Internet Archive BookReader

Placcaet (van de Staten van Frieslant houdende ordonnantie) ... : omme egheen persoonen nae desen tot den Kercken Dienst toe te laten ... xii Septembris 1616 ... E. Reynalda