n-ohpjmh uinL. sil- Lo (rçu-uj ♦ [pP-'tj 

28 iPi^ npSi z (iL^fi (ffi ^^p rj-p2!t P^C^ ^PP LP t^J "^b 

29 9ni- « Xh^b ^h"-*^ uiLuJuiP op uujn nb Jfpp ip nuipu pio • 
UL- ijiprL. n.ujiuiuiujipn nh ^uiusnL. ç L^ouppi-lpspuili UL. 
ujuj^ri-UJuhujij^ r^o uip ni-Uihn-UJ ip uotppguiui n-Ohp^inp 

30 UMnifh s (\l- filTuijJhujujh ul. ^5^" &ujppupuih ujpn. uipn.. 
ujpnppp usnL.'ii UL. J p ^iuhppui^n- ni-pn-ui uiphoprp uini-h * 
QpJuj' ujp hçoifi}hL.h^huj'h ul- uip hpLAiçnbuipujh '^niSh 

31 utplunifii UL- JuiuinhinL.'L s ^h'J'^"! tf^ ^p ni-ushn-iu Jiuiu 
UL. ho * ^p uuirpsjhn-uj ^t^nhiliijjnpu'hphuj ) i^ Jp *hui^ 

32 hjo^ufhn-UJ * J^n "huj ^uijJ pJ* uuiinpi'pufh huinp ^PPpJ^b » 
*ç" hhi-hçnk-ujpujh Jp fJouiui ^p PP^G * 

33 fJLuîii Jh hoiip Jj^n-ui * ^pJui ^ui hpp ui l^ q- ^uj'h'hujjÇ 
tppr'- ^uipujh n-oûji utpjmpph > ul- inni-ihu mp^ph t ijf"-^ 
uuih Jh 2"jlspp"Tik'l-- (huiphuhiuh t ul. ç rpui tnppioh nt-ijui^ 

34 luphioh $ (/,"'-/' J[i lp> J'p ni-ufhn-ui * ^nt.'h uip^puj*pfHJ Jp 
nujn-nL.n^tL. inujtluiP i/iujhn-UJ I^Jp "[p^l^ ^^ ri-OlSp u^p 

33 ph^ i ipipuju no tjiuiJui uip ttLUJ%n.iii uj t l^csi^ph n-fju/h 
uil^ ui^'h ^o* liujiIlu Jp nt-tuh ml^ u^ç uushir^pîi y ul. ulÇ 

36 ijh^iuLl; f ip ulI^ n-Ojiu'hutuj ui^ ri-O^/t ujp ^lpppp « JT^.^ 
uuji ^fi Jjt ho Jp ni.uiiirt.iu * *]*uj[J h^^l; t[t[fh^j^ ^PI^ 
'iinL. Jp ^pih rpiuJr^n-tJi utui 'i'k J ^"^ ♦ tP'PP ^'^ "'^ ^"'- 
J[t uip tptu[J[i'hui , ^h^ <^/' ^p ih'/l^J^^i^ ^tl^'^hjhl- "hnL. 

37 huii'ip2J[i2^'huj upîi X fJL. hJk^[i Jtjt ^"'- [p ^^l^k ^t^ 
t[^ inui 'hkj[i'huj , hp.pp ^"^ ^hjk 'iJ"i- ^k^'ph't- t^^lP'^ 
hiuh mp u-uifJ [i'iiiu t ul. mniL[t mp n-pJui • S4" Jf' "^2.*- 

38 t]-iu'ii tfnu'hmuj mp u^r^ * jt ^^t jh 'hnt- ^p J^^Jl^ 'hnt-Utui 
mm ip[i'hr^ pjinptP ui ul. ^hp muL. J[t rpl^'hp tl^^hpuî^iiJiluj x 

39 II t- hh,pt '^tjt it'[p^ '[t ^"* /"'"- "*- p'^2-h ^hjh ^"^ 

111 p [uui-mnui f ipJiii ,po ml; J îu > hp,Pp 'th'jf^ S^"/' [uo^^iu x 148 Hiihib inh'hau 

i n«_ ujnL. ^l* /pl'^f^^^ n-ojtu uJiJnLil^ ^k'^"- k w»t.^ </n 

UiuiJiu aiuilpu!h uip uip^nLnn ujnu $ ul ^uihpP"'h1- "*-/' 
Ufp ui^uPuHb ur^uip^ L^'hpiP utp n.nLpnLÎ^uibuip uinLU ul. 
'W WÇppp^u/buiphi^ uip junLUJpp ujuLb x fJL </#? Sjujpp^ 
uhuj% ^pbp^ujb Lob </#i nLufbu-iu ♦ \^l Kp H-P y/h "^ i^** 

.3 '^nLb uipnpb i *PP IP n-Ojt^ 2y""'-J'^'^'" Vkunpn'bpbuj % ^ç^ 
iliuuj uitu a-p nLujbu.uj Jtuiu ul Lo • fj uuj piobinpb J^p^ 
pfi*h ^ujJnLuiç f Liui/uj ^o "/PP^p ujuL lunLp ul uLujb 

■'^ jao pçn-iu uinLb x ^iu iluib tunLp ip uujiuj faouiç mB^l * 
nL uuibç ^^nLijntpç pjnLuip « ul uiui irp nLujbiLui crp jto 
pçit-Ui UMnLb f np lunLp pinLuipruj d-p Lç^l^n.iu ^uijpa bui 

5 UJUL t i^ pîJubh ifp LJujiIuj%n.iu * fJL J p uLUjbnLUJ bo • 
^tULtLÇ tTujiLnLJ pjouiLjç ^J^tfnLÇ JL Ûj X 

6 //l- tJj^UL ^^ ip upjt^Û-tU ILOJtU ^JnLJ^ ^^ tUUL^ 

LH. ^hl^ ^pituipujb ,ph[^^ "*- jJiuiliJ* "'P^PP » "'- IP 
UL^ tî*uiiLnLJ nL ^uJUJiiL t jtp uil^ulJI^ nL^i fLiuuut ^py.^ 

7 "l'"- UJUL X Ç\l ^hiujJLujujb uL miuppupuju iç uip pç 
ujnL%^ np ip iLOiiu ^I^JhLl^tutu tuuLli uiun np no lup 

8 uji- ul^Jl^uil^ kpib *Bb LP "^P "''b "iP Uj^f^* fJL. lunLp 
tnp qiuTip ujnL ^p.pph *"-"^ f Ijo Jp ujnLlin.tu^ ^o tuÇu^ 
P ç ULp ^p y,P tJJUL ujnL t fLiuupu ip oplJuijç ujp uiuo • 

..9 lunLp Jp tLiuujnL uiunpiiL * ]iuiu Lo Jp nLtuuiLtu • ^p 

" nrPlILr ^pb 'bp"'" *PP^* LP '^^1'^ 2h""'-h'^"^ û.ujbQpPp 

'PPPL^ * ^"^ 'Ph^l'^bPb *PPPiL^ ^"ij["i_ "^ * '^'"i' ^b b'"'P" " 

'iO ,ppp[^ ^"^ ^tf^^p * (]*- LP l^P "^Lb LP "^P """ ^k*^b"^ 

tup uuL ^iup pb^ 'Jbp^l^rLp , Lo Jp lUL iPuirLnLii-UJ » S'^"'-^ 

P^ po uipp^J ^ui . tuL Jfi tupp^J ,ppp > nL uiçupç 
41 utun niLiu wulI^ uipb uinL z f^Liu'b Jp '^iup uinLb % nL 

ip uiuJiu piotnuj Jp LiuiutLiu i#i tupnpb piujujçp uip 

tntu uinHb « 
12 //*. ujnL np ip ULÇ ti-OiujbuiUJ ip 9^1^ iLtuujnL 7/pJça 

-PPPP^^ * "'- 2.'"'/^ ip^^P ^P Jhii^^"-'" "LP "'"'-'bf' *pp^ Utn 6 149- 

13 Pl^k uinL.^uipP X f]L. I^uiijuj ^o "^fi/t ii£ni.^ ^"^lt *PPP 
^iulinnuigr^ luo » m. J-pnt-ufU uinLUjbquiurb ujnj-ujnp , nn 

14 nLu/bn.uJ pgunt.^'b cA^ "11 mJ uiu/jbh x ^rnf^niAt no (f-l^n.ur- 
^çjJpnu f/^ 'LujiI inu/blt 9 iil. ujnl^ i^n. nt-li U^mnpuj t nt^ 
ljujq.nt.u£Ç t nL. ^uA/bujil; t ul. ^fii^uiuini-ul^ f ul. ^iun^ 

15 PnL£litfht.uç t uL. IpujPuiuiii^ • f^L. fhnLi/îiJi^ » ni. if.nt.nLUj 
U^fŞiuj 'lftunni.uj^ t UL. ll^iopi^u ^iuPn Lop-uj'b '^nJ^nt/b^ *' 

16 Ç\l. Uf^nçj^iL \jtun.nt.uj^ ^^nt-utuj • ni. Jtulutunli ^^nuiniu^ ^n 

17 ui^up tniuion JJi ujiil. x Ç\l. ujn ni.iu'bn.iu ^iuPp ^nt.tun^^' 
nt. in tî^ ^p inç^^h uiu^r^^ ) nt. ^uipuupufpn^ l}"hlLV ^" 
uiçn. nLn f ^çtP Jp ^l^Jb ljl^^ni.tnfiupu/bç ul. Jp ^nutn^ 

"t ^ttf Jp '"ilut ^h'ij'^ph uiuj^pt S"^p^"t "^ Btt^'^^ 

48 ilipn. hjiuin. ^uJujnL. * «/î/» Jp nt.t ^tuPr^ Lotnujpli ^pp^. 

pr^t t UL. Jp ujoi Jp 'biuLio^^liPfijt [uo uiun uj^nt/i/Ç nt^. 

^t^ ^P 'biuJiujrf pnu^tub çrihiçP n^u/buionu/b uiurj mp^ 

19 up* ujnt/b * pL. pjujin. upy^ rnp pjouinp ujnL. Jçn.uj u^n 
ujnLJj • <piluj no Jç rM-nt-JiJçfJ n.uj uip uio uint. f ul. Jp' 
^çJptubn.iu ^p&ui inpiniu uint. * 

20 (]l. ujnL.li ^ui^J^ri. /uo ip ^ujbppmtrf. ^uo ujp ujpfj^tn' 
^PPl^h li^ ♦ J^^'jl' 'fp un.iu b-iu" ^iunlipu/b t ipJuj ^o- 

21 tliujtnli^uj^liPlili^ Juotnt t " uj * Joonli Jp nn.tu buj" 'bni.iu- 
'HPP^P uini-iu/b • KpJiu jio ^nt/b tnl^ Ptp "{P^ * r'^'IP P 
nn.iu no 'bni.tu uip Ijpppb t ipJuj jto ^nt.'li uiç yuin uipb » 

22 Jaonp uj Jp nnLiu Lujtltu no Juin.nt-t/ujli n uÇp^gJuiui irip^ 

nfA UL. Ltuiliu ^o n Jp ^tJuJ/liP/ut /"O "yA "'{^^ "* 
Jp n Lnpiu^ ujpop'b t nt. IbujJl^ n juiupiutji uiiuppbpb Jp- 

23 u^Jtuit %ni-n.^ Juin.nt.Jx '^iutauipb ^tii/b ip nL J^ U-O^^ 
jtuitu t H"1 uirAt ipJtu ^o jiL.'&ptpt " ^hprL. tu ^piutfpL^ 
tfu/buitu • sptflu no uiiuJtn- nt-u/b Jp thl^ in^tfui^pu/brt.tu 

24 lu^t/tu uipnppp ujnL*b * TiUDJ^/b iJtuj Jp n riçiiLh'bu/bn-UJ t 
2o jpy'" tP** Pt^hl hlh A'*> " uu/bmpb * ^J 'u'i Jp nn.tu ^o^ 

tint.tu *^nL.li Ptp p^ » i ptfiu no mlg '^IPP*>h "IP^ * 'l'"J P 

nn.m ^o 'bnt.m mp^^'bp'b t yptPm ^o ^h'^ "'t 'HP'PP}' "^ 

26 mt "IpJlPP^ * 'i,"V ^P '"^"' Ipuilm no ip u^p n q.mb^ 150 Hb2Shlt LOh'hm 

UJçJ-ph '^^un uujn-nL.iJiiJU jnuuj ^o ujujijçu. rU-UilM ^ujuas 
t^p,pnnP uinifb (fn uiutnujj ihl^jnçJut^nujun.uj * 

27 îujtfuj (fn nn-uj Loinujnh nn nonu/bn-ui mçJntPt Sp^^ 
tl/tij^u. juo utn ^ujuspIjrUJ t u-p n p^puj^ ^ppoqiuhn-ua 

28 9h fh ^lPrPp^ * ^P '"2_«« ujuipmnijuj npnonujlin-uj hjUJjp 
uintlut ^p^ppij » Jp nn-tu ^n^il;fj uiuJionujbn-iu iunt.iJiu 

29 "IP^^Ppi'^ IJ,*- tP^ ip y'y^*^ I ^""2-"' inppJijt^ lunLÇ tfifui (rp 
€rçn-iu uçn jiui * nt. uti- no Siçpiu^ç iç U-iu mutn utppjtu i 

30 ^^ppptuui^ hio J-p J-l^ dut ifijt^^p j fJL. J-p uui ^^p /uouiuo^ 
nujhn-uj ujpmut y nt- Jp tfuiiç nm uuihmonmli ^nLhmut 

t>4 J ujup^ X ^t. yuJui'h no inp luni-uitiph tPiJUU-nL.Jm*h Jp 
nrt-m u^p ^ph t ^nLlt Jp ijnLum'h utp ^ph J-p ni-Ujhu-m » 

02 flt- hP^pp S"*-" " '^iituiujiimnnujh utp '^iîjuj^pli Kp*' uçJut^ 
uiç mpuiiji y <pJuj jDO lipifhçnu-mpm'h Jp luo ^iuujuju^ 

OO moquuh mp ^iliujfi'bf^ $ f^L kPtPP Jp n"-iu n.ui'h^^P^ji J>p^ 
poqtuhn-m U-m'h^li J^i uipnph « k p' u^Jmuj^ mp uiiiJ t }P^ 

o4 Jut ^o l^jiL'hl^^lrmpm'h Jjt ^^Jujh muL^ mp ,Pf^ * (]l. 
hp^P i^nLumh J iuunLiln-tu m^jh ujpinpij no nLiPnLml^ 
'^gu^iu uiuhmr^^ « <p n^Jmutl^ n ^l^jiu t ipJm no ^/ii-^ 
hç^pbrmpmli Jp Jp IjpL'b^nlrmpm'hn-Ui mç jb mputph ,pp 

3 m^m^i^ mnLp sni^mm ujpulJlibph « /^ 4"*-^ ttip^ui^ 
iqpbrut mpJtPpbl^ri hto ul Jp n hnpm^^ nporjuj'bn-m u-ujii^ 
^f'lJp ^PjPP^ ♦ "'- tnh,î^ uipmpb Jp nLfin.m^ Jn jno ^pp 
uiijbmpbl^ ULiPnLml^ n P^ni^ljbijs ♦ ^pp ^L^pl^jJ^ n ihpnu 
ujpuj^uj 9 UL rj.nLn-Çrj^ ^mmimiç mputph f ipJiu ^no muLp 
Jp hmJ^çort-Ujbn-m ni. Jp IrmpmJiuau/bri-m ûtub^ iu * 

36 \jnLut Uj'p^ J^p^miHp "IP^ ^ujifmit no (JjmJi; n ujp Jtp^ 

o7 '^mJ^P lu X fji- ^^ODiP tPeu ^p'h no Jp nu-m ^^o^iP%uj^ 
tjia i ^Ç^^Pu "L. nuinmm Juj ^pb ^o Jp nn-m Jfi ^Ço^iP 
UL niunmuj bitj usiu % ujiijpt^ ujpnpb jao Jp nu-m J p UJmpi'^ 
OO nip ujiîj î fjjp mrUJ n^o Jp nrLm Jji mç mmjpij t mp U-pîtm 
^^llyk^ «J'£^ml#/WL* ^mpp P^ilmujipli^ tppJm ml^ ip 
P^^Ply " ^b inujjrnj • uip ulIj imih^ ^o uip wl. no 

39 '^nr'it mn pfiilr^ f Jp nnLm ui^ ujI^ pfiJm'ismi^ s [d'l^Ju^g nfi <f-n Lo J-p nL.uiiin-iu y eft;L^n ^non. <fn ^pon-Çn.ut uin^ 
nlrujnuM n.ui^ihii-i:^fiPfi ^p^p[[^ * '^uj^ ^[i ^ujpuinLjufU ^ffi 

40 //» j'^lh ^P ntjuijnîi s f^iuhpnm <fp juo^ujiç hao tlujnnh 
%pibuj f UL. ^^p P^nifjsf uinL%^ nnus pjOQUJiç pjo mç ujpuJiu « 

41 Qpifuj^ [p^ ft^^slh'l' ^pkj ^o îrtLVl^ mpuj^lt y UL. i^.i^piu'U 
45j /// 9^^Jh hjomuj 'buj uilihjM * Jjujhjom xmiluj^u mpnhujpp 

LoPpij (fp ujpl^ I fuon^uj ♦ Jt, y uippuj uJuipmuj oo a-p ^ju^^ 
li^ CTLM/ Q-Pf^2^ mujpli'bpiP* UL. ip fiu^if^ fuomuj tj-^pm'bç 
'hui uil^ji ♦ hl ^l^'-P*"j[' uiiSni-i J-p Çui^J^ [uo t^.i^pm'bç 
Uip miîipfîb UL. pui^^ mç ujpujhlap ctp ^"J^^'t '^P^J [^^ 

43 ^PPyy muipujbpb s Qpifuj oo mmpç n.iu'b^ bp jjh-mpui uçj^ 
ifç ic^n. inupni^fj uipmuj * ul. mmpç <nLpnuli pfniSubui no, 

44 uip^h-mpiu if^ lijh Ih h-ujb^ mpinm z ^niflu no ^çp mmp 
<fp JL^jif^jl^ juo rp^ 'bmu J>nn[^^ * ^P^f^ J?« ^fp pnjdplimu 
^^(fli[^ 'biu 9[îbpb , UL. (fp mpn-l^ 'b^pJpnl^ trt ^*" '"/!*' 

45 iffib[ib i Ifujn-nLif^ n.uj'b^ (fp mpi^ fuo (fp juuit^çjç 
n.m'ba f ^h muipn.fi'buj • ipiflu no muiifç ni.p (fp F[çmç 
ujnifiiç mpi himuiçp inpmui « 

46 Qpifui' (fp ifprL.m f Iruj' pmu[u[ y frm pu/ujiîl hmnp m[J^ 

47 ^p'b f UL. hoPpiil^ tTrib *ijmn[ib s tjhp *fp Jpi^uj '^mpfnn 
UL. iJ^pjjtfl- tfpb f[omiuph ^ppon ul. mm-mij .PP^ni ^P^P^^ 

48 n.m iffjijm (fp nn-m 'ii^u/b mpmpiPx JJ^l. tfuii 9h^Pp^n ""'^ 
n-ni.LJn-m mpifpbui ♦ np noioj ul. n ni.p tPPP* "'- ^p"'> 
nt-p £p ti^p n-l^i[pp mufbfi f u^i^ mtjujb no rL.miunL.'ii^ imj 
[upuin ip mu tfuj[ , ul. rrmmhp 'buj lunL- mni.[i [auitf hç^ 
n.ujbmpb * K piPm jjo ^hJ^ ni_[i [p u^p n-h'^Ipp ri-miî[i mnL. 

49 mnr. x 2mifiu mr.^ jjo nçtiuJç tipij mp Lup^hiiui nu bm^ 
^pui t i^'p Jhliuj cfp mL- tJmnuni-Jn-m no i p uçp mpmç mç' 
^[nP iflui 9f^ mp^pni ♦ ^^ [h }"{] ^/^"m nr. r[nL.ifuj ^kfy > 
#»!_ '^^io^uibmpbh; mr. Jmi tPujn[iii ujnL. x 

1 il*- 4«'^'« ^o ^kpnJ^rp [uo f[p2jP Pk^^t[_ ^PP IP i^^ 

2 Jtu tpuiihfJ^ f 'P^P IP 'p'"J^'J"p'i^"Um-J^^ //*- ^-"'-ly ^P*-^ 1S2 hl2Îhlb Ifih'hm 

u^uj^^p ^np in Lnpiuh ummo^hp puiui %Çnuj unnnhç uinL. 9 

O ^o a-^n^uM uiuMÊUjin uiul. x X^iuJui j^o in uiçn'^uin-Ç Jwui 

ugn^jiuui J-n ^i^^ni-utpu/îi iiu^ui n^nLunafiuAi ^^puiiiui > <rÇ^ 

4 n-ui ^ijtu ^ppi^^h ^^ '^h 4-"*-/^ "*-/' /ul^iiuu uinpiu « f\L. 
Ui^iulM d-p ^iuPiUM iptnui Jiuiu ifipn. iiui/iu '^pj'PPP u/ni-b 
<f-gn.uj t UL. inp LoPp uint^ ♦ hp,Pp "'*- I'^IPH'"' *P^ ^'^^ 

5 n^ui uit. ij-p^^ "iP'^t' * ^pifuj no Jjiii^pi^ iPuj uip ^ut^ 

6 u^liijuLi , nt. ^[ijk ^pil^^Pk ujni.li fh^pp ffp J'uin.iu * f]L. 
Jiuuj u^p ni.ujbn.uj ^/»«_ » LuiJuj 1^0 ^^hh Jp Juii uint.p'Uuj 
uj^nL. 9 a-pLnuju/^p Jçu-iu iîuTjtn uiouPui'îi ^/iuj'bu/9 ul. Lo 
JçnLiu ♦ \fuj piuujuj ip nuj^JçPç iPui iJ-hJ Spt^ui no ujn 

^ L"iJ!L^ îr^îr^i/*, ^o //^ 'Y/^^ /"«'^^4^ '^^ ujp t^^t * ê-E. 

'H^ "*-/'«/ Jp fuo J^ l"^IP'i- ^"^ ^iuupuiiubui Jp n.iun-UJ 

^uip[^k ♦ pn^li'L [uujujkp ^p "{P"lt » ^"'-it '/p^ i^h it*^ 
8 ^iu ujpujjîbui X QpJuj ^o U1JJ1 ip uit^ C^^ojpJujP^ 4"^^ 

Pp utujj^ iPujn.ni.J ^// piP% UL. ip uipb f^ifph 'Q^ "^''^kp 
'^J'" * f"- fhp Lç^çn.tu ^iJutLut uip ui^iPt uip fo 9 ul. Jp 

tunLÇ tn^fL.uj n puj 9 ul. iuI^ * nt. Jp hjpnifi^pn^lriupç p'O^ 
y n.uj uLptu ujp^iu t UL utpniu « fju LiuiJat rto Jiuiu nL^iu 

"ip'^putn t Ptu^^Luj ^pp 9 UL ilijjlJ;n.lnu jp ptj Juo ^ni^^ 

'"*^'î_ P"''P^-h"-'u Lo • 1Jjpn..tu uipuj^iP Jpnn-ui 9 JfO ip'î"'*^ 
\\J tjtu Jiupujj^putu lUL iptuu JiJujit tfp %iu 111^ x JJl ^uiPp 

2pujbtnofpjjb ip JijiÊ iliTiL^rL.litt/b^ nu ^tuLio^^ pptpfl^nlrujpl^ 

uujij^ upii^ tnh'b X 

41 fji- u^nL np ip n-Oiiu tnpb '\jUJihij '^tuPp iJoPuib tuiu^ 
'fhp ^p ntp 9o ujnL t pçiL.uj tnp 9o ujnL^ ^/i/A-ff rr«/?ç^ uLp 

42 Jp UL. 'pprL. ptuin. * JJl Liujuj ^o^çntu tuiup^iç uJiuJçp 
upiL. t ihu^tu 'fppl' tPh uiiîip utp^tuPp UjnL. t Jp i'hjh p^^ 
n.tu uç^ ^iuujpn uJnL ♦ UL Jpb Jpbiîiujh upiL t W- pl^n-tu 

4o Jp uJtuJçp ipptL. ptuJiu- ^iutunL z JJl Ptuujui htuifiu joo 
UJULp tnp 9 ^iuiîpiu nLp *^tup lunLp 9 /ii_ ho » \piu Lpp » 

44 fj'- 2f"- LP 'hptpubLjL; 'blt'l '7"'-* 1"- n'-'^'h no ^iupjjbj^t inp 
"LPPP "['"^ tiiîi^pi^^b , uL Ljo ♦ î,y popPo Jp n-tuit-iu utp 

45 "Ih'f n-uiuiiu X fj'- 'fpph n-iuujnL /»f_ n-obpjn. % ul ut^up \Q nnn fuiuuj^nututh t ni. uiut ujnt.jt </^ '^kj^ ftJon.uj * fju 
%nL.iu ^I^Jltuj% J-ft Ppn.u l{pj*P % rtL. c/^ Jaoui^n-uj Hl^/^p 
utn ^f^pH t^nt.% UL. ut£i^ ^^Pn u^nifU . J-/'^^ 't^Jl^^^^^P 
lyft iPutttr^ i^n'LiutJ tfut ri-tuujnL. iu t ttL. kp^p jaotni^ i^tutftfl^ 

17 [tio tj^[tjujpl^P ^p^p $ f]t. tut. tnil/b/{ ^^ tnl^p^uji^f^ nt^lt^ j^p 
^^tljt \j^^nt.tuliujJujh^ ti-tutJ^nL. f itL. ^p ^p "'itu^ "'-(' 
tuphç t 

18 f}L. J-p^ ^iuVijujn.tu Piup[i^ ^BHrf^ 2y^Iippuii^ri. ni-li f^p 

19 ul^p lui. '^k^l' tPyt'^'^ * t]^ ^uj'h'lJiu Jft uipuKijtu'h Jp^tu^ 
Lppui^ juo luunji ^pp » ip r^l^lh 9 2,t""^'"P ni.tu'h ^p u^tu 
Jiuiu^ UL. Ijo . Wl. ^pp ui^ u^k 1-" «- l' » ^"^ ^p U^IU^^UJ^ 

20 u[in[in.uj iutP J^ipu^^ x f]u uil. Jujn.nt^i[u/h ^tup^ j^p 
uttuii; ul. Loh t lujîjhujji^ P'^^^btll' ^"^ 2_t'^'" '^P t'^*-' 
tt-iu t UL. in^Jiu . [J<- ^o tn^ u^i^ t^n'i. [t , Iriu Jp u^tu^^ 

21 û.uju[in[tn.tu iuJit^pp^'hx Ql. fpn*-k ttuiiupi^iniu t^tpn.tu'h 
Jp %iu[uo2 [^P [iiç HL. Jp tnUptnujh ul. Jn IriupujJujtj P"'-^ 
^ujh uiun J?pp f tii. Jp Jtpn. ^on.iu'îinLtu ui[/PfUin.iu n.ni.ut^ 

22 phP "iw * ^htl^t '"'" ^P tu.ujhit-tu Jiuuj UL. uo . aJ"^ 
rt-nh Jp îuHjhujn-UJ Piuppfb ujpjyruj <p ^o n lup ul. tp^ 
^huph f t/pphiu'h ijLp ituiP tnpnrih t Jp mujn.ppujhrt.tu J[ii-J^ 

23 tnh tupujijj t UL. [uotj[i Jp luni-^n-UJ ^o - ^p u^p tlj^J [unL.iup 
iiiu ujiu X 

24 (Jl. Liutfuj ^o hlltjkl- i^ufh'hujji^ ^L.'h . Jp^u^oj ^iu'h'htu 
Jp [utu^n.l^ii_iu ut^up ^pp l^oPphi^ t ip 1^0 l^ i^p^ PiuJiu^ 
yu ^ppi^b " n-iuujnt-h t Jp t^ij^ l^PI"^ t""^P2. *PP * 

25 /4^ ip iu[ipjtil^ n n.iuu^nL.'h t ufp 'hiJJtt[i^ ^p^uih [uiuJlu^ 
iiijhmnh JiurL.n't-J ,p[t . tfuj^iu nL.iuii ^o in ^pj/ht "IP 

^ko^pkPh "*- IP uk^t^'"'''^'" LP "hp^^t '[""*"['2_'"^'"^ 

26 utp iqr/hx Jj^ <p*' tn[iPf^l^ n ti-uju^ntfh t '['hjlh'f^h p ^P > 

"I^lI' '^P "'^^ '"pyjh*^ ^p'^hjik'^'^kp ^[^ ^h'i'b ptPpp* 

27 Qpifuj rto ni-piu uj . Jp ujoiç nç tjo ^iufJp %piJ[iuuihuiph t 
tjuj^uj kl2_kjh ^o '/"jh upOjp rj-tu "ip2hj[''t'p'^9 ^o "-hj'" 

28 n-tu ip ujiup rt-tuuiiu ^turipp jaiu x fjjpn-tu inp Ujh" Jp "^ 
n-tu . Jp Jphujh uufh ip 'huuj nL.u/htniu Jp luflfhuJjç Jiîi^ ^S4 hliiblb inhWö 

JuouiÇ mi. p^p^^^P ^P #»*-/# iPiJuar^ iL x 

29 /^t- pJuj^^^ ^Hl'^P ^uji^jj ^o u^^^fiumrpj^ ul. ^/"-'^*^'-^^ 
^pujh (f^if uujui^q_ ^^p^ Jisom^ ^o mn'Puj^Ştfiglj ^ujVÎjuj 

30 Puj^Şiji^ u^ni^bz luj^fi'b (^ujpliuliujh ^ljiP po^ujj^sj^'boJou^ 
^p ui^p^uj^^ Juo p^tuu^^ipuj Jyoui^ u^ujri^iij^^nppij , no 
*h^ Pui^Ş)[î^ 'biu u^ni^ X 

31 fjL. puju^u£ l^o ♦ \pujn.ni_if^ ufî^f^j^ ^iu'h (fp ^[i'^n^us 
ol u^p2P'^['^^"* "I- ^p ^[lu-uj uin ifjihr^ s ^nJ[i'hph ip luL. 

qujn-nLtpuj'h^ ^o £n yup^^tuiuj is^o uir^ph t /p ^ujJnL. uint. 
lpur^[i uip^iUj iiL. uip uJ'h • Jp nn-LU Jur uilii-Lnlii.^o '/'/'•^ 
^PP "L. n 'hui ^juui ♦ Jui \[iiM Mpp ni. n 'hui Lp[i ujh $ 

6o ^ujinijuj^ puj^Şj[ii^i[i ^LuP t np 'hur mp[unL.ujp ni-'huj Juj^ 

o4 uipjuni.ivp f uL. n inpfjop ^p^l^ nL^i ^^ lui x ^BnL.n.1^ Jur^ 
n-nuil ^uj[J f np mp[uo ul. Juiuipmo f nu mçJnh f Jut^m 
[unL.mpOTj^ UL. ujl^np[i JiJun-ni.J n[s^ mou[3 ^ L[^i-Jp[ii.lj^[im'h 

Oo nr. l^pLJjçnlrmpm'h x îmJui [nJ Jp ^i^Jh nJmçn. pjo um^ 

ûO ^pip '^"'^ * f]*- Jp Simphuhuj'h h ç^ç J^n-m imJm uip^ 
.ppp ^o pÇTiLm 'hmh mp[uo ^ nL.[i J[i ip sHuim (Lmp[iu[iiÇ 

"^ ' .ph[J f ns. sjs uo&pl^mm st..ohp^rL. s ^l. sp ulç urtjjjçpuim 
l^[iL.h^^limp Jr^h n[i ^ujmnL. ♦ îsmJm no tsmhp ^P'PP 
ip Jmpus t[imp[îu[iuim ip uo&pî^mm n-ohpysipur , ^nL^uj 

OO ^p u^p pjo^^ ujpii u.nL.'is m^[t s f^L. sp pç jJus ip ujijjp /p^^ 
l/m uLp uuj^pp'ijp UL. mp Lppm uiUL. y ul. sup ^ljuPpujij 
m^up ^pp ll^iiuj nLjs 2_PP *PPPI^ ♦ "^ "iP ^O"-"' "bpb 
[uo ipmrppj "^pj^pp » UL. iphlim ni-[i ri-mmpJhum usnL. , ul. 

Ou u/p n.nL.lr n.niSh 'J^p^ppp * (Jl. /jmJm ^o mni-[i mmijmP 
^ppotp ^mpjiu[ijlj mls , ip mpi^ po mpl/op ♦ J^p^p nL^im 
't^J^^^hp ^p[i n/p u/m'hm , J^n..m 'h^rj^ t^nifh Jf^ ^[s^ 
*" "'" iH. P^P1_ "^ "^h ujprpuhp ^n^ t ipifm ^o mr. Irk^k 

40 ll[^i^h^hmp m X 2ik^'"i tnm ]ium ul. l/o J^n.m ♦ Jjm" 
^pJ^UL.'h Jp sj_mn.m ^/J^-^ ^p^ Jph ^^jm IpoPi^j^ , /»t^ 

41 Jfi Ipt * Ijm" [uo^m ui^Jm x J.p trl^^l^ '"tfi uimjorpi.m mnu 
mt;jhmmph ul^i ^mu£ni. , Jp lr^^[irz.m p^'h^ umm ul. Jp 42 UJL^tnr^nLUJ p.l^'b^li m^'biup in^jbç nuujh ^uju^nL. $ ^jl Jbiu^ 
ifuj ^o n-PJ1- JPÇ nLUjb PnLAthiu uinL. UiÇtifuj ujinjpb^ f tf-p 
^ujnutni-juj'bjuuj ujisj^j^ *BPU * ^"'-"' u^^f^JU * ujm^^ *Ph^ 

43 J-ujbl^ ui^ i^pn^ u^p^iuujjjbiu s f\i. 'QpJ^nLb £^ifinuj iniu hl. 
Lo ♦ ^p ifpn.tu pjnLjiu * ^l'tPP ^P tPÇ"-'" ,po 'hntt- uitnjjj^ 

44 ^pn f "'-t ^b h^ J-i^fJ-iu « ^iu n.iuutn ^hp^ *PILP * /^*" '/'^•^ 
L^fi-^tu in uJtljj^ J'f^'p^h^ "«- ^P ^pif^nL.7jtL.iu Lo • S^P^ 
'bpDl^ ^ujbiu mp uip'bp i *x/» ip tftuiuj n-iu ^çlypui tiiu 
(fp ipbL^ ifpn-ui lutj 'bujinuj y ^iuuai nL.piu ujp ^^"P p^ 
pjo ip'bljijj ifp ^L^iu 9 UL. ujp ipon-iu ul^pç hjo ihuja^pj- 

45 tPPP ' 9**" ^P Jpf^^ n-tuJpuiu np bui tniu y thu^iu nL.Luj 
Ltuifuj ^o I p Jpp ^çfJpuîJu Jp n.£uJpuiujÇ ipbLui ifpb QiuJ^ 

46 piutj^lJ 'bui ^pp « 9*"'- "^P^ '^f^ "iP "-'"^ n.nifb ^ui ^pp » 

47 ni,jttu ipbLiu Jpb lup l^o^^ uj^lt'b ti-ni/b n-tiub ^pp « J*p ujoj 
iuni.p mp uiçJ* Jp n-mn-uj t ""[% uipusiu Jp ni-iu'bn-iu 
JtptL. LLL.'iil^ i^ "'-b * ^pJ^ tP^ ipprv. '^uJuiLuum ♦ ipJiu no 
Jp ^l^n-m no ^pbmpn mijih mptuiu '^rnimpn mp^nL.uipbui x 

48 {\l. Lo J^n-tjj ♦ IjLifb^ il^ n.m Jp n^mttLm miiip mpujpb z 

49 (II. PhJ ip uoSipl^mui n-obp ^uiotiujii ip pjomm m^uJJ 
^PPP^ LoPf^l^ f nLlim Jili^ uj no ^^bPtj^ ^b^^J"^ 

oO mpmui s fii. mni_p Lo Jp Jpbpnn-m ♦ ^m pifij/bç n.m [um^ 
ituu JPtpp f '^ujn-tJi mp uçituJçPç « 

VkP 8 

1 ri/_ UMni. ^ji Jp UL^ pl^iLu*' nL^j Jli uimJl^p ml^ "i'"^ 
Jçp "'- CL.mumuîm mç n.mumu£m mpLuiti-pm mnL^ Jmti 
'^PPPP "'- ipmmp^Lu^p/Jpj^ Jaomç JLL.Jmç '^P^PP ♦ "^- 

2 mni-mbninufb JL nçn-m * ^h^ ^h Suibm Jpbiub ^o Jp 
L-iJjpmifujnpni-^uib ul. Jp 'binLjo^lilffliujb umn jpppp uiul. $ 
Lm'bfi irfçjp^J* ^po jyuil^mmj^l'bJTi mp ^uiPp Lopm'ii no Jp 

3 nLp ^iJi^P -&Jbujii muiptubli uiul. t ffL. Qo^m'lj'bm Jrhim 
juuLijujj^ ^^PpfiL-mmj!^ l^fipomlu^ i ul. JJni.um'bf; f //l ^^^ 
ip tfipft.m'b f nt.m'b no mp ifuii^ /uo Jj^n-m ppnjj^p '^P^ 156 h^iil'lh inh'hRV 

4 Sppn utniflM X f]L. 'l'P"- ^uj^u^tu^nn U£ft S"''/ ^uipr^^ , 
ni. J-p ^kp UiUiê-l^n hjUJta. no ê^^n.iu ^ujp^r^ t u^n pi^iP^ 

O uhj ofi Lo J-n nt-u/hnLUJ s ^^*/ tPPP^T_ *PP u-uiujni. n.oiJuj 
fuo q-oij ^pppi^h * "*- u[uPuj q-Oi/ ^Hri^h^ ^^P^ujU ^^ 
u^n n-l^ ^^Pi^ . ni. ^^ 'Y/^^ iphljujh -^ujPp pkl_ uinLÎt nu 

6 n.ujin^ uJahL.ifuj'Luj'ij ujni-p funLUjnr^ « I]l. uiuj^^uiufj ^ 
^lyh ^uipuj(Jl^ *pkP^ ^ujJîu uip ^hltl^ uint^h ^Ph^ uinL.^ 

7 (Jp tjujJhpfi PnuijbLu ujnLTUç tuputç x f]L. uJUJ^a.iuup ip 
'bujiJ puPp phtu'L J^hP * "'- puPpppLuli pÇfi.tu ujp l/r^ 

8 ujnifb^^ iuni.h pjLu'ljpa.ujljtnpb * f]L. ujuj^tituup ip uçp UJp^ 
uil^ n-pbui J^hP > "^ hiutluj ^o ^tuupi^ uint.^ Jp ui^iuj h-ç^ 
n^ uujui ÎlujP uitu f UL. npbhtjj ^o lunLp pjiuuiçp uiuj ho • 
^p ^(^n.tu ^o Jp uip^[iuuii^n.tu Ipi ^^jlu^ uipput uip u^p^ 
^nuuj » 

9 ffi- Muhppujf^ri- ni-[i Jl^ uip tfiptuu ^pppf^k *^p ^^Pp 
4 tJint.'b lu^ujuiiu P^ifufii^ '^iu'b i p* îu * f]L. ni.p Jji 1^0 * 

fjppiu thtuuiJi^tu^JtPlijh föotnç Jp nn-tu ^tuPJiiu utujji^ 
nujbpb^ ♦ ^tut/uj Jp uitu^^ii.tuupLu'bn-tu uip pj^ifuhiLU iy-Ç- 
hoPp'b f no in^ uip uifib^^ ul. 'Ijuj uifibi^ , nt. tnç uip JJlft ^ 

11 ^liuplj^ UL. ^^^iP 'biu ^ph * ^iuJîu tuL. pj^iPujii^ ni-fitu iu 

12 1-^4 *php"^h faotnl^ ut « f\L. ip u^p n-ç nt-ujb o^* ^o tnp 
uip^jiui^ t nt. puj^h îjhjP^^ Irh^ ^p ^Ply ut-ujb luL. 
^^ituJç uiLup rplibuj^ no 'biu uiiu ^no pJLuu uipbi^ ul. [uç^ 

13 luiu uipb z fju ip ^hjç a.tupiuJç nt-tub ^ npPtu no tnp 
uip^jiui^ f uip iJunfiPJijh ^Luuini-i inp ^/»^ ♦ ^tut/ut Jp 
n.nLpiP PnL.Vbiu uintfbç nL.LUu , nrup Dp ptfui'ii tLh'bp'b^ nu 

14 nfuPuj pj^p^jii-uii^j^ uip ^nt'btuuj tnp uiu^i^i^ •< Ç]l. //? 
'btuif puPp phiu'ij nçPonui'ii Jh uLtu'b i^ij • ^o htuJiu ^o 
lUL. nÇiujJi^ uip uip^pupb^ uip riujJç ULÇ uipb^ nu u^p 
ti^'blilibjiPJijl^ UL uip uipp uipJiubmihi^ uip Jl^JnnLi uiul^ 

15 "hl^^ rpç'bp [uiL'ijp^uj'ijuJi^ • nt. ui^Jl^jil^ mp ^W^ » (\l. ip 
uçp luptnç rLpbtn uint^ nLufb pb no a.tuij^ ul. ttip poj 

^ILL """ ^hp^^h '"p 'H[Lyt"f^ "^ 4-"^"i"'-L '"■'^f^ ' "*- "iP 

uiuuip ifiu^unLi inp ly/^li » piu^ ^fj , Iruj ifi^ ui[^ l[AhŞh mhfiSt , i^ ^ u^p ^^//^ 
uiufb^ U1UJ ri.[niui , no in '^nbinni-n.. ^ujf^oniuU n^o^'ljhi^ 

17 u[[l "[P^^^ * 2[J^^ *^^ ^ 2^[iui[^ TlLlIt ^b P'^'f^^ ^go 
luf n.ptrujn uuj u[uj » /?/_ Liuj (rn mpqh^uj n^npn. nA no 'hi^ 

\% j^ rujjh[^ y UL. /^ U^jmuj'h^ 'h^ji^t '[jnLuj tf^r^j^T^ j^p^ 
^n iujJujiJ ui[i iu^T^punu * i, [ufuj ^o (fn jyÇrt^ujjyo ^b lui^ 
f§-n nr[tn.uj uiç U[Ç iniujr^^ , nr. (Tn nÇn.ujDO /^ntAj'îjuj^ 
<//^o nufi </^^ ^o uiL. [J^uj^if^i'h urnnui ^^juj^ ni^jt cfh ui^ 
(fl^ U[Ç uujhuirth $ 

19 Çl*- i^h "'- '^Ph jh^ nL[i (f-çn.uj ^uj[d[^ , nt. t/77 ^t^^ 

20 [tJJi^uJJ^ ^"^ utp ^b-iupjt u^nL.'it [Ç u[jt^ [[[i-^^'h s fju cfl^n.tu 
juLUu^^n ,f^[JP[^ "*- ^oIm • ^ç nu *^[}bjhl- ^"^ [[* inuiniliu 

21 uiunf^ftij , nu um [uni.ujnr^ r[.iu uj[i u[h'lj[^ $ /^L tJJnt-fi 
^çijfjju^ U1LU UL. Lo (f-[i nt-ufhrLuj « ^ç nu "[Ph [k^ iPplr 
lunt-ujh /îî/ ^o ^p^iujJ^ Jaouil^ inri u[ri^ttur^ nr. R^h^^h[ 

l22 {\i- ii[Tii. ^[1 [[1^.0 ^ft ujni.li ^^ I[^J[ij^ ^kf^ ni~ 2}"^ 

Isnpuiçty. nup J-[i , ni- uo Jn ni-iu'hn-tu . (] p[ffj uiJ* ip lui^ 

23 '^ltjk inrfb uip u[p^nrp[^ , nt. ^nL^ z [^i. LluiJuj no ujp 
li^J[nç uip^o u[ntfh^ lunup pjuttjmiu 9nL. , nr. u[ou[i liuDft 
U[uiiç ip uçp [i^o[Ç ^u^Pp pjnLiupp ul. mp nn.pJp u[nL. , 

24 nt- niLLuu ip uujJ nuipiupl^miu u[ni_ij x Hl. [p U[iuiç \nLjb 
UL. LunL.p Jp luuiJ ^pp p[itj f nu Loh * Jjuj'^ [uoi^iu^ Iruj'' fuo^ 
ûui^ «yt/ ^çitu^p mp ir[[yh ♦ nu m-h Jp rL.iuu[nu nu unw^iup- 
ip uçp uiiui^ , nL. uçp mm^nunçrL. mtJujh nr. piu^mfJ 

2o ujnu'h nu u^^mJ^jJ u[nL. s flu mnL.li Lo Jp num'lin-m * 1 p 
^po uj [iJiuhç n , nu nL.mJi ipumi/ prprt-uç ^çprph JmfJ 
ifiiJÎj , UL. Jp ^ujifnumni-n.m mpi[ofJ p mni'h * J^mupm nupm 
^p mç mpmuj^ no ip uçp mmim'h nu mifiuu çJp nyp^ 
,puj , J[ilP[i mp u[p'h J^n-m X 

26 fl^ ni-ufh u[p ^-"[jpnh^ ^ntfh ip nimliîff; ^çpt[.l^u[tm'h , 

27 ^p WL. [^p i[.mp^[ijh Tikltl^ "^ * 0*- w"-[* ^tnt[uj ^o Jp 
uimJf^p mijjp ^h[^^ ^p "'-[' u[mJf^ph ^^'^b L!L "{"^C "''* 

14 158 hVilt'lb inh'hm 

ql^ifuA ^pi nniiujuip lippPp tunu > ul. ip "t^Ê liuj uip uuj^ 
28 ^r^t "i"^ îb UL '^'"'J i^i^qnjpjMh * (]l. l^cuifui ^o fautu lup t 
ujp û./ipu/iiuip'iiç ip inujp nup ^^fy j nL. uip uipiinsut uiu^ 
nL%m ^p l^o ♦ Qp ipip^lk ^^UM u^p J^n-tu ^kj^ ♦ ^^^" 
^MnLn-^ J]jp"^ ^iuuipjji^ fsuiu > puifui uinppiP (fp ij-Ui ifp 
^^ ip fiunf^'ii^l^ ifuj fuuj î ^pJui ^o l^ifp tJ-^p^pp Jp "'^ "ijiuj^ 
ihus^ pnL.^nLUJ^ ^o cfp ujl. uiun.ni.iJc uiuip ujç t }P"'^ Jt^ 
(fn ifipu. ti^ifiu'ijl^ iuiilJi rpuum- *PP^P "l"^ > "^ "iH it'^^ 
^hpujij uip '^uij&n nn^miufj ^ UL. ujp û.ç luiu/ii uip '^tufB-p 
utuL. ifç^uipmpU UL. mL. n.ç imiuu mp ^nngluuiimp uinL. t 
UL. tfp 'arUtç ip i^oiç mp'^mf&^p uiul. u.mifppu/bmpii x 

30 ^pn~u ^pp ffh ]^"m UL. Lo ♦ '[jmifl^ i^m sh* m nt-fi (ffi Ipt • 
Tmti^i^oij I Sp^UJ jto ip mni.fl tftpu. ^r^m'it ^phf^p upt^ « 

31 Ç\l. imifm "^PlPPPP upi*^ rf^n-m ^o ^p uj^r^ mpmç n-Ç"^ 

32 9nL'itmr^l^ rfp ni.utitri.m l^ifp 'uijj ^m * f]L. ^#» //l^ Ipurt-uîit 
nfi ihpm- h'f^ll'P ^mupiL. 9 no ip ^fjhmm mp ^pm u^ni/ij f 
nu (fçrt-m imifm mp ^pp ujnL/ij t ^o tfp ni-mun-m ptpj ttip^ 

33 utui 9 ip ni-m'it ^kPfit^ f ni. fitflt mm rfp ni.m'iin-m t f]L. 
-^fijmij (fp mu ifujn-ni.tf^ muip ^mfîf^ ^kf^p}' fp ["[^^ 
ttlipm'ij 9 UL. Lmn.mli (fp mL. ^fnh upurpnç^ç ^p u^m'^pç 

34 upjjttlim t UL. fuiuijpn.fl X fJL. JJ^pm'iimnqp pi^lhq^fpm'ii^ ^*^,^ 
ifm no mu iL.pyL.ujij mjiij^ n-uiiffiit t "*- f^^pb^ *flLU^ UL 

35 ujmrfçp UL. ip unL^mm'ii x fJL. fjmifm jto ijujn.ni.ifujb mL. 
n-pyutJjij mfiffrmç rt-mupiLij t "l. ^mfJ^pii ip utm Jium ♦ nt. 
mfiTi mL. ifuin.ni.tf rfp ^ nl^ no mL. '&r^m'it miup ^mfJ^p 
ujni/ij ♦ i^p ipiilim fium n-o'îip^uifi^ ^mf^p "pkppf^f^ "*- UJ^ 

36 iV-pi /p ul^pjimm t ^h'i'f' i^pqmfiuiit x ^fiffoqufit ffmpfi^ 

37 ^ppfi' ^p ni-m'Ln-m hp^p Uuifm mp^r^ ful^puu upiL. x f\L. 
fum^ç yup mj^tjh ^k^ptt-ltuf'^ui' (f^U-m puifut "'P^PPf^fL 
upiijj^ ^o (fp ufiiton-h ni.m'ij ^ujn.ut ♦ i pJui jto ip %mif 
iPutJ^ph f^pn.u ^fi »B^PfL '7'"- ujuiLij t ni.fl (ffi ^p ^l^iffrjf^ 

38 ^kp^ "*- tfui^l^iufim X fJL. «/£. ifuiii.ni.J (fp t^t ^^ ^p^ 
%uiit ^mfp^^ u^niA utiup y fj^'fu' '"fL^fLP *^k"-"'^ 4^^ pl^n.m 39 £i//î hiun.ui t ^uii/iu J^uui 2^^uj'hui iuni.^^ riL. Lo $ xluiLiun. 
in i/iut'u fuo f UL. faomç }P^^ ^£^ r^ujn.tu ^/»/» fuujus^n 
ufpnut t ni- cuL. 2/"- m ^t^l^ U£us(fl^puiuj ^lKgo fauui (fl^n.uj 

40 (]*- ilujJui no Jiuuj ilujL^n-^ui^ juui^^ç uini^p q.uiu£nL^ 
^^ ^PPt^ * 4^t/2a ^o ^l^Jltuîb /|r m^ p.1^ uj^ntfli « fji. ifui^ui 

uin Jjuijfinou 'huiJ iPuin-nuJ ^fi ^uifJ^ , nt. ujni-^ ul^pij^p^ 
^I^JIjuiP^ u^nL. ♦ ^ltP m Ij^^l^ JiuuJ luiifui uip ^pp f^t^ 

42 n-uj f ^p ^n iPujpjJ ni.[i ujp ip^ijiu * ^pJui ^o ir^^ ^tu^ 
ninn O-htJP^uj ni^p ^uju^nL. ♦ ^iuuiu inni.ujiiqutiu^ uiu^uiîi 

rtp %^tiuj Jppi^^ "l"^ ♦ 'iini.ui nfuPiu J~^n-Ui ^^l'Lhii^^ 

43 hjiuin.^ J^n.iu ^nhj^p- inpmuj u^nL'ib x (\l. Jph ^fi ^uj^ 
UJUL^ no mni-ui'litjinui^ uuii fp 'ltuiJ pHhP^ t""\r' IJ"-^^ 
ui^(;^inui ujnL. , ^o ^^Jft ifiupfji^pi^ [uo Jp ^^^[iJu/iin-ui 
Pklb^ ^PP "jni- .po J^n.uj Jp yi^^h uujij_ ujnuli^ ^"P^ 

44 ^ft 'ijm u£nL. iqni. « J.p njjtjî^ pk^ ^fj^ '^^'L "i"^'^^ ^P^P 
ip ijtl^yu "^pih nt-ft f ni- tn ni-h uiuujpl^^ uj^uitjuiufb^ funij^ 

45 'bui uLfi ujpp[rtu s (]l. J^uui l^o ♦ »/î^'* "i"^ "'^ *P.p iP ^P 
^hp * bujJuJ ^o ^^Jjiiu'ii fth^lfiup ujp ^pppH U£nL^^ Ipo 
^hPpnu UL. nLUjii rto pl^n.tu uj^nifb * Jjui" po^iu r^m q^uj^ 

46 4/»^ utp m^ UL. ij-m mp muppjfb^ « Ql Jium îjO ♦ Jjk^b 
ip iPt/b ^hp i i pi/lu no iurj ip luo ^mufimiJp ^o Jp ilfnj 

47 rpuLif^p ^ji rLmu^uL « f\L Ijmtltu ^o mft ^^[Kp kp*PP ^^ 
"iiiu ^mPp J^^^puiismpb * uip jJptpu'bmi^ç ^mPp ul 
^hP iP uiijjp nLJi f UL ip ujuip ^h^l^ ipmijJh^ 'iimlppp 

^PP^ ^P^PP ^P u^Jhm^ tP l^ *P^PP "i"^ * "^ "i"'~ * "*- 

48 kpJiP SUjJi'/b mnLit rinLilm umn ujnL ujnL « (]*-[* Jp^ Y° * 
\^ijj P prLU l^j i-firi [tJiu'bh rpm r^m [umpjju ^pp ^uin-iu 
ujp ui^imJhph * 

49 fJL. Lmi[m no muL^i pmui^p uipmm U£nL f Jp m^pjç 
u^ptf^ph ItI^^I^ ^mp uL Lo J^tLm ♦ ^[ttpu rpm tfpp y Jp 

50 [uo^ueji^rLm nui^J^P Jm niu « f^L Lmtlm no Jiuui Ujp^ 
^[sum ^l^Jmuj mm J^rLm ul Lo ♦ Jj*iji PprLU iç piubç 

51 [itfui'ii ujjffbuj^ UL m^ [uhpjiu uipuiiu t fJL Lmtlm ^p^ m "'^i_ d60 I'liiKh WM-UJO 

aîn^ J-p qiujnç ipçPfinuç nL. Jjuiii.ni-uiç t hl. Zc^'h'hisjiil^ f 

IPSt i^P hHPb"' "/"'-^ "*- IP "bp "'-/' ijf^ "^[\pp_f^ ui^nifU 
nt. ujnufi ^o * Ifuj ^PUl^^ ^pi/ui ^o Jfi^p^ 'bfihLu jp jniui^ 

53 uiui UJp 9o $ ^L. ni.ufb uinLp tf^qsL.ujnç "'P4ÎPPP ^/'"-" > 

54 ipJlu no utp niuiip upiifb^ ^P^PP ^PP * ^^ uini^i ^^i^Jpiuh 
(f^ ip uiuipjupuui ♦ (fp ui^upi^ ulIi iippp^ Ipuqjî ^ppp 

55 UL. isO * Jj"j'' R-tl "-«"*¥"'* //*- pi^l-^^ «4-^ J^p 2^//l-^///X// 

ilusLi^U-huj y UL. nnuilui n^usupiL. ♦ ul. I^Jp ^pp ^o Jçn.iu 

"56 [JuJUlJ* USp Ul^ * /|L U£UjJ UL. Ul^ljl^ UL^I ^l^^l^ UjnL^ll UL. Jp 

nuu/ibn-ui [J^'hujji^ ^PPP^ *PP tP *P^ "£"*- ^P, lr^^^n-ui*£jiîi 
eui^JpÎj « 

VhC 9 

4 rii- uinuli uinLufiiquiuj^ yuLppuiufb quiqp ^pp * Jf^ 

nL.iu'Ln.uj q^ni-J^p ul. ^^o^pJujP £p u^p 'huji[iuj^ puL.^ujli 

,2 inuj , UL. 'hui[uo2^liPliufh uujq^ ^PPP}^^ * /1*- "'^"^^ iIiujuj[i^ 

2^^[iP[ijk Jaoui^ i[i^q^^p[ilf^t^ "^ 'iiuj^uo^ufh "^"^*PPPP^ 

3 'hh l[iufhm « //£. Jp^ ni-ufhiL.uj Ipo * J.£7 U£oj n.^ tPllh *PP 

J'sjjuP[fhi^ , "hui ÇoJ^ nu^uj q-u^P 9 ^"^ ^ujIi t UL.'hui U7fi^ 

4 piJ^J » «*- ^UJ J^i uiuL. puj^P ufh^ n ^uiujui $ (]l. Sv/' ^PP 
Jufîi ifiui 111 p q^Jph tp ni-^ ujp uuj^f^jus t ul. Jp ulç 

5 ^ujuph X fJL. irLiu^ ^o n q.uJiqnLf^ 'huJ ^[^ t i[UJi[uj ^go Jp 
uLp ujiuJ^pl^ ^UL'h mujp q-^'ij 9 Poqui jj^ijuj [uo uiuin^ 

G J.t'^f^ ^P "i^J ^P "'-'^'^"-^ yu^uiU3^[J[ijl^ z /|«- nL.ufh u-ui^ 
uinifh ip wiiiJujpufij UL. ip ijuL.'isuiufh inp ijÇ;iL.puJ iqniAi > 
Jfh^[il^ i[ujq tJip^ppp uinifh UL. jp ^tp ^[ijuf^ "ijujpo^ufh 
uusq^ uip^ppp upitfh « 

7 fhp"L "kpi[kli ^[fpout[iu , 44*^ mJi^ik "i^[i iqp^[i"P^ 

.8 P UJ^[iL.uj iiip,Ppp i SpJuJ ^po ^r^pnufij iioP p upti-h t ^p^LL 
Im'ifiiuJ êu Ja iPpphufh q.p sujJ^ i^pp^ ul. ^php^uih ^p^P 
Jq[iuj uJ2^[inLriup ujnL.^ nu uiui^q-uju^sufii J[i bp^pp ^P 'P^J'-' 

9 ij^Juii^pl^q. luJnLjufii L^^pk q.pjusJ* ^pp * ^[ipotu[u ^o • "iV k»l^h ^^ nM^ijuM t^p^2^u!h utp^ "iP^b"ll!^* ni. utfffuni.uj^ 
un uinL. jao uinun uin ujnliiu % 
40 i\^ ■nl^unL^uJlM duiljl^n.^uii^ nu %UMa^i *BPPI^ J~kn.uM ^l^n 

^P *B^ *PPPI^ * "*- "'-'"^ uuMJMUt u^nPiuii^^o uMnluo IP^h 

^pt ^^lP *PP2t"" IP "P" "i'"^hp ^t » *PP ^«"^ k^k ^tjP^ 

11 uuijpuiui uini. » l^uiiJui no niuiin. ujn'^fiuP' 1 P P-h J nufi Çni-^ t 
nt. uLuiîi u^n n^uiu^nLi *PPP[^k^ "îP nLui'iin.ui J-n uiiun^uMBL^ 
i^uMutli^jn^bPlllh Juoutl^ ^UMU£^n uinuiui uinL. t ul. uLUMb 

no J-n uiun uMnLlMn.m unL'^Pui^ uinLli^ uuin utnopn * 

12 l^uiîAu ^o n.o Ibl^nuM ujJuijl^ ut^u^o U£nL * utnLui'iliautui^ui% 
^umP^ ul lioii J^n-ui 9 luuii^^l^ UMuininuM no in uml SUMn 
UMift n.uMUuiuiuiii UL uniJUutuMb •^iun-niM Jçuiu uipii t ul ^çu 

hinLUjppii Uip Uip'ijpiM ♦ <piluM \P0 ip JpP ip qA I^P iÇOIlJlUI 
\o ULU UltlX fJL liO Jp nLlubn-UM $ ^IILh UipUlpiM Jp ULUMhn^UM 

pinLuippli i nLufU Jp Loli * Jtp pl^%Ê 'iiuîhuMb ul utuL Jlu^^ 

ufiujiM p^Ppp 1-[^2.^^t ^J' pnLtfhuM % hp^l^ JiJ 'iiuj^rfU uj^ui^ 

l-i uui uiL piuiirL^ n.uiujiP'ijuM nnrL.ph x QpJiu no cluiuum p^ii^ 

'^ujqujpuih JiJun.nLJ ^iîiuint. • lio Jp ^uibp putu/ijrLUM 9 (]lu/îi 

'^lhO/pLn uiÇoipLn uip pçii^uiii p^haujh n-€>iip ^utpii uipinpii z 

lo fJLu/h JnLuuMi ^ppr^ i uL ^l^Jliiu'ii J^t miuh n.ohp2^npijx 

lo (\l- pçua uuiiiujh '^^u utnL Jui^uputiM uiuuut ul. n.uiup- ip 

UJrilii.Jiuhuju up^çrLp^ uLiuij JpLUMiupç o tPPP » "*- ^Z'— 

nuiijut^ UL uiputui uinL Jp \iulîp putuîiin-ui > 130 ip uiuip 

17 piiuin.ç ujçjhpht JönLuipph ul. fJl^p uiniîii ^^Jjiujh Jp UL 
Bçutç uinLhç Jtuipiujij utnLUjijritniu'^ ijçJu'hi ^itjiujhph z 

18 f\L. UIUL nfi LujJtu no uinLJi ujp piifhç utnLjiu uin^ 
*PPP 2j"^P P"^h^ iiLp Jp pçn.iu ujfiLh JtprLU ^pP Jp 
nLujii UL fjo ♦ JuuMinç Jp ^iy Jph iun tPP P" *"h^ 

19 Jnh X fJL nLuHi -&^Jiuui inuiii ul lioii * fuiijiiujj^ Pui^^ 
^ti^t * ujiuWpuiuliuîii J[i Jilliui ♦ UL ^t^p^pu'h Jp Jp 
'l'hj^^lhptt luslriLjfijui'ii Irt^t jpj'uiT ^ppliHi ut^ 

2\) Jph X JJnLp lio Jp nLUihn.ui ♦ fj^ ^riLh iun ^pf^J niç ^ 
Jj^ * UL ^tPpnu ^l^ijuiuj utui nL ijo . \pl^u[i^l; Jnout^ fi x 162 b^iiHh inh'hlUJ 

21 JX"'-/' ^P ni-u/htuiu ijipn. ^uJil^[tP[i ^f^p ^o <f^ ^f^ul^n.ui 

22 %ut u^^tf^ tn.2.t^ ^*"^ * ti^ k** * hr'Pn. i^^p^ «" ^o 

^^nLU-l^ ifiiun-ni.ij^ tfipn. I^tj^[ij^q. u^p^^^t'^'^ ♦ "'- *^j^ "l"'L 
hJujifujb nt- J-n [i[uP[iiunutU ul. J-n ^lrtuPltu^itjb n^utut 
Ufnuiut t *"- *^h 'h"'~2.t[^ "*" LIL "-**l'" unuç luhiiniu n^p^ 

23 jnuf ^pp^ * /?*- ^p ^l^'flinj'iiit.iu inp 1^0^ , trl^^t tp^p 
inp lunLiuniu in pkj 'ffni uiç , tUL. pio lupuj phnbriupoiu 
UL. ^l^p ft-O pjiuiç pio uipiu '^çiphiu f UL ippÇj "ph "IÇ ^ 

24 ^nifui jpo njt jjo ^uiiiç pio piiunuu ^ppph mnlunLtutjiu > 
tunL/t tnlç ilnLUuitu uipoiu ♦ UL. jt/i ^o (Tn nioi iifni aiubç 

25 ftio tlnLhmiu uinniJu t tnl^ tunL/i pJtupuu u^^^gLu * ^nuiu ^O 
kn* ^iujutl^iu J-p iPiun-nLtl ^i^[tn.tu ♦ hp^p '"phk ^h'^l* t"'-^ 
niuii^ niîi 9 UL -&uj'hl^ juo ^j^njj^ htu tîni^inui u^p ^iu * 

26 ^pifui no n[i no ifri UL ^^pjuJI^ Jr^ "iJ"l "'P 4 ""7''^/'^"' > 
^nLti-l^ JiîinLnLil Jli iunL[i tnç uip nijttl ^iu , uuiiluj jpo 
u/t^ uip uuiin^ufiiujjJI^ [uo UL (JluiJ ul. J[it.n.uiinl^u Jj^/k^piuij « 

27 2tuifut uinn-tu inn uiçu Jn nn-iu t Jn ip'Jpp "i^^phnjli^ 
uiotjufb ^phnriuih ^iuhiju no l^iufJtu no ihuitnli^ui^jilJliç 
Jaotuç uinuilihph lliuJJ PuiJuj Jp nphç tnç hiuufjphph t 

Zo IJL. ujnL j^li piu2Ç tuL nÇiujJ'ujh llujuiu ^iu^^lJ n-Oiiuh^ 

4^h[Jp'"'h "*- lftun.nLttiç UL. ^iuVhiuiç uiuhui y ti-tuuinL ip 

^^ i.k)k ^pJk^ 'PHCl^k * (}'- l/'JJ'h" ^o tunL/f ^pJj^^ "'H.'PEP 
"-"^Î.P'^t "*-/' 'U^pl' Pl"-Plt 'FI' "l'"' f "'- ^Pl^ "*-[' "Ppt 

00 uj^iiJtLp^p uj^nL. « ^L tltu^tu innL. iPiun-nLtfufh pl^n.tu [ntu^ 

01 "[hp luptniu uj^nLh * no nLuîli JpnLuiu ul fi/fitu uinL^ z ^p 
nLiuh u/p [tt/tjJ/Hk t'"'-"ijt "l"'^ * "*- ^^ IP "kp tutjppk 
çou[iç nL[i [uiuiajl;p uiptniu uint'h , np ip ii_nLUiuç tnç 

32 lyt^'ftl_ "ip u/ujhtu $ ^tuJtu ^l^f^pnu ^itP nnuh ^o 
pçn-iu u/uLii Jp [uijiJ^ Lppujh uio lunifii > ni- LtuJtu no 
nt-uiii Jp^[uijji[^ n-uiu/nifh ui^iii [ititJ[iJI^ ul^i y nL. lUL ^kp^ 

OO inuL. UiunLnLijujij ^o /n u/iui^ uiurinh[i ujnt^ x fJL. tunL. n[i 
l/tutfuj ^o ULiu'ii Jj^ ijl^ L/-tu[J[iiuh , ^l^ppnu l/o Jp Jiutu^ 
n-tu ♦ \jtu pjo^iu Jp^ Jiun-tu ipJpp tunifii a.tu'ii^ iu t ul u^ 
^o/ /3^1X1% iuiP î^^i^ ♦ ^t^ Jp r/-iun.tu 9 ul. Ir^^l^ Jp JJhP 9 163 

lPnL.uujn.iu t UL. ^t^t ^t ^f^ '^i^jiutn-ui y ^ptPuM ^o l^opn 

34 îr,^ hto 'hui uinaujibn uf^nu * f]i. ^JiIêLuj ^o uLpuj l^o ♦ ujJnn 

nh ^uiP nL in ul^n ni-UMh uji uinL. y ul. LuJihij ^o £n u^rA 

35 UJ'/pt ^hPl^ Ujiit^liuj'b « JJuinL.'iun ^[i u^nL. «/^ luij^pt^ 
ni. Lo ♦ Jj^L. ui u.ni.iL.t '^ uiuj^ili t^t"-*^ Ijouiiupli i^fK^l^ * 

36 [\l. LiuJui no UJL. uiiîjbL uinL^ fiuui Pij/bt "UJ ♦ "*- ni-ujb 
^tL2. "i"*^ > ^P ""- tlLUr*^ *B^ uilfb ^j^ nut n.ojuj'binuj 
f^n ^tutn.uM 'l-[Linr*^t ^"^ ^l^Pl^ * 

37 flL. gqnL ^p ^^ nLOjuj ui^ Ij^ujijaj ^o ni-ujb cf^ f ^t '^^ 
^ujPp ujnLb jiJnLUjnli [utu^^ ijipn- ii.utu£nL.1[j ^ t'"P2.t' "'-f' * 

38 fji- iluj^uj (fp fuujppt ^t^t ttc^ "*- 4® • b"^^ [uo^ui 
</^ r^uj tnfr^t^ "'p^p'P fp "tf i^#»i-«-/t '^^ ^""Uff 'YZ!'^'^ * 

39 ipiPjJ ^o Lt^ "ft'^t '^ "' * n*- 'ljf*^'" luni-li ^^ uip 
linnui , ni- uinuli riut^lil uip n.lipui t nt. utuLp g^p utpmç 
uipjitui f UL. urp l^tilpiltbui 9 UL. inpuiut ^ui^ ^PfLUI^ "*" 
ujb^ujp (ft ^ '"P Lpiupiu' ujnL.li mp [tjnLpuinLluuJtP ^p^ 

40 pf^h * (]*- 'fp ^p 2L"klL.U"^^t t"'"-'" iLL"h" *PUU *U^ w"'-p 

41 tnwp [uf^^ ^iutPuj ^iumlip 'biu mni.'b x f]L. Jiutu ^^'{^"f "*"' 
nt. Ipo * j^j [êJu^upci^nL. ptp" "tULtl^ * ^ujPiu ^[i 'btpu 
iitn int "ip nn-ui ufpiPi ul. dp nn.uj uujujp ^p"* tpni.n-Ç 

42 po ipilpp uilt'bui X f]u l^utilui ^o lunuli 'b^t "'fL "i^ "l"^ 

43 ^[^ utni-[i i^p utpuit ["P"t * "*- ui'^ni^'bui « //^ fiuut uul. 
^utp ip utp ^biui[iut^ pni-^t * "*- ""'t *PUU t"'~"~UP "*" 

44 'nut Jp upuilt poruut * fJL. ^4«^"*^ //^ "tp tuqutJtpt 
Jaoint 2L"y '"p "jO uintjb ♦ ul. ItiuJiu ^o ^çJputb ^L"^. "'[L 
uio ujniLb ip u^p ^pppr^t ]iuiu t IfO Jp ^l^ppmçij- [uo^ 
iLm ♦ ^uL.'b mL. pjmutçpu/b ip IjOJuJ ["O mçjb^ > ^p ^nf_^ 
n-l^ iPuin-nLJ ip m^upt tPiun.ni-Jtu'b m^ ptuft'^* "tU"!"' * 

4û ^mtliu ni-utb mL. uçotiç '^ttjb bm mp nuibp utnLLb » ul. Jp 
nt.ujb Jt^uipPli uptL. t no ^^^t/* îiM/^yr/S> ♦ ul. mpPpn-upm 
u^nLLb Jp utJ^mt mt. Ltmuttpt ^h ^LU""" 'UUUf^h * 

46 ll'- lU '^""1 '*'-'ub 2y"l"- ,pt 'PhP > hp^p ni-mbmm tPiii^ 

47 ipb mt ^[i^ ufpui^ui X fJL ^milut ^o ]mm ^^^*/* ^pp 2L"'L^ 
ti-ç mpiç nt-uib ttmn-UL^L uiubm mnt-p ip mm [uo um^ 164 niiKb inh'hnj) 

48 ^iAutbin « Ql. uo J-p nL.u/biuiu ♦ ^p no autn-ni.a.1^ ^uA 
uin 'îtu/t/ç ifnb û.uJUJnLi utnnui t uti cituujnLt tnnptu f nt. lUL, 
^o i/n n.tuutnLi inn^ut^ tunL.p un ^pttAjtnoriç a.iuittni-i mp^ 
nut • \pilut no ip ^iutJ nutiu Jp ^çtfpu/it pp9ni-iL. f lUL. tnl^ 
ttipuiut iluitjplt « 

"^9 -^liiliuut tntu fuiithiu UL. Lo « Ijiu ^o^tu Iri;^^ tfui tnft 

jao uip liiui]^ n-iu '&phuilt muip tnp pipiitL. y lîut uiu^p ^ fj- 

oO iunt-li ) < pJuj no utp tPuin-tu uui tnpLç;nL.ptu utnL. x Jiuut Ito 
Jp ni-u/bn-tu ♦ J%ç uipLçn^ < pJut no lUL. no Jp iPuirL.iu 
npm 'bpbui^ Jp tuipiç iPujintu iti « 

51 fli- u^nL. ^fi l^iuijut ^o n (*jl^ij- Jp tn^l^ ^tuPp ^^pn^ 
'iipb^ UL^ fJh^P^t'l '"P 'H.^ uj^nL f u^l^p^ jjjo ^p ^ni-inuç 

52 fnt'binpb^ n-tuup- J^pp * (\i- kl^l^mb ^p pk^ l^^ 2_bujbin f 
nL. nLUjb ^tfb ip a.tuuuJitpu ^pp JJujJiupptub ^çjJ ruj * jno 

53 Jp ujoi ni-ji JJ^uiujppn ufîKPl^ * /1*- JJJnL^i tpiuupiL^ %iu 
^pnpb f ipifîuno lUL iL.nLjtu ^o ^p ui^fijk ^tnLtnuÇ iLtuuP 

54 ^PPP uiuL « f\L IpuJui ^po JfiurpnLu^ UL ^tuTJÎiiu 2J^^P,P*' 
tniMjb tnlib^ Lob • Jjuj" Pujujuj tnp pjnLiu'np no iuiJtult no 
fii^tu Jjp p » ujJ^ uiçjpii ^o Jp tunpLiliubiijb tubpp ujÇ 

55 junLiupli f UL ULUjb ^kptjn uipniu x ij k/^krLjitu fJiui^p^ 
^PP Jp nLu/btLuj^ UL Ijo ♦ ^uL'b 'bprpjfbi^ '^P<^P_ ['^^^lUk 
i-P r"'~^ l^ * Sp*^ *B^ ^»m-SJ-h iPiuu-nLtl ^tu'hi^ iTujtLnLtjujli 

^çpun nppphl^ %iu ^tulJ , hl jm luiuiiuu tPpPfml; UL UJiui^ 

q-iu a.tuuitiujuj np ^itJb « 

57 f\L LujJtu ^o nLUfb jlI^ inp 9o utnt^ > Lçnç Lo Jç^ 

58 JLiu ♦ J^Jp ip pk I n-iu tpkiPf ip MO ^nh rpnL ^iurLujx Jiutu 
Lo JgtLtu • np^tu tLnLjlitijij ^l^ lijj ul ^l^ilîb^ iLUJ/pçrL. 
lurj^pLiPtu'ijiu'ij * ^tut/tuJp^nLiLk iPiJuiLnLilfLiu ^[i nji ^aLij^ 
'iiiu ^o nl^pl^ juo ml^jbiii z 

OJ (II. Jp Lçn ujiu^ii-UJu^njirLUj Lo ♦ f\pm ip ph I 'y'" ♦ 

ttLp Jp Ito ♦ Jjiu'' piuujui Jp JprLiu prpj ujpmiu jjo tuîJnLi 

OO '^tUILptPuilUlJç luO Ujp ILUJlPuJ7LlîbpJ* X fjUlU llO J^iLtU f (JJiup^ 

tnijj ^o ifppjitu'ij^ ^pfu^l' l^^ "IP 1-mifujiLfiiptPf ul i^ul. 
61 ^iutLisj i^tuin[i2UJ^ffflLik JgOiuI^ Jturj tup^iu « (Î^tu^^n-Ui Lç^ U1UJ (fn Jjm-UJ , ^o uiifnLf^ ^uj^^fiPli t/^ ^nt^Şt^p^ tfuj^ 
62 /«i A/o "'/^ funi-ujanirz JtuuJ l^o J-^n-Ui ♦ fi'nifb'ljLu irç^^ ^o 

Ullt"Pk ^O //^ "4/» 2r^'P[L^^ Ul^Jh^ UL. j^^^lfiiUIUJ if^t^ 

uynpui f iffi'isujufiu^^ ipujuili^J^^liP/tjt foom^ ut^ U£ui « 

HhP 10 

1 r|t_ «/« wi-^ p^k^ ^wfP^ UL. in^OJlJh €f[l [uuLjujjfs 
^^p , UL. nuiu'li /^ £^fl//î [uo uijjiao ui^ujo ^^[iiu'hui //î ^h^fj 
uiuiJujpufîi nL. ^[ju/b^ /^ •^® ^t "^"'-^ ^t ^H î_"'- 'i."*- * 

2 (JL. bo (fn ni.Lulbn.ui f ujpn.ui ^ ui u ui ui uj'îi ipp"- /J^ ♦ ^ujJuj 
ihuji^juj'b ^r^p^ ) %ni-UJ Jp[uoui[jl^ ^ujuuJU3uj'bn..uJ pjiifus 

3 .pW^.P® ifjuJlhj"^ uiujp[uui Jp ^uiuujuil^r^ [uon-UJ $ ^uin-^ 
ihu^uj uia n uin ^^ll^f^ ncpiu u^uippusb^ //? 'bujifuj l£nL.^ 

4 pi^'i^ « ^p [uon-iu ^[lu f irui r^uLp , iriu uo^ J^up^^^ ; 

5 UL. ip n-^uiuj Jn nl^ul^n-UJ unpjjJujb Uujin^ s f]L. //? ^[i 
Jufii JliJi uip rpl^Jr^^ wJnLi^ ui^Jpb^ uppjjifufb Jp Jiuiuj 

6 ^ujbn-ui z hp^pp iP"*-h J^i^uppjJifnuiu pijfiîp IrÇ^Ç ^i^juj f 
uppjjJh n m^ in u^p lunL^i uil^j'buj , /ÇT kp.pp "^ * "[L*" 

7 [ujif^ n m^ Jp nn-iu tf^ii^uLm * /]i- ^p mu Jujpnm u^p 
uiuorfbr^i Jn ULUjij ujnjunifb f UL. J^lunLb i ^pJiu ^o ifimiÇ 
Jp fiL.^ni^p l^ pon-m /"jfii. lu , ^nifb Jn Jmpjj'ii Jiu^^ "^^ 

8 jr^ Ijo^n.m'bmnij % ffi. ip ^^p ^pfiJm'ij uimJ^pÇ ^nL% inp 

i i f. \ f , fi ^ / 

n.çifnb UL. n a.mujnL§ mpnpb , i/i no ip upup n mm 

9 rLpbnb usppnLij x fJL ip nLhmm 'bmfuoy upiLb umq^ «^/1 
UL. upçjpb Jp nLmhn-m , ip u^p n ihujmp^ui^p^J ijç Jrvouiç 

iO 'bl^nmnLui z fmJlu ip nfjuib upuJ^p ,po '^nifb mp rj-Ç^ 
iff^ itL. num'ii n n.mmnLi "iimnr^ , ipuifui ^o Jp ^ul^^ 

11 J^l- "^ft uimp rii^'ijp^ mi^Jtib x Jzp uimJ^pl^ n mu fJoa 
tpo ip ifUiiim Uiu nmi ln'tft'ijui Jp nu-m uiu mmmo^iîbfiii , 
^mJm uLpm '^nLLi rimbp ujpb n^o Jimm[i^m^[iiJ[ijç Jaomç 

Iz ip u^p n %l^a uinLui x flu Jp nu-m m^JpJ^ ^o fp ulç 
"'V^ 2_^['l'"^P(^ IJuJ'rinLJpm'b^ Jn mL uimJ^p^ ^^[' '/-**•. 166 h^iihlb inh'hUd 

n-UJ fJlt^jPuujjruJ , ^fuUu ^o kp.pfj^ m St"-p^" "*- J}lsuiui%muj 
uip uiujbuj uiL. n-ni-dijl^Pijj ujilçtujb no jpuuji/ nmuj ujniJb ♦ 
(^p jsnuihu u^^ fuujpiup UL. ^j^ ^iuej^ [uoi^lij!^ ^mPp^ uj^nL.'h 

44 n-oibp^mph ni. Pouuu ^PPP Ujni% x îmiPm ^^ n-ojm Q-H^ 

imiI^P^ i tfp ^^L.nou UL. Jjmjmm'bn-m J-p n ^çbli ^o^mj 

45 t^l^ ujpmm s fJL. ei.nL. êrm" ^^mthmnfbmnuu oo jp *^mPuj 
mjjfii-iluj'bm'b ujp^i^f^m uj^nL. Ji * ^m^m f^^^i^^^'bl^J^ Ji-ntjl^ 

46 uii; "ihj [vni.mfi[i* U^l. ^po d^nn-m Ijommiifi mpi^ ^"/ > </^ 
ifpit-m Lommpli mpD,m y ni- mi. no n bm^mupujpbm up 
'bm^mupujjibm f ul. mL. ^o Jri 'bm^mupuijibuj iPp ^^[imbmo^ 
riç 'bm'^mupuipbuj * 

47 'ljnL.m ^m^pi^ ul. mjunojm'b ujfi^ ^j^eijiPfijli il^lj^n-[iujb 
UL. Lob ♦ Jjiu" pmujuj mp 'bmilç ri-m ^pbmb &p trp umn-m 

48 ifliL.tj-1^^ mpuif^* /^t- e/^ uL.m'bn.m ^o ♦ l]*[i^us[i ^^jPm'b 

49 ntj.m mppni-un dn mn [ii-iPmbufb mp ^b['^n "l"*- ' iJut^UJ 
J~n nn-m iPn ^l^o^JmP mm ip u^p Jm^pm'b ul. mnL.i[i^2j^ 
ijm'b UL. ifi u(^£i ^I^J[i ij-ni.ili[^pi^ m^JJ[^^ p.^i_ ^ILPI^^ 

20 nL. Jp nit-m n.uiP ui^ IrPl'lr *pt f'tipnip ttm mplt « ^'^^ 
itut ^nL.7i ip uçp ni-[im ^ujn Jujmpb ^o piii-^mit Jp ntt-m 
J[iuti.l^^ mp^ uij^ 9 Ip 2^q_ "^lf^ ^^ 'ijujt[^ n i^ft^ mtj[ii,^ 
Jmbmm '^mP^im tipJ liumumpb x 

^l /?*- iP "*-^ ummpi^ ]ium uip [^ul.^ I^j^ ^mLmu 2j"'l_ "i"*- 

nt. Ito ♦ Jjtu" ([fmujm [uom[ij^ mti[it.Jm'bm'b ul. mfiml^ Jfi^ 
ij^mtt-m Jp^pp tnpnpJ* ^o* ni-Utbutb Jn mi[iJmb ul. J^ 
mp[i&ufb tL.m tll^2*^ptj. t UL. mni-ujb Jn Jm^unL.Jmbn-m 
tj-m uj^juîb ^pp 9 '^^ii' ^"''^ (Jlmuim^ tH^^ ^^ ll^ itimfi 

22 ij-tu m^slm po2_ pntjm $ ^p ^mi[^ Jl^ ^l^p tlL2It *^Z! 
iTpn-m pl^ui[itP utnL. ni. It^^l^ 'bptjujbm ^[tut ^nt-tt- , ['iljf' 
fllmJf UL. ^[lin (IjmJ*^ #t Ptub^ *j,nt.n- t "*- Jp ^l^U-m ^o 

23 (}tnL.tL. ujp pni-mnuj m^lt^lrmp ^ppp}' * f}'- t[^lllitt-[im po 
uippo ip 2'^iLppmmV' uL. Ito ♦' ]ison[iii-m J^ ^m'^i[^ ntt-m^ 

24 ^o mhPpb^ po mp utlîisJb x ^p ntt-m mpm^iP ^o ipp'^ 
ihl^jn^Jujl^pm'b UL. i[imm[i2ut^ujb pouinr^ m[iP^ç n t^ip^ VbP 10 167 

u^lîh^ f HL. %UÊ mjîh • HL. Uj^ft^fiuini^^ n u^p Uj^p^liur^ , 
^ujuui uuM uin^puutpb « 

25 (]i- tfiu^uj k^h^h 'hodouft n-utujnL. | uip 'Suin.ujuJujbmp 
u^nL. ujuLp nu ujp Uop- * \ju'' juo^uj uii] jn tupnpiP no 

26 lt"ik'^[l ^"JJwPk t^l^p^U U^p l^pppiPx (\lJi (f[l IjO (^I^ULUI * 

Ip Isououuiuj <p '^iujdpiu 'bpijpuujiljuipii ♦ <iu liujb uip hioi 

27 ^^ * 2^k^I^u] "^u' uinL.fi^ UL. Lo ♦ Jvn/l' f- ^^Jaouil^ J^ kio J-p 
^k^l^ '"Plhl- f"0 * "I- dp ^k^l' ^uihk /uo i UL. ffp ^k^h 
H.ni.ifif^ph juo t UL. «/^ 4t«^ ^E^pk /"o * "L. ^hifui^ juo 

28 J'l' nu.ui 'hk^uh /"® t^P ^ujuAih « (\l. ujni-fi Lo (fl^n-ui ^k^ 
ijujujl^ hjo IL.UJ ULUiuja- uliu y lunuh uipnijM rz.nLiç uiç juisi^ 

29 pjju uipuip X ^uiifui uini^h pjo J-p ujoi uiuuipû. uiuipujhlihh % 

30 ^O ff^P JlUIUn.LU ♦ £Ç ^f^JuJ^ ifp ^jl UJ X 2^l^lJtUUi UIUM JlUIU 

UL. ^o ♦ JpuinLni-iJ ^/r cf-p ^nLuium-^kp^^k [P hpl'l"'"^^ '"P 
'^ujjdp ujnL. hini-ujpp ♦ ul. ^PhP' IP mçuPç uipnuih ^o 
nuuih ujni-p rL.iunp ,oppph y ul. lup uipnhuiujp ^PPP^h "/'V 
ol uppph ^pyi-Ph UL. ^uh X '\jni-UJ n-UiuP ^iuP no J-p ni-h 
n-^uiuj fiJuiu jnh ujç tuni-ujph ni. hiuJui r^o luni-h uih ip 

32 ujilijh '"[^ 'Hn^"'-ub ' 'f'hi^it,^ hh^li Ihilt LL "'^ ^bjh 

33 ^^ ^uip^h * *"/'* "^ lu' "^itjh "ff^ ^lP^"'-ub * Ij^^b*^ 
hh^h JJujiPuipli ^o n-hi/l'PP "^n^pp^ iu "*-h ^tuPp i^p^ 

upu nLp f uL. hiuJui no luni-h uip ^uMimuJ ni-h ^iup x 

34 (]l. uçn upiL. UL. uipphç ULp pçyu $ ip uçp nLnifhui nh l^ 
Pni-hç UL. ^hpujui ujp n-pJujhuiphh ul. luni-p ip uçp ^iui 
Jujhh po unL.iup ^ppp UL. tunLfi pu/h jtji ujpp ) nt. Jh^ 

35 tL.m JnL.tj-UijçP ,ppp * f]t- ip U-OiuM uiphh UuiJum ^o Jp 
nt.ç n.iu inp tuo ujnL. i uinL. uili'hujp tnujp uihp ul. Jp puilM^ 
^pn-UM tnuM I nt. ho * '[pnL.n.tMMjhp uipupjj Jp nL.^n.iu t ul. 
iP.'i^^ LP "hp f"~b ikuih /uiup'S '^lP'Pb * Ijtuiltu ^o uit» uift^ 

OO uiu u^^iPt uitih Jp tpmtt-ui i^mm 'HP'PP'^* '(jni.m Jp mu 
upuçjujh ^p Juih Jp iLmn.m mp pinLim '^h'l'^'lh ujl. in 

37 mh^ph tjiptpuh ,phPni_ ttpiL. X JJulIi I^o ♦ ^^/lo/ Jhp^ut^ 

Jhp ^p^t* 

38 ]tum l^o Jhn.m ♦ ^iua.m ij-nt. J/i m^tlm u^p^m x 168 hliiblh lohma 

39 f^L. ujnL. ^p LtujJuj no nL.tuu /«*-" > lanLp in n_tuumuitu 
^V *B^P * "*" ^P^' *BP uujJç nt-p \puinPiu iuni.h tfiuiiu 
luo a^iuu^nt-i *^PP * '^'- *^^"^-f^ [""^-^^ *pt 4"'«/'»*- ,po ^*^^ 
iluj l^^p^ Jpj^jn^iP u^nL ♦ ^po ^tu^ tn eig^tun If^thtsJ Jtuuj 

-40 n-ohn^y nt. ^pçitJJifç "*-h ijouttMjnii eitnnnn z ZnJifuj JJ*ujn^ 
jtriu ip uiutl ippnL prçeutuphn tupPpbç tfçtrqnLi uio ujnL. * 
^uijirp utuDf^jigpujiutç nL. Lo ♦ Jjtu" f^tuuiuj ^iutiçP ç tt_tu 
'j[j£^iu ♦ ^o JuuL^^tu tfj^^ tPp piub^ ^Pyir LP ^""/ b'pl^h^ 
pl^ 9 %ni-tu J-l^fL.iu ui^çJiu ^o (fptfnn.tu htupinnL.iP utpnilu x 

41 •^çthuu^ lum \iutu^ UL. Ijo . ]jiu'^ f^iupPtu }J*ujpPiu tt^nL. fi^tP 

42 lupjjjnijli UL. ujp ^l^p"- ej-pyi-.tJjij tf^J-finLi ^["'-J * Xj^J^tP^ 

l^ip^ upntHj q-p2^ i^b^ "^ ^bjpb'^ "'*- ^l}""bjk 4 "'^^ 

^Çpj/bp no (f b f^b "^b /b ninbiupb x 

1 Ot- u^nL. ^^1 liiuiLu no UJL. ip '^ji njitnLu ItupuinbP '"P^ 
tPpp f npjptu pb'^pP"^'''f^b * *^P ^tubp ptutu'îi Irç^pb IjO 
ffçn-tu ♦ Jjuj hjoiSui (fp tTiun-tu "bpilb^ *PPP[^ S^" ^^ » 

2 Uutiujb no Znî^'btu (fp ^"jiip p^bl- p'on-UJ ^liu J*pp * ^]0 
(fp ni.tu'bnLtu ♦ f^hsPtu ^po ^nL.li 'bptfb^ inp,ppb uj^b^[^ * 
Jjuj fljujijb tPi^ ♦ 'btuifb ruuj iPnL.a.tuinbu ujpupu ♦ tpiump^ 

3 y^^tPhj^ t'*' 'H^ * tf'^^b ^bjb ^b'il' n-ojufb'^ n-o ujb 

4 ft-O (fp iPiufUiu uip iniu s f\L. Ljit'bb ib '^'f' ^P iPiun-tu luijfb 
ujp^iu ♦ </ft/2f/ ^o iuJ^ Jji Jp ^b'^l' mbj'^'ntupb'l- fuon.eu 
luJ^ enpniUj > nt. iPiji ip pi,^phi_uib fb '^'" miu s 

5 f\i~ iio Jp nLufbn.tu t Jp n jtpiu euL. y no enoup ^p 
nL.p ^çetjijj t nt. ip ^hijç ^iiuJi^ usp £o Jbfi-tu f ul. ejjbJiu 
JçfLtu ♦ Jjiu inoup Jp tfpn_uj ub 'bLu'bujb enb fb eejp miu x 

6 QpJiu ^o tnoup ^fi tfj^ Jp rL.b Jp ifpn_m ^m^ > nt. 
I fPll' 'Pt' ^P. P"'-'^'Jj'" »P^ [fl "l^p ntli mbj'bpiPi f]L mnLp 

t *^/^ '^^mnLiL. ^b'h^"l mpmiu nL ujbJiu f Jp ifptLm 
tpu^J^p tPiÎM miîi , ^b'^t enifipftjtu'b ^iuPr^ifi iwpPl^ * 
UL ubuifybl' 'fj^ ujp ifpiLui ip fpCtbŞii^i^ 'biîi t 'bp^mppiP V^p 11 169 

8 tLu/iMjmP HL. J-p ij.iun.uM %u/b ufjt^ uiptP* (f.£J nn-uj ut£i^ ujt'^i 
l^nnn J-p ujoi moujd-^j^ nt.^ 'but n.utnjiu ê^çit.ui lUui uiuJ • 
tuinfîU J-n Uioj *"P"Pl['Plljk "*-t '"^ n.uiU£uj ni. ^uiuum 

9 lUJnntP uini^^ ni.[t tn^ utnutut J-çtt-iu * 'L (tlt c/^ nn.su uin 
m^tPi mftj^lj tijp^f^ UL. J-p^ nn-m m^ ujl^ miuj^ , mpmJli^ 
UjP^pit ni. m^ ^nt^ ujn ujftlbf^ * ^^ miîiplt fttph^ ul. J-jt^ 

10 nn.m m^ u^^ ifuiujnt^ x Qfu/îu ^o ^t/* '"tt^ktt '"P}"tb^ 
%ui f nt. mnmiflt^ *BP**'l '"P "[P""* • '"- tPp *P^ IP muinp 

11 mn juiu m^ J-I^n.m ui^ tJmujnL.% * ^^ n ^^i tu mt. ujmiP 
^o hp^p ij-nt-n-l^ nt^lt J-J^ tfui^up u^p pinLmnju t tl^Ll^p 

12 tn^i^ tfuj^ulij^ tluj*^p mp mpmuj J-I^n.uj « \jujlitom ^l^tj. 

13 tJip junt-mnui > Jl^lil^p mni.t^lt ^ij- mpmiu J^ti-m * 'fjnt.m 
^p^p ^nL% no êrmpmt/uitf «1/ mpum'bi^ u^iulu^^li^ç ^m'b'^ 
uipmpij Jp ni^ml^ ^on.m^ jp i^mu ^^lilt etprL. u^mtjç n 
Jp mts pi_ifajbujij Pnt.^ çi ^nt.mu mp mm Jp nt-u/bn-m no 
Jl^ mtfglj "^P^fi' * 

14 {\l. [lui ^i^ ^t miup mp^upum » nt. (jjul. ^^ li^mnhu ^o 
oiA ti.mutnL.^ mt- pni himuil^p miu » nt. piujiû^ç ^^"p lyuJ^ 

lo 'bht-uj tfufb * Ç\l. Jp ni-ujb ^pljpnujb Ltfb • JjjiLp ^imujlj 
ujp m^uM ç • (JlmminçiunLi rt-^ luç '&pjju/lj mujp mp ptiJu z 

16 f]t. ujmWi-mulim'b Jh mnt-lt mp ^mn-musuîbmp uinL'b t UL. 

17 JpmtMpt-Ju^ujb Jt^'b^iub j^h mliiçlj mpnppp uint'b x ^itJ^ 
tfui mnup ^p.Pph nt-uîb uip nujbp ujni^ç lio Jp nL.tJib^ 
It-m • ^çJb thmmli^tu^lilJli ip timtl hjomm ^m^Jp ^p^ç 
mni-Ti^ pjmpmm mp miu % nu tfîui nh ip 'bmif luomm ^tu^ 

18 pjt^ ^t^h tJ^nt.'b mptj-^tlui t f]L. kp.pp^ TihjP^^ ^t ip /^®^ 
mm tih^^ uiuL. iu • thmmh^uj^hlJhi^ nt.h \m*ilujb mç ujp 
uiunpbiu ♦ i pifiu no ^fii_/# mgJpit hp*Pp ""{ '^pbujb turi 

19 flfmmitiÇuJnLitlm miup mp hipiPx f^L. hp^Pp ijJfJ nip if^mmi 
tjçu^nn^tlm -^pbujij miup mp hipiPt ti.nLn.hil- n mp Kp 
miJup mp p>T^ ) Jp tJioi mnt-p nt^ujb mç 2hp^*'"P^lljh " 

20 u^fiujim * l^ç hp^P ufp ilihilljh Jaomh nr'7 ^pbm'ii miup 
mppipti* hp^Pp tlnt-uufb iu ihmmhym^hfJhih Jaomh ip "hp 

21 n l^fi^lt^fnliiu X ^ltiilpsj ^o iPijjn.ni-iJ ^^ uip ^nLtl^P ^^ 

15 170 hliiHh inh'hM 

"Piuj^t l"o ^^pl^i/tujit Jiuftu /ito uift^ p.^ 9 tfîit^ nt.ft ipu^^ 

22 puJ^Ptntu itt X luitPiu kp^H Jt ^t^t '^p qoft. ^n ukp 
nt^ft mk tuni.fl ^tup^ ujp ^ut » ufi^ut^k "'-[' ^t "'P"Pl'** 
ttut tn "hP uin'-fi J^o lUL. nt.tlni.mk f^o tnutjbft tttnt. • ul. 

23 UJL. no a-p ni-ft uiuUmftut iftmi mp^put x JJ^l. no utn ifftit..iu 
U^iu J-p Jfisx.m ttpmm iu nt. mL. ^o uip Jfin.m %m ^p^ 
tfphiu utkpu mpntut x 

24 X^mtftu ^o %mifim^ /""-^ Jp tPiun.nt.if ^ft tt.k miup 
LP ^kj^t 'HkJf' utpl^k'^'^^ 'lk"'^jhPl' mpmJfj^^ mp^ui f 
ni. nflÊum no Itm utfibiu mçJii' ifiMtLkn-pJ mfsum ip 

25 tfîupu fuo Jn no ^pfi ûin n.mujnLUx fji. Lmtfm ^o it.k 

26 muLfi ihmn^pJ ul. uma tPpppl' "'p utfihiu x fJL. #»i_^ i"**, 
qk mp 9o Jp fuo pkPpp mm^u-m ^ut^P pni.^ mpu^ 

Pft^ut usp fuott.m * UL. mp tr.k'f"' N' "'-k umnftb mp^ 
miu % nL. mpppç nL.ç uiun.nt.if Jp mifnLiç "' ft Ujkpj'p 
mpuiui X 

27 f\L. utnL. ^ft Iputfm no mnL.fi nt.mlbujlt fumutkp mpmm 
Jpit j^fi Jp n.mimuimjç umntJbmm fuo *^iispubfi ul. Lo f 
iuottfi Jp mi. nuj^Jn-iu jto n.m fuojp ^pp p ul. Jp mi- 9p^ 

28 9p^n.m no Jp iL.mn.m ^pp mujlt * f\L. mni.fi Lo ♦ jiipu^ 
fuon^ Jp nt.m'htL.m ,po rfk/mJk Jaomk uip u/p^fiup'h ni^ 
mp pk^ * 

29 (li- Lmifm no fumia. /p u^p nLfi mp ^m^p upiifh 'S^p^ 
ifuîhmt^ f mk"P Jfpp Lopjbk ♦ "tP'l'l^J^ ^uth L^mpm^ 
Jmti iu t u^ttth mp funt.maiii » ^mJlu Jp nLpn..m Jn u^mhç 
JjnOim tfkjliJ^kpk pkPpp^ Ib^uj'h mk ^kjk "'"(/p^ * 

uO QpJut no jmifmh no \jnLhm Jp '\jffhifk jfiiujhn.m "h^ujh 
uptL. f tfnt.um'h J fi ^nt.n.k Juin.nL.if m^ Jp "tp'tlkjh ^'"'î'^ 

31 n-m tqpupu X XPhlt^k ^P"llbö^ tt-ojm ^pjmJ^ ut^ uip_ 
tMiitn.nt.ifk uppiLik ik ^uîh n.mitjiu ^kp'uujpk W- tp "kp 
nLmit mç *^ço^u utp^iu > <pJut no mt. Jp iftmtL.m mphk 
^mP Jp u/€jj ujip^fiumj^k tt^fi öt'-I^J'^^t ♦ "*- 'fu'^'U 

32 iptfpp ^p Ut'^lj^j'^^ ptPpp Irk^k ^kjJ' * ir"'"-"'-'lk 

'llihtfkjfym'h ip ti.ojm ^pjmJ^ tuk u/p "tp^tll^jt ^"'^ UiP 11 171 

n-euu^r^^ ni. mf^ ^ko^tP u^jKpi^ nt.fius ♦ ^^Jum ^o ty^ ^//^ 
quj IjaLJbuJf^ ^oijyw:/ ,p[lP[^ * "*- tlut^ui e/^ \jnLbm p.^^ 

Pnr ^t^^ ULilLU ^^J'^* 

33 (]<- ^ujjJ ht^Jt ^npt '/t ^w ^'^ f"- l[l ^f' ^^ ""[Llt^ 

gi^ua m^JhiiM » 'buM J[a ^^ "[[^ 'J^^lî' * l^ UL "^P ^,"'*^"'^^ * 

34 ^o [[I ^[^imnt-u. ^uiPoqtuit q.iut^ u[^ u^fi'it^ « ^[IP^J^ 
li^otfmi^ 9iu^t/ iu LuiJuM no Ptu^J ijiu^t iu * Ij^Çot^ç Sç"^ 
Jh uin n-oÇhfi mnisiui t ^iutflu nfuP^UM ^o Yiu^t/ iriunut^ 

35 tfiun m Lçoiluiuj Jb ti.iunli mpusui x ^nt^m tPçnuîniu ^o 

36 in fi-mmm uini^ ti.c^'bh if.mnh'biu tum x T*[*^[' ^çJf' q(iOt/^ 
m^l^ n.m mn n.o^'bh iu t nL. ij.mnp tptunimnp p nt^mjiîa 
^^Jjt Jjt u[p n.o^'îifi mpuiiu t yuihuii no Spph t^^ "[[^ "-O^^ 
'bhlh po r[.m n-o^'hfj mpniu « 

37 f]i~ umt/m ^o n.p^n_i^ ^u/b mmui^p mpmm mnL. ♦ ^tMS^ 
pptip n[t J^num putlm mpjppp no pl^n-m rt.mU[-Ç uipmob * 

38 nt.p Jp fnL. ip unt.3ipuii^ n.obp^ii. t Ijmt/m rto Stmphuh 
mp i/ujp t/ui t ^o Jp n.m2n.^ tPfPP^'^ mt/nLi lim ^mP p 

o9 ^nLimpii X [JL. pmuiui Jçti-m ho ♦ '[jnt.m ^ntSii tpmphuhmu t 
ip mifijç miupt/iu Pmuç uL. <ujiimû.ç ipmn.pJ mpjapb ♦ 
UL. ip miliiç ^pbmnt-u. lup njujiimpb UL. mp /rmpmt/mtjp^ 
4U /*'/' iJ-pJm iij X [, I mn.piijpnmJi mt. no uiihiç mijiiptfiu 
41 2pPPP * '"lIiI^ ^pijmnt.iL. Jfi mL. ^k ^*^ PPP * l"'tpl'^ 
Jp t/mppjpi^ luo P mutumpû. mpmpb t nt. i/m^m ^çp 
tPlHr P ""-'^ ihmik.pj mp miu x ^"'Z J[' " » ^^P['»» 
upmbu-m t ^o nt.^pç 'iim'ijç iç UL. i/i ç 11^% uji ç ul. Jp ^çJp 
ipç'bamn. J^ûmit-ujii inpmpb ul. ho^ 'iimmpb Jp yhP[""^ 
pç UL. t/tit-^uiml^p l^ [aomJ^ t mnt-ujbu^ «/'/'/'/' '^ "'" *""'-"' 

43 mr^ujii J h hhphjPi "^ [P ['■'"J ho^ umi/çPpii x */"'/ 

P " ^mphuhmbn-m ♦ ,»0 1 p 'bmi/ mçpm'b ip ^[IJÇ "[C^ 
l^^mm'ii n-obp^mr^ mp ^nt.mfibrhj ul. jp Kmp^fijujb uppu^ 

44 ifuili X ^mj Jp nn.m jio^ ^nt.'b num "[hj[['"[''l^P['P''['"'^ 
rm t ^o tPiiin.nt.ilm'ii ip u^p mp foii nL. bprimbpb x 

45 [^L. Jp 'iioi/oujim'ii hh^h ^h'l'""[ '""' "^- ho • If"" po^m 
mtL. pmujhpufb u[p hopr^h 'f*"' Jf' "hp^h'lff'h "^p'Pt * 172 hliihlb inh'hRd 

46 fji-f' f^h 1(0 ♦ f^p nn.tu uououpu/Un.m J-p i/a// • ipifiu ^O 
<//! uutn.ni-iliu'bn^uM uj(t qon. ^tujdp utppph ujiupu/Li tuuip^ 
lup^itli ♦ uL. *^nL.u ujp tpçihj^rL. juo &p iul. uitupu/bn-tu 

■47 ^ÇQ lUiutiinh * '/'^/ *^/' nn-tu t ^o PpptuçiL. tpç tni^tliuç^ 

48 ptub ^ inp^ph y nt. usiutJçn. n u.nL2uipii nt-iuU x fJjnL. jptp 
^H. ^lLCi^^ int^iftubl^rj^ fuo u^p 2^'^tuujl^P *Pliri^^ i-"ijtL 
uipiuph ) Kpiîtu n^o nt-tuÎM iunt.iuu U-nt-^mph % iiL. ^nL-U P'PP^ 

49 ^k^ nt-tuh ^h "^pj?r^ * S^p «Y9y "^t tp^h Jvoutl^ J~li Lo ♦ 

inç J-p ni-tuhtL.tu tJil^ in^Jui^pu/h nt. pl^uni.iu/h *qp jJ^jly'P"* 

00 fj£- Jp nt-ujli ini^ iijp n-Ut-Jph ni. lup n-tudtuplthph x îiujJui 
jio Jp puiiJ ptntuiç inphç ^iufJp n-pJiuhuiph junt ihiu SÇ"^ 
J^ ihl; in^Jlijhpinh^ Jp "^P'tlhjb 4«^^ t"k ^b [nouinr^ s 

01 J'p pjnLjhui lJ»"^hlh ^ujfJui pjnL.jhiu Qujfuiupptuiç i no ip 
opfJtu Jl^nujui^ç UL. mtucitupç *^tujJp tpnt-Jn.ph • ujpnLUM 
mp ml^iP Jp nrt-tu % Jp ufiiufiiç iç ^ujh mç ujç pioumpb x 

52 ^tjjj Jp n %oJ6ufiiuhn.m t no JpŞ^lJhjh ^l^h ^ttt/b J^^ 
^uinfJph f ^nt-% %uj ^nt'hp ^.P^ > "*- ni-iub ^o mp pjnLUJ^ 
IPI^ Yni-hmp'ij^ 'hm ^çiph x 

53 fli- uiuifLU no mt- futuujçpujb Jp ni-ujbn.m fjo 9 nfwiu^ 
fJpitpjfb rJL. &ijipfiuftujh m^up- tpppp^ uul. *^mfJ phç 9 nL. 
Jp ugJ^ut^ ^h'^fi ihpn. n^pyi.m'h pl^n.m tjpmm ^t/hmr^f^ z 

54 f\i- inp ph ujni/h ^o Jp mtuij^ ulJi 1 p^It *^t "^J"^ "ilL*' 
*Pf^ * •^® ^h kfLit ^fL'ltf^ * 

1 f||^ mnL.ujh fjmthu ^o ujp ^mrpupufb n.mpuium ip til^p 
nLp ^m^pij -tipilujhmph^ Jnt-uujh no ^iutlnL. muL. p^i tnp^ 
*BiLrfL "i"^ » ui^ujJ ^pp Jp^njljppmhij. [uort.m LoPfiil^ • 

J p ^l^Jftm'h ptlPp Jp ^k^ltp Pp"-2.^ ^mpfiufiu/b um^r^ 

2 uj[^ 9 ^o u/h JfiLpujjfiPfiui X ^ptfiu ^o il^2^pP[i l-piJl' 
^p Pnt-Mjuj ^o uj^jufh %iu upu » ul. mprifirpm ^o 'hl^jh 

3 tpub^ * ^p upij nL^i ^l^p ip^o ^p i^mpfimm ^nL.% tnk^ 
J^^ mL. ^p n.o^'hjimm m^ uj^ u^p^liumr^ 9 nL. mL. ^o ijt Vm 42 173 

outtujuju fiL tn Lo^tniu n bo t in uçn fuujJihjeijlt uiç tuç 

4 i/usn tPPPP^ * ^"^"Ui J-p n inouuil^p- tuon^uj ut^J-piP^ uui 
P^pn-upÎM J-p ni.ujU ^o L^oifui^ tnn D.ni_</Wi»^ ul. ifp nuç 

5 pb^ ^h'^l^ tP.2It 'Pl' ^EPiÛ^^ Pni^'bui « ^4" ^p nn.m 
^^"^ ujputptP hp,Pp ^P tpl' f^P Pprt-uf^ > f^p f^'-p i^p 
Ppu.upU^ no J-p ptMJ^h tM.ni.J-mf^i^ ^^o^JujPç ni-p ^t^juj 

6 /2 ^k^k'^k'^k UJtl^P[^l^ T ph'ii^ ^nt-^pi^uj'h tfp utputo ipni.^ 
ipiLn-tu %tujl^ ^pti.oPiu'lj t «fp uL.tu'U Irç^ç ^tiy UL ^'^V 

7 Jaomi^ ^"(jt^ "ibP ^H"^ * Ij^'Bt'^ '^'^JÇ "hph " ^b'^p ^P 
^tuPJtUJ tfptfujpPr^ ) bpyPP 'J"*-'"^'^ "* '^^ Pprs-upb t ^p^ 

8 t/iu ^o ^ntfb (fp tfiprv. fni^^^ui'h pkPpp p^ * /?*- *^^ 
ntLtu m^JpiPt ^bp ^/t ^o i/p £p u£îTip tPiîtn.ni.i/u/b p^^ 
ptup utpniu t ^,nt.n-h trujn-nL.iJ (fji tnat/t m^ £p u£UJp tlç^ 

9 [h.phl' ]aomh ff^pmp u^p^ui s ^mi/Iu mt. ^o Jp f^p ^[ujp 
iJLun.ni.tIujb pb^irmp mpoui > ip uiujp tlçii;nl^ Jisomç mç 

iO ^^ [i'b^lrmp u£nL^ x fjt. ^l^p ^ft ^o ^p rpujp^lij^ fj^ni.n.h 
tfujn-nLtJ ipyi- titi^Jutt Jhn.m m^ ts'J^ mi/Şi u^nt.'b ^iuJlu 
Jp pUL.^ if ^nt.muiz.m ^fit-ŞiliLp ^poqn-m m^ mij^ 'bui 

i 1 uii^ « Ql. limilm no n mp "ir^ [p ^çJ[imP u/b ni. £p U£uîp 
tpumfirj.m'b UL. ^f^ODpJuiutpujb qtuJ^ tPui ^p^J^I^ ^U^P. 

42 ^p ^^ijujij^ m^ ujpuir^ t frm ^p m^ ujl^Jpb % QpJiu ^po 
pnL.^ 1^1 fjtnt^mu tp ni.h umm/d l^ Jp LoP^U-m Jp nn-m 
itunptP uint^ mç ^h'b mpnui » 

43 (]l. Jp n^mpuuimih ^'^J?^ Jl,n-m Lo • Jjtu" pjo^m Jp 
u^pi^ji^ iPpn.m uj^Juj no ujp ifpit-Ui i![ipmuh ^t"U 'HP'^^ * 

44 //«- mni-[i J^n-m Lo * \;ui'' J*ujn.nt-J iPp g^p u^p ri ^.mmp 

45 b-m tftun ^ppoij^ .^A* w'^l' * (l'- ^® ^p ni.m'bn.m ♦ Jbipu^ 
^n^ UL. umn.pbpb Jp tt.miPujnLuip[iP[ij!^ y <pJ'^ ^^ çoJpç 

46 Ll^^pl^ Jp tjl^inh mnL.'b(r '/"^p/fjtP t "*-[' ^l^tu z J^p ni.m'b^ 
rt-m pi^Jubi nL Lo ♦ Jp '^oPç tPijjn-ni^J ^p pJopP 'pp"' 

47 iPm^uuLp ^mp X f]i. mni.[t ^p mp^ [uomm ^p^ppp "'P^P^ 
pp upiL. nt- mpLoP • ^p "fPrPp'^ ^P Pnt^/bui ^o ^p nt.ç 

48 tPm^unt.1^ [uo rj.^ ^piPx f^i. J^o * 'Lti tpu'ijpiP m^ i^p "(Pj^ 
J^piPt mtfuimpl^ pio ^çioyb'lipiPnt. '^çb[i tPmar^ Î^^P "*" 174 /•la'W.t lOh'hRO 

tn nuf; inp ^fiJ[ibiuP Jin^unL^/^ fuo nL. ^(^tf^ 'b[nJ^pi^q^ 

49 hjo X fJL Jn %l^^ul^ ^on^uj uti^ uj^^JniP* fjuj'^ 'bl^^u Jn 

gnoi ittnn. uutnuh ihpy~ IbhjJ^IJi^ n-UJ ^^jiu nui^utjJ ujui » 

20 uiphio^ Jhh'^ * "*- 2I^1_ 'H.'^ * Jj^^Bf^ Jaoui^ Jl^u.m IjO • 

/.j ""tCUflLI- b2?'4 ^"^h 1-"' '"k <^/^ 1-"^ 'b'"L""l "ilL^ 

^/lîi ) 'iUni.uj uinL.uib ,po U-UM ^iunnn ^pP tn^ Jp ^^h "-*^ 

21 ujpuii^ * 0*J-^ nLpuJUJ iUL. Jp no Jp UjOJ "k*P"^ /^^ 
pjujtpjç fJotp uip^iîi t UL. uip Jaouiç açljnplj uujujus » 

22 ^o Jp ^tuupptnçn. luon.ui t ^p uioê tuni-p Jp nn.ui mç^ 
JpJ* Jp uioi 'hl^&u^ pjo nuiiP Jlu J^pJp^p^ ^P'^P ^" "'^ 
tP ujppinulj i nt. 'liîu Jp luoi uç^oiluiçjç pio '^P^PP ^" 

23 u^h <P npLppph * f)pJui ^o l^oJti Jp n.iuuiJç p^["PP "^ ♦ 

24 nL. L^oJinç Jp apix ]p û-pJpoujb J^tJuiDpboouiu 1-^J 
uipnph nt. tiiu uipiphph jao ^h[hp "*- uiJttpupç ni-ujb 
jJnihjbiu ♦ ni. Juoutl^ nL.ujh pioinp uipniJu t iç <p a.iuu tiç^ 

2c) utiu n no Jp n.tujpiu'h pçlJpp ph x fJL. Jp n jap m#» 
niuu ^ppyuibtnphç pio uipn^Lriupiu ip uçp ir.ujJç pjo ^tuitu^ 

^^ "it *pt jt^'t .ppPl^t * 'ljni-uj tp^p ip u^p tpift^ PP^ 
9"i-tP a-ni.u!pçfJt n 'Jhiu Ll^ > Jp ujoj uiiu^û-UJ n^p^n-UJb 

a\ ip'ifiu ijiua tnpluniMi x fp^tiijinph ip ul^p y'*-2"^t ^uiJiub 

JiutiiUj tnpujiu f aiu^Ji^/J 'biuhiO nL. 'biu utp n-Çuui t ^iu^ 

ifîu Jp nn-iu ml^JptPy yf3i.i^ji/uj% ujfiiJl^ u£p ^^J^ uuiji^ui^ 

biujJç pjo ntptu ni-nibujh h^ja^ 'biii uip ^iuPp npLpp^ 

28 P pb * ^nt-iu hpjPp ptt-o ip Iriuujuibç uiii^php UL. upuiç 
"'^ tlL '"kPP "i^ luil^Pj^ ^hl^iJ^^ Jaoinl^ JnL.uiu'h uipuiiu 
npLp itjjph t ^Çbp ip*û.iuu til^tniu n fi ^pbuip^ Ltluj'buih x 

29 tJ^t ^"*^ tupiuJjiy Jiurifhi ui^ ip uip/unL.'ii ul. uiç ip 

30 liçhinLHi f nt. ip JçuiJçuf^UJUi J'tu la.tJp'b* ^ptiiu ^o 
luni-ujh ^tJjjiu'b 1-uijli^li jl^rL. uipbt uipuiJJt)^ innpt^ f ^tu^ 
Jui fjjtuil^ n uipniu%iu ^o iul. ^I^JLu/b Jp nn-iu nunpii 

31 /»^ * Tj^.pt'^ ^nL.'h ipiuuifi^ui^fiphjl^ faoui^ '"tl^k "iP^Pl^ * 

32 *"- tuL. ^I^Jli ij-p^ipiu'h utl^ Jp nn-iu a^uil^ ujj^ « jpiu 
jjpn-u fj Luin-uîbl^ PPÎj"-*B * S ptfîu ^o (Jlujif^ n piuqji 

33 ujnL. no Jp niTLUj Jiuiinfi^ui^tf^/ut uipuiiu « ^'^ptj^P^ Vl-P 12 17S 

A/o tnn mn.o^iui nt. uiuiniua.uj ujntnpb f ul. d-n hjon.uj %iu 
^UiPp tt^çijrUJi ujniJb nl^uçjuju 9h»P[^ "*- IP Ujqpi.JuihutUA 
Jn Juon-UJ utu ^urpn n.ujuiujijinplj tuujtjiUç 'H^lhBP^ IP •B.^ 

34 Mb tjiu uipi i^P utnnuj ni.. uiu iJntjnLit fuguniuuj tnnnut x Hp^ 
duj ^o hjtut^l^jçr^ n tp no njt ujpujut^ "'PlP " ^P '"^ 

35 ip nL.!^ u£putut X f^pi^k " J^p^mtuît u^pi^tu > ni. ^pphjhl- 

36 n ^iuPp ij^jijpuuii^ X Ql. ^uL.'ij Jft ntLUJ ujl. Jujft-ni.tjutij 
^o Jpi^ii'itut/yi;^ luon.uj utp pk*^ % kv*BU iJL i^^'L"'^ 'i^^ 
l^kn-ut Jp miutf^pi;^ ^o ^fi'îibiu u^^ ul. j^p iniJjp^ pJuj , 

37 qnL.Juj Jj^n-iu tll^Dthi » faotjji Jp ujl. tupnJl^Pn,lriupui'îjn.uj 
^o Ipjjthu ^o l^^k'bmlt uj^^ nL. nL.ujU ^^yup inp Ujjîhui ♦ 
u^ptuiu uip uji^J Jp nn.ui , no lul. uiI^ FPlIt^ l"^ ^Ul''^^ 
tnuj , UL. nL-UJU fp unL-^pçinuj inç utpmiu n-oljpvuiph nu 

38 ujp ujp^nLput Jp nLuîijn-uj m^ luptpll^p ujp^iu * hp<P[i 
tp l'tPl'^^l' b-uj /ii-<liL.%^^ 'houjl^pi^ 2^Jh "1^ f*- JniLum^ 

39 njp uiphuj pjonp Jp mL. pjpijJhPnlrmpm'ijn.m s fmJiu 
muLp uip tJUjhÊiij no hpj>P h'^^hlk Jmiç ujp tptiijp upti. 
LP •PP ** '"^ ummP^mm utpti ipk , ^^yup i"P nujDiUtp 
upiL. , UL. upjjp uui mpmm jjo mpej Jmpu ni-Ji a.nLi nip^ 

40 ^m X Inuij J/i ^mttpp mi^ > ^pJiu no ip nluPm ^o ^/#£_if 
Pm/uJpii um ^pii 9»"'-"-'> uujn.ni.ll n-^ * 

41 (]l. ^l^Ppnu Jçtt-m Lo * Jjm" pmuiuj iul. P çJupiç ^m 

42 Jp ifm n-m rj-m bo ♦ hm Jp ^l^Jltmhn-m JJt x [jt. pmujuj 
Lo • U^^mujm mt. t^Jjiij ul. ufp niû-pi tl^njiilump^ ^pfs'' iu no 
k^k^mfiiç nt-ft mnL.p ip uçp lupriJçP nlrmpujhhn. pjo P m^ 

43 //'^ •PPP * *B^ IP npp çmm Pmjji'hç ni.tiiij uipmut * Jaotip 
Jp mt- n.ni.in-ui*' ^o njuPm '^mPphç l^lh^'ijinhÊÇ nt p 

44 mni-ji utç Jni-Uujij tPPP^n ''IP*'IP''^ * ^pn-m mp ujkirjp 
ntt-m 9 no mnL.p mç ip nçp '^çJp tlmpjijp l^ luo PmJih 

45 Ufp^iu X ^mJm hp,pp ""- ^'"-l_ iP '"Pl^ pomm mhJuJ 
h^h'iim[ijh J[^ mhph^lf mp ^^^^ ^m^^h > "^ ["P'Tf^P^ 
^lrmpujh ^h*^ f^hnihi^hj'^ ^ni-Pf^h 9 ni- uhp[uo^u£nL'ith 

46 "["'ip^'^tl. '^'p'^'^ * l^h^'^'/yh ujl. q-nLf^ mh tjfh^ ip '[["-^ 

umlj iL-O ^pjt ^o mL. 'iim ph ni. fp t[ni.ujij ummP ^[i ^O 176 niibih inMm 

iUL. lipau/Luj ♦ nt. ujnLJi ml; utnL. {kjt uinnui nu ^hu^l^ ni.p 

47 utç eq^ lit/ujibupBujUn.uj ui^Jbut x fJL. tuL. q.nLi ^po fuou^ 
ut^Ç i^^i^'but^jÇ fuo tatu%ui ul. u^n ^ouuti^^ ni^h ^iutann 

48 uua jpui iprtiL. utç ujç ^nLpiuii » ^utuiu uml. ^o 'hntiuibui 

nu </^ ^nLp^n.iu {^Jfl^ 'hfLl.l' ^Pt' '"H'B'^ * ^[^"'E'B 
IJ-Ç ^ni^p uîb ♦ UL. J n ^l^n.iu ^o ijiniL. ^uiPp tnuijr^^ ff-p 
ni-fi inç thniL. puiiçui utnuiui ul. dn ^çiL.tu ^o tpnrL. 

^iupp pt^'bu^fi^ *PfLPf^ * ^fL "'-t "^^ ^k'^b 1^"*^ Piu^u^ 
u^p u£iu 9 

49 J.^ '"kflV tyfLyff^h ^tuPpiP i^p in^h * KpiPiu jj^o utp 
oO juniLUitipiP e/n %nL.iuutuM ujiujŞ) tjh^^Ph lunLiui x ^ujiftu 

Pui'^mlii np tfpb ^ç lui Jp Puj^Sjfii uMntfbn-ui ul. iujilujb 

51 Puja.ujnui uipnpiP^ujPtu ^o P^^'fp/ uip ujuj x Zni.li Ptupi^ 
upb inpntîb ujia ^iuPpu ip u^p lupufÇ uçiujiIçP fupumpbç t 

52 (rp niTLiu tnp uiçtPt 'btu » iç ap^^ uintJb x ^pi/lu no J-p 
ULÇ pçifiu ip bl^J^ tJujiçutiu pt/haufb tfp ^^JnLinnL. uiÇ 
uiçb a/t^l^ ujnt^ t upu^ J-p uiptnoju/b^ ul. inptno &p un^ 

53 u^umIi X ^uiil uil^ ^b^h uipuMUM c/ct niuMUif^ t UL. npuin J-p utin^ 
i^ f ui^ J-p n-[in^ nt- Q-b"J ^p w^ > '"- pujunL. J-n u/nL^ 
UL. u£nLn J-p luuiunL. x 

54 fJL. Lo ptuiûi^n-tu • ituijtu no tfp tuihjl^ it-O tuiJuijÇ ui^ 
ij^i-p ^b ^'uPp n.tuujntfb tnp u/fi'bi/b Dnt-i/iu tnf^JfA kp^ 

55 tPP Uiiupu/b mç ujI^ f uL. ni-uu/b mp ujum x fjt. fiujifm"^^o 
u/ujjl; eL.nL^ujj^ 9 i[ip^ "'p.P'u t ui^J-pb m^ lil^piP i^p tuita 

uO "*- iJnLuti/li mp ujuj x fjiu'^ tfliLpmihu/b n.nLim mtjpLtfu/bu/lM 
UL mpm^ mpqu/br^ PhŞ^^P^tl. 'PPPl^h l^ "h'P"' ^"fb im ^ 

57 thub ^ni/iU Pk^Pb^^ ^"' 'BP'^ * (l'- ^"*-^ ^P A'O ipiflu 

58 ^"'/'4- um ^pb ^miLÇ x ^pifiu no LmJm no mp pMUMutfç 
fiMOn.m ip timmpp ç '^P?!' * IP i-hiii"' *^h piupuu uptLlM^ 
tLm uip bMUMUMt^p 'buM tMMui ^o FLm ip upu a.mnfi uipn^ 
^pbuM t UL a.tunp ti.m (fp açiiumrLm Pçui rnP iispouM t nL. 

59 ^kpum J-ji jp nr^mu/bl^ mm i^j/bui t ^p rLmiLm ml^JpiPf 
J-p ulI^ mç n.m 'but tijh » ^mPm ^o tfinLip^l^ pmyfihl^ 
J^mm 'iiiu ^pji X VhP 13 477 

VbP 13 

4 ftu ip nul^ ul^Jufibl^ ^t^pnutlM ^iujp^f^ /ii_ cf/i ^^J 

l^l^ihihuîii J-^n-ui p^uin^^ •Bf'Pf^ * •B^ /^"^"V ffi-uiib 

2 ^fiiuMUinu u^n n^ni.nu^ujh^ ni-mb piJuiJ^ ^pp * ^^^t^uj^ uiuM 
fiuui ni- bo (fn nuuibn-ui * ^ni^ jJ luJuiHîb t^p^f^ ^o "**- 
^hlbib'"'^ '^H ^^"^t ^kil'Lb"''^ ptP[^P lifii.'bL^^lruJ^p uiuLb • 

3 Jto i!nt.uiub rL.n2n-.uîb ^nyijbuii^ t J*p nn-iu uiÇfrpd buu $ 
ih bp^P ^ntîb Pouiui *bîu^r^ ^l^J^u/b J-p uiç iInL.uui*b 

4 ^(^/^^ ujpb X Jjuihioui lUL. 'yuM^tniu'^ujb no ip uçp nuuili 
n.nr^jl^ JjftpiL^ujTil^ ^hP ni. ni.uj'b q.uL.Jq. f ^niîb Piuju^ 
iWb urpDpb no lunLUjTi ip ^ni-Uiuç uiuDpb ujni-b Jp ^çup 

5 iPuin-nL.iIuîb phPp P "fP h.ujujut^ujp upiiSb x ^p nn.ui uriç^ 
Jpifbuj } ^iui/lu kptPP 4"*-^ Pou£iu 'biu ^t^^ ^nL.b ^ç"^ 
ifhuj'b Jp uiç ilni-uuj'b '^çpu^ uipbx 

6 (d^^JufiJ^ ^ujb J^ Lo ♦ Ijh^h ip 'bujJ n-ujn^ poutui 
Uiujp op ^çJpi uiu/bp ujnL. • ul. ^utP p Jç "hj'ih ^**"^ 

7 uipb^ nt. %ui uip » Ijo Jp ujujnJtu'bn-UJ Jui^tu uç uiui uê 

no uini^l^J* Jp lUL. uiiuph ^hJtlk ^kj^ UJpiuJli^ *PIl.^ 
npbh "*- "b*^ uAfbpiPi 'bni-UJ uip utpn. lunLp ipJiu lupuiç 

8 Jh ujujf'.uji inpjaiu x \j^nLp 'tihJnjuj uiiu ni. uo • \j^ hVh"^ 
uihjh Jpb mni-p huuji Jp uiujpuiui i ^iuPui no ip uiort-ut 

9 nLfi ujp ^Of^pJ uL. uhpllb'fj uihjbpJ*x Ç\l. hp^p '^^J^ "'"' * 
pio^ t hpj^P ""' ujnLp ujpujpn. nu ujtuJhJui x 

40 Pi*- ujnL.[i jp uihp ^b l^p n-ojtu ^hJ"'-^ ^b^ "^P'PP.P * 

41 (]*- Juj'^ui Jl^p^ ,Pp ^uJUjnL. ^o luni-h /""-^V biuruo^^p^ 
Phj^ kpPP. "l"'-^p ^ujJuiui^ uiupjjb phJf^ > ni. 'SipJJiiu 
klP^ "l^ i^nt- ni. q.tu %ui inp^lrujpp ujnL. ^p Jop %p^h"-^ 

42 Pl^h « //*- ]iuiu lunLfi ^o ui[i Jp pon-iu Iputiji Mpp t «*- 
l^o Jhn-ui ♦ Ijiu" ^uLpJh Jp %iup02^/ip[ijh /^o q-UL. pui^ 

43 puu u^ntjx fJL. uih"Pt po^puhp nLp uiiu'hp f nL. ipiLi[tu 

44 n-ujuui u^ni. $ nu Jp faouihn-iu 2^p^pp "^PrPPP * //*- J^*^ 
iipbh ^pilujph mp unL. ^iuPf^h ^h'h'^i W"^ Jp "ly 
Jiuiu ip IL.OJUI ^^hJn'-k uiuq^ ^ppf^k t "*- Ijo Jppiuj^^hi^iUf 1'7» h'biihlh inh'hU.V 

LH "'-V n.ojiulMUiui nnr^ uutn utf^ % nt. %uj êu n-oiut ^l; 

lO tPliU^UIUl X 'jfjULUM pUJU^U£ f^^U-UM ^l^ljuMU^ U1UM Ul. Lo ♦ IjUlT 

"P'-P"(jP ^fl^ " ^tf ^t^f^ m n-ojui ^JttL.muM Uutjh hio 
lO utu ^iiilt J-p^ tu^pn^ if^ 'Uui^^ui ^o u^n u£uj utt/ tniu x \^ 
nt-fiut ^o ^ftqui ]^u£piu^[itP u^ni. ^o tltu^tu ^uiff-tniu^ ""^1 
"^ «^® ^hjP'uu tunt.^ l^nn^tniu | in ti.ojtu ^4^//«i_£/y/M Jn 

17 tUL. I^^pl^tntu'bf; 'l^^Ppfi' thu^liu^ 'JUiu'* uj^nL. x fji. 'hPV'b^ 
^uju ^n lio f in n.tun%p nt-fi uu/^niituhinon ^^iJltiuh Jh 
r^liL. '"IL 'V uintfii ) UL. uiuiiaLÇ ^çtffi 2"itf tnn tiio uini^ 
lp_ "hf' uiL. ^l^ifft n.iu'h^ tutfçiiuii ^o ffç pSntu tnn uio uintfli x 

18 {\l- IjO ijiuiinli^iu^^phjl; JuotnJ^ tfj^'iiuijl; in t ul. (fn iP^^ 

19 ti-tu u^n snîiihiintP tunt.h X ^n tfpîuu ^iuuiç luuintntuiÇ no 
tfiun.nLi/ nh uiuiitn^ ul. in uiiunil^ i^ hio luiJçP $ tPiunplt 
uint. UL. inuin uini. ♦ /n_ n.uiinl^ lunht-tftuiiitiii in uçn hni.^ 
LV^'f- "*-[' utuoliii uint^ X 

20 fl«- uijiuiu Ijo 9 t]iiuiu[i2ui^[iP lij^ jtMOini^ <fp^ ^p^ i^p2ij.n.tu 

21 ujp 2^pu£[iijptP* gp if[i'iitu ^^il[ip Pp"-2^ * ^^ uint-[i Jf^fKp 
uu/hui uL. i^n 'iiuitl uL; ^/'^Ap tunujh J^ y"PP^ * ^tu[Jtu ^O 
^ttf[i J[i ^h'[['p ujnL. X 

^^ fl'- LP upuJL^nuiij UL. /p n.iuututtituii lup Lil^n.tuhini^ç 

^[ih tnp^pp f nt. htutlui no ip tuifijl^ ^nuuiul^ n.l^i[lip[i 

23 tup^pp X Ijç^^ Lio J-^n-tu i \jtu^ Ptuutui luûtuupu ^pLuip^ 
*PP.^ #îi-m£/ no tnç [uuiiiuu uiph x fjt-h ff[i IfO Jp nt-ujhn.tu 
qiujpl^P Ujp^r^ ^po J-p tniîjp[tJ nuttjb uip uip^riL pr^ f 
Jp nts.uj tnp uiçtPt tpptt.uiii il^ 9nL%inphç uiç uip [unt.iu^ 

25 qipJ ^futfui q_iuin[ip tn^ *hijiiur^ x çj^p nt-l^ pl;tfaj no [uo^ 
uifjÇ tL.ui inpuiiu • tnijjph tnp n.nt.^p i [fiiuj^ ul. *^nL.% ip 
U7iupi[su Ufp uiîi^rAuiittnr^^ « lul^ uil^uP »Pf^ fp '""'p[^ 
[upuinph^ ni. LjoPi^^ ♦ Yjlu" Pujupii t htu" ptuuiui Jp JHi^ 
n.tu ij^^iu 9 nt-[t J[i mp ^l^i[uiu£ uiiujr^L^ m^ ui^Jiu Jp 

26 nn.tu ♦ iutji^ n %iuu 'hiu^piP ^nt^ Jp no 'hiu x f)t.(; Uun(; 
wL; uiL^up ^f^ L/oPi^l^ ifjiP jp iqiup ij-tu [unL.tupr^ nt. 

27 t[iu[unLiup£^ f nu ij-ui ip ^nt-^j^ij^ tPifi ^[^ ^pp x fJL. tuni.ft ut^ tu^J-ut y J-n nn.ua utl^J-niPf uttî n %iuu %iu^niP 
^nuTt Jn no 'bu! f J-n tftt tnnt.n u^r^ f h-ut" *îç^t/^ ^iu^euû.^^ 

28 /Jp ^^t^pof^'h « j^^ #»«-^ in(^ it^ftu^ut /([ipi^ "«- i^np^l^k 

ittninittttitA t UL. Ittuiltu no it^n utltlti^ ]iu^itiu^lii/J^ ul. ]w^ 
^iutt-i^ UL. ljtuij-ni.tti^l^ UL. ^l^tfjfi ifil^jt^iPujl^pitJÎt £p %tttil 

29 ihiutnJt^ut^ftPltj^ ]aom^ #ii_ n ^^ muipij^ ^PPV^^ * i^*~ ^P 
«,o ^^iutjJI^ UL. Jn n.o milutjç nL. tfn i^tonirutu^ ul. Jn 
^ni^uji^ m^ ujl^lt nu m^ n.oh^ ^^ ifimmli^^^p^jl^ /ao^ 

30 m^ X fjJL. i/m^m ^utltut mt/nLiittJt no mç am^^pîtutit utnmrnt 
UL. am^/i^mli ^o mç mi/nLi^'ii ninuiiUi z 

31 (JL. in nLp ti.€>içmm Sh^ui mmnpujtutlt *^miJnit nt. [toît 
f/^n.m ♦ nLmuJui ul. JptJpP ^miLut » < ni/ut no ^/inom/iu n.m 

32 ijLnt^f/mnit mn utni.tunut z Ql. mnL.n Lo J-p ni.ujhn.m % ^ui^ 
it-pli f/p mL. n-nLi/pn.m mçt/plt • ijm^m uia -^itUtitb muip 
mp ptpiPt nu ^p^mthjaputit ji/çi/uttP mpoptP pn^o ul. upui^ $ 

33 ni. ip n-oim upuçitthmm mç Pçnilpi uipmpi/ 1 Jmn^fit t/p 
i/pn-m l^lfnP m ^o jiti.o upuil^ ul. mi. 11.0101 mifh ittp Ub^ 
n-piPf ^pt/lu ^o ft^pjtt/ut^ *it^ut ^o 'l^hjlkJ^"ltp Jp ^"'-ni^ 

34 unt^^kpl^^h inutptlut ^Çpu^ u^putui t fjut" Ijpnt-^miSiiP^ i/tf^ 1 
i^tPu^l^pu^ i^nt.</q.otj^ UL. Jp q.mtL.m ^mpp ^^fiujîtmoiptîit 
t^4.fLC 'PP^'L kp"'-2_"^lI"P* li^*" ^mpmh Jp juoum ni^m^ 
ij.m i^pt/uhtmph^ ^iluth ^o Jpp/'^^.p î."'-Î.P'pt /"** /P "/P^ 

35 ipiun.ç jito mp ^pt/lîhut 9 #/t_ ^ul^ %ui jitouutrîh t iSm^m 
i/lupu n Jp nn.m ptmpmut mp i/iîhiu t ^mi/ut J p nn.m 
mpujl^tP ^l^'hfi t/p ^niMi ml^'hut mliitr^ » ^mJJm ^o u^l^Jnitt 
nip iimt/ç Juomç *^m/Jnn i//tLittmpi^n utputui s 

1 jj«- ujnt. ^/i^ /jmi/ut ^o mnL/i jp n.o ^/1 ^iPnL.mm » 
•B^P LP ""'ljf ^mp/tit/i ^/t tittîit /itnt.utpphb f UL. muLmTi 

2 muL/t mp pl^ uptiîit X [\l. t/ut^tu Irl^^f; uputpm f^p uiutp 

3 nt^/tmm ^iiittjnL. x f]i. Jtum -^l^t/mut mm^ ul. Ito Jp 'itoi/o^ 
u/im'iin.m ul. Ştmp/tu/tm'itn.m ^ tp^P ^utj/t^tiui inn.ojm ^b^ 180 hXiShlk inh'hM 

4 t/nLUitn uutr^ ^HCI^ * fl*- "'-"^ ^H^^^P "[^ u^ni% f, uL. 
ujnub UnpP' uinL.^ UL. uuin ^pp ni.ji nt. ^^puiljut nt. l^o a-ji^ 

5 nL.ujhn.ui ♦ ^n n t ^B^P ^"^ ^"iJ^ •f^t L(L "-y"' ^y""^"'"* 

6 /p uj^pt '^p f^b'l^i^ UJnL.ji qnL.iJuj uiiup 'hl^'jbuj t f^u J-ç^ 
n.uj (fp ujoj n^pyh-^ ^ujii u.iuuijip 'hut ujndh ^Çihuu/ utiu^ 

7 flt- <//» uiuji^P/Jiujhn.uj p^iPuJii^ ^fi l/o * Ijujijuj ^o urp 
l^p^p ^ujilujh ^hj^n. tuJru.iji'h uip u/pJ-mpPj^ ♦ l/o J-p 

8 nuulhn-uj » l\unhjj ^o Irl^^^ q.iu ^<^^/' ^^p ^"' /^p uiiuijl^pf; 
ip u^p iuI^o^^Ijç J-on-ph n.nt-uujbui » uuiuiui no crp nt-p 

9 dp q-ui bl^^^ J[iLpi^ui^p ui^ ^"'lb '^"'-^* fl'- '"'- •P^ 
n^ui UL. tunt.li Ipunji ^pp 9 ^1^ ^p ri^tun.tu ui^Jui^ Jp "'-l'^ 
n.tu '&fi utp tntJu ♦ UL. J-p pçijui upu^^piiuji^^ u/^ uip ^yP'^ 

10 Ip ^f^t piu2^[i*h ^lPpPl^b * Ib Ipuijui ^o inuJijkP tnpuili^ 
l^iurL.ui ip ^[ijh ptusîtii n-€ih[i % ^p nJuPuj 1/.^ uiruiJ^P 

^pon ujl^ t Jp ii.iurL.ui ui^Jiu ♦ Xj'"'' tnoupi; Jr^ ^^p 
Jop n.ruujiu % rp ni.^ ^l^ "IP 'U^"-'" [p uo^pl^uriu ti-O^ 
'hpsinorpjth'^ //! '^*^/' nt.ujh Jp ti.tun.iu ui^ [trir^p u^p uiui z 

11 2p^ *P^ ^^C ^pl* *P^ ""- t"^ "ULIlP^'" tnp^puj^ m^ lui^iuq^ 
uip uiiu . UL. fuo lui^rj^ 'PC^'L '"^ "IILil^"' "ilL "i'^ * 

12 AtJ^Jp ho miuil^P ^porpt.m ^o • IjmJu ^o ri-m2ri.(; 
hm' 2.^4^ '"P^b * moupi^ /uo brm uipl; jl^rj^ po Irmpout 
hjpunJl^ri. [uo Irm -^fipuîh^rj^ r^'hlifibujh mmtJ^P iPuj^f; » 
'hm' UMui no ni.iuh JJi ri-m mmij^P "ip^f^ 9 rrr. Jn ei.mn.tu 

13 Ulk'"hl_ '^ptrpu « \k iptitjm ^o rjfijmŞii^P mp^fi , ^m^p^ 
pmTi f uma.mPm'h Poihmpu'h^ ^on^mij mmtl^JJ mnniu * 

14 /Jt- honji Jp rL.mn.m ^o f ui^ml^ip num'h Pnt^'biu ^o Jp 
tf-mn-m Lqp^l^ > "'- ""- '^h'"hlh '"h ip ^pj'^'^h u'ump^ 
û.m'h Jp q-mn-m U£(^ murjpii * 

15 Jhp '"'- unt-^pl^mm n-ohp^uiorpuh Ifk^h limihu ^o pm^ 
Ujkpb ^'uh uip^ftum l/o Jgn.m ♦ IuoijJi Jp mni-pn.m no 

16 ^m'h mp hio ip iJimmJi^ui^fiPJiik JaOmlimm * fJL. mni-lr Jl^^ 
n.m lio ♦ JpiurL.ni.1^ ^p ^P'/ •pb '^i"']!^ *PP_U "*~ 'PH"^ 

17 iPiurL.nL.Jm'h mmi^P ^ppp * //*- njupm 2.1"1^ pp'pfkP^ nÊrmpi^f^ fuo ^[iiuiUui^ ^o uiêl utuji^f^^^uj^ hujaft nui , 

18 u^H 1(0 Pi^^ ^P'^iL ^^C tEHt- ^"'^/^Z' 'w * /Jl ^^iflruJîf 
€fji uj^ui^^^Jfi^^ u^ni^ tf^uMhl^ utfiPijh^ i utjni-ijih Lo ♦ JPp 
BujiJli ^nn-ji 9 utn thuu^nL. ^o ^usn-niP mnê-^ uin ujlihpiP^ 
'hn J'p n.ut n.^^ui utp^piP ^o i/p ifujnnL.1 ^iuuiuui jom x 

19 /^t- UJL. ^ uir^ IjO ♦ fiçh^ Uo^^ I^iu ifp ^pn-[i y ul. uipfpj* 

no nL.uj'h ujp açn-pujlujpu y trp n^ui n-Çatu utpnptT po ifp 

20 ifujtpti.^ ^tuutuit^ ^itt X (II. u^uj^ti.ujuft Ipi . Jfp <fp luofutu 

21 tfi^ eu'ijft , (fp ujoj utnt-p iua 'hpnujppu uj^J*z fjt. pjpa^ 
tf^^nlrujp ^ujP ul. (fp ^î^^'hirtfijç pton.iu Eunum'h kimui^p 
JjpfJ * UL^ y^^ ""- l^^^/y^ iPuj^ unL. ^mp- t ul. Lo ffp 
htptiuçp-^phmnî^n. pjotum i tptt.ifuj tt-muim ip tf^ imiujtujh 
nt. nnL.^,l^jl^tj^ tijmJ^pç t ul. ^mq.ftpu/h nu umî±.mPtsj*h nt.. 

22 Poijtmiujh nL. jjOiL.m'h ipjpp utlihut z ^nti tfp Lo ♦ Jjm" 
Pmupjj imiÊuj'h ^o it.iu l^ifp ^PP t^riL. f ul. ^^Jm ^[t ^^ pu « 

23 (]l. J^t^J^'îtmft (fp n.nLpt.m lp> ♦ f]tmu£uj ^p 'hmfJ tt.l^jiJh ul, 
'hmn.muim'h $ nu jj ft no utp ujfihfUt uifjliph ipjpp^ ^mJJ- 

24 ^po umpti tfph rL.p<fm tL.puiui x Qpifm ^po tfp nii-m mçJpJ* 
^o Jp mt. mmijt^p ihufh^ Irç^ç Jp mç tL.mifm ^ hj^ JpU 
'hujupifliiu * 

2o //«- p^n-m *lwf^ hjmjo. ^nL.% f i!uiljl;n-ltm nt. lio Jp 

Jo nt.ujhn.m s ^i_ ^o ip p^J Jp n-h * Jp utmJ ul. Jp ts?lt ^ 
Jp J/^ t ui- Jp niçmmlt f UL. Jp tiip^ lufh t nt. J p [unLy^ 
ti^ujh f nt- Jp ii^fhul^ pto Jp pnptu^ 'hui^Qiu 'hpnujpiu ^m^ 

27 l^ppm^ Jp ujft^uj^iu X Ql. ^[t ^o [uut^ [uo ^^^^j^itt f ul. 

lo phj Jpb IsifMjiu ♦ hnnmput yuhp P'^'h ^P "iP"iP * ^pJus joo 
Jp n ^:3 ^.nL^J^ ^[t ^^^ppf^ "iP [unt-mtpu , m.'/nL^ n.o 
uçjhiu* UL. ptmpaç nt-li '^pumuj uiuniu 9 çp,pp mnt.lt Pç^ 

29 JmU ^pp^a!^ tL.nt-mpçPç nt-lt ^t^jiu x hp.pp ^"^ ^^p Jio 
Itmtfm '^pjç m^ fhp f nt- "hpnmpp P çJmiT utpniu t ^l^Jh 

30 mpPoTpjuh m^up ujnpi^ mn^lt JJ^tiipmpm np piihî^ x fji, 
l^ofJf^s!^ f l^p^p tPutn-nLil^ ^m'f/ mJ^uP ,ppp ^t ^'ppfp^t f 

31 UL. J^mmltp %iju u^ni. pj^JmtPnppr^^ x [jmluout np^ Jmti 
paohin^ifmp uip ^o^ Jiijjifmp^ utp^^h hiohmnljmp^lii 

16 <8^ hl2il.l1^ inh^RB 

nt. uiifni-i^ n-o ftf^jLuj hl. c/^ [uon.uj ^*l[ip "liL^^ * tp^p 
m^ uiUM'y ^uiqujpu^ uinpujnui ip unun mni.^ uin uui^n^ 

32 lliui ^o u^^ u^jiup- ^uiquiputii ij^l^ £^ ul^p nt.[i x hp^[^ ^"i 9 
<n i^iuu ^o nu. uini.n ui 9 ^l^t '"P l^jl'^'^^ "'- "{"'P"'-^ 

33 2.tPb '"P funLuinui X 'jjnL.tu J-n n </-^* ui^Jui ^kp ^f' ^P^ 
^f^ifji ihunjjji^lJI^ pio Pkp^ 'iiiu^nui t tinnuipn yuilinnin^ iPp 

34 uipmui « ^o^ ^iu'ib^ ui t ^uii/iu juoj hp^P ^h H-Ui^iP U[p^ 
3o uiui f ujp jp* uiç jJçpuihjç uipuiui * JJ^L. 'bixt Jp ^uippn-UJ 

Ibui J-p J-p u^piittUn-ui luiqpif uip uiui t iç uini-p ip muip 
uituJ^J-r^ » Jp ^çrr.tu ^o Jp ^ujp^^uuii^tt.ui Lo ^çiui 
ujpuj Lotniupp Ujp j^iu * 

4 ili- lunL^ Lotntup^ tPPpr^^ ^t'^l* blt^tfpliLn^liuiii ni. 

2 Lps-'iiÇjtlTtupujJLi Jl^ii.iu "iiçtj inp uio ujni^ x j]t. ^tuppupuili 
UL. jybruifJhuiti/ii Liunpiititii ujpnpp itini.'ii nt- inp LofJp uini.Ji • 
<p'*tfui ni-Ltu LhLai^nLtuptuii n.tuujni.i utpj^iu t ul. u£p nL.uiii^ 
n-ui uippio z 

3 (d^l^Julipu ^iu'ii Lo Jp ni.iuhn,tu « (4) ^p^ n Jppl^n.tu'^ 
uuiui *^pi[^h "i-^ ^uitiini^ nt. Jp nL.tufi tp^p ^wp^ 'i^ *' 
uitu ujpn^ui y 'iioPnL. "iiui^u/ii 'liui ^hl^ IP ^^ly * "'- [P 
phj ""- Jnihimiii uptt^ uip 9o t nt. ^uilJtu ^o tunt-p u[p 

5 ui[t'iiui « [II. LiuJui no utp ujli'itui^ u£p i^^pPp ip "bp 

6 pp^n-iu pio uiiu rpltbui uint.p x fJL. ip tiuis lup 9o Ltunp 
inp niu uioufJ UL. 'êiltpiu'ijçfi. pio > hl. Jp nt-tu*bft.tu uip 
uil^ ♦ {^tun ujpii usp ifpn-tu « iptfui ^o ifp ilnt^uitu ^pp 

7 u[pqpii^ [uo uili * J,p nn-tu uip u^^iP ^o lu^tlui l^t^lPlji 
inç U[pupu £p lutjlit.Jui'iimtu Jp ujoj LliL.'iiÇ^L^tup ^^ ^o 
proupu mpnut 'iim ^p Jp ujoj %olJ nt. Z»«#4 uiumpcputii^ 

8 ^o ^p nL.uiiiiL.m IJouim put^ptT'iir/biu x Jjmpiom tPp Jiuîi 
Jrfb iii no miu^ mpçjç ni-L ^l^usiu f nt- l^p^p mpçtP np 
lîni^mm umpiu ♦ <ppm ilç 'iim ^pjui y ni. ip "iimil tfmiç ^p^^ 
^P.*P b'P * "'' ^"f^^ l^ '^IP Uk"-/f' * ^tu^m ^o mnt-^ uui dif* IS 183 

9 uijihui X f^L. Uiuiltu ^o mp^ Ujjibiu' Lujnh ui^^ui utoujp^ nL. 
'&hpu/bu/ij ni. UiçJ-ui t ujn unn.tij Stun ujnh t p^nuuj no e/n 

10 iJnL.%uJUJ tPnp uinçuç pjo urp t ^p nn-uj utp uj^iPt tlni.^ 
uuuJ a-p ^iunpja-p uipuiuj ip uiwp uçjçn^ Juouiç crp usoi 
LpiAiÇ^lruip ^p ^o IJoujuj utpnui x 

11 (II. Lo I ^p h-f^n^n-ui innL. n^nuu-^ ul^ ^uju^ni. * J-p 

12 ni-ui'ij pp^ulL J-p ujiutl^ pjon.ui Lo « fjiu ufujtuiu Jp iJui^ 
ptj^P^ {"** IH 'P^ ^H ^"-'^ uipi^^ijui^ ^[luu^j^ J^ mp^ 

13 uiiu ♦ n i-p Jfi^ Jiuiç pjo Jp nt-uibn-iu ipuji jppp * //*- ippiL. 
%I^Juj^ U-ni-n-J^ pp9"i-jt ^b^l} IrSLHh^ b'^ "^pJujiiUi HL. ^p 
niujfJ nh uini-p Pn^ ♦ "*- ip nt-^ Juiiç pio ^^J/i fJ^Jh^ 

^PP 9 ipJlu ja^o usp juoJujpuiÇ ibp fi n-iu urp uio uiul. ul. 

1-4 ULO uip 'iip ^ui uMnL. X ^L. LujJuj ^o ^l^Jh a.ujinujuut in 

nLÇ JçJJçnçlJçijiui ny^l"{jh ^h iPîunpij u>nu f luni-p ujiuy^ 

15 ly^ty "/'"- ^"^^rbrbPb ^py^'^f^b * /?*- ^*- ^b^P lp ^^ 
h^h^ph w- '^h'^^bPi^l'jh * "*-b ^b "*"'-b i^b'"'^"' LO. "^^2.^ 

16 uih jufijn/ipujb <hp"/^t"f^h * f}'- ujpqni- '^[Kg[l[' Jppiujp^ 
%nLush Jp JunLiJjprhjh ^pbnjipujij npnh b'^ t[.pJuj ^p^ 

17 ppiih » "*- hç^h 'iiui uip U1UJ Jhu-iu % fJL. lunLp ip uçp 
fuo ^mp^ UL. l^o * ^hl^in ifiui^hj'^^ ^h^uJ [p Jîupu u[uj^ 
Jh Jr/b uj^p *ijujij Php uiuLii t nu iiia ip Jpp Jp liujtpjjii 

18 uip JpppiPx [^ujujnJ* ^utn-pu Jp luiuJç pion.ui t ul. u[h^ 
J piP J h'*-'^ • Ij"^ ujuiuiuj Jp lihuijh tPpp LP 'V"'/' "^'[b^*' 
iPuîbujii nu ip uiuip q-uj * []l. ^^[i ['fjb^ "ijr^piP uit[^ '[-"'-^ 
n-h n-ui ujhJ* LjoPpbh » ^Pp niLUj ihujihjujijh'Lr ["^ hç^ç 

20 lupjpiu « [\l. n-uiupiL. Jp ujujJh piouiuj ^uip t "*- ujnLp 
LpuJuj rto ^i^i/i// uiULp uinL. ujtuJh uLp uip t UL. ^uijtpeu 
nu^ ^uiP t n-iuujni. u[ajtpnuj ul. ^p ujuq.nLjh "'-b ^P^P "*~ 

21 n.ujJliuui luni-h x [)l. a^nLiL. Jji Jhu-ui L[o • \juj u[ujupu 
Jp J[pL.bh ,Ppp ip uiuip ujtipL.Juujujij UL. [p uiiup r[-uj t nL. 

22' ^h'i'[i [^b^ '^L^LL'^ ^l i[ni-n.h n-iu u[hJ* k^P[^ * n*- "["^^ 

u^uj Jp ppnJhp^hujpuî1lin.uj ho • fljp^ uiiup[i%pij ^pLy "*^ 
ijnLi^pii UL. Jhn-ui Ujputf^ "UhPPPL^ * "'^ kb*~"PbC ^^J^ 

23 î'/»5> ip pb^bjb "'^b "*- "^LLP LLÛ'k"' "'^b * fi'- '^^^LL k"i)^ q^us^tus/ n^phr^ riL. uJ^rtf^^^f^ f utiP utp ^ni^ ni. ^ujn uiph « 

-24 ^p^^ tPO unt-n^l^ ifn ^u/LÎ^ ^ PL' "l^ ujnt. uutn uinL. f ul. 
thiLJsiSJiu uio uinL. ^umP nuihf<}nh ♦ UL. ui^ufj- ^ppp^ 1}"'Î 

2o ui^nLh^ z fJL. nnLU-l^ nu^ if'uMnph ip nuiiîjiuiui u^ni. * ««_ 
Isuiiluj no uip ^iup p uiUL. t "L. 'bl^n^ ^^[ ^"*- "'- uiiîib^ 

26 Y^ piiP pu/li UL. u-uin.uujh uip^jiuin x Ql. (Tp pjpnui,p^ 
^hrujpush Li^ni^ piou-ui Luiqfi Jip p riL. Jipn-U inpnpp t hP^ 
*^n. ^^ spiiui * (l'-p t/ [t fjo J-^n^uj • ^p^p "ÊPh I fpui ^uiP 
ni^ uiiuijij rpui '&ohp iiunç iLuipuiJ uçpcfç *PP P * "P "^p 

2,0 ufjill^utç ^po lunLp uujn uçi/itJ uiJ^uP iulip * '^ni.LU uini^p 
uuL. ^fuP ♦ UL. uui mp piouuip ujnL. 1 p '^phtunurL. r^^Pphç $ 
^iuifiu uiusijç ni-/i ip Lnuip ,PhP "'- ffçf-^J puifiu utpnpp x 

29 '^çiluiui uiui UL. Lo J-p uiuiiffj pjon-uj , iul. ^iuhui uusiui no 
ffp tj-iunLiu ppnj^p "ifKPp^* "*- i-i"P ^p [uuiu^l^pç q-ut 
usn uiuiphui jtkPp'^i ni- îl-ruP ^usp np (fp tfprLiu ii.ru ri.ur^ 
PPP tPp ^ur uiiu t jio ujp uiouP^rL. pson.ui ifp 2}"'ibPb "ilL 

oU tl'pP'^ * Zustflu LusJiU no i^usP ri.ni.rrL.ç rpuj iul. ^o s/luiç 
ipiu usp fhiu^^uj'h /unt.rup 9 rfçn-ur rpuj ul^pcf ç uPPP "o7>fJ 

ol ^"l[h rpuipuijx fJL. runLJi lio tfj^ rL.ru * J^j ^tfpuut ii.nL. ^l^p 

^T. ^P '^P"-'" b * "*- ^^^b 'l'^rbj^l'^ ^ ^î^ ^ tl-UJ ur X 

ol ^ujifm puripiP ujnL. no^ }'^f "*- tfç"P"*^ P UjttJb ♦ <ptflu ^o 

^WhJ 1-UJ ^iu%ui tfpph uio upiL. UL. uiun iunt- y nL. rfnuh^ 

U3U3 USO UJHL. ♦ UL. ^l^Pp luhp Ith Z 

0*" h^ ^P yubppuiujhn-uj * Jj^Jl^ 'jh'^h.b'^ ^uitJjnL. f no 
,ptppj^i_iniu np nLp ^uiuinL. t "*- ip uçp nLp l^p Ip upiL. 

2 nint. , hp^p ^pbj^Pk "*-b Pklk% '^p^'J" * fl'- "'"*^b k'^o- 

fb ^ILI' '"~ 4® * ö*- tSL'" •^® '^IL "VU t'" "'fL ^p^b"[l^* 

^^uusuj^lj ^^ppfîLUîusjliP ^h hjo utputiu > <#?£/2«i ^o ^^fi 

3 ^l^Pps^Lmusj^P^ tit^ 'buj ^^ X '^l^pies^L.utiu ip lupi^ /"***, 
utiu î^o ♦ ^fj^^p ujp^p*P* ^pJîu ^o ^f^kl^urfijh tfj^ ^hP^ 
pspL.tnujjpPp Jp Jf^ mpuPJ/htJu 9 2P'Î"'-I *BPPI^ '^PtP*"^ dtP 16 18S 

nn*/** Jni.uu/h t^uiijiu ^o e/^ ^I^PIu[ii.uiujjltP [ij^ [ao Jlu^ 

utiun^ l^^^uifsj^ [uo e/^ juon-UJ ^tuq^p ^Hp^ <//» uii^i.^ 
f/tîjnLUj l£0 t ^^ ^uju uJ^Jb^ ri^ui ^kj^ *^^ kŞ^h'^^kjk 

6 JrtaLUM X [\L[t Jfi l^o . IJujut ^uijt n.nifbk q^jP"^^ ♦ 4** 
J^"-'" 9 uiftuPfi'b P^i^k"!'^^ /"** » "'- '^^^A ijni.ilaj p^k'^^t 

7 fi/^ V'/^" * /i'^^'î^ <^^ wni_4^ ut^^n-ut l^o ♦ ^.ai. ^^'^ ^uta 
utkJiJ"ii"p l* ♦ «^^ c/^ ^o • 0«"«^ .^4/^ i^k'^iuri UL. i^o Jk^ 
n.uj ♦ (dk^l"i^^t ^o ui^tuppj^ UL. n.o'hlt C^ut^p^ ui^i^ ^^^ 

8 tlpu s []l. k%k''"^t ^kPpl'»-"i"ijh lUuj^tuî. Jkm^ 4?iZ/'* ^E 
u^oj ujn ut^lPl_ Ph4 ^k"-w'^"*[^'t • ^fJtTuj ^o nrk'^k '^[^^ 
'iihjk ^njii Id ^[i'ltuuj [uomuj^ Jjft^ i^«i_ra-ti^ n-0^'b[yk ^k^[' 

9 mn utû^ni nh* /|t. uttj J[i </^ nn-uj in^t^ nfk^* ^nuît j£t^[uo^ 
n.uj Jn tfuJik 1lnu^iuii_[iP[ijl; mouPui'ît i[ik jnruj ^/?.J?/»^ > 
ijtuihu ^o ^ni^ i/nt_^[Jtu^ utp^ J^hi^^^ n /^ ^u ijy it^fi ^ -J- h^ 

10 uikw["u^' n.muini.f^ ip,p[^ * /./^ tHlHr^ ^f^uiji^inuj h^l'^ 
uinub^ in i[inn.utut J[t k'^f^ "* ♦ "*- LH ^[^u'H^'"'" ^*^*, 

11 ^tun. ujnL.'ij^ in i[tnn.intu J[t %iu^ujij. iu * '(jnLtu Çf p[f 
^nu'h in ^uj^iun. i/ui£utuj ^'^t'^ ^"^ uinifh ♦ ^"'^- '^'^L ^t 

12 mk Jp nn.eu uiuji[nLfi uifKj^in » i/|t- kp,pp [p t[Ll!t^ "i'"2_^ 
îj.iuii[iujib ^nt.'it kJ[ih 'biît uini^ . ^ " ^pt^ '"t ^p nn.tu 

13 ujnutilit * fj.ujp Lrk.p 'P'"^l_ ^t ^ [L """" '"^^"-'" t'P^kP 
'^p.p'^PP u^p^"' ♦ ^ftjPtu ^o Lrtu Jfi^ Ltl\^k t^p'u^ '^'t "iP^ 
j)iu^ UL. tuisi-k uinît utn^ni-ujpliiu t Lftu Jn trç^^^n.uj inç 
Ptutu[i uspuiiii^ ni. ip utnt-k tnjfu [utuputui J^tjk^p"' ♦ '^ni-U 
û.mui[tn 'bnlir^ Jn ]uomkn.m ul. iPmJoîjmn.m [nptjJl;[ir 
^ppi^ * 

14 //«- utni.m'ijmTi i^^'^t"^ n.mifujn!rmn ^mn[iu[infîj mp ujp 

15 ^[tnpp ujniLîi t ni. mnt-[t Ji^uipmnm ma ,p[ipp ti£nL.'li t [^i. 
uo Jn nt.m'îjn.m ♦ Jniit pîj ^o ip uaijtp J ijun.ni-i[ujb [uo 
ummpn. 'Îj^ujÎj uip mr^j » ^mJiu ]aomk wpih " '"[' tjujbm t 
KpJm ^o ip ujiup ifijjn.ni-tjujît mpipîiin ujni-b fp uimp 

16 Juom^ Jk^pput-^ uj X \oSou UL. i/ikjrik'fuikptP t' ^"^P '^ 186 h%2lhll: iLfl/«9ftö 

^u/h'hiu utnL.7/ ♦ fiL c/^ /it-i- p-kij^ tJimut[i^^liPlijk Jaoutf; 

ifliL.€f-uii; uinujLu » rtt- ^I^P tB^" """-/' 'Y/' tjtoti. uiçuJJ- uip 
17 Ai«î# » /|i- tuqfit-uluTt B1L. tuput uip utnt^^ujpPrujg a-p Itoilo^ 
48 ut: 'itoiprj.tjt ^ft ^k^Pl^t t^l^J ^ * 4'^/' •^A •^*' f^i^iu Juo 

ttuip iTtp U1UI UL. itJUJ^a-tnup^p uipuja phixj ) iJphiu uipjaui * 

nL. nh no utL. ^iujap upjipmujbç utpula puui tjpbtu uipnui x 

19 (]l. Irk^ iPutn-nuiJ^ ^Jt qyb^Jiit ^uju^nL. f ^o pl^^l^tj^ hl. 
^iuqjin uiJiLiujl^ui npuipLp pPuini. » ni. ^çp n.o uç&ut tnp^ 

20 ^pp * (i*- ^h^ IjJJtpupnu U£p 'btuil ^ujq.Jip ^jt ^ujuJnL. > 
^o lUL. ^iuJJp ujppbinujp ujnL. ip uiijjp tniîjppç nL.h ^tu^ 

21 P^puptL. luimP^ i f^L. lupqnt. f^nppp ,PO fJp unL.&piujl^ 
lUL. qçTjiJp'ijç >^iuj&p tPkPph fJ p ^W-pp^Ç 'hiubujb qp^l^ 
pio iL-pJ-p tup^iu t UL. *^çii (Jp aiupjju/h uip ^iuPp ujnL^ 

22 ni. ujpfibçiL. ni-Ji intuiçuPph z JJl. ujnt. ^p no iul. &ujBLpp 
ifpp ♦ UL. Jl^i^^pk Juoinl; tunt.li tJ^ppi^ [^p ^tlf^kqt h"l(""^ 

23 ^ortfç • ql^hljpb J-p tfp p nu ^tuftfp n.iuuprL.uthtnpJlj x fJL. ip 
^ç^çliçtfçtniu utuifut no ip fiunç%açinui uinL. t 9iu^tIJ^ fuo 
'^iupjjhp UL. ff-p tnni^pifuj Jtujptu'^ptfç UL. Itutpupnuç ip ^çr 

24 tfçqui ni^p inp x fJL. tuni^ft ri.fi piu ul. fjo • Jjtu uttuujtu 
Jtu^ptu^ljiP (fp tfpnLuj iftp^ujifl^P u^pDut t UL. ujp ^k^jlf'î'iJu 
Jiurpupnul^ no u^pl^ 4'tttjt l"^ ffL '^'l^ /""^ > "*- qpJuiÎMk 
ifiah *^nhpn uipouj f <puui ^o ip lupuiJç ^ujhmuj uiqujuj 

25 innpi^jibpiPx fJL. fiujpiu^ltJ* Jfi fjo J^n-iu • fjut'^ ^Jp^'^ 
uippiu pio tuphiu no ii.nL. ip nul^ tnphçintu 'bhjJltPh * P'^ 
uijjhtn y ifnuuujb Jp fruqiupnu çqfiil^Pç • ujiitftu tui. ip^ 

26 tjpp pl^uf^i^i^li tnpu^iu nr. i^nL. luquiu^ '"fKp^.t^'^t * ^^'^ ffL 
uçp uiL. ^çifp rr.p yi-u/h ifîutntu ip JiuujI^ ihiu tfiutniu pjl^^ 
utçq. ^ji q.ujjlitP UfnL. iu ♦ ^tuP tu no Jp ifpp Jp nn^iu UJnL.^ 
'^iuplJoq^ pioumpij q.tumhp "iiiu tjjpii f ^^iP nt.tuîi no ip nLi^ 

Z l hiii Jp iPiun.uj a.tuuilip 'biu utf^ uint.^utpPr^t z fl'-t ^t 
fpj ♦ '\jnt-ut Jp fiiu inpiçfj inpDpu htu^ ujiuujui ^o tunt-h 

28 ip tfujpu u^ujtl^ lQ^ 'HPl^jf^t * LfL "'-^ pt^^ 'HP^J '^l^ 

i^uîhijj ^o ^iun.ur Jp ni.ujijtL.tu ^t^ujintPlt uipniu $ ^o 

29 'iiiu u£Îu ^o ni.iu'ii J^i £p ujL. ^hf^ lutpuiMjf; ujl^ * /Jf. /»'Y«^ nuj^hiP J-I^n.ui Lo • JpnLuuj /»c i^çjqçJu^^pu/h j^p ujui n 

30 ^/lî' ♦ </« nLuJiin.uj '^P^ Loutujnli 'fPJ^f^ * K^ ^ 1} ^^ > 
^o/' ^/xi^ u^ujujtu fiu^puj^lurt ^^^slb k[i^[i^ J[l if[i^p[iuj'!j IrÇ^ 

31 ^t ^îjJ"-n§ J-p ni.uj%n.uj t f^ou£uj ut^t^p^ * fji. ujnup [[O 
J^n.ui • kf'^ll ^P_ lPni-Uujn.uj ul. ili^jq^Ju[^puj'bn-UJ IjO^ 
utujpli 'Uiu ^pb ♦ </^ Jpppuj'b Jli trk^b nuujufui tn^ U£UJ^ 
Jnt^n Uut JPt^ * 

1 0*- ^H H^^HP^kl- jnon-uj l[0 ♦ u^^JliL.if^fn.'ît ph ^o 
hjni.ujn ujnL.'h 'h^jnh t ^iuJut t^ujj Jp iuni.^n.ui ^o* u[p 

2 inl^uP^ It^h q-t * (ha ni-ltn.ut ^^'b[i q-uj'h^ uinu ^o Jp 
ujui[.ntj^ ni-[in.uj q^k'll^l' .^Z' "'2.^ ^/^ ^ujPp uJiujq-Uj'Um[hj 
«i_ in uftu^pl^ u[p ^tup ujij^pj^ 'Îjuj ^[i Jp uil. Irç^ç 
nn^ni-ii-ufii [uni-Utp ^ut * 

3 ^«*-^ Jp [uon-iu uiuq-[^ ufj^ * hP*PlL "lll^J f" IL 
n^utn-iu u-UJUJUJ^iuP tnnpiu $ Ji,tt-iu putrAin ujp^iu % ul. hp^ 

4 ^n Poupjj luppiu Jl^n-uj uJtf^ *^[Kg^ * (1*- [[^ n-Oj^utui 
^tu^P ^iunutU Jn i[.tun-UJ q.uJU[UJ^uiP u[p^ut nL. ^iuŞ»[J 
^iunLu*h J^LI^n-iu ul. u[I^Jiu t Pou[ut lun^pJ^t Jçn.iu uti[^ 

5 ujnoiu z f^L. n^unL[uj'h Loh Jn f*iuu[u[n.uj • fiJiiîhç Jut f^^ 

6 ut^ "ffL'l^^ * fl^ Piuu[U[ l[0 . ]^p^p cj-iuutu ^iuu[^ [uatpinuj^ 
il^ hJujh^ n u[nu[uj > #ii- Jn iniunl^ Pnijl^ ^tuitn-ut ii[Ç^ 

Jph • Jp ^[jt po "[[j %[^[pP "*- ifi "['"^pt ^4" ""^[^^ 

lUL. J[i Jn nn.ui utç [itf.iuiuP u[nput t 

7 ^tuJîu Jn n ^[i*ut lUL. no ^op^/jiup Iriu ^pt[iuh ^"«-^ 
n[t ni-[i ^^u[itj^ ^o L'uJuj ^o iul. Jn nuii[çjç [p Juj[^ u[Ç t 
ani-Jiu uj^Juj Jçn-iu kp,PP "P*^' LP'IPr "-**"/' IP uni-lp^ 

8 pl^"'"' * Ih ^"^ ii[liJ'in J^ti.iu f ^P4*p 2.P'Iy ^i^ *"^1PP 

U[p^iu t UL. ppyt-iu po Lppl^inut Jp Jrin.iu ppi[JçP Uff^^ 
niu ^iuPtu no iutt u[p[uni.iP UL. Jiij[uni-iP t ni. ptu^ç if.nL. 

9 Jpi u[p po UL. i[ut[uo t IpJ^LI^p piuq[t inp it[iu Jp lui- tf-nL[Ç 
10 Jp u[y JçnLut I^Jp u[nLh f^pyf-ujh [i^piu ^ppf^h * ^"'-^ 

uiulf Jp ^^ni^ Liuijuj no Jp nn.iu ^tuPp ^Jp ufnLh ^çJp ^88 hliiblh inh'hRU 

^^Jut .^o ujL. ^o utiP uil^jbmujp uj^ni^ 'BPP!^^ ^^ *PPV * 

11 /^<- t^fjt. ^^/ l^iutjut tunt^lt ^^ ^nutnul^ utn £o i^^rtL. , Jn 

12 opptu Ijuji/^upfujj^ UL. 2^tll'lk "^H ti^[i^^nLp[t u£nL. * ^t- J^UJ^ 
i£us ,^o iuni.p ^^ ^muuju^tu ^jt "/^ ,^t^// u^ul. ♦ mm^ ni. ^ 
jnL.t^ tlujn^nt.thuiM ^^m ul.^ mntSb * MO nium'b tfp mnLp^ 

13 ifm uui^iy^fi'b z gmbli^^ fuo ^t^pub'ftlt nu l^ob * Jjm'' [uo^m 

14 ftum Jp iPmn.m Jl^fi^miH^p- u^p^iît x //f_ l^mthu ^o nLmtt 
mp l^o Jp nL.utijti.m ♦ ^ijjn.^ ^nifb juo 'byjjb^ jttDuifu/b 
"iP. "^[^ * "*- ^'"- ^[i Lunliu no ^nL^b j un^Jm lîiujtYpJ- 

40 uj^nL'b z ^n nt.t£jb Ir^^şt^ Ijmiliu ^po mjt kp^P ^/^^^ unlbin^ 
tjujijt^tt^lsm //^^ u^pi^bm mihuta ^[t Jn Jisotu^Ji-m 2P*PPP 

16 mp inm x J^p If^^^l^ "^l* ^^P iP "kp «-"«- t "«- Jh "-^"^ 

17 ^p mp u^^oj u£nL. nL. muL^i Jn JJiuJmnJt muL. * ^l^tlmuj mm 
\ium UL. Ipt * ^m^ trmtL.nutIujli tjima^nJ 'bm'^mnub i 'ltnt-m 

18 Itm^uj'b j^p ^po' 'bm x '^o j^n i/pp 'bujil^'b lunLimjli^ iJ'uljl^^ 
nLiubinpbÇ hl. orp Ji}omçn.m JP.PPp J^PpP^h • th (J^uhç 

19 hmuj^mbûjjk ^utb x f^L. ho Jl^n.m ♦ [^musm ^mn-m ipJm 
,po pJmbç tpm ipm umn J^pp x 

^^ ^tJjpjtupuj'b Lmihu ^po ijinrLu ^PPPpli^ ^P'PP thmmfi^^ 

ip["PJh Jcomç ^[i"iihm m^ "J^ • ^^i/muj mm Jp nLu/hn-m 

UL. qo ♦ ^fum[i2m^[i[J[tjk Jaom^ ujp miupihu ^m[Jp [unijuijp 
^^ IPHt"^'^ ^^^yt « ^^J^ {[m^fu lll'[pp "î hm elm^m ^p nL.keu 

in^ JjsLij //^.Jc/mÎi ♦ ipJm no i[iium[iym^[ip[ijl^ ji^omJ^ ip ^J^^ 
Jtll mni.n.m n mm m x fJL. Jp ^mlip pmm'bn-m ho ♦ n-Ojiub mç 

U£^"ii ^o ^nt.'ît n-Ojm ^nt.n.1^ Jmn-ni^J m/npi/ltl^ m^ '"P^ 

23 tjrit- ujp^^j , nt- ^mtPm m^ 'bmnj[t'h!/b x f\L. tp^P ^P ««-"/ 
ttjh^ pji * t/tn^m ipjpp m hm ip nt^ç ip mnt. nuujb Jm 9pii * 

24 ^pJm ^o ^e/mît ^o tsjppnLun Jp mph mn[it.i/mbuj'b lup 
uj^îupmi^m'bmphk^ ^m^m g^p "^ifu^ mt^^ mnjit^tPmbujiji 
2^i[ri- inpmm , ^nt.n-k tPmn..ni_tl J [i j^p rt-ym hjo m^ '"^^ 

25 i[^ u^pu^tu z ^mifm J^n-m mihti^i^ 4^P"- tllljkP"!^ ^J"^^ 

26 m^ putiptP iu , UL. Jp u[ipj[ij^jl^ ^iuii p^mm uini/b x JJl. 
^uii/mij ^o n-tjm ^ni-4 n£nL. , n.f>jm ^nL.n.f^ iPmn-ni-iJ^J[i Vtr i8 189 

27 m^ ilrtLuuJh uiiuti^x gi^fnnt^tupii^ uinL.% hl i/u:, m^ lunLut^ 
p^ uiniV ufit^ i^i]nL.^[t uini.'îi nu m^ ^i{nL^ufb!r!puini% , 

C,uPu, i^i^ nt.lt "^yt * ^o %nL.C, ^^ li^^h ^hP » "'^ Po^ 

28 ^^^ ^'^P "^ ^b^ltu/U ^^iut^ ^[t^p * xlnL.uu/b Jjt ^tjmb 
^o ^2 hj'^^h l^, P uinu , U7pluni.utpit^ uintSb ni. ijut utp^ 
funt^mpp uiUL.^ , uip ^/i^/» ^"' î'* '"^^ Şpn-oPp u^nLit'^ utp^ 

29 ifiu.^ '^nt.'it It utp ^ppp uinL.% t i^utJlu tt.ojiu ut^p ^,m,^ 
Pl^\ IulP Jp J]nL.utnt^jl , Jp ujql,uJ"uj^uj^ utiipp nu 
^b'^UbP ^""PiL "-ll^^'^"'ê" "^ ^k'^bus'U Jft ^^l^u,^ 

30 ^pp « Z.Z! "-ojut u,2^[,^lruMp uini.'bl; (}.n,.n.i^ J'Jan.nL.Ll^ Jp 

31 nti-ut nt^ufhmU mî^ uipupiît * J^p ni.1^ tt.outuJ ujl. ^o ^p u^p 
[uu/h[,taaj iît UL. Şppuj^uj ni^[t j^p J^uiutuJ , u^ppuj Jp u^oj 
nt-ufb um'btnnb^ '^kjh [vnL.Ujp[t , nt. ujl. ^o ^p fiuii[l,utuj,u^ 

32 tJippuj t[h'bJj likn-mx Ip ui[>puj [uo ui[,%iA Jphuj IntPh* 

33 gt- ^b ^o ^u/bh [uo [ul^puu ^l^l'l^h "'ll [unLiutiuj , UJnu[i 
ut^ tlni.'bmuj uipjpJj , nt. utnL^t ^/f ^o tl^.i.'bmuj mpj^m 

34 utk b'hii^n ''iiK^J' * J^H ""-"" "^IL "ih^* hp^n '""*- '^"'^ 

n-n'^^LE "'^ ^mtlhuim jp irk^ ipC,^Şmm u^p uj^ , hh^ 

35 ^h '"t 'lk um'bmfhj ni. mnL.h utpb mh u^h ^f^l'^l^ » H^ 
tp^jyp utnL. Jph ip Irh^ ^'""' ^ii C.^n.m'bmi^jn.m u^p^ 

uipb ', bk^h '"h "ih um'bmifb UL. Irh^h "'h "ih '^m'^i^ » 
ni. hf.piL """- '^''"^"*-'[ in 1^'lb"'"' '^iîL"[i^' > ^h^h '"h 
ujh uw%m^ UL. Irk^h "^h "[h ^111!"^^ * 2^h'l^"i "'^'^ "*- 

l^o'b Jl;n.m * Ijm'^ /^o/ij/i^ ^p ^o'* mh "(p "{^ 'tlLlH-h ^"'^ * 
37 f]L[t J[i Ipj Jp ni.m'bn.m * ^p ^o ^/» pu^^ ^hj'" ^"'/'^ 
P mpjib ip nL.it mh "[h'^ £kpi[tjibtni^ x 

1 ^p nLm'bn.m phJ"[il_ ^[f J[i ^o Jp Uj^nj mnL^t ^o • 
hp'PP *^P ni.m'bfL.m muj[,JuJ [n^tumhP *PPPl^ IL^IP "^ * 

2 tiL. m^htj 'biu uitiub « ?jo ♦ \p uimJçp ,np n.mm[t ,pp ^uj^ 
uinL. , Jp Jaomlt '^"' "^P Ppft.um tJjnL. * nL. Jp Jujn-nt-t[ujU 

3 ^hl"^'^"' '"P^PCim "1"*- * [}'- Jl^h"[[' ^b ^uju^nL. ip mu 190 /.WHt inmm 

ui^intfi^putuj ♦ urtp^ ^iup^ U£ni. J^^n.ui ni. uip^ 1^0^ ♦ ^mq.f; 

4 «^« J~p^ lugiuifç Unn.m^ J-p Jnn.ua uinup^^ x fji. in iftnn. 
qpi/iulj MUL. 'JbiJu uinjuouuin uinL. > ^iutfiu J-p ni.^ u.^iJuj in 
"^Ply juouiui Lo • Qjiuniuniu iua Jn JaOinl^ %uj P nn.uniP 

5 nt. JpUutn-ni^ihu% ^kp^^'^ ^pJ* (Jjiunl^ Jn uioi Jnifnn.iu 
t^^iftP 4*PPf^^ ^[^h^lljh '^u^ ^tuî^k nt-li 4""/- t^p^ 
^PPy * .^o %kjh ^hp nf^iP ffp ifnn-iu lu'&^tijiPli uinutiu « 

6 f\t. l^o Ptuu^ui^ * fl^/i mn^liur^ *BPPI^^ %tu^tun. n.tutufij^ x 

7 'ljnL.iu Jaouiç in n.o nt. ^unll^ tft^n.tu &l^nliujtn ^pofl ^tu^ 
q-Ç^ ujn(fuipPlijl,fj. pjo uil^ ^uii- %ui'^îu f hp.pP Jp ftt.tu'U^ 

O n.iu uiuiJjn (fh uinntu x (Ijnn.iu utn ujçif* (fp nrt-tu y hp^p 
ttnt-iliu ^iun.ç nt.uslj utç ^tua. uinnut ♦ itunltij Liuifiu ^O 
^nt.n.ç iPutn.ni-tf uj^ ♦ lu^iutiJtu in uçn tnnutç hifuslj inç 
ujntuf^ut X 
y fli- tfn kiJuhut iriIJn.ni.ilufLn-iu jto tfn pion-tu ^h^JkJpJ 

upi ujnt^ f nt. tjinn.ui'ii ul^n^k'l'^k "^P *PPPP "1"'-% Ph^ 

lU "Ply ^ujIj uo X ^nt. tPujn.nt-tf tfn ttioi liitJtutnçP ^PPrP^k 
jp tntu^iunl^ n.tuui^nL.% br^nl- ^uipfiuli nt. lUL. ^ tnJb ljhi.iP^ 

11 ppt-lmp * f^L. Şuupliuli uiuDi^li*' tnnt-ilujih ^"'^ "^P'PPU * 
\jm IXlltu^ (fp q.ujn.tu ip^pp "'p^p'^ ^o^ uiij^ ntj-tu ujtu^^ 
^iu tiiun.nL.tfiub %pbptf ^ n^ufbutoi^ %tu^tun. t ti jibtunlriup^ 

42 trtuluotn ntj.tu ljlit.Jp[it.lj&l!j^ ^ufb Jjt^j^piPt \b fjp^"'^^ 
Pçtniu uint. ^tupu/b n.obûli inp hpppJ* nt. nt.^pk ^k'Q' 

13 tfiujp fuo inputpJx Ql. lj[it.Jp[ti.lr^li Jp uint^pJtu uiunpblt^ 
^yj^tlç pio Jli n.iuuui £p utnlii_iftu%k ujpii^tn ^ppjf^k ^"^ 
"7! p^O"^p ujUL. ♦ tlP^ ip "[^^h h^o '"p htpuin^ nL. tnp 

44 Ijop ♦ Ijtu" Hjpu^ Jp Jp ljliu%k^b-ujpn.tu tuJ^ ujpnttu « 
J^p nu-iu uip ujçJ t nLpiu Jp uiul ç utpb pkPpp "tntnpn. 
Jnt. jp ifiupu luo ♦ ^pJiu ^o ^kp ^l* ^f* uiL. [uo ujpjj^tn 
'"P^P'" * "'Ç uij^ij^ ujpujiu t nt. ^p ^o tUL. hio tujyun 
'"P^'"^ "'k '^'Pll^'" Ufpttjiu « 

lO Z,'^" Jçn.tu tfutunL.iflu% ujblib^ ^o ip nt-ufb ujp tJ.Ç'fp > 

Ijiutluj ^o 2f^ljppintu% inlfij' Jp nt.tjjbn.uj P'"l['l_ '"P^PPPP 

46 ujnt^ X ^tutfiu Jtuiu nLtu% Jp hjon.iu uip Iputjji J^ppfi^k Vkn 18 Î91 

Ijo ♦ (f^Lupvjph tuL. tfaiunLi/u/ii ^o dn dpn.uj ujt^ f hl. (f-n 
ni.ui'b uip Ijiun.^ * ^pJtu ^o ijiuimlj^ui^liPlijt Jaouj^ nj^ui 

47 ni-Uiiuu'iin-UJ ui t fl)nn.gu urp^ uj^^iP J-p^ nn-iu f ^ft ^o ijtiu^ 
'"bll^^bPks^ ^ow^" ni^m ^mn-ni^^ ^fi ^mtqm.^^ 'bui ^iu , 

i8 uii^ ip^ nL(; %ui tj-i^ijm x f}t. ul^pijl^p ^b ^^ tfipti-u ^pp 
nt. I^o • Jjm" fuo^uijf; ^iuii^^ ^p wft[_ "([L^IL^ *i^*^ *^Z! ^"i^*, 
mfi l^oifpl^n-m thuplşu uj^pmptPx f:um ^o tfJ^tt-m ♦ (fp ifpn-m 
kp^'tfm n^uth^ ml^ê^^ <fp jaoml^ irminf^ ^m^- Ir^^^ ^tub^ 

20 PuL^iihm X (d^l^'bufi^^mit mpi^'iip^ • ^phm tPiJu^uj , i^m^p^ 
tPiîinui f mpqft tPm^m y miîipmtl^L^^mmçP^ iPiu^ui f (fn 

21 ujmtf nt- mhj^ pton-m hopmiPiupMUJ* fj'-b b y** * 01"'-"'*. 

22 imîi ^^tfpmîi tfp ppfj^i-^bPbj^ b"* ^ l^ppP[iiu z Ijmihu 
^o ftum u^p^fium l^o J^n.m ♦ Ir^^ ij-^ifmb[t ,pft tj.m ^^^ 

(fm ^l^jiu f ^ktfb ^ubj^P^ b'^ "ilL %[L"~**L "*■ ^P. %"'•' 
ia.fipui'iin.m tupmiu t nt. jp mq[it.tfiu'iimm pMmi^iÇjç t^m mç 

23 ujpujiu ♦ nt. npiu jp plj Jf^ « U»"'^b ^""b" 4*^ mnt.m 
ujp^[ium ujp tLuiumtf^[J ujnt. . ^pifm ^o i[fpn- qç'b^[îh ujnL. » 

24 //*- J^iim Lmtltu ^o m[t mnt^p u^p q.mumi[^p , ^o ♦ nt.m'it 

no ifmj^ nt-uib ^l^jui^ Km'^iUub ujp ^Ppb mç ujp q-^tlj^ 

25 ip ib"'"'b7"*^bP bl^ ]uomi^ X Qpifm ^o miuijç (fp n_nLjm 
mJ^pqhj^ ujp tup^nLpj^l^ t (fp iPiun.nLi[ç q^ulj^[iii jp ihm^ 

26 '^blL"^bPbj^ fiMomi; ^kPf^l^ t^PlLU *" * /?*■ "^"^ ^^ 
ujp'^pumjil^ mp Lop p ujniJb ♦ Z,^"b *pb '^p.P'^pp [uçjmu 

27 tqnLii t fJL mnL^i Lo * JJ^l f p^Ll- *U^ ^U '^^-'^-'"-^'^ "1^^ 

28 J[iLiflp[iL'ii «îf f jp tuisip JaomJ^ tqp J[iLif^[it^ ^ x Ç\l ^kp^ 
pnu Lo ♦ xfm^m iPiu ^^Jp n-p Jn-ÇI- /"** ujiupmmit ul jn 

29 P'hj f-'^ ^mPj^ X fJL mnL[i Lo Jp nLm'iuLm * ujpiLm uip 
ujçiP Jp ntLm ♦ ijLmP uç^ç PnLlibiu no Jp uioj Jim^ 
uipyu'^pP [ij^ faoml^^ ^P2^P t JtJ'lt ""i ujmtj ul m^ t bm 

30 "Jpbj^Ji' Irm Jjîii Irm njçmmu * 'fip mL jp muppj^ ^ufii^ 
mm i['piL. q.m[Jtiiii ul jp mL uiph^il^ uipb^mm ^tql^m[i 
^otPpb 'biuiiP [fbiii X 

31 f\L mnLuîbqmm'^uiii jp ujmjç uHibm Jp nLUjbiLm Lo ♦ 
tfm'^m iuiP jp ^uLmuç n.m uip tup'îi • mp mçuPç qL^J^ 192 n^i'ib inh'hn.jj 

32 %piîliuuib U1Ç PçJuMiP u^niur^ x Qnifiu ^o ê-p t^ujj^^uMiin.ui 

33 t"h Pk"ll^^ Uj^nujui X fJL. uil^ uin ^ni.p^ UL. utç u^n a.ni.^ 
<//îii Uint-p 9 nu in nLOjui unuç lUihmui uiç a.njuiu ujnnui x 

34 (]l. ni-uîii J-p ni.uiiiUib a.uiP Irl^^ç ^l^^a%ui ^pPî^ f il. 
u^onl^ ^uilli ffn nt-Uiîi ^uiPp uitiL. J^y^pPr^ • ul. ^iupp 
Itoflu/ii np 2n-tiJb 'iiiîi utp auiiip Uini^ x 

35 Ql. uint. ^pji I^uiJui ^o luL. 'iil^qç ^tp^juujj^ uip u£0 usnL. f 
ip ul^p n-^miu Irçn ^on. tfujn.nt.iJ nji n.ohp2tnp uinL. tfp 

36 uioi u]l^i^*h^liP[ij^ X J^uithu ^O u^p^[ium uinL.C^ujpP^^ 

37 ^.tnpjiupjij^ t ifipn.u ^pp^ ^C'PIl. it' "^ "'^ * /^^ J^n.iu 

38 Loiip hn^Pp ]^*^^h '{jtuupuibp mp uip'^nt.pp X fjt_ mnL-fi bm^ 
tjfi tPpp ni- QO * fr"'' Jtum n.nLn.ç ^milni.m J p ifpn.m 

39 J^p^uiJ^P ujp^ui X f\L. nLUiii ^o ^p ph2_ '"d 2^ mntfli^ 
P mopp uip tPPpP uiuifli Jgn.m jto mmhliç luo usp uipm t 
ni. mnt^p ^l^h thpu- ÊTm" u.nL.nLl^ ^mifnLm Jp ifpn-m Jçp^ 

40 '^mJI^P mpaui $ mp a.ppm mnL. x 'l^nt-m Jsum umap'ijp ul. 
hJp tPPn 'P^ mniuç Jl^i%.m luffiipii f ul. LmJm no 'ijÇnm 
nLp mnL.^ Jipn.u ^pp Jç ul. Lo * Qp uip lunt-mnp n.nL. 

41 ^o Jp rimn.m ^P<PP"* fl'-h ^t ^^ * fr'"'' Pmmm mp 

42 lunL.ms^pir^o u^p u^f/bpifx f]i. Jtum Jp Jl^n.m Ij^o * (Jjppm 

43 ifçtJ^pii jrJiu'bl^ ij.m rj.m ful^puu ^pp « f\L. mL. rrns-ijm mfi # 
"^ LfL P'^J "*'b "'[^^ uj^ni. , UL. Jp Jaomhn.m 9P^pP ^PP* 
nr. Ij^mifm ^o [umjjj^ ^J^tf^m'ii u/fi^ ♦ Jp Jaoml^cL.m ^mJin 
f^p^ppp UJnuii X 

^ 0*- -ptP ^E ^rtb""J^ "^P, ujp^nLp[i ujnL. X (2) flL. t[m^ 

^m Jmn.nL.tj^^[i ^mujnL.^ 'bmil^ n^ft ^mnm^ no mm^Jr 

3 L[ii-Jp[it-l£^[3m'b u£nL , uL. Irl^^k q^ll[tb ujnr. x [Jl. mp[aou^ 
mp ii^nt. mpp^l;^ tp^f^ ^[f*^ ui Jium t ^mifm Jp a.mpu^ 
'^"{/t li-mmfp li^ utp up> ujuL. , ypJlu ^o i^mJ^ nt-[i ^p^ 

4 u^uL. X I]l. ujmrjjim £p pl^^J^m n.mu£nu £p uJ^p mmpm 4^^ VhP *9 193 

^hth ^o ujnL^ ufp itjjiJbui ) imfîa ^o <f-n ni-l^ utJ^ uip uin^ 

5 ^nLplt U£nL. « IfUjJuM ^o fp nt-J^ S"*/^ ♦ ftuiu ^p J-op 'bn^ 
^hufi- nL. Lo a-çrt-tu * fj^t" ^ujnus tpiL. nuJr (rp ni-Ç nput 
jnnL.ujp[t f ipifiu ^o J-p Jpn^tu l^^p^^ouM ^o fm.o ^ Jiupu 

6 t^iuuttu Ufp i^pJ^* fl«- tunL.fl «/7f-^a# ^iuPp [uni.iuplt , nu 

7 uip ytin uinL^I^ iunL.lt û.uiufnt.1 ^pp * /]*- Ijujîjui ^o S'5'w 
tfhufii uifih t Luinpbujh uip ^pnp uiniJb ni. utp LoPp urntJb ♦ 

8 ip UHU hlitjbl^nlrtup iPuin-ni.if^ ^tfbuipi uiubut^ç ^nt. s fJL. 
^uf^ui ^ujPp uuanr^li ni. ifp Puiufu^n-iu qo • p^f^ç '^Jj^ 
if^ ifajpfts^pi^ fuo J-p ^ujk.ltpujJjn-Ui inp utptP Itui" Pujuibu ♦ 
ni. (fp ^^n.ui rto Jp rpuutp ^pp ^"p ^-"^P'^ çoin^Jp^ utp 

9 tPP'f** Jiiiiu Lo Jçn-uj ♦ ^«-<» Ip tflupu ^ujbuiuj iu^puu 
fi^pus uinL. t ^^*-^ ^[t tti.li Jp [1-nL-n.l^ fsu^puj^liJ^ ei-^nL. * 

iO j^pJui ^o ^uLn-^ J*ujrL.ni.J ^uiP ^o ilnihjuiui upnt^b usftus^ 
Jp) "Ip^^ ttt- pjçpuu nuj * 

11 f/«- f^ujJeu ^o nL.iu% iul. q-p^O-ujÎj utp Ujp^jiump U3ni%^ 
pi^Jujil^ ^fi Jfj ^o fp u^p 'b^tj^ u^nL%l^ nt-li £p fl^nt-ujul^ ♦ 
Jp tt/oj ni-ufb jiO Jnt-uujb PujpjJpb utpnpp uini^ f k^P^ 

12 ^p tputinp2j"^l'P[',jh Jfsoin^ nni-Jut inl^ u^^juj'b upîa $ ?jo* 
uç^ utup^rpuuiut Juin-ni-J^ji^ ^l. ^p nptiP ^^ mnL.p Jp 

13 jiion-iu ijiujuili^ut^liPli uuibm^^ ul. Bf^Ll^n-wimr^tl^ x fjt- 
^nL£^q. pto l^/uirli ^pp > mîu^ ifj^ut mut • ul. fio Jp nt-ufb^ 

14 n-iu ♦ mni-m u^p ^^prpii-j^libi^ ^mPm no mn uiI^lPz ^m^ 
tfîu u^mJ mplijh nt-li Jf^ t'PP"'^ "^fLPPPfL "i"^ * "*- IP_ 
p-hj itt-limm h!^!' ^Iim%mr^ nr. fsrfb ♦ L//* 'bm hjni-ujrjpb 

15 ^o mL. £p uÇp iPutmm tltmmli^^m^lsPli ujpnuj x f^L. ujul. 
^p Lmilui no mnLp ipmmp^^m^ppii uu/hm , Js^fjçn.lim % 
fputtp vpp tuL. n-UL.pu'b no Jp m-mbn-iu mqiç mm utni- » 

16 ^O ujp rptjbuj ^li ^p ^fifrmp ^ppltûj « JJ^l. mifni.rpit ^m^ 
Pp UL. fjo ♦ Jjm^ l^f^l^'bmljjl^ iPr^ » ifs^utjf^ r^m muj^ ^P^ 

17 'bttijç '"f^ n-mnuibH ^pp * f^L. Lo JJ^iLm ♦ H&frph'b frm" 
rpuL^ q.utb^^ ^l>t^ ip ^phmp^mm q.nL. hJlpb uj^nLj , ^^ 

18 uhp tnui^ ufmJhpmii ^J^o^pJmP mpnmx f^t. Ii^lfb^li 
^mP UL. fio ♦ Jjtu" ç^ç*bmlii Jr^tutjh if.m pk'b^ tPr^iuj ç. 

17 i9i HiiHJ: inM-RV 

20 "h^[i p-k^^ tM£UJff-l^niJuJU tMjniuui z fju ^iup^n tMttu^Û-tMtu^ nlt 

UL. I^O ♦ IjUi" l^^k'iUui[ljl^ l^tit t t/uj^tMt tlf^lMJJ k B^tMM ^O 

21 MunLp ifjt^ ^ntnnuJuMi ^^ j^^tu'ibtnn gunL. ♦ ipJuM no uiq J-n 
f^iu tnp j&pn.u^iu tt£nL.iP* <«t/2a no ii.nL. iPuMn.ni-tS ^jt uJ^pP' 
ji « ij^ut UsîiuiuMbpiM Ç pMO tnn ^kli'^b * "'" 'J^oJ'bui ^PPP^ 

22 î/^ [uo tnp ^b^b * f}t- tuni-p ffl^n.uM Lo * J.C[t 1-"' ^P '"ÎJJ^ 
ijh 1-^ wh ^h*>^*^ ''{P^pp^ b'j q-ni-i^ IrujpuMifuMttf i^tu tnp 
tpjjhp utuL. hP,Pp "''7 u'ujn-nL.tl ^p uçpP ptP* iun tnp Sbw 
ipbputtp ^hjh uiuuiiuIjIum ç pio > nt. tfp ^PJÇ n-^4 '^"' 

23 *ÇPPI^k /"** '"P_ ^l^Py* \fni.uM ij^tu ipifuM tuij^k^i^ tPj^ 

ffp UIUppiMJihn.lU %UJ tniMM % no Uin tMMp^lMjf<}pUUM UL. iMJnLp 

24 up ujp (hujtpriç d ç j&iu<tupi uip jap pujhiu x Ç\l. <rp h'ptj^ 
JI^P^hijjpuj'ijnLtMM ho • fjjpftfjfibi^ (fl^ Jj^ujjl^ $ ul. tuuLh 

25 iMjpuif^ Jp iMMni^fin-tu n,o tnut^ iPr^uMj l^ muji ^^juj x ([II. 
hobp (fl^tuiu • \}Um'^ l^&çbmhiP tnkJu^ iPpbiui ç ni.h ^l^ tuj\ x 

26 ^'p nn-iu tnp ujgiPf Jp ^l^n-tu no ^l^juj tn^ J-l^iL.tu ut^ 
ttiujjj^ t UL. Jp ^ÇuLtu no p ni^ifhuj 9 tuL. jto pl^n.iMJj iu 

27 Jli tnç tMjk J^ utubuiT^ X ^tuJiu tuL. inpJJj^l^tt. 'Qth^ 
ni.ujb jao tiiu tnp juouinn uintSb no iun in u^p nt.tuu tput 
tnp^tu^pPp "Ip^pJ* ip 'IpP ip "('"P 'Q^ tiAfbi^ UL. iMjp 

28 tj-nL.J^ X Ç^L. huiihu ^o nLuîbiMÎlM ho f ip pltj ij'^ iP 
^ni-tuuç n-iuuintîbl^ x 

29 []l. ujnt. ^fi IjuMifuM ^o 'bkipu (Jlkjp^iutj-I; nt^ fljl^jPiu^ 
^fiujji^'^ 'bktpu uMt. ^fijk ^o^ îtjhj^l- ^kjP'"-'huM'b ij-k Ijo^ 
PjUt upiL. f tnpino Jp 2y^pp'^hl- po ^ltiMHttn ul. ho t 

oO ^nL.b *^ijjiL.plt jp tMjiup Jujtniu lunL.'h hniîijui f ip tunt.^iniu 
^ujtftu ^o ujp tj^l^ifj^ tnl^ ttjp iMjlîijfi'iM ^UM^2, ^t ^'"Pn ^p^ 
p^iniu'it ^o jp ul^p t^l^ ^tuP hl^^l^ unutup %iu iMMUtjiît | 

31 'fk^^ nt. ujlfijj^ X f]t. tp^p hl^^l^ Jp nn.tu tftpn^u ^p 

^P^PIL ^"^ td^'^ 'l^ '"P^l^ » tU^lfut IMjl^Jfij J^tt.UM , ^p^ 

32 ^p Jp ptutM£U£n.tu puijpJ' iîi X [JL. IpuifuM ^o ^tîit tunt-uîii 
^o ^tuPj^ ^fiuîbui^ , inffb ^ifuîiM ^o Jp ni.iu'i/n-tu^ l"'"^ 

33 "[hp utuM X fJL. Ijtuifui ^o £iu^2p 'fk '"PJ^PPP "ini^ l"^^ VIP 19 i9S 

34 ^a/U X (}Lu/b J^ft lioh • Ri- </^ puiujuin^ut ["Jiptf* um x 

35 /?«- luni-li </^ \iuuMu.ui u^l^ 9 ni. ^[nht ["<» uiiJiPi^ ^^ 

36 ut(» ^u'^lk 9 riL. Jiuujj^ unuutp ^HC^ * //^ ^««^"/ ^o 

37 utfl uini.% * f\L. IjUMilui ^o uini.[i 'b^tjuj #^^^</^^4^ tlU^J^ 
q^jPnu'bk ui»^ 9 ^/ii-J^lu-pk 2,"'^n[tutu/it C^k^t ^^"^ 
^ftpi^ uj^ 2}"1_ uini/h!^ c/^ ]youikn.uj p^uu^li^ ^^^ 

Pl^h "m 'HlLLdi^"' '"'-""i_ ^t^ ^fL "l^J ""' ^^^t *^^^ 

38 pt^Pui'îi ^o wliPp uini.'b t (li. utn IpoP uintJu u^p^ 
IbtuiJ^ Jaoinir ^uiPoq^ iliuimli^uj'^ J[ii_upupt^ uip u[ih , 
l^p mt^lit-Jui'bufb uf^puJ^p nu [p tftpn. uipi^uius'b ^^^ 

39 t^P uip uiJt * (]l. Jp 'buji[ uit. ^ujpuuiujjt ^%m 
^ujp[iu[tui'b Ip/b Jl^n.uj . Jjuj'" [uo^uj Jp ^^"hlLV^'^'b 

40 [tton.uj Pujqti^ uip^tti X 2^i^i[aju[ titut nt. l^o • ^p nn-ui 
utp tJj^Jy bp.pp_ nt-ujbufu 4^^ "llL"ll^ * ti-ti[ppuj'b luç 
uip ip[p^ X 

41 (\l. Ijuji[uj ^o 'bkn «/"*- > uituJkp^ tn[t nc ^pp[itu £p ukp 

42 ni-[i nt. I^o X (Jliupk ip tuL. n-ojiu'buiui t^-UJ ujp tpubp u[nL. 

ukpuJkpk /"o » ^tuJuj 'bnL.ui ^tupp '[h2L"P'"l^i!^[L "{"'(L 

43 ^^i[k 1-tu X Opi/iu ^o ip ukp ti-iu n-rjLub uik ^4^* .p^ 

tnpJJ[^ki- ir"' LtL '"**"-"' t"' '"^ Jk[Jhp[}" l(LVl.t'^(^ 

fii_ II.UJ uik ^iuuuip ujpnpb , UL. Jp ^k^t "'itj^ "'^ t"' 

44 ip klbjhPh uipjui^ X (]u ti-uj ^kJ[t nikutk tfuj ^o ip 
'biuJ rt.tuutuibuj uik ip tupuik [ttpb > /îl '7-V'//^/' ([} "kp 
ij-k^PP *"k ^J' ^klf^ ip i[-tuuiuj • }(L"' *V^ f" "-y^" 
tj[iiujpkP k /"o tiptpJîip u[nL. X 

■^^ /?*- 'B^P iP utiu^ujpk^ uikuP ^pp utuLipujbr^ç J^ %(J^^ 

46 n-opoi[u/b HL. jatL.onuib x (]l. Lo Jp nLuibtt-uj t ^uiPpijj 
tipJpuujbtnnb % Juj[iu iirtb Juiiuj [iu[uitnk[J ç uj > /ff_ 'ynLjtg 
ujni-[i iiuinuipujj(/n. uipnuib »Ppp[tb x 

47 (\l. '*tkp t[tuJ [p 'buiJ uiuiûiupuiuM Jn ni-Uibn-UJ *^[iu 
T'PPP ^ujJiu U[uj^ [iiJuiJujb nt- ^plruiPjiuitu'b ni. uuir[[ibl^n.. 
r[.uii[Jk^ UMnL.[t ^kp^^ ^PP(^^ tupuiJ[is "'PtBPPP "["^ * Ijomuinh ^nn^n-ui » 

4 ^L u^uL. ^[i ip nul^ n-yu/b Ir^^l^uiut^ Ipui^ ^o £p^ 

intn^usputui û.uiiitfç S/'" "^P'^tLV "^ l'^^PIy 'h"^ '^lL'Pn.P ' 
tuuj^ IiJuJtfafb UL. nircuPpuJuAi utp Ph^lp ppiP puipuili UM 

2 t^hn hhj'^'^ * /?^ Lo'ij (f^n-m % ^p ifuin-uj uj^fTsii utnuujtjujlt 
ujp ip^ ^^o^il^pi^ uip^fi t trujpoui ^^o^ilL,p i^ ^ufu ^[t 

3 rfp rpuinLUJ tsiiu » 2^k^tuuj tniu nL. Lo ö-p nuujhtt.iu • 1» <rp 
(fp n ti^p^n-- ^h ihpi^u ujpnpiif nt. a p iMpn.iu tnçtriuj » 

4 (d'-uj^S}[i/^ JtuVijtu J-p tuti[n.Juj%uj*'ii U£nL. t Irtu Jp tfuj^ 

5 n-r,Ltlisfb X [^luj^ J [i ip uip'^ [uoutuj tftfii-^^fit-tf^i^^ utp U£0 

6 ujnt.'ij^ nL. tnp Loppb t hptPp i^*^ ujl^Jr^ Jp tutijti-JuiLtuii 
tsiç us^Jiut /ç" ipJlu n J^n-uj LJujb 'but ufhpb t ul. hPtPP 
iuu ujçjpij Jp Juin-nL.iitjfb piuirL. Up^Jl '^h "^ h'^^lpP 
tsjp^pb t ypJuj iöO ip tnpiç /uo tuutu'^ tuujbp ttMntAj Jp 

1 u^oj ^iiJhbuijl^^ tp*PP 4*^J'li^^^P "* * i^*~ ^k'hf"^ tnutl^ 

8 hp^p uuT'lipaujbt^ Jp no ui x fJL. fiutu If** *^p ni-Ujbn-UJ % 
hP'PP ^ ^t "^"^"fif "ip *>p ^h^£.*^^pk tnp^piP'biu u^^JpiPx 

9 //t- ui^up ^pp p^Jufii^ ^iu Jp puj£^^n.iu l^oP^Ç • 
lpijsrL.nLif ^[1 nLUja nji tnuiijfi 1 nt- tunuji tniu Jp uitut^^ 

10 '^jitubri-tjj 9 nL. s£jnt-h ihpn. utuiuib ip rpnLpuji^P ç Sni- « |^i_ 
ip npjp Çtniu Jp tuL. ujtutj^hujhn-tu pptiJ^PaL^iup ^p 
^[iuibui t ^o Jp ifîu^unLij; fi.uira^ J^ti-tu uipinf^ * ^iuifiu 

11 i/juiry&pujij tuuLh tup ^nLPufbmpbç tfiuuu ^ptubinruj x fJL. 
mftuiu ujtu^a-m ppijJ^p^nhwp ^[1 Jji ^puthm > nLuiit tauLp 

12 e/^4 ^nLpufbt phll*l ^PP Pf^ "'- if^p" 2^jim'ijmj^ % fJL. tnp^ 
uiu [iLifiL'ij^^ nji ^liujbm • nt-ttib nL^t Jfi uip ujpjihmiup 

13 tppPI^^ [P uiutp ppumr^ X fuomhj^ n-iuia Lo • ^'3 tlL* 

"i&PP'^* t"*-"-k l^*> '"î^p^ihjk ^p 2pjt^P.'^* "i^bPt' ^^ 
44 2^P^' '^iP*£[^ * Ituiflu Ipuifta ^o ujtuti^jtiu'b mnLfi mpb £p %Uitl pjoinuj Lob t xiuinhu nLnut u/ $ nnrUJ uttl ni^p ujn t^nL^ 

15 c//f^ oo if/tntuu e//f tPutn-iu utnuJui « /^t. ujnt-ji a-p n.iiin 
ututn hsntiutph ni. ti ftt-Suipb $ ^nt-UJ fuourptç n-uiq </#r 

16 nt-ujiin^tjj tnç <p ugnntu * \fUJ np mç Uiç ni. usL. tsjutn^ 
aptult ^çiujn nui ) iii_ n-uin mç d-p ujmja_muhushn-us ^p^ 

1 7 uiiij f UL. Lujiluj ^o mnt.p ujp'^pumiuj Lolj » Zm^tu « f^t- 
mnt.p ip nt-uflj usp up'yçn-Pphç Lo » uni.m mt. I^mf}p 'bp^ 
lîpuuibmpb ^ p ui • J^p^p UJi- 'hh^PP tP^ ^p L-mthnL.^iiu/ir 

18 pçtnm u^nL^ mt. u^pj^ n-p^pbl^ itj^nt- x L^p ^f} ^^ Sp "kp "^*- 

EL^^pp utp u-Çilui mç ujç^pnujbmiuj nt. ip uçp nh niO uup 

19 ^Ç^/"^ 9 mç pjnt-pm ni- pjm^ ujpnui mnt-h * f^L nh-m^fmuJl^r 
nt. ujm^ pifmtPujib ip nt-Ç ummP^kmm mp pjoumn ujnt-u /çr 
mk^P' mtîkn-f^b y ^njifm ^f-plumta.k p^pti.u/tm'b f iptluj ^o 
P l^iIuLi J-p muip'^ma-Ç nt.m'b LofJpbç ^k^" ^PP/^ * 

20 f]t- pm^ ^ p^ *PP.U^^^ S^nt tfujn.ni-tjkl~ muspmi/pb 
^pujhmpb f nt-usb jyo ujp ifLt^pmpP ptp mL. pjo ummp^ mp^ 
mm ujniMb mni-jmip t no mnt-p uip pjmmkp ^p "{P iPPP!^ * 
tfn tpuiijjtrp nL. ^^o^JmP ^ iLu^^j^ mnLft phiu^^iiî' '^ip^[^ * 

21 ^pn-u ^nppb ff^ n*- Lob • {jtu" po^m miP t^tff/pb ^o^ 
tLmum ^muikp utpmli ul ^f'b mp^fi » fumPpp 'bm^p f 

22 Ip ip u^p ^tsj^fijk tL^jm Juomk P"^ll"^ "^p^[' * ^p ^^"'^ 
n.m nufjp tj uj tfp tLmiu^piLm /umpma mujjrm f Irm biu * 

23 f}*- ^tlk'P"^ptPlU^ nLm% Ufp^k^^ ^ppi^h l(*> (fpnLusb^ 

24 n.m X Qpiflu ifh mp "S^/^ tL^ nj/^ pb • ^p tfpiLm mphmp np- 
u^ujb f^pii t nLusb tfh 'hsufb muilj $ \nL /lo tfp nLuthrLm *■ 
Jjnt p^P /^ ^tjjij UL ^mpSi h J?h *" * ai^itmui mush ul /loij ♦ 

25 7» iLmtu^p m X JJ^nL^ Lo tfp nLmîttLm t ^uliu ^uttL^ ç 
i^ujju/^p (fp q-nfjuhn-m ul ^ Juomh tfp]uotnhn-m u^pm^ z 

26 (Jt- nLufh mntji ipujujp pmin.^ mppmu^kp ^P ^PpP/^h 
ipmmtp 'hijj uvnthj , ul uip Ptts^jtLUJ iPtuhh [p "kp ^h^ 
ijmu^^ nt-p ^"^2- "P"'^ * 

27 fj^p ummnLtiJtm'ij ^pîjpnm'ij ^mPplj^ nLusb no tspin mp 
uiif^Pl^t u^ni^ hp^pp ippj'^^hP Pniflthuj 9 ihptLU ^ppf^ 

28 *fç "*- ho'ij * Jjm" po^m t JJ*nLum tfp iPuitLm %pinfttujijmp 98 n^Kb inh'hm 

ti^ni. f tf^l^ "ULP^J ^t^k^ J^ui nL[t ^k"l*" » "i- f^t "^ 
^ui it^p^ Jli^piu t '^ptj Ui"i-[i u^nui utnuPlîliiu Jt^UM ni.fi 

29 nt. cA^ "il'^J ^on.uj tj^[jL.pfij^p- tniunfuiu x '[^nL.tu ^ui^p- 
iqp^jm'U ^^tii^niMi f nt. lrl^,p(^ u^p ij^ijji^tiiiiutt^i^ itj^ n^ut 

30 "pp * /?*- /i/?^^"^ Jp lunL-lt uujjbut f nt. luni-li Jh luJ^ ni^ut 

31 Jp[i * 111.^11 u'ib^jiL. J[t tuni-lt uuîhut y ^h*^ 4^h'V^ll'£L ^"'^^ 
o2 PuMÎi JJt f n^l^iniu'ii u^n 'but ^p^pbl^ ^PI^ * fi^ ^w^P 
So ^çtfptuii J'l^p^ J~[i 'fpp * ^ni^tu ip ft-ojiu a.p ituiîhp iniu 

a-p nt-tuii Jp ^pi^ti^uj ui^ ^i^ teipujuj t ipJîu no ^iuŞiPuiîl 
o4 Jp iunt.p Jtnt uufbmpij x \\uiu ^f^Juiuj intu Jp nt-uîhrt-iu 

UL. I^o • \^uin.ni.tj^ uipb^jl^tj^ ^utb tnn tt^iJni.^f^ nL. utp 
OO ti^ijnu&pbpii X îtuJui nL.UMb no luilha. uil^ luntupii ip luL. 

ut^t^jÇ- lUf^nLui Lp^ji^uif^l;^ nL. Jp ifpplnuii tLpjiuJ* uiJuii^ 
OO utfUiÇ « buj tnp tiçiJni.^1^ UL. 'iiiu utp t3^tlnL.^l^pij x ^pJîu 

^o ^çiili *iip,piupi^ u^pJp^ f ipJui r^o ii[ijjpuj1liii£Çpç Jç^ 

[k.puîi' l^ » "L ^nL.iL.t^ij- Jaoui^ '^Pf' » jp^^ ^o tJ.nLn-l^t^ 
o7 q.pjiuJ^Pç "iji^ z ^ujJîu ip'iiiuit.ilijl^pi^ a.pjiuJI^ Jppjtuiîi 

\Pni.utu Jft pujujl;puiiu jp Ptupft^l^ tupn.l^jl^ 'bl^pJtuiu 

Iptiiluj ^o uil^Jp Jp uioj piutiiui lnoiul; il^ Jiuipui^jiJl^ > 
OO nt. ]îsoml^jl; ]su^uiii.(^ f ul. IgouiI^j^^ lyiun.nL.tJjl;* []i_ Ixgouil^ 

l^^"'(^jh tPppfiujb 'bpUiji f ip ^ uuiipuij * jpJîu jao ^^Jpiuli 
O J (Tp uip ni.p uiufj^ pb * J^p nlriupliuiufit ^r^pniu'ii ^^Jiuuj 

40 uitu'ii nu J^o'ii • Ifui" fuo^uj tj-ui ^tu'b^ Ijo » Iji. ^l^'iifi Irl^^p^ 
^t,uujp^p %iiM ^ppp uinu Jl; ri^pifl- ^fi tjtpn.u ^pp^k * 

41 Ç\l. Ijo Jp nuiubn^tu , JJ'^uJi^ ^pJîu'^ ij.ni.n-^ §uiilnt.ui 

42 lu tuçjjni X fJL. gtuijni.tu tuL. ujp fuo ml;JiJu ip "ijmil ,pp^ 

43 Phujk tpuujnLp f pmujuj Jp pmujuj^; tfpn-m Ijo x ]p tuihj^ 
n-muml; ifptum tt-oijfi , ^mpm ,po iutj tupJJÎ^I^tj. nm ^hj^ 

44 tnmplfbpbk l^liuj ij-m ujp,ppJ^x 'l^ni.m tp^pp 5«/i^t.m 
mni.p pmujuj Ipurjji mp,piu , J^l. yu^tltu'ij ^nLn.1^ nL.Ji uip^ 

4o uiuj X f]L. ipujHip ^^Jjt Jumirp^ Ijo Jp^iuljppm^ij^ Juott-mx 

46 JJmj^j^pit Jp uiL. ,^lrmplittpu% ,go mp lt»ni.mt3i^ ujp ^pjk 

"I^L ^hu-ufbmj^ f HL. up ^p^Jimm upjmihu% utp ^nLiJj[i%jA 

nL. jp m^pm%mm ^pLpu/j^i^ mi{ni.Jt% , nt. jjp tjjtjmŞk^ Pt/» 21 199 

47 pi^uiuj ^^^/^ u^^j^uru/îj t fJLUih JtdJ^uj J-fûj^u^ljjujij ui^^ 
lunLlj UL. J-n ujoj juni^ujjft ujnuij^ 'b^J^^grj^ utpi^^l^tfuni 
uin^thj ni.ujij ^^h 'hpf^ ujl^ ujquJUj^ "{[l^lx^lu * 

1 ^t- IfuC.tl ujil^P lll fuuji^kjk; ^k"^lijk UJil^Poii tjh'tt^ 

2 lifhiujU lult t f]i. Irk^ ^uj^lifi J^l^ui[i ^/r <f/r Wî/r ^o ifn^ 

3 nLJ^ mnL. jknLi mJ^P* f]i- tso ♦ fj]^n.iu ui^ uiJ^tP J-ji^ nn-Ui • 

4 ^o iui. ^iurl^lifi Jr^L^mfi Jn ^^Jlsuj'ij ililirL. utiJ^P * 2[l"*^ 
^o ni.iu'it ^^Jjliuj'ij Jn ni-iu'it ukuri; u£nL^iu'it lusjçPjUJ l^ft^ 
^(^uifijkl^ Jaouti^t ^iuJlu nL[suj «/^ ^t^ujpl*P (^ji {"<* 44r«^» 
UJU£nL.nl^ /uo tuJl^P * 

5 f]i. l^/uiluj ^o ^r^pi^tu'lj Jn lu^p^uj^k utiu^ujpç urii^ 
Ijopp^ uint^ , hp^H ^tjujij uifi^ ti.l^i[pl^P ^ujls^ UL. ufli^ 

6 ^^in[iju/ij ^ujp[im pmJUntuhurftlj , lunL^i IfO x J^l. ^^J^iuj^ 
j»o enn uJtiinit n.ojisjit luJ^ uAjh^ ^o fn ni-Ç ^^^ 1-^H.fLC 
in^ //» uhli ih'îlfp ^^ J^i'îjm £^ oi.^ ^o 'iikjk 44/5»^"^^,- 

7 uif^ X '(jnL.ut Jf; i[rnn.u ^flPf^ "*- ^*>^ * &*"" [''O^iu ^[t'îjlluM 
Uil^ uin uiuj tuL. ) UL. Sput 'hyuij^ InsjrUu ,^o tunt-p uiç U£p 

8 M/m « f]i-[i J[i Lo ♦ JJiu^i^jf^ ^o 'ul^ji^ [utupLUJbuii^ , ^p^ 
Jiu ^o i[inn.ru'ij tu^ Ui^ ujp 'biuij^ J[^^ ni. niJ^JinJ > hp^ 
^pp iutj piP U'l^uji^ t UL. iliu^p 'iitei u£nL. ♦ fp ptj "i-Utu 

9 ^nu'ij 'bui 9pii* liuJiu Ltuilaj no ^ntfb uiji^uiir^k'b -êi^lpJjij 
nr. ŞtpP'ijkp^ijuj'ij^ J'uj Pnn.ur^ , ipJtu ^o iunL.ujbujb pu^ 
qnJ' iu no tuiJni.i ujnuinb , ^tuJui tu[unp tjrtLiJut iiiu £^u/ 1 

iO /^^t ^""/L^ *^P ULtu'brLru lp> ♦ WtLL^P LH. "^U ^tLl^t^ "^ 

11 t[iiuut[i2tu^[/Pp ip u^n r[riuui[i2uj^[iP[i ui^ rLtuuipb % Z^h" 
ui!^ ip ^P ^[ijiu'it Juiqpit f^plkli^jut'^!' "«- rpuiurj[rjrjib nL. 

^oiJPuîb uipuipb ♦ ^k^ t[L2It^'t "HL ^bj^kp^ "^ ^fL 

12 UJti[iLifuj'ijtu'ij lu^ rPujnnij 'b^uibujij trjpuip'ij z ItuifuJ Jp ujl. 
^^JJi rpp^tl.iu'ij pkj ur^upf^ [uo uil^ £p n upui[(^Jp^ '"- 
UL. iJjp a.iuiJiup[i'ijr^ ♦ Jp -Skpi[uiP ujbrLru ul ^iui[ruruUrLrjJ 
url^ n pi^ur[iiP ujp^r^ l ul ip ujl^p rJtur[rjujij UL ipiump^ 200 H,2iblh inMRd 

14 nn^iu uil^ 'H'y y^^^'^kPllJh i^pu^tît t ^nuuj tn "tpih /"O 
uil^ fhph no^ <y-p UMilnuiÇ J-p utot açJmut tuuJiiiitç m-tujpiP 

15 'hiu uiph X Qpulu ^o uiq frp nn.iu uiiuii ni. ppP uiç lupmpiP 

no J-çit-iu û.uip^p mç 'hpnlriupfuj uuinpjiph i hiujuom 

16 ^^ihum ^^ ujpuii^ 4^*^ lupuifl^ n s ^l^ p f^uihiP ujpu^^ 
(fp uiuiij #fi_ mpiç UL. €rp ujpç iiuh f ul. (f-p ktpupuu/h nt. 

17 Jp moiimufh > ul. J-p n mç uip a-ni-<fph x fJL. J-p ^l^ifpmh 

18 ml^ hnpui^ tupuiph J-p uçtfçmç ^ujill^ tfph x ^uiillu Uiil. 

19 .P^ Jp u^p^ n m^ ilnL.'hmm 'hiu upît x f^L. '&u/h^ hto n 
m^ Ujp uujuipl^ juo tJLmqujh^ "iP'PI^ * 

20 (}l. njiisLm ^o mp iqfitiph ^^^numnnt-^^^p^^J^ Jp yup m^ 
iffj^ tiip munl^pujh ^uipp i^^ujhmr^ ulI^ iuiiip u^p tpu^ 

21 "iiph ^o luuipusus^P ^ nt-jt 'h^n tunt.iu x fjt-Ç jmnç ni-mii 
^o ip fjl^^nL.mfiejPujh /^^ f^P^ //' t.lU'^'^ '^IH. "-'^^l^ ♦ 
nL. nLush ,no ip 'hmiî nt-^mm 'hp ujppm £p mii/pilç^ 'HH*-^ 
ul^Jph f nt. ni.mh ^po ip mott-m ni-h muibiîj^ usppm hiu 

22 'î^hJt^ //» ^piin-ni-n.m ni-p x QpJuj jjo ni-Ç n.oiu/h n-oim 
fihp^qujJ^ "hf/d » no ^l^JJt ^uiPp 'hpJ^um'hmphui'h PtnR^ 

23 Jpi mpmiuj z fJL. ijmj ip nt.ç n-Cimhmm Jp mJpuufhn-m nsL 

s l.PlP^ iWMiio/?i//lif2_a# 9 ipJm jio utisnph upiUB^IJ mç 
u^h; u^p mpuil^ ul. iimqujm m^ tsjl^ ^n u^p mv. r^mJtfh; x 

24 fl*- t^p mujJ^ 2"Lpl^ m^ usp i^^Jf^ < nL. Jp ^çJ^ q-Uijp^ 
&ujhn-m m^ Ir^u^p iqpujph t ni. ^int-muni-^hpp^ "/' 'h"'!^ 
^ush phl *PPPS^ "'h tijpiqiu t ^mP m ^o ilusq^Pm n^utj^ 

25 ^tu'ii pk^'^i'l_ tqptqiu * (]t- /p u^p n-o UL. ^{it^ ul. pnPt^ 
pm'h 'ii^uthmh m^ uip Ujph * ul. ip u^p mpmç lup ^iuy 
ujni/hç it.ujjthiu'ij m^ uphsi^P mpusph ^ ul. upu'^p nt- mmi 

26 ni'J*^^ 1"^ miuiih tqpmpij x ^p PpnLuç mL. uif^pjjju/ij no 
ip u^p m^l^ m^ tql^'h ul. Jp p^ *PPP^^ ""- fPtlt"'^ 
mpiç iPiun-ni-tlmij m^ utp usp^ni-pph f ipi/eu no i3.nt.if 

27 ifkph mqlit.Juiiiujij m^ iqp i^pq(^ * f]*-k ^"'ik '"b "ffl 

Utl/hpij ^„nt.n.h tPuin-nt-J sp u^p mtlpuih t mp tX-UL-i^i^P 

28 "*- «¥/' tPiîiqf^ [tqq^P ^u^Pp x f^L. l^tui^ ^o mL. 1-^2.^ JJl^p 22 201 

hjo utnff^m ^^ ♦ ^pifsu ^o [bs^iujuI^ n "iM^t^ us * 

29 /l^ <^/» nuuihnuuM pi^Ju[ii^ ^p l^o * J^p uiujp^ ^^^[^1^ nt. 

30 ip ^^Jj^ uuupujU iPujq^^g^ • liujifuj ^o il^jijkjk /^o 'ii^^iJli 
uipurnh 9 utp ujjiiji^^ UL. ffp ni-miM 'huju mp^iuj kp^H S"'*. 

31 y^^ ^^7 ^ * lîni-uujij Jji ^nuîj ^ujE^iu ^o ujp ujjfh^ ujl. 
^l^ifjii tL.p2n~ujb ujnifh^ Ufp jpu'iir^ ^o ijiujuip^uj^jifdpjç^ fno^ 

32 uii^ 'i^k'i J' * fJjpn^uj utp uj^iP (fp nn-uj^ ^P'BP. "^^ "bl^Uiy*' 

il^ ^ujU uiç %iu uip'^nL.pui ^iuja^iu no ujl. *^çi/puj7j [^ç^ 

33 iPuiP ujpuff^ * J]^q[ii.ifujh UL. ujput ui^ ujp uip^nLpui t ^ui^ 

34 ife^i tP^l^^^P ^ a.iu[J uî^ "Ejuj ufp^nupui x Ql. ^hl^ Jp [uo^ 
BL-iu uiuû^ffhpb no Uui ujuj lupiç n ujplunL.iupph ul. Jiu 
hini-iupph UL. Ujp uçp[iJO^[3[d [1 ul. tup qçi/ç inpîjç (spufîa 

35 f^P^if^ 9 "*- *V^%bL "-9/"' ^iJh ip ^kp " "ipkb * ^pnti' 

no lUL. ip uçp n-ni^uj lupmç ip uçp ^çJp iL.o'hp ^inonuflj 

36 na^iu &iuû. uik njk * \jni.uj ^ul^ ^k'^[* 4^V^/' "iP "^^ 
J^phpiM 9 ^bp ^hf^l-fy Lnni.iliu ujpJtP" * tP^ ^nL.7i pjypi- 'HP^ 
Uipij [uçpuu ujnifhç Jp tuL. ^^Jh n-pyuufh 1^0 uiç 'HP^ 
ujph ♦ nu ip ujkp il-ni-n.ç uuin.ni-t!ç ULUopijufhuiphk * 

37 f\L. ujnL.[i I p n.o ip mmaiupmiu [ê mijiJ' mp ^Pppp "["'- » 
nu ip ^njdufh a.m mp umo umul. i p 9[iik 'jh if^"'^ ^mffp 

00 LopTufh mp uuinrfhp umul. x Ç\l. û-iuilJ hpJ^P ip upmk f"'-^ 
ijuj J^n-fu mp ^o ujnifiM in mm^iupk Jp up\j [umi£^çpç 
nL.[i Ijommpfi ^Ppi^k « 

0t/* 22 

1 rif- H^hP^bp upuipmJç "iikf ujnuf ^o ihiuuk^ uip ^mfirp 

2 Ijofê^ufh X fJL. UMUJ^ [li/uji/ujii UL. nlruiP[iujmV' UJnufi Sum^ 
t[uih tjfp tt^ni-Jph IL.Ç n[i mpmJhi uipnppp uim'h f ipi/m 

3 ,po Jp ^mifjt; uip [J^pn-up uinuij » (]l. pm^k îjkjP"^ IP_ 
'hmtf fiu[ump[i ^iu[9^p liofd^ufh ^nL.mmjk ^kf^^ ^p ^*- *^i^ 

4 ^mummç uiiii.ufiiqmuflj utnL. z 3nL. Jn ujm^ [tJujJufUn-tu 
nL. ukpmmpm*iMtL.m [iimu£kp ^PP^ ^o ""'^ b LP "'k"Pk ni-ufh 202 hl2^Kh inMRU 

6 tnujj^n.tu uçoq uiuMh z f^L. uinLJi in u^n fuo uiubut ) ul. 
^ni.pu^P' ^fi uipmJfi^ "^nj^lLP *PfL ""'^l' ^fl Jf-UJihll^ iSp 
^p [uuf£p ^^ uil^upi^ nL.u/h p^UÊJtiP iunnut * 

7 f\i~ n-ojiu ^i^Pji^ttu'h ^tup f ^^ ff* "'-^ "-^^ lutnl^p ^iu^ 

8 Uj^UL. ijituul^^l^ u^iiJ^ ^PPf^t * /?*- ^.b^'" ^^Pftnu^ ni^ 
îtuulitujç UL. lio * 2uin.rUi J-n iPttin-tu Jttuuç^^ ^tutin uin^ 

9 »pf^^ t^** iî/«/ u^n pinLÎi t flL.iuh Jp Lo'îi « / rt rPo'^ '"P 

10 juni^uitj^fi ^o luJ' ^^^ff'f' "fr^P^ * fl'- ^^ ^P ni.tuhti.iu • 
ifui^iu ^tuiJiu ^ö ^nuii in uj^tuJl^n mn n.l^ilr^^ Jn nn.iu 
'&uin.Ç uiitp ^l^itu'huior^ Jujn.nL.tJ njt ui^ n-iuuin ui^ $ in 
phj "'-[' ^uJtL.^ yr^ tuL. 'f^f^ ffl ^o ^[i tunL.!^ in^ u^ii^ ft^ 

11 ifuî « fJL. Jn hjoinpiç uiL. JiuJ^n-tu ttiçjph t fuo^iu ui^Jiu f 
oPui^tu tfh ^n no iu t ^o ^n nuç u^p P^'^'lLt' 2ykfLP"^^'t' 

12 fuo Jituuç^ç uin tunLiPt JJju Jh Jn niLtu ^tuPn futuJui^ 
iiuhujnh Piua. nfi Jonh'ii uiç 'îi^uih uininiu t UL. in ni^Ç 

13 ^ujtinn uinopii i f^L. ni-tuii 9nL^ iiutjiuii no Jn ni-iu'hn.iu 
fio uipii nt. Jjiuuç^ç ^iutjnn ^pppij * 

14 /J«- UiuJiu no njup ^uiP t //» uni-Şjnçutiu tt-oiin ^ui t "*- 
13 mni-uihciiniu^ nçunLiiuij ngn-iu x fJL fjo Jn nLujhn-ui • XPp 

ihnn- >^uitinf^p nyuhui no ifiuiufi^^ ^iuii lun ntLiu u^ft 
16 hinLiP Jn ^njijl^p ^yifhmnh^ iPpii luiînLijt ^pJiu ^o Jn 

nn-iu uip ujI^iP^ no ^^"iib Jp ul/i mi^ ^tufunLJ* ^tupiu ^o 
11 fP hmJui t[jmm[i2uJ^[iP[ijl^ Joom^ Pt^'Pjf'f^ u^ptfui « //*. 

nfrmupo^ uiuiim t ^P^pP ^PP "*- ^** * /?'-/'"' u^pupph^ $ 

18 UL. ip %mJ fuo thuJJ ujpnph X Qpi/iu no Jp nii-m mp up^iPt 
no Jp ulJ^ p^Jui Jp Jtu^unLi^ '^k'Jh "'^ ^*" J^pnLif^ 

19 ^mPm no ihmmjiyu^fiPhjf^ Jaoml^ ujl^ * fJL^m^ uiuiim ^n^ 
•BPP *PPP * ^^^ijufhm UL. mm Jp nLiuhn-m ul lio ♦ fJLpiu 
p^'iil^ ifph nG Jp moi n ^mPJiiu muijr^ * nLjim u^P^ 

20 ^plJ ffp ^y 'Pp fl'^pp ^PPf^k * ^uLum'h J/i puj^k it'l^ 
^hmupn Jp uiuijm ul fio ♦ JjjL nhmupnç *^m% mşi pjnLj^ 
%m tfpii m^mm uo iu t ^p Jp f^f " (7-^ iLpJmhmihi « 

21 fm^Jjii Jui^m mçupl^ ifp P^uiJiiP Dppoijuj^p tPpn-m fp Vhf ^^ 203 

jujJufb no tfht-n.utmçn ujni. um ♦ '^utiFuM tlutj J-n tut. tTui 

23 tt-nt.thy.tu*' ^o ti^^ tn^up^ nt.fi tn^ ti^^ p^u^fttP tijntfh « flc 
nt-tiA lu^tuujtu a-n nt-tiflt 'j-p^Ih^ ^tuit J^pP^*] '^Ç JPth tun 
fuut in 'ittniJ fuon.tiM tjtnn.u ^ppr^^ inl^up- tPPPP^ * 

24 Z^ti tnoti ,pp trp in IttniJ nutiih nLtutiinL. ^pjPp ^p nL.ujili 

25 ^fi utb ^itJQffl' ^fiutuuf tijn ujuj X Ql. nt-ft tfjt Lo J-p nt-iuh^ 
n-tii ♦ tptutnpyu^gri. n.ujjpmujjtijh nt.tijh ttziiujrt. tnpDph » nL. 
J-p ni-ttjhnLtu t^çonilujp- tuo'Oii.oriujî^ n.uih^hpfi tPPP^I 

26 l-h'^p tpjja-ujh X îujuitt '^nuJi tnç tJnt^utifh 'huj ujph f tJ^ tuL. 
,po £p Ibtuil nintu tfujnp'jj ut^ u^pnut nti.tu ppfpt-^ iiipuiut 9 
UL. tiiL. tiithii_ijfh uj^nifii tifpiu nrpiu hipad^p- j^ppon tiip^ 

27 uiui * ^pifui ^o tPuits^ *pt ^ * IP uni.&pj;uiiu n.tfhp^\tnon t 
êrujluotn ^pt^J^p *PP^'L' UL ""*-p%k"^ui u.ohp2n.ori îm'® 
%ifi f ^tuifui fui^ip 'iituif nmiu nr^ui juptpfi^p »PPP^n*Bb 

28 p*P* fjr. ^ntfii ni-tn'h ^ ^o intJjj[iiP n^pifpn.iu ip P^p^ni.^ 

29 f^^j^ tP^ tnp uifj^^fi u^ntfh x ^dft dp nn.tu ifttnmfi>iu^ 
^tPt 'Pt 't^ "^ mp^piP Kujihifh ^o et£UJt!^ tPp tf[i tfp Jp^ 

30 rt.m tjimm[i2tu^[iPli ^ji Jujm ^pp « Im^m no ip ^uil/ 
tltmmfi2ju^/tp/ijl^ £/^V Jp unt-Şjpi^j^rf^ J[fh mp[untfii uL. 
t[^[unL.'ii , uL. £p u^p [Jm[uPm'h n^oh^ ul. ^kpf^Pk tnuum'iin^ 

31 mm^ "tp^tl^jk l^"V"ijtl^ "iP "if^P^ * f]*- Puj^^l lp> ♦ 
\jm '^J'^ntfh f^J^ntfh^ t[m^m ^jPufh [uoum ^o n niLm 

32 tfçhpj* ui^^Jphlj^ ujp^ui X ^miflu tfp Jpu£Oj t^m mnifm ^pp^ 
^o [tJmiif; t^m tj-I^J^ 'itmuj^îfi . nt. ri.nt. npPm ^o t&h(^^ 

33 n.[i t^ptjtl- l"^ ^"ijt^ "iP'P'^ * fi'^t ^t ^o Jin.m * fjm" 
pmufuf mq^ u^p t^uin^m^ ^t'^ J[p ^mt^jufr nu ^^iP Jp if[i^ 

34 pj^n.m ^ntfhmf^^ ^mrj^ppi piPx fji[i J[i [^o Jj^rum ♦ Ijm 
^hPpnu Jp rj^uin-m mp tij^iP ^o [in.o J p pkj "^t^B "/"'^^ 
mufh^ f u^ ^mpufh ij-ntjk m^ tPp [fh^pÊrmp ufp ^p kp^p 
tPp 'iimu 'iim ^[1 ufp I^oPphi^ * 

35 (}t. l^o Jp nt_ufhn.m ♦ Ijmijm ^o ilp n ^[imTjm tul^ ^pu 
UL. ti£^ t"'^P "*- "i^ "O^f ^mp n ij.^tPm'ij[ijl^ fELt 'Pt 
^pi'n "itm* uL. ni.m'ii l^o'ii f tj^mp Jp rj.p2ri^ ^[in.ui J[i x 204 b^iîhih inh'hun 

36 'ljfiL.ui ffp nL.u/bn-UJ l^o * Jui^pTi IbnL.iu «/^ ^çn.ui no ^^u 
^çjui Ujnm Uîp puon.ut uinu^pbuj t ilni-uutli a~p tLni_n * 
nt. (f-n ^Çn^ui ^o V"-/' Pni^Miiu ujnui "^pSh A'o «7/» ^tt-O^ 

37 ^ui f UL. J-p hion.ui 2"i-p tPP "iP tPn"-*^ * ^uiiiui fr-Tj nn-ui 
gnp ujÇiPf no uiL. 1-p2JI-h ^ui'b ^o ^fa^p 'bpJ^uui'iiinpU 
ijhpk^l^ IP ^hp *^^ f^k^^l^l_ t^p^-^sîi ♦ bp,pp "IP u^lfUuiJhi-_^ 
uuib '^puuiui uanL. * < pJoj ^o uohç ujl. Sj-p^tj^uib j^o J-p 

38 Uiçp^uja.ç ifpii uini^ ^uilJ x fji-ujb J^ Isob ♦ Jjuj piuuiui 
gftu^ui ip t/pp UJUL. 2f" P S"*""^ 9 nt-p Jp Lo Jp nL-Ujbn.uj 9 
(lluju pb « 

39 //*- u-iuu^nL. i^p u^p luui^p^ [uo ip f_[llh qhjP^tfbuj'b 

40 9"t. f ni. yuljp nuiujb Jji ip innL. ^iJb x fJL. LtuJuj ^o ^p 
ni.^ ^P^hy^^ h'^ *^P ni-sjjbn-uj ♦ mni-Juj uiporHJ ^p^o ip 

41 pl^p^ui.uil^ jl^ 'bui tj-^Jf^ X /|i_ uiL. q-tuuuj t^-l^i/pp UJijt^ 
P l^ ^^ Jp nL.tijb û.iuP^uj t UL. ip u^p ^onujb ^iujJ nv. 

42 'bpJi^^ tupnpp y UL. tnp Lop x Jjuj" (flujJ ^P^PP inppini.uj^ 
a^ ^lriuupn^ ^tu'b Jp Jrhi lup uip^nup t pu^^'îi pptu^ 

43 tu^pl^ tl-iu uipui ujpujnj X fJL. Jp lun pi-iJujJjujb Jçn-Ui Jç^ 
lp,p ^/t ^ujP p ^fsujbmr^ ul. pl^P urp ^pp luni-li * ul. ^p 
'btuJflipn.. up^iii^p^ ^tPl^h^ ^^li ihpn.. ujp tnpi'bpJ^Û 

44 tupnpp X fJL. luoiinmb^ ni-h ip uçp tupus^ ^uiPp mni-tupli 

45 ntî^tu tPsjjiir^ tnpfoJi^ hinLjbl^ uint. x Ql. Jp 'lipJI^^I^ ti-iu^ 
UjnL. ip tuui yuljp puiujb ^iup f f^L. ni-u/b Jp n-tuuujnPç 

4o piujJuiîu fntfb srsli x /|i_ Jp nt.ujbti.iu Lo ♦ ^p*t/iu psuiJmui 
UJp9pb ULtutupiS bpJ^a ujpnpb no ip Pçpant-Ujç^ /^ %uj 

47 flt. LfjiJiu '^çJiu no lUL. ptutsiçp titniuiu f iltu ^ui n-ssi^ 

£ujuiiu ^h "^ ttiL. ^ni-inui ^u^Pp lp>Piub Jlt uip ni-usbn-tu 
tnp l^inprp upuJb » ns. Ijçspu ftuiu ut^^i- ^o tunL.h ra-uiBÎhuui x 

^^ /?*- Jî"«^ ^o J^n.tsj * fjtu" ^ni-snuj ^nLn.^ iPujn-ni.J ujp 

49 it-suJl^uujj^ us^up tnpsnls x fJL. ni-iu'îs ^o fp siton-iu ni.p^ 
tstsu uinifb l£tuslui ^o iul. tj-p^^ u£ni/b tnl/b^ Ipib J^n.tu ♦ 

50 {?"*" Piuuiui ujp 2r*~P ^^ ik^lşspb ni-su'b x fjt. Jp nL.iuîi 
^t^t ip ppqJ^P\pLtup^ '^i'"L t'^'^^k fupuui t nt. tu^^ ni. Lo ♦ îiuP^ui ll^'^IU^ u^iuput^ f ni. ^hP fp liojui ni^h 

o2 nz. umn ^Pf* ujni-^ « /|i. fiutu l^o J-p ni_uilsn.iu ^o tn u^n 

nL.h ^uiPn Ujnifjb Jn "juty fiuujitujbn.iu ni. ul^putiunujbn-iu 

nt. Jn hhjmhujnujhti.iu ♦ *^tuutunp sn u^p utp n rs-ui^ 

53 tttnifli Uip ^ihuh m_ ujnpçpuj'ii * t.h(* "-^ '^P ntt-tu ip 
%[uJ uuW^ujpiniu usni-tPt n ip uçp J'ph utçup- 'Ejuj luil^^ 
fJpU t ^tuifuJ utuujf^ç n *^ÇonJaifdç it^tupps^ nLpiu su z 

54 /|«- ujni-li kppPl^ "ilLri^^ "^ tJJni.p ujh^ ip *iiajj tfuj^ 
iiu tiituy piPiuJç 1 UL. ^çfJ^pnu Jp Jp uini-pJui ip pÇ f ni.h 

55 mp ^o u£ni. z f}t- Iputfui ^o uil^pp tj^[uputn^ ^p ^uitf^^ 
utiu nt- ip tnoti-UJ ni.[t tt-obp^rui t ^l^fJ^pnu Jji ^n %utt/ 

56 nuiu%înut fi.o'bp^in x f^iupJtui^ ^[1 lup iuni.f ^p u^ut tufipp^ 
n.obp2uip ♦ /ç" Jçtiujnpp nu iu> ♦ f\t-ptu Jp Jp nL.u/b m* 

57 tPO p^rt-ui usni^ $ îtuiPiu ^l^iJpnu pbnhtup ,pp p nt. ho ♦ 

58 fjni^ Jpii iun uLp %uiu bui^pir* fjt. ptu^y huii/ ^nfi Jh 
uitu^rsiu ^h Jp tunt-p tnji^ ul. ho ♦ '^«1. Jh Jp nutuh h » 
*^tuJtu ^çfJpnu iio ♦ \jui iPutn..nLJ iuri Jp ni.ujb upbpus- 

59 fl'- O-tuutu utuujfJ- nfi iup^ni-pp ujtu^n-tu ^p //»"y '^P 
ptpufJ UL. tup IjofJ f luuiu^ nt-htu Jh phtt-tu UiuL. 9 ipiftu 

60 ^o ni-p Jp ^hipip ni 9 7|0 ^çfjpnu ♦ \jtu tPuist-nt-il unj 
'jbp rpjtbpJ' rpnt- ^p tul^Jfi 9 ul. ip ni.J^ uiutujJI^ 1 ^t^Jtu 

61 ,po ujl. futuui^p ip tnutJiniu uiul. aipn ujujbiuiu * fit. Ptuiuuj 
ifçl^f^n-piu nt- £p ^l^fjpnuç %n^l^n-IJ $ ul. ^^ppnu fuiu^ 
Ug^l^pç Ptuujii^ //? uifptu fuo luhfj t no Jl^rt-iu fjopp uiui.* 
hP*PIL LtL "i^P uj^tu'btnujjbf^ tnjtntj/îif ul^ £itupuib ij-ni-il; iPp 

62 [sl^^htup ufp^f * fJL. ^^ppnu ^ltP fP uiiupiliu nr. if^pn. 

ufP r^fjj^i ^nt"' * 

63 /|«- uiL. JutnLni-ifuj'b ^o Jjutu ffftpPf' u^nuii iuulJi uip 

64 tPtuu^tuptu ^Hf^f^h nffl ^ni-Ptu Uj^nuii x f\L. lu^pjutuf^^ 
pfpb n-nLj^ nL.p ul. jp n.nLjtu ni-h inp hipuinp uiul. 9 nu 
^b ttpn-u utp^pp U£nt-'ii UL. tup fpjpp mnûii * ^l^jrj^tf^ 

65 nikptPl} "ifl.^^ ftL t"' lyf^niori^ ^fi^ Hi x f\L. ^^fi ifpn^ 
tfLlHr'*^ "^fL k^PfL "f"'-^ Jl^n-tu ii£p inpJJpiujii X 

18 906 hUHh inhWJJ 

66 fj'- l^uii{iu ^o ujHijJ^ ujnL. t [i[TuPliuip^ ^lUlfJI^^ ^^J 
tsjujy hJuiuu/U UL. ^lrujfirpujunt '^ujftrplj 'apsJujlÊUiplj f ul. 
ujnL^i ^p ^I^JujujP^ juo u^^ppi^ nu Ijohuj , kp^f^ Ifi"/'^ 

67 tI.nL. /i^ Jp J*iîisi-uj upgJuj « Xjo Jp nt-ujljn-ui hPtPp ^P 

68 nn-uj ujl^JpJ* Jji m^ upuijnLp %êjj^^ x fJL. trp^p J'p " 
n-P^I- *Bb ^hp"-" tPp^^ S"*-^ tt^ ^f tfpuLUJ 'a^Jujuj UUJ 

69 urpii * Ij^ Jp ui-i; pk'jj" ^»ni,n-l^ J^utn-nnf^ Jp ujg^^jl^ n-utu ^ 

70 ui^ tj.nLij^P^ Jaout^ ut^ n-ohlt x ' (\l. ^^Jfiujb IpaU ♦ \jni-UJ 
itnL. u.nL.n-^ ]uo uiç p j ul. uji^ Jp nuu/bn-ui Lo ♦ hp*PP 

71 ^uLii utl^Jr^ ujripiPi Ç\l. nLUj'b Ipob * t^^b ^p [^IP}^ */* 
J p Juin.ui ^^UiUt^Pli t uaJ* u^p pio Jp uituijç ULp u^^p^ 
^puuipb z 

4 n«- ^lt^b ^k'^i^Pk ni-ujb n-iuuini/b ♦ ujnL.p Jp ^ppiu^ 

2 uioun-iu ujppr^ x (]l. J^ ^/P/b ^PPf^^ ujuJ^puJp^ u^ulJi 
UL. Loîi ♦ f]i-liui Juj utji ^o Jjti^^pi; luspnppJfi^ uip ^pp t 
UL. Jp B-UJjuçpn-tu pjiupuja tutiJjpb uiu tnp '^p^P 9 ul. Jp 

3 ujoj /uo tupLoP^ iun JPçuh^ ul. ihuiiupyiu'^ pux '[jni.iu 
^[tpjjtnou ihpn-u J^pp Jk* uL. bo ♦ ^uiinft^uj^k hk^"*-^ 
tufstu'b ij-UL. Iş'^ i ni-li Jji ^^'[""'l '"'" Jk"-'**^ "'- h^ ♦ 9*"^ 

-4 Uo « f\L. ^piujinou Jp ujiu> pJuiiftsjbn-tu nt- piuia.gft-iu uo ♦ 
^'L LP "kp 'JUin-UL.Jç ^ufb iptuupu^suP ^h'btu ujKbpJ'x Ziu^ 
ifuJ ni-utb tj^iL. '"[hppp f"- '"H IpoP > tp^pp ^p ^klbih 
inkup ^ppb ^tupiu ip t[pp UL. ip 'hiuJui ^k'^h Jjh^"'-^ 
tnpupuujç *^pb tnpj^ijj ul. pjtuiu-Ç ip Jf^lJhlhlh lupmsîi x 

6 fl'- ^ppuinnu fpuihu no ^t/bfp uip^b"^ ihpn.u ^pp kp^ 

7 ^p tuL^ iPuituni-tl Jp '^hlhlh'^ "^ * il'- fpuijut no tptfbp kp^ 

^p Jp ^k^^'^Pk Zbf'^'**l'"k "* * lUnLll Jp /^/îO«7^«/fI.W 

2_puibui i ipJuj ^o tuL. Jji ip ni-k n-ojufbtniu ip ^m.tnuk 
ujnL. X 
o /î^ ZfPpoinpu qtuihu \po Jiutu mli ihpsL. y"t "/'"- ♦ jff"^"^ 

^o luni-li Jp t^t.ijiu ^tuupkp tnp^yu'buip tt£nL. ^o tuni-p 
"fE "ib'^"' * ttL^"' ^^ 'bE"~ ^'^'f'"^ ^P uikp^iu^k "'-b UIP 23 207 

"'[L'Pn.U • ^^^^ m«£^/r ^a^^ ^^ijmui ^/r (^^n-us 'b^ uium x 
iO f]^ ^"'^ [iiftjjiriu% UL. ^iruiPliu£Ui'ii J^li utl^t^^îhfi uini.%^ nu 

41 quji//i liii^^li t^lK^pipi^ ^nt^ /2 "^r W' * /^*^ ^fipoui^u 
uip luu^l^pl^ /uo uint-li iijp fuuipujui iPiiîiti^^ppi^h "'- "iH 
JUiu^ujpm .pnpi^h ^Hlt '^^PH^l* Jk''-'^ '"'" nplippP^ 

42 nt. inliuui Jp f^kimuinun.ui ^[iuj'ljui z [\l. Jp ujl. n.oj^ ^fr^ 
iiuiunu nu ^fipomftu inouP l^ ^^i/nLUinL. U£nL% ♦ ip/^ ^^ 
uitlnLi uipJJnbç ^uJiJni.mni- uinLii « 

43 'ljnLUJ ^p/iuiuinu ul. u^pi/^nuj'ii ^uii/Jl; ^ujt£[i ^pp 

44 ni. l^o Jp uLui'hn-m t jyJin.nL 1/1^ ^m'h hu^fi i^-UJildl^ mtj^ 

"'P.V^bl "'IL'P"' " ^IL '^^"' "'^^ • "^- "% LE '¥"'/' " Pk^Pbt 
^pp , uL Jfi^ Lipifi ^pp tLLlT^t " '^ f w/"/"'^"'^ ^A 

45 %tLmli ip utp nL[ix f]L 'lm J[i ^[ipom[iu* ^pJm ^o muL^ 
iPp Jl^n.m 2^[im'bm t 'bnLm muL^i Jp Jp^pm'bn.m /f^/^^" 7/!^^ 

46 ^[i %ni ^np[ljJ'* %nLm [Jl^m[u£ '^p.Pp^ mnL^t ul u£uip^ 

47 m/ji/** ^£e/2«i ^o lUL //» ^kp u£mjpmJmtu mp n' u£nL. Jgt^ 

48 uLUibtLm lip^mmb u£iupmijj » Ç\l ^m£UJU£m ^/»2^ ^[jpmb 
UL. l^o'b ♦ f^Lpm ^mifi'bui ul. Jp^ jPmn.m <îlmpmu£mji;^ 'H^^C^ 

49 uiJi X ^/f mL /n u£mJl^pmm u£nL'b Jp U£Oj ^[[^^k^^Pjt 
20 nL ^mPi^ ip ^mi[iu^ mm'l[i u£ni^x \nLm ^[i£mmnu m[tum 

m^nP J?pp lloPjibk f jptfm nto uinL^i mp[uoum ^o fi^ 
24 "n'/k niuipmiîi x îmJm nLujb mp îJLppujbç mpl£o[Jp ujnLAi • 

22 Lp [nmJ^ u£p tnmp[i'bm muL^i x Ql. muL^t [iL^[tL'b^[i ^mpm'b 
Lo Jp uLUjbn-m * ]k nLpm ip ^L^op[i ^p^^'-f ^[' *PPV * 
Jp iPpppbk iPnLuPm^mn. iPp O-mP unt.^ ^p 'bmmp £p uÇp 

23 nL[i * %nL.m muL^i pkm[iuj "ip^P'^ "'- U£mpmpJ * ^mJm 
ULm'ii u£p u£pir^m mJmij^ ^p[i ijotL. '"p^ppp u£ni^ wl mp 
[uoump uinLb mnLp ip [uijjjç miJupmbpbç ♦ ul uLuib nu 

24 mmhLiL^ "i'"^ [tifujJu/b i[iptL. tjoti. uimfb « f\L ^ppumnu 
2o P''"JP utnL no m[iJLjÇ uLujb uipnu! x ^uLm ^mpmitptJjç 

mmptnm Jp uLUjbn-m t mL n[i Jp ittoi ^hP%kP [^k "'- 
ini.mPjç ip ^mJiuç '^mPp njnL inutii[ib ♦ n/î mnLft mn^ 208 hi2înh inhmn 

moumn iiiniSlj « Ql Jtuîu cf-n monuipLç ni^ujhn-UJ f^^u 

26 (}l. UUJt/uj no ni-UJlJ isin Po uini^j y c//i Duiij^i^ ^ujPon 

«Y/i ^"/^ ^^if^nLÎj [rl^^t^ ^nt-pi^'Lp ^HpPl^^ "^ ["^^ [[^ 

2 / uÇp nL£i ujuj'b^'h i ^po £p £»&! ftuuj ujjihuj X fJL. tp a^j ni-p 
uin^o uj^nuh ihpu^ nJujiiL^ nt. J^pUujij t/A > ni-ujh no ^ [^ 

28 ^'^Ht^HP "'- ^/^ ^/7^/if ujnifh in u^n ni-^ s \\uuj d^ljlin-jiuM 
ni. Lo (Tn ni.ujhn-uj • Xjuj" a.pnçn- ^ni-UiunL^hpP^^ IP 
uÇp iPp iPui Ifppi^ i [h ^nifh ^p u^p kio ul. ip u^p n.nL.^ 

29 n-^q- pjo u^p ^ppr^* 'iSiu^uj n-Oju/h n-^*h ^p tp Jui n-O^ 
juihuiuj uiç ujÇfrrUJ ♦ Jaonp J-p pufJ^oiJuj'hn-UJ nt. J-p Ihujqiu 
puj'^iîujhn-uj nu J-p ujl. ^p^prttu'hn-uj ^o ^hp ^ui inujh x 

oO \^p nLÇ i,ujq^ uiJ^ ujuj^puifpy ujpujr^ Jp ^hjuj'hn.LU Lo^ 
pfphç t G^PtPp IP "^p ""^ '^IP l^h'Jf^ f "*- J p [jujnujhtuui 

31 kp^pp ^^ t^p 'hplu^^^ i OpJlu ^o ^p^p Jp l^tyhjlj^ t*^^ 
n-^n-uj uj^ifuj t^p^l^ [h ^p '^pl^^^ "^b ^p ujpu^ui « 

32 f^iu^^iu ir.nL. luujpujuJDlrujp J~jr n^n-uj ufhlth Jp rpni-J-^ 

33 Pi^n-iux Jnuji^ ^o ^ujP^ ^p ujl. ^hjk .PO ^uj^ inp 
'\ujPp l^op^^ ip ni-Ç ujni^^ ^p kjiui^ uiiupujhjih nt. lUL. 
piujpiuuj^^lTujpujh J'p Ir^^^ ip uji[jj^ n-iuup^ ni-^uiiu ni. 

34 Ir^^^ Jp ^ilil^ nL^uiuj puj< ^PPl^^ /?*- I^uui l[0 • Jjuj" 
(])uji[^f uitjip Ujp^uj J-p ni-jiujhn-uj < ptfui jio <p ^pp[^^ 

^D pjo 'hp qu/h^ ' pi'- nluPuj ^p^h "^f} ^"{J ^PPf^t îpnLpuM 
luij^Pph ♦ /]i_ pLupp^ uujnr^ji Piuiîujyu inp^pp > "«- Uj^p 
ni-Ujhn-UJ ujuj^ piTujtluih Jp tfîuun^ujpuj "^PtPPPP upiLU 
ujns-p nL. mp ijoprruj ♦ (Ijui^O-UJu/iuj p^ituu ^pp ujppiu lul. 
fuo Jji jîj^puu ^uj , i^p.pp ^P^^ppljjh JaouiJ^ ipf^ufi^ lUL. iu « 

^U {\i- mu^çpujh Jp muLp Jtuun-mpm mpnppp uiuLh in "[^p 

37 inp ^mPp uî^nLli nLujip^^ Jl^n-m mp mm mni^ z Ç\l mp 
k'^Pn. "i"^ * ^r^H. ^t^'^l^l^^h l}h^nLm[im'h q.nL. p po 

38 Pkl^u uip^^ r flt- ip ukp ULlimm^ ^RShÛMb bh^nK 

Shö.'b fll^hRS t* "IIL &"'-^"'^A "^ "ip fj-ot/Uhli uL uip 

Jiu^pm^fi ^mPp 'hpJlium'hmr^ Irm&Pm nfi ^uimnL s 

39 îmiPm Jp mL ^mPp mpuq_Lu'hmph pmpmmnlrmpujh VbP 23 209 

40 fJ-nL. p *^I^U hso HL. ^çu crp ifiu Jöç/usu ujn^ut « ^uji/tu 
^J^iJuju^ ujuj ^I^Juj^ UL^ i ni. Lo * QtniL J-p faoutl^ 'huj^ 
Ppn^un ) ^nuuj jto ti.nL. '^I^ijujIi ipiJUjJiu lUL. luniuuiuiujp z: 

41 fJL Ûju ip uçp ^ujn.hjÇ utpn^hUpij ♦ ^puuM no iuiP ifiiLU^ 
Pui^iurL. ujçuiçiç np ppJbl^ pjo inpurfTpbph ♦ '^uiuuj ni-nLU 
^ÇoJJh U-pyi- tPh 'hui J^pp « /1*- ^p ]iuujn.uj bo ♦ JjuJ 

42 fJLUUJUJ Liui/uj no ip iIiLUUJ^\ui^l^.phj^ luo ujj^i iPp ujjtpuj 

43 luo ujlihui $ ]iuLu J-h Ijo J-J^n-UJ ♦ (fjpn-uj utp ujçlT J-p rL.iun.LU 
hn-o ujp Jpn..uj i p '&^hi^jJuiuj uiç ^P^l' * 

44 []i- nfulJLii umujfJ ip ^Jy^'hutuj uinL- , ul. j^p u^p ^t^Jp 
lupm^ ri-mpp lunL. ^mjJm ip ummlJ uut'^mu s f]i. n.o 

45 tl.mp[i upu-* UL. ih^pm^jl^ uim^wpl^ Jp op^mj^ û.mlJlim x 

46 f]t- ]ium utp uip I phm umnuhm nip Iputjp %^PP "*- ^** * 
l^m" ft]mJujnpni.^l^ juo ^p m^upi^ r^m pL^Uj^jiJ* utp^pJ^* 
nL. LtuJm no ni-Ujhmh Lo pni.^ç pio pi^uipJ ^pP * 

47 fli- ht-U "i'^jh '^'- n-p^n-ufh uipmhPphç Jp Jöom^u-m 
^pj*PP f'^ UL. Lo ♦ ^pn.m iPîjjn-ni-J^ ^m'h ummpti- upiL. x 

48 f]i- /""^/4- ^P^'U «^** ^^Pp ^"«-^ ""- PujJiu^ujj^ mhP[^Ç 
UL. mL. np^n-ui'h no ujo ujnL.'h /p ur^^ç po uip lijpump 

49 uj^nifh UL. J^ mpl/l^n.lim u/nL.'h t f]L. 44*^ Ibmu^rj^ ul-Ii Jp 
uinLpJm uuinpbh ujnifh ♦ ul. mL. JrUiLub ^o /p pÇj "f-p 
^mPp ujnL% Jp i^hll'lh f "'p m^i u/nLb mt. q^pil-t ^mbmb s 

50 f]L- lUjj^m Ll^^k ^^ 'bmil^ nL.li JjuluIi^ u£ni. , mni.li 

51 Jlii-^lip upiu' n.m'b^ ul. ummpû. J^n.ni.il^ ^p t ^p ni.li Jp 
*/lf2_^Jpp "*- ""^'^/^ uLm'hn.m n-uirpu 'bujinm upii- > Jp 
JjnliJ^Puj Jp ujmJ^pl^ Jjl^^ni.mlim'h u^ul. f ^p mc. Jp 

52 Jp ilimmli^m^hPtj^ Jaoml^ mp p^ u/ni..x fji^litu j^p u/m ^^^ 

53 pumnul^ ^LuP uL. Li'oJmLjl^ Jium luoum » JJl. muLp Jp 
Limi^ mbli hjnLmph "*- ^'"P^y^ *PU P^*"' "*- UJnLp Jp 
rjpbmrL nh ^mPp rtopjfb PpP'^l ^Pp uim'îtp t no jfp ulç 

54 O-mP P UL^mpufh h^jpi^ tiuj ^m^p u/nL inmijh'h x f],o Jp 
ffb^ ujnL -f UL ^JulI^ 'b^q utp ujo uini. x 

55 f]f- /p P^ÇJ "'-p wp 9o uinL'b mL Jnliîifli no Jp ^hpply 210 hliihlt Ulh'hRU 

p.^n-UJ ^utPp mnLh * p^pi^^ ni. ljl;oijui^jl^ nuji mjih kpj^P 
56 KUiihuU ^ ulI^ ^usP^ muib^ x /|i_ li^ Ll; ul.^ uiU nu ^ujqnn 
'PP PP^ ♦ ujn junLnuuj nu uin uipum h^o^ n-niJbuni ♦ nx. êjm 
n-oim rÇf/«t^ Ll^onm p^hmh^ç pm^mP uini^ % 

4 7mum in n-oim uçn Jh""*- //» nniuçmm nm-ijm '^mPpb 

ip Pp pniç % uibpU mi. u^njunLpm'ij ^po ^mnpp ^P Pph * "L. 

2 mm^ij-iu <fphuib J-p njp nLmbtLm x fji. O-çJpp </#/ PpP^h 

3 ip mijinh lÊ^;n- mnLb mpb x f\L ip '^r^mnLiL. JpkPt^ ^mum 

4 ^^lt'P^ Jium ip ULÇ bju mpb x f^u f^ini- J^h UuiJui no 
uLmb crp ujoi muLp p m'^pLui ^PJ^ppp utnLb ilm'^m muL. 
tfmn-nLijm'^b uip ^pih '^["^PP'tt' IP "l^ nLittb uujnrUipb x 

O fji- uiL (riibmb mp P pnuu npcrm uinLbt; LmJm ^o n-ULim 
/uo I p mpmç 'hpijJ^^pppb ♦ tiLutb Jp nLu/bn-m liob ♦ QpJm 

6 umiiç ipbmJ Jppjim'b n lupmJh^^ mpnpb t 1p Jpp 'bpbm 
mL. f iç ^pjmiP umbm ♦ ip udipm po mhlUpb ^mJmb ^o 
Jp nn.m lummçp miu t limJm no ip ^çilit^mm uinu * 

7 'l^p inp Lop kp^P ^nLiLÇ Jutn-ULJrLm lutnpuiL no ip 
mçuPç JmrLnLijk LhLbknhmpiub ui^ P çuilitf muLb t n*~ 
ip /ttmilç nLmmut ♦ «i_ i p iLOim upitç imbmm cLpimu ujpu^ 

8 PltUm X I\l jp ujfipm po luh^ib Ixsmuj^pk uLft • [\l i^ljl^^ 
% n-hmb mL ^^JIi iLp^n-mh P mpLib ^ppph Jp mi- Irutîin^ 

10 mm'^uibn-m ul Jp upu^rpui '^I^JLuihn-m Jp x Ç\l nLiuhuîii 
miiLh j^o mi- iipyi-mb Jp pl^unLpiibtt-m Pmp/im tPpppî' * 
jrtjptift ir^i^Puij^ii^li ^ JjnL-bmH n*- irtjpt*^ '^/ut b"'^ 

4î iLULmig X fJL pmmçpç nLuih ip i^ntp nLu/b nn.m mo^uÇoq- 

42 p"\J'^P "l"'- > "'- ^P ni-iJhn-m mmtlnLp 'buî "^p^ppp iiini-/h x 
2mJm ^çPpnu n-muinL i n Pp pmç mmrjLm ♦ ni- mp bnrpP 
upiLhl^ mji ^o -^mshtiit Pmhl^ mp um^phjt uinLh | UL mL. 

LIL "'P.iy pornm ujp Pm^jiLui ^ppr^l^ ip u^p mL uinLbl^ 
IriL X 

43 [\l. i/m^m Jp nLLuh mpmoju/h ip ulI^ "-9/^ IP ^"'-^'^ JJIP 24 211 

^fi tnn^ inniJb ♦ no ffn ^nL.uiul^ uuiUinL. ^^"P utuu^ujpÇij^ 

14 uint-n uini. • nK. %ujiJl^ ni-^ ^Juiiltn.u u^ul. * I]l. nuuth ^^ 

IbuiJ [uouiui inul^[i UJL. ^kifji ^iuP^ ^tuifJli q^fi^^uMb [uuj^ 

13 '^[kp "'P "l^ U^niMi 9 f]L. UjUL. ^jl l^UJljuM ^O nuufh [iMUJ^ 

UJ^n uinuiuj ul. uion i^n^PPPfi ujniSb ♦ J^uui U£n ^o trp liça 

16 utnL. ni. uin ni-UMhn-UJ uin^nL. usnL. x ^l. ujm-p (rp uiuu 

17 *PP Pfi^h S^^^^^ ni-uj'b ^umPp usnL. IfPPP^pjj * f]^ Y** ^H 
nuuM'htL.uM f ^p''^ ""- [''"^"f^pt^ " ^p_ '^^ lunL-p ^o ^niJb 
Uin l^ujtlnL. utnL. motj uinjppb uumiIiu jao uin SniSh t UL. 

18 ^nuii il^ini-! f^ J ji s ^^iliuuj uius Jn ni.ujh Ir^^l^^ ^o 'huj^ 
tluj l^jtl^ ^iiuOfLiuu uinu f UL. Lo d-^n-uj ♦ tf-nL. p ujhç 

1 n ^ni-uiuç ifhuiuibfin ji^ no 'hnnujhn <n luuL. in ni.ç in 

19 iilIi n.oiuMhmtu * f]L. LunLti Lo J-n ni.tJjbiL.tjj y ^n ♦ ni-ujb 
J^ Loh ♦ ^i.n ml^n^tuftl^ Jtuiuj^ '\jmunujhji mi. tf.n2tj-ufb 
vt^o usni^ ) nn mi. Jujn-iinj np JiçjtigJujÇn uinL.^ mn m^ 
J^l UL. uin lumuj^n u^n cf.ni-tl^p- fn u^mn Jaoml^ ul. ^mJ 

20 Jl^ * fl'- SujJuj'b uiuts fiiPmJç iPuj UL. uçnij^nçn. ifm Jn 
Jnnnb ^lgonJnLm [J l^ui liJ* nn nph^ uL. ip [umiç mtlupLijhp'b x 

21 XyJt tiLjLj T^PPP *B^ ""- "* ^R^ li^puJJpiÇ mç [uçimu tijp^ 

nuM ♦ puja[ih ip u^p mt. ^^Jliitfb mL. ti.oim upuç jtijhiu 

22 MO mL. n^p^n~ utmfb X f]L. ^l^tP Jp Jm S^bm Jphmb J[t 
Jm IJmÛ[ii-UJ ^ppplJ^ m-UMlM nO upu^^mm nnL. fp [JppujÇ 

23 ^nL% z fJL. Jl^jji^Jt^ iiL^i %uj m[ib ) ^m[J^ nt. Ifoh f hP^P 
^htPfh 'fh[h^"fi' ^[i tu[ih t ni-UMb DO QO^Jp uiniJb Jp ttjoi 

24 nL.[i Çp^Pp timtt ut t f]L. Jp Jm ^phpnujb J[i ip [Jputç 
Çnt.'h^ UL. JnL.um'iM mh'h j Kmilufh no mt. Jrfbm'b Itob f '^mJm 

25 If^othjtl^j^ muL^t 'huM m[i'b z [Jl[i J[i lp> Jp uL.m'bn.m ♦ ^j 
mû.p luptjiub uL. mp tttpi Lputhuih utmilnLp tPPPfi'h ^P ""^ 

26 ^^J[i tj-p >ti-m'htL.m ^o ihl^ jtiçtlujçpufh [umujçp mmlt t ^j^p 
\P^u[i^fL.m ni-ujisufh njm'bmrflj^ nu ip umfq-m'hm[el ç [uo 

27 ^^Pl^l^ h^C^*^ 'huM^ ujnL. X fJL. ml^uP ^pp Jji^ l]*ni.utMJj^ 
UL. Jp ^I^J[i i[t^jrj^tfinl^pm%^ Pmp[i(p ^P'^P.I!' * IIL *P^ ^ IL 
uiçp^tu^t; ni [i fp ^pP^mujhmm ^m^ p utnt. 'hpi[[iumb^ 

28 "'l^ ' //*- lput[m no 'hl^tpjj mL. tL.mumujuijl^ upiifb^ f^p ^o 212 l'liihli^ inh'hllU 

^^ isij^ ^L. ej^ni-'îi f en^^ t/^ Jni.uujh tup uiiu ujnt. hjni-Êiu^ 
29 jl' tp^Pl^ "*-[> m ^f^l' i^ni-p uiiup ^[i lu^ "iHÎj^ * ^ujiftu 

iç; qon. tPpPf^ '^*- liou • In ^^ ""* uip uiuDpbut f j pJlu 

^o t^iluip iu t nt. njuP^ luiun^'hL iîi f ni. ip ul^ ^^P IP 
0\j uiuj nL.uj li uisjjiphuiliuipn-iu « ^£_ uinL. jap uujJuj jjo ujni.li 

u^p nL.ujbn-UJ ^p unL^^t i,uiuj n-oLp^ui t ^tuii uiuhm if[iL^ 

31 u^Bupç^p ^HP^ 2^p^l^'huj'hui riL. uiiu J-p nL.uihu.iu z f^L. 9tu^^ 
iJhl- nL.ujh '^iuPp ijçujnLfh ul. lunL/i 'huju ^p pph ♦ UL. ujnLb 

32 (rp nLUjh hiupinLjujjp mnt. z fJL. (fp ^iudni.uinLrL.uj uip ho^ 
P^p u^uL'h ♦ Ibuj ^[i uip^ if'ui J-[i tjujil iPiu uip ^ujdnLp^h 
ujnLh btuijuj ^o ip n.Çuiuj ujp iPiun-UJ hjiuujçp uipuiiu uitiL. f 
UL. ^pp^upuh u^p P tupjiŞi ^ppf^b ^P ifiun-iu x 

tiO (JL. fL.iuu£nLh f^puL^ uujujpi^ i^p fJMnLUiu^ ij^lj^n-^uj*h UL. 

Ijujhtpnuj'^ujh tiL. u^p uLuihtL.uj uinLh ip ir^M ^hmni ^iu^ 
34 Pp ^pi[uj*hm^ m[îh * []l. /^oIj ♦ ^piL.m Pmuiui unjmiP 
So uiuhm , UL. J-p ^pJ^nL.'huL.m [anLjuij[i ulul. x (]l. nt.m'h 

P'"pf'^ 'PPPl^ IP ^^ IP ^k'^'" '^'"- » "'L kp^p SujJujh 

mnL[i po muj'hmu ^pp[^ * [p n[upuj 'hm'h ^pjal/hm'hmp'h^ z 
36 fli- l^^ujihu ^o nLUjh [umusljp mp mm uint'h Jjum muLh 

ujp [iso uijj^jhimhm ^p 'hmJ ntm'h ul lp> Jp nLufhtLm ♦ 
ö7 u^puJ Jp ntLm , ^mJiu nLufb utp usprpn[ius'b PptLu[iufli UL 
OO [J mpju[îh "'P^ppp "[riL'h J^poppnL^ n[i mp u[[ihr^ x [Jl Lo 

Jp nLtubfLm ♦ jpJiu ^nifh i p ^mil n^Ppb uL <pJm i p mpil^ 

39 nmm (^[i^pmh fj-^'b « \pl^ijuj^^ ml^up ul [[fbl^m iPrf.t , kpj^p 
iutj mL pJ i ufp um'^itljruj iPpb ul uip 'îil^tLpb ♦ j pJîu ^po 
IjÇOijmm UL muPljl^ puL^^ [JuL'b'biu • ^mJuhi no mp uj[hjpili 

40 mJjhj ^Çjiii t f^L m^Jui ujp LoPrfbl^ m^u[J ul irhjLl^fL. [uo 

41 iJ^ujb mm Jp nLufbtLm z f^L uLUjh Jp yuri[iP[ii^ urmJnLp 
uiu mpnpp uinLh ul ipPm^pLupnm utnifh * Lo Jp uLtuh^ 

42 u-m ♦ JfsnLmp^hj ^ç n ^l^jiu ^p Jpp « flLm'b J[i Jf^tLm 
ipimpyu ^[i i/uj^u[j^ q.iupu'hm^ ul 'hm'hl^ ^pbLp& muth « 

43 /|«- uiuhm nL [unLmp ^p u^i^p nLmh x (44) /^l Lo Jn 
ULUjbrLm * nLmhujh p!i mL [amuj^pujh LmJm no uin ntLm 
U£nLiP iPp Jp ntLm lp> ♦ bp,pp PflP'^ ^" .PO P^^P^tL ^H^ JJl^p M 213 

%ujJ ip(^jq^Ju£^pujh nu 'huMij^ ^^u^ni^puMU Jji^ u^oj iQt^ ^isj^ 

45 P[^ 'bfulliuufhmi^ z [}i-k ^"^qk JhMu^ nLUj'h ij^^HP ^o 

46 ^npi;u£u/b ^k^^ ^[^^ * /?*- ^'^ *^£ nLUJ%n.uj , ^p^l^ ujif^uM 
^ujJJliuj 'isjTij^[tuuj'liut[^ UL uj^jjuj [luq^Fiif ut Jp^ JP^u[^s^n.uj 

nn ^iu'bmF^ * "*- LP "-^"' unuÇjm'bmuj r^njmU ^ppi^ « 

47 f\L. uan 'JUmil^ ni^ji fJouimij ul. Jn lAti^çjmhn-m m^jilJji 
UJ^ Jiu^ i^nL.'h [p 'hmJ ^f^Jfj t[-UJj^m'h^ J^i^ ^^TiL.mul^ ^[[1^ 

48 u[m^^JI^2_ ^"L^t « /?*- 4"*-^ l^ ^^hm^ mu ij-ji^ri-UJÎJ * 

49 /^t- Jiu^m mn Jn nn^m j!mm^ ^m^ [uo m^i^ l^jf^H^* 
^miflu ^ul.'L [p u^mJl^pl^ ^uLmu^ n-o'h^^ ^mjJm ^o Jft^ 

50 Jop i^ni-ij^P uipulJlihi^ ijt^ u^p l^o X Ol. ULm'h ^m[Juj 
in (Jll^jPm*blimjl^ mmnm'hli f ul. m^upi^ [uo [ji^ Joji ^iu^ 
iujh[j^ UL. nL-Ujh Jlii-ujmn^^ «FZ!/' * 

51 //l u^nL. ^[i [[mtjuj ^o ni.m'h JpLU[m[il;^ "'H-Pn.P ^H 
nLm'h tl^ û.mphm , ul. Jon in majii~Jujhujh n.m mp u£0 

52 uint. X fJL. ni-ujh J^n.m u[n u^^ml^ ^PE.Pl^^'^ "iP "^ljf^ 

53 l^ltPtj^ Jh^h"-["^'h Id ^^ni-munL^tpl^^t * //*- 4^/»^""^ 
in mm^mnmm ujuL'h j Jn Jootnl^n-m 2.P<PPP '"P """ 'Y" 
HL. J[iL.iumnl^n mnnnpn ujniAj x 


-««^3®- Ubf 1 1 Ö^ZÎ [iuiP[iuiUijl^ ^^J^jUJiP ^ujiqni. * /»«_ '^(^£tijiP ^n tijiu 
faoui^ utuL. f UL. ujL. ^l^tuuP JaoutJ^ utnu t JJ^l. (fn l'^/fll'^ 

2 UiuijÇ i^n ujiu Juouiç U£nL. f ^kp tPl.'b 'HE """-/' u/ni- t nt. 
'O t^ç ulJi 1-pV'b 'BI' ^*^ u/ntJ^ ^^P ^P *B^ usnL. s J^oJn u^n 

4 uLp ujUL. f UL. J^oi/n n.o^'Jbhji^ iPmn-nLilu/ib ujul. » /^«_ u.o^'jb^t 
IP ^"'^ ""- n-^phj^ tt-O^'îtp uipmiu ujnL. f nt. rL.ujnh luuLn 

6 ^^^iP'bui ^pp * ^P Juour^ Jl^tt-ni-il^lt ^iuP n ^^jiiu'itiur^ t 

7 ^o Itiutlç ç^ç ÎujIjIjuj uinL. x ^i.hut ^tuP ^h^^^^hP JinPP^k^^ 
^o d-^ u£Oj lUL. n.o^[tjî^ ^^iuui^P utnpuj t ^o u^n nL^t 

8 U£UJiJnLn u^n^tût * (}*o^%[i iul. 'Ijui uint. t i^ ^iup ^o Jn 
ujoj n.o^'b[ij^ 2k^"J"itP "ip.p^' * 

9 S^'lpl' "-O^^p lUL. funi. no f in uiphç ^tuPoii i^^tlh 
40 iPuin.ttL.tIujlj n.o^%p WPJ'PP * U^"*-/' IP ^'w/ uipiiç uinL. t 

nu lutujç ujn ULp uinL. t ul. uip'îiç tunLft ijulu 'hui JipP « 

11 ^p ujpJOipiujhrL.iu '^tupr luptoipiuslt lunt-p u.iuujnL-i hui np^ 

12 Pi^ * Ituifuj nL.ujh no lunujt n.iuujnt-i J^PPpi' % Jp ni-ufh^ 
n-tu t (TpuiutJ^ ni-pn.iu uiunlnt-p np ponujhn-iu t ^^onu^pr 

43 uiiu ^o n-nL.n-çn. Jigoen^ usp usnh * "/îo ni.tuh uuj a-p bptu^ 
mçP ç Loilui^ #7i_ 'iiuj Jh J-p h.piuiu^P ^ iPutn.nt-tS^ PIP^ 

44 Jp Jaoiu^ tpu'ii $ /|«_ ^^!^puiP P ^'h uînL. t ul. uip inurp^ ul. 
^J^tP U£p inoe£p[iP^^ 1-P^P /P ^""/ JuJineu uiuo[iit u^nL. f 
UL. [l'tkph "'-^ ^P ^tJtjtJ ntLiu [stitJp^ ^t^P^B^ '^^ utj^ z (\t-lsut ui </^ u^oj ^^^ ^o «^ inp^ IjoP ♦ (Jl ^o in^ iHP-^J 

46 i^^ '^^* *^P *fp^ UJi- ujtlnui uio uiuL. 9 inJui no Jn ifpii 
uitlni-i uini. » [\l. c/^ q^i^J-uiP[ijl^ ni-^ J^ inl,^ ^^1.^^^ 

47 if*ut ^l^Jh J-h ini-P^ uujhin z ^nJui ^o 'boilou u^n m^up^ 
IPnLum ^ujP^ muijj^ , ^mJui ^lPŞi ul. mot^pftpp ujf^ 

48 m^up^ Jium (^i_ IPt"^^ "{"*- * pom^ ^m^ Ir^^l^'iiiu mji^ 
Pftui , ^mifm iFi^^t^ f^ni-iL. ^o ^^ ^f^^J^i^ ^mij^ iu , mu 
Pmpli^ ^^p « 

49 fi*- 2^^i^"^kPl'jt ^m'h'iim nLJim m t l^uitjui ^o JjJ^^nL.m^m'îi 
Jp ^nL.mul^ 111/011/11/11 ni. JçtjpujEi JçtL.m ypm'îjutpîi^ no 

(lii^lTmp Ibm ^pp ♦ l^^pmp ^/»/»* ^^^[1 ""L ÎT^"^^ 'iif/bpiPx 

24 i\i- J^k iltpn.u ^npi^ [h t"^ '^t^t* hit^'t* "^^0*^^^ 

'ijpiP* l^ q-nL. mL. i^l^jq^Jujl^'^ p fi ♦ Jl^tfmui mm tp^H 

22 'hr^piPz ^jni-m Jp iPujn.m ui^Jui^ q^nL. ^fi^li t ^o uiiP ^ir^ 
Jmui uin uipii Jp nLmltn-m ^o Jui ^puihmpii t iJ-nL. ip 

23 m^JI^ (/p u£oj [uo* Ijo ♦ ]^^ umnL.ttm ^ft iPut ^p ^p ^o^^ 
mm Ijujafi mpniu q-mpftn.l^ jaoml^ n.wup ^fi* i yui/uiii 

24 ^o J^y^ni 't^Jli'^^'H^P k.^ * /?*" ""~ ^"'Pp 2.t"^"'[!^ ^IL 

25 Stmphuliuiii mniAi * ^pn-u ,PP Pl^ ^h "*- 7 * \^ !iP~"' 
Pm^^fj^ mps^fi kp^p tj.nL. JJ^l^ufi^ 'hj^fi > ul. 'iim Jyjim 9 

26 nL. 'iim Jfi mL. tlitjn^Jiei^p * JuMi^m Jp num'ijn.m -^^t/mui 
mm UL. Lo* J^n uip mJ n Pw^^tt- wPtPP" ^*^"ni ip'hmt/ 
n açn^ ^ç luj^ no *^nL.Ji hmu 'itui^pjtij ♦ rto mt- jp P-Ç I 

27 ilpii mç mç f no uitj ["(JP^- "ijjujpu upçmmhç uojç nLp 

28 ^l^^HPlp^t » \b- tlLltt ^"^^ IIL ^kjP^'^uipuijh""" ujnu 
mL. niltj^ mr^l^ ^opmtuh^ ♦ ^p ^o nfi ^u/liiim mp uiu^ 
^r/hft uinL. nu P"^^^tL "'O. *PP.P * 

29 R*- n-ojm mpiiç îmiihm mp n^o Jmm Jçn.m n.ç nL. Lo ♦ 
xjm^m fljl^p^l^ Jisoml^ , no LliLhl^jl^ mr^^ mp ^iuifiiiui « 

30 /^*^/"" Oi ^o Jp moj (r^(; ifp inp Ijop , jp pl^j JjA ifiîi^ 
n-ni-J^fi rj-l^ » no mL. Jp iPr/h mJnL.i iip> ujul. , ^pJm ^o 

34 Jp iff^ mJnLj ujnL. x fju i/p mni-fi ^muTtiu '"A^/^/' » *^mJm 216 h^i^Kb inh'hm 

e/yi uiL. uçJçm^ /î/CT ^ujp^niP ujp mtip^ui^^^i uinj^ptT ^ no 

32 «"- *^P fsun : ^pj-m m^^^nlrmp u^pm^iat t îmllhm ^^^"^^"kP' 
^pp nL. Lo ♦ pnL.^ ns^m i^usJo^i^ Jp mji , ^o Jp mttjtL.^ 

33 Ju/liufb mp ^mjJp pinL.mp^ s /^£. Jp mnL^^ %uimp nufbp 
mnuJi ^mJiu mL. no Jh ppm%m mp mJlç Pm'^ihpi ^ppp^Ç 
mni-h Lo Jp Jpn-m ♦ ^p uçp ^^i no mp '^[i'î^l' ^o Pnu^ 
n^ hmiLmp^ 9 uL. ip u^p ni-p mmiLhiip t mp Pul.*^ çi 

34 ^nL.mu pm^^[ii^ ^HP^^ ""- "* ' Î/Zf *^/' '^t "*- ^^^^^n^tP 
^pp bp^Pi^ "^*- ^' %ni.n-l^ ]aom(^ * 

35 ]p inL. ti-oim mp*h^ mhum îmJiim umnpîip mnt. ul. Jp 

36 2'''^P[''"it "'~t "^pnmtjmh « /^i. mp Jmq^^pp^l^ ^p 
ul^p ]ium , ^o mp /^^n-pm , ^o ♦ Hm^m jyl^uli^ ^kpl^k 

37 Jaom^ t (Jjp^ltumpii JJ^ ^tp muL. ^ul^ppmm'îf ^o jumuil^p 

38 mpmm ul. ^p ptj /«""' 2f"-^ * Ijmi^ ,^o fnum ij^I^l^tL.jtm 
ni. mfi nt-ufU ^o £p p^j ni.fi uip^ upnifb j lp> Jp ni.m'h^ 
Bt-m ♦ ^p^ mp lunt-mtir^ * ni-mh Loh J^n.m ♦ Pmupijjt Çpo 
ujp p^p£pi.J^ u/iiL.'hf^ luo^m li^oPi^uj^ /p ^o' mp Jfihp » 

39 J^p nt-ujhn-m Lo ♦ /^/»/'^> nu u/p u/lihjût ♦ ^mPg^ nt, 
mlîh ip mL. miup jpp mt. urp uiu^t^li f^nt- ♦ ul. £p mL. 
ti-Oiuj'hmm ip ujm ni.li uiujpr^k'h f nt- ip npjpm miu^ umm^ 

40 Pm'it upiL. s ^m mt- ^l^pmnLjmh ij^^^ ^l^Ppnu ^mPp 
lioPuih nipçj ^pJ^nL% J^mmphm mnt- $ no Jp îujllhm 

41 mp^liumt^ UL. ip pl^j ulIi ^nt'ij z (]t.lim miint-j^ u^pl^j pio 
'^pj^nifhi^ mli 9 UL. Jf^num ^o ♦ J]*k"t^b {^o u/p p^p^nt^^ 

42 Jlt ujn^^ faplşumnu rr.^ îpiP mli\ Jiu m^i * flulim mnt.li 
uipp ip upu fsttn f ]ium i^ uip 'iip^çn.ptUiç ho ♦ ^tnt-ti-Ç 
Jjni.^m'îj^ ^pJ^ni-% ii.n\. /r ♦ ti.nL. m^ ^^l^^mu n^l^j LoP^ f 

43 .po ^^Ppnu pi^p^lie-J^ mpujiux IpmL. ii.ojm uig^^ ftum 
I p ^k/l^l^ n.muinL.'h^ fuoum ♦ ul. ^l^iliitinu^ mp f tiL. Jç^ 

44 n-ni IpJ * f^p pbj Jfi' "P*" * f}'- ^tLt^"" ^IL *^'"'l_ ^hP^ 
"'^tP"iJ^ "i"'- ^P upnJ^pf^ Jl^uipljimj^ UL. ^^Ppnuf^ * 

45 ^tlt'H"" \njpmhmjl^^ mp uslpbiîi nt- Jçit-m mpu/l^ t mL. 
Jp uioj t^t *P*^ U*ni-um /p %mJpmiJ^pmP^ ^pif^lium'ijm 
HL. ih^jii^Jui^pujij Jli^ muLlt iPui mt ♦ b'm'iit '\jmupuiiip dhP 2 217 

46 Jiuut f Êj-ni-n-l; JjnLu^^t 'fjuj^uj^ujjl^t Loff^n^ui* ^p 
'ljUJunujPuil^ 1-P2.1'^ i^ui^î^ t^iuujli ^ iu ^o u£iu t ijo J-l^^ 

4:7 n-UJ Q)f/ifiujnu 9 f] put ul. wn uspJbuM x Jnuuj LujJui no utp 
no 'ljujpwbujji^^ i^n ujjjtjl^ ni.^ uin ^uj^ « ^o J-p ujoj ul^ • 
iluj^uj tnonn^ fiupujj^^ ^ji ^o jp %uiJ ni-p ^[fliy ^nLM^ 

48 %uj * 'ljUjPujbiujl^i bo j-^n-uj ♦ rpuL. iPn J-p ^o %uju uip 

njj , ^^iîuiuj muj Jtuui ) UL. l^o J-^n.uj ♦ Qjfjjfiu^nu ^l^Jtu 
nui ljujn[i *ijuj ^^/» lc^thf .^o t"'~ UL "il^ uiuipuj S^".^ 

49 Jfi/t'^"' "i"hJ i ^ Ir"' "^b * Zf^'/""^ "'"' '^h"-^ 'h"'P"'^ 
%usihl w- lio * fjiu [uo^uj q-UL. [i ^ns-tt-h Joomç * rpnL. p 

50 tjituuiliyu^h h"n"ifl'lh * ftutu -&hJ^''l """ J-çn-iu ul. Ip> ♦ 
QJiL^ ^[i t/p iL.tun.tu Lo f hp^P '^P Ir"' iP "i^ tniupç 
^^Jfii^ tufi ♦ upuiInLp tnp ,p[i ♦ Jp ni.fiiu ^^[i ^'/^«- J*ui^ 

51 1^1^ ipp^tu% tn^ u/p ujfibfi X [\l. Ipi Jh"-"' * ^pn-ui ujp^ 
n-tu tnp ujh*f* Jp nn-iu 9 Jp W-t p^'/^ "'h "m uj[»%[^ 
tun[ii-t/ui%iu% ^ujfJp i/hujnL.% ul. tfî^^^h faoiuh ^o n-tu^ 
UJp uifii UL. n.^p htnutup ip u^p ^ni-n-Ç \pujn-ni.i[^x 

VhC 2 

1 fJL //7 ptu^t "h n-Ojui% tniuiJh[J ^fi ^ûJu/nL. jp ^iu%iu 

£p luiuj-j^p n[i 2^^i[iÊ^iuui 9 UL. lufijiu Jiuiu J-p £p ni.ç U£nu z 

2 'XjUL.iu ^h^ jiutu ^h^ J'l* 2^^nn"'hi- "*-[> ^t ^"'P^ iputjji 

3 ^ppj^ ip tnuJtfhPh * f]'- Ijiutlut ^o ilhj tj-h'^ "1"^- 9 "'f'jh 

4 fiuujj^ Jl^n-tu fjo • Jhjh ni-tu% fJnLljijuj x Jiutu ^o Jçn^iu ♦ 
JjUM^ Jf^ <p [i^h 1-W "iP Jpn-tu ^hjni ♦ n[uptu Jf^ ^çJtu 

5 %ui lip^li^uifiui X Sllftu nL.fl Jp [tiptpfl^P^[iuiijn-tu Ipj ♦ ^p^ 

6 nn-tu ^^p jp ^o tni^Jui uip^fii x Jn ni.^ ^iu^P tn^%hl- 
îrh'lpp^ ^uju/ni^ £p Ijl^oph tuinhPb i[iujî.pJ u^nLiih Jjh^. 
^ni.tn[iiu% ♦ ^o ^hp ^t^h ni-tu% tnptno êrtu upu^ Juip^ 

7 1-p2_1- "'P uiuiitn X Jnutu Lo Jp nLtu%n.tu ♦ 'hp'^P 'HHiPf^ 
uil^%hl' ^iu%iu tip luJ UL nLUJ% 1-p^p *PPPl^ ^tufJtu 

8 tniutjl^ri^ uLtJjii x ffu Lo Jp nLiu%n-tu 9 %nLiu fipuP[i%pu. 
UL Jp ^iuinh^^lriup upu^hn-tu utpujrhi 9 nLtu% J[i tuli[iti x. 

19 218 h^mh ^H'b'bU. 

9 fji. q-ujutl^^^lruip u£uj^fi ^uiiLu ^o ij.ujJI^ Jl^j Mi^nub umJI^ 
uujJUui UL. 'huM uin au/bh uinL. Jn no ujnL.lljl^ "'-/' i^ujJuj 
junnJ^P^^fiujb mn nujlj^ U£nL*ij ^o ujjç 1-P^P *PILPl^^ î-"'*^ 

10 uti^^^lrujp lujlji luitjiuj^ liujt^li ^PHU^ 0*- i^ * ^tp *pt" 
Jltj^ q-'Jii^ lut/nLt ^u on^tJJjl; t^jthui t nu njt'ljliuj no usn 
Jkj "^P}H^^ /II-4" yui^ S^Ptj^ • 1-"^ '^^J^lr î-*^^ ^"'^ 

1 1 P^tu ituLtu Jh2}"nP * /'«'"' IP ujiuJçnç J^hlhlh ^u/JUuJiniu 
jtujlJliujujjç Jjiuhpt-tjtup-ujîj ni-liuj ^pp » ni. jtntjçPç juo 
uj^jujij ^pp » 1"- 21"^PP^kl- "*-(} J^n.tu fu/ujit tu^lîii * 

12 /|t- JpnL.1^ pi^tluj Jiuui ^L. ^2 'fiui^utiL.IUujjnLJf^ *^ tUULp 
UL uifij^ uLft t nL u^p(;j^f^ /jl^ , nL l^kPC^^t "^l' * "*- 

13 /^ n^b ^'iiut n.ojuîb uui^j^li'b « []l ^tuul^^l^ ht^"*-^ 

14 tnjiuujb 'iii^ii upiL ♦ UL Jiutu ip ^nLUtul^ tL.tuupiL » f\L mjt 
^o ^p ^çj uitW&Bupintu "boljr/ljujb UL uipnJbujij ul tL.uiiIo^ 
iLuib tnptpn-ol&p usntJb y ul uiupptu3iLuij Jft jpo iLoijp^uip 

15 uini/it « /^t. Jp ui^k rLUiiPsJi jpjt ^^pp I"- ^i^Jlituit Jp 
mtu^iupç iniup htputn y ujpripijujij ul 'ijoljpiitu'ij « ul luju^ 
SUJjb uujpptu^uj% ujI^iuj ^PP ♦ UL inbtAAriu^ujb a.nLinL^ 

16 ujutijtn * IJl uLujij no a^uttlonu/ij utp ^tLoPp ujni/i^ Lo 
Jp uLUtijtiLtu ♦ ^p ULÇ ^uiifiijnij nLiuijitjij ♦ UL tlujpu UIUJ^ 

17 ifh *l[^ iPiupjj '"ip2.'l!^ptl^ "^ ^i^ * fi'^it 2j^lipputl^i. 

nLjt u^fiptu fuo tu%fîit f no ^uilJjiut 'bptlfiuujijtni/b f 'PHJphPb 

18 tfujptj iLiu ilp ptuLtup t 2^l^tliuuj ututij Ijç^nLutptulj UL Loij 
JçtLuj ♦ ^p uioj ULUjijujij JPppplih *^P uuiti-iu <p 'b^ujit 

19 UipUljt X •j^btîlUUI U1UJ ftutu UL Lo Jp nLujbtLiu ♦ ^h^ 
l^JP^I^ mui^iupç '^u/it ip uç iLOiujijintu iutiç ^çj^pJ* tuuLli z 

20 Jjç^nLinjiuA Jçn.tu Lob ♦ inufêiiupb ^iJb ip ipi hl- ^^> 
uiupuii C^iup-p ^tjptt^ * nL iLnL ip ulç^ tutjuiituiuj inl^ îj^^ 

21 ^p ujnLp % ^tuifui lUL Jp Ufoi uttu^iupç Lçotlutuii pjo utp 

22 ijo^ X 'ljnLiu Iputlui no Jp tfppjitu'ij n^iuiuttL ) ^Lppinl^rL. 
nLft ujpptu pjo uîijfiij i kp»pp nL[ttu uptLuj ^o lunLft Lo f 

#!£. JllPtu'it tu'ijjl'ij Jp ^pp^upLIU UL Jp ^kp^^h ]tUtUtLtU X 
^O fl^ fj^ iptUUÇ^UtlU ip lUtUiptUtluJIU LlUt/tU nO lUULfl ip 

ff^nLUtu^ mni. ^ iftpn-iuij [iiPiu'ii lu'ijls'ii Jp 'ijiuij[t nL[iiL.UM t Vbr 3 219 

<ni/uj no uiL. J[iL.^lit-Êiujp ^o tuL. ^jKpi^P * "*-*^ ^^ "^V,^ 

24 Pp utni^ t tuMtl'ui fiuui UJL. fuo cf^ nLu/btt-UL uj^iuijnLp %iu 

25 "'p^pp * tH'^ *P^ ""- "^E ^^A "i"*- ^^C *B^" * ^^ l^^ 

anif'biii uj^nu > tp^p Ir^^^ Jp u^oj iPuitL.nLt^ ^^iuui^P 
ujp^ui f ^ptfiu ^o uiL. uip tpsj'blt kp^P^ ^P_ ^kj^ i[l S^"^ 
uint.n.ç tPuitunLiJ * 

VhO 3 

1 flt. ip *buji1 ^tupfiufttJjb ifutn-ni-ij^ ^[t ^uju^ni. ^o *biuij^ 
t^k %t'iJ-oPltJou upiL. , ^o n^tju^ }j^^nLui[iuj'b ujnL. t 

2 f]i-lii^ ip 2J^t/(^uitu lp"l"J "*-[> ^ujP t nt- Ijo Ji^tL-tu ♦ Jjuj 
fuo^uj JiJinp tpubf^ ^o i^nL. Jp faoui^ /uo^iu ^mP/tj • 
ipifiu ^o Irt^t ^"^ '^p^'"['[l "(P^P'^ ""- ^hpb'^kP'^ ^^ 

^ tj-nu uip^lt , kp^p Juotnk pk"-"' ^"^ '^"' * Zft^«Y '""' 
ftuiu^ UL. Lo J^n-uj ♦ (Jlpn-tu ujpu-tu uipujktP Jp ij.iun.uj * 
kp^P ^h^h ^p Joptnui 'iiiu tpji^ 'lMp^ptupiu t[itnut[i^'^p^ 

4 Pljh Jaouil^ utfiPj^k * %[iii-oPliJou Ipj eft«-££f ♦ Qujtfiu'b 
uip^lrujpp Juin-nL.J^[i ujp tjui t iul. ^o t[i[ip iu , ^iuujpj^iu 
^o ^tJJp ^p J[i utpuiu jp ptu^i/uj ui[ijtu [uo ujp ej-k*/^ * 

5 riL. ujp qui i ^kt[ujuj intu Jiuiu ul. Ijo ♦ (Jlpu-iu ujpn.tu tup^ 
uj^ Jp ij-ujn-iu 9 kp^p trk^k f/p "'^ "'- ^U, P'"-i ^"^ 

6 ^ f 'bpplriupp jp i[tujui[i2uj^[iP[ijk Juomk ^h[*^[^h * 5/^^ 
Jui ^o Jp Pk^ ^"'P[l ^ Pk't' J' "'- *^^ V"'-^ ^uiPp tpjj 

7 pitLl^ iî, X 9,o£. Pui^[iLui Jjj^iîi ^o Jp Jp q-ujn-uj Ijo jiu^ 

8 tjpJ Jj ^o Jp nn-ut in[tuuj Jp Jop tpjjjjhi x QpJuj ^o ujui 
[p ^o ^p[} ufp [unLiutpu i^p^ inp^tu • ul. uiiubqç ULp utp 
u£p^[iu[i , ^ujtfhj 'bptpub[t Jp ^o ipk "'- [H ^^ *^[!_ÎJ* ♦ "'^^ 

9 i[iu 'bfhj uju l^kJ[iuhj ^o Jp Pni.i uip tji^ * 2ik'[^''l '"'" 
\[itj.op[tJou uL. ijo J^n-uj ♦ Kl ^'^t[uj'b uip^lrujpp ujp 

10 upu X ^it[ujuj uitu Jiutu UL. Ipj Jktt-ui ♦ 9*'"- l"^^"(/t /'^ 
41 "pu(/[>[^ [i * nriLlStk ^tjjbujb 'bp tpjjb[i X (JlritLiu utpujçJ 
Jp nn-tu , kp^p IP ^^ '"'^ 'np ijiJjbfhj [uiuujkp tnptnjuj 9 
ni. ip ^o Jiu tn[t iuiP ^t^tumkP uip^jpJ $ ni. ^Ç^'^uiç^ 220 i'-biiHh 4a^^a 

nn.uj tnfiiflilrwiJli ij-p^rf-ufb jisuju^çn uiuj*' ^nub u^ujJnun 

'ifUJ ^r^li f jh ^iuJuj'^'ij mJ^ uiuiilnup '^[^^[^ > ^P*^[L •^*' 
'43 UJaJujîh^ n-nyL.ujîj ui^JntPx f^L. jn ujnjii-Juj'bl^ i£.ujp ^Ç^Ç 

n-ui "ibiu uini.tu f P/l"' ^P UJtl [ti-uujbç ^uilJn luni-Ujn no 
44 UJL. I n ujqlii.Jujhinuj ui * Ql. <ujJunj no JJ*nL.uuj £p ^oj^^ 

uiuj iPuJ^pk u^nj^i^ui ^pp * ijni.uuj'lj J[i ^tjjuP ui ^po ^ni.^ 
4d r^i Jujn.nt.J ujpf^f^ui iqpmui « "/î^ ^^p ^fi ^o J^n.uj p^ 

Jujib ujfi'bp^ JnL^muj 'bui upsi > tlU^ ^P. ^^^'"b h*^*^P"-^ 
'46 ^P^lbjî ujpuiuj X QpJuj no Juomç JnLuiuli '^ni-ujujbm mrnjç $ 

^ujpm ^o trl^^tjuj ^nt-n-l^ juo mm > *^p ^l^p ^[t ^o J^^ 

n-m hiPujij tiipbui ilniJbmm 'bui ujui t iç Jp çujçmp ^ujimM-^ 
'47 n-m t/mi/i^ ujpmui z QpJm oo Jaomç ^nt-ti-ç pjo 'JUm 

^hufbm ip mpbç no mpbç ^çorttT ujpnuj » iç no minjç 

•48 t^p ni-jt hs^imu uipmuj x JJ^l. no J t,n-m piiujlj n.l^'bui '^ço^ 

npiPbm uiui $ nu mu no pJmli limibuj JçiL.m $ mL. Jp 

mbtJmmm ^çojaiP mni.iu ♦ jpJui joo Jp bmtim trçntim ^nt-^ 
'49 n.ç ]aomçn.m liJm'ij "iiuj m'ijfi « (]l. ^goniP nt-lim ui jto 

nLO^%li ^mP ip mpbç * nt- iPuirL.nLtIujij Pmpp Jp ti-O^^p 

pl^ppp ^ijjupijbmpij • ipifm no uiJ^^ nt.ujij Lrmpmtfmn 
!20 mnt'b X ^piPm ^no ^^p ^[t ^o ^^opb ""^^/^ "'[' ^PJUL^l^ 

mt. Jp n-o^'bli lijipm^ mpnui ♦ /ii_ ip upu n.o^'blijl^ 'ijujjç 
-24 ^o mJ^i^ ulIi tA^tPiP'iiiu mr^ * îmiPm mt. ^o ^mi^li '^J^ ^y^^ 

nni-iui^ ip ujm ti.o^'bli ilI^ ^mPm no mJçiçri. nt-p m^b^ 
nlrmp mpuipij no mp Juomç^ ^wPp ^^pnnLpufjmiUJ * 
'22 ^p ni-ujij pçJm^ \\um uip Pujilip ^'''HPP'^hn' A"* ^u^^ 

Pp ip mpmpç Jjç^nt-mliuPujiiç ul. ip nul^ mpLl^n.lim mp 
.23 nt-tubn-m i ul. Pm^^lii uipj^pP » îujljbm J^i ip 'bmtl JJ^ i 

'boii^ jp %^tpu [JmjliJ^ Pm^^ln^ '"th^HV * Sp^ui ^o j^n 

ni-l^ t^piL. mJ ^ujujnL. ul. mp ^m^p upnfij nt. PuJ^^hl 
24 mp upj ujntfii « QpiPuJ ^o fmi/iim ^l^Jm jp nr^mm'hf^ %m 
2o ^mPp UJnL. mm^pli t '\jnt-m uip ^mLppml^ti. îuiljijm ip 

'bmij^ ljh^nt.m[itu7i Jp pni-unL.ul^ i^im^pJ lunt.'iiir mon ^p 
26 ujnL. X ZmPpii Jp Êm'ijijmn-m nu Loît Jl^n-m » Ifm'^ [iio^m UJL.no inn tf.uinLiu in lut- lui^jl^ uir^l^ Qoni^u/hç UfnL. » e/^ 

U£Oj t^t ^o l-t^ ^h^'^'^tP 'PP.H' * 'l^^"' """-/' P'^'^^vL 

27 utnntu^ UL. ^t*^"*^ tH^n.ut uifi^ihi x j^ttl^^l ""^ ^uiViiiu 
nL. Lo • \puin-ni.iJ J-n juo l-P^Ib "^A '^t' ^I^ PH *P[LCI1.*' 
%t » tn^pP ^P ^op ^H iuij^[n.Jujiiu/ili c/^ ni-lin.ui ^tjt 

28 uiuij^ « ^nL*b uf^ fuo J-^ uj^oj ifj^ ^^^'^'"hP' "'lhJ^J^ » ^** 
Jp^ J^ nn^ui IjO * \P'Ç[l \rb"l'^ uit]^'hi/b^J*f tui" *P^ LE. 

29 Uiutp nt-li ^iuPfuP ^jiujliuif^ s J.^ ^t"-ui ^o UfUL,^ ^tj'"^ 
niuJuj uiL. uj ♦ ^uiJui uioupt nuiJuj^ ^o ut^ uui^^iu nu 
uini.[i Louinjplii mnniu i u^n ^^^tPtjh 2}"1_'"[^"' f^piy 

30 uiiMjbljt tnuJuj ♦ 'hnLuj 2_""lbPkj^ ^l^ tU^"' 'Y"'""' * K^t 
lUinnJ* ui no uiL. iPujar^ uj^nu^uj t oi_ îua ppjj"-^ "in_"iEr * 

31 J}u ^o Jn Jon q-t^ Jp^ -^^/^uiîf Jop ui t ul. uil. ^o Jft^ 
UJL. ui^t ^ » uifiL^lruiiJli ui , UL. Jji^ ui^t t''^"ltp '"P,*^ 

32 inui X U^L. ^o Jp lunJii-Jujijujlj ij-t ^[Kg^ '"b * "^ tlL^^ 
Ufn^fiuui^ ^t^UJUitP innnui f UL. ^h^^^'kPl'jk "'-t '^t^k 

33 ^ujufnui'ijujnujx JJ^i. ^o ^^^""^bPt'jk '"-[' '^-'""1'"-^ ^[LP * 

34 Jto^n ^pnn ^o Juouit uioqpli iu * Qfufuj ^o uil. ^o Jao^ 
uit 2_b'^'"^ t'uJUlhph Jaoinh t'^'^hl' mpuiuj ♦ ^f^'" ^^ 

35 Jaoinh Jh"~uj gun tofi/jjh Pm-^t '^'" '"'" * ^'"tj^ ^*ni.n-Ç 

36 uip^ ^usufjîijui , uL. ^hp tPllr """ fP tnti'Pt "*-/ * öl'- 
^o Jn ^ni.n.hn.ui pJu/ii q.li'iiiii^ t"(t"'l' ^uij^'Pk j-'"^ 
funLi uinnuj t ul. lui. ^o Jn ^%nL.n-çn.uj lin.ujujp uiu ^iu 9 
ujni.li ^ujjujP 'Uuj ujj/ijiu > 1^ nujquiujh Joouih [P "hp "'-t Uin uiunr^uj t VhP 4 1 \^ujihu ^o fsuui ^^^f/* ^Pp po Şunp/iuftujh u^p^puut^^ 

tp^P Jiuiu Jn ^u/u'b'ijutjt ptppp 2j"^IPP'"'"'f' 'ttj'"'" 

2 uinjaiît nu Pui^Şihi uinDiu * fQfiunuitjuj Jiutu iul. ujnfuo 

3 Pui^^jii *hiu WPJP>PP ih 2L"^{['0'"bt "' /' *) Jjh^'"-'"I'"P"''-' 

4 "hh ^piP uit"'" LP i^hitlh ^t^P * {l'- '""*-/ Jp [fujJui^ 

5 pt"i]h '"h "(p ufp^n'-pt'" * ^'"P LiL "P"^hp ^p JjijJ'u^ 222 Hiil'li AU.'O'bR 

UML. no \jiua-ni.ut <//» n-ni.n-Ç fuo &n ljnL.ufimn-UJ uiui uini.x 

6 (\l. jn nuJ^ ff^ \jiutj-nL.u^n-iu "(['p ^uiu^ni. Jtuuj (ffi i^j^ 
n-^ijui uj^p^ fiuj^utP u£nL^^ ^^ u(^p uiL tqpft n.oh^^/^ , 
uujiuf^ tfh njup^uj ^Jtlj""^ u^uL. t 

7 ^n JJujifiuppujjf; <//»^/»^ .pp ^ujP ujif ^p^^j^'binf^n.uj f 

8 liutu Lo f^^n-iu z ^n Snn^iu luit ujnuiui iftu luni-iuninjn-iu | 
inifuj no yuLnnm^r^ nL.fi ^^ miutfi^p ^o u^ni^ ^o ij^iuiuiP 

9 uiji^ ^fin.[^ X J^l^l^^t [/""^/'/yt ^o J^^n^uM ♦ ^nu ^fi Jj^^ 
^m-uih fi > <m^ilajb tfn iPs^ lîm funi-mpi^ mjt^ funi.mrih J-n 
J-pb ^h JJmt/mnftil^ * < nifiu r^o Jjç^nLmpu^ n_mP' mn JJm^ 

10 ifmnfim'iiTt-m PuilJ 'hm uj^f^ * Jium -&^ifmu^ mm cf^iL.m nu 
fjo* hf^P lunt. mmlu^fi^h Joom^ ni. mt. ^fm ^o (fn rj-iu 
UJiI tfîu tunt-mnnhç mn niniLmtjui mntiujbn UJmbm f n.nL. cfn 
ulL mf; m/til^L ujn nnnmbm , fii_ mi. ffn rLtun-m mç m^ 

41 mnu^ujjmP urn mujbm x S*[^[jP ^^ «fl^n.m * Jjtu" Pmu£U£ f 
miJ ja2ujbmnbrL.m ^nnma.^ r^m &fr Pnt^Jjbm f nL. u^JtpÇ 
*^ujb u-nLn m f Ibni-m J-n no mç urnmiu muini-'^ujjmPç 

12 rj-m X JPkUhp n-"*- Jp rrjmd^ iPui JjmtLn^uuj^ fr^^^ tPuitJi^ 
h * J?** "/f'P^ ^ujb (f n tfuin^m mm f nt. mnL.p tfn tJpp 

13 rjmfuni^mn nt. ni^m^rL. nufi ni. ^UJjilm'bl^ij^ nLJt J-ji x ^^^ 
ihuu^ mm J-^n_m Jium ni. fjo • ^hp ^t *P^ '^P ""^ '"'l^ 
ilm fuo mpum Pjt mpujiu f ^mifîu ^h ^o rfui pjo tfp mL. 

14 wijh ^o^ mti urpmpiP JJ^n^m f '^u^l^mfi p ft %m upju x jk 
mi- mtfç no iunç mç ujpmpiP J-çri-m f mç ujpmiu Jçrt-iu 
n.mbp nfi mtjç f ^o ip'bmiJ çujçmp ^mjmPmm mmrJçJiu x 

lo S^fp^P^P Y® Jf^n-m ♦ ]jm pmrjjuj ujpmuj Jp tfpn-m Jp mL. 
^Jç * tPO Pp biu ujp" UL. ipJpp "Ufjh" '^'j J^UJjbmr^ç t 
Jium fjo Jf;rt.m ♦ îmrt.iu ifçpç pjo fjmtjp nHr nu ipJpp 

16 n piu X J^pbp^p aÇiJmuj mm J^n-m ni- fjo ♦ JJ*çpç ifp PnL.%%iu f 

17 Jwm fjo Jçn.m * ^m n_ujb^ fjo f Çp^p Jçp^ Jp PniMjbiu x 

18 Qpum no n.m p^'îia Jçpm% Lo^pm'bmfiiu t mi- rto mbiJm 
Jp rj-mrt-m ^Çjtu Jkph fh"^ %r^iu * mni-h rL.m n.mum fjo x 

19 ^o Jçnum Ji^pjt. * Jj'" P*^"i"l ^P Jpn-UJ funLjurjiu ^o u^^ui^ ^ppp}' ^nub ui^J-j^ f ^C^n. P"^h ^nLutunL^ 
2^rt% «# UMi- ^p^ c^o ip ni-t^ ^t^^ <îir U^^UI^ ^p^ft^ X 

21 Jiuui Lo (fçn-iu • Jjuj chnb tf-p tfnri-ui tufuflj uilthuM^ no 
nl^ifu/b U1Ç UJÇ ffn fl^ujjn^uj 'ibuj ' i ii 9hl^ ^iuUuiui nt. 

22 'hni J[i £p ^ni-uiuni-2^p[iipuiui ui^ u^^uii^ 'HP'Bl^ * ^niMt 
ui^aiuç uinnrui Jn iTçnl^n-ui no Uiuu tjujjanij f ujJ* Jp 
utiiunn^ui uçauiç uinnpb joo lunt-p uiJ uiuu uip^ph • < ptliu 

23 ^o jul^iuju Jp ljl^^nL.ui[fjiu'ii iu x Tiunjiii n^tlujîi ui^ ujI^ f 
nu *^iuiui lini-ui Jp iu t ^po Jp ^tuJn-ui monpfi ul^^mç 
^poqu/ii u£p pnt-^ ni. iqp ^mq^/ijl^ m^ ul^^ml^ "(p^[^ 9 
SpJuJ ^o fl^mif Jp m^Jtu u^^m^ ^potpu'ii mp funi.mnittx 

24 Juoml^ pnL.^ iu t nu J^n.m u^^m^ ^poipu'itn-m Jji punpiP 

25 iu ^o ujp pni.^ nt. u^p ^mi^li^ u^^m^ "fn.*PI^ * ^P^P'^ 
fp> J^n-m • ^miipiP ^o JapjtulJnu ^mjJp LojJm'ij \pt^iih^ 
mf^ uiçt fjmtlm ^no uiç mnup mç mç Jiu Jp iPiun-m ^l^Jh 

26 ipp^ij-m'it X fium fjo Jl^n-m * Jn,n mL. p'P^ Jto mp n-uin-Ui 

27 pjmmt^p mpmpiP x Ç\l. ip uf^p ni-p uçon^ ^j^tippmçii- ni.h 
f^fmjJrfb 4 UL. iPmfJ iPuib r^o uip mL. Jphpnti-m hjmmf^p 
mpuim uinL. ♦ '^mtfui Jp ni-ujh hl^\pç Jp uui ho hpj^P ^P 

Zo mp pjni.mauj frmpjom <p fumujçp mpmp pçii-m x J*p^p^ 

^P2.'i~ ^"^'^h * "*- 2/"' LtL '^"'^bp^ "*- tio Jp iPutn-ni-itujii^ 

29 n-m X [\ pi^ "(p u£[i'ij[^ iPuin-nL.J ^[i^ ^o f^o Jp i/pn-m^ 

*yhp Sp ,PO Jp 2^pfpiLipui • mQmuim nLpm m JP^nh^ * 

OÖ (/»/» mmJçp n-mmnL.'ij Jt^it-m mp ^mfJp mni^ x 

ol (\i- ^çJm nLuuj hijt ^mtJ^ yufjppmiuii Jçn-iii puitm 

"^lLPtLriL ^"^ "*- niptio[Jp mnL.% • Jjm pio^m mp pio x 

32 Jj^nLp tio Jp nLufbn-m * ^mmJ^ iPpij ç tunLmppijf^ ^^ liu 

oo ^o '^nLii upriiijijpij i '^tutjp pmujh Jp '^çJnL mnLiLm mp 

fjojJp upiLh mcimujm trç^pç JçiLui 'l-pj'h ^BV h'nLmppijç 

o4 uihp X Jium tio Jp nLuthrLtu • ^mmJt^ iPph mL iii rto p^ 

35 pmmf^pfi iPp ^[tufhmoTj^ "^tP'PfL^ * 0*- IP1L"'1^ "''t P^^ 

JîuJ* "ip^p}f* ♦ \ni* ,^o ^uLh m^Jr^ , ^t^Jm yup iftu^ 

*^çjiu ^o n[uPm ^mumml^ m^ « Jm^m uin Jp niLm 224 hliiblh ^ö.'b^R 

tn^u^^iP * ^in^i^q. fuo ^iL^ph^ ^^ quiif/iu/b u^^ 'bft^^^ 
n-juj t ^o tJpijilt ujnAiu' ul. J-p ^jîhujUuti^n-UM ljhjui%ui « 

Ou []l. s^ufbuion jjÊ-^n^p- uinupltbui y hl. J-p l^utj^utfi ^ui^ 
tuj£truj uui^uni-Ê uip 'tipjphut ♦ no n-OiI JPPon #»«- <> puujlt^ 

Oi uiorj^ ^"^7 'HP^ ' Qpifiu ^o utonpb uJ^otj ip ni-hujutuj uj 

OO q-Otl *f^nn^1_ ujiu^û.ui ♦ /?£. spUuIhuton ujiu>tptu iu x JPp n 
2^pujbiu <pbujliuiphç tUL. no n çiIçIj uui npyuUin f UJiuy^ 
^iuupufb ^jp^Jjt^ utnifb ul. ^nu'b ip ^JJ^b^ ni-ujb n^fJrfbx 

dy '\jfii-UJ Jp lUL. UJLuJçpç ^iuJiuppiuu ippTt-Ujb Jlgn.iu 

pJiub tultpb ) Jp uioi uçottuj lUL. Jphpjp^ jpo ^^ujtnçp- 
*P11P ^r^n '^ */! ^^ *ÇILP'^ ujnL. '^çJfi Jfi JpJpn-iuljOx 

40 \\tutLu ^o JJiuiftupliiu'b J^n-tu ^tuP lAi t pjJtlut tnp ^PPP 
ujniJb Jçn.iu jto ip UJiu ni.ujb ujpJh'but ♦ innL. n-O ip nuç 

41 uuj^rhjpx pi. ^l^^fi Jtpn-iu'b J^n-uj ptfujb ujhpb^ Jp ujoi 

42 u^oipjj ni^ft X ffL. inp ^ofJp utnL.'b Jp Jf^pjtn-iu f fj,p 
ut-ç pçtJiu 'biu Jp ujoi ul^oniu n.iu tutP ftJutb tpphpb ♦ 
^pJiu ^o ijjiP ujp hjo utp^huinpb nL. inp nutbpb * ^o luuui*^ 
pjçpuu ^npoil^ utrhj^ \^^ufiuj nLfiut iu x 

4o {\i. p-^2^ innL. ti-ojiu'b Jp ni-^ n-tuujnL. nu ^J"- [P T^h^ 

44 ipih * ^ptPiu ^o ]iuuj u^pfuo ^h'^^^fiP ^PCr ■ ^P^P ^P 

h *ph,llk^ujhp Jf[tn.tu ip 'hujj npjjjJ^ fuoinuj ftfJfiuj^ujp 

45 uiuuj^uj X liuifîu hiuifuj no tunLfi ip i^kllil^ ^iujîP -^kiji^ 
iftujb tuni-p n.tuujnLi ^pp pph t ipifiu ^o tnpfJp lunLAj lUL. 
^çjft nÇpçJj^fJtu'b^ np lunLft jpp p ip %nLinuç ip nfufJiu 
Uf^ujjpiuJI^ ♦ ipifuj ^o nLufb Jfi ^ujfJp upiLb ip iul ujutj^ 
ptuJ^ X 

46 Sb""" ^"^P LP ^i^^kpb ^hitih ip TjuJituijf; , ^p ^o ^p 
uiif Jhj tPppp ^*^"*- ♦ "'- ip "*-h ^p uj"ih ifiiuuift^j^^ç 

hç^ç ^uiujnL. jao ûnLn-l^ uLft ip 'bujJ *^uj^iunJbujjnLif^ 

47 uiui 'btufuo^^ itjnL. X Ijiutfiu no tunL.!^ u^p^ftutn fiutu hp^pP 

Jp Ijk^nLuifiufJuj'b ip ^hlf^lk ^tufJfiiu t ^ujfJp J^ruiu ul. 
puiftu nip^pp i ^o uji^ UL tj-nLn.i^ ul^ uiutf ^iu t ^P'^"' 

48 *P^ iP 'h^tpxj iPppifh^ upjL. X Jiuiu ho Jl^tt-iu ♦ kp^p 4"^" 
^kph^hP^^ n*- JfiL^fiLtpufJutb 'biTi ujftb^ fiiPujb 'buu'h^ x 49 (f^ uju/k iliujmlj^ui^^ Jl^runuij^ 1^0 (H^n.UJ * buj'" PuJU£U£ 

50 np^ i^^uju ^o ij^ni-n.^ tff^'Uw i^ppm ^ J^uuj ^o J^n.tu * 
^uj'n-uj ii-ni-n-i^ tf.uj uutn uj t irîJun-nLtj^ a-ft u^iuijni-p ^HJ^ 

51 Jn tuL. jjjujtji^nn.iu ^o Jiutu I^o Jl^n-tu , ni. £oi- * f]u 
LiuJuj ^o uift^ ^o u£nL. £p p.^2_ nt-[t ti-iutjj^nifb ^pqJ^P^lTtu^ 
ntq- ni.[i i iIJii.Jm^ utujb nt. l^oU , kp^f^ tj-ni.n-k nt-li utuq^ 

52 uj s '\jni.m Jn ni-usb nhjfJm nmt^ u^nifb^ t[i£in.u ^ f^p 9 
UL. JJ^n.m Lo'Îj ♦ p^m mni-ft mo ummfJ ^^ -^m^l&mU 

53 ujuinmm « ^m'bf ujmij^ nL-ft hp^P ""- ummlJ u^nL. ) ^o 

54 ftum J^n-m Lo x hPJ^P tt-ni-n-l^ rym umq^ ui f ul. Iiilmb 
usbji mni-f uL. i/ujiuj ni-f Jf kphB * /*""' *^/^ \îh^ui-mjtu^ 
Pm'b^ Lmihu no ^mJJ in ^kll^lh^ mfium ni-ltm t^f^'^^l' 

VhP s 

1 G*P W-k P-k^uj^ UJjmk ljk^"*-utptu% u^nL. fium in 

2 ^»ni.mul^ n-mujnL. « f^t. in ^numu^^ in mujnhjL^ ujpnr^tjjb^ 
mm u^n fiu^nm'bhji^ ^^P^Î^ujJ ^wpn Lopujb ^mtlnt-ti nh 

3 ^ujujni- • ^n p.çbii ^ujjmPç ni-p '^mujnL. x *^o ip ni-UJbmm 
ippn. Tjmpjoyuu mp ^mjS p mnL'b tJl^tjçpu'bmpb ♦ ^on-u/b ♦ 
poijimpjj'b , ^[12^B u^nijuj'b t ^o JpPujil u^nt'bk ujij^ mn 

4 ph u^nt'b , ^piPm ^o l^mifm l^mifuj Jklk^k Juom^ mp 
^mpp u^uL. pjni.mpft ul. luJl^ PujiJ mp mm ujnL. ♦ 'bnt-m 
puj^h Pujif u^niHj^ uJif^^ ^f ^o mtfnu^ f^p mtf^ mp ^kPfl 
UMitL. *^hP }P umtuo^ppp ujp ujujbm^ umrj mp ujo ujnL. x 

O [\l. tp nt.ç iPmn.nL.iJ ^p ^ujutnL. no Jp ufi ul. ^m^P 

6 umpMjb pky umpjoy uini. * Jium LmtJm jto mft mni-h^ j^o 
*pkPp ♦ ^ujPp utni. mujbL , ul. tJUjbL ^o Jp iJiprL. tjl^Jujb 

i iu * Lo Jl^ix.m ♦ ^p pjn i.mriL umrt ujnifb x '[jmLjoy '&l^tJmuM 
mm Jçn.m ♦ \]m fjmujui LjomLil^ iPiîb pnifb'bui jdo nmPm 
PijJtf u^nubl^ ujtf^ f ifp j^p ^miJnunk ujmJ^Juj t ^ npPm 
^o uiij^ Ijppm'b PkiJ_ uip l^^uLpJ* , Jp iPpb pkl^ 'H'^2^ 

8 ^mufi ^Ji mp ij-k'/u, t Jium ^o Ji^n.m • f},m'u£m ^i^k%ut 226 h'bin'lh ^Wb-hJ}. 

9 fuo ^çtp'buj HL. ^ui nuui X f^L. BnL.ihu uiuq^ uiul. uji^ tPtu^ 
tuni-il ♦ nu in'^çmiu iuo *^çiujibp f nt. uip Lçn.nuj » nt. 

10 uiL. tuo ^ÇifhL. uinL. X '^nL.iu ^jç^nLuijiiub frn iul. "^fj 
utniJb iruiiL.nLilnLiu utfli f n.oiui ^^unL ç J-n iL.uinuiu auijpu 

41 %nhui jpt^o in^i^&iu luo ^çihhhx ^çJiuiu uiiu a-p uLu/hn-us 
UL. Lo ♦ JJjL. no up uuin JfnP ♦ ^P "pn-UJ uo ♦ / n ^l^&uj 

12 fuo ^^^j^ibiu uL. ^uj' n-Lu X 'ljni.ui J-J^ ijipn-u J^PP^ * uil. 
^[t ui no J-p IJ-UJIL.UJ Lo 9 in^^f^uj juo ^^ifihui ul. ^uj^ 

13 n-iu X Jeu,p^îij lui. yp^uj uujhuion uuin.nLiJ $ *hîu uip niuhp 
uinL. hPJP^P UJL. ^p uj t ipi/uj no Jiuuj Jp uil. ^piÇ pio uiiu 

44 ujnL. luip Jp ujoj n_iupjjujujiç x J^p ulç pçiluj Jiuuj lu^ 
nLp ip UUMU uiuiauipuiuj inp uiiihiu ul. Jçn-uj uil^cruj ♦ 
iluj^uj q-UL. uiuq^ "l"'l! ^^b kb^^ iPiu,piu ♦ ^o ^^b 

lo up^jJçp n.p yu^pn.uj oiipiuillis luiu ujp x ^ul. iPuin.nL.iJ 
UL. J-p ljl^^ni-u:fiujhn-uj Lo ♦ l^P^P ujl. \iuuj ujnL^ ^o iPp 
"ujq^ ^pp X 

16 Ql. Jp ujoi nLpiu Jjç'^nLuipiuh Jtuuj utp n.iuijnLpiJihuip 
utntJj ♦ tto lUL. tL.pyL. lunLL ip tt-Ojtu ^uiilç tnprtpp x 

17 2ujuuj Jiutu uçiluiuj tnui Jp nLuihn-ut ul. Lo ♦ (f^uiilç uph 

18 '^iujJiu ujhijuj uip ^pipiLpu t ç Jp mp ^pnnLi ptP x ^p 
ujoj ULpiu ^çh[i ijiptL. Jfl^^nL.ui[iujft iuulJi tL.nL.2uipbl^ tu^ 
piuup2^ uippp pp uinL^ I i pifiu no ttiu ^L /Jui^l^ tL.oiuj 
^çutiLjujh 'hututp p^ ujnL. > i^ JaouiJ^ Jji uiuiiU^ iPê/U iu tup 
k^PH "l"^ » thiLUiu'h ^o* iuulIi Iuo iqutpiuuji^pl^ JJ^iiuj^ 

19 '"H.^llP 'Y'"- * '(jULiu Jiuiu ^^i[iuu£ iniu Jp nLufhn.iu nt. 
Ip> • fJjpn.iu tupn-iu tnp tu^iP Jp nnuiu t ^ni-iL. iul. Jp Lto 

tlL2.1r *Bt \^t ^'" "^lL-E^^^^rE ^"^ ^PUPl^k 9 [k pu/h^ ^p 

^o lup iq['hûj f ^o ^iuif uip^Lu t jpifiu ^o ^ p^o tunup 
"'H.'PIL * ^ujiPtu tuL. q^p^q^ ^uLn. J/i tnp^uj nn_iu ULp x 

20 j^pJîu ^o (fliuJ (^ni.n.^ inp ^tuuijihiu ul. ^^p q-pyu 'hUJjii 
tuptuut J^n.iu t ^p ^o iuul/i utp,pp ♦ #?i_ Jp nLitth ^^'hb 
ipptL. iPuiq^ ^ptpiLpuh in^ 'h^u^l^ nL[i ujpiuut t ^o ^p 

21 ul[^p uLp ^uL^ uj^^U£ utp J[ihf^ X Qptfiu no iiuilujh ^o 
^utiJ^ un^p[iujh pujuin[utu t UL. uiutt^ inpniu ilnLuuth JLi JJbP S 227 

22 ^nLnJ^ jtft J-ujh no inp ^nL.ujaui uiurj uip^ut » QnJlu no 
ijjiui^ ^ujP ^I^u ^Ji ^^oj^iP%uJ^iîi f tLl!" ^tJ/i ^to^tP 

23 Jp ^nutLn-UJ uiujjjiiu « ^o ^çJjiujib jjntj^ja- f^lKPr^ Jp 
n.ni-n-n-uj « iujJujh no Jn (JjujJn-UJ '^P^f^ • uj'- ^o Jn 
^nL.n.n-UJ fioa^P^ 'bnJ^uj 9 Jp^ ujnt-l^ ^^fiujhinoq^ fIjujtfrL.uj 

24 ^^ ^"^ * (Jjnn.ut ujnn-UJ uin ujl^J* J n nn-uj 1 kp^P ""- .po 

n^iujjç Jpb ijoujiupp uip^ut f ul. pifutlt n.plitu Jp Jp ^fttnTi^ 
uiorjrL.iu 9 l^ujl^inli ^uijmpi^ ^tuujnLj^ inpnut 9 nu ip uij^ 
C^^o^J^ %UJ ij.l^ifuj i j^ Jp ^[IPl^k /^ k^^pk uip^nLpfiiîj X 
2o (^piL.uj uMpn-ui uip ujçu Jp nnutu t nçt/tuli inç ujJ^^ ul. 
TtnLiu Jh uj t no ULÇ jturiç iJpppuilj uiç iniuLljç ^uLtt-l^ 
Jaotn^ lup lup^^ur^ • ul. nLiu'h ^o inp ujp^^up'îi f ml^ uip 

26 Jli'h » Qpi/iu ^o iujtJuj'h n,o Jp (fliut/n-iu £p ^ointu J^oi/p^ 
/jl/t ^I^ iui f JnLUuhj Jp uiuj Jp ^nLn-çn.tu no ip pjotniu 

27 1^0 Jp^ ni-^ uipuiiu « // Jl^nuuj ^çonJiuP iniu j^o jhp[ji^P 

28 "iPtP.^ * ^ P^^h '^*- ^nt-U-Ç iPiunLnLJ iu x Ip uçp nLftiu 
lu^l^tu Juj eupb f ipi/îu no nfup inç ujç po iul. *^çJfiiuli 

29 ^o ip Pp pui^inuijjiu mf^ mujjjfjl^ ul^ u£p uip^jtur^ x fJL. 
ip miup ml^ uih'^ > niLii/ii nto fiJuJjp miTf^i^ ^ppj^iu ^#? a.pjm^ 
J^P^ ^mtmP^ f nu nLUjb ^o ^çopji mJ^j^ *Bf\f*f^ LfL 

30 ^pj'^'^ltPh mtpuujç mç ^iijn.r^ x f.« Jp juo n-pyi- J^h 
%p^mpptP ^ppf^b * [y iiutfutb ^o mp mp^[i"P^ * Jnt-umfi 
f^ço^U mppptP f ni. ^pmpi^ ifr^ morjpltiii , ipJîu no iuiJ 
jipmm^P^ [uo mpmJjiy 'bmnpJ* f i^ Jp 2^[iujbmon fipm^ 

31 utf^ph (^iui[j iC'Pfl ^'L *^Z! "iV l"^ it^'u'^ip/' "ip^ 

32 *Pp^ * 2^^'^'^hPl'jh ^f^ "^^frb ^W^"* * ^iu2n-iuu[i iu 
jao Jp uioj i/pti ^ç'^mml^P mnniu f ul. iuti tpjtbptP no uiL. 

33 2^^"'''"hPl} ^h ^p utiiip ^mu-l^ Jp Jipp '^^ipf' "^ * n 
Jp Im'ljbmn.m ^^hu'^'^ "^ ^P ^ujiJL[in-m ^h^'uuil^p jtpp * 

34 ^tut/îu iuti 'bm ^[i Jp Jiun-nLt/mh ^^^tuuil^P mpuP[i'hptPf 

35 ly uLpm mp u^l^iP no ^uLb ful^puu uipuf^r^ x U^nL[i jppiu 
•BV "P"- tB^ '^P 2''"/"'-1-h ujuL. nu iL.o^'bp mpinm uinL. 
ni. 4oi_î# /uoumpii njuP n^ 111 p iLO^^fij^^ nL[i y"1_ "['"-f' * 

36 iuiJiu m Jj^ Jp 2t^u"^kPlljk iujHbm l^^ji J*iur^f^ ^y*^ 228 hVi^Hb AO.'blE 

^o nLu/h pt^'^tL "HL'BIl!^ * ""- "'^tu^'i' ^o uiii^ lEHS'^^ 

fpiP t ni-u/tt </^ ufoj i/JA ^^mml^P uiji^j^^ ^P^IL ^"'^ 

37 iPp ^limhui X f\L. ^uiij^ ^o iPp ^jiiu%m , ujni.li c/^ ^o^ 
Jnb 2h^"""kP *Pl^P * ^"i^ ^iuPni-^ujp uiUMhl^k nufi uiii^ 

38 ^liuuij^ » UL. l^^lk "^t ^b " ^"^ ut[iPi^ X \uj tf[i ^k^ 
iwJ^ m-h in Ibmif nmm um^fiL ^l^jm ♦ ^inPm ^o ^nuii 

39 hiPm'ii 'ibmjf^nij c/^r mni-[in-m ^o mL. ^J^UMÎMm x 'p,pPl;u£m% 
Ph^bPbl^ 'HP'PI^ * LP^ ^^ ^"*-^ uf[i^ ni.m'b ^[lumui mfi^ 
Jifîb k"lh"^t k*^^k " ^uju£nL'ij ♦ UL. muji^f^ uL-mh ^ ^O 

40 J^V U£Oj iPf^ ^h^i^^'bP "^pjBI^ * n^ ^ni-'ii 'ijm [uni-mq^[tit 

41 Jp iPnn-m ^mP[fU , ^^ l^uf^m^i ^mjmpi^ n uffUJfm z [^^ 

42 J-P iPmn-ni.Jiu'ij [iqtfhP ^uju P[t'itiitP x ^miPm iuif^ n mfi^ 
nm%piP ^o iPnL.^mu£l^ph Jaoml^ ^^ îim^ nmm Pni/itituj * 

43 h'l utn 'bmi[^ fîlmt[^ [tto ^iuPptP t ul. ^ni'it J[i^ q.mu£nL£^ 
itm ^r^ t tP'PH "1^2.^"' ^k^h ufp 7jmt[(r [uo uff^ t mnLp 

44 q.mmnL.1 m^^^îr * ^nifb ^i[m % mp^mpj^ [iiPmij ujfîij^ « 
^o Jn ^^JnL. muL. tn^P miiuP[îbi^ ul. mi- [itjij^P ^o 

45 Jp h-l^^ Joomi; m t mpmJp^^ %uj ^f^ « l^m[uJ[iii Jm ^^A 

no J-n (Jlmi[n-m ui^ ^p nn.m ^pi[i '^P^PP'^* ^^ J"' ^t^t 
no ip u^p n lipit uip^m t \PnL.um^ fp mni-[i ^o n ni-JnL.m 

46 ^ppt"'* QpJuj ^o tp^p ^UL% Jp JJ*ni.umn.m [u/mii 
mp m'ij[tjm'bm t Jp J[in-m J[i ui^ [Jm'b ufp m'b[ijm uptûij > 

47 SpJuj ^o mu Jp ufoj Jp^ %ps[[ium'bm » Q^i-'i'^p tp^p *f^p 
^mPp %pi[[iuujijmi^l^ ni,[in-m ^nL.% [iJm% %ujjbi^^ Jp 
^l^puJl^ Jpn-m ^^i[m% m^ [iiPujh uf^t^fA t 

VhP 6 

1 ^p ni-m% plti^^ h""' iP ""- '"ikjk mp%i^ ufm^p^ g[i^ 

2 uitp[iutjf; i^hf'lP ÎT'- * /?*- IP. P^J "'-t 'têL"' {^""LÎr "^P î? 
mnuij ♦ <pJm ^po mpm[iPp mnuii mL. ^J^p^iPmpmh ^o £p 

3 ul^p %m[uo2iu% uip,ppp t fium ^p 9^1^ «^A u-mujnL.t ul. ^p 

4 ni.h n-obp^ui u^p Ph'^i^^ l^uljppui^ij- [uo ♦ f\L. i[imuh^ W^P 6 229 

fuj^fJt /"® ^uj^ujÎj^ f UL. utlt ^o ip^n- fuuj^^ tf^n^uj uin 
^ujf}n uinifU » lio J-p ^^ijiuj^ujoun-uj ♦ </^ ^o njiP %ufij ujn 

6 j^nn-ph ^o mni-ujijufb ujnhjniAi « Ç^i^pm mn Lop^n J-p moi 
mni-fi ^mrumuim'iimpljç ♦ '^mifuj mnLp mp tpjiJjp mnu. < p 

7 m^ mp^iJi « Qjf'l^^l^^'^ ^^ihuu£ mm d-çn.m t uinL. uujui 
mfîijmp 'iiujii ffp ni-UjiinLm uiuju Jsrniuj ♦ hPtBn *^P n*-mit 

% ^l^p irl^^l; ^^p^[i (ffi uipuPji'iiwz J»p ^f^l^ppml^i^ uLp 

Ir^^^- IJ^impfimu u^p^j ^pif^niMj ^^Ppnul^^ Ipj (f^n.uj ♦ 

^ ?.Z! 'llLl' tpjun-nL^ ^ji pplf"^^ ^tj"J ^o ptTi^ hu/iit ^t^t 

ni-fi UL. mnL. Jui^ufij^ uLfi ^^jui ) l^^jf^ "^*- Jp ^*- B.mu 

iO iPuin-nLtjuiijn-m mç ip mpiiiuj z fiuui Lo $ mpmp'ii ruo 

'hpynpii mL. iPuin-nLijuj'ii * ul. ^p nuç ifipiL. l^^m ^iuujnL. • 

nu ifiun-nLijufii n-oiipynpli mp '^puuiui n.ujum p^h^ 4"^^ 

1 1 nujpmii X []l. fiuui 'bmh uijjhm nu ^pj^Pf^ *BPU "*" ^P """ 

n-oiipynonujiin-m ipmj ^ppp > ilni-uuiij &p d-p um'^upujii <p 

42 'J-*^" pioumpij X fJL. /luii/m no PhP njniJb Lo J-p sujlipp^ 
muiiin-m ♦ Qçuiç ujnLU n..çppuiij mp apijpijph ♦ '^iuPuj jao 

43 n-p)1- JtP iJnLiimm 'huj uiiu x j^pijuujmrfb t (rp pini-uiponuj'it ■. 
nl^utç uinuhç J-p n-çphtç p^'ii^ *ijmb^ '&l^'^ujh f mni-ujhtj 

44 mm^ n.ni.mujij iLpJ-iu tPpppii x '[jni.m mL. iPijjn.nLifujij 
Ipnilm ^o lUL. tupjjifçJJm'b uiji'ij^ mp H^[fp uinifii y hpjip 
muiu^ mL. iJit^jr^ifiJi^p ^po m^ ip mr^l^ uil^ nL.Jim iu *.. 

45 'ljni-m l^mijtjj ,^o Jiuuj ^J^^J" y^HP '^** "^^ ^^ mnL.Ji mp^ 
"tH^PlP^l^ '^l^,pi^^ ^o mni-Ji ijiujinji^m^ "HKPf^ * mjium 

4 6 ujL. JJaflt^ 2_"L. i^p tkl^ * /?^ Ipjiijm ^o ktj^p "[''L. t ly^. 

47 Ijppml^rj^ ÎP'-b "^H JuuL.uipJi ^p ^l^ujp^ uim^pl^ x fJL. 

uL.uj'b ip Ifk'fJijh ufii ^hP[^h ifi "'fkj^ '"^h "f">'^pb ifi 

*^^ui^uinfhujjni-iP uip £o upiifii * UL. ^li%Ji ij-mpji u^nu , nu 

48 }\uuj ^^Jiu Jp ni-ufhn-uj 'hHj ^tnPp uinL. x (Ijm^p J Ji Jp 

49 iJiprL. ijipj^ *PPCI^^ "f^jt "if^ nuLpjy ui^uL. X '(jni.m ni-iuii 
ui/iup UL. ph'hû Iruijuoui ij^ujuui uji uiuu^mpihtpjj'ii ^o jfp 
P^L î"^" * "'Jt'^ .^o ]iuuj ip ul^p u^iu^pl^ mp i^uiPp u^nL. 

20 nu 'ii^qui ^^JJijh upi upiL. , ijipn.. inptpnjtuj'ii x ^uiJiu mni-f- 

20 230 h-biîhlb ^R'b'bR 

21 IfO (f-p ni.uibn.iu* "Lq mP t iPuj Ppn^ur^ z ^ni.ut hiouutpjb 
^O iuuLp £p l^l^J^j^ u^pupl/ij^ f ni. qnLihu l^l^if^ ^k}^' 
in USL. npupi^ in rto ^pji niLuîli in^ utn ^Lufbufli x 

22 J}l. n..ojui uir^l^^ ^o juuiia. in us^^j^ uii^^ luuj^nl; usni^ 
uiKh j3,o J-n lUL. It^^I; P-hp^PP hk^l^ IP nL.^ PnLÎjhuj luni- » 
l^n uinL^ ^o 2^^PP'^kl- /j"^ *PPPi^ * "^- *P^ fiuuj usn 

^iui^ppuiiuti £p ^(^*f/jt tj"j ^B^PiL "i"^ * iP pîjjb(^ ly'kn.r*' 

23 ml^l- n'-jji ^lIi » ^uiJus ffn ^^u£^p^utji^ ejjui^û.ui Ll^ifjiuj'b 

24 ^iuPpb 'bçnuj lui. "^hjÇ f /p ^o ^p "biub pinL.utppb x '(jnL.ui 
Luii/tu no luuJiû.1^ in^'b *bui fiuiu ^l^iP *bui ^ujLppuikr/. ni.fi 
ip ni-Ç tiut ) nt-iub J-p ^pkPpb i p Lçtfpiç f J^uutii^ uip lu^ 

25 P""^bl. *PPP^^^ ^ujP r^ £p •'P^uj^ujn^ uijnL.dk * f^L. IpjJihu 

no uinLfi ip uj/pjk utrhjk upu^p^ mfîij^ Lob ê-f^n^uj ♦ \}Uj'' 

26 juo^uj ip iJpp rL.ni- ip ^"'7 ^^Ph I * finuj J-p nLufbn^uj 
'&çJuiui U1UI #ii_ iJO * (Jjpn.uj lupn-ui mp ujk'P ^p nn-ui 
^ULb ifp ujpujJji^ inp^r^ 'bui no Jp uioj ujl ^kpk'^k^ 
Puib ^o '^niJb uipb f iç Jp uioj iufjlIi ^o ^nL^i Jp uu/bç 

27 fuuLUjpi^ UL Pkp uintfb X ^p ujoi iul. ^kp"^P '^"'-îi n-uiuiJk 
tuu^ l^nm Jp ujoj ip l^uikiufi ^mjiuPiuiu Jejijoti ij-uiiuJç 
uip ^pqnLjpii * luuLh no Jp nn-iu luk ^^nLn.ç uuin-ULJ 

28 uipintu t iptfiu no JJjpu^ fljeuJ luuLfi J^o^p ^pp z 'fjnLiu 
Jkti-iu ipib • ^J* ^p^ "iîl<^f^ * ^^ ujJk/k jaotnk rj/p ^p^ 

29 1"*-![^ * ^k'h"'^ "luj fiuui ul. Lo Jp nLiubn-iu ♦ ulJiiu us 
2Pn"'-lk faoutç ^o Jp ^^Liuttmoqk nLJin-tu f^Jît/b u/jibiflj * 

30 \ob Jçti-iu « Qp 'b^iub f^PtPh^ tPO JtsP usp uspbrui ul. 

31 fiJujii uili'ijpii « ^pT' inp ^Pl"'-[l' * f^Jintutnkl- 'PJ' [P ^y^^ 
içujui ifujitujijuiik pnLiuppii iiuJufit j30 ^iuPpui upifputjni^ 
iniui I Jp uin LLifujbujij'ijiu'it intu Jp ni.usijn.iu ja^o usppjnLAi « 

32 fiuiu fp> Jp uLUjiin-m ♦ (Ijpn-m fljpiLui mpusk'P ffp rin-tu ♦ 
kp*BP lP'"-''m 'iiui inm Jp nu-m 'iiusijç mnpi-tfujiip t iiu^pli 
luusifç Jr^ uip muj Jp nrt-m mi. mutu^ Tttutsk mnpLJuiitp t 

33 QpJm no Jp faotnk ^uiPp muur^ 'busij mL. îu ^o Jp m^ 
apLJmttk l-i^ LtnLmpL > ul. f^ot/p mpmiu Jp mJltçn-m $ 

4 lnobp Jl^n-ui ♦ fjm'' pmuius ^ltp i"'7 ""- 'iim'ii uipuiijt Jp V^p 6 231 

35 iPiîtn-iu « Jîuiu Lo J-p ni-ujhn-uj ) "^'7 Py utubç '^uiiuij&ç > 

uii- ^o J-p ifpn-ut q-^ 'Hn.Pil' "l'^ * "'^ """ "^** '^H 

36 ifhn-uj ^iPuîh q-^'iiiÎM^ û.usP' P^fi 'hmajsîi x ^ujiflu Jh J-n no-ui 

37 ^o i ^n ^niMj uia uijfhuM ni. pJluh 'hujjhnh » Jjju ^Çifjiujh 

no ffluij a-p iPpn-Uj uipmui > crp uprs-tsj inç ujç $ ul. ujl^ 

38 ^o (fp ifpti-uj ix.^ usni-ji inujp %uj pjpii * ^pi/lu ^o fî#o 
(fp ujnfii.i/us%l^ ^uiPpJ* juni-ujpli^ %UJ ^o J^puiJ^ [uo 

39 "iP^P^ > i^ J^pujJ^ lunL.^ niO iPp 2_liuj'hui t fJLpuj uj 
• JJ^puiJ^ (IjuiJ^ Jpii ^o ifp ^liuj'iim > ^o ujL. ^^çJjiuj'h ^o 

(JjujJ Jp Jpn-uj inuj Jç Jnuhunuj huinniP > 1^1 1"' ujni.p 

40 ip n-oiuj puj^hl^ pushtptP z fJL. JçpujJç (JjiuJç Jf^ nL.piu 
ni t tPO ^çp Jth ^o (j%ni-n.ç tnp ujphsîi ul. Jçiuiu pJujilj 
n^phiu çujçuih çotPiç m-b ujpujui f ni. tuni-p ip n-oitu pm^ 
^jfi^^ ptuhjpiP z 

41 'ljnL.iu fjJ^^nL.tnptuh Jp ujoj nL./i LeunphiuhtnpDpppujnL.li* 
ipjiu no Lo • J^p^p uia piP Jp lua Li.Jujijiu'h '^iujJp pin^ 

42 i-iupp 'hufh X IJL. tnp LoPp uptiflj > ni-Ltu tpni^n-ç \jni.upm 
]iutu hp**iiuj f ^o UJiuJ UL. tn/ijç ÇJt^ uitP htuu uinnruj > 
ijni-iu Kiu Jufij uilgJui jiO uja Jp tua pL.Jufhufh ^tuprpJ 

4o hjnt.iupp X ^çifujui tutu Jjutu p nL. Lo Jp ni-tuun-tu ♦ (JJp 

44 ^uisfni. uinL. uipn- tupn. iPiu ^plt « Jj^tP^ b.ujP Jp ifpn-iu 
tip^puipiu ui^ ) ^P*BP ^ ^hufhtnon (f^tuJ luni-p 'hiîiD^pijiîi > 

45 UL. iuq tunL.p ptupipU ip n.opu ptuiiihç x ]p uiuJ ipçj^ 
nçiiujçputii ^iupbiîi 'itpjhtjufhiuph ♦ nL. ^çJhufij Jp Jp 
JuotuJ^ u^l^'huj ^[i'ij upiifh ♦ mL. ^f^Jjiiu'ij no Jp (IjmJ mp 

46 U£p^puiu UL. ^jiij tupujiu^ Jp tPin-m fj-lt * \i'^ ./?/' ^k" ^f} 
(l^mJ uipfJhiîj^ Jp mL. ^çuç Juiml^^ mt- no Jp Jaomç- 

47 iu ♦ (Jlmi/ mi- uihJJhtîi x (Ijpn-m ujpn-m mp ujl^J Jp 
nri-m ) Jp Jprt-m t!JmiJnL.p nponn-m çmçinp l^oJpÇ nt-h 

t:8 ^çjiîi t ^npJ'ijufijl^ ^mimP X (49) J^Jmmmf; n ÊP^hoÊ^^ 

50 uim iPuhjtuhuij^ [unLmpr^ ivl. Jppi^ « fl^l"" "^ '"'- ^*"^* c^® 

Jp mqfiuifufhufh ^mjd^/iiîi hjnL.mp[i ♦ no hpj^P hl^n^ J^ 

"iPi"^ '"h ^Jj tPppiii X r.CT Jp mq[ii_Jufhufh ^mjJptP pin^ 

52 t-mpfi *ijiifhl^ ^oJp^ Jui z hp^P hl^^pl^ Jp 'btuh^ ^m'iim mp 232 l'liSblh ^ö.'b'bR 

^o • çiMj^tnçu mç uin J-h ♦ ^çu uil. Iljti/b jjo uini; ^P^ 

Ui^iP t P^!^%l^ ifr^ uj y n^o uinLJi ui^ (fn Ujoj l^oJu^ uirhj^ 

ujnuinu X 
OD 'fjUL.uj JjJ^^nuujpuj'b ujn ^ujiJrtL uitiL. fh^J uin Ço ujntuj 

nu uin LoPp UJni^ » nLpui <uj*tluj'h tnnnuinuj £d çhl^ fuo 
oA uuin-uj (fn luni^ujnphtt-iu ujptnuj « ]iutu Lo (Tp ni-tuLiu-iu * 

(I^nn-tu utpn-iu tnp ujl^tP <//i unLtu t ^P^P Pç"h ^»ui-ri.ç 

tJujn^nt.tJ ^nL.% %uj htoTt nt. psntjhtu nt^p tJ^ 'biupJiiL'ib f tm 
OD Jaotnç çotJpç n 'htu usut x \^l. no py^hç tfp inppto Al. 

lunLjhtu tfp ij^ inpluo ^utl^tnjt l^oifpf; nt^jt ^l^jut nt. ustJ^ 
i)6 ni-[i tnl^ ptu^piP tp rL.(>itu puj>hiki * ^ptPtu ^o p^çhj^ t/r^ 

tuum^ rj^tuunP tu ul. funtj'hiu tfr^ iuueu^ tj^ pni-iupr^ ur z 
ö7 Zt^P *Pp *£^ P h^b Jph tnpfuo UL. ptni-jhtu tfjih tjç tnpfuo $ 

00 UJL. ip tfptniu utunph uipttiur ul. uitj ip nL.p * Qtutfujii no 
uuirj^ (l^iuif ifp 2^pujhcn ul. iJutj uturi piP lup tnçup^ (f\LUtf^ 
pjo f ijnL.uiuh (f-fi tuL. «|0 tfh tnptuo ^ uiL. (fft uip tnf,uPç 

5J "l^ ""^f-. "^P ifpiiut * ^p tutjfiutfuihujli ^iuPp pinL.tup 
tiuih nt-puj iu t 11 lu no ktuifafh ^o I^J-eiiuiui^ n tflt/htu^ 
""(jh pjnt-tupjpj nt. tfppr^ • iul. no litu'hJ^ ^iuli inpfuo^ ip 
^u^^tnfi ui^ u^p Jji s 

u(j ppi1-Ç '^uihmh piuu^^p mui j^p 'JiluJ tn^p^ liuiiltu 

01 ^o ^p ^tUi^uinfiiuijni-ifuitu ^[illi "'p^pp * '(jnLeu (fp Uu^ 
fipptnuîh tliprL.Lu'Jli fiuiJai no lup^ftutnph fio'h • ^f^Pphph 
pituujÇp^ l^iulj , ,^^* inp ^"Jpp J^n-iu fiotniupfi ^ppî*h x 

b2 Itutu Ipusfuj ^o ^I^^J ^pp luL. Jp pon.tu f ^o ^I^^Pp^ 
ut^rj. nt.[e Jp ujoj uiL. q-pi^rj^ fj^uitjj^iuh "^p^ppp u£nt/b , 

63 ^o Jp m.u/hn.ui . (Jl n pnt.iuji uip^iîi'^ x Jjr Sp ^nt^ 
uj^ PuipJfih uip^l^ ^P^P ^P injihi^ ^nt-iL^ J\îin.ni-if^ 

64 ^o n.uiu^iîj ^p ^o ^fi lutlnt-i iuul. x h^^ uitujorj^ P"*-^ 
tu , P^li^ rj.tuP ^uijtntu ^ft %uj ^m ♦ uiL. ^p^putfujh ^o 

o5 Jp Jp nn-iu ptutn^p inui , puL^ ul. ^iujutp iu « //i/^^îi 
Jp n ^j^ppuîii ^^'iiiîj ^o [iiPiu'ii 'iiuijiifii • ipifîu ^o ]iutu 
^P t"iPt"""' "^P tjuiiip u£nL. hp^P ^lf^ ^*" uL.tu'ii ^o 
lufhiîi 'huipif^ , UL. uiL. ^j, iH ^o tuni.li in^ pkuitJ* u^p^uj x Vbf 7 233 

66 /Jl utn l^oP f </^ u£Oj ni-fnjj J^ l^o </^ nn.UÊ 9 ^o ^l^u ^ft 

inutiplM X 

67 ^n nL^ u^tfl^uil^ J-n ^ujlipputliu. nLJt ihnn.uji[t rni_i#i:///zi 

68 9ni^ i UL. ^^ft p.^rt-iu 'ituM tnn ItJ^it-^iu uini^ $ '[lutu J-rr 
innLutiinutiu'^ yuun nutiulin-ui ijo* IniJb <rp uin junL.iu*tinb 

69 ffiL^utr^ « ^niT'^nL.'it ^lr^nnu ^l^ilutui iniu J-J^rt-tu ♦ Jjw" 
PtuiMjUJ uiill; J-n ^l^ IL.IU ^ujrL.r^ t Jfl i^ujillu ^^iutJI^ ^^ 

70 ^h^h h^^ph '^t/'^ * /?*- "^" pJu/lt luljph UL. uiuu tPP^ 

71 pf^ hp*BP 1-"*-- l' ir^"!'' l-ni-n-l^ uiutj^ Jaoutl^ z ]^uiu ^i^ilujuj 

uitu Jp ni-iultn-iu t Jp rt tnni.ujlinuiiu'^uilt uiu uipJtuput y^ 

72 ^iuifiu Jp n êrl^nlh ^hjP'*^ ^" * /?^ ^P rpm-ti-h '^pJl^nL% 
Jp ufoi 2^n3-Uiiuiç fiupjujpp tupOo/J t }pJ"J ^po iul. "["'- 
^o wnLp utç PçiiÊ hiP ujpnppiu t hl. Jp tuni-ujiinutuj'^ujiu 

1 Ql Jp puj^^ tPUtk ^ujijujij \iuiu jp ^iuif^ lihll'lf^ '"p, 

[jçrL.piu utnL. ipJîu no ^uj lup IJoutup ujnL. ip %tuJ \jh^^ 
^nt.in^up ujhl^ IJu-Ujijiupb * ipJtuno Ijl^^ni-iu^tu'it lup^ou^ 
utp ujnL.it ni-p tLni-^inpb x 

2 I\l. ^utpp ujtjjjpiuJI^ ljh^ni^ui[ttu'it ^^7 «/"*- * (3) %nL.tU' 
"ll'tjkf- *"-{' Ijob Jl^n-tu * fl^iuu£iu Jp i[pp f"- iP hh^'"'*' 
tnpuPujbl^ ^tuft-ut t ^iujJtu ^yjlipptu^fi. rL.iu J[i ujp uijîb^ 

4 luJ^i^ tj-uj ^o ntp.pli * Qpiliu no [Jnuij'ijuj Irl^^pl^ ^o uip^ 
i^p^iu l-p^Jl- ,pl' '^n^P'" * "'- iuni.[t uip [uni-iu^p tu^p^ 
^b-tup upiifb ♦ kp^P ij-nL. tut. rr.pyh'^ "^P'PI' * 1-'"- ["^^ 

5 Jp iupiil^n.ut lu^^p^lriup ujp^nj x QpJiu ,po u^p^ j^ij^ nL^t 

6 J[t "jpjh Jk"-'" [iJîuii 'iiuj utp lu'itp teinLJÎJ « 'ijni-iu ftuiu 
Jp nL.iuijn-iu Ijo ♦ îl^Jtu n[u[JI^ tPpb 'bi7i lj[tjuijut t pf^[}^ 

7 n[iiPh "' uiiJij[iJ ^ujtjpp iu z gf^l^ Jp n [t^piu^ ^/'.^^"'^ 
piu "ip^piJJ ^iutPtu Jp Jt^ ['rPP'"^ '"P.P'" * Sp'f'" ./?** uitj^ 
LP. "^U "'-t ^k^'"'"hP "'P-PP^ 'P^ luJljjk'l- "'-[} b-tup"'^ 234 h-biShlh ^m,-bO. 

8 t/uja pjb * In luuMiptitJl^ ^iuJb ^ni^ ^iun-i^ t ujb ^^J-ut in 
tJUUJijnuitfl^ ^uîu'buj ^pJ** iniliu ^o njuPç U^ ^çj-uj fJ^^^ 

9 Jl*l_ '^tu ujnj-uj * f^i.uj'iju/h ^o ^o t ujl. ^n ul^ g^n 2^'tll'lp 

40 Juj * IjtJJiIuj no ujnl^jl^n. ul^ n.iuujnuij » P-tu^ç ujl. J-p 
n.uJUjnL. in uiujjnujJI^ t luinj^i'ij 'iiuj ui^^li^piruin t £Ç u^p "^fK, 

41 'Jljni.uj Iji^^ni-ut^uj^ t [p UJjinuiuJ uini-^ lupujJfi^ uip^pp 

42 nt. uip LoP^p u^nL.'ij • JJ^L. ip ^o uj t J,p ujoj nuji ip 'îiiuJ 
pjujin.ç ijipn. mpn. uipn. ^uiujnL. ♦ ^^fUip^uiu jnLUJija uj inp 
LoPp UJnLHj ) ^rîijp^puj'jj Jp utp liojjp uinifij * îrm > i^ 

43 pjujin.ç V^^ ^pJl^ * îiuJuj tL.tup- Êrçnç Jp ujoi ni^p ui^ 
^prjrujp juuiuj^puuj uipinui utnL. Jp iJpn.uç jjÇ*^nL.tJtpiulJt 

4-4 JjUJiJuj no UJjui 'i^htj uint. t fiuuj ip utiu^ujpç ruuJUJnL. t itt- 

45 ^pii utpnpp X \j^^ni-uihujîi JuijJ utp JuLÎh UL. utp LofJp 
uinL.'ii • f^L./iuj <uj Jiuij ^pfJçuJujij mp nujbijj t J^o a.mfJ 

46 ^pu liui ujnL.iu t Jiuuj açJuiuj miu Jp ni-uiijn^m ni.. lio ♦ 

47 ^hP"h tlpij mJjiij 'ijpiiuj t ih h "h jhuiiimonç iut f^pj^p 
irçnç mp pjnumnui ppmmçlJ ç nup ^p Pf^ » '"h 'NP H"^^ 
uui Jp ujoj ml^puç ^ujij t hp*P.P mokmuBuj Jp Jaomç uj t 

48 L'm Çp^p ujn Jp pjo mp mçiPt fjju jao Jp pjo mp mçJiu 
ptjut^P^ pjo uipmJhy mpjyui ♦ ^mJiu mL. no ptpjçlJl; pso 
2^pmijmon mpmJhy mp^uj^ mL. pmum m ♦ ni- ip nL.pmm 

41) lim^mn.piJ p jJniSuisiîj % J^ni.uuj Jp nn-m uiu*' mm lioJouç t 
20 "'- Jp ti n.mfJ hl^^ç 'iioJouç h£puj 'îim^iJu t ^pJui ^ul^ 
iun n.m.^mpuç mpmJh^ mp^pb ♦ pjmin.ç '&çJmm muHj UL. 
uojJrnj ♦ ajîijç n.m ^ç liu t ^h mpmJh^ mpniîi n.m a.ni.y^ 
'"[^h * 2Îf^'l"^^ '""' fitjm UL. ho Jp nL.ufbn.m ♦ J^p ^.P'" 
2i2i IP'-I tPp ypi"'-[h "'- S"*-^ ^^Jhufîj Jh iPmfJ Jufijijj x 'fjni-m 
JPni-um Jp nn.m ufnfijf^lJh mm t 'itm ^jt mt. Jp JpnL-um 
iji [Ç Jp çJmmmufb iu ♦ nu jp n-ojm ^h'P"'^^ Jmn-ni-J 

23 upLfbhpP mp^jfu ♦ 'ijiiL.m Itp^p [p n-ojiu v^i/rt*.^ iPiun.nt-J 
upifb^p^ mpujJlfbLb t ^o%oJouh jpni-uuj himpmm %iji u[ijj t 
^nifij Jp Jpn-m tj^jjimlfijiîj ,po uin ip n.ojm ^hJ"'-^ Pk'^'^ 

24 tPijjn-nL.Bf ^fi umtj^ *PPPPf^* Ut"' l^^'J'^'ijbj^ ^^p^'^P ^"'^ I 

25 tPP^ ♦ t^ nmuui 2yP^"^P' "iP^Bf^ * \i"'-'" ^P ^nLmu/iiujh ) 
^nbn^utb utp H^Pp ujniJU ♦ fJL.puj ujl. Uruiiu no utnL.p 

26 uinuiJ^2_ "^P'BP.VSL "l"'-^ tj.nt.2y[^l^ * (]i- t/uj^uj iunL.fl tu^h^ 

ntrujn pjiuuj^n mn tuut nL. ffçn^iu 1-pVT- ^h 'buJtPpb • lu^ j 
aiuujtu uçpill^nujb crp \Ph"P^ uintJbç ni.p mç^iP tPppf^' * î 

27 Itunttb iuuiui^ cfn no iu ttufbrUJ % ^tuiJuM J^çup^ LujJuj ^o j 

28 UIÇ "htPh "P ijujbuj lUL. (fn no iu z '^nt-iu ftutu tn tuiu^ j 
^iuptutu *^pb *^p*Ppp "*- *^P U^P' ♦ JTp ^P S"*-^ *"p ^'^w j 
upb UL. iua a-p ^po tliu tnp tJUibpb f ul. iua J-p pjo uiu i 
'^tufo'put iç lUL. ^o ifp ^AiijT>£« ptuuin iu ♦ ^o tunLp ^ntAi ] 

29 'i'p Uujbr^ * 7»i^ u^p ipJjbpu tunL.p t ^pJiu no tun Jp ni^p 

30 Jiu ) #»1- luni-p ifp 2pu^ui X 'ljnL. tu uip pjouiup ujnLAj tunup \ 
LppPpbl^ ^iuifîu ^^u njt /4" uit^up^ tjiuJ^p- ♦ ipJîu ^o 

31 ^I^Juj njuPç nL^ "biu ^u^P p uinL. t /^i_ Jp fuiuia.(; ij^p^ 
tt-ujb Jçn.iu pusfb itjbpu ) nu inp fiotJp uJnL*b ^ fjtuJiu mo 
lyi^uli^ uiJ^ , ^k^'bli iJiptL. ^l^pl^iPujPiu'b in^ "ip^*" * IP 
a.iuu no ni.piu tnpoiu * 

32 IjnLtu ffiiupfiu^iuii Jft ujp^fiutnr^ inpn.uipn-f; luiu[a.t; ^p \ 
uçp nLp » nu uitu> hJmJujb nL. &iuppufiujb fupnJ^P^jiufb 

33 ^piubuipb t no lunL^ UJp ijpppb » ^ULtu fiuiu fjo • Z,I^PP ^P 
"P^P ^P ^l 'HP "'*-"' "i^ ♦ "*- wp 9p^ '^P ujnLptLiu ^o ifp 

34 ^t'^'^'" * înL% tfp m^ uipmJli^ "tp^S^ "*- *"h ^"^ i*ll»^l^ ♦ 

35 nL ip^^ ^l} iuamp ^piP ^nt^ 'bp^frmpi^ ujj^ * Jjh'""-*^ ' 
mfimit fjob Jp ^iuttnL muLiLm ♦ (^nLpm i p j)0 mç '^iusLp | 
^o iutP mnLp mç uptiuibp utpb t mamujm i p umJ JjnLlim^ j 
'bfiiujb Jp mgpuîMjnt^ujbiLm mç ^iuiLp ul Jp JjutJbujbhjujb^ 

36 iLm Jp mç jdmipu uipmiu x Qp iu mL tumuif^p no tumuiçp 
mm ♦ ^ntfb Jp m^ mpmJ^2_"lp,Pr^ > ^UjJuj m^ *buj m^'br^ t 
"*" fd •^® 'ph iun mp^fii-iPi ^ni% 'bpnfrmpr^ ujtfb x 

Oi fJL. ip mpjppl^ mmjpmJç ♦ ip tLOim mrifiJf^ y fium utu^ ! 

^pi*li t UL mp tpurj^lt ^ppi^h tp* ♦ \p^P frh^k Pt ^'"^*" ♦ ; 

38 u^pm Jp JpiLm lu^ f UL iJl^tuo x [J^l jto Jp JprLm fiJm'b 
ij-fi'bui f ^ifm'b ^o ^ppPl^uim'b ml^Jr^ , Jp ip^h "'-[' "^k 

39 ^uufh tuu£nL ^itjjmP t^p^ ^iti x (]i-pm mn fp)P Jp^ u^Oj j 236 hliiblk 4U.l-bIl 

Pni-^ç ^O d-çn-uj ptfuju ujLoi^'h m^ ujnuiJuJbutiJuhuM i nJîu 
^o ^f^J-ut PuL.^ 'iiui ^ujP^ u^hl. mujjf^ ♦ inifiu ^o ^f^Juj 

40 l^uuj mp^ tll^P ^'^ "l^ "i"^ * J»^ l^^i^i ^i^p^uj'h ^o 
"^oq^ ^uj'h uift^ftum^"" mp^ 1^0^^ ♦ (]*-t"' *" "**- 't^J^ 

41 q^Ju^^p^ n.mum t djm^^muftm'h mu lioPfi mnL.'h ♦ fj'-l"" 
"^ irt"/f^ ♦ ^uiJIu ifii^/im'h mp 1(0 Pp u^nL'h jpl^u/t^ Jp 

42 i^kil'^ih i"h ^h * ^«' * .^o ^pppl^uim'h m^J^ * hp-PP ^IL 

ll"^ph^Ph ^«/^«i.£«* Jp ^mumu^mj^ ^tjPlt^t'^^ /^ ^o 

43 ,p/i gmi^iLm U£nt. . Jp nu^ m^ ujl^ J^J^u/il^ x f^L. [p^t^J 

44 Inmf^L^ ^pp^m ^fi u^nL. Jp u£Oj mu z fJL. Jp nL.m'h ^p^ 
'iip^pm'h fuoum^j mnuli l^ppP^^ , ^mJlu lr(^,pt mJ^uP ^ 
%m tunum X 

43 '(jnt.m [iJpqJhp^ptriupm'h ^mpp Jn u^uj^^ ftJmJmhn-m ul. 

Jp îpmpliupm'hn.m f ni.m'h Jp muL.m'hn-m Loh ♦ mni.h ^nc^ 

46 ^pJm hiu m'h^ ip tlpp * •^hilmm mm'h hjpnJi^PnlTmpujh 
UL. Ifoh ♦ ^»mP Irl^^h Jrn.um'h juiuiu^p 'hîu mmjfiui imJujh 

47 ^o mL. Umn-nt-Jx ^mp/iuliujh '&^Jmuj mujh ul. Loh* 

48 Z^" *-" ^p 2}"!. n^nt^ X J^p ^mt/p.m'h Irmhtom Jp (bmph 

49 ulim% Irl^^l^ J^tL.m ftiPufh m'h/t^ x \^ pm'hh mt. 'hmu m'h 
öU ,po hoJouç Jip tjujhph ul. uip ujl^mnt-ujhpij x '[jhrpopiiJou 

l^o Jp nt.m'hn-m ♦ ^o Jp uj^iuph ^p ^J^iJk^ Jl^n..uj ^mPp 

51 uinL. , UL. Jp ni_m'h Irt^ir i^nL. x ^l^p[tmpi^ ifiu Ir^^^ 

t^o^iM mp^ijj ♦ hp^p njtlnLi Jç 1-P yh *pb ujp^huiu ♦ 

52 Irmpom 'hpşpuijiu <p ^pppjiilj x ^^Jmm mitiii Jl^n^m ul. 
Ipîij ♦ Ufiuju^m i^nu J/i'^ Jp ^^iji^ fi , PkttPbl. IPS^ "'~ 

ÖO JçtpH^Oi ♦ ^^ J^ 2^^i/j^ tfi^jql^Lpu^^p miup limjl^ x fJL. 
'hp "h'P IP ^bjh b'^ ^nt^i X 

1 f|c Jium ip l[ij^ t^jPnt.'iih £/,£- X (2) Ql. ^p uu^hmm 

tmLsJiu mpum *^mP ip mm^uipl^ , ul. lumin. hpJj^ Jçu-m 
mp ^mp , UL. mni.fl eqn nL.oijpyr3phl^ Jp nt.ujhn.m Pm^fiJ* 

3 mpmm x '[jni^m ^lrujpjiu^mij ul. ^mpfaufim'îi £p q^/iîimmm JJbP 8 237 

4 Pu(jk f^H uiît^^ufbuif^bf^^ iio'U J^l^n.ui » ^jiu" [uo^uj J^i^k 

^ufb Lujefiu ql/hm ui[t^[ip [[^ "(^[* "^*- '"^t[t 4"^^/» ^ILI'^ 

5 P[^ X []l [[i^ %UJil^ p^il[iujpi^uiui Ifnt-uuj «/^ Jiiin.ui 
P^'bu[[iC, ^^p" m^ilu/bui'b ff^hi^lP ^[lP[^k ♦ 'iinuuj ij-nL. ^[£ 

6 mkJb "^IL "ty "*"'-b * fl*- "i-bui^ ^p ^^n-[iu[Ui'bk m[t^ l[oP[i^ 
u[ni.'b . ^mPm ^o ^^ u^p nub ^[l[b ^b "l[L"l'^ * ^uiJîu 
]mm [[i^ [unLmpb "[[L '^[L^h'^P [^k^ 'HH 'bhbj"''^ LIL "^V 

7 mpm m[t^ 'b [i^i[[i u m'b m * ^mJlu l[mt[m ^o ^^ u^p ^hP[^ 

"iîL i'lL"-" ^[LPl^^ ^^ LIL "^"^V "LLL. V^^"^^^^^ 4** '^LL 

ni.m'bn.m ♦ J[i^ n ^[i ^o u[t ^b'^t "'^ "LC"' "'"'^b '"'l"'^L 

8 tHlLP LLL "^L' ujm-b "^"'4^'^"'^ /**- '"b""' LLLb'"'^"'Pb "L(L 

9 'b[i^^n.p^k'' [[t^ u^p mpm^ m[i^ %^i[[ium%m « f]i- ^o/^ 
\^o ni-[im u[[i^^b""'LÛ' ^f^^"' ^^^ [[i^mmp m[t^ ^^p^u[ni.%* 

J[i mi!nL.[[iuib u[[t^ ui^up ^[^p^k '^uiP ui ^m^[fbmb ♦ nt. 
fium pm'b^ Jîu i nt. J[^[l^ ^b LP "L"'[' "'^'PL^b 'H"^ * 

10 ii^i{mu[ uim Jium nt. L[o Jl^n.m « }jm J^k [[L ^^ ^"^ * 

11 Lr^^k [[i "h[^ t"' ^i*'^'^ ^*^* ^PV * i^"- """^^ ^** • ^*" 

Irm'' l^mu[u[ , nu l[0 ]ium ♦ ^ <//r '[^uj ^ko^^P 'bm^^uP f 
^mn.uj Jn nL.1^ pL^iJm LLiifbL^ Jm ^m x 

12 ]mm ^^i[mu[ mm J[ini.uibn.m mb"Ui ul. L[0 * ]^q^n-0^^ 
'b[ij^ m[^^ ifm . mt. ^o [[i^ p^L^j J[i_'3 i^^t^ [[t^ 'bmi[^ t[nL.[iI^ 

13 "ituj Lfl^n.m ♦ [l^ n.o^%[ijk ^mjujpi^ m[iuP[i'bm t ^m[i[iu[im'b 
L[ob J^tL.m • %ni. J[i^ Ufoj [uo ^t^mm^lJp tn[i^[i , ^^^m^ 

14 m^[J[ijl^ r[.m n.mum 'b^iu « ^^i[uju[ mm ]»um ul. L[0 J[i^ 
ni.m'bn.m ♦ ];P,P[' 'un Jn u[oj [uo ^t^'um^P u[[l^[L" ^Z' * 
^k^'^'^kPbjt '^^ #j-uia£// m ♦ ^[l'Vm .^o i/y^ t[mb[iiP J[i^ ^j^o 
^mP^iTt uL. [[i^ ^o m[i^ Ip"^* ^mJm ^nL% 'b^u^mb^^ , J[i^ 

15 ^o r[.I^J' Lrmjuom [[i ^o m[i^ tP"^ * 4^//«-^ [[^ Pk^i^h "[[L 
'b[i^k''-P[^k ^ko^J" W[KP[^ * '^t i^'^P ^fe^t ^io^J'^ui 

16 ^[tJ^* 3im[.mqm ^^^^ Lrlt^pt ^o^J" J^ ^[[j^ ^[^'V ^kpb""^ 
P^ iPr^i n.mum îu S[iJuj ^o mq^ Pmbl^ 'b[^[iJ' f [h "'^ 

17 ni. (\\mi[^ ^o i^ 2.b"'^"' * n*- LP ^*"^ [Jl^i[["^Pt n ^b 
*b[i^i[[iumbm[im t [^[',^[1 ^^^'uuil^Pbj^ uinL. iPmii^ni.i[uj'ij n.muut 238 HiSKi 4«^^« 

49 ^iutitl^P uinDui cA/i uMOj Jj^ (Jjujtf^ no iQt ^^^uêhtn z "(jnt-ut 
J-çn.uj l^oit ujuitl^ tj^iu ^n ^o tu * fauiu 'd^tliuiu uttu ul. Lo 
J-n nL.uîhn-tu ♦ '\jUm ^tiOii tPp tnn nufb^ ul. %ut ^ojd^ tfph ♦ 
hPJ^P ^ ui.lt ilit inn tjuibpuiiuhtu y (J^uiiJç ifn </A inç uin tiu/iip 
ujnifU t 

20 J}h^1h '^uiÎM ftuiu pituuMÇp tniu ip pMiutjit!^ ointuuhiç Ltuiltu 
^o ^^ tniu^tnptntu PtnijiiP tnptniu u^nt. i ul. Irlt^k tunL.li 
"iiut Ifll^pP * ^l^^ .^® ^^J-tu nlup^ nt-^ 'iMui hhjUM umul. * 

21 ftutn tnpuiu Imo trp nL.ujiMtt-tu % f^n tnp 9pif ul. ^ul^ tnj^ 

tfjt lupuMifli^^ "itl.'^f^ * "^ LfL '^"^'J ^t'-^^J^fr b'^ "'^ '^iP'K^ 
Cf^ ♦ SjnfuM ^o ip ^o ^^ uin tnp 9ntP ^uL.'ii 'iipnêriupp% 

22 u^k^ « IfÇ^ni.tnltUM'îi inp ^o^p uinL.^ « uiun.f^ uml. fuo %um^ 
j^nL.(ftu t ^o inl^ffui ♦ tp^pfl fjl ^o ^pft uin tnp^ i_f^* ^uÖm 

23 unnbrinpiUM ujgiM nL. fio cfp nL.uMiMtutu ♦ întJU Jpilpp <fp 
(fçptnuM uin ul. uitjj (fp ni-Ç <fp (fopiniu iPum ♦ ^hjl^ (fp lUL. 

2^ tniniç iinii t îun (fp iul. mpbf^ *ijp 'îipu s '^jni.tu ifp (fp nn.u£ 
f^o ♦ ^p^p m 'UummJ^ f^liAkj^ti^ u^piPfti^ t ipJuM ^o tp^fl 
^nL.% fiifuM'iM 'ii(^jp'iipii tp^p ujiM piP* ip 'iiiuil filşL^J^jlirL. 

25 fuo tnf^ "ff^Pf^ * IjciiMp (f^n-iu * Q»nL. .p/'^/' • ^o (fp nt-UMiM^ 
n.m ftuiu t ^l^^uuMiM (fp puMpptnujiç jp no inp nnutn f^uM^ 

2b "fhp uiputpiP z ^ptL. f-pjn-i^ ^P ^hj'^ ^p ni^p^tun.^ n 
fjop^^ UL. ^^o^iP ^ppj^l^ 9 pn^fsiM uML. ^o ifp 2^[iiu'iMtn 
n-UMum iu * ç (fji uil. I^pjff- ^po ff^ lap^^uinpiPt tunL.hi 

27 lumui^p mfunpiP jp^ mp^x^j^ ^mfM t fju nuu/iM ^l^^iP 

*PfLf!f^ *P^ ^P "fy ^uMtf fumujj^p mpmm uint. uip 
nL.uMiMnLm x 

28 'ijni.m ]ium f^o (f^t^ nt-m'ijiL.m ♦ ^jiiifjm jto ^^nL.n-1^ iPm^ 
n-ni-tf^ uipipUm "fftj^f^ t"b f^p tpniji^ ni.tg ^mn^ no uin 
piPf nt- tPp (fp fuo f-p^/f- *pf ^"^ ^Ppt'^ * i^ ^miJ^ iPpU 

29 ^ijuiiM ^po iPp ^fîi ^pp iJnt-umTi [umuil^p mp mpiP* fJL. 
uiL. ^o ifp ^pmiMm uip tPpTL.m iu t "'T^ Puiiil^ 'iiih ^pjP 9 
^pifiu ^o iuia tfnL.q.nutP fuoumi^^ nt.ii tnp^piP z 

30 Ijmefm ^o ni.pm pMminl^p mm ihpn.icfit (fl^n-m jiifuMJi J]^r 8 239 

31 ufbli% « 'ljnLUJ Jiuuj tf-çruuj ljJLu*b u/boq^ J-jt^ }jl^^ni.ui^usJU^ 
it-UM uinbop- « hP*PP ^niJh £p 'JbujJ ^Ç^ujiI^ iPr^ ujp uiu^ 

32 ^pbpb^ n-UJUUJ ^ujLnnuiç Jh 'Jbj^ z ^l. utonnhlj^/ijl^ ujj^ 

33 J^n Jjujbr^ UL. JUL. mofj^n^jJ^ m^ n ^I^juju ujnoLu * ^Ht^ 
jhjjuj^ jnujbp J^si-ju nu Ijob * ^J* jjljj.^[tj^P^ Jiejjpju^hJ* 
/lî/ t nt. LLUjjJ Juj Jp irç^^jLm ji.ni.jtnj-q^ 'bui nphuM iLni. 

34 Kmjîm*% mçJp mç '^mJU mijmm ujp uipb « fiuûj '&l^jJmu/ 
mm Jp ni.jsjbn~m ni. Lo t ({jpii.m ujpn-m mp ujçu Jp nn.m f 

35 [\i- t"^L h'^h'^l? [H Jmpnm 'bm Jjtbm t ^mJm nuLJZ. (^^ 

36 uj^mm mp Jjibm t 'ljULm 'tp^P ^uljl n mtjujm JJtpjpt^uj » 

37 ^uLb jsjp rLmumji mjpjjm mpmj^ x luLb ll}L.phihfJ^ h"!^ 
pm^hJ pb mp Dujbpu f *^mJuj mn iLnL^mpbl^ mpmJhy 
mp^i^ ♦ SpJuj ^o ^l^pjjJI^ Jr^j ip nmm ^ji 'bm Lppm * 

38 h'l iP ^^ '"[' '^"^ [P ^^J ^mJp juo muLli fumujl^p uip 
mpJ* t UL ^nL% J^ jjjmj^ fuo ^p ^o u^p^^umiA > mnLfi 

39 '^PtPpb « ■^çJmuj mmb JçiLm ul Lob ♦ (IjmjJç Juj fim 
pm^/iJ* uj * Lo Jp nLujbn-m fsum ♦ hp,Pp S"^^ 'ih'-pt/h*^ 
P^ fiuspm^^J^ ujp upjjbm y mJ^jç hlP^^t^ '"^ IPI"'-^ 

«40 l^P^ usnLb X îmJuj %nLm '^ulIj mp pjnLmisrnj ja^o Jp jssp 
iLnLjpb f JnLuusb JuiiLnLj ^p no Jp Jp utLm monpL^ 
JJfi lumujl^p mm ) mL ^o iun Jp ujmjl^ fuo mp^LumpJ* * 

41 fiJsipm^fiJ* llLllrh ^m'b %m ^pp « i^nL% mJl^jp ujmjl^ j 
^o mp ^pijnLjpb , Ipois Jf^iLm ♦ hJ* ni^ml^ njtbm %r^pb , \ 

42 L^t*^ ujmjj^ Jiss ^tjm t faom^ « '(jnLm ftum Jp nLjsjb^ \ 
iLm fjo ♦ f^P*pp foom^ mmjjl; n jsjp mmbm f ^nL% ml^ 
JimJ "IP ^nLUjmbmiUJm ♦ ipJus no usn Jp faomç iLmmnLJ^ 
UL '\mjJpiP t UL uin Jp fuo %m ^usPpu ^ iç mnLL Jp 

43 ^fiuslMm z QpJai^ ^nLÎs ^f^pssJ^ Ji^ ^^^i/* %m ^g^ ♦ Jp j 
isjoj junLp ^o ^nL% %pnlrmpi^ LojJi^f^ Jpîs fjommpji ^p^ I 

44 Ppj'k * t^"' % Jp JJ^mij^ fuo '^f;jP-m% /lîi t UL mp junLiunr^ 
'"PfT^I^ 1""l^ /"** ^fLPIL^h * ^pJus ^o mL Jp /mjP/immji^ 
^-'"Pf^f, "["'- * "'- m %mJ mojj^pfipLjl^ %w uuj^pijm%jJT ♦ 

^pJm ^o ^p ^j^mnLJLl^ nLJimm jLmumlj P^nLUbuj $ 240 h%2iblh ^WbW. 

l^ujijuji ^o usnt-ft mujpl^i! ^Ijê ui^J-ut t uiupi «/« ujfuo^ 
Jtiîit tnl^J'ut ♦ u^J^in cui. ut rto tuu inutp^t] iu ni. uauttll^ 

45 w-^ « îiuiPiu iuu ^o ^ujri.fjjl^ lutuuj^p trtp utpiP y J-p ifpruiu 

46 pifujlt uujjbplj * ^n ft ^p utpnu-cupp tfp fd txiahi ujpjaiîj 
(fp uioj 1^111.%^ j^ i ^p^p ^ut^lj^ fuujiJi^p "^fL '"m^ • tlL^ 

47 Ji" Jp tfpn.ut pifufij 'bujpjmj « Jj^t. no a-p Jwotng^ iîi ♦ Jtl^^ 
lutifç itpit Loiniupjt tnp^iît » nL. '^niJLt (fp ujoi tuL. Lotntupft 

48 ^/" *^f^ * }t*-^^b ^fL f^^'^^ "^f^f^ * T^h'h"'^ inujij \j^^ 
^nt-inliujîj^ nL. LoJU d-Çn^tu ♦ ^t/ iiiijb^ "bui ujj^j-pb f 

49 hn^F f-"'- ^P JjujiPutp^ [t ni. t^yj^^ ri.iu ^^jut » fiutu ^^^ 
ijtnui tntu UL. Lo • ■^r^ç "P^ jJnLjjbuLt f iç iun J-p (l^iuilf^ 
fuon.m fitirJp- '^'p^pP'P » "*- ^"'-^ Jp t'kp^h'l'"^^ '"[Kpi^ * 

50 jF»7 bll^P^ b'^ luptuJfij 'ittu ^pJ* ♦ tnnt-ft tupinJfi2_ ^pP^f 

51 nt. ^çpiutufJ inpfdoti ^ç liii » (J^pn^iu uspn-tn mp tul^u Jp 

nn.m ♦ \p^p ^pf' ^o ^4/5"'^^ '^ '^H ^t * ^"/t'""' f'^P 

52 ut^ tPpprib "biîi uJibiîj x \jl^^ni.mlitjjij Lob JçtL.m ♦ '{jnL.m 
ujj* rnubpit no '^t^l^ ij-m ^^juj ]itJjptu^fiJ* 'lhp f"- ^k'^ 
't^JI^^'H^P'"'' * ""- T"^ ml^Jlt tp^H Irt^^ ^tl^'l^ '^ 
mp ph * hfh'^'^ rL.mp- mç rL.m^Jui iPpppbç 'bmultfliitiu z 

53 ^Tii- Jp ujmilç tPiîi liitipm'^pJç iPuirtp^'ii p y jap mu "pp 
UL. ipçjfjçJujçnut'it mmpjp Jpppb ♦ rt^ni. pjo ^pli "'PtP/' * 

54 ]ium ^i;tfuju£' mm f kp^p iuti Jp [iion-m [itJtj^[J u^p^piP* 
["pqhf^t '^j^ tPl.'b •^/' ^/^^"^ ♦ ^uttj^ iPj^ «/ ^o Jp Jh^ 
tt-m p^pmiP mp^iîi > Jp uj€j ^^^ j^o ^niLii ml^Jrui Juo^ 

55 utl^J^ tPui iîi X f^L. mni.[i ^ul.'Îi limu ^m Jtp'ii ^mJîu utti 
mnLp tuijitpu* UL. UL. Çpj^p uj^JpJf ^P^P ujni.[i "bp nm^ 
lipJ t nt^m n miîipçil mpiupiP* imo[iij mni-L mp riuîiipiPf 

56 UL. ^l^puJI^ ni-[j mp p^J* fflmJ^ n f»u£pm^[iiP mprinL. ^pp 

57 n.ojm Jpli mpp^i^ • m[t ul. Jujij luni. « Jjl^^num[im'ii Loij 
J^n.tu ♦ ^UL. ^^Jm p^*b^m um^^i 'br^[i f Jiu£pm^[t^tP J[t 

58 f-ui mfi X fsum l^o Jp nt.iijbrL.tu ♦ (^pti-m uspti-m mp u^^iP Jn 
nn-m f 'yçJm Jpmi^nt.j^'ijiij u^m^^ fmjpm^[iiP iîiri ^kjp'^* 

59 %k'lpj"^ ^Jjpn'ij[iii ^o ^p u^p ni.[i uimij^J^ , ^mJm 
fium [uo ^p2^'iim m^[i ^[i , ni. n.muini- ^ul. Jp mm^mpl^ x Dt/» 9 241 4 fj/L LiuJai no utp uip^nLpli tqnL. 9 ê^n ml; qui sPmtt-itLt] 

2 ^h ^otL. ui^ z Ql. ^^^ppwÇI- "^p <^4^ ijtpn.u »Ppp!^ "'' 
Loii ♦ Jjui" fao^tu ^ji Ljit^ç *BPP n'-l'ui > Irm^our uituit 

3 HL. uthi^ nL^^ j3>o lut. ^otL. aui z ^^çtluiui uttu Jjusu ♦ %ui 
tuni.^ iu Ljii^i^ %tu J~^ ç uputi #»£- tnç ♦ ^^^ no tuilç^ 

4 /^ Jaotn^ ip ul^p nt-^ tuy^^Liup uip ttiîu x [Jl. J-p uptt.tu 
iiuqptPui ^o 2^pnnLi^ iPp^^uMhinoi^ 'HJL LIL^'~LiL^ * tlLlr"'" 
^o n.o ui 9 2.uiel^ q.(^ » ^o ^p nt-l^ ^qk »^^"^1* ^p^Ltu^ 

^ PIL 'HP 1P'V'*~L"'* ^P a-tuu ^o ^p %iuiJ tni^ç ifiu n.o^'b^ç: 

6 tnr^l^ iTui X l^iuJui ^o ni-litu l^o* Pni. ^pp [p lupinJ^ 9 ni^ 
ttip PnL. ^uipfi fh^pp 9 nL. tuL. ^îupp £p u^p ^uj^ij^ q^nLp^ 

7 J^tuiijiu'hin fif- Lo (U^n.tu ♦ ^tun-îu /^ ^uiiJnLq^ Jjfipoiuill^ 
uip yi Cpo pi^p^liL.tfl^ tnp uiui ^iuP^p 2_i^iuhinoq^ ij^ç 

8 LojJujh *) ^/T«_ yiLyn 9 nu ^uip ul. tnp tnp uinL. x '(jnLtw 
'&LpuMbiu'li nt. nLuiU ^o tuihiL£^ .^o/i. u^nuhl^ uLft mfi upiLb' 
tnp IjoPp uini^ ♦ ulJiiu iul. tt^ui* ^o tnp n.ohp^ tit.. 

9 ihiupu '"pppp * %f^'ll"''^ '"P liojyr^ tui. ui 9 ul. itpu2n.iu^ 
ufiuih "11 ui 9 ^ nq-ui uLfi L^^ ui 9 nt. lunLfi inp l^ofJ- tp^P' 

10 "/7 PL^* Ijoiip J-l^nLtu 9 IÇ uuifuib 2f^'ftl- H'"' ^"'Pp^' 

41 tltuinLh « JX"'-t ^h'f''"'i """ f iiîun.nLtf^ ^ft no Jl^ti-tu- 

]iuiu tnl^Jr^ ^îupfi 2.^^pp "'- ^J^^'ft'l- 'ff^ ij^iupiuihui ♦• 

nt. tiO J-p Jfiiutu ♦ 2tun.îu ip î^uitfnt-qtu JjfiiotuJç nt. Ufp 1 

«0 ) ni. Liutfui ^o îuti 2l"~^ ^uifJpiP 2pt.2y^ 9 îutl inp' 

12 UifîhptPx 1şo*hp J(^iL.tu tuL. ip jpo îii 9 Lo Jp nLuihiL.iu ♦ 

13 \fpqtu%ptPx ^p ^iupfiufiiuhn.iu "ippfi' lunLft^ no tup q(^^ 

14 tliiihiu jpoiL. uio upiL. X I\l. ^iInL.ç "['"- ""- "-^ * LiuJtu 

15 ^o ftnn' ^î^pf' îk^pp]* "'- fj^^'fh ^on-h 'I^^PU * Sb"'" 
Ibtupfiufiuth Jft Jl^ ifipn^u "'p^ppp t^nt^ 9 kp^p SUi^iftuh 
inp iq^fii'ft * nLftui Jfi Lo Jp nLiuhn.tu ♦ îîîipft miuhfi £p 
u^p ^ui^tfç Jfhi 9 nt. ^tufJptP ^/ff_<tmiî/ ul tnp tqfthpux 

16 %nt.tu Jp ^iupfiufitiih ^tfhp^tuii fnpUofJp tuni% ♦ iPîun.nL^ 

21 242 h'bilKk ^aX'oU. 

n^ ♦ Iblitjfiujb utpbop-n ujnûu ♦ \^ tPutn-nL.J^ LliL^i^jtlrujn 
<uM*ilu!iM uinnlruMnuM ^f^nçuutltJ-Ç lu^t/uj tpPPI^h * "*- /p 'UumJ 

17 m-ufh ^nnn.uM ^li U£nL. » ^jiuuM Jn ^on-n.uM LoÎm • ^UL. 
in^ tnl^^J^ Jn mmmoj uml. iPutn-nLtJ ^o ^tu^tJ^ tLiu Jb^PP ♦ 

48 n^li Jji l/o f ifii^jr^tfu^^p ^ft iu x '(jni.tu fjfl^^nLtnptuît 
tiMiutlni-n 'jbiu '"P^pPPP tt^ni^ J-n tM^oj tuni-ji^ ^C*PiL •Şt^'^ 
tMtni- f uL. ^iuPft^ tj^iM^ni^ ^iuPtu tM^UMil^ nu "'/'jt t*^t 

19 finjq^fi ^pppi^ .^o ÎJ^^'/j' "'-/' ^"'Pp^ "{'"- ilh tJ^nL.'ît » fJL. 
Jn ni.iu'îj tppn-u tPPPf^ "*- hot' t nt-ptu tu tLnL.n.ç n f ^o 
'^IL "ly ^'P^ " "'P ^^P[^ "^P^PP. tP^"-^''' * [h tttUni-tMM Ktu ^ 

20 iJ"''ii "'p uiphut » 2^çsJtnttJ tnujii uJtuiJ ul. tnpç nL.n ul. uott p 
J^iP tnn rtujbtîij ni-piu lu n.ni-tuç tPuj f UL. no tunt-p jp^on.. 

21 riiu X ^iuiJut *ijni-iu <iu iJutJb tnp ujpiiijj uitP%p tjuj'ijpij * Jj*"^ 
fuoin ^fi ^f^'J^ '"-[' '/^*PPP "'^ *ijpipjjb^ • Jl^ ilinit.u 
jipii i PçtftuiP ut ♦ uipiu tunLp Jp ttjoi pjo piiuuiçp uip tnui * 

22 IX^'/'" f/^Pf^ "i""/ "'- "'tj^ "'~t * ^b'-^^t' ^fL \jh^''i-'''l"''i' 

tnp Ppn-uhtJJ uini^ ♦ < ptJuj no fjç^nt.tnputij iJtuin ,BPPP 

ti^HL'ij ip^p ^(^^t '""l/i iptttft^ [i^ptup uip^iît Jp mhpb 

23 UIUIp UtpJllijUJ X ^p tMMOI nutlUM tlMIUlJ UL. Utft ll^ nL.fl Lolt 9 J^L. 

24 P l^ifujtP iîi Jç thpn^u ^pit * f^uiy^ uipiitn fjiunfi ^ppi^ ""^ 
iPujn.nt-Jç J^otL. , uL. fjob Jçtt-tu ♦ ^P^PP Jt"' '^P f^otnç^ 

25 n-in iutP tpjibpij no tPujn.nt-tlç ^iu% fjjiL'ijçnfrtup iit » f\i-p 
Jfi fpa ♦ J^L. hp^p fll}'^b^b'"P ifj iittt 'itptpJ^piPf piiiijÇ 

26 ni-lttu ttujijpiP iittM JfOiL. ujnt-iP ul. tulitjiu inp ttjpbpiP* ^puut 
Loii JJ^tt-tu ♦ Qp^ *PPP ^P 'l-'""-'" 9 9"'^'fhl' 1-'" SUjJuîîM 

27 'l^^PPP * T^h'l'""/ '""' Jp nuuiitn.tu ♦ \Pp %"'-'" ^o Jp 
nn-iu uL. ^uL.'ii 'itiu ujp^fjuiniA ♦ <pJiu tnliutu tMi^p^putnp^ 
'itl^ inp ^nt.tunjfli y uiun-t^ l^ni^ Jli'* inp luni-iuq^pit 2.'"*' 

28 fjppin "(r^ Jl^n.iu » fji-iu% inpJJ^ft inputut iuul-Im Jçil.um $ 
UL. tnpboPp ujniMM 9 tL.nL. ujpuMUM Jl^n.tu ^iulj^pptn ♦ iuiP 

29 2^l4pp'"ki \PnL.utu %iit » 'UtP tpj/bpiM jto Jaoinl^ u^p jpni.^ 

utuit-tu pituuji^p iniu f ^tuiJuJ nt-h iiitP %p tjuHtpij Jp no uj * 

30 iit'l^"l """ iPuttuni-iJ UL. fjo Jp ni.iMMbn-tu ♦ 'hPlt^ 'HfL UiÊ^tu lUL. ui ja^o i ^mûii 'bnau/bplM J-p jant. tu t fL. uint-p 

31 2^^J^ tfp 'l^^î^p * t*^ tuu'b^ ^o /trom^ Jp J^lu.'b^^lrui^ 
pujbu.ÊU l^ouiiupli 'biu ^iu » tnj^ ^C^B. ^^*^^ E. J^^*"^^ 
n-ui [iPIi^umP u^p^ui ul. J^putJ^ ni-[i p^piu u^p^ut » J^^ 

32 n-ui l^oiuujplt tnp^uM « J*p [iu^p[itnutjl^ tu^l^ p^h'[jf ^k^h 
*but u^p^[iuin[tiu ♦ k['^n Juin-ni-t[^ ^[t ^u^t[ç Jp tuÇ tpu 

33 ^ott^h t[k ^dp * ^P^P_ ^{l h^^t 'btuu^uthuj tut. J^ihn.ni-E[^ 

34 ^P2fb 'Pt *^*" mp^lTtupp ti^nt. ^PPPl^h * T^t^^'^ intub 
Jl^n.iu nt^ Lob ♦ ^«t bh^ ^tup ^p [^[ii^l^intu tpjjj > rrL 
^w'l JptPutfL.uj [Jtu^[itP tnptn[i , ul. tunL.[i £p inuip ^ppj^ * 

35 fiuui u^p^[tutn ^o inntL[i tniup ^ppi^ > lput[ui ^o inp 
tunt^p^ l^o Jkn-tu ♦ 9»^f. [iiftu'b ^/r*^^ Jp ^nL.n.1^ Juotn(^n-cu x 

36 H"i-t ^l^tliutu tntu nt. Lo * fjiu" ptuu£U£ ^[i^uj iul. ^o Jçn-iu 

37 [tJht'ii u^[i'bptP* Jtutu I^o Jl^n.ui ♦ ^ui ui[i J[i ujnt-[t , nt. Ujp 

38 ri-ujn-tu [utuinhp inttJjotj_ utt. ui « {\t.[i J[i l^o ♦ fti/iult ii-[ibpir 

39 triu" Pinu£U£ 9 UL. J^n-iu ul^^inh *BPU * ^^ ^** /i"'" ♦ t^ 
2^p[iiup ^PPPf^b ^ujfJptP in^l^j ^ujb f ^o nt-u/b ^o 'btu 
U£[i%f^ t ujpujlibpb t nL nt-ujb no inp u^[i%fUJ ^otL. ufpb « 

40 Dnt.uj'b p^n^tu u^ni.'b ^tup[iu[itu'b u^p^[iutn^ ^f^^p^t"" * 
4i nt. ^oît ♦ irtflip ^J" Jp' ^on-iA * ]iuiu l^o Jp nt-u/bn-uj ♦ 

\p^P " ^on. u£p tn^ujbiu t ^/"-^tj^" " [JnLljbiu upiL. » 
^iuiPtu *bni.iu tnl^J^ kp^Pp ""^* ^' P "fl^l^ * ^H. 'H1I '""'-C 
yiLJjçjl^ n ip uJ^p n inp J[ibiu x 

Ul-P 10 

4 ({^pn.tu ujpn-tu gnp ujI^iP Jp nti-tu * lut- no Jp iuitjp[iuuM 

B-I^JiJu ip lioJI^ Jhitt/b f li^ Jp uiiu^a-tu inijup jap tt-tuinp 

2 Uliu t lunuji luptJ nt- ^iuptuJ[i i/j x îtuiPtu tuL. ^o Jp iniiipp 

3 uip ^l^t[ui tuL. 2^pt[iu%l^ Jhju/b iu « fj,tut[inL^[t Jçiliu t[ç^ 
utp^Hj f UL J[iju/b tnij/blj^ nL^i tnp tt^p^liupb ul J[ijh /"® * 

4: "IP "tuJ H""i[' uipjaiu nL tniup mp[uiu ul u/b * (]l 1£iuî[iu 

no Jhjlç [uo luiîip tnp[iiiu ♦ ip tuiup ULiifb tup Ço t "*- "[f^ 

juib in tnuL ul^i tnp^pit ipJiu ^o luiubbç nLp butu tnp^ 244 hlilHh i.ailll. 

5 ^l^ * l^H p^ij quift[BU£utii rj^iup *but £^îr > tll^ ^k *"P 

nLusJ pb * inuiu ^o utu/Luç niunhuiujb %tuu Tuu jppit « 

Jq JaUiu fJçuupÊÇ *^iuJi €rp m-iulin-iu uo ♦ *^iut/ui ni.iu'îi &l^^tP 

uui t^p^pp usnLii 'tPtPp jp uiUL. no iy/» ni.uihn.ui [uiu^ 

^7 u£^p uip uiui uinu. X ^huiu Jiuiu Lo J-p ni.uAn-ui ♦ fljpiLui 

*8 uipn.ui mpujçii t/-p nn^tu • MO uiuippjç Jhiuîh iun piPx J^u 

^çtfpuju no (f-p ifp luJnLi ^iuPi^ "'PI "*-■ ^ujpuiup mo 

9 i^snuii ^uu/ui if^tjuiii f/p ni.uiiin.ui lioiniupp *iiui tPppj^ * Z»7 

piP uiuipp f kp^p l^h^ph ^P Jpi' IP *^piiuini.n. uip ta.çiJui $ 

luçptuu inp upu 9 uip ii^kilui ni, ip uiiup ly.^ ni. ^puîiiinfii 

*lO u^p ujhhni « Sp'l "^h PIP" *pb 'HP ^PI'" "*- "hp^h JS.'^ 
nL. '^çpun lupniîi ♦ iun ^iup ptP no çoifril^ nL.Uiii '^tuuiiu f 

■ll #»£_ ^k^[i t^iul^ u^puiui J-p nL.Uiiin.ui t /,» ptP ^^pJuiiil^ a.iu'iilS 
2pJm%k û,ui%a '&uiiiç juo ip ni.nnLpl^ Jjiituh uiiu n.piiiu z 

-12 Ituifuj ypifui'iMÇ uip liL.^pl^p- f rto ypJuii' 'ii^ift f ^o u^P^ 
nphuiii uinup "iipijpii f LiuJtu jiio inp ujhhiu no IptLp if.ç • 
ufpqpiiiu'ii uiifjp uipiniu nL. inp n.l^tfuj t Y"'-/' V "'-"'" 

43 q.ujt^J[i2_ '^p.p^ "*- ujl^iui uipniu x Qntflu ^o iul. iqp l"-^ 

.14 ^piiPI; ^tu^J^P nt.[i 'hj^Jj Jp u^Oj Jftjujij X '^pifujh^ q.uiii^ 
iurj ptPf ni. uj[uoi[tujij *hiuu inpnptP ul. Jp uiluoi[iufii *iiUiU 

10 lupujpiPx ^tuJujii ^o (fliuJtfp 'iiiuu uip^iu i Jni-uuiii JJi uiq 
(^euJ %uiu inpnptPf ul. ^iu'iji^ hjo ip nL.qnLpl^ J^jufii iniu q-p^ 

'16 'ijpiP* fljai^q-uj Jhjui Jp Jh ^^ifj no Jp uiL lioJ^ 'hihitfli f 
ULufii Jp ip Jpp Uihph^ Jp ifprLiu iiuqpiP ifj ♦ UL inijfhliç Jp 
ujç is^p u^p^l^'ij UL inl^ uipuiJh trk^ ^^^1 "^ ^if^B IP'P^ * 

47 ffjiueft/p Jp tqoj UL^iiu inp ^ULtq^i^ui no '&ufhl; juo utiu q.liiipiP 

18 UL injiuiu usnLli iqpuP[fiiptPt JJ^nL^ Irl^nl^ Jp tP^ tnifip %UM 
piifj f êÇ ifiia mui iLlfhptP iuulIi Jp hio f ^l^ojjtfuiPç tfp '^çiiu 
lunLp miu q^jfije^il; ul ^^ontPtupi^ Jr^ C^kiui mjtum uinLp 
uiffiimphk ♦ pi^'iiiqfi^l^ ^tu'ii ilp Jn ^mJ^ /uo uufijmfiifi « 

19 %nLm Jp ul^Jl^ml; u^oq^ ^ufhufij ^p 'hmJ ljl^^nLm[im'it 

20 ut[ium ^ppq.m iquL x ^nLm Jp uLm'ii i[iptLufii mp l^o^p 
tqntfii f ^ifhk nL[i ^^ jifi , uL m[fii tqnLifi f ^t^p ipJiu'^ 

21 Jin-m l^ommpp '"P*PI^ * ^m2^q.mu[imii mp Ip^Pp iqhLii f nlrut^tui ^ju^tj^ ^on.iu% ifh^^ * 

22 (i^-b ^l^ LP. 9'"^""'t ujjiuuj Ptu£l^plit.^t «^'"- t iii^ 

23 'JJ"ll'''P'"''^ iMj^nu X /Ji_ \iuui ijt^ tnut^ujputui £n ^usjuipl;: 

24 Jjh'-I^J'^'i'^h "'P llh"-lf' UtuL. X ^^ç'^nLtnpujîi SUin tuihjt 
m-jt Lii^nPi^ uL. l^oP^nh > ^iuPiu ^ftbliiu q.ntjt -^uAI^ tPîu^ 
uil^ uin uisîinluji t tp*BP_ IPt^t^ ij^-nL. p tS-p tfîuruiu m^h^ 

2o ^h-uip uiçJ-ui X Jjuiu ^çi/iuui inm irn ni^uiJin-m ul. Lo > \^p^ 
J-p nn-m lio ul. ^nL.'îi «/yi tfpn-m fiiiuili *iimjîipii y mu mtl^^ 
luiii ^o mn i££p Timi/^ (Ilmt/^ pio innppif 9 nL.mîi J-p uior 

26 ifpîi ^p^mmtp- mp^i^ x ^milui ^nifîi jiJuiii %mjh^ ♦ kpJiu^ 

27 ^o S"*-" Jp mi- "IPIP^hl- upii "iipiii^ * (Ijpap^çtf. tfp mijuia^ 

28 liÇ ifp uip uin^çii f çJ~p nt.tiiii "iimu mpjtpiix f^L. ip mnu- 
Jp rj-l^ ni. tJfi Jp nL.m*iin^m l^tii^mp ^uijmlJL; mpmpiPf 

no j[^i£jl^m^ n.mfJ m^ nt.ti/iimm 'iiui uu^ iil. Irç^ç nt-m% 

29 i'ih Jp uil^ujJI^ tfp 'huMmiîjpfîijuj x ^miSç li^ no nuiuij Jrr 
upn-m mm Jp ^l^ifhmij iPuinpii m $ nt. irçnç upnirmpui 

30 Jp m^ujJI^ (^miî^ ifr^ mp miuplaiim x f^L. uiq^ ul. (^lmijç 

31 luo miT bk^ l^ « Ifl^^nt.mftm'h tt'lm' ^tf^'^p^ ^^ 

32 mnL[i t^'/P.P *Bl^ * h*"" ^k'hf'l """ ^p_ n'-ufiiti-i'' * ITll 
Jp (ŞmJl^ fuo ifipn. 2_Pl"'-lP q.m'ii^ Jp nn.m 'iip^/"'^ """ * 
Jp ULm'ij J-p uioj ^fi^Jm mJl^i^ ^nt^ uiii^ t^'llLP '"ll^[^ • 

33 Ift^nLmfim'ii ^l^ifiuiu muiii J^n-m ♦ ^p uioj ^.PT^'^lF t"^ 

iiiiP q-m t^'lPP %i"»Pi^ » i^ ^p "ly 'PH^rt * "*- tSL ' 'B-^ 

34 il~nL. iPiun-nL.if^fi ul. q-nL. fuo faoml^ utn^/ix faum ^^efiuui mm 
J-p nL.tiiiin.m ♦ ^m^^fi ip^mifflf^ifpmfJJt " ^mfJfiiii'iipiffi^ 

35 uuiiimi^ 9 ^C^P. '^ 4** t'fJ ^"'-^ faoml^'iiui x ^mJm kptPlJj_ 
J-p ni.tuiinLm Jaomi^m'ii ml^Jiu 9 Jp uLmiin.m ^o fumuiçpç 
faom^ mnL. 9 ul. a.muihi 'ii^iu no mt. l^mfJp hptfpuuihmiUM 

36 uil^ fumpmui mni^ x \^ mt. no (^mJ tfnL.ri.mmçu ^liji HL- 
ip mrhi^ 2^ftuiiim ♦ ^nt^ Jl^rL.m ml^J^^ ^P^^P, ^BILtHP "'fL** 

37 ^fi * J'li «YO/ %ni-iL.I^ faomll; tfui liofJi^L; tfj^ x ]^[i^ll 211*' 
quLip (Jlmif^ ftio %m ^I^P Jp ifnn.m uimtfnLp iPiu ^IUI x 

38 \k tp*RP '^P ^PlS"-/P'^f ^mpmnJp iffin.m uimtfnL.p hm ^1^9 246 Hiim ^Wb'bR 

Wiupl^ </#! ynnnLÊtuibts-iu ^ttfîub uj^li'b^ 9 ^o u^ptuuh^ hl. %tuu 

39 ^ftuiu tnn luoutun ti^ni.'it tunuft l^p^pP^I^ ^tutftu J-pt^ tul^uP^ 

40 nt.tuit ^[^[[iPl' * fi*- f^l^um ^UL. ^p lUL. uJifij^ utj^^ Qnptntu'bl;^ 
[p tuL. ^jt , [p ^o ^ft ^tuVhui [p tuijni.ip inp uui^i^li nu 

41 P"'^%['L'"IL'P[L[' * /^*" 'tlL"''"^ ^iuPfhi (f^n-iu nu Ijob* l^p^pi^ 

42 îujifbiu ^^p^J^P ^jt 'biîi ^pp « ^iuifuj ^p ^o ^ufifbtu lp> Jp^ 
uioi n1.f1 lUL. ^^iffi (f[i n-tuuui u^nt. nL. i^pn-iub [p nL.!^ J-I^tuut 
pifufiM ufiipb X 

4 f\u iup liuqujp %iutf 'iitujuo^^ ^p ^unt^nL. [p liiuJ ^^J^ 

pufbjiiujl^ f Jp linuiitnt^ \pl^jpl^JI^ ul. luni_^tj.tu nufi \^iup^ 

2 P"lfh * [}'-['"' ""- JF^Jpt'^ u^nL. t ^O ptUU£U[[lt U[p U[[l%tU 
hto^ ri-nifb^ n-ntfii ^pp » ni. ipbuiu nup uip ipon.iu fuo iptu^ 

3 ^P^ ^BHr * *B^ "iP^J ^*£^ Jiuuiup %iup02_ u[nL. X Jani-^fJ-iuq^ 
n1.f1 J*ujn.ni-tf ^fiufiiinpb Jçn.iu ni. uou ♦ Ijiu Piutuiu Jiu'^tu 

4 1unL.f1 no IL.1U J'pf^ uip ^iuuaufbin » *biumoj iu x IjiuJiu jkO 
Jiuuj lup^fiutn bo • U^L. %'ufyo2^fifJfijç Jfi^p^Ç "ijj^iu , ^ Jp 
u[oj fttpi^pi^ fuoinl^ ifj I ^o ^nt-n-l^ Jaotnl^ u^p luni-fi fiqn^P 

O iupiuiii X fJL. Jiuiu tnn ^nt-uiiuijut JpiupfJiujç ul. mni-^U-iu ni-p 

6 ir^jp^*f^^ "I- Jiuriiupl^ 9 IjiuJtu ^o u^p^fiutn hp,pp "iitupo^iu 9 
inuL. n.o Jft uiuDp%fi ^^Jaiii ip uil. iniupç ip no nfi inn 

7 uiunrujfi lunL. x JJl. Jp nt-ç pçJuM uo Jp ^uiiip piniuiin-iu ♦ 

8 fj Pf^ infjuiu ifjiP ip Jjç'^ni-infiupufiiç ^uin.r^ t ^tuLppinufîi 

Jçn.tu Loii ♦ Jjum" Jao^iu » Jfl^^nt.inpuj% 'bni.tu ii.ui luptu^ 

'^tl-'^P'PPPP '^"'-^ t^'^lPP ^PPf^^ * "^ infiuiu [p ni.1; 

9 iiiu t^iîin.pii X i^^ifuiuM inui Jtuui » innt.ufiininui'y uutiuPç 
n-^h P" ififiiiu 9 ^P^n ^'b.PV IP "-^ f^p L^f^in 2J"2- ^"^ 

40 t'^iu t }P'^ .P® n-0^%fi^ ni-l^ uif^l^ inp luffiiiu x îtuiftu 

hp,pp ^k^pb ip2!"'l^ "IP ^h'^'f' 2t"L'"P t"' * tP'^'" 'P^ "UL 

41 nLfiiL.iu iL.o^'bft pntflfbiu X fji-ftiu no Ao* Jpaul^ p^ifuM l^o 
Jp ni.iifbn.tu ♦ ^oup^ tPHi Juinuip ip piuJ ff"- * ^tutfîu mp^ 

42 ^p^ ^o mn1.f1 Jp^puiif^ pm^piPt ^mlippmm'ii Loii Jl^n-u»* 44 m^^o^ » /^i-i ^mi^t ^*'"' UMifi^lTUjp Ê^o J^iji^ nuufhn.uj ♦ 

15 Z."'!"'/' '^Z'* /î'^ "'l ^."'i. Z!*^ '^Z! '^^ " •^*' "^^ Z/!'"^^ 

^/î> /iynLtT ^o C,„t.'b t/^ li^rt-/^ /ri/2*/l/ #Y/'%'i' ♦ ^uJiPm %nuuM 

16 ///'/f^ m^ c/t/i-/x/ 4'î>'^/»5i « ^ni.iPui' ^o ik^t "'E ^""FHL 
U'ni. ^o[Ju/b , /^o </^ C^^tjui^ui^^ 2J^^pputu/ijt [uon.UM ♦ 
ffnnh uJiP </// ^Hin-^ ^o p.^ti.in ui[ufp[^ * 

17 t"L/« /î///// ^/«^* m//f-/r cf^ ^////» /i-0^«/î/ /^ Pp_C"i^ 

18 ^/«/3/^ ^"^V' '"/" n^^tjP"'^"' J^f},ni.mutn.uj ^ujuus 

19 pLUj'hqajujC, Jf,^ ^^^ /^/z/. . ///- Jfl \^k^uum[iuj'lj ,[i[in.uj'iM 
^uj[J[i^ uini.'b c//7 JpujpPujn.uj nu c/// iytjptJh.uj , ^o c/^ 
/,i_*//W£// c/^ uiy uiptj "^^^ m '^Elt "'^"'^ ^//î/r.// ^//'^ » 

20 Ijujiluj ^o ITujpPuJ ui[t^[iuut Jiuuj n-k > t"^ /^ ^"'P:lfJ"' 

21 /,,^^ . ^/////2« irtjl't'^ LP '^"'L "-** '''/! % "i"^ * IPujpfJuj 
[[O c/// ]iuujn.uj . [;«/" Pujuiu[ hp^H t""- LP "IPP "fP ^"'"^"'* 

22 ^//itj '^ î"i> '/'/î '^Z' 'Y"'- * 4""^ ^'"^"' '^^ "'^ qui'biuP, 
IP ^o i^/zL c//i /ao/«i^ '"/'/t^ ^//!^A' Jöouit //7/, /«/2r c//» 

23 q-ujn.uj X ]tuuj l^o J^n-UJ . <l\iihj t"' "'t 'tPJ'^*^ "IP"^ 

24 P[i'biu z lpujp[Juj [[O Jkn-uj • ^2. li^'^P'^ -P"^ LP "-V"' 

25 p.uj^[/b1^ ip ^pjiuJ^fJtutuM mt n.uju[tîj * Jiuuj ^o J^n.uj ♦ 
^pjujJtp nt. ^ujjujP Jjti^ [uPi UJL. ^o J[l^ J[in.uj [iJiu'b 

26 tl'^'^ » W/! "LP'^P'^ *^A* '"^ /YZ!^'^ * CL'- UJ['uj'b ^o 

uujq^ ^ ni. c/// t^n.uj [iJuj'b tf^l^^ ^"[^^[1 ui^ ^^ '%. 

27 ///i^ ^/»*- «/// ujni-[iujnuuj U[uji[ni.[i ui[i^ ^/^ « î|0 J^n^uj ♦ 
^t//' fr'"^ puju[u[ , Jp[tJlu'b uj'b[i^ ^o i[.nL.[i irk"['i (\.ni.n.t 

28 /»o///^ , ^o /^ /////^-5^ utk u[[j^ ^ujfJ[i^ 'H"'J* n^ k""!^ -^** 

ni.[iuj l[0 , ^//1- ///^ ui[ttj^[i^uj [uni.2^uj [uo iptjpt'^t /[uttL^i 

29 ^/^/^ /"- ![0 . /»olî/// C^njfJ^iJj nt. i[.UJ l[Ujq[i ut[i^iîj * ljuji[ui 
^o iunup u[p^[iuui K[ni.i[uj n.uJU[ni.^ nu ^ujP[i^ /// u[uj[^ * 

30 l^uut ^tJuJ //i ^ni.'but 'bJj ^ujP[t^ u[nL. , [t LE '^"^P^ ^'"'^ 

31 u[ni. , /^ ^o ^^ \yujppuj t'^Plbj^ "^A ^'"-* ^*"^ t^^- 

>Ç//f-///^///^ ^o pt'^uj /^ Jut[utuj u^ni.'b nu /// «/»/^/4^ "'^^ *"/! 248 h^^hlb ^a.'b'hU. 

dtpiLu^ ujmJÎÊ • Liuîloi nto ut^*JU ipujn^uj UnLiLu nLiutuitL. 
9nL^ ni^iub fhp ijn P-^J nL.^ 9nifU f ^tuhjJj^'îi "'PrPPPp usni^ 

32 ^o ^^ P[LP^^ '"nî^^ "^** UL "^^ "iiL kn.v'^ * 'b"*-'" irtj^ 

Ph^ Ijiuilui ^o ^uip- in lUL. ^[ijt .PO fiuui UJUL. f UL. tuni-h 

Ulfl f l^ l^/^Ui ULp ^tP "^ 4® ♦ k"^" PuiU£U£ ip^P ^UL. 

öo tP *IpP *H.IL "l'^^*'' t "ipt I upi' uiç uiîi unnuihui x Jiutu 
l^uiîLu .^o uiji luni-fi no utn Lnjiui % UL. n.l^n.ui uini^ Ijt^ 
^nL.uijiuib ^o uin l^n^ui uinuU ^ fsuiu na.ui ml^nuJip •pl' /P 

34 '"Hiy fuoutui u^n nL. tm^fi uinL. t ul. Lo x \n ^o^ n uiuibjt 

OD uLp ♦ l^oUp ^çn-ui • fjui puiuiui nnui ul. uin uiphiu x fjt. 

36 ftuui tip[iui * lf(^ini.uipuîlli ui^ k**Pp mni^ » Jl^tiui^fii <rt 

Ol û-Uiu uin ^nLuiuibuip uint-p « J^p nL.iu'îi ^pbpnuj'b uipliofd-p 
u^ni-b ) nLpui no ^tu'^ilç non.iu'b ilhJ^PP » ^"^ uipnfriupp 

OO uinu nto nLpai (Tp'bui uppui * fiuui uihuiu ip tnpsf^ piouiui 
U£p^ tnçpui^^^ ip jd-ppui^ r^i • nt. ip nL.^ tPpnujpuj ^^ ^ni^ 
utnL. f nu ip uçp ni.p CLçJpp ^h ^iuP^p ujnL. utuj n-pbnu » 

39 f]L. fiuui Ijo • ^^if^p^pf^ ^uib ^iuili'br^ 9 UL. juni-^t^ui Jfipl^jk 
TThjpk^ ^o Jçn.tu ♦ Jjui" puiujui 'bnL.ui ui^'bo u^ni. ut » <n^ 

41) uui jto a-p Suip n.ojujbui x Ijo J-çrutij fiuiu* Jfp J-p tL.tuiL.iii 
uiu l^o kp^^H tij^uji^Lp "fll^l} » blftpt faouil; utf; ujp u^lt'blj % 

41 //^ f^ujifuj ^o l-h^lip ^ujpu'b[i'b^ ftuui 2^itlpf- ^^ * m «^*V 
'^^[tJjbp UL. Ijo ♦ '^ji^pp Jp t^uin.ui frui" <^fxji/* ^o ij^iu t/p 

42 qouitupp ^pp * [](- "'a tupnujbpiP ^o ij-UL. tnujili'Iui J-n 
upn^iu fjouiujpji inp^ji ? P^^f/^ IpJpP uiunr^ujbuion Jp ujoj 
[uuj^^ç utçJ~pUf ^o upui!ni.p '^ppr^ ^o rj-tu iura^[iujbin x 

43 Ijujijuj ^o nujiiu fjo 9 uip ajp^r^iu tuiJujti ^pji fjmtjjt ^pp 

44 nu l^o ♦ fjuj" ftunujp ip iniup npiu * fpf^jjitn Jp rt-uiujnL. 
Lf^H. ^"'Pf^ fippl^tnuib t ni. tn^up ujp i^%hujbznruji ♦ ul. 
n-nijui ni.p uip tnpuifiui ^iuPp iç&uibuipb $ ul. fiutu tio 
rrp nL.ujbn.iu ♦ 'QhtPP^ uinLfi nt. uiuiptnpb uipiu 'yiutuiu x 

43 J^p Jji^^ni.uifttu'it t^ipn.eu'b ^O Jp jpj^jpit/n.eu ^euPp 

iJitiLfb t fjîuJui ^o JtflPl^t finiu ui^%* Jf;n.iu jtJîuîi tultjîb « 

46 {\*- Jp ni.tu'li ^i^p^uib Jjt £«i-îr Jp ^iupjiu[iuj'brL.iu OL. 
nppr^ç ftuiu Jp nL.uiîin.tii piup[i& iBPPI^ * U^p 12 249 

47 (Ijuf^^ fiJîutPu/U HL. ^ujp[tuptub ^^ Irl^^ l^/r ^utP^ ^ft^ 
ifiuhut^^ nu ^oîf . \^ Ifl 'HIL^I^ IP'^ ^^ tfi^n-nt.t^ ^ufb 

48 i^/»«- ^^pJt'^tPu/ii utp^iu * 4./»^^ "i'Z' ui"'^l' ^'-'"^^ 'Y"'/'*. 
jw/i5/ , ^t*^ ^t "'^ <^^«.a' ^«/2«iîr uilfhf^ t nt. n.ot/iu'h utf^ 

uik'h #jf- ^kJ" ^jh 'f'^ «*- ^k'f* ^-'u'lJh '^'^ "'h ^ut^t'i'i^ * 

49 S^d ni-u/ii irl^^k «YZ! ^uijlrutŞuj %utt£ ^o u^ui^^ lit/IuJf^ 
nt.1^ ueu^ u£nL. , l^o Jp^ nuu/iin.tu , ^nt.% ^1^1x1^ t[i2.t ^t 

50 %piti!u%^ X //£. ^umP <//r uiltt.lltt.Jltl %tu ui^ , ^/7^^ <^^ 
<r<^fi.m i^«fW iî> ^o J*uia.ni.iU ^lt mkiui ^ujtfJ^ untJjtui f 

51 nt. ^uttjJ' ^pi^ ^ku"^ ^w' 'Y"^ * ^^- tPLt^ ^"'^ ""■ ''/! 

/r/o ^m ijo , ^ «Y"'2 IttPuiJI^ nt.!^ uuJit uint.j^^ , '^kjqk'f^ 

'*lhp['Pt -PPP ' W/! '""" '^^ "IV '^hlfP^ '"^ "iP'^P"'^ 

52 %ui * fJL. pji%^ Jfi^ u^oj uMt. Jfti^ihph ^^ * p^^f^ 4^^ ^"'^ 
Pp "i^P" 'H"'^ t'lu"'''^ f^ouit i[i ^t^ ^p "(p ^[i'lt''''"* 

53 ^k%t ^p "'^k n-ojh pk't^ l'"'lp ^PPê' ^^* '""'-l' "UL 

54 ii^nt.J^x %nt.ui Jiuui //» ^««^ ljt^nt.Uiltut% ^k'^[t mllt^lTUip 
%ut uipl^kn.lim uinu , [ui^^ ^p "^-^ UL ''^t'Uf L^^l^ 
"l^'P ^t if"- f IU uiUiJtp ^t ^^ %'U'lj" t^t l^Şp*"^ 
jPJ" uinLx 

55 f}^ itmutit ljb^ni.mliui% %tq_ »('"' * f"- ^/î«-«'^ J^ 
nul^ ul^Jp^ l^n p.^2_ *t'"''k^h iP ^rit.mu^ n.muini.% ♦ ^O 

56 mc. [uo itm^pJ- ^[/Ij* %'"-'^ h'"ujt mpmJ^l^ '"P^PPE 
u^uL^ , UL. Jn ^^tJni-mnt-ium mpjioPp uinu% limijm ^o ^ 
mm^mnmm uinu% , Jn nn.m yu^t[m% mp junijm m^mu£iu 
//f uiuijpmifuim ip Jnn ml^ "[k^* 'H."'!. /"^*^^ "'- ^'"PU*, 
ulim% pk%uiP^ ^PPP 'Y'"-^ •^" hp^P ^h^h "iP îf"^"' LP 
^t Jm% mutn uint/bl^ nt.p [umu£tp "fp^'u Jp 11^0^ nLp # 
^o mnun mn tsnnrUi x 

1 'l^'"^'" Jwut 2^2. "-^ LP P^L uimjpmJh ip ^bjP"^t"'jh 

^mP , /^ ^o ^t Imtimnnul^ 'Q'pt "["'- * *P** h*"" """-p 

2 Jjft^ tfppt'"'^ P'"*PPP • fl*- LP "'-h Jh"-*" itj^'^hP *pt 2S0 hiisnh 4a'6ta 

'PHrn^ * "^ IPujpptu [iipqJl^p- uip^ft^p t ni. lum^p p.l^n^ui 

3 l^p uni-Ştp!^uiUM */^ u.ohp^oqiJuh b^^^ u^ni. * '{jnL.uj IPt /^ 
r^^ LdtiLr 'Pt' "ilL 'tpp- u/nL.^ÊU [uuj/liu n.nt.'JUtu ,%utnui^^ 
uiubin 9 if^^k Jiutu n-ni^ *^PP * "*" "ilL *['**"-"' /^® ll^k^ 
nL.p iptu^pxh "'H^PP * "*- '^/ u{P utlîhiu nunifitl;; n.n(f-iu 

4 u/nt. X fj,p ^iu^pptutuft tri^^i^ 2^nt.tnujj(; fiu^utun^i^ jno 

5 utni-p tnç inçup utninu/biu f lio $ Qnt/lu it-nuLç ^tu'b lun 
uç uujtn inpLiunç 'huj ^iuPp &n.oPujh ^o <//» &iunh^ 

6 pujhrt.tu u/p ^tuPui inujjr/h x ^i.[itu Lo » tiiu no J-p uioj 
^iuti-ppujh ^tu^l^P l^ ni-[i uinL. % i^ no nrpn utnL f nu ur/h^ 
inofp lunLp inp p^ u/nt. t ul. <p no inp ^tuPp ujni. tutJi^^ 
[ P}' ly utni.p inp np ^u/hinp ujnL. % fiutu uo * (Ijtjjpinîu 
lunLp f lUL. dp uioj n.oitu rL.tuJp pujhinphç ifph tlçyupP * 

O Qnuuj no mujn_ppujh ^çp jw] ujp nn.iu inpuinh 9 '^tuuui 

lurj^ mujjptPiu lup ntL.iu tjuM utpiPt 
9 Ijiuiliu no J-p JjÇ^ni-infiujh ihpn-ujh ^iuupujh ^o iul. in 

ni.^ îu f ^iuPph f %ui piuh^ Jp ujoj fiuiu t ih »P^ Ituntu^ 
i(J pÇ frp uip ujphph f tuni-ii no Jp i/pptiu/h ptunpp x fljuty 
11 pt/ujJiu'h 2L"'Ip *PPPf^ ^^ Jujiiiup (/[/ utp uni-J-r^* (^nJiu 

•P** P h^^"*-'"/"u^ ihpn.iu'h Jp UMOi iunL[i utp9o ujni/b 

n*- Jp ]iuiun-iu /iJiuit inp uîîi/i itJni.'it * 
42 J^p UJL. 1L.0JIU inpiil^^ 'hp"' [""'Ph *P^ LP upujpujJL; ^iuPp 

u/niSij f I^ujiLu ^o u/p^^utnr^ ^P'PP h""' LP ^"'-'UuL; ij-L; x 

13 l^nL/^i^ iniupiu luni.pJI^ uiuhin^ f ul. Çni-7i ip BLiup^^^jl^ 
nL.p f inp npptu iuul^ ul. inp LioPp ujnihi f Quu/lihiu^ "LP 
'iiujj^ Luoinl^ ^iuPorj f ijiiuinjt^uJ^L; fiupujj^^l^ J/ii.u£iupl^n 

14 ujpuiui X Ql. fiutu tPtup ^p uih UL. I p ni-h n-ohp2ui f ituJu/il 
lo ^o ^iuPJiuj 'hpt/liuu/hinr^ x JpiiJ Ppn-U f L^j R-t'L^ II "'^*, 

pnL.hç ihu^iu i^tuin^2*u^^ rLiu ip u^p ^tu^^h ^*"P^ uni.iup 

16 ujniJh ip^ X fJL. ^ujLjppiui^rp ul ji iui/nL.i ni-/itu &^^iP 'iiuJt 
•PPPf^ * ^ujiPuj fpui/uj no fiuui ujp linn^P uinL. f ni.1^ iiuif^ 
u^pptu fuo u/h^ « ^P^P '"'- ujnL. f no ^iup^ ujnL. 'bpJLi^ 
uu/htniUt Jp ujoj ni-Li ♦ ul. ni-u/ij n-p^rpl^ ^u/hu/iM ^PPf^ 

17 J^n.iu X 'ljnL.tu pl^n-iu upii/lM juiu^^ ^k^uiin^P uip^ppp^ JJ^p 42 231 

18 dftjtlimii pui^HP uinL.lt x {\t. «/^ i^o^ u//ii_^ b""LÎr """-/' 

19 ^tpk^ipk ^"''^ *P[LrtL "i"^ * 'b"'-"' ^uiftfiuliui'ii J^it^ ^ktfnL. 
utnt^n-ui inn tloPft^ uf^nifli f Jl^t^ '"U-^l^ •^® '^JL'U^^'^Ul^ 

Şiujtn^ ^[t ^[ip[^h * i/u'i'u tuf^L; kui'U LU U^J "'-b Î!"-^ * 

^O /?'- LU "'-^ >4^"' Ijnaii/iiliiu'ii JJt ^uiu^nL.'ii f ufp nL.iult^ 

n-iu no in uiuiiniuJiuiu Jji^ ui^^uii^ ^fi^p^n-iu n.iuu£0 iqnLii t 

21 [ji.iu'iiiu'ii ^iup^ Jp Qf[i^ltufU£Oun.ui • ^o iuni-/t Jp ^hjP^ 
uuijliink iitll'lk uiuL. , [UJf/fu '"U'UUUU "i"^ Jkn-iu #ii_ uip^ 
k^PU 'H"'-^ ' b*"" tŞ*t^'"t* » h""' '^^ inpluni.ui^f^ mlt^ 

22 Pf^h » ^lnjiufufnu Jft ^ui[J Jp Jfiiutp[iuin.ui ifO • W'ui^ 

23 p[iiu nt. Qf/r£pii£ii£Ou Ptui[_ Jp ]iuuin-iu Ifo'ii z fiuui J[t 
^^Juiui utui Jn ni-iu'iin.iu nu IfO • i^^'P niuiuP^ ^o ^ni-tt.Ç 

24 Juin.ni-J ufn [100^ P Ufpufiu » fljpn.ui Ufpn-Ui inpu^^if Jp 

nn-ui ♦ ip^p ^uiui^ k^^U'^^ LU "^""L t'^Llö^ ^tj*" ""/^^ 
Puîii 'bui Jppn ♦ ^uiJiu tp^p ufp Jp^pw f i[ipn- J^Jt[k 1-[fliu' X 

25 R*- ^o Huhi^ po inp ^nt-mlt'iim 9 iuni-[i ui^ t^nifbutui uip^iu • 
ni- luL. ^o ^uMit po [^pui^ inp^ui fp 'iiuit[ inj^^j^ ^uiii 9 

26 Jp ufoj l^iifl^in[i ^uiiuipl^ inn J^^kp^}^'^ iunu[i x ]^p^p Lrç^ç 
Jp iPpn-tu pnnj^p inp^ui mpiu ^t^ ptj "p "[h * "*- uiij^ 

IP ^o iTlu pp-pfl^P^truipi; Jp J[i in^ ip ni-L^ ufpiufui . tp^p 
Lr^^L^ Jft^ itnn-iu [uptpfl^P inp^ui $ fljiut^^ lunLp in(; ufp 

27 [q^qiP ufp^uix ^uiJiu 'iini.iu ^uiiiL; JfA u(;p^^t[ piuî.iu£p^ 
uipji;^ nu ^p^ m^JpiP, tp^p Ltiu" ^uii[ iPp p^puu mp^ui 
Jp uiuuip^ ^iu'ii ♦ ^tuJiu iun Jp up>j ul^iiu ^iuPpiP Jp 

28 uuiuiP^ ^miin-ui x fjiu" flluii[ %iui[^ [uo Ufp [ipj^P ufp^ui 9 
%nt-iu Jp uiti[iLJu/iiiu'ii iniuhli n^ ^uiP 9 Jp u^p ptft^p 

29 ^pp J[i ni- in[iuui tn^ ujp [tp^P ip^p*^* /?*- /""V^V 
^o uiurtnb[t uini^ nL. inp uip^putnp uinLjb 9 uiplio[trp upnJU 
Li[it-n-[iLi[J[i inn luui ♦ ul. ^r^npiuii J[t inp Lp^Pp iiy#»f-û 

30 hp^P '^^P'ilb'U ph^-ui [uiuuil^p inui X J^uiu -&l^i[uiiii^ iniu nu 
l^o * gi^^^l^ ^uiii Jp moj ifp 'iiu/ ^iuP 9 it f^P "iV " * 

31 \nL.iu ^^o^JL; inpUL^jk ^u/U inpujui • %nL.iu n.kjuk '"P^ 2S2 h'biiHh 4Rl^tt 

iMipin^ "{[ll(^'" "ili"tC!^* ^^^t*"^ '^b '"^ ^H b'^"''" "l(L*B^ 

33 ib'^p.'^* /^** "'-b'" "UL tn. '%.ri^^ "'^ 'hil^'" "ul 'h^j'"^ 

34 ^Pri^t h!^ * Jautl^ Jl^nLut ^J^ifuiu^ istiu ♦ Jit/* </^ ^k'lp'a^ 

Pk uip^b'""[^ *B^ irt"b^ ^IL k"ih"""^ "'t «Y^ J^ut f 

iiL. iy.ni. yjuJuM^*ii inJ^Jli ^o* «/^ ^iiliv.^ EPuinLnL.iftt.iu u^fi^yi^in 

35 iMini^ lujtjnJ' lii ♦ ^fi^uM lUL. ^ni.n-ç Jutn-ni.Jx fautu Iio Jn 
ni.iMibfi-iu • ^^Jiu ^fAfi^ nfuP n.o^%fi u^j^ nn-tu lu ♦ ^utn.i^ 
^nuii in BLiuu ^o n.o^'itfi u^i^ nn.iu ut ♦ ^[iJ^ ,^o //» t"'^ 

36 pb'""' ^ni.'ittnoq^ îr^ t^tubiu ^^ ^o in^i^ ^o x Qp ^iuu ^O 
n.o^h ftin nn-ui tu ^t/ui% u^^'ity^ Jn iul. iL.o^'itfitL.uM f no 
n.ni-n.1^ n.o^i^ ''lP'fpi* » "'- J""" IrPLt^ '^u/itutiM ftnuui^n 

37 Uitu 9 UL. 2/"- b'^ 'lp}'"pP' '^P '"-"'i' * tl'- ^njptunui luu 
nLiuuiu nJ^n^ifutjJiu^ *PPPP "(*"- [P "['''p ni.iMMiM ♦ ^iuJuê 

38 ni.iu'iM fiiPutiM 'UuM tnp uMbfi u^ndM J^i%.iu x *fio ^(^iiuJf^ h^L"^ 

JtU iftl^jq^lPuj^^pl^ pi^l/uMlP IM[piM[UM ♦ ^O l[0 ♦ \}tU plUIM[U[ 

Jn fuiuujl^nl^ Jutn-ui ^fi^ iM[iuifni^p ^pp t f"- "(blyi^ Jaomf^ 

39 Jp ^trLiu lu^^fi^truMp upit. * J,p i^o/ ni^fttu 'iiut uip^lruipp 

40 tuni^ [iiPuM'iM iMtiMfhtk > Lb'-^ infiuiu filuMjtu Ijo X ^iu^tf^ nuiulli 
^on. ^pp I"- ^'"PH^ ni-iMjiM q.tu[[A ^pp ,po u^p ^iu^ifuiîi 
lbtuu[[tbrA nt- u£p ^tupt^l^ ^I^^J* 'buj^j^ i nt. ifçllçn-gA f ni. 

41 iuq Jp ni-u!itn-tu }b%"' uipypJ** faujiql^pç ^utlU IjO [i^umjiu $ 

Ltutfiu ^o b^i^P^ "'-b '"b * "'- b"""l^P '"'" LP "^P "''b * 

42 liunfiiM uip UM^ifuM iMjnuii^ 9 Jp ^iuJifiut^uiii inftutu ifipit.iiMb 
Jçn-iu fttSujii iMjbfiii ♦ ^tuJiu Jp uioj mtuppupujij ijpçiutiM uiu 

43 '"P*PPP[^ tP*^ *^p '"kph 'uujp 'bhjpb X QpJiu no bl'i^P^h 
uuMn.ni-ihub Jp fsnq^Pç Jaoinl^ P^PpP ^'uuiuMijtnrA « 

44 ^iuifuj fiutu inp q.fiptu ul. inp LoP ♦ ^4. no Jp ifftii.ui 
fiJujb q-fiijui t Jp tipn.iu ftiSiMjiM %tMJjiMUj % i^ Jp luni-fin^UM 

4o ^o Jp^ ^fiuîitin X fJL. iul. ^o Jii inptuftiMiu • uipiufiituj luni-b 

46 ^o tPp 2^ftuîiitn X ^q Jp^ tnpiii^n.iu n.o^%fi ^iuPpiPt no ^^p 
<pb t^^ '^P Jfin-UM ftiPutij iJ[fibuj 9 £p 'itiuJ q-iupfiuiiu %iu 

47 Jfiijiu X I]l. hp*pp Lrl^^l^ fiituiql^pl^ ifh uip um^k "*- "'P 
pç I ""l_ 'uui-ft ^^oniP %tu jPtpiP* SpiPiu ^o ijjtM 'iiiu ^iuPpiP VhP 13 233 

48 K*- ^o t/rt *^ujuutiu 'iiujniu nt. nÇimJç Jph û.utuMnt-t 'hutjauM % 
^kj^ ^k^h ^^ Uini.fl ^J^o^iP tn^^ui 9 UJL. jitiMtu^i^p ^^o tfh 
hjiuutl^n inuj ♦ utL. jitutuj^t^p ^n n.ojtu utfupp^ lunt-fs ^l^onJ* 

49 uinput X QpJuj ^o t/p^ Jp^ [uo [uutu^kp 'hui tnut t /4" ^ttitl 
^o t/h 2^uj'htn 9 utL. Jn tfpn.iMt jd^^ujji^ ^PP iP*B^ "'^ 

50 uil^JpiP ni^ tP^^ "'^ ]uuMUj^l^p ujpujpJ X fji. î£sp tjmiipJ* ^o 
^J^'^ujfi^l; nt-ji çutçtnp ^utjtup- ut t 'bni-tu ip^o utu [uusuthp 
tnptnptPf jitJiIujit jto f^ujJ Jp ifpnLitt Lo $ tfni.uujh ptmtitçp 
utpuiptP z 

■ ölr/' 13 

1 r|£_ Jp luimç ipmuç^ç tuJni^ti Jmm qiuup t^o aritmf^^ 
ni-p Lpimuj t ^o Jp mpuç *^mu it-muiut ip utm ^ujJ^ 
mpiothmlt no ip limtJ mp%çmm tttnLM t f^uiutttjitut ^ ^m0t^' 
pm^ç Jp ^uimujijmp nLmU x 

2 f\L. LmJut ^o 2.t'I '"P uujthui^ '^ÇjPitfh Jjv £p mpiç 
2^nt.muJik ^pj^ntfijl^ Jiufumpfi mm^fi lîtnL. * nio mnL.fi plgu^fij^ 

3 ujp^^ X ]mm ^l^^iP ,ppp ^o <J}mtf^ ^J^p rj-p^ft [p ui^upi^ 
nL.fl mm » nu ^o Jp Jaomç n-mutnL. UL. ip u^ut ^omç tti^: 

A 9o X J»p 2_t'I^ n^mutnL. t ul. ^pi^ fuo mujpm'hfi^ nt. ^^1*» 
O Ppifuji nfi lippP ^tnPp içfhujijmpij z f]L. pmrç mJ uui^m 

IP [^h'^^h rppJm ^ppp t riL. mçufJ ^Pp irfhlpu yujlippm^rL. 

fuo 2"^^uipijç t ui. ujp mL. ^ujPp içihu/htrFpij tfsr^^Pp^fusi^' 

6 pro tfitun.pj uipnpp t 'ljnt.m '^pJ-^ntJit ^tçfJpnun-uj ^ujP ♦ 
/jt/r Jh Lo Jçtt-m ♦ \jtu Pmutut rj.n l. mç irnjLw. tfp rtjn^ 

7 ^fJ * ftum açiftuuj mm Jçn^m nt. Lo ♦ Lct ^P *P^ mpnpiP 

8 rj^ni. %nLm 'ijpniu'iifi t J; pm^k uil; ^i^J* u^p^p « ^çPpntt^ 
Lo J^n.m • IpULm tPp n^uiP r^-ni. ml^ 'iiuj ^P^J » fi'rm £çtfuju£ 
mm J!^n.m ♦ J^P^p uin rym %ui y*L.J t ^ftju^ rj.iu tf^p ifpn-m 

9 Pntfiihuj X '^pJ^nr'ii ^l^Ppnu Jl^n.m Lo ♦ l^tu" pusu£U£ 'ijm 
10 Pufh^ it^Lm tPj^ t ih tnl^up nr. u^pl^ tPp Jfi x ftum ^o 

Jçrum ♦ ^p L^ç^ç ^iuPp 2"i-Juipitn.m Jp rphhm trsur^i-OJi, 
Jp 2nt.2*ui^ii.m t/hi.^fJm^ 'hrfliut t tll^ ^h*B ^tisp ipm^ m f 

2!2' 254 Hi^Hh W(''bV. 

tnp tiitjhp iMinL. tJJni.p ^o tttç utni-p mçujd- u^nutujijuj f Jn 

12 lUL. u^J^m^ Ijo ♦ kp^p^ ^"' ^ni^ ^^JJt t^m^pj ^t /Ji. 
hmihu ^o IS^kb n*-ujii ^l.^^ $ ^p^^ [uo IjppP nu ^n 
uni.&nl^ n-obp^m 9 ol. Lo Jp nutijjbti.m 9 Ini^ mp tpu "bi^ 

13 Jft jp tPpP ^P nn.m « Zni.llt ma pio^m ul. pmu£U£ Lmnp 

14 mpopii nt. ^w'h^ mp^^^ 1 ^pJlu ^o mi^ tjni.um'h pJ** ij^ 
tP'^P '"^ /uo^m ni. pmu£i^ ifp fj^^m n ^fi-^y ♦ Itutj^piP iu 

15 ^o ^nifh Jft ii^l^m ^l^ijni.mnL. iqp^f^L.'h % 2p^ ^^ ifp^ 
Jp nn.m ^ophl^l£ ^[1 mm ♦ ^o ^ijufh ^o i/p Jp nn.m ^pp 

16 ^nifh Jp ntj^m ^pp[^k '^ "IIL^I^ * ^pn.m uiptum mp^ 
uil^J* Jp nii-m ♦ 'f'"*-/ ^P ujnujjg /uo Jmaiui iipliiu f titu 

17 Jh ^mfJp ^^^m'hmoij^ Jp pjo y^mhmoq^ Jiuqi^ iu x Q[iL.\pp 
nt-uihujh ^nt^ aiuhr^ , ^oaji Jp nn.m*' hp^P ni.tûhuîU 

18 ujp.pp}' * ihp " *^P ^^J[im'hn.m %m u£l;^J** ^piPm ^o tuq^ 
'bmu mpopJ nt.uih ^o Jp ii^pJmpp t £m^[ih ^mfJm ^o 
%pjftu ph^P'^l'l i^p''l^ » ""- ^o u^p Jpn-m 'hmh mp [unt.uJpp 

1 9 mnti. t Jp ifpa-m ^f^lft ^pp * S^P 'hnL.m Jp nn.m mp uil^iP 
jp îi.tuu ^o %uj mnt^iu 9 ^o ^[/h/im ^o uipu£m pJtuii 

20 uih'hph no uia mL. pJ*t (Ijpn.m uipn.m mp U£(itf* Jp ntiLm ♦ 
^p/t no n_muini^i mp^iu mnt.p no ''"J uip itjphp'P Jp 
a.mmni-1 mpoiu y ul. j>A no i/p a.mmai-i mpjpiiu t i/jt ^piuh^ 
moq^ q.mu£aLg^ mp^iu x 

21 ]ium /put[m j^o ni.[im /^o » £p pni.^^ [uomm ^mppmp 
^^^mmf^fJ ^pp ni. /jo ♦ (!jpn.m u£pn.m mp uj^J Jp ntum f 

22 Jp " h-(^nç mç Jp mçuP^ mp muj * 'ljnL.m ^ju/ippmmh Jp 
tuoj n[i ml^Jui m^mm ujp [3^m^[n-U£ »PPPf^t [p ^k'^^*- 

23 uiuL. lîujt^ mp ^ppp it£auhx []l. Jp ^^'"^['pt^'Jh hr/^^l^ ^iu 
uinL. no £p u£m ]ium ti-o'hp^mp f mnup ^o ]mm mp ^iu^ 

24 u£m'hmp /rl^^^ « '{jnum ^pJ^nL.% ^l^Ppnu J^n.m ['2_'"phP 

"^/L 'B/L/L ^/L "/V 4'P'^" ^PP/^t tp^p 4?^ "'t f^p"/"' «"- > 

25 Jp ti£Oj k^k t^o ['Jaiuf^p mpmuj « f]i.[i J[t £p ul^p u/^'h/^f; 

26 /s«'«^4" ^k[^^ "*- 4** ^t"-'" • h"''^ pmu£U£ ^[t* iu mt- * \tuuM 
£i^i[mii£ mm ul. /fo f JfjL iu Jp ^l^tum ^o* uujl^ 'îimJi UH^ VbP 13 253 

'"H'Fn. "*■ '"IL ^p"* "'- IP/ *PPP ^"^ ma# J-n ftufuuinh 

27 2^cii-inujn-uj * f^L. c/^ ^'"ib 'hufb^ '^^jPuîh ^^ ^^mnLn.uM 
ULp tPbP ♦ '^i- J^nut uo frçn-ui * '\jnuuM <n no uiç "IP^^ 

28 qni,ihu uj^^uj X 'liua[t% IrPyt^ ^u/jb J-p unt-^p^mut n-O^ 
^^^yoqiu'h Irl^^^ ^^^iP 'UuM ^ppp » ^P^IL ^SL "i^ tiL k.^ 

29 a-çn-uj X Qnuuj jîO ^nhnnujij jnujhjifptj tPpP/^ *P^^ ^nuuiju 
<t-n niy ^çuçinusn ujnL^g fiutu frçn-uj Lo • jp ujunnujiP^ 
muj i,p no cf/i Jujn-UJ stjjn pu uj ujp tPP"- * Iriuhjouj cfp 

30 wujn^hpiu'îjn.uj l-pyi- tPh ^p U1UJ X \lns-h cf-ft ^tui/oj ^o 
uujEjç uiîjbui^ tjni-tjuj i p inujp ti-tumnL. ul. ^m/// usnt. x 

31 /^«- btutlesj ^o n-tuujnL. tn tniJup % ]iutu Lo* '[jni_uj ^nt-n-Ç 
tPujn-ni-t/ ujp htjtj^p- tJjnL. t UL. faoin^ (fp uip uinLp ujp 

32 p^j'lhP' njnt. « hP,Pp Joomç uip tunup ujp pan!,p- uinL. Jso^ 
mç a-p ip pjomiu mnLp mç u^p pRnhP' ^p^P'f' "^ tini-ijtu 

OO uiç ujp ptjnçP ujpnuj mnt-p x ^.^ nujn-nt-n-tulj t ^P"PtP njujir 
ff-p UMSJ uip nn-m iPui % '^ntJU ifri uiç lupmifp^ uinprnj f ul. 
kujJujIj ^o ifp (fp Jjç'^nt.mpm'bn-m tso i hpj^P IP *P^ »Pp 
uitt mp^ni-iP ^uL.'ii ^jpnlrmpi^ Ujk'^ f 'hni.m cf^ (fp nn.m mp 

34 ujçiPx ^p nn-m ph^"lb^h .ph ^® "*P "^P" tP^ *^çiInL. mni. 
Uip ^uiuijii'br^ t imijm'lj no tfp n *-^nL-UJUjbm « ^mPm no 

3o S"*-" J'P ^çifnL.mnL. uip ^uiiuffbpb x ^p mnt-p ^çi/pm'b mt^ 
ujp nmbr^ , ^p^p ^ni/b yulippmm iff^ /A ) ^p^P ^^J"^ 

36 miiL. ujp ^ixiuifibpb X '^pif^nifb ^içPpnu Lo <fçn-m • Jjm" 
Pmu£ij£ ip tP^ '"P 2.1} * /""^ ^^tfujuj mm , ]p ^o ^fi mn 
uipynt.iPi ri.nL. Uni-m 'bpnb-mpfi UjÇ 1 ^mifiu pm^^ m^ "i^ I 

Oi /p pk^J "f' * ^çPpnu Lo (tÇn.m ♦ ]jm Puiujuj <pifm * mç 
Bjp^bmpptP *iint-m ip ph J 9^"' uj^iP* luti (fp ujbni.mmm 

OO '&ufbl^ fuo c/fi ip nt-nnt-pm n m mmP fibpiPx •^çtfuiin mm 
Jium » 2^m*bç * fuo ip nt-qnLpm iPp mç m^ jbfi % mpn-m ujp^ 
nLtu mp u^^iP (fp n mn-m t ip ujuip mfin^ uiufbmmbl^ > u^ 
•^mpufb r^nt-j^ m^ iPp fi'bnLmp t^ppfi * 2S6 hiiibik 4a^ia ^Hly " ^P"^ "hp "*- "{[^ %iuuiui J-p ]aouti^n.ui fiJu/ii 

2 ti^[i'Si^ t tiL. d p Jiin.uM [itfiuts uiJibr^ X Jn i/Lj£iu (îltuijfir Jfii 

tjilist. ^oljtij[uujh ^u/bnp , ^P^P '^'^ ^* ^P ""-^ uiss hoP 9 

-O hp^pp^ mp2^L.U uL. J-n nn.ui ^[i ^ujann urnnniP* fjt. kp*nP 

'^Z^Z"*" "'- ^P nn^uj £[i ^ujnnn "/p^pJf mliuuj n^i^J* nL. 

" IP. "i'" /"** l^puP[tijnJ*i no uin in rto Jp ^ni/b Jh in 

4 nt.^ ti^p u^pU * fJL. £p^ ,^0 ^[1 tun^auJf ^ntjtj tnubr^ , UL. 

It-Ç J[t nufLith X 

>0 p^ni-Uui d t^n-uj Lo • Jytu" PuitUUJ uju 'hnnujhpU ip no 

'U ^pi_p ♦ tiL. iisjJuj U uipoirujppU /x.^ tnp aujbpU x Jiutu Lo 

ö-^n.uM • JLtj pj' n ç nu iuujuuih ul. ^iUÊiufJ^ y Jp (IjujJn.u£ 

7 ^i^u ^p %p^lrujpp u^f; • [fliuj ujp tnl^u[J^ Jnh * J/'^/» 

^nLM Up uiprpjjhpupjhjuj t uituJ^ i/p J[i urp ipu'bpujuj'iiui $ 

Jp nLp p^ihu lunL^i rpjjbi^ nu n tuni,[i ui[ib x 

O ^PfP^ou i^o Jl^nLiu ♦ Ijtu" piuuiui (I}u/J Jp Jtun-Ui ^p^ 

■ y 2^" uipmiu y /îL t^i^u iu Jp Jujn-ui * I^o JJ^n-tu fiuiu ♦ 

jfji- ^ujii npJlJ- uip nn-ui ifp , ul. tptu uin *biuu %iu ^pp » l'tu 

ibPlP'^^*' f '^L. »PO ujq uifi f (Jltuif J/i tn/iuj t "t- tl-uu jut^ 

iO tjuj'b uiçj[i kp^p ^tuJ JpJpnLiu %2ufb uipuiiu * ^nu uitu^ 

^'-p ut" ^[t f kp^p îf'n ip (^ujil uiui Jiu nL. (JJujiJ^ ip Jp^ 

tnui uj f lUL. [uuiui^p no iun Jp nrL.tu [uiuui^p uip tnpt3$ 

^1_ ^P Z*'** ^*^ "(tiJpJt tiP" (fjujiJ no ip i/puitu utu^[ih 

'11 liinLiu t ujaL^i mp 2ptlnLiiu uiL. ^ pnnLiu/b x ^p ttptt-Ui pJtnli 

tl'^tC'^ * ^P'^^P "^7 IP ^""/'""t Jiu UL. (IjiuJ ip Jpmui LU z 

AJi h'P^p uui Jp uioi luL. luJl^juib Jp JprL.tu [iJujb ui[ibiUi ♦ 

nipsi^ui uipn-ui uip ui^J Jp nn-iu t tp<^P ""- *E^ *^P Jp_"-*i' 

puuSb ri-[ibiu t tUL. luJ^itiib jao iutj inp Jpnp'-ipJ f "'-p Jp 

uil^uip ^pijftLiut t itt. Jp nLUib ^l^[i t^uil^ in^ uip^iu t ^/»«^ 

13 ^o iuii^ Jp (fltuJn-ui inp 2j"-J* fl'- "//! ^'^'[t '^[^ IP *^^ 
tfi/ii^b utp^i^ • utl^ "IP'PP^ lunL^i t ,PO ^iui[^ uip^ ^ni-iu 

14 Ujp ["Pi^P' ttipuiiu X ^n n,o uiptitui/^ i^î# tn[ii^li "[p^^ * UbP i^ 287 

45 uint-p ujç "iPjPP}^* hP^P ^"'-^ '^ '^P ^tuu^lîf/i^ iP^'>^"it^- 

46 ^^ tQi utn p.^ « {\l. tJuJ-^ J-n fflujtln-tu utç imzhu u^n^Pif'f 
ni. uim^v-ut p^u^ih utuMjon ^jt ut^ utputui (fn nn.iu 9 nto 

47 çuiçuiutb lui. uin ntuiu ujp iffthus * pni-^ç nL.uiuiitbjl^ ) 
^o ut^çj ^iub 'Jbnnlriuniu iul. û.uJiunLi tPPPl^ ♦ Spifuii^ 
ja^o ittu luhhuM luni-p f nc uiuu itiu nut lunLp ♦ lui^pb • 
^nL.'ii 'biuu utnnpii luni-^ > « ni/2c/ ^o ujp nn-ui inp Jpbui f 

48 «*- u^p nn-ui utl^ u^pupîi X Ç\ u^t^^ %iu ^t[p^9 l-k^ ^P 

49 niLiuz J^p puj^i ^P^P^pP nl^Jîu'b t 4|r^/' ut^^ ifp 'liiu ujji^ 
Miui * f^iudtu ^nuii uiç tup uipbpb up* sptîui ^o uiU uiufj^ 

20 p^i UL. ^nt^ ui^ uiun lupuis^x fJL. ni-Ç n-ojç ^ni^ uiç 
Uipqu/br^ f no utti ip (l\iutlutui ifui » ni. ^nLJb £p ifputiu j- 

24 *"- ^'JIP nuttux (d^i^'buj^^l^ tfjt llppP^I^ "*- pÇ 'PPP^'L* 
UIL. ut uin^uiuiuibuioay UL. lUL. ^o uiqutp ^uju^php t ctpi^ 
^iuif^ i/rA uil^ lu^ ^uiiuiubutr^ » ni. iut^ utç nc^ iqp ^îu^ 
U£^*bpiPt UL. ijin kto (fl^n.ui utJ^ iqtiuîii 'qp^P^* 

22 ^ni-uiui (%ui fsufuiupp^ [^o ifi^n-iu * fjiu'' piuuiu^ t iiu''i^'b 
tUUL. ^ji n.nL. luo utl^ tfp ifuin-ui lui^juib Ujp^.p ul. biu J-p 

23 ui^^n.iu X fiuui ^^ifuiiq uttu UL. I^o Jl^n-ui ♦ Çp^p ''h^k 
Jp uip ^ujiqpiip ♦ ^l^puift^ tPr^ tnp p^ nu ^mi^ Jj^ mm-p 
inp ^ujuflibui ni. iuiP tfl^tt-m n-l^'b t ni. ^p upu nf-fr 

24: U-obm^ mpor^ x fji. mL. ^o ifp 'bm ^ujtqfi'buj > ^^puiSç 
iP^ 'bm p^ i UL. n^puJ^ iPf^ ^o mp ufp^ 1^*11 » mJpb'h^p » 

25 /4" ^ fljmJ ^o ujn 2^ftiu%m X ^p^^i^ ^iubiub ifuj Jp nn.m « 

26 fumu^l^fi mm^ ip a.mu ^o iun fp uj^m nmiu iPui x fiu^pb 
pi^ul^j^f^[t utmjoij^ pnL^ l^i^ ^^ni-mu , ^o (llmi^ u^p 'bmi^ 
Jmi m^ lup ^hj^m y ^l^Jjtui'b mL. ml^ Jp nn-m ^^% "iP'Ş^"^ * 

2t UL. Jp kp no Jp nn-m Ijo mç uippm n uAtbuj x ^p nti-m 
uçpuJ^p- uip ^^ipiPy u^puJ^P^ luo mp mpiP Jp nit-m ♦ 
iutj^ ntj-m mujjfib^ mi^l^ Jp niL.m 'bm rnpiP* nip^ n ujpm 

28 uÇp nL. Ujf^ 'biuuj^iu UL. J'iu' [Jpn.ur^ x luL.'li u^p^jtum^ 
^o Jp Jp nn-iu Lo ♦ ^p ^L.iP UL. Jp nn-m q.^iP» ^P*PP 
l^ni.'b ujn tqp ^ni-uilibujbmujbm » Jni-uufbp m^ H^'L. '^lfL 
U£tubm f i^p.pf' iuq J/t ^ujtf^ juon-m mp ^i-iP* ^/^'^ •^*' 29 ^ujJ^ Jr^ ê-p tPfij ifiuar^ ut t /]l Jp 'hni.uiiuiui ^o ^l^Jui 
%tu ujuLtu Jri <//# nn-m ho » l^usihu ^o u^pu^uj*' u^ujtlnLn 

30 "IP^P^ * ^^"^t "iH ""-'^ ^^ tjtpn. pjutu^çn %iJuujpiP» ipt/ui 

no ifujnt^l^ inr^^j ^iu'b q^^ i ^utifut ^p U£uj iPr^ IrlLlIt' 

31 Jtç nLp PnLliliuj X luinpÎJ uirUiç utp auihp no itsa (l^iuij 
inp ^tTiujjtUptPi ni. <tuilujb rto fljuitJ Jp i/pn-uj ^dçhtup^ 
,Ppp * iJni.uuMJU utnnpiPf ^çltp u-Uj ujtuj <rpilp p utu ^utii-rujz 

VkP is 

1 kV^'/^ n-UMUUi iun ptPt nt. unuilç tPpib ujujnijiub ui x 

^^P Y"'-//' .PO ip uçp ifpb iu uL. Irçifpy tjtuibiu • uip ujn..iu 
lunt-ji % UL. utL. ^l^if/t ^o /rl^if/ti n-l'î^tjj' tIttua.p(J- uipniu ujul^ $ 

O ^o '^çbp ipptL. i/ç iifçiuuip ujpuiiu x InLlt d-p lubnLiutitut 
iptuiLpJ-pb ujp lUL nÇimJç ^o Jp Jp nn-ui niuiujçp utiu z 
KP. "'"*/ Jpuiut ujp uiiijapbtîb t nL. iîiri ip biuJ nutiu ♦ ^ut^ 
Juîb ^po LnLi h lUL Jp luo %pnlrujpiJu Jç iJç uAîbiîs • hPJ^p 
^p u^p JçJ ^ujjJp iuuipiuîbuipb*biu usiîi t JnLuuîb Jp 
*-^nifb ♦ hp^p ip "kp ^ ^'-"ffp ujtupiuîbuipb 'biîi uipb x 

jf.o "Ç'/ py HL '^nLb LnLip ♦ uil ^o e p uçp i/p ^iu/Jpiu 
luuipiuîbuipb UL iîin ip u^p nLJi y lunLh ihprL. Jç itjç rLpbiîi % 
S^pJiu ^o u^J^ Jt^ ^ntîb 'iipolruippb f^p^'l- *p[' 'PPPP^^ * 

6 hppp ^t^ph ip "hp ^/p ^"^ ^uip^/tiîi uiuippjîbui^ i lunLp 
nrt-ui linLili ip uiiap ^k.P' ul ^p\P uinL nL uip UpJjîbrut 

7 uinLp I UL ip utltppç uiuit/çJpb^ UL uip 2}"^"'-'}-^ * //*- 
bp^p 4"*-^ IP 'butJ iPp usp Jjîbrîb iil nj^tusjj^ Jp Jji £p ituJ 
nmus uspjpbpb t i/j no mp psiiLmtspb mpiçlj uipj^rîb $ nt. 

ö uiç t^npupîs Jp nn^m x (Jjp mnLJsm fJlmJ^ Jr^ usp ttl^P^ "j"^ I 

^o *^nLb ippiL. Jç iJ^ mlîbpb % nL ^usljp ptn^ Jh uipmpit x 

y ^msjuîb ^o (JliuJ Jp ^iîiujm'iim t iPp JJt n ^ijsusuîbm f ip 

10 JnL^^mu^ç^J^ i/puim mmppstbmli uip uiîinpbpb x hp^pP^^ 
Vlfi^t i/p^ ^nL'b u^p p^V ^p 'bmil iPnL^muj^l^pi^ tPp m^ u^p 
ULu^^ph , ^mijuîb ^o Jp p^'bu^/t^^ (Ilmi/ /(ppP t "«- //^ 

11 %m^ ifnL^mu^l^p^ #i«.^ uiît^^JiJ*x ^p^/t^ l\m%mb iPp^ u^p^ Vtr iS 259 

nn.ut jitujuiçn uiui ♦ ^o iujsrtn/iç ifa ip uunJ n aipdf^iu f 
12 ni. ^J^Iin.'ll' " P^^^'^tl "iP^'^ * fh^'hu^^i^^ Jp^ ni-^uj ut 

jao ^^ijnt. ujnt, usp ^uiiuh'bph * <uiiIu/iM jpo up n ^iîtajîobin z 
43 ^^p uL^iu phPpp ifnu^tuuj^pi^ Ir^n^ PnL.'^iu ♦ ^o ^tu'bç 

14 jno ip ni.nnt.ptu uiouP^çn. hto ut^ fUui * 2nL.u uiouptiu «^2r 
f^ » bp^p ^P^Pl^ tP *B^ *^T. ^IL ""-^ P^u^lt^ utp^pitPx 

15 4^^/^ '^P. ""-^ ^"'-1 ^^ '^b^* ipiliu no 4-"'-L H ^l^""^ 
ip tPp pp^h ""P'il A"* • ^tut/iu tfp ffp nn.iu uioupr Ipy $ 
ipifiu ^o J-p (îjtutf ip n-p2'l- ,PO '^ uip^^uuJ i ifp^ tfp^ nn.ut 

16 /nujujçp uiiu X 2nL% utn %iu luptftupPpii ) /5" ifp n ^p^ 
ffutpP- t nu tfp n Pusjpb ^pp f J^o ^nLb ^tun.^ hl. tfçjijç 
uili'bpU t UL. tl^jil^j^ej^ n utptljpUîîi > /ii_ utp 'htuif^ tV^ tH'^** 

17 tfp^iuif^tfr^utplunL.utnF^^ (fpnn.ut it^piniu z fji^put /açlt^ 
t^p^ *^pj}p'f* tP^ ^^ifni-innL. utp '^iîiutpbrUt x 

18 hP'^PP "'l^^ *Ip " l'^P'"^ inp^iu * u^ptuub^ jpo tuijni.^^ 

19 ffp tfp^ /i^piu^ -ppp * hr-Bn. ^"'-^ ^p i^p}'kj ^f"*^ ^72 "i"'^ 

'itiu t utpbi^ luhtojjtjujit utp^iîjittjibiu y ptt^/ib ^hlJj (fp uipbç 
'itpbr^ i i^ tPp n (fp uii^ul^ ujpffiupP • (fp u£Oj iul. tn^ç 
20 ffp n fi^piu^ uip^puj z (fjfipeu fuo u^/iiipii /itutzs^^p^ ^eu'îi ^O 
ifp (fp nn.iu Ito i hp.pp ij-ni-i (fp '^'P'fJ /"<> 'l'i^ipy tJ^ift > 
kp,pp '"'J ipiuihjjpiuiitnt^ t n (f/i uik t^p ^eusjujppbgUt $ 

2i kp^p p'j^^kph 'fp ^ippPî^ k " ^t "'k "ip kfLUI^* i"'- 

^lib uti. ^iifj^ i^p^n.tu'ii utk (fn nn.ut "Ippf^ ^p ^f ^ 'buttjç 
iPpb t Sp'f*'^' .po ituju 'ijiît ^ppr^ luni/i ^po tfp ^^putbtn x 

22 hr4-P ""I ^"^ ^tu[ifpuitutfut nt. (fp ni.tuitn-iu iuu ^f'/^/» 
U£unPut , Lpi-itkjk ni-urb ink 'itiît uiutbut f p^^l^^ ^k^^p %ni.iu 

23 tfp uioi L/tL^^jkfU uL.iu'b iPp^ufbut ^/i ni.iu'b l&ntMhzîj x JJL. 
^O (fp ifnb /i^piu^ uipnijt t (fp (fjiuifç ifp (fp p,pput'^ 

24 tnppiîi z J^p^p niL. 2pnnL.pjjit tfp 'biutlm.uthuiiu itiîj^fi pujbtu » 
lunL.uj'ii no li'ljph f^k.pk 'i"^ *PPPb"^ * ki'^'^^\l "'-"'^'^ "'^ 
pfntJuijiu upttbut % *^ujtfut iini-tu S^" infilt f ul. p,pptu^ ^PP** 

25 ppii ^kph^ <fp ifj^^ ^kpb^ ^p ^ntifk 'Q^* l'"tp[^ ni.[iuJ 
"i"*- tpt' Pitfn"P n^pn^iît utL. ^kp"'!* JPt^ [p iinti/ ^k^p'"Pk 
nL.cub ^tujif/iiîi %ptl[uut'ituir^ t ^P^P uiliiut u^utku£ (fp ifpfl 260 h-biihlh ^a.i'ba 

26 t*PP"'^ ^ppuih « luj^liJb Ijinihu ^o Pk^knl* uiunon uA^ 
^o iua (fn ^ujJ utk ^P nn.ut u^n ^MP^iL^ "^*~ P"'^^k 
n-ujuui^jk^ ^o (fn (IjujJ ^nt-nni-i^ utnnuj f isjl. uik cf-p 

27 MJ^oj tf^ 2i^"^^ifl u^p^uj t f]L. ^nuij ê^fi ^k^^"'kP "'Pj^ 
•Pi^ * llL'^ '^^ ^n. t'^iP^t'^^ili ^niflM tun i/hfLUJ %ui z 

VtP 16 

1 ^\'i!.l'i-k ^ujUujh uh (f-p^ niuut lio % ^n iuni-Ufn *hnjujr^ 9 

2 ^p uikpuj iuo n uiç ip uiuipiupij f /"'.pA^ ntufJ- uiç ujç f 

no S4y tPp «P® " '^P ti-rti-J'ui t i/nL.uuj% uiç ^usuuiui uip^ 

3 tPui no J-p Jaouikn-tu iupqUçP inpnuj x f^c rf.pyL.k ^utlt 
inç Jp ntt-ut ujpnpij . Jp ujoi ujl. no %uj (f^ujil 'JUiuu 

4 iPpPP^ "^ Ijiji Jii ifp X TuJDiiu n.p2JI-iu ^uiIj up Jp nL.ujij^ 
tt-uj iio t Jio Lujifiu uujiufJ ujç ^nifij uiiipuj Itio uiiîijph 
kPtPp "P ^p nu-uj bo t ukonk ^uiTi uttlnLi ifp nn.uj %ui 
uo f ipuisj no ujn uip nn-ui uint-ux 

5 Juinplt IjnLUJ uta inp 9piP ip uiuM ifp ^pufijuionk f UL. 

6 Jp ri irk^k f^l} 'tp"-" ^"^ •^"' tp^E iP 'P^ "'P î.t * Ij"^ 
^pu o-p u^oj uiL. rj-p^r^iuh ^o ifp J-p nti-ui Imo t '"Plk " 

7 u^p n.ujuujili^jj^ n.pJuj uiul. » îuiuut iun ujpn.uj inpujktP 
Jp nn-ui f Jp nn-iu iJLtuua iu j^o iua *^iun-put iputu ^o 
kpj?p uj'j'iiuJ 9p^* P^k^knp utujjoq Jp ntL.tuuuijk * ^ujifui 

O kp^p r^ip ^u-il t tunLh Jp ntt-tu tnp ^kll^P"* fj'- ujnL.li 

LiuJiu jyo uik » inpiik tuk P'^fl'l "iP^'f' *^P 'V?/ kp'^k^ 

9 Jf^*^ * r"- uujutuJa.iujJk "«- ^ipt'^'Pi * ^P ^ t/ ^^*-^^"'^* 

10 ^P'^^l' ^P upn-ui pifufii %iuihpijx ^p uioi uujmiua.iulJk $ 
}l"-%^p iua Jp (Jjuttfn.iu inp 9/"-'* t ul. ^k'^P 'H' ^"^ ujphpijx 

11 ê^p '^^j tbvb'^Pi tt'-^'Pb '^if'll^k "'-k W[^kjk ^uiJJliiu 

12 uipuihmr^z îk^'" ^P nn-tu t^piL. l-P^fi-k '^[^ ^hf'" ^**** 
IJpiin-tu f iiu^iiit Mu'itnLiu ^nifit "ijpnlriuppii IJiu'^JnL.i ^P^ 

13 ppitk * lutifui IjumJum no pni-^k rL.uMutnpik ujk Jp nn-MU in 
J^k'lb n-ujuuipjk a.ujpuifni-niilJp tnpnui t ipJui ^o tuL. Jp 

^o q-pii- ^b '"t b""''l^P '^^ '"'" * ^ tlL ^^ '^P ''lP^b^ DtP 16 261 

uui^ wnLp wt [uuJU£(;p uiiu 9 ni. (f^£i^ nn^ui utt. q-[^l^ .^0 

14 £#/^ «Y^*^^ "ft Pujpli^ uifi^iu » Jint.lt usq^ uit U[i>^ ("11^^^ 
u^nnuj t ^pJut ^o J-^ ujiP^ufh mi uiiiup [flsiu > ul. c/^ 

15 nn.ut Pujpl^^ u^fK^ut x J>^ flliltijn.uj ^l^p ^£^ ^o ^^Jt^ » 4^ 
ifr^ uj * cfn ujoi iUL. ifp «//? nn.iu J^o^ ^C^IL ^IL '"'^^"'^ 

16 ui^ u^pupyitiu' UL. </^ nn-tu Putpfi^ u^p^ut z 4;[j^p*p[' 
npp ^^'bji tn^ ifrt *but uj^j^ 9 nt- usliuiu ^php^ft npp 
uti; ifn utp ujjsh^ * ^p^fuj ^o îuq^ (fp (^iuiln-tu uip ^H"* 

17 'ljni.uj Jp ^j^lippmm'h ^[^p^uj'îj <fp C^l^ilni.ujni.n-iu utp^ 
fioPp u^niJlj • jpiu ni-ptu ^o tfp Jujn.uj uiçJ^iu , tp*P[l 
^f^E^^t * ^i'^l' ^ "'k ^"^ *^/rl»^î» i UL. ujfiauj ^[^p^p 
inl^ ifn u^p u[libr^ 9 nu hp^p ijit[^ tfp (Jjujiln.iu lup 2.E. 

18 [\i- inp Ip^Pp u[nuît * <[i* iul^ u[pupiu tuL. ^[^p^p ^P ^" 

19 %pt3iu'br^ y[^ ini^J-iuz [luuj ^t^*^ *PP.P *P^ '"IL P'"'^^1[^ 
*^'k ^snn^u ^pp[^l^ * "*- f[0 ^p nL.utbn.tu 9 ffp ^^J iunL.p 
[p 'beuiJ !uo ihpn-u mpDi^ t ^o ifp fro fpiJtl ^p (fp *^Çbp 
utJ^ ifp 'biu mli'br^ 9 UL. in[iutu f[uiil_ ^[' J[^ t"b ^ "[[^ 

20 iJ[[tb^x (Ilpn.iu uipn.iu uip uil^tf* Jp nn-iu 9 ^o ^nuTj itiç 
u[p ^P[^ > "*- J^ 'HIL'PI^ * ^iuifiu in[Utç mç 2L"'[_ '^"' • 
^nub m^ ^mumif^p ^p^[^ ♦ /^".^/'^ ^mumi[^pi^ n mç 

^^ LfL iL^ftPhjb "i^ f[0^n.utbm^x J*[ib ^/' fimi[uj ^o mp^ 
uuj^ n.muLuif^P mpn^^^i'but SpJf ,po umguP^ nu[t f^pjmiu 
[UJ^[îb fpui[uj ^o n[^m u[pt[uj^ tfp ^L^lt'Pl'jh ^^[} "SLjL''* 
[hpb /"O ui[ipm po 'bmjbijj 9 ^o ^p m[^l^mm iPitjn-ni.t[^ ^[t 

22 i[UJz îuLLb J[t 'bni-ut n.mumi[^[JI^ n ^^jut 9 ^mJat iuq^ ^[^^ 
um mf^ n ujp m[ibpJ*9 nu mpi^ n ui^ IL^H 'Hl^ "'' 2L"*' 

23 ^tPl'jh " LrJ^^b ml^ Jp n mutp 'bl^jbiu x [^L. ni-f; "-^t 
^nLit ml^ Jp ifr^ tfLlLb ^t '['p"-" 'buJ^[^ 9 u[pn-m u[pn-m 
mp ui^u Jp nrLm^ oo mp 'bmJç iMiib \ p ,po m[iJI[ i^p^ 

24 ,B['}' [* f^^Jh J[îb mç u[pmiu Jp nn.m « împm 'buLm 
u[p uuis[^ "[^ a.mp '[-py[- *p[} " "'/'/'^^ ^"^ *PP PI^^ * ^r** 
[l^h "(p^l^ *"- i^b U[pup[ibr^ 9 no ^m^[^[J[flIi " pi^Jiuu 

25 tJ[[iupu * 'h['2Lth ^mbm iPp Jp niLm utp [Jf;Ju[tiuj f[0 9 [ut^ 
^[îb ummp m^ utl^ 9 ^o ulI^; y*"I^ 4^^^ f^[p "«-"' '^/J 262 hlilhlb ^OX^IL 

fl^Jufrjifiu m(; ^at^u^i^p *JUum uintP* t^ uip tu^^finlrusn J p inoi 

26 ^iuil^ ui^ </^ nrLUi Pujpft^ 'HH'BiL^* fl'-t "-^f^ "^k "[P 
Uuti^ iPl^ Mipiçu '^p,pi^ t ni- tun 'bua ui^tP J-p nn.iu'^ ^P^^ 

27 ^2 ^^ ^H "i^J " ^H ^usJn-UJ ut^ ttuiltu ujnpniP* Qntlut 
^o (Jjiusl utL. e^n juo n uip^iîtuAtbiu * « ^il^ o/r n /Sct 4"^^ 
U£iulsui^i f UL. u£/utJni.p ^ppr^ ^o u/n (fp Juoiu^ n.eutunL.iPt 

28 J'p ffjiUi^ n.!ui££nL.tP nL. ^p uipJb^ ^iuPptP* mjtuui uipb^ ujp 
'^Ç[piP UL. J-p ^tutJrL.iu '"pfp'^* 

29 ^Lul^ppmujb l[ob Jl^n-m ♦ xlm^m mbnL.m mp m^^jt^ÊTmp 

30 j^uju[l^p uipmjt t ni. p^tPuj/i ^ft Jft 'bm ml;J^ x '(,nL.m iuiP 

^h^^ ^HPpti ^o ^oc ^i^^ t[!.2It 'i^b^ "*- tiLHt *^b 

d-p [iur^ptP 'bpbîu ^o Ir^n^ Jp ir.m ihpn.u umpuj t mp 
ul nL.pm mj*mp rpufb^^ no t^nu J-p Jaom^ nLmmuLj * ]yum 

^Çf/uji!£ tncu Jp nLufbrL.m ul. Ito ♦ f^'bnum uituijnLp mp^ 
oZ *pp}' * il^m^m ummjJ ei.1^ t ul. ^m/Jb^ ^b » ^^ "'^ eejl^pu 

U[[Uj f ^çp l^t^P ip ^luh [uomm > ul. mq Ptub^ m^ uip 

^t[[^ f iy,pl*^ uttjPmbl^ %rfupiP ipifm no fîjmtJ mp ifpn.uji 
OO «/ * ^p2Jl-^ ^tijbm tPp Jp nn-m Lo^ no eejp ifpn.ut tj^pu^ 

"^[Jç " S^'Y^" ♦ ly^^b^ 'h'kP "il^ * ipt/iu ^o efp mr^^ 

1 ||t. l[tui[ta ^o ftum nL.ujbujb [uujuj^p mm f fm^Jl; [uo 
[pi^ mt[[n.iPuj'biu'b ejjpipbm ^pp ul. bo ♦ ^y (l^mil umm^ 
^P%p2j^puj f ej[p [tnn^p ^iu ^rti.n.J^ [uo f no ^,ni.ez-^ '£-'"*>' 

2 Jp ff[-m es[p [^i[t[^p ^ib s QuteJujb no Jl^tL.m e[.m [p u^p 
^^P [" '5^ ^pi-^'Piup mm f ^m^m no l^uj^m[!i l^iuimP 

3 iL[p-utJt Jp mu ^I^J[im%n.m f ^o e[.m J^n.m mm « (li-[iuj m 
^u[i;îit[i ^nusjmP , ^o 'bmu i^p,p[^ i[-eu Pmbl^ ^uj^ Jj^[iu^ 

4 uL. l^um ^[^ Jrh"[i^^ *B^ f" 2.b"^'" ^"*-b * Wp 'h'" LSL 

uçp mpmh; ei[p [iirpi^p ^pp » me. 2.P1SL^L ^^ t'^ ^P. '^- 

5 n-m mm ^[iji^^b^ Jp^ P^JmJ^^ppx /|l m'bni.m l^j (Ijmt[^ 

t"'- UL 'H.^ b*^ *%. "liL bvî^P •^"' * 'HP. '""'-b bti^P^ * VkP 17 263 

^o cfn mniJbç wfiit; ujJnL.f tp tum if.ut J-p JnrL.m ^iumnL. « 

6 P/i %mil^ ij-m u^^jmlM ^p^ft J^ mt. tPmn-nL.iAu'ijn.uj t ni.u/jlt 

no ii-m J-p mr^l^ mm Jn Jnn-m ♦ ^ r^m mnifb j ul. n.iu 

7 '^P ^f^^ "'^ nLmh f UL. ^^juij^ ij-us ^HpPi^ * '(jnum 

^k^^ ^HPl^^ tp^PH* "'*- ^i^I' 1-112.1- *P^ t'^ ^SL '^ii"-'^ 

8 mm^ Jn ij-m %ui « QpJm ^o mu ^^^Jmb ^o nui Jn 
JptL-m mm Jri Jfi Jn nL.UMbn.m mm t ul. nL.m% Jh a.m 
usnLi ^pPi^ "*- 'YZI n-mum miîh^b ^o mn Jp fl.ui n.m^ 

9 miiL-J^i UL. nJiub u/bpb no ij-m utn shuuÎMmpiI*i '(jni.ui uta 
Jp U£oj ni-titb pui^ lup^piPi UL. 'iim Jp u£Oj mr^^ lusJm 
mpopJ** iç Jp ^y nL.usb no n.m Jp i/prL.m mm f ipJm 

10 ,po ni-m^ l^ tj-m %U3 x f]u ^f^Jji miP^iuli* l^ ij-tu'biu nL.jp 
no ^ ij^m iu çiMit iu f ni. iun u^p nL.m% mp [iitiS^/J mni.iPiu x 

41 /^L iut^^^fi i^p uif^^mm 'b^piPi [^^lfi' ni.uj'b jp mp^ 
%l^mm *bui f ni. îu^ Jp ij^miLm iJ-^^tPt I^J «"9^^ <Jlmi/ mp 
'iimi/^ fiio ni-m'b 11^11^ p^ t ni-m'b ,^0 ij^iu Jp tlpu-iu mm • 

12 ^o Ir^^ ujpuj^ t ^ujt/iu% ^o utJ* ItI^^ ^x (^p ^mu no 
iua ip mpbçmm mnt.u mp ni.ujbn-uj f t/p usp 'biud^ n.m 
ULu/b ^pŞtti_ ^P^P * nt-ii/it ^o ij-ui Jp tPptL.m muj , ni. tPp 
^P^I. ^PU "*- ^n. "'-"^ ^k^i l/ni/btniu %iu u^nL. , \Jp 

13 q^ji^b orpii-i^ ^^pu^t > ^o ^[^Pk"i pk^'PtL^ni'^^ ^b'^b 

%ni.m Jp ij-mn-m ij-lt'^ "*- //^ %mtf^ mph^ tPl/h^ ^mb 
Juiuu^^p uip mptPf ^o 2.'''lbP/y^ ^i^ LU ["^'"'^ Pb'^^h 

14 uip ^{[IPl^ * JTll ^hl^Jh t'" ^P_ m-m%n-m mm ♦ hl. tnfij^ 
Jp ni-u/jj l'^pni^ 'PPC * lH*^ ^o ni.m% Jp uiphl^ l-«^«2f , 

15 jmi/u/b ^o ^Jfi Jp ut^k %^piPx J,p iqoj nt-u/b J~p mr/b^ 
'^kli^^p lybf '^'^^f^* [k ^o nL.u/b Jp IrtupmJujtJ ^pŞta 

16 IPj^t * /?'-w#îr Jp m^k %^l^ ^ihub ^o iuti Jp mr^^ 

17 %pljptPx Ç\i.u/b ujp n-mumfijk fno tfhi.j^.ujmku ujp^^ui , ^o 
^^ »^hp^^b t"' ^""i- "* * Qmiluj% ^o q-m i/itl_ip mpbk 1^^%^ 

19 mpiPf ç Jji nLm% j^p m^k ^(im^mpiPt fji- /p "kp m-mb 
ui^po tjiuj^pj mp^piP ^o ni-u/b Jft ujp ^ui^[ijk iltmrf-pJ 

20 mp mi/b X f]i. pib%k Jp U£Oj nt-u/b pjiilui %m ^ptPt [^^P* 
uip pmuikph ni.m% Jp upj ^k'^b ^ C '^"-"^ [tJ'm^ u/bo^ 264 hliîHI: AV.'b'bH 

21 qiuhn-ut J-fi s ^o ^l^Jfiuab Jft trl^^ 'HlL"il^ * ^Jufb ^o 
q-nL. (^j (Ijmffi^ Tjuji^ J^ ul. i^tJ_lJl ttujtj^ q^ut ^ ^o rtLu/JlM 
Jft tn 'hisiJ JtJumuM "lll^lfi' ♦ ^** ui^l^ Jft uj^tuefnt-ji uj^^m > 

22 kn*Pp T-W ^^ ^biubinntPz {\l. utt. fttpj^p- ^o tj^iu Jp li^^ 
n-UM utm 9 tPp Jii Jn ni-Uibtt-iu iniu » no u^çja utniunb ♦ 

23 yuJinb no ustT [rl^n «î/ « hl_iP, niLufbuitu ni. q.nL. ^n Jh 
utiu f ^ujfJuj ^o m Irl^^muM pt^^tL 'HUIHI^ * "*■ '"{^f^ 
J^ UMntjtubui no it-iu uja ^ltujbtnpJf tj-tu ^ujujmhm iii-UMh 

24 yuilujb no tuta ^iuuMiMjbmniPx î^y ^mJ nt-ujb ^o r^m Jn 
ifnn.m mm f mn pnt-mnniP j^n ^o ^fi mq^pUf nL.m'b Jji ujjt^ 
Jnn-m utn uMnb ♦ ^o mnmlîbrfb finnçP^ JjflM^ mL. ^o i^m 
Jn ifptL.m mm ^ ipiftu no ti.m iun ^iuuiufbmpJ Jp mtJnL.M 

25 utnifii^ mr^î^ * }f^j ummpq. <I}miP m^^ i^m 'bmu 'biJi ^pp • 
iiu^ffb Jp q-m Timu ^pp 9 ul. ni.ufb J[i 'bmu ^pp^ ^U'BfL 

26 fl-UM uin^ftufbiTipiPx IPp 'bmJ^ q.m Jp nLufbnLm mm ^um^ 
tjpb UL. m^ ujpmpiP tpjfbf^ 9 ^o mL. tfhi.^mttj^l^p 9 ^o ujp 
mnufi n^m mn ^mupxfbmpiP 9 jp 'bmJ ni.mlM ujpupjt 9 ul. 
f^Jfi ip 'bmJ nL.ufb » 

VhP 18 

1 T|Mm LmJm ^o fummkpl^ ^ufbm Lo 9 nLmuinL. uipPl^iJip 
^mhppml^tj- juo ip mijijl^ mt^l^ 'bmJxui^ ^mPpntfbl^ "IP*^ 
^ni.pfi , ^p ^po ^fi uimqsm ^p ^mu£nL. jp %mif (r,pir ^t^ 

2 Ptfb mi- ni- 2"^^PP'^Ç*I- 1^0 X ^ni-mm Jft mnt^fi no mL. 
wiç pB^uipiP mp nppufbm mL. afi mp nufbp ujnL. ♦ jpJiu 

]mm 'l'pn- '&mpmlM UMp PhJlb Tj^kPC"^^ l"^ HL "^^ ^*^fJp 

3 Uintfb "apefufbmpb z ^ni-m ^numm uJoifibl^ mu^^pufb nL. 
Jp MSJm^^ fnfmJufb nL. Jp ^mppufim'b fupnJ^p-^fiufb mp 
fuott-m uufbm 9 i^mPp ip mL. miup 9 ujp Jm^^miufb ni- mp 

4 ^ç'b^pm'b UL. mp J^nufb « ^mJiMM Jjum Iputfm no mfi mL. 
^^Jfjtufb ip u^p uL.^ ^mP 9 ti-muJnL. nt- Lo Jp nL.ufbn-m ♦ 

5 ^nifb ip ^^ mp IjJ^n-^ x ^^ifmit£ mufbp J^ti-m ♦ l^umjl; 
'ljmupm'bfi 9 i^o Jp nLufbn-m Jium ♦ "Ln piP^ ^nLiMtm Jfi no uini.[Ti m^ p^mjiiP ujp^ ^p^fitMMhui^ uip^ ni.uibn.uM u^nu « 

6 IjujJtu ^o l^o^ tp^l^ "'^ [l*^f "{[!_ lpL%utui fni^ ni. ^^ UMpuil^ 

7 ^hp[^ * St""' 'ttl!*''' 'I^P.V ^V. '"-"'^"-"' ♦ /Z! •^^* "'P, k^*- 

8 '^f^ ♦ riLUM^ J-fl ImoÎm « \\UUMjh '[jUMU^uHuft X flUUM S^i^lJuMUI^ U1 UM 

tfn ni.ui'itn.uM ♦ JPp cA^r nn.uM l^o 4/'^/» "'^ ^*^* %ni.uM hp^p^ 

9 ^/»i-î> «i^ w/i7 [uni-UMni^ uMni-iMiiMuiiM uj^uipui^ ^o u^n ^tilJm t ^o 

PtrP^ll[_ UMf1U[UM UMt. [uUMUlhp ^[^ ^** * "1.1^^% ^O I£.IU </^ tfjtn.UM 

40 «Wii ) tfn ni.iu'ii irl^nl; </^ li^ iLtt/itinui 'îtut ^[^f' * \fnt.iu <^^ 
^ntf^nL.7t ^^p^nnunuiu V»*-f» .^/' ^utu[nL. f ^^"iMui luni-lt 9 UL. 
i^[uniMm i^n [unnifl^fS^^lrmnl^ "['"1. [}'^""^h ♦ "*- 4'?/'^ n.mumh 
nt.[i ufpm'iMm ^['jk p[n} ' "*- %mi[h mu [uiisjJ^[<^^[rmph 

41 \pmi[uou mnt^x ]ium Lo J-p ^h[p ["""'- '^ * f^nt.pm [uo mp^ 
um £n ^muuii mhji'm ♦ mu ^lrmuh ^o (Jjmt[h ifj^ ffp «^^ 
n-m mm 9 mh Jh "itut^hu^i^if* mnt-[i « 

42 'ifnt.m uiho[["-l[h '""^hph "*- "[[f^ ''['"2.b ^**- t'[L'[!fh[^^ 

43 ^tjh Jjh^ "'-'''["''% k.[LrP[^ Jmm f nt. [^pl^mm'iix [Ji. mni.ff 
[iiMiP[tmm Jn îmiMmn.m u[P[^ .po qiMMtinL.pl^ ^itMjm^m "['"• t 

44 ^o u[my [nPmJh n^h "'"[k u['"- * O'-t"' ""^ H*"if"'^"' '^"'- 

no Jn }jh^nL.m[imittum 'iimu[i^m[J ^pp » hp^[! ^'uIm^ ut 

45 ^o Jn iMpy i^mt[JI^ Jutn-nL.t[^ ^[1 uipJjtiu * []t~ [p pkj J""" 
tun^o t^nLlit ^nJ^nLÎi ^(^[^nnu ul. mL. ^^ulfppmh mjUM ♦ #»«, 
M/L yuLnnm "itmuf; "["'l^ t'^""^ upii^h "[[!_ ]mutn.m ^p 

46 ^mi[2m uim2_ t^""^h n^hP * \!"^[J^ ^hPp"" '"tMtpi[m ^p 
uMut mmn[tjl^ uiuDrht[i iMMni. * numutuL. mL. ^ykO.P"^^ mfUt ^o ■ 
%muh "['") t^^'^h "["'- * "'- k^ ^[L ^uit[int-^[in.m ♦ 4*hP^. 

47 pnul^ in ^r^mni-n. uiuiim t '{jni.m mL. q.mi[ii-^t ^•'"P'tfL 
Jp ^l^Ppnun-m ^o ♦ JJm^i^ q-UL. J[i Jfi^ ^ykPJL"^"''^^ "^^ 

48 iPutn.ni.i[h 'iiui'* ui[i ni.[i J[i ^o* 'iif^ptP* J^p ni-h uui^pîip 
guniLii [umjJhPj^lrmnuiii nL. ^mumtimii ^o m^pp ^ui^/il^ 
Puiiimn upilHm 9 i[u.%n[i uhpJm lunLyj ul. I[hp'^ '"[l "[^ 
mnLHi ♦ ^hPp"" ^t "[[L u'-"'^"'*" uut^iA[t upiL. nu llhpJ 

49 utp ujo upii.x []l. utmy [nPmiP Jn ftumn.m ippn.u ^pp 
20 Jp u£oj ^yl^ppmm'b ni. Pmj^iJh ni-p z Jium 2^h'l^"[ """ 

JJ^tLm * ifri ni mflihuiui m^t^^f^p t'"'"i^P '""' * 'tL ^hp 

23 266 h'bilHb 4«^^tt 

y^'L LIL '"kp"'^ "*- LH. '^^"'^'"p'"'^ ^p* •PLLP * LLL *B^ *pl' 

JjL^^nt-inpujh ^p2^ ^J^tP u£0 u£nL.i f ul. miit^liti-ui l-H^Lt ^pp 

21 tLh Luiutu^n %iu tntux Qruftu J-p tfnn^tu ijinin.u wnn^ , nt.tiih 

no uin^ltuuifiM e/^ nt.tuhn.tu tjtjtnLU ^tu tp^p '^ ^^ "[[t^ 
ni.utUn.tu Lutuujtn tniu » thu^tu tfh in ^o jutuu^L^n uiiu nt^tub 

22 ÊMtuibfii X JjtuiJui ^o ni.ptu Ljo • tf^ ^ptjtf(^p^^Lriuptuh trl^^l^ 

no in ni-t uiu^^li u^ni. f uft^iu ^p ^lti^uui c/^ fiutun.iu 

23 "L L/o * 'Qnt.utu % ^çtJtuiu uintnp J-p ufui^ ntfiutfn-tu t Jiutu 

(fp (fl^n.tu Lpi ♦ l^p^LL *^ ^t^Pb t'"^'H^P '""' • ^LL "Ly 
^hoPliPlijk 2^^"""^P "LLL^'" * ^^ ^I^'BLL "% 4-"'^^ fuuiuiL^p 

24 tniu t n.uL. « #i«/2// (fn tfnn-tu [^"^111^1^ * /?*■ ^uiJbtu tunt.^ 

25 ^tuPpLjnL^tuiu'ii (fp ^txtjtu^tun-tu ^fiujhuix ^pJ^ntfh 4*hP^ 
pnu (fb ip nt-Ç uuinphp upiL. ul. LiçptP inp uio upii. t uoJip 
(flhn.tu f JjuiDLr^ rj-UL. (ffi (fp 2f^PP"'kl' ""-b ^"^ "L^ * 

26 lunt-li jih^lTtup ^pp nt. Lf^o^ hP-PE ^l^/L'^* ^LL b'P'LLf^P*' 

ntriupl^ upuy ^ifiutft Lri^n (fji^ jupuptli^ uil. tPuMn.nt.i^ » ^o 
Loitu i^JfÇ ^çPpnu utpn.uMhmp uint. Lo* *(jtu ifp n.tu tnp 

27 //» 'htutLui^tuq^^iujl^ uf^p ni.lin.tux '(jni.tu ^l^Ppnu uijiuiu [ih^ 
jaJLrmp J^pp » "i- nnt-tfiu mji^ upMMhmm x 

28 [\i. \tum €fp tPmpu q,mjiu/^mjir [p "tp"(/t 'tfLkj^ "LLL^ 

pfii f nu ^(/iip "LL'H^ "L"'~ * "*" "'-"'^ LLL "^P'HJ^ '^'" •^^•' 

29 pl^ ^o llimijim^ *huMiMj^fii * [h ^^ tjimul^^l^ u^pluo'h x ^ppMM^ 
mou ip muip ^mP (fp nt-UMhn-m ul. Lp> ♦ \jp "kp tPuin.nt.iJc 

30 ^m'ii ipi^ kPLb """tlL^^ * 2ih'tL'"L "'"^ "*- k?^ ffL^n-m ♦ 
hP*PP u/t. iPiun.nL.if U£p ^k<*Pb b'"'îf ^"^ "L"^*" * '""'-b 

31 tPiu (fp ii.mn.mmt ptuf^[itP*hiu ^ppm*hm x '{jni.m ^jipumou 
ffp nL.iMMhn.m Lp> ♦ ^nt^ tMipuPJihr^ mnt-ji t ul. £^p qçopm 
mp'iiJ^ [iMO mnLfi ^L^o^iP umniA * fjl^ini-mpm'ii Jj/o^ (fp iPui^ 

32 "-'" * Ti^fjbf. ^fi'"' .^** tPuMrL.ni.J ^fi iM£p i^ni.(f^ x 'fio Pç^^ 

'^bL "LLL'H.'" 'B^IL"'^^ h"'" * "^** i^* "L^J"'^ 'PLLP ^P'PE "LLL 

33 ip tLppi^l^ mL. ml^ mpifpiu x ^Jipumou mjium £p uçpuijç 

^kP 9 ll""lb *PLLP h"*" "'- 4** ^t"-"' » ^mmji^^ç h^*^ 

34 ^nL.mpjm'ii q.n%. px Jium ^L^ifmm mm * ni.uMjm ij.ni. ffp fuo 
m^J-fi 9 Lrmluom tfp np>j iPp upu^^mufiuMii rfp tj-mn.m L^iA x JJin 19 267 

"'bl'^^bPbjh *^^ <^Z! '^[^ij 4"'^' luijhui. kp^d ^p u'f^bj 

^uJh u[^u£u/buj iftwuiii^ui^bpbjh '^i^ * b^ni^hp^bjht ^s^ 

uik 'bk'l ui^^ufbui ^o ^ij_ i^[i^ m^upk ljk^ni.mliu/b p^u^fMtP 
*bui i^pi^* 'hnum ib'uu'bl^^'^bPbjh 'Q^ ^P mf/bh ^«"^ ^/^^ 

37 %mx ^^^mmow ^o J^n-m * l^ tp^P ijni.um'b m rg-UL ijim^ 

mb2^^ b * ^h'bf"'i '"'" h""* ♦ t"'- "'h^b tp'PE ""L 'b"^^ 
tnji^ui^ fuP* [UJ^b^ ""L ^£ '^y """ tlLlIth ^'"'^ l^ 'f*'" f 
ni. Jp^ uioj mni-li ^^ m[ibl^ i,mPpiPi ^o J^ u^oj ^m^^jh 
2^^mml^P u^ii^[iiPi mi. 4^'^«''^ »^0 J^ ^mj^fijt Tim , </^ 

38 hmujhph «ft«-m [^ommpfi mfi^j^f/b « ^fi^mou IjO J^n-m • 
2 II ui ^mAfi ♦ ni-bw ^o J^o f mb^m y^ miuji ^tP ^p 
Ijl^^nLmbui'bn.m , nt. IjO J^ ni-mbtv.m * mtj^ r^min^mP ^p 

39 'bm "ib'hp^ IP u^p ni.[ix ^mJlu mui^pk nm ^o ^^ 'H_'"J^ 
nmiPmm irh^ph ^p ""-'^ "l"'P"'P'^* "'^'"-"' '"P b'"'-"' IPJ' 

40 ^o ifimmli^m^f^ [jl^^ni.mbuib </^ nn.m u^mpm^^ ^l^Jfimb 
Jfi uifi^ ^fipli'bk Ijoii* Jlni-b "l^p J^'n^ f /t (!juipmu£mjk 
UL. mv. (f^mnmium ^mnmilh ^p ujni. « 

1 i\'-h y^lh ^bP"'"^" hPPP It""'^ "'• ^ni-Pm mns-p « 

2 \jnum mii^hp ^p puPppb"^ P m^ ,pb îh^ppj^^ [p "kpt 
ni-[i mm'bb'b , nu J^ti-m b'bU"P *pb '"'"'h'" "P^PpPPr * 

3 fii- m^ i^Pp "i'"^ • Utp"'^ ^p '['""-"' kj ib"""b2!"^h 

l;k^ni-m[im'b ni. Jl^n.m u[ij^jm'b [^ '"p b'P!""P "l"^ * 

4 ^bl"""^" '"b""* LP "'"'P n-"J"p"^ "i- Y** P "'-"'""-'" ♦ 
xlm^m mni.[i Jn nn.m [n mmp f^b^'p^t ^^ u^^qmli^Ui hp^p 

5 [p "kp "i-b ""i_ ^b'-p'^ *pb '^"' "ib'^p^* J^"*" LP "'"'P 

n.mu£ni. , ni. pmû^ iiuPpji[imb nt. [ii[i[mP ^pjk "'-b ^ "'"["'- * 

6 ««- l[0 Jp nLm'iin.m * xlm^m mu iPmn.nt.iJ^x '{jni.m "p"2^ 

[iiPmtPiub ni. [unnJI^P^Lrmpm'b l[mi[m ^o mni-[i m[ib , mmblj^ ^68 hUKb ^0.-h-h1). 

juo '^unuihjtb HL. Ijoii * In juijui^ utuin^iJu' in Iuujj^ uiuu 
ppbuj ujnLJi X ^^£UJUJOu J^n nuu/Ln-uj Lo ♦ ujni.fi ^rsifu ujn 
klLPlL' * "^ LH. l^"'^ mutpji^r^ f ini/tu ^O uja ^^t.ruP nk 

7 /^ ni.fiuiuj 'huj uj^ftbpiP* lj^^ni.in[iuj'ij ^^ihuu^ uiuîh (f^n.ujf 
UodouÇ Uui ^^jui j^n L^onuj 'hoifouJ^ iPuj nuaniP uj no 

8 u^pUfiui * ^{^^ ^o lUL. fuo t^nLn.^ ^aom^ >BPP* l\uiiliu no 
^[ijujmou fuujui^p^ ^m'h u^p^lium ^illjp ijtpn. Ppn.ufim , 

9 mfium fp umpujjl^ ^^P '"- ^** *^/^ Jiumn-m z Q^nL. Jn ^"t-J • 
•40 ly^^li^ fium (fj^n-m ^J^i^u£ ^pp 'hm mm x Ijo (/l;n.uj ^A 

pninou • «iw#? iPntt-m huuujçn 'hm mh * fi.nL. 'hp'nuj'bh no 
^f-o^Jf^ Jph ^^jui tj^m i^pfum^ ufpmutpl^liiPt ul. ^J^o^if^ 
11 Lf£Ui ^çjuj tj^iu i^i^^piiêujh^ * liueu £I^Jmm mm • ]p u^p 
«^î# t'pmp ^^o^pJlufJi^ ij^m m^ 'hm uiuihm , hp^PP *^P Jopmm 
Jn ij-mn-m hut '^mjo p tiiiu mmiph ♦ Jp U40i ni-jim^ mu ^o 
uiq^ Jp tj^mn-m fJl^uiliJ* ^pp^ IfliL'hi^jh ul^ ^4^/' 'tp"- 

'42 iPmti^ ut % aJ^I^ Jp ni-h pl^ihu (pliimmou mp hjoumn 
ujpiL. mni.^ upupmiu > pu^^ \jh^num^ufh uip ujip^h mp 
LoJJp tJjftLjU ♦ hPtPP mni-p uiiupmh t ipuL. moujJm n.mjuçpç 
umjp t ^çp ^p ^o mL. pjo tltmmh^m^ mpjaiu % mL. npmmç 

"io ^"iJ'''tp "^ * 'lfULm LmJm no uçon^ ^m'h ujp^Lum &ppu^ 
mou I ip miup ^pum \\umjl^ y ul. m^o^bi-Jhjl^ t^^PP^ 
no lup Jiujpm'h^jç LmutmJJm ^mfJp LoP^mii ^pjÇ IP "hP 

'14 ^t'-P^kjh ^j^pjimlJi^mm n.o'hp^ut * (hy" ^'^^ ij^*^"h^'> 
upiL. t nu ummjJ npjlJm ^^ujhmm ujnL. > ul. Jp Jjç^ul.^ 

15 mhm'htt.m Lo ♦ ilm^m ihmmh^m^l^ n Jp nn.m « f]i. ni-Uiîj 
mp n.hpm ujntJb J p umJ Jiumm ^iiii hhijt mni-h *^uii pbiu 
mni-h f UL. ip himiç miupphijj mni-h f ^himmou Jp ni-mh^ 
n-m ho ♦ 7.0 ihmmjiyu'^ç n mç ip hjmiç mutpli'hpui mmy 
hiPmJmh '^^ilmuj mmlj Jp ipmiul^p^ usm^u-m ipmmpyu'^ç 

16 J^Jj P^nuljhiu X fjt-J^ imn^ iuni-h ip ml^ujJç ni-m'ii mm f 

no 1 p himjç tL.muiiu x 

17 fJL.m'it J[t hppP^I^ mni-li mp ujpli mnL% f ul. pim^ pto 
mni-h *^iupuuli utnL. $ ul. tjnt-uujij n-m mp upo ujnL. ip mL. 
^t •^*' t^ IpojJuiii f f^m^ f ^o mp Jiuipmllilijt Ijoi^olJm Vtn 19 26» 

48 t^n ^ujffn lunL. LoJ&uib • ]n hlç luni-n in juuJiç ujuiniu^ 
U^lb * nL. p.çn-uj ujtu^i-ut uinuiojujii J-p f /'htPÇ ^P i*b^' 

49 Jiuuj X fJL. jJuiruPtu np J-p 'bnilfiuiubut ^hitumou t m,_ 

uiui-Lli i^pukp fnuj^k^ "'-^RSKlUk bh^nhShmj hMOh 

20 '(jRUPWbh^ ^'"Pll u^nL. %pij^fiuu/bui^ « '[jni-iu Iruj^Pujjb 
^iub J-p Jjl^^nLUipuju ippn.ujb jucnjuipb * ipuui ^o lUL. 'ap' 
ip 'bl^tpu upuJ-^p ujnL. i^p ^po ^fi Jiutu ^tuPp ^iui ^PPPI^ ^' 
nu ujp Jwjpujbtiiç f UL. utp fjtouu/bpjç '^iuPp ujni.. 'bpijp^ 

21 uuhjuipb s 'fjni.tu upu^ piftutfi^iL. Jjg^nLinpujb J-p ^pp"^, 
uioun.iu Irob ♦ \^UJ tjpiijiu i^iuui^yu^l^ \jk^nL.in^tjjb t [^ 

22 uip 'iipilliu no lUL. Lo uitj tjiujmli^uj^b Jjl^^ni.inliiu'b piJS' 
^lputnou '&l^ilujtij tniu f \Pp ip ^o 'bpilpuu/ijm upJpuunjm « 

23 îmiPm munbpmii Iputlm no Jiuml^ ip lumiç mmpm'bli'ij t- 

'^p[h /»«-/' uiuijm sujp ^liuul^ ^PP[^ * ^P Sçy ^b^ '""c^'tp^ 

fi-m ihmi nh ♦ ul. hjm^Pufijk ni-lt (fli uiubm ♦ ^pJm ^o- 
J-p ^opmm ^m^m i p J'hp > "jki mppn^P^^ "i"*- ^^'^"{jP * 

24 \^ob Jp ^l^ilnLmnL.nLm mni.li miP'bm r[.mPlili[^ t [^ q.nL^ 
pm miP ujmill^J pij ip uLh J-p nl^rum no muipt[.ÇBlm * ^o ■ 
pi^tfmiP ujpujm mi_ 'ijpiHiuujbmr^ ♦ 2^n[h ^fp^ [Pi "ittuil pJO^ 
mm ihmi ^pppij f ul ip uJ^p pjmmPmijç ijiuj tL.nLpm" 
mtli^lJr^ f mun^pmij 1-p ^H-h '^ujb tPPpf^ * 

25 f]L ip mm hjmii^ ]mm umopijp upii^ mpim uLp ♦ ul 
pjnL^a-m uthjm ulIi \pl^ipi^ifi^ ^ Jiûim "finju^mui^ ul iptf^. 

26 plt'fh JPmhmmiliijli s Ijmtlm no ]ium mhjsu ^uo ml^ ul mL 
^mirppm no mp ^ujutujijm r^o %l^tjm nrli umnrfbp ujul « 

27 ijo J-p uipih [UotLm t ]-/î ^f^^ t^m^m a.nLnJ^ n.m x fXm^ç 
uo J-p ^mirp putrLm f ilm'^m mpim rum f ul J-p ulç umm^ 
Pç mL ^mijppm muLh ip ifmpu pjo uiuijui « 

28 (/»^ iLi^ pi^ilm iimJm ,no ]ium nm'bli ^p^p tlm^m ^Çp 

tPlfh Pt^it^ti_'^ * ^^ "'*- %p'll*" f^l' P^^'^t'L '7/f'Y'"* k^ * 

29 J^'j Pl' «^"^ « 'ljnLm ip ulI^ Ştpmrp nji u^p "//'.^^' fj pf^"* 
f^ujupiL f nL nLUjb Jh uht'ijliiTmp nh tiip ulip^ph tP P 
*PPPi^ * iP "^P 4-""^^ tPf* Êk^'"'i"*^[^» > "*- tnpk^ 'PPPi^ 270 h'bilhlh ^Wb^U. 

30 ^iPlk uiutJiu ni^p X 'ijriLUJ LujtJui rto ]iuuj upnnhjÇ uiuhui 9 
Lo » Zçn n-n^n- j&l^jau^Ê uinL. y nt. "hPh A*** ^P A""-"'/* 

31 'ljnLiu Jf^^nLin/iu/ij > iA'"^«^A "-Oitu b'liç ujnL. $ J^o iul. 
uçoiJuiujIj uui ujui ^o in uçn ruiuiç ujnurujnlj ^iujduj 
n-Ojiu 2h"'"-ih * ^putJ^ .po UJL. ^çunL. f n-O nfi uujnnjj ujnu 9 
J-p ^Jiiujinoun-UJ luiiluj .PPPf^ ^po ioniu ni-ujli ujn JP^['^ 

32 lljpli UL. UJ^'U ^uiju^uipibx JJ^un^puj'ii ^uij^pii y>Jf^1- miJni-^ 
tpu ^ n^çutuumpli ul. ilnL.uujb d-p ç luni-Ç uiph t ^o pç^ 

33 n-iu ip pjiuiç n-iu ujo ujnL. x liuulu Liuijiu ^o <//i fiuiun-tu 
^iuPpb^ nt. uiph no J-p hjo "ppp UJO ujnu 1 KOntu nLp uum 

34 ^poh'ijuj'huiph « Jujnfiii cf-p luunj^puth Irl^nÇ rLputu pjo iP^ 

niuhut ip n.Ç,%p2uitu nup % nL. nnLiliu pjnuîh nt- luil n-iu^ 

3d uinL « [\l. iul- no uiji rpp^J'Ç '^Luhtu'h^ ^h^^'^'kP *BPC "^ 

^ç^tuuiçiJhiç ni.ji n-iuuui ui f nL. tuni./i uip atulip ^o 

36 n.iuuiu ui^J-iij * rtn ^nL.'h J/i /iJiu'îi ui^'hiA z ^pl'j^h ^uih 
ujnL. no p j^Juiu uipujui npP I^uj f kp^P """IrPjk ni.p uiç 

37 'hçjç 2^pDUihuiiih X Ç\l. uihuiu ujiusa.tu tPpp h'^ luçjiu^ uiç 
ujp Up^çii-tUJ Jçn-iu no tuns-b Ujpli'huiujp ^Ppptut* 

38 ^p ni-l^ pl^JuJ Jjni.u/i&^ ^o Jp Jlp^ifeuP^ u^nL. % U£p 
lupn^ntu ^uJ^ppuih Jituj UJnL. Jp IJpn-Utu Jjç^nL.iupuih t 
'"bll^k 'PHl' ^P 4^[i[UJtuouf; , ^o li^oi/ui^j^ h""(J^ "UL ^"'*' 
iphui f ^jipuuiou Jji ^ifp ^pp » ^ujjJ ni. ^uipuup luuLpx 

39 Z.'t" 'ljpunn.ptfni.u Jp ^iulJ no lunLh ip 2u"Jh'U*u luJnLi 
Jp fiuiun-iu ^iulJp uinL , ul luhp u-tuutu uiuui 1 nrLnpiuli 

40 JpfnLn. ujp ÇouifLtu jJiuil ^pp/t « \jnLUJ Itl^oJui^ i^ fiuujji^ 
uiuhtnpu UL ujp 'aujJuju ul lup UJnlunLpujh iç&ujhinph f 
^ijiuh ^o tuinl^p^ Jjk^nLuifiui'h u^nL ^1^%^*^ 'PPPI^^ * 

41 tl'- m n*~h uiiup^ fp ^o ^fi ^iuPp u^nL piu^ *PPPI^ * 
ujiur^^ ^p ^iuu^nL t ul ip 'hiuil lUL UJiuriitujk PPP^ *pb 
ho l^iuuj^nL f ^o fp %iuJiu l^^l^ û.tuP Irl^^l^ %iu uiujhp 

42 u^nLh $ '[jnLtu Jp u£Oj [/b^ Jj^^nLiu/iiu'h £p ulI^ iuuj'!i[i'h 
JiUUJjk f ^pifuj ^o pppu^ ^^7 '^"'- * JJin 20 271 ujiujj^uiiu jpkjft^J^ \^mljuiunji'hlt iit^ P[l["H^ ^iufl , ul. ui[t 
^o 1-lttlllP ^fl '"'^phjt P[L["H^ ^ujP[t^ uint. ^iîtiufb[[hx 

2 fiui^i ut[l "i""L[L ti "^[L d[l^^"^'^ ^^Ppnun.ut ni. Jp uil. 
2iu[[npm^ uif^u-uj^ ujl. ^o Jiuuj uj^ ^uiui^uj'bm , ni. mç&iu 

J-p nLmijn.m • pmu^u^ «^^^/^/'"4^ ^uipn'blfb f ul miP'bptpu^ 

3 'iil^ m ^o mmblîb mnL.[i » fj^muini. ^^Ppnu ni. mL. ^^^ 

4 tfppmi^ mf^ UL. ip '"[[U^ Ppp'H^ '"[L ^"*Pp u[ni^* t^kp 
mni-iujb J-fi PujJ mp mmnjim mni^ • ul. mi. ^^[jppmç 
mf^ • u£mtj^[im tpiL. ^hP [p ptl_ ^kPp""k ♦ "*- "'^"'-/^ /£ 

5 Pppml^ ^mP z []l. 'bpnJ* uinL. m[i ^o ^p^m^m'b ^p ulÇ 
mp uujnpjb[i uijiLb • imnb'b mL. ip '^iuimni.n^ bui ^^[J * 

6 ^pJ^nL.'îi ^l^Ppnu J[i ^p^pl^P * *P^ [P p^J "*-b "^[L ^"'P • 
UL. ip Pppm^ ^pbP t "*- '"[' *po imp^ju^mu £p ni-Ç mp 

7 uuinpb[i mni^ « [^l. mL. mpuJiuj jto jp uçpç ni-pmm u^aL. ♦ 
mp PuiJ^ji iujp^m^m'b mm 'buj u^nL. ^ ^mPp ^^mbmjfU 

8 ^[ijk ip ^t^ '"[[' ^p ^mPp u^ni. mm ipp'bpii * []i-h ^qk 
l^p ^t^mnun. ^hP ""- yutippmh mrhi J[i » ^o mi[nL.i^ ^p 

9 Ppp'H^ ^mPp uinL. f m[i nu [tJutli ujb[i * (^pt/iu ^o ^çJm 
,ppP'Çujm'b %iu inp nmbp ujni'ii ♦ hp^Pp P^'iP'' "* Jç"-'" 

40 Jp tijippmii û-pjmiJ nui X ^ni.m ^/iyA/j nmmli /^iîf^am ^p ^[y^ 
pio ym_îr « 

4d ^mJîu JTtjpt'P [P 'H"' Ppr^lt L[L '"'"P'[^ uiu^pbp upti. f 

UL. mp ^ppui uinL. t %ni.m [imijm no mL. i^pfippl"" "["'- 

i^ ip Imil^ Pppu^h 'iip^^n.p X [}l m[i muL. Jt[t^'"^ "fP 
^pik ''P'['[' t ^o n.oiip2ui[i u^nL'ii f ^p mL. ^[1 ^o ^^oi^mm 
fium ^mPp u£nL. mm'b[i'b f [rl^^ Jp ui^^ijl^ "l^pt^ "*- "^^ 

i3 J[t Jp '"[[ijt if^^m'ij * []l. uLiu'ij Jtn-m 1^0^ ♦ J.y Jf^ 
^pJm'^ wp^pp[j ♦ ^o Jp ni.m'brLm Jp up>j mnLp j^o ç^h"^ 
ui[ijk Jj^ Jp pppujlh ^uipij'b[i'ii f UL. 'iiprpuijpiP i^p ^o 

44 iitm'iipi mni-[iz flc [^mifui ^o nUu'iim'b ^o ufp ini.'ijtnut 272 niii'ih 4tt^^a 

'jh^h^-l'"' /JL mji Jnuui ^o inn uijunr^jj mni. % tiL. Ibiu uin 

15 ijujb^ "i"^ ^^ ]iuuj iu t Jiuuj [^o (fl^n-uj * Ijtu" thnh iniPui 

"'nkp.cb ii!_ ^k "'n k^"-b * Jk"*-b p^'b^^fl^ ^p^p ^o u^ujq^ 

^ujs^'U ui , ijo (^^n.uj * Ijuj"^ ^^l^'btu[i « kp^[l 1-UJ ujni.ft 
'^iuj^ujhp ujJ^(9-uj J-n Jnn-UJ^ tn no r^uj utujb^ tuni^^ f no 

16 tJuq^ tunt-p u^£t^upf/b£iirt J^utu J^nutu Lo t Ijuj" Ip^jnl^iP* 
nt Jt fr-jt tl^llh'^l'uJ tiL. ti^n fsu^ntuh^t Lo (f^tt^tu • f^^ujtu/t f 

17 ^O pio^uj pj^n^pt.t/ç utnuiuj $ Jiuiu lio J^ti.tu ♦ In ifnii 
tPuj t^^tl* ^iuPuj ^o ^^(f-iu in tt^uj (^tutl^ luo tjuj tt.tu tijni. 
Juj $ ^ '^ujti-iu (J-n lunÇjl^tt^ ifnn.iu f ni. utgffui J-p ni-ujh^ 
tjutu ♦ \»n J~p usiutlç luOn.uj nL. (fp <Ijuit/l^ nn.tu ul. Jao^ 

18 ui^jk [uonLUj nt. cfp fjoinl^j^ nn.cu n.tuinp ipt^* JTtjpt'^t 
IPtubtntuipbp *^iuP nt. (fp piultp ptnu/bn.tu lutuuiçp miu^ 
tp^pp utni^lt Ptuu^liji^ tnjt . UL. (fl^n.iu n-pjn-t ^ujbujh Lo * 

ly 'ljnLtu ^p nt-J^ ti.()il^^ ip fL.ojut tuilni.1^ ^iu^pi^ Ltuiliu 

,po Çtliup UJUL. f tuuipliujb JL n_nL.ILp lu/hiult ujni/h ip ^o 
'Pb 2l"kpr^'^'^ ^P Ppu.u^ Jj^^ni.tuliuj'b ip Ir^n ^ft ^iuPp 
u[nL.Ji -^pt^ujbtnpb * J^utu ^tuP ul. tp 'htuil nuujbtnut uiuDp^ 

2Xj bp UL. Lo (fp nt-ujitn.iu * J^l^iiuJ* Jp nn.ui x PJlLuj jao Lo^ 
inçup- UL. tptupunL.ç Ljo Jp ni.uibtL.tu 'b^ujh uitu * ^utLpp^ 

21 inuih lujtj upti^ Ltuthu no PiuujIijI^ tnli'h x Jtutu tuliutu Lo 
Jp ni-ujbn-tu ♦ Jjl^ituiP Jp nn.tu ♦ kiuJufb ^o (IJujtJl; ilpb tfn 

z2 ^liujiuu t ^ J^i n tnp jtjp^n^* [}"- ulIiiu no Lo thpfp Mpp 
Jp ni-ujbti-cu UL. Lo ♦ Pnt.^ çi ^nL.tuuç tupuPpîjpb ♦ hPtPP 
LIilJjçiÇ Irçn^ç tuiJ^ 'HP'PP^^ ^P '"-"'^"-"' "jt ujti& usnL/lt z 

23 //c hp^p h trh^h ini^btntu u^p ^PPP}' * "1^ l{[!.CPl^ * 

24 ^uji/uj (d^ni.t/uj Jp tunL.iu'bspuiu^iu'ij trh^h > .^® At^b 
tnp ^tuPp uinL. Lopujh t tup ni.ujbti.tu 'itiu ujnL. t Ltui/tu 

2o ^o Jtutu ^tuP t JJ^L. yuLp pmh tnpbiu'it inp LoPp ujnt^ 
Jçn.tu kp^p tfuJ Pujuslijh tnl/h ♦ #ii_^ J^i Lo Jp nt.tu'ij^ 
ti.tu ♦ l^p^p ip "tp utl^upi^ nt-li It^ujbk thl^pilii/uj'ij 'ijiu 
Uj^ltijpiPi UL. ^'t^ljt po g^p ^ljh /[ikp^liJujît %iu ^p^b'^IV^* 
UL. tnhup^ luo ^p tlitupunL.1^ nt-p 'iiiu ^p^lf^p^* ^^"'P 
UJiui/nt.p 'ijtu ^piP* IJbP 21 273 

26 fji- l^ f^i^^J' ^"'lP n-ojujU ^l^ii^^muth uiltuuM in ^fii^ 
utni.n-uiui uinLHu f ld*nL.Jui tfp u^n ni.ujîin.iu • ^wf^n Jiuui 
bwi/uj ^o mûjphuju n.nL&nip uiniJb f ul. uujnnijfi in on 

27 piu nLuiii UL. lio* JJ^^ujt/ J-n nn.iu z fkuj^^ lio J-n (d*ni^^ 
i/ujnLUJ * P-h^hjhl- l"^ LIL'lHC '^lt'^'^ * "^ J^aijjnui mJ^ufJ^ 
ifjA t HL. p-^^lfjh ["*> ujItIjuj ipijpp HL. m^ujj^ Jj^ J^nuj^ 
^uj * tiL. mguPç fuo uipLui ip ipmpunLÇ Jpîi uip ^pj^lîhui 

28 pJuihupn Juiuiui iç utp pJu/li Vjui » •^çJmui mm f^^nLiIui 

29 iL. Ipa Jl^iLui * Jaoml^ ul. Jj^j^pji^l^ Jt^ z fium fjo J^tL.m • 
JljL. no rL.m uiti inpu ul. pJiuIj ujhp t pjotjp Jp nLtjjhtt.m 

no 'huj mffhut UL. mç pJujh uiphr^ x 

30 '^ni^m fium ip mmp yujfjppmmu mm^i-m ipptL. ^çpç^ 
JçfJuih ^pp i ^o ip ^pP çmh ^mhirtm 'hpjpum'hmph "hp^ 

31 uiii X îmifui nLhm^ mL. n.mu ij-pyi- '^mtJp *hptJpuuihmph f 
,po ^ifmh ujl/itt^ ^P'Bn ftuui^ \r^''t^ ^nLti-^ Juom^ iu f 
'^mjJm no uip pifuih uihpliç » Ujp *hmiJç nLp Jp ^mimjJ^ 
n.m JunJt^ ujpujf^x 

VkP 21 

1 OV! "*-^ P-^i/m Jiuiu mjtum mL. [uo Jp ^MiAwnm^^ 
pJOtLm u£^jm'h ^pp //» ultp "Jiu^pi^ i^t'H^Ptj^ * "*" "'^'J"' 

2 "ihj"^ 'PfLf * l^H PîfiiJ uinLii '^pJ^nL'ii ^^jJpnu y UL. 
P^nLi/îu ^wPp A^'lt floPm'ii , UL. \iuPufhmjf^i' no Jp 
^mTim Jp enmJ^pl^ ^^J^jln^ u£nL. , ni. i^nt.n.i^^ ^l^ujm^f;^ f 

3 tii- Jp 2'"wPP'"i"^ mpmOÊijjh Jb x ^pj^ni^ ^çPpnu fto 
Jp tiLUiiin.m * J^n mp^rtLtP uujjmf^ tfiu^ufiujij ♦ fpih Jçn.m ♦ 
'^iP Jji ij-l^'ii ujp tj-mn.m f 2/"~^ "'" ^^Pl^ LIL k^^tj^ * 

4 tiL. fp ulI^ 2L"^ tfLUt ^t ^"^ hfLuPf^ * ^*" h^'h" *B^ 

"LL"!^ "i"'- h"'" /P ^h'^'"P^ uiUi^pb '"P uiunr^h upiL. ♦ 
O ^mtfm ^^l^ppmuiii 'itmu '^hiu tPPPf^ ^P^BP f"""' "^ * /i""' 

fjo Jp ni.m'htL.m ♦ ^J^/^ tpun.nLti^m'ii 'hpj'f' *pt P"^ 
6 i-mpi^^ n ^f^jiii f ^kthuuj^ muih J^iuta ul. fio'ii ♦ '(jm' x Ijo 

Jp nLmitn.m , fhoiL.f^ juo j^p utjtj^ n-muml^ L^J[ijl^ u^mtf^'ii 274 HiSHh ^OX-bO. 

ttL in^ mjri^ u^ftiii^ ♦ tuif^Pf^ f </^ l^^^tj^ Jtu^uliu/Jb %ui 

7 ui^^lruipn u^nt^ ^yu%utr^l^ * JJ^l. ^^ltnnin no tuni./t Jjutu 
lup f\iutiptfhin t Ito tf-n ^Ê^jJnnurt^tu ♦ JJjl Ptututtt ut ♦ ^ptP^ 
^nuTt ^l^Ppnu Iputjui ^o u^p^putu tp^p ptuu^u^ iîi f thl^y^ 
Pputui ip pto iç&tuiitu ipi/ut ^o n.tu^ttp utnL. f ul. iul. 

8 [uo ^p u^tu^pi^ tuif^P X f]L. lUL. 2l"h[!Jl}"^ lui^iu'b tup Ll^^ 
upjç uip t^iuPp U£nL% ♦ <nt/2t/ no Jp ipii.iuihll[; tnni_p \ui 
upiiJb f uih^iuju ^tuutu innL. uium ^tupuuihj^ f ul. Poit-I^ 

9 u^p iPiu^u[itu'ii tnp ^2}tiUinp u^nt^ x f\i. I^iuihu ^o j^p nnL.uiihj^ 
fi-tuitj^nuU f ^p nt.1^ ^tuPp ""uiuîhfîh ^k°'t ^l*^ "^ /P "kp 

dO "«-/' ^tnpp iniuplTh t/ui^u/t n/t ul. 'htu'h in/îh x \\uiu tf-p 
nL-uîhn-UM lp» ♦ (Jl/îhrA Jp iul. i/ui^u/itu^ jto ^nL.'h *hni.tu 

41 'iflpPl^ * '^pil^hi^ ^l^Ppnu n-iutunL. f ul. Pon.1^ ip tan^ 
i-tujpintu inp n^uihin f tiip uium nu pç'îiaç ul. upul^ uip 
um'^upjç iPuitinhuih ippj-ui ♦ nt. lUL. n,mu 'J-PJ'l- ^înuinL. 

42 UL. poiL. iiui êL.tuppm Jtum lio J-p nutuhn-m • /^/yiîr ii.m% 
Ppjk u/pjunthi f ^miPm Jp yuLppmuih a.mP hl^nl^ ^^w 
ump^P tim mp^pp ifipn-u ^pi^^k^ kp^H ^'"- »^t^ t * 

lo ^p""' tpo ^ç^J* wp^ppp uinL.'ii kp^Pp ""- PuJUfui iu X '\jnL.ua 
ftum ^mp UL. uuihç ^P pP "*- """ ^p nLuîhn-m ♦ tJfiL.utuit 

44 Jp ifui*^u/i X fJL./im ^mpu ^mpm upukjtuTi uî no ftum 
2^lfppmuihtum pini-jmtp uinL. t/rr pm^k ^P Jpphiuii ipp imtP 

45 *PPPf^k * f}'- Ipuif^ ^o f-Wl^Plljk '^PPf^ * fium l^o Jp 
^piI^nL.It ^çPpnun.m ♦ fj% ^pj^ni^ a.nt-n-Ç JjniMim'ii iL.nL. 
ifp Jp mi. '^^t^££/'îr p-kPpp ^P ^inuih*'ii/i ♦ nL./i lio Jp 
ni-piL.m ♦ ^hip um pminm f rL.nL. Jlt tiuiitp ^o n.m mp 

46 ^uiu/fiiipJ^f Lo J^n-m • (Ijp ^p/i'iiut uiiuplup^k 'Q^ * Sb""' 
lp> J^n-m ♦ Jw ^pif^nL.^ a^ni.tt.k JjnL.Tim'it^ ij-Ul. ilp mp 
*^uîu£/i'ii/i lio Jkrum * ^hlb ^^" Puitum f ij-ul. Jji ipiiisli 
^o q.m mp ^îuuilt'îipJ^ Lo J^n-m ♦ <^n ^p/tiiin puttjkit;- 

47 ilfui X Ijo Jkrt-m -^mpm upukjuiii • f^j ^pJ^nt.'îi n.nt.n-k 
JjniJbmii^ I^UL. tfp mp ^iutnltis/i^ ^kPp"" "jp U.utumJkP 
upiL. f Jp uioj mnt-L ^o uç ^mpmii J^u-m Lo^ lunt- tfp 
inp ^îuu^/t*^lip f nt. Lo Jl^n-m * Jjtu" pmiuui ii.ni. ^kp tP2Il~ mn 21 275 

Htpaujbn t HL. ri.nL. Butbh ^o juta n.tu uin '^ujtuh'bniP Jiutu^ 

18 Ijo p.uiq^ iPr^ uin ^n^uj * ^nn-Ui utpn~ui uin uiJ^iP fhn 
t^mn.uM t Lmthu jto q-nt. Ll^'b^ utni^^ ij^nL. J-p fuoiL.tu 

PILLP lipkuipyw "i"^ "*- "^n &/ "l"^ LIL *B^ *Bt '"n. 

juoutnp utni-j ♦ ^tuiflu njtMliJ-tu ['h'P^t'uptPhlh^ n.nu tnJ^upi^ 
^o luç ip iqp£rAtn uip Ijpt "*- uiiu^tuulitu*jli tn^ J-p 
n.tun-iu pp^^P" NPÇUtpli UL. uiç uip uiiui n.tu ip no nh tiiju 

19 pini-uiaji X [jt-litu Lo^ u£p u^tjtuTi ^pP/^'> ^P^PP uinLh uip 
jp '^Ppi'k^ utl^ Jaoini^ uip Jittn^P ^ui ♦ UL. Ltutlui no uiuiu 

20 luiuuf^l^p intu Lo J-I^n.tu t Jp pkj ^^P^ "/"" * /?*- 4*hPp"u 
iIlgLçtL.ptu nu tnp iul. yiuLppm jio Jiutu mp *^uiium^m f>o 
ip pÇJ nt-p mp9o uinL. ♦ no mnt.h ip uçp ujîiiLm nL.h 
^kp'P uitiL. » UL. lioPp uinL. ♦ Jjui" pmujuj^ mt- ^[i ui ^o 

21 uik n-ui %k'^"'- uipjtiu * ^kPp"" nt-jtm U£p mppi^ç Lo 

22 J~p Jmmn.m ♦ Jjm pmuiui iç ni.pm mç <p tup^ui * fJL. 
Jtum Lo Jk"-ui ♦ hp^P 'uti uip pint.mapiP ^o mnLp unw 
Jliiiui ^m^m jto uitt u^k'^i ^P ij-iu*ium jp q-nt. j^p phj 

23 JrîiM n pui X 'ijnL.m uçonm *^tub ip 'bmil uipçjtub n-miunL. $ 
UL. nt-uib 2^puitubmr^ ^o mi- ^j^HPP"' ^h"p '^k uui tfpput t 
punjtiM Jtum Jkn-m 'bui Lo kp^P ui^ ^uî tfppiu $ j^ ^P^P 
iun uip hinL.mnpiP no mni.h uipJjtbiu ^m^m ^o uiti uikJ*t 
Jp iLmn-m i p * 

24 n*-f"" ""- 2I"kO.P'" ^ '^^ 2^^UMmkP mp^iit ^p u^p 
IrP.inr^lr ^"'^"' *B^ %ptJliutMibm JJi 'hpyt^l' ^'''^''' * "'- 

25 uiiP mp tpMMbr^ j^o ^k^mmjtphjk ni.[t tumum iu x îmtitu 
^^li iftpn. 1-p2fl' J-j} ^iJubui t ^o Jtum ^pp » ^o tp^p 
mnL.m'ii hk^uM b^k^ "IP ^uiPm 'bptJ[t'"'^'''l^ ♦ ""- ^'"Pp 
^iipJhutMMiMmr^ ^pPçu^uiii PmluJltii mp^ptP mr^k '^l' "!'"" 
uiu mtiL. ip ç^ç ^tJUmrflin-m x ?rt\ORfc PbUORR'b --&Ç2S3&- 2 ppiik "^ ^l/^ *B!Lri^^ * 4"'^"' """ ""** •^** "IIL '"k"pt 

PuL.^ I^i^ni.uiu iJiuufi ^Pp ^P u^nJ-uinpli nçunt-^çq. [uotLui 

3 nL. ip J-on ^umPp ^uMiufhuinÎM s ^o uml. mo frn nLujbn.uM 
uuMTM tMJiyMMiU muM^ in p-UM^h hlh*^ tB2"'^"'iÛ'^ l"^ '^IP 'tP"' 
puiMMmPuMÎM f Mu umil i ff f n.oim'lM Jp nuiMMJlMn-m uip pMnLjm^ 

Jf^h » "L. fp u^p i^mmliyjJ^ltPlyh Jaom^ ufp jumufl^p 

4: muMlMÇ X f^L LmJm no mp nL.m'îMn.m mp *^mPp ^pJm'ÎM^ 

mrm d-p ni-mlMn.m mp lioPp ^o Jp ^nLmuç muLp iPui 

^l.7m f fÇ iMfp pl^ Jp ihum^ ff\aMiP mL. no Jp iPr^ "iP-^ 

O ^pumf^% ^pduM ^o ujpn-m ImVlim UMp mtl Pm^^fii ^ppp » 

^mifîu ^nLÎM ip puMjp w- ^h'îiut n.oimh ml^ mp puL.^ I^i 

6 ^tnLinu Pm^^ffi mpuMT^ t '[jnL.m ni.m% ip Irl^^ ^[i uip 
"apiJmiMmphç Jç thpn.u '"PtPp PP uint^ ul. mp h^Pp_ 
iMMnulM 9 \juM pmmuM f tpmmp^m^bpiijç ftuputjçi ip npMpm 

7 '^m '%mm mç ^f"^"'"* ''lP'"h * fl'- *^P "i~mbn.m Imo $ Jp nnm 
lim nçi/ijM nm'itplM mL. nfup nu nçuuM%uA mL. ^o (^mi/ in 

8 umiJ '^çoni/mPm juo muiitp x ^mum Pnt.^ çi ^nL.mu limilm 
^o fp^ ul^p n MMfh ^nt-il^p m^ ufpupii%r^ f Jp uioj ifr^ 

^^ftmufu m^ 'HP'Hl^ LP %"i-P'"k "^- iP 'î'""!"' ^k'ft' h^*- 
J^nL.mliumm'iM ni. fp *iMmil JJmi/mplt ul. ^m^m ip ilimn.m 

9 mffuh X fJL. LmtfuM no mt. ii.p>rj-UMiM Lof ip Jop ^mPp ^m^ 
imiMmfiM num'iM mn 'itp^l^rL.pfitl^ i «£. J-p ufuiji ^Ju^i^rj^ 

24 278 dPXdhlh rhvnhin'b 

10 nLUJU wnt-[i luJnLn ^fi umhm % f]i. ip a.utu no ni-ufh 
^uj^cj^t^ /uo tu^ uf^£^ut ^l^pi^k m ujnfeLi/uj%iuîs mn 
^n^^u-P tn u^p ^Lhinrhil^ ul^ êJui^uj uinL. iPujn^nLJ ip 

41 UHU nLuiii uui^pbjiu usp 'ap iç upppx Zl^iP Jh Lob t ^"i 
^^lblb tH^"' ^"^ "ni^l^l^ m uiij^fiLJujhujh uip %p^l^^ 
n-pii ♦ tuL \Pçuh'^ no Jp n ip tuij pLJujhmh ^ujfJp ^tîa^ 
lujhinph * tJnLuujh utç uiç iujjujij jpo n uiji ^ni'hmph^ #it A 

12 I p mqliLJm'hu/h « /^*-^ y"^ [P ^mLmul^ J^ L^ o- ji m'h Jp 
ri^jP nLbji ^mfJ plj^oJJujîi 2,bj^ * »^® Z/Z ff-njum tLl^i^ tLOjm 

13 2^JnLl^ %l^a^ ^ULmuç m x f^L /jmîfm no ip lumJ-^p ^^^ 
fJp'h t iLmmnLh ip impmmpiç Jopph ip ,PO ^h umnfih utp 
uio mnLh f ipi^JJpnu ul JjmiLnLui t Zmuhm ul Jj^n^pfiiuu 
Qjjjijimmnu UL (d*nJuiu ) (flmppuLjJiJi^nu ul IPmmP ^nu » 
Ifmij^nLijj JJjŞJim'ii i ul '^pJ^nL'h^ q^j^pnu ^ ul ujp^j Jjm^ 

14 if-nLui^ ^uLuim » JJnLu/hm'h ^^Jfi ugp hçn uipi ujnLh^ 
'iipj^^ UL mhi^li mp tPPPP uj"'^ mmjJtJm ujn Jj^m'h nt. 

isjp m[i^ Jr^"b^ "iH iri^jp^'^'^ "^ 'HIL "iV^J^t "*^b 

Pmil X 
13 //«- uLUjli tL.oiujhmm tt.mtunL ^^Ppnu ip Jimil Pj^qfP^ 

mmJi f ip no nh timum uuim ul ujpuP Puih '^mPp "^p^ 

16 thuhmr^ n.mimupjj ^muini^ f UL Ao ♦ J^j ^l^oJl^p ujppl^jujh 
imnpU uinL no P^^pJh/ uipmm 'JjpJ pu^ ^mh mL j^o ^nL^ 
çi ^uLmu Jp lui/nLi ho mp mujJç ^mJnLm Jp uioj "^ul^ 

17 mm^ ^o JP^uft^ hpPonujhn-m a.mimJnLq upiL. s ^hpm luu 
Jp ^mumujÇ ifut uinL UL 'hmulimç ppnJ^Pç *^tuh uijuh^ 

18 mpupiLx \nLm mL. Jp tjp^mq. jiL'&p^p l^ lujilji ^pfi û-m^ 
tpjfh^ ^pp t UL ip uçp u^pç ujp^^Pf^l^ Jp 'hmJmm 
2mn.hm ul pnLmpç nLp hp\P ip muip ^^mPp fLpJujh^ 

19 mj^x /Jf_ ihPyi-k ^uîh Jp ^l^Jjt ip ^uLmuJ^ uujnfi'hmfin.m 
JmpiLiP mnL $ *^mPm no nmJh^ *^ujh uip npilmiiÇ uLuiij 

20 JJ^^^pnmJm t h-ui^fj nuJi/fiJ^ hjuLjij^ ^m^p hoPujij % j^jipm 
m *BpP^"1^ ^mupiLtumm ^mPp %pi!fium'hmr^ no J^u^ 

nhmîiç uLp pmpusui uipuiui f ul i p nLpmm hçnp ijiu triui 
no um^ft'ii uJnu£uj t ul lupnJ^pi^ nLJt uim^^pm ^h ujpu^ 21 piihiui 'fjni.ui itiitjnu Ûj ^o J-p ujl. uiJun-nLtJunj no uin 
ifiun-ui UMnûii ÊU uml. ^^d^ q^tPujhuj ^o puJU£U£ JP^uji^ in 

22 'ÎmujJ ifmmuJ ^tP "«- ti-uju^ni. ♦ ^p m^ujîh ^[!_Pi^^^ P"^^^ 
^tl^ tj"^^ ^t^P"J ip ""- '*-«> » .^o IP d-op ^uj^Jn ^iu^ 
sujbuipÎM ♦ «/iT uini-u/huflM hçj^p ufp tfuin-UM 2'^^['^"Ç ^PJ^** 

23 df^ nL-h ujpujui t fJL. UJUL. i/ujn-nL.eIujJj uujnrntujuuiFni Jjni.^ 
uni-& ^h flujpuujpuju ujp'^usMp iMOpuMh^ ^o QnLuinnu J-fi 

24 pjiquiUÊ n.1^ ^PPPP "i"'- * "'" }ruJtm"P[^tjj* fJL. uin %pif^^ 

^ppph^ LQfJph t ^UL. trui n.uisujç '^çifpusli nuihon Pmuiuj f 
J-p mL. ^^pmnLiujb Irç^p ^po q.uj ujpcrmp^ i cfp tfuin^iu 

25 iIuJinL.tP uipouj ♦ îmjS^us no limupujg hjpntf^faç ^mli tsL. 
pl^unLif/^f^j^ uipupjûiui * ^o J-J^ •^ni-mm ^bP' f^f* ^jjj^ 

26 h^o njpfo * fJL. J p uioj ni.ujh n.nLpm mij^P i^ t ul. q.nLpm 
ffp fpmmmfJhmn-ui n-miunL. ♦ ni. mu tup frufhamm'^ P^^ 
unLpjfh ^mumut uinu x 

1 f|£. ^uieLu ^o n.ojm (Jll%m(^^numi^ ^m/J^ ^(^^[1 J[t iqp^ 

2 f^^^ "^PL LP ^^^ ^jimm uini^ t f\L tj^^f^l dp uitjJiLiPm^ 
hiEjh uiuihli ^ph uinL nti-m umntAimm uim ^p uip sJon.. f 

3 nL tfluj^ ^IPI^P l^dm ^pp^ IP *P^ »pt "-o'hp2y^[i u^ul^ t fJL. 
ffp nLmhfLm ^p^ç uinL'h tipiPmhujh [unLjmih upit^ if[ihm 

'i m'ippp i UL ip ti^p ^çp h^^ç nLuih tLohp^ti. z fJL *^çtf[t 
ff[i ujp fuL^ 1^1 ^.uLmu tLffm uintJh % nL mçufif tPppS^ "IP 
U£UJ2^[um tjpiflu'hm'h [iimui^p tiim'h t imt[uiît ^o ^ul^ cfp 

ö nLtxthtLiu (fp pimuj^pmuihfLui a.nLmpl^[3- mp mm x fJL ift 
^ULmuç^ umnpli uinL^ Jj^^nLmhm'h ^uiuini^ 9 ujp /'^/'^ 
n^ui[d- tPuitLnLilm'h^ ip mph mn [iLtfufhujh tfp ^^J[t J[ii 1^^ 

Q [Juih ^mfJ-fUi ^pJm'hmpit X fJL LuiJui jio mmhLf^ ^m'h uiul f 
[^"'tHr t^"[} ^P ^pJtj/hmph^ iPjj[J- mp ifeu uinLh $ tj[tpm 
^^P ""^*^ *^P t^pifmhl^ [uo [umui^pmiu'h Jp nLmii mp i*lJ\, 

7 ^[iu[d p u^niJh X \nLm ^kJ[} ^[} ^I^L '^p''^^ uini^i ul [Juj^ 
£[iLU£ mp ^ppf}^ upnifb ul J p^ ^mihiLusnLit-m m^ h?Pfl, 280 iQXnKh fhMhm, 

ti^niJb f îftt/^^ tMinLu/h ^^Jft J-fi ^o futjju^i^p tttnttinh ^t/p^ 

^ /A ^'ZÎ^ * /?*- J^^t/fJJ^ utJ* tn^ tt/^^liu^ 4^/» ^t^ "(P IpJttt^ 

9 b^ fuo * ^o f/t^ ULputtu iuiP tujjbiu x ^tupPftuth i UL \pujpujit • 

tiL \jfjujtlliujb UL nLjjjit ^o uiu^l^'b tnpi^ ^j^ /^ *buJil JPlt^ 

^tuij^trut^ nL ^^ Jfi^nLtupuutujhfr nL ^^ Ijtui^iuf^ngJL^ujjl^ • 

AO l^fi^ fîlo'buinui; ul jjt^ Jj^ujtuti^ ul /p^ ^ltLtLltci^lttul^ , /p^ ^miP^ 
'tb^lb"'^ * LE. iriL"PP^ * "'- iH. ^tq*" Ij/tLpi/itf;^ ip u^jput 

il l^lipkuj'b t ^h^Jb '^b""'Şbp V^'^^'ib"''^* l^p^[lhk^nLUvltut% 
tp^H. St^^bi^% » llftpftP/jiujb UL Jl^ptnu/tttb f iuJ* tnn u/n 
^liu^ Jp nLut'but'b ^o u^p t^pJuj'bh ^J* b'""H^l' "'H. '"i^ 

J2 Juit/^f^ tlLUt^ Jaotn^ t 1,11 Ltu ^J^Jli J/i '^[12."'2. "i"'-^t n^ 
u/p Put^pLu^ u/nL'iti^ Jn ^uiJnLinnLtLtu tnn iioiJn uint^ * 

lo iJT&uiu/ut nLjptu uiç in* uin tttuj z ^nJbnnutb Jii ttjn Jujun.tu^ 
P"' *BilPi^h utp ip>p p tt^ntfb » ^o nLtnît tint ^.bp^^ ItriL. 
t[-Jm uint^ut z 

14 Z^ujJui ^hpnnu ttjn irujbtuntu^ujit Irl^jt '^it tLiuutnL t 

tniubi/Ç jiio ^ujtuj'h/i tiL iitujutl^n tnut f 'Lj Jjh^nLut/t iPut^ 
tLULijutit UL C^ntht ^^Jjiuîb ^o ip ^.nLtnu^ uutntjiit tnpuir^ , 
nLput Jut^prtLj^ n ttjpuiui , /ȣ. iioutuip/i ^pj?f^ "h^lhl- 

tIo J[nj * ^^ptu nLutijujb niLiu p-tuiuJ^ut n u^pb^oy 'bpbrht % 

10 ^pJut ^O ^^cA/i/ /lLi/lL%^^ UlUmPh "-O iit ♦ \h tL/ttU lUL ut 

47 ^o Jp Qnijhl_ ^kj^J^^kp ^ujPp ijoPuj'ij * i)L tnh u[pu[iu 
»po /p tujupp tjJJtu%tntu tnp uth Juotnh » tp "hp ^k^b P ^^ 
%uj% Jp puL^h A'O r^h "iP n-pJpJ UL tL.nLtLhl' " "l ^[t^ 

tjhi- n uth tJihjqh^f'^kpbPb 'HP'Pi^ * b'^pP^ " '"bPi^"^ 

uiçujp ijjh%pb UL iiluiJiiimpl^ n tnh htijjJujit utp ttjiiitpit ♦ 
uo [JL [p tuL tLoitu%tnut ip nçp ruiLpuJçiL iuo "*- /p '*hp 4""'/'*« 

'b"2yt' b*** Jrqh Jp PtiL^hi- b*^ "'k "iiL "^p'^p^* "'- utç 
49 'bbjihJrt/hpbPb "iil<P[^* //*- iiL *^**P ilL ""ib'-'^"^"'"' ^^^^-^ 

Jhpttib UL ip Jhp ip utpuih tupuJujPujij t iunLi% nL tuitpp 

20 nL tnpLJujijh tnuL tnh u^ptnpJ* /],o tnh [p t[.tup[i ul ^b'/ 
"'Ç ip pintjit phnitnjii u/pmiu t ^h*^'" n-ol^ tfiut[[^ i^ 

21 Jaojfi %iij ^tuPi^ X fJL. tnh itiptt/iii ^o ^hp ^b *B^ %uttj^ 

22 JuotnÇ i^tu^p tqp^iu uih [uhiutu it/pmut x fjiu^ tPiutLnLiW un'^ç yjtuunu^b J-p Juourç J-n nuLUJ *^ujf^n u^uijb muupiM 
iPuin-nt-J jah utn n.ng.tlçlJu/ilM ul. uin ^çootlçfartuu ul. tun 
tupuJ^Piuii i jfO JuotnJ^ utn tngufJç nup in htutJ n tntu ^pp t 

23 itutju/ii no f^nt/iM Jfi tiui%pit ♦ (fjp PtUDLppp uinLJb JyÇtn^ 
Ujhpç faotnç Jp tuijnLi uip uutiip itintfbç tuni-p tijp inçuP' 
uiiujpU^ n uuiiitn ul. ttip tn^upi^ itj^li%tuJnuuuiii ijt^ "^P 

24 intupl^ iM^p 'fjll}' *P[l(^[^k " t"*-l!t * H"*-^ •^*' Jaotn^ """L 

25 .^/"-^ i^tiL. nt.[i Jp tunt-li u^l^ ^[lpP[^ * 2[l^ *P^ Stuifai.ur 
Jp ujoi ni-Ji uip ui^ % Jp uiilnui iniujpiitu Jaoinç £p u£ujp 
tfp ifpi inp tn[tPp uLfi , ^//»«' l[l "^iIj utuql^ tfpuitu ut t ^o 

26 ^tu [['"[['pP''^* S'P' "[^J "*-/' "'[llh *^ 2}"'L_ tipnt^ UL. q^p^ 
iPiu'lI^ tfr/U ^t^/r > ni. pk'^^'k '^ <^^ "[[[^ ni-iPni-in in^ pui^tup 

27 uipuj^ut * Spifui ^o ^tuiji^ i/£^ mir g^p^t^'itf^i/inm piup/^%tu 
^ft f UL. Jp mttliti^ luott.tu y"^P"'^^[[L*P "'t "^ "'b '"t^ 

28 Pf/Ux ^p t/pn.m n-i^ji^tf. ^mjwpi^ ij-m mm 'ittuu ^[^[^^ * 

29 u^p tj^mifiu n.nLjl^ii. [uo i^nt. i/p m^ t[/^[L 'H[L'BI' * W "IIL-' 
pkj"/i' ^uijltqui Jp nn.ui Jp up>j gaiijni.m ^jm^tuu^&mf^ 
[^oPf^ ^o tPpp nt. ml^Şii uint. , nt. P[^p"[^ "'-t ^"'P"' 

30 n-ojm ^m'iim //» *^""f 'P^W"' "* * %"'-"' '"'- *t^J'I^'^t^P 
uittL. ni. mp qu/itd ti^nL. ^o fuom^ tj^tuifji uo%m ^[^[i Jçtt-m *~ 

Jp J^jtJ^jt p[LiP"' "'b *^Z! "v/y^ P^'^ li""'jh "'k «-u/^m 

31 ^o /n PmpPm nt-li 11.0% ft • /1*^/«/ <^/^ '^'t/'-L 'HP '[^[^ 
uini/U^ Jp ml^p ^oi^t tjj-pjmJ^ ]mm ^o » ^o ^ui'itk nLp 
ip ^i^llttJuim %m ^blP "*- Pk"^^ "'^b i!'^P'"^klE^^ *'"" 

32 mli t \pk"b^k '^"^ Joomt umij^ ^pp^ ,go Jp m^p ^m^^ 

33 ni.lt mJ* ^k'^b ^b ^'^b'" [^ * 'b"'^'" "[[L '"k"Pb faom^ 
ii.mup mp ui^p^^in mni/ijl^ ul. Jp (Ijmif tjmmm [^nu^ ^^ 
f^nt-mu u^p uut'Umg/uk n.pJu/Um » muLji ^o ^ni/ii 'iini.m mp 

34 uiJiiif^ UL. mp u^p^Jiu^ X QpJîu ^o gmijnt.m £p mq^pt.Jm^ 
"ittuU n.m %uj mtiL. * ^maPiu mt- mpuiç » [aomç Jp [aomçç 

35 i/pn.m [jo t ip mijil^ uiutpu tPptnm n.oUji $ ZmJJm ^o mpJ^ 

36 «^^'t l-'U ip p^i^l^ Ll^k'" f" "'kfP'P!/^* 'ljni.m ^^Jb '^tujuM 'JiuptMJjÇ^ utu^ji^ u^nuM utn aufhui no Jaouil^ utuLfi [^utujui 
fTp uL. Jjuui ffji ^pp t UJL. ipi^u^^ no n ^umi tppp * 
Oi fji- UJL no ujn^^uutp^ in uin iç ruouim dio^uujb unuJU ^ 

UL. Ijoljn d~n ^l^jd nnun-iu nu J-p uiL. uinh nçum-imhn-iu ♦ 
\j "îi'"-n^i} uinçiub f iuu in uinonii* f^L. ^çlîrnnu (fn 
nL.ujhnLUM Lo * [(}oujiu uinnph f ul. J-p n ^ÇP ^Ç^ "fp'U 
Jtruj^tppi ujp uiuj ujp 'hujijl^ jyl^u^^ ç Jsuui^ tJp ujoi ujJ^ 

39 prphph X Qpuiu ^o i/iuiu a~p nn-Ui^ ul. <rp niçuiç uuluj iu 
UL. J-p uiL. ^^çJli uiniup Munu'honiuhn.tu muulujIm n^o Jaojp ni^ 

40 Juoujçç Jîu Muç IjuMnhpili * fJL. uip uiiuspiuM *hpn-' uçouumJm 
^ç^uiuil^P^ uipiMiuM t UL. 'huMu^^tup- Mup ^ppp ni.UMh ni. lup 
li^P^ Jp i^L. jJl^pu 'h^ui^ ^ujh ^uL.'h Juo luçiuiu "/n.PP" * 

•41 '(jnuuj uçonç nuJi uip ^uj*lbP t 4-"'^/'"^/ .P/'^^'Tf" » jJ*^^^ 

%Pl 'l"^ * "L. lUL. iL-O a.iuuiu uç ^ujniup J'ujn-nuJui'ii nç^ 

42 Mul^ ui^uL.'h z f^L. luuj'fiJeu fp p^j [Jiu^fiJI^ nL. lii^ujtj-[i[Jlif; 

4o nu hujh iptupiuM iPPpphç ul. 'hpj^^l^ pçuuL lufh ujnL'hz f^t. 
£p ul^p ^1iJ[i iPujn^nLJiijh PpTi-U J^kP * C^l^iP ui^ujJ^ Ph^ 

UtlLpMUM ihniL. Î^OnJ^jJujil UL. UMIluJ^fJuih h^pUM inp MMMO 

44 MJj^UL'ht fJL. î^i^Jlt [iJiu'h ujhonuth ip Ir^n^ -^junuM MnpuntL'hf 

4o PL. î^çJ[i ij-p^^ nt-ujh ip'hujij nuuj'hiniu ifpul^J[iuMnL.* fJL. 

b^i^ *"" 'h^pb^l^ h A'® ^kJb f^P^"-o[Jp uinifh Jp ^hp 

"h.ph"-*^ Jp i^^opl^ J[u-l^[d utû^ nL.[i [Jiu[uu[ur "^p^ppP 

46 upiLjt* fJL. ^^p n_o u^p lik^ '^fLL LfL phj ij"^'^f^h tn u^ 

-Eiup^ Mi£o u^nCh y UL. ip Jiupu'huiuM 'hujhh [uo Jitup^l^ '"P^ 
•PPPP ui^ni_h /iL Ijujhç pjo Mup [uni.utpp ujnL.'h uMp ^j^^[J [v 

47 PL. ufp uiuinç '^PU d^p faoin^n-iu ^.LL^PLLP "^LL-^^HPP npii^ nt. 
ip upJup ^^J[i LptuîjJujh ^l^p^J* utp m[î[Jp uptiLh > ul. JuouiJ^ 
*^çp n^o [uçpuu urni.onush i^çin^ uip^ppp ip ^blb'"'"!^ * 

^ 'lj"'-"^ ^kpp"^ riL. i^utihiUM piitJn[uPuM IbpJ^^I^ uuMutp 

2 ip 'hiîj'^ushmuM ^p mut^iup^ n-uj gnn upo uj^nL.'h z fJL. Jp JJhP ^ ^83 

n-tu^i/iu tnfiji^ fuo PoihiUÊ uut iPujn.ni-iI ^ft uijt^ "'^/^ ui^nc. 

ujni.li ^tun n-o in tuujn uiiuplii^ fj^r^uil^ uJUJ^ujp ut^ tnu/ib^ 

uj^nuib f no J-n uiui^ujp^ ^pituinL.n. ^i^inotjujij uiuuiiu^uM 
3 uifi^li^ 'mKp^ * fi'-t^ "IIL *"tP[^^ ^^Pftnu uL. ^uiVbuil; 

l^ujifuj ^o J^n tnuj^ujnl^ C^rhiutni-n. uti^ ^o u^ni^ % J-p^ ufoj 
A uujutui^uj ul^huir^^ lujiîuj "^P^PJ^ * \jni.uj ^l^fJftnu u^pi^ 

^^u/b'ijtun.uj p uiJ ip nt-fi 'Jbp^^nLpi^ ul. Ijo > a-jt^ uiun-iu 

5 tPCuii^^iîi • /Ji_^ c/^ in nuiuh ij^li^n^litu^ nu nt.t/ht-U3 ut£i^^ 

6 ^PC </[t^ nt.uj'b q^Pll- ^l* uipuPli%ui z fJL ^^Pjtnu l£0 » 
llnl^ nt. tjk"-h 'f]^ Pni-'b'bitt*' [k l[^^^ '^^ ^tj^"^ uini-[i 
uipinpiP </^ ri^ujn.uj , u^p^ tiujij^ fiuuj kf^ IPt^p^f^ '(jujupuj'ht 

7 n.ujuiiii UL. uip L^n. » /Ji_ Jp in^upi^ rutuup^ wl^ klLrP^ 
uL. ujni.li ujpir^tn ^pp ul. piîiili^ inuJuiujU ni^ ljni.iiuj^^ 

8 ll^^jk ni-[i 2^puiliuj X fJL. ip u^it fuo n.ujuinL. uiu^i^li t ul. 
uiii^ li!^n-jiuj nt. lup nt.uibn.uj ^kP If^ tniu^tupç t utp £^o 
uiUL. UL. uip ui^tpul^rili UIUL. UL. Jgoui^ J[ii.uiujp^^ '"[fj^flî^ * 

9 fjt. fuuji^ ^fLW "'bPf^ "'-/' "^® "^fL k^'^-b^' "*- P^'^'k 

dO Jlit.uiujpl^^ *"fL-PfLC * ^^ 'Ijuju tnp^ppp uinL.'ît iuni.li ^o Jii_ 
uioj utuutiuûiuj^ ip uiijMii tniuplik tniu^tup^ fl^i^m ^utPp^ 
liopiu'ij tnii^ n.o'bp2^p "f"'- > "ff^ Piu^lit-ui ii-pJii^ uinili ^p 

41 </^/» lUU ^J^O^JLP ^O UIUL. « f}l. ^p ^tUU ^O UIL. Uip^ 

^hPpuu nu uip lu/ij'ijiun.iu uiul. y nu [""'li- ^k^t 'HfL 
Piu^fiLui ^pppbk Pot[i itiniLii ip ^^J* ni.iu'ii ^£i tuL. ^[i ^o 
' il.nL.ui^^ fjfiLl^jJîu'ii uip ^iuPp lioPuiij X 

12 f}i. liiuJiu ^o ^^Ppnu inp^ £l^ijujui inui Jp puJi^^^n.uj • 
f/j trutn.ni.il^ Jtupiujl^i^t ^ptPuj ^nt'it iPiuP tPuîbijJ ^^ "^f* 
ni.liuj t lriu[uoin Sp^tPuJ ^uj^i[^ n u^p uiuii uiuLii^ ^^ «/m 
inp %p^l^n-pit , uujj^p iîiJ^ uip ri.nt.i[^P ul. uip^ m^'iiiniupp^ 

13 P[ih /"o f/p ni-[in.iu ^t/ijmj^ mm'bui* pom^l^ ]tuipm^[iJç 
nt. lfuiii.ni.ui(; ni. ]iu^ujii-it^ ^ni.nLi^ [uo \ph"[^h [TI^P 
^PP * uinLp no ^niLij in^uP mm'iiii^t ^^ "f"'C ^[ipuuiout; 
n [lii^lrmp ^pp * ^mJtu ^o mL. u[i^[ii^ *PfLf' *C^ uiiupmm « 

14 i^mJuj ^nLij mL U,ll"l^ "^ J]mmpii.l^ [lij^lrmp ,^/f/'/f" "*- 
" "*tiPk ^ILC •^** ^^^t 'h'"P"'^f^ ^fl nn-uj uim[u^ uiii^m s 284 GQXnhlh rtVflhlV.'b 

45 ^inJui ^nLb u^ftij^p^ ^ujjuipi^ ^uL^q^f^ ^o Joouti^ nup 

46 </^ Jjt^pfiu/ii 'i'lLJ"'^ ^PILC * *^** "''^ 21" ^b"'^ "*-b ^*^ * //*- 

ÊM^p utL. ftJfau% ^o u^p %uji^ ni-li um 9 *huttî^ nt-ft n.uiiih 

^PHr '"-^"'* .^® ^rf«-îr utn uAihr^ ul. quMbr^ f />f_ «ie_ htfu/îi 

^o u^p iuni-p uj ^^ tqujp n ^^Jpujfi uiuqfippl^ ^uiîi utui 

17 JçnLiuz flLUnL.ui t çi uinçiuA ^ iuq quijbnu no nouj /f"-^ 

48 ^[ii-Jutujpi^q. juo ^ni.% Jfi u^n %ujquj*h[iPli ^PPr^* îmJîu 
}aoui^ ^p^o luifnui^ iqp uiuiif^ i^i^jql^Jiqlrpi^r^ Juo U£^juj% 

'PP.CIL "l"*- ^E'HV ^llu^P ^p2L"'^"'^k /»""' ijif^uj ph^^ 

49 \ni.ui poiquj "{p^r^ ni- Jhhh'^fi' *po hb'-^hj^'h "' 'b'"^ 

JO ^pJ iqp ufi^ t îiuPiu ^o Jp upitp fooui^ q^Jujijuj puj^ 
i^ujpp^ uigu t UL. Jp nnLiu Jp lujnui ^tuPp Jtit-Juil^ uinih^ 

21 \iuuj ^^ \rh"b^^ "UL ikjb*^^ * '/'*' ujnu^i lUiqptP iu ^O Ut^ 
qpL.Jujbujb fiujujni^i "jP^Pt^' ^ujpiu iul. qt^Jujbujb no ^^Jh 
ip^q-ujlj p^ptu uipiqr^ f Jp iqoi ni-ufbuMb ^o Juout^ Jp 
piqPputuJjÇr u^p iuuijl^ luqftti Ji^jrs^Jui^p^rL. lp>PJiuM x 

22 Ifni-uut Jp iqiuJiu'bf; JutrL.UJ Lo no t f^lfb "'' J^ouil^l^ n 
Jp "IP^lh'l- " nrpuj tfpîi ihf^jqf^tfujl^p ^ji in^ utp tnuippuj 
Jp nnLuj t Jçn-iu fjoinmpfi '^[p^f^^ ^h^b ifL'f^^ *^fL ""-"' 

23 pJUJiqf^p tqpinui x fJL. in^ ujpiqiu ^f^Jfi ^Jt ^o Jp uiL. if^kj^ 
qçJiqçpn-UM fpjuiijjpft %îîi^uM^ Jp 'bujJ q.iueh/l^ ^^pu^ inf^ 

24 u^pui^ X f]L. ilil^jq^JîqL^pui'b lip2^ Jp J^kJh»-hlk Jop puJ^ 
"[hfL "i'^ * Jp ujoj rurjl^q- ^ujbuib Jft piutqhp ^PPPf^ " 

^5 ^ni.lj ^lr q^ni^n-hn- 'b^Jl^^^ikfL^ ^u/b ul. lu^uih ^iub • ^o 

Jaoinç iqp rqiuJhq^ Jui ^pp ♦ "«_ fp> Jp fuqpm^fJh-ui t nL. 

iqp ib^pbjhPh q-m mk JfiLiqmph^ tqi^^ ^kJfi JbllhPh 
2b mpmç X foomh tpni.n-h po umij Jipp mJnLi Jp nn.m ^fimbm 

mnL.p ^o n JfiLtqmpl^^ nH} ^^p h^^h ^P hmpmifluqli^ 

Pfih n tjhllhn-lfbui X Vbf ^ 

1 f|i. LtuiîoM ^o nt.u/b £^2 ^^^k t'^'^kp ui^miuh , fi^ 
JtutPtuh ni. ul^nuiiun^ uiuj^tun^ nu uuiUinLÊj-pus'U £^ u^n 

2 ni-iuU Lp^hynpiM » ^h^^ph *^P ^9/ ^P ruuiia.ctt.iu p^uiipti 
^PPl^k "'-'"l' "L. um IPkuji^l; ê~p ifpp^mtM ^pjtuif ^p^ 

3 p[^*h hiiuui^p mtutr^k ni-tuh i^Pt^i^ ni.uMU ^tufS- x fJL. 
tn^u^ luJ^P^r^ nt-UMlM nt. tuiu%p ui-um'Îm fp ^iuihul^ ^iuPtu 

4 ip tui. ri-oj^ Mjnj^ % 4/j/^ no ^^fi ^iliup tijnL.x ziutfîu J-p 

tUL. pjtuuiçpç ujp^iiuinonuMÎM ippn-iuiM ptfiuli uihpu t ni. iinL.^ 
&nt-uç tPuiti.ni.iltu'lM n.iuuiu pçlM^ ^iunuipiuli u/nL. « 
O Ol. umul. jah ip tuL. tL.oiiu tuph ip irçjtap *^iulJrnM op^ 

ihu'htur^ ^^L.^p^i.tPuitupl; nL.iu'h nt. j^ltiPliiup nt. ^lruMppu£UMh 

6 ip iMiuiliu ^nt-tuuç * ^^J '^"V h"^" ^uihtu ul. ^uiipiumuj 
UL. Jjni-'^uMiihtu ♦ UL. Jf^içnuiMMhtnp nt. uêl. *^^iMpuMh nt^o Jp 

7 'hçtMi^ 'H"'!. ^*^*^^ utnL^ t f^L. nt.iu'h ip opPuijç uip uiu^ 
^f^tMMhuiJb^'^ ihptL.iM t^p^ppp Uini^ t ^nL.'îi 1-P2.1rk '^immIm 

8 Ufp <p n.ni.J^IJl; UL. uMp ^pliJuMh tiiuij^ n ^pp * fj'- "'-^ 
Uuij^ ^l^Ppnu iMjp Pnt.^ ^i ^nLinu rf.pJtu UMnL%^ lio Jp 
nt-tu'hti.iu ♦ 4,7 ^fiLnLfuttupl^n. a.iuifJI^ nu ['[^Pl'UMpl^ ]iupujj^^ 

^ ij' * hP^f' "^^ ^I' 'Hy """ (i-'^^^l'Pli *po tMMnL. J p iPuM^ 

tt.ni-tl ^[i Tiiufuo^fL-tu [ipo pi^^Pln "'p"{[^ * ^C^fL'HfL tfL 

10 pi^iuiu utnL. tuuLp ♦ jpiui fn.JI^ n •^^JktttiM uMpuiui t nt. Jp 

^UIlJJ^ JlUpUMjilp^ ^O IMjp 'huitl^ JlUUM t^ irh"[^h \tiUUpUM^ 

"p uiL. no n fuiui iPpp "*- ""^ tP^ faoinç Jp Jppptuli 

tLpjuiiP tpp p * ijuM^iu ujp tuni.p nLpiti ip"l'"p " ututj^uui^ 

i 1 ^l^l' ui * f\L.[tuM Jp n trtui^[i^[iuiiM p^uiut ziptûiM tj. k'JpP "* » 

12 ^o tuL. u^pjil^ n-nL.a.^1^ tnjiJiup umul. x f]i. a.iuP ujp ujiu^^ 
ptiu ^^u^jin-iu ju^iuMu p-nuÎMhuM $ ip*^ .P^ Jp iuni.[i ujtu^^ 
piiu liiuJ ^p tp itjpiM lurifti-iPuMiMiMMiM 'hiu ^tuPp tntujph Jp 
tPiun-nL.iluM'ii ^o ttip ttMni.h iuiP a.iuuipp UMp UJr^ jii^juiu 
Utnt^ z 

13 ^iuJuM nL.tuh up ^l^uiupl^P^ ^l^Ppnul^ nt. îujiMijtMMj^ ujp 
"'tPf^b «*- ^w [uoJMpuiuMllM nu ^iui[ii Jtun-ni-ijf^ u^nL.'iil^ 286 dQxnhib rmm'o 

14 up^nLUJ ej£ni.%k ni-uîh 'huju "^P^PPp utni^* fJL. ujl. uumu 
u^ntjj Uuîu-nLeJ u^^iu^^r^l;^ no ujn nL.ui'bii-iu uujDnhjt ujnL. f 
iiuj ui^ ^Lrujp^ tj^ni^ J-^ ni-uj'hn.uj q.iun^^fa tPl/t "^A 4***' 
45 Pl^k* [1*- ^(^ nuujhn-ut u^n ^^ ^BPPS^k^ *P-^ ^P ^nihu^ 
1D pt wujp ij-iuilf^ i ni. ui^t ^k^'L.innL. ^k^Pp *PEC(^ * /?*" 
l£oh i J^U ^^ u^nnruj frn ujl. iPuin-nt-ijujhn-UJ t inifîu ^no fn 
*pnt,uiuJ^ crn *^çup uiun^i^iu'hn.iu i/iuini-i/uj ^o^ ujn tnl^uPç 
ni-tuh tJlii-^pt-t£iuP ^ji iPujnr^ ujnL. $ nu iuiP'hnniriunr^ ^^ 

17 ^lriup u££i^^* \uj^^ £n'huji1pujin.k ^P ^^y ^k'^l' ^/»«- 
Ujçpu %ÊU u£ni^^^ J-n niLUj'hn-iu Ppn-U nft notL. iuiP ujn 
uijiu t ^o uiji^ tut.'htuJ ^uin^jj Jli 'hiuujuj n^o Jn iPiun-ni-il 

18 n.tu piuu£^p uipinp'h t (]l. ni-tu'h u^n l£iuti[i ^Ppf^h P^^ 
'^r' 'PPPP^ ^P t^t"^"-!^^ ^o a.uip uin 'hiutlk \Ph"l}^ 

19 ptuin^p 'hiu tui^ UL. ^fih 'hiu ^f^ * ^tui/îu ^J^Ppnu ni. 
^tuhhuj ^J^elruiif tnujh Jn nt-iu'hn-iu nt. Loh ♦ kpjîp ^uju. iu 
ip Ufiup JuotnJ^ (In nn-tu Jn Jîsotng^ ttlçinç /lOtnujnp tPPPP^^ 

2{j *^nL.h ^p*-^piP eJJp,pph i ^puiu ^o iutP iul. no tPuj tnfiii ul. 
''iP/tP^^I^ hp^lriupph mujtijf^p 'huiinpii * ^tutfîu nuiuit mp^ 
uiu puj^ç ppn-u iniuipijç ujiîjpinufh ni.ujij * n-p yi- ^h "ijiu 
inph hp^Pp Stuijujh tutjtuiti ujpuiph crp ni-ujijn-tu <rp uçtfç^ 
tnç pjtu£^^ t a/tpiu ^k*^^ *^l} ^p Jtsotnktt-tu 2.PPP '"P 'PPPP 

22 uint-ij J-p uioi tuL. n-p^f}- joo ujnL. x ^lipiu iul. iPiuri-ni-tJ Jp 
tPL ""^P^ ikmk uptL. ♦ ip u^p tut. ^o tflii-^^L.neupj^ i.t^ 

t^UJjh ^iu'il JJJUL. X 

23 f\L. Jn ni.1^ uip ^tuPp uiuipmujhh ^tuPihi £p '^iutluji^ po 
nt- pjiuttjçptnujij <p rto uiiu^ h iflu ifut'ij ul. ppphiupuj'ij Jn 

24 ni.ujhn-iu Loîjx fjt, ni-utij Jfi Ipuihu ^o ufp^jjumr^ PurJ 
miijhlj^ juo Jp Jaoml^rLm ^ijjpjjhjiij ul. boh ♦ tMf" Juomi^ 
t£~nL. p mL. Jaomç ^o mn/n-tfiu'iimTt ul. mpmç ul. mm^pç 

25 UL. ujL. *îçtfp ^o jp'iimJni-m'iitnm'ijui r£-m pmfo. ^pp • "fio 
U£p mijiij^ ^nL£p ^mifnt-ml^ i£-m Lo « ^piPm^ P ujj[iŞ)m'ii 

'"V "l"'-^ "*- ipmihPuiij ij-pyi-b '^l^y vn/iL2^lit-tf^2_ 'Y"'-^ * 

20 ^iump2ju^çt£^ mt^h ^mtipn uijj^rhifiij nt. ^jiLnifînmpm'itip n-ui /n u/ujJ^i^pl^ ^uiiM ^l^iP u/niflM /p ul^ji lutjjiu ^»ni.iul^tf. 
q^iu }yk"t^h * luni-li ^o q.iu ifku^ *P!LV^ tj^ftouiltu nt. 
^oibuinuinL. ^^iuamnu u/n il^i^P^tuli Puiil ni^ uin n_uiilil^ 

28 Jl"[''^tlp 9 ^H^Pl^ ^H *^^ Ul^uP^ IJ.IU UL. Jl^ptuif^ tf.iu Jn 

29 luifnLi l(}iuû.ui[iii ^piJI^ U/I1U/UI « Ql. %nL.tu lun 'h^tL. , Iriu 
fiuuiuj f /p p-pn-u iniujt^ç nLiu% 9 nL. ^hp^i/* ^ui Jp 
t/nL/ptf. [uon.tu t ^o u/p ul^pu/^^upji ^l^puif^q^ if.ui luiu^ 

30 u/hp u/ptuj^ « 4^*^ iJ-nL. J-p U£Oj 2^li^iu uiiujf^l^ ui^uP^ 
hio uippl^J nui UL. ujip 'biuslç ^nL.n-^if. pio uinjiti \pl^"h^ 
4^ uiiiuifçPu/ii UL. ^pnifçPtuIi pûpuM tunuipb 9 

31 f}i- ni.tu'îi Ij^iuijui ^o Tipif^^ f^p^pi^pp u/nLÎi 9 pJ^t[^l^nL^tu 
MUL. ^&ji ip no ^^ ^^J* u/o u/nL/ii ul. >^Çif[iutia u/p Pul.^ 
çi ^nLinu n.pJtu lunLAM ul. n^puiJnLpu^ç uip uçputçupft 

32 piujuiçp uipmtu lunLlj « Ç\l. '&pJfuPç hifu/iM luhorBiitÎM Ijr^n 
wpt "L. Irl^^p '&uiij uinLii f q.mP ^rJ^n^ Jp tfuii^ po Jp 

"ly tPVh *Pb "'t'^ ^"^ '"P hoP > ih ^hp tpyi-h nLuiiM 

33 Jpu^iJli ^mumuM "^p.PPPP Ujn^ * 1}»- ph""*-/^^ t^p JuitipiM 
^nLif^P^ ^^mm^Plil^ j^HJUJ^ ^P^Pl^k puinin/ JTt^l'^t 
mpmm ujnL^ t ul. ip uçp nLrnii ^^Jhm*ij ifuitjpij ^hph^ 

34 ^miipii-* Qp^ft'J ^^ IP 'i'^J nLuîh Irl^nli JtiL^P m^ PniJlihni 
uinL. $ ^pLAiDp Jp '^çJp t]uiJliu/iiti.m nu ifîuim'htL.m ifmihj^ 
mnL.otpj/ij mp mpn-oPp MjpnJh ul. mtiL'^miç ti.p^n-h ^i^Pp 

3o fpn-opu/ii mp u/ijp mni-ij ♦ ^iup iphliç pçunLiu/ij mpmm^ 
%[! uini/ij UL. Jp S^/» hç^çn.m Jp laopm iPm^P m^ mnLhç 

36 nLti ipmi mp mo ujnL « Ql. Quçu ^no Jn nl^uuLimh pmti^^ 
'huipmu ^mPp LoPu/ij^ ^o Pçp^pLJç mpmiu tLnLn.ç Pç^ 

37 "4//'^ L^'ll'Lt '^"[k nL.li Jp ^piijpp^ t S/"it *pb "*-b ^^^"'- 

fppn-op UL. mppmJç uLp luhp ip ipitlpu p^unLiu/îi mu/lip « 

VhP s 

1 j^L iPuin-nLiJ^ ^p %milh '"-^ Jfiim'hfim ujp ^^k p^ Jj"'^ 

2 i/ifiptun..m pîijif J/'i-rp ^fi SioloP x [jl. Jp uinL^iuj uLp 288 cnxnhih Phvnhujx 

3 ip ll^lluM pl^uni-^% uiuj%li X f]L. ^l^p^pnu l^o , ^j (]i%ui%[tuM > 
^^1/2» ^hj^"''^ "'Pjy t^ fJ-pJ^ui ^^ft ^o q.nL. J-n 
PuL.^ i^/ ^nt-uiu(^n.ut utuipbij u/^ uiJ^J-jt » nu (fn tuuj^ujjl^ 

4 'Pp'll' "iH "'i^lP * 'h"' ^Pr ""- h 1-nt u/nL. ^p^uju ^o mn 
uuMor^ji utnL. 9 ul. l/uujuJ ^o ^^iu^n t^n-O^rA in iup% ^^L.ntfb 
ILuitnuj uinL. I fç ^^t/2«i ij-iu l-p^t^ ^ui% in tnni^ juo 
muîhb t frn tPuin-nL.thiMhn.ui %ui iç cfn jQOtnl^n.uM ijliu inui 

5 ph'i 4® * Çl'- iinisjiu ^o J]%ui%fitu ^tuit/f^pui ^tu% u/n^fiutn 
^iubl^ hlO intu f nu P^nti-U ^^ tTûînnii ^h[^ IP "hp nit. ^^^ 

6 Jhiu% ^o lunt-tujiu mp^jtutnifb « Ç\l. [uoplJiuh n-uiuint^ ul. 
n^S4^ ^PPt^ "'-f^ '^'- tniupslui u/ppf^ uil^^% *PPPl^ * 

7 /î«- buitîui no DLtuuiu uç uiuuifJuih ip uçp ujp^nt,phi t Jf^tu 
ni-h lup %prpuhf^ç ^P*P^ "P"- "/"<- * *ph(^ iP ^[p"nnt-n.l^x 

8 f]L. ^bfJpnu ho Jl^n-tu t tu^ J p tfpti.ui UiuJfi uip tu l. a.tuu 

9 iunL.^iu n ^n-ofJ t nL.fi Jji ho t nthll' > 'nt. n.tuu t fJL. ^^^^ 
pnu ho Jl^n-tu t uml. ip iu ^o ^nLh hl^n, uinifh pnt-^l^ faotnç 
^iun-piuuihtnphç ilûi^iu iul. ir^huih no Jçpç n-tu ini^tph 
•PPPl^ LP 'H}"P tniiipfihui t 1-m Jfi ip tniup in^ "iP'^il^* 

10 /]«- Pî^4[p iP nii"p IP^^k "^l' ^h[J nL. pni-^l^ fiio intu p 
UL. ipusfiu no fuopn.tuh ip '^phtnnt.iL. J^^Pph luni-fi '^hi'f' 

11 mfîh t nL. miiip luhfih ip upu ifçpç fuo ml^&% tPPPi^* /?*- 
fjptt^u ^fi tPijuaph ^hfJ iP "Çp ^pt[mfJu/h nt. ip nçp mL. 
^fitffim% no 1^P2.1r^ ^uih uj^p^fiumr^ x 

12 Pl. ujp m^upi^ ph-unLpu% £p %mJ ^tui[iJl^ 'tP"^ ^ptp*"^ 
BfiuPuih uL. ^fii-npi-dçPuîh mp uio luntîh ♦ nt- ^çJpiuh mp 

13 tiP^l'^'"'ir iP 4-''*-«Y«'^4" JjfiLiJiJiuhmm uso mnL% x fJL. Jp 
mmjûrmupmh nçnç açumpçP %iu mpDpp t %çtim nLiuh 

14 u/ptipu t ^mifiu n.mi[if Jn nL.iuhtt.m [inpmiP 'npMfift * fJL. 
fiJii/h mhoqmh ^l^%[i ihpn.. n^ml^ mp mo mnt/h t ipmpMi^ 

15 ui^uijl^ if^pmii UL. Js/buiiix tfnLuiuh ^o ^mfuojuih ip Jkj^ 
mufiiiuh mp mujpuj%fi mniJb t ni. ip ul^p ip^i^^tuh m^o^ 
2^iituh mp mtuhfi mnifh t ^o ^^Ppnu ijmt[ui\pO if.ç "i"'^ 

16 [il^ u[il^ ni-[i ijp ul^p h-^^i^ nL.m% mp n^i[ujt i^^J^ J^ "^Ptl^P VhP S 289 

UJ/fi uiiuffiapujfj a.ujiiiutuui /n ^ni-Utuç mn ^mP n u'nifb ^fv^ 
tfu/itmpb I ^m/woi£«^ nt. rrn 'hwidiuj^ pni-'^unj ujnutui ^pn^ujti^ 
uiontujb ujp ujitphç $ ni. €rp ni^u/li '^çifpuiij uuininp uto uini^t 

47 /|l uiuf> piJujiP ni, UJL. ^Ig;ilp no pçn.tu ujnL.fi n-ujujnL.% f 

nLiu'ii ^o J-p %PP^^jh J^iuuini^n^^utij utni^ uip ^utuuL.^ 

i8 ufff/J^ft^ q-pJ-iu • Ql. uil^up- uiij^Pr^ p^unLiufii f ul. uL.iu'ii 

19 ip ^ujJiuuj "lh^[pj(^ uiufij^ X îiutUu ifçi^^p^ Juoui^ eup 
yjiij^ uiutpjil^i/^ n^buiufb^ fUf'^PP i "^- ni-Uili uip uiutp 

20 ufbh'bç Lo « îutzL.pb f UL. ip %iuJ uiuiokuipç wpuiunpitufb^ 
utpbl~^ ffp n..uiififçn.ui uiga-pii Ispyp "**- uçoniu ^^ujiujPçz 

21 f^i- LtuJui ^no UL^ui u/p^^umiA /p upu/^utiu ^p_hP[^ [p 
iituj^iupl^ ni. ^[fii uipnnpr^ f ^utJîu ^tulJ "1'^) JiifuuP nu 
nLufb no pf^rutu ul /p ir^^ ^^ 'SpJujpi^ luuttji ^Ppfii * 
UL ^^Jh lihtlJpiupç n-nL.n-^n. J^upujjÇig^ f ul. Jujn.nLif 

22 ^htu'itujpii ip npitmufijç no ni.ujij ujjfbpb « f\L. uiuJuj n^o 
pjpnifçjJnlrujpujb SnLJb * nL.ufij ip npbmufbç utu mpb 

23 ^^ifbintu J^LI^n-ltut'it /7£. lutuui^p tPPpf^ * //*- ^^ * ^r^^l' 
uîUtmufijç uip '^çifp ^ublijl^lJç ^tulJp n.ni.&piuujinp iPui 
mp t UL. uj^n^hufii ip upup miitppujb >yujlJp uuenpbufb^ 
mpb 9 ^miftu hiujiu ^po Juj 'lh^p p I p '^pbmni-n^mm ifiît 

24 tPÇU ^pp "itui mh X ^uLm pJûtJç uutnpii nL. umpmmpç 
miu^mpç UL. uiiuy hJutifufij mp^humpii ul^onçn. ^ujbiu f 
Pmapuui mpjtpppii Jp uioi ni.ufbufli Çp^Pp Sp "^V" ufpmuJ 

25 uj*~ * f\i- "h^h ^utP pjiumçp jppp Jp nL.ufiin-m f k^P^Pp 
Jut^m mL. trutn-ni.iliuii ^o ^ni.'ii ip npbmufbl^ mufblfij f ip 
miu^iupmm uiîtnplilfii nL. Jp puuiipl^nLui ^jfb mpnpb x 

2o f\*-h S"^lh ul, pmmp mp htptjJ^IJnh-iupufii piftJ 9"l. nLufb 
m'itli^ U£Ç 70"- t JP^^ ,p^ ^P '^p'lutPut'ii mp Ppn-ulim uintfii^ 

27 ^o 'itiu utifi uil^'ii ^^iIpP utnLfii 9 fJL. m^liîi ni.m% ip mh 
tlufbç utu^rfbufbuirfb f ni. tism% pJiuu Jp ni-ufij tup ihpn-u 

28 'PPPPJ^'^ 4** ♦ 'li"'* tpl' ^Jj îr'^'ll' *^P nn-u' P^uil^ 'PfLf*^ 
^o ujp mL. ftmil ^lîîi Juj'^pii f uL. ilui^m ^uLmuJ^ u^n ^m^ 
LP"t /"** " ffff^fL ^fLr * "^ pnLjiim uiL. iPiun.nLi}^ ^nifii 
mji^ pnLmt^lfii i^ii^ u^p tPiu tsjHiir^ x 

25 290 î^cxnhih ri-vûhm'b 

29 2i^^^"i "'"' ^t^P"" "^ u^iu^ui p^t3ni.jufh UL. liois « 
J-n iPuin-nLiIti/îj piçPpp^ J n Jaoui^u-UJ p^^uj^ *PPri^ ^"fjtl 

30 "^ * ]aom^^ u^uiifuj'b^fp iPeu IPçttf^Ç ^pjmiP ^pn y ujn^^ 

31 JP!_o ^fjL.^ (fp utujp^ utp ujput'^iuhiiir^^ n^ni^yi-p^ * J],"^t 
Jaotnl; u^n ui^upl^ rî.iuupi^ juo ujpipjjtn ^ppp^ ^o Jjhp^ 
ij^p UL Jal^puu u^puj^ut f J-p u^oj J~p ]iitpujjtpz.iu Pou£uj 

32 WL UJtlŞlfPli^ [^[ti.'bl^juj'ij ujpuj^ z /|l iîstP fPp u^oj ri-pi^ 
FL.^ ^tJiljuth ^^[jtnl^ ni-fi ^^ uu pni.^ ^^ ^j^ni^tuu €p^^ 
uinLh jyo fiaotnl^ (fp fuou-iu [e/J[iiupT npponuj%fi-iu intu z 

33 /)l Lutifiu ^o nL.iu% uinL.iu ujp^[iuinf^ t iftptL. ^uip U£ni7j f 
UL. uini-^ni-Jliy utp up> upii^ ^o ni-tuîi u^n t£-nL.J-£^ x 

34 /^«- ip '&pslujP^trtiu t^uipjiufi ^[i £p u^p ififjjiu'li rLutu^rsL. ^O 
%iuifp t^t ^tut/uji£(if^£^ u^ni- i [uo^ttsj^ 'boifoul^ , £p U£uip 
^l^if[i ii-UJifiPujij Irk^lt} ^t^^Pb^^kp "L. ^tPp ^pp ^o pl^uuL.^ 

33 juj'ij ^l^'P^p iuuipi[uj u^p^i^ * (1*- ^P ni-ujhn-tu lp> 9 fj tPiu^ 
n-ntnjbti. pupiuiçi^ ^nL.7j Jp [uoti-iu uiuîppb uiplj J u uioj 

36 iPutn-ni-i[^ii. ^inbtu $ l^p^ ip^ ui^ 'Hlb^lL^ * £p^' ^^ ^H 
uini.iu n_oitu*b luJnLi fhlt-JJiuu n-tuujnt. * Jp ^oj A'O 

"in. h.'^Pi^^ * ^p^iL ^b'Pb '^b'^Pb"ibv ^" * "^ "in. ^b"""^i 

îLtuiitu jtup unitu tPîun-ni-Jujb pçti-iu "h^^P UjniJb f no ULp 
^tuffp tj-UL^ri-pij nt. nt-u/ii ^çJfitu'it ^po ujp nL.pn.uj uini/ij 9 

37 ^tup ph uJ^pu muLij I UL. n.iup u^nL'ii « Ip p"'y ni-jitntu 

ip lt[sL'ijlU fJeU^p[iptUp^ Ijl^^nLUltU^^ ^^£[l£[l tLtUU£nL t ul 

ijipTL. hjtuin- ip tut[il^ [gJO ppiiP f UL^i Jii iffiL'iitniu u^nL. 
UL. nLu/h ^^Jjiujij ^po J çiLtu hpiuiuP upiLh^ uif^itu UMnLii x 

38 /)*- *ijnLiu Jp nn^iu tnpuij^tPy Jp ujl iPtusLnLjujb uiul p ujpîj 
nK. nLiuh u£iuptut^ f ^pJtu ^o tp^pp Pk^i^j^pb ^*^*^ » friupom 

39 ujJblb ^(j/ij Jp tPtJtn-nLifui'ii iu ui^ ujf^ ^^jo^ftthuii^ ♦ /^ 
bp'PP ^P fjouil^ iu 9 ^nifit 'hp^tupi^ lunLfi ^^i^^b'^i^' > 
%iu uisu no ^uLij ujp Juotn^ 'bbf/ ^t/ijtnon usf^iÎM uifi^ 

40 Ppi' * f}*- Jf^tLiu ^'^bf '^"^^ > "'- pf^uni-njjb htunhi 

^PpPi^ H ni-Ptu'ij nLUjb 9 ul P^uif^ *BPPiL}' k^ ^wp ^h 
Jfi uip 'iiiuijç JPh"b^b pujuibp 'ijjutni^ 9 ujujpinujijp uLtuij x 

41 fli-uj'ii Jji Jp^ uiuip ^pifiup^ ^lIj 9 uip 2}"1^"i"'^h i^o <//7 moj %mtlai J^ouil^ fjijjp^ u^niJb plqu^'^i^ ^p^^J^Um^ç^ z 
42 /1*- 44^^ n.o in utiu^ujpir "«- ^uji^i/iu^'îi 'hui ui^ uu3^n^i[t 

VhP 6 

1 ||i. «1.^ n.ojm'h [f^ujihu .^o ^j^^^^mufh i[j^su ujuifh , c/-t 
^li^h Jjnifiius%li [uuse££^fi uiUJjoijufîi ^^ u£ujfi Jia^puj%pujii 
^ujq^ ^[i ei^uL. 9 inifuj j^o (f^k^ll}b n^ufi' //» 'hujijut 

2 [upail^P^ 44y» n-ojujb ujt^! /P nuujlfi %uj ui/tujuj'Îj * (]t. 
inni.uj'LiluJuj^ufU ^nJuspi^ ^J^LpnmufîM l/ujt^[i ^p^^l^ "'- 
Ipfjj ♦ ^n iPuin^uj '&mi[in 'bfûiiu ^o ^i,juji/iiL.^^ç u/ujpm^ 

3 riL. [unnJŞ^p^ unLtLnufb i^ip.pfi' * 'lj"*-'^ ^J ^fhj"^^ * ^[^ 
'hmtl n n.ufh^ ^u^p n ^^mm^p u/nifh > £i^^ pnt.^ J^^^»ni.mu 
UL h§J^ n-nJm ^îuŞip iPujn-nLiJuflt etfn iijnJçnfUj t ^o ni-mu 

4 /n uçn i/ujuni^mP ^ ^ufb tuiT 'hmuuj '^ShPpJ^ * /?*- "^ "'[^ 
'hpill^^n.m nt. Jn luptjJ^pll^ n^uuJ^n-m ifhJni-i^ 'YZ! * 

ii) [JL. u^osi^ ^ufh ip ntuip ^^J[i £ni[ujpm'h [^o^^ ^wP 9 
nu u/nJmppph J^mlrJiufbnul; njp [.Jufh ni^ u/p Pni-*^ ç/^ 
^^numu^ stnJpjj irLufi.nLt/ ^[1 » nt. ^i[i/[iu/nuÇ $ ul. ^pn^ 
^pnpn'iil^ t UL. 'jj^iLm'hnpml;^ t ^[Jn'hm^ f ni. (JlmpJ^umÇ t UL. 

6 mt;o'hJ^ 'ljlJinfjuisuul^ Jj%P m^[imip* [Jl. mnum'iimh /pupup 
pçunLpuh uujnifhufhmph f ul. nLufh J [1 mp hpJg^ ^l^Pli^^ 

7 ml^up l^ [uo ip u^p uLiifh mufh[fh x f\L. ^^/milnLpjj^^ f/h'"k 
utp n/o u/nu t nL. ip 'îiuiJm ^^nL.inul^ 'hnL^ini-uy ^f^/^ppmufh 
ipptL. JipiL. mp mo ntnifh f ul. Jp [sJmJiifh J[i nmemujuM ^p 
Jmtjph Jp pJmhn-m J[il[J[i inp itio cijnLh « 

8 //«- lfm/ri[tuihnu no utpptt-P^ tiL. tpni.J^pi^ rppJm ip%mJ 
[ump^ç *îp^JçPuîii nL. mjujJ^Pm Jmnphufh [tûpm ^p*Pppp 

9 u/uL. $ ^mJm ^pbnnufh Jp mu ^^Jmmp/; no JjnmmJimb ul. 
l^[iLp^%mi^p UL. J]^^^um'bPp[imip mp ^m^p lio[Jufb f ftL. 
^l^iT Jp lf[£[ifi[iuj/; uL. Jp Jlu[iuj^ n.uiuinifh ul. u/p Jjut/r^ 

10 i[iufhnufL.m J[iL.^mm^i^ mnpppp ujnL'h » /]«- 'hiu mp ^"^PP^ 292 GQXnhlb nbHtlhW.'b 

"11 ,po jiiuiuti^n uinmmx fJL. nul^ y^^Ç [P "ll^ ui^u^uiii iPui^ 
n-ns-ijiuii uiu/bh'b f no nLuui mç LoU* uum '^n^l'"P^ .po ni-liu^ 
JPtb*"Ş^n "Çonu/ii mn Lofa- a-p JJ*nuumn-m ul. cfn JaomJ^n-m * 

12 /|i- Pi"^p[f^ ^PPPI^ (^"^Lnr^ '"" ['l^P (^"'pt"^ "L. ^Lwp [i^ 
Uinsh UL. uimnhmh ip u^p f nc. mni.ji [^ppP^^ ul. ^p t/k^^ 

lo lh"h "iPP^* /?*- ^m^pmi^ mmp^tlmh uuinnbmumph no mp 
LoPph t iPmn-nt-il^ ^mh t cfp ap^ lunptpLtu ul. tf^p %o^ 
i/oun.m n.mp2/i uçt3Ç j^pt-^pmh LoP fumç um uujnphiu x 

14 ^pifm no mtP uip^/iuinr^ </yj ni-[i no mp LoP • ^l^p^p ^*- 
J]*çnp^ç "ijmuptuhfi mç l^çio^phm apç *^mh nL. mç utn 
lio^ti.lihm mL. mmmpufh j30 U*nL.um (fp tfmn-m P^uihiP 

15 ^PPPP^* f]'- "'-'"^ ^^iffimit no ip i/^^i/iumm n-O mr/bp 
uini/h i Lmijm ^o iç ip^çn-Pnîi n.nLjm nLh na^m iL.nijiu 

VhP 7 

1 (1*-^ yu^lh "i"^2- y^'^^ 4*^ * ^p**-"' tPlIh'^ ^mhm'ii ui^^^ 

2 iLu ^nt; t fJL. muL^ Lo I hj ifmti.nL.iJm'h f mphjm'ii ul. upu^ 
ijmh lpimmp[t uippr^ ♦ '^klbl Jkll*"^ ^P uimiih iPmn-m J-p 
fiUjpm^piPn.iu pnLjujli mnL. f Lmilm j^o ni-[i ip ifji^mtj-hui^ 
mm upiL. ) ^^<fm nu^ ip Jamti-m'iimm umnjih "hui u£0 mnL. ♦ 

O UL. €f-çti.m Lo z fj^mmm cfp nimP^ Juo nu (fp /upuni.i/ç 
pio f UL npm ip mL nimP jao uia- J-p ipmtLm ui^ u^mu 

4 u^pinmPz f\t-h Syjh *f~p npt^Ph ^^bpnm'hhjmii mp iLmuinLbh 
ip UmiJ JamrLmhç um^fi'ii uiul ul pm^h 'fppp^h ujmilç 
uLp «/^ nL^ mnLfi ^oy ^pp [p npuph ^mh ^p ,po ^p 

O huLm ^nLh umn^rhir^ x [Jl ip UL^ cf^tLm n.mum ll^U uim 
tt i^h ^p "iiui mm Jftpmu f ^mi/ui i/mm ^pp ^o uLfim 
c/çtLm nt^m i/pL^^ u^pmm pm^h ^^PI^h u^^ ^f H^t'-pbjh^ 
Ph nLpiLm i Ipuijui ^^JuM rLULtLh ULfi PnLb'buj upiL. x 

6 (Jl. Jaom^ m^ifm ptuu>^hp uim , hp^p ^t'-pbjhPh "^b 
LP. "pf'Pb qujpb"lhwuJ uih Jpum^pp uipuim f ul yup uunst 7 /Ja- ujl. tflij^^p c/^ J^^i^u.ui ^o uiir ^"*-llf"-1_ "iOjPl^ iuJ-ft 
mk ^l'i-^'^' "id^l^^ ^^ faouti^ ff UL. J-jt^ ni-k p^hij^ "'b 
n.tuujruj UL. in ^hjÇ ^ufb tul^ J-p ifnit-iu fjuiiutuçp- utpjpfphz 

8 flt. (f^n-iu tu^ui^ u^i^l^pi^ mtu » ul. p-tnyh Jitt^ptu^^iP mu 
Jiuiuij^ç t UL. m n.ojut ^uj^Pufhmiu mnt-^ u^L%çp- ^PP » 
nt. ftumn. ê-fj nm fjmtz.nLU'^ nu Jjmn.ni.uJ if-ft mnt-m'hn 

9 tnm^ 'hm^mujlammh x fJL. 'hm^miulrmm'h (fp Jjnt-upfpn-m 
u^n ^munLmjt ^pPl^h IP JTP^P^ ujptfbtt-m ^rt-oP^ $ 

40 ^ujifiu fnoml^ ujp nL^n.m uinL. ♦ fJL. muL [t J-p ^çup "pp*^ 
i^pl^ nuji lu^puu ^pp f UL. J-^n.m ini-P^ ul. ppP mm j^p^ 
Ujujp ^jipmqo'h thminliUn^^ ITp^P^ * "*- "^*" ^r '^"'-p /P 
u^p IPpup^ UL. ip u^p ^^ifh iPmtui juo ul^pij^p 'hmuu£ ^pp * 

il ti^ LP "kp irp"pk f"- ^^'^ iP "kp ^h'^l' "'tu'^pk '^'^'^uj'î' 
iPPiPl- 'P/' ^"^P » "*- "pt'ikP ^l* 'fujt^f^ ni- u^mil^r^ 

12 ttm nuilufip^ 'hm mp^mpp u^ni^ m[iP[^^ « f}i- Ipusjm ^o 
Jjmtj-ni-ui uip^[inp ip^pp [p JPpup^utm ^^î/^*/* rp^ mfiPi^ » 

13 -^ivpui miJni-i^ uimil^fj^ tPm ^juu'hm z fJL. ^mpui ^.^^^^^Ç" 
[jnuufiŞi mt. fuo <fp mpL^jl^ri^ [uQn-m miu 'hmu ^ppF^ * "'- 

14 ^p'^lp b"'-"b?*t f^p thtp'^1^'^"-"^ tfmpii-tf U£nL. « f}L. Jjnuufifp 
^ftmhm UL. mmjjkp *PPP "i'^'lk ("^ "*- [tipuptf^l- pjo ^pi^ 

15 ^ujŞpi^ nt- p^'h^ ^m'h X fjt. Jjmfpni-Ui £«£- ^p fTp'^pt "'- 

16 'fpp f ujni-[i ni. uimij^rp iPm t f]i- ^p JJliu^^ifl^mm C^mP^ 
'^iPPl^ "^- LP "^^- Pppui^mm ^mPi^ mm tj-fi'hi^ , mni-fi 
^o J^uipm^ftP uip uini.^mj^ lt"L *PP"'t' "i"*- ^P "i"^1y 

17 Jj[u-^^Jt (fp ipnt.n-kl- TL^^pk « f]'- ll'^'l^ ^o nppuj tjminî^ 
'h^rj ujnt- ) no Jaomf^ uip uo'hm ilmm ^ppp "if"- ^p f"1*> 
pm^fiJn-m , tpmJJ* jp JPpup^mm q^^^t 1"*- "*- '['p"- 1"*- * 

18 ^ujfJm ^o ujm^^nm ifimmfi^ju^ ^ft n-mupiL. ^o 'hmu 'htu 

19 uip.pppp ujnL. Jjnuuf.Şk x HnL^jt Şk'^ui ^fl ^pp /p w/*^/» 
^tii^Pi f/il> , Jp upuil^rj- iPmn-m hltj^P "'"' * tjrn.uiuh 

no i^nt-n^rj- nt-mh ip muipilut mif^Pplj tnm ^o umrp huj 

20 Jpltf^ t f\i-h y"1^ Ifni-um Jft tpu t nt- jp uiuip Jvioml; 
n-phm mnu ^ nLJt no ul^ iPm^m'h ip tPmpu miuijç ptomm 294 ûQxnbLi- rhvnhUJ.% 

2i ifujanti uint. x fjt. uujJui no tunt-p tp ujutnifuj ^uiPn m^ 
iJhPfii » O-hnuj Qfpnujnohg^ uinLp '^ÊuiujJbp f ul. a-p fuon-uj 

22 na.ui a_nLfL iTujnr^ ^Pp * fji- {Puluuj ujp ^^djt [rpll^ IFp^ 
uppipuj'ij P^hpuiliiî- uint. nt. ip uçonçrp juo ul. i p luifçiçn. 

2t> pto iLnt-ilhJi}ih uini. X fJL. Luii/uj no Spi uujpjjh tunL. f pp 
uipiç UL^ ^R^P ^n "iP^ l^lr A'orL//? J-p a^nLiLÇiL. Jiupunçiç 

24 i^[ifUjpl^P u^pnui i fJL %uj^ujn_li ^^j^'buir^l^ ^h.p[' "(P ^['^ 
[dinjç t uinL^i upiiubçjir ^pp t "J^ ITr^PP/tl/h "/P t"'~lf^P^ 

J,0 uç ^iuiUitu uiL tjnLiu n^uMhiiioni^ uuibui x fJL lUL pruifuiflilj 
"'P,PPP ,p^ "iU^J^Tr "*-b ^^'"h *^p ui^uP^ nL[i [ul^puu^ 
ULUjij uiuijr^h in^ ^l^^tf "fp^p^ » ^uiifuj nLtu'h thl^^iP "huJ 
*PPP[_^ ' fi^ LP "-y^ uipiiç puÎLUJ nLujij ^uj[d liuiîjiu ^o 
wt'I '"p yo uirtLU t ULuih fj-p unLi'^l^sjiuj usp non. J^P Pi'^Ç 
lio f ç- * ifujnLnLi/ujli ^nLU ujpç hph f <puu.i trp '^^JnL^ 

Jtl uinLU-uj uiu^ujufi uipnith t liuuuj uil ^o dp '^uiilujjç 
[uoiLuj 'liuj'^ujn.h uipnpp uip tLt^ui ^ppph^ ULp /jO f U-UJ 
LP "hp ""* tP/' ^[iLniJlnujp Iruj a.iuui[i PuJi[iij jppp « XTp 
ff [i tpnL^rLp u lup pjnLuiri/i yuijiuu ^no uio iLiu lUL. fPp^ 

Jtt) "pPl[l/b^ f"-2.t * /?*" IfnLuuj cfp ujoj [uusui/^p/^ ^uj'Îj rLui:[[i f 
"*' LP "'[if^l'h JPiuiLhiui/^n./;^ rpuphuj ujnL f ip ^no n[r uint^ 

uU r^nLU- ruu x fJL fiuiijiu riO <,pr uiui [S^^JujiP uiuL t ip 9/jJb^ 
ç ^[îhtjijç jp 'htus/iu SOi^ 'ihlhph fjoin^ (fhn.su [unLUJj[i 

31 ujni^ ufp '[^b[^['jh '"hpP^ luprL^ 'hijjpiPz f^L /pusfaj ^O 
JPnLuiu m[s f ip u/^p iul u^ipuîii^ [diu^[iLur ^pp t UL. <fp 
ujoj uipp} phç /jiui/iu ^o 'h^a uinL » inruh/j/^ fjotuç c/çn.ia 

3l2 ^uj[^ ^po uip /jo[d ♦ J^fJ pd f'ioinl^j^rp upuslujh^rj^ rptu » 
Jaoin^j^rp Jiurpiu^^jtTf Jaoui^j^ip J^uturp , ul Jaoinl^j^r^ 
JjîufinLUJ f JJ*nLUUj (r[t d p [tfprLumh rnp içpn[itu 'açuiu^ 

3o ph[d uur inpopp tPujriuj^p pph/^ s f^L Jaoinç /jo ifçnLiu > 
Jjoj^rp rr^/iç [uo mîiiph'hiu ipulu rto iul ^A ^q ri.nL uîu^ 

34 ^pi^p '"'- ^[i ""/t^ "* * Wp IP JPp^ppuiuj usnifh ^cj[ij/^[d^^ 
îj-iui.[ifç m[i f UL ^msjp^[(f n^uîhmph^ nLufh sPji ujp^[iu[d f 
UL ussj ^mprpu pjnLutp[j nLiuli [u/^jssju ^Pppt^h * "^- ^"'-'^ 

35 upui /£/£^ q m ujp ifîjt'^'p^ LP Wp"pk * R^ JfnLum ^Q tniup nL. ^ujur[i [JwjIi'L ^/»/» > Jooutt; ^^JumU uini.[t ^/ft^«C 
utwn nu [ul^puu ^[lujbui u^p^ utl^uP^ uit- dl;^k^h ^o /^ 

36 %ujJuj uinn.[it; J^u-Ui lunL.juij[i u^hl. t U,r"-p ni-u/b uiiupuilj[i 

"iiL '^t^'^^P"^ "*- "^i^^tP'dit ^nri^^ UL '"b^pk Wn^r^ 

nu in %ujJiu u£iu^p(; uon. ul. ^p %uji[^ ^^ t[LL "'"/f"" * 

37 /?'-/'"' '"'- \Pnt.uuj iu ^o Jn ^ni-n-l^t^ Jtupujjl^^tu qo f 
Juojt UL. Jaom^l^ n Jn u^pl^jl^rj- n ut^ Jp^ nri-iu '['hJlhJl, 
utkp tP[' uiujp[îbiu niLtu iPf^ $ J-Çn.tu IjO utmpp '^p^f^ * 

38 fjLptu lUL. uj ^o £p ^^intu £p %tui[^ ^[^[lu^iniu u^ul. t ^p 
u^p ^[fjk U ['%"{! t "ip uLpn-tu [uiutif^p inttjjor^ Jl^^^n-iu 
UL. ujp ujiuJl^n. tPujn-iu ) no tuL. Jp u^oj Jp tfutn-tu tniu^ 

39 ip^h u^otjiu ^ujjtu[J^ uinbrn * *fio J^n-tu uj^tui[çr^ Jui %iu 
piouinpb Jhi.fi [t L. ujnLAiç f #4" P'>'" ^PPP^ "*- "ÎP '"Pl^ 

40 [uo ip Ifnupl^ ij^fJn.[iLu% * fJL. /iO% Jp ^ujpnL.%n.iu Jp 
iTujn-UJ Jaom^u/b ^niu ^ no ip phJ "*" ^iun.rUJ ♦ ipiIuM 

no luu JJ*ni-uiu ^o Jut Jp mhiupç JPpunç mij/pm%[i t iuJ 

•41 %pnujbnb no <p ujnL. JçnLm $ [Şl. mi. nLOjusb '[Oipi^ ^p' 

Sh,Pp pp^ i "1- Jp i[inL[JiL.m n.ni-puiujb npppb j ul. "fp 

42 ujJl^i^n. mçu[3 ç [uo u^&m '"pj'P pp usniSb s /|i_ Juomç Jp 
ni-ujb J^hgn.[im ni-ujb Jp ujun^pç mnpi-Jm%n.m pufiumç[J 
^pppbn-m [J^uj^^iJ* ^ppp , ^i[uj% ^o ^p ^ypfi^eqf; 'tkj^ 
n^Juil^pu/b ^m[J[iijj %pJ[iUUjUinnb f Jjut" ifujpjj JiupmjÇ^ 
ip ioil^mm Spi umpjub a.m[J Jp Jujn.m ^mprp uçpJç 

43 uinub mmJujpujb ul. i\.nL puiujbujb n uim * fJL. iiumppç 
ffoionl^ n uiiibm ul. pu[Jtp^ Jisoml^^ n Zn.^iripujjç * ujl. 
uni-p^[3m% ,po n fh,ppp^ Jp "(OJ Jp nLm%rL.m u^^mç ^p^ 

44 pipit > ujJ[i n m^ Jp (Jlmufl^^ nL^mm "Ip'ip'^ * Q"'^ 
"'pph ^iu^mm^fJh iç ip ioiçmm uip upuJiu%ç J'uin-m upiL. % 
iuiijujb ^o uip JpnL.um [umuiçn mujjorj çJp tPpp * ^^ "fl^, 

45 hopm l^op%l^hl^ m[iP Jhl^ [uo ^h^'" mnL^i z 'fio muLp upui[l-ij^ 
Jm uiubmr^ f mp [Jk^Jl^' (jh"f"'k uj%[^ ip %mi[ui JpL^^^Ç 
UJL J[iil^[Jufb , ULUjb ^o Juotnl^ Jp tuiup ujmil^ij- J uj fpuJ^ 

46 Jujpmbm ^mpm iLOjtu ^mJiLtnl^ « '/Jo j^p "['J'p Jnom^ * 

UllU 296 tiflVihlh PkUnhW.'b 

jnLp^ ujji ttL. jitouut ^o </^ laouii^L; JjuJi^nLU£n.iu i/^untu/b 

47 ^/7 u^^ u^fibuix ^tuJiu lj[iL^jifiu'b (f^n.uiluu/ibli ^[1 ^^PP 

48 l^uj^^j/h fd^ujtu^ ^^ ^""/ "iP ut^up ^ujPp ^ui^nLiM 
Vkuj^uJbuiuj uut^jiii *bmujut 9 iutiJujb ^o *l'tjlt*^tc "'P 

4i7 inçffut X JJ^q^fiuJujh ^fiLnuhjl^ ifpb ut « nu uinin ^ftjk t"*^^ 

fj^pbi^t; [^f^llh «^^ uj ♦ J-n iPpn-iu Kuj^ihtfb tfiuf^ ut^ î^^t "^IL 

OO uik^ piuu^u^ , Iriufuout ^/jjl^ puj^utPfy^ Jj^ ^fi^J isjb utx JXul.^ 

51 uJhui^ ^lj[tuj'b ui^upi^ Jj^ 2^ 'bJj'* ^cub'"^ W ^[Ll'B 

Juui^nLjutb UL. u^n utpi ul. ujn Lojujb ufit^^jJunnujb , ^nt^ 
tuujjpi/uj i^p q.tup2^[i pnu^ j^i ^*nt.uiu utp uuinpbi^ $ ^nL.% 

52 n^uj U[fui[uj%^i^ [uo X <Ijuji[^,^ n Jp tft^jq^Ja^lpuj'b ^[iVu/b 
buj j.iu{[LupiLÊ%ut^ f uL. a^nL^utph ni.tu'b | no Jp iui[nt-t 
[uujui^^p inufii Jp u£Oj ^iu[Jnh^ tui. Jjtuutpn. , ^o ^nifii 

OJ uni.uj iugu[J mtujorj ul. ^nL^iuorr^ nt.[i ujnifii x întfb no 
lioJouç ULuitsnpb ujp [uiuipl^t; Jljtl^nujif' nu n 'itttt lipP^J * 

04 f]L. nt.ujlj buiJui no i^pjril^ ^uthujij ujp^[iutnnb ^p f^piy 
[uoinm ^tup u^nL.'i mpujbl^ [uo ip ul^p nL.[i inp a.ppiiu'ijinT^ x 

ÖD ^tuJuj lUL. u^p Pnu^ ^i ^»nL.utu tup 1-P^P UltlLXl^ y ip lU^ 
tj^fu.Jlii'hu/b 'ijp^^n.[J uL. ^^[[ti^ Juom^ tu[i , ul. jpl^up^ J[i 
'"C *B^ IP '^ll'h uwrj^ Juotnç lup uujnp%[i uinL. , ul. Lo • 
tl^iu*^uj wtj^ mp uAîijpir ujqnL.ifujb J^,Dppujijin[t ul. ^»nLn.l^ 

00 Ji^n..nLi[^ , ^o i^p "^ljib puJ"[J t Juoui^ uuj^£^[i tu * Qu 
ni^uj'ij ujp tiipjffhin ujt[iuîi^^[i'' ^[p[i ^ppi^ i nt. iiojkl^ ^O 
flppPpy 9 ni. ^kJ[iu/ii Pmi[^ ip uî^p nL[i ^[il.^[iliP ^pp^^ x 

57 /]«- Jp U£euJkp utuip [upupiih nt-p es-Çî[p p tnpnpppb ul^i • 
UL. ^s'^[itnuiij ^p[h /^o ip tqujp It/blpu hîonP n[i uip uiujh[i 

08 iqni'b*' ^o 'iiuti[^ l^^k JJofjnu inp ^utPp uinL. tjop ujh x fjc 
^Çi^pp i^p.pppp uinL^ Jjmlrtfiuj'ij'ijnul^ , ^o nL.[i 'hpJ^^ 

"^lL'^n.P "'- "^P. ^l^P * h^" Peuuiui JTk'^t^ * P"'-^t «^^ 

09 ^tuuiuLi^ uip^iu X f\i. ip u^p ^tpuîb uip ^mPi^l^ Ujp 
^IHI^'" i^t[ust^ ^[/ ^[pm , J^uj" Juom^ UL^stu Jp ni.isjhn.UM 
llpt'hl^ ^[lumui J'm^m , hl. m-[itu u^p 1^0^ t/h^ [uusî[uim ^ul. , 
ni. JJoqnu J[i Jp ÎJi^mpip nL[in.m ppnuj mm U£nL. x V^r 8 297 VhC 8 u^n tuL. ^[tlliul^l; ^o ^^ Tttui^ ^nLtuu^iutu u£ni. . ni. c/^ 
pçunL^'h ti£UJ^^ui ^^Jjtu/b </^ /i^^^ix/ uinifU ^^ ^a/^ '/f'C 

2 ^^^P^ Jjf^^nuejtltu/b^ni. J}iuiPusp[iuuk x (]l. ut[/îunujp iPiîi^ 
n-nL-ihjfb U ui It i[t ufu'h n u ^ u^pp^ lu^Şib ^ppi^ » "*- IH "kf} 

3 «4-/r iPuitj^ Ş^^piriuui ^p t^HPl^ * ^tuifuj Jjor^u iftpn. tjut^ 
niunujb tuninuj uj^nL. (fp ^[i^liu^n.iu y ^p iPtupub mp »ph>["' 
k^U^'P^ *^ku^ k^C^^ c/^'5/«fi'2# n-uj tnp ^^iuhin ni. ^^ ^uji[iu^ 

4 tuntntu tniu ri.[il^ « (\l. iul. uj^^pu Uj^nifbuib tnp^ l^^rL.[ituU 

5 nL. ^^^tl^ tlşut^ "'P^PCIL "i"^'^ * ^^ S)l'i['"i"l"" ^b 

l^p Im^^ u^tutS-uJp ^[i JJujiTujp^iujji^ u^p ^ifhm^^^ \iuiuj^ 

G ^l^q "^[L^HV *^IlL "*-^f^^ * il*- [^'^[/t^ J[iL.^[ii-tpup^ ^[t^ 

i[sujujnul; ujp u'n^[iutnr^i^ ul. u^p tn[i[J^ph^ U£p uç^ tl U^ 
îhiuti. ujntfb^ ffp lioP pb^ ni-[in.tu Lotutupp '^{K^Hl'll ^"^ * 

7 ^[iptu J-p ihpn. ujp -^r^ujb %tui[tiu^ pnt-^tu'b u^p u^pj^^ut 

8 tuijojij u^p ^[tp[ib ^Ppp^^ ujujp tnp rphPlL U£nt-b « f]L. 

9 Jipn. nj^oPpnuLfuj'b ul. podsiupub uturj^ inp tqo u^niAj % (]l. 
tfijjijpb ^tutiiprj np innL. ip tuL. luiuJiupmtu f UL. jp lUL. 
UJiuJtuptniu Jp luiJni-i iTuin-nuJ ^[i ^ujujnL.^ ^o biuijiu 
b^k îfp^^"^ ujuL. , u[i^[ipujturj[iP [i inp^pU * "^ ["'^/'j-Ç 
JjiuJujp[iujjl^ ^^jpiub "^[KPPP * ""- ^P ["on-iu inp ljo[J 

10 h[^^p i^h^[i Jutrij^ uj t fJL. Jp pp^nL^ui'b ^tuPtu Jîutjj^uj'b 
C^^J[iiub J[i Jujrjr^ n.nt.tlkpk \sotn^ ul^iuj îu ujp IjoPpjiÇ 

11 Jl^iL.tu ljotntup[t tup^p pp usntSb x ^p 'PP'^ tJJujbujb "(P 
u^^[ipuJturi[iP[iiç Jp ujoj nt-ujb ^ç iptulb ^ppj^Ç^ Jgrt-tu 

12 Lointup[i utpnppp lunifb t ItuJiu Liutîui no Jp ^[^tptN'^""^ 
n-tu [iJujb uib[îb ^o tlturi i^pj^pp J'p i^^J i[iUitJi[t2Uj^[iPpjç 
JiO-U^ UL. Jp ujoj 'btut[uj jp^u[i^ ^i Jiuiu i Ptu^%p[i[ uip 

13 ujo ujntfiM llhph^ J^piub hhph^ Jnbiub % {\t- '^pJ^mfb ujp 
[uo J[i [iJiu*b iub[i f UL. lup Piu^^[ii uinL^h uiuJj[iJui jp 
utiu Qf[ij[iu£uinu u/uL. f ni. [i^pui ujnL.'îi uijtuJhP'J" ^h" 298 îmxnhih PWnhW^b 

14 ^^o usni^ 9 luiiflu ip ^ni..muçutiu utni.h nçuni-iujh Luiijiu 
rto utn^humpL ♦ Jjuiifuippush nçiujJeiL.tuj^ç û.ujujni-i tPPPP^ * 
4o ^^P nnu nu ZuflihuJiç (rn nL.uIlssi-UJ ^pmhuirhj x ^o nL.uJU 
mn ^L-hmplj^ (fn 'sjo/ ni-iuh hnifk^a tPP PP^ Jt^ P"*-^ Ç/ 

46 ^anLiuuç uipurf.l/hr§h x Qhpiu ^^ffiu ip uçp nLufh Irç^pp 
PnL.^ 'huj ^kPp UjnL. f i^ P nshl^ , u^p 'huJiIiU piuupiM \P^^ 

47 uj^i^^ Puj^i^^i uio uinifh X Çli-k y^"1^ uil^up^ ^o i^p ul^p 
ni-ujh urp uiu/hh uinifh t nu ui.ujh Phl.^ i^i ^uilujuç mn 

48 uufhmp mnifh x Jjmilaj no ^pJ^nifh mp ItPtPP pl^unLitJuii 
uiçuP mm n^phrfhl^^ Pw-^ bl ^*nLmu il-Ç musiph i cfp nLmh^ 

49 n-m ujTi^ 't^l'P^l. ^HP^ "^ k^ * ^H ^H"-^ ^b ^t*-^^ 
lîmPç ^u/h mpmph y iJnL.umh no ip uçp ^p no mçuP ç 

20 [uo mf^jhpiP mu pnt-^ ^i ^ni.mu^ uipup[)%îu x ^wifui 
tp(;ppnu Lo JJ^iL-m ♦ Jj^l^J^ t"' 'HîL 1-"^"-'^ "iP^ ijniJb^ 
mm uipujus f i pJlu no n.m PuipiJph MpP tP^ i^usp^^p^ 

24 Juom^ mp miJiJ^ n.^ uufhmf^ x ^[rpm ^p u^p^^^ç '^mhmui 
^^uul^ UL. TimuhujJ^ n.m PnL%*hm * ipJiu ^o mpiç i/.m ^p 

22 Ujujp ]aom^ mon ph 'hphus x ^ni-m Jp iP^P pjl'PlUÇ ^mlt 
Pomm mpntss Jp JaomçiL.m issp Isp jmti tPp p/i^h * 'H.^L^l' 
Jp iL.mn-m milŞi mpiiius IrmpmJusa ^p^pÇ uip iç iL.m * 

23 ^l'P*^ usa r^-m mp usjfupiP n[i ip IbmJ ri-m^uu ^omç nu 

24 ip lipl^mm'is^ 'ism'^mn.hp^imm fi x Qu '^ pj^nifh ^Çihisu/ 
mm ni- Iso ♦ jJ./» moj iPs/b ^ni/li Jp Jmom^n-m 'hpjmtj uip^ph 

25 ,po Jp usL. Isvp phm n ^-py/- ^[f /P "^P 'f}^ "^^J^ * f]i-mu 
Jji mp yu^mm^p ^Ppi^b » P-^lt tp^[^^"'-[^"^^ [umu^^p 
mmis^ f ip ^ni^mu^ tU;ls^rL.[imh f "*- IP 'husJ i[ipnL IpiLhmm 

26 J^mJujp[imis [lis^^ii^ ihurt ^PP/^ * /1*- ^^[^rg^ Jaom^ u/p 
Qjptpusiunun-m psmml^p mm^ uip LoPph^ ♦ f]tus uim ul. ^iufi-m 
/p m£[j^ 4-PfHl^ /P ^'- '^^ » .^® ^P ^uLmuÇ £p ^^mrpu 

27 //-^ pnL.mp[i t ^o Mp ^^ n[i if^oj^iu x fJL.[i J[i n-mu/nt- £ol ♦ 
UL. Juj^m ir^^p pmmpcT ^[i ^mss^^^^p ^o ^p ut^p '^çJp 
hsmrpsmj^ ul^i us^lii^r mnu t ^ J^i[i^p^ lisju/tu^^pm'h IjmU^ 
PmLusj^ ♦ ifmnL.nLJ^ ^m'is ip ^nt-tnu^ u^^m^ ^ppp^^num JJIP 8 299 

fuo n-o'ibp2_tb "i"*-^ "*- t^nPi^i^ hl^'J"' 'l^hjlh'^^kpL uip 

29 [uo^m » /|l pni-^ J-^ ^^^[iii£i^n£nan.uj l^o ♦ ^4^ ^ii/ > /îl ^^ 

30 U£UJ uiL. ujnuMu^usj^ ^iîjnLuj x ^[^^[iu^u^nu J[i ujn u^ujij^i 
^^1_ îf- * "'^ Iioursjjflj f^lKPilp ^o ^nPb^^lb ]iliujuj il^irj^ 
q^ifuj^n^ uip juoben f /?«_ ho ♦ JJ^^uj u^uj uil. ^/» ?^ ^o jffn 

31 tnopjh &ç^n uinnp* [j'^ [' J[' 70 | Quj's/esju uinnnspniP Şîl^^if 
^npF^ » ^n.Lpn ^Ç^^k ^P f^pp-"J êji-UJpjjJnL.n[sp[j 'hui^ui ♦ 
nj. pjjJuj ^p p Jp ^pspujUJnujLuj t no u-usupjj gp uiiu ni^ft 

32 n-oij[i X fJL. ip 'biuil JPpPb'^'^ ^lö^ [uoijmph^ nt^t ujni.iu 
ujnL. t f]^'^ J[' J~p u^pJç nppsnjn-UJ '^ujPp ujp pph t ul. 
no-ui UÊwp[u I p ususp jj^uiuuîhmonui [iso uiçuiijjîjb ujni.'h^ 

33 UJL. cu^Jui uiuiJ^ [t!0 Jç 'huj ^ui $ Ip J^si-inl^P^ '^SH'J'J^^ 
P[ijb "*-[> l^p^Ji^ph "'^f ^ujPp ^i;pjj'h[i1[i t UL. u[i£u[i^j^ 
ni-h ji[i mp^iupuj 'hujn.i uipniij ♦ ej[ipuj ^oJpç ni-[i Jp 

34 u^p ujpuiç n^ ^u/pi/hp'h s *\gnL.eu [uuiuipu J-p ^hepupjinu^ 
n.iu ^^Jujuj uiuj UL. lio ♦ pt^auj urp^pJ* Jp ih-iu iph llh^^ 
/«çyi Jp usoi np * mçJuj iul. f Jp ujoj [uo t Iriu ujoi 

35 uiiu^îpuM Irl^^^ * (}l. ^^[^[lu^u^nu mnn[^ po ujp ij^^ppu^^ 
mph^ Jp %pel[iu^ ^ijjh ujp m^^P ^Ppfi'b J^u-m lp^u[i^l^ 

36 eltun ^pp « fJL. liuiJtu ^o ^p n-^juj [uo mp ^o u^ne'h^ ^p 
utuj uttl ^[1 ^usP ph ♦ nL. Lo [ummpcJ* ilui^eu mJ ^^'h[i 

37 jp' iff^ J^"h mp^pui Jp [J"J^^['l_ uiut^Ç * fjt. (l)ffl[i!uiuinii 
Ipj t kp^p Jp ^^J[' f^Pi^ /"<* [iJujh tp[ih[e t £ujj[in eu ul. 
WL. ^^eliMjuj muj /7JL Lo ♦ itJiu% n.[ihpu Çp^p Jtueu çi JPçnp^ 

33 fJ-ni.n-^ Jaoml^ uj x f^L. çJp tPp P tP** mpmiuunç ntpmph 
uujjiphujhmph t ul. ^çp mnejujh Jp ip luJç ^^P p'h t 

39 Q)[^i ['"i'^"'' "*- [ummpJ'* ul. P tu^m[fi J>pp ULp x f^L Ipjjejut 
^o Jp mel^ muip ^mP^^ t Pul^ui jtsom^ (l}[i['upf£nu^ 
epmipJ[i^ tPP P » "'- [uuimptP muLp *^çh[t tpmp huj mjt $ 

40 ni- ujp 2I"'I usnLh^ ip n.^jm [uo mp ^o u^ul x ^wJui 
^[ji [lujejjnej ip 'hmJm J^nnijmnul^ l^eupp m[iPph t "*- uip 
1/l^ei.ejjhmphç Jp ^^elh uimJmpuIhtLm Z'^'^/'/ ijuita utpppp t 
^mPm uii. ip ^uieul^p[ij^ ^m^ z 300 tnnm Phvnhim, 1 7ujilui J^oqnti ^Çffuj ^p ^eMJp^[i ^nl^npmÇf^ PiuuxBis p ptL.u 
nL. n^titfa I inp ^Pp'^ tPP Pp^h tP miu uiuij^ puuidç 9nL. z 

2 I]l. (TÇ dçnP^ni-upuÎM ptouui no ip '^uiifutuj J p 'hpjlijuh^ 
P^uîisst-ui ujpupîi f Fîo J^p^p ip P^ I ""- '^'b^S^«^''b" ^pifhinon 
^çu ijp ujp mpliui 9 *^Çn "^ rfph f f^uiPp Lp^uiu/U i p 

3 ^riLUJul^ u^jibiu $ /^4. l^uJihu no uip £o «^"«- > ^o J-p ^nj^ 
tfl^n.uj "hl^tt upii^ i ^t^^bl ^IL *"lb*-^^^'"^ n-o^'îili n^ ip 

•4 mon-iu nL.fl ihujn-pudfis ujul. * f^L. ujl. i p lupuil^ uip .P^^ 
P pbç tnujblj np uip^pup no inp fjop dçu-tu y "QutifnL i 

O '^iuifnLi ^pdui djui tnp Lpuidiupliiihi x fJL. iul. fjo y Jjui 
Pluu£U£ « q-UL. ^ft^ /f ♦ nL. pujuitq fio * 'hsj piP XPh^t^ »n^ 
ipnL. inp n^tudujplihp ♦ il^PpJj ^-p}^ ni dp tpujn.ui ip ^p^^pjh 

6 ifriiiiuuç P-hl ppuinph t fJL. ULp dp tup içptjiu'hç ul. u:p 
yin usnL^ç fjo ♦ Jjtu Puiiuui 9 Qp uip lunuiunli no uip^ppiPx 

7 f^L. PuiujuJ dçtL.ui fjo • f^iuupij UL. ip uitudçp lup n.çtl ^ 
/îL dp r^iunuuj yp llhph^P '^ 'PPPI^ "^^ "î^ h^Pf^ ' ^iuifui 
lUL. d uin-ni^efujh no uip nL.pnLUJ inp Vo uiniJh l^uiPp ^ut) 
uini-h uîjjnphiih piuhç tuL. mufhls tnp mp^pt'Pp uini^ f ^iudui 

8 b h^pÇ 'iiuj mp mp mni^ x fJL. JJoiinu dp mpmç n-iuuini^ 
^uj^il dç.pppb ^^tP^ ^"^ mpmji ujf- 9 nL. dp m^uP^ 

9 nLJi hppPl^ f ip "hujdui '^iudf- iij^ppr^ s f\L. u^ tuoiu/h ml^ 

10 mhPpij dui f î/fî/ mnL.ujp ul. hni dp dçmnt.mp * f^L. ip 
'iimtj ^mdçmm ^ulsppm ^p ^^uju'nL. umdç h^h Jjhuiijpm $ 
nu pujmui in pJusdçmm dçn-m fio ♦ \jm JJhmhpm f "'^p 

11 d^ fio f pmuiui dm^m ip dpp piPt fJL. pmu£U£ dçti-m f^o * 
f\i,mujui UL. ^ujnLeu ip mi. nni.iç no ^orjpp r^ç^ Lop rni $ 
UL. ip ni-Ç ip ifmpu Jjç^ni-mm frçop Id^mpuni-UinL. ffotpiu 
mp 'htuij mpiudhy eupniu • i pdai no dm^m mi. %pdça mpnuj t 

12 fji- ip pmijçmç mp Jj^iuhhm 'hmd iTuin-ni-d ,pp mp f ^O 
ip ^pîimni-iL. ^kp "*- Ip "ÇP i"-b mçuP ç pio mtuhp f ^o 

13 vjp fi^bhm « JJ%m%^m dji ^^i/uiiu mm ♦ Jjm" pmu^ui dp Vl'P 9 301 

tljpn-uju ilh Essp^pula- a-p uioi ujl. uiun-nL.J ^P^P jP 'J-'J^" 
14 ^^Pl^i^Pl' *ppp *^P '^^/fqkl- q-uju-uj £p *]tnt-uiul^ « ^t, ip 

tlpp flp flp ujULiy puuiaujh t^punilluPç ni-p '^ç luj no Lp 
lo pl^uiuj uiL. ^Çii/jjni'b ^o 'ÎjujbJç t^iu Ipjjq/i mp^^ x /|l P'Uiusiu 

l^o (I^u.uj ♦ lnjn-ui i^uL. t njipuj ujl. dp Jpn^uj uipJ-ujpPh 

i^puj^. ^fi uj 9 dp u£Oj Ibtutj^ ilj^ ^^thuii^^ ip ujutp 

16 n-UtjpŞiufij nt- ipujuipyu'^ujli ttt. rn^nL-n-çti^ Jiupuji^B^ z ^ppui 
uju inç tlçfLiu ujLuu uspurpu çp^p dp euoi %tuJ^ '^^ 

17 (I^tL.tu put^pUut ^pi^utu J^a/fjkPiu'h u^p^2^/i'îti£j * 'jjnL.iu 
JJ%iu'!i/stu 2j"- * *pkP ip 'fujii UL. i^p u^p nt-/t tn^up^ po 
tntifbp Lo y Jjui JJujunLti '^p'^ > Piuupjj tfrnt ^ptitbm f iul. 
JT^"!''^ *B^ [_P "'^ istta a-p tutun-UJ pinLitu y Ltueliu ^o tnp 
^iuPJt rj-nL. ♦ ^o ^^^ilç ri.tjj ujp u^/i'bui f ul. utp Pnt^^ J^/ 

18 ^ni-tnu it.pflp ttipusp X fjt. tini^ilîu dp yiu^ilgri. ni^p ntLtu 
n_ijjypniu'b n^p2n-.tjfb jp^P pb * '^^ilufb ip nt.li uiuinP^ mft 

19 nt. ruiuutni^ p eu^rppi ujul. • fJL. ujp ri.tutuii pni.tupph^ 
Piufptvp ip u^p tiLh ^iuP f UL. i^^ur n-O ip (ftutlçeftiu 

^O tJtnL^ ip usoj yiulipputujb uujnphp x f^t. ctnLiJiu ip '^hsÇ: 
^pthuPufb jp^ufi^^ '/'"7 '"P^PPP * ^p,,l>^P '^'- '^ tJni_n_^ 

24 ]aomç X f^L. ^çilli u'p^pumontu'it ihpn.. m^çut inp tliu itsnLfh' 
UL. mp LoPp utnifîi ♦ fji^pm mt. 'hp"buj t ^o rp ^^nL.mu^ 
pjuipmcJi mpjypn tit-ufh no hmifç *^mh Lmtjp utpnppp tiinuh j 
nt. [p'lpp df^ *Ip i^^J 'J^L. tpp^ri- ^mPJtm f no ni.ufh tsjp 

22 iin^utmu dp ujun pilLuirm'hnLm uspujm x îmiPm fjonntt ^l,*bfi. 
'[fpn- Ujp fpnLtll^rp mp uao uinL. f ul. ip '^mil^mm um^pjfb 
u^niJb Jjç^nt.mpm'/i y^l '^P'PP P * "*- /P ""J-P/^ ului'Fi mp 

2J pspiip kp^P uLpui ui Jium X fJL. pm^ ihpnL. ii.oiufb f Jj^^ 

24 ^nLmpufh 'lkj'VyPhP ^Pp'^p^ .P® ujnt-L uip ipni.ctpii x ^mifui 
^pP%çjhç ni-mb tlmint.tl^ JJonnii mnL- f rsppm muipLpefîj 

2o '^p p^ uiniJb ^fi'il "*- n-O dp mf>i muLL rpni.y Ppliç x ^pifui 
^o ^y'iPP'"'*^ umhmph muLL ip ^mdçmm^ usp rss^mLi 

£6 flp ujl^mt^Ç u^p miptpufhutr^^ 'PPPi^ pni.mpfi x IjtuiLu 
^o ffotjrtu ^mpp ip fj.nLmul^ mp lumujppp itinL. ujp 2j^^ 
lipptnufti p unj u^nL'hJ^ p ^mtlui ^l^Jltufb JL tll^ inp P ptt^^ 

26 302 iHXnKh PiMhlR-b 

27 UMtÊi^us s ^wefuM p,uieTLUitusîfnu utAshm niLp ul. Liipn tf-p pf^ 
unt^iushn-ui » ni- J-^ ns-uahn^uM "liiuîj^^ 'PHC ^P^i^ ^mi/u/l/ ^^ 
n-^tiius puitf^u^ mp 9 nu tf^H 'Y^ nL.hs2.uM Jzjumu^^im tMiiu , 
HL. ip 'QimmJ^uium jumJumîm uî^pujl^up- iSuMq rPPP f^P %tlMl!^ 

28 JP^^Iti^^ * /l'L ip ^nLusuçiMtuM u^n ne.tu'hnLUM is?p ^hp" "^ 
n.uM mp MunL. f ul. ujp %ujJum Pujuju^ Jfk"!^^^ u^pJ^ujS- 

29 *h"'l_ "^Pj^HJ? * fl'- "iil fj^'-'^f^'^f^ ^uujfq^^ ujuj'h Ij^^ni-tMiliiuh 
[uiuuM^p urpuiiu 9 ifps-aujmç'sç' ujpjtpp * 'ytuiîiu ni.ujh luni-p 

30 tq-ni-yi-l^h '"P jutuu^npp u£ni.li » ^immJiu I^umiIum ^^0 u^pçjru'h 
UMp^fiu^i^ lunL^ ^»ujju^p^ç u^pppii ) /?£_ (fp nt-^ ^^i^iut'su^ 

31 UIULp ^^ ^tMipunL.ul^ X (II.^ ^"^ uf;^jJ^P^ ^^tPtuP lUÎM 

^uitiinL. f ip ^(;if^ Ij^^nLusnuPiuljÇ ni. ^f^^/'^y "^ JjiuifuM^ 
phtUI^ f tfluifhl-p Uip UMO UplL. UL. uip IJpji-uuM Jaoiuç UL. 
"iP "^PL 'l^PJ'-'^fi^k P"*-^ kl_ ^nuiMiu^ u^^ 2_"i.'hiMJ^ir t^p^nL. 

32 tnp ujo uMut^ s /|l ÊsiutfuM ^o ^^Ppnu jfi ^k'^i^ ^!\j"^ ^/f 
Im^ii.Iium 9 ip ]ni-ii.ffjujtMiiu uiu^pph ujnLh jp vljiu tMsuhsjiMjh 

33 «^^ fni. 8 /1*- ip ni-l^ ujp Jjith-uM 'huMif iPiuu-nLsI ^j^ ersp p 

^O (fp ^UI^^P UUSJUsh J^JI JJT^I^ŞtlMIUM ^p^oPppl-tP U-tU .ptp^f 

34 ujns. (II. ^^Ppnu (f-!^n.iu Lo • Jjum" iflslriu 9 fiutu ^j^ JT^^l^^ 
Jp 1J.UJI1-IU ^^i&iu uijimui 9 n-iMMujtîi jjiyçŞiÇ pjo n.iuu^ ^^us « 

35 LLJL. Jfi ejni-ilus sM-iuujnL. z [jt. usL. ^^Jliush ^o jji^ J^ns-ej-istujl^ 
nL. I p Jjiupohç utunli'h tup ujo tijniJh auni-ji uvjiih t nL. jjv 

36 P'"'^l"l il^ljl^n-liujis s /Jt_ JJ3 Jjus^ujentu ujjt gujpliPuM 'hiuif^ 
^iuljppin J-j^ ^p ^ujujnL. 9 ^o Pçji^jii.J^ ^PJ^P TÎhjP"^^^ 
IjolJjihiis 9 nLpuM ££jp l"kp utJçj^ UL. utuuteuq.iu ij-pJp J-jns 

37 ^^ ujnL. 9 /|l ujnL. ^li jp nLJi n.Ojujhmtu usl. 'lsiuiiso^^ ujnL. 

38 "L. Jpp t usnLli ^ni.^uip'h "l. jp tujJushmiu uimhph s /|4- 
Jni.n.^m %^nm JjmŞ^uij^ ujnL. ♦ %ni.m ^"sljppmujh ujp^pu^ 
Pj^ ^po (p^Ppnu jp UL-Ç UM 9 Jçn.m mnL. iPiun.ni.iIujÎM 
2^jUMhm^ 9 pusfm nppphç no mçp^hh Ism nl^Jus Jp nL.mu^ 

39 n-m ^mPjfbç s ^^IJpuu J-h n-mujuL. eup ni.u2Îsn^m *^mP ♦ 
UL. Ismslus no ^mp 9 mni-li jp unJufîj^ ujppj^ 9 UL. ^çJp 
Jjhiçujfjjush jri mon-m ns-ji uuj^j^h'iU^ mp Ispli^^^ ul. 'b^jLtSe JJ^p 10 303 

40 ^iuJuj ^o gj^p ni.n/htLUJ iq^nL. t /|i_ ^^Ppnu J^ji ^^Jjiufb 
isiujpiluM ^pp ip "hp i^^"/^ ^ujp- UL. £jpifi^£ *B[LC * "'~ IH 
£!^u^m^ J^L^n-lvut Lo ♦ ^j ^tnp'pPuM n^ui' uph t m-fi cfp 
^in^J^ juo db^pp f ni. ^i^Ppnuf; ns^ t n-mu^uL. ts^ujuut 

41 n^oSjp^in X l]i-h Jh in^uP^ !no (f^n.ui mui f ul. '^uipjjhji 
ujnj-fi ♦ !/£. usnfitsufh ul. J^^ujhmh li^ujsjjt ^pf^ [p '*/"'/' 

42 nL.uih mnt-fi umq_ uiu^fljinhm s /|l 1-[^2.tk ^^^ //^ 'hmijuj 
^^dfi }jm^ujj^ tPi£jptt.iP ££[nL. i ni. tjtpti-m'h Jp ]uom^ti.ui 

43 [tilmh mb'ph $ (\l. ti^nL. ^jt mi.^ [p JjtstŞimmm [p u[m Ir^^lt 
tnmzMtmtj^'hmt!^ k^b ^pJ^nLh^ t^nn. n.ojm'h um^^^jt * 

1 I ^ ^tmju^p^mm J'njs^nLi] ^ft ^uju^nL^ 'hmt^ k^k ^«'2-^ 
liçihntt I hhi.nusm^ h^ Jp Jjmmshmift *^mmp hopmu utço^ 

2 [lsi.hk * ^[i'hsitmp ni. Jp Jsomk Pps^uotj^ tfiJuti.ni-il^ ^[t u^ne.. 
mp ^kJh ifujsm hto y ^o Jp hjmpi.k^^'^ ^^nf' ummm^tu 

3 mputm % UL. ^kp nhiP J p Jaomku-uj TtpJçn utp^ppp * [T"'** 
nsii^ilk ^ufh ip n.o ummfJ ip njufJm'hui^m'hmm ^ppjuttjuiiu 
m^^ft.p^hmp Jklb^k Jvomk tnft , ^o [p ^phmni.tL. [p u[iu 

4 "t^ ^mP ns- ho ♦ Ijm'' ljns^%kll'"" ♦ f]'^/' ^l' [^ 'HIL ^k'l^ 
^ppph^ "^ "tp 4^[*"-- P ptt-uphk^ ho • ^p^ m $ fjm J^^çltmp t 
uLp Jp ho J k^tjt ♦ '^ljipJ^^ nL. ummmspujjk H-"* ^P 'V?/ 

^ it^P^ LP ujiijp [«omç n-mujnJit « '[^nL.m ip Jjm^ujjk "'"^ 
n.nt-sJ ujp ^ ifihuj $ ul. hmnft ^m uip '^pj'^nifh hmij hç^ç 

6 ^po ^J^P pnu IL.Ç j^op itjh ♦ [JLfisu nsT.m Jpumthpp ip ujiu 
hçn^p ^muiujtl usp 'hmiS ^pJ^nt/h mp um^phm f no tfmim 

7 t^k 'hktjuj ij£m^pk m « [II. Ipntjm ^o £^l mL Jk[k^ ,^0 
pktt-m pimujkp tnpmiu t Jp ipiLpnJçtL. fuo mp muLjujh 
hmtjp ^pP 9 "*- mcejiftt/lu tp lum n^h umjiphuîhmospjjh 

8 mffhmmp mu^^p ./?/' > /i*- ^k^fi fff} 'hms'j.j^ *PPP ^P nt-tuh^ 
n.uj UL. ni-ush ip [jmthmiç ^ftiujhm x 

9 n^ f_P n-ojm mph Ipuifui ^o nuuîh ip n.k u[p ^ifhmfAjk^ 304 dHtnhlh PWfihm, 

'ii^ntu ujiud^n urni^ ♦ ^^P nnu umuiP ^^ njiijd^ui ^hjt^uiua 

UintJbh^ uip hiQtim n.tutuu np nrîîiç * ul. biUÊlui no^ui.jnn 

'^P 'PPPl^^ [P "hp "''l' /""///'2. t^"^^ ^H^V^ ^uil<h ♦ 

'4 1 /|c uih luqjii-idsîib '^iuP n tll^usnuh ♦ iPuit^i^ nr^iu ^p^i^^ 

(fp ^ufp '"ib' ^ufpP lin^mtu'ii Şpnnntuê^ ^ji ^iujdp^ junt-tupp 

42 ip ntp uiptu^ ♦ ^o fp tiiuiJ l^ni^iniu ^iuuj^nL. ^çifli ^p 
'hb ^"{J'l'^'^h'f- uiptu^ UL. ^.luîitushuptu'EM UL. u ti tpri lÎi iijii UL. 

43 l-'^ip"' uiqlsi-ilujibui'ii X [JL. iuiuh/i ,p^i u^nL. (fi^tz.tu t Jjiu 

44 (pkPp"u rLLu'ujtu ul^ptfl^niu nL. gup^ao z ^iui/lu ^t^Ppnu J^o » 
Zuiytu^ Jjtu'' Ptuuiui ♦ rilipiu ifp ûtulp- 'aiuptu rt.p^ij-Ç liiuijiiua 

45 ^"/ ilnLpmtup *biu pint.tupltiu x ^puiu ^uip ^p trp luiulill 
^[i ^iup (fl;n.m t mL. q ^1^^. ,po U^pu^ '/'"'e^ ^pppt"' t'"' 

46 Ibtuijimn ^mumm tfiujiiu * /|t- nL^ttu u^ Stmpuih njiiL. "*- «'*- 
47 ŞippmrL. fp mtijji.ifiu'bzu'ii ^m^p ^iupub/iii z fJL. ^^Ppnu 

LtuJm j}0 ip mnii; piomm Ptu^lii.ui mp ulu trp n[OJ w^ 
pii^J ^o mp kfKPp "'V ^P "[P"[P * rjiu^m &p \^nn-hÇfpnu 
^mprp ^ h iiubmpii iîiun.ni-iliuii titutm ^pi/^nL.li ippn.u np ppb * 

4o nt. ip usisip miuplt uiunpbpii ♦ flr. uip Lmrip np ppbç mp 
i[3pn.upm uint-b y hp<.Pp ^pif^nifh ^po i^l^fJpnu ri^ç bopfiuh 
ip tlpp J^jium^ 'fip iu X 

49 //*- Ifmihu ,^o ^i^ppnu fp u^p mL. fniuif^ mp ^p^ppp 

usnL. f Pni.^ I^r ^nLmu Lo Jkii.m t iltu^m uç lîiuu-nLrluih 

20 if-m tppn-u mpnpii ♦ '(jrit-m n.miuiu bjnL.mpp ^mri.iu nt.. 

iLtuP rll^uill^u nlr ifijuniu nL. mp nL.miin.m ^mrs-iu t ifppm 

'21 lOi ni.m'h 2^[ituhuijiiîi « f\L. ^l^Ppnu (f[t ^m^ p pjnt.tup[i fp 

uim mr. ifiîin-nLrluiir ul. Lo ♦ xlm'^m uiri pu mu ti iun-ni^ri 

^o ^nL.% ip mp tjipn.ur^ t Jp ''fOJ Sft^ ^ni^ *^mP fUi x 

22 flt.m'ir J^ Lo'h ♦ JjnnJbkifinu irlit.t] uim^fi uiumpip nt. J-p^ 
]voml^ Ppn-uoif^ ^J^tP tfp ^l^if[i tfjif^pi^ Jj^^nLmjim'ij ^mPp 
2^^mml^P innL'ir iPiun-nLil t Jp miijirj if^ip^ ^[i [itfh 
uiuijm f ^o rf.iu fp tfuipu [uo Lmii[i ^iu t nu (fp if-m [um^ 

23 ui^pm'ij ujpuip^k « [lt.1^ ^qk nt.m'ij ipurffr ^pp fp 4/»^^ 
uins.n, $ rsL. rn luiu mo a.(iijm[iJ tPpp ♦ nu mL. n-(iim mr^ Vbn 10 305 

^l^Ppnu tLmiutiL. ttL. tun tit-iu'îttt.tu PtiL. ul. ^^*htn tttn^ lu/it 

24 </^ c/^ Ijtu^iuji^ pl^ti.tu 2/"^^ * /?*- **"- n-ojitJ tn^^ ^B^P'f^ 
LH *h"(J""'pt^ * lintt-H^i^nu lununt.ifl^ juo nu juutu tnou-^ 
tugij^ fuo ^nJtubinn uinL. nt. frn nt-tttbn.iu tnn p.ç uiul. x 

25 t\L. l^iuifut ^o ^l^Ppnu ijt^ ^^uini.tL. tnn ^kPp tt^nu f Ijnn^^ 
itç^pnu fp tt£ujp nLJt n-tutttuL. f ul. ipUbut tii-[t jpkP "*- 

26 uçauiç tnpnpp z ^tuuiu *fKçPpnu tuni-p ip uçp ipbLu/ît 
uut^ptfUttiiun nt. Lo ♦ f}^utujtu utp u^n iJuJ-li iPutti-nLilpiP* 

27 /?«- pl^n-tu mp ptutujçp inufbk ip ^r^mni.n- ^kpf^ * "'- 

28 ip nt-l^ 'tSL"' '/"''^"'-V"''^ ^iuPp ^piliuhtnnb tnji « f^L. Lo 
ff-p nt-iMtbn-tu ♦ îni% tpMjb^ no tf-p iPujtt-nt-tl ^jt Jj^^^nt.^ 
tnpn-iu utp ujiu^n.ut tIpiiçPn.uj tuiujû.ut tPp pP^h irujhioui 
*ibka upitfb^^ 2^Pb '^f^"' 9 ^tui/tu Juotn^ J-p ifpn.tu 'b^^ujja 
uiiu ^po t/-p tiûjn-nLt/iu^ irçnçn.tu uni.ptniup trtuptoui 'btu^ 

29 't'"^P ^"^ "(h^p^* S'P "/*{/ k^R^ uiJli ^o ^iuPptP Ittutiji 
*PPPP^ "i^ IP'^ Ij^Pp^h ^^Pp^i ^iutfuj ^ni-tu thpn-u 

30 '^PrPp" tP^ ^P ^P uçifgutç ^ntfb tPp Liurip ^PPf^ * fj'^ 
Ijnn.'bl^i/inu J/i Lo * Q,*"P "-<> uiifnLi ^tulJtu nt^ç uiutvP ç 
tfp n.oap tnp LppP' j "'- utuiuP 'but^utbintu ip tîiujut pjo^ 
tniu Itptfl^a "'P'P/^ PP ^n^^i "*- tfut^tu ujp ^p/Ç "/"'PPT-l' 

31 tPujn-ni-tf ^fi ip ussîip iPr^ uutjiw^fi y nt- Lo ♦ J^j Ijnn.'hl;^ 
ipnu bptlçai^ f-t^ ^^Pp utp^t"'"P^ * "*- /P ^Z"'/' J^oui^ 

32 uiuututt'JLunk tt.iu n Kpp uinifb x 'i^ni.tu tPujn-ni.il titp ^jpbiu 
tp Ijtutpittjl^ t UL. ^l^Ppnu ^tuPp l^opiu'b '^pJ^nt'bl; ll^^^lt 

nuj t iiL^iu ip tPuipu intuupuTj '^pj'^nifb^ f^p ti^tu uj^iu'^pç 
JLuiufh/tp ut f no Liutlut ^o ttiç Jp ti.uin.ui tuç fuiuuj^çp 

33 uipinut t 'ljni-ui ip nt-k ututuP^ tfp Jp tj-utn-iu iPuin.ni.i^u'b 
^putbtn ) tuiu Jp n.tuba Jipp ^po '^uiP p t iinLtu iiiJ *^çJp 

P IP "{"^p Jaom^ ^iuapp pii t Lomufpp ,pppp^l^ "^*- 4>», 
up ij-p^tj-unj no Jp Jaomç Jp tt.mn-iu l^tfp utni.iij « 

34 f\i- ^i^Ppnu miuil^ po ifh^ppp "L- l^f> * W""^ ijin Ştl^^tP 
33 "'P'PP'^ tP^ faom^ ip lumpp Jl^nijt 'bm niu ♦ /4" /p 'bmijuj 

^^Jfi Jjijf^Pm'b^ mt. ^o Jl^ mp Ppn.uiu $ ul. ummmij-inP 
36 tf'p Ifinj"-/^ * J l^rt-m JiucpLiinLi iu % JJj. nl^putP ^o ij.ni-n.ç 306 sQxnhih Pivnhim, 

Itunujjl^ifLtu Jaoutl^ ^[ijuiiUut ul^^JI^P ^î. *Pll['[^t "tE 

ui^up^ Jiuut ki^ ip^ufi^l^ t uLJiuM iÎM ]aoui[t t ^kJjtiu'h ♦ 

37 ^olÎ* q-u/U^ «#»^ qu/bf^ utL. IfHlr ^o ll^ ^"'^ ^t«^ hk^ 

^nt.uiltuPui'bt J[l iikttl^ ^ujP^ m^up »^IIP[^ * <^£ «^«- 

pujp(^ u^nL t ^o Jaoml^ ujni.li u^p puL^ tj^ ^nLUtu J^u^ 
^pft ni. Ufp ^uLtfkpb ^o ij4^«-^*/# uip q.uj'îM^jt ^HPf^k "*- 
Jp ^^jtj-uj'bl; t^lu^P ^^m'^mo/^ai^ u£p uujij^ *PI1P[^^ » tP^"* 

39 ^o Juouti; ujp tii-^n.uj ujni. z fji. mu ^j^^pm j^ Jp mi. 
^^jy tf-p^tf.ujh t ^o ^pp fp %mif^ m[ijmpi; lj(^ini.m[im7i 
UL. ip %mi[m Qtnumul^ t tuL. ^o Jp mmp^ ufp mimq.m'h^ 

40 mpjbl^ iL.ni.2yfpb J [t * ]aom^ ni [im jp n.ojm upul^jm'bmm 

^^ ^[LJ""^ *^PP * *"" "'2.t^^"^P ^PP "^t * 'h"^ 4-t ^[L ^^^t 
a.mi[J^n.m t pip" ^p ]aomç Jp mtJnLt *^mPp bmuui mnLlt 

Jp ^m^hmmbn-m t iTmhp Jp Jiîjn.m #)o mL. Jp JpppijujiU 

pmyç ûn imti tPpPf^Ç "fP ni-pn.m [JmJ Jm [unL.mp nL. 

42 il^[uni.mp » flu Jp ifmn.m P^ujji^ *ŞPP «^® ^P O-mJil^nLiU 
tjiutt UL. ym^mmçPp ufp^fib çp^Pp V Jppf^imb nt. uiutfujb 

43 Jp Jaom^ PmihTi tuntJb ^mnpJ' mi. m » ^,^'^/' ^V /^*^%'5'^ 
pujb Jçn.m ^aj^"'^'^/*^ uipnfîb^ ^o ^çJh Jçn.m pi/mîi 
tubotfm'b ufp tjmil!^ nL.[i tus[Ş>[îP[ij^ Isjiifb^ju/b mnuP^i'liT^ t 

44 (]l. [fmilm ^o ^^Ppnu [umujçpç ^ujb [umi£fçp mpmm t 
pnt.^ l^f^ ^mi.mu jp u[;p mL. ^l;J[iiuh ^pkP ^^ "k^^ ^o^ 

4o tnmph mpoppp lunî/h x [II. Jp ufu/b^p ç U3ni.b [P[iq^mp^ 
i[iuih mnL.ush oo ufp ^çPpnuç ^m^p mm-lt JiuP Jmh t 
joto ufm^u^^i^h P"i-^ kf^ ^mumu jn uçp Pmj(puih J[i ^mPp 

46 n-pJushmf/b x 0/jpm mp ufp^hump uiniAj Jp ni.mJj ^o 
uim)û~m ttpJmhu/ii [nmtuçp mpmm tuniSh ul. Jp ]uom^n..m 

47 Pmif[J* mp mm ttiniJb » [\^b i"^lb ^hP p^" ^tJ^^f '^^ • 
^p^&mpp [rlttPk '"^ ifmh^t uspaîu ^o nL.mhuhi Pm^^pf^ 
%slt ujph t ni.uih ^o pni.^ ^i ^numuç Jh uiuhmf/h nif^m 

48 Jtu * /|i- hJ[i *P[IP^ 'i?® "/[l '^'^^h fsom^ Pm^^[if^ ufpuff/h t 
nuç ^qç Jçtz.m jmJm ^pppf/h n,o ^^lUm tz.oiuih fp ufU3 
ni.mh utp umbnnhiii z Pt/* H 307 UiP 11 %^uitu u^uLlt u^p^fiuin^ ^o pujj^iuih cfp ^l^tiut/fiLiuj^^ 

2 ^uJU^nL£^ ^PPf^ * ^uji/eu LujsJuj jao ^^P^nnu in ^tnLuiui^ 
n-UJUJnL. t f/yi ufiLhçP ç ujnLonujU nçn-iu ihuiij utn 9o UJnL% z 

3 f]*- utn LoPp mnLb no n.nL. ip uuJitu upLbçPupa « uui^ 
-4 rL.nLtJujb JphPb 9 "'- "jp nLuîhn-iu u.iu ptnLtup • f^L. ^çPpnu 

tfp m^up- ^pp ujp unpujjl^ J p nLUjhtL.uj 'ljiun.i ^pppî^Ç 

Ö fJL l^o » }J*p i^p Ijuj^ujmuj %pJI^^ '"fl'^flP * LfL b'^ijl'L 

ujntJbiu mp^ptu psotnuj ilp pJuiHljp^ tnh f ff^puja. ^h tTuiapU 

ntLtu ^ujtl Jp Kttip tuijijiiuh Jp ujtafiLUujhujh ^tupp usitu^ 

6 a.ujhtnplj ^ujpp pinLtupb t ^tuPuj hb^P^P^P tfn% ♦ '^o ep 
"hp h^h "p fj^tijh /wo uj^pi^r^ui ^ppi^b ♦ "*- ^P "^b ^P'b^ 
*^ujjtJiu%uj ujpuiç UL. 'bkUjhtuiJitjpujb nu unnnLhujb ni. tLiuspiu 

7 tuapLilujliufb * Ç\l. tfp utizthlj lyh usp^huP jao tJp ttpn..ux 
O t^o « \]tu ^çPpnu rt.ujujiu ul^ptJç^uj ul tupfuo t Ztut/uj t/p 

uo * Ztu^tu Jjtu" Ptuujui f afipuj %ujtfitun iruj unLptnujp npjff' 

9 ^b I^^P ip "^h*fb ^Q^ ^*" fnLua s f^L tnfiuiu b^b'^^b ^'^P"^ 

fJp tunfjLtfuj%iifb J-p tunfiLtJuhiujb tnuihli ^p tJp tfpn-tu 

^itfujiq U1UJ f tP^t^t 'b"*tP^ 'PPPf^t Jaouii^ t"^ %tuîfitu^ 

40 ^tuuujuj tPui nuj « f^Lfjuj ^suntu upuçtu% UJnL. • nt. tnfjuuj 

41 ^h"b ^b iP ^lb*-JuihuJ ^uiPp ^ujpuhf^ « f\L tfui^tu ^p 
ULÇ ututuPç in tuL. iftsji jpo uja uin usnnf y Jp ^tujiuuj^ 
pb^ </« irpn.uj ^ijjPp 2^ftjuj%inr^ u^ iPuin.nLifiu% f^fijujh « 

42 f\L PuL^ «Jfi J-p tJfin-uj Lo ♦ 'fKo ujp nLufhn.uj ^uin-pJ^i luç 
if^uifçuç ^p pphç ) tuL 2^} uiph luih Jft ujp ilfanLiu ^l% ♦ 

lO UL. uiJ ^hPpjJ ip tfiuitu tuL. iTujn-nLif * fJL. tuL. Jp tPujn-UJ 
hiuq.^ ^ppp hp^p iuiJiu% I p iPtupu fuoiutu uçiçjiÇ utfi t 
^O uujnrHjfi uinL nt. ulp fjofj * fp ffUiîLuijÇ JujnLnLif lup 
^hjffhuj tiL fjujtifi nuj ^J^uL%h^ no ^^Ppnu Jfi fj^^ l^o^ 

44 P^ • 'fio lut. Jp r^iun.tu uf^onujh tu^ fuiuuil^p u^ptnue y 
^o i^p nLtu% ^i^tP q^nt. kl ^f^iP ^i^J^ tPiunu r^tu in^ fu^^ts 308 &Q%nbik rtunhim, 

P"i-^ çi_ ^nLtnu ^n uçn nk.ufb ^hP f iujifujh no ujilnLi 

16 ^^ u^p tPui J^Ji X Quj^ y"1^ '^ ujjinuM fuo usbli n^iiuilt; 
Piuu^u^ f no uin Lop- f ^iuîibiu ujn luil Piu^&jii JPP P * 4"^^ 

17 utu '\niJb mp Pnt.^ çi ^uluiu tuç Piu^^ni uinuinb x ^ni.tu 
hPtPp Juoiuç^ ^iutliub tuL. ujujnj^py tntu J-n nt-iu'bn-iu ^ ^"'^ 
ijujb ^o J-n tfujtutu dli f Ltui/tu no ptuuiui fiuiu l^i JJ*çu/i^^ 
U-tu pt/tub tulipli f ûîn^p u^nt-tP no a.iuinnn UJntuniP Jooiul^ 

18 uuj'iip *PP_P[^'^ * 'lj"i-"J nL.uib IpjJiUu ^o fJ-P^It^ ^ui'b uin^ 
^jjumf^ ) ^nLUtpnP ti^nu'b ♦ nt^ e/^ ]uomi^n.uj ^PJtpP J!P^ 
ppb nL. Lob * \[ni.uuibuj JaomÇ^ </n luoj ^uiimpi^ (/n Piui 
lpmbn.m J h 13 oujm mm x 

ly 'ljnt.m J-p ul^tf^mç uppji^la ç ifnppbç Jjmçtltuibnuç i^h^ 

pu uj^ntfbonuib ^mjJm ip ^iliL^bi^lil^ nt. ^pujppn^ nt. JJ^^ 
P mnpmtç Lpju/b ni. Jp lrhjiÇu.m n^ituilnLpu^ç %m mn 

2AJ liola-pb ) iç pS uibl^ J-p Jjç^nuutpmlin-m t 2mtIiU <rp uLtJib 
*^rmpntu'b iPuin-nLBll^ ^^puippnç ul. Jj^it pJ^'bmiç uini^ $ uLUjb 
^o l^mihu ^o ip J)%IJmnliuijh ^phP^^ '^P Irnt^uîbjiujii^ 
n.m lumuiçp mptnm uintfb pmuiui Jp^uL^I^ uip ilmn jpp^ 

21 ppbç X IJl. mçumç Jaomç uip num'bn-m mnL. f ul. tjipn^ 
iluin.nt.ilui'b iiip fiiPm'b mbltbç ip Pmmui tll^Lhiultm'b x 

22 J]l. ip uçp nLUib pitum^pi^ ^m'b ip Lojiu ^phlh^nijç 
^anLUiuç Lntm f ul. Pmn-bujpmuç- ypjuîhmjili jno ^mlum 

2tJ Jjjjla mnpmç *^mn.uj x *Jio Liuilm no ^mpr jni prlpm Juo^ 
mç mjt f 2}"1 'Y"^ * '^P ^b^p*^^'^*^ 'bmup'^wp- *^p^pP ♦ 
mp ilil^P hj^ "^PI ^P Pniusuin.m ummptL ujp uujnrtltpb x 

24 ^ppnj iPmn-nLJ ^^ q.m'b^ uinL. f UL. mp PnL^ çy ^xULmu 
UL. mp pumb n.pJ li y ul. Jp pmiuujrum tppn. pimjtp uçmç- 

25 ujni. X fJL. pm^^ PmnMjmpmu jp [d^mpunLul^ n.mujnL. , ^o 
jp JJoijnuç ujp L^n_uj f nt. muLL usp mpPjmç jp JJbPm^ 

2o ^pp'^Jh mbp X fJL. ujnL. ^no PmifluJ umj ^^ nLmb mp ^Pp^ 
^pmujç "h^ ^Z' '^p ^pJuiitmjthh f Jp thpn. pujjiLl^n-iu 
^f^ *PILPI^ * ^i'^ 2^ljppmm'b mJnLj^ jp Ji^^PuJ^fiuJjk 
^pppup jim'b 'bmJ kppPpli « 1 
■I 

JJ^p l^ 309 

28 Pi^^li"{jk 2"^ * /?*- '^P nL.iuh uiii JJ^i^uJ^nu 'huMsj ir^^^ 

utp'h!^ nmituih ^fs tTujqn'îj ui^ ujniiiiu » ^o ns^puj ip n.ojuM 

29 Ijqopfijnu^ u^ni- z />«_ çr ^i^ ^ 'qiiji m uîh ^^p i^^^t LP_ k^^V'" 
^nLPp^P^ fuo ^^ji ^^u ij^ujpuip ^n^Pl^ f //^ bt^*"'-'^i^^\^ \ 
Pu/îiuiuj uiuDi^h ujnifh (fn ujnl^jujhn-UJ iriunuins-iP u/^a^ ^y^ \ 

30 j[i'hnh * '/Jo jiûnuj (fji tPpPP}^ ^p lTpl;jujhn..uj u^p ^pjiuh^ 
uir^l^ Ujp ui^up^ p.uJu/hiUB.uju^ nt. Jjonnu^ « 

j 

! 

1 fl^V S^nh Ihpouipu epujuipyuj^ ui^up ujij^p a~p J>p^ 

2 [l'uujj^ ^[^'[T^^^iJ t^tjhP 'PHPi^^* n^ 'iptj 4"'^^"' &"'w 

3 13-nL.ujç uip yti.p 11-nL.J-p X fji. Inuijiu no uip pjo^ui \j'>*^ ' 
*^ni.uipujh ri-Ç % tfp ni-p uiiuWi-UJ ^çPpiiu (rp QppP f "'-' ' 

4 n-ojiu pjujifiiL.pi3pnujh ujnL. x [\l. LujJtu no ujnL.p llpp["' 
l^p tiFnjutuj'hç tuiuhh y nL. lunt-p (rp njoj pjoutp ^PPf^^ 
^^p lrl^^[i (fp yup 'itf^Şi^pujh [lupup^P Jp ^p p utliipiP 
iuu^!^ptuhn.iu P^uijiJ^ >PPP ♦ li'P^ ^P [^oump u^nL. ^po^ 
tutiLp Jp piu^y uîuju^n^ Jp ptuiû.i^n-.iu lup inuip[ihuj x \ 

O 'ljnt.iu ^çPpnu ip rip'binujhuiuj uip^utP [uoui[i rPpP[^ > 
^iuJut tP^'Ip"^ "/V niuDphtuhutph Jp Jjotngti-Lu 'hpui-^ 

6 "^P^PPP^ *^P ^l^l "'-[1 * fl*- IiujJlu iço îhpouifiu poiiuj tuni-p 
uiutpujulih I ni-Ç 2j"'[h ^kP pnn ujp tnnt. nl^nppiuh '^tuPp j 
Ijpçuiuih ip UiuJut usnu tuun^pu/h [uiJuiluitu uip 9o njnc ♦ j 
nL. n^p u^ijup tniup[ijl^ ujl^^p\jiulîj ttphutujhl^ uip p^ ujnL% « 

7 f]i- tfut^iu J^^^p^ fjoutl^ ^ujP t UL. ip uii- ^jiutiu nLO^'h[t 
^[1 t[iiuppuJ[i^ "1"^ * "'- IP t"^ 'hpynl^ (Jil^Ppnu!; ujp ppu^ 
inphç uini-p iliu ^pp P t nu ito • Oiti-eJiu tTLiuiuiît « /»i_ Jp 

8 ml^up^ tu-[i iJ^^jjpu/h ^kPl^ * (i^ '^^/^•^ i^ Jl^it.tu « 
^ip^utiu pjo lipçuiiu f 11 L. uopu [uo pçnitt f ul. Jni_uujh .PP P 9 1 
nt. Lo Jçn.iu ♦ 2^p Ih ["o npLpp nt- npiu ip tnuL. Jpu ♦ | 

9 //«- uinL.[i ruiuujnL. nt. ip pi^j nL.[i ÇriL. t ul tjtu utpmuhp 3'^o ûQinhih Pbvnhuvb 

uinu ip^H (fgl UJL. tfklt.g^ tiiniHi fl-diri- n-tauui m i ^^ ^/u/r/ti^î/ 
iO "^SK^I^p ^o [ismt{^ £//^ uili'hiîi z Ql. l^usijuj ^o uili^l^^li C^l^tP 
li^[i'li^[i ^mpuj^oi^ uifi^nLpP^ ^^ uiuiê^k^ '^['^'L ISL '"'"^ 
rlU^ ^""l^ ^ujp^U 9 ^o c/^ nuuj'hn.uM ujl. dn [uo ^uj[J^n 
ijk uini^ f uL. nt-ufh iniu^ ^i;[(J^ ^ni.^ ^[j uip^nLp^ilh f 
i 1 UL. i^ ni_^ uujuj[êl^ Jtl^^ *^t i[tîftup[iuj 2 f]L. ^tPpnu 
UJL. ef^ [uo ^ujp nu l^o ♦ '(jnL.iu u^nn.uj uinnujiipiP j^o Jjouit 

'^h[i^t [}'0 2^[lUj'ijUI HL. J p^ Ul^Upl^ ^[ipOUl[lU^ [utpUU ^pff 

12 "L. </^ ^t'f[' ni.JnL.iut ^ujJJ^ ljt^nuui[iuj'ilj t (Jl. ^p^ppp 
^ujP iji JuJiiu ipujpj.nu ^ajPp^ l£oPuj'îj ^ufîjljui ui[ium ni-[i 
irtjct''t 9 m ,po ,p[' i['nn.uj% ^iuPp uini^ '&nJujbuir^ 

13 upifç^ "^[L'PPUd}' * ^J't"[uJ ^no uiuip[ijt ^ujj^t ppuin fn.nJu.t 

14 'buji[^ îi.iupi[uj^ ^p ^uL. ^ointup[i ^pppi^t * fl'- l^uji[uj ^o 
miubljt ^tP p'"'b ^tuu ^pp J p 2I"lbPhj^ uiuipp t[t 'i'tu 
*PPP ly LP '^f^tnnt-iL. uputjjtuj 'bujn.i ^ppp^ tp.Pf ^tPp"'' 

15 ^^ "l'"P '"'"p[ut uujnpb[iuj * ^iut/ui ni-uj'b Lob Jttt-tu . 9»"*- 
tn[ib tinLj f *^ujJuj iul. ip uçonLU [uo uip uiunpbp uiUL. 
tf^PP tu^i[ui iu f 'bnL.iu nuujb hoPpb * \}*t}t.ph tii-[i iu x 

lo liuJuj i^^p pnu uiç uiunpbujiiinftb it tnp pjpuui f ni. liiuilui 

17 ^o '[y.pPPi^ iuni-p ujp inhPfibt tPmp Ju/b x Ztut/iu luL. 
^P '"t'^P ^P nt.ujbrL.uj [i^iuptP '"P^PP ,PO ^P) '^p'^ * 
"t- Jn nuujljn.tu buini ^np tp^Pp iiut[ujij Juoiut tuni-p J-p 
^mjuiuiuç luujpiu^h t nL. lio ♦ ni-[iuj Jp [jtuu.nL.uin-tu Jp 
Uip^jujijn-tu biun.1 uipTtpli t UL. n.iuujnL. UJiu^ij-UJ a[j 9nL. x 

^ ö /?*- tpuihu ^o upuit tt£nL. t lu^iuujiu ^tPp"" StuJujb usnL. 

19 ^^ 'biuij^ luu^tptuij ippn. Jtp[t[t ^[t "l"t- « fJL. ^[poinpu 
J[i qtus[uj ^o iunt-[i [uouin t ul. 'hilj' inp uit^^hiuh PtŞ*^ 
L^Pl. *PPP^ ^P ^iuPi^ uinihjn-uj t'fp *PPP • "'- tuni.[i Jp 
}jk'>"t-tn[iup uhit 2f"- ip ^'^'""p[l/t f"- ip "'-t t"p tjiu^r^[i 
uint- « 

^^ /î*- i^ppompu 4:^2 §[it.pnuini-iu'ij ni. u^p J][iq-n^inL.iuît 

i[ilin.. inpjjph ujo u^nL. t ni-ujh Jp ujp lrt.p [P['%'"Jt Jt"-tu 
^uiPi^ f nt- [uiuu omujuiiu^jit tpmmp^ui^t ^ui'îjmnL.pJp^^ 
tPpPjfi' p,i]uiumnuç t ""'-[^ uini^ t"['[th '^P^PPP tunL'ij ( U^n 13 3H 

B^ptu ttunP^^ nL.Uib (fn nfuipi^ i^usmji^iii^^ uiujnLn uip 

21 uuihmp UMUL. ♦ ^L. ip Uiusnt-iP n-.o'^ ^p îppoinpu '^piç Bpuj^ \ 
mji^t^^ujiifi r'p^ppPn ui^nt. ^p ^[iLpitlimm n-ohp^p ^"'^ \ 

22 f^p m.utbn^m fumu^^p mpmm uptL. * (\l. ^mj^^ ff[j mp ^[ipm \ 
^rSP ^*- uî^-'hb ]^om^ uj > nL. %m mmhl^ç iPuin-nLiJx \ 

23 /|l g^p ulI^ ummp^ tll^i^[i^^ fsomi^ lunL^i jîipum f ^f'f^ 
tll^P ^SL \^om^n.us %ui mm f ul. u£p Irl^ill^ ^nLpifu/ii u^ni.^ 
%^ 9 n-ni.^^ UL^i iz-mu^nL. * 

24 /]«- ^^putfnLpu^^ ijipnL mp u£0 u£ni. ul. ij^m^ «7^ ujo \ 

25 usnu z f]i- fkmnfbutpiuu ul. Jjorptu l^mijm ^o [upijJ^p ^ po \ 
mmm ^ppi^ t <fp ^nL.mul^ il^ljj^n-[îtuh > ^uflhim' Jfmpi^nu j 
^iuPp LoPufh (fh uip [uosL.m lup uuihmjujç x \ 

Vl-P 13 

1 f\t. ip J}%Pm^[immm uf^nL'h ^^ ^pi^^iu^mm ^pbpp e^tj^ \ 
q^Jml^pm'h ul. poûmjutii l^muinifh 9 lrmfi[/ flmn-'îimpuiu ul. j 
'(^[jL^l^p ^mPp [^oPm'h ^pJ^ntfii f ul. ^nLli[inu^ lj[iLp^'h[i f 
^^if' ^['Pp'^ '^"JJ.t ^l'poi^[iu ^mPp pom[i uinL.'h JJ* mh uij r/it 

2 riL. JJorptu X Iqmslui no nLiuhuaij ^p [upqtJ^P^ jaom^ uini'ij f 
nu n-o^ji mp llppPp ujnL'ij > pnL^ ^p (fni.mu ^o f ^tjk 
"{P*P[^ <r/#7 ifpn-m t p.mn-'iimpmul^ ul. JJorptuf; tfp uioj wl. | 

^ 2.[L7I"^L* ^fL "IV ^^^ •^" '^ nLUJh fpsifit ^ppt^ * fl^k \ 

yuq^ nLufh pm^j; n-0^[t fjppp ^^ nt- 'hptîfy^ ^PPCf^^ ml^ttlJI^ \ 

[uo ip uf^p nLufh mufh[îiM ul. ^j*'^"'^' * 
4 '{jni.m uLufltuhj Jp Jf.qt'L P"'^^^ ^mPjA 2^[im%mph jp J}^^ 

[tJllt^ijt 2."^^ * "^ ^P "^t ffL ^P'^IPP"^ uip^uLpPifh X 
ö /?*- fP Jiujqmi![fhmjf; u^p f(p'^[i2L"f^'t^ IfL "'tp^ Jjf;^nLm[tm% ' 

^i^pui/iiLpu^f;^ i/ujq '"p^pp '^["'f^ • "*- tuftfbm J[t ppq^ 

6 iff,p^[i ^[1 uLufli upiL. X fJL. u[p f[l^n-ujiimpbl^ [p mi. ^k^t 
mmmjt ^iuPm (Ijmtfi[inul^ * ffl "^^ mmpt^if^ i[il^jq^tfuj^tp \ 
^m^^p \jt^nLm[i ^p[i m[i% 9 %mif^ ^^4" p''"p(^jt'""^ iqnL. ♦ 

7 *fio ££#«_ mp q^unJujq.mifn-m upiL. f ^o mp ^w[Jp f[op ufii j 
H^Ptt"" ^^1P" ♦ Jmn-nLtJ^ ^p[i u[p^ '"tL* "^t"' P'^"-"'^^ 312 iQXOhlb PhVnhlR'b 

p.utul^ nL. JJGqnul^ ^tnt^fi ,p^p fuouut ,po ^p^^t/hi^^C,^ u^^ 

8 ivp^huuj s îuiiPuj t^uii^fi J^^hJiuu c//j ni-Ujisn-uj ^"^p^^f^ 
uuinnbh iptfut n^o uj'^Juj W çn^pÊ-ifç inpuiuj ijuulç ni-p ^o 

9 U7p hjouuM ii.uJjtfujq-UJtI^ (fp mhuç slt^h^u.^thuj x îiutUu JJounu 

no fljonnu (hfi F^l^ Ijop j^ , iqp^ /*««-4 k[^ ^ni-Uiu ^,ujP p^ 
10 IH'^H ^/"'^' 2J^^^ nr^iîji^prj-ujhuj ^p u^p nLfi f f]L. l^o , J.y 
u^p ^^if/i ^h[t "^ "IH '^^^t f^h'^tuiupjJt^li rj-pJ^p i^nLiTLir 
^^ifJuj'b^ innfhif!^^ ^k^t """""'^""'^"'^ inoqp[i n-Ojut 
41 faoml^ juni-ujp f^f^l^l^'b "^h lUuj'* uuj^ppbfi x [)l. %ni-uj ijuj^ui 
uib"Pb ]nom(^ ui^ ip "hp 1"' "[[^"l'" * "*- '"t ^^k^"- 
esjpuih^ tibJufL pfi mb t[-ini/ 'buj "[[i'hli f ni- j/fi nub uujuiP^ 
ip u^p nL-[i inliL.iPufb ul. r^mph .p^P f "*- "[p l^^n-tu'binpbl^ 

lfb^[i uipuiJ[i2_ '"[^^HI^ .^° ^n. '"b"Ph ^ '"^/' 'YZ! k[LU"^ * 

12 Pi^-b y"'[k n^uijJutn-iuiP UJL. ipiJ[- ^o u[nL'b m[i ni. [fJufb 

13 m^/i » 'l^l^ ^kjp"^^ m^ni- ip u(-p Pui^^iJb [aouib « /?*- 
ni-UiÎJ no inn (îjoniiun.iu utnL.'^ Jn (îjtui[inui; n.uju^nL'îj ^iuP^ 
ip (Jjbpq^b /2 "["^Jbpb fI}ujJ/[s[iLj^[iuij(; ♦ ^ujJuJ luîltbiu J^ 
ni-iu'b i[b î-"fP[i"' [p ^nLUiufj i[^ljbn~[i"J « 

44 /]*- ni-uj'h J[i Jp ^hprj^b î_"*^ "'- ^ujpf^ ^p l}%Puj,p[iujjb 

<rî[iu[iq-['UJjb "L. fp n-ojiu ^k'^'-h ^k P ^ [[l "'kph "t^ "fîj 

4o n-ifbp^i^ X f}t- pui^i 'boJoul^ ni. i[i^ ji^Juj^kpiu'b [uobuipbb 9 
'^^Jhii^P utîii^ [lu/ii Jn nt-ufhn-UJ Juin-nt-iJ ^^puibm^i ul. 
Lob ♦ /.y "ipk J*iJin-nLi[ufh hp^p Jp q-iui[Jnuuj 'htuu[i^iuP 

46 "b^l^ ^t " ^bj'^ "[hJ[^ « il'^k y^b ^oqnu ^p u^p i^i^uj'ii 
uip umpphuj'bur^b^ utp ui^up^ [uo [t^uip^P ^pp[^b ^o ♦ 
'IJ'j tPuJn.nLi[b ]^"pnijb[b 4"*-^ ^/> «^/f Juoui^ inp [3 pu-ii^ 

47 [jouiiup[i "ip^l^ * Jaotn^b ^i^^^b 4"*^ u^uji[^rj^ Jui «^2- 
JuipP f UL. n.ujJJb i^n m[jtupb Ifp^pt "[pff^'LU ,ppp liiui[tu 
j}0 ^n n.nLpuj^pb"^"' U£nL% ♦ ul. ujp '^[L[[^'" * '^^h"Ph 

48 ULufh Jp UL^ inujputh[i X fji. ^.ujuia ^p[^ uuipjj'h //» ^j^iniu 

49 nt-ufh [noj[i J^pp * /;*- [p ui[ijiup^ *fiuj'hui'hb"i"J ^ujŞiP 
Pujj^uj'h usp ^^iutn nppr^b "'[[['"ph nL.ujh Jn ni-ufhn-UM 

20 "i"i tPO J[ipuju ujpnnh s (]l. Jl; nL.^ phJ"' q-U3""L y"[} 
uuiui nL. pl^aç uiutufh Jp ni-ufhn-ut a^ujinpjufbmm '^ui[Jm VbP 13 313 

21 JlujJnu^^ iji^jq^Jh^^pi^ X (}l. p^uj^^ ifnuinfj^tu^ [uouui^ nt. 
]uomç (f-p ULu/liit-UJ a.nt-n.ç l^puç IJuii-nLnJ^ uium $ </// a.ujs/i/uj 

22 fli'bliuji/fiij^ tTujn-ni-i^ ^fi f ^Pl_ "UJ^uj'îi * (]l. li^ujifuj ujni_lj 
lio^n-ujhui i t/^y nL.ujibn.uj ^ujin^^uj^ ^ujJnLUi ti-UJjjpn > 

^unInL-Ui ifn inji in Ijçonuj mnih Jp^ if[ti.pujujnn. ifujn.nLif 

23 ^o uih ^kJf^ JhpujJh J[^ [i^puj i^p^pui t Jaouih Jn l[i~^ 
VbjhPb ni^liuj ip Ijhopiu ijujuih Jp Jiupujj^^uj ful^puu 

24 U'i"l'^h "-"^^pp • /?'- ^hJ"j uj*- f^p^kph l^o m^up 

'huj ^pp » îujljijuj Jp ^hJf} ^ujJJh y.upujjhp^UJ Jp ujJnL.1 

25 PwŞjhi^ PouJUJiç Jujij tPpp ♦ O^ LujJiU ^o lu/îjhuj n-l^ luj 
pjo jnçJiuu f^'PtPP P V** * "'^ *bI' * ^nL.iJ pruJiuJpii 
uipnpb f ujq Jiuiu Ijnunuf iç ifiu^ui lUL. ip pçj urUJ n.ç 

26 J?o ujrj lujj^n. 'hj^piP uojuj jj^Liu ni^^ J^^pprhjî^ $ \^ 
fJ.ph ijujn nuijuilj n.ni-tL.ç ^['huç jMJjpui^pJ^ ul. ni-u/h no 
ip iJiuJ n Jp Jaoinç urp P pn-unh^ uhoaiu pjhiujulç ^uj^ 

27 n-p nn.uj ^iup p ^huîhinpîj z ^fipuj ni-Uj^ ^o ip ^ni.ujuç' 
uui^^'h j^ UL. ^^LnJlniupl^ij. ni-ui% ^k^h^ ujnu^ h^ph.^ 
in ^hp ^yJ"'-'''"' ^i^Pp pJohLnph uituhLiu ip çj tjg ifu'^ p lu'h 
Uiuu hui J?ppfi* y /•//"' "i-uj'i pi^ifiuiPnnppij luni-p utp ^pi-niP 

28 tPPPt^h ♦ fî*- Jp Jppr^u-uj u^ujl^uj nh Jp uip uuj uip^ 
P rnjç t Jp ^ppuuinuç inpi^ii ^pppi/^ ^o tUL. ujç n.nL^mp'ij t 

29 fjt- buJifiJJ ^no Jp mhp ^uJti-h "'-[' '"'- ^k'^l' ^tuPp 'iipilji^ 
uuthmi^ tpp ^n-ujij p çifuju ,ppppij f Jp mmpi^ mij/iij pu^ 

0\j i-mp t ip fJppujç' mmhpu x ^iui/uj Jaomç mui-h Jp Jp^ 
ppmij tL.mnpp f no mt. ipptv. iL.o'^ujij Jp ni.mun-ijj mmjujip 

31 Uj^uL. f fli.mh ^o Jp i^hlblh p-h"-i" ip ^nLmul^ mmp rphPp_ 
ujni-h f ni-ujh ^o uni-m jp ujujp lOLmJJç ^m'^pmç ni.p 'hm x 

oL J^J Jp Jp nti-m i/ujtj uipi^jih mL. tfmm ^o Jp ujmJktL. 

33 iPmn-m ujo ujni. x ]LiP ^fi ij-ni.n-hl' ni.m'it jfh ^o muLp 

jcomh phJi^J 'PPP ^[i JJ'"-'" \rh"l'^h i^ip ^PJ'"'^ *PI1.^ 

pj^h * ^ijuj'ij ,po jp [i^l/ij^li tjujujnL.pmm ^mPJiijj %pif[i^ 

34 uutijmjîij f n.nu tj.ni-n.ç iPj^ h t Jp /iilo n.m tjiu » //«- ^o 
mnLp Jp Jpppu/ij n-mnpp f ul. 'Ckmp nji J /i Kni.pni-ijpP p 

27 314 dSiXflhli n-VlihUll 

U1Ç %uM uihijuj f uj^ijiit inp tuç 9 ^P^P ^P ntLtu tnç utp 

35 inniP j^iflîh lualiti ijujiniu ^ujtlnt.ut^ x 'jjni-tu j^p tij^iu^^tu 
tpuui^ni^n ^ft (^p tnp ti^^ 9 dp JJ.ltl^ [uott-eu ^t-prtt-lijipft 

36 m^Pifb uil^ %iu uijt « f}pifcu ^o ^tuihtL.tn ip tuuptu pjotnui 
^2 ll^opiu tl^ptuif^ fiout^ [uprpf^P *PPC "^ ^P * "^ LP 
ujiu ^ê-tniutn^tf. kso ^utPp intutpl^rbpîj f ul. yit-pni.i^HJp 

37 mft « îtutfiu tuL. no faoinl; J-p i/pp^iuh u-uj^pn 9 iuLpni-^ 
hhpii tjiu tnp X 

38 'fjni-iu i/luini.tfç n ujpuiuj çj usp^ iPujrL.nLtfujh J-p uçtfç^ 
in^ nLJitu <fp nti-tu tutîŞshmp^ Llit.bçjujh tpç tltutj uint^ x 

39 [}*- <lp nj^ ^i'^l' 1-p2fl-"J^ .^0 f^p 'boifoul^ \J*nl.uujjl^ ^nLÎ/ 
û.ujinhp 'iiiu upni^ uiutnptp uiniSbç ujp ULpiu ^hP tPp tE^ 

40 hLfufit nlîbiu uiutiîpri. inp ufui x '^nt-tu uiuri.ph Ujph 'biu uiuj 
^o ip u^p n ujl^ tuL. no ip 'bujil tlil^jq^ifinl^pufh ^ujjJ lii'u 

41 Lofd^ph ♦ ipi^tjuinr^ y l,j tup^miPiup^nrpLt'h UL. 21" 1.. "il^ 
UL. ^^pu^ uj^ ♦ rjl'.ptu tutf^i^ ^lt tn^ ujp 2p^*~ip^ [p 
n-Oitu ntntu $ ilnL.uufh tutfçi ^p tpJtP "Ç^p ^P nn.iu utue'iB 

42 uip^ui tn^ uituilnLp 'buj ^f^ « /J*- Iputliu ^o tfp ulJ^ rL.tuu£nL.'h 
puifiu inp J^ppp^ *^p nt-UjhrL.tu no tuL. 2^uni.ç inruj tfp 

43 uJ^orjiu ^ujhiu (fp ni-tu'brL.tu £^^4" ^0^^ « /Jt. biuihu ^o 
'^pifiufa^iu'it ujI^ium tiintfh ffp JfÇ^nt-inptu'h ul. uip pp jttj-iup- 
tp mlib^ ^tupotpuh ihpa.tu'ij ip phj ^orpiu^ nL. fXtuiL.'^iuj^ 
ptuul^ ^aiHj jao nL.ujh uip nL.ufbri-tu luujujçp inptntu ujni^ f 
UL. %iuuh^iup- tnp ^pppi^ nt-ujij $ no muijpiriu £p piLp^iu 
JuotnçtnuJ q.tujhtP uip uuintUjrui x 

44 (]l. ip tuL. tt-ojm 2^iPni.l^ mj^f^ uujj^[i ujmffl^p ^k^lf 
^mPi^ ^pjhtjijm^ rfp ujoj ^ipuiffiLpu^i ujp^liuPi^nLm s 

45 ^mi/ui J^i^nL.m[im% i^miAu ^o [mL. i^mpuujujjl^ mfîij t njp 
^muni-mpPlt ipptfp ujnL.'it | nL. jp tpmp^^p fjoPphm (floipiu!^'^ 
mp fp*Pp uinifb^ mpnpm upitlh^ nL. ujp ^1^*-^^ *PPPf^^ ^ 

46 {\*-b 21" fb ^^1"" "*- ^njrtlbmpmu £,^uiup^P ^ppi^ ""- 
hoij • JiutiptP upiL. ^o mtfnLi nçimtfni-pu^ç crp nri-m ujç 
IjoPi^ 9 ^mifîu 2t*-^'^p[' ^"'-^ muLli pl^m mppi^ t nu f^uL.'îj 
hjo cfp çui^mlt ^ujjmprL.m /««/^4- ^ujuiuui %m .^W" > ijuj^m dlP 14 315 

47 iIjiP (fh J p PmshŞiii/iiii.ui Jl^ inp L^si-ph x f)puui ^o Jaoin^ 
ui^ilui J-n tlujn^ui upsriujpfirhLU t JJVj tv_uj (fp Id mjhmujîjsi-UJ 
fiL.o'^%^ musii^ ^o ^ujjd uj ijiuin-uj inpljl^l^ (fp usy ^ui^iiuu^ 

4.8 '^iP^h * (t'- P uJjhŞiuIh ns-puj tnp wpypuieiphç V^H "^P ^t^ 
usnLjLt at. chp n^iiuJni-pu^n-Uj f^qqltP tnpmui ti^ntMi f nc 
lUL. ^iifh ^o (f-p ^ujl^ut^ ^ujjtuP ti-tu jffujjli'h ti£0 tijnCh 

49 hiPujh tu'iih'h z /|l u^oqui Jisotn^ ^p tuL. ^^if/t ^pefuiptutu 

50 U£^pu inp u£0 u£ni. s ^luJuj Jji^^ni.u^fîaj'h ppp^tuP^fi nL. 
tlht.p çiiM^p (fpbtts'h n±. ujiiMjhtu usujtf çpç n.uîhinni.pJhy 

nppph 9 nt. ip uçp (^onnuç nt. fiujn.ijujptuuç n.uiJfupiuit^ 
tnph inujpuibiih , ul. nt-ufh Jp uphon-Ç hio tniup mputnph « 

51 {\i- ni.uj'h Poniu I phhiu hio ip n.mp^h ni.ujh uiiu n^ujhmph 

52 nt. ip ^.ohUuijl^ ^1% s f\L. yulip p^u/h uip yun hphjç hl. 
uip Pni-^ l;i ^ine.inuç u,pJp mp luo uintfh « PJ/» 14 

1 ll^ Ujni. np ni-ufh ip ^ohutumiu ip Irç^p 'Sh ip Uf^ptu 
JjÇ^nLmpiu'h ^l^Pf^ f ilnt.uufh ^iuu'lp uiufh no thnnL }jl^^. 

2 ^nt-tn^uih nt- \jnt'hulb^suîh ^iPuMh itfh^ih « îujJiu ip ^ifijjh^ 
hui ^iuPoq^ \j^l^nt.m^ujh mn^ P luj^^ujh l^l^P tpppph ip 

3 ^"'P2.b ^iP^J"^ » iP IJ^fjuuimJ^ mujh * ^mifcu ni.uth ifipn. 
npp i^p ni-ç u^p uuj^p^uihinr^^ f uip Pmitsui u^pujl^uP 
l[ujij^ tnp^pnp u^nifh y ^o Jp ujoj ul^oiiui piLp^^ po ^Jr^ 
^eumJ^P t^p^p^p ♦ ni- ^hp'^^^'Ptu'h nu ^^^iTuipush mptnui 
•^Z'/'Z!^ "liL '"k"P h uLiu'h X f^L. ûujpuujujj^ ujmJ^p muL. 
f^ppîf-tu u^nt. t ^php^ut^ £p unfijl- Jjl^^ni.m^ujh up^ifU ni^ 

5 ^^p^ujh J^ ip wf^jç pl^unt ptsh x Ç\i. Iputlui no Jj^^nt.^ 
uipju'h nu Pujj^^iu'ii ufp ^jiL^Juimp^fi. po ip u^p nL.ujh 
*^pL.^nt.ir ^ppi^ 9 Jj^ ujoj ni-m'h ^pl^P *PPPf^h "*- 'h^'lilP 

6 *PPPi^h * /1*- Iputhu ^o ni-uîh lup^jiumph u.iuJ[im'h fp 
UimJ^p^H. ijiipsjjtihliujh ip J^lit.umpuiji^ nt. ^^l^ppit > //^ 
euL. mi^ ui^jpm'h hl. ip ni.1^ ]{h^[ti^ 't^l "^P^lLi^iL '^"'^ * 316 dnxdKi PhVfihim, 

^illI"IL 'H."'- * ^H /"'^^'^ mffjuj juo P Oihixti ntu f no n.wf} 
"iiuM L^n-put usnu « 

8 /^*-^"/ u^of^ (Jjoqnuf; l£Ouiuip[i uip^pp > ni.^ êji ^« ni.^ 
bp^^n-j& nu mp ^o cfn uujq^ aiiniJiin-Ui [iJiJub^ ns-[i ^^jui f 

9 u^p ujpi^^m uiijtutj^ ^ft ^o , ^iu^u^ut n^utuui ^^ u^p H^ljut 
pjo u^p "Ç^ f w~ Jl' Uîn u^ut nutut ti jt nv. uin £o ''/"'- * 

dO ^utpuu£ut l^uit^ ^o ^ppphf; (Jloqnuf; uijiit usn tsnifutU^ 
Jjilptijfîh^ uiiitbl^!^ juo ^ui£ut%^'b nu Loh , Juotn^su'b in ^hu^ 
'l^Pb iPuist.ni-ifui'b u^p ^î^p^^ J p iTistn-tu i^suPf^ pnL.iunp » 

1 1 f]L. Jn fliun-'biupiuusLtu ^»[inu Lutn^ inp ^f/nn^ , nu Jn 

42 (J^oqnun-iu ^^psl^u , jpJîu ^o u^ora usut^^i ujs- utns- x fJL. 
£p u£ujp u^iuJ^pmiu tqni.'b ^^2.1^2^ ihni.puj ^[»nu^ ip ujutp 
uiuippiuib IsoLr^ujb ns- P luûutb ufbh , uip hsuiin^sx-ui P iuJ 

lO tnp luouuip usuL. ipns-pujusb tPpppb * îutJtu Itiuslat jno 
fiutn-butpsuu nL. (J^oijnu pçunt-i usp'^puisipb , opJst- pto 
ipiup itjbmpb sp bmsl ipuiimusmJ utp usmtjuiLmp'b^ uip 

14 ipfipm upnûit • /|i_ mp LoPp upiûît , J^su" Jiijn-nL.i!ujb f-pjn-^ 
^mbm ipJiu mpopb , iuJ' Jli nspm n çi^^J* ^^ujon Jui^ 
n-ns.tl pb , nt- ipun mp ppb J p nn-m ^o Jp mt- ti-p^n-t^ 
ujmPm!utls ip umsj [j^ssm'^st-m iJç Lçss-ptt , no ms- jumia. 
tPpp usij^S-Jutb ni- mpmç ni- usm^p^ ns- mt- ^^Jh n.p^fl-'tub 

45 ^o £n lltmJ nL.m'it tpt $ '/îo ip mt- ^^lJ/'2_ tuu/ipmiimm 
usijspmm Jp '^çjp Jps^Puiisn-m tp n-Ç im pio usp f pis z 

13 %» lUL. ^^Jft tj-pypusij mjiium mu iuo usl^ ^^^mui^p 'ism 
ih^L * P #»«-m Jp mqpi.Jmbmis ujmputisiub ul. Jm'^uni-t 
mmp çjmJutij usp muJipLi^ usp tpmmJuTb nt- uip jwjh^ 

47 Plşusit tupj^ n ujp tppJp ^pppis^ « (\l. ri-p^sp^ ^m%m tifp 
LoprUsç miiamfu ûmmpp uinifb ^psîmp itfb uiiinpbsxiijmpb^ • 

48 ^o q.ns-pstjm'ij %iu ^j^ » ^mJtu Jp Jl^jpm^[iujil^ ul. Jp 
(j^oiiLuj^ Jj^^ni.m[im%JimPj^ ni^l^mputs£usj^ iL.mbmni.J[iy 
•Pn.P[^ "*" ^^1^"b t^'llLr *PtLVl^ * "*- *^/! "l"^^tpt tsîutp 

^2j"^"'/^ * "i[i PtupJlfb tj^pp^b^ ^U^fL '^ppb"' * 

49 lj"*gl/^ [jmsjut ^o ^tsJ^pptnm'is jp ^jp tuj/ijJ^ nL/t l[ppP[^ J!^p 13 317 

20 fLuin!huip.mun-Ui ^^ ^^pp^l^k If^ * fl'- "'-'"''' [£ ""- "/"'^ 
J^^puiw uiii^ e{iutj_ ^HPl^h ni- iliiui.ufiM unt^ 2l"k[LV'" '^P.VI^^ 
ij^l^kn.l^m'h ip^ l^[u.uutpujjl^ /^ ^.o'hlrujjk nt. ^^ J}^P"'^t""jk * 

21 /^f- ujit^i^ 2^liftjiuiufh uip_ ^t^illt ^i^r^^ * "*- "iV ^"""l'^ 

^uip ^PPI^k .^o m [itfufhinm ^mij^lt Aj^t^ Jffh^ » nt. tn^ 
liop^ kf^P J^H 'f^n.uj imri^^m ^^1^ iltitn. u^t^lui^Pm'h ^^ 

22 iltmm[i2m^[iP[,jk jGOml^ ^kPl^-* ' fl'- ^nti^m ^o e/^ ni.m'hn-m 
«/^ 4^/» ^k^ ^[tl[mmn.m Irpitg'^i' ^ntuu^ 'PEPl^ * "iV "-^^t 
nL. uijt^ 't^pJk^ ^E-V^^ * nt-u^M c/^ pmu^nin-m ^mijm^ 

23 ^pp[^^ J[i mi.n.m ^o [nftit'h m'h[t u£ni.'h * f}^. ^j^ ^<lb"b^ 

24 P[immm ui^t^ Li^n.ufhm^k ^mPf^ ^£i (llmiPi[i[ti.i[imj^ s /)t. 
m ^hp'j-h'nuM ^h^Jni-im^h u^p [itmu^hfi mm'h^ j^p Jj^mm^ 

23 l}njh Ifi-'i' * f]'- ^p nt.^ </^ nim^plt ip W^P'"^t"iji^ 
^ni/h 9 Jp ni-h ^o Jp iriLpŞf; fsom^n-m ^m:[m^u mo 

26 u^ni/h J-p u^oj mi. ipj]n'^l_ ^^ [J^ifmJ^ ^VVVl^ * ^*" ^"^'ii" 
.^o ^mpfÛt ^[^[lum ip Irk^ ^ft £pi[ii/Lmph ul. Irm^^ ^VVIL^ 
2p ^o Juomi^ u^p ni.m'hn-m ^pp^Pd ^[^1- • ^o Jp [^ '^t'^ 

27 ^ml-n.m mn.pfjf; [iJli/hh '[^'PVVV "l"^ * ^^ IV. "''^ 'tV."' 
nçi/miim% ujft ^uilmnmm^ umntrns[ni « 

VhV 13 

1 f|i- C^i^p^m'h Jp Jjh^ni.m[mPm%(; 4"^^/^^ Ufphjm% ^li 
'"V'PVVV 'H"'^^ *V^ ^V'PV IV k^^C^ mmm^m JJ*ni.um ^ni.'h 

2 u^ti.'hhp 'hmu^i^ 'hit^pmpi^ [ul^imu uinu'h * %nt^m dloqnu ni- 
P^mn.'ibmniuu in n^mn^t ni.m'h pm^k 'tp"- "hpiiui nt. "1"-^ 
■^mm^lk .pppj^h rpmpmp mmh ^o (Jloq^nu nL. fXmn.'hmpmu 
nt- 2^'hm %mu J[i Jp ni.m'h Jp u^oj J^nklk 4«"^ f^p 2/"-^ 

3 ip ^i.ni.mul^ Jn nhunLim'hn-m UL. Jp[ip[J[impm'hn.m X '(jni-m 
UL.m'h l^mJm ^o </^ ^^y^i/m^t ^ujPph ^["^^'"[^ i[hilhn-UiiM 
ui^J^ Pmj[i^mii ufp 'hmj.i^ 'PPPP^k^ ^V ^t'-'^tk'^^ "'' 
Jn JjmJmp[imil^ mp mp^nLpn mnL.ti ul. Jp ^çJp nipçjmii^ 

4 n-m irmqph ^juqfs^j^t mpmm upnLh t (]l. i^mi[m ^o qp^Pl^ 3i8 t^QXni'U: PhMhlWb 

jwjvppujpu/h ^ujiqiiLt tJUfiL.'îi f fJL. %uja.i tPPpi^ }P'B^ Jaoin^ 

O tqp^ mf^up^ ni-ufit ^[ll'l^ si^nL. * /|«- ^^p^iulM Jp JJ^q^f^uti^ 
^iup^sujiujh ^o ^n ^Jhuh^ ^ujpp utnihj ii.iuujnih^ ni. titp 
l£olJph * h[*tpP [UJupJuj ULu^ ujiL.'hi^P' nPppp}' "L. P^ujhi^ 
"iH'^Pl^ *^^ //Oi/o//ç- jpnt-uujiç usp pl^ $ /]*- pçuuLiujh nL. 
ppiPpujpujh ^iuP ph ^ptjujhutr^ Jp itpyj f^P^Ith ^ush 

7 2J"^n.P *PILP[L^^ * /^*" p^2^ JtptL^ J^u^uJtnl^e^Ş; ^i^p pna 
n-iu U£nL. Jp nt.ujhsL.tu Lo ♦ /w Uj^p^ iPutfL.nLijusii ^niJh 
tpuh^^ ^o Jp tz-Gjiu ujtfaLi Jaous^ «/rt ujpJiupp Jp%tuJ 
Jiu t ^o u[p usujil^ Jr^ Putj^Şiuj'h uJ^oijus h'h^jiJ; tiip usp^ 

b ^^u UL. pifujlb u^pbr^ X //fc. tpiusisjsuh tiuj'ibost ]aoml^ ^^^utin^P 
^pp Jp ni-tu'hn.iu t Pnu^ ^j^ ^*nuutu Jjt tnui Jp ni.iu'hn.uj*' 

9 ^ijiu'h ^po Jp tP^n-sjj J[t z f^L. J'iuui^uj iTut nt. nt.uîh 

^uj£(r tputprj^ ^p hus ^ppp mp hJui'h utpiç nt.ujh uip ilsiutpy.J 

10 tPppi^Ç * 'l^nLiu kpJiu'^ faom^ utp -G,ujpiuujffhfih t ip u^p 

uiuip.nt-jÇ ^^'JPP^^^ ilssi-uujh 'hhph nft uip tituj tpjshr^ç i 

^o tunt.p huj euusiJçiT. Juj nn. 'hut J fs usJ^ tLuimfip uiniAi 

41 ^îispjJiJpîjÇ z ^ujJuj tuiT [iJujii tpliht^ JiO u!sp ptLpŞ}f^ piuu^uj. 

12 Jrtup^^ £uÇpuu tup u[ph i yushu'h ^o nt.tu'h J^ z I]l. ^pihiiP 
^hJp ^rii-u u£0 u^nt-'îi UL. fjouiuipjt ^p^ppp upitJh Jp PnUitL^ 
istuptuun_tu nt. Jp fjjonnun-iu ^ nLufh ^o %tuû t "'PtPppp 
it^niJh f ^P*PP f^ousç iptpiuu mpjJifîuP ujit ul. ^fjatfmPu/h 

13 ^ppp u^nL. u^p m^up^ ni-m'h tp 'hmJ Pmjfs^uih z fju 
qme£uj ^o ni.m'it ^mtft^p^ hso lupn-jîij f Jjiutpni-UJ ^^JmetJ 
mm tiL. f^o f Jw '^pÇ tPmn.ns-dufij Jp iPpit-m fiommpfi utp^p'it z 

14 ^pJ^uL.'it %mj^.[^ -PPP ^P^P fisom^ iujJuj^ mJnS-i nhjmp^P 
*PPP *P^ P P^jl'0uj'h û-tuJJ^ utpusj-fiijm Jp ujos 'ismJç 

13 fuo z f]L. Jp frP^'ir^ ^utijn-m [umu^^pf; sjs^jr^Ju^^pm'ij JJt 

46 Jlşs-pmsjjpip plj y ^sfujis ^o ^mppm 'ijpJjium'ijmt^ ♦ ^p 

nt.^ p^i^ rn^ Af^f^n.ttJ' ul. <iumpn.^ ^mPp nl^Pr^ ^ 

gmi^s-m^ mfium m^ ^.^^pJ** »*- '£Ji- -^/î ^o ^mPJsm ^t^ 

jjo^mhm^^ mfsueu in^ p^J^^ "ip^(^ nL. mni-[i mfittm m^ 

17 ^nt.pJ/?2, '^P'PP'^* '^ö «'"- u£mj.lii/m% tPusn.nLi[mÎj ^ /sofiw^ JJiP 13 319 

utjiiuJlt^ tMlfi^l^ i tiL. I^^Jlt PuijliŞm'U lit^ uhfi ni.ui% ^O 

%UJiJ^ Jf^ ^UtPflUI 1^01 qjt ^(^ft^ , lUj^ Ulk pUJUlUl 9 ^O UJL. 

18 ^iJl* ^^^^Lfiiîr uifi^iîi * ^H laom^n^uj J[i^ uiijnLiuiuj '^k^t 
UjJ'^ik nLJi J^n-ui JIu^ulJ*^ ♦ «/^ Ph*^kl_ ui"^b ui^h * 

19 J.^ moj ni.[iui wti_ Jj/iiujuliui uip^uil^fuP upjuf^p 'Um m^ 
Jp^ ni.uj'hn.uj^ ^o Jft^ puJjjtŞm'h /^^ foomk i{^ ui[i^ l^hn^^ ♦ 

20 Ih ^lrmriitui ^\t 0^1^ 'hiu[liulhj Jfi^ nLm'Jbn.m ^o ^jtLimut 
ui^ iim.^n^^'î/ Jp^ Jhi-puimpliPlijh ij^rtLpm'ij ul. Jp^ tj^[iljmjk 

21 WL Jjt^ '^mPp^ [uuhi^i^ufbmi^ UL. Jft^ ['Jnij'bh * ^A/'"' ^CL 
tJ-hŞ^i mujipm'b ilit^puim f^ 'itmi[^ ^^*^ ujmJhfttJ^ b IT'"-""' 
[uo'hmoqh ttt^p '^mljm , #îl ^^ 'ijmi[_ m^^£«^ //» '^k^t tt-ojm ^h^ 

22 J'nt.m'ij mh [uo'hmf^ x Ç\t-k ^ttjqh «//» fthunt.imhn.m ul. Jfi^ [[u^ 
P[tmpuhjn.m Jft^ '^btf[t ^[^[îumn-m //1 ^fe^ ^[1 ^ml^ [unLjm 
^o Jp^ nLmh tPmn.nLihjjij ujp^ uj[tJh[i[tJt //» W*[^"^^t'"iJ^ ^Z! 
^hjl^'lt^ ttjft^ Şoiinu UL £Y/j fKmn%mp^muh » f\mpumpmjl; ^o 
fiuqjuufh tiL[t Jjh^nLmm iL f ul ^ [[^jh ^^^ nLmh //^ ^"'^ 

23 uipkj^^'it J[ilP httlhp 'P^tL.nLjfuj'ij uinL% z Ql ufpmhnPk nLutii 
^hmqgtui ^[1 ^^[im'hmpb'' i[us^m ^^mPp %pi[[3um%mf^ ^ni- ♦ 

pl^unLfu/ii uL [i[up[imnuj'h ul uiphtJit » up[ujt[uj'îl 

//! J}>P'"^t"{jh "^ L[L Vhrb'^jh /''- lE ^hHl"^j^ 

24 Jp Pmj[t^m'ii ufni^h <//i ufphmbtLm « ^tp"' "'^ "ÎHy 
'^[lumi^ ^o ^t^nnu/it Jn tfm Ufp tt-mufnL'ijÇ i///t [ttm^ 
Ufhptu'ii n 2^^ -BHri^ "'^ -^ujhh n [uhputuf ^ppf^m 9 

ufp ^oPphh i hn^p i^in^ '^ u[jt/ijhp uiuL'ij ul %oJouh 

Ujp p.^'ij , ^o Jn nLu/hn.m utJ* m'^sjm ph'ij'q[t'^ "i^uj ^pft[im z 

25 l^J,po uiplrh^ [P[tŞmj. l\mP[^p ^pi[uj'bm[^ Jp J'mtt-UM 
Jh'ijmuhuj [unLim ^o ifiîjitLnLJm'ij u[n ujitJmp[JiUiÇ Jp 
nn-m iqp ^4^/'^/^*^ tsjp J[iL'^[tu£ ujphjhtj- J*Jt «//» (XmnMjm^ 

26 p.muh UL <Jloqnuh\ fl'-m% ^o Jp u[Oj 'ijmt[k irh"['^ ^L 

27 ]ium pmu^uih '^nj ^m'bh [uo mmjOij^ J^^n-nLt[pb * 'jjnLm 
lfh'\t"-tumh UL ^[ipjijh 'fni 2^[im'ijm 9 ^o uLm'h J[t ujp uiuii[^ 

28 'it'^'it tuL ipn^ij-m'h Jp nn-m [umujhp u[pm£^ * 5/'/'"' tl 
/>«l4 hl ^nLuiun.m ul Jp JmiLuj J[i i'pm'b^ [untjm ^o 
ip uhp n uimph qhmh tnm 'hhjt^l^ f ^H ^^ tH'^t'i^Lt 320 f^Qxnhik rhvnhm'b 

29 n-pyh'^ P-kP^Pn * ^** uini.n ti^p^ uui^^^ </^ ^nLpu^uj%l^ 
thnL/J^ujlt nu J-n tunijhl^ 9 nL. fhn ^utjp^n /uuHj nrLmiiut^^ » 
nu ffj^ n/flMuij^^ ^o d^ uju J-jt^^Jf^ ^nLb juo tt^it^ l^^jt 

30 *pppfi*b t"h n-ufh^ ui^jr^ftb t "utr^ "il^ * O'- "'-"^ <^/' Ip^ 
"'^ "{P. ^'"Pp '""' tn/ip^l^ f 2."^^ LC W^P"'^pt"iJ^ * "^ 

^^Jtu[3^uib in Irl^n ^ji usp ^nihuJbuii^l^ ^lr tu 1^11111 1^ tnuib x 

31 //«- LuJiJuj no tuobuir^ f l^'L '^"'-^ iP "^p ""- '"PL Y'/^"-" 

32 ttinL'is^ * lujJut Jjl^^nLUiui ul. (^/'[uj ^o ULttjb J/i '/^hjlh'^^ 
Ui^n ujni^ 9 utjt '/'pn- /uujuil^nuj'b Jn mpçujbtt.ut t/inn. "ipi^ 

33 t/inn.u/i tnujb t nt. nt^utb a.uji//i ^Ppj^ * {]'- p'"^}^ n/ii/J ^/t 
in ulI^ uwnrhjujbuir^^ y tiin u^iiuJl^/J/i Jn u^ppçujlb n.Çi/p 

34 uinLb Jn nçunLiujbtuiu uin i/gL^rLrHi « ZujiJuj Jn '^ppuri-Uj 
öO q.tu'b^ /unLitu ^o in ULÇ ttinuujDpbuj x (J^onnu ni. [iiurLJjtu^ 

piuu J/t ip J^/Jiu^/iuJjl^ titp uurnpb/i uinLb f nu utp 'Pp^ 

rutu'b ^^iiuJfiLiuj^l^ uip ^/i'b ^ppp}^h ^/^7 '"P'^PHCIL "l"'-^ * 

OU Qt. puj^ç ^l^'Jbut n.otu/b ^onnu Lo Jp fKiunJbujpiuurL.uj ♦ 

Ahk^"-!^ "^- "ipkj"^ ""^ ltj'"ptP '^IP'P^ LP ^^P ^t^ 

Uj^ujJçpujb ip no n/i uiu nÇiiuJriLpu^ç t/ujn ^ppmJ * nL. 
ö7 JujrjÇ^jUJ kp^P <<nJi/u/b pb x ^^nLUJ p^ujnfbujptuu ^ufljbtuç 

utp /uouin no /Jtui/ utp /uoti-Uj uspuinn'but f ^o JJ'iupn.nu 
00 tnp ^iu/Jp utuL Ijo/Jtu'b X ZuiJîu (Jlonnu ju^ipq- ^uj ui/i no ta 

(fjuiJ^ppLfpujjÇ^ Jp uLUjb i/^ ri.uj/J orinu uip uLUjb ipypi"'-! 
i>9 buj ^tu/Jors ttjp /uon-iu tJjpuJT./îhp'b z Jj^^Jnj ip 'biut/ uLtt/b 

uprpjj n/t UJUL. f ^iu/Jtu ^o Jp ^ujJnLtnnL. t/L^ q.tu/J/iuîb f 

OL. JKuinJbtupujuç ujp /uoii-tu uujiiejj JJ*tupq.nuç ul. tup tqitt^p 

40 ip ^piqppq^ fni. * fJL. iJlonnu J/i ^/tiujL; tqpJutp/J ul. 

tL.ujiqnt. Jp tqp^ luslt Jp int/JJjuJ Jijotn^rt-Uj uip '*jUJi/tuiiu 

41 tqnifbl^ s J\i_ i^p Jj/iLp/iujj(^ UL ip l]/ij/iL^/iuJj^uiuJ uip^ L>1;^ 
n./iut UL. jjpihutjjb q.tut//i '"PrPpp * 

1 0*- LLL 'htpphk r"- ip l^/sLuuipiuj^ ktj'^ ♦ "'- LLL "'-^ 

n^kiLC"' *^b ^""^"L- 'bujt/^ t^t sl^'^pi"" f ,p^ ip /iJujbt U].n 16 321 

2 ljnL'Lm'b[i uinu x flt^liiu l^[iuumpuimm ul /^ ^.ohhuimui 
uinifU J^i^ uifil^ufU ifiun-nuil^ ^p ^u/h^ ^^^^ujuj^P i^o e^nL » 

3 (floqnu [uouui ^o ni^[iUJ p.Ê;n-UJ tuuiu^iîj > ^[^[^P UJULp u[iuh^P 
^nn 9 c/^ uioj [^ niJ^ mujpu/huiuj uinuU \j^^nLUi[iuj'h , 

J^p num'hn.m [p f^^numul^mm u^nu'h (fp p^unLpjj'h nu c/^ 
[[up[impm'h ^mPp J^nfhmuliui m[P[^ ^m'ho'hm'^b J^p u^oj 

5 [uoj[i ^pp[^k ^'["^'^ * f]^ ^tit"'^'^ "^b L^ ^i/ai^£//m ^^it 

mp^ u^o uinifh UL. n-O u[p tuo 'hni-ŞnL.q^ num'h q^mm mp 

6 «/o u[nu « /^L [p ^n-t'-tt^ö^ "'' LH. ""ib^ ^mqmmtmjl; 
l^^u.[]m'h , ni. (fp pnuC, ^^ (^numu^ i!^"h U[niSh^ , .^o ^t^ 

7 [miPnuim^^ [p J^ut^mm 'hm ui^J^[^ ♦ Jjmi[m ^o [p m[tt 

ip[i.u[mjl^ ^u,p^^ mp t"^"l[LP!L '^["'^ .^" LIL Pt'P'"'^t"ij^ 

^mn-i^ , nu pni.^m Jf^u^i^Jl; u[mp 'hm mm Jp ni.m'hn.m * 

8 fl^ ip[ii.utmj^ u[p u[p^nipPpht [p Sp"'t^lr"(J^ .pkP[^* 

9 /1*- [p ni-i Jp (ilon^iun.m [p 2!"i[^mm /^^^ ^t t'^'J^Ut 
u[nL. , Ir^^t \r'"k^t"'^t ""^^[^t *^^«-'" £5"^ '^E'PHl' 
ni. mp l[o[J ♦ l^p jpm^lri[.n%t'^t «7^ u[p^nLp nt. Jp trmn.m 

10 t'^'^'^"' U[P^^ * /?*- l[mi[m ^o [uiL'^ m^ » t[ni-i[uj Jut 
[itoum ^o [p IPm^^q-n'btuji^ ^mn.pl[t t u[p ^k^^ .p^LPl^f^ 
^o ]iiom^ uin pni.mtmj ^o miT Jp ni-m'hn.m [^£^1^ 'tf^'L 

11 ^[^ X 'fjULm miP U[p [[h'^t^ ^IL SU"4l"1-"Ö^ "-'" "["'^^ 
ni. n.m'um ^n JjmJoPpml^t; If"-'^ * "*- ""- '^^"' m[^ç //» 

12 \,l^mu[O^I,al^ z [ji. Jp nul^ J^ [p 8)t[t"lt ♦ ^« "^IL 'IE'"^ 
^[i ipujl^lrtj.n'h^mtjl^ J^^^nup u[mJ^p ^t '^ l^nqn^t'" * 

13 nt. J^hm ULO^ in ul^i u[mJ^n^ ujtP uijijpph[^ x f]i. ^p n.ojm 
^JfiL.1^ Jn ujujj^n^ miiin \pn[^imn!;KUijÇ iuU ti.tu U[niAj [p^ 
^o ^[i ujui^pj^ ni-m'h ^iumnL. 'hpJI^^ ^PfLPlL^^ * "'' "i[L "-^[Lty 
mt^l;'^ mp ^mp p ^pJufhmph J Jbujh ifiiJ [uuju[^p mptnm « 

14 piu Jp fh[n.mm[ip U[mJl^p^ ê^[fpm%t ^"-opoq^ Jph 
^t ^uji[ru l;^^ l^[t[.[iiu , ^o Jp ]uom^ Ppn-unt[^ Ir^^ 
^t 1"'' * l[ommp[i uip^pp^ i^p[^ t^t ]oom^ 'l^'PPLC 322 ÛQXOI'lh pmhm'b 

lO ^po tf£t^ l^o^^iu (Ilo/£nun.uj Louiuin^ usnnut « /|t. LuiJaj 
,^o y} ut'^mpi esMni. UML. ul. ilujeuj ni-h * êuiiJuj ^pp nt. Lo ♦ 
\U*^ÎL P k^P^h Jisouiç *^ujuujuj jjnpBpU ) in duiiuj iPnb usp 
t£-^is^ UL. Ujn unianbnb y nL. (fn iPiîin.iu jjon. tPPP * 

lo (]l. ujul. ^p f Luii/iu no uiif jp %pJ^Û^ uip ^o uinifjlj f 

îrtt. *1^C "-t^uu^b ^^ ^ujP^ ^o pnL.^tu ^"Jislnphk ni-[i 
t^uJu^nL. f ^o u^p ^'^Ltttll.k 'BtLPI^^ *^iL ^^lj^k^ l^on-iu 

17 ippn. ^iuquuh^ utp luh^ "i"^ * 9»/'7^ ^utb ip pl^J ^onnu^ 
UL. luJuj ujp ^kP^r^h '^ip u[ipu/bl^ mn Lop- * Jfuin..nLilk 
'^iuliuj n.nLiç Jaouil^ fhuiujiuj 'bp'b 9 ^o nLufb Jp Jutrz-iu 

18 n-çjiu pif^pjju^ ilujti uipprfb X fji. IrP^.nr^ ^m'b ip ihpiL. 
n-ojuiiiuiuj f^p^pp * "t- ^oiinu uip Pui^jin uiuL'bi^ 4^^h^ 
is-puj t "L. Jp pni_'^n.uj Lo * ^p n.ujn.uj ujp 'bujJç Jiuiu 

bi lTb"l'Zt b^ '"p^piPi ^o Jp ulIi uiJjp ujbj t "*- m 

nuç uujuiPç n.iuujnL. » 

19 Jjujihu ^o uipb luipjjjbri- nL^i po nLJriL.inb nL-ujpb nuiu'b ♦ 
*^iuprp uiiL-UjbinrUj LppP pb (^onnub '"- ^/'/"'/'^ * "*- [P 

X.0 u£uip '^pL^Juiuiputb fp J^jmujbtnui n^nîbinpb x f\L. ni.ujb 
l^p upu u^pmujpujb ujp ujhlfhl^ Lob • \J^uiiL.nL 1!^ ^uj% uiui^ 

m\ Jçpç Jui ip u^p ^^J ufpn^eb nLUjb \jk^ni.ui[ibuj s f\L. 
iInL.uujb luinçpj uib Jiun uipopb no cr/i uuirL.uj 'auiJia 
l'phiu ^ujuini.1 tPPnp^ * *huj Jh uiJ^i J^p ppb y K pJlu ^o 

22 iuU PoifuJilibuj z flu tpujrusujuj ip u^p ni.uib ^Iil^[lJ* ^Pp i 
UL. uçptniupujb Jp l^psç pjo a.iuipiu%mpb t ul. çJp ^pppiiît 

23 ^o ni-ujb uip ^nLPpb x f^L. pm^k riL.m'b rhpn- ^nLpmhb^ 
uiujhp nLmh ^p rij^snmhl^ « ul. Jp mb^sl'jb tiplnJiiJjbb^tiJ 

24 pifbuili^ -PPri^^ *P^ ni-mb ^m^p pojji ^ip^l^* * fl'-f <^^ 
m^i^ I^Jp ^fi u^p uufhmi^k t nLmb ^p tjr^mmb^ ^[^^ 
muLn.^ *^p mufbphç f ni. iphLm nL.mb 1 p Pni-iPpnLnb h^pnui « 

25 f\i- ip ^jiil^ 2^jil^mm (Jloqnu ni. ^fpjJ ^pJ^Û uipnppp 
uiniJb f UL. fsom^ Jlii.u£mpk^ '^P'PPPP upnifb t ul. Jlu^uini.^ 

Jb umb Jfi Jp nL.m'hn-m Ipommpli UJp^ppp mnifb t fJL. n.m&lii 
^bmhlh ^[1 Juisipb u£nL. f tlni-uufb ^o ^fiJb tiphmjjfhufb 
^mp^ C^^Jufhmi^ f UL. rmLilm ^b^'p uimpfim'b ^iuPr^ 27 iI^^rtL^ 9 HL. l^p^mufbkn. l^kJb"^ l^mP^ il^uj^nL.% * Qt. 

uiu [uo mp^ [uouin^ tj^ni-^^i^ » Pm[uiS[i% m^i^^fi^ ^o 

28 Jlu^mni.um% n-l^i[[im% t ^miPm (Jloqnu eq^ u^^i^^bm umnifbm 
^P ijm^^ ^^[3 nu l^o 9 ^UL. f/^i [uon-m ^op[i rimir *^b 

29 t^n, ^m , ibi'"' '"'^ ^^'^l' *^i^ ItilLU l^ * /^^ "'^ inpui 

^[t [uoum UL. ^£7 ^f^mni.iL. u^ms^b^ * "^ ^U ikp^^^î^k 

w'h^i nu ijo ♦ J.y kŞh'^^b'^ ^IL '^^'^ tiL ^"'YZ!'^ •FZ!^ 

31 pi^ ^o [u^l^u ujfiuiiuri (\i_m'b c//f ^o^ ♦ J.£i /î«/«^^^ /jhm* 
-^/ IPk^b^"-"' ^t/^^ uib^m , nL mk [iiku"u ^/3[«yA ^"^ '^'" 

32 «/2"/"i «-m s /Jf- ^klj"^"*^lj"^t t^k"-uj pmui^lf '^"'^ * "*- 

33 </^ UJL. C^I^J[jufbn.m ^o ^^ f/Zw^uf uLbuim ^^^1.7/ t /]i. umhut 
num'it ijj^ nL^ ummpk 2_"'i^^ "^ "ipb^^ m.m'b 2J"-it * "** 
qnt_i[m Pm^tfbL "i"'- "'^b "*" ""- ^^^^b ^P^ ^ "^^ £^'/îl^ * 

34 fJL. ni.m'b /^ f/^Y"/ ^o fi^^ 'HU.ri^^ LU. ^"T /Jf-ff^ ////^/r 
///mî?^ , HL. u^iJi ^t^b '^"'lf" b"^ "^U Jaomkn.m /y^ ^«/2oî^ 

35 m'h[i'bk 21"'L "i"'- * ^*" 4"*^ -^® «/^/^4^ /Y"'- ' ukpuimpm'ii 
iini.imifm'b ^jtiubmf^ nu 1^011 ♦ \^mn.ni.i[k ^m'bm'b ujtiipmm x 

36 (II. u^k^^bk q^l^utm'hk b^mu^kpk ^"''^/ (fp fJloqnuft.m 'bmiîi^ 
'PPP ' hP'^BlL "hp"^^(}^ ^[lujhmj^ \go ^uL'b ujl^ u£mpmm'b f 

37 %nt^m n-muji^ uip uklutJkP ^utn-^ t ^mifm (Jloqnu l^o 
dn ni.m'hn.m , Jm ujk tPm'^^k'^h ^l^^"'U ^"'-P'^'^ *P^ 
unP tPmn-nLtl rih poi/mib'huj , in qpbmm'hk mmhpb , ul. 
'JtinL.m mn mptjb^O-m miup mp ppb , ijnt-uuni umiqui , ^ 

38 uipm nLUib uij^ ni. tPm muip [ur^ « /^f. qnt.imifmb [um^ 
ujkpkq- ^ufbm J-p ukptnmpm'bn.m 'bmq-i^ *PPPI^ * nt-mu a-[i 
ljiut[m no mp^humpb kp^P PotfuJff[i'buj , Ppn.u[im'b , ^mPjUM 

39 Jp num'bn.m nut[m ^ppi^ * (1*- /p tnuip iqn m'b[i'hç /^^'/^ 
mp^ppi^ J-p nt^tubtL.m j^o Jp uLn mmtrçp ^îu u-pb x 

40 f}*-iu% <fb *^P q^inmhk uip mujp ^mPfAk ^kPj^ //5 
tfiuim lbq-b"ijh * w- ujpkujb mb'b 9 nu mpik nt-iub ippn.u 
•PPPI^ //1. 9nL% z 324 dftinMJ: PhVnhlTb VbP i^ us^k'^ ^wPj^ £^ Jl^^jfb[if^^ f ^^ ^o ^pfs m^ji ^pfi fj^^nt^^ 

2 tnfiti/îs ^îuujni^ $ fJL. (f^orjnu ffji ^p honuj usm^pi; hto in 
uusJ ni-uuj ^hP "^ "5" ^ojui ^ifnL.ç utn nLiuhn^ui tfn 

3 ^pPl^uj^iu'h jijmug^^p uininuj njPiL. » ^P Jîuiiuj mujjphl; nL. 
in usuin ni-Ujh usptuuj ijpbfniç i^PJ^P nuapiP uinL. tfp h 
UUJIL.UI j^içuu/h n^uihinphç ul. (fp ifpphu/h a_p luiif* lyp 
pr^ll; } UL. lui- \P^ij[i^ ^O iJJrj ffp nn-ui ih^ij uip^piP lio • 

<4 Jiiiui ui X fJL. crp ni.ujh ^r^pnufh [iifufh ufh[fh y ul. ujp 
(JJGijnii UL. ujp ^ppu pîîiiJ ujnifh Sç^" ^p ]uouil^ Ppn.unn 
Jjnifhm'hhufh thpn-ufli ul. (fp if[^Lpmuj^p (fphufh c/A jlfît^ 
mufh i^'hmufh « 

O 2mum hi/ufh uîfi ufhon J^^^numhufh ^muni-mp ^nPf^ 

i^hm tfujn.nLt[ç mo^^ uioiuua IrmpmuîjJaufh uip [iton-m mp 
uufhmphç Stçumm mujpufh[fh ul. mmd-r^pç mufh i[hl*[hlb IÇ 
muinpufh ip uçp tfmpjj QmuoShç ul. mp hjoumph nL.mu 

6 ip upjjp ^[iL.J'^nLp^ "iPPl^ * /^*" lluiiJm ^o ni-ufh 'hm m[fh f 
Qmuoifhç UL. J^'hm ujp^iufh mp .P"'^. *BP_Pî^^ '^IPPI^ LP 
U£ujp ipjjuj[ipi^ vimJ-ltp^ f^in n-fpufhî;^ ^P'^P nt-ufh ^o 
i^lpit ip ^iui[nt-mnL. ^ppppi' f jp Jpp <//' ^P^t^.PlÛ' * 

7 •/?<> ni-ufiU QmuoBMj n-mmni-i npphuj f UL. nL.ufh ^çJ[iufh 
jp n.mp^[i m^pJufhm pjntfh^lrmp mJçt mpDph f nppui 

8 upjJ^tjm Irk^k trufii[i jpl^u[i^ tfimmfi^uj^m mp u^i,'^ * S"^^ 
Ip^umm^ ■^pJmP^ UL. nmujhp^ utmJl^p^ nt-ufh ^o ^/'^^'&' 

y ^mh mp ujn^[sump tnnt'h x fmJm Lmi[m no Jp Qmuofihl^ 
nu rrp ujm%n.ufh ^l^l[imiçP uufhmph y nt-ufh muipmufh z 

iO /|«- Uj^pl^jm'h nni-qui ujp ^^J^ (flonnu^ UL. '^[spiJj^ ^[lufh^ 

jnph i^p pçp[imç « nt. ni-ufh ItmJm ^o ip ni.ç liP^['2.Pp^ * 

il ^l'Îj i^pm^pm }j^^nL.m[iuj'h $ (j^ni-ufh ip J}l;pu'h[iLmm u£nu% 
iPmn-ni.i[m'h Jp ni-ufh ^l^'h[i ^'"1 nmm^ Jujn-nt.il ujnifh 
•B^ ^tl[^^"-p^^t '^p Pk^^^fl^ '"pi_ rjmupiLj^ ^ppî^' > f"- 12 '^utb lu^^iju/hiu « \jnLUS J-p nuu/b thnn^u/h £it/u/lt ufhhtj p 

nt. d-n uiu^la-ujujçn IjniJbuihn ff-nUutU nt. u uin-m-ttu/b nifu/ii 

43 tt/bonu/6 ^r/bmnn *ibui utnt/ît x îiutPtu Liuthu ^o ljÇ^nL.iu^l^ 

Pi/f^V^^t ""'^ ^lLri^^ kp^n. UL P'ipl'"'"'"' "^t *J^hlj"^tt^^ 
nu^l^ f/-n (^onnuJ^ '/"'t "l"'- * LIL "'-k ^b ^'^Pfi' "*- ^P^ 

14 iJtupç mu/hn ^çuiumç x {]^-h ^"'TÇ" itapçiuh (îjoiinu^ 
^^ljju/hmr^ no ^ujPlu in n^'îtmnl^ uj^ut^pç ^uinLui t ^uiJîu 

15 1/hl'^ "1- ^jiifnp-l^nu in nt.(; uiuanb^'it * fJL. nL.m'it no ^o^ 
nnul^ mn "inP uini/b > ^uiPm {j^Pli'bm m'ii^'b mni_li f nt. 
tfl^ mn fiA uu/iimr/b^ ê-p u^oj '^bmijl; ul. ^jiifaP l^nu^ f 
no nnLiJuj J-J^n-m u^l^llt » nu ^i/b « 

18 f]t- IJjoqnu ^p JlPfi'itutmm ni.it/it itj^^ ujl^^^Jli^ *B!LU!^k 

nnL.^m nL.fi ^p 'bmif^ nt.[imm uj^l^ ^nLqnLp it^nL. , i^ftput 
utmJ^n ^^Jh 1-P^P [P ihni.pjimn^njiph'"''' "'P mjiP n 

17 «/««- « '\jni.m in m^nu/itmm uin Ijl^^ni.mlim'it ul. "(pl'Pl'*^ 
a.mP Juin.nL.Ju/it hjmm^n mninm t nt. ShP "-** [P "h l^ 

18 mu/ijmm Jn ngn.m no n.miiP mn ^iuPn mnL. « flu Jn 
Jjutfi^mnft uL. Jn fj'^n/h^h ^J^ Jiçuo^m^ ^r^nntt/h mn ni-h^ 
n.m utm^u "'PtPPPP utni^ ^ ni. ^n'îinMm'h^ mt. himmçn 
tuçnu tDPP^n iP* "^P htnt-mnîji uoP/tij t ^rAnnmit Jp 
uim2U~"t Juomçu/h iJujtt ^P^H '"h "Wi"' '"P k^Pp usni/ij » 
uhnm \pl^up*^^ ni. n.pimJI^Pç Jp niuu/hn-m tluju "'pj^PPp 

19 u^^uL. % f]L. mni./i ufp lippPf/b^ 'HCPI^ LIL ^pt'H'^t '^^^^ 
^çJl^mm t UL. LoP t/b • \*J* mpnmpph um^ "IPPl^ ""- 

20 PmipJç ^u/hui %o no iL.nL. mp uiç i • Qhpm n.nL. ip l[Oiui 
uui ^r^p^ 'bPl.t^ nmpltuju/b n.j/hp ♦ < piPm ^o uiiP mp 

21 htni.mnph tpj/hr^ ^P^P '"^ JP "[pn[f/h ni.ij/ij t ZçJh JJ.P/'^ 
itmipm'it nu Irmuiu/lii h Jlium(bpn.u/ii Jp itim%n.m '[-pj'^- 

nprLm bommpp 'but "'pj*ppp ujnLb Jp nn^iph 'irPyir *PP 
tto ItoPruiç UL. tttp^liuPp'hl; z 

22 \ni-m (îjoqnu ^p oppm Uphnmmn.mm utp uujnpbm'hmniiç 
Lo • Ijm'' iPujn.ni.tl^ JJ^Pl'^hj'''^ ""[ " Jp ^hp pnLunt-U^ 

23 WUi t^L^ '^h'L^h"l "'p "([''^1"^* ^pJiu ^o uin ufp l^h^ 

28 326 tnnHh nhvnhw.'b i 

n-utbuti^i^ l^uMtjui ^o Jjt^ ^jif; liu£mui^pi^ n PujJiuuu \ 
uiji^pjt * ulrqu/b ^p Jji ifji^ ^1^1 ^o ^p^ ul^p t^t""'^ J^P \ 

1,0. ir0.lhhir MSbfhR * ^'"PiL 'H"'^ ^pjlb''urumi^ . qi,jt,u \ 

ujnufi no ^nL.% u^^ %utu ^HPf^ tfl^n.uj fiufuiuii^P uipj^^ \ 

24 ^k^h'^ uiJfi UJnLp Jp nn-UM ^"'^ "^H'I^C^^ Jaomf^ ^o 1 

uj£^ir t''"LÎr *Pi!P * "*" //! ^'"'L "'-b'""' "l"'-'^ ^t^b tl!.ly \ 

n^uih utL. \aombh utaht-iîuîhuiU nu utpuil^ iu 9 /^^ utl^uP 1 

25 ^wPp 9h '^"L^ m mui^mpuÎLuiui uut^li'b 'hmu^iu » ^4^«/* \ 
J^n-m ntj-m </^ ttLTJb '^b"-"' ^b'-^P"'^ "iE "'t'^Pt /'^^ ) 

uuMhtuii b'p'j'ihp ^"^ "i"' * ibc"' ^PL ^h'i^b'"^"-"' l^^'O' "L- i 

26 'hk^h" f"- ^kp tn.l.t^ "^"iJ^'L '"'-"** f]'- m "tp n-ntjm \ 
^i^Jb '"[""k ^H uuj^b'h tt£nL.7tn-m^ ^k'^b '^bLl^P^ Jui^ 
n-nLtlojh Jp ^k^ /""V^^ t""'Lt ^PLll' * "'~ "Uft' ^*/2"^"'^ \ 
b^tum ,ppp^ r"- ^t*/* "/^ont-i- lîku^trm'hl^ UL.m'h 9 ^mPm 

27 ,po Jaoml^ mpmJbl^ "LIL'^L^ * ^*^ "L^L'P^ "'C mbuPm'h mni.b \ 
um^ "LP^Pf^ » ^mpmtpu mi- Jp ^ip IrÇ^ç Jm tnuLp J^ 

28 'hithuj ♦ Q^bf"" ""^ "LLL "'^f' '"[L ^b*^ * "*- "fpLJ^'^LLLPl^ 

uL. ujiT ^L/lljûj ♦ ^tbuih ^o ^i^jp^ujh Jp 2t"bpt " lloPi^ f I 

29 SLbp"' ""^ *^IL ^b'^"'" "'-l^'" * \nt_m ^b'-^'j^b ""^ *^IL i 

-^Lîhum }aomk 'hm 9 LL"'UL'^ 'hj^uj ^o mJ i^Lum'h ^mumuj 

"LLL^L?' •^® d4LL"^l'Pl' "L^'^'k'L^'^bL^ ^^n^t » ^"' ib'l^ » ^"^ 

'L-hJpph "LIL'H"' * •P^ "IIL ""^'"'"P "^- ^b'-^^ft Jmn.nt.^ 

30 'Ju^ i^wL^J bljb "L"'-"' * 'b"'-'" Laom^ ^^1^^ 'hmtpuhb^ 

Pbh '^LIL '^'" '"tPl^ ^ILCIL''^ * 'hni.m jp ^kp ^b ^LL ^^C 

31 Jmn.ni-tjm'hfi.m pi^'hujb^ mp^m ^o Poujm ^^p^ph * ^b["" 
it-O^ ^b Pu'Q-PbL' 'PCCb"' * •^** LIL "'-'> n-omm mrhi^ utp 
mmmJpi^ ^b'-^C^ '^LL'B'" * 'HIL '"hupk ""- iCuin.nLtl ^o 9 \ 
mn^b mu PuJjb*h ,ppp » nu Jp ^^Jbm'iitLm bPb'^P "'"' 
mnt-b Jp Jppb"'^ "LP tUJ""^ *PPPL^^ * 

32 {\'- nt-uih Lmtlm ^o êfpjmJç ifppbm'h tJfp^b"Pp}' * ^L^P*' ' 
jtmh ^iJuhmn '"LL^PPPP "L" * "*- ^L^P*P'"^ b '"P ^'^PP 
mntLit 9 J*p ittoi ^p^iJ-Ç ^ujh ujm^Û-m ^mp n^ J^ JjtP 

33 'nl^ Jp q-mit-m Lommpb "LP*PLL^ * /?*- w^Jin (^otpiu Jp j 

34 'iimtJ numit n.mutnL. x ZmJm s^%m iPmtt.nLtJuj'it ujp i»«-/r | JJl^n 18 327 

fJujiI ntntJUç nJutU luhfîh t ^o /n Ituiu ni.iuLmm innL. 
^jin'lM^ulinn IJn^nutujn^ujijlt f nt. </«if ^ft 'Ltutliu t^^l^ 9»*^^ 
tlujftnu nc. utn nt.untn-tu utiu^q^tu jnl^uutlt a-ft x 

% fp^Uibl^ tn linnf^p^nui^ ^utf^ ♦ /^^ ljk^^"*-t"l' ^Jj' "'[* 'itustlut 
kj^h V»kl^^'h"" '^l'huk 13*- [t ^n flldituinuk t ^o u/n ^p[tu^ 
b[tntn putiltjt Jr^iu hio %o ^utPn ujnL. </^ fiiutu^piujk [H 
Lkonut kt/fitu liqot^[inuk ^o ^k*^[' lfk^nt.m[iiu'it e/^ ^it.nu(; 

3 mnLfi it/r^ UL. tp ^k^ numit Çjil. « ^[iL%^^[t J-p Irk^ ""^^ 
Itmmfa ç utnt^ in '^kiP ni-iult uuMnrîb[i^ ul. mn Jni"''L[L 

4 uinL. t jntfiu rto umîtmmfJ k n^utli jmmnni[iM[i uinL. « Ql. 
in ^çn n^oim ^ifni.mm in mçnm nLtubmm [ummçn mpmm t 
nL. \jç'^ni.m[iittii ul. ^nthtmbfutii n_ujiimnLntl[ts ^P*nPP * 

5 [\i- limthu ^o ^['im hl. ^[ii/h[Jknu e/vj IpmLlrrj.n'bk ^mfJf^ f 
fi^orpiu rn pni^^m Juomm mn ir.uj'bL mnifbç trn \jh^"^^ 
m[iujbn.m ujn ^^mmk[p[i [iuuim[J ^P^Pp^ ^P*PP IPk^ci * 

O ]ium m t fju nt.mit c//r LmtJut rio n.mn2h um^rmmi nL. 
inndJf'ijiu'ij '^p^Pppp uin*^ > mt- ^pjk /"** *^IP ut'" " 2^*^*^ 
mrmç Lo Jn nL.u/bn.m . JanLjbm ii in u^p n % mn thmn nJ t 
Jp nt-Ç n.çjjjj Jn f3 mih&u/bn-m mç ^mn-niPx 

7 fJL. Jp ni.k: u[p ^L'but^k *piP IP Jmim L^^h * ^o 
iimifm nLp Qnt-umnu muL. Jp Jaomk Ppn-uorj tfuin.nL.tf 

8 ^pp » ^o Jîupu k,ph IP JnrjnJujpm'ijk tjujjpq.[i ujnL. « Ç\l. oÇ-^ 
iffijkP ujmy[i Jjphumon uip ^k^f iPmim [uo Jp Pmujujn.m 
piPujb uHjL t UL. Jp Lnrîl [J Limit thrtu-ufb ujp ujp'^[iutnri!jç 

9 pJmit ujit[fij uL. p ui^RjLj mnub x fji. Jaom^ jp y^'fhwi^ 
jp [uuitfmm Jp (^onnuiLm Lo • Jut Ppn.u > iç [umujkp 

10 ujjtinm f UL. '^p) J'm ujiJu x Dhp"' mrj ujp n.mrt-ut Jur t 
UL. Lj.mp Lk^k ^ p "(OJ Jp rj-mti-m k'lfjkP tumjjibk [p 
"hp l-"^ '"h ^"^ ujmcjm t nhpm jp mmJkpk ^"ft' ifjin.' 

li [umjîj^k '^[^ ^l^m X fJL. jp nt-l^ "^l_ *pt "*- 2.^2. '^^"'^ 328 GQXtlKh PbVflhin.'b 

12 [^^ n^ojuM ^uiq^lii^ ^ujjJiu^ujJk U^"(/'^(^ t bi^"'^^ 
iujiiujlb ijj^ ^k^ "'PL "t"'^k ip 7 "'/'2/' ^^1^"k n-uiutni^ 

13 nL. UJUL^ i^n uij^siluj'h^ "inPl^ * /^*" "'P ^^P^f^ .PO > fJLhut 
uujn^nLiiujb n.ufi$uinL nJh^^ uinnui ^o </yi liououtLUJ ifnL. 

i4 l^l'P ^p ]uoui^n-iu liuiujuil^lp- "IP^r^ * fl^ liujjui n^o 

^\osjnu ^ujnpn u^ni. uiuiifp [uo i/^^nnujiiuii^l^ » ^tunJinÎM 

SL \jk^"^"^l'^^"-n' ho • hp^P 'hui^uj^liP [1 ^ji f Irujhioui 

trujnuuftun fh^ljui jth uin uiutiiiu t ^"1 JjL^nLuifiuib Jn 

lo unti-uj ^ujjhn utnL. (fti nn.iu liotmunh tPpPpi' * ]n'^h% '^P*BP 
iiBtij'^uut n ip uçn ul^on nL. %iuijujh ul ip uçp 'hoifouç n 
ui t ^nLh ujp uslfbph tf p juott-iu t ipp^ niti ^iu^phifç l-pyhk 

10 ^uibujh %tu pjnLiutj ptP iuputpiPx fJL. nLiu*b Jp tfç^nçifgç 

17 n.uJtlujpujhin * Ç\l. nLJ^ jni'l^ ^^t'^/' \jnL*bii/bjiiu'b ^l^Jhll^P 
uiuj^Ji Jfoiipi^'b^ul^ uip IjppPl^h Ip '^hp '^i^^t'^tt ^"1-^ 
Pujii t nL. J p uioi n-p^Jh-h ^njbiu û.uiP ^iu^^P^ ^iui^linU 
liui uini.. X 

18 f]i~ (Jjot^u J/i ^I^Jiu piu^h k^lP^B "-^ [P nL^ "'f'^Pp^ 
uujbutpbç Jp utpl^ujb iisp tf^ BLiuPiu'btnpbç t Jp niiu^pç 
LP Jft'pt*"jk is"- ♦ fi'- "ip nLltn^ui (îjpjiuliliqiu ni. Jll[lii.^ 
ijuiuç 2f"-n UL. ip *^J^%Lpiuuiiu JiorLiu hio utn-u/bui^ nhpui^ 

19 ijuim^ ulIi ^ujujnL. * fJL. ip JjJi^unul^ ^P^l'lP "*- "'-"^^ 
£p ulJ^ ^I'^P t ^iuifîu lUL. ip uj^p^ 'U^P 'HP jjk^nLinliujb^ 

JXj n.ui piiuui^p inpuitu t fji. Jj^n-iu pvtftu ntpnppp uinijb no 
'^^bp ipptL. nçJiuuuib ujp nLUibti.iU ujpjpbîîi t iiu^pb n_uJipi 

Ji\. uui uini. * /ç- J p nLUjb Jp ifça.iup uj%inpbç Lo ♦ JuinpJui 
tP^ ^'t/ujçP *^çiujI^P uiujipiuiflu ^tu'b uin ip ^nLinuç 
njpnpu* ^tuJui ujp ptjbtu Jaoinç inpuiu Jp nnuiu inç 'lh^ 

22 Ipuîi-piP * UL. Jp Jjihl^unuç utp Ij^Jp n-îiiuMnL. ♦ ÇJl. 9nL. /p 
^ntju^pli^ UL. Jp UL^ ip ^nLinu^ nu Jp ^lijliuiun.iu 

23 u^puJ' inui t UL. piu^^ 2/"- IP lJ?^Pnt^l'"{ji * /?*- p'^^f' 
"P^P ^p ip nLJ^ uui^f^iMjbutf^^ n-u-iuni. t nL. uip uppiu 
LP bjn^lkPt %tutpuinliiuj^ UL. ^U-liijliujj^ inJ^t^p utp^p^ t 
UL. ^I^Jji ^jjil^ppmiub rLmtJli utpj^np x mn 19 329 

^ç^ujiP^ ÊrûJii^nL.J ^^ Jjj^^ni-usfi ^uifJ^i^ ^/?J"^ //^ Ij^çunuç 
23 ^o nL.^ui in lunjin nnpil^ujinuj i^nnL iiuj'bwjpi uj^nL. « Ifi"^ 
n.nLiI^ ^ujU n-^ iuj JuoujI^ 4/'^ ^o ujnL. t u^^ ^l^pisjpçPç 
nnt-^ç (fp junLunLuuj Jaouiç fuujujçn mnuitu nu ^ph '^^,pP[* 
Ufn U3^Û.ujP l; , ^iutPuj usul^ Piubç jS^uj^^ ^ç ^u/hUujç 

26 UJp tiiubp^ u^uL. X (}i-[iuj ^n ml^pl^uiuj ujp^ £^uuspl,p^ inl^u[3- 
^pp hjusuii^p mujh^ i UL.. limiluj ^o Jjl^pLqmuÇ- nt. (Jlppu^ 
Ljiqm^ ê^l^ usp^fiumpb t ^i^/r m//îI-^ ^p ^^J* [uo uufbm^ t 

27 UL. n-i^jm Jaomt ^i^p pkiifmiP fl^n^m ^/î» ^EVl^'^ * ^^ 
Lmilm no mnLh fuoum i p JJ^auJjmjç mp Yo y ujpçmb uip^ 
mmb J^n.m ni.. ,plrmqpm 'îtpsflmm'bm^ (fp ^l^ppuiijjbn-m 

no muL^ inLmujnLi ujp^r^ y ^o l^mifm ^o £p ulÇ Ipllj'^ » 
tffpn.- IrmpmnLir ^pp u^p ^l^^ (fp [iJmh mhorpjîbn.m » 

28 &['["^ m ^kj"^^"^^ 'tPP- P^lbl_ "^UJ^ILU hk^"^'^t"^" * 
ffp mnliapplJkuj^m'b mp %^ujb mmj^^ tp^H W^"[-^ h"'^ ^ *" 

1 Qf. u£nL. ^fi Lmifijj no Jj^moqnu ^p Ijnp'hPnumm u^nL. » 
dloqnu ^p uj^/ijl^ Jopfs'bmm u[p m^ifpp ^[^P[^k S"*/*^ /^ 
IjiliJkunu^ f UL <^%m u^p^m'b mfi ul I^o Jp nLufhn.m * 

2 ymJjj ^o n /tJm'b m%/i m^mu^m ^nL^ ^^ fjmLmu^ n 
umbmpb * nL/i J/i ^o'b Jtn.m f ^muiuL'hl; P^l^ ^^ f}^nLmu 

3 ll'lp ^PJj 'bPJi mp^liumftuj % [^l I^o Jp nLufhn-m • it ^[^ 
^p ^nt?/ Pm^ffilti^ uinL'b , nLm'b Jfi l^o , f^/! P'^^Ştl^ 

4 i^m'b'hml; » <Ijoip,u J/i l^o ♦ ^m'b'bm u^p Pm'^Ş/ti^ pou^mk 
Pm^ip[ip ^pi* t <^/» [um^q.l^n.m l[0 • ]^[*^[^ ujl ^o //» /* V 
nL[i m^ ui^ J^n-m [iJ'm'b u[[i'bf^ f lrm'h[i IPk^t^ ^L J'""'^ * 

5 fl£. l[mi[m ^o mnLm u^p^^iumph u[p 'bmi[^ pmu[u£ JTç^ 

6 u[i^k P'^^Ş/'L "["'^ * R'- i"^'l^ ^^ dlorpiu [p ukp nLuIU 
m^up mm'hfi P^l^ ^^ fj.nLmu [p u^p uLm'b ^m^ nL. 
qpJufbmb [umui^p mpmmb mL. i[^l^jr[kiP^lk['l'Ptk '"[l-P[LPl^* 

7 /J«- uiL. l^hJ[i Jmn-nLJmb q.mum uinLm'liquim^m'b u[nL% t 330 Î^QXflhlb PbVflWb 

9 uinLpJ[i2_ '"[KJ^pj' * i^ujifuM l^ujijUu ^o ^i^n^u/b fthutuifê 
'^IKPHPI^ nL. r^ujp^ft uin uum^i^Ji uini'b in uiiun n.uiiuj^ 

'^'yh J^n 'lhq^k^^h ^ujhn.uM u^p ^f^Pli lioPf^h * "'^ ff~P 

nuu/ii tniiLp U£nL. t ul. ^^u^npmujii ^/rjh ,pP[' > "*- ^hp "-^ 
IP '*h'"ph''hh ^h^h "IP St'-P'^'^ 'iiiuil jijujujhn utn miu 

lO u^nt. z f^L. ul/iui uini. uuiicutj n^ufUtn ^tuPiu no in ^h'^h 
JJ^u[iujinuj uuj^[i% u^nLb ^^^^"'-"^[''^'h ni. }jnL%ui'L[im'b ^h^ 

41 luJifnLpu^k Ujp^[uiui^ X fjt. Jaouil^ ujp mhuPk ^oqnuf^ 

l2 uj^utj[iui ^hpwfuiPui'U 'up^np * iJnL.um'ij ^o (fp ^k"h'"k 
"'-[' ip "hp ttuj^ijo^ujlj "[['[h mnuifuiiujii t Irmpom i[tk)P['^ 
uiupuU utp "ipp i^nL% UL. tfn 'ljmhjo^hp^iujiM umri mn u/o 
u^nLjM y *-iÇtI hmnmiuun nnL.^ufU muin mp ^iuPp mnL^ t 

iS f}u <fp mL. m^ilp ^p^ij_ lj.^'""^l[' Ifh^nLmpm'ii ^[^p^ 

^mli t ip "hp UL.m'Um'U no h-mpmtfmtM pnu^h "'-"fh ^hj"' 
'Umtlm pmiMiu^ }ph"[i^h ll\pp 'PPP^k "(p wk''P "'"^q-['^ 
%p%k i"p IfoPp u^nLiM ♦ ^p mL. iph"['^h ^o ^oqnu ihnta 
' '^P'P'" * ""f* " uoUm mpmtfb pni.mpifb * 'hp^l-h ^*^ ^IL^ 
poqm'it ^mf^p tpnLn.k "l'"2_ ["f'""f* .^^ fj^^"' ^"'[^p ^O^ 

4o Pmfi ljh^'"^'"[i ^[t u/ni.'U X Ç\l. pnu^k IrmpmJmti^ ^tt/mu^ 
UL. ipj ♦ \fk"[i^h "i'l'iMUMu mp^piPf <Ijoqnu (f[i mp mm 46 ipulptr, ["'^[t'ii ^ni.'ij ^lt'^'ii^ X f}L. mi. trmn-nLiJ^ ^o ^p 
HpUtnnun.m ^^^ u/nL. pnL^m Irmpmtfmtjt f^p ul^p nL.m'îi 
"IP "['"'puUh t ^ppP "i-iuiM nL. lxUlpI[i2_ ^pp > ^uiPm ^o 
trp mL. i/iMt^ tP4'P"l_ "*- "fp[%'uuip muiptluM n.ujiJ[iuMiM x 

17 //t- IrPlth ^'ub i^p 'iMmif Jjs[ik"uumm um^[îiM uinifiM Jp 
'^Ç'Jp Ijç'^nL.mpuj'ijn.m ul. Jjnifijujij^MUjijtLm tfmpiLiP upiL. ♦ 
nL. ip ukp ^h'f["fii ppn.u ^[i ^h[^ i "'- <fp 'i'"J'[ui pmu£U£ 

48 lph"['^"-uj [Jujq^iiT mp u^o uiuL. X (]u êp [uPm'iM ufijoiiufU 
ippruujb mp '^m^S^p mnifiM ul. [tq.pmp fup^ppp uintfU nu 

49 ^ppifbm [uo 'JMm^^i^ mp ,pppp /^wi.^ x /^c (fp Şm^^ ^PP^^ 
qmb i[ipn.m'iM ^pPh"lh ["o u/p [uon.m mp ml!j[i £^n*.^ ul. 
m '*P"U ^h'f[^"*'ii Uip 2^it[ni.put'iimp iqnL% ♦ UL. q.pjifhph Vl'P 19 331 

ULu/li ^puuji/^ ^?P_P[^ injib no nlfb^l^ ^uj^Mfi i^ujp^ ^l"/_ 
20 l^nu * f^L. uj^tLjj ^l^^jJ^L^uj^ir uin f^-nLif^pi^ qpUJuj ut^ 
Uj^o tj^ttL. UL. ^tit-iLJ^P utn uw'btnn UJnL. « 

"lU^P^ iy^ '"'^'^[i ^o <^n IpujLlrfj^n'bjiuJjh hl. t/^ \k^"{jb"'^ 
JÇ «YZ? "''t'll' tPPPf^^h /P ^nuuiu^ ^uin-ue » ul. utp ^o^ f 
iC^lL P'^i^ ^Ljbutf^h tfrvU ip ulI^ lUjapiP iu dp irpn.tu 

22 ^po ^n-ntP (fjj tJip ujli%pJ*x /|l Jl^n.tu [unqJl^P ^poqiuh 
uipinnLuth ^^iJnP^nu^ ul. Jjptuutnnuf^ ^^fjju/bisr ^p Jfiu^lr^ 

23 q-fi^i^h f UL. nr^ a^t/uj'b ^^ J jt ip \l,"[iufjh "sîj^^p s Ç\l. 
ip UL^ n^tPujbmiu Jp ujoj Jl^tt^l^uil^ ^ufb ij^pn. ^[hplkl^ 

24 uiuL. X ^[ipiu u^p ^f^Jl^uiplinu %tuJ ibJp^kp ^pl' ^tL ^r^ 
UjJkJ^unL.tu Jp q/reJi^ uitu^iupirp pp^nu^ut'b ^^ "'H.'PtLC * 

2o Jp nt-ulJiubnLiu n.iut3ujii^ujb uip mbp ujnL. s 'l^nLiu nLiuii 
UL. no-tu n.nyn-1^ ^ujbiu ^pnni-ionuib ip Uh^ ^/' '^^^^^"^ 
#»£. Lo . Jjuj" Juin-nLijiu'b ^nifb tpu'br^ oo uJU£ni-pÇ tfui Jp^ 

26 'JrPlflrh '\ujbiu X f]L. ^ni.'b urp uilr'b^ ul. urp uip^^'b ^O 
(Jlofjnul^ ^uiti t Ufp uihu[J C^ujPp ^k uiuL.'biu'b D^ipjj^iuti 
%f^t^ ujp iioPpbh tiuj Pu/bl^ l^ JjJiJ^unu^ f /^//f" ^çJtuIe 
^t'^/' [uutia.hp lj^u[iujjl^ u^p tpitjbinni.pJ[i2^ 'PO.Pl^^ '"pik 

Al nt-ujb Lo^putbm * ^r>i_m nujptup ^çjui 'biu n[j Piubç lUL. 
uujbmtup^ iPjt uil^ 'buj^[ri^ uipiusJu y ip uiiu^wpl^ J}»P'"'t^ 
Jpu Jaouigç Jujnp'bh J[i m^ 'buj&[iil; ^[iuujuj uipuiuj % ul. 
mç Juirjpb uirjiuJf^Ppi ni-[i ujtuPiui uinuiuj t uini-p ^o 

28 JJ^n-m ^tJ[i lju[im nL. urr^^ [tuJtuml^p mnpnb t (]l. limiJiJj 
^po ULptu ujp'^[iumpb ujp ^hpu U-pJp uini'b uip rpppiu 
uint/ii nL. mp IjoPp ^£^1% • ipjjtrnb ui (]nmhJ[iu(^ \ji[rl^un^ 

29 upmb « (JL. uimJ^p ^I^J[i uip R-'^PPlP'Jlpnh 'hP^P. "/'"- * 
nt. C^ÇtPuib ^lppP^ 9*"y^'"'^ "*- JJ^phr^rnmpnnu \pmljlrJL.n^ 
%mi[rijjb t ^l^tjtui^ n.l^t][3jh iljoqnuf^ ^^J^tm'b jp bh.p ^ujpuib 

30 ip Jhjinm'bh uimrj[im'b t ^mi/tu Lmilm no (Ijorptu [uouin 
ip bmijm Lpmpuujujjh fnLbmr^h * yuLppmujb 'bru ^['2_P^ 

31 nu[i * i^k^ i^p ^[tL-^Jmmpkip \L"t"ijk ^p^p.p"^^ ni.m'b ^o 
mouph nL[i ujnL.^ « JJkiL.m ^[im'huir^ /ujJuj t^p.ppPd '^"'^^ 332 sQvihih pwnhimb 

fiL. uini^ç ifi^ P["-['i[* *Bt "'P ^["Pt "l"'-^ » afrpui tuL. 

'&pL.U'^pi.p ^^ 'itunlui ^'"ppi^pnipnh t^n^ » "«- iIinnLuA J-^t 

UuM tii^qujjb^ u^rtL. kp^P ^P"ViJ ^ P^ ^'^^pp^'"^ ^nJiMjhinr^ z 

OO f^L. (f-p^ 'buiihju î^us^u^uMjl^ in uiiMin uib^sh ^ij^nuuMÎMn^nnuh 
*""'-/' ^^ ii ç^ni.uiliuM'b f^n phj uiê-orj-pb , Wq^nuuMbq^nnu 
a-p mçuptç pjo ujp inisjpuiuMbunpiiç irtp ktoutn jpo Jp fuint 

o4 a.çn-UM a(^e//nui uipinui x ÎumiPum IiumJum no niMj^h'^ ujl. \jl^^ 
'^nL.uip isM *^I^J^ J^i uMp IjrçD uiuiJ uinL.'lsl^ n.uMUUM tnuL. 
uuMuij&utb mp û./ipli uinifb t çpnp Jutrsnb ui \j^puiçJlsuç 

t>5 IjipçunupujiM X ^umJÎmm nhtuPfiuj n_utisjj£MiiuJ mp ^pfjp.pf^ 
^ni-ut^op^ ^pppj'b Ip* ♦ jF»/ JuMn-nLiji^ \^ihi;unu^uMb uiL. ^pft 
frutb uutn-nLjiJM ^o upnutbuM ttjp luiiiff^ Çpç Jjip^ununmb 
JutnJb Jj^puiçJjiul^ UL. ^liuuihuihu hjmJpptfbtnon mm^mpç 

ÖK} tpnL.pt mfj X '^ni.m hpj*p ojum^ ti.p\n.l^ ^01*11 m^Ju m t P"^ 
ipJ tu Jn nn.m puM^ujf} iMjp uuMopbph > /»«_ îi/x# umn.uMtii.1 
'hPlIt' *pb *PP^ * ^PP"' ^niA JiMtn.ni_Jb ^ujb m'blilt ♦ 

nL.mbm'îM ^oTim mm^mp^ jJmim'b j^pppbm %uj Jh Jp Jao^ 

ÖO ut^^ nn-m ^[il ^p ^ppj^^m x '(jni.m tp^p h 7* 4^ </t ««/»/'"' 
"*- *^p ni.pn.m u^nilb nL.ujd-miuMb n-p Vl- ^ph ni.iMMb ^hj"^ 
"Ip l^h.phn-UM m^Jn'b i^^pppfim UL. a.uMjJuMn.miP ^hjJ* > 

60 tt^pm JiiLpiMM^m u^puj^z l^^ hp^p ^p "ly itjm^^m q-p^*' 
t^ç u£m'-fum n $ ttMput ip 'lMmJuj ip u^p n.uMbniSb rL.ni.ppi 

40 Jpl^ Jh^iltumm ^mui^ it^pupu x ^[ipm uiJ Jfs [^p "îjmJ iptt^ 
pmpmm'bm Jp^ upoj ijkplLlhh n^ojm ^m'b , l[ii-%^[i ujiiiu 
u^u£^u^ u£nL. ♦ ihii-uuib ^o mJ m^ n.mmlip 'bmuiiiib Jp utoi 
opL.J^ln.pk ^ut'b ^h^l^'uj^ muMjpljh • UL. m'^ihu u^p LoPf^h 
^b^J^l^t-ph u^hlf^ ^pp * 

JihP 20 

1 IJL. puM^h ^lhpjklk uui^^m*bmpiM fîjoqnu yuLppmm'lt Jp 
fuon-tu l^mrili ,ppp » ul. uppuijk ^[}k u^ni^k ^P ni.m'ijn-tu 

2 inm n^muiriL. ^o /£? }^mlihtj-r^[imjk ^mn-ui s p^L. pm^k /^ jJhP 20 333 

tuL. ujfliu/ij ut^J[i^p ^Pn.ri^^ "^ "in. 'tn."' "h^i^'^ "^Hiy 

3 m-u/U ili^rLu ^HPl^k ^'"Pp ip fjnLhu/bfiuPujijt « f}L puJ^k 
in UL^ u^ iTiÎM^uib uut^f^uihui^^^ Jjl^^ni-Uiltujh tH^n-ut 
^^ut ^fi mufblib IpuJui IiujiIum ^o utp fuouui ^ JjfiLppujj^ 
n-ujuiuj t J'p uioj nL^ a.iupujp ^pp ^p^ Jp jpiul^lrr^nhpujjç 

4 J^b^n-uj t fJL. ^ujPui ip JJ^u^ujjl^ u^p nL^n.uj uip ^o u^nLU 
fil^pfiuJip n^uLn.^ fjjfin-nul^ Jjouiujinpnu f nt. J~p uÇpjjbp^ 
Lliuib Jl^pfuuiujpnnu nc JjJ^LnLbutnul^ f nL. ^ujjfinu ^Çp^ 
puJlli UL g/iJijptnu^ , UL. Jl^ufiuj^p glii^fil^nu ul SC^'tl'^ 

5 Jriu^ « I^LUi'biu'b ip phy ^î^ 2"l1[i ip ^/jo<^ix/iy_a/ Jp Juin.ui 

6 uip p^ u£nLb X ]xJ Jfi puJ^b n-ojiur^ %^^Pfipujb Jp ^ft^ 
iliujl^l^ Jp ujiu^pl^ n-iuujni/b^ ip *IjujJuj p^a n.ojuju ^p 
gpoiltui^uij^ l^p ^l^J* nLUjii ^uup^ f UL. £p ulI^ ^ujŞtP 

^ IL.O uui^r^fib X f]L. ip n.ojui IrJ^^ ^^JriL^ l^ajifuj ^o Jp 
luoj tiUMb ihuipiuj JPppi^b ^^Pp uniLb '&pihjjbuijUj > (Jjoipiu 
Jp ULu/bn-UJ Jtun '^pJtpP^ )P^^ *PP IP "'*' n.ojui uipU 
ui^ tL^rljr urp upijbru f ul piuuj^p uippçJ Uj^nL. ^tupuj 

8 [p 'b[itJiu 2}"'[^ * n^ IP ""^ oiniul^ Jopfib^ f^p ,po ^p uuf 

9 ^iuPp ujnLb ^prliu'bmrûj ihprL. jppl^uib ^ujin^nLb * (\l popP 
^fi 'biurJiu i^^h h^'^t^"" Ipwl*^ ^o tfiiu^i^muj n-O inp 
tipsinp u^HL i ip Lpujb piurluriu ^nL uinL t ^iuifui ^o ^orpiu 
luujuji^pl^ po inp^J ^pp UJL. ip Isptu'b puirhnuj Ujp ijuip^p 
upiLb^ Jp ul^ Piua.ru'b lunLUJpjr ^hP "*- ujnLfi Jppp ^'^^ 

10 pu'bl/b « /^i_ fjjotpiu ^iuPp ip pnLiupp ^n u^p ULp ,pçP "*- 

tunLp ^^p/J^ri ^pp nu urp LoP > ^\ujJ* J^iu pnLb t tj^ppuM 

11 '&iu'bi^ ULfr rp nrfiuiuj iu x ]p Jop rLiuu£nL tiujb ijtiup^ *PPP 
UL [unLiup t UL ^iuPru upui^ ^^IP^ ^P p"^"lhp '"'" "*- 

12 nuj^l^ rLiuujnL ^nL x JJl ujl juopPç uturju/bfib UL. utp^ç 
nLuib ipprL. ^tuPp Jipn.u uini/b x 

13 J.«/* Jjt i^p likJl'k t^p *pkPp^k IP Jlp"^t n-UJuptLU ♦ 
nLtruLuii^ tfiu ^HjujnL. no Jp nLJ^ injiuui iuif (I\oqnuÇ 
Utpulj_pUrUJ t ^ptflU no JnLUu/b UnthujpPp upiL y npplU UML. 

14 Jp tpiLiîujjfi^ tnlg uip ^u/biu x J\l IpuJtu no f^p Jj^uobinuM 
puûuj Juj ^ujP iuiP gunLh uiuUinr^ ip JPf'l^l'lt^ ^tup^ x 334 GQXnhlb Pl-VnKR'b 

uuP l[i^ uitîip J]ujq.pq^ IjjijUiiM > fJL ^^ UML. n.ojui utifb^ tn 
JJuufoul^ wiP l^fjuth f nL. ^p ipJ'lk ^^ /^ ^noi^ ^^linuituiuM 
uin uuanrniuniuiiUiÇ ujL. nuoiui uiniiç ip JPçihuinui^ ^ujppli x 

16 ^ptPuM ^O (^OrptU Ip Uip^ piO UtlMMiMp utnL. ^o uip lik»I[t 
trp tM£iu fjtpgunuç "(P iMtp^ni-puM no liui utut ip JJiipiuuiuj 
npila- tMip uip'^nLphlMiu t tippiu tint. "^PJ^PP hp^Pp n-tuuipiut 
a~^tt.iu ip tt-oiuM (^^ÎMtti^linuin^ç ip (J,niLiuuçutut itjpuMut z 

17 flt- (fp JpJ^Ê^iuinu^ iPuMn-ni.ll ^tjiUMbut ip \jthl^unul^ UL. 

18 ppMppiup^tj- ^[njiutui^ Iputtji ^pp * fJL. Ltuilut ^o ^iuPf^ 
(rçn.uM iio (Tp nL.iuLti.iu f Inifib tiiMjbpit ^o tfp it^ftiiu lu^ 
lJni.iç p^ttuj no UMti ip JJ^ujiujiç ^tufJpiPt Kiutlujij ujp ntL.tu 

19 itinLiP ip C^^p njup X fljn t/uM^^nt.gju[i[Jlik f^p ]aotul^tL.iu ifp 
iMjp piptpfl^p *PPPP^k * "*- "fP 'l'p"' p'f/Jkp^p'^" *"- "iP 
p ^p^/iut^iu'iM ) rto (fp (bl^%mk Ijk^"'-'"^'"^^ tt-iuup ut dp 

20 '\tuprht * ^iuilujii J-p i-pyhki- ^i^uikÊftuMiM uitj^ 2j^ijUuiiu 

iJUM uuj^r^pj (fp ntutu LoPpbç nu (fp nn-tit ui^hj^truip 
tPPpr^k '^giP tfiui iMMp JuMiPiuilitP npppbç 'biu Ppn.upiut/ x 

21 //<- Ufp ^^ujin^pji inuMjr^i^ ip uiuip fjl^^nLiu^iu'b ul. fftiL^ 
liujljpiub ip ujt/ijg^ Jaouil^ (fp ttioi P oupuj^ ♦ nt. rt p tipyj 

22 ItJL. [llPujit ^O ip U^p PuMIMItMI^ iPuM JlUtU ^l^ Wk"t^"^ * //^ 

iMnLquM thu^uM ujti mp f^ni.^ ^iuPpiP Lpi^uiiuii ^p ^nt-iMtuÇ 
iftpYnt-tl f UL. ip nt-Ç ip luf^ ip uiujp ifriii uiç "iipuujijpiuiPx 

23 j^iubt; Ptti.^ k/_ ^tii.uju ip uiiutfiup #« uiiudtup tfp tfpfL.iu 
^'ytum^Pp lupnuM UL. mp 1^0 * J^p^p Lpkw'fi* "*- ^t'itl^*' 

24 PuMb (fp tJpn.m mp p^it x ^miflu Û.ujP Irl^nli (fli ^mumui 
tttu^piP i nt. -hmbç luo mp rj.p itf^P ^mumm bmnptP rfp 
pion.m t ip p mij!^ ti-l^ im p^ "jp y"ltPtl^ p ^tfluif uip^ 
^ptf UL. mt. pprpf^p n^o iPp (fp pmuiui Jf^^u/i^l^ uîulim 

^^^P ^iy Ji^^tlj' p'^P^k Jaoml^ ^m^^m uintfblg « f\L. 'iini.^ 
ijm ijtu'^m uiri mp rpMjbpiP ^f^'bji ^nL.7t ^^tfj^mii U-ULjm^ ifr^ 
mç biu uipbpb > no ^p 'bmtî nmm iutl liçti.pmiP thmmh^m^ 

26 '^tP^tj^ ^^^^^^ "IIL^b^l-.*l?PTf^^ ^ '(jnt.m n.ojm ^m'ii iuntfn 
nn-m ^^mmçP mn^piP no iua ihm^p ptP (fp funijiifu n 28 JaomJ^ Jnnn.tu uti^juMb^pnÊ^ji^x '\jnL.ihu uusi^^ ^f^ ^P 

luon.uM uL. Jp^ u^oj uii. -^k^ih ^hJ^ *B^ LIL "^V ^^^ P"^^ 

J^t ^nL-utu n %uMnpnuMU uiuMJUfi f Jn uioi ^hsfiuuji^ Jaoinl^ 
^nu/isurph(; $ UMUi-fM ^o u^j^ funi-jtMUM fuo ^uMntjjÎM^ *PPP * 

29 S.tC"' m-fiUM iîitj^ tnjt^ ^UMhpJ ^o fLUM^i^ ^iHjinr^^ i/n% 
^n 'Imiui] ntniu tn^ l^nt.p^ C^tujiuMh 1^1^ tj^f^ilrîiM ^o ^J^oil^ 

30 inl[^ û.iu^nJ^2_ *htn^niM x f^L. Jn n Jjt m^ Jai-uiijb iPijjn.ni^^ 
tht/b n.tuujJb ^o '/^^^'^^ [unL.tupuj'iM tn^ ^iuuil^p mnîj f Jn 

31 isioj ^«7^n/»mmîf /« mnt. ^o ^^^'btnj^l; x '^^nLiIuj ^l^^iun 
uinb UL. mlipiu jjjo u^l/ibpij ^o u^ umiuib ^^jj riL. n.o iua 
%tu uuj^i^piP ^l^p iilt^k "//^ ptip^pj^ujij Jp Ijiuu^^ujP' 

32 *I^PP^k * /?*- ^"'-"' hj n^ph"^' 9 " J^^ Jootn(^tLiu nL. Jn 
u^oauj ruLp^^ nL.[in.tu [Jl^u^luP inp^ptPt ^o n.iuznlip iu 
Jp fh^ppf^"-"' "'- '^H ^i"p [>P[iri~tupg^[iuj'ijti.uj Jp 

33 nn.uj iniuji^^ t J./7 11"]^ l^h^h"-"' * ^"^ Jp q^n.^ ^k^ 
nhn-tu i htu Jp npl^ppP^ç liç^lin.iu iPp r^iuiPuj %uj jypp % 

34 ^nub Jp hjo uip tpubf/lj ^o Jp ifpn-iu t Iriu iunL.ufb jao 
uip Jpn.iu uMnCb tuL. 1-p2/l- t^** *^/^ Jujn.tu puapiP uini/iM 

35 WL. tnl^uP^ Jf^ ppqJI^P ^ppi^ * 4^/» tPVb '^ ^P nn.iu 
ÎMmT/ miu ^o m^ihu ^'5/»Ç^ ui Jp nn.m luutujpPujijinpii f 
UL. Jp ^ma^lipm'ijn.m liJmmm ^PPp^h ♦ "*- l"*^*ujl^pl^ Ptuuiui 
Jium l^i^ ipl^u[i^^ ^o mu ^o* S"^P^ ^P uiî/bmj^^ 44^A 
JliL.uimpÇn lu X 

36 /î'- limifiu ^o 1^pl1-t ^uj*ijm pmuf^p mm t [p u^p ^^m'îi 

37 ^mP UL. uift ni.uMb *^çJpmb bpJga ^pp * [\l. ^^Jhufb Jh 
ihptL. mp Lppujij UL. ip uçp muiL.nt.jc fljonnui^ "IP tP^Pp^^ 

38 mnult mp U-mJlium upnt/iM t Spifi nLufb ^l^'h[i ihpn. mp 
2mt[nt-P[i mnL. Jp moj mi. [umm^p ^o mp bop ♦ Ik'^l' 
n-nLjmJI^ ml^ 'biutt£[i'bph ul. mnt.[i ^ u-j^ mm'b[i'b ^uiPm 
£p ^i^J[i[; ujp nL[in.m u£p ^ni-^miAlh t 336 SQ'inm Pimhim. 4 ||l biuihu ^o uiU tL.uJUini^ ttL. J-n nLufb tj^n.ujpfiut% 

n.utuP u^pi^ ^lk^l} l[^ ^"^ "'^ ^utp^ , uL. utL. tuojui uinU 

2 ^oinou^ nu fhp^ m.^ ^^ ^uiuiutjtUM^ x fjt. ifui Ll^iHt utf^ 

*B^ tlL ^^t^'^tk^ "^IL î? "1"*- ♦ ^^ *^kPi^ m k.^k^ LtL "-^ 

3 U-tutMJnijb * fJL. LiutJtu ^o ^nuinnu htnLtiu 9 lunt^ft in luiftt^ 

ik'tk /"» «^ 'Y^ ^piPi^b m util'b jjt^rl'^ijk ^*^ "'n 

9o usni^ « UL. in ^pLnniiç uitP n.iutiint^ f nfinut Lt;tfji in 

4 OLç: tnç uiutnçtt. hio uin biiulitu » Ql. ^tulinniniuii iTui uih 
ni. '^uilpfa tL.o ip nt.ç lîiii uîiiDphnh f ni-iuli 00 iirp LoP n 
uintfli uip Pni.^ çi ^»nL.tnu e/rr fljotinunLiu ip ^nt-inul^ %ui 

O Çtu t fJL. Liui/tu j^o tuL. ti-oitu iTui uip^nLpP^ uiif' tt^iuuint-U 
UL. utp YO uintfh '^çilp a-p uip a-phuih ul. u.p ttuin^nt-iM-UiJli 
^ujPiu <fp luiuffçpç tnuMp il'uj n.ç iniuhfih ul. ip n^'huipç 
uiiu^pçintu tfui ip til^p iontuii uip ^^iuPphç %ptfl^^ *BPP * 

6 \jpiiuijç tlça.ujpiiujhç tfp '^tuifnt.tnnt-iv.tu ujp uiujjphç uitP 
iP fih^hh unLilajp ujnL^i » nt-tuh (fjt ip ^hh A'o tJhlikn.ptuh * 

7 //«- tuif p"*^ "-h'ltPth "["'^pk pk'^"''^ *PPPi^h ^p 

^LL-pnul- ip (\^uinri^uluihuç LLuih nu lupçuih lup "pP"^ 

8 ^PPPL^^ *PPPP!^h "-o ^pt IP "i'" '^*-ufh tîiif uui^j^fih t Ql. 
ip lUL. tt-ojiu uir^l; ixiiP d p ni-h tx.tuu^nuh nt. ^p f^^uijuç^ 

pth kt'^ "*- ip ^t^jpu 3)tit"l'^"^ f^^titth "'"^ *phPj^ t 

^o luL. (fp '^tu&Pufh hçnç lunu t ip uiiu uLp iîiif uui_^ 

9 ^phph » ^p nLlitt..ui Stiip n_Lnç "l'"*PPP ^niuinL. , ^o ipç j^ 
iO lk^"ikptPt '"P-PPPP "i"'^' * /?"- IP "'-h li^ttJuj ^o îîttP 

ihptL. n-oiufh uiîjnplilih f tfp \jh^ni.inhuP uih JJ^tJ-Ujpnu 'huiifiniu 
il *thj'it'^tp ^pt ^'"P * /?^ i^tuihu ^O ^p U£ui tPiîi ^tuP f 
PP2.P"' ^orjnuç uiîîhejt ul. luhuP UL. iphLiu mo Lpçintu 
nL. Lo f pnt.'^ 1^1 ^ni.iuu lu^tfiu uip ujÇ(fiu 9 uil. tPiutt-ni.tJ 
fuointh PP2.Ph ^t^'L lu^iJui tnh Lphtnnh Jji^^nt.inptuîi 
l^p ^nL.inuhtniu ul. ^n utl^uph Puij^&iu'h uth Pt'^lt'^ 
12 "111*^1^ * fl*- ll*^itf *P^ ni-piu iîtiP u£p^ltuin^ puitfoj ^p^ dtn 21 337 

i3 #»#»1» tntP tiL. trl^pi^liUMb ^o £^ ^nL.tnul^ %uj £m * ^utJui 
(^onnu -^i^Jatuf utm > ^/ii-îr i^ init^j^ ul. ^p^Uiu tti^ kCl^ 
itL. tnni^ ifr^ irtn tuutstnj^^ * ta^ptu tutt Uut PiuJUl^ tn 
^»nL.tnul^utut ffn tttoj Ln^tntuU^ f ^ J-p t/^i^p^Uttt-tu J-jt ^iu ^ 

14 1PP P*^ *^P %iutlut putu£U£ \Pk"t^h * f]'- Ipn'lut ^o tUL. 
Lointunfi %iu ^Pp ^*'^ ^Hl. 1"*-'^ "*- 4**^ * \PnLptuinl^ 

15 ]uoin(; ip'" u^p 'Y"' * //*- P*"lt n.ojiu ^ittJbtu iPut pi^iniu^ 

16 /»/'^ utlt ^o i^p^ ^.nL.uiu^ t^utn-i^ x J,p ^.uMju^piJi 2l"k(LP^ 

iniu% S^ui nl^uitiit ttin tfuituiu ^tuPf^ $ nt. iPiu uip[tl' Jp 
^I"HrP1Lt ir^'uuoin.iu J-p^ tuifnLi^ uint^ T^hîLP'" •f^t"-"' * 

17 ^o in uiui Itjth #*/«/* inl^ u.oUtutj^ mp ^pp^iu x fjt. Liuilui 

no uMiP in ^uLtnul^ *B^P[^ utp^utb uip 21'"ll'Ph '^"' 

18 a.iuujnLi »Pppp^ * (l'- ip ""- n-OjUM tntht^ (Jjottnu itin ifiun-iu 
in ujiu IjiunnLutl^ £wjl ♦ nL. ^^t/p Irnl^giu'U Jji ^tup^j^x 

19 f\L. Jn nLuîUtL,tu mp upiutihuU ^ppj^^k ^h^w ^h^ '^"'îrt, 

'"PPPP ^^P tPP^ 'HP t'P'p/hPh "^A 'PPP ip''"U'l^ P'"jb^ 

20 ^ujU » {\LiitU Jfi uip^ tJiji^[iuuii^h^ ^utJîn 'up^ppi^ ^p 
Juoinf^n.tu t nL. ^0^^^ Jl^n.tu . ^^ «y/ 'îifi $ iriu^ 'HP^ ^itu* 
^iuttiupujU hJu/U ujUoii Jjl^'^nLtnhuiU ^^Uiu ni- *^çJp Jp' 

21 'p'iJphP^hj^ 'itoJoul^ 'uiu X ^iuJiu Jp uioj q.ui ^iuuftuiii- 
^P*PP t-'"- IP ^""f ^h'^l' p ujjli^iu%intu upiLU Jp IjÇ'^nL.^ 
tnfiutijn-tu Jp IPnLutu luuji ujnûU ^fîii inpj^j^ tnp u^l^j ^o 
n.nLn.l^tL. /uo ufii^l^p- %ui ^r^ ni. ip Ll^optu tutnçPuji> 

22 %iu 9nL% X *(jnLtu tnl^ kuiil. ujpuiut ^lgpjjj^p ^tupuuitu tnç 

23 UJ^ ^pilutijuir^ tn^ ujp ijjp^l^% hp,pp 1-nL. ^ujpjij x '[jnLtu 

24 ipy'lrh ^tu% uipDuj no uiJ tnp ttll^% x ]p uiiu Jiu ^uip. 
Jûjn.nLiJ ^^%iu ♦ ^o tUuin^ nLUjij ^^jut $ nLtuiiiu% u^pu^ 
n-li% nL. uip nLtuijn.iu JituûpJ uiiu f ul. Jp 1^0^ ni.iu% tliuu^ 
ptu^ uip^uj % no ul^pJ^ juo nnip uip^i^ thiL.utuij ^o ^ç"^ 
Jjiutii Jjt itip tpjtiip uif^ hpj^P }P *B° LP "hp """ ^tuufitu^ 
%iu %tu^pJ%r^ f #4" 1-nu Jft uip tPujtt.iu inp ^fj IP 

25 %oJoutntu tunLft [uttjlt ^ppf^k * J^tutliu Jp upoj ffi^ fufuj^t 
^tupotf^ Piujli^utii tPiit ^lrtutfptn ^hjtuittn yuttjuj% ^o Jut^ 
Jliitiuuj^iu in^ f ^o nL.tu% a.uiP 1-pJ1-h ui^itJut %ut pç% ^ç. 

29 338 GQXnhih Pbunhim, 

lunt-ih^ HL. tfn ^uiPp ^uîhuja.iuhuinhç ul. ê-p ajthujj^ x 

26 fl^h jt^nh ^o/inu u/L. uijjnLni.iIiuh uiuhin nt. uml. n.Oju£ 
uii^h uin nL.mhn.uM ^uijd^n t^utanê' utni^ in iuuiauipç 
^hP * ^P "1^1 '^^h'h ihuta.n(r ujnLhç P^ujiIujtP uinuhç 
nLJi %2uib uumi^^ ^ujjd^uM no tfn ujoi ^kp ^(^tE^ nt-iuîi 

27 ^h'^rlh ^ujf<Jn uiujjruj z fJL. LtuiJuj no f^uj&lJ- n.oiuuj PçuujiP 
uin uiujhuj f JJ^u^iuifi Jjl^^ni.ui^ujh uinL^ £p uiut^uipuiui u^p 
ui^iP nhh ^^d^ u^mpjju^uij^ ^p ijçpjç^l; ppuuirA nu ml^uP 

28 mJ^P^ muL^ UL. mp a.frpm u^ni^ x Jjm" MPuin.nL.iIh Jjh^ 
^nt.mhujh 9 npph ippifuimmç ni^pm mi^ iPmn..nt.Jui^ no ip 
^hp ^h ^p [umiu.çnLm t ul. rf-p uoifoun.m ul. rhp '&hç 
^mhiLm a.mpsh ij^p^tl-mîj ^fih mp^ui rfp ^l^il[imhn.m > 
^mPm no Jjni^mh^iujh rfji ujpp ip mm^mpç f m. ^jiç 

29 ^mhm maha' iPuLpmmp ^pp * ^l'P'^ '^P uiihii.^ ^poi^ip^ 
tfouh fe'/'^'""Y^ ''tp ni-[iiL.m ip mmrhçpmm mp upii^ » ul. 
PmhMJjîh "'pj^PPP «Y"«-Î' ^o ^oiinu mai.[i ip mm^mpç 

30 M/^/r t (}l. ^k*^!^ upuJhp IP ^mihii-mnL. m^nL. f nu JMMm^ 
^mPfii ^pJmhmr^ 9 "l. IfppPf^ (Ijoqnuh Jp mm^mp^ muipi 
^^uîiMmph 9 UL. qnt.JuM mmp^imTi ^mPpii q.ni.^ppuhmpii s 

31 f^L. hmJm j^o ni.UMh mp [uoump u^ni^ mni-fi q-ni.2il.i^ç 
jumu^hp ^lu'" ^p "tl/^ '^"'^th u^h^lliLl^h''-''' tp^p ^h'^l' 

32 ^numunL. ^hpt^ IP ^'"'I"'-''""- upn-m * f\*-p 'hp [jp at.ç 
ummph mu^kp'"'^ "'- ^l"^1_ '^"'^/'"'^ uîuiMm ni. ^ uhp 
ni.ujij uimnjim ai.miM J/m Ipjsihu ^o uiu^hpt "'- "(1'% "l"'^ 

33 2.th '"If^ ^or^aufg Jp ^wi-^aiîi^ uuj^i^[îiM x /)l^ ^qk 
uilîiM upu^h ujp %iri u^nL^k ^PpP *""*-[' "'- k"p *PPP *P^ 
UMnL.li gqp muL. ttk'i'^/fpu'i' J^pkur^ ni. i[ipn.u '"pppp kp<^p 

34 Mii- ^p^iu UL. kp ^ppl^î" * //«- '^p q.m^u£mjk hk^fi Pmpt^ 
tPP "*- UMni.k wr^ mm^a-m Pmpti tPZI" *PP "'fL 'Î'CP"* 
upnîiM f ^mJiu hmJui ^o Jp ^p'-pp'^lPluk '^P^^'^PP "l"'- 
uuÊ^fi^i^ iqp ipullim iJp ^pp i^o Munup j^p opmnL.ç tqp 

35 "fp^ * //*- hw'l"' ^o fp %(-pm[iJuMit(;^ ifu'" * ^'-ifjuiîf n.mup 
^iup ^o Jn qaa^ff q.mpuuMmjk 1""^^^"*^ mm^l^ up "hop y^p 22 339 

31 ^o uint.'h tiL. utp^ ^^Pd ui"l1i ♦ tt"*-^ C^iitiJiUi^ * /?*- nfuPui 
^o (floqnu [p *buMijut opmnt-^ mp ^hPp uj^n^ 9 <^p u^^ 
u£uj^ltn^ui l^o • Jjûuju^uM J-p Jpn-uj [it^ ^hj^ ^^ ^d q-UJn.uj 

uj^uju^iu Jj^nL. uju lirp"ppit '^ii'^b *B^ ^fL """ "-^J'^ 
luslrn.^ Kmp ^uJDUJp iruin^nLi^ ^^^^ujb ij^uj ujuft ,ppp "L. 

39 fp l^^lt '^HP * ^oqnu Jfi Ifo ♦ J.^ ifuin-nL.tj^ ^ft JjÇ^nt.^ 
mlt ilui t (fp guipuo'isf; ^fll'^f'^i^ '"- u^iuJmpflil^ J^^^nt^p 
enmJ-l^p ^ft ul. iiuJum mpnntP Jp i^iu Jp ifpn.iu ptpJ ufp 

40 U1UJ ^o Jp fumioL^n-m jumm^p mpmpJ** fJL. l^mipu ^o 
lunt-fi fisaU mm » (Ijoipriu fp u^p "iji^pmliifujlsl^ ufp uue^pp^ 
'iiufhmihi^ , Jp lumf^if.^n.m U£p m^upi^ /uo [i^uiptp ,ppp ♦ 
«L IfUjJtu ^o n.m'h^ ^ni.u^nuP[i u^nL. 9 Ufp tji^pJmbk h'l^ 
pm%hu^ tumuiçpmiu Jp nL.mhti.m nL. lp> ♦ 

1 Ij^'' ifujn-nt.tl mpl^u/ij nt. isjmihijh $ Jp Jpn^m Ipimm^ 

2 pfi i^p^fi*^ ^o %nt_m Jp nn-m ^^i[muj^ inpmpJ** Ijmi^ 
^o ufp^[iumf^ ^o fjfp tfptfu/hl^ Jiufpm'hfi Jp ni.m'hn.iu 

3 [umeqi^p mpmm 9 ^(i'hp i[tpn. ^nt-u^ofJ ufnL.'h * fJL. tunt-p 
tjo ♦ <Ijpn.m iîit^ tPmn.ni-t[^ ^[t \j^^nt-m[i tPm 9 [p iqmJf;^^ 
pt ^tit'kt'^U^ LP l^ujpu[iumm tpuJm 9 ul. fp ufmJ^p^ 
^m'h IphLpu (\»mJmif[i^pnm pf^ptjf[im ufnt.tP9 fp f^opm 
lljoifoum i££me[uj'hf^tj^ iPm ^m^ ptP p^puf^im Ufnii 9 ul ipuj^ 
ptP^^t^t fjomf^ u^nt-tf^ yut[mfi ^o [in.o ^nifU ^il[i 'huj z 

4 '/îo mtf^ J^pm'h nL. J^ufb tqp f^pl^mm'hl^ nu pp ^mi[auufu 
uip pi^uf[,J* ^pppi^k * '^tq^t'qt ^ui Jp ^mPm ip 'fppi^t 

5 wp ^mJmpm'bm ♦ Qiui[ujh ^o Jp m^p^mtj-m ifjnj upu^^ 
[iJluJ" J[, nt. C^^J" C^^J[i [ipp[impk ^ujqJk ^h^ujmhP 
inp^^j 9 ^o Jp nt.m'b ntrmqpmm'b J[t if[i uufbm Jp UfOj 
uipf^ufh fp X^mJ^ mp £0 u£nt-iF, ^o fp nt.l^mm upitfboipuU 
Uip ffpf^mufhf^ fp %nt.muf^ uf[fbpiP ,po uf^'bui p^m^tuf itpnfii t 340 SQxnhih Piunhiöx 

6 f]i. uini. ^ft ^tuifuM ^o tn^ ^o tj^nL.iPf nL ^^ ^ujj^ ^^9 
uinLiPt ^^ nluPiu 'hlitl^ n.o c/^ tut^ftt.tPui'iMtit'h ti.oC^'h[t ^ft 

l&pd tiL. tniuitl^ ^p tf^ lijft^liup ^o tnn Lop Jn i/nn.tu • 
}jut Jjiut.nt.t^ J]tut.nLq^t 1-"^ ini/iu'^ Jji tnn îLtuiluinjtiifi z 

O \Pl^ Jlt ^l^ifiuu^ tntu f Jjui" puiu^uf t q-nt. ^[t^li > w*-^* Jft Jp 
tP^n-iu l£0 * ^^ JJ*(^ufi^(^ 'ljfuituiu%li Jui f ^o t^uL. tfji^ tnn 

y ^iuijuijipliji X ^iutPtu nLiuii no uin iPpnutu lunt^ > n.o^h^ 

utpii UL. u^ji^ Ppit.u ij.iiJfi u^nL'b f [ui^lt'ii lUL. no lun 

40 Jftn.iu futuu^^p tuftmtu uiiubl^l^ uLfi %ui u[^^[iutnj^ x fJL t/p 

l£0 • ^^ Ufp^piPt Irtu" piuu£U[ ♦ uL. ptuu^u^ Lo Jn iPnn.iu » 

f}»tuu£i2i ^^ ^iuJI^ ^iunLui t nL. ^^ ul^ in^ up^ J^ i^tun.tu 

h.^1 f^ "'P "fU ""- ^h'P^ trPyt"^ 'P'* P''Ul'^ utnLui Jn 

dl q-tun.tu *ppp[^ * /?*- huit/iu ^o i/h %ui tnn tn[t Jn uiy 

^/yZ? ""' ""^"-Ç "*- nLiMiii jto tun ifnfL.tu iunL% Jn tnçu^ 

"d2 pk ^l^ ^PpPf^ "^ ^tPp}P ip Ö^""/^ « f\L. uip lJjUu/ii[ttu 

iituif^ tPuin.nLi[^ ^[i ^^ l^optu 'iioiPoul^ infihuitun ul [p '^ui^ 

J^tntu Jp ^l^Jfi utu^[îU u^nt'iiotjuMii ^iupn ^uiiiii ^b^*"^ 

d O UI^[J U^nLlM f ^lUp^ J^ iffltLtU UL [p tMMlU tft^ u[p uui^n 

utuUtn^Ç Jp^ iPprLtu f^o • Jjui" JJiuLnLq^ 'HP^ * fP ffop 
44 J^qui^iîi t Jf^ J[i ^p „i_J^ uiutupk [p Jop J^tLiu Jf^qult 

•PPP > "*- ULfi Lo • Juoinççn. uMtuiftu%l^ tPiu Jp luifnLi iliu 

[JtMMj[iii ,ppp t ^o Jl^puiJI^ nL[i tiMp qtu%[i UL tuL uiuinpn.1^ 
AO Ufp^ tq[i'h[i t UL Jp iniut[^ nL^i tniifbl^ tqp iqp^k * S.tP'" ffL 

"f^P ^h*flt J*iMMiLnLi[uMb Jp^ tqoj tuL ^(Jli q.p^iu'iM 2j^^[iin 

16 uif^ "fp'tl' * ^^ t*'' "'b "*- ufp^b"'" * il'- '^"'-'" ^^b 

^pJm intuptu'iMl[[i inp^ t^'lb » tLiu' tqiÎM Pum^^[ii^ tqiîi . 'iitutfk 

47 nL[i uip^ lpuq[i ^pp^h fifu-'iMkjhqr ^Hp ^ « //*- "i"'- ^b 

quiifuM ^o iHq^ £p^ ^uLtnu^ tf^^J^tLpiuiPt ul £p tntu^iuptniu 

iqt^ 'iipj^û uipppp t nq.iu [p pHitfiniu ^tPpJ** UL tPft^ nLfi 
l8 ui[i ^o Jptf[in.tu tnpl^op X ^ul ^iu^t qnLifuî Jp^nLinuf^ 

iLiuupÎM f q[ipui Jp u[oj Jph ^b^w^kPb^ t"' '"^ q-uiu^nLi^ 
49 î/ii> ^^î# * JP^ Jp l^o • Jjum" ptuu[u[ nLuili q.uiii^ tn^ fff^P^ 

^o tuuLtub ^o J[i^ q.tutLtu [itPuib q.[i'br^ ip tn^ptu'iMinm inn 20 ^nLptu U£nL.tr$ HL ^^ ^iuijiu^ utp^ utmhjt^ u£nt.tPx f^L. Ltuiftu^ 
^o lunLjbiu 2^^[tui^ tj-tu 'QinlT^utiMhnu^ tnn ^iupn innL. 
n-turu/limfui » iua utn juo tn nuç ^iutann utnLtPi ni. J-n 
^tujdiç nufinLtu tlri pftmu iniu » UL. '^Plh utuL^ n^nt-yL.o^ 

21 tiutli ifft tnn p.ç ujtiLiPx f\L. ffn ifnn.tu Ito • lut tt-ih f n^niu 

22 ina t^tu fjt innLn J-n piui^^uîUrL.iu tn^ inn ^hjf^P^* //*- 
nt-tiib '^iuj&iu uçoqiu ^tuuiu trça^tu Lointunn uipjapPP ujnLh f 
p-iu^ inui'iiLI^ ^o ^uiiuj%[i% UL. Loit % ^n tnr^l^ ^uiijiJbsu 
uînn.nLtlç *^uflt f npniu €rçn.iu "uiij tfpiipii [yip^ 'iiphih x- 

23 f\L. butiltu n^o tnp n_pniu lunifij UL. ^plh /"<> intutli^P n utnifb 

24 nL. Pot^ ip ^uithiij^ tnuiijkPp tunLii f (1^^% "/"'2.1' ^^ 
•PPP *P*> tunL/t £p oputnLj^ u^p im^^ , nL. IjO ^[i u^p ^"'-^ 
Ptuijç utuLp Ph%Pl^y "IP^Pi^ * ^iuPiu no utp laiufiiu <f-p 

25 U£Oj i^n q.iutn^iupi^ ff-p inrj ul^ tnp n_^ptn inni^ * fJL. Linihu 
^o ujp a.uijli^tu'ii tunLlt Ijpl^tnuibp ^ortntt J-p *inunjip hjiLtr 
tuiu>pn-tu Lo ♦ ^p niuiu 'attjjpnui no pouiuiL ul. inç ^yP^^P 

26 tPujrL.nLtl n^ ^nLpuiii 9 ^JiLn ttjui^^li Ltutltu jtO ulIiiu ^^p^ 
^[lup 2"L. J-p uAîit uttnylinLtn 'iiiuni ^pp ni. Lo • Qp tnç 

27 '^p^l' 9 qliptu tPuiiL.nLiIh ^uiit Poi/iniliiu « ^^^ "l"'2.t *^A 
yiiL. ip tMJiuiç UL. Lo J-l^tL.tn • (Jjçcf-iu <fp tfptt-iu t ipnL. Po^ 

28 ifiu^lj^li t ulIi (flt Lo ♦ ^kll' * ^t*^ uiin^L -&l^ilujui tniu j ifp- 
iqp 1^1 piL. tnpiuifujit ^liifujjl^pi^ ^ujia ip tn^uP ttîbli f UL. 

29 (Jjonnu Lo f inn ^çtfujij ip nLLintu ntuiPiu t 'ljnLiu uuinLnLtlç 
^ujb no innLlt Ph^PpJ "'P'PPPP 'V'"-" UnLilih &ç innLp 

n^Prfb nt- uipb ttituyp tfL PptLuLiu » tJUJtlin ^o ujp^puin 
uO hp^p PotfiuiLuj ♦ nppiu innLL Lpçtntn uinL. x Ql. ip lUL. 
n.ojin uipbç poutn no n-tuuPlih ujp nujbiu^ hp*BP i_P "* 
kfLlb^ }jk^'"-'^l'uiL i^p uçp nL^ f tnnLlt iniuptntn f i^tfp ^ppp 
^o u^tn^^ liiPiuifîn^ nt. 44«^ ^k'^l'jhPk uLUjij ^p fr^^ ^^ 
Uij^ f UL. fljoqnu^ tu'ii^ ul. ip UJuip ni-Ujij uiunr^ujijtn * 342 GQxnhih nvnhwx VhP 23 

Lo f Jjtu" uinç ULun.ni-ilujh ♦ umij i^iujd^uj in tt-oiuj ^uiJti ip 
2 u^t^n Juouil; tun nuii/^jnl^ q-u/b^ L^inliJJi^ uini^iPut x fjc 
uiui% jiiluju Jjjljujiipiu in unu nt ji uui^injus'buionufjbn-uj ^t/fi 
*^[LV •^*' LP "^/"'I^ ni-h jisnij X fji-Ç^ jujnç fl^onnu (/^n-UJ ho ♦ 
Jaoui^ uiç in n.uj piuj $ ^^ mpiJuinç ^iuP p uiusjpiiujhuipij » 
^o lunL. n^ohp^ut^i ip Lopm ioi/ouç ifp *^^onU ujpnp ^ (fp 
A iJoJouÇ; inujp J^i/p mpn^ no ip i/ph ^u^ s /^i_ ^#? ni-l^ uui^ 
^trhmhuionujij hoh f ^p uiujp tiJîui/ç Jaouiçn-uj n-pcrJp'TjuîTi 
"'P^C * ^^n^u uiuipjli ho ♦ Jjuj uipçufij up Ijuj uip nuThp 
upu- ^pj^p uiui^^ puuiu ui f nftpuj 'iipij puiiiiiuipui f kp*PP "'p 

6 '^pLnUuiujpui rLuiJi/ç pionLUJ jpojJh iPuj uiçf/ x (Ijonnu iui/i^ 
"'>tR umuini-ifpijuj ul. iuulç utpîj &mpfiuf/hiij uip ttuiisp uiul.^ 
liç utp n.ppm upiL. ip %mt/ '^pJmfJI^ t Lrui utpç uuin^nL.^ 
uuih t uin Şimp/iuh nL. ipnL.tL.1^ &mphuli iPui > mn f/p tiioi 

7 ni.iPni.uil^ iPppfiuiii UL. n.pjmJkpi^ JI^^^^JI^ mp u^piPt f\L. 
l£mipu no uLpm lio ip'hmJm fhmpliuhiiiii ul. umrL.ni.tM puiÎM 
^PP^l-'^' ^'^P * "*- ti-iuiutusm ^mPp ^jil^ upiijh x ^jipm 
uuitpni-t^pujh inp ml^^ kp*BP R-PJ"'^^P' Pui^p %ui y nL. "ism 

^ly^P * ^"^ *^/' /*'"-4 ♦ ^uiJiu &iupfiuulii ^uipmnL.m'ii Jfi [^tL^ 

y ptup tnpDTUi X f^L. ^uiJmPm nli iPuint/ii tiinL. ^ iiL. mL. nhm^ 

fJpu^mli no Jp mihJ^ &mphupu/ii usnLh tt-muini^ ul. ujp 

ipuji^ ^L.'hç mp lp>[Jp ujtiL^ * ip iPmn-ni-iJ^ ^uih f^p^.lr *pb 

^opji iP^ %^ mj/h t r^ tp»Pp P"'^^ tPf' l^'ui Jhlh^ ,p/' <^^"-«^ 

40 pimu^l;p mmjui i uiJ' uspj}90ml^n.m ihuiJ%uiff^t fJL. hmihu 
,po ippiL. %finui muL. uilih utm^ft ihptL. Ppn.ujtm %ui upîi n,o 
(Jjoqiju Jp nLm% isi^ n^mpuihm^ 9 Jp mun^ptuiifL.m I^Jp 
'PPP *P^ "fh*^ fJjoqnu Jp opPm ni.uih pm^>Jplit^ % nt. ip op^ 

11 mni-Ç tnj/h^ X fju ^p mt. ^pii/ui mr^ puiuj^m ip U£m nLfi 
^mPp nL. /pi ♦ Jjm" (IJotptti ih^P itiui 9 qfipm uuihuii ^o 
IPL ^"'-'""Ç Jfj^ U£Oj tlp i^m ^k^uiuiip *pPP * t/nL.um% Jft tJiP 23 343: 

upuj^ utnL. f (fp Ij^^nLuijtUi'h ^f^pnu/b iîktR u^n^ t nt. uJi. 
juo ^n ui[^ uuh^J^^ uiuihjtii t u^n LoPf^l^ t ^P^PP ^"^ ^P 
juni^ UL. "hut Jç runi^ ^uifJuM jno ^onnu^ usn u.nL.Jrîhx 

43 /^«- Jp ipiufb P^tPpP Uinuls na-Uili ^o eluiuiç^ ^u/b ujp 

44 ^urJni.mnL. tPPPP utnuh * 'fio ni^u/htuh Jp uiiu^ hJuiJujh^ 
n.ui UL. Jp H-nL. upphu/htt-iu ni. uqU * JLtJ nto usp Juint/U 
tu/h^P^ Jiu Lpguiui f ^o H-pJ^ ^t 1-"^"^" uiti ^pb '^mPui 

45 J^o ^onnu^ uip n ni.Jr^ x '(jnL.ui 4"^^ f^P ^piltupn-Ui P uiJ 
Jp uih'ii ujuj^hrv.tu /uiuuiçp uip^pu 9 J3 uiULp upuiç Jp 
nn-ui uif/hiu hinL.uiphi f /jçojtu np Jp muip'^iun^ç 'i'^p 
^k'lili n.u/hû ^nuîi Pk^Pf^^ uip,p[^ > /"J* 4^c/m/ iul. 'ltui 

46 ^hî^ ^iunpppîi uinL^ uip n.ni.Jr/b x fJL. q.ni.n-Ç pinL.2^iu 
fîlor£nu(^ /^iuihu ^o Şi^tn^ ^u/u u^p^jtum » £/»£- ^p opuintjt; 

47 ^kP * "^ Jn ^oqnun-ui futuu^kp 4*[l[' * fl^ ^loqnu Jp /r[n-tf^ 
UJUiypu/b Lrl^nl^ Jp /uon-ui /punp ^pp > «*- /jo ♦ ^inLU-Ç' 
*^iuli Jp uij/b uiiu^[in-UM uiptuui « nppiu /uiuu^çp ^p nip 

48 ^hj^ Jkn-tu X fjJLft Jp ujnu[i u^p utuhuij^k ^(^ ^[['^ v[^^ 
2^[tiLui u[pp 9 UL. /10 * ^onnu/^ Jiu^tJ£ni.u tfp /£iuq[i ^pp 'Y/f 
liutlui ^ppf^h ^^ iLni.n-k ^u/b Jp r^tun-iu uj^/hpii9 ^o 

49 Jp r[-iun.tu /joPt/h^ ulL ^kj^' * f]'- '^/'^ upu^[i Jp mçu^ 
p/^ nL[i uip /fppPi^^ ip ujg^[i ^[1 ^iL. 9 UL. t[fpn.u ^pp 9 
^P'PE 1/L t/Ll't^ f" ^^'J"' JpJpn.ni pmuj^^p ^pp^iLmx 

20 /^A- mnL[i /po 9 \jk^ni-vn[im'ii n^"'J[l[_ "*- q-'^p'"[^ ^f^Vf^ '^" 
Jp rj-mrLÊki imi/iu nipDpb 9 no upml^ (Ijoqnuf; Jp ^pi^[J^ 
n.m uj^[t'h[i 9 /s^oim ^[1 Jp iniup^mrL^ "'-/' ^V^/' ipujb^ 

24 utç Pk%P [>y 'HP'Pf'^ * \nLm iLUL nLu/b /jommpp iPtu^ui 9 
q[ipm Jp nLu/ii Jp ippuii '[^kP['[^ ifiJirLnLiJm'b Jp u^oj 
nLp mnLkuin mu/b[/bm 9 iiLu/b 130 mL hio ip uipli lu/b^^ 
[Jl^ mu/ij[/ii^ jpo %ui [unL'ii ul Jk 'biu [uin/b 9 ^m[Jm ^o 
muL^i ufp tLnLJr/[i uL 'LnLm ^mripp pb ul Jp kJph 1-"*^ 

22 iLm mp pçii $ fl'-h y'^nk 'VA^ ^^2.b t"'-'^fL'Bk^ upupmm 9 
Jkn-m mp pt^biqfi^ *PPff^^ *B^ ^fy f^b^k'^'" ^^ t^ 

23 Jiu 9 trfLlt^ ^u/U ^o ^ju Jp ifrin.m pmuik[' ^ft/lC * fl^ 344 tQV)Ki rkvnnd.% 

J-n irpi-it unu^piuU mnutojutb Liunh J?pp > «*- Uo * Jn 
2}"'I uiuutp- in unuçtuiu t tnnt. uiutn luu^çn ni. ^tu&fîf^J^ 
unLiJujnuiit nL. innt. ututn J-ji '^PIP^h-lh ^*^ipp "HP-PI^ » 

24 ^o ^iuPtu in ^tuiul^plil^ utn 9"«-^ » f}i- ^unilu^tuii ^uiipp 
'^iP'Pf^ •P** 'i^o^miiç- uni.iJujn uip^pti » UL. utufi uçi hiP </#» 

2o 4^^/['^u i/tuifin.tu uip ujf^ « fJL. ^hrtunpui ^ji %nil^uu!JUm 
fP f^i-p H^P^^ * Ijnon^pnu lnt.uptuu cfn n,nL tunçf3-inL. 

27 fff^/l'^'' Juj/^n.tu uJ^^tP inn^iu % \fiun.nt,d^ ^uib <fn \jl^^ 
^nL.utjtuMb ^iujap uint. fjppPplj f nL. J-p ni.ujU uifg uin 
^iuprui n.nL.yî-p^ f P"'PV^ ^f 'HP ""'.P^/'"'^ ip "hP ^b** 
J"Ju tfp piç^u ^pp ujnL^ ) fiuiihu ^o ^tuujttuiP PoiPiu^ 

28 ih^ * f\*- "P ptouui tuL. uçuigujç uip nuibpiP J-p uioi l^oç 
^o ^p "hp "'-[i ^Pit "'P'PPPP 'Y"'-^ > tunt^ tPp ujh^ in 

29 uf^^ipuç nt-Uib ♦ "^o tfp infi ^iujap fipip uintJb J-p uioj 
iJpL.^iuinçiç j^p ip fioptu 'iioifouç nt^ujij y cfp tipppbtv.ui 
frtufuoui <rp fipçinujijn.tu êLiuuiiu^tuta ç ni-p faniAjbui uinL. * 

30 fl^- fiujiliu no iPp fuujtjj^p uiuhui no l*J^^nL.ui^tu% cfp U£Oj 
luL. tPujn.ni-il fhtun. tn^ m^tbpij • nt.ç uiuiuPç tfp J-p ii.tuiL.tu 
yfimbm t ul. ujp çifp tPppp^'h ^p uiujt]uj^puibn.tu frp jpo 
/n ujujp ij-iu juiuuj^p uipinr^ ip ul^p ni-h » \i""l_ "l'^ * 

31 ^nt.tu luunçp J-fi ip fjoptu J-p ni.ujbii.m f^up uintJUç 
(Iloqnul^ uiubuir^ ul. ip ^uiifl^mm ip JJ^P jiuimmpnu u/ppr^ x 

32 f\L. tuL. n.ojtu mpiiç uip nufin.m ^at.'ijmon uni.tjmpuîij mnt-p 
öO ^pyyp^ "*- IP opmnt-ç ij^fjl^nLfnjjij x ffum'ii Jfi ip ^tuiuç^ 

PP^ *P^fy[^ "'- J^"'""IP}" ^p ij'uipn.m mujii fiL. f^orjnuf; ip 
34 ujiup nt-p uujop^mbmpit » fjt. fjtuilm no fuo'ijm $ ippn.u ^pp 

^P'PfL ^fL *pb*^"^ ^J^fkPh uj 9 UL. ^mujim ^o Jp ^til'** 
3o fjjim^ iu 9 fjo X Iqmihu no mmJuiû^l^ lum uik^ mf^ i/.m 

f/omtupp ujp^ntPt UL. I^ifp ^pp jto mni.ji ip mtittubpimbmjç 

^ppom^u^ [uojli ujpnr^ x 

1 j|«- ^oi^y ph^'^ n.fijujij J^uHjjtuj uimy jit/miPi u/p pp'^ 

jjjimpmii UL. u^ g^pmpt-i/nu 'îtmt^^ u/p^ ^t'pt i^^/P 'ptp*"^^ JJ^P 24 345 

^ujPp ♦ ni. nt-utii J^n tIujilin.tMj [ututxi^^p 'l^PJd'l^ uiujifut juo 
^ LIL i^'^ril' ^^1!*"^ * /?*- ^"J'l^ ^** ujnLp Ifujq^li ^IICI^ f 
g(^pujljLqnu uil^uP ^pp ^Z!//'^ "'" 4® * SA/"" "iO. '"^"Pk 
n.uM ifinrv. u^fujjll^pujb ni. u^p^ Puj^utltpl^ q^uj 'J^pl^k 
'^bu^P^ ^mî#«-a/ tJJL. ^uj'LniMb^ ^iu'it^ ûjiT ^iuu^nLf^ "'(l^ 

3 ^l^ * Jjtu" ti-ni.utpl^Ppii. ^ill'^'' t "ip 4^/» [unt.unL.uuiuM 
in ^kp ^fiutiu Ift^p ^utp Ufp 2_p4*p[^ uinLb^ uiif (fp tj.iu 

4 puMti^iii X lui^lfb îim upîj ^o ^t^/i qttn(; q.ui lu^pq u^p^ 
^f^ pli^tu t^p^p^ ^o t"^ '^n. ^"'-['*^kPk /"o *^«^ IpJiniu^ 
Pb 'HP'Pb * "^® tPnL.luPujp ^p uiJI^ in^ [uujuj^p iqptnf^ * 

5 lPuin.ni.iJt ^u/ii ifuj utfi ^^uuiin ^potj^ nL. ^m#^ *PP^1_ ^^'^b 
Ift^nLUtpuA ^o ip 'ijuithjj in^t %ui ♦ #il_ i^piqiu^h *bpP^ 

6 q-"{jh \ptipuj%liuAj » *po mtu^ujp J[i luoutn iPuLputuip ^p^ 
pphl^ 9 ujnL^i j^o ifui hppP 9 "L. £p hopuj %otfout ilut tl'iu 

7 hjouui ^hp'^Ph "*-b "iP '^b'^P^ * 4""^ InLuptuu u(b'^ 

8 utuj^h ^uip^ uip ^h"/p w"-b '^P *nb"P k '^"' uujijin * fJL. 
h*^P *PPP *P^ intuiluj^^h «*-/' Jp rj-tun.ui iqçii t ujnLp ^o 
q.nL Ufp Ph%Pbl_ *PPP[^k '"k q-usin[ip ufptJ[[i u^p tpij'bp^ 

%h ^p "(oj ujL ^k^b tput"^ *P^ '"^ LP "^p "'-b'" kpib 

9 "'P^Pl^ * n*- Ifh^nL^'b'"'^ ^t'^b "LP ^t-P U[nt%h^ k^P 

10 hp^p i[nLUujij iu » Ijtuifut ^o i/tii/b Jh"-"' ^J"^'[_ ^^p^h'i"""'" 
^o [uujuthp uiputiii t i^h'f""'/ """ (Ilonnu ♦ (Jlft nuOip u/nLlih 

^o tLUL J-p ipptL utupuij '^ujj)[iJh '^bLiyL^ *îtUll p Jp 

tnujp ^iun.h [no *^('ii[i nh"'h "(P pio^nLtnhpph '^h'I""'! 

11 mp itipiP* ^[iL%n[i tt.nL q.uiuipp tnp uj[i ujp nujijrnih jpo 
uin Jp uinLuiijntniu^ tLoiuiU nhuih 'bpiiui f jptiuiti jao 

12 uin tLuiuinLtP ip ^nLinuh uh^mh tPPPP^h * U*P /P uiui^ 
'&iuputiu u/p Lrhj^h"-"' u/uj^u npp/tbh t Lruj[uoin iLUJ/uju/ui/h 
/p Lrhjf ^p ^uiPp ^pi[ui7iuton Tiijj tnhli $ 'îiut J[t /p 'buitf 

13 mhpnjbtniu % (\l %ui J[i /n u/ujJhptnm 9 %tu J[i mp ^lrm^ 
p/nJ puiuuip ^Ppp/*i^h ""- tP yLr"'^ ^P 'H^J ktpt *B^ 'iinLiu 

14 /p "hp J/^ HPLb '"PPl'^ * ^tUlfut UL^tm Jp t/.tUIL.UJ [iiiptup 

'"PPP'^ 'H? LP k^p'" ""- '/h'/^h"/h ^o uLujijuîij Lpppq.iu 
mp u/hb t /p 'botfoumm ^h*^ /p tUh /nh'f^hp"'i"'"'' ^ p ""- 346 tnyihlh PiMhUk'b 

^l^illi i^n^r^miin-iu ^o ^tn^epjûjr ^pif^iutjjbiitr^ uin lidUh 
mbphç t frn Juouiç ç uiujnt-u/bç njon.tu ifnt.utuu jttututni^p- 
45 tnnnniPx fju a-p Juotnçti^tu nt.ilnL.tnc tfpb ^çjîu itui/tu'îi ^o 
ni.ifnt.tnc nt.ujb tfn ^ç itu f rto tfn tfnnfiujibn-tu mç ûnituiP 
utn uiiu f ^PtPP ^P utumna.tuijn-iu nu hP^n ^P 'bm^m^ 

16 n.m'iin-m X Ql. mn 4t/» n^ujd^ *^/I "/^ ij-p^!^ ^tub mp^tu^ 
tunPptP ^o t^im^ nuitffinll^ tf^ ttjp upu y 'Ç/'.^/^ //^ 'H^'V 

17 ]uom^ t i^PtPp IP niîun tfuitx.nttfusb z /|f- nm^yi thnn. umiuni 
(fp ilhii^pi^ hion-m uiummn.m nu ^çmjiiç jtppr^ç ^mfîf piPx 

18 ^p nt-h ^mifmiç iJ^'iim JJ^tinmîp Jjl^^nt-mpttiii tfp ip mui^ 
"aujpmm mli^ '^mPp thmo uinc'ii t uîu tttp t'j-mituiuuiiç nu 

19 ^"/ (fh nip '^ht-tf^ni.p t ^o ffp ni-tubn-m putipiP uini- (fp 
^o jp ^nt-tpitpm ij-m u^^'b t nt. tp^p //^ "tp ^[[^ iPlft- 

20 ^h nt-tuii ^iutuni. Ijp Ip uip np pujbm x Jjuipiom ni-tubmii 
uipm ust<firb \p unt-^ /« ul,p tfp tr.j/ii Iputhu ^o fp tfç^^ 

21 ^t'^t""" uuj^f^fi funt-tP* Jd'tubç (fp ujoj pimtip^pt ^mli 
^o i^p *iimtf nt^uîb ntu^^jt upii-iP tfp IpunJt ^pp J kp,pp_ 
(fp uioi ûpjmtft ifppfttuh t fin-O mti (fp n '^t^^" '"JK, 

22 "ill^* [Jl. ^tlptg" "^"^'t' ffp uj^m^^m n[up ^jitt-m Pmjlfii 
^pp ♦ tjftniu (fp luni-unL.ut 'fiq^i'^lt ^iub ^uîb^ mp 1^"ll 
uiuL. t UL. Lo • Ijmifiu no Jni.ufimti uijt'ii '^'^^p '1^ //^ 'iP.P * 

23 uth PtŞPl'l "[[KPP'^ uimC^ut n X fjt. (fp frftt-q^ "i'"lb^ 
iL.m pfbuifi^ *BPn *B^ mnt-fi mp pç t ul. pm'^mfaft ujpinm 
e/^#SLM/ • UL. (fp tPuin-nt-iftl- "*-[> (fl,"-"' p'p'J'PbP ^PJl^PJ^^t * 
trmfuoai ip utmiç ^t^mpiiç (fp lrç^pn.m tfiubft uui upu x. 

24 /|«- PU'yh sffbm n-oju^ ^t^ft^u ttjp (f^m [uo 'J^pnL.ufifpiijf; 
^mP no (fpb Jjt^"'-'^!' ./>/' ^wt- ♦ ni- (f^orpiut ^"'^^ ^HP * 
UL. (ft ujp^fmm (fp u^oj mL. fiiPiubl; ^^ JP "kp Jmm tf^ 

23 jpt"t^k «* * /?«- Iimihu ^o mL. (fp mujp^mq.t ummm^ 
q-mpt nL. it^^t l"<* qiuujP ^ppj^t^ "*- //^ "tp ""- 

^to^'^k ^^ "'h ih ♦ b""ikp "'p '"'" * ^^/A^" "îiL Pp"-" 

n-pJ'p uinifbt ^ttfuiiti tnm $ ^nu tubnt.m ^m n-ui ul. ^fwlpu 

26 ,po njtip mp u^îu mftum mti n-m limtifi mp^ptPx JJl. nt-^ 

iPni-m ê^fi '"P'PPP tP^ ^P "'it^ (JJoipiu J ^"-"^ '"t '"f^ mn 25 347 

ftyi" ututjnît t J n u^oj ^^f; 'tn"- ^uifiuîh uinL^i l^mt^fi uip^ 
27 J^PP "*- f^P ni.lin.uj kituuj^l^ft tuputtMM * ^tutlut ^o tnnu uutg^ 
P^t/îuiP tt^nt. 9 ip ^l'h 4^hll^^"k^ (Jjnp^linu ^(^utunu ^iup- ^ 
^l;ih^u J-jt hMtujd^ph \jh^nt.tujttuU utp juoutn ^o^ *Bn.Cl^^^ 
fJjonnuJ^ ^tupp Itnl^tnu^ ^PlJP^ * 

1 *i-ni_a# ^^uiunu lituihu ^o ^u ÇjtujçP ç ^Ço^ifiuPç po 
Lhitu « puj^ u^ n.Ojuiit ffn ^utjuÇ^nph #« ^nLtuuÇ n.ui 

2 ujnL. » f}i. "P"} ^iifuttP uL. tPturrr^l^ ljh^nt.tu^£uh <h(^n.tu 

3 luiuu^l^p 'PHPl^ klLlt^ t"^ UL "^V %^ip"h * ^*- fhh^"' 

ituiJtu '"pj^PPP uintJb UL. in t^^p ulu ^ntni/çP tuhiçlt tun^ 
^PPP ujni^ ^o urni-y in ^nt-tuul^ utb^'ii utut ) ul. ni.uMh 
^n u^n n.ç t^iu^. inn tntu'iifi utnt^ no tuni.jt uin tj-UL.^ 

4 J-pit * îtuiJuj ^çuuinu at,t/utuj lutu 9 ^po (Ijonnu in *^uijuç^ 
nhtnuj ujp dlilMUj 9 ul. iul. ujn hio (hp unLiIui tnç in ni.ç 

5 U(p ^L. uinL. X 'ljni.tu Jn n t^nt.mnl^pç ^p ^o ^Çjtu l^o 9 
uin tipn-iu uiptu uiçij * UL. Çp^p "ut-a ^p iul. truitL.nt-iIç 

6 ^l^jui 'ipw ip "kp ««-/' kpib "iP'Pl^ * /?*- LU. "i"' "*-"*" 
fhn ^uiyP 9 htupjom luut*^ n.oiuA nçtuç uin Jbut uiu^rulttuii^ 
uir^l^ in (fMUUuJ^n^ 9nL. 9 ul. in n^ojui lur^ç £p ,pni.pupç 
Y^ptutupi; uin n.o^n^utn'ijl^ i l^t/n ^pp Jto d^oijnul^ uj^^ x 

7 {\l. hiuihu no iul. ^t^P 9 J-p ^ni-muÇ ^mporj^ Ijk^"*-^ 
mjtutii ip luujp ni-^ uip uui^t^uAmt^l^ 'tu"' "*~ ^ip^'h t^p^ 
ihuhi '"P^PPP upti^ tp ul^p (IlotjnuJ^ 9 ^o uL.m'ii trp r"*. 

8 mmP •BPPP^h o-mmhp %iu mp uio uiulJj ♦ ^ppm (QoqMiu 
'&^ijmui mp mm 9 ÇpJ^p "[* ^iu ujpmm liououç fjç'^ni.mpujli 
nt. %ui mmcimpç ul. %iu Jh ip iLmprp pjnLJjmnumpç i/p 

9 unL.ii jt^ *BPpb^ * ^mtîtu ^^umnu thp uioi pimPppç JjÇ.^ 
^ni.mpm'ii /wo^^ ^Pppfi't^ ^itlmtti inm Jp ^orpnun..m ul. Ijo 9 
Sp h'ni-w'll' ip ^nLmul^ fntjiimr^l^ UL. ip nt^ç trp imjoj 

10 *l-p2.t^ ^uîhm JI^^^^JI^ ujp^ ttffi ^ *'l"*p 'Ç^ * fijoipiu tfp 
ho « iuu ^p utiun ^ni.pu^l; 2^^"""^^ JaaL^ur^hmpç uip^ 348 tQXnm PlVfihW.'b 

uuÊ^^piP, Ifi^ ni.!^ ^p </^ Jjuuuj ^uiiyuPiu J^^^^J^ u^^iu^ 9 

ifh J-p \j^^ni.ut^mhn.uM 'bm^uiu.jijJ^ n^ %iu J^ppl*nj f iuu/tuTt 

il ^o i^ni. J^ ^ui%a urp nu/bji t ^ftpui kPtPP *^ %UJ^uia.h 

rtp f iruj J-p Jpppbn-UM JnLulJuj^utn. n.p2ri- ^p ppphiu 

uin Jp JppwHtÇ %ui Ppn.upU9 p"^h% '^PtBn fyniMhiu ip 

uçp Jp Jp uiL. n.p%nu/ii arh^ Jp nLiuli ^o ni.iu%uiii ip 

ul^p Jrhi hpili i^pj^r^ 9 a.u*P L-^n^ %pnlrujpui Jp Jp 

ni.uj%n.tu u^uj^2_ "^p^"^ » <^/» lnnL.%ut^lrMupn.ui ptLiuutl^- utp^ 

42 ^pJ** fl'-h y^lÇ ^l^uinnu ujp ^ni-pujj^ juuiuii^p utiu » nt. 

uo • J^p lunLJljut^lrtupn.tu ri^iu h&iutnç tPPP * ^P inniJUin^ 

, 13 ^irtupn-iu ^tu tv.ut % [jt. pni^h ^%ui n-Ojiu% Jla.p^uJtuu i^iu^ 

ut^2"^^ "*- f^^pt'^tk^ IP 9**^/"^/'/'^ ^tuJJr^ ^i^uinnul; 

14 uÇpuiP ^ppr^h * //«- Jrprru n.otiuh no ip nL.1^ u^p^nt^p^ 

Pj^ 9 ^^utnnu Jp uiutp^tua.^ fljoqnu Jp iîitutn[ryu^n.iu 

[uuiui^p ^pp UL. ^o . l^p t[pp iPwn.ni-il^ ^p ^kj"' *B^ 

lo ^tlt'P" J^^'^l"^" ^p^P/ruJ 9 J^p u^oj h^h limilaj ^o iuij^ 

l^p *\*nLuru^ ^ni.tP npu^^ fuPiuiPujh ni. tPiunr/bt; Ij^^m-urpiuii 

(L "tp'-'" b'"'"i^p *pppfi' * "*- "'tl^k "'P'PPPP 'Y"'-^ 1^** 

16 /^ nl^p UL-ft Jp ^l^o^J* u^ni/hn.uM ujt^Jri lu^ uttujf/b % flf, 
Jp Jp ni-ujhn.tu ^^Jiuum urru f no uiml^fJi^ poifuJi[riu% %r/bui 
^o Juitt.ni.J ^jt Jp ^l^pun UMnL%n.iu UMtu/u^^ "Ip^i^ * 
^uiPtu ^o UML. ^tuPp lipit iM^ni/h tPtutL.nLiJ Ufp l^pi^fr^t'^ 
ilL.nL. u^Ç iL.nL. %iu u^iu f Jp umoj ^^Juttu uruMjr^l^ ^Plt^ 

17 JçiL.uM ^nL.pul^%p %tujp miMJjph « '(jni-m Lmijm no ni-ujh 
ujp tlpn.m i^p ifpp ^mPi^ % n.mP mp utp^%lit ^*" t'P"*' 
mi^bl^ mi. n.€>jm ur^ /^ ^nLpultl^ ^hp'^i'Ph 'NP n-ohp^^ 

18 ini^l^ iPp ^tPp ^pp ^o mu iPHitt-nLil mjthr/b x [\l. Lmtltu 
*P^ kPlt^t^ "'-t ^'"f.PP "l'"-^ 'fp utiup ^m^l^ ulJi Jn 
UJL. 1^p2/l;-njh ^o Jp PmhiJjih wpj^pp ♦ U-UiP unijSi rth 

*^ /Z! 'H'"P '^"' "'^/'^ * l^w^t'^ UL "^P "'t^^ ni-ujh di'tiut 
u^m^uf; nLm% u^p ni.liiLm ^iuuinL f ul ^p u^p ifppt •pt 
%mtlm t^^ irt"t^ > '^P "ly t^k ^oqnu mp l^o , l^p^p 

20 "*"'] in « f\L Iputlm ^o uutM ^p if^utl^ul^mm upiLiP Jp ujOj 
Pk^Pt^k tPlt^ ^"'^ '^ k°^ 'fi** '"P junLUM^t m %nLmuk JJl^P 26 349 

21 ujp X luiuuj uuiJuM jao (Ijoqnu pqtututç tPPP IP uMiun ^hi-ja^ 
ulu JJ^Êh^ufbç n-ui uiiu i Jrt çJp *BPP *B^ uinup A'9/A ^P^ ' 

22 ^ujPum ^o Jn junÊAutj^lrujnn-UJ ujn ^^jff^pJ** f\*- Xktvb-^ 
muiu Lo Jn ^çuutnun-uj $ JjJ/' ^P [uni.uinnJ* ujl. Juj^ 
n-nL.iJç Louiujnh ujnnnu* nt-p Jp uo y f//"^4' uomujnli uin 

23 J>h * Qi- IP uiL. n^ojiu uirUj uuiJuj no Jj^n^npujuju UL. f\ç^ 
npLpLç ujn iPujtjnij uujiPujIjujPç '^ujpnlj nL. ip utpJujii^ 
juuj'ljl^^ ^kPl^ 'qP "ll'^ tjjuj^^^itu'îj UL. ^/"quipl^rp ujujj^^ 

24 pç PujJf ^l^uuinu Jji çJp ^pp ^o (JjoqnuJ^ uijiljr^ * Ql. 
uo ^çuutnu « Jfuj" JJ^nppujiuu iJiujutp^uj^ ul. ^çjp ujp Jujn.tu 
isini^ uujfv.nLiJu/iU ni-puj inp ujphr^ > Jp uioj nLhui ^J^Jb 
'SpL.J'ynLpÇ Jjç'^ni-Uihunt ^uipr^ ip ^ni.rinLpuj Jtt'U ip 
^ni.tnuç UL. in Jpp Jfi 9 uin tp/ipiu UJnLb > ^P,RP ^k^^b 

25 nutjpu 'bpliut nt-huj uturi ujp Jîîbuj x ^uiJuj huitluj ^po ijjn 
*\iuujijuju çpjpp Jp Jpppbn.uj Jni-uPuj^iun. tt-pyh *ph *huj 
*PPUl*^ * ''y" *^P "^*- ^P JL/rlf^ JunLiitnnhujpn-iu hŞjuj^ 
uil^ ^pp I Jp "'Ply l"^ tnujbji rto tunL^i u^p y^jb'^pJ** 

26 ^iuJiu Jp inuip'^tun ç ni^p Jp l^&i^'binpç uuin-iu Jp tip^ 
Jpuuibtnpbn-tu luutu^ tP2t •B^ Jjîb p nifljbuj f Jp ujoi 
1-p2Jl-h S^^ "P "i-p ip tqiup n tiîb/i f tLP" LP "L'^P t'" * 
Irtu'' JJ^tj^pliu^tuu ijiiutnli^uj^ f ^iuPui ^o u^p Ph^P^^ *PP^ 

27 P^k Jp 'bpJputu'btunbn-iu l-p^/l- .P^ Jf^ ^uj/jjui * Q.hp*^ 

P "P"-"' Jjnjmupu^ 'buj pnLjtuut ^o tfui^ujnL.u nh tup 
itjfî^pJ "L. £p u^p ni-li ^iuPp^ inuÎLlîb ^[iLpJiu'b ujtiujU 
%tu^ntPt 

jj^r 26 

i n*" ll,tpl'"L""' k^ ^P ^onnun.iu ♦ J^ ij-iun-ui [it^ iu 

^o ij-nL. Jp tt^oj [uo ptuu^i^p uifi f ni-J^ ^lji ^oqnu uil^uP^ 

2 po mp lup^J ^ppppj'b Jp u^oj po -^hthuui iniu X Jjiu" 
V^tpb'H'^" 't'^'^tl^^ wf-^M/ ^kpbJ ^t JJni^ Jp [uon.ut 
^muuiui u^p^pJ^ ^o tnLO £p ^ni-qni.puj ij-iu ^htjuiu^ inp^ 

30 Jjç^nt-uipu/b ^iu%^ utn ttiub^ f J-n ufoj ni.ftui itutlut lunnntP 
4 J'P tf-tUfLtu Ufp ututtin ê-n iPnn.tu liotntun^ 'HP'Bb * %"'-'" ş 

J-n ^nL.iJuiJbnri.ttç tfn ^iuMtu Ibni-tu tfn ktûijiub ç^otfn^ juo | 

ljç^vpil^2_ ^nn^iiu J-p liitip ^tnuul^ f in ^ni-tnul^ in 'îuuil | 

ö tflii^^pi^ tfr^ ^h'fl' \jki^ru.tn^iub inn ttutb^ x ^lintu <fn | 
tuilnLiintu ifri tnn tjuîbpb » hpJ^P "IP [nnLtunnb ^^^''""kP ^ 

*PPr(P' * IP wl^k tfiuutiu ^n Ijontu tuL. tuitu ^ppR-Ufjh 'fp 

6 ^iupfiufi ^oifpk juo l^i^^upjfi^ ^ppfriu « fjt. %nL.tu in tnjt^ \ 
ijuMbmm uip uiu^^iu'bin^l^ JJ^^^^'ft "'p UjniP Jn utot \ 
ni.Jrii-ml^ mt. thuml^^ ^o Jn faotnl^ Jn uimiJm%l^rf. iPaun.iu \ 

7 Uj^ni. X 'fio mnLm'iintnm^ ujiiufiiiujl^ tPiu uimjitftu ^J nt. \ 
n^o tt^p puf^mmçP *PPP[^^ nLJriLml^ nLtifb ^kjui Jl^rL.m 
l^fijmlbm^l^ , uiq^ Jp u^oj nL.Jni.ml^ ^mb Jn \jl^^nLmJim% 

^ kpib "'P 'HP'^* ^'"'' IL'tpt'H"'" tfimmji^ui^ t Qn^* utk: "/M'^ 

Tl"~P IrPl.l' *PP P ""-"' "'P puu^jiu hpjîp \aom1g mç Jjt^ \ 

9 pjim'b cj-pjmiP ^ui » (Ijnn-m Jp J [i Jn htotLm uil^jii ^m^ \ 

umu£ "'p^pp ^o £p ^mp2^fi *bmifm ipk"f'^k '{jpupm'bfil^ \ 

10 tfipiL. 1^p2^'pt ipium'b '^p^pp'f** *po Jp ^pp Jft ip ^nLm^ 
ul^mm UL Jp u^m^^ fiJmifîu% tffi ^fiLnJîuP tup uiifbmT^ki i 
Jp mq^fnpub tpptLtub iPp ^mîfiu ^pp "£. #n nfuPm tLnLy^ ! 

11 Irf^^ nLufii iPp pfnpu mp mm x fJL ip ^k'ff' tnl^piubmm tffa \ 
Jp nLmbti-m mtpuiu mpmm f ul Jp notL mp^pp ^o ^pfi'-Wp 
"iP^PPp * "'' LP "kp nLiuii uip ihpiL. ^mptiinL%k^^ ^mp m j 
ip miupifiii tuni^ uimJçpuiiimm Jfi nLtub mp n.mtfmpm'ii^ \ 

i2 mpiPx (Jjp uLfi ^mtfmjl^ limifm ^o ip ^mJI^ tnp £o tutiLiP ! 

13 Jp "p^i, ftiPmJiub ^fiLnJmP ul k'fp "JP uiubmr^l^ $ Ip \ 
iLçmm i^p nppm %fitf n.omm f hrm^ tfimmfi^m'^ f Jp m^ \ 
tjfiLifm'bm'ii iffi^ tL.o^%fi nfi mfi Jp tLO^'iiftPfil^ "-yt 'jt'ni * '< 
j^p moiLm JjUi nt. ip moiLm nLmii Jfi no 'utp tfptLm mp \ 

14 fo tt£nL% iLO^fifi ^ip X L]l l^mtjm ^o uiiP ^tJfi Jfi [p ! 
mpml^ ^kPf^ * 'ffl miiîiili ^fi u^p^fiuP ^o u^p nptfmiil^ 'i 
fiu^pmhfi Jp iffin.m mp Lpop f JJmLnLq^ ^mLnL^f IP'f"' ^•^ *PPPP^ * U^ *%, *^b k^ * 'j^rtL. ^[i^[i » t'UJ putu^u^ t nu ujl. 

16 ^o • h'i P^ \r^"b^ 'B'^ Ir"^ ^Il ^P. H-^'h"pi*^b * \ni.uM 
n-ujujtu UL. ^n u^p Lnl'h"^ 'HP. "'^•^ ♦ *^[l, 'H.^ ^*^^ i^ ^P_ 
tj..tun-uj juni-tuj • n^o tLtu uiçuP hto tnp hPPP" ^P unit-iu 

liipttti^P^lt ni. y^^b"^ "irjHb ^P "ly """ IrlLHr'"'^ *^^ Ir^ 
uih t nt. c/vf tnoM tuL. i^p^n-iu'ît ^o in^ J-p i^uttt-in pto li^^U 

17 itjpuiptfx f]t. ffp tni. ^tnipli ni- Jp PetJj^Şnn'h ntJ^ [u^pnu 
ujp^P'f** *^p nt.in*ii ^o tj-tu <^p ni.in'ibn-tu tnp ^jj^'hpirx 

18 ^o fju^'/k ni.in'ît t^ ,pli t[ni_unîU ^o Jp ij-tnplil^ (fp ti-O^^ 
7j^a.tn nt. tfp ^[iL^iPinP ^ ^^Jt"^^ ^IL h**^i"-'^ 4^k^^ 
n-fîh f jao nL.tn'b tttp tuL. ptfu/it ^o ip uçp ift^iu inilmp^ 
Plik LhtLiti^iijit UL. ip %UJthu ^tnPp ujn[in tt£niîiittjit ^fp^ 

19 piuuitjli tttpnt^^%i^ z J>p ttj^oj ni jtui i laut^ flj^p[ii^tnu tput^ 

20 tnfi^itJ^ ♦ ffp pin^tt-tn tfp [ip[iujPupr£[iP ft 'bin ^pf * I^t 
^^Ji;7t tntffiL^ ^p ^njt/^uitn tt£nt.oipn%n.tn ni. ^p ^h^b "^ 
pnp^ Ijl^^nt-UiltuPuj'Li; ul. <fp p ujj[i(^tu'ijn-Ut ifp i[n^q_ *Pll[' 
jao Potitin uip^fîlt t uL. <fp JaouiJ^n-tu tml^gn.^ nu ctp 

21 Pott£tnn.tn £<«//'^ tnJ^pnh nj^p^j^ * J»^ ttp>j tH^ft^ ^ujhiu 

ljl^^ni-ni[iinli J[i £p uiin^tnpintu ^ippP /^ "*- "^H puttt^pPp 

22 tt^^niîb ^o tfp u^p t^nt-Jfhi X \uj^[tU Jp \aouik Jp hutpinni-iP 
uinitui UL. ^uj[Jtu 'bnt.iu uiurp tRuJus t Jf^ pp^nt-^ri-tu tiL. 
Jp tftSit^piin-Ut ♦ t/p 2t^*"'^iP ^i^c * ^H "'^ ffLit"''^ 
tPllr *pb *^ tntnpthu ptntt^J^p %iu tniu t ^o '['tj'Jy"'^^*-' 

23 puj% nt. IpnLuui [nuju^^p tntnh^ ^P^PE "'^ 'Hd'HiL^ * IT'^IL 
Jiutu tnl^ tni^tP ttfp ^2^jbtntu nt. tf.piL '"'- IL ^^Jb"^" 
lusJnLi Jp Jpp[iutb tup n^pjinif' uitîljtnpbÇ n.o'jibp tnç tpuq^ 

24 ujp ^ppiu%tn Jp tpuji[Jh-iu uL. Jp p uij[i^ujUn-iu x fJL. 
htuihu ^o tut. Jp tnuip ^tuc^i^ [uo Jp I^JHI^h ^'^" ^h^ 
tfiuuJ tnputut ^l^utnnu ujp u^pi^^tu tutjtuq^ ^p Ifo * §[ib uip 
tuh t but" (^ofpiu t t[ipn.. po'bptniu'b[ifj-[il^ tj-tu^ ij-tn 2L"L 

23 tnpoiu X ^otpiu J[i Ipi t hl^ '^b^ ^"^ "Ifuf^t ^t"" ^"'-P^ 

JkPib ^k""""' » biiL" f^^HpbPb "*- "koi^ p^JhjJ" wtpj^ 

26 putiqkp wpuipiPx Sl'C"' 'b'"'"blL"^ uiutp[i uip qut'ijp tlLL'^ 352 r^QViKb PbvnKRi i 

] 

utntunu i a^inut ututilnLn Uui ^P" ^o trn 1-Pyi--k ^u/hui 
trç^h duJtni-ilç nLp %ui uiui % a^niu l-PJJhk ^*"^ IP JPl'*^S 

27 J^h 'Uui uint-Lu X fjtu ihçjn^ifajçnuibn-ui ^ilutU uh %h f hiu 

28 J],f-ph^'^" ifiiuuth^uj^ t Uiti aujbntP no £ii/uj% rLpbh t fJL. \ 
JJnnhuituu tfn fIloiinufi.ui ho • ^nnu utu ilpbuj no tln ûiuJb^ 

29 utnt nJji^ uinnjij^n^tiP^Muli 'NPUip^ * ^oqnu </^ ho* ^h-ui^^^ 
^fi Jao/uJ^ ui^^uitubtu llk['k^ <^/» ^^tup^^tu% llkf^k^ ^p_ \ 
dinn.ujh "bui fJ Lubl^ ri.nL. f /'//"' ""- S^*^'"'*' <^/' .P" hn.O 

tln hotniunli uip^t^ > ui^Jtu ^^tfiu'ii nil-Ui iIf^ u^n uiiuiiUM \ 

30 fhp «"- hnk'^'d^k "l'"2.îr"' * '(jr"^"J ipiuuip^ui^ ^k" 'i^'lL' 

UL fif^nfîlbfihi^ UL u[n nLiu'bn-tu Puiif n^obp^y^l^'^ n-tu^ \ 

31 uinifii t f]L hiuiltu jao in uiu'p tLiutunLli u^n ^tuihiLuinL. 
hiiuui^p uininiub nL hob * IptuiLnL^ ^tu'b tlp ilpp^n.iu 

32 h^tu dn l^p^iniu'biLiu JnLuPui^tu^ tll.2.1r 'Pl' ^*" •^"' * K^- ' 
nfuituu dn ^J^utunutLUi l[0 ♦ lfiuiv.nLijf(; ^tu'b kp^p *^^ 
hinL%uinlriupnLiu [li^tuiui^ %iu ^npiubui^ uiuipinuiijn-iu dpLtT^ 
^Jti^ uinL 9 

VbP ^^ i 

1 fji- htuihu ^o îptupiup uiitjb ^o u[p ^k'^l' '"^ IP l^tnui^ \ 
it"uk ^"'"-[^ i (Ijoqnul^ nL ^%in Ifp^tnuj'ii P^u^jidl^ ^l'^l^ 
'H'^lb ^b ^^iLCiL^ 'buitlui t^t QnLi/inu , ^o t/^ K/^^"*^ 

2 uio^fi^t uinLz f]i- ip hk^ ^k'^b 'Pb J^'upk'^b'^k uiiP ^^Pi^ 
HL ip ilJ^ iLUiuinLb ♦ nL i^p UJ[bk Jî,''b"'d^ ""^k uik «//» 
fnt.tu'iitu ♦ dn J]l^iuj%fihl; u[nL% JJ^ppuintup^nu jpiu/ii^ipn%tu£fi 

3 dfi u^p tPuin-tu muL » (Jl ip iul iL.ojtuinph [p J][iij-nb^ iiiiP 
hhitub f UL QnLifinu dp (Ijoqnun-Ui U[p ditLpij^P ^PP(UIÇ j 
d l^fLtu pnLuq.tuP uitu ^o ^tun-ui ip uiui uiouipçq- pio pui^ \ 

4 ^LuP usuix ÇJl dp nLl^ tup n-iuiqnL%ç dp tq^ ^E.'^WlL'i!? 

5 uid* uip^nLpli% dpupoj upu [p q^'up^b 'f^uiu[nL%l^ t fJL pui^ } 
^k <fp opPtu uitu^piu ^blb^lb"l/^ "*" ^uidtp[iL£fiuijç iud 

6 ^i% f ^uiPi^ ip u[uidkpk l^bib'^k ip irb"-*" * n*- ^b*^ iL ! VhP 27 353 

7 tf/r ^l* » Jui i^n rtL^ unuujn ^pP* fl*- 'hp'^ n-Oju/b ujn ^^ui^> 
^çutp ^iJbuirUjç u/U^iulu nb jp uJi h^ X^bhuinuiu tuJ' hhiuj'b > 
nu uiiu in if-fpjji JiJi uinifb^ Jn ujpii ^ppiiJriç Jp ujiu 

8 Jjujtpfnbujj^ uiiP ^i/jj X Ql. ujp iron. uiiP Jp ni-^ utp i^ip^ 
^ ni.pl/bk ip ^[i^li JtiP ^ujp^ ^o fiu^l^ji^t Ihp^"' "'P^"'^ 
prp hoja ujU jyo i p uçniu v J?V Uitu- UjUKrçpç 'Jujuhruj » 

9 f]i- ^"^2^ 'tn."' ihJru'biu^j no ujp^ni-pJJ « ul. u^p hi^ifji i^k ^ 
tjhph ^Çbp tiçpujpip ujnL. ) nJuPiu tt-onji JJi Jp Jiio utp^ 

40 ^ttt-pp uinL. (I^onnu ypPhP inpmiu nu mp hop • ^jm tPiJU^ 
nL.nt.tJijfU uin uip ugJi^ptT ^o tui-UJ n-l^iJpPJç ujuj'^pi^ iitu 
JJ-ujbi^ J-p ujiup UL. Jp hçJJiit.iu t iç hiP" Jp Q"i^Ç" iJiJi^ 

41 n.uj JJi uip tiuj^JçP UL. uip tiçpiup tnç ujpinui x Ju/npb 
h-Jtt-a ujtu^Jt Jp uçoijç (îjofjnun. lu pçPpp Jp uipLtfgliap^ 

12 n-tu UL. pijiul^n.iu upuiJniLp '^p.ppp * O*- ^/"-^.^^ '^*^ /'"^^"^ 
i^ îpuib'êt 'hiu ujnL. jaji ip nt-J^ uiJ* tiptJpuJJiu'bl^ ujp tijp^ 
^ni-pj'bpb t ijipiutu'ij ^k^ppl'^ tP** ^ P "'-h ^ijJii-f/b y ^O 

'H^L^t ^"'"'bp "ip"ii^ ip ^b^'^bk^k 'Hpkbj^'^* LP b"^^^ 

ihh ^bpb"'^ ^P^P" "iPPL^ * *P^ LE "'ibt HP"ll^ *" "'- LH 

13 iini-iujil^ Jf^nuiinp^iîi % Ijuitjiu no lOinou 1^^% *PPP * "^uîU 

ptupJJib j^ppi^ .po '"h "ipkbj^'^ LH """ "'"^P •^® "'^ "iP*' 
9ni/U f ni. ip n.ç uip n.iuuintJbç Jp upu liJipJiuigU utç "Ip 

14 ujp^nLpp upti/Ux i\i. ihpn. 'jbui uip^nt-pji ujiu ^Ji nn-pJJi 
tPpo^^ tl-iuujni. ip 'L'"^pyb "'-P '^P h.PÇ"-'" Iji-ptuiîJJiioU 

15 uipuiç'U t Jjutijiu rto ijl^Jji ^uiPp UppPpb ni. ip i'pup uiiu 
iLiumJip 'hiu utnt- uiunpbujbuypb y '^ujPp ujuipuiujb iuJ uin 

16 ^o uint/U UL. uip ^tuJJp ujni/U X f\t- tuJ^L.*U ip ujp ujuiiu^ 
•Pb "iPÎ/"'*B •B^ Ijfjoa-tu tnp^LuP p LjoP ujU t m- ujp nonu 

17 tuiJ u-iuuipp uint/U uuiUuiuJiç ntuuiP tPpPli^* J],'" b •P^ 
uijjUuiruj ni. IrujpuipiP n-ni inr/uJJi^ tPPPi^ kkJb ^P "iiy^b 
Jjpkiuui'U nt. ppn-ujiuiij 'uijj utiu jiO ip ijjiputiuujl; ujp Ih^ 
JpU nL. h çipk'Uç ip Junt-uipji uip uu/buipbç ijnt-uujij inp 

18 9o uin^/is nt. inp ^iuPp upiL'ii x fJL. iJutP ^o ip%tjjijuj JJjtjpU 
&nLpPnt/UiumtMi uini/ii % nu uti. n-ojtn mr/lj upuptjjU mijç^ 354 ^QxnKt munhiR^ 

20 UIH ui^up^ po mil^Pi^ jp^ uimpt f]i. Ijutijiu ^O tftpn. 

n.ojiu% 'h^ n.o UL. î/m «/^ nupi^nu/h utp funijtu ujni^ ul. 

uioii^lJiu^ d[i ijipn. uini. jp u^p iP^ , 4t^^ <^^ «Y^^ «'-^ 

1\ ilnLui^ pi^puu ujni^^ iP^ n.ujnhiu « /^i- SPt^^ .PO «^/^ '^/'«- 

n-ojuib "(Pp^p ujnL^ ul.^ S"^nh ^onnu in %tutl nuiub ujn 

um^^ufbtn^l^ ^o . ^jiu" tPmn.nLiJuj'b llhph.p^ .^o <^/^ ul^oq^ 

Upn.us n Iptinutpt ujpnppujbiu ul «/#» liftplnn^ n.iu 'bîu 

ujeubui nu tpu^J^pl^ ^tub nt. n^piup^ ^tub %ui ^^j^"^"'^ 

2z biux ^tui/iu 'bni_iu dp nn.iu 'buiufi^uiP nipinpiT ^o ^t^ "/p^ » 

qpptu </p n £r(^^fin.iu inl^ tj^puip ^ft 'bîu u(tu , ^t pmbf^ 

23 (/p t(hJ[tn.tu t Sj^ptu ft^uiil Jl^^^t lUL. ]iiouil^ Jp Jpn.tu 

funijiu ^o uiq^ ^ uLfi J*ui t nL. J(;ntu fttuiuuil^P utp^ptP, 

2^ /?*- Y** ^H ifpn-tu • ipiîi Ppruu irtu" (Ijonnu^ ip lutnp fuuLb^ 

^lrtupt putj^pJw ^o ij^nt. n..iuujfi , ni. (aoui^ uil. C^^Jfiiuh 

Z5 ^o ujpq.iun.tu jp Ij^Jfiuiuj'biMiuiujpy <PPP Jpi-^"-Ui x J,n 

"I^J "^f"" * a-iu" JtunLnLiliu'ii ^h*^ uipb , nftpiu ufn «//j /«o^ 

an^n-tu ftifiu'b gj.fi'bpj^ ^o lu^Juj utl; ujptuiu , iiuJiu'b ^o 

2b Jp Jfin-tu ^iuPp IjoPj^* ^tui/îu puqpJtu ,po uiJjp luuiui 

"^' "PV "IC_ t^'ll^* /?*- ^^J^' JiO iuipuiuj^ yuJiu Jui uinL. 

^o uiJjp iqiu^ptu U^tnpftujjl^ ujp £o uinL.'b /»i_ uin ^iuPp 

"/"*-"* llhJf*^fttub jp 'bfiifh lujtf^intu PujfuJfi'b ^pppj^ ^o 

ZS ip qriLiJujfi ^fi gnp Ijftjl^'b* f]L. ll[0^t uiij^ppii jp 'itujJ 

ujiu^pt ujftufj q.nLpu^ ^iuujnL. ni. ^[^p^ Jf* [p phj *HP 

^t-bui^t Ijjo^t uifiutu uiif^Pjhi^ mfîb ^o um'bniiiui^ 9-"'-^ 

2\d pjtû ui X Ql. ujp Ppn.uujbt no 'but miu no ip '&fil^ ujp qp^ 

ljiurL.ujb mp iLÇiffUJ , Jp mifiç pmymm yup munbmh 

30 mif^pj^ , uL. Ijp pioumpii ^o uptqf^ tqp ujiu x Qi. kh^ 
Jfi^fim'b Jp ujoj Jp Ij^Jfil^ n-^tfmbm^t um'bmmj^ jp 
ujm^p^ ^pppb , Ijfjm ^fi ip mifi^ pm^mm Jfi mupbmii 

31 ui^ ujmif^ Jj^x ^mJui djo.qnu ^o Jp lrfiLtiujm2^fin.m nt, 
Jp mu^tpn-m , ^P^^P nLmbmb ip L^Jfimm 'bmJfîh^ » 

32 ^nihi 'iip^ptrmpj^ ful^puu ujj^ x [\i_l^ ^l^ mu^^pufb iqilbt 
utJhmmjç ^(^ff^ "l. iquipmmbn ^o gp muip ujp ij-k'l^ • D^p n 355 

33 /Ji- lllUlîuM ^O ^l^'b[l "P^h "^P "l^ ^"^ • ^Of^M llUlfui Ulll^ 

Mnn J'p ^çJbiJuiin.uÊ ^o n^ujmiP uin junifb t ul. ^1^3^ 7**/ * 
]in.o yunujui^ n.o ui^ no ^ni^ 'HP^P uujbui nL. 1-p2/l' 4*U 

34 'bui hjnLUJpnijuj X ^n njoj ni-hîu ffn nn-UJ nuuuj mngpu ^^o 
iL.ujujtP ujnjuni-% t qlinui nuj^iuj (f^ J-p upij ^Çjusu^ n ui * 
jnifui no cfn n tfn Irl^^ii tfni. ^fi J-p ui^np^ n uiç tjniSlj^ 

35 uiuj 'iiui ujui X fJL. /juiilui no 1-pi'hh ^"îi*"' ijO y 'jbujij uuMhui 
in ujuin ^çJhu/ij Jp jfaouiçn-uj JP'PPP *PPP "'" "iP ZP'P^ 

36 'huj'ijuir^l; m^up ,ppp lnni-:uppij^* [ji. ^f^Jjiuj'ij J^ Ujp ^y^ 

37 uini.'h^ , ni-ui'ij J[i ti.uiuiiP ^ppplj * [II. ^p /i^J/iuilu uiJ' ^ç^ 

38 J/iu/li uiuL. uiutn nu ^ui(^pi^ "^ 2^1. ^"'^ upiL.'lj * fJL. ^*^^ 
ihjj ^o Jp rj-ujujj^ pi^puini.'ii » /ihJl' "P'ljp'P *PP/'[^^ 4^«' 
%pu ip ujui^p/^uiut uip n-pJujumrUjç * 

39 f]L. /puJuj r^o upuj^ upiL. ) tini-Juj^ 'iiUMU %UM *^p^pPl^ » 
j^ [Jujb^ ij.nLb^n^ ^fi ufrqJ/'^. "'P 'PPl'P '^"'-^* ^^ ^h"'"P^ 

ul/i ^uiujnL. > «L uip Ş*k^ppp mn^ ^P'PP 't'^'HPL "* ^^*' 

40 J[i ip nL^ n.ui^pbuipb * fji. uiupfiu/ii ujpuj'buir^ ul. jp uiui'^^ 

p/; uii[^[3^^ , uL. /(pph i^[i-Ji%t '[h *ppp[^ * "*- /P 1"'^^ 

pJ^ uiuipuiuiii t UL. /ri^inuiij fp upujp u^uj u^p i[ç ^pfp^h (P 

41 '"/['t ""- Jth'i"^ph '"p 9^ uinL% t ^iuJiu i[nt-uuj'b ^[i ^p 
•P^P/^ ^o ^ujpmnL. iui[t J[i u^m^p uinL. , /i/^J[iinutbuM 
n-obp ^mujbmpb , /ii_ mihç phjh ^h"[' '^ni^d p ip ^h"'"^^ 
mpb f Idm ip ujppJuiitmp'b J'm $ nt- tuipç ria/iç" uLp <rp 

42 tion.m mmitpjjb mp ^^io^[im « ^mJm mu^/^pmb 2^'[pj} 
^pppb jpo tPm^uint-uujb uip ipnt-Jpij 9 Uui uiui ^po /rç^fi "fp 

43 miibmt[ ujp n.mi[m* ^mJm /r [1 l tiu^m ^^[i ^o uip [ttoum ^o^ 
nnu^ [uçpjju mpn^iu nLujij Jp mu 'ij[ig[aÇ Jçb ^pp • Sv" 
^Jjt Jinp^ .po nLujb ^o mp ^/rmprA muumi[^ *PPP/^^ 
mJfiLi^ ttjpm [uo uimij^'b ip tum^p^ ul ip tpiLt[:ji[iç n.m ^ 

44 uir^ * fh"'-^ mr^m'b^ ^piipDm'bipul^p[Jm[umm'iji ^pbp^ujb 
J[t ip u/^p l-pyj- ^[1 /ihJ^'h n-muini'ij ♦ ul m^Jm u^nL ^p 
^I^JhujiM c/A //» tinLt[m[iç """/ n.mujniJli t 336 SQinhih PhJJnKWb iiuiijg UJL. ujuiuij^ JPiuiPuM uint. f ul. l^^uiip^ ul^ (^p 
2 uuin.ui ijipin. JîbuuihJtliP ^PPP^ * ^tC"' "'kHP ^PILVI^ "'" 
UuM ^çJji J^ û.ujU£nLi ^PPPI^ * '^P "^J^'^t *"*- u^uiniu'b^ 
O nu uçnUujjÇ no in u^n iTiu ^iuJJ x fjt. Luiiliu no (Jjonnu 
tl'pn- ^PPI "«- Jppiuj'ii mkpt'J ^pp 9 nt. ^^ u^[i uilifi^p^ 
utuihp dp ^uin-iu Ll^njUlJli^ Lon-nJui'^p np it-iuuinL. 
4 uiçuPç nup IjppP * fji- t,^*^l['h ip niLÇ LuiJiu no uififi 
uiL. QujUujJujn Jn uiçupi^ ulL '^iupp uinL. UJiujn.uj1jiniUi 
Jp '^uiJnt.uinL.iLuj uip LoP p ujulJj t Juitt-ni-Jç ^iuli Sw^ 
U£çP lu u.iuPnL.1 ujt jjo thuipiuniu Jp uiiu^pl^ Ju^puu uj^uL. f 
Zf*/^/^^ ^I"-*P^^ /öom^ 'huj ^pi^ ,po uiuij^ ujp Jlîiiut x ^tuJtu 
tuL. ULp '^tu'biuijujpi^ ip tubpptuiu uitu n ^nibni f ûutp 
lyP'^P *£p "^ni unji x f^u nt.uîb tup pç lunL.'it no tuL. uiç 
uip nti-ptfji t L-tuJuom titufhLi inç uip n.gijiu ujpJpui ♦ pjinjsb 
Lujijiu no JiptL. uiunnbfi'b ni. lulrb j^o Jçn-tu tiçptup ^p 
'buj uiuL. ) lilij^p!^ Juo uip Lo^n-iubtnr^h uip Ipijê p upttfb » 

7 Jçn-tu i Ujpn^ nji iu t Ip nt-^ tnuipufb Ipiifbtnç ugpiuiu^ 
p^ tuL. tuuiujj^ ^ujtquL. f 'biuij^ h^h ^oujr^linu ujnL. t ^o 
lUL. tPui a.tuujnLi Jip p ul. uI^ tt-O Jui tiputuqipp ,ppp ip 

8 ui^ui Juo X fJL. uinu ,pft uituijl^ (IjoujqJnuJ^ Jp JJujjç nt- Jp 
Ji^uiui ^tupp LppPpîi n-iu tnp ^kPp npiL. ♦ ul. ^oipnu 
ip ujtu ulJi £/»jl #?i_ 'jbpj^^ *PPP "^ inl^up^ Juo jp ul^p 

9 nt.Ji utufbji uL. lunt-Jt utun ^pp » ^nL.iu Iputjuj ^o ni-Jiiu 
U£ni- t uiiu^^rLiu 'JUtuluoyu'b ^o ip uiL. uiuiiutniu ujni^ utp 

10 ^uiPp ujnL.'îi uL. utuij inp luo uinifb * fJL. nt-ui'b Jp tPiun-tu 
"iP 'PP"- p^pptuJujb JinptutP tPppt^ » ni. LtuJtu jto uiJ 
Jp nul^ uip ^o upttîii uii. n-pJI- t^** '^p Juin-iu putjpiP 

11 ujuL. uttuijuj X fJL. pujy^ u^ Juj^tuii uip JiUD^'ijinl^pjJi hk"J} 
^Ji uiti jp n-k iL.utuptt^ f rto ijptJptiPtuiik ip ""- niuiiu^ 
miu ^pipn u£0 ujnL. t /ji_ %2^'iik ^JmuLni-pnuk nt.Ji ^iuinni. % Vl'P 28 3S7 

42 /Jl /JI JjfinuJ^nLuujl^ uitP l/ftjusli % ul. uI^ u-O uitP ^^ ni.ç 

43 tPuibui X J*n ni.1^ uiiP uf^ ui^Jp »P^Pl^t //^ ^rLÇr^fin^ÇuitP 
Iffjjtu'ii » nu p^'^lk n-o^ ^ft ^o goutou t^[i^ 'PP.P * LP. "-^J"* 

44 uinuiniiuii ip ^tuinfinnnu^ uitP ^uiPnb x //«- f^p ni-Ç tluM 
uin^uili uifpU f nt-uiii luii/tu tpPPI^ •^" ^u/ŞifJ n.o uiu ^^ 

45 t^uj nt-uîii uin Jfthr^ s ni. pwih //» ^nunJç ^uin.^ * f]L. 
Jn ni-i^ biuJui ^o u/ni^uiii in ul^p iPui uj^fi^jiutn^ ^uifdui 
UiiunuinUM U^ififinul^ in uiiun J ui ^tufJr^ t "i. ^uifJtu £Ç uÇ 
futubuiii UL. Liutfui no ([^onnu ni-Uiij utfi t 2P'P11P *PPP SL 

46 ]aouiçn.ui nt. ^kf^ usnL. « //«_ Liuiftn no uitP ^tufJrui ^i <,py 
n-nJ^ ♦ trfii-ij uiiu^fi ifui^uini-uu/ii Jn onuinL. uçninuinn.ui 
fJçuifttP ^nn » ["'Jtf^ ^P ^onnun.iu çtUi uinL. ^o U[P 

\ 7 "l^^jfi '^".pkph /"*> fJuiJ ujtu2n.LU uin uiii^i^ui t //«- upiL. 
nfi oMJi^ ui; n.oituli iPuirir^l^ \jk^nL.mfiuMh ljiui[fi ^pp * 
UL. Liuifui jto ^iuPf^ in h^n ^fi^ Lo Jn ni-Uiijn.ui • \juj 
uipk iPuin-nt-Jtj^ uin Jn n-iuiLfrL.ui » L-uifuoui Jn uiuiçfJç 
uiuiifiuiigri. Juin-tu H-'^pyf' 1P"^ tPH~ *PP *PPPP^ SL 

^nt-uiu^ in uii^ufjf; potfui[fitjiii luij iPuj^u[nLU p^U[fitP 

48 *PPP^ * fjt-ui^ Luiifuj ^o Jp pk%Pf'2_ *PPP[^ * fuoumiUi 

no Jn uiiunmi^ t afipuJ in uçn Jnii Jn iPnnrUin-UJ Jfii-U^ 

49 Pui^tutL. û-Uiuj^tuP jafi fJ ni/lîbiu lunL. x ^uiiPuJ IjUJifui ^O 
\fÇ^nÊ.utLu/ij 'jpui uuinpbnb t lUinpiP ujnL. ^o Jp funt-but^ 

rjTiJjpn.Ui ftfbujui^ ujpnpLpt ItJinftii "ijui ^p nn-Ui LçnÇ ^o 

20 ip "kp ^f'llhPk f^o l(pift ^f' ni.fl ufpu[iu * \jni-iu Jpnifi 
ugJçmç Jp n Liunfi ^pp ^o n ujpuiftuptP ul. Jp nn.iu 
fumui^p mpmptP t nftpm tiira Jp uioi ni-Jni-mç fttipmjçiç 

21 n^i^ffp^ ^ujb mnp^f/lMpiPx ffi-u/ii Jfi Lo'ij Jl^n.m . ^iP £p 
u^p nm Jp \jg^ni.mfiupm%ç Tim nLuinpmmti uiifbmpii t 
nu %tu Jfi Jp mpçmli Uç^ç ip tfpp ^mfJftijj ip ut^p rL.m 
tP^lr *PP *P^P t '^'^'J-I *PPPb^ * Lmfuom fumuil^p mmiiu « 

22 Im^fî'b iîiS Jp rj-m imiJm mpnrhi no Jp n.m iuiP ujp 

"iP^k'ij hp^pp 1-'"- ip ukp 2P ^tjkP t * itp"' ^P. "ilJ ""- 

Ş»ppq-UijÇ Jmpii.JI^ tPiti iu no ip ^iiip ^ftmm lapmm nL.fi 

23 inp i^h'i' * //'- </^«-"/ ULO^ nfi pmifi'ii ^ppppi' [P "l'^ "'-p 3S8 SQXfiKk rhiinhi.Wo 

ihpn.iu% a.<>buin '^uMJp ph $ no J-p ni-iuhrLiu utç iiuU t^p^PP 
inmuip2y*^l^P l'h Jaouiç ujn /luujujfcrujft ul. nL.ujL îLujbuinLn^ 
tlp^ uinnnn Jn ujoi \pl^uli^Ç <//i tioifouç U*nL.uuj nt. J-p 

24 ihç in^ifuj^nu^b^ J n upujç '^ujJJuj l^ilujpç x Ql. '^pbpnujÎM 
pilujh uip ujbp utni^ Jp LofJphç ni-pn-iu ul. '^phpnujb 

25 puujh *hui uip ujhp uinL% * ^<_ ujp ^ujJnt-inni-n-UJ hfph^ 
tbujcL. uiji tpPPf^h ujhp" usuL.'b t LiuJuj no ^onnu uçon 
^p Lo • }^p.Pp P"^^ kl ^"LiLiu û-u/b^ pjujujçp uiiu uip 
UJUjJuj'hç Jjun-iu uip uiçulJç fj^iujuj JiçjrJ,Jujl^p^ $ nc 

26 L<* * ^"^ fi-uj Jp a.uiJJç ^u/hti-iu nL. uiçJui t (Jjp '^p^h"^ 
inphç ujç ujp^uip^ç% I ^tuJui a.ujfJ Siuj^iJ utç 'buj j^pii % 
ni- tup uihPp'hç tnç uip uiphph f ^tuifiu ii-UjfJ mç %uj ujphpb x 

27 ^pJiu ^o uipiç rituiJJç ^uiî* n.tuipb uinL. f ul. lup Loiiu 
Lio Lptub lup^puuipb t riL. yuj^Jç !uo LpplJiHi f but luiu 

no Uip ^tU^llç ptO Uip Uiphpb UL. uip uipi^ pjo &g^iP uip^ 
^pb UL. iJçLutn.ph f nL. iJun Jp ni-iuhii-iu ^pquu uipinptPx 

28 'ljni.iu Jiupii-Jç n ujpiu luptuuj > no piçpuuç JuouiJ^ Jp 
PiuiLnjuibn-tu ^iufJp ^Lujhuipb t ul. ni-ujb utç Loiniuph 

29 "{P*P[^ * fi^ LluJiu ^o uil. IuujuiI^p^ ^ujb Lo i Jjl,^nL.^ 
utputb ip uiiijp ^hPp^ 9 IP ^ujJt" pjotniu ippiL. JLi.'Siutuitu^ 

30 /"' ^fLVP^ * n*- PujJ"^" inuL. utui ip ÊUL. Juiiuj luo uiu^ 
3i ^pyl' » ^o 'PfLf}^ PP.rt uj^n^ * [Jl. Jp nt ujhn-tu^ ^o ^p 
32 ^^J* ulL uip ^tuP p uint% X ^tumLyji^liP b^ Jaomç Jtua 

uip jppp » UL. ^p u^p piuu^u^ Jtuiu ^^ ip^ul^^ ^lfb urp ^pp 
Ul^Ppit-U UL. uip uj^tfîu'hli ujni^ X — — — o-^=^^=^-o ■ 

1 ^"ijo^a* qnL£iui/l^ ]iuut ^^ ipl^ufi^^^ tfn pi^uuLt uMnLhtum 
^ujjdn uutan uinuh > (fp ujoj Jibapiç Jaouiç ^uj/J^p '&hç 

2 Upit^ t JX^ .PO ^P «*"/"«/ tJ^p inÇu/J^J^ tjil^jr^Juil^p^fi. hto 
O ujp luapn jtp^ÇuJutit tltu m J^pp ♦ S*P pitii.uni.utu ii-nt-tt.ç 

/ft^ Ptuit^ttti^ iPut Jiutu 1^^ ipl^u^^l^ f no </y» "7^^ ^tu^l^ 
4 <//» tptLpltj^p^ ^tutfnLtn^ mnL , {!*- ^o tfp wilth "'^tll''^ 

Pt'h P"i-^h ^*ni-rLl^ Juoui^ ^tuPp tsjj^jttht utnu itip tf.nL^ 
O Hhjy * ^P i/ppptttlt uip û.pjuttP uiuhinr^ç • (Jjp tuuL/i no 

uiu tnLia-ui UL pJ^unLipja p uutbinpb trp utoi ptLtuiuP pç 

ptfitj'bl^ /« 'hiudtu ^k'^l' ifli[^^hP t^"^ t */p "i^J ^uiil^ ULft x 

6 '^O ip 'ltiuJiu nLtuh ^ni.'h J-h Jp Jiutu çi IJçu/i^tLiu ^ut^ 

7 Pph I^iunji ujnL'it « Jf./J n Jp ^I^J/iiu'hrLiu no ip 'hiutJ Po^ 
uuitniu hut t trp nit-tu frp inçpui pç Juouiçiliu t J-p tuaptj 
mniAitLiu ^iuPp Luitip uinLhiLtu • lULplh ul ut^iutJ^p Jp 
niLut Jp Jaotnç Jp flJiutJç iTut ul Jp piuutut Jiuiu çi \pl^^ 

8 V.'/^'-i, IE*P[!.P "'P^PH'^ ^P Joom^l^ po ujp ui^uph Jiuui 
tl_ lJ't"l'^t f/p "joj n ^J^J/iiu'h t ^o [iiPuj'hl^ n /^ ^h'flj' 

9 uif^hmut %iu^i^ mp upit < S,hu*" J»omh 2j"^t'"t '^^ "^ » "'^ 
^o uti^ Jçn-m /itt^mmhP "'P^^P'^ "(n P'"-^t t'o^ ip 'hmiJ 

10 Jthû/i^ ^nLti^h *"-t * hP'PP ^i/iiih ^utp n/up lua n u^/ipui 
/uo rf./iiipiPt ^uip npP [p 'hpJh^h /uomm u^p m^jt^ •/?/!*' 
Pf^t f 'J^^Çp ^mp ^t "IP t'Û"" Jaomh n.mup ujt <^/» 360 Wk-fiP-nh^ 3-Ii POirU.lhR-b(hO. 

11 tfnn-iu J-p nn-iu tuçiPz Qnuuj no ihnn^ ^UMunçP uin jp^h^ 
tiniP n uin UfJiibniPf no (hn nn-iu nni.^uj%^ 'Y"'Av/'2. *B^ 

12 /'l^'^'f- '^PjPH^* ^mPui ^o ^ni-i q.iiJijf^p u^p "iP^ * k'^'^P 
u^n luL. Iitftuti ^o l/hPÇ^P /P ^fi^uii^jhi^ n ^kpk^ lutfr^ui 

13 ujn n pîjuil ujçi/n uini ihnn.u uini^ * Jiu^ftii 'îiiu /uni.ui^ 
Dnu f uiu lunçiuli jao *^nL.u untjiulin uinh $ ipnn. 'atuniult 

•i/ft upgP *PPP *B^ P nn-iu luçiPt ^iut/ui ^tuPiu %nLiU 
ujn i/tutPf *^iuPiu no ip 'Uuji] n iniu nniu ip 'bujifiu 
1-i u^ui^tj-iu Pujj^^ujh t/^id^ ujpujijj x ^kpbj^ ^P \}ni^iJjhjiujij^ 
U-iu IjhPhtP *fp h^'iiiuiiipujhn.iu f ^çiP (/p lui ht/uihn.iu ^çu 

15 ffp aiu^fpuhn-iu uiti mçjhiuuip piPx 'i^ni^iu <pn.tuu jao chp 
Uil^uPç i/ph ILÇ ^iun uipnpiP t/p nn.iu </A no ip poutu^ 
uiuihuj Jthaptç iliun "iP^P"* 

16 ^tP"' "'7_ *^P "PU l*^^tl5' h"'"^ l.^P^ ^*" *PP*^* ipi/eu 
no iui- iLnui/^P l^ ]aOinl^ uj % «/p ujoj ^l^t/Ji fii/uih uj*hontu*h^ 

n-iu </p uioi juçiiuuç f lui/ni-i J p Jjl^^ni.iJilin.iu /?«. piusç 

17 </p IjnL.'hiuii^n.iu * ^^piu u/p inj^upj^ ul^ > lui. uuiuuu^ 
n.iup ji,o J-p ht/tijhç JnoiuÇ uj t/p lit/iu%u.iu lu^pntrujp uip 
Uiiu f iUJihu'h ^o ^iuPjitu 'hpijliuiu'htui^ t ^P^P uiuiupn. u^p 
pt/uih mç pjçpjju ujpitiui « 

18 Bj'P"' luunujijjç Juoinç inç </p iMJtjpi-i/ujhtu'h iu^^pninu^ 
piu ujpupjj ip uçp ^çi/ji &pun. nt. 'hiu^iua.pP pç uuin-ni.^ 

19 i/iu'h f ni.iu'h ^o luoi^plipii u/p 'hiu^iuu.lil^ l^ppPj^ » ^tp"' 
f/p luiup ^iuû.ç Juoinç i/tupn.iP uint.'h H-p yh * /p """/^ 
uji^'hiu nLiu*h ujçjtuiitjj t nppiu Jaouiç Jp nLu/hn-iu ujhjnj^ 

20 'hiu X ^piPiu ^o ij^pjn^h ^"' pnijiu'hl^ nLji J p lnjJJ^uiujjk 
uiphl^ uip i/iuluinLn.iu'h &k^tP uipujn'h n-Çh iupPf^ t Iruj'iip 
l^usl^mli iLnLi/çP ç nLp UL D^ipu^hPpç nLp t i/nLUuih no 

21 Ujç ^çi/tuui uip Jh'ibph X Qpt/tu no nLufh JaOiuJ^ %uju ^p^ 
/»«î# t ntpm luomk Jl^n.m t'PI^ P ^"^ ^PPPl^ ♦ hmpour 
^P'PP.P ^"' 'PPPP}' * l^ LP ^P'PP^ pomm uimP mi mnifh f 

22 UL mpi^ nLmh u^p ujk ^I^^JIip[il^ ipmp[i muL x JJl po 

23 ip öA(Çr iPiutirmujh mujhli upii^ mjfh uinLh « Ç\l pmpmuM 
'hm mni^ tltzP^ Jaoml^ /lo^piuiimr^ f mp ^^pmuiîjmr^l^ VhP 2 361 

^ujPp hjiuniuuj ujnL^ uni-nl^pi; iPiun^ni-ihuli ul. rj^ujjpufh $ 

24 ni. iutn tjil^u/it ni. unqni.%ui'ib « ^^ uj^oj ui-Im Jaom^ J^jt nL.ujh 
<^p irnL^ntnujn-[iP[!n.uj pl^uf^liiP ^pp «/Z! '^[^^^'"^'^l^t «^/^£^ 
nt.tuh Ph'^h "i-uj% f^p %iuij^ nt-iubtniu pklhL ^[LV!^^ * 

25 f]*-uj% ^o tuoq^p^Pltl^ jisotul^ ti£p tn^piusjn.fu l£0^piu%tu^ 9 
ufi^tuf^ UL. ^uftuiul^P ^VPlÛ' ^P. '^/"/_"^Ş^"'^"^"' > ^"' ^pl' 
ffn Jaoiul^n.iu t iul. no J-p J^ttj^tu^iÇ if^ti^u^tup^^ iu y luiîjîh x 

26 S^p nu[t u^tij^uj^ Juoini^ ni-tu'U J^p p^tpu^p lupt^t-jujb^ 
«_/zj p^uijptP ^pp t ,po J^k nL.tu% tuuiplt Jp ptutiflttup^ 

n-iu 1*^111^ uini.% rLPlIt^ * ^P. P"J^t'"^P"-"' ipy P^IIL^ 

27 iunL% iL.p2ri.n-tu uip ni-[t Lo^n.iu%innb * '^Çtp^fp^p %l^p[iiu% 
J-p PtuujlituPn-iu itunpiP itJni %^ Jt^uAi ujiuninuflj u^^p "{[\, 
JutlttnpL^ po ip ^iuiIni.uinL. ^çpiP U£nL.% t %^p[itu% u^p 

%l^p[ttu% pl^tpui^p inp 2_rif"-ll' f'i"'^ » "*- h^p^ wini^l*^ 

28 Phh A'o ip u^p luo inp uiuhtnp u£nL.% x QpJîu ^o ni.iu% 
Jooinl^ pl^ui ^pnr^ > Juoiul^ Jji ni-tuU Jp pÇtpu^P ^y'K' 
piuhn-iu P l;ui hiP tPpp * %ni nuipn. n^p^n-ujh ^pppphç ♦ 

29 /]l.iu% jio n.pJp ufo tuni^ uip ^l^Jfi %iu^iuif-[iPlil^ t If'*^ 
%iui; f lrujptuJiun[iPlih 9 ij-ujJujn!rtup[iPliç t ^^^PtPv^ * 
^tuuhinl^ rj-pJp > «YZ! Ht^'Pl ' "iP. ''^tlj" * '^P_ ^l'i^ * "iP. 4^^*^ 

30 /['^ * [/*- ujni^ niuiPtutpu% 9 I^J'^^P ^poqtuh t inpJtPfhig 
Juout^ t ^pŞ*pp ^potpuh t ^pl*"ll*P'^ * (j^otnni-puh t ^^Ptb'*» 

31 Pfi tn[iPotpu% t Jp tuiutJni-inlil^n-tu [1^ uitupupniu% ujntfhz 
Qfç^i/uni-uuj% Jiutn pjiupiuui npoipuh t piu'^Juni.nujh t '^"'^ 

32 pni-yii-Pli %tu nponiuh t hilnujhhp ujh ♦ ^o ni.uj% ^^pt"'*- 
ph Jaotn^ inptpuhp ufnL-%1^ t kp^p ni.iu% ^o 1^p2.th 'J^'-^ 
uiuii inpnph Jp Jppr^tt-iu iPni.uP tu^tuu. «7/ t %ui pi!j%ç. 
lUL. nponujh > i^ ni-iu% J^i ^o ifl^piuifl^ ni-ujh Irç^ ui ujp 
lUL. ^ponujhn.ui t 

1 *î|«i.<x# t Irui" tPiun.ni.iIt ^"jp ^^ ^*^ '"p '^f} * *p^ ^k^.p" 

inp ^[1 1 tqh ^k'l^''j b * ^bp'" "JE ""^ tJLlt 'P^ "l'^lt'"'^ 
ujiiu^ ^l^o^iP inp ^p t ujp nLltq.nL. juo ^io^iPinp^lt* qpptn 

31 362 jrhfi^nh% J-c PomiimfhR 

2 luiJiu uttT uinauibr^ ^jiLnJ^ JîjoujÇ u^p^ n-UiuPlt uin ujtu 

3 //i u^p ni-uth , ^o fj^lllflk 4«'^"' "^ll 2IL1I"-1[?^ * 1,'^.pl'^ i 
hrua" J'ufn-nL.J r^nL. .^0 1-^2.t^ [fnLuufb ^potjijuh ^l^o^J* 
tnn^^li 9 UL. ij^nL. ^l^^t'^ «"*- 'hU.lt"^ '"IL 11111"^ L^ * "^/fut 
tuhnuj fno ij-ji'^'hli y l^ tj.nL. Jpi^ 2^p[iumPç jaoui^ ui^ lutjpum 

4 Ufp Jfihli • fjofuuiu tuL. a.iuu ^u/b^pld pç na^Ji ul. uuiujn ul. 
Puj'^Jjii-jiu "^f' m uj^p t[L2.t 'Pt' "'"^ '^^j'^t ♦ 't^"'* '"pfjujbfa 

no ûiu'b^/iPlt^ Jaoin^ tj.ui jp luijil^ Poui^ujj^ rj-unuji[ns-i^ltp[i 

5 inp^ui X îiuJui tj.ni. ujp inuîl'tj ul^p[!pji ul. u^puj^^ Poupu 
mpi^ fno » tj.nL. Jn [uon.iu ijujqujuj utp uju^ft^p Jp ujy 
uj^jtnlrujp tunLÎj(^ n^ojrji ijujtpjjuj nu ^tuq. ^hp^^^Pb fjouil^z 

6 JJ^L. ^o Jp ^Jjp ^ujul^n.uj ip Ijopiu luJ^i^ fuo tn^ tn^uil^i^ 

7 ujp^pui t h"jt*^l' ^"U'^P ^JL "'-"'^"^"'* .^0 JJl "ijujij^ t'^iJJL 
tuJ^pjjii ujn uiuujp inp uiu^^j^ t t'J'jtP "*- A^/*""^ "^ 

8 'îiuj Jpphp[i ui[ii^lj uip,pi^ ♦ ^ujJiu Jp i[iuji£^ ^UL.'iinoijujTt^ 
ti-tu t nt. Jp tnorip[iP[in-tu [iPiuiuP 'biu ^p^'Jji ^J^ '^"'^ 
^uitL.[in.tu J[ilP[ii-^ mni-Orpu'brL.tu t (^J^l^ "*- quiqujui tn^ 

9 ujpujHi * JijllyjhP "'- up[ui^P[i ip u^p ^tJp J^ilin-nLtf^ 

no ^wfL tup 2E1L"-l^ * tui[nLf^ Jp lj^^nLtn[tL.iu ul. puj^h 

40 Jp ljnL'biu'b[tn.ui « f^'jqhP "*- A^/'""^ "^ ul^puJ^P Jp lut, 

^^J[tiu'bn.iu ^po ['UJjp tnp ^JLI^^LIL^ * tut[ni-j^ Jp lyf^^nL.^ 

11 ut[n-ui nu ptu^h ^J^ ljni/biu%[in-ui t QpJiu ^o jp U£ujp 

12 jaoiul^ [uuPp J^tpîi^pp^ pniflfbmx ^[ijtiu ntmb ^o 1^^ 
'iioiroii [j[u-'bk ^JLPL^^ "'^ "i^ 'boJou ^hpu^ uii^ t UL. ni-tu'ît 

no jp ujnii 'boJouutuJ Li^iLbl^ 'PLLCL^^ "LLL ^***^" '"t ^[i^^J* 

13 tuptupii . QpJui ,po jp ujiup Jtsoin^ 'boJou ujp^[iu[Joipu'b 
uuituprp 'iipu^ t [jpu 'boJoul^ [^piu ^poijuj'it tuf; uiutup^ 

14 uipuinb t OLtpiu Ptuih&iu'ii ^o "iioifoul^ ni-Ujb PnL^îJjuj Ljuii[ui 
^o uip puiui[iiuP tuJ^ip ^oi/ouf; tnp IJLJJT'-JJ^ * Tiot/ouf; 
ns.iu'it tt^p Pnûljbiu ujnûb^ t tuL. Jp [uon.tu tuui^ 'botfou 

15 J^ « ^o ipq^'-jt %01/ouf;^ ip '"HL^ [uomtu ^[12^% tupiupb 
ujp 2h^"""kP['k iJuiJ[iph [uo t UL. ujp ^uii[ni-tnnL. P'^'jpJ^ 

16 ^PJirjî^t ^JL'ŞP^ ni-uiii t hiu[uom ujp ^ui^ mujjj^h ♦ J^p ujl. VbP 3 363 

Jooin^ u^ji^ usî^uP^ ]\uwi ^i^ lPt"li^t "/»/»'" ifmn-nLiliuh ui^ 
^^o^iP m^,^tu 9 

'ltoJou^ i^tu utiu'itftm ♦ /î£- ^Y/^ ]uotn^ p.iuu'itiu [eJo uifunjt ♦ 
18 /|l if^ptuJI^ nt.lt ui^tjiuhlt , n«. c/^ tioiPou^ ti-ni. ^[t% uintj , 

lj[is^ij^'hJli2^ mitiqli'' tf^ll JjH^ou-Uj'hn-UJ ^utiutÊ^at-t^li , J^ 

20 mujpliuj'hn.iu^ n.o^'hlt X J.^^uj^piiu'hn.uj ^^ftpl^P utujjot^t J^ 
t/uJuni.t/h/hn.uj [uo^uj , ^/^L^^ <^/^ ^Zf^^ "^ ^IL '^^q^ptPt^ ^SL 

21 'hoJoul^ IH'BI^ l^ '^hjJ' * \fni-uj ti-ni- ^o uiut^^^uju^tujTt 
PuJi^[tJ* mit^li , q.nt. [uo [^tui^tJIUuj'^ ^[j , ^o i[uji^ '"[^^[' 

22 ^//Z?^^ ^^ ^Cri^ * t""- '"IL'lt '"E-BI'* "^** ^^«^A ^/i1^«/ 'hm 
*PEPlP' , i;^«t- tj^^t'hm^ '^i^^t* > '7^'^'- .^** *^Z! '[''"-P'^'^ ('^[""^ 

23 t^lhp^' i u^qu/htj/U Pmju/h mj^,^[t% ^ni. ^o u£^ 'hoJou p.mu^ 
%m [uo mnui[i , IjoJouh ug^ [uojrtmuj ^HfJ^h * Jaomf^ //i "{"^[^ 

24 qrHlt -pt '"'" '^^j'^b * ktl"" *^IL '^y " /^ ^"'^ P'^jb^ 

^u/hmm Jp^ %Mi[^ ]uom(;fi.m ^t^^f uifmim » ^ijm'h ^o 

25 ^mP[iÛfj 'h^t[[iuu/hm^ X SLbV' ^I^IL 'hoJou^ mj^ ^kj "b'-*- 
'hl^P , Şmjm^ mft^m , l^mJm kp^H 'hoJou^ [umpmuj utfK^b » 

26 u[tt/h^p^ tj^m ui^ u[ii/hl^P ujni^ x ^['[luJ hp.p[l 'H^ u[tt.'hip 
^fuj.^ 'hoJoul; [t^[tm uifi^ ^m , 'hm'^ ^[t u[[; u[ti.'htph ni.[t u[ii.^ 

27 %k[^mh ^mumuf u[[iu[m * f]t- Jfi^ Pmu[[ttuPh ujnt.'h u[h u[u.^ 
%1^P'hoJouh u[[i^[i&[im ,p[i^p[/hl^ m^ i[.m ^^o^J u[p,pm f ^o 

28 u[[i^ 'ib[u[[iu UL. u[fi^ u[ti/hhpk 'hoJou^ [uujpmu[ uip^[i » ^pJm 
,po mt. ]jh^nt.fn[i 'hr^Ji ,po J[t^ mt/jpi[îu m » #»*- u[ti/hl^P Ufihm 

29 fui. .^o J[i^ mmftt[m m u[[î^pk'h* ]k \ih'^'^*-"'b *"*- "^ •^® *^!L 
^f^mnt_n.t!uM ut , ni. u[iL.'hl;Ph '"[^[k^ "IILP'"'^ * "*" ^"^ "i^ 
'hpi[[iu ♦ no Ji^mih "*-/' ^"^ ^[l Jmn.nt.i[uj% m , [^ J[i^ fjoml; m * 

vhr 3 

1 'jjULm Jp ]jh^ni.m[in.m ^p^ tHll' «^A '[huik ^hjui $ 

2 brmpom Jfi^ u[ii/hhph ^[l ^mjmh * <p[l''- tfLVh'"^^ "iC 364 irh-pi3-nh% 3-Q roiru.ii'RHhd. 

'^ujp PiuptÊt UJÊJni_^ nL^ui um no t n^ÊUJifai-nu^^ J-n nuu^^ 

3 n.ui l^iflu'ul^p- u^nL. * '{jni.ui ^P^p ^P ni.iuh ^r^pnu/h jitPuj*i[i 
liuj ujbpli t ip • "'^H'^n h"iu'liulin hpiiç nuuili lidujh^ Jaoiul^; 

4 muip-uii '^n\pp[' f ^iu'^uiz liu^[i*h Juoiu^ inoq^nj^ f ul. ^l^ifla 
u'ujrL.nuiluili utnui inuinujiJ uinuinli t iuuJuili ^o ^uijanuM 
IbpdhuujiiUipii f *^uiPiu no ip uçotttu juouiiu uiuutpû. Uineiih f 

^O iuiipu uç^nçt/ç ujniMiÇ rL.nL. ^iuf}^ 'HlL'^t' * Z,^"*^ ^P^n 
'hui^uitL.pP^ç uÛj luuiiuiçP^ JuouiJ^ iu^^niriup tnpnui ^ uiiP 
^p u^p uj^l^tff^ t ui&^m faoiul^ 'iiui^ui^t^ ui t ^o ipun^uiiu 

[uO ^p uJ^p iPtU tj-^Ui f U^p ^'iutulllPf^ Uip Ui^lPf ^UJ%Ui * 

6 JjP^PH ^"^ Jaoinl^ tu^^ luf^ ^ij^^'ii ^pL^tP tupnîu z 

7 ^pptu hp^H woqp^p^iJ^ uL^ u^p muipuiiJl^ ifpîi til^ui^ lup 
u^ui (fp u^oj litpj^pi^ ulIj t ^^[i KpiPu/' uitj nti.fu Ljiifiil^^ 

8 ^hrtup ^1» ^lit-niP mpuipiPx Jjtuhiom ipifîu'^ 'iiiu ui^J'li f 
ituiliuii no ip pui> tPiJi ^opp pjiuuiçp mpuipij « hp^p uitP 
uip u^J^ t uiiP ,p,*>P tP [i "(P'^f^ tB^ tL.Uib^liPli Ui^ , no 

lUtJtUUJÇ nL.tiiii ^IUIL. UJ * 

9 'lfUt-iu ip f iu'f ffp ni.tiiii iLtulia rui $ n_mP litu t tippiu 
IjhPhJit Jjh^^nt-mpuiii llhphJÎ Xjn^uibpujij iPiu <fp milni.i 

40 'ijyiiii mm no t ^k^h ^b iP "{1*^ Up'^^Ç "ui t ^iuiluiii no 
4 i '\iuPliuj 'bpilliuuibmpii ♦ q.mP uiumptj. nb Pnifiiiiui x Jj^^p 

b Pu^'ijuj t ^h^tP rPP^n P ntfliiiui t UL. Jaomfir mpmJpy 
42 »PP°^ pnifljbut X Ih^b ^b lyl^ ui^nthi t [p h ^^ ^[i ^^Pb 

liintJb t a.uîb^lipji J^p^H tPb P u^i^u' > h-çn Jh Pntfl/ijui x 
-43 ^PPPJ^"^ ni.uib ^mPp ill^ujntfii PppuJ iu t usp tipiPmijç mo 

^bl^ ^Pir^LI^ * LIL "il^ lh*h" nt.uîb mqnL.^ IjO^pptPm^^ 
-44 puib ^l^ lui * ^uiilm nt.m'ii utp uiçmnLm ul. uip fL.m^ih 

45 Pb^ rpp<fp m z J^pijljm nL.ujij (fp mnLjb n-p<fuibmrîbn.tu 

46 tinL. iu X J^p n.l^jm ni.m'ijmm Q-pP^f^ "*- "'&'^/'//'^/' ^hju' * 

47 (\i- n.l^jm u^puJl^pî^ 'iimu 'biJu ^HPi^ * (i8) Jp '^"V' 
49 fu'^Jh nuuîii Ppn-um Jaom^ PniMjÎjiu x JiuoliTi iuiP nuîbiUi 

j^o <p no 'iiotfou mp tti^ t J'p nt.uîbn.ui tnp ttiç no ip ujtui 

boiPoumm tiiu t '^mPm ^o *^çifp miuJ uiç hPpPp^ * "*" 

20 '&b'-^l^ lus^iP ip ujufp Jaoml^ ujp uni.i ii£pti£iu x ^bp"^ LE. ujuJn nLptnuj irl^^ Ph^ ^[1 uiuuifi^ *Uui u^ui ujft^ utJl^^ 
IboJoui^ 9 tjlinuj uin *bot/ou ui Ljiuht; %uiu .^/^/'jP" * 

21 ^ujJuj %nLUJ U£(^ 'boJou ujuiiu^pi^ ]aotul^ u^^jujÎj ujnL.uj 9 
Jn 'boJoul^ UL. Jn ihl^jn^Jlii^niu'ij ujn ^ujpp^ ^^iumJ^ld' 

22 u^nLÎi^t k'^'^l' uJiniu^^pi; Juotul;^ ^o Jji^ jiJaj'bi^ Jiuuj ^^ 
ipj^uft^l; gu f Jn ^l^Jjiufijn.iu JaJini.J* jjjnLuj nt. ^^ "kc 

23 ^kJ[iuj1b inn ujuj t nu ^ujpn. fjni^ljbuj x Q^[ipuj ^kJf} ^1} 

24 ll["-%h ^PHri^ > "*- ^H tTl^P^ Juouif; uinLp uj^nifbuj x (\l. 
ujn inLp&uj nL.h ui^ijuy uujjnnn. mn ujnh ujn jul.. [uçpjju 

25 ^o uip Jiuiu iri^ \y^u[i^^ iL z 'fio Jaourt ujnL[i ^^Şujp^[J 
fJiun.irt[in ^p P t / H [uuLtljuj nL^iuiiu ujnLb ujn jul. [iJiub^ 
lumujit^P^ [uo 'b^ujb ujnmuj » ujn Pm^JpLiç Jaomç J/r 

26 mi/nLimiu uinLb Jn u/oj ^^^mnl^[d^l^ mL l/ltL^i^m'b x Jjm'bp 
Jn uioj mmmJfJ^ [uo /n n^Jujbm ^mbmm 'bli^ujb mmj^ç $ 
^o mL mm[ii mnmiu f ul ummnn. uinnuj nLufb ^o (rp 

27 [nPiJjb^ ip^u[i^^ 'bui t \jnLm ntuuj^ mujjpb /p ^o^ Jtu 9 
ujm[(}mi uiUL 9 uip ^[t^Jm'b'boJou^ , Jp 'boJoul^ luJç'/mb • 

28 %w * [k Jp *boJou^ [iJm'bl^ « lljnLm iutP ^mpmp inp tnpU 

no , JuinLnLJ u/n [iJm'b ummpîp innu/iu 9 u/ç mJçfÇ bo^ 

29 Jou^ * \pl^l/^p Pm'b^ fjoml^ Jp }j^^nLm[tm'bn.m m , Jp 
P tjij[t([)m'bn-m J[i W5>#i#% 'nki ib > Jp Pmj[t^m'bit.m Jp iu x 

30 Q[tL'b^[i Jaoml^ It^^ m , ^o u[iL'bl^P Jp [tJlu'bi^ ummp^ 

31 mnrtui 9 UL u[tLiil^Pu[in[iP[i J[i uin mL [uujbç » 'ljnLiu 
uiJ ujn [tifui'b %oifoul^ ujmPm^i mnp^ 9 ^m ^u 9 VLU^ 
uoifouç umuipP mnnnb « 

1 '^uLm uimi[^ Jm Jtu/pm^/tiT Jp uj/[t^ pi,'b^ ^p m[tiuJ^ 

2 u/p uih'J^ * ^tC"' ^r^H. h^fpi^^tJ* "ip mJ^pu'b ummprp 
mp ujujbm 9 ujpiLm pmub^ ul^i m^ u/pupujbm 9 *^mJm /p 

3 ui'^p Jaom^ 'bm x ^[tpm J'pPk'^ SP^ ^^p ^lh * "*- Jf/p'^^t" 
Jp Jaomi^nLiu [ifîu'b m%[i 9 "«- ujl J^iLm ummp^[i[o[t ^w^ 

4 umuj uiuL * ^mJiu mL no 2P7I"^L •^A 'Pp^'" * P*-^P^[^ 366 Wk-Pl^nh% H POJrOlhRM-R 

O f^p /îitejjjçfdç *^ujuujUÊ uiumîît 9 f'll"' ^P '"'tji^h * l"^J>P^ 
uiL. no %uj ^pnnLiuj f ^uji/uj hifîui/ n^/shuj J-p mni-^ix.uB 
jao Siujunq^ujb uujuipiV. uipntu t pi/ujJiç (fçn-uj uujuipû-p^ 

6 /fffi tpç i^ujuiuui ujniJb z ^ujiIujIj no ^ujjnt-ui (rp crp 
"l^J h^^tPl'^ ""' tf^uji^n^'jlt * ^^k ,PO Juoui^ Ji^nLUJ uum^ 

7 uipn-hph ^utuuMut uip,piîj ujç utiSçpjih « Juot^p <rp nî-ijjbn-tu 
mp mf^ f jp^o uj^'hujifhL.upphç nuuHb usij(h utnL. f ul. bpt-^ 

8 "bl^f^ ni-ujlj '^iuPp iJt;y"pPf^ * J^^'ll' ^p ""- uujn-ni-tîn-iJB 

9 j?o Jsoisiç a-çn-tu LpiJbç i^utuutuj *buj niju » ^nL.tit Jooiip^ 
Pli^ ^utb ip u^p u^L.%i^ ' P ^ "^ * ^"^ /P "^P "['*-'bk:p t^l'^ 
tjpPp (fp ui ♦ tjjiput uiu trtp ui/,% f J^p^p puuj'b a-p J^"!^ 

40 ptu^hJh-UJ uujuipîihp h ^ijtpp ^ujuujiii uinifb t "ijni-UJ <uj iluj% 
^puujuj uiuL. npjpJiu tuL. ip uftiMbl^fJl^iniu uinL. % /rtu/uout 
ip uptfbçiP upij/ippuuu > n/uPtu ^o ip u/iifb^P Çinuji utu f 

1 1 iç: pi!"^ npjpiu no ip u/i L.'bçP u/i a /ip/iuiiu uinL. * fji. /p 
upLb^P u/ia/ip/i luni'b utumiurîtuPç /itfujbl^ (fp uioi ifl^oS^, 
pm nu/i 'b>ujb^ uht'b^p utubm f ^wpm ^o ip ujiL'b^P^ 
ufitij$Pm uimtf^ ^k'^l' ['Juj'b ujbonujb uipupu y no Jp m-m'b^ 

42 n-m miupli uminîuipiuP uj^ ^mumui mni'b $ ^k^ uiiuif^ 
uptJbçPç ujpuiiîi t "btu P îubl^ (fp u/iL'bl^Pç tJjnL.OTpjjbn.m f 
tm^ /Z* "-'^J'" ^*- pJtu'bç t}0 ip u[i-%çPupniprfmm ^^m^ 
u^nL. Jn uj^mJ^ ifm Jp Jiujpm^jiifnLUi ip mt. ti-l^mm Jp 

43 ^i^mospijbn-m J[i x f^^ipm Jp Juiipm^[iJii.m nt. Jp t^[it,^ 
ppkPh ni_pn.m J p uioi Jp mph^u-m i/iuppu mpuim ^w^ p 
mmjfUi thum 1 uip 'boifouç 'bîîi uim- 9 IÇ tup ummiuîpwP ^ 

\-i pJutbç X ^ppm hp^p JpboJouç tiini-Orpjjb Jujp/iu ujpuim^ 
Itm f pJiub mç 'bm&piç mpupjsbm t nt. Jtum uiç ^mPp 

45 ujiuPuii mntîii « Qhp'^ %oifou nmnmtu sp[tbîîj ♦ }h'-^^h !p 

46 ujt. ^hmm no %otfou Pni'ijbîîi muhtpat Jh Pni^bîîj x ^p 
uioj nL.pm ummmîpmP Jp htfuîbç îîi $ ^mPm ^o Jp p^ 
%ujj^P^ ujpuj^îîi t tfnL.um% no tfmm Jp ^^tffi tiht-p[i^P^ 
tL.m mûm^ ujpupîs f pîîîbç Jp %oifbu^ itJni-Oijn-m %m 9 
pipu Jp uîti Jp ^çJjiujijn-m Jh no Jp hifuîîjç uimJç 

47 tf'Li Jp ftufpm^^Jl^ %îu X ^mi/m% no %pJ[ium%m[iîu 9 «^ 1-U3 U^p n 367 

ujiutl^ tjinn- Jjii^P^mÎM ^Pp t /P ujiJun faom^ t J-n uini-^n.iu 

no puu/b umn f ujl. no ifn^npujh uutn uipDui «i_ dgûûni^tn 

"huM ujniJb ri^n^n-uth no-ut 'hpj'hh ut,iîo.ni-m uinuhutis Lujafv 

do innoîu « ^o dn ujç nt.Jhi-Ui Jupjrpti.uj ujp nL.Jni.ui fiJiu% 

luhp hp^p ^*- ^h '^""/v ihpn. oJ^P^u/h uipujiu f jiugJtuts 

no ^iu^p lioJJiuh Jji f ^P^P lt"-p['kP^ 1-^ ^b uj^Jiu 

49 ujpujtu ♦ (^L. lUL. ip pLPiu'liinuj %uj ^iu(Jp JituJtth uini^ ^ ul. 

isiuhp'^çn Ja- Jp p^hç pjon-uj tjuis^h Jp tPpppîi uint^n.iu ^ 

jpiJb^h l^oi/pç uLp tfujuuj uiuui uiuiç ^tuujnL. t 'htu Jh ip 

20 ^ppl' [p piu^ifuj JJiupuij^ 'îbp^l^n.jj X fJL. ujp liiflJhu[iti[iP[i 
ijçuil^u 'itiu ^pp Jp uj^oi ihuunuj faom^ y il^ lup [t'Juth ^iu^p 

21 fltkP u/nL.'h Jp ]jous^n-iu ip^pp ^pp * fj^ luuiu^ ipuh[3 
^o t UJL- ^o ijojui ^pp^ ijujin ^pppi^k [^^ f^l' fi^puj ^p^ 
Pf^'*-'^ ^P 'h^'^PP "* * ^*P 'H.y ni-biu J l^iuui uminujq.usf3 
'^mjdp 'ymumui mni^ x 

2o 2iuJm pruthç Jp uioj ni-p 'hiu ^mjp p 'hpiJ huu/hmph » 

A-k ,po Jçn-m ^m^p ^mumuj ujni/h » /^" Jp uioi Juj Jp » 

Jp ni-iuhn-m no mç uiç '^mumuj ujnifh t ^o uiJ Jgti-m 

pJmh tpph^ f ^o Jp t/ppjiuj'îi iLpjmJ ^PP Joom^^ Jm 

2o \pt"li^k « l}u ^o Jp u£Oj uni-^ Jw pi^ui^JiiP upiL. , «1- 

*^P uioj iPtu ummprp ^pp^h 'tP.J'"^ ^ILP * 

4 y^ni-m uiiP um Jufîu'h ^mjjp ummpn. upn^ uhpuJ^Ph 
uiu ^hjiu ujp ]uomhn-m , uip mhuJJh pmu/uif; Jui fjum 

2 çi_ JTçuJi^ç z (Ijp mhuJJh h,ph xP^ '^ip [iJm'h tPtu tpmiijnL/ 
tPPP ^h1_ u/ulTjç [ThujjhPh ^uj'h 9 ip 'hmt[^ h^h JPt*^ J'^ 
uiunphph t ni- uiJ pmuhm [uo uipmph mp nL.Jnumç pl.^ 

3 1y["h ]nomç t JJ^L. n_iuum [J iTthh "hm'f i^ ip *hmj up[u^ 
lh[Jnih iutP pmtiiirjj [uo mpuiJh • ^pJui no iuJ uiprpu'bg^ 

^ *P^ » hp^P ''p["lh[J umu/p mp ^pnnLiuj f fJL. ummp am ^ 

5 n-mupuhmph ul. Cimn-muiiuhmph ni.ifiiL.m • f]L. ni-tftn-m tJjp 
^hpJ* 'hm^iu • ^pJuj ^o u[p mhup h P"'-^ ^L H^"^'""h 368 VlfMMh J-Q nOirRlhUlfhU. 

tPnL^iuu^^pi^ ]uoiri^ ^^ llsujtf ^£^t «^ ^tuPfiLu n-nJuSh^ 

b m^ , ^o &n uujn.uj ^utphuM uiiuinit x Qptfiu jao LumJuj 

,po umU '^çJut 1*^11 l'*^ u^nifb rn n^pj^utui J^uut Jn uioi 

7 ^mufjn^uiiM J^p » ^tp"' ^d "^qjff-puM uuMusp^l^ bk^b ^^ 
tjon. ui^ Jp^puM , ^ffi.'b^fi ^^ nLfjni-puM ^um%^J^ u^li^j^^li Irl^^l^ 

8 </^ J^p^n^uM ûl^ump^p u^p^uM * luM^pfi'ÎM JtiL^uMUtl^pi^ Jaoutf; 
^o ^p u^p iPnM ^usu^nL. ui^^nhruMn ^pp ^o LujJum no umJ* 

y l^pi-ij^^irujp u^ni.'ii , Jiuiu Jp uptj iPui iPpp » hp^p i/nL-UUJ^ 
liuM iMnLUM ^o ujU um j^iujUuj UL.^ uuiuipu. ujniMi , ^ujii^ 
^p^uju p^Ppfi mp nLJi ujJ* ui^ lul^puu ujpuj^F^ Jp rjuM^ 

10 quju^^ z ^[ipui tp^p ^iuiluJ ^o ujJ' uipJJ^ u^ulU «/^ 
faoui^ uuLj^ u£nL^ u^n Jppj^l^ nni_n.l^ /ji.^ , ^t^l* ^ptj-UJU 
pk[Jpp njuPuj unL-iÇf u£nL^I^ Jp uiJ^ uil^ ujp ^oti Ufp J^oJpiu 

1 1 ULp t Ql. pHHi!^ nLfiuj 'huj' i ^ u^p Juouil^ J[s uuP pmiîîiui 
(tMO uipm^ uip^ m^upt pmu^u^l^ iTm ]ium ki_ Wi^t^i^ * 
"in. "^b •^® tjni^m if^ uni-i^ mnL.'ii t 

12 ^f'puM ^ijtuÎM ^o uip m!^u[Jt ^b^ iPmn-ni-il^ ^[i ^^«-^»4^ 

iP_ UJj^t ^tP 9 UL. Jp UML. l^[lL%l^ ^HUI^ * "*- J"*-""^ 

^ilPl^ IP "bp ^hJ[^ iPmu.nL^i[mb ^kP » ij^/î"! 44^'^* J [} 

4o l^pub^ ^PPPl^ * S^tp"' ^mPm j^p nppm 'boJoul^ ^p ut^b 

i^pLMÇ '^mu^nL. ♦ *^mJuM L[il^I^ ^mumtu Ibiu utui ip ^no n[i 

14 'boJhu PnMt^ X luj^[i'b tPpp^ Jp JJml^Jt ^mPm JPnL^ 
um^ i[imm[j2uj^[7p[i ^pp > ^b'P ip "kp ni.ujb J[i ^o ntj.m 
l^pLlj^Ç JJ^ui^Ji^ J[i lj[tL%l^ 'bm japonmb , no mi. op[illjtL 

15 ^p M^nL. J^iLut t ^o ip pm^b '"b "IP ^mPm * Jmnfîij 'bm 
*PP unu^ juiJujli ui ujmp^h^ Jp JnL.umb , nppm hp,PP 
"ÎP ""1-^ ^b^b iftpn.m'îj tPppi^ i 44^^^ IPJ-'"" pbPpp 
^"'[^^P2Ç faom^ UL. mL. UMm[uy^y no utp [ibuJihPh ^kjPt 
Juin-ni_i[^ pum ^p jpj^u[j^l^ uj , ip ul^p t[ipn.m*b qbm^ ei^nL. x 

lu f]t. Ism ^p mmp^h^b ^mb JnL.uujbm , imJutb ^o Jp A^^jo 
tPujn-ni-s[^ ^o {^[lubb ^pp * ^pJm ^o ^[il^[slJ* Jp Ir^^p 
l^pLjbçç ^p bmi[m mtpuujl^ ppum ♦ pun[tb [Tbujjl^p Jp JipiL. 

47 ^^t-^^££/î# f^p ummp^[iP[if; "(pp « S.tp'" ^p^p f^p uni-^ 
^b^b f ^Pl^ "iP m^upm irl^^b i[tmm[i^'^[ip[i ^pp ^"4" » VIP 6 369 

44^^ P'kPdP nL.u/b ^o [tlbujj^P nu i^'b[i u£uj[u^[!^ um^ 
uium^umP^ uw'jjm^ , ^ bk^^k fxu!h[i u^fi^ uj^u^}^ Jduuj ^^ 

18 lPt"[t^t m ^uijutPuiuJ i[iujui[i^JJ^[tP[i ui^ u^uj <hob « \ni.ut 
(fn uJ^J^in^ ^uth yjjilafb ^o uj^^ uul^ ^h^k *^^ 44*^ 
irujn-ni.i]ujhn2ui J-n ujoj ^[n-nJh uiauju^ u^ni.'hn.uj ^pc^J 
ujnu [luh > uj^Juj J[ê Ujp uujuiuj^uiP h ^4^4" ^t <^^ ^k^^* 
Juin-ni-Juj%n-uj Jn ujoj uujuiuja.ujph ^u^tjjp uiiujOij^ uj^uj[u^ 

19 ^[ly ujni.uj « Sj^pu^ yuijtu'b ^o ujp [jPuJUjPu[iij[iP[ik ^h^ 
ifiiin.nL.i[^ i[inn.ut'b L^iLbh^trujp u^nt.'h » tfnLuiu'b J[i mp 

20 [Pujujp[sh bh^l; i[ipn.ujb ui^ uujuipip ^[l"i[^ * IJ^-BI'^ 
'uoifou ip Jiuujk ib^ ^B^P t^<* uni-< t[tpn. uipupîj j pjt^[tb 
tp no ^[r L^iL.'hh i[ipn- u^nL. t ^t^/' i[ipn^ ujnL. [^ujjk[J * 

21 ^o kujtjujb no [i[n.'bk ujp tPpppb i[i tu tsi [i ^UJ ^ [i P [t ujJo[J f 
tlnL.utu'b J[t [i'bujjhP t[itJutn[i2iu^[i[J[t uip^tu ujp ututniu^ 
ÎLUjph ^iufJuj ip kuil^ui[t ^ujjuiph ujp inhuph Piuujuih 
Jui ftuuj hl_ JTh"[i^t * 

1 ^h*^t *^"*-^ mi/* ip uihJr^ » Jp ujoj [îiujjhP tppn^ 

2 ujnu'bç ip 'hiuJ L[tifîtçuj'b utJ* ujp J[i'bpb z îuj^tu y iuJ' ^o 
Jp utoj L[ttfbhiub Jp ppb t ^h^[i jiu tlujb ip 'btuil ni.pmiu 

3 ^Hp uujopbrni X '^ptjujltpij f hP^P utU no uip ]iuiu çi Jfç^ 
u[i^l^ Puj^f^iLi utntfb f ip ifiîpphuj nt.[iujuj fd iu^Şt[ii^ ujint-^ 

4 'bijj s ^p ni-[in.tu utiP ^tuPpb 'bppiuxfP rfb ujp Piu^^piç 
Jp utoj ifppnbl^ t no Kiutîittb no Jtuiu ujp pQnh[^h ^'uil 
Jp t/pp[tiu'b n.pituiP Jtpp * tJtiLutu'b J[i luJ' £p [tr tu tJ [(T [i ç 

O ^iujiuP^k uip [t^n-pb X OLptu hpj^p *^P nL[irL.uj PutiJ utiT^ 
uuii^ ifpppb^ uiiP ^iupp mujh[sb 1*"^ luntfit puç y ip ^p^ 

6 iiuJ^pH^mui J[i ^kpij[^[Jtu mh "[['"[[^ * fl'^l"" "^'^ "'['•^ 
tjuibiuj no t tPtufi.nLtJh tj-h^bh tfui ujp nL[ift.m ^mPp pjmi 
uinLb f ^mPm ^po piubh l[["^hh upuPmi uipup^ f ^po 

7 ^h^i^i Jp (^[iLhhn-"' 4-"'-//'"-V "''^ 'bujnJb » ^pui mL ,po 

8 ffp [^[iL^h ^pp[}ut f Jp li[it^k timuipn. ujnLUJ x ^['p*^ ^/'•^ZÎ 370 jrhf'P'nh% cfc POirRihRifhR 

uitP u^it^ ]tu££i ifiy^pi^ f /u/luii r^fhj^ ^^o u^^ nL[in.uj uil^ ujp 

9 <//#^ c/^ * 9jbC"^ ^^ uipi^u%i^ ^^ ^fl iP[lp[iui'b ufp qpjuiiP 

uui'bujf^^ , u}[iuuj 'Lui Jpp^ , ^^^// ifppf^ Ip uhp ni.[t 

10 ^[ii-^JUjP 'buj^îÎM X ^[^puj tPpppbk 4«iiV b^^ ^ujp (fp ujoj 
([[ii^hiîj tfpp , /71. l^oiPp ^pppb^ ^m'b <fp u^oj jaoml^ ^oJp 

11 uip^pm X J^J^tjuj J[i l^nLb [uo Jp l^[ii^hn.uj iPppr^ ^ujuujum 
^PPl^ * ^""^ J^oJp ^pppii Jp u£(ij ]tsouih u^p uiljuP^ 

12 puju^uii; /T^ /,///// ^^ irt"i^U * 'b"'^'^ ^h%t ///'-H ip ul^p 
Jji^pi^ Ph%k n "IC^ ^[êl^JujP 'biu' Jo , ^o Jp JftLp^ 

13 inujrLpp[il^ nL^uLuj [iPujuiP "iP'BI^ * (l'- luauiJri. [uo Jp 
ljUJ^uj^[in.uj lui^P rjj^nt'bn-UJ iPui inr^ Jp lj[iifljhn.uj , hlfui 
'^niJb pto Jp ]uouiçn.iu , niLUi Jp Jpphuj'b uiun ujnLb , 
nu lutpjjiçrr. [uo Jp ]aomçn.iu luiçPç uujmtun.ujpi^ uiputpb x 

14 Q[fp"J /([''-'^k m *'kp n' ut^ ^["4*^ 'bui^^ ♦ i["^^t LfL 
uf^ 'boJouç *ijJbpb , [iliut ip ufl^ t'i^''{jhPh inujbr^ x 

lo Ifni.uj jp*f ujiP Ij[i*lJjç uipnpb t ^o ipuip'bououmiu vp^ 

46 'iipb , iç ip rrjpii [ibiuihp ç , ^m ^UJ x ^uL'ij %p riujbpij hP^P 

Jp ^çn-m no ^nL% [uo i-'"-l f^P^pi* *f P [fPmmPrLUi 

rpuLp ^î/ J^tLm , Jp ^^rLtu ^o [jPujujP uip^r^ , hp^P 

Jp L[iLbçtLu^ jno Jp iPp prîbrLru mpuiiîj , ///_ hPJ^P ^P ""J^ 

17 tuujtLtuP tLm pPmmP^ ^o ip *^mimP ç mpuiui x zmJiu 
^P.PpP Jp ]aomçtLm , joo mmpmrim *^nL% n^nLiç rjpi-b^ç 
UJnLij , puD[i% Jp uipi ^nL% [iPmmP tPpPf^ ^P P'^P^t^ 

18 P^ UJL P mi[iJç no Jp ntLm pi^uibiP urnL x ^fULm ^nL% 
Jp b[iL%l^ç tup mtimm runL%ç Jp ummmn.mPrLm U-riLt 

19 rrfnL% x ijjp [i%um%[iP[il^ mp eif^J^f Jp ufoj ^["(jt^l'Pt^ 
Pgfjç n • tjtp'u <mJm% no ^///.^ mrimJtL [uo muibp Jp 
%m^mn.tPt"'*'^ * ^P Uj[ibmJnLutP[irLm UL Jp %m^mrJLt^ 
[aptLm 9^"«-/ uptifbtLm , tjnLum% J t %nLm mnmJrL [uo 
trfputpb Jp tuoj mrit'ltPt^ * ^P "'^'^'^'jf-'uPrLm n-"'-/ 

20 UfnLbrLm x ^[ipm IfuJtJui ^o ^nL% tf-nLf^ ^t'-^t^ UfnL% , 

21 ULÇ ^ly ^p ummuirLmP^ C^ntfb mrpum tunL% x 'fjULm ulI^; 
t^lp tH '^^J'ljJ " ^uiirptL Jp mL iLpsrLm% , tup nLm% 
^o %nLiu ^nL% ^tp'P "^P'Pl^ * iP'^ .^o %i^Pt^it nLusia Vl-r 7 371 

22 uji^piûiuj X îmJuM %ni-iu J-p LhihM^I^ usn uiqmira ujnifb^ J-n 
]aoml^n.m u^^ ^"*-l_ u^"^t ^p_ uti^fit^^Pfi ^kj^J " ^hjui » 

23 ^o %^Pfi^l^ j m-ft ^uj^i^mjt ^iujm[Jm * 9jt'(}^ fii-^n^pf; 
l^^L.lbç tfjipii^m t ^u^pji'u u^mfu^^ft^h Joom^ ^uj^mft ^iujmPuj f 
U£p m^up^ pmupi^l^ iPlu ftum ^i \^^ufi'\ x 

1 13*'^^^/' 4"*^^ %pqut%^ 9 Irm" uj^p^uîh njipm uia Jp 
uoaou ip uçp Uuiu-nuJ '^ço^u mm </o* ypn~uju joo umn mz 

2 ^ppm J-pJfiÎM ^mPp qçifp^jt f u^p umi^ Jtp^ f^o mp 'boJou 
*^ujP puî bpçmm'b t '^uiJm ÇP.Pp JhP "^P Jppui t Jp %o^ 

3 Joul^ Jhpk 1-h ijh"i"^ * ir^H '^"-""'^"^ ^p q-mu no J^p 

umnui ) '^PtPP ^P uiuiyi.m Jl^p^lin.m ^mit-uj t utl^ ah'bm^ 
^irmp u^h IpiPi^ * ^mJm Itp^p t^tp uipJfiui 9 Jp ni-p ^**^ 
tlouç mamm mpmuj 1 ifnL.um'b ^o ajîbmDlrmp 'hmmuj y 

4 kp^p ^p u^m^^m Jkp^linLm ^mn.m t JJ^^Jm t Irm" u^pl^mh 9 
urp Puîbç ]ium Jp 'boJoun.m ^nt'b ifppp'b 9 ^no Jp mm% 
a.iun-m mpujpb 9 Jp nL/in-m no Jp Jpppuîb a.pimJ 

O uuîbmpiu no Jp JaomçiLm JçjJç uîbon mpturîu x ^hpm 
jpnmu no mJ* uip P k" ujntîb '^mJçuç LpL.'bl^ç no uip 
%oiJou mp uiniîb » no ip mtiujjl^n. Uui mp JP'P"' P" ujniîb 9 

6 jpo miP tîk njkjk '^PP^^'k uijîhr^ « lm^^% %ni.m îuJ Jp 
mL. %oJoul^ ^mP lîh tjki^[fuîh 9 < ptfm jfO uiu ifpprUj Jn 
nt-^n-m uip mni.^ ^o mJ ^mPp u^ntîh l^ppPjîb ♦ ^o uiJ 
um Pmtpjjp[ik pni-^k [upipfkp ^P-P[^ "*- ^*" "iH ^^^A«- 

Pltk %pilt"k * 

7 'ljnL.m ujiP ip' uip U[kJr^ 9 %otfotj l[p lîbk ut 9 ^m'^uj 9 
pu^ft% ma LhL%ç %mu %m *^PtPppp ujni.J 9 kp^p %UJ uip 
%otfou 9 imtluîh mptinL. Jh%m mpauîhp upit-J 9 hpnp%oifou 

O %m LoPputm 9 U^ptJnL. tfiu ^m * ]mnp% hpt-%ç ujp mçu^ 
P l^ P^bujp'^l^ mp ^ni.puk%ui uuîhmphç 9 ip tfp mm '^hp 
Pp^pih tupiini_ç ip ^nt-uni-i uîhp ♦ abpm uik"^"**" llP^-^k 

9 Jppftm X J. J^ u[k %otfou njup ^Jt umij^ Ujn1.1l 9 pu^pu 372 vhmnh% d-Q nomU'Wun'U. 

40 //«- '^7 Jpn^iPf nt. uiL. pj^%ujlj^ ^o (fn woj ^uijujP l^ 

11 wni. f UJL. <//! upn.uj </#» ^**/ ^pPP^h UJnL. * Qjinuj L^iijç 
uip uif^uPç P^'hug^^ç ujp &ni.pul^%P uufbuiph^ iun pus^ 

12 nu/bui f UK. iup nLp uçifçuiç ujn u.nL.^n. x i\nL.uuiÎj j^o 
tioJou uinpn t *^^u pi^ujjii'^ uitjhn UL. ^uia. UL. n_uj%^ ui t 

13 \fnLUi n-P2t^ *^u/buj a^uj*'b^ » (f-p tfpn-UJ J-p uioi Jp^ 
pJbl^^ ujnu ♦ ^uj^ju t ['liuj l^^i/b^ t thiL.uui'b ^o L/jL.'îil^ 
/unLitutp ujpuiui no ujp uil. n.p^n.ç û.uili'a ip Jp uiuj Jp 

Pl^ 2^pt^Lj[i t ^o l^liLii^ ufp [Jt/bujfi^ ^h'^b *b(U^ ^t^^^ 

14 iph'ujp uipuiuj X Qnpiu uiJ uipriutbpb jio uo%fou pnL.'^ujbp 
uj t C^ujiluj uja ip uiruj bjtLAjl^^ ^iuftfpU Şipn.oP lu'b '&hu^ 

15 Ju/bb Jui X ^ppui jp no urp MpJ %tuu 'buJnpJt 'buj ip 
^o inp pinL.uitjpU uinLp utp ^ppu f iç Jp iP.po pjipui*^ 

16 '^PtPP^ "'*- uipnpux Jj^ '^r^PP ""- *B^ 'butpnLUiapu uip 

17 ^ptinLipu* pj^iniu uipnpU kp^P 'boJou n.uj'La tu * 'jjULUJ 
*^t,'bp uialirujptPuinLli 2pn"^p>n /V kp*^h tP*' ip upuiui 

18 uui^pb uj * Oppuj utn niubpj* no ip ^pbuinLn-UJ Jpiniu f 
Iru/bp ip P ç'bç Jpuiui n-pyir *ph Q u/ba uuini/tb 'bpbui * 
Dppuj in ifpmuj pnLiunpli ^iunpp Ji f ^uiJui H-p 2'h'> i-Utuvi 

19 [i^piu ^pppbf^ 'buJ uJibpiP* ^[jpuj 'buM ^ji UJL l-pll-k 
a.ujba no utp mnLiunpJ lUL uip^ppUf iç *P*>Pp .P® uiu^ 

20 pjnLiutjpJ iMiL uip 2_l"P"'Ll'. ^PP'" ^P^n "^7 """ Ir/Llll' 

no ttuj pjnLiunnJ utp ^ptinLipiPf ^lf^h lunLJi tPp**'] uia 
'iipbptPt i^ ip ^pbuinLiLuj Jpuiiu uuja^/b ujnLb fjln/bç lu % 

21 tjnLuj uiu 'boJou ^p uip ujpbpJf no IjujiIuj n-pj'h'if V-Uiua 
'PCn^^ '"P /lifJtmö #»</*> tP'^Pl' IP "/"' '^^ "^ * ^tP"' LIL 
Liopiu JuiiLnLiLç ^pbuinLiL^ Jp 'boJouç Jaouiç ^uia uip^ 
*PP. ^#Jat/2î/ ip lunuJiÇTL. Jpinuj ujp uinifb f Jp %oJouç fipL^ 

24 'bl^n-uj çu[ip utp^ui * 'La jpi^ Juin.nLif ^h iuj[i Sujp^ Juj f 

25 UJU JpPçhç ^uj'buj ^^pi^b J?^* "'k hj^iiuu ujp^uj * Çp^ 
*PPP ^P Jaoui^nLuj ujp ui^up^ pujujuiL^ Jui fiuuj (^i IPt^ 
"P^Ç * "^P^P 'l^'-uuj'b uj ijia uip ujû.i Jn 'boJoul^ faouiç^ 
ULUJ t tiL ujp pf^ Jp^ IIjoJouL; LAiLbknLUM i^'"-Ll"^'L '"P'^P*^^ VhP 8 373 VbP 8 

1 t/'«^Z! ^*-""'^"' ip^t^'^l' utaujui PtiL^lMbut in Jiutu l^i 
IP^ufi^utuj sifnLoqujbfz.uj^ nuuiU ^o ^^ l^opui pJ^'li tiua 

2 ^^ « ^juPui ^o ^fj ]iuiu J^j^ ipl^ufi^ujui ugnL.% 'hoJouf^ 4"/^ 
jumP^ puL^f; iJut^ uit^m ^pp J-p %oifout; l^fii^i^^ ni. JU 

3 p^h * ^bC"' ""^ •^" 'H.h JliL.J^IiLij u£nL. Jn 'LoJoutLui , 
^p^fui ^o uipPl^lb lujjfi^ u£nL. ♦ faoinl^ ^ni.n.1^ po ^fiujhin 

mp Pujpt^ pk'^k ^il^^hh "^ ffp u^oj ^h^f^phph lil"-^ 

4 "bhh * "L. llllt.%h /^ UJL. Ph*bulUJ ^pL^J* ^pp ♦ •fio UtU^ 

utiu£i.utph 'iioJouÇ ^n Jujinui phj^'f['Ê uinuiut , uiir no in 

liopui ph'i^h ^"^ îr^ * l^ LP. h^p^ r'"-^h "'p ^nL.'ii s 

5 QnJtu no nLUjij ^o u^n ph^ f^' /p lionuj P^'bh mn ^h^ 
^PPpf^ 9 "*- uLujb ^o ujn pnu^ tfb l^p^f^h p'"-^h "'p %h^ 

6 ,ppP[^ * ^tp"' ^P'Pr^ P^h ifppfybui t ^uiJui ^ppptu 

7 PnL^h ^utiuiP UL. uhpuJhPuj t ^^nuj ^p^ptu P^%^ Jn. 
]iMOtnÇft.uj innJi^i*bpPp iu f i nJiu no Jn %oJoutjj ]aomh^ 
n.iu pPujinP liui nuj f tjpnui ^iPiuujP jipppbçn.tu Jh- 

O a.tuinpp upbuj t ^ppuj nLUjJj no uip P h" P^ * f^p JfOinh^ 

y n-tn Jtun.ujnLi ujnijbti-tu a.ujtnpp upijpb x îujJuj ^«£.Ii in. 

P hiuuiu %fT^f^ t [h ip pni.^tnuf *bui t hp^p Pul^ui ]uotnh 

/p Jujintu utjt^fiifiTi f ^^ff^ hp^P ^p ^h^h"-'" ^o pnL^h 

40 ]iutuh PnL'ij%ui t lUL. h'"-[' 'bf^ui * (\l. hp,pp ]^uut in 'iiiutl 

nUIIU UJ t ^h^l' P h*^ ^P "(OJ lj[ll.'ijhh Jppjliu t pW-^ UlUtJUJ: 

11 ^p "(OJ uujuiiun.ujph * liuJiu hp^Pp PuL.^h uinL^i ^o fiuiu 
Jp Jpppuiii tLpjtuu jppp f ip ninui utuoli%uj t ^h'^H fUL 
j^o ]iuiu Jp ifpppuiii a.pituii J^pp > uth ^iuiiuP uiptnui 

Jp '^PPJ^ Ph'^h nuLUM ujp ui^uph PuL^h "'-[' f .PO ip 
ninui uiun[iiiut s 

1 2 IfnLiu /p ULp Piupipniu t trui'' u/phujii t m l[opui [Jh'^h 

13 hoJp ^pppt^h > ^p P^n^uM iuiP inhjiiuiiup 'iit^t^ % ^[ipiu 
hp*pp ^UL^ ^p l^optu phi'h hoJp luppnii mh ujpJppij t 

^uuPiJi hp^p "ip P"^^ '"'fhih'i- ph'^h "'p i-ulJ^ t uiç' 

32 374 wb'p^nh% «f/î romihTio-R 

i4 ujp e/^î/ * SIt"^ ni-u/b ^^t/^u/b ^o u^^ pnt.^ut faoml^ 

do a.ujiiuJnua uinutt^ t ni-u/U o-nun-Ç faomç'ib^ % ^fjtnuM ^nt/lb 

mhuiu J~n uMOt jJnn-ul^ nni.^iu a.nt^i^inL-f^ *hui uufbmr/U » 

l^ nnt.^m ^tlimm^^ n uu/bm^ t ^o u^n nup uiiP H^tam f 

PmJ 2h^''"*'hP' utn^m ^ ^o ufif i^Jfmmç Jaoml^ %m t 

17 f]t- tp^P //"^ ^i^^m^ f JJtpmu^ft Jjt %m f J^pmu^/tf^ 
Juomi^ UL. Jppmujuopç fium *buj » ^mlJm no miP prmJ 
hpj?P ^AÇ"*^^ "'p^yL [^ * ^ prmil Jp mç Jn ^j^imi^^ 
n-m P'I/PÎ- IPJ'if^ * 

18 ^tP"' //"i Jnt-utM/b a.njmu mn^piP j^o J^i^t/lu njufJm 
^m'b £p u^m mi- ^rpj^p ^o ml^ uj^h^ IrPLt' *pt ^/»^W^ » 

19 ^o Jp tfujn.m mç m^^pntrmp ujpu^m t (^nJlu no mp mpqnL. 
ns-tfnt-mm t/mruini a.m'b Jp m^^pn^trmp mndç ö./»t_#i.^nu 

20 Juomi^ mp pl^ * ^^pm t/lujuptt.^ Jp u^mpm^liP jirL-m tJjp 
jinmmçpi^ mo Pmujp uui utuL. y iç Jp ujoj mnt.p ^o mm 

21 /tPmmP ^pprA ♦ (Ijp ntp niLi/nLmç^ t no i/mpjint.n_ij/b nt.mJi 
Jli f Jp tr.nt-iint.r£^PIih ^^umml^ ujp pçpuu tJ£nL%l^ , ujp 
■^hpu/ mqmmliPfih q.nun.l^q. Jaom^ Jlin.m lup fjfi'^^ x 

22 Sthp^ "/</* mpqu/b^ n^o '^mPm bni.m ^çJp t/ujpjpit.q.mu 
^^ IP ^t^p ^t * "'^ "'- ^k^J"'^^ l^jpj'h '"p^lj/i'l^ * //«- 

ni-pm P u/bç 'br/iim f iç utu Jp t/mip^ç JçjJ^ç milnt-ih^ 
%ut paL-^ç ujnuoqu/ii f mtP Jp mo ip foomm m'^ '"P^/t'*^ 
%pb f Jp I^JpumliPlin.m iru/blt Jp fuf^puu u^ntfbh jj^'hh 

24 tjon.m tup "[k^^Piy'^t^. ^PPf^f^^ * ^lJtp"' '"^ 'HP *"~'^'"-'" 
pjçtmu UJnLJU f ^mJm mL. nt.ifirt.m no q.^ mn/a^nu nt.t/num 
'br/biu f qppm frçnç Jn mt- iL.pyt.n.m nio mpujl/biu « Jp 

25 "ly HLp ^çlip <pt/m mç nt.uni.m iqpnm z ImJm hpj^p 
utiP Jp mu ti.p2q-n.m jpio Jm 'itmmlim ni.iPnL.irt mpjar/b $ 

26 ^çi't 'HP "'""ip */"P Jl^n.m mp pl^%ui « ilni.uu/b Jlt pnt.^ 
inmpMp Jp tpjjjli^Plia.m iPmrt-m frmputnt.J' mpnui ♦ qlpiu 
ip qopm ptjjpq.ç uttP but mpqmbpiM <n 'bnJça mç "iptPf^ * 
^tuJus Pnu^ u£p luo iqp ^mPp Pmpli& %m iunL.% iqp 

27 UM^iuh J^ U£oj iPut 2h^'"'"P utp^m X Sjtpm mL. ^o mpjm'b Ph^Pliy utnpui J^niuJi^ pni-^h ip lu uifuju/hui * nL. if^i-^ 
Pujufnn.!^ J^nujJ^ Jaout^ Jf^'I^J uiajtauîh ^h^^"^^ mp^^ia x 

28 {\l. uiJ* uinaujbw^ no* ni-UMh ^o Juoml^ UJ^ ^uiu^jiij^ 
in Loniu Jhi-a_ujuihph Jn luujilhp- ujni.orjujhii.UJ f ^utp 

29 n-n^n- ^P û-ujij^hphn-iu htupmnt-J* uipnuj x ^pptu ni-U^ 

no ihhjl^ uipnujbn uinv. % Jlîhm unLpçPç ^ni-n-Ç fuo 
mncp'hn-tu Leuqfi Jtpp 9 JnLuiuiJ jao ujl. ip 'hmiJ ippn^ 

30 ujpçtifh nifiç miJnLt^u ujuujÛj « fji-mit ^o Jn uJiJni-t 
p-utiph tPP P * ^çJluu ni-Ujh umap ^PP P * ^*- nt-ufh no 
Lmqb ^pp » ^çuafh ni-txjh umuiph. ^pp » ni-Ujh jto ammpq. 

31 ,ppp ^hJujh ni-uth ujp tll^P *P!LP * 'b"^'" ^d t(Llt^ 
^ujhn-m iutP Kp ujp ujçh t ^PPP Joomç ip uiipç uuimm 

32 uj t Jp Juin-m q-mp^p op mnnLmpp ujputiu « JJl. ^o 
^ni-n.1^ hjo ^"(jl'P'fl'2. ^"^ *PPr * l^ mnt^lt Jp iqoj Jm Sv^ 
JLtiih p^ajjitf* ^pp » ^k^li Suj'Jtjfh ujp nt-^ri-m ^çJ^i 1 J^^ 

33 n-uj'ii Jp Juin-m mç UJmm% 'huj n^iu « 1p ugp uipJ-mp[frrutç 
Jaomç tPp '"'^ uim Jm ^iuiphiu $ Jaomç iu ^o ummjiq. 

34 mpniu • hp^p Jnuum'ituj mL. ^fi'ui ^o Spi-^" tnp^iu 9 
Jium iû no Jpp ♦ hll"' *P^ 4-PJ'^ P "îîîhm f nL. jp 
mjLJ^ n-iuupi^ Jaoml^ iu f ^J^iP uimpli Jp moj Jiu ^k^'^'^P 

35 mp^iu X ^ni-m ^fi^ inf^ iPtu ^pf; ujnpiu Jp JnL.^mujl^Pç 
JiumJ^ f uppj^^P L-m upppT'ijPlt t L-m q.milujpm Umjus 9 
hm ujp pi L^pL f Lm rj-mqL'^pL f Lm ^ç'&m f um ^^i-J* * 

36 Q^mJufh n^o ^uipliui %ptllium%uijfb f jp ni-ijni-pm tj-m *iiup 
U-O iutP n^^hiu ij-nt-%ij^jfh f iuJ' num ^mPp uçpJç ujnub 

37 Jhjm*ij ^mumuj tqnifij x jj^ jp iul. 4^«^ ij^p^q.m%mm^ ^f^p 
Jipn- iitiP &tuP ^ mpnjfu^ ujp mni-li ^o Jiii ^iaujufijm x 

3o ^^pi" if"l mum^ mpquflipiP ^o um tfnpjfh f uiu çoup • 
*ijiu tJçjÇDufij f %iu ^LunJ^Pufh t 'itiu mL. 'J-PUh' *P^ '"'•« 
qpp jfh t %iu mi- rj-p^rj.tjfh no mç up^ t um q-ni-JçPmlj x 

39 /)*- Î/M/ iqpjj^mliP li f 'itiîf tj^uLplsp^ f nt- %iu ujtu^q-m 
Jujpjjnt-q. ^p mpoLmpp tPiu ^hl^ ujpniu Jp Jni-^mujçPç 
Jaom^ f ^o iqjt^ pmujtq^ Jiîi Jiaui l^j_ ipk"t^k "^ * 376 iri-fpnh% j-Q röwöihd.'oihö. oi-n 9 

1 CJj^ Isuut urpuj^litP uL. uiLunl^if %ua ^P*^ > niutf[tn^ tfh </A 

ii e/^ tf^TUut ^f^^ujuii^p- in^^ut u^n pni^^ ^^ ^nt-uiu ♦ tflo 

i^iuuiuiJçldtu umJ uutarfb nt. tnuijhiPut in mptl^ tfnuiiu ui^ptn^ 
^ i^Z/ ^l^jiu X ^Jipiu uttj ujn ^o tnn ^ouuin uint-iPt J-n \\utul^ 

^Ujb^P U£p U£UJlPuJ , tfp tu^fi!^ Pk'^k ^H "[Oj uf^plt "L. ij /y^ 
4 unt.tfk tf^ z Ç\t.ujh ^o ]sufiu/jk^li %^ t (^t^^inftpp l^ 

ni^utlj iu f nt. pntj^/tr > nt. lu^tnuilj ni. 'bouou uiutinii t nt. 

O pu£ujutçp f /»£. i/utuitu'h J^ nt.iu'ii f^ * *P'0 utut uttiJj uJit ^ ni-us 

ZI > ^o liutu ffji ffp tJJilik Pkr^ ^P ni-ujii ui f luL. ^o 

ip nçp ^çJjiiuh ffp kntk"^h ^["-"l'^nk^ Jaotnf; ut ♦ itjif[iit x 
ij ^utUtu tJLiuuipt UrUtui no nçiujifnLiuj^ç ip utpinç ttip ti-k^n^ • 

Hpput tuL. ^k"[u/it ^o (fp Jiupuijklk ^ut t Jtupujjkil' hf^rAt 

7 ^i^ ffp ttfoj (fp tjfiupjiiph h"W'"^l"^k tjj^ntfbk y 4^«^ 
ffp çtfputn UT^r^ ♦ êÇ utp Jtu^iui^ tfp iL.tun.ttt ti[iLp[içP 

8 uiç ufk ^"'îA *PPri^ * \j^^b "*-^^ .^o i^ni.n-k Pk'^ph 
rj-ni.tL.Ç Juotnk (f[t 'br^r^ ♦ ['ipLt n[ji.p[ikP * h'[lj"'^h i[iutnk 

y ^ututuuf inputrut x ^hpiu ukontu i[utinç nLput utnL. ♦ J^P^p 
LP. "l^i^''' '^ufittnui inç ittçJ f nL. cfp JJtuptun.iU ii-nt.ti. ^p 

40 tnÇ Ufptnui X f]L. PiL'hh '^'- i-uiu 'btui ^k ^H H'kpt^'" Jp 
lu^^p^lriup iu f ^o iui[pu iPut tfp Irk^k * l''ujb[i rfp utiui[h 

11 tfui tfp Jtu'^uta. ♦ ^pifut ^o ii.nL.ti.tuit ^k^*^ ^"' 'pu » nL. 
^k^'u fPJ/h *Pi' *B^P[' ^"^ a.m'ij^ "itut ^Pn^'-if^ * .P** 
[J^tn^tn[ipk faoink ip Loput utpffiupPr^ç nL.[i îptniUi utp 

42 if[i'iiui t ^iu <fp luJkluîij 9 ik Jp ni.[i no inujt[k[J *PPP * 

13 Jçn-uj ^luPp LoPr^ t hf'PP Jujnr^ mk Jp pp^n'-^n.Ui 
ipnt.pjjj[ip[i uipDui ♦ KtuJuib jto ^mP[ut %pi[[iuittbmpit p 
hP*PlL ^tL h''"h'"-''i ^uttttm'bm ni. Jp \jumL. t/p ['^p'u^ *PPP * 

14 'lfnL.m uiiP ip ittp mçjpij f ip itJuip Juomç 'itm^ma.pPpi 
iO ^hjut f ^m ^ut * ^pJut no Jp \pni.umn.m mpitik t ^p ^k"-"' 

^o Jkp^mJip mk mp^pj'f Jkp'^'uJkp '^Pj^h'^* "*- m 

16 ukp ^[i ^o m^ pm^tP fH^H'^i pm^tP urp^ptPt ^p^p ifnLuuthut » %iu ihn nt-ft iii ^o ttt^ jani-Utt^ » %ui ^f^ uiÇup- 

nt-^iinut iu no tnn uiutttui 9 #^ J-n faoinç ^o tlçp'^utuçP 

47 in^^iu z ^l'put ^Pk"l *^ll ^[t^utrjoiin-iu inp^ u^l^ t \P[t^ q-Ut 

^^iPui'it e/^ u^oj nL[iat ^w^'h[i , ^o ci.nLiJkpb ^® ^^^ t"' 

^bft^uiit u^nuiiiPf ^uiput ^o %uti]^ i/^i^ jjt^ 4^*^ in^kuiuy 

18 %utniutnuiui* 'fjnLUt tfn ^kn.ut ^o ut^[unLutqut uçp'^ut^ 

49 i/l^P uin^îu t UL. rp[i ^po inp[unLiuqui^ i^i^p ut£i^ut x '(jnLUt 

J-p ifrin-ut uil^ ujk(/-[i f hp<^n JnLuiuijui f ^h^p ^P""^ ""''t. 

uin uAiitui ♦ iffpw 4?^^ IfL"' uut^i^[i J-p^ J^putJç nLpn-Ui » 

20 ^utJut tj^uL ,p[i^ [1 9 trut" ifmn-nLi[^t ^o Jp ]aouikn.ut ^(^i[utu£ 
uiput[t * Jk^kp ifuj[itinL^ Jp ]rtuj/pq.(; [uon.ut uip^lrui pui 

21 uikJJi 9 hp^p rj^ut ^ptTut J[i^iu^i[ut Ik^pp* l^p "hp ^*^pt 

^bo^Jujp\ ppnLui^ Pn^t^iîi 9 ffp UJL Ir^^^p ut^pn.ufiiuii^b 
Şpiuq f^^ppi^n-ut 9 l*k^[i "^P "i^J tTi^P^ ""- ^ '"l^ *^ZÎ 

22 uioj uji^ujii[ip[.kz ijt <p fioPi^t H^t ^ij^ » tp^pn. ?"^- 

uil^ Jn uioj riujaujujl^ [uo 'b^Êyuij uiuJjf^ç t ni. t^nLUip^[(rÇ 
[uo uj^t^p^ujp ^ppp^i^ f ufp i[ipn- Puj^J[ilJ^ uujuip ,ppp J^p; 
f^oj ^hiy^ U£aL%rLUJ ^ujPp ^ujq^pp U£nL% Jp ^pui^-Ç ijut^ 

23 quju^ltn-ut ♦ f]t. Irujpoui ujqujJkpi^ tV^P /"** ^^ "^l.t^ 
^lrujp uip^iu i^p u^p ^puiîj^l^ri^ Jp u^oj Jip^utJçP ^p^ 
pp^i^ < nLuth ^o Jp uii[nL£^ Jp u£Oj [itpjkPk ^""IIIC *BILP *" 

24 [?"'V '^"' ^O utuii[ip ^pp f ffp ljlk^nLui[iu/ii pji'bk'i'"'* 

25 l^ ffp PuijfiŞiu'b J[i * ^ojiluj'b ^o ip Qukuiut Jt uipu^b . 
l^p [uuj^n.(^ ifr^ 'ijui m^nLOrpiubiLiu pui^v^l^ Jj^ UL 'îiui ^uju^uju^ 

26 uioiin.ut ^iTiuiuj'iiui[i ui^ k^'lt -PPL^* ^^ ""^ 'HEL'H"' ^P-^E 

ip uiL. -^[luiut ^o Jp nLUj'bn.ut ^iuPp lioPut'ii , J^p^p ^nLlf 
[uuji^l^ iPp 'bi^^ 9 ip UL^ nLufit ui^ iy./Ti_«-4" 0"'^ HlP^^k 

27 u^^i IfoPpit * ^^J* fiiiujui J[i Jp uiwp ^ut^t h^P'tJ^L^ 

l^ujq^fi uip^ui 9 hp^p ^utuiuui^ tj^nLtLi^ri. fiupujjl^^ ^tuuui 
n.nLJtu utui^pl^ utnuiui 9 ufii^ujp utuin.p ^pp uiç pi^puu 

28 u^pu£Îfi « ^[put uip uiuuiujn_l^pb n.ujpujp ^pp uçoqç uiç 
pt^JutiP uip^ui 9 iptfut ^o puiu^ui £p u^p utpuiç u^oqÇr 

29 q^pit ui^ [i^put uip^ui X (]l ^i[tifii ^o ^i^ujjut Jp tui[nLi_ 

l^o ♦ hp^p Putu/uiir tuu^kpufit Jp iPuin.ut qt'-ct^P 'Pt "*" 3T8 irhfip-nh% J-Q roiruhRin-u. 

^nsinujikui t umP na.uj JJoH-ntfç utç u§a utufbui t nt. c/W 9*"«,» 

30 i/nnutn.uj uiJ^ ui^%Lu^iI^^ uin ufuthui % 'f^ni.uê uiU ^f* u^n 
UJ^ffnh kp^P P^unji^u/b ^po in tnnL. uuiUiUitJLiuP ç uui tnn 
^ni- ufnifLiu f «/« uuiUJtua.uiPn.ui lijiiju/ii ff^n tuL. utuintu^ 

31 a.uiPn-ui jao ffn nJuîu^ ui » ^muui Jiunujjçi no in uinL. 
uuitnuiû-iuP uououç inn 9nL- uinL. y c/yj uiuiniuu.iuP uouoiiç^ 

32 n.ui %uj Illfjui * QnJui^f ihP"' ^"^ ^E. ^*^^^ > [t "l-U* 
<rn untçi^ 'jbotR>ul^ luoutn uiutnnn. uint-h • <niiui no ^n 

t>3 uçn ar^uin.ç pnt.Uin uinubl^ hinLiun uini^ « ^unîuib ^o 
*iujPl^iui%^illiULu'btnr^ f xlui^iu in JJ^o'btntu ^k^PP ^l* p"^ 
i-iup mniJjÇ intn Ki.libniPf tfnbuitt. ^h ffp t^oi pnt.ujn 
ti£ni.%^ f HL. ^^t/p ^p ^o ffJ^ILtU ^i/tu'b S^^'bLll ui^ li^P^ 
iiiu ^uj s 

1 O"' u^pçuib f lupqnL^ u^Plh *^^ "*- 'bpifl^^k t/ph in 

2 Juouiç ffp u^fjj p^puul^ nLuib ui x ^^piu ffp uioj ni.iiiii iuu 
2^'^Lutn^P utp^ppiP ^o qujjpl^p^ Jaotn(; ni-ujb ^kjui f p^.pl^b 

O inp ipubppji 'bpbuj X (^piPui ^o nt.iu'b uuitntuîLujpi^ Juoui^ 
Mi^p uptpub^^ nL. ututnîptup^ po u^p poumr^f^ uuiu^[êP 
'PPrd}' * P uujintun.ujp^ JuouT^n.ui Piuuih 'hui uintJU » 

^ ^t'r"' P ^k^l^ ^tPtjjb ujbonufbn.tu ffp uioj ututniua.tupi^ t 
'bfi'^ujjlip^ %otPoul^^ Jiutu uj s 

O Sj^pui JPnuuiu ffp %oifouinui luntJU ffp uioj uiuinuin.ujPç 
inp upifpuiji no f nt-iub h^piu ^pon iPuin.ni.iff uip nuui^ 

Q %iu% U1Ç mp ffji » ^iutfui ffp ^tPujhl^ uinuii ututniuû.uiP 
lu^thu uip lut; « Jp uip iç hiomui tPtu uiç ^o ^p ui^ n-ui^ 
Upu i^p uiupi.iftubuj% f buibh n^Q Jiuuiç uilfbau mni-iup[i • 

7 Jjiufuotn ^p utl^ "IPÎ^ pnL.ujp[i £p u£ph ^p^t uipin^ f iriu%[i 

3 JiutuÇ ffp tPpp[iuiis uip inuip[i%ui « /^ <p* inp ui^ * JJ^on 
iiçqui f £p uiiui[ç q.iutntu t ul. ip mpi^ n.mmm ui f lrm%[i 

9 u^oipti [itfuj%l^ ^Q iittP ifain mp^fii x ^pui tp^pp 1-ni. 
u^p muii[^ [uo JPtu[i^^ Pmu£U£ [i^pmp inp^[i t ni. ip uip^ öt^ iO 379 

juoinui hJuHu um[^[i kpjtP Jaoini^ lunLp e/^ i^ppuju q-^juju 

10 ^pp f utl^ [u^iuju u^puil' * S.bp"' ^E "VU "^"^^^"'Pk 'HPi 

uip^l_ [iifu/h ij-k ujbltib t UL. </^ uj^oj ju^pjjul^^ u£p muiij^ rj-^ 

12 fftn-uj ItiPujU ti^fibiu ui^ ^f'V^ %^^iît X Qpifiu ^o ^ntpq. 
^p PnifHhiîi ip iPuiu^l^jb^ ljl^^nL.ui[i ul. lj^nuJbu/b[i^ • ^[tput 
Pujuiuj^l^ ^[iJltujb l^^iTufb uiL. ut ♦ u£ujui^ ^^J[iuj% ^o J-^n-iu 

13 ^{""ib "'H'^l^ * Sjbv^ ^IL ^""l^ puju£i^n.iu I^ujq^[i ^p<"l_ 
mç [uçiuju uinutut t 

14 Jf^/^ ihn.uuj'bui ui^ ^ifinb Jl^n.tn ipuib "iU_^^ * ^IL 
uinL.[in.uj ^o [iJuîb 'biu uih[fb f bujfuom ml^ ^'^i[ujb pJcuU 
mfibrfU Jp mni-^n-m > ^o Jn u^oj ncfi 'bui u^p^puui^ 9 
lrm[uom m(; ^ut^i/u/b u^p u^p^ilU t tp^p ^t^pt ijajtjjbuj^m • 

15 l/m[uom mt <m^*iLu'h i/ui^ "iU^PiP' tp.pp ^"'jl^ ^^[im'bm^nit » 
^ihu'b ^o ^mP[nu 'bpJ[ium%m^ . J^^^m u^puJ^P Jpi-J^ 
m^ ^poqu/b [yuup tU.l.'ir 'fb^*^^^ »ppoqu/b ^"iju/it iL^m ui •- 

16 lut^[/b Jp J[iLJm(;n.m ^(^J[im'b [rPmmP %ut ^ppj^ * 
^[fput fi^uijm mp uj^ ♦ &"*" Pmiqu^ Jp [umtqçpç Jmtt-m 

17 ^[1* upujnt-p ^pp « 'ljUt.m [iJuj% Jp u^p^[ium^ 9 ul. n^p^ 

18 ^[ium£^ Jp^^puJI^ Jaoml^ utt lui^p[/b mp ufk'Vt %ut u^p^ 
^Jium^ t u^l^lli ♦ S"*^kt num'b ^p ^kJp mpbl^ , ul. u^oqt 

19 ni-u/b i^p ^mPm i[imn-m mpb^ n-muini. m x l^m^pli mp 
U^l^iPt Jl^i^^p ftupmjl^i^lbm'^ quj%[i • miJni.i_\pnL.um mp u^t * 
ha n mp Pmj[i^t 'bm' utni/ii [umjjp^ ^p [unuuni-JI^Pçuim 
m^ uimi[^JpJt n iq^ Şi^^Jlj[iq^ pujj[iŞim ^[t m^ "[Py'fl^ 

20 tnuj[iiLujbmpb % ]i^ujjm J[i //m ^^umpi^P ^PP[^k "'P "(i^ • 
f\i-u/b Jt</^Jp mpmJ[i2^ *bm uip^ppp uiniSU Jp ni-u/bn-m 
^mPptP m[iPt/b • ni.m'U 00 Jp ihpn.u %uj uip^ppp U£nL/U 

21 Jp ni.m'bn.m m>[ij^iTmp utnuJ*t ^mJut Jp ujoj fiupujjçiç 
mp ttil^* ^uip n.o Jp mi;upi^iL. pto Jp [tPmmP bui ^p^l^* 
up*n ptmuti^p mujjon n.mJJn.m Jp mppl^J Jfpp * 380 jrhfMh% j^Q nomihu.'bfhJi ih'" "^t "IIL H *^IL h"r"fji^Lt '^'^ » '^i^ ihpHPt h'H-' 

[uo p^ui %ui ^pp , uj„lP ^o uiL. c/^ ujilnui^ %UMU ^p^p 9 
irujfuomip^ukf, l^l^Pujt ^o^/»H ^Pk"ih ^ni.'b %pqiu'"bf^ . 
^iju/b «/^ JöomiiLuj ufp J^pif, 'Pnri^t '"[l"it LtL "tp 

3 hT'^jtit * h"^'^ puiuiuf , tjitjqh'fî'itpht t"' t"*^ltê' * "^ 

"kluj'htri. ii-ui ^kl^lui'bmf^ , /,£. m^ pCiM'ht 'Pw^* "«- ^tu'hk 

4 Ji^ uifiuiiflt^ uifi^i^ t ^"'^^^ m^ ujp uit Jtn-ui ^t'luiuik 
puiuiuiui'blj , uipuit * ITp ^H luou.uj ^p^n. , C^mŞiP ^uj^ 
quip iPuin.ni.ifuj'b t ni.uj% ^o (fp^Ijujtu^tu yo^ lliui ^pppfi t 

Ö 'ljnt.uj fp nlupuj ^uj'iiuiuj «/^ uj^i{iu , ^ l^opuj uipfhuip^ 

6 Pi^t t'^uutPt uiujj^[i ^fj uint. . f]u tp^p Jp /i^ujjtpt 

'^ * ^i^ Jp ujJtiuj'b 'b^^ , kc^pp 'i"^' t''""j'^P ^^H' 

t'hujjtP 'iiujuiu, , nt. bp^p J^p uiJtpu'b uipuim , 4^î#^ [i^ 

7 'hujbP 'ii^m ♦ hp^p 'h^' uiJbi^ C^b'bt ujJbi^ 'bujupîj x \nt.ui 
tP uini. • Jtupuijti^ Jp ujL. ri^p^n.iu 'biu lltj"' *p.^ ujptu^ 
"r2. '"PPPP ♦ ^tui/îu uipJiupq^fiui'b Ijhjuj'lJ » "*- uiuirj-tiu'b 

8 .pkon. uint.'b t Quji[uj'b ^o ^^^[1^ 'bpiljtuu^uii^ ♦ Joomt 
Jp ni.uj'hn.uj ^mPuj n.ojuj ^uj'b , pnt.^ ^^ utpubJliPtk 
tj[-tu , lui^i^ ^f, ^o 'buj uili'hp , nt. lioj ^[, ^o 'buj uip^t « 

y gfui^uui tnmp[i uip U£t f Jjlrrpu'ht num'îlM Jp nt.uibn.ut 
Jp u£Oj ^mii.t UL. utjint nt. Jp ujoi [uni.tup utntLbf; nt. 

10 ^tquijb Ujpuiui X ^tu^t[t nt.m'b rj^mp[t uipun^ , ^o *biu 
uil^hpb , #/£. pp2Jl-h nt-tu'b inuijt^uj ip J^p [unump tup^ut x 

11 '{jut.m mp uitJ*t '^tk^P *^P "iV *ptPl^t nt.m'b un\^y ^p^ 
PPJJ > Suj ^iu ♦ i^ uip uni.y ^PPPP^t ni.m'b Jp Pmj[ittujb^ 

12 n.m ptjuju uiHL. ♦ ^o ni.m'b ^^ ^mpm^tpt uifîbm « Xni-m 
^hpj^k nLuJb rpjfh[iJbph tuj^h ♦ UL. q.tJ^ tqnL^t nt.m'b 
nt.m'b qm'h[iJbpb PmjjiŞm'b uinu ft • ^ Pi^t^ht'Ptt 

13 ni.m'b ^pq_mu r^mt mt rimbtJip ujpmm « ^mJtu Jp nruiu ViP 11 381 

^o «/^ Pi^t t/^j^ i £^ ^utpiu^kPk "/H ut^li^k » f^H nuuîii 

45 ^t^p.p"^ ^uk^uiu *^PjP[i^* Qtp*^ ^V-BIL r^"' "l"^^t nt-uru 

*4" ^tuPrhtk eur^k "* > /4" ^ittu^nL^ u^nu'itk ni-iuU uiç ^p^ 
uinutiu ) uiutyL.tu l^pyi- 'îtj^uM t ffp i/jip[iutit uturj^ uj^niJlt t 
16 (]i- kp^p iPni.ujtup lutjftt^ > ^k^ll'P ^t * "'~ ^P^H i-"'-p" 

47 lu^liquj 9 J^nLf^lik nL[i t//r ilnuuuj%ut * Ql. tp^p f^p utL. 
it'-lt"''^ ^l^p.P"'^ ^'L^Pp^ ij.nLpni.Şiutitiu^ f UL. q-nL. ,pp 
uiiupk qkjPni.'blt L-utujuj1b[i ujnLj > f^p 'hutij^ ni.uîbmuM 
^tuP[i ij.iu^iPut'bui^ t nu ^[luktnujpk q.nLpJk uiutpk qkj^ 

48 PnL%k "*- q-iujutifliPlik ni.li ujuLj , J^p u^p ^nLjliujtt 
p.iuu'bus [uo iTui inut f jk tp^pp piuu'btu [uo mpuip 9 tj.nL. 

49 u.nLpJk ^nii 'btuj[ib[i y tip" q.nLpif tj^iu ^tuj^ tj.p'îtuj x '(jnt.tu 
ink ujkJt * Ijt'-lt"'^ ^tuPj^ ujpui'btnjib ^o f uttj^ ujçdjii^ 

20 iJ-tu^tPiu'butj^ X f}*uj"b^ i ni-iu'b Jp ujoj [iJujbu[iij[tP[ik ^ni^ 
Pj^ ujpiu'bmj^ I //£. tj.nL. ujp [uPuj'b mp uuj^jib[i • pmubiu 

21 [uo iPuimm jk itjp Ppn-u ♦ S.tp"' ^P^P Jaomk utuj^ Ijni-^ 
j[imb q.uJi[ipJ[iy 'biu ^pp » umq.jîb ujut ujÇJ^t t"' t 

22 ^"'jtp'^t^.. '^"* 'P'" * %"'-u^ Jktjui^ut [no2^[iP[i UL. ^pL^Jç 
Jaomk 9 jp ukp tlnt'bmm ujni.orjujb ^[ii-^tfç ULp 9 nu jpt^ 

"hp t"' t'^ltPt^ "'-A * hp-PP iP '^""l_ t'^ltPt^ "iP 

23 uuj^j^[i 9 kp^p 'i'uj' 9 rj.nL. J[i m^ "i^J ujtL.mbmpb x fJL. 
ni-mb J[t hp^p jp *butJ [iiPuiitu[irj[iP[ih [uo 'bm uui^ 
^j^j^ 9 mi; ujl^%iu tj.m^Jm'bmj^ t itp"' Jaomi^ q-iumppui 

24 ULmb m[ium ujp tj.m^J[ibuj * 9jtp'" ^P'PP fJ^uL. Jp 
[uon-iu Jji muj^ ujnL.'ii Jp Irmujm'b^t mmp^ tj^jPuL'bç 
*^mP[i ujn.ijjbmpiM 9 ul. jn ul^p mL. mmpç tj^jPniJbç ipmua 
^o Jn tL.mn.m Jp pmuj[impi^ 'bm ujnL. ♦ ij.nL. ^mPpj 
iJ-m^tPujbmr^ 9 ^l^'it[i <p n^mu nt.mb ^o muj^ /jnLj[îituj mç 

25 ujifbiu rj.m^Jujiimjîij jpul^p mmpl^ ni^jPni^^ [uo x ^jipm 9 
irm ujpl^m'ij*' iun 'bm [unLmtjpiP ^o ^//tî/ iipit.i; ^mb up^ 
tjiubji^ ujj^ 9 ^mPm ^o ^nt.'it jp [uomm ujp utrjpj_ umujjib 9 
'P^ k^LPPt ^ton.[ip[i ujuL. Jji^ ]iupmjhjn.m 9 ^uj[Jm ^o 382 Vhff^nh% J^Q POirOlhRlfhR 

26 Pt^t'^titPtt Pujjli^u/b uii^ ^l-hilui ♦ (]l ml^quM ^l^Jlt /,i#^ 
r"U^L '"^ [uiiu/u ti^£Ê^u^ujf f ^ijiuh ^o ^usPliui 'bniJ[iuiub^ 
ui^ t Jt^ UpohJl; ifrJ^ u^^ ju^^u t^poq^ , ul. ffn ljuja.nt.uj(; 

27 '^ujupq.fipp uil^ ifuili^tn.[ib[i • f^t. ni.[iui ui ihuut^ Jtrb u^ft^ 

28 nuiubn^ui « l^^utijaM ^o l^lnJb^i^ ni.uib ^uif^[i'bnJ*x (Jjnn^tu ^^ 
Ijoput fsb^[i^ Jn ul^Jl^utl^ n ni.utb mpJJpb nit > ^utJui in 
l(opiu u^pJutpr^^l^ f Jp uf^J^uil^ tt^utJutb nL.iu'b tnuipu^[t 

29 "^[^ * 9jtV^ "i'^b'2.tl. "*- "*i"i[kPh /"O «^t i[i02Jutb[iP [fliui X 

30 Sjbp"' ^ifjfi^ ^o ^nt.'b J[i tJJtu'b ^[t Jn \aoin^n.ui [iJîti'b 
ttut tnp utb[i it^ni^ « ul. 'bni.iu ^ni^ Jl^n^iuJI^P in[tb t in 

31 n[uPiu [iJutiiu[in[ip[il^ nL-utb f tJnLuiuh J-[i nuutît %nuiu 
[iJutbupa it^ni^ in n[uPiu Jl^n^utJI^P in[tPr^l^ n ^O 

32 nLittit J[i Jl^n^iuJ^p utn uJibr^ % ^[rniu JaoinJ^ ^tJ[iiu'b 
J[i ^n utr^ [tPtuttjPu[in[rP[it kPPP * ^"^P'^ ,PO *^P ^V^ 
Jputbn-ut Jçn'^utJçP utn^iJu x 

33 jf«y rpnLn[ip[il^ fiu/b[iJtpi^ nL. [riJI^ &ujnujulgpi^ Jooinl^ f 
^t^'^Ph "^t \ut''i]utb ut^ IropiujJfi^r^ » ul. it-Çjut nL.[t 

34 ^"ifut'it it^t Pt'tPtU^ * ^tC'" '"i-lP Joouit ^[i^ tpuitui f 

35 Iriupout ^[i^ unn-tntu^t nL^i utnL. x (jtupoin Jn luJnt.^ ^[i 

36 S.tf"' ^tf tP2.t ^C "'-l*^ "* » "*- tP. "'-t ^ "*- ^[L ty 

nt.[iit Jt f J^n.ut Jn ^itt^tn^ ^iuJiit it^pu^iu $ iuJ[îh x 

1 Ijff/.m I Iriu'^ ittn^utit^ Jn uioj Jl^n^iuJçPç Jaoinç Jp it 
"^tl^i "'n^P'^* .PO Pb'^h p^ ^P faoinl^n-tu ujpinph uuti^f 
lutipn UL. Jujq.ittnLi a.ni-pujufij nhi^ no nt.[tut tun.iutTtç putut^ 

2 uripi; n rit x f^t. PiuJpiu int^^l; ^iu'it Jut ipuiiff^ > ^ itjp 
PuJt^P[t^ tu^^ [uo pj^ufui[i^ u^^ i ^o pt^Ptl 'HE'Pi^ ' 
^r*PlL i.lL'" '^hp'U'Jh Jaomh t utL.no n.utb^ ul. i/utn.u^nLi nL. 

3 Ph^'^tL *"* St["" tP. ""■ t^'y^P *P^ ^IL h"''"h '^p '^** 

n.ui ^ujp[iut inujjpit 9 ni riiniu ittnt^ Jp ^utp ^rt^i"-"' 
tnpu^h'^, ^o Jp l^p^ uinifbh ^«riî# tj^p^lt -Pt ^[LBILC dbP i^ 383 

KuMtliuh no Jaotul^ J-n ^utp Êrl^^çti-tu ^[luç ^[If [P honui 

4 hduMli^ X ^fintu jtudtuU ^o £n irç^ p^ç tPuimiu t^ntv. 
uiuaii iPut ^çiût t nt. )P1"'-lh ^h"h tuttuiiuili ^çtfuih ifhj^ 

5 tit^iu • JJ^^Jut J-^ iuiP ijinn.u/b tttn ftutu Irl^^ P^^t^ [^ f "*- 

6 iuif ^iun trh^l^ tutjvui^ij- ^uiJni-tnni. %r^t '{jnt.tu in Itoniu 
tuL. Iiiituj^pi^ p^upiJii, P^i.piJiL. ttjiupi^Ji^hl- ^dt tMjn ^iu^ 
tttni^ç no J-n uuin.iu '^utPfiiu tnunnli % Çp*PP H'hll'f'"^^^ 

7 phPh^ in bontu JiiTui^l^ uiiP iLni-iuibifljyuin^i^x hp^ph'n^ 
tll^P^ in funtiuîiPçiniu iîitPuinutnb f hpj^P P'^lr" PutiliiP 

8 uip^p uiput ip^ p.kj Piuijidk ttipuiHi , ^p^p utL. ^o ihpkP 

innmiii ♦ in phj Jl'phly "iP'H^ * """ *B** '^"'A'2. '"P'P'" ttinm 
tttn '^çotfçnmb txip^iu » mi. jpo uçpDirmpiit , uip ^m^P^ 
tttptttui t mt. j^o tJ^p^uiJhP mp^ui uip li^îr tnpi utprtiu ♦ 

9 lPttt.^mtuçP ttiç tfh^puJiliPp uiputiu ♦ tf-p Irmpmifuinh "jp 

10 PnPp'''^ tPppp^h ^P ipitib'Dkpppn.m uip timipq.pbx ]p mpm^ 
bji unu'^ium^P çmm pm^flmbh tttpb , i p finpmiP npppbmm 

11 ip '^iuifnt.mnL. utp uip^ni.ppb * Ip tim^Pmm Pçbuthl "dt^ 
ttipii f ip pni-^mm tiip ^uipmpçP utpuipb f <fp Pmutn.m 

12 p'p'p/hP "IP'Pi^ * ^p ftL.ifhi.m 2""1 'V/!^ * IfL "pIl'p^P t'""' 

1 3 ttip umuip ttirA f uih uutjitAimbmf^ 'bptf^^ "ilbP^ * I^IL 
ifpi.'^Pmapp jtç mnhnttîb hi^mn. ttipb 9 upi.umŞtpp n.muinL.1 

14 tPppfi'h dp mçuP uiiiipiPiîi mpbx f\ n.mtfmpuibmoriufbn.m 
ptttMjp mni-m uip^Ppî' » P""IP ui"'-'^ 'HP'Pr^ * "*" 'Hy'" mnL.m 

15 tfuinpb X (Ijp U"*/ tttm.ontu'itn.m y^l "iP^ * '"' "IP "'-"'^ »B'* 

16 tnp ^ppfi^ 'HP ^PPl^ * ^P ^'i"f'"-irtnL. ^« Irk^ ^p^pmm 

'HP'HPJ^ * tPlt^ "iPipf""'" %PPPP 'f'"^^ » *P'HTtPt 

duinpb y /ç" i^p tfut'^int-uitult iPm^<nL.ui uipb » ^ni-b hto ip 

17 ^h^ miji'^'^'^'" iPtujbi^x l^p ml^iut ,pt'^/'*P^ •P^'^l'^P '^^ 
*Pn^ » IP uitup ^k'^h 'f'f'tt-tn.tlut'b ffp 'HP.^.t^ i^m*b^m'bn.m 

18 ifhi-ti-uijl^m ui^x l^p^p ifh'-'Cpt'^ ^hl'" \pn-mu no cfp 
mçuPç n q-l^ uip ^^Jji tPuin-ni_Jctib uimpni-jjiPlt ttip^^x 

19 \j'u' tfhL.^h'H.t''^ * *^P f^l t"* ^"0% tPiuuiL.ltbi^ t tlP" ^P 
iimnmuin.m ^ji mpmi^ f iptfiu no ^mPJiui *Jbpif[iuuibmint $ 384 iTbf-fi-nMh cfc PoiraihWbfhu. 

20 <."(!% UjJf^ uj '^k't UÊB tnn utntP innus^ t pujujuj x ^nt-Ui 
kp^P uijU^Jj^ç q^UM u^npijtiu^ 'huih u^ntnut I^J^^ i ul. hptPP 
P piu unl uintnuM ç^ç ♦ npnut mnt-pui ujn ^nnnh^ î^l^ 

21 UjLnuHj in uçn uçnÇ ni-h in^ujn ujuinhp x ^.n 2yP^ miuP^ 
ifuiutiu f ft/uj u/p l""(/p xhp^ &iuP^ uipjf^uj X 

VhP *3 

1 Turp 'aiuV ip uçppiniu uinuh a-p ^pi-npL.uinujpujhtL.UM 
Uiptu liP lumP- uipjiiu » nppuj ^^oj^uujP Pnuijhiu ^o </## 
Juoinl^ 'hiu u/iu > ul. uil. ^^iLnJujpuj'h no ^iuhuj ê-p faouil^ 

2 P "Ul upn-hiii ♦ iJnL-uui'h no cfp ^pLnt/uiPti.iu ^'"PJp 
uiunrnjujhmoij^i trn PçpPpujç JuCmçtL.m LLUip^li mp uuj^ 
jypjjiu ♦ /ii_ nLUjh ^o ipmpyp mp uiunphph y J-p pion.m 

O ipi-tP" "'- mqmm mç uiputipuplt x Oppm *^pL.^ummpujli 
trp puJip mifçiu/hft-m Ppn-u mmioti %phph f iç J-p jaoph 
mtfçpjjhn.m f mp pnL.m*n^ Jp ^^L.ni/mP^ Ttm Pptt-ur^ 9 

^ L^^l' 'HE. l.niir'~L * "'^ ^[L "'~t '^h'"^ '"b "iP'Ht * ^p}^ 

^o cf-p q.mtt.m <//f mof q.ujh^jip^^ hjpipII^Pk^^ Juoml^ 
iu ♦ *^muuj hP^P ""- n-P yh *B^ j^oppiij mp 2_P'l''^/l' ' "il' 

Ppn.u ♦ ip'^ »po y"-p 'i""^l'ih IP 'hpyir"' /"** hc^ ^"^ 

miij • n^ipm lupnj^p^hl^ Jaom^ iu > mp qmipjjujf ^"(J^ 

O uijjhmpbl^ Jp ni. ^ no ^o^ ^i q.p yp^ urp ^.P^'-l^ * S*P 

UJOj ni-pm puthç Jp uioi qmqmtu^ uiû f iç Jp uioj rpjiiîpp 

6 J-fi tP mmP J^ppi^ &mpntu* Qptfm ^o Jp ul.^ u^tfi^ml^ 
/umpma Jh ^nifh mpinph ♦ qhpm pjpqifçPapçq. Joomç tjijj 

7 Jp tq^l nrP)'î-'> S"'^ 'fçqî^^p Pf^Jh * IjnL.m tfp '^çtfpujli^ 
n-m m^jh^ po l^mm "JPpfii * ^P ujni.lin.m ^o pimpmvi 
pjjqptPiu t pmpm^ ♦ (fp mni-jin-m no LfiLi/pliLn puqpum 
U.l"~ Ci"''B * ^P 'uni-pn-m no PprLu imqpuijj $ Ppn.u ♦ (fp 
mnLfin.m ^o tqqhP [UjqpJuj^ [iqt^pi^ * 

O ^p '^ijttfnLmnL ^iummhmphç Jmmm q.mP Jp J^ijjuç^ 

n~m t q.mp 'J-p^q- J^h mç fUinmp Jui iqph $ qhpm uil. ^o 

9 ^k'll"jt l"o mp ^Otiqfîiip f Ttoifouf^ Pt*P*^I'L '^P'P'" ♦ Sl'C"' Vil* 14 38S 

*^!LVP}' * S'^p^'t 2^'^iuutl^pit 'hw ^npi^ f Rpq^'- ^*^ ^na^ * 

ul^onuj ^misutui JçijÊlti.uitu y ^P^P ^uu^^ pto n^ut 'b^Şi^ 
iO uut fuo u^n ^uju^fiitp X lPns.^iuu£tp c/^ ^umjut^ luon^iu 

^h^l'.l^ ^"^ IP^lfll-lUt y tp^H t^L.UUt'itUt lftlL.^lUtt£^P plU^ 

iTutJ^Pfi^ 'iboifoul^ tu X 

41 l]i.^tu uinuuj'hr^ cf n itjOj njup^ç ^o *itni.iu njuput J-n 
ifutti-iu J-p ktusfJl^ niunnnnb 9 ttpniu ^ni.iu juçiiuui^ iTuj J-n 

42 iTiun-iu 'ij^n ut • <//! lUL. nfup no iPui pifujit uîhpb x ^uteJ 
u/n^nLplt UL. n,o 'b^it tt^nLut * 'ittiL.iu uiifl^^ tj.tunfil^ uiuin 
Piunuj& luno^ t UL. upiuj'^ç ti.o'^upç in uçp pto unlsp^ 

43 ps^ * fi^"^ ^**J^ "JP ^[ii-ui' nL. ^iupiu^p^P^ ujêP uip h^^ 
it.pb f I p tt^ifa- nt. uç&ututtu ittu f ip u^ppto^pPputiu %tu'f 
^p ifnLpinujtL. ^p^^Şiiu'ijtniu nL. ^p l^uil^it^ufjijftp^iiniu %ut t 

i.A [^p ijiuiif fy^ "«- [P ^uju^tuuiiu fttu ♦ /ç- ip uJ^p luo np^ 

Bjuuppn ifui uspbF^ f (fp UiOj ifiiLpuitun-pp pç x 

VbP 14 

4 fl'' /Z! [ufui'ijmiu tpjjjfit^ luntub n.iuujni-.i tfp^r^ t ffp mos 

2 u[p ij^uef^ui upu^uuTb 'iiiu x Ijh^^ u[tuifnL.p utp^ut no 
^ujp f[-p2^1- iup,ş_[rujpuj u[p juo t UL, tUL rio tpuiji&ui ihf^^ 

3 ^ujp uip pto X Jsni-utpon f %ili ptni-ujponli itiput ul^p^l^ijmtu 
uui niu • #»!_ hut [unL.utpot[^ [p u^p [Uni-tupoi[ç ^Np"' ^h*-^^ 

4 "ijut ^ut t t[[ipuj Juotn^ tuuL^i ^iuu[ni-[^ ^ppp[iui % 'jtnL. ^[t'^h 

^O [upt[lfl,P\pljlupi [utU[^l^ ^[iL^lT Utp^p f lUL. ffp J.^^îr^ 

ui[iç [uott-tu htu inp uuj^[^ui f htu tnp i[.l^ifiu f ^tuifiu inl^ 
U[p uuj^[Uiut » t[[ipui Jitoutç utnLJi uujj^[hiutbuii^tt.tu n^iuut[ip 

5 "/ * \sk^h t h^^ n.o ^[1 J-p lUL. 1M.0JIU tn^ V^t^VV ^'"•^ 
utuu[ utp^ut f nu utni-i^ ut[^ ^'"P "-** ^fe^ ^tuuuiu[ mp^iu f 

6 ^"*p ^t" "iV" IV. '^^l^ [uomm ^m'itJ[i^ u[ptt[ut x Jf^t. ^o 
it-ojl^ *^p^p uip^ut t Jp Jttoml^nLm mp^ut t ul. mL. ^o '*-^4' 

33 386 jri'iiP'flhn' S-a POWmM'bfhJl 

J-p faomçrt-iMJ trtp^ juo f nfiniu J-n ]öOuti^rt-ut 2_P^PP '^P^"J ♦ 

7 nL. utL. ^o tiu juo f (f^n ]uoutÇtt-iu ^P'PPP '"PjP*^ * ^[iniu 
frp tPuM a.tup- brçnç J-p utoj pto çoifp 'hiu nui t nt. n.uif3- 

8 irb^h f^n 'Y?/ l"^ ^"^ ^C^ * 2[i*^ »B^ ^P-^n. ^^' ^^^P 
"Id'Pl^ * ^IL "IV t"*'"k bo'^ "'IL'PI^ * "*- ^F-BIL "ilL^I^ ^IL 

'HV j^owç utp t/pp^ • 'jbni.tu utif' hp^P -^ot^ "IIL'PI^ hP'BP 

9 "IPyhl^ '" Jaotnç Uua x ^pptu Jiuiu </^ J-p ujoi nt-lttu 
^l^tP Jpp 9 ^t*^ uiuij^ u^uL. » ^ttt^tu no ^l^tP ip ul^p tfp^ 

40 ppunt ^çiP tp uçp uutttutb '^pLntfiMtla- uiiuJ-ç x îmtPtu n^nt. 
^nifîu ip u^p u^pl^j pjo ^^L^tP inp^p f Irtu^otn n.nL. ini*ifui 
ufphj hso ul^p^LutlrnuLt mp^lt 9 nfipm uttP ^^ifft (ffi ip uiutp 

11 mfitfiubh Jium m^ mp uiu^r^it^ z ^Jipm ^mjd^^ui 'hnilfi^ 
uufitmpiU • utti umn ptP mptiiç Pmutui 9 no *^iup }on (fp 
t/pn.m mç %ptfn luut • ul. ^çtfp npifu/Jli d p Jaomçn-m mç 

12 t^P^'P 'HP'B"' * \fni-i' hP^P ijnuuuiliui J-p ifut '^çp "h^ph 
(rp Juomçfi-m mç ^mumui mptnm f (fp uioi uglpuç pto z 

13 'ljnt.m ^çup iuiP ^uiifni.tnnL. ^pi-^iP %ui ^pî' ♦ /Ç ^Çnp 
ippn. m^tfm ^pt.niP utpnpJU ip mn.iç luomm (fp mpçri-m 

14 tfmiip nh y Irmptom pini-mp mniLh jnh mm 'îiçjhph * fjt-pm 
mptiuihptP UL. mp pmuiui IP^ult^ç n.tiihJpy iunt.tPf ^o 
^mp- fyp^l- .p/' niL. Jp hio tfhLpmmp %r^ut • ^ ^Ji ^o 
JuLpmmp ^mumui mpjaiîi 'l-pj'lr JÊ.b Jl^n-m ifttL-pmmpiu 

lo mL. t ^mtfui hp^Pp 'HP'^J 'h'^ ^p 'H^ n.mmJç n.mumJl^fJ' 
uip^2_l/^'" 9 ^k'^t V-nL. u^p ifni.^mit^l^JJ 'îimiji y mp ij-mm^ 
ifç pMO mni-li ^iuimn Jiu niu 9 Jp uioj htPh *B^ Jium Jpp « 

16 IjnLm lumjpç n mpm uçJtP *hiMi miu » 

17 ^Jtpm ijtmmlt^uM^JilJlil; Jaomç ij^mmiP ul. if^liini.mprA 
lif^tu t Ifipu iM^p Pni-i ^^ ^ni-mu ummmn.mP nu ul^puJ^p 

\o UL. 2L"illfPli iu * ^lipm tp^[^ ^h*ph "IP tPlLt^ ^mhm Jp 

JiumiLm pipnjj^p mp^iu 9 mL. Jp Jaoml^n-m ifuin.iMMni-iiii 

ly UL. ip upSip JutiLni-Ju/h rt-i^m X \p»BP t/nt-uu/hiu ip ptj 

20 uÇpuJ^^pi^ UL. iPmi/hi-pl^ ^uiilni.mnL. uipmfiMx ^iMiuMiu ^a 

J-p ufii/^mf^ ij^mmJI^ tU/UL^I^ Jaoml^ lumpmm njp^li 9 4'^/» Uin 15 387 

^ Pllt 't"'^ "^ • Put%l^ «/^ utL. ipLun.ni-ifn.iu ^opfi tu^ ^o 
ffp uJUJ^q.ujultn-ut ujn funt-UJn tniuj^ç uifi^ [no * 

21 ^uj'it^ UJ ^o^ 'bui[uni.tjjpf^ UL. ^hpw^ '{t ^îu[unt.ut^ 

p^ 9 %uj (f[j q^[i2Jr ^pb ^Prt^^ "iP """^A t^** "irkjt'" 

uip n.^iluj t irtu[uom [unt-iup tnp uiui $ lriu[uour tpuj[tlp uip 

22 ^fî/* \iJufh^ q.tu ^^jut 9 ujnt.[i J-p [uon-tu şp u£ujp faotn^ 
'HPkvU * b'oap «/#! tunt-pn-tu ^o 'bJ^^uç [uo ^pL^u Uui 

23 J^uj Ujp lunt-b no lui. /»o tnp ^uiupuj[^uj » luj^pls tuL. ^O 

i!k"i[h"h '"p ^^" * hp^P "iP b'^ ^b'-'P'^ '"P 'H.^ * IPP"* 

Ujp [iiPujij 'htu' [uo f <pJiu ^o yp ^o u^p [tJJujh 'hjUtuj ujl. 
L^tL^hh ^" * 

1 luiBpiPiu J-p tPiun-iu ^o iuiP a-tumpp ph nuJipŞtp^a [iç u^ç 
a.nL.i!l^[Jtu'h iuJ* ^ijjt[îiiph f nu %tu fJHjhl^ 'h^^u^ [uo /co^ 

2 "iP'BP^* Ijh ^P '^J' ^J'P ^htU^ *^P "i^l J*^J'"'-p[[Jp'» Jf^ 

3 ^iuthui^ [uo [io% uipMuj f ip 'iiiutJ^ tPlSt^ ^iuhu » ^pptu 
]tutu J [i tuL. [uo [uo'^nt.tu ^uiopp t j^ iiuiftu'ij ^o ^iup [luJi 
'ispiîjiuujhtn^ t l}kp^h'[^'^h l-'" u^p^htfmtu ^potpu'ii fp^ 

4 ul^p Jj^ ^hPpf'* B^hp"' iP ^^ '^P '"'[*]*- 1_ ^iuP iu 'kjpj[[i^ 
uuHjmpij f Jp ujoi pmi[ij/J^ Jiii ^mpiu %pij huu/ijmr^ * Jnt.^ 
umtj no ujp umujp ul. ujp mpi ippn-uphç •^pPl^ujmU Jn 
nt.iJtii.mn-m iuJ tPmi[in uipmph x 

O Ç\t- JuomJ^ç umujnç ul. mpi ihptL.tipijç mpmiu Jp itJt-iu 

jpo *^nL.% mp ^uitjnt-mni- uip Ir^n %P^PP "IP'tf^ * [P 

6 Lopm pjoumr^ç Jium l^i ^l^u[i^^ * 2mP m ^o uip IrhjSL 
*^pi "«- "Ip Lçn muiJ Jp JaomJ^n-m ^mtlm UMp^pL » "*- 

7 Jp ffjmt^^ pmtuujl^ Jiu Jium l^i jyl^u[i^hii.m * ^p u^oj 
HLpm ^uji[nt-mnL. a.mujnLi *HP*P[^ iiutltuU j^o \tuui J[i n 
j^mu^nLi^ ^pp Jp ufoj [iqn^pi^ faoml^ x 

8 fJL. mp uj^J ^o ]ium 1^1 lpJ^u[i^ Jp tuoi morj^ppPpç 
]aoml^ [upnJ^pû[i^ u[it^^P ^ uint- 9 no mL. ilmm ^o Jp 

9 mmtlujijn-m upiL. ihkpnPJ^ * /]^ Pujjh^ujij Jp ujoj J^p^m^ 388 Jrh-fil^nhn Sd rGJTRlhRlfhR 

'b^tj^[iuu/ijmf^ , ^^ u£oj nLJiui i^^Puijht^ufhiniu </^ tj.ujn.ui 
^iuJiii tn^ uj^ui^Jt nt. J-p 'hujii^ i^wn-UM p!uj^[i ut^ ujn 

40 [uojL^J* f^L. gufjuuj U7^ iqt t Ijiu^ Pujj[if^tu% /y^ ^uiJJç 

ii ni-p Puji[ ^ujtj^u^iib t I]l m[iuuj Jn Jaout^n-ui ^ujJui ujp^ 
^f^y kj ^hJ[^ pujj^iŞiut'b , /7«. iunt.[i J^ui^ ufp^iîh ^kJf' 

i2 ^-UJi[Jujbx Ç\l. ui[iuuj Ji^ujjiu uipuik * Jn Lb"i»kh Ö-'"-p^ ^[' 
U3Ç Ujnuitu I ni. uil. no Jn PuJih&uj'îjn.uj uik ^hi^^Juiujn 
"01. "J'^l^Ji ♦ "*- Pujj[iŞiu)b Jkn-UJ nuJnuui uipnnb* Ql. 
JaouiJ^ç nL.Jht-uik n [p [iJiubmuj ujp ^uip y^nhphk "^ 
ukpjjJkpk tn^b "iP^^ * ^"'P"' ^o ^nt.'if u^p^ ^nui[ifkPk 
Pni-'^ gi fj,ni.uiuç ip ni.Jni.uiuiuj lup ctçwiÎ/ uinifbk ujpuipij x 
W f]L- JiQ uip [uo J[i J p uioi n a.ujhJ[i> uini-Jui t Iruj 

U[pç j Jpb , no ^nub uip n_ujb^[îP [i n.pJphui ^nL.'îi n.pjp 
Ujp ^hJ^} [nJiub \ UL. ^nt-^ a.ujiMi[ip pb ^uiJnL.uinL. 'hiuu[i^ 

15 *^ujP ^pppbh * liuJui Jp ujlh ^b ujp ^^uujpkP Jp^ Jp 
nn.uj 'bpJ[iuujhuî^ Iruj'' uipkj ^f^ » JnL.uujb nO ip Ujl[ipui 
" '^[f^P^ IrPytk ^ui'buj ip Lopuj lUL. [i'hujkPk ^^ ^P 

iu Jjin.uj ^uj[t}p mujjr^ , "^o uiq ppaJl^p^[ik ]»um k[^ 
IPk^b^k "IP^IP^ iP '^uiJ Puij^uj'li UL. [upnJkP h t'^^tlk 
Jaomi^ ufP^piPt ^ujP m no uip mk"Ph P"*-^ k/_ ^^numuÇ 
^iuyfij^ uiUL.'bk Pmj[^ujb u^n ma[sq upii.'hk Jiuiiu[nLi^ 

47 u[puiuj * 'fjni.m pmu'bm Jpb ^l^jui ip mm ]uomk uip Jîum 

48 kf_ frk"[i^t * QpJm ^o ^l^umpkP 'huj^piP 1^0^^^ Jp mL. 
rt-p^fl-ujb irk^ph * ^^ ]mm um mk^'pk ^(^ ^uj ^pijnLi[iuj 
a-p UiOj P mt[i3)mh hpmmp tPprP^k » f^P puimçp nu mp 

49 mJl^i^t (Jjp n.nLJipk uipuJkPuj'b nu i^[i^Jk[^uib f mp 
^nLjçpi^ J^UL^ J^/ ^tULmuk f JnLum'b ^o Jp Jp ^uLmuç 
u^p mkup ^ppi^^ uL uip m^i[pp ^ppj^k ^uj[3^m mi[ik 

20 ]^[!i-p[ifi[im% Jp ]{h^pik ]iumjk q^pJp ^pp * n*- Jî^^tlk 
'll^f^-PPPl^k '^ m^t[m rjujpkP ^PP * ^*^' ^pt /^ """ 
isimpujb j^o 'bmi[k ]îumjk it'^P '^® "i"^ » *P^ ^"^ 'Y"' [P 
"kp pkJklk u^m^^mu^i ^[i ^k^pJy ^k ^ii[uj'b ^o ^mP[im 

24 'hpi[[iuuibmiûj 3 \p^p ^P ULm'hn.m no %Ûj ^mPp 'hiua.i JJIP 16 389 

ti^nL.% ^n u^p ntft ui^ lun uj^lib^ 9 ni. nLu/b ^o %iÎM Ufp^ 

22 ^fiuuij^ ui^ f^^^^j/* u^Jl^[^ * S^H f^y ulIium J-fi ifi£irL. ^n^îf^ 

23 uiui JîutPiu J-n nn.uj ^iuPfAl^ * ^ujJîu 'UnÊ.ut ^o ^ '"it^ 
^uHjua J~h ^fil^ Jj^ fJniflihuM » ul. J-p ipnru umpLuh JnpuiUi 

24 if^pp- ujpnnL.!^ Jpii ^hj^* ^p nn-ui ^uiP^I^ t IjuiJu ^o 
£p ujjlii^ JJujuibliuijt; u[p^ni.J*t itL. ^liii^uj ^o ujp ujp^ni.^ 
ppJ* ni.Jni.uil^ JrA ^hj*^ " ujpujfîhptP y ul. Jp n ujl^iP ^fi^ 
jiu'um^ [P ni-^^ ^r-PE "^^"^L ^i^lL^ ^[L " pl^puipJ** 

25 ImJîu uîhJm ip ^uluiuI^ mp^LiP Jp ujoj Jp mnfinuil[in.m 

26 fuprpf^p pppi^h * 5/'/'"' ^E "i^C^^t }T"'k^t"^t"(J^ "*- 

IkrB^ifh'"^ Aio^^ tiinLjm ^o rp ^%nLmuçmm u^ul^ Jp ^"'^ 

27 j^fp mn[itpu'hn-m ^p^p^ tl^^'ttPt "iP.'Pi^ * ^H "'-'^'^^ 
iLm hioj funi im 9 inJlu ^o Jp ni.mhn.m mçjhtnmp Jp 
%m t ufsp"' ip^i' P^pŞ*"^^ ^p pni.^m'hfi l-pifl-Ç ni-uih^ 
n-m fii^ma. uini^ t ml^jhmmp mpuj^ ^o fi^m^ 'HH.^l!-' 

28 Jp m-mhn-m jp'hmJ P^'hmiffi if^p^ri-Ujh Jfi x '(jnt.m nufim 

"iH Pt^'^tL^^P.Ul^^ "*- 'HiL'^^''^V -PPU!^^ '^kj^jh^*"'^^ 

29 Jp ip JJu^ufbfimjl; mk ujp ufp^nLppJ* Ql. n^t"' uiprpjj'hpJ 
^o i^mifui ^o Jp nn.m uj^Jt ujp tPJ^H "i^ i^ '^^Ê^^ P ^ /"'- 
^ti^ h"'" '"h uiçux 

3ö ^p n pjJifm uipnpiPt t^uj" ujp^m'b^ ujp pmujujç Jm 

]mm l^i^ jrt"t^ * "^ "iU f^"^^"*^kPh pnL^I^ , ^o Jp ujoj 
Jfpj Jp JaomJ^r^m jp 'hpJ^^mm ujp pîuif^t '^^ 'iL^UL'^P 

31 'Hp^i^ > "^o ip \}k^"^"*t""'"^"'"' ^P. tP"'"'P"t'iL" 

fiji,imu mpmniPi ^wPm no ip ^nLmul^utm ujULJb fupipJç^ 

32 pl^ Jph Jp ma finuj'hn.m Jmn.u£nL^ uj^pupzj t Ljni.umu ^o 
tup fiiihm ixsout^ t Jp nn-.m u^n ^^r^tPt^ u^çJ't nu ujp n 

33 fftuJif^ pm^mP uipu^pJ* f]u Jijoml^i^ ul^puJl^fJl^ Ufp n ^ç^ 
Jfim'b "ip"ltn t ujJfih x 

1 |\îni-iCT.M# Jui (lifipk Jpnn.m P ^u^fiJ mp,ppJ t *^^ t'PI'" 

2 J^J^t^ *ptit"''U^ ^iV/'"^"' • '^® uiuLt uip PuJ"i^ q"'^ 390 irb-fip-nh% J-Q roimihikin'H 

Jf^iiui^pr^ Jn uj^oj ^^n }n^o cA^ lrtuptnttt.J^ n ifj^i-^Piu^ 
iuniuîu ♦ ii/iptu nt-h J-Jt J-n ihnn^iuhtuiu triuninnuu J^pp 9 

3 nL. Jj^ J^iLiu J^i « ^^ Jtuiu l^i_ Jfl^upi ufp i/pn.iu ^/»^*-^ 
tori Jp (JfpfiuLhittutt.iu nt. Jp JJ^LfiLniuuçn-tu upiiui/iua 

4 *^P^f^ ♦ i*o ni-UiU ip ni-Tinvptu au/Uç Jrni iuuii.nLiç pio 
uiiuU t ^o Jp nLu/b %iu jJiuhç iuta ^iutj^piPiu t £Ç *^'t"P 

5 tPhlh""^^^ P^utih^ujb Jp * ]p Jiuiiu nLu/btuiu tunLii Jp 

nhi^uiufLiu Jh upputluui "/p^Pf^ » ^p uiuiiiuipç ifptLtu Jp 
Tutui^lltJ^tnnutLiu upiiutlu/ii "{PPI^ > .^** '^*- "^ iPnLtn^tutLÇ 

6 ^[tjiuuuli llu[iutjl^ u^p Ituui t l)ppui[u/b uip^l^ Jp irtj^ 
i pl^JJ^fLiu jto Jp nioi Ji/b tppn. iiiu^JçfJ ^su/litn x Jjppuilu/îk 

*'^IP*BP^ ^P Jjî^t't'poUphoutLtu UL Jp (^nt/lêhtu Jp ptpunL^ 
ill^il. JriiLiu t iiL t/tu^urnLuuiLu^ç tfptLiu $ no nLtub iputuil 
pçuuLpM/b J^2^nL ppb f uLu/b no Jp Jpb lutjnLi Jp lu 
O \iutujÇ uint/U i JJpiiuJu/U uip^pii Jp ifnL^tuirrçfJihl^ ifprLiu 
9 D^JujrihiutLtu X (Jfp iPuitLtu Jpn"*-lon Jp fjLppu/UourLul nu. 
Jp iPnL^iuur^lJiji^ SurrLiu Jp IJintun^ul^rLiu upiuiiIuA 

10 "ip^i^ * JJpputhuii "jp^pp^ *f'p JX^i^lJ'""-''* *p^ "iP h""* 

11 *^uj£jpijj uipJtupPpU » Up ituJu/U t^PtPph Jp nLu/UiLiu no 
Jp Jduiui JJpputniupnLnnu pU t upputla/U fipnpii Jp ZpP^^ 
lupt/U Jp prpunLJç ifprLiu * JJpputlui'ii "/p.Pp^ Jp nLiuTi^ 

U IL.UI ^o Jp tfiuiui 'i^tupLt^ul^'ir pii urp Piuujuj x (^p ptuurtiM 
ijtu'^J^p- ^yi/U"^otj^ Jp ^pjii^fiii UL Jp ^p^ipnutLiu upiiu^ 
iju/ii u^ppr^ f uip Ptutuui thpn. rpu^JÎ^P ^^"fijtuoti Jp mf;^ 

lo pu^p (lli^pupq-çrLiu upjujihu'ii u^p^r^ t (Jjp piuuitu ^tupp 
uj^nJiupPp Jp fjtnLtpnurLiu UL Jp inhç ULh ul luiIpiirLiu t 

14 JJppui^iii ufp^^ Jp U^u[/ul^p[itnnu t Jp ^r^tj-r/ii i Jp^ hP*' 
Juiu 9 Jp^ (fltutupnptu t Jp l^pJ^Uf UL u^p nLu/UtLtu uini/ii 

15 Jp mpçu/UrLiu X \JppuiIu/U ujp,Pl/U Jp ^[innt7nn.nu ul Jp 
QnL^ptu f Jp 'fjl^pj^nu f uL Jp JunL^^i^iu nLpiLiu f UL Jp 
tJlpuh^'uu UL uj^p^ nLiu'UtLtu u^nt/ij Jp ^l^Jlt turihtpM/brLiu « 

16 JJppuiju/U u^p^f/^ Jp ^utJaLtunLrL.tu ufp lutaha n.iuJliuui ^ 
*^b * ^t'f/' *pt'll'""(jt h"*^b ^p ntLiu upiiutla/ii iup^l^i a Vhn i6 391 

ng.mU ^o ^t ^uMp^^fi utL. P^utj^fiiP ^o ^nuii ^ffu u^aL*b ^fr^ 
nujb UL. /unt-ujn utnL%ujîj uinnr^ t ul. tr^i^ nLu/b uinLp u^^ 

lunaJ^P 'iiuJ^f^ f ijr (^fl qHt^ [uon^ui , nu ^lfB-qtl^ u^o^ 
nuîîi ^l^iP uin \uo2_ ^^iujJujti mii^ luujp.liilji^ "'P.[y ulujU 

19 ^o ^oPfi ii^p^Jt*^ uiliL^liJlt^ %uj^[^ * ^ppuj li[JujujPltf; 
n Jn ^^JJiuîbn-ui l(hjujuj t finLUJ Jp U£Oj n ^ujq^ uipu^ptP^ 
lui^l/ii uip funLUitipiP ^o ^nL% ^p ^ui%^liPliutiu ui^fiJujiÊ 

20 itL. ^i^JJli^utui u^î qwpuipuj'îj uifUJ^f^ * fl*- ]aouit(^ "^ljf^ 

qnnlui . [/ijujjkpi puju^u^l^ J*Jj Jiuuj if^ jpkufi^k U[p n 
^kJ[iuj% uinuiiu t uiJ^'ii * 

21 <Ilp iPnn.iu ipjl^'-l^1_ Sb^^Ph"" * "*- t'p""'-^^ '^ %"'-^ 
lihnu UL. Qiuuoîi ul. Jjoujiujujuinnu Jn nn^iu up^utpuu utp^ 

22 ^pii « ]^a ^iruiqpinl^ ^uj% 'bpi[[iuuiiiuioij_ S^P'^t"" ^IL ""-"^ 

23 ujn PuiuJui untujilujij uinnnut JJniuiJujU uinouj (rp ntt-UJ 
Jln.uuj^lip ^iuu£nL[^ -Pl^r^T^ '^ "*- h ^k'^t *pt'Lt""iJ^ 
^ujjfinu ♦ Jn nn.ui ^l^utlulii.utujjk u[ujjl^p(^ ^ujIIj bpuju^ 

24 utnu UL TjnLuinutnu ujpt upjujijuj'b utp^[^ * J^ujjçPç pujuj^ 
ui^ «^ h"'" tt irt"t^t «V£[ "' ^^Jltuj'ij ufpujiîj t /MsJpi « 

25 'ljnLUJ Jp nL/iiLui ^o ^uiut/tp ui n ittP ^"^ * LP. k^P"' 

],%^tL^ '^ "^- 't"lf" /*""' tL. Wk"t^h * IP. k^P"' ^h%L 

u(nL%(; uiL "pppk * ^o Jp l^ujt^utli q^Juj'ijuj'b i[pputui 

26 ^ujPp u£nL. i[^2f"pP[^ * H'- %"'-'" lu^^t-plruip ujnL. , ul. ujp 

utkupk ^phuit 'tijqh^'^kpuj'ii ip l^opuj t^ph k''Lh'^t 
Jaoutl^ Jp ^k'^t P"jt%"''^"-"' ^'"[^LL ^*"" 'H"'^ ^LL '*IV 

27 [pujujpi^ [iJlu'bl^ , l}uj'b[i pjj'bl^ Jpuiit'P d.LLl"^"-"' * "^P. 

Ulh"Ph h"'" tt irk''t^h 9 k'qhuit ^UjJui UlpUlUJ 9 UlJt%^ '^iup^n uiiuijplfh uiniJh nl^ufiuij; ul. ^^tP \loupl^%l^u ujnl^ > 
*-^[L ^"Pl^C' ""^"' ujttifb J n nbiftuiu^ ^GOui^n-iu t Uin J^uiu 
Çf^ (/"^"^S ^t^Pp ipujtJLnJ' uinifhuMhn-iu > c/yi ujtilin tiini.'b^ 
n.iu '>iujprn Ltunp ujnL.uoijtuhti.uj f uin ujl. '^çifniuurLUj no 
[^p ^h^l^ tnuin %iuil^ Piuujutl^ iPuj Jtuiu i^i Ipl^u^^J^ /^tun^ 

'^H'PI^ * ^ "'-'^^ "*- ^ '^^ > d^/' uu-iu lîhujjhP' "*- "'b/'^w 
uçP ujnuJi^ f ftn pusujuj J^n ffjiuijç uut nu c//» piuujui 

4 J./I u^y " LIL ^^P "l"P ^l!_ J<3<iuitk ^i^ IIL'PPU '^Z!- 

*FiL * IP "kp jihuts^pl^ Juouj^ f ^o J-n ntt-iu ^iuPput 
O UJtujj^ uj^n Jiuiu ^i \rk"['^h * ^o ^ni^ iiin ni.^ in 'htuiltu 

^çup ij.pyt-Ujh tjt^li^ luni^ lup '^çtip uçottu/h t ul. t^p^ 
O *-tÇtlp ppjLuu • QLutftutt ^o ^ç'^iutnçPpç Jiuui ip nmiu uut^ 
i '^pP ujnL. X iJnuutiAt no Jp lu^^nlriup ujnt.*hç ptuuttuç 

iftu Jiuuj ^^ iytu[i^l^ uip '^^^/ê'^2. 'PPPl^^ rputP jp 

8 '^'"P^2P2. ^htniu q-^tP *huj ujph • •/îo tut. tnç n n.ujjpiM 
Ujp^uj ^tuPiu ptu^J^^ ujl^ uni-i uinL.'hç tp ti.oitu piuuiutç 

9 JuJ J^uuj l^i^ \rk"l'^k * Jaotn^ J^tfji'htu no u^p iunL.fi ^nLit 
^iuPpii iutuifj,p tjjni^ cfp ^^nLU-l^ nLliti.iu fij^tuq. u^nL.'hf^ 
fj-p Piutt^u^f^ iP^ J^uiu ^i \ptu[i^l^rL.uJ X 

lO ^p ntLiu lUJihu tnpoptP t ^y tiipl^ujh 9 uip 'htutfç piuu£^ ViP 4 393 

uipujui f uL. ^^ %mihu n Şi^p^uiufit 'bui u^^ t [Ç ^nuU ^^ 

"tf Irl^^ Şn^ILf "*- LE "^l' ^t^ 2^i[Lr ^""ih ^iSi^i^ * 

ii ^I'PUJ </^ U£Oj n J-p^ Jjin^uj fuuju^l^p ^u^p , ^j u^p^ufb , 
(fn ULUM'b ^o Jn ifuijut 'p^rjosj^ lu^ , '^/'•^Z! L[L ^*"^ nuiut 

12 &nna^iuui% ^ufbûj * '^nuuM ulJiiu ui^ uj^l^irf ^P^[L [L " '"^P 
trlt^^ ^H "{b t^nuui t tf^^H J"l_ h ^otjnu ^i/*, nt. luni-^ 
uir^ UMtj Ig U^ujonnu pJt UL. tunt.1^ tnnb uia ç Ijçijiuju ptPf 

13 nL. utuL^ tnr^ hp^P uirt ç Jiutu tPui » fpl^^çp J^utu ^iu^ 
Pliuj ihuii uini^ t Jkhbp ^onn^u J-p uioi n ip jiiiuiç u-iu^ 
usnt.ut f hujfuotu ^UL^ ujp 'buJilL^ ^^otin*u piu^^^f^ ujni^ s 

14 ÎHp^pp uip^p}^ ^p Jaotn^ , ^o Jp n Lr^^p^ t/p^ P^'^Ş/'L 
iiuj ^pp t [h Puj'b^ Ijppuujnuç UL ^unpnup , ^o Lrç^pç 

lo "bt^ umL^ « \^pj>p nip 'btuiLl^ tfr^ Ptu^^fii ujni. « Çiv) ^pn-Ui 

^ULŞikPb DPhŞuj^nult # ^p PuJ^ŞtL -PPP ♦ ^k^^l' 

ujuj^utuji n^ ÊlujP 'bptpifbpJt kpyPP ^P Ptu^t^lil ^ppppuj 9 
17 ^frpuj Jtutu iuq Jp ujoi Piu^fhjii ^pPf^h ^"^ ^[iiu'btii $ 

£ç fib^piç iLiuti ^ppppbi^ shuibin • «//i ^pPuj uçotpult Jitu f 
lo ^o pjiuiç Jiutuç 'biufhLiil^ tjuj utut x Qlipuj iLiutJui pujj^ Jp 

•^L^pjM^P UjnLOnujbn-UJ uiLtbppLt îu , ^tuillu Jp tPnjn-tu Jp 
IJ C^tuPp pL^pjju tJinL.ujbn..ui a.nLiIkpi^ Jaotnl^ iu x ^jipiu ^iu^ 

Ppui ^pJ^uuj'buif^ • ^o [ipjL^ tuiLitPuib tn^ tLnthtinuj ujp^ 

20 ^n^ft UL. Şt^'^h Şi^Jl/iuj'it ui^ Ljorj^ '^LP'PP!^* Lp *p"^^"^ 

wi/iJ^t ip ^nL^Ji ,p[rujp[tui t ip ^puL'^ui PkŞ^Ptl, ^P^f^ 
nL^ tnpbL^ , Juotuf; /ipft ^[^kh ^ujb jp ut[i'bliiPJiL; 'biu* 

21 efkllh"-'^'^"^ * S/'/"^ tb'-'^'Pb ^p}^h "iP tLj/h Jooin^ t Jaoenh 
ntuu 'biu ^pp ufp tp^h "i-t * L^^'^h puJtit uiuL. ufp tn^^ 

22 "tpth 't"ih t^"*'^ tutMOfpjj'b pkpjju uipniu x Qt^*pt bh^ 

^nLtntujb tupjjifiuPtu'b tup Lunt.iutip'b , ul. JjniMbtu'btiutj A/ 

23 Jiu'b lupiuifji^^ tnp^pi^ X ^uiJiu utJ* ^t^Pp piu< uiulTi Jtutu^ 
'pfL "'P^L^ * ^P l}anLtntuibn.tu [unLtup uini^ nu Jn 

24 IfUL'bui'btuj'btuiu tnf^btPt ♦ i^iuiPui Jp nLtu'îin.iu ^o ^iuP r^ 
uiujij^[J uinihi' ^hph^ ^p Jjk'^nLuittu'bn.tu , [(hph^ <^/» 
JjuL'btu'btuj'bn.iu , q.nLtf^pi^ Ijotnf^ nu ti^h Joouif; Jiuui ui t 394 R. iri-fiPnhii s-Q itnn'bP-ndihRin'R 

25 SttP'" '^t'^'^ faoutl^ J-n tPujn-ni.iIuIh luifiiPiu f nL. nuiÊliSil^ 

26 JaouiJ^; (/-n Juin-ni.iJu/U ^^^ hiopjj iu x ^jinuM l^j uinl^u^ p 
^niJii uiui^pj^ fuo uiji^ u^fih^ f ^o c/^ "'itt Pt'^k ^P 
n ifipn-UMb ^ni.ij^p^fi %j^r^ , J-n n i^nn-uiU uiuniauiuii^ 

27 *iif^f^ * I/^^pf^ Jaouil^ uiliifuibl^l^ ui^l; uffiJujpP ^o u^n 

^tp^ '^[^*^"' uji^t^^'^ * "'- 'P'ijb^kt '"^h Juouil; "in^ 

28 JiupP ^o ufp^ ^kp^ "11^^^ ^nuij^Pf[iu/U * (]l. Jaoutl^ lui^ 
ia/a. nujinçç nu niunai^Punn^ utpbçç *^iuli uinJiunlJ UL. 
uuiŞ>pi^uib f rto nLu/îi l-pyi- ^p n.çiiiu ^iuuiuui uinulM^ 

29 nL.UMii uiiuPiui uipuui ♦ îuiPuM no ip ^nLunt-pui Jaoutç 

30 O-tuP Ph^ nPh puMtMbiu pjo 'buM utut t îuMiftu ^ni/b Jp nL.p 

%UM Uip JlUIU 1^1 IP(;U^^ 9 ^O UML. Jp JutlLIU Jp JoOUll^ 

31 ppP UL. uuMiniun.tuP ul. lutMpnlilJli ul. luçpuu lunL. * ^um^ 
ihj/U no *^tuphiJu %pilltuuj'bmp'h » JjjL. no puMiMhuM pMO utp^ 

Uliu IMJppUM Uip PuMUilU pUMtjhuM pMO UipUliu X 

1 Iji. iuij Çi ujpçu/b^ ^po Jn ntuuM ^tuPptPf uum np uip 
uitpuJ^P^ u^oal^ t IruM jtiltifîu'b ^tuP piP Jp uioj ^h^'"^ 

2 uil^Pç Juoiul; Jp nn-UM uil^jiu'h ^nPf^h * ^tP"' '^ IP 
iMtuiJ niMiiu n.iuP 1-pyt- ^h tpMihph JtthuMuhuM î#u# inli $ hi 

£UM JlUIU ^^ ipl^up^f; UML. Jft ^l [uUMi^ ^lUpp n.UMU£nL/tM « 

3 fjL. uiij^ ufp 'P'Ob^bPl'h "'■ "IP Pp"-" "'- '^n ihpn- Ppn.^ 

4 uujhç lP''l"' "UinM uiunr^ptPz f^L. uI^oijum tlr^ UL. ^l^tP Jtu^ 
ijuM "iP a-UMhmpppûp uçontu blr^ iPiutunt.iJuih iu $ iç uip 

O [tuufiuPui PuL.^ UL. a.nL.iJJ^pi^ umul. « îtuPiu no [tifuMbl^ 
n u^p [ipf^ J*iun.ni-JuMh 'Îmiu t J; uMp n.ni.JiJ^Pç Juoutl^ uip 

6 Ufiu X ZiuiluM ip %iutl jilrujJlipu'h iuiP ItpP pnuujçp utpuiph $ 
inj^fi'ii bp^h uir/b^h ^uih 'huM UL. %ui J[i ^iuPp n£tu^ 

7 P*"l eunL.% UM ^ltLrtJuiiupuîbç luulipç ^u/h z f>/pn ip upp^ 
^iupp Jhyi"pPb i^"i/ij bp^'^ Jaoutl^ iutP pjiuujçp Mnpuipit f 
^o Jaoutl^ mnt-fi Jn umoj jtna^pi^ iPui Jp mJnLpMim Pm^.^ 

8 "^bp *PPP * ^^ uinLJt ^[tLntfmmpl^ mufspl^ ^m'jM hç^ Jp Vhf* 3 39S 

%p qu/bft i t^fipui tp^[f^ f^H tjufjb^ uj^nuJUui ^l^'h[i puiu^u^ç 

9 ^^iujÊ^ in fuuti^ ui^ uiLun 'JUui utlsr^ui x jj^ yui/ujTi ^o 

^ujfd^hiu %nif fiuu/buipb ♦ JJj^ Êt^nyi-niiM no 9uj^if 'Ulu uifiiu 

ni. Lo %ut ujn'^fiuuiniu nt. in uiniç u uin.ni-ifuilM liui J^*^^ 

10 pbiîi ) \aoui^ J-n ml^iuiifiuib^ fuon^ui ^iunnn ^pp* Jj^^fîi' 
faoini^ J-p ifLun.iu lu^^fi^lruip ^pp «YZ! P"*-^"' f"^ > ^1*1"" 

puL.^ ^iup IrPinr'^'^ Pk%Pt2. "*P4^^ f tE2.t^t t"''P^ 

11 Jaoiul^ f/fix ^fipuM ê'piPuiiv.ni.ifuiii ij-p^J.!^ Juin-ni.ifui'li ^fi'^ 
utptiuiJbp t /4" Pui%l^ pnL.^1^ iPuin-ni.if^ ^o ^p uLfiuiui iu > 
tu^ifui J-fi IrP^It^t 1"*^'"^ ^t^t %pipu%nt 9 £p fJîuitf; Pni.^ 

12 ^t faoin^ X îuiJui uiiP pnL.^1^ inj^^^ ^ui% %ui uuibuij^ t 
#4 tuL. pni.^ ^o Jp Jaoml^ iît y ^o iuJ*%uiu^^ tuL. q-p^^ 

13 iJ-Uiii ^o Jp faoin^ Jp tPiittt-uM '^ujfJiîi inuiir^ * 'po nL.iu% 
iuJ*tnp u^f^Jpit 9 ufp fuiuu^l^p UL. ^ft% ^pppi't tpfh J'iu^ 
n.nLifui% %tu , fijpjj "ip "^o^ "i- ^fîi' *PPPl^t P"^^t ILlf'^ 
qç ) UL. rLp^n.i^ pni.^uîiifiuiU uip pnt-^uîbfiuîii iîiiP pni-Ujuip 

14 "'P^r^ * Ij^tBlf^ %^&uiu%fi tPiîin-nLJ 'pp^fpk P"*-^^ Jaoinç 
n.tuuinLi %ui ^iu f nfiput ni-tu% JçtL.tu uifuipfJfihiîi y nL. 
tiuîiir^ Jfi n.uiuifip %pbiîi f npptn uip fJtupriui pnt.^tiiiipç 

15 Ph^Pt^ tnpuir^ X ^juJui un. ^o pnt-^uiiifi iîi 9 ^iup l-P^j^ 
H-ujb ph^Pf}2_ wp^iîi f HL. ""- Jp ^^^t^ P^^Ptl. '^"' 

16 U£iu X ^fipui ^pppph Jaotnl^ nfi tpu%iîi 9 n,o Jl^n-iu ^fi% 
uUKpiîi I ^iuJiu ip ifiîiiniu ^p^BPP^ fiuiul^ ^çjiu x 

VkP 3 

1 rif- iun Iriu'' uipçuiii^ Jp nit-ui niLiu pnt-'^uiiifi fuuiuiçp 

2 inuîbl^ n^tumfip %iîi uj^ni.J*9 ftipn nn.m '&fiuJui%fitiiii 9 f]n-ui 
tup Jiumç Jp iiuiuni-iiui%n.m 9 tffi Jp nn.m 2_hp """ f""^ 
i.mprni 9 ni. %m n.mmu9 nfipm ^nuii ^çJm n.mmfip %iu 

3 tqnL.% 9 ^l^iP %nL.m Jfi ^nL.% u.mmfip %piir^ x QfiL%^fi ^l^Jm 
i^mSb -^fiuJuiiifi %iu » tifipm limifm no ip %mJ nmm ^m^ 
uçmm% nu ifiiuif^ ^ûbmuîiiuîii ul. %fittmim% uipupîi t ^nL.% 
■&fiuJui%fi 'iip'i'P ^ f ni- mp fJmptnii %mum% ^nL% %m^ 396 a- JTl^^nh^ êfl ^nmMVlhRlihR 

u^ iPtu nu mni-l^ m^ % kp^H "^^ k Jl"loq^"t '^ » 4"*-îr 

5 ^pui/ujhf *ijp "h^ « 'ljnLut (lloqnu ^fi^uj ul. Ij^u^otjnu ^[i'iu » 
h/ini ni-UtUiuiM kipaJ^Pnlriun rhi > ^o £iy^ nuiuU ^niSU 
11110111 lu'iih'h f UL. yuiJuîii no puiujuj uitu J~n nuujij S"*^ 

6 lrl^^l^n.uM « y^ uiuibli nt. Jj^ujotjou luif^ miu , [ni^^['^ Jaomf; 

7 iPuttspij ^np * iSni.uujii ^o muMioi^ tP2Ilr *Pi' ^/^""' * "*" 
UJtJ mujjoq^ tHllr 'Pl' *^l^^ * bil^ mni.fl Jiuq^ ^^C^t. 

8 Jöom^ * liuiltu miuhori ul. mJ musjofj^ ^k^ j^ ♦ [f^^pl'" 
^uip lri^,pi; ip liopiu tpu^Jip^ juo m^ liL.^ril^fJ ujpufJji^ 

9 ^ui * Qnpm iuiP uip Jttomç fJuiJ Jpn"*-I^1_ P^ • S"*-" ^f*^^ 

10 puih UL. uiliîjm^ Jaomç %iu t 1p Lopui mt. pbmji^pr ^o 
Jaoml; Jp Jpti.m mm ^ ntL.m mipu upJiup ^p Jp ^P" 
mcu'îifi f ^miftu jp u^p ulJi ^.ppp^1_ npu^tj-mm » ^mum 

1 1 ^usp ^^n ufpnJ Jî;tjuiniu mu yushuh ^h '"p^p."' * ^tp"' 
Irl^^l^ ^^'hji upu^n-m ^jiJ ^[i 'hpnlrmpm ml^^jhiu Jp mL. 

12 ^mP p mm'ijfiij munyi'i.m no mL. Jwm ti ffi^ufi^ iu » /|«- 
hp^P ^k^b ip "4/' ^tJh ^nj'ism tjhn.- > it'L ^h^l^^l'p 

13 tj-h^ppntij f mmp 9 l^f>juj 9 q-mJfi^ ujjfhm inp^pui > Jj^Jçjç 
i^iîip jpJ^u mç tBPw) mpujiu t tjppiu tt.o mnL.p mç mhimh 
ujp^piUM t in«/2e/ ^o ufp n^lipp *PP%) mpiuui 9 nL. mJçjç 
^uip ^hudr njp ^ [Jmpn ufUL.'hh^ *"^PP "'^ "IP ^'^'^/^"/A*^ 

14 'iim t [II. tp.pp ^njfJp 2t njnL.'ij mJtjjr hrt.pt ufpJjihiu $ 
13 mni.p mt p*-^ptP njpuflfîijm t fJL. tp.pp njJçjt h^t^gt "'p 

2t'l"'-P'nj tjtpmp mt ujp^^fiituj * ^mJiu mni-fi umjnfi 

16 ntj^m Jp mLppt nit pjtjmu ujpujuj t '\jp*tjujistîij j^o ^ni^ 
mm^mpt Juomt'hut 9 ul. jp nmm Pnu^t Juomt umnh^ mp 

17 ujuj t hp.pp h-t.pt tnmûmpt Jaomt hjmpmuj mpnuj 9 Joomt 
mnL.p ^tp*J.p uit njp^pm 9 tjfipm mm^mpt Jaomt mnfinuj 9 

^O mL. ^UL^ jHj t 

18 '(jni ujiu ^o h^t.pt UJL. fuo ujp ^mpfîijiu 9 tp.pp ^p " 
h't.pt *^^ ^o mf[tiP mp ^mupijj[iijiu jp 'iuuJmjrhtt ^uj'ij 9 

19 ujpm mfiij ujpujuj 9 ^o mjpJ* njpujiu t Qfipm pjJt utj^tt 
^m'it jp njiûp Jaomt mlîiifipp iu ♦ ^/rpm ^mpfim ^p'fp^ PtP 4 397 

utuhmph f uii puuju ip mçnaulhmhldhç ni-uih lipphron ujl. 
zO tu * fJL, uihuuj ^ujjd^hiju tiptl ^uushuipis * ^uieziuih ^hp^ppl; uiih^ 

21 ifuîh mpniMjUiu no uiuj^ui^ lUj « ^ni^uujJj ,jjo IfÇn^ iifp 

22 ifuju-ni-ilujh U4pui puiulsuM pio Imuj miu * ^ps/iu ^o ^sjjp 
1il2It h " ^ ^U^E. ^^^"^ tp^H Jj^u^oqnu^ tp^Pfl Iji^ijiimu , 

23 *" * Zntfh ffh ^ Jiuuj'iii^ UL. Jiuuj o p ç Jsom^ uj « 

4 11 "* uuin-ni.iîufh mpm w^ffuj f h-mhp jupf^sll^pl^lrmp^n. 

Jiuuiç UL. tiu.m Êlç^ppe pimp'Kç uppm Jijomçç *^mumuj lun 

2 ^p^ * 'ljni.m mpilfi'hiu no d p ilçnpijumpau/ili ^mj&p haou^ 

3 unih nLhm iu t no h hnç Lfifhlb luç tsihPph z Zmifui J-p 
ilpn.m t crp n f hmfuom a-p '^pt-tiiîiu lî iun-nt-tS '^pi-au usnifh 

^ ^[Ll.lr 'Pl' ^lf^"^ * '^1_ l"^ ^l' ^t*-^^ 'hm^iuf^ ^tp*" ifsq^ 
in uçp hso ^ohJh tip^rt- ^pp ^ptJmhptP* ^mtfiu U£p nt-piu 

O «/^ ummpn. 'hmmpif* i^ /i/^ ^t^tP^ ^p^1_ Puiu^u£ iu * '[jni.m 
€fp n^ifushujh milni-i iimP^ fPllr ^l' ^P'-'P" ^^ *PI^ » 
^mPui ^o fmupii u^t f ^o "'^ tlLlt^ ^2I"Vtt^ Ir'^^ 
pl^h m^ ip n-o^^i^ ujlihiss t ^k^if^ [^^"'"il^pb i^pi^fh m^ 
myh^phmp ciipniu f nu ip nt.^ ^"^1^ ilçm^m ^issp ^^uf; 
m^ crp Juomç efipujiu t 

6 fji- ni-^im chp moj n* l^j mp^mfi f ifn <fp pjOfî.m nt- (fp^ 

JJmotjfiun-ui /Jf;tfis^i m%[i t ^o ^ntLh </^ tfiîi ^ph uj^^scij^iUj 
ip u^p Jiîsn-nt.ifufh Jp ^mjJp %piHiuuîhmr^ç i^miu 'pp^'l- 
^t ^ILPfLV '^'f'.pi^ * .po hl^^p (f^ n (f^ up)j u^m^ii^mufi ^[i 

^ tpt'^il'Ply'^^t}'^"^ ^ui ip iwftp^Mpuypmup^pz ^pptu mL. 
^p ijfj jao n.m &mnKLih mprtiu tfp mm^Û-mlupuih f nu ip 
ç n.m ^ig^jiu ^o ir.m 'hiu uiJuhmhijJ f nt- hPtBP fj-^ nujh^ 
injttu f ipJuj' niLm 'hm uiuijmotl pmtthm hso uiptnp x 

8 4^^^ ^nLh [Jkp ^"'^^ » 4t^^ '^ntnj J^'hll[^ uiuL'h f u^k 

ifiu ^ulTi thmtnji^tu^ lanifh f nu Jihmy^p^ ^ntfh ipm^uj^ 

34 imnijUMUui f ^o uiiP ffjt u^^ nn.ui i^mmfi^^^ip fi uin iPpf^ 

9 pm'bm * Qt^P'" ^1_ PitijtiJliis mii^fuP ^o ]uom(; tPui nl^uni,^ 

nuii çmlim 'hmum'ir ^pp na.m û.mPnLiu/U » nhpm uiiP Pm 

40 Jm^mjç mr^ç t "l. U^i^nmh hl. Jmn.ni.Jmb mnLb t J^J* 

Jp ujy Jtumç mpJmbç "P" > ^nLb mp Jium mn_pip %m * 

mJ* 'pyt^ [^ * 4"'-^ "fp v-"^Jkp fi* ♦ 4"*-^ b^H^Plb 

11 Ibm i ^^fib mtP u^^ pmqu^^p pb * ^mPm ^p ummpf; 

^u/b ^k^ 'HPUtb 'Y'"-^ "^ ^k^ Pb "("^ '"J* "^P'^Plb^ 
%ph * ^çiP i^m^nfi mpJfi'br^ t ^^tP mtP rLJ^'bp nnLpuib $ 

12 ^i^J' lh puM^mP uj^ntfb « i^k*^ '^P 'nk*'Pi^ h^ '"^ "iP 
2^pi^L.iuibmrAI^ rpu^J^P mp^^b'^f^ * LmJm ^o tPîu mpJ^ 
Jhbmb mpmrui > mtP himip mrtLm mpnpb $ umi/m loo Jm 

13 tfjp i^mJmptMibmnh miP umuap mpnr^ a IjmJm no tPm q^tP 
mp^nii ûiiP putlm mpnr^ p ^m^m %nLm mtP f-k^PtB^ 
ipmq.pj ^ppfifk '"r^h "'- "n-ui jiuip^p^ mJ^Jk uint^ x 

14 [\LtMMÎMUMii Jp tM^Ol n 2^pJ* ^BPPf^h ^"^ *iMpt]flUplPt /4" "ti-Ui 

15 ^ifpMMm^ Jj^ m^pMMiJi n ^.bc^P '"p^J^* 9jbp"* ^U^PtL "lU. 
Jtum mui'^ ^mrsmp pMo^mç n mpiMiiu 9 JtpiL. mmJçiL. n 
Pnt/iMbuM * rrhpm tMMp Jium l^i jp^ufi^^ u^p m^uPç Jtb^p^ 

16 Jp n tMOM X 'ljnL.m Jp nrum itutfm mpnpiPy Jp tfpn.m "*-J^ 
^^ ^bt. 'HP'HI^ * S*P "VU '**-b"' *^P '^P nn.m ^lm/bm ^^JnPçn^ 

"b » »g<* t^uLnLl^ tP^ m^pLMM^fi m t nt. iM^p PmtqtMf i^Jfih* ,po 
mt. mç iMMhpm n tMMh'iMuj uip Jtum uMnL^ rL.çm tfrnr * yutluMlt 
^o Mi ^nip -£i^ ip 'hmijm ^I^Jp j^^ihuuiiMmm ^ft'iM mp^piPx 

18 4/i /?«^"' *Bb"ibPlk^bl. "4"'^ f nri-m urti Jp ntL.m mç 'hm^ 

19 JP^* J'''^b^ qnLi/m m^ iMM^tP Jp nn.m^ l^p^plir^l^ JaomÇ 

tMipupû t 'iMm piuiMl^ uJ^oipMM jyli umIi p miM t buU" h-"^'hthph 

20 nLiMiii Jji mf^ tupnm'iiptPz ^fipm Jimmp2'"^bPbk Juom^ 

21 tqp uJ^otpMiit %^m f i^ iMm n.nLiIt)^P iux ^p'np funt.mtii^ $ 
"jp 2f* '[_ "/» nn-m uM^iPt êrm/uom iiip Jnt.^miMM^P nt. itMp 
pnL^iu JiuqjnLJpppk t Otn 5 399 1 Wp"^'//' /P '^^'J ninuj a[!huj tj-^ uj^^fiuutQh f nu i/nt.^ 

uuiU alfbuj^ *B^ L[L ^"'^ Puyjtt^ujb €^[i Pnul^ut » lrui'b[t 

^ irk^h J^f^uj Uj^uitj^ [uo uifajj^iU x Ql. ^ni.'ii ^['Ujl'f u^ni^cît 
nt- ujuj funi.unL.u ^nL.'b ^[tU 'bui ^^ujUut^ f ^o uiJç^ ^ufU 

3 ^P^'J '^p 'UtJJiIaj n uj^ ^ûjuij%[/it t ^[nut ^ujpujtj^ iuq^ 
MJjn Loihnut (f-Jt n uint.n nti* y juj^[iU ujji^ pnL.*% ^^ujtjjt^ji £iu f 
%nt,uj ntLUM la 'UiutJ nmuj ^ujtjpn ujni^ç tfp ^ujjpij^ tnjt » 

4 ^o q-p2.t^ ^"^^ *PC^1^ • Jjiui[tu ^o ujp^ 'uuji/t liuuj ^^ irt^ 

up^t 4"L^ //» ^t^ ^[i ij-içi'Uui ^ni[uiUinj^ nL. pnt-^uj t/j^ 

5 ujp ^nt-t[i[kpk PuJjjjm Jiuui tj ipf^u[t^f^ , xlat.uuj'U ^poq_ 

^(L Ti^ Jt"*^"-"' Pk'^ib'^ 'HIL'Pl^ * *^n. "iV ^^IL"'^ ujnLUÇ 

Ijoj[ui^j ni.[t t ^o pnt-^ui ni-[t pl^juiu ujjtujuj //i tt-Ojut 

% Pujujuj ip^u^^l^ X JJL. nuiu'Uuj n ^Uj'U^i 'UpUuj » ^atfU up^ 

quj'"uj^ ^o pp^[t ^[t ^ki[tp Pp'^L h[Ll^ ^bitv"''^ P[L"-L 

7 utppiti X i^kt[[t[t Piin.2h t^iê" ^""f/!^ *PI^ * 'P^ 'HP'HIÛ' 
^bî^tpk 'i'UL. , ^t[ut'u ^o uik ^kitp Ppp-U^ • ibv" ^"^- 

8 uç^k *^'u Jtutu «//» ujoi tPtu û.nupuiuiU utnL. x ^nt-iu jjjiI 
iJjutjpujiP uip^ph f 'Uut ujp ^ki^tp PcL'-lf' t^'lt^ * "^ "* 

ujp ^hi[tp Ppu-ik •p^PttPt^ "*- ^ujputtPujtjtPtk » ly 

ujp ^ki[tp Ppu-^h » pnLptt.uk itu^*p «"- UJoqptPtk * 

9 \Pp %pi[tutJj'Uin <//» nn.ut jp t[I^^PnL.tt£uiut ^o ttfp ^^oa/^ 
iû ^b^utpuiU 'pujpp^titl^ 'btJJtnpU X fJL. %pr[taiu'UmpUk up}' ^kf^ 

uikP %ui ujp q[i%tunÊrtJjp # Iriu tttp Puji/uj^lrttip t uut iqp 

ja.ujttp^lj t IfLU tup thnt.pitkpkuPk'f- utr^kk ^ujU ui • ^pijU^pi 

kp^P t[iit-uiu'U ujpuiijj^ ffp nrt-iu tfp inr^kk ^uiU n.tuujnL.u 

4 1 ituqpiP iJ-k * ZitJiftu ^iupu t/rt (rp nn-ut upt[tutijUut ^o 

q-ujpp2ift2_ *^"' "il^ * ^uj%t hP'PP ^ktpk ^pk ujhljpaJtl^ 

Mt^nt-iu q[tUiunlrujp , Iriu PiuiPuinlruip , Ir ut lhat.p^kpkuP * 

irut tnpJt/[/U ^poqt Irttt uik.ppt » ^ut q.tuttp^t 'HP 'H'^ * 

12 ujp iu^t[ut ^uju^ruiu p uttuiP ut^Tik tPiu pnu'U t ^pptu 

Jp tPpn.iu ip putjjtiPiu ^o k Uiujp.t[uî 'uitt Jt' ^t'~'P 'HIL 400 R. iri^f^id'fih^ J.Q linniis-mihniihR 

43 ^l^ * A^i^""' ni-ui'h ^o 4" mujpiîsÎM 'Jbut ]uoui^ m^ ^ht-^iP 
tqp^^iu t TinLUJ triupmduinl^ dhn juo ^iiii^ibpb z 

UhP 6 

i ^p n Ir^^^ tpPP. """'l^ ^t "^l^ ^^mm u^p ^i^i^iu^ 

nifi t ^^ump^p mp^^iu^ f^p u^iîtp 'Jbm^mi^mlt tfk^^k^h ^/f^ 

Z Ul^iu f nu 'ltiu £n t-'^itjp m^fiqeu'îi t ^niSh 'hnnui^'hnU no ^t^ 
putmP^ m^k mn^sniuh mlj u^puAiîtr^ , nt. hn,Pp 2^p"J^^ 
Pb ui^Ç (fp^ II m^ u^pu^^ih^ « ^kp^^Pb ^l^P"- Fpt/"-^ 

3 uluupu'^mPmh l^jp^- 'hp'hnh ^nuh uipudrhnh x îniLh 'hn^ 
tUJthiUt n^o ^yP'^'^P h i^ililhcP'"^ lî/i/* ml^ niputlihrili f il^ ip 

4 ^o mpJfihirj i£.p2_T^t ^"tp^ ^*"^ * 1»"*^"' ^C^IL ^h^-pt^ 

^kk ^"ul'pk iuu[ipk ^ut'h i^p nmm ^kj*^ f "'/^t ^^"^1- 

O ^ppipumik f^p [uonum ij.utm[i m^ fi'p^ * f»7 u «^/» '^®/ 

^pu *PPP[uJ mtuipiêç mpiiiktPt mi. ii.mum utni^ nh ip 

htJJi[^ nmm mj^[itP ^[i Pn'iJh'hiu t no ip 'hmii itipkmh ^k^ 

() pmujpr ^ppiu^h iuutm[ip mpiuiu x ]mn[ih ujpk uip mpku-m 

7 um'^^^if^ mpitiiu t ni.[im «/A i p miup [lUuihupqujh x Zmpu 

iiu[im ^ptrn cfp nn.m iLmmiu^iuP iu ^ ,po mp ^Ojdnumnu^ 

fî-m mmifujj n ^kjuj ♦ Sp^'P'U [jipu ^ni-h 'hm^mi^[ip[i 'hm^p^ 

2.1 l^ ♦ ^piPm [npu i^nifh J-p rykJujb[in.m if-Uij^il^ 'hmu^^ x 

O ]^Ç ^nuh 'hm^uj^[i[J^[i nu «. i^t/Zt/î/^^ mp^pj^ l ni-[im (f[i Jp 

'^phuthu-m mp^ppîi x ^ni.'h 'hp'tiujbph jOiO 'hm^ma.mti 

ijujp[iuk i[iutm[i^^[iP[ik fsiomk uil^ 'hitiuj^ ♦ ^nifh [uo iPui 

[iimp[/h^ t ^bph^ ^m^[i^'h , l^kpk^ i[3ni.pi[il;pkitpmh 9 

10 ^[kpt.p tjjfhm^plrmpujh ♦ Jjkpk^p ttk'hi[impm'h y ^lkpk^ 1f"-*^ 

^ii/l^ujpuîîi f I^kpk^ mpnm% t ^kpk^P P ut iPm^plr m p mh t ^lh^ 

ph^ uhp^uo^u/h t l^hph^ ^pni.f^ppuimipu'h t ^hpk\p ^"^'/'/f*, 

ii ^[jm'h ip i[emm[i2m^[3p[ih ]i30ml; mh t/iup[iu 'hujujph x (]l. 

*^niJlt ^^p^m'b t tp ahiPujhujh m^ilut ittnifh nu^p[i^' 'hni.m 

i^mPi^t 2j*i.2uij^t t ^^['h ^mPph mtj^in ujniAi , pu^[i% 

^mP^ ummpi^ u^nt'h u^p 'hmilh Pmu^u^ JPh"t^^ "^ ^!L 

pni ^h J^omkk iPiu * &ujjtnçsh ^iiT^nj t (fp ifpn-ui ^tjun n-p yi- '^tisipa sai % ^mifiu 

43 î^'J ip '^Sf^' ^pL-jpiPujp^ 'hPllr ^V '"^ %ujmnu* (^ujuj^ 

uu/Im J-p ujOI *ip^b *^"' "L. fjp^ f^h ff'p "/^/ fyuiuiutub ♦ 

m/o/r^ Jviouti^ ujnLu/bujli a-p ul. nt-u/îs J-p uiç euuiP uii usp 

^uj , ^iu^plt l^oijuiuj Jp ujoj (^uJ^li^J'Pfil^ %^iu I i^ (fp 

14 uioj Pujujuj uj j UL. pujujus J-p i^oj Loihuuj uj * f\L. Jtsomt; 

^po pujuguj^ muj q.p imu ^ppf^ * "Ui ctp mç uj^pmp ff-P^ 

43 ,I^^\bPPP^ mpa.ni-ihl^pil; jvo 9 laL*h ^pnmiipii ^o P^%Ç 

n mamj^ pum 'hui t 'bnL.m mami^ fiumç- uiiP mpun.p%plj 

46 nL- mnuijÇ &m^p2}"^ "iP'PP^ * ^ui ^m * ZniAi iipamiiiui^p^o 
tp^PP '"'^ Jl^ ^P ^ui^liyLm "iiçej mpmui uip ni-^nLm ul^n 
pj^'ii mpmm f ipt/ui no rPp •^"1 mpui^ y ^mp mni.mli urçn 

47 P l^*ii m^ mnujpb * /mdm mL. jpo Jp Jaomçn-m uça mp^ 

48 ujm t mp m-jin-m b^^Ji pni-n mpuiui * ^p ^m^p^pPp^ u^p 
nLUJtlr^ ♦ iPujn-nL.J ^uip ip L^L.'ii^ ^o mp^^ui Jp P^iiç 
ni-h mmpJm ui ♦ ^mifui ai/iim tPPOf/^ Jp P çliç pion-m 

49 liht/ijî^ mpnui * ^ni'ii %pnu/îjnii ni^o pi^'iil^ n mm^mpç 
Pni-^ çi ^mi.muç "bui ^o ip "iimi/ nmm m t ^o mnLp tTp 

20 ]aoml^ Jp ntum ^l^ jm t ni. ^uL.'ii juomji^ po 'iii^iûi * ^ppm 
l^ni/ii mp iijm^m ^mPpîi n^n-u/bmnij $ 'iinL.m mp PçUç pio 
UL. mp pnL.^1; Jp juoml^n-m ftnnkP '^/^.^/^" ♦ .|î® ni-mii ç 
JaomJ^ %m * 

4 Q[ipm Jp upyj uiL. ij-p^u/ij ^o ^nL.% Jp Jpn.ui 

%pjhum%mp% ♦ Jp i/uinLni-Jn.m ^.m%^ m ,po Jp Jp^^ 

2 n-m %l^n %m eqm x ^mt/ui J-p u^J^ui^ t^f/bmjm^ Jp ^mp 
^mun-m Jpiim ni-[i ^uiu£su , ni. ^ 4«^/» ^[^ '^kpk "^t ^"^*^ 

3 uim « Whp ^IP"' "^h J^h Jj^uM po mmm ti^p^ui t '1^*'^ 

4 um% Jfi Jph mkj%h '^i^pt l"o « ^.p% ip u^p [iio ^[ii^.p^ 
iPmP %ui^m , i^ Jkpb nL[i * C^^iP i[nLUu/b J[t Jtp //f "k[' 

5 [uo ^[it-niPmP %m^ui > ^ ^/^k ut.[i x ^ni.% ^uii[at.mnL. 
J^m^pnLJ" Jm 4t//^^ ♦ ^kjkp ^o" Jp uioj nppm [mitu^ 402 K« Vh'PP'nhil J-Q MnP-flVlhWbfhR 

tal^Pç n U£M.iç f ^uj^uj njuP ^^ u^n Ifç^ juuiui^n tun 
uiui • m. utnuuM a-p ^uiJai.uint.n-u3 tlçLçtt.t^ no ^i; in.iiA 

6 n %ui Vktutt-nitihitui J-n utoi Uui ttutujla- tttnL.iiç n t f^i-ptu 
uinuiçtP tiin uiuiptauiLç » nt. iiiu uia Mj^Tiutn^ *PPPf^'^ * 

7 ^pntu ifn tnn ntouta ^o *^ujn nuiu nn.tu tPitli uin uiuibtu • 
iui^[i% k ^iîip bk^h ^^l^lbl^ "^b ^^J"' '^P Juouit i Irk^k 

8 tîui^iu ni. tunt.J^ uit^ tiip nt.!^ ^tuJuijÇ * ZuiJui Jp *Lui nhiJp^ 
'^puilin.iu UL. trp JpliçtunujLrt.tu utpui^ut J-p ni-uiha-iu a.tu'îja 

9 iS ^o i9q.tu Jph u^pJ^r^x îujJui kp^^P tut. luo 'iin^plrujpt^ 
tpuuip- ^PPPf^h uiptu uip cJJphr^ • tippui tiçtJp'&uj'hurp'U 

iO Jp Ijkp^ uiniJUç DLiu%^ ui X îujJuj Jp cik Jp^uiljinoiiu/Un.iu 
P k%u^b^ '"PPP^* ^"^ «"-7 » /k Jootnk^ ^o Jr^ Jp Jkpk b^o 

1 1 ttjpiu a.pk %UM uiui • Iç J^P^PP utpupu Jp uiç ^dp^iuiiuipU 
utriJphui t Iriuptotn uiptu uip JJbç pio tp ^uiJ tiiç > /?i_ Jçp 

12 Jmiui pio ttiptu %ui ^Çpu * liuJut Jp uitu^rt-tuupujiitt-tu 
uin tupuik^t %tu ptuuiut t kp^P *^P '^pk^b'^"' b*^'"^"P1 

Z^ *Pb ^^fc/"' * "**" 'HP "*~b"~"' utunplt uintXiç ptutthui 9 

i3 tunj.p uipiu uiuip Isiu tnui « Ç\l. Jp Jpb j^bn-tu hJailiuptf 

Jçp ^uittjui t nt-h utp tut.n.tu uuinf/îi uintfhç puinpui > uiptu 

i4 tuuLp uiiup %uî tnui t (^pJiU rto hJltjhuptt tlkp^ uip Jph ii.ç 

tuapti tiinL.lt nt. htfuiiiupa Jph tiip Jkp 'l-h '"ibl '7'"-^ ♦ 

t^pptu kpjtp Jnt^uuih %ui uiujiiui k^Jp^^^h n tnç tfituptntup 

iO ujpuiuiiitu $ ^iuifai %nt.tu tunhn pii x Qpptu ptfuiiiupti uinL% 

^P'PP. 'b^ mpu^ui^ ti^ptu ^bk "{J^ ♦ "ipk *pb ^"* b"*'~i'P *pb 

£p tu^i/ut fi-pyt-tu%tuiu Irk^bP '^[^^ * P^^b^ faotnk J*u» 
i6 Jp ukputlkpn.tu l^tut^b »PPP * AbP'*' f"^ tP 'Pf'^b * ^J 

lî * f-"^ "'k '^kpk b'^ pkiy" tpb * ^*" f-"'- ^p* nui%b 
i7 ^ '^kf * iki^pb f"- '"^ ^[^k b'^ b'tp"" *pb * &"'4-"'^ 

Piuu^u^ Jp *\iup ^iuun.tu ^uitltijh o-putfkP J^PP 4"'/' ^P'f"* 
Juoink ^tuJuA latui/kp ^PP uiptu tfrii.uiu% ^uitt-iu • at. u^p 

f-b ^""/^k m ^b'^b ^bib'"'^'"'" "^t. P^ib^ '^P'Pp^* 

io \P^P ^k^h "ip u[iL^%kp ^P b'^"^"-'^ caiutJkP tJ^nt. f 

ujpiu tab'Mtu mk ulit.%%kp %iu 11^01 i Jp mk ulii.%%kPui% Ifk^ 

i9 ^k utiutjkP t^^ni. uppm u^i.%%kp %ui ttpu % Sj^p'u ubi~%%kp 20 %[^ui • ih i^t *P[lPl^t Pk'i'^t^k Jaouifr [ujiipiif^ % Qftpuê 
^^n ^iîiu ift^ ^£»«/»"i uim^P u[ni. , u^puj [ft ni.[iiniu u[fi^ 

21 uiît^^iît X ^nu if «1/^ tuujt^P u^uLj^ u[put ^ut^^Pt q-*" 
iûtutuj f lut^p'h tp^[^ in[i^^[riup[t tut[utui 1^(1^ 44^/^ ^£«/M» 

22 utnt^P [[t^ utîup uilt'Uut * S.bp"' ""- îr"'^L •^*' "tlL P"'"i"l 
tftitJtll^P tttnLui tuL. ujniuuiuj laoutl^ ut ♦ iJni-utJjiU <hjt tuL. 

23 tuqutut ^o ututtJkP tJint.iii , j-nL[^ Jiuut m » ^nult U[[t^ U[UJ^ 
%^ ^uj ^uiP^ ^[tn.uîhui^ f î-ni-i^ fi'iMuut'huj'it «/m u^pVt ^utp 

^mu , tj u[ptutV [p ^puiuj mutill^p u[nL. [[t^ tJ[utp Jaoui^ 
u[ptu [p nt.puitu uin uut^^fbut z 
23 ^utJiu f/^p J-oj u^iu^pfipiu'ît 9 dp Jaoinf; p^'hu^li^k tf[ih 

pnL.Vbiu • ^iuJui i/p (fp putu[U[ J^JIiit u^nL^n-iu ufp Jtp^ 

26 ^tuJ^p uifip^^i^ f Jp niLUt n-(^J uipuipiTt \nLUJ uit[^ 
PtupJlt*it inp^pJ* ^o ^utit^ ut ip t[kJujlJtu ^utijintu Jp u[oj 
upfuÊ^pi^ i buthft tLufU^ ut Jp iPujn.nLtht.uj ^o lu^tjut u[p^ 

27 uj^ut * fljp J[^ ^utPltj [[pl^inut'U , ^h^pp[^ tupujJ[i2_ ifui^iu t 

28 Jp J[^ utujpiniuj t </yii# tupujJfi^^ ifîJu^put x ^tui/iu tp»pp 'V/^ 

qi'lp^P </^ l[lit-'ut ^uj ^[ij uL kp^p i"^,ptpk ^i* "ip 1^*, 

Jp^UJ LflL'ilk 'i'UJ ^Ut t [UJ,p[lit Up[lt[^P[lÇ tU^lLu ^UJUiuJt 

[p [uoiniu ink utpujut > ^uti/ut ûtn n ^-^tp Pl. "'PPP"* 

29 liuJut nLptu inpu£kJ*f kj u^ph*^^ hp^p n[uP i[pit u^nLm ♦ 
tnp t/[îiiut ^o uLtu'ijtu'it ^o J[^h uLiu'it ^tjui J[i 1P"* 

30 nn.tu uLtu'h "[^"[[^ ,p<* J[pth uLtu'it PnLltUui t fl«_ nLut'is 
jto tnp l[pp[^ » nn-u/ ^o îru/ hPPI^ • "*" "'-'"" *P^ f^HL 
^fîf/A nt[-uj ^o "Utu ^lîu^ % UL nLutit ^o inp ^p"-[^ • 

31 nii-tu ^o '[-pi'[- ^h uLiu'it Pnifi/ijut t ^t^ nLiuii ^o mp^ 
%tt ^uJit j.nL£[uj'itJ[i2_ "'p,p[^ * utnLp nt[.iu u[p Piuptpu 
j»op[it n.nL[iui'uJ[i^ utnLonujU u[piu 'Uuju[^ • t[ppuj ut^ujç 

32 in[^tt ^uj% tnp u^p^nLpuj « ^iuJtu uti[^ tnp [unLiut[pJ* ^o 
^nL^lt utt nt^ "iP^i^ • ibP"* ^uitLnLi/t 'i'iu t[t i[[iaujijiupU 
Jp u[oj i[.p2r[-tf[- Jaoint '[t^ tnp[uo > tp,pp ^i[tuit J[t^ 

33 Jaotntn-ut [uo^^ uiiu %. îtutftu ifuitLnLt[t t[tJ[i^uîUui[flj J[M^ 
U[oj t[-p2tk tnphtt ^w'it '[t^ tnp[uo t tP'P/L ^'^h^ ^H (rn ^uji!nL.mnL. ipmnn^ç ni-ujh ^ç êuj • apnuj ujutnhn^ J-n 
Uj^oj B^^^q-^ ]aouiç ijh^ uiup2^lihLu ^P^n UJL. u^n pnL.^ UL. 
ujn [soJijiuj ujupu ujpusuj « J^ujJuj Jnhç al^Jn&ujbuiph Jp 
"l^ tn.1^^ "^fi^hb ^tjjh nh^ innjiJO f ^P^Pl' iujs/tuh Jp^ 

30 Jçnç pjofi-uj pi^y u^pujui % Z'uJiu u-p^ri^ ^u/h Jp tuoj 
^uijuiçç n ujpu/^u 'hiu np /p uçp u hpçuiujh np upu^ 
^l^^H^* l^ ^E '^V t"'t"it » wi. Jp ufoj ui^ r^jfj^ Jp 

36 Jp ]uotn^n-iu jupnJ^p- ^PpPj^'h * IujJuj kp^^p^ "'t^pt ^P 
UjOj "["J^pppt h'o tuipiej utp ^iuuuiuiphiu Jp uioj npjpiu 
Êuo uip'^niupuibinphç f nL. JnLuiuu uanîSh lUJnpJ iti f }P^^ 
mp luni.uinui t^ipuj utpnuj t Lliifhl^ 'huj ^.PJlT^l^' * ujpuj Ujp^ 

31 uçJpnph s ZujJiu uîL. ^o I p inpi^ fnoinuj iiujJh uip uui^ 
^phui f UL. Jç^uiuLp Jh 'hphuj ♦ ul. ppuJinljPç uLp £p 
uiÇnjJuiui Îjj ♦ UL ip uipi^ iuoufiu ui^Juj Jf/hiuiJpuj uipui 

CO ^o '^"J^ppt' fuo hjoih ujpnui îj.ufh'& uip^puj s '[jnLUi uiL. 
^po ujuj^jip^ fuo uip qfjJp^lihui iJLiu'h^ inp^ui f ul uil. ^O 

od 'hiu n^Jp&f/huj ^f^%fi u.ujhû mpjisij x ^f^ ujp Jçpç^ fuo 
ipû.uiu no uiunui um *hoJouç hp^uiii/hui f ^uiJui hPJtP 
^bpb "*-[' ujpJptu f uin nl^n-uj no ujp junLUJnuj tj^ij^p^uih^ 

40 uij^ ujsiuiut ui ŞîujÎl.usIJ ujp piuuiuj ujpiu umujuj z ^iuJua 
^k'^b 4^P"^ l"^ll' ^P uinLfin-UJ ^o jp u^p pkjt '^^ "'P^ 
uur^phiu f UL utn puihiJjih uinpptP ,po ip Jptnui Jft ^ul^ 
4t juouii^ ^hj"^ * 

ÎJt/' 8 

* I '"'i^r P "/?/ tLULpusuîhuj JinLJJuih uiiP uipauthiuj 

^o [ilJç iPui l^f^Jpuih JJi ^i^jiît f fipV ^phmhplPl^ n-fi'hui f 

2 '^uiJUi i/nL^uiujl^p JiuJiiLp uipn^ui $ /|i_ tp^p h^nl^ Piufu^ 
Jph tnp^uj ^o ^p2.1r ^t ^pi'^'^^ t ^^J'tu u-ujIJ 'irPl.'i' 

O ^p uptjuihui uuihuh «o lutnpJui aujhph s îtuJiu kp^P 
" ^t^V Jisoiuç tup ^uiujfi'hui f tuL. Jp nLJt ^iu[Jhuj tnulbj^ » 

4 'ljnLcu Jp^ U£Oj junutupj^b û.nLpujtu'huM i^nLfJujij utiP Wpj^ uin 'hun] ^uiuipU (fh ksoutçujb llhPhfM [P UJnpi-illi/tjuiuj 
ni- L^n^n ip mnuil^ iuiilu/b no ^êJuhui *l^[l"- Inom^u/h ul. 

6 niuuju^ulh 9 l^uj^jih l^ ifui fr^^ Itsoui^ ^kj^ ^ujij^ ^o ^uijt 
n-nyi-. flp ni-[ihui nt. uiiP ê^jt uj[i^ nLJi'hui /»i_ ir^^ puju£U£ 
fauuj 1^1 lPt"l*^ » .P® ^"'P t[L2.1r 'HiL "*~l^"' "^ *ii«/* J^Ji 

7 uin ni-lthuj * îunfuj hi^^ ^ujh in ^gu^iuiuj jîrnLUhijj t "L. 
^lîhnouih ^LuPuj 'hni.uj mp 'hhiçldç ihnujdç u.nupuJUJÎJUi 
ihnL.fî}^ uiphinifh f nt. nujifjip^ ni-ujh d-p nioj nujiptp ujniShç 

8 tfnLpuiujp mpsiJuj X Qnpui Mujuju u uj uuia.nini-it^ Jnom^ 
Tiuj^uj f lujjjph kp^P /î/i/^ uip/unLjj a^utui um u^r^ 9 nu 

9 k^p^Pp «/«/* 'hiu funL.'ij q-^if* 'huiu^r^ s Iuj^^Tj Uiuipl\p^ ujl. 
^[iLnJ^Pk n (fp niui^Şiu/hn-LU ujp P uipq^ ^fi puLUJp u^nLÎM 

10 'iiuiuiui * QpJiU no kp^pp f'ki^h ujpiii^li'hui tj-UJ ^o [ipjb 
tî-UJ ^k luj ip ilinLpkiusul^inui n-ohp %n.[i t uui* nujupp^ lUL. 
Juin.ni.ijk niuj/iiL uik '^k"^phP ninouj n.nLpuj^uj'hç ipni.^ 

11 pi^ lunuujp^k * fl*~ "iP bujk 1"' "'^ t^lpkh l^'jt'^ "^k 

12 ^kp^^ "ip^i"! 9 J-p n[oj k^k ^^ Jiuiu Jpp X ^tuJhj tqp 
nu^ Pujpap Jp uipkuj'hn.uj iijp IsjiL/hî^ ^ppphk f *"- ^"'^ 
Jppk nL.uih tjujjliŞi uip usplihLnujp ^ppP^k ^p faumn-Ui 

13 Upt-hç tnp^f^ $ ^nt-UJ kp^Pp puJUJiP uipç 1 Jrnj /unt.ujp 
inp^uj jp ^ujçuik k^J_P tnk 'huj puLiPt j>o tJspkj tPj^ 
njnL.iup uuiuiûj t 

1 r*7_ tnaujin 'hp"hpJ*f iun PçiinLi *hp 'hpJ^t tfp piuupijç 
Juj fiuuj Çj^ irk"lt^k tJjp 9iu^Jk hto %ui^inli * ujp pujuiui 

2 inJ^i^ Jj^ ^nLh 'hp'hph i hp.Pp ^p uituyi-tuuhujhtL.iu Pk^ 
unLf^ 'hujujpj* Jli t pn^plîh Jp nn.iu ^^pjj^p f^^uni jpif* 

3 tjlipui ujp puiujuj tPo^puj p^unLj(iPli^ Jj^ ^ni.'h [^J X ^t^ 

4 tfujtij^ iPj/b wij^ PkŞ>Pl'l J^porpt-uj nLfiUj uj ♦ J*p pnLtn^ 

5 Pf[^k tiL. tjkpni.ujpphkn.ui ^[it-,pJkpk ^J* [Jn^Lh^Jt t (fk^ 406 n- jTt-fiPnh^ j^Q ^nnp^nvihRifhH 

k^C ^b'^^B'^tPt '^ PnWbi^u mp^ Jiuut b""^l^ uinL% J^nft 

6 [uj'it * nt. u^pJ^^r^ puju£U£ nu Jji^iliuiu uip^pj^ t fi-ilt'bl^ «/« 
ujtn.tu ni. d-p^ fKiun.'btuatu un^tu pnLuÊLtup- Pttt^l/but , j30 iutP 

7 ^ui^^ % fj^uip IfJt^t "ip tPujupujŞi^ fuo ip ^h'i'k^ '"HLÎy • 

^p n.iutj^ tnp intubp «/« tfut^uni.i^ nt-h 'btu hto ♦ briuluotn 

^p u^ptj^f^tMtb tnp ^pfîbiu nt. J-p 2_tph njpti[^ut'b 'btu [uo x 

O n '-"'"'*'" tupjutupqiu tiiun-n L-tlutb tnpuil^if*^ 'botlou Jli nutu 

9 'biu'b'btu u^^J-iu* ^fiptu ^p'botfoui^ \Pnuutu Jft ^'"P h^ *^P 

iJJiuttttMtn^ • ^iutf^ tuL. ^tu^ •B^ LC "(h'^'fip""" uip fututupP iu 

iO liph 'i'^ui[t * J/*i^4/» J^p ujof Ipujiu'b ^uj^l;^pi^ JootnJ^ Hi , 

utu ,pp J-p u^oj tfui tnpujj^Jiu , 'tf'puJi Jp utoi tfiu ^tuPfiiu 

uptjiutu%tn^ * i_l"-*^*Bt '*"' *B^ ^op tnnn>ut J^n-iu putapiPiu 

^** 'HtL "'-"'"-"' ^op lupoiu nt. lul^iniup ^"''P^'I utp ni.^ 

UnLin ujp^iu ^o Jp ni.tPni.inl^ juo ^fiui^tniup uiputiu « hpj^p 

11 iiiiP Jp ntutu pni.^tubfi iLpyLtub tuJoPpb , 'bp/^ tPVh 

^P "* » ^P*B(L ""^ ^P. " u't'^^'U'lb l'PJ'h-'"^ "iP^ b*^l^ * t/'*' 

12 ^p upu^^tuufiutb ip u^p n ^ht-nJhpi^ ^tub inp^i^ $ iuiP 

'^"b P^PpP * l"'*Bb'^ "#«/* ^b'-'B'^^P ^ ^iuîi 'btu %pnni.iiub^ 

*urui f iç Jp ^iup tjLp 2n-ujbn.iu uiuutp mprirUi iutPf ^o iuu 

P. l^ blP ]iutun.tu l^'bliçi %iu ujpii % Zni^ up ttuîbrui ^o 

nt-tub no ip tniu^iupiniu inp JP1'"-II^ *^P uituatupç inp 

piob ♦ nt.ni^tu'b ^o ui;ntu'bl^ii-iu jupqJi^P uipnr^ Jn ulrrpubi^ 

44 ^b"^ inptupfibrhi* J]^^iliu Jjt ptuiuut ^1/11 ^p p ^o ni.iub no 

4o Jîb^p^ 'b"'L '"P'Pl^ ^P J^^bl^ tuujnL.p utpPt^* ^ujtfiu ifp 

P tPlt^ ^ujbtu trl^^i^ û.ni.iptjbJfi2_ 'buinpp • 'buj Jji Jp 

tP2.t^ ^"' upJpuujbtn nio Jp tfpn.tu lu^tlui uiputiu t 

iJLr"* *P" ^h'^b t'"^^ "* ^P '^p''-'^ •B^ "iP'O'P^* ^'" *pb 

4o "Ç^h b%Pbb""P^ '^i^ u^tuPiui ujp tniupfîbiu * ffjiptu kp^P 

iuq Jîb^fi^ 'l"'t "IPPP}^ *^P '^pj'-'" b^PbP'^P *pb P" '-^*' 

* i.b'-^'^b iP "kp 'Q^ ^utptiuj i i^ ilujj Jp tfnn-iu kp^pp 

47 iî/^ Jiit^h^ 'I""L '^u'^p^* Sibp'" ui-fiui kp^p "ip bp'"'"k^ 

pk b"^ "iP'Pp'^ b'-^pkPp *^^ ^kjiu » tp^p "(k b'"'-""ipf' 

"iP'PP'^9 ffp ifpn-tu ^iniupkk tPlt^ ^ ^'"'^ ^utPJtiu uijiiup^ mn iO 407 

18 l^Pp * ^itLUJ *n ^L^p^pll; Jr^ utnuiiu i LuiJuM no ]îh^h 
^ Jtuutf^ u^^ tPuiuput^ Uj^H^P*^ ^umPum ^O ^^ jîb^liÊuiui 
^^LnJl^pi^ fuo Uin ^oPlt Putnn ^ji n.ni-ntuiiJ^2_ "ituta^niPx 

19 ^^niu ^iuniutiuM uiu Jn ^^Jft U-n^'h"^ uioiuin tunnPi Jp 
kto lUiLiiuJç ^çJnuih J?/»/» > ^o ihnti-UtU n.utniuii^ uinoniPz 

20 ^n \jl^^nLUiliiubn.ui na.iu (jl^^nLut^ ujnuiP^ no If^^nuui^ut^ 

21 n.iuau/it^ uinjaniPx ]n ujniuini ItoJouiutu lunLonutltn-iu na.us 
in UJiA *itoJoul^ uiuLOijJi ujnLtPt %iu ^fi Utn jn uir^ ^**., 
Jouuiiu uinLiPf ^o in ujP^ 'iioJoutniu ujnLoqutli a.uinuiitû 
"IP'^P^* LIL 'HP.'HI^ %oi/ouiiiiu 'iiiii ujnLOtjuiiiiLui ntLui in 
uinii %oJouç "iiui uinLOtiç uinLiP ^ uiu ^p Jn Jaouiç %oJo^ 
uç Jnii PuLiiiiut UinL 9 t^ in uit^ %oJouç Jiuiuçuiui uinLiPf 

22 tPO %oJou PuLitiiOiiu^ Jh û.iiitjuiiia ^^PJîP}** f}'- *fp *J"'lh^ 
&uiii ntLUi tiutjli^ utnLiPt ^o tiuijji^uiii a.uiqui%^ 'HP'PP^ 
uin ^^Jliu!ii ^kJf} tPlIb "{"''* *B^ ujnmui ^fAn^uj% htl^^ 

23 [liiu tP^BP}^* /?*- "'-h*** ^P ty l^^Ply '"P'PP*^* ^uiPui 

24 ^o lii^uja.1^ nLfi ujnujniP* îni^ %ji^nui%r^ no in J^J^ 
uiiii%iniu uiUitiotjutii utntLUi ^l^Jft J [i ujuinuinutJu > ^iuJîu 
%liyijii^ li^PJiluujn^ irl^nl^ innuPl^tu t jn hlJ^ Putnia^ 

25 ujujnatr^ no tup L^% x f]L ^uin ip^^jpJuîhuîii Jn ^uin 
tLn^tLutii ruo tauiUiP uinninii t nLUJ% Jn ujtti niujnujui uini^ 

26 Piu^^ f UL utiP Jn ujoj hiuinuiui %ui uinL% x ^gnLUi ujti 
tu^Jtu innuiujtiniP Jn ujoj nn.m t^U.P."P'L tPl.l' •Pt' ^"' 

27 ut^Jui ihuiL utnJnLiP %ui ntjLui ^o uitujç uinnnLpnux J& 
Jp pj^%l^ fuoiLui '&l^&in inninntPf nL JjiLpji innpntP* %ui 
uitJu ^o uiuyç Jn uiuiya.iuuliuiiin.ui J*^*1 J^ppfi''^ uiti uinjuo 
&iijjuiçunn uiçiP innPnh x 

vi-n 10 

i f]t- m^ %ui lunLUiijfiiP ^o ^nLli %uiinui% u(P/t[^ * ^J 

ujpl^uiii*' ^o ujuiif^tj. Jui ^l^Jfiiiîii in uifii uiJn^inui u£nL% 

2 »«. aJpiu% Jp Jjt^ u^iu^pt; u^^^nLpflii x Ql ^^Jjiuîii JfM 
Ifi^ lutlfttniu hL jT^ u£uiipinui Jfi^ JpnLuuin.ui Puii^/i^^ 4 i-ujp^ i l]i- ^^el^ti/îj d-^i ^i;t/lu% ujl, pnL^iu'b^ i!^jiinL.uj_^ 
pnhç tlî^piaLUjpr^j * tjppuj in pl^ i ni-Ujh ^ii^trtcn <fp ujl. 
pnL^ufhp arntujpl^ ij^ utp junLiupp aintfb 9 nu. uîl. tipbtup 

O Jiutu mnL. * j^ppeu Jaocuç^ erp ni-Ujii c/-p ippn-tub pujnb 'jbiu 
ufuL. t jrtutu ^po ip (>^oiçmiu ip tuptn^ ^iu/J^p^ ptujupuinpb « 

6 [JL. ipp2fl-Ç ^u/b <//f iTujU-iu tJ-p huspçpi^ uinLb ♦ ^ujfe/tu 

no J-p rL.pyri^ç rtof&ptulin-iu luptjnL. nporiiub biuujpb ) j^**^ 

^ 7 il(u*b no ni-u/b luprinL. ^^"jbinph x th" ihnLpfihl^p^u^uîb 

iPsjj ujnb nix-uj nLujb ^pbp nu/b ) Kujilu/b no i^ujMpuj bpijp^ 

uu/hmpb ♦ ^UJin.ç rrp ujoi luni-tupp'bç ul. iJçpinLiupr^ç 

8 n-ohp 2^p^' * '"- <'/' '^*V fÇ fl'"Pp^^ n-iuujnLb * Z.^^ uiiP 
npbuj 'iiiu^piUj ♦ yuihu'h ^o J~p nLu/îi '^phpnu/b riphui Mp^ 
pf/b t UL. ip Ijçjî luoiniu uihnlanLuç ^ujriiup niuuu/b J>Ç^ 

9 filpb * 4^h" Jiutuç iîiiP 'buj ^l^n-l^usl/iipb f jtuiltj/b no cfp 
nLUJb ^phpnn/b ^çrt-puiu/buipb ni. clp if/u^n.uj'b *^hP^^P 

iO UjnLAi X ^^tP inptt-inpn-u/b iPujjapb t iiutîii/b no J-p nLtuli 
^l^p,puj'b uipn.uipn- ^ppp^ t nL. Jp [J^ij^^ *BU^1^ ^-t/f^e^ 

11 ujnifb X ^iuLÎlu LUL. ^^ifji rj-pyuu/b Jp ujoj jiujp^lJ^ ruiuup- 
uip l^tuiap uJhL. J-p ni-u/bn-iu ^ luj^pl/jj Jp tPuin~iu J p uLufb^ 
n-tu ^po jp eu[uppJ^ inp^^ HjJ"*'^ ^H "19J itv^P^ ^tufdp 

12 L'pilliuu/hmpli X 'ljnLUJ iul. no hjo blujiIuP uujnî/bu/hutpb 
Pujpjdl/b tnp^eu u^piu if^tjujniu ^o %iuujijj ^o u^p r^^tlmx 

13 ^p_ nn-tu cfp pbuujijji fj^p^huil^^ tfajuiiu uiiu^ipuj Pçp^ 
'o.pujç n-ujup- 'biu ^ujpiiiu $ ^iuifîu Jaomç çJj/hiu no tfp 

':_ . ^ni-inpl^fJ!^ n rt^ui^ uinL^ n in^ *bijj ^l^iui uil^ijj [Jkp^ 
^t"i^ /^/"i_Zf t /ç- ^ni'ij rfp UfOi utUEJip j^pppbg LLiutnpp 

^/£!^/I ' 'HP P '^P^C^H^ ^ PJ'^ [uçiiuu <J[i inl^ usptniîi x 

14 (J»/i ujoj nL[ius t l^j iPnt-^ujuj^pijiujb*' tfp ifinLpjil^p^u ^ 
13 Ppb ^p n-iui[ph X fll-ui ^o ujp ujj[iiPiu'ii pujuj^p mpinptP f 
16 IjoPi/b^ tP^ ^ni/ij ^iûp^ "ilL^l^ * 'fihijiup^l;^ J[iL.u^tupl^^ 

^PPp^ ^o iuiP J[iLUiUjpl^^ utpnr^j f%uj^ no ['l^ujn.[i[J[sJ^ 

[unLpjiu J^utuç iu ♦ euL. "Ijui^ ,00 iuiP mp ^p^phpb 9 %uj ^o 

^l tlS"^i-tPt^ Pk'^^ Jiuuj(; m X QpJuj ^o iuJ^ ^^J[im'ii b^^ dbP 10 409 

%uj% rtL. Irl^^ LoJinuibr^ f B^jniu unP ^çupujb J-p J-n uil. 

48 Irl^n %uiiMn-Ui ^ftul^utuifi fnp^l^ * Ijl fli%ujtj[fi Jtupusj^^ 
J^qiîtj^nii f îfo/* ^o uiL. n^nt-pujmhujii ^ni.uipoqu!ii Jp^ "^^ 

49 ituihn-tu ft^uic^ ^x \tti.tu <fi^infUM£^iP tfttiLp t[L2ft ^pt' "^ * 

20 trujluotn n.nt.puMujij^ i^ttLjJ l-p^^.l' ^pt^ * ItuJuM nt.^tu 
uipui^iP ^o uiL. I-Pyt'"^ *B^ Puijli^tuii ^ni.pu£uiii uipjtr^ f 
Jp '&piiufiitL.tu a.ni.puituii mpo^ i #Ji_ titu no Jp faoinçn-tu * 
nL. iun Tiiu hinLuiaptT no ^nL.% ^^tu^J^ ^nhtuii u^p u^i^ • 
^nt^ %n^lTtup^ ^i^tP ^lriuup^l; piuu^u^i^ ^fuai.iupp%i^ ul. 

21 ^^tP ^b'ui"p^h ^f^tMlU X ^pul^ijuj%l^ PtuujujJ^ ^^iP Jp u^^ 
ntuiil^ ^piiu/bn-iu ^jtu^tniup uinuiil^ ^nL.% DLtutnf/p %r^/^ z 

22 Jp Itupl^n^ tuJ* piu^rpj Ptuu£U£ > unP Jç fJtua.iu^ifi'%tu s 

23 J^p iPpn-UJ ^iup 1P2JI- ^ujjfttiui iui^li% ^ujp 1-^2/1- ^^J^ 
tnklb %pbiu ♦ Jp tPpn.tu ^iup l^p^flr '^^p'tuj » ^tut/iu ^iup 

24 'l-Py^ tfuJiPni p %iu^iu z 'lfiii iMpîi ^o IrÇ^ç jJiuiiç £p uinL. 
23 ^tjjjtnl^l^ fuo u£pu£UJ t Ip t ^'/"Intlk /^ö <^/' * S^P ^^ *P^ 

ip a.tuuiuuifutu%l^tniu rj.1^ ^0.0^1^% u£pfunL.% ni. Jp tuoi 

26 tpuJltpli; pi^^Pli2_ tPiu^Pf/U * ^fiptu utf/bl^ iqp ^P'^/'Pfft ^o 

27 ^ Ptuuiut iu* 'ljnL.iu J^p^ppJp fitPiu%upruu% Irç^ç n utiutl^p 
inpniu uL. ^wlÎt inp hint.tuar^ ^t/iiutr/b ^iup Sp^t> ip uiiiip- 
n tnç intu n^p%pii uippint/ii f nu Jp uioi utuJppç Pk^Phj 

28 tPiîi^f^ % Jjt tP'BIL ^t-pd '^p. ""-'" ujl^Jiu tp»^ii » '"'- j-'"-p^ 

iutubl^ tîtnt.p iu f ni.ç i'"lh ^p 'V**/ ujnt.p ^o Jp no-ui pitu^ 

29 uiçp ^pp "«- *^p uioi riiuJlipç tPiu mnL.% t ^iui/tu ntuJhp 

30 tnpuil^iP lu n %tUf J^ lu ^iutfiuJ; t ^ftpiu ^ptfui uirpuutfiPft^ 
tfiAi Jp tpuJftpt lutu^n-tuufiuîii tnl^ ^fi'-^P'^ 'IIL'H"' ' "'' ^P*P(L 
uiri lup fibtujçfJ ç ^ftu^tntup inpuipiP ^p'êfiu uiçiPu inpJJfi% 

34 uinL% % Jp i^^t ^o 2P-PPP '"PPPL^* %"'-"' ^"LÎr kp^iL 'HP'^ 

funt^ ni. kp^PH iftp"L% f"- tp.piL tPit *Pb 'HP ip'W'-ip!' * 

32 ^iîip tiLlt ^P 'HV t'PlkPt Joomi ufp^^ t 1ltpl\p Jp Ijk^ 
^ni.tnfttu%n.iu ^kpk^ ^f-p lfnL.%iu%ftUi%n.iu > ^kpkj^ ^/p tPtll'*- 

33 "Ufjk Jaoinkf*.tu f funi-iup MunL.% JiuMU^ t QtuJiu% ^o iuJfi t^p 
^uip Ptupn J p Cf^Jftujijit.iu fuo^ inpiMjptPf nt- ip tnni. ^ujj^ 
uikk b'^ %r/bptPf #4" k tftpn.uiit'^ ^tupiu no fuJkpuu uipi^pii fc 

35 410 H . vhFMM J-Q ^nnR-nwv.in'U vhf 1* 

1 rlv' ^"'-"' i^^'hiu ufl^^ iuiifuiii no uitfjt ff-n fiuuinLO^ 

2 u^nutPt 'ljnuui n J^ut^ "^PjBH*^^ ^J ^Ph'^ i .po '^P IP ^urpt 
tL.n^n.mui utnnui mo n.pbrtie ul. iujJutU no ifn J-p nn^iu 

3 ua.b-nIJhut j3ç*jljujh^uiij mnp.^ii x 'fjnum mnnnnt.nnU no ^nL.u 
mnnutiipit $ hP^P "Çph ^h^[* ^^mJçpujit fiuui ni ♦ ni_ uçpç 

4 Jp'it J^p^ ni.^ m * nt. "^pt Jtum Juoml^ ut « 4"*/' ^^""^^P 
^no ul^pl^ /uo mp iJ^^^pp'iiut LuiiJtu no ip jtuimmi^pi; mn 
umnr^iu | trm ijtÇjrj^tfu^i^p^lJ^ mpnai mnt^ "^^tph ^® "/4" 

5 l^rpt^p mp^m z fJL. ^iup Jpb ^o ul^pÇ ^o ujp '^y.ppp'^^ 
mr^ ip Itutmml^lJJ^ mp um^r^m » h-mjuom tjt^jrj^iftn^pp^ 
Pb "'PjP*" • "tp^ b'^ "i^ b'îl^P mp^iu 9 ll'p*^ ^(;Jujît 

6 nnm ^m^p ^"'-P utnt^iu » ^jtpm hp^pp_ ^[^ '^kp^ b'^ 
'irm if^^^pjt'itiu f utpm IJmilutnt-pl^ ^o ^"'-p '^p^'^ • '^""'UM 
tp^P 2^P*^'" *^P J^ jpjtn-m u^pti^ luo u^ptttitm^ » Irm 

7 '}-'"-p *PPP^ * ittpm' uft il^2hp'''i"''f^ * ^P ^lfmifçpn-iu 
^ûuirlttt 'ibt^iu no u^p^ lyo ufp J^^hpl^'f' * iJ'P''' "ui-phpJ uil. 

8 bll^i^t Jaom^ iu f ^mifut Jr^ Itntii^lJI^ ifhph /"** "^ * StbU"' 

9 "itm ^lt ^êrmJl^p Jp Jr^irt t i^ Jr^ Jp ^lrmJtp itt x ^l^pm 
^lrmif^p Jp uioj Jr^ lumin. %iu utnt. • t^ Jr^ Jp "l^J 

40 -^frmJl^p X J^p nL.li ul^JJ^ml^ ^f^ m^jitmmpit^ do Jp utoj 

Jl^l^^uiit Iblt^utitl^ ^lii-^Jl^pi^ fp ul^pl^ luomm "(P^^ 

il pm X Imnlnt ttrp pmuiut %m Jpii utç ^hrmJçp mpuiiu 9 

42 fjli~ %m Jh -alrmJ^^p itti^ Jpii x Plipm imtfmii no Jpit Jp 

^lrmJçp iit JniLUutit Jh '&lrmJJçp Jp Jpb ut $ putnli^ ^çJh 

13 Jp Jp }aoml^%iux /ni_îi ip [uomm ^lu-niPufp^t^ Jp Jf^^ 
n.m itiçifç2'''pinpit Jp faomf^n^tu putmmçP *PPPP*^ ^'"^PI-^ 

14 Jp^^ wpufiu X \jm ^o ffmtuhmP Jh Jp nn.m 4A^ "'PtP'" * 
ÇptPP Jp '^trmJçptt.m ittpunç mppçJ uipttiuj Jçn.m mipuiiu x 

lo ^bp"* ^r^Pn. ^[^ "(P "^piijl-h mp^J iu Jl^n-iu lttpJ;P ttt • 

^ptPm ^o mpi'if- Jl^n-m ^p tS'^4' ^hpk'^ ^mpltu mutjf^ x 

16 ^mtfm tp^p ^k^t JliL.^mm(;^ip^p mnL% mp luni.mtaut 9 Jaouiç 9 

^^iT, l^pui ./^ uioj ^m ^uj%^ tnt ^"' » i^ *^Z! 

^m^«i ^o ^«.^1/ ^^ ^f,i^l,uiuiui ip^ H^ ^ ^t^^ ^^^K 

m^j UMti^ uij^ uiiAl^'^pf ^o ift^ %u,i[^ nutu, Ş^iij.u,ujt, C^m'Uu, 

49 UL. t/^ uiif, ,pl, uiujifaLp uip^iuPx ^fipu, ip nutUM Şpp^u,u,% 

uini.% ê^f, l^ph^ii' * ^u,pu, ^o i^p 'bu„l^ nmu, Jla^.uiuLi^ 

20 uinLoqu/U uiijui'i, u^pui^ X ^ULU, ^ulT, ^o ip Iri^ ^[i 
tpi'uii, ^p^liuUm^ , u/L J^p u^oj 2^l„li puJUiuiuJi,/, fufiuu,^ 

21 p^k 'Uf^m * SLbv"' "bP"' t'"*-'^pi^k ^^P ^"^" ""t'-L 

^fila po mpuPliUiS, * ui. Irl^^i "1(10 tt ^J^b'^"' "^ '^"^k 

22 wi^ "tpp^l, t^il^l^ * ir^^i^P *^Z! "IV ["'"-'^l'i^t "i. ,]i^ 
lun,.u,pi^i iPujpuM n Pn^u'u'Uu, , Jrujfuou, ^^^^ifoi^ Jaomi^ 
U£i [,p[,uiujp uip^pi^ t UL uip ^V*^ fnp^^ nuui'i, ^o 
tPllr *B^ 1"-'"% pni.VUtu * ^îl 'HH'H^*^ ffpnn-eu* n Ji^m 

23 uip^pJ", ip ^^pm-h ^'^'buiu, n Jiu,^ 'Uu.^pJ*^ Sj'pu, Jp 
Jp i^u,uiui uHj'Uin ujni-[i ^o tPp Jp un.'U pkuiJtJ* ^pp , 
^L^PfL V'""i"i \y^"b^ ilL ^"'^^ ^"^ "i"^ uint.%i [uo 'Uuj^ 

24 um'Uut * f]u u^p ip^pp ^^Pi^t ,[,ujp^ ^pp f "L ^o ♦ 
fI)puP[iUph , uipfunifU , ni-[iu, Jp u^oj n ^u^P^ ,[,u,p^ 
u^ulT, ^oe[uJujj JpUuj , nL.[,u, Jp ujoj ib'PiL^ *^i^ "l&?i^ * 

25 'p^kquji],^ piu^h ib'l^ ^irujup^t uiL'Uu, nt. l^o ♦ f.lrujup^pi 
^uj'U u^p [uuijUuM Jlpj uj^miu î/o m ♦ ni.[,u, 'HH'Bi^ ^'^"^ 
Ûujput'U ^o ^ni.'ij t[i[unuujppiAi uipuif^ , Jp '^oj ib^pk 

26 Jpb X ^bP'" >t^'^ ^Jipuj'U ^o 'Uuj%i ^iuh uippnift, , //t 
^&uiup^i ^uj'î, ,[ipnifU Jji^pi^i Piuu^uii %u,j.pu,p^i^ t 

27 ^iupu, ^o tuL. uji « \jni.tu ^[, ^o mp ufi OLiJiLi- [^"'C'i^ 

'Uiu'li ^iu'U uip[uo , iriupoin ^iriuup^i piuupjii i[k tnp 
po • unL-ipjL. inp uiuj Jp [untjU nt- Pi'U^ ptuu£uin.iu t 

28 'ljnLtu iruin.ni.i[^ uiptu' po PkŞ^b^bl. 'HiL'^"' "'~ "HL "^b ^"'•^ 
i[iuji Jp tuL. %ujUi uip[uo uL. Jp uLp ^irtuup^i '[hpo ■* 

29 Sibr"' "iP "i^ ilf'JPt P"'P'ik pnLUJpo^ nu ijl;pnLiupoi^ 412 H- jrhPP-nh'9 s-a ^nnp-mihWbfhJk 

30 tiL. ujqiuu^ç juo uipluo nt. i/J^ uinjuo « ^n ujoj nt-^ ul^JI^^ 
ujI^ ip 'bujij^ nutuj ifipn. tpjjjjt^uj'ij nu 'îtiufuo^ujllt ^iubuj « 

31 nt. tpnn-iuh </^ utn ifrtnnijx ^^nuj kp»PP ^*^ b'^ P^^P tl. 

32 u^p^pptxjiUuj t tutf* tnl^ ^^i. ni/* *ibuj uiuj'btu % ^tutPuj LutifuM 

^o tutP ^f^tp" '"P'Hl^ * '^P. P'"'H"l ph'^t'H "'p^ir^ % 

^tup^iu ^o utiP u^n innb^ piiJtl tn ^jt'-^^ "'- UJtitjjuj^inl^ 

33 'bîJu 'ph'll^ * '(jnt-uj ^j ujpkj 'Q^ Iputluj ^o ^nt^ tn frl^n 
ap n.l^bui iiptlujbtupb tf-p ujoi jtini-iuppbl^ , J-p ^uji/nt. uinL ^ 

34 n-uj 'ih^ihilt^ 'HP'Pp}' * iju'^'u hp^p ^h^h "ip^t "^ "IP"* 

^p iPujpLu pMOuttu ujp/unL. f ^o *buM' uiuj J-p ujoj ^t'-'P^ "*- 
35 luqiuu^ç ^UL.'îi 1111^% iu -&ptlajbuipb x fJL. UMtu^^tJLtu 'hPl^'*'^ 
nlupiu ^o tu^ "[i*^ fuh /p Îi^miii/J inijbptPt 

UbP i2 

I j*- ip pinLunLuuM uj'ut'll'Thl' pni.^iubtiub^ kj ujpguA > 

Ji luti Ituj pjni.iutiptP no ^ntJb 'bujautb uipuinb t ZnifiU tpu^ 

^ 'P'"li'' *P^ ^ni.'h Pujjli^ujb ujnt.'b ^tuilujb J-p inh iniubli 

^ ijsni.ptu'bn-iu utp^tuPp ujnt^ 'HPpfi' "*- 'ubftb x J^p u/oj 

nt-piu Jp nnLUM jutuu/ip inpinptP ja,o û.iuP lrk,pk t^iuihu 

'P^ "/P. P'"-'h Juoini juiutuip inptnui Jp ipiujt^ti^uj [ui^ 

'btP u/iJut f uL. ^iup Iri^i Jp ipiuli^n.tu ptuu/u/ 'bp^ 

4 ^/riupui uphJut f hp^p *btu mp pnt.^ if^ ^nLinui t (Ijpn.iu 

'H'^t'ltiy'^ P'upt^ u/p Piupij ^ t ^iui/su pUL.^ ^^i/iu'îi 

O uiL. iu t Ç\i. t'ptpfkP'ub Piupti u/p PiuptM pb % ^iutfîu Piuujum 

O ^gutulM lUL. iu z ■Jni.iiui'b J ^ uitf/^pub Ptupti uip Piuptj 

pb f iuf,ppu ^çt/iu'ii tuL. Juoinh iu jao luJhi inpoiu ^iJtuilM 

' IP """l^ ^t'Qi 11-p^H.ujij t Ç\l. Jp ^tup ^iuuiL.iu lu^ft^lriup 

8 u/ni^f; pni.^1^ m/.(^ inuij^ Jp u/oj ^uijtniuH t ^piu Jp 
^h^h"-'u u/p in/^upk PnL^ ^ipuJ^ [ipfi ^tuPltiû inuijfii * 
Jp upu^^iuulin-ui ^ipuJi tpub^ ^iiPtu'ij u/p ko/ifih '"'- 

9 pni-^i ^iup[tui uiiuji^ X ^p uitu^u.uiutplin-'u ^hJuiii u/p 
lUL. PnL^ ^f/mlr I Jp lUL. iinpitiL.iu ^hJiuti u£p iul. pnL.^i </^ m^iu^^ujufin-ut ^ujpij^ *P[LCl^^ pnL^ujh t cA^ &^(r^f;rt.ut 
Puit^nL^ pujifnLp tjjuPujhujij ul. t^n ujuj2^a.ujupn-ut pj^n^pjf; 
44 .pCPlJ^t tj^Qifujittu'b ^uiPfiiîj mujjf^ % \y^l}^ '^hifuj'it ujL. 
^h^ P"t-i iuif(rj utjt^uj f tuL. ^I^Jjiuj*it ni_ </^ ^utp irh^hn.ut 
tjjuj^^^ut ujtu^i^iu tjtujj uinDuj^ KtnJutit j%o tnn htnL.turiuj x 

42 ^ppuj ^thu'it Loihntu Irl^n iu nL. thntt. tutjtnf; nt-^ ^^ luj > 
UL. ^çup tJJtujjç lUL. Lot/intu no thnn.n'it hf^n Lotlmtu^uj » 

43 tfni.uuj'ii Jft \\uuj X ^iuPtu ,^o iutP C^I^JfiujU ujp L^n puL^ 

IL "1*0 ^t'P ItotJutiu tJini^n^iu ^iuPr^ P'^^^th 'V"'-^ * 

tp^H. hh^f^^t^tujU i hp^n ptujfif^ujUf kp^p ^nLjiu'itf ^/n^^ 

44 tutjujintu'ij t iuiP ^tJlt Jft J-p pni.^ if^funi.iup^ % QpJiu ^o 

45 J^oifiniu hç^ ujnuj %nijuj ) i^ ihntL. x hfi^n [1^0 Ul^Jiu* 
^fiJut ^o iutj tn^up 'itnijnJ Jn Lothntu Ib^nJi ttin tuuLft 

lo tuL. Jp Ifoihntu'ijn *hiu x fJL. hp.PP U^ utl^Jtu % f)nJiu ^o iura 
Iju^ij unhniPy Jn lUL. LoJuttu 'bnijniPt utn luuLp tUL. Jn 

47 ijoifuttu 'ijn*%ui t br*BP hoJuitu ^k'^t £."'^'/ ujnufujLtu f '^HK. 
^putnj^ Jn no'* inl^ uinuiujijiu • ni. hp^P uin^\iuuij^ ujn 

4o ujujhiu f uil^ uiuhinnh Jn r^o in^ ujnujuiijtu x \ut^fiij 'huL.ui 
Juornç ujnujjtuu tnujhL Jn ni.ujh ^utp L-J^^p^ in Lotitntuintu 

19 inujhft ^uiLuij ^o lUL. fuoutn * fJL. k^P^P tut. ^^Jfitu'ij h^n 

20 tuijiu ujjiujtu'ijiu f Lotfintu Jn ^o in^ ujnujiu%tu x îiuJiu 
tuhiftu ^iup ^ji^tuu ^o tuntu ifintL. r^ f Loifuiut h^^ lu x 

24 ^"t^J Jp inl^upn-uj 'hnnLiuniu ui^Jiu » I^ul. Jn Jftn.iu Itu^ 

tjpu ujUift UL. utu inftutu u^n Jn i nljLuj'hn-tu tp^PP S"'-*' 

22t Jp Jjin.tu jrurjjnP 'hr^r^ x Jyfiu iul. lutttul^tt. LotftnuM jtO 

2o ^/»«- iL^t'^ fuuLjtu'h f ^iTifi ifiptL. [j"iP^ i^ * n*- "^*- "^^ 

iJf'ÇI- Ijotfuiiul^ Jiii^ ^o ifiprt. ujh fipftttJtup ttini^ iuJ tnp 

^muiuujl^ftij jp^ ul^p nutu'it unP ^k'^fi 'tP"- tll^P '""' 

tjfihj^ , UL. ujp ni.fl PtuptjJ Jp uj^ ^uLpJ^p luruujl^rj. 

24 iPiun.ru ^l^'ijfi ifipu. ^nt.pJl^fJI^ nuujh ^l^jut x f}i. Jp ^w-p^ 

^tPlb ""IL'Ukt 'fJ'"-"' l'Plt *pb l""ip^ %j^ut t i^tpt^ 
Jaourç Ijorfintu ujp nL.fi Puiprt^ Ljp Lntuû ^pp > "*- "'^ ,p.^ 414 R. ITfPP-nM J-Q MPlMlhR'ofhU. 

a^çi/u/bfiç- nL.p *^ç lut J-çn.ui *^çun il'rrn^ /'^t"'l^P utui s 

2o lujJduM no in LaJutus^inui &pnn.uji 'buiuiui f i^ ujnuiiuijla 

^çifaiL UML. Irç^ qiuJç ni-UjLi u^ntnui £n ut^n ^un/nutnnL. z 

2.6 f}i~ kp^H utltf^ ^l' hll^kP ^11^2.1^"^ * ^t^/* uiquijuiij p.kn.ua 

bf^tkp ujji^p^.b''^/^ * "^ ^P^IL '^n. tlt^P "IIL "'HL" ^Z' 

mA '^çnp lunuiiujli V^H ^"^"{p^ nçn.uj t "JljnLui ^ntAi Loi/intnç 

2o liutuurut ) UL. UJUJ^n-tu uiiu\ri.nj tunujç nLJi x f^i. JuomJ^ in 

»UPlP""^k h'Ointu inunMp '^rUinnu/U f tui/nLi n.l^unLiujij ♦ 

(f^lî^^lt ijil^jtj^i/af^knuj'b f ^iLi^iJh^^ pioûujjujlj f p^)h ^J^ 

Ijjj i/l^ p tuii t puj^h "i^c'^.bl^ 2_b*b"i/"*^ * IrujpinnJujh t '^"^^ 

29 injinuih 9 ^tunn ^iunn nni/lutiuj^ x Ip^L^n ^^i/J^iujÎj ph^ 

nn L^ /!^ * ^t^hp ^b^b"*^ 'bkjli^'H^Pl^ * ^^k^C ^t^Jliutia 
pto^uj^'bnij i J^Lçn ^çJhuj'ij uiinjJ^fJtu*'ij nip ypnp^lî/ij * 

30 Jfh^hp ^p ^J^JliUjiin-tu uiiij^^j^^h 2_b%"iJ"^ ^u/hui t JJ^L^n 
^l^J^itn'ii npJujiiuj'^% juinaikp inpinpb t Jkhkv ^k^b"''^ P^P^ 
ÛpLjç tnp^pij X 

dl IfnLuj Jp ujoi uiL ^k'ii^b 'bP"-' 'T-*"^^ lu.ujpj^p^iJj'ti nujf^ 

pl^lJ "IP^I^ » "1- ujtt ^l^b ^pu- LLUjUa. n-Ç np Jp nn.U9 
bl' uipuipirx 

^ iJ^r'PP "IP ^p^Iu/iiç tPîJin-nLjujij ni. i/çiçnuMi juiuujçn 

u^pmpJ f UL. tfni.^iuujl^lJk JpU P^ULÎjbuj umuj uin nrpiu 
tnuMiiL tnution uiiujupp*' Irtjjluotn ntptu ^uiJujlJtu .P/'Off uu/îi^ 

2 fJuLp tt^nB^tfx fju kp^p 'btjl^^I^kpbf^b^ '^l^ ^uiu^ut t ni. 
uiptpjjijpiP ^^Jjt uppujij UL. ^J^JJi fip/ui'ij i nL kp^P ^p 
f^^Jji pJujUn.u3 JusiLn ujpujpir i/nLuujij no ^Lu/b Jp o/'^ 
miu '^uijJpiipiP * '^usJui i/nL^iuujÇp l^ Jpii IJnLljiiut uiui n.iuP' 

3 tPl^ *pb 'i'l^p^^ f}'- tp^P ^k'Ib '/^pbiPk b'O Jp ^ua^ 
i^ppuiljn-iu tijpinpir junLuippij t ul kpj^p Ip^Jinuii juo Jp 
^uJtlni-Puibinihin-ui pk'^lb^ "IP'PP'^* "*- «^'*-4""^/t^4^ 'lf^ 

4 Pnifljhuj uiiîj t ŞitJjjtnuj ^p^i Jp i/pn.iu'btjj' uiîji x IfnL^iuuikP 
Pk^ilni^l^ inir^ut , ibpl'^ ui t t/iiL ^fuui^P ^juiuk'n 'iiiu^lb^'^ ^ 0tP 14 415 

5 irni.^iuuj^P ^oinnt-iJiPli nt. ^l^^l'pl'Pl' IIjuj ^lu > JJ,pup^ 
B^PIi'Uu/nuj t ŞtuJitn^^ ^uo lupmJli^ %uj ^lu t ^Çfiu'JUutuiiu 9 

6 J^^Pl'l'Pl^ infti-^l^i.iIlM^^'iiiu ujut ) l.n"^n 'i^'^^'^^l'Pl'k^ lUtu 

7 jp^^hiu f /lunliii in inonnppptutu 2^1^ '^P^i'^ * 3^P ^"^P 
iT.n^ri.n.ui uiutiiun uinptu % J-n ^uin n^n2ri.n.uj hifujb n.p'biu f 

8 Jp ^îiiP q-n^if-n-iu uiuu^n ujnoui z IPnt-^tuu^i^P a.iuP ij^^ 

iluji 'i'iu ujjtiiuj y ^tuifuj kp^p 't^Jl^^^^ctPb 'H[L"ilL^ • 

uiç uiiuPuJi ujniupb 9 kptPp ijpJuj^iuti uiç ^ni-unojj- uin^ 

9 "ll^ * ^r^P. 1"^^ "'b up^Pu'l uipuir^ z ^jipuj iTni-kl^ 
jJiup ^h ujtP uipaujhpij ni. uni-pjjJiup lyp îîatf ijik ink^^ 

40 '^kntPl' '^P'Pf^ * 4.""^ Liutltjj nktPiui uik * ni-k y^nk 

11 lUL. uni-pjp lup ^p uiç ujiuPuji uipuiui t Tjiut/tu no ujq 
tfujunL.tP uint-iP nrpuj iPajunuif lutuujkp uipmiu ujnL.tP 9 nn.iu 
iPujuni.iP uipt.2^pi.up2^ uip lUQ ujni-tPt nu-iu iftuunL.tP ^h^p 
'"P^PPP ujtii-tPi ^iutPuj IpuLJut no nlrtuiffii tPuifi.ni.1I uinL.J 

12 1-[llLb^lr 'ft^''"'-'fliP[>h '^ "'it 'Bt' '"'"^t * ^tP"' ^fii-tJJ 
ujtP nu.tu a-p ipip^h uipujpijpli uip uiç ui^pnlrujp Puipq 
^p 9 ^tutfuM £p nt-k y^ly n-nu iq^ n-ni- ">k iqnujli'br^ 9 
uni-iu iPni.piPuip n[i uipqujhpiPt ^tutfuj ip nuç Sujnk Sw ^ 
ijiJjij ^O Pi^'f/'l^ "[t'f* tltjj'itph f Pt^JtL '"^ iqpqufbpiP% 

13 S^lp'" 'iinuuj lUL. ^îup upuktu% uipJlibtu ♦ [ttPufb , ni-tPnL.ui 9 
trnL.^iuujkP I ^iutflu JiuqnUk ni.ujbujb iPnt-^ujuikp tu 8 

4 \ p innL. ifnL.^tuusçpl; ^uj rurîij 9 Jn pnL.^tJjiifi uiuipjy fi^ 

2ujba.tu lujjphp 'YZ!'^/!^ * bipf' ^ul 'b^ j'ib^^^ubPb »pu*' 

^ PP}"'-''' * 1^/'/'"' "iU 'P^rb'^l 1P^''''J"uij juuiuikp uiiuiori ujp 
tPuitunt.ifuj'ij piuu^kp 'btutniu ^ Jp ]aotukti.ui t ibP'^ ^t*^ 
,pb "'"^ biu^ûj t ^Luifiu lUL u^p pt"-^ upputij lutuuihp 'np 

3 uiiu * ^iutflu ilikj'jk'fu^kpbPb 'PP^'L* ^P iPtun.nLifui'ijn.ui 
^P. IV '^''"^"'-p u^ni^k "'- ibpkP ^PPf^k *"- '"PL 'bu'^'^ 

4 'J[^h p'"''lkp utpuiui t fîjp 1ujppiJ£ qpJîi/bk fuiuu^hp uitujori^ 
uii. fuo iPiuiPnLp inpL^Lu % nu uil. ^po 'bkjnk'^^kpbPb '^IL^ 416 R. iTbPP-nM j-Q ^nnpnou'ik'bfhu. 

O ^ui 9 ^f'l^u'J^t ifutJiiLp utji^iu % fpu ujp funL.uiuniP no ^nL.% 
^çiffiuJh uin qtuplitu nnJuiiiu/ii hiujiu^n uinuir^ f ^uiiflu hntu 

Jp qujp[iu£ tj^pJuîlUiulU lutuu^^p uiuijot^ p.l^Pnpui f Jl^l^^n 
Pçp^puJ^ u^ppui % ^iujJtu ^o ^fii^fiuui Jfi t/îut/nL.n lunuiui t 

fJL. lini-tu^ Çj u^nçtuli ) hp^P uita Jn niLiu ujl^J* uin qui^ 
Ppuj nnifujUujIj uin hjujujçn uiujîl 9 S P^ ^tujuil^ uiç uinnniP 
Jp^ nti.iu t I^P^PP ^P nrLUi luiuujl^n 'biumnJ*t Iriu ujp &l^^iP 
^PPPI^ *^kluitPajlj t Itiu u^p tpu'ib[i , trtu ujp iftl^jr^ifu^^pli^ 

1 [Jp f triu ujp jJtuj^JiJîu'b X ^J^iP uiiuLb uiutjon ^tuhttpti 

tpvt"^ "ibi^ * kr-PU "^b'-'^b'-h * ^P'Pp puitPu^nLp , kp^n 

tptupn.ç inuiltlpjjlj uuinpb % <uj tlu/it uil^ 'V^^ lUiuu tuni^ , 
ujp uipt-uipt.li 9 trtu uip Pujiluini-p *^aiPp J'P^ uiniHj « 
" ^PP'" ÇPJtP uiopnL. Jlt '^hllP^P'] uiiuljlj muippjut » Jp 
y ^çljlin_tu ^fi uil^ *^ujtjpp ujpujuj t ilni.utu'îi Jp S"*-^ ujp 
qpiPuli hPJtP 'HP "'^h^^bl. ^kpjjJujij fuiuuj^p 'Uujuir^ » 
'^iuPp fuujuj^p uitiiii kui^tlufh tu^ (hl^^J* "{P^lf^ » ibp"' 

10 '^m ^ujtfuj puju^^p muîij tu^ ujpujpb x ]y^u^pjj ^p mj^l;^ 
mtu mL. u.mu Phi-PÊh miiibljujb ^ujiiut ♦ #/i_ Jp ni-uîb u.mP 

11 hk.ph Jmijmupti^^m x '[jni.m kp^P ^"i-JJkPk miubl^k 
upjpulipuf iutj Jp pmuj^p mujjonn.m m'&^Jfi mpujpJ*f pui^ 

*2 u^kp uiujoij^ JJj Jp tfpn-uj m^^Jlt mpujiu x ilni-um% Jp 
*inLli ^ptflu ^o Jp pnL.^m'bfi mmp2fi2uj7irL.m 1"{JpkpJt.k^ 
2l^ t Jp ujoj ifiuifaLp ujnLfbl^ *pblb'"'ijk ^k^^ "IP'PP^ *B^ 

lo ijçmiu ujmj X J»p ujoj nLpm mL. no ujp ijmpltuj nptfuiijujit 
pimujÇp mpmiu i ujpm'bpJI^^ ujpniu n^o P^p^fti-J^ Jfi uip 

14 ^iii X ^ppm Lmijm ^o iutj mp utuppuj Êjpifiubujii tipJça 
"IPPP!^* P"*-^k iff^ 'iipJ^^ mpniu f ^miftu ujui^ tfp ujk 

lo Jkjifk iu X 'ljnL.m ^pui f ujp pnu^ %pJl^Û ujp^juP % ^miPai 
ujp uiq.£^ Jft "ijpjl^û ujp^ppiPt ujp pni-^ [ijuj^fi tijp poj^ 

16 bpJ t '^mifuj ujp uiui^ Jji [ipu^li mp juoJbjuPx (^ptlm ^o 

^r^P T"'- "tP P"*-^ 'nkpk^kP "IP^b » UJ^ ^o ^ft^ 'ittu^ 
tjutbmm n^obp^mfiijj f imtlm'h mk IXJh^ ml^Jui jp np^m 

ZiL'PILP '""(jlf^k ^"' f i^p^f^ tB^ ""- k^Pi^k 'h**' ^k^J^ JJl^n 14 417 

17 %utnui « QpP"' ufjin.uM q^ttL. ^utb^ 2[1'PILP ur£iui[i > ^^fiU 

18 tuuj2luutu[Ê iPiuiPni-fi Ibujtnîîi X tjH'PHP "^P.'PtL^ ^P jaoin^ 
no c/« n ^^Jjiut% f^tp[lp «V£ tj^pJtu'itut'h [uutuj^p luiuufuPx 

19 Jut^/i'li ^^ ^fijfiui^iutit lu^ lunuutq^^tP ^o ujfi^ '"j-L P^^^ 

n^iutt/uti ujn iuf,(fnif' C^ujjJui ^o tfn ujuj^^luujufjiuitn-Ut 

*^A ibptP' "iPPP^ "^ ^"' •^® "iP tfpb^l fP^^ uiut^ 
^iuutun uf^ottojlb fuiuit^tp ujfunjuPx 

20 J.} uifiki^^ "IP^'îrL ^"-"^^ iPJiuffA 9 [h IH ^oP/ifiuiut 

21 ^n-nL^ Uji^ t ^utiPu ^^ luj^^iujui fltJûjJ ufiiujf^ x Jjt^ 
'UoJoutnuM ^iupfiui 'b£if[iuuj'iUui^ ^o • (IJ£i^ fuutiq.(^ ^utbiuut 

"iP 11"pt"i if^*^*^ "*- "id 'U^pt^i 1^4!^ "'^ fuutu£^ii 

UJninntPt UL. tfni^uujU ^o inl^ Jf^ ^oiniupfi *Uut^^ t mp^ ^^ 

22 Piuuiui X \fni.ui tinJufUujU Jn ujoj 'uft^uj'U j^ y 'Uui Jp^ Ufoj 
fifJfit^tuPifiuiU I i^ Jf^ "i9J fiJuj'Uupitiuj'U t [UJ^fiii tt*(^J1^^ 

"i^ptPP ^"^ ^p "pij t^^^^^p'u^ * i^ ^P "iy tPbt^'P^ 

23 ifiuj'Uut X IjnLui hp^U ^^tfujfJ ^tJfi ip Irlt^ ^p i^t^ t UL. 
^k^b ^b "iP iL^Pb^i npJuîUuhi fuujttj^p ui^tniUj I ni. jp 
ni-f^ ^Y/^ t^^i^' '^""P*^"^^ > itiufuoin fiJiuUu^titu'U t utç ttut 

24 uikJf^ . i^nu'U uifi'U uini.'Uut x ^utJut tp^p ^tJ^ «^/' 'b^J^ 
q^Jui^nfifJft ujnp^ "*- iP ^f^"'"'-"' fiJuj'Uu^t^ ^fi t ^ui^ 
fuotn 'Uujtiuj'u ^tfi ufii^ t^4^ * ^P ^l^Jfuu'U PuJtjfip infiuiui 

25 Jp '^kJb'"'^ PhŞPt2_"'P"i"' * H'- iP"'PI^ ni-fiuiut ifkiujp^ 
[^f^ tf-n^t'^ ui^^fi^irujp uipui^ , nu tu^tfut j^ u^p ti.ni-^ 
jui fuo uin ni^Pnh^ Jn ]uoin(^n.u£ inl^ u^^inç uifi^^ui » 
nt. ui^ fin_nujn uin^ut no^ uinfi.iu Jaotnç in Ittuif^ ntnuj tu x 

26 'l^ni.ut ^fi^iu' kj uipi^uiU t J^iuifut .^o //^ ^i\p ^t t^'^"' 
'^nJujUtnnU t Jp n ^uip ^^.PÇ" ijtMJUJni-n-Ç ni-p '^çjiu t fJ"'^ 
iftJ^ nL.fl ^hjJ* » 'Pf'pt"i ff^"^k "'^t ^hj"' * Ptp^t''*' 
Ji^k uLft ^hjui t ^iJt Jb ^P tV JujJntpfiPfil^ uiput uip^ 

27 uiut X fJL. hp^p f'hsth "iP f"^pb"i ff"^"*^ b'"*"fhp uiptnut t 
mninfiiujU Ifuj^uotn ihntL. unuçiu'U uintu tPff^ * "'- "'^ 
J[i itinut lun %kJuik[JI^ uipuiut * UL. ii 1^^^ uipiu [&gpa[iL.^ 

28 J^ fp.p"' » ^iuJui tp^p ptp^b'-'^h *PP'"L P"'^'"f"' 

iP ^bib^h""** fP'" ^P"Jt^P fpufui lUL. Jn [uon-iu ni. tr-f^ 418 R. wh-f^p-nm ê-Q m)pii3-noihn.'bn-R 

^9 JaoutçiLut ufjiiu luuju^l^ji uj^putui z îujJiu il'l^jn^tfuil^nujb utn^ 
MUOju/h f truj/uout unuçtub uirtiu jutuut^n uinuinU % ni. tunt-l; 

30 ut^uiU u^pt" Pk%Ptz_ "ilL'BI^ * i'^ ^U'BP. *^Z! tt.ohn2rj.ot^utiM 
u^ut ^f^tMtu/iit^iu ipi^ t^/f f^h i^2.b^^^P uint^ f tui/nt^ifiit 

31 u^ptu i^u^op tt^uj X ^[iptu ^ni-'ij ^i;i/j[iuj'ij Irl^niu Irl^o tun 

^irtupf^ ^tbjih^^kpl'Pb ^ecr^^ * ^ujPuj ^o ^tJ/iutfi 

02 ^pu 'yW" '"- ^h'f/"^i' IP '^PI tti^iu ihntt-u ittnt^ x 2^^ 

/""-Sv '^tj^J^hp'Ji' Jp iftkjihJt^hp'"'^"-''' l'Pi^'^P "'p^ 

33 ^iu X Juouii^ Juotuhh ^[ituuifunnjiPlil; 'bt^iu » /h h ''kp'"fh^ 
Pç % yuthxiiM ^o i^n ^h'^b »pb/.b""'h wqlquiij t 

*^^ ^lp"" " ip ^pjf^putuiiutiu ^nu^oP ujJb » jp'^"' ^^ *^p 

ni.ujbn-tu nnt-uiLiuP PnL^Jljbut Jn nJiuujçntuuArt.iu f i^ tffii^^ 

35 Pç'y ^P"lf^ ♦ yuilujb no ^oifou (fji tuhffiu * Itutfiu hpjtp 
tElHr *pb ^b^ MJ^nL.'ît iun pnt.tutjJb « in ifiu^ (fn tl^n^ luo 
u/fttu ipnn.u ^pb f npntu in 'btutl nhi liuujbuiiu J-p Jnbtijb^ 

3o tt-ut tujpu/iu futuuj^hp utujb « ipl^ljhp ^hpf"f'"-p"^b *fp "^ 

OJ it-tuu£nu f frtupotn piubl^ Jn n^it_tu Ijhj'" * hp^P f'h^h 
pltuluupu tunpijj no lut. thl^ irJJujhp iu | Irtuluoui nnu^tu ^ 
"P f u^piu i^tuba ujnnujbnuiuj no tfn ip^o Jp nn.tu 'bn^ 

38 tl[tutu'btn p^'iju/[il^^ Jaotnh itiu x îtuJiu hp.pp f'h^h '^P'pf^ 

39 uitt u/ptu 'ibpt/iubp uj^iu x \ni.tu hj titphtJjb tlth jfjh'^hpt'Pb 

*PILri^h li'ijphp "ip^i^ » "*- "^ip 1'^pb"! ip'f'"'i"'''i' p"'^ 

40 ttj^^ptuujij JJt J^"it Jui^i^ X fJL. ^ujp rpp2/l- IP Jut^j^nt.^ 
ibPb "'~ 1P 'bptputP tttptu uipuiut * 

VhP is 

I ■*" hj ttjpçuiit J p nn-tu 'irp^u/it lupinpu tuL. "^xb^fiih^ 

^o ilp (fp nij-iu tliun tppp t tui- no n û.iutunt.1 ^PPPP^ 9 

2i ^hJ ip ni.puttu no tnp uiunpijpii x •/îo uip lunLlt Itjl^Êiuu 

J p inpu/pb f hp^p ip ffPPf^ ""- ^hp'"fh* yuiltuit ^o tfp 

Jp ntt-tu ijtut^ *PPP ♦ ^hhhp ^o ip 'btu^[iih ^[ttuiu ^ntfb 

3 ^tuPp ItJuHj mbltij %^pb X ^[ipiu tutfni-i tfp Jp nn.iu 

Pk"Lb^ *şm^ '^"'-b 'P^ ^p ^b îr"'"i"^L 'BfLU * hP'PfL h""' tJhP IS 419 

4 </^ tiiöj ^^lîi^^ tfiii i/it^p /^ i^f" ^iipi"i'^'^ * H'- tp^d 

^ujPp ui^^ uj^nt^ ttL. i^ft^ n.ojui ujiiu^uth ^fi^jujiP ^ft^p^ 
8 Ift^ l^opui ^£^pi^U£uJ% * f]L. tp^H f^H lîkl{lUJUtLUJ [unLjuM nc. 

6 ptu^^ f^P utnLu/bquiuj^u/bn.u£ ♦ f]L. fLUJ^y <^y» p.gh^ uujur 
ujni^uiibn-ui al^utiu in Irç^ 'apuiuM junijuj » d^n ni.uuj thn^ 
n^uiit ^ujPum int-UJ ^tuLuj t ul. ^f^nnu/h J-h in fuiJuJuiui 

7 9ni^ui « (]l. aui^h htnijuj Jn \juinni-U£n..ui f ul. p-ui^h ^p 

8 pl^unLiu/ij ^^JjiutUn.uj t ^n ptu^ç ^çJ^tiiii ntpuj Jp l^uthtu 

9 ^fttuiu Jp tfpn^ui J^ jiini-jiu * ^ppui uiti Jp pÇuuLpjtij Jp 
^l^Jftuj'ii l^uîhtu tPui f ^o p^uuL^ /ioPphtL.ui ptijp^ JJi 'iip^ 

iO 'hpJ** \pJui ^o ^ftlliniul^ Jaoml^ Jp ^uit^ptJihin x ^tutPuj 
uitj ^P**PP iftji^ ti^p liiiutjçPç faouil^ ifui t tii. ^iui^p^ 

uinL^i ^o i^p uf^p t/J^iu mtjjptuj^ tHl'lr 'Pl' ^tut^"*- t ijr 

Jp ni.uj'ii ^l^Jjiuiii tjtpn^ tJJtj ptuuiplJpiPt nL. *iitu ^Jti iutJt 

11 #4 [''ittJij^pi^ Jaotnl^ ^o uip iPptLui uini. X \ni-ui li^pl^^ iJiijj 
L^p^n ni-tjjij ui^iltu iPtîi tluiti^pp t tiL n ui^ihu [iJujhujh[th % 

12 {\l. kp,PP \iutu ipç '/"'7 tiiULij ^o Jp t/pplttu'ii npjtutf 
^pphiu t StuJtu 'ii Jp n ^tnjpniuu tnpui^h ♦ f^P^p R-PJttt^ 

13 Jl^ i/fipliu/h PnLhhiiu x f]i. kp^f^ T^/ft/"'^^ i/pplttu'ii jJnt^lîiiuj f 

14 Jnt-Uiuiiiîi fiutu Jp u-p jtuiP %ui uiuhinp iu x fJL. kp^PP ftuiu 
ûp iiuiP hiu uiîiiiuip iu ilni.uuihiu iJiuriç Jiu uio^iu t ui.. 

15 [ttPujh^ n Jfi uio^ui X f]L. iîttP Jji ututptutl yu^[iin^ faotn^ 
tL.f^iîi inpPpij ♦ tjpptu Jp muip '^tun.ç faomç tPiu ^yitu^ 
mJ^P[i ^pp^ ^o fium Jp t/pp[tm'ii P'"^P'P » ^^ ujptuui 
mnt-p Jp tPpppujij pm uitt jppp t hPJ^P tfppliujh ûpjmu 

16 'iimun.hijpij X Qftpm hPJtP t/ppttu/ij ûpjmiP Jimu ipplitui t 

17 fmm Jjt iipjmiP 'iiiii uijfhm[tiîj x Ç\l. I^P^ft fium ûpjmtP 

18 "iiiîi uit/iimpui pt/u/iiç n uimPmiiii x Ç]l. ^nt/ii ^^çJm ip 
lilit/itl^j piommhiu t ifnt-umJi Jp uip fium ip piiiujmm ^t/h^ 

19 inotpu'ii ^çpu^ gunt.% x hP^PP Ptuitf; Jp luoj ^otPp^ ^tuij 
Jp f\umn-m iPiîi uLt/iiLm ^pfiiu t iuJ Jp ^çJli tfiîin.ni.^ 

20 tlu/ii tj^miîi u^ŞjIh^^ X ^mt/tu 'hntm fium Jp tPppltu/ii ^ J\, 
jtuiP uiuiimltiu t Jl^jil^^ mJnLili%l^ ip hjuiJutm ^nt/itmo^ 

21 tpulli m X ^ptti jpJm ^o mp tPiun-nLiI ujnu t/ppj^ l ujp^ 420 H- JTb-fili-nhll J.Q MnP-mihWbfhU. 

22 tPiuiunLiJ^ J^Jt qpjiuJI^ Jji^pliujiM X ^tp*" yuJu/ij no uin 
Hrf.ujJ* ^l^Jfiujh ui£Ê Jp^pi^ * Jnt.uuAi Jp u^n Jtuiu ^(^Jptuîi 

23 tftç u^p J^ t liu^l^ii '"^P •P'^" iP "Ppui^ juouiiu t J^ l^ 
ij^k luifnL.ifi'b Jiutu t piu^k ni.uiU ^o lu fiuui 'îiui n^fJut 

24 ^utP^^ nL.^ X ^n ulI^ p.l^iluj ij^l^ lujunn ^ Luiihu no ihui^ 
fpuu^hPp uiç ujniniu in uiçujJç Jaoinç ni. ^ujJ » LiuJum 
^o uiiujJuJi uinpiu ^I^JJi uiuiJP^miiujp- uL. ^Jii.nJii.J^P^ 

25 /»«- ^ujp a.ni.JJ^P i; x QnJiu ^o Jl^n-ui lUjnnJ* iij Jiujuiji^ 
2UJ^[iPli ^pppij t ^iuPuj ^o ^I^JJi uipJJj^^q^ /up ^t "IP^ 

26 ll^hh ["O in^Jhiij X ^nJJJ^Ç piu^JîiM ^o ui^ uiuiPuii uin^ 
uiui Jpnnijiii ^ nppiu ^pPb'^l '"P"l'^ * s"V' tP.l'lr IIL "iP^ 

27 ipiiliui m-h uiiu hpiuujp ^pppij x JiunJtU IpjjJuj no uip 
MÇ ♦ Zi'^P IrPyir ^'k"-*" pPuJUJp uini.iu t Jiuini.Jûj no 
Jp lunup luuj^n-UM no ^uip IrPyir Jh"-"' utiu pPuiuiP 

28 tPPPP^ • /?*- llujiJuj no ^ujp n-pJI- Jl^n.tu Puiuip uipuiijj y 
ni-ç >"'7> 9»"'-'*- uippjo Jp Jl^n^uM inç Piuuip uipuiui % 
Jp lut-it-m ^o ^J^JJiui'ii uitu Jl^n-UM jiPtutuP uinub t ih"-^ 
uujiM ^o Jaoinl^ uiptuiu ^^J^ nt. ip %umJ ^çJft ii-p^TI-ujij x 

29 ^^p^p*^*" * '"h Sp "IP'PI^ ni.ujij ^o Jp mo^ iPppJujlj ij-l^'ijui 
Puj^&^l uini^ t kp^P h-'^P Jpp[tujiM uiç ^pjiutP "iiuiu^ 
ij-jîijrjb t Jni-uuj'itiii ipJiu'* Jp uioj ni-Ujii ii-I^'Lui P'^^^l'l 

30 mni^ X IntP ^pTiPtu ip ^ujp ututupl; ip %utinujJl^pi^uJtu inp 

31 t-h'll^ * ^'"^h'n n-h^ptP uiL. hSbphmujpç tfjuM jto ip uçp 
n ^l^juj mp ]ium J^i^ IT^"^^ "IP P'"''l''l^ 'P'" .^** 4"Y» 

32 tuo uip iPpppiPx J^p^pp J"! ip \jiplrunumm mp Pmpnm Juj^ 
n.nt-tJm'iM uip ^ujUujtlmpujlM ^^îiAi^^^*^^ uinutP Jp tfpti.tMt^ 
ip" &utjml^ t hp^pp 'J-PJ""^^ tfppliuilM Pni^ljbijj t iuJ* "IP^ 

33 juuLij ni. i/l^pnL.% t n^pm upuil^ uiiP mp Jpnr^ x \piu l^ 
pMmpuiiimpiM t ^^Ph hi-i^çPuîb pjnt.iç n.uibii lumpmttt 

34 "'P^P^ * ^P ummmtf-iupi^ ^^y^p tinJb t ul. LJil^^ J^iu^rjb * 
<pJuj ^o Jp n ^i^np^tMjbn-m ^pfl^ faoml^ PnL^^iu t Jp 
tMpj n 2^piP ^ppi^h tnpuj^tPx 

35 i^miPm Irk^h '^h i^hJuM tp^p ITpp/""^ ^j"^*!^ '"^ 

36 ^pjiuiP tiiputi-lib^ t nt- uip jp LoJuitujh l^h'^* hj '"i^PU, 37 (]i- ujL. ^o q^oij^ t^i^^t' * ^*" ^pt ""- i^*/^'" ^^ t^'L '"{L^ 
^^ mk ^b*^ "llL"i'" ' Z.^ tlL'tlL"t' ^"'"i ^b • ^f-^lL ^ k^^ 

38 î*/?*/* uiiîi HL. tp^H h uiut^jutu rf-oil ^ji * fJL. ]uom^ tfi^^ 
n^ut Lotlutm uipmui KmJuMh j^o mn nint-mqm ^ nL. d~n 

39 ^uin Irl^D n.oJn-m ifmfuunÊLU uoiJmm juo * Z"'/' uotjmm 
b^a laoilmm 'hr^m f i^ Loiluim ifmn-ni-i! u^m^^jumm t nu 
LoJmm mmtjmnmit mmyjum t ^ iPm'^u^mit J^ uim^Juui nL. 

40 k n-uniL.m'it u^m^fum « U^q^ui/miifi l^oijmmit Jfi ^mitui y uifiu^ 
'itbmilji Loilmmii J[i • [ui^jiii ^^C^^^ mt^fii-iPmHi uim^fumiu 

41 UL. ^ m[iL.'iiL-mifli u^m^lum X '^l^pl^^l^ ij-mil^ njm^fum m, 
^tiph^k ^btfh ufui2^[um m • ni. I^ puJJI^pm'ii uji^m^^lum > nL. 

42 Q"Phc J^[l pu[3^l^ph IJl ^pkŞtnm ujm2^[um m x (}l. tppjm^ 
tlh iPpp[iiu'it J[i m^i[m m , lpoi[uim ujp ^[iLp[ii.lj[i[d^[imm rj-l; 

43 q-oJ uf^uL.'ii UL. ujh ^b'-ub'-kbP i' tlLJ'"'^ m[iu[J[iiim z l^p 
"ik ^hpb^bPb'"*" th 7-<*^ u^nifli f UL. fp ^hph^tnm j^p^ 
JuiiP m[iu[d[îitm f lup nmj[i&[[J^[imm q-J^ t^'/ "l"'-" * "'- 

44 uip n.ni.i[i[l^p- n_pjmif mpun^[i'iiui x ^l^^um'ii[i lj^oi[uim ij-Ç 
ti-Oi[ mniLit nL. pnt.^m^[i Loi[mm n.pjmit mpu[a[ibui « itç&^ 

45 um'ii[i Loilmm ^^jui nt. pni.^mii[i LoJmm J[i ^çjut x ^hu 
m^Jm ^mP[im 'hpJ[iuutiimr^ , \^uin.ni.J^ mi[ni.j[îit JJ^q.miP 
%^i^umh[i ^mit ufnL. t Jlq.mJJ^ pm^^^îit ^mjmf} mujjoq^ pni.^ 

46 iqnt. X ]m^[îii mi[nL^ pni.^mhp ^phm $ ft ^t^umii^i m f UL. 

47 pnL^uib[i Jp UL^i pm^h tu x lJ*mn.ni-J^ mi[nLj[iii Jp tup^ 
ml^ Jpm[u mni. f ifmn.nLJ^ [t^[i'it^[i Jp mu[iLJuiit pmufUf 

48 ui X QmJmlt uini. Jp m[uç i[ni.umit J[i ni.uiit JJO ç mptçbui p 
ni. <mi[uflt mtt[ii-ifmh[i Jni-umii J[i nt-ufii jao ç mn[ii_Jufii 

49 1^1 X fJL. iuiJufh no ^[iuJ^[JI^ m m[ul^ uiiP npLpp[3[im y 
oO ^b'"l^P^ ^ mnpi-Jufh[i J[i miP mç nplipppii x ^imfui nupm 

mptql^iP^ l^j mp^ufii t no [J^ ul. Linijh ip Jimm^i^ut^^^ 
fJ[i^ mn[ii.iPitfhufh 'iip^Lmprflt i[mp[iu mnifit , nu liui J[t 

^b'-pb'-kbPb LE. ^b''Cb''k."iifibPb'""' q-^^^bp "' 'tfpb" 

mnifit X 
51 Hm^m Jp nn-w ufiji ^[i mpufl^J^t ^J* ^i;J[itu'ii tn^ /^ 

36 422 R. Wbf-P-nM J'Q ^inPlPnOlhR%fhîL 

ihpfh utuL.'ijJ^ ujonuL^ p.uj^^^i'bç ♦ inJiu ^o ujonnt. ui^ u^ç 
ihpŞi UjntMu UL. tlpppu/îi U1Ç ûpiiuiP ujpup^%pb usç ^["-^ 

53 nh^ktP^t "^ "'^ ^b "^^ P^çupnji^ u^^ % ^jipiu punniPiu 

no ihLppuli LoJuiiuç '^UMh uiç ^pLppi^Lpptp npuppiu « itL. 

54 dppph LoiStniur^^ %iu "ppp[yp "P^PP"' * Z,*^""^ Lujifui ^o 
UJi- ifpppU Loijuiiu *hiji "ppp("P "PHPpJ* * "*- ''"- }f"'Pl"-^ 
tjjl^ ^l^^pb'-^l'Pt' npl^ppiu , ni^k ^lk fh Pk^JiuiP ujpupiu 
UJL. ul^oa ^o ^iuppiu ^pi^puujijiupij f hp.PP '^Pf^ /P ^'"P'^ 

55 ^tPliuiuj rpupip u^uL. * J.J Jppf^j , ^p" ^ni. iu uit^ptj^fil^ p.^ ^ 
Juiuiufbl^ rpiu 9 l^j Pppr^ (p ^nLiu ^tup ^^pji^ rpiu x 

56 S^Clt'^ pl^i^uuiujb^ Jpp^^ /[l'L.'bk J' i ni. ^uLi^i^pf; 

57 llh^h^ 'boJou iu X \iu^^i ^p^pp dp Jaoiu^n-iu ^o Jp Juf^ 
n-iu &ujp^[tp [i inpiniu ujp utl^upi; piuu^uji^ Jiu Jjutu l^p 

58 irt"t^t * %ni.iu l^j niphj '^^ utl^pujijttu'b , J^o^^h'f' ^^lf^ 
Jiu ip ujpPpb ututîftJ ^p ^pjP"^lh Ptuu^upniu tjhinh 
uif^J » UL. u^pipjjbpb ^o ipu^Jhpt " "ip Piuu^a^ 'biu^ 
^1^1^ 'bpbiu X 

1 ^iuJîu Jp ujnj lun^nujb Jp uf^oj uiuutiu^iu ^pqujljUtp^ 
%h SiuJuTb J90 Jp n^ihuiuh %iurpLum^ujijn-iu P^u^^'^ utui 

2 ^nub Jft ilni.uuib "{p^r^ * Ip ^k'hf^ "-^jkl- /'k^ ^k'^"'-'"^ 
Jp n ^Jip Irk^p , ^p^o Jp mknPb n rph "(p ^k*^ ^ppPft^ 

3 "bk ujptu ip ^k'h* [no utkjbiu x "/îo 'biu upu Ipuihu ^o i2)o 
uik'P nL^ j'n'îh '^ptlujbiur^tub nipu^fii t "l. I^iuJui ^o iuq 
uik'Pi "jp jj^tt-a/ no ^niMj Jjiiiujuliuj^ uijiii t ni.mij u^p 
Jt^Pni-u^tu'ij ink u^p lkjl''^p'Pi ^^'"[1^^ " [p ^nLiuuk 

4 n/pPl^k * /l'- tp^pp 2/"-^'"f^t 'hf^ f^l' J^'ijiuujiu£ upu t ufpui 

5 ujp JpULiu '^iun-pii X 2iuiftu iurt Jp nti-tu utç ujkJ ipuihu 
^po Jp ipui^çi^tiij^ujih mp ujp^nLppJ* rjjtptu Jp IPml^ç^ 

6 ij-ffiiliiuh mp u/p^nippJx f]L. ûuju[fiiiu ^o £p u£iu n n^p^ 0t/^ 16 4i3 

lij^upiP^ Irujnjom apijpuPufh (fp uip usp^ne^pphpiP^ no 

7 S"'lλ ujn ti-çi/p tfPtPp^ * [P ,po ./?/' ^f ^Ç "iPÎj'^' * 2p^ 

iftu no uMtt %ui pinuusispiP %ni.iu n uiipçlo ji ujnJl^^piPf 

lujojiii ni.uiti_uiç ifpii ^ç luj ^no n^i/ui^ np ip usiu n uip^ 

-O upUpiP* çp^pp pjpjç Jaouyç^ uipinui x luiiirtli uia ^tuprui ip 

9 (J^^'bLnçljnumçiniu ip Jj(hçunuinui m^ ujpJphptPx Qhptu Jp 

ifpn-ui uiuipp&p iPuiaph nu Ş)iuiuiçjp ^iujJpiu i^^uinifh y ni. 

ihpiL. tpiupyp uut^phiu'htuonijjh ^îuhuj s 

40 'ljnLUS kp^gfl Sh^"P^"" "l^ * ^t*jjf'^l^ .^o //^ i^iu n 

m^ja ptt-u uipujui • nppuj lUL. ^pnp^lh Jcouil^ uip ppnnLiuj t 

il ^jui^'h ^o utJ^z 'ljnLUJ ttiuu^iu ^o uim^^ Ir^n^ "^P^ 

'^Çtjiuiu ujp^îu f p^ u^p u^iujJ^IJ^ utni-ji tp n.!^ m/^jhi^ » 

^o Jn iPpii.m luç i ipJtu no esjp nsnl^ujh Piuil Jçtum 

42 "ih^ly^l^2- '"n<PP*^^ ImtPiu Jp uioj JJ^u^otpiu ujp^ f Jp 
epptL Jçn.m gmJm J^PP » tP^ ^P uii-m mç "iP 
uin^ufh piuJ * ^iutltu ItnLm '^tujJp'hç a.mP mpiç ntp 
jJnLAjhiji muL. y ^miftu m^ ujç nphum Jpltmupuj npjJJ 
lupuiphiu * 

43 4'^2"V f^P^ « IP hJmhmiu mp uiunphph f iSç^uuLp mpli t 
4 4 tpçP usph X 4."'P fPl'h^ " ^P ^'^*-^*""ihfy ujiu * 

15 ^p nn-ui iiuijm mpopiP ^"1 mpçuih ) Jluim JJmtripm^ 

unu^ ^niSh mptitjjhph p jio Jç plçç mtjnui phç JJ^ottiiptupm* 
nL. luL. pjo Jp ujoi pjpiiJl^pl^ lunlitjiuh Pmjph tPPpp^ * 

lö '/îo S"*-" "P*^ (yh^ mpujsih Jp ijnuuuih iPiun-.nL.iJm'hiL.m f 
UL. Jp tuL, ^^Jjiuj'hiL.tu /3 usp tPiiiU-m JJuitJ mp Jp'l"'-!^ 

17 ni- ttip JuiuujpJJ iu X J^ri ijipn. ^mn ujnL.iP ip uçp ^mPp^ 
uç Jjtulrtjiiu'hnul^ tiL. ^npmnL.'hmtnnu^ nt. l},JimiJi!snuç f no 

48 ip^iPm'hpÇ n ni-iu'h 'J^P'^p ^PPPf^ * ^/V"' pm^iuJJ J>p^ 
PjUm ^uj'hl^ iP^ uL. J^ n • %ui-m Jnuum'h Jijjti-ni-tjiuh 
%mu ^r^ t 

49 Jjppuiju/h '"P^l^ ^p nit-m ^hlmnj^n. JJuJiujjiuh ♦ 
ippiL. uppuijuth mp^ppij Jp nn-iu uip pmupii JJ^hJii.fpjju^ 
UL. ^ppuliJiqiul^ f ^p Jtupu ni.m'hmm mnt-'h mp Pt^lJ^ 

20 ^Jii^Jmm^ X JJppuiJtuh t^p^f^ Jp ntum ^(^JJi uip^mh 1 424 R. whf-p-fihii j-Q hnnpnnihR'in-u. 

u^£stn^iu "IPjPI^ *^P ^usJni-tnni-u/bn-iu uip ujqha 

n-uiJliuu/b X 
21 Vpi^'l^ ^"'^ u^pmkupk Jf^ k ^oqnukiîjx (22) J.^^^ 

^k.p_h Ç^uiup^l^ iPiîi Jiuuj ^^ \rt"t^^ ^"^ ^nLUf/i'iiiu , uj'hiu^ 
23 p^Jîu Jîupu/buiPiu u^pu^ui 9 Jiiiuifhpi^ ptuu^iu Jtuiu kf 
^4 irt"t^l^ uip ntuuM uipuiHi » }yni.^uiuihpi^ Jj^ u^p n' 4^^ 

JJimit mpu^iu u^p Jiutu ^^ JTt"/*^ ♦ Tk^t'^ * b PbUOM^b ^O^OU 

1 "i|omii/ m/j ^7^^ faoml^ pl^unL.^ Jiuiu çê JJ^Çu^^i^ m,. 
^^Jnpi^nu uiph * IP Ijnn'b^nuuiui u^nL.% J-n ^^iJnumî^ ]^^^ 
ut^n.uM nt. /n JJ^^u*r^uiuiuj ujul. J-p ^çJ[i utaftnut'Un^uj t 

2 Jîhuni^lJ- UL. ul^iLUifl^p- Jn ^outi^ Jn (^ujJç mPuj f ul. J-tr 
Puju/u/ JiuuM kl_ Wk^b'^k * 

3 \f^i-Ujutpl^D UinuMui Jaoui^ ul. f^ujif^ Pujuju£Ç Juj Jiuuj 
ii_ irt"I'it 9 ^wilk Jip^ujJI^Puj'ij nu Jaouitt ^k^t uip^ 

•4 ihpn-uujb X JjjL. jto uipi^ iPuj uip ^piuuujU /^n 'JUuiJ ^h'^l} 
uphu/^P^ Jlu , no ÎjjJ' û.ujmlip u/t^ '"Ply uumij ippn.u 
*PPPI^^ ^^ LH. '^"^'J^ upliJi^pi^'ijuj f uap mL. uipi i^pu-un 
^i ,p^ u/p mni-^ uiJ* 11.1^% iji uipi ihptt.ur^ Jp Jaomç « 

5 ^hp"' KmJmij no I^JJ^ Juiml; ip u^p iPm ifipru u/nifij » 
Jni-uujij Jh mp mçupç Jium mpi ippn-urniç Jm Jp ippn^ 

6 mpmuj z fJL. kp^pp ujiP "pfuihP 'HP'P 2.1/^1^ * ^IL "i^tJ "'Pl 
ijipn-UT^ UL. jui^pjju^ n iJû f ^o fi^pw mpu£uj u/p umu/p 
*PPnP^i * ^P "'^ l^i^Joj'ijn.m mp uL.m'ij ^o uiU Jp çjhu 

7 mpo^l'ijr^ * (]l. Jp u/oj n m-Jnuml^ Jm ^mifliui » ^pJiu 

no utJ* mp uujijr^ t iP'PP ^"'["'1' i^<* ^P iltJmijn-m p£^ 

8 ^mqpii f JnLum'ii J/i uipi ippn.upiin-m mç mpmrnj « ^ppm 
çj uipçmij in JJupmmm ip uÇp uil. çiçJuiii ^o Jp Jutn-m 
îLmiJJhu rJun ijm pjnt-mqpu rto '^nL.u um mmlê uiim ♦ hptPP 
Jp Pmq.mpi^ Jm q^miu iuiP lip puMjliP h nnyujUmmJ t ^m^ 

9 Pm jao ujiP Jp l^oJpl; Jao Jfi m^ iii-Jni-m ujnuh « Jju^pii ip Jui in jiiomiu u^^ji^ JJtnr^i^ ^ujtnnL. 9 ^uj^um ^u/ ujiP 
<//? luon-ui LjiL.il^ifpy *buiu^r^ ♦ #^ J-n Jaout^n-u/ jto i/n^ 

10 Pf^" uuin uin^uj X U^L ,po uuj J-n ilni-uuib uiîinnb unnn^ 

11 ^p fuçiuiu J>p[> "L. luçiuju innniju X ^n uinLn iuiP ni.uhi-ia 
tnnpnb no *^Çtt-uJ uiç hjÇiuju UMno^uj * Jn uioi iPuj uinLAi 
uin Iruinmni-il^ 'bnifl^^ç n • no <//» uuibII^uiI^ 'bnifç^l; '/'['*•' 
nLUJU (f-n ujoj iuu pbutjçP ç no &n Uuin.iu uiul. f ipnn.uj% 
Jp^ uioj ifiîj ip^pp ^lll^l^ * 

12 Ohpiu ji^fJliluujpç iPiu nLpuj iu t ^j^^'^'^^^b^ nujJhpÇ 

tPiu 9 ^o iiiU ip uiiup Jtionii^ ujp fupLipLup iliui^n uL. usp utuuiç 
inpinL "buj iijp hpfç '&hudliihh 13 p 1 ig ujp inLp^l^ JvfOui^ 

lo /p uipibçuiiu Hiu h^i^pifpy JPpP * til"^ IP ^h" " * ^ppui Hiu 
uiiu^iLUJ rpp^iU j)fi Jp nn-iu *bui 'bpJpur^ y iç iul. no ^nLli 
utp piojbt^ uL. 'iituu tnpnrfb « //£. iiin nLJiiLtn lupnptf ^o 

14 ^supJiu puj^ç^ ^uLb ui^ 'btuii tpp^ * Qiutfuib no 'ppn- ^f^^ 
iMipM '^nL'b tfijj tiuu tpnrp^ ♦ 4^** mu jimja jihjiupg n biu 9 
ituiftu'ii no ^nt'b Jh ui Jufbiu ip tuoiiu ptuujuj If^np^ç * 

lo l]i. ujp hfJhÎLtufJ ^ ^uib iPp tnp ptouui luifnLi Jp nn.iu 

u/çj* 9 ^tuP lu no ^UL'it Jp linlt'b^li ^l^pl^J^n^tu lJ*U(l'Jl- "/^*, 

16 "/pî' * /|«- J p n' ip \ftuhhn.n%lttul; tifn ujn^nLpptPf Jp IfuJ^ 
hhrptujpuiç tnhuui Jp nn.tu iu^J*» nu Jp n ti.^tJli tijpU 

17 /p njilt^ Ijl^^nLinliulJtu'b^ $ 'jjrtLtu htusLu ^o i/p ULliut 
^P^2.C^^t2.. 'PHP * tu^itiu/ tfp upilpa^ltlJli^ ^li ^pp » lriuluQ.in 
lUL. ^o uia '"t'^yl"-'^hy tupujpS ujp Ptupuuj '^l!UiPujbh''f^ 
iutj tnpL^liLJpj tupuipu9 no Jp uiipl^ tPpb 9 nJhip 'H^I^ * 

18 «*- biu btu Ufputui X îtuJiU Jaotul^ I^JI^i7a ^no u^otjtu iPtu 
ij tpo Jp nn-iu l/pjtu 9 njhfh ttjnu ul 'biu 'biu usnL x Qhpiu ujp 

tPui 9 htxjbp J^ 9 UL. Jp JJlifnaLu/bnul^ ul Jp ^ InPnlJ l^nul^ ip 
btut^ n ^tupp ihn^rj uj^nL'b f],nLtL^^ ]aoml^ jiutu l^i IT^"!'^ 
^ç 9 "(hip "l"'- 9 UL. 'btu 'biu funL. 9 i^ ip ulIiuiiu ujnL. 9 

20 '^klh * 9J'P'" ^'"P ip ^ma/ ^o tfujui^ faoui^ ^kj^ //f 
ULlttntu flji/h "^ m nLfiniu W^l^ iu , Jp u/oj ^l^pu/^ Jao^ 

21 enl^ uip tnl^up^ tPOj x [\l. tPifi u£p n [JiijJ /p Jiuuitnuj 

22 uiuit/lifl ^poj^ ni. tPtti if^u^ ^poq^lsouit iu x JJ^l. ^o Jm THP 2 427 

Jl^o^n J^fÊ ^pp f "^ /P '"Pl^ tPuirnut mm Ê^f^puiiJ^ pni.^1^ t 
23 /"'^^^ ujq «/^ fuon-m Jaoml^ ^J^^pm mp^ klLOL^* •^® ^IL 
moj n ^UJjnp'^1'2. *BILVI^^ ma i^p^ Jjnp*bPnul^ 'îiiu ^ujp^tif** 
ÊUt^[tJu %m ^o ^^ ul^fi /m/u/L^ n iutP l^^L^^L.Jmmp/p^ 
mnor^ t i^ J-p 2mri[iPlil^ nrum iJuiP irmnmpJll/hui « rjpnuii 
/^nLb ip humiimm mp uuiniujrm « 

Vhf 2 

1 fjf. ifrt Jp fuon-m nL^im JJiijmuj^iu/ mjt ^o Jp nn.m m[t^ 

2 mu u/n n^mumJ^P^ 'hl^j[iJt ()^Jm ^o tp^p " J"l_ u/p^ 
BLmumJ^IJ mnpruP ^^[i mt. ^jt m no mç Jj^ 1L"1_ "//!•' 
nui * kptPP ^"^ "'^ .£!*> ^P '^l^ a^mumilçp- mp^^^pliiu * 

3 fl'- nLlim Jp 'bnJçuuj'bm no ^mmui InuJiu no u/j^J ^J-m^ 
umJJ^P uiP^ll'^P^ <//» nLm'h t Jp ^o ^iil pjjt^pJm Jp^ 
Jnn-m ^yj "l'^'-'i' i rJipm ip u^p n /^çJpm'îj ^p'-'ly'"'c2^ 

4 mnuirurf no 2"^'][*P['^ 'Pp^ ^P " ^[rJ^m'ijn-m m * ^ppm 
Jp 'l'pn- un[uJ[Juj'ij UL Jn unpJljp[i^ '^E.L *^IL ""-^ '^IIL^ 
i[ipiL. ^^upnuj'ij Jn %nJ [luufijm * 'hm ^[i ^mfij mp rj^mum^ 
ijkP u/f^ * l^ ^^ mpttujhr^ mL. i/ni-^muff^pi^ J[^Ç r[ifirL. 
^o fp uip n ^ijuj X 

5 f]t. tp.pp /^i\pk ""*' ipmumi[^P ^ppi^ ♦ *^ ^"^ "''^ 
^muiui^p ^pppf/b i [h ^o Jp mf[i ^[i t ^mpm ^o Jp 

6 n ^l^J[iuj'ijn^m Lpm'hfP^r 'hm rjfpiPx Şmu m Jp i[nLum'it 

7 Jujn-nL JrL.m mL nujtJuj^ no Jn i[inn.m'ii u/nu * 'ijiiLm £p 
tjpuim nLJi^ imnnJuj Jp ntLm Jl^ti.m uimpy •^PPU}' "*" "^PL 
i[inrLU J^pppit > ,pO 'hm UJus JnLUiJjh UuitLnLil Jp tppn. 'p"'^ 

8 uiuijkpii ILL'P't "i"^ * '(jriLm Jn nrt.m l^"h" "'P'PP, '^^ UL 

9 u^n nLp JnL^mufl^pi^ [uo ^mJ[i '^p.pf^ * ^tP"' ^^Um'it 
j^p riioi uL^i J[i tfn J n ntt-m 'iinJpum'hm t ^o " ufp ^t^-p*. 
ujuj^mn'iiç tttprtuj%nJ*t no in 'hmif ^[iJp tP2Jb'^^ ^nLis 

10 J["-Pk^ j^ * fl'- Jp .pkn-'u r^f* ^ULit U£ui[u2^ tup.pi^ tP^ 
^[t t mJ[i mp^jfuPt tjtpm hp^pp JiJ[i ^ *P^ u£m[u2_ itfp^ 

1 ^ 'PPL^ '^iL "ty " "^ ^IL '"ib^ /*""' ' '^^ ^*^ ^^ '^(L &^t/*' 428 p. irt'fip-nM j-Q ^nnp-nuU'R'bfhV. 

ij^iuiiÇ isjiP UJsp- uj^iuu^F^ f ql*nu* iutP n,utupi^ nL.hi %utnmU 
iJiAplj % 

12 \jni uj Ij^uJiJai ^o "'^. /2 Sp"4*^t''iJ^ kkj'"^ t'^^^tlk 

13 u^^nL. ij^upu^ X Jji^ pnt.^1^ ifpuiui pui^ujpi^ Jr^ Pni^'hui 
UjttL. t Qptfuj ^o t^ptj ^[^ g/iuinu t ^ Ip i/t Ibujinp t [k 
^IL '/"^^ ^IP ^h)^ uptLh^ i^n jpiub^ij-n'blsiui^ ^#ji_i/*« 

14 ]uj^/i% iPtPPp ^P pouil^n.uj ^o inujjlttftu ^iuP^on inp^ 
^iu ujp Jtuut f UL. uipiiut lanL^ 'biuu ,ppP[^^ uip *Puj m^h^ 

15 ^lrujp inp^piu £n ^çtfli uiiup x ^^piu iutP ^p ujiup Juoinf^ "ff'^ 

16 ^tu p'**^ h Jtuui'ijiu f ip Ibtutt ^çpu^p utnL.'ijtulb x J,p ^p'bp^ 

nutbn-iu (f p ujoi tfpppbç uitibtu tfppi^ç f J-p ^^pbpjpi^ufbn-iu 
a-p ujoj ^iuiujPç luh'ijiu '^tuiiuP ^biu iuiPf ul. Jp it-p^it-f^ 

17 '^tubn-iu tPp a.tuinpp mpuiiii s ^fiput tuiP nn.ui ihpsi-ufb ip 
^pçputfnLpu'^çuttu uiçn ul. inopuutujlj nppon'bpbpii f hlliu 
nrput ffp pjl^it.ilii_u^ 'l'UJ^ f ['IIUJ nsi-tu (fp Juoui^^ ##i upup 
Jaotnç lup Jiuiuç iutP piiuuiçp uiptnpit x 

VkC 3 

1 ^"V' u'puip*'ii mpuiu iiitP pjo '^utifuJiui JP^pppbç f triumom 
nn-iu ^tîijpnujij itunntPiu (fp tPiun-m iIçj^PnLiuç '^tuihupu 

2 tPpppi^h^ ffp nn-tu f frtJJluom cfp n x Jp mpJ tPiuiniu ^m^ 
Pp 'itpifhuuiîjmpii f J-p ^^tfh iPiîtn-nLilajb ^iuPp 'ijmU upiiJb 

3 UL. ^mPp hto'bpmm'ii Jl^nPnLuif^ tPiu ^nLHt ^ x ^ptPmini..iP 
uint^l^ no ^ULit Jl^DpnLuil^ ftumiiiA uip [upnjf^pi^ Jiu f 
Um lup Jpi_pt^nDÇuJ ^mPp 'itpJpuutbmpit % rçr u^p Pu'-^'t 
umii^ {},I[UJ^I^ f 'ibm ip u^p Pmppmj^ ^i^ ^ tfpp Ifij , ^^ ^ mpi^ 

4 ip u^p PmhtPutt^ -&^ummlîb x fJL. m^efm IPIiifujpi^ Jûj 
O *^fjiu ip ul^p Jxiomç mp mçuPç Jium x '(jm^ph iittP Jp hto 

frfLlIb'Pv uiLm Jp fuo Jp m!iL2^hJhy uinifb^ a.mmhp i^ x 

6 J^l[ut ^mmpp uini'bt; Jiu Jp Jaom^ iu x «/îo Jut iLmmlip 

*^b *PPP I^Pt'fkiP^lllh m^mm %nL. uiauhl^ f %m ^ 'iip'fl^u^ * 

/^ ç Pnu^ç f ahpm 'bptUiu inp a^aLJiu^ ^mtfut pnu^^m^ pp J^ostti luputf^pl^ Jrtpr^l^ ujp ^i^pu^ u^nu t ^o i^nL.^ 
n-klr h"P'"jkilh Û-UMUi^p 'ibtu uj^nLb ^p n.ntjtu \J*nLuutjl^ 
*bp^hrL.Pph^ , (fp u^oj ^^pnih n-ULjuM ni-p ^o in^ u^ujPin^ 

8 u^p miubui X hp^p i/ni-utniiiu^ ppipl^pi^pni.^l^^tu'ijujb gn^ 

9 ^k^bji ifspu^ u^p ^l^pu^ 'buiupîi X ^^^m hP'J^IL b^P^ht^h "'-' 
nmuj^ t ujp -Si^pui uinL. 9 ip* tt-uiu ^h*b^ ippn. pjptpj^pç 

10 uuiiniuuujph uip ^hpui ui^ lupujui z ^^piu UIL. ^o ujp 
^^t!"L "l"'- * IP "'Lhjh ^ui*b u^p ^hpui^ %^uj t J-p u^J^inÇ 

1 1 nujjp ^^pjj^ X Qjipuj hp^P ""- .^® "'k u^ujpiup ujpujpubuM 
iqp ^l^pjj^ u^nL. ^p q.iuu phPpp '"L. ^o uipJ[t'bui t t^p 

12 ^hp^l^ punpJui u^ni.'b « IjnLiu tp^p ui^i^ nuJrii-Uih ^Ji 
4tjiî>* mp ifipiL ^h""^phP h luiP inp^ni-'b i^puhotpu [uouiiu x 

13 /K Ibuj ^o nipiu Ifni-uiu ^o £p u^p tt-nijui [uo [tiklP 
tnp luJkPp u^ni. t ^iuPiu ^o tj-nLn-i; pupiujhlp > ip p'"^ 
2^ ""- ^4/f / Jt^ "'h upuPiui ujpupjjbtu Jçtpu bui^pb x 

14 ^ppui turt.iç nLUjb ^tpntp uinL. t jpJui no ^tupiu ^p U-O^ 
jut J^ujb tuL. lyklj' ^P uiu^pi^uj ip ukp [uo'iiutui'bh ui^uiui 
t^li^^ • UL. %ujjk ^tupjjik[ib t ^P}^*^ *P*^ tP b"'^ 7^4"'^"'^ 

15 P*^l uini^ x Jjk ^ujPiu ip nuojiu ^iu'b IpuJui ,po JfuLuiu^ 
jk tup poibj^^ ip ukp uipih nL.utit [ukl^ ^pl} wp uui^pijiu x 

16 i^luJuM ^jl'bllUJ ^O ip PuiU£U£ l[kllh''-l^ '"*- '"k "[h ^Jfpf^ 

17 %[!% X IIl. putu£ui puL^ ui t n^ ip ^o ^pfi PuL^ut ]uouih 

18 ^hj'" ip nL^ lUtpumliP [1 ^kjî" * LuitVut uiJ ^h'^liutit > u^p 
u^h 'iipluiu^Ppb tL.nL. ^kpi^lh faouih na.iu ^p iPlptP'"'" tH 
"tip ^PPPI^t^ ^^«/2oî/ ip UJL. unLpkphuiut nii.ut J p Pr"-^ 
^k Juouik t f^p ^tiy'lk ^hp"l_ Ph''l'"l'l_ uipui^ X 

1 ^P "11/ ni-l'w h'PI'^hP k ^"li* ip Jututiu uip *^uiu£ni.^ 
%h ip hopiu Jkp^iuJkP ttpiLbk ^P ifuiiniu^ tJjJ luSpq^ but^ 

2 Ufpb X Jiipu U£p tnprijitput q-pirj-k pkl^lhPb '^P pk'" ^pp^ 
ppitt uip^k'iittt uiJ 'îtui^nt-'b ♦ ^4^*/* ip ^pkiy'^t poiukutui ^lrujp u^n^'hk 'noqpftpi,^ ihiP fuo ^^ tjiuifl^p^ 4^*//' ^^^ 

3 n.„i.i[a/b ^uji[uii^ uifi^py , '^„,_u, ^^^^^ h^^^h iP^ ^/x/^ 
Pt^ ^pliiinŞp^ <//r' ip 'Uuii^ l^kl^.^ uinL.Oiiu»%uiuM ^p^ 

4 luujŞPliui z 'fio ^^ 7imi[ ui.uj'hmu, /«007^^ uipy^k ^"/^ 
Ui^f^ nLUi'lM ii^„i_p ^ppjt , ^o îf/fiL/i.m t^f^//^ ]^^ih h"'" ill 

5 «^^ /ii-mî/ 'iiCii ij.hefu,"' ^po iuu u, Pu,ui[[,pu, Juoui^ x pjfpuj 
^if [uo iliUij^'iiuj'^^U , i^ pujuiu^ Jiuu,hi^ irt"l'^t » ««- '^'f' 

6 /uo c/^ u^y irk"t^t ^d nrLu, q^uiujiPaj'U x Sjiftuj «/^ i^m^ 
plik /LO^Îf/r uiujjf^ ,po faouj^ J^i/p ^pp , M/L ^^ urpi^ 
iPiîiUiu, n.o^'b[, uiu, ♦ t/^ ^Y^ n-oVhl, j^ ^[^,1^ qtu'bpyi^ ]uo^ 

7 m^ uiuijfy^ uip Jtuu, kl_ \rk"l'^k* 'ljni.u, ^ '/î^ [umt^kk 
^ufi, if^ 'i,u,i[ Şppu,^f^ uj[ul/i, ^hj^ ^u,piu .^0 tli[uu ijkntii, 

8 uini^h ^n^t[i[hPh ^p Juouih "{^"1^^' > nt. 'Jbu, t/^ iPm x ]j^ 

P[i uih î/m ,j-h'[[y f 'iiuj^u,p[p[, ihiP inp^2]b%^ , inj^pi 

9 iuil^ ip ni.iPni.u,upn[, ut]; %^ t^'lf^ * t*^ ^2^4^/2) t""llL^ 
piuiiutf^ f ^ujiPu, Php^ IbiuuinU , ^n u,niuh utiP if.^'biij lyinJ^ 

10 n-i^ . U"^t'^ ii'^ ^hiy'^ 'ii^ uiui.'biî, , ]^p ^hc npp i/p^ 

l'/yh irhnl'^h nttP fp ljOi[uiuj [uoiuiu utpij^^lib^ ,po ^m^ 
J'^l^h IThui'^ c^/r £p l^nihniu iPiutntu uj>liDlTiun ufpujuj « 

11 5^///!/ ujiP ,p,o uuiqpu , t/^ uioj u^hu/'^h ^hp ^q_ ^n '^^ 

fipUn.u, Phnf[iiP ut^uipU , ^iupu, ^o ^o/i^/// irhn[^ ffp 

\1 ip ''[ipi^ l[Ot[iniu iPuiiniu ut^[i^plrtun uipuj^iu t ItuP lu ^po 

i O 'tlPiy ]p iPunniu UL. h^iPp niniu tuJhj^ inn^iii « ]uj^[ib pnt.^ 

^h ^h'Pnj'ij ujL. [liPufiih iPiu ^hjin * }uii[ui% ^o î^utP[tu Ttn^ 

i[[iuu^tn^ , JJp [iPufb ,uh[' (fp iqoj hph 'Q' luuimhp mu, ♦ 

14 uitP cf[i [iiPui'i, iy./^^îi , ^Hniy h^h In^nufhp uipiufy z U^t-Ut 
njptpuhifb hp^p^ uJi- ,po lPhn[^h pnj^ppp , iPHi fh[, ufp^ 
\Ph"p^h inh u^pinuj pin^ppph • nL. fp ufujp nLpentu uih 

15 Ufpiniî, uut^fyui'htnpy , ufp n P iiii[x P^[ipu, ^hp t[L2It ^V. 
tqoj n a, ♦ ^ujPiu ^po [,'hutjh[3^ ufp '['pj'' u^nLbh u^p Ifhp^ 
piu i[3pn.iuU <tp ^hp^ljn ]uotnh nhutuj ufpuiiti z 

16 ^p Ufoj nt-[tut iuiP iu^[,ifji,ui Uffy f Ijn^p^i'i, hp^P ^in^ VhP 5 431 

n.tJt.iIç uuj i/Jujntlwjpu ipLnpLUpy i/ipujuj trp t tLO uip nuo 

17 ifuitLni-ijl^ J^ui ^r^uini-nL^'ib PuJu^^%Jlt2_UJpui^ui X ^[fpuj un^ 
ilnj^ nl^iftu'ibp unjujpi^ ifûj Jp Jiun-Uj nuj^m ihpuL Lp nu/bfj^ 

18 Pl^k ^klj^lk h^lhu^l} UjJhl_ Uip^UI « Q^pltuj ^O UJlP ^p UJL. 

tC.l.t"^'^ •^** "'IL /""V"'^"' * '^ki^ ^^^ip' f [y /p ""- 'j^p^ 

n.ujij jnt^o 'huj luni-iui'bui $ appuj uinL.uju ^po pjnLiujbui qh^ 
iPuj'b[i'buj i ^tuJiu uJUL.uj'ît ^o tiuj [unLjiu'b^ h^k^^fjituj x 

UbP 3 

1 Q[iput iîiiP utnnuj'br^ ^o hp^pP Jujjiu ut p ub Ir lu tjji h Jh^^ 
nlriu'bh Jui jutuptuuj^ umuj^tîi f Jp Juouth^ tiih uthujJ ^uj^ 

Pp ^h uinLh Jiui^ ip uitjjiLJujbiutu h^k^l} 'Y^^"'^/' Juj 

2 ^h 1'^ * ^t^'^^t IP'JPP LP '^*''/"' '"^ V^*^ ^uj'ii ujtT luhi 
uinn^h'bpb JçunÊrtu'^bç Jui UJtjpLiIujbp Jn npbppPphn.tu 

3 i^p ^iuuphP ^ppHtjbiupbç z (d'UJ^ç iJiuJtu no tunL.[f uitP ujh^ 

4 "bui npbppPpli tL.tu'^rih 'hhiph utpp ph x Oppiu iuiP ^o in 
Jçu^tTujbç ^ujhtnujbuj y ip ujpii ujtupintu lupt tnpj^^phnh f 
jpJiu r>o iuuljtupjnututjph Jp uçp iuo tnijjp tupuPph f ij^ 
tJjnL.p ip "hp "i-ptu npbppPrUj '^tuPiu no aç^o^i'/y^ iPppph 

O Jp 'yujituPç nj"P*}- *^p^^ * Zujiluj lUL. no Jtu Jp it-pin-h 
^iu'bn.iu ^iutjpp tupniujuoinh ui t ^o lUL Jp tPuin.tu ph^h^ 

6 uh pni-^h ^t uitu X '^nLiu luiuiftJlu ijtiP ^h"*^phP i^p^pti % 
tjpptu iutP inn nttjhrni jtO ipûiuu no iutP ip [lOtlmtututu titp 

7 J[i'iij^ t J p JaoinÇ uiuLp #»7# x j^fiptu iutP uip jiJujbh tupfnLJlt 

8 hiu uip lipLtfu/bh *■ 'ljnLiu luU ^h'^mphP i^p^Pp^' f "i- ^^%fi 
Jipn.. tnp pjnLiutjr^ Jp Lotltuiu tunLp tJJULh % ul ip ttitu 

9 Pujuiui uiunJbujbtntUj x Ç\l Jp ujoj nLptu iutP tjuiiplgP Jh 
"^P'P^ * kP'PP "^^* "iP 'fl^l^ "I- hp^pp uintp uij^ f J h^ 

10 u-ut iPtuij-UjnLj^ "ifi* * S^bp^ JiJJtjpJuj no iutP ^^Jji Jfi jp 
^ULtjnLptu tnjtthjjbtu ]iutu h "/P uiu^jiitj^ 9 ^iupiu no ^uip^ 
^iun jp ^opiu tuJhjh p'O jp Ijotluttu potniu ^.PIT'-Lb k^^ 

ph,p p"fjp ^hph^ ^fL luuLh tjh [uo ujpuPj^uj X 

11 IfnLiMJ Pjiti.uL; faotnh mp ujptjujhj^h Juin-uLtlujii u.ujij^ uinLpJff^^ ui^^f^ f ^ujJiu iJuJ* u^uip Jaout^ t"2.t'B^"'P [^ * "^ 
ni.JnLut "'/t^ll*^ ^o ^^ t^Jfipl^ nuiui Jfi uiiP lu^hDirtup 
j2 ^* ^ppiu uiiP pjo uiliuiu J'p ntt.UM ^iuJuiitu %iunphf i^ 
Jp nn-iu Jp tu^Jtl^ iPui ul^u^l^u^i^ /i^fJfifuiupl^ iuJ tnpinpit * 
*iiu^ui ^no ip nLULintu nt. 'hiu ip uipiuiiu ftŞjJJJikiujp ^no 

13 quibnLiu 1^0^^^ n ^^u^ui » ^[ipiu tp^p «'«^ Uj^funLtn 
u^ntfliiu t Jp tqoj ]aoinl^ iu ul. kp^P '"^L^ '^ P ^Jtuif ui f 

14 uiL Jp u^oj n iii * QpJtu no JnL^iuai^P ^ fauui Jp Jtu^ 
n-iu noiL. tnpniîi $ nppiu iuu tu^ijiu SipLiUuii tnpnpib l^p^ 
*P[L ^t^^ ^E "iV ^h^l^ufU Jpp , hp^p_ tJnLuuiLiii ^^^ 

15 J^uiii Jji Jpp[i 11(0 it^ni^ » Ç\l ip ULqni piu ^I^JJiujJli 
Jpp f ^iupuj ^o uLuiît ^o tnp JJiti ^k'hfi Jp ujoj fuo 
Liu JpU f ^ Jp nLJiiL.iu ^o Jp uioj nLUjij ifpp ul. Û-p^ 

16 J^^ *P[^P* xlnLUiu'b ^o iuJ* Jp ulI^ p^ijuj ^^^li Irk^h 
u^p IpjJuim 'bptpjjhr^ f ul. (hujptuntu iuJ* \\utu ^ uip Lothntu 

17 uuju ^pP * [}"tPh*^ 'hnLiu ^^iifi Jnt.uuîh iuiP'hpnujhph * i\nt.^ 
uujij no '^ijjp np no ip fautuuitu iu • iPiupJinLÛç hni^ iit • 
'bPlIb^ 'j-hq^*^ uip^nLpffh ♦ UL. tliu'^iu *^ijip 'l-p^ft' ""*- 

18 tUUL. * luin^*ii ^inp '[-p^'l- Jp JöOinl^ uj , ^o tPiu u^p pio^ 
tt-tu i^p ^iutl ujJjfi u^p tn^up^ Jauiu f^^j^ }rk"t^^ * "*- ^P. 

19 iPuin^tu tntu juptiJI^P l^ ip ^iuJ lu'ljh'ijl^ * Jjtu^^ Juoml^ iquL. 
^o u^p Jtum mr^l^ ujp juon-m unLi^ *PPP * "*- ""'-^'> ni-Uiii 
Jp nLiuijn-m ^mumui 'iiiij Mpp ♦ ul uçonm uuLiyç ip iPuimtu 

20 inufhji X hn^BP Jnt-UUMliiji iuiP Jp mih ^ ftum hl^l^Pl' "'p.^ 
^/iî> y num Juomç uip iPiu puifm '^PtPPP » '"" "'P '"ib 

21 ç" f\um Jp n piiJm '^ptPfi' » "(P Jaoml^ unL^y ujiA z ^[f^ 
pm mi. no LpiMiç %mtnpnufijp ujul. , Jp 'I^J Ur^h'i "J' 
û.nLpupitii ^pp Juomi^ 9 ^mPm jto itiiP um muLp uminp^ 
^hl- Jaoui^ uirfb * 

Vhf 6 

1 ^|-«iL£f# iuJ PmJ ujp mJ^i^pppp^^ putlm JJi inp^iA ^O 

jihujjçpi^ Jfsoinl^ £p %mŞi[/Ji^ ^fimm n.mtunLj^ *PU^'L '^"' 'Hl^ * dhP ö 433 

2 ^hn^ '^^P ^h tP^ > ]p tftJJa.tijni^i açifu/huiiu urt il-Ui ho ^ 
gnuinfi ^pp > "^- ^p ffp ^-UMit.ui ^n ti.OjUM piç^u^inui iriun^ 
uini^iP nnn « tluj^iu l/ni-iu u/ uiun.uini-1 a^tfiub UL. ilut^ui 

3 'ltnL.LU uj n-Ojiu lul^^jiu^ x f^i^ut^ £n ip^/l' »pl' "*"^ jiJnuujp 
uiniMi np iutf 'ltiu lUj^ t no /tintjif^fJ Ç iftJU mn 'honuuihl^ 

4 ujuj « Jtu^fi'h f^n ^ujp q-[i^2Jr'"'" "^*^/"® nq^iu ^unBtf^p^^J,^ 
]uoin^ ^^iujt^ inup*^ y ii^p ifinrL uiuujn % uin unjup'bphuth f 

5 u/p in^pmiu'h uip uppJil^j&ujh s (^n n^ni^pfuih y ujit ^iuuiuujh $ 

6 u/p ^^uujiUiuTi f iqp tpu^J^Piu'h f u/n ujj^ ^ujiliijh x (Jip 
utpn^^prptjjh f 111 p ipiunpP^p t u/p nujhph f uMp uiuuip f ujp 
juo^hnt^tnfiPfi t u/p JLll'l^ P"*-^ ujp Ujl^ lflii.ptuj^P^ ifni^^ 

7 ^iuu^^pi^ » <îlp u^otpu inorj^p[iP[tl^ , u^p ^.nLij^p^ J^oiu^ 
ujp ujtpu^Ç uujiutun-tuPç no (fp uiipç U-UiuP nv. kiuih^ 

3 fx/ i ^p [tpjkP^ "*- "^ip t'jh [Pf^'^l'^pk^ "(p ui^ui'iiiutP IIL. uip 
'hiutP UL. ujp ^ili ♦ nn^iu ^uj^ npotiufh nu inonpjitu'h f nn.iu 

9 uiçjipupaut'h UL. uiupti^if' 'hiuuufh a fj'f-UJ ifppfiLu'h ul. ifiu^ui 
uiil utpff jth • nn^uj ^iuPp niueiçiu uiniJbujh f ul. %uj ^tupp 
40 a-nL^Lnplttuu t flq.iu ia.iuuuiifçPihujh ni. uiunpiPtu uiii )uja 
ph f nn-Ui tptun-hpujh UL. ippn.iuu uttf luopP iupnph , nri.iu ' 
fPlH' J^p P "'^^'u uiniAjuih f UL. '^ijjp il.pyi.utli ifuj niuujP 

11 nppfiiux ^Hiifl^ ifiii (fp nn.iii ^uiPJiiu il^upiLl^ l^j Ijn^ 

12 pt^Pnui [tiu'h f UL. utpiç tfiti ^iuPpiu Şipn-iu uptiJb t înt^- 
(fp luiliç ifijj uppiiçP hiuo^phiuj f iiujpph ip ^pjfÇ pjomiu 

13 iipptiçP uili tupn^/tljph X fjti-.iu ffp çi/iiuuituhtt-tu lup uiçtP 
<fp nri-iu f tnl^itu ^tultiu ^nL.ii tfp tfp tPiurL.m 3iptt.iu luph « 

14 ^p liifiu'htjpniu'h ip lrç,p %lipmm tPiu tpgtlph f nppm <p 
^huul^ ummmrpmP^ ujp 'hm^mrp[iP[tç ^çjijii nt. ^p^ pP'^^ 

15 tf-k ti-o^^ltk uip i^mpli ^I^jHjx (\l. ^ l*Plt%i"^b ]ium(^ 
ujp fK^ifimpl^ ^hjui f UL. Irmpom <p ^[luu^k tPtîr'^Pll' 

16 Ujp [iiPuj'hupnk ^kjîit X fJL. ip^ ifjiifLmufiuil^pi; uim^mp^ 
]uomf;; um ijtnL-pm'h ^l^jut f nf'pui ^uLh mm^mpl^ V'^l, - 
]uomç 'hph f imitm'h no ]aomç Lo f ]p 'hmd iii.m'hmm mç 
timnp'ii ujpiPf tiL. iphmtl nL.tiiiimm m^ itjp hçtt-piP* nL. ]ao^ 
ful^J^ ni.m'h ml^ "IIL'^IP'^* "*" ''*-a/'î# oLiWi^r/^ i^'îr mç t^pu^fm t^ 

37 434 p . irtiilS-nhil J-Q MP'bMdlhR'bn.K 

d7 J*^ u^oj rtLpuj (fn %ujgJ nL.uî% tnujn O-l^t/f^ ni. ^p^ utnb f 

18 u/p^ uj^ pujuj^u^ UL. ^n 1-P2Jl-k 'itu/ijjiu^u/b Jui ik'Ir^ « /]«- 

uin n utç ^ujiunLÊ '^P^RP*^ "*- ^l P nruuj (Ijuii/ utç ujn^ 

'HIL '"~ »"'-*'*'/' ifnn.uj luiJnjaujij ul. n.finnn^ujij irt^ ujn^ 

#m'u f utpui^ J-n *^çn tLn^n-n-UJ û.uiurjin pujuieil* 

1 ^^nLiu^ J^j Jni-^ujuil^PiJiiu'ij t ^b^^Bb ^["""ui ^iu'tjuj iPiu 
Ufp ^ujujnLL^ iuiP Juo </« ^^P Pt^VLb'- JnLn-Utiun^JiP^Ji^ 
Pçhç nu pni-'^ç 'b'^'P^I^ '"" ujnhahp b Ujp ^nnnLinij ujp 
Ppn.uuj Juotnl; * 

2 ITnj ^uju^nL^ "IP'PI^ * '^"' R-^P ^P ^k^hu.uj 'hiu^iu^ 
'îrbPb ^uj^ppjiui f uL iLUiP LrJ^nl^ ff-Jt iTsu ip &^uujut^ 

O uiuutuj t n.ujp J-p trÇDÇiLUj iPuj rjujuip %uj J^pp « J»p njor 
*^pL-^pn tpppt^h uiuujl-iP* rippuj ifp J^Ç^b^ ^P ""-"^ ^® .^/' 
^nLb ip uipiç iTujuiui 'hpb Jp iPpppbrLru /»«_ Jp uiurr iPiu^ 

•4 jfujrutu ujp n pijjJx Jp ujiup nuiui efipiL. ^l^uuipi^pi^ Ji^ 
*rhjuj t Jpujoj n ijtprL piuuijiu tP^ ^^jiuy ujp utpiiJiptL^ 
njujç iuri rj-pjp uiuLiPiu f ip ^l^J^ uppr^Pbh Juiuriu t uip 

5 ifuj^fipftJ^ tjkutk uinLJiut Sjtp'" Ip^'bf' *p^ iîjJ ip JPiul^^^ 

il-ribpuj^ Ij^ju^ y ^rup -^rtfb^ JJj ptu^tuPJiPli 'biutnjr * il^ 
^p ^çJb *^lb^ "^ "pb'lyP "'P J^P2}"^^P urnLir t Jp tniup^ 
L^ ^^^^PflJuuM ^iuuj^nLb ul Jp ^r^runLrLrJiu PprLurtjb x 

" 1^"*^^ Jooruç no Jp Lço'bpLi tuiiuinuj^tLtu uipi ijipiLupit 
tuptniu t utpi^ JOj J[i iftptLU ^pp ujp ^iup^^ ^jiiunul^ 9 

i fl^- uiu pijj^bç uip ^iuPi^^ ni.fl biP" "iP ""- "'PL 'bP"^^ 
upbç Jjt ujp tunLJi ^o tuL Jb ^iuPp uinL utpi rhprLurhs 
"tP " * Y"*^/^ •^*' *^P ^ujJLru 'ijiun.i 'bP"- ^"'"phPh " » 2^ 
bru n t Jp U£Oj J^ 'WiJpkP^ " > rJriLutu'ij ^o ^t'iib '/f^t 

8 iuq^ 21"^ uiuLtPx Qbp'" tp^p Jp U£p ^iuuiutl^P ^pp ttjp 
tuL Jç^PuLui^; aitj^ ibo^Jiu'ii "ijrhipiPt ^«//»ix#o/ii iijra iboy^ 
tPuîit ttpi ttpiLJt ibpuM Jjrj^utpuiJibpiP ^o UJL J^^PnLui n 

9 muM ^utuuiil^P ^pp[A uiîj^ujp ip i^'Juj% ^b* 'b"'-'" "^l ^n mrrmniPi %UJ ^ft c/^ u^oj ^tuuixiiJ^P u^m'bç n , fi£^ 
iiu r,o ^nt.'fj e/^ u^oj Pou^iu u^nuL^ ^ujuiuij^p u^ni^ p 
ahniu in Ijopuj juoum^^ Jaoui^ ^ni.'b ^wP^ ^ujuiui^p- 
HjnLh , i/nL.uuj'Ti ^o ^utP u^^ tlLHl'' ^P P- "^ 1^0'"^ 

10 /^2^%^ * Htp"' LIL k^!^^ ^ouin^^ faoui^ U£ni.% ^uj^ 
uujijtP J^n u£Oj p^iiuu^ ujk il'o^iLfuj'U Pou^uj ^iuupj^ uip,^ 
^w . tjltltuj ^UJUUJSJ^P^ uif^k b ^"''^ *^E.V^ ^UJUp^f^ Uljl^UJ X 

^l SLbV" tElt^ ^ * •^*' ^nLÎj ift^ J^opuj [uouuii^^ laoui^ 

a.ijjuujiJ^P ^H^pfi' » //^ nuim ^^ ^uiu ^l^^p ujiIç^ *BILV * 
<r/' a.uiu ^onp , <n' ^iuu ^ujp^uifîli t ^^ q.isju Ppji-U , ^^ 

jj^uju ^ujup^p , ^^ ^-i"" t"jp^P * tiL 4"""' ^"o^ * "in. 

^utp PfiLfn^L. n po 'hlt^ju'jjuiuj ^o ip tlLlt^ ^uj'buiuj 

12 ^nL.'ii ijiuj^^ $ 'ljnLUJ tUL. ^o iQi^ J^p nn.iu 'ijfiijjiutu%m > 
lUuj ^[i chn u^oj 'ijuj^uj^[iPlt ^[ipoq^ u£nL. t "*- %"^^[' <^^ 
u^oj 'ijui^uj^fPft ^p2L^'ijmoq^ ui^hl. , ^^ ^^ "l^P jaom^ J-^t^ 

13 /^o/ n uinult ^i^^P^ iPiu c/^ ntt-m ilîuini-ir U£iu x '[jni-m J^i^ 
u^oj mi. i^pi^ t[inn.ui^l^ n utiP ^mPi^ "^HL '^^"-"/^^ > ^^- 
'^b 'bPJ^ tjl^mui Jf mtP yun uinLb ff[i^ u^oj ^j^t^^iP^iÇ Su-^ 
mnul^ , ifuPui ^o ^mbl^ ni^t t//f n C^^JftmU pm^m^ m[i 

14 «/w«- « ^/»/i«/ in ^po ^ If' u£ujp nL[t Jfi u^oj n Jjt^ p-"*"^ 
%m po mm > "iri^P'^ 'UmuinLiP, ^^ ^tfujU ^o ^utp tPHt 
Ufp moqnfPf [umui^nmm Jn nn.m t ifnLum'ît J[t p.muUm 

15 tPui ip uiuin g[imnul^ moqn[i uimn ^'^[J * /^*- tPnL^mu£çPç 
nL[t ip ii^p n 4^î>/f i[iptL iu ) limJuj ^o *Umq.i^ mp^pm 
fPmmP^ n ^t;J[im'U , ^PJtP UuJm'U u^p P pn.u ul ^/» 

16 lkpq"I^ki tunL[i a rJLmujnLi npp[iui x '[jnLm 2L"t "'pyilLr ^^ 
ip ^ujp rj.p yLinm Jp niLm hip liiPmPç "^ '^J*" * 

UhP 8 

1 ^JjULm^ ^j ufpl^m'ii , Jp niLm nj^jmU mp^piP [^mj^fJç 
Jaomi^ f ^o Jpn[ii[iumil^ IPm^^iLn'hfmitn-m ^iuppui mmjjuit 

2 '/îo ip 'Umif^ i[ipnL uppi^P[i p kp^[iLuikmm r^muj uini^^ 
2""lPf^b^ #»L#iiî# lijnLjmj[i uinL t UL Jjpn. /rpm'ii ^'"q-/^£'['P^^ 436 f\ * Wh'^Pilh^ J^Q ^inPll^fWimin'IL 

3 ni-tuij S^"/' x/'"' '^h^^kp^hP^b ^"1- « ^hp"J ê^'1 ^k^inuji^l^- 
UJpnniP no u^n rLnuuipî^iJ ^ /"o* nt. t^n q^nuuin^^J l^ hjo 

-A nçmtu J h ppusuiçp- 'h^^iuU uia/b « QnJuj ^o J n ifuin^uj 
ujp -'/'/"2- %friujtitiiij lUJtjuj utn tPpPf Ujni^ ^po j^i ^ u tjj'b uj 
^ufhuj ) UL. t//? UJtjpnujÎJtuuj upii^ lil^*^*h-l^Pl*h h'P'l^^bP h 

O usil ELUiujnt-i uinnpb x fJL. nij-UJ ni-iSnuui nppphç u uj hiu > 
il^ iJJijnLÊ UJL. fuo J-p pujujuîta-uj pJ^uijiiP np pph t nu piu^ç 

O W/» ppuJUi^P ç faoinl^ a-p uujii.uj s *f\o u uj J-p ^nuinuiL.us 
[UJtluj ^ppp » kp^P ^t^th"^ ^o f^p UJiJni-^ uif^up ^ppp i 'A'*-^ 

7 uiuu a-p ip uujtj nuiuj pi^nilpi uip^nui p'^umhuj ^tjth t fjLÊ^ 
^pph iujilujh no uip ^f^Jh 'Vp ^l- ^ni'h n^iJiui uinLtjiu * u^p 
piiujh nL. uip uçoti UL. ujp e3uj%/i*h f ul. uip ^M^up ^^^ui « 
#1«- trp n ip uçp Uluijiuj ijsnuh uip ifni-'^ujutkPç ♦ ugnuj^ph 

O ^o u^p jilbuijf^P l^ ^tuh c//# ijf^uiuj fit^ « (llp P b%u[li'^ *Pfl*' 
pphç 'huj ujl^tli iç (f-p u^if^ui l^ ^J^^uiç luiu^-tuupuj'h nL. 
^iuupi uinuhf^ iftti^^ujusf^pi^ n ujp ^iun-pusujhuipiiç "'P 

9 uibiPx ()hpui ^nt'ii UJp niu'isp'h jfltuJil^p ç f^iuujufÇ Uuj 
fiuuj kf IP^uJi^k t Ip^pp UJL. (fp ujoj n Şnuo-jtp U^riL.^ UJl. ^o 
o^uIjJiu uiul. • r^o ^fJL.'h uip Ipustjhp uinifh^ '"-p ^4^7^^ 

40 uipij X f^L. ap n-piff-h ^Lu'isuiui yl'ptp 4^1^ ifrptnpLTf nj^pui 

uupUM ffp ujoi fLusiuil,!^ n ui i ^UL-'h ^po 'Îjiu Puj'bl~ ,PppP^b* 
lp_ pJouujp'ii crli J p luilniitnuj ui^uP ^Ppppij Jp ipujpiluj z 

dl ^jULUj ^pppph dli Ph^p'^l'l^ uip^ph t ituijuj'ij ^o ^ho'b[iLi^ 
pioumph ^h jsîi f iliii-uujb npppb mp a.uiuuj '^îjjuiniJbl^ n 

42 mnuiiu s QlipLU hp^p uiijnLi LhohJsLi uipuitu t uiusjtm [p 
n.iuuiu ^usuJnLbh uuju.uint.p7j ISL. %tu #/i n_ujuiu pniuUbuj 

\o uinLfbç X QptfuJ no 'hiu jjo utti pus^uspiih uisu^ipiuurtujb tifp 

4.4 pnLusnpJ', UL. J-p nn-ijj uplujhP* jh ^^p ^h.p ^"'/, uinL.'h 
ip nlsspuj ^uj'huiui nçtniJu uini.'hç n [ph"'^pPt'h ni.uslj 
uipJ-p uipnuj ilnLuu/b no ujuP np tiçuiui uint-bg iiLUih 
(fji (fp iLg^ujbhç nn.ui lrujpuiiii-u uipuitJu * yjJthjsb j^o 

45 ^iuphui 'ispilpuuj'biupij z f^p^p uiL. no ibpTL. ^pelasbui t ^y^ 

46 tnuj "hutuinL. t ul. ujl. no ^pistnpo 'hh'^ 'biu uinL. « ftu^ph 
2^p,ppp ^P Jaowhu-UL t ^o tuL. -^h^ui ip uçp n ip "^'PfP VhP 9 437 

17 ^fiuinutiiiu uim'bjix Q^i/iu ^o ujl pl^^iujl^ iPui ^ujtuni_i npp ^ 
UL. Ûi^^uil^ m-ji uip t^ipu. uinifbl^ t ^p [ipuiuif^P l^ hjo u-ui^ 

18 uin'- J~p nn-iu ^iup- x fJL. um ni.pn.iu Juj ^^fijmhui usl. uip^ * 
^o ifl^ui^uj nufi ^p f^^jvpsiuj ui t f^p 'ibiuij^ 4-^«^ ^tit"^"^'^^ 

19 utiuz f]i.%iu Pui'bl^ uiL. ^iuu f [h '^p .^^//'"^"'^ %iuuuj^ luriL. 
J-p irum.iu ip n.^JliPliuiuj ^uiihu^ u^ni^^ ^n 'bujj fi^uuHjiu 
^utb ♦ ^o luJ' fuptpI^P uip^pb Jp ufoj ^s^qpp^ Iwoiuf; hl. 

20 uip ppujuiçPç po X liunpbip jiini-uni-uiu ^u/buiiu Jiu uiu^ 
itiibJpj uiptno UJUL^ no 'bîu uiui Irç^ç iJ.nt-unLp jifi ui^ i 
'bui ip uçp Jui ip 'buîJ uuihftJf^Pç '^uthuiiu f Jp nL.fitL.iu 

21 uiJ ppnJ^P uip^T^ « ^pilîu ^o 'bui Puiii^ £p uiujp fuom^ f 
Pl["J IP U£ujp Jujfi-ni-i/u/ii Jfi F^p^t^^ a.iu'b^ ^PHPf^^ uitT 

22 ^^^ui uin^i^ » fli. ujp ni.tu'brutu Jtu ufpl^ i fuo ^fiitubui f 
uinLp no tp ipnfL. ii.p2^TT.tubiuiu uui uip '&uin.piuiu'bunib^ 
Jfpri. ^tsjpujb Juj uini-fi l'^lpl^Pj^^y uifiui f ni. linLMi 
^lfbfi ifipfL. iJ^fH^tp^^l^ f^^^ "'*- Jujiif^ fiPfiifuiPfsPfii^ 

23 ^o i^p uj^p n ^hj^ * Jj^^pt'^ ^r^fL ^fL "îy St^""k ^"L.'ii 

iftpn-u utpjypb f lUL. *^uiJtuiç Jpbtu ni. ip 'htuJ niuui fruip^ 
uini.iflfiÇ i/pb* ^uit/iu utpçriç/L. tPûJ f t/îuiPfti-nÇiL. nftifiuf^uibm 
24 UL. yjfbf^ fiutubijj 5 '\jni.iu fuiuituP ^ i/hi.^iuuil^P^ n fi^^ 
P fipujpç tftu Jp usoj n Jn ni-iu'brL.iu ip ujuip nfiifsul^tu'h 
Isfijujli uipiupb « 

VkP 9 

1 ^^rf^^ '^f' "i"! twipil'iîb utni'b ip ftint uul utu ftipaJf-p ç 

A Jp nrt-tu iipJ puuibinpb Jn Jnn-uj ni^uiuj ui « Qnpiu uia 

^LUtfpp ff^o'bfiLfft 4r "' uipqiu'hpiPf ^o u£fj ^ ^^ Jp u^oj n 

Jp }J*tutiçn.nhpujbn-US nuttjbtu fuo uipuipJ* jio J]ntuipiu Jp 

ifiujpifuj ^tutippuj f uL. fiiuiphp^ n tfipn.iu'b I p ^iupiuoçpç 

3 uslifi X IJL. Jus^tu tffi uspf^ujb ^piiuhtu f no ptut/biu i/pb Jp 
uioj n ip fufn.uni.utu ^ufiitniu lliusf/jfiif; uiiup 'biu n^çiJns f 

4 ih ^"J^pp ui^'biu lufiPph f i^iutfujjls jto ifp /soPfsiu * "/îo 'bisj 
usiu /jiut/us ^o \J*iufjhi^tiiifiiu*b uip tfftn-tu mf^ f ul. n uj^ç 438 fs. VkfMM j-c Mnp-tidihmjm 

5 fuutntu C^ufliUtUM utiP p^tjfls^ iiiynîf * ^nt-tu tfp jilvP^liijut ^tu^ 
unujufUin ^o J-n uinÇitlhn^iu tPn ttuijuj tPPP ,po tutJnL£^ trn 

nn.tu tt^iiit UL. tuthti^i^ IIL "^^ "^kj^f^ *"*- ^k^^k^t " ^^ 
J-n tuilnt^i tPuJint-iP ujnt- ui no ^tunpn ti^nuiui t tlnLULttb ^o 
nn.uj 'h^yj^^y ^P^'^ "*~ ^"^ "^"J Ptuiftu^ÊTuippPliç X 

6 Jujo^'ii nLtu'it tnnttjl^iP no hp^P "^*- .^0 "IP '^"'^ph"l'lyt 
1-Otj tnnpiu uin'biu^pl^u[ip[i in^ u^p ^[i%iu 9 ul u^p "[kpk^h^ 

7 pi; t^'L^P^'L* "iP. "l^P^^tPk "^h "IH ^[i'hiîj * i^iîtp^iîju 
tfn uiPlh po in Loniu [tptutnl^P ^J^ppf^h po u^piu u^pinut 
uin n.tuuiuil^P ul iriu uin ^^u^p %iu t ti[ipiu Jaoinç ujp "^Pl^ 

8 tutjjjOf^ tnn l^nLut[thiu x Ç\l ]aotn^ cfp niLut ^iup [îitujj^pi^ 
i^iniîi *pppi^h ij-UJ^'tp "^ * ^tuPiu ^o £p ^"^P IrPiy"" 
tnuij[itPuj pi^JujiP ^[t^utjhph " "iP "int^h [P ^iup tuuj^^ 

9 q-u/h^uiLU ^/74.1r ti^inut usnujr^ x Qtutlut'b ^o ^tuppiu hp^ 
iJ[tuiu'htnf^ f Ptu[stntitn ul (Jn ^tuij.[intu'brLiu tniu uiuiniu^ 

10 î-tuPiu nL[i l^ui[tiniu uin J[ibiu x f\L tuL ^o Jrp 1-**'l_*BP^t^ 
iLtu tj-oij [i^uujb uinniu t nL. J-n ujoj pnLiup^ç 'bujb ^o^ 
t[ç n ff[i tnh ti^uiiu uipniu nt- tPiu^uuL pjjp^ uiutniuiptup ç 

41 n tuç 'tp"- "IP<^"' * îiuPiu no i^p ^iitp rj-p^itniu qh"^ 
[^[fb "ip"f^ uip ^i"p Pt^Plb^ ^hoiIkpu'tPbh c^*> "ip^ 
tnî^up^ iPib ul^uil^uj inptsMut (fp JaouiJ^n.ut ^P^ppp intjisji^x 

12 SJtptu [i^piu^ [uptpl^p^ ^iu'b piubh tpk^"*^tP bk "'lb*^ 
tiuib iLpJ-p 'btuniu hu"' ^p jGOinlin.uJ ujp ihpn. ^p^putb 

13 J-^t qh"iiu tnp ujiu x l^iuiftu ^o uip ph^p[iLui^l^ pptpJ^Pç 

n J-p faouih"^uj b'pihP '^P'^Pf^ * *^p "iV ^P b'^^biy 

]iuujii.iu [lûptup ^ppi^ [iPiuiupJ^ n f J-p uptj "^^oilçp^ 

'"bPbh " *^P uLUjb fPp ^h^b'^'^"-'" bi3""f- "i"'-^t " * 
44 fJL. nLtuTi tfp ujoi n uip 'b[iiutipub ^ J p ujoj ^p u^p n 

uintJb ipprL. iPiunpb [t'biui^^di; Jaoinç Jp nn-iu '^tuup^p 
15 uinp2J}^[^ * fl*- Jp \&oin^tt-LU J-p ujoj ush P"'"ibP UirtLb 

"{"fb^lbl!*^ 1PjP!LV "iP"i'" * ViP 10 439 4 1 '"^b*^ ^l ^orm*/^ J-pnn-iu iiuJa) mn^iiy u^j^ijçohfii-^ 

tui^iunhp-^ nL. [uo^^liP jii^ Jiuiu^ y ^po Luiihu ^o uitP iLnL. 
ujl^ n-nL. iIui^^ni.uiniP in 'îituj ntniu t ^u/^^li J^ uinLpi^ 

2 ^i;uiunl^p- uinnniP </v» nn.iu « pl^ûiu uip^piPt ^o %uiuj^iu 

no Jn ti^niluM JJl ^l^uiunl^P 'HH^P^ ^E "'^ bP [iJujPIiç t 
in ul^n ^nbnDmlM , in u^n nLmh ^o ^^ uî^^p iPui i^nLuiuU 

3 Piuhufffb uipjpi^ ,PO iuiP /n bopiu ^l^ul^uil^ inp^LlM « Sjtp"' 
^iupiutpu iuiP /p ^l^uf^ininui iup^L% » ^iuiPiu lUiu ^ft n^iu 

4 t^p ^l^ul^uil^ iuiP n.iuilrpu lupDpîi * QpiPui ^o uppu^ç ^h^^ 
L^ iPiu £p Lopiu ^l^ul^tul^ 'Lt^ui i pu^ji^ (fp u/oj ^liutupuib 

5 ^^io^iuhine^^ f uip faoinl^ n.nLihlkPlJihiu x Ç\l. ^nLpuLh^ 
Pfiufh ^^iP ip u^p niuhfyh^ Jxsoin^ ^iuPp ufp//^tu u/nL% 
^uip u/p/r^iniu% iuJ* inp ^l^io^^rhi t ul. ^çifp Şip^piu" 

6 Jp bPliujpi^ ]iuiun.iu ^ufip uip^f^ « piL. l/tuijiu ^o ftPiuui^ 
Pfik n P^^J^p u/puiiu t Jp ^Oip [iPiuiuPu[ii/liP[tiu% iiiiP 

7 Jp ^"ij^ uiu%in/^n.iu ^*^1[IP[[^ * d^H '^"'/"^^ u/nLh q-pi^l^ 
q.iu'^%iLui ^ULh Jl^nui inp^/^ 9 tp-^P ^^^k ^P_ [^oil.iu 
1/[ilJ^%J[i^ uipwih ,po ^ puuj Hj , lut. Jp [uo Ul[lUUM nL[tUJ 
tupiu m[iLy[iL%J[i2^ lupujiu ^o t ujl. iiuJtuh ç J^uiu lu 1 iuJ 

8 J[i iJnLuuj% ^ ]iuui%ui « ^['pui tp^p^ 'tp"' J[i puju%iu po 
u/pinpiP /p u^p lUL. ^[tL^pJiuPiu Jui ^o puju/u/ Jp iPiun-tu 
uiLu Jp u/oj JluiPnLp[iP[i^ II nL. %iu Jp 11/0/ [uiupiuu/ ^p^ 

9 pi^k , uit ^pJ* %iij^piP* ^ujPuj ujp Jk,pPnLupu% ntpuJ 

10 n uip Ppn-ii[i%ptP %uj pnLjmJ'x S.tp"' ^fe^^ uipui^ ^o 
Ji^PnLuiuj% t/puj% ni. mp fpnLi[i[hPi[f^^ » ^ujJiu l^uii^ 

11 IpjJintu [p ^nLnnLp tj-l^ tpuj[i^ nL u^oij^iif/^iini * IT^i^ 
n.nLJ^ ilnLuiuh uiptu m[iL.^[iLJ[i2^ u/iu ^o iuiP Jp uinLpijuj 
yuihuii r^ UJp ul^oq nL. uip J^^PnLu/uîh t Jp %çr[^JpiuJ 

12 lui; i[nLum% u/puif^ u/p mJ^px Q[fpuJ uuP ^l^ump^P %iu^ 
^ph [uo £p J(^n[ihmm mm%[ih ul. [uo if^i^ ^PPl^ ^P ^IL* 
%pDm% t nLm% ^o mi. hio Jl^tn^ inpptih t /f^.^/'" nLmîi ui%^ 440 p . Vhf'f^Dhil J-Q MPWmihWbm 

"lE A"* "iH. ^'^l^^'l'f^lî^l^ riL UJL. «^2 jiio u^^ 'f^'fif ^PPl^k 

i3 ^^S" ^"J^l^ * i^uiiTuj iu\P fhn ^o^^j^^ utu/n u^n I^HlJl-Ujit 

U1Ç niuuhuj juo huiuipii f iÇ in Lonuj l^oiihç UJL û.us%rihç t 

^o Juousç (fn 1I1Î1U.UJ p lujuufiiP Mnn t ,po '^iupuj ip n 

14 ujU u^p Y'^^ * 'h'" ./?® nu.tu uiiP J-n nu^iu "hiu Lhjujhuj t 

UL. tuiP pjo tf^p ^oj^i^i^ n^aiiu uinpl^J- uip^r^ t ipt/ui ^po 

iU u^p Jtîi^fi^ Jiuiu usiP ^iiipuj jp n lihiuj'hiu x fJL. 'hiu ^o 

P ^^Llv^ /xr«Y» ujp Ji.pyn.ujij iîiiP piuuhuj /uo mputph uip 

çJ^fiç ujiu^U-JuuhuIh f jç ni-Jai.uil^ ifîu ^ç liu IsiuJiu no 

pJujht^ n n^uiiu uiph ip Lopiu çoi<hç u.ujhj3hç ifuj % ujp 

16 /» uiJ^ ^h'^t' ^"JinJJ rm[l* * S*P '"ll^k " tit.^iniu Jiii^fii^ 
'h"1_ 'PPPI^^ * "*" ^"^ ^^ LP ^^P'^ û.ujhnijç ujiusjiiuuhujij f 

17 ip t^hf* ^"^11^1* 'L LLl.lr"^'^ pujuhiu hjo uipuiptfx \ujn/ih tUL. 
*P^ /^'" "' V'^ i:/?/j£#/il/ t tiipuj usp Piuusiu niuuhiu fuo uip^ 

18 ui^ « P^i^P'" tJL. ^o juo J^in^ usnpiu Jujn.ui^ni.1 'hr^îiu | 
Pljuj lUL. ^o Juouiç JJ^uj^ uinniji lUL. JluijLUinLiiîj x 

1 ^onpiJ-itJ Jp UJa.ppjpn/j/J/jl^ ifpu-UJ ^pi'pS'l^ ^UL.% Piu^^ 

l"'L "LLL'PPV^^'^ * "^- "LP"-"^ Piu^JliL I "LLL'PL^ ^P Jpn-iux 

2i ^ppiu J p u^oj n u^p rpjujp^p l^ Jaouit^ nujip^P uip^^liiiput 
^pJiu ^o Jp u Jp Jf^r^nhii.uj fuourn t nrt.uj ujusnp rpptj 

«J ^pp ^p upup Jtufuç uijinpiiu/êjuiphç s /utJui iun tnp P pnu^ 
"LL" ,po t yuiliu'it iflu^rL. utp ^ftP'h^ iltP /i^ po îtiJthuI^ 
ptiupuihm t uiu uriu rjo ^pj^pl^ " Jp iJni^uuiii t ip Jiuuiutuj 

4 u^rtLjj uiu^ tttpJ; n ip ^l^uiuuil^ ^iun.iu « ^^tpui tp^pp ^^^ 
*P^ t^h UjUJ2rr.iU ipl^up^ i/iun uJfiniu ruL. no iPuj iftua hisj 
^pp } friuhjoiu utuiyiî.uj Pnu^ utpuPJThpit % tPO u Itiu uiuhut 
friupsous uruj2ik.a3 Jûj^hit uil. no n ij.usuini.i fiiu tPpfipJj t 

P ^'-'tiu'iin.iu ^uL.'ij n.iu'ij^ piu^JliLi '"LI}PPPLL "L"'-^ * 

5 ^ppiu iun rpprsuu utpppj^ no Jp ^h iPîuaph pÇutii-iujTt 
O a.tuP ri^çJujhliç "i*^ PnrJb'hiu s /^jl &ujpujtstu Jp luipç 

u^osjk ip^LtP P^* E"^t^ ^LL "^fb^ bpJ^ 'ijiu\ i^lii!ij^fi ^^ ]]l^r 10 441 

^uip n.p i!f.utiu ip '^çdjimuj sîia J-p nn-ui i/ijjiniLiP guni.'îi x 

7 U*f;fikp t^p un^^i.^ ^[i ^jpp , ^o ]A^liji^ ]aouii^ Jp (fp nn.ui 

lUp £^iMJUI ihua ^ppppj^b f '^ /"O Ufj^iUJ/^ ^[*_P ^^ ^UL.^ 

8 iupipiiui ujtîh z ^p ujoj lupnJI^Pç n l^ii-im^pr inp uu/butp^ 

9 'ii^ Uiut^a-US npijiu^ufh tfp jd^usiuih ^pp * //*- Liuilui no 
ip uiui nuiuj inni-u Çpjpp "p liuijiupp i^p np^iuliui up û.uisa' 
J-p If^oçn-uj nui^Jçm^ *Îiî7i uiuj ♦ Jp JJ*ujL^u.nhç ^utfJou 
ujpl^ujh , n çJu/bp^ i/jîlfj n-pJp J>ppp^ • "*- ^p p*^ ip S^/^ 
ti.p ssi^ujuj Jp nn^uj Uisîsp utniSbn-UJ innLp hp pfJ riL. uiç 

10 mni p ujp ^ppp^* l^p Jpuii^ uiorj^p[i[3^^^ ]\uui^ ^^jui ^o f 

p^^fi^uutpuj Jp ^ufhui ip uiiJsl^ Ij^^puijiuj^ in^ 'Jjui u^^ "(n^. 

il n^ujhuiph * QpJuJ, nu-ui uiu n 'huJ^ ^uiuJihpiPt uîl. fjouiç 

12 tpuhui r Juinh'ii iul. ^o uipJ^pJ t^h '^llf^lf}^ ^C *^^ '^[L 
fupn-pJ u^uJ^iuî^ ni-ujh t nL.uj'it ^po uçui^u^ tupuiJp2_ '"p^ 
^pîi f ^o ujp 4,p n-p^q-ujuj piuuhiu pio uipuiph , nL.uih Jp 

13 nrpui Juj ui^'îiiu utlifiipii « f)pJlu nio lanL^ui'ijuj'ii inutpuiJ 
pl^unLpjfh uL. ^lij^uiujq ijiiuiutjiuîi u^p u^ulÎs^ t ^p"'ltP ^ 

14 pl^unLJ^ ]iuuj ip ul^p hjo uipuPli'îiph « /^«- lu^Çui %^ui ♦ 
tljipiu ^tjq-iuh lui- uip fuo J[i utp tj^tiluj ^p unL.pf^Pç Jç^ 

15 [k^lk n-oÇhli t t ^i'ijli J'Jtqi^ 'lHlt ^l' '^f^'^ » ^^ l"E^ 
Jl^P^lil^ ni.[i J[i uip ^t^l^ m unLpl,pt [uptpltp^liîi uiu^ 
usujn.ujP l; , iuin[ah puj^l^ ni-uih #/i liopiu usJçi^ niLUjh tnç 

16 uipuiuj X ^[luut uipui^J no Jri Irl^^^ iuq.ppipn ti.pjutu hui 

jiiu * tpjip ^"^ ^p"ph ^fp "1'" "^'^Pl^lLT-. ^"'"i"^l_ "iijtPl^ * 

17 ^iO îîi J[i '^phpn pujuuth [uo uipuipJ* fj^i- ^o ui ti^ mpui^J 9 
ip IpopLU piuuiui Tiui uiiJ, ih ntpiu uip lu t'i. ppi psi^ p [1 ^p 

18 uip u^puil^up^l^ tuL. [il^[J[ipujph » Sil'^^'^l' '['pn^^'î' Jp 
uJi[l^ ^^uhuil^ pmuhuj [uo uiputr^ , Jt^ inutpp mç piuuhui 

19 [uo uipjnpiPx ^[iput i[iL.'ii^p[i î^nLh iui[iJ^ Jp uij-ppjp^ 
nlitu'iitL.iu tup IJo%[ii-i [uo^hnLur^Plslh Puj^J[ii-I^ uip^^ x 

20 QpJut ^o ^UL.'îi uujuip inpnr^ , i^p^Pp t^h.ph " ^"'-L '^IIL'^ 

^tu , kp^i^ ^h.ph Juiih n 'HIlI"^ * ^C'PH ^^-C^ ^H " TILHb 

•/?/' uipup[ihui , hp,Pp l'hjf.h IP "hp "' pujiihuj [uo uiptnut t 

21 h[',p[L ^h^gh iiL "-"^j"' " "ip^'iJi « J«^ ^[fu ^hp'lh inpuihut 442 p . irtrii-nM j-ç ^nnp-nöii'm.n-R 

kV"' "^r '"'^ tfijt^ uini^ * ^uji/aJ ^n f-pin- ^fi uium ^^^ 

uutpçp- ^pppbÇ k-Ç^^Ç uj^n utri^ptupaj^P^Î^ uiniit^iP^ uj (f^ 

2,1 ^çutung^ mnnntfx f^L.iu'ît ]iUJniu'ifjft*%îu $ iu </A % \\uniui]^^ 

2id £put7j uj </^ f abt-phjl^pi^ Jiujptu^fi^ilj^'îtuj tu </A t ]up^^ 

i/çPQhtç/f. ]iuiu 'but^ nii-iu tun.iç ni-ft P ntfljhut utnt^ 

uipujkuf utti ^^ft iftpn. ) in tjtu ^ tfl^ P tn lu iutj ^^bfi 

ipprt- t tn nni-putitiutu t ^^'b/i ihpu. ip ^ututumtu ^l^p 

24 H'P"- * IP ifppphutuj thpu. ^tupttfh X ^^p ]j^^ni-UihutU 

2o pÇ"^ aiupu/ij J-p S pip 1-h" /'h*B "^H ^'l funL.tuppiPx Jjl^ 

Vkujpujij utti *^iuPpiP nni.pujij t iuup nft ^tuPpiP ti-l^tJ pp 

*PILPI^ * "^ '&iupujij u^p l^i^Jfif; ^p tpii-iJUjjjfiuiuj ^ppPptPf 

26 2.*"^ ^BU "'- ""^ ^pb LU "ii^ u^iu^pl^miu tPmiPx fppni. ^iu^ 
pui'it i^p lul^JfiPfiuitjj ifp l^tifij^p ^pyjthm f Jp iutimh ^l^^ 
nhm f Jp mpnmu 'aç&m f Jp upiiçPç ifn 'Qç&m f Jp P m^ 

tpmujij Q^^u# f ip utmJçpmm 'Sk^mm f ip sopjim al^&m f 
ip uim^pmm ^^&m t ip 'itmJ mujpl^J uip^uth tTp i^l^[pm 

27 ^p^utijru * / /T tjm^JI^Pmm ul. Jfi^'hl^fJmm f ifipu. ^^pmTi 
ip uil^ fumJmm" ^i%mm f "[p^f'f^f^ "*- iP Pf} u^ni^mm 
JipiL. ^mpmTi ip n.o£kfimm ip tt.o^fimm j^p uçpJmmm ul. 

^^ IP 'l-'^^lf'f^t"''^ u^nLiPx ]^p mi^fi ^fi ml^Jhuj uiuipuiut miup^ 

ijui f iPpJnLiftj^ ^k^ft "-o^ qh^fk ^k^b ^tif'"^'^''' ip"tp^ 

29 iffiii uip^mfJp ujnL. mujujiimt^ x 'f^fi* *l"ijb^ '^P "i*^ "*- ni*l__ 
tSUJjfiŞj *ijiumpJ*f jpfi^ fuuLmp uip uiiit f ul. iufj tPfP!tl.. *"^ ^ 

30 mpiP* \;P^p fiŞtpffump ^pp^ putj^piP miu , Jp uij^ji^ '["{jf'^ 

31 Ş*f*Pf*b '"b f'^Pfifump uipopJ^* ]uom^ ul. (IjmJp pmu^u^^ 
iPiu ]ium ^i lyl^ufi^l^ ^o Jp ^u^^ml^ JfiLu^mp^^pm f mp 

32 am'iiûj ^o miupçtf %muiçiP* 7 n '^mJmm '^f'HhP ni'^yp't 
Ifngm ipmmfi^ut^ç f mp fuoump ujni. Jp hppP[Ujç ip utm 

33 ^fçpÇ '^miPifiutij utçn^fiujij mujhp uini. * f]u ûtn Jp ^fiutu^ 
pç u^uipJçp Jp Jpujut^p ^fi ^mPpiP mpuDL.utijmjmlj f nt. 
Jp ml^up^ ni.fi pijjJhjiuiP* JJiP 12 443 1 ^fm.u/ BLiuuu tPppp^ ^P unn-UM mujjmç uujjnîîi ^ npniu 

2 in hjuiJ^n. UL. uijifB^nJui^ pujujuf^ utç ujl^u* (Ijn Jiuuj tfut^ 
n^ni-t/ jpth aujlin$P (Tn ^ujnmui^ uujjuHj luilni-t in LoJuiuj^ 
UJiu 'hntjujibnif nL. kp^P "[h LoJinuj 'ib^tiui'h^Lr , Jaouii^ uip 
Bujbuj r^o lUL. tPuiu i^tup-iu in pi.KpiJb^^ luttpt^iPujUmuJ 

3 ^iuPp nujjpn ^tuijmnit x Ç\l. uiun-ni-tl np iliu^m uia mpaui^ 
tiptP* {kp*p.j\ '^P lioihnmç UL. kp^pp "ik IpiiUnm^ %pnuj%pj^f 

4 Jaomk mpnmTitu) z ^o ip ui^%kf^k'^'^ ^mi&p pmrtp ^uj%inpb 
UL. Jnt-ututi pJiuuikpuiij mp^pum no *ijmiui bolapb f no lut^ 

b pjmmkp''^ '^p truin-ni-tjn.m amifn 'bpijui LoMpij x J-,a Jp 
ujoj Jnt-uijjbp mk pmijb uapmpiiy punpb Jp ujoj juo mk 
pmtjijm pio bmjtpiPy iç f^ utbk ip "kp *J'"lh%tP tk A'<* • 

ö S^tp*" ^P*PP t^Ptt^^P ^t "ilL'PP^ "'^ "^îrlLU'P'L 'i'""'ip^* 

jpifiu ^o n-mup- mk t'""H^P ujpmpiPt <Jii^^^ Jp him^ 

Ujkpk juon-m umn.t^Jf2_ mpujpiPy no 'biuupu bk^k ip ukp 

Jrm 'ppyi- *pt 'jk'^J^ ^PJ"'" "iptB''^ * P "'tPp^ '"- ^P 

7 '^" mp^fumpijk « *^o 'but UjuJ uiq ,p/"^A/' "iP'Hl"^ *^P "i'^l 

tppn. pjujjujb t Jp tljin-m iJpt'P *Bt 7**^"""^ ^^Pp mm^ 

Jl^ '^kjk^k îikjrt'"'l'k J^p "ly <^p 'fpn-m kltjkP ^ppp^ 

'ltk * ^o "*" upu ^o ^t'ttp "ip^p^* S*P "ilJ "'^t'" "k 

^mpiu'b tPp Jp pmu£Uf^nLiu imJm ^pp ^o Jp Jpîi uiip nfi 

9 t^p^m X f\L. Jp ifpn.m Ipi ♦ JîbuijkP k "t^ Jp n.mn.m ujm^ 

uiu t qppm tJLnt-JJkP k 'Ppi' ip quijp^pp ^mm Pkjt'^tl 

mpuiiu • ini-m tqp thpn. pjo'^numliPlik ^k^t 'tp"' IP "kp 

'J"{jt^tPtk t"^ ""^ pmuijm pjo ujpmptP t ^mPm jao q.nL.tl 

10 iJkPk Jy^wk Ip "kp 'f]^ "'"^t'^ "IP'H'^ * ^P. "IV '""'-t 
ip nL.fpnt-pm Jiumk 9 Jp 'Pfjt^tPt^ * ^P ukp^iutJmuik t 
Jp mkpmujij t Jp q.mJujpujbmpijufb Jp uppjpbpiimb pm^ 
qpiPiiM f Kptltu no lituJuj no iuq qujjpffi pJ't ni.k ^""jk Pw^ 

l^ q t"Pjt ""* * ffip pqtpppjmp tPppj'i'k ""J mq-pJuptJUjnLiPf 
^nifb Jp tfpn-m qoit. ^ppj^ * 'jtP'" ^P '0'"-'" Ji"'jnJ ujnt.. 444 f\* whfi^nh^ J^Q ^nn^ndihmiii 

^[i f^p U^^iTi </« ^'b ifijjnnh n^unL-iujh n.l^ifu/ij[i ^h ifph 

12 'hut u^nL. X (^pn^ui %ji^iuh!^ p^unLiujh utn P^^JuiiP uutuin f 
Ujp uspuJ^P uth ni. ujp ^fii^^dl^Pujh ul. ujp^ n.ni.chi^Pi[j 

13 n-p2_^"^ LP "^"1 nutuj h^nui uinL « Qhniu uip ^H* 'l-pl'l- Jp 
ujUM^jpuM ^pipuçtuu ^ntfh ^nL^huiiu uujLiu f pîii*hl^ ujl. jio ifp 
nn.ui ujapap/f/phujuiui t unuhç ^uib crp upnLui ludlp uinnph * 

14 fl^ ijuj'^uj ni.puM uç 'a^uipu/hiu ^po ^uinpp uipu'pif* <//» 
nuLui *^iuJ€rphç t ul. uj n a-p nn^iu infj Uiapnpprh "îjujtnpJ* ^, 
ttpptit iJua I^Pl'l-h " iiipuiJpj ttiu npiP i l'U"^ " * ^t^^^l' 
Diun-ni-ipujh Jp niot uiujJujh iTuji PoJt %ui ^pph > /4" '^"^^ 

15 Juth Jp UjOj ntun.ni.tpuîh x fJL. iun uip piouuipij^ iuo uiÇ 
lutup^ ujpnpiPt UL. ip ni_nnLpiu n uiç pttup^ uiputpiP Jh » 
Şiiupuinuj iun n lup Jspn. ^LUutujhujphç Jp n ^piiutpn 
uiçtP l^ujuiutltuîplt Jp X 

15 If^.Pp" "IPf"^ uipuiiju ^o t ifp Jp nn-iu lippujhhpp X-m^ 

utiu f ^iui/uj uip fh^itij luuin uini/hf^ f ifp n uip ^['l^ hpPp * 

17 ffjp uigiiP Jtuit ^o Jp Jp nn^uj ^^[^jtu'itui i/p Jp nn.uj 

18 ^'^P* tPpp * IFp ^P SpuinunLiu lujJtu ^Ppp f "'- "jp uL[tit.m 
utL. ujpç ç iPp ^hjufhui f ^huinu Jp nn^tu nturip^pp , S^^ 
iPufh ^p f^^^ pni.^inut f ^J^i/tu'h ip frl^^ P iup[inLUiut iîtiP 
Itiîi fj^n^piijfij X 

19 ^huuj f ^nifij rsp puu uipnph ,no ip uiiup n iutf [uo ifç inf 
UTpnp'it f ip '^nLuntpiu JaotuJ^ ujp Jiutu iuif [uiuujçp f urpuiplt 
iut^[ih ^iîip ipil- ♦ hj' uit^pui[iufb Jp^ u^oj iPiîtJhrp[jj^[J^ 

20 tt iît X Qfiput utp Ppn-upiP jto "ijiîi utiîj fpttJutno utçJ n niput 
[uouuip%l^ [uo ^iu ujh'ijptP uL. iît J[i Jp nn-iu ntput [uoninr^ç 
n 'iiç iptP mhPpij* 'itiîi utiît no tp nuiiu uiç uipPp'it f "h^iqiujutit f 
^tuu^mufit f ttujriuiutiufh * t^itiif^PufhrpjtiPiurihp[itjfhf ^p^ 

21 utpp[^P[iut'ij f 'itheiujtfupri^iP^ufij f ^iuifhufh x Ifiu utiît no ^ut^ 
Jtutnpuiuii uiçiPf Jaoutçç ifpJi f ihri ip ttsiu n utiiutrj uipniît p 
nL. 2^pu usn^pJ* Jp utoi Jipn^ufit f ^o Jp utiInLi fjpiAiç 

tPppr^ * "«- pou£iu 'itiît Mppi^ ip "bp "'*- 2.Pir^lP ""'*> 

thiu^[iP[i f nt. tJfhut f ^m^uptpnhp[i x mn 13 : 445 1 f\i-[iuj ul^ ^utpmhuj ^o t/^ nnuuj i^-tift tqp^ uiuij^ uiul. 

2 /»«- u^ 2^^liuiutb ^utjt u^oa ui^ uuju^JiP ujj^u^iu x J.^ uJiJnL^ 
Jti LoP^huj UL. uiliuuj uinuj^iP uj^uê ^n u£uj n u^nifbl^ • ^uj^ 
pujauj tf-p mni-pJuj uip 'i'piJ['"[^pJ'f Jp luthii-i^ Ijjiifu^ 'BU^^ 
rujjUuLUJ UL. c//» ujiu2Û~uj ^çJpunjn.uj t '^Pt^P ^puut uj^iPf 

3 ui^ îr'^jl'V^bl^ 'huj^pJ'* Qliub^lj [tiuu^ujPç usl. ^o ftuuj Uj^p 
lîj^ piuujl^p UJUJ lupiuJji^ jnnpr^ % ^o ujl. £p uÊ;p u qtJfjl^'p 

4 îf«/ UJnL.uj t ^ ip 'LjjjjI nujuj ^ni^ilil^PiJj iu « *^o ^ujpusfpjj 
ti£p tjujjjifp[ipiil^ ^iuP [uiu^ u£nL% t ^ujJuj u^p ^nLl[f[^[JJ^ 
Jaogn^ uip Jp ♦ n['puj ^ujpiutpjj uiiP J[t u^p uLp jpijjp^^ i 
iujr,[i*b ip 'bujJ nuiuj u^p nL.[i u^p ^nuJJ^P^ JaouiJ^ uiJ* ui^ 

O ujp J[îb z ^nifb [uo uin '^i^n-pujhhph Çp^Pp ip uiuJ uil. 
pJujbuiujhuj f ^nifb [uo P^&P p^ujpnrnj t ^nub [uoljpuujljruj 
^o Jiuiu 1^1 ipj^u[i^ ip^biuJ nuiiu îu t hp^P ^nt^ ^uijuî^uptj 

6 uiJu ujniShui x ZujJiu uitj ni.Jni.ui uipnpJ ^o '^nub uiç Uip 

7 tpjjhf^ '^n^P utiP &ujiuiçupti ijphrUi z flu Jp Jnouiç uipJ[j 
'^P'BP *P^ * ^ni.u ii.J^JujJip np U1Ç huinph > uuj oo uiu 
a.ujujni.1 tJJniJb uiguui [unLpiJi[i t Êh ,/?** S"*-" 'hP^I-'^ [uiuip 

O ujppph t uipiu uiJ nq.iu mujpnajupn utp'iipb s QnJui rjo i p 

n_uipsh uionp^phç a.nuuipl^pi^ Juj Pntfljhui f [fl/uj ip nu^ 

9 rinL.puj uionp[iP[iç a.nL.inpçPç iPuj ^çjiu z Jy.J* ^uiu j^ » 

uiuJuj no iuJ* nujj[i& uipuipb UL. ^iiifb ipnuslJç[Ji[i uip uff^ l 

^çJ* J[j ui[iJIj^ Jiu nL[iiu uj no '^uL.'b nSriuJ[jj ujpujpb z 

40 '(jnLiu nL^iuj Jp no-rjj mp upi[[iu[thpiP Jp ipnLpJijj no 'hujujiu 

LujJuj no up^iP ip Lopjjj lUL. ^[iLniPujPç uçpPhp [i tLnLni/b^ 

tl. uipiupiPt no Juouiç Jp Jpn-iu uiur Jp ujri JmJriLp 

tPppp^l^ "*" "^ Jp 'V®/ '^hl^J^'^'^fur^ * 

11 'ljni.uj ti uip^ujij t 2"'7 "IP^ * •^'^""^/ "/P*^ * ujçjjiu 

uipi i[ipn-u[îîj ip Brç^ ^p^ppinuj un^ t u^pjjJ^P "(p^ 

^fiit iL. Jooui^l^ Jhi-^uJuil^pl^ UL. u^pjjJI^[d^ rqp nn-ur 

38 44& rrwfih% ^Q i'R'mnihik'bn-R 

^[L'H'^ * <"''/'"- titni-iiu'h iun iunha n.tutfliuiiibl^ unita^ 
thtiii innpj^ 9 ^Ç'fp iUiihiatuii J-n nn.tu unitutfuiii tMtnnnii x 
13 fiiiiuj^pf; Piutijt^ Jiuiu 1^^ irt"pit f"- ifni.^uiuii^P^ 
Jaoinl^ nt. /ij^iu^pp^i;^ Pni-^ ^^ ^niumul; uj^ n ^f^tf^iuh 
ftifTUiiu , H'fli'îi « fc pfcunRb mxm -&sss^ UtP 1 4 "B|o^« ^mPp pl^unL^ £^m_tf* îfu# </^ Juiit.nLiJunM frt. 

%ui u^n ml^upi^ irî:un.nÊ.i^f ^ tJ^j^ gnl^uP^ Jiuut t/^ ITt^p^ 
44" *"- f^p uj^upi^ fJ\ujiJ Jaouii; ^o tuni-p t/^ Jjt^pjiu/b put^ 

2 »pPP * {]^ ^h^l} usp^ufU no u^n Jjui^uM ttui Jp ^pili'"UÇ^ 

3 ^tuiTuitn^uin-ui ♦ J,n nn.ui <fa ^uiJ Jaomç nt. <rp piuu£U£Ç 

4 t/«/ Jiuui ^^ ip(;ufi^^ ♦ fihujjl^p UL. ul^^Jl^P ufpu^uj t 'po 
4UL. po Jn uifyi LrsLbl^^ J*um mui y ^uiPui ^o iPui ^p ^oput 
ftpujui^Pf^ ]aouj(^ UL. (IluitU^ Juj t Jp IrujpuiJuJt^ tuuppç 

5 ^ujh lul^iuju uinnuj ♦ '/îo J l^tt.ttM ^u^^in ^^ ^ui^^isi ^tuJin 
itinujuM ♦ tuJniM z 

6 p'UJ^pi.u£ tnp^pJ* ^o ^nu'îi tu^i^ qnLi^ [p iijtu^^iu 
Ifli^t^l ^ft rj-^uM l£0^n.tu%tnr^ Jp tMjnLJi ^o n Jp p"W^ 

7 jhpk ]wtMMn.uM Ijtutjji ^pp * "/îo pnLlhjuM tt^uj^uM [3%^Pl_* 
if- piubl^ ^uihuM ^i^n^iMMlM 9 ^o n ^j^^. "^E.'Bl^ "'' "'H. P""""'- 

S q[^ ]i%^flt fiutMM ujn n.nL^LtM^lîiirA « ]ju^flii hp^gj^ *"" » 
irtujuoui Jn uMnjtLJuj^iu'iM Jl^j^^ ^p m^ Jp ntt-tu pu^ltj^ 
Jujn a/PJttii Jp wnLp tJçtnuM f rto tJuM Jp nn-Ui P"*^l'l_ 

9 'A^7 •^Z'/' • lUMh^P tMMpuiiîi X Q^umJimmJm ^o iPui lUtjnLj l^o 
'bnLUM tnjtutMM tupuMj^iP^ ^P'PP ^^^B^ ^P ^umPp ^*^"i"'-i_ 
^PPt^b " qtiiiUM Jp nn.iu ff^^j^l ^"^7 **ip_^^ * puJtçp 448 Vhiil3-nh% J-Q 'hRVlSU.lhV.'bn'R 

iO ufpiJ^iu s \fnLi£j (/n tPuJn-n'^.i/ujîtn.iu t/iun-U^nLf uinuJniPf trut 
(r n ^omçn^uj t truiruoin «rn iPiîirLn*unijjbrL.ut iIujêLUMnLÊ 
iitniJb ujnujilp2^ utnnniPf hPtPP ^ujiiu (Tn ifiun-nLiIufUtLua 
uuJn.iJjnLi ujrtutuj iPuj AnLitu jiutjj 'îtuj inn ujiu iPuj x 

li Ql ff-n nn-UJ ULUtnLiP uinnntP^ ç"/ uinçujh f ujl j^i'b^hino 

ffn iPpb ^t^P^p iJ'^'1 ujniflj t ^P*PP '"'- IPIT^ly iPuJtunLil 

42 uphuj s Qftpui ujJh utiuluh ujnLh trp iPuin-nLiJ np uui 
uujbtsjpiP y UL fpp ir^nÇ ff-h ^^^ 'btuujptPf iç dp nl^pjtuç 

43 Jiuiu ^i JP^ufi^^ s Ojipuj <ujtlujb uint^ç iPf^j tjçifuj'b np 
ip Ijç^nLinhp hiniu ^ni^ ujp^pup pb ♦ ^uiifujb uiç ^w^ 
utuui tfp inp ÎLiutliupujbinp ujnLtf ^fiihuuj^ Jaoinç nu ifp 

44 pjujpiuiJi tnp^ppp luni h x fJL (fp upihl^nPuj ujujiIujIjÇ h"*^ 
n-tu ujp ijtpn- rpjnnl^PilM lunLUi^ t ip ifjijf^P^ fuoutuj ffn 
ippn- /upttnLifi^ pjo nçuttjj ip '^j^^nLuifPfiuiLU ip phJ trtn 

4o ^**- upiLiPi lutipjj LiiJtluj no ]aoutl^ hjoum no tfp Ujp^ 

46 ffujpP ffp ptu^tPuj uihjiuiff^ t Ql uip fi'bujj^pi^ po 9»"*-«-^ 
pto ff-p uprLiu lu^ itntTUJp ujpnutrjo uinLp ffp PuJihSnjjhtLiu 
ifuJtj "(Ppp" * ujppiu ujpp ujn tnuj'bp^if/iyy hoijuttu ul [unLi 

47 uç uui uinLiPx 'lfiTt (fh ip ^tnLutu^ rLutisjnnP i p ujtu ffp ifpb 
luifnLi pl^uuLi ujnLOTpjjb f i^ i p \/niuujpuPujb^ ^LiPf UL 

48 utftuuj ip '^ujif^ if^lf^iLfijuJiPx P^tu^^ ffp puj^uj u^ uujpjjb i^p 
^nLinuç n-iuujnLiPf ffp ujoi ff^lrmpnul^ uilfbpb^ ul pufbnmuj^ 

49 ILO i^p upu ni-p uuinpbhtPx 'lujjiltii (fp pl^unLni/b UJUJ^rJLUJ 
20 h-Ç^Ç iPp 'bujmfi f i^ Pujltl^ JjmtrnLUJ *^iphj pUJUJuj * fju 

"JL. rpp^rpmb no tfp nnum mp 'bpifhulibjiif ifm^m ip ujuip 
24 faom^ fi^pmp inp^ppiP f ^o miujM^tl'biu uif^tPx J»p nLp pi;^ 

22 ifui ^ujPptP ip u^jpm JjfiLpfiml; ul Jjfif^fiml^ f fJL. ifp 
rLULi^ç n-UL 'bmu %uj '^p,Pppp ujnLb mL n^ipuçm'b ^p ujp 

23 Jtum ip 'bmif Jj^^uLmfiuPm'bmm ujntfb * f^ pîJubl^ nLuşb 
uip^pump uini^ • kptPp UJL rio ip rjgumbm iPtu mp Q-UJ^ 
ifuinmbmp » 'bnLm ULh mr. htfmbl^ 'fu'f inpn^uj « jp^o npP 

24 ^fi piupmui ujp^pp « fJL ffp ujoj ifnb ffp fuoml^n-m ^^p^ dbP 2 449 1 OV! "^l' F^4^ P^^'ly ^uininiu^ uiujiuh ui^uin ip ^ni.uiu^ 
n-UJU^ni.iP ^jitnnul^ ui^ luon.uj uutinnf^i^ U£p Piuiîih fiujn.^ 

2 'iiUJpLUiu!^ $ fli. ^n ^onuj ^l^tujJni.tiiu^l^ n-usujni.iP) nt. ifp 
J-n ni-uîhn.uj ujl^juib ^pp ujl. ^'b^^i^ ) no in 'LujJ P uj^ 

iphiuiîj uuia uipopui iLujiLU crp ni.uihnLUJ ja luhç no uIsl.^ 
[(Tçujçp UMnuh t J?o liuj UJLU ip ujujP uii 'aputuJ ujujninpu^ 

3 IruJ uil^uui Ujujnuiujh x liunjî'h ujp ilfiti.uj uinL.'h ^hmnu ffft 
uup JjntJjujbli ujntjbç t <//j upiJb%çp ujnL.'hn.uj i/ç^ujnLp 

4: *buJ UJnL. « Znji/iu (fp ujoj ujl. inutpçj uipgujii ^o ip uujlI 
"SpJuiPç 'R'^Pp^ * ni.ujlj no ip ^plsmnL.n. ^PhPl^ "'P 
uioi ujp fiuiu J^i fpçuji^i^ uiniuuihphl- ifiu yu2nL.uipp p 

5 *pj^p[[^^ t^® '^"' 4-'"'/ "ilL'PP^ * "^** *^[L "'-^^'^"^ ^f^^fKpp 

"["P^ "itÛ' '^ homwp^ 'bui ^pn [iPiuiuP ^Ppi^t t ^^ 

6 uioq^pltPJi^ l^û^i^ ip 'hmiJ nmm u.mi![i mnJli'bui * fm^j^fb 
J-p tfliLpl^ui^p mni.onm'ij npP ^ji ^^p ^f} ^^ inpujr^ 
Ujpm m^nmpb ) ^m^^pi^ iPc^ 'br^um y Jaoinl^ ^mPpç uiîi^ 
n.ni.ijm*b ill;nm Ijmnm t nhpm iIIilP Çmçp mnt-Otpub (fp 

7 ifpn-m n-Pyi- ^h [umujl^p 'bui ^PPP^ * Ih tfpuimm nLpmm 
fjmilm ^o mpb jjo li'ij^lii m ml^ ulitflfb^p mb (fp upn.m 
^tTmh^P mni.uj t imtlmij no tfp ff^lrmpnuçn-m (fp m upiJb^ 

8 'ii^piltufh ♦ ^[ipm mL. no (fp (f^lrmpnunLm n-uiup ufbp (fp 
uliLfiibgPi pmbn-iu pçunLi pPp np ppbç t *fp tfptt-m (fp 

9 n-mup mbp (f p Pujjpfbm'ijn.m x fji- Lmifm ^o Jjm^nLU^ 
UL. Jjl^tfimu nt- îujlfbm Ljujijpb mi. [tijuiil^p no (fp ilpn-m 
*^mPp mmiph $ ni-mlJ jto mun-nL.iimu *^mumuj mo mnLU t 
ifp ifpTUm ^giP (fp Pmnfijmpmun-m (fp ujoi lii^mn.liPpç 
uil^up^ n-mupi^ luo mufb t ^o iuiP ip %mtf Pmjji^ujb 

10 ^mn-rfb nt- nt-ufij ip %mif uhififhl^pi liufb « fi^mbç mppou^ 
uip mnLfit no miP &mn,lipujij mlipm luo mli%pij t ,po "^' 'fp 

11 pmnji u^nL.iP rj-p^t; ^m% ^PPP}^I^ * AmJîu l^mihu ^o l^ç^ 

thmu ^ujp ip \P%Pujjt[iml; mq ip tJiiup ni-li um^jfUpJ t 4S0 in-f-P-nh% ^Q 'hR'kllSU.U'V.'f'fi'U. j 

i 

12 jnJui rtO e//» Piuapnn-iu upL.uj&UM^ma^ uint- x ^pnuJ t/v» 

£l^tP fjuju-nLut^ ^i^ffuj iu/buj pi^'buj'lt 'uiu ^ujp uji- u^p 
Pujjli&utb PutiJ utn ^nt-utn g ^iutftu l^iuthu ^o nt-UtlJ ^iu^ 
Pf^ > (^n u^U-'b'bl^Pflitu'b uj^ Pitn-u^^ t ujl. [uG £^ 2."*-^'^ j 

13 imiJ tJfp ^n^J^'^^'l^t ^t^ "^SL "i^ Uj^nt. X f^L. ufp ni-ptz.iu | 
Jjfti-ptuli u^ni.'b UJL. \j^^nt-mli ^ ui^ijfb ff^ t t^t-uiu'îi ^o \ 

14 fi/un.'btuf.iuu Jp j^pJ[tLputj[iPlil^ nt-ujb [unt.iup u^ni. * ^'"^ 
Jiu Lujtluj no ifp iu[i jp tnori^p[iP[i^ ^'b^[i^uiuj tt-iuuP %tu 
^nt'b * I p ujuip ^^J[uu'b Jp lil^i[ttuun-tu ifp [utuujl^p uitu t 
hp^P i}-"t. ^[i \jh^nt-in[i[t t "1*^ Pujj[i^iu nt. Ttiu nij.iu \ 
}jh^nL.iu[i Ijh^^^t'y "^rfnl' * tfL^^ ^H P'"jl'%'^'^'" uj^on. î 

15 "'P.pI} *P^ ntJ^tu \jl^lynt-tn[iutb ^h^^'^l'^^ 'HH'Hl^ * h H 
ptuuj[iiupj^ \j^^ni-in[t'bpb t "»- ^'^^ Jp [J^UJj[t^iJjb J^pLJtl^^ j 

16 jaÊriupp'b z fJL.[itu ujpau/br^l^ t ^o tPiun-nt.iJ Jp luJgjÇ ^**^ } 
tlouÇ %pnlrujpiu utuinpa. utntfb t /Ç" Jp pt/iu'bç,' Jiuiu çt j 
\pl^u[t^h t usiP J[i Jp Jiutu ^i Jpl^u[i^nLtu [ii/uj'b uj%[ib t ^o 1 
utuurpq. ujpujpb Jp [iJu/bl^ Jtutu t "* btu Jp tuJçiç ito^ j 
ifouç t ^pi/îu no Jp euJJ^i^ 'îtotfouç rputP tiufb np uiç \ 

17 utumpu. 'biu ujiu x '[jnt-iu hpj^P '"'^ »P^ "'P [uni.tutjr/b \ 
Ufp finiu utuinpa. ujni/b • [i[iL'bl^nbiup iiiiP uj^'biu inhp rib t 
hp^p thtL.uujbijj fiutu pptpJ^Pi[il^ fjfi^/b^ "P"-^ ^tu^tu x | 

18 ^pp"t (^p^p ij"l tJL. H-pyi- .^o* tfp ^J^pD^ujbin ui[iuuj \ 
^Ç lupmptPt tJjq [uo jliuuj'^iuP ip mptnpiP mpPr/U x 

19 j^pJitJ ^o if"l uip ml^tiph ttoiPouç tPppptP Jp ujoi ^o^ 

20 Joul^ f ^o Jp faoml^n^m umri uipJx (Jfp ftuiuri.uj iutj 
ip [utuj n-muinLtPt pun^fb umrj piP^ lUm iutj t [Ç ftuiu uiu^ 
nui i^p tfpmm t pujai^îb iiiq ^o 'bni.m ujp IjoiJmm mpJ[itP | 
ufp [tifutbiu ^nt-tLÇ faomç mpJ[iiP mi. ^o i/rt ^HJujmltm t 

21 nL. m^ [uQ tp nt-ijnupm tfp mujb[tx f.o [ibujjl^pi^ 1'^^^ 
mç upujpmj^ muip 'bmppiPt iptfm ^o kfrpP uminm^ | 
q.mp Jp 'iUoifouf^ "/"'' * ^P^P. '/'"-'""^"' 7»"^ //' "^ui^^ij^ 
"ûjimiu Jpp « j VbP 3 '^Sl VbP 3 

lunuui ^o <hn uior^pl^iPJirKUJ ^ili^ujutp^ 'hui^^ • ^o ^^ '^"^P 
^m^^ n ]iuuM ^i^ jpl^up^ i^ 'buiil^ nmui ^p jumsh ^ujpp^ 

2 nujujnt.% n^uiP u^nt. % J^p^ n p iubl^ nuliuj mp ^uni-uii^^ 
^lîii uspiPy Ujp uil^up^ uiJ^^ lUoirQ^u^ u pfti-^ uufbinpli y 

3 Iriu usp lup^jiuiur^i^ ItJa/iÊ^ z ^niJb tut-^uiu iuîppfupt^fUJ * 
uip P"^^ ^nuii u^ui^lujJli^^ u^nifîj nt. %ni-iu u^p P^*" Ph^ 

4 iPuiJ^ mpujr^ « X^L. Û.IUU rj^p^iu'îi ^p ^tu^li£Ç ^ptuiu n 

5 ^pyifltin t ^P^P lupn-iu tiUiŞilti^ J^i ui^pu^uj * 'jjnL.iu &p 
nn-iu pni-^l^ u/iuhi^^ tPP^^H^ 'HP ""^^/^ 'boJo'u^ y Iriu Ujp 

6 uip^fiumi^J^ luVuili^ mp^piu x ^mijuiU ^o Jni/puj^liiP Jp 
l'jom^n.uj jiJtu'ij m'ii[i «/. Jl^n-iu ummmq.uiP ^usumcii u/nLz 

7 ^p^[l ilni-uuhjm uiptpjfbffb , ^/»^/^ nL.iuh ^o Jp [iJiu'b^'iiiu 

8 ULm'ii /A ij^nun-l^ Isuipm^/itPt fjt. ^pPk^ *^l}_ "'^"'^/4^ ^/^ 
ipuhp u/nifh^ , ip^p Jaom^ Pu>j[t^m'h uip [iJlu'ii^ ummplp 
uip^yp ♦ Jp mJnLpnm Jp \\uipm^[iJn-m J'pi-J mÇ mm » 
hp^p ^ip m^up^ ij-m ^kJp Putjlt^iifb m^ J[ii.uiuip^^ uip^ 

9 "i(^ ^ \,ni_m num'h ^o Jp [iJmb^'ijuj uippuii[i^[i m[ihmmp 
10 }mipm^[tJI^ JpLutmp^n mpu/pb « S.tp'" num'h ^o Jp m^ 

Jhlh 'hoJouh'hui y ni.m'ij /p u/i^ ujhuimni.m'huj y ^pJiu ^Q 
^mP[im 'iipi[[ium'iim/^ , ^^^[1 ITtlS"^^ "/l^ '"'~ ^tJ[' «^^ 
n-nLjmii ^o /p ^pPh"li 'hoJouhmm j^p mL. si*^ tPlIt^ 
^mpp 'hpjjiuuibmrfbmm 'hm uiu^pii/^ ni.m'ii p^pm ^ppp^ 
il ^4^ * /?*- kp^PP "iP ^<f^o" l^t^h 'ir^p^trmpiii /p u/iîjp Juomf; 
ummpip u£nLijh » '"'- iPujpu-iPui t ^/'/'"' ummpip Jp [iifiuu^ 

12 i"h "Ip J[> * ]j"^[^ "iiOiPon Jp [ttPm'iih 'hihtiii t j[p mL. ^o 

13 mi. ipp^if-m'ij [iSpm mpniu mp ni-uuj mç ujp Jp « ]ium 
iPtu ,Pp"-[* Jp ujhmmnt-Jiuh %oJouç y mL. Jp ujoj Juj 
mhuimni-Jm mnifii^ , q[ipiu ^mPpm'ijpJpumiimjui ^o , JPç^ 
pntfij ffh mL. ^hJt*^"^ > ^® ^P mmph rj-^in mpuij-m'ijmfUj « 

14 f.o uihpk^kPk l^ujpm^[.Jh m uhc ^h'fl' PuijliŞui'h uip^ 4S2 irtpi3-nh% j-Q 'hRiuMU'R'bn-n. 

tquj ujji^ ]iuiu ltl_ irf^"b^^ * *B^ iutP J-Jt tjuiui^ pHL^f; "iP"^ 

45 n-liijf^ uin ^iPiiih^ X Jjj u^n^u/U I uj^n ujui^P ^ ifuju.ni,^ 
Jujh juuiUJ^n uinmniP* uj^no-Ui ^o ihuufijl^p^ iruj.-L.ni^ÊJ ,pp 

no ^ujjfh DLUJ utniMb Irç^ J-p ujujjauji Uujduj ♦ £#/i/ fr^ tp 

46 ukip ni.^ P^uihi^ nji n^uiui uinpiu * Juj^p^îii ihuuiujb J-n 
Jiujnui^hJn-Ui nL. Jn nlii.nhçPç nufin-tu uinifb f Ijuj ujçJn 
nu Jn tifiL.nhl^p^n. u.iun-iu nniu Jn uioj Jinn-ufh f iç 
n^iu Jp ujoi h-^^çn-iu ^ nt. Jp tihi.ppi^ja^ ti iw.tluj % no 

47 UJL. Jiuiu uj z JJi-huj lup UM^J*f lui. ilujup^P no Jp luJnLi 
uiiu Jp pjotnç ^uiPp n.iuiî^ uinLli ujp J^uui t iot/bu no 
Jp j'up ututn nu uh uuiiujU ^nLbiniu ^ujfJp upilhumuuipb t 
bpohtupp lunLp Jp 'apuitu fJuiJuç^n-iubinpb $ Jp njoi ijiu^ 

4o npçp^ upuptui npppb^ X Ojtptu ^p^p Jhptuu Jp 'boilouç 
uipu^iu t iJnLutubuj Jp iJtuiul^ 'bpbui * ^iutfiu Jaotnç Jp Jiuj^ 
piu^^Jk-iu u^p ini^uP^ thuiu^ upuhjy .PpP * 

IJ J^Ç uoJou Jp ip'rL.tu ui f Jp njoi uuLii^ ip uçp tiyiuui 

U£nL- * '^uipiu ^o ujç lUL. nh'-pl'^P ^P njnLJin-tu no ihum 
up) uptL ♦ ujp uiçuPç tf^içnujb ^iuPp tnujjpb f ujp uiçu^ 

20 pt J/juj^/fi' ^fi X ^ujJîu Jlijuj^^f Jljuj^^ik hb^b ^/^^ 

J4 uijj t p^tP['*b Jaotnç f'h^P ni * '[jnLtu 'botfou tiptuç iIiutn^iL. 
JaouiÇ uj t ^tu^tu « ufjptu ^p^p iJnLUufb iotfou ^^ji ujp ^tu^ 
Ppbtu inujj^ , ^o n.tutnJ7p ujp uiujbiu ^ujjtuP tnujjr^l^ • 

A1L ULÇ^ ^tuqç u^pn-tu uujiutuiLiuP Jp'botPou^ inp upuhiu « Jjnntib 
,ppP^u£ ^l-Jfiufb i^p uii^ l^jit^^^ tniu'h[i ^o ihutn ujp 
fitPujb^ Jiutu ^^ irt"b^t u^t "'"{Jl^ ^P ui[ibuiiupujhn-.tu « 

23 Ij^^b'iji ^piji^tuu ^o [iifîu'h 'bijj ^i^pp uini. ♦ ip <^/*îi %oifout 
'^tu[Jp 'lh2y^pi-pb iuiP uip tPuj uinLh t uip u[t^[t*f['J *RP^ 

"^ ri!rt Jp nii. pifuj'bn-.ta ^o uit tu^[inh-iup tup uimhtu * hf'^P 
ifuLuiu'htjj 'botfou [uo^iut J*in uint- f tPji Jp Jiuiun-ui mbr^^ 

25 n-iu « ^o iuiP uip hiPuibç uiuinpn. ujpujph « ZiuJtu hiujta 
^o pJujb i^tuP t ^t'^f' ujtP ip ujpb hjoûiumtu 'hribrib x 

26 ^pus iiiiP C^^Jfi J[i q.ni-nLtl- Jooiufbui t u[p iul [iJiu'b ^o 

27 ip u^p Jintu tl_ IPtnp^t if* * ^tp'" 4"*-^ ^f *^#//iîi ^o i^^ 
Jiuuiç ^tuPiHi Piu^tJfii utnt^ t Jiutu ip u^p [no upl[ppP^ % ViP 4 4S3 

^riLi^ ^ijuj 9 %u/ J[t m^uitn » %ui d^p ^^e/"* > ^^* ^t 
Jlu * t^ftfiut ^ni.% ^k'^t *^t ^t^ ^ 'HiL h""' tl_iri"t'^(^ * 
29 /?*- ip^^H ^ni-% h h"¥J %*" 9 ijnuuui %iu ^ni.% ^ftLpftl^ph 
ftujnm^htll,%ui f in boniu lîuîm^ ^nifii u[inmnhion nU « 

Pt/' 4 

1 ymuui nuhm mpujl^iM* ^nrpiuu nçifujb no tfpnmupJOp 
umuj/i m f tfp a.nLrÇ a.mla- &mpîL ^p [JnL%%m t ^^pw^ 

2 ip'J Jaom/tl^ ^^tlti rpp ^n.m%m » J^l P" ^ttsPm npiM^m Pusjpb 
J^ppp^h uimium f ip tnpb Jmupujb ul. n^p pjpt-mujbui * 

3 iJm^m ffh uiir Lmtlm no umuip uintfb f ip ujiuj mmçPç 
A mpbç iuif n.nt-1 mo uMnt% x îmiTm Lmiîm ,po npp P Ç^ 

tfmiP ujnL. f Jjjomç ^nLn^ç pio ^pm%m ^o a-p a-pb jyp 

Ö uinL. f nt- ip uipb %otIouç JlhP * 'tlnt-uujb ^o i p uipb %o^ 

tlouuim uint-onujb rvlçimu uipjpm * tInL.um% ^o mil (rp 

6 onnt^i uiniMjn.m imipa. uipmpb x [Jl. i[iL.%^p *^nL% J^i/imm 
p% , JoomL; puL^m ^nLiLl^ po ^[''"^'^ JP '^['lp nmm f ^o 

7 Qil^pJrmm mpnui JJ^ppm (IjmiJ « ^,p nLp pÇi[m ^çbp a.nLi 
%f^[t f i^ ^dpjjm f UL k^p^p hi[pum ^l^%[i u^p mçup^ Jium 

8 J[ipmu[uopl^ Jaoml^ « Jiun[i% ulJ; yuq^ ^o ^nL% %uj mp 
nmbp usntfb Jaomç f J p muLujbtLm n rinLinLn nin^pp 

9 ULUjb no <//! muil^ Juotn^ujb %ui umLjj x Zmi/m %nLm ^o 
^nL% Jaoml^ %mu ^ppppi' > ['JJ'" Jt^ ^nL% Jp Jaoml^ t^mP^ 
%mu ujnL% f ^nifb <m't[m% m[tum i[^ mp J^l^rL^ fTp mL 
']"'jh^ "'- %'^R-tn '"'"hP"-"' f *P^ ^P nLUjbiLm ^nL% mp^ 

10 nm n.ni inLii npnpbJ^ mp mnLmijpb t f^oim% ul t/iu^m% 

11 UL t]hifuj%mb iiL umim% ^nL% Simpq. mpor^ x /.a ffp n mp 
P piLuptP f no %ilu' uiui ip "hp " IP %tu^[ilh ^[imm ^tf^/j 

'Hppit^p'^* 

12 /w uipçmb f ffp nium pjjJm mp,ppiP nrpm tfrUJ "IP"J[^ * 
nppm uj(f[i nam n uinLtTf Jp tfrtiLm n u.m[a %m'^mq-p[a[i 

13 .pA %iiJ J^PPP^* ti'- ^r"-% MJipnm%p% f ^o Jp mi[nLjjmm u[t^ 454 irbPP'nh% d^fl mXRSRlhR-bihJl 

14 ^^ 'ij^jtŞbPb^ Ph'i'b h'i'^L ^e. ""-"' 'h'L ^ilc * n^ lp. 

pk'i'k ^[iuiua uinuit pk^plii.tn^^ Jj^ n y^ u^iiip 111X1: '^b 
'Luj uiuibjîh • luM^ftJU iPfi^ ni^ui Jklk^^k Jaotnf^ ♦ na.ui Jiuut \ê 

4o ir^"b^t ^tiLb ^uJU£nL^ *P£!.PI^ * Ijnuut J^ui^f; n <n ut* ^ 
ibpuM J^Hu^oj n Jiti^ ^^utui^p uijt^fiiP ^o , kp^ll Jfii-J^jitaU 
'HIL "l"'""' > ^Ju^Jç ^o inl^ ittn tnuin^ittitut nt. Jn ifnn.tu 

4o ^^ inttibiu X 'ljULttt utti tnnJ-iff^l^ n tttnt-Ji Jn ittoj Jp 

17 nit.tu n.tnuP 1^0^!^%^ * J,^ ntt-in l^ptP^t^^ urnit^nit 'ltut ^ 

P. 'Hy îutitû^Pjt^ y biU^ " 21'^'""' '"r^BI^ * ^utPiu no 

18 '^niJb l^phP^h^k nuut'it u^p^u^l^ * luiJut Jn it£(tj a.iu'h^ 

bPb 1^iJC^P*l^^l. "i"^ inttJj[iJiu ^iu'it^ ut t UL. 'iiut' Puthh 

19 l^utijut ^o £n u£at ntntu itinuiiuPx 'Ui" hJlututh ifjt p.n9nL tLutit f 
^O Jp tt£Oj n in^uiu nut^Jj^ph tjutjnbl^ utnn^jîhnJ ^tuPiu 

^U ^o unt^n^Pç Jiuiu in "itiuil niniu JhJ^ni-tn utnitiut t JiuDJut 
Jp inn pjoutn no "iinLut in 'itiuiJ nutiu ittputniPt nu iniublpu 
pto ttjp lp>'\fi-piipiP t ttppiu utn Jp utoi n ip ^huiti^h""" '^"' * 

21 fflçJ^ Jp ifpn.iu 9 ^nt.'ii no ip uif^ 'hoJoui^ inp funi.tu^ 
IP}' "iP. t^'ll^ * 'itoJouh homiupji 'itut^ *P[^ * ^bV"' ^uiPJiiu 
iipij^liuiubin^ ^o t J^p ]utipiu^liJn.iu innL. iL.nL.rL. ^utittnL f 

20 uç^ Jp [uuJntnpÊLÇ ul luuLh tnpit Jp lunutin Jpbç x Jut^ 
^pb lUL ^o Jp puupiiipa.ç utnL 9 ip bopiu P^'bi^ tpu uptL ♦ 
'^tuUut lUL ^o Jp Jp'iiut lutpuuil^ f ip Lopiu ijaiin^ iij^nL $ 

24 {\*- tPlth ^uj%ut tttp P^ifulipu ^iuPr^ Lopiuii ♦ tjjtptu 
nLuibiuit inuL lu^tn Jb ♦ Ifk^ *^P îhj"^^ J)b'^"^h ^P "[y 

J^O t"'^LlI"~1y' '"PlJ' t tPO lUL îlUtpiup iu X ^[ptU llUtLUip ip 

JJ^piuu^liuuiuj'iiiniu 2^frjiuh Uf'iiujut ♦ ul Jjfii Piuu£pu.h ^"^ui^ 
uç ttibipuj^ui ♦ tjhptu itjp PujJih LLnLtL^iL hto q.nLiinLii 

26 tup^Ji X ^uiJtu ^nLinul^ Jopf'ii tutputn iu , ^o m^c/i Jut ^i^ 

27 JJiuj'isiît X Ofjput ^tuPfiiu 'bpiljiuiuijinf^ ♦ '^fiL ^j %iu ipujoq^ 
pupoi[pp Jpii*^ 2y%_ 'H'^ * hj ipu^J^ph tpiijJbiu %ui ^p^uiit^ 
inoij^t ujp rj^PpiTi UL [puqlt uipniti , qlipiu ö./»iL/i-^fL ^iuPp 
Php^ iqnLb J j^ f q.nLn.hrL 4^^^ ihniL inl; tupupii Jp 

28 lunLlt ^o Jkp^ uLfi ^hju' X ^utJut JiJ^ hj ujphufb , nq-ut 

29 Jiuuit^h ip fi^V" tluiinh h'liy"' [^ « L"*4fb^ t!"^!^ 'B^ L(L Vhf S 4SS 

eui. ^«/2wîf^ ^^ i^opuM pt^t ^ujPh q^ uinL.% , £j^ l^opuj 
nni-^t ^'^Pn l^ uinL%l^ ui^ ^iuijujfiujbut » %ni.uj (fp ifnL^ 

30 uu/iuut « ^uiJtu ^[ipk*^ i£ '"ji f^h 9 t'"'iy(jlLÎrh ^^*^ 

a.ni-n.(; nup u^^ uiutpft'hui • 1^1*"' int-n-k t'*"l^Uil^h "l(L 

31 n-niun-l^ uttjiumi^ ui^ JJtpiuu %iuuij-^iu x '\jm,iu ^j u^p^u/b 9 

uuP ^ULn-l^ri- luui£UJj^^ir ^l^f^ t [h tJ-nLn-krj- luquiut ^ « 

VhP s 

1 *ij//i_M# itkP f^P uuf^phr^ i/m «/£. ujt^ui[jp[il^ ^o ujjt^ 

tum-h Jiuiu iPui tuqujm J^pP • ni- mltum jp t^jht 'hjinm 

^ n.ni.iinun[tp^l^ iPm ti.l^ili^ x iîm^m lut^ ^oqnu </^ nn.m 
mn tijJ^tP no^ hp^P. ^"^ ujtifb^p n{pyif^ ♦ \ium J-p nrt-m 

3 O-mP m^ ^mjm^ ^ft *hmniu t f\L. m[ium </^ 4"'/' "P^kP^ 
ifi iPiun.nLiJn-m ^h^'^'^kP "^P'BP^ * »^® hP.l'P "^""^"h p^pm 

4 ^nnr^n-m m^Jbmmniii x Zntfb ^fi ttjp 'bououç pio ummnq. 
mp^pit (fp fiumJ^ ^uLb iJ^q.mPlim'liiu , </^ [t'bujj^p^ ^pt^ 

5 pt^ * ^tP"' mt/* Ujp PuL^ Jn [it/mhmm u^ni.'b J-p ni-iPni-^ 

6 m^ ummmq.mP tt-m "(hj^lhJl'l. '^P'PI^ * ^X'C" "ÎP_ /'""' 
bl_ Trh"t^h ^"^' ujiL.'bkp nt. ^ib' ^li ulii.'bl^Pupq[tP[i q-piq. 

7 ^[t iu t i^ iqp iPnt-^miq^P mJl^i_ *PP^7_ [nPuj'bx ^ni.'b q.m'b^ 
gnn uimq[imb f p[i^ n ini_î/i77u/ [unum ^o Jp moqppp [in.m 

8 [tPmmP 'itiÎM ^r^ * 3)tPh ^mh Jp mni[i 'bj^ui ^o n 

9 liUMit ^pp* ^l^iL^ ^k'ltp P[L''^L ^h'^t '^k'ltpb mJ^'b 

10 mpniii « ImiPm itiqji nt-Jm-m^ iP^ jp ul^p n ^çjut tqjt^ 
Pmiqeq t ^o ^l^'b[i tqm^Û-m Pmpti *}rPl[t'B^t "'^ "^t'-zt^^ 
J^y 'biîimpb f iuin['b mt. rto n q.mpp^nL pJ[i2_ mp^iu ^ujp 

11 ^t '"pyi^ » ^l^'-'^k "'h ip niurj^ntj^ nL^t ujpiqiu « lui^^îb 
kj tqpl^m'b i kp^p mt^^iJm u[ii.'bl^P i[mq^mp^pJt ^^t 
<pJm iLl^iPiu q.mtlmpm'bmr/U t kp^Pp Jnt.um'bui [unt.mp upit-^ 

12 'hl^ pm<b tqmPmituni-Uix ^oq[tLui Jp njf^t "IP. ^'"P P-^ 
'JUm uipn-iubm^ nLufii^ ^o n q^mpp^mnL pJ[i2_ mp^^ x 

13 ^tP'" bj "Iph'Ji^ 9 ^uLb Jp mtpum[iP[irLm ^m^^ 
mmt[^P iqnL'it t pui%l^ jao mtuum[ip[ib n u^tqçiqç '^pf^ 
mpJmbm^b P^^ *biuiuiu ♦ i^ uip iPnL^muJ^P Jp ^ujn[nL^ 4Sfr JrkfiP-nh% (l-Q 'hRVlSU.lJ'R'bfhH 

14 ttrni.n.uM ^^qifl^p 'HlL'Pn^ * Sj'P'" ^b'^^ %i>ifou gnuiL. Irl^n 
u^onuim Pb^^l^l tnniuui 9 no ^ujjJuji^ juo nn^uM luo ujn 

15 ^uiu^jib^ X lutiPut hp^P ^uiJni^uini- li""l "IP*P[^ "'- "Jf'^ 
funL.li 9 uçnuinrnt Uuiiuui r^o J-n '^uiijnL.uint. Pkth^ tuniunhx 

16 Çhiubk m-JTiut mn mnuik'Pf flj/t pnL.^ ^iîinL^ f nt. mnnnLjl^ 

17 P^^itç muiui p^nm iTut^ph x Qpnm P^it tinmm nni^^k "*- 
nni-^ €T-fi nnmm /(rçuç mnnuL. mnnm ♦ nL. ni-mlimu frn 
^uMi]nL.mni-tL.m fP^ plM % j^o uiu ului ^o mnLp jao mn 

18 Utni-mnr^ mnuji 'HPJ^t^ * Imtfai hP^PP ^P P^'-^k ^ft-Lt 
tt-k'huj n.ujpjuiJnL.tj uinL.'ît 9 ^^^t in tttt^ ttoJouk ^r^nij « 

19 '(jUL.m mJk/k fp^^^b Juj/ni-J* r^ 9 no ni.uîh f^ i tifi'hm 9 

20 *buJ^2blJlt 9 irni.nmmit.jip^ 9 k'^k'^"Pl['P['* ^nLpjikpk^ 
ibPt * "P^bp"i""lbPb * tnpJtfi^ih^P^mit 9 th^if 9nL.imn^ 
imti 9 ^munL.mpPpmu 9 uni-^mPphm'h 9 'hljrimiu/h 9 Jçn.m^ 

21 p uthmphutit 9 mppcL.utiuih t '^çu 'ttmtimputh 9 û.mPiliPputîti 
uçppto^^pPpmb 9 utçjtppPputit 9 UL. ^utp Sp^o çJumiç nL.m^ 
*bittit rîh 9 no ipç^^pit Jp nn.m mp £«4" > \mifuut jto Jn m^ 
JnLpnm Jp nnum mp IjoPp ittni-iP 9 no ti-p^ti-g m'^Jm ^/»^ 
ttnLrorpjjb Jp Jimmp^m'^hpjik ]aomçn-Ui m^ tfmpliu 'but titpit z 

22 Itu^b*^ '^kjJhk P"i-^k ni-lim iu 9 Jrii-^mmkP f 2J"lbPb * 

23 ukpnJkp 9 pb^"'Jb'^i_* l^'^PbŞbPb > îr"''^^bPb* /"^^» 

Jut^^ni.mhjJp 9 %kfhuk /fO tjmutP ^ppph ♦ rjpmm m'^Jm 

24 tj.p2tpmb 'boJou jJnuit'hui x fJL. mni.iuh no ^ Jtttt Tim P k%Ç 
hto [ttmi ^PPPf^ "iP P^'l ib "'"Pl ttiprinLiutii nu *^mJçum7i x 

25 hP*PP iitiP ujp Pni.^ mp Jjih 9 ip Itopm pni.^k miP ujp9nL.% x 

26 ^m^mi p3i/Jfimmp nporpjtii iuiP "itm mnit * ^ittJnL.mni. uip 
ibP *PPr[^k » "*- ^P '^uiJni-mni-n-m ttip ^muçm ^pppitk * 

VbP 6 
^ }^J ^pi"!^ » ^P^E ^^^^ 1!"%bL LP. -f ""Y"'^"'^ 'Pb 

"i^ H.PVPt^ * >«*-*' ^o pni-^utith'itm m^Jm Lrk^k ttsp pnL.^m 

iTm'^^nuujpp ^k b"Pf^ 'HIL'PI^ * ti.nL. ip /uo Jktimnut 9 "itiu 

2 ttjut ^o £p 'itmij^ pj^^p^i-ujkk 1P tk'lb * ^"'pk ^uftfni.^ 

mnLutU ^ittjjibj^ 9 hl, ui^iLju IboJouf; ]\umk Pk^^lbL 'H/L*' VhP 6 4o7 

3 ^^îr » 5A/'"' ^r^E ^t^^ [uo i^nit -Bt 4""'""Y ^^^"^ 

4 HL. Ibr^iu , /lif- ^o i/r^ [uujp.[iftiu « l^uJ^[t'b ^"'/' .^"'" "iP"' 
} pf]"*-!^ juo utp d^njtiiiu t UL. nLÇ ^ly Jyu/hç p.usuhm 
fuo in u^n luo UÊnuiuj nu 'buj fp uÇp upu^tpujuji ^ji » 

6 /^f- utL. no ip ^filM utnLb^ ^^nnif^ ui » pio^tut^ juo ^p ^uip 

7 phi-ppiL. IbliJ^PiuibuiuM ^liul^uiujp mp^uj X ^olÎ/ pio ifûj fuuj^ 

8 plîiir^ t Jaout^ t^ijcp^%iflt^ 'iiujinui x Sj^pui iPiun-nL.i^ ^fi ^p 

no n-oJ uipj^ui ^^ifu/b lunt-ji enç Ujp ^pUui • iul. ^o ^w 

[Jk'^k fuOUIlU UIIU </o y (fp Pk'^k ^b^Cb'-kl'Pt '"^ "iH it^"* * 

UL. tui. ^o <//f pnt-^iLUJ rj-oij utp^ui t iul. <fp pnu^l;^ l^ujlkuip 

9 ^iuituf} uil^ uip <liUuj X îujiTui uitP J-p [uuijp luJçi^ l.Pnr*'!]^^ '^ 
inph^ ui^htj tjuM uîpij ♦ njtpuj ip Jjt'ijtuultuj n^JufUtnuj uiJ* uiç 

10 ujp ^[^^^ » ^P'^P iuiP upujj %iu uif^ * 'ljni.iu jp q.uiu ^o n[uld- 
ip ui^uP Juitniu uj t Jp ^J*p j^uiun-ia uitP n.ujuapPp ujp^ 
jpt^ f riL. lutupinLunLu Jp Jtuiiu V^/A [^Jufiih uini-OntjîUn..ui x 

11 IPçnuinp^ f ujp ituJtuii ^tupfbu/ii Jp 'Upil puujiitn Jp 

12 nruuj lup utçujJç juo x f\i.iu'ii jao uip pinLiunrui Jp uiipç: 
LoJtntul^ uihitul^p ujl^'iiui luni-iujpii t ni-ui% n notu inp^pii' 
^o ^nifii uhifiii^p- ujpujpij t PtuU^ jpto Jp ujoi tutuiç Jtutuç 

13 '^hjp^ n.iuiJiupu/Uinpij t ^pptu ni.uiii j^o upi/UçP upit/Uiu % 
nt-tjjii 'Uououç Ittlpuj 'iitunpij t iç uip pini-UJtjpij jao ^rit.îir 
ujii/iigp 'HP^ *B^ ni-ufij uip boiJijiujÇ n piuuiiui [uo uipuipii x 

14 lujJui uitp ^uj^tu no piut/Uuj [uo ujpuipiPt J^ piuUl^ uip 
luttii^ Puiiuuil^ iPtjj Jiuiu l^i^ lPh"['^'^ > *P^ "iP wni-b utr^k 

15 Jp Jpn-iu [uuii upii-iu t nL. iu J[i Jp ui^çn.ui x ^ppui ujp 
]iuui 1^1 jp^ult^l^ %iu uliL'ijl^P t'Pll' *pt "^ "'- ^*" ^t "t'-*-' 

16 %hP''["l['P[i * l^ Jui[uiru.a.l^ %nL. upn/ij 'J-Pyi' ^t "" * 0*- 
^tup ^Jiu ^o ip liopui a.iu%nL.%Jk ^iu% uip^o% t Jp ni-uj%rLui 
nu Jp faouil^l^ fiupujrl^pi.ui u^pjiJçP aL. Jl^p^uiJl^P "IP^ 

17 uiiîi X J^p ni.p p^Jui êr^nk Jp Jpn.ui tpMi^J^P "IP"' %iuutui $ 
ttjipuM uin ^li^u^l^ utplîiiui Puiuiui jpl^u^^l^ ip u^p LoJuiujI; 

18 [uo utpn^li^piPx JJj ujp^ujii^ li%uiil^pi; piuujiul^ Jiu Jiuui 
^L irt"[^t ujp pni.it n ujpupu ♦ K<^^ » 

39 


■^^E^5c&- VbP 1 ^ç 9 fp IjihlrunuuiuM ujni.u crn iuupniubn.ut ul. ujp J^uui 

2 ^/ \rh"l^^^ ^P ^P^n.ujP^ijiujhn-ui x J^p nu-Ui J-p ^unjlg 
ifuM J-p Jaout^ UL. J-p Pujufuf Jiuui J^i JJ*J^u^^(; ^'hujjl^^p ni^ 
uçiujuçp- ujpujuj « 

3 IPpi-UJf^phtB. "iP'^l'" Jootnç nL. (Jjtui/ç ptuujujç tPuj Jiuiu 
çi JPçup^ç f lUL. jto tPui ip ifçunlrtu'ljç ujtibi.tfujijitflj ujp 

jjuuj^ uip ^uip pni.^u^'ib[i ujkph^kph '^ '^hph^hp ^np * 

4 Qtutlujîi no tPiu J-p [luiPJtintu pi^Jl^i ujnifbh tnt^^ Ufp 
uinL.li ufpJ-iupP 9 ^o in luutp nt.^ iutP ujp tîht-^iuufl^pl^ 

O innpn nu ujç n.nt.unLp uiputplt x [Jl. Jp uiJnLiiniu tPuj 
Ptnn.inpp ^pp Jp potJLiu onni^i uinL^tt-tu uip tn^upç Jjuiu 

6 il_ lpJt''l'^t t l[!_^^P"' poi^nLtnliPlil^ [ipiuinl^pi^ po x J,p 
Jçtn'^uj ûçy/r# /liuijJ^pj^ nio $ ^o ujp uini.fi iPîu lup inJ^uP^ 

l inçiujipç Jp hljuijçPn.uJ tiuijhi ,pp p « 'p>o ujp lunLb uip 
inçupç pnijbç nt.p p Jn &liuitun-iu Irufbp ip uopiu iJtu^ 
iijiJçpç ItiUuijl^pil^ Jn uj^JfiPlil^ unLyubn.uj tuiP tPiuijinr^ x 

8 ^o uii. Jp iPujn..uM f ujp ^uip hpP ni. &hptuuçPç ni^uiiu 

9 ^JIP * iJ*- ^P iPîuiuui in JaoinJ^ iujJuih ^o ^/ijJtP *PPP [P 
IjopuM ppnuiç [uo 9 upppiu [ipuiuil^ph po Jp iPutn.tn iniu 

10 Kjujijfîijx i^iMiPuM ^o j^n pi^ttujtP ujnL%l^ n^iPtu%uj'ij jp liopuj 
PkpPt"ik 4«^/» tnit* {tpt^ m lu^pLJu/buiui /[tpk^iii ul^p ujpui^ U£nL% ^^2'f "'^ 'YZ! h""'k id ^t^ ^t ^l^^ * 
41 \n ni-[ÊUiuM ^o u^p uinulÊ iûJ* J[Êpuju llpjiP^ //» Ijopm 

JliLHUJUil; tiiiuai^P^ fuo ^p Ipopui pJ^uiu^lipk ^hp *t[L2.tk 
12 [i^puj ^pori^ u^p Puj^ut[ip u^uL^t * l^ *^jl h"UJn."J ^p 

UjJnLÊUiUJ ni-Jni-Ui ^poqiiiU ^ Jp u^oj Jl^ui^gUJ ^i^^j^ u^pujj^x 
i3 Ip "hp k^pk ^^ ^nifh J[i ni-Jnt-Ut ^ppp^ f ^uji[uj ^o ujp^ 

^[luinr^ u^ontu utoqp[iP[il^ y lrujb[t [ilj£i[i^ [u^puuÇ n ♦ 

Jp uini-t ujp [tJuib uîh[îhl^ ujp U^lt 'l P^'^^k t[iuuilg S"*-" 

14 Jhi-^hi-p utni^ X "/îo ^iui- ^iuPiu [i^piu ujnifbl; ^iuPp Û-UJ^ 
Diu'b^ utnL.'b ^[lUiUJjl^ Jn inoj Jl^p^tu ^ÇpujJ^ ULp t l£^p^i[ç 
Jhptuuç ifui ua X 

15 '\jni.iu Lujthu ^o Jp J[i u^p^[iuin [tJtu'b^ n ^o ^p uÇp 
]iuuJ ptuuiuil^ Jui ut t nu 1 p uçp ^^Jp lutihtjuib upniJb Jnt-^ 

lÖ C^ujujI^P^ n * (] /p tnni-Juj^i^ Jpintu ti/p qj-^p ^[^Cl^k ♦ "0. 

17 ^(0] n 2p^pp *^[lC[^k %bp^^P 'btu^piPx ^utPtu ^o Juo^ 
tnJ^l^ pUJU£u/b Jiîi ]iu£u li^ ]jl^u[i^l^ i (Jjuji[^ ^l^pn/j^ , tuuL^t 
Jp [unLum-uJ^ tpu'bf^l^ Jp nu-tu fipP nu pnt-^^ [j^ujJç 

18 tJipmw x ffi. Çtu^Jl^ "Tl^ " tt.o^'bp u/pit/ut , ^o tJ/p tpub^ t 
ni-JhL.tnl^ iniut[bP l^ uL^t Kp iu • nt. /yi 'btuJ uit^ptpjjb tpxi^ 

19 'b[iJl^pi^ ^l^pu^ J[ipiuul^ nu[t ^p ut X ^h'^ [p ^iopuj tuJ^/j; 
Lpni,tnp[^p^ rini-JJ^pi; nL^i » Jp tTut Jp [ip[itpujP/[iiu'bfL.tu 

20 Jp ^uitn^ tj^iniu tutpuJ^P^ ipni-t[t[^pk nL^t ^p'^ * E*- 
q.nLt[i[^P ^o ip ul^p Jiuiul^ UjJkl_ *P[LP * ^l'^^l^ *po tunup 
Jn Jnnhujb niunpp* UL. tunLp tniu n-Jbp^tnrUJ /p Jçu^hiu^ 

21 'b^ tuti[iL.tPufbinuj i^ptu^[sb uiurj^ [uo x J^p uJ^p ^iJ[i S^*-^?^ 
Jl^pb ni. uuj^Ptu'iiuj[Jb i UL. q.ni.i[i[l^p l^ ul. tpuuj[i[3[ib t ul. 
/p u^p ^kJ[^ %tut[ufb ^o ij-^ ^""it "l"^ * [Jui'b^ ip tnj^^ 

22 ^tubutiu "btu t £p /p iul. in^btniu ^o uif; tijl^ x f]t. ^uip 

t^lllh [P "[[^ [[^k^ "*~b "^"^b "*~ '""^l' /^ "4/* S"'/' 

23 q-p^n-iu'b u^nl^ *Bb[['""iJ^ inuj'b[i x "/îo lUL. p^h^ ULp iu t 
P^JiuJI^ ni-[i no IP^P '"['*£[' ^^J'ptJjb //» tiuiij^ ^çJp 
qp^tj.uj%x 460 irbf-P-nh% d-Q k<PbönVlhR-b(hR I 

1 Iji- S"*-^ ^o in 'btuJ uni^yMiiiuiui ul. Lhi%^u!h ^ppp 

2 UjniJU 9 UJni-p n Lujbp *Ppp * '^*' //» 'buiJ nL.ufLuiuj uin nÇ^ \ 
JiuhuMli ^nifii uip ^o ujnifii lun n-^iui uipbl^jtu ^u/îi*. ip \ 
Lopui piouuipibç ^^bujaJiuP^ ^hunjiuJutujpi^ ^uêJujjI^ ^ujh • 

ep Lopui uiL. pnu*^ ja>o 'JUnL.uj ip ^r^inni-n.uj jjjJujujP^unn \ 

3 nil^uiujij U3p 2^nqni-iuj x ]p nL.uIijuiUM jao uip nt^Jiu'ijujij uiU \ 
^^J^ujU ujp Lçn-^iui uini% in Lopiu ujpnni.ç ja l^ç Jui p 

nu jipuiuil^pi^ p^b^ UL. ^l*J^pb A"* J*^^ '^IL*PPP "*" "t"' 
ujtu^n-ujuhiujii J-p PtuisjlttuPç tLni.n.çiL niuqtuujç uiu uiniJb x 

4 luJ^ftij fuoinl^ lio ntu'ijli uj uip J^p'^iuJ^p^ > ^^ k^C"' 

5 lunhJ* Jni.C^tuujl^P l^ Lio uip lunLL no Jui '^tuutujbin ^ 1j"*^ 
Jtsi ,po ujiP ip unLKujbmtu iPnpp ujnL^ uuj ujp fiutuç q'^^ | 

6 ^/j 'PPP (^"IP t'^^^P^ ^nuii jul^ituu ujuuii ») [\l. tPiu Piuil \ 
P^^PPP * "*- ip J^unLujbiu ujnLutfiu'ijtntu uip piutJip Jiutu | 

7 çi JP'^^h''^ tntu n-obpyniiii * îtuPtu ip iul. lutipputii ^o \ 
lh * Ufp j^w^ ki_ irk"l'^t ♦ <^p ^JiUjk qk"'J' quj'bliJlpk j 
l'buiigP k pJO ^L^tnii ujntntu f ujp tuL. Lio'^nt.tnpP pç ^o 

8 tqp Jiutu çy JPçuL^ç Jn tPutn-tu 'iiL^u/b mtu x ^jpput uj^p 
pbtui^P Ç lun mkuPh LJujijç ^ntfii Ljçituu uJnL.'itui » «l 

9 nLpm 'iiiu Jn n ui t il^ uJtuLiiL^k Juomk tu * S*P "^"hlh 
^O bniiiu f no L'çnç pmttijtu po 'biijmiji x ^ppm iuiP mJçiç ! 

nLJi %uj » mp Jium çi y^ujt^ç iutP /uiuia. mniSbiu Jp utoi 
mJ^ÊÇ n.mb^ujii $ no Jp moi ni.ufb Jp itiiupç Juomç Jiu ! 
'^mnn p J>p p » J?o ip numumm JjiP uip Lçn-pii x ] 

dl Sp tJioi nLpm ip mppm Ljo mpTjiA f no '^nifb ip qç^ 

iPuiij ^n/i ujp Pk'L P miL&m mni.onujb » ip Lopm P ii%ç mp \ 
mçup i^mPp yçuintSij upiSh^P Jp ^^mPp Lmnp mni-O^ \ 

12 nuîb « upilbl^pupnLp L ^m^ p LmnL mni-onijjh x ^fio ip 

iJJmijmm ^ni.'ii mç Jium nt. Jp ^Lt.J^pt-pç Jiupujiçip j 
i£mp/iu£ UL. Jp m^mkn- ilmmk Irmupjjh^/i nt- ni.tPni.munL.q \ 

d 3 ni- ip mpbçmm mç Jaom^ mnihi x îmtPm 'iini.m mp Jium ^ 
ti_ \rk"t^k f ^nL% ^o npp ^[i muLp uim.'îj , ^y^ /^"V^ \ V^P 3 46* 

14 îi^ fiuuii^ %l^il ujnuh X ^j^rtui u^itud^P^^ iPui ujl. ui f utt^ 
no ^uin uint.uib Ir^n ^PP • "'- /i^ ifîuu^çjbuiiu 'apç *^P^1, 
utliJainl; i Iruîii^ lun ^isidnL.innL. u^nt^ ui^ffJjt'UfiP^li u^p pi^'hi; 

i5 po ^i^io^ujbin « I\l. u£n I^Jptu% ^uipp^ m^nt!!b 'boJoul^ p^'b^ 
uift^l^ uiuiPiui MPn * ^uiPiu j^o i^n juouitu ^uip uint. J^t 
tPiuii.nt-i] ^^ lUuL. tun jutuin. ^PPI^^ * uÇiuiJçP p^muiu 

16 fJfKP"^ * f]*- ^uip uiuL. J^ ^h^ tioijutiu ^PPf^^ "fP Jaouil;; 
in ^uiiJ uiftbui tun h^t^} 9 ipJui ^o uip lunL^ uiuiuiijçp ç 

17 ^l^fui^ ^PP * fi^ ^tuP u^iuiJi^P JjiL.J-ui^; ^pp J p nn-tu t 

18 ^o mnt.n uint'b ul. Jn nt.ufbrL.ui ^o ^Ç't uj^ntfb % ^^ptu 
uin ui^upi^ nt.ji iuJ* ^ujnmnutu'b J ft Ujp ^h^ pnt-'^ Jfr 

19 (IjiuJn.m 'hl^tj uinL'bn.m nnt.un.mpi^ tPui ^l^jui * \jni.m Jji^ 
nt.^ n^Juj ^^'bh ^nifii hmuimb^^ nt- J^t.um^pft %pb^ * 

20 [h ^hd^ptk mijjtnmb UL. ^ni.Ş^pk Juomi^ ^/A * ^^L^^/r 
/P "^P ^t^^ pl^unLiuib nt. tfi^jfi^iPuil^pm'b ^nu'b ^mPj^ 
P^JÎ^I^ uinifb , no u^nl^ n.nt.,pbl^^ nL/t ]ium ^f Ifçitp^ 

21 M# « dlp^ muLfi pj^Jl^i^ iP'^-P LP. ^^-P ^[tmm ufp nLjmnLp^ 
djt^^ ^PPf^b tPuini^ mnmui uip pmuiui mm^mp ^[1 mtipii^ 

22 uipuiui % "^o lun mnL[i ^ni^ Jfi t jp h^^ ^jimm ^ mjr 
uipb , tlnL.um'b ^o mn ^nL^ J^u^lruhib ]uom(; uipi^i^ « 

1 'îr.nLm iun fJloqnu Jp moj n PmjjiŞim'b tfm^u£nLub 

2 ]ium tl^ fP^ultC^^ X f.o ^i^piitP Jp Jpn.m Jp «yo; // ^m^ 

3 Pp mmjpb Itmuip^l^ [i'buijl^pi^ faoml^ n ujp^ltumjhi x "/îo 
Jp JpiLui uppp^; ^m% mp [ijÇtmJb ujkjiub ^pp » ^ijmb 
^o Jp iuJnt.pnm tfp Jp nn^m tPuL^Pmp ^p bptj^pumbm f 

4 '/îo mnt.lt uip /uo'iimm'blb ip upppm Jiummm Ştç^Jç tfpb 

5 mp,p£rmprfb nuîiii^ x ■/îo ip mtu^^a-m muppmbinm Jp tj^uL^ 
n-J^n. tPtuiL.nLtlm'bn-m lunLiuiili 'iuu mnL • imthiib ^o buLm 
mp puL^ 1^1 ^nt.mu ^m^p mi^juib uintfb Jp mtipti^ /^V^ 

6 "'"-/ nL iltl^jfi^tfuil^pl^ii. uLltfLm t fjmijp ^o Pujjli^m'ii uip 
]tum ijjiipliu UL ip /rl^^p Sl^ul^mm f u^p inl^np/; ^tb^lijç 462 irb'r'l^f}h% (fC b'PhUflölhTbfhJl 

junatfi^P^li uinutft êu Loniu uj^mfu^Jt^k t'^'^^P^ JoouiÇ^ > 
^o J^n ifnn^uj C^umP n uiuitnb « ujn ujifçiç a.ni.ihjçlaç nt.fi * 

8 ]tb'inkpi^ ^tu% (fn iPnn-UM^ tf n ^uibuiik uitjliquj'bn^ui '^ujPj^ 
uiuiinli t Jto ujI^ P h^Pl'J iniîh^ifl^pk Jiuui cf^ P ujjjiŞjiu'b^ 

9 «-"i t^L</m^ uinnnJ*x fJL. ^kJjiiu'b rr-O^'b^ ^^^1^1%^ « ^O 
uinniijbnb kp^PP ♦/'*"' JiuiuJnkh "HrP^ ^uj'b » ^o J^ UJljnt-f^ 
iniu Jl;>uinfê^ti luni. in uiui Juoinç f lUL. ^o '^uip fP^l'l' 

iO [uujii'i J>/»/» « ^ujplui \po 'bnL.iu ufp^ UiÇupi^ ^p^fiutuÇ ^^ 
Jl^unlrutbiu lu n h i^ Juj'b lu lu Jn uiuiTa txîbtuja ujbn-iu nL. Jn 
^jttplit.Ji^Ptu'Ln.iu IJ[ii.pinL. ^^t^^wt. ['l^k Juoiul; '"^J^^ 

41 ^li'tun ujnajui » ]n lionui i^ujkiuli Ptuq.tuppl^ nLp t ^o ^p^ 

42 «//! "'t"Pt ^'""("{h '^"^ Ituui l^j^ jpl;u/i^k z (ff^ lunLft "kp^ 
ui^uPlik Jiti ^kftu J^n-iu ^4^7 Ufnifb^ uffi^ [iPliJîuui ^p^ 

nnliÇ Jçn-tu nJiuu uibpljç » 

43 \jULtu uiJiJli lunontP no ^ni'h luapn liui fff^ P 
ul^Jl^ink un luJp^ Jnb no uioj n ui UL. l"l^Pk " ^"^ * 

44 J./» «/o/ ftL/iui j^ u^p ^o^iu'b ij-I^J f^ iqtup (^ajij^ Jiuiu ^^ 

45 [/'4"^^ Ptuurujk Jut t -^o rn luti Jii.Juj'btntu ul. in tiçn luniu^ 

46 ^i^p uji'bulij^ Jl^ ij.^'b Ijtutjji ^ppi^ « Sblbk "^IL'PP^ •^® 

Jnnti.iu uintuui in Lonui iiui'IjIi ^^iujiç po t trin ^nuuipç^ 
pk ihkP r^r^ uip PrtL.^tu nt-Ji in ^r^uint.n-iu UuiiL.nuiJç 

47 'bnLtutu X "^o Jtutu uin Jttflu'b in lunil^ niutu ULUoJili ujnujua 
UL. ^ntfb uin Jnt-^iuusl^Pç a.nLnir uinljnnrui uL. Ja çJj^Jli^ 

48 ^? "ip"jp^ * *r^ a.tutnjin ujnuinb itin PuiJiJt '^çJJi lunjtriiuh 

^k'^'^ ^ppi^k * tp^p ^t' *" "{f^pbPb "*- '"ph^bPb "^ 

49 rj.nLnJiPJi nu uinii^tnJiPJi » Jjtu'bji ujn ujpaiuhji^ "Ij^ iftiL^iu^ 
ujhj^ k Jitiiuh no Jn '"BLpi lunLn ui ^iuPiu ^o trjn ^çJJl 

20 ^f^'^'^lJllkPh Juoiul^ n.nJiu UJnujf^ * Ql. jn Juttniu jp Ijoptu 
luJ^j^^poq^ ûnLifJl^Pk Jn iul. rj-n^rj-tu'b ^o îuJ lujsjçlj 
uinnjtbt Jjtu tnjii_^ JilJJi^ mnujjih t jp ^tup JvraLunLutniu Jji^ 

24 ^tuiutuç rjçtuur tPPPP^h Q-'^'"J'P tijnLOrjn-iu t ^çii-iu ujjt^ 

uikup^ Jiuui J^j^ irh"b^^ UL ^bib^k'"'" * lE. ^^*^ '"h'Jpk 

çiuhui nj^ çtij^tnç ^tuJtn ujjtujui * luJJth % UbP 4 463 VkP 4 i |-r»i_M/ </// #» ut^ipu utn^niPt uia no a-n "1^1 Puiumus 

^uilanutJu Lnçuiuiib % ^o ^nLlj ijnt-Uiuu utnSnifU f j'" ^ 
tjuib j^o aujiniiiu (rn iniutll^luç nnuiu usn luni^n no ^nL.'ÎU 

2 ^iuMph Liunh ujnifU $ ^p ^^up L^obpi-t lui itunliphç uL. 
ujn uuj'^anLUJh/a-nç • ujn uujtiip » //«_ tjsp '^uiiJnuuinLn-uj 

3 i^p tfnu'^tjjujçP ç p^^ujiflii-i uip.ppb * ^uê^P uipaTih ffPh^ 
^uj^ fiPli^ Pnu^ ^l^ %ni.uiul^ ufp Lp^uiuju^ u^iiuJI^P^ 

■4 ^nub ujp p^b L^lt.P Pk*^ "'- ^b,P /""-^ » jujjiu'ii tjo ^ni.% 

^ujidrUi Lujiip ujnub ip Lopm intuiJI^IJi^ n uip L^ço "*-», 

O unLUiç z PuiujUJ uç^p ut ni. piJLub L-çn f Piu^ŞjLi L^^o ut t 

6 hk.(t *" [uout^ uL. ^tuilt ^t'^/'"^^ * .^o /^ "tp ^iJ/itu'ij 9 

7 ttL. ujp ^çtf/itu'b f ip 'buiil Jut ^l^J/iiu'b ui « TuinL'b Jp iPut 
*^ujp Lçn^n.iu /i'biuj^P ^uild pui tuujjph tjjp ^oikLl^ uJiufu^/jsç 

O ftuuiç X fjtp tjjoi nLfiiu inpuiç no « ]p uipipbuitub pLUitinL. f 

çuppLltlLç f l^uLp 'IP Pp'' ♦ Jp Jujn.nLjijj'bn.uj ^çutpuju inut « 

9 D^L. tt-tuuiniSb Lol3 pb sput t fJ uibg: oo lUL. lutJnt-i i p fJuji'tiU 

40 Jhp[i'^h tnpb^ ^ujfJp LtuLijjp/i X IJjL. no ^uj/Jp junt-tupp t 

^l^Jj^'b tui. ujpLjo ui t ^o Jp ^^J/t UjqLiLifuj'bujb Jop pttJ^ 

il ujni. f no ^ujp l-pJI- nrP^t' "tP'R^ * n*- '^n'-p [JtiJjpb ^pP f 

^r^p^ujb p^unLpub t ^[^[i^ '['hJ^k'^^hp'J^ i ^f^fL'^ 'f/"-^^ 

42 ut^i[iuj'b » ^pbpnuib Jjt ^pJuib ul. LjoOkutjujb x ^.n 'V?/ 

nf^JiuiLJpi^ lutjLtjtu'b t Jp "l*^J ""^/V l''P^^^h/"h ' '^P 'Y**/ 

43 JtuJiiLpfipji^ P^\j^ \utiu^ X tut[JiMi no utJ ^k'f/' ^[* «Y/» 
Ll^'b ip [iJuj'b ni. ip [iPlii^ujtp[iP[i^ tpu'bj^l^ ij.nt.n-1^ JuoutJ^ 
ip [J hjt'^['l_ Ji^tn-nt-J ujnL'bn-uj t jp [9^Ç^J[ii[iP [il^ ia/z^y 

44 ^l^utul^ X ^iuput no ^^'b^t Jp utoj îL^'biuç putpu/bLnrHiÇ 
Uip ([j^prpjj'bui[tP[i^ t MJjp ^[tj^^ iPtunLnL.iLjub t ujp ^h''j^ 
ittujih PtuiLJ^ ^iuPp ^pJpiLLu'binr^ UL. npliçn-ujijrpiui 

45 ifutuni-Juj'b utJ'but uipbx /^ utp iPni-^ujujl^P^ ujp tnorjp[^ 
LoPpuç; '^iup ti.p^Ti. I p ni.Luiui uiJ tt^mijj '^n,PP}' * »^** ""- • 

46 L^uj'itL J\utu u^p ut X *\\o ^^Jh LoiLniu Jp ni-[t f ujp ^Ç'fp 464 JTb'fiP'nMb JQ b4»bdnUlhTb(hU. 

IriispiMjni-tP ^poq^ êlimp^jiu'U uip nijmnLpJ[i2^ "^ tl5"'i- 
uinL%i^i l^p l^opiu ^mp ir^^ UjJhlh ^o^^^^ ujiufjh "(p 
Jht^^uju^hpk* <^^ "/o/ tf'utiPni^p u(ntfLh luo t tfwqr^ uinL%h 
upL.apt.mc papm mpnm x 

17 %nLm nL[im mp u^h^ „L. u(p pmuju^ ^^mmhP inp^ptPt 
^o ^nL% ^mp ^[i </^ t[ni.um'b 'hm ^f^ , yui[m'h ^o mL. 
[ffujj[iipujjh uipltufib mp ^nifh > (p u^mPpi ujuih [uomm z 

18 '/îo i^p nt.ujhmm u^uL'b (fp uhJhuik ^uj^[}i[iP[ih uj^p ^o^ 
'^l'Pl'k uipi^h ni^mh , rj^mp[i m^^ nLujb ^mi[iputl[i^ ^pp[iuj % 

19 ^l^uuj ^o ffp ^mjmPh Juomh ijmppui mnt.'bm z "/îo ni.m'b 
ujp uhpuhtP ujnt.'bh i UJL. [uo mujbp tfp huihujupn[ip [in.m » 
u[p Pmi/m^^trmp[iP[ih ♦ ^uip P[iLpuiL. %uiihmja[i[J[i ujn 

20 ipipiLpu'bmpbh * lui^^/b ^UL'b m^i[m ^[i'b %iLujnL.'b Jium ^ « 
hr^d tlL "^U "^t ^"'-^ ujp^fiumr^ nL. (f^ Pujj[itP u[nL% $ 

22 ^mijuj'b ^o motjp[,p[i jp 'bmi[^ lphu[i^hufMU m x <po ^nt'b Jp 
u^p [uo ij_m^ij[i ujp^pj^ mL. £p Ijopm mi[nL.j^ ^itfbm^h " 
ujnt.'b Jmn.nLi[h ^4^ > ujl mmphi[li ujp mptpii-h [J k'^h 

23 ^m[Jp ^humm ujntfb z //i_ uip pnL.^^ '"^[k [uo 'buL. ujp'b % 

24 [}i- ujp ujtjptjpp ph ummmû.mph ul. monp[ip[ih f /p t/opui 
ptomt^ ^mPp [uuj/ip u/nL.% , J'uiiL.ni.Jh 'bnL. /p u^p ^o np^ 

25 '//^p/ui * ^p u/oj mL. muiphJ[i u/p phuim ^/'P/^k * ^nub 
^mp hç^p^ ujp C^wiLiJjh [uo monp[i[J[i pmu/hp u/pmrfb ♦ 

2o ^puut ^o uiiP mtpjtjh ^iUi[ni_mnL. %ui z hp^/' ^nt.% uni. u/h^ 
bm t lj[iL%^ Jui 2^pf/nijj^ • iLO /p u^p ^mppm^i^ n u/pm 
27 tJJifm %m ^u * fJL. Jp ^hj1-UJ%n.m ^[i tPtti mpb x 

-^o ft*- .^o "'Ult' '"C:Pl!_P * ^h^b "IV^ "'iL'ib ^'"' •^*" ♦ l^ "ilL 

mhuPh po 2pq^i-iui [um/p u/p mJ^/^ ^PJ'i^^ k^k^ "iiLP^ 
2putÛ f ^mPm ^o ^mm[ip u/pu/uj Jp J[iL.^[JmÛm%iL.m 

29 u/pmui X ^p muii[^ n ^m^ ^^[iLp^it-l/ u^on miup%^jîu t /p 
Jp JmiPuLp ^pppbn..m ^mPp [i^P[it/m u/ntfb [umu/^p \p[i 
^m%^ *içjut * ^ujpm ^o Jp u/p^[iumm%poi/ut%n.m /ni-P^ 

80 u/pmmx (\u Hq/iq^ pnt^^ii^ JuomJ^ u/p q.mumi[i^P iPiîi ^/^ * 
^o u/p mnL[i Jp ujoj rLojm [ul^puu^ ^nL% ^mPjA J[iL^p 

öl u/nL% X ^^J[i '/^ut^f[ip[i uL [uppu UL r/mr/mu/ UL ^^bcb'^ 32 tnpi/ * f]L Ufn y^wihii-uini.n.uj [uo^iinLUt u^^uf^ , Jf^p^uJ^ 
if^Pifi , «/n ^iîitfnL.ujni^n.uj wij^ 'BP^l-^ ^ijiub ^o jaomç 
utp \iuuM J n uujn.iu ujjm ^PP * 

1 ^nLUJ n^uj ^nLn-i^i^ uiujfiu^fi ffp faom^n-UJ u^h't'^^^ 

2 ifpi u^pui^ « {\i- ip iPni.^uJtJ^kP'"'^ ^iîin-f^ , ^ijtuh ^O 
]iuiu c/A iTuj ^ujujuj'îrui t nt. lUL. [uo £p nLqnLpiu Uujinuj 
uiiu J-p poinl^n-uj J-p uj^oj ujfbuj p^o^^ ^Çt^pjÇ "*- 4"'""/'*' 

3 tJpjtij ujnL. X Jtui/lu 'jbiutjfi nfhujjL^ ul. ^ujp Pp'-pl"^ utu^ 
ijiuj^[iP fii^ t êriufuoin p lu iPuj ^lr tu p [ p [i l^ ^p 'bujtjuj nmiu 
'Jtkjh k^Ps^ * iiutftuit ^o J-p tuijlitjuj'bti.m hmÊ^p^Jp^ '"H^ 

4 ititu z f]i. i^p^f^^t^ pl^tpjtipp m'b t Irmfijom ul^oti^tj^ 2^1*^ 
junL'bfiP ff^ f Lrujfuom BLuiyfl^pfiPfi , no ^uijptj 'b^ûj , p^ 

O [tu ^p^pp uipuiuj t ^ppm nLpm ujptpjsbp ttifuj ^o ^wfa- 
Jfipmu^ tjfi'bmijlrmp^ % irm iftiLpmmpç , hm ftrmuiu^lrm^ 
ph * ,PO ijinLptfil^p^uP ut i ip ifimmfi^^fiPpç ftumç » nt. 

6 Juomi^J^ mm Pnifb'bm t ^mujui ^o Irl^n^ n ujp ujp fumtfifi^ 
'hijj ujp inLpnuL ul^otim'b t 'tf'p^ ^P "i^l tnill'^l' ^"'""' 
tpun^tul^ JuomJ^ rj-l^ ip u^p tLni-n.l^tj. fPmmPupnfPfim'b x 

7 Ifni-m trp nLmun-ui '^nuçmmp uuiujfib x ( Qfipm îpm^ 
pmtjm rj^iTujb ^fi '^nt'b tt^m^pft UJnLb t l'^J^P^ 'bni-m ^nLö 
n-O^'bfibm ujp Pmujui t nti.m n^ni-n-l^il. n.o^'bfil^ ^mn-t^ ) x 

9 ^pP"^ "h'^p^y tL.o^'bfl^ ip ^ujp n.m'b^fiPfimm nt. ip um^ 

10 mm^mPmm nt. jp uioqpfPfimm m z Ç^h^Pf'J "iP^Pf^ 

11 Jp ]viouil^tL.m ifmû.uJnLi if^ uj * (Jl. tfp mtf^il^ tf^pf^upn 
ij-mpfi^ Pl^tu^ Jujujj^ f y^ iumpni.unLU nLm'b Pmofip 

12 "fH^l^ * ^tV"^ IP "*-"f^'""' IP tupnfinut ^mPp JPn"'-l[' 

13 ^p^rj-m'b t Ijoppb tJj[n^ 2^P^^ "^ * îmifîu ^mpp p mtj[ip 
ujnL^ rj-p^rj-m'b ujp m^ufj^ n.o^'b[i^ ml^ imh mpujm tjjipm 

14 ^tuPp ujl^jmh ujnifh ij.pyptjjh ^l^Jfi n.o^'bf m x ^»p ujoj 
ni pm mpm^ t hj IP [ttuufmm ^ii^moti n-muiiu , nr. Jp^ 466 whfp-nhiih j-Q t*&0flO[./.atft.a 

urinpwU LuibpujLU t nL. Jtuui J-p rpiuft-ui uil^ n-0^%h uipuJLLi « 
lO '(jni.ui uçDui^nlj no iUJsJu/b uip uiptLUjfd ç ^/ilÎ# ^iu^ 

16 nut^ 9 *buJ ntpui ujo.ppjpaiu'h x Iç ntpuj uiihtfujij t nfu/^l^ 
1 / u^p ^ppr^ ^Pr^ *P^ tuojuili triupujJujq ruj x ^^p uioi nL.liuj 

"^R-Pl^P'i uuiujTili f iç ujpniu'bph hp,Pp ^P "^ J^piuJI^ \^^^ 
18 tn^ X fJL. ujp tfçi uçppjo^ iPijj ujph i ip nLhuiiu joo ifnun^^ 
ly mujn-lipp ^çiui i i^ uip Pnu^ n.pcfuiujp'ij * f^L. ^nuh ip 

uujj piQuiui tpuuini^pujh UL. ppu^jjui'h nu pnu^ui^fi ni^^ 

p^,nl^P ujh uip pjopjph t lupufa çptih ul. ttujuinLp ujpujt,u 

20 Jp PiuujuJiLuj ip utp iç pjouiuj t Ql. uiuiiIiJ'uj <//» nj^l ^Jip 
1'P.Znr P ]uouiÇfL-iu UL. (l^iuiffLui uip Ibujijç pujujujç t/iu 

jiiiuj ki^ \rt"t^k ip^pc "ip^f^ * 

21 ^nL.'ii J-p ^ujifnuujni.n.uj uip P ptuuuj J^uujl^ JpL^^^ 

22 '^/"YZ! * ^tfUJUjh uipui Jp Jçpl^ fuotLUJ JfitfJfi^ ujpujpU 

23 ntpuj ^o Jp puJUJU£n.uj x ^fipiu uJ^p^ Jp% Jl^p «/', yuju/ît 

^O JillUI Jp "hph ^t'it""' "* "'- l"h[^"k Jfll-^lll-Ull^ lUL. 

A'k Ui i 'ljnLUJ <ujJuj'b no ^[tipuuj Jp ]iuujn.uj Jfii_fJfi^ '"P^ 
ujiu t Jphujb Jji ip ^uJp rupypuiiu Jp Jçp^ti. luon.uj 

20 umuj JnLUujU ujpujr^ x h.j JJ^ptu'b^ Jr^iu fuo ujp^ujufp^ 
uph t ituJuib ^o ]tuuj Jfi nhihuujç ^iuujtubin UL. ip ni-^ 

2i) qni-puj ni-puiui tuL. fuo Pk^lh^tPpP* ^iufJtu ^o luni-fi 
"fP lr*~llff^^ ""/^ "iP t{^njqpJ ^ppi^b *^p lu^upk ^4^ 

21 iujjç lunptJ ujpnuj s ^fKo tuL. ^^ijiutui^ ip nj'up ^p l"]^ 
qhP uipintu uujiipbujhuiph t nio ihj^h *ph ni.^ t frujtuotn 
Jni.ti-intupijppDp t friupoui ujiu^û-tu 'i-P^Jir ^BP "'-[' 'J"'-^ 
uuib fJiiiJubuj ujuj f JnLUuju lunpn uL. ujç û.ni-unLp "jp^ 

JiO tjjuj z 'JnLUiuu Jp itunntJ uj ^o Jf^pujb Jphiu fiio uin^uj 
uipb^ t ntLUj JiiLujiLiutu fuo t tuL no Jpbuj fuo uip ^uj^ 

Jy u^pbijj iJpL^l^iLinl^ luo inp ^iLujlîbiu x D^puj frl^rtl^ cLtuP Jp 
lipt-apL uiç pjo fj^ptu^ 'btu nut t ih tuuLp pyp mpniu ul. 

0\J uçnut tnpniu t yuJujb jno J^utu Jp ^pipuiuç s Qnptu iuJ Jp 

lipL-~^pLUlÇ UL^ tUtpjfbt^ Jp JjlL^^Lmk UL^ tlL Jp tUUtplljl^ 

31 nLp'bi^ * ^p nL^ ul^J^trjh t JiijtLnLiJ utiutJ ul uihlh po uiç 
P hpU "H'jlB'^ * "*- iP Ji^iu fuo ujpniuipû.iu f UL. ^i^^P^ Ukr 6 467 

32 uini-jujh Ir^^ Ph"^ '"t 'HlL^lt^ * JJH.l'P"' ^"^^ ifuji^jih uj » 
^iuifuj uin fhn uiOf fiuuj ul. tfn gj^ftj ^ji^^iuujç ui^ml^u 'Jbni^uj 
^niii [uo J^[i ^uip l^h.^h fff^nj [uo uj^i^^jj t n^ui 'bh^uui 
uip ^ujujlthuj ♦ /»£. J^pU (Uinuj J-n ifçpç pJO "fP funn.uuj x 

1 T-D# ^Jiujmujb 9 Jn ujujJ nt-Uifijç [uon.UM Jjit.p[î^ u^rUJ 

2 ujp piuujuj nhpuj ni-huj ^ujq, uj x ^p u^uiJ nt. uipjç pjon-iu 

3 tll^P "jP^^ > .PO uip Jiuui p J^Uujp'^ç uiJni^ililj iu * *^o Jp 
n.uin-UJ piuiip ujpujui t ul. ip uçp uipuiç çoJpiu n.ui uip^ 

4 ph^ uipuiui z Qu ^ni/b çj uMiuJujij^ tpni-n-çn. po ifui uir^ 
uuL. jappph* iç ni-ujlj usp prujipu nu uip tuuup-^uilJç 

Ö Jaoutl^ J'uinph ujp^pb « Ql. ^nL.'b l^j n.nLiui'b^ J[it.p/t^ ujpb 
Jp PçbuiJli lunujihu. tuon-uj ) ujp Ppn.u ni. uip [hp'jl'P /^ > 

O ujp uiuajptJpç uipil^ pjo t nutu ^o Jp JiuujrL.uj t '(jUJ nn.us 
fuo^nt.in Mpon ip ujuip 9"^^'/"'^ ^P h'PnJhP *BP_pfi'^ * 
iç nn.uj pjptpJçp^/ih Jiutu t ujp "ipi pptuuiçPç Juouiç ujp 
*PILPl^^ * ^P '^"''*-''*-'/"'^«-"' 'biu t I^IP^ ntpiu Jp ptuujujn-iu 

8 utp pjoibnt-tupppç ÊupnJI^P ujpnpb * fîjpntuhp'b no ^uip 
Irç^pÇ ip ptujp ^o ufppui t iunt-ji m^ Jp Juouil^ fjjpuif./i'biu $ 

^ ^P^IL 't"'-L "IE"1"' * ^P^n. ""S^^*^ * /?'- ^"'-^ ^t * kj h^h'ii^ 

uipuib iuni.p i^p^pb Jp nt-ujbn-tu t ul. ntutj^ujç iJçpn iMjp^ 
^fuJ t UL. ujpnu/bpb ^o t ^çtfuj'b çfpgbiuliç n Jh ul. h nt-iu'îi 
Jp ip luijlit-tlujbmtu uj t UL. ip uiujp nt-h fumPp Jçniu ^p^ 
prtb Pnthibuj x 

dO tj^b ^ IL "''b ph4^^ ^J '^pk"^'^ * '^P pmiuiu ul. uip 

11 ^nt-mp^P^ ^nL.iJtlhpi^ nt-lt tjikp ufph x JJlifuj^f; Jiiomi^ ffw^ 
"hp p^ "PkP.Pl^ •^® Lfmmlift uff^ fp^ ufiup ^l^'bm^ Û^J^ 

12 ij.m'b^ uiu^f^m%mf^l^ t Qfufuj ^o ul^^t^nl^ Jw mp luntjhnu 
iljtu^lit.m'bf^uj t ij; uffi^ umfPujbmPuib nu mp ^liLnJI^Pm^ 
'biu • uffi^ tfuiuflip^if. mf^^^ ^mb ij-m^plil^ iu t //» 'bmihu 

13 mnpi-Jtjjbliujb uinL.li uip trmpmifiuia pni-^iub Jj * J^p upoj 
ni-lim fp uçp pio ufpuif-li'br^ uliiiu^^ Jaoml^ t J>o a.mmlip 468 irbf-P-nh% d-Q h^bUnVU'O.'bthR 

'JUm'biniA^ i nt. p.ut2J^ ^"^/' tlL^Jr^ P^JuttP ^PPf^k 4"""/^ 

14 uut^^iiu%ui^^ « 'fjni.tu p^H^It^ /"** "iP "'^T.rtPt^ ^iupn 

Lnl^utu/b u^p^ uiu^i^^ • ul. nnp/utu uiutntuû.utP^ nplipppU x 

4S H*- LIL 'b^ *B^ ^"JipptPt^ u^iujill^p^ f^^tl^ * 

16 /J«- ip u^p C^^tlftulii tPtiMn-Puti^ ftiftuU^ uipuri^ltUr^ y ^o u^p 
utnult ^ni.'U in^ ^iuinpp u^puipit ^tifj^ ij-ptpptifu Ptp^lr 

17 IrtupiutSiuti^ u^p ii^uMtfujn.ftUf^ » f\i^ ^ftt^pu^l; ^iuupUfÎLt 
ful^puui^ uipuij-^f^ f ^^tP 2J"-pi^ Pni-^k t ^o ^kl^^ "'^Lll"^ 

18 ^ut * (flp ^k'^t '^p'fb^ "*- ujp%ftitutj^uMp njup 'Uptl^^ ujp^rA 
u^p pnu'^ t ni. ip uçp 1-pyi-t ^iu'U lup pi^iluiir inuyiun 
^pppUç ni. u^p ^Ç^^p uini.'ui^ lup'ultjiuniuUy rLp uioi ^J^JJti 

19 luajitpMiU X ^^p upij iPp J-fi no J-p ifpiLiu nJ^iujtPiui^ inutjiA 
^o utiutfç juo u^p uç^pu£tup/il^ 'l^^p'f* ^P "Ly "ILrP"' 

20 t'^^tlÊ' "t^J"^ ^HVL^^ * '/*** '^LL "i'^J uini.ft ip tjt'ii^ftpiniu 

^Li.t[^t '"LL'PLl}^* •^** "LLL '""'t "kp'Hh"Pt^ ^L^ iipiui 

Jp Luutiul^ptniuUn.iu ^ jtutJutU ^o itunpiP ut x 

21 Ij^^şt^ 4?® ^nuU JJt uipnutUp ujnU ^p u^p Jpii tp*PLL 
ittn <p inp 2pipik.iniPi ^ittp l-pyh- '"b ^P niuiu ^ji^utU 
uipuiut t St'~^tk"" iPnL.^utuiL^PiLi lupiu UL. ^JpU t'LL'l^ 

22 Jtp^[i Ufp Ptuu£ui * Jk"'^t ^^ iPutpunLu Jp u^oj 1-pi^h 
^tttit tfp Jp nuLiu 2^/ijujiiin no ^nLii ip uj^p tfp uiptpuUi^ f 
UL. luntLp uipiç n ippn.u uipniit x 

23 J}t[^"fhP 'fp uipl^uj'itnLiu UL. tPnL.^uiuitp mp piiji/jji 
jiifîu'ui^ f Jp (JltuJ JöOuiL; UL. Jp Piuiuui Jtuui l^i \rk"t^k * 

24 ft^ujjip uip lUL. ^(;Jpuiii f nt.iu'h ^o ufp lufti.ifii-u(;^ *t"'4t 
Ptuuiiul^ ifiii Liuuj 1^1 ipl^u/i^l^ uvp ^iuuiLfiti^ $ lL''t * =-^>^3g2?@-=. b PbUHRb ^O^OU 

Jiuut ij^ irt"l*^i^ ^H ^t'^l' uit^^quthn^ut ^o y^ "'l/ft 4*p^ 

tntuuiçtpujurtu uut t utn Irittpultntttnuujit nt- utttnftiuiîuttt.ujit x 
^ ^n nn.tu (în tuiliç ff^iuJ^ iPût Jaoini^ nt. Jn Jtuiu ^i Jjf*^^ 

up^ç h'ittuiçp- nt. uçiuttt^P ittnittut * 
3 TtP^BPP '"P'BP *^P ]ootnçn.tu ^ûin ^tuntuu $ no a ittpntu 

4: fuo n^tîitnuf fJL. tnujjptfut J-n i^oi n ^çJnuiit in ^tîtn *hhlttt^ 
O ttç itniniu $ ittn ^'''ili'PpÇ ttl'^'l "'P^P'^* J'P J^^pi"-'" Jp 

tttoi ln^utU- itinLiil^ n 9 Jp n-Oiut lutlnLi^ ^iuPtu %niLitt s 

6 S*P A""-'""-''^ *îtulin.ut utn n.uiittlpy uint-uut f hp^Pp **"-* 
^o in 'ittutl n JPir'-L *Bt 4-'"^^ in^uP ^pp 9 ^uiPut ^n 

7 n-ojtu Jtuiu 1^1 JpJl^ufi^^ inl^ fi^ptu it^p^ut x ^ttiihtiit ^o Ju 
JnnLiu Jn inuip ^iu^l^ n ^l^Jjiiuit £p Şip^piu ^uiLitiut u^uLfi 

^tua. ut t ^p*^ t^<* '"i_ " ip "'Piy b*^ ^P p^^"* H.^P^*B 

ip Itp^uiuAI^ tfpuiiu UL. hkpktP ip '&k'h""lh ]tit^l'pntu UL. 

IP p""l'"P"'"' 9 ^ifti '^çUhutit ^puuçuiuipç piittJil^Pçiiui « 

O SJuP"* Jvotnç ^tu^puiç i/pii ut ^o » iuiJuiit uin ^utupçP 

"'P^lP'P'^ IP "tp " ^kJt"*^ 9 ufp piu^Jiu Jtuut tl_ IPt^ 

9 upit • //«- "'tii^t 4"*^ '"HoPll*^ ^" • JiiL.^utuikph " in 

10 hpfutui nL. ip ^^^i/Arrui ^f^fji 'tP"" 'lh'""' 'HP"P" * *^** >#»«.&> 

40 470 irifp'fih% ^Q uimhihRin-R 

guL ^o ^tuit^ UÊ "Up^["f[i2_ "IP^I^* ^'"P"' m n.ojui /ic/o/^ 

il J^p^ u^oj ^u/îr fft. J^ut^tu Jaotut ly^ lut. SrtJ/i^t ^o «y£ 
ink"Ph ]wiu ^^ irt''/i^t utjtu^tu H-QJtu f^giu^fA « 

42 f]t~ i9ip^ Junt.iuij^piP l^j u^ptttih* ^nt^ tttn titubnit ^o » 

^tuf^ UL. ^h^lljhPh 'Pfi' ^h'i'l^ ti^tiiut Jn p^hl_ fnLbtn^l^ 

i3 ^^fim-tu uçu^i^ut tttnt. X ^iu^tu no kpph 'O^ t ^*> *'^ 
tt^oj IPçup^ç %ut t £n ^^tffi tn^tlatlt [uutb^tmu nt- J-p t^tu^^ 

44 n-Ut ^çJjliiu%n.tu tt^tjittit tuuL. z f]L. tttn Ptutuut Jn u^nl^tttb 
tjiptt.tu'ii f ^tutupl^p uuiittuf^ Jn I^pl^tnutiti^ t/nit ^i^puJiiL^ 
iut^(; tt^l^ Ppn.u l^opr^l^- ^iiip u^tniu ^(^utupt^P uipntA « 

45 ^pn-tu ^php^tuii Jp u^oj ^tuul^inl; ul. ^tuiJnuijk "'- ^[K, 
*bp^ittb Jji Jp fuo^nLinfiP fit "'EL irt''l'^t 'l^1_ '"P^J^ * 

46 (\t-iuitutia Jp it^oj tPnt.^iuttitph 'up^fi* ^P'^ ^o $ tnptpu^ 

Z! •^® "'2. ^tL 'H^J ^t'fuJu^h f^^tl^ P'^jh'^ titnLtPtu » 

47 ^iui/iu nLiuit {/*^«^44 <^/» UfOJ 'itfituujt ^^ '"PjP^ * l"t'-^ 
iJiLttujbt 'b^ui t tipu tt^p tuL. JtpuiJt J^^ IP kP^P 'Qiy"'' 

48 "pp'lyP qkuiîu ip^f^ « \nLtu <p iu t ufp'^p Ptupn ^o 
tnpufui ti£piu tM^puput. f tp^p utp ututtufutii $ UL. kPtPp u/p 
'"^lptPbt *> J»utu q-t 't'"! uint^ » nt. ip utp uLfitu ^fV 

49 inpnjptPf ni. tnt ^l^ ^t 'HP^IP^* fl*" '"'L '"^^J^l^ ^^ 
nLpui Jp Jpn.tu f ujp tnnihujh n nt. uip htuptnnt.Jt P^l^ 
^t l"*ui kl^ JPiu[i^t Jp ^tiuiut Jpn.tu utufiuf ^p tnt 

20 mpuiui t Jjp ^opui ^uiupl^p nt. nLJnL.tnk Jf^ » ^o ^^tuP 

'HP. tPlIt ^t "'k 'HP, itp^ 'itutuipJ*^ it uip ph^'ftL ^t'""^ 

ptpt 9 ^tjtuit ^o i^p ^iup npp f i[aLutu% Jjt %nLtu $ Jiuut 
IP 'lt'-^t'-'^t Jpuiiu tnt uip [itpj^p uipjntu f tj'^p^ 'HP. 

2.1 t^^'Ppt tfj^ » tp^p "ip '^^PP^t '^ * ^tp*" '^P 'HV '^ 

22 t**'fp 4tpp[^ Jtutii iu UL. Jppi^ ^hruup ui % Jt kp,pp jp 
i[liL^JiLtnuiui toJp ^pp^ JkjtlttjuJtlt 'P^ il-li'biit 9 ^t^ 

23 ^^ 'bptpulMpJ* ^f, Ju/bf; mp Jkp [tiPt J^iu^pt Jp tut. ^iup^ 
uint. ti-p^tub "pppj^tl: '"P"iP'^* Irutiili uiptpiLk J[^ t 
tfppiUi nL. uip Jiutu t^nLpittniu iu » itP'" ""• ^P '%"-'" 

24 ^k'i't 'tP"- 4^«*^^ i" * J^'u^/A ip t[pi.^/iLinutui tfûiipit f Jp DtP 2 471 

25 Mutp ^ujn.t " ^h'^t tiPt'Uf *" * (i'- m tHlt^ ^tuhuiut 

uip uuinr^niP nt. usnJji^niP ^po ^ni^ £n pt/iulitntu £^ P^2_ 

26 u^P ^nLh ^L 2f"V "inyu^ * ^** t^Ptt"^P^ " iP "^P '^i^ 
^h'l^t ih^nuM uipu^uM u^p^ ]iuui ti_ Wt"t^^ * 'HH "t'H^'H^ 

*' utt""' Jp ntLiu ^tut^f^lç if^A « 

57 fji^tu[u jtut^tAi ^ ^£1^ t^^tij^ ]tuiun.iu ^tujtq^ 9 tfni-uu/U 

^uin-r^ f ^tuf^iu no tutj itjl^iP nv. n ttjp^ tt^^jtd* ni. irtuttout 

^ IP '""^p "fii"ii^» ip "ip " "ip "inH*^ ^^ ^nt.^ ^iuifjt 

ttrp uiun^nit IJ'ffi^ ^tnL^iutu f "*- m ^t^t ^u/btatu ^ç^tn 

^8 "'H^i^ ^H "i^J ^«^^4: l^^ti^ * /?*- i'"'^ "iP ^k^ tPlIt 
rtJM tfiu p nu-u^ J-n ni.tu'ii ^o ûtun^t vtn uiu^j^f^ ^o 
J-n ni.it/iituut Jp^iy ^^nu^^ nt- Jn nn.iu Jn gt£Oj [u^^iuuç 

^9 t""i"'P'Bt*^ * 0*- "'-t"' ^P Joottr^ iJa » intfiu ^o Jn nn.iu 
J-n tttoi ftutuç nt-tut J^hPh^ ^t '" * ^*" P""*^ ^niAi J-çn.iu 
tJuîit itAibr/b f i^ Jn ittoj n^t J^iJiJuj^ J^ "H'JtZP'i^ * 

30 i]i- ^ni/it ^^Jittit in tuL. n.iuijrputnut 'lf^ .po IP "k^ '^ 
isijîit UL. 7ini.iu in ul^n tPr/b utn uip^^b x 

i ^nLiu tp^i^ "i^ h""' '"PL ^tp"-"!^ *pt ^kj'^ * ipPP 

utŞuJj(r J}ll.^UIU£tpt t ip^PP ti^"'ttPt Pt P"'-^i * ipPE 

^ ^ui^Jni. Jk[r^utJI^P ^P , (^tu^frPlti: Jfht '^nt.'it P ^Ji^J* 
tP^Pi^ » ^'^ il^ ^t^ ^H^dP""" "iP"it^ » Jnt.^tuu£l;Pk n 

3 ^t^ > ^tu'b ltt,p t ^t^ ^PPpk " njfut£iu z %utP 1-[ll1- ^t 
tun 'iiiitjtu t êrtuiuotn urn uimPnt ji^phptupç uiîinrut • #ç- 
^nt^ ^inJnt.innL. uin it^o'iihi.j tui iuifjhpiiç Jn po tttniiUJUi 

A ^tuutuuf "iiKPi^ * fi*inbl^ in &strjtnl^ /i/o Jl^tjui Jur ^jîit ^ 

O jç ^iun ^iuu qiuuiuç j ^iuiluttç iuo Jh x Qhntu jri nutiu 
^l^Jîu'it ^JKpph ^uAt ujntu ujnuiiu 13,0 iri ]iutu l^i ipj^ujt^iuut 

■6 ^iuujnL. X *^o tuL. jn uni.nl^pi^ ]aoinJ^tutu ujnt.'ii ujp ]aotnç 
tijl^ptuitjiji ujnt/it t ntj.tu 1-[>2Jl- *pt 4-'"'t'^tl *PPPi^^ ^iuutuuj 

7 'bui ^^tjiji X ]^at^t^ ""- t"* k"*^"' ^U} t ""'^['iPi 4^ "'-/4' 472 irhfMh% J-Q UU''9%lhR'hfm 

uujhut t iP_ ^t^Pl^ tPuin.ni.ihuJb ^tP 9 *"- IP ^f'^l""" "9-*" 
S uûjn.ni-tj^u^p^ ^ujppi^ utfipr^i^ f JJjl. juo '"iy"1_^Pp * ^utPtu 

LIL ^Pni^t '^/"-Pfi^ u^ni. f ni. uii. tfp Jjt^p^l^ f"*"^ « 

9 J*^ uj^oj tuni.lt Juoutf^ ff[t lunt.^ i^nnL u^pj^^ut ^pp » f"- 

"40 J-I^n.ut 'itiuil n^ utiu jto (f-n ^^t//t %ujiluj7t J-on ut * îiuPiu 

,po J-n'Jbuiiji^ U*l^u^^n.ut ^^if/t io^tu'it io^ lunuinii t ç ni.puib 

,po ^j^ uja/iLt/ujlljinui iiu 9 j^ nLiuTi ^o in itl^n lunutç uut f ç 

41 nLu/îi ^o £n tt^r^ tunuil^ 'buj x (\l ^^tffi ÊiniPtubiuii /»4^/»"'/' 
"IP^Pf^ ,^0 Jp "ly ^^'tittu ^f^uthpnLi^^ui^k » ]wiu l^f^ irt''l'i 

42 Piuu^ui UJ * "(jnLiu^ J^j" utiuiiui/il^tL. iPtii t <ujifujij jto ^iun nfuP 
^#»i-// pPiuutp ^ppfi' uut fjuttfiu in utiu nutut utnLÊit iç 
U£UJpJnLunLU ^k'^j' pkPpp ^uliu no in utut ninut %tAntf't 
/ul^iujul^ po uin Pnn.u UL uin [hpi/'Pl'h ('^p'" "IP^BI^ * 

43 ^f'P'" IP nuiiu t fjçnç^ jijouutr^ k^pk»B I.PIT^L/'^'^I^ * LIL 

44 l^oput p[ii^jjl^ iuif(^£^^poi^]noin(; uj x ^iup tP2!t "i^ k*"^ 
43 ttnltmij UL itjç ifhLiiujutçiiul^ tP^f^ * 'fi^ ^ulTi "/^"11^^ 

iuç "(/1 "*- "[h ttutnuin t iLnLtLl^iL Juout^ uil^ fjiunj^uiii $ 
in opPuj puLiup UL pf^pu %l^ui^tnut t ^o ip ItttuJ ULUib^ 
uiiu £p utphJ^utiu nniu IbnLiLu/ii ^#?i.^ n.oÇij[i uipmpii s 
46 '^çpuifç ^ujjujPç uip rLtuilfi LtppPr^k *L-p uioj Jp Jpn.m 
[^P/tpujp uini^h ip iLOjui JiUiul^ t kp^pip'^"*%l'lh '^l"'"" 
tutj^ 'but ^/^LiPt UL ip 'iituŞtliJ; ^[iiniu %iu piuujpP nLiPz 

17 Jj"^l"' [/' ^nLpu^uj'ijiu [iifujUli n ul ppaJl^P^ t na.ut '['^2^^ 

*P^2^ l.hp"i^P^ "IP "-p'LptP Jp t 2I"'L. '"P^HP^ "*■ "LC " 

18 '^gJhujit ^J^f ittputptPt tlnLuu/ii Jft ^nifb ^^f "ff^ * "*• 

ttjp ifptLiu 21" H "IP^ * 

49 ^jULiu U£p puju£U£ jptujt^l^ t nLiPnLin utp^piP ^o gpifn^ 

Pçnuç aniJuj Jp ntLiu utç uip ^h ll^pJt %P^ '"Pl^ 'U' P 

20 ptu^iuP ujptuuj t LtuJtu ^o ^nt/^ n UjpnuîbpiPx ^jtpiu 
nt£.ut nLp £pljopiu tnpi^ J*fii Irl^jal^ pnL^îbiu t .P® A'^'-/^^*. 

^l uu^k Jp ntLiu iPnLÛ.ujJt£^ tt£pitiui t ^put ^t*^ <^^ 'Ln 

'Hv '^k^"k po utputjjt^^ "'p^pfj}* * "*- ^'*' t jti"" ti_ jrt"P*^ 

22 4^" » J/"^l*i' Ptp^l"-"ltk "'-/' inptpuitf^ t ^o £p fiii^fipntu 

23 i^p ifpn-iu ntj-iu uputil uin iLnLiL t t'P'pf'tP *PPP * 'b"^'" UbP 3 475 

nnfitLin inp^niP ujTtLJt u^n 2^j[''^P^9 qni.Jui LiuJui jno ^ut^ 

24 ih l>*o "'^ u^pr^Uib^iPx Iuj^IêIU ^^ Putu^u^uiuj ftpfiJlupf; 

25 «^^ ^^J"' * *P^ tuq^ u^n [uo J[t ui^ antuJuM ujJ^J^* ÎumJiu 
Jq^ fn^PJit^ ^UMUujuj^ ^[i^p ^o u^pit '^^ » f^l^'n^t t^l^ f 
nt- ^l^'ii^uiUJ^Jt '^^ » pi""*-lt " "*- fuj^aj^fj^fif; J'nL^fJuj^ 
^(^ i^th u^nL-or^ Ijtqtuippnq^fttnnui; Jp nn.tu ujp Ihjt'^P^* 

26 5//"^ "'*- *^^ '^iy " ^Ç:Jf*tuh ^ujunt^p- utn nnyjûhuip 
u^uL. t /!£. ^tuuujif^fJ '"H^l^l* * *^o ^m.'h uip^fsiiinp ujniMj y 

27 'tPtPp *"*- uiufuo^ tunu « Qt. ujpn-ut iul. Uiufuo^ uint. %l^nui 
Jftp^!^ t £UJ^fi% Juotn^ JJ^p^iuJ^P *PtLU ^k"-"' » *i"n P*"^ 
ttt Jçn-uj t l^ Jp t/pn ui Jft t no iLtuutuJI^P ip ul^p 

28 ^tuuuiifkpç tff^ Pnihiliiu uj^iLu * \ni.iu Jp nt-ft uit^i lu^ 
<QçyÇ" ^/y«/Xfm no t tJJULp ^nifb uirT uiftuiu infiP pb^ J""1 

29 ^7^^ » ^P 'fpn-"* <ffi ^p^'^p^ ^LUiiiuJjp ujpîuiîi X 'ijiii.ur 
Uiui-fi ufp Puiu^uj ufp ^uip 2""ll'Pf'b n-tuujnLi "iP^Pf^ * 

30 "L. UJ^Juj Jujn-ni-jLub JfiLpi^uitp ^iuuiuuj ujpnf^x ^ff^ 
niu Jp uioj fi^ç Jiuujç ^iuPiu ip ifftpt^ç "^hf upiL. ni. Jp 
utoj iL.tJujbfif3fiÇ fupnJiupil^ n Jp Jlin.uj npJui ^pp[»bç ^ 
Jp uçmuç pon.ui Jttt.n.uijçn. 'îiuj UiriL. * 

uir 3 

1 Tjntix/* ity u[ptç tPr^ t ujp Piuuiuj ynti uir^ t ^l^Jujit 
UJL. iL.p ^rLuib Jp nri-UJ upJnuujbuipb Jp JiirL.iu luaprj fiPfi 

2 upbuj t UL. Jp nrL.iu çJpbfiP fi iu x ^^p uuib uuioLpb ujpb t 
Jp Irujpiut/iun tfitupuifuii uiun.pb tiipb t Jp tnuipl^Jfi "p*-^ 

3 'bkP^b uiun.itii uipb X ^pptu ufitubl^P uui pli t ^o ujp pnL.^ 

Jp faouitnLui fiuituujçfJ tnpnpb t "*- ujp jiutu çi \j*h"f'tt 
fii^Pfifuujpl^ tPui ^t jui t UL. ftîLpftfuiupl; iPiu ip u^p tJfiL.^ 

4: tkfii.in ur^iu x Qfujpiuniu lu tifi Jfi ^çJîiiii UiL. fi&Pfipiup 
^hj"* ip "kp tffiL.^fii-tn t kp^p uitu^a-tuufi ^fi PiufuJfib 
uip^uj tp^p ftŞtPfifutupf^ nLp ^f^jiu i^p ul^p iffit.^fn.in ^l;^ 

5 uft tppn- m iPiîb X ]p ^tu^P n-oiuibinui ufitfb^P u[nL.J $ 

^£ 'H'Ll^P^ \'"U"iJ^l!^ » "^U "b'^"b^^ pk^fimJffhk » li"l^ 474 irtf'P-nh% J-Q SthlhimU'Jl't'n'U- 

7 '"ll'h umuiuMc^uiP^ %oilou^ Ujl^ îj^ni.unt.p u^nLtTt l^uj^pf/b 
utL n.p^Jlr"^ «^** ^EL ^'^"' »P^'^P U£nL.% f «/^ u^oj Jtutu^ 

8 tfp autntun ^tuupujtu'Utn t ^tut/iu tua ujpn.iu tPtu | J-p u^oj 
utpu [tpl^ piuu^u^i^ t/p% Jiutu ^^ yj^u/t^^ f ^ujp fpl/t- ^t 
utuptup tnp ^tuupujpitptif ni. t/p "/o^ utni.p J-p S"'/' 
'hP^'h '^"'^/""-'^ ujnutCf UL. ^tuapu ^tuutuuj utp,nptP ^tu^ 

9 fc/iu ^o Jiutu n.iuntu7t^ tjJnnptPt fj^L. ULptatu ujçtP lupp^ t 
%tu ip Lopiu 'hotPouç uip utuiutuniuPç 'Y' * ly 'HU. b *^ 
'h^ \\uiu in hoptu uiuintuq.iupl^ » Iriub^ tuu ^o t/p Juoinç 

iO uj ujp ^tPujU t ^o tuuL^ ^h^ ^ni.iJiJ^ph q^pjiutfç ni.p > 
nt. li^uj^[iPltl; l^i^tlhii. ni.[i Şf^^iP "Hf^^H'^f "*- //» unt.^ 

il phpk '^nppjih "i-l' '^p t^'LtL'^* ^** tjjpt^ui J-p î^pjtutPiu 

42 tPppJtujU lup Lk'^* 'b"' *P^ '^ *^P 1bnt-iu uujUinptP% btuptom 
Jp %ni.tu Pkjt'^tl uirtt-iPui > #4 ip 'nnL. nl^PptPiu ^o u^p 

inrn.'^* '^n. "iv ^^^ ^n. /"'"' ^l irh"t'^i ^uippj* i^pp^ 

i3 Pf^i * J^. u^phujU^ ujn po l{t>^tlP pujpdjtU tiiu^piPi 
[uJMpU i}-p )1- tph u^p^p'^* ""- IP ^"«-î"Wu# ujnLAj n^pyutuU 
"P "iVV *BPpb"' ' "** T "{lunptP Jp nt-UjUn.tu ,no ip pt^y^ 

44 tnujhuj t (J^p jiutu t/ irt'^b^i u£nL% Jp u^oj 'uli^uj'ut b%^ 
Pppiupç uiiutjhpiu Joph%/; Juoinç n.iuup ip ^Jt^jj/iiç uip 

lO U£UJtj^ptPt 'l^nt.uj tuJ' ^l^Jlitu'UrtO Ph^^^bL '^"'^'^ fP_ ^P-^P^ 
^ujhtntu u^tuj^ f nc tp^p tl^Ht •^A "ilL "("'l.'t'" P"^U'L 
^p uiJit_2[tLtP[i^ "in"!!^ * """ ^b ^**"'^ '^P nn-tu inl^ ujçiulu 

46 '^p^u' * ^""î-'uP Ip 'nL. 1-p2Lt "^** "^^ kb^blb^i^ ^^tPujU 
UL k^f"" ""- î-'"bnhJ^ tutP ^ijjinLf^ • ^^tfujU ^p fr^^ ^îL'Bf'P-^ 

47 uitu iutP ujpuii^ t /«/ ujnç^iuU ujl^uljijquliyç 'Lfi*^ "{p'Hpi' % 

nL. jtuiiuj'u no 4"«-^ '^^ b'Hr^P kiLpl'^f^ in. "'^'b" îp*-^^ 

4o uiaqtu'U Jl^ntu 'fP'P^ * ^bP"' ^pn-tuh uip^L.% 9 Jp Ufoi 
nt-ujU 'l'pn- '^ujpu/U Jp nz%.iu uin LoPptP nt. %ni.iu ujp 
l^pJi'iiÇ J[i u^nu^l^tPf Imijiji Jp ujoi tnpJJr^^ luiuj^ Jtutu t 

49 ^o ptn^b^ nL.tu'% ^hpun uj f jp.o faotnl^ l^ nLiu'îi ip^k ulu^ 
ui f EtL [it^T^p^ nLuuU ujju^l^ ni-iuU uti nu ai^uîu tf^i^t^t uuiUmiu ui y f/n ul.^ ^q uiiP tf-p umoj tu^uuu^ uinp.^'^ ^ pujinuJ 

21 ]iuuj l^i^ iri"/'^t * 'P^ '"*- u/£itjjq^u tJfiL^fiuujl^ iTiL in 

unLfi^Pk ^kltl^ il[it-^lti.uii^ [uo ^^Pi^l; ui^ pj^u^utlii^ 

"/Z!'^"'* "iO. ""- i-"'-^*{kPk .^o ^ujuili^ m ^t^l* ^^ <^/3 
pjon-uj Puiujn Jtppnlj^ « 

Vhf 4 

1 yjnt.uj Çj mujjuj^Ji mpf^ujh nL. '[ipn. utp lupqnL. nu V"*, 

itPt''^ «^^ UL. Puj^l^ Jr^ ^p pUJU£a£UlUJ ^p uJ^p pUipo^ 

^uih q.uJijji u^p uujnnbplj ^j ui ui luj i^ ui'Ij z 

2 (]l. d-p^ \^t-nq.pujn.uj pjJiLu mp^ptPt ^^tP tJp JJliL.'iimfin^ 
n..m puiJaj ^pj^p" tp Pmuiujmm ip trçrt &hnpmm mpmph t 

O f]i- frp rj^m trp ppam mpnpiP çj tuujipu ^iuiJmi t <rp ni-mh^ 
n-ui trmpmnuu ujpDui f ni-mb ^o ujp ifpn.m hjmmppph 
^p umJ jiuappnm ujp IjrJi/^u ul. mp mm^u.m IrmpmnuiP^ 
^pm'h pitiJ^ r,o 'hmij^ nLu^ ip ^mjmP ^^Pmu^^mm 
"P'l["'"^'^hui t fflff pmuiui mmJiJm 2""l "iP^ * i^p^uj mp 
O tJ^^J^o ^ujqujnht \pmnpii.J[tp[i^ n Jp ^f^Jji Jiun.nt.^ 
O iJujhn..m uipm JiuinuJ uipiuui t pmmm 'hçn m $ ^mP Jp 

"iV 'tP.Lt ^b 'P^"^ ^Ji^il^i^ » [b ip 'hmtl^ 4i«^' tn.L'-' 

ij-uih uip hpJ^ci UL. uip mjiJL uin puiiJip Jp^pp h^"'^ 

7 ujçç n Jp Jaomçn.m JmpiLU ujpmui » f^i. uçimJ^P^ J^*^^ 
*iaç jko Jp *^uip mtJLpjjh uipiphmui mpiç n ul. Ş^p^PpÇ " 

8 ujp Jtum J^i^ jpt"li^t ^nŞ^T^ '^m.pJi « ê^H "'-t «*- pt'l^"^ 

kj ujpk"*^ * tn. *B^ "ilL '"^iptPl' '^ ♦ tJL'B^ "ilL ^"'^- "*' 

^p ^o uji^ ilimq.pJtt m t ^p ^o ujp^ ^l^ll'Pt "^ * tlL 4?** 

*Y/» 'ft'^Pt''ikp tu 9 ^p^^o uift^ t^il' t'^t"{ "> * "^- iJL ?"'• 

^rlyP "*- '^h'n^ ^hjJj "J*- tPlHr"^ mlii-^[i-Jli^ "{[jPl^ ^ 

U ft«- llLlLt"'^ 'P** ^çJ ^nu'ii ^jrh ujnLLLuj t ul. q^'uupaLijyp^ 

pphiu nt. ujp^pumrUiui f nt. ip uçp Jpmm n mh'hui y mni.u/h 

mJçj^ "ipppj' » UL. Jaomtt utpuJtpt uip nn.m uit ujpuiui s 

lO fl«- «Y/Î pUMUjuj^ iuta ttpiL. luiq^ ujni-Jf ^o mi. qusi^ ^o 476 irbf-P'nh% ê-Q. dthlJmilhTbfhU. 

IL 'H.^J Ê^ " inpnjtubuip ufnt*ii unL.uj Puja^ ujnL. $ jiu 
t^tuiê ^o n ipLUiP uipa^iuiiuip uinL.'Jb J-fi t jJiîtU^ no SiuLp 

11 uçbut^ n P^nihîlMiu untL. x J.p ujoj Pnub'ljiu uinifb^ %ui 
u^çd-pj^, t^lfpui tun ^li% u^nL.J* ui û.tu'biutup- ^ppp*ijl^ tp 

12 UML. ^uj^ ^o uttj^ ^tuJJpJ* tu[tp^ « U»ll^^ ei^ni.% Jp mp^ 
atubpJ , UL. tiçtnui ujntAj Jp mpriujbpu % i p '^uip n.p^tLutut 
nL. i^p '^l^Jltuj'iitntu Jji [Jhp njnL'ij Jjt utppk^ tunt^ Jh » 
n^tntu uini^ J^ , P ntfitbtu ujukfb J ft np ^tubtnpb iutj û.iu'ii^ 

43 ^pb ufnLiriu * J^p ^uip t^pyj-tu'iin-tu î^tutn^p ptP uip tunLh 

44 ^o Jp t/ptutu n.ni-tjil^p tntu x lnj^[i*ii n û.uj'ii^ ^PP *B^ 

45 ^p 'ij/nyupliPlt^ tfpinuM Jp i/ptuiu /'[^"^i- njni-% * JnLllj Jh 
uiptpjîbpb^ ^j ^ji^jiuim^tu'ij ) ^o ItujPlitnuijl^ [i'ij^ln^tntu^ 
l^iuiltu ^po iuri Jp IpuiblrrLtîiiliiul^ inuip rtJ^PptPt O-tuP 
^piputu ^np Jp ujp tfpn^tu l'lpU^i-pP p "btn Jtpp Jp uiuiiiîij 

46 III- niubuirîbn-iu % i^ P Hîij^ ^UL^b t Qhpiu LujiJlu no iîita 
iP Jjkpn%ltnuiuj uinLtP, h^n uiiiL ^uiptu% Jp tfnn.tn /m^ 

47 tjpJ u/nL'ii q-p2^q-iu'ii n ^lijiii'btn « ^«i/ no iun ^^tnltjl^i^ in^ 
V'^^bL "'H^n.^* l^ ^h Jilhh inpujJli2_ inp^pJ*,^o ^ uhp 

48 ^iuutuu/^ n tihtniu u/puiiu « '[jnLtu ^iiip ip^n-h ^i% ^h/în 
tj^inui n/p/h ^hj^ » Php u/rtLtPiu * u/p inhup^ k^i'^'f'P"^ 
t/.fitnnuç tuL. i/-p2r/.tub ^o n ^^liui'ijin t/p n.tutt/nLi J^pp f 
^o u/lîli ^p lur*2_ iîi « Jujf/.u/nL/^ n.nLpu/u/ij , Jp Jaotnhu-UJ 

19 iIiui/.u/nL/^t Ql Juoui^J^ iff^ ip Lopiu i/iubltJ^P^ po , tnp 
pr/t/^Pç /p Jiuin h/_ irh"!'^^^ ^inp tPuL^P lu^liPlih n uih 

20 i/.pJtn u/p^iîi X \jnLUJ Jp Jisoinhn-uj ul. Jp <IjiuJh Jutn-Ui 
Çu/Ç^tn p/^ Çu/Çtn ^iut/in n/pu/ut , luJlîb x 

21 Hp/utiluîij "/p.p/^ ^p ^h'^l' mr/lir/uîbn.tn u/p Jtuut hl^ 
Jtii lPh"p^h * 3*P "'*-'" up/tuiluîit inpop'b UJL. u/p^uîb no u/n 
Xo Jpn.tn buj X ^p nn.tu up/tuJuîit uipp/îb ^gJli luti ht/uîij $ 
'jl4i u/uipnLunLU ni-uîij ,^o Jn tPui/ui l/fttju^ph 'i'iît « Jibuii^ph 

pmu/u/^ J*iîi Jiuut h/^ irh'^p^h «Y£ " ^h'^l"^'^ u/pu/iÎM t mJliii « b Pbunt^ub ^o^nu 

d-a iina,nuu.i,wj.^n-u. ■&>S3S3(^ VbP * 4 "'|oi^/7«/ tif^ [tpiutn^pi^ Jaotn^ pi^unL^ Jiuut ^t IPt^p^ 

^ç f ni. ^hJnP çnu tnniu t IP Tjnnnuiumiu ttinL% c/v/ lunft^ 

2 qujhtL.tu t nL. itjp ]iuiu e/#» çi/^'it ttJnl^iu'bti.tu z ^n nrt-iu J-p 
"'lt^ ^""/^ '^*" "*- *^P Pt^fCq Jiuat 1^1 ipl^up^l^ JTbun^p 

3 nt- uçnuuçP lijnutiu t ^unpUtu a-p utoi n tttp *bpi/^a Mp^ 
P^h 9 IP-PPO '"I^^C^ ^H 1"^'^^ ^uti^ piutt£u^h «^ Jiutu 

'i ^pifiu ^o iPiu tt^p^^utn tuL. jtifu^h " ,PO ip "hp ftuiu 

tl_ irt"l'^ ut » nt, tUL. iPnL^iutnl^ph " ^^ ip "tp ^t^t 

O tutjjitpuU ui X ^p ujoj tuL. nLifnLtnt ^o ip tutjjiLi/tuLtntu 
tt 'jt^pPp^ 9 ip ul^p ^^^ ^o n tifp^/iuin </p luifnLih 

6 ujp uhotnu tnoij^p/iP^h t^^tlt * ^o */p ntL-tu tp^l'^1- <uj^ 
ijutb ^p i^p S^*^ tnr^h*"*^ "'- ip '^tj'/t '"utjr^h qt'^ui 
utpuiui y jiuJiuu ^o ip 'ittuiJ niniu Jh Jp ul^ "-Oit tPO 
n mp^liutn UL. 'biuu ^pp ujp tnorip[ip[t ['bujjl^p^ Juotnh « 

7 Qtut[ui'b ^o ^UL^ ^[i% tqnLit Jp iPnL^iuttjhpi[t n.nLnniu^h 
tPut Jp ljupui[ipiuu^ , tuL. ^o J-p uioj n t'/[^ pp*pftp^[^ 

8 ^[t iu Jp ]\uiun-tu X ^fio tui. J[i Jp iPujn.tu %iu^£^ *PPP 
tPni.^iuujhpt n "ip pf"-^ « 

J ^puioj nLpiu iinP J [i JptuL. n.oj^ no ujp^[iutnr^ t iuiP 

%tu uiu^pbf^ Jp uioj ti 'bpJh^ *PPPl^t > ^o ^uLb Pt^^ 478 irk-Pfi-nh% <fc ^nyiuiujhWbihR 

10 ^k^ti pnu^itiblt ft^tP ttt. ^^^Ji^ t •p^o J-p^ ptttU£iM£tt.ut iniina. 

ift^ i^opuM 44«^ pbinfu^ "'^l' 'Hptf^ * "'- tn. ^i'V' t"^p 

UiJ^lutiu tt^p^ J^jif^intup ujni%^ ^^ t^utii^^ ]aottil^uttu t^^ 

11 utui u^pu^pitz flu ^^ l^optu ^nLinpl^pi^ ^f^fiui^ nLp » u^n 
4^«^ ^nutjif^P^ ^tup^ ^nt-tfij^P u^nt^ f tt^jt 2fuq^lippt 

12 ^^J/i P^^iuJni.^nt. utuu£p^x ^p^p^pp •§tpp[^t *^n ^nJi/ 
Jaoinç t ^o Jiu ^pi^ 7inL.tv.uitu utu^fîit utnt^ Jn 'UuiulittiJ^ 

13 tut[jii[UMlin.tu ^fiuu^tntuft ^fi^ji^n.tu [uijna. ^pp * "^o «^ 
Inkpun ^p^f, Jp^ C^fiL^j^Jkpk 'f'^pt^ * ni- pkuiuil^i^ ^jt^ft 

14 Jut u^ ^uiuili^iuC^ftplik %nLn-k nLfi uiw^i^l,^ * f.o «y^ 
,tunLfi pi^iutuli^ tfJi ^tj'u ufp [unLjbl^^ Irui'uli tuilŞliPlif^ 

io ll[iL'b^in% X •fio tuL [(cfiuui[[ipl^ 'btuittiutn[iin jaoin^ iu $ nu 

16 ^jh uti[nt.i^^ ^tJ[i 'fujp^L^mPtu'ii ui x ^jnPut ^o ta^^ 

fuuLp ^ûup 1-p2_t' ^'"Pp (^ui^rji. u^^nLit f in ^o ^n tunpL^ 

Jujliinui Tiiu t ^^ ^o [^ ul^ft tuputj^ui f nLiuii ^o m^t pnL^ 

juiliui nLuiit ^o 'iiiu[unLjuiitui 9 ^kph^ PiupPu/it 9 ^^P^n£t 

uu/^puiTiiuptu'ii f iihpkjt muiui[iin^p[i 9 ^hpk^ ^[iL^pJl^P tuit 

S"Y' tPlft' "ipuinLli nu Jnuioj nLp *^uiPn [uiuiq. tttnLlt 9 
47 pL. tuL. Jn ^I^J[iiu'ii tuJnLi ui } nt. ^I^J[t J[i uin tunL[t 
18 Jçi[SnLtn^t fJL inL. iu tu J[iL^[it.tnl^ t irtu*b[i u^n[i^ ^ptm^ 

iP""{J^ * *P^ ""- ["Hpt'UUijl^ UL. qunl^ tui[nLi[ibl^ Jrtn[iu^^ 
49 Tiiii ^uiPut ^o Jn ^^Jfiui'h f^tl^ UJL. u^nuiui % QnJiu no 

^uiij^piutjt tt^nt. ^o ^iJ[i ^i'^ll'tpt ]noin(^[tp[i ^^ nL[i^ 

20 uitu utu^[îîi it^nuiiu X fjt. ttitt tunL[i ^I^J[i J[i uip pott-iu tit 
^iuJ tn[ibui » nu u^iuiJ^P uinpiit uitt iul. [unijit no tn 
uçn [uu/iç *^ut[(J[iiu tLnJuiiitnnb 9 'l^P't*B uin tunLuiit rto 

IP "^P uintnl^biû H^P^<M "IP uinLuiii ^o in %tutl uitjhLJiu^ 
%Uiii iii % 

21 /y«- n J[t ^o £n tjJJuiit ^[1 tiuin[iui ttini^ 9 nt. ttin iriu^ 

22 pusiPuit^ luJ^j^ uL ^pj^pk [no tnnJJnbuiii % ^^nLiu in ^uttJ^ 
uJitp Ufp^ luup^ i[[iL^[it.inl^ po tun 'O'pfi' » ^*^ " /p ^ul^ 
tjnLpiu potntu tutj[iij^ nt. ttjl^ ^nLuntn nu uji; unti ujnutiu 

23 uHt^^titbutj^t i^p^p ip [itluj'biniu ^uipp^ p^ti^^ ^/111^ ul. qwJp tq/t uuj^jrAph * nL. m^ /pu/^Puthut^ «/^ ni.Jhi.utf; 
jA^ftJ^* ^o n i^n^liutn^ $ ^o ^^ U£^ tuqlii.ifutituttu t^nOt 
<fn ^^ifp t/iu^^i-^utff^tu'ittt.ut ^utPft^ 'tf'L "C"-^ * '^C tuni.p^ 

24 tt.iu ^o ttt^ IJIoi^u funqJip^p tt/nuiPz \nL.tu iiiti^^^^l^f^* 
Jn tttoj n £n uf^p tut. i^^Juth ^o t/jt^ ^p^^uthin y nt. t^k^ 
tTutbftPJik "phlhPk Jifut(; jT^ ^pt.£pL.inf; fuotntu t^^Jttt tn^^ 

25 4>ll'f*9 3*fl f^y ^l^uiutnl; ULp 9 ^o ^fif^liuiu ût z J.£ê^ tuni.ftt.iu 
^o uttt tunttJi^P&lt tuaLiT^ tn Lonut fttntunçç faotnç » ^o 
^P. 'HV " *^IL '^"-"' ^iuPp tuitij^ f •fi^iutJht./fut^f; Ph^ 

26 tfiuJ* tl*ft ^PPfi'^ • tt*- "(LUV •^** '^n. "'^'tO^ tuiJrtt-^% 
nt. Jn Jjiii^Put'it ^iuPn tttni. tJç^^iunP^ > /»l %ni.iu Jn 

27 tuitha^ti. ni.fiiv.tu ttilgiutit utuL. x jjf.ff nL.usitn.iu ^o Jaotnf; 
fuoutn tuninût ttutitifit^ « ^P*BP. }P '" iJf^pJ^Pç ^Çl^ly 
unnn^ ^itiit in %iuif Piujfi&utit ^o tuL. in nuiiu ni.JnL.inc 

28 '^hp^lh ]ii*ut iit X •fio tuni-ft uiiP Jiun utPSfr^ > "*- 4"V» .^"'<' 
2^fipbP '"PPP^ » "*- ^f^ '^P'Pl^ ^k^fi tfîun-ni iftuit ujp ^kJfi 
fiJîttii 9 ^o ^utn jtiuu pi^JutiP ttintnnit uuionituiiiiniut ittn 

29 ]iuut ki^ IPkufiik* /?*- *fp "i^J tPHt^ ^*"^ '"^* ^b 'HP Îr'"-'L' 
tfkph ip lioput ^utPp ipq^^fj} '*"fk[h n'-f' "ip ^h^tn ^p^ 

VhP 2 

1 Qfiniu iuittnn funi.utapJ* ^o ^aL.% tt/ptj^%ph kp^p iy^ 
iJuîb ihpn. ^k^^ utp^piP Jp it/oj n ul. Jp u/oj ljut.nij.ft^ 
l/fiutb , UL. Jp u/oj lUL. ^k'ff**^ ^^ 'YZ! 'ft'^t"-'" n.ni-jiu 

2 Jpit %iu tnfiiiut « "^o uinih nt-uA u/h tfipn.u u£nu% u/p Jin.^ 

^iumhpk lrk,p 'HP"il^ ' ""- JpPk'f^'^ ^k^^"-'" ^p ^k'^l} 

ituibfiJkP n-iu tiipltk% 9 Iruîitfi Jp tpuii^iu upppiu ^utif^ 

3 Juotnik "*- Jtuutk » *P*o £p%uiifut k^k'"'" ^kJt^ fuiutj^fi%kk 

4 /yyt "*- tpubfiik ^iuPp tfk^ypPt^ * fl*- "'^f"" '"p "[k'f** 

^iuPiu j^o trkjtk n tttp ukoTpu niL.iu n.iuuP t'"'J"iJ[^k 

5 %ut fuiupft%ut t 'fio &utputnut lup JfiL.'Sfti-Ut Jp n utni.p piP^ 

^iuJiu utp pni^^ lup nn.ut ifiu $ nk. ^«"9 utpu^nif ipuifui ^t^ 48» iri-fiP-nh% j-Q kfi'KnuiiU'd.'bfhii. 

%[iqiuJf; n tnji^ u^ftibjMpf nu ^uiJhpft^ uml. [ttPiubl^ «* no 

6 /^ u^p Jiuiu ut « 'ijttL.ut ^tftuU ^o ptuu^u£ Jiutu 4/^ IPt^ 

7 uft^l^ n ^iutqnt.^^ *PP.P * l[l ut-fttntu ^iun-nii z fjt. yr« nLptntu 
t^ft ^ni-piP ^pJ'Pf^h UL. tM^jt^ tfiut/nt.p tt^nt.%1^ ^n pt/iuîttutu 
uiuti^fip- u^irU t ^tjtub ^o ^nt.'ii Ptu^fit/* tt^nL.'b « ^n nLpintu 

8 t^inîu u^l^ ufl^ IIL'PP * ll""i-/^ "in^ %iuu£ui ^o êrf^^t " 
Ptu^'ii u^^^iu f tt^^ ^kjltuo^pp [i^ UL. «Y^ %iuŞtp^ l*""^ 
tjtiu'hutjiit^ f ^o [fl l^opiu unJtiupPi^l^ iPiun-nL.ila»U iu > nL. 
UL k^C" uiin^pi^ tnt^^ UL. %iu ntt-tu Ptuijttl^ fiuiu iu z 

9 ^[ipui ^^if[i ^itinui_[ti^pi^ Uu^^tPl't in. "'-b"*"' ""'^P' 

10 tnnu^iu ^p Iptntu tJ[tt.^[tt.tnl^ s Ql. ^ul^ in nt-[itntu pl^Jt'^['L 
U^nL^iu 9 ^O uiL. ul^nl^ 4^«^ utuiPiu%tuPtiiii ni. ^[ii.ni/ui^ 

11 Piu% iii t ]n nt.[tiniu ^o ^nL.% uil^ inl^up uin u[ti^l^pi^ 
J-[i ^oLÎr u[ti.%^P ti£ni.% 9 ^l^u(;tn(; L[iL.%l^i^ u^n i^tu^^p 

12 tunL.%(;^ tiin u[iL.%i^p(^ Jititu^^ * (!ln%l^[utu&P iflti; uin nL[in.iu 
4"«-" it-njtuiPuiuiiUinii 9 Jn n.nL.t/t/I^Pç faoutçn-tu iiin [ii/uiii 

13 tiih[ibç ^o tuni.[i Jn t/nnhuiii ntu^nn x f^L. n ^o in nçi/iu% 
*PP LCL '^""h" n-iuiii^tu[Juiii nu in%uiJiu tii^ u[iL^(ip[iP[iç 
t[[iL.^[iL.in^ n Jf'Pp tiinifii liui%[t J^pp t^p ni.[in..tu unt-iç 

14 uiii Jn Jujit.tu tiitup2_ >PPP * H'- "iP uiin^P %ni[[tul^ tn(,u^ 
Pç ^o Jp iPiuii.ui npui atn uiuDf^[i lunL. [uujniutii jppp » 
tunL.[t Jp opPufj^ ^ijt^u%[t t uL. ^n ul^n iniup^ pw^ 'HP"*' 

15 JuiiL. ^pp « f\L. uiU£Piu%tuPtu% UL. ^l^tP ^[tt-jaJ^Puîii q.tu^^ 

IP *PPP "'■ '^fi '"l[^^'"P uip [luipkP tPPPf^t * ut-UiiM 
^uiP^ ^pp X 

16 \ni.tu ti^ptu n Irl^^f; Jp ujoj pnt-iup^^ 9 Iriu t[l^pnt.tu^ 
Pf^k > If^ui tiptijptuJf; 9 frtu ul^pl^ t/iu^^ 9 frtu Jp ui^lit "-^^ 

17 juip 2hJ"i-ui% ^[iL^tP %iu^iu t •fio nt.tu% u[i(; nt.tu% ff-pf^ 
if-ui% ii£ntfii ^o tnf; ti£p^ui[Jiu%tu 9 £iu^[t% uiup^ £l^u^tu f; 

18 Jiutu iut 'ljiu ti^iu ^p trl^^i; n t/îu^pnutP u^p^iît Jp ^[t^ui^ 
%ç [t^Ppptup ^ n 9 ^o ti^p pnt.tut^ tnp l^^ob^iLi^ tu^^^ 
ibPb "*- 'HfL. b'H."""tPt '^bfk^uib^ U£p ii-tt[ui up %iutl 
tUL. ii,p^tu% ^o %tu tup iu t tnp ^[tuJiU%[l ui^^ po ijt 

19 %tuŞfti^ ^[tutui uip^ *pb"ibp '^uL^t * fit- %ui iffLP"' V^pb * Ot/» 3 481 

a-p^ lunt-p ^o ^lçJfi boiUiiiu u^n iua.ui ul. Lnl^uimhl; uan 
fi^tua. uinihiç nL. ^t ^^^ ^ft P^uiJ u^niMti^ f gun iPtunpU 
*P[Lri^^ jfeoixrç utunrUM uipuiui « 'fjni.ut hPiPP S"*-" utp ]iuui 
t/hnr^ J-n usui^P^ uir^l^ y ^^fi jP*^ IP ui^^uiut no-iu 
Ltuhniub (fn lu^iliu a.uib€thujbn-iu hPiuiup- uini3niM lun 

21 l/opr^Ç t yjl^tj ifui uiiu t r^tu^iP tPiu ^iu $ f^ iPiu a.(;iJ z 

22 *fio tuL. ^çtfjitub d-n luoj &l^uiuuil; %iu t /n Loniu p^tuu^^ 

23 UL. Ptuifitfç iPiun-nt-tJiub « In ni-iu'buttu no unLn^p- nh 

PltP^ ^l^jiil f lUp L^O%llLI jllUlUUI^pl^ nL. lUp LI^O%llLr lUÊ 

yurj^jiPJil^ f nu J-p Lotliniun.iu lup i-PjJl^J %iu uini^l^ f 
Iju^lib %iu ^o J-p fiPliu£iup ^fin-uj [f^H^ f^ t /4" Jp t^oi 
Ijoijuitu php ^Ppr^^"-UL %[^ « 

VhP 3 

1 '^jnt.uj kp^H ^nt-% ujp ]iuuL ^pjuuP ^f^pi^ 1 PVb^ 
Jop^%iu% tupiuJji^ '^lP.pip' » IP .PO »p[' ]}uiu jp lui^^ uiun^ 

2 ]uoinÇ n.oiur^iu x Q'P2.t^ Jop^%iu% lupt-^^JiLJ^^^ "/P^' * 

3 %iu tui- n-p^ri.iub ^o ip uçp luptnç %iu t ^ppiu ^nL.% Jpppb' 
nL. I^oifpl; n lup fiuiu ip lutu faoutç ^iuP^iu Jç^^pPr^x 

4 IjiuiLu no ^tujiuP^ iPiu ]tutu luf; lu^^^nLiup iuni.% f ni.1^ 
Sujij^ ^nL.% Jji lup ni.ji uil^ lu^biu lu^p^lriup ^iuul^ tup 

5 "ijnLiu -^puifiu%^ tunuJiçip juo lup a.ni-Jr^ f ^'u^^bpji^ f 
JnLpuitun-fiPfi ^iupu^ ujl; ruuuiP f iupqnt.1^ 'P^Pt * "*- 

6 P luJiunLiupjiPfi f ^o tjini-pifil^pl;tjlrpli iu * ^p ujoj niliub 

7 ip nl^p fiPuMuP upn ^Jpuuimb qtuq^ujl^ faoiul^ ipl^ % 'fio lu 
nl^iftub ^ft ^nt-îr c/^ ip %iutf nLiu%tniu uip ^o iunt% f Ipuittu 

8 ^o ip ni.iuiuntu ^ni^ k^Jp '"P'PPPP "["^ * liutPtu %ni.iu 
^nL.% Jfi lUL. ^l^Jjiiub f htubfi quiniuiul^ f uul. ^iuPpb^ f 
^P^PbPt^ * uipJJfibtuilM * UL. I^inl^ujupn lutuiuf;piu% Jn 

9 tniui^ juo iuiuJ^% t ^p ^iiit1ni.uini.n-iu iniitpl^Jutb ifiu utlflt r 
iPuin-nLJç tL^fflt ittp ^l^Jfi uiJl^i^ Lto Jp u^p po q-iu^nfi 

10 ,Pp}^ * /?*- iPiun-nLJ^ %nL. "P^PpPp f ,PO uil ip Ijopiu Putu;^ 

41 482 Vbf-Mh% J-Q MVimihdXm 

i 1 i/^/»4" Jo'^lll'î-t //^ fii^Juttu 'hni. u^ni.iu x •fio /« nL.puTui 9 
JfnL.'i/uj'bp 9 l»ut Iji^nLUjfi pnubui f uJiLb^P 9 uftubl^P^ 
"PltPb * U3^kJ[i » PuiPuip 9 q.nL.£^t mqiuur£p 9 ^nL^^tu • 

12/4: ^iun q-pit- *"- //^ ^^Jfiu^tniu Jtniu ut « \nt.iu ni£.iu 
^tupn uinJtuttPft lut^jituM^ nu uiîu^iujipl^ Jootnl^ 9 ^n fuo 

J3 tu^^sitPtk » iPaM^^nuu^ftPfik 9 nt. uiuitjp^ x (]i. J-p ^"'^ 
ilni.tnnt.n.tu Ptu^Jfn-g^ '^[L'BI^ * ^P'PIL ^ ^fe^t«-«' /^ "tp 
U£iu2j.tuufi ^fi kCit *pt ^^J"* * ^E ^uiifnLinni-nLiu u^iufu^^ 
uip^p'b 9 ^tftub ^o Jiuiu Jp niuiu u^tup^^ *P£_f' > 4««-^ J^ 

14 ifrtLUiu'b uip^l^ * (]'- /£ "4/' "**- ^t*^t ^H.l.t'^^ lE "^P 
fuo npkCiCi^ t/hi.^iuujip(^ 9 ^o tuL Ifppk f^k^JtttPt "' * 

15 //«- u^puil^pk Jiutul; 9 ip "'P/j^ """" tfiiutnfi^tu^fiPfi ii£p^ui 9 
^o ^nt^ Ji;n.tu ^iuPf^ ^"'^t "l"^ "id ^(^tŞf l^oiftniu 9 

iQ UL. ^p,pp[i ^P^'L"ll!!H^ * Vio^i Jtuuj^ fji nutui ufp qiu^ 
%fiJ^pi^ utujafîb u^ptuui 9 Jp ^U3ifnt.inni-n-tu U£p ^uip fipfJ^ 
Piu^fitP UL. 'iiuiufi^iuP u^ppi^ 9 u£p qiuu£ni.putb ul. tiy^ 
^fiiu% 9 ni. u£p pnu^iu'bli fipMi^fitub Jp ]aoinl^n.iu ^p uipi^ 

17 fuoinui iqp fi'biitj^pi^ ^tut/in u^p^ph x Ql. ^yiup ^p^o ^ul^ 

"'p^n^ * ^P'PE "ip t"""i^p "*- tp^PiL "ip '"'^ti_ itJt '^t 

um 'înuifk puiti£U£ lPt"t^t "HKJ^^ » ^P. t'^'"t'*-ut UL Jp 
ffleutftLtu ufp ^P'PPP *PPPI^ "IP "'tuPt w-t * 

18 Ini'y JiUiuîb 9 JfiLp^^ 'HPyi^ ^P '^tl't fuotLiu ^rUiifiuia 

19 ^o «Y/» Piuuptj Skuijfiq^iu * JJ Jl^puiii 9 Jf^t fuo U£p ^ut^ 

20 uifbpii 9 u*- t*"^L '^'" "il^' ^P "'-'"^''-'" * ^J t'fpuutuiii 9 
in ^uip q.p^intu Jp iqiutfjiL uifÊjt fuou-iu JfiLpi^^ 'HI^ ' 

21 itP'" IP. "P"P V"*"'i ""- *" Juiq.iqnLUt ]^j iqiutfuiii 9 q-UL^ 

22 "Ltil. /«o tPutin^ 'P^lt"i ^ppi^ » ^** "it"'iiL '^"'"il^ * t/ 
q.fiLpuii I /n ^u//v q-p^ii-uttu Jp ^fiutfuabft luqujtf- fuon.ia 
i^Lpi^ iqph t 'iiiu £p upiip 2^^tfui% iqp fupip/tP ^i^Pi^'t 9 
aq.iu iPutn.nLJtu'ii ftio^nLin ^poquA $ /ç- u^p wpi_ utu^p^ 

23 mtPtt * '^H J90int iqp PpuLUuiiit* ^lp ^o uip^j^ tqp 
"'PL "iP'PI^ * nq.iu Jp Jaointu-ui ul %iu Jp JuiiLnLifuiii^ 

24 n.tat H*. iqn qiu%^ ^o 9 uiiftqui Jtpmut u^p puiiqiq mt JJl;p 4 483 

2o ^Pt^* Juii/tu 'îtuj^utû. ^l^tiutj^ 'îiuj^iuq.liJJ^^l^ enJ^ u^^u^^'^liûs , 
ffiL. psujfJn tfçijuê ,PpP^ 13 ntflihuiz 

nt- n-uiu^ UB i,caut tnpnr^ $ nt. eupaujhrUt ^o J^mçJiui/iç 
n o p ip lun hi^iJttjlMuiiu *^çiuj t 

2 P'P*P IP pkj 'ijpJk^k ttji^ , ufp ip^pp *ppc[^t ip "*^{'^ 

3 tnui tejpt//i%pij X ll^u «fp ^"7 '^*" <^/' 'hpdç^ uup^ppU y ^"'^ 
Ptu no JaouiJ^ ffp ifiun-UJ tfp tijoi ^^tujifç tnuipp elçnuj » 
^o upppta JiuuiÇ uiiP tsjp tijgffr^ y ffp up^ tuniup ^o ^w^ 

4 PpiP Lp^mmij tf/t * «/îo tunt^/i tJjjkjujh u(p^p*^i ^uiiju^ ^o 

5 ffp J'pn-tu ^iui/ita tu LofJr^ « fl^/i "''j-l ^i^"-t^ '^P nt-tJjh 

6 ^o ffp tniuptfk'but t nfupi^ ttjp ^p"-l^ * Jatiiujçpç n yt^p 
njiip- tjjp pit^P^ t uujip/i ujp poj ^iuPp pÇpujpç ujpupu » 
^o ^ni.'ij ffp ^uip bk^^n-iu ^l^tjtuuj uiiujr^ KuithMiU p"1pJ* 
uj ttjpquihpli » 

7 J^^ifwj^ iP^ ^k^l' * efrit-^uJUjkPlp 'HV^ "*- k'^t*^ l"nJlr 
tf^P^li nt- uip Puittiui ^tupp ifnt-pjniu^ uptdj ^{n.^{iljnu 

8 enk tiikiujh uipnui x U,ni-^ ^o Jp ujfy l-pl^^ ^ufh tfp tfp 
nn.tu ^jipiiijui t ^no k^'f'^lh J*/' uipauih rui y at. uipiç n ippri-U 

^ "/P.'^'" * ^P ((bku/iifhu t^tf/ih nt. Jnt.^uJupyP pp ujpç ^o cfp 

n Isf^n iu ni.uj'ij ffp nn.uj ^iup ^-^27- '"^ piuupup ippf^ 

40 ^p Jio ipijpn ^kj*" * JfpP"*/"^ utpnui ffp nn-tu Jfnpututup^ 

^nu tflu'^ujni.utnturç iirib % nt. U*u/pa-Ou ij-tit.n-Ç' ujpçj Ptua~^ 

liiuptuuç t Jto ffp uifij ni-p ffp nn-tu P^ijuih^ ujnt. f *- P*PP 

11 J~p nn-tu H-Ç tunt.fl iJLtuujnLi uipnifh * Jjuni.^ t ^it'Pp h^^ 
Pujii QnL.uuinti ffji t ^o ni.tu'ii ff p ujii^kpk^ ^^" * Jp "[^J 
iptutnpyu'^fiP/ik Ivouif^ tijp tfpn.tu tutuuip P oipuii piubç 

12 nt.ujiiiu'ii r^ ^o nt.tuh ffp ifprL.iu utpi ijiptt-ujt tJint.'ii t Jjtijtutji^ 
ptuu ^no ffp n Irç^iu t Jp nn-tu up iiutjiuit tnpoiu t uiL. jao 
eiiuujitfui ffp uiry n ip tnntjtuiniu ^^^m lunpui t ^iuP tu 484 vi-Fii-Hhn- ^Q hninvikimin-ii 

jiO ujn uuj^nbrU/ z ^hnuj J-p /^o/ ni.n lun ^y^'^'^hP "'PJ^P" 9 
hpj^P c/#» "i^l " ihpn^ 1"i]pbP^ uin^nuM > nL. J-p uiot nt-u/lM 

"14 ^o tp 'itujiluj Jutt-nq-^/jl^ ul. Ql^piutjjoi/tuf^ 'hr^ z ^utpujp 
ZfhtPh" 1ni.n.tuu ^çu Q*çi/uju Jp ntt-tu upitutJuib tnp^ptfb * 

45 J^pputltjjlj *1PtBI^ ^P uipbuîhn-tu f no tp JujLnr^/iJ^^iu^ 
tuiu tiut UL. Jp \liiPiItiuuit-tJj t nL. ip i/uj£ut nL^imtu itjnL.'h <fp 

4.6 ^hihuiurt-tu « Jjtutluj no JçnPnuujç ^ujIj ip uiuJ niuiu 
ttjb pohutr^ f ip 'hiutJ ^p/iiliutu^ ]ujLn^[i^[iiutntu Jfi t^p^ 
utr^ [iJo'huir^ t ul. ^nuh J-[i Jp ]tut.nij-[iL^iuç ^iuP tll^M^ 

47 PnLujb ujp [uofhr^ t fJL. Jp JJ^p^[itJ£upuuiL.uJ ujl^Jj^ t ujp 
PutittuJ ^tuPp uiuhtnph Jp [uptpII^Pn-uj irnt.ti..tJjjl^P ujpupjj t 

i8 ^o ujuLp pk^J[i^ "IP^t * VpU"^^ ^*"^ "iP "'b"Ph '^^ k 

(JlortriuJ^ Îjj t ^Pr^'lr '^i^ uiptu jp uj[ipiu niniu '^P'^ll^ ♦ 
[ihuijçP uip ntL.tu tJjpupu • JjfJ^f^ * b PbunM^b ^o^nu 

1 ' i oqnn » J][iqiJ[iinhnu rtL. gfiJhpi^nu J-ji^ ^fill^uuMi^ P*b^ 
uuMHniifMliftuthn-Ui uip ^umJ luoutl^ tiL. t^^ puiU£U£ Jium if^ 
ipit"l*^t • h^"^iP "*- ui^pijJltp Jn nn-uj J^ Juouifi^ ^^^ 

2 tj^ JHt nt. ttift^ puju^u^ ]iuut ^^ Jp^ujtC^i^ 3 J.f/* lli^llp uijt^ 
tPr^ Jp JaoujJ^ ^ujn sujrt Jn uioj n ^^tlJtittU u^ft^ u^ç uut^ 

3 ^f^ui'bui^ n u^ft^ it^P ^PPPl^b LP ^P^k^b [uouttu i S'"j['^ 
Jîit u^n ll'^n ^pnP^b uiJilt fiJuj'bl^ n t nu ijut^Jl^pi^ 
tlhi.^uttn^pit n t UL. uf^ ptutt^tt^ J\utu t[_ \Ph"t^b uutu^p^ 

4 nLJhi.tn(^ " * LP ^n'-'Ju'-P'U Jaoutl^ ul. (fluttj^ tPut t ^fufut 
^o L^j Jft^ Jaoutf; ^utPp ^iitu^^ujijtn^ tt£pl^iu% 9 Jp^ luouiL; 

5 ^iupp utnJujnri-r^lt n utJ^ utn tuub^ * ^o ]i1[j^/i^ Jut 
Prubl^ utn u^orj'bui itjnt. Jp^ nn.tu f ^ ujp^ ^nt.i[e[pp J^ 
nu ujp pni.^ tf f]^ni.iuu J[t , nt. uj^ *[*[!,"- ^k"^"'^^['Ptb • 
<ujJuj'b no ^nuîi lun niuiirA J[t t hp^PP "'" ^i[ujb uui^p^ 

6 "bf^ LP^""!" ^ LL 'HV " * if"'-'^ ^t ^P iPuiiuiu UL. Jp ptuuf^ 
U£n.iu ufp uf^'bLftf^J^i^^ uinifbl^ fp'biui[^t[ipn- np[uf^Piuiu ^uL'b 

^B^l^'^b îr"'"L"'^L*PLLPL^ * "LP 2j"ltf^tb P"*-^ ^L H*"'-'""^ * 

7 tJnLuu/b ^o ^nLTi fp JpiuLfl^tf.n'ii^iiuiniu nt. fp JJ^,pui[iiu^ 
utut utnL'b Jn ^L^J^i [ip[in.iuPf[iui'bnLiu top'blt,p tqnLlt t 

8 ^l'put ^klJ^J*nL£fiu^\ Jq^ n Itut pih'itk /// jyujLfktl.t^t"'^ nL. ^p^ J^^iu^ui^ ^tnp£i^ u^tl"' inni.% [ij^^ £^ Jj^^^ui^uiiu u^ni.% 
nuu/bç n in ^îun miitn Kt-uiuinuuj iJiiuuuiU oo /a.Aii/!x n-p ^ff' 
9 ^[i (f-n LoP^n.iu J-n iPuMn^ut ^ui^i^p 'bui Jui « ^finut 
ni.iuh 'iiuiÛLi "^[KPr^ <^/» 'V'V ""* .P** IP %iuJ nmuM nçPiujç 
uui in Pujnn uint. t ul. J-n Jini.pu^ Jn Jaomçn-m '^nuL 
KmihulM il^ljl^n-^jmh ) no Jn Ijmb^i ns- Jn ^ma. Jj^ijm^n.m 
40 ij.nL^Lq^ 'HP'Pl^ * fi*- *^^ [P 4^'//'^ *^nLtL.l^ nL^i mn uuinn 
UFm Jp uinliL.Umbmb ♦ ,po mL. J-p Upphmb mnL.fi pmjinp ♦ 
Êrmlip IP^up^ç I no Um pjçiiuu mpom Jp mu ntunçuii^ rto 
m^ ml^ X 

^JT'" ^J "IP't"^ *^nLjb mpnuibiîh jno ^kPp^h ^"^ ip 

2 bmJ 13 bmmpaç 'huj upiL. » \ujnlih ntpm no ^ulTi mnqm'bn% 

L[L ^p[i"^p'l^"**^ Jp ni p mi!nt.i uip t^njijçlJ J^p y^'^p^ 

tjç mU uijp^çtlmm J[i uptifh , ]ih^[ii^ joom!^ mp JiprL. 

aÇ^mJ^ Jn ntL.iu LoPfûi^ mp IiîilujI^P l^ ]uom^ t Jm ^^^ 

O umpl^P ^ppp « Ofjpm %mii/i^mP^ Jm Jp pjmpiuhmpbç f 

■4 um Jp 'îtmifimn/iphç t ii^ut Jp ^hukh %nj mnL. x ]ç jtLi^ 

Jsuh ^no miP Jp Joomif ^m^ pb mpJmpPim nt. JmapJ; 

Jp Juin^m ^mPp mmJnLp innifh t Jni.um'h uiiP pmmçp 

inpusf^ "huj' Jn uioi Jijjn.nL.tliiibn.m luo^nt.m ufnL'bç t y^" 

5 Jp Jaomçn^m no mpi^ Jm P hŞ^Phj "'/'.P"' * ^/'/'"' ^^ 
ipmP pmu^^plj ufn fL.ni.J^P^ 'bm ^p'p'^pn^f" i kmjitib no 
^ni% mp nmijr^ t 'hsu J[i u^uJ^ui n^ p m ifmnlr mp [i P [ ^ t 

6 Juomç ^y^^jim m t Ql. Jp iTmn-nt.Jm'h Jm [inn^p mpmJfi^ 

7 iim ^pppf^ 9 um Jp n t 'hiu Jb Jp Ufm2n.muhu/h z ^yupmnm 
mJ mp^ÎTmpp ufnifh t nrpm p^nnLf^ti. Jtum^ , Jp an.ui Ifp^ 
puibppp muijf^^ t fmnjth liiJ Jjii- fwjluP ufni^ fft%mil nmm > 
UJJihuh ^o mmmm n[i Jn nfoi umufh^tf. iuo qm^J^Pu/h 

O mfi^2P"^ * tlni.utu'h J/i miP Jn ufOf n ^mun^P mp nfi yui'Jlj^ 
tnp ufni^ t %m Pm'ii^ ^o jA^/i^ Juoml; Jp nn.m u^pm£^ 
£4" amh^ po Jp t ipJm no ^nL.% mmfuji/i^ iPm mni.% s 

9 ^p'" hj 'Hph^^ ^nL% u^/fpm /uo i^/i%^ tJiil "I- q^"^ J Vbf 2 487 

ytuJ uL. n.o utp Jnn"*-i *BPPt^^ * P ""-"' 'f^çtiui/jiLiiuj^^ 

10 J"^ 'A" f tPPP * ^'"-" "*- Jaourç Jp yu^h'^ /'" » iiuijujb tn 
%fuiJ n hpjjn-ujpipujlt uin lutipn^ph ul. utuiuiua.ujp ul. 

11 lun u^^ n^nLunLpjiPJtl^ Juj ^ujpiunl^p opp z ^iuilujh ^nL.% 
tpijhr^ J^ ^o Jp n ^iup Irç^^ yutluj'b ^o ulujiI ^ji tLUL.^ 
ti-J^tL. pjo ♦ JtiL.uiijb iuiP ypptP "'P^PPPP 'V"*-^ "'- "^Pi^ 

12 /y mp t^pn-u^tu u^nLb x fJL. ueU ^^u^^isijip^ "'p^ppp tiinifb 
^o ^nLJli no-tu Jp ]aotuçn-iu /"^jpo- uint^^ ^iun.pb tut, 
^o n ip ijitutup2ju^jipjiç UL. £p jttirJp^ /uo lutuiJ^P jppp « 

13 Jp i^oj nt-jiiu uitP Jji u^^ ^^piunuip ^pp^b UP'PPP 
"^P'Pi^ ^P ^omç ) ^po Jp iPuM p^^puiPnL ipu^l^ n uip^huut nu 
^uJu^nLp ^pp 9 "^ ni^uj Jatuuj^p^ triun.nt.Jujb « i^ itutjujb 
^o n-tuup^iu^ ntptu puuu^^p^ ]uoin^ t lui. rto ip 'bujJ n [fPli^ 

14 q~tup^[iuj'b tuJl^i^ nt. /t^pui tup^ptÛ s ^fiput ^nu^ ^j uip^ufb^ 
"IP 1'"^ ^L irb"['^^ ^nL.% i^p Ij^^nLm^upau'btuiu tJ^nL% > 
nq-tu ,p/*ll'"^h Juotn^ u£nL% t afipiu ^m/b Jfi Jp tuiji^ . 
Jp[lhP h p^^ * *^^Juj% lut. tpp ^ti-Ujb np^iJbiupb t ,po nL.tu% 

lo J/t Jp Ij^^ni.Ln/iuj'b ^p^uAuif^ z *f{o uLiub ^^iP ptutuui 
XPh"/^i^ ^kJ i/'tjltJ^ltptq- po tpuL^tl-f^ > nt. Jiu ij-iu^ 
JujpufbuifUJ t UL. Jp 9tu'^i/ç Jaouj^ n.tuujnL% t SÇ" Jp 

16 ^hJp Jiijn.nLilujbn-iu anui pb * fJL. tTuj 'biu ^iuipb pjtuuit;p 
uipuituj Jp U4<*j pjt^iuiuç tL.tuili&ujb t ^o ^iiip 4'^7 ^""{'Ç 

kt^'^^tjt^ /"o tP^P "iP^P!^ * "*- Pt^^bL 't"'t^'H LP "^P 

nL.tu'b lip^l'l'pl' iu « 

17 liuJuj iuiP çi ujp^uj'b uipn.iu iuiP Jp n uip n.nL. S/»^ 
'^P'P qkJ'J^ "t^t' J'^ » '^'" "ip i^pi* p^.plf^ «/i/* t/iptu 
I^JphP ^ppfi* > "iP ^tP"^ iupant.1^ ti-nt-iui n lu/iPrhil^ x 

lo Jp "1^1 ""- ujtupnuuni-u iua (I^onnuJ^ '&tuppa luptnnL. 

i/p pouiu Jp nn.tu ut^iP pun/ib ^tjn.tu% tPiu 'bui ^p^P * 

iu ^('pnJ nL.iPnt-tu ul. y^lbPb "*- P'i'^b liŞiP/iptupk iPuj 

^pi^ » ip ^ULtplLpiU PlUUIUJ JlUtU 1^1 1^^"^^^ * "pP*^ 

20 ^iuPp^l^ nL/i ^ni^ '^P.'^P}* ' Sjbp"' 21"'^ "'' l^lbPb^ 
Jiu ^WLÎr fjîi X 488 fi. Vk-PPnh'i J-Q H'V^%OlNi}'R%lhll VkP 3 
2 /^ Jj^pii'bujuiuj Jujj^bl^ P"^ib 'Y"*-*/** [\*- ^iphh ^Ji ^h*^ 

b'lil^'^P^rh J^O'^t "*- /p h'î^^l'l^ ]iuuimui êrujnutnut/^h^ 

utju ^punldçnuç uiu </« un^uM ^hu/but no n n.UiiJh Ufnoui > 

O *"- frp 'V?/ huLubç n a-p nn.uj uini tnnnLunh uiniiut « *[{o 

in. "PLlyL^ ^iuhmuj Irçnç "Ltu inuinPiu ) njinuj ^ni% 

4 uipluo uipnujb^ no Jn uioj ni-ltiu uitf* uiunnlir^ * ^ltniu 
iputfui ^o tuiJ in uiiu nutiu uiulTi t/A 9 iutP J-p nn.uj 
Y''b^/'" "7^ h^P P "l"*-'^ .P<* upluriblJliij/b uitP ut^ "iP'PT.b^ 

5 ^p^ * yutlujb ^o uiriuiu J-p nu ^ntJb uiprpjjbpb x ^p uioi 
nLliiu Jp J^i ^h'blt u^p pi^^tuJliL^'biu ^pp[^h t ^p ^J*^ 
'*-"'- *l_ ^^I'ujUiu liiflu'bl^ n uip tpubpb f 'biiJ uiiu ^o P^^^ 
Pb^"ih ^P^1_ " IP Pb^pb*-"/^'"^ uipluiii f nui^Jbffb ^tu 

6 Xtuîpp^ "IP"P" * l'^^l'^ 'bnt-UJ LujtUu no ^liJiilJ l,nu Jp 
n Jp iPturL.uj ^iup t UL. Jlit.Juibt b'^^^ "^ JiiL^tuu^bpk 
n Jp Uujn.uj uiuj > ^o ^iup Suin iPuj ip ipujb^lfld^liuitu 
u^ppiu pjo rj^lib^ , II L. ^iuupblJ uin n^libpb Juj uiliPpbb » 

7 ^tlu/it ^o iuJ* J^i n X J^n u^^oi ni.lnu ^J tipktti'b^ iuiP 
'"PL. tbpn.u^ u^ni/b ^p %iutJ ^^Jb "phl^P "*- "pb'îl^Pbfi 

8 JijJintu , ujp liiPuj'bb n x ^bp"' '^"t.uj uiiP l^ufblibiîi • tp^p 
O '^nL.b ^tutlli mp uiunr^pb uip Piuujuj x ^lipiu iuJ* Sp^ JP-' 

*PPP '"P^"'^Pf^ Jp juotubu-uj uipuipb Jp uirn n » Jp uioj 

utL. '^^Jp 2yibP bb *B^ iiiJ* 2""! uipuipb ip '^tii.iini-ptu 
40 Jijouiç Jp ujoj n X fJL. ip 2""I "*- "-^ ""^ Jipit. "'blyH. 

"'P-PI^ '^P 1*U n.ntjtu n utltPr/bb f "'- rt-b'^'^'^bP b^ b^^'^ 
44 ^k " 'tP'^b ^PPPPyb » i\*- }aouib u/phjö , irujbli (l\ujtlb J^ui 

nu puju^ujj^ JOt Jjuiu bl_ iri"b^b "-bj"t Jiu ip uj^bb nui'^ 

42 n-iuuld ^ui X fJL. Juouib Jipti. ujpnui ul. tjbuiui uipoijj iPuL.^ 
^tuuj^pk n i^p u^p ^uiilnt.uini.iu'b y ni. fip u^p ^b'^t.iu'h , 

43 ^iltub ^o b '^ttj J^i ip u^p n ^bj"' * i^uil^ui ^o i^p 
^nt-rpiLpuj Hll^i UL. (Ijujilb Jiu , ip ^t^P nbtu piuuiui^ JJbP 4 489 

tualianlanuiui ujç a^nLunLU uinifhn-Ut tnniç n CL.UMilh ujnniuz 

1 ^P "'-t' F^'l^^ ^J *^ph^**^ ^P nn-m uiiP ^ijui inji^j^^ 
nt. itc^P^ infiin^ iij[i^ ptuu^u^ irt"t^h > .^o ^^ nn.iu 
jwi/ujii ^nLhujpij luianiruj nu t/v? Jaouihn-Ui Juiri.U£nLi uj^nLlj t 
iujJujh jjo ^UL.^ c/#? iPuj UiJuLuir^ in ULpuiuJ ^çu[i ipfin^ 

2 akuiuj ujpp * SA/"" ^nL^ in^quj'b^ ujiP ^^ pi^%uf^[i^uj^ 

3 uiuîhuj e/yri nn-UJ uifi^ piuu^u^ Jiuuih ♦ Sl'C^' tp'^^'tP^ 
Jaoui^ nL^iuj uj t lrujh[i iuq[in u^ul^ç n t ul. cr^ qpLiuÇ 

4 uinLn ufp uui^f^^ « (]l. J-p n ^uj[i tr^^h mpquj'ijui f^puirpÇ 
fuo ufp iJiujq-pJliPli UL u^ji IPIu^uiph ^k""l *PPC[^^ * 

5 IjUj' UJP ^hp"^ lunnnLufij yuihu'ij ^o i[.iJjjpŞnuli t ulujIi 

6 ^o Jaouif; 'huju 'hiu ^^ x -/îo [p tPlt^ ^ujhuiui bh.pk 
Jn mp^h t'^"-'" ly^uip UL %uj^ujq.fiP[i 'huj^iu t ^putu ^o 
Jaouii; Jp ujoj uii. ^h^h tPVt"^ ^"U^ uuihuioq^ ui ^^ 
ihjjlM ^o ûjiP Jn luifuLpuuj Jp nn-uj l[oh nu ^h'^^^^hPt 

7 ^pppf^ « Sjtp'" Jooini; tPiu Jp iPnLpuiiun.[iPlin.ui ll""lt 

8 Î//A/' ^pp • tlP" ^P '^itltPt"-'^ * d*E 'HV "^t'^ ph'" 

•PP^t* ^'"' iPiun-nLilh ph^ utp,piu t [h Jaoiuh ph*^ uip^iu » 
uinLfi ^o Jp nn-iu ^nL^ l^f^^nLuiui^ juo Jfi uiui t 

9 I]l Jp u^J^mh '^ph ^uju^ujhmf^jh ^ui^hP %[^J' Jp nn-iu 

tPlt *pt 'i^pJt""^'^'^p^h * i/'P"' 4'"-^ "ipl'"^ ^P J^o'^h ^t^ 

dO ujniShui ^uiilnLmnL. ^ujuim*hmJh x (]l. fmpn-m tPlth S"*" 
^uL'ii mnp^ [p %mJ lPm^hi[.n%ftmmm u[nL% Jp ^h"t 'HH*' 
pl^ujijn-m t UJM^pptij ^j u[pl;m%^ miP Jp nn-m pui[m mp^[Uj ^o 

11 ^h^^t ihu'ui ^nL% 'tp"- "IP^ * fj'- 'P'UphP "IP'PI^ *P^ ^ iP '"'•0 
tÇ luomm mp umnr^ph 9 iil Jp n ^mp ^ h^ph Jp'P"- ly ["^ "IP 
2P1"'-P" * "'- "iP 'uhuPh t*^ "IP ^P'V'IP^ * imJujh no uui 
Jp nn-m pi^%u[[i^ *PPP » 'P^ "IP ^P '"'''piîui mnLoqm%n.m u[p 

l^mhuih ^uinLpij t UL Jp n-pyt j^t"-'" Jt'-^P'^^ ^"^ "ll^ * 

12 //«- '"'P ^'u t'"'-'"1[^ hj Ufpl^m%^ ^o ^nL% Jp iqoj 
luuulmm ^iL%moqm% uih t"^"ihp "iP"ii*^ f *P'* 4 /»«-£# q-'U^ ■Î90 R. jrif'Mh<i) J-Q p-buo-xnuhhimji 

uuJif^P %tu^^ nij^uj u^iu^^ujujiu/u 9 ni.uj% no nLi/}n_utl^ 

13 nt.u/b PnthtUuM x Sjtfiut ltp.p[l '^'^ [tJuj'b tj^[i'bt^ ,^0 \P^u[i^ 
"fi^p nL. ^ft^JiutP ^fi^p * t[ni-utu'ii (/jt jfuotnJ^ in juujihntu fnt/b^ 

14 utoqujb u^ft^ JÎTh^l^^h f f^P nt-[in-tu PiutJ ui^ uih%uj « ^tP'" 
nLJitu iutP u^n ^Ç^nut/nt. lUu^J^ t/n ntLiu tnn ujl^'b no iuiP 
^o ^tnptu ^tuPf/bi; Pimju^ui^ l^^ujbjt tnn J[ib^ f a.iuP in 

lo /'V^ //* fUuiiJiJitu ^t^tnoqutb tn^ 'biu UJn^nLni^ t ^ftnut 
piuu£U£ i^/f /"<> "(P t^ ^t "'ll'^t *^[l uiujblf^ "i"'y '^tl^^ 
^4" "*- "(P iMJon.ni.1^ Jaouil^ J-p tutjlii.tfuj'btu'b ui^ uilj /""^ 
L.ujnn f UL. uin Jiutu *^iuPn tPnnhujb tutlnt.1 uiç nn lUJiP 

16 ujnun.libpb t Ptiu^ç ujiP J-h no Lnjbn tfu/buj ujp nt.u/b 
pijjtl ip '^iuiJujuitu Piuujujç 4''^P/l'ly"/*2- tPPPP^Ç * /P 
luijpu/btnuj iuiP inç ujl^iu n.ujihJli^ uint/b • ul, uip ul^ 

17 ^uiihuç mujihi/uj iiiiP ujp ptuujuj uil^ uipujpb z "ijnLtu ujp 
jtnuujçpçiL. ^u/buj Jp ^iuilni.uint-n-iu pçul^ih ufpuipb x 

ViP 5 

1 Jtutlut Jp uiOi ijlgt/u/bu/b UL. npiPu/b çi itjpçu/b tL.nL. 

2 ^tuckl^p %pbiu Jp nn-UJ %ptl puu/butpbç x Ohput ^nL% n.u/bEi 
uu/bpb ^o it.oitu Jaotnç ip ^iuijçtntu niLtu '"P'l thiLutub 

3 n-h * \\iuilut ja^o uip uj^'b u^iiuJl^P ul. I^Jj/bliPli iu % ulÇ 
yuqk ^tl^^ I^Ş^tL LP. "^P nLu/b m^ u[p ^lu'^ nti-tu 

4 utu%^Jih Jt/bm ^mJjti^ ni. ml^ jiil^puu %ut mpfi * ^tuJut 
^nt/b l^j utphu/l/^ ip tL.mplimm îr^îmîr 9 ^o mL. nii.m mptji^ 

5 tp til^p n utp bliiit « Sjp"' ^nL% ^l^Jliu/b Jji ni^miu n.o^^ 
%1/lif^ f nu ni^ml^ ti-obnb f (; Itui/t ♦ ^"' h '[-"'^Pl' ^i^lÛ' * 

6 HjiLumiiiu ip juuiiJuim %ut ^t/b iutP nii-m uiuj^^^mulimh f 

7 /4" ^^2}"^ "*- '^P ^[tpmuhP '^f^ * Sj^P'" mnt-u/b .^0 //» 
ptiîjJmm mp ^nt/ît ip ^iutlhtntu ip pjijjJ mp ^t/it » nL. mnLu/tt 

8 ^o uhpluoi) mpujp% ip ^''"Ih''"^ "^Pt'^2- '"^"{1^ * Z^tjiiPm 
miP Kht/bnli 4" iL.o%pit uip &lipmuhP mpmr^ f nL. 7/!/'/^"' 
pitut%ç UL. JnL.^muthPç uitP ip uçp pto nplipptui f "'-J^p'^p^^ 

9 4v" ^mu/^h ["hp'"'h "*- ni.tfht-mh Ip ikp /"** "'hj^l^ * ^vP"^ Ubr S 494 

Jaoml^ ifui J-p uioi nuiql^iul^ Jp uijpii %iu ^PU t /ç u/n uil^upç 
Puju/u/^ iPîu ]\uuM f^ iri^"pit *^^ «Y^ l^klj""k '^^'^"ijtL'HUj'* 

10 "iP% * ^** ""- ip ni^nnunui uîuuiui utin f ^uija ui no QhPÇtB 
iîiiP in juuMihnui ujnfnr^ h^P^*B ^h^yP "([^ * "iP "^l^n.w 

1 1 P^uiil uitP U/nJ^liii * ^n uioj uiL. J-p ^ujJnLUini-nLUi pi^u^ih 
uinuinii UL. ^uiJnLUinL. iPuiJni-n uinnnliiiuJuili no uinnnJbJnx 

12 f]i- Jp nium liuJiu uinpr^^ l^j uinl^iuii f ^O ^nifii %uiu 
uinopii ni.uiii ^o in %uiJ ninui nui^JçjJ- uip^^ph^ nu 
u/n piuu£iif i^n ul^n nuiiu Jl^JhLpg^ f nu Jp nti-ui 2.t'P^'^ 

13 piuii uinpifb * f]L. Jn ni-uiiiiuui Jp U£Oj luJ^iJ^ ni-iijii , ^y^ 
JnL.^uiuil^/Jl^ JintL. a^uiui nuirjuil^lJ tfp^l^ f "*- "(P ^"f^ 

14 Jni-uini.tL.uM u^iuiJ^P^ "IP.'H^ * ^*" ^P niuiu luiijiu uip^ 
^r^ f I^J uini^uîii t Jp Ppn-uo^uiiin-iu utp£^ uiptnpii t Jp^ 
ntujh^tuhtuui Irtuntuni-iP "ip,pf^ * Jp ^hJJ"^"-"* Jp "If^ 

15 utuuin uiihi X W^l!"^!^ 'buiupîi ^o uç^ç Jp lrç^çtL.uM 
uil^jui ptupuiuiliPlil^ puipiutn[iPli mp^uM , ik ^uip ^'L UL 
uinL. û.uiii^liplil^ "iPJHI^ * i^P^*P ^P ^uiijni.inni-tL.tu nL. 

16 ^kpk^ Jp ^I^Jliuiijn.tu t gujjliJui 2j"q^"i[^ * (i'7) ^"'p ^H^ 
i8 %pJh^ "IP^I^* l^PL ^'^P q-p2.t'"'" IP^PP "iP^P^ * tP^ 

ifui ^o ni-liui îu Jl^niuJh JuouiJl; iqp Jiuiu ^^ ipl^uj^l; ^^ 
19 u^p n « PnL.^ I^i^ ^ULiuuf;^ ifîu q-iuJtun-li'bi^ * (20) 4*tjqtJi 

21 uii^pfiPlitu'h ip "11»% iiih^iu% iPujil(i% t ^îiip tP2It 'HP ^^** 

22 n-pui[i%^ , uiL ^o ^iu%^ Îjj ifikP "ipJlPP^ * J*P ^'"P 

23 P"'P1^ IrtuniuJîun l-p^Ji''"'^ uinLp uip uîu^ijii i fju Juoinçç 
ukluiJ^pi; uiL. uipluo n pi^JiuiP lutiliti^ u^p^îîi f ul. i^Ilu 
uilii-PliL.% nnt-^h n nu £iu%(; n ul. ^tiP lioilaiuih n ui^ 
n.nL.utiLp ui^ 'ftt'^Pti^ ^uiPuM ip nppui C^ujPf^^ ^"'"l^ 

24 »/^ iPîu \iuui f^i^ lPt"pit * ^Jjfîh iu uiL. j^o n inuiif^P 
J^PP * ^^ ""' "'^ It^ui Jli uip^ui t 

25 hj uip^mii^ Jp uiy Jiu utnilui "ip^[^ * (26) J»^ ^kJ^ 

27 uipk"^"-"' "if^ '"ll'T. "-"'Jt""uk "pp^ili^ 'HP'Pl^ * ^P 

ntt-uM uip puiuiui uoUtnujii uip^piP ^o Jk>pP"^"ik ^ujii Jp^ 

28 ^kJt ""it'L "ipk"''''"-"* "(t luo%tnp% t flbiujkpb Pw»i"it 

ifîu \\uuM ki_ }Ft"l'^k "Id nn-ui u^iiiîu * uiJ^ t 


-«^ssy©- Pt/* 1 1 ^5joy«f# HL. JjjiqJujLnu tiL. ^jiJnPçnu u^n ^ujê/J^ iPut 
Jaoui^ UL. /y^ puju^u^ fiuui 1^^ IPh^t^h <^/^ Si^ijmP^ f^k^ 

2 uujnnU^b^u!hn-UM ♦ ^n nn^uM Jp t^lhh ^utilh '^"' Juoutç ul. 

PuJU^t^ JlUUt J^£_ ipl^ufl^fi^ flitUtjf^P HL. uJ^^UjJ^P mfttHUt X 

3 lutonJut ^O ujJ ^J*p ^""Z. ^P. "iV " *^fL 1"^'"^ ^P'PCP 
*HP>PP^ kj "tnh'^ * ytJijuj'ij ^o '^uijpta itt t n^ntu liJut%ç 
n ujn JtniL. ti^inut ttJnL.'bl^ tt^titut utnu^ut f ul. ifni.^tuutL^p-ç 

4: n in ul^n ^utJnt-Utni.ujIj ijtnn. utpuiut x Jni.uiu'it jto tuu 
ujn juo Jn ujoi tuL. umujn nt- liilut'ibl^ n Jn u^oj ^iuiLxj^ 
pujituit^ UL. upjuj^p- ^p^utijuif^^ 9 Jp u^oj n f^p %IUlJ^ 

5 ^k^h '^pJutPh Jaoutl^ ptuuîtiu juo mpuif^ x 'Jio uLJim [lu^ 
U£mpi^ ^mq. ^tpfimpf; Jaoml^ uj 9 ^m^m ^o Jp ifimmp^ 
2^m^fiPp(;^ Jaoml^n-m ^ni.'ii %ujjft^ "iP'HJ^ * *P^ '^P "IV "'~t 

6 mmfufi ^uL.'ii l^tjfiji^pm'it '^^^^A^Z!^ * Qt'-'^'Pb LP 'H."'C 

Jaomç ^mtjL. iu 9 ^o Jp ULm'lttL.m no Jp nn.m uppiiçPmu 
utpmiA ^l^tjiuil^ uplttj^pi^ nL. Jp nn-m no upfujçPm'ii 
ntpn^^'hjpt ujp Jujti-m PtuJ hJutij^ pm^mPftPfi^ ujpmiu x 

7 Jt,L. tj^Jmij ^o pmitjuj \Pk"t^ "ip 't"'-'H^Pit '^td^^k t'O 
Jp mtjpi-Jujitutii lul^ m^Ji^y'mp mpujui mp mjçJç mljmç x 

8 *^o ^mjm ujpuPjiiiui Jp ni-ujii jao Jaoml^ %pnm%pb ul. Jp 

9 fiit^lijh PmiMjujl^ Jut Jium l^j_ Jfiiult^k l'P'"'*'P ^"'^^^ "fi^ JJin 2 493 

ujqujuitu nLtuU J-p priLtut Jaoutç Jn 't-^^^^hfy li' '^hl^lh 
10 nt.^ ^iql^tnji ^klJ^Jfl^Pl* ^h ufpmui * \n ni-l^ tL.omuj f 
lruj%^ in njvP tu ^iuPf^il^ 9 [P ^ujifiu ujtt^imjij u^n [la 
nkP utni'bç nt. i