Skip to main content

Full text of "Polyaeni Strategematum libri octo"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ 


^' - _l ^y''\}M]y' Ui^P'^: n>TT 
"'n-f. LO 
I N nOAYAINOY 

LTRATHrHMATIlN 

B I B A d I O K T n. P O L Y A E N I 

S TJL ATEGEMATUM 
LIBRI O CTO 

I 

RECENSUIT 

rSTI VXJLTEH VERSIONEM LATINAM 
EMENDAVIT £T INDICEM GRAECUM 
ADJECIT 

s:r:s'jEL mursinna 
^ BEROLINI, t756, 

SUMTIBUS A. HAUDE ET t. C SPENIRl 
Bibtiop, Reg. et Acad. Scienr, pnuil. 

t¥Fi$, atORari lunovici wi^tTERii KP G^^.f-rs HARV-hRD 

UNlVLi^.SlTYl s /I/LUSTRISSIMO COMITI I 

VIRO EXCELLENTISSIMO 1 GUSTAVO ADOLPHO 
A GOTTER 

AUGUSTISSIMI 
BORUSSORUM REGIS 
SUPREMO AULAE MARESCHALLO 

ET A SANCTIORIBUS REGNI BELLiqUE 
CONSILIIS 

DIKECTORII SUMMI ET GENERALIS REDITUUM 
^C RERUM MILITARIUM NEC NON POSSESSIONUM 
<^UAE lURE DOMINII PRINCIPIS SUNT 
PRO - PRAESIOI MERITISSIMO 

COLLEGII qyOD CURSUUM PUBLICORUM 
ET REI VEHICULARIS CURAM GERIT 
DIRECXORI SPECTATISSIMO 

KGNiSSlMO ACADEMIAE REG|AE SCIENTIARUM MEMBRO 
KIGRAE AQIJILAE ET ALEXANDRI NIETSKY ' 
ORDINUM EQUITI 

5ALUBERRIMIS CONSILlIS FATRIAM lUVANTI 

«tSlft BE0ITISSIMO ET OPTIMORUM STVDlORUhl 

SUMMO PROMOTORI 

iRUDlTORUM FAUTORI E X 1 M I O rOLVAENUM # 

tUTOREM Rtl MTHTAEIS CLARISSIMUM 
0B5ERYANTISVIMA MENTE 
DICAT 

S A M U E L .M U R S I N N A- 

PRAEFATIO. 

imU Grxcanim Ucteramiii fic praeftan- 
tia^ ec quanta adjunienca ad veram 
erudicionem ab illis fint exFpeftanda^ 
ignerare nemo poceft , qai fecnm 
nodo repncare velic, omnem dodrinam ecfcienciam, 
qna qaidem nos ucimur, a Graecis inaximam parCem 
originem liabere, ab illisque ad Romanos ec ceCeras 
geDCes pervenifle ; adeo uc illis accepca referenda 
fincquxcunqae ad ingenii cu1curam,adpacisecbelli 
negocia rice craftanda ec ad vicae rationem bcne 
iDftjcuendam percinenC. Proculic haec gens con- 
fomacos ec perfeftos in omni arciiim liberalium 
genere viros, ad quos Canquam ad normam et 
reguiam refpiciendum eft iis, qui animo ingeni- 
tam vim promovere eC opCaCam ftudiorum meCam 
concingere cnpiunc. Quod olim Horacius Poeds 
pnecipic ec inculcaC^ id omnibus, qui cum iVIufis« 
id eft^ cam humantcace ec licceris habere aliqirod 
commercium volunc, fedulo fuadendum ec iCeraCa 
idhortatione injungendum eCTeC: 

Vos exemplaria Graeca 
Noflurna verfate manu^ verfate diuma. 

Longior mea foret oratio^ fl iam idagendum fum- 
'^Tem, ut laudes Gr^corum dotirinae debicas^ uci 
cei, enarrarem ; fed cum pr:efencis infticuci mei 
'*m non fert, haec ukerius pcrfequi» id CanCum 
ifianeo : optime mereri libmios de republica, qui 
(^3t£oram fcripca aitide imprimenda curanc eC 
bmcSiiis non parcuntj uc veCerum iibronim facul- 
^ et copia Dt faciliorj quo habeat ftudiofa juven- 
cn duccs et magiftras ntillis aliis Cemere compa- 
)( 5 ran- « PR A EF A TI O. 

randoA, qiios confulere et a quibus in utiiium re- 
rum cogmtione proyehehda pofSt proficere. Q.ao 
confilio cum optimos quosque Auftores Latinos 
Vir Honeftu^ Spenerus jam ex^aliquo temporis 
intervallo elegantioribus typis mandari volutt, fe- 
cum poileacogitavit, utiliflimum fore, fi idem in 
Grxcis Auftoribus edendis inftitutum fequeretur, 
ideo, ut hujus rei faceret periculum aliquod* me 
rogavit , ut huic operi manum admoverem. Sca- 
tim amplexus fum et fummoper^ probavi ejus vo- 
luntatem hac ratione juvandi litterarum ftudia , me- 
que actinxi ad laborem hunc fads gravem et cum 
milltis conjundum moleftiis» quse forfitan adhuc 
majores mihi vifae fuiffent, nifi quxdam me ere- 
xiflet fpeSj fore* ut iiac via plures incitarem ad 
' fontes, exquibus* princeps omnium virtutum « (k- 
pjlentia hauritur, ayide quaerendos. Ut iis, qnt 
animuiti ad Graeca applicare inftitmmt, eo magis 
commodarem , elegi Polyanum^ Audorem intel* 
ledu facilem et ob'magnam rerum varietatem 
f^mmopere jucundum. Qiiid in hac editione a 
me fit praeftitum, cum qusedam de Polyaeno ejus- 
demque editionibus praemiferim » paucis exponam. 

Poljianus gente fuit Macedo et Rhetoricam» 
quod ex Suida difcemus, profeffus eft, in foro 
etiam caufas egit, quemadmodum i|>fe de fe fcrf- 
bit. a) Fahricius h) feptem alios hujus nominis enu« 
merat, quibus duo adhuc adjungi poffunt, quonim 
alterius in Livio c) Mterius in £lio Spartiano d) fit 
mentib. Vixit temporibus Marci Antonim Philo- 
, fophi ctL. Veri, qnibus haec ftrategemata paulo 

poft 

a) in prooem. lib.II.& VIII. h) Bibliotheca Graecafc 
Tom. III. ^. 482. lib, XXIV. c. aa, ex principibus 
unus , nomme Polytmus concionem et liberam et modeia^ 
tam habuit. <i) in vita Hadriani p. m. 70- PolyanutH et 
Marcellum ad mortem voliintariam coegit. / PR A EF A TI O. 

poft vi&oriain eorum a Parthis deportaCam dedi- 
cavit. An in juvencute fuerit miles et caftra iit 
fecutas, id quod Cafauhonus m praefatione et poft 
eum CUricus e) exiftimant, non fatis conftat; certc 
ex vcrbis ejus, quae in prooemio libri I. occurrunt/J 
id non cogi poteft, uti refte judicat acutiffimus 
BxlittS. g) Ex loco prooemii paulo ante citato ap- 
paret, jam proveftiori setatc fdiffc Polyaenum, 
cum hsec ftrategemata in vulgus ederet. CoHe-i 
git ea, uti ipfe fatetur h) ex variis Auftoribus, 
quorum verbis plerumque» quemadmodum ex qui- 
busdam elucet exemplis, ulus effe videtur. Me- 
moria nonnunquam lapfuseft, quoniam confundit 
res et perfonas probe a fe diftinguendas ct errores 
qnosdam in hiftoria committit i) quod qnidem 
etiam aliis vel optimae notx fcriptoribus, licet 
rarius, contigit. iniquior igitur eft cenfura Cle- 
rici, k) qut eum planc rudem hiftoria^ Romanx 
fuiffe judicat. Id jutq minim videri debet, eum 
Fromini libros ejusdem .argumenti nop in rem 
Aani vertiffe, quod an idco fadum fit^ quod lin* 
^am latinam, uti Fabricius vult, minus calluerit,^ 
m medio relinquo. Si Clericum l) audias. multa 
ftrategemata^ quae ab ipfo teferuntur, ufu carcnt 
etfunt ridicula ; ii dixiffet, quaedam a moribus 
noftris abhorrere nec noftro tcmporc in bello ad« 
hiberi poffe, non valdeipfi refragarer. Con- 
cedamias eom fabulas nonnulUs ipnmffcniffey nonne 
X4 « 

€> Tomo XIX. BibLUniverf. p.^J'^. /) p.4.hujused» 
f 3 ifl Laxico hi(torico ctini^o ^d nomcn Pol^ratni 1i) in 
prooem, iib. 3. f> v. c. lib. TL c* ^. i. Epaminondae tri- 
Diiituxoreiiijqui femperincc£Ubatuvixit,Iib. V.c. 2. confTm- 
dicfddb utriusque Dioiwfu, ilb. VIII, c* \6, $, di(^um ibi 
r^btum eft Scipionvs jiimoris- il>. c. 2J. i. mortem praedo- 
nmr:, qui JuUum Crtlirem ccpcrant, aliter narrat, quam 
ceceri hiitorici , nx wccam alia. Jfc) 1. cit. /) verba ejus 
funr : a la veritc \xn grjnd nombre de ces ftratagemes font 
cu impiadticabks ou ridicules, P R A E F A T I 6. 

ex fabula eciam» praefertim veteri, utilia difcere 
pofTumus ? 

Idem ille Clericus, quamvis tam multa in Po- 
lyaeno reprehendat, non camen inficiatur ; ejus le- 
aionem antiquitatum ftudiofis valde fruftuofam effe. 
In Commentariis Acade^iiae bonarum artium , quae 
Parifiis floret , m) quaedam exempia invenies haec 
comprobantia, Omnia autem ftrategemata Po- 
lyaenus cofnplexus efl ofto libris , quorum priores 
fex Graecorum, feptimus Barbarorum id eft Per- 
farum et aliarum gentium , quae Afiam incolunt^ 
oftavus Romanorum et foeminarum illuflrium ftra- 
tegemata contincnt. Ex fine Prooemii libri primi 
dilcimus , nongenta flxategemata ab ipfo fuifle 
fcripta « quorum tantum UCCCXXX fuperfunt» 
reliqiia vero defiderantur. Neque reftant amplius 
ta^ica ejus, nec quae Je Thebis et rebus geftis Impe- 
ratorum M. Antoiiini et L. Veri litteris confignaffe 
dicitur et creditur. 

Prima te)ctus Graeci hujus auftoris editio debe* 
tur curis If» Cafauboni^ qui ex MSc. magno aere 
comparato eum cum yufti Vulteji latina verfione 
a Johanne Tornafio io quibusdam locis in melius 
mutata» et cum fuis emendationibus ac obferva« 
donibus fane egregiis, nti a Summo hoc Virp 
profefta fuot omnia, Lugduni Anno 1589* <2* pu- 
blici juris f<^cit. Seculo, et quod excurrit, prae* 
terlapifo Pancratius Maasvidus Redor fcholae Del- 
phenfis ope colladonum duonim Codicum Ma- 
mifcriptorum, qoorun) alter Florentiae in Biblio- 
dieca Magni Etruriae Ducis, alter Cantabrigiae in 
Bibliotheca Collegii S. S. Trinitatis aflervatur, 
lopge praeftantiorem Edidonem Polyaeni paravit 
eamque in lucem emifitt L^gduni Batavorum, An- 
n& 1690 in 8« h hac ed^tibne multae lacunae» 

X 5 q«i- 

in) Memoires de litterature de T Academie Royale des 
Infcriptions et belles lettres Tom. IX. & XIII. 

i ^ R A E F A T I d 

quibus ante hic andor defonnatas erat, funt ex* 
pletae, diverla loca» quae medetam requirebant; 
reftituta , plures notae illuftrationis caufa fubjunftae. 
Secutus fum hanc Maasvicii editionem» quia me- 
liorem non habemus, cum yoh. Georgius Graviiis 
qui novam adornandam fufceperat , morte fuit 
impeditus, quo minus propoficum fuum exfeque- 
retur. A textu grxco , qualis eft in itla, ne 
latum quidem recefli ungvem, nifi quod mendas 
nonnuDas, quae irrepferant, correxerini. £x va- 
riantibus leftionibiis retiimi eas , quae momenti 
quid ad fenfam habent et conjefturae probabili 
anfam poffunt dare, nam omnes adfcribere pro- 
lixum nimis fuiifet. Latinam Vultejt verfionemy 
ubi opus fuic, emendavi, pardm alias voces pro 
bioris Latinicatis fubftitaendo , pardm ea y quae 
nimis a texCu graeco difTentiebant, plane mutan- 
do, partim toUendo fuperflua. Lubens* .tameti 
confireor» multa attencionem meam. «ffugere 
potuiffe ec fupereffe adhuc « quae ulteriorem 
limam exfpeftent. Qui norunt, quam facilis in 
his rebus fit lapfus, veniam^ mihi dabunt, fi quae 
vider/nc, in quibus offenderim. Nocae ideo ab^' 
fiint, ne moles libri mmis augeretur ec quia iis 
fadle carebit, qui bono Lexico inftni^us eft ec 
diligentiam in legendo adhibec. In indicem grae- 
cum^ quem ad jeci, eae tanCum voces func collaCae, quae 
vel raro occurrunc, vel ob fingularem flgnificationem 
funt notandae. Oper^ precium fecifl^ niihi vide- 
bor« fi labor meus aequis harum rerum judicibus non 
difpiiruent, quod qtiidem milii erit incitamento ad 
atios AuSures grsecos eorie*ii modq evulgandos. 

Ex Poty^nt verflonibtjs in linguas hodiernas 
h&is , feqiicntcs mihi innociveninc : germanica^ Ro-r 
lya;ns nnd Sextus JnUm Fnmtins Kriegsraenke 
dcr beriihtnteflcn Feldherren und eimger Heldin- 
aco j jcne aus dcm gnechirchen tibd dicfe aus 

dem P^R ABF.A.TIO* 

dem lateinifclieii . ueberfet^t und mit Anmerkun- 
gen verfehen von M. Joh. Chriftoph Kind. Leipzig 
1750. 8. Polyanus GaUicus prodiit Paris. 1651. 8» 
Hova terjio GaUita eft, les Rufes de Guerre de 
Polycn, traduites du grec en Fran^ois» avec des 
notes, par D. J. A. L. R. $. D. L. C. D. S. M. 
avec ies ftratagemes de Frontinra Paris, 1743. 
3 Tomes, in 8« 

ItaUca Njcolai MutoBi Veaet. 1552. 8* quae 
tamen non ad textum grxeum , fed ^d Latinam 
Vulreji interpretationem ejQ: inftituta. 

Coronidts loco appoimm quae P. Fermat n) 
attulit ad emendattonem nonnullorum locomm 
Polyaeni. Habuit is codic^m manuferiptum opti- 
mdt notse^ au^rum adbuc tneditorum, in quo 
colleftio qusedam fuit praeceptoriim ii inonito* 
rum militarivm fub npmine 'n$L^s%^Km^ cujos 
Aiitorem putat elTe Hitomm, non illom quidem 
AJexandrtnum , cujus fpiralia et alia qua&dam 
opofcula txftant, fed alium pofterioris stvi. In 
hoc' 7roi^€x(ioKSv traftatu pleraque Polyaeni ftra* 
tegemata IbpprelTo audoris nomine aliis faepe yer- 
bis referuntur, quandoque etiisdem^ unde anlkpla 
emergtt ehieiidationum et notarum criticarfam pe* 
iius; celebriores aliquot bic enmt 

Lib. t. Cleomenis ftrat. p. 20. I. 8* poft verba 
i^ioVTonf oivr&Tte^fs&av addendum ex MSc. d^i- 
^oivr^v if^/9coy, ^tod ctmfmm cum Us juaMaas* 
vicius invenit. ^ 

Themiftoclia flrat. p. 40. 1. 9. UTTdTTW dxfrig 
^oiYfauro ^rrigendum ex MSc. et ejus loco 
ponendum ihoy((Xa^ay quim effe veram ledi<^em 
imiuit fenfns* Correxit Maasvidus^ 

Lib. 

* m) tti Appthdice td Diophantum p. 4^. feq. "^fc^- ^ PRAEFATIO, 

Lib. II. Agefilai ftrat. p. 75. |« 4. iv Ko^veicc 
'Afl»|va/8f h/iTCYia-sVy ibi loco vocis 'Advfvccias 
reponcndum ex MSc. ®Yl[iec4Hg. 

AliudAgefil.ftrat p- 87- !• l6» Videtur intcrpres 
loco yerbi avrovhSv^ qood eft in textu graeco, le- 
giffe crrtcdcaVy cum verttt ciiieres (qiiod antenp d 
nobis nor^ retetitum eft) fed nihil mutandum fk 
MSc. 'evincltt^, ubi legnntdr hsc veiiba tSf^ o^- 
Vig if^og dx/THg itOiifUyo^. 

aearchi ftrat. p. 93. 1. 13. verba qtt^ 
Jam hic fupplenda ex MSc. quse tamen videtitr in 
fuo Codice vidifle interpres latinus« func autem 
fequentia ^ofjl ^ 8T&J5' dvmciva-dvro avaTDjSSvjej 
7Cfj[' ra^oca-a-ofJLsvoi atque ita defierunc cxfiUre «t 
perturbari. Supplevh hac Maasvkius. 

Lib. IV. Perdiccae ffrat p. 251. I. 12. hic vox 
IKKv^ioi mutanda iit ^lKKv^im. Hero z\th ver- 
bis exprcflir : hfeTYihva^e roiSrov , *KU^ea^niouri 
rtvec wV itgo(r(p\jr\/ci ihBivr» dno rm ■itoXi^ 
fjudjVy ori 6i rtoKiiuoi^ ^i^\ih>.svatf.vro u^ o^t- 
xv^(i)arctVy Xvx oa-ng 7CgajYf<^^v cuxM^hok^ 
dvoTcreivCi^a-i MSS. &* Cod. Oafiuf^. habent piaw^ 
\Kkvqkmv. , ' 

Alexandri ftrat» p, 202. 1. I. Y\v oi jf i^ccK- 
TTfyj^ vT^oayi^tHyri totb 6t] - - - hcuna fic rc- 
plenda : rore find 9vfJ& i^ dvl^c-iocg iioKt- 
f^^ig 7¥^aa'^dk}'.i:T€. Sufpl vit l^Iaawiiius. 

Lib, V. Pimmenia ftrat. p. 306. l 17, Hjc 
ttidetjda cx MSc* poft verimm ccvTo^ ftiqKcncia, 
d^Tig fjciy ^sf.) Tirri^ ^^Urcg rpma-ytov rm 
isoK^fum TQ s-L/vtSTtjua, Ixay^c ^i d-no^^ tfv 
h T^ ncrm T^f wwvog ."pi^g^C^m Tng Mdg i[ 

Tl*f r? P R A E F A T I O. 

r^ ^ttoKepJHg^ -fSv iroKeijUoov to cvvBr\fiot, ditO' 
yf>^(voU€V(it>v. 

Poinpisct firau p. 320. 1. 15^ Bva awsxoSg - - 
vox <TW6X<!og corrigeijicia ex MSc. et loco illius 
reponendum avve^oo^ei q^od ex conjeftura vide- 
rat Cafauhonus^ 

Lib. VI. Alexandri Pheraei ftnt. p. 34^ 1. 3. 
hcl dxoLria legendum efle» uc vult Cafaub, confir- 
nat MSc. ubi kgitur hd /4i9c^ ^nKoiot^U. 

Lil). VII. Cyri ftrat. p. 382. 1. 4. vox tto^ov- 
rsg corrigenda ex .MSc. in avfJLituOcvrsg quae et 
reftituenda in ftrateg. ApoIIodori p. 347. I, a. no- 
fter' codex rem fic exprimit oi hs, avfJLTFU&eix 
rsroov vi^dfJLsvoi x. r.K. 

. Darii ftrat. p. 391* 1. ii^ Saxxofv l^ovrm 
Imc }qco vocis I^OVTCOV, quae eft corrupta in edi- 
ttoneTomaefii» legen4l^ ex MSc. dvou^sdsvrm. 

Autophrad. ftrat p. 412. 1. 3. fJLs^^i ^aS/cov 9' 
reponendum procul dubio 'hti(TV\fJLCfv xoTTTra 7 
^\iod fignificat 90. ui MSc. legitur ^vmpcovr^. ^ 

Lib. VIII. Scipion. ftrat. p. 456. 1. 15. ibi vul- * 
gd ieg^r '(pv^oLycayol quod interpfes vertit ca- ^ 
pdvorum dudofes, fed.Iegendum ex MSc, WfJL" 
d>OLyotyyo} h. e. virginum dudores» qvae correftio 
et veriffima et elegtodflBnna » ut nullus fuperilt 
diAiiitaddi locus. TdSe 
'tr ^..% t ^ — nOAYAINOY 

2TPATHrH\4ATnN. HAEC IN8UNT IN PRIMO LIBRO 

P O L Y A E N I 

STRATEGEMATUIVL AiW«f, r^mmytifutrm 


V 


Bacchus» ftrtteg. 
n«» 


« 


Pan 
'h^«*a;^ 


f 


Herciiles 
emvf 
Thefeus 
Anfu^Sf 
DemophoA 
t^pirrm 
Crefphontes 
fLi^tXH 
Cypfelus 
W 
Hekes 
Ti(|iefy4( 
Temenus 
Proclcs 


Acues 
efrr«A«f 
Jheflalus 
l4EiMd4C 
Menelaus 
lU.B^fftf 
Cleomenes 
n«AbJjtf^if 
Polydorus 
Avt«jy*( 
Lycargus 
Tv^tt[»f 
Tyrtaeus 
KUft^ 
Codrus 
Mt)vivi«i 
Metanthui 
loAtfr 


/S 


Solon 
iTwiV^ftTif 


-y 


Pififtratui 


. ..' 


l 
A 


Anfto« I "«P*»^»T»t 'A^t^v^Hrm 9t Ariftogitoo I 

n#Avit^«t^ fi Polycrates ^ 2 

'Wuu0i - « Iftiaeus I 

XltrrMiUS u PitCacuS I 

B/«f tt Bias ' I 

vlxm ' y Gelon J 

^vi^etf > fi Theron ± 

*'u^m fi Hicron 2 

^fur^x^s ^ Themiftoclcs 7 

'A^ir^JSiff ««^ Ariftides ^ I 

Af4vyd«f y Leonidas 3 

Aiurvxfiti$ « Leotychides i 

X/^y /9 Cimon A 

MvgA>v/}if( /8 Myrotiides s 

nf^MAvr /J Pericles *2 

•IL^ « Cleon I 

Bc«0-i}«f i Brafidas 5 

N<»M(f } Nicias 4 

'AP^jitJins d* Aicibiades 9 

'A^pc^tcfus $ Archidamus 5 

rJAisrr»^ ' ^ Gylippus a 

*£^^w«»^«r«i /S Hermocrates 2 

'Brfoyijc»; # Eteonicus I 

AJflr«,J^#f f Lyfander 5 

•'Ayij «• Agis , I 

^^«m-vjAh ' )8 Thrafyllus 2 

Buvv«y f Conon 5 

%i»$fm9 i Xenophon 4 ^ .^snss «% 4 4 4 nOAT- 


nOAYAINOY 

STPATHrHMATfllsr 

n P O O I M I O N. 

Ti; ^f^ficuui it^Haiy f4^* ii auHy f(g^ ^«Aoy, 4091/ m 

ie Mtuci^Mf fltfj}^, «;iiAH» ^uT^m ri x^strtif Ut^rSf «••- 
MfcifT^f ivmcr^ocf^ Hk 4 da-vfc^Xof vftTf h rf ^K^orri 
juB^M ytfta-^of ^iKtfMbf, ix^ h fuf ntcfui^i fnu ri rS- 

l CoKtnhr. j:T^tcrir/tȣf. 2 Cant. Htc^vim. 5 Vulg, 
ifctri^ics. Cant, pro i^trnSf lcgit ci^ni» 4 Cgnt. 
lirvfcfisXf, POLYAENI 

STRATEGEMATUM LIDER F 

P R O E 

iTkloriam a Perfis ac Par- 
'^ this, fan^tiniini impe- 
utorcs Anfomne et Vece, 
Bii vobis pTBeftabunt, et ve- 
^tfa virtub, ac Romanorum 
fomrudo, cum quibus fem- 
pei cujn pT«rtrita, tum et- 
*<m pntkntia bclla, pr«- RIMUS, 

M I U M. 

liaquc feliciter confecifHs. 
Ego vero natione Macedo, 
ciii genti a maioribus quaii 
per iiiAnus traditum eft, fu* 
per.ir^ Perfas belligerando 
poiTfi , norv prorfus immunis 
et inucilis m prefcnti tem- 
pore vobis eUe coniHtui. 
A i Quod 4 POLYAENI 

fifit^ X^ifiim* c^^ ^i l^ ^^^itHo-tiv rif i?u»Uf i^fi- 
Tf , tf fiif' iye yvy ec^^xrtvroi ^rtcrrtt^tto-tf ecv^iei^^irt' 
futf' xXbJt T?5 r^etrtiyixfis i^Tienfm i^i^iet retvft »^o«"- 
(^f^A^, iV« T*V jxJiX9f yiym s-^miynfietret ^ vfclf r§ 
uvrttf ^tXtiif iftTTH^Uf TFetXmm 'fgy*n», To7if ti v^ 
vfMff ^ iftfi^fiifoit ^tPitfiei^x^* ) ^ Tgetmytli , J ^t>^<- 
i^X^^i » ^«'^«^^^^•'^ > ^^ i5«x«o-/w^;^d«f , # iVfly «^ 
iirXtrSf i^x^y h^^etVKt/uifdn ei^x^m %it,rt^e»fA»rvt «^f- 
T«5 J|^ Tf;^jy«f. «y^«« fMf yei^ , of Tif «Axfi ;cC*»«'*- 
/avof ^Mfdeif fuitx<efAVteif iK^eirnc-tf* ivfi^xiet Yt, otftetr 
X** 'fix*^ W ^•^?' «"f^iyfyfVS-fly. «J^ 'fV< v^im ^eaSv 
^petrfiySf v(piet , xletc^ocf rm fijtfif etKif^vvif. et^trtf St 
t^ To 7 if etvrji r% ^ret^etrct^a ftnx^ita-^af ^ ota»? «» 
li yfeife^ ri x^etre^ icr^tg^Srt^ ^^oXetfiStret ri riXos 
rni fMtyfli* AoKH Y iftol yt retvret c-vfcfiH?^m jj^ 
^O/M}^0(. oV«f yei^ ^oXtMKtf uitif -« ^fA» 4'^ yS'*!^'^ 

5 Cafaub, fupplet 7ret^i%ofrtt. 6 V%1%, ^tTrctnftifotf ec ad 
margioem ^^ofniftifotf, 7 ynlg, i» «Jtw»i t^ ir^«i|<«. 

Quod (i mihi corpus vige-; funt officia bellica, cum per- 

ret, militem etiam me ala- fpicient veterum conlilio- 

crem et obedientem prsbe- rum et eventuum virtutes 

rem , et Macedonico robore attjue artcs. Fortitudo 

uterer : poftquam vero me enim ett , fi auis robore pu- 

jtm state confe£lum elFe gnantes hoAes devincit : 

cernitis, tamen non com- confiliuin vero, eytra pra^ 

mittam, ut expers omnino lium arte atc|ue dolo Vi£lo- 

miiitie rclinquar. Sed hsc riam adipifci. Prima enim 

fubfidia rei militaris adfero, eft egregiorum ducum fa^ 

quibus Strategematis vetc- pietitia, vi^oriam fme pe- 

res ufi funt, qus copiofam riculo comparare. Opti- 

fcientiajn rerum prifcis tem- mum v^ro eir, etiam in ipHi 

poribus geftarum , tum vo- acie ^iddam machinari , ut 

ws ipfis fuppeditent, tum confilio ^svenicnte finem 

ctiam miflis per vos belli prelii, vi^oria paretur. Id 

principibus feu ducibus,.feu mihi eciam Homenis confu* 

inyriarchis , feu tribunis, lere videtur : Cum enim 

Itu prefe^s fex centuria- fepenumero'dicat, feu doio^ 

nuH, Um quscumque alia finvit nihil aliud prscipic, 

quam S T R A T. L I B. I. r$w^af Mrr«i r£f sriAf^'«9, h Ye fUivi h rsrtg *ix^9 
*TvtMM»)i Tvi fiia rm rctfuirm tiiroiuvivnvritv. 

Xiptfti^ttf ^ytrof Xiov^ i AiiXH' fm^u^H ^ *^0 

Affra^«« Sf ri wmmxit ^nXti^n Ai)rixvxH i 'B.^S^ 
jcAcsrTArT ij^ T^ r« 9r«Aiy «t; /im^tv^aI ' O^^. 

^ TlM^mcr^fT ^ i?\Srirr» fur At/r«At/K«y/Tf tfgiHj vttt$ 
Mjtr^$ w trari^ M-B-Aey, o$ «tv^^iv«-8( txiictifc 
KAf3rrMif'yf| d^^^xf rf* d^fo; ^ o« «i;r«; f)«wtv 

*£</«} }f f(0Lji U^tfri» riv furx$a?i^»fit96f ng T«yT«- 
ian ^Sa ifg^ }fy$(4f, iySfucf ^Hx fih i^ftf }fyS^« «'»' 
«y ««Tf yiyM-d^ay' r«$ f€€ra^eif il mvrS rm Tf;^«- 
wfuvrtn if€V^€i?r6tJimf '^Ofm^cf ^ ^^ mt Swvdv x^atHf ««-«• 
Ti|, ^ «y fiixont' rif y% ftif 'divrrna ^irfttf j(^ iXM- 
imviMiftif r% «■•0M th iikd* 

I Iliad. ^. V. if^. 9 O/iyjT. T. v. 394. feq. 10 infS fc. 
•yT«( con)e^ Cttjkuk. quain arcibus et flrategemfl- 
tis fldverfiis hoRes uten- 
dum : fin his inferior fts, 
tuin vero corponuTj vi ac 
fobdte perichcanduni eil^* 

Primm quidein inter 
Gttcos fAlkciis ac dolo 
ufus efle dicitur Sifvpluis, 
AeoH finus. Teftis elt Ho- 
meru* : 

Ihi rrat Sifiphftr , ijm ver- f^um oeftifei ad 'Pamafum 
ttd AutoHcum et fiHos^ 

Mntris fitit patrem bonitm, 
^ui homitits fupcratat 

frauiietfite ti jureitirfiiiHo : 
idffftt ei driif tittii^at Mtt- 
cnrhij, 

Ego v^i^ro eriam Proteum in 
ouiutsgencris animaUaatquc 
arborca tmiEaji ifjiituin, opi- 
nor aniniilia ac LiTboie^ niin- 
quam eviriiTe i fed ejus hl- 
bciitum cmijiiiLiriciones in Sectindus v^ro decipiendi fab^jlam red^gst Hoiiieriis, 

tudiuiB fecutus elt Autoly- qvwd dolis poaicnt fupera- 

eus Meicurii filius,in furtis, re , qaenicumque vclicc 

Efidquoqu« «ftatuwi fwit Ulyirein vero eti^im gloviiti 

If^fnefus: doii fiiUerria fciLHUB. i 

A ? ^^«M» 6 POLYAENI 

Oi 6 nti^Si f(sfi Tnf HK^i fcvrm «vif^fiKr, 

S«i ftX» ^aX^ U^tti/iM x^Xtfttv^veiyvttt* 

Kcif tixt^tt^S ixtvcit 9-eixtf atS fm^^Scrtfy tixSfOS^ ^*lXm 

*Oiverr€ti>f 

B«A»i ^t^ fuil^ctg t^ ^ ««•f^#jr«#J< rt%f^ 

ri ys ftif r^tvntfiiMtTtt ^ «ff xMrm tm ^ttXMftim sxt^' 

^3 AwT«f fita jrA*»y9«» «t<xfAiV* Stf^Mirritf. 
ivTOftcXnavf in mf rwi ^oXifMHi vvsK^ivtiar»' i|yf T«y 
iWm }| rev ^^«^TfAy, ^4 ror '£?re<«$ «rd/nny rt/f 'Ah" 
•!l) W '''^^* r^«Tiiyi»/i«4i 'd^ve-a-Mi Jir. c^^iSi V^itfTtg 
MtXtt 9(gtf rif Srtf^ t(si4 rif •<»•», ic^ t«v }«A*y, i^^ 
rif ititif, ft^niyifutTtt xtfTti rS KvxXini^'* 4^ 
»i}(0( •£ r»t§ strt T«f srm^Mf sfttXft^^ftSfH -) KSH «(vt«€ 
o^d^df ff ir«srdti ^SQ-fUvifttfCf'' j(0ij[ rttvrtt i»H969 ir^tt' 
riyci ttttrts rif iXsi^iH ftHTt%nf' ri V if ^tuns rnf 
wi^etf rS ^l»xS 9 HSH ^* '*'€•* Evfwcf^ n w^i rif 
Tinf0^Tkf 9frxi.rlsf. 4 

IX 03ySf, L y. 19. sa xa vws^mmii ^W|r« i^ Odyf 
A; V. 344. . X4 Odyff, e. V. 49J. 

Sum Vlyffts LairtUdeSy qid transfugifTe td hoftes finxit. 

propter omm genus dohrnm Equus etiam lignens , quem 

Homimbut iftnotui : et meu Epeus fibricatus eft cum 

gloria ad cmlum pervenit, Palkde , fuit \})jffts ftratc^ 

Heroes etiam vi£^oriam ei gema. KtOtQ etiain Nemo» 

acceptam retulenmt^ et vinum, torrisaue et aries, 

TWo confiUocapta ^ ampla ib^tegemata pouunt appelr 

Friami urbf. lari , contra Cyclopem adhi» 

£t alibi rurfus alii teftan- bita. Atque etiam cera fo- 

tur, Ulyffis cimfilio et indu- ciorupi auribus inunda, et 

firia atque arte foHaci ca*» ipfe re^lus ad raalum alliga- 

ptum eflfe Ilium. Strategc- tus : nam et h«c excogita- 

Biata vero, que ufurpavit bat contra pcmiciofam Mu- 

adverfus hoftes, perfapeca- (icam. Qjjid vero dc pcrt 

nit Homerus: mendici dicat, et quccum- 

Seipfitm plagis indecorir que apud EumsumrautPe- 

uhi affecigeii ttclopen finxit ? *- 

FiU' f \ S T R A T. L I B. I. f 

'^ Im ^iviiai ^i%XtM Afytfi» rrv/MM-iv o/imm(* 

1./, «.% / fV' »' ••«k. 

ny r« 9tX» ruf fiet^ttKtafv faiTvtrrcf , ttir» ri rivf Tv- 
(«f Ttf r«|0y frreSffO/* «^' tf;^} Mtrtt rttvr^ h »»ri 
*t>sfu$n r^ttmyifcartt ; ixtJi rtivrtt fuv^ i •t» tm- 
•vr«, ^<}«r>M;y ''0^(«c «^«rr«. Oioy }f »iut«fF« r^it- 
rvyv/M 'oW0-£«$^ 01 r(«y«}«i efina-t' UttXtificiint |y/xv- 
rn 'oivrrf t); Iv Ki««f-if^/« rivy 'A;^«Mvy , vir^fiti^t «v- 
rs Tii 0-x«vti fitt^jiti^tMf Xivvm t^g^ i o-t^irturH rSf 
*£AAirv«y ixfms ^Xm v^^i^cittiy ^ix» )|^ r^etrnyifittrt, 
«^ rfi fth riHt r^ttyJiHft itiMfi ititiq-Kfit n rxntn» 
•n h T» iv6 rni Ir^^i*^ f^y* r^ttmyitc^ ixi^'^ **'- 
r« TfAi^iA»!, n futri tx^^*'^ ^^ o" w|fAf {•/*«»,. j|{^ W 
tHTm fUfcttir^/Mf^ a-imfMt rnt ^^ *«c^ tJuU-m fctifinf 
v^HfiaH, 'ift Tt wia-tc o-vrrtt^ti , fitfixitt ixri , rittrn^ 
ftfM^tn htaxaa-iufy ^® ix^rrtt rnt i^nt i^ra rS 
ttttitit, 

TiXoi rS U^-ottftiit, 

ij (Wyf. T. V 'ao^ I^ o-vtiXt^iftn^ Vulg. 17 wtt^ 
ixis-tn Vnlg, i% leg;ertm potius fx^o^fti ^' Y^feratur 
ad rvrr«|i$ , et pro fitfixim , fitfixittt, 

Fmgehat falfa multa, verit rum vicit, fubje£lo in cjus 

fmlU, tabemaculo auro barbarico : 

r. j j' 1 a *-* et OpicntifTimu^ llle Gncco- 

fc^. ,tque e ,.nu. inten, y „„ fc,„,. Q^ 

«oniifoemnt adverfus ho- veic, ex hiftoru es .nrtiwr^ 
ft.. a*. ■> c j u pentia contni holU^ E\ut mi- 

l . r^*\'' ■ ^*^ ^ ' "^i^^s g^f^^^ c^ll^^^i ^ ^^ ^^. 
tt qu^ iLir^t hu)US genens. ,,^f,bo , brevcni nniuscu-' 

J«ens Homeru* lufficiaT. j^^^^^ men:i.jnan ftciens; 

Jiji^e v«ro enapi illud Xotuin vero oru^ continet 

Wls (hategema delcvi- 0^0 libru^ , ftiategemat^ 

oyrir Tragici ? Palamcdem nongtnti , initimn ducens a 

^^t% in judicio Gr*co- Baccho. 

A4 CAP. I. • 'POLYAENI 

K E 4>. A. 

A I O N T 2 O 2. 

rfv' Ird^^ }^ MxTm^ J|^ f$fi^7rt' }d^«r« ify jMff^f ^f« 
^vxMr/niftt' 9 ^v^rif HX9f mxf^if» Kvft$i}<us f(sM rvfA» 
midif, tU iriftcuftf ifTi rixjriyysy ' )|^ ^'i^f '''^^ 
^^fiini Imfttf ii •VCfi'^ *^J'*'*'v W •^* ^^ *^ 

•Ts 'lfiH9 W rnf iix^f 'Arittf ^ iiipiirmr: 

fl Atifvros h 'ifitxi^ rns r^mriii i ^t^irnf ri ^A#- 
*y£i$s rS ii^^if KHTiXmMt ri T^txi^^f 9^$ rns 'hV*- 
«flff. ^m ii Kd^vpifff n fth K?mi^9Tctf K»^mrtfiiny n )> 
TL6fiirK»i9 rnf m t^iw ivri$ iKixtrt Mn^if, rn$ ^ 
ttvTH ytfirtmi v^^/Kfnftarm tfrttv^» , «vyoy v»^^ 
niiivf^ wvKff^^ ^n^vf m^rrc^y i^S^ctf it^^mtf xirm 
ifK-^vx^^*f* w r»T«i$ i r^mrti itcuTMfiifn r^s h rm 
^iiif ^m^fii^ms *^m^fni m^«yfr#9 t(j^ i^i rSf v4^- 

?im 
X Jt^ UfH r« tr. yivMf. if. c. d Fhf, ix^t^irmr; 

\ C A P. I. 

B A C C H U S. 

Bacdius cum adverfus In- s Bacchus in India cum 

dos expe<yttonem face- exercitus efhim a^ris tole- 

rct, ut eum civitatcs recipc- rare non poflct, occupavit 

rent, perfpicuis ac manife- Tricoryphum Indi« mon- 

ftis armis exercihim non ar- tcm, (ic appeUatum a tribus 

tnavit : fed vcflimends exi- cacuminibut, ouorum unum 

libus, et pellibus cervinis : vocatur Coraubis, alterum 

haftas autem hedcra cin- Condafce, terrio ipfe nomen 

/xit , cufpidem habebat impoiuit Merum. In eo 

thyrfus. Cymbalis et loco monumenta funt nari* 

S^mpanis, pro tuba fignum vitaris ejus, mulri fuaviflimi 

abat. £t hofles vino in- et crebri fbntes » feraruna 

cbrians, ad fiiltarionem im- abundans copia» fru^um 

^ulit. £t quscumque alia ubertaf , ntves frigidiflime. 

lunt Oma Bacchi, omnia fue- In his comAMrans exercitus» 

runt ipfius ftrategemata, qui- Barbaris in jSanitie verfan- 

{>usIndos,et reliquam Aflam tibus repente apparuit, et e 

infuam poCeftatemredegit. fublimibus ac prccipitibus 

locis S T R A T. L I B. I. 9 

rrff^»rr0. 

}f riw Bax^pUf v9TU,fiU% l^et^etyyni' «1 Btfxr^o< r« «Vii 
zariXitfi69 ru vVf^ r«V ^tr^fut. mi Awirm ^MC/dcuMm 
««^S-ff fsr^S-^tf-o^ff**. • }f r^tir$x$iivo-»i -sr»^« rir jtw 
r«^f, rtU 'Afuc^ifttf jk^ r«($ B«x;^#f }<«/tofMf fV«« 
{«y^ 'iy« •( Btfxr^iM x«r#^^«yi|ar«frf$ yvfcuxSf tuiri^Atm 
tiixi rSf i^Sf. a} fuf in hifitmw^ «< ii xtnifimfw, 
igfi rm fivfutri rrifimfnnt imtUfrrm ivrii$ fxcM^m. 
of ii «ff;^d;^8f f«ri fFtitt, Btiicr^m f*i)^t t% «X^ 
g^tMK^, riri Atifvrt^ f^iTtt . rHf «i^^ivf iit^fAivtiif 
s-tninftifgf rS fivftttrt rii BttKr^iHf »Tf/f«$» iUfin rip 
rtrttftif tix$fivftti, 

K£0. B. 

n A N. 

Att9va-si r^ttmyii nf • UZr Hrtg w^Zvh , rtt^n 
iv^ifj ^fiftetfi ^iixttyyetj xi^ttf trtt^t h^iif tfgi^ Xiuif, 

retvri^ 
3 yulg, Bttxr^ittf, 

bcisreliamittens^millnne^o- pofitis td fluvium caftris, 

oo in fu^am hoilcs vertit. Amazonas cc Bacchas tran- 

9 Bacchus fubadis Indis fire juflit , ut Ba^i con« 

pfos Indos ct Aiiii^zones in temptis mulieribus, e mon- 

s^iTvine aiixilia dLiceiis , i(n- tibus defccndcrent. atqu^ 

prdflonei» in B^iiT^i i morum his trajicientibus illi defcen- 

ntTim fecit. Tcnninat iu- dcbant, et aupropinquantcs 

ftm Bailrian^iin rerrain fiu- flumini prohibere eas cona- 

fm SarBnges. Ba£b i mon- bantur. Tum Bacchus fiti$ 

fts fLipvji Jnimen pofitos oc- -auxilio veniens cum viris, 

cupabanc uf (n Bacchum, impeditos flumine Ba£h"os 

iamen mjicicnrem,d^rLipi;;r occidit , et finc periculo 

impettjii] facerent. At ille, trajecit. 

C A 7, II. 

P A N. . 
Bflccbi dux fuit Pan. U lanjem nominavit , comu 
Ifjfniif jjivenic aciem , cha. inftituit dextrum et fini- 

A s ftruin. lo POLYAENI 

in y^ ^^cHrttg nrof n-tXffcioiq ^ifiw hffiaXt a^ict, tfyHi 
^X^ ^ ^^ V*^ AMyvff'» If xmX^ mk^^ «yyAA«y o/ 
fntt^oi fiv^itM %ii%oi' V04iiti0t hrixM» t^tir«9rtifvetf, 
•}f«rg» Ativvrt' i fAnf • yf 17«»' «AK« ivif^xun 
awtcfit^ AMtvrutxn f^ttriZ ixmkifyif fuyirw, •l fth 
i|A«A«|«y. itrixiiirii» it o^ mr^os^, 4^ ri je«7A«f r?; 
y«^« «^kSAc iTdAI^ fiti^o$f iffftifitOift ro7f ^roMfiitts ht- 
wiwtt* 0* fitf }j ^i^ wX^itrtf 'i^tvyot. rS Yt Tlctvof, 
T* r^otrnY^fut rtfdmrtt-y rnt 'H;^«! ff n«9i ^ixn» 
i^fMv^ W rif Kttif tfgtf ftmrt^tvis roh r^otrtvftiiron 
^fiHf tlotn *)iJii^ofm. 

K E ^. r. 
H P A K A H 2. 

'H^otxXnf f{fAfTy IWiOfitff rS ITjjAitf ri KtrrxV' 
^m ytfft i f^nf oivrif it^oif fuixflf^ ^»! tKtivSf tKKot- 

, Xio-otr^oif 

^ f;r«, deleto commate pofl y«Tn, aut ^MyvV* mutan- 
dum in itifVTf. cmj. Caf, Fbrfitan omUTa eft vox 
r^otrtoL 

ftrum. Hac de caufTa fe- toUeret. His vero claman- 

rentem comua ,Pana fin- tibus, petr« fonum exce- 

gunt. Sed primus ctiam ptum referebant, et cavitas 

hic metum hoftibus per fo- laltus, ac fi longc plures co- 

Lertiam et artem attulit. pis adefTent, i^emitum ex- 

Cum Baccho in concavo ercitus hoftibus reddebat. 

faltu nuntiaifent fpeculato- Quare i^ietu perterriti , fe in 

res, infinitas hoftium copias fugam conjecerunt. Hoc 

in ulteriori parte caftra me- vero Panos ftrategema cele- 

tari, metus Bacchum inccf- brantes, Echo Pani ami- 

fit, nwi vero Pana : fed cam cfTc canimus : atque 

Jjodu Bacchico cxercitui vanos no£himosque terro- 

ignum dedit, ut maxiinum res exercituum Pani tribui- 

et inconditum clamorem mus. 

C A P. III. 
H E R C L E S. 

Hercules cum e Pelio fcindere fhituifret, fic ut ta- 

Centaurorum gentem ex- mcn ipfe non prior incipe» 

^ ret S f R A T. ' L I B. I. IX n. jfrBwnB »w ^ yf/rm? JLtmcvgti. ^ cw^^nfmfn^ 
t tii iSiMM l^fTMf m/icvfifwf jsiis- iin^AiwrtH ^mm%M,imft 

// 'H^«iaif$ rjy atAxil» rS 'l^vfStmf^tit 9i^f ^•fin^9^ 

^/ici fi|o/«py«( r^.;i^/«fi . f/^«[t0-i»y » iMr«iv#|fff#( -t« J|fi^ 
«f{/rr««B «UirKfTo^* '.► . ^ ; 

^ffMxiriffl f«7f Jf kv/Sifiirms ^^oArmJ^t rmg imug «y«- 
ttt^ivetf. o/ ^>»^ «y »i^#< t^Snf irrmrf» •/ Ji <irsrr7f 
ir) r»( >«v? f^^tf/tfoy. i. /mnr^qufiSrt rm a-xm^n TmTiivfTtm 
im ^axirffTH'' '^mx^^if i\ hi^Ai if«r#iyf Wrr«ip «-«{ii 
rjv 9<or«2 ^fvyM» ii« 'f;^«9r«^ W d-ofAMrnr;.* ^ iK pugnam , ftd Uli Te pro* 
Tocartiu, diverfims eft apiid 
Pholum ; flperiensque c^- 
<Jum vini odorati, tndc ipfc 
cum fuis hau&t. Id fentien* 
tKCentiuri vidni> concur- 
fijm ad Pholi antnjin fece- 
niric^ ^^tnumque raptui unr. 
«i tum Herculcs > quafi in- 
iamm inferentes propulffttu- 
^i inviidenies Cenc^uros 
tjgrtfliis morte affecit. 

1 Hercules robiir Ery- 
inaRthu fihs metiiens , dolo 
^Uuira cepit* Cuiii entin 
^ii in vdie cubarer (erflt 
iut«ni vallis plena niviuuO 
iHe nntltos kpid^a defuper 
'"'^dchat. itTique fus imca- tus txUiit , et furore - prc- 
ceps a£lus, in nivem inci- 
dit, ac fubmerfus', impin- 
gensque capiebatur. 

^ Hercules navi ve£his ad 
Trojam, ipfe quidem eHfcen- 
dit, ut in terra pu^nam face- 
i«t : g^bematoribus vero 
mandavit, ut naves in altum 
d«^ucerent. Peditibus igitur 
Tro^nis pnelio fuperatisy 
cquites ad naves curiuih in- 
citarunt, non tamen capere 
navigia alto mari fluduan* 
tia potuerunt. £os Hercu« 
les infecutus ad unum 
omnes trucidavit in litore, 
cum fUgiendi per mare non 
cflef poceftas. 

4Her- 12 POLYABNI ^ Tlmfiainf. r«vrt| nifM^ /«^^' ^i^ 'hit^n^' ^^i fu^ 

fUm -^ m if in i ^ «tMt^g^f .««f fimo-ixtm ^9^9 omi cyf «mi 
j^<J«fT<(( i;^«< vvftfiQtXiiH n fi§t9'$XivU9'm^ futrtnwm «m) 

• / *f9^)tA9f MifVdKf * «ilAijKiSv* v^f )c btiff$cix^ ^ 
rS ^fii» 4i Mhiitf JbifW' ftix^ cwi^/eij^ 'fti ^Uff£f^ 
wttrvtjAfTm^n^vt, i» % • mrmftit fiifpmrii i^i^tn 
i^ ^/-IfBi^wwr^^' jf^ ^WAi«f. riftvtff H- /ulw rn? 
2«i«iri<(f, 7^ff tKjSetXt^t^f i§ ^«(^«tra-itf, ly(«9r/r«l«nh fu^^ti 
Xfii<rft^ri%^ ifitff^ yjm?i:. '•^^. ^' ^* /^*^/^ ^ 'MgwnfAjf 
«-(r^off fAtyoMn ^t^^rtt^ia-a^s ix-f^i^H rtt 9r«r«/(«of «<f 
r« 7s|/of« *(ff^«( MifJoy i^9uin|W^«fr«. 4^ )« rH Tf^/tf 
Xitftyaftitrti rtli Mawo^ «y ^C'^^^ ''^ imFUff. 'H^«(»A?f 
Kja6r«V*f i^tret^^tt ri XMf^t W • X>»^o-«f w riff 
«J^)^«I«tf «Jof hrttti^^tKf. .^ 

... KEO. A. 

5 n«f)«i^ ynlg. et 3£rr. 4 Hercules in India filiam 

Srocreavit, cui nomen indi-^ 
it Pandica. Eam donavit' 
ea parte Indis , ous ad me- 
ridiem ver^ens ad mare per* 
tinet, fubjedosque illi dl* 
ftribuic in crecentos fexa^* 
ta quinque pagos, quoci(& 
uni duncaxac paro regium. 
tribucum folvenaum irnpe*- 
rans : uc, qui cum non pem 
derenc, adjucores reeina ha« 
berec , femper oMiervaiis» 
qui adhuc pendere deberenc 
tribucum. 

5 Hercules bellum adve»* 
(bs Minyas gerens (erane 
tmem Minys ad equeftres 
pugnas in planitie obttittdM exercitttifnmi:) conrerere 
manus non audens, fluvium 
immifit. is ftuvius eratL Ce- 

fhiflTus , qui duos montes 
'arnaflrum ct Hedylium in- 
terfluit : Boeociam vero me- 
diam dividens, antequam fe 
in mare exoneret, in vaftum 
hiatum excurrens evanelcic 
Eum hiaium Hercules ma- 
gnis lapidibus obihruens, 
numen m campum avercic, 
ubi' Minye equicabant Ve- 
nim ftagnante campo, Mi- 
«yis inucilis wt eq^itacus. 
iiercules pnna vi^ria rur- 
iiis tperic llitcum, ec Ctr 
phiflus ad pr^lintm viam 
reveniou:; 

CAP. IV. S T R A T. H B. L 13 K E «. A. 

© H 1 E T 2. 

itFUM^»r*y rSit r^ij^m rwf ifrihi^tv »^tu^iiffU9f, fori 
rK. fAit^v^(H ^m *^Ofai^6f^ 

K £ O. £. 

A H M O <D fl N. 

Anms^Sf «>«(« At§fiil!iH9 ri n«JNuO<«9 M^«iMir«di^ 
iMlv A«/04nr ff^JA«TTff* 'AyttfUfiHff i^eurSrrf ^ r« ^^ 
«A«d-ff«V f}«r«fy «y^^i 'AS^ifytfM», xicXiiftim Bs^vyvi) xo/c^- 
^m Adify«^i. 10*0? et xof %fMtvt »7^$ Mrma^tvau-tn »;^fy 
«ri rff a-xnfis» 'AyatfiifmH^ i\ rw irtXbJ\ x**(^ im?^' 
S-m-K, in-ffuixir* M fMx^if ^ )i{«f iftuttZf i§ 

6 r« TT^Srtt Vuli. y BtarU v. 49. C A P. IV. 
T H E S E U S. 

Thefeus m pugnis an- vata ei^, quam rafurtm The- 
reriores capids crint? abra- feidem appellabanc. Amant 
dere iblebat, eo fine, ne hanc raiuram pr« c«teris quis fe apprebendere ac 
tenere poHet. Po^ The- Grccis Abantes. Quod et- 
iam tiomerus teltatur ca^ feum ab omnibus Gr^cis hens: 

ei radendi cQnfuetudo iar* Abanus a tergo comati. C A P. 

D E M O 

Demophon ab Aiheni- 
fnfibus accepmm depoliti 
bco Pfllkdium cuftodiebar. 
Agamemnone repctenre, ve- 
rum quidem tradidit civi 
cuidam Athenienfi, nomirkc P H O N. 

Buzigat Athenas deportan- 
dum. At cquale et funile 
tliudfa£him m tabernaculo 
habuit. Agamemnoni vero 
ciim mag;na manu adventanti 
diu repugnabat, ut omnino* 
opi- 14 .i P .Q l? Y.'^ E N 1 3 

vjTi^ rS ecXn^tvS ^^fivHvm. sr«AiuJy il ymfiumf 
T^uv/icetrtMU ot fui ifcipl An^ltc^^neb^ W5r«|««y. *Ay«- 
fcifimt Tt Xu^m^ ri ftetPteTgTntmivo^ TlMXbJim • f^a;r«- 

K P E 2 O O N T H 2. 

ri» IlfAoa-owJjrtfiJ hifiwt^, i}«|f T^i;gif »ft^ ti»i» ^^^«^^«f, 
25r«gT«» , ''A^yoff, Mttr<rmy, K^tr^orrng ^HXlfctvo^ rSs 
MtrerKm oag ei^t^ns fc^cirila-ctf , y#<y/tjji' «yogg ««' A«;^j4»» • 
^r^Sro^ KXf c }ftrrf^«( fA/r^-Ai X»-if^TJj», j "Agy*$' Mftf*- 
Wif y *fV« T« t^/t«* 7«-«V9-;»^flfy , Kst} rH( x?ji^^ ««9-?- 
4M(f. §i fch ix, Xtin Pnpxngp ng xa^vtv lila^ i^aa-itt^ 
l^tT^ivrns Jf fi^Xn Xivxiif cfcoletf a/^«. « ^fch S« 
/fiiA»f ivrtxM irnxtr^, «i Jf rft Ai(J« KXij^ct Jr^«fAB-df- 
Tff, «Sdw**!» "Agyof Tnfcivf, XTrti^mv rtu? 'A^ts-oinfcH 
^eutrJ. K^tc-^omif Mnra-mt ri^ii^ M/$mf rixy\ TsAfiHf 

KE<I>. Z. 

opinionem hoftibus faceret, tis milites ceflerunt. Aga- 
fe pro vero pugnare. Multis «nemnon Mum Palladium 
tutem vuIneratis,t)cmophon- rapuit, et deceptus abfceflit. 

C A P. VI. 

CRESPHONTES. 

Crefphontes et Teme- demiferunt. Illi quidem 
uus, acque Ariftodemi 'filii calculum album in urnam 
cum Peloponnefum parti- plenam aqua, Crefphontes 
rentur, vifum eft in trts Vero glebam albaTn fuiiilem 
partes regionem diftribuew, lapidi, Gleba igitur ftatim 

I!l,.^T,"r^5r' 5J'?'' liq^efiebat, Lapide^^ero 

nam. Crefphontes Mene* tZ,^^ j .* ^ j j 

nam obtinere cupiens, fen- ^^«^^ P^odeUntes, dederunt 

•entiam pronuntiat : Cui pri- ^^^^ Temeno , Spartam 

liia fors ceciderit, et cui fe* Anftbdemi hhis. Crefphon- 

cunda , Sparcam accipiat, f^s dolo Meflenam accipiens, 

tut Argos : Meflena tertii per fortunajtn accepiue vi« 

•fto. Paruerunt^ac ibrcer iiif.eft. 

-■. CAP. VII. STRAT. LIB. I. IT I K £ «. Z. 

K T V E A O 2. 

n? «r* 'A^iM»^«f. ;cC»l«-^f ^i'» ^ {«<«t «•«jf 'A^<d«» •! 

Vf «^Mf rvv «irfl^jcy «^f A«yT«f , i(^ M^ct •niy •$•» T<d-f y* 
T«f «v«;(;«^^y. •! r^ter^ivroy T«ry 'H^MPAH^M^r <(a]wfy»i vmt^ 
&ri^auf ixinTurr^' Hv-^O^h Mtmfnivets ^^ hrl ^itm 
rui 'H^mitXtSitts ixeUti' riSp it^ inifti^ ri fmrrfiny t«# 
rtfm i^a^Hfiifm' f^gf^ fium^ f^, ^itifuvm v/n£f i r^*- 
rUj |fW sr«^' i/^f rnf itrm^mf ^iff^Xff- Hrmi m^m'tl^m» 
*Kii$Mf T^ rS Ktn^^Av tr*fim , »*(•# 'A(««}«< f rvtw-«irT«J 

K £ <». H. 

A A N H 2, 

'* -^AAm fimri)iivi 'A^Kmimf , Ttyfmf w^itrmf 
AmaLiifUfuifimf y ^•'•i ^b fy iuk/cc^ »«»t«i xs^^i iwtfv^ 

r£§ 

i Hv^^tXt.H ^nlg. 9 EtrUf Vnlg, pro fcquenti li }^m/Uttf 
legend. ivXmfitltvrd deleto coinmate, fenfu valde plano. 
lO fVi ^tfim Vulg, II "^JSAvif^K.c. 'AXtif e9u},Mafv. 

C A P. VII, 

C V P S E L U S. 

C^pfelus Arcadis im- frud^us accipiebant, iisqut 

j^er^btr. Her^clido: faciunt utebatitur. Cypfelus ob- 

expcdiiionem concfij Arca- viain prodiens ad hofpitiuin 

di^. Oraculum proditum Heradidas vocabat. Illis 

crer» cftvercnc jie , donis vero recordatione vaticinii 

hafpit^ibus acceptis ab Ar^ hoaa^i^m reculantibus : At- 

cidibiis j ficdus icerenr. quii inquit, iam vefter ex- 

Cypf^lus ^l^atis tempore erciriis a noois pro donia 

mandavir flgricolis, ni ftn- hofpjcilibus fru£nis habtt. 

dibus colkilis, ct ftd viimi !ta fapientia Cypfeli effe- 

polltis, difcederenr. Mili- dum dt,utHeraclid«fcedu8 

m Henciidamm libcntcr cum Arcadibus facerent. 

c A p. VI ir. 
H E L N E S. 
Kclnci Arcadum ttXt moniis, quotquot vigentem 
ri/bnribuf Tcgeam Lac^dc* statem haberent, fupra ca- 

pue i€ F O L Y. A E N I : 

yi^om? ^ «-«Jif, TSTlff IxiMva-i ir^i Tiig ittXiu^-Th 

;^'/»M«i a*^«V TJ»i» T« «-«»5«^ ««vf/*» i»a-A**yimj, i< t«t» 
ima-xo^H¥, cl it XATA xt^v^Vf if^tirims , T2iV ^Xci- 
r^f «VT«'y iti^Bet^mv' TrtXkiif il ^A^^ifV«yTf ^ , J($«^«9. 

^ T0 A^y'«y cTiAivTifo-i' 

'^ AiMTw T«^ Tiyiijy ^mfVM^Tf i^j^mr^t^» 

X E ^. ©. 

T H M E N O 2. 

TnfUUf fiiti Tm itXtMv 'H^mxXftim «if to ^^ *P/df 
in^euHa-^oif /3«Ad^i«5, «jn^-vj^i Aox^«? ^vTdftoXHf^ UiA*- 
'Wonno-Uiq u^^/iXtMrru,? , ot< mvXt^nru iv NuvTraxTmy 
Td Wni» iV) Td 'P/df TfXtvrifuvi* o^nii irtf ivToti 
%oi^^it ivr\ rii 'trB-fcof, ^trtvrecrrtf oi Xft^iMromrft 
fttrMoif i^t rof 'ir^fUf. $i fith ift^) Tnf—uf fitt 
irv^tets To *P/w xMTir)^09, 

ift Hmdot. Ub. I. c, 66. i} *PA»f C«if. 

put hoftium mifit , praci- ciebant. Qui yero in cacu- 

piens ut media nodte m cos mine erant , opprimentes 

impctum facerent. Qgot- incautos, plurimos ex iis 

quot vero aetate prove^i, aut morte affecemnt , multos 

nondum adulti «fTent , eos etiam captos in vincula con- 

junit codem tempore ante )ecerunt £t oraculi fides 

civitatem ignwn quam ma- liberata eft: 

ximum incendere. Hoftes j^, ^. t^„^^ ^^u: 

C A P. IX. 

T E M E N U S. 
Tcmenus cum ccBCcris nem ad Rhium, verum ex* 
Hcraclidis Rhium trsljiccre pcditionem cos m Ifthmum 
volcns, miftt Locros trans- fufcepifle. Crcdentes id 
fugas , qui Peloponnefiis Peloponnefii , ad Ifthmum 
nuntiarcnt , illos Naupafti copias traduxenmt. Te- 
clam naves habere , et prie menus nullo negotio cum 
U ferre quidem navigttio- fuis Rhium occupavit. 

CAF* X. S T R A T. L I B. I. 17 K £ 4». I. 

n p o K A nt.^ 

Tix»*"* ' W SwflB^», fV«A«^f. *H^«xA»$oy /<b }ii 

'H^mAa^o/* «cJSi^ T^V «vA«T«!( «( •t%v» iyiiT^Af «!• 
Af v«rty. «i fttf t«7; MvAoT; ifimi&tns i^^urf 41 }^ 
•irXrrfly Jr^o$ r« fti)i^ ^ roy ^vd-ztMy ifi/Uufrrti^ »ffih 
KTtt TWf ra^n iYtftrrt^ Hgii rii tttXifiia^ ivUnvttt, i 
TH^tt i}i)«(f rsi Awct/ftt9 rtw «vAov i;i^«» «6« r^ttm» 
yii gv r«$ f*Axtu%. «vAeV iytit^ Atiitmttf ig itixtft^ 
ttrrtn^ H9^ rt iftfittrn^u» mixif iifilittf$f rtti ftttxfifU' 
ftii, iut» iyt* i(s^ rtf ^stf ttftXtrrtt fUnf AtUtfvtf^ 
^S Ivt it9 TtXtftiirt jktrti tcvXnr£f , i^ ftk tt^if ttvXH' 
rmf, ri X^4tf «Aty|iy f? Aiwtrftii i yuipt^. |y y«^ H 
AtixT^^ti mvXnrih ijc iy^fUfttt tl AtUtffii Ttt^iru^ttm 

14 n^ia^tti f^nlg. tf V «^ eoif/. Cafauh. eujitt etiam 
diftin£Bonein prstuli vulgari> quft poft ivXnrSt pun« 
dum eft pofitum. C A 1?. 
P R O C 
Procles et Temenu^ 
Heradids» adverTus Eury'* 
fthidas Spartain renenrcs 
belhun gcreb^nt. Heracli- 
^■m rem divinairl fecerunt 
Pdladii montium Hyperba* 
teria offcfemes. Euryfthi- 
de rcpenre ad nug;nam fe 
convenere* At Heraclid® 
lUHi priores IsicefTere bo* 
ftem, Ced nbicines,ut omni 
ftudio pr^irenc, jiibere, Qui- 
bui pracederttibus, ac tibias 
mA^ribusf armati ad can- 
^im et numerum fequentes, 
incvg^ros or4ine3 iervare> ec 3C. 

L E R 

lioftes vincere* Wu do£li 
Lacedfftmonii, tibiam femper 
adhibuerunt ducie inllar in 
ptignisj- Quiirc La^;ed«md- 
nio^ in pugnin: cunres tibift 
pr^cedit f et pra^ltum fa* 
ciencibu^ accLniL Ego fcio» 
e[iam Deuin orjculi? Lace* 
d^moniis yidon^m prodi- 
diJTe, 11 cum tihicinibus nec 
contra tibicines bella gere- 
renr. Fidem oiMculi arguit 
pugna Leuithica. Leuaris 
enim non prseeLintibus tibi- 
cimbus, Lacones cumThe- 
banisi pugnam inibant» aui- 
B DU8 18 P O L Y A E N I 

K E 4>. lA. 

A K O T H 2. 

Aitinty AMx^mfUfim Ttyiea ir^ci^ia yvxTm^ ^^ 
iUtra/SuXti»ftifMf^ roT^ i)tor; o^xireuf tiifit€ tnif^fifmy 
xrHfttf r^s To trvf^nfin. i^urSrnti* oi ftkf }« ^C*^^ 
Jifj «* i^^m^f, bi w 2>r»^<^rdy, <»j V» »v*t} 
«iyyo^m^, ^ }<« T»ro i^tnmrts vTri ^rSh 'A^x^tif 

K E 4». IB. 

E % 2 A A O 2. 

#«Ao7f ^^ftHfrm . T< ;^n iit,^na%f uhv fUiy^^ wttr» ' 
iftffo^f^VAicloitf «(0-<Ai|yty, j^^ o-jMTffnvy, i%i)\Mvw% rit r^«* 

T<o{* 

l^ xmrm^nScftifm >vel mnTMikmfjfitmftifm. e$nj. Cafauk* 

bus patrium erat fiihiltto- banis vi^oriam ftitu* 

riam artem exisrcere. Ita- ram a Lacedsmoniis, qui 

que colligi manifeito ex iinc tibia nugnam capef^, 

oniculo pei potuit, The- ferfcnt. 

C A P. XI. 

A C U E S. 

Acues Lacedspmoniis cades igitur non rogabanr* 
Teeeam per proditionem Spartiat» vero tanquam 
noSu occupantibus fuiS noiau fuos rion agnofcen- 
militibus (ignum dedit^ tes, et idcirco qusrentet 
ut interficereht eos , Qui fignum , ab Arctdibus inter* 
tefleram irequirerent* Ar> fedi funt. 

C A F. Xllk 

THESSALUS. 

Th^ilalus Boeotos, qui (uperavit absque pugqt. Ob- 

Amam incolunt, cum Thef- fervans enim no^em eicper* 

&lis bellum gerentes, artt teuji lunc», et tenebrotem» 

^ mtn« S T R A T. L I B. I. J9 

M^«f rSh iptff iiias i^ ^^ Xvx,9itf ifmsrrHf, i^ 

K E 4>. ir. 
M E N E A A O 2. 

*Pflf 9^9%%, T>jfflnklfiH ft 1% T^»/* irfSi>il«*rd« yvi4 
^^ ^Odl^ mf^iirm ^ iiTH^i rti «yywAi MtftXmn fttri 
nf 'EAfyiff ifxftif, rtftm^rttf rS ifi^) ^XbfUfn^ fitrm 
fnian mifrmf .mfYi^Sf t(^ yvfmxSf tu^HfUfm <rv( ^ 
^i ivl rms fmvf jimrti^mfit, Mtfixmtf vjri rS fntV' 
F^H mti^nf^ xmXvdftifOfy rnf fitf *£Atnnr Ht x«/Ai)f 
^ luirix^th^t, rif ^ xirft^f mvrji tfjsif ri itminftm 
^t^nmmnT^ ftm^m icm»Jn^ frt^uBnKm. ti ih ftixtrm 
«fwrwTH *Ea/w W«y, 9FV^ Jie^ A^ITf f«iJ r«f 

U Av;^8;gV( F/«r. I^ ^tXtlm Mss. 

DMndavit militibus , ut di- confpe^o ignc, quafi fulgtt'* 

fp«Hi per campum, alius ribus circum fe micflntibus» 

ilibi in raontium verticibus in metum ac terrorem inci- 

^esettsdas incenderent, derunt, et ad fupplicandum 

JKjuefoblimesferrent, rur- ThefFalis, et de pace ro- 

^ue exlbnguerent. Ece^ti gandum fe convertebaiU* 

C 4 F, XIII. 

M E N E L A U S. 

HeneUta^j reverfus tn bus, ferentibus ignetn ae 

^^EDi ducens Helenam, kpidess ad naves innietum 

« Ihodam appuli^ Cum ftjcit. Menelaus, cum ob 

*^tm Tlepolemus ad Tro- vencorum afperitarein Iblve* 

l**! occubuiiret, vxor Phi- re non poiTGCj Hetenen in 

«<o vemns \n luftu ac cavam navem abfcondit. Or- 

%*loTe, pollquaui nuntius namenria vero ejus et dicjde- 

*« illams, Menelamn cum mflte famulam omnium for- 

Hdena vcnire, mariti viccm mofiQlmam amicivit. At ilU 

^dvolens, cum Rliodiis plane credentes Helenam 

*'*~^ii virif ^t muUeri- efTc , lapidibus «t igni in fa- r 20 P O L* Y A E N I 

• K A E O M E N H 2. 

%M6/tii9iiis Aotx^cufMiim /kca-tMvs 'A^^/mi^ imXif4,ti 
K^ «^yrs^-^tfrd^f^^svc-sy. i}y ro7f 'A^y<«o<f ix^t^q ^v>Mx.n 
Tm ,^^»tf*ifm ro7$ 7eO\if4.mi* -iiq^ 9r«yr« dV«ft KAfo/cesm 
fiiiXotr»y VV6 xi^vxoq icriifieuH r^ $-^r<«^, ^ «vr0< r« 
iV« JgSf fWaJa^d». cvXt^ofctfmy Hv^ej^Xi^cyrd, f|<oiir«y, 
ffmsrtl/fo-tfV* «.fM^ecvdftivm y UfT»fi^ecv6»rc. JSiMcfCifni 
Xc&^ec TTet^itiyiXfJCA 'iietxsfy orecf u^is-twetw^otf x«»^w|n» 
fi^Xia-ecr^ecf, o ^f» f xi}(v|fl. «i Jf *A^y«o< a-^of «^ir«y 
fr^^oyro.* K^^efdfns M7F?urfiifHi ivecyecym ^^ fv^tMc- 
^*?j «o»-A«f W yvf^f^i W *A^y«««.«W«r«yfy. 

ICE^^. lE. 

AO Omittit F/or. Cafft. pro eo ec^njcecf. si f^t' /««^* Ctfnt. 

tn^lam - cpnjeiais, quafi fatis terfeciflent Helenam, difoef- 
inagpo fupplicio ob Tlepo- ferunt. At Menelaus cum 
lemi moTtem fumto, fi in- Helena abnavigavit. 

C A P. XIV. 
C L E O M E N E S. 

Cleomenes Lacedcmo- mdHtht : exeuntib^is, con* 

niorum rex , Argivis bel- tra exibant : requiefcenti- 

lum inferebat , et exadver- 4)us , fe quieti dedetunt. 

fum caftra locabat. Arajivi Cleomenes clam prsceptum 

attente obfervabant, ac Ipe- dederat, ut cum prandium 

culabantur, quid rerum ho- ediceret-orcco^ arma fume* 

ftes gererent. Nam oiiinia rent. Illo igitur procla- 

quae yeUet , f>er praconem mante , Argiw ad prandcn- 

exercitui Cle^inenes fi^ifi- dum fe conferebant. At 

cabat, atque illi fimilia fa- Cleomenes educens arinatos 

cere femper ftud^bant. His . fine negotio nudos et iner- 

fe armantibus^ contra fe ar- mes Argivos trucidabat. 

CAP. XV. S T R A T. L I B. L 21 K E «. K. 

nOATAnPO'2. 

wn trf«-«, )r(#V Tdy ««*• rv? frf^«K mxXk; fimrOiiu Sfo- 
TA/csnf }««^«^«np VTrtx.^imr: a(j^ ivri/bu^ ttrf/M^^f 
iyyixbAfret^ cri rcca-tti^Ho-i }iv ;(^ x«r«(Afn^K0-<y «UiufXtf;. 
Mf0-niyiM 9r«^f^t;A«0rr«yr«. &fox«/K»^ ^fp tfyf^|f , t(sfif 
i*fm,x^tm cmn^tr^t r«y f-^ctrim nq ^faj^ti^nrn, rcivrm 
i^mr%i di Mta-o-ilinM Knret^^cvSc-t fiofH rS IhXv^ici^H jgtf 
s-«rrv}i rji^ «-0Ai«r$ «-^«f AS-orrf 5 , «j ft^X^ ir^tarcrr; 
Btmftsr§s ruf CKCi^Zf 9tjfiectec9rm f| ei^ecvSs srf^ifA- 
^4w , ro rf ifv *f ^ij/Kof «Af , Jujtf Kctro^ty ifAfiecXk^rt rc7t 
KfmryMMf, «i Trt^i noAtSdv^oy »«r« x^oo-^^M. ifAipifU' 
^ yttiftau M.ttrvnui Kecr» K^etrcs <«(A«^«y. 

K E <>. If. 

ATKOTPrOS. 

Avx^^yof, Aeaci^oufctuHi ^mrt^at fo/3« x«r9y«yMi- 
«vy vx-euiSv-atf t«7$ yojEtM^. f/ rty* yo^ey fjflv^f, M^fcia-ctt C A P. 

P O L Y D 

Polydorus Laced«mo- 
niis adverlbs MefTenios vi- 
|inti annos bellum gerenti- 
f«s, fimultafcm cum Theo- 
|K>mpo ftlteritis famUitc rege 
irrcre fi; fimukvit: ettrans* 
nipni mirit, q\ii Meireniis 
ftuntiar^t , eo^ inimicitias 
«lercere, arque a fefe mu- 
tao defiicluro?. Mclferiiis 
cajn rem obfervamibLis, 
Theopompus caftra move- 
Ittt j et non (>rocul inde 
copiu QccuitaviE , ut rc' 
C A F. 
I Y C U 

Lycut^ dJvino quo- 
dim metu Lacedxmonios XV. 

O R U S. 

verteretur. H«c videntes 
Meflenii, Polydorum fo- 
lum fpemunt : atque con- 
fcrtim egredientes ex urbe 
praULim inierunt. Theo- 
n m p us fi jr 11 u m edenti- 
bus f^ccubroribus, ex in- 
fidiis circiimducens urbem 
militibus v^cuam cepit, 
et a tergo MelTenios aggre- 
ditm^ Polydorus vero a 
fionte. Sil: ancipiti peri- 
culo prcfTi Mertemi vi capti 
funt. 

XVT. 
R G U S, 

coegitj ur fuis legibus ob- 
tcmpcrarent. ^' '' ts legiDus uo- 

Si quam le- 

gem C 02 P O L Y A E N I ^fi^ rS d-ftf , Tcl^ fifua 09 X^fi^i vWie^«y« 

^ r^mriwrn wMMtufi iWi fii wXtftm ri$ imtrU$ 

*/ AtWH^d^ fr^MYfWTTff T#iV AonMVff-i) ri^ jr<Af/iti8c 
^«y*)'^^ /t^ ^fvfTf^ Vy# /K« tS ^vyiff iiytTm t* 
(iUfHf XwtriXin^, 

K £ «. IZ. 

TTPTAI0 2. 

Ttf^dM^ AmitiiM/Mfim faXt^rrm «•»^«T#TTfr9'«/ Mfr- 
Wid/f, Ji^ fitfi8?iMVfiift/f ftJcStf, n irtBrtNfHf it Tfj /iMf* 
;^»j* iW >f v^i riif MKHm if rj rSf fttc^Sf uftu^trH 
yfof^i^Hrt ixtH-tiy M rcU rKVrtOuiMs riffitt y^ur^m^ 
rttf^ t(sH «^^ Ttf AAMe x^V ^•^•'^*"'^ ^Xofcifs iK^)\S*' 
{fly T«V Mta-OTifiiig rSrc fUl^ifrtLi ^ 5ri»giiyy«>l /i*A «i»- 
^tcm^Hf ri% ttvrtfaXSfTtii *£iX#T«$.' W Si ftn^tfif ^tt- ^em excogitflfTet, eft Del- 
phos perlatt , confulebac 
oraculum, an eiTet utilis. 
Sacerdos vero pecuniis cor« 
nupta, femper utilcm effe 
refpondebat. Lacones me- 
tu Dei, legibus tanquam 
oraculis obedientiam prsfti^ 
terunt. 

C A*P. 
T Y R T 

Tyrtttus Lacedemoniis 
volentibus cum Meflfeniis 
figna conferre , cum ftatuif- 
fent aut viAdriam reportare, 
tut mortem in prflBiio obi- 
re : ut autem qmiibet a fuis 
iii mortuorum fepultura 2 Lycurgus tulit legem 
iisdem, o Lacones, ne cre- 
bro beUum geratis , ne bel- 
landi peritiam ufumque ho- 
ftes doceatis. 

5 Lycurgus legem fcripfit 
Laconibus, hoftes fugien- 
tes nolite trucidare , ne po- 
tius ducant manere, quam 
fugere. 

XVII. 
A E U *. 

agnofceretur , fcytalis no* 
men infcribentibus , easque 
circa Isvam ferentibus : vo- 
lens, hac re patefa<^a, ter- 
rbrem ' incutere Meffeniis, 
mandavit, ut Helptum trans- 
fugientium nulla ratio du- 
cerc» STRAT. LIB. I, «3 wimftmmt ](}«>««», 

X E ^, IH. • 

K O A P O 2. 

w^f uii^ii IlBfiMrafftio-iH' Kdi^og nv 'Ahfoum fimrOitvf, 
M inXifuoi vt Adyi^y ^i^tq ^ xtiptif mvrclf nv 9r«^«y- 
yt)ifuc h rwf f*ix,^s ix-ixtar^c^ K«J^«. « )f, h yeif 
Inri^a^ rxnfcm ^^vytcfwn^cf Xecfim y rS X«C(ic»H ir^ 
• OAm^ trtftfi riy» vAq». frv^^o» It t(^ IliXcirMftia-tci «»- 
^(fs xmri ^^vyecfUTftAf nxofvti. ci-^tfctcj^H vHvt^ Ki- 
iffy if vt 3(s^ vc i^iwccfof k^* avvii ifcivfiftcfctfoi 
tr^tfw-fv. •< Tt (p^aurtCfVii xtcvfCKoufHtrif iwif vcti }^f- 
wifti' i(s^ ynuf4tfu iim^iynaccf y ^^ i^ ififttyi^fitc 

ia 

1% DiftinQonem, qt»m Cafaub. (uadet, fecutus fum» de- 
leto pun^o poft ^eumitrams» 

ceretuT. er nemine obfer- illi perterriti , infirmiori ro« 

VBnte,confertimtransfugien- bore pugnantes, vi^oriam 

tes, MeiTeniis defperationem brevi Lactdsmoniis con- 

laconicam nuntiarunt. At ceflTerunt C A P. 

C O D 

Athenienfibus bellunv 
intercedebat cum Pelopon- 
nejiis. Oraciilum viiLlonam 
Athenietifibus denunriaiat, 
£ rtgi tpfonim a Pe[oponne- 
£g mors afterretur. Codrus 
9m Athenjcnfium rex. Ho- 
tes cum refcivinent oracii- 
lum , commune editium 
ffTopofTierimt» ut in pnelio 
<nime$ a Codro manus ablH- xvni. 

R U S. 

nerenr. Ar lUe Cnatn erat 
vcfjicra) fannentarii habitu 
pto^^jfus e caJhis, ligna 
iec^bvtc. Venerant autem 
e c i 3 tii P e lo ponn e(ii ligna* 
ruin. Ciim his Codrus pu- 
gnam int:ip[r, ita ut extenta 
fiilce vulntitjbus eos. affice- 
Tct. Tlli fapcranteSjfalcibus 
eum confccciunc,atquecuni 
gaudio diicelTenjiit • quafi 
B 4 ftre- 24 . P O L Y A E N I 

ii 5rwo#«x«Tif , Umnifft^nH 'AhtgtUt , ri V«f «» «/<«^- 

»«•« U ftix!^9* W ^<* ^«^ ^X**^ xi^VMt xifi'^$vh' 
%ii *JTno-ttf im^itr» rS ^8«wiAf<yf, UiXMrmiio-w fih i* 
rwMrrif # T» yiyt»«T*J 5 «V«V#i'. 'A^f«w Si uKnff-etmg 
Kii(^ rtfcoii ,inrno-t$m rSf i^im , •« w*^ t» 5 ^«Af- 
^i2i; fjtisr/w d^fcy^T» ic«Tfr^«Tiiyif0-fr< 

M E A A N O S, 

T<*?? ^ Bo<4MT/fl6$, « S^ftff tX?n<r9 rii 'Eocv&u^ 

*3 T«J|<ii etTrirn « /««Afltj ^^»«1 f(r;^f MfXeum^. 
rS Adyi» Td (Pf/ft , iirp^tuni TtjSf , of «-^««TJfyd} fuf- ' 
fcatjcSr* rn$ vijcns ^i^t^ ^ a-vmrrm Mi/i9tvhi t^n^ 
j|^ fcijv a^iiCHS -^4 ^fUTf^of <w W TW f^etxm. « S«f- 
•dj hnr^ei^n toi 5f vti ^«i» ^iI/*^*'^^ > W ^^* '*'* MfA<»»^« 

Ti? 

aj Cfl/ locum comiptUTn (ic rtftituit, legens : S«ifl«y 
«^«Ti}V«f « MfAlw^<«f (vcl MfA|fy;jj^««5)*ffl-;^KfAflB<»«fe. 

ftrenuQ fefto fa.cinpre* At gis ad fepcliendum repete- 

Athenienfes clamore fublato Bant, Peloponnefii re co- 

(quid enim moram trahe« enita» in fugam verfi funt. 

* rtm imple^o vaticinio) ira Athenienfes parta vif^oria, 

et robore majori in praelium Codro decr^verunt heroicos 

procedunt : et ante pugnam honores, quod hoftes volun* 

. miftb prfl»cone> corpus re- (aria morte expugnaffet 

C A P, XIX. 

MELANTHUS, 

Melanthus Athenien- cui oi-aculo refpondit e^^BQr 
fium dux erat, Boeotorum tus, Hi duces pugnam ffii- 
Xanthus. Hi de Melenis gularem committunt de vi- 
bellum gerebant. Melsnai aoria, £t congredientibus 
cafteUum erat finitimumAt- .j^elanthus ajebat : At^ui 
tics et Bcfoite. Deus pro- iiljuriam facis, qui comita- 
diderat Xanmb, tus venias ad pugnam. Xan- 

Xanthey frnnde Melantkus thus converfus, ut alterum 
0htmebk Mei^nms. refpiceret , a Melandio con- 

fixus S T R A T. L I B. I. 25 m M-tirtf^ njcti<recyrii irninov U^v, jctirHtkttrf^ nif yf 
)« xiKni^He-tf ^^ ATrAra^iiCf, 

K E O. K. 

2 O A n N. 

Z«AA,i£iVo$ ^(^<. io-a-MfAmi A^niycutt , yifiof t%u^ctcctfy 

StfAivy rov ^ava-rov a fofiiii6H?^ Xvet rov yo^v, Av6< ^f *^f. 
futftetf V7r6x^ivir«f , i|^ ^^osAdA>v »? «yo^«y 1 Aiy^» «f jfv. 
Ttf ^f iXiyei» «5» 'A^tiicc iirjtMirtt, rsrdtg Jy^C" 'AS-jjvoi^f 
b-i raiy fuf^^^f, tt Se x«ro;^o< Ix MnrATy, >(^ ' A^fo;, uvrlxA 
iniycrrc utomg o/icS i(sM oiXet>Jb^virig t(^ MtYtCfetg jctcri 
Tc^rtq hiKAff, t(g^ x«eA<y i llec?itc/u,U *A^fifoutiif icriifctL i|V. 
SaA/w )f f^uTitic k^tcvfiM^grd , ^ roy yo^y Auo-ftf rvi ^- 
iMC, ;)^ roV ^oXifcn yix^trtci r^ ^o-iieyi. 

aj Legendum ex conjeft iWii^. 'Atr«rir^#«,^ fixus jaculo peremms eft, nuum feftum inftituerunt, 
Adienienfes ftrategematis quam vocant Apaturiam , id 
dolo vi^loriam aSepti, an* «ft, d^ceptonam. 

C AP. 
S O L 

Arhenlenfes et Mega- 
renfes longo tempote bd- 
lam de S3l.iiTiine gelTerune, 
Vi£H Athemenfes » kgciti 
jtiflenmt - Qui fuiiferlt, na-' 
vigandum eSe ad fjugnjim 
Salaminenfem , moms reua 
cfto- Solon nihil perceiTi- 
lus mone, legem ahrogat, 
lioc p^iio : Hmulat inUni- 
Bm, et progreflus in concio- 
nm^ Elegos cecinit, Elefi 
vero erant Xtartia carmina» XX, 

O N, 
His Athenienfes ad pugnam 
excitavit \ qui Mufis et Mai^ 
te perciti, confeftim portu 
folvebant, cantus et vocife- 
rationes juxta edentes, atque 
Megarenfes vi ac robore fu- 
perabant : * et Salamis iterum 
Athenienfium dltionis fa^ 
eft, Solon vero in fumma 
admiratione habebatur, tum 
quod lcgem antiquafTet fu- 
rore, tum quod Mufica bel' 
lum Viciflet. BJ . Cuk w POLYAENI Atificfir^t idfrij» h-f^nt, ^^ «r* ivi^ r^ ^tt^Mo-rn tcvri- 
fuTviit hatifATei SdA«» «yyfA^rrt» Mf/ec^turtf y nv h-} 
JL^Xtai^f n-^mvanrtj Ticg 'A^veum 'yvfouxmf «u^ifVifV ;^«« 
^vHvttfy tixt^ct /K9 fcixt.itt. Miytc^Sf V») «0r0e.rf| 7«<d-dv- 
Toy. «1 /fb Sjf Imiwhitiit^ S«AiVf }s, r#? /(«» yvtntcas 
mtcx^f^na-tff xfAfv»*^ /Mt^tciutc il i^ittut raut r£t yv» 
vatxiHf ir^rirt xixtvfviuim^ nipttmf ^iftxetfcntc x^vrrtitf 
iy%««^i)/o<f tivXtTfcittc y trtc^ti rnt niittc ^rcu^eif fQ^ ;^«. 
ftvfi» •r»{f». «1 If Mi^tcgHS rtf •4'*« ^^" iiyitdatVy t(sH 
T^ i&-S-?ri r^r» yvftUKmt i^ttiTtcrtifcifet ^ rSf nSf HTiro/ieCf' 
Vff tTHfiirre o-vXtM/ufitiintf m i^ yvfouxctf, tl Yt v^tt^ 
v^ctf^im rti i^/X^^Httty fiixtt in irr)^ yvitutitif iiv^^i^ 
i^iivno-ttVy rnf ^oXifctttf iMfrftvtaf^ rm nHf hrifinrtcfy rnf 
XtcXtcfclwi i)c(tcmo-tt9n 

KEO. KA. 26 Melius judice Cafimh, punftum poneretur poil «f 
B^tcXtta-o^f fcilicet mulieres feihim celeoraiTe prope' mare. a Cum Athenienfibus et 
Megarenfibos de Salamine 
dellum effet , Solon naviga- 
vit verfus Coliadem, ubi 
mulieres Cereris fefhitii ce- 
lebrabant. * In ipfo mari 
tmittit Solon transfugam ad 
Megarenfes, qui nuntiaret : 
Si in Coliadem navigaveri- 
ds , Athenienfium uxores 
capietis, choreas ducentes, 
modo non cun^emini. Me- 
garenfes dolo crcdunt, et eo 
naves dirigunt. Solon vero 
mulieres 4ecedere jubet : atque adojefcentes impube- 
res, muliebribus veftimen- 
tis amiftos, coronis oma- 
tos, clandeftinis enfibus ar- 
matos, ad littus ludere ac 
(alcare )u(Iit. Megarenfes 
imberbium vultu , et veftitu 
mulierum decepti, egredi- 
entes e navibus, capere tan- 
quam mulieres conabantur: 
qui ftri^Hs repente gladiis» 
pro mulieribus yiri apparue- 
nmt , hoftes occiderunt, na- 
ves confcenderunt, et Sala- 
mine potiti funt. CAP. XXI. S T R A T. L I B. I. V K E «. KA. 

nEI2I2TPAT0 2. 

JlmXkmtiH' '(SH '^'^ Ttr^airui rm mXifiim wfoma-m 
%xrH9t WQirrati wfOJ^m, atXtMf imrrSr» vAmmti, «•«. 

msrm,rr4ffras. ^f«^<^ }< ais M^Hrmm rui x-^anu^, fi 
\k «-icfW^rrf^ «^« f^fy$«fr«y, j^ytf ^[hurtr^irf ri «r» 

hrirft^m, i Tt Si^ftMirf fjr</S«^, ^^«^«mriKjMffff yvMUJMi 

muuc-f€nfufn9j i^acf iftii aif ^"^ *ABrnf0t itmirwiH HHrirfthr 
rtv, Htaii JHrnXmrty ^ rn^ rvfetffii^i rm *Ahftitt9 
««rc0-;^fy. 

/i Tl&rir(tir^9 'Ahfftum r« «Va* fiaXafitfSf wttf» 
lAfVd-ei/, 9r«e^ifvy»A|y «xciy »x«(rr«$ m^ rd 'Ay^xMfyy 
fUTfi rSf 'tix>Mf. t4 fttf fiiuf, d }f vififAd^f ^v/^vyf- 
f^nrof fiaxlfttf^, /(SH 9-fMc^ci rn fmn Afyfiy n^X^rt, 94 

C A F. XXI. P I S I S T 

pedinonem fecit in Anicam 
verdis Pflilenidem : ct in 
prim^ copias holtriiiH incj- 
dens , eas occidione r^ccidir* 
Pro^eiTus t aliis phuibiis 
obvtam iit, Ibi pv«cipit 
tlus, lit fertis covcincninr, 
ft«que adv«nrantes occide- 
mftCj fed affirmarent, le ciuii 
primb fsdus icilTc^ lUi 
CTidentes , pdccin ineunt, 
et iirb«m Piliffrato concc- 
dune* Qui confcenfo cuitu, 
fffioiinain iTiagnani et veno- 
thm piapterleconltitvut^no- R A T U S. 

mine Phyam, armis Palladi* 
cis omatam : opiniohem 
movens , quod Minerva du- 
cem Pidftratum (ine pericu* 
lo immiferit: atque ficAthe* 
nienfium tyranmdem occu* 
pavit,- 

3. Pidfbatus Athenienii- 
bus arma volens adimeret 
mandatum promulgavit, uc 
omnes cum armis in Ana- 
ceum venirtnt. Qui cum 
venifTent , ipfe prodiit verba 
fa£hiru$, et exigua, exi- 
lique voce fermonem orfus 
eft. 28 POLYAENI 5r^«^wA«wv ^ iifx ^ims tTrxKHo-Huv' «r« . J« , o ^f f 
.ia-v^ti ittXeytro^ pl i* hrenfetrrt^ rtcf «tfo«; jrjw- 
«>;«v , «i t^$Kiifot ^^01 A9-orri? , w '*'* «srA^t «^«- 
^yo<, ]t#ri}yfy)(«(y «j t^ ii^ey t«j 'Ay^«tuA^. *ASti- 
KM0I S« yvfMtii Ka,rttXf4^^sirt? ^ rirt lia-^vro rn^ 11«- 
^tr^ecrn fi^oi,^v<pmim ^ in i^» fl» ri^feca-^y Kurei 
rm isrA^^y. 

y TlHa:ir^ftrtt{ MryecKXii SiwA/«vm, f(sH i* ^ 
Mr^t^it^ii vTFt^ rSif wi^a-im . rtrecy/^cim' • ^« . n«r/- 
^«(Ttff .^^^^ ^^" 7eyHT4»y. J|^ ^if srdTf ly gKKXma-iec 
srdA^* T(W Mfy«>eA« A^^dfiio-^e^^fyo;, J|^ i^fiXna-ecf^ «jnjA- 
A«y«* xfltTflCT^wa-fl^ff y fPfVToy « kcu^U^ r^ecv/tceca-t , rii( 
V!rt^ougc9 JT^ojAS^fy Jr/ T^y «yo^oy, J«3cyu*y ToT^f 'aS*»- 

yOMIf TtfUTdt. ^f 0?460f l/Tf ^^yceV^KTTJCSy , 4»; X}}^0- 

^fvof uvrSf J«* «tvT«f recvret etn tccOmv y f^s^ tg ^vX»- 
Ktii rS a-a/Lcecrof f^A^xfy ecvrSi r^tUKea-iiSf ^vXecKecf, cTg 
Kc^vfn^e^et? x^n^ocfAiifog ^ uvrof rt m^uvvof 'A6mcue^9 
lyfyfTo, j|^ To7f JTflwW T^y rv^ecwiiec KecrihvTrt^. 

KE<I>. KB. ^ft. Illi v9to cum exaudire 
non pofTent, jufferunt in ve- 
ftibulum progredi, ut omnes 
dicentem exaudire poflent 
Qui cum remiffe loqui per- 

feret, et illi attentis auri- 
us aufciiltarent , focii pro- . 
deuntes, et arma toUentes, 
^in tcmpium Agrauli detule- 
runt, Athenienfes vero nudi 
ac ddftituti tum demum in 
Pififtrato vocis tenuitatem 
intellexerunt, quod fuiffet 
Pififtrati dolus adannorum 
ereption^m adhibitus, 

^ Pifiibratus cum Megacle 
inRepublica limultates exer- 
cebat. Erat autem Mega- 
des prefe^s divitibus , Pi- fiftratus egenis et pauperi- 
bus. £c aliquando in cpn- 
clone.multis» conviciis Mejja- 
clem . infe^^tus , et minis, 
difcedet>at. Cum fe ipfum 
deinde non letalibus vubie- 
ribus affeciflet, poftridie in 
forum prodiit , monitrans 
hac Atnenienfibus. Popu- 
lus ira atque indignatione 
permotus, quod fuus pr«- 
te£tus, et curator ipforuin 
propter fe tanta mala paftus 
eflet, ad protegendum cor» 
pus trecentos ei cuftodea 
addidit. Quibus clavigeris 
ufu§, fa£his eft Athenien- 
fium tyrannus, et fuis libe- 
ris tyrannideai reliquit.* CAF. XXII. S T R A T. L I B. L 29 

• K E «. KB. 

APISTOrEITnN. 

rSw TWH^irm'' rm /^tt o-tnti^%tm tift^iy^nv «}»«• 
irarrtK ^t t^V 'hryrtn (pikni iutvmf^ rnf tsnB-irtsff» 
«rirt it vHTHg 'hrwitti ix-rtcrMt^ riif% '• 'A^r«ytrriM9 
mt^mt ivrS ri xtirtc rHf ^ixm fftfri^fut*, 

IC E *. KT. 

nOATKPATHS. 

JhXnx^irti XttfcUf xurail^itrri rjy» ^EX^nxint Bixttr» 
rttf, f^o|fy elfocf rfttrnytKof^ h xarttyi xttrtt rmt ^A 
Xm , ii H iros^SfctfX, Xetfi^etfCUf ^tXoti^Hi ' i^H* iih 
t^ Xnfim Sx if hT iwoSSfctf iufita-Bctf. 

fif TlcXvx^ttms^ /MXtiOftm Xetfcim n rS it^f Bvo-iaf 
wiitf rHii '^H^etf wttf^nfcof ^ if ^ fct^" tfrXtiff hrofiortvofj 
TXHi-tc 6e-tt rn w^o^eta-fi rns U^rSi ovrXtt rvA^f|«;, rii 
fttf iitXpHg 'ZvXda-Hfrti i(si^ HttrretYitfS^of trvfcirtfiirtum 

het^ 

C A P. XXII* 

AHISTOGITON. 

Aiiftogiton cum a li£lo- Hippi») participes infidia- 

ribus per tonnenta vexare- rum fuifTe dixit : Cum hos 

tur, ut confcios proderet, morte multaflet Hippias, 

confcionim neminem figni- tum Ariftogiton in amicos 

ficavit : Omnes vero amicos ftrategeina ei exprobrovit. 

c A p, xxrii. 

POLVCRATES. 
Polycrari Samio m^re ft Polycrates, cttm Samii 
G r * c u m infelhnti , vi^ publicum facrificium facere 
fum eft efTe calhdum coiu. j^ ^^ . j^^^^^^ ^^^^^^^ 

m^nmm , ti chjk mkira • ^,,^V,„J; ^^„ •- *^^^..««, 
j- ' . . ^n Quo cum armis pompam 

wmcorum ajnonem peterct, / ^. . . '^ . *^ 

<tuos . fi repenra recipeient, ^gebant , p unmis armis per 
ifflidores habicums eflcr, ' cauflam folemmtatis colTc. 
QuodftmhUabscuIiirec, ni^ ^is, fratres Sylofontem et 
Sr quoque reftituere pofle. Pantagnoftum una pompain 

ducere ^o POLYAENI •i ^Xetroi rtt$ ^ecvM-xluf tcsre^ifrp ^a^i^rm /3^/eo7f 
^S yr^wix^ftti rtc7i ivxe^fy */ J* eifc^ Xv?aa-ȴTUy jk^ 
tlt»rayve»r6¥ r» C9r?m 'ix^rrsg , eivii^ «y$^< Tret^ecrtiiy i^t- 
ffli icn-tcfTtci iKTtffVcf. TUXvK^tvm? rug cy r^ sroAft T9( 
hrd^ivtui f4trix6fTicg «c?it9-«cs ^^ojucr^/Sfrd r?? 9r«Ai«^ 
nJ^ hriKeu^orJi,r8f ri^raiy thri rS it^S /tctrcc rSf «wXm^ 
^friiii^ ^itrreci tc^OJtpi&g 9(^ rv/uffci^iig is^ci^SfOf, t«- 
^ic-ui y «cK^iTroXtf risf xuP^/tciftjv *Arv^uXouufj /utTO^ 
yrtfi-^u/t^tfOi TTu^u AvySu/tct^og rS N«|/«y rv^uffH r^u- 
Ttiruf» <^ $« Xfit^iWy rv^uffof nt, 

K E ♦. KA. 

I 2 T I A I O 2. 

WteHof Mt^uio-iosy if fli^eraui ^tuyoif iru^u Au^nf 
fiuQ-tXiiy fisxi/tisfos 'tmiotf UTrorifretf ^ '^^ufifcuru ^if^ 
wetf H ^ufpuf ^tu rH9 ^vXuku? rSf o^ff, otKimf ^trof. 
ivol^ufut Tui Tfi^uiy rlyfcuTu ifty^u^^uro rn in^«cA»i, 

1$ Florent, T^ori^^ofTtg f(s^ Iv^ulty ot Yt o^niu7f ufc^\ 
Xv?Mo; Cantabr, ^^oa-i^ofrtf , Jc^ reas tv^cui, ^ If 
. r^ofi«is ufc^) Xv?MT», ducere juflit. Poft vero 
pompam, cum facrificium 
obire Samii infHtUerent, plu- 
rimi arma depofuerunt adal- 
taria, panim occupati votis« 
partim libationibus. ht q\n 
cum Sylofoiijtd et Pantagnor 
fto erant , arraa tenentes, 
vir virum adottui, omhes 
ordine trucidabant. Pdy- 
cm^ in civitate c^ongrega» tis ii», qui infidiarum Mtii 
cipes euent, pra^occup^at 
opportuninima loca, accu- 
rentibus e tcmplo omni ilu- 
dio fratribus cum armis, 
quibus in auxilium afllimtis,- 
arcem muniebat AfWpaliBam 
nomine, accerfitis a hy^s^ 
mideNaxiorum t^ann^mi- 
litibus, atque Samiorum \m> 
perium obtinebat. C A ]?. XXIV. 
I 9 T I A E U S. 

Iftiaeus Milerws , in Periia dens littetJB mittere , oro- . •, 
«gens apud Darium regem, pter cuftodes viarum , fpjH^ 
loniam ad 8efe£tioncm fol* ndeli capillis abrafis , TlJi* 
Ucitare volens, neque ftii- gmata capiti infcripfit: tfti»' S T R A T. L I B. I. 31 

fvXtMmf • fiy/M»r«^«^K^ f^ xMrmfim hti B^iXtta-rmf^ 
ivtfy^ifitm lf}«|sy 'A^trm^i^ ri riyftmrm' • ^f mm»* 
yf«j, r^f 'lmim9 igrimrtf. 

K £ ^. KJB. 

n I T T A K O 2. 

HitrmxUy W ^^^T^j kf*tnfcmj^fif SiyfStr irifu 
ft«^ ift^tlf 'irm ix«*9 (l^Xm. ^rm fth ii fmff^m^ irm 
!irA« «y. Xtirrmxif ^l viri rn ir^Ht je^vi}^ ift^i' 
fi^^ 'jrt^tfiiXbM rif ^^vfmm^ tfsM ffj^^i^t hftrTrmri^ 
fUfs ' xnffvH* f^ Xiyn^f roTg ^r/Ki^t^ rS rt xiff 
I9^f«crff . Jfrt j(0^ fuf M fUffimxSrn$ Amy ji^im, TUt* 
rmxif Qi^m^. 

B I A 2. ^ 

t^7tr9i Aviig ^^ Istct-Aw» fnrnMTcUi «w^intlvi^fr»» 
BttK • Tl^*nftvi <|(^A9|f T«y Av}o»^ wrif, «i ma-tilrctf 

2f Fl^rent, hr) trA«r»i( y^o^MrrMi^ & fic quoque Interpres. 

cus Ariftagor^ t loniam ftd fcendit in mare, et abnfii ' 

deficiendum follicita: atque ci^lis,, Ariftagors (Hgmart 

fbprft /Hgmata crines nutri- monftftvit : qui cum legii« 

vic; Hoc modo fallens cu- fet, eiTeGit ut lonia de- 

ftodes ^gmatophotus , de* fcifeeret. 

C A P. XXV. 

P I T T A C U S. 

Pittacus et Phrynon iin- fcuto reti , Phrynonem con- 

|;Qlari centmine pro $igeO ftringit, et faciU tra£lum vita 

ccrtabant : ac viilim eft , ut privat, atque Sigeum vinculo 

uterque paribus armls ute- lineo pifCatus eft. Quemad» 

remr. Armt quidem, quae modum etiara nunc folitari^ 

confpiciebantur, paria erant. am pugnam ineuntes, linum 

At Fittacus occultato fub habent, idPittacus docuit. 

<3 A f . XX VJ, 

B I A S. 
Cndus Lydus adverfus patabat* £um ^ias Prie- 
^hxiam iamhtim belluoi SMnfii detcrruit» inquiem r 

Infu* 32 P O LIY.A E N l' ^Xeirrn xi^n ; ^o 'Xoypf rS B^yro; K^^o-oi ijrw^t» 
fjT/ r«$ i»»jr«f arAiv^cy fiVfUri* 

r E .A.,n N. ^ . "^ *•; 

TeAftJv AttvQftitidi Xp^UK^s-ios h r« «*go? *lfM>iXM9at. 

' fJS^Hf AfltfW^vg»? a7«irfCd^ET9?, >^ x^ccrii(rets y yruL^z)^jin etf 
iKjtAijr/ffv, ^i^ iKB^uif»! dtff rif^ i^yTo^^aro^o? af^^??, rjf 
Sflc^iiVJ!?, ri?!' Jtai^wf j rm WAwifj rfl)i' iWik»»^ ruv 'r^ii' 
g%m^ £?ri sTiSrjt |^oct»?i:ij , riko^ l|eJy r^iv. «(r3-^r«f , J^^' 
5-«^ ^v fUirai /^vjiiiU ar^i $y& y je^», yv/u.v6i v/u,7r<i4ht' 
X£C , tJ,*fiaij S' Ky^^^Ad^ #f ^t ft r* /«cd* Trifr^ecnraj fiieuo». Infa^i fiidgnum^ equdrum . aliud optare, qiiam ut Croe- 

numftrum . adverfus te coc-. fum continentis incolam in 

^miint. Qni cum ddens> ,nari capiant ? H«c Bianri^ 

Hot faKit jupiixr, diccrct, ^.^^i^ perfuafit Crcefo, ut 

Ut mfulanos m coimnenti navigationem in infi^las 
capiam : Bias, Quid, m^ - z. . . 

quit , credis etiam illoa 0"»itteret- 

C A f». XXVII. 
G t L O N. V 

Gelon bdnometiis filiuS) hsc univQi*(a coltaudatus, 

iSyracuftus, in bello adver- tandem exuit veffein, atque* 

/us Himilconem Carthagi- ftans in medio nudus : Sic, 

nienfem fufcepto » creatus inquit , ego vobis nudus ** 

fummus dux et imperator* Ito, vos 'a*utem armatl. Ita- 

cum egregie pugnanet , vit (jue fi quid a me »efhim eft 

€tov prodiens in concionem, intolerabiliter ; a d h i b e t c 

rationesQue reddens)» impe- cohtra w ferrum , ignem- 

moriflB oiniitatis , impenfa- que, e^ lapides. Tuia^ac- 

nim, ten^orum, armorum, olamavit populuS , tahquam 

equorum, triremium, tc ob. Qprimum ducem coUaudans. 
' . Qui S T R A T. L I B. I. 33 ^ riAiVi XjXlAdbi' Vtr^c^vifflf I/^iAxiyvj ^d-^fAff tCflt^^q- 

%c(P fsri Tfl?» ^ifftm* iH-f5-S-«f Ji «utw Tfl|*T«5 h lr9"?Ti 
iMinrTUTtt^. 3]N« ar ?£ jg^crjji Iyt$iAj«cirvic ^ j^^ tcvriy 

tftMitf Trfi»t>^ivTA^ J^ S^tfffipiTJt T0|£VH!F 17 C^tiTdbi. ];T# 

*-ir iiWj* *i rjrivtnitfj S-tiip Tf, i£(pv4f wo?iMi TdftP/Ktf- 
T*l isr* £ttJT«v s:riA3*avTaii, tnkivTti^iy. 

y riAwK Ta Mtyjtpiaitlj ^«Ao^mflf KMTstXvc-aif ^ hrtt 
Vli /tri ixitAef Tii^ f3-iA0rT<i( AAi?iiu!t^ A*eyr^Vfl/ Jl 9^ . 

30 MiT. l/?r« T«T? fJtV^tTfM§, 

Q^\ refpondens inqtiit : Et 
b poftentiu igiriir nlem 
ducem eligite. henim po- 
puliis : Ar aiium taleni tion 
Ribenius. lcft creatus fe- 
cjndo dux belli , pro du- 
« ryrannu* Syracufiprura 

** Gelon Siculorum ty* 
lymns, Himilconi Ciirtlii- 
ginenHum reg;i expeditio- 
r.t-11 in Swiliani facienti , t 

wF^eccrtare non audebat. 
Sed Pediarchum fagittario* 
nim praefe^um , fibi fojiiia 
«t afpe£hi fimitem, tyi-an- 
wcavcftg indutum e^cAitns 
progr^, facrificiumque in 
•fi» fiicerc juflic, et eum fequi fagittanos candidis ve» 
ftibus ami^ns, myrmia ft» 
rente^ , acquo fub myno ar- 
cns occLiIuntes : cjm au- 
tem viderem Himikonem 
eriam ipfam ad eundem mo- 
daui p/ogiedientetii , et fa- 
cnficafitein , tehi in eum 
corijiccie, His ita ftftis, 
Himilcon nihil tiile fufpica- 
rus, pmgredirur , et divi- 
nam vem tacit» Ita libans, 
ptcrifijan\:i"jc , ^ niultis in 
ipdim impetentibus jaculis^ 
vitam finivit, 

9 Gelon Megaricum im- 
periiim toUere volerts', colo- 
nos vocabat, qui vellent ex 
DorienHbunv . Diogneto ve- 

C / ro 34 P O L Y A E N I M§f/ti^m »%Xfirrt^ x^ift»rct ^et^» ^vy»/^» inrit»^* « 
il To7g voxirou9* tl $Ct '''o^? V^Af0-<y 0^)r<eyo^sv«yrf$, m( 
«jy uyntxJtif riv h ^VfctxHo-eui y ^^ vz^Hxmrcty ^ wnfct- 
Aomf tivrsi rn Ti>Mm SwwfJ^. 

K £ 4>. KH. 

© H p n N. 

Si^un Tad^^ti^oyldii ^at^xa-criro' rSy ^ voMf/tut* 
^tv/iyrM , fli XtxiXiZra^ i/u,7ri7rr6yrt§ ig ro r^rtmocy 

fion^HyTAfy uyVi^Syro, Qi^m TroXvy roy oM^^oy /S^Jy, tTSft- 
4*« THi KVxXafa-ofAiyHi y 7ret^ctyyct?icis o^ta-^gy retg cxvycti 
xccTATr^o-o^, ^Aoyd? Sf »-o^?? cu^ofcmgy ix *i^omg ol 
^oXifAioi cxnyetgy ifFt ruf vctvs t^tvyov, «i tf XtxtXtcha^ 
iidxomis^ vct^ci rctts yeiva-) rig VAfirtf; dti^6et^cty, , 

yd Qii^c^y MtXrtcidii. 
^XtynfTtot Vici^x^ioyiotf ^a^ctret^etfuyot j ^o^^y ^trorrocw 
*JK^ ircifm xHfuyny^ ^ rvy ?r$?it/tuotf iTrtxafuymy ^Ju 

4'«/ 

gl MfT. v^xHrctf. 92 Mii: x/x>jai^ofioK* 3^ Mfll 

'l/iti^ictf, 

ro Megareniium principi pe- a£ti , in Syracufanam , colo« 

cunias ^pra vires impera- niam conceirerunt , et fe 

vit : ille civibus.^ Qui tri- Gelonis imperio ac ditioiu 

butis ad defperationemad- fubjecerunt. C A P. 

TH E 
Theron cum Carthaginen- 
'fibus pugnabat. Hoftibus 
autem terga vertentibus, Si- 
culi inruentes in caftra, quafi 
direpturi tabernacula, fujper- 
veniehtibus Iberis'interfe(Sti 
funt. Theron cum magnam 
ftragem videret, mifit qui 
circumirent, pnecipiens ut 
a tergD ig^em in taberna- 
cula conjicerent. Magna 
V9ro oriente flaama« hofies XXVIII. 
R O N. 

non habentes tab6macul«« 
ad navesconfiii^runt. Quos i 
. Siculi perfecuti , pluriin|>s 
ad ipfas naves mofti de* 
derunt. 

2 Theroo MJJtiadis filius. 
Selinuniiis pralium advci> 
fus Carthaginienfes commit- 
tentibus, cum multi ex his 
qui bccubuerant infepulti 
jacerent , «t hoftes inftarent» 
Atque S T R A T. L I B. t 95 

f«y vff-d^fMrrf; , «^«Aiworr*^ ti ^^ti ft^irrw, &»i^m 
vxie-xm y ^ >m.^ v^ittxtviaq •<x{r«f ri^ rtfuii rnv vAnr 
IvmtfuWi^ avT69 if 0V9 tLvrtti «-^«fAd-A)», j(^ t« 
wmfuvt» xMv^of , Jis^ef «'•At;«y$^/oy «vrtfy fy^fcy. (< (f «< 
«vAf^tMi «^•Tvrfi«y tcPrSt, »ih ^fy* xiy^vyfvW^^iM rti 
wi^it, iif tm ^tXtTnf ^a-iAfV»!,^. ^jr^cf Ti^'y ifigttiriBm 
TfMKtrUff. in^ftrttf «i XfA<y2fyT/oi Ti)y yfttfcnf ^ ffgiLf 
ivTf ^-vftx^fficttf ii fiixttrt tiKiraii tu^w^tit. • ti 
ras iv^Jf^ne 9(jf^ itiftd^6frctf ia-iAf{«^wc, f{ifV«yf| 
l^tsft^ f(SH ^fAfief»^,' jQ^cf «|/y«f f;^«rr«^, «^9 rtfcSfTtts 
vXnf Hf fFv^xMUtf ftn^Sf TtTHrttf, ffrci (f fj^qA^-oy, 
XM-ttq t&vrif Bi^tn heJ^o-^tu rt7f Uwirtui^ fitt^titcf 
im^tcf hrtifS^tf «9 T^y ^roAiy. pi ^t rSf rttj^Sf ^v- 
)iM,Ktq yftt^ta-ttrrti ^ wtdilttfr: Bn^ttf ivrHi rt ' rig 
fuAtuettf ^•fsvrttfy j(sf^ rSf i^oXtrSf ths ^^ti^Hf «ir«- 
xrHfttf xtt0f^hfrttf j ttttri?ittfis rnf xl>uf^ t^gtj rv^ttft^ ^ 
'ZtktfUfrim iyifsr; 

ttqat illi fepclire tnortuos conceflerunt, ut fervos quos 

non audentes , neque tamen vellet fumeret. Qui robu- 

'infepultos relinquere fufli* ftos et florintes deligens, 

neotes , confilium , quid* eduxit cum folcibus, bipen- 

t^ndum foret , caperent : nibus, et afciis : ut ad com- 

Tht;ron recepit, fi trecenti builionem tot mortuoruni 

Sbi darerttiir fcrvi^ qui ligna ligna fecarent. Cum exp» 

leciire pofPent, fe cum ipfis viifent, perfuadens eis The- 

«oceiTurums et cidavera ij^ni ron , ut dominis infidias 

uidiiarum , ac couunune ftruerent, fero vefpere Ua 

mlepukrum effetkirum. Qaod urbem reverfus ert. Quos 

li tb fio^ibus ipli vlnceren* moeniorum cuilodes ag;no- 

tur, nofi inde mflgnuiu pe- fcentes acceperunt. The- 

liciilum ci\'irati futiirumi Ji ron ipfis cultodibus truci- 

Bnum civem ammeret, et datis, et plurimis pivibus in 

irecentorum mancipiorum letflo inteife£tis, civitatem 

predtjni, Laudanint Sdi- occupavit, et Sciinuntio- 

oundi fententiam , eique rum. tyrannus evafit. 

Q g^ C A P. XXIX. 3$ POLYAENI I E p n N. f/Lim^ hrtrircH w cirXlr»g od w J<«t)84^f4|»r^ l»f- 

fcivUf fx«9'f » , rHi it ^''^«f a¥Mri^0 rm in^i^f» •« /U49 
if iroXifua ivn^nret^y^f stf rns l^rx-ieki ju^ ri^ ^<Aa« 
tujXvdyrsg, « tl lU^off hnytiyi rii «jtAit*?, fiiari/ug- 
f§f oXiya? Srras rn^ xMru^itTiHfcfuifHi rm hafri^f' ^ 
^a^ekxfif^ rnfuin vi^s roli 4^*AdK ^ Td7|p mmvo-tf, 
u Vs virt^^i^^ttfrsg ^ufino-ttf^ rSf ir^chtm/idmtf iir^tr£»^ 
rif virH-^i-^ttfras ^d^iSftisi ifti^irrm. 

p! Vi^m VraXteireeti TrcXSfiSf y ofrort ^ujSoi rtf»^ 
mxfM^im^ ruf 34 c-vyysfSfy n fr^Hvimy hk sv^vg 
iirs^iiit ro7f Xvr^aftifot? ^ «AA« ^XXxi zfci^xi Katrt$^ 
^Xt^fy jcotfmnc-ag ivrol^ Wtetiy 35 ffgbj rtf«Ss ^^osd^im* 
mftKttvra ^^tiftifOi ri Aut^a, rii Hfi^us iTSTrifc^ J4 ivytfm cpnje^. Caf. 3S ^ rtftSgf tgp^ wfoit^in$f, 
Cantaor* CAP. XXIX. 
H I £ R O N. Hieron cum fluvium 
tranfire prohiberetur ab ho- 
fHbus, armatos in tranfitu 
conftituens , ju|fit ^quites 
juxta fluvium afcendere» tan- 
quam ibi traniituros et levis 
armature milites fupra 
«quites. Hofte§ vero fuas 
copias eduxefunt, ue eos 
ac levis armature milites 
tranfitu arcerent. Tqm Hie- 
ron armatos traduxit, vim 
> adhibens adverfariis , qui 
pauci reliqui erant, et fignum 
reptnte levis annatur» mi- litibus et equibus fuftulit. 
Qui reverfi trajecerunt, ar- 
matis, qui ante transgreffi 
fuerant, redeuntes hoftes 
fuftinentibus. 

, 2. Hieron bellum cum 
Italis gerens, fi quos cepif* 
fet , qui cognatione aut opi» 
bus florerent, non ftatim 
folventibut reddidit : fed 
poftquam multos dies apud 
fe retinuiffejt, et larcm ho- 
noresque primaiios eis con* 
cefliflet, tum ^ccepto rc- 
demtionis pretio» homines 
dimit* S T R A T. L I B. I. 37 

wtr». ii Zt hrmn}i^ivTt9 vm/srrM 9tt(i ttXs ^tXtrtUi 
nrMiy ^f fiXms ti^vft m»Mimn»tirts, 

K E tl>. A. 

©EMI2T0KAH2. 

X2* ^Hn XcLXttfUiy ivAXeti tt ru rix.m yumnZf, 

Ot/uisitieAii'? , A'^aim ri xi*/t6t Miirm^ K«r«yf rSf 
TTcXffiim f^. i ya^ £f ^%nif nif 'SetXttfum i 9*1«$ 
in^i^V9^ty c# tfttT^f dvt^ieif rct rixfet rSf 'EXknfHf. 
rSr^ Xf^^h d^ce^re; A'^f ouoti t^»Ktf, fQfJf lifiKM TV9 
igqyvo-ff fsrt^oftrttro y rS ^fS x^ia-atfrcg <^ 

T«;^ T^tToytfei ^v}um h^ot ti^voweb Ztvs' 

u fuf ttXbii^t A'iiifeuet retxi^Hf rif ix^i^e^if Vy«ffv«** 
09fUf0x>ins ^t m ras r^ulf^s ifofittifetfy is rttirtts 
ireis ri |vA«ytfv r^;^«f t«9 A^^nfttitn^ kttm&nr^Vy M* 
finrttff ifotvfcijQi^ttf y ifixntrtif. 

dimittebat. At illi redeuntes ves venerunt, quod Hieronis 
in fufpicionem apud fuos ci- aiuicitia ufi fument. 

C A F. XXX. 
THEMlSTOCLES. 
Athenienfibus oraculo terpretationem civibus pro* 
l^roditum erat, bailet Apolline hanc fortem 

O divina Salamis, ,peries «^«"^«» 
tu mulierum liberos. Muros Minerva ligneos 

Thcmiitodes Athenienfibus ^^ ^«" ^«'«^'^ ^^«i'''^' 

vadcmium metuenribLis, reliqui' Athenienfes arcem 

contra hoiles tacere dice- muniendam (tatuerunt, The- 

bit. Non cniiii divinam miftocles triremes confcen^ 

Silatninem or^culum tipjicl- dendas efle dixit , quoniara 

Jiflet y fi Gra:comni Hbevos hae iint lignei Atheitienfium 

perdirruri eiTet. Hoc didLim muri. Obtemperarunt , et 

confideridam et a n i ui s ingrefli, navali pugna decer- 

Achenienfibus dcdit. Et . tarunt , ' vi^riamque ftmC 

cniii £Ltaui itHy^ oraculi ij^ adepti. 

^l^ C ; a The. i ^- 38 P O L Y. A E N I rtv tlcKH <psiyHi.y GtfU9!6K?iei mvfimx^^ ^ 'STh^ ^^iXitvo^ 
«!f tt fCifHi MK '«rwS"!», j»» etvrSi J^VKtvvog tviS^di Trxt^etyof' 
yoj T«7y 5roa5«iV. fvtcTM^ rot XvKtiffof rSrtf ui fitto-tXi» ^tfHf^ 
' sr«, ftvifijf^rrk KttX VifcnLf %^^tfy ort »9rcht^eca%H t« *EA- 
AJJK/Jcoy, 'AXbM fxvfcd^ei, yrH^trct^ c /Su^tXsvSy t(£fjf fUVfcaj^H, 
t(^ ro vXri^H rZf r^ii^vf rvftr^f^tf n ^tfti ^fltA«rr«. 
•I JK'E5!W}vI$ uxorre^ hlKfnrecf rvi vo^iec rS^^^rti^S, 

y,9.' '^^tii fiKiavurts » 2«A«(/k|V<, ^AiuWfl^ 
w>Mf i(p* *E»tjjW«mi', f(SH. '^^ ^tvyfMt' Au«», 'ifu fitttrt'* 
Ait)f /C4 ^V*!* Q^tfus-oK^Si^ ^rrtliiiktvtrvj y ^jfv*"'' iS«^ 
r<AiiJf «JTdAjj^S-ftj ifa.f*M^Hr(if rix/BC, . ^d»i*MMff ^< «wrd^ 
fpiec til6i<rif^ ocec fti tBofKtt tcf^^H»' ^iftgrA, t^ ^ttXi% 
«? /3ecfi?iix tvvS^of k)S^of 'A(cetK»}fj Hrofrt 9r^r»y«fi«df- 
rec* « fdi (piyot Zii recxn? , n yi^v^tc r8 ^Xt^t^om 
iMtAiWay. < ^«0'<Afu$ '^HTt , ^ ^^ecrm ri *EXbJifitcof) 
^i/9^ ro ^^uyfcec^ t(^ ^vym otx»To, 0tfc(ro*^i ^rtlh 
'^MJkiiftf i0r^j^ riif Wjwj» ecKifhffOf. . y 'j^^' „ a^ IJ^emiftocles circa Sa- 
laminem clam naves habe- 

. bat. Grflfccis videbamr fuga 
Viapienda . efle, Themifto- 
cles naVibus ineundum pra£- 
lium in angufto mari cenfe- 
btt. Cum pjerdiader? non 
pofTet; ut manerentt (Sici- 
-nus eraf :« eimuchus, pttdah 
^ogus duorum filiorum^ 
€um nodlu ad regem mittir, 

' iit i^dkarpt benevolentise 
cauifa^ Graecorum copi^as fU- 

fam moliri : Sed tu navi- 
us , inquit , pugna. Ob- 
tcmpeftt^rex, et navalem 
pugriam infti-uit, atque na- 
vium multitudinem anguftia 
maris in ar^m contraxic 
Gneci vero inviti propter 
4ucis_iflpi«ntiam et eallidi- 
tatem vicerunt. j. Gratci parta ad Sak- 
minem vi^loria, ftatuunt iii 
Hellefpontvwv JHivigare , et; 
jpontem demoliri, ne fugere 
rex pofTet. ' lliemiftocles 
«ontra fententiam pronun- 
tiat, dice^ pegem intercc- 
^tum pugnain redintegra- 
turum^ S«pe vcro delpe- 
rationera pr«ftare, quod d^ 
£ci. virtufe ac. foititudine 
non poilit. Mitm igitur 
iterum ad regem alium Eu- 
fluchum Ar&em , ita figni- 
iiCantem, nifi fugiat ieler» 
time, pontem Hellefponti 
diflblutum iri. Rex metu- 
ens feftinavit, et prsveniens 
Gracorum exercitum tran- 
fiit pontem, atque fugiens 
cvaut. Thcmiitocles vero 
firaecis viftoriam cxfottcm 
pericuU' con(^vA\4t;'' 

4 Athe- S T. R A T. L I B. I. 39 

i *AhwUi rci THxm rS lirf^ ny§iftir Amtumf 
w^tm: n^ttn^f atfTHs c &tfur«xkis» $t r^i^m rnf 

«k, HSH ^ ^S^s ^v^ Atcicmaf t^tt^wfy n f»*if «/» «yi- 
^«c-9-oy ri rtij^ti, ^ tt «cr^rATf, «^n, r^s ^trH9 «- 
^rfft^tiTt jemTtto-Kova^ ifct ««r«0-;^om$' oi /uit t?rtft' 
tf^tff. Btfus-6K?ai$ %t K^v^M vif*r^/et9 inrHXttr^ 'A^jj-. 
i«i#i$ KtVFtx^v ri§ Kttrccc-Ki^a? y tr it tyet^tnci ri t«;^«$* 
hret^Kf B' tyei^afo-i , ftii ^^irt^tt kvth^ a^oTrifc^tiy , u fin 
^^•rBit ttvTCf Kv?JifiMtf, t(gf) retvrtc lirai iyiftro. n^i^^n 
ri retj^t^y 9(sfu^ i^etni^Brt QtfarcKXfii» §ivtBi^n9-Kf ol Ktcri' 
Wittfjrtty irHxir^ruf 'A^fXf Attxtlioufcofieif axofruf. 

t &tffsroK?i7i^ if rm w^dy Aiymrtt^ ^oXi/Koty fci»,ofrf\ 
AhftUMf rnf iK rSf d^v^iaft vr^ia-otof tKttrif rixttrrtt 
tmtifar-^ttf' KaXvva^y t^tirtf tKctrif afd^etrt roTs srAif- 
ristnirt^, tKetrofy iSfXf riTitcrrof. KUf fctf ifia-n to 
tr^X^no-ifWOf T»i «•« A« , ri ' aifihaffttt Xoytr^fxf. iit 
l^ fdi ifirn^ rs? >iet/2ifret9 i^odSfOf. retvrtt fctt Irlt-- 

%6 Non agnofcunt hanc vocein Mss. neque quod fequitur 
fs Axtxihauftofety nec poflea ftpj}. 

4 Athenienfibus uibis ccpifTent., H«c ift fa£la funt. 

muros crigentibus, i^acones Eic«dificata funt m(Bni.i , et 

invidebanr. Eos decepit reverfus eft Theiniftocles, 

hoc pa^o Themiftocles. Le-r < redditi funt exploratores» 

ptus ad Lacedaeraonios pro- AtJicnsque ' Lacedsmoniis 

Kcbs, rem negabat : per ipvitis munit® funt. r 

fiiam £dem moenia non eri- c f Themiftocles in bcl- 

gi. Quod fi fidem fibi non lo adverfus Aeginetas*.cuin.' 

hftbeajit, inittant prsftkincif- Ajikenienfes vell^nt reditus 

fimas viro^, qiii pcifp:cianc eV aigentifodinis , centum 

tf eifplorenr. Hli ii;iftirTj]ir. talenta diftribuere , interpo- 

Themii^ock* vqro miiTo nens fe perfuafit pppulo, m^> 

dam numio m-andavic Arhe- centum ditiflimis viris,, (in- 

mentlbus, ut eii^^l^ii^.itores gulis talentum daretur. Et 

miner<ant apud fe , donec fi placeret ea res, qu« feffi- 

raofflia eximixiirent, Poft- cienda eflet, civitati, fum-'" 

Suam deinde iorent exftni- tt»»- «ftimaretur. Sin ml- ' 

3 cno^iiiij, non prius eus; nus, qui accepiflenjt,r€^e*';^ 

Eeaucterentp quam ipfum le- rent. Hec approbata funt. 

C4 C«ii- 40 P O L Y A E BI I 

fq4 •! t iicmriv ii^^i tnmrH ^v r^fsi M^irn- 

tuufii r«A«# ^rtno-ttms nvB^itrur ^ tf /MMgf juitm 
AiytnirSt rtt7i rfti^o-i rmvrmf, iitm ^G^tf »«v«^ n«^#9 
i^firokfr»* 

T BtfiUfitXns , • *Ij{»*nr E/^*| vvfiiutxifrtn , 1«!- 
AfWf T»i^ "EAMia^ ttttrti*/^i^ti9 ir) rS roi^HSy Afifis 
*^ltffffy i ZiKccut ^oteirt r^ttnv^ms M rtif ^ars^tts. 
riretf «y«y«y^i^/6f Mvy , fiswt^MVi ^Hi *ltiftn ^vwiymg 
iynvttr; 

^ Qtfur^x^Si ^tjyttf *AhfeuiiSy f$^f mfiii^ i^^i-^ 
fUftf tMfAi^tr^ rnf tsrt ^lttfUts, iyrH ^t n fivf v^t x**- 
fnSf^ hn Hi^nf tuirt^iftr^ ^oXt^^xHfUfnf vw* 'A^uyocMvy, 
rm fttvtOJi^M ^^fin^HS t^^twtf ts rts ttn. Jtjptf h f4n 
ria-Htf ttvrif , xttr$^f nTetXnrtf *A6nfcuot4 , is j^iftttTt 
vm^^eis ttvrif «yoi. iVw; if ift^irt^tt a-tf^ettfy fen^HS 
kitfitufirti rns ft^s* i fttvxM^^s ^cfin&Hs^ 8r$ tx^fttf 
Witft}^ifwri y j^ Im» rix^s iftt^(^nf»f iovrtvvif, 

K£4>. AA. 

Centum autem viri iinguli 7 Themiftocles fugiens 
tnremem ^ecerunt , ihi- Athenienfes, confcenla ntvi, 
dium adhibences pulchritu- imprudens in loniam dela^ 
dinis ec cel^nms. Athe- tus cft. Quum vero navis 
nienfes novam claffem fa- a tempefhte Naxiun ferre- 
£hm IflBtabantur, eaque non tur, (}us oppugnabatur ab 
tantum adverfus Aeginetas» Athenienfibus , mecuens 
vemm eciam concra Perfas nauclero indicavic, auisnam 
'm fimc. *k • 1 efllec : ec nift fe lervaret, 

. 6 Thcmiftocles cumlfo^ Athenienfibus diaurum mi- 
nes fe Xerxi focios adWv 5*^ f J Jl^^^Ef ^xt 

' lSenc> jumc Grscos muris ^H^ 'P^^V ^^^^''^^' V^ 

SLibetT: Viri lones, ini- :E"^i'^'^nJ;L"'^!l: 

«.,« £«/.;»:<» -«„: ^^.,*J^ ..- ^ifJ^ manerent, nemo eare- 

que facicis, qui concrapa- derecur e navi. NaucIeTus 

rentes ac majores yeftros „,ecuens., neque egredi 

expedicionem fufcipiacis. qaenquam paffus eft, et re- 

Hifce leais, rex lonas fu- pente portu folvcrc fefti- 

fpe6lo$ habcre coepit. navit. 

-f, , , * , , C A P. XXXI. S T R A T. L I B. L 
APISTEIAHS. 4J faft^ rns 9riM(»9 i^of ^^>^imi^ ii rtturif fx»rt^ 
rin_ ii^wf ;c«e« JUtSitmi viyfn^^f^mn rHt %»xrvXMt rri- 
pmar riif tx^^ttf irrttv^t^ tttbrttrt^iftt^tt ^ wf «y srfof 
rif Ilf^» htt^XtftHtroffttf. rttvr ^^Fiyrtg t^^trrts r^ 
X«^ hctXiXvftiw rSf Ittxriijtf «f (h t« zttrttrt^enci^ 
rtf, «r«T« rvyx^^*^f rif fii^^ «-«wTaS-w , j^ (if. 
r£Af0*«y T«f« T«9T« Tsy vriXtfUf ifUf^Sfrif. n ik rih 
ffttrv/m cfiiytitt^ fui>urtt Ji ris fitc^fitt^ns c»<»ifn9. 
K £ 4>. A3. 

. A E n N I A A 2. 

Auntttii^ h Qt^vrvXtui^ ^tt^trrttleifam T? rinrm 
rS X^^iHy dx^iiof i^cinvt ri TrXn^s rHf fitt^jStt^tiff, 

fl AiAffiittf^ fttix^ rvfirrfif ftJpibM^^ i^m ft^i^ 
7C^i*iiisi uJ^t^tftffttf ^ v^iq riii nytft/iftti *i!fn^ i ^^i C A P. 

A R I S T 
AriRides et Themiftocles 
infeftifnmis odiis laboran* 
ces, diverfas in republica fa- 
diones fequebantur. At in- 
tervenicnte Perfa , fe muiuo 
apprehendentes, et extra ci- 
inT^rem convcntentes , in 
tiniitn loc 1.1111 uterque dex* 
Itttm manuin demiiir, i^tque 
coinplicaris digids Acd^ma- 
ninr t Inimicirias hic dcpo- 
minus^ donec bellutn adver- XXXI. ^ 

I D E S. 

fus Peffam confecerimus, 
H«c locuti, manus diftra- 
Qxs digitis, quali rc vera 
aliquid depofuifFenr , fufhi« 
lerunt. Deinde fimulobruta 
fovea, redierunt» et per to« 
tum bellum in concordia 
ptrmanferunt. Maxime ve* 
ro effedum eft tinanimitate 
ducum, uc Barbari vi^o- 
riam amitcerent* C A ?• XXXII. 

L E O N I D A S. 

teonidas in Thcrniopy- a Leonidas cum pugnant 

l^ prtEiium commitrenst an- conferere vellet, videns pro« 

foitifl loci Bflrbaroriim ceUo£is nubes coire , ad du<» 

multitudincjn inutiJein ted- ccs converfus, ait : Non dc- 

didit^ bec vobis miruiii videri : 
C 5 qu«d 4? POLYAENI 

»vrec rvfii/ioufeii , w^H ktfHfiiv^, vroXb^Sf if dtoc^fmff 
Y$*/»4fM»6ff j •/ /ti4f rS Asmiin 37 ir^oi^ifns ri fti^f^ 
B-»ffSfrt9 ivnrtiytiro, 6t di ^oXi/tcitt ix^Xctyifrti ^ «^v- 
^i «-^»? rcf xiftvfcf fYiffTc , i($bf vtt^a. rSrc nmi^nc-Mf, 

y Atmt^AS ifi/i«c?im is X^^i^* ^ro^tfiimy fixrm^ 
t^tKFifv^ftt^ kxbJd? i^tbx^t ^^oa-irt^tfy cretf tu^nrt ri 
oTifcetof^ iifi^ct |coW»y, ^ rcU isrttvXHf iftTrtTr^itfotf. 
rtcvrtt d^Hfrtg 6i xuret T%jr ^oA/y, i^r^ef • ir«f/«roAt; ro ^A«- 
4«f HfOf f6fcio-etvrt( Sk hFt\n>^of ^ ixtM rh Xfutf »yt^ 
mit^k yr^criixttfrc, • 

K E *. Ar. 

AEnTTXIAHS. 

Attfrvxihs TTS^l MvxetXnf Tm 'E»^m»d>f fetvfActx^^tn^ 
%cf ro TXfihg rm fiep^(2ec^m xurefmFXn^ort/f , rm $f 
\lmm' fcvjh^ofTm ^o/Sof ftelxt^of i *p6ifM\, fisrifittXtf 
mifecvrm ro ^^ofvf^' ir/iiccreijf4tTf0i «eyyfAM» ixAv, ci^ 

rm 

$ • 

" quod fulgura ac tonimw 5 Leonidas 'fa£h no£lu 

concitantur, Necefle eft in ditionera , hoftium im- 

enim ea fieri ex motu fide- preflione, alium in aliam 

ris. Multis igitur contin- hoftilis agri partem mifit : 

gentibus coelitus figniSjLeo- deinde mandavit, ubi da- 

nidaB milites qnid futunim tum foret fignum^. alii ar- 

cflet prqfpicientes, alacribus bores c«derenta aiii villas 

animis ad pugnam feftina- incenderent* Id intuiti qui 

ruftt. Hoifes contra per-. in urbe erant, iramenfum 

territi , animis ad fubetm- efl^e hoftium numei-um rati^ 

duiri pericuium defecerunt, contia non ivemnt, fed . 

et ob e^m cauflTam vi(^ pr^dam ib hoftibus agi li« 

funt. , vemnf. 

C A P. XXXIII, 
L 1 O T Y,C H 1 D ErS. 

Lcotychides Athenienfi- bus Medorum ^artes fe- 

bus circa Mycalem .navaie quentibus ,, . timfire magis 

prxlium facientibits, et Jar» quam certo eonfilio, mente» 

barorum multitudinem pei> omoium mucavit : commen* 

timefcentibus , atque loni- tus nuntium adferri> q%iod 

^* ; j Pcr- S T R A T. L I B. I. 43 Unfs ixna-etm^ i^tcfpiiormfj ^ fr^ea-i^irw r»7i '^EXtJirtf. 
i Tvxfl To Atimx,l^H rf§trnynfttt iwd/Wir *An3ii$, y/imf 
wm^^LTxJdTtt TUi £A^)^<f rn^ h TlXtLTcuMi ftix^^t, 

K £ 0. AA. 

K I M n N. 

iJfun^ hr' 'Ev^vfiiUfTi wtra/tcS ftKu tss fitta-iXistf 

THf ' EXtJifttf ifc/SnfOff xfAfv», ^ r«A«( fy9t;yey M«$Me«fy 
i(9f 3rA«y tff-} Ku^^S. Ki^^fi r^ •4'6< r^ fia^fitt^iMi 
^marttTaffafOi orxjiftatTOf ^ top r«Aoy «?$ ^/A<oy J^o^i;^*?- 
TBy. •/ ^^ dx-o^mgy t(sH ^-^^S^» yt tirri fitt^fict^ttf f^«- 
nrM ^UiJifti , >IC^ K.UT^iss hixno-ttf , /Kc<^«r r«y SfxsrA^^it 
m ivftijtat^s tx^^i' 

fif JSUfcttf ti^i XnrSy W Bv^fiyr/» W6»m euxfttt^f' 

Ttty t(0LJ fitt^fitt^lXtt tiXt, t(S^ Ttif trvftfltt^ttf Un^ifTtn^ 

httttfav^ iyifir; ful^ttf ftittf tTtt^t yvftfoi r« wttfMt' 
Ttt, ftoi^etf tri^otf^otfeb^v^itttSy Kotftvfy r^tirrXy J^ 00-4» 
nio^, ti vvftf^MXfit eu^Smtf roy xirfttf, 'A^fcuu 

yvft9t& Peifs a Grscis ad Plataeas 
devii^ /int. lones hoc au- 
dito refpirarunt, adque Gr«- 
cos (e applicuerun»* For- 

C A P. 
C I M 

Crmon ad EaiTvtiedon- 
ttta flavium fairiipfls Regis 
vindt ac (uperat, raulrisqiie 
BarbiJT»riiiii navi^iis captis, 
Gr^cos tngred! in ea julFit, 
« ftoks Medicas induercj 
ttijye naves in Cyprum di^ 
dtjcere, Crprii confpc£lo 
Barbarico habitu decepti» 
cklTtrtn qtj^ii fociam et ^inl- 
ctni j exceperunt. At illi 

&ftco$ le prsititerunt, ac tuna Leotychide (bate^ema 
verum reddidit, prslii ad 
Platxas commiiTi vit^oriain 
Gr£cis prasbens. 

XXXIV. 

O N. 

Cypriis majorem terrorem 
quam pro copiis injicientes, 
eos devicerunt. 

2 Cimon ex S^efto et By< 
tantio multa Barbanca per 
vim cepit, et rogantibus fo- 
ciis ea diftribuit in partes : 

Suarum unam conftituit nu- 
a corpora, alteram fubli- 
{;acula, veftes, torques, et 
id genus alia. Socii capi- 
unt omatum, Athenienfes 
nuda corpora. Ridetur ab 
* omni- 44 P O L Y A E N I 

v£i mj^f$9Lktirif •i TVt/^/tHif »«•• Aviiitf j^ ^^vyittf 
jcttrtcfietrns f/tM^tt^» Ihir^tit tJsri^ rm flix««/» jmwi^Aw» 
T6TI « rd^/« KifMfm i^tiVfU^trc, 'A^mauot it t6»m 
n-XHOf xi^fiu^» ^M/iivrsf y fui\c$ M r£t ayfcfiix^» jMirf- 
Kt^ifcnfAV, 

K E *. AE. 

M T P n N I A H 2. 

teudti ^«^i)Vy»A«y, aT«y «R-dTJj^iiyfi 9-^» M rHi srdAi- 
^/«tf, M^lccfcivag tc^o rS ivtiffvfcn, o ^e» ia-ifcifpti* t\\ 
tf 'e3-goy, «J? 5« i^i^X^ 9rg;onXhty Mv^mi^nf «rl t* Ji- 
|«»y xE^«; G^^^jvy, fce^/tc i/3ou ^ tiKtifut Kecrec ro ivufv- 
fcor, *A^7iifeuot fch ru Aoy« t«? >/*«? iTri^aftr^iyttij 
^^o^vfcirt^of ifcjSeiXiMa-t,. €>it/5xioi ^t rS iyytX/^rt rnt 
fTTi»? KecreevXxytfrti fKXtfetf as ^wyrfy. ' 

)8' Mm^*v/^j»5 *A^«»«isc ijysy iv) Qi^etij ^ x^ofA- 
S"*}» «tf T« srgJ*»», iKtMva-tt ivrii S-wcy t«J «frAce, ;(gtf 

wfji- 

omnibus Cimon , qui majo- dos munera perfolverunt. 

rem portionem. fociis" pr^ ibi tura Cimonis calliditas 

dident. Non multo poft admirationi coepit efle. Athe- 

cojrnati eorum qui capti . ^ , , . 

eriit, ex Lydia, Pfirygiaque ^^"^^' *"^«"» ^«"S^ Pl^*- 

defcendentes , magna. et bus acceptis pecunus, focios 

fplendida ad fuos redimen- deriferunt. 

C A P. XXXV.. 
- MYRONIDES. 

Athenienfes. et Thebam clamavit, Vincimus in Iflsvo. 

td pugnam inftruebantur. Athenienfes vidori» fama 

Myronides Athenienfibut confirmati , promtius e( 

prscepit , ut cum -ipfe alacrius hoftes agerediuntur. 

ngnum dediffet, excu;:rerent Thebani nuntio luorum cla- 

in hoiles ^ initio £^o a fmi- dis perculd ,, «d fugam in- 

ftra. ' Quo fignum dante, clinaverunt. 
illi currebant. Gum vero a Myronides Athenien- 

aliquousque eifent progrelliy fes duxit adverfus Thebas: 

Myronides ad dextrum cor- et progreflus in campum, 

nu fe^ans , magna yoce iuflit eos arma ponere, atque 
1 undi- S T R A T. L I B. I. 45 fUf ^PjynfiWy »fuyxn ^wxirrm isnrim «ixSfttf. S* il 
fCHfifftifj ^r^XtMt rS ftxMf <Asr/$f^. kr^tf Mfu ir^tBr^rrp^ 

n E P I K A H 2. 

Attxtteufimot rif *Arrixiif «}tt«y , Tit^tx)Sls ^injiA^ 
T^nfm 'Ad^ivaMvy) oy in^ir^a-ff r» nrct^ixitA r^s Am.xtm' 

fl Ilf^cxA?; ^"k&ruf xu^M ircX^fff ixixmrt' 'Afx*' 

iitfbH ^iXfii £9 tivrf ^a^iofy ^g^ fr^^if? ii^tlnfif hi^eOiM 

rkf *Arrtxnf' Tlt^tx^iilg Tr^cttiifUfOi ^ «V «f* rtfuHf *A^- 

xfi^M*^ W vr^tfyfictfy rSf tivrS x^ftm rt?roo-;gi|V««T*, 

tfit fiH '/iftrt *A^nfcuctq v^c^ciy (p^uo-ct^ rnf iviua-tfy U 

htxXtja-Utf 7r^ctX<6m y f;^«^fVMTo r^ iri^H riif ynf «cv* 

ixixmr; 

KEO.. AZ. nndique circiimfpicerc. Qui- 
bus circumfpicientibus : Vi- 
deds, inq^uit, quantus fit 
campus, in tanto campo, 
hoftu>us equos habentibus, . 
fi fiigiamus , necefle eft nos 
ib «quitibus perfequentibus 

C A P. 

P E R I 

Laced^moniis Amcam 
vsftantibus , Pericks mirir 
ciim trireimbus Atheiiieri- 
fes, qiii maritlmam oram 
lacomc^ popuLireiitur , m 
ip^ majus damrium acclpe* 
Ttnt^ qtidm infevTent. 

A Pericles cum cfTet !o- 
ciiples , mtiltum tcrrs porTi- 
dcbit. Archidamus, cum 
9110 vetus ci unicitia et ho- capi. Sin maneamus , mul- 
tiplex vincendi fpes eft. Ita, 
ut manerent, perfuafi funt, 
et Myronides vidor u#qiie 
ad Phocidem et Locros pro- 
ceffit. 

XXXVI. 

C L E 5S. 

fpirium intercedebit, popu- 
labimdiis m Atticam im- 
prelliohem fe^Cii:, Pgricles 
profpiojcni; , Archidamum 
nofpicii rditrione qc hono' 
re , fLi!5 ft?^i'is p^rturum , ne 
in fLilpicionem Athenienfir 
bus vtjniicr, anre vaftatio- 
nem in concianijm progief- 
fus, Dmnsm terram quam 
pol!idebat, Reipublic» do- 
niivit» 

CAf. XXXVII. 46 P O L Y A E N I 

K E *. AZ. 

K A £ n N/ 

i»! »(f>ctm rixn» ©ioJ^y^df <PtH^^y SjjroV, «-«^«^ 

tS t«;c«5 fl»«5 (pi^ofcim^ «W A/S-o» «Iflu^^v J*«6 vvxTdf 
i|<<iyj j^ sict^^rov Xi^cf het^/ttorrm^ ^ T«Td AfltvS"»- 
y<vy, T« KAlft/v* To sr^fltTTO/ifefvov jy^woAoyjjo-fv «5? ^tu*yfto¥. 
« $« ToTj 'Afivimli ri <*;rop>'«T«v f|<»y«f««o-«? , «rlAJjvov 

ft«CT* 5r«|«T«^MV«f IWtT« T«V V^^Of^on^ y T« ©«•5«^» TM 

A<B-ov ij^n^xitroiy nSH «C^ ^" fMtY,HK9 wrx^^f^i^^^ rm 

r^urtt^ug vyrearnyfif/tf' «3 T«V <puA«*flff ini?iivri§, ru^ 

.Wa«5 fvJoS-fv «v*/|«rrw, «-iM-^v X«{<^m riv ivfttfufy 

K E <&. AH. 

BPA2IAA2. 

B£4(0'/^<^ ^t^i 'Aft^iTroXtf hr»Xtt^x,Hro y M Ao^^ 
«f«tTf{K ^^^««•/Si*;»^*»''»'*'» « «vxA« rif^oMfom, •t /*iv J». 

r 

C A Pf XXXVII. 
C L E O N. 

Cleon Abydenis Seftum At ille proferens et enun* 

tradidit, non aperto praelio, tians Abydenis arcanum, 

fed obicuro dolo. Theodo- nofteraque expertem lun« 

riis cuft^diens Seftum, ami- obfervans, per aqu«du£him, 

cus Cleonis, rem cum qua- ^um lapidem Theodorus re- 

dam muhere habens m fub- veUjffet, et adulterio diftri- 

urbio, amiaduau per mu- ^^ ^^^ ^jjj^^^ ^l^^ i„. 

ros anguftopenetrante,la- .^^^^^j, / j cuftodibus 

pidem unum evellenSi fub . "^ 7. ii.* \ ^^^^- • ^,, 

noaem exibat,.et inpns, mteifeais , , et portis mtus 

lapidem reponebat, idquc refcratis, omnes copias ac- 

clam, quam rem Cleoni ceperunt, atque Scitum ta- 

feflus cft, ^uafi ludicrum. cile obtinucrunt. 

C P A . XXXVIII. 

B R ,A S I D A S. 

Brafidas juxta Amphipo- cili <& afpero colle circunjp ^ 

lim oppugnabatur, iixdifli- circa holttbus aggrcdiend- S T R A T. L I B. I. » 47 

rttfj tfjfui riiXiH v-^xiv ^ya^i, «i ii AtuttnK nyt^-' 
ficTHt on f^ 7r^6n*ysf atvris U f^^X^fl^ «A» 5rf^<Ti»- 

T«y »B^«9 r?; fAtixni ctfSfyfl^. rrei if ta 4rA«f«y t« 
A«fjf «•f^iiTiT«;i<<ro , A#^»-o Yt fif artij^ii-%» •«•«» xAftf^M 
«vT«^xf«j Td<( ^T «Jt^ x^«; f*ix^ sr«^i(yyi«^ tstw 
•Syfly Tdf sMCf^d», c^^Ttf iir) t«v s|o(*y. jq^ filv c^fi^vttih 
rsiy «■•A^H^ T^ TriXifcim hx^6et^»ffH htrti^iiff^ttf y n 
y«^ ^tfj^of^itt i?Mrrofxg orrttf hk tfi?M^tf. 6 Yt ^f^<- 
TA;^flr^^ ^(piXiiff-ty ^^ i(gfji ftSiSbAf KuXia-m fvn^if» xetri 
fttrn 9-«Af/Moy »vr£f ytfic^tif, tts rt rii ret^H r£f ^«y- 
rim, T« fih ix^m ^Xr!6cg j mjc^titf' n ot f|eS«$ ic^c^ 
Xtri^et rtitf Acucuo-if iyiftro, 

fl 'R^awi^a^ * AfiJ^iiet>Af n-^^itB-wtif aXt, t(sH. '^^'^i 
ir^arxti xiMvci xXeivttf rtts ^vXttSy J($bf XM^m rtts fitt- 
Xmfiy^tn tfft^tf tfsrf^ ro t«;^«$, o;r«( if ttftvftfr^ ruf 
tFtMfdas^ M ffffj xXtfcuxttf xgM-d-fm; /Lti^tfrt. 

^S a MiT abeft i)^ /««!;ft^9. 

hus. Qui veriti ne pcr no- terfe£Hs , falvi cvaferunt. 

dem aunigeret, collem la- Nam locus anguffiis pau- 

pidibus circumvallabant , et cioribus non erat impedi- 

lublimem murum exftrue- mento. Circumdu«Sus au- 

bant. Lacones male habe- 'tem murus faciebat, ne 

bat, quod cos non in pu- quod ipfis , eifet a tergo 

gnam educeret^ fed t:ir- peiiculum. Itaque ho- 

cumvallaci rurpiirtme hm^ liinni munitio ipfis multi- 

c*perencur- B r a fi d a .4 (t nidinem inutilem reddidit : 

DjofTe opportunuin ajcbat enitiim vero Laconibus tu- 

«mpus pugnic. Poiteaqi.]iim tiorem» 
imximam collis paitem nui- a Bralidas Amphipolim 

fticrajiEs et rcliqi-juni foret proriitione cepit, et prodi- 

fpatium immunitum inlhr coribus mandavit, ut por- 

magni jugeri , fuis ut ad t^3 clauderent : atque ac- 

piignam fe inftruerent prss" c^ptis clavibus projecit etff 

ccpit- Hoc inquicus elTe Cifpra murum , ut ab hoiti- 

tcmpus ciceundi Qju fnito bui etiam fe defenderent, 

' inipeta , multif hombus in- (i fcaUs appofuis urgerent. 

5 Bia- 48 P O L Y A E N I f/tix^^i »**»?**!*?' 'AS^JiyaBMf fth M^nev vVd^oi»Jd<? ifrtSriy 

THf vem^ttat , « vi^ftM%u A»Kt^xi/tUft6ft yiwiyr*. t» 
iwi^y^T< «-wS-iWic, *A9:i»y»w ^iy aarHXtxta-^orruf^ Aftr- 
^i9r«AiTsy ^^ AetKi^eufUutf vr^onB-irr», h^ttriitcf it 
*Af€^arckt9 )m6* o/M#A#yuty ^^^tKm<r.nro. 

}( B^tto-i^etf vvKrif tm^Xititv ZxiAry»), r^ii^n ^iXiuv 
tr^wrXiHf 'irtt%if. ivrU J< fv v»TjfiT<jc« je«rd9r<y ii^iro' 
%7FUi « /Wfy T* ftH^on rS v^fsrtKH 9rc?ii/tci99 o-Ktt^tq fXI- 
^«y^, >f r^tij^iif tc/ttvvot, ti ^s tcvrtTrecXof ecXtJt r^tti^tify 
h 'ta-u ^^o^ cx^y^y ituymi^trotf y uvroi iv r£ vxTi^irtxm 
hua^^iifotf ^^«ff-eitf, 

§ B^tfri^; hroTot rif^ vr^oritH^fm Kotvtt rijf i^et' 
yiatf rm TroXt/uiwfy fXEAftwfy tc^o Xo^H KO^rofrttf h fti- 
"^« |vA«> Ko/eci^otf. T«y Jf i;Ai»y srw^ iftfimXif ly^^w, 
mf Tf ^oXt^§ ^A«y#( tu^o/ttifm , «/ '^oXifuoc xttrtt riif i^ot' 

yuip 5 Brafidas cuiri ad Am- 
phipolim clam exercitum 
admovirfet, cognita civiiim 
perturbatione , parum tu- 
tam ratus ex defp^ratione 
fufceptam pugnam, Athe- 
ftienubus fecuritatcm prp- 
mulg^avit, ut fredere fat^o 
difcederent, et fua pofTide- 
rent : Amphipplitanis vero 
libertatem pati*ic, fi cum 
LacedsBmonils belli focieta- 
tem coirent. Obedientcs pro- 
mi4g«ioni Athenienfes qiii- 
dem difcedunt, Amphipolita- 
ni vero focietatem cum Lace- 
daemoniis fecenmt, Brafi- 
dasque Amphipolim fuis per 
foedus adjunxic* 4,Bra(idas no£lu Sicyo- 
ncm verfus navigans, trire- 
mem amicam prsenavigare 
judit. Ipfe vero in expedi- 
ta ad rainilteria bellica fe- 
quebatur, ut fi quod majus 
fortaffis expedito navigium 
holHIe apparuifle:, triremis 
auxilio vcniret. Sin a&qua- 
lis altera triremis, durn 
cum ea confligeret, ipfe in 
expedita falvu» et incolumis 
evaderet. 

S Brafidas Qum in angufto 
loco extremo agmini hoftes 
inltarent, juifit a colle ligna 
fecarc, ct per vices appor- 
tare. Materiam deinde, in- 
jiciens^ ignem incendit , ita 
ut copiou muitaque flaiiima 
fub- S T R A T. L I B. I. 49 K £ O. Ae. 
N I K I A 2. 

y»^Oy ii ^tt?it9 ttv ^tLU^Mi i^hrMvcff, •< jtth Kj^/»- 
$to* eTTit^ ixfi4n9SfTt9 th»fy xWAv0-«rrK ixficufHf, •< ^ 
•V r«7if ifiigmts tTFUfti-ifitftt ^ rii x-AffSrtf; flevriv» Si(> 
f$H^etf. 

^ Htxttt^ r(«tr«Tiitv^Tm 'AhftuM 7r%^\ ri 'OXvft^ 
Tt0ff €ts T» T^ rS r^ur»9rst8 x^^*^f 6/uetX^f •f ^ ixi» 
^twf wKTtf^ r^ifilxa^ xMTctenret^oef, hrsi it rnf v$-f- 
ftiiti £x^jB9r«$ 6 XvfitKiiriMf 'vpnrtt^x*^ vr^^iytt^ rii 
arreifj «v «cvrSf ttt^Xf^ ^^^9 ^^i' r^tjicXm ifiisrnyfvf^ifm 
if Ttltf STM-} TSfv <W«y. t^vMa^ y «VTATy Sif vr^a/Smtfttf 
MM Tf «o-tfv. ixb! viri rSf TfXrttrm rtftm vtrtinfutrm 
ixJftTin itt^H^trr»^ 

fablata, lioftes m agmen ex« re prohiberentur, ipfe vero 
cremum imprefllonem face- fine periculo difcederec C A P. 

N I C 
Nicias fub no^etii adita- 
tigafts Corinthum, ubi So- 
Itcm coUis cft* ibi cgredi 
Ipim Athenicnlium armatis, 
■t mille flliis alibi in inlidiis 
ccdlocatis, abnavigsvit. Rur- 
fm aleero die f^ pnmam 
Wcmin conrpe^tu ommum 
adutvig^vit* Corinthii fum- 
n«> Ihidio excunenres, pro- 
^cte voluenint ne egre- 
4er«nnjr- Ar qui in infidiis 
iattbinr confurgentcs, maxi- 
maR partem ck ilUs occi* 


XXXIX. 

I A S. 

3 Nicijis caftrametanti- 
bus ArhenJFnfibus c i r c a« 
Olympimn , in plimitiem 
qu3c pro caltris eiat, mu^ 
ricea no£lLi jufHt fpargere. 
Cum poih-idie dus equeftris 
Sy racufioni m E c p b a n r u s 
equites producereta in tur- 
pem fugam coiuerfi funt, 
muricibus in equorum pedi* 
bus inftjiis. Iria uc mulri ex 
ipfi^ ne progiedi t|uidem 
poirent, et a fcutatis fuli- 
do5 caJceos indutis inter^- cctfintur, 
D 3 Ni- 50 POLYAENI 

# 

rSv ^l 'Zv^tucaoriMif rt ^^^v^yttv rS kvxA^ Xtcfiirroffy 
h £ $vA« sr«Atk« f y , h;^* txa.fi$ if eifcvfttc^eUy rti ^iXoc 
hiv^Tif' n ti ^A«{ bri /t*iy» eu^fcifn ris fr^ftMi 
ixtx^ivrt. h rm riwi ^ ix^ &u^>i Ivfocfmi hn^Ais-^ 
^fpcn^^a-if, 

y lHiKlcci vvri rvXtTTH ^iMKefitfC^y iiiti tcurec?Mfc- 
fietflfiife?y i^ifc^i xi^vKec v^o? ivrcf^ (pttffKMf xetfrec 
irotnTHf rec Tr^cs-ecrrQfafec' f(SM *5 ^^^ '»"''* %?* ^^f^ 
yfHf rif Herdfrei o^kHs 9(£^ kif^lfMfOf.' rvXt^r^6S rf 
xti^vKt vrtriio-ecs xMTii-^ecreix-l^ivn' i|^ rS ite^Ketf isn- 
er^cfcifti^ rf xn^vxt rS aart Ntxin a-vfivt/u>'^i rtf rvf- 
BTio-cfttfof, h hi rSi rie»s Ktxiecf rSf oj^v^ejri^uf Xecfio- 
fctfofy vecXtf hrcXifMy r«f iyro^e^^ifrtf ^ r^ dtn rS xn^v- 
Ktf «x«m^, r^etmynrecs, 

IC £ ^. M. 

AAKIBIAAH2. 

'A?ixtfiti^iis tctttffCeca-iecf ^iXttf rctii^t trctetraf, Htee- 
'^M ifi^ci h cixio-Km vxcrHff x«^Ai^|f, t(j^ rSf ^iXm 

9 Kicits in mcemorum ceptus, mi(it prsconem ad 

circuitu cum paucis militi- eum , dicens : Omnia fa^- 

bus remanebat, cum reUqua rum fe que imperaret, mo- 

manus eflet ad Thapfum. do aliquem mitteret ad dan- 

Syracufiis autem extenorem dum, accipiendumque jus- 

'in circuitu turrim occupan» jurandum. Gylippus fidem 

tibus , in qua magna copia nabens preconi , caftrame- 

lignorumerat,cumdefen{are tabatur : eta perfequendo 

nonpoffetjlignaincendit. At defiilens, cum prscone Ni- 

flamma in copiofum ignem cis mifit, qui fcedus com- 

excrefcenshofresrepulit. In- poneret. Interea Nicias oc- 

terea exercitus a Thapfo re- cupato firmiore ac |tuiiore 

verfus, auxiliupi tulit. loco, rurfus bellum gere- 

A, Nicias cum Gylippum bat, cum per fallaciam pr«- 

pericquentem fugeret, mter- conis evafilTet. 

C A P. XL. 
ALCIBIADES. 
Alcibiades ejusniodi pro- tuit. Simulacrum honiinis 
bationem amicorum infti- in obfcuro et tenebricolb 

locQ S T R A T. L I B. I. 51 TtL^UM^iH rvf^^x^arTHfj •vti^ pc,f r« $f«yoy ^ttj^d/. o< fMf 
hi iJStjn^ xufmiorxf rS fctuT/Lctcrcs t^vyw. K«AKi«( }f 
• 'ix^MixH nr^taniMMT^ r% A^«A«y, o f^««|fy tiri ^ttafui' 
rif ^iXm, Ttirtnfctff' mr^f ^iXv» ny^ratf KctX^iuf^ ij^ 

§^ *AXtufiiJ^nf ^^crrMvtrctf vXifiict ff-«Aff« ri^ rffi- 
TMVTfK iif^tfiua-tts yJacTtf^, ;(^ 'ifAi^ttf if^futfkf ^ rm 
wMftimf ix i^tifrtjf , fvf}^«i' ■ fyx«r«rif«r«(( , i(^ rat v»n- 
ri§ ifnx-^a-tci y «vH^^d^. «/ $' fic riii. ^iXi$if tcfnyftiff 
dfrri;, ^ccpftirccfrtf ^ ilgAd^frrf^, iftcncttMfVfro «y« r«f 
X/ii^ctf. •! A«;^«rrf$ l^rMytffMm; if» cA/y« mfucrtc c^Aav, 
iH^ AffMCV «^d^ovffy. 'AA9uy3<«}ii; ^«bA^f s-^oo^Af t/cr«(f , j^^ 
«MiA«/8«ry «trr« r« Av^d^Cfr*, i|^ r^f XM^fricf ifxtr 
srAfvo-fv. 

y 'AAx4/SMe$«$ jroA<o^x«rr4vy tcc^ 'Ad-i}W$ TATy A«xfr 
XmfimUn^ fiaxifUf^ ri^ ^vKKJcst^. rS «rfof j^ rtf 17««' 
^■M?f , Hyf r<?y a-KiXav rm ccx^t ^xXuo-rns iyfVTfH^ xt^l 
rnt (pv?itc»Hf MMrtca-Kwirttf y x^fi^tvrtf^ «( mvrii iwi 

rni loco concluiit, atque amico* 
tnm quemlibcf intvoduccns 
oftendebat, tanquam homi« 
nem occifum: et rogabat, 
ut fuani operam confcrrenr» 
tiE fidnus lacere pofrcr. Rc- 
Uiqtii fceltTis cnmmunicatio- 
ii€fli refuger n:r. Solus 
Cinias fihus HtpponLi U- 
benr«r fimuUcrum admifit, 
quod ottetidit ad prohiindos 
laijcos fadlum* Itaque fide- 
lem amicurrt judicitvir Cal- 
fiwij et m p*:»iteram Ald- 
HadiCnllias Iluc cariirimus. 

3 Alcibittdes adnavigans 
Wdi op|iida, no^flu milites 
rtitdi r-iflit : er diem expe- 
Wfni holHbus non eseun- 
o&us^ poiids inlidiis taber*. nacula incendit, ct abnavi- 
gavit. Qui in urbc crant, 
cum eum Iblvifle cemerent, 
colle^is animis procedc- 
bant, et per teiTam undique 
fpargebantur. Infidiatores 
confurgentcs ceperant non 
paucos homines , pracdam- 
que copiofam. Alcibiades 
cum navibus reverfus, af- 
fumtis tum captis, tum iif 
qui ceperant, abnavigavit. 

9 Alcibiades Lacedsmo- 
niis Athenas. oppugnanti- 
bus, volens cuftodes urbis 
et Piraci atque mutorum lon- 
gorum pertinentium usque 
ad marc vigilcs , et diligen- 
tes in agcndis cxcubiis cffi- 
cere, promulgavit» fe ter 

D a per T« P O L Y A E N I ^ct' ii y »9 fA7i cinourxfiiy a^ ^vXccxiv ixJnirwf xtXtc- 

m^c*T»9 T? f^ttnnyS ri irS§ ,' arrec^otf Jt/miiT». vn- 
fcxivovrt?^ «5f ly ^jjydgeTi? ^vA«TT»/ff: 

y A'Xxtfita!^»ig TrXiMf hri XtxtxUt iX^A ii YJ^xv- 
{«y, TToXbkif Ho-ocf rn» Jm«^i> tji;^»! X<«Aff. i»* TiJ» 
rr/T;f$&A>y /uotXt^of iv^o^tiitv xetrec /tci^^f reciq «'•Airt 
v^6o-fii)^ofrti* i-iTH Jf 3P jucri{^tf «f. Kfltrityj»», « ^f- 
X^fUfcif oivrm Kcerecfxioif ^ i7r^ta/itv9-ecr0y ^Xdfcim fM- 
»•5 ^ec^tX^m it^Hf ocvT(H9 ri orv/ic^i^ofret* . rm it l»*!- 
Tf f •vJ^rtvT*»» , Jj^tf ^tofren ii ixxXjio-iecf rvftrecliv way 
4® Tdii» roix^ So-ecf ^vXi^f? ^ ifotxo^fcnficivaf ok^^Si ^ 
rocvreci t^tXofrecg «Vat vec^iXl^Hf, o/tcS Jj» owifimtf 
A*Xtitfiicc^i}f ftff eco^ta-^xf ^Jj^yd|«y, A^S-JjyflBB? Jf K«- 

f' A*XxtfitetitiS xttrecrxi* ecfi^et K«T«faud* «flrH «t>- 
Tftf, 2v^«(x«^/o<f yfi^ifcofy xct^Ktf if ^vffocxge^y m^ 
9rtf4^^frot 143*0 taTv h Koerecffi. piXm Ofrm ocvr^^ m ret -^9 iM(TfV%fy ff Hocrethif Mss. 40 ta?» t«;c*»» Cant. per not^em facem ex arce 
fublaturum elFe : Qui ve» 
ro non fuftulerit , quafi 
ftationem deferuerit , i^ 
punitum iri. Sic omnes vi" 
gilantes obfervabant arcem» 
ut toUentc ignem duce, con- 
tra tollere polfent , indican- 
tes fe vigilare, et excubias 
agere. 

4 Alcibiades navi^ans in 
Siciliam, cum venilfet ad 
Corcyram, cxercituift mul- 
tum et infinitum in tres 
partes diviiit, ut commeatus 
fecilius fuppeteret, fi fmgu- 
1« partes ad urbes adventa- 
rcnt, Poltquam vero ad 
Catancm appropinquavit, non accipientibus eum Ca- 
tanenfibus, legationem mi? 
fit petens, ut fibi foli acce- 
^ere, et in cominune con- 
iulere liceret. iljuibus pcr- 
mittentibus, ct m concio- 
nem concurrentibus, prece- 
pit fuis , ut quotquot cfTent 
moeniorura ports minus fir- 
miter asdificats, per eas ef- 
fra^las irrumperent. Et fi- 
mul accidit, ut Alcibiades 
concionari inciperet, et Athe- 
nienfes Ci^tanem tenerent. 

^'Alcibiades habens 
auendam Catanenfem Ghi 
ndelem, Syracufiis notum, 
mifit eum Syracufas tan- 
quam a Catanenfibiis mir- 
fum^ S T R A T. L I B. I. 53 rsti r» Tfu.rwri^w , acTrXag iurt K.»tmhis etvXt^trB-off. ci 
U oLurci ifi» i§t xfitr»Xtii^iSf rm *A^nvcuan ri s-^etroTt- 
iofy Svy«wS-fly Ti?5 ev r^ tfoXh yvfaii dTrox^Ho-^trrctg 
tix£fttf fx^im' h-i^sverecf oi s-^ccniyot reif ^v^ocKHo-ie^y 
i(SH «^«^i?yy«A*f tlUiKtf yretvhfMt r^y hri JHctre&ns. f(^ 
x^ovO^orrti iT^otrove^tva-ocfro a-^dV t« ^vft^» vvroL" 
ftm, 'AXxifitee^yii T^oa-tofreti otvrii ui iVS^ro , tu§ :rg<H- 
^ttq T)ai^MG^i tf^«^, 7^O0>EVAlvo-iii T»i toXh r£f 'Zv^ot- 
xiU-Un *«»n r^ S^ifU u^yofroq. t« ^i mltu, 9-Mv(m 
ivreh v^oTHjf^ierftct i^tXo>% ^i^^^eto^tf. 

r' *AXx*^ii^fig eivo lUx.t?iiet§ «y«;^9'ef$ iz-t riif K^ia-tf 
riff xf^i rm *£^^?, ^ rit Mvrm^ioffy r^oyyvXm fteti 
tJrifieti y If AeoKt^aufcofet Ko/tci^iretf, f(g^ th&h r>u ret- 
yjrv» ^f/u,^J/ctf T^vfaKHa-ioig fioii^Hetf. j^ ^tKtXHetf etV' 
roti fsriTH^^ecf , eis hk ctf en aryjifren krt reti otwo rHi 
xM*^ JT^wdJnff , iri T«ff . aaro reSf i^yv^ioff. eix^ci fjtiif 
ifgtf pi rntrt£roif To?iio^KHftifiis dvritf t^ofrsi uvrofAoXia-aa-i. 
THTCff ytfOfAtfOtf y i^n^ia^fTO *A^feuot Ku^o^of 'AAx«- fum, cum quibus amicitia 
ac focietas eis intercedebat, 
quorum nomina tenerent j 
et fic nuntiavit. Athenien- 
fes reli£lis caibris inermes 
Catan^e verfari. Quod fi 
ipfi fummo mane caflra 
AthEmenfitip c;ipevsnr, pof- 
ie iUos m urbe cliiilbs ke: 
inennes millo negotid op- 
pnmi. Credii-ierunt Syv:i- 
tuGorum duc*'^ : tt pi'^^c:e- 
perunt, ut univcrfis vhilvLi!; 
Caiinain pctitnri exirenr : 
«tque sp ji r o pi n q t la n c e s ;i d 
Spnmcthjuni flnvjum Crtfha 

ekerunr. Aldbifldes t''im 
ruTec eos advenrJire, criie- 
ptibiis inltrii^tis fLnnmo iij* 
•Kfo ad urbeui SyrsLcufiorum contendit vacua:m , et nemi- 
ne prohibente , eonuiique 
propugnaculum ab latere 
convulfum diripuit. 

6 Alcibiades a . Sicilia 
folvens, ad judicium de 
Mevcurialibus ftatuis, et My- 
Iteriis , rotundam navem in- 
greflus, Lacedsmonem de- 
tertur, ac fuadet, ut repente 
Syracufiis opem mittant, et 
Deceliara muniant, fic ipfis 
non amplius fore neque 
terrflB neque ex metallis re- 
iitus. Sed Infulanos quo- 
que, fi viderint eos oppu- 
gnari, tranfituros. His ita 

feftis , Athenienfes Alci- 
iadi reditura ab exilio de- creverunt. Alci- 54 P O L y A E l^ I' 

r£v r^ecroTri^cify y wri^a ^n^tc^ ^tti^tXni' «aifiH ^^ocrx-t' 
rirrc? 7rtc,ccf>ttyi6iif ^ df n^ Kuret i«rH rtiti *A^nfemn^ rc7s 

Yt ^oXtuioti 4^ Kitrti Tr^oo-MTrwf reui «4^* '*''•'' 

Xv^uKHo-iofi 'r^&Tnn tbvruf tc^v^m «gy«r«tT«. 

u' 'AAx</3«e^jj5 Tv^t0tc^6v (^vytv, «^t? h ftU. Ttf- 
^i^et^o? fUfom jtch «» f/«t;^;fT«, ^vyom Ji tTrixHTt. 
*AAK</3*flS>»? »«icT« ^«««f, Jt»Ait ?r««Mi «•4'flC?, T«tVT« 
wjV«c? , i|[9tf ?ru^ ifc/Bec^v , «7r<<i «;c«''*** •' fiec^$tc^oi TJ»f 
«vy^y T« ^t;^«? o^avrtSj uofrv^ M,ivHf rni t^Xiaifeci. f*w 
Jf tf/vaa-ecvj '^iMxm o^fciitrxvrt^ ^ riif o^if «^^ipBty/efw 
iTjrd Ta^ ?rt;§«V ^ttXdeif i tvfn^ifrt^^ tJ? X««J|f«f tnrtci' 
a-ecfr». ^ 

tf' 'AXKt/itecBnf «-Ifi' Kt/^^«*» etiftcfcifnf , W ®^«»'»- 
y3tfA«y tx-ift^t fctrec irAwwAn» »iA?»,'o«*»f T«f if tjj» 5r«Aif 
»5ro;^«?^ijV«Wfl6f ^oXtfctH? ciffi^yottf. ecvrog ^i /e«fT« «Ai- 
yciff r^tiiam tTri rnf fecvfMC%iacf dfnytro, Mifiec^tf^ kw 
rac^^ofntreci fctr» wXHnm eifiix>^n. *f Jf irKnciw irtt9y 

•l 

41 Qu* defunt, ita fupplet Caf. eifn^^t t?» wri^tt. rS Yt 
KetTrfS Jdgfbi rS srv^^f . yr^oo^i^rr^frof reUf o-^tct k. r. A. 

7 Alcibiades contra Sy- jefto i^i, atque difcefllc, 
racufios aciem inftniebat; Baibari cernentes ignis ful- 
Erat inter exercitus filix ari- gorem, Gi^acos martere pu- 
da, copiofaque. Vento in- tabant. Poltquam vero rem 
gruente procellofo , (jui cognoverunt, iinpetu fa£to, 
AthenicnfiDus a tergo fpira- cum viam igni interfeptam 
bat, boftibus a fecie , incen- penetiare non poffent, a per- 
fa filice , fumoque et igni lcquendo deftiterunt. 

in Syracufiorum oculos de- 9 Alcibiades Cyiicum 

lato, magnam eorum fu- Theramenem et ThVafybu- 

gam effecit. lum mifit cum plurimis na- 

8 Alcibiades Tyribazum vibus, ut hoftcs in urbem 
fugiebat. ^Via erat una. Ty- confugere prohiberent: Ipfe 
ribazus cum manente ma- vero cum paucis triremibus 
num non conferebat, fugi- ad navale prcelium commit- 
cnti inftabat. Alcihiades tendum folvit. Mindarus 
no£hi manens, et multa li- defpedta paucitate, cum plu- 
gna fecans, ea reliquit iti- ribus folvebat. -Cum ap- 

pro- S T R A T. L ^ B. I. f^ 

tk crf^< TO A!/i»^4«g#ir , 5rf^i;^M$ i^ wjuMiTff, f$<Wx«y. 

fyrvMTf, 'AAxi/8*«Jjjf ^fn t* tni^et u^as «B-fVgfv^f t«j. 
»«v? ifTVX-gi^^H^, Mtylu^k Jf «vor^f^^^^vTA; srf^} Ti»f sro- 
Aff, 0/ xf^i T«» Bti^u/iiim iarntrno-ttf ijfKXMm^. Ji 
«•i T«V KAij^«5 KuXHf^im TJJ5 Kv^tKiftm yni a^^j^M^^» 
hru^m. ixtM xttKei ^x^tc/Si^it f-^T«irfJ«y hcfimn 
tKiXusf. 'AXx.i^e^%q Jf hixMfy rii ftif furti^Hi ruf 
fuif tfcficXcUi ' iftp^iiyfvs' recit ,Tg ^^m^fct^itrtki T*i y^, 
Xtt^in 9-iiii^m m^cXtLiq f^«Ajcf* T«ff Ti iwAauftfretq 
ifixMorrw «i ^u^ftcfii^H. ri>i»^ tt Miftm^oi wta-if^ 'aX' 
zifimi^ XiCfeT^orirnf fiKKf fjAucfy. 

K E 4>. MA. 

A P X I A A M O 2. 

'A^;^/$tfS/(Mf , » 'A(icfl|J<« fiiXbMf ^n^^etria-Tiv^fiLf Tvf 
v5-f^flEtae, ivi^fwvt Ttff Xx«frMerf( Ji« i»tf«T«f, /^ctfiuv 
^^wrifAif^^ Pcf^ KWfviivecq 'd^Xotg XecfCTr^trirtf , ^sH "^' 
tr^s ivo m^iir/m. ivh l\ %f fW;, oi Ao;^»y«i, ji^ oi 

Trtj/- propinquaiTent , Alcibiades 
liigain fimulabat. Minda- 
nis exultans, quafi vidos 
infequebatur. Poftquam ve- 
ro prope ad Theramenem 
tt Thrafybulum venerunt, 
Alcibiades fublato figno con- 
vertit naves in adverfarios. 
Mindarum dedinnnteni ad 
aibem, TheramcrieJi obvbm 
fkfb:» exclufit, II le Cieros 
^uo3 vocant CyKiceiiomm ttrtfe, difcedcre conabatur. 
Sed ibi quoque Phamabazi 
exercihis egredi vetuit. Al- 
cibiades autem perfequens, 
naves in altum provetSbis 
. fuarum roihns frangebat. 
Appellentes tcrr«, manibus 
ferreis injedis retrahebat. 
cgredientes vero Pharnaba- 
zus atcui.t. Tandem cadens 
Mindarus , clarifTimam Al- ^ 
cibiadi vi£toriam conceffit. C A P. XLI. 

ARCIIIDAMUS. 

Archidamus ciim in Ar- ftatuens aram , eamque ar- 

cidia pugnani comnikfe- nis fplendidilfimis omans, 

te ^ellet puitero ti»e, Spar- et equos duos circumagens : 

liatai contirma^^r j nudhi cum illuxifT^it, manipulares 

D 4 duces 5« POLYAENI Xn^«rrsi nxottf. «i rf9irii!irttf ^mffnrttrm, ^ ^»^ y»4^- 
^g h^6t ywd^w, ywwwMf n^mnTmfr^^ ^ t«V 'A^ 

fi' 'A^ttitft&i tTFOXtO^ltH S^^tt^tif. if if t5| ^okH 
rtea-tf rm ^^.wim^ f(s^ rSf ^tfnrtn* rm fia tis iA/- 
y«5;tJ'*» • ^*?*'"^*'''»'*^ ) ''■*''' ^^ *^ v^titcittf, rturtt ftm* 
f ^f 'A^xJ^tcftoi eifnKW ri (r^i^of rni 7ro?uofi^tis' hk 'irt 
^j^xfKfixr» TT^ornytf, ix ifr< w^ttrd^pvt^tf ^ mk «t< 
rni ^tJ*^*» irtfCftK o't wXnvtot ^ofinl^ffrts ttf it^tt roti 
jriW* sr^«J<S8« ^;kji»f«^o/Td,t ^5"«i«-«M»T« imx^VKiwttrr^, 
j^ T^f x-oXtf ht^ctKtbf *A^xthiftm , «i HCMV^tt ^ti^MX£f 
^fof uvrof a-vf^ifUfot. 

y AetKt^oufMfitif n ttoXis ttreio-^' ^ «T#l foovatf 
itto-ti^nerttf oiKitxf. 'Afx*^^/^*^ H^^ '^^i tif^ftiynii «wi 
ro crt^Hf T#i if rtcii oiKieuf r^ttirtfcifiif., itig-ecs fot 
wtifrti i^roXH^^irrts oiaroXotfvo , T»i >r<»AW-iyyi «'•A«- 
fcie/f ia-nf*tuftf -ifoBof, irtrtva-oifrts ol AecKmtfy ^(«^ 

ecvrof duces et cenoiriones, nova 
confpicientes 4inna , et duo- 
rum equorum veftig^a, atque 
forte natam aram, divulga- 
veruht Diofcuros auxilium 
laturos. Milites fumtis ani- 
mis , et religione commoti, 
ftrenue piignarunt, atque 
Arcadas vicerunt. 

3 Archidamus Corin- 
thum oppugnabat. Erat in 
urbe feditio interdivites et 
paciperes , quod llli oligar- 
chiam, hi proditionem mo- 
liri ¥iderentur. His cogni- 
tis , Archidamus remifit ali- 
«^uantum de vi ac vehemen- 
tia oppugnationis : non mk- 
chinas ampltus admovit, non 
amplius foffas egit, non airi- plrus terram vaflabat. Di- 
vite^ metiientes ne pauperi- 
bus civitateiti proaentibus 
gratificaretur , pr«vertentes 
fegationem miferunt, «t ur* 
bem Archidamo dediderunt, 
etiam his (pauperibus) fecu* 
ritatis gratia fcedus cum eo 
facientious. 

5 Lacedaimoniorum urbs 
terrjcmotu concutiebatur , 
ita ut quinque folum sdes 
manerent fuperftites. Ar- 
chidamus, videns homines 
ad fervanda ea, qusc in sedi- 
bus habebant , accurrere , 
veritus ne omnes intercepti 
perirent, tuba hofjtium ad- 
ventum fignificavit. Laco- 
nes credentes ad eum con- 
cur- S T R A T. L I B. I. 57 

MfT»f TVfii^tLfuit, ttf fch •SKiitf rvvfsrfrt»* tivru }f 

^juiff vsro r^tivf€£tTos ^^-«^»^ hnjm^vKivrttTo m^i n- 
K^m tcftuf€rf»0iy 6^sff fAn /(gf^ «i XmfoI vr^acttwoXoirrc. 

% *h^x^*C^^ fVKTu^ ri% r^ttruirtK Tjyw hrt KM^tcs* 
•}«V 9 V tifvi^ , r^ttxtitc , «-«^. j(yf nytifUKrHf «i ^ftcritt' 
TUf rS Wv«. ^tt^tjuv^ifTo H.vrHs * A^^itoLf/fs^ ti( tlof rt «v, 
j^Ef irtc^fKtcX/et fui^tbfcSs tv9<0«yci/. Itm ^f «^«r ^^wta-lf- 
rtSy t^ ^«AKtf^ r^v vXtfutn KrHfterrts , f|*<A«v ro X^i^^ ^ 
'ti fUf denrf^tirrc , hr\ T»i v/x»f yt yiid-oTi;. Af ;^i}«/tMf Xi 
i^Cj^mvixa BcKSa-if tbXSfOif riif ^cXif ; AfyavTA^v SfjTivy /mv, 
v/je4if r^TtfiiXcftif' ritf (f, iry/x« fr«(fi4«^* i^ttft£f^ 
e^ fcvTtf^, «A\' oTf T«v ^f^v j|^ «vv^^ov «}«v hrt^tvLfU* 
B^ff. ri "/tt^ fiHktff^«i vofHf^ rrtartif x^tvrHt wi^vKtv. 
K E <I>. MB. 

r T A I n n o r. 

rJA«r»-«^ fiaXofttfOf tivT6Kgirt^^ ytfio-^Kf rns fv Sy- 
^ifsiBBs ivfiifciAfSy rvfttyttytif t8( r^tfriiyii; ta^v £v- 

^ttKH' 

carrebant; fedificia quidem tabatur. Poftqutm vero re- 

coTTuerunt, ipfi vero (ic £il- pente irruentes plurimis 

vi evaferunt. hoftibus imerfedlis, oppi- 

4 Archidamus, vitSloria dum exfcidinent , ccenam 
potitis Arcadibus, ipfe debilis parantes, atque exulcantes 
exMilnere,ftatimlegationem ^vi^loria, rogavit Archida- 
miiit de fepeliendis mortuis, mus, quando fibi urbem ce- 
oe reliqui eciam perirent. pilTe viderentur. Refponden- 

5 Archidamus no£iu mi- tibus aliis, cum imprcfllonem 
lites duxit ad Caras per faceremus : aliis, cum jacu- 
viuB aquLs cirentem , afpe- la mitteremus : nequaquam» 
fim, ac lon^^in. Mihtes aitille, fedcumperviamlon- 
ftro Ubore defnri^ar[>s iSc gam et aquis carentem con- 
mdi^antes , c^nlohbatur tendercmus. Nam voluntas 
Ar:Kidaiims , quannim po- ad laborcm propenfa, cundla 
cerait et ne deticerent hor- vincereacfuperareconfuevit. 

C A P. XI.II. . 
G V L I P P U S. 

Gylippiis, ut iinperator tur, congrpgatis Syracufa- 
tyiiculani exercitua creare- norum ducibus, ait opor- 

D s ^ ^^^^ 5B POLYAENI y^ rS ^^urciTri^H rm 'A^n^uim reixirgif,. rm Te Trci" 
<r^ifrm , vvxrMP ttur^s 'i^tfv^tf tcvrifu^v ccyyt^Hrrot 
nlii ^Mj^H rpb $«S»V/ieer«. «i f4,h }« fui^wrtiy ivru 
^^»xuri(rj^6f t«» Xo^tv, ruXnr^9( ^s isr^trxitt^tv ^$ t«» 
i^^opfirm f|«vy«A^«^ty«w. •^vw^ Sf HrttSB-ii rSrt fMt 
yif^rc^ 01 vr^Hjc^rrti rm Xv^UKHcrim ivl ffji^, fic9f Ttf- 

/S' rt;AiTW«f TW «-^oxctTSff-^^ij/cfrdy Ao^of, v^i 'A^^nr 
num avrag ySsAd/WKd?' xfltTflw;jj«if, «tsro ta»» T^iitfiw woA- 
Atfvy ii0-«y, Axo0*i ;rA9^ivr«K, TtrvKva^ r»f fitXtrets c9ro<«<- 
Td. rm Tt ^Xn^^fMLrm u-vyx^trn^ivrm y fVKros a^nKtf 
ivreti ^q Td ;r«A«y«;, ^e(^«yy»A«( iMtTtfs-A^ ^;^V^f* 
viK <i/>Mg«tf. i? ^c o< ^^ifctci Ketr»7rX£Ha-ebs ^icfy hr 
ivreU ifnx^^ncttf, rm il firrct^tLXkAftitm h^ ^v/iff, cl 
ftif 'A^nifcudi fttrct (nrii^ni ititiKCi, e Jf Fv^umrds t«5 
v^^X»i^Hi fttZi TrXn^m^ttif ivttfiiytTo. sf rS KXi^Si rnrM 
^i^l riif fetvfttt^ixf rm A^mcum utr^oXHftif^f y «i ^£^o< 
rwA/rsrtf o-vfTctxSitrti furet xxrio-p^tf rif Ao^oy, rHi ^vt 
XetMtg rSf 'A^ntcum iKJictX^frii, 

KBC>. Mr. tere collem quendam inter 
urbem ct Atnenienfium ca- 
ftra munire. Quibus mo- 
rem gerentibus, no«£hi trans- 
fugam ad hoftes mittit, qui 
decreta nuntiaret. IHi re 
cognita, coUem occupave- 
runt. Gylippus autem in- 
dighabatur, tanquam area- 
nis proditis ac. promulgatis. 
Ut igitur in poftei^um ne 
fieret hoc amplius, princi- 
pesSyracufanovum fummam 
telli uni et foli Gylippo de- 
tulerunt. 

s Gylippus, ut praoc- 
cupatum ab Athenienfibus 
coUem reciperet, «x multis triremibus, imphns viginti, 
crebras exercitationes obi- 
bat. ' CoUe£Hs clafliariis, 
novilu eas in pelagus dimi- 
fit , iraperans ut oriente die 
adnavigarent. C u m ho- 
ites adnavigantes cemcrent, 
contra folverunt. Illis vero 
in fugam converfis, fummo 
(tudio Athenienfes infcque- 
bantur. At Gylippus reli- 
quis navibus impletis folve- 
bat. Interea temporis Athe- 
nienftbus in navali ceitami- 
ne occupatis, pedites Gy- 
lippi inH-rudla acie , deje(SVis 
Atnenienfunn cuitodibus , 
nuUo negotio collem obti- 
nuerunt. 

CAP. XLIU. f ♦ S T R A T. L I B. I. 59 

K E 4». MF. 

EPMOKPATH2. 

%«^«« r§Xtis uxtTixm i^^6t(r/tiim t »•^•5 riv nyi/umf 

Adifut^n , «5 iJi' ««T« o-whijSt»? i(^ ^b^iy tiyyi^vra 
Tx XA^di rSf r^ccmyA'f' eis tc^tt ri ^g«yifyiM ivri S^^w- 
ftm^tvrtiy ^ttfTAf jcif lAfvS-f^tf; d^icta-f « ir«rr«i Sf 
•vXtHo-t^ i(0jl vtrn»irm ^ia-HTi t« iVff* «i/roy }( t«v 
^Zttvirntr§f a-vfti^x^frtt ti^t^MHTi^ i(j^ *iin yi nxHf ^te- 
AfP7-«^£v«y /cfT« T«)i r^«Ti}y«vy, ««'« t» srdAiTMoy »#Ti- 

Xtiytl, $( Z«W-/f-g«(T«$ T*i ^l>iItAr rS Atttf4MX^ TTtrtV- 

r«f, ^tt^tLXttjitif €ufa-t THf iytft6ftxtmtirki rm SaAi^, 
;xf «-^«f oivrii' »Tw /ei» o-wAM^S^fWfj f^fd^o-^y* *£#- 
^x^tfTv^ ^f ^fT« i^ctxta-xtxim 'o^XtrSf flfAd^AV, J(yf Tiff 
^sAif; Xttfim^ itfioo-tf^ n foiif /ttnth tivroTf ^Hfif kty yf- 
kVS-o^ , jr^if rif ivrS Uor/rirnf txttff « tTrtttixB^ot ' jr«- 
^ifrts iiTUfnX^of' ori fAH fcotof r^tttxiviH v^ii 'Ad^-< 
Mtttff nvT«/MAiir«v. 

/8' 'as^h- 

' C A P. XHH. 
HERMOCRATES. 

Hermocr^te^ SyracL^riis (ilium cum ducibus de com* 

ia^Honem moventibiis, m~i- munibus rebus capturus. 

gna rervorum iniinu coUc- Sofifhratus amicitia Daima- 

aa> id duccm ipibrum So» chi fretus, aflumtis viginti 

fiftratum millt: legArum, fervis prajllamiflimis , venic 

Uflum ex prsifedis equitum ad ipfos. Quibus compre- 

Daijnachura, cum t|iiC} in- henfis, et in vincula con- 

:«r£edebar ei ufus et vimi- je£lis , Hermocrates cum 

dtia, nuntiintem duces ad- Texcentis armatis eg^refTus, 

tEdtanres fonitudincm ip- cum fervos cepidet, eis ju- 

fius, in animo habere o- ravit per fuam fidem , nihil 

ranes liberos dimittere , o- Jpfis periculi futurui^, fv 

mfiihusque arma et ^equfl- quilbet ad fiium dominum 

km commeatuin mljui;it\ rediiffet. Perfuafi rcdic- 

Ipfum vero Sofiltratum in runt. Exceptis trecenti^, 

Acura contbrtium afrumc- qui ad Athenienfes transfu- 

^, ttque jam veniret, con- gcrunt. 

a Athe- 6o P O L Y A' E N I 

T«/' J|^ ttvKTtf^ ftv^/cif sid^etf' ^v^tix,He-tM ^va-ttrrtg 
t^ivtKtet v^o /Mfd^; »HT»v«rrc. 'E^fUK^ariif fii^»rr»f ' 
t(^ Kttitvinru? M /tcix^^ «sta^ /tdi i^iyttj ivrifMkiw 
kifiVH ^^eta-crrtc 5r^«$ Ktx.tuf , m( fte^t wi' ^^ vetrrtg •/ 
fi^fvvrrti ^lMt sr^o«y«^iv»o-<ir , «v «^oxiy^^vif fvxra^y hi' 
^^vui ifeTrmetiy t(gtjf Aoptjw?' TrtrtvH NtK^ttf' f^ 43 «r«- 

fCHftt^ ttfi •^3*^«) TO r^flfToVf^O» HK iKtflfirtf' *E^^«AO- 

»^«r«^ Ttff 'Zv^xKSrins kxii ip^ofrUf^ t/^H, etfitnnvtf tv- 

ft^ms' M }f Sr^OX«T0(A«(y3orrff T«^ W/SoMrtff^ TAiy TOTfl(- 

^«y iK^ TiW yf^v^oc^, «-«iwAid^^/oe Tii; 'ABiifeuut iti^ 
^H^etf. 

K E O. MA. 

ETEnNIKOS. 

*ETfft;fijco» AuKA/fet if t*| M<TyA>i?fi Kov»y AS^Jjvfluo^ 
Iff-oAio^xci' xsAjjj vTm^srtKdf fiKtf «yyi^y, K«»^»g«- 
TiJ*j c fttvtt^x^i AetKt^oufMfitif if *A^y«aV»f ^l^troif 

4JI 5r«yTi» lcgi vult Crt/; quod etiam in vctfii^e exprefli- 
mus^ > 4J Mssc. non habent o^^-^i^. Sed legendum tunc 
ifafuaeti 'iv, Mafv, 

a Atlienienfes poftrcmo fignificw-e, pwemonent jam 

in Sicilia certamine navgli te : Si moveris no^u, 

fuperati funr, et nodu fii- in infidias incides, et do- 

lere decreverunt. Syracu- lum. Crfrdidit Nicias, et 

Si facrificantes oh partam diem' praftolatus, caftra 

vi^oriam , et inebriati vino, non movit. Hennocrates 

fe quieti dederunc Her* Syracufanos , ciim fsffis jam 

mocrares, ne ebrios etfom^ crapulam edomiiviflerit , va- 

nolentos in pugnam educc- lenres ac robuftos fufcitat,aui 

ret, transfugam mittit, qui inrcrcejjris fiuviorUm vaais, 

diceret Nici® , " amici tui , et pontibus, occidione Athe- 

ibliti hucusque omilia tibi hienfes occiderunt. 

C A r. XLIV. 

ETEONICUS. 

Eteonicum Laconem in ur- ad minifteria ,bellica * vcnit 
be Mitylenenfmm Conon A- nimtians, Callicratidam Lace- 
thenicnfis oppugnabat : celox damoniorum pauatchupi ad 

Ar- I S T R A T. L I B. I. 61 irniftiHS- Ertstfix»^ th^ «yyeAVf litix%vri vvjorttf v;rc{- 
lAtfaff, J|^ ^f^' ifii^cn U M^rvAnW trt^eiiHifiifHi ^ ij^ 
^««unr«^0rr»^ ^ y/icjjy «yyc;^«rTacf 4x»y. Ertuftx,^ /ecv 
fB-vf» iveu/yiMct' sJtfm Jc ^ t« 'Arriito f|t;rA«y9 
W «J^^t*^*"' * A*i' i^X*^^* *ZrtaiftK^, tcXtitt ri 
fuf fAVTix,cf €ii xUf i^iTttfc^t, Td }f r^tirttfTticif ' is 
ii3&-vft9*f^ ^iAqy vt>uf i^ilyctyff, 

IC £ <I>. M£. 

ATSANAPOS. 

AvrAv}^ T«7(p h MtXitTm pikns i^^tfxifttm rif 
iifur c^xxTMAvHft ixsf »S MiA9T4y* tfg^ tmV ^ff 
funt^i^aa-i AdVf ;c«Arrr^ i»y • «« Jf >j»^V«< iksv^ 
^utf a-vfcv-^etTTHt 44 rr^Yyf A^cr« . ^«rft^r*; d iif/eMf 
Avciit^ot x^^a xiyrrt^ ci^tt^arxtv4i n^iwt^t rct jkXri»-' 
Ni. «i ^/Am Mtfm TVfb^i^ftctrt hretfirctfrctf , t(sM rS ^nf**» 
T^cffTno^crrt^ y TcXt^as xTcifStrt^ tfgcj n MiA)}t«; «v vw 
THf ^^S Avrtifipii, 

ll 'B, ^ 
44 «rwyy«A«Td ^J«/|f. Arginulas periide fuperatum. 
Eceonicus fub no£lem clam 
e^edi nuntios jufTit, et inter- 
diu Mitylenas coronatos, 
et ^tulabundos venire , 
tc vi£loriam nuntiare. Eteb- 
nicus quidem folemnia ob 
tei feliciter gefts nimtium 

C A P. 

L Y S A 
Lyiander amicis Ibii, 
i^Qos Mileti habfbat, polLi- 
otTis fe ad popiilum evcr- 
Ifddiim et opprimendum 
tis adiumento fijtiirum j ve- 
Ht lCdenim. Et in eus qui 
leras rcs molirentiirj acer- 
tenme verljts invtliebatur, 
fepclo vero fuam operam 
idmtndam libmatem pro- (acrafecit: Conon, et At- 
ticus exercicus conftema* 
tu», quietum fe tenuit. 
At non Eteonicus quievit, 
fed mox clafTem in Chnim 
mifit. Pedeftres vero copias 
Methymnam, in civitatem fo- 
ciam & amicam deduxit. 

XLV. 
N D E R. 

mittebat. Credens populus 
Lyfandro bona in fpeciem 
dicenti, cum imparatus me- 
liora fperaret, amici com- 
muni figno confurgunt, et 
in plebem, impeium fa- 
cientes , multos cedunt , 
atque fic Miletus I in ami- 
corum Lyfendri potcftatem 
venit. 

a In 6% POLYAENI 

fi' 'Zv *Ai^if x$TMft67s w 'a^«#« Tir^MKtf ivixjh' 
vttty i^' » Ti vetvfic»xet¥ ' Avo-«y}^»f « AcucMt hk uf^ 

Tf(* Avr«y$^of }f ic«T«friy mfHiTH }va t^<4^c«(. «i T^isj- 
^et»X^ T«5 'ASnyallif iK0tirr»i m^ «Jw, vtiftiUf /MfTCA»^«y 
«u^lfo-< ^^«Ax?y iaieiZA ' Avcrtuii^f avrixtt v^icn/t^uuftv 
c;r<«-AVv* jj;^ o< A»Km$g a^fo-ict ^cXbin i^i^xiitrt' f(0Lf 
' Ttf ( 'Adlfyflui;; xMTfOMfificcvHa-if . a^rt hc/ictfrcts ' m oi 
jMf «y8ir«vdrr»' oi Sf, «Jb^«( «AK« t« fJ^« yvfif) Trif- 
Tf?. M Atficiwri^ «^A» ft^carx^a^tfTii Cf^Xtrfitft yvfCfttg^ 
vffmffmf^ftwu mvyfrmetMS^ hiiaia-ttf' 4«^ eu^Se-tf df «y- 
J^«J «Xi***^*^**^ W *f^ «*<'«^f «V<*««f 'irt fui ftUt 
i irci^tt)sH t^vytf 'A^wttt^t fcm rnt nmif HtyytXiti, 

y' Avfttfo^tf xet^nyyti>Sf , i^ct^ctru^f x^^^^ ^euiue 
fttf ecf^ctycUttg ^ ^tMfciHf ^ i^xttf, 

y Ava-ttfi^ti ix^ttrria-s ©oto-iuf^ Tret^ tlq narttf ecrTt- 
Ki^tfrif TtXt^tty 4<^ K^v^ifctftt rS ActKttftf ^ifim' i ^\ 

h THf 

45* Mss. omittunt if ifi^tti ut etiatn Interpres. 4^ Mss. 
absque ^ifim, 

. a InAegos fluminc pcc- aliam rem agebat, inerm«s 

faspe Athcnienfes folverunt omnes. Jnermcs armati ex 

ad navale certamen ineun- Improvifo obruentes Laco- 

dum : cum Lyfander ex ad- nes , et inordinatos inllni- 

vei-fo non folveret , illi gau- ^i , vi£loria potiti funt , in 

dio pleni, {^rsanasque ca- captivitatem recjigent^s na- 

nentes abnavigant. Lyfan- ves univerfas, nili quod 

der a tergo duas mittit tri- una curforia Athenas aufu- 

remes. Triremium prafe- git, qu« cladem nuntiarc 

£fci cum cgreflbs cfle Athe- poflet. 

niehfes cernerent, fublime 9 Lyfander pueros tcfle- 

toUunt fignum aeneum fcu- ns, hoftes jurciurando f^I- 

tum. Lyfandro ftatiii lendos efle diceoat. 

figniim dantc, ut adnavi- 4 Lyfandev thafios fu- 

garenr, Lacones contenta peravit, apud quos erant 

remigarione advolanr, atoue mulri, qui Athenienfium 

Athenienfes recens egieflbs partes fecuti fucrant. li fe 

deprehendunt: quorum alii ab Lacone metucntcs oc- 

quieti £e dcdcrant , tlius cultabant : qui convocatis 

Tha- '• .i S T R A T. L I B. I. (53 x^inrrtf€ift9 h t^ /(6iT»y3oA*i ta»» w^rfy^Ti^», 47 j|^ 
bttffwt ivrni ^^T^xify 0f fuHtf ittfif mt^^fUfHiy rZf 
Aoyofv 1» li^m yiftfUf^y JKytf rmvrct. h *H^aucXvis ^oAo» 
rS srofT^oMf. oi tuf Hf xix^vftfUfM rHf ^ewim ^t^u^ 
ff-ttm^ rn ^»>M!f^^ayxiec rm X§ym «•^oJaS-o» • Aio-ttft^H 
Yg SitfAia-onr hxiytLf ifci^tti^ *iwm^ o&^fiVf^M yooirro, jr^o- 
^rrMfy cvfa^tta-^irroti tirT^»ynf«f, 

t At!o-«y}go; r«$ 'Ad^iiyce; ««T«o>(«(srT(it fia^MfUfatf^ 
rZf Auxg^tufccfim j t^ r£f rvfifcijQHf^ t^n fJ^»f4M% 
cvM^i^etf' T«y yu^ &nficu6if ^oAiv iyyv^ MKHfcifHf* 
ir;^v^orf ^«y y JJE^ ^etf^oy« x«r civrm yf yi»0-f a-d^oy ' f«» ^f 
^i«^ Tv^o(yy«ry xMrij^afct rxf *A^iifcc§y iyyv^tf crcc^x^vXx-' 
^etf ris Sfi/icuHii ns^ ^ii ^urrcf f|»y vxci^ttri^Hf' ct^t' 
f^ xiyHf ^cfyti Avvccft^c^y tyreiri rci§ 'A^^ntctf fci§ kc^* 
rcMni^^tci, K.£<». Mf. 47 Legenduui if^ ori ^ctffHf ivtiii v^ttrnKtf» Thafiis in templum Hercu- 
lis , humanifnmam oratio- 
ncm habuit, oportere vc- 
niam dare his qui laterent 
in commutatione rerum , et 
eos bonum animum gerere 
^lFit: nihil enim accepru» 
tQ% d^mni , quippt: cuni 
eatn oraiionem m Teniplo 
hebcret, idqije in civiure 
Herculis parril. OccLiIii 
igiruT ex Thftfds tideni ha- 
iicnT-cs orttionis beni^nitatij 
prodiemnc Lvrindes in- 
ttimifiis paucis diebus , quo 
fccariores fierent, correpros 
inEtrAci jafTiT. $ Lylander Athenas ex- 
fcindere volentibus Laced«- 
moniis et fociis, Non, in- 
quit, conducit. Thebano- 
rum enim urbem in pro- 
pinquo fitam, validiores et 
majores contra ipfos vires 
colle£luram. Sin per ty- 
rannos Athenas in officio 
contineant, ex propii^ao 
pofle eos eadem opera The- 
banos obfervare , foreqiie 
eonmi res femper deterio- 
res. Lyfander optime vilus 
dicere, perfuafit, ne Athe- 
nas exfcinderent. CAP, XLVI. 64 POLYAENI « KE4>. Mr. 

A r I 2. 

'ytXSfTM!( ,, Ms fAtyctPm o^fcfca^itci T*i fuXt^HTn fvKri r«K 
AaixMct ti^i^srcff. "rSf fitf Krnfm r» rofucrec $in^$ Si 
•Ajj^ T?f ifti^otq^ fVKrif Si «^;^o^(y«( (Av0'iip* *^f rt 
rtc Knifni ^HfUf^ei, , rZf ota-fcm «t^roAvd^iW^ , Trcxf i(ff^ 
fcfcni P^fiifctvXy eif ta-Ki^x f(£^ i^^vdartr^y f(0^ ^J^o^ov 
i'y«^f ^cXif' a-v¥t^x^* ^* W '*'*''' •S*''' ^ pec^ccyytg' 
tkV S( r^^triAfTA; tKiMvctf ecXtiCf ecXtiec^^S c-Ktixo-^srrecgf 
itxXec i(f^ r^iyrXec ^v^x ecyeCKecvcretf ' oi TltXcircffna-tct rm 
9m»JS'« r*is K^ecvynSy >(SH '^V M*y^^^ '"'^ '^apHX^tfciKt^ 
r^irrtSj is fctyecXns hrtKit^iecs nKHOTify ivrixa ^fvyov- 
rtf »x^ncs 

KE^. MZ. C A P. XLVI. A G 

Agis Peloponnefiis td- 
vcrfus Lacedsmontos bel- 
lum gerentibus fame ur- 
gente, confilium dedit, ut 
alternis diebus cibo abdi- 
nerent. Metum autem ho- 
ftibus inferre volcns, trans- 
fugas miilt, qui nuntia- 
rcnt , magnum auxilium 
Lac^nibus proxima nodle 
ventunyn. Jumentorum 
ora per integrum diem li- 
gavit. Initio vero nodis 
vincula folvit : itaque ju- 
menta fame confetSla, ec 
vinculis foluta, cum na£U I S. 

fuifTent herbas ct pafcut, 
exfilierunt et infremuerunt, 
magnumque ftrepitum mo- 
verunt, atque fimul clamo- 
rem exceptum valles refe- 
rebtnt. Milites autem jus- 
fit, tlium alibi difperfos, 
duplices tuc rripliccs ignes 
facerc. Peloponnefii multi- 
cudine clamorisj et fhrepi' 
tus magnitudine decepti , 
quafi magnis cppiis td opcm 
contrt fe ferendtm tdveni* 
entibus, repente fugtm ca* 
pefliverunc CAP. XLVII. ^ t R A t. L I B. I. tf^ ,K E 4>. MZ. 

P A 2 T A A O 2. 

riin^Hi i^ofTt , v^wrirei^ TWff Kvfii^nroui U JiTo rtU vttvf 
JMtTflfwoy, j(s^ TVS fwt iri^ct^ i^UT^otf t« irU, Ti» >f 

S^fWtfy, ^ ^ ^auvoicivMf furiOf^Mf rSt iVuvv Tq( fTf> 
^«; r^/?'^»;. T8T* rf T^osr* t«w nftia-itt^ rSf nm 

fi 0^<e«-vAKo;, iKjtf 01 jri^< «ctrro% r^«TV/o<, 4® B». 
^xrrioii i^in-eirro xf^2 vec^ictf* oi r^xriiyci Bv^xrri§n 
iHFxrrtf f4^ Kftrx x^xrcf i xeA/$ tfAAr, o^yf^-frro x^i- 
Wy h £ yrx^x^iimri ri Hv^xmof^ f(^ rns ^wS-wf 
•fti^Hi 'Qeixxf' 01 71^1 S^xa^Pkyoi xyn^^^^xv /xh i^) 
rivoif rif hr 'lmix$* xvrns Jf »i/xTo*f xvxf^i^^xms 
untXxfiwf rif rm Bv^xniotv woXiv ifvXMJcrof, 

^' «♦. MH.' 

4S MSL 3v^arri$t§ htlntmo, U t%^ wx%ix9 o« r^. 

C A «• ZLVII. THR A S 

Thrafyllus , ut paiJcai 
idmnes habere hoftibus vl- 
dtxecmr, juHlt ^ \it nauc^ 
biiiw naves in unflm rcdi- 
jwtntj et alteriua vek col- 
3««nc V ftlceram «d tu^m 
feictilisaftringerent, DC cur- 
twiti adha;rerec, ne aherius 
*«li fablatt conrpicerencur. 
Sec pi^ diinidiain partem 
I cecultivit. y L L U 9. 

a Thrnf^luJ cum reli» 
quis ducibus inftabat By- 
zanciis, Duces Byzantio* 
rum veriti, ne per vim 
orbs caperetur, cempui 
conltituerunt, intra quod 
Byzantium tratierent, et ift 
eam rem obiides dederunt. 
Hiraiyllus pofthsc folvi^ 
verTus loniam. Ipfii vero 
noQe reverfus , cepit urbem 
Byz^ntidrum incuftoditam* 

fi CAP. XLVIII. i^^ ^ P O L Y A E N I : 

K S «. MU. 

K n N n N,- 

^tc^s^v?MTrof. TLmm ^i ^(«^i r<ui a-vfCfutp^oiSy ifr^a^ 
AcVf ^oy umxo*gH9 j »f ifii^xv , ^^ort^rfcefos ' oi Tt ift^ 
X^^Smg ^^ccuv^ttfifttft ris hii^tn eifss-^f^etf y i(s^ {r«- 
' ^ttfAHfttfrts /f^^X^^ fiKns uvr^ its^oXsfoirtif, 

fi' Ktifttf TM^K^ttrlttif h^XttrUs f;^«w« r^tipHs 
v^rs^tvytf « t5 ^et?Jtm^' ifQ^tf n^n TrXwiof MnvXnfns 
^f * rSf Vs /kitKtjfixJif yf«l^y If rn }«a^|» ^nrTru^fcifmfy 
«irtigf rif ^dtftKiitt ' Vf Ts i^tt fMt^ns df^ftm rots itv- 
fitpfireus' oi Ts t^trgsi^eifrts otmv^a^Hs rots ftvs tfc- 
fittXt^o^t rous AotKOiftxMS, oif is owvrrotxrot ^(^ijf Ttrot- 
^etyfcitof ro vot^otXoyof rns s^tr^ofns fxTA<*y««-fly , 9r«A- 
Xoif fisf iftffii^/no-ttf. fro?^ ii xetriivo-ttf. TSJtifon )f 
^ r» frterru s^yu rjr fUnt ifntitiy»otro. y 

t C A P. XLVIII. 

C O N O N. 

Conon reli£his a rociis, remes, in^ mari fttnens» 

cransfu^am ^fit, qui dice- cum jam prope Mit^etien 

rechoftibus, eos fugam pa- eflet, Laconicis navibus, in- 

me, item exquoloco, et i;er infequendum diiba£tii» 

quo tempore. Qui inddian- fuftulit ugum, auod ent 

tes, oHcrvabant. AtConon pugne fi^um guDemataci- 

fociis promulgavit, ut fecu* ous. Qui converfis prorift» 

re difcederent, quippe qui in Laconicas naves impres- 

antea de infidiis certum co« (ionem i^ciunt. At ilW In- 

gnoverat. Qui difcedentes, otdinatf» atque parturb^Mt^ 

cum prsfenuffent infidias, inoptnata converfione per- 

redierunt, et permancntes cullx, magna^ex partc fra- 

U^ue ad vi^onam cum eo £le funt, multe etiam €bX> 

befium gellerunt. mer£B.K Conon vero fWn 

. j» Conon Callicratidem m« rerum vi^Qriam depcsK 

duplo plures habentem tri< tavit 

.... I Co . S T R A T. V I B. I. •; 

y Kmm ^ic^*/iii^ rtffefutxm^ '^ytic-Jiii rm 
AffUf ^^BSrrof , iiTHaf riv Ili^mf ;^o-/«ir frtft^ttf rp$9 

w/ T*y ^aT^fifc^ U^i^etf riv T^if AMUicufi^fkt xi- 
Af/My • 01 ^^» fiittrB-ifrif 'iTreio-tcf ' ^ a-vfirn yriXffUf 
Kt^ttB-ietKii ' 4 h X^ni^rfarecf rif 'Ayi|c/A#Mf f» rn$ 
Aa-ittf etftKotXivctfr*, 

7 JSiifm h MirvXifn xMrtCKtx.Xtia-fcif0^ Jsro Aaxt» 
^aifMfioff , rTrtvB&ff 'A6nfeMtf ^ficrotf nj» 5roA#«gjf/«y , X«- 
^ T«V i^o^fcSrrecf ' hx »tof ti *^v , iucreco^Jc<r«f Jwo 
T«f r»xvf»vr^<raf rSf ftSf^ $(s^ rHg Jc^lfits ujri ro^f 
TXn^affuirMf i^irccf tufit^irttSj ca-ec j^n i|f«^y«^^eyH(> 
xt^^ia-tcf If ralg a-Keapia-if ia-vxu^^f , ia^i^xf ^^atictif 
^tma-ecfctfCf rif .ntet^ec^pvxAa-a-mecf 'etfec tA yjir ta-xtOeta-fci' 
fSf' «i fch a-eaftacrfc hm^fciXHf' ai Jf «^yg ufiKcucf' ai 
ft Tv^ecf mta-Ktiec^Cf ' ^ IjJ jj^ TdVi u^nKt rec crKtC' 
pn , ;r«^yy«A«5 «-A^» S^d/ioi' «A^^^AMf ifoirricf ' 'if , «! 
t^ ^art^cf tl^Jg-xeiriy ri ^ecrt^af ySf ftf^nfoff ^vffi^n', 

icft^i^ ^ Conon fluxilium Phar- 
nibiZo ferens , Agefilao po- 
pukntc Afiaiti , fuiiit P^if^, 
at pccunias mitteret otato- 
rikis GiviratUQi Grscis, qua 
djmtpti perfufldercnt fuis 
^tiiatlbus, ut beUum La- 
Eedxmonii» inferrenr, Qul 
mdu^ perTuaferuntj etbd- 
kim eKornim eit Corinthia- 
C3UI1, Sic fa£hiin cfL ut 
Ucedimonii AgcGJaum ex 
Afiia Tcvocarent- 

4. Conon in iirbe Mity- 
bcDfium condufua , ct ob- 
Wus 4 Lftcedfctnoniis, ciun 
TOtfiicntibus oppug;natio- 
•em uitika/c fuinme cupt'* rct, neque poflct inittcre 
cTam iis, qui appelhrent» 
dedirdis duabus celocibus, 
prsftantiflimos ta cla^ianis 
remiges impofuir , quan* 
tum opus etar e^tcrcira- 
tis, eosque lu/Tit in navigiis 
orium agcre- Piocedentft 
v^fpera confpicatus per ter- 
ram difpeifos cuftodes, cuin 
aLii coi^porii cuiarsntt tlii 
ignein incendcrent , dii 
pyram CKJtiuerent, Tum 
vcro dimifir navigia, man" 
dan5 ur cmfum fibi muruo 
conrranum tenerenr , ur, 
etiamfi alterqm c L:\peretur, 
akerum fnUem evadcre pof- 
E 4 fct> ^ $$ : POL Y AEN r 

IXelf Tiif Tjiftnt^ fcalf' xctrtta-k.tva^iif ifiowf r^ti^ rvi " 
fAvrtfj Jfipt) rtf f-;«m}y<xoV Kirfuf sri^/^«f, %r9i\u tin 
ri }i|<«y Kt^fcf' ^ sr^«0-rr«|» cato. mvrnf u^otf r* 
ojlfctfn rm irctrr) fix$f' cl fckf ^tjiifuo^ ntvrat i^om^, 
X<rM reis ot^tTeti fttvs ^X**y tv^iciff isr/ rif r^ctrnytict 
i^fmruf' %Mfuf }f rZ XctvrS rt?ift w^ct^tcm^ 7«is fih 
ktfTfWf I rif 7k stttrtdi»^tf.^ 

K £ «. Me. 

H E N o a> n R 

tifc^Sf irttfS^yt THS ftv^iuf. rSf wt^ Twetfl^fnf 
ifTfrUf ifcj^Hfrm rct rxtvc^i^cty *fiif4;fif iyo^tvccts rtc^ 
fui ifM^tti i(0bj ri m^tg^i rnt 4P c-K$vns iV^v^ 

49 La(iunam poft^ trAii$ occurrencem fappkt Ca/: ad<}endo 
ttttrct^^nf. 

Ut, Utrumque vero ferva* pmamentis inftruxit, atqi«i 

tum eft, hoitibus per otium ad dextrum comu difpdfuk» 

et i^aviam pemqui cun- ab eaque univerffB clafli 

ftantibus* fignum dari Juffit. Hoftes 

Itum initurus. nuntiante ">*« naVcshabebant, reji^ti. 

^m Mucuti» , i»uuw«K« j^ ^jj imperatonam conccti- 

ttansfuga. tnremesoptimas ^^nt. At Conon teUmx^ 

hofhum ad Cononis navem claffcm invirtens, alias fiib* 

capiendam intendere, appa- merfit, alias in fugam con- 

tavic AuB fimilem» ec duets vercit* 

\/ 

C A P. XXIX. 

X E N O P H O N. 

Xenophon decem millta vadentibus , cofidfiiHli ^^ 

domtmi reducens, equid^ dit, uccurrusetlliperftui^^ 

WXu(%h«nusju«icncaia- appasatitm.. . ifa{iediineti»*J 

, ,', runw S T R A T. L I B. I. ^9 

fl EtH^£f rSf fimf^^m lutfri rit «'•(cmci hrnui* 
fUtm, ri^A^ ^ iftipi^^fiM rnt ^dxuyyti^ $^» nt «y«y« 

m H^wyUs 'nrx-Hi , iifmrtU , ^iXrtwii * «i rif x-^- 
rfirrtyrtitf r«>v ^^fii^ «^»^lfm-«. 

y 'Btft^Sf rSf fi»ffia^m w^MMrm^fiifrrm rtf*» 
riirvy, ^ rhf ^i^tiitr iiaytcmvt irttiio^af r^ls '^ExtJirtf 
«f, rvft^tit isrl rtfs i^Hs s^}«f ?rr« W* A«^«f, ip' 3 
rii» ^vXetxSnf MX«y «i fia^jSa^tt. Tru^MXa/iif EXbaifas 
•rHs vwiXBtfcfiAftf Ixftfis if^y ^f WfHAf vt} fUr^ 
wttSr^^ xetrfi xi^§t>Ss ivrmf fiHXifttns ytfiv^atf' «i 
fuf fiijffiit^^t rii wXtfcins vwt^MHt yt^cjctfHf tf^rrtf 
S^vy#9, %if^Sf ^ ir^a\£s ^tnyt r4f *^£;ttj)y«f.^ 

y "Etf^ih ir&rafcijf vrn^mfam itaficuMn^ vwi rSf 
fioffittfmf irrtxml^fufaf xmTivifttfH^ rSf ^EXtJif»» ^txint 
ar<Af|«f tsrf^^^ xtd* Iri^tn Itifiuva' mvris it xari nim relinquerent, ne Qx^ tOM n quodam monte aecef- 

d pro his pugnftntes mor- fum in ^ollem , in quo bar- 

tem oppeterent, etprogredi Bari prsfidium impoiitum 

nkerius prohiberentur. habebant, afTumtia Grccis, 

, . rt ., quot ad eam rem fufficerc 

. ?.Xenophon mftantibus^ exiftimavit . iter td iUum 

m mnerc barbans, ancipiti direxit, ut in fummum ca- 

«aeinftruaa, ommque ne- cumen fupra ipfos evaderet. 

^dTmo coinmcam inrer Barbari fupra fe hoftes con- 

tam conclulo proiicifjeba- fpi^^^ \ fugam ceperunt. 

m : collocatis m excrento Xenophon autem Gr«cos 

ttmine equiribus , jacuhto^ Hne periculo traduxit. 
liBiis ct fctiraris, quj bar- r " a 

btronmi impetuni propul^ . 4 Xenophon tranfire flu* 

^^^ *^ ^ viuin conatus, cum a Bar^ 

hzm in advetia ripa feden- 

^ Xenopbon , cum bar- tibus prohibcretur , mille 

^i locuni angu(tum inter- Grscos delegit, eosque mi- 

cepjITenr, qaa trandre Grni- fvc , ut alio loco trajicerent. 

^ aeceiFe cr^w confpica- Ipfe vero cx advcrfo {jcr 

K } vim 7d • P O L Y A E ISJI ^ 

rifta^ itciym^ ^im^oumif i/Stei^tr; rSf fnftip^Sirimit 
iMfiirrm Wt ra^ strNtuc^wtt^f^a ^ f(^ ytf/tufm virkf 
Ki^ctXiif woXtiec? re ^Xr,y»ii iftfiaXtiifrm ivntls^ «i fttrm 
rS "Btf^pSfr^i ixtf^vm^ ^ii^nTm, 

TkA«( rS Ji fiifiXiH rSf TL^Ximtf^ Tft^ftnwi%ftixmf* 

vim tranfire nitebatur. Cum cvafiflent , multisque eqs 

hi, aui, mifli fuerant, «rans< plagis aflicerent : Xenophon 

mi(iflent contra repugnan- cum fuis absque penculo 

ces hoftes, et fupra caput trandvit. Te», S T R A T. L I B. II. 71 

n O A Y A I N O Y 

STPATHrHMATnN. HAEC IMSUKT IN SECUNDO LIBRO 

P O L Y A E N I 

STRATEGEMATUM. 

Agelllaiis Strateg. 


34 


KAm^ac 


t 


Clearchus 


lO 


^laf/iifJnitH 


a 


Epamindndas 


15 


HiKncti^ 


V 


Pelopidas 
T$^Mf 


fi 


Gorgias ^ 
At^»J$Mt 


« 


Dercyllidas 
'AXxhmf • 


• 


Alcetas 
*A^itx£i^ 


X 


Arxilaidas 
Wt«« 


» 


liadas 


t 


Cleandridas 


§t 


Pharacidas 
tm/pwmt 


« 


Detphontes 
liH^tfTUn 


l£ 


Eurytion 
l B9*C#* 


fi 


Ephori 
^ *hw§\^^i 


l£ 


Hjppodamas 
tift„ 


. « 


GaftroD 
r 


1 


«4 

• 


Miya. jt PC 


) L Y A E N I ^ 
i&i^^tl^iim 


# Mepcli4as 
A^fMirit^ 


• Harmoftea 
Bi^^mi 


« Tibfon 
LnftM^tiTH 


' « Dtaianitiii ^ 
'H^flr»-i}«f 


• Srippidat 
'lr;t;«Aic«« 


1 Ifcholava 
MviM-fsrsri^tff 


« 'Mnaflppidai 
lAyrtfW W 


« Anulcidaa 
*Ay«r/iriAif 


' « Agefipolia 
Sa-iwJrrof 


« Schenippiis 
KiaM«^«f Kveir»<»c /i Q^bnrtidat CjrmL 


2 


M-iy«f 


^ M^ 


2 


KAf^v^ 


^ jQeonymas 


9 


KA^;t;«( T^I^IMf 


y Qearchna tyrfpma 


3 


'A^if-Wyff 


> Ariftomenes 
Kivftff 


« Cineas 
•Hy»Td{i>«f 


« Hegetorides , ^ 
AMv/«f 


41 Oinias • 
N/^ 


« Nicon 
Ai«/r«f 


m Dtoetas 
T»r*^»if 


• Te&BKnos 
'Or«/<a»^«f 


fi Pnonarchiia 
TiXh rS TlitmMii' 


a 


"1" nOAT- S T R A T. L I B. II. 73 

n A Y A I N O Y 

STPATHrHMAXnk 

n.FOOIAllON. 

•rf riff riU ••vAi{«/«i»h , *^fX«#» H/m^ «/iMy >*. 
K E 4>. A. 

ArHSIAAOS. 

Ay^fUmH *Aiut^uiffn h^Xffm^ i|^ w^trin* in 
^ yf F vvH^ iXinf , •* Aix^nfis ifiaPiMv^fV ris jraAi. 
AM>< 4gyc«' 'AV«r/VMff iMrcf^fy, «f ^MiOMff iS^f 

P L Y A E N I 

STRATEGEMATUM 

I.I»£]L S£(CUNDU^. 
PUOOEMIUM. 

PTIAM huncUecuA^tti liiftoriis et quanto cum It- 

Strategetnatum liktuiii) bore his coUe^is, utilitatem 

wiflimi impentores An- brevem et compeiidiofem 

*»ine et Vere, vobis offt- vobis prsftiterim j idque 

'o : ^i etiam ipfi ^cilt «on in otio,.red etiam caul^ 

potefttt con)ictre > ex quot fiis iqmd im diceas« 

C A K t» 

AGESILAUS. 

AgifilauscumAcarnanibus cum tempus ferendi eflct, 
^um gerebat , et «eo tem- Lacones ihtuerunt hoftes 
POfc exercitumftdmoyerat: impedire, Agefikus rever- 

E j fut 74 P O L Y A E N I de ti^ms Mi yxij^timy ifuit a^«, 't^v, cSiy «v frvtf^ 

'ci>.otu. Xt6/3^Uf 'A^vMotiy' Tt^i^Ai &n^tuMi TTttftuy- 
'/i)kiiO'i f4H iTfdl^tf/eMv, ttTSt^ fciifw. i^x^> '^ f*^ ^^' 
^ottot i^» ^^oreimfcivHq* rtU V «cfriS«if h */ofv 
Wfot^eia-etitiiviif. * Aynrixtt/t^ KttrmoF^^mym r% rtirtftif 
v%yifttt rni /uiix^^, inxi%nn , rj^rn^utiif iyiftmiy 
wtMftim f»ff4^f ^Xm^ma-^f» 

y 'Ayyio-iXxti wt^\ Ko^aifttttf trtn iirm .wtt^trtttpvm* 
ixi ns uy/i?ibMt' rihnKi Jlei^ttft^tq fttvtt^x^ AetKt' 
iatfuyiejf irrndAg vVo ^tt^ftt/itt^H,. cTrtiff tvf il^vfMtt 
^ (pi^o^ fcritotftSi ifiTiirtt r^ r^ttrtvfitM ^ *AynriXtt4f 
V^oGTti^fet rolf «yyeAw?*, rtifterritt w^is t^ t^tnrtmrttq 
ttyytTi^.trt' AttKt^euftoftot ftKtf^tf h T»i B^tiXttrrn: tixtitt 
finf ^ avrig w^oi}&t$ irt^etfttfcifof y ^vo-tt ivttyyiXttiy 
iiiwtff^t roif ^iXMtf fu^ittt$ iwi rm it^tim, «1 r^tt» 

rttt' 

bfiem pxtgfts fonntm receC- 
Cit : prudentis ducis eife exi- 
ftimans, koflitim vircs ac 
robur cavcre. 

^ Ag;e(iltus ad Coroneam 
tantum non ad pugnam in- 
ftrifebitur. venit quidam 
mmtians : Pifimder Laced«- 
moniorum nauarchus occu- 
buit, fuperatus a Phamabft- 
JKO. Ne igitur dolor et me- 
^s incenecet exercitum* 
Agefilaus prfl^fieDi| nuntiis» 
ut concrana inilicibus nun- 
tiarent : Lacedsmonii mari lus eft*; qnoniinl tumma- 
gis pacem eifent expetituri, 
Cum iiuges haberent» qui- 
bus metuerent. Quod (l 
pacem non cupi«nt, nobis» 
inquit, feminaverint. 

A Lacedimohii contra 
Thebanos et Athehienfe$ 
limul pugnabaht. Levis.qui- 
demarmaturflc milites etfcu- 
tati , Laced^moniis non 
«rant ufui. Sed totam ph*- 
langem .add^icert vifu.m e4 
Agefilao. Chabrias Atheni- 
fibus ) Gorgidas Thebanis' 
mandat, ne propurrant, led vicerunt. ^ed et ipfe pro^ 
maneant quieii, et lanccas ceflit coronatus, et ob 1«- 
re«Slas protendant. Scuta tum nuntium facrificavit, 
vero aa 'genua inclinent. mifitque amicis portionea* 
Agefihus pertimefcens fta- 'de vicHmis. MiMtes his au- 

dids S T R A T. L 1 B; 'II. 75 rifytrr: 

Tl 'AyT^iXMs h t.^mHU ^A^mn^ hixne-tf' Hy^ 
ynXM rts , «i ^tXiftto* 0-vft^tv*/Ho-iv «$ ff i n^f rSs *AS-jf- 
wt^' • 9e ^^wrirttltf^ iuf *uT8j df ^ /S«A«<rr« «r/i- 
ny* J; «e^K e<ii r^«Af^of wfc^xiKta-^oLf r%7f i| «ar«« 
m/«< dfecfcttj^cfcifif, 

f 'Aynia-iXMf i^) rnf Aruci t«5 T^ecrwrtci tfrHei 
xmvtc^^cff*f rm fix^^^tff^ its rtat^ idf^dtxtntf y eu^»* 
Xirus ni^ecs »7rc^vo-eHj ^ ro7f '^Xtitio-tf I^^Sf^ce^, t# 
^ o-tffCMrtc eivriif «c^^tfn y f(SH Afvx» ^ec rif r^v^iif^ 
rcf Tt Kor/tMf >(sH ^* iv^nrec ^cXvrt}^^ r tcMKeifc Aeuat^ 
ufcSi ,H^y sr^«; «f fcif rif m^eefet tj^fafy Hg-it SroCm 
9frif £f Si^ recurec, 

T 'Aynriheus. rt7s ^ti^ynvif t«» - m^i^^^ if$ic9 iu 
Hwrnf wet^iY/H}it$. 

^ Of vifjcfiucYfit Aeuctieuft^iHs iruSrrt^ mvtc) f^f 
f^tfnvifO^cc 5r<^}, Aecicm^s V ctiiycf 'A^n^i^ccH ^ 
ftUif v^09^irccfyf Siiec fch xec^io-Uf tk$ Aecx^feiSy llies 

it dtds tt viGa pftis andiiciift 
coBi^entes, majoH alacritsi- 
te ac Istitia ad Coroneam 
pndiura faciebant* 

4 Ageiilaus Afhenienfi- 
bus ad CorOneam fuperatis, 
mmtiante quodam, hoftes in 
templum confugiile Mincr- 
vx : julfit eos abire quocun- 
^e vellent , quod tnQt pe- 
nculofum cum illis manum 
conferere, qui ex defperatio- 
ne pugnam redint^igrarehf. 

5 Ageiilaus in Afia' mili- 
tibos perfuafit, ut conte- 
Buierent barbaros, quos huc- 
usque timuiiTenc, captivos Berfas t^utnSi tt Grecii 
oitend^s iilorum corpora 
imbecilla et luxu albemia^ 
omatum vero et vefles pre- 
tiefas, iUud Laconicc dixiti 
Cum quibus nobis bellunt 
eft, hi funt : pro quibus ve» 
ro, haee. 

6 Agefilaus fugientibus 
hoftibus viam patefacere 
monebat- 

7 Sociis Laced«monio9 
accufantibus , Nod magno 
numero pugnamus, Laco- 
nes cxiguo : Agefilaus man* 
davit , ut ip planitie feorfim 
Goniid^renc LaconcS) et feof- 

iim 7^ POLYAENI it iiy0^$vtf' aftt^acfxm «i M^t^f^i* iutwttt. itti wm9 
wvf^ftixjui ix oAiyM. Sfvrf^i #i y/0\*Hi* tmriio-t^w 
iro4&*/.. T^irt #ir^f«»K' iifimrtt^ irkHtftf' t(sif rif 
HxLHf fittfxva-asy ^ rtx*tT^ i^t^h nMriXll^f. if Tf 
•A/yii ^^y 9r«vrf; tifirnfmf di vif^fMLjQH' Atmtitufittimf 
6t itiHi* iidf^rt y«(^ «(vr«7<; ri^ffif fiimtfrtf *^i* 
^ST^Of.' tr^i et^it tli^tijc^nvetf ci 9-^ftfut)^1^ irXHtftif 
ivrm Hfof r^ttrtirtts rii Aiz0fttf» 
' n * A^/fia-iXttcs HS ^Ao^Uf irt hififit W '^*!* fittriXitff 
^Xvfuuftrt^ Tivttpiffm iftxfiK ovfi^r: ty ^\ i^^Xfi^* 
* T^iii ftVti^ 9^' u rt fitta-tXitt iTHrcKfy traf wiXHi 'tJSbJH 
tlitf h *ArM'y ^ 9(g^ tk ivrrtiftHi i^HfOf ' «i ^ '^ZX , 
)aifi( ififism riif w^t^trftittf' i H tti^ms wXtJi» %H' 
\m rt;A^f|«f, fiTfd-frd rtif ^t^rtf. 4 iffttiitt t(j^ ^o- 
fi0t' • *AynriXtt9f Sf ptu^^tt T«f #4^'*, ftttkit tn yaffi" 
fitftt l*ig<«nfy»ft, AtyByr; ;c4f<» tllitt T«r«^^fr rff 
k^tt^ttt' tttvTf fih yif wtXtfMitf rif dvif krt ltf rtr' 

ifth 

,\ Vul£. $1 fAf httft^Atifrti. 3 W. r^Hf ftnfttf Codd. 
: ^:af. hf r^Hs ftSfttf. % V6c«s i|^ >« t Vulgft» tb- 
func. 4 Supple , fy^virt. Caf, 

ftm in olio loco foeii. lUif tiotitm vtAaret, Tiifimhos 

fic feoriunfedencibus,preco ne$ inducifis ftcic. InAmift 

ckmavic , Surgant bguli. vero in ttrcs iiMnies «rant 

lurrexvrunt a iociorum par- conlHcutae , quo regi p«y 

ttnon pauci. Secun^o ^* fuaderet, ut, quotquot ^ 

bri fcLTarii , furrexenuit fent Grscs civirates ii% 

multi« Teitio fabri lignarii» Afia , liberas diinitteret. 

furrexerunt plures. et alios Greci prefinitum diem e»» 

opifices, et artificcs ordine pe£labant. At Perfa magHhi 

vocavit, ita ut properaoduia manu collccla , Graccos ag- 

omnes focii CQnliirgerent, grediebatur. Oritiir (tupor 

Laccdcmomprumnemo.Pro- et metus. Agefilaus vero 

hibitum enW erat cis, ilUbe- Isto vulru , gaudio^ue ela- 

ralemartemexeroere. Sicdi- tus imp^rio prsfuit atque 

diHScruntfocii, plurcsefleLa- inquit : Gratiam habco Tijp. 

conum milkes quam fuorum. fapncrni pro pcrjurio. Stbi 

% Cum Agef^aus in A- enim Deos boftcs rcddi4t|» 

&im craoiket, et rcigis d^ oobis ve(o IbciQS. Eamus 

igitur S T R A T. L I B. II. 77 

ftteri nikiKHrm rvfifmxm' aft^Afpfirtcf 'm *^£JMnf rf 
Aiym vS r^tjyS , W w^ft^ttximi rif fififfii^m 

l' 'Ayvr/^Mf M rii Tti^m lA«vy4vy xa!^xt >•■ 
tyirmik , ^ fi«6w*«rf » Tto-f^r^vTif ' ti»s»raf fch yeif 
fmn^fk rrt Av^mi , r^^fm^ ih ifttfiii hci Ktc^imf. 

vvJHuyy ««r«rv^fy. 

/ *Ay«rfA«B»$ ff tif 'Atui^fm Hi-tfitiM* rm )l 
mMtpvyifruf «f r« i'^, «x ogFMcy rjf» hn^itfeif iTrif^ 
9Wf' ixtH' U r« jrA<iy<« r^f %*C«K hmnrlfc^rm hti^ 
ktortf ht ft^m dftcr^uf ri ^ift^'" u }^ *A»mftmm 
Mmrm^^ntiramf^ ivTH r?5 fi^tiiif^rH, ^ rnf ^rt^i rd 
^)^ «r^^fAiW, (» T«9 «(fii>y «c«r^i»r«9 U rm irrXH^ 
Mf f9 riif srsliMf . ^ )^ ^ l' V«il>« oA/yAr fti^ rit 
rfmrii itti^^Uftif , i^x^^^*'*^ *^ ) s«ri»Aff/3«9 f9 Tf 4rf)/<^ 
r«f 'Axtf^tfn^^fifi, «tAv ^AJB^K ifip^^f j(0bi fitntnfsirm^ 
jQpl «W9 «A^«9 xfnfMtrtif ?mfv^ftyttyiitr4tSy f»yf^ft;|fy. 

iff' 'Ay4 

tgtmr confidentibus ftnirtii^ to Age(ika9 ii» Acflm«- 

quonkan tam potemibus fo- num re^onem imprefno* 

ciis nobiscum facientibus nem' fecit. lAis vero iii 

fimms pugnaturi. Rcce* montes refug^ientibus, noii 

penmt «nimos Graeci ora- repenttnam incurfionem fe* 

lione ducis, et coll^ fi^is cit, fed ftd obliquas regio- 

bfBbaros vicerunt. nis oras tnmhnittens , !u(n^ 

9 A^fikus Sardes ad- radicitus arbores tveuere, 

ventai^ mifit, qui rumorem Acamanes contemta ejust^tw 

QNirgerent, eum ad dectpl- ditate, et circa nrbores og^ Tiflaphemem aperte cupatione, defcenderufft ex 

ouidem et manifefhj' ad Ly- montibtis in urbes, qus iitA 

aiam contendere, ckm ve- erant in planitie. At ille 

ro ec occulte ad Cariam no<5^u centum (wdnta fla* 

verti. Nuntkta flmt hac diis wiptim percurfis, fun> 

Ti^&phemi. Perfa operam mo mane , deprehendens iii 

dedit, ut Caric pfaeudium t^latiitie Acamanes, magnam 

imponeret. Lacon vero Ly- iMMninum et pecorum , aHa*- 

^funincurfionibusinfeftavit, rumque rerum multitltdi- 

et copiofiDii prvdam fecit. nem^^rttdAvus ^fce€tti 

II ^t» 7« P O L Y A E N I ^>Mirrm ^«^o^y , ^ttvu^ rttq iTrt t£v ^EJSbaivm ^^s-fi$mf 
09 Qfo^fteuf wk^mt» ffvun^^tf, ai»^ /taif jj^ ra. ertritt 
T?f r^ttrtoii 0-vyx0^i^€if MKtia-i, ®nficu6t rtturct «tiS**» 

«-«(tfTn ^BLat^ihetrr^f, 'AfnFiX»^ ^voiv ifct^ i^if «m#* 
fws ifii^okti ^t/o y rif Kttrm J^£k99 ^«f «^ i^ifcwf tv^tf9^ 
0>ftV fncx^s SiJiAd-fV. 

, «^' 'A^/firi^f isro^ t5»f eD/$«i^. di Jt jum-cA»- 
^oy roy Ao^ov vx^^ r?i oS^ $t/r/8«roy, ^ jM(A<ne$ 'Pai# 
i^of , ii Tf h W ri V^^JtTow-wS-ac/ W/i«o»;goy, ^ ri 
W^^f^of^f Mfur6f' «r^oo^iwv W AoJ^wo-ot^ r»y,r^»- 
T«j»y, oty«y rri ro ^rv rm Qn^Sf' ^ y«g tfi» ifwv«#f 
i{ir^fv«or4ry 4(9r«yT^y* 0i|/^acioi ^f^i rvi ^oAm icio-Af- 
fff, roy Ao^oy JM»r«AurwTff, ^ftfyoyr» K t» #r«. 'Ay»- 
«-i!A«o( roy Ao^oy «(XArA&^TA^f ^iqAd^fy, 

ly' '£y AfvxTffif Acucticufufis/r w^JBbJif ft^mrm tm 
«Vaoc, JKjtf A^sronwy rjfy T*|iy, ivoi /W ^^v «-Aj^of #r#r 
/^y ^yfyoir«t »|i*'o'i» «lToJ«;^tt»iy f^f/u^imfy fjr«J» «(«- 

^ Kdxif^m conje^. C/i/! 

.. II Agefilaus cutn ftudi- it^i fic^ ut etpugiMre (m« 

yiflTec Theb«^s ad Scolum fummo damno nequir6t> ec 

trandmm akTideret omnes tamen ukerius procederc 

kgationss a Grecis mifla^ non pofTet. Qutre deflc- 

XnoTpiis remanere juAit. £^ens 'ftgmen , umulabat fe 

Quinetiam commeatum ex- gd Th^anorum urbem du- 

Cfcitus eodem oomportare. durum. Etenim em inft> 

^hebani his auditis, tradu- nis, quoniam omnes excur- 

xerunt copias ad tranfitum rerant. Thebani «ivitati 

contra Thefpias, atque ibi metuentes, coUemque de- 

viam obfederunt. Agefilaus ferclhteft, ad urbem citaco 

duorum dierum itiAere per curfu ferebantur. Sic Age- 

bidui^ confe<P;0) tranfitum fdaus nullp impediente, col- 

ftd Sicolum inanem ac va- lem tranfiit. 
cuum inv^iens, iine pugna i) In Leu^s multis 

4iiaiiftgre(rus eit. , LacedfBmoniis abjicientibus 

42 Ageiilaus Thebaid^ni arma, et aciem deferenci- 

yaftabat. llli collem fupra bus, ne magna multitudo 

yiam inai^ce^um occupave* in&mia notaretur, eflrecic» 

runt, qui dici^ V^^^^ ie* ut legi&Utor defignaretur. 
., . f " De- S T R A T. L I B. II. 7(^ 

^ lif 'AYVrl?Mf h Tfi 2»§r»i rao-iAff ytvc/ttinif Z^ rt 
rm ir)iirm •< ^Xi^t jucnxd/Sovro Xo^sf ispct 'AfirtM^ 
>K ^ 'lc-csf^Ui kyyic Tltrun^' mxHrro h B»/&>Te; tf^ 
A^xiiti i^fitfi^ortf' ^ ^ioi it tHfZii^xw « fy r» 
xikifu» ^ 5-^(r<j • i ftnif .tcvros i Wir • «;»u» W ,»«'> 
•«•Awf fita^ti^Braf' rif ««-i ra ^8^« c^^Ai^.y, ro' Jt 
<MTi««» ^ rtt^rHfif Wfnxtf, uvrif h ^omj *Wa65 
«TfCTTft^ W ^^ «^A? Til^ 5r^«r«ir« jr^oV r»f Ae>«» iA- 
*w, 8« ifruS^tt, f<^«, i» y£«»//o(/ u'/e*«^? £r«|<e • uxt' 
vftilf ftif ig rifjt rir Ao>w, m^w ^«|«y, J^t;;^ J^ i^ 
tA « x^ifw ««■'", ^ (p5«f«rf •; J; il^it4/yff, ^f 
«yiitfwf Ti» fc«»*<«fci» «vroi» rn9 ifrorio-taq Kurtjiic^ 

« m iliex^i rns fmrtag «v3^«f J« W »;s^#r «A^j» 
wj«»y*» tTrttvc-t nii rtttriv, 

n *Ayn» 
^ Supple ty^tc^M vel deeft UiMvo-t Caf, 7 F«/j! 'o^- 
W«<. MiT. *Eo-ot^Uf. 8 f V r« rf ar«A«^« ;^ f irft. 
Codd. Caf. 9 r«5r«y«V «y. J^ii/jr. jq ^«J^i; Codd. 
tif, II L«g«ndum cenftt J Ca/: la o-wtx^ana-uf, 
Codd. dyi 

Defignatus, nonfcripfitno- hiunilc cflet, omifit. Ipft ' 
JB lejes, fed veteres poft yero folus inermis conftanti 
uuetncam pugnam valcre «t imperturbato vultu acce- 

'^Z A ri r.. ^^"^ *^ «^^"«"^' Non hic; 

14 AgelUaus orta fedi- mquit , juvenes . vos pofui, 

tiontSpart», cummultiar- fed vos in illum collem, 

«ttQ occuparcnt coUem fa- aUum oftendens. Vos au- 

oum Dian» Eforiie propc tem in iihim locum difcci 

^m, inftATcnr mtem dite, et eum cuftodice. Laco^ 

Motii et Arcade=5 unpie.- nes vero quaa ignanun ful 

jwjftaa^, aique inen?ses- confilii deftcWn*, reveriti 

wtnpers omnis cor.ltlii in funt, ct quo pr^cepit, obel 

mo atqne rumultLi , (olns dienter parerttes dilcefTe; 

fl=^nori memitr M cum runt. No^ftu vero pi-inclpes 

^^vimadhbere li.^ qui et audores faaionis mim^ro 

«^Je^ oblvdebant pencLiIo- duodecim, alium alio iab'.* 

^t ta^irt ct lupph^drt ducens, turaultum.fed?.vit* • 80 P O I, Y A E%N 1 : 

^^«ftKiMrrM» ^nrifnnrm h rmt »«$»♦ ifJt rii ^tfiJc^x^y 
ifj(!f T« rvro-trU, rtU tfftft/ttimf jfnr/W, 'iJcfAiw rt»A- 

t^ leoTTMH* ^wTt». li r^iiin m ivffttXHrm trt 

iytviv-Mfr^ i r£f iVA^y» i ^MUfOfm, j 

ur% rin 5r«A<» «A«f <<r;CM, W ^ ;^'^* ^i» Tf^ *^ 
Jf^i^, jTft^Jif yi /iti» /fiM*AMif irtt^^mTm^ U rSt ^mttim 
wifificLXi^t* # S^ >««A»iC^« W «••Ai«f»/#w inx,i^tr 
ia-fiifu Vn f(sM M rSf ^vxim rififtmx^h r«y w^hiftimt 
ivi^ifruf iwnXtJ^ntrm. rin 'Ayno-iXMt iwtr^i^^ 
t^ ffvftfcix^f '*(^M** "^* ^mximf irv fmrtxifi99$ 

t^ 'AynriAtfM^ , M«Kf2Sy/«y i*it%im tn^fem w^t 
^Ai^tffF^ fiettrtxiti, MmKtiifmf^ hri rn $»lf r^tf^lfttfH^ 
*Ai^o^oi i» iovTHorttrty ivrtf ^ntrat iwtttnirHf^ rt iw* 
wtxif irMfrty x-v^i'ftsfos oXi^g hnrims Moif rS AmMstH' 
• ^c, iftt Zo^Ht rSf ofrtif wkivftis tT^riuf tX***i rijth 
wt^i rikn wfoirtt\tf' •^w9*i» Ji. rii isnrttH ivns «i;^» 

xf yVgefiltus mulds ^um oblidione difceflit , et 

trahsfugientibus , et excrci^ Phoccnriumfociiftiblato bel- 

tu in maximo metu hasren* lo lubentes abierunt. Tum 

ft, ut manemes lateret trans- Agefilaus fe convtrtit , at- 

tuntium fuga. mittens fm- que vacuum fociis oppidum 

gulis no£iibus per ihrata ee Phoceniium capii 
«ontubernia proje^a fcuu 17 A^efilaus per Mace* 

}U(rit coUigere, et ad fe de* doniam iter faciens, mifit 

ferre : ne ix fcutum |aceret, ad Aeropum Macedonum 

c)us dominus re()ukeretur. regem legatos, ut tranfitum 

Kon i^tut amplius lique- pacifceretur. Aetopus cofr 

bat, qui transfugiffent, cum ditiones non accepit, quare 

trmt non tpparerent, fe obviam iturum ait, cum 

16 AgWuaus oppugna* audi(fet paucos ecjuites eile 

' l^t Phoomfet loneo teni» Laooni , luum equiratum in- 

pore, et nequc urbem ca^ ftruxit. Hrc vero ur plu- 

|>crc vjdebtt, ntque tempo* res , quam revem eiient, 

ris moram-pcrferre poterat.- cquites habcrc videretur, 

Multo v^ro magis ; crucia* eopias pedefbes in primt 

banturPhoccnfiumfqcii.Illt toie couoca^t, inpenerio- S T R A T. L I B. II. 81 

is hpaXayyUf f«-/n»W ^^ avi/neinf dfS^, >yf!j ifuifHs^ 

Titf fw«>i«^fi^ irJ^f liwXsrtf imKHf 'ix^fTH^ ^etrrtt' 
rMdr ^f^^irx^f I^mS tp».S, 'As^«srof ie«(r«urA«ey»$ rif 

$n 'Ay>}riA«f«^ Iv 3«<^/« ir§ce>vM-i^tvt, r*'» rv^ 

piXflf ^aXif vT^ffiofrmy ^4 ifi^acfits xifc^^u^ «•^#5 *0^ 
X^fUfias^ iitixtvrt fut^ifct xm{t$ ttvrS wvftftmyjn Xi- 
Xfir^oLf ' i r^ifVf 'f;ij«mj ?r#7 T^m<iTo •< o-vfcfit^xfih *» 
fr< «v^i ^t^() «^^ ^tf< '/«'^f fy3tfAft;«vTi» , 

#1' *Ay;»riA«#< @if;8«0»<; vrm^trtUrgf' di )i «rj» 
A«auw<x«v ^«A«yy« f^la/ fisXcfitfct , j|^ JifJfAS^w, *«f- 
Tif^s liymi^om. tfsi^ ^oftf #^rrff*F ^fAt/f. *Ay»)ri- 
AfM^ «'«(^^'yV^Af ' x-oLVo-^LfAtfM ^?; d-vfccfiuxifti htc^JH' 
ftn* #/ ^ )ifr«r«(f. BiijSieM* Tt ittci^ecfiofrtf t^vycf, 

'AyH' 

ij Interpres legifle videtur ififttfiif^ quod melius eft. 
14 MfT. ec Interpres dfecfSf, Vul^tum tamen Cafaub, 
pnefert, 

ri equites quotquot habebtt nios legatis jufllt , ut nemi- 

in duplicem phalangem di- nem fociorum fe infcio re- 

ftribuens : addiditque «fi- ciperent Cum igitur ^on 

nos, mulos, et ex equis haberent ^uo fe verterent, 

quotquot propter fenecbi- non amplius de fuga , fed 

tem onera ferentes feque- de vi^oria confilium ce- 

rennir. His inQdentes viri perunt. 

con<emt. fortiter pugnabaht, et utrim- 

1% A^cfiltus m Bi^otia que magna ftrages edeba- 

-oifiTa metabdtiir. Sacns pu- tnr, Agefilaus prccepit 

fmm coaferere metucnti- fuis i Defmentes a furiofa 

us, et ckra OrcKomenum pugna, in diverfas partes 

ifi tocUin atque amkam d- . disjungamur. Quibus difce- 

mt«m fe fubducenhbus, dentibus, Thebani perrum- 

occuke minis ad Orchome- pentes fugam capeffebant. 

F Age- 82 POLYAENI 

irt ^M^ «y ifc^tri^m ^ tixtM fdvm rm ptvyorrm. 

% 'Ayqo-iAtfMf ^a^ivrti\ifMm ^ liaf c^fiAoie«»frr«f 
rii fv^fMtx^iiy ivtx^^vrtf' nfy il i ecfetx^(9im ^mc 

'irm^tf if rii t^f AttKt^euftcfiaf ^^^eio-^Qif^ ris ^t 
gvfiftMXtH^ «^«yMv, \fA rm TroXifdm xecru riif S(tiyittf 
^foicHftifm ifi^Jtnf 'i;^«<fy if^^Hn^ u^mi^tff^^aif. 

xol 'Ayno-i?ieff tfifimJnif if Bcte^ittfy ^i^Sf f(^ iif^ 
i^orofteif ««I' X^t*^ iKfXtva-t rtli vrvjuftttx^i. rSf Bi 
hKfHfrm^ wtt^iyyHM ivrixjter^»i $n«o-f «>( * rtt^ fdf t^ 
fi.tr uviTetq' rS r^ttroxi^H Tti jfgtj r^is rns ^f^i^tti hrt- 
ftrt' dfa^Ktutiff Hf retf KttXvfietf iyei^trrts trtfaof ret 
iifi^et dtet rif ivrfif XS^^^i ^ ^'* ^*' ^*'»' «'«^i»*»*'» 
fixi/hif' io-df Vt if roTf ^cKtftietq ri fixiTrrta^ttf. 

K^ 'A*/Jio-iXet$f if At*yv%TM NtKretftfiji o-vftftttxoHf 
M X^^ipv KttrttKXeio-^reii wt^ttretxi^tre. rS h\ Aiyw- 
flPT/« To» m^iretxito^ftif i fi^rref, ixt^ itttKtf^ivftvetf 
i^tSfTtf ix fJTMv-d^ , ixt^ ififttftf y wi Trt^ttrtt^^tvB^j 

Agefilaus in extrimo agml- iicere (bcios jufllt. Quibus 

ne ipfis inftabtt, nequeam- pir ignaviam eain rem ne- 

■plius codes edebatur utrim- eligenter adminiftrantilMit 

que,fed tantum fugientium. aiandavit, ut abftinerent «] 

ao Agefilaus inlhu^ populatione. Venun cafin 

•cie cum videret foaos de- «^ "'''^""5^ 9"«'«^« ««I 

ditaopewtergiver&ri.dif- ^"a Neceffano igitur . 

ceflit. DifceflS) autem foit ««""«nda tabemacuU , 

per montes anguftos , in *"""> «'"" ^S^ ^l"^^ 

quibus arbitrabawr Boebtios P» "' «^r"™ ^^ 

.«ggrefluros efle. Conftituit "^^*''\ t^T^^V^ ^ 

igiJur, ut Lacedemonii pr.- <fatnmento hoftes afficieBM 

cecJerent . focii extremum „ 5' ^?*?*."' "*A^«m 

agmen tenerent, ut hoftibus Ne^anebi focius , in catfe 

•" tergo ag^edientibus, '"« l""^''»"' >"^'^"* «J 

neceflitts eoscogeretvirilil c"«ny«n»batur. ^gyijn 

r.r .,. <h->«..<. r^^r,^^^ munitionem non ferentt , ( 

ter ac ibenue pugnare, ^riculiifn adire volent 

ai Agelilaus in Boeotiam non obteniperavit ; fed i 
impreflJonefeih, regionem» fit, donec muro circuL_ 
depopulari, et «rbor^s.df* tus eflet, inclufus autem S T R ^ T. L I B. II. S3 JQ^ sn^ifrcf^^M*^ rd\ wSvf srA«v oA/ytf rSh, # rijK« 4(^ 
^MJK 3f» ra r«;^85. 'Ayno-i/itui ^HfionG-iv ' « r«^ riT^ «A- 

ym r£f vXifiim h rn mirnwt ^tvivm^ j(^ ri sri^t- 
fitfiX^fciww r€ix<H f^/e« t;^<vy ^^»V r« »v»A«>tfiiifiy fti 

jey' 'AvWa««( »•^•5 r«f B«<«>r2Sf ^e^^i^ttv* iit 
eifi^ip^cg 4* yixif. vvj V«^ $<fAWf r«y /u«;^ifv* • 2^ 

Nurro f/mfiirof ^u^tArui vfjc^tff, f^<c^if0-«/Kfv8f »»nv 
«3r«»^vt)/«y ' oi ^v rar* %-^^ee.vrii «•{• nfii^m «yi;^«$- 
pie-mf' #i ^AAf/cM4, ifii^mi yfv«/cfv«;, rM( «vrivy vfx^jj; 
«liyn; MFetfras xeifcifiiiy rss ii rm '2j9e§L^i»rSf oAi- 
y«j, aiB^/M4 t(sH 2«^f^#* r«7f yfiftmi lyrvorra, «»5 
AMxihufc^fiaf riif fiKtif ix^irrm, 

juf 'Ayfitri/MCi aisri riTf *AritK brwnoa %et Bciifrim 
iarcfivsr»' &nfimM w^KuriXecficfrc rec rifet ^i uf ixfif 
xc^iviv^au* 9 Oi ixtfcnKuynf , rifV ^xXuyyu^ nytf irl 
iv« ^'^ Tff^^f srfi^«yy»A«€ ^»9t(£t *^f^^ i^^ ^'V' ^*' 

Aiy* 

if Ctfnf . T«|«f , quod prsfert Cn/ cffcumcirca excepeo ddmo- 
dum exi^o fpatio » per 
quod ofhum et tranfitus 
muri fait. Ageiilaus exda- 
Ottvit, Hoc tempus robur 
ac vires poftular -. et per 
Utiuw erupic, n^n pancos 
ho&ts in anguliia ci^dens, 
« circumdttum nnimm, 
qiiifi munjmenrum habens, 
■m arcumdari ab hoUiLJUS 
^OD poffcr, 

s; Agefilaus ndverfus 

■Aem vi^oria^ Nok eiiim 
fOttitm direiinif : iUe ine- 
^ fic^e hdelifnmos miilr, 
d*» pncepto , ut qiios 
Spixiitis morcuQs agnolce- rent, pulvere contegentes 
occultarent. Qui hoc fa<^o, 
ante diem redierunt. Ho- 
ftes autem orco die, cum 
fuos mortuos omnes pro- 
ftratos jacere cernerent, 
Spartiatarum vero paucos, 
tnftius et timidius animis 
afte^bi funt, quafi Lacedsmo- 
niis vi£loriam habentibus. 

24 Agelilaus ab Afia re- 
.verfus , per Bgeotiam iter> 
/aciebat. Thebani prcoc^ 
cupabant anguftias^er quas 
proficifcendum eftet. At 
ille in longitudinem porre- 
^um agmen duxit, ut bini 
iter facerent, prqecipiens ut 
ad urbem iter prafc fe fer- 

F 2 rcnt. 84 . POLYAENI 

Sf|« T?? Itwi/tcttfi HoTif ' uit6?i*wimf ri rifi , J'* »•*- 
XHs f5r«fnAS-«» ig tA» TriXtf, 'A*fn9-i>M$$ h irpttXmi ri 
^^irtvfun hvx-i^tvrtf, 

xt *Ayua-iA««f ff Btifinf hifimXo' BvfieiUt ri «- 
}iov htrdf^twretf y i(sH «*5re;t$«f rf«*w-w * '''^ %m^tULifua^ 
T»$ t%wtt(^tf JtJ# «^Jd* 5*f»ciy- finKi/ttff^ ' Amo-iXitt^ 
«•«fMdtt», flrAiirS-w r«i$«; icaiXdi>, x^wyi» ««r< t^» ^«^ 
$«y ^jj» x<*T« Tf ivifVfMfy Bnficisn irrMl^ei, ntCfTMf m- 
mretlufiifm, t it furetfictXt^fitHf ipe i^ irl rwf 
tri^etf ?r«fdJ«» rig ei^yrrctf «« txscHf^ tirtt r«ffA- 
<J», TJ»» %*^«» rtfcify i^rttniP^ i^$fif imrirrog. 
^ *r 'AynTtXttH is-^ttroyrthvrttro Aetff^iKH irknvlotf' 
ixof rifh ix rSf furixtiMf ixTtfniinxoris '^^EAM^Wf, iy- 
yixurrtg e^g ei^et Aetfc^^ettctifot ^^ ^irrts ^#Afv«r«r 
Sg if xijSeto-t' ri r^irtvftet liyetfiKmg-t' w ^C*^ 
ri rot^og i^fciio-tf itet^mo-ifttfof rifi ^ixtf, *AynvikmH 
fLnXvo-otf ftn ivfifctfoiy &Mo§tf Ji Ti»» ^iXif finXcfctfogy o^t 
virt^etyetfet*ri!if }«, i»iXtV0-tf mvrtif i^etfiifrmg hcKo^o^ 

rmg 

l6 Scribc ^«»TdK. Caf^ 

rcnt. Thebani mctuentes, tttmfitmn, ubi nemo erat qni 

ne Thcbas exercitu foris arceret IngrefTus, regionem- 

«xiftente caperent, reli^s aue dcpopulatus, nemirife »* 

ang;uftiis fumma celcritate ttftente , itehim diiccfnt, 
in urbcm redierunt. Agc- 26 Ag;e(ilaus propc Xa 

iilaus vcro (ine pcriculo p(ecum caftra mctabaliu 

tgmcn traduxit. Vcniebant ouidam «x n 

%$ Ag^efilaus in Thebtt- fallorum foainis cxiHent 

num agrum irruptionem fc- Greci, qui nuntiabant, Lti 

cit. Thebani campum fbda pfacenos omnes qucnyK! 

circumducebant, et vallum metallis deftinare quoscii 

muniebant. Utrimque duo oue capercnt. Excrcitua I 

trandtus ang^ufti. Volens dignatus, ad mo^ma inct 

Ageiilaus tranfire, quadrato iionem l^cit, civitate» i 

agmine , cavoque , proceiHt rcpturus. Agcfilaus '"m 

ad tranfituiR ab leva fitum. impedire nonpoftet, 19 

Thebanis hic omnibus refi- men urbcm fervatam v 

ftentibus , iUe extremo quafi fumma ira incii 

agmine ' duxit ad altcrum juftlt» ut cdcriter prii S T R A T. L I B. II. 85 W i^h^^ ^^iir0^. HfOf y#^ rJHt wftirm AiLft^m- 
»f9«v* di ti TC^f T0 .tiCK«^vHf gTfiyr^tv' }f JUU- 

;8«Mr9, ^c» ^&rttfcS Jiw^yorroff, ^^ivy t8$ Attxi^aufw 
fki imfitufftf rif Eu^tt» vr^t^vfta^Ufiiq^ h^BiKtif irXH&fttf 
rn^ Bwfituni •rrtn fwru Tttf c-vfifitix»n^ AtytJrwiij x«- 
bwf. 0f it^tt Xi^f^f «<) "«"«V Jr^m^aff W» irtrttfiif 
ha/StuT»i nTTtcc-^uf. Hrtt fctf >« raf A«M^dtt^yi«( 
«rvr;i^Ar9, iA/y^f r<?f wvfAfnlcxiuf «yywV t« ^wtcfcS *•- 
rttXuritf^ tfsi^ r^rnycf ««•* iti^riri» t#» 0«0-ioy Xvfcfttc- 
Xfif^ hr£*>i£Cfaf4i ■Bn/Beittf rif ^ortcfcif iucfitcfrttf tcvriif 
pt»y€t9 #r« r«;(^«f, «4&j{( rifii h iv$i(tc» ^tcrik^v^tf h 
rtitf jwiAtfiV x^^t^i' ^^ ivTiii li nis r^tcruirtci U •%»- 
^if t(sM ^*^*' XJ*'^'*'' «y«y«i' v^imo-tf' ByijUuct Tt T«f 
»»^ ^vfCfMcyfif oAiy«f iWtff ij»ww, ^tcfpSmfy iitcfiif- 
nf , ^svy^vTief %4vx«mft <( Ti»y iftiftcf gftanrcmSy «vn- 
^t^i/o-tcf ^xxoo-tti. 17 Lege «vTdf ]^ T. Ctf/! 

vineas exfcinderent. Eteniih 
tSk optiinatium ^ampface* 
norum. Quibus ad exfcinr 
dendas vitcs fefe convenen- 
dbus» ipfe natSus occafio- 
nem mictendi ad Lampface- 
nos , indicavit , ut bene ur- 
htm cuflodirent atque de- 
^eoderent^ 

27 Agefilaus ex adverfo 
cafira haoentibus Laceds- 
iiioniis et Thebanis, me- 
diam intercipiente jluvio« 
cum videret Lacedcmonios 
Eiootam cupere * trtnfke, 
metuens, ne plures Theba* 
m cum fociis efTent, emilit 
qca nunorem divulgarent» 
oncuhim prodidifTe, eos qui 
fnmi fluvium tnmfiiilcnt »« Ay^- vi^m iri. Ita retentls Lace- 
dttmoniis, paucos relinqucns 
focios prope fluvium, atque 
ducem iploruui Xhadum 
Symmachum , mandavit, ut 
Thebanis fluvium trajicien- 
tibus , ipfi celerrime fugam 
caperent, et alios ouosdam 
in locis concavis ad fbruen- 
das iniidias abfcondit. Ipfe 
vero , cum milites in muni- 
tum et afperum locum du- 
xiffet, ibi fubflitit. Thebani 
paucitatem eorum, qui cum 
Symmacho erant animadvcr- 
tentes , animos fumferunt, 
trajccerunt : et dum fugien- 
tes infequuntur, in inndias 
incidunt, et eorum interii- 
ciuntur JfexceotL 
F j . ag Age- 86' POLYAENI $(^ ri rUftt^ w •»■» «Aiw^ff* c-s^fctcnty «»i^fi^w, •?« 
iKtyfaiiivr^f rS ^ify kSM ^'* '''^» «ifSe*^?*'^ f*»X^ 
fftifitf. 
fMHs rei^n^Hi in-dinTaMf' of dt «* nj^i^frtct irtlthB-ip* 
rti «Ivrii ttfetXSv-otf wirrati^ xXtJ r^9 vLxtvi ^ rm 
reix^f PvXxMf xatrx^iripttfti ^ «yT«ff WA»«*iCfT«, t«?» 
^6Xt6^Kn^sfrsjf TTCfn^ifrttf rS x?**fy W ««^**" i»6fT«t$ 
iz-tretfratf, 

a' 'AyfKTiXefs if 'Atriet Xnotf ^yt «•««vif, Ti^ ' /^f- 
fii^tif WiK€if4,ifaf ^ t(sij( ro^tvofrtirt ^ ^ ttKofrt^ofretf. o 
Yt oTHi HX* rm tuy^fMtxirm fitt^fiti^Hs hh/tttfHf /tcofHi 

TT^oi* 

1 j iTrir^l^tf Cant. 

28 Agefilaus in Mefle- ^hortatus cd moncns ac 
niam excrcituin ducens, mi- dicens : Nos etiam Ath«- fit exploratorem. Q^io nun 
tiante , non folum ipros 
MefTenios ex urbe prodire, 
fed etiam uxores ipforum 
et liberos, atque fervos in 
libertatcm vocatos , difcelTit, 
quod eo6 de vira defperafle nienfes aliqtigndo intra moe- 
nia conclulimus. At illi 
nolebant ad pugnam exeun- 
do fe omnes perdere : fed 
conftitutis urbis et moenio- 
rum cuftodibus , falutem 
fibi pariebant , defatigatis videret, atque idcirco for- oppugnatoribus diutiimTcatc tius pugnaturos. 

39 Agefilaus cum Lace- 
dsmonii inclufi in urbem 
a Thebanis, non ferrent fe 
intra moenia cum uxoribus 
teneri , ied exeuntes , atque 
generofi quid faeientes , aut 
vincere aut mori (btuerent. t^mporis, et ipfis ultro dc- 
•ftlentibus. 

90 Agefilaus in Aiia ma« 
g^nam predam egit. barba* 
ris urgentibus , et fagittas 
atque tela nuftetitibus , iUe 
quotquot habebat captivos 
barbaros, in vinculis a ce- 
teris S T R A T. L I B. II. ■87 •ixtiiif ) tyrttva-uvT* i^tirrH ftH ySsAif. 

}icc *Ay«<ri)i<Mf a; Mtt^tbt tiTTtKt^^vta^xi^^tt wkt^s 
irtt^6sif^ t% KMpn^ttretTtf Tng voXis^s KttTtta-^atit ^ riJy 
MaZauMf uytifttKTHrFm y f(jM ^^^^ a-vfO^errm h^ tK- 
xAva-iecf^ mTtti, rty f^«, ^a^v^a-^t f w y«^ ^ftta-ea 
VfCMf xsifmHo-i Ttls ^^^ito-Uft rSf i^ xttTctXttfiuf Ttif 
m-aXtf xMTetaryfifTttf, al-Mif^ttuM «J&^jjA8( v^cirrHi 979- 
vifufi^ Tijf TA^ttx^i hntva-ftfTt. 

A/S' 'Ayna-iiiAf tiss ifH^ J(j^ vraXv^ikSS cuj^fcetkti' 
TH^ aifsv kiTfon ixt^dn^ sratm uvTHi ix-irHi Trttfi 
TM$ xaAiVcuf. 

ky ^Ayna-iketaq iv Toui itmsr^ea-fiieuf , n^in Tm wt- 
ktfiim THS /^XtTot OVfctTHi 9rifii7rga-^af frfts aivTCf^ aU 
J«<«Af|arrfly Jrt^i Ti?f xatfn a-vft^t^ifTm' THTat^ hrt jtA»- 
r»9 a^jyytvoutfeg , ij^ xtfmm irietg , t^gtf ^^ (Tvtv^my Tatti 
wiMa-tf ria-tf iftsr$iei itm tus rm 7r%»Mf v^r^iati. 19 Fl. c^aim, 

ttris fejun^os ante e^erci* 
thm collocavit. inftantes, 
tgnitis fuis, tela mittcre de- 
£runt. 

51 Agefilaift cum Men- 
duD , que Atticormn parti- 
bus adhasrebat, clam no£lu 
veniflet, munitiifima «irbis 
pane occupata, cum Men- 
denfes indignarentur , et in 
concionem fummo ihidio 
convcnirent , aftans : Quid, 
inqoit, tumultuamini ? Di^ 
Biidia enim pars vefhrum 
proditionis eft particeps, 
qui mihi civitatenl occupant 
dam tradiderunt. Medenfes 
cum fe mutuo fufpe^^os ha- 1C£0. berent , t tutnallu defti- 
terunt. 

92 Agefi^aus fpe^latos et 
muhorum amicitiis prsditos 
captivos , fine pretio fiiis 
reddere folebat , ut ipfis 
fidem apud fuos cives de- 
rogaret. ^ 

I? Aeefilaus in legarioni- 
bus peteoat ab hoftibus , ut 
maxime potentes ad fe mit- 
terent, cum quibus de com- 
muni utilitate fermones con- 
ferret. Cum his plurimum 
habens , confuetudinis , et 
communicans focum ac !i- 
bamina, feditiones in urbi- 
bus excitabat, propter vul- gi fufpiciones. F* CAP. 88 P O L Y A E N I 

K E 4>. B. 

K A E A P X 6 2. 

fMt9H' ^^Srw fch tTrH^Hto x.urti ri iv^ietfittrrof *y«»* 
rm Ji irt>iif*iiirt iriiri^ti vS ^rct/nS (rpty^ofirrti ^ ^ 
rol^vittMf^ t(ff^ rii hetfieuurrttf MH^inm^ d tJiU^x^ 
thV ••^>iiroii n*/u^t ha> rS fiot^vrt^H^ tm ri ^ «-«Xt; 
rS feifittrtf vvri rS ^trmfiS ic^virrmo^ r» Ji vVl^i- 
;^drr« t« « Wof r*! iwf^ih . ^p^iuTTthfk* ti f^it oa-Ai- ' 
T«/ aff(pPL>J»i ^tecfiemfrn «»/)c^«r<ii» T8i ^«MfsiHf * i h 
Xotlni r^entei xMrei , ri ltfV«;»f T« wretfiS i«A9'i» 
«jMyAwT^ff 

/S' lUi(»^;Cdj, Kti^a jri«-ii»T*<, ifti%ntm furei rSf 
*EA^ijtA>y, i^^xroTrRtvrtf • if tctifcn T^^^jj» «e^S-dw i;!^»^. 
Ttrecfi^fnf TrfierfiHi irifv^eti n%iH ftivHf ivri^t rni "EA- 
)\nvets fret^et^ofren ivru rei tTrXat* fiXift^x^i vmtL^i' 
wrt vr^to-tif^di^ rui AoyKf* lijreet Ttfet^iftni ikjriti C A f . It. 
C L E A R C M U S. 

Cledtclius magniim ex- retur* Arm^ (\nt "pericu- 

ercitum diicens, pervenit lo ttiinsgVefll , hoftes repu- 

ad fluvium , tlibi tranfitu i^runt. Reliquus deinde 

focilemusque id tibias,alibi exercitus nemine impedicn. 

S[£t"cnat te fciUori parte fluvii 

ubi fftcilis tranfitus erat, ^ * 

traduceie. At hoitibus pro- A Cleftrchus mbrtuo in 

cul a fluvio fuftdis fuos pe- pugna Cyro , revettens cum 

tentibus et fagittas mittenti* Cracis , irt vico quodam 

bus, ttque tranfitu prohiben- tbunde commeatunt haben* 

dbus , Clearchus per eam te ctftra pbnebat* Tiffii- 

, partem , qu« profundior phemes i^iflis tegatis poftu- 

erat , artnatos duxit , ut ma- Itvit , ut GreckiJtraditis ar^ 

xima corporis pars fub flu- mis ibi manerent* Clear^ 

vio^fconderetur : qu£ ve- chus fingebat fe orationem 

romineret, icuto protege- admittere, ut Ttffitphemea 

fretul S T R A T. L I B. II. 89 

rSh. ^h ^n M/KM-«f iloLf rif KxU^^r hiXwrt rif9 

w^^bmfiif ifci^ttit o^nf i(g^ niftvmy vS Tir«J^ill /8^«- 
$isn vHg ittiXvdirrai^ rPfmyM^ifv^t 

y KJJmfx^f ^«'ff /»« rvft/SHMiHfj tiwif ^ ^ 

/MnJtv /K^y» 9Vfi9t^tH(if vm fmfum" irttB-ifV» U^ leif* 
v$ki ma-cxiavf vs< fuv dwS. viv U ^«A«yy« t*V 
*£Aiif«rv sctiv m^tti fiif /AtSiiif iJvi, tJ tvvttj^m vii 
fiti^fiti^ss ix*>Jerv4nr ti§ i^ fiixaf irrii iifctXt^tf Jmy, t^i- 
ptf x^^tii «•«tftyy«Aii» • iViMj gitnVtf vwi vHf /?iA*» 
/SAtfMrrMVTt. i(^ )« r« *£jKii|M««i iMirtf vSv^ ri fcs^H 
r«V nt^ff-tn ifixitm. 

Y lOJtcfX^f f^^ '^^^ ^^i^ ^tifttv$$y v£f '£j^«f 
fcMvttrx/imtf x^^iCf itoXbJif i^ uf^tUiif* ittvtcfdt Uv- 
mXSv viif ;^«i^«y i/Mxlrm ItH^ifctfH iff^^/tcm ^^ /<« v«- 
rm Hfof' mmkvsif tft^ r^irthvHf* ^^ tig itc t^tt^tj 
nr^utrfcif^f mvvoffXgf mt^nKtf mirm^ix^rrmy fimrtMvf 

ao /<« »^^ «My. Vutg. di i^^ )* «» VsrMd-i Cdfit. 

frecus Tpe fbderts, multitu- autem Gtccorum tb iiittio 

f 4anem Perfarum undi^ue in quidem tarde duxit, com- 

vicos dimitt«ret Qui ratus poiito ordine perterrens bar« 

Oearchum fe fiibmittere, baros. Cum vero in eo e(; 

difniiic exercitum. At ille fentf ut intra celi jadhim 

fiib no^em edu^s Grccisi veniretit , curfu citato in 

icinere totum diem ec no- barbtros ferri fufiit, ne a 

£ttm occupavit : Tiflapher- telis lcderentu(. £c hac fane 

ne fero eos qnos dimiferat te Gr«ci Perfas vicerunt. 
iterum coUigente. 4 CUarchus poit Cyri 

I Clearcnus Cyro dedic morcem , Grscis regionem 

oonfilium, ne ipie f^J^ magnam et bonam obtinen- 

ticulo o^errec, fed infpe- tibus (Auvius re^ionem cir- 

dorem pogne agerec. cumdabac« mimmo ifthmo 

Pu^^umtem enim corpore prohibicus, ne infula eiret) 

Bihil macnum efficere» Si vetaDS ne intus caftrameta* 

▼ero quid damni acceperit, rentur, cum perfuadere non 

omnes eum perdicurum eos poffec , fi^m cransfugam 

qoot (ecum u^erecAgmfn mific nunciancem» Rcx mu- 

F jr ro 90 POLYAENI ia-^ftS. ' / 

/ KA^«f;^d9, Afv«f a^m vr^Xbif^ ^^ Iv/ Ao^ xMTtt- 
Xfi^6eig^ 7rtft)^tt§ttKtvi^tf«f vVf rAn» ^oAf/Be/«y, }f«yKcy^v 
rir» ijyt/uifm itttiui/ivftvHt v^\t tc^utrM wt^tj^ct^aKti^nnLf 
rit Ao^, ^ttfffif tivr8f cxfAftw-fy, «; sr^df hxiym fo**- 
/«f y)}f )««^ r« ;^«^«Mi«/M( r«$ fuix,n(. im^ctg ig 
^^ «-^oo^l^rvf , xArtfAi^riMv ri^ Aft«(y, ttctrtc ri itaPiHwcf tS. 
j^i^tLx^ ^4 Mf|f9r^«trd, r8; «(ir«(yrftW«( «f rfyfi Ktt^ 
rttxi^Ttff, 

^fAS*»» «f Bt>^i*yr/dy* Ir^fltroTrf^fvrf ^Xna-itt i^H9 B^eC- 
ttia* r£f ti G^ttKut tc^^^t/uiftjf ^ «JiaJf crt ^^ a-st^ 
^ifrtf tK ritt h^Hf 'c^afiif^ , tvKTtt^ m^iia-crrtiff , «•^•«•- 
^tf|fy fy rfTf iVAw? ^/«erfAfiy, j;;^ r«tf s^i^Hi «••<- 
««•S-oy ^?ryKy«ftj* cfvroV 5f, tVKrii Sa-m ticptyySg, >M' 
fitit fti^ rS T^tvfuvrts m^ftro rwrr^t rtt o^Ai» 

2^ Tit 

22 hrl Xi^S Cant, 2; yr^ttHOTts Vulg, 24 hta-Tria-etT^ 
Vulg, 2$ MfT. otf*»^itrtq. Gronovins tx conje^ra cn^ 
fttBritrti latronum tnore. ro circumdahirum £e Ifth- 
mum minaair. Hoc audito 
QrsBin , morem Clearcho 
frerentes, extra Ifthmum ct- 
nra ponunt. 

f Clearc]|us predam co- 
pioum agens , m colle in- 
terceptus , cum ab hoftibus 
circumvallaretur , roganti- 
b^s ducibus ot periculum 
tdirent , antequam totus 
collis circumdaretur : bo- 
num animum eos habere 
juflit, quonitm per vallum 
cum paucis eilet, futurt 
'pugn|^ Vcfpera autem 
acce^mce , reli^ pr«da in deficiente valli parte cru- 
pit, obvios in anguftia tru- 
cidavit. 

6 Clearchus cum ex 
Thracia prsdam egifTet» ne- 
oue redire Byzantium po£^ 
itty caihametatus eft prope 
montim Thracium. CoSiui- 
tibus autem Thracibus, fci- 
tns eos qui evaferant, ex 
montibus noAu iinpetum 
fa^luros, mandavit mis ut 
in armis perfeverarent , et 
crebro furgerent. Ipfe vc- 
ro cura nox effet tenebrico- 
fiij aifumta paite exercitu^ 
tpp^eba( mis , verberans 
anna S T R A T. L I B. II. 91 Kti ian^tcfvrti* y mi xuAtv^trrtt^ tu^na-trrtf' «i Yt Ky^v* 
yp^oTf^, ^ tix>ja-fcim it^tifttm rit hrti^mfC9mt§ «Aci- 
m tivTm inrtKrtoAf» 

^ Yixiti^X^ ^^irrtn Bv^etrrlm ^n/uti^Hg viti rtn 
t^l^ttwy Hi Aiftr\^ttJUf xttriTrXtvp-t , fxZs txttf rico-x^xt' 
tfSfbl ^iir^tfin irrttZ^tt ftt^vHf i(sH ^^fM^Hf T^toTrctHftt- 
fc$' e^tXto^xSrrt v^c S^tcxSf Bt;^«mo<* ftg^ Ji» tsri/i- 
4^«» %■«? r^tcmyis ^tno-tftifSf rni virt YiXta^xH fitn^Hxg' 
)i tis Hvftertif i^ttf ^tec rnf tifc^XvyUf iwTvxirt «v- 
TiwV, nf^^tc r^irvi ^foaiixtcr^' t(s^ itn^irrtct ^^ aixTH' 
#«? ^tco-xttf^ vvirxtra cvfCfMCxiorHf' ^Xn^ivtn )> MMff 
«v« «-^^ T«e7$ rirrtt^ty xtcrivXtvotf i$ Bv^irrttif' )(^ 
rufttytcyif ixxXnrittf^ ejfftfinXtvrt vmrtti ths hrmtti^ 
tyti TS^ i^xirtci imtfinf»f Ttif ftSf, i^ hrt^nrt/ttifiif 
iirtrS^Sf Ta2V @f«S(. T«j il xvfit^.rtti ifttx^ifrtti tx 
irfxv^Sf a-ttXiVHf^ trttf 'tttfrif tu^ifitftf wr ivrS T^ mftiUv 

. rn$ 

62 riv ^^tUtt9 TvVw. f^nlg, VJ itxtH^ttf Mfl! ffma more' Thracio. Qul 
tanquara hoftibus apparenti- 
bus, ad pugnam erant in* 
ftru^. Intcrca Thraqes. 
etiam apparebant, ut dor- 
mientes caperent. At illi 
vigikntes et armati excepe- 
runt incurrentes, et pluri- 
0109 ex ipfis interfecerunt. 

7 Clearchus cum defe- 
ciflent Byzantii, mul<Slatus 
i^ Cphori$ Lampfacum cum 
quaruor navibus pervenit, 
atque ibi vitam egit , temu- 
lentiam et commiiTationem 
pT« fe ferens. Oppugna- 
Mntur a Thracibus Byzan- 
tii, qui mirerunt duces ad 
Qearcbum petendi auiulii caalla. Ipfe vero quafi cra« 
pula impeditus non pofFee 
in eorum congreflum veni- 
re, tertio demum ^die eos 
admifit, et fe precantium 
mifereri inquicns, opem ad- 
dixit. Iinpletis igitur dua- 
bus navibus frxter illas 
quatuor, navigavit Byzan- 
tiwn, et convocata concio- 
nc fuafit , ut omncs equitcs 
et armati naves confcende- 
rent, aque tergo impetum 
in Thraces facerent : gu- 
bematores vero omnes in 
altum provei^os in ancoris 
naves tenercnt, fi pugn« 
fignum ab ipfo toUwetur. 
Cum ita in alcum prove^H 
^ eflent 92 POLYAENI ^rr* «t;T*?y «<riAdiMi» , ^w A«t»J9i' xawwfifWj , »$•» u^riwTHVif 
xaini>M v-wx^uf » t^» r^ttrviym ecvv^^nfcinff , t«» vthrSv ' 

«»19y^£W, «6»T«^ TKf «it«-« «-^«tTlJTfltJ $m T«6;kJ«« M-tt- 

yecyif^ Kecrirx* ri Bv^uiticif*, 

n lOJtCfX^ lAiuA^tTw Ti» 0^«^»«»,^^ «-««vKj ex/ft»! 
BftcxJHi' ci Tt «rffV^ftf '((srf^^J/*» ttfiTPfcivHf ^iecXU' 
o-tcv^tt^ To» a-dAl^»* « 8« Ti» «^«yu» iz-t^ii/u.tof iyife%ug^ 
hxiMvrif ix t»» ^^«x*/» »ix^<y» o-»ffucTtt 5t»o « t^w* 5<*- 
rir^»T«ef Tits «'vj/dsrdii;; ecmx^tfttca-at^ ' h it «i Q^acxa 
iiints 'i^^rt^ rtif eurltcf , 9r^«<rjT«|f Afy^»' » KAwtfP^f ^«- 
ir»»» irtc^tca-xtvti^tTOtf ^ rtcvrtc «i v^ia-fins ruf Q^ecxSh 
i^lrrtiy (p^ilecfra ifH%u^nflracf ^ fiuHtf jri^i ^» htcXvo^teti 
HJTHf irc nXfCiia-tcfrti* 

i lOiitcfX^s ilr?iirtCi i^tn i». mVu»^ yr^a-xeifiafm 
ir$)^im iWfiM», ^ iflr»-»x^«cTtf »r4>» , o-w»fT«6jf to «-^*- 

TOTldO» «XTIM T« ^«6^«f • ^ X«tTi^(rf » «PflMCTf ^«5 , 5 X«- 

f <* rxJifMC TrXif^in» HSM 9r«{uVy«Af to iyx^S*^'*" **" eflcnt omn^ * Cleapckus 
firire fe dicens ad duces , et 
prope videns cauponam, in- 
g;reflu8 cum ipfis, impofito 
pr«Adio intus interfecit 
utrosque t et claudens cau« 
ponam, tu impofito cauponi 
filentio i infierfe<^is ducibus, 
in altum provedis civibus 
ipfe , fuis militibus repeate 
introdu^s» ByZantium ob- 
rinuit. 

S Clearchus Thraciam 
deprsdabatur , multosque 
Thraces occidit. Illi lega» 
gatos miferunt» qui roga- 
. rent, ut bellum compone- 
ret. Q^ii pacem damnoiam 
ratus , juiiit'' ex Thracibus mortuis corpora duo v^ 
tria difle£ta coquos fufpen- 
dcre. Quod fi Thraces vi- 
dentes rogarent caufEim, 
juflit dicere) Clearcho coe- 
na paratur* H«c cum Thra- 
cum legati cemerent, pcr- 
horrefcentes difceflferunt, ni- 
hil amplius de federibus 
tufl dicere* 

9 Clearchus annatos 4u* 
cens in campo , incumben- 
tibus hoftium equitibus, «t 
equete pradio vincentibus, 
inftruxit exercitum o£bonis 
in profunditatem difpofids, 
et rariores quam pro figura 
ftgminis quadrari collocavit, 
at- S T R A T. L I B. II. 93 

fih i^v^uf ' t Zt rii t^xiratq ixetniyM^tf ^^ ix rS$ 
ifvyfunwf ff ri ^fjo'» rS vndia, rSt If w}(t(mim iV- 
irui09 ift/nrirrm^ wfuj^tt^Hf w-i «-oSW mt^tyyMAff 'im 
Tivv l^fiirMf' et ^f ^tXfjtu*» f*»l^h w^iirtfy «n- 
A«VMrrt$ T*i iWrt» o-^ol^f, iftartccyrif r*if «^vy/iMiny, 
Kftrrtif tTT ti»iii?Liif* «< KAfAf;^'«< ^^ «yiifify t«$ iir- 
iriitf X^fcotf xHfiiw, 

l KJJit^^df ^f ff 0^«uc»|* fVKrt^ati ^ifitt ri rifti' 
rtvfitt xart?<iififitcf«f, • tt 9r<»^Vv»^<v 9 ^ yimtf finsm^ 
bt^vfify ftnVftt •^'^it ifirtta^xf, • }f untTitf tif v»- 
'}JifU4q »Hu^»tff^i», ri wu^i^ythfut rSr* fii}«(t 'rif 
f^arniraf xttru^^tf^coif rS fvxrtfitfS ^ofia, tfp^ urtti 
hrmurttfrt ifefTTT^simf f(si^ ret^ttrrcfUfi, 

EnAMINnNAAS. 

*EiFtc/uififiH rSf '/vftunif n^^ ^•tfimZnty ^(V<^ 

niy Ktt^fttittf, n $f rS iiH^i jfif ^ti^ttf tftifvrtf, *E7nt' 

_ fittffip' 

28 i» ^*^ Mfll i^pant. 

•tque prvcepit, m gladio vero equos humi ftn|tot oe- 

demidb fub fcutum, maxi* ciderunt. ' 

mun foderent fbvtam. Qui 10 Clearchus erat in 

cum fodifTent , ille armatos Thracia. No^urni terrores 

idduxit fupra foveds in an- exercitum invaferant. At 

teriorem campi partem. Ho- ille ptsjcepit , fi no^ tu- 

ftium autem equitibus im^ mulcus oriretur, nemo con- 

petum fecientiotis , rcdire furgeret : qui vero no£hi 

iterum juflit usque ad fo- confurgeret, tanquam ho- 

vets. Hoftes nihil profpi- iHs interfic^retur. Hoc pr«- 

cientes et adraoventes equi- ceptum milites docuit con- 

tatum , duriterque impin- temnere no^himum terro- 

gentes in foveas , fupra fe rem, atqiie ita defienmt exi- 

mutuo ruebant. Ctearchii lire ac perturbari, 

c A p. m. 
EPAMINONDAS. 

E]kmiiionde uxorem ens Cadmiam. Illa.maritQ 
anabat Phcebiades, cuftodi- rem aperuit. Epiimifiondas 94 P O L Y A E N I 

ne-^oc^y f(ffj{ vvxrtt rvf^io-^atf ^ *V ^ rcl^ ^iXdtf eivrS 
yvf£xiK itXtM^ ti^aa-xf. ravrtt ^h eii o-oyfS^jr», cc/ ^t 
tix§fy 9(j^ cvfiwuf rtt^ 9n^t ro i>M/3niBt)f iy^^ /xiB^nii. 
ffguf ^nirtim sr^dy «A/y«f f|fA^»y im rtftc ^a-ietf fVKTg-' 
(tfiff, ^f ivrixti ^^ aftc^-^ii^^iicaf* ci fch i^nrir^f^ecf^ 
rms ^ itvXtt^cli Vfcfx^tcfrts sr«Aif ivru^ iv^i^tiT^cK^' 
ttf Bt »9rii?i6wt' yr^oi dl rxts tcvXou^ tiyifMt fitcfia-fcct 
rtK riif f/vftuxMf ia-^nrxs tcXtatt^ec/tafoiy t(ffaf fcitcf tcvraif 
grtc^tc?ittfiipnf Hytfciftc rti? o^S rii^ fy^ofj 19 t(s^ fi^tcj^ct 
^MXtia-etf rtitf wvXtt^ais ifctXiJf. nrti^ tc^tc iyrt?i^ofrtf^ 
rif rt ^atlittt^nf «vray, ^ aaat acfjt^ dvrcf^ irtcfTttg 
mwtKreiftcf, 

pl 'Eirtc/tctfAff^ttf if AtvKr^ets Ti^^anytf nZn riyy ^«< 
Xtt^ytc' Qte-wteig i^tXcK»KSfrsg eiwvro' hk nyfonvtf 
'ErtcfUftifitcf y tcXb<' eTrei^ fcii rtc^ivretre i rtc^tf if tS 
xcu^M rtig fctcx,*!^ ) ifCH^v^i y BotMrctf tcTrtifctf re7s fiitXefci' 
9et( ^ flirtt ' ®tT7[%H( fcif tcvroTf OTrXeTi Mm^lbMva^efrer 

'%va^ 

29 MfH tiftCfft^Sa-ctf. ^O MfT. dtv^4>^0Tf. 

ei manctflvic^ ut erga Phoe- ex eis tduinentes interioris 

biadem fimularet, et no- vias ducem, et qu» pauca^ 

£tem conftifueret, quafi et- cum poititoribus loquere- 

iam amicis ejus alias foemi- tilr : ita ingrefTi , tum Phoe- 

nas addudura. Quibus con- biadem ipfum , tum omnes 

ftitutis, illae venei-unt, et qui circum eum erant inter- 

usque ad ebrietatem cum fecerunt. 

Phcebiade et ejus amicis bi- 2 Epawinondas cum ad 

berunt, atque petierunt co- Leudra jam agmen inftru- 

piam exeundi paulifper ad dlum duceret, Thefpienfes 

lacrificium quoddam no«Elur- tergiverfantes fequebmtur : 

pum, ftatimque fe reverfu- nec id latebat Epaminon- 

ras poilicitaE funt. Qui pet- dam : fed ne confunderen- 

' miferunt , mandantes porti- tur ordines , inter pugnan- 

toribus, ut iterum eas in- dum prodamare juffit, Qui- 

tromitterent. IUae exierunt. cumque Bceotiorum difce- 

Apud portas vero juvenes dere voluerint, eis licitum 

imberbes , mulierum vefti- efto. Xhefpienfes cUm ipfis 

bus permutatis,^ et unam armis abierunt. Epaminon- 

• das S T R A T. L I B. II. 95 

'Esraftifm^Mf il Wi ftHHwn •JrA/racif rvfttTmyftimi ^E^ 

Tt^ftm xtvrti ri ""OircMy iftfittXitTt^ , frf«TMnifv«rr». 
/8(«rrjy y*»fT«y, w ♦•/^•^ *«C^' '^'^^ r^arttircts' • ^ 

TMf ^rtXtftini y«g « T«*8T« X^i*^ r^tfnTniiic-ttmig ift^ 
fitfi^^vrSc-^t^ : '• A«y#f rS rgttrnyS , ^tiffH ifiU»iu rtii 
r^mriirtuiy W w^t^ifttti nMMXi^nvttf, 

y 'Esrttfttftifitts Bnfitutff i^^/Hrty Atttahuftitifitft KA»- 
iftfi^trti ' Aiixr^tt tf^-tt i fuixn ' t« fth t^w Iriff^- 
9-«f if. 'Eyrttfufmdtti irtt^i e>i/Bout,ff ^rnrttrty 'if /^ftf 
X/it^ia-ttri fttt^ f(gf!f tjJi» flxnf 'i%tfiUf' i^ttr^rttf^ hiwi-' 
rttf ti Auxmii H^ttf w KXtiftfi^trtg i fittrtMvf 
ixwtf h T»i fti%i\. 

i 'BaretfUfufitti UifittXtf h^ rnf AttxmiKif ' i(SH tt^t 
n ff ittt^yria-oLf riif 3^ Attxtdeufttfittf ftiXtf' ti»ji ftt' 
rttyfii HK ti-^oifttfoi rn( ^oMtfS iifi^ivltf'^ ti rvftt^* 
X/tmi jk«A8» ivrm >/itjiy • )i >«|<*f ivrtli Tifc rvft^ 

I fMt%%% 

51 Mff. v^ifittXtf. 5» At^i^tufmim frixn Vidi. 

dfls iis qui manferant arma- 4 Eptminondas Iliebt- 

tis inftniais ct alacribns nos duccbat, Laced«mo- 

ufas, glorioCim viaoriam niosCleombroms. pugnaee- 

tdcnnis cft "^^ Leuttris. Res m dubio 

wepcus . vertebatur. Epaminondasa 

% Epaminondas in Pelo« Thebanis petiit, unum ^ef- 

ponnefuii^ copias duxit. Ho« fum; Uiihi donate , et vido* 

ftes circa Onium ingreili, riam habebimus. Morem 

caftra pofuerunt. Tonitru gefrerunt, viAoriam adepti 

fit, et metus invadit mili< lunt. Lacones cedebantlo- 

tes. Vates quldem (|uie- co, et Cleombrotus rex in 

iceBduin dixit. Epaminon- pr«lio cecidit. 

das vero, nequaciuam, in- f Epaminondas in Laco- 

qoit : Hoflres enim qui in nicam impreffionem fecit, et 

ejusmodi loco cafhrametari quidem Lacedsinohiam ur* 

uu, per tonitru exturbari. bem diripcre potuit: verum 

Oratio ducis animum addi- animo mutato, inta^a civi- 

dit miliribus, et promdf- tate difcefTit. CoUegis li- 

fime omnes fequebantur. rem ei minanribus , com« 

monr j>tf P O L Y A E N I 

/tf»;^i 'Afut]U$, MtovnuHf^ 'a^hs€, ^ «rM #;Mf 

fimHf «v{«yrt$. 

r *Bvctiuivmd»9 r0V9 ^vfioutsi t^vi<ri taiV hrilnfu^a-i. 
ABtM^ou/titoiwi h r«Tf yvft,y$L(rmi ^u?iatH9* «i Vt fvjti- 
Awf «^r«;3flcAorrf$ ivrig y Ht^eiy^rxv xttrtUp^tm <*«- 
T«>y, 9(^ ^i *y)^««rf5d<, rif sr^ij ivrevs ?reAf/«wr S^fltp- 
fwrrf? fjwry»*»». 

^ 'Eflrflp^ifiJyJflf? ;«•« riy J«y«^y Oitut in><lf ^gonyff, 
?of«y iftfroim ^<s $» rS ^tttipMfSs ^ittf^i^^rp^ h tt Ut- . 
A«9ri9yy«Vft» vvtcrc^ i^rctmri? ^^or|flr|o-fy i^^o(ri$fc4rfi>9 A«- 
xticufcomti 'irt ftx^tiiaa-tf, - 

17' 'Z^x-ctfctfiy^Mi iyfirt &iifieuatf^ K}itoftfi^crH A«x(- 
OOLtfiotictf ^ f(^ rm ovftf^iyfiif rtr^ctxtirfAv^tiif * cWo/xf- 
c^ttf 6t &n^eupi ri trA^do^ ralff froXtfum^ * Efrot fUfififits 
^otfpeif ivrHf tvn^ hvri r%x;tcitiirfAWt, ^m^ta-Ktvtt^n 
iif^ct i^/fSrttj ^^oi^iSff-if ivrot^ rlfi woMnf ffi^ify*»/«*f- monftrans Arcades, Mefle- 7. Epaminondas exerci- 

nios, Argivos, tliosqire Pe- tum femper oriente "fole 

loponnefios : Si, inquit, La- promovit, fufpictonem ho- 

ced^monios exddeiimus, ilibus prftbens, fe ex aper- 

cum his omnibus pugnan- to pr«lium fatorum. At 

vdum erlt, qui nobis jam in Peloponnefo no6tu con- 

tUxiUum non ideo ferunt, forgens, iniopinantes Lace*- 

ut Thebanam teni adgeant, demonios , et. adhuc doir- 

fed ut Laceda&moniog de- mientes obruit. 

^^^ 8 Epaminondas TKebn- 

.6 Epaminondas Theba- nos ducebat, Cleombrotus 

nis fuant, ut cum Lac^dse- Lacedamoniorura et^ focio- 

moniis , qui apud ipfos di- rum quatuor myriades. The< 

vertebantur, lu«Sla conten- banis hoftium multitu4o 

derent. ' Qui nuUo negotio m^tum fccit. Epaminondl^J 

profternentes eos, didice* perfuafit , ,ut forti efleajt 

r)int'eos contemnere: atquc animo, duabus rationibu^ 

ita fortius bellum adverfus Progredientibus ex urbe 

ipfos cum dducia geiTerunt. fubornavit virum ignotua^ 

^ ' ^ coro- S T R A T. L I B. II. 97 

Mf, i^ reufltis i;c«»T« 9-^£rov iTatrrnTtLf i*/yixt.6nct' l 
T^mm ff* 9r^*a-Sru^gf «srflcyyMAoc/ Gfi^tu^ti y crt y/iciff 

vinm^ 9(S^ riiv rS ^tS ^^ a-^oB-io-w ^^oo-xt/yijo-Arrw», 
'£^«/6<v«oS«f fjccAive-i, i|^ «5 ri *H^«ticXM¥ iA9-«»T«f «•^•«•- 
tv\(M^ctf, nv tt a^tt f(^ x^o; TOf 'H^«xAe»f /i^i« x«Aiy 
ir^x«4^«v, TOf jwb fi«y vvKr**^ ivct^^aLf^ ri Tt imtcHfttfM 
^vXtt, xttB-t^etf , i(0Lf iTrwfcii^ufrtt xee^»6iifoif ru ^ti' if^ 
«vTof Ti f(s^ rsf fttr ivrS ^ttjcc^tt^ ix ^ohm tit^tr^ctf^ 
foiitfl ficnStf i^rtt^ytliXaLfrtii' tfret ^i •< ^^urtttreLf rvf nyt' 
ftUtf U T« ii^of cAd-afTif ^4 ^^ofTi; Tii( dH/^«f iftuyfcifoti^ 
SUfif rSf ^xi^m ^tt^lrrcf , Mtf ti J(fi^ ri o;rA« ri sric- 
Xtui H^o-ft^xrtt /(gfjj XetfteTOfrtt f/eir^o^dvf rS BtS, 4A«- 
A«|«f* i(gti ^ouficcfin Biftrii4 ^^ if iwAifc-S^Jjo-rtf , irTrt^ 
TOf *Hf«MAco( «-^«TJjyof riii f^etxni t^trrti. krtt ^ii c-Vfi/ht 
rtSis Btt^a-irtto-t x^tcriruf rm rtr^UKto-fcv^im, 

i 'E^jrttfctfm^tcs fiHXifctfog ifc/SttXm eii Attxi^aufitiftt^ 
iardn to '^OfOMf xMrtij^t ^^v>mxh Attxmtxti^ ifiti^ifctfcs 

ii 

)3 Cant. yrfic-^to-tf Codd. CafanL ir^^iovrtrtf. i^ Stof r% 
vel S^f /oif conj. Caf. Jy hrXMor^o-ttf Vuli» 

coroninim, et vitta rcdimi- tiantcs. Poftquflm vero mi- 

tum, qui primum occurre- lites cym ducibus tem- 

ret iJli nuntians : Tropho* plum ingreffi viderunt aner- 

nius juflit me Thebanis re- tas januas , nullo mii!5ftro- 

nuntiare, fe vidoriam da- rum pratfentc, atque etiam 

re iis qui principcs pugnam arma vetulta repurgata re- 

inirent. Thebanis confir- cens , et flilgentia confpe- 

matis , et Dei confilium ad- xerunt , corani Deo clamo- 

onhtiiMis, Epaminondas juf- rem fuftulerunt. Et divina 

fit in Heracieum venientes confidentia impleti funt, tan- 

i*!! facerc. Erar equidem quam Herculem pugne du- 

fvft inrea quoque cuni Her- cem* habentes. Sic accidit, 

oiltt (kcerdote conltkiu.im, ut fumtis animis quadragin* 

Wnoctu templum aperiier, ta millia fupcrarent. 

m, «tiue reifa Deo ruifus . 9 Epammondas volens 

wmertt, ipf^que ciim mi- »n Laced«monem irruptio- 

(ulm fuLS de medio recede- nem facere , cum Onium 

m, ncmioi ^LijcqQam enuii- Laconico' prcfidio obfeflum 

lyr-nti Strm. G ««««- 98 >P O t Y A E N I 

wr »vra tm /Ofci»' tl tt riiv ^«fo^oy (p^a^^nti^ h 

hret ^t v^i^iXfc^if u* «-wf, afusi<rtti ri f^uTo^mv*E7rct.' 
ftifm^tci hr&STc ToTf ^ixttliv U «^w TjT^«j^^w«f' ^ 
^ci^tarJifitff uvris fet^Wf jr^^jAS^ff. 

/ ^E^etfctfaf^ecf hrtxet^o-t tvxsig xctTetXctfiiff^cK^ Aflfr- 
xiieufcpfiatf woAif lg»i/«»;f «V«f x^OurSf, 'Ayjjo-/A«Mf t^» 
rr/S"fio*« 5r«^* avTOfto?Mf fca^if^ 37 trvfTefMH \acfcZf 
fUrec T?ff <iwT« '^vveifctejs , ^^-iw^ff «rA> t? j «-dAi*»? »•«- 
^iAB-wf, xfiftHit T8i &iifieuSf' cl Yt v^M^ttrofrti «|d5- 
c^a-ecf fOTec ftiai vto rSf Aeucsieufccfittf. eif V h 
icx,v^f Kifiifa Toc^ecxe^Si 38 Ifcxta-lfTt? ^ f(gif hec »ti- 
xrif ^vyetf fitecer^ifTS^ ^ avifitc^cf ^tJJ^oi recg eca^lieiS'^ 
'E^ecfctfeifius tim ri yty6fU <, i fi)iXefttft§ tXf^x^hati 
THg ff^etavrt^ecf ^ ixvi^v%ty fcnietf rai owXirm *ecvT0i ^t- 
firti riif ia^tttc, ocXtici ^t^oTt^ rot^ vvtcmrti-au^ ^ h riu% 
iixtMtg ixtXi^otg, ivro) ^t fcofec rec io^ecrec ^ rec ty- 

^6 xtcrtMcifitrt conj. Caf. g/ vvnofttf Vulg. ^g txn^ 
corrts legendum efle vidctur. 

teneretur , pra fe ferens ex transfugis perceptis, in- 

no£hi adfuturum efle, fub citato curfu cum exercitu 

Onioi^ exercitum quiefcere fuo prior in urbem venit, ct 

jufliim refecit. Qui tranfi- Thebanos .cxpeftavit. Qui 

tum cuftodientes m armis, impreffionem facientes, rc- 

tota no€te vigiliis confefti putri funt per vim a Laoc- 

funt. Poftquam autem af- damoniis. Cum vero ob 

fulfit aurora, copiis excita- grave periculum turbato or- 

tis Epaminondas, cufto- dine recederent, no^u fii- 

des in fomnum prolapfos gere coa^li , multi fcuta «!>• 

aggreflus e(l : quibus op- j ecerunt. Epaminondaa 

presfis, nullo prohibeme eam rem confpicatus, no 

tranfiit. lens ut qui fcuta abjecifrent 

lo Epaminond. conaba. K^raZmTJra 
tur noau Lacedamoniorum tum.portet : fed tradat £cu 
urbem vacuam civibus oc- tariis , aut aliis fequentibus 
cupare. Agefilaus infidiis ipfi vero cum folis halHs c 

enG S T R A T. L I B. II. 99 Xlft^Hut ix^tf rm nyificwn l^iT^afrttt ' Sriff Si^ ri 

rt^w vviixH^ rS 'E^ufaftifis yr^if ris fiixnAirA? xivStJ- 

«f tar\ TJI5 ivt^%<rittq ntvmi. 

M *E^ccfct¥»9itcs AtCK^eufuuct^ Vtf^fr^ro^rd * rni 

}f fiAy^% Tc^wn^oii '/fifcfcim , ^rcXbMv mftqivri^a^f m- 
a-irFvVy jvxri^ yivcfcivnf ri riMi rni pitcns ^ «tyf^iw^iia*» 
irt ri r^Arovt^n tKctrct ' AetKi^cufcoUoi fch 2« Kctrcc 
^X^^ W ^^ /««/^«^, h»*fccrriecg i(s^ o-wc-irm r^urc^n» 
itvwrtg , tfcccB-cv ri v>Si6cf rSf «:r«A«>A«rivy ' i(0^ lirMi 
m^vfuto-ttmg 1$^ v^nov ir^ttx-wrc. ^fifieucts Te 5r*^ijyy«- 
Ai» 'ETrccfCifaffiecs xccrmf^ttrM-iStveify Hs iru^of tKurcty 
W M. i"^^^ ^»V Ad;^;»? , ftn^i rtis rei^f , u?ii* a? r«- 
XJ^ft' ^^i^ySfrociy am^ccviff-^ttf y itft^ ift^\ ik rm sr«- 
'^^uf hrtni^eta/f tvu^Kio-otrrot, o-vfifin «/yt/K J«3ry»}V«F- 
ru^ uvrss itu rujci^i y ufUTruuiG-B^etf ' tf^ ro fciyt^cf 
«ytfd-OF, uyfoncrctf rai u^oXcaXoruf ^ hk ly rol? otKeiotf 
wta-irioiSy uXtyu tnrogu^nf ■ ^^etyrmK^ui' etKQrtti ii(U 
rff vrt^auu^ ©fl^«w fclt vu^uru^ufctfot 4° ytntuort^ot 

^9 fcm^uf conj. Cafaub. 40 ytfofctfot fupplet Cafaub, enfibus ducem fequantur. Ita 
muititudo eorum, qui arma 
abjecerant latuit, et alacrius 
Epaminonds fe obfequentes 
fld futura pericula ob hoc 
beneficium prscbuerunt. 

II Epaminondas cum 
Lftcedxmoniis figna confere- 
bat. Cum pugna fieret acris, 
nmltis utrinque cadentibus, 
ingruente nodte ante vido- 
ri« finem, utrique ad caftra 
reverfi funt. Laced«monii 
manipulatim , et fecundum 
tunnas , enomotias atque 
contubemia caihametantes, 
mortuorum multitudinem 
cognoverunt, atque ita pr« 
outrore in fpmnum pirolapfi funt. Thebanis autem man« 
davit Epaminondas, ut, quo 
cafus quemque ferret; ibi 
caftrametarentur, neque ma- 
nipulos aut ordines qusre- 
rent, fed quam celerrime. 
fumta coena quieci fe dede- 
rent, atque alter alteri ex 
prsfenti commeatu imperti- 
ret. Proinde fumta coena 
repente fomno indulferunt, 
et hoc eis maximo bono 
fuit, quod ignorabant qui 
occubuiftent, cum non in 
fuis contubemiis , fed fpar- 
fim coenam feciffent. et non 
immerita^ poftevo die The- 
batii in aciem edufti, for- 
tius pugnantes vidloriam re- 
G 2 por- 100 POLYAENI ' "S/Tot^MrSfy HSH '^*'" o-vftfMbX»^' '^^ ^^ TT^XirSf^ cJof 
«*«V, ^«^<«T(»f ri jrAnS-^^ -r<i?i» vroM/tciaf , rnf^^vr^vf^ctf 
ivrSf tda-itrc. h h Gi/Bm ri fi^irtc^ rn9 'A3>ff«?- 
ri fch Jo^y T? >i«^i J<«Afi^o5 t^ J«|<2»* w Si «^rsri- 
,J« *«^«f«» «p^jw 5»-^« 'Ta;» ydviw^ h fVKr^^ rtx^fi^ 
rfif hFa^ocym^ fttri<rxnt^rt(r% ri iy«A^, ^ W S-iw 
fcro/u(n >«» jrd^^iMf «V^^w w «(tti^*- fcr« >i ««- 
^•5 «» «|oJ8, T8f »«*? «Jr*»T»5 jfU^tf^^^ ^tr^fj^if 
rh r^*T««ft|; •! 5« i-t»rt£r<Xf.ri cxvM vn^ ^iS ^- 
t«/8i/3Ajj/«W^. d^? , xflCTf^A«6yi»o-«fc», «Jf w .*A*n»«5 
ivrn^ *c7rXi{6ftffnf Mri rSf vXtfd^f' ^ «"•^«'f ^» 
'Eyrttfttfm^Xi iyjctXivofitvo^ ^etpfeif , «J$ T?f 9-«« t«» «rwi- 
J» x«t« t«» vroXtfcim ^^ofit/iXnfcifng. «t#? ift^ipfnirta 
M Bn^MOty w crvfA^Xofrtiy hymurafro Xetfcfr^Ss ^ ^ 
rHS 5rd»if «-AttWfltf ^oXtfciHf hixn<rtcf. 41 e«i0«/^ M(r. - . 

portarunt. Laced«monii vc* 
ro propter fuorum intcri- 
tum> his qui ante vifti erant, 
fimiles fuerunt, 

la Epaminondas Theba- 
nos eduxit adverfus quadra- 
ginta millia Snartiatarum at- 
que fociorum. Civibus atj- 
tem (ut fieri folet) perti- 
mefcentibus hoftium mulp- 
tudinem, animorum demif- 
fionem fanavit. Erat The- 
bis idolum Palladis , haftam 
iii medio tenens dextra ma- 
nu : fcutum vero anie ge- 
nua pofitum habens. Ille 
oo£hi artificem adduceas^ 
aliam formam affinxit fimu- tf/ '£^«t- lacro, ct deam fccit manu- 
brio fcUtum tenentem. Cum 
vero tempus expeditiotvs 
praefto effet, omnia,tempU 
aperuit, c^uafi rem divinam 
pro cxercitu fadurus. Ml- 
lites formam Des mutatam 
V i d e n t e s , obftupuerunt, 
quali ipfa Pallas adverfus 
hoftes 'arma fupififfet. ' Et 
multis verbis Epaminondi» 
kortabatur, ut bonum ani- 
mum gererent : quippe IDea 
contra hoftes fcutum pro- 
tendente. Ita Thcbani am- 
mos recepcrunt, «t con:^- 
la manu cgregie pu^mi-^ 
verunt, multoquc plure$ hd- 
ftcs dcviccrunt. i? Epa- S T R A t. L I B. II. loi 

a-tpjif arrtKM^nficifti/fj d^m «sro rS ^wttfi^ ^n^) T»f 

tMMTm ^Xf-i^ ^^* MfttTO^ (pt^ik |uA#il, rc /u,tr x^*^ 
fW, T« ^ «tvW i^ «•f^< /iftinn' rwW* rtl /tth Mvec Kti- 
r&^ffy 4^ rttit x^M^K iivu^tf' o/*k yi){, ijj^ «A^^Ai^ 
4(^ XM%JH. « /«w «^f T^Tif sroAiyi*»/ff «(«^«T«$ ^F* « $f 
'iEx«/iwip«9}«f m rnr yt^v^v ht/Si/iitvty rss f^u^rm^ 
rm' «i Bt «u xur» fiia-w t« ;rfSicy «mf, i^irt i 
*MiTtif,furtlrnf ifcixMf J/f (tm Jflt(r9-« , «i ef0-«wA«i tJ* 
$Mt^3«^tA>^ tJi ^dXtfitim 'v^^wr: . 

X *E7rttf6*rm$et9 irt^t Ttytaa hkKi^ivrSvm , «'^•i 
Attxtieufuriiif y ^nXifitfci vvt^t^s^ Kuru^fitg-^eff to- 
xs^, itet A«9'»i T«V ^•Mftiu?) ^^•a-irec^t r£ h^et^xf 
f*»ti rm 'uneim 43 j^<A<tfs t^etxca-inf vr^aiTnrtva-aif r^s 
pebkuyjfHt W ^ft-^^i y*ieea-^af recs ivecr^c^ecf t^^4 
zMxHTt' ii^ ^f srA»r«y t^ecrima-t- xoKo^Toy, &rir»j|- 
»T«f, fteuf jir ^•^ftiofr •^'Id, .« /«i>' iMS"!, |M6T«^;g*» 
T« vVf^Sf|<«* «I $f JiTTu^rtecrocf xecrec^ni^ecrrcf ^ 

4,2 Addendum B-irrecs irixrtir^ uti cenfct CafM. 45 ;t*- 
Aiivf llfcxsa-im fcriben^m. Caf. 

19 Epaminondas ad pon- eHent, poflquam fumus cum 

tem Sperchii, Theffalis ab nube evanuit, Theffali tran- 

adveiib oppofitis , videns fitum hoitium fenferunt. 

circa aurorara a fluvio ma- 14 Epaminondas ad Te- 

gnam profiindamque nubem geam periclitans contra La« 

cxfurgere, praecepit iingulis ced«monios,et;^lam hoftibus 

manipulis, ut duo portarent fuperiorem locum et praeei- 

onera Hgnorum , alterum pitem occuparevolens, man- 

viride, Sterum ficcum et davit equitum prffife£^p, ut 

aridum et.media no<^e arida cum equitibus mille fexcen- 

infcme , viridia. defuper. tis agmen pracederet , et 

cum fimul nox et nubes at- crebro huc illuc obequita- 

que fumus coirent, adr ab ret. Cum pulverem copio- 

Boftibtts videri non pote- fum excitiflet, obfcuratis 

tat. Epaminondas vero ini» hoftium oculis, clam fupe- 

pontem adduxit milites. riorem locum cepit. Spar- 

Qui cum in media planiti« t4at£ vero, cum defiiifet pul- 

G 3 vis. 100 P O L Y A E N I iK^irntrttf AuKi^cttjLtouotil^M rif ^MArtf rSt Mxim 

• X^rcc^MrSfy HSH ^*'» <rvfif(A%eti, rm J^ yroXtrSf, •#•» 

dvrSf \euncro.' h h e«/3«5 ri fi^irttf rn^ 'a9>»»<«5- 
T» fAh ^o^v T? ;c«gi ^«A«^of T? ^f|/2i- T«» Ji liirjr/- 
!iu, fCH/ttim MXfif 9r^« TA?» yo»«T»rf^ ^ »t/W*»5 Tf^/- 
r«» ivetyotym^ ftfria-xnf^f^^rt ro iyttXftd, w W ^tcf 
in-ohin hi Tri^etxoi i%w«.f rnf wriFt^A' hrn Ik ««- 
^U h t|«fe, rh fuh ifTctfrMg ifimlif'Si ^i^ Jfrl^ 
rh e^ftrett^: w ti ft<trtSrxf.ri a-xnfut rn^ ^fS fu- 
Tit/8fi3X«^iW. «>^5 5 iC0trtT?iiyn<rtify Sf w .*A0»I»«« 
Mvris-oTXi^ofitifnf ««t« rSf voXifdoif' ^ ^ jreAvj ii» 
'Exetfiifwdeti tfyxfXtvofcmi ^etffSf , Si rii ^S rif ottr^-t» 
ift xftrtt rSf fT^Xiftim T^fitfiXfifttm. '^rtn «»fS-«p>V«» 
•f Snfiouot^ f(^ (Tvft^Xofrtiy iiymia-etfro XAfiJe^S^ ^ f(sH 
ris ToXt^ TXHoffti froXtftisf tfixvrttf. 41 BnlUtlm MfT. - . 

portarunt. Laced«monii vc- 
ro propter fuorum intcri- 
tum> His qui ante vi£li erant, 
(imiles fueruht, 

la Epaminondas Theba- 
nos eduxit adverfus quadra- 
ginta millia Soartiatarum at- 
que fociorum. Civibus ati- 
tem (ut fieri folet) perti- 
mefcentibus hoftium mulji- 
tudinem, animorum demif- 
fionem finavit. Erat The- 
bis idolum Palladis, haftam 
in medio tenens dextra ma- 
nu : fcutum vero ante ge- 
nua pofitum habwis. Ille 
noiShi artificem adducco% 
aliam formam affinxit fimu- ty 'Zfrtt.. lacro, et deam fccit manu- 
brio fcUtum tenentem. Cum 
vcro tempus expeditionis 
praefto eflet, omnia^tcmplf 
aperuit, (^uafi rcm divinata 
pro exercitu fa£hirus. M$- 
lites formam Des mutatam 
vi d e n t e s , obftupucitmt, 
quafi ipfa Fallas adverfas 
hoftes *arma fumfifiet. ' H^ 
multis verbis EpaminoncU» 
hortabatur, ut bonum anl» 
mum gercrent : quippc Dm 
contra hoftes fcutum pc^ 
tendente. Ita Thcbam ai«t 
mos receperunt, et con**^ 
jta manu cgregie pu^ 
verunt, multoquc plurcs 
ftes deviccrunt. 15 Ep^ S T R A t. L I B. II. loi 

r«AAi> tnriKU^nfdim i c^sHf «jto t« wtAfiS, m(i T»f 
f* «^» ;^ ^ti^HWt ifsi;c^9 «^•/Jjfflir, 3-tf^ifvy»Afy 
iwii A«;gf ,^ ^tJd K9/tii(raf (Pfriit |uA*f, t« ^«^ ;tAAf- 

^, Td l^ «VM* i^ ^^< ^^07fV fVKTA rtt flh ttSct Mt^ 

Tj»^fi, 4^ Tfli Sc ;^AAr^« «yaxd-f y ' o/*tf yt)!, ijj^ ofu^Xnf 
f^ »«Ti»«^. ^» iii^ TwV 9-cMjiaUi9^ ii^HTCi nf' Jf 
MxtLfufitf^»^ im rnf yi^v^f ln^ifittff-t^ ths f^ttTm^ 
W «i je «u ie«T« /ieW t» a-iS/c» «m;, «^r^Tf « 
«««^•^./««Ta-T^ff i/tcij^Hf J/f «tf J«t(r9-« , «i 0f0-«wA«i tJ* 
•mfitO-Uifi rSf ^dXtfiim n^B^^iT». . 

X 'ETTttfctftnim m^l Teytuf hitKi^ivfSvm , «'^•f 
AMxiixtfufia^ y l&HXlfafoi V7ri^s^89 Kttru^fitg-^af t«- 
«««, ilw AflsS'*! T«V ^•MfAini^ 9r^4<riTtc^t tS hi^i^xm 
^» T<?» isnritif 43 ^xini ifytMo-im ^^tin^riva-otf rni 
^«A«yy«f, j|^ mtKftbi ^§teio-^af Ttcs tiyccr^^^tcf t^^4 
ttUHTi' tii Je srA»r«y ivtcfimrs. xflw«^T«F, ix-irxif- 
T»! ToKf .T^^y ff-dAfyK^y «4'<^'') *^ i*^'' fM^f^iCftr^^^C** 

T« VTC^Sf|M» ' dl $f JiTrtC^TtdTOff KtCTtcXl^tCfTCf ^ fi Addendum 9-m-«^ tcftkmify uti cenfct Cafuub, 45 ;t*- 
Aitfv i^tCKsa-iojf fcribendum. Ca/I 

i; Epatninondas ad pon- eHent, poflquam fumus cum 

^ Spcrchii , Theflalis ab nube evanuit, Theflali tran- 

*dver(b oppo^cis , videns fitum hoitium fenferunt. 

ctfca auroram a fluvio ma- 14 Epaminondas ad Te- 

gnam proftmdamque nubem geam periclitans contra La* 

exfiirgere, praecepit fingulis ced«monios,et^lam hoftibus 

ownipulis, ut duo portarent fuperiorem k)cum et praeei- 

^pera li^orum , altcrum pitem occupare volens, man- 

^fidc, alterum (iccum et davit equitum prsfe^tp, ut 

«ndum et.media no<^e arida cum equitibus mille fexcen- 

infeme , viridia^ defuper. tis agmen prgecederet , et 

wm dmul nox et nubes at- crebro huc iUuc obequita- 

<l« foinus coirent, aer ab ret. Cum pulverem copio- 

^«Jftibus videri non pote- fum excietnet, obfcuratis 

^ Epaminondas vero in» holtium oculis, clam fupe- 

P<Wcm adduxit milites* riorem locum cepit. Spar- 

Q^i cum in media planiti« liatae vero, cum defiiifct pul- 

G 3 vis. 104 P O L y A E ISf !• 

xdmfit^ , T6 '/tyom iWrrif hlnr»f tJ» ^mrUf rng 

e-Kf pr^ AAKtiouftofias' fti^trof tx" ^^/^«'j ft«5«» 
tivr67s , >(0^ TrJurm imwt»!» t«» iti ^«Ai» t« 9>»f «« crw- 
r^i-^tti^ 6^£rt^ tpiy irt ri Mtvif vufttt «%f ««••», rn9 
xi<p*A?y oix^l^m' '♦'♦ «Titf Ji « T#?» 9ro?afaAff x$^»?^ 
if Ti T« A«e**»w«d» T«Td «•w^i'4/*//«v , T« A««r«» 0-«f/£« 
TA»f ovfiifMix^m^ iiZiV^^^' rirm ru ^et^et^HVfi^rt ©«- 
^8<tt04 «-tfto-S-WTl j , o^nrurrts 9r^ifun ivi^rHf f*6A«fyy#» 
ri» AtbKunnkfy ir^i^mfroy t(SH ri 9PA«3-#f rm /rvf^fta^- 
^m tf>v/ti. 

K /Ei O. A. 

• n E A o n I A A 2. 

ncA«ff'/)«; f^dA<«gx« <e«^«»-«A«f timxi^^S iftikur 
tnMrif fiitoa-t r«J/ifr* «•Auo-/o« *V rWi iri^ats rvfirtt^gfj 
hrHlftif ^^iyn^ rm r&xi^a-t^ V iW«y irt^uft^ftimf 
^itrrtti ^iMi», uyf/ixtiOfrtti rnf iri(ttf iro^uf itt/MKifctf, • 

44 Srtf )k|\ Sf rus rm 7ro>^im xtpttXtiij r% Atttfu» 
ftif tSt#, vmr\, legi vi^lt C«/. 

vis, retn confpicati, caufTam reliquum corpus inutile (it» 
intellexerunt , quamobrem fi caput adimatur. Ita (i 
ante copias cquitaflent. hoftium capita, ncmpc 1-«- 

conicum hoc contrivcnmus, 
i^- Epaminondas adhor* reliquum corpus fociorum 
tans Thcoanos, ut confiden- • nuljius erit ufus. Hoc 
Cer in Laced«monios impe^ exemplo perfuafi Thebani, 
tum faccrent , maximum in Laconicum agmen ihcur- 
fefpentcm cepit, et ejus in rentes, id fuperarunt. So- 
confpeda oiiinium contrito ciorum vero mukitudo £u- 
capite : videtis, inquit, quod gam ultro capeffit. 

c A p. I V. 

PELOPIDAS. 

Pelopidas oppugnabat moenia copias admoveret, 

arces, centUm etviginti Ita- quatuor cquites coronis re- 

' dus a fe mutuo diftantes. ^imitos, citatd curfu vcnire, 

cum ad alteram appropin- ?t altei-am urbcm captam 

quaret, iuiTit, cum a4 effe nuntiarc. QH^^ cum 

au- S T R A T. L I B. II. 103 

rsh ret^Sf vAqy mXbJif ii^m^ xstunct nysi^t ^iytif^ im 
r«7f iri^Mf ifnrtiirn fecrrxa-iay vriXms xarefjn^^nfrfcims» 
•I }( , M^ S^6f xxrecirXtiyimi rnt /tiixtiiicxv ixeifcrif^ 0^£s 
ivrn^ Tf IlfAtfvi}^ vtt^l^xatf' « Yt rtn» TFot^i rtirm }J- 
ftifUf 9-^Xitfitny ht\ rnf iri^»f 9*dAiy sAS^Jy, xtixeiinif Trot- 
^HTto-MT» y Hx §ri ^'x^So-af ifrtra^ttrBrctf, 'araf ii^u, rjy /uh 
ttXnpifoif ii^afy rif Ts Xtcfidfy ifc^tri^m txgtimrtf. ■ 

^ ITfAisrf^ief If ^nrm>dtt w^otfMf ititfiifssf fik 9^ 
fttfUff tz-tscHftifttf n-^Xtfcittfy TfttrMrthvtrtti rS ir§rttfcS 
n-^B-tfy ;^«^«iut vn^tt/ittXt^§ y fTdXtSif v?aif rtfcmy ittt- 
vttffvtti rHf §-^ttTttarttf y fvxrt fUtn^ r«y ;^«fif«(««» xttri^ 
p?iS^, rS ii ^^is h-t fitiyt^ cu^fMfH ir^rrttxi^" } *i 
jub vXifuu ^ttixHf ixttXvcfr%* «< it tift^l HgKaiart^ttf 
tio^tt^g rtf yrtrttfuf hii^^^f, 

y Gnfittf i^Xttara-t ^ftf^«i Attttttftxi^ t^g^ ^f^f^C* 
)^ti hrl rtii iMfcitt^ irirttxrc' if 'Ap^oiirtif l«^ni* t^ 
fctf yvfouxtg s-Tttu^tf r% ^ti' W ^f ttf^^t^ »fefi rttSrttC 
Hxn' 'fSa|f rm ^^u^o^^X^ rtftnwctf rnf d^fdn* ixdxttrtf 

iroU' audiviflTet , znovit copias ad 
eam quas fuperari videretur, 
et ante incenia fylvam gran- 
dem incendens, maximum 
fumum excitavit, ut alteris 
opinioneiii incenfs urbis 
injiceret. Qyod cura illi 
vidident, pertiiirefcentes fu- 
turam captivitatem ,- Pelo- 
pidc fe dediderunt. Is af» 
tumps horum copiis, ten- 
.dcns ad alteram urbem, 
ipfam quoque ad deditio- 
nem compulit, non amplius 
refif^ere audcntem. Sic al- 
teram cepiffe exiflimatus, 
alteram capiens , utraqife 
potitus efl. 

3 Pelopidas cum in 
Thcf&lk flumen tranfire non pofTet, inftantibus ho- 
flibus, cartris ad flavium 
pofitis, vallum circumdedit. 
Multis lignis exfe^s , quie- 
tem militibus concedens, 
media no<^e vallum com- 
buint. Igni vero undique 
in altum fublato , holtes 
ab infequendo prohibeban- 
tur. Pelo^das cum fuis 
tbsque penculo trajecit. 

^ Tnebas pratfidium La- 
conicum impofitum tenebat, 
atque praefeii^s in Cadmki 
collocatus erat. Incidit fe» 
fhim Veneris. mulietes fe- 
flivitatem dee ludendo ^ce- 
lebrant. Viri fpe^tores fe 
prcbebant. Vifum eft pras- 
fe£k> , Deam venerari. Ita* 

G 4 que IP4 . P O L Y A E N I 

rif fg^V^^A^*" tifSX^v, nXtv^f^atrt r»s &40MS' 

K E <l>. E. » 

r o p r I A 2. 

45 r«^y^; 5r^«?T«5 h ®tij5«i9 rii ii^iv Ao;^©! rwi- 

4^'^!' «C7rod-«vo<f y , < 9 N«M'>f y Ttf f ^6}afci8S. 

^i>« »TfAT«5-<»f i;^;«m* 4^ 5"»i'«r^gwii «y t* ;(^g/o». r#^- 
•• y*W j^yfi» «■^•rjrwa/eiwj T»f ^iATwrcef, fw# *^li* «w- 

H9 tifltu^vx^^^^* i^^* ^*t r^^yiitf x^eim hrl )of«T«f 
tivetrmm, oTtfUiov fX«xf» af»r^6^ns' tis m f» «•A«tTtf- 
Tf^4*' ;^w^ To isnrtKif u.Hrfi'^tj Tif f/i»/8oA«» T4W ixwwf 

- y»5« 

4^ rofy<S«65 nominatur a Plutarcho in Pclopida. Caf, 
46 nwv^iu nf. Vulg. 

auefcortaadvocabat. Pelopi- rens ingrcditur, ct, occifo , 
das occukuin pugioncm ge- praefedo , Thebas libcravit. 

C A P. V. 
G O R G I A S. 

Gorgias primus Thcbis crat angufhis. admodum. 
lacram cohortem in(lituit« Gcrgias umulans iligerc fcu- 
Cohors conftabat cx amato- tatos , rcceffit. Hoftibus 
ribus et amafiis trecentis autem incumbentibus, pcr- 
Amantes enim fe mutua traxit cos in latam ct cxpli- 
' nunquam facilc fugcrint, cat^in planiticm. Ibi Gor- 
fcd aut pro fe mutuam gias galeam in hafta proten- 
mortwB oppctcrcnt, aut dens , fignum dedit luis re^, 
UoftCT fuperarent ac vin- vertcndi. Cum vero in la- 
cerejit. ^ tiore loco cquitatus fc con- 

1 3 G o r g i a s equitatum ^^rtiflet, impreffionem cqui- 
Thebanorum ducens , pu- tum non ferentcs fcutati, 
gnaln cum Plioebide fcuu- cflfufc ad Thefpias fugam 
tQS. habcntc parabat. Locus , c^runt : uodc fttiStum cft, 

ut S T R aV L I K II. 105 

^tMtny mriitit ^vym Zxfro, 

K E O. r. 

A E P K T A I A A 2. 

tp' i JT^oiAS-drTflft rot.x,v HSH ofuXii<recrrtt vetXtf «j thf 

JtvXiiaf tt irf6<rira^tf tiyi^tx^ rtU ^^f . « ^^ /««^i» ^»- 

«wVw «mV ««-«Avi»* iar« Ji ^d/3?»l«f <m4>|iv, i^itif^ 

•t, f^j», wf 1; riv «-dAii»' t5t« v«l^ mfUffpL' x^iy» 
% /«ir« T9f ifuii 2t;v«^f«; «o-i^X^^. . 

K E *. Z. 

^ A K E T A 2. 

'AA»/t«k AMzt^ouf^u6t iwi rii^ 'if uutt< ifficiitttfdf, 

fi^XifUHi Atfd-^y, m^)iV^at3Mf taSf ^•XtMf^ xM^-tkKvr^ 
^itH^ fUMty H^ U r^vrm 4i> fU^H if^i^i^»t rif 

47 Mff. i^' Zf rifisf '/^fwydf. Intcrprcs legifTe videtur : • 
i^'it^ «I ftif mT&f if rn ^vy^ AXoxi^. 4% MiT. 
ixHfvbf. 49 Legendum «11« fu^$s*.Caf. 

tt ilH inter fugiendum ca- p^rfequendo confeftim ar^ 
derent Phoebidas vero in rept^fi^, evafit, 

C A P, VI. 
DERCYLLIDAS. 

Dcrcyflidas jurejurando aperire jufllt. Sin minus,fe 
confinnavit Midia urbis Sce- raortem ei allatunim minatus 
pfeos tyranno, (i procede- eft. Poltquam vero metu im- 
retad colloquium, fe eum pulfus aperuifTet: Nunc, in- 
ftatim in uroem rurfus di- quit,inurbemtedimitto:hoc 
nuffumm. Itaque proceflit ty- enim juravi : atque etiam ego 
t*nnus : Dercyllldas portas cum exercitu meo ingredior. 

^ C A P. VII. 

A L C E T A S. 

Alcetas Lacedscmo- vts inftruxifTc , attrahens 
»iui ab Iftiea (blvcns cum unam triremem , iri hanc 
vellet celare, fermuUas na- partem milituii]iimpofuit,ut 

G s potius I0(J P O L Y A *E N I 

^^ if »(SH '^P r^**f9 tiiFito-ih rm ^M^ffimTti, 
K £ 4». H. 

APSIAAIAA2. 

}( ivvtu-^^ttf '/^uo-^ocf^ riir« tis ^^ot»/f»x,tfi uTn^/^/HXt rS 

oioi^6(eif^ a( rSf ^oXtftim Xo^arrm' Kocrei 'rvyQvi Ji 
tv^ktros fayiXn Xo;c^, ,4Wf £f i ^^oh^oo-i rnf r£f vo- 
Xifiim ^tc^tKTKtviif y ivroi ^'^irets m^fT«, J([9tf pec^io^ 
HTotfrtis hi^^oi^t rii hi^^tvo-ttfrm ^ rS yr^orx^cto-Ktv- 

K £ 4>. e. 

•I 2 A A A 2. 

*lr£iot9 « Aist^f fitrti ny? iNf i AfliMeT^« avfc^oi^oofy 
riB-m^ rs rni S^«(gTt$ imfotof^ &nfiMAt9 tfc^^a^of Trotti' 

oretf' 

50 Scribtndum Utooln, Caf^ ^ i Ctmt, i ifg^ rSf r^m^Sv 
srA*^. S9 MiCy itirxtoota^fcifui, 

podus unum navigium, bellum amuitas habere vi- 
quam omnes triremes ad deretur. 

c A P. VIII. 
A R C H I L AI D A S. 

Archilaidas Lacon cum infidias tenderent. Cafu 

excrcitu per viam fufpe£lam fortuito in maximas hoftium 

iter facere volens, quod non infidias inciderunt, quos de 

prcfcivit futurum, fed co- apparatu ipforum nihil fu- 

gitavit fieri poiTe, id quafi fpicantes prior ipfe invafit, 

pracognitum indicavit mul- et &cile omnes occidit , qui 

titudini. Et praecepit, ut pcSti in infidiis fuerant, 

inftru^ ad pugnam profi- quoniam fuos ante inftrui 

cifcerentur, quoniam hoftes ac parari juirerat. 

C A *P. IX. 

I S I D A S. 
Ifidas Lacon poft Leu- Thebani in Gythio, portu 
^cam caUmitacem cum LacedfBmonis « praefidium 

habe- S T R" A T. L I B. 11. 107 

fih Ji '/vufc^ il^AS-i ^^lftf ^•XtiM' oi Tg nXixwTOf yv- 
ftH^ rvfi^sw. rm X« Qnficuatf} vwi rS Q^yjif^ras ««•«- 
n&trtm^ ^ yvfi^ig ^ ^eu^nrots h^otfUtm, •/ Am- 
xmfs rtc ^i^n ffmrufttniy tkV fch iixixrHmn ivrm^ 
ri^ }f f|i/3«Aof* i(Sf^ T« tv^tw ivru xmria-xi»' 

K E *. I. 

KAEANAPIAAS. 

xMMff >M6^et v^co-vsTW hrty^H^nvif Tci^ Ti^iyfluoi;* •/ 
}|, ^^Mu^d^tfyo/Kiyo^ $/ dvrofciXmy o^fva-fbrrsi hrt rnf 
•Jif »irf^ xs^uXnf lyifcrro rS THMetfi^iSs, 6 5f, t»» 
T^itTwruf tc^fccig t^crrm ^ ^tcfpiiv ttvrHi xsMvcrec^ ^ ro$ 
xi^xtc itu rng r^ecrtZi >jyi, -^^ xtXtva^eiq mot^cufy •$ 
m Tsftfcum ri (rvfbnfcec ?iiyn ro ^oxHfcsfOf^ rSrov ^i- 
A*f nyeia-B-etf' ixHo-xrrsi oi Ts^nauot rS a-vfriy fcebro% 
vvearreti f^«f > is ^h a-^m ivrm orreci rtfecs x^dorecs, 

HSH 
S^ M(r. ^^orec^es^* 

faflberent, afTumm cfcntum cumbant. Thebanisau<* 

squalibus , pleo judit eos tem habitu deceptis , et nu- 

un^, et oliv© fertis redi- dos ludentesque recipienti* 

miri, atque enfem fub ala bus, Lacones fbidis gla"* 

geflantes fequi : ipfe nudus diis,^alio8 ex ipfis occidebant» 

egrediebatur magno curfu. alios ejiciebant. Et ipfi Gy* 

Aquales vero nudi una thium obtinuerunt. 

C A P. X. 

C L E A N D R 1 D A S, 
Qeandridas ad Terinam fit bonum animum habere, 
duceift exercitun^. per yiam et pr«conem per exercitum 
cavam , ex improvifo Tere- duxit , mandans , ut procla- 
nenfes obruere conabatur. maret : Qui Terenenfium 
Quod Cum illi cx transfugis propofitam tefleram prode- 
tntea percepilTent, fe^inan- ret, eum fe pro amico ha- 
tcs ad viam, fupra caput biturum. Audientes h«c 
Cleandride evaferunt. IUe Terenenfes ', fufpicionem 
miHtes tri^tit confedlos juf- mandati habuerunt, ut ex 

fe 108 POLYAENI 

rnv «-«Ai». *i /u,h flft^wnfd^tyrf; «;rf;^«^^, . KAf«v$^/- 
%»^ Sf «»M$uyA>; Mttfii/ietctf hrl iFM v^^JfAi» ;|Qf(/ t«» 

*/8' IUftfyt^/$i»( &Hfiaff iyHf/ttm f^XV i'"^*'^^^ '^'<'' 
««92^$ > /lefrt» THV UKnt ityf tkV 0«(/iJf hr\ rif tW«9 rng 
f*ci^n9y ifwvvm «vr«7$, •ri «t/c») ^, h Wf eivTm fni* 
y«vrf(, hu, tStc mKno-ecf u irsXifUM ^t ttoXv att 4bA- 
AijA*'» ^f<rfl»rf f , r«To 'vxei^vi tu ft^ ^«'«"j ^^ ^<<e«^«- 
o-d^oy. T«^rct d<f|<(}yr0? ^^0$ r^$ Qnfi^Sy hrt^u^ncreif di 
Afv>&«y0), ^6Xt.f TrMie^^iyxfaf t)^cvTti' e Vt ix, Ttiq tv^v- 
%*»^/tfC< «? «•«vdflrd^dv ;^^«ii^/«y Jwf|jjy«yf. ^jjr f»«r« ^f«- 
T/tf y , «icft ro wAj3'«f rftJy Tr^Xtfcie^t flc;^f »0y x«r<wicf t/«fl-«f , 
/0-«? r«f ^vra* r?«T/»r«j h T»i ffydrjjr/ rg Td»-« sr^f ^ 
Toy xiifZvui xxTUi^rn' f(£^ (« «-«(A/y Atvxafiis hixnretf 

y K>f«c'y5f/Ji»f riJ$ «^/«r«? Tfyf«r«n» Avtxdffi^M V9rp- 
^tvofictya? tyrcifirtv VTrcTTOTe^Sfy Tet Tnreiff X»^itt ftcff 
iti $i||4^0-«(;, T« }f T^y ^JS^Afy kuftnfifetfttfcs, W ^fy {^v 

Tf- 

fe ipfis aliquos exiftimarent rint, fe4 difhat^i fuerint. 

t£k proditores : vifumque H^ *illo commemorante 

«ft eis ftatim difcedere, et •Thuriis, apparueruht Luca- 

urbem cuftodire. Hi de* ni longe majorem exerci- 

cepti difcellerunt. At Cle- tum habentes. ^ Qui a pla- 

andridas. fine periculo co- nitie in ardb^m et anguftum 

pias ad excelfa duxit, atque fuas copias deduxit, ut mul- 

mfuper populatus agros tu- titudinem hoftiuipinutilem 

to (fifceilit. reddens, paves et «quales 

a Cleandridas Thurio- milites in anguftia loci ad 

rum dux, fuperatis proelio periculum fubeundum effi- 

Lucanis ,• 'poft viiSoriam ceret. Atque iterum a Lu- 

Thurios ad pugnae locum canis vi£k)riam Thurii rc- 

duxit, oftendens eos, quo- portaverunt. 

niam ia eodem loco perfti- 5 Cleandridas o^timates 

terint , idcirco vi£loria poti- Tegeatarum , Laconicis par- 

tos ^i(^. Hoftibus vero a tibus faverc fofpedos, red- 

fe mutuo proftratis, ob eam didit fufpediores. Nam illo- 

cauftam hoc accidifle, quod rum agris duntaxat non va- 

non in fuis locis permanftt- ibtis, reliquorum omnem 

terram S T R A T. L I B. II. 109 

y IUf«y^^/)ipef, AfvxdeytfT$ ^s^tfMf y vvtj^i^vf if4.ttXlm 
Thfiet^XoyiirfitjtctfOf eiiyH <p»ft^ofro ^An^o; yifotro ro7s ^oAf- 
^f,«wf;t«gj|V«o-/ SMfcx<if Jvyf «(Tflt^Tf 5* T/jy ^iXocyyet, rvffjyccytf 
U ^u^og, t^H ii Atvxetm Kocrx^^oftia-gcirtg tt^ oXiym 
n-) ftnKOi i^irHfoCf ri ^vyJi vTrt^^ttXuyynirotf itrH^ufAt' 
»«, ^4 j^ finXofitfot , 4(^ if tivroii i tcfocx^^no-tf» 
nrXittfiifni riiq ^ctXuyyt^, ^tt^iyy^t ra? h-ifecrus ftt' 
nfintw flf ^u^ufiriif' JTiA^» Jf «iijV*? vvt^fatxtri- 
(*f Tjyir rec^tfy v^t^s^u>itcyyt)(rs riq AtvKocfSg. o't Vt 
KwXtt^irrtg ^^ fictXofctfot ^UfruxoB^Sf ^ Trecvrts it^ifXot' 
w, «-Ajj» oA/yA'ir, o't dtta-M^^o-ecf atTp^^a/g ^tvyorrt?, 

s KMufi^iiug 08^iotf sXurroo-tf tia-tf ^u^w^yixtiCtf 
ftli TVfifiuXtietf tr?iiiS'H ^roAf/e/A/y, f^n, «^li ^ii i^oifM^ i 
>Mrr«, TOTf ;^|i t(^ rSg uXtnrtKig v^oc-^ufnrHt. 

(4 H«c verba in Canf! pun<^s enmt notata ; in margine 
vero, »vx?Mfftifti ^y,*^ xtfcXtio-fiifn nf n <if- Mafv, 
;^ fiuXLofittfo* Cant. 

terram ptrdidic Tegeacs dinea, atq^e includere eos 

igitur magna cum ira homi- conarentiir, fibique reditum ' 

nes proditionis reos in judi- interclufifTertt , ad dextrum 

cium peroraxerunt : qui cum ktus extenta phalange, man- 

damnationem metuerent, davit, ut epiltatae ad aftitera 

calculum praevertentes , ur- tranfirent, et acie multo I6n- 

^m procfiderunf , fdfam gius inftru£la circumdedit et 

^jicionem veram efficere mclufit Lucanos. Qui inter- 

Bictu coadi. cepti in medio , et undique 

4 Cleandridas cum Lu- proftrati , omncs perierunt , 

canis bellum eerens, cum exceptispauci8,quifugamca- 

foperaret eos oimidia mul- pefFentes turpiter evaferunt. 
fioidinc, ratus fi hoftibus s Cleandridas Thuriis 

Minotefceret tanta multitu- numero paucioribus man- 
^» eos recefluros ex peri-^ dans, ne cum hoftium mul- 

culo,denfaminlh:uxitaciem. otudine ct)ngrederentur, in- 

Cum autcm Lucani tan- quit, Ubi non fuffici? pel- 

juam paucos contemnentes lis leonina, ibi vulpina ad- 

^ longum extenderent or< fu^nda eft. 

CAF. iio POLYAENI 

' K E <J>. lA. 

<D A P A K I A A i:. 

^a^eticltui Ktt^xi^^iofWf i^t^/u^HfTAiJ Xv^ttKScreug ^ {ri- 
piTnrm xur» rov ^xSf Ket^x^^Scvtxis r^tii^to-t , ^ ««•• 
rHrai ivvix A*/3«», oV«ff ia-u^tiia-HUf «i KM^^^n^cftei ««- 
recT?JofTtfj if t«V eu^aXcirHf rptn^HS retf ivfiu uftfii- 
fieta-f risi i J/«f iairtb^ , t(§f^ T^urwreti ' Kec^^^ii^otttt yfat- 
^f^tfyrff ru, oixJhu a-xu^n', Tr^oir^Mofrecs eiuTiti rS ?Uf>cift 
rSf XvfUJcaa-iMf ix hce>tXv^na-eC9, 

K E 4>. IB. 

A H I O O N T H 2. 

Affi^omis roTi Aej^ttvTt rvfiret^sf ixxecXHa-^etf rai 
*A£yft«? 15 fMCxnf* eivro§ it rZf fsaf hrtfiei^ W A0^4» 
rtfi 'Ki^ioi^f4,tararo ^ if^et itx fif xocre/srroi a-xovtg «y- 
ynXt' Am^tH^ ffCif ^t^ts^M^fHat Xeiaf* 'A^yetot Yt 
ix/Un^Sa-t , ri r^ecro^t^of xurecXtZFCfrit ' Ani^ofrnq 
j(gf!f oi a-vft/uecp^ot r£f fsSf ixi^ecfAOfrs^ eu^Ua-t ri r^tc* 
toir$io9 tffifUf» 'A^^Ht wecri^eif^ i(SH ^^^f^ W 

^ yt;»«. C A, P. XI. 
PHAHACIDAS. 

Phawcidas Carthaginien- tura obfidentes , in captivas 
fibus Syracufas contenden- triremes novem, impofuit 
cibus, incidens inter navi- fuos remiges et milites. 
g^ndum in Carthaginienfes Carthaginienfes fua navigia 
triremes, cum ex his no- agnofcentes , adnavigantes 
novem cepiflet, ut contine- eos in S)^*acufanorum por- 
rent fc Carthaginienfes por- tum noh impcdiverunt. 

C A P. XII. 
DIEPHONTES. 
Diephontes conftituit tus nuntiat : Dorienfes pr«- 
cum Dorienfibus, ut Argi- dain agunt , Argivi vero 
yos proyocarent ad pu- relidis caftris, adverfus eos 
gnam. Ipfe vero confcen- ' egrediuntur. Diephontes 
?is navibus , ad coUem cum fociis e navibus excur- 
quendam appulit , ubi late- rentes, caftra vacua et inania 
oaL Speciuator conftitu* oapiunt. Argivi parentibus, 

libe- S T R A T. L I B. 11. iii 

yvmxMf iM,Xu»irm^ i^' « rt aSc^ tkt»/, rit rt x^ 
^«y ^ rdg yriXHS Trx^lidxitj Aof^nZrtv. 
K E O. ir. 
E T P T T I fl N. 

£u^«rf«y fiMrOitvg Aaxtiou/tuvlsinf ^ o^av riv Vfd? *A^ 
xdSag TToMftw foixino^Ufj g-acrtf «ct/roiV if^^tna-ocf fui- 
j^ftifctfsS', xi^vxit 'm^f^tv iyyi^vmt' AMx^icufUfti 
itOMfretf a-tAf^Kmff, faryt rig (ycc/»; i^t>iUonrFt' rHrUf 
tt MXf rig Aiy^fttf ^^xir«tg ' «i \t rS ^ifH r«y turitcf 
'iXtrrtgy yrf^GioxMfTtg vri rS iKficn ^Mv;^d^Vir9^ }<« 
riif T?5 «^JjrJj? i^t^v/ttaf^ cvf iy^et^tiittg tAd-orrff, «^'- 
c-^«|«y «V^; «SJy«rr«' 9^«;^^; Sc ffg^ cvftfii,%Hg v^w- 
f9r«<ifc-«rr«^ riiy fAfvd-f^/(Xy vvi<ry;iifUftt, ti of rjif m^ 
WJ5 hrtB-vfcSfrts trvftrxx^^o-ttf ^ «irt ii^ct hxt^t^d-ifrtSy 
o-srXto-eifitrot ir^t)i^ifrts ^x^trcc^etfro ' tl Tt t« rSinftH 
^^tfSrrts irmi^ifrtSy «"^«V A*'V^ '*'' ^^ T«;^«f jufri»^- 
yims-i '''^^ ^vXtts xfM^afrts y Attxtipuf-ufiss tii^afrt, tl 
Vf xttricj^tf r^ s-tu-ti Mttrrifttttf y Ss rm frtXift» x^MTHf 
HK iivfetfrt. 

liberis, et conjugibus ca* regionem et urbes Dorienfi^ 

ptis, ut illos fervsrenc, et bus tradlderunt. 
C A P. XIII. 

E U R Y T I O N. 

Eurydon rexi Lacedx- runt. Multos etiam focios 

monionim videns bellum afciverunt, promiiTa liber- 

adverfus Arcadas fufceptum tate. Qui ^ro pacem con* 

protrahi ac duci , ut fa^o- cupierant , ad pugnam in- 

nem inter ipfos moveret, ftruebantur, hinc in duas 

fyracconem midt qui nun- partes divifi armis captis 

daret : Laced^monii a bel- contra fe invicem in aciem 

lo deilihmt , fi reos ac no- prodibant. At qui a populi 

centes expuleritis. Eos au- partibus ftabant, viCti ad 

tem eife, ^ui j^ginam ce- partem quandam moenio- 

piiTent. qm rei^de cade, rum ccnfugiebant, et apet- 

verentes, ne a populo ob tis pords Lacedsmonios ac- 

pacis cupiditatem ad fup- cipiebant : qui per fa£tio- 

plicium raperentur , cum nem Mantineam obtinue- 

gladiis venientes, quorauot runt, quam bello non po- 

potuerunt , morte affece- tuerunt capere. 

CAf* iia POLYAENI K £ 4>. lA. 

E <D O P O I. 

0« *'E^«^«< yeeij>v9-WTf$ fTnfiHXivm lUvctiafm j o-vXt^» 
fiw civT6v sy Tri sroAw cv/tcipi^eiy h^ iyHfcivM^ rm ix- 
9r«A>i' t;v«*5 «gi/^« «-^o^f^-vJ^^vTff 15 AvXmet t^s AflCicAnij- 
*?5 « 5r^« wcXb.H^ Tov Kiv«6^^v« KetXia-ctmg fictrcc ^vm 
rg«CT<*T<Mv, 15 AvPJHm tTTiu^etf ag i^n w^»|« un-cffti^ 
V6Hf' <M5 Jf «e^/xovTO, «< vr^oTrsfit^^ivns (V«-«5 <rt;A^«- 
/3dyT«5 ivrci^ s-^tfiXeirecfTig ^ ficet^cvrts rHi xctvafvHf rn^ 
tTrcctecToLO-ttii ^ ivir^XAf rc7g Ecpc^cis' ot Ji ^M^B-orriff 
Taj ^jjyyS-eyyj , «ygt; rcc^ux,nf uyritcreimif , H ^cc^crr^s 
rS fafcijvvKcrci, ^ 

/b' Ol "E^o^i TTv^cftfm rc7f Jlcc^^tvUi^ citfieicv 
^vyutifctvcv ^ orccf fcixt.6f0-ty ic^x^ta-^oif rns i»-«y«frr*c-f*»5, 
fK fcia-f^i T?5 «yo^«5 w7Xcii ccfcccx^v y v^ca-trcc%ccv ri *ij- 
(VKi umyo^sva-<Kf ' cl -rcv 5r7A«y cu^ett /tcs»i.crrtg , sk r^i 
ccyc^ccs mwiri, thth Je xn^v0^irrc^y c't KCivcjVHitrtf rnt 
hnB^io-tcff fTfV;cw, »s 'x-^ctyma-fdm rpi ar^ifyni. C A P. XIV. 
E P H O R 1. Ephori certiores fa£ti 
Cinadonem ipfis • infidias 
ftruere , comprehendere 
ipflim in urbe non condu^ 
cere rati, quil^sdam iqui- 
tibus clara Aulonem Laco- 
nic-JE regionis praemiffis non 
multo ante , Cinadonem 
vocatum cum duobus mili- 
. tibus Aulonem miferuht, ad 
negotium quoddam arca- 
num. Qui cUm venifTent 
in conftitutum locum , prae- 
mifli equites eum compre- 
henfum qusftione adhioita 
examinarunt : cumque con- 
jurationis focios cognovif- fent , fcripferunt Ephoris. 
Qui re cognita, indicatos 
fmc tumultu occidcrunt, 
cum is qui indicarat praello 
non effet. 

2 Ephori audientes, a 
Partbeniis fignum effe con- 
ftitutum, ut cum vcllent 
incipere feditionem., in ilte- 
dio foro piieum attoUcrent, 
prajconem jufferunt procla- 
mare: Qui pileum tollere 
vultis, ef foro difcedite. 
Hoc promylgato , continpe- 
runt fe qui confilii partici- 
pes erant, quod rem pr«- 
cognitam effe viderent. . CAP. S T R A T. L I B. 11. 113 
innOAAMAZ 

Ai/M$ iV «i J.w«t^iKT(Kf^ jtn^vjcH mi»^ttf' ttrm «•«- 
^iA^» *A(xti^tf jf» iiTfr^i^J/»?. 'Ifn^iufun tiwi rS 
ruj^ng ru jcii^vici i^ix^imrcy rt4f 'Efi^tf «yy«^i) w 
yvfeuxa xMXvtify riif if r^' It^ai rff Xtt^aucixn Sthfci' 
W d/ ^« 'A^icflcJif iix iflnvttf' ci Tt Aiitsiftt o-vf^ 
liitttf y crt XtfMf xmXvetf i^ifixiict. ifir y«^ h rS it»m 
T9$ X^Xftwxa afttxHftif*! XiftS y^^^ny ywi y^t^ft" 
^«f>t, vx^iZa-ct^ MTrrii^ ra» x^i* in-ia-t» h^tftifn' 4?? n 
W «^yf? -«wV ^cXtfticKj ^Kft^if rctf TcXirtuf 'l^citt- 
fcarrcg nf. 

K E O. Ir. 

r A 2 T p n N. 

■VJir^Mf Auxiieu/ccftcf y fiixt^c/f if Aiyifrrf wfi/S^OJh 
rcif Tli^artuiy ^irtftivo-t rtif ^ttfCTrXitt^, f(^ rctf fih 
rtn 'EXtiifcn rc7f Atyv^ictf^ rtif Ts rSf AtyvTrricn 

TCtS 

C A F, XV. 

^ HIPPODAMAS. 

KxppQ^iamas ab Arcadir intellexerunt. At Laconei 

bus Pmiw. ^ppugn^atur. aniinadverterunt , quod fa- 

Cum fame premcretur, wiem prohibere diceret. 

Spartiata praeconem . mife- Erat enim in «de ChalcioBci 

nmt, quem in urbem in- fufpenfa Famis imago, foe* 

troire , Arcades non funt mina pi^a ao pallens , te* 

pt^, KTppodctmas a moeni- nniis, manibus in ter^m 

bas pfseconf refpondit : revindis. Ita<|ue hoftibt» 

Ephoris iftinria, foeminam obfcurum , civibu» vcro 

pn^bere , in «de CKalcioe- * mtnifefhim fuit i£ppodi« 

d ligatatn : Arcades non maxms di^m. 

C A P. XVI. 

G A S T R O N. 

Gaibron Lflteedicmonius, tutos. £t GrKeorum artnis 

in JE^Yl^to pr«lium initurus iEgyptios, iEgyptiorum ve- 

cum Periis , muuvit arat- ro Grscos induit. Occultanst 

jy^irni Strat. v H tu- 114 P O L Y A E N I 

T«iV "E;sKji«, wm^ttrifyis «•^•?yi rii ''£4Mhk. rm Xt 

ir^d^ifMis Kti^vnvrrm^ Hanmvi r8i AiyvxrtHi h r^U 
•stAm^ toT; 'E^ltjiinicMS' i^ims if •/ Tli^roif^ ^(g^ ri^ 
^IU^«$ v9roy«iiV«m( hrtifotfy Xvrmra riy r«|iy f ^vytr. 

K£4>. IZ. 

M E r A K A E J A A 2. 

f«4, }<fA4iv r^ r(«rttYC«r«f , • fih »x?^^* ^» j|^ fi^ii- 
n^Wy ^fttyny ixiXtwrt it» r^f ilxns^ cSSJc dri ^«vi^oy 
ir« ri7f irtXtfciotf' •i /«tp ii^nrm k^t r«ff ^vy»yr«f. 
« ^i ri» fv;^ri» w y»'"»'»» Ivintfut i^m M rv9 
cy«rrMfy •$•» r^f vA^; r^§tT%ftMnt , t):rr Ji ^«yf y ia^mXms, 

K £ <». IH. 

A P M O 2 T H 2. 

*A|/M*r«( Aaxi^QUfcin^t v^i ^Ald-nfcim hroXtf^iJtr; 
ivut m AM^«y iftt^m *ix/m fyS«y r^«^(* ic«^v| ^k% 

autem iEgyptios aniMtura fulieuntibus , excitavit^gy- 

Gracorum,inftru^acitppo- ptios in annis Grfccis. Per- 

duxit Gr«cos. Quibus ni- 1« id videntcs, et Gnecot 

hil remittcntibus , fed vi ac<iedere fufpican, pertur- 

pate^ciencibus prs fe viam, batis ordinibus in fugam fe 

atque alacrker periculum conjecerunt. 

C A P. XVII. 
MEGACLIDAS. 
Megaclidas , cum m bus pcrfpicuum fore. Qiii- 
inontem arboribus denfum bus in fugientes impetum 
confUgiiret , obfeflus , exer- facientibus , tum illc uti- 
citum divifit , et eam par- liori et ftrenua parre copia* 
tem qus inutUis erat, atque rum , ad contrariam ^lvaa. 
gravior, per fylvam fugam viam converfus , aufugit 
capere juilit : fciens id hofti- fine periculo. 

C A P^. XVIII. 
H A R M O S T E S. 

Harmoftes Laccdamo- dcbatur , duorum adhuc 
t^us ab Athenienfibus obii- dicrumcommeatuinftrudhis. 

Prsco S T R A T. L I B. 11. 115 

Isrtt^mmi' i rvfiXMfHv 'AdDvMi fiaii^Hf Arm rS 

ttxuorran * • %n^v\ , b^ttfpeif , t^ , ^^ xiMvno-i ri A«- 
xii^ftiutj 4^ 9r^o0'}f;^f0-d'oy ^SMfB'»«v $1« rtHx^ii' ^ i\ 

f;^«o-i ^«Wi ^wji'*'» tr*. Ad^jfyfbfdi^ i^ yti^ ^HfM^f fr^ov- 

40^ J^ }/«Ai!r«m* ri rf^TexiSw u^6fr$, 
K E 4>. le. 

I B p n N. 

Sifi^m h 'Aria %9i^icf ^iXit^Km^ t«v ^^lf(«^M 
iwrwCT fsri o-tfvS-ijJCflt^ ^§«5^9"«», i/uortts « /«« tmri^Mf» 
To, ;r«£Aiv «cvt«v «j t^ ^fH^ttf ««T*ri»V«v. /tiv or^»- 
]j^9^f, ;(^ Aey^rv hcttiifnvtf' •i h rS ^^H^in ^iXttxti 
^Xuirttis iX^ih ftt^vfMrtfin ^x^^ ' ^ ''^ xm^S rarm 
wfto-fiixtvarrtf «i Qtfi^timt tctirtl x^tires tu^Sa-K T« X*^V*^* 
Bifi^tn Tt T«v ^^i^ti^X^f «5 ri ^g^^wv «yoyJv »#t# 

TSV •^«K^> «•^•«•fT«|fV «VT«V lW«V «VflHffd^VVf^. * 

5^ MiE xfAfyv*'/ «-f. Pracco venit Spaniata. Non 
perraifcrunt Athenienies, ut 
intra mcenia veniret : fed 
ance moenia diceret^quge vel- 
let. Omnibi;s audientibus 
prsco inquit : Lacedstmonii 
Sonum animum habere ju- 
bent, et mox veniurum au- 
xilium expe<^are. Harmo^ 

c A P. 
T H I B 
Thibron in Afia caflel- 
Inm oppug^ans , pr«fe«Sto/ 
cuftodiW perfuafit, ut ad 
fiiciendum '' fbedus prodirct, 
jurans, ^ non feriretur, fe 
mrfus ipfum in caftcUum 
reftitutiirum. Qui quidem 
proccfiit, ee in coUoquium 
vcnic Cuftodes auteui car ftes, ne, inquit, omnino 
feftinetis opem ferendo. 
Commeatum enim adhuc 
quinque menftum habemus. 
Athcnienfes (nam hyems in- 
gruebat) diutumam et hye- 
malem oppugnationem de- 
(perantes , et exercitum dif- 
(olventes, abfcefterunc. 

XIX. 
R O N. 

fteUi, fpe pacis diflblutius 
agebant. Interea Thibronii 
imprSffionem facientes, vi 
munitipnem capiunt. Thl- 
bron vero praefe^lum cufto- 
die redudum in caiteUum, 
quemadmodum jtisjuran- 
dum habebat , ' juftit eum 
intus morce a^. 

U % CAP. XX. n6 POLYAENI 

K £ «. K. 

A H' M A P A T O 2. 

Kjf^«0*iy , 'ly«^ «/$ uyga^eg diet rm ^vhMKvv ^^ Ktfua-^en^, . 
K E *. KA. 

H p I n n I A A 2. 

rvy«y«y4}y ixK^JtrUvy ^rt^tfiicag rHi «^>druf ixn^v^t rns 
T^itXtnHi KttB-la^tCf X^V^' ^' Z'^^'' iiCM^ta-etv ' c Ts iKt" 
Aft/o-fy avr^iy ^rf^) ^y «{«le^o-jyf AetKt^cufitwtotf K^io-tv 

!»•« J^ vJr* rSvtifXtrm U^ifrii^ f|« ^t;A«y i^S^flo-flty, 
K E O. KB. 

12X0 A,A O 2. 

'lv)SbXMi tv Afy« jrA«^/«y ogiv» 'AhfcuHs ipe^SvrtCi 
Mva-} w^imsy ii^tMiS f6H vvKnf^ vftxMvcavrts ^eXt>M 

rJSf 

S7 Mff. MfUCr^'^. 

h C A P. XX. 

D E M A R A T U S. 

Demaratus litteras mit- cer® fcriptam epiftolam cc- 
tcns Spartiatii de exercitu ra obduxit, ut per cuftodes 
Xerxis» in tabula experte quafi iine litteris ferretur. 

C A P. XXI. 

E R I P P I D A 5. 

Erippidas cum venifTet riis paufram apud Lacedc- 

Heradeam Trachiniam , vo- monios dieere , quemad- 

cata concione , pofitis in modum vindos in Spar* 

circuitu armatis, promul- tiatide leges iubent. poft 

gavit , ut Trachinii foerfim ab armatis vinar, extra por- 

&devent. Quibus fedenti- tas edu^i omnes interfc^ 

bus, Ule juffic de fuis inju- funt. 

C A P, XXII. 
ISCHOl^AUS. 
IfchoUus in -^no vid^s us navibus , ueritus ne Cub 
AKh^cnfct tdnavigare mul- no^cm appcUcmcs, multai S T R A T. L I B. II. 117 r«ir ^A«/«>v ecvrS fttrtt /^Uf a^M^iritTt ^ w^it rif nv^ 
y«f r«y m rS x^ftarn^y ctmcmt {r(M-«y«y*f ttnnf 
$K rtHf ir£f' ri Ji 7rofp$ni^f rx^tvUtt itt rm wX»im 
rvvfl-^^f » , iii n rif ^ cvftto-fuf tifctf S/ ti»jiXm ' #i /U4f 
^Ahfeuoi fvxrof f^iAd^oyrtf i^iXjcHf wH^tifttfU j rSf 
w^Aitif s^b ecTrio-v^ttf ' •< ^f uwi rns AifH rSf ^vxJi- 
9Mf a^H>ii.rtm ^^ v^tJfAS-irri^, f)Mv|«f ra« *A^f«uiSty 
•i,fictf aifri rif y7f> •« ^i u^i rSf fiSf, 

§1 'Wxixiui \f iim tMri fcvt ^eOn^f iwx^^ff 1(0^ 
r^AAfftff Kkrec Breert^n li «^o; f;^«rn, • »«r««;^ff «i 
w?iifcuiy wytvfctcr^ ytftfiifH fttyecXa ^- rvf vAiff hiur^* 
rff. iv; Tf r^ ^«^«^vAferr0rr*rf wXiftim^ vw ru 
tctaynS 9(^ rS wv^if ^mx^ifrm, xtcru rSri ri /fci^ 
mc^etXsii r^f ^vftCfUf iiyetytf, 

y ^ltf-^^oAtfdf vw Xecfi^is w%)\u^KHfcViH Jv ^^h 
fcixii0fr6^ ^a-ecyttf ri,< '''i*^^ r »^^9 ^^eca-ecs fci^<cf fctC" 
rifitcXt rS rnxm' icfi^tt ftnxttft/fctff reiis fcsf tcvrS 
T^etTteiraui ^ tcnl^fitrt^f iymia-tcr^tif ^ r« rS rnxJdi «;^v- 
^f S* f;^^rr rf7( ih wX$fd$c$ rj KtcTttwtf^nir^atf S% fcrf JiA9-fmf Mfll . 

«' fuis navigiis vi abftrahe* 
rent, ad turrim, qua in 
vallo erat, omnia perdu^a 
ligavcrunt ex malis. Rc- 
moriora per funes inter fc 
invicera conjunxerunt , ut 
mutua efTet connexio. Athe- 
nienfes no^ accedentes, 
tbftrahere conati navigia, 
nihil abftraxemnt. At illi 
ab iEno nuntiantibus cufto- 
dibus clam egreni , infecuti 
funt Athcnienfes partim tcr- 
ra, paitim navibus. 

a Ilcholaus in itinere ab 
•Itero Jatere pr«cipitia et 
pericuiofa loca , ab altero 
montem habtnte , qucm tc- *•» nebant hoftcs, orto ingenti 
vento , {ylvam incendit. 
Itaque hoftibus, qui mon- 
tem obfidebant , fumo et 
igni deje£lis, hac parte*ex- 
ercitum abfque periculo 
duxit. 

9 Ifcholaus cum in Drye 
oppugnaretur a Chabria, 
volentc arietes admovcre, 
prior ipfe muri partem 
dcjecit : utrumque fecum 
rcputans , ut fui militcs 
fortius pugnarent , cura 
munitioncm mceniorum 
non habercnt : et, hoftcs ex- 
iftimarent , fuas machinas 
H 3 oppugna- ii8 POLYAENI A« riiy iKWttf tKftTHx^n ^•^&'«Tif, wa^oSirm tii T%f 
wXk9 hk \^K^«mauf* 

Jit0f rtTnts rm (pvXaicm rii «r^oa/$«rr4f, ivxrAr^ l^o- 
iivtn rii ^vXtuucf ixiis-tf T«y ^v)icucstf ^tc^i^tv^t rSt 
uta-^c^e^m fv«. rtfTd ;r(«|«(, artt^icx^ t^vyt rng 
^^iiiCMf rif jcifivfcf, 

K E ^, KT. 

MNA2inniAA2. 

Mftca^tw^iitif i>Jyf n-Xn^ot nytf' l^«i ii ftMCTC^ 
hri^tm wXg/^ct, rit ^txii f(^ rnf a-tc^f/xrea ixS- 
Aivtfty ff T*» ^^ VitdTfr srf^isAd^dVT*; 6'x-tr^tf rm hrtrt^ 
Srt/tcifm o-9i/UMf€if rt frdXi/tUKif ^ t^s^ iK^6fiaXi^tr^ctf' cl 
i} ' tif viri irXi^f vXtiS , fcvxXifttft , W rtcx^s ift* 
X^^nricf, 

.rEO. KA. 
5^9 rxorcf ^«/^. oppugnatorias efTe contem- 
tas. Certe hofles fponta- 
neam mGenionim deftru£lio- 
n^m metuentes, ingredi in 
uikem non audebant. 

4 Ifcholaus , obiidenti- 
btis Athenienfibus , audiens ftliquos ex cuftodibus moHri 
proditionem, no£hi vigilias 
adtens , unicuique cuftodi 
mercenarium unum adjun- 
xit. Hoc fa»^o, iine tu- 
multu proditionis pericu- 
lum eflfugit. C A P. XXIII. 

MNASIPPIDAS. Mnafippidas exiguam et a tergo impetentium, 

multitudinem ducebat. Cum claflicum canere , ac jacula 

tutem hoiles no£hi impe^ mittere. lUi igitur, tan- 

tum facerent , luiTit levis c^uam induli a magna mul- 

«rmtturflB miKtes et dbici- titudine, conf^ltim difcef- 

nes in ten^ris circumire, fenmt. CAF. XXIV. S T R A T. L I B. IL 119 

' K E ♦. KA. 

ANTAAKIAA2. 

AfTteWl«f h 'Afiiim furtl mvTitcS ^^Xnsm hmr^L 
fUn^ 'ArrtxM^ r^ti^Hi i^rttt h TwiJy ft$i6m ^ ^^- 
./mW U 'Bv^tifrff itttTrXtvff-Mf ir^i^ *I^<«^«T)jf, «yy«. 
A^yro^ Tif#V «Jj 'l^tx^tirns ^•Xf^Moi Xti?Mnhuitiy fiXiff 
irrttSy ^tt^nyytiXn ^^tXm fi§ XttXKniivtt' t(^ im- 
y^HS ifn^($ve-tf wf^l tjJv Kv^tKtinv ' «i il tNri rjU Ti t f}« 
TjJ» ^^ «tf«y«^iv TJif 'AvTitAit/}« «^d-tf^cofti , «iJK T«;c#f 
krH^Srr^ WfdV rof 'l^tx^tmif «Aw' i3r«J }| iytfnr^ 
zttrtt rttf rSf ^•Xifum r^ti^Hs^ i^ «(«/iff«f, tUt! 
m^ttfSs i^^Hrtti , 'AfT«A»A«i ei^m sr^«^i0-4Vf ^f 
*ATT<)t»$ ^ rtis fth KttriZvc^ , T«f it wXniftif Ht^tirnv-tf, 

JC E 4>. KE. ' 

A r H 2 I n o A I 2. 

*Ayi»r/pp«Ai^ M«fT/f^«(f fjr«Ai«^x## furi rSf ruftftd' 
X^' it wfof THf Mttftrtfiif iv itttttHfttftf itei ri Aet- 

4o MlT. «y«y«f . 

C A P. XXIV, 
ANTALCIDAS. 

Antalcidas in Abydo in tnfidiis dcliniit. Qui vc- 

cum majore clafTc dcfidens, ro ih TeQcdo erant, audita 

cum Atncfls triremes in Tc- folutione Antalcidae , confe- 

nedo appellere co^ovifTet, ftim ad Iphicratem navigare 

metuentes Byrzantium tra- inftituerunt. Poftquam au- 

jicere ad Iphicratcm , nun- tem ad hoftium triremes ve- 

tiante quoctam Iphicratem nerunt, qu« non cemeban- 

oppugnarc Chalccdonios, tur, fed occulte ftabant, An- 

rocios ct amicos, precepit tdcidas repcntino impetu 

fuis , uc ad Chalceddnem Atticas invadens , aliquas 

naves dirigerent. folvens- fubmerfit , plurimis vcro 

que ad Cyzicenam tcrram potitus cft. 

C A P. XXV. 
AGESIPOLIS. 
Ageiipolis Mantineam qui bene erga Manrinenfcs 
•ppugnabtt cum fociis : afFe£li , tamen Lacedemo- 

H 4 nios lao POLYAENI 

xiim/^flsi ic^X**^ W 'EWJdf «Wdm /Udv ixi rif «••- 
Af/MV, Jtfw^ Je Ho-in-ffATrov rtlf Mttrrmvrt wKrof mv 
diW*' 'Ayjjo-/»'eA<5 ^d^» Tar^^^i^fy», »tJy*fc5 «-i^i r» 
rfi*T<«riJo» n^/« 5re2^«f : 5rA«ov*? tt xwroi ri ^t^of ri 
«•^«V riv flroA<y, «V*»? ^J«$ iyrefMXun^ qfv^mrrifctfdf 
vwi teHt Kwwv dXmuf. i 

K E 4>. Kr. 

2 © E N I n n o 2. 

2d'/w?rjr«f Atacm ^n^w^^i Xt^H!^^^ ^^ ^" '^/- 
^*r», sr^©rjr©<irr*'f uvrciiAtXvia-af fr^i^ ms Tgytxreti t;V#- 
»|rif «ycef vK * ii^etfiuvan tlvrif u^ airUf l^yn^ ^ixeuon 
l^;^«rr«, rns ^M^r^trtvdfitivHf rS it^x*^^ uvr&t Afir«- 
«Acv Si«^&'«5«f , /KfTii rerm, sro/c^rvV Wf, S'v«» «wi» . 
^XtiArret vr^oirxicm ivrixrHm, 

K E 4>. KZ. 

K A A A I K P A T I A A 2. 

K0e;»j»{«rt}«($ Kv^ifymdf, rif rnf iK^tn JdayfwUtf 
^v^iivrvtrot, . ivrn ^i^etir^ttf V* rtf Sf hrtr^i-^aYr^^ 

f fuer«» 

nios Grscic imperium te- fierent, multos ctncs cir- 

nentes fcquebantur* ad bel- cu^ii calha dimifit. Plures 

lum ; dam v^ Mantinen- autem ea parte , qus fpe^a- 

fibus intromitcebant , fui- bat ad urbem , nc quis 

bus eis opus erat. Agefi- tranfiret, cavens ne a canl- 

polis ci^m didiciifet, que bus interciperetur, 

C A P. XXVI. 

STHENltPU?. 

StKcnippus Lacon mul- principi ipforum Ariftocli 

£btus pecuniis ab Ephoris, m adminiltranda republtca 

fi(fte ad Tegeatas transfugit. adverfarii erant, iis fociis 

(Juibus eum recipientibus, ufusf inter pompam facrifi- 

quafi juftam ir« caiifram ha- . care eifm volentem adortus» 

bentcm , corrupris , qui interfecit. 

C A R. XXVII. 
CALLICRATIDAS. 

CtlUcratidos Orrenenfis, cuftodiebat, petiit, ut qut- 
tb eo qui'arcem Magnefie tuor ex Aiis off^tantes re- 

ciper^t. S T R A •r. L I B. IL 121 vA«y/((« vtt^Xtij if^^n, !«•« '!« K>im( J* ^i^trrij 
f9i*f xvA^y i^mm §tx§rtf ifcS nttnft^ ^ liwXwfUui^ rat 

^ KxXtaK^ttri^ttf Iv Miiyv«rf« xaAm^xV/mvh , rwf 
w}it/nwf K^tif v^ttyttyifTtit rtii rHX<^*') *ttr«^f x«er« 
Td i^^ia-f4MXJtf rS rti)^Hi wttfftilttf rS nv^a ftt^ti^ 
wti^tL^vXi^tti rif MU^if rSf ruf ve^to-fitt^itfrtif ^m^t^tii^ 
Tt^tn)&% ri re*XJ^ ' t(sM xttrti firn irftntwm , ^t».i^ 
^fth ivrSf Jii^S-H^if, i% •Xi^ut 5< i^iy^nn' ftiri 1k 

riff rixnf, ri rtixH ifftMtHiftn&tf. 

• 

K E «. K.H. 

M A r A 2. 

Mtiyttf ««-• K.v^nfnf ixr^ttrtvttf y xttrtXiwi fttt tf^Si 
rSf ^iXttf rm ^(H^jirtfrttf riif 9ri?uf' i^yttftt it f(^ 
/liA9, tfgiBf /ai^fnftttrtt j xttrixXHtf ttrtt rnt tix^ttf' i^i* 
^H Tt t(sH ^*'" f**X^* '^*^ fT«tA{«f, iwtti^ i rtfU fUf» 
rtfifHttff ifutyv7tt$ ^^t rnt htt rSf wv?Jif iio-t^tf, 

fi> Mtii/mi ciperet. CJuq permittente, 
rmgulos thoraciDUs indutos 
redinavit , enfcsque defu- 

!>er chkmyde te^s appo- 
iiit. Cum qui ledos qua- 
tuor portabant , intra portas 
^veniflent, viginii fimul ju- 
venes annati cuftodibus 
trucidatis, arcem obtinue- 
tunt. 

2 Callicratidas, cum Ma- 
gnefuB oppugnaretur, hoili- 

C A P. 

M A 

Magas aCyrene expedi- 
tionem faciens, reliqutt fo- 
cios qui uH>em tuerentur. 
bfttumentt yero ttque tela 
tc machinas in arcem in^u- but arietct admoventibus, 
ipfe in eo loco , ubi moenia 
oppugntri #on poterant, di- 
fnrahtns partem ex turri, 
obfervans tempus oppugnan- 
tium fucceflionis , circum- 
ivit moenia : e( a terso ir- 
ruens, multos ex ipUs ia- 
terfecit. Non paucos etiam 
vivos cepit. Poit vi^^oriam 
autem, moenia rurfus exe- 
dificavit. 

XXVIII, 
G A S. 
fit, ec moenionim propu- 
gnacula fuftulit, ut fx quid 
novarum rerum molirentur, ^ 
apertum ]iaberet per portts ^ 
Imroitum. 

H s 1 Magts 122 P O L Y A E N.I 

i^6^ii T09 eiifrof, T»i rm ^v^ctmv iiFmTi^ w^^n^^i ri$ %•/- 
^«f , ^^ *i%%^ rS Xin K9tXiifU9ii, 

K £ O. Ke. 
KAEnNTMOS- ; 

TM09v^ AttKticu^ian fitWfXtvit T(04^iltm 9r«Ai#fx«y, 
ftmrti ^•xtM /uifn rn^ «•oAia»? d|v/3iA«f Tif ir>jo-«tf , •«! Aitvw 
ti^tiv$^yr»7s fii>arn tTf/^u-^uf' 9«« t^» woA<f «AivS-ff^Jr^»!. 
5f;^jiw )i J|^ Tft^vfinf «VyiwcAfvr^j, i^nxtf uvtv Xvt^m * ct 
f^ti eux^fiixatrtt wmv^t^tk^ifrti ivnyytXi^orrd. . Ev^ie^/Stf^ 
J4 r^dmyif ^^ K%»rt(ifi ^vXurrm rnf sroAii TdiV fttnt^i- * 
^Ha-i fta^irifrrtr* * «^ X<» ta'? wJof eiXtaiiX^tq fM^6/tcifm, 
JOittifVfM^ 5rtf«r9*«? xXlf-ucxag i^iiXt riif ^i^ufy w ^*«ifT«- 
ri , /(^ r5r«fc^r<B6T3j» ci^furiif furei ^%ii^£f hei^-nvtf, 

§[ YJXtiiVfm EWtf-ic» «roAfo^xiSV* r» r«;(^8? Trtrlf- 
r»f, r«y weXtfcitnf hnX^efntf ru^tc-a-a^i^m' tKoisn 9i 

' 61 oix%^ tS %t KxXsfcifH MflT. et Codd. Ctf/! ^3 «^*Tf^« - 
Fior, quod melius e(L Mayb. 

3 Mag^ts occupato Pam- atque iteitim fummo mane 

tonio, compofuit cum fpe- eandem. Facium dolo proc^- 

culatoribus , ut facem ami- fit in regione ufque ad eum 

cam toUerenc fub. vefperam locum qui Chius dicitur. 

c A P. xx^x. 

CLEO. NYMUS. 

Cleonymus Lacedxmo- fumraa diligentia cuftodiens 

niorum rex , Troezenein ur» civitatem , cum his qui no- 

bem oppugnans, ad multas vas res agitarent, pugnabat. 

urbis partes circumcirca ex- Ciim intus illi inter fe dimi- 

peditbs jaculatorcs colloca- carent, Cleonymus appofi- 

vit , et emittere juflit , jacu- tis fcalis , evertit civitatem 

lis infcribens : Venio , ut atque ftirjpuit. Et Spartia- 

civitatem in libcrtatem t.fCe- um prafedhim cum prsd- 

ram. Trcezenios etfam, dio impofaiti 

-quos captivos habebat,*fmc _ _ , ^ 

redemtionis pretio dimifit. * Cleonymus Edefam 

Captivi in urbem reverfi, oppugnans , cum mcBma ce- 

fauftum nuntium adfere- cidiflfent, et hoftes exircht 

bant. EucUunkbis vero dux fa|;ifligeh , (qusUbet fariffa 

cubi- S T R A T. L I B. II. . 123 

r«^iw« «1»;^«^ Sf UxtuUtut' hrv»»am i^f tiffrS ^i» 
Xuyy» U fitfif' ri^ ^t *^H-tirtC$ iQ^ THt Ttfr«9v 
irtfiiTttf ivtv i^^arm trm^iy «-«({«yyMA^f , «V rvfAfu* 
{«rtf H r«(<0v«^«^«l , }<«A«/3^y tl/^Tt^tuf rtuf X^f^l 
niv 9-»(t0-a'ecv y ^l^ xMrij^tif, rH9 ii i^/tchiti irtt^d 
srAfv^dy ixtfrK ^«(^fAd^orrAf oj^ctff riv fMUXfkit* «i ^ 
fA4^8«yr« rZit crtt^trrHt . •! Sf «yS^f AjMrrf f ««-«y * •< }^ 
MT«T<y ir«(^fAd-0mf «yMAM rvi; ortt^ta-To^ifitSy W ^X^' 
f«f «AfVx^ '^* 9^ic-m( fU^t^Hj T^ KAw>f«/«*« ^Mfirvrf. 

K A E A P X O 2. 

]Ca/«^>$K 'H^jcAf «inff 9 iK^iinKn ttttirnrMf fiaXift^ 
Mf, fttc^d^^HS trvnrtafy Mkn^iiTits t^iifttf fvxrtc , Aamiv- 
tvrtiiy i^ai^H9y vfi^i^Hf^ Ttr^tirKHf. liyafttMvSmt «i 
inAiTfly, sTtff^fiMAfff^iff WJiittfX^f fimUif' • }f «'» «UK^f 
2^ }vf«r*f Jf«y Tiff MTimttf ivrtif *mrtu%Hf ^ h ft4 
rtf tivrii 9rl(iTM;^/reMf« rvy^t^A^yrflnrrjhr 'H^«ieAf4^«f, 
Tir«f rJif wiMmi wi^rrHxfffttt) iK^iftnktf xmTtwxtvirtHi 

i% 

cubttonim' rexdccim trat) cu)iisque kms proctclerent, 

Atain phalangem in latitudi- et p«%nam facerent. Qui 

nem conden£ivit. Anteii- cum manibus arriperenc 

gnanos autem, ec horum ^fiuriiTas , hoftes retrahe- 

liHtes, fine halHs coUoca- bant Pofteriores vero ac- 

vit, dato pr«cepto, uc, fi cedentes, inteifecerunt fa- 

fiirifligeri ^ggrederentur, ipii rifllgeros , et Cleonymus 

utraque manu fariflam tp- oftendit fua folertia, ma- 

prehenderent, atque cene- gnitudinem ^riire nuUi ufui 

rcnt Ac fequentes ad unius- efte. 

C A F. XXX. 

CLEARCHUS. • 

Clearchus Heracltotes xiUum imploraverunc Q^i 
trcem edificarc volens, con- neminem aUter audacie im- 
ftituit, uc mercenarii no^ manitatem eorum cohibitu- 
dam exirent, raperent,agc* rum dixit, niU quis ipfo» 
rent , injuriam inferrenc, mcenibus circumdaret. Per- 
vulnerarent. Cives id indi- mittcncibus Heracleotis , lo- 
tne feccntes , Qearchi tu- cum civitatis mimivit : arce 

laat» i ^H POLYAENI mTetMkiW/iivotf /fl«A«/ttWf fittroi t«» J»f t/f <j^4>f , i(gf!f rn /8«- 
>») rm' rpxKTion ^u^et^Sfcxf rtt 9r^«ty^T<» * ««' ffi rw»- 
J^S^df' ff Td finMvrii^m tii hrouna-ij^tm Kxitt^x^fy 9(sH 
rtif tMv^t^iui aTrtM^ofAtfti . • Si n-tft^-iia-ttf rai ^nMv" 
rn^lm ^^krtaraf , rSf^ r^tctn^o-im vVd rS nn^vKoq «f*- 
MXSfiiftitfy 'xtc$^ tftt c-vXtM/ititf y iiti?\Mvrt vxrrttt aiyHf 
wi( Tjyf ttx^MT^Xtf, 

y %}iietfX^^ /3SA9/efv*; ^oXUif rSf vXtrSf etVKrtt' 
-mf^ w^iftt9-tf ix i^^^ t ^^ -MtriXt^i rsf Mwi tKKmt^tKct 
^^* M^XV '' '(SM ^ '^*' rf«TiMiy ht rtSf nvftKm jmMi- 
pttt^f^ tif irixtf A^ttxm ^rcXtt^KnTm» txn tt nKt rn^ 
'ArttKH vrXnoHcfy T«f ^ff frcXirtn h tXmiH X^fh' W 
ntfi/ttf^ t(S^ f**f*^ fttff^/ttm viurm^ tKiXtvrs r^ttr^xt^tO' 
9-gf^ frxfttyytiXtii ^^a-ijCHf^ ^« S^ttxtf m^afmrtf ix. 
rit9 JC^i^* dvrif it , t^i Ktuttnrti^ifi-m vrt^t riif ^«^ru^- 

KlKf 

^ MiH fttiffbim. NHmcri, qui (cquuiitur i t(^ ^^ 
comipti Tunt. H^* ' ^ fi^, non illos arcuit, fed 
poteftatem ad injuriam o- 
mnibus inferendam compa- 
ravit. 

s Clearchus Heraclee 
tyrannus rumores fparfit , fe 
aimiifurum fatcUites, et con- 
filio trecentorum Rempubli- 
cam traditurpm. Q^i conve- 
nerunt in curiam , ad laudi- 
bus aMciendum Clearchum, 
et tibertatem recipien^m. 
At ille pofitis ad curiam mi- 
litibus, trecentos per pr«co- 
nem evocavit , et fingulatim 
comprdhenfos juflit omnes 
in trcem duci. ^ Clearchus multos ci- 
ves de medio tollere volens, 
cum occafionem et caufFam 
non haberet, delegit eos, qui ' 
eifent ab anno fedecimo uf- 
que ad duodecimum, ad ex- 
peditionem in Canicule «- 
Itu, quali urbem Aftacuin 
oppug/iaturus. PodquaiTi 
vero appropinquavif Altaco, 
cives ^uidem in paluitri loco, 
et quieto atque pleno ftan- 
tium aquarum, juflit cafb^a 
ponerc: precipiens ut ani- 
madvertcfent, ne Thi*accs c 
regione apparerent. Ipfe vc- 
ro, qutfi iumlham moleftian» 
oppugnt- S T R A T. L I B. II. 125 

xltcv fiiret rih |ry«ry v^^n^ X^^ ^ ^«-«n»^ jtSwn» 

^ti^^et^f tictt B^i^aa ri 'oJin w «"'«•«••i' rS ^r^tttm^ 
r^«* lw-5» ^f ^itf^ei^ffitt» • iareartfy rinrt f4,vm T*h 
fur^»(pi^Mf i&f^fv|f, kttfcm'Tf09^Hi rkt mrimf tiii rm 
%ihrm rtXivrii. K E <I>. AA. 

A/P I 2 T O M E N T 2. ; 

' A^tf-tfcivnf AttKtim/nivfi.^ Atokvmm rvftftm.^m , . r^«* 

- «^5 fi^itxMi ytMftivnf ^*v ,T*5/r|«iff#f Mtttfttfitf^^i^fmi 

xa^iiyyHPit' rt4i mvTJi - r^wrt*>Ttiis fitSf9^ 'itt ^iv*^m' m 

TtXffmM rni flitif ravriK W»«V^ifTft $i ^vykv tTfWW,* 

M|«m$ Ktcrtt %^irti irrugr^titf* •' ' >. • 

/flf 'A^tTCftim Mtranifitif tiyifctfY r^U ixttTfifc^ytd 
^vrmf xttrei Attfitieufttfimf ^ io-^t)^c7f ^trt r^ttifiA^t irii 
^iTta-Mfy lixo) o-vf iix^tti TrXeica-if, Ht^tf rcTf AJtKtivn 
HarttfTtt^ mm/tmit^/miMaft 'rif. fth.iix^f yv^»fj« «fj h oppugnationis toleraturus, sftiva teis^ore paltiftruii et 

cum mercenariis excel^i lo> caflra morDos procreantit. 

ca, et umbrofii ,. a^uis afflu- Poftquam autem omnes pei;r 

entia, capit, et in lis Calh-a.- ierunt,' tunc cum merceha- 

metatur. Et eo ufque op- rijs etiam tnovit, peftiqu^, 

pugnationem ^xrendit, do- cauffam civium ihtcritus iC 

ncc fuos civcs perdidiffent fignavit. " . 

C A t! ±XXl. 

A R I S T O M E N E S* 

Ariftomenes Laced«fno* s Artftomenes Mcilenio^ 

nius, Dionyfio ferens auxi- nim dux, cum Hecatom* 

lium, exigua incHnatione fa- phonia contfa Lacedacmonioi^ 

fta, videns triremes petmix- f #r. facriftcftflet, tandem con- 

tas, pratcepit fuis mililibus, fcftus graviflrimii cvubieri- 

ut clamarent, Sine fugcre. bus^ captus eft cum aliii 

Hoftcs audita hac voce, in pluribus. Vifum eft Lace^ 

fugam convcrfi funt , rati fc d«monii$ omne$ prakci^itei 

vi fuperari. darc, rdiquos midot, at 

* Aiifto. ia<J P O L Y JH E N I 

fth )« flbiB^oi iuvnnx^itfti ^m^xfif^ irti^tvTjmtf* rS 
h 'A^tr^fthnt )} «rxic i^$XK»fiiifn rif ii^i fA«^f«f «t/- 
twf fcr} Tiif y?» lutnirjy»!»* • tt ii ri i^^c^ »w»^Ai- 
«■«r JQ|tf rii K^fUi if JuwAf irf^a;^«rr<»f) itc «»««f 
t7« fh^siti. ixtiti ri riftoTM «^ «Mi0iM(rK^»K , »#- 
rufdnrtts Hc-hvTtf riftifrtimf ^ i(^ fc' «vrvf ^4 itA^M-fjM; 
MnHrnf^ «ari r£f x^f^ifm ff«^«r irff «(A«(9!#f, ftiir 
rm tc?i§,firiK4ff }Mfiifcif$( rjf lfg«f, ^ttKfifUf^ va-* «wf 

cvmJiJw iJvT^ '*'* «'"^•f* '•'5^ •^*f '«f' •*■? «•«?«?*», W 
ir«(ff i&«WA»f . -^^.Kiy )i ^^Wr «xfv «f ti« Mtrmi' 

$kf ^f^tiht^ fu^AVfUf 4f rkf ftmxnf ' icgf^ avrkm d«-Ai- 
rifirtHf: ivrif n*yiir9 w ^ieA«yy#f* W >i^ Aixma 
V^*r*^«^ i^mf.friAw li^wWi», «-Aif J<«^««m», r«f 
fiijiXn fcff9f Kxrtc rm, x^ftfm^ «^* i* i^H^ iri^ vi- 
«■ffjij mrrtf iffK^fAf i( fwy«f, ^9r«( fvotn^f fii^tfM 
ii94 rif ifiitt iyifUfti, 

y A^tr^' 

^ tt^enitiin «Aiv9rf»«f tuinFl. ec pro itrfir^f^ itrtir^^ 
Mafif» 6$ Subjungunt codices : f(s^ ri rvftj^fT^tfy 
niii quod Fl. n;ff|cd^f. Unde legendum videtur i|^ 
irti r*f^t>^m^ Mafv. 

^riftomenem propter virtu- retur , fimul exiit per angu- 

tis . opinionem cum armis. ftias montis ousvis obvia 

lUli^ui deturbaci ftatim ob- tollens , ac relcindens o^s 

ieruiit. At Ariftomenis Tcut beneficio , atoue ita fimul 

tum attrahens aerem , mol- evafit. Egreflus' autem Ve- 

liter eum in terram detuUt. nit ad Meflenios , qui jam 

Qui in altum fufpiciens, ad pugnam ituri erant, et 

3uanquam circumdamia un- repente fumtis armis ipfe 

iquQ prflccipitia yideret, ta- pbfdan^em ducebat. Laco- 

tnen non abjecit omnem nes Ariftomenem denuo ^in 

^em. Sed univerfiim mon- armis confpicati, et iterum in- 

tem circumfi)iciens, animgd- fequentem eum, qui a prc- 

verfo anguito foramine, et cipitio deje£his fuerat, e quo 

Ser illuQ introeunte vulpe, nemo unquam falvus evafF- 

efringens e mortuis os, ap- rat, omnes in fugam conver^ 

Srehenfa unius vulpis cau- fi funt, rati fuperiorem hu- 

I» qutmvis ab ea mordt-^ mana natiura virum efte. 

^ 3 Arifto- S T R A T. L I B. 11. la; y *A^tT^inii Mtrcylitify M;^^A*^f Jsr* AmMtiju- 

x^micvXATg^ 4^ riif Zto-fi^Hi mfroLKHvvtLS y ths fuf fv- 
Aitx«V iwM' K^v^tt Yi ff$ r^f £W^r«v «-«e^fA^^Aii, Ji^ 
Ttti antt^tts ivrsff ^^ianXtlta-tti rf TS/ttiiH riif X«Axm/jc«| 
aiyf»^t9' AVlXTOMEaUX AHO AAKJ&^AI- 
MONIQN ABAABHS AKEJ^f^BH. tSv wtnrmt 

t *A^tr»ftifni i Mtrritff^ Attxtieu^vien ruf Aforxi- 

iuh vmcmf nri^irwt (L^m ^ 9(sH '^*^^ xt^ttXoui ^t^ti^* 
»"»T^» x^vvHi u.9i^»iy t(SH vvKTcs tion "" ^^ttarni <«■•- 
^wniTKt xitri o-ufA/xtr^df httmjM rtii ^Attxtie^ftdfiotfy 
f|« xo?it^ ftsrti yvfuixeif t(^ woti^im votn^v^i^iio-h, o't 
fta Ji AtocK^Mf hx-t^ottHctf nyn^i^Ttf ytyo^ttotfy n-^oito-ttf 
ii fci^f jjr^ nhofhf T>iHOfet* ol Tt ti^o rSf 'mwon xtt» 
T€fitefTSi, Tto ^i^n o-ZFOLa-if^tfoi ^ «rAttrirf xoirm^oftvrotf' 
rf$ otvrSfy f(^ }« i^twvtvntfrts »%9tT0. ^^ Cmit, w^ortMoiff, 

% Ariflomenes MeJTenius 
capms 2 Lflcedsmoniis , et 
in(vincula conjiedus , ad ap- 
pofimm.ignem fe ipfum ac- 
clinavit , ataue combuilis 
vinculis cuKodes quidcm 
occidebat: clam verp Spar- 
tam ingreflus, et eorum' 
fcuta Chakioeci templo affi' 
gens, infcripfit : A R I S T O- 
MENES ILLAESUS 
A LACEDAEMONIIS 
EVASIT. Hoc patrato, 
Mcirenam reverfus eft. 

4 AriHomene^ Mefleni- 
v> cum Laced«monii viti- ICE^. A3, tim facrificia Diolcuris pe^ 
folverent, cum quodam ami* 
co, ambo candidos equot 
confcenderunt , et capitibus 
aureas flellas addiderunt, atn 
que no£be jam ingruentey 
mediocri intervallo Laceds-^ 
moniis extra urbem cum 
uxoribus et liberis feftum 
agentibus apparuerant. Qui 
Diofcurorum apparitionem 
efle rati, liberius vino et 
voluptati indulferunt."" At 
illi defcendentes ex equtsr^ 
ftri<ftis gladiis plurimos in- 
terfecerunt, atque fic inci* 
tatis equis difceflTerunt. CAr. xxxxu 128 POLYAENI K E 4>. AB. - 

K I N E A 2. 

O* ^i^) Mttrrlmetf iym 'to-^t vf ^n^W 9(^ Matf* 
rtnZin ' ffuH^t it Mieyriy^K hrtKif^VKtvic^tu sr^of &itfict}iii 
tri^i nic^S* tifm^ivimq' KiVMi « *A^m$^y hn^tiKH ii 
i M^i^^oi ^ivrS An/^^T^tts h r«) /titixn , ^f^i fHi Mtiprt* 
rittg t^n ' f4Mi^f tk rif «^f A^ a/nL^f fn^tt^iif , fi ritf 
yroMfiUti ^rretf cftsXv/nrtnf /StiMc-^ttf' /^ y«f Wv «ItA» 
^of ^td rSv ^ft^i/Mii, i^-d^tcfHf y 'tftt /ui ^tt^Hn r^i^ 
^-euof Ketr etvrS J(st^ KetTec rns vretrfH^s ' •/ Mttfrtfitfy rig 
hrtKTifVKHttf et^ir^etyrorr^. 

K J5 4>. Ar. 

H r H T O P I A H 2. 

^xc^f tTrcXto^KHf A^nfciuct' y«/u«y tKV^e^o-evf ^etrft' 
rf) y^ei-^etftt o^rti<ret(r^«f fr^U 'A^nfoliHi- S-tfiwtrof *fV«* 
*iiynTH^^^ @a^'«f, l^m vX^m fnKtret^ eixoXtcufAifHi 
^K^S ^t^Xi/iM t^ A'A*?) /S^X*" ^f "^i^^i^f 'x-ififietKMf 
U iKKMo-iet^ «wf-fAd-AV , *'^Ay}^, liipn , ciMA7rcy^ ifi$t fikf eif C A P. 

C I„N 
Pugna Mantinenfis «- 
qtii' foituna a Thebanis.^t 
Mantinenfibus fadla erat. 
Voluerunt Mantinenfes le- 
garionein ad Thebanos mit- 
tere de fepeliendis mortuis. 
Cineas Athenienfis , cujus 
frater Demetrius occubuerat 
in praeiio, ad» Mantinenfcs 
inquit: fe potius fratiem 

C A P. 

H E GE T 

Thtfum oppugnabant 
Ath^ienles. Legera jufle- 
rant Thafri: Qui rogaverit 
fcedus cum Athenknfibus XXXII. 
E A S. I faciendum effe, mords i-eus 
€^0. Hegetohdes Thafius fuum expcrtem fepulcri re- 
li£hirum , quam hoftibus 
cladem fuomm profefTurum 
efre. Etenim fratrem ob cam 
cauffam promto animo mor- 
tem bppetivifre; ne tropx-^ 
um contra fe atque patriam ' 
Ihtueretur. His auditis, 
Mantinenfes a mittenda le- 
gatione dellitcrunt. 

XXXIII. 

O R I D £ S. 

videns multos cives perir* 
diuturno bello ^ac «&me, la- 
queum injiciens coIlo,*ve- 
nit in concionem , et , Viri 
inquit, cives, me quidem, 
ut vobis libet, et quemad- 
modum S T R A T. L I B. IL lap 

TOf f*/**». &u(rt4t ruthct uxna-urrtSi /(g/t^ riv vi/tuv iXvc-u9y 
f^ rc¥ 'Hytirc^idKV «'a/cv e^vA«^y. 

K E <D. AA. 

A E I N I A 2. 

AetviUi TiAfo-/W«, «^i^cwdf, ii^ K^umftr^i &trru)iiu( 
6tn*/t , S^^y^it;*»!» •o-u h xifcmu^ j(^ ^oru/ucti o^tt^tu ' uTti 
TctnrH ^tH ^^ciix^tf tTri rv^uvfi^u iiu rotuvrnii r^i ri^ffii. 
#i K^ufAntci T«y ^vXuK*if rvi^ ^oXsa? u7rt/u,t(r^Hf' o ie Ah- . 
»/«? ffiita-^6>a-uro' i(^ /^ix^* r^tSf ir£f ux^t/Serurtif in-otei- 
ro rtjf ^vXuxijf , ms rt rui ruxrui etfot^ reif ii/ut^£f uo-^u 
XiH^ui roli uM^t /2u^f^iia-tf. hroufHfitfo^ m rhToif^ uh 
9(^ ^Xeiofu^ TT^oa-s/tcta-^Sro <pv?iuxug ^ u^ /ttuX^Of tvdoxt/tutit 
TJ»» <p^iieu9 ^^ ta-^veori^uf yrotHfttfo^ ' rtig Ys ^oXsAii rift 
rS a-ira ctxurrif U9ro/u,t3-^Ha-9)gj .«JiA^ft» uvrS ftms^of urtXi 
jMeS"j)Kf ictcr^oiia-oitcsfof^ v^s^ufui «5 ^o?iv tjjv Tr^ocoeof. iirti 
tn rcf ulsX(pof ^sxu/mXoyof rns X^^i^^ <t^oJi/|«?, t(sf^ 

^ #--«♦ ' ' * sr«^«f 

67 Qinf. oj(,v^ort^uf. modum vobis prbdeft, tra» te. His auditis Tliafii et lc- 

^te. At reliquos et fupfir- gem abrogarunt, et Hege- 

ftites cives mea morte coiv toridem mcolumem ferva- 

{ervate, legemque aniiqua- runt. C A P. 
D I N 
Dinias Telefippo natus, 
Pherenfis, in urbe Thellalia 
Cranone degens in paludi- 
bus et fluviis aviculas aucu- 
pio venabatur. Ab ejusmo- 
di vira afcendit ad tyranni- 
dem,talibus machinis. Cra- 
nonii cuftodiam urbis pre- 
do locabant. Dinias eam 
condidonem^ accepit , et uf- 
qoe ad trienAium fumma 
cura, diligentiaque excubias 
ejit, ut no£les longe fecu- 
nores efletit-diebus, lus qui 
Polyttm Strat, XXXIV. 
I A S. 

intempeftive ambularent. 
Eam ob rem laudatus, plu- 
res fibi vigiles conduxit , ut 
majorem laudem adipifcere- 
tur, fi curtodiam munitio- 
rem efficeret. Cum vero ci- 
vitas frumentorum decimas 
mercede locaret, fratrem 
fuum Juniorem ab omni- 
bus officiis immunem fub- 
omavit, ut eas conduceret, 
fumme extollens et amplifi- 
cilns reditus. Sic, cum fra- 
ttem fuusi decimarum col- 
I ledtorem i^o. P O L Y A E N I 

TAfV j^a^im^ J(^ G-vXtityitti rm ^SKursvontivMt xtc^Sty 

»A;y<o* veci^aorii ^ eiMCf^t^u.f t«7? a t^ woA« ^t;A<t|o t«^ 
«3-d T^? ^oAf&;f TiAA/vflf?, ^ >}j<povT«tf mrireLi otyafUfvaiy 
TfXeiHf ^tXim TroXiTUi az-tKTMeLf ^ rv^ums K^«y4vy/4vir 
iytHTO, 

K E 4>. AE. 

N I K fl N, 

0^ju<ifcsm , JTd^ii^ MsTo-tifi^f t^itcei ' 'Ayti/tiux^f Msroitvian 
f-^urnyoi >iC)^ti<ru? uvrcv ;^ iXmv ^r^onyuytf U tKKXvimf 
rm Mtara-nviofv /Sua-una-B^Kro/tctyov ' o dt v7rto-xiTo TFU^tt' 
Ja^a» uvToli TUf <I>f^«$, H,<ruoy uvTOf (pvXu^fiUf^ irei-»^ 
v^irrov Msg-o^nmy uoiXnnon .vvktu ^yA<*|«t5, T8f fth 5r»A- 
hii tKfMvo-o u^o fi^uxi^f iturifiuToi tmo-^tif' oXiysf 

h 

6% MfT. Tmum. le£lorcm in urbe conftituif- 
fet, et multos ei juvenes flo- 
renti actate prsditos tradidif- 
fet, qui agros obfervarenr, 
et coUigerent decimatos 
frutftus, cum feftum cele- 
braretur, quod T«nia nomi- 
nacur, in quo omnes Cra- nonii iudunt, conjungent 
cum urbis cuftodiis publica- 
nos ab urbe , et cum fobriis 
obruens temulentos , am- 
pnus mille civibus morte 
affedis , Cranoniorum ty- 
rannus evafit. C A P. XXXV. 
N I C O N. Nicon pirata a Pheris Pe- 
loponnefi frequenter eru- 
ptione fiida, . multis in)uriis 
Meffenios afflixit. EumAge- 
machus Mefreniorum dux 
per infidias captum , produ- 
"xit in concionem Meirenlo- 
rum, utfupplicium de ipfo fumeretur. At illc promifit, 
fe traditurum eis Pneras, i 
fe incolamem *ac fiilvum re- 
linqoerent. Morem geren- IT 


tibus MeiTeniifi, no£lem 

tem lunae obfer 

multitudinem parvo in- 
^trvallo fequii .paucos vero 
(«cuia S T R A T. L I B. 11. 131 \t i(sM "^^i^ ^MfW avrS >(SH ^* vif^nfui f/jm^iTJurm^ t^sH ' 
mu^irrm r»i TvA<»f, «< ra ^o^iu ^i^tirti^ ruura 
fi-^eirrti , t« |/^»i a^xa-ec/uev6t , riif i^h rm xvXmi icpinv- 
r«v' 61 ^t xMrmi tTfifiim o-v/^t^tromfy TJ|$ x«Aii^ 
U^MTiiff-tfy, 

K E O. Ar. 

A I O I T A 2. 

»A«i « ^vv0(^y«(, A(poLfug «A«, ^S-w^aj fciydiXMq X^viftet' 
rt rm 'U^cuim rtvtcf. 6t ^otrifmg iri rtlg ^vXaq ^oXtii- 
juf i{tf\ xa^ofitXSrrtf ro7s m^trtvfiivot^ rec9 xXeS^ecf rm 
TvA*», ^ cvj» «vr«7( w/novTf^, tXec^ot §c^ofcec\ei.fctvot recf 
^Xecidy^uf ^ ^ rec ixfcecyeiec rSi Atoirec hi^rtfc^i/ecv. • 
df T«§awAJj^/«? ^-f i<r«t5 icA«J«f ritTj ^rjfcocixtf xecreC' 
rxtviffocsy «rrfVf/tf-vj/fy «VT«7f', vvxtj» 0-vy9-f^fy«if, xie3'' 

69 Cane. ei^ecfiiviif, Fl. i^ofUvH^, legendum mfofciw 
uc in margine notaiat Caiaubonus. Mafv. (ecum ire, et ingentia flk* 
pukrum onera portare. Ac- 
cedens autem ad miirum fe- 
cunda vieilia, vocavit cufto- 
dcs, prodito figno. Quibus 
tum vocem ejus, tura fi- 
jnum agnofcentibus, et por- 

C A P. 
D I O E 

Diffitas' Achivorum dux 
cum Hercenlium urbem 
tperta vi capere non poflet, 
•cculte cepit, quibusdam 
Herefcnfium ^randi pecunia 
corruptis: qui fape venien- 
^ «1 portas , cum his qui- " 
bus portarum davcf erant tas aperientibus , aui porta- 
bant onera, his aoje<^is et 
ftridis enfibus, portarum vi- 
giles trucidabant. Qui fe- 
quebantur, faito impetu, 
urbem occuparunt. 

XXXVI. 
T A S. 

commifTa, fermones confe- 
rebant, ^toue compotantes 
clam exprefierunt claves ,* ct 
effigiem Dioete "miferunt. 
Qui fimiles et equales cla- 
ves publicis comparans, mi- 
fit ad eos, ut noitem ooniH- 
tuerent, qua porus aperire 
I a vcUent. 132- P O L Y A E N I S-^otrt«reuv «<r^A9"e». fv- ftiv Tw r^ctriiyn/iM rc rm fix- 
Xetvw/^Atv ^ec^io-^sjt ecvrct? riif «o^jov* iri^a/ ob «c-iAB'<vi 
i)C^n<ricrc ' h^etdti ycco et 'hf^oueiS rS ygvojxiva o-vyivrt' 
I|g9r«^7}or0ey , 7r»X\6i n «vrt? >^ ruv rtig TroXieti rovA 
%fcrrH^ct, , ^«/sjjS-wf «vVaV Atoirmg rn? ctiXTfyjcru^ «xt 
Xivcf xxret 7fo»xii /tci^n rns z-oMms ^turufrecs ro yroXi/tt: 
xov a-rifcdm-tv, oi Ti 'H^ou^i TroX^u^o^iv ^o^uv ctOari'^ 
ym uxHovrii Tri^iriy^^fiivoi ^ vruvru fciru TroXntciuv ^va • 
vo/tcia-uvri^ ^ «|gA<9ro» ri}i 7ro>itv ^ ^ /««3" ifci^uv iTr^i 
, c-fiivG-uvro ^^of Aioiruv , ixirivoira uTroXu^eiv rnv Trur^i- 
^u , «i ^G-u^ti vTrixooi '^ivncofcivoi .rolq A^ouolf, 

,K E <D. AZ. 

TI2AMEN0 2. 

Tt(rufisvog uyafv ro r^uroTn^ov ^ o^vh^ ^oXt^m toe,/, 
VTrt^ rov roTTOv Trt^iTrirofciva? ^ ^ ficiiv iTri rni yni i^u 
vovrug y o-vvnKiv co^ ^i^tcri§ uv^^MTrn^ iyxft^nfciiiii l^uvei 
oxvol^v* >(^ ro ^a^iov i^ivvno-ufcivog ^ roT^ iyxu^fcivot 
hn^i/ug¥0(^ xurixf^i r^i Xo^mrug '^lmuf. 

KE4>. AH. vellent. Dicetas cum pau- 
cis militibus intravit, cla- 
vium ftrate^emate patefa- 
ciens ipfis introitum. In- 

freflfas vero, ufus eft alio. 
ottquam enim HeraEenfes 
re intelle£la prQfilierunt ma- 
gno numero, locorum urbis 
periti, metuens eos Dicetas, 
tubiciries in multis utbis 
partibus juffit diftantes claf- ficum canere. Hcraeenfes ex 
omnibus locis multas tubas 
audientes, cum circumfona- 
rentur, omnia plena hofti- 
bus exiftimantes, urbem de- 
feruerunt. Et interdiu le- 
gationem ad Dioetam mife- 
runt, fupplicantes, ut fibi :pa- 
triam recipere liceret: fe in 
pofterum Achivorum impe- 
rata fa^uros« C A P. XXXVII. 
TESAMENUS. 

Tefamenns cxercitum di> minum ibi latentium metu, 

cens, cum vidiflet multas non confiderc: et locum 

*vcs fupi*a «um locum voli- perfcrutatus , aggrefTusque 

tare, non autem in teiTa lones pofitos in mfidiis in- 

6oafid€re, InteUexu; eas ho- texfecic 

CAP. XXXVIII. § T R A'T. L I B. II. 133 

K E 4». AH. 

O N O M A P X O 2. 

T«f Bwa/Tft^», T«» ^iftc^v t^uyccym, rcci 3-t;A«5 ^O ^^^^ 
»6d6fC)ia-»i y tUvcc /uh y^ yvvduxetf^ t(^ /tairi^uf irttoTt 

'f«|5'j, W 9r«tT£gfl6$* »•*<> Jf T8TM¥ T«J <MrAlT«? 1eT«||. 

nfAM-fd«cs a-vyeii tijv sra^ico-jcfv^v Tflj ccTTdvoietg ^ *If «?ro- 
^«V«fty jj K^ccTHf sr^S-w/iWKTf , , ^^ o-vui-^tti fifiiJC^f ocH' 

Mftdff XXTCC fUTH AflCySJv, X«t» TflMf tXUT£f6f^(V XtPV^CUi 

iyKxTXx^iJ^ccs ?rgT^«f, ;|<^ ^«Tfd/S»A«fj yr^o^yt t>iv Ivvcc- 
ffiv U To v^«Kfi^svoy Tr^iov, «Jf S« o/ MflcxjJovij am- 
fiovTtg nx^6/3o?iiTxyT$ , o/ <pM3ceig ^^oatTrctyfi-ccvTO (ptvyav 
U T« ^o-flfc T« «^«^. «< /ttb S^ Majri^^vsf 9"«^ i^j^ 
^'fi/^lj ha/KCVTtq 'fTTiKHvrt' tl Sf «two TAJiy M»v^av T^f 

rjT^itS ^ ^ sfA/3tcXt,cmi rvvtT^i^ov tj»v MccKt^^ovixiiv ^a^tcy- 

70 Mclius conveniret ocxroixoiofM^ru^ dirutis portis, Aliud 
verbmn in codice fuo lcgit Intcrprcs. 71 MIT. 

C A P. XXXVIII. 
N O M A R C H U S. 

Onomarchus Phocenfis, ret , montem obliquiiin poft 

cura Elatia a Boeotis oppug- tergum ocoupans , et in ca- 

naretur,^ edu£lo exercitu et cuminibus utrinque abfcon- 

portis claufis, liberos et uxo- dens faxa , faxorumque ja- 

tes et matres atque patres cglatores, produxit exerci- 

ordine conltituit. Ante hos tum in fubje^Stara planitiem. 

autem, armatos coUocavit. Cum Macedones impetentes 

l^elopidas cum apparatum jacularentur , Phocenfes, fi- 

<le^rationis cognoviflet,eos mulata fuga, ad medium 

«it mortem obire , aut vi- montem -fe recipiimt. Ma- 

ftoriam auferre vclle, non cedones incitati furore ac 

commiflb praelio difcefliit. robore infequebantur. At 

2 Onomarchus cum aciem illi de jugis laxa dejicientes, 

*dvetfus Maccdones inftrue- phajangem Macedonicam 

I 9 conte- 134 POLYAENI 5-^i^«f, f(^ T«7f ^cXsfctoii ifA^aXbJtn. tl fih ^\ MttKS- 
iim t£¥ fch oVwS-fv 'sUf3ccXb.evrof ^ raf oi ccvnfB-p rHf 
5rcT^«5 fitcXt^ovruf ^ c-v* TroXt^S vovm ^vyorrtg tcvt^a^fia-tcv' 
tv fl^wT»! Tti ^vy*i rov /3et<rt>ieec rcJv Mecx,t^ofm <pi?uw^av 
(peca-h «^«f, HK f^oyov, oi^ ift^tii^fic-et a( Tft^ ol Jc^toi^ 
h* ecv^ti ^oiiio-Affcocf a-^oi^ori^ecf TJjy ifc^Xiliif, 

TfA*$ T» /3 fSifixiii rSf UtXvouvH 'Zr^etrnynfMrm. conterebant. Tum Ono- 
marehusPhocenfibus fiofnum 
dat ut reveitantur, et in ho- 
ftes incurlionem facerent. 
At Macedones pofteriori- 
bus in fe irruentibus, fu- 
perioribiis lapides projicien- 
tibus, magno ne^tio vix fugicntes difceflerunt. In 
ipw fuga regem Macedo- 
num Philippum dixiffe fe- 
runt: Non fugi, fed rc- 
ccfli, quemadmodum arie- 
tes, ut fecundo vehemen- 
tiorcm impreflionem face- 
rem» T«J« S T R A T. L I B. III. 135 

T«^f IVwjv iv T^ Tg/T&) tSv 

n O A Y A I N O Y 

STPATHrHMATnN. 

HAEC INSUNT IN TERTIO LIBRO 

P O L Y A E N I 

STRATEGEMATUM. Atifuor^imy r^ttny/iifutr» /3 


Demofthenes 


2 


nix^, 


4» 


Paches 
ri>.fdZm 


«s 


Tolmides 
^•^^im - 


V 


Phormion 
U^tnr^im 


# 


Clifthenes 
^\i^i%*i 


4» 


Fhrynichus 
A«x«CW 


V 


Lachares 
'Kixfm 


« 


Archinus 
'l^tx^imf 


{y 


Iphicrates 


63 


Ti^ftfi 


'^ 


Timotheus 


17 


X«i85/«« 


If 


Chabrias 


15 
« 


Phocion 
lA^Hg 


y 


Chares 
^(fnfui 


4» 


Oiaridemus 


« I 


tjkftir^fi ^mkm^tit 


« 


DemetriusPhal. 
^O^t 


«s 


Philocles * 
Ti?iH rS 


iFtfitM rS y /3i/3Ai». 
14 


no 135 P O L Y A E N I 

nOAYAINOY 

2TPATHrHMATnN. 

n P O O I M I O N. 

Koy rSii vfUi r^irdf y3</8A<w, ii^mrar^t j8urt?\.eig , A»- 
rMfiH , ^ Ovvi^t ^^6<r^i^ti raf¥ Xr^ttmynfcar^f' 
a^* it H 7t^Xif4,Ha-t fiivvf, ecXt^d JK^tf t^» «^n'w?f u^no-tf^ 
i^iXtfMtrccrw eiv XV^M'* -yi^^tf^ ^ r^ttrnytxti a-c^iet , tffiij 
ri^ni. a-^ecTt fs.h yec^ rtii ic^^Ho-t rni ^oAmxijy J« 
rg«*T)jy/»$ HS^ ^^o/AVj/^^xs. »1 T«f? flroAft? U ro ^^ecr- 
«•Hf X x^n vTrec^orratf. vfceis ^€ riii etvrtK^arro^eb u^xiif 
(e;^«»ti? , i(^ rSf «A*»» Tr^oi^rjKortq , «« fictrec r^ecnjyix.ns 
hrt^^fcns /8»Ajvia-B'i T<i rv/tc^i^orrec ro7i ec^x^fcivoti * atf 
n « fcs* «C*"!'' W •yy«^i'«^«» tj»» yfot^f rol^ r^it- 
TJjy^xo^P tv^viLtnfceCG-tf' iv Te .ToXifta , t/ J|^ ;^ y^ec^etf , 
5r^«5flAw y«f^. 

T<Ao5 T« iF^otfiiH. 

, KE<^. A. 

P O L Y A E N I 

STRATEGEMATUM * 

LIBER TERTIUS. 
PROOEMIUM. 

Etiam hunc librum Stratc- officium faciendum impel- 

gemgtum , faniSlinimi lant. Vos autem imperaco- 

Imperatores^ A n t o n i n e et riam poteftatem tenentes, et 

Vere, dedico vobis : ex qui- fummaE rerum prafidentes, 

bus^non fulum bella geren- fi^mper mUitari quadam fci- 

tibus, verum etiam pacem entia de fubje^lorum ufHit»- 

agentibus , maxima utilitas te confilia capitis, ut etiam 

^afcitur miliraiisars et indu- tempore pacis animum iii 
fti'ia. Omnes etenimRerum- ■ militaribus cogitationibus 

,,publicarinn gubematores exerceatis. In bello vero 

decet rei militaris fcientia et quid opus eft: fcribere? nam 

prudentia , qua civitates ad manifeitum elh 

CAP. I. S T R A T. L I B. IIL 137 

K E *. A. 

A H M O 2 © E; N H 2. 

Anfcdc-^mi n»Aa AttKontKi^ ^^s^m i^nnt^^ tz-Pavm 

otS ^ fttCK^civ H<nii. f!tn ^h i7ri>^u,^09 oi ^oA£/e««< rn 
*^Ak^ee. AvtfAoc^m^ 5* ^ * iTri^^i^eti iact riif »-oA<y x«- 
riffj^^s T^y ITt/Aov »yd^2f KSvtiV. 

/sf Anfua-^ivfii 'Ax«§»«f<wf iijff *Af^lx>*'^ ^j»etm' 
y«f, uvttK^v UtXo7F6vyno-tm ir^titroTihsvt , ;^«f«$^«s A<f- 
yaAiff ^tft^yHa-ns. o^m os TroXbM xA»«y«( t«V ^oXtfctUi^ 
9(s^ ro s-^ccroTTi^of vm^^aXMyyHfotvo* ^ if ri koIXov i|^ 
Xox^^tf ivetXo^^na-t* ovXireci ^ J(gfjj ^ ^iXSg r^tecKO<riitg' 
owi iyFH^tu v^t^^ukec/yno-Mctt oi ivecrrioi Kecrec t* 
vvt^^ecX^oi ecvrSv, i^ecvecrecvrti Kurec vatrH yt¥Ot}(ro. oi 
fch vTTS^s^ec^Myyno-ecv ' oi Je i^oTrto-B^tt i^ecvif^ecf' t(gf!f 
et^m ^r^oc^STomg^ H rvv ^oXbM irofu ritf fcecjcw ifiKifa-etf. 

I Deeft negatio et legendtm h /tcecK^ecf So^f. Caf, 
2 MfT. eisror^i-^oti iter defleStens. J 4^*^*^^ cfnjetf. Caf, C A P. !♦ DEMOSTHENES. Demofthenes Pyk) Laco- 
nica civitate prsfidium ha- 
bente, navigavit ad Acvani. 
.Lacones Pylo reli£la, Acram 
contenderunt, fperantes fe 
jam egredientem deprehen- 
furos, cum via longa effet. 
Jvn appropinquabant hoiles 
Acrae, cum Demofthenes re- 
verfus, Pylum inancm vi- 
Torum obtinuit. 

2 Demolthenes Acama- 
noi etyAmphilochos ducens, 
«adverfusPeloponnefios ca- 
ftra locabftt , magno torren- te intei-poliio. Videns au- 
tem longe plures ho(les ef- 
fe, et exercitum includi 
pofle, in ctvum et infidii$ 
aptum locum abfcondit ar- 
matos, et (bcios trecentos, 
ut fi includerent hofles exer- 
citum 'numero , confurgen- 
tes ipfi a tergo adorirentur. 
Hoftes incluferunt phalan- 
gem. lUi vero coniurgen- 
tes, et repentino tumultu 
hoites invadentes, parvo ne^ 
gotio atque labore pi^nam 
vicerunt. 

I S CAF. II. 138 POLYAENI K B *. B. 

n A X H 2. 

x^mX^o-iftiUf 5r^d«A9-«v/f|» r3 ra^m i^innrt' a-vt^i- 

^v)^xKii9 eivra 7rt^i^rf,f ro Notw» xttrec K^ttr^q «le^Af. 

j^ ToTi *lxmx* U rvii jrdA/i» ^Z^^r» Hvnyu^tf^ iif irw«#- 
r«T»5 ^ /tctra rSr^ KumKtifrurti, ^ 

K E 4). r. 

TOAMIAH2. 

ToXfitin? *A^nfoum "^ti^io-ufiifuf dvrS JcB^Jyoy ku- 
rdxoycv uv^^Sf x»^xim' tKxs-M ^^oo-itif taT» ftuv^ i^tco-Ktf 
»g f^iy^ci KuruXiyetf ivrif' ^U dk u/tcetfCf 4 tKUi-cf ^ o^t- 
Tlv$s-^tLf. r^Krp^lXioi fzif uirty^cc^ufro iKovrt?* ol XoiTroi 
Jf Sk i^ei^ofro, ToXfctdng ik rm ^ 7rei^o/u.i}t6ff KU^i- 
Ai|i T«V X^Xiau W ^fVTJjVorr* r^tn^Hi «irAij^»«-i» , ufrt 
^tXiotf^ ^ ^tvrUKoa-iots Ufd^ua-t, 

KEO. A. 
4^Vx0yT« con]t^^Caf, s r^urtvto-^otf, Cant. 6 Inleren- 
dum f6i ante wn^ofAifm*. Mafp. 7 Legendutn rrr^ift- 
KtoXt^ion ut patet ex Diodori Lib. XL Mafv, C A P. 

P A C 

Paches Notium oppug- 
nans, Hippiam ducem Pi- 
ruthn« poltula^it, ut e mu- 
nitione ad colloquium exi- 
ret: fide data, fe illaKum et 
vivum cum remiffurum. 
PLftquam vero proceflit, cu- 
C A P. 
T O L M 

Tolmides, Athenienfibus 
fibi mille virorum dele£lura 
decernentibus , fingulos )U- 
vencs accedens, dixit, fe il- 
los deledurum. Utile au- 
tem eiTe, (ingulos infpicere. 
Ter miile ultro nomina dc- II. 

H E S.^ 

ftodia penes illum reli^, 
Notiura vi cepit : atque tum 
Hippiara vivum in urbem 
induxit, quemadmoduin in 
federe promiferat, et poft^a* 
jaculo peremit. 

III. 
I D E S> 

derunt. Reliqui non obe- 
dierunt. Tolmides ex his 
qui obediebant» delegit il- 
los mille et quinquAginu 
triremes implevit psb milk 
quingentis viris. 

^ CAP. l¥. S T R A T. L I B. III. 139 

K E <J>. A. 

<D O P M I n N. 

rfitva-ccrr6 aTreurHm^' « J« Kov^tc ««S-Jiti» t;^^fr<x«y «Jf 
'Ad^ifWdYv ^xoy r^ ^n/tca xoeA^yro; «&vT«y c; Tiei^eua iii 
rix^^' '*"*'V /*!!' ^^ia-/3tvrcuf uffrituxit ia-ec 'irv^n a.yrm- 
rSmi' «cvrof ii tlcftcx>^eif v^i ^via-Ui a^jula-ur» rtiv vw- 
iarx, «1 Xcc>iKtdHf j »(SH '''f Kafiia-Ko^t^ rec Ihac^ i^^cf 
rm fpfAta-oc^ rof ^•^/niMm 'A^iiYcc^t «•iwA«w««»£y , a^pvXtt" 
xTifS '(SH T?f vlXtui 4yf r^"? X^e,»'^ «^C®"' « ^^ ec^vXci» 
xrasi IwiAS-*)», «A/ya /«« Jig^ef rinf ^oXiif Kecria-^tf, •aii 
•t $19 A«MC xxrec riif ;^«^^«y, '^yreca-ecv i^nyecytv. 

fi ^o^ficieev r^tecKarrec fdiif 'ix^Vj 5r^«5 ^tvrnKamt 
fovi ^raXefcieiff ecfecxJ^H^, rrec^t recf iiiec^ eifec ^irrt' t(gbj 
wec^et riff rec^tf reHf hecrrian avreif tK^faf ^r^iiytf, o^- 
^ia4f recy/uecart. ruf Sf hecrrie^f itei riif srdA^jyy sr^od-v- 
ftiecf reexi^i heca^ec^Ha-eef ^ ^ rm retxitejf r^tii^etf sr»* 
Av raci ec»Mf h rn ^Mif^ci Kecrec^»^Ha-eef ^ arvft^eef riff 

irec^iect 

C A P. IV. 

? H O R M I O N. 

Phormion cgrefTus in nis cuftodjam agebant. At 

Chalcidenfium tenam , non ille improvifos et incuftodi- 

paucis ex regione dircptis, tos obruens, parum abfuir, 

ad Cyrum appulit. .Chalci- quin civitatem etiam ipfatn 

denfes legationem res repe- c^perkt. Omnem vero pr«- 

titum milerunt. Ille furtim dam, qua^ fuit in regione, 

navem expeditam emifit, abduxit. 

quafi Athenis venientcm, et 2 Phorraion cum navi- 

populus ipfum arcefTeret in bus triginta folvens adver- 

Piraeeum quam celcrrime. fus hoftium naves quinqua- 

Begatis rcddidij qu« repeti- ginta, fuas in quinarios or- 

vcrant : Ipfe vero folyens ad dines difpofuit , et in aciem 

parvam quandam infulam adverfariorum ipfas illas re- 

no^ applicuit. Chalcidcn- £lis ordinibus duxit. Adver- 

(cs, ct quoniam fuas res por- Ciriis vero ob nimiam alacn- 

tabant, et quia Phormionem tatem difperfis , ac veloci^ 

Athenas navigafic credebant, fimis tnremibus, cum ho- 

neque civitatis neque rcgio- ftes inftarent, a longo cctc- 

CftS I40 POLYAENI veuavj hi^etM roui ymfcifouq ^Xtia-Uf eivrS r^tiiKn' t(sf^ 
roLvra^ Kcunc^ia-tt^^ tm reif uX^g iTriTrXet, ^ rai ctX- 
Xm r^tn^cc^^MV rttvrcc yt^«c<ro-eif ^«gAJ^cvAH», ^t/yi r£f 
n-o?iSficta>v ir/inra' ««' tt 7rt(t '^•^imx ^ta/Kovris, !tA«- 
ftH ecvrui xtcrttiva-tcfrif ^ riiv vixij» ifHXono. 
* y' ^e^pfcim ^ipi ^ocvTruKraf h tJ Trec^ecXat arAi*;», 
Tri Sv^ T^Mj^<yy ihuKiro ' o^fici<ntf Ye tTrt vxXh v»}«?. «A- Tw ^M^vri^f rm r^ttiettff Ktcrec Tr^v/uvecv tw^a-ttg ^ 

Jt/o-f •* i^ hec rocx^g tTrl rkv iri^ecv tTrtr^i^^ecf ^ tVKoXiug Kcclag^ yitfi Ktcrec?<ecjic^uvofictvog ^ Trtfit recvrnv tKecf4.-^t^ ^ 

T^ /S^Wf^ac rav r^tti— •' -"•■ 2—--^^ V-.W. 

Jt/o-f •* i^ 5/« T<!fc;^«? I 
^0bf i-ecurnTf tit^p^et^tv, 

K E*<D. E. 

KAEI20ENH2. 

KAter9-WJ»« K/^>'*v moXto^KH. ^ fcecvrtv^ Jv, K*/)- 
MCMev *v«A*»T«v fVf(r^oy t^v jtoAiv» ia»? Sv 4'tcvir^ rni f- 
^g yiii ti 9-«A«aTr<». oi fch KtffiM^t Ktcrt^^otitv 5rA«r«» 
JtTFi^avrts ^tcXtifFmi, i J« Kifftt r^9 i^i yni t^ttvt 

% MfT. fiAvrtVfUL h Tf^tpptu^ti , ivtixmov. ras relinquentibus, Phor- 
mion intelle<at confufione 
ipfaruin, conyertens fuam 
pentanaiam , in appropin- 
quantes fibi triremes impe- 
tum fecit: atquehis fubmer- 
fis , advcrfus alias navigavit. 
Et coEteris triremium prefe- 
ftis h«c eadem facientibus, 
hoftiles in fugam fe dede- ; Phormionem c i r c a 
Naupa^lum in paralo navi- 
gantem, dua; trirem«» per- 
fequebantur. Stante autem 
in ftatione navi oneraria, jam 
interc^ptus circa hanc fe fle- 
xit, et in tardioris trire-' 
mis puppim impetu fa£lo, 
eam fubmerfit, atque con- runt. Quas Phormion cum ^^^y^^ ^^ alteram conver- 

cptus eft. , ^"^ ^^'^'^'^ 

C A P. V. 
•C L I S T H E N E S. 
Clifthcnes oppugnabat mare fanaam terrtm attin- 
Xirram, Oracuiuin habe- gcret. aiTcnfes id nihili 
bant Cirrenfes, inviaam ur- faciebant, longiflime difliti 
bcm fore ttntifper, doncc' a mari. At Cirra {acram 

teri-am S T R A T, L I B. III. 141 S-aIit, KM^ttfua-t ru ^iu rnv rs a-«A<y, ;(^ tj»i» x^i'^*^ '"'»'' 
tiiffeuaf, im ysroia-» U^et ytfOf^m y xttrtt t«\ XV^^f*^^ 
'^etvg-Ht riii ^uX«,rrm, rara ^^ec^ttf ix^arfies^ j(^ 

K E ♦. r. 

0) P T N I X O 2, 

rm fiiXb^Hf J<fit/SAjj9"H5 , Ketrx^Mia yniv^oLf fcixt^m y ^^i- 
«*«< «-^«^xf T«7f Jlit/ttUti •V«c ^^£?y f^s%^»y •< TftXii^ft' , 
Kttrti T# itT«;^<s"«f T^? S«/Ce» ftix^ae-t ^ 'xr^a/itth^n i 
irKO-eHf rm yt£f' u»,tt ^^6?iuj$ivrts rti^ia-Mfin, •< fJtrt 
n^j^nr^ rS retxtff^S, w Ts ^rs^l *AX$u^Khf «;i^9'^«}, 
y^ifxfia/nt Xttfti^ti in^ff^etv ^ finfvcfrtt riif <I>ftiy<;^ir 
:r^«)#0-/«y. 'ZufMet reii i^ycif ^^Vftx^ ftuJ^tf tTrirtva-mf 
sff myK^S r^etmyS , J rolf rm sx'^^'^* y^et^futa-if, 

KE4>. Z. 

^ ^^•o-jBetXtitif ^eta-euf reuf fetvti, Conje£l. C/i/ vel »-^w- 
^a^m^ i, ^aa-uf rSf ftZf fvJo» 210-«^», JHfl/b. pro- 
bante. terram attinc;ebat, qii« ad 
mare porrigelDatur. Clirthe- 
nes oraculo percepto, cum 
urbem tum regionem Cii^ 
lenfem Deo confecravit , ut univerfa facra fa6la, fecun» 
dum oraculum mare contin- 
geret. Cum id ftciflet, fu^ 
peravit, terramque Deo di- 
cavit. C 'A P. VI, P H R Y N 

Phrynichus in Samo du- 
cem fe gercns , cum urbem 
proderet, inter cundandum 
accufiitus, metuens ne per- 
fpicuum evaderet , prior 
omnia Samiis predixit, qus 
hoftes erant fa£hiri : In eam 
partem Sami qus muro ca- 
ret impreiTionem faciet^t 
cum oinnibus navibus:^ fed I C H U S. 

agite muniamus antequam 
adfmt : Qui munitionem s- 
dificare coeperunt. At ho- 
ftes, quibus Alcibiades dux 
erat, Samiis literas mitte- 
bant, Phrynichi proditionem 
indicantes. Samii rebus ipfis 
magis crediderunt, quas.ta»- 
quam bonus ac (Irenuus dux ' 
geref et, quam hoftium literis. 

CAP. vti. 142 POLYAENI K £ «. Z. 

A A X A P H 2. 

rk •UtrtKrif iicpif ay^6tK6¥ eiycc?Mfim'j ^iXetvi XV^*^ '*'• 
. jr^#VA»3roy , xeiXttB-^v uwo K&yr^n Mfci^vn )/« 9ri/AiJ«^ /ul^ 

X^^^f 'x*") i^fvyiv, iiTTrHS Tec^Ufrim ^cX^ij o*«S^ 
)<^ie«mi K» mifretit' • ^i xccr oXiyH$ rm $«^c<xiwv 
ifpiwTH Kur» rni «iki' •< 3f 4:«(T«eyda<yoynf «v« TAfV lir- 
ir«y o^iAfyM to x?V^***' ''^ru yfv^iva «-«AKmm;, « 
l/«{^ /^ htKimrtrt* AeCr^eifnf ti iWfv; i^b^tia-if U 
r«y Busniitv, " . 

/S' A»;C*^ ©fl/8*» ttXuTKdfcifaf ^i rHi vr&fl^f 
Ktiruiis^ firrei r^iii n rirrec^uf njni^et^ U^i^et? v^JfA- 
^m Hf Athi^ii et^ixir^^ KUK^^if «( Avffif&ec^f. 

y Axx^f^ii rm ^^Xifcien ^nrS x^eLrnTetmtf ^ o^- 
yui fUf nfci^ecf h XecxKM ^inyeiyt KecrechdvKtef ^ t^*^«c 
ixlyecf ix^v ic-«ii /uii nXtvriio-Kf ' yvfxtxef ii ixpt^xf w- 
KHU UK^Hi x§iUf44fni^ » yvfauxaee, ftX^ t£( ittf^iio-euf 

eiftcfttr' C A P. Vlt. 
LACHARES. Lacharcs capris Arhenis 
a Demetrio , veitein fervi- 
lcm et rullicam indutus, 
atramento taciem ungens, 
calathum lUrquilinio ceoum 
porttns, funim egreflus per 
f xiguam portulam, confcen- 
fo equo, Daricos aureps in 
manibus tenens fugir. Equi- 
tes Tarentini fummo Itudio 
perfcquentes, i^ihil remitte- 
bant. Qui figiUatim Dari- 
cos in viam tparfic. lUi de- 
fcendentes ex equis, aunim 
colligebent. Hoc fa»fto, fae- 
penumero infecutio intercif& eft. Lachares equitans in 
BcBOtiam pervenit. 

% Lachares captis Thebis 
in cloacam fe abfcondens, 
poft tridiium feu quatridu- 
um fub vefperam «grefllis, 
ad Delphos 'abiit, ct inde 
ad Lyfunachum. 

^ Lachares cum Seftum 
holles cepifTenr, paucos dies 
in fovea delitait, vi«iium 
^xiguum, et canciun habens, 
ut a morte fe vindicare pol> 
fet. Forte autem fortuna 
muliere fuum mortuum ef* 
ferente. S T R A T. L I B, III. 143 

K E O. H. 

- A P X I N O 2. 

*A^j(^i * A^im «Va* ic%Hiff^ifm ^fc^critt icoi^-t rdif 
r«Atr«uf, i^tjutXfirHf rSf i^%'t(.?^tfiiv$if ci;r«^«tf;^^Af , xou- 
v*v oVAdy ifttis-f/ riif wtXiroif ^idiis^ r«- ^«eAea«f ^P «?<- 

r»7s 'A^yftWf ^f^oy^eW* f«-« ^< rct ^ttXtum Trmrm ' 
•xAa fMf^f ii^^Mtrn^ 'o^rXiritf j^ifHf^ HSM ftiroiKHSy f^gt^ 
etrifHify >c^ 9rfyi}r«$ , .rjfy *A^«a>» rv^*»vil« x^rtV;((fy. 

K E O. ©^ . 

I 0) I K P A T H 2. 

'l^tit^eimi in-t THf vXtfttHi ^^orl^/i rj» ^«Aifyyi»' 
T*?» r^ttrttjrm rtfU oxvij^^i , jjrjtf $»Adi , iiyif M^^tufrti 
6^#fT#' rnrHi t^m *l^tK^unii y xtirei fi^ttx^ Tf^ttXl^m 
fKfi#i/|f* ^^ r«f r^«r«itf i^n» ysfftiftiSy it m ifrtxi' 

XtVTFt 

U) MfT. iXctftjSetfif, II MiT omittunt rif« r^ttrHtt^» 

ferente, in muliebri ftola bens flammeum, cvafit ex- 
mulieribus lu^um agenti- tra moenia. Deindc per no- 
bus permixtus, nigrum ha- ftem Lyfimachiam tranfiit. 

CfA P. VIII. 

A R^wfc H I N U S. 

Archinus cum Arg;ivi ar* Etenim fic decretum fece- 

mt cim^to civitatibus publi- rant Argivi. Poftquam 0- 

co fumtu fabricarent, pro- mniumveteraarmafolus col- 

curator ejus oflieil defigna- 'legit, armatis mercenariis, 

tus , fingulis civibus nova inquilinis, infamibus et ege- 

arma largiens , vetera quafi nis , Argivorum tyrannidein 

Diis fufpenfunis accipiebat: occupavit. 

C A P. IX. 
IPHICRATES. 
Cum Iphicrates in hoftes tulum, cum mox cflfet in- 
militum 'agmen produceret, eundum prslium, clamare 
auosdam. trepidos ac timi- prsconem juflit: Cum ex- « 
dos, pallidosque fequi con- peditio fucrit fubito fufce- 
ipicttus, • progreifus aijquan- pta » fi quis aliquid reliquit^ 144 POLYAEJSII 9i^iurm ' nr^rttv t ^nX^t , ^ avriKet i^vcVf f^^^^v. o ^t 
*I^tK^ccTni UK ayufMvtCi^ m, s^jj, av^fg?, T6/f ay^ra;ro- 
)ivF ufniXt^oty/bcns/v j lifceii roi^ ^oXtfcicig o-vvxTrrA/tcs^ ^ tm 
t(^ fccui T^V Ktc^Tri^ T)ff oc)t^^ccyaBi9Ci xi,§6»fjciv. cro^kA 
ltc£}^tv oi r^urtcJrcKf i^appfiruv' t(^ o-vfcfiuXdvrn ccytv 
rm ^hXut^ hiKntruf, 

fi' *l^K^ocnii ^rni ^oMfiinf «f ^vyk* r^f^ccfctvof^ 
'.«5rgT«, r^ticv uym riiv ^uXuyycc* ^ TrucocyyeXt^ciff 
f^t}' cl fcfv sXu(p^oty ^vXuTTto-^ rus ivto^ui' roiv 9t 
(ptvytvrm ro7f v7roXei«-o/tcivotf tvo^^^rt, ^^ i ^orufcSf 
Ztu/2u<reif , i i(^) roTTot rtvoi t(^ ru<p^ot, ruvr^ fcocXiroc 
xvKXS<rb-ccf rui tptvyovrug i X^*i^ *"'* f**^ uvuyKU^otvro 
}{ u^ofoifcg ftuxifr^(x>f ' rm r»^m tyyvf J/<wx«y « o-v/«- 
^i^u ' ' ^oXb.o\ ycc^ % Xu^orrtf , ivrof fiiXXf iyivovro^ f(gcf 
Hux£f TTu^ivrtt 'uvix^ino-uv. 

y l^tKscvmi vvKTot^ KurtXufitro TToXtftic^v .^oXiv. ol 
il rvu^tvyov. hs tA» uyo^etVy j(^ ro n-X^^os n^^oi^ovro' 

'l^tK^CC- 

13 Mttfv. l«gi mavult »[ hic et i[> lequcnti', ut referatur id 

ruvrt\. rfvertatur, et refte inftiii- 
6"i:us redeat. Hoc audito, 
timidiores laetabantur, et 
continuo reverti cceperunc. 
At l^hicrates miila inora fa- 
(ila: Nunc, inquit, viri fine 
mancipiis nos cum hoilibus 
manum conleremus, ut foli 
eti4m frui^um fortitudinis 
et virtutis capiamr.s. Hac 
re multo confidenciores efte- 
&.i funt milites, et fme ti- 
midis pugnam facientes, vi- 
ftoriam pepererunt. 

2 Iphicrates holtibus in 
fugam vei^fis , pedetentim 
agmeri ducens fequebatur,et 
pnccipieni ajebat : Qui lev^ 
«rmatura eftis, iniidias omiil fhidio cavete. Extremum 
autem agmen fugientium 
caediteOulque ad tluviorum 
tranfiwu, et locorum angu- 
ftias atque foAas. Hic ma- 
xime includi fugientes non 
oportet, ne cogantur ex de- 
fperatione pugnare. Prope 
munitiones, aut moenia per- 
fequi non utile elt. MUlti 
enun jam f«fe parte vidlo- 
ria poftquam intra teli ja- 
£htm venerunt , maximis 
cladibus afFe£li difcefrerunt. 

9 Iphicrates no£tu capie- 
bat hoftium uil^em. Quibus 
in fomm concurrentibus, et 
in magnam multitudih«te S T R A T. L I B. III. 145 

Ipxftmif iuiyHf ixiXivrt rmt ^vA«(, ^u^ix*»^ tLirn$ 

t 'ipxfimi if ^fMxn ^^ ' hi^HXbS9' rHf rfttvi^ 
t£i avrS ^4fin^irr«ff ris «••Ai^¥5, ^4 f^ is fvyif 

T(w/iifm^ ixn^v^tf U if fatfvg-ri rif upirrm 

ro» Hfuf i( rttji^X» m^ ^ii Trttf/iKS yfymr«(* rarm rm 
vi^ff^fiMTi y rtts 4^;^«$ rSf rfmrtinHf iftuMXivtiv ^ i(s^ 
«*<•( Td fiifHf» tvB-vf€tri^mf i^Mtirtf. 

i *l^iK^»nif itet ftiartn wktftim l{f A^-Jf fi^xi/iufHt 
tnfc^t f vxriv^ M T« . iuc^m rSf itm>rtx,fiifm x**V**^ 
wAT<y«T«f, ri v^fuxif mfiy*f ^^tiittf, •'* ^uh 
irnftniaf' al ^4>kifii$t il uyiSfttfff wpif roV «;^«f rSt 
r«A»«yicTi?f. 'ifix^Artis ttr(ptt?i£f ««ifAd-f, riff ir«Af» 
ftun Tw ^c0-0f r«flr«f t^vfiff xttrttXt^itTm, 

r *l^tK^aiTits lirm^Hfy fitr i}<iyiif umri^vyff i$^ 
X'*^^ W« 9^ «■•AuJff Jf «f • !«■« y f^vA«cvfT«, «•^••^ 
rt€\t tvKrttf ttetrti ^tirtfn ^^*t irmrtif ^i^^f * rm 

«ifAf* 

ij Cm. ififiuXt, 14 Hic locus co ordine legendus, quo 
inonuit Ctf/I is ^vy. r^, ms ^j» vttftxS ytyfirti , «ei|- 
(o^, «f Mf ^fvVfi r«f M^irret rif fifutf f(sM '^^ ^^A«. 

conglobads , Iphicrttes por- f Iphicrates, ut pcr mc- 

tis apcrire jumt , fugicndi dios hoftes evtderct, no^ 

poteftatem concedens , ut tibicines mifit ad extremitt- 

»pfe minori cum peticulo tes locorum occupatorum, 

ciTitatem obcineret. mandans, ut claincum cancr 

4 Iphicrates in Thraciam rent. Qijibus canentibus, ho- 

iiijireSionem faciens, cum ftes ad tubicinum fonitum 

^ a^tes , hoiium metu accurremnt. Iphicratct 

quafi panico injefto, in fu- cum hoftes medium locum 

?«n verterentur, promulga- inancm reliquiflent, fine p«* 

»it, ut quisjuis indicaret riculo trtnfut. 

(Qm qui or^cm dcfeniif- C Iphicrates vi£lus , cum 

^ et armt reliquifTct, is ca paucis in locum denfum cc 

P<>^Sderct: Hocprfeconio ct {>lenum arboribus confugic. 

^^'cmhdt tnimos Ailitum et In eo cum obfiderctur, pr8&- 

^ atn^um «lacriorcs ccpit no<f^u, ut ab altera 

^ttididit. parte tumultum cderenc. 

hhf^ui StriH. K Hofti- 1^6 0|- Y A E N I rm ^rurt^n i^?^tf dKMXvrtff, 

t 'l^iKPwmi r^arMr»9 nxit ^Antff rSf VF$)itftimy 
4K|9ef •! ftmrnf xetXtt rtt ufat ^^«AfyM, ttX^ hk tK^m 
yrtt^atri^tu^af ' «$ ^y^m^m/ity^s 9 fdxtaiaris rttf ir«Af- 
filtf iyitir*' rtt » r^ htifif fiH tt(ti kk mr^f^tf^ 
%(pnj rvfw^ttf fMX,nf* ^A^o) y«c^ #rrf; di ffmrtslfraf^ irt 
^ffitixt4ff-^»f if^S ivfttrpi nvwty urt ^tumia-sif, ifixM, 
\k vrtt^ny/HXtc xXifttf ri ii^tfy yrXtim ilntcHSV ^•ff 
rSt Mrrmf n rm •xi^ir. ^r 

n 'iftxfimf arrtf^tirtvfitfm rSf vr^MfUttf 9r^«?A^ 
T^rif nfti^cui Atf^«!v* fcn^ttfnrifttf^s il ri Xm^eifj^ ^vXtt 
fy^ei vpn4^tj 9(j^ r$7f ^nfTf x^tt^tt^i^i^Ktf « J^ ««^ 
wmxvf t(sM ifux^^nf yhifws hrtrKlrtrt rtuf rSf 9*«- 
KtfMm *i'\^trtf, 

i 'l^tKftmif rSf fHMrrim aiTtty^ftvorrm Sk iv^vf 
fjTc^d^fr*. ixt^ i ri irXn^f /ntrirttrrtf f n rif x^^tt^ 
v^nXtMrrtfy n t« X*'^^ furifittXtst. ^ sr^Aiv «^f rtf- 
V0tf i^vtr; rSrc hrciH sr«AuiiMr i fMf incfv^cv rif 
wS xttfrif xifivff ieirtr^ixm, 

t 'l^«w 

trmorum fremitut exaudie* 
batur. 

g Iphicraces e reeioite 
cflfhrametantibus hombui, 
claiti {Nrog^reflfus cft tuuai 
dierum itinere. Nam» m 
ktere poffet, arida lignt in- 
flammarat, atque iiimi vvn* 
dia impofuerat: fic a^ den- 
fus et nubilus fadut» hj^ 
ftium oculis tenebrasoffudj^ 

9 Iphicrates, quoties vitf^ 
tes dehorttrentur, non ilft- 
tim morem gerebar. Si 
tut multitumnem tnms] 
nebat, aut terram aut loci HofHbut td tumultutntem 
partem converfis, ipfe ne- 
mine prohibcnte per tlte« 
rtm exivit. 

7 Iphicrttes , qutmvis 
plures milites haberet quam 
Aoftes, et vates omnia fau- 
iU et egregia promitterent, 
ttmen non ftatuit prelium 
committere. Qtijb cun£la- 
cio cum pneter opinionem 
holHbus tccidiflfet: Stcrt» 
inquit, in met mente non 
permiferunt pugnam com- 
mittere. Nam cum multi 
eiTent milites , neque impe- 

cum facere fimul poteranti mutabtt,ttquefacnficiat,„. 
neque clamorem toUerc : fed tebtt. Hoe f«pe ftcidbtfMial| 
cum haftam inclinare juber uni con(l3erationiperi«^imI 
rtm, mtjor 4cntium qutni univerift rei pfcrmittens. • 

xo H>^ S T R A T. L I B. III. 147 

^A^*y«f fTff»? itryriiiu^t yfffo-9-a/. 7«rr«f r«5 9r#^fl(- 

Jrfl^ ^y* ^^A^yH niy ^«Afleyyflf* ftfsM tcmld^MfictHi rv' 
T«|fy, fXfAtt/rfy fy mwffwru KtwtHf wtcuK69i u^ rm ir&^ 
>Mfcim i/ti/^^i$Kirm, rtt^»x** f*^iM vJerrm' %l fih 

rtfyfia^* TdiV w?iifcltf. 'ipK^irtK ^ytxictcfy iffX^ 
yi|0t r« ^tcytKtf uvtoi KtKtmKivetf^ irH^M/icsim rSf Ky«i* < 
^«y nyw^ct^* r^i^ fih Ji» /«««yflfri x^^^W^^^y W ^*^ 
i^XMS ittiKtit* rii }f «»yfle;^iv^i|Nr«yrflK f»lAtuc-f rif- 
T«K fJTfa-S-fly. 

uc 'l^tK^ims fiiXb^f Ktcrtcrftvr^n-titvetfj tsrf/M^^f rt» 
Mff KKTtiXn4^^fci9Hg T«»"«y o^c^i*' srcppWfltr* r» <"f«fr«- 
rdtf* ^tcv/ieco-irrtit rm wtc^trm i(§^ i^ftimify W »«(- 
TKjMfcfiifHfj 'iftK^ims v!r«A«»/3«)y if^i»^ r«, r<( «y ^A- 
«Tf TKr« ftf-fflrS-flyJ ^w^v«y, «$ ly ^«Af^ ^C^i ^vAff* 
»iy ^i«y j^ r£f hk ikJrt^^ftiftif, 

10 Iphi.crates adverfus dens,confefl[us eiljfe panicum 

Ucedcmonios aciera ordi- terrorem cier e juffiflTe : utpe- 

nare incipicbat. Complures riculum faceret,quinamrpof* 

tb eo petebant , hic ut fe fent duces agerec His igitur 

tnbuBum confHtueret, illc qui manferant, miUenomm 

Qt (e quingcntis ducem pre- ac centenorUm pracfeduras 

fcctet: atque alius centurio dcdit: iis vero qui fugcrant, 

fieri, aiius manipulum du- mtndavit,uc hos fequerentuc 

cere conabflKir. Ille pcten- 11 Iphicrates caftra po* 

kp omnes in cempus oppor- fiturus , mifit aliquos qui 

*toum rejecic, quod cum locum munitum ab cxerci* 

^wuffet, acie collocata, fe- tu longiljimc remotura oc- 

ctetoimpcrat, utpanicuster- cuparent. Mirantibus iis qui 

fot excitetur, quafl hoftibus aderant , et interrogantibut. 

ifipetum, facicntibus. Cum Ecquid occupas? rcfpon- 

JMia eflet omnium pertur- . dens IpHicrates. lilud , in- 

wo, timidi mctu pcrculfi, Quit, Ecquis hoc futurum 

^am arripucrunt. Fortes {perafTet ? docens, in be]|lo 

Ptogredicbantur, ut fc hofli- etiam illa ^uc nemo fperai^ 

busopponcrent.]^hicracc$ri- fct, cuflodiis ciTc municndt. 

K » la Iphi- I4d P O L Y A E N I ^ 

rar avrS rf»rta>rSi , rcL^^w ^u^eixy *f^v^iv ' ms jii 
fvyni iA5r/J*ff f;^WT#f , ynyouirt^cv uyofyi^oirro /nmrrti, 

#y 'l^iK^urfiiy « fch tiyvfMti^Mi vrtt^tretcff-tro^ r^m- 

' X^*' '^V^^ ^^ riify^ouf h t^ trvfita^ ^^ 9r^M-f{eAtff 
rnf 9roXtfii>is y »i wnHt tXetrroi ^tarfiifSs, W '^•^ 
knri^tro, « Jf 7r^<tytyvfim<rfuvots tftiXU ^;tf«-9"fly, 
miris t^^ r^MrtMrecs ^yvfcncTHs -i rvvtgr^JMro ^m^ 
xfifM^ H /A»X^^^ ^^^ .^(tircus *9^f<cmf r£f olxnoft 

MHifttjofS iiaf4^^AtfttfOS^ 

tf ^l^iK^otmi ^oMfcinf r^f^ifttyos 9 hs X^j^iof ftnt 
rt)y}i%»o-|y * o^m ^l ftn^tftieti d}oy um^of^iiortets tturHS 
H^ovrctSy i fcmf rtfiT 1» rS viKut civetyKnf' Htrctty foi 
itctyKoua-ctfttt uyaB-iis ytii^^ttf ris voXtftins' 'tittKH 
ivrois v^os ro (pvytti kcu^ov t(ftf roirvty tttt rnt rix^t 
ttvrif ixuiuvtts ]^;^oi» 

I jT . ^-^of^f Avf vcl ^x(ixvt conje£t Cfl/I 

12 Iphicrtites in litifnmo demum impttuilEi ficiebftt. 

Cftmpo aciem inlbruebtt. Sin cum prsex^rcitatis co^^. 

Holtes longe numero fupe- fli^lurus effet, haben« tiro- 

riores, incur^nem facie**. nes, ilatim pugnam ihibac» 

bant. At ille a tergo fuo- «t primum fuorum impecam 

nim militum fofTam profun- tempeftive adhibebit. 

dam effodit, ut fpe fug« ^ H Iphicratcl hoft€S fe 

prccifa manentes fortius ct f"^ ^^ %.*'?» ^^^''jP^^aL 

5enerof.spugna.ent. 1?^^ «^Z^erf^^ 

i; IpHicrttes (i contra diendum viam pttere, ii& 

tirones et inexercitatos quam folam neceftit«8 ^«r 

tciem inftrueret , habens vi £( o r i a m aperuiflcr, j^ 

-exercitatos milites,.non con- quiens, Ne cogamus hoAi 

* tinuo pugnam faciebat : fed ftrenuos fieri : concelHt^lft 

ftando tempus confumens, ad fugam tempus ct locuto» 

hoftes laffabat, minus ad h- ut ipfe fmc periculo viA©» 

borem tffuctos , ttcjuc tum <mm obcinerec ^ S T R A T. L I B. III. 149 funcit? tyxei^ihtt tutri^Arrtn' ot »-«^<t^«wm? t«7^ )i- 
KM^tik rus ?Mfitti^ Hrui itnHi iM*TiVAif|»» , irt ^cfin- 
^irrtf iyn^iKtc^UTt r«v $/»})y. 

if 'l^^tcrnf i(si^ »»% TdF «?ilfri» «iri«n» ijri • ri» 
WttUy rtf ^tt^tixM m^vG-tiro xiym^ /utMrai ^vXeimfr^tnf. 

t^ 'iptx^imi ^ •» Tti ^t>Jtc rif x«f«4c« ifitixtsr^ 
xiyufy i ffurnytxif t#, ix ifmf, 

tn 'l^x^xrm vXtftini ^yywQrtf nrtxHftifUf . ?itt^Hr 
fisXofctf»^^ ^ tcxifivfdtf iftc^tv^cifj •vtc nf if rf rwrf 
iifi^ wt^tixc^ty 9(0^ ^^rn^rnc-$» xvrtitf mff^iixf, x^i" 
»«r, ^i^artc' •/ fckf Bti ^^ifcm (pxfrttvixf Hjcfif fnvcf' 
rtJf. 'l^tK^imf }f ^fT« r^ T^Ar&nril^ vrxfrii tco-^tf 
x£s tLfi^tv\tf. 

Uf 'l^tx^amf y H /^f srAHtff rm ^cXt/tcim tXP* r^*- 
rtfirtcqy finxifitfcg Xa^iif tftc Ktcrxf^cfSrrxf ivrttf Atf* 
ficty /tcitcf ^tfitlhc rif iv6 r^tisiirtcf ixiXiva-t ^tteiff-^xf' 
rrl rxvmf xftc fci^of xfxfrxytv^tcf' t(j^ rtc 07r/iti «r 
ixijl^tc rt^ifocf' ti Tt oXiyHf ix!^, 'i^ttf fiii xxrx^^ofoif^ 
r«, rif 4ftc f^tcrtirnf ivtt rtfii^tcf ^otHr^ttf x^ocirttrrt' 

/ , w 

15- Iphicratiscapitisrcus, loco refeojit, «tappendit il- 

juvenes cum pugionibus in lis fcuta, galets, haftas. Ho- 

judicio coUocavit, qui, mon- (les igitur cx his eos mancre 

ftfiintes capula judicibus, conjiciebant, Iphicrates vc- tcrrorem eis incufTcrunt, ita 
ut reum abfolverent. 

16 Iphicrates etiam ad fo- 
ccrum abiens, domum ipfi- 
us, thoracem indutus, dice- 
bat, exercco mc cavendo.* ro cum omnibus copiis tuto 
caftra movit. 

10 Iphicrates fi plures 
hoftibus milites haberet, ec 
hoc ab hoihbus ignorari vcl- 
let, ut cos paucitatem con- 17 Iphicrates etiam in temnentcs caperet, unum le- 

ditione amicorum vallo ca- «^um duosmilitesjufHt face- 

ibamuniebat, noh cflc bo- rc, ct in eo vicibus requie- 

ni ducis ajens , dicere, Non fcere^ atquc arma altera alte- 

patd>am. ris imponerc. Sin paucos 

ig Iphicrates clam hofti- haberet, ne contcmneren- 

bus prope immincntibus , ut tur, unum militcm duo (hra- 

finc pcnculo caftra moyeret, ta juftit facere, atquc ftatim 

quotquot crant trbores in eo in alium locum traduxif. 

K 5 Ho- I50 POLYAENI 

ruf ufi£^»i K^rec^^ovrm^ p^ rl srAjS-df iM(r«c^A«- 

X Qni^out tvKrM^ Ho-^ioriiit 'A^tiiftt^t ^isvoSrr^, ipi- 

^^rotrn^iittrrof , Hf iyo^if ail^ft^iT^iKf' jr^#S/5dTiy «i n 

mta-orrtf ufM^^ Onfittf iu^iTOfitn' rSrc Sf f{«tyyfA9-i» 
Qilfimt fut^ivrtf^ ivto-x^yro^ ^foa^o-eiv rm 'A^nfcuf, 
Jf Ji T# pv?JcrrH9 Tiff 9r«A*f «t^r«^y icATf^tf-tff. 

JM6 'ipK^nf j dA/y8f «;^^i rf «wi^Jr^f , j^^cf T«T«tf* 
Md-vftSrrMs' ^XofMfi ttvrok ^'«fm ii^fetf ^ ftirtt%v 
iH9rfSrrMf ov^mXh ^•x^^ W ^«{^?;C<*^) W *«^w« 
^f^f<f iV«f f»«r«f %XH u^yv^tof, i Koa-fMfy ttf «•^•J*- 
rUf rm TroXtfAim hwtr^ttJ^tfiim y HSM ^*** ^*^ ^£%9t ^^ 
lorrftf n^n fitdt^Hf hrt ris imniaf' •« fUf iKOfiM-tvt, 
§ h Xafitify vif^fut iitmif 'E^ 4>iAMf. tif rSr» 

.«•^ 

l6 Atttfrfa^ifitm F/. fequentia vcrbi paulo alitef legi^n- 
tur et di^ng;uuntur in Vulgata , fcil. hsM J(W« ^M^et, 
^lrrttf ti tih^ fittii^eo. Mafv, 

Hoftibus vero ftrata vidcn- ai Iphicrates cum pau- 

tibus , et multitudinem ad- cos habetet milites , eosque 

mirantibus, tum demum triftihus et abjeitis animis 

prslium committebat. pneditos , volens audaciam 

ao Thebani no£hi ob- et confidentiam ipfis injice- 

ruere cogitabant Athenas. rc , inter coenandum convo- 

Iphicrates re cognita, pr«ce- cat manipulorum duces ac 

pit Athenienfibus, ut no£hi ccnturiones^ |ubecque 

np;no dato in forum conv^- quantum quisque haberet, 

nirent : fibi proditum iri adferre , five argentum , five 

Thebanorum civitatem : Ita- ailrum , five omatum, quati 

que fme tumultu egredi in proditioncm hoftium fk<^- 

animo habere, ac.fme pugna rus, opoitere jam, collatis 

Thebas ex improvifo obrue- donis , cqs pergere ad ho- 

re. Id cum Thebanis nuntia- ftes. Qui quidem attulerunt. 

tum efTet, ab opprimendis A- Ille cum accepifFet, tefTeram 

thenis deftiterunt,ad cuftodi- dedit Mercurimn Philium« 

cndam urbem rcmancntcs. qiiafi dc hoc fibi cum prodi- 

toribus S T R A T. L I B.. IIL 151 

xfif 'l^iK^iTns Ttif rvrrA^if Tth r^ttT$iriitff HKm^t 

Tf rJifuirr ^M^tUtL ifuhiH r»F ^ihk^yu* x^^mi th( 
4^tX]ii' ^iiuf Tkf «r»-*»' M^mXift rif r|«n»yo». r<i 
fui >« «(^« J>T«» w-iAw, ^C^^Aff , i|^ flnif«F r# r^#. 
T«Vi)d». dTtf» )^ « r^<«r»y#« u^iAvrtf^ ri 9r«f #;^ 
«•♦f •V;i^fTfly. 

xy *l(pnt^iTni h Mirv>i»»»i A«y«» «^<»«ii', inrtiut 
X^ti tc^Ttta-tcivtirctf tti r«x«$ )r«AK«s, '«Jf n r»7f ri^f 
JCi«rf otKtTem ^i/ti^ttf' X7t tSt» iKia-mtrti y ^ r« di- 
«iTi»«» ^o^j»9-i»Ti5 , ^tii^xi^ftm, ««/«^'«f «ivrf ;c^i»/««t« 
T«t* i|^ rvf^fMLx^wi rvvi^trr; 

Kf 'l^tKfirtif ^KvSn w^trififtMi' AiKm i^(Mrn^ 
fiH&fimf U AMKiieufMt4f f4tfrmirif4,'^ftur^9f rKH^ifHm^ 
THs ^fc^^irrtcf Hf hst^t Km^iro^ ir^iTtcfyv' «i /U4V 
1« <A«;i^f. 'l^tK^iTitig 'tt fitiit^e/t «ri ri» iriXti M^nX- 
9-1 T«f hti^ttV' ttttUKH Ttvti tK rff Trl^Mtfi 9-^*c-uTif«f 
«x««A«r«t», »»»'y# 7«« iirHi iixm, 'l^tx^iTiif vV«f««f- 

r«t^ coribus conveniflet : et par- 
va interpoflta mora , miutes 
jldduxit. Qui oredentes fo- 
re, ut (ibi aliqui adverfarios 
ptoderent, audentiores ad fa- 
ciendum prelium extiterunt. navit, brevi multa (cuta com- 
parari oportere, qu« Chio- 
rum fervis mitterentur. Hoc 
audito Chii, mancipiorum 
conatum metuentes, e ve- 
ftigio miferunt ei pecunias, aa Ipliicrates difpofitio- et focietatem fecerunt. 

nem exercituum humano 24 Iphicrates Sicyonem 

corpori adimilabat. Pe^s oppiignabat. Lacedamonius 

phakngem appellabat,manus prxfedus Lacedsmone au- 

levisarmatursmilites, pedes xilium arceffens, ju0it mif- 

equitatum, caput ducem. Rc- fos in infidiis collocare. Qui 

liquorum aliquod fi defit, infidias ftruxerunt. Iphi- 

claudum et mancum exerci- crates viam ad urbem diri- tum efte: fm deficiat dux, 
totum inutilem difcedere. gens, tranfiit infidias. Ali- 
qui feroces ex urbe mina- 2^ Iphicrates Micylsenis bantur audacius, Nilnc vero 
rumorem in vulgus diiremi- poenas dabis. Iphicrates fu K.4 fpica- J52 POLYAENI )«f^M^ff* tfM^itySf tifM^ufHf^ trt /My a-^^fvyiiVaT* 
T«5 ri^THf' rm tt rtcy^itii virwmtit^ Tdf ^^X^f tt^irt& 

Kt 'l^iKiftinif 'i/uiXbs fit&ffitifttf /tcx^titr^af ' ^ fia- 
X$fUf%( THi tttvTH r^ttrttirtci ivrt/kncori^sf Trct^trofy ii- 
ictKtt^ if^, ^- HK ^of^nfciftt Mf «1 fi»^fitt^ty tii rag 
xc>itjtciiti ittf^tt Ku^rf^Xirrreif y rm *l^iK^ttrfi9 hvoc/. «Ad 
5fy*»yi p^tfriSi y tvui f«» yfWfTo nttretfiti^tfrti ^ ^ rttq ^^ 
tti^tf ttTetyyiXbi^trt * fMvof jj^ vfceii cv/tt^iXort/^iiG-tto-^g 
fict* iwH ^f a-witrttf ti} ivftifCHf^ ^iifttfro^ rifCi ^c^t^H^ 
Hfoif rii ^oktfciitf' t(sM ^^^fj A$rfy, ifctis iKtifot? (pc- 
fit^tirt^ot, 

xr 'l^tK^ttmig ^tt^ttteixta-t r8( r^ttrtotrttf y ttf^ etf 
iroXtiis t^ if^i^a^ uy£ftt( ftftKttKtcrtf • eivrS iyufiSfHy 
rSro fcovof ttvr» j^et^i^tta-^«fy r^yoc/ ^^ori^ftf it r^ fr^^o'- 
itftif ro7( ifttrriotf^ h^ok ort rSro ^tna-ccf fcii ^tXortftti- . 
^irrttf^ o-vfC^iia-trttf ris tfttfriiii ^^orifHf rSro ^^Si^tLf, 
< . . . x^ *I^*- 

fpicatus aliquos efTe, in qui- 
bus iHi fpem haberent ♦ Ita- 
' tim revertitm- per aliam viam 
difficilem et compendiofam : 
fttque ipfe dele£lis robultif- 
limis V continuo eos , qui in 
inftdiis latetfant, obrui^et o- 
mnes morte afFecit: confef- 
fus fe errafle, quod non ante 
loca perfcrutatus fuiflet. Su- 
fpicione vero repentina opti- 
' me ufum eflTe, quod extera- 
plo infidiantes adortus ti^tt, 
tj Iphicrates cura bar- 
baris pr«lium collaturus,vo- 
lcns luos milites audaciores 
rcddere : Vereor, inquit, ne 
non iateUexerint parbari, 
quemaamodum hoftes ter- 
rere foleam, Iphicratis no- mine. Sed cgo curam ad- 
hibebo, ut nun» id intelli- 
gapt, et aliis renuntient. 
Tantum vos etiam ftudium 
mecum intendite. Cum au- 
tem congrederentur exerci- 
tus , dicente quodam hoftes 
efl*e formidabiles : Et quan- 
to nos, inquit, fumus for- 
midabiliores ? 

26 Iphicrates rogabat mi- 
lites, ut quonfam multa ct 
gloriofa certamina fe duce 
viciflent, (ibi hoc folum lar- 
girentur, ac priores ftavent, 
dum in hofl:es iretur : fciens, 
nifi id ftcere fumma fludio 
contendiflfent , eventurum 
ut hofles idem priores face- 
cerei>t. 

%7 Iphi- ^^a^ S T R A T. L I B. III. 153 Tit^ttOdirHv y ictty ri rti/UHn ol^amf, wtc^MB-ti^o-vmrrt^ 
mXtji}iiif « fiti/ntc ^^ofifHrtf. if ^iv im-i fc^ns olvreitng 

Tttf ^^ejSfie-A¥ i^«t>«A«|«mf , ^ riif n-§kiju$Hs MTe^" 
m\ «f ^vynf rr^^At* 

xn *l^tK^a,m9 iri^i Kd^iid-ov *A^vmttif lr^«riiVev «••- 
hfMrroff 0it/3«i#if ' di /cff 'A^euct T(pii^a hniyrr^ 
fliA^-ft» f»-i rif /1««;^*"'' l^^ft^irrs ^i *»^4?f t«V xoMfiUi 
tXhcw^ W '^' T^69-^m,rm ry^ h Atvxr^tf ux.n fitym- 
A*^fw«rr«5, H TfnytVj m»M ^tjjcjf T^i( uvriif t^' iyi 
■Htf^fi«4 U rSr« xft^Hug ;r^«iry«yof, if n xpruf^o^ 
yeif "Botatra/f ^vvur^etf ' - rmf 'ie ijtcH x^rrifmf r^etrniyeHf 
ifet^etXeifiMf rtg v/tM^ «-^MKyfTA^. iretts hAi rHf AS^f«tf(y ^ rn^ o^fMfi 17 firuva-afro ^ n Trec^et r^eirtiyH et^trn^ foi rvft^o^/ti^a-etf rotf 9r^«l|«fif«e/eff«i( , eixt^el rif ^%ffiif 
«vrSf Xtyiorftu xetreta-^eif, $ 

xd 'l^tK^eirnt ft^d^ofrieti Jiitif» t^tvytf. 'Apra^uf t(gLf 
3C«5»J5 iiietKOf • euriet Jf jjf «ti ei^et ^t^t '^Zfifietret ivfei- 

* fittfOS 

17 ixeivctiTo melius videtur «flt < 27 Ij^icrates promittc- 
bat, fe militibus vid^oriara da- 
•turum, fi, pol^uam ipfe 
fignum extuliffet , animati- 
tes fc mutuo, unum gradum 
procederent. Cum pugna 
effet in inclinatione gravif- 
fima, dux (ignum toUebat. 
Milites acclamantes fibi mu- 
tuo procedebant, et hoftes 
pulfos in fugam vertebaint. 

2% Iphicrates ad Corin- 
thum Atheniet\fium dux 
«at, bellmn Thebanis in- 
ferentiumr Athenienfes ad- 
fflodum feftinabant egredi 
ad pugnam. Iphicrates vi- 
dens hoftes numero plures, 
recens parta in Leu&is vi- £loria, confidere, non pro- 
duxit. Sed ad eos inquit: 
Ego vos ad tantam fortitudi- 
nem adduxi, ut etiamcon- 
temnere Boeotos poffiiis. 
Vmum ex iis ducibus, qui 
me funt preftantiores , ali- 
quis vos affumat, et produ- 
catalta cepitAthenienles, et 
ab impetu revoca vit ducis vir- 
tus, ut non egredi cogeretur 
ad pugnam una cum his qui 
ante furrexiflent, fed furorem 
ipfonim ratione compefcuit. 

.49 Iphicrates proditionis 
reus citabatur, accufantibus 
Ariftophonte et^ Chirete, 
eam ob caufTam, qiiod ad 
Embata cum hoftes interfi- 

K jr • cere if4 POLYAENI 3e«fij^<«v vV«^f^o^fMf a; rivOfrrUfy rS A«V^ sr^vo**^* 
yof, ^Ufifnn yr»s ro {/^*f r«7f J^vK'»^* #i Si xo^r^t- 
^««T-ftyrff /M9 rvv irtufittv «A«y f|«vAiV«« KvxXmarnt r« 
SiJuerv^Mf, i^strtf mtrS viirti i-i/ii^irwr^ ' fttrtt rif 
v/xDv, ^n^iffrig rtfi^ ^s fnt^ttt^Ho-Ar» rtf$ ^ix^rie;* 
ftJi&JIJ «F «i»I», «^n, t;Vi§ *^9^»«*f ^fv r^tfrqyiMy, «Vf^ 
IfutvrH. Jf «TfoV 'AS^yflMHs ^nKtrtf 

?! 'l^K^terns h tt^o^i^ x^n/uurm t^rHv^tf A^feuas 
r* tJ5rifi;c«rr« T6?y ^tmio^n^urm U rtis dn/^t^a-itts o^hV 
iyroM^Hfy ii TTi^Tr^ia-KHf' «^ rf •! }f0^«n^ r«)>y tiKttif 
vrt^i M-myKttf xt^f*^*^^ ^"^H '*'* /*'' irf^otorjyiy' W 
r«d'^« ytyi<r^cKf r» otKt^cfiifui/rti., 

. Aff' ^l^tK^tHrns fcsri fuf riy /M#cx'*> **"• ^*'" ^" 
pB-ifrm «^Me rJy «-«y«rf ^itfei/utf tKiis-m' « ^ |fyM( sta^* 
fra^iWf tKCfcio-^ifiy f(SM ^^ rnrtjf itiirsftffrtf tKttrf-^ M ' 
Kttri tftt f*»ftf^ tixbM f(s^ Kctr» t^fn ^^ t(^ Kttrtt A«- 
cirXic-eii y i^^svrtfi ti»My ifrXirtui 

ttXtM. ;«f. t(jfm Ktirtt rtti ^Ui. iS Diittn^io non re£k videmr fa£b in textu , ideo cam 
in verfione inutavi. cere poflTec , navale prelium 
non iniverat. qui videns ju- 
dicium in co^itrariam fen- 
tentiam ferri, defiitens a di- 
cendo, enfem quodammodo 
|udicibus oftendit. lUi vero 
timences, ne tota confpira- 
tione armata circumdargr ju- 
dicium, abfolutionem omnes 
ei decreverunt. Poft vi£ko- 
riam decemente quodam, 
eum judicibusvim adhibuiP* 
fe : Amens eiTem, inquit , 11 
pro Athenienfibus bella ge- 
ram, pro me vero non item. 
^o Ighicrates in fumma 
pecuniarum egeftate fuaiit 
Atheni«nlibus, uc cdificio- nim , qus emmereni m pu* 
blicas vias, panem abfcinde- 
rent, aut ea venderent. Ica- 
que domini sdium multts 
pccunias contulerunt, ne 
mutilarentQr« aut labefa^- 
rentur «dificia. 

gi Iphicmes -poH ^ 
gnam de prsda cuiiibet di- 
gnam laboribus panem di- 
In-ibuit. Sin munera a ci- 
vitatibus adfcrrentur, ab his 
etiam difpertivit unicuique, 
non figillatim tantum, verum 
etiam fecundum cohonesftc- 
que manipulbs, et fecundum 
armaturas , equitibus alia, 
armatis alia, levis amutur* 
. mili- S T R A T. L I B. III. If5 uXtMy ^J^iAwV w*!^, Ttft T?^ fMX^f o-/yi» xij^v^as iwiy'' 

jr«A» ff r«^ «V^-fSflrifj 91 h tu^ «-fAritfif^;, jQpcf i^i^ni 
h tareio-Mf rcus Tti^ia'»' '4f yi juift Tm f«(r«i;, jiq^ 
Tttntyu^tvtf ^ 6r4t tifi^H&Tt^^i nvr «^«n», «r^«iri^ ^^a- 
s}^iou$. TfMTit 9r«vr« tr^ofhi^fiy «•^«d't;/CMrf^4fi ^AMVf r«^ 
r{»nvTmf h Ttits xtftvfotf, » 

^ 'l^tx^KTns ^•tKtXmf iyvftftt^i ths r^MTtiTUi^ 
ftnX^^^ft-i^^^ '^ivttfitf^fltui , 'v)^(v}«f yf <^^«f , %^fvi««-^09«- 
riti^y -^ivtavT^Xtiti y •^vti^S^iii y ^^f v^09r«fwx«( , tfiL h 
TfTi t(ffjf ro/sr^f Tt y^oifo, fAi^0t.liiSq lnTXHra-^tfT: 

Ay' *l^tK^irm TTi^t r« if^of 0^0$ iifrtK^^trcifAifttf 
tivrm TtXtftiiJf^ /(gf^ ttTt^ifTm rJ^ta TrifTt^ ty^ Ktt^ 
Tij^dfTtff u^l^Aorierof ro^-of sr«^« rjyf ^uXttcrttfj 9(SM '^^^ 
Tt^Httf Tv( hr tivTSi }^* tftt iimf' ro Sf A«<ir«f x*'^** 
mToK^ftftf Sf Hf rjff ^tixttrretf, irtXtj^tifttfi tifi^ttf iJ- 
^ttrnt^ fVKTtt Ttt^tt^vXeiltn ifmftietf^ «»A««^i{,MifOf AiW« 
rvf roiV «ff«ty«««i«/f «VA«if, %ttt r?f ^ttXttTT^^ xt^ttn' 
trtt yf ftiif fiet^iri^tt Tret^etfiJX^I^*^^ y Trtt^tXStttf rtff ^v- 
Xkxttf tK^ry •^'«'d-ff eivrtiit ytfiftim y imKTtift ^ 9r«f- 
- « r«H' militibus alia. Ame pu« 
gnam, fa£^o iilentio, promit- 
tebat ei, qui ex annatis fe 
fortiinmege(ri(ret,prxmium : 
et iterum ei qui ex equiti- 
biis> five fcutatis, feu orcK- roribus, ut ii quando tale 
quid evenirct, non terre- 
rentur. 

9; Ipbicnites circa fa- 
crum montem tx, advcrfo 
conftitutis boflibus, et quin« ne deinceps in fingulis or- que ftadia diftantibus, atque 

iinibus. In feftis autem et futinimum locuni juxta mare 

publicis comitiis eos, qui cs- tenentibus , cum non aliter 

teris magis ftrenui extitiffent, quam fmgulis ad illos via 

primts fedibus honorabat. pateret, reliquus vcro locus 

Hcc omnia excogitabat , ut pr^ceps in mare ferretur, 

alacriores ec promtiores ad dele^s robufti^ ac fortibus 

pericula milites redderct. viris , obfervata no^e tran* 

32 Iphicrates variis mo- quilla, un^h» olco cum nc- 

dis mibtes exerccbat , fidis GeifMriis armis per" mare cir- 

excurfiombus, falfis inddiis, cumiens: ubiveroefretaqua 

fi^s proditionibus , fmiula- profundior, tranans acccmt, 

tis tranfidonibus, fi^s ag- et egrcfTus a tergo cuftodes 

greffionibus > et pmiei^er- adortus , omncs trucidavit, ^ 

ac* ei^e; 156 P O L Y A E NI 

i^vhxKTug f(^ ^H ^f6a-^xJil<rtf l^t^ifamy- rtms fi4f 

A^ *l^tK.^ecTn( 9Ft§t ^ ^ei^Mmg ;((^ x^v/icfHg^ »^£f xou- 
^«y m^ir^tiff w^uHyMf i/iixtr^ ths «•fttrtMras ' ita, 
yvfcvirnret i(giif K^vci a v^B^vf^fcifm , ttvrti ii/^v^ iv^n- 
^ret ^«(u^jfy, j(^ r»f «Aiuvy «ed^A^A^Tf ^«y , yret^wf reti a-Kn- 
fii tKttf6f f9rt^€i^no-ctf r&ti v^fciiii ^et^JteiXH, ci ie 
fr^^vfcef? nic^XiiB^no-ety j o^mf T«y t^etrnykf retvetfets 
na^yilitifev ^ i(ffjl ifvyrStn^rcf ^ \VVt^ rn? KOtvng a-tem^ieti 
^^e^vfcn/tctftf, 

Xt ^\^tKM.mi « ^tif f*n 'f;c*' 5<Joi'«/ faa^^^t^i»^ nyt 

T»? rfetrtei>rxf «f etfoiKnret X^V^") W ^'«'«■«tf, tfet m§ 
iXei^tret ifetXia-Kmf* a Sf tV7r.6^ein ^inftetrejf ^ r,ytf uv-' 
TifV U ^iXet^ f(^^j^e*^iet tviettftofei' dvH rei^tftc rif ftt- 
rS-M dfet?^a-etfTts airiiiti^otif rt TTfeiifretf ^ Itei rnit rS , 
el^yv^in, ffi^etf, i fciif s^ir^t^tf etvri^ iii a-p^o?iei^eif, 
tixt! « fcii TToMfMi ify, #« rt w^ca-r^ttrrtf ^ i •^vrrtify 

« rt- 

ftc fuum exercitum pec an- calceis vacinfem , pro com- 

g;u(lam vitm juxta prxcipi- muni falute fe voluntario pe« 

tium duxit. Hoftes igitur riculo oflferre, libenter fecu- 

npdte adhuc durante ex im- ti funt. 

provifo nec opinantes ador- ^ 5J Jphicrates q-uando 

tus, alios occidit, alios vi- non poterat dare itipendia, 

vos cepit. duxit milites ad inhabittta 

94 Iphicrates fub hye- loca et littora, ut quam mi- 

mem et magna frigora- vi- nimum abfumer^nt. Sin ab- 

dens opportunum tempus undaret pecuniis , d u x 1 1 

hoftes aggrediendi , produ- ipfos in civitates et loca flo- 

cere milites vblebat. Qyi- rentia, ubi celerrime .con- 

J)us ob veftium tenuitatem, fumto ftipendio facere j)ra- 

ct frigoris faevitiam difficul- clarum aliquid ob i^iopiam 

ter obedientibus , ipfe ma- pecuni» conarentur. Non 

him veftem indutus , et. re- autem permifit eis otium 

liquis leviorem, accedens ad agere- Sed cum bellura non 

labernacula, fmgulos horta- eifet, fempcr aliquid nego- 

batur ut hoftes invaderent. . tii dedit, et juflit aut cuni- 

Qui confpicati ducem abje- culo» in terram agere, aut 

^tiftima vefte prsditum et fo^ ducere , aut arbores 

T fccare. S T R A T. L IB. III. M7 Ar 'l^iK^UTIfig 'Z«CfC6V XMTUCrV^Ui\ «ff A^Ae» KXTt' 

TXtvrt. Tltcfiiot ff 7r^to-/Seixs xftKoyTo XvT^Zo^^af fiHXo» 
fttm r« Xifi(p^iyTa' c ii i'/uoX»yaf a.vceo<rHv ^ K^v<pct 

VmiftTtKOV tK^tfO^mf M( f| A^tlfMV iKiMUCt XMTUTXHf 

xofci^ojf f7rtroXtj¥ yrtTrXeoc-fcivm ^ «S 'A^vivouM ocvtov tirot' 
NpcAy KtXtvofTo)f. ti TTfOi .T^^; XtcfciBs ^tocXva-xfAtui 
^iXecv^^M^otff y Tf7i Tftn^tcf^ots aiecyeiyh ^«^ayy«A«f, 
«arwrXtva-oci , Hf t^nfcny y^(rov M^fci<rtcTo yvKTOf ;(pef ifct" 
^tci. ol Xecfitot ^rv^ofctm «$ oc^iyrXtvrtf 'l^tK^ocTViSt ^*- 
Xecf^^oi^eaf oivTols ;^ijo-<«/«f»oj xocroi Tf th^ yroXtf octtuf 
hiT^t/Ufy t(^ U Tiif ^e^ftcf u^$£f htlite-xf' o Jf J<f- 
o-Kt^eca-fcifotf TrecXtf ix-vjrXtvo-Hi if riif Xetfuf, ^oXtiS 
«■A6<«r» Xoiuf Ti}$ yr^oTi^ocs n^9r0o-t. tSto i(^ o ^o^fdotf 
TfoTtfOf iyroifio-t Xx^^xt^tua-tf. 

j^ 'l^tK^eiTfif AocKt^cuftofiHS HH^ QnfieuHs ^oXtfcSfToti 
hnj^H^et hecX^eca-a-eif ' ot cyfOfceox^^ ®n^auMf *A^yoioi J|^ 
^A^xit^ts etfrSTr^etv^o-^t * « }f reHf r^ocrtofTeif ifiots v^otri' 

rec^9 fecare , aut caQra transferre, 
aut va^ transmutare, quod 
in otio novas res inbliri exi- 
ftiinaret. 

56 Iphicrates in Samo 
pr«aatus, in Delum navi- 
gavit. Samii legati venc- 
runt: ea qu* capta fuiffent, 
pretio re^emtum. Qui pro- 
nuttefls (e eis reddicurum, 
clam expeditam navim emi- 
fit, et quafi ab Athenis na- 
vigwe juflit, ac fi<ftam epi- 
ftolam ferre, tanquam Atne- 
nicnfibus ipfum redire ju* 
bentibus, ipfe cum Sai^^iis 
amice pace conftituts^ trirc- 
mium pr«fe£tis folverc man- 
dans, et abnavigans verfus 
infuljun defcrtam> no4tcm mnam et diem illic ftationem 
habuit. Samii cum audivii^ 
fent Iphicratem abnavigaffe» 
fumraamque legatis huma- 
nitatcm pr^ftitiiie , fine me- 
tu in civitate verikbantur, ct 
absque metu in regione paf^ 
fim oberrabant. C&ibus dif- 
folute vagantibus, iTle nirfus 
ad $amum apellens, predam 
longe majorem quam antca 
dnripuit. IdemhocPhormion 
pfius Chalcidenfibus fecit. 

97 Iphicrates Lacedaemo- 
nios etXhebanos bellum in- 
ter fc*mutuog;ercntes in gra- 
tiam rcducere conabatur. 
Argivis et Arcadibus fociis 
Thebanorum refiftentibus, 
QaQdavit quibusdam militi- 
huit i?8 P O L Y A E N I : 

y.irrm^.rii ^vyti^ag tcvrSt t^n mriiif eiiKXf, y^tiX^-Jf 
$} f(Sf^^^f rHi ^v^et^ttf inXcfitm-^ r$if AM4ey reJs *A^- 
yeiti iTri^a/xtv * «i ^^ «sr»A«/3«rrf f, tif tut^sri^ ^ ^i- 

A»f' 'l^tK^MViK fittfiXH rjflCTijyAjy ^r« 4>«^y«(/8«^», 
9rAf«w rr* AiyvJrr», r?j X^t*^^ *^f M^t/usfy , ^x^tiy- 
yetM roif rf^m^jc^ig^ ritnrm^iic^rrti. rticjcSf 'Uuf^ i^i' 
rm. Tr^^c-^^t^t/uiiofit 9t rH§ rdxxSi eijic^ii ^Xia-ttf^ X9- 
^tiXt^tbf i\vix^t ixttrni yf4w;, t(^ ^r<vf ivnXKvc-tr ttvrtif 
rtrit^a-tjfitimf, 

xi ^l^tK^irni h '£^<^«v^», f*tK^ii iirtt ^tc^nio-rnf 
TttftrtiTotr» ' ytrifttfdf ^l Kttrtc ttXrof fitt^v , f(giuf o^;- 
^t6fy tiftfiinertfj i^ttftrttrB-otf ra* iyKa^n/AifHf ' ti «••Af- 
/Mdi ^afinl^ifrtf ifi^fttf /Ayti^mfy ttvii-^t^^ttf ' /(s^ }m» rw- 
X^S ^9 rttf ftiZs Kurtt^vyorrtf ttytj^tt^nruf, 

y^ 'j^iK^urtif «y &tTrttXia t^^LJ 'ittrtff • rv^tefti^e 
irXnc-iof vrttfiS r^Ho-tia-^ttf fiaXifitfot^ J/, iyyixtif n^tV' 
tntrttf ttXjiXiifj f(siLJ rti rt»f4Mrm iyvf$itmrwt* f^ mtt^ 

iisr« 

bus, ut Argolidem deprsda* ex (tngulis tMvibus* fufpen- 

rentur. Argivis accufantibus, dit, atque flc eas firmacs» 

profugds ipforum ajebat au- retinuit. 

^ores eS^t, Procedens e- 99 Iphicrates in £pidau«> 

tiam quad transfligis occifis, ro , non multum fupra ma- 

pr«cJam Argivis reddidit. re aciem inftruebat. Pofl- 

•QUam cum recepiffent, ad guam vero ad nemus pro- 

Tpbicratem tan^uam bene- tundum et umbrofum ven- 

faftorcm et amicum confu- tum eflet, exclamavit, ut 

gerunt, et Thebanis, uc pa- pofiti in infidiis confurge- * 

cem cuperent, perfuaferunt. rent. Hoftes magnas infi- 

^g Iphicrates Regis no- dias metuentes, reverfi funt, 

mine bellum gerens, una et celeri fuga fe in navet 

cum Phamabazof navigans in receperunt. 

^gyptum, cum repo effet ifo Iphicrates in Thefla- 

importuofa, mandavit trire- lia et Jafon tyrannus propc 

mium pr^fedis , ut quilibet fluvium foedus componere 

quackaginta faccos haberet. volentts, per intemuntios 

Cum vero appcllerent, fac- fefe mutuo fcrutabantur , et 

col arent complens^ fulcrt eorpora armis nudabant, at- 

qut S T R A T. L I B. III. 159 

$iy m riff yi^v^uf «vqi^sy. 'itU-m Tg r« «f^*<*y jr«^«- 
^tc/BMf t5 ^M/KSfo; «(7«^«ey/yref , r^ttyim^M Hi r«» n**- 
r«4fy 9f;^t7o. ;|^ S« rors 'l^tK^tirttf xat^tt^^f^gu^ rnt 
r^tcyid^f i^tXetfiofUf^f f ttvTcv fch ,tc7r»x.THv«f tivivjQiT^^ 
x-^^v^fMXc^no-tt^ ^i u rvft^iftf tcvTf xtcnifecf/mtCff-tt. 

fMC *lfix^urtn% h .GfiKXfi ^^•oictil^nfUftiff ^9?itf/cmt^ 
iUx-fnrf vvxTCf riyy fctTtcf^ tifc^vTfft/f v^ifv* j^^ tu. 
a-x4vo^6^tc J(pt^ ^•XtM TtT^ecvtk^tc xtcTtcXart^t^ tS xtcTnS 
TUTHftiTi^Af rif fvxTtc 7r$iSfT9f, tcftjc^f^triv «^ r«$r«y 
^tca-vf i(gcj (Tvcicfv ' ifci^tcg Ji ysy^^syn^ , ti Q^icxtf , htl 
T» T^tCTiiTiin fAd^dyrs;, S^ittc Ttit '£A&iiy4vy sJ^yrs^, «|- 
/^o-m •«■< rj»y «^«-«yjf v r^y ,TtTftc^i(ttitf , jk^ r«i> ^xfM^ 
pi^sn. 'l^tx^tcmf htcnrtcffctfHi m^tcf^t I» r«- ^^M^ilE 
rvrrtTtcyfcif^ ^ t^ T8f ^cXiftiHf itixno-ty >(fCf r« e-xtvtr 

fcfi! 'l^ixftiTfii fvxTtif^ m^iftttcf ;^«fff , tS( r«A- 
ar/yffr«« s^i ^«^» ^s^9 ^i«7s^4''^(, ixiPitvrt crnfceutctt* 
si ^•Xifcm ir^( rtt nx^* icXt^s icXb^fi ^ti^ttt' $t iA«f« 

que' ita fub pontem conve- (iorem no£lem efHciente, dif- 

nientes, coHoquium inie- ceilit in locum arboribui 

ruhc. Poitquam vero per denfum, et umbrofum. II* 

vi^mas juramentum eiFet lucefcente die, Thnices ad 

fimciendym, Iphicrates in ca(hra pt^eili, cum nemi- 

pont«m afcendic. Jafon pe- nem Grccorum invenifTenc, 

cuiiem abfenti paitori ere- ad farcinarum et quadrupe- 

ptam immolare prope llu- dum rapinam fefe vercerunc 

vium ccepit. Tum Iphicra- Iphfcrates difpcdis fuperva- 

ces defili^ns, et apprehen- niens ex eo Igco cum in- 

dens cultrum a cxde qui- ftru£h acie, tum holles pro^ 

dem abftinuit: in conditio- fligavit, tum farcinas vindi- 

nes autem, qus fibi utiles cavit. 

erat^t, confentire adegit. ^silphicrates no^u 

. 41 Iphicrates in Thracia locum quendam affe^^s, 

cum holtes prope caiha ha- tubicines in diverfas pdrtes 

berent, inter ucrosque ho- dimiifos claificum juint ca- 

^ Arlvam incendit, et reli- nere. Iloitibus ad fonituiii 

^Bt urcinis , multisque qua- tubarum aliis alio difcurren- 

drupedibus, fumo tenebro- tibus, ille paucis, qui reli- 

* £ti 160 P O L Y A E N I 

^fiiAS^y U T«y ^i?uf* « it ix tvb-vf ^^sxniviftvrs riif 
ivfc^^y a-vfifittXtn^ mX^ci. fiu^m ^ tif fV< r« ^f^il riif 
•triXtf ix^^^rtiTtt x*^^*^ i(if^ rcivrtt • ff-^«je«r«A«/3«rf 
rali if rn 9roA« «*^tfKif^v|fy U^nu ^^^i^ ttvrtv, iitorrmf 
it ^tivrm t(^ oB^ft^tftifttt , $i AetKsty fttvm 'ro vrXvi^^f 
^o^n^irrssy ^ r«y ^vyiif rm i^v^m r%irm ^^^H^if' 
rss, ti/tuc)(^ ^svytvUg of^tvrt, 

fiV 'l^tK^tims 'A/ivhf7s 7rt?i9ftSvy vfs^ Xtfpifnnm^f 
m^ ;^Ar^i»v rt Kscrti>it^fim frM;^^fy, t^s ^^.Hfisfci ^^ A^U 
fit^f rif Atixmet. 'AfivitivH is o^ivrsf tiK^fCHfttb ri 
TM^of, Ktcrs^fovnrttf t^( ^ojiHftifit^ h^ ^^ts>^tfrss rns 
^iXstifs Ktirtc riif x*^"^* iyiyvtrr: KpiK^ttrns ihm ttrvf^ 
TeiKTiis, fVKris f^i^^ rS r^etrsvfcttrts •!( rifl * Afivivif th 
itu/^fBetrttf y rif tiy^if ttvrm Kttrtti^tt/tittty sK^tmirt 
9r4»Jiif rtiffcmr^ ^ ;^^/<«Vivy. 

' 19 Scribendum *Ay«{J/4<«y. itd enim Hiftorici eum nomi- 
ntnt, et Frontinus lib. I. c. 4. lib. II. c. $» Caf, e* 

iki fuerant , fupei-afiis, &ciie 44 Iphicriites Mydenis 

loco potirus elt. bellum mferens, cum effec 

4; Cum Iphicrktes efTet in Cherronefo, locum (juen- 

Corinthi, Laced«momi ci- dam occupatum ginxit, fi- 

vitatem agrelfi fant. Ille non mulans fe metuere Axibium 

protinus, manum confere»s, Lacedacmonium. Abydeni 

periculo fe obtulit. Sed co- videntes cum edificare mu- 

gnito, quod eflent circa ur- rum, ut timidum contemfe- 

bem loca m#nitiffima, cUm runt: et e civitate projrei^ 

ea prius occupavit, et his fi, regioni fe committere au- 

qui in civitate erant, ante debant. Iphicra^es confpi- 

promulgavit, ut td fe veni- ^.^^^^ difrolutos, noftu par- 

rent. Exeuntibus tutem . a i. j 

omnibus, et in unum col- ^*"^ exercitusin Abydeno. 

leais, Laced«monii multi- ^"^ ^«"^"" mducens, et 

tudinem timentes, et in mu- ^<^^ ipforum mcurfionibut 

nitsuloca faaam fugam me- infcftans, magno numero . 

-tuentes , fme pr«lio fiigien- hominum et pecunianim po- 

tes difceiftrunt. • ticus eft 

* 45" Iphi- S T R A T. L I B. IIL i6i 

timnU 7r^mfrrtm% fur^^^i^Hi ix AttKtiti/tfff f««T«»^ 
viixfr^gf ftixt<§ttf, «yMf«^ W « vri? ' r^atTiiwT^ j , THi 
^ xMTfAijny ff}«y ^v/MTTHf* rii il iixtJis K|« srvAiSv 
«V^y*» W W T«|<f *«T«r^«f, fo^vff-ff «r* litcifqf Tff 
rvAuf, «f i'f •<!«?. ^^ •! )f;coy«cff«i^ t«V ^MfJnf hnytr 
tm y irj^MTm ia-tirrm , i^ou^ni i^tr^f rvf«»«A»d^rff 
«vrtT^, j(^ rvfnrfrff fS^ T«f 7«A4f* «S«A8 (f irrH rS 
yiy«r«T*f, «If cf fv»T^, ^JSKv; ^ jevTAff )<c^B-A^ff, u*^* 
^«^ te ytftfimi ^t}^Hi fJy Tfl» if(« ^^ ^vy^fTflij ji;^^«- 

/cf* IptK^am^ is ^^tucwt «f«/8«f, /«rr« r^fCT/ArrjSff 
lnfttLwxtxUn ir§etr$Ttittf<rt * arwS-il^fof t«^ 0^«iui( f v*- 

T«^ f^ir/d-frd^fl^ fctJtm^ ifttXtb^m r^f r^xrtturmf «ff- 
)^^9rff i^t^eify '•rtf rtthet t^/a »f ^et^myy» K^v^9f 

9V9ttfUnf9, •! 0(«Kf( l/KWfO-^fff^ «f T* «-^«(TlO^ftof f^l|- 

^, ^tn^tt^^y urtcKr^f^ xttnrtty$xSmi rSi '£A&jff*n» tif 
^fvyofTiMf. *\^iK(irfi9 l{ flif«f«f i^o^nrtts^ «••JJM^ff ^ff 
«VTivy «srfxTMfC, {roA&itf }i j(^ tit^^fttt?itiriis i?Mfit» 

10 MfT. «f ff K. ax •' }f;^«/i«ff«f ' tv; x-tXifitm, it /cb 
T}{f TtXifti^^ ffr«y#f. €0»/. Ca/I AS Cant. ^tiyntn, 

4f Ipnicrares cum eflfet multos ex ipfis trucidavit. 

Corinthi, tudiens cos, qui Illucefcentc die multos ad 

«mtndriam fa£tionem tue- aras perfueie;ites confccit. 
^mr, mercenarios ex La- 46 Iphicrates in Thra- 

ced«raonc in urbem acce- ciam afcendens, cum o^ 

pton» efle, fliis militibus millibus militum caftra lo- 

^citi^, alios reliouit in- cavit : ubi cum audilTet^Thra- 

OK pnefidii caufla , atios ex- ces no^ ex» infidiis adoriri 

^ portas edu£los in ordi- velle, alTumtis militibus fi^ 

^ rede^t, et ad illam por- vcfporam , ad tria ftadia in 

<^ ^ftinavie, auam patefe- vallem deflexit, qusB occu- 

ceimt, qm hoftcs acceptos lerepoffet. Thraces irruptio- 

Wtttiducebant. Poftremis in- ne fa£la , caftra vacua diri- 

^^^^ttmbiia, rcMncc incum- puerant, confufis ordinibus : 

»>«M fecutns efh ct in ci- et Gracos ut fugientcs deri- 

^tatem fimul irruit. Cumv ferunt. Iphicratcs ex occulto 

^cm res in obfcuro, no- adortus,multos ex eis occidit, 

wimo tempore , gererctitr, multos ctiam vivos cepit. 

^•lyttm Strat. L 47 Iphi- 


j62 P O L*Y A E N I o-xf rci «yvMi». ^ i>iiH iifrtq nymyM rnt ivfttfist otti 
tvKrii, ifu^tti ht yiv»^u>^vi9f Ktnrti-^ttTt^i^vTt , j|^ st^m-- 
«T«|i a-irfrtieiv^ccf ra vhttn ^^viTtifcifiii* t(s^ im^b«9- 
^iyrct^ J/ iji>ci^«.iy iei^tn-ttia-uo-^ocf ^ t(^ trva-xivttrt^f^l' 
t^jf^., ^^£»0-0/ ^««iwr^; fvxrti ^ieAiy* 4»; ts «rri ov» j^- 
#ft;y, $vo vvxr«e$ uvxi^v^ofrtf ht^nX^^tf' t(fiLJ ijttiptt ftlgty 
ifff^ T» voA'^ «tvToi; ixetf9f tymro, "^ 

^^Hfif T?f X^^i*^^ AuKMf i^ltitKtf ttvrof iyyi^wrot reuf 
fttva-if' ci f*if haKCfrt^ irttf in-l xl^U. 'l^tx^cimf )f 
n-^i rni A««? t«? o^xiretf ru^ui*KH^iif i(s^ -vJ/iAitV *«t 
^Aiy»»' i^^»" *'^*lj W ''f AatKmt ^^o-ifittM' rS 5f ^^«r- 
i^^oyTof TdTj ^««vtf^^dS^fw i^t^fCMaify 6t'TM IpntfMrHfj ^^ 
rei V9rf^^f|<«( X^^^i*^ KttretXxfiifrtiy Kttrtt fofru rm )r«Af- 

ftlAff fy<»OJfT«f Jl^ «•OtfTOtJ «VTlJ^ ili^^fi^ttf, 

ft,ff 'l^iK^arnf if ^XiSvn iii rtfiif ritttiff ifieHi^i^ 
Ttif ^tX^ftitff hrt^ftifMf rtlf nMvrcuttSy {r^^«yy«A«( 
To7f 9-^urieitTBUf ix rZf rsftiff • ti t<*;^05 9Vf|i<yay, ftVT«$ 

^^ 

4^ Iphicrates per viam propinquintem navtbus. 

aque expertem biduo profe- Cum perrequente& efTent in 

^urus, prscepit, ut fu^nta colle, Iphicrates anft pfiBBdam 

coena , vafa replerent aquis, armatos coUocans, leyes ac 

et occidente fole duxit exer- inermes paucos-^etiam b^oc 

citum per nodeii^. Fa(^o inde admifcuit, et Laconem 

die caftrametacus eil, et iuiHt aggreffus eil. Quo impe- 

cibum capere, atque aquis tentibus multis ex loci$ di- lhido,milites Ipkicratis*tum 
fuperioribitt locis occupatiih 
ad tergum hoftium evaiW 
runt, tum omnes ad incexv uti : inde poftquam quieve- 
runt interdiu , coenam par^- 
te, atque coUedis omnibus 
iterum np^a iter facert, Sic 

gro biduo daabus noilibus necionem trucidaverunt. 
igus captantes evaferunt : 49 Iphicrates circa "Hili^ 

et uoa dies atque aqua iplls untem per angulta }oc|l ^c^ 

redle fuffecit. pias ducens»^ ho^ftu^wpQi^ 

4S I{)hicrates ad Epidau- ftremum a^nen. cai^p^t^ 

ri^m copiofam prsdam age- bus,J>rscepit fuis, ut ex ai%g, 

bat: prcfe^lus redonis La. guftlis protinus fumma cdkttT 

con eiun perfequebatur* ap- ritate lc prgriperem: ati|tM;, 

iplS^ S T R A T^. L I B. III. 163 W ftia-M iit i^«9 iut^^etfbuit y f(g^ r£t ^^»rtwrSf rif 

yi^v^^f, if tfieXUv ^tttfitirrtf ei 0^icxti tixrti^ hrt^i- 
r^of. • «f n-w» ^•XtiU xtcvcstf if r» rettroTri^et^ Trpii t»» 
vTu^Httf ttftt^^ttfMif crvf rtt9 r^ttrtttrtug tyyvg rm yf- 
fv(«f f» T»i jpAii rvyxa^irttf nrvxttrtf, oi fttf tti B^H' 
M$ ttttfititng riif yi^vfttfy li^fAnrttf t/i rti vrv^tiy rif 
TtXtfttHs ixti fftl^ofrtf tv^nrtif, 'l^tx^tirtif tt rHi f^«f- 
ntirtti ix T^f vXm mtt^ttfitn , tj»» ys^v^ttf )<iA3-<Ji», 
tir^icXitg XftX^^nrSf, 

ftt 'iftx^ttnis J»^ff rS «-Attf» r^ctrtvfttirti ^t^S 9(^ 
mvnxSy f» rn iorti rS fur^S ^ xtt^* txttrof ftixtt v^xt- 
^m Tt rirtt^of fti^oSy it^jTrt^ iyi^^v^of ixufH xttriy^ttfy 
tHi fcii xi-xoit* ro r^ttrovtUf, Sra>i tt^tt ;^ iroXtiif «- 
X« •« t«5 r^ttrtvofcifHi y i(^ fujro^Kf • ro rirtt^rof ri 
fttr^S ^vXttrrofttftf iycofritf, 

fft 'l^t' ipre per medium ad extre- 
■ram agtuen accurrens, cum 
preiUntimmis militibuS) in- 
teger viribus adortus hoftes 
pettbrbatos et confufos, ma- 
gnum iilorum tiumerum in- 
terfedt. 

fo Iphicitttes in Thra- 
•am imprefnonem faciens, 
•caftra in campo pofuit , qui 
eircumdabatur a monte, et 
«ngufhim exitum per pon- 
^ habebat : quem Thraces 
joftu. cransgrerfi, aggredi ho- 
«« viilebant. At ille cum 
•oltos ignes in caftris in- 
^^flet , ad montium radi- 
ces defcendens , cum militi- 
0«! juxta pontem ct in fyl- 
^ confidens » quicteia age- bat. Thraces pentem tians* 
grelFi , impetum ignes ver- 
fus fecerunt, rati fe hofles 
ibi inventuros. Interita 
Iphicrates oailitibus ex fylvr 
aiTumtis, pontem tranfiit, ac 
tuto recelfit.- 

Si Iphicrates maximis 
copiis imperabat, tum ter» 
reitribus, tum navalibus. In 
ftipendiorum diftributione 
fmgulis menfibus quartam 
partem fubtrahens, quafi ar- 
rabonem uniuscujusque re- 
tinebat , ne exercitum defe- 
rerent. Ita et multos fem- 
per habuit milites, et divi- 
tes: quippe qui metcedis 
quartam partem in fubddiQ 
habebant. 
t 2 f 1 Iphi- i64 POLYAENI 

r^c^ronhimj vuKru^ tjW ^vmfuf jtctrtfft^Ue-i. tw? ^cy 
r^etnt^cuf m^i^-H^, rtif rm •iMrm W^nrtt.' rm )f #/n 

XfTOUJ TJJf T*'» 5-gfltT<A»T«;V • di /«J» Sj» r^BCTMIJT^XA?? nflpii' 

rfUm ^o^fu rm cvXm i/ieih^oYj tjji» t*ii» iXiv^i^AH rx^- 
Xiif fctU^ijtctv^t. cl Tf 6iKiriKSg Ketruaicivtto-ttfavt «-Aj»- 
o-Uy rm dsrAA»i» nrecv^ •V* «*iff ituxsvov/tcim. rttvrm 
«fuvra ti vo>^ifAict Kurec ^?A*» r£v iveciirim^ di fu* r^tt- 
rturt^ fu^vfcus i{*» rS r^ur^^its ficcV^^vrn i«rxi^tc^*9' 
•i ds otKircKf rcuf oivccyKcucuq vyrn^itricui xcC^ifctvw. b- 
rccu^u lii e-fifccicf iit^trtcf' di tt 'KptK^drft, t« •%'Xct rtt- 
X,i»ti ecvccXtciSofrtf ^ iffri r« r^ctri9t$dtv rSv ivecvrim JaS*»»- 
Tf5, ruv ftkv diKtrm raiv iv T*i ^tetKAviet ^vyivretv' rSw 
>i rfccrteereev eivTrXuv Ketrec^^H^^ivrm y rif fch ixiKrH" 
fccvj T¥\ Jf ouxfucXurHf iyecyw. 

vy 'l^tK^uTfis uyrtr^uroTrtitvovrm rm yrcXMfcimy t^gtf 
Kuru TJ»v i^uv ttu Truvroi u^tro^otHfcivm, 7r^orfru\i ro7g 
uvrS r^urtaireui ^^o rni tu Tr^ortviyKetv^Uf ro u^ir^f' 
rSro Jr^fl6|«fj rvvifiuM ro7f ivuiriot^ j f(siu\ rov ux^ofioXjt' 
rfcov u^ft $aA9( ^u^rHViV tTH it mXtiiXm f^t^A^^/srd^- 

rtcf, 

S2 Iphicrates cxadverfum vero (ignum toUittir. Iphi- 

Laccdatmoniorum focios ca- cratii ftatim (limtis armis, ad^ 

^•a ponens, no^u veftitum hoftium caftra progre(!i,man- 

cxercitus commutavit, mili- cipiis a minifterio fueienti- 

tes fervilibus veftibus indu- bus, militibus armis aeftitu- 

ens, fervos vero militaribus. tis, alios occiderum, alios 

Qiii igitur militari habitu .a- captivos duxerunt. 
mi<^i erant, procul ab armis > s^ Iphicrates ex tdvetfb' 

ibant, liberorum otium imi- caftrametantibus hoftibus, et 

tantes. At ferviliter inftru- femper certa hora prandiam 

£H apud arma verfabantur, facientibus , prxcepit Hyb 

guemadmodum itioris erat militibus, ut ante aurorats 

icrvientibus. Hsc videntes prandium fumerent. Hof 

hoftes , «mulatione advcrfa- tadlio, pu^nam cum hoftibttt 

riorum, milites ofcitanter commifit, et velitationett 

cxtra caftra fpatiantes otium ufque ad feram vefpertnt 

Agebant. Seryi necefiariis protraxit* Poftquam vcfo 

uiibus crant occupati. Tum tb fc inviecm (u&ciretant, 

^ hofte» S T R A T. L I B. Iir. 165 

trkf' «1 ft4f VFOlfuu v^i^ To inzjvt iS^foio-Mf* * il 
iFfm^tfnxiTtci fx^ THS f^ctTfmif x-^^rJttrt^f ^MrMsrMjt- 
fUftfy nx. «A/yo» •ki^f^f uvruf tt^ma-ctr; 

y«( }m rii ivo-x^§t»iy fuLK^Sii ixrfrtifimi. «i ifXt- 
fim nMTcb rnf u^tt^iwt isrtxHf^tft , ^•Aii irir^mvxtf^ 
)(jfl xtX^ if^a-«t^w, tf It forei rSlf ^et^», srAfwg*» «»- 
>{•» ix-t^fi^»f, T^ ^i» fi^Myyt ^x^iiyyeiXt ^icrrtf 
*{*X'*%**'f' 'Fiif ^^ ««•• T?? SiJ<«?, Jiytf ««•• r^c tvmii" 
ftH ^XtvpZg ttfl^Zf, ivtXfytff rn? vytftivxgy 1(£^ rm 
a^tTiiiy *^ fctr umm a-vfirctrrt' r^t ^e ^^«tyictg iyyvq 
*4 ytfofttf^^y ^^TJnceif rii^ ^cMfAtU^ xtxftWTti c» rn 
#<*!« i(£^ rfru^etyftiyoi? if r») rHf rxtV9^o^A/f eifTretyn, 
r$X^i§ ftkf ivriif tn^^H^t^ vcX^ Si ^rXeiofctg 'iyetyvf 
m^^jutXur^i, 

ft iptx^arTis if Kf^xv^et K^tftTryra Tr^ttr^XfHfr^? ix 
"^tKtXict? tf^txec ^rXfi^ctffceta-tf ' rHt ^vpvnt^f w^yHXi.frmf 
b^tf^Mi» ttvr^f, fne"» rtft recf t^n/Mn x-^oa^et^etf ^vfroy 
MierrHf piXt6f, fvxrcf^ iTrtfrXtva-eti ix^eimTt, rHff ^ixtt 
^Mfufutrtif y ifs ix^vyoyrof, 

*9 Ctint, fctr uvrS. 24 Mfl". ytf^ftifm* 

hoftes fe ad coenam confere- cxtremum coUocavit. Cum 

bant: at ille cum pranfjs an- jam prope extremum agmen 

tea militibus coenantes ob- cffet, impetum facjens in 

nicns, non cxiguam ipforum hoftes perfequendo fatigatos, 

ftragcm edidit. et diflipatos in farcinarum 

J4 Iphicrates circa Phli- rapinis, multos ex ipfis oc- 

untem iter faciebat, phalan- cidit, multo plures etiam 

jc ob locorum difficultateiji captivos abduxit. 
Mi longum protenfa. Hoiti- $$ Iphicrates in Corcyra 

bus extremura agmen car- Crinippo e Sicilia cum na- 

pentibus, et multos vulne- vibus inftrudis undecim ad- 

tantibus, piultaque rapienti- havigante, fpeculatoribus e- 

bus , iUe cum his vins gui um appellere jam fignifican- 

in latere ibant converfus, tibus, cuidam mandans, ut 

phakngimandavit, ut ocyus in deferta quadam infula 

procederet. Ex iis vero, qui a ignem amicum accenderet, 

dextro lcvoque latei-e erant, no<^ adnavigans, omnia na- " 

JRgregatis duCibus et pr«- vigia cepit, uno folum cfRi- 

^tiiumis quibusquc, eos ad giente. 

L 9 $6 Iphi- I66 POLYAENI uafttf TTPcitdava^y xMXi<r(t( rs§ ei^iriif ruf i^$ rS r^etr»- 
jrioiT, 5rfO<r£T«|«», ««•«•*» -*" t«5 caT/i?5 T»f ^^6d^M9 
fAtrtfJFfff^ttfe^if^i i^sru^ri rt srffwy^fifty ?rfdA«^y «uTtfc 
T* T«TA»» iVA*, i(§^ ruf v^* tHvrptf riroY/tcifm xix^' 
•i ftif yr^oXu/iifri? xM^io-^of roU vruv67r?uec?. l^H 

, K^inK t>k rnf -x-^b^wiM ixiy^^i^ W /ukf iyrftkfi^ 
ixoXetrt 9-i6WTf» ' rii it rfuri^etf yvf4,fi$ i\ihM-t rS 
r^«T«5rfX«. 

f^ 'l^tKfcirti? ^t(r)CtXiMf ftiv^t^t^m ,w^U W Aixth- 
fU9 Avr$cco?iii<rficyraff y uTFoppttrec y(iCfc/u,ctrit 'im-i/u,^t tt^ss 
rii iyiftcfets rm iTForiftrm ^ 'xd^atxttkm fUfcfnc^Af rS 
rvyfceif^civa xcu^S y xuB-* o» ^ riff IJ *A^iifm rvftft^ 
yjiocf 7r*o<i^i%otr%* «5Wf rwi tTFtrO^nf iftanrB/tciffif ruf 
^vXec%t rm Mf'. «r« Je tt ^vJUxtf ixi/uraf rtt yfcc/tc- 
> fcecrct roti AuxitoufccyUi^ ^ tl fch ci^fcwuv o-vXt.ctfcfiAfHf 
rsi ccvraftoX8i. oi Vi ciyctTrfirai i^i^vyof ,' A^nfcettf 
fcif i^trot yivoftifoty Actxtiaufufiots ii oo^ctfrts, 

ff! *i^i- 

2$ Cafauhoni Codd. if N«c»«|. LegeBdum videtur «y ©^m^ 
Mafv, 26 MfT. rig tfctfrias. forte tfcuriHi, Mafo, S6 Iphicrates Ac» cum 
ftudiflet duos duces proditio- 
nem moliri, vocatis praeftan- 
tifTimis qui erant in exerci- 
tu , mandavit , ut cum pro- 
ditionis reos arcefTens, rem 
perveftiga^et, ip(i confeftim 
ftrma ilhs et feq^uentibus il- 
los manipulis criperent. Qui 
mox armaturas occuparunt. 
Iphicrates vero probata pro- 
(litione, duces quidem mor- 
tis fupplicio atfecit , milites 
vero nudos e caftris expulit. 

SJ Ipbicrates cum duo 
mitiia mercenarioruiff ad La- 
Cedcmonios transfugifFent, clandeftinas litteras ad du- 
ccs eorum , qui defecerant. 
mifit , admonens , ut' confH- 
tuti .temporis meminifTenr, 
(fio etiam ex Athenis auxi- 
lium cxpeftaret: fciens cpi- 
ftolam ad cuftodcs viaruin 
petventuram. Poftquam au- 
tem viarmn cuftodes litteras 
attuleruntLaccdsmoniis, illi 
comprehendere transfuo^s 
conaoantur. Quibus nuiil 
optatius fuit , quam tit effu- 
gere poffent, cum Atheni* 
cnfibus p^rfidi extitiftent, 
Lacedsmoniis tahtummodo 
vidcrentur ** 

' S% Iphi- S T R A T. L I B. III. i<?7. 

?iifttffy hiiii rSf r^tn^K^x*'^ Ix/Aivc-i, fvxri^ IxjrAiJ- 
^ttrr^ ft^* lifii^ttf tTi^Mva-Kf nATfim AxKtntxS, §1 fm 
Atmmi^cmf «!; nitv, fttrtc^tXt^t X'^^'^ *** '^*^ A'/e/* 
vm MseritfetfUf' • Si jctf«A*o-«^f»#< ttvrii^ ^^ j(^ t«V 
«»•• rni ^oXwf ^^c$>B-crrttf^ rvfiXttfii r$ ^ KtXtta-^Ko-^^ 
fthnq ^Al^eutti tHft-^tf, 

fi 'l^tK^ttmf 99 tiv^itt ;^^ij^«rA>i. r£$ r^ttrittriif 
B^cfvfiifrm^ t^gijf xufiif tKxhJvrittf gurHfiifait y ttiiftt^ tft* 
wt^Hi riii Tlt^G-li*^ yXtirm^ r«A«$ Ut^a-tjceci gv^t/o-Ao-S-ct/ 
W(0^frttj^t ^Xn^na-m rHi ixKXiie-itts vrt^ttfnittf ^ f(^ Tctt' 
^t^^irrtti tiyyixtitif fi^^tt^trty IIAiftf-My m rtt ^^KfcttTtt 
M,ofti^tfr9i ' iftHf Yt v^vift^^iiftif T^ro a^fejtfSfrn' 
Ttivrtt foifva-ufrts y #i ffttruirtff itixva-tif riif tKK^^Mrittf. 

{' *l^tx^»rtii iK rii 'oi^vcrtttitf Xtitif To^y vFt^ti- 
Xttrtf ' iiiMKCf tt *di^vfaici ^AjjS-« xtXtim. « Yt Ifrxiii 
fX*'* oAiVif?) 'fiAfKtf iivrcii Ktutftiftti Xxftrtiitig' >(sit 
^r^tartXtiVftif tKiXtvrt rits httrrioii* •# Xi* Vtx«# r£f *0- 

i^va-Hv 
«7 MfT. f(sii rtii iiri rns nroX, it^ta-ty^vt, 

$% Iphicrates in Chio rc- commimcm concioncm po- 

darguere volens eos, qui La- ftulantibus , ' viros peritos 

conum partibus faverent, •Pcrfic» lingua , itolis Perfi- 

mandavit quibusdam trirc- cis indutos, juflit frequen- 

mium pnefe^ftis, ut folvcn- tiflima concione fuperveni- 

tcs pcr nodem , interdiu rc, et accedentes barbaricc 

cum Laconico habitu appel- nuntiare: In propinquo funt, 

lcrent. Eos advenientes con- qui pecunias adferunt Nos 

fpicati, qui Laccd«monio- vero prxmiffi fumus, ut hoc 

rum partes tucbantur, ma- fignincaremus : qu«cumin- 

j;na cum I«titia in portum dicafFcnt, milites concionem 

accurrebant. Quos ille cir- dimiferunt. 

cumdatos cum lis , qui cx 6o Iphicrates cx Odryfia- 

urbc venerant, comprehen- de multam undiquaque pr«- 

dit, et puniendos Athenien- dam egit. Perfequebantur 

fibus mifit Odiyfenfcs magna multitu- 

f 9 •Iphicratcs in inopia dine. JUe cxun paucos equi- 

pecuniarum conftitutus , tu- tes haberet, dedit eis arden- 

multuantibus miiitibus ct tes faces, et hoflcs invaderc 

L 4 juffit. 1^8 POLYAENI 

f-^rv^AvTfs f^fvy«y. 

{«' *\^tx^irm mtm a-^An, rif iz-i rns X^?*^ *"•* 
rtt/niv iti f>U<rnq rn^ wiXitti fUyr» ittifintocf «cM^xd^tf 
II V , iTTt^ecf S/f/3j» /artf t« r^tfri u/iM(T«f , iv» r% Ik rni 
Ita^Juntii rS ^Xn^Hs S-aAi^o hi fu».rif «-«^•Sfvr«y, 
A«d-i} T^s tv Tyj xoAh. iKj^ «« A^S-iiy jiaB'* ifti^ttf §^1» 

J/S' *I^<i6f«T»j? « ©^At»! «-d^kgj iA«i/8fy mx/t*ttXafriif 
'o\v(rSi, , di ^fv 9« r^c^fSi trixMr^ fitixti$m9 /(s^ 
fl»*flrr/^ovTtj. • Xi Ttf7<p ^^*rror«T«f mttf99 eu^fiuXafrwf 
yvftiif f»ffr»»w l| tfunr^i .^^ Wivm rSf ^H^Sf Wf- 
fUff, #i (^ '0S^V9-am< ri$ tiKHH f^n fisxifitft T<Tf«- 
r«w, TH fiuXt^Hf f(s^ iMfri^Hf ««-H;^«fT«. 

|y' 'l^tK^im? mft ^^tfixnf Kwru^him IxMrif r^ut' 
x$rr6cttf *9v^eb nmyMinf tuytttxii «v, itif rHi 0»miMff 
vrtt^i rnf niiftt o-vf^icfrta , Vft^nyyetXtf , •t«» t« #ti- 

fUiCf «ffltJ«;g9'*i, T«Tf /*«» JtW;8f^»irT«l« tcyxV^ttf tb^Hfttf 

Kttrm v^vfMKf^ tcsH ^«' Ktcrttytitynf h t«|« «•diftJo-S-fly* . 

TWf 

sS Scribe hhftift/v vel osr/rw Tii x^^t it^tyiify*». CMf. 

juiTit. Odryrorum equi, in- los, qui primam aciem tene-/ 

folitum afpe«ftum ignis non bant," nudum aliqucm capri- 

ferentcs, fn fligam agebantur^ vum manibus loro in ter- 

6i Iphicrates ad lyrbem gum revin^is collocavit. 

accedens (fluvium enim ab Odryfenfes, ne fuis vulnera 

iregione per mediam urbem infligerent , a jaciendo et ja- 

labentem tranfire neceflfum culando deftiterunt. 
erat) vefperi cum exercitu 69 Iphicrates prope Pho^ 

traniiit , ut quod ex tranfitu niciam adnavigans cum cen- 

multitudinis turbidum fa- tum navibus triginta remo- 

ftum eflet, noftu infciis ci- rum, coenofo littore, con- 

vibus dilueretur. Atque fic fpicatus Phoenices ad littus 

ignfirattis, poftero die nihil concurrere, prscepit , ut 

tale expe£lantes adortus ^ft. cum fignum oftenderetur, 

6% Ipjiicrates in Thracia gubematores e puppi anco- 

multos Odryfarum ceperat. ras dimitterent, et ordine 

Uli igitur vehementer jacu- appellerent : milites vero ar- 

lai^do et fii|iccando infta- mati fmguli per remum fu- 

bant. Ipfe vetM^juxu fingu- um in mare fe demitterent, 

ct S T R A T. L I B. III. i(?9 

ttvrS xiif9niiy ^s rvf B^a?Mo-retf uuroit x«3'/cyay, i^ r^ 
mvrp rd^if otu^vXttrrHf * ^^ Yi ^ln o-vf>cfAir^of V7rixit/itf 
waf ro rns ^tt?iM4-rtis y8«^d? , iftrtift rt OTi/UHOf rnf 
ht^turtiii. ot} r^tttKorf^ot fctf if rtt^ft Ketniyorf^ itti 
xm iyKv^if' ct Tt eif^^ts if ril/H ^^ofittXt^oftift v^on- 
^vf, 01 ii ToXifiiot Kctrtt7rXttyifr$s rnf rei^if ttvro/f j^ 
tJ» roX/Mf t^gvyof, ol J« ^l^tK^eirtot riiais fittf ^tt^ttf^ 
ttg ofx-inreifttf^ riftti ii t^of/fncuf y i(^ Xeittf ^oXtJiv 
wt^ttXM-ttfrgf' j(^ rttvrnf k retf fttSs ifofi^tXofOfot r^t^ 
TooFtttff rr^ T?( yn^ KetrfTnretrrt, ' 

K E O. !• * 

T I M O E O 2, 

, *E» 'ArrtKf r^ttrort^ot o^eiftg jjy fofolrfottrof ' Ttfto» 
^tof twoirt rii ijK^o^89 Xi^^^^ foftia-fcttrt rn IttvrS 
wp^etyiit' u>^et»Mavo/ttif8s St rnv r^^ttyiiot f(^ ro 
Ui»yv^tof XttftfittfHf' ivii-tvo-ttf ol tftfFo^ot , ^ riif ctyo^ 
^iif To7s r^ttrttireui irat^ia-^f im r^ rf^«yi J* rS «"f*- 

rnyS. 
A^ MfT, tKtt^oi^ 

ct brdiries fuos fervtrent, ftes ordinem ipforum et au- 

Cum igitur jam mediocrem daciam admirantcs , in fu- 

profunditatem maris efFe fitf- gam fe dabant. Iphicratii 

Ipicaretur, fignum egredien- perfequentes , aliquos in- 

ai extendit, Naves quidem teremerunt, aliquos vivos 

triginta remorum ordine ap- ceperunt : multaque pr»da 

penebant, per ancoras, Mi- circumat^a, eaaue in na- 

lites ordinate periculo (e of- vcs collata , caftra in terra 

fereptes, procedebant, Ho- pofuerunt. 

C A P. X. 

TIMOTHEUS. 

Timotheus , cum in At- dentes vero iigillum , ctiam 

dcis cafbis maxima efFet argentum accepturos. Cre* 

nummi raritas, fuafit merca^ dider\mt mercatores , et mi- 

toribus , }it ipfiu% figillo pro litibus eommeatum prsbue- 

AumKmatc uterentur, Red- runt ducis figiUo. Redden- 170 . P O L Y A E N I 

j^^l^m Tt/tto^i^Sy^ riy rt/buit itsXwrt risf 0f4.cXt^iifAini* 

^ Ttfci^sot iviyir$ rm roA« «-«vt/. VFrtt^/teci «yi- 
nr$' « Kv/is^viHi sTfta-p^Hv UfAiwd»* •< vttZrttf rm r^tn- 
^m hrt/iMietv «« s^tiffav" Tt/tU^s^i /tcH^iMrttSj «••7«f 
V<i^ t^H yiymi cteivt<rfcu , « ^ tw8t«» ■ irs^iSi-nftirm , «f 
tirr»^sti ci letSrxf ysxJie-xirts eiviix^nG-cti. 

. y' Ti/toS-sof ^tt^ccr^ysXfA* 'st^KSv txjBtrj^raf riif rtt- 
Xirnf' ^iy^i i-^tvtio^rckf ^^tn}^6¥, i Ao;^«y«f «yofivf, 
;t;§?yfly J^ TW Xti^ii Mfttff^iiytLf, « T*>tM9l»f «» msft,t' 
m , «^? ^«f fts3^9rru,i yr^o^vfttits ftetx,^ir^ctf rtii «■•Af- 
fiioti sx^ tiTTctrrtti' t«$ >£ fi^ttistits t^tlrrtts^ ttx^irHi 

y 'AS^JJvcwdi .4^ AttKt^oufLomt «-i^J AsvKtidtt ifttV' 

/6*«;^«rr»« ActKstauftonav, «» io^r^ Zit/^« * Ti/eifl9-£«c lue- 
T<i T«tvn»» T^» if4.s^etf ftv^rifn 9t^ctvu(rtti rtt(. r^nj^w?, 
n^s ri mficiw 30 tfj;^«$j vttvftuxirtti sfixnrsv' •< ^^ 

30 Scribe ifct^tti vel w «'«pc^**^» Ca/I 

ribus vero illis, interea kbun- cis militibus procedentibus, 

dans pecuniis Timotheus, manipuli du£l:or tjebat, rcli- 

conftitutum pretium per- quos etiam expedtondos eflc. 

folvit. Timotheus non expedavit, 

2 Timotheus folvebat arbitratus fe omnes haberc, 

cum univerfa claffe. Paftt qui alacriter pugnam fubire 

fternutatione , eubemator vellent : eos vero, qui tarde 

quiefcere juflfit. mut« tri- exirent, inutiles fore, etiam 

temes confcendere non au- fi prafto effent. ^ 

debant. Timotheus fubri- 4 Athenienfes ct Ltcc- 

dens. Qualenam ehim, in- demonii ad Leucadem nt- 

quit, auipicium contigit, ii vale prslium committebant, 

tot circumftamibus u n u s Timotheo Athenienfium du- 

fternutavit ? Naut« hunc cem agente, Nicomacho Lt- 

cjus fermohem cum rifu ex- ' cedtcmoniorum. £rat feftum 

cipientes, folvebant. Scirra. Timotheus hoc dic 

5. Timotheus pr«ceptum myrto coronans triremcs, 

fuis dedittf ut^uam celerri- folvensque , fignum cxtultt, 

mc ad pijpiii extrent. Ptu- ct prsUo ntvdi vicic Mili- S T K A T. L I B.' III. '7' cto/tcS¥«t rvftfittj^w.' 

% Tt/tciB-tf ^ixtf «^<f^riTfSiur««, tipift^t rif 
r0^«y rtlf f^etriA/rm ^ i^tt H w^^nfitiumo-t. ri di A#i- 
«••» jui^of rni X**i^fy W ••"•" <i» .•^iAo^ «vr^f, «srtS^ 
9«r#. tfje iirir^tm Si fifri ^ximfy nrt fiiw«A<v JMed^MP^y. 
8 ^4» tf}f ifts^w }ffy}(0» tie»«^eM», «^* #vr«$ rtf( x«^ 
srirs }iM/tifiunif * i|^ r«Si «i r;«rqytf m «•i^<» » • « ' ^t 
x^tfrdify, ro wXHHi fo^Ui iKXiyHK «« }f « vri^tftH 
ftnKVUtrc^ r^«^«f ic^S-of»^ j^ »«w«y«^«y* f;^j«» • ri 
}f r8r«n» f^^^^^y w^X^f ritt ttntttf iret^i rmt wMfum 

ldli'^|Vf|r. 

f' Ttfti^ttf fttvfuix*** AmUicufuiictf pciJAm, mvri$ 
fth tK r^tvi^m rti wkn^iftmtt Trtt^u ir^vftfttf ix,*n ttii^ 
^ttwtf, rtif fi rttxvfttvrHfccf HJttrt ir^ta-irttj^t rtt^ r^nh 
^ti^X'*^ ifTfx-ecft^ccytif rcclf mrtXtfiicut fctvcrt^ ^Qptf wvx^tit 
irttw^tff Jttfiio-Hfy i(fti rftm-tt^, tt fttf 1« xtXifutt .ir«- 
W<r«fvrf( Hpcriety af^^tfiHf ^; mmirtt^ mfi^t^of. Ttfti» 
^tcf )i cixftttlH wX^fCfftttctf itrttftc^tii , fctvftct^St 
iifitttio-tf. tes enim ctiin bona ipe pu* 
gnam ftciebant, numen fe 
rad focium habert. ' 

S Timotheus urbem exer- 
citu circumdans, mititibus 
locum definivjr, unde prfc- 
dam agerent. Rcliquam re- 
«ionis partem, et omnes ejuf 
mi^s vendebat. Non au- 
r«m pennittebat, neque do« 
mum neque tugurium dc- 
(bruefe , neque vero fativam 
arborem exfctndere : fed 
ipfos duntaxatfru£hiscapere. 
et haec excogitans efficiebar, 
Qt fi viciffent , pliira tributa 
coUigere pofTent : Anbellum 
diutius traHeretur, vi^m 
copiofum et divcrforit faabc- rant. Qiiod vero his majus 
eft, maximam benevolentiam 
ab hoftibus venabacur. 

6 Timotheus navali prslio 
cumLacedemontis (^nteodc- 
re volens,ipfe naves clafTiariis 
inibru£las ex triremibus ad 
puppim alligans quicfcebat. 
Celoces vero viginti manda- 
vittriremium prcfedis,utad- 
verfu% hoftiles naves cduce* 
rent, et crebros motus ac fie- 
Kus efficerenr. Hoftes igitur 
defatigati remigando, iiitl>e- 
cilliter remos agitabant. Ti- 
motheus recenscumnavibus 
armatis fuperveniens, et na- 
vale prcdium ini^s, vido- 
riam fdeptui eft. 

7 Ti- 172 POLYAENI ^ Tifci^tH T«y 'OXvf^Uf finXiftim a-MffAd^My, If- 
}«!»«)$ ri imrtK»v rm 'OAi/yd'/*'» ^ fr«|f r* r^tfTAA^fooy 
31 «^ tTtfiftnxtf TAiyS"/*». r«^ty o-xfv«^ogflft, ^(^tf tjJi» 
f4nr«y m( t« /«ffVov A«e/3«)f, T«e$ }f «e/u({«( ^vxfui g^m^ 
4^ f^imifrn/tcivttf, T«f }f «TA/rfCf T^rA^y f^ArS-f» ^t^t^Xmy 

n Tt^i^tH ^t^t 'Afd^iitcXiv •ir^terenri^tif ' iyyttXt 
Ttf lo^f^etfy i^^U^ta-B-cif rig ^tXtfciuf hr «Jrdv. i(^ 
iii ^^X^tcjrkMic^ To xXn^^i 6rrtf rn? vrt^<nice>9 irtBiirm-' 
rs* }f r*<4 /*f» r^ttrtttrfUi s ir^tH^t rm ToXsfcittt t» 
irA^B^Of , (Vi» jieiv jMfTfCirAicyv^fir. «vr«f S^ iv$ fff-id^ro/ccf- 
»05 ttvrtli ixiytii irt t(sM ^rtucrttiy ro /tth tcx^iUf rS 
trXj^Hi ir^H^srt/un-t htt rm Zvnrt^tity ^ir%^ titctrti tl n-t- 
XifMt xttf^et<pvxil^en 'ifit^f . ttirU tlh rw ^uXittiyym. r- 
ttifnrty rsf 4^^^^ TfAfvT«!«f hrtrti^tif. rtii ^f r^t^^s Iv 
rm 'Srfvfiiit wrrttft» trXn^iircff h ivn^ei^y hiT^nrtf. t(sff 
rtiSrtt irirrtt fuk fvn.rt vrfd^fy m^tcXHf iivtjc^^l^tt, 

$' Tifci^ftf ix-oXto^et Xtt/ttety ^tnXtynrtif r^trritirti^ 
hrtcKtrx^xiHs i tJf ix ixm iitttf imrBivy 'iyttm^f ifttv ^i itf omiiTum eit in MfH 

7 Timotheus volens 
Olynthiam traniire et Olyn- 
thiorum equitatum metuens, 
exercitum in longum qua- 
dratum agmen inimixit, far- 
cinis et equitatu in , medium 
conje<iJo, currufque frequen- 
tes agens et connexos, ar* 
niatos circum hos foris cir- 
cumdedit. Ita ut Olynthii 
equites equitatione non poi^ 
fent uti. 

S Timotheus apud Am« 
pbipolim cailra ponebat^ 
Nuntiivit quidam velperi, 
hoiles adverfus ipfum coire, 
et eum magi^ raultitudinc 
poilridie aggrefluros effe. 
Qui militibus kdftium mul- tttudtnem non prcdixit,' ne 
tertorem faceret. Sed quafi 
aggreifurlis illos paucos , et 
confufim agentes , inutilem 
mukitudinem per invia pr»- 
miiit, ubi minime cuitodiaai 
hoiles eifent habituri. •Ifife 
phalangem movit, in poitre» 
mo levis armaturse milites 
conilitutns. Triremes vero 
in Strymone fluvio cum in- 
itruere non poifet, incendio 
confumfit: et his omnibus 
una no£le peife^is, tbsqutf 
periculo difceilir. 

9 Timotheus oppugna- 

bat Samum, confcnpris fc- 

ptem millibus mercenario- 

rum: quibus cum peHblve- 

rt S T R A T. L I B. . III. 173 

#)9 w5V#f, fli^Jy X^V^^ *^ Wfw^», -3 2 TiJff jOKii^ aue^ 

tvT^^nvfiti Y,^infcm.r»n iaf mrm ^ff«f rZ^ /mo-B-ttr iM- - 
Wfcttg , Tft^pfctri^uf X^ito-etfuwi ro7s •r^ttruireuf ^ xmrti 

l TtfM^itg '^oht«fx£f Xtc/tcoy^ !«•#< TtsKtMt |iW ««TrAf- 

rff-Ay/; jjy. 5r«{^rfyy«Ai /uii tmXm etXsv^of ^ ^4 ^ J^ 
iMTi/Aifv fAouK « MyH* «M#» 0'/t8 fci^ijtcfa fcn tXttrrcf, 
rm S« vy^Sf fur^firkf riXxjQtTOf * rii J« o-tra^is ftv^ 
Xtt^ fiTj^ifct tx,fifi i' if roii Xo^otf, «T«r it o-vfifin t»< 
fUf |ry«f jfx f;^dyT«( r^y «yo^«y rA;y l^ 9/icf^«y «ev«y- 
iccMvy u^roTf KOfd^etf' riif dl ^ot^ua-Kt^f r£f o-tri^f fi:^ 
tas metXirKtff^OLf rni ^^ecrteitretf. 

tet Ttfco^sog ftiZg t^Aff rto-cret^etxorret , finXofttfOi m/ro 
rirm xivrt 7r^o^i/f<pcKf yrXeiOfm nftt^m ix^o-etf i^oitet' 
ftto-^of HK tj^m ^f^i M^<tyyfA/MC 'iioKtfy Ufciyts^c^ 

retf 

ja rm et»im Ket^m MfT. 55 Emendtt Caf. rSf vet^et- 
o-Ktvm , quod bene convenir. 34 Conjun£tim legen- 
dum fc^s. Mafv. 

« ftipendia non pofTet , vi- fhimcnti non minus modio : 

dens plenam fru(9ibus infu- liquidorum vero , ad minus 

Itm efle, loco ad prsedan- amphoram. Nemoque fru- 

dum eapto, reliquos fru(Stus mentarias molas haberet, ni- 

vendidit, fecuritate iis qui fi in collibus. Sic accidit, 

legcrent praftita : colledis- ut cuin perfcgrinis nihil ve- 

que hinc affatim pccuniis, nale effet rerum ad quotidi- 

partem ftipendioi-um militi- anum ufum fpe£lantium, fe- 

Dus difpertivit, atque fic ufus cum ipfi eas apporttrent, fru- 

illis alacrioribus , Samiorum menti autem et ciborum ap- 

urbem vi cepit. paratum foli milites conm» 

10 Timotneus oppugnans merent. 

Samum, cum multi peregri- 11 Timotheus cum qua- 

ni appeilentes ea, quas ad draginta naves haberet, vo- 

vittm neceiraria funt , con lens ex his quinque praemit- 

fumerent, et idcirco caritas tere , complurium dierum 

eflTet annonas, prajccpit nc commeatu inftru£tas, cum 

vendcrent farinam , neque ftipendia darf non poffet, 

hcmintm olei, aut vini: fed prseceptum de£c, ut omnes 

naves 174 P O L Y A E N I 

rmt fttZt ti^m-^tg r^tSf vtrim ix*^^' *^** ^^ fivM rti 

^MfMtr^t $tvrm K^^uruf $</• rmtt' raturtt rm ^irri 

vttvci itttiHfy rttt )cfy i^^jmff^t vrXHivm ifit^t knri" 

wta-/tck \x,io-§tt ' tivrii Yt firrtt rm r^ttixsfrtt^ - ^lg^ef wirFS 
^m^ tfif rif i$<M •ffuf hrttfn?i^tf* 

tpl Ttfco^Uf fetv/ntt^Cif fcixtMf ^l^} Atvjtecit^ K<«^ 
XiXT ^f I^^ttfrtetrfi t rtif /mf a-Awov»» yfA?» rtt ^Aif^- 
/tcttrtt wtt^iiyy e%Xgf hrt *yt)s tuftt^xvfo-^a^ Tftt^ uvrti rn 
^•«A^w-c-fi. rtui Jf a^trtt ^Mmrcus HKCo-tf (tfttx^eit, ^^m*- 
fTif|i rd75 r^tnftt^x^^ ^** e-vftcTrrHf roui ^•?it/ttituf r^ti- 
^a-tf fVTo; fiiXHf' tKKXifeif Tt ij^ ^tfyo^;i;f<y f»j^0*MV(* 
iW KurttKt^^itf frttiiG-tto-t rni ifuvriitf i^irxs' fx» Sf «i 
/ifv i^vycfctcx*if ' «< ^f fA^A Vrr« Kttv/*ccrt i(s/u{ Wf»* Tt' 
f^i^tti ro «yMxA^T^Jcoy ia-ii/MCfa. t(giLf Ktcrttrx^f i^t 7«y 
yvf iyttfrttva-et/t^ifHi i^irtc^ i/ic/Si^eto-tts ,tiet rixJ^i rif )r«- 
?itfciHi TTtTFtfiiKorecg hu^ec? ^ •sroXtMg ivrm r^tn^etf ratt 
ftif 'Kti/riivo-t y rtif it iixrXiit tvoinrif, 

<y Ttf^l^ 

naves folvcrenit, qu« trium ptimc navigantibuf folvens, 

dierum commeatum habc- mandavit triremium prefe- 

rent. Qu« cum ad infulam ftis , ne intra teli ja^^tiqi 

quandam appulerunt, trire- cum hoftium triremibi» 

mium prefed^os juflit ex ilh- congrederentur, fcd decli* 

gulis navibus in duos dies narent et tergiverfarentur 

commeatum' ad fe adferre. de induitria, ut holhum rc- 

Quem in quinque naves di- miges defeffbs reddcrent. 

fbibuit, easque cum plu- Cum igitur hc tcrgivcrfa- 

riumdierum commeatuemi- rentur, atque illc prs cfhi 

fit. Ipfc vcro cum triginta ac labore defatigarentur. Ti- 

quinque navibus ad prifti- motheus receptui cecinit, ct 

nam rcationem rediit. cos qui fupra terram quie- 

iz Timotheus navalem tem ftgcrant, remiges navcs 

pugnam ad Leucadem ini- confcendere juHit: atque cc- 

turus cum Nicolocho Spar- leriter hoftes defatigatos pcr- ' 

data, prscepit, ut remiges fecutus, mulcas iplorum tri- 

cx plurirais navibus fupra remes partim fubmerftt, par- 

terram Jukta maie recjuie- tim inutileS ad navigandum 

fcerent: cc cum viginti o- reddidit. 

15 Timo- S T R A T. L I B. III. ^7S TW5 *A^ti9eb§tf cW3-Mrr«, ^a^n^Hks rttf T^*n^»^X^ ^ ^ 
c^^^auey rie|<f /cjy ^nrHff ti»M «v mxm^ hri rS ^xpvh^ 
f^ X^V"* ^X^ Ttcvmi (pvXag-ff-nv ' tHt flil ft9T$ty§fMim^ 
rm 9^tL^m hr) tm4 ixvrm Ti^etg^ t«-«rAfvfwmf •< a*^ 
Ai/M«« ^^tv^XtJt^i r« tttvTtxf ^fXvftivf ' Ttc^ttf il r«; 
!«?( fv ju)iy«e«^» rxnfctcrtj rei ^h ifcfi^Xtt rm vtifff Jj^ 
T» ^f^<^£f ra o-;^ii/ai6r«f jr^*? r«s axfrtat 35 IxfV^f 
4^0' r^e ir<tt;«eyi# ^f i(^ ri^ tuxfctcXmrs^ rm ftm is vi 
xtiXt^fut ^^ r3 fin^tKS o-«F«y«yw, iVaw xtirci vr^fattf, 
tif TtfM^iti XttXKtiturt ^•Xif4Mf fctrti Ut^tiKfi Kv- 
9^i$f ;^«AiMF Mttxt^ovtKS f^fcia-futrt fti^tt^y ma^fiM 
"if^tf tt^ rt rtts TTttXsutti i $^*xf^^ *X^ ttfiyvfin rt- 
Ttt^mfM^tcf, r# Jf A#i5r#f ;^«A«8 ^ttvXn' frXeirnf S* 
t^t^irtt^ fttr^oidtritts y r«f iyu^d^it; i|^ r»f ttir» rff 
)^^«; fVff^ff, 7^«; x^Xxof wtv^ttaitHf ' irrt^t^t^i fi9fu 

3f MflT. et Codd.C<i/I twirft-i^tf. ^6 ^.Scribcndum rS 
tttvrixS vel '''» fttiuniSf, Caf, i^ Timpcheus navibut 
Cdm Lacedemoniis bellige- 
nms, metuens decem naves 
Lacotiicas , quas prxmiferat 
daflis prsfei^us td dedu- 
cenda navigia, qu« com- 
mcatuni vchebant, ne in di- 
fccffu Athenienlics adoriren- 
tur,pi«cepit triremium pra- 
ftftis,ne priftinum prdinera 
auatrcrcnt : fed quem in pras- 
lend quilibet locum occu- 
ptffct, eum teneret, nt dura 
m fuos ordincs feaphaetradu- 
cerentur, adnavigantes holtes 
impetum repente facerent in 
diffolutas. Collocans autem 
«Mvcsfalcata figura, rbftra na- 
vium ct circumferentiam in hoftes dircxit. Ntvig^iis vc- 
ro et captivis navium in con- 
cavitatcm inclufis, fecundura 
puppim navigavit. 

14 Timotheus bellum 
gerens adverfus Chalciden- 
fes , una cum Perdicca, Cy^ 
prium cs Maccdonico numi- 
fmatc permifccns , infigne 
»percaflit, quod priftinas 
quihque drachmas valorc 
exffcquaret, ejus qiiarta pars 
conftabat argento, reliquum 
ere vitiofo. Ad hunc mo- 
dum abundans ftipendti^» 
perfuaiit^ mercatoribus • et e- 
jus regionis incolis, ut «re 
venditiones emptionesque 
contrahereric. Sic mutuo res 17^ POLYAENI Aie T8T# «-«glllw «-«AW «5 T^V ^«-S-O^O^i T^F T^iWIA^TIJMif . 

<f TiyKAd-sc; f«^i«^K«« To^Aiyijy* •< fch Tt^moMt ft§m 

if Ttfccb^us itcvi)^ufnf4uo-t f*xK^vri^cts «| iVi»» 4U/$«$ srf- 
^<B-«<f, j{^ ^^tTruvtc 'tTri rec ccx^ec rS irS ucficc^^m , reut 
Mxi^-tf rag ft^^i^xg Jifp^Vyvvif t«<V ^« ^^tTFecft^ ufirtfcfg 
THg ^•^fcas^ m rt petf riy? kf^fiff' ^ rSr§ i^ti/tctftf tiif- 
Ttf' T^^ofmlot 7r^0^ o^o?ioyJtcf ir^usrcfr^. 

tr Ttfco^fcs fctru Kt^KV^eum^ t(s^ '^'^* uXtJtff rv/c- 
f^X^^ ^i^^ AuKitatfcofiit^ o-v/ic/tcu^m ^ rus Uftru frXtS" 
^ui TA>» fiZf ^^oiru^t* Kthivtrui h rSi c-^ijficurt T^if 
' iru^ural$m irv^^iuv t^nf* ct-*} xJi oi v^truyfcifu %§- 
mvf^ux^^ufj m «'•Av KiKfciiKirmf riln rm voXsfcimfy 
o-itfcHOf ffgf rots ^Tvxu^^fftf* oi Ji UKfcSrts ifcfiuXorrtt 
ir^i^UfTt THi KtKfcfiKorus» 

c^ TifcoB^tof TTt^l AtvKuiu Auutieufcofiots fUVfcuxi' 
rus iviioirt' iro»Mf ^vfr^fiivrm TKu^m ^ m^ttiruf iixo^ 
fnti rm TToXtfcim ^^ ufUVfcux,nrot ^ u( ihdoiKH, Ttfci- 

37 Fl. fuvfiu^nrot. commutantes, niliil ex il- 
lo numifmate retinuerunt, 
fed illud quali circuitu quo- 
dam in militare itipendium 
rediit. 

if Timotheus oppugna- 
bat Toronam. Toronenfes i6 Timotheus cum Cor- 
cyren(ibus,aiiisque fociisoon- 
tra Lacedsmonios exercitimi 
ducens , naves optime navl- 
gantes primo loco collocavit, 
jubens , inftrudo ordine re- 
liquas quietem agere. . Cutn dtiflimas moles contra eri- priores navale prjcliuA ftce- 

gebant corbibus arena im- f ent, plane defeflis jai^ hofti- 

pletis. Ille longioribus ma- bus, fignum quiefetntibus 

chinis ex malis navium pen- extulit. Qui tecentes adhuc 

denfibus , cufpides appo- et integri,fa£loimpetudefef- 

nens, et ^lces in fummitate fos infugam verterunt. 
maiiaffigens, cufpidibus pel- 17 Timotheus circaLeu* 

les disrupit. Falcibus au- ctidem navali prelio Lace tem crates diffecabat, ita ut 
arena difllueret. Qaod cum 
vidiifent Toronenfes , ad fce- 
dus faciendum impelleban* 
tur. dficmonios devicit. Multis 
contritis fcaphis^ decem na* 
ves hoftium fupererant, na* 
vale ^rslium non expertai^ 
quas metuebat. Timotheut S T R A T. L I B. III. 177 

ht§ hufwf hr} rof fMvraB-fiiAf^ it^ ^i ri f§tvrticif rric- 
|r/ (t fOifeitei vj^ifcart 9r»ii rH? iraAf/c/»; ri xvmy, 
nT«f rtt, ftcvdyuc rvfttyctyaf rof ot aurofrXHf rjFUw 
3° «-^«V TiSF *y^f , KiXtva-tti iXitvfHf hrl ir^ififttfy •sta^j 
ttrriT^dt^ t«( ^^Xi/tcieti ^intc ftcvi fuiltjs u/tcvf§tfro. rS- 
n ri rxfif^ "^^ ri^ittf «/ «;r« ta/f ^ixti fittf f •/3«- 
S^tmj «X WS-ifTd. 

K^*. lA. 

X A B P I A 2. 

Xecfi^ieci r$ii T^ccrttlncus ^ti^iyyetXtf ,, fsrA^Mr ^oA* 
A«^f y fAtc^te-^oif y fci rot fCfti^t^fUf tt^ w?itfMUi rvf* • 
fi*»s»rrti\ oMtc Uf^^ti^ii tuf4M ^ ^tt^xM t^Hn* ijc^ef 
m tcvTilf ^ve-ttis ifcif KtKOifttfnxta-t, 

^ Xet/B^itts irt^t Kti^cf fetvfcttxitf hiKfio-t Boifi^ofctSfOt 
^^ MtTVi M Hkx' ecvritf ritf ifci^ttf hrtri$€i6f tj fttvfcet' 
%t«c K^iftcsy ^^ 'oTi h fci(f riHf 4^ aB* fcvrn^itf. iirtt 

38 Mff. U **» y?f. ?9 ^- et Codd. Cdf. JrW»i It#! ^i 
««T «vrif* fcribie «t»! !«•/ Jcx*. rJtvnvt rnf ifti^tcf. 
Mafv. 40 orfh fdet. conjeft. Cfl/T 41 Numeri A^-' 
corrapri funr, quare aut delendi cum MfF. auc legen* 
dum cura Meiynfio rSf &^ fcv^^itt^t» Mafo. 

reverfus ad navalc, nauti- pim imp«ll«re, ut jproris ex- 

cum exercicum falcata ii?u- advorfum collocacis, facile 

ra inftruxit, et contra hojS^s iie ab hoftilibus dccem navi- 

circumferenriam vertens, na» bus defendcrent. Hanc OE- 

vigiis intus comprehcnfis, ab- dinis figuraoi hi, qui decem 

Qftvt^acionem ad terram in- naves tenebant, metuentcs» 

foiii^jubensfccundumpup- iiggredi non audebanc 

C A P. XI. 

C H A B R I A S. 

Chabrias militibus dixit : s Chabrias ad Naxun^ 

Si pugnam inibimus,ne pu- prxlio navali vi^oriam coii- 

temas nos cum hoftibus ma» fecucus eft , Boedromionis 

num conferere, fedcumho- diedecimafcxca: puoie na- 

mimUis ^inguinc ac came vali aptam racus cue eam 

pnedicis, «c qui naturam ean- diem , quoniam una ex iX- 

dcm, communemquc nobif- lis... erac, quibus myfteria 

cumhabeant. ' cdebrabantur. ' Similiccr 

' foly^ni Strat, M Thc- 178 P O L Y A^ E N I > 

^ufAim' ei»M 61 fch\m^ QifuroKXiet ciiitcfcec^ov lo-^cf 
TdV "iflMtx*" ^^ 'yXticStt fciraif. 

ipa^fcaa-eti ^ H fCKf tn uvx^^^mcf^ ^ttpfa^tti^ f^exM^ifamr» 
irai vui uvnif UTfet^B-nfotf, 43 fatva-t StKutia xetTei JJ# 
^tv^xg M rei Wiec rSf ftuf^ «ri fuiif igi/utvof, «< *»••- 
?iijMat xetret^^ofiia-etrrtff eef ar^tf £^ r^tii^fifj xvrat itKet- 
iva 'i^;temf, hfottnx^naratf, Xet/B^ietf i7r9^>iiaf eivrZf tu 
VFtxJtyHf ^^6t?i^ifre,ff j xetB-tXenf ret Wiaty ret arxu^ Ztat- 
^ti^etf Iwfrv^l, W '^^ iftta-Hets rm x«Af/«iVy tXttfi$v 
ttvreifi^Hf, 

V Xxfi^ietf iiei rtfSf raTrm ifet^^^Sf^ hxiyHf f;^Anr, 
7F%»Jef TFtMfcim tTrtxeifcifm-^ etvrif rnf art^Hetg iyiftt- 
»«5, rif fMbXtfet tv^tffHf S^etyeif irat\tfy a^e^s ^fdo-XH- 
fcifHf mfcifatvta, Hhs ^f rm i^et^irrm t^vytfy i 

rtXftMTf 

43 F/. ya)j^jihtf fturitf, Cant. •yt^JiaLf ftiresfi, optime in 
cjusdem margine iixxit Atvnv, ud fagaciter olim hic 
reftituit Joh, Meurfius, Secundus myftcriorum dies di- 
£tus fuit ecXit^t fcifof, XJltipAi, autem verba 0c legenda : 
#« }f 9rf#i x^V*^ '^AXetit fciratf. Mafu, 4; Schbenduui 
nt»i 6txm\va xmrtt ovt ^fv^f^) wt rtt trm rtff 6vtf 
m ftitU etfttfftftf, Mafv» 

Themiftoclea dePcrfis navft- fex, ip(i cum duodecim Ibl- 

^ le viftoriam retulit ad Sala- vcrunt. Quibus latios in 

minem. Verum Themifto- mare progreffis, Chabrias vc- 

dCkm quidem ipfe Bacchus, ]is fublatis fcaphas disjunAo 

Chabham fcGUnaus dies my- immi(it, et. partem dina^ilnii 

^criorum juvit. hoftium navium una cum 

^ Chabrias cum naves ipfis hominibus cepit. 

Laconic» fpeculatricies duo- '^ 4 Chabrias per aneuitji 

^ccim appuliflent, nequc loca ctim paucis difcedta%,. 

amplius auderent folvere, (ic inftantibus multis hofHlMUL 

«as ut folverent elicuit. Na- ijpfc prscedens dux PfPl^S^ 

ves duodecim binas et binas «ionis , robuitifliqios jdt%(7 

corijunxit, duarum vela in tremo collocavit,.*pi Mdatl^ 

unam contrs^Jiens. Hoftes tes propulftrent. Nemo' Ij^. 

iis xontemtis, quaii adverfus tur cx poftremis fugam cch 
- piflivhj' S T R A X. L I B. III. 179 

A«ri}^«j* t5 a^x^^fiurt THTm rni- ^^&tt§ ir^ttXSii itnya^t 

I XKfi^iuf 0ttfem Alywrrwv jBtco-tXH ;^^}}^«^ta>f ««ro- 
5«m, (Tvn^i^itvrt rii h t»i ;k;<y^«c xfKmficffaf ixxyitf 
Hffittiy KtXiZwxf 'ftt^tijc^nf** ei«-|»gyx«j» 44 «o-«» Tiy 1;^« 
Jt^t/r/di ij tifyi^tw' 45 xd^Siiv J« «vV*?? 4t* hlckcri yi- 

HO-S-oy T«» ^0;*»y, i<$ X<fcT ITdf tTfAifV' «T»f S% Tft^U, 

^^ vvnxiyn %%nfMtxtt ^lnti tthittj^ipros ^ »Xt,ti xijtrmi 
Kff^M «V iiimKttf «csroAiC/fiovTA^y. 

f Xttfi^itti 47 c!; *£;b&«}«& T^$ AttK^ftxnf iftfittXmf 
W«T«f Tof TT^tmfUf hetfitci Xetuf x^X^ Xtt/Smf^ tjj» ^sv 
«'«'f^ T«f ^•Ttf^of «$ T^y ^tXiav «w«wf^i^'«T«. tivrtf Tt 
Tiff «^f $-^«(Ti«vT«f ^ttyeif KtMvo-tt(j etff fietH ftt^^ 
ftscracjis ifti^ug^ rnrt a-^oe-Jdit«f , • Ji Jj^^ lyfviTo. «i 
y«( AttKt^ouftoftti ftet^omf i^t^c^^nrttf ^ tjg ti^tu^no-of^- 
w« tJ» A««f f^r} rS ^erttfm. i(gi^ o^aJvi Sgof^orriy htt- 

Koa-ttt 

44 '^/* 00-0» rU "»%•*' 4S Iegendu«n cum utroque codke, 
itofuiiif Ys ivr0}S J^f htittri ytfia^^at/ rm ^i^m, 
Mafif, 46 Cant. o-vftXiyH. 47 Scribe its '£Aof, 
quod &it rns AttKtfftKns oppidum. Caf. ' 

peffivit, no^ audens ducem . ftea, quemadmodum d^dc- 
pr«terirc, quippe prohibitus rant , receperunt, 

fii'„^-'" •'"1J-)!':- "*' f ■?; <5 Chabrifls. in Laconicam 
SrmVrad~ "" r ?"^ impre.none„„ no«u 

S Chabrias Thaa.o^gy- .^?T™,nrfl"^;n^fl,^ 
Ptkwnmreei Decuniis inm- P.f«aa capta eam trans flu- 

hi»r« r^ • • • ^i l ;v.k- tenam mifit, Ipfe vero cum 

ret confeftmi quantum unus- ^^,?, .^/r-e r^,«o«r,t- nro^^ 

quisoue poffet auri vel ar- "^^'^ )uffis , .remanlit ufque 

««ittcontribuere: pro iis admendiem, hoc ipium ex- 

veroqu«dirent, anmia tri- ^'^^Z' "^ i '. '" '— 

kutaeisremifteret. Hocpa- g»^- Nam Lacea^monii re 

^multaspecuniascollegit, cogftita ad praedam recupe- 

neque tamen injurifm cui- randam fluvium tiansgrein 

quam fecit. Scd dmncs po- funt : et cum fummo ftudio 
M 2 ducenta iSo P O L Y A E N I Koretf , am7r,ctv<retftrnii , a-vmrtf/fcitHi 4^ jt^oV J<«y«- 
yjjf f^iiiifs T«5 9rA«<f*«; <JvT«»y J/i^S^w^ff. 

^ X«^f/fl6f ^» « Aiyi^M rlftiniySf rm fietrtXii 
rSf A/yinrr/«y. t» n«5«"*iV fittrtXitf^ h-ir^otrtvrtttre^ 
9^^ Svy«|C«ftf, >it^ f«t;T<]e*i, • ta)»» Aiyv^imf fitirtMv^ 
fmif irtXtiets fZ^ «fsrdgw ^Xn^*tfMtrmf rv*/KtK^rnifcff0ff. 
Kufi^itti itttrttXi\pti AiyvTrieiff ths ftmrtiriii uutfii srAv- 
^Sio-osj fttus itetKtrittf , ij^tXeiff reti Kttwetf rSf r^tfi^m 
^v?M ftetKfet 9ret^etfi»?^etf M TOf euytetxifj 4Vf rt f^' ifet 
Ket^nrB-etf , iif mvroii rets KetTFetq^ t(^ 4^ KtXtvreti rSf 
ZtyXmrretf kirteirsti^ Ixiytug ifci^eui iXavfea etvrii SO |. 
fieiit^tf t^iretf ovyKtK^rrnfUfUf 'rxrXi^etrtf, 

n Xetfi^ietf e^ort ftorvXbjtyf tj^etf ivfetfcif i(SH f9^' 
Xn ^n^etreimr^atf y het t» Kii^VMf iKiXtvrt r^s tiff^' 
TMi tx^rrttfi X^lh rll^r^atf ri •^Xtt, trtt tk 1«iAm 

V 

48 Intcrpres pro or^ii ^tuyttynfltpdC^ videtur otftrm^, 
Mafif. 49 KiXMvs-ets re£le conjiciente Ca/air(«f»0. 50 iii- 
letii coiijea. Oi/. ducentt ftadia percurrifTent, 
ddeffi, inordinati, at(^ue di- 
rperfi ad pu^am inutiles e- 
rant. At ille fuos milites 
coenatos, quiete refedos, at- 
que ordinatos adducens,- (i- 
ne negotio multos ex hofti- 
bus interfecit. 

j Chabrias in ^gypto 
regis iSgyptiorum exercitum 
ducebat. Cum rex Perfarum 
pedeftribus ac navalibus eo- 
piis expeditionem faceret, 
^gyptius navibus abundans, 
exercitaris clafliariis egebat. 
Chabrias dele^tis junioribus 
ex iEgyptiis eo numero , ut 
4ucentis navibus inftruendis fufficerent, remos e ^remi- 
bus fuftuiit, long^isqueacoA- 
tis verfus litttfs profefbis; ^ 
feCit, ut fmgidi ordine fedfe- 
rent : dansque th remfM^ ec 
prdiciens-hortatores utxiait^ 
que linguam GrtecMnt et ^ 
gyptiam callentes , pajuci» 
,dies ipfos agere doQoir» 4c 
exercitaris remigibus tuMi 
implevit. 

% Chabrias,fireQimsGAc . 
le^um exerciipn habwJK 
et pugnam initUru5e(Zet,|^. 
prflBConem jiAfit, ut qui w0^ 
le haberent, feorfim arma Ifj^ 
ponerent. Quotquot igiljiF S T R A T. L I p. ril. i8i 

Tnrcts U fct9 riv fjby^t ix i;c<S^« * 'f ^* t*^ t^xh^ 
TtcXii^Hi rm ^X^fsHf riirm* ivec to y«» *-A59-#f rn^«- 
fi^w Kvrm q^i/in tn^a^trc rtt^ ^•Mftmf xtu^S )l 
n-M^Mrtifroi , «-ww raxf^i ivrii «r#^V9-»f. 

I Xaifi^U^ ^fOa^Xiiv-as m^/uirn ^iXHy fvxri$ rif 
mXrair»i ti^ifiifitcrif, ivrii ii «t^x^fcffm m^ istt rif 
A4/Mv« t^Aff afrtri^aa ri^ ^Lx.i»0% ifrm., «i ix rn( wi- 
Xg*fi f^i^fmfuf »4vAvV«mf aircfiiiftt^ risf ix r£f ft£f * «i 
i§ ix T^f iftifai 9nAr«r0y oVm-B'!» hrt^fifrif rVf /Kiy 
i/f^d'e^«y «vT«f, Tttf }f ^«»7(1« A«/84mf, T4?f ff«F «ri- 
/^msy ifix^n^-af. \ ■ 

/ XxfifUf umri rSf mXrarSf lixm ruf ifofuxstra* 
THf f^ ixamf ftcuf yra^ifitfiaa-aro, i(»^ fvxrtf sf rif 
wXiftiecf a^tfiifiatriy j(jfi^ XmiXarHf r«f ;^«^icf s»iAfurff. 
•i }* fx rni iroAfA>$ ix^Aijd-i^iifTtf , irtxfarirf rm Xn- 
XmTHfTMf i/ai^f. • )f ;r^«i;'$«f, juit« rsr«)«f f^< rvf 
iriXtf f^XH, H ii ixfioi&nrafrif y rif hriirXMf iUm;, 
fr3r«^«<ri(f , ifa fdi xaraXafit r«f srfAif. # il ras favs 

Si Scribc tis ii iff. Caf. 

erant timidi, morbum (imu^ diisimpetentesa terg;o,quot- 

lantes, arma feponebant. iHis dam ex iis occiderunt, et qui- 

ad pugnam quidemnon ute- busdam captis vivis, in na- 

batur, fed ad prscoccupanda ves ingrefli folverunt. 
locamunita, ut &ltem ipfo- ^i t • r ^.- 

rum multitudo apparins, , '^ Chabrias ex fcutatis 

metum hoftibus facerCt. Oc- f ecem velociffiinos m fmgu- 

cafione vero data,ftatim eos K''^^' c!S^''^''''' rl ?fo^ 

ftipendiis privaVit. *" ^?^*^« ^^^"* «."***"' ^*^"* 

■^ '^ pr»dam ex regione agere 

9 Chabrias ad hoftilem lufTit. Cives ex urbc fuis re- 

orbem appellens, nodlu fcu- bus opem ferentes , capturi 

tatos egredi fecit. Ipfe ve- priedatores erant. Quo ille 

ro prima luce ad portum na- vifo, confeftim ad urbem na- 

▼igabat , longe ab urbe dif> vigabat. Egreni cum adna- 

fituoi. Cives excurrebant, vigantem vidiffent, diligen- 

ut e navibus egredi prohibe- tiam adhibuernntt ne urbem 

ttnt, Scutati vero ex infi- caperet. lUc naves ad ter- 

M I ram iga ? O L Y A E N I . 

' 9rJ^>iyy^ ''■•*V T^tn^os.^^tui fif iro^«A«tf iMcr« r»f */»- 
^vyof «0tf, r« (mfiM rm tttm nift Xei^^tc KceBrtXiitTei^., 
«iUfetf Teii mcnfcHq TTtMfiJecs iVfle$. |5r«J Ti tSt» iyi' 
?IT«, 6t fekf tS Uc?ttQ»i KvfitfvnTcif Teus mva-t reHf A9i»- 
teuejf i^ecfTmTii^ itet r» foi ixfiif eivTHf r« 'Arr/«of oij- 

*'fceiot ifu^tynHvTis urec^iir^aw, o< $f rA>y 'Ad^fffi«rf »#- 
r« ro 5r«6^tftyyiA/t« rrta-ifiptq Tsef nSf 'i^ecuf ote^ofTtf 
liTTeii ifcfitKii, ri ri;^y«o-^« r^ro f/xijf *A^nf«Mtf 

*i^6JKif, I , 

t^ Xecfi^leci »f Aiy^ftff ff»rof KecTecyrXtvo-ecs ^ r^Mi- 
Koa^ai ecf^^eci «j r*f« ro«-of «nriJJwof avro/itfieca-uf ^ «w- 
rof «•*^f;r;k«. •< ^b 1« riif woAf *»? fjrflAS^om f , roTip 
ecno^oia-t Trec^tTeca-o-orro* f(0U{ 9re^«; ocvTUf oifi\^Hf* o Yt 
itoc r«6;c8$ U riif 5roA<f ^a-i^Xtvoif* oi If a:oA/r«/ ^oySu- 
S^^fWij 1«*^ r«f flroAlArf oc^OKXHo-^Sa-t ^ KetTec>a^oiTti rijf 
«•^•5 riJf T^tecKOCtHf ' fuc^nf ^ ecftx»^n6-ecf iw) rif »-aA#f. 

• <y X*. 

S^a Scribendum r*i ;^i!(«t. Ca/: 

tam appellens , acceptis fcu- gnitas naves impreffionem 

tatis et pr«da, quam cepe- fecerunt. H«c machinatio, 

rant, diicemt. viaoriam Athenicnfibus at- 

1 1 Chabnas m Naxo ad- j^u^^ 

verfus PoUin navale prslium * * . 

gefturus, prscepit tfiremium ii Chabrias no^ mJE' 

pr«feftis , ut n in «quali et ginam nayigans , tr^nta vi-^ 

ancipiti^ periculo eflent, fua- ris in locum idpneum expo- 

nim navium ftgnis abfcon- fitis, ipfe pr«ternavigabat. 

ditis infignitas noftiles efTe Cives ex urbl progrem, pu- 

fcivent. Hoc fafto, Pollidis gnam cum egreflis incipie- 

gubematores Athenienfmm bant, et multos ex^eis peri- 

navibus obviam fa£ii, cum mcbant. IUe confeftii^ ad 

non haberent Atticum fi- urbem navibus contendit* 

gnum, dubii et ancipites pr«7 Cives metucntes ne exclude- 

ternavigarunt. Atnenienfes rentur, deferra pugna, qualft 

vero quemadmodum prxce- cum triginta viris inceperant» 

ptum crat, utrinque in infi- in urbem reverfi funt. . 

ij Chir S T R A T. t I B. III. 183 

Tiif' Tx^i^HftrUv iKxri^a rtij^n iiff«t4 XMrtXifi^m' 
W *«''* ^^ ^oyflttf i^rini rm xAretr^tifttcTt tutrel ri 
v^ P^a^fMb xecri>ieift^etut ecvri Tr^iq reU ^tt^il^H^- 
fut^' rSr* i\ txMXvt riit fetZv vveji^v^ff (pi^tc^ctf. f($tf 
THi fetvretf vir$ r»9 KVfMtruf /S^i^tc^itf, ty^ rA flr<- 
^(tfuiet xvfietret i^ 6(£rrti J'* rijf rS p^i^fiurci 
Tforf^to-t/y Hx f|«yiV«m hei rif fo^«y, itit rnf J»*?» 
tfffuXof, 

tV Xetfi^ietg ^^f rovf wtXetyiss TXeSfj e(^ r«uf h 
rn ^et?iurrT\ ^HftSvetf xetrto-xtvet^if ixetri^ T«y ftiiiff itC' 
r« xn^ctXtetj j^ rtti fth vTri^j^Hrt h retlf tvi^xii 
<;i^f9Td. H ti n ^etXeta-o-et xoiXn yfM<rt, ^etrt^et )i« T?f 
»'«fiJ«5lo-/(*f xeiret rug d-petfirt^etg xeirets ^^ wetrn^ni 
TUi uv^ffeti i^ofret i|^ ritg e^ietxetf vTtf tS xetretr^i' 
fta/rti^ *? Tf i^eu^itftiyni rni T^vftfniy rirti ri» fetuf 
zetrtv%xivt<r^aif. 

it Xu^^ietf xuruXu/iMf rnf AetXAivtxif , . tf^Hf Xeiuf 
Tt»jif u^Tetruiy 'ZTU^riurm ixjUn^no-eBfrtif m *Ay»jor/- 

^ ^J 

$^Kenruf conje£L Mafv. 54 Cant, Turn^fi legendum 
cum Cajl T-u^triihi, 

ij Chabrias adverfus im- nas procellas Qngulis navi« 

petus flu<Suum ad proram et bus duo gubernacula com- 

puppim ex uttoque latere paravit, atque priftinis in 

pluteos affixft, et leorfim' a- tranquillitate utebaiur. Sin 

quales navis tabulato, in al- mare cavum fieret , alia per 

titudine munitioncm hanc fpftium, quod eft inter re- 

cum cxtremis partibus con- miges et proram , ju«ta ^re- 

jungens. Id impedimento mos fupremos adaptabat,*an- 

^t, quominus tpatens flu£lt- fas et clavos habentia fupra 

busnavis fen-etur, et xjauta tabulatum , ita ut eloVata 

minus madefcerent. Sic et- puppi hifce moderaretur 

iam cum impetentes fludus navem. 

SL^rOuFoX: • U Chabrias cum Laco. 
non perterriri funt mctu, num terram occupaflet. mul- 
ncque navim reliquerunt. tamque pr«dam' abegillet, 
14 Chabrias adverfus pe- exeuntibus ad ferendum fuis 
lagias navigationes , et-mari- auxilium Sparuatis, duceA- 
M 4 gefilao. iSa POLYAENI 

^ flrJ^ijyyeiAi T«Tf r^tti^ec^x^^ ^*" iro^«A«^ iMCTiC r«f «/»- 
ivm i0*j T» (mfiM rm ttiofv um Xet^^ec KeeBrtXinra^y 
«Jffcy rets imcnifiHf TTcXtfuecf iia-eii, |5r«J Je t«t# iyf- 
»IT«, «/ /tif T^ n««k<u«$ KV/itfvnrcif rcus pecvo-t reHv A^n- 
veucjv iiretfrmrtii^ }i« ri fcii i^etv ccvrHf ri 'ArrtKcv o^- 

'•^«0» afc^iyHSvrtf ?r«^£5rAf*f. di $f T«y 'ASTjnoiA»» tcct* 
rec ri z-ec^ei^ytXfCec hrw4fc^s rm vtSf f^ecff etc^citrtf 
hrreis ifc^^s. ri ri^nccc-fAcc rStc fiKiit *AS^^y««if 

ticJKtV* f , 

ifi' Xecfi^lecf Hs A!tytWf ifVKrif KxreC9rXtv(recg , Tgi«- 
KtiAni ecfi^eci ii( rtfcc rmf «nTiJJwo aTro/itfieca-ecg y ecv- 
rii ^flf^cJrPktt. «i ^f» tK riif ^oMtjg 1 5rf | AS-dm f , rtti 
ecn-o^Sa-t TFcc^trcta-a-wv' ^ »-«»^«5 ccvrSy cifi\^Hf' • . Jf 
ittc recxii9 U riif TrcXtf «cfVAii/o-i» * tl tt xMirtCf ^cfin- 
S-fWfj fcii rii ^«Af#f cc^CK^Ho-^So-t y Ketrec^u^orrtf ri» 
' iffii rif r^tecKMrtHf fMcxnt , ecnx,iii>i^ctf iir) tjj» jr<U#»., 

• , «y X«- 

S^a Scribendum T*i ;^«^(«t. Ca/: 

tam appellens , acceptis fcu- gnitas naves impredionem 

tatis et praeda» quam cepe- fecerunt. H«c machinatio, 

rant , diiceOit. viaoriam Athenienfibus at- 

1 1 Chabnas in Naxo ad- xxlYix^ . 

verfus PoUin navale prslium * 

gefturus, prscepit tf iremium ii Chabrias no^ in^- 

pr«feftis , ut n in «quali ct ginam navigans , tr^j^inta vi-^ 

ancipiti^periculo eflent, fua- ris in locum idpneum expo- 

rum navium fignis abfcon- fitis, ipfe pr«ternavi«ibat, 

ditis infignitas noftiles efle Cives ex urbl progrem, pu- 

fcivcnt. Hoc fa^o, PoUidis gnam cum egreflis tncipie- 

gabematores Athenienfium bant, et multos ex^eis pcri- 

navibus obviam fa£ii, cum mebant. Ille confeftii^ ad 

non haberent Atticum (i- urbem navibus contendit. 

gnum, dubii et ancipites pr«: Cives metuentes ne exclude- 

ternavigarunt. Atnenienfes rentur, deferra pugna, qualft 

vero qUemadmodum prace- cum triginta viris inceperani^ 

ptum crat, utrinque in infi- in urbem reverA funt. . 

15 Chlr' S T R A T. t I B. III. 183 rif' ^tc^i^H^ta-Mv iKetri^ii roij^fi ^iff**i x§trt?Jift^m* 
9^ Ketrcc ^3 fiifets ei^rU$ rm xxrecr^ttfitirt x^rx r% 
v^^og f^eu/fctt xxrt?iccfc^3uftf tcvr§ tt^U rxi ^x^t^Hp- 
mxg' rSrc i\ Ixa^Avi rif ftcuf vxoji^v^t^f (piftff^^scf, >(si^ 
rii fxvrtcf V9r$ rSh xvfMtrm fi^i^ta-^itf, ty^ rec «r<- 
ipt^ifUftt xiftttrec i^ 6(£frti )<«2 rnf rS p^St^fMrcf 
9r(00^^tctfy ix i^etfiretfro itec rif fo/3off i^t riif fxuf 
%e-^tc>i6f. 

* X Xx/i^itci ^(i$ rciq irtX»yiiii TXwgj i(^ rouf if 
rn B^ctXetm^ ^ttfcSvXi xecrtrxtvec^tf ixecr^ rm yijMV hr^ 
cec flrn$«Ai«, j^ rot^ fch vvrai^)^Ho-t if ncli tv^HXiq 
MX^f^' « ^\ i ^ctXtca-a-cc xoixn yiw<Ti, ^etrt^cc )i« rit 
wcc^t^H^to-icc^ xxrcc rccg d-pctfirt^ccf xei^etg ^4 ^ccrn^ny 
ris ecvj^ifccf ixfirrct c(si^ rng oictxets vx-tf rS xctrctr^a- 
futrroiy ii n i^eu^Hfcifnf rnt fr^vfcfm^ rirct$ rnt fttZf 
x^rtv^vsa-^ctf, 

tt Xx^^iccg xccrccXct/ictf rnf AetxcJftXHf , . tf^Hf }iHccf 
ir^XbJif ct^n-cta-d? y XTra^utrcJf ixjivfyn^rcBfrtif ttf A^/ncri' 

^^ KttTrecf conje^. Mttfv. 54 Cant. irtcrn\ti legendum 
cum Caf, frec^triihi. ij Chabrias adverfus ira- 
pcrus flu(Suum ad proram et 
puppim ex utroque latere 
pluteos affixJ^, et leorfun «- 
quales navis tabulato, in al- 
ntudine munitionem hanc 
cum cxtremis partibus con- 
jungcns. Id impedimento 
fuit, quominus ipatens flu£li- 
bus navis ferretur, et xjauta 
minus madefcerent. Sic et- 
iam cum impetentes fludus 
ccmere non pofFent, propter 
munimenti appofitionem , 
non perterriti funt metu, 
neque navim reliquenmt. 

14 Chabrias aaverfus pe- 
lag^ navtgationes , et mari- nas procellas ^ngulis navi« 
bus duo gubernacula com- 
pai-avit, atque priftinis in 
tranquillitate utebatur. Sin 
mare cavum fieret, alia per 
fpf tium , quod eft inter re- 
miges et proram , ju«ta ^re- 
mos fupremos adaptabat,*an- 
fas et clavos habentia fupra 
tabulatum , ita ut eloVata 
puppi hifce moderaretur 
navem. 

IS Chabrias cum Laco- 
nuni terram occupaflet, mul- 
tamque prcdam' abegiflTer, 
exeuntibus ad ferendum fuis 
auxilium Spartiatis, duce A- 
M 4 gefllao. 184^ P O L Y, A E N I 

?icty r« rxtv^o^tt >(sf^ t8$ aM;^^c«A«r«; iyoiyif l^/. rd 
•;gvftf^«r«y, irf^<fr^i»ro^£^fyrfv* •< ^i A«(»4vyf( «(^o ^fy- 
rk ratiian «mr^«r*^c^ft;0-<ey. Xx/i^mi Trtt^ny/eiMv c*i 
vhiiTtt ^v^« xmhof itu vvxrog' /(^ n-t^t Zivri^ecv ^v- 
^xiirv {n»^4yy^'^> '''''^ y*^^' v^o^vyitt f(^ ru fioG-xnjMc.r«6 
xmtaXi^w, ttvrni df ttmx^^'^^ xxrtt ro »^io-^i¥ /tce^of 
rS A«^8. * di /i*f y Ji A«ft9-j»Frf« in^c^^ctiv ' #i Ji Aicjm^- 
|t; r« rf «pv^ o^#rrff, r^f rf ^ttt^g rtii vir^^v/ittf uxa- 
#m$, /MfVftfF r8$ 'Ad^nyiciiif H/tu^nrif^ vsr* r«y fW ^m^ 
• ^-xivttrttfitf^t y ^^»^ f*^X^* vvy^nfut A«/8om(, rf XlPf 
«•focjyw. J»-« Jf fyywf ywifMtt xitif ri r^«tr«^fJ«y 
.*« Jii^iy iftfiotirtf 'Ayvor/A««?, «(««rof yf r^ttmyis Xttfi^itif, 

K £ 4». IB. 

<D n K I n N. 

^ttxitif *A%ftuHs ti(f4nxirttt rfttnvHf hr) B^tttrsf 
IxA^Avfy* 0< }f ^•Xtii^ «^n ^tifum riv n-$\if€6f 1*4^^/- 
cttfr^ , iiG^ef ^Mxiitf0' f^ttmyif, o }^ roy xn^vxtt iut' ge(ilao,milites.in collein ex- rentes, clam dirceiTenint. 

celfum conduxit: jumentis- Lacones et ignein confpici- 

que et captivis in munitifli- entes, et jumencorum vocem 

mum locum impofitis, ctiba exaudientes, cum Athenien- 

circum ea locavit. Lacones fes remanere putarent , fub 

quinqae ftadiorum fpatio c dilQculum vafis conclamatis, 

regione caltrametabantur. accepta ad in^ndam pu- 

Imperavit Chabrias, ut ignes gnam teflfera, ad collem pro- 

plurimi per no^em incende- ccfrerunt. Poftquam vc- 

rentur : ct fecunda vigilia ro appropinquaffent , et in- 

promulgavit, ut reli£tis ju- ania caftra inveniflent, cx- 

mentis et pecudibus ipfi per clamavit Agefilaus : Opti- 

pofteriorem collis partem di- mus equidem dux eft Cha« 

fcedefent. Qui mandato pa- brias. 

C A ft. XII. 
P H O C I O N. 

« Phocion Athenienftbus (isque ftudiis bellum decrc- 

expeditionem adverfus Boeo- verunt, etPhocionemducem 

tos fufcipere volentibus , re- crearunt. At ille preconem 

flitit. Qui magnis propen- juffit proclamare : Omncs 

Athc- S T R A T. L I B. III. , 18/ 

»!^W, %im-i(^^m wnix ?MjBom(^ iy9^/f eer» tn? •*- 

x/«», «Jb, (E^?», ^6<yov v^«^fve«rf* ««V*^ V»^ • r^V^nh 
y»5 oy^«)fie0$-*» «;c*n> ^^ ir#f ^^ ftt^* v/e*y xc«0-«jiMy. 
t5« uxsrtirrts 'AdrnmUty vSf •^ftns rif isdi .rit 5r#Al- 

K E 4>. ir. 
X A P H 2. 

Xi^S h rS r^Ar^^lif KarMa-tUn-Hf v)rtv«fir«$ ***^i 
^Xuxkf tj^v^tf rS %«f«x«$ isrtrtiff^fj «rf«rer«(|fi( fic«- 
rw iitt^itcfi^Ho-B^ttf nt •srXm^Uf' f(sM /•* ^(irt^wt 5r^r<*- 
^/»0^, sr^iy «sr^i «f r<f f/<v, ^ r/iM; ri^jiaii. irot Vn 
rv9i,iti rHS xtt7fite-Koir8s clXafctf , fcii ivvttfichas ^^cif fi4» 
rt retyfMj fcnrt Ad;^w, fcnrf-rvra-trtcf^ fi^rt avf^/tcet, 

/sf Xei^m 

SS Mff, ut et Codd. Caf, fiifn. s6 Quidam Codd. /«1^ 
v^v tc^ftatf quid fi, Ix^ ta-t/itocf, Ctkf Athenienfes ab cttte pube- 
nim ufque ad annum fexa- 

Sefimum, aiTumto quinque 
ieram coinmeatu, molc a 
concione me fiftqnimini. Ibi 
tum magnus onri tumultus, 
et pr« c«teris potiflimum 
fencs vociferari, prodlire, at- 
que indigne ferre. Tura 

C A P. 

€ H A 

Cl^res in cxercitu fufpi- 
cams exploratores verfari, 

Erefidium extra vallum col- 
)cavit, mandavit^ue, ut u- 
nusquisque proximum ap- 
prehenderet : neque ante di- 
mitteret, quam dixi^et quis- Phodon: Nihil, inquit, vo- 
bis grave aut Indignum ac- 
cidet. Nam ego quoque 
dux o£^ogefunum annum 
habens, vobiJcum una jace- 
bo. Hoc audito, Atheni- 
enfes belli ftudium ac volun» 
tatem remiferunt atque mu* 
tarunt. 

XIII. 
R . E S. 

nam eflTet; et cujus ordinis. 
Ita fa£tum eft, ut caperen- 
tur exploracores , cum ne- 
que ordinem, neque mn- 
nipulum, neque contuber- 
nium, neque fignum indi* 
care poflent. 
M 5^ aChf 18^ P O L Y A E N r 

n-^mTTHf i j^»n ^tUKmfitnn iKfH^Mi^ jr«^ijVy«Afy ecvr$7i, 
i^MirrHv ^M^ Axt^Xeiv ri, Ifnirt». rira */»( ytfCfUfHy 
rmf iHkorr^im iT^irm tKUfs i ^€iiifaHiy ir^*fclrt(o( 
nr wfArrttf T«i Kt)is«ifiifot. 

y Xei^t ififfiyi r^MT&r^m tjc B^xKfis^ htiKHfr§ h 
Q^XKts >(ff^ rnf i^tiyieLf 'i^^vf' l Yt fiHXifctfot, 57 g^^ 
9-ynia-tct rif ^oXtftins^ ittX^eif ua^ttXSi riyrot VTr&rrofy 
5® rvftim ifnfit$tio-tii r£f o-ttXTtyKrm hrt mt ixsrtff, 
j(^ 9VfMrif4r^ui uvrtii cxiynf rSf iTrfrimj i^iiXwrt )r«^<sr- 
vrtv^ftifHg rift rec^i^f^ ytfOfcifH^ iirtc^gf rSf ^•Xtftim^ 
To v%X»fauAf Tftft^fttf* «i fictf Wifci\fia' %i t\ fr^tcrKHfUfoc 
@^»Kf( ifii^tcf HfXf f0fci^'ecfTst, rijf rtc^tf Xvretfrtf^ ^tvyof^ 
rtf aj^fr§: Xoi^r,<; ^\ eca-^0Xv ritf ijrtj^iftivrf iirtnrccrc. 

K E 4». M. 

X A P I A H M O 2. 

Xacfiififcdt 'ixitm XtnXecrHfrm eivrS rif ^riXif y «iitf- 
rtif *IAiW ir^sAd-ifTtf iirl XHecf rvX^ec/imy fctytixttf tee^ 

S7 Vterqut Codex ec^dr^eccttf, j-g crv^fif, Ctify 

« Charc8inThracia,cuai mum agmen carpentibus: 

vehcmentiffima tempeftas cum vellet abftraois hofti- 

ingruiftet, confpicatus mili- bus, tuto locum fufpe^him 

tes veltiinentis parcere, ct tranflte: re deliberata im- 

fegniter imperata facerc : pofitis in equos tubicinibus» 

mandavit, ut veftes inviccm et mifTis una paucis cquiti- 

commutarent. Hoc .fa£^o, bus, juiCt ut obequitantes 

cum fmguli alienarum vefti- ftatim ad hoftium terga pe- 

um nullam rationein habe- netrarent, et claincum ca* 

rent, promtius id, quod im- nerent. Quibus canentibus, 

peratum fuerat, exequeban- Thfaces qui infequcbantur, 

tur. infidias cuc fufpicad, pertur- 

9 Chares excrcitum e batis ordinibus fugam c^f- - 

Thracia deducebat. Inftan- fiverunt. Charcs vcro tccu- 

tibus Thracibus , ct poftre- rc ac fine detrimento difceflit 

C A P. XIV. 
CHARIDEMUS. 

Charidemus Ilienfibus fervum Ilienfem progreflum 
urbem ejus depredantibus, ad pi'sdam comprcnftndit, 

eumque S T R A T. L I*F. TII. 187 

tififiuroitt liV ^a '(SH '^V^ i^etf/Hit, tl 6t ^ixttxtf 
returtt fH/tcifaHty rvnx^^t^^ tivrf ^&»MKti t^Unt^ vtwTiv^, 
j^ o-vf ttvTM «y$^«$ ^A»«y«$, r«y Xotuv vt^ttXttvmrx^. 
Xet^i^nftoi rii fctv rvf ctvr^ irvX^ttfittf fO2]0-f. ra ^\ 
rirm ifcirtot ^t^t/Mi^f iHotf «tiZ^iionf otTrXta-fcifots^ t^of' 
xtf ttvroTi rtt rt ctXtM r?f Aco»?,,^ iTF^of i( m^ct' 
Xitrof, §1 ^vXtt»ti wtt ^ijjittfro rof 'i%-^ofy TtU-ttf rkf 
«-vA^y ufitifj^ttf* o't r^urtoiruf rm VTrjcm irvfonnrtvofrt^ r«? 
, rt ^v>i0KUf tcTfKrctfUfy t(^ r«y >iOtVHf tvfUfUf ot\ufMfotf 
rSf ^o>itofi tK^urna-uf. itj^ rt^ h /^n rt j^q^ ^M{«y> 
ifVTi^» tuMi ro lAiy, «-«cAiy tTiru Kurttr^umynfttfof» 

K E O. lE. 

AHMHTPI02 IDAAHPET2. • 

Anfinr^fi ^uXnftVf a-vX^ttfofiufto-^ot^ fiixtjtf vvro ra. 
S^xSf jUta-thiitti ^ xitruK^v^ui uvrif if Ufut^uf X^f^ 
Po^^t) U riif ofio^cf X*'^'^^ htrtl^, 

KEj^. Ir. 

enmque magnis propodtis Horum autem vefHbus quos- 

muneribus , ad prodendam dam ex fuorum numero ar- 

urbem adduxit. Verum quo matos induit, deditque eis 

majorem ei fidem habercnt, tum aliam predtm, tum e- 

portarum cuflodes , multiis auum quaU captivum. Cu- 

oves, mancipiaque bis terve Aodes ad rccipiendum e- 

dedit, ut adduceret. Cufto- quum , totam portam ap«- 

des vcro patientes haec , fe- ruerunt. Milites cura eqiK) 

pius illi per nodem exeundi irruentes , cuftodes truci- 

poteftatem fecenmt: cum- daverunt, rcliquamque ma- 

que eo homincs complures, num recipientes,.urbe potiti 

aui predam agerent. Chari- runt.Itaqueriquidludendum 

demi£i focios ejus compre^ eft , iterum dolo per equum 

henfys in vincula conjecit. ftru£to, captum c(rilLum. 

C A P. XV. 

DEMETRIUS. 

Demetrius Phalereus rum ftramine onuftum ab- 

cum*fe a Thr«ci« rcje in- dens, in finitimam rcgio- 

terceptum, captum in c>r- nem (alvus et incolumisper- 

neret> femetipfum in cur- venit. 

' CAP. XVI. 188 POLYAENI 

K E *. V 

<D I A O K A H 2. 

^uXoK^.vls 11r^i,uxt8 T^et.myci TMvym n-^to-ir^ttrt^g- 

^ero, d< iu,h h rn ^«A« Wflc^ijyy^^f ^•'V T^ecrtmrcu^ 
imo-eiji. ti oc r«f (pvhecxMg rett rfi^Sv u^oXt^rofrt^ ^ rov 
v7rcv g/titr^Svr; 4><AoxA?; h rSrm rm xeu^ yr^oo^tTmit 
oi^v>itticrcf 'ixgc/it r«y ^«Aiy. 

Tf Ao$ r^ y fitfixin rmif TloXveuvH Tr^etrviyit/tigirmv, C A P. XVI. 

P H I L C L E S. 

Piloclcs Ptolemci diac militibus daturos. Illi rc- 

«d Caunum pofuit caftra, et lidis murorum c\!iftodiis, 

pecuniis annona prafedos f r u m e n t u m metiebtntur. 

corrupit, et cum iUis focie- Interet Philocles jiudt- 

tatemjiniit. Qui promulga- tam prciidiis urbem adortt^ 

runt in urbe, le frumentum cepit. * •*- «^ T«8f S f R A T. L I B. IV. 189 

Tolie Ivs^iv h t5 TPra^w twv 

n O A Y A I N O Y 

STPATHrHMATnN. HAEC IKSONT IN (^UARTO LIBRO 

P O L Y A E N I 

STRAXEGEMATUM. 'A^««^, r^amiyifiiM 


« 


Argcus,Stratcg. 
Phuippus 


I 


^iTnintci 


»fi 


22 


'AAf|it»^^d« 


^ 


Alexandcr 


32 


*Arrmar^H 


y 


Antipater 


3 


nte^fUfuitf 


^ 


Parmenio 


I 


*ArriyHS 


xec 


AjDtigpnus 


^f^ 


Afl^^iH 


' '/3" 


Demetrras 


li» 


Evfiiwf 


f 


Eumenes 


5 


XiXtVMH 


r 


Seleocns 


6 


TI$^titutmf 


fi 


Pcrdiccts 


s 


K«ra-«»l^#^ 


i 


Caflander 


4 


Ava-ifiux^f 


y 


Lyfimachus 


3 


H^tfm^is 


« 


Crateru» 


I 


n«AV0r«-f^4tff 


* 


Polyfperchon 


I 


'Arri^x^i Sf AiJicK 


« 


Antiochus Selcuci 


I 


*Arr!tx*s ^Amix^ 


.* 


Antjochus Andochi 


I 


'ArrUx*9 *'<f*{ 


it 


Antiochus Hierax 


I 


€4?ninr6f Anfmr^ 


^ 


Philippus Demctrti 


et 


nr^ktftmf 


« 


Ptolemaeus 


1 


"Arra?^ 


U 


Attalus 


I 


nt^vtvf 


H 


PcrfcttS 


I 


TfA#f T« 


sriWjMf. 

no I90 P O L Y A E N I 

nOAYAINOY 

STPATHrHMATriN, 

(ii^Ktov Terct^ov. 

nFOOIMION. 

^ K»ru,ftot^oirt tiv rds tc^irtcf rm vfuri^m Tr^oim^ 
•#< rni HuKii^ifMf i/itcriXtvff-tcf. 

TiXH rQ sr^««i|f6/tf« 
IC E 4>. A. 

A P r A I O 2. 

'AfyM«$ fixctXtvf MctKt^ifMfy TccvXttrriofif rivXtftv^H^^ 
MVTM ^ttt^ «a/t^ , xfAii!ei ris it»^ifiif r£f lAtcieii^mfy f^TM- POLYAENt 

STRATEGEMATUM 

LIBER qUARTUS. 
P R O O E M I U M. 

Etiam liunc librum Strate- quam alios confcripdyyeihro- \[ 
tpematum , ran^^iffimi tum quod in eo maiorum m h Imperatores Antonine et virtutcs confpiceretrs , qui 
yere,:vobis dedic«: eum- Macedonks impetium ce* K 
quc majori cum voluptate, nuerunt. ^. '\\ 

■* C A P. I» 

A R G A i .U S. 

Argttus rex Macedonum, ^x«rcitUm ducunt. Arg^asuf ^ 
Taulantinorum Galaurus. Cei"at enlm ei pianus perext- *'|i9 
Taulantii contra Macedones gua} )d>et virgines Macedo- 

num r» S T R A T. /L I B. IV. 191 

hrHim •i v^ifim n-^co-tiymci ,Ti» ^«Aiityy» , tcvrd^ vc 

ttf If SfTi^etvfip-ttf ^ 9(^^ xetTnitrttf tt^c rS •^Hfy x-tt^^iyct 
ircXtji^ B^v^res tirrt it^tiTtiy vFAXtj&rof^ ^ ri(pu»ctq rtc 
^Tfcrtt^tc rjft^^artcf. Ttbkftv^cf . iJljt^Xciyi} , tcifi^tcf ittof 
rtti ^^(t^Ui{i^ i^^ f^t-etK^ ycfd^m» Jt^ rc ivttMMraccf 
vvrirnftaum, Txv?ittvTtci ^i 'ifpsvycf^ rti n CTrXtt ttKC' 
fim?^rff^y W T^ <rxi9c(pi^tf ,ftotTttM7rimi' 'A^tucf cifctt- 
yjH x^uTtirttiy ti^tv Io^vstoi^ AtcTfutrct "i^iv^ttitcft' t(^ rii 
^tc^^iva^^ if 7ru>:ctf Khaivyuf kVAti^fy «< [Mttxiiinfy tiv- 
T«( x?iy,^Hy sTtflf, Itfc Tiiv fiifino^tf r0 iii^^ufy Mt^ 
fctcXt^ifUf, . 

K E 4). B. '* '^ 

o I A I n no 2L 

^t><tT^cf im f^ttTCffTi^H ^ lixifuf TufccnTfcv Aw^S 
^tffcS ;i^^}}0-«^fvdir, Thv iytfccftet^ u^ctMrc' ^ruf^ »- 
yyd«7y uct tcxcif rtc Mtcxtiifm' 9ttC0* ctf uil yv]ti n- 
^artc 7f^^« ?iBtrcff, .^ 

I Aixtfccf nomen propiEfcm piitat cflc Cafaub, 

nom,cumhoftcsagmenfiium Untii tb)>£Hs ar«i«^ impe- 

^dducerent, ipfas e montc dimeQtisquc rcIiiSlis, tcrja 

Ercboe» fefe oltendere. Ap- 'vertei-unt. Arg«us (mepiap- 

propinquantibus igitui; ho- lio vi£^oriam tdeptus, tem- 

iHbus, tpparebant, it c plum-«dificat Baccho Pfeu- 

mondbus defccndebant ma- danori, quali.dicas.virili fpc- 

eno numero vjrgines, thyr- ^^j^ decipicnd : ftCfuc virgi- 

fofque pro haftis vibrabant, „.^ '«.JL *^*^ % '^ Z^ 

tt Tcrtfs ftcicm obumbra' "''• .^*^ ^^!?, ^^^'^ 

bant. Gtlaurus pciterrcba- Maccdoto tppdiibant, ipfc 

tur, viros cfte virgints c V^optet virorum imitatio- 

longinquo cxiftimans cjt rc- ^em, fMfcttmftf dici , de- 

ceptuingnuin dabat. Tiu- crcto juilit. 

C A P. II, 

P H I L I P P U S. 

Philippus in cxercim ma- inquicns : Nefcire mihi vide- 
gn« exiitimationis qucndam ris Idaccdonum confuetudi- 
Tarcntiiium,auod ctlidis bat- nem ao mores, apud quos ne 
ncisfui/lct uUis, imperatorio muiierem (juidem puerpe- 
munere ac dignitMc privavit^ ran) aqua calidft lavan videa& 
^ "3 Phi*. I90 .P L Y A E N I 

nOAYAINOY 

STPATHrHMATriN. 

n F O O I M I O N. 

*Arr»ifm tfg^ Ov?^i, ^^ir^i^M Va?» Xr^ttrtiY^fMi^ 
rm ' rSrt /uth ^ii f(sH i***" ''*''' «^^ cvyy^^^tK , * h 
2 Kuretfial^ctrt «y rds i^trec^ rm vfuri^m n-^lvm, 
•#1 rvs HetKt^VMf ifitto-i^nvo-etf. 

TtXH r2 sr^««i|fJ«« 
IC E <I>. A. , 

A p r A I O 2. 

'Afiyeuog fi»G-tXtvg MuxttifMif ^ TccvXttrriofif riiXtfttf^H^ 

TttvXetyrtci r^etTBvMG-tv iirl M«Exf$ay«f. 'A^Mf^ n» yi^ 

mvrm ^h^ «A/y»j, laXiiei rets «?|^|»»f r£f MttiCiiivmf, 

•• ' - fT»-' 

POLYAENr 

STRATEGEMATUM 

LIBER qUARTUS. 

P R O E M I U M. 

Etiam hunc librum Strate- quam alios confcripd» veftro- 

gematum , fanf^iirimi tum quod in eo majonnn 

Imperatores Antonine et virtutes confpiceretis , qid 

Vere, vobis dedic«: eum- Macedonks imperium te* 

que majori cum voluptate, nuerunt. ^ 

■* C A P. !♦ 

A R G A i .1? S. 

Argttus rex Macedonum, exercitt^n ducunt. Argasus 
Taulantinorum Galaurus. Ceret entm ei pianus perexi- 
Taulantii contra Macedones gua} )i^et virgines ^&cedo* 

num r S T R A T.:^L I B. IV. 191 

rS •^Hf rni 'ij^ificte^s i^j^y^ycy' di , ^t» tii , sr^tffiiytf' 
a} it I trE^«y90-«cy , 9(^^,xtCTiU^e^if tcsrc rS «^aff, ^tc^^im 
«••Xt^ B-v^res irri ic^itTuy z-eixt^a-aif ^ ^ s-f^ujtoa rec 

T«c$ ^^ed^M^^ «^^0 (^taxj^ ^ofcii^m. t(j(LJ ro mMi?airix.of 
v^so-if/MMVEr. TfitVAUvrioi ot ifpsvyof^ rtc rt ovrXtb tcKo^ 
fim?iOfU^y W ''f* {rx.i$t^<^^ jtctrt^iTFifrts' 'A^euof «^- 
%« Kexrtiroiiy It^of i^^vsrct^ Atovvo-m irtviobfofi' i(^ rii 
XA^S-cvaj, if TTo^Xoif iLxudfffui iEVAyj^fi» ct [MocKtoifify «ct/- 
Td5 xAvj^wy «T<«|«, J/jBft Tjjy fcif4.wtf r^ tcfd(6Jfj Mi^ 
fuiXb.oftci» * , . , , 

K E 4>. B. '* \ 

:y ' o I A^i n no 2L 

4>/;i/»^i$ itI r^ocTfwifXtf ^ lUtfUf Ttc^tcrrlfof ^iHrfSi 
^tf/tcS %^Jj^«i«£vdf , T%y iyt/tof tocif «^«Am* fir-tcs^ a^ 
yfoiif fut toKOis rtc Mtcxiioiftif* Tttif ii;^ ui\ yvifh ri' 
Ttirtc ^A*f y^^troLf, ^^ 

I Aixt/iior nomen pTOpxibm putat efle Cafaub, 

numtcumhodesagmenfuum lantii tbjc£Hs armis i impe* 

Iftdducerent , Ipms e montc dimetjtisquc rcliitis , tcrga 

ErtboB» fefe oltendere. Ap- Vertevunt. Arg«us fineprap- 

Sropinquantibus igitui; ho- lio vi£^oriam tdcptus, tem- 

ibus, apparebant, it c plum «dificat Baccho Pfeu- 

montibus defcendebant ma- .danori, qujifi.dicas.virili fpc- 

gno numero virgmes, thyr- ;^^ decipjcnti : «tquc virgi- 

fofque pro halm ^brabant, '^^ *«' -.«*^- % '^ ^ 

ct Ws ftciem obumbra: "''' ^*^ ^*"'!* /^^*"^ 

bant. Gtlaurus perterreba. M«ccdoto tppcUabant, ipfc 

tur, viros effe virgincs c propict virorum imitatib- 

longinquo exiftimans cjt rc- *^em, fMfotO^hiti dicl, de- 

ceptui fignuiiv dabat. T*u- creto julfit. 
C A P. . II, 
P H I L I; P P U S. 

PhilippUs in cxercini ma- Jinquiens : Ncfcire mihi vide- 

gnx cxifhmationis qu^ndam ris Jffaccdonum confuetudi- 

Tarcntinum,miodciIidis bal- «em ac mores, apud quos ne 

nth fuiflftt u&s, imperatorio muiierem (juidem puerpe- 

muncre ac dignit^ privavit^ ritm dQua «alidt^ lavan vid ea& ' y *9* P O L Y A E N I ^ ;^^ «^^•r?^^ ^^•rtcHfehmvf^ m( £9 rii ^b^t^Hisxu,- 
ratxXeta-fiifHf t( MatMlmkf ' Hx. i»^x,t ^tvKm, OiA/«^^ 
«^AM», «V hrifctrr«f nxMi * A^fivit^M , M irUtt inx^^^f 
wvn^dtTfimf ^Xm rifi ^uXkyfm^ f(^ irffi' ttrX^ *f- 
(pv^ctyfAUti* for ixiy^f v^Trg^^t^isjf ri^^ KetfiofitfAij Y«- 
^tt^eiffivcti ri^TFX^^^i^ "uvbis-^f^Uf, ^V^utTfJS ff^fi^StiH 
rtiq *A^ififmtti. ^ XecfCTr^vi ^yaftrxfctvo^ htkii^if, 

'hetfCtiCe-iTn^^o^ ^tftim etjrc ^kfToiteiH^ fiig-^tita-tifcsfi •^ttX- 
r^tttf , fff T« ffittrcTri^cf wi^yety^f, « fciff tXa^^f '4^/- 
Ai^^dv • cixtM ijjptf ^«t&A>y «'ft^. rm nytftift r£f •^ah» 

y 4>/A<ir5rdf ^JfV/3er5 tTtifi^f is ^•Xiftiuf G^ttxHft 
jroAiv* ol' fch ixKXnridf a-vfiiyetyof ^ f^ T«f 5r^fr/S«yT«j 
f^e^rt;«ii eeyd^tVHf*f(^ ^i etTrufreiff r5r«J<» wf^/ T^y «tx^d- 
#60-11' ^i' etyyiXt.iia-t, ^iXiTrTroi h rS 'x.au(M r^u fcti ir^sdv 
Wikl^ii i^t^fftifafy rns «-«AfA/s, ix^ma-tf. 

f ^<A«r- 2 PhiBppifs ad QisfeVoric- 
•tm cotiiinifro cum Atheni- 
eniibus piaalio cedJens, quafi 
«d fu|^m inclinabat. Dux 
Ath^enHBnfiumStratocIe^ ex- 
claman»: Non prius ab Ur- 
gendis hoiHbits deCidtndum 
,cft» donec eos in Maeedonitm 
conciudamus , nil»! a pcrfe- 
(;[Uendo remifit. Philk>pu6 
inquiens: Nefciunt Atheni- 
enfcs vincere , contrsnftam 
habens phalangem pede- 
tentim receHit, et annis intus 
munitus. Paulo poft cum 
excelfiora loca occupa(ret,mi- 
litibus confirmatis revettitut) 
et fumma vi in Athenienies 
impetum facit, atque coUa- 
fts dgnis egicgie fupmvtt. J Philippus cum Theb^ 
nis belliim ^erebat : Aer<>- 
pus et Damaiippus diices e 
publico diyet&rio condu- 
£tara mercede pfaltriam in 
caftra duxemnt. Neque ve- 
fo laterc Philippum potue- 
runt: qui re cognita duccs 
ambos e fui regm finibuk 
exterminavit. 

4 Phiiipptu in ho^im 
Thtacum urocm kgatos ini- 
fir. Illi convoctta coneione, 
legttos verbt -facey i^ufle- 
runt, omniumquc animi e- 
lalnt intlifiti td tudiendum 
quid t^^rcn^ IntcretPhi- 
lippus nec opinantes tdor* 
cus> urbcm cemc. - 

1 Phi. S T R A T; L I B. IV. 193 

^IvShs nxfiif' rm Ji ii^orFm^ iuKm di frx*rci vw 

ruc^tii txv?ifrr6 «i f^MTiivTiy ;ict/xA^ ^^ts-tcrrti xetrt' 
fiim rijv fua-^^pt^m MFdmSrrt^. Hk tx,m ^iXiTrv^ 
jr^off^Ad-fy i^^ini ftofcfic^ ^ Ksxcft/u>tvcs ^^oT/tCH^teia-tCi «v- 
T«T<? , Hkou» y t^n I Aiy^^ } . ^ o-vf^ctrturocf , i(^« Tti x^- 
yj ^/46 T^T« y?V f^i rcn /id^/SeiMit A^ti^c/tcotf ^ cfFM^ vfut 
trc^^yrXtte-icfs uarorivcufct re^ j^tc^trtts' rtcvrtt ,Mrm^ i^ 
T«e7y Yfi%*i't K^oruf Si« fcia-m o^ufcHf ii KcXv/tcfiti^pm 
Mrifpr^tf. ij^ cl MetKsiofjti if/fXccG-Uf. . c ^iXtz^cs 
fci^t rprnrn hx/Bx^iQ/tctfcf ^fs rcf ^uyK^ctrtoirnf' 
9(gu{ Kccri rS •n-^ccriirs fcufofctfcg hk ^ mnytfj tr m $i 
r^ccrtZra^ Kccfcofrs? ccTtpfvno-uf ' rS r^ccn/fyiifcecrcf rurH 
c^ ccvrcs ^iXtfrx-cg vrcc^cc T«f vrcrsq ifcif4,fnrc ^cXtiUKtf^ 
c§i ccr^ccf ^tccKfHrccfcffcg TsV ccyreurSrrcci, 

^ ^iXfjrx-cg » Xeu^cifc^cc ytfccrKm tHs fclf *A9>r- 
fmni c^Hi f(fcj ciyvfcfcirHfy rHs il MctK$icfcts irKtjKcrccf, 

t 'AfnKtf. Caf, 

S Philippus monuos ab tiam rependam. His *di^s, 

ho(Hbus Illyriis ad fepultu- manibus nlaudens , per me- 

ram poftulavit. Qiiibus con- dios eos cucurrit , at(jue fe- 

cedentibus, cum extremiap- ipfum in pifcinam abjecit, 

portarentur, dato (igno ex quam rem Macedones ride- 

improvifo eos obniit. bant. Philippus ufque eo 

€ Philippus et Menegetes fe immergere contra pancra- 

pancratiaites in palatftra ver- tiaften, et faciem confpergc- 

fcibantur. Milites interea cir- re non ante deftitit , quam 

cumftantes, ingenti vocife- milites defefli difcederent. 

rttione ftipendia flagitabant. Hujus ftrategematis Philip- 

Philippus cum non haberet, pus inter pbcula perfaepe 

acceflit,6idorediffluens,puI- mentionem faciebat, quod 

vere rtfptrfus, atque arridens jucundiflimo ludibrio inftan- 

cis : Re£le, inquir, dicitis, o tes repuliflet, 

commilitones. Verum ego 7 Philippus ad Ch«ro- 

Suoque nunc ob eam cauf> neam cum fciret Athenien- 

im advcrfus barbarum un- fet efle celeres et inexercita- 

gor, ut cumulate vobis gra- cos, Macedones autem ^c- 

F^lycem Strat. N quenti 194 P O L Y A E N IT 

Mff , r«;^iA>( 7r»fi?iVTi r«V *A3i»i»«i»$ , ^ iv;^f«^«r«; 

n 4>/A«9r9r«( 1^} r«y A^ircittv ir^ecnnvM^* 'A^n^Mt 
i(0^ &it^ouoi ri fty« ^^6KccTtXcij3crr«, ^ ^y. jf ^/«^is 
i/tcnxttm' i^tt^*r» r«f xoXtfcini ^i^UTnnf i9nr«A«y xi- 
9rA«e0/e/yj|y *Ayr«;r«er^« ^/^^"^; I; MttKticitiecf ^ ttf tiiv 
fttf 4 i-^fiiTtecf rijf i9r - ' Afi^twret^ ccHficixt^oiro , o^ JX»* 
, )f if 0^«»i}y, Trt^va-fcivH riis ««« Hurt^i^fnf. ^ « y^ecjiC' 
fcuTo^o^cf ^iec r£i rtm$ .... «« r;«(ri}Y«} X«(^)}(, i{^ 
n^«|€y«; , tU^Sftv ivriy ' *(^ r«y iTi^oy^k^.- mintywrrtff 
ms-tvHn Toii' yf/^tcfifciioiK" ji^ ri|y ^v>M%iif rSf rtmf 
««r«AA^80-< ' ^iXt^nnti^ Yt Xx/iifctfof ^^tfcidf ifvxinnff 
iitTriff^uro y i(j^ tH6 r^irvyis tcfccr^i^tcfTtcf ^y/iwjo^, 
iK^ Tns *Afcpia-rni iKfocma-ff, 

i ^iXiirxoq hk ixi^it it ofuxitcfy i $itc fMCXfli . 
%*tvu^tc^tT: * t(sfi y« Aitc ft^^09 i^^ifH^ «^* ots ^ttc 

Tt09 

5 Cant. r«y r«|<J'. 4 S«ibe r{«w#««6y. Caf, s Decft 
vcrbum. Lege ^o^tvirotf o' y^tcfcfAtcro^, vel «Sfcvtr. 

ouenti*afu exercitatos, pr«- cit«i feftinare, quod ejas re- 

fio valde tfaiSto, continuo gionis incolas novis rebus 

perturbtvit Athenienfes , ct ftudere audiviffet.. Tjbella- 

luperatu faciles reddidit. rius per anguftias iter feicit: 

8 Philippus in Amphif: ^"«"^ ^"S^^ Chares et W>- 

/enfmm temm expeditic ji^?"^ ^^?^"?^' *^"?^^^* ^ 

nemparabat. Athenienfes et ?^^*»" legiflent, iidem &• 

ThelJiini anguftias pr«occu- bentes fcriptis , anguftiamy 

paverant: neque quemad^ cuftodiam rehnquunt. ?hi^ 

modumtranfirlpoffct, uUt llppus tranquilhtatem m-. 

nitio poterat inveniri. Deci- ^«s, fjrte penculo tranfiit, 

pit hoftesPhilippus, fiais lit. « ''^''T^J ^^"^ '.^"P!S- 

feris ad Antiparmm miffis in ^»^' AmphifTaque potitus fSk. 

Macedoniam, fe «xpeditio- 9 "PhiHppus non mino» 

nem, contra Amphiftenfes res res oratione quara pr»- 

fufceptam, in aliud tcmpus lio confecit: etherclemagi» 

Mjkere : atque jam in Thra' fibi placebat in his, qu« vfer- 

bis. S T R A T. L I B, IV. ipy 

rSf AayATv ixrZr^ , ^ oiol rSt «^Aa^v ' rSv fctt yu^ 
Kmti/nlv avrSi rSg r^urtsinrxf ' rHit ft ^ «cwrf fclm 
ftmtfKf. 

t ^iXtynct^ tja-xH rnf MuKtiifa^ r^lvu Kiflifcif^ 
<eNcA«^« vta; . rci oTrXiC r foi^i» TreXtiOCKii o^^vovrxf ^i- 
^rrcti i/^S x^ctfiij vehrecf, Kfrjfci^otf ^ a-tc^ie-a-eci ^ ^ 
fciTcc ruf o^Xdf ivrio-srta-fl^f y t^ 9a-ec TKivii Kk^nftt- 
{iih hturm. 

tcc ^iXtwoi i^mifUfOi tt^ Au^trarcif, 7 i;^ ^^j 
rSf 'AAfwi«J«/i» i^otkiccf JtjtS-fAtj, foa-eif vTrtK^ifccro, 'oTrui 
^iorrecs ccvrHg cif txtrxv^yAvnq e^?iM,3ot. Bolcrxos 
i|ijyy«Ai ro7f ^AMvcc^cus riiv i^i^t^tn' >(^ hec rHiro ri' 
A«j tK ifx$f n ^fcc^ti, 

tfl O/Aisrr^j «{wrf Xcc^vaa-iot? tKKXiia-tci^Ha-t iiccM- 
X3"«»a/. 01 fcif a-vfitJXf, rol^ Jf r^ccnuroui .w«c^J3yye^i- 

f ifOCCfTCCf VTTo fMCXnS KOfci^eif ' tTH Vt ^iXiTTTroi cifi' 

rttn -ti» ii^tcif ui itif*'^yo^iia-ccf ^ t«t jj» cc^cc cnfCMf' 
% ro7( 

^ Scribe ccwrS ft^ff, Mtijb, 7 Legendum cum Cant, 'ifcc 
fii ruf *AMvci^m s| oKiaci Ktc^tAot^ md quod pro 
W«( habeat otKHca, Mafo* 

l>is» quam qu« wmis in fu- li Philippus cum venif- 

ain potefttttem redegiflet. fct Larifrara* utAleuadarum 

Honim enim partem fibi vin- «dificia demoliretur, mor- 

^we milites exiftimabat: bum fitmlabat, ut eos ad vi- 

«tiUa ad fuam uniu^ laudem fendum accedentes compre- 

P«rtinere. henderet. Bc^fcus Aleuadis 

10 Philippus exercebat infidias enuntiavit, atque ita 

«acedones perinde tc fi pe- fts ad finem perduci non 

nculum immineret, ita ut potuit. 

jffumtis armis trecenta laipe la Philrppus petebat, u^ 

ft^dia conficerent, ferentes fibi in Sarnufiorum concio- 

nntgareas, fcuta, tibialia, ne verba facere liccret. Qni- 

«nflas, et cum his armis bus congreflis, imperaverat 

wiam commeatum, atque militibus, iit lora fub axillis 

omnia vafa , qu« ad quoti- ferrent. Cum autem pfii- 

«lanum vi^um rcquireban- lippns dextram extenderet 

» *^' quali concionaturus, id vidc- 

N a licer 195 POLYAENI 

iy 4»/A«;r^$ itMKi/^ivf «Vd &^tiKm y «•«6^ifyy«Af», 
fsrwSiw • o-aXviyKTiif ^tiym ru^i(|»j», t«<V ^» H^ttySri 
%-^<tfitt^$fcimi fcfifHij Ttlq Xf «Ae^ ^ivyetf' dX*J Ti?« 
^fy. ^•Xifiinf rrtrno-tii htix^vTtcfy T«7f ^f «iJfcfMif 7f«A«- 
/8«y TUff iJtf «-«j^tf-^^d^. 

<y ^iXiw^^i T«ff M^d^^f T?^ BMn-itcf BtitnSf ^- 
^Trirrttf' Sf Ttrf^if •^«f «WX"*'* ** «^^ t«t«» «'{yMif- 
rfy* tixtM TJj» fif ^C^f*» «•«^•A^ir, iicjtf T«V ^•A«f JT^^. 
S-i?» ^fbn^is h* B^itJTtii tt ^x v^^fMnmf i^ Tttg wi- 
Xnq v^^Hfiimf] xxrifin^ttf ifri rS •^Ht. ^iXiW^f 
vjH-M/ttf hm rS ifff ^*f Jf»ir*T«. 

it ^iXiirrrH T«7f Mi^tiifolutf THXto-i KXifutxtti jt^- 
wystyi' H^ ^'* ttvTtif vMiH§ M«xf^«y«; uHfii/itcct 9r«- 
Xf^rif ' iyrH Xt ttn/it}o-tt9 M rtt TH^n , «e^Af retf 
KXifcctKttfy 'iirttf iXmix rS Kttrtt/Stiyt^ /ui f^j^^mf, 7^«- 
■ ^vfMTt^ rSf THxSf K^ttrio-Httf, 

ir ^Awr- 

S Lege ftltem Srtt 'S.tcpimu^ quanquam et pro eo cum 
Cmt, et Interprete fcripferim 2^y«r<di. Mafv, 

licet iig;num militibus ded«* montis fauces) non ad hunc 

rac, ut omnes prsfentes vin- iter direxit, fed in oculis 

cuUs conihrin^erent. Hoc omnium agros urbesque in- 

modo Samufu vin^ duce* cendio et vaftitate j^opula- 

bantur in Macedoniam plus batur. Boeoti cum civitates 

decem millibus. 4 fuas vaftari ob oculbs videre 

19 Philippus, ciim eum non fudinerent, a monte 

Thraces infequerentur, pra- defcenderunt. Ita Philippu» 

cepit, ut cum tubicen fugam reverfus per montem evaitt. 

cecinifTet, ii qui pofhremum i; Philippus Methonen- 

agmen tenebant, objedi^s ar- fium moenibus fcalas admo- 

mis manerent, reliqui fuge- vebat, et per eas magnum 

rent , ut hoiles a perfequen- numerum M a c e d o n um 

do remoraretur, atque fuis ad oppugnandum adduce* 

viam praeoccupandi.faculta- bat. Poftquam vero afcen- 

tem aaret. derant in muros, fealas amo- 

14 Philij)pU5 cum tranfi- vit, ut omni fpe defcenfio- 

tus Bceocis prsefidiis tenf- nis incercifa, fortius atque 

rentur (erant autem angufts animofius muros obtinerent. 

\6 Phi^ S T R A T, L I fe. IV. 197 . «^ 4>/A«»^«f 'Afi^w^Xii i/rmriiftum vV# *A&Tn'««f, 
«^if i^ ^ 'ij^tf^Mi^ iF0Xtfti!f^ ix tl^^Mxif, uXti* A^nxif 
iXtv^i^af' *A9^»«*i ii i^a^nta-icp ri iXtvB-i^tif M^eia-^ttf. 
^tXtxTtf a^crt r£f 'ix^v^tm ft^ttnirtti fMt^m ^vfttfMf 
aTiiV«M, mif tKwiret ^tO^f * Af/npiir^^M Kuriar^tff *a9-«- 
ffltuw xttrtt0^^6fia-mi. 

tn <bi?itxvrts hf^ti^xH ^^ ^mXxiiiftt ^ixtf ^^ Str^ 
rn^tifixnf' ^tt^ixtiifft wtt^titifxttf rnf ^iXtf' ti§ l\ fJr- 
«AS^f «i OiA/W»M f«^b%^i^M , 9tftxreuH0-tf ifti^»' 
»■•^1 y«^ ««-« tjS» riYA'^ i(^ ^*'" srJ^y*»y fySie;^«y, j^pe/ 
iK«m^«i>, 4>/Aiff^«$ 7r^i§ rnf ifti^ttf i^itig ttmr^ttrnyn' 
•tF* nf rti i^tr^tf rnt staAiajj i^tf^i TtHf 96>jrm o-vt» 

9 ilffl/o. legi vult *A^tXt*if* *^A^tX§f civitts clt Thraci«, 
td fluvium SCrymona. 10 Cant. ubique XttXxtiof», 
H Vttrque Cgd^ Bio-a-ttX^fixnf, C$dd. Caf, BtrvttXtxnf, 16 Philippus in Arbelio- 
liomm regioncm irruptio- 
jcm faciebat. Ea multas ha- 
Dct fauces , atque denfa eft 
•rboribus. Occultantibus fe- 
fe barbaris intcr nemora et 
"Utices,canes venatorias per- 
ttultas eduxit, qu© Veftigia 
npftium {)erfequentes , pTu- 
nnios ex ipfis capiebant. 

i7*P)iilippus , cum Am- 
•pWpolim ab eo repetefent 
Athenicnfes, eodem tempo- 
'«bcUum gcrcns cum lUy- 
^ non reddidif , fed libe- 
2» dimifit. Athcnicrifes 
^ ipfo contcnti fuerunt. quod libcra eflet dimifla. 
Philippus fuperatis Illyriis 
majores vircs adeptus rurfus 
Amphipolim, contemtis A- 
thenidBiibus , occupavit. 

i^ Philippus oppugnabat 
Fhalcedonem urbem Thefla- 
libam. Phalcedonii civita- 
tem tradebant. Cum autem 
intrairent Philippi merce- 
narii, in infldias incidunt. 
Multi enim c teftis et turri- 
bus lapidcs et jacula mitte- 
bant.\ Philippus adverfus in- 
fidias mox contilium rcperitj 
Pofterior urbis pars «erat 
tranquiUa : quippe cives p- 

N 9 mnes 198 POLYAENI i^tt^^rrm tTrt rint tveJ^an»' Kurd rtcthrtc ris Mcntitlm^ 

rm 01 vTCf^ ri thx»^ ^ 'ti (t*u?iKi^0iftci rS fiaXtifif t»« 
f«,tG-^4fc^8s »7^9-^1 /4.mt^ c-5raJ»i fl^fw ci/nvyH^m r^s 
rti^oKfitrSvrAs' ti Sf »'^)» j»jc«f «y X**^*^U i^** '''?? **•* 
Af<tff lit^itTgir. ^ 

ii ^iXtnr^Td^ ^^£f Kr^e-ur^ttf @tmiXifiC9 , durta 
fih Patitt^ifi HK hrtXi^ ©fo^o-iiAoTf. lIt}<tf9euMit ^^ ^«Af- 
ftim^ «I^tf^tf-tfAiW, ^C^ 4>f^flcWy Act^trtreuts ^ r£f it iix- 
kuf ti rirm Zii\^nfiifttf ^ in ^^crt^^H rttf KuXSrt' 
fiKMf ht^ HK ifitTirHi itetiH rii iimtfiifHf' iyr^M S 
^et^i]^tiro ' ret^yi a KtcrifittXt ' rxi rctrHf tr^t^t fiSi}t»9 
i sXvtf' rm ettr^-tvtri^m tTrtfAtXiirt' rai ivfttrttre^Hf 
Kul^^fei. rtif iiifttti .^ih^ ^» * rii inifcw/ciiyii iSt^*- 
«■fvff ' rardtf rcts f^ctrnyiftMTt ^i?uw^f tK^atrnvi ©w- 
• 0-«a/«$ , « rtti «VAMf . 

K ^iXtyr7r$g ^c^it^Sf X^^^f f^'^'^^? JSidt^tts ^X^t^' 
;^^/w, tXeif i^ «hg rt if^ #5r«;t*^f4e-ci/ fisX9/tiM§ 
ur^«t?iSfy t(gfli ret •^ttftt rni ToAio^xiW; vt^irtM-cur^vf^ mne^ ad inddias 'concurre- 
rant* In eo loco Macedones 
imprefnonem facere juflit, et 
lcalasapponere. Quicumaf- 
cendiflent msnia , Phalce- 
donii defiftentes a jaculan- 
dis mercenariis, incitato ciir- 
fu ad eos repellendo« fere- 
bantur, qui muros teftcbant. 
At illi,priusquam pu^a com- 
milTa t(iQU urbe potiti funt. 

t 19 Philippus cum Theflk- 
liam fue ditionis fiicere cu- 

' peret , ipfe quidem nuUum 
aperte bellum Thefralis in- 
ferebat. -Sed cum Pallenen- 
fes cumPharfaliisbelhim ge- 
rerent, et Pherenfes cumXa- 
ri/fcis, aliique* alterutrorum 
partibus adharercnt, femper 
auxilio veniebftt iis, qui ejus opcm implorarent. Viftori- 
am vero n^^us, excilionem 
aut vaditatem nullam vi^Hs 
Inferebat , arma non eripie- 
bat: muros non dcmoliri, 
fadbioRcs maeis alere quam 
diflblvere, imbecilliorum cu- 
ram gererc, potentiores af- 
fligere, at(^ue de medio tol- 
lere, populis amicus eflc, tri- 
bunos plebis et .oratores co* 
lere^ His ftrategematis Phi- 
lippus Theffaliam fubigebat. 
non armis. 

20 Philippus oppugnans 
longo tempore Caras muni- 
tiflimum oppidum, cum nul- 
la ratione capere poflet, tt- 
que difced^e fme periculo, 
et inftrumcnta oppugnatio- 
nisfelvftdcportarc cuperet: 
jie&em S T R A T. L I B. IV. 199 

•uixiftf fiif ra o^mfcc ' fufic^^ttf J^ Krwnf •Ui £f 
ytftn rvfcmtyfvrrtff, •! Ti if reui KtffoM; dxHrttfrif 
tS zTvitii, rtis n-vXtts tficB-if iw-^A/ff^w ««-ixAftM, ;^ 
T«if fmxtififMt^tf ifTtfMix^^nftwrm ivr^ivt^cf, ^iXiir^f 
« 5rf{/ r««T« ^irjc^}\Hfcifttf hn fvxrif tivrtTf ftnx^fnfut^ 
«t «^«»W Sf. * 

%M ^iXi%vH W^ii^XH Bv^ctfrtHf i^tfrms im «Ai- 
yw* x«J« o-vfifcix*'^' rirHf ixtXtfreif rkf rvfCfiuxt»v 
ns^mxr»^ Xif4,-^«g ivrtfdxnf i^yixt<tfrag y tii ey W- 
A««f «vT«^y i;V# \4>i%)r^v 7r*Xtt^lfr$ , irf/t^f^if m$ «;^f 
Im^f Mftf ;|^ 8 fimc^i» ixitnttf ly TriXttf. •/ ^^y 
Tftirr« 477*^^)'« <(iA«^Taf }f ^tm^h h itti^Sfcirtjf fci^ 
fl rnf r(ttrt£f tcX^c ixtMj^S nq tixnrtfy ix l7r\ Tt^i^tf* 
M rvfcfitcjc** rmirtc c^iJwnf i^ ecKHCfrtf i^dXtximf Bv- 
{itrrkf h-l rtif tivrSf ^ttr^littf tfixt^trrt, 

*fi ^i)u^nrtf «'««''A/S^v^ita^ ffgkf Mtt^ttfvrSf xttrtt' 
^fittf IxttfiHj t(g^ , fttvf' t^ttf sraA^iif, jjq^ r^tirittf m^iif 
•y«n* Xti^nf jri^) KftcfSrlhf ifttvXixiHj rfiiifHf t^ttf «- 

x$rt, 

• 

Qodem calieijnoftun cleeit, Philjppo, qui alias co copias 

jufitque mflchinatores diilol- oiifiuet: ncque procul abef- 

vere machinas: ipfo camen. fe, quin urbes capiancun 

fi>nim fid)ricancium morem Qui cum hos adferrent nun- 

referre. Carenfes audito fo- tios , Philippus palam exer- 

mtu, porcas incrinfecus fir- cidis i>artes alias in alia loca 

Biius daudebant , ec machi- ad opinionem , non rem ge- 

nis cOntraria tormenca para- rendam dimiccebac Socii 

wnt Cum illi in his occu- cum idviderent et audirent, 

Piti tenerentur , Philippus defertis Byzantiis ad fuam^ 

dam una cum ipfis tormen- patriam finguliproficifceban-* 

«Jspernoftem difcefiit. tur. 

3t Philippus Byzantios a% Philippus Abdedta- 

^PPUgnabat, non exi^m rum et Maronitarum occu- 

wciorum manum pofliden- pata regione, revertebatur 

tes, Eos ad defe£Honem fol- cum navium*magno appara- 

ucitare machinabatur» miflis tuetpedeftribuscopiis. Cha- 

Fjnsfugis, qui nuntiarent, res circa Neapolim infidias 

>pIorum urbes oppugnari a navales habcbat, cumvigmti 

N 4 ujfc- 200 P O L Y A ;E N I ' 

jMTi* ^/Aisrrdf <9riAf(«/eey«s T«y yf«y Tf0i0-«^«$ «^ir« 
^XWAi fsrAif^AWff l^fTAi^y i^>^f) ^ ^^>^?) W f^A^? 
ifirm, f(si^ jr«e^«(YyfA/M6 d«;icf 9t^H»Ax^nn^ rS f4XH 
^^ktrii ' t(0^ wtt^W3r><H9 riii Kf «y9r«A<y , h ^%k» ^riis v«« 
iirt^tyren. «i /«fy jrit^VAi»* • Sf Xi6f««, «r; i(N(^«(- 
fifum rtK rire-tt^tcf fttvf hrmixl^ rtus tMsc-tv' «y ih 
rie-a-x^ts tXtc^^ti^ ^ ifirHf i^rttf 'fxae-ocf , rtt^iHti •*% 
ri viXtiyt /^trtt/^l^^rrtff' rm u ttft^l riv Xtt^vrtt' 9-vf' 
rtrttyfaitis $i«;x«rr«v, fA«d-fy • €»&Ai«^ff, Kf«v;rfA<v 
tU^tt^J/f ^tt^ttTXiirtts f Xti^iif il «If riff Tfm»^«f 
v«v$ itttri)\Mt^tf, 

K E 4». r. 
AAEHANAP0 2. 

'AA/lifv^Af ir^ttrn^/H irtimtf if^^ttirHt «f fiff«i«f 
vfrf^ffYtfVfVd^cy. i|^ }« $/fyv« jr«yT«$ «vr} fiftrihf jq^ 
«v}fivy, 4^ ^tntitj ij^ ^^ivAffi i|^ if yli(fix«nr , 'AAf- 
(f»l{«f MfA^y. 

fi' AAf'. 

triremibus. Philippus in dc- tuor ntves, fuas viginti de- 

le£bs quatuor naves optiine duxit. Quatuor vero leves, 

navi^ntes remiges impofuit, et remigibus optimis pr«di- 

ctatis vigore,arte,atque robo- tfB , celemer in altum pela- 

re preftantiflimos, et manda- gus provehuntur. Dum tu* 

tum iisde(^,ut anteclafTem tem Chares cum fuis ceno 

univerfam folverent, atque ordine infequferetur , Philip 

Neapolim prfBterlegerent,ne- pus clam et tuto Napolm 

quelonge aterrarecederent: pnetemavigaviL Chares ve- 

illi prfl^temavigjabant. Char ro, ne quttuor iUts quidem 

. res vero td diripiendes qut- ntves cepit. 

C A P. 11 1. 
A L £ X A N D £ R. 

Alexander. operam da- mortales, tut viros, out 

l>tt, ut omnes homines in articulate loouentes, aut 

unani focietatem redigeret. homines , fed Alexandrot 

Ictquedecreverttomnesnon tppeUtre. 

• AIc S T R A T. L I B. IV. 201 

|i^«f T« T«r M«x<^«y«n» yf »•«« , '%$» fA .wtt^ix%u» w^i^ 
Xlf*i*f A«^iy TM« fy«fTM/f. 

^ T»K rtixi^o-t rm Tv^iin /sarufitcXeif^ irf£rt «VT«f 
«♦^iffi» Xm^i x«» «-Ai^^rKj x^M-j|ysy»fy. •< M«Jti$fyff 
#f «^tf cevT«^»fT« Tff fiuo-iXU^ ^'^'^XV^f^ f^f X^ 
mfittf mpfi^^ttmsj T« x^C"* ^** T*;t«$ iiy«5<w.« 

l' 'AAfl^fJ^H Tv^y «••A<#^xi«tf %-t(tfi4tXm hr 'A^tt* 
/8mk fTcA^^* Tv^f4 rni iimriecf tivrS Ktcrai^ffnrmrrtu 
Tm rnj^Sf jr^fAd^frrff, rtiV M«exf (oVi w^TTte-nrti itt^i» 
rttf ^t^x,^, Utc^faumf 'AAfg«f}^^f tif»xMXHrtKf, • )) 
)<«( rix^i «r«ffAS-«f , M«»f$«f«f t«$ fy»Aif«fT«f i)«fy . 
r«fir. irrtjf^ftf ix tfisnd-n^-tf * 1; }f T«f «-«Aif »ff «f fif- 
lf«f iffc4rttf, McriC x^icrtf eu^H riif Tv^^f* Tv(tt t«v 
r«A% «A«cr«f iiorrtfy uvrixM c-pecf avrif^ j(^ t«i «Vai» 
TUf Mtcxs^cTi ^^•lixtcfr: 

t *AXi^ttfi^ti &iifitt ira^ecruro-tr^ttf fuXtMfy «*«- 
fityyfAjiM v^ Mtcxiiifif 'tititxtf' if lyyvV yff^o-^f rSt 
nffftff, Hf y«ftf xAiWfTff T«f ;c«C*'* ^'«w-^iiSfTf t«» y?f. 

V. 

i Alexander bellum ge» extra moenia, cumque Mace- 

> Kns imperabat ducibus , ut donibus manum conferentes, 

bvbas Maccdones raderent, perfepe vincebant. Parme* 

nefacilemanfiimholtibus ad nion Alexandrum revocat. 

capicndum pwebcrent, Qui fubito reverfus, cum fu- 

9 Alexander Tyrum op- gientes Macedones confpice- 

pugnans , cum magnum ag- ret, non vidlis auxilio venit : 

gercm mcsnibus Tyriorum fed in urbem inancm viris 

•diungere cuperet , primus impetum faciens, vi Tyrum 

ipie corbem arena rdfertum capit. Tyrii captam urbem 

tpportavit. Macedones cum confpicati, mox femetipfos, 

tcgem fuis manibus opus fa- et arma Macedonibus tradi- 

cere viderent, confemm ab- derunt. * 

je^ chlamydibus, celeriter S Alexander cum Dario 

i&olcm erexerunt. iigna coUaturus, prsceptum 

4 Al6cander Tyro obfi- dedit Macedonibus : Si in 

dionecinfta, inArabiampro- confpe^um veneritis Perfa- 

fici(cebatur> Tyrii ob ejus rum , procidentes in genua, 

«l^tiam eku, progrefE terram manibus contehte, 

N $ ubi 202 POLYAENI ' ' . 

j^ pAffc^ r$h Jr#Af/e/«i? i/tifiixtKrrt. w /u,h t^ Mttxiio^ 

/Wmj, ri» jr^«« ro wixtfui ^(fcijt^tlixvrtn' w "^«"^ 
'yv^fiuuf Jyfww» fcd)^ccxtirtfi, A»^ei$^ ht ixvf^iSr$j ^ 
^oui^c^ j|>, «?f '^ i(^«;^f x^ttrm' «i M«wtiJ^Ff?' t;V« T«r 
rv»S^»i^ec«w« T?f r«6Aflr/yy«f «yflt^u>uV«cmf, fufai^if ifcfiecX" 
^Htri rdii 9r$Xi^UiSy W W fti^Myytc fii^tcmiy is fu- 
yi» ir^t^^ttvro, 

r *AAfJ4yJ^#f » *A^^X$i9 rif vrar^f ftix^f A«. 
#«M 5r«e^iT«t?o-iT« * ^7f«( Ut(r£t ix h^i*/fi 9rtftt?i^ofrff, 
'yx rxtvo^opu rSf MccKttifut }<if^«i^«v. $ Titc^fUftetf 
'AAi|«fc»J^« cvfffiixtvt TdiV o-JMtftf o^wf fim&^f* « «> 
a&y, Iff;», vrtc^xXvM riis f«cA«6yye« ;ti^ij' «felK«f twj a^- 
Xt^Utf xvr$7s /u,uxtr^«f/ irm^ifrti fctf yat^, «* • f ti 
t«» a-xtv$^$^tjf XfH*l^' ftxticufrts it ^ T«fc ifcirt^ 
t(0i!f T«i Titf» wXtfcim i^$fitf, 

^ *AA«|«6»J^#f ix^cimcrt rni *Ar<W* ♦< M«Meit«»ff 
i»rie» «sr^c^gS-wf «tin-f ^ ^§«^* i(|tf jr«S^«», ^«wi», «tv-_ 
T0T5 ifiii^cfr» Jr«8^* «Jvr» yiyUr^tif, $ th v^$Tirec\n 

.1» AfM%H, Caf. 

ubi vero tuba Hgnum dede- g^uus Perfirum numerus cir- 

rit, tum confurgentes , ftre- cumibtnt,etMftcedonumim- 

nuc et fortiter impetum in pedimenta dirijpiebant. Par- 

holles &cite. Macedones ita menion hortioatur Alexan- 

fecerunt. Perfe formam ado- drum,ut impedimentis open& 

ratipnis confpicati, incitatum ferret. Qui , nequaquam, 

ad bellum impetum remife- inquit, phalanx eft diflblvcn- 

runt, animisque fa£H funt da: fed cum hoftibus ipfis 

molliores. Darius gloriaba- prelium faciendum : nam ii 

tur ac gaudebat, fe absque vifti fuerimus, non indigc- 

prslio viCtoriam obtinere. bimus amplius impedimcn- 

Macedones ad fignum tubs tis : dn evaferimus vi£lores, 

exilientes, vehementi impe- Vion folum noftra , verum c- 

tu in hoftes feruntur, et eos tiam hoftium obtinebimus. 
nipta' phaiange ii» fugam 7 Cum AlexanderAfiam 

convertunt. deviciflet, Macedones eimo- 

6 Alexander ad Arbela leili erant, et gravcs , atque 

p|oftremam pugnamcumDa- omnia per vim ab co. voic* 

rio committebtt. Non exi- bant extorqucre. Qui n^- 

davit; S T R' A T. L I B. iv; 103 

THs rifje-fltff* f»-ft Si S<f5-Jjff«y, i;r<Af|«fl-9-f > «i M«t«eoovf<, 
i^lf, «» /SaAicrS-i T*»v v^/t/^vm, <y« Ji i*yn(roficaf tH» 

Ui^TSf, jjy /61» VIXJJOT»T£, »"WJjViW »-flfVTtf6 iV«ft »y xfAfvV 
Tl, 4V Ji )iTT?|9-?TI, /K»9-<)»TI{ ?T* «Jl» iuTPt JvMw3'|, 

T«v jje-i;;^/*» «yiTf. t» fg«6T)jyii««« 1 J«rAij|i t«5 M«»f- 
iiiics' 9(s^ T4? A#<T« sr^ t«» 'AAi|»yS(ty i^/iifdm ^- 
t(i«Ti^«;. 

«' *AAi|«»J5#? 11» T*i ;r^4jT»i 9r«e^KT«&|«« sr^oj THiTli^ 

«yfj8o«* fT< «;r«(| «^«eyatyA^/ay «(V^^i; M«cxiJ«yf;, ^iti 
yfyy««wf tf^fleg. ijj^ J^ T^f i/tc/ic?i3i9 iv^us-a ytnf.ciftifj 
h f vyi)» fT^«frTo»t4 •! /6«(^yS«c^«<. ;r«(^«i tact^t*» iJ »<x« 
y/viToy T«Ti* 

l' *AA/|«ev}^«f ^» iv^ 'lyS«7f , >G^ to *Tj<ir5nj» x-«t«(- 
^y im/3iuvei9 i^xt^t. U^^c^ 'hitHv fictvtMvi iTixmm rS 
vwxftS THv iiyicfitv irrtTm^tTtio-a-gTo ^ 9(^ iiitfieumv *Su* 
mTtf ij». *AX£^tifi^f iif»f tS ^oTUftS eifTtw^t^t^nytf, 
HSM ^ Tlu^^i tifof 7«^»* 'AAi|«&ySf«( tS wrtifcS xiru, 
^ T»^ Tlei^f •fuitii jcJiTmi rSrt iyivm jj^ xjtXtMKts 
' ^ ' W 

ivit, ut armati Macedcrties ri Macedoncs, adhuc femel 

feorfim a c«teris itaient : e ftrenue. Cumque valida fic- 

re|ione vero Perfae. Qui «um ret imprcflio, barbari terga 

dilceffilfenii Deligite,inquit, vertere cbgebantur. Adeo 

Macedones ducem, quem vo- levi momento tunc vidloria 

lueritis: EgoveroPerfispra- conftitit. 

eto. Si viccritis, faciam o- 9 Alexander in India per 

mnia qu« volueritis : fm vi- Hydafpcnfluviumexercitum 

^i fueritis , expeiti vos ni- traducere volebat. Porus In- 

Hilpervosmetipfos poffc qui- 401*^11^ rcx ad alteram ripam 

dem, quietera agite. Hoc fluminis aciem conftitutam 

ttrategema Macedones per- habebat, atque prorfus o- 

tcrruit, atque in pofterum mnem tranfitum interclufe- 

fflodeftiorcfi reddidit. rat. Alcxander ad fupcrio- 

% Alexander in prima rem partem fluminis contra 

confliftione adverfus Per&s manum educebat , atque e-' 

videns iam cedere Maccdo- tiam Porus. eodem Alexan- 

*nes, obequitans clamabat: der ad inferiorem, et codcm 

Adhuc femel accedamus, sy modo faciebat Porus : idque 

f«pe. 204 P O L 15 A E N I 

ravrV i*i hk £v wit asr$/Snmf rtX/MirUrm ^ d\ r^ritaq 
ix, f^uppwtct* *AAf|«»J§o? Xi llurir«t i(i^ ^Trtt^tt rng 

jwftTuW *l»Ji^V Tf t5j iiicfieta-ws in>^iff, 

l ^A>i%(Af\H Kurirsi^i rHf 'lHSf * T«^y JJ r{«ww- 
T*»» i^«A*e^/y«y xi4>v^ec Ui^vtKiiy ^ «"AgTW «Vf^dyxd» 
isr} T«^» ifuclm^ HSM ^*» ^r^»? 'l^Wf i»*«;i;>»» *« «fity- 
jc^^y nynfAivAffy ria-ecvTtt ie fctxmfcifan' v^nrtc^ v^iyr^ii' 
9-9 rif fiecg-t^^xAi ifcic^ec?y «ti» recs rm ccXt^p^ it M«- 
x«$«yf$ iPuft^go/ ytfofctm, ^ w ;k;f«« t» 5r«Aif «tuV«- 
rS^ ««T«tr«yTf j, f5ri T^y iri?itfc$t i^nrxv VftB-v^ort^w. 

lec *AAf|«y>50f 0^tcx£f wec^tvxtvitcrfcifm Ktcru^ii 
ifci^Ag ^eXbMS i^tc^iifotf Tt7f MtfJtf^flc-/, 5r»gjjyy«Af» «w- 
Tolg ixtcXiteif fch 'ivec^ ivvtUff' h it xecrec?MfcfieifCtfr^y 
xetB^tifreci eivrHs sr^«ff T^y y«y» v7rt(rtBiif«Kf reci inriims^ 
iwee§ a-vfcfieutt ft^tfcifcui rm tcfcec^MS «Vi^lfef. .t«t# T«i fepc , et multis dicbus : ita que cum tndis non nccefla- 

T^t Indi timiditatem hoftium riam ducentibus , tot opts 

rifui haberent, atque una diC- adeptis, prin^umpgios cur- 

currere hinc inde defifterent, rus, poft alios ctiam incen- 

co quod nunquam traniitu- dit et combuint. Macedoncs* 

ros numen exiflimabant, qui nontot rebus onufti, et iii 

totics aufi non fuiftent. Ale- necefntate alits divitias Gbi 

xander vero curfu celerrimo comparandi conftituti , ma- 

ad ripam afcendens, con- iori ftudio ad belliun ferc- 

fcenfis navibus ac ratibus ef bantur. 

utribus fano plenis fluvium ' „ Alexander cumThra- 

trajecit , deceptis Indis tran- ^^^ ^^ ^^^^^^ ^^^ didiciffet, 

fitum dcfpcrantibus. ^^ ma^am vim curruum in 

lo Alexander Indiam in MacedoneSimmiterent, pr»- 

fuam poteftatem redegit. Mi- cepit eis, ut cjups polTent, de» 

litibus autem contrahentibus vitarent : fm mterciperentur; 

fpoUa Perfica , et immenfas dimifli ipfl in terram fcutis 

divitiasincurribus,pugnam- U tegerent, ut ea currus in- 

<^tati S T R 'A T. J. I B. IV. 205 ^ctyt^tif ^3 ivfiis nyti M rns ix^V^^ '*■*'' '»'•«'*>». ©»- 

v/trtS§ uyriart$^trx9-Twr: 'AyrtTrttr^^f h rm Ktu^S riis 
f^X^f^ ^^" >ct»(Vfi/tiiYfif ivvtc/ictf umfiirttfy xvxXat sn^ifA- 
B-tif ^ rulb^^if t(j^ u^v?iMxrtf fif ri r£x*f* rtivrn xMrt- 
xi^rc riif ^ixif' 9^ tmfiMf^^if. 'AAfl^yX^oj tim «n- 
fiimfy ^i vin rai Qn/Btti ^;^«<* ©nfitMt it tv^tis-it^ 
'fittxifcif^t y «V ^«y htiT^tt(pimi uiXmitvtttit rnf ^•Aiv, 
'i^tvyf. - 

ty 'AAf|«9(^*( ifit^ii^tutitL riii ^tvynrt r^ttrttirrouf 
tttr) ^tt^MMf ^i^Afxtf , 'iftt ftif^rrts fch , tir^uXHuf t^ottf 
rSf xttrtt ^^irtnrn x^wrifiifm' ^tiyrrts ti y r^i •«•«- 
r^tf fti^n ^vxia-a-Hf ftn ivfcurr: i rttfvf ^iptvytf Hittiy 
yvftfaB-nfo^ ititxttfj tlx^tt ^irrrrt iftxm ftiftrrtf* 

ii' *AAf 

15 F/. «vT#7« nytf, Sed legcndum cum interprete ivrii 
nytf. Mafv» ckati tranftlirent. Hoc expe- 
rientia prolMtum, Thracibus 
inutilem curruum appara- 
tum efiecit. 

12 AlexanderThebas ce- 
pit, maxima copiarum oc^ 
cultata parte, quibus Antipa- 
trum ducem prafecit. Ma- 
nifeftam autem ipfe duxit 
adroca munitiora. Thebani 
contra eam exibant, et adver- 
fus eum exercitum, <}ui in 
tonfpe£hi erat, hon mttre- 
nuc pugntbant. Antipater 
in mcdio prsHo. partem ab- 
Ihru&m cducens ct circum- 
veniens, mcenia qua maxime 
erant infirma, et cuftodum 
cxpertia,civitatcm cam occu- pavit, fignumque fuftulit. At 
lexander confpicatus , cxclt- 
mavit jam fe Thcbas obtine- 
re. Thebani fprtitcr pugnam 
facientes, cum convcrfi afpi- 
cerent urbem captam, in fu- 
gam fefe conjccerunt. 

19 Alexander femithort- 
ces fuis militibus pro thora- 
cibus dedit, ut fi manfifteht, 
fccuritatem ac munitionem 
haberent, anterioribus parti- 
bus occultatis: lin fugiirent, 
averfa hoftibus nuda pate- 
rent. Itaque nemo fugam 
capeflere voluit, metuens ne 
tergiun hoftibus nudaret, fcd 
raanentes omni tcmpore vi- 
^oriam parabant. 

14 Ale- 205 P O L Y A E N I fcfvnf rci^ s-^ccrte>>rcug * ''tvte. fe.ii /t^fof «,x,^orrtt^ uX^ f(^ 
i^Sifrts, ei^ytc^Mi e^cisv "tts^i rS xtv^^vvit rtcf IXiri}«(. 

it AXi^»ve^»( oi«c,^ecs sf rijv *Aori«cVy Msjtcfvct f^'- 
mySvrtc Uf^creui vTrcTrrcv s^citirs' ^^Trtc^ui toJ? M«trf- 
Zo(rn i^iHTtv tfri rtc^ 9r^6vtfccci tcfri^sfr^r^ r£f rS Al«- 
ftfcfi ^cif^im, 

tr *AA£|<«»J^df r^ncvtxov ii«c,Souvttfv y Tliftrxf^ f| VTrs^- 
^t\i»v tmtvTtci avm?, ecvrot hr} vta^ ri^ Mecx^yccf 
pivocytcya^fs v^s^txi^ecasv^ i t\ ^«eA«ify| ^^twicSo-a^ rni 
W6^s/u.i8( sr^i^^aro. 

t^ *AAf|fl6y^^«5 sv *A^/3»jA«<ff ^ec^tria-a-rrt. Atc^Ha^ 
ro /tcfreuxficiov rni o-vfc^Xiii r^tfioXcti Kecrsovret^t' rSrc 
Ji orvvtie^v Mocxs^^ofv^ rS ^s^tS KS^oJi »jyi/,««vdf, M ^o- 
^v ^tfs^ijyyw^y ecK.o?{nB-e7v ' C7rv§ ^t^tsP^^ot rov ro7r$v rcf 
K«rt77rtc(yJvov rwf rtifioXoi^, • eis Tli^onni ecmTrcc^ee^M 
' ^ei^ei/f^tvoi y ««• otowi^ec otfiryrec ■'■4 (rvvsp^m ritv ixvrov^ 
ToTi itocr^eccfcetrtv ifc^ecXuv AAc|<ty^^of, Ofcoiui Is j(^ 

14 «"^1%«? conjeft. Caf, qu« etiam verfionc cxprcfla cft. 

lij. Alexander cum ab bus per fluvium du£Hs , oos 

arufpicibus cognoviflct, deos circumvenit. PhaUnx autem 

omnia ffuifta portendcre, cir- hoftes aggreflia*, in fugam 

cumferre hoicias juflit, ct mi- convertit. 

litibus demonlharc , ut non 17 Alexander ad^Arbela 

folum- ex auditu, verum ct- aciem inftruebat. Darius 

iam ex afpe^lu fpem bonam* medium inter duas acies fpa- 

de periculo habercnt. tium, quo pralium commit- 

if Alexandercum Afiam tendum crat, muricibus con- 

tranfiiflrct, Mcmnonem hc- ftravit. Id confpicatus Mace- 

ftium duceni Peifis fufpC- do , dextrmn cornu ducens, 

€tum fecit. Imperabat enim obliquato in latus dextrura 

cgredientibus ad prsedandum agmine fequi fe juflit, ut cir- 

Macedonibus, ut a Memno- cumirctlocummuricibusfer- 

nis agris abii^inerenr. reis conftratum. Perfa contra 

16 Alexander cum Gra- ducere conatus, fintftrordim 

nicum tranliiflet Perfis ex confeftim laxavit equitatpm. 

prscel^ ct altiinmis locis ap- In laxatos ordines imprefllio* 

pafentibus, ipfe Macedom- ne fa<^, Alexander limul et 

Par- S T R A T. L I B. IV. 207 

U^^fmla^ ixi rS Xcuwy ris fth r^tfiiXHi <|fyfvrMf, 
TtJf ^c n-oXi/MSs ^tiynt nmyKeia-ttv, 

in *AXf^et¥ifCi Tly^» iiufiufy Tti^cSv Tiy x^%*^ 
xetTetvifCT^uvTM t 'iwtfv^t r«v? Kxrec K^tef^ S/iv|«fr«fy 
1» i^tLTntrmi eu^ovfttm r6/^iG-^»fy rjy X*'^'^* UM^eu^v 
• xetretXtTr^itv* 

ti 'Axi^mi^f £v *X^Ketvi«t yrvB-o/mvi ft^X^t^ *''5^ 
etvreHf Ady«ff-*<«<y r«v$ M«KfSA«?, ^ rot;? £^ya(f. rvy- 
«y«y«)y tm^V ^/a»^, V^>J fitvXtcrB-of y^ectcftecrtt ViftTretf 
•izeth iisXuravret e^i iTretfii^oi /tctrot ;^^«yey crivy r^fAi^y' ro 
}| «VT« J|^ r»t)$ f /PiKf iKiXtvt rui •tKH$tg iz-t^ixt^H9* 
*'t fch ^tj weirrttf hiyfU^i^etv, Ixm ol «/ y^xfcfcecrc^i^$t 
r^Hi eitrHX^* r«S'/*«V, oiittKetXtirufctm ecvr$vfy Xvrus 
reti sTrtfcXus 'ifcu^sv ri ^^«vsmf tKxr$t otfrix^v, 

K *AAf|«»»)^of X^i^f '''^^ 'l»)<x>f? iX^§? Tr^tv-tKU^n" 
«. (ptfin^iirsf *IyJ»}, «-t/yf^^yr* ^S"' o;rA<wy ili^iS-ftiy. 0« ^» 
llfAS^oyrif Ad^«y 'm^«y KuriXu^$vr$y ^^ ^vXuKUf KU^trei»' 
Td* ;|^ *AAf J«y)^»j fWyf r^y JvW^iy, rav ^hieJt i7rifi$»' 
fcimv ruf a-vy^nxus' • os ^sft f|«J» ^fy Mfc^y^aytt v^rrt 
^tv^tnj, wt^t ti u^ia-t»f( ^noh *i;V|o-;^?c-9'fly. 

xu AXi' 

Pantfcnion a l«vo cornu mil- omnes ad unum fcripferunt. 

rices declinarunt, ct hoft^ Cum vero tabellaiii tres' 

fugam capere coegerunt. manfiones abeflcnt, revoca- 

18 Alexander Tigrim tis iis^^ ^ifcr*s reiignavit, et 
tittjiciens, Perfis teiTam igni quam fententiam et opinio- 
poRuIantibus, mifitqui omni nem haberent fmguli, co- 
vi et contentione cos perfe- gnovit. 

qucrentur, ut fu» falnti con- ao Alexandcr caflellum 

fulcntes; regionem iiitailam Indiae valde munitum ob(i- 

rclinqucrent. debat. Indi metu compulfi 

19 Alexandcr in Hyrca- transegerunt, ut (ibi cum ar- 
nit cmn audiffer, malosdefe mis licbret egredi. egreffi, 
jaftari fenfiones a Macedo- collem alium occupavemnt,*. 
nibus et prcccis , convocatis cuftodiasque confmuerunt. 
amicis, dixit fe domum Ht- Alexander excrcitum addu- 
teras milHirum efie, quibus cens, Indis foederis religio- 
nuntiaret, fe revcrfnrum in- nem implorantibus, de exitu 
fra triennium. Idem etiam dunraxat fe fidem dedifTe in- 
amicos fuis familiaribus per quit, de dimiffione nihil a 
litteras (cribcre juffit: quF u promifTum fuiflV. 

2T Ale- 208 P O L Y A E N I 

fS( iKTiT»ftiv6f ^ jrA«ro; Sc ^Hr«t?i/iciv$s tc^i* TtTo^fotp 

^vvH tSj iW« l<^icA*yy/«y ^fiiiTUfy ^^ ^^mt^h er«^«Y- 
y«Afltf f^ iiy/«y, j|[^ ^«5«* Ti»y KtifiTtv sKurwf mr^otf 
tS iynf^im* t(ji^ yivo^fyAry ^cy Ta^y ivurrim kutu Tt df- 
|<tfy «r^fijf^wy f»*/ Jo^v, /jjjitf t« Am^» f{ ify/ai^ ^uft^ 
fiuXtkHf. •TUf }f T^( }f|ife; ^o^fMC? Tiiy i^uyiut iino-tfy 
tTFuyHf iwi THf wXt/uiitf, tuutu wu^uyyH?Mi^ i^^iuf^ 

UVriq i?rtlHT6 Tnf TC^HUf' Hi Tf '^UfMft rxfifCU ^UfU' 

^Mrtw 19 f' «jroT* Hf citS P<euS f*i^ii^ Tiyv ^t^tuf Hftt- 
t/iuf i^oyTf; u?iu\u^ufTt^ WPT^ycf' •fuiMi i\ 9(^ o< uv 
rS Jf J<« i^* ifiuf r^i^cfTti in-nycf t#/V *lficis, di Sf 
rvyKXHr^nftttf ^cfin^ifTti^ ti^nruf ifcS wurrti iwi T«y 
ffy^y f|o}oy ' ifs rf *t ^y vsr* T«i>y MotxfSovAv «yyi^syr*, 
«i $f xAMif; vV* MA^j}A*ry uuTuvruTtfctft itt^B-H^rrc, 

K^ *AXt' 

15 Lcgo w-f •*(« non «-^fo-^ft. et mox , fi re£le eft fcriptum, 
sr«^« TJ»y Kifnrtf , toUerem j^^. C«/I 

i 

31 Alexander Pittaco, agmen vidifTent, hoftA ag- 

2ui patruelis crat Pori , in- prcdcrentur. His raandatis, 

dias juxta viam tendentc, ipfe direde iter faeiebat, ita 

qus anguftam convallcmha- ut gnomoni figura non effet 

betiat, longitudine fatis pro- dimmiiis. Cum igitur qui fi- 

tenfam, larimdine vero ad nittrum latus obtinebant, cx- 

quatuor (ladia conti-ai^ain, tremum a dextera ptnc t- 

tranfitumque difHcIIem\omni- gmen funt confpicati, clamo- 

no et ar^lum. In hac loci re fubUto impetum fecerum, 

natura, duplicem equitatus limiliterque a dextro comu 

aciem inftruxit, et adverfus ad fmiftram fleacntcs Indos 

holtes eduxit : dato precc- invaferunt : illi metifent^ 

^to, ut ad fimftram m motu ^^ concludcrentur, omncs 0. 

Nquihbet^ntecedentemfeque. ^^ ^^ anguftiun cxitum 
rctur: ctuhoftesaddextium , * ._ .^ ^^ 

latus veniftent, converterent ^^?/*"^/"'"'- Itaque non- 

feaddcxtram, ac deinccps "^l^» Macedonum manibus 

Gui a ffliftra funt, certo oc interfici, plures vero a fefc 

aine fe coUocarent : ^um ve- mutuo conculcati , mortem 

ro dextr« turme ejctremttm Qccumbere. 

83 Alc- S T R A T. L I B. IV. 209 

TtK49 irt rS ti^tS xe^0( trtc^if ^^ h roTtm' ri Je XiU' 
r«f ir mK»f€^ic$' rifl Yt f«(A«(W«, jj^ t«( iXfPtcrrtc^ 
hti tS >mS x/^iMj irflo-i», ;(^ «t^-S rir^f -^^ nrix*^- 
T/oif fT«{ffp* Uu^oi tf TcXt^as i^i^etrrtci wfrtT-M.^mrti^§ti^ 
€vt$i fuf K^rtt T» Xoucv^ i%-l rS nyHfftifH fAf^«rr«f 9»' 
tii Vt hiwKHi i?ii^arruf 1», itttrnftiirtf x-tvrtiKtrru 5r«- 
J*f jm/;^ t^ ii^tS Kt^as 'irnro' ru Ji fcictt ruf S-ij- 
^iivf ufi^Mff-t m^tlf ' «yf^A);^«0-fff. «^; Tf nt ri c^tifiti 
^X^ f^yti>iM wtt^ttvr^iirttt' tt fih ixipttrrts ittxhts 
nv^ui' ti Jf TB^ct /Kf0-«9rtf^/(Mf . h^a iti ^x^etyy^Xtts 
AA£|«ep}^e( rns TTt^Hi eirrt9rtt^ayHt rtli ^p?\Mfti6tq' tiv- 
T«« tti rh t^rTTtif im li^v o-^tZ^ort^ti iA«(0>fv, fiH^ifttm 
VTt^Ktftiftif rii ifttrrlas* rSrt ^v^ittff-o-ifcevti IltH^Hy «(»- 
ttTte^iiyyeiXtf, T« ii ftii ^B^ttmv rti B-n^itt itifTtt xet' 
r« xt?iitt riiv rtt^tt' rttv Mttxtdittft rtti ^tttcirttT^o^tt 
iftTiTrirrttt y itttyxti^trt xartt v^oc-AiTty hrtf^i^ttt ttytf' 
fl^tff^Kf' h rirf ^tttuvtit ti irt^ rit 'AAf|«y}f»y iir- 

Tfi% 

16 Scripcum fbrtaiTe fuit it ftnu^m aut «v irAiy^. C<^ 

17 s9rtKif4,Tttt mavult Idtm* 

• 

33 Alexander in pugfna- imaginemreferrent,eleplian- 

tdverfusPorumpartem c^ui- ti turribus fimiles, pedites 

tatut in dextro cornu fepa- vero parietitms mrer turres 

wtimconftituit, ex refiquo interjeftis. Hic Alexander 

iciem incurva facie inftrii* mandans, ut pedeftres copie 

w. Phalangem autem et eos invaderent, ipfe in equi- 

«lcpbantos in cornu fmifb-o tatum ad dextram vehemen- 

coUocavit, et poft hos mili- tiorem impctum fecit, volens 

tw inflexos pofuit. Porus hoftium cornu alterum cir- 

Wttltij clephantis oppofitis, cumvenire. Hoc ut caveret 

^pfe t parte (iniftra m prin- Porus, contra (ujs praceptum 

cipefuitelcDhanto. Reliquos dedit. At cum befti» equos 

ttttem elepnantos ex intcr- celeritatc antevertcre non 

^Io quinquagenum pedum poflent, multis in locis aciem 

ufque td cornu dtxtrum or- diftuibabat. Macedonibus 

dinavit. Spatium vero re- laxatas partes aggredienti- 

"^m inter belluas , pede- bus , cogfbatur fe converte- 

ftnbus militibus replevit, ita re, et a fronte pu^nam fa- 

^ ingcntis cujusdam muri cere. Incerim equites Ale- 

ftlytnU Strtit, O xandri aio POL.YAENI 

\ xy ^® *'Etj • ^8«t9-<Afv$ 'AXi^ttfi^s 'lilitxns Stmt- 

X»ff T« Tf^jnf ^wAflts-a-orrAn» , t?$ ''Oo-^f rtti ^^iiii «- 

t«ta»v «vt0( Tf j((^ «i Mmni^wK UK^t^rlimi tifiimermf 
Wi ru9 xp^v^uiy >(jfb\ riif (Vr«y v^^fittfrK QtvTmXim 
ixi^f* ^ta-a-ttXti it ru rtfu tivv Ttfix-iif e^vXturrtf, m 
m T«*V J««)f tJiJO'* T«t Tifiwn , «•«tgf «■«» «^«v '''^ «■«•^•^ 
TiTf 'Omf? »Af/CM(x3}}»y mKti§ftiiftif»s' KccXSrt ii avrufj 
riif 'Axiiufi^u KxifiUKU. - 

K^ 'AAf|«y)^*« iy ^W t«7$ M«xf}o»ir v n T«7f "EA- 
Aijr* itfcu^m^ fiir^ff t(sf)i infurtKtf t^ftr ri ZtKmsTi^ttt 
ihKifiu^tf' if it rcis fiu^/Suftti ^ Xufcir^if f(sf^ r^«cn»yi- 
xif^ iKTrXia-o-ttf rHs ^ffiu^Hiy ^ rm rS hicumifiu TXfi- 
fMcrt. h ySf Buxr^f, ^ *Y^«»*»<f ,' ^ 'hWV JmmJ- 
^Mfy Hx,t rkf VKnfHf-i Sit ^^ TtwotKtXfUnf' ii rx«v« T» 
fti^ytld^ts h uXtfSf tKMrlf * Xfi^^^ Kims vn-tr^ifT» ivrn 

Srt9TI»*|C- 

Ig Umqtn C9dexi fti^' nf fiutrtXtif 'AAfi|«y)f*f 'uiiKfiJt 
funt, meo quidem judicio, hsc y.erba ultima preceden**. 
• * tis ibrategematis , hoc auteui inchoandum eflett \ 

'AAi|a(v)f«f, Bt9vuX0f » t. A. 19 FL inwtt%f»ifVf»W 

* 

xandri circumvenientes a in fcalatum modum e^fica- 

rergo in unum Indos cogunt, tas, quam Scalam Al|biQdri 

peite£liflimamque vidoriam appellant. 
confequuntur. 24 Alexander, (i intttriilh 

29 Alexander rex Indie, cedones, aut etiam Qang» 

cum TheiTali Tempe prefi- judicium exerceret , vekmi^ 

diis impofitis obtinerent, fuf- cre vulgareque tribuittlj[»ro^ 

foflis prscipitibus Ofre pe- babat: fin inter barb|rOf» 

tris, et effei^is exiguis gra- fplendidumetimperatmoiA^ 

dibus, per eos ipfe et Mace- ut etiam tribunahs figutlliiie- 

done^ adfcendentes, in Juga tum barbaris incuteret. Cuai 

evaferunt : atquc Offam igitur interBa^lros etHyfOi^ 

tranfgrelfi, Thefialiam occu- nios atque Indos judictt ib- 

paveriint, Theffalis Tempe (Htueret, tabemaculum Imc 

angudias tenentibus : Etiam- fere modo omatum hahlil.. 

num videre eft iis, qui Tem- Tabernaculum amplitutidM 

pe pefMibulant, petras Oflk ttntum erat, ut centum mm- S T R A T. L I B. , IV, aii 

«tmfiem'«* vvrtfTHfvrti i^itvviut itA^fvri^ wtKh^^" 
ftf tKwtTrtfiifiifM^ r«y ttfit Tiww ivtcatm^^f, ni^raf f^h 
WfSttt mmucitnt /MiX§^6^t irtft ri» c*^if hrt^ ir*»- 
Tt, 7r4^^vf£i j(giLf fmxiftui if^nTif 'i^nriaifiift ^ furm ^i • 

jrd^ifo-f }ii|A&a(rr«y. , •< fM yu^ tivrSf ^xiytftty «i (f 
ftVMf^, «I }^ vvytftfim^ti wi(tt/U/3?^rr»' rirMf ;r^ir«y- 
T0 M««f$«yff ti^v^inti^ti ^\ rm (utyiroff tifi^ih, Mtt- 
T« $t r# /«^rw rjf 9-Kiifns t • ^{{^•■^f ««r# d^^evH , i^* 
41 T^9Jtti!^nf4tfH ix^ftairt^t' «i a-^/awd^vA^txf^, ^O ^^. 
r«Kfr«f fjt#(Tf^4wd'ff Ttf fitttrt>iiif$ itxtt^trrtf h xvit^f rif 
Vxi}irif(* Td r«>v hXt^tifTt^f eiyiifm itttrxtixfftiftif i^trnxtt^ 
%tf M«xf$«ra$ ;^i[Aim ^Ai»( Mttxtitftittif t^trrtf. ivrt rirtti 
P Ine-ttt wt^^v^TxifM^fti' t(jfi fttr» rurUi if xweXf irif- 
rtn ni^Tttf fcv^tt, ^ \ wttstt^f ti xttXurtj t(fiuf fctytft^ xt- 
xtiXtMwta-ftift wxfTt xie-fttm Jlt^TtxSy trtirrfi tixifttxtti Ir^M- 
Ui, rttifit «y 'AXtltiiiifii ri hxxs-n^ut it rt$ fitt^fii^tti. 

jU AAf'. 
10 Scribe f^fWxfr«f . PauIIo poft , illft verba , h xixXm 
TJiif vxvtni cum (etiuentibus melius Interpretis codices 
conjungunt» pofita poft vocem hxai/^trrH diiHn^one. . 
Cafaub, %1 n.e. TU^rtHt it xttX, 

^ pofTet ctpere. Id fulcie- viri. In medio rabemaculo, 

bttur aureis columnis ouin^ aureus thronus pofitus erat, 

qua^ta. Coeli auro obau^ in quo reddens jus di<^bat. 

variit omamentts elaborati, Utrumque latus regis judi- 

%remum locum tegebant. cantisiktellitescingebant. In 

^erie primo quinquaginta circuitu tabemaculi difper- 

nuda aurea ferentes circum (iim hinc inde elepbantorum 

tabemaculum intus ilabanr, agmen afhbat, et Macedo- 

purpureis, melinisaue vefti- nes mille, ftolis Macedoni- 

Dus induti. Poll nos viros cis induti. Polt hos quingen- 

ntla aurea ferentes, pari dSufii purpurati, poftquot 

numero jaculatores, qui ve- circumcirca ambibant undi- 

ftibus variabint: Nam alii que decem Per&rum millia» 

flammeis , alii csruleis , idii pulcherrimi, maximique, or- 

coccineis amiciebantur. An- nati omni habiru Perlico, o- 

ft hos (hd>ant Macedones ar- mAes acinacibus pnediti. £- 

S«ntea lcuta tenentes,' quin- jusmodifuitAlexandri curia 

t^ immani magnitudibe mter barbaros. 

^O % 2S Alexan- 2ia P O L Y A E N I : 

xi 'AAf|«y(^«$ th «yvi^y iUim^ mvr»^ n vwi 
Ji^^H; rrivM) iK^ •< MitiM^^yH* •'$ .xtcTiirx«9nt rSf x^ 
ffifj h xoiXif Tfir^x ^c/ntx^»* vixrt6f ivfhrify tSt^ ^«^A»- 
A«yrf$ M x^^i 'AAf|«cy^^« xpfti^HTH, o ^f r^ rfMrttk 

f|f;^«f T* x^um ^xrrm o^Mrrm, »t Mttxtims aXtcXtL 
^•rrff, fiteAfv*y «tlr^y iyHv^oif riSi iiiS Tr^cf ri ii^H 
ivfti^0S drrixi^^iS %^ th* tS finff-txiin if/x^»T§m9^ 

imt 'AAf{ify3^( W ^trA/Ltiv riv Tty^t¥ ^^ ^^irm^ 
Aa^Htv HTFHYiTt ' wmixiv iri rvis H^ttyitc^ >/^{« tv 
r^UTHt^ wSirm* • /6«riAi«f ixiXiw^ rS crtfAsriyxri) t^*- 
p^^^Htf a^/xeiw i^c/iixi' Tuq \t w^nrltcirmi rm nt^m 
^ir^ocf ri (i^Xti ^fi rSf m-tiSfy iiytf tSt^ ^^»f rmf 
fi9T ivrii' >(s^ Ji 9rimf i^i%m tSt» WHirttrrtfy i^ua^ 
B^w T«y tiritif rS ftfia. ri ft^f ^etftxcv i^Xvr; •# 
rfttTtttfTtif $i i^iftmt ri «Vaa, sr^Mfo-^y. 

x^ 'AAf|«y$^f «y *A^finXti Am^Htf hixvo-tf* 4>^jic- 
rttifrni AxfHH avyyifni ^o^y x**%*^ Hi^o-txiif 'ix^y 
i^Mm Ttti JiHridtti Tuims' nj tt ii(tt Mf if^ rtMi 

aa FL fOrturtifj quomodo fttiaqi legit Jnterpref. 

2S Alexandcr 'pcr exper- feftinabat : panicum ab extre- 

tem aquc vitm iter faciens, ma acie pervafit univerfum 

maxime fiti laborabat, item* •exercitum. Rex mandavit cu* 

que Macedones: fpeculato* bicini, ut fecuritatis (igtiiim 

res regionis cum in cavo fa* promulgaret, ct ante(t«ianis 

xo pauxillum aquc repenir militibus , ut ante pe^ «t^ 

ftnt, eam in galeam fu- ma proj[icerent , atque idem 

iam Alexandro attulerunt. 11- fequentibus fe dicerent. Sh 

le oftendens eyercitui, ut ap» omnes ex ordine hoc ftcieii* 

p^rentetquabonumanimum tes, cauffam terroris cogno* 

iiaberent , riequaquam ipfe verunt. Cum panipum ce^Qi£l 

bibit, fed in omnium con« fet, milites fubhtis ibe^hi galeam efiudit. Mace- procefferunt. 

aones damore fublato volue* 27 Alexander td ArbA 

runt, ut ipfe viam precede- Dtrium fuperavit. Phrtfikoi^ 

ret, fortiter fiti refiftentes, tes Darii cognatus cum nu^ 

ob regis continentiam. * gnis copiis Pedicis SufidiM 

»6 Alexanderadiluvium portas cuftodiebat. He £vam 

Tigrim prcvertere Darium montes angufti et ezcdlL In 

hot S T R A T, L I B. IV. aij 

i^itnti' m n eiftCKitXio-uf ivriig 'Axi^ttft^ oati ff» 
xvnrat ^ttiit/f xjifaicA ij&iMr^. nr t4 A«yMy 'Airlxtjnn* 
sii i^u |/m$ Avk4s nf/tfiisiv t^f rn^ oiS rSs xtirmllt^'^ 
«-«?? ycWro* vfoa-e^Tt i^ rS 'AM^uvi^«t fi!Hxbi»( d^^eoiy 

m^Sf dr0ti^0i «in rS (rvf^iffi rns vkns ^^ i^iux^vfi' 
fAijii , ivrm 6t fcivat yiyytfic-xoir* itd nsv TA'» /Sm'» nftn*» 
^u^fnc^tig 'AXi^Afi^iiS rS fiuifrctlij^trsvH r» fi^KoXtt, 
^Hf fuf in ^eca-xf r^uriobt tKiMvn h r^Anariiti fcifm* 
j(^ ^oXtM ^v^t^ ifXKttt^ i^t^fcif^s rnf rSf Ht^Sf 
Si^f49' 4><A«Mifle Yi j(g^ *H^iuri»fft jr«^«eyyfA^ iif iurif' 
fvrtft^ tTorttf xtcrec x^fv^ns rSf i^Sf *iitt'(t$^ rHS Mtcxt*' 
^intg ix^xfifrxs^ xvris xttrtt^tf ir^tr/StcXHf» icvris ris 
v^t^ryrii-xs cc^fttf , jj^ §t,itcf p^lfurSf ^iXtc^Y^ , Jfg^f r* 
'ZMV^iKtf rc^tKOf ijrtf nfy "ittc r^s .tcr^tarS rns, M^rrnSj 
iyionxorre^ rt^ttc 9r^U)^0f nvxicocrcy 9rv»4C^«/aNC vX^ 
SMrvTan^.' fcims it fvxris ^i^tt?\SrSf wsrirn rois «'«Ai- 

3^ MfE iiTBxix^fAfcifnt» 

hosimprefnonemfacientibus xander ^dcii^, bubulco fi- 

Macedot^bus, nuUo negocio ^^m habetT Iraque omnem 

Barbari reftiterunt, eos^e je^er^citum fe caftds > jubec 

repulerum, fundaruni, celp: ^ontinere,et fretfuentes ignes 

rum, raxor^mque ja^kibus. incendere, ut Peri^uruth ocUr 

lcaque-irevocatis iis, a triginr )os ad fe verterenlt. PhilotiB 

ta ftadiis Alexander vallum «ucem et H^ph^ftioni man^ 

muniebat. Extabatoraculum datum dedit oooulfiuai, uc 

ApoUinis, peregrinum Ly;- cum in jugis montium con- 

• cum itineris ei coatca Perus J^xilTent apparere Mactdor 

ducem fucurum. Accedic a^ nes, ,ipfi ii^erius impetum,iii 

Alexandrun^ biibulcus, agr^- ^ofties facerenc. Ipfe.cumfft- 

id veile ami^^s, inquien^, cellitibus et uno armatorum 

fibi Lycio Jiom^ efije, in cir- .«ipiiine $ ScythisqUe fkgitta- 

^itu moncium occultam effe odis ommbus , per «ngiihim 

viam , quod fylvs continuis viamprogrefiTuso^togintaftt- 

arboribus tegeretur, Sibi ve- 4ia aaftrametacutB en ih me- 

xo foli psopter boum palbufi dio dcnfinims fylvie* Circa 

Mtam^tf.^^xdaim^^ ^diim.^^s^^^Qdtaiin ci^ 

O j culuin 214 P O L T A E N I <■■ ■ 

tSx^rti^^ TiH ix rS x/mftucci Muxiiims %-f«rnyf' ii 
n^fv^ fdru rm ivtf^tv •^•Xtftim , ji^ rif je«twd'ff 
^4 iiwkH^im^ , «I /if» iKT«y«m * ^i ft KMrtK^nfai^cf' 
T». #1' Jr i^my^iU4rr; 

. .151/ *AA{g<*»Jf«$ «'^* ^«g»f «lyi riir ^^ r^ttrMtv «•#- 
^ ir»rtcfc9y , irfcrxttfcitm ^dXifiim, •^Sr it rns r^ 
T(4m(( ii^^ATyTA^, j(9ef ip^^Srrti^ ctff ro pfu/K« rS ;r«r«- 
^^, iV« fcii wivcrrtf itttXvrtnct r«U r»|«(j ^c^ifli r« ir7f 
IttTTt^itiS rix^s itxxo-^iieti^ rif xn^vxtc ejciAlVff cSx-^, 
ittrtx^fct^it rS ^irxfcS' hwutrSZtf f;^ff ri, v)«^. «i 
jfcf» ^•^S'A>rff «srfV;^«vr«, ;)[^ ri» iWy fr«(;^vr«y. *AXf- 
{«y^^«f fc Sau»tJff-««, H[^ «•{«crd^rifctJtf-iCf, itJr©^ ftirm r«f 
ilYifMfm ein-c rS ^tritfcS pun^Si titttf' ytXirtcms •* 
5-f «r«3^ic/ ,- ^ rwf turietf frtit «Jsricriff y«ifr«(m$« m^tSi 
viftvrkrr» ix rS ' ^incftS ^earti, 

it 'AAf5«t»J^d$ infitcXif is ri» J^^icetitfx^i^' 
i W ih wZrn '^^'^X^^ W yi^fi^^r^s' «•i»"^# J^ »«T«t 

^f mi 

^ ^4 «SinAw^^fTif tx oonjed. lcgit C0/ «5* r{#rf«p. liem. 

eultmi conie£h> icinere non tcs ordinein diflblvtfent; n«- 

procuUbhoftibus ibmnode- <i^ie profe^Onis celeritfltem 

dieis conftitit. Illucefcentifi iinpedkent, (jreconem juiEt 

-die tubft ooncimierunt * ver- proclamare : Concineamus 

tice mondtrm. Uephsdfon nos ab hoc flUiiiine : ntm «i- 

et Philotas e caftris Macedo- quam habet mortiferam. Uli 

r\es^ eduxerum. PerfiB in me^ tnetu commoti,ab(Hnebant,et 

dio- fuperionim atque infe^ iter accelerabant. Alexander 

riontm hofKum comprehen- perfe^ itinere, et taftris p<K 

€ , partim trucidari , partim «ds, ipfe cuni ducibus aperte 

•t prscipitiis devolvi, partim exfluviobibir. l^dentes mi» 

ivivi ab fio(Hbus capi. Htes, et caufTam doU animad- 

38 Alexander«ftivo rsm^ ^ertentes, ftftemetuomnes e 

f ore cxercitgm pr«ter fluvi- itivio tquam h^tiftrunt. 
am,incumbentibusho(Hbus, 39 Alexand^ in $o|;di*- 

-duxit. Confpieatus' autiem -norum regionem exercitiim 

nulites-^rire, et jn iiime^ 4nferebat. Ea e(t tmiverfii «- 

xiculos inctndefs, ne bibm- ^ra «t ihvkv' In tnt^ pif- 
... j '> m i S T R A t. L I B. IV. ai5 

Tmri^ mfyti^tr; Tnf yrir^ta ^^ 'Afffni^nf f4ir» jt^- 
^n^ X**(*^i ^ aut^^4»( Z^yhti^pf luirfA^ifr*, ir«y«f 
v^tfr*; i)^stf ifiw , i(0tj 'xmfmrxtvif rtTim ii^^ff, *AXi* 
|«f)^ iFi^uwTFurift^fi 9(0^ Kmrmfsml^m TtU firn^ riff 
irtr^«K^ IxcAfprf. T^mKwin^ ^tiimt ftmimty t4f iif 
mnmrtf t^ fi^&^ jt^^vaj0«rMv, «MsrAtff iutftrTtf ^Tn$ wi* 
rfm^ ^tm wvttfilf vXtif mti^wHf^ j|^ Af^Mf jMtAMf mtt* 
ftmf mHkc^i' mH%mf }k rm tf^vfm ttfmTnnirif^ ^mtmt 
Xtvmmy mt ^x^^y Xm-m/Mtiif, iMrrMf tvf^itttrt.wtftm^^f^ 
j(0t!f THTHf Mf riif i«Aifi mfmrHfmfy iif rt m^^imt t(g^ 
XmftK^m^ rmt ^mmf fViff-A««r»r rtfttrr»fUfm§ , jfjtf r#5V 
mfm fim^/Uiftty t(sf^ r«7$ xirm Mmmtiirtf f^iiVd-fly. «i 
fth ^ it^nftmfimrtif rvf w»^ iritf ^^ mmrm x«fv^» 
«UFM-;^afrf$ «Aik rif ^u». ifirHrmf' $i Tt Hmtitiifti 
ftr/ti t(0ii XM^^if xmrm^t» «A«Ai»g«y* • h 'A^ttftm^tn 

htirXm' 

26 Quid (i r»f mfi, mr ^m^Bf, vel mrm^ifl Caf, Legen- 
dum rs; m/imTiii ^^nftfHf. Mafv. 27 Curtio lib. VII. 
cap.li. t^Arima%es, Mafv, - s% Supple ytyii/^ftl cum 
per mag^os labores eva^ent in mondutn )\xgtL. Caf 

tra furspt, et in altum ten* ' vam denlam aicendere, te* 
dit, fofis volucrum alis per- nuibusque fe funibus attra- 
via. In ambitu fylva denfa, here. Poftquam vero juga 
crebra<|ue, invia prccipitia, fuperaiTent, albts cinguHs 
magis inacceda reddebat. F^ qu^ habebant iblutis, contos 
tram Ariomazes cum magna bene longos implicarent, eos- 
validaque Sogdianorum mii^ que (tipni fylvam extende- 
nu occupavit, intusque fca- rent, ut multa et fplendida 
turientes aquts fontes nabuitj cin^ula frequenter qua(fata 
et commeatus non medio^ ft (uperioribus barbaris, et 
crem copiam. Alexand^r 6b- tb inferioribus Macedonibus 
equitans , et naturam pttras; confpicerentur. Prcci[^itio- 
opportunitatemque pe.rfpici« f*iim {canfores maffno labore 
ens, julfit trecentos dcleftos in jugis , orienre fole cingu- 
adolefcentes , quorum ope- la vibrabant. Macedones ma^ 
ra atque ars in fcandendis gnum, clarumque ex inferio- 
|>rflBcipiriis erat pofua, in- Te loco clamorem tollere. 
ennes poft petram per fyl- ^Ariomaees perterritus, quod 

O 4 omnem^ Zl6 P O L Y A fe N I 

mtfi^tuuf 'A><{«ui^(«, d^6tf«rf;«f mvTH rip ivMt/mt ^ 
tA» *^ T»;i<;irt»» nyifitm* 

«fr<f-#ri(» nfii^of txr*ifiy i(s^ «^oJUv «i^rivy ^^ £«Ay«A« 
T«y ««^Tf^tfVTMfv xMTtrxtt^tsf. ^^ . . . • rtff 'lv}»f ^^ 
5rMn}^.if^rAAt|«e»)ftt i^vM«^ Jjfpef ^fy6«|«Jt«^- srtAf^f- 
s^ t^^^rufimXtiHf r«y }«!«» /3^«^fiK) «»^ ^i)u9 
Wr??, 'iv^W fAtfy, f/Mif^iff AKydiJy ^^ vwHriftfHf^ mt 
r^tm9\.w^tf^ * i}t^f iviutyi^ j^^ ««^vM^d'^*'*» > r«|«< 
v^^ rli ^Aj»yy»f rHf i/taifHf , yi^%rutfy wmiatf^ yv- 

' Haix«9* «i $r T«i;9 ifu^^ yftt^la-mfrtf ^ ^yf t« ify«f 
^f 'AAf(«y$^tf ^iAK^^ivWwf «(«vrf $ , . ififHri rf T«f 
irt!A«f,^ t(gfiSlymri iKwn^m mvror i^c|«#r** ttvrinrt i fn* 

* ^ %«»i^/ei&-a^i9r«M«> 'X^^ fk^tf^ 'AAf{«y}^» (f^rd-iy. 
/.-V ■^■^ - '^-^. '- -•-'^' - W 'AAi. 

39 Interpres legic iti;^ify , quo,d placet C/i/. ^o 2«vYfiA« 
' dicitur' Arriano lib. V.' tir/ii\at Ptolctn«o' lib» VII. 

-Geogf. ^ap;-!. Ma[v, %\ Dedt verbum, vel x«T«fxt, 
• --vel W^, rve! ^A&*ff ^$ r»f *Ir5«. Cfl/I MfT. '»« th^ 

'ivWf ;^m margine irero F/. addiiufti «Af . Af«/v. ga. ». ^. 

ut et CoAL Caf, ffir»ftsff, 

omnem, extrcitum afcendere» de fe conce^tam volens, ali- 

et jam fe in fummitace ca- tm urbem Indis cepic . obfi- 

ptum exiRimarec, fe ec pe- desque accepic» unde cum 

tram Alexandjro tradidit, di- ad tertiam urbem veniflet 

vinam ratus ejus eiTe poten- maximam ac populoram, o]>- 

(iam atque ^ortunam. , (idfs ante aciem coUocavk 

j ^o Alfxander Cathfeos i^^t^^Bf pueros, mulieres, Illi 

Indie populum ex defpera- cum fufB gentis elTe ag;novif- 

ti^ne pugnantem / ad pu^^^ fcnt, ct Alexandri humanitt- 

rem ufque tstatem occidic, ceu^ ^x effe<^is confpexUfent» 

urberaque eor^m Salgalacam aperuerunc porcas, ec ramos 

municiuimam folo fBquaWc. olee (upplicicer porrigentes» 

JFama pervenic ad Indos ma- eum receperunc. £a .ftmA 

la, AIex$mdrum latronum ac ftscim difcurrens, Indis pcr- 

barbarorum more belligert- fuafic, uc fut fponce Alexaa* 

rt. Qui mu^re opinionem drum acciperent« 

)i Ale- S T:R A T. L I B. IV. 217 

t 

n if^ c^n v-^i/n^Uj ^ x^^ccrtr»y j^ ^AiiS'*; iv fli 

rU eiyyh^ , 'H^tftrUiv if l^mAv^mi rfS^yifjtfy ' • ^f jmi- 
Hf a-oi^d^ i5r«yy#lA«ff inrl riff 'ii^mfimps rm^i» ixH- 
yfTA' oi «^«s-oi rA»y Hisa-Tm^ft ^4 iiiyifCfvyyJvrfs «); ci^M 
«vr#7f , ... . . Siiff»4i^«o-«n». 'A^«j>^^of i»w|CT<Hf ^^5mVf 
wifc^i riif if rm i^n ^ei^df • «^uAtfKrM xMrO^ifisr^' 
^ rv; «Soi^A^Mt; M^OKAiynil, i^t^t^9*H rui iintgvc-t .^vy 
•urMf r«v ' K4<F«-iei«v j(^f «v i^^^mrt^r; rSro ro t^»9 
rif hr} 'U^ouram iivvns T«i(«y«<9^ .^m^-tv 'A^f|«v- 
i^f ywwS-fy. . 

A/S' *AXi^ecvt^os Iv rd7(? Ttt^a-Sf fieLvtxA^ti^ Ufi^fiM ri 
fieta-tXiitg M^ircy j(^ Jf??ryoy, hf xiou x^^f yty^et^/tci* 
loy' oyrit 9(s^ ot eixt.ot fi/Lcot, ii 'iy^ce^i JHvfOfi tix^f U 
«TAff. ^5 ^vfu/^m£f ixti^m^ Ket^a^Sf rrrgetxoaHai i^^ 
r«yg«f* jf Jr iifrei/in i Mn^txii fti^tfstoi wV *ATri*^ir 

rSh 

^i; MT. 4eUnt ^v. Cant, «jtf^pro ?«fy. 54 MfT. ivrol, 
cemmode.legi poHe videcur» «y«^ff;yyvyr«; Ss Stof^ 
eivri) ^tta-wec^no-itf Mafv. ^$ Vulgata 'prviftfSf, 51 AlexanderCoflaeorum 
terram videbat afperam efle, 
montesque pr&celTos et in- 
icccflbs habere, atque collo- 
catam in montibus eeregio- 
tum hominum muTtitudi- 
nem. NuUa igitur capiendi 
^pis ofFerri. poterat, Venit 
quidam ntuitms, Hephaftio- 
nem Babylone diem fuum 
obiifle: ille communem lu- 
^m impertns , ad Heph«r 
flionis lepulturam propera- 
bat Spcculatores Cofl"«orum 
cum noflTent , eos. callra mo- 
vifl*e, d»If«l(l fiint. Alextn- 
dcrmiflSsper »p^em equi- 
^us, tranutuin in montem nulla cuftodia munitum oc- 
cupavit : et ab itinere defle- 
^ens, 9um fe conjunxiflet 
equitibus, uha cum eisCof- 
faeorum regionem fubegit. 
Hanc rem geftam ajtlnt Ale* 
xandro pro confolatione fuif- 
fe mortis Hephaftionis. 

52 Alexander in Perfii- 
rum regia prandium regis le- 
gebat, et ccenam in srea co- 
lumna infcriptam. In qua 
CJtterae quoque leges ine- 
rant,'quas Cyrus fcripfetat. 
Iflsc autem erant verba : De 
triticea farina pura quadrin- 

fents artabx. Artaba autem 
Cedica modium A 1 1 i c u m 
O s con- llg P O L Y A E N I %iXiAf. it^t^tLftinttit )f oMi^tn rm xti^rtt tctt^ttfiv Sot* 
3c^(ntif cc^ifiotf, rm \t ^tm^tn rtrftuUffttf, [^t^-^tit 
r^lrant rtr^ccKio-tttf^j ti ^Vft^mt ii rm KftB^fititm «Afu- 
pav yp^itff ifrtifittf* X^^^i^ ^ l{ «Av^ trtnfmftitti $<«• 
HWfHttf u^rtc/ictf. irotariXiK ^ tix^irm ttttrmfMm^ tif h4 
kvittam?^' iixcc tc^ttijSttf. jctt^iftM MtKtftftivH rt^ntrfUtU 
Ai^», \ , . , nrta-rmtnf iitctc tc^tifiotf' rmitnf intri^ftu- 
fcs^' r^irtt fci^t i^rtt/3tti' tr^i/itcTtt, W ii^mf rwr^ 
tcicrtot /Soif ixtcrof ' t^^t rfttcxstrtt, x^*** rvPtvrta ti- 
^5«iMr<fi* r^^ins r^tt^icUytf' k^fi^%ti ^tcfrtitctrti fux^ 
$locKir*tc ' . ec^ftf r^ttcxirttk * vfM^rt^ x^^* Ixtcrif, it^ 
xtc^tf r^teUtfroc* *ftiXttxrH iv^ftfftfS iixtc fcoc^tti' 
^^tocati iW ^xtc x^^ ' Atr txtt, ^y^otXttxr^ iitwfut^ 
Uxoc f^ttf, nc^i^im^ rtUtcfrtf Tti^fcA' x^fifiim i/U' 
riXxrrof retB^fcu^ ruf ^^tfiiuf' ^uMbM ec^rxjiii. htr» «*iA- 
tpid ^vo fCfotf* xvfcifH ec^ecfiin' rtXpin riXtCfr^f rttd-ftS, 
UtS ix fcnXttf yXvxi^ rirec^rif fti^ts i^ttfiiK" nvxuH' confecit' De fecundam poft- 
ca farina pod purain artabfb 
trecentae: et ae tertia, ali» 
deinde creCentc artabc. De 
oinni triticea farina artabft 
td ccenam mille. De hordca- 
cea farina puriiTima ducent® 
artfibx. De fecunda poft eam 

3uadringent«, atque itidem 
eteitiaquadringent». Sum- 
ma hordeaceae farina, arta- 
baemille. Grani ex arinca ft- 
^i artaba! ducentae. Pollinis 
polenrc mixti ad mifcellane- 
«m p^tionem, decem artt- 
Lx. Naft'irtii incifi; cribrati- 
qne, tenuis, ptifanx deceni 
crt:HiC; De finapis femine 
rcLtia pars unius arttb». O» ves mafculi qutdringenti. 
Boves centum. Ecjui trigin- 
ta. Anfctcs faginati quadrin- 
genti. Turtttres trccenri. A- 
vicuis omnts generis fcxcen* 
tfB : agni trecenri : pulli tn- 
ferini centum : dtmc trigin- 
tt. Lt£HsrecentisdecemnM- 
rides. Maris tutem decem 
vtlet congio^ Atticos. Oxy- 
gal« cdulcttx decem mtri- 
des. Alii talentum: cept-' 
rum femitalentum, de gufhi 
tfperionun genere: pnyHi 
trtaba: Irquoris illphii dutt 
minc: cumihi trttbt. Sil- 
phii talentum poiidwt. St- 
cri €x«pomit mu0i, quam 
ptrs trtabtt. MifceUthec po- 
rionis S T R A T. L I B. IV. «19 

iorifini, ru^ii^f fa>Jfnf r^ riXitmt r«^/«f * ^^ xtn* 
^ iv^Hi T^^ /u,f£s retB^fem *' fuXmv^^vw r^/nv fcifH 
i^ifim* ^^ httff»ii c-iti^f4m Stf« ^^ xKjrtriff* ruri-^ 
fiaff xec^m^Sf iixM i^ifiatf. yAfuxtf^ ij^ hifif frhnri fii' 
^ttg' fttpttfiim ^^ r^ttfstf. y«yyvAiS«v irxiVMo^fUfm 
h iXfn ^rim ftacfm' wjnrctftttsWxiVua-ftifm h iXftn^ 
'<! n^ rii 4^ i^v^ttKa^ mnSv-t itifrt fti^tti* ixSf Sf« 
fttt i^ijStCf, A\^ttfjrt%i ttvftlfH f| Kttfririt^. i l^ »«• 
virtjs IW X'^^^ 'AtTiidf. i»fid'fi^ «v«v, r^tmttirrm ftfit 
tXx^f, riXtfa ciri(ftt $0 H riirftt(ti xMvirit^, iXmit «-i- 
a-ttfcifU iixtt fci^ti' iXtuH iiri tyixttxrtf trirrt ftiftti" 
kXtua 4^ irt rZf xXif^f irtfn fttt^ti$' bktun ixtti^ifii 
sr.em fti^tn' iXcuH itti iftv^likm rSf yXmitif t^« 
fti^tiq' iftvyiixm itvth rm yXvxitf r^tif "i^ttfittf* 
InH xtfrttxUrtaf fti^tif. 'irto \k 4 <*. Bi(/8«AA>i, n h 

^^ Interprw-iegit inS-jr: fed atiethi pauk) pofbfit men* 
tio. Lcgo ftfifM iif^^i ex Diofcoridc^ Cgf. 97 «^ik 
fu^taHMr^ legendum ^&t Idtm. ^S Mfl\ KmHrau 
99 F/. «ii^^tfvw». Cdfit. iii^«|«^ 40 Cmtts i§iv^iM0ti. 
41 M(r. «9r« Tf^xAiyd^M^ Legendum videtur iiri n^ 

donis ecidumauftenffumflr* decem trtabc. ^thiopict 

taba. Favi ex cumino i%&\^ cumini fex capetes. ' Capctis 

quarta pafs artabo. Grana autem eft ehcenix Attica. A- 

panid ; tria talenta ponderc. nethum aridum, triginta mi* 

Anethi florij, nres min« pon- narum pondere. De apii fe- 

dere. Mdanthryon tcrtia part mine (^uatuor capetes. Olei 

artabft. De ^rrhinis femi^ fKkmini decem marides. Olci 

ne, du«B eapetes. Sifami pu- h.dct\ quincjue marides. Olet 

ri decem artab«. MuiH ex terininthini quinque mari- 

vino quinqua marides. Rha- des, Olei acanthini quipque 

^anorum feu gongyliduni mari<ies. Olei dc amygdalis 

ude conditarum quinque nia- dulcioribus tres marides* 

ridea. Capparis aqua falGi Amygdalarum aridarumdul- 

ptappttats, onde fiunt abyr- cium tres artabs. Vini quin* 

tKi, quinque flMrides. Sdis gentcmarides(quodftBaby- 

lone 220 POLYAENI Toy .^^ iuio-m tt/tc^iXtuf' .^A^y hctx.oa-txf cc/Mt^ocf' vXits 
tjfttrif ijMiiixf' rS iiovToi ^hkr»s ixocriv ^otXJi^Xf rh- 
r^ccyi^ifot tf^« itKec fMeU f^^trxf* ortcf <r rij Mnittc'^ ^, 
ffM^» mart, . jcnjcii ir^i^otroi r(et§ ifrd^df, k^xH 
|v« f^tti^ iXxorrof r«3/<j^« .t*wt« yiciy 4^ e^$ S«aTroy « 
i^ i!(^ir»y'.iJy<6^/o-x«T|y Jfi^.V * J/Ia^o-^ ^u^fcn^JHi 'i' 
Xtv^of9 rofi Kec^^^m wBvrMK^lots afrotfieci' K^t^ocfAnfm 
Si xai^ec^f oMi^m ^cM/tfftf i^rjtfitc^, ^ r^f^^trt^ 
X^xUi i^tlfitff. 9-if4^f^^^ 7r6vrttit6C-M9 afrftjSocs' ;^y- 
}^^ rS tv- T*'f iAw^Ai^y w|*TflMt«o-/((|j^ytu6g<«f ' x^^d-ce; T«lV 
xTJfysri titffMi^tets i^ra^i ' i^^^m ^f^tv^ius ifSM^ecC 
^i^^t ^ifrot/cto-xa^^iiii ifti^us' i^Miit a-to-tcfcif^ itMfrucg 
ftti^tocf' «14»^ - f x<»Toy /ci^ttcs' xccfiotfc^ xtxofcfcifii X$^S- 
fftix^frit i^rifitf^i* recZret f$h, ^ifvu 4^ hcc^i^ota-t 
TMS 9-^cttmf ofruJH^vf, ^f^k^ii^ % o-i)y ff 4^kf W 
r# )^sry«, ffsfui oh ivctXip-xoi otcchioci/o-t y roo-udrat «y«- 
Mrxoi. rnf nfct^xf, rctvrnf t^ coi^ii riyy ^«^«o-»fVify «i 
/Mb «i|i4< M«xiS4m( «^I'«^^'>^^ i^ccvfccco-ooy'^ ^f^ ti;}«^y« * 

42 Mff. «f 'rir»f. 4^^ Crfataf,'An inargMie psftHl: lu^- 
Wf , fcripferihi )i' >'li^(ri. ilfii/». - • 

lone aut Sufis coenam fkciant, artabas. Grani eX9riivp€4|>]in- 

dimidium vini ^e palmis gentas marides. Hordeiim 

prcbet, dimidium de vitibus) pro jumentis vicie» mille ar- 

&gnorumducenticurru<.Ma- tabas. ]?alearum decies mille 

teri«centumcurrus.Fluentis currus. Peftuc^um quin- 

mellis centum palaths qua- quies mille cu|^i^ Olei d? 

dranguls^quscirciterdecem uinini ducentas marldes. A* 

minas capiebant. Cum in Me- ceti centum marides- N«- 

dia, hscprsftat. Semen cni- fturtii conci(itei^uis,^rt^a5 

ci ad tres artabas. Crocum triginta. Hsc«pmnia.dl%er- 

duas minas exsquantem pon* tit copiis, qu9 funt enume* 

dere. Hec incoenametpran- rara, Rex ai^tem cum pran- 

dium. Confumit autem lav- dio, coenaque, ^t iis que in- 

giendo triticee farins ^urs fumit, largiendo tantum im- 

quingentas arcabas. Hordea- pendit quotidie. Hunc cce* 

Iqtm farine purs, mille arta- ne apparatuni reliqui Mace- 

bas, aliarumque mille arta- doneslegentesttanquambea- 

bas^ Similagmis quingentas cum admirahutfur: Alcxsii- 

der S TR A T. L I B. IV. 221 

K^mi irjc^Xtuf txiv^s' ms rt i(§/uf Toy x,wct^ h m rti^h^ 
•yfyfiwrTi, ««S-fAwi» vfcrsretltf. HirMf wgdV ms ^ixsf 
itufiS^ ^fjt^i^H r»7s /ieca-tMua-iv HrtJf irirMg ittmHt 
iida-xtr^atf ' tiytiyxn ytt^ rn ^oXb!^ «,v$nH9t [tfgj^ Tf<^ 
irtJKhJV* mntfifiecf ma^-of' o^ctrt ts f(g^ rv; rti^Mcimv 
)ffjryiv9 wtft/jrXafikng^ h r«S^ ficux^^f rttxi^ff irrvfthnu 

K £ O. A. 

A N T I n A T P 02. 

*Artiarur^i h r»i Ttr^ttx^inr£f T^artimfy tntfy rit 
^jjo^TM rHff tx?rm iftn-^na-otf ^ t»w srff/ r^ a^tifn' •/ ^» 
ifST^nrttf' « Tt a-at)\!x-tyitrnq ta-it/tceum, •/ df Mttttniofi§ 

jrifi T^f a-xtjfijf n^^ai^afra^ fttrstt^tt t^arrsf rti ii^ttrti, 
ttiSrtt iiami »t Ttr^tt^et^Trotf , Kttrtfx-XetyiiTt^ i\i}ux%t 
ri ;tA>{/«f • Ufttt^H il * Arri^x-ttr^ti ix^xma-tt. 

§1 ' Arriirtir^ai rif JlTf^^^etif htt^fOLf n^nXira' 0fr- 
rtiXuf Yt tTr^iaff xejXvorruf ^itt(2oufeif ^ fth rtif ivfttfttf 
«Tiry«yff H( r«f 44 tlvrtif T^ttroTritfm» ^ f(g/^ irtt^nyyH* 

M 
44 Scribc tlvtS, Caf. 

der vcro tanquam infelicein coenarc difccrc. Ncccflccnim 

etmiferum dcvidebat, atque efle, ut magnum kixum ac 

multis ncgonis nnpeditum. prodigalitttcm, cximia mol* 

Ittquc columnam etiam, in f; -^^® ^/v^ '»„^ a/;^-»^» 

qua hac fcripta exftabant, **"«* confcquatur. VidctB 

Mnvellere jufTit, dicens ad autcm, eo^, qui tantis cand 

amicos : Nequaquam utile nnple" lolent, m pugms ct- 

effe regibus, tam prodige iam celeritcr fuperari. 

C A P. IV. 
ANTIPATER 
Antipatcr in Tctrachori- trachorit» perterritt, locum 
tarum regione militans, juffit ireliquerunt ; atque ita (in\e 
in equorum ftramen, quod praeho Antipater vi£loriam 
circum tabemaculum erat, adeptes eft. 
ignem injicere. Quo inflam- a Antipater Sperchium 

mato, tubicen fignum dedit, tranfire volebat : Eauitibus 
ac Macedoncs Circa taberna- autem Theflalis pronibenti- 
culum coibant, haftas eleva- bus trajicere, copias abduxit 
QU tencntes, Quo vifo, Tc- inc^alhra, ctMaeedonibusinr- azz P O L Y A E N I 

^ XvHf. «i QtTTctXM ii ig Tiif AAftJuM i^aneivwturt^^ 
4i(if^»*SvT» xMTti rttf «tKMf' 'Arrivitrff rif ir§TtifC49 

Xhs^ W ^'TiXifitri rtff Attftimt Tr^^rfrtvmf, 

y' *A»r/5rfltT^»f h BrrrcLXitt fiaxiftifSf ^tatiwltnt 
rtitf 9r*Af/(/«<$ irtc^rx^v /W^Arv ,ir6»^£f^ a-vfkyet^ttf 0f8§ 
wXt^H^ t(j^ ifuifHiy rvfirec^tf h^ tXecs ^ ttft.Sifixrff tcf^ 
t^tif i^Xtern /t^^txiif f;^«rrit«* ^^M-frtt^t J^ tKtcfn tXif 
rof ^^Sirt/t ^vyoi iXifyifZf i^r^ftif, rnrHs o^Srrsf •/ «••- 
Xi/uMt^ >(^ rvf lyrt/ictfitf i^eis tifetf fofcierecfri^ ^ KtcrtC' 
wXecyffrsf 'i^vymt, rnrm rfi Tfetrnyiifiecrt f(^ *Ayn<ri>MH 
i^^ecr^.^^is *Ai^«f h MeiKtBmeCf f(^ JLvfdfni fr^<^t 
Arriyftv h A^-tei, ' ' 

K £ 4». £. 

n A. P M E N i^n N. 

IlecffUfittf fttrec r«y h *lerrm ftecxflf vto ^AM^ffitt^H 

wtft^^MS ti( Aecfiecg-KOf fsri r«v eiwwKivitf rm 4^ fri^eHf^ 

rvfn^^i 

45* FreinshmiMS Ad Curtii lib. III. c.i^.n.^» liegit Ui^rSf. 
Majb, • / . 

pertvit, ut in armis pemt^ atque mulos, mmiflttm in- 

nerent , neque iumenta fol- (Iruxit, et in eos viros impo- 

verent. Theirali Lamiam e- fuit equeihi armttura praMli-- 

quitantes,prandiumfecerunt tos: unicuique vero turme 

in fmguUs cdibus. Antipa- pfimum ordinem verorum 

ter prcverten^ eos , fluvium equitum addidit. £os hoftet • 

copias traduxit, priusquam confpicati, et fequentes et« 

excurrerent ad repellendum iam equites efle fui^icati» 

' Thenalij^rLamiamimiptio- metu perculfi, fe fuge man- 

ne fa£^a cepit. daverunt. Hoc ftrategcmate 
9 Antipater in Theffalit . Agefilaus etiaro ufus eft ad- 

volens holubus plurimorum verfus Aeropum m Macedo- 

cquitum opinionem prxbe- nia , et Eumenes adverfus 
rt , contraaos multos^afinos ' Antigonum in Aiia. 

C A P. V. 

^ tARMENlOK 

Parmenion poft fa^um xandro miffus Damafcum, td 

^ad Ifium prsliumi tb Alc- impedimenta peditum, conc 

c ' fi^it S T R A T. L I B. IV. 423 mwmf ««-•rMviv rm MfAt^nrm fiM^ti^m ^vyorrAnb 
Tf§i( iXiti iVwf*»» v-i/M^^tti w^cj ievr»V, f«»i^«|fy» •§ i» 
fui rms litvrS X*C^^ ^mfi^rt^ rSv tiim v^e^vyuwy , ^t- 
uv^nnrtef. rSr^ ri m^vyfiet u fiJiffitc(6t ^Ho-etvrH tiv» 
Tti flr^M^Ad^oy TWf vV«^vyw/ff , ffg^ ri» ^*«o-«ivjiy Jn- 

MfM-$ti. 

K E ^. r. 

A N T I rO N O 2. 

'Arriym iM^ttrvirt Kt^ttS-» T«5)f f-^«Tifyi)/<ieTi * 
AAf(«i^^ • »i(rf;^«rv * Ax^txi^tfB-w irtXtvrna-n' ^* etH* 
rm yvyy Ntxmtt iXtxitn tiKtf tj^artt, rxvnif Afriyoiff 
rm vtm Anftarr^if fevnrtitrttf, i Vt ia-/uim fUi^ttxim 
fitta-tXit t^ T^ii yttfnv tivritf mUnitf. ijy StfaiW /ci- 
yttXt^^fnii' x-ttfiiyv^tg 'EXkiHiitttii» 'Afcatfitvt xt^ttfitifif 
tfttStktf' 9rtX^ awiiiti sri^i riif ^ittf nf' rir» Nitttmt «iv- 
rifl h ^«f «ff fimvtkuUit sttffrftnftifm r^v^So-ttf t(gff d*^*» 

vrrtfti* flixit cum calonibus. Poft- 

2uam vcro birbari metuences 
igam capefTerent, coj^itans 
Ptrmenion fe non poflS con- 
fervare tantam impedimento^ 
nim multitudinem, fi calones 
barb^ri fe fug« tradcrentjmif» 
fis ad eos tribus equitum tur- 

C A/P. 

A N T I G 

Antigonus Corinthum 
feli ftmteg^emtte cepit. Ale- 
xander arcein Cotinthiorum 
tenens, e vita dilcefl^nit. 
Huic fuerat uxor Nicca, 
«tatis provci^tioris. EaraAn- 
dgonus filio fuo' Demetrio 
uxprem polhilat : qus fe lu- 
bcnttr adoUfcenti rcgi in mis promulgavit: Quicun- 
que non propriis manibug 
iua jumenta apprehendcritt 
trucicbbitur. Hanc pro- 
mul^ationcm veriti barbft- 
ri, ip(i ad jvmcnta accciFe- 
runt, et impedimentt tranip 
ponaruht. 

VI. 

O N U S. 

matrimonium tradidit. Sa> 
crificium initituebat mag:ni* 
ficum, et pancgyrim Gr«D- 
corum, atque Amoebeum, uc 
cithara luderet , conduxerat. 
Magno (hidio ad fpe£hindum 
homines confluebant. Nica> 
am ipfam le(Slica regium ia 
iBodum omata» luxuriantein 
ac 224 P O L Y A EN I-^ ^ 

^i/AtfitAiir sTf^i Tiif sr«»ifyy^<y eUrx^f^^^^y ^ ^t^* ^^ 
raXn^rstf^ fu^i^f Kctrs<rx,f T«j|^f/f», ^ "^f Kd^/»3*» 
iriiaiif f«f^<rf, f-5«T»iy»»^Ti t« y«/«« Xf*'^*/**''**' 

yg' *Arr/y»vof Tafi;? ir^fo'/3«c«iff ^*if*Mri^»f «•^•o-fJi- 
}«0-jefy I» T*y vvfcttifCMra/f ^ rim Mf ti( eivrof ti y^ 
^rxXtXf yr^tc/itva-etmg y j(s^ fitrct rifMy jjt^ v:rt^ «i«y 
fc^ttt^f4Mron\ h )f T«( ivrsv^tctf uT^fct/uifitfcstti ixctriS^ 
jr^oj Tiij 9r^trfitv0nmi 47 «Ifsro/vvf y , «Jf ftfiftnf *}C^ 
^VTt^eixtM<retf,' 

y 'AvTiy»**; Mfy«f* voAio^xivy, rtff iXt^stfrftf !«•«-' 
yfv. 01 Mtym^Hg rvtt% KtirttX^tfrtf ^yfof «'iWii, iiQpcf 
«^«(^rrtfm; n^isa-ttf* k^ ^s vVo Ttf ^^o; icaioywfvfl^, «f- 
»f«yiM«/, ;ro^ ^^*^ ''f ^^^ sXs^ttirttf hitrtnrtf' «i 
' ^ tir^tmtf t(Sf^ retfetrri/uif^t^ ttXS»g «^«1 ^if^vyo» * Av- 
-riytiftt rS A*i3r« irfOtf-fTMlf ToiV 'ivti^ r^ff *•' v( /KfT« 

Tivir 

46 VnipLta f^turtts. 47 Cm. f jrd/vo-fy. Forte f|froir««v. 
ilffl/b. 

«c fuperbiencem (atellites de- de quibus rebus ac negotiis. 

duceoanc: qu£ cum inthea- In mucuis vero colloquiis 

truni incroiilTet, Ancigonus mentionem fmgulorum fa- 

l^rum de cicharcedo et nu- cicns, apud legatos effeci^ 

ptiisfoilicicusampUus,ii|ipe- ut nreiiantiilima memoria 

tum in arcem Corintiiiorum pr«aitus videretur. 
fecit, et cuitodibus cirea fe- ^ Antigonus in oppu- 

ftum et fpedtaculum occu- gnacione Megararum ele- 

pacis, nulto negocio locum phancos adduxic. Megartn- 

munitmn obcinuic, univcr- fcs, fues liquida pice tmge- 

fiique Corincho ^otitus eft, banc, eaque incenfa dimitt«^ 

Koc ufus nuptiarum ibrate- bant. Q^« cum urerentur 

genate. igni, grunnientes incitato 

3 Antigonus cum lega- curfu in elephantos incide- 

donibus agcns, fimul ex mo- bant. , IUi metu perciti et con- 

numentis docuit , quinam a- turbati , alius alio fugam ftr 

pud fe antea legationem ob- ciebant. Antigonus in poIU-^ 

uirent,et cum qulbai: ittm rum Indis manikvic, ut fues 

cum S T R A T. L I B. IV. 225 

y 'Arrfyw$f 'Arrinrfrfw K»ivHi«tnt 4^ xAiS-^ysy 
vwi M tfief}«y«y , f^«r«-f* t^ f-{i(T«9rf)ar fcir^i n* ir^ruftif 
•|t)$ T« pivf^t *yi^v^M ix**^' *^^^^ ** MmKtiiftf wtci- 
>X»* fxtt^-fy 'AvTtv-ccT^fj^ *K^ I5nrf«f ifccp^evSrruf, 4i 
fut firrci yrcXt^H d-^^vfin j(s^ fUyi^mi fi^nf liru* XV^fuC' 
T«, 4^ x«A«» ««-«As^m; « ^i A«t/8Mfy. *Arriv»tr^§% 
}f ^ f;^«y tiryo^^ ify fy ifctixivat. *Arriytff t^n ^r^if 
ivrif, i»! 'iytd^/i rct iio-it xtu^iv i^i^H' rttvrtc iirm^ 
h ivrn Ttj TrtcftvXiiCt ^ttcd^tcfct^ rif yi^v^ttf^ fcirtcf rt* 
futf rtc$ ^u^tcyyttf ixtt^tt Tr^tciiH ittKttf infcnyt^iia-ufrt' 
#i Mtcxitifis t^s tcfifi T*y im^tcfm f|f;(;«^y i{^ Mftff- 
0-«f, t(sM Trtcrrtg itvrr^ ocKHtrcfUftt m, ^iyttt fiixtM, hrti 
)f yrt^tiin ri «-Afl^df, fctCK^i iinftnyi^nftTi ivXtyifit^ 
ftf wrl^ 'Arrtxar^Hy hrttyytXt^ifctff ^ yrtc^tCKtcXSf y $i«A« 
hitrvttf' h it Tf MM^S rnf fctCK^tU }«p(V#(/f»f, 'Avti- 

n-tcr^f 

4S Scribendum Ai&«ir^cy. Mafa. 4f fiic?itif t«1 fiyfAfvy. 
conje^. Caf. 

cum elephaatis alerent, %ic niret, ii^ (bmmis dtlficulttti* 

td earuin adfpe^m, clamo- bus veriabatur. Cui Antigo- 

remqoe ferendum, afl^efie- nus : At, inquit, ego tibi 

renr heUuaB. difcedendi facultatem prs- 

4AotigonusAntipatrum» ftabo. His didis, cupi ip(k 

cum in periculum veniiTet, annatura per pontem cucur* 

m lapidibus obrueretur a rit, et medias phalanges di- 

Macedonibus, eripuit. Inter Videns, fmgulos adibat con- 

medium exercitum flumen cionaturo fimilis. Macedones 

eratrapidiffimum,pontcco«- ^^^ ju^jj^ cedebant ei de- 

lun^tmi. Hmc fiia tabema- fl.a-K«.,» ^.«.,-0/,«^ r./,««- 

iuk Macedones habebant, Ae^^cbant, omnesque feque- 

iiide Antipater cum quibus- ^^^"^ *"^5"" ^"*^ *^*"5« 

iiam fibi adh«rentibus equi- veUet. Poftquam vero cir- 

fibus. niimagnocumtumul. cumftitit multitudo, longam 

tu et vociferatione ftipendia orationcm habuit, defendcns 

pctebanr, monem mmitah- Antipatrum, promittendo, 

tes, nifi accepiiTent. Antipa- horundo, concUiando. Inter 

ter noa habens <^od nuiiM- hanc proUxam concionem» 

F9fygmiStr4t. , P Anu- 22<J P O L Y A E N I 

> . * 

^vyf» rHff dwi rm fnLTtttvm Aid«(. 

r« TFtXifitc» o*;^«A«<rff«y f;c(?r«« m ^ cM-B^svfre^fM, /Siaiir 
x<y}f;y8 r«f IwiS-w-wf i7«if<r* , Vf ^Jy «ym«f , r« ^t- 

r *Ayr/y«v«; ^^ «rtf; ^f^i K«9nr«$«»/ffy «;^«/ue^fy. 
m^fvo-ttv ivTH ot MttKi^dVif &n'XiTatf r^tr^iXtu. ttrt xm- 
ret?M,Si^im Xl^Hf xtt^i^Hi^ AvrMViiM hro^Hf^ n^n Yt 
9(SM C)^vy/«y' *ArriytUi KreiiKtf ^h rto-nriii tS>fUf «y«r*' 
I9f}«/x» }^ t^ fin sr^dr^diyr» rtii x«Af/6/(»if, ^vy 'AAxf« 
r«4 S^Z^*' roiSri ri «y «/i«»;cityifV«fcr« * iMsd^xi «•^•f »v- 
r»^ Af«y/}«y ri?y liiaff iyifcdfOff M K$tfWfetyi«t rili 
iTror^a-iafi }^* ci Ye cirfitifH rcf ito^ti. «$f|«rr0, j(^ r^«- 
ry/«y «>«yr»* Af0^/}«( yr^Srof fttf ««•««•fy itvnr;, x^- 
ri^iw^ttf fiiiiifi* is rt yf r«r« «•^<vtw *Ayr/y^y« Ketrmf' 
S^irrtf' Ifsrwrnf Bf »i»nfy«yfy «vrat; <^t« r«^y A«^«nr «$ 

;jt> Mf^O^iiry. C/i/: fi MfT. eiV. fbrte «y;, pofito polt 
«;^fi^cM»^fy commate. Mafv. * 

Antipater traniiens cum equi- tar, ttque jam etiam Phry^ 

cibus pontem, militum,lapi- «m. AntigonufiS tot boiminet 

des enug^it. inorte muloarev cru4^e pu- 

S Idem hic Antigonus tabac. Metuebat «iMO» nc 

primus, (i fortiorem manum fe ciun hoilibus, ^uwHiiiIa- 

haberet, moderatius beUum cetas principatum fiiiiiiil, 

tdminiftn^t : (in imbecil- conjungereAt, haqnt;! iTpii 

liorem quam ut violentum dolum machinacus cft/. 9^ f^ericulum fuilinere pofTet, miiitadeosLeonidam, _ 

imprefiiones faciebat,virilitet dt fuis ducibus, qui.le ptr* 

"^obitam mortem , quain tur- ticipem defe^onis pnb^t^ 

Sem vitam, magis expeten- UUtiominemlib^tcriectge*' 

itti arbitratus. runt, eumque duccm Qtm%^ 

6 Idem hic Antigonustn runt. Leonidas primuat ^ 

Cappadocia hibernabat. De- perfutfit, nc cum tUquo-V 

fecerunt ab eo Maccdonum conjungerei^t. Hoc i|^ciir 

trmatorum tria hiiUia. Hi primum Antigono pro ^miltd 

colUbus munitioribus occu- fententia fuccefiic PaftM 

jpatis, Lycaonitm populabftn^ deduxit co& t coUilMis ia 1»* S T R A T. L I B. IV. 227 

rifiem 'Afri^/iv^iy *OAxi«y J^^ JJd T^f MT^reu-tvi f{- 
«^X*'^ arvnXti^n, •/ ^b w»*f^' cinrn^tcif ttvrm Uirtvov, 
Js flt^)jV«y TkT«f VTTfr^tr^y h /ntrec jjV«;^/«j «? Mflt- 
tu^ofittf i^tcfiP^Mf. ii^ rnrdtf io^wxrrt^ j(gbj «cft^^- 
^nvttf, 'Arriywti At6if'i^Af rSf wit^Sf ^"/nTttf^ttf ^^ ^i*/- 
;^^« Mux.ttmctg ....*; da-^nKSi ivrif Mf riiiy •/«cmm 
irit^a^f/it-vJ/o^T*. 

^ 'Afriytfi *Att«A«», 'AA«itw, Ao»4^y, r§«t>. 
yjj; M«xf$ov«nr J» «(Jo|^( ^^ ly «p^« Hia-t^tKm «-^«(t«- 
irt^Uvomn f^iVxf ^4 Ta ^fi» ' ta^» Jg iXt^itrm x^ttyj^tif» 
rm jfg^f ^p^ttfdfuf^ »ja-^"drr* «J^ 'Arriyafi ^^aciyr fcL» 
fM yec^ rHTt» Ttt^tcantvii rHurtti ^K^ittf n». *A?ixirtci 
ri 5riATf»5*'«*i' tcftc^M^tof y riif di« t*I'i» o^«'|' rftc^fixf /yuf 
' iv9-fitcr6f H^tif wr*<yfTo xtcrtc?M/3iff-^gf * 'Arr/yoyo; 'AA*ji- 
T4»y /tcff HK f}/A»|fy* AoJ«^«; ^f tj»v 9-^«(Ti4»v vVo T«(f 
r«^]i •^Sf AotyoMKj fowfvtf» fsrj rj r§ttrimi»f' KtcriXtc- 

fit 

f2 f*hc^^ MuiaUfitt^ hcl)(iv&9, Cafiitth. f^ Scnbe w «9. 
A«^nb We*w. 54 iyyvs m «^jj , vel i% 'tyyi^m , vel 
A«1^«V , ut videtur legiilie Interpres. conje£(. EjnsL 

cum^quitibtis idoneum, cum Macedonum, non parve exi- 

ipii carercnt equis. Hic ade- ftimationis viros, in Piiidicis 

quitans Antigonus, Holciam anguibis caftrametantes,clam 

atque dUos ai^ores defe^o- perfequebatur. Elephantis 

nis comprehendit. Illi pro clangorem ed«ntibus atque 

falute impetranda, fupphces korrentibus, Amigonum ad- 

iUi fe abjecerunt : ' qui promi- veAtare feitferunt. Solus ^ 

fit, fe eis difcedendi faculta- nim hic e}usmodi belluarum 

tem permi/Hmim, fi quiete apparatum circum fe habe- 

reverti in Macedonttfm vel- bat. Alcetas afFumtis fecum 

lent. His conditionibus ute- fcutatis operam dabat, ut a- 

bantur, ac domum 1 rejreHi fperam, difiicilemque per 

funt. Antigonus Leomdam montanaviai|ioccuparet.An^ 

eos^ducerejuifitufqueinMa- tigon^s omittens Alcetam, 

cedoniam, ut eos lecure do- obliquatam aciem fub latera 

mum deduceret. * montium fumma cum celeri- 

7 Antigonus Attalum, tatc adverfus hoftes ducebat, 

Alcetaoi, et Docimum duces eosque de improvifo obruic, 

P a par- 228 POLYAENI 

;K«^fy*f, o-s^iUv }f vrdo-^i^mff PC^Vf /^X^^ hixnrtf, 

9 Amyoytf yq«f f;^*»! fx«r«y r^MMMvr«f , «y «ip 
f«^vtt(X*f ^ifutfn^ ' httvf«Mxno-t- v^f r« n«AvrTf^Mrff 
'9M,vTttUf, H KA»r»f hatvi^H' *%)Sbjinr9irr^9 ^ Kv9'« i} 
fcmxi»!' Stxuw^y rm tcvrS vtt afX-H^im sr^tf fyi«rrMy 
xv^ fiiit^oftifmy iirifiaXt fcivs i/SiicfcnKwrti. rm TfAi- 
ftim A«/ie9r{*$ »x90-«tr«y* «-«^f 'Arriy«yo( f^f^«f, i^^ 
ni» i»rr«» i(]c f^Hriv, «A^ rj?^ ftf» hri rSf Xtiwm ftm 
fl{if«*»r«( Ircifta^ HfUf v^U fetv/tm^iM^ iv^tf fvxrif hci 
Afuri. rm tl vTnurwtrm ri^ iXKtfiun-irHi hrtrirttf 
r«fV rxMptrt T^irttfyf ivHXttf if iwttrtfSrt rMs fui 
X^^Srrcti U ftixnv' Bv^irrtm $1 piXnt tx^t h/yvf i- 
r«y, hnu^tf vvm^trietf fttvTixtff tti ri^^f ^^ hctXtvrt 
frtXrttrif ^ ^iXHtf fffcf r^iretf ;^iA/«f ^^ ^etfi ri^ 
fctvi rm ircXifndm c^fc^o-ttgy iirc f/Hf ixcrri^Hf^ j|yf r*- 
^vHf lfr«|ty. rctvrtt fih h »vxr^ fuf htrirttxrc' i^- 

Xfifii- 
ff htiMtt. conjeAk Ctif, f6 is vnt^i r. ». I4tm. 

partim arma circumdantes, efTent t^xaginta navn>U8, pt- 

paitim inermes, omnesquc pitos ad pugnam ntvalem 

perturbatos. Quamobrem iterum fub nodem e/Ie ju- 

^dtnens a c«de , promiifii bet : ^ ex ratcfiitibus fortiP 

fidut<, (ine prslio vi^oriam runum qucmque ad navigia 

fldcptus eft. conftitui^ iisque dat pr«ce- 

g Antigonut rmn habe- ptum, ut mintntur §t mo^ 

btt centum ct triginta , qui- tem omnibus allaturos , qui 

^us pr«crat Nicanor. Hie non in pugnam rucceiiiflTenc. 

cum PolyTperclMntis chUTe er cumBya»nauminpropin- 

aavale prclium committeba^ quo (itam civitatem focietatt 

•quamducebatClitus. InHel- coajun^lam haberct» inde 

U(ponto pu^a confercbatur. confeftim ad moderandos re- 

. Nicanor fuis ob imperitiam mos mitti imperat fcutatos, 

in adverfos flui^s coa^is, et levis arroature miHtes,m9- 

icptuaginta naves perdidk. leque fiigittarios: qui in ho- 

Cum viiloriam palam hoftes ftium naves ftationem haben- 

inmanibushaberent, fubve- tcs, e littore jacula, fagicta«- 

4>eram Antigonus advenit, quc conjicerent. Hec per 

Jicque acceptam cladem me- unam no£tem adminiltrata 

tuit : fed «os, qui ih reliquis fimt. Incipiente Vcro diluct^ 

lo» / S T R A T. L I B. IV.* 129 

X^f^mi >f ti>, •; fin i^i yni, ir^|,uw, ^ ixirri^^,- 

r# ^pvftiiia-M, «^M )i »»«PUM» r«f ivtfia^^mr ic»M 
fc i^KP^its infuirr*' Tmrm Yt /Ui^ ^ ri^^^^i ^». 
'AmV»«f WittiiW ^ raa i|ifW« v«v«-} Jsr«rAi5r«/, 
W /««w« S-i/zt» 4[^ ^•3'/« yfiHr^s^ rif i/ufi4xii ' ivri- 

KO. S^ irmifiaim^ 57 ^^, ^, ^^; ^y^ /UxUm^ 

xfmrw rSf mtKnxirtt^, 

$' 'Ayriy^m fctri rift vW r?^ b 'EAM^rirry »«w- 
/M^X'«f J^^»» T«V »«t»f Ur\ ^mixnf frm^tfy rij /t» 
favrtAf iupafMf^iv^S* r«j }i «-^tJ/CT»^ xtMo-futfiimf Ai6- 
<pvj«f W JSixj»«r#A^/r «;^«A«;t<w r^i^^^^ rwj )i ««. 
' ^^fnrms, iftTHXmrc xttri ri vrlxxyi frtt(tt9r)iw jr*ri 
uh c^f^ti, riirm tt ^lMtrt Jre«r5nA«^Mr«f , Hyrstf « 
yi»39 it»fihr99 ifi ^mrxf riif 'Ariuf yiwr^' 4>«iyirrgy 
>f f^ ^?^^ KiAix«K wr« if W/f Xtfcift Xi^f^r» 
EvfttfSi myHtrxf^ Xif<rtififfif fmvm^x*^ 58 J^^,. ^ ^^ 

^7 Lacuaam poft fim?iirrm fic txplet C«/: riT» >i {r«Af 

lo, cujti infeft«'pilt, fpicuU^ ' 9 Antigonus curn ntvale 

que jUi e httore mitterent, prielium in 'HeJlefponto vi- 

hoftes. autem tum fomno cifFct, ut naves Phccniciam 

nondum folua, tum recens verfus navigarent, imperavit. 

excitati, fme cautione vul- ««„^ ^.,;/_ • jj 

nera «:ciperent, alii navium "•."."* ^"*^^'" coroms redi- 

retinaculi folvere, alii quibiis ^^^* P^m^ vero fpohis et 

cxfcendunt aflcrcs retwhe- capavanim mremium roftris 

re, alii ancoras levare : bre- o*^n*t«» Gubcmatores autem 

viter, omnes vocifemtionem juffit, td emnes portus pcr 

ac tumultum ciere. Antigo- mare adnavigare, can£Hsque 

nus (cxaginta quoque ntvi- civitttibusappropinqutre,ut 

bus fignum dat, ut appelle- viftoria per univerfam Afiam 

rent, cumque furore et im- celebris evaderet. Phoenicum 

petu imprefllonem facerent. naves prope Ro(iutA Cilici« 

Sic llatim accidit, ut aliis e portum ftationem habentes, 

littore jaculantibus, aliis na- et grandem Eum.cnis pecu- 

ves infeftas tdducentibils, vi- niam vehentet, Sofigenem 

clores a vi^is fuperarentur. pr«fedum cl^£[«runt. Sofi- 

P 3 gencs aso . P O L Y A E N I \ 

r«K iMx*w«f XvtfiT^Hi xgKS9-faf/»ims^ - dfrifttfTts nt xfi' 
^«r«, in^il^nv-etv if ruf 'An<Y«ftf rfttl^eis' 'tt} ih ivrU 

X«0-4V»?}$ }e • tttuA^H ri WiXk^ ima-KitrH, 

rnt fiKMf V0^(, Ev/Kttm KnfVKtt irt^i nKfSf inu^nmi 
fjTf^^l^fy* AtriywH 9rA»«y«$ itrtif rHt $ikhhs WK^Ht A«- 
b-iht ^Kifm*i<i iri rwiirvf Kttrirx$ rif auf^Mue, ip* 
•T0f i^2f «*«wr«y ria-if^rtt tKttvrt»* hrH Tt iri^etf 

rnf «Dffi^friy. 

ui * hrr\yt>u% it rttitt/itM^ttf rig Mnietttf ir^»ort^eL' 
fftti^tr' 'Evftifnt ^^•KATtiiifitr* rjrf t^if ilx¥ T»iim j^- 
Xinf, itttrilttf riif ivvtifuf wttfrtt^S., Sf $i n fii» i$if 
^ttfi rif v^rtt^Httf* ro Vt xtirtt 9rf)i«f, d/MtAoy, «y»- 
S^o, ieiKnr^fy H firrifnf 'ijc^f, i iifi^*fj i pvrif «- 

r^ttXrS» ) S9 Xi*^f*^^ ttyurttf^ Cafiiuk $Q Mfll *4vr. i|^ £• wr^ 
ftrtij^ttrr; «y;^«^M«AH n v/»«. 

(cnes Orchiomagpi teinptit te« fet, ut id latcret, lentam 

rebtc, et motum pelagi ex- eoufque detinuit , aonec 

fpe£hibat. Phcenicum vero ha* eorum omnium corpoca igni 

ves cum vidiflent vi(iirice8 tradidiffet. Cumque jam 

^lendidifTimis omamentis (epultura finem accepiuet» 

proBdicas, direptis pecuniis in nrecontm dimidt, conceffii 

Antigoni triremes infilie- Jepcliendi poteftate. 

bant : quae ob cam caulFam . * ^ a^ j 

rcpcnt^magnam et pecunia- . ." Aatigonus Gadamtr. 

nim ct focioru» copiamlab- «« ^» «vitate Medorum hi- 

ducebant, Sofigene, nayium bema agcbat. Eumcnes vi- 

!>rxfe^o, mans motmn ob- ftm ufque ad miUe ftadia ^- 

crvantc. fpoficis undique prefidiis 

lo Antigonus ct Eume- prsoccupaverat. £a via du- 

ncs pug^nam conferucre. An- cebat pcr montium radlces. 

cipiti vid^oria, de fepultura Subjcous erac campus ttqut- 

ceforum Jc^tum Eumenes Hs, carens aqua, non habitt- 

mittit. Aicigonus , cum ex tus, nuUo gramine prsdicus* 

fuis maier aumcrus cecidiC- non arborc, non planta. Sed 

cum S T R A T. L I B. IV. 431 

•^•9 pu>mxM VLMXiut^ y T^tvrn^m fum fyy« ri m^Ut 

«■Ajjrfly rivHi vl«T«$' tfsff ^f^tm Ium ff/af«y ^^ sri/«- 

XII' T« ^fy iit)T^tsr<«-*' • If $i« T?$ utxint ^urnf ny$ 
fi» T^m» T^ iwjct} >mm«<v «» fViT^fipwyy ^i» ^ ru$ 
fvXtimivi T«f vwifftms xmri^nXiv yinirgf' j|yf /i%v /tf- 
>J^« TfA«f tAfi^^f «fj •! «rfjrdiwiff Tf *AirnyAri** 9r«^«y- 
yfA^Ti. «AfyM^ Si fH*T4?f «-«ytriAvf fv»T«; yff#/ffwif 
«^ «ff»«ii^#f ' if$ Tf TJif ^«y« iiimis M v*Af^Mi«f, 
rwqicifyy i|^ ri witUf h^fim/t ir^^^4ikintf xtt^ 
t« T«f 4f^«y/<ff, fVif «f rSt vrurm inixrHim, 'itrtt 
}e f»i T» 'Arrfyif« r ^«T«yi(^M»Ti , #^3Ai^$ M-fwd^f» 
rMTff. 

4/8' *Af- 

ii F/. ixifi^v^tx^, Cant- Irt/u^vtreig-B-ctf y fccl quinque Ht- 
tcr» intennedia «trw feriore inanu crani inferta» Mafv. 
i% Lego «•f'«^*fTi»^* Caf, cum fu!phure, multaque fal- 
fug^nofa' materia fcateret,nc* 
que anitnalia, neque homi- 
nes pcr eum iter tacere po- 
terant. Antigonus prfefidia 
propter viam collocata dccli- 
ntns, per medios dupes ela- 
pfiis planitiem conficere fta- 
tuebat. Qiiam ob caufam dc- 
cies mille utres juffit confui, 
eosque repleri aqua, com- 
nietturaquc decem dierum 
comportatum in promtu ha- 
We, et hordea pro equis^yt 
pabulum quantum ncccilitas 
poftularet. His rebus com- 
p»atis, Anti^onus per mc- 
diam non habitabftcm plani- 
tiem duxit excrcitum no^u« ignes inccndcrc vetans, ne 
qui radiccs montium tenc- 
banty ex eo profei^ionem 
cognofcercnt : et quidcm ad 
fincm ufque res ammadvcria 
non fuiifct, fi Antij^oni prs- 
cepto morem gefnuent. Vc* 
rum pauci eorum no^e fri- 
gi<}iore fafta igncs incendc- 
• runt. Cujus flammamhoftci 
confpicati, rem intellexc^ 
runt: cumque}amplanitiem 
egrederentur , adorti cos t 
tergo, nonnullos ex poftre- 
mis intcrfecerunt. Quantura 
vero ad Atttigoni ftratcge- 
ma, ftrtc damno omnes evs- 
fcrunt. 
• P 4 ' "l»Arf- 25^ rOLYAENl' 


sri- 

^tXkfimy tii Mt rh Evfuw mm W TnSUt ''hsrat^tf ir» 

ly' 'Afr^viH 9n^< ti^ rii/8ii|i>«f rv>^;8«Pify Ev^iim 
ftsxiflif' ^f irtlm ^isrrayftff J|^ '^u/UfcSiti' i* rnrm rvr^ 
tirrttf fitf^mhtn r^trrtvfmrt^t y tu^trtKf ttftXti^ Kinf 
hrtrictrirtt t(j^ ptxit^^ tfj^j trthftittf' n ftttj^ fikt h 
X*^^" «"• *Afriyrm tk rSf Evftrtmtrt r^rttnrtif nitif 
mwfiifHf niv MtrtrMvkfy <f ^ fvfmx4t nrmf ivrihy tE9bj 
rUftty ifsH '^VtMxMf^ t(SH dxirt^y t(sfbf X^^^i ^ ^t" 
yi^t^) W P^* ^i^ txrnrttrrt tiwi rni fttrm *AAf|«ff. 
i^tf r^ttrtitn' iziMvrtf hrtXg»rii( Ws ^mtXttrtif rnw 
%wtr»iviif U rnt ^^ tttvrii r^ttrtmriiHttf' tk fn^f frt^tnXtt^ 
rttf tirx*X^f6itt0f rSf trtXtftitn tn^t n^ f*tiz^*y ^ '"^^ 
xifttii iwtTKrrivni» inrH Sf tri^tb^ 'ir^*^ n ff^X^^ ^^ 
' rttKirxiXft fttf tirtrtf 'Arriyifity rftttMrtti if JS^vfiifSf' 
ftiytt iii ^^fSrrtf hrt rn fit^n inXv^rttf, iwH Tt nif 
marorx4viif Mtf nprttrftifnf y t($ij ris tikHUi iwXtJXlruiy 

ul^VlAltt 

6^ Uterque Codex itivrSf. 

13 Antig;onus in piignff cmn impedimenta remanfif» 

Ifltusftcdive montis oblidens. fe, in quibus uxores erant et 

cum videret Eumenis aciem liberi, ac pellices et (ervi, et 

per campum expticttam , ne- liUrum et argeritum, alia de- 

^uaquam fatis hrmam, fum- nique omnia, <fftt in Alexan- 

mittenspoftremoagminitur- dri expeditione comparaf^ 

mas aliquot ^uitum, ma- fent, aele(^as turmas jufnt 

gnampartem impedknento- impelimenta circumventa 

rum ejus diripuit. in tua cafhra compellere. Qai 

' if An^ffonus circa Ga- bofKbus circa pu^am occis- 

bientm pmtum cum Eume-. patis , circumequitarunt , et 

ne committebat. Erat cam- pulvere caliginem [obducen- 

pus tenui.terra atque areno- te adduxerunt. Polhiuam 

la. In ^o congredientibi^ vero defiit pugna, quinque 

^aximis copiis, excitatur nii- inillia ceciderant ab Antigo- 

bilus pulvis,qui tenebras o£- ni partibus: ab Eumenis fo- 

fundeoat et tunicis tt hoftt- lum trecenti. Quamobrem 

bcis. Ptfldium erat ia mani- Jhi magnos fpiritus gerentes 

ous. AntigonusVero,cumin- ob vi«aoriam, difcelTerunt. 

teliifeittEumeniorum mili- Tottquam vero abYep6i'vMe- 

**" * runt S T R A T. L I B. IV. a33 hu Td» ff*>r« rm MXHon i^^irfitvofv irtt^ti 'Antyffj 
ijjtSfTig ivrm ^^fi^rB^, 'Afrtywf rnf ««••«ttfj»» 'iw» 
Z^fUfHm r^tsrmrm ti^tu-tify hr^in fitt^i^f If^f^ ««■•- 
XivttftH rti ^iXntrtty kfcii^vfy ^^oiKit ii^tJ^MTHf ri if^- 
irmrfcifm' m ih «-^«V ti xn^vy^ ivriKm fmrt^XtArf 
i ftiftf •i Mmtiitifify i»M i^^ ftv^ttt Th^riify if i^^t 
HtvKtm' j(g^ y«^ irtf THf MMxtiifmg liiit 'AfttytfU 
^trrmf, ms rnr^i ifix^uft' riXt^ ti rtrmvnif'/itirttfitXi 
yftiftm W rvxn^ lyifir*, iii n ti 'A^v^ia^^tq o-wA- 
Xmfiifn^ Bvftifn hrfttimf ^4 'Arrf/ifm ^tt^litncttf ' *A»- 
riytftf Ji asrtians tJj 'Aritts /BttrtMvs ifnyt^^, 

^ *Afrtyt9ts UH^mtt fttr^iTnif Mn^Httg ^^t/tnfts 

itftXtyfify t(j/t^ ;g^rf/«#r» trvXb^iyHf^ ««••r^»«/ fiifinMvfti' 

w^ i^ts-Hf rtlq i*/Yf»^(rt 7r^t(ri^ttna-urt ^ ^ia-xtff , ix 

.£f tyi frt9ivr«tfu rttvret Tli^ttftt ^^irrnff f ^frttKt- 

r^XtHi MttxtiSfttf Wxirttfj 9(sH ©^<*«<ef> HSH X*^*^^ ^^" 

XttKttf 

C^ 'Arriyifm non habent MiT. neque agnofcit Interpres. nint impedimenta, fuosque 
ami/Ios, in moerore lu«^uque 
^St coepemnt hi, penes quos 
viifloriflepalmaftetcrat: adeo 
ut plerique, fuorura amore 
compulfi, legationem ad An- 
tieonum mitterent, petentes 
tb eo, ut le in fuorum mili- 
tum numerum cec^ret : 
Anti^onus abreptis impedi- 
mentis Eumenionim miK- 
tum, cum moledilTime eos 
ferre fuorum amiflionem cer- 
ncret, prdmulgavit fe gratis 
redditurum ea qus rapuiffet. 
Qui ad hanc promulgatio- 
nem continuo tranfierunt, 
non folum Macedones,verum 
etiamPer£irum'decem millia, 
quibus prfleerat Peuceftes; 
Ntm is.cum videret MflCedo> fies adAntigonipartes defci- 
fcere , ad hos dcflexit. Po- 
ftremo tanta mutatio femen* 
tiarum et fortun« fii£la elt, 
ut Argyrafpides comprehen- 
fnm Eumenem, ac vin«ftum 
traderent. Antigonih vero to- 
tius Afiab rex proclamati^ eft. 
^4 Antigonus cum audi^ 
fet Pythonem Medi« prafe- 
dum, peregrinimi exercitum 
confcnbere, et pecunias col- 
li^;ere , eo coniilio ut defe- 
ftionem ftceret, fimulabat fe 
.fidemnon adhibere nuntianr 
tibus , inquiens : £^o vero 
nequaquam crediderim hoc 
agere Pythonlm, cui ego 
quinque miUia Macedonum 
«u^miitorum atoue Thracum, 
et tftille pr«ftmr»«uftodea 
P s P*ra" 234 P O L Y A E N I y^tutt rn« rar^dTrHtii rv/tsr^^^ay wt^^itrHMwtuM^ tmwm 

i»#ef P^-^^voi T«i» f«MMifa»v. *AyT/yM«f ie tf t* xmfiv^ 

«bViKrwiv. « 

n 'Jkrrif/tm r^S ^A^vftirwtiuf , it rit Eifdm 
iia-ft^n* Mtfrm sw^f^A^iMtv, trifinfi inftm' ri is i»V«* 
riv iet»r«y ^AierTf^Mf, X*^^ f^" «^vtaiv iO^jM rti/«- 
/Mip^tff «vey S</3ti^Tif r«i r«r^1tsrn riif/A^X^^f* ^v^f 
S< «»;MUff c#i 4tXt^ X^f^ ^t^^HS itifr$fi.^t» ^v^« J(gff 
ivrfixr», iia fc*tfi* ivr^i rnv x^i^^ f^^Mfv. hi r«- 
Xi^S tc^amii wufrtf iyintr; 

ir 'Amyor«f l^dAii^ifrH *Pi^9, wTnrirtti rtf ««Am^- 
,x/«e T«y t;<«i> Aai/ceifT^My , au}fv|«f <2vt«<V 'F«^i#if dysy ^«e.^ 
o-«(y dc-^tiXHtci, «Ttfo-M $e jrifi Xvfi«y, ^#iWiufy, KiAiJti«yy 

TifToif iicn^v^iv «tr^XH§tf rit ^ctXM-rm nr) rf f^n ftmr 
reu^f Hf 'Pa^oy' tut fl^n^Httf i^tift>ii 'tHw ij^iXti t«9 
^tc^tt UroXtfctun rv/nftttxtn ix tKitfm 0itm tirrta^Ht 
^fcnrpitt 9rdAio^«tf m. panivi, quos ei mitterem. 
His auditis, Python credit 
humanitati, et confeftim ve- 
nit a^ recipiendum auxilium. 
Anti^onus veroPythonerain 
medium Macedonum intro* 
dudum cepit, et puiutum 
morte multlavit. 

i^ Antigonus Argyrafpt- 
des^qui Eumenem vitKtum ei 
tradiderant, muneribus oma- 
vit. Verum ut eorum perfidi* 
am caveret, mille ex eis focios 
tradidit Sibyrtio Arachofie 
, pr«fe<^o. Aiios vero in alia 
loca munitilTimaetinviaprc' 
fidii caufla dimific, ut ipiis cu- 
ftodielocoregio efTet. ItaqUt 
iiibito amnca cvamierunt. 16 Antigonus Khodum, 
oppugnabat, iiliumque fuum 
E^metrlum oppugnationi 
prsfecit, promulgans ipibs 
Khodios ab omni periculo li- 
beros. Ouot^ uot vero circa 
Syriam,Ph(£niciam,Ciliciani« 
Pamphyliam erant mercato- 
res, ec Rhodii« qui mare e* 
kercerent, etiam his fecurita- 
tem per mare relic^uum con- 
cellit, hac condiaone, ne 
Rhodum appellerent, ut o- 
mnibus auxiliis defHtutam 
Rhodum facilius exfcinderet» 
cum mifll eis aPtolemco (b- 
cii non Gitis virium haberent 
ad refLilendum Demetrio 
oppugnanti. 

17 Axk^ S T R A T. L I B/ IV. »35 

i^ 'Air/yAMf f«^9^9^^Jp6 ^tr^tUur^ r«A«T«$ , Zp 
^ it^i^^ i^ty 9-vi^i/tafof iKtirm }tiaw j^^vvSv Matf 

fvynm. 4 ficwixv v^ii 'Arriirttr^M iyfW*' w:« Jt iyi- ^ 

«Ti, •^r«A«r«y rif fitv^of ise^rHf. 'Ai»T/y«if#f ix4K-« 
^^ut^i^f rif fua-^if «srf}/}y. m r«a«r«/ ;(^ ri«f 
•«S'A«/f <fBf rmf yvfM^y J|yf r«<V sratiriy «?ri^Vvy. rSr^ 
y^ Hfgf^ rjw r«A«r«v if uuef-A». 9i> «y, « /uif •< 
l*»X^f»t ?Mftj^fttfy r^mufru rixmfrtc * n ^f /»sr« rikry 
«T^tttfjl^Anr^ Uurif* Mpl^ttroif )i r« r<»Aj6riJ6#», ^t^ r«« 
•/«15«^ (ifr»Kr^feff n^^XH, *Arrtywti Jeirtff «'i^i rwip 
*fai(tvHa-ty ir^c-fiivrtif fjri/*^'*'» ••"« «Jriio'* }«rHy vV*- 
r^ffHfiifOi , «i 5ri/*'4^««i' , r«« Aij-v^^^ftWf ri ^vrUf ' H 
ii ^mxm^Hs rf ^>Ji^6i r«i» ;^9iM«rivir r«$ ipr^i r««- 
A«w «^ ^jy xV^^H^^ 'mfv^ttf, 'AvriydMf iMftrtfftrp^Mr 
r«f ijtfw#f, «'x «Aiuwf «^ r«7*f r«Ai*r«« rw i»^^**' 
«anWftir^ H ftH ^^ rirHi tiTraXM,^ vuXn' ^ r#A«i- 
Tiy r«-«^ie^oyri( f»*riir«ir9-fly riij «vrJy , iTrt^ifrn rii 

^^ FU xtHi^f^, Cant. Btii^fi. quomodo etiatn Interpres. 
4^ r»f luvrS. Caf. 

47 Andgonus mercena- centam. Difcedit Gallicus 

tios militeg <3Ndlos certo fti- exercims, ec fe vadibus mor- 

pendio conduiut, quibus Be- tem allaturum minatur. An- 

oorius |)rcerat, promictens tigonus metUens^vadibuSjle* 

ttnicuique Macedohicum au- gatum ad eos mittere, et 

fcum (e numeratunim, datis <(uancascunaue pecuhias pe- 

ftipendii caufa vadibus viris terent , fe aaturum poUice- 

^ pueris nobiliflimis. Pugna ri : {abem mitterent aliquos 

*^erfus Antipatrum fafta qui aurum nameratum ca- 

cft» Qoafa&y Gallifalarium piant. Q^i fummo gaudio 

fepetebant. Antigonus fm* a/ie£li propter multitudinem 

P^ fcutigeris mercedem pecunie,primatesGallorum» 

petfolvit. Galli etiam iner* i^uibus adferendi auri ne^o- 

^i^s et mulieribus ac libe- tium committerent • mife- 

ris ftipendia flagitare. Hoc runt. Antigonus comprehen- 

^m eife, unicuique Gallo 0s iis qui venerant, non ali- 

unum. Summa vero pecu- ter inquit fe eos viros Gallis 

AfSf fi bellatores tantum ac- reddere velle, nifi fuos prius 

ciperent» triginta tdentorum recepifFet. Galli (hmmo ftu- 

^; fin cum imbeUibus» dio iuos redimcre cupientes, 

red- 236 P O L r A E N I 

tn *Afr/Ydy«f ]Ccirri»)^«Mlf f^ft>i0(»«i , /StfA^^ff*; f|f- 
AMf 'ATTf JiAaSAt^ Tif XMrtrmvi^im rupt9U9 ' Htcit faifih 

\k T«f »fx$frH^»Tiif xA^nttif rvfd^vr^jCSffAf ^<A<«f 9r^#f 
'X^^«^«^ff' il k4^vkh irifi^ttSj ft^itvfHf *Afriytf§f 
tmiYyix^Tc. i^ rmpt ^tXt^i^ ^Sf^ **^* itift-^ifHt, mr 
t^kxH «-irdf 'AfmftAi' «i i\ eipnp)- T«f rv(tfff$f' rn rt 
'AfiHfin piXtet ^trtvtrrtfy tg^ rtif tiinfrieti rit 'Affiyi- 
y« kttttt^^tfiifTii ^ nx ix^tfi£$ ifvXurrw rtt rH^n' Tf 
^f *Af4^fitt xXtftttxsi triftiix9tq ■ rdi^ rttxtrtf hrtn^tinfr*^ 
y^^ vTti rkf ttMXHftifnf SivAlf, «t^fl^^jiJrAf i Trfirtf r«f 
Ti^ZMf ^7 '^«jriitf^v7rT»fr« r^itrtSrotf J«r;^j/Ai«<' ij^ /k«fr« 
THTivy AiT«A«} vrn^drgf tixm , ivf Mf Aivt«($ nymrt ' nrct 
xstri riff yt^snnf dvynf rnf nfti^tts tt^cuH^ nig hrl rSf 
Ttix^* ^^«g*V iiifTig ft^tri^nrt t«7$ fttrnrv^iti' ^ 
T^oG-^ifcifot Ttif fcXifutKtti^ m^Hrt rvfd^ftm' ^^ 'Afut- 

fittf 

67 UfC.' ttTixfiiixrcf. 6% t^articulawi ^l poft 'Aftufidi 
Min et Incerpres delenc. 

reddicis vjidibus , mm deni« nias videbatur. Tyranmils A- 

que legatos recipiunt, atque mini* focietatt berte fidenf» 

cum eis triginta talenta. <t propter abferttiam Anti- 
goni neeiigentior, non exac^ 

18 Antigont» Caflrafidri- cura m*nia cuftodiebat. A- 

am oppuf^abat, ut Cafian- minias autem fcalas squan- 

drenfium tyrannum Apollo- tes muri altitudinem effece- 

dorum everteret. Cumad rat, ecfub tumula, gui Bo- 

decimum menfem oppugna- lus dicitur, neque ita procul 

tio produceretur, ipfe qui- a moenibus diftabat, occulta- 

demdifcefiit: Aminiamvero bantfe duo miUia militum. 

archipiraram fubornavit, quif cumquehis i€tolorum pira- 

focietatem cum ApoUod^J- tarum decem, ct.uibus M«lo- 

1:0 coiret. Qni mi(!il legatio*^ tas prserat : ii prima lucc 

n« , fibi cur» fore promitce- taros in muris diipofitos tni- 

^at,utAntigonus placarctlirj lites confpicati, ad partem 

multumque commeatum at- muri inttr duas turres acco- 

que vinum fe miniirum^aje- dunt, et appofids fcalis fi- 

bat. ItaqUe fitis itdus Aml^ i^um toUunt. Amintas cuiii 

- duo- * S T R A T. L I B, IV. »37 

fUf h fUfti rmii hrx^t/v r^ttrun-m tlmfiuf h» rS$ 
niktfttutm hc^mc-t ri^ rnx^f' «^ rt #1 fih iviwf ilo-uf' 
*AnlyHt If awrixm «-le^if. 4;^ rni K«err«v^^c<«eir x«. 
rcr;^«iy riv ' A7F^)Sbji^4i^ rv^tifu^a KttriXvTst^ 

Uf *ArriytH iXmrctt^, 'ij^m r^ttruiTttf tiirs^^ttrd' 
vitirrt rtii wt^l Ev/tiini ^•/itftiotf' hrtxn^vxtvftittit Yt 
rmx*f( «-(MTr«|fVt IwM^iiy i xif^v| u(pixnrotf ^ r^t^iti^ 
nf iKtftt/nitf wHvrtiimty ntKVnafiiuty «YyfAK«yr«, «i 
rvfifttt^t 9rtt^Hrtf* Amyfy«s fcit ttkHo-ttiy wtftp^tt^it 
totTtl^s' r«V xn^vxttf uxtiTtfi-^eifttm y t(£/ui rni »Vf- 
^tlmt ri ftnxH rn$ ^ixtty/ti it9r?itirttv ixretttiiy rS ;^«- 
(tuuf i^iiyttytv' «i If ir$Xtfiiti Tretftt rSt xn^vxttt ttxaa-ttt" 
ftf ri» Ttt(Hrittt riHv rvftfitt;^ttf^ rift ftn txrtta-tt rS fttixitt 
t7s ^«A«yy«$ i^iSrrti. r» Ih fitt^ds ivxttrtt^(ivnrtt f;^«y- 
rij, ftttx,nt rvm^atf <ptfin^irrti^ pvyom^ u^tvrt, 

X *Arriyng rtti 'AB-nttti fiaXtfuns Ai^My, Hfiivnt 
trTHrttr* rm rS ^^tfVfrtt^H xtu^m. A^nfoutt r«ii 0-/r«v 
Mr«r7Af «trrf ( , ixiyof i^vXu\ett y ^^ r»f «9r»;^(iiV«irri» 

h MH: et Codd. CafoMh. Mr»x«ciirwr« , aHi Codd. ^ufd. 

turttfxig-ttitrtt» 

duobus illis mfllibus tfcen» liit, dimiflTisqiie legttis, po- 

dens Der fcalaS, muris poti- Itero die longitudinem aciei 

tus e(t. Qui cum intra civi- duplicatam extendit, et e val- 

tttem effent, Antigonus con- lo deduxit, Hoftes dc advcn- 

fcftim adeii , ct occupata tu fociorum a lejgatis certid- 

Cairtndria,tyrannidcmApol- rcs fadi, cum phahngis ex» 

^ori fuihiHc. tenfam longitudinem confpi* 

. 19 Antigofuis cum pau- ccrent, quoniam ipfi aciem 

«wrimis miStibus caftraine- non admodum latam habc- 

^turtdverfus hollcs, qui bant, manum confcrerc ti- 

^encmfequcbantur.Cum hiutrunt, fugamque capcf- 

||utem cohttnuis lcgationi- fcntcs difccHerunt. 

DQs inter fc utcrcntur, im- ao Antigoaus utAthenas 

jcttvit^filegatusvcnirctjmi- xaperet, fub 'finem autumni 

«tcm qucndam procurrcrc paccm cum eis pepieit. Athc- 

•olwlantcm , pulvere rcfper- nicnfcs frumentum hinc indt 

wm, atquc nuntiarc: Socii feminantes, tantum ejus fibi 

pw^fto funt. Antigonus hac refervtrunt, quantum fatis ef* 

ttdita vocc limbundus cxi- ict, dontc frugcs vig^rc coe- 

pif- a38 P 6 L t A E N I 

sroi *Arr/y«»«j ^trd rv r^tirtv/Kurcf U rh 'Attixj»! tW- 
fi^Xiv' di Ye y rn ctfn riv'iu,h, KJcrttvt^X^icrrsg ' t*» if, 
jt«rAv<}^g»M ^«^''^«"j *Arrtyw6f Ht» rS «trw iJiJ<|4»T»* 
$(giijf vTritKita-ecf a^etff-» duirS ttuf T^Totyfuta-i. 

A H M H T P I O 2._ 

Afi/^Hrstof X^vif*»rtt ^^ iK '%Xt^fy it^Xuriai rtffiXtfy 
^nLTtJjrui' f(^^ ^k ^uv/tuc^ofrof rmfy »'o9'«» i fuv^o^i^ 
f» rotriroii^ otth ficnos ro7( iXecrroirtf' 0«, V^«, jSa^V' 
Tif«< «mj, tcr^mre^ag T«f «frrwfltA»^ «1*/*»"} W ^w 
▼«TAH» \;^;<^{«tf K^ttrwoiMf' ^ ^o^Hf oir8<rif etJkM^ 
j(^ rs^ttfHs vefi^Hfrt ri ^A?3-*f r£f r^tcrtt/rSf '%iti* 
rss «Jjj. 

^ Aiifciir^ff fcsXt^tJf im rvtf Ev^^frtif wAfti', ^^ y8«- 
Xl/cifOf fctt^m o^t a^ojSxtvw /^sXbkOt , T«ir Kvfit^fnrSt 
gjutff fitfixiof 's^uKSf ia-^^ecyta-fciiof y 2r^«r«|«e¥, «< ^Mf 

«^ 

70 Mff. et Coid. Cdfaub. i^ sXm. 71 Scribe t(^ fiaxi^ 
fMfi PM^Hf, ex libris Cafanb. 

piflTent.Cufn vero ad maturita- tiin confumfi8ent,pirtun me- 

tem jam fruges perveniflcnt, tere prohiberentur , Antigo- 

Antigonus cum exercitu im- nummtramoeniat^cepenint» 

preflionem in Atticam fecit. omnibusque ejus mandatis 

At iUi cum frumentum par- morigeros refe prfl^uerunti 

C A P. VII. 
D I M E T R I U S. 

Demetrius pecunias non t»emur, at4|ue alii tributiUR 

habens, duplicavit militum pendent, coronasque mic» 

numerum, quos deligcbat: tent*j«m mctuentts mititum 

et quodam admirante, unde multitudinem» 

ftipendijum tot militibusfup* a Demetrius cum in£u* 

peteret, cum ne paucioribus ropam navigationem inlHcue» 

<)uidem fufficeret. Quoniam,^ ret, ut fcirent quo in looo «- 

inauit, figraviores fuerimus,^ ^eiFus elfet, gubematoruoi 

imoecilliores habebimus ad- Imgulis Librum tradidit ob* 

irerfarios, ec eorum tcrra pc^ fignatum , mioidans eis : 9i 

fimul S T R A T. L I B. IV. 239 

it$ rif yiy^f*fUf$f tm-ov. 

y AnfuiT^us iJ^ttxietmi w^tnnvS^ 'tj XiKvmt fiaxi^ 
fttfi, tiftX^^nrtf H9 Ts^XV^* xtcxH ^tir^tfisf njtAif^euf 
TXht^-t , 9-^Tij^m niweuf fQH Tfv^«ei; ' i:nifUcc S^ ^o^f^ 
1^9 vVmiW$ iymorr^ Shcmviim* r» ^v ^tfix^f /tartc Au- 
U^H n/xr«; irx^i ^f$o-fia?Mf xmr$i ra^ hri Tidxsnfnf 
frh^if vvXeti' ri Ji fttvrtxtf r^li Xiftia-if sTifpfwnv^of* 
« l^ •xXnixtf «vr«? fiya^tf iyr) riif ^roAi». art «•«f* 
rKx^^fy reU fr^^o-fi»?iis ^ctfireifctff y rni TtcMtfx ix^o^ 

twAtvovf iri Ktf^iWf* i If Awo'iyiii«;C?' o-vfi^trc ^fCOMTftf 
riff iriXtf hri TtfrnxcrrA recXMfrct^' frvB^ofctfo^ Afiftnr^tcif 
•fdKxfimf rdi ifucXlccq^ rccs fch ifrc riif yJt^Mf ixixttf-' 
ttf v^^fiia-of* ccvrit ii M fuccs frXicif^ t(^ lHtxtif^cc 
*fcrXitficify HxXh ir^ci rif Puftifec rrii 'E^io-H. c fch 
tfifcir^fi fv x«iAti fvi xcntxix^ujrrc' ^ctft^cii S^ c ^iixci' 
Hff ixikH rif Afiic^fff «( it^^ifttHf «^vTf «tf) ri?f 

r^ccrtsh^ 

fimol navigaverimus, imegni ipfe ad civitatem ftdduxit : fic 

Telinquke (Hsffih. Sih ^eri- omnibus locis irruptione fii- 

mus dlnii6h, libelHs apertis, da, civicate potitus eft. 

quem locum notacum inve- 4 Demecrius Diodorb 

iieiitis, in euin navigationem pr^ddii prsfedlo Ephefum 

^gite. cuftodiendam tradidit, et 

9 Demetrius ex impro- Ctriam verflis navigavit. At 

^Sicyonemadoririvolens, ille cum Lyfimacho pa^us 

icceflit Cenchreas, atque ibi eft, f<^ quinquaginti acceptit 

ptorimos dies terens luxui talentis urbem ei proditu- 

i^ae libidinibus indulfit. rum. Quo cognito, Deme- 

Cumvero jam omnemfu^i- trius alfumtis biremibus, re* 

c^em depofuificnt Sicyo- Hqua» in regione clam juflk 

Aii, mandavit, ut mercenarii appellere. Ipfe in una, ad^ 

*iHtes cora CKodoro fub no- fun^o Nicanore , in portum 

^cm impreifionem fkcerent Ephetioruin adnavigavit. De- 

^pod eas poras , quc Palle'- metrius in cavitate navis oc- 

Aen verfus fpe^bant: n«va- culebatur: Nicanor autem 

uiautemtxercitus circapov* tperte Diodorum vdcabat, 

tum fe Qftendcr«t: «rmatos, quafi M militibuf cum eo 

locu» a-f> P O L Y A E NI: r^mrunSf^ •^«fj irp^LXMi ivrcif iw0^iif .i^irfri^fy* 

«f A9T«; fr«<^iU; nf ^Mtir^af rtif rw^Hxtti ' if Zt lyyvf ' 
ify hc vttif x^iXm ifpvnliirus AK^arr^iAf, rot fwt «fAifr« 
iuerf}vc-ft ivflf ttfh^irtf rni ^' ix^fnj^eifttw o-vnKi^» 
^fv* TKf S' *^E^r69 xmricp^y rev ^^}f}«rr« ^d^tffl**;. 

f' Anfcnr^ui Atyivtcf ^ XttXmftlftt XBt&m h r^ *At- 
riic^, ^*^ r^«T0Tf^v f?rf/«4'' ^■f^f '"*'5 «' n#i^«i«, «rwf 
•srA« %iA/Mf «ev(^«r<v, dJ; jjicdv rvfifietj^M ttvr»7f ttttrtc 
TVfinh! Attxi^Hi ' «i ^v ^ifgvctcms 'mfi-^ttf * d )f A«^ 
.^«!y ii^ 4^Ai0-«/«<v«f , «vrtf ; i^t^t^itno^i riii xi/ti^tttricf» 

r Anfitnr^ttf rS TletftuiHg iK^tcrna-tt^ i^t ^ttrrm rm 
fttvrtitm xurttfttty tt?itM rtts fch TrXetrtti r^tn}ftts vir* 
T» Jlitttm fttvXo^eit Kt^Jivcaf j HKtrt Vt ris ttftrtt xAsll^ 
rttf iirt?iS^ifnm i ^r^to-irttfy M^if rn i^tritt irAMV «» 
sTt ri ttrvy ixt! if «ri riyv XttXttftlvtt, Anfinr^ttf • 
4>«Aj}^vf *A!^nftuttf f^ttmiymf irvy^^ft /Ufv Ktcro-ttfi^t^ 
^«>y' «9r« if mc «K^M-dAiiVf tutrttm rttS't4K4o-t fttts tmt 

XtPm- 

7S Fomfle ht w%iii t wftipa, prfMuh. Fdrte rittrnyif. 
Maftf. locuturus, ut eis tuto difce- uterentur. Qj^ ^uni ejuft 

dendi facultatem concede- proinifHs fiderent,lbmt mi* 

ret. IUe Nicanorem iblum ve- lerunt. At iUe acceptis (uot 

nire arbitrttus, cenfcenla ce- furmavit, eosque qui mifenuit 

loce remigio inftrui^, fcedus oppugnavit. 
iccre parsitus erat. Cum au- 6 Demetrius Pireeiim 

cem appropinquaiTet, exiliens obtinuit, non omnibus co- 

e cava nave Deraetrius, ce- piis navalibus addu^lis, imi. 

locem una cum ipfis homi- plurimis triremibus ad Si^ 

nibus fubmerfit, enatantes- nium latitare juflis, vigiatl 

quecomprehendit,£phefum- optime ad navigandum m» que, antevertens prodttorem, 
obtimut. 

f Demetrius, cum iBgi- 
nam ac Salaminam in Attica 
cepidet, mifit ad Pircenfes» 
tnuaque mille viris poftult- 
yit, ut focietate ft^ his td- 
¥erfus Ltchtrem tye^um ftru<^ ddegit, easque incfe* 
tatis remis non td urbeo^ 
fed ^uafi Saltrainem vetfi» 
contendere juifit. Demetrinii 
Phtlereus Athemenfiiun dwt 
Ctiltndri ptrtibus fiivebttt» 
Is confpicttus tb tn:c» vi|^ia^ 
ci ntvcs, Stltminem VjetOis 
naYi* S TR A T. L I 1. IV. «41 

MVf • r«A*9 mm-ms tWiHmrnYtr; mrt srtXv srAv^**; 1»* 
/S«mf Kmnxifitm rii nv^Uf, JKy^ ro Xif4tm. juffv- 
xf; )f tiftfioMv' Anficnr^fi rms *AB^n*mf tAfvd-i^?. 4(yi| 
Ad^vdMi ri xn^vyfim m fAfvdY(f«f •(«r/OMf, Anfmir^ 
T^^o-fJfJfCyr*. 

^ Anfinr^if iwdXti^xH XmXmfttfm rn9 h l^vmr^f 
TfMi^ftf^fy inmrif cy$mix»rrm, Xlr^^afimin r^mmyis Mf- 
i^$ i^nK4rrm fmvrh i^fii^H riv . «-^Aiir i|yf i»vr«; }i 
Tln^fe£§^ w^ti^xmr» tmvrt rirrm^ixrtrm t(ff!j ixmriw 
ertT?nvreirBraf. Anfinr^^t ^f^S hmx^rims ifiS r^tn^f 
ttitifutxts ix mty rns XmXmfUfH mx^mt vmfix^rmt «if- 
^trMvrmfy ,uV« x^nfctm MfUti^cfri tmv>iCxSt htfuimr^' 
taFttV • Hr^/jfUMf ris lltrtr^tt rS x^fitS fin wf—^i' 
fmns^ xmry^^tt is ^am Hvffuty mtmunTrmfUttt ^ tfftf^ tn^} 

•Hfimrtf 

11 ^' W ^vtil^tt • r. Canu jjq^ rvtl^ • r. in ort 
vero libri notatum rvtds « r. ut Vulgtft. Caf. Cod4 
rvn^it. Gnnovius bene inonet legenduin : tfptj SHynv- 
ht i r. Sunii enim reli£hi erat daffii. 74 Mfll ncc 
non Interpre^, ixmrit i/Sii^ftnxttrm* 

Mviffantes, hoftiles effe fu- tum et feptua^nta triremi* 

fpicaDatur, atque Coriathum bus : Ptolemsi dux Mene* 

yerfus curium habere. At laus fexaeinta navibus ur* 

iitQui vi^ti naves agebant, bem teneoat, atque ipfum 

teda ad rirfeeum fe verten- Ptolemsum cum centum et 

ttf^eum obtinuerunt. Con- quadraginta navibus ventu* 

Mikn autem intelle^la re, rum exfpe^bat. Deme* 

ctteri claiTem etiam univer^ trius nequaquam par pugnti 

^ ^pulerunt, ita ut mul- cum navibus ducentis , ter* 

todotxpofitaturresoccupa- ram fupra Sakminem It* 

rtt,ecportum. prsconespr^ gens, fub prftcipitio ibtib- 

dttlmnt, Demetrius Athe- nem figens, in infidi» occut 

tiiiiberat.Athenienfesliber- tabttur. Cum vero Ptole; 

*i« pWBconium intelligen- msus ignarus eonim, qui 

tcs, Demetrium tcceperunt. poft precioitium latitabant» 

7 Demctrius Salaminem m portum Itationem commo- 

OMiM;nabtt in Cypro, cen- dtm htbtntem^ tt tpertum 
nfymni Strat. Q. • td» 049 PO L Y A ENI 

rdf' Jnytf ^tt^ttxfif**^ rouf AiyvTrrimf fm,wh it^i w^^ 
^u^^MtHUi y ifcfimXtJtfti * ift i^irmrif yntT^Of ris fixttf 
ri rmxJ^, TlriXtfuuH fith m^ux^ftm f^vyiv, MfveAfirf 
)^ ifri JMXmfiifH ittt)^^^ i$ fr^^p-fimidlirm ^ ^ ivrit 
Hrt^fiMm ^vytfTi rvfi^vyiv. 

ff Atiftnr(*H i( Ki^tf^tv Tr^ttfftinif fit&r»^ «rfMiX* 
IH) rSf w^i^ltfrm rii ftitri xt^v^ift wikttf Mmt^tirrstfj 
ithtti rii h r)i «-«Am, ftk XtcSritrif iin^ttrrd. wtfti» 
tnrttn iifTJif wt)!^ r^ttrtttv w^t^-fittXttt rtu§ iris^ reut 
ftttrm rii Aixtutit» ti fuf S« /cfy«A« ifA«(A«|«»^ «f }f. 
%tfit^ft w^is riif /Uif Tvvi^^fff mirtttrti' m «-^«^«f- 
rtSy rmt Jtmrm xt^piit wuXttt «!v«f^«ff(, rif w^Xiftim 
i^iifitfrt. Av/eifr^fK i\ «fftfXM lC^^<iiS'«y, %jK^n^im rtU 
kiri Aixtux wixmt ^vXmrrtrrttf, 

¥ Anfttlr^tf mfrtr^mrtvt Ammthuftwiti ' «y ftir^f 
mft^trifttf i^( *A(xmi*xi9 ^^ Avxmtf' ti Mmtttiittt i* 
i^tSt ixtfy iiwm^u rS i^at irrtt* fit^ittf iwi^^^tf twnv- 

msf 
fS MC Avnmm. Csfauh. Codd. Mmtumf. 
f 

tdptUeretyatqueniilitesJain multasquc coptas portis ad 

«xponeret, reverfus exerci- LechfBum adduitit. (^«Bcum 

Ais Demetrii fupervenit. et ingentem clamorem tolle- 

fme mora m nayes ^gyptias ^^^ Corinthii ad vo^et^. 

viaoria^rtaeft:Ptolem«us '^"V Intenm prodi^ «. 

tnimrepentefefugatmanda- pertis portis ad Cory^Hcoj, 

bat: Menelausverocumfol- lioftes receperont. Xtii:D£. 

viifet e Salamine , ad focios metrius Corinthum cigi$^ 

periculo liberandos, ctiam Corinthiis portas LedMsoA 

ipfe fe fugiend Pcolemicoco- fpe<ttahtes cuftodiendbus. 
mitem prsbuit. 9 Demetriusadverfti^itfft 

8 Demetrius no£hi Co- cedaBmonioscalhamettJdttWfw 

rinthum proditam ingredie- Utrosque in medio i]|fttt|^ 

batur, proditoribusportasad fitus mons Arcadius Lva»9| 

Coryphen patefacientibus. a fe mutuo feparabat. Maic^ 

Metuens autem, ne qui erant dones non vacabant metii^ 

inurbe, ex infidiisimiptio- quod ejus montis pcihtMi 

atm fiictrtot. abftrtxit toi, ^on habtrent. Cum Bore^» 

irelw.' S T R A T. t,I B. IV. 243 

t A^fttJT^Uf inxili^ ^iA Ttnk ^tS' Xn-it^iraf xtt^ 

«'A^d^s afM^£r r«^vV«( xtn» r« «fMm«r«v rvV lvr;i^#- 
(fM($ »v^ fMi«|ii * •! fth ^txifm^i r«9 «-v^jMutfy vm^fku^ 
w» «« «Jw»*«rf f^* «Ve» ik rvfifimm ttmrtt^xi^/tr^Mf 
m^ «/M«e||«^ Aitfinrft^i ^-^t^Mfimf i^ifvyt rus )<ivx«mtf, 

Mt Anfttlr^i99 %i^VK$u ^^^r Bf<4vr«f srifc^ttff ^oAi- 
^ (Wyyc«Afy* « ^«>» atii^ul I» *0^«/eiJ'«i rwf BM«r«^ 
;c««« rK ^rtlkifiH rnf wpir»>»i' «iii)«xf * Anftnrftcs Jf if 
^(•ffHst rn vrt^eum if(«r»7r^itf9-t, xttrtvXmyn^rat •$ 
'ivtnt) 9ri}iSftn myyiXt^iftmf oftS ^ ^tt^irrd^ 

ifl Anftnr^t^ AviMy 9r§rtiftif i^vrttrtf hrt^Sr$f 
*^M( jKff if ttufimrify tiTTtvrt fi^ rm hr^nf i^ti fti^ 

7^ Ugo rif iW Ctff. 77 S9-fM^^«f i /<to«. 

^hementiftttuinhofteSfcr- burerefttur, Demetrius ho- 
retUT, D^metrius fu^je^Hs (ies antevertens, perlequen- / 
isnlus, portam incendebat* tiiim vim effueit. 
Rtmma cum impetu et fu- 11 Demetrms mifTo ad 
100 in:l4cedemonios irruens, Boeotos feciali, bellum eis dc« 
onmes avertebat. At Derae- nuntiabat. !Fecialis quidem 
ttii miiites inftantes , furore Orchomeni Bdeotarchis epi- 
•c ferro LacedflBmonios fu- ftolam belli nuntiam reddi- 
P^wlant. dit. Poftridie vero Demetrius 

10 Demetrius per angu- in Ch«ronea caftra Jocavic. 
Ham viam reveitebatur : cum Penerruit Boeotos bellum fi- 
^Pirdats extremum agmen mul annunciatumetprcfens. 
•«>tti,plurimos vulnerarent ; , la Demetrius Lycum flu- 
^ecurruum multitudine co- vium rapidiffimum transmit- 
^^fa,in anguftiflimo, dif^ tebat, peditibus nequaquam 
npUimoque loco ienem fub- pervium, equitibus autem il- 
<ii(iit.Moftesinceniumi2;nem. lis duntaxat,qui maximos ec 
ttanfire non poterant. Do- robuftiflimos equos habe- 
Q^ nro currus wnt$ com- rcnt: quadrupliccmaciem in- 

Q^% ftru^m «44 P E Y A E N I 

yim ^^ Mnimrt rS ftvftmrr riruf ri ll^ rS wtr»' 
K £ O. H. 

E T M E N H 2 

ftf^ "iX^^ iffu^i^vt h ^*fUf' fifM^fitcf tt rnf ^vyi» 
muHfttm^ W *^'> MMTuXM/i^fo/iuffy iim h ri^ m^^- 
l^ </f«Ao^dir, T^fTA^f v«7$ iUfci^Ho-tf m rSrw ^nntf 
ri^^uu. ti fii^fiu^u xAvriw •frHy w y«^V«mc 
li» «y «'«Tf T«T« frufirtaf to Bv^fiw, ^« «'^' fUfgmM^ 
iJQifntt fiul^iutf lyvi); ii(r«»f «(v^/Jvvf , ri iwKta «U 
?rir«ri»f. 

/S' Zvftitns iHn nnmf rSf 'Af^v(mrwiim i»f;gi^MVf 
nuTtfl^Hfy ^^ fuburu il 'AfTiyifHi f^s^ TfvTufctcrH^ u 
r^umyu riruf «r«eir, vz-g^^Mms ft^i ivrtf iutxetfci' 
f«V) ^ fitt^i^Hf ixt T«f 0-«ff»«f fft^rir J(f(r«»ytf yrA»v * c-vy- . 
iMtAfrfff T«f «Vf/Cfiwf, fvviryfM il^ rirf ifvrf^y uv^ 

71 F/. «mW trvrf. Cnut, hmfritnf fmrf. 79 F/. «;ki« 
/fff 'Avt. c;^«fit. «fiSMf fuif *Afr, quomodo edflm legk 
Inttrpreti et in fuis quoquc invenir CMfaub. 

ftFo^m exadverfum HuChxs ditas fluminis, tranfituA pe- 
coUocavit. Hfs firadh rapi- ditibus faciliorem prcl|i4ai. 

C AT. VIH, 
£ U M £ N £ S. 

Euments Gtlatas perfe- aliquam manuni in pro^»* 

quentes fufi^bat , imbecilla quo auxilii cauffii latitaiiceai 

corpohsvaletudinepreditus, haberet, a perfequendo de* 

ctinle£Hcadecumbens.Cum ftiterimt. 

non latis celeriterfugamma- 1 Eumenes, cum itH«)i|ft 

turaret, et jam intercipere- ]$ercc Arg;yt^pides }am «0« 

tur, confpicatus prope viam y^s res moliri , duces auseoi 

collem , mandavit iis ^ui le- eorum Antigenes et T«Utti» 

^cam portabant, ut m hoc mates fuperbe fe crga iUuiM 

eem depoherent. Barbari gererent, et venire ad tab«f» 

proxime iequentes, arbitrati naculum ejus intermitterencf 

nunquam hoc Eumniem fa* convocatis ducibus , hoc m^ 

^urum fuiii» aifi magnam fomnium ic i^bat fecunfl» 

|am S T R A T; L I B. IV. «4^ 

Tn{Ut' H Vt f^y tUtviv mmmrn irfr^ttf jufiifHf^ ^^ ir 

^tvrnt 7r^$fC0,^n^4jmi h ^^ff ;cfvri», a-itixrff ^xi^h 
ZpifuiTl^mt iufmri' ifsfi Siy 9rMrir«^c Ttif i*^fft§vty fttf 
h tSf x$tfm 40^ fitwt^Kmf- it^^elf , i {• riif fima-tktiulf 
«an^fc* 4c^ «MtAM» T«t;TJ»F fUfm *AX^mfi^H nMif^. «-fir- 
Mffnrmf «i M«(xff}m$ ri» 'AAf|«?l^9' j^ cvftfiihivrmf 
» Tttf fimc-tXixMf ;^f9/««r«9 rieD»«f mmrmrKtvmrttf fimrtXt' 
^t W ^f«w» Xi^^^^ fimrtPuKut ntK^rfcnfuuf ' hri ^ 
T»T8 x^vrSf ri^mff $x«rrm hmHnfim fimrtXtMf' i^ «- 
f« WF 9^«Im •wAju , iK^ /«V<»F ' rKihrr^«f , i|^ jr^i rff 
V»« T^i^ttf x^vrif' hri ^i T«t;rw trx^^iU j^ A^ 
^««rr/J» j^^rif' ^ XtfimfMrif) i(^ ^vfitmfcmrm tidHn'' 
^f^if W J/^f»^ i^v^Ss ' S** Aioy If rti rjpjF^, f^* 
«r •< ^mfTH nYf/^m finXiitfr^ «5) ri?» xMm yr^mf/- 

ftmrm, 

tO MiH u ^h» ^tr^Hnfitf, KHfif m^mrif ^rtr^a^ KtfivHf, 
intermediis omiflis, <ju« nec Iftterpres ag^ofcit; fed tum 
neceffario cum co lcgcndum, « >^ ^^r^". '<i Mff. 
<f h 'A^J^mfi^ 4 fimrtMvf h fcirm r^mrr/ri^i^ Jr^». 
i^^ftfi W r«v5|, rxvsrr^tfir if;^*»». cum quibus con- 
fentit Interpres ; quare ▼itf gtto pnrtulcrim. Mafv. S3 MiC 

N vidifle : intenmnans,t^ lum «dificandum dcKb«rato 

nmos getcretur, communi- confilio curarunt, fcdem au^ 

womnes.ui pencutomven- ream regiis omamentis ini 

attof. E»t «utem cji^mo- ftruaam, atque in ea coroi 

SLwT^*'''** ^"«^«^^ nam auream regio diademti 
J«™« feaens m tabtmaci*- ». «,.«j:^,« . «?;„«*« r«^««* 
lo, fceptrumgue tenens, !► *' P^^'»»?' ac J^xta fcdea> 

«>««impenibae, nequodcom- P"^"*» «^ «"J5* ™?^ "*««r 

mime vel wgium negotiiuB ^ auream, f^pfr hg|K auk 

^ regium tabemaculua ^ twdwm ^ tlmribuluA' 

tisnfigerent, et hoc folum ap- aureum, atque diura»fiifiituft- 

P«jUrent Alexandri tabema- qut odoratos. Itcm fcUas ar- 

culum. Adorarunt Macedo- gentcas ctiam in tabemactt- 

^^ Alexandrum , et regiis Jo, in quibus duces d« rcbu^ 

P^cuniis rcgium tabemacu- communibus confilia cape- 

Q.I nnt. 2^ P L t X E N I 'i 

t 

fuirm. *T«vr» ftrt^ xUr%(nttvicrayrt. tifdnt t) rjf 
mvrS inaitw iV«e» '"^C* *"^ *AAf|«»>^», j^ «<^ «Ja^ 

^'83 r%t>rtiftimi\' ^t^ f^ivmyik rSt 'A^^v^airTittiV^ 

y' Ei//*fwif ff T^ nifo'/Ji TiJf r^nirmi l^uf »»•• 
rbvKfrs Jif/Mty^y»/»*»»? •Vff , jQpt) 5<«w^f , ti^^txii f*i 
wt^ttnriri^ wSirtif rnf iytf*»nttf^ fjr«r«A«f «^HMy«f i*« 
M^« 'Ofirr» Ta «■j6Tg«5r« T?f 'A^/tafittf yfy<«^/«(vnf 
Sv^t^f y^ififMfiy h^iSf^tf tii 'OXvfcyrti^ fj 'Htrw^ 
%»rtXB-Srtc rif mif ttyHJrtt Tdf *AAff*fJ{», ^4 ^««pc 
^S MtcKthfittf lix,^ tJo-rif^a iftuft^iffo^^^ , MttiaUm 
rmktk Mcia-wmi^ TitvKtrH /uif f7rfA*9-*rr«, tii» Tt *A- 
Afjjw^^a /wie« W ^*" «*•" /**«^'^ »'*A?f ihfif w X*- 

Sj^ C«iit. ftvrifoh:. «4 Apud Dio^onim> unde Iw» de- 
(cripta videntur,, non eft fittu0%y fed Kv^i*^, Cafiuk. • 
85" «. c. iAebKtUfi^f' i^tu^t^itrH neutcr i^ofiat. 8<Kec 
MS^ nec Inttrptes fit^rtxUf «snofcunt. 

rent. Hsc ad di£him mo- nibus» metuens ne utuver- 

dum «pparabont. Eumtnes toiimpcriumad fe transfer- 

verp fuum juxta Alexandrr ret, litteras protulit, quafi. ab 

tid>en^culum erigebat, aUi- Oronte Armeni» fttrtpt Sy- 

que duces ex ordine dein- rimcis charaderibus • fcriptaSi 

ceps. Sic accidit, ut £ume- ih eam f^vitenriam^ Oiym- 

njBS ingrefTus, omnes duces piademexEpieddefcendere, 

exctperet: cum quibus An- «t Alexatidri iilium «dduce- 

rigends enam erTeutamates, ^, atque vi Maoedoniam te- 

Argyrafpidum duces , com*- nere, OdTandro fubkto. Wt- 

meaDant, li rem fpeiftes, ad cedones bis awHris , Peuce- 

lumenetti: fi bonorcmr^ tem e memom depdue- 

Aiexondrum. Y\3t\tz Alexandri veto ma- 

'^ 3 Eumenes cum in Per- "trem, eiusque filium fummm 

fide milites viderera Peuce- fcum voluptate ct gaudiopro- 

ftefollicitarivinoctltrgitio- mulgarunt, 

."...i . . ^ "' '' 4 3Eu- S T R A T. L I B. IV. «47 

^^ ITfvMf^f TtifA-^mi nyyetM» Evfum* i ii rif.iyt' 
(tUmf iKiXivrt wzrm^ ftmm rSt ttim waim^ wvf h 
«yycMif 'ix^fVMi ri fOTiv^ TJif X^i^ W »irirrtt 
9i(U9invrMnrtif iirl rci^Mi ijlii^fUtfirtt ^ ^^ iurirrtis 
WK iXbiKMf •0'tfv W;^M$ •iium^ vAv* \%tnifl jutvreyy rm 
Xk Tvftl xMHty wfMms fttf ^vXtttcif itt^^tXn^ itvriftCi 
u iXMmty r^imf $1 fux^i, wttfriwmrn' ii rnf f*if^ 
f*t Jjm^tr^ T^ttftwiiim x^M-ffMxfvey. rtwrtt tfSmf ti 
wift T«» 'Arr/y«Mf, ivffurmt rvfix^af rm Evf^ifH r«f 
ivfmfctt mwtwmy. t(^ fcii ^ti^firmfrH mAd'»*, mX^ 
•}«» irfmtrtm^^ rnf i xMnxJ^ftitm iwi rm wMftitn, 

i Evfcinn rif i^^ttrttirtci fiaXtfcifiti m^irtia-ecf rjv 
«nrxsviy TiMr wXifdmt^ iwir^iwify ii i rv^i^* 
irA Y im fTc<d-iv, ivrif wift^tci' t»i rif wXifciHi^ 
v^tHTtf ivrtii T«v iwto-iciviiii -^fv^rrnf' itorrti «j rfm^ 
nSritf ^vXmKmf ii-^tcMriftCi j iarirxitrr^. 

%f MfT. '£v/«fyi|f wifa,-\ftti «yyfiAif «vrf . 4iii ' x, r« A. 

«t M(r. Ztmrifrmi. 

\, ^ . 

4 Eumenes in Perfide co- ut imitatio yenim caftnime- 

piis dimifit vicatim hibema-^ tationem referret. H«c cei^ 

tum. Antigonus hoc audito, nentes Antigoni milites , o* 

viam ad eos cum infefto exer- mnes copias ab Eumene con- 

cini adfe^bat. Peuceites tra^as in unumf locum arbi- 

miffis nuntiia certionem £u- trabantur : ne^ aoft in eoi 

menem fecit. Precepit is ve- impetum facere, aUam viam 

ro, ut duces no^mo tem- eapefTerunt, qu« ab hoftibus 

pore cum fuie pueris ignem non tenebatur. 

m teitis ferentes, fublimiora 5 Eumenea mifitea hofti* 

^Sionis loca, et e longinquo «m impedimenta diripere 

confeicua equis peragrarent paratos deterrebat, et non 

^ iepraaginta ibdia : reli- prodciTe afiirmabat. Cumve- 

^que inter fe vi^ti cubi- ro peT&adetenonpofiet,ip& 

torpm fpatio, plurnnam mt- - miut ad hoftes » prcmonuit- 

teriamincenderent,ignesque que ut impedimenta fummt 

^erent prima quidew vi^- cura tuerentur. Milites cott- 

lifl largiores, fecunda tenuio- fpicati prsfidia ^rmiora m • 

'tSi tcrtia prorfiia eittles, fic pcopofko deftiisniAL 

0^4 cAr. ut. S4f POLYAENI 

2 E A E T K Q 2. 

n x^trH- «r« Jf Fi/J ^^ ^^tietj fl^«|ff i^Hf ^® liJf» 
fi; r«f vVf^fBMif osrf^^AfVd^fly. •< /k» 'Arr«y«yK r(«r«- 
wtiivHrn tiftisrXtctcfcim, XiMvtc^i il vr^^virtc^n rug 
" tivrS r^risfTtuf ^^ 'tvlrXMs iHsnno-atfy t(^ K§tf*n^fotf^ 
ri rxn^ rns rij^itf pvXtUa-trrtn, i^^i nf fitt^v^ 
44 ^h SfAft/xttM' x^M^vAd-^y M-x^^M-ftiHt y j(0t^ rvmrteyfU' 
9t. «I }f 'AmyoycM4 xtcruXn^^ims ««rAM, ^ Vff-vv- 
rmxruy rttfxJM^ rtii sr«Af/t(M/( ri flx^f tiMxtct. 

fif ' Xi?iivxis tcmr^xTTihvi Anf^nr^i». ixtH l fth, 
fUytc ^^tfSf Xi?iivx4i' timyfttxtif ii r£f x^^tcyfcirm 
A^fcnr^i^s' fv^ if' tloji fvxrtfctcxi^^otf ^nfcvr^iut tis 
^^ f^ hrtfJtcf rt xtcrtgytcwfcifm' 9^tl^ifAti$ V9ni»««f «i 
rgtcttSrtUy ri XA^iXt^ti» ri rns hr&ivittq i^ottsf vri- 
mf IAW-iJk fxj«m(* «i ^Xf ^h ifMUfifunt iw^u^tw' 

... * AiTA^ 

f9 Scribe j^m:«m. Cafanb. wfoiiet. Cgnt, 90 Verbum 
l»v uterque\)odex non agnofcit. 91 h i^Mt^. Caf. 
9S '£|iKviMMVf. conjed. Cafauk. 

C A P» IX. 

S E L E U C U S. 

Sekucus cum Antigono cumvcnti, inermesctdiffipt- 

l^rifiltuiB commitcebait, ent ti, ibmm vi£lonam boitibus 

.pugna equalit. InRtuente dederunt. 

vcro mQ»i vifum eft vam- 2 Sekucus contra De- 

4ue confli^um.in pofterum metrium caftrt figebac Se^ 

i^ ^Utfenre.. Intcrea mili- ieucus quidem mwuim ani* 

ttes AntiKfttii amis exuti» ctr mum hajlMbat, DemetcLiis 

ftrametaDantur. AtSeleucus contra rebus deiperads omni- 

prscepititttsmilitibttSyUtin bus, fub no^e ikmdt pr«^ 

aimts.coenam ^mAvent, et liari, (berans fe repentino 

^ibmnum capereiu;, ttque a- i^tu aliquid memorabile &• 

ciel iigaram eonfeijvarent. ^rum. Milites promtiflime 

'Sammo mane Sdeucii acce- morem gerebant, ct inipe- 

«defaMnc «pmati, acie inibu- rato incurTu fpem alebant. 

&au Aiiriymti v«ro cif- ^ ineti amabancur» Mt^ 

.- * .H ■..> i vero S TR A*T. t I B. IV. 349 

fitwi}J»' (JTw Sf n?^cfy nyyHXmf rng yvxro/ot;^/»* nvi^ 
wmfibrtavnf ' XhjvMf iurt&s ficn rnq li/rXirtits r:£f r^it- 
rntrSf i^vri^» rm ^^/ttitn n f^do«$ yiyo/r*, ^'^•<rireC' 
{f rtltf fUf a-«A7<y»r»; r* «-•Af^xAv mfuwKif' r«T$ (^ 
r^Mr^tf^flEif &9'?n^9fiif^ts «A«A«^oy fiiytrof tKtiff }f «»« 
ri* xhtrittf %Zf i/ttfiaXeif riti wtt^Srt ^pvyufts' o^iif 
vAv/Mrr^Mf TFt^tXatfiwtfcifnf wv^i ritf r^tcrtatfy rm rttK* 
^-f^ wt^inXi^tUfnf y iXmXtf^fMf iy^^Hrmfy tSf «m^rff- 
^xtvttTftifnf y i% l^xffnrtf isrt^ir^ttf, 

y S^AfVJCK rSf Anftnr^iH rftortttriSf t&vftttq ZtttxH' 
ftifttf y TvV ttf^^mitrtlTHf rSf vwttmrtrm fs-iAf|«^ir«f, 
^0Jt w^t^tt$ kxi^ttrrttf «xrti itti rtf^f ir^ttwS wtt^i 
whtvfif rtif wXtftittf fittii^tny mwtffif^^tt^ ri ^^mm^, tift* 
fiimy Mix^ ^ fteuftr^ Xnri^xV ^^f^f^^fTt wttfttftiftt' 
Tff , htfifUfm wXar Sm fittrfXH fur^t^Hf,^ f^ fittrr» 
AfMK ftnrixH^ iir i)art^ftifn< y «AK«f wm^Hrm' rirttf «- vero fcutaii l}«nitmi duo ju- 
venes cum in priinas Seleuci 
excubias inciailTenc, rogt- 
runt, ut fe quamprimum ad 
regem ducerenc Qui poit- 
quam veniiTent, no^himique 
pradii apparatum niintiafTent, 
metuens Sel^us, ne ante 
hoftes prxfto elTent, quam 
fius armandi facultas daretur, 
tubicines claflicum canere 
)uflit. Milites vero inter ar- 
mandum maxima vociferatio* 
ne exdamare, et unumquem- 
jue in fingulis tabemacuUs 
if^nem prsfentibus farmen- 
tis injicere. Demetrius cum 
igni circumfulgere exerci- 
mm cemeret, tubicinibus- 
que circumfimare t ac voci* ierttionem edere, exifH- 
mans apparatos ad pu* 
gnam eUe, non audebat eoi 
aggredi. 

) SeleucUs, cum Deme* 
trii milites admodum timidi 
ejflTent ac trepidi , fortii&mos 
ex fateUiabus delegit , et t- 
lephantos o^o in fronte pr»- 
pofuit , per anjgufhim fecef- 
fum ad latus hoftium ince>^* 
dens, abie^ta galea, ;naj;na 
voce excumabat : Quoulquc 
tandem infanietis , pr«ao- 
numquedominumfarae con- 
fie^m (equemini : cum apud 
regem divitiis aiHuentem fti- 
pendia merere poflitis, et rt- 
gno non in fpe pofito , (ed 
prcfemi perfim His auditit 
^$r pleri- 250 POLYAENI ^irmv^ii 0fo$6r« pvXecrrntH ' rSrvf ^iirav^vXainM 
AvG-if<MXfi9 trtt^t' fAH Ivfifttwi rtft ilx^ttf ixv^ttv «rifi» 
iXHf^ fx9^vjf rtixctrrti ixMrif ^tia-Hf r» «TAviem Ofi* 
)rrey. 91« tfv ^i:^ riSf r^arittrSf freXtsJff hrtd^vftU ritv 
iKttrif rttXttnm' ^ rm Gid5«Tf jr^iq rif r^ttrtttrtis 
Wf^itt >(^'^a/Bos' i fcif ^f «^f «-§011« • fr^Xt^i Zt ir/a^ 
$A*r^f iflrtTifaft' rHttvrnq rtt^ttxfli «r»j, ^'^tto-tti^ii^ 
)«T«$, %rvKtltt fVKrttf ttfti^tifp tirttyttyttf SiAivxm, J^ 
itt/Kif ivrm rii ^^ttv^Ui. 

§ XiXiVMi Anftftrfiit rfttr^TiiivwFf u«« r«7f A«- 

'imiff^i Avcittf furti vStMf Mttiu^tft^ hei rtt •^n rt& 
vfri^Kf4ftiftt riif ^AfutfHttf frvXiit^ ti rkf irftmif tfuMm 
wtbirSrtiff ir^trtil^tti vrvftt MaSrtif vrcJttM, AnftnrftH ^f^ 
KttrfiXnfifUfMi i^St T«( rUrm^ rn$ v^hm r»imt «- 

«'IT^M^fTO. plerique hadas «tqtle eti' 
fes tojecerunt, compiofis- 
oue lAMiibus Seleuco accef- 
ierunr. 

4 Selcucus Sardenfiuin 
•rcem oppugnabtt. In ea 
Theodotus pi*cerat cuftos 
thefiiuriSf quod officium ei 
t LyCimacho demandatum 
flierEic. Cum arcem ob mu* 
nitionem capere non poiTer, 
prochmari ju(Tit, fe cencum 
tidenta daturum ei, qui Theo- 
dotum occidiffer. Unde fa- 
£him tft , ut et milites mul- 
tos centum talentomm cupt- 
^ras invaderet, et Theodo- 
tus valde lulpe^os haberet 
milices, ac ab illis fibi me- 
ttttret. MxQ igkui: ne pro- diit quidem in publicum* oli 
eam caulfam. Vul^ vero 
molefte ferebat, ubi fidem 
non haberi. in hac omniua 
perturbatione.Theodotus an<» 
tevertens, nodhi porum tpc- 
ruit , et introdu&o Seleuco 
thefauros ei titdidit. 

£ Seleucus,Demetriofub 
colfibus Tauri caihraraetanie» 
metuens, ne clam Sytiam ver- 
fns difcederet, Lyfiam cum 
magna Macedonum manu in 
montes Amtnidis anguftUs 
impendentes milit, qut iter 
ertt fafturus, mandans ut 
plurimos Jgnes incenderent. 
Demetrius cum h^c loct 
prsoccupata effe videret» 
profe^one deftidt. > 

6 Seleu* # S T R A T. L I B. IV. 251 

i^m TvfximH ^ivymy *AfutxTtim rS nysftim ^^ rih 

fi^ tc^i^srw iitXtpifS vxifMert* «rei Ji «■•AtJ ^Afl^-of 
wv$^y&vt 'tTnrit^ j^pc/ wt^St' roTt rjn^ fima-tXtxnt roA«y «- 
fm?mfimf imvrif rtli rfttr*Mrtug 'iinfyf, 
K E 4>. I. ' 

n E P A I K A 5. 

}« ^•XtiO^ MmKtiom Ma-Ktm ^«y^^'> ^ «i Amx«i ^* 
r^«fir fAar/ii sr^^f t«( M^X^^ ^^** «roA/^m^M' f9rix«- 
^vxfvVftT* srff^^ AvT{«nr, f>Tc<A«(^f«f rf xilfVKi fff-tfnfA- 

i?SbM -^fivHf rii fl^;g/««A«Ttff wrt^iVM, »i hn Mttl^tii^ 
iff msF$yfifrtf rif ittc rm Avr^A^y ctmifimSy tvr^fcin- 
^«.sTfof T«f /««;t'^ fyfviKTo* 4V( fy ^y*r t« 9txoi9 i;t^«f*> 
f%f r# ••f{^fr9'«y. 

. 93 Scribcndum forte rnt fiaetXtxnf *kiiif»y^ajb. 

6 StlieuGVLs, cum in Ci- ad habitum amigeri accom- 

liciam fugiffet e prcHo, quod modata. Poilea cum magna 

cum barbaris commiftrat, ut mulcirudo eduitum, pedi* 

«e amici quidem iittellige- tumque confluxiffct, tum 

renr, eum cum paucis fe fu- recepta ftola regia, fe» 

gp mandare, Ama^onid du- ipfum miHtibus con%icien- 

cis reKis jam «rmigerum fe , dum agnofcendumque prs- 

«i£e buiukbat, fumdi Vefte biiit. 

C A P. X. ^ 

PERDICCAS. 

Per4i€cas, lUyriis et Ma- Tcveifus nuntiaret, Illyriod 

ctdombus bcMqm gefenti- redemtionis pretium non ac- 

bus, cum multi Macedones cepturos, fed condemAatos 

caperentur vivi , reHqui et- captivos morte affe£(uros. 

. iam redemtionis fpe ad pu- Macedoncs defperata ialute 

^ |Ram minus alacres erant. rcdemtione obtinenda,*auda- 

Quibns k^ationem inter fe ciores ad pugnandum redde- 

de redemtionis pretio mit- bantur, ^uippe quibus in fo* 

tentibiis, prsccpit legato,'Ut 4a vii^ena nuus pofita ciec 

? Per- aj2 p o L y A E N t 

mTfiiftim^ ;{j«eWx^«ii Kmnrirt^^ ix*t^'^^ W «»**'* 

i^f ^^ «*fTi^«^T«^if xm^Hi ris ifTiX^^^f. 
K. E 4>. lA. 

K A 2 2 A N A P O 2. 

9rf«f iftwTdi jc<ft««n9-«'$ «^tJcyTflft, rfx,Tfn rvfiXMfitr' iwTrXw 
rvii 'ArrtKiis ^^ca-tTrma-ttr^' fiixb^crrt H ivrof rS trxtC' 
f«{ l^i^ouyuf jTfmAS-flW y^eififidr&^i^f ^ Witvxt y^tifc- 
uurx ^tft rHf h MecKticviet piXmy «f M«xcl«y«y mvrif 
K0t.xivrm U riif fieto-tX^ect hd riif «•^•V TJcXvc^i^x^*^ 
;5^y»!»* reivret dfetyvHs Keir<rcciti^y ^euifis9($^ ^ift^at- 
in^ %^e>fro. t(s^ rev NtKciu^ec Tec^enTrifc^cvret kntTreta-tc^ 
fcim ivYiyytXtG-etr; 4^, yw» , i^n , ti)SbMf ifcTf m{) rSftf 
^^etyfceirafif iri fiii?^tvriaf i(^ Ktfij ff^^ ^«» M^*!* 

^ttirti^ 

94 Scriben4uai im^t^ij^* Caf, 

3 Pecdiccas cum Chtlci- Hercttores regium numi- 

denfibus belluno gerens, de- (ma accipiebanc. Cum ve* 

ftitucus argenceo numiima- co ex^a fines nulli eflet 

te, ftannum ere mixtum ufui, pro his regionis fi^ 

fignavic , atque ita (tipendi- frumenu tc firuaus reddi- 

um milicibus fuppecebac dit. 

■ ' C A P. XI, 

C A S S A N D E R. 

CftflGmdarNicanorempr» capeflendum trceflcfc, pro- 
iidentem Munichi» , et ini- pter civium in Polyfperchon- 
«uo animo tdverfus fe tffe- tem odium. Hil ledis, Caf- 
aum, d(do cepu. Etemm fe ^^^^^ l^tabtfndus atque hi- 
44fc«(rurumexAttic^^^^ laris foaus eft. EtNicano- 

I^iSr^S:;;^^^^^^ remcomitantem complexus 
rius litteras reddidit ab ami- gratulabatur: et; nunc, aje- 
cis, qui effent in Macedonia, bat, nobis dc akis rebus coa^ 
quarum h«c efat fenteritia: fultandum€ft,acde oommur 
MicedoAM fum td rcgnmn ni fcn^tia impcnuoi ordi- 

ntn- S T R A T. L I B. IV. 2f3 

iiMTe^mfUf'* TMSrm xi^m iwv^,^ irie^yjtyfir uvrif Hf rt- 
wtt rm vr)mrUf tixtihy ^f ftoff srffi ftv/i>Mf tCTrtffi^ 
rm hmAsylfum' nf J* •»■) rnt tixUg ^^•Ktx^v^fcim 
A«;^f V9rttrjrtrt!fy ti rvTitMfitmq K«x«y;(« ip^i^kif' K.«a-- 
r«fl^t« \n ^m^xt^f** rviiytty$f iKx)anrUf' ^ TdT« 
fiHktftimi tcmvnyt^nrxf NtKtif^ti mr^f^i' ir«^« It rif 
tuuftf rSf xMTtiyt^ttci tw Mtifvxftet ^^ iftfx^^io-tcrc, 
Hsfitcft^ti tiog£i ^tXtM i^tco-ttrrtg irti^tcfiftttf ^ ^ecvtcrtf «i 
i^i riif fxKAqa-/«e( tctcn^n<(>i<Fufrt, 

fl Kirrttfi^tS iftS fc€f &ro>uifXH "LtcXtCfcTftc y oftS 
i§ t(p!f A^ftuts iftcvfctcxn^' fiKtirtci r^ fxvfttc^^M coSf 
fmr *A^vtuttf «Af JAcXtcfUfim tcft» Avr^*»» tc^nxi* ^v^i- . 
fCffM ii »i Ti|y Jltc?itcfc7ftc oixSfm tr^twtx^^tirtcf Ktco-rif^ 
)^«», mtrtvrtcfnf tcvrS rn ^tXtcf^ftt^tu. 

y Ktcrc^f^^of 'OXvftirim^tc xtc^H^^f ii Uititcf* rnf 
Mtcxstiotitcf y i^tXti^KH troXiftti. UoXvo^i^^f fvxrttf 
Ih-tfff^i ntrmxtrrn^n irXnrtof vfo^ftSrtcf.* nf hrtj^iifttf 
rn» 'OXvfcsrtHtc ^(Hr^tin Itti y^tcfcfctcrttf ' o y^tcfcfcecro* 

<pi^of . 

9S l^iilgita ox,v^i^tcro, CanU ittxv^ttrtcro, hiterpres vi- 
detur iQgiiTe «Mrf;^M^«r«T*. 

nanduni. Hsc dicens, taci- ft CafTander eodcm teni'* 

te perduxit eum in vicinam pore Salamineni oppugnabat, 

auandam domum, ac fi cum et cum Achenieniibu? navali 

iolo de rebus magnis et ar* - pralio confligebat , parta vi* 

canis difTerere vellet. Erat iloria, omnes, quotquot cum 

autem in domo manipulus Athenienfibus viceraty Sala- 

(atellitum abfhrurus,qui com- minios line redemtionis pre- 

Srehenfum Nicanorem cufto- tio miiit. Qua re audita, qui 

iverunt. Caflander extem-. Salaminem habitabant, fretj 

plo concionem convocavit, humanitate CalTandri, fe ei 

lisque qui Nicanorem vellcnt dedtderunt. 
flccufare, poteftatem concef* 5 Caflander (Mympiadem 

fit. Interea dum in eum cri- conclufam in Pydnam Macc- 

mina conferuntur, Munychi- doniae civitatem, bello oppu- 

am recepit. Nicanori ve- gnabat. Pblyfprerchon nodhi 

ro , qui multa fcelera connii mifit navcm quinquagintare- 

jus ct fas iicenter patraverat, morum proxime appellen- 

raortem in coneione adjudi- tem , Olympiademque uc 

carunt.* eam confcenaerct, per littc», 

rai 254 P L Y AE N I 

ir^^iv f(p* ij» i^-f AMt^- « Jf rijf /«*« fJr<«-«Ai9f iT^^ttytrfar 
fnf-rn (T^^etyih rr, TlcXvc^i^AiT^s ixiMvrn ttvr$f HcnU" 
fMcoif' f^n fU9 TM flrj«#-«5r«f *f Kisr<rttii^09 Ttivra tyvit^ 
t^ i jMfy M-ixcjmart' Kti(rrtifi^«s Sf xff ^trmMfrn^n 
rv».et^s^f, ivoiau-tf ii^ean' 'OXv/unruif vmvrnwm r^ 
r^^<tyih rf\ n^vrfrtfx^rro^ W ^**^ yC*/«/**^ ^«* *"•* 
>ld05 v^oO^Srtt fVKTSff, ujc •«^«ff"* T*» «wwwii^fl, 
^S ^n f&H ndAvo-a-ff ;tijfTOf f|«a-«w4»»^*$ , i&rvfinrw , 
j(^ «-«geS*»!» teLvrnf^ W ^* <*^*' ^* ^^ IlyJwMf 
Jfiaovecfd^at, 

r%A»f iWf i!/*iC«^ ^En-iiftfH^ riif ^vfetfuf ^^ i/V#y^«4'«C, 
iWf«f i^ «ri^«f «rf/i4'*^> «eV^W ic^^^ v-^uA^tf »&«- 
fiifiis f»-! TA>f o^tttnr 'l;«iw^/5o5 j^ 'ATWOfry/ Jof , ^^^ »*- 

Tl»^^0»l»Vl*«-«»' T#K 'lE.Vt^tCfCfi6tf. m flh h fOfM-mfTH 

mrtX^Xv^ifotf Kwrront^^oy, w^^^t^f^itui wf^^ix^f' • >• ^ Mff. rif riltf%t fic quoqyc Coid. Ctf/d«^. ^/riwJi 
CflJit* 9^ Cafaub, in margine u^ix*n, 99 Mfll 
^cum Interpret^ «i«-«y^«4«^. ftd legendum cum C«/i«>. 
w^r^jc^v^^?. 100 Legendum cenfeo rtii a-vfif^mr»-' 
rjK ToTf *£«*. vel r«Jf t«(vt« ^fwnr. Citf, 

rts hortabatur. Tabellarius ret, infigniter doluit, ct fe t 

captus, et adCaflandrum ad- Polyfperchonte quoquc de- 

dutSius, confitebatur, qua de ceptam exiftimavit : atquc 

caufla miffus eflet. Ille litte- feipfam, urbemqite Pydncn- 

ras, obfignatas Polyfperchon- fium Csiflandro tradidit. 

tis (igilloj^^eum intro fcrre juf- 4 Caflander ab Illyridc 

fit, ncque dicere , quOd Caf- revertens, cum abeflet unius 

fander ea^ legiflctt Qiii cum diei itinere ab Epidamno, co- 

intro ferret, Caflander na- pias equeltres, pedeitrcsquc 

vcm quinquaginta remorum defcripfit, iisque miflis inccn- 

interceptam dc medio remo- dit vicos excelfos, pofitos in 

vit. Olympias habita fide Po- finibus Illyridis et Atintani- 

lyipercnontis figillo et littc- dis, qui cum Epidamniis fc- 

ns, fub no^cm ex urbc pro- ccrant. lUi dilceflifle Ctf- 

grefla, cum navem quinqua- &ndrum arbitrati , progrc- 

gina remorum non rcpcii- dicbantur cx urbe , 'colcn- 

"" doquc S T R A T. L I B: IV. 2^^ 

irs^uts t^jUf Hte^iXAmif «»^{«'9 tur^xim' f*s^ rtU jrv- 
Xttf H rif 9Fi?it0f inf^fiUfti^ tv^m^ hFHct^&m ri$f 
*M9rtiMfit949 umrir^u 

K £ ♦. IB. 

AT2IMAX0 2. 

Avrifitax^^t Aurtt^mrZf reti etTritrKSvcc? oi-x-^Mcrirrm 
tf ^n ^^is Anftiir^v i*^«*;t*I ^^^ *"f$^ Amtn-^aKefy ^d- 
finB^^i fin T» 'fttnt^ifirei9-ii •< ^tt^^ttpet , nx\ret ccret H^f 
isr^xiretmi ^ 5r^«y«tyA»F tttntii «Ja» rS x,^^uk6s ^ ie 
M rtrtfttr^Uf y riif^ififM ^Hi ei^ixrtinf ayrnvrui, «V«v . 
Sifi^i inmtiucry^bifi. 

fl AwifMtyjki ' Aft^ifriktttf K^ttrnd-ttf 'Af^^ctYtt^ 
irf»iciff4Sy srtXtM i(^ /ntyetTkct ;i^«e#Mr«c^ive; «f'»'*') /ttti^tfct 
ii tj^wj^cfMfCfj ietf t*s rtif Arietf cturSi rvmx-coi^ftnris» 
fjTW }f «'^•< T«( &^etic(icuf ^u^euf iymrcy s ftrin «-«v- 
rat iret irtiyx^m ix^f «f>nAiT« * . «^«^ i^ eivrif flet" 
retBtrets evxixrtiftf. 

* y Av- 

lOI «t(< Xeifi^etm, Mff, , doque niri operam dabant. erant» cepit? cumque por^ 

Ac ille occultis copiis exci- tas urbis patefadas repe- 

tacis, non minus miUe vi- rifTet, ingreilus Epidamno/ 

ris eonim» qua extra urbem potitus elt. 

c A R. xn. 
LYSIMACHUS. 

LyEmachus, cum Auta- a Lyfimachus, cum Am- 

mcie fuis impedimentis fpo- phipolim cepiiTet AnJragathi 

liad eifentinpugna cumDe- "proditione, mnltiset magnif 

mecrio ad Lampfacum 'fa£b, eum muneribus omavit : 

metuens, ne quid nOvarum majoraque promlfit, fi inA- 

rerum inciperent barbari o- fiara fecum una proficifcere- 

mnlbus poireflionibus exuti, tur. Poitquam vero ad Thi^a- 

produdos eos extra vallum, cias anguitias deventum ef- 

canquam «d frumenti diihi- fet, non folum omnibus bo- 

buDonem, dato il^o omnes nis , qus poifidebat , eum 

•d unum interfecit. Eranc fpoliavlt: verum etiam tor- 

univerfi nmnQro qmnquie» ^entis confeftum , vita pri- 

aiiUc Tavic. 

5 Lyfi- .2T<J P O L Y A E N I y' Av^lf4M%*^ *A^ifm§t riv AvT*xUrr$f irfif TUM$§t4 
0ri r«v ^«T^«i<M fiiU-tXenn Km.rnyn , . 'iV« Y^mfurtimi ri 
fittrtXtHC9 fiei^uKtw wp^rmr» ^tX^^p^in^ #vr«9. Ifrctf ti 
rif 'Afir^ftt tXao r» fitu-tXtKii Xitr^if «ri '^* r« 
'Ai-vxS ^-ortc/nS^ ^ ^y r^isn^ttf T«y /3«riA«x«f s*!»^!- 
d^ifxiiiy ^«^« T« ^MT^My iO^Af ' Ava-t/tctt)^f irtiftfiffSf ij*- 
irA/rtfrS^fli/. 'A^/r«»y /«iv <pvyM tl^tx^uo-ttr^ Hf rir 
^^^ 2«(^$iK'Arf* Avrifctij^df it Tlaffimf »M,rig-j^f, 

K E 4>. ir. 

K P A T E P O 2. 

XJSifM MtfitiWi ^^4 rfinif tivrm ytffOfni vyr»x*^i^* 
«'«(iiyytfiAiy ' Im }f di* Tv^ft a-^tH^f M fUCK^if \*i» 
Htnrtf itc9tfUf' ia-tifcviHf tcftcr^i-^^/xvr^s ififitcXeif rttf Tv- 
^itts. avriteM }« «i fiif i*tix6fttg t^tvyw' «i }| ^vy«f-* 
rif i^iWicM. I 

% 
101 Iiitcrpres Icgcrat 'A^irifin. Mafo. mavult 'A^iV/to, 
fed #r««« vidctur cflfc adje£livuni. loj MfE J^m^- 
itcut^f. 104 Mlf. T^o rns. ^ Lyfimachus Ariftoncm 
Autoleoncis fiiium ad P«o- 
nas in paternum regnum de- 
duxit, ut cognito rcg^io juve- 
ne, benevole et amice eum 
cxciperent. Ubivero Ariito- 
nem re^io lavacro in Ahlti- 
bo fluvio lavi/Tent» ct men- 

C A P. 
C R A T 

Crttcrus, Tyriis Macedo- 
ncs in muniendo vallo occu- 
patosadoricntibushisque fu- 
gientibus» mandavit, ut lon- 
giuf reccdercnc Poltquam 
vcro Tyrii longa pcrfecutio- fam rcgiam more pttrio ap- 
poRiiflcnt, Lyfimadius A' 
gnum fuis dcdit, ut fefc ar* 
marent, Arifton corrcpta fii- 
ga ad Sardenfes cquo cvafit» 
Ita Lyfimachus Pconiam ob- 
dnuic. 

XIII. 
£ R U S. 

nc vchementcr ciTent dcfiiti* 
gati, .(ienum dedit fuis» uc 
convcru in Tyrrios impctura 
faccrent : (tatimquc pcrfe- 
qucntc9«(bgcrunt, ct fugtciH 
tcs pcijfccuti funt. 

CAP. XtV* S T R A T. L I B. IV. . %S7* 

noATsnEPxnR 

mvrS r^r^^f^mi n-^^ir^t^t ^(«; rii xlfivm^ wiXjtf 'A^* 
xct^txii i^i^if4$my f(s/^ r^i^m ^i^rAvy if4ar4finicr0fc$fff 
j(gfuf fiaxrnfUif Xmfimf 'i^n wpti ivrit' wti^ u^ f^kf imv- 
ivftvM fiMt^ofUf^ « rvT^mrmraf y rt^wt rvy^^fHa-tf «f- 
Tf(. retvrec Ys tiwtl^ifiivof ^ 4^ rtif TtmfwXimf Xttfim'* ti 
3f fiXbMtrn w^ii ivrHf 9r«AfjM«y, TMrrM, ftixfi wf 
^•XtkUf jj^ fctym^Mf 4cy*yiif Huxnxirtf' ixivmms •$ 
^ariiHrmf 4{<W«y ftnxirt f^iXbJttf* iJHtk* kv^f Sv/Hf M 
-r»» fimxnu 

K £ 4>. I£. 

ANTI0X02 2EAETK0T. 

^Ayr/dX*^ /88A«/mM$ ji^«r?a-«f Amfietrxiiy «y t^t;A«0Vi 
AfyArv nr«AfyKa(H f^mrtr/ify ioni^yHXt r^ rfMr^Se, ^ 
Tn X^^tf wmnjiy n$^rtxiif it^Hf ^m^m^Hf' trfrm^mi $$- 
-jtrmr-t rtif vyrm(x**S ifift>Mpn x»fU^Hf *m0x>imi trm^m* 

rx$wif, 
C A P. X^IV, 
POLYSPEJICHON. 

Polyfperchon Peloponne- his depofitit, et flnMturt r«* 
0is aditiun obddej^tibus, m>- cepta: Qui vero cum iis ma* 
Ikes fuos ad penculum ad- num comeren^, inquit, ejus* 
eundom confirmavit. Pile- modi, ufque in hoc tempus 
ujB Arcadicum impofuit, ,et multorum, magnorumqut 
tunicam duOlicem indutus, bellorum vi^ores. Quo au» 
ftcceptoque baculo, dixic ad dito, milites bbfecrabant, ne 
eos : Qui nos in pericuhim amplius moram aliquam in- 
vocant, o commilitones, e- terponeret, fed re£n ad in« 
jusmodi ftmt homines. Poft, eundam pugnam ducereCi . 

c A p. rv. 

ANTIOCHUS seleuci filius. 

Antiochus volens Dama* univerfs regioni, ut TefhuH 

fimm in fuam poteftatem re- diem Perfiurum fumma cele* 

digere, quam Dinon Ptole* britati||agerent : mandavit- 

mtti dux cum prefidi^ tene- que omnibus principibus, ue 

bftt, prscepit exercitui atqut copiolum adfemac convivii 

P§fy4tm Strat. , R " k appa- 5f8 POLYAENI |«( «»^« ririi* Tfrrit^ivy ifct^Sf xtfii^Hfy 9}V«Yf r«v 
«•^«rM»]', hi n i^nfiimsy ^t^ ir^A^Sit Kt^ixfifi.fm ^yf 
«^^•r}«»ifr*>( |]t^«yei$, «u^» AAfuwnit^ Lkmni i ^vy«- 
d-fyrff «rr4r;tWf 'Arrdxf x«^«m. 

• K £ ♦. Ir. 

ANTI0X02 ANTIOXOT, 

*Arr«#;C»< f9r«^d'M Kv^J/fAft 0^arr«(f JTfAif, f;^4r» r»i» 
afvrf ©(«futff fvir«r|f/}«f «'•aKvf, «>* ifytffrd Ti^, ic^ 
Affuxmrnf. riritf xTfuirmf r^trrtiif Xfvr*<V> w 
•srAfif .«(yv^«9r»^fif sr^anAd^ff ian r«y fMt%^* «< )f 
flifTf r<*rp Kv^^fAivf i^f rrtf r>i% '^ft^paf^Hif i(fiLf •fc^yximt^ 
wXt^ • X^yrm i(gitj i^i^f Mx^rfcnfuvnf , fUMM^irtLmf 
ivTHf rif fAtr ^Arrif;^ r(«(rci«$« rtt «xAi» aMfcr«^Aff- 
rff) *ArrU^f w^^rSS^irr^* ^.jjrm irri W4?afiiati rvft^ 

KEO. IZ. •pptrttum. in quo celebran- 
do cutn proifus occupare.nHr 
Andochus , cum omnibut 
(tiis : etiam Dinon audito ce- 
lebritatis luxu, idiquantum 
de excubitrum diiigentia re- 
mifit. Antiochus autem im- 
pertns, utincodum frumen* 

c A r. 

A N T 1 O C; H U S 
Antiochus oppugnabat 
Cypfela, Tfaraciam Urbem, 
multosque fi^cum habebtt 
Thraces nobili genere nacos, 
^uibus preerant Tiris etDro- 
mich^tes. Hos omavit tor- 
quibus aureis, et a^s ar- 
genteis,ttque iic ad pugnam 
nciendtm prodUt. llli pro* tum td quatuor dies fecum 
portarent, duxit' exercitum 
per folitudinem, et vias prc- 
cipites, atque ex improvilb 
irruptione fa£hi, ctpit Dt- 
mafcum, cum Dinon refi^- 
re non pofltt Antiocho pm- 
fenti. 

XVI. 

ANTIOCHI FXLIU9 

(picientes e Cyplelis civet 
luos et patria lingut utentes, 
multo auro trgentoque ts^ 
ornatos, beau>s eos praedicft- 
bant, qui fuS Andocho' fti- 
pendia mererent, et tbjc^ 
armis, Antiocho f« d«did«*- 
runt,^t pro hoitibus focii 
ft^funt. 

CAr. xvn. S T R A T. L I B. IV. 4r9 KEO. IZ. 

ANTIOX0 2 lEPAc. 

'AftUjQ^ XtMvKH rS ihx^S ««*•«-«$ t^vytf Hi rjy 
^'ti&ilf rm snrtf^f. trt i(j^ «cvr«» r«6 rm A^fUfim 

2^Aft/«« 'A;^;«iof ^ ' Aft^ifutx^q fctrtc ^«^7f ^mtifiHii 
i^WK^f ' ' 9r«Akjy ]Kf y ttvtm fyfyfr* li mcfmTmJ^tf * rf Ah 
rfAr^*»; *Arr/o;^»f v^t^tv/H U riif ^nt^xnfiifnf vwm^tiAf 
rni rftvrttii^ n nf ^^^ •ftetXH r^tcr^n-titvam v^i reuf 
Xn^wi rS o^x«. ^iifcnf tt hiitifKtf lif 'AfrU^^ h rj 
fMcx^ fctTrruKH' rSi )f r(«r<«6f hk pXiyw fci^H fVKrm^ 
tKtMvtt KiCTM,)Mfitr^ttf rtcf vV*>^fi«$* /tdd' ifusm» fr^tV" 
fitv^ii *i^tf4/^ecf •< 'Arr^o;^» r^ecrtMTKfy ^tXireuf$f iyu 
fiiftc K^vrKj j^^ Amvvo-^*» Avrt/UM^im , vV^o^ovlfv 'Av- 
r/o;^» ro «-«y/ioot mrnfitftty t(ff!f rficf «cvTafy f^gt^ rtc o^A« 
«•«^«fJ^Savrfj. 'Av}^ojM«;^o( a^fVo» /ub f^v ro 'Afrtoj^H 
wifftec fv^fVBoc/. ^ijrna-d-iy il ^n^mKii htv if rtftf 

Sf0-/KoT(. 

lOf Deeft ff^ quod fi addas, pmi^ia (ant plana. 'Partkuk 
yt * poft f «/uify cum utroque Codice omitti poteft. . C A P. XVII. 

ANTIOCHUS HIERAX. Antlochus a Seleuco fra- 
ore defedUone fadU, profu- 
git in Mefopotamiam. Ita- 
que eum Armeniorum mon- 
tes transgiefTum, Arfabes^ 
cum quo ei amicitia interce* 
debat, excepit, Duces Se- 
leuci Acheus et Androma* 
chus cum infinitis copiis per- 
fequebantur., et magno qui- 
4cm iinpetu manum confere- 
hmu Tandem Antiochus ac- 
cepto vulnere, profugit in 
niontis colles inferiores, qui 
imminebant exercitui in pla- 
nitie fub lateribus montis ca- 
ftrametanti : et £unam divul- gavic, Antiochum in prclio 
cecidifTe. Exercitus vero non 
exiguam partem no£hi coUes 
montis inferiores occupaM 
)uflit. Sequenti die legatos 
miferunt Antiochi milites, 
Philetcrum Cretenfem, et 
DionyHum Ly0[mac1ieum» 
certisque condhionibtls An* 
tiochi corpus a3 fepeliendum 
poftularunt, feipfos atque ar- 
ma tradences. Andromachus 
nondum, inquit, Antiochi- 
corpus inventum eft: quc- 
rerent cadaver apud fe in 
vinculis : fe mifrurum, qui ar- 
maetmiiitesacciperent. Ve* 
K i nerunc i60 P OX Y A ENI 4QpEf V9f T{mrtirmi, ««•» mi^^a rtr^mMrxiXtUf i w^ 

Ir»^^* iwH h jfwi rm Xm^U-t rH H^ tyfVMr*, m 
rii vwMfHmt WfmmrmfM/iimi 9 mtm^iv isnxvd^fvm «*•* 
Xv9 mvrm ipim ifymrmfr§^ 'Atrkxits )< ^n^ vt 
(Ut9'iXHw mm^m/imty fnf#Mf, iH^mf mvrif ^yif ^mrm 
iffij fmmrm.. ^ 

K £ 4». IH. 

<t>iAinno2 ahmhtpiot! 

^i?uww$s 'P^itm wiXif h rn wtfmm llftvmrrif nr«#. 
7M* r«y «t rHx*tf tctt^rt^mf $frmf, *Ttx^n^ vw^vr* 
rnt' wir^mt tt rtftmrmrm h rn itti^vx* ^mfHrtif^ jK|cf 
T«if fturmXMvrtx§7s ifymfti /utiim^f HKHrmy imiXtvrt 
^iXiwwf (utB'' ifM^mf f*if fsr) riif }4«fv;g«y »mrmfimfHf' 
rni vV«^|fr*«/iiiy«<( it tfg^ w^^scmXi/tcfimrm vWt^ivHHff *c 
fiitxifafHXmfd-mfHf' ^m ih «y ifm fmft^m iftitf wXtfiiuf 
iwi rSf rnxfit •(Hri' fvxrm^ Vt iniXtvrt ris r^rti- 
tm$ mwi rttiim Uirmy n ii%m^ 'im rtff fitt^timf fm- 

fierunc quacuor millit viiro* cfapiirtnt, defuper eflbfi, mt- 
nim - nofi od niiorn<m fici- gnftm eorum ftr^tm edidc- 
runc. Antiochus vei# regio 
litbtcu recepto tpptruit, ec 
vivencem eC vincencem ft 
oftendens. c quanior iDiiira virv 

ruro , non td puKntm ftci- 
cndtm ptrtci , led td tccipi- 
tndos ctpcivos inilnKS^i. Qj^i 
^oftoutm td Ittert montis 
yniuent, hi qui colles oc* C A P. XVIII. 
PHILIPPUS OEMETRU FtLtUS. Philuppus Rhodiorum ur- 
btm \h Pef|Bt i. e. in oppo- 
fitt continence , Printiium 
oppugntbtt. Muros indgni 
mtnitudine pr«ditos, cont- 
cus eft ruftbaere. Cum tu- 
cem inter fufTodiendum io- 
lidiflimt petrt fe oiferret, ec 
fbiTorum inihumentis ne- 
quti^tm^ cfdtrcc» Pkilippus interdiu in fovetm jufliC df> 
fcendere. Eos vero qui oput 
ftdiebtnc, ecitm cegumends 
exteniis occulttbtt, uc piMt» 
retur velle -eos ocoulctrt. 
Hsc tutem omnit mtnifefb»- 
hoites intuebtntur ex amril^ 
No^ vero impertvit, ur nd- 
lites t itadiis oax> feu dcce^l 
ex pro^Ekiiio qutdtfm fpcctt 
•g8^ S T R A T. L I B. IV. fttfi 

90f l^pfMrm' *WH \t ir«Avs xJ^i fy«yf(r« r«^«V, 
^ifd'* ifu^i $4 uwi r£f rnxfif ItlvrH rSr^y ^^^ ixHtf 
«srirfvrii») mt i wi?itf Km>t0^i9 vit$^t»^tmrttf ' iir$i • ^i» 
fif imwtf ivrii Mf«l«y«y ^t^Jmrf rnf tr«Aiv* vrf^tv 
If riif «MriBTi» /iMid-im;, «vjllyii T^f ivrSf ufmf xm.r9H 

|vf«ffT«. 

(l ^iXtmwf tnfHKr^iti wXtfun *ArriXft /diiriA^, a^ 
^fitUis^ iwA^ifftf MMri r«y ^ixatrrm» ^MwifUftt 
itni^Mf Aiyvirrw inrf^^/ff* •$ vyyM^ r«<( w^fiUtf 
•rt TFd^urtuvm^tr^ hmfmvfntj^Hf rj^ vrt(tcms* t^ft^ hi 
fv»r$s wvfft woXtim KjMcvrfy ii r?f r^mrtis fUfHrm. rSf 
tk ifA^\ rff^ ArrmXtf rm w^is. ritf fmvftmxttif wm^mrxtv* - 
m^^fthmy t(0t^ r«y Kgtrm ro 'ixwXMf fvXmxiiTt itmXvriff 
rm^ ^tXfWWi kml^if iwiw)ivnf, 

K £ 4>« le. 

n t o A E M A I o r 

TlfMfuu^s nt^ijiH xmri Mtft^tf itmfimtffrH rif w» 
rtiftif} HSH ^^^ rv^fSf itm/it/iHKirtff, m^ymym Ik rn$ 

io6 Cmt. Uhh. ^*?*' 

^ereinadferrent,etadiau- tdmodum per mare effiige* 

ces cunicujonim conjicerenc. re poHet deliberan^, transm- 

Mulca aucem terra acervatim tam ./Sgyptium midt, qui ho- 

aggefta interdiu, qui muros ftibus nuntiaret, eum adnt* 

deten&bant, id ipfum con- vale ^rclium fequenti die 

fpicati, bivicacem infeme (Uf- commictendum prfBparari, 

fofam efle crediderunt. fs no<^que multos ignes fee)^» 

metuseosimpulit, ut urbem ut manere exercitus viderc- 

Vhilippo dederent. Poftea tur. At cum Attali milites 

vero cognito doto, multn la- ad navalem pugnam fe in- 

crymis fuam tmentiam da- ftnierenr, et ex eo loco, per 

plortverant. quem exitup atvibus erat» 

2 Philippus Demetrii fi- prfciidia deducerent, Phili^ 

lius bellum gerens^cum At- pus clam omnibus tbnavi- 

fllo rege, et Rhodiis,et qutm- gavit. 

C A P. XIX. 
PTOLEMiEUS. 
Ftolemfeus , cum Perdic« ttansmitteret, tt jam magna 
tit iumea iuxtt Mempkka ptn trtnBiiflf t»^ fiontctxit tx 

& ; oinni 261 P O L Y A E N I • 

T«|fv fie«rK ^«!ir ^fv^iun ^•^ut USiirfy, «iriv; i^irv- 
^i^ffvfy i6#w#^tf tYA^ff irA«#rtv* r» ^f fc» wt ri?? ?•• 
^^fWi ir^Vf )^ riirfif, i(^ Mnr^tff kXottnifHUt %%ff^if 
«ftrnrf /ftyir*»* «t;r«f }f tiimytifim rSi hnrim r»? A#i- 
ir«f, niv «r*Af/iciiN; ir^trty*' ^^ ^^ '^"^ f*h r^ %m»^S 
wXi flrAjB-ff «irifviy nf^irumSi ivrlxtt f^t/yf»* J^ « 
irAMrM ^v h rf srtn»^ }<ff d^cff^ri»*. lraK#i i\ 9(0^ 
^Swnf f«Aapri»9. 

IC £ «. K. 

A T T A A O 2. 

^Ari;»Af( r«cAtfr«Hf ftiymXnf ivvm,fU9 'iz^rs leti^wtm' 
TfrS-oy ftiXbMVy '«^m rsf ritifrtiir»s MiTtmir^aiyirtif, tv- 
d-v^t sv^NJf riy /8«Af^fy«f sr^ r« xivSvw rnf fUkxni if («m» 
V«(fnefv«rf , X«)«« X«aS«ii« fmrrtiti ^vrUit ^^^ «-^«t- 
r«rr«f. • fib iv^ifut^9 ^ r^Armf mirtfU ri U^hw' 
• il /l«riAfv^ ^^^ x9»i}«i '^(i^^i itri^^u^n h-l r«v 

107 Cant. x#«^fv«m;. JR. y8{«i)fv«vrK. Gronoriitx cx 
conjed. rubftituit /3^«/8ft(«9rK. log Mfll lujJI* ut et 
paulo poft iUxiUi, ■ 

omni regione gr^f s capra- gnam vim pulveris fufcittve- 

rum, fuumque et boum ar* runt. lUe vero iis equitibus 

menta,mandavitqueutquam aiTumtis, qui erant reliqui» 

plurima farmentonim onera contrahoftes duxit: qui ex 

ex unoquoque jumento fu(^ pulvere con|S£iante5 innu- 

penderentur, ut attra^a ma- merabiles copias adventare, 

ximum pulverem excitarent. repente fuefi fe mandanui^ 

Qu« a paftoribus atque ct- ct phirimi miminc pericrunt, 

iam ab cqultibus agitata, V9$r multTctiam vivi eapti font. 

C A P. XX. 

A T T A 'L U S. 

Attalut cum Gallis ma- aimam appartvit, Sudiiio 
«lum numenim habenti- . chaldfco vatc fiicrificium ob- 
bus, prfehum commifiurus, • r ^ ^ i* 

miUtes fuot timore percul- euntc : ipfe deos precams li- 
fos confirmarc volens, an- bavit, et viaimam diffiKwt. 
tc confiiaus periculum Ti- &ex contritt gallf» infiNeiftfc 

itt' S T R A T. L I B. IV, »6$ 

^m^m tipt hltMfy BmtrOjf 11««' wtmrtifum riv hn^^m* 
fHfy i» iwi rm ti^irt^f hri }f{M») mXb^ ii^«(Aiv, iiri 
rm Sf$Mvv iwl r« i^itt^i' ffpj rm rwXm^xf^ ^'^C^ 
fUfm pwi^x^$ rnf jcfi^* W ««xOk «f ^t^f^f w 
ipuif rWfy iw$fuiiifn%fH ritf my^u/pif' • fiifrn 
^*^^ kri^ufyif rui Ai#«f i(0i r«y x*^^ JrwAiff ti $ii i^ 
r^iwt^mfy t(sf^ •r» ixtM mfUm ttmrmum,^ ifir^t rit 
Xtfiif T«». f^»fr« ri/f h-iy^mpify )/ ns iinXSrt /8«w** 
Af*>( fiiu^' iurif rt if vwt^^ki fyn«T«, j^ rjil 9rAii- 
S-f» r«y r^unntrm t^Hl^t ri mfUitf' t* \t fAd-dm;, ^t^ 
ifttyfimi ^i^cm I yf 7Ajfr^r#y , i|^ wrifrti infion^mf 
xtXtvnrH ZyHf iw) rns fim^fii^Hf^ tf^i w^^vfidi i^mfi^ 
^ifum^ ri% irAf#r«f r«A«r«i$ vfiwnrtvt. ' 

K E ^^ KA. 

n E P 2 E T 2. V 

Ilf^rftff 'fmf€att/f ixipmfrmi «y«W«y, ri?f /Tfy 1« Af- 

. /6r«f , Titf S^ '\f^i$ wm^i 'AfrM;^« Xvfimf )3«r<Af«f, ivif 

^ juwwy J|^ ftfii^f rtiif nnrmi ri ^n^itv fttfif^ w^fi» 

' ■ rmfy 

109 MO* iw^iif. 

in dextram mmum, lte|tr que infcriptionem contine- 

vUtorih : inrcdptionem ^- bat, qut reeis vi^oria fi^i- 

ciens,nona(iniftrisaddtxtra, ficabatur. Jtaque tum ipfe 

fed tontrg a dextris a4 iini* gaudium Conc^pit, tum uni* 

ftra : et 6im vifcem extrahe- verfis militibns^dgnum o- 

rentur, fupppfuit manum, ftendir. Oui^accedentes ac 

gaila infcriptam, in calidk)- legentes, Aducia reblebail- 

rem ac fungofura locum, ab- tur : on^nesque vociferaban- 

fteriitque infcriptionem. Vt^ tur, jubentes ducere adver- 

te6 percurrens lobos ac bi- fus barbaros: et alacribus 

lem , portasque et menfafn, ihimis in {purnam ruentes, 

atque omnia (igna perfpici- Gallorum muiritudinem fu- 

cas, converdt particulsAn,^ perarunt. 

C A P. XXI. 

PERSEUS rHiLiPPi filius. 
PerfeusRomaniselephan- cho Syris rege, ne novt ac. 
Cos ducenribus parrim ex A- formidabilis equis bellua pri- 
firici» p«mm Indos ab Anrio- mo afpe^u exifteret» prsce- 

R4 P« 3tf4 POLYAENI ^fiu fmXwtt }«vi> w^t4rmip i$ r« |vAiy«f ^«A«f l^- 
fU»mt iii^u ivkiit f^gtmi, «^ )iii t« rifMtrt riv 
mv?iif idrvuny «{vf i|^ «Wfiif fd^iyyvf ir^«Mi«i' irfwf 
jf/««i^f «f MmKiiitm *unrt xMfttfj^fmf rni iyA^Jnrm 

tikH ri y /^itAAr tiSv n«XiMHf« 2r(«0riy«/i«riff. 

^ fl, M^Myyit MMf. Forte xXmyySi w «l/i^vfy vd 
i>4w, quomodo legUTe videtur Interpres. Mgfv. IIO pit opificibu% uHignea (imu« 
j^Ucr^ fabricanncur, elephan« 
corum figura atque colore 
predita. Quoniam vero frt- 
mitut beftiiB terribilis fupra 
tBOduoi eiTet, )uflit ligneum 
fimukcrum virum cum tiU>ft confcendere , qui per os tu- 
bam dirigens, acutum et hor- 
ribilem ionum emitteret. Ad 
hunc modum eoui Macedo- 
num affuefa^ lunt ad ele- 
phantorum fremitum etaipe- 
chim contemnendum. 


Tdh S T R A T. L I B. V. a^y 

n O A Y A I N O Y 

STPATHrHMAXnN. HAEC INSUNT IN (^UINTO LIBRO 

P O L Y A E N I 

STRATEGEMATUM. 

Z Philaris Jiitra«%« 


4 


At^fvftf 


jc/6 Dionyfiqs 


M 


'Ay«^««A;( 


n A^athocles 


8 


'lsir«giy«« 


m Hipparmus 


I 


Bfitxii 


fi Thcoclcs 


' 2 


*l^^§x^imt 


« Hippocrates 


1 


am^iUs 


« Daphnaeas 


I 


At^imf 


fi Leptines 


2 


''Anm 


« Annon^ 


i 


"iftiXxm 


c HimilcoQ 


5 


Tiricitf 


m Gefcon 


'i 
V Timolcdn 


3 


^A^irm 


fi Arifton 


2 


B^arvfuiinf 


fi Tkj^aiymedes 


2 


Miytuc}int 


# Megaciides 


X 


nttft^ttnt 


ff Pammenes 


5 


'H^McXtiht 


fi Heraclides 


, d 


*Ayti^ir^ttrH " 


m Agadioftratus 


I 


Av*H 


m Lycus 

0. Menecrates 


t 


MntM^irnt 


I 


'A^ih,^ 


# Athenodohis 


I 


A$iftfUi 


} Diotimus 


4 


Tvmx^ 


m Tynnichus 


I 


MJ^^HXn 


m Cljtarchiis 


I 
Rf 


T^ 266 

Svhfctf4H 
TUcue-ir^t^H 

n$ft^tTX49 

Atif^o^t^i AtvjciiiH 

A^w^f^ttxi^i 
Tl».mri4f POLYAENI 

I» Timaithas 

« Eudocimus 
« Pau0ftratai 
fi Theognis 
m Diocles 
# Chilius 
4 Cypfelus 
fi TelefinicuS 
r Pompifcus Crcs 
« Nicon * 
« Nearchiis Cres 
K Dorotheus 
4^ Sofiftrabis 
^ Diognetos * 

«» Archebiuis 
^ Ariftocrates 
<t Ariftomachos 
« Parimenes 
« Cailfades 
i ^emncm 
« Philodemus 
4t Democles 
4» Panxtius 
Pyraechmes * 
Satyrus * 


nO- $ T R A iTi L I B. y. a57 

h O A Y A I N O Y 

STPATHrHMATnN, 

n P p O .1: .M 1 O N. 

XTcy riJf vfcin irifurrn /SifixUit li^m-ttrt ^mviXni *A»- 
•■'^ rmm <^ OJ«(f, w^4r^^t* rm XrfMrnynf^irm' 
i^ irtfs i/tcxur!f S^m iwtwH nyifUfi im rf arvyyfi" 
^m^ »^.vfcms hri rS «rn-Hiti^Hf eiifmYiftio-Kfi» rwuZnt 
r^^if*f4Mrti , rffttitm ifXfl^ ^^trnxlr^ ' mi y« 
ftiii ffi^m-f «vriri fti fiifi ri ^i»Mec rns H^tif yr^v- 
niHvrraifj u»^tc f(sit^ r« 'i^» rii wXifm iMria-rtrtif' ^ 
rtr« iftc f-fiiritvv^ ukih ^ iynfttm^ h }/ minKi^ 
rtiv 44, ^ecXmt4 r(ecm*^ol , retSriC xttrecfcatv^Amn ' ' liotrtf 
iitSfrt yec^ ytcXcffit iKrxrrnn n-fcriixHi v^cii^itftfiiHrKfy 
Kmncmm t^nf iye^firfcm. xiym fttf yif .r^His ri^ 
^ iu/Hrt 

1 Pro i^ifi§m cum Oi|/m^. Co^d^ ^ Interpretc fcrHM^P 
iySfMt y vel n^Hfcim» - Mikfii- . 

P O L Y A E N I 

STRATEGEMATUM 

LIBER (^UINTUS. 

PKOOEMIUM. 

Ptiam hunc librum quin- ^rc, quo non folum pacis 

*-* tumStrategematum.fan- leges traibmtur, verum et- 

diifimi knperatoresi, Anto- iam bellic» res adminiftran- 

oine et Vere, vobii offero. tur. Et hocfanevi«iiorieftra- 

Nequc mihi tantum laudis tegjema judico, fi quorum au- 

. trrogo, quod colifcripferim, xilio veteres duces f«pc vi- 

quam vobis tnbuo, qui dili- doriam pepererunt, h«c vos 

genter hcc fcripta et fummo It^endo addifcatis. Regibus 

cum ftudio Icgitis, m tanta cnim bella gerentibus con- 

poteftatc «t impcrio oonfti- venirc exiftimatur rcrum 

md : in tioc pmcrtim tcm- tra^tio. Nam dicendi ftu- 

dium Z6B POLYAENI X0fy rm. inPMf Kfmv^rmrrm. •*-«f j^y ^^Xtjmn rmf 
^Sf i^mm i^nii tfjfi^ nkmf^ uurm I«f4«t ti» rpnrw 
Ynfmrm, 

TiXti vS vr^MfAitt, 
K £ <». A. 

<^ A A A P I 2. 

^mXm^tt 'Aief«y«mf «f v%Xmni , vSf wktvm tcmrm^ 
mMtm^ fiHX*f€ifmf Atii JUXiimf ftmv y ^ mw .... rml^ 
Xmnmffifr} vni mK^m^ u^ Tctvpm^Hi^ Hsij rtpmvmvmy tyf^ 
iixtimf ^ •rimf' mfir^^f h v^^^Xtvmvm ro ^ff 4 iiim» 
rmr^otf, mvrif vitia-^tv» vS 'i^H Uttrmvnf m ytfir^gfy 
jifS^ viif m^ifHi vi^f ivmt f|##f * w '»"*'' '^^•»» Ai>rmA«?« 
x^mfi^Hfy 4!jpef vSf xV^f^^*** irpmXHf vf^wrmf )««*««?. 
hrirtvrtf • infUfy mt itm vi$ vtXmMip fii^f ift^rm^iM 

. vSf 

% Um^C^iex i^nrmxiftm. utide cum C^mk exiftimfl- 
verim fcriptum fuiiTe mTi r rmXmfvm. Mafo. 9 For- 
tafle (frusf t$fti^$rrtf, Caf. 4 Malim li^rmr^cif. Utm, 'dium «c hcjdlnM iis qui in 
otio vitam degunt, pluri- 
mum- utilitatis adferc. Re- 
rum vero fcientia, his qui ar- 
mis {»r«runt, optimt magi- 
ftia aft, quM faeienda fint ad 

C A f 
P H A L 

^halans, Agrig«ntinu8 
publicanus, cum cives Jovis 
Gubematoris tentplum, fex 
talentorum pretio cdificar« 
decrevifient in arce, quod ea 
^xis prcditaetfirmimma ex- 
iftimaretur, et alioquin et- 
iam religiofum putarent in 
celfiflim^ loeo deum confti* imitationem eorum* quipn- 
fcis temporibus vicerunt. 
Qucmadmodum igttur vete- 
rura virtutes atque vldorias 
perfequamini, h«c ihatc^e- 
inata ob o^cis ponent. 

L 
A R I S. 

conftituere : ip^ prbmiit fe 
operi curando pnBfuturuiB, 
et fabros optimi generis hv 
biturum, materiamque utili* 
ter fuppeditaturura, ac pectt- 
nkrum certos arfaitros datu* 
rum. Credidit populus, ^uod 
eum ob genus viieB, qui cf- 
§9t pubtieaiittSyharumiMnMii 
expe- S T R A T. L I B. V. «69 

Mf fiirm f%«fri. Xitfim %n rm, ictui x^if^^^^^y ^«A* 
«Aiff /Mfff f^^Sritf iifHSy w»iii$ Y$ ttftirmf Urf&irmi^ 
wXbJ0 If vAinr H r«y «x^v 'imMfti^t*^ \Qrmy (vAArf, 
r«}if^ iflq If r«i> d^f^AM»» •fvc-s-fttMtty Km^4M rtv 
ftimivmm. ii «V fimvrti rif »}ii^mrrtc^ rm h r»i «(«(« 
Aidv j{^ 0-4)«^«» Aif^f/frc^ «^v^iM rttf-Av. itymtixrnrtf 
• (TlKtf «f r?( vAiff jKAisrrt^fJK * • )l, «'»«», K^ii, 
rvy^t^f^iirMrf fi$* ^{^^^jt^of ri»y tM^tirtAo* rvvf>^«^]|0-fy 
n ^iXif wtfi^fi^etfy t(^ TTtft/SiXcMV 9jf*i^f' Aur«^ r#ff 
|fr/eirrt(( » r^h xB-^n, t(g^ rttJs ittXixtTt , i(gf) rmf tZji- 
NUf t^Aift($, &ta-/u4p$(im •rrm hri^ifctvi^ rui vXhtH^ 
rm iil^^St awxrmttfy yvuuKm t(^ wm^m «i^tf «ti^ 
rttrtK, irv^mTmo-t rnf ^Ax^m^mriitm wixtmt, 

fi ^nXetftf * AK^mymfrifHf rm tirJ^ wtt^tXiT^Ptf fiH' 
At/cfvt;, myifv» */vfC9t»$f XetfcwfoTmm i^stf r^f wiXt^ 
wtntTHf iwnyyHMf* rSv l^ woXtrm mfrmrrm M riif ^imf 
«■(tfAd^irrAW , rmt frv?ims KXtie-ms^ w^trirm^t rtlf it^v- 
fi^Hi rm tjrAi» rm ^tKtSf tK^i^mm 

r 4»«Aii. cxperiefititm habere putaret. 
Acceptis igitur pubiicis pe- 
cuniis, magnum nnmerum 
conducit mercenariorum, 
multosque captivos coemit, 
tc materiam non paucam in 
«rccm comportat lapidum 
H^orum, atque ferri. Cum- 
que jam ponerentur fundsb 
mcntt, fuDomavit quendam 
promulgantem : Qiucumque 
ngniiicant eos quitapides ac 
fcrrum in arce furto eripi* 
unc» is ntntum argenti acci- 

K'et. Populus indigne fere- 
it matenam per furtum fub- 
duci, Ille iptur, inquit, con- 
eedite mihi poteftatem mu- 
niendi arcem. Permifit ci- 
▼itas , ut cam muniret, val- 
loquc ciromiidarct. lUc captivos vincujis liberavit, 
cosque lapidibus, bipenni- 
bus ac (ecuribus trmavit: 
cumque Cereris fe(him ccr 
lebraretur, ex infpertto ci* 
ves adortus , inagmim viro* 
rum Itragem edidit: et ipfe 
muUerum ac puerorum do- 
minus fai^us, tyrannidem ia 
Agrigentinorum Rcpublict 
exercebat. 

3 Phalaris ut Agrigenti- 
nis arma/eriperet, ludos gy- 
mnicos fplendidiirimos extct 
civitatem fe fadurum afBr- 
mavit: cumque univerfii 
multitudo civium ad fpeda- 
culum egrederetur, claufit 
portis, mandavit fatellitibus, 
ut arma ex «dibus aufer- 
rcnt. 

J Phf^ 870 P O 1 Y A E N I y*^-^4^(t( %^Kt0fKirrm 'A»^«yi»vrn«^ Xttutfii^ i 
iwiifisiiH «yfAfo ^vTHs , sr«Avv ^irtf Tra^trKWturfiiiiis^ 
S^iAiMr^ro T«y ?r«Af/(uv. ««JI^m ^ rov iwi rS rfmrt^lM 
«rircv Avr^ii Trtt^u^Kmri^ir; vin^i^im »w6}4^tr^ T«f 
'B^f^f^f^d^ fetXt^ovrm' ^ivfdhi^ l^e|«&irr« «i XiKtufi' • }i 
4>j«>.«^«f ri<; c-<7«^uAi(K«(( iivrA rrtinvtf tt^v^im dMf- 

5 fi-iriifiim xtf,retG-»wm' ro» ^ S-f^io-S^frrift je«r« «wS"!}- 
tm^ eivrii' o^Tci^lSh ' waf/Kutd^ Uf rn fui «v« ri% x"" 
stcf rm <i>oL}<upih flt^-iJflW-f f , rcf Yt h rt| «•aA** la^^^M' 
^fii» tv^tm^^ v^nKHrm mvr« c*tt rnf rtrMHttf. 

ieufcwt^UTTi ^t^tf ftiyirn JUKttfHif yri^Uf^ t^tfc^i - ras ^mh 

ftv^/Kiva^ tivrm rtif eKHfH B^v/teriftt, v-jr^vjc^ftifH If, 

f^xrnirxf «yf»««f M r£f ^tvyaif Ktt^ia-scg, t^^tf^i^ 

f«A«? yvteuKtlfv tj^^vrtti ^ •? S-s^a^ccIyi}»? Ja;^* rfi »#fy| 

.Ktftt^ifruf. tn-ti i^ Ketrt^eifitfr» riiv i/x/ocy, •< ft*9 rtti 

fMty/ii^cti trKM-ptfrt' ^tbiet^tf T iv^vs hrt^etfHf rit 

Qvi^ntf. t^ei^m-etr^, 

KEfl». B. 
5 Xh^ Vtifuvti. cofijed. Cafaub, % Phalark in eo bello, 
quo Sicanos Agrigentini op- 

Sugnabant, cuui eos cxfcin- 
ere nulla. racionc poiTec, 
quod multum frumenti com- 
portaverant, finem belli fe- 
cit : ad hxc fhimentum, (^uod vero, qui in urbc tencbatur» 
corruptum invenirent, necef^ 
(itate com^vlii, ob frumenti 
inopjiam ei fe dederunt. 

4 Phalaris ad Teutum 
Vefr» principem, qus fioreiift 
tiflima, maximaque inter *ir^ in caihris habebat, eis reliquit mnes Sicanonun civitates ha- ^ 

ea conditione , ut ejus loco bebatur, mifit, qui fibi ei^ 4 

recipeiet, quod pofl meterc- fiUam in matrimonium pet»j^ . 

^.-„ ^ — : — :._: . ^.^^^^ Qui cum caiti addixiS'' tur. Gratisanimisrcceperunt 
^icani. Phalaris effecit, ut qui 
frumento prseerant, pecuniis 
corrupti, teda sdinciorum 
refcinderent, quo facilius fru- 
mentum complutum. putrc* 
fceret. Quod vero metebatur, 
ipfe ex padio accepit. Itaque 
quum omnem a regione fru- 
clum dediiTent Phakridi,cuxa fet, milices iipberbes in cur* 
ribus collocatos mifit cua 
veflitu muliebri, quafi fanu^ 
las, qu« puells munera fec^ 
rent. Qui cum domvim oc- 
cupafTerit, gladios diflrinxe* 
re. Phakris autem extemplo 
fuperveniens, Veffam in Cu* 
am poteftatem cedegit. 

CAP. U. S T R A T.- L I B. V. «71 

K E «. B. 

A I O N T 2 I O 2. 

Amvriff ^xtXiUi rv^0>fHf it^fvtrw '•# fur^^pi^ 
nTtmtfy uBr^igt riif mxim tturH ^^trttmi «»*• rvyd^» 
fUbT^i'' • \k n-fn^tf iv^rm lAfAvvv Xnfim^ i(pLf r«v 
xiftiif xim xttrt^tifttfHy k-m^i)^mf imvr^f txitm tif fin- 
Ad<irT« X^^^^f' '' fUT^0^ict ntv ea r« ru^Hff tiifrS 
/MfrtfjStA^y gAfifr«trrg( , «S'««y «e^ifiM»» * AtvfVfrui ix . «Jf 
/i«»^«v n AtorrifH^ ^^trnrttf mvrtSf rif ittvrS itiftt' 
fUfy atiTrwtrt^ xxrnxifTtrtf, 

flf ^ Ai6firt$s 'E^x^tiriii XvftttcurUtf v^nftrkirrf^ 
j^ y^ttufctiritiff rtiif r^ttrnyh^ if r^ wXiftM sr^a^ 
K«^;^9l<iyi»f nrrmftifttf w^kMxti Xv^taenrittff , j(^ rd$ 
r^ttmvMf euTM/pcifttf^ iriXftnn w^tritti ivrH^ 7f«c^}/«* 
r^ttf' ti fih if tlvritf itiXttrtif MTrt^xfHf^ •< ^f ^f^tif^ 
• }f tii sirtfifiXivifitfH viri r£f ^m nU tcXifrtt^ *x'^?^* 

I yfw 

a Locus cum M(r. (ic legendtis: Affvrff 'E^fux^urnfj 
Xv^xHritts vn-fi^tritf ^ ^ y^ttftfttiTtvtff r»tf f^«r)}<« 
yM$, f . T. ir. ff*. K. , nifi quod Mif. htbcant yft^fcmrtm^ 

C A P. II. 

D I N Y S 1 U S. 

Dionyfiu» Sicilie cyran- piis, ad unum omnes telil 

nus , cum mercenarii ad eum confixit. 

incerficiendum. impecum fe- 2 Dionyfius Hermocracis 

ciflenCjConfenimque domum Syraculanis operam navans, 

ejus , quemadmodum incer ec fcribc munere apud ducea 

«00 convene^gc» circumfiite- fungens, cum Syracufani ii> 

"M^ mifeni^ili velte amidus bello quod adverius Carchaf 

fnKliir» comamque pulvere ginienfes habueranc, perftepe 

refperfit,*ecpoceiracimilicum vic^i eiTent, acque culpam in 

fuam vitam permific, uc fe' duces conferrenc, aufus til 

pro libico cni<^enc. Merce- eos proditionis infimulare. 

narii humilem ec abjedam Qai cum partim morce mul- 

ejus commucacionem mifera* daci, parcim in exilium pul- 

ti, eum incolumem dimife- fi efifent, fimulabat infidias li- 

runc Dionyfius eos non ita bi parari ab his, in quorum 

amlco poil in urbe Leonti- tnimicitiam ec. odium venil& 

nonuacircumvcntos fuiscov ftt^ propter damnacos: ac- 

que «7« POLYAENI r0i <pvXsucii9 g-S r4ffC0tT»f euTnc-m4^ t(fi^ n"»^» tS in/uH Xn^ 
/ImiI) TVfunf tvfvtro Zv^MtMrwf fciyt^' ^t^ ^X^ y«f«ff 

tSi tTwi^tu-t' Tm %Um tU m^nliH r«v «-«Aiy, ^ivxut^ 
ftUm ^yvttr^itf it^ec^atf WfyiyficKt^ THi iTrtfiitMv^nms 
»A«d'«<^ H( Tttt ti^^iw$?itv^ 'i^n ^^«$^r«v AMvvo-My, ftlm 
m «vrt» $<^«(0-ac«<y , 1?« ^ ^m^i yifttr» n-mc-tf « rc« 
%Ml" /eiTtfw^vr^» «e-w ^#^^40-«», tiitt sr^#f «vro i^' 
«^•A«vii0-oy cTf fittftm^njcttf Ttnt Ttxfnf tS Wfyifm-KH»'' 
ifg^ ilH9 tTtjSuXiVHf tTt TtX/ttna-H' c li-ifVS-fif 1'« «r#- 
^fr/ttttTt, r»y.^y «yd^^AW*» }«^«4( Xttfcsr^cli iTtftnri^ w^if 
h Tiif a-sifutTo^vXMKttf j|^ r|f; rf«r<4vri(f «snryyft^Uv, 
ii#$ B-ttv/nttrif M« yfi^itrfut r^v» fflri>SijA|v«rrA>y $iS(}«y^. 
y#f* ti }f iririUFttVf i^y^ Ix-i/Si^uAV irtXf^tm iitiTt, 

y Affva-t^s 7 ny/i^^M KttTttrnnts 'Af^fSftt ^v?MKm 
«ii( «M^»^#Af«f, 4(^ T^y xv^i^'^''^' *E^ftttftirm x«(f- 

imiAh 

7 MC ifyycAD. Forcc iU«;^d^, vei rimile quid. MaJv. 2ue edambelloCarthagioien- 
adhuc vigente, prrlidium 
corporis a poptilo petiit. 
' Quod cum impetraffet, ty» 
rannus Syracufiinorum evaiit 
longe truculentiifimus , et 
ufque ad exrreinum fpiritum 
tmperium obtinuit, atque et- 
iam £iio fuo quafi per ma- 
fius tradttum reliquit. 

j Dionyfius fummam cu* 
ram ac diligentiam adhibere 
folebat, utinfidiatoresdeprt- 
henderet. Peregrinus oui- 
dam obambulabat in uroe, 
dicens , fe poffe folum viam 
ac rationem demonftrare, 
qiia infidiatores prenofceren- 
tut. Vocatus in arcem, aic 
td Dionyiuim» fc ci kiH |3*« num hoc fa£hirum,neiirs vul- 
«raris, omnibusque perlpicutt 
neret. Cum omnes quotquot 
ei aderant, fec^ifient, teor- 
iim ad eum inquit: Confite- 
re te preiofctiidi artemdidi- 
cifie, neque quisquam ampli^ 
us infidias tibi inruere audfe*' 
bit. lUe dele^sius commg 
to,muneribu$ ampli(iiini| 
minem omavit. Sattltiti _ 
et militibus dixit, fe mir^- 
lem rationem eognofcendiin* 
fidiatores edo^m dTe. Qgs 
credentes, mm amplius t»» 
debant inkdias ei fMUtre. 

4 Dionyfius exptditio* 

nem fufcipiens, Androni tr* 

cis ac pecuniarum cuIhidMi- 

CMmnendtvit. £uiii Hstui»» 

crtttt S TRAm. XI«.'{ V. 417J 

wf- 'X(nftmrmf: hrm^ J«; ^Ak ^xmtmhmfr» #. AMyvriiy 

ir«m»' /Mty mwfMr^iif> mm^n-mX^f* ^ifutii) f(0i mm^ 
«»rP^ ftiHMp^ /um^^^ r<V «» • /MiA^rA rgr^«MK^fri- 
snrKrfl^ r«i Mi^f. • H^ IfAmrvd-M^ «^jM«.^#y«rf rif 
'E^xfmtw* , AmiriH riif |wb 'Ajfi^mm m^TiTm^iv 
mfmt^n9mfy Irt .hAif . mtmfi ttmrmmrXtytmm^ ^ rim 
iftnfvn. r*f )r ^ 'K^m^iaav mml^Hfji^ mtifm inm rig 
«fiiA^ * )/ nv urt^w i^ Xumms ivrip_ if. ntXmfimmm 
mmwmijm^^^mm; ■ •' 

«'' Aufirm' rmhifirm mfii Amif . ^kl^mt€ Kmf/mty 
mris fth 54^ rnt m^s irg^A^ii n^i rmj^ttify fjrfw 
r^miitmi sx^ " ** ^ H<^^ r^ m^i^rimf mrdiiutfmy 
m^ftmrmf M rif ^f^ysf ti h m^^^itt^itrtiy mtri mJBf 
mriayatn UmXur rmt Atmvrm /utrm rnt ivfmfutit - mwmmf 
• h '^^HMt r$k M rS rtix^ , «• (ui ir^}«if y rii* »i- 
Xtf tKifrtSy m^^^Hf 'mvrit mimtTmi' iwiil rwt imk 

% ?ro *E^fA^x^imi toto hoc capite (cribendum Ttffx^mmt^ 
is eninir Dionyfii nunbfis foiQorfliii A¥«rtn ,d«xmt ,ux^ 
rcm. Mafv, , • ' 

craees-ltombfttur, ue fibi o- dedit» qui fimrem^fiuuiiid 

penMii^tiflni accommpdtret, uuurimonio l^btbat : in cvh 

«4 obtmendam arcem 4uque jus gratiam eum poitmqdum 

^pvcunAw;' ^ftqoamvsro^ liber^vit» et in Peloponn«- 

vtia Dioii^u^ poft pauooa fum dimifit* < 

£^ rev«nit, cum nihil audt- f Dionyitus pa£bis oum 

ttts^ Amlrone, diKit^fe ab iis^ qui Naxim) jprodere infti- 

ifes«ndiviflre omnia : verum tuertnt, ipfe mudem fero ^l 

ab ipfo quoque h velle co- muros Gum feptem milici- 

gnoicere, ouiinam potiffi* busacoeftit. Naxii. incelle£bi 

mum occaiionem arripere proditione,intiuT€fia(icend#- 

virfucm. Qui deceptns, pror runt. Proditores e turribttf 

debat Hermocratem. Diony- Dionyfium vocabant cum 

fius Andronem quidem in- univerfis copiis. lUe ver» 

terficiendum curavit, quod minabaturiis,quimUrostu«- 

Qon conftftim fibi poft redi- bantur, nifi fua fpontetrado- 

tum hoc tndicaffet. HernM- rent fibi civitatem, fe omnes 

ctatem vero in cuftodiam eos morte ntfi^^urum. $\^ 

Pvlygnu Strat. , S idein !PJ% .V P .© L Y ^ N I 

|if«ttc(A«f TfNffV ^fMf* •< Sf «Mlf{«*i .iit|i«»r«fm fffnsrAwr 

•r«#«<^«wf' ^^^^> *^ fi^«f jKfAivrfK, ^ • ^tA m t u 9m- 

i^tmm iiB^fti^ Awvrif rvf «lAff 

^'. r ^sn^fwm 'lfM>mmH wmmrMirmrmy Hff r* r^fm 
«r« AMf^H^ «K M«rvcMrf ^«^^«|m«k, ^m^ rf «hbp 
^rJK MtrvfK ^ iw^^f ftfienirwir If f iir«9rAirrf iMir' «i- 
^mfif jQ^M^KiiAfrf W^ ffnirif» j(Sftf rf«r<«^r«f bmf- 
fH9^ i^ )r«fiir>cfMi^frd-fly riif ^Mty«y«f rvSf rffiyW 

i|yBf «-«AiM^f , ^ t»ft nt rmim * T^^iiif - m f^it^M?r«y {l^^M^ 
^^ ^it^ifV«/«wf*H , «i^«i»vMt «t T(Mif«K >?.W^.#M?i' 
tiftiXKm ff^fii&m( fui AinirtH r* f«t^»«v jeiiriAiiySiii 
'v«-ff r«f 'tix^m hrm^Miiwws-^ fWf Kiff;KiiS«fM( t^< r«f ri^ 
:;|toiiT< TH-^fmH mm>r$ut>Jtwwi- 'm^ f(ftAH> ^fft^ srMvrwf- 
•««f ifjtfif 4(jr«fR^irv Imfiffwrf.. ^Ai«v|rMf If ^ ,t^ ,A</f^ 
1«^ i(^ T«f Mrrvvf , i(Q^ r* fi^vrMeiy iffiri#r«ri. 
,':.'-: . : - ^ - < A<«. 

^* Wf Zfieitflfo ffJl^mnt, ^^«Affy{»f. conieft. C«/: 

Idein tempus jufTu Dionyfii utbonuinaniinumhaberefit, 

^ liOtTuiff 'N^ibrtfQ! Apptl- horctbfltur, naWbusqtte OBtiir 

4eb^tur Dioiiyiieea' nflvis liiuai'pftEarent. Snb {Nr^fliraa- 

^inquagifltii remorum, quc torio, quod portuai«o»ntiiMfc 

^bit' canetires ^tubicines et ■faat» locitsjertt fiinui^^eil»- 

liortfntes hortatores duxit, to ccmoque pknus, lfie^lld»> 

t^uonim ^npili triremem «e.viginti Kadiimiin«" mii 

^nam appellabant. Naxil^o- ^^is atmito»mditt6 ^ 

JCidem tnre^ncs- tdnaifigtre j|;is ikbduxeruQt ^^ 

|iutafttes, ^quot hor^rores -criremes qao. die^ 

^debant, metu perterritl, -veritt^fnelDionyfius^tiSim- 

-ftionte DionyHo civitatem tacla&fuprapromomoriiUD 

«edidere. adnavigaret,etCarth^;miifi- 

6 Dionyfias iiimile^Qile fes in o(Ho portus conctufos 

«dnavigante, arque oiHuin intus conficefetrrpiranteB^ 

-portus Motyenfium munien- rea, fecundis ventis disceffit. 

te, copiis a Motya dedudis, Dionyfius vero et f0rtum es 

Ipfe caibra e regione confti- Motyam ^ oiaiTem recupe* 

tiicbat» na tt tM q n t ec milices» lavk. i 

- ^ 7 Dio- S TPRTA T. L I B.: V. :«7y 

9fii§tt :^ fi. . }f. ftii^ mtwmS^f ^ if^At/Mf Jirtt, Amvrmt 
wm}in jMf^trMi wifv^iti^ htiXivrt wiftatHf w^trfirurtU^ tit 
tkpirm riyft.«^«y, ifj^ w^ titKFif rwmimt wtnrifUHfj 
•» fm 'iw$fr^m9^ j|^ wro x^t^ <(i;^iinnr rmf ^vkmmi/t^ 
*f im VMfim rnf i^j^f m^rrH' • th ris fti» sr^- 
tfiHf mmrmrjc^^f ^ THt % rfwrtwrmf iffiymifm , fttofi 
*^f fimif f(si4 itffSi i>^m w^ii rm imvHxi^^fmfAi^ 
w^fi$^ xm^rt^m x^^^^^^f iftwfrm fmtf ^^mmiirmtff 
«v Tf mmfiwktt im mwHmtif ifsH W wi^ ttwiXm/kf. - 

n Atttvntf Tigf wfsa-fitvrttf XvfmxHrlmy Uf mmrfrxi 
riii vft^tutti tirriwtft^ rtTf wtXlrtUf' rvfnx^iBiirmf ik 
ttvTtlf t(g^ yvfiuxtf iwtrtXttf ^i^itrttf w^tf Aimm^ t(jfj 
MtyttttXim^ wm^m rHf m^tX^nf^ W W yvHUttif^ t(j^ 
^f*f rJSf itXbJdf Xv^mttartSfj m nrmt yvfmxif wt^i^xi» 
funtf' Tttirttf rmf iwtrtXmf ^^ tiv^irrtf h iitmkiirim ptt- 

II Adde tmwtrmy vel t\t}^tif , aut fimile verbum. 
Um» la Uttr^ue Codex iv^irrtf iiut?atrimn v^ 

7 Di^Qyiius conttft Dio- «um infigni impem et voci- 

fiemtrcemobrinens,1egatio- feitttiont ad munitiones ao- 

oem ad Syraculanos mifit, cefiit, vehementique irru- 

W^ de pace concilianda ptione fa&, Syracuftt in- 

Vuifigecet. lUis refponden- vafit. Sic neque arcem red- 

obus, Si dimittit imperiufli» 4idit» et urbem fimul recu- 

^ccii^mus petitionem: fin peravit. 

«imis, iaixpti^ile bellum $ Dionyfius legatos Sf- 

tfto. Dioiiyfius rurfus auiTo racufanorum» quos apud (e 

pivcone, junit mittere legar tenebat, poftndie civibus rt- 

^quilws remitteret impe- mifit. Sequebantur autem 

^Ma, et quibuscum foedus eos mulieres, quc ad Dio- 

%cret Illi miierunt, et prs nem et Megaclem litteras Ka- 

^io gaudio praefidifl effu- bebant, a ^rore et uxore, a^ 

T^^uat, quo4 tyrannum jam que etiam ad reliquos Syra- 

'ttperium depofuifilearbitra- cuianos, (luorum uxores in 

'^r. At ille legatos reti- oppugnatione tenebantur. 

^ et militibus tdu^, Has uttecas aoiq^ tn 6onr 

84 ciona «7* p o l:y ae n r irm itcttmf J^^yif inirfH , f»k mfiiUif g-pHf ^imSlbMftkmfy 
9t» iyiyfiwrr», H TUtfi*ix9rm^im$frmitmrfi^-Ti^9 

luk imriiUtf ^ fM^ikm vmcxinift^t' rirm ifttyfmrh^it- 
Tm it9fiMilhi lifit rif 'SvftucMtrinf • Amw. ^ H%. fS-' 
fys$i*ft inrit nf' «V* ^ ftixtfm AiwiriH ffffti^ixm, 

wfMm uarm rvv %«if«' t^v^Mtr*, i^ytf ^«^m» Mrtrtttim^ 

^ife ivrm ^ipgia-d-fly' «i Ka^;^)«y<«< 5r«»w icftiwt rtt 
%tf{M yrmftxififimnf mftu ftm^^nit^ ii^ w^Xt^at rSf T^m- 
rtmriSf ^^ ^(it^it f(sij ^vXmxit h iKmr» mmi^^^x-mt' 
imifimm ri wXHrtf rnt ivfifttmt ittnri^n ftt^t^ifctff 

,13 Lego ttf /uh m^^ttfj yihmftSf irmt 1«. Caf» 14 tlm^ ciont' pakm recitarl jtiflo^ 
runt. Reliquorum fceininc 
iiMritos et cognftos orai«v «c 
obfecrare, ne ex ntgligentk 
•^terentiir Xe ptrire, fed in 
mtilni redirent cum Dionjr- 
fio. Una vero qusdam epi- 
^ftola cxrerius tnfcriptum ha- 
bui^ Hipparion patri. Hoc 
•tutemnommiserat filioDio- 
nis: cumque icriba legiflet 
-infcriptionem , ac litteras 
4lperiret t filius ^uidem nihM 
fcripfcrat, fedDionyfius per- 
«iHtfiter ac familiariter ad 
Dionem, magnisque pollici- 
«ationibus eum follicitabai. 
His ledis Dion in infamiam 
4pud Syracufanos et fufpi- 
ctonciii vciiil, Acque e|ut ' ftdes amplius momenmm tli- 
quod haouit : id qupd efHce- 
Te maxime m ToHieratDio- 
nyiio. 

o Dionyiius, Cardiagini- 
tnftbus cum treccntonMi 
-millium exercitu advennti- 
abus, complures in reg;i(me 
munitiones et ctfbellft Mifi- 
canda cura^: et cum Ctep- 
thaginieniibus facere pacero 
oonltitutt, ut prflBfidia eoim 
repiperet.Carthagifii^-^Ges ^d- 
modum libentibus finimh 
munitiones absque prelio re- 
cipiebant, multoSque eic n^ 
litibus preiidii et cuHodftk 
Cfluffa in (ingulis relinqtic- 
bant. Cum bona pars c&^m^ 
rum eflet di^crft, divifii^iit 
prsm- STHAT. L I B. V. »77 

fth THf 'ifii^MHf ^iXUf rvft^»4' ^fis tk ri fr>atrm^ 
iiftSf «nAiV/Mmi friXifm ^iiyfyxf * ig^ }« rf«r«n}ftf*; 
rttf i ftmm^ttf jii 'l/iti^s mrtxn^oxtviv ir^if ruf if wt, 
rtXirfuinf' 'Ifig^eu^i Vt ftix^t frtXtiS fih rmt r^mn^«nti4 
irrS rif m/f^itf mfttrn' 'i mtiit il Xfif^ wftSitrH K- 
A»f 4f iitf w^firrtffj vwMfttut ivfttfttf rnXttttivrm *«-. < 
^ttr^ttrthviicrttfj wifiaMKm^ ri» iyr^tif iwttvrttitrt. Ai0^. 
fvrttf ips^fiti i^x^ fttatriifttftf ^ rnf ttittmf riif «Miy- 
MMnr, Sxtf M rif *l/«f^«r #crriv> t(SH fi(f wftrfittXiif 
1^0^ riif wixif, 

ttb Attfivrttt ris w^]^vti^Bt VAr r^ttrwrih t^tt^ 
ftir^s ifii?&rrt wttSrt^' ti ^ «y«y«ier«r wfif ivttM^ ie^* 
11 fCM, lii ititxttj •! Y^^rrti itcfiijtMtfrt^ - r ih rif I^A 
fvfitf ftteBriif^ rvftt^yiif iitit){iirittf ^ liwttytpvH riit* 
THf ftkf Htni^nt If rtf nifivftf rif fn^X^ rttrNi, ris 
H w^rfivrifi% h «lif fn^Mitmtiif ^xtffiti9--4rnf rifrtt' piftfidiis et cufbdiis, tum de- 
mutn reliquos a^grefllis Dio- 
vfim prollif avit. 

10 Dionyfius ut Hime- 
nm fuflB ditionis facerety 
«nicitiam cum Himereniibus' 
coiyit, Propinquis autem op- 
pidis bellum intulit, cafltis- 
^ non pTocul ab Himert 
pofitis, leg^tionem amicitic 
pctends cauila mi(it ad eos» 
fui in caftellis habitabant. 
Himerenfes per longum tem- 
pus milidbus ^ejus commea- 
nun fuppedifiavere.. Poft- 
^uam vero procedente tem- 
Pprc nihil rerum gererc eum 
viderent, fu(pe(SKim haben-! 
tei tantum exercitum inpro- 
•^^ cafbt ^g^ehtem» re; ad vi£him neceAarias mitte- 
re defierunt, Dionyfius ab 
infipia commeataum exordi- 
ttm fumens iniiniptifl^ ad Hi- 
meram i^fam cQpias addu-^ 
xit>et civitaterafper vito im- 
prflfitnone fa^a,.cepit« 

II Dionyfiiis milite^ sta* 
tc provediores privare. ftir^ 
pendiis volebat. lUi yero. 
valde eum accufiibant. Juni-^ 
orum etiam erga fe indi^na;? 
donem commovebat, ^ui in^* 
Qifliium cenfebant, ft r>^o cot)r^ 
fe&os jam rejici. lue cbgni-* 
to mmultu, concipnein.(^on- 
vpcat, et \n Kaiic lententiani 
verbt fecit^ Juniorcs in peri-' 
cidum pugoflt deftind,. fenio-^ 
l^ in pc^gd^^mjjuiltipnum^ 
' S j * "^' " '«^al^ 278^ 'f t t A E^ I ' 

ri x^V* ^VAi^yrf, j|q^ frtvnv-Hrn i^terrtit'" ^p^^ttf^l 
rftHTtiirtnf ^mrif^ jQptf ^^i^rtfirm isr «aUXm» ttrfum' 

xAi fvXmtuH iffit^if^^ f^ }« rirt huiwuf rm^^tv^V' 
rifm «9r»ji6irdr«f hruiirtjff «'» In r«y ir«^« rS irXvdv; 

tfil AisrirtH fiuxi/ttim^ mMa^hif ^iXet »#r« - ShieA«tr« 
rmj tftMfftSwf rii mr^ \rm 'r^^n^^^jjfm, M»m fuif 
iiih ^^^•Mmnf rtfi wi.f§i)tnwXm''lhfi^ myftt^m 
kr^i^myivfmt» Hmt» ixirf TCH^^tXT 9 ^^•r^Uf , firfi- 
Sfif. *M»;isSalmvf ff^df ri>- €ntftm»y rirg xim rm ^fitfixU^ 
9fjf!f fitiB-ifrtH hUin xA«v, «T xfAfvci rm yty^cftfJfim' 

«jni^irf^fs mjftiwXHy Ji(g^ w4f\ txirM r^tn^m^u ri fit- 
fiXitt m^tnoftt' /irtif J^k tSfi rvf rjp^ttyl}tk AfAwrfW» 
tif it^iiirmi fjoAfvrff m^mx?[^*fff T«v hrl ^mirf' rmt 
ii iixtim/a*'^ /^''t fiffiXtm., h tS$^ tbai^Mi ^iypmr* 
wifjfi)^\fiikiiv hrm^i^rj^.m fe ^ ^•^m^ *V 

•quale (Hpendium acccpt\i<- ed^t, libellum . nultis litteris 

ros. l^JamquiVxperimeiitum; fcriptum obfignatum tameij, 

fidei exhibuerint, munitio-' cuihbet pr«fe6to dedit, man- 

nes fumma cura tuebuntur, dans, ut poftquam dedu^ 

fttque mintis laboris fuftine-^ riavibus flgnum tolleretur, 

Bunt.^a rei iummam om-; Hbellos folverent : iisque le-* 

nibtislsddanfi attulit, atau'^^' ^s, eo curfutn tenerent, quo 

omnes a^femutuo diftrane- fcripta juberent. Qui cum 

bantiirhilares. Poftjiua^ve- folviflent, ille , priusquani; 

TO inUltitudo ihvariaspartc^' fignum dathm eflet, exped»»' 

disidefrit, ] et in (ingula praeii- tam nav«m confcendit, et cir- 

dia pauci divifi : tum uhgd^ cumnavigans , a fingulis tri- 

HSveWtani^ademitftipehdia, remium prftfedlis libdluni 

cum non,ampIiu$'*auxilium repetiit. Quos quidem de-» 

tKqilbd ihmultitudinepara*^ ptehpderet tefi^afie fijil- 

tum liabiereiit. '', J ' rum,qutfipro(iift)resa«lu(tOir- 

*-^'ii IDidnyftusjpcr 'iikte tls fiipplicium trahi'. fuffiR 

dlvitatem aggreflunrt, ut S.cliquis alios libieUos a<(^t, 

fidem tritdmium praefeftb- in quibus revera ibripniifl 

rutn perfpiceret, neque quis-' erat, quam ad civJtatem ^4 

duani ibirec qitb ii^i|atmUs^ txgaturas eflcii "fitqfie ra S T IRA^I X J Bi i y. ^g 

ty AffvrtH /inxifHm fUiMf^ Jti^^m^ mvvi ^f» 

tri^Miv tM^ar»!^ ystiirfaad^cy ^* « \% riXti jicb^ ^k tsriiSfl^ 

rSf i^m rwrrm ix.irtm9 sn^i Tiff rv^«(yyil«f * .^iimr 
T«V fi^^fJitrmf iMt^^^K 4f ^M-cji^^iiki «f >i 

«Tt Tii'f ^«AfAif / rie}<« *iW!r«*i,,ia(r«^f :«^l|>«. rjf 
*91£>m' ffitrm 1« ri» ftAxflly ajgi» fXijpyfA9'«» «f^W W- 
M> W. T<^ Ji^AAaf kyotlflu, 9r«Aiy «ttrJiV fxiAfUflrff «9rd- 
n^^stf-lrgv T«f jv«(yMrAi«f. * v 

..tt Affva-m pHMfitff Hotfttf Hvis^Htf 4* ttpt^ t»» 
tvgtiffiim ti?h/nfifit%^ >?%•»«<) K«TMr^t»rf» • i it T?f lTwA/«f 
•K T« i^i^vx-Toy yfArjM»; -^^ «Tf fMro^-tfjhiv» VT* TAry mth 
^,«'. r^«cT#4if- .' 

i6 MfC ijf A/jMPf r4vf . Codd. Caf. t»f Af «ivf viri tw». Unde 

fegendum fottc tif ttiriXtf?itkm v7tf ^$!¥: ^ 'kijb\ ' ^ 

^ ^.-'^ '• -. : '- , • ;i :'•:;•:■_(> f.ri.::c ■,.....-. .-t 

^ hin^ modum trcina hi|^ ^t , p^m^'A\i' M^iutH 

birt, eflTccit ut Aml^hipblitti mifit.' ^" '» '■■■ i • . ? 

nHttt ttfe^^crjmtemj-^t^we* < »+ D^t¥ffili^f cufti' 10111 

fidiis^deftifutam cfip^et. "-'-^ ch^Ul^ cfiM^fi^iri^tea^ 

' i^ bionyfius, ut^cdi^of- pore advcrws^htftt« pct4c«^ 

5eret,qitffm de fc ftfit^HriL ferti^»ijm**fi jfe>cwwte fav 'oum 

«n habercniTi et q^ia dic^ «os Hd dcil^il^lMia<i« tfrb^ 

*tfttfubjeai, ^riiurKas fceiiii- pfoduxiflTct^ artfeafliif tcddi- 

ftas ef:'tocretrke8 cottfdriM &t +dri jJjighaiti/riite^jiiiili 

pit.'QufM:ummjfenum^r^ in 'urbiftl--fe<f«ti^«ftu#V^* 

witUftibilmpiofitUm 'm^ «orhii.^pa-irei^V ''i«mis^«4ll 

jHnt, ill*fiihil»ei$ iiltebftiit^ ^epdherC «n^tttt^ jiifllt; o 

Wmcl^twccs fiiiiulii3''ttil. ^^^- if Di6hyfiu« ciftti ifefeft 

P«:«^t, tfdhibitiS W*r|^ ^upcft^i tWiftaittlliiliduo aft*: 

gidnam'abamatoribfis,qu*» mo?hrwfirildeit*ftiirtitti na* 

w-utercntur, audircnt d^ 'vigslvit «b^4ttMiU«^al«lttl 

J^^^tc. Ita -cogiikos <&l!i>- liavilc': ■ ^lriam^ise i^^f^ 

^auores panim morte^W^ i3ionyfMki(-iP|«di^iiJi^Mfitit^ 

* ■ ^ S 4 but fi« /P QIY ATEiNI 

mit. i^JU^iOit iimmrHmtu ..\ ?«w>.« .'. ' 

mf krx^iw m 'iHfMm/tum^ krH i^ w»m m^if rm fi» 

^^ ^t^ i/mtirhr^i%nt$tiitfM-fMvi^^t>^vT^ 
hi» ' rit If *'£;Ka!y«^ iiuv xir^ * Kif|[;^«}»VM< si^^M^ 

JTTW T«f« W« >^VfiW»Tff, ^Ai/Ofar «vraf ' T^^i^TrN»^ "^ 
rMf it^ltJn x^tm AxMMEivAiVf ff , ^$ ^rSf itxfimk^futm 

fJMAftfftV #9rf%f 0-71^* T4fT« iC«fy diy MU «A^O^f «10« r^«T9- 

y«<c s-rr^«^aMy*f. a<MV0-i«f df^^»^ t«t«, )^ r^ftra^ 
Wf «TfSi^i Tf&i»Tfif**;c^wr/« i6«>^yT«( TWtf^l^T^f*»- 

bus int^fffjtunj;^4if]^. Qgj. ;m^nfes»tyiwnihum(miai^m 

cgre inipenum ejus tulerant, {ufpeaflm habentes,merc0na- 

i90iicuQrui)^cuiii ^mpgauh ri^ Gwbcos, quos.htbebant, 

dio, ftbique mutuo QaTum 4i.miC<^i^Vnt. Pionyiio vercr 

pmmtO' .^l^^ifoiil^ebenris c^mmode hoc ev^fUCtUt ab 

«Oi quii^f fA mlfiisiciiit^ilt^ hoiTibus Qrscis liberareiiir. 

4QQinfi) ii^^ayrt.19/ . , :.,,t18 Dionyfius b^lju|i^ gc- 

n ;i^iMwPQ#i5fnmbu«^rif qinsr^um Me%4i&y «pu4 

ini4anftidMl9fiem divM^ar fluos «liqui in. proditionis 

-yi«fe«gM^ An ejjtremo perir iufpicionem ven^ ^nt» ut cif 

0^^vmfyXhM C^ipmuitise4 fi^rrorem injicerpt, cum relif 

f$xq%t . mi4iu4Q fa^cet,! ipf^ i|uoruui omnium fundof , de^ 

tSi»xtMi^V^rW^^^i> Dj^ptaaretur^ ab eotti^ pr«r 

om<^}i%<<ionfpici)st|d^|l$ jdi^^aj^mew juflit, qui^car 

f(4>ui£,^ ggudento^u^ ad l»unma premebanqor. .,Hqp 

^rtftra.WlH,.iwpgr^„ . «tiau^, ab aliis di^b]a^ m^ 

-*n lf\iSm^^^^i9Xt^¥^r^' 4^ni ia<ttittt;um. Dionyfiq^^ 

jlli^^mjfiaptivos^nuignii inei> ^^ro prster hcc,^ aiifitem js^ 

^(^T^i$mmvti^^\^uOx^ 4^Jnurbem mifit, qui wj^ 

^iVirfli^(i,9|^9k.Qart}M8a- ^^^ u»»«dflUQ^iufei9W 

ivJ ^' ' ' ptf- S T,R A T. LJB. V. agi 

KfliMfTiiy ftet^errss tls fjMjCM^iv, th^ /«» t/fAcXtYfifchiii 
T^«S*T»f i^f^o-etf xttA«(^f<y' #i ^f «r«v fv Ivtif^tH' i(^ 

irv0*/« Mf0-a-})f})s x^ATqo^fly. 

<^ Atofvd-m' h^' crvrtivH x^fl/Uettm vrtt^oL rSt ^oXirSf 
Ho-^o^ttf i^TOi' TMf ie ^oXtMKiq dsiofxifoif (pMrKevrm^ fitoi' 
(sa-B^Kf fch HK *iyiof' etoiXt^Mv Jf '«A/ycy, fxiAffrs t*V 
«^«yr«(f, eV« t}y inoL^nuxrot o *Ao-xXf)^tH ' ^oXtJl i^ Jy 
ti^yv^ls t(0uf ^^vh' TecVTot eln^^S h(S «l/«/r«vr«^, «y^ 
fiffiijAoty ^(ozii^vrTt^ hr) Ttit d^Sf* oi 'Zv^KHo-t6t fet- 
Ttt ^Xt^f a^HHi fT^'«vT» •' M9 TS ' -n^^oir^t} • Xi^^i^^V^^ 
tAJ^«5' oStf x^obtttvm Ai«y©V<o<,''7 .«^•r^Jf Jcjj^wrri*», 
« «5 Ti rm tS "Ao-KyiViTriS^^mot^juhm nyofoto^^f^ «v- 
r/iMt nf t/ kl^f KOfc(^€if^ t^ ivo^^ofotf r» S^f^, n B^tU 
y«Tfly tfyf^" Tir^;»i«e'i«y; ol fth ,^iit{i$0k,ot9 Vf ^sm' A*»- 
fiwtos ht ^xf ri x^ifcotTot* 

.n AtO" 

17 Melius w^rmfy iuififyts. Cfif, W^* Mififyif, 

fcrtuicbat , t^iNijreu t Htf oc . . bus taandtvk princtpibu$, ut 

Meflknii cuni auro deprehen- , dona. Deo dicata (qi^ibus 

dcrunt: cufnque re exami- ^fculapii templuin erat 

nata cognovifunt quibus il- exbrnatum, qus multa fii^- 

liid ferr^i ijisdlcatos prjoidito- m^nt tmv^o %t argento i^n- 

res fuppllcio ^^itmo^ cen- £y^) ^ &i»o d^portatat quafi 

fuerunt: iiveto.^sw pot^ pK>$na in foro profcfijlxe- 

ftate eranf » iffm^ .«i ; i>f^vi(\z fmu M^ . fwipo rfu^ j9<?|^ 

m ythem^nWn^^i&^^mtp «kebant Syr^^jufanii- jta iw, 

WKme fe4il3i0ne concita(ta« magna m peounife coUige^ 

&&aiej|.uiiPiQny^sMefi ?fltpfi dl4«l potitus Dionyfi- 

Snjapotiww^,":- ; ,, ^.ycie^prawonisjuflit: Si 

• 19 Diony^us iftiig«ftate Quis. (i^Hm • ^tolapio fe 

pecumtrumxonftitutuSj tri' CKum ^iniffetj mox. in t^m- 

nmim av&urr 'ipiperavit. plum uepottaaK, DeoQiJo-re' 

(i^cum fmptt^mljfi oomv^ uituerec, aut morte poenam 

Ime diceoeat^. «ilii^eis. a^^ lueret. illi Deo fua reddide- 

kendam etfIe»onrexiftimal«it« nmt. Dionyfius ptGumA» ob- 

Imermiflts^vwoi paucis dAt* tinuit« 

i . . ^ S t ao Dio- zsa POLYAENI 

ic AHfvrt$t iriXi9 ixif^ «f ^ih W^X^ih m ^ rf- 

0>/yVf «vrtfd'! ««r«AH«v«* r«7( 9) eixUct» •ixirmi^ rZi 
it^^nrSf ^vyetri^uf cvfatKtatf' ntt fr^XifMm-ttru ^m» 
r^ ivT£r fftrti ^vXtuui r^f ^#AMf^ ymort. 

«« At^ivo-fi ff Tvffmttf ^Xtvrits ( ^$'*iV^') ^^ 
i?rw*y<*ry#7f , JTfj^AB-Jf if ri rnt AtVK^^itcf <«^tf, Xtt* 
j^f 9p/ct<r^r§i riXtcn» f , mt^m^n^ ^^ K^Afvrtf. 
/<#d-4ii ^i hf irt^wrf Xi^^ rtcXttrrt^ tc\ i^^v^ii TraXtM 
ftXminc V9ri rSf r^ptrttfrtff. jq^ vSr ft^jSf iNtftrie-^ttf^ 
-Ji^tt iv^^ttf vnt^imiy tKH^vlt Tttf tx¥rt ri xv^f^'^'^ 
^ftirrtuvtn' ri ^cf rt^ ifutrttc *® ti^tttfmy ri h iftU, 

oi ^9 ri ifiU^tt.^mfm'ti(>t*fMK i Yf iwi virm jj^ 

.; ..,., T^ 

ig M(n jf \i /M«^M, 9 «f n. uti etitm Cod4 OtfatA. 
quare fchprenm, ^f Zt^fm^tiit^ i if wt^ Mt/b. * 19 Legff 
iSirfsrAfvrff. Cafitnh» ftO Fil. ivtc^ifttt, Cant» ittc^i^. 

^ Ldgiendum videtiir r^ amf «jM^^ iM^^f> 'rtt H 
ijftiffttc rvy;g«^Wf;;\Af0/b. r;..^' ';•', !:. 

36 Dionyild^, cumurbem veh^bflt, tninfU&tad Leuco» 

ctpiiree, cujus ctv«« .panlm' tiie« fenuwi.abceptis feptua- 

nioftai, partim in exittuift ginta iiatenvll^^rtumifmatis; 

erint'«fti,cumurbsaiti^for contfciftitn ^ntt^avit. Cuw 

<fflet,l}uamutmodicutitprii^' qat intelkslfftc in oceuhif 

fidiuni ad eam tuei^am fiif^ nlflle auri U^ta, flifeittf 

ficef^t/paucos quidiem ibi itl^ mulld ]^]%^MMitei ac nat»^ 

prtu(\dto reliquft. ^fiekvtitb tas dinpuifTe, antequam «00 

fefvi^, dohiinoruttf^Ma^ 111 iti §imm eiEfJonetet, pro* 

matrtmonitHn dedltf ^ <fiim- mulgavit^ iii»' mii pecunia^ ma^inimicitiai fidveH^ eofl haberent,nin^«tlnt, ut dt^ 

.^relites; fideliter ei*^'tat«»i( iiiMi»ni4itnffi«l«i k def«td 

CMY^irent ac defimdef^t, rel^, dimidfo alnto^fis r^* 

'w'i|i-£)ioii^m«i^Tyitheni*< li^.tJUitnorettnoitiMni 

?.u\ navigans centutn mTemi<* rem, eoa If mme mulSatu^ 

b.is^ cum navis quc eqiutes rum. Q|^ cum dimidiam paa^ S T R A T. L I B' V. agj 

ri Xtirei Ho^^ti^^f , t^^fa» Haxtf «ot^ ptsifis n- ' 

^f ^i* ^irtcXUv Z*'^^*^' Aiwv9Mf "ZixiXUf Tv^ctnm* 
imtai^vxivfrd ir^is MfrtM-ttrifSi 9 W '^^^ «^«f *It«» 
AitfTitf STff} ^iXifiig. 'Evi^fft^ v^ta-^ttrSirl li^i i(s^ r%Ti 
TMr^tia^if ivrSf yvafcmi vya^fM, /xviiet/tMi rv^eifff ^stveif* 
At§fvo'i4i M tirm fAXMtM M^i^frt ' mt rt ^ ' A«^3«y 
' ivrii v^dx^^if y^iiiitrtf he. MtrttTtfriH httMfu^i/itf' 
rfv if 'Pijywy* «r« tf ^Titt/StVj iyr} rS rvfti^H xttrnytfi' 
r«$ Htt^n nXtkm )<* ivrif Hn ir^$tyfMtrm et^ri^nftiff^ 
• If hfuXt^Sf^ iixcMt^ tpn rttvrtt frttna-tcf. r^V fttf yetf' 
Atctf ^ixni tivrS >($tf fctt^iprif' rv^ttfin «Ji «aJ/w yir«i- 
ftfttf ivr» • • \i iivrS 9-«v«T#ir xttriyftt, Evn^tft^ ^ih 
rtiftt^^Hf y fr^if Atefvo-ttf t^n* ritf fitf ^oyfiifHS «•«- 
^tfutf'^ in-H ii KfixWo; ti^fX<pii iri ft$t if Jlttfifty tmJ- 
rnf htiSbof ^pirt^tf flHXtfMf itttwMvg-tt? «« rnf trttr^i- 
)«i t(ff!f 0vHtft0( fMffAB^iih ^f^fusf' tmrNn yt^Mriiu 
. .'. :. i rttf 

f 

tem finguli attulifTent, ab his Rhegium transportaretur. 

ille rcHqua etiam exegit, et^ (^uem pofteaquam cepit, in 

cBno eis dedit unius menfis'' concilioaccufationemlneum 
frumentum*. M'ntcndens demonftravit,^ 

12 Parii emuktores Py-" «Juantis rcbus ob etim folum 

dMgorearum difputationutn^' effet (boliatus. IlFc confttcns, 

in region3)US circa Itali^ re^c le fecifTe pr«fdicabae. IP 

degebant. Dionyfius Sicilifc ' 1« cnim amrdti^ et difcendi- 

tyrsmnus lc^j^oncm de ^mi- (Tdnfbctudine fibi devini^bds ' 

citfa ftcienaa ad Metaponi; effc: tyrftnnum fibine^dcHfii*' 

dos et c«teros ftalos mifin' cte quidtm cognitum. Qui 

BJucphenus iuvcnibus , qui eura ob hac morti idjudica-* 

. difcendi csUma ad eum com^ Vir. 'fiuetrficmis nihii pener-' 

meabant, *S(*timque parentf-* rittte, aa Diohyfium mquit: 

bus, fuadWfe, nullo modfoP D^retisf quidcm p^eo, ve- 

tyranni' y^ifiis adhibendam^ rtira ({uh fortM^em tfdhuc* m-^ 

efle fidenir; Quae res ad iram' riuptam faab^, eam^^rius in- 

yehementiffimc Dfenyfttim* PafiocoI16care,*aKcui inani-i', 

iuflammabat.^Itaque^dperarat' diUm induxi. Itaque-in pjK 

4ibaty quemadmodum euln* tifiaim navigabp, breVique re- 

in fiiam poteftatem redlge*' ^^rfus morfem obibo. Cum* 

re podeCytuqr Meiaipdmio^ otimes hot 'iHidito ^cftnone' 2S4 P O L Y A E N I 

«y «» ^^ jr«r»f yiywT»; • Jr lyywirri», i^i», t» 9-«»«- 

^ fyyuita-tffttf-S^t^ ' • ii fm>! i^fihtf nrfyftwi rtf 3-«ir«rir 
rjii» fyy«w' rw»r«»|«t$, r«r /«fy il^evi^, «Jf i» /fv»*!» «{ 
lr«yij|«vr«. ^ «t;r«y ^f ^vA«rr»v «vrdd-i ffUvSrrtt tfg^ ^t^* 
fUfavAv, «j» r« ;^$«/«« i^« 9-«t//««r«i'* B-iev/ofr^fifw tt 
fyfifr«, JJCftf y«^ /cfr« rtf( e| /t6?y«f , • r*f, fyytniri»» 
jc«^«0-;i^y, fify tl^iX^inf tK^Uf tz-ecvt?^m, h SmmAa^ «*«- 
^teJtfV fiet^riy, ^/«0-f rct ty/vnvufiiui tl^pHvaf, At*f ia-t^t 
Virt^Myeu-^etg ecfit^tTf^m rkf «^fT«y , »/u.^0Tf^US it^VKfy. 
^ycf Ti(( }f{<«if A«(/8i!y, 4|/tf r^/rMi itvr*f »$ r«v f«t;rivv 
^iximv vvyKur»r*Trmy i(si)\ fctfsn srtt^ ttvrf K^ti^mSfrm^ 
rm 9r«^9rrAiy myet^m, ci Je rfy ^h x-^6tu^trtf «srfjf. 
{ifyr« riT rvf^nH* ^VijVityr* Jf » r# ^«» ttvrtftf /^ix^rm 
ittt^tKrx^f , f^vyYfii^fTfLi «fi*«-^f^«y tTFi rtii 0^¥i!^Hi Jm^ 
Tftfitii^fUTti rSv fitti' vvuxi^^^i At»fvo-t4i' rSra ri Ir^* 
y«y f sr«ir< m»^S 'iricAMf^iify A^$ifvr(f ^trtvHit. 

ICE*. r. 
ai n/rif. Cfj/: 

in rifum efFunderentur, Dio* reverfus in Sictliam, feiprum 

nyfius aclinirabiiny:, et in^er-. tyranno reddidit, jumtque 

rogabat: Quisnamigiturpro,^ vjK^m dimittL. Dionyhus 

te fponfurus eft. Ille: Vtr^ ut^riusque virtutcm fupra mo-; 

de») inquit, mortis daW*' dum coiiiplexus, etadmira- 

Eucritumque (^rceditum/Q*' tp, ambos liberos dimilii: 

gflvifrUt vadimonio funoere^', petiitque utdatiafide tertium 

tur. Qui.a^modum lubenji^ ipfum in amicitiam (iiam ad- 

hanc pxo morte fpoiiAonem^ (chberent, m apu^ fe mane- 

recepit,tran(igens,ut ille di*. rent, prs^entibusque bonis 

greUusintrafeKmeniiumfpa- ui;)a,fruerentur. Q^ianimum 

tium reverteretur. Se yeco quldem tyranm, pcppoiitum- 

ibideiii piern[ianep|;emi: mt«*i ^e comprobaverui^: tt pe- 

rea temporis .^tod^i .et'aA, t«^bant, Cx vitam f^i concede* 

fervari fujTit. Adn^randuf^ re yellet,. revertl (e ad conr 

quidem fa^um ^rat ; v^um. uiet^s <^m adoktcendbus 

longe mivabilius aliud QO;>fi^, e^xercitanones pateretuc. 

cutum eft. ,]Etpum poft ^(if o^nceflit Dionyfms. Hoc G^ 

menfes, i^ qui euu^^vaaem ao multos Italos adduxit, ut 

ded^V^pQ^g^ j^^c^ A^ i^JQrem)&bi 4^em hgberent. 

CAr. ni. S T R A T. L I B. V., agf 

K E «. r. 
ArA0OKAH2. 

A^t^^txkni JlMctXlaf Tv^ttvm tfMvtt^ rit^ ir»Af/eiW| 

fi> *Ayt^tKXnf Mttintf Aivniw^ AfntK^otrypi roi 
fg«TJ}yoV flttfT*'» fff Tjf» a-oA*» ijrt^-vl/s, xiywru,^ tif a^ 
^iXvrifitirt ^^of Aiovva-idify ^^ « fiaXtirt o-tuc-cxf uvrHt, 
«( <JtAiy«f Vo-Afo-f rnf Ttft Toy fiAeVo^oi* ^oi^^ov ^eu- 
trttrrcLf IrtcXtarag' i9rirtv<rxf Aio>t/vw, t(^ tX^as 'itta* 
Kttv. 'Ayec^CKXiif fto-fA3-iy» £»i}i£v^tf ccvrSf tto^XHf U 
Tfl» «icicaWo»' o-wiiiAS-w • r^tcrnyif iTrn^urnc-m ^ ora So- 
«« iVf^ f(^ 'Aytc^oxXeij cu^ivat rijv %^^tL. i rtivvv 
*Ayti^9K?infy 06KH fcotj i^tiy ^ncirxf «vfA^y* ^a-tcf ii ftV' 
(in' iK^ dii irs^trecrrtf oi r^tcrti/rotf Trtciras «6y»Aoy ivt 
rii iKKMerimg. 

.y 'Aytfl^oKXnf sfvd^t/xtff rnf h riXH J,v(tucUo-ittf 
fttnt^i^etf y Ktc^nitvi^ fucnft$f Brvttf ixtfiiutt^ ^ tc^^ocf 

H HSH' Ctf 

C A P. III. 

AGATHOCLES. 

Agtdiodes dfltum hofti- nitsque dederunt. Agatho- 

bus |us}iir(lndum , transgref- cles ingrefTus, juflit eos in 

fe eft j occilisque captivis, concionem ineimes conveni- 

ridens ad ^micos dixit r Coe- re. EHix interrogabat, cui vi- 

Hati, iuris)urandi*rieiigionem derctur idem quod Agatho- 

^omanms. eli, is manum toUeret. Agt- 

3 Agathodes, cum {upe- thocles igitur : Mihi, inquit, 

refletLedntinO!^ Dinoci-atem placet omnes occidere. De- 

ducem mifit in urbem eo- cem vero eorum millia erant. 

nim, qui diceret, ei cum Dio- milites, qui circumfiftebant, 

nyfio glerSe contentionem omnes in concione trucida- 

«fe, ^que velle eos confer- runt. 

vtre, quemadmodum J8e ? AgathocleH, cum audif- 

confervavit Italos ad Elepo- fet principes Syracufanorum 

tuin fluvium prclio devidlos. noyis rebus itudere, Qirtha- 

Credidtmnt Ltondnl, peci»- gimeniibus d^dis, gratula- 

toria aB6 P O L Y A E N I «-^sr^f i rm Kki^irrm ifU' tivrif i$ iSi^ ft^vimn U 

/MtiifWf «vAvo-fi^ ffiud^ft^fft i^X^^^^' ^^ ^ ^ "f^' 
r«f ^ifV/S^t j|^.»^fTf( f» 9^»rrA.'v «v* fv it rS km^ rig 
ihfif^ vfTf^J^.S^^ rS rvftir^vtfi m xtKfoiKify w ir^i' 
rtt «(;Kva|*rv* tKVKXi!icr«irT6 r«v «(v}^4vv« fvArroiy 9r*A«i. 
;^iXiM Sf (f^ e^tcdfum^ )«• «e«r«i irMi r«0rff 9r«(rr«ff 
4J9rfV^«|«ev TH^ xttrHKHfUfUf, 

V 'AytfB-oxAnf '0^/a«» T.v^nf£w rvv sr#;^^ lvv«f/<«i 
r^«frft!9-«(yr«s jrv^tfam Mttf ^iAoff-flu}*, «/k9^«v «ivr« r*» 
f$<fv t;%«v c^rf^^J/fv *H^«(»Ac3«v fvfflu«v «vr^t, fvr«A«v ^f 
r» n-tuSt xrrto^x^* ''5 ^**€!* /•««;c?'$ •Aiyiw nfct^m' nxiv 
• 9r«u;* « Kv^);veuof riff «'^«ff irrtfitfti ^t^iei-jrtf #vr«v, 
i(^ xf^i riv ^-f^ceff-e^flev ttvrS ^4 /mvhv 4r;i;j#A«ro. Ay«6-' 
^•x>Sh «^va» r;;f Xv#«ut«rM^f f^«iv«fy«iy«v ^ rov rf O^f- 

A«» 

S| Diftingua: Kftutrir ifHiy TMfnrntm w§ ( t / imM iftmS y 
«vAnnv.. MMfv, 2^ Omt. ^ovi». toria diis facrificit pcra^ns, 

Oifitos viros, quos fufpc- 
abebat, ad convivium 
convocavit. Erat fane magnt* 
ficentiilimum vocatomm, et 
(upra modum opiparum con-* 
vivium. Ipfe vero, cum o- 
mnes jam la. gius vinum hau- 
fifTent, in inedium eorum 
ingrefTus, crocota indutus et 
Tarentina vefteamitos, fi- 
ftula cecinitj citharaque lu- 
fit atque faltavit, ita ut e ni- 
mia voluptace tumuitus ftre- 
pitusque confequeretur. In- 
terim dum omnes indulgent 
genio, ip(e c convivio fcfub- 
duxit, quafi defatigatus, et 
fc vefiem mutaturum fimu- 
Itvit. Circumdcdcrant cura locum, ubi comdi^am «git*- 
l>atur, magnus annatorum 
numerus, ct cx iis millc di- 
'ftridis gladiis bini fingulos 
aggrefll, difcumbcntcs ad u- ' 
num omncs peiremerunt. 

4 Agathodcs Ophclitii 
Cyrenenfera cum ingcntibuf 
copiis militantcra, audicns 
amantem efie pua^Qcuni» ob- 
fidem ci propnum filium mi* 
fit Hcraclidcm, cgrcgia for- 
ma preditum: preccptum- 

2UC dedit pucro , ut piaucot 
ies refifteret. Venit pucr, 
CyrcncMfis forme dceantit 
iridus, eum ampIe^cDaau» 
omnique fiudio eum colcbat. 
Agathoclcs rcpentc Syracti- 
fimis addu^bf» Ophdam oc* 
ctdit: S T R A T. L IB. V. «i§y 

htf mrim^mt^ i^ rvf timtt/itims morS wmmtf ij*| # rfii i . 

iQpE^ rif 4$if tM>Mfii9 ix VjS^^^^i^* < 

f' *^ Ay §i^%KXni hri fitt^x^^^ ^tttn^XiZvv^ .jBHXiftiuft 
ilin fiin^ ifatytc%(Lf ^ }««/^ce^H rmi ivrS o^iHitcirMu' 
ntf pvfeum'' jjyj Jjj ^^uyfict^tit mr^^av ta/V /Bu^^fcU 
ftf ttcvri^ v»^m y i^tivaf rm nSf /tctrtc, ruv i^iafit Krn- 
ftarttf' i^^Brw cv;^jm/. 9(^ riq fth ^jj ixrtnt TrtirTtti 
tii ^HXi^ t^ ttTiiSi' rnf ^f /uHTutvrtcs^ ui tH^^c^in t(^Jf 
irti-8s f^eutiT»?, hifittXif «V riti A«/8i)j|» {' »«vo-#, '^ 
m yft hrt/Stc9 ^tt^ttX^^fUt rii vtwt ir/^r^jjo-i» , Xwi^f 
tiy»ffi^6Cfrc ypnnain^cv ti r^ttrttJrBCf^ ri ivftcT^atf ^svyeif 
isti -rm ftSf uxtyyttx&rtf, rarMf T«7f s^^tcnr/iiftttcrt x^n- 
trtcfctfos 'Ay«S-dxA«$^ ivritf rt 'lOtc^n^vim ^ t^g^ w^f 
tf Atfiufi TriXitiff tK^tcrtio-tf. 

r 'Aytc^cK>ii(f fi r^ttrtttrtci avmrttyftifHi \\rr,(r% 
WMfti Tv^tcKwittf tii^tajSmia^ofei^csag riff^ctfiKtif y ^ttT' 
Km rSf \it6i rtftii ir^i^ifrd^ fivti wfrntn^ dvtif Kti^ 
kSf, vtrwrttfrts '&ttxttf •< ^v^etKiirtt' i $i A«^^\ rnt 

cidit : omneoique exercitttfn fextgiiila navibus tra|ecit. 

ejus fuperavit, ct filium nul- Cumque in terrara eos expo- 

•kjnrarir aieaiim aut cor- '^J^f^^^ extemplft^naves igne 

«ptum accepit. ^"¥^« "?""^*^» ^^ «"^^^ 

r tr £^ fortius m pugnando gere 

S Agathocles Carthagi- rent, fuga per naves defpera- 

nem veilus navigationem in- ta. H15 ufus ftrategematis. 

ftituere vofens» cum jam in Agathdcles, ipfos Carthagini- 

eoeflet, ut folveret, explo- enfes, multasque in Africa 

9«k, ^uinam una navigare «ivitates fuperavit. 

lofientt et promulgavit fe '^ . 1 1 t.* •« 

SmMdere, utqui v1f« fu. ..^ Agathodes bis m.Ue 

wnfultumvellent,enavibu» «»'.'?« i" ««ein inltruaos 

cum fup«Ueaile fua egrede- P«ut a Syiacufanis, quafi m 

tentnr. lEKienmtmult^quo. Phoen.c.am transmifrurus, .n- 

univvfos. qvnfi timidos et quiens fe ab al.qu.bus e,us re- 

«fidos, morte affecit. Eo» ve- 8»oni* '"col»'' 9"» commodt- 

to qui manferant, ob forti- «» proditionein tranfiganti 

tudmemacfidemJaudibuse- fummo ftudio arcefli. Syra* 

vthebat, <t in A6iGam cum cufimi crcdentci dederunt. 

Quos m EO LIY A E NI • ^y Atjivifiv «sr^iy, o Ji c-t^i»«^yflty4>» i)CK?m<r4tt9 rZf 2u- 
^««««•«wi», rat.vTnif ^ 5f^fl> Ti» ifici^mf ?ivj*e^>jir w «i t«^ 
7«AfTie( •'^ofcctf riiv t}iivB-t^Uf f)^wrct(. ruuru Xtysiny 
rn^ ^hctf^itat Trt^ttXm^ f(sM rm fMxtu^oty^ ^f ivriv litJh- 
TiJ» etm^mu rSv I^v^ctKH6-im9 y §*(. tti^j^t ^i^ftvftK^ fCgfj fU- 
r^lf riif 5r#AAT«<«i in-tr^f^itrm ' • J« /tttrtlt rif utrm 
ifti^ttf sroAMj^.^ovivVfltf rm Tr^XtriHfy iui^ttf il «rA««tf r£^ 
t ;^'Ai«^«yy ^iurii rnv st^^f rm Xv^tpcHa-im Kttrtrxff, 

n *A*/tt^0K?S!g ftu^tif rif crt^VTlcet^x^f^f f[§iti *Af- 
S-^jwsriVM, f(ff^ At^KTiitt ^IXh^ tirifigXfvetf etvrS ^ KttXi<rtt$ 
ivrii y fyf;^»^<0'i» ttvroTi ^oA^jfi» r^xrtttfy tftt ToAn rvfc- 
fctixf ^•MfMftlfny , ficn^ei ff iliAS^orrf; * j^ itv^ttf y^ 
1^9, 9Vfi?^ofrfg fJf t« Ttfu?aim*f fmti rSf •«■>*»», Sf ^ff' Interpris et Co(i^. Cttfanb. Tttv^6fUflrtf, »6 Co/I 
hic aliquid deelTe putat, cc fic iegit: ivrif ittimf «srf- 
^ ^M. ^«iA«» }f fd^ Zv^ouWm». 

rato EempMfcUc^m comnn- 
fifTetit. At ille poi^. diem fex- 
tum multis interfe^Hs civi- 
bus, et fugads plus quinque 
millibus, ipfe ^Syracufimo- 
rum imperium obtinuit. , Quos cum accepiilet, Phce- 
nicum nuliam habuit ratio- 
nem : et adverfus focios ex- 
peditione fa^a, cafteila circa 
Tauromeniten diruit. 

7 Agadiocles cum Amii- 
care inducias fecit: Itaque 
hic in Africam discelTit: Ilie 
v*ro congregata Syracufano- 
rum concione :^ Hanc, inqiiit, 
honun fempef omnibus vo- 
tis optavi, qua cives vifurus 
eifem iibertate prcditos. His 
didis, depofita chiamyde et 
enfe, feipfum privatum Sy- 
tacufimorum eiie decl<mivit, 
quafi viro populari et mod«^ % Ag«thoc1«»eum rdfatf^ 
fet, ab amicis Tifarcho, #te** 
thropino, et Diocie fibi ittfi- 
dias parari, arcefllvit e0^ 
magnumque exerdtum i{^ 
commifit^ lit egredi f<mtt 
cuidam civitftd , qute «b h^ 
ftilms oppugnabatur^^aux^p. 
venirent. Et cras,4nquit, 1* 
Timoieontium conveniemns 
cum armis et equi^ omnei|i«» 
que S T R A T. L I B. V. 2g9 

TH tiii^rr^ 4Vf /MXUrrtf t(ftf ivmfUf rfcfTiArrix^v f;^«if 
r^^f riiv hrl^tr» ' m tt rns vrt^ct^i ^f ri Ti^«Af«v- 
Tw «•t;»?^^'*» • « Jf 'Ayu^^KXn^ tvn^i^n Ttiv rvXtiti-^tK 
91 «f T« o-JyS^^ h^Jifciw^ THf Trt^i AtHcXitt i(g^ T/- 
r«^o» , ^ 'AvB^gaJ^-ow , tivi^tcg tuv q' ^A«<oy«$ 1 |f »fy- 

«ytl^cS-Vo-tfy^ «X iXibTTSf T£t t^tiMfiifv. 

I n n A p I N o 2. 

*lynttc(7m ff AfvTims ity tur^cfitm Tni Xv^ttx^a» 
riMyVoAiy f^i^jiMy ytf^/tcivnf ^ itti t* ^fT« K«A^fW;rtf TJ<f 
TtXtTttf HS Ttnet Twr$f i^o^ftiiiKirttf f^fcto-ttf) ix Attrriftif 
i>^ttf tTTt Xv^^xHo-tif fvxTiiy frtft^tti Tifttf f*r< Tjyy «ro- 
Xtf^ ixiktvft Tiif n-ti^tt(pv?MTT6fTtti Ttif ip^itt^f «droKrn- 
»«y. ♦/ ft.h tKTetfttf THq ^tt^tt^vXMtrcofTttf j f(s^ xvAiW 
T<f«f tS Tel;^f }iMA«f* *l9nr»^iV«f Jf }i« t«t8 r«f {««^ 
^«•■fiyffyiJr, JuiTfVxf tjJ» J^v^ttitHvitif «••Aif, 

K£0. £. que expeditionem ordinabi- 
mus. IUi libentibus animis 
Ihbg receperunt, <|u6d etiam 
U militares copias ad aggr»- 
dieiidiim regem habituros 
gitabanr. Fofbridie cum in 
Aimoleontium conveniffent, 
Agathocles fignum ad eos comprehendendos dedit. Rc« 
li(}ui audito iigno Dioclem» 
Tifarchum, et Anthropinum 
cum omnibus aiTeclis ad du^ 
centos confodeiunt: omnes- 
que quotquot his opem vel- 
lentadferre,rimul necidede- 
runt, non minus fexcentis. C A P. IV. 
HIPPARINUS. 

BipparinuscuminLeon- quos ad urbem, qui vigil^ tinorumxurbe deg^ns, Syra- 
cu£tt audket vapuas efTe de- 
feiiibribus, quod cives in lo- 
cum otfendam cum Calippo 
profeft ex urbe diceren- 
tnr, ftatuit ab Leontinis Sy iet excubitores de medio tol- 
lerent. Qui cum hoc pr«- 
ftitifTent, et portas aliquas 
civitatis aperuilTenr, Hip* 
parinus per eas mercena* 
rios introduxit, civi^tem- iicufitt.verfus exercitum du- que SyraculQmorum occu- 
cve : no£luque mliit ali- pavit. 
r^4nd Strat. T cap. y. «90 POLYAENI' 

K E «. E. 

© E O K A H 2. 

huvtUm KtCTitrj^0 furu Xt»t?i£9y cl ^^tvtKSrFU trv/' 
y«y«rrf( rti Afrrimt w^crfiuMMrn^ tivrii fwt iicfimXHf 

tpn .TtfV 9-VftKSfTtCi 'ZtKtXif flH tittCf-^St/f iti Ttff •^KHi' 

hctifti Ih timrif tit$i^Ht rui ^vXtcSy t(j^ ir»^i>^itrmi 
ivrHi XV^^^I '^*^ 'SiKtX^ti Mt tf^fiiti, • fw itft' 
{««' «i ^ Mrjftc^aif KtcrtcXitfiifatot rit «y«f«y, iKj^ riit 
iK^iircXtty iiirXtvfUtu iFf»o-t^txr$9 roTf "S^KtXcTf' «i h 
tctcrtcXfi^^imf tUxkct rift triXft iKXjttromf t^tvyt* Mt' 
«gm^Hf \k itrt 2^K$}Jit Xgchct^tZtrt vvt*»(uxiyti9-u,t. 

fl SfKXnf Mtytc^itcf XtcXKtttZvt rvttKiiTtctrtcf t^ 
ftSittcfy ryif iriXMtts (|fy3«Af, ^itrtcf y tvljKe-^»^ Ktcrti rit 
rS tr^XifcH Ktu^tty itu K^tcrio-ttfut riif triXittf tcr^tcXiify 
^vrHt rttf ttSitKtc ^flfy t(0uj triff\/w ^ofctnit itrXttf 
MKsa-fetifcitnt ' rSt i\ Mtytc^itn i^i ^'^ti^f^ittift y tlx^ 
^vHt «y«3'«i TVjfff KtXtvitrtn. XtcXMtinf trtc^ tcvrSt Hf 

C A P. V. 
THEOCLES. 

' Theocles Chilcidenfibus eriebantur. (^ cQin inenncs 

«b Euboea addu^s , Leonti- obruros fe viderent, rcli^ 

norum civitatem invafit, ob- civitate, fugam capefliverunt. 

dnuitque cum Siculis, qui Me^renfes vero pro Sicvlis 

«ntea ledes in ea habuerant. focietatem cum Chalcidenfi- 

Cum vero Platcenfes ex Me- bus inierunt. 
garis coloniam deducere in % Theocles Megarenfes» 

Leontinorum civitatem vel- cum fex menfesChdcidenfi- 

lent, ad eamque veniffent, fe bus cohabitaffent, ejecit cx 

4)uid<m jurisiurandi religio- urbe. Dicebat enim, fc bcUi 

ne itppediriuicebat, quomi- tempore votum nuncu^a^e, 

nus mhabitantes Siculos ex- d urbe potiti fine ]>cnculo 

pellere polTet ^ ipfis vero fuiffent, duodecim diis ftcri- 

portas no^u pateftdurum. ficia pera^hiriim, pompAm- 

/ Itaaue ingreili, Siculos pro que armis omatam cdebnta 

)iomum confuetudine tra^a- turum. Megarenfibai tim 

renr. Qui cum portas aperuif- fufpicantibus mali, fe4 fc»rt> 

^ fet, Megarenfes occupato fo- forruns facra jubentibut fi^ 

ro ct arcc> Siculos annati ad- ccre : Chalcidcofcs adc ' 1 S T R A T. L I B. 291 /*m$, «tir«i v«/<« w^fMFnt fitcii^nnt* l^Hiii xmim tjiv 
«y6^«f tf^AM-^fW xtfTEf^tf-Mf , ^MJtAif^ laccAftMYf «yc>i^f#f 
'.- T«f iciff vju( , Mfy«^A$ I ifc r^ ^oAf»^ «ar<Wivf 9rf4 I9- 
f«fr«f «a/»' «i ^ i^} th; fit*fA»i tKiTOf KUTM^vyirrUf 
j||itff /leiy ')<^xf«-d'ft/, n fttTU rATf «Vaaw wyri^aHT^af, &§§• 
xAif^ /icfT« r^vf X«A»<}fd^f ffydxAfvr«r* «» tiTfacXSi i^^ 
ht^XHt TOTHTiti ix^^ii VWXtV-fciiiti* f(j^ Zn yvf49$t Mf- 

y«^^; r^; AHtriim tKWiTims T^amAm ju(rf»9r«f, /c/- 
;(^^# fW; XHf»4iu9' f^X^* y«^ Tdr«r« ^vi^^na-ttt «1 

K E O. r. 

inHOKPATHS. 

'iTWoK^uTnf x^tcTiratf r?f *£(yfr/f «nr sriAf«f tr^tfl»- 
»«!$, «V 'E^yfTifVf «^f ^cua-d-*^^!^!^; , T^otg inftif «•} 
T«f A«M(( r« ^Amm fci^oSy HSH fctfr^Ht fCH^nui^ vfft^f- 
iwiiv tivTiif iii w^dl^vf^rtvnsy ^ fMLXtrtt ^^ ji^^yH, Wf 

A ^rAci*- 

37 Conje^. CMfinh. f^;^f(^«/(ff«f. conj.ilf«/0. x^^t^lfam. dflm pompam ab iis arma mu- 
cu4d, dum facrificium pera- 
gererur, ipfi in morem pom- 
p« gradientes , podquam in 
icffo armati conflitifFent, 
Thepcles pracconem juflit 
pMclamare : Megarenfes an* 
te folis occafum ex urbe dif- 
cedanr. 11U ad aras fupplices 
confugerunt, et ne fe m exi- 
tium peUerec, rogaverunt» aut cum armis ex urbe emit- 

teret. Theocles confUio cUm 
Chalcidenfibus habito, non 
tutum efTe cenfuit, tot ho- 
ites armis munitos ejice- 
re. Itaque inermes Mega- 
renfes e Leontino pulfi, Troi- 
lum inhabitaverunt , unam 
duntaxat hiemem. Tamdiu 
enim permiferant Chalci- 
denfes. C A P. VI. 
HIPPOCRATES. 
Ifippocnites ad occupan- fbibuit, amplioremque mer- 
a ^i^etinorum urbem a^ cedem dedit, ac fummis eos 
KHn mcendens, quos qui- laudibus tanquam ad fubeun- 
•Brgetinos fecum flipen- da pericula promtiflimos af- 
iof ntbebat, his femper f^cit: in primisque operam 
prsBdfB partem di- dedit , ut plurimos. ex hac 
T a urbe 29% P O L Y A E NI «yy^r» t^oT; fy rvi itaAm * «i (f ^)}A4vr«irTi; sr«A<«y rSf 
tf^nwfUtin^ id^tXtrFH ^mg l^itAS'*!', xmrtiXtximf f^- 
/Mty TJif ;i^«Aif. *linr»tc^itni ^<A«^f«f«f $f$«^«( rtf^ #fn 
i^ttSy tivrni fvxr«f «f«A«/$4}f Tj|f )i;f«/u<f, )<« t« Aou- 
r^vv*fi« ^im w^^y§, rH9 fich 'EfytrifHf ri.^ui Tr^f 
rnf 9*«iA«Tr«f' rjif Jl «AMf r^Mrm» ir^»f «if «^cf^cf* 
l»** }| t^;«;^9«ir«f ir^#f r£i fmxims rSt KVfJirm •i 
!Bfyf»^t rii hnrm w^wifv^mi *l5rsrt»^«T9$, rn* TpiXn 
ivrm *i^fm i«rM9 nwrtxifiir»' i^A ^** xi^xM wiXMfi»» 
ivr^Ti 9rf$Hwm txfAivrt, ij^ cvjfB^nfui, Ff A««<« t(0bj KMfUt- 
^nJmi *{imKt xrmta iit£i 'E^trip^i iiruvrAi, 
K £ 4». Z. 

A A O N A I O 2. 

6m)^iiti Xv^tncna-imy ij^ ^lrt^imrm vr^ii K«^;|^)«- 
Wtff wx^mrmrr^ftifm. ri fui it^tit xi^ i^irrm Sv^ 
KMrim' fi ti ivifvfm 'WmXmtrcit^ ixartn ft$yii0$i 
fimii ^t^tfumi iwi rni Xmxi ri^tjviy ^^^ri^xfcm^ rni 
'irttXiirmi Hit ir^vSrrmi jj^ nrrtffciinii ^ <^«ffA3-«i hri urbe m exercitu fuQ haberet : 
bcc civibus in urbe nun- 
tiflbantur. Qui emulantes 
militantium famam ac fortu- 
nam, omnes urbe celitSb, ad 
ftipendia fub Hippocrate me- 
tenda exierunt. Hippocrates / 
amice fufcepti^ hominibus, 
cfldem no^e copiis affumtis 
per L«ftrygonium campum 
cas duxit: Ergetinisque ad 
marc collocatis, reliquoexer- citu in coniinente, cum Er- 
getini feparati effent, et flu- 
&ibus impediti, prsmiftis e- 
quitibus Hippocrates, urbem 
eorum defertam ac pneildiis 
nudatam, occupavit» proBcsQ- 
nemque midt, qui bellifm 
ipfis indiceret, et Gelois 
fltque Camarincis (ignum 
dedit, utjaudafter Ergeti- 
nos ad unum omnes ooDci- 
derent. t ' C A P. VII. 
DAPHN^U^. , 

' Daphncus Syracufanis et cum audiftet roflgmim flip^ j 
Itfllis cum Carthaginienfibus inorem ferri « l«evo, «fifip- I 
prelium committenribus, rit: confpicatusque kMwi» 
dextrum comu tenentibus tes, et pene vi£kos Itfllo^tiB^ 
Syracuikh», fmiitrum Italis, veifus td dextmm x&ma, 

hBtam S T R A T. L I B. »93 Xnrrm »«r# rnt ivafv^t rJifyt wtx^Kwm' xtpjif )i 
i;Kj«f, ifg^ xtfbi iwm %^i$ r\ 'ytitmUt yvfia-^ptf' vV#Ai6. 
fiimf H j^v^tuticm j riv ■r^ttnr/iv «A^S-? AfyMv, iu' 
/8«»r<6», Unrri ^v^ r$7f ^%M^im i/^fitixtMftit. i^ dii 
■x^%^vfi6»f %f^f^ktr%f hfi^crr» riJf fittffi^f. 

K E 4>. H. 

A E n T I N H 2. 

AnrrwJjf K«c^;i^irt#v/<w h-itcHvm rS n«e;^Jytf ^a^mTXiif» 
Tm, HSH i^ofivufirrm tm rnt y?!), j(^ oV« fsr/ 9-«« 
A«TTf|, J(^ yii «cgflPiK^irrAn» , «rA^tfiMid-iV*; fVKrv^ hrfr§tf 
IffS^uWtff* n-^t^ifc^tcf tc^v^et ritif ixiXivm Ifiirvfr^i- 
wkf rHf rtt^fcHs' cl tt Ku^x^^iitft ^r^if^ ri xm§f4tttt 
^^«tf-d-fWff #ff i^-x-no-ifittu ri it r§7f vu^fUif^ xt^ti' 
wttrm r$7f iti^^tviiftt i^^tvtrtt ^ vf* £t ittfxofuttt fti^t'^ 
rf£t T^/ij^A^f, $i TrXiif* J*f^3^^»fT». 

fif At^ttnfy ifc AmxihufUff ittnc^fu^ifntcf T«^«f- 
Ti jr^«V;g«f* ix^trm Ji r&t vmvrSt^ m Tm^tnim ri' 

a| Codd. Cafaub. tif rm 'It«»A. kemm fiuntium Syracu&nis 
atculit, Icalosquc in (iniiho 
conm vidoriam adeptos pm- 
dici^at: egregiumque efle» 
fi ab ipfis etiam pneclarum 
aliquod facinus ederetur. 

C A P. 

L E P T 

Leptines Carthaginienfi- 
bflk Pachynum practernavi- 
gintibus, et in terram egre- 
0iiftfibus, et prsedam terra 
mcique facientibus, fub no- 

/ €ttm equitibus in in^diis col- 
locatis, clam.aliquot premif- 
ibs ju0it navalia incendere. 
CtRh^giiuenfes igne confpe* 

. do •cctaremcf» m, ^s m Syittcufimi ducem yera dic€<- 
re arbitrati, exclamarunc: 
Qmnibus viribus in hoites 
irruamu^; alacriter<iue im- 
petu &^o, bacbaros in^lugatii 
verterunt. 

VIII. 
I N E S. 

navalibus elFent, raperent, in 
equites iniidiances incidunt : 
a quibus fufi, fugacique ad 
triremes ufque, magnum fuo- 
rpm numerum amiferunt. 

5 Leptiries Lacedsmonc 
profeihis, navem Tarentum 
ippuiit. Expoficis nautis, Ta- 
rentini nuUam his <]uidem 
«pjuriam tut vim tttulcrmit, 
T 3 ^ ob ^ 094 POLYAENI 

ruf fth i^ Sibcwtj imif AtttfrnKHt' rit th Atrtim 

Xmlim rti tivru rxivn , t(0LJ ^(rln ^vXm i^ttfam , inri' 
fiti rns yf«^ tf^ w/F6%r!^mi ri fr^vfunrM ri rnm^tns 
f)r«y«yf, ^ rif mvrtcf 9rf«ay«|«/tt^«f mwt^M/im mi' 
TfXtvm tti LinvTUif, 

K E «. e. 

A N N n N. , 

«fAiWy* AMyvtf-iA^ rv^mmf f^isrfyit^f ngZi Ur ivr^v uk 
cxiyms, a) fUf $«••$ ix. n^n a-vitiyvt. l \k Anm rm 
tivrS nm x^tu^it t« Wm, i(^ «i ^•xifim ri ivr% 
hfinrm, "Anm }ik cvfirmfyf o(fiv« m^acr^osf r« iri^ 
i(^ iirm hi^vyt rif imfriat fuX^rrmty i(§fi!j rm^ifrr^" 
y«(, W «^srM^fTf^Xf •yr«ff fmvnwif hrtrnfaif, 
K E 4>. I. 

I M I A K n N. 

'ifsiXmm KM^^nOftH. «Si«i( rSv Aiflvm r» ^ih^HVy 
Mi^ifum dim ir$XtM ftmti^myi^m W^n^fff, t(f^ h r^h 

•b eam ctufltm, quod efl^nr lignorum ont rc fitbltto, con- 

LacedflKmonii.Lepdnemven> fcendit navim, fiine^ue re- 

quflcrebant, ut eum cotnpre- fefto navigium deduxit, et 

henderent. Ille abjedis fuis nautis adnatantibus recepds, 

veilimehtif, acceptis vaiis, ec ad Dionyfium navigavit. 

G A P. • IX. 

A N N O N, 
Annon cum Cartfaaeini-. fuis navibus vela detnbit: 
eniibus dOmum redeuntibus, idem fnciunt boftes. An- 
Slciliam praeterlegebat. Dio- non fuis mandat , ut c^e- 
nyfius tyrannus naves adver- riter cxplicent v*la, et m|c 
fus eum nori paucas numero pa<flo cundantes et pertur^ 
mifit, qusB propemodum batos et rei nautictB ianl& 
jam acccdebant. Annon tos edfugit« 

C A P. X. • 

I M I L C O N. 

Imilcon Carthaginieniis vino luxuriam, rauhs vtni, 
nonignoransA&icinorumtii viik mtndragora eomiptt: 

^ut STRAT. LIB. V. 29^ 

iig i^ uit r$ it fittt^o^m^ irrtrnvt^' m Tt vwtpx^' 

T« Kifmftm iv^irru rS •ha xf^viif ht^^iS^M' ^ 
§i$nitcm wnm fim^utitm KttrmXmftfimHfraf, 

fif 'ifiiXKmf a-vf 1C<i^;^}wI(M( w%rm^ ivuy^itHi c» 
Aifiinf §ii SixfAiWy, y^i^^^i i[^ rnfv^fifUfH if ^%^t^ 
fcmriU t^tTf xvfit^TnjrMf tlmct^ rvrrMftWHy lit «*»••- 
m-iur^Strn h rf irtXiyH^ wu xi'i rvfiirrHf^ 'im ftii 
vVf rSf ivrofiiXmf «{«YViAS*^* ^^ ^fiirrnfm ri ^(ir* 
d-fp fii($f wt^fttYfiifof, ifrm fii ytm^i^ttf iari rS ^m- 
rif $t w$XifU$4 rif f»-/frAinr. 

y 'iftiXxmf kf Atfivn xttrmXmfiiHf ^^ inrjitmrt ar^ 
Aiy, l^' if nritf $i$} ii$ tur7r$^$i' rmvrmt M fth A/- 
fivft §PvXMvr$f' $ Yi *lf$iXxmf tTrtfi'^ ^r^if ivrii iv* 
r$/uX§9 ^^irtrrm' 9 ftkf irifm "rSf $iSf fy^^Ara-d^^otre^, 
$irmf tvyr$^$f yif$tr$' tri^m ih iirtrxmpiirtraf j $irmi fti 
im rmvvii 31 i^irmrrti xvxXm^iirtrrtif ' fynif l^ rmvrm 

yiyi- 

19 Scribendum Xmfiirrn^m il n^t. Cafanh. )o MC nru^ 
ii^mf, ji Sci^e $^rirrmf. Caf, 

iisque depofiris in fubyrbiis, transfugas hdftibus enundt» 

cum illi accederent, in ur- retur. Funali fignum dabat 

betn rediit, auafi vim adhi- ab anteriore parte te£^o, ne 

bendbus refiitere cum fuis hofte^ ex fplendore de ad- 

copiis non poflet. Illi gaudio ventu conje^hiram ftcere 

elati, quod Carthaginienfes poflent. 
intra mcEniaconcluimentyin- j Iqiilcon in Afnca lu:- 

ventis vafis, largiHime fe vi- bem capere nitebatur, ad 

no ingurg^itarunt, itatimque quam du« vis difficiles et 

in fomnum gravifllmum in- ardusferebant. EasAfrica- 

tidunt. ni impofttis prsfidiis cufto* 

a Imilpon curo Cartha- diebant. Imilcon transfugam 

ginienfibus no^ folvens ey ad eos mifit, qui diceret ho- 

Africa in Siciliam , fcriptos ftes alteram viam efle mu- 

ob^natosque libellos guber- nituros aggere, ut flt ad in- 

natoribus tradidit^ conlH- grediendum idonea : per al- 

tuitque, fl diihaherentur in teram foflam du^uros, ne ab 

P«kgo, quo curfum dirigere hoftibus per eam venientibus 

ctconvcmrcdebertnt,neper includantur. Hcc iieri ho- 

T4 . ftefi 


296 P O L Y A E N I 

A»», ^ '•^fait^umf hrl riif iyx^i^f*^fHf Hif t»i «Jf«f- 
JlfTif' • Jf wzTft^ w^m^m9-Ktvwft,iwi |vAMf 33 ^i^r 
inr^tfifUfnf Mv yf^vfii^«f, ^'« nLvrm myM^if W 
r^«r«^«}«f mA« n^ sr^A/f, rm ir^fftim T«f ir«^«f «i^ 

fu^MTrifTm. 

y *ifiikx.$tf ff . 'A»^«y«fr< 5rAija-/«f t« rei^i^Ji^ f5"f«T#- 
«-Af vr« • w^«Ja9'« rjff '«-«AiA^f rfftrt» 'wXi^ii ' • )« J<«A*>f 
T« «-^«rosrf^of , <f< ii*«V^ rvu0ac?Hf wtt^iyyiXfUL ^Hi 
iwiffVTof^ ffif ^vynf Ixifrttt rpm^iTB^otf' «i /tff ojy f^i 
y«f, •< f 'Aie^«y«fT7f«< ot^Mrns ft^Xv rvs wixt^s i^ 
mmrSfTO' 'iftiXiun w^ir^tf rHf ret^m vXnf tftTr^a-cLSy 
tus vV«A«<f-8f «f fff^^«f i^m.fn x^rimcff' •< )<^»*fT«( 
T*f icttwfcf lu^i/nt ff tiifrts «i^* r^y^f rn^Sf^ mt&yiwwf 
vvi rm ,w>ur£f «f«ueieA^a-7«y ' t^ ftir»fim»^ifitfUy x^«i 
TJ»f xoA<f «ffV^c^of/ rJFiKfifdfw ivrcts rm sr^orf^M 
^tvyirrm' is tt xttra rnf hih^m iyiffrty •* fttrti 

*lfiiXxM' 

%% Mfll m^^m m^ quod re^ra eft. ^3, Canu ifttT^fi' 
fitfnf. conj. Cafiutk* inrxmfcfirmf vol mttt-KMftftifnt^ 

ftes confpicati y et fidelem tum dederat preceptum, ut 

transFugam exiftimantes, ad ultro fe in fugam verterent. 

eam viam que aggeda terra Q^ibus fugientibus , Agri- 

muniebatur, concurfumYe- gentini inter perfequendum 

cerunt, ut hoftium conatum fongius ab urbe diitraheban- 

et opus impedirent. At ille tur. Imilcon ante civitatem 

no£iu, preparatis ad eam rem incenfa fylva , retiquam par- 

lignis, fofla intercifam viam tem fui exercitus m latenti- 

ponte conftravit : per eum- bus infidiis coUocaverat. Qui 

aue copiis addu£tis, dum ho- perfequebantuT, fumum fur- 

nesalteram fumma cura tue- gere a mcenibus \:pnfpicati, 

rentur, urbem cepit. a civibus fe revocari puca- 

4 Imilcon Agrigentum bant: fefeque convertentes 

oppugnans, non procul a ci- ad urbem, revertebantur, in- 

vitate caftra metabatur. Eji- ftantibus, urgentibusque iis 

ciebantfe ex urbe copiab mul- qui prius fugerant. Cum ve- 

t«B. lUe vero exercitum di- ro in eum locum ventum ef 

videns, cum altera parte ho- fet, ubi pofit® erant inii^, 

fte» aggreftus eft> cui fecre- confurgens Imilcon cum fuis. S T R A T. L I B. V. 297 

/ 'lfici?itutf W9^ r» K^MMy ifrirfMr^iTriitifi rns rS 
Atmvrin rfttmy7f' rSf tt Kifhmi •*>cmrct$ ^XtfMtm 2f- 
4«r9"fly T«5 l^^ijSiwW, i fiiii.rm r^tbrnym h-tr^iF4f» 
rm' rSr* fui^m IfftiXnm^ riif vA«f, %ni «-^« r^ Tftt- 
r^ire^it rm vXifum liv* mXbJii \k nf* flri»^«^&A«tJ«K mi' 
fui9 htcrrUf r$7f x$XsfAUt(, mw^nrtu « fitf $« xeianit 
w4Xvi , iiyf ^uuui i^ rtti o^Hi rm mXtf^im vjri mti- 
/tcmr^ i^i^m, 'ifciXxm Yt tXm!^ iiiAd^Alv 9r^«f ri rjH- 
Xfli ts^ i*^^im ivrS rnt wvXn* «i /isXifctm ii^r^^y 
M(s^ ^ec^nxl^tf Hrny r£f r^urnySf ayf •itrm». 

K £ <>. lA. 

r E 2 K n N. 

*Af4iXMMt K«(;g}}}oi«9 icftr^f r^mmyifj rSf i» Aifiv^ 
r^fcmySfj ^^xtiUf fr^xiftHi xMrof^irta y p^^fn^^ vvi 
rSf iuc9t$Xtnv6fUfm ^m/iXn^^fy i$ iwt^ifUHf, rv^uffHt' 
mvr$s Tf «yti^i^Tl, KSH ^ i^iX^ii ivrS rto-Km ^vytc^tV' 

■ ' ' , , ■ ^^ 

partem eorum mortc aflfecit, fane magna, captato ad- 

partem in captivicatem re- verro hombtis vento , fubje- 

degit. disignibus incendit. Fumi; 

5" Imilcon juxta Croni- magna copia vehementcr in 

um adverfusDionyfii ducet vultus holtium viventi defe- 

calh^ conftituebar. Cum ii rebatur, Interea temporis 

2ui Cronium inhabitabant, Imilcon clam ad moenia trans- 

larthaginienfes urbe recipe- ivit, cique portas aperue- 

re vcUenr, neque duces pote- runt ii , qui recipere eum 

ftatem facerenr, Imilconhac cupiebant, in urbemque 

re cognita , fylvam omnem, ducibus ignorantibus ingrcf- 

qu« pro caftris hoftium crac fus eft. * 

C A P. XI. 

G E S C O N. 

Amilcar Carthaginienfi- ab advcr&rum parttum fa- 

um excellentifnmus totius £Hone in crimen afi*e£hu« 

Africs copiarufi) dudor, tyninnidis.addu6hu, cum i- 

multis bcllis feliciter confc- pfemortf muldatuseft, tum 

Cdif in inviditm vocttus, cc ^us fraterGefc^n in ciulium 

T s «<aus 398 POLyAENI 

d^fif il^imn' r§t t\ %^ftmr§t iinSf tnftsv^irrm hnfm»' 
Td •« «r«A7rty * ritrm ir^ax^imn , «i K«^;^S«yMi r^«nf- 

vcy Mir^yiiitmf, fmiyitotw ««"^ tJ t« Virtufm ^»y?, 
jj^ Tvi imiivH rS *Am?Mi, i»M ri^ ^y 'AfukKmv 
Tfdii«x#TM, li;^ «Sv n fy «VMiMairifrd-fly * tav TirKmtb 
)f ««■• TJff ^vyvf «iyfic«A^«m, i|^ iwtt^in^a f-^«- 
Tvyo «^«|«ir, JC^ Tiff hx^^Hi ^4 «tfT# «-«t^ilMUMr 
ffif rtfuffim Ktt^' «v «» fiu>^.wroLf r^fnt. Vicxm }t\ frK- 
fu3m/im ivTHf itUfiifHf^ w^firtt^i rS ^rXt^itf htcrriw^ 
%0ti ymri^ ^drnK}Jv«if xmfMf' T^if )f iKmrti ^^ |A«- 
f^f rm 9r*h hrt rit T^«;^nA#y brt/ittfy iic«y«» f^« t<^«^ 
#uei) f;^My Tiiif 't8 iiiX(pS ir^$meu^itruff ' rSr» a^«|«f^ 
m^W T«f i)^f^S\ ^^off-Hvm' u KUKf fUKJM» iftmifsnu 
ix^* iytid-f Kmtlt, riym^Sf itrrti n •< f^^d'^, j|^ «i 
T8T4rv •tKfitty 9(sH ^ KM^^vi^itft ^rimf irM^«^^rrff 
T«i VirKmt }ifTfAfc«v, «f- «y«d^ ^{<(T«yf , i|yf ivrinM 
fitrtcfitXii rif rS w^fta UKm lyiyfv», fi«#irr«f rii Ffo-- 

/ fMW»f 

^4 l{tefifUi,Q0d€x ivrSf. ^f V, C. bmf^. 

tdus folum vertic. Eorutn vinculis aflfedios jufllt in con- 

vero bona publicata inter fe (pe^ populi in ventrem hu- 

cives partici funt. His ita ge- mi procumbere : atque ter 

ffis, Carthaginienfes aliis du- levi pede fmgulorum colla 

cibus ufi, cum plerumque conculcavit, inquienS, fatis 

turpiter fuperarentur , et in magnas poenas fratemac cibdis 

extremum fervitutis pericu- ab iis repetii. His fa£Hs» 

iumvenifTentipoemtentiadu- iniinicos dimiftt, inquiens: 

cebantur ob Gefconis exili- Non malo malum ultus fum» 

um , et necem Amilcaris. fed bonum pro malo repeiw 

Sed Amilcarcm morte affe- ^i. Quo fatftum eft, ut cum 

^m , non poterant ab mfe- j j^ jni^nici , tum horum et- 

nsexCTtare.Gefconemtutem ^ famiiiares, atquc omnes 

ab exiho rtvocarunt, eiquc ^^^u^^^^- „r.« r.^t^«<^i^ ^ 

fummam bejli commifenint, Csuthagimenfw perpetuo o- 

eorumque kiimicos ad fup- bedientiam Gefcom pr^ 

plicium tradiderunt, qu^- ftiterint , t«iquam bono du- 

tumque modo eos punire il- ci : ftatimque commutano vi- 

)t col]H>itum dSui, Geicoti ^oriarum in bellis confecu- 

m S T R A T- L I B. V. 199 

Mf iQ^ w^$^vfiim, 

K £ O. IB. 

T I M O A E n N. 

Ti/mAcivj^ fv SiMAitf rv§ ivutfuv i^ifmyt mt^mrm^' 

Mmirrttf» ivr^ lUfii^vf tri?ufu' •< ^(MTtiHraf ri TnftH^w 
gf«/3i|9'««'«v , «Ti «(« ^«^' «trr«fV T« ftvtifAHiL rJf «»■«- 
^wtlrrvit ft^tivSrtif o-tXtft^. Ti^Aiivf, ijr^ ^ujif fiSL»My 
%pnf ^ecH^f vLtif •! d-f«} tvA^nf nyiMf* tJ« v«^ lyt 
'^lrd/tMf fiiei?fT«; 0/ Ktfif^it 3^ ^^, a-tXitm rtpwtHvn, 
rwhtL Htrmy ivris rt rSt vtximf in^i-^ttrt^ /(gf^ t«V 
flr«{i •fvTof iytftimt ifirt-^tf' iii rt »ii^ «i r^ttrtH^ntfj 
ixt^s ^^U ixtJi rm rtXivm Xxfiirrtf hrtXfcirt^i 9r^V 
Tjjf fi»%v» tyntrr; 

fi 1ifu>km x«Ai«f)c«f uAfafK^f riv ru^mfw ircXtiSf 
i%m^0frirttrrtt y t(gitj «-«;« rii i^xHt ttartjcrtifttrrtt ^ Ktir^ 

rtr^" 

%4 Vcrt eft le^o quorundam librorum rt^mott rm riki- 
fm rt^ttfklrt, lidcm mox | «» T«^f rt?iifm «fir* Ca/I 

ta eft, fuperante in prcliis rum trfSL fe benevolentiam 
Gefcone, propter fuDJe^o» ac itudium. 

C A R. XII. 
T I M O L E O N. 

Timoleon in Sicilia co- mina vicerunt» Corinthii fer- 

pias edusiit ad pugnam in-t tis ex apio fii^lis coronant^ 

eundam ciu^ Qurthaginien- His di(^is, tum ipfe fe apio 

fibus, qui in infulam traje- rcdimivit, tum etiam duces 

cerant : illis obviam fa£ms fuos coronavit. £x quo acci- 

eft mulus, portans apium. dit, ut reli^i milites ab fe ' 

Milites omen perhorruerunr, mutuo apium fumcntea, au- 

quod apud ipfos defun£lo- daciores «d pugnam redde- 

rum monumenta coronaban- rentur. ^ 
tur apio. Timoleon : Atqui, 3 Timolcon oppugnabat 

inauit, manifeftibrem Dii Mamercum tyrannum, qui 

noois vi£loriam fij^niiicant. multos dolis circumvenerat, 

Nam eos qui lilhmica»«efta- ct negle^bi jurisjurandi reli- 

gionc ^ POLYAENI Xv^iUcHrUtf ftn xmrny^Sms Tt/ucXUrrfy • & i/fua-i 
fiM KmTny^tiaw. nri rurtf • Mtt^^Mf nxif ^( rtti 
'Zv^ik%io-$ti, TtfuXim TCm^u^/m^m mvr^f «( rjif ^xAir- 
rUif , JM6T<y»f ^roy • ^» ilttfuif t^ " rSrti ytl^ rwiB-i' 
ftnf ' mmtcriiftff i\ ript rtt^irm ivrit tuXtva ' rit V^ 
wXbjit klmtFuriicm/rrm ii»mm m» wi ty/ij morif Hmrm^ 

y TtfuXim rvftjftm^m Zv(«CK«r/»K, i>i!^m hri rtm 
)i»fw v4Wy, i(p4 ftirisf^ny itm K«^;^i«iii«( irf rr#» 
tuo-/nv^hi( tKnrujttiiHif y r» ^t Mtrmrnfcm taviif*tff »«»- 
ri«y r»tf wtXtfti^tf * f»»A4r/«« vvfgit^tt^f iy«^rf * yv» 
•^"«V Xf« W^w»>jfiiuf' tifif y«J^ X^^f*^ ^* *» ''*^f 
r« -TM-f ir»^«r«i|<^^yM , ^m^l^KigvrM]^ * nx^ftn^t»! Zt 
rif Xi^''f^^ • Zf*f^* iiofx-lfnf KtfifiifH ' »t '^.EXtaiftf «ri 
^fy« rmf '/fmfuuf i^^ifrtf •Aiyti KtXi^if htitutfru^, 

KB^. ir. 

97 Detft vox iiff}iiynrt, In quibusdflm vero libiTs ita 
hic iocus legirur, • ^v rv^Mnf tifctXiynr* Ti^wcA^ 
•yri «'•e^flfi^frffiy iavrif^ if i »^. O/I ffione trucidaverftC. Tyrannus 
mnulabac fe judiciuin apud 
Syracufanos fubiturum, fi 
Timoleon non accufaret. U- 
le juravitfe non accufaturum. 
His intercedencibuscondicio- 
nibus, Mamcrcus SyracuGis 
^venit. Timolfon cum eum 
in concionem protraxifTet, 
Kequaquam, inquit, eum ac- 
cu£n>o: ficenimpadusfum: 
verum incerfici celerrimeju- 
beo. Nam «quum «ft, qua 
mulds verba dedit, eum ali* 
quando iimili ratione cir- 
cumveniri. / 

9 Timoleon ^ro focieta» 
tis iureSycacufiKiis auxiliuiB ferens, in col%m quendam 
altiinmum et exceffum ad- 
fcendit. Cum vidiffet quin- 
quagiota millia Carthagini- 
enfium explicata, locum ve- 
ro procellis mfe{him,tt ven- 
tum hoftibusadveifomlerri, 
cOngiegaca concione : inhoc 
cempore, inquic, hoftes ca-. 
pi nec^lTe eft. Ecenim ora* 
culum excare, eos qui in illo 
loco aciem poUocaiTenc, in- 
cerituros: comprobariautem 
oraculum tempeftate repen^ 
cina. Grtfci magnis animis 
fumcis, pauci complures fU- 
deiaAC 

CAF. XIIL S T R A T. L I B. V. 301 

K E ♦. ir. 
A P I 2 T n N. 

r«f ^tc^i^/tc^t' 7r$?it/iCM r^in^Jis hrt^tivn rS ^tifuirci 
i^tXeiTmrcf* • ii rus r^etg oAxicoiKf a-vmytiyiif ^ iyyvf 
mvrm ^tCfhrXei' iftt , j}ir fch li ^«Af^/i»' r^ti^tif yr^oa-tcyH 
riTJ»v»7f * vV» TA>y «» T^ vnt w{«r/3«^Td yS«Air< 9ro;^«iV. 
A ih rcuf o^iKWtf «VT«4; ^H^Mvro ^^•trfix^m t(^ fiii" 
^fc-S-fly, «VTo; «-fjiw-Af*»» cic TfXiLyi^f /8A«tWT«< Tfi» srdAf- 
/6MfcV ^C^V^» ^ «9-«A«^/3ityM ^irjfy «vts' ijr^ T*i'i> oA*' 

§i 'A^ii-m Ko^/ir9'/»f icvfit^nmfy fuv/tctcp^irrm *A9t»- 
y^iAry J!^ "ZvatcKHvim^ ^(gfHf fctftfr^f tcfc^^rrifm y ^ifci^tcf 
«•^•ff T«5 i»^;(^«rr«$ IxfAfvn T^ir <eydg«&i» t«f tjo^i?» /«- 
rmytcyeif m Tiyy S-a(A«e0-^«y ' f^n ^f rtcvrtc txtKcfJtt^ay 
K^ac-tcfctnt TT^vfcytcv tivsx,tit^ncrtiv hrl y^v ^ j(^ ti^^fiurrtf 
iv^vs ^ftraraiSrra ' di *AS-jj»«d< , ufclc-tcfrtf tcvrni nrrttt' 
ftifH^ tcftc)^»^vatcf , fciytc f^^vSrrti «ri t^ ir/jf*|, ixfieufHri 
rt j(gcj ^t^ntrtcfy rtc rt icXt^tc Tr^acrrvmi^ a^ 'ia-tt ir(6s 

«cfir«y 
C A P. XIII. 
A R I S T O N. 
Arifion una navi tres o- 2 AriftonCorindiius gu- 
nerarias comraeatuin fcren- bemator, Athenienfibus ct 
tcs comitabanir. Oftendebat Syracufanis .navale pr«lium 
fe triremis hoftilis, cum ven- committentibus, ct utrisque 
tus rcmitteret. Hic vero con- ^^^^„^;k„. ^ir.^ ^a ^^iZ^: 
duais in unum locum onera- «"^«ntibus, nufit ad prmci- 
riis. propter eas navigabat: pcs. juffitque cibana m mare 
\n C\ hoftium triremis in eos transfcrre. Qux cum eflrent 
qui frumiintum vehcbant, tHata, verfis navibus m ter- 
impctum feciflet, ab his qui tam receffcrunt: cgreffique, 
fMvem obtinebant, innume- celeriter prandium fumfe- 
ris telis prcmerentur. Sin in i- nint. Athenienfes exiftiman- 
pfas onerarias conarentur im- j^g gos viaos difcedere, ma- 
prcffioncm facere, ac yim ad- ^njj^jos ob viaoriam gc- 

Fiibere, mfc circumarca na- J^ ^ -^jtus egrediun- 

vigans ab latenbus hoftilem •^""^'*'» .1«.,.. *„^ .„ " 

tri?emem incommodo affifce- tur, obambulantcsquc tum 
rct, eamque inter fuam ct alia fcccrunt, tum etiam o- 
«nciarias concludcrct. mnia td prandiu» mftruxe- 

xerunt. • 302 POLYAENI 

^ifv/Ug Sv rSf *A9i»y«U» a<rirm i/ujimvirrm ' «t is n^t^ 
rtmirH iv»«A4rrf^*F hc^tcrnruv. 

K £ O. lA. 

P^A 2 T M H A H 2. 

Q^eirvfciiivi ^t>f^viXii^ rni U^vtr^tirH ^vymr^^Si 
i^ur^^f TTty^ivai-oLf avriif ^coifAfM* i^tXnrSf' rm Y( 
ihx^m T?j ^tcf^tfH /2k^«V^ f«^wr*F, jjq^ J«wi» vfifiv 
iyHfiitmy o XlHrir^m-^i y Ei rHs^t>Mrrxi^ t^, imA«(- 
0-Ar^fy ; Tif5 /ictcSrrt^ ri ^cttir^/ust ; 0^«0-v/^^(]}f isrt ^«- 
^w ^^cfcifH rS f^*rT«j, jfA<it/#r«tf wu^itXx/im rvfifcxx^^ 
T«> ««ffl» i«-i T»i S"i*A<eo-r»i d-w/«ey rtXSrxf wtt^t^vXatfyv, 
$i fch iii rwwe^mct rti \ipn rif •X^ rxtBMrttfttg Hf 
riui^ai kf£,'2ci?Si.cmi tir Aiyivnf ufti^tfr^' 'ivKix^ « • 
w^SffjSvff$(Ci rSf nHrtr^xrH freuim rx Xi^r^txx rtif 9*«- 
Xxvrr.f xveu^m y j^r^ T«TiB ri a-xx^fy hx rvt r^«W» 
rvf Hfte-ixi ffiitrtK HfXf rSf XnriHv^ «vnjv rf xf0a-*frxrc^ 
s(sij( rns xfwxrxrrxt rv^/im iirxfnyxytf' B^xrufiAnf 
t(SH •< fn^u rm rv^«yM» wx^xrxrrsi^ ax txsrtvrta y %k runt^ Adnaviganmt rcpcnti- prandio ntves confcendebant- 

no Syracufanii Tumultus c- IUi vero pranii,^ ininori ne- 

ratinterAthenicnrcs,quifine gotio hoites profligarunt. 

C A P. XIV. 

T H R A S YM E D E S. 

ThrtTymcdcs filius Phi- puellam in tnari facrifict- 

lomeli filie Pifiltrari amore um obeuntem obfervavit. 

captus, •am in pompa ingre- Qui diihi^Hs gladiis turbam 

dicnrem accurrcns ofculaba- disjecerunt, inque navim in- 

tur.^ Fratribus virginis «gre gredientes , ^^inam ver^s 

ferentibus, et non ferendam aisccfrcrunt. Hippias, adul- 

contumeliam cxifhmantibus, tior Pififtrati filius, mare ab 

Pififtratus, Si, in^it, aman- latrociniis repurgans, hanc 

tes pcenis afFeccrimus, quid etiam navem ob remorum 

iistaciemus, qui nos odio celeritatemlatronum efieex- 

profequuntur ? Thrafyme- iftmans, fororem reci^eni- 

des, amore magis magisque vit, eosque , qui rapuerant, 

in dies accrefcente , alTum- comprehenfos reduxit. Thra- 

tis squalibus fuis fooiis» fymedes, fociique coram ty- 

ranno STRAT. LIR V. 303 ^CixM^irttrt^ ^ .^iitrmtTif , fxrm ^m0T9 xMrm^^jmrt^ 
•^riri rnv sl^Mynf ifiaXfvcrtirr; lUto-is-^mrH xttrnarXm' 

«^ HMiU-MM Tf ^^M-vfi^n^H rivt ^^ttyttri^A* rSr» ^unvttij 
ivftmf t(j^ ^iXittf iKrnratr^ ^tc^* tivrm^ mk, ^i ri^tttuij^ 

K E O. lE. 

M E r A K A H 2. 

MiytixXnf Mtra^nmi rns it XixiXlet MtTritm^ 'Aytt* 
^•xXh t« 'Zv^tLxHG-iu rvftcvfot 'rtivxvrm ^^tirrt^ }<m>H> 
tyi^ 9raA&tt; 2<xcAi«Ti»f xmr MvrS a-vfirti^ t(gitj rels mH' 
?iSrtf tiurif ixii^v^i fciytixtif itif^f, 'AyxB^^xXtis «•«- 
^•^vf^Hf ^Fihn^iif Mi9-(rnfnf frtL^ivxim^irtr t^ mfi-^tn 
xtifvxab tj^wrH Mtyttx^itt' h Tt fin htcfiUy riii iriXtf 
tj^Ofi^tc^^itHir^Kf xttsi x^ttr^i iXtif «VmAm. MtytidXnt 
rif ^ttfmrn ix 'iiHrtf' xXt^ ^xm tivrif ng rnf 'ixitrtf 
tjr<l«xff, H frifc^Hr» ir^ir/kvrnf^ ^n^trtLfUfttf rttSrti 

, , Mitr 

ranno conftituti, nullo modo tdmirattis in jiivenibus ani- 

fopplices fe prsbuerunt, fed rai ceilitudinem, filitm fuam 

tamodum virilttcr, ut pro li- Thrafymedi adolescenti in 

bitu fc tradtret, hortaban- matrimonium coUocavit. 

tur : dicentes, ex eo tempo- Hoc fado, benevolentiam et 

re fe contemnere mortem, ac amicitiam e^rum flbi coilci- 

pro nihilo ducere coepifTe, liavit, non ainplius tyrannum 

cum primum de raptu con- agens, fed benignum patrem^ 

fiUum iiiivifrenr. Pififtratus ac popularem civem. 

C A P. XV. 

MEGACLES. 

llegtdes Meflanius, eju$ pugnare parthtt, mifloque 

Mef&nc qus in Sicilia eft, prscone Megaclem a civibus 

Agathocli Svracufanorum ty- expofcebat. Quem nifi acce- 

ranno in reous omnibus ad- pifUt,^mninofe eos urbe per 

vim capta iii fervitutem reda- 

^urum minabtrur. Megacles 

mortem non perhorruit : fe4 

ultro fe tradendum tyranno 

obtulit, fi legatus mitteretur. 

J>ecementibu« h«o Meiia- 

niis v«rftbatur, multosque Sici- 
tienfes contrt eum conciu- 
btt^iiaoue qui eum de me- 
di0 Aiituliirent, tmpliflimt 
smmert promiAt. Agtdio- 
dcs irrittcus> Mef&ntm op- 304 P O L Y A E N I 

ki»» Tw, t^»l, JBW ^fw^ii^n Jr»^« rjf ^«Afivf, ^ 
Tfd^nr^A/tmAf «««'. sr^oTf^M \k rijii w^srStmi MtHrt /ut' 
T« rSi f lA^yy. 'Av«^«»AJ9f rvyifviiyf rii ^ixxs» knrt 
nirm « MfyifKAiff ^a^fA3'«)y Tsft $/iMei«f^ tqs ^«(«^iIk, 
TfAfVTCBitfy f^n* « Sf «ri t«^ £v^«iM<r«f ir^m>riv€9 Mfo-- 
0*ify i«i,^ ir«Tff«» «» wrf^ XvftCKHff-im ^ i M§o-ntvim rmSrtt 
f5r*itTTf$; T» ^f *Ay«t9-«*A«W «■^M t# f^iwTH^ fAHhi" 
r«vT«f. «I vm^orrti ^iAdi ^«^fiMeAfriiy «cvTff ^ciWd^iy 
w^tvfiivrS htOiiywrof' o Ji ZiuXvru/uim rit «••Af^, 
j|^ T«y MtyecK?iix o-iv«y i^FrfFifc^t , i|^ ^tXittv rvfi^tr» 
«•^•f T«j Mfrrjjfitff. 

K E 4>. Ir. 

n A M M E N H 2. 

TJu^fiiinn ^ti r^f ^»x,i^9( ityt ri rjptrim^ hs 

^iifittf' •! 9rdAf/ei«i t«v <S>iA«^«^r^y ic«AtfyKfy«y suerfAii- 

^fi4rr»y %x^^^ M§ iv0 rtfifi m r^i hi^f iHin xm- 

rH>infifuvnfy • UmftfutJH l^^imf raif ri^Hf fim^ifmfy j(2^ 

TFtifkratf ri r^^iurtht fwyx«y, iQpif «liffVTiJMir, irxnfui' 

Tirf» 

niis, acccdtns in caiha Aga- fanii fufcejpiirent, utruni pto 

thoclis : Ego vero, incjuit, et Syracufanis an pro Meilkniis 

legarus civitatis nomine vt- omniafaceres? Cumadhanc 

nio, et raoriturus. Sed antc interrogationcm fubrideret 

de iegatione cum amicis au* Agathocles, amici qui prc- 

dits. Cum Agathocles aini- fto erant, eum hortabantur, 

cos conv^caflet , in horum icgato verba £icienti iarce> , 

confeffu Megacles patriaB ju- ret. lUe depoftto bello» Me- 

ra percenfens ad extremum gaclem falvum et incolumem 

inquit: Si ad e.xfcihdendaa domum remijt, amicitiam- 

SyraculasexpeditionemMef- que cum Memniis lccit 

C A P. XVI. 

. P A M M E N E S. 

Pammencs perPhocidcm cebant: qu4rum cum aUb» 

Thebas verfus exercitum du- jam hoftium prfeiidiis ccnc- 

cehat. Hoftes collem Philo- retur, Pammenes rc^ fiB£- 

bceotum nomine occuparane, xiibus condcniati$,cxerctt&Mii- 

«l^iicmddUBaiigtt&ivisdu^ qat «d profi^i^eaidum M- # ' S T R A T. L I B. V, 30f TMtn M W h^tif tfjf ffS-jf ilm*f«i \k ri Ivmvfuf Uhi^ 
Wft4 tnri ri Ji{»f 't^^m/Mf »% «*»Avo^mf. Xk fsri ri 

A«f »YAra(f-M$ ruf j7ro?i$f^wf tj^irrm ^ o?i^Uf rm .«vrit 
nkrarui, ^ rir xv^jjy f^Artm int^t xterm ri *^- 
Ttff rm ^%Xtfcim ^ >(^ vec^tiyyei^^tf iHofruf wV«^ivy«», 
19« «tT«<ririMr»| ffxvriuf ^tXrurecf ivi r?$ «Ji^jjj ^«tX^ey- 
y«f' rr« Je r«T ,iyfMT«, Ai»/3«}f ris i^nr^f ivi rS 
m^H xi^tirti^ ǥǤ<Wiv<rir W* uvris, j^ptf KvtcXMrte/tct' 
fH ifm<rty rm rt iyr^im hrixHjtUfm^ ^ rm ftvyHf 
UKHrrm^ ifpis-^f^ifrm, 

y nufi^ffff fitri BfiHmm Kfttrnrttf finXifttm.rS 
Xtxvmtm Xtfcif^y ivrif fctf Kttri yf» frtcftrxtvi^t^» 
«■fK-^fltAw ' ^XoTcf Zt rg«yywAd» vXn^irMs pyrXtrmy tx-tft" 
^f' « Jf ^Mvricrrti v^^rirxi^ w^i rS Xtftifs. OhJni I pUficatumitainftruxitindex- 
troJarere , quifi in eam par- 
tem du<^nis. Illi reliiftfl par- 
te finiftra, ad dextram defle- 
ftebant.ut profe£lionem im- 
pedirent. Illc ad fmiftram 
Micihito curfu cum. fuis pro-. 
pertbat, copiafque fme o- 
iWttpericula traducebat. 

^ Pamm^nes m a gn u m 
wpiitum numerum in cxer- 
citu ducens, hoftibus fcuta- 
tonim multitudinem infini- 
?ro htbenribus, paucos quos 
*n fuo exercitu habebat fcu- 
'ww etltvisarmaturae mili- 
*w ««^rte, ubi validrfnmus 
«•tlijMliuni exercitus, oppo- 
"*Jt: inquc prftcepit,ut data 
^rt fc m fu|;am eonjiee- 
^fyrfi» Strat. r^t, quo advcrlarionim fcu« 
tatos a rcliqua acie diftrahe* 
ret. Quod poi^uam conri- 
git, almmtis equiribus ab al- 
tcro latere obequttans, ih co9 
in^petum fccit, ct undiqut- 
<iuc circumdatos fuperavit, 
inftantibus equitibus, iifquc, 
qui fugcrc cxiftimabantur, 
(e convertentibus. 

^ Ptinimcncs, ut cum 
Thcbanis portum Sicyonio- 
rum caperet, ipfc quiacm ia 
tcrra ftatuit irruptionem fiice- 
re, navcmvero rdtundiorcm 
plenam militibus armaris per 
mare milit. Qui navigantes, 
ante portum appulcrunt. Sub 
vefpertm pauci inermcs in 
tcrram ogrediebantur, quaii 

U mer* 30(5 POLYAENI Yt ixifinvwt ivrHp hki^ci yvfivM^ tiq t/Av^tnM rtm in-i 

/d«Af rv) ireA«< 0-vy ^'•(t/ySw ^0;^« * 6t Ye ^t^t r«y >^tfciftc 
5r^*? T«» B^d^v/i^f i^/una-e^vTti y ^«n^iiit rx-H^luiT; tx rS 
^Xchi ^e tS r^yyvXa «t^«/3«(yrfs 01 cvXtTctf, foi^tfcf je«- 
AvW«;, r»f ^itfctm ««Tfc^w. 

^ TletfcfAtTmi rii ^iXtfcikis ify^HTnrt x^nrifttu^ tS 
r«/«« Tni «-«A^fyy*; v-x-tvtcvriw y ^^cTrd^ttyyaXM'? r%ig 
tttvTH i-fUTtt^Ttuf ^ ^^ii'ff.i9 ri amKXnrtxlv in^ie-B-etf^ ^ 
TT^^i di r« hrtKt>itvTtK6it uvttxf^^fnrcif ' t8t6 ^otne-tti , tf 

/ HttftfAiimf dA/ynv 'ix^f Vuvttfuv^ vV« ^An^VAry «70- 
Au^9"«f, fVf^^J/ff it«T«^A«» fj r« rSf «■•Ae^i6'v r^«T«- 
9rf}«y' 6 if r« «-vvd-if/etf ffKytMtd^M», f^tfinAd^cvv fiyyciXt 
ri XlttftftifH, ^f fVKrif iTrt^ifttfo? r^ti vrcXtfiioti^ ^«A- 
XHi tivTuf^ (p^^H^tii ht^t9nrtta-ttT6 ^^ etvroi wvf^nf^' 
rcT? tt «V etTtc^itt^ yftt^i^ctf Iv oitiTm rif ciKHHi ft^ ^v- 
9ttfMf6$f iitt rS rvf^Hfittr^i, 

1CE4». IZ. 
'^9 Ab( ri Cafttuh, in margine. mercatores flliqut a liavi ad 
forum iK, (|us ad vit^um ne- 
ccflraria funt, emcrent, veni- 
entes. Pammencs poftquam 
navis in portum venit, vefpe- 
re magno cum tumultu civi- 
tatem aggrediebatur. Qui 
circa portum habitabant, con- 
currentes ad tumultum, auxi- 
lium ferre fuis nitcbantur. 
Armati e navi rotundiori e- 
gredicntes, nuUo impediem 
te, portum obtinuerunt. 

4 Pammenes contrario 
modo tubarum modulato 
cantu ufus, hoftes decepit, 
mandans fuis militibus, ut 
cum recepcui cvieutury im* prefnonem facercnt : 'cum ve- 
ro ad pugnam vocarentur, 
difcederent. His utrisque 
ma^amcladem hoftibus in- 
flixit. 

$ Pammcnescumcxigua 
manu a pluribus interceptus> 
transfugam in hoftium calh-a 
tiiifit, qui cognita pugns tef- 
fcra, reverfus Pammeni nun- 
tiavit. Ille per no£tem hoftes 
tggreffus magnum eorum 
numerum interfecit,* atque 
per medios di^a teflTera equi- 
tavit. Qui ad diflicultatem 
maximam redigebanmr, tum 
in tenebris fuos per teiTertm 
€OgQofccre non poflTent. 

CAf. xvn. S T k A T. L I B. V. 307 

KE4>. IZ. 

HPAK^EIAHS. 

AW*rf h «V«^>Vt« finMvrufcmt, r%v ^tyaytv 'U^^KXiu 
K«f« Ti yiv«^ fV«^«» fVJtT#V •^v»i|<v T«f «-Ja*? , i^ 
HccT^tt^ f^scria'TUi ^Arrixi^^ tt xrt^Sa-iv 'H^itxAwJjjv. 
ra^rec ^h lii irvvi^irr» inc^i rif 'lAirw, « t#v xtc^tcf 
fut rtXHTi roli i)iurr.<ri Mt;m§/ftf , 'l^^^^ ^ Mvn- 
«?»»/a« «•^-^TJjy^rv ;^«<« iirrm ^ A«t^^vT«»,.s 'lig.^An^ 
«f ^irof 'H^tcKXnln ytnfttui , i/uiiwa-t riif Tr^^tf. i h 
Tvvi^^urrtf 40 i;^ ^^^^^ «<r5i'|^3-fly, ^.^Jl^fTicj W 
/^ij«f ^Xm' 9fsii Vn WK^Fii Ho-tliltcrr^ J ^ ^ iif^fiCi, 
m iySrrc MnrjtttfUi^ UcXvK),ni, K»».t<r^im, ®fo^6f^ 
**s, Xurvfs, 'Owtf/Jjjj, X^«v«K^«Tjjf, nv^tm. 'Hjie- 
xX€ihi rt r^urttirmi ^urxtXiits mrXi<rfiifUi hnc(pnKtf^ #} 
^tar»s ivr^s H^rtXB-irrus ff «yfvff-^y. 

40 Scnbc fvxrtt^. Mafv. 

C A P. XVII. 

HERACLIDES. 

Demetrius Hcraclid^ A- cipientibus. Hierocles fidc- 

fncnis praefidii caufla reli^ao, v lisHcraclidi totam rcmfigni- 

ipfemLydia verfabatur. Du- ficavit. Qyi confenfit ut eos 

ccs Arhenienfium occulto ha- .recipercnt, tperta quadain 

oitoconlilio, Hicroclem, na- parte duntaxat portamm. Ac 

^oncCarem,mercenariorum no£lu receperunt quadrin- 

ducem impulerunt, ut por- gcntos et viginti viros, qui* 

tts nodtu patefaceret, et mi- bus pracerant Mnefidamus, 

{JtesAtticos reciperet, qui Polycles, Callifthenes, Thco- 

ttcrach d e m mterficcrent. pompus , Satyrus , Onctori- ^ 

I K*^i /i transfigebant, des, Sthenocrates et Pythion : 

uw luftratio fieri confucvit iisHcraclidcs duo millia mi- 

nMnonbu$Myftcriis,Hippai-- litum armatos immifit, qui 

fno ct Mncfidamo ducibus omncs ingrcdientes trucida- 

JWjurondum dantibus ct tc- nint. 

U a d Hd- 308 P O L Y A E N I 

§1 *Hf««Ac<S9( T«^«rr7y»f u^^trlKTMf viria-)^ttt> ♦*- 
?iitt9rm T« war^t Ui^a-ias ^ovof x»r»v^ii(r»i9 r» 'ft^imf 
fMvrtitif' t(j^ ))» rm r^^TJjyp^ «-^oyAS-f» i» rjf «vA^f 
rS ^«AMnrtf, wnftiitt u^iKttLi ix,»^' KP^ fi^^f*^ w^^i^v- 
yfv iKtrnfittf ?M/imf , i|^ ^«e^«ft tk wXi^iii f Af«v tuni^ 
HS' iVf Tf «r«y Tivy M«M(f S«ii«^ , •/? l^dxM. t«mIt« /«v $<- 
y MMUiff. & )c «-0^^^/ }tf9 fir<y8«( Kct^SiKiv Hf *r«}oy , ^«f- 
r«#V) ixtTU( i|x«; «-^dTifAoex^^c^fyo; $r t;/«»$, cx«<}^ <!>/- 
^inrov ff»«Avty ^oAf/MMv t;/«Ty* ivi» (f 9r<rft/0-m rttf Afr 
yftimf* ^ Sji f9r<r«^$ iPiA/snrj; ^fixyyA» yfy^4(/tc^f«{ 
ir^o$ K^?T«i$, f» w( o-vrri^irroc^ KMrti ^F^i^im tov srfAf- 
/MV f^f/r^y. 'Vc^i^t raus ixtrcXeus vrtrivc-uvrts , 'H^o^ 
f(An}i}y J^$f;^0yTiy, «f it;yji9-o^yoy «vto7( ^^iXt/tuf xM' 
r» ^iXi^^H yiyio^iy' o Jf yvxTA»^ mtdfctt iw/^o^oy '> 
^pv?iti^€Sy ra ni^M *V%tim Kart^^tirif» r^to-K&u^tK§t 
niio-HKU ^n^^u^nvm,f , i|^ eVff/ r^nti^S fv «it/ToT$. to Sf 
)r?^ Ifc/iuXmi^ ini(ttx^n/tcu a-Ktc^us ivtjius «yif^^Bir^ ^ 
hu0u\mi h MuKiicfiu9 f nfj TU^u OfAiWsra» Ka^v^ciUs 
,9m ^iXmf *ll^uKXtiZns. 

KE4>. IH. . s Heraclides Tarcntinus. ftolam Philippi oftendo, fcri- 

architc^on Philippo Perfci pcam ad Octas, qua fe bel- 

patri promifit, fc folum Rho- fum advcrfus Rhodios ^ufcc- 

diorum claffem incenfurum. pturos eife pacifcuntur. Rho- 

Atque tum p£la arte progref- dii credentes litteris, Hera- 

fuscx aula Philippi, figna in- cKdem recipiunt, cumqae 

jurifB ferebat, ct adaram fup- fibi ufui fore contra Philip- 

{>lcx confudt, et ramum o- piim arbitrantur. Ille no£hi 

c« protcndcns a populo mi- captans vcntum procellofum 

fericordiam flagitaoat. Erant navalia Rhodiorum incendit. 

nonnulli Macedoncs, quibus Tredecim jiavium domicilia 

h«c indigna viderentur. Ita perierunt , et quotquot tri- 

confcenfa cymba Rhodum remcs in iis fucrunt. lUc 

dcyenit, inquicns: Supplcx c6njc£to igne, mox fcaphaih 

vcnio advos injuriis aftcftus confccndit, ac folvit: tra- 

proptcr vos, quoniam Philip- jicicnsquc in Macedoriif.n, 

pum impcdivi nc vobis bel- primum' locum int^r aui- 

lum infcrrct. ut autcm fidem cos P h i 1 i p p i HcraclSdes 

his, qu« dico adhibtatis, epi- tcnuit. 

CAP. xvm S T R A T. L InB. V. Vgo^ 

K £ «. IH. 

ArAOOSTPATOI. 

' nrxv • Ji^ijtcmiins TlreXtiMUit y«v#^;^0f ' ifnx^l yM^/ittcxi* 
rm' 'AY»^^r^dTtf 'ro^inf ijg^yit ^^ M fceXHttK »#»f. 
^ ^«figof yiflfitvof roh t^tirXi^rty farir^ti^i funnnh 

•^^0y. 0/ 9r%)ii/ict$i 10/tcirecrrtf ori f*H ^tcpfSrt itfcvicvfta» 
Xiifj tcvr$i 9reumirurrtf U Xtfciinc tjmntrtcit. 'Ayitd-trf*- 
rcq hrir^i^^eci , i|^ r» y«vr<««v 9rvitytf^«( t^* tifc^tri^m ■ 
T#i Kf^ecrmv tTri^Mvrf rttg wtXtftitf^ ucfiMHri iri^i riff 
Ap^tZimi ri^tHfy ffsi^ ir^tritxirtts ir^toTrtrm w/«w». 

K E o. le. 
A T K O 2. 

Aux«; Avrtfctcxfi rf«r»yof, Aiyirrv r^iwTiy» A»Ji«*>l* 
T^iv ^vAtfa-o-tfmf E^trtVy t(0LJ x-tXt.ttf trti^ecrcui riis ifti» 
fif ictcrtcr^ixj^H y rif i^x*^*^i^'^ *Afi^mtt x^ifutrc 

« 41 Canu hri fuxiat v«vv. conj. Cromvi cri }ti*t ttcvi. 

C A P. XVIII. 
A G ATHOSTHATUS. 

Rhodii bellum gerentes veifus cft. HoJtes arbitrati, 

cum rege Ptolein«o, apud eos non tuderc prslium 

Ephcfpm erant. Ohremoni- committere,clamorefublato, 

<Jcs Ptolcm«i ntuarchus fbl- in portum redierunt. A«;atho; 

vit, ut navalcm pugnam fa- ftiatus Mvcrfus, et clafje con- 

cetet. Agathoftratus Rho- denfata»^b utroque latere ho^ 

^os eduxit ad Meliam na* ftibus adnavigavit, apud Ve- 

vem, vifuaique ab i^naviganr negis templum egrcdienti- 

gbus hoftibus, retro navcs rc- bus : ct ex irtfpcrato imi- 

wttit. Brevi tcmpore inter- pdone fa<^a, vi^ortam eft 

je^, td cundcm portum rc- confecutus. 

C A P. XIX, 
L Y C U S. 

Lycus dux Lyfimachi, que pirttis finitimorum ter^ 
com Anetus Demetrii dux ram infeftarct, acchipiitttm 
£pfaefum cuftodirer, mulcis- Andron^m pecuniis corru- 

U ; pit, 3IO POLYAENI rii; THf Auxu r^itrmrki tiwXHi ir ifttirlu^ 9(gfi r^tfiiirt^ 
iiit/MiHii^ «l( mxfUtXt^as A«^y, ftnfy«(yi, iC^cf 9rAi}r/o9 
iis iM^Mr«Af«'$ yiya/t|y#(, Wit^nyyeO^ Xt^tifbt^ riitf «y- 
;^M^i^iM( « MK^v/tt^tm iKCfti^n vwi fuixnt' rm li «Y^f 

rttf 9fi/nMw r%ii wt^i rif Avxov* «i oi HrTrtrimg^ 9(§f^ 
rJv AiwjT»» rvyfAtf^y, JC^Cf ri»i> "E^Jroi' >M*r£r;^«» j|^ roTf 
^y wH^ttrtUi r«y ^i«ird'«y «M-«0dm(, wec^A^^n/uM rns wi^ 
Xtfits MVT^i MWiwtfc^Mv' r» Mwtfof jtvrSi wt^l rUi x^4#r 
rif( ^iXMi KK «br^itAif tf^«(^Mv nyafttm, 

r 

K, E *. K. 

MENEKPATH2. 

Mfvi»(«tn)( £«iA«(/(Tv«( r«v <v lCvV^» finxi/utff IAmv, 
))f rf 'r»^« ^^y«*A«Jv «tiri«6^«r9Ti , rm r^unHf 
«< r«K v«cj»f ^wywTArv* r(ir«v irf#r/8«tA«}v, trnfitm ^^t ro7( 
Kvfit^fnrtuf-^im-owXturoify 9^$/^ vff-f^ r^y sr«i^«0»A^'vi|v «»^«9 
v«iwf «{«•dJt^v^^ey. «i f^tcrtiirtt/ w^orfixXt^MTti^ «■«eAiv i^iw- 
yov* «( Ji «fw r«if v«(|^ ifttveif^ hk ix,im( iXJriito rS 

5iW pit, et Ephefum occufMivit. 
Archipirata Lyci mihtes incr- 
mes, tunicis ac palliis ami'- 
£los, vihi^osque quafi capti- 
vos in urbem induxit : cum- 
quc arci appropinquafTet, 
juflit^os enhbus uti, quos 
fub axiUti ferebant abfcondi- 
tos. Trucidatis janitoribus et 
cuftodibus, qui arcem trtie- 

C A P, 

M E N E C 

Menecrates SaUitninem 
in Cypro capere volens , bis 
muros agfirreflus cft, toties- 
que militibus in [navcs fugi- 
cntibus re infc£ia difceffit. 
Cum tertio oppugnationem bant, (Ignum iis, qui cum Ly- 
co erant oftenditur. Quiipcr 
vim ingreffi, itnetum cepe- 
mnt, et Ephefum obtinue- 
runt, piratasque, perfoluta 
eis mercede, ex urbe con- 
feftim emiferunt, perSdiain 
eorum in prioribus amicis 
non tuttm efte rad. 

XX. 

R A T E S. 

inftituerct, gubematoribusfi- 
gnum dedit, ut folutas naves 
abducerent, et fub fuprapo- 
fito promontorio occultarei^t. 
Mihtes adorti mcenia, rurfus 
fefugcmandabant: cuffibuc 
nullibi S T R A T. L I 1. V. jir 

fc E *. KA. 

A <s) H N O A n P O 2. 

f^ ^i(t ATet^ieb , tt^Kurt ruf r%<KT4ctTtti , ;^ . tkV «yf» 

rwvijSitAw sr«Aiy «l( $<« t«» •^•i», Jt5tf «*» i^^y TiJj ^f 
»Mi}r«FT«s nTTtifctfHs' T»V }» nmiftitiig nKnG-^frtti, 

K E *. KB. 

A I O T IM 02. 

Atrrifici ^Xcltt o-trn^/ct yrtt^K^i/uartin ^iKtt r^tnftrt^ 
KurttXn^^^i vti^i riiTt Xfav vvt Attxthu/Kovittv ix^^rtJt 
HKort yttdi Jwx«^tv«f Iv y«Aijv»i , kvkXu reof oXKA^m 
^svya^Vy ret^vTi^tt t)cejv rti rKti^ iTttr^t /tch i^h 
vn^ reeit ^ieeKeiTeey ^ ein ot Ketrei Tr^vfcmv eiTrrofttm rSif 

nulHbi videre naves pftf- ne pugnam feccrunt : et 
fent , nulla fpe fugicndi reli- hbftious devi£lis , Salaininc 
fta, revcrii cx defperatio- p©titi funt, 

c A p. i:xi. 
A T H E N O D O R U S. 

Athenodorus Regis no- nt fubirenr quamdiu eis vita 

mine bellum gerens ad Atar- fupercflct. Qji ruifus in eo- 

nam fupcratus a Phocione, dem loco pugnam inierunt 

religione jurisjurandi ob- j^ropter jusjurandum: eoaue 

ftrinxit milites , atque duces tempore licebat videre vi(&o- 

corian,ut lingularia certami- rcs vinci, et vidos vincere. 

C A P. XXII. 

' D 1 O T I M U S. 

Diotimus navigia com- bus cum lualapit cQet, cir- 

meacum vehentia cum decem cum onerarias fugicns et cc- 

tiircmibus dcduccns, depre- leriorcs habens naves, nihil 

henfus apud Chium a Lace- damni a perfequentibus paf- 

demoniis, qui viginti naveS fus eft: femperquc 'puppi.- 

habcbant, inltantibus hofti- bus in extremas impetu fa- 

-u 4 ao, 312 P O L Y A E N I lrx#T4W n£r^ w U$m ««rftwrif, iii n n* ri ^CV^ftM 

/f AtcTif49f }fje# »0Sf 'ix^ m^i^fMi A«jei)c«/««yf«if, 
T«K i!r«$ MUi$ f;^¥r<r' «i /10 «» t^ufpit¥ rvf&/5€C?^My 
rii ^AmittU IfMc—^iiti ^^Urtf^ « t^ r«$ t«^^$ t«^ 
TftifMf f{fA«)y, ^fv|«f ff-^V «(^'A<rf, t« iriW r?; /(e<i»( 
f9r«^ii/eo«( «<$ t« 7tik«ty4t «»i)yiT0. A«iKflKi/tmM« i 
iV<Vv pcuwfcsfmf^ ^im 9ttvf HHtf fficU-mrii^ , tttcTtc^^ni* 
rtfvrff isrAfwrit». AiirtfcH rm ^fvy^u«T« Avr«f, hrir^i' 
^tcf iturritf ifi/SmAin i mwH^ 9'f*r^r9f t?; 'Am»9$ 
i^trnfoify rtcf fciv f| T4vy AitoAfNjeJy JU»Tf(vriy, rtcf il 

y AtiirtfUf *Ad^N(t«( fccvd^x^^ xtXtcf/m vAh» -^'a- 
A4wy trA^y, «^v^ rvfM^myif rif r^t^ftc^x^f ^ n-^tnnf' 
ivnif (CTC rif KMMtrcc irXuic-tcf rm ftmf tcvrtf ^rtcftcXm^ 
/knr tcfttxl^iic-trttf* rSrt Tt Wfteixtfy^ tftc « «AUi t^*^«^ 
X/Bif /^ 4iar«AM^««yT» ttf ^-t^irrttf rftjifHf tx**r4f, 

' tl AioTtjtcfy Ktcrtc^Xtvrtcf fVKTif Hf X^fi&t rnf sr*- . 
Xtficimfy i^ fx«r9i nif rvx^it icf^^tcf hc^fiifrtcf^ ruf ^o^ decem f^nSfnerTic : ertt- 
que admirabiHs pugna , qua 
a fugientibus pcrlequentes 
vincebantur. 

2 Diotimus cuin decem 
navibus obyiam ibat LacedflB» 
moniis, totidem naves haben- 
tibus. Hi non audebant con- 
fligere, peritiam Atticanim 
metuentes. Ille remigio dem- 
to, binas inter fe conjunxit, 
uniusque folum velis fubla- 
Q^, in pelagus folvebat. La- 
cedemonii quinque velisap- 
parentibus, quinque dunta* 
xat naves e/Te fufpicati, con- 
temtt paucitate adnavi^t*> 
bant. Diotimus folutis vm- 
culis fe convertit, et in ad* verfarios impctum cum de- 
.cem navibus fecit: et ufus 
Attica icientia , fex Lacedae- 
moniarum navium fubmer- 
tit : reliquas quatuor una cum 
hominibus cepit. 

^ Diotimus Athenienfis 
nauarchus navigationem fu- 
fcepturus, dam convocatis 
trierarchis, dixiteis, fe iis 
navibus qu« optime naviga- 
rent aflumtis foluturum. 
Hoc cutem praedixit, ne re- 
liqui trierarchi deftitueren- 
tur, eximiasque naves ha- 
berent. 

4 Diotimus fub nodm 

in hoiHlem terram navig^ms» 

ex unaquaque navi phirimis 

vi- S T R A T. L I B. V. 313 

vni In^^ti^rTMi rmf mv9-\t aptxM^tvi. vm^ctyynXet^ 
rui /i«cv tir) Tuf xitruv^mfcirtff ha^tuvi^u^tif sr^^j futi- 
X^f. r^tf J< i^treuf im fii^^i^ trt fuf ris ^mXtCfiUtiy 
•rt Ji rii ^vyittf^ 'trt Si rii b-^^iturtluf xivxs ifec^i- 
€*"> W '»■"'« TiHv r»«^«ry r^ yn 5r^#fl-«Jy«r ivti^Zro' •< 
^f ^^xifU9t r(49i^ttfi0ifrtf UiXvdt w i^ifitta-ty' rS S« 

kri^ttfifrti 9r§}iii< rSv w^Mfcim i^mvrxy' ris Ji A«i- 
9^s K ^i^yijf Ir^f^^Km» • Sf AiirtftH i^rfttXn rif 
marifietcrtt i-jrtnretr; 

K E O. KT. 

T T N N I X O 2. 

Tvivtx^ 6iv}«r/4f9 rns tf rS Uirrf irtXf^ttUftmf 
iJsr^ r£y frXnri^f rv^ffttft^ 9(s^ Ktfivftvams iXmofy ryf 
wtXf^ietf sAvrff, i^n^Hs fctf i^ 'HfttttXHttf fnt r^»yyv* 
Af|, Jcycf r^tn^ fctXy ti^ifcifH St r^ttrtirttSy (iritf •tif n 
^f, ^ r«A9riyjetW( ^C**» W r««e^itf, « /Mf«|JA»;, 
^Kiirnf »« «J^^i^ SflicrShey }i/f <(jinWv > fv»r«( tirtfrXivrttiy 'vins expoficis, eosininfidiis 
occultavit. Sumtno mane jux- 
ta eos qui in infidiis Utebant, 
naves movebat, mandans iis 
qui crant in fuperioribus ta- 
bulatis, ut fe ad pugnam ac- 
cingerent : remigibus vcro ut 
viciilim nunc infimp^, nimc 
mcdios, nunc fummos remos 
agitarent, et quasdam fcaphas 

c A P. 
T Y N N I 
Tynnichus« cum Theo- 
dofia Ponti civitas a vicinis 
tyrannis oppugnaretur» etne 
oiperetur, periculum efTK, 
eam obfidione lioeravit, ve- 
niens Heradea cum navi ro- 
tundiort;ec una trircmi. H«fli ad terram adducere conaba- 
tur. Hoftes accurrentes, e- 
gredi prohibebant. Illo d- 
gnum, de quo convenerat, 
toilente, miiites cx infidiis 
conftirgentes, mulros holH- 
ura occiderunt, reliquos in 
fugam pepulerunt. Hoc pa- 
^o Diotimus fme periculo 
milites expofuit. 

XX III. 
C H U S. 

affumcis toc miUcibus , quot 
quidem poterat, et cribuscu- 
bicinibus, fcaphisque ex uno 
ygno conftantibus^ quarum 
£gul« virum unum capere 
poiient, p^r nodem adnavi- 
gans, cum ad civitacem ap- 
U s pro" 314 P O L Y A E N I /itcTUS ifctcrri rttXyrt^yjcriif sm , ffWiT«t|li> tt^^v-^irrMg 
«^ijAAnr ^mrr^iLcx rv/tc/tcsr^tif y h-ti^w sk tJj r^ivi^^i^ 
rsH ^^ r^oyyvAiff vvtttmftcKtftt ^ htits^ecfcsfHf minctumf 
9rec^tcXbMe-9-*frUi rtti ^oofii? tii /tcn o-iitA^^yyof /tciuf flr^ta-- 
^fJtrHf ^^of-y eixtM jrAfi^w»' o^ /tch inli/icytcf^ flxf «"«A- 
^tyym r»f ^ '>tiiH/xsfcf tcsfcc r^ viXet «-AiffKm?' •/ ^i 
^BXtc^fcSfrsf ftfita-ufrs? sinfrXiif m»f r^Atf /len^oyef, i^sf) 
KOvrfAto rtcg ^v>MKtci sKXncofrs? «^^oyTo* Tvfft^,^ ^i ^fta-- 
srAti^oe;, rkf ©cvW/av HAfvd-f^A^ff-i rSs sroAM^ictW. 

K E <D. KA. 

KAEITAPX02. 

KJMTtc^cf ^0ig/tcim h-iXl^vfrm , 'iy« /tcii ysfir^ ret- 
^O^t^^y f^^iiytt^* ^*» "^iftc/udf s^it rS r^j^Hiy »;^r«tj«^ 
kX/ho^ rtcs n-vKtCfy j(^ fiet^Jtf rtU fitcXtCfAy^ta vTrg^ to 
TCtf;^of.' .Mi ^H ^ A«^«!v, f}^|f To<V r^«T4A>r0U^* «i ^c 
/tctc^ofrsf A/'j «X «x*''^ fAsTi^i» «V« Tff ToAfA^f ffvy«F, 
oiitAiy «i»f^««f fCMX^ficSft, 

K£<I». K£. propinquafTet , eximens. ^0«- 
phas, attribuic Gngulis bucci* 
natorem unuro : dato prffct- 
pto, ut mediocri intervallo a 
fe mutuo diftantesj.poltquam 
e triremi, navique rotundiori 
fignum dediiret , excipientes 
ipfi, viciffim fignum canerent 
certis tum intervallis tempo- 
rum, ne unius tub« dunta- 
xat fonus audiretur, fed plu- rium. IUi cecincrunt, tuba- 
rumqu^ fremitu univerfum 
urbi circumdatum aerem im- 
pleverunt. Qui oppligna- 
bant, majorem ali^uam claf- 
fem adnavigare arbiti-ati, nul- 
lo ordinc reli^lis cxcubiis, fe 
fug£ toididerunt. Tynnichus 
ftutem addudis navibus, Thc- 
odofum oppugnatione libe- 
ravit. C A P. XXIV. 

C L I T A R C U S. 

Clitarchus adventantibus etiam milLpbus oftcndit. qui 

hoftibus, ne intra muros in- cum intelfigcfent nullam fi- 

clufus oppugnaretur, ex op- bi fpem in urbem fugien- 

pidocopiaseduxit,impcrans, di fupereffe, fortiter pu- 

ut claufis portis claves fu- gnantes, cum vi£loria di- 

pramoeniaoonjicetent. Quas iceflerunt. 

CAP. XXV. S T R A T. L I B. V. 31^ 

K E O. KE. 

TIMAPXOX. 

5rw >J<y^w», '*»« /tt*i ^vyttv oi f^uri£T(Kf t» ar>^df rtHv 
^•Xtfcion^ reU "Ktvi Miri^^itirsf, «i ^f iXmB» ^vynt Hk 
s;^«m;, tiytitvtrtcfAmt ymeua^s iujtna-ttf, 
K E <I>. K«-. 

E T A O K I M O 2. 

EJJojw^? 6^£f rsi r^ttrts^TXi rttcti^afrcts xttrttm 
^tMO-ttf rnf ftia-tv h ^vvti^if»?' nh 5f ^ ^^ u»^Xiii 
t^fcmren roti ^^6fc»x^^v^t Tr^ea-irctrn K^vrratf' ti<s mcatif 
•i vaXifctat hec^irtta-6/titf6t raf ^ci^etxtt' ai ie ^•/S»j3'em?, 
rSf fch fia-ieig i^ttva-ttvra' rtts ^t tcorm rttl^m ttTraXtC' 
fi^fTify raf ^tt^etKtt t^vXecrraf, 

K E <!>. KZ. 

n A T 2 I 2 T P A T O 2. 

Hecva-iv^urai fxvtt^x,^i 'Va^im 5r«^jjyy«>jy u^t^fdf^ 
j^ i^an-Ma-tf t«T$ r^etrturtui' rr«d^ 7r^6n?i^6f «y to<V 

KttXtJ' 

C A P. XXV. 
T I M A R C H U S. 

Timarchus iEtolus expo- fugam capcflerent, naves 

fitis militibus in Aliae locum incendit.. Illi omni fpe fu- ' 

multitudinc hominum abun- g« intercifa , itrenue prx- 

4ptem, ne railitcs multitu- fium facientes, vidoria po- 

dinem hoitium metuentcs» titi funt. 

C A P. XXVI. 
EUDOCIMUS. 

Eudocimus videns mili- advcntare,^ acvallum difcer- 

tcs inter fe tumultvun move- perc vellc. Qui metu hoili- 

re; cum:fedare difcordiam um abihaai, feditionem re- 

nuUo modopoiTe^, jamqiie liquerunt: inque fuum lo- 
emm armis fe mutuo pete- ^ . ^^ J«^.,^««^ „«i 

rent, curforibus nuntiis man- <=^"> ^^^^^^ recurrens, val- 

davit, utproclamarenthoflcs 1"»^ tuebantur. 

C A P- XXVII. 
PAUSISTRATUS. 

Paufiftratus , Rhodiorura armaturam militibtis im- 

nauarchus , liamerum ec peravit. Qui cum (blen- 

didim- 31^ POLYAENI %«t)kJTti %wXti^ wim\tt$m ivrii nytv im rtU v«vf) 
K E 4>. KH. 

j © E o r N I 1 

Btlyftf 'Al^wUi r(«r»}v«f «^*?» rtii r^itTiZrits in^} 
r«f iyt^rtiHv^ t^s^ r£if retltMv rtinet^iVTtti. fvtiratf 
fr^^rirti^t tti/Lf^ttf rmHf r^v tyr^im , ^ 43 TATy jt«^v- 
^iJ», ^4«f«»^f<A«$ itrt^mnf^i if ^Xt/tciniy x^r i^A* 
Vi x^i^* ^P ^ fMtktrtt ifitXtiAf i^^nrtr^atf tTFt^tfiivm, 
• Btiyfif ^rtt ^o^vf3H ffff^ ra^ttxflf ^m^txttXet rui r^m- 
rtmru,i'/ii n^n rSf wXtfittm «yn^xtvt/ttifm , ivrif *«- 
r«t?ctt/ti^ur^tif ra^tf rnf ^^•c^KHrxf. «i ^f itti tif ^ 
fi«f r£f ttoXt/nimf rS ^tMfHK^if «tXt^kttf tiffretfrtfy ^f 
nif rwnfS-wf rwt^Hf xtt^irttfr»' «r« >i i6jirinw«», if*^^' 
A«y)}0-» • @foyv«f, W( yMf» vt^fMHt iff ^iXHf, vf€H% 

' . >». 

44 Ctfftt. ftflttflf,^ 4^ Interpres rSt n^v^mm. Vereor 
ne gravior menda fubric. ci[. didiflrimis flrmis induti pro- fuo loco deponere : certos- 

«•edertntur, in naves eos que horaines praefccit, qui 

deduxit , onmibusque im- ne qua arma dTerrtntur» 

pofitii, juflit arma fmg^ulos caverent.* 

C A P, XXVI»!. 
^THEOGNIS. Theog;nis Athenienfium 
dux, videns milites de prge- 
fe(^iiris et ordinibus feditio* 
nem facere, nodu qttosdam 
equites ac duces inifit, pr«- 
cipiens ut quad hofbes le in 
aho quodam loco odendt- 
renc, in quo maxime confpi- 
ci ab excrcitu poflint. Qui- 
bu« «pparentiDUf, Theognis cum tumultu ac perturbatio* 
ne milites ipfos, quafi jam 
hoftes in confpe£him venif- 
fent, jufla loca capere juflic. 
Illi metu holHum addu(StU 
contentione depofita, pri(H- 
nos ordines conftituenmt. 
Qui cum ordines ftruxiflTentt 
Theognis hofles amicos efle 
^ebamr* Vos autem» inquic^ 
ia S T II A T. L } B. V: 317 

J^, K^, TO^fTti MVTtt9 ift» f9trt09y f^ HrtUf^if pv^ 

A«TTIff-9'l Tk» TU^(f it UUTolf ^i^MICUTt, 

flf Siiyfif if Tm r^tcT*nr(iff KtcTmrxi^Hf virwnrtt$ 
viri^X**^^ ^vhetn^f tfyf^if th ;^^«»«f m^irmxt^uf «•«- 
^jiyy^^ff txMT&¥ jttiffiv f«ri r«» i^im •«•^ajv 44 orrecs ^ 
^ti^t^PfcifHs «t;;^i5<w5 KttTtirK^^iis 'irrttf ti^atncte-B^ttf, . 

K L '''^ 

A I K-A H 2. 

Amk>?$ *A9')jv«4'I' r^uTityog iv t5 vrtM^if taTv rf<«- 
TWTm itTuKTUf iiu^g?^v/tcivtify tu ottXu ^i^etv u (iH>Mfii~ 
mfy vvv^riftu sJa>xw 'ni^t^f i^ fTi^f, «i Yt r^UTithof 
ffclcuffti ^Xr,TU¥ MOif T«? ^cMfriniy umXuf^bvTti tu 
iyrXu if t«J« vrtcvTiS ijStctt^ev, 

K E O. A. 

JC I A I O 2. 

Xihiti 'A^KUi €f AuKi^^ou/ticu ^iUT^i^vfy fiu^m Zxc^- 
TiUTUi fitfiuXivfci}Hif Ti» 'W^fciif T«;^/^«y«, 'Ad^vymiff ?i 

W 
44 Cafaub, hcc interfcrenda ciTe putat» «^fy m^ nr^f 

«MV 67r?itiff. 

in poftcrum ord^nibus abs- vallum pnBfidio conftituto, 

Quc feditione fervatis, eam mandavit, ut quilibctin fuis 

nationemtcnete, quamvbbis armis permancret: cumque 

ipli dedtftis. divili ac diftributi efTent ; fa- 

3 Tlieognif exploratorcs cile cxploratorcs dcprehen- 

in calbris cfle fufpicacu8,extra dit. 

' C A P. XXIX. 

D I O C L E S. 

Dioclcs Athenicnfiumdux ftjcpe commutavit. Militcsar- 
in hoftili folo milicibus nullo bitrati non loo^c hoiies abcf- 
ordine diiperlis, arma feiTe fe, receptis armis, initrudta a- 
ncdcntibus , teircram datam cie profetlHonem faciebant. 

C A P. XXX. 

C H I L 1 U S. 
Chiltus Arcts Lacedsmo- Spartiate de muniendo I- 
ne dtsem, cogngicens, quod Immo cotilWum tgitarcnt, A- 

thenien- / 3i8 P O L Y A E N I 

i(^ r«'y AiMx«>y *£^iiwv ru •ixH» fr^«f Tiif Tlt^a-^ci gv 

/9i»f/i«fW; Titrar r« A«y« srctfr.^fvrff «i AuKmtf^ tS 
*W^fim f*tt%^m» ^cu^sif Asroyrff, ksftfmnrtif tS Trikt^ 
^£o-t T«fp £^«0-1. 

K E 4). AA. 

K T V E A O 2. 

«( ;^f«^fy«f , uTTtiirif ccvT§7g Tvii Ke^/yS'/»; ^ f7iy8«iy«<y. 
' i(^ rf Aofx^ Tiiy rv^yy/ }« »iftrfV;^f y tir^ttXHi , r«f Iv- 
yiftruTH^ ix,fiu?iMf, * 

K E <r). AB. 

TEAE2INIK0 2. 

TtXiriftMi K^^if^ff h rS Xtjttift r«y 'ZvfMcHTtm 
hdv/tiux^ ^(Of 'ABTifmng' hr^ it M irXHff Ttii ifci' 
^ fUv/uu^SfTif f^oytfy, »fA«r<o irif*'^*^ ^f ^'f' sro Aiy 

T4?f 

4j Diftft T?f . a/. 

thenicnfcs autem ct quotquot tus in Pclopponnefam habe- 

funt extraVeloponncfum de- bunt barbtri. Hoc fennonc 

fcrerc^prcdixit: Si Atheni- pcrfuad Lacones, omnem dc 

cnfes, castcrique Greci priva- Ilthmo curam abjeccrunt, fc- 

tim fibi confuluerint in hoc que omnibus Grecis bcUi fo- 

tdvcrfus Pcrfas, multos adi- cios tdiunxcnmt. 

* » 

C A P. XX^i** 

C Y P S E L If S. 

Cypfclus, cum ckrifn- terdixit eis, nc Corinthupi 

mos ex Bacchiadum familia ingrcdcrentur : atquc in po- 

Delphosmifi(rct,quidccom- ftcrum nobiliflimis cje&s, 

muni falutc Corinthiorum fccurc tyrannidem obri- 

oraculum confulcrcnt, in- nuit. 

c A p. XXXII. 

TELESINICUS. 

Tclcfmicus Corinthius in confligcbat. Cum ad multum 

portu Syracufanorum cum diem obita pugna dcftriga- 

Athcnicnfibus navali pr»lio rentur,cdo«emmurbemSy- 

• racu* * S T R A T. L I B. V. 319 

fct^tif. «$ Ji KfKco-ittti/tcsm thy 07r/M^«y itfas^ Mx^irH 
r^i f&LVfiMxitii ko-fify «7^a3'ci> h-i roy /it^vtc, •< t^ 
'.AS^^fcuw ^ *t«r«i, ^<flfc rtf;^»5 4^ itcif ui ATruXtMysfrt^ 
M riif ynf fiftf&^4tSvrPy ixb^f «^»1 ^teccvu^ifrsf, « Xi, 
taTf i-^itTtehuf srcijun r^ «ydfSc ;^^)}^«/ccy«y , ittflf^^S-wf, 
civriKcc rvf rtj^ortui ^ «xo»T<ra*tf «J»*< r^v ««rarfA'^*- 
TAH», sroA^oTf sr^oo^fcrA-y ktpftt roii 'A^TfiiMtg ufeCKOfct^c^ 
f>tif4ti ocrtCKrui^ jjj^ fcsrec S"«^J)8», vsi^c^a^ rtif ^s/tcfietrtf^ 
ilfrt^^&f^otg reui r^t^sc-tf sfA$et,}<eof ivijciia-s. 

/8' TsMrivtKtg ecTri rSf ecvrafv ryifcetm ec^tTCTrttHfci' 
y«nr r A;y vtXsfctaif , i|^ ri^ Ao<^<f ^^«erTovrivy oftttinfy 
yrrcG-hec^s rai sv reuf ec^tret ^MHceui r^tti^srtv y avrai^ 
«•^« tlfts^xg u^tfy,retvrecs iirv^et(^m fft/Surreci sfret os 
xea^oi et^irit srot^ify , Kuret ro s^o? srr.fc^vsv' 'oi ftsf iif 
fy roli ecX^tf rxu^srtf vi^ts-e^otSvro 47 g-vvtBorrSi ^^oj 
rvi ^u^urKSvi^ ta^v rtriuf ^ruv' 01 os rm Hv^uKHrieef 
TT^^Sftfisfitift-irtf sn-i rtt^ Kurur^tifMiru ruf sTrt/Suvrui hrt- 

. 4^ Aut legendum urftsvAff, aut tollendum ro 'jit/y. Idem, 
47 Cafmh, ex conje6lura emendat, <^( •'vy^^oyrif oi 
^oXsfcft^ yr^oi r. «*. t. 0:. 

racufanorum mifit, ac ctbaria 1 Jelelinicus cum iisdem 

in portum deportari juffit. fignis hoftes prandium fume- 

Qua; cum initruaa videret, rent, et reliqua funiliter fa- 

fii&lato fi^o, dum anceps ^^^^^ mandavit iis qui o- 

:^!:.^?e^;^^^^^ ptimenavigantestriremesha. 

etiiimipfiin^erranriSbeden- bebant, ut iph ante lucem 

tes,prandiumfaciebant,alius ^"^^0 cibo egrcfli quiefce- 

alio difperfi. Ule miUtibus rent. Cum tempus mftaret 

pr«parato vi£hi refedis, fol- prandii, confueto more fi- 

vens continuo cum fagittariis gnum dedit. (Jai igitur in re- 

et jaculatoribus in fuperiori* Squis erant navigiis, pran- 

bus tabulatis rtpentine fuper- ^[^^1 faciebant , quos hoftes 

venicns, Athenienfibus fine yidebant apparandis cibis va- 

ordinedifcurrentibus,etcum ^^y ^ Syracufani 

tumultuegreffis,mobverfas ^ ^, , confcenfis navi- 

tnrcmium proras impecu &• P»^"6^« » 

Oo viaordtfceffit. b«s *" ^«^« "^P"^*" ^^' 

ciebanr. 320 P 6 L Y A E N I 

K E 4). Ar. 

n O M n I 2 K O 2. 

TltfA^Uifi *vA^«»;, in f^atTtitrittitf r«( •tm r«( 

itXt^M.f^ frivf 01 KurecTKirM « «f vixmf hrt^ifiaft iitc 
rHr «i^x^* *^*'^ iroftv6^v0t^ iftnri^Mf r$ii i^yfui«-i*' 
rm tt KmSf tt^n^vi i;^«<fv. 

fi' Tl^fcxirMi rm v^Xtfcim iyyi^vi ri mfUitt i(§fi 
ri xn^iyfctirtt avrS 'irttfttpviMrrifrm ir in-^ffnrm , m- 
^iyy**^* rM( ^ttftpHf rrm^ttyyiXffUtrt J(y(f »«^vy/a&r« 
Xfi^^^ ''^^ r^arttf^uf «5 rHfttrricf, 

y' lU/uarirK^f «*f^<r(«rtirf}ft;«/9 «roA<y, fwi fut rif 
ir«A^iyv r«f X^ittf i^Ufttf rif ^OitftiHf «ic*Awrf»' 4 8 |«-} }( 
r«3r« »• rwf;^ivf . . .;i|[|if r«7f k^i^ftifif ttfrij^tr^ rS r»- 
9rH THTH n-^irttf^. «i }t ix rnf irtAf «rf «tfivf trr«oS-« 

'*- 

4S Ad Itcunftm expUndam tddit Caf. trmx^^^TU 

ciebant, nuiUasque triremes ipfi in capiendo cibo occu- 
corum perdidenint , dum parentur. 

C A P. XXXIIt^ 

POMPISCUS. 

Pompircus Arcas in mo- «ationuipfiusobrtrvtntibiis, 

re habebat, ut quotiescunc^ue m oc^ttt prfBcepit militibus» 

caftra poneret, femper vias ut manifeito data pr^bo«^ 

eas qufc ad caftra ducerent, et promulgationes femper ki 

partim fofla du^ incideret, contrarium vcrterent. 
partiin <ig8:ere obrueret. Ipfe ^ Pompifcus utbcm cxn« 

vero novas alias parabat, ut gens caftris, in maKimana re- 

exploratorcs, aut qui nodtc gionis partcm hoftes cxire 

aggredi cxercitum vellent, prohibuit. In «num vero lo- 

pcr vias priiHnas profedi, in cum contincnter vcnitc pci^ 

tbifas inciderent, novarum- mifit, iisquc, qui td tgciH 

quc peritiam non haberent. dtm prsdam mittcrcntar» 3 Pompifcus, hoftibus ex pr«ccpit, ut tb eo f<do 
propinquo dpit et promul* tbstinercnc* Qtii i» utkt t» 

nmty S T R A T. L I B. V. 321 

«■^•ifr«W « Jf 5r«^iJ ruf rK«^£f ^g t/uu^tv rii nK^rrett 

xaS-zfa ecvrofioMv af/yixti6yrec *!? 'A^>c«c^A»y ecvrcf /tcsrtc- 
yrtfiTrtfifv&iy, uTrc^tn vu^ xy ecTroXtTrct rijf Trc^f^Ktccv' cl ^i 
jjo-9-irrij, 4^ iu.ir n 5r«Ay Tii» r^ccrttcv elyu>x^^^e-ccf i^dmf, 
5r<rfi» «»0^ rov civrofAcXw iya/edivci, 5r|«iA9-ovTif, 5ro;b^*fc sk rS 
r^xTCTriBH 5<«^:r«<^«v. ^e TJo/ttmc-Kog ufecr^i^^cc^ i^^f/ta- 
foS) Kccrcc?iu/3m tK^ccrncif civruf rt >(§ii^ rS x^^in,' 

I. ncfcTrte-Kof, iyec ^ectrcf cl Kccrua-KCTFct rm TrcMfcim 
uXta-tcciyrc ^ ^O ^g-^^jjj cXiyui . . . . to T^urcvi^cf irt^H 
^u^ uvreci l^' v-^nXk' ^ rc7s Trc^tvofcifcti «f rui jt^ow- 
^ Ta^jjyyfVivfTo ^^ :ru^u rof TriXa ^if^x^v^^' cl ?« 
Kurece-KOTrct reht ^<dJ«$ T«t Jt«h« iwV ^UfS^ui ^vXurrcfcffa ^iu 
ruf frXecyie^^f vTreiyuf ^tt^wfcfyu ruxi^i v>JcKcyrc. 

r Tlc/taricKcg Kuru^QTrng kVf^-vJ/i» «tv^^flt? uyyurui 
«A^iiAm;, ivflt ^ cvmB^oivTo,, ^flJi ^J/ivJ^yyiA#« y/yvo*»- 

TO 

49 Mflf, tf ^iT^ » xoaJ. Unde lcgo ^ ^kitoJ sroAv. Mafv. 
SO Nempe ^u^^a-KSvu^ejf , vcl fimile q^4' ^^fi^^- 
$1 MfT. yru^u rif viXcf. Interpres wu^ei rnf «W» 
legifTc^videtur. 

ranr, fine metu co commea- ripiebant. Potnpifcus rever- 

bant. llle' cum miiltos venif- fus, et deprehenios aggreflus, 

fe ex fpeculatoribus cogno- tum ipfos fuperavit, tum et- 

vilTet , fado in eos impetu, iam op^do potitus eft. 

nugi^um numerum fubegit. $ Pompifcus, quo citius 

^ Pompifcus cum t^ppi- exploratores hollium cape- 

duai^uodaam oppugnatione rentur, paucas vias habebat, 

caperc non poflct, transfu- ad quas in excelfo loco ca- 

Wm fubornat, qui nuntiaret : ftra ponebat : iisque, qui prae- 

Arcades ipfum arceflere, et datum exirent, prxcipieoat, 

ob eam cauflam apimi pen- ut extra viam ingrederentur. 

dcre, quemadmoaum oppu- Exploratores has vias quafi 

|nationein relinqucrct. Illi perfpicuas caventes, perque 

lummo gaudio affei^i, ci^im obliquas fubire conantes, ce- 

non multo poit exercitum di- leriter capiebantur. 

fccderevidercnt, transfugam d Fompifcus exploratum 

I vtia dixMTc arbitrati, cffufi mifitviros fibi invicem igno- 

I ex urbc, multa.in caitrig di« tos, ne confpirationem face- 

I P$ly*tni Strat. X rent, 

;**■ • ^ 322 P O L Y A E N I 

r^lf vXif^mg riif ftixtkUfttf ivrtif k^i^n. 
K E 0. AA. 

N I I? n N. 

HiKMf XtifU0( Kvfin^ftiTns ^Xno-Uf r^ti^Mf w^tpttin 
o^fiHr£f, fiil?iOfctf9( ^tL^tL-xXtva-m Afl(d-»y, r«fV eiXoi^nf 
rn^ MvrS fts^f p/u^tttf x«T«c;^^f9'«( rtui ^^4>iifiicui ^F^tn^i" 
o-<, ''Ifll^f Tjff ^firUfy j(fiul rtii o-^fcturtf ^^ ivppMras 
k^irttSj tfrXH frti^* ivrii rtlf srfiJg«« rm ^Xtfx,iuf r^in- 
'^•i», eif ^iXf if fttiriui' ^^•fAd'«y i^* ir;g«T<yf r£f 
•^Ha-iff ftZf i^itrXtvQ-t i KXretVffF/inyirm y f(sH ^ftvfuC' 
^tfrm T« ^^tffMfof rSf ^-tXtfciuf* ^ rort iyfitT^n x«« 
xifiUH *ffy ♦Tf )ujf »ttrtcXn(p^fo^ •iii rt nf* 
K £ 0. A£. 

N E A P X O 2. 

rufrti' KtcriirMwt fch i( rif Xifciftc Kicc^^*s' hru $9 

' t • ' *ArT«- 

5« 'E^^^^W^» «ut iv^vrttrns. Caf. 

rent, et res falfas feferrent: fcerent, ne qui cis inviden- 
iisque interdixit, ne cum ali- tes, hoftibus futuniip illorutB 
quo in caftris ferraones mi- tdventum fignificafbnt. 

C A. F* XXXIV. 

N I C O N. 

Nicon Samius gubcma* hoftiKum navium pr«tcr- 

tor, cum hoftium naves in leg^t, et tanquam aaiicus 

propinquo navigarent, quo nauti$appropinquans,|^ve- 

commodius illis ignoranti- €t\is ad extremas nave»' eva- 

bus pratteriret, eodem colore fit, obfhipefcentibus «c mi- 

fuam tinxit, quo hoftiles trin rantibus id fa£him hof^ibu». 

remes tin£his effe intellige- Dt tum de^mura eum hoftem 

bat : forriffimisque et corpo- efFe cognitum cft, cum eum 

ris robore validiflimis viris re- capere jam non a(raplius poA 

mos committens, proras ipfas fent. 

C A P. XXXV. 
NEARCHUS. 
Ncarchus Crerenfis Tel- redegit, cum AntipatEides 
mefrum in fuam potdhitem eamanteatenui^et.Naviga- 

- * vit '^ S T R A T. L I B. 32i fin sr^if «WT*», ^ ^<fAf|«rr» »-fi^< «it ifiii?^»¥t4' • K^if 
' f ^ , /SHAf o-9-cy yvioMxkff itsroS"* o-9-a/ '^«^ «t;r« , Jcjif 5r«- 

^«( SfSt^»^;* A f44¥ 'AfTt%ttT^i^)9( fTCT^fvJ/fy* •/ ^f ^tUm 

^i '•! $f jf^fvdf T«& o-Kevii rm ftdTH^ym ywtuxSv einxifw 
^tt9' w Ti T^ii xifisitrUtf Tm ctvXSf hnf iy^^H^ihn y«- 
f^m ' if Tt Tou^ xvreu^ xcAto/ ' iv; }f M0-«r t?; tix^Hf 
iyivrrcy «'< Tf r«ff •yvvtuicfief j^ Ttf; frM$«; «yAVTffi 
g^tu-ufuyot Tx iYX¥^i^^^ xcLTM,Xttftfii.iHiw^ Tgnf ix^Wf 
j(^ T7i( Tihfua-H Nf*^;^#f iKftiTne-tf. 
K E <^. Ar. 

a' n P O © E O 2. 

A«^od'f«$' AfVKtc^tH ^^ fttvfiu)^mf ij^tn xttrnyn Mf 
}jfiiftt f ^^•nynfitifs ttvTtif H ^aAv * xttfi-f^tts • If tjiv 
iixfttf tS Xiftif^s^ iv^v^ f^fV^fyf T«y yi»vy* ij $f n^vri^tt 
T«^» 9r»?iifcitiff T^iii^titf itttxnc-tt Ttf Atif(oB-ffj f^f^^ ^((** 
/unf T«v «MTrAvv f^Mm**. Ajv^od^fo; ififittXttf xttTiivatf' 
n $' fTf^tf fuvi rit ^^ri^ttf iiHlo-tt KttrttivofcifWf iv^vf 
i^ftaia% ^fvyw., K£4>. ^. ^i vafa mtilieruin tnuiiea- 
rum portabanc. In tibiarum 
arculis exigui quidam ine- 
cant enfcs^i in cittis vero pi- 
la. Cum in arcem ventum fj ftbvf fcittf. conj. Cafaub, 

vit in portum Nearchus. 

Cum igitur Antipatrides pro 

veteri amicitia ad eum ab ar- 

ce defcenderet» et illi de va- 

riis rebus colloquerentur : 

Cres inquit, fe miiljere$ quas- efftty ii aui mulieres ac pue- 

dam et vin£los fervoa apud ros duccoant, fb:i£Hs gladiis 

eum velle deponere. Con- arcem occupant, ec Telqnif- 

ceflitAotipatrides. Servi vin- fum Nearchus obtinuic. 

C A ?. XXXVI. 
POROTHEUS. 

Dorotheus Leucadius in- auens Dorotheumi impetu 

ter navale prslium in portum delata in portum tendebat. 

que^dam confugit, hodibus In quam Dorotheus irruptio- 

npn longe infcquentibus : et ne fa£la, eam fubmerfit. Al- 

prcrerlegens finem portus tera navis videns priorem 

«xtremum, navem convertit. fubmergi, ftatim fugam ca- 

Frior hoftium triremis perfe- pefTebat. 

X > bAP. XXXVII. 3-24 P O L Y A E N I 

K E *. AZ 

2 n 2 I 2 T P A T O £. 

Atf? *Ay«.%xA«, 5r^flV ti t^> Tt;^«rv/Xflt irv/c:r^«eTTdrr«f, 
(pivynv fitrci rm olKtvm \}^ij<p/Vfl6o-9"oy. <»•« J« t^j woAf*^ 
«|a» lyfvovTd iv^^f j ;^/A*«< o( Tr^iTCiftn-tvim atvrni o^-A/rac/ ^ 
tTryrfti^ 8s /tch orv«v«/3ovT«f xTrUreifttif' Hs ^i ^nt^v/oyrtti 
'2*o-/re<«T«? i-x-iKrj^v^etg' tlvM^cif hrtr^f^v' tivrof 6t rtU 
rui ^v^^^Atf HG-ietq Kuria-Xiv' HSH orvvetyotyuf ^^strnifrtci 
"Zmmi^ y^ jSet^/Su^Sij yt^ r^i U raf ^t^vrtfuSf Xv- 
0-06 j, vVi) riirAtf ^vXutnrof^tm ^^X* '*'*''' 2t;^ot««o-/*nr. 
K E ^. AH. 

AIOFNHTOS. 

Aioyyjrrof 'A^^ijrottof /3tfAo^fvo( x^Tflo^ay xoA«*»f t<- 

fof, UTr^^i^ucrui Kfvfu f^riurug vwxto^, i(^ Ad;i^o> 

lyx«9'/o-fl6f /eifS" nfitt^uf uvr«s t^*:rArt cpuft^Zq' ot ^c» Ix 

T^f 9roAfA>f fwi Tflt« fuvg fy8o»).9-ovv. o< ^ir tvf^^iwvTlf a»^- 

^)}0-o(y w-i W iroA^v, f(s^ . fuiioff uvrtjf i xg«Tijo-fltw A<oy- 

. ' ' . wrof 

C A P. XXXVII. 

SOSISTRATUS. 

Sofiftratus populo Syra- partim eqilites, alios compre- 

cufano perfuafit, ut eos qui- ncnfos interfecerunt: alios, 

bus cum A^adiocle necelTitu- qui effugerant, Sofiftratus fii- 

do aliqua mtercederet, qui- dta promulgatione occidcre 

que ad tyrannidem aflequen- concelTit. Ipfe vero exulum 

dam fuam operam ei praefti- bonis pbritus, condu£Hs mi- 

tiflent, communi decreto litibu&ferajcisac barbaris, iis- 

jtrum omni familia in exilium que qui in lautumiis vin<^ te- 

mitterent. Qui cum extra ci- nebantur folutis, ftipatus his, 

vitatem venilTent, mille viri ac fatellitibus ufus, i<^>eTium 

comitanteseospartimarraati, in Syracufanos tenult. 

C A P. XXTCVIII. 
D I O G N E T U S. 

DiognetusAthenienfisci. que proruentes, ex urbe ad 
vitarem qiiandam capere vo- ^^^^^ decurrebant. Qui in in- 
lens, clam lub nodem expo- rj- i u u 

<itismilitibus.infidiisquecol. ^'^"' •'»'«''.'""'' '""■^bem im- 
locatis, interdiu palam ipfe P«"™ f^^""'' «=«"»9"« <»«« 
naves appulit. Cives undi- labore occupan^ DiogiMtw S T R A T. L I B. V. jaf 

rm. nSity ix^^^^f^r^ ridi i^t t«» fi«t^§itC¥ ij^tf^irrttf, 
K E 0. A©. 

A P X E B I O 2. 

rr4i8/bcifAf9 G-VHX^fj »-A#7« rm «i>Hivrixuv eiiftca-Treca-tti^ /(^ 
^tec riis "^4 r^c^itci it<r/ico7s ecvrec ivtnciviirec ^m^veci^ ecv- 
rcf fctrec rtvejv ifn^fifys, retXTFtyKriig v* i^t hivipH a-KOTroi. 
urcg i^ttn rng ^«Af^^tff Tr^tia-^^ftia-^JtrTecg vnt fcecxpc^ ^ 
r^tecKorf^iug Wi», ^c^ ^Tro/Seivrecg^ j(^ rig fAev ec^^rei^ofr 
recs' rHf J« rec xXttec rav $tG-fca!v ec^a^ivovrecg^ iertj/4*]v« T?i 
0-ec><9nyYt' 'A^^efiioi rig ivii^ivavrecg ecvecrviren ^ rng fcev 
waMfting o«'^9-«^£, recg ht r^iecxcvto^ag, ecvruv^ f^^iui mv vecvv 
riif fiecK^eCf «5 T»r Xtf(,ivec rng ^cMee( xccriiyxyif. 
K E <I>. M. 

API2TOKPATH2. 

A^ifoxfetmg A^iivouog vecvv Xec&eov Axxc^vixiiv^ recvrnv 
ipC^^ *cvi7rMvc:sv ig Tro^av crvfCfLecj(,ilec I.Tr ec£^'ftecriiv^ i^ejv iv' 
rn int rvx,fii ecvh^ecg 'ivlo^iv iy)(^fi^siiois ei7r?na-fciviii' oi fch 

^4 Forfitan Tg«5r/«$, a r^oTrti. 

adnavigans, et appellens, ex- rant, eos qui ad defcnden- 

poYitis his qui in navibus e- dum excurrerant, domuit. . 

'C A P. XXXIX. ^ 

ARCHEBIVS. 

Archebius Heracleotes, cum navi longa, ct duabus 

hoftibus continenter abeun- trigintaremorum, etegieflbs^ 

tibus, pifcatoria navigia con- partim pr^dam agere, partim 

tpoxit, eaque per carinas vin- navigioriim vincula Tolvere, 

culis infertis immobilia fecit, fignum tuba dedit. Archebi- 

atque ipfe cum ali^uibus ho- us iis, quos in infidiis pofue- 

itium adventum in infidiis cx- rat excitatis, hoites perdidit : 

fpe^bat. Tubicenquiinar- naves autem triginta remo- 

bore fpeculandi caufTa Itabat, rujn et navem longam in por- 

confpicatushoftesadnavigarc tum civitatis adduxit. 

C A P * XL. ^ 

♦ ' ARISTOCRATES. 
Ariftocrates Athenienfis Lacedxmoniis devindam na- 
Laconica navi fumta, cum ea vigavit, habens in navi pluri- 
in urbem quandam focietate inos viros clandeftinis enfi- ■ 

X ^ bus 33« POLYAENI 

itcfimmf m^ff n-crmrifTtf rH^ «^<sr*THr*, JfKit fiif «w- 
rm ttTrir^M^Hf' tc Yt jj^ ir«m, rvftc^-jrtcrMfrif, ««-fwAit»- 

K £ <I>. MA. 

API2T0'MAX0 2. 

▼tff ifirttf^ t(p^ Kkrfitirmf r%ii Ji»fifrti^tti rHf M,vrS 
fUffy iv^iUfctff xMrin-Xei^ rmt tUM< f«tSf i^i}itciff t«9 
Mmrtc/ityiif i^l fr^ifaff, T.tc^iuf«) fiif %-f^s y«v( jv^- 
.fitiruf ix. rns «r«Af«( if •iVciitf jj^ »<jt4W0-«(* t Oi A^<-> 
f^ftsij^Ht r£f fttif «t/dMrrff, irtJH^a^f K4e^SMCv«>» «^ixTMVitv. 
K S 4>. AfB. 

XAPIMENH2. 

XMftfiifnt MtXirtf Kttrtt^vyvf U ^urnXitity f^«(« 
fiHrSf ivrm ftsHf fttuc^m Ui^icXiss rS , AvkIu , irf ^idt- 
^y«$ wt^t^riif wi^n ^ti rSf Ili^ticXiiif %i%ui iri^^, 

KE4>. MT. 

jf Lcgc *Afir««^«T)ff. Nam «9rfAfJT^«r«T« , non cft 
redemiti fed pro redemtione exegit. Caf. 

bus annatos. Qui* pomii.' cem ex iis trucidarunt, et 
pr£erant,navemquaiilociain viginti quinque captiyos 
et amicam recepenint. Uli abduxerunt, quos Arifto- 
autem egrefli, ex improvifo cles multis pecuniis rede- 
deambuumtes adorti, de- mit. 

C A P. XLI. 

awstomachus. 

Ariftomachus triremibus appellens. Cardiani ad na- 

,Cardianorum captis, im«> ves, aflfundebantur ex ur- 

pofuit remiees , fuarumque be, quafifuasetvidlrices: A- 

navium inU^nibus eas or- riftomachiie navibus egreiii, 

n4vit, cum concentu fuas multos Cardianorum occi- 

- naves fub multam vcfperam derunt. 

C A Pt XLlI. 
\CHARIMENES. 

CKanmenesMilefiuscum navibus Periclis Lycii, ctpil- 
in \Pha£elidem confugiiTet, lamentofumto, pedesperre- 
fupervenientitibus ei longis gionem Periclis evafit. 

CAF. xun. , S T R A T. L I B. V. 327 

K E 0. Mr. 
KAAAIAAH2. 

Titx^^t^i ^»"* «tWwi» iT^tt^i cv^vtiti, xec^' mTf^w if 

^r^if ri 7nfitt>^tf ijtcjSxXM fidi IJwiT«y, ri rnf tfcfi^Xkf 
•SMy »9i.rti rii nr^tntii ^^afhtitct, 

K E O. MA. 

M E M N fl N. 

Mtfttttf in-t^if4,tfi AtVKtitvt rS B»oiri^8 rvftcffUj fik- 
2.*ft$yf KtcrtcjtcetB-Hf rtt fct^i^n rm x^Mfcitfy t(^ rti 
grAifd'if rflf tftKHfrtiff ^, ^im/tc^tf 'Af^tJ^ttc^nf Bv^tirrttf 
hri T^<*i^^^, yr^tffitvrnf ir^i< AtVKtntc^ tts vn-t^ ^t^ittfy 
f($fi \tfitti ItecXt^ifUVf. .vvffTTtfc^t ^\ )ivrar t(^ 'OAuy- 
S-w» Kt^tc^mlpf ' A^ti-iftMf y iv^ltKtf^Hfrtc fctcMrtt tn sr*»- 
'Ttif rtrt ^u^tt rtitf ' Extifie-tf' on-t/i if ri TrutifrX^ n-for- 
mfftt^ofclfttf^ fTrtlHKVfciyu rS Kt^tCfJiS y r£f iftKifrttf 
M( ri ^ittr^tt rv«^ rvftirrttfy ri ^rAiid-af riif ttf^^tt- 
wm iMJT#JjjA#f T« JT^ir^wTn yiftro» 

fl Mifc' 

C A P. XLtll. 
CALLIADES. 

Calliad«s,giibernator in- tesallifis ad gjubernaculum 

tcrceptus a nave celeriore, navis auriculis imprelTionein 

giibemactilumfrequentetin- facere nop poflenr, (juafere 

hibuit, a quacunque parte ef- ad primos remos, qui in pup- 

fct incurfura, ut perfequen- pi funt, fieri confuevit. 

C A^ P. XLIV. 

M E M N O N. 

Memnon iniidias Leuco* cum illo citharoedum, Olyn- 

ni Bofpori tyranno ponens, thium, nomine Ariftonicum, 

cum explorare vellet, quanta propter artem celeberrimum 

hoftium efFet magnitudo, et omnium eo tempore apud 

incolentium in ea terramul- Gfecos: urin tranHtu, fiap- 

citudo, Archibiadem Byzan- pellerent , fpecimen edente 

cium in triremi legatum ad ckharc&do, incgiisque in thea- 

" Lcuconem mifit, ut de ami- tra fummo Itudio confluenti- 

cida et hofpitio cum eo 16- biis, multitudo hominum no- 

qucrctur. Mifit autcm una ta legato fieret. 

• X 4 a Me- 328 P O L Y A 5 N I 

(i Ml/LtfAif tfvfcfci Xtffitt rm ^•Mfil&tf* xtcrtiXttfiBV' 
T*r, jj^ H Karttj^fifTVf s( /tcix^* y iiroy^ti^nc-ui *a**»- 
Ti^*f Tiif txv^Mf TdsrAry, J|r^ cifmttx^eii /tiirtt rHf nftt- 
noff f^ttTittriif ^ Mf r£f itXtJ^ i^tto-ix^ofrciif 'n-^di ttvrc fy 
Ktft^-^tti sr^a« uvrii ttvrifM?^ft kKixtva-t ^^tt^tif crt r«- 
rttc^dttf y jjr^ fitf?i^tttf ttXt^nX^ti fitt^to-^i^ ' ^ $<« t8t» 
tiftx^if^^icttf ttfrrri^tty Mtt^tf vfiiii ^tfin^irrti' .w ^^ 
«; ttfTtTrtt^ttrirrtfr^ttf ftixtiOrrti ovXt^otfrt» •< J« t» tij^ 
«r«Aiiv$ Td7if Ti' tivTtftoXki Xd^dtf tfuttt jj^t) t» t^y» •^•»»- 
Tf(, KttrttBoufHrif j tifri rZf i^vftfiit ^^ii tivritf. ci di 
Mtftfiftit rii ^•Xtfcinif o^am^ ir rm Ij^vi^m y ix, hr' 
iixtiiiXHfj tixtiti ftir tixtiiiXitf W ivriq tiffttirttrrtSj vfr^- 
Xti^iui itTtrttrrtti ix^nrctrr^, 

y 'Aftrtifvfff iv Mti^vfif^ ^^ Xtt^fif ir«A*«j«u?» , 

x^trjSeittf imff^tf ^ii Miftftftty d^tiif «vt«v ftii ^«/3«- 

^nfttf A0iTmvfMt ctvrH xttrtt K^otrt^' j|^ y«f «»«/ *"«- 

r^tKtf ^'AiF, tfgtj %tftf' 9(0t^ ms yi fVKrtf rnf t^tnrv^ 

" farM 

$6 Mire hic variant^Codiccs. Nam in (dis ita repertt In- 
terpres: 'a^. » MjjS-. X. i^x-tXti^Kti, «•. t. v^ii Hvr^f 
< Miftfttfy a^tiif foi if^r^i^tr^tff *A^trmvftf iivr*9 km» 
rii K^cirtf. Caf, 

2 Mcmnon hoftibus mu- ie cingebant. Qui erant in 

nitiflima loca tenentibus, ne- urbe, cum transtugsc verbis 

quead pugnam defcendenti- rem confentaneam viderent, 

bus, longius a munitis cadris a munitionibus adverfus eos 

difcedens, et dimidiam tan- d^cendunt. Memnonii ho- 

tum militum partem in aci- lles in squali, planoquc cam* 

em inftruens, ut alii feditio- po confpicati, ^n coiitra fc 

^ nem adverfus eum concitaf- mutuo, fed una et c(mfiin£ii 

fe viderentur, transfugam ad adverfus ipfos anna ferentes, 

hoftes mifit» jufTitque dicere, omnes^id unum fubegerunt. 
Seditionem inter eos ciTe 9 Ariihmymura in Me- 

coortam , atque inte(Hnum thymna Chares oppugnabat. 

^bellum movere, ob eamque Mifit ad eum Memnon lega- 

cau^Tam longius * rece^fiire, tioncm, petens ne (joid p«r 

mementes ne ipfi defaper vim Ariftonymo faciat. Ete- 

impetum facerent. Itaque nim e^Te fibi patriuin tmi- 

ad faciendani pugnam armis cum ctho^item :^etfequenti 

' . . I>0^ S T R A T. L I B. V. 329 /<fr« wurfm r£t r^rt*irm ix,H yfvjjrfo-d-ey. X«f«(, rm 
^^to-jSfvr£¥ tcYYHXAfrm ruvr*\ Kun^^ovtie-tv , tis tiHm' 
T»», «-oAtf t(^ /^ft^ r^itTdVf^o» , hrtiioiti iv%rii iw«v9'o<' 
ym^^tt^' ii Mtfifm c^ti^ui f r«^i« triri^fc^ i% srA«Mf 
;^iA/»v $t»iucHki rfurtfirccg ifz,fit/Siia-tcf ^ rvf^nfm f$«^ 
xf», «T0(y tt^^jSecrrti is riif u^^c^oPuf ^tt^ix^^rtf ^ gi^ttf 
^rv^a-of^ j(0t^ roii 7rcXt/^Ut( tTrtri^to-^oi^. mrm «r^- 
X^^ifrm^ n /**« in-i^fo-ti if ta» 9-Kor^ yrtt^t^t^i i^ccfif, • 
o( irv^r^i ei^^H^ U ^>vyhf ir^i^^ttrt rif Xei^nrtty <Jf 
ry 'Mijtcfdf6( furec iruam ^Vfttfctttfi riit ecK^iiktXtf tct^ 
TciAir^rr»;. 

d Mijktftif rfr^uxio-y^tXtHi T^ttriMrtti *ix^ ^ -M<ey»^- 
v-iaci tiTrix^f fjc ^t^t» ^ T«%*f iyw^f «wxAw t« r^«T«- 
«-(^ji * Wtic^fjcifitif t(^ ArrecXtg na-ecf if Mtcyftiffiet , fcv- 
^im ix^irtf' ixv^titc-ecfctfcs if ro f^ecriwt^tf MifCfff 
i^nyuytf etvrns dttrKfvecvfcifiif c$ fi^^X'^^ «rAV in-t recBtec 
^ix.tc ' rttf • ^e xcMftit>>f tK/iorl^no-tCfrttf , i MifCfA^f ecftc- 
KMrtyc6f a-vfcifecg^ ecftx^%^^t^ «^^ ^^^X^^' HSH ^ irtxi- 
fctct $f cfcoietf ei^Xt^ecyno-tcf, TrecXtf c MifCfAfv y g ctX^m^ 
ras ircMfciitf c^tif ttfrvrtc^tcrae-a-of^ffHi y Uftx^^^na-f' Ji^ t\o€tt fe Gum ojanibu^ mili- 
dbus ibi aftuturum. Chitres 
legatishcc referentibus, con- 
temfit ; quod fieri non pofTe 
exittimtre^ ut exercitus tan- 
to numcro at^ue onere , Cc- 
quenti nodti in eum locum 
pervemre poflet. N^emnon 
ve(j}eri quinque cOnfe^is iti- 
nere (ladiis miiites ad mille 
et ducentos in ndves impo- 
fuic: iisque preccptum de- 
dit, ut cum e^refll ad arcem 
veniflent, fublato igne figni- 
ficationem faccrent, et holtes 
aggredercntur. His fa£(is, 
impetus in tencbiis prater 
foem et expe^tionem acci- 
<feit» Ignis vero fubktus, in fugam Charetem yertit, quafi 
Mcmnon cum univerfis co- 
piis arcera occupaifet. 

4 Memnon quatuor millia 
militum ducens« cum qua- 
draginta ftadiis abeffet a Ma- 
gneiia , caftra muvo eredo 
cinxit. Parmenion et Attalus 
erant Magneii« cum decem 
millibus. Munitis ca(lris Mc- 
mnon eduxit eos inltructos 
ad pugnam ad decem ftadia. 
HoiHbus excurliunem facien- 
tibus, Memnon receptui fi- 
gno dato , intra muros con- 
ceifit. Similiter ctiam hoiles 
difceflTerunt. RurfusMcmnon 
progrefTus, cumhoftesaciem 
inftruere cerQetet, difccftit, 
X s atque 330 POLYAENI 

^^ rfA«( Vt •n-ort .... fic^f}t;«ir«( tivrif rtc «xAa irs- 

^^ttrtifrm tt^trn<rmfy jrtfA^v fth yvfcfiHfy TroXtJif }i tt^t 
r«t •$rA« A«^/8i»v*vr«nr, irMyr«v }f irixrm rwiltif ta- 
rfr#r/(4tVvy ttvriHf rnf ^ttXttyytt^ wvfrtrtfyfiir^i «yJ^Kf 

Ttt^VV^ ^^ M«(yyim«y nfttytctcrtf, 

■ t Miftvttf Kv^tKtiflf inrtt^f, rii Kt^ttXn xttvritif fW- 
d-fr» MMxt^tfutiif y tivrii rt tfgn^f «i ti^(p «vr«y nytftifgg^ 
•i Kti^iitKyM 9r^*r<«m(( «sr^ r«>v r««;|^y ifOfrti, ffU9-M9' 
r%t (irt XttXxif • Mttxtottf <piXt ttf Hffi rvfc/tittx^ 
nxt ficti^ia-Atfy «-^•rf lE;^«rr« , rttf »-vA«C( iniywrti, hrt* 
}f TAj}ri«y ytfc/ttifttf iyftt^irttf, •$ /tth ttirixXttrxf retf 
iniA«^ ' MifUff Tt rkf x^i*^ Af ifA«(nir«(( «e;n}A^«errfr». 
K. E ^. ME. 

<D I A O M H A O 2. 

4>iA«^A«« 4>Mcfvrf ^•^itftn/ttiftf vfrt Bnfitcun^ t(fiLf 
Btrrt^fy v>^«rx^f*t»»f xttrt^rtiWHf rif 9r%ktfUf iytficMf 

$7 FortaiTe rf A^f Y mt^i I«!(«i. CMf, 

atquc etiam hoftes, idquc fe- fMemnon Cyzicenos 

pius eodem die. Poftremo a^;gredicns, caufiam Macedo- 

cum exutis armis in faciendo nicam capiti impofuit, cum 

prandio diftinerentur , ite- ipfe, tum qui cum fe^ueban- 

rum apparuit. Qui cum non- tur. Duccs Cyziccni cos ac- 

dum abfolviflent prandhim, cedentes confpicad e mqeni- 

aliis ineftnibus, aliis jamtar- bus, arbitrati Chalcum Ma- 

ma fumenttbus, omniousque cedonem amicum et focium 

perturbatis , cum difnpatam auxilio venire , portis aper- 

phalahgem confpicaretur, in- tis eos exfpedhbant. Quem 

ftru^s ordinibus multos ex cum propius accedentem co- 

eis interfecit, multofcjue vi-. KnovifTent^portasclaufcrunt. ^ 

vos cepit, ita ut rcliqui in ur- At Memnon agris vaftatift re- 

bemconfugere cegcrentur. vertebatur. 

C A P. XLV. 
PHILOMELUS. 

Philomelus Phoccnlibus, bello i>ttebantur«.protni^tens 
qui « Thebanis ac ThejQ&lis fe bellum fdiciter oonfe^ii^ 

rum. S T R A T. L I B. V. 331 

•r*v li r*7f ifi^oT; ^^iiiutto-tf tijim^nf sivj^^ufMfiy r^y nyf- 
K E O. Mr, 

A H M O K A H' 2. 

hnfA6KXni 9r^ta-fitva-tci Kctrfiy^HfitUi vVd rSf «-^f- 
rfitvrSfj 'irt ftf^tiXttf rS Alwva-iH ^^ti^Hf tfiXec^tf' «^- 
yirB-fW#f r« rv^iffi ^ ''EfMi ^fg rarttg ^ fpni^ yiym 
9<«^«^«, «Tt ^£T« TA #^^«y 4<T«< /tth rHi TrKrt^i^H 
j(giLI Tltyia^ii ^teuSfOti , ^«y , lytf) ^s r jf ; vVo r^ ^f;r«ji}- 
fUfHi' i(s^ rvfn^t rui ^cuufxf ivrS, AMyt/r<*( nr^fiif 
i» irt nficxiro rSf iyxXtifctirm, 

.K E <D. MZ. * 

nANAITIOS. 

TIeifMri$s Affriftiff Msytt^tua-t yrt^iSfcHfraf »^f^} ynf 
•^«nr, ^oXtfctt^j^uf , n-fttrSi fctf rHf irifnrttiy ;^ ""*^**fr 
roTiP ifCTtifts^ i^ Bmvri cvfiK^Htf ^ tii tKtifttf «-Af«vf- 
strarrriw h rcug fcx^tui^ tcvrtif tt ^6)ib,tt iXttrrHfciytiif' 
'('jfentt \t /j^ v^i rm TrvXitf i^TrXte-tf yrotiia-tii ^ rec fch 

mm, cum dux eflet creatus, cris pecuniis ad «am rem ab* 
belli pratex^u mercenarios ufus , dudum belli in tyran- 
coUegit, et unpudenter fa- nidem convertit. 

C A P. XLVI. 
DEMOCLES. 

Democleslegationemob- Pin(\ari Psanas canerent: 

iens, cum a refiquis legatis -ego vero eos quo^ tu com- 

tccufaretur, fnagnis Dionyfii pofuifti, ati^ue funul «jus car- 

rebus obftitifTe, irafcente ty- mina cecinit. Dionylius la- 

nm^fo; Mihi cum his^, in% titia affetttus, non amplius 

quit, controverfa fuit, quod ob crimina in eum coUata 

poft ccenam Stelichori et irafcebatur. 

C, A P. XLVII^ 

P A N i^ T I U S. 

Panxtius , cum Leontini mercatores et equitcs irrita- 

bellum adverfus Megarenfes vit, quod illi longe deterri- 

geferentde finibus agrorum, ma conditione inpugnis ute- 

dux beUi creatus, primum e- «entur, hi vero commodiHi- 

genos ec pedices adverlus ma. Deinde pro portis ar- 

morum 33* POLYAENI 9rfAT«r«^ i;c«'» ivr^tTTHi n-fs riif h-Mfmroff-a , rm fckf 
rdrm ti^x^irt riiJt t^oi^l^ft^vti ruf 'i^Xtty hxir^t^^t^* «tv- 
rci It Mi rttmi hifctvH^ v^i ri hfi^ »nxti^9io-ty ^ 
rH9 iTH^Hf ix-Ho-tf iTTt^-ir^cKf T#iV he-n-orms. •! ^i ct-*- 
fitivrts rm tTt^m itrtt^tif^.cv Avrcii^ f(ffji rx •ttXoc f|«(^<* 
^fc^fitm u^vuretvrtfj yvfcvHS >(si^ mi^^iHg i^iftvretv' i(s^ 
•i «-iATitr*/ Sf rvit^n^irttirc rn ^ivH , ^ «••AKh o^h 
^ '^^xftivrti xtirt?itifi$rfc r^y vri}uf' ;(pt) Httmricf rv^r 
»#» «fwiy«^fv#'«i'. 

TfAa; rn i fitjixU rm II«}iVtu9H ^^ttrnf/nftmrttf. morum nnmerum.atquc de- 
le»ftum habere infticuit. E- 
quos aurigis traditos pabu- 
licum ducere julHt. Sexcen- 
tos vero fcutatos habens, ido- 
neos et expcditos ad eruptio- 
nem, horum principi nume- 
rationem armorum permifit. 
fpfe vero fub arbores capta- 
turus umbram conceflit, au- 
rigisque perfuafit, ut impc- tum in doininos -facerent. 
Illi confcenfis equis incurfio- 
nem in equos feccrunt , at- 
que annis, quorum numerus 
habebatur, dircptis, nudos et 
inermes trucidtverunt, atque 
fciitati in eam caedem con- 
fenferunt, citatoque curfu ur- 
bem occupaverunt , ct Pa- 
nstium tyrannum conftituc- 
runt. 
4 Tcl^t •c.'- S T R A T. L I B. 'VI. 333 n O A Y A I N O Y 

STPATHrHMATflN. 

HAEC INSUNT. IN SEXTO LIBRO 

P-O L Y A E N I 

STRATEbEMATUM. ' A^4XtkoZtit^*S 

Atvxttf 

'AXi^etf^f^i ^C^W/I^*^ 
*AftfH^ni 'EAlfltruf 
*AXi^nvif*f Ava-tfucxid 

.AfA^lKTV6ni 

T^vflrttf 
» Kmfcwtcf^ 

Af4,^^tLKtSrtlf 

OAierAMf 
A/yif-ttMi 
fU^if^tu 

AM/C^^ttMHIMi ^ Jafon, Stratcg. 

fi Alexander Pheraeus 

« Atheiiocles 

y Philopoemen 

« Aratus 

/8 Pyrrhus 

/8 AppoUodorus 

^gypfcus 

Leucon . 

Alexandec Phnir. 

Ariftides Eleates 

Alexander Lyfhnachi 

Amphidyones 

Samnites 

Campani 

Carthaginienfes 

Anibfaciota 
fi Phocenfes 
y Plataeenfes 
tt Corcyraei 
« iEgeftani 

tc (^orinthii 
m Lampfaceni 7 

2 
I 

3 
I 

2 
2 
I 

4 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
5 
I 

2 

3 

I 
I 
I 
I 
3 3?4 

Acticttii/tt^ut ^ 
Mtrcmti * 

'A^yeitt * 
XT« * 

'Af^cx-^tuSrtcf ^ 
^itx^rm "^ 

•HA«i* * 

n«^«fl< * 

'Am/iui * 
0fff^9-«tA«i * 
Mtta-e-ttyoca-Tiiii '^ 
*A^i)^Ktcf "^ 
'A<rst^ifi(ti * 

Xt;Ad0-A>y 
©5«to-J/3aA«$ 
'Amiuyc^ttt . 

©IJ^*'!' 

'Ay»*» 

"A^/^«th P O L Y A E N t « Cbalcedonii 
« ^toli 
y Lacedaeinoiiii • 


3 


y Mcffcnii 
Iberei 
K Heracleotac 
« Argivi 
/6 Chii 
« Ambraciotac 
« Buchetii 
« Samii 
* Elei 
tc Parii 
« Anoibal 
• Theffali 
« Mafliniflk 


' X 


«( Amilcar 
fi Afarubas 
a Nafamon * 
« Hiereus 
« Solyfon 
f « AlexnnderTheflalus 
« Thrafjrbuius 
«( Mentor 
« Anaxagoras 
« Pindanis 
« Theron 
« Sifyphus 


?* 


« AgQon 


« AmphireQis 
, 


.«•♦ 


TiA^ .r¥ «•/W«K. 


..« •^«^JSif» i; no- S T R A T. L I B. VI. 5^ 

n O A Y A I N O Y 

STPATHrHMATXlN. 

(ii(iKioy hrov, 

nPOOIMION. 

T^iy rih v/uiv iitrvt /itfixUfy U^artcrtt figuriXeiq 'AyrAr. 
'*'^ nn ^ Ow'4gi, ^^0(r(pf^M r£f ^r^ahKynfiJirm' Iv- 

JMtAet T?? vViTf^tfff «fc^fT?^ t«»«y^«4oy ^^ctrvty^fULrtt' 
'icm y«6^ ^vvu^cf ffjf^ rv^n /Kft^cvcV «fl T*y ^«Afly rf*- 
rny£f' K3H ^>i "^^^^ 9rAi«»«jtT«T« 5r«tvT4ej i^Trei^U, jf^ 
rix,f^, fM^' ns «'Sjj «-«AkV ^«Ai/*/»^ x<«T«^y«<rS-f 9r»A- 
A«^f fiu^A^uf^ fiiiMvr»fcsf$t xMktii ^irci rS 7ru,r^U, 
Mftv^Hrim u)iifrmy B^trecfm ec?ua:M/nifmy Ftrm TFnmf» 
iUrm, uy% tn xftrx Ttt^rm ^ net^^vmm iltifrtf ttv- 
T«i fartc rm ^t£f >«{«ti riiv v^if^«y ^ rv;^«y, «>( i^ 

I Ti;^;W. C«/: 

POLYAENI 

S T R A T E G E M A T U M ^ROOEMIUM. - rj^daiii hunc fextum librum omnibus prasftatis .experien- 

/ '^ ftrateeematum vobis de- tia et arte, qua multa jam 

«* ^o, iknatiftimi imperatores bella contra harb^ros cbnfe- 

V Antonine et Vere : cxoptans, ciftis, bona falubriaque con- 

' ut veftra quoque, qui vi£to- filia una cum patre capien- 

- res omnibus in bellis e;ctiti- tes : Mauris vidis, captis Bri- 

ftis, multa, pufchraque ftra- tannis, fuperatis Getis. agitc 

tegemata confcribere poftim. in bcllo ccntra Peifas etPar- 

Quanto enim potentia , for- thos fufcepto , deorum auxi- 

tunaque veteribus ducibus lio veftram oftendite fortu- 

^Stis uipenAres, tanto magit na», quod et rede da betKs 

*> ^ V inire 

^ i 33<S POLYAENI ik-tcnrocf^ivMf .... ^vveca-^f, k^a ti y^ ruvr» ftii mf 

ilj^t9JtC1VifC0HVTa •¥T» h TM JfOVTI XM^M OltC fCelJt^CT£f6it9 

rvyf^^a-^Kf 7F^9^vccia-9f>ct^' yvu Je iVa ^t^wn-HUf vjtctTS- 
ftcv iic fx>^, «cXt^ec ruf 'tcu^vj yiy«¥6Tmv MXn^etccVy T^^r- 
S-jjViM ^ recvrU roii vr^oXiMy/icfvoti, 

TfAoj rS v^^otfcia, ' * I A 2 n N. 

/tctG^^c^ca-iav i^jtTrXio-cLT^xf ' ct ^b 5^ x«tmf «lA^^-A/a-rtrra. 
j^ TAv G-wfAurm f u , ^^ t*3'» oTrXm i^crrti. «tyyiA«* 
(^ 5 tcu^incifot .^-fWff Jito» tffcyyf^arrg j ^tMetiag i/tc/^t" 
jifiKivxf Ttj X^^^\ rocrSrcv' ocx-ix^vrc^g ^ crcv U^H^tt sf 
sr^Xif, ^ 9t^oa-^cM^^f^ ia-^iiitiHrfi, ei il f^artST(C( 5r^«j 
/^;^4y ivT^STreii cvrsi^ j}|<W«eF kvt»! ^jy fcixtita y ccXb^M 

% rm iirmiTcifiiim Tn^tyiftr^otf, Idem» ^ KtiB^H/difi, 
f cot^^. Caftiub. iniie conrilia, etjipfi manu 
vincere holtes poflitis. . Ego 
vero etiam hac, ut memora* 
tu digna, fuo teinpoie lon- 
gioribus verbis.perfcribere 

C A P, 
J A S 
Jafon, cum in animo ha- 
beret urbem quandam Thef- . 
fali«am aggredi, julfit pror- 
fus ignaros confdii fui, quod 
de -oppughatione ceperat ad 
habendum deledhim, acci- 
piendumque llipendium ar- 
u^atos convenire. Qui cum 
cmnQi^ edettf annati «ocpori* conabor; Nunc ea, qu« non 
velhara continent induftriam 
fed veterun»memoria ^efto* 
rum veritatem, prsdi^ ad- 
jungam. r .♦ 

O N. 

bus, annisi^ue val^ntes, 
intffi nuntii citato curfu 
perteniunt, et hoftes in agrot^ 
impreffionem fecifTe n^Kt^ 
tnt, tantoau^ fpado aiefl^ 
quanto diitaret civitas, quam 
oppugnare inftituerar. teli- 
tes adpugnam Dtrati, n^- 
re, ne moaun ^Q:^ idjieiiie» 

4 ?4, 

agrot^. ■ -r j S T^R A T. L I B, VL 337 

alcKnTMi iK^ecma-ty finhfis v^*yvorr«f /ttn rt rSit nxm^ 

T«ir, ft^ Tf TU¥ fiXat/tcifMf* 

fi *lua-§ff QtrrttXU i^ourifUfi eiiri rm /uta-^-dpl* 
^uf »^yv^t»f, ix ix^f^ HG-i^^fct ^foV riif /ttnri^tt ivs 
Ct4t»6fcgf9 vz-i rwf ^f^uripnSf i^ m W* ^ r^eif tcv- 

y*% «», ras /tc^^Hg «Vi^ ccvrS hiXva-tf. 

y 'lcca-M TTo^/tui f^Kiia-ccs t^n fr^ii rtff finri^tt rit 
^ttffKH^HS' ^Mg^cnacrHs ccvr^ ytfia^tcf vvficfca-^Hs» Hsiu^ 
9tcc rSra $vl«ca-^af , MWfltf ItPiroy w$ 9-|#4 ' xfxAvxi- 
fcff it iyrt n»» . ivxii* rovs iytf^ifcti rS f^ccntvfccn^as^ ^ 
^X^viiy W ^«S*«?>^»f, W T«ff if rihec irmrrtbf' n 
«i ^iftva-aca-cc orov ei;^ zirft^ iK^atfdrm^ Kfmni^m'y 
r^ec^t^m, a^v^n, ^va-S^ ^ecfrct 'iyrtfc^tf' a ii ^cXt^Jh 
X^nfctirmf KVftcf ytfifctff j rif ftta-^if ijrilmmt rtnt 
fua^d^i^atf, 

y 'if^tif «-^Ai» T^SrtCf i?i^fy sr«W: t(gi^ iLtcfior^ 
AiJ^v^a fcofti^my tyrtfc^t vr^is riif fotri^tt xtXtvm vift^ 

4 XvfHTi^ta-ef. Caf, ^ 

fed quam primum fe adve^- mnm iibi auxiHum preftitif- 

fu8 hoftes ducat. Jafoa ad ur- fe, et qb eam cauflam voviffo 

bem copiis addudis, et irru- fe poii vidoriam deos hofpi- 

ppone fa£la, praeter omniutn tio recepturum. Vocafleau- 

cxfpedlationem ea potitus tem ad convivium duces ex» 

eft,nemineprsfcienteneque ercitus, et tribunos militiim 

^ vidoribus neque ex victis. et centuriones , omnesquc 

a^ 3 Jafon Thei&lus cum qui aliquam dignitatemgere- 

vjpeiidium ab eo merc^narii rent. llla iidem ha^en| ^jus 

fl^tarent, neque eflet fol- verbis, quicquid habeSat or- 

tjj^ndo, cucurrit ad matrem natus, fwculohun, craterum. 

I jPRV» quafi perfequentibus menfarum , vaforum ex ar- 

TKiitibus: quorum duo tres- gento et auro, omnia inifit- 

veluti perfequentes eum, Qui m^gnam pecuniamaflTe- 

olirruebant. Mater, qui^ cutus, falarium mercenariis multis pecuniis abun^abat, 
qiercedem pro eo diflblvit. 

I Jafon, cum bellum dex- 
tre confeciflTeu dixit ad ma- 
trem, Diofcuros manifeltiflil- 
Pofygrm Shoit. peifolvit. 

4 Jafon capta urbe pecu- 
liiis afiluente multa (plendi-. 
daque fpolia confecutus mi- 
fit ad matrem, omnes 6imu- 

Y las k 938 POLYAENI Aif-i(* if $f sr«0*i(< d0-«; »;^f S^i^itffWytf; tmfc^f tsri 
W i«A«yi»' r*>» fcd-ifrAnr. 'lurm TvyxXwtK ivrm^^ 

i 'ittrm jr^«$ ri*v ' ^wifrc^tf o r«7f ir£rtf ris r«A«- 

r«ir i($iA^A!'f W( rvfifiHXm x%^^^f^^*^ ^t^ ^^ im*^xmm 
W *f>C?^> ft*^»rvntf ruvTu^ ixeMvrt' io^v^^tf fth 
1« ^ rvmrmyfiiff nf marotiyHf dvrmtruf, ivris it fori 
ftmx'f9t¥ iftt^f ^<«f, f&etimf rti ftnr^t 4i;^«rfr«|f «v^i 
riSV dvf«^aif«rf ti^yvfif uvrf ^fti^ctf, 

r 'l«r«rf i(^A^ff m;^c Mif^dyyf «yi(f * irAHr f fr« , ^ 
X«fyu^f, /u«Af «vrif }iUrr«* ^ ii^ )r»rf )r«^<ii ysfii- 
dtW#f «vrf , ftixtjff 4ffcm rt^iff^ofy r^ m^i^^Hi &trrm' 
XSf Mmkirmfy sr«^fiMiAfrf jr»f i(}fA^ff ^^•riiMy rv; vw^ 
it^^f, • /ub 0« ^^l rmvrm Hpctf' 'l«r«f ^f tutrm «'^«- 
4^r#f 5>i(4ff flfAd-Jfjr HtTbtymftit tv^m Mn^tiftii xmr^kH^ 

mft* 
i Cant» f^tfmnrmfmt itmftm^y pro srMritf. pro ixtki^Mtr^ 

fcribend. rr<Af{«ffrf. Cafaub. i( ^Extftimrmf, Idtm» 

7 Svrrfri^^ii0«f. Idenu Itsmictere jubens, quotquot 
varie, magmficsBque veftis 
txpericntiam et artemhabe- 
rent, quc ipd pulcherrima erat, m omnes eas abdoce- 
tcnt. Ipfe polt longum coUo- 
quium egrelTus, ac fubridcnf » 
matri prflBcepit, ut profamtt- qucque deligerent. IUa fa- labus argentum (ibi mitteret» mulas omnes quotquot ha- 
bui|, ad veftes eligendas mi- 
fit. Jifon iis conpreheniis, 
merc^dem pro. redimcndis 
ipfis a matre pofhila^c. 

S Jafon ad matrem, in 
texttina, ubi famulx Ianifi'> 
cio operam dare confueve- 
rant, commorantem, ingref- 6 Jafon fratrem habuitlf 
Merionem, maximis opib 
prsditum, fed tenacem^j 
nilque ipfi largientem. 
puero (Ibi procreato, ad i 
ponendum ei nomenprh 
j>ibns Theflalorum convoct^7 
■cis, advocabaif fratrem: utpft-' 
mas in convivio paran4# ptf^ fus cum uno ex fhttrious, tes ipfe fufciperet. Merioiie 
qua(i in confilium eaih de in his rebus occupato, JtJto 
rebus imperii neceffariis ad- venadonemprsfeferens,^*- 
hibicurus, eas removere juf- gafas usque egrellus ef(,*titM 
fit. StceUjtcibus imp^ratum Meriones fedem tc ftmiliim 

'■ ^ Kabe. S T R A T. L I B. VI. 339 '^KM-iy ii^yv^lii ra>Mrrei Xafim , fctrei c-^a^n^ hr\ r» 
J«^W ^A9"g, f(0^ ru «lSii>^u (TVoMv Ketru^j^Hf lyFir^t" 
'^if i(^ xv^ff »vr6y ^focf rtis ^irtMf, rS cyifutr^s rS 
jrBttXi». Mti^iom «yyiAiitf rS 9m-6^^<r^«f rnf 64xtitc¥ 

^ 'iatraf rcy x^tX^if Tl6Xviu^6f iiyxytv kr} JTdAiir 
i>de-Kftr^tcf /<f^Kc-«ey, hxpv^e^^MXnf ytyiio-ifcty^f * tjrei J| 
if i^x /arg«, w-eiftxxMff-t r6f xttX^if, a-^6i^£i eivrS 
ri ff.cifiec r^i-<^off y f(^ itcc/vfcfecrexf, 6 fch l^np^ro r^i- 
^Hf fvrowf. *\ijreif Xt etq tf6')cXif4.tf6q t/Vo rS dxxrvXitt 
^el^txeb^ta-tf «vroF ^ec^ei rnf r^i^tf i^6^iir^ccf. Xl^Xvie*-' 
^6S Yt f|fA^v rrii yj^fii i^iu^Ktf ifi^l vrt^n rSf yreC' 
^irreef. riru- Je nf ec^ec fr^co-tyxei/tctfcf ^ i^xfceif V^#f 
riif yvfeuxM Tl^Xvti^Hy jjrptf rif Zerrec ri ^«xrt/AidF, irti 
^ixec rechxfrec jc^vc-ih Picc/Seif ^ec^ ivrSi» i If rm }«»rv- 
Am^ rS ifi^U ^ts-tio-xo-ec y ^ec^e$x^nfcec lieifkt ri Xt^v&icf, 
eas ii tTrecfiiX^tf 6 ri ZecxrvP^Cf *ec^i U^Xv^ii^k Xet^, 
T«rf *U6^6ff r^tfiofcsf9S tTretverecr; 

KE4». B. habebat: milites haftigeros riteetaptefricareconaretur, 

circuindedic,viiiique difpen- Jafon (imulans annulum 

fatonbus adhibuit : et ab- quem frater digito geftabat, 

rej>tis vidnti irgenti talentis, fibi moleftum effe, eum in- 

{iunmo ftudio ad coenam re- ter fricandum juffit depone- 

:,acfratriIitationumprin- re. Polydorus abftrarfum c 

itum cbnceftit, eique po- manu, viro cuidam fido ex 

item nomen puero inden- iis qui forte aderant, conrer- . 

.r^ 4t dedit. Merioneis cum do- vandum dedit. Huic autem , 

'.jpifni vaftatam effe a nuntiis injunawm erat, ut feftinan- 

Jtee^iifet, nomen impofuit ^^^. ^d uxorem Potydoii cur- 

IjMiinti Forthaon, quod eft 

^ 7 Jafon fratrem Polyrdo- 
mm ftd civitatemjam capien- 
d^ adduxit, utfpolia diven- 
d«ret : cumque tempus effet reret: datoque annulo, de- 
cem auri talenta ab ea poftu- 
laret: illa mariti annulo fi- 
dem habens, confeftim au- 
rum dedit, cumque is, qui bAci,fratrem monebat, ut annulum aPoIydoro accepe-, 
^rfieiaenter fibr corpus fri- rat, reduffet, tum demum Jt- '«ret et exerceret. C&ii cum fon fricari defiit Mr. u. 93g P O L Y A E N I 

iftirei^Uf i(0tJl rixfn* ^^i*^ •win rfeiPd^cur^ tivt^ ttt x«A- 
Aiftf* if tt wtMTit^ o0-«f Hx* 9*1^««^?«; 'mftf^f rri 
rifi IkX^^i' rm W^iltrm\ 'itto-m o-vyxXetruf ivracf^ 

i 'itLvm ^^tf riif* fttrrt^n h rttf irSrtt rSs r«A«- 
rtH^ittf rSf ^^«tfrtMm ^ rxtfMmn * HtnX^m ftirti i »#« 
rm iiiXpm ms rvftfiaX^ ;^^if0-«ywiv«$ sn^l rm mm^xdtm 
r%% i(f;^f> ftirttrvtuf rttvrm^ iKiXivn' i^^vfi^tf fth 
1« ^ rvmruyftiiof nv tMreeyHt tt^tttrtt^, tivrii it ftirti 
ftMt^ii» tfttxim ^tm^ ft^m rti /mvt^i n^fftrirttfy in^i 
rih ^ifnurpaitm ti^yv(t§9 uvrf ^ft^ttf. 

r *Uiirm ittX^iv H^i Mn^ivwf iiytt*^ irknrSrrtt , ^i- 
ki^v^iy ftnUit mvrm itti^rrtt* ^ }i^ srorf ^tuiia ytfn- 
di^rr#f ivrfy ftixkm •fft$t rt^ir^a/y rnf «^iV»; 0frr«- 
Xm ittikirtti^ ^u^tttmXMn $fiif tiiiXpif ir^trntctf rvf vsr»- 
)if;^?$. • fth }« ^f^f rttSrtt Hx,if' 'itirm it xttrti «-f^ 
pttrtt f^i^ '^jO^m HtHttyttrtit tvB-tt Mn^tifns.xttruxeiy 

JTf^ 

f Cant, ^ifttwmftti irttftmty pro wmrtti. pro hrtXi^ttere 
fcribend. hrtxifyum. Cafaub. '^ ^Emftifurttf. Idtm. 
7 XvmrmyfUHf. Idenu 

lasmictere jubens, quotquot erat, nt omnes eas abduce- 

varie, magmficseque veftis tent. Ipfe pofHongum collo- 

txperiendam et artem habe- quium egreffus, ac fubridenf, 

rent, quc ipfi pulcherrima matri prfBcepit, ut profamo- 

qucque deligerent. Illa fa- labus argentum Gbi mitteret. 

mulas omnes quotquot ha- ' 6 Jafon firatrem habuit^ 

bui|, ad veftes eligendas mi- Merionem, maximis opibua ^ 

fit. Jifon iis conpreheniis, prsditum, fed tenacem, nt-' 

merc^dem pro. redimendis nilque ip(i largientem. (jgii 

ipfis a matre pofhilaTit. puero fibi procreato, ad im- ^ 

S Jafon ad matrem , in ponendum ei nomen prind^f^ 

texcrina, ubi famulx Ianifi*> i>ibns The^orum convoca- 

cio operam dare confueve- ciSjadvocabat^fratremcutpri- 

rant, cOmmorantem, ingref- mas in convivio parando pat^ 

fus cum unb ex fhitribus, tes ipfe fufciperet. Merione 

quafi in confilium eam de in his rebus occupato, Jafon 

tebus imperii neceflTariis ad- venarionem pra feferens, Pa- 

kibiturus, eas removere juf- gafas usque egrelTus ef^, ubi 

fit. SateUltibus imp^ratuih Meriones fedeia tc fiimiliam 

' . habc- S T R A T. L I B. VI. 3J9 

iiKM-n tt^yv^iH TCLhMrvti ^iot^m , fctrei «■»-«S?j «ri t« 

^i» ;^ «t;^<«i» ivrcf «i»cy rif S-iVf«^, t» hificbTOi tS 
TtmltH, Mti^tcm «yyfAiWf t« «vro^S-^o-S-fly rfli •ixHM 
Sf|*^ii>*9, To oy#^ 'fB^fT* T«i ^ouliat Uc^^ticm. 

^ *liirm T09 iJSfA^of IToAuJ*»^*!» iyflcyf» ijr} jroAif 
ei^Jariceo-^cif /tcsXi,iiG-etVy Afl6^v^o;r»A»jy yfvijo-o^yoy* «r« J| 
nv i^x Atfrg«, vaatxiMa-i roy otJfA^oy, e-^oi^£i xvth 
ro 0:*»/««« r^i-^off y t(^ eietyvfitcvecrxf, fich fTreipccTO T^i- 
/3w fVTowf. *I«6a-A;y Jf <Jf hox,>^ifcim t/Vo t» tf**T«A/» 
Tret^ticeb^irtf «vrey ^«^«t T^y T{Aj/<y «^oS-fVS-oy. noAi/SAr- 
^of Sf f|fA«y T?5 ;C«^«5 u-x-iM/Ktv «yjgi 74$-« t<w» sroft- 
^orretf, thtm- Ts iJf «^ot ir^oo-fyjeft/of yof , ^^«/u^y V^oj 
ri» yw«*of IIoAvJii^^M, jjrptf Toy Joyr* to J*xTi;A<oy, oJyT/ 
^SKec T«eA«eyr« jc^vc-ia Pietfieif vrec^ etvT^i, i If t« }«»tv- 
A/« ra otyJ^of sr/rf vroeo-flt , ^«^«f;^^^^«f f$*>icf to ;^^t;0-/oy. 
«f Sf fTTdey^Ad-fy o to {«xruA^oy sk-of^of IIoAv^^^ir A«^^ 
TOTf 'loM-^y T^tfiofcSHf hretva-eiTO, 

KE4». B. 

habebat : militcs haftigeros rite ct apte fricare conaretur, 

circumdedit,vimcjue difpcn- Jafon fimulans annulum 

fatoribus adhibuit : et ab- quem frater digito geftabat» 

reptis vieinti irgenti talentis, ubi moleftum effe, eum in- 

iummo irudio ad coenam re- ter fricandum juftit depone- 

git,acfratriIitationumprin- re. Polydorus abftra£nim c 

pttum cbn^eftit, eique po- manu> viro cuidam fido ex 

Iteftatem nomen puero inden- iis qui fortc aderant, 'confer- . 

di dedit. Meriones cum do- vandum dedit. Huic autem 

mum vaftatam efle a nuntiis injunawm crat, ut feftinan- 

«cce^liret, nomen impofuit ^^^ ^d uxorem Potydori cur- 

in^ti Porthaon, quod eft ^^^^^, datoque annulo, dc 

rjaVon fratrem Polydo- "*« auri talenta ab ea poftu- 

ruintacivitatemjamcaDien- laret: illa mariti annulo fi- 

damadduxit,ut{poIiadiven- dem habens, confeftim au- 

deret: cumque lempus eflet rum dedit, cumque is, qui 

balnci, fratreni monebat, ut annulum aPoIydoro accepe-, 

vchenienter fibi corpus fri- rat, reduflet, tum demum Jt- 

caret et excrceret. Cbii cum fon fncari defiit. 

X % «Ar. u. 340' POLYAENI 

K E 4>. B. 

AAESANAP02 o OEPAIOS., 

m^tia-cts T«$ 'ArriKtli ftcv^ petu(£i f»vjtt^x^^ ** ^ecpf^f^ 
iiiTrtfc^^if ^ M *Ait»Tik fVKTM^ w^df rsif «Jo» f^ttr^M- 
T«(, •Trt^i fi Tifif r£f ficHf tKXi^Mf rijf ^vXuKtif ^^09 
ri tr^m^tfy «u^dfcifm Trv^a-oiy ^fvrf^oy «v«0-;^mii> r§7g Iv 
Mw/fTiff-lu, KccKetf6t To7f f» UebyxTiiug, Aiua-^mi fcn 
r^eii r^t»i^f hiiriff^t^ rijf fch M 2<»/c«, rin ^« 
f?ri ^«w-», riif Vi i^t *E^j?o^o)»th, o< « ^tXit^KHftifoi 
thV 5rw^d-«f «yfV;^oi. 'AAfJay^^oj h-i^Xiia-tii ec^fUy ^(jtf 

ir^M^SO-iJl» IviVlJO-f T»| )>OCV/iac;^/o/ THff 'AS-UirflMH^. 

/8' *AAf|o6»J^of /»«fTflC T^r fy rifw-oc^ijB-f Kfltv/af;^/*», 
iXsria-gtf AH-v^fo-S^oy T»f 'AS-ijv«<«f, «^wA^jcta»? jtesToft v/xaj» 
j^ UftiXti^ t^^frecf' a-vfirx^t rcTg f?ri reif fiaif ^ui rec^ ' 
;giff ^foryrXtvaocf rm AetyfMtn rS Ttft^aieiiy f(^ uto reay 
r^etxti^eif ei^eiaosf rci x^nfMcru, ruf Sf a-^oo-^-AfovTw, 

•f 

g Quidam Codd. M 'A»«y3-<o> non probq, fed Ixi «««. 
Titf pbdus. CafauB. 'E^i atKuriii, Canu C A P. II. 
ALEXANDER PHERiEUS. 

Alexftnder, Panormum op- fpontum. Qui oppugnaban- 

pugnante Leofthene , adver- tur, i«ie ugnum dal)ant. 

fus omnes naves Atticas ma- Aexander appellens, de im- 

nifeito prflclio navali non au- provifo impetu fa<^o , na- 

dens contendere, fub nodem vali pugna Athenienfes fu- 

■ td milites qui erant in urbe peravit. 

in ai^oario minuto quendam 1 Alexander poft coiu- 

mifit, qui moneret, ut (l qu« miflam in Peparetno navalem 

naves (tationem vigiliamque pugnam, in fpem addu^us, 

relinquerent , praster ignem fe Athenienfes capere pof^ 

prius fublatura, tollerent ali- fe, fme cuftodia , vacuosque 

um iisquiMagnefiacommo- cUra poft viitoriam agen- 

rabantur, atque illi rurfus tes, mandavit iis qui in na- 

iis qui Pagafis. Leofthenes vibus erant, ut celeriter in 

tres triremes dimifit, unam Piraceum ad Digma naves 

verfus Samum , alceram ad appellerent , e q u e menfis 

Thafum, tertiam ad Helle- pecunias diriperent. Qui- 

bus S T R A, T. L I B. VI. 341 

#«' ABiiftuot ^t?iixi r*i ^owi ^^o^i to/tiia-tirrti UTrta-xivHf. 
#1 ts wx-ofietmi To ^cXtfUKti itni/^viftcf ^ ^lg^ o^cta-ufitfH 
vttg (M,%tu^9Lq ii^fidtf Wi rig r^xTre^ics* 6i /U4f 'A^fifMti 

x^rAxm^^tf rS TlH^ou£i' t\ tk reL x^ifJLttrti, d^xtia-ufrts^ 

M^tTT^.iVTtlf,^ 

K E 0. r. 
AGHNdKAH^S. 

A^fOK?^i ^oXU^KH/tCtf»? y ^§05 TtfV KPtafy ffSfj T» 

T^VTFetfUy ^6KHi fuXij^ln «-«/«V*?, TrXtcyixi ^ec^iretm M 
Teci iVetX^Hiy eui IfMriTrrevrm rSf TroMfcim t» f^yix^^fn- 
/jcecrec frvnr^t^tro. 0/ ti trk)^feco-xfr6 ecXtiO fivi^ecyiifcec 
^^OG-eeyetf j oTrt^ ri UK^f ryfg- W» TrXtj^etff T/»» ^CKOf 
fitTro ruf la-fitA|i4»F a-iWft» •^^i»' «/fl<«^^«T«, fc^jUfec ^Xec- 
^r-aa-ecf r^v tTrt y?^ «r>i*»T4y»* «-«Aiy «i ^b TroXifctot ;^i- 
?ieifecf ^^oa-ecyofrtf y rec r^X*i a-vfia-etof, ot it «9r« reHf 
THxSf fMXi/Siiof rtiKrof if x,^XKetcii Tr^eee^Srrti icecrixitofy 
v^ ^ avfifiemfs riif x^Xeifnf itecXvsa-^aif. oi it ^oxifuot 
jtttri rnf ^tXMfm Im srv^y^ x^orecyofcifm t^oi hrl;^i»yy 

W 

bus adnaviganribus Atheni- fionem fecerunt. Athenien* 

enfes amicas naves efle rati, fes fummo ftudio in urbem 

nullam earura rationem du- cunrebant, nuntiaturi duci- 

cebant. Illi egrefli clani- bus- Piracei occupationem. 

cum cecinerunt, dilhi£^is- Interim illi pecuniis ablatis 

que g^adiis in menfas impref- difceflerunt, 

fc A P. III. 

ATHENOCLES. 

Athenocles oppugnatus, vim de propugnaculis rcftatn 

adverfus arietes ac terebra, dejiceret, ita ut neniinem in 

trabes plumbeas con\paravit, terra confiftentem l«dtret.' 

casque transverfas in propu- Rurfus hoftes teftudinibus 

gnaculis oppofuit : Quibus admotis quaflabant moenia- ■ 

irruentes hoftium macliinx IUi c mcenibus liquefa£him 

confringebantur. At illi tor- J^lumbum «reis vans defuper 

mentum aliud adducere nia- cflfundebant, quo teltudo di(^ 

chinabantur, quod extremi- foluta eft. Hoftcs ope tcftu- 

rate trabis concufla, cam pct dinis de turribus dcjc^s ace^ 

Y j tum 34» POLYAENI rtijc^f Ktu$fr»' i^itrt, vfk^^Mf ytt^ frv^%% $m)ut» •!•? 

fHf ^^wit^^fitfH* ifi^t )f ^{«C T«y iM(r«;^fO/iay«y ^- 
A/ySJoi» ^ VAhh^ Te7$ /«D^^Myti/Mtriy qrid-fftf^, ;j^Ki» ^ m»- 
A<y rtr^tX**^^^ ir^M-^ydv. 

K £ «. A. 

OIAOnOIMHN. . . 

<tnX.tiffifmiif 'HK iffu^t fT^nKHf abyu^m T^amyf 
rif ^«A«yyej jfywS-iy* «^I^.tot^ fctf if jr^^JTW^, T«Tf 
Sf fv Wx*rcti^ vrdXtMKt^ Vt t(gij xurci /ttio-Hs ^^^t^nrtvm 

fi <S>iXt^9if4fiif vvc AuKt^auficfiMf ihuKtro 9(^ •rtif 
M^M KaritXafA^f6ftti%i rif Ev^Mreif ^MSif ^ x-^ta-iret^t 
rtli ix^wtf tircxotXifSf rif iJTjrs^, t^ ti^e'rS ^ertt' 
ftS ^trl^Hf rS 9ret^ttKHftifH riurH Teta-io^ •Vrof , ^j^ freX- 

Aif 

9 UX^» Latet fub hac voce/ te^imenti nomen ad ar- 
cendos machinis ignes. iEneas cap. xxxiii. Mafo. tum infundehant,pturobum- 
aue et (^uscunque alia can- 
4entia de muris demitteren- 
tur, reftinguebantCetenim ad 
exftin^uendum ignem aptif- 
iimum eiTe acetum videtur. 
Optimum vero impedimen- 
tum ignis inun^m acetum. . 

' . G A P. 

, P H I L O P 

Philopoemen non exifti-^ 
mabat decere fortem ducem, " 
phalangem precedere: fed 
, modo apud primos , modo 
apud poftremos, aliquando 
etiam per medios obequi- 
tans, et omnes inipiciens, 
femper ubi quid peccatum 
eifet, corrigebat. Mmimetnim ignisin eopo- 
teft hxrere) et fdongia aqua 
plena appenfa. Quidam ve- 
roadverfus defuTum plum- 
bum, tegumenta machinis 
imponentes aggerem ac lu- 
tum pilis pennixtum addu- 
xerunt; 

IV. 

O E il E N. 

3 Phijbpoemen a Lacedc- 
moniis fugatus, et propemo- 
dum deprehenfus , tum Eu- 
rotam fluvium trajeciflTet, 
equitibus inandavit, ut equis . 
frena detraherent, et ex aqua 
potum haurire fmerent. Cuin 
vicinus locus arboribus den- 
flor eflfet, etfylya abundaret, 
Lace- S T R A T. L 1 B. yi. 343 

TH rSf u^xi^^XtfttTwtrm ruf «r«*«f Ji^ef r«?» ^4rt^09T«fff 
wrmmvg-w w t»| vXn wfifmyjd^ rS ♦<A»»-«//eeii'#f 5r«A- 
Axf airoKtK^v^^tff , ifgibf ^ T«^/MV«m$ httfinvttf rif w- 
r^ffUf ifir^v^itf. ^ : 

fik ^tM^ift^f f^ii^gt Tir; *Ax«uU( inr\ fih ^v^tS 
IC^if $«{i(T«9 «rsr/}» 1(09«/ 0-fl6#frr«y A«/6«y* x^Myt^-i }^ jj^ 
d-4v^{i, i^ fr^yi}/ee(V# ^f«|«Mrf>iy. fUftfUf i^ J(s^ fit" 
fhmmttf ftix!'^ ivKHfy eirn \^*f/UKfi( t(sH *YATtfr<»?t. 
r^v^i U t(sti ^XvrtXHttf «rd^iJTtfy, t(s»f ^M^rmvy «^iAm^* 

f§df0tf }^ TAIt «MtyiMUOif -fy r^«eTM« Xf^^f*^** U^KHa-^ttf, 

rtiSr» %}fl(|«f 4MAf»-«<)ce9y 9 iv rtuf m^HTiUf fMi^^ *^^ 
jM/uiiirTfl»» H^tf rii rfflSTifliTflif. • 

A P A T a 2. 

^^Af fl»T«$ fx^«Tf}rfy *AKf6itcfh^ii - p^it(Hf ■ «;^0rr<f, «f 
«y»«Tff-)}7fy *Afri*/9m ^Xecxtif rttj^ttf mt ^rrif Tiffc-aUf 
rif ^/Adcdipw, t(si4 *A^;^fAiMi tai r^ttm^i», ^f Ts flt^« 
f* f^etri^fAit rtiifh, icretf b K«^/yd'« WVM^s ftdfA- Lflcedxmonu inagnam iidu* 
ciam conrpicati, equos fretio 
bberantium ac potum ducem- 
tium, fufpicabantur in nemo- 
re magnas aliquas copias Cq- 
ciorum Philopcemenis latere : 
neque transmittere fluvium 
audentes, revertebantur. 

a Philopcemen inllruxit 
Achivos, ut pro fcuto ct ha- 
fta, clypeum, fariflamqiie ca- 
perent, galeisque et loricis 

C A P, 

A R A 

A r atu f Acrocorintbumf 
cepit prsefidiis munitam qu^ 
Antigonus impofuerat, eis- 
que Periieuin philofophum atquc ocreis fefe munirenf: 
ft^ikmque et ltat:iriam pu- 
gnam exerceRiK, pio ourfu 
et veliKatione : omnemque 
luxum et in^gniftctMitiain ve- 
.ftium, cEnrtmmque riniove- 
rent, et roli& ii» quK necefli- 
tas poftuUrer, ad ufujp mili- 
tarem, contenci viverenu Hii 
prxceptis Philopouinen in= ' 
plerisque conBiwhbus vircu» 
prefljintes miUce» habuit. 

V. . 

T U S. 

et ArcheUum ducem prsBfe- 
cerat. Ejusmodi aurem ufut 
eft ftrategemace. Erant Co- 
tiathi quatuor fistteitiuitione 
Y4 Syri, J44 . POLYAENI 

^ ZJ^ ri Vft<$, it £9 «y AmicA?;, r«v ^f»f«vr«ry 

iU tif» r« w/UfV/4#rdf k^MrUt ix^nV ^^ n«^« yir» 
rvr« r# x^vtrUv Kttriixtjcrrdv ' «5 «vr«^f 'E^7»«^ irA««- 
MUMf ^Mr«f, Jeff rw r^i»arf^<ri| K«4ff*ryH>«$ fri«f jki^ r»-«y- 
}4vy , >«yv ff-«(ii5rfr<vr«$ m^l rSf ^f^^ rnf 'A»^«^fV- 
^Hy ^/u^if/ntriy ^M^m ri, mfif/tif£}kf hr^^cirt w^mxhtif 
^^ srA»yNfy* ^^ i^ ;c3"«/tMfAd» Ji^ M/Btcr^t^ «»3c/. r# r^- 
l^. « r^tfjrj^wuf flt»iiyy«Aiff 'Afwfrf . « Jf x#A»i 9-^in 
rfff '£^i(W ^iAM-M})r«i/<fv*f flrvmd-frfy rmJiHrgu '4 f^rrvf 
^jwrctfff , ''.^^' «^Vfftt <£^Hrctfy 'Aic^#xffiffd'«. '£^if*; 
VTTtrx^^ftf^ fMTti rZn «JfAi^f r«rd ^fm^' ..n* fu» S« 
sri(rr« ^#«5 rif fT/9"fr/i» Ivrgfw^' ''Atuvs Te KtXivH rif 
fi^y QUHbfitf ff Tfif f^Af<f fY^»iyoffy0y «vrof df v Af- 
y«$if$ mttXimfim viKrn^ n%% ^^if ri rnxH' H0H K^J/tttt- 

xMq 
10 Pluttfdird dicitur *A<y&f. iJfayb. 11 F/. 5r«f«r;gn 
rirft-ri %fvr/of ««r. ffed lcgo cum Ciwt'. yrtt^eix/Hf 
tSrm^-^^vo-iof Ktirkl^ifrtif, Mafv. 12 FL leti^icLf, 
- 15 F/. if >;d-«^. 4^'£t*r//8«T*ff fr<. Caift. « x^. HSH 
iri/^rk tft. unde lego ^ ;^£r«^A«y ^ ' fvnr(S«rdf 
j?/i». Mapj»\ 14 Secundtim' Plutarchum Ij^nKt^frtc. Caf, 

Syri, quorumunuscratDio- qua moenia non fmt alta et ' 

clcs, ex eorum numcro, qui afcenru facilia. Nummuk- 

- Acrocorimhum tuebantur. rius hftc Arato nuntiat : qui 

Tres relkjui regium aurum fummo ftudio Erginum in 

£urati, Sicydneifi ad iEfiam amicitiam pertrahcns, pa£his 

nummulatmm pervenemht, eft fe talenta feptem ei datu- 

quo etiiim Awtuis rei num- rum, fi per eum Acrocorin- 

imtix caufa plunmum ute- ,i,^,^ obtinuifFet. Erginus 

Wtur. , Apud hunc aurum . r r l l 

comttrii«bittt. ^nus eorum ^^IST' ^' '"]? ^.V^^ ^^ 

Erginus frequcntans oum- «ffeaurum. Omnibus rebus 

mulariidomum,ejusqi5econ- ^ oppugnationem paratis, 

viviorum particeps, cum for- Aratus reliquum exercitum 

te feriwx jnbidifTct de prafi- inlirmis ejtcubias «gere ju- 

dio Acrocorinthi , Ateoatur i)et: ipfe quadringcntis clc- 

£t in praecipitiis fcifturam £liftlmisa(rumtis,fubno£iem 

tmtiuidvcime tnuwv^riMa, ivtm% ad moetua i fealisquc 

, '- . - , locis S T R A T. L I B. VI. 34^ 

ftiitn fyiFlT* IfVKTOfCttXf» K^UTS^U^ T?5 rfAlJV)}? TOTI yC«£f 

ivc/LtiftK. f(s^ rS rK6TH4 ^atSrfg riit ft»x^ fe^tri^ 
fit9 , riPi4S 4i %-t^t T#F ' A^itTd* tK^MTtia-tcf ' f(^ afiCTiXt^dfm 
T«$ 9}Aitf ri^ vrv^^i ii^ij^ttfrt^^ Tiyy Adi^iyy }t/y0(^i^ ftrr- 
tf|«rro. *'Af«To$ }f *Af;^fA«w /t«fy «Adrrtf u^nKt' ©W- 
^f«r«v ^f «yfffAff i< /d«Ao^iy«f m^uXtMa-o-tvd-otf,^ Ift^cmof 
ii i ^Aoro^d^ Tn( d(K^«e$ aixtri^d/ttifin^ Hf l^tyx^tcis itS" 
^vyotfy tKtt^tf jr^o^ 'Ayr/yowf f>X^ro. 
K E O. r. 

n T P P O 2. 

Tlvffoi irm^eti VTTO 'VoifMUiJf ^ rni Ixi^ttfrtii (tTrtr 
Xia-iti^ ^(Oi ArriyofOf ^^ir^tva-ttfiifos ^t^i a-vfcfttt^ittif 
ai^xoTVXt^f x^oa-irtt^t roH ^^ta-fiivroui TXfetfriet Tr^oi ecTXf' 
raf «yyiA^fi», *»? 'Avriyofo^ fttyttXri ^vfetfiot fioij^iia-eif 
vwia-xtr^. . e>>rt ol Tx^etfrlvoty 9(^ orot TtKi>iZf t(^ 'irtt- 
^f Tvfcfctoxt-i Toy UvffOf KotrttXvTrcif finXofttfOt^ a-vft- 
fiHfttf fAxi^i rnf 'AfTtyofH rvftftttziui. 

locis humilioribus appofitis, Arati copiae vi£loriaiii aflecu- 

fea fuperavit. Cum ii qui in- t« funt , et fub folis ortum 

tus erant, rem intellexiflent, portis apertis, reliquas copias 

no^himum prxlium eft coor- receperunt. Aratus Archc' 

tum duHinmum. luna modo laum quidem captum dimt- 

lumen pugnantious fuppedi- -fit : Theophrafhim rarem dif- 

tante, mo<K) fub nubibus ab- cedere nokntem, intcrfeeit. 

icondita , flQuo in tenebris Perfaus philofophus arcc ca- 

formidoloiiflnnam pugnath -pta, in Cenchreas fliga dela- 

comiqittentes, ad extremiim tus, inde ad Antigonum abiit. 

C A P,. V I. 

P Y R R H U S. 
Pyrrhus a Romanis pre- ti^onum fe cum magnis co- 
lio fuperatus, amiflis elephan- piis auxilio venturum pro- 
tis, ad Antigonum , petendi mififlfe. Itaque Tarentini, o- 
auxilii caufla, legationem mi- mnesque ex Siculis et Italis 
fit^ cumque non impetmf- focii, qui deferere Pyrrhum 
fet, pracepit legatis, ut omni- volebant , , remanferunt fpje 
buscontrarianuntiarent,Afi- Antigoni focietatis. 34<5 . POLYAENI 

wpa-fiiifrS* Mrmnmriifv ^^f(l 'a^ku^Uv^ ^t)Mf^^mrMS ilw- 
rU4 vVfJf{«To, t(^ Ttis iiiuf vtHf vifitfj^r^ wifA^^^tf 
XwttfttiCTeuf wMtyl^na-fUfUf rn* Aviti^t*^* sr«A<TffMfy' «i 
fUf w^w^ivra^ TMntt «yyUUv* • it Ilvpfti r^ J.wtt^Tf 
/ir^ffff/SffiAiy. iytcAXHiiTtJif it rSt XTr^ittrZv mf icX^ 
nf^w^v^ $i»M w^mTTH' yfA«c0*«( 'i^n' i Tt y«t^ vft^if 
^jQrwrt sr^ffAiyAf , fiiXUifTgs T$MfcHv ' . fdii r^lfvf uym» 
N(MT«#n ci w^ii rif AiiiUiHH ixV^^^f*"^^ AmxmtH^ r^«:- 
rnyifuin, 

y Ilvff^f «ymfiixtOrif ir^ rS w^XifiU vrn^Hf Tfi$ 
w^Xtftius ^o/^, «'Afffi'f{<ft| nl«'9) #1117«, luuuf) vff/t^ 
/K», rvfi^i^^my ^vfttrm, 

K £ «. Z. 

AnoAAOAnpos. 

^* 'AsTffJb^o^A^^of JSJcrrm»\u J/m» ^cvym ms f«*f- 
rt^i/utfts Tv^ecffiicy JT^dfltAS^Ji» fy /*fA«i»»i ifS^fT*, T#f 
y vNux* ) i^ rtcf ^vytcri^ms f v «iUtif 0*^ V<^T' ir^ff«ty«- 

Ij Leglt hic Nic, Heinfius 'Aw^XtJHm^tf • KMrrtcfiftvf. 
Fuit eniin Cajfandriie tyrannus* \ 

a Pyrriius in Peloponne^ ridens ait : Neque enim vos 

fum expeditione fufcepta, confueviilis prfcdicerey fi cui 

Spartiatarum legatos ipii pro- bellum vultis inferre. Itaque 

pe Arcadiam occurrentes, ne male vos habeat» d con- 

perhumaniter recepit, fuoa- cra Lacones ufus fum Laco- 

que fiUos ad Spartiatas mif- nico i^rategemate. 
mrum poUi^ebatur, ut Ly- 9 Pyrrhus ante bellum 

curgeis dtfcipiinis imbueren- hoiles in fuam fententiam ad- 

' tur. HflBC legatis Spartamre- ducere conabatur metu, co- 

nuntiantibus ; Pyrrhus cum piditate, voluptate, miferi- 

cxercitu infefto acceilit. In- cordia, conditionibus juilis, 

cufantibus Spartanis eum a- legitimis, utilibus, et quas 

lia quam pnecUxifhit, facere, preitare facile poiTent. 

C A P. V 1 1. 
APOLLOD01.US. 

Apollodorus, Cairandri veitf amidus prof^editur, 
filius, de «ffei^ata tyrjlnnide uxoremque et nlias habitu 
tn iudiciAun vocatus, pulk (imiU inautas. produxit fup- 

pli^es: S T R A T. L I B. VI. 347 

i^MKt THS^hxMreuf* •/ Trec^ovrts ocpso-tv eivrai rS fyjcAii» 

fUCr0( «'vf/Jf^iWvTf * U>^t^€ii 'AJT^XtiaiAfft^ HK iS fMK^Xt 

rvf rv^ajfvt^tc Kevrio-^iv ' 'i(sM fAti>arec tii ris ti^urui }<- 
fCMTUf MfAMf ix^o^ua-i^ rijy . e-strn^tuy wu^pi^ut Hi r^y f«v- 
rS rffftTuy/flsy,, hk ca rijf tKMm ^t>iUvB-^M7nuv. 

fi' ' A9r*)iii^a^€f yr^Xirivc/tctjfPS vru^u l^uTtruiO^iZa-i^ 
^utru t^syif t(g^ 'nr^urrtfy «^' m f^*|iy «viy /icttrorv^uvr 
f6i, f(^ yu^ Kuru^ Aux,u^iii rS ,jv^u»ini if/iipttr^u iy^u- 
-^tv uytiyifidn tK riii x^^^s «y«/ rtj^ }^ua-<ruT»i^iMy' ttsH 
yu^ *Ayri4X^y rof fiutrtXiu ^dtHtr^uf ^Ad^v, i(s^ frvftf4.c$r- 
X^f ^ uvrti rijf ^cXirtiUf i^tr^i^oyru* 'o( i(£f)( 0f«0oTf 
^y^i^urrt pvXuKttf uvrm J«i«/ ri a-tifcurci^ uvrtq «>- 
rtiyrtf j(^ tJ$- uv^ig-ni.. K.UG-rufi^ij<rt riif i>.tv^s^iuf 
'^ 'Ev^titKiii .*. . . iji» jcari r>|V«6T© ' if iKu>it<rtf ^^ EJ^w- 
^KHUf, f(s^' rMi f|f A.^«^<ri t^j uk^u^ r^urteormi 9r#A4- 
r^uf %y^u^ty 9(js/Sf KXn^Hi if Tfi Huv^nf^ (dd-^yo/* nd 
iru^Uftifittf fi?miitf riif iMv^i^iufi. if oi rotq vvfCM-O' 

vfti 

16 Cafimk, fiC'e3q>lee^'lacuH^r'£tif<)/iMi? ^r«y Kursrw- 
rtfr: 17 Cafauh, mavult *Zv^vUkhu. plices s rtnwm olee proten^ 
dens, ad omnem pcenamj 
quam (tatuiiJent, fe judicibus 
tradidtt, qui mifencQrdia mo; 
ti, eum crimine fufiragiis fuis 
libcraverunt. DimifTus Apol- 
lodorus, non ita multo poft 
tyrahnidem occupavit, in pri- 
misque judices, yai eum ab- 
(blverant, crudclifTimis (up- 
pliciis affecir, Jklutem fu« 
induibric acceptam refiprens, 
non illorum humanitati. 

2 Appollodorus reinpu- 
blicam gerens apud Cafian- 
drenfcs, omnia dida fa£l?.aue 
fic inftituit, ut exiis infeitif- 
fimus tyrannis haberecur. 
Nam et contra Lacharem ty- rtfnhum dccretum' fcripfit, ut 
cum c terra Caflandrenfmm 
iri nexum abducere iHjcree: 
Etenim cuni cum Antiocho 
rege amicitiam focietatem- 
quc facere, eique Rempubli- 
cam prodere. Etiam Thco^ 
doto refercnti, ut prfefidium 
corporis ipli daretur, reftitit, 
ct m honorem Eurydices, 
qux libertatem CalTandrenfi- 
bus reftitucrat, feftum diem 
conftituit, eimique a nomi- 
ne ejus appellavit: ct mili- 
tes arccm relinquentes, civi- 
tatc donandos , pofleffiones- 
que in Pallene dandas ftatuit, 
ut ibi permanerent, vindiccs- 
que libertatis fe prsberen^ 

lA 348 P .0 L Y A E N I 

prUtf . . . . » r<( tfn ^Hvey, ixtJi 4|^ «-^^frA/iV. ^® Ti- 
rdif .... f|tf6^«er>iVfl6^ , «^ ^u^dr<*<yr«rdf «f , hfcnirfirtf 
ctKtrttf ^yf rKj ne»-» r«» i^ytc^^im Te^^vfreci^ ijr^ej /*«- 
^tfxioy KflE^i^^Ai} o-vm^^tfo^Kf , ^ d^i/^ril; in-ime-tf «ivrm 
fuiyfi^w Afvrt/^itn' Src^ ^eifnvxttnru^ ^ r» a^?Jt^x*^ 
«'«^f9'»»*f rcif rvvAiitctrcus ' m ^H^jrme-ttrrm ^ f(gi^ ^tprrm 
r» eufMb oitat fiixxn fct^y/tcift^ f J«|f» ^vrcTs ri cSfiec* 
T^ Kcttmiu rS jtctcca-iLcccr6i ifcTttm ri mrcv T?f t^t^i^ 
mt^ ^ ^i rnrci^ X^^^^i'^*^ rv/tc/iuixoig xtcriXvrt rif 
^vfccttioec' t(g^ rv^ectvoi lyinrc ^dnKMrure^ t(^ vficcrX' 
rU ^ecsrMfj ccat trtc^* lU^rtt n vrtc^i ficc^Ji^cti crv- 
ftitvnctct. 

K E <I>. H. ^ ^ 

A I r T n T o 1. 

Aiyptrrcg vtrc M«U0-4vA^ n/tc^^Hi ii MtXnrct rv/n- 
w^^mt rati yr^ti^t^Hjs^^ rlif- x«A<)U KtcrtcitrXiva-ecey sr^«iu«-d»« 
fOfs tii i^t^Xiu^trCf nrsprtci y hrl f;^ ..yfft/t n^twtifin' 

i^ Cafaub. in ora vulgats Aipplem » Tiira^ *•» )?/iai' 
^tcwtcrnrecf, 

In convivii^ pre csteris o^ ffientibui^ et r«Dgimn«in vino 

mnibus vem^ravem ac per- perinifcendo *crum efficien- 

niciofam efle tyrannidem tibus, corpus eU oftendit, 

prsdicabat. His plebem de- foeleris commuhi»he fidem 

cipiens, cum maxune omni. conjurationis finvns, et Hi$ 

um populans haberetur, fer, ^J^ ^ jj tyrann^dem alio- 
vofi atque •peras concitavit, '. ' "" * '^ *" *^ 

et correptum adolefcentem nim evemt, tyran^usque 

Callimelein maaavit, eum- truculennmmus evafit , et 

que coquo Leontomeni co- crudelimmuj omnium, quot- 

qiiendum dedit : is vifcera quot unquam vel apud Gr«- 

hominis cofta conjuratis epu- pos, vel apud barbaros tyran- 

landa appofuit. Quibus ve- nidem exercuerant. 

C A P, VIII. 

-ffi G Y P T U S. 

.^[VBtus a Maufolo able; iua ope juvaret. Cum appu- 

gatus Miletum, ut eos, qui ci- liffet, et iiifidias fibi ftrui pre- 

vitatem prodere infiituerant» fenfifTet, feftintn» ad navem 

prior S T R A T, L I B. VI. 349 

Tna-ccf "^^ AiYv^Tiv uye noi^ yup ccytcyia-iTicf x^* mr 
gcxna-xrrsf ai Trtc^ec^v^MG-a-^irii MiXyivm , t?$ v nug WPra- 
;^A>^«rfl6»Tf f , f^ijTS» A/yvflpTo» «c.y«( t^» woAi». dg «t^<- 
x,«/tcitii 7^ jft//Sig»irr« «^««o^^af? to «^«ycio», aTrtTrMV' 

a-if tCXt¥OV¥Mi. 

K E O. 0. 

A E T K fi N. 

Aivxa;», ;^ga»/C<flCT6>» Jw^f»o? Ikvi^v^ii Irt fcixtM kq- 
wrw «t»« fcfAia-fcec , ^ Jso^ jr^otf-^f^w» «1;^» t« «Vaf^- 
;^o» fxiwftf, OTA»? fAtreCKCsrt^f doKifcov ^^ m oi ^c» 

flTgoo-ijvfyxflft» oVo» «;^o» ' Sf «e^^o» j(,ec^ecKrn%oc m^tcXm 

» t % \ I > ' • ' ' *' 

fXfT^fyf To rifcvifMC oiwXeca-m tKUfM itfiia^fcun, tits rt 

tS a-vXt^yivrd^ ro nfcia-p Kt^uvui^ H^ifu rui 7ro}i^r£f 

l^jy^iWf». 

/3 AiVKUf fiu^ai eig t^tfia^^svoiti ecvrm ^/Aoi j|^ 
- / \ \ > I ^ *^ ' «/ ■ 

jToAiToy a-vvofcoa-ufcsvot ^oA^oi, Ti<? sfiTrc^Hi KUMa-u^ wkuv- 

Totff, •x^if<'Ci.ru oa-u H^Sf sku^os iduvH^tro, ^ua-KOif rnf 

woAf- 

19 Cfl/. ex conj. i(^ To»"A<y. 20 UterqueCod. ysvotro. 

prior venit.InficHatbres prope mone audito, Milefii qui in 

mare latitabant. lUe quendam cultodia evant, difcedentes a 

e navimifit, inquiens,'guber- navi, -^gyptum perurbem 

natorem etitgyptum qu«re, quarebant. llle, cum guber- 

ct eum huc adducito. Jam e- nator rediiffet, re(e6lo func, 

nhn folvcndum eft. Quo fer- finc periculo abnavigavit. 

C A P. IX. 
L E U C N. 

Leucon pccuniis indi- fit. Itaque dimidiam partcm 
gcns, promulgavit fe aliam eorum qu» collegerat lucra- 
monetam fignaturum. itaque tus, neminem civium damno 
tdferret quilibet fuos num- afFecit. 
mos, ut alia forma exculi va- 2 Leucon cum intellexif- 

lcrent. Quibus omnc quic- fet fibi amicos multosque ci- quid habebant adferentiDUS, ves conjuratos, infidias [^arj^- 
aliud fignum impreffit, et re, convocatis mercatoribus 
duplo majori pretio effe u- omnibus, tantum pecunia- 
numqucmquc nummum juf- rum a fingulis mutuo acce- 

,pit,' 3fO POLYAENI «t/A^y, t^/tfXayTKTt T^y ix TA?y ^I flro»k<?y hrt^irtf' ^ ^*t- 

^tKxXtfrt (pvXtCKUf rS c-M/tcur^i avrS ytfia-B-aif. m^ rat 

X^nftMW KOfim/kcifHi « a-tif^ttyr^ uvrif, f(g^ ^h r» xti' 

fittrtc a-£o-»if t^iXavrt^ •! i/icTrofitt «jrAic ^«f MA«i^«yTf ; , «l 

/c^y ^^t;^o^*< rS vMfittrti' •! df T^y tifx^''^ ^vXtCKts 

iyiftftc, AivKm Vi fUTu, mrmy f(giLJ fttrct rm «-f^l «t;- 

T«y ^trtrurm^ ri( KttftitfSfrtCf rn^ tTiB-ia-ititf cvXtjtfistf 

«ff-fitTAyf, t(sH '''•'' '^iX*'* uc-^uX£( KttrttrnvKfitfi »«-f- 

^tti^t ru x^nfxMrtt. 

y .AtvKttf if rS ir^oV 'H^tucXttirtCf n-^xifim turh-ifet- 

f( rm r^m^u^x*n rtftcg «•{•5<Jo»T«f t(s^ tiyrtfuXHf ftix- 

XcfrtCi^ evXtM/itif tivrist tUkcttf fch tpn 9ri^} tivritf 

AoyHj K* fir/TDJ«8f. « ^trtua-atf yt /Uijy. oVa^f «y ftii t(s^ 

fitcra rv^^f nrrns ytfCfiifni tivroi JoxoTf y «t^o^ rS rpttX- 

fifcrts^ iivriis ^h ir«;c«^«» fitfAfwe-jy, ii».Hi $^ *"e'«5«C". 

;^«$ ««-f^Mli. ToiV )f ciKHSif r£f v^ifrrtif u^X^i W 

IrtrtXeittf htx^^t^t xttfcHf^ m$ iii ftXcf^itmf tx»n n-^s 

ivris^ 
»1 Fl. ^•Xirttf, Sit, quantumhabebant, ho- 
es fibi^ per proditionem 
dedi caufatus. Mercatores 
promtis animis mutuo pecu- 
nias dederuut. Ille condu- 
^is ipfis in aulam, confeffus 
eft multorum infiditsi hor- 
tatusque efl, ut fui corporis 
eiTent cuitodes. Etenim tum 
demum eOs pecunias recu- 
peratijros, (i fe incolpmem 
cohfervaifent. Quo ft<^um 
eft, ut pecuniarum cauflii 
mercatores armis fumtis, alii 
corpus Leuconis ftiparent« 
tlii regiam tuerentur. Leucon 
horura,atque tmiciflimorum 
quos circafe habebat, auxilio, 
participes conjurationis com- 
prehenfos, trucidavit : impt^ rioque inftcvnim ftttum re- 
dt^o, pecunits reddidit. 

; Leucon in bello contra 
Hertcleotts, animadvcrtcns, 
aliquos ex trierarchis prodi- 
tionem moHri^ et tnmiido- 
nem ad hoftes parare , com- 
prehendi eos jufl[it, et td fe 
ait parum honeftos fermones 
de ipfis deferri, verum fe fi- 
dem iis non htbere. Ne igi- 
tur, (i fortunt vi^loritm no- 
(Hbu> dediHet, ipii cladis au- 
tores viderentur, eos impe- 
rio abtHnere juffit, aliosque 
trierarthos in eorum locum 
fuff*ecit. Familiaribus autem 
fufpe<aorum ma^iftrttus, vi- 
corumque principatus com« 
miG^t, quad amico eiga eos 
*ni- S T R A T. L I B. VI. 351 

«vTir^, hrn 7h rit wtMftvt KmnXvrnr; ttjctMf t^t 
xf<9-J»oy Tiif v^imrut^ ttn fCii >«|»i tixlyttt tlvr^T^ «Mr<ri'. 

wt^*mrtifafH ti^XtrfUm ivftcfttf^ li^reifTtcf ivtii mtU' 

y A^vKA^y h-ir^ctrtvrtcfrinf 'B^ttxXtttrtHr ftivrt «-«A- 
A«f, ^K^ ufr§0cuyofTttf e^ rnf X*'^*^ i/iiXerv^ t^Sf 
TSf tcvrS r^tcrtAiTtcf i^tXtKtCKSiTtn tfsH ^^ if^^yrrus^ 
irtc^t rif «irXirtci ^^tirHf fr^it riif tc^ijitcrtf rm «••Af- 
ftitif* i5ri Ji T«Td<5 iV«r9-fr, t»? 2«tJ9'«f. i^^ ^tcft^itt 
^tc^nyytiXt roit Xxi/9-«f, !«# m i«-A7T«y hxfitrty t(gi^ rif 
wMfiint tcfrtfitufdfTtcf Trtc^i^tiffTUfy rfiUKtcSTtc Td|«tJ«» j|^ 
«T«yvvf<f ccuTHt' tSt» fctc^irrtt «i «ff-ATTcy tv^tirnf rif 
wX§fiiH$ tiwfitufHf tKtiXvv, 

K £ <^. I. 

AAE5ANAP0S o (p^i^cc^x^^- 

'AAf|«ii}^o( ^<*€*€>Cf^ '''*''' *"'^^ ^*" ^'•'^'^* X^f^^ 
fur^tirttfctnt rZf ttir *\tiyitct rit tc^ifdf tcYtfftrtcf^ tcv- 
knrtU fth Bf^rtcfi^f tfg^ 4>iAo|ffW, vfrtK^trttf fe K«A- 

Xtfrwi' 

Knimo affe£his* Cum vcro fet, cum viderct fuos iriilitcs 

bello finem ii^piiifuiiret : Ju- pugnam detrtlftare , nequc 

ftum iit effe ut in fufoefios cos egreflu prohibere, inpri- 

inquifitio fierct: ne nne ra- ma acic conftituit armatos 

tione fidem illis non habuif- ad hoftium eertinoncm ar- 

fe putaretur. Quicumincu- cendam. Poft hos a tcrgo 

riam veniffent untcum fami- Scythas : ct manifefto Scythis 

liat%us, inclufos armata mi- praecepit, fi armati rcm fc- 

litum manu omnes ad unum gnitcr adminiftrarent , ho- 

monc amci juflit. ftcsque c^redi paterentur, 

4 Lcucon Hcracleotis fi- tum in iplos tela mitterent, 

bi bellum infcrentibus, cum atquc occidercnt. Quo co- 

magna navium multitudine, gmto , armati fortiter , ht 

et egredicntibus in terram, hoftes cgredi poffent, rcfti- 

ubieamque libitum ipfis fuif- tenmu 

C A P. X. 

ALEXANDER. 

Alcxandcr prcfe£lus iis condui^s ex lonia ludioni- 

pntfidiis, qu« oppida Acoli- bus preftantiffnnis , tibicini-. 

ois «c Qiunittones tenebtnt, bm Theandro et Philoxcpo, 

.hiftno- 3^a 'PX> L Y A E NI 

Tii» X©5*' '"*''' •fy*"'**"*''' o*««i^^«6/t*«i' f« T«'» «•Ajjo-/*» X«ASA»r 
«5r«mf* fcr« ^{ ^Ajj^i^ to S-«Wfw 11 y, ^«^«ruVfltf Ta^ 

rfUTMTtti^ ^ T«? /J««^/8«fc^«f , /etl9-* ^» i<p§8^ft T«t ;);;•»- 

^Mt, 5r<tW«f TiJf S-fiCT*? a-u^afieov civr^H^ VKta-l ^ yw- 
m|(, AwT^flC fci^/u^xc Xufiau^ rii ^h ciTFiPivriv' ttvroi 

K. E <I>. lA. 

A P 1.2 T E I A H 2. 

*Ap<r«^»»f 'EAe«t)»5 At69VG-tu ^cXtfKtuvrt f.tcvXoffttn 
hrvrrXet fcirec t^' r^tn^m' Si rvy^Wir ««-^yif;!^^"»» ^rim 
;(^ S«xt« vfltuf ;rAa»^«<r«f. *A^<r«J»Jff vVorjirJ^i? vVo;i^a>- 
^ftt, ;^ TfVKTos ytvtfAtvn^ iKiXivtnf el^tcf rHi >iCC/u,Trn^Xiy 
cU «/ Ta Atcvyo-in vnt^ ei^cvrc, fAiru fitK^ot Ot rarn^ 
jt<t9\A«yrf ? , £Tf^«? 'nsc^fiKUf ii rm 9-«A#TTew ^fA^oTj ^- 
y«eAd<s^ f^ij^»o-^£»8f , xacx t« ^A/TOf cf to »'Aflty<oi' f»*i- 
i-^f rj/flevitf , 'f^^-flfto-flt» fff T^f' KfltvA**»/*! j^roc^-Afvo-ocrrf?, 

TA>» 

aj Cflnt. «. J. T. X* ^^^i<*W^^ ^^^ tTTu^ui i-m»Myfi. 
Fi, u, 5. T. ;c. 0/^3}*»» f»-«5*f )fr$ tcvccXtidyfi, Interpfes 
in fuis legit ©//d^**w X«ff. 

hiftrionibus vero Ctllipede ris cum quibus oppida tene- 

et Nicoftrato fpe£hculum in- bat, fpeaatorcs omnes una 

dixit. Ad famam et celebri- cum liberis et uxoribns com- 

tatem ludionum omnis vici- prehendit^ maenoque acce- 

narum urbium multitudo pto pretio, eos liberos dipii- 

confluebat. Cum plenum jam fit. fpfe vero munitionlbus 

eflet hominibus thearrum, Thibroni traditis, ex iis lo- 

immifTis militibus ac barba- cis difceflit. 

C A F. XI. 
ARISTirJtSELEATES- 
Ariftides Eleates Diony- ces tollcre, quas DiqnyAi na- 
fio Cauloniaih oppugnanti, ves CMuebantur. Paulatim 
cum duodecim navibus in- his e^in^s^ facibus, alias 
ibrudis, contra folveret, Ari- in magnis fuberibus ad- 
ftides revcrtens difcedebat, aptaias , et a lumine in p- 
et ingruentc no<^e juffit ia- bliquum fe convcrtentcs, ad 


S T R A T. L I B. VI. 3^3 

riff m^} J^tpfvn^f 9r^«( r^v ttar^ rSf ^tXtiSf uvyiif srA«* 
f^fcffs^f. K E O. IB. 

AAESANAP02 'o AT2IMAX0T. 

*AAf|flf»^^off , Ava-1/u.x^ii >(s^ ^^ M.fiK^i^ns vuf Hf 
ISJnriXff r^; ^fvyiui fiii>iifcifcs <AS'»y, j(^ ?iU^Hf' rnf 
fitv i6ic«A«9"«yrr«f fvxr^i tK^v^Sf et^ rt xoTAdv %4y^/«» ^«- 
^« T«f «-«Aii* «(vToV & fA^S"!!» Si5rA«<X« ^^vyittf r^ec^iitLf 
t(0^ fVTFmfftCf vt^tjSttXtiCfCtfOS^ viXuf xt^ecXn ^t*i^ijttsffy 
^VA iroct^tcf vcc^et}M$m^ tKtcri^u ^c^ricf ^vXm in-tB^cig^ >^ 
fui^ott^Uf vnri fMcXi/ii J«V, «a-?A&'f $f«6 rnq «■wAflf, «y^d<- 
x«^ cjyic/ fcfit^ifictfof' HctX^0f $f, ro /k» ^iXtcf «crfd^rr*. 
y»*>Pio-3-*«5 Xf «^l|i«T# Ttinruif ti^ iz-i rAfrnpiu rSig vrcMe^f 
nxMf. o< Of ««(Tftxfx^v^^vo^ x«cT« rvy»cc</Myty «yf«Y/«fy»l 
Tfi «"t/Aii xgor»-fo-orrf$, au^Srt ro KA>T/A<iy. 
K E 4». ir. 
A M O I K T T O N E 2. 

'A/tc^iKrvcftt ^4 Kiffecf i^oXtc^KHf* i(sH ^** K^wrrif 

tjyrifc/te«f tvfcf ecyrrec fec/tcetrt£§f vitf^ waAv. t(^ r^ 

/ / Et/fw- 

2^ FL Mnx^tis, 34 Vulgata Kvffecf. 

Cauloniam adnavigaverunt, rum fplendorem curfgm di- 
Dionydo cum fuis ad fube- rigeritibus.' 

C A R. XII. 
ALEXANDER. 

Alexander Lyfimachi et pofuit^ enfemque fub txillam 

Mecridx filius, volens clam dedit. Introivit per portam, 

iis qui fequebantur in Coti- agrefti et ruftica fpecie de- 

lium Phrygiae cattellum per- cep;is*hoftibus. Ingrefluspi- 

venire, nodtu exercitum in leum depofuit, cognofcen- 

cavumlocumjuxtaclvitatem dumque fe praebens, omni- 

«bdidit. Ipfeveroprimaluce umdextrasprehenfabat, qua- 

lcnamPhrygiamduplicatam, A ad falutem civitatis vindi- 

tfperam fordidamque indu- candam adveniflet. Occulta- 

tus , pilco capiti impofito, ti vtro, quemadmodum con- 

duobusque pueris adjun£lis, ftitutym erat,apertis portis ir- 

utrique li^orum onus im- i^ue^cs, Cotihum occupant. 

^ C A P. Xtll. 
, AMPHICTYO N^ S.' 
Amphi<%onesinoppugna- quaBdw^titm. invenerunt co- 
tione Cyrrhs ^bftrufum a* piofi Hti^e fluentem, et de 
PQly^nti Strit. • Z confi- 354 P O L Y A E N I 

iXtitfii^H Kicr f/tuluf rf v^ecTr KtffouAt mttrt^ hn^^i^^f^ 
rxf reif y«W{«(, w yrtivTti UXv^ivrtf tKetrrc' '-A/c- 
^tKTvom ei^mrt riiv K,l^ptcf iriXtf tXtcfinj KHfihiff viiw 
^tXtftim* 

K £ O. Id. 

2ATNITAL 

Swv»7rcy «r^»f rii ircXt/niiis (i^KHf tn-tirttrrc ^ i(§^ 
trw^nK0i H^nins n-i^i ' •< ^f c-vn^tfr» x-ctna-Hr fin^U «(A- 
A«, i| AiS-w w KVKXm rS rn^its iJfA«f. riHf Bt iiif fti- 
^a n^/no-tc/^ififf y •< ^cXifctt rif Kterif Aid^f r£t THy^Sf 

f{HA«y, •JTA^f «f y?f fW*iA*»f X«T«f f(0l«V. 

K E <I>. lE. , 

K A M n A N O I. 

TMf4flrtCft)y jfirtflii iirtnrtcfrc ^^if ri$ ^•Xtfdui^ 
hr\ rSy iSftcf rtc ^^ ifcio-ttc r£f iVA*»» «vr»7f, j|^ ing' 
rtfMfTti T« iirXec hcixtvtf rnrHs rtc ifcim XscfcfiifHf. 

KE4». Ir. 
af 17. «/£iW. 

confilio Eurylodii ma^tm btnt , et omnes languidi 

eUebori copiam ab Anticyra jacebant. Amphi£Wones fi- 

coUe^m aque permiscue- ne labore , decumoentibus 

runt. Cyrrhenfes aquam morbo hoftibus, urbem ce* 

bibentes, ventribus labora- perunt. 

C A P. XIV. 
S A M N I T E S. 

Samnites cum hoftibus ju- tum eximere fibi liceret. Qui* 
rejurando interpofico foedus *bus eam rem minoris mo- 
de pace conflituemnt. Hi menti exi(Hmantibus, hoftes 
fola hac condicione fecerunt infimos lapides e mcBnibus 
padionem, ut lapidem per eruerunt, fic ut facile moles 
nniverfum murorum circui- univerla coUtberetur. 

C A P. XV. 
^ C A M P A " N I. 

Campani fbedus cum ho- tem traderent, et difledo- 
ftibus pepigerunc ea lege, ut rum armorum dimidiam par- 
eis dimidifun armorum ptr- tem eos recipere jufiferunt. 

« *, CAP. xvi. Ru. S T R A T. L I P. VL 3^5 K £ O. 1«-. 

KAPXHAONIOI. 

At6fVG-tiif '^s^l a-vfcjitta-tui iTrtKJ^^vxtvtrctvro, o Ts tKiXsV' 
o^¥ uvrii «t^05"?»fly «-«o-jjj S^xeA/*?, riif ^UTrJiyiit uyrt^if- 
rtti , ^y if r» rtXtvrouo/ ireXs/tcu ^STreinrtnf, ct ^^o/SnXot 
raf >lS<ei^xfllcfiuf MfctXoyHf rxvret ^otiic-eif' h /tcsf «yoy 
f^ecf tcvrHi KV^tHs inv rS fecvu^^H ^SfCtf /Bsfiouof uttO' 
K^ta-if * nl^tHf dij /tctrecr^ecroyrtosva-oif tt^o^ skHff, Atdfvcto^ 
^f hrsr^tf^/tf, Kotf irt^ eifrtXsytfrH AtvrifH' Y^ec^^n^o- 
ftct ds fMrec^^ecrvTri^tvTecfrti Atofvriu rHi Kii^vKecs UTr^i^ 
xTHf ecfsvtfc^ecf. ^ " 

r pi Y^ec^y/^lftot "ZtKtXiecf ^o^^Hfrts tire^ ecvroi^ ec^i 
Atfiwis hec rec^Hf iitc eefecyKouec Kojiii^^trOj KXf^v^^^ec^ 
dvc vretiis-ecfrti 'ia-ecf rc7? ft.tyi^tat^ kvkXhs if SKecrs^et 
^tsy^ec^^ecf iVa?, f;^«fT«f rhf ecvriif hrty^u^^f. iTrtyi- 
y^uftro Xf H fclfj X^eUc fteHf* h Jf, f^oyyvXen ^Xeieefy 
u».ux,H ts X^v^iH', HSH «"«Aiy uXt^u^S /tcfix»9lfcureiff' j^ 
^eixtf virHy ^. ^uXif d^^i«rF, f(^ ^eiXtf t^Xetf^ ^ C A P. 

C A R T H A G 

, Carthaginienfes in locum 
aqua vacancem ccnclufi a Di- 
onyfio, de conftituenda pace 
legatibnem ad eum mifemnt. 
Illc conditionem hanc tulit, 
ut ab omni Sicilia abftine- 
rent, rumtusque preftarent, 
«^uos in poftretiMitn bellum 
impendiflet. Coniiliarii Car^ 
thtginiennum fe imperata ^- 
£h]ros receperunt: verum 
fe plenam poteftatem, (ine 
nauarcho, non habere, fir- 
mumaliquo^refponrum red- 
dendi. Itaque rogabant, ut 
fibi ad eum caftra transferre 
llceret. Conceflit Dionyfius, 
quamvis repugnante Lepti- XVI. 
I N I E N S E S. 

ne. Caithaginienfes mutatis 
caftris, Dionyiio legatos re 
infeda remiferunt. 

2 Carthaginienfcs Sicili- 
am vaftantes, ut celeriter ex 
Africa fibi commeatus , reS- 

Suc necefraris adferrentur, 
uas clepfydras aquales ma- 
gnitudine fecerunt,et in utra- 
que circulos sqUales defcri- 
pferunt, eandem habentes in- 
lcriptionem. Infcriptum au- 
tem^ar, alibi opus efle navi- 
bus, alibi rotundioribus navi- 
giis, alibi auro,alibi machinis, 
et rurfus frumento, iterura- 
que beftiis, ct irenun armis ac 
pedeltriDUS, cqueftribus(juc 
Z a .copiis. *» 3f(S POLYAENI Tif ilm/u^u9 «f K«f^>jJo»«, tnnrmj^tLmi^ ^^ ji /livrif 
«6f9-|»Tfit yrv^riv irccf^ «&vt« «ir«er]t«xf«f , •r it • %t#n- 
|ii( «I»«^tt;t9-i) ^vf9-oiy wia kvkXh ruf rv/ttfiiirtrotf * S 
Tifv ivf/^cUpiif ttmyvovruf <iri rec^*§ t« oTifuujti/Mm iiti 
riHv y^«e^^T<vy, CKX-f^^A»* T«Ti» T«f T^05r«» i^vrtc- 
my a;^«v Ktft^^^n^oit' T^y x«/M}«f t«^» «f T«f vriMfc69 

ttftCyKMOtV, 

y lC«i^;^ir^o»iof ^^ »«ev0-i jq^ r^iii^rf» tsrAi*» 1«*/ X«- 
xiXiciif, AMvvcitf cua-^ttii^i¥tf y »«evo-} ^«ibivMM; f^rrsrAfvrf». 
«-«e^i^im^ K«e^;^if}o»i«< T«y f-«A«», rug ^tf r^*yyv?itts rSf 
nm KUKXm m^irifttmi Iri^tcr «m rii iri^ta iKtufif ^ 
ittir^/ictc' rtcf i} rftnftif i( rc /tcivf tivriif tc^^tU-ttrrtfy 
oMx^^i ^ T«f «£»)f«'» hjrl rtif iXxM^tcf iwt^fiirmfrti^ 
ificuftrrt rif ^«Af/w^f irti^rtcf* t(^ r£f htcm/utcrttf rtu9 
tftil^irt iitKvXitfrtf ^ i(g^ rt4§ rS AiwvvU c-Kte^ic-tf t^- 

fitcxif- 

26 Vull. 'tV f1(«w<y , ct pro 5r«e/ ivrS , wSf ivrS, 
A7 Supple, r^tyyvXmf. Ptulo po(t lege, jk^ iti rSt 
iitcr, Caf, copiis. Ad eum modum o- 
mnibus circulis confcriptis, 
alteram clepfydram in.Sici- 
lia retinentes, alteram Car- 
chaginem miferunt, mandan- 
tes , ut cum ignem a^ud i- 
pfos fublatum vidifTent, ani- 
madvencrent^ quando fecun- 
dus ignis joftenderetur, quo 
in circulo hoc contingeret: 
ejusque infcriptionem legen- 
tes, ftatim id quod lltteris 
efFet fignificatum, mitterent. 
Hac ratione Carthaginicnfes 
celerrimam fubve£lionem ha- 
buerunt rerum ad bcllum 
nece(rariarum. ^ Ckrtha^ienfes cum 
rotundis navibus atque tri* 
remibus in Siciliam navi^- 
bant. Dionyfius re cognita, 
infinitas naves eis obviam 
duxit. Carthaginienfes clal^ 
fem confpicati, rotundas qui- 
dem naves in ambitu quo- 
dam et circuitu alteram ab 
altera fatis ipagno intervaOo 
confHtuerunt, et in hamm 
^ medium triremcs college- 
runt, magnoqucvirorumnu- 
mero in oncrcrias impofito, 
fe ab impetu hofHum dcfen- 
derunt, pcrquc reli^a inter- 
valla cum ' trircmibus enavi- 
garunt : ct in Dionyfii navcs 
incur* S T R A T. L I B. VI. 357 ^Xf**'^ nA*«v^ yrmrMf. 

V Ka^n^ln^i sroAf^^yrtf *Ie^Wyi, yJicr«^ hnTrTitV" 
rttrr$s Mta-G-iif^f vXnrUi rni 5roA«*»f ^^ vV« *AK^«cy«6^ 

r^^yyiXcLf ns^ tifjtiaif, tTrl rS rofcecrof tHx^^ Trst^t^- 
Xtccvi ' • rfttrnyif rm K.ttfx^'^*^^^^ et^tret «•As^QJ? ^i^ 
T«f rfinftc^X^* KttXia-ugj Tr^orirx^iv ttvrZ Trtt^x r&v A/- 
/«f»«i'9rA«» i*/yi^trrtt rS roficxroi' h Tt st Trthif^ict ^ii^ 
turrs^ itrtntt^citv^ ^iwy«f tcvtt »-«A«^«$* • " ^ev r^tfifict^' 
X,*i fwiAif^i T« r^fcttrt, oi J« Kv/3fivnrxf rm i(po^f4X' 
0"*» yfA'V v^»A«^dyTf9 «^yoy KttrtcrKt^w -rtif fttwfj totAm^f 
tcttri Kfttrog' ttg l\ fittx^ttf ttTrtm-tta-^tKrufy u,^^ mXtc- 
yag it^Mrrsi' «i IC#^;cJjS«w»i roTf Xatyrtiif a-Ku^ta-t r^a- 
)ff ^Xtvrttrrtf iiri t«» XtfciftCy ruf fciv r^itifHf Ktvtcs kaug 
hfi^^o-uf' rtff Xs «Axfl6d<v» rta yrXeirui i^ei)iKVO-Uh 

I Km^X!"^*^ ^V ^^*^i*^ /tctd^iyrt? (iri '?ti>fuuu 
fuSf irXtfmf uvrSf f;kS«ify, fiaxifciict rtcvrus ^^trTrU" 

9% Conj. Cafanb, viri liac^us riiig vel vVo icK^tts 'a^- 
yiffH, incurfione ffl£l9) partim eas 
fubmerferunt, partim arma- 
rocnta eanim plane contrive- 
runt, et ad nihilum redege- 
runt." 

4 Oarthaginienfes bellum 
cura Hierone gerentes , no- 
du adnavigaveruntMeflan^ 
Prope urbem Agrigentum in 
portu naves fuas habebant. 
^ag^a triremium et rotun- 
darum navium copia fubdu- 
(ksL erat,reirquaB cuca introi- 
cum cuftodiam agebanr. Dux 
Carthaginienfium, prseitantif 
fime navis trierarchum ad- 
vocac: ei praccepit, ut por- 
tum navi obeat, et ad ofhum 
- appropi^jquet. Qttod ilhofti- les ad eam perfequendam 
folverent, in altum fugam 
caperct. Trierarchus appro- 
pinquat oftio, Gubernarores 
ftantium navium explorato- 
rem effe rati, navim fumma 
contentione perfequebantur. 
Quihus, longius perf^quen- 
do, in altum prove^lis, Car-w 
thaginienfes cum reliquis na- 
vibus fumma celeritate in 
portum adnavigarunt, et tri- 
remes vacuas incenderunt, 
onerariarum verO plurimas 
extraxerunt. 

f Carthaginienfes cum in 
Sicilia cognoviflent Roma- 
nos majorem navium copiam 
quam fe habere, ut eas d^f 

Z 9 trahe- 358 P O L Y A E N I 

ny, v^^HTt tSi iUmit 9r»XirSf rirMf axntfMX^i '/ifir^otf* A 

r^cm AvfTtL^etf rn» y?0^y, Tiyv Tr^^KHfctvn* rng Xtxt^iug tcvrS 
yr^o^Afo^fif. c /tttf ^ ^iftvo-tts ' rec nfcioJi rxcc^ii ^Xti^t^o-cti 
xetrtTXtvo-tf if AiTci^tcf. Hia^x^icmt J« hrccmx^^^ifrtf roif 
'V^fUMxJSf nSf* 9rtt>a>ffctirtcfro 7r^to-/itvracf ^r^cg rof K«^- 
i»i)A<o», t9rt/u\^tcf 01 rof wecrof t^ixtrtvo-afrti^ oipnfnf o^et- 
o^fctrti f(s/^ iovrf^, t^in^Ao^ocf ct§ ro o-xec^og ocvrSf fctrot' 
0fifotf, rS Kec^^fli^lm r^ecrnyS j^ecM^rSi focSfroi^ o^At^ 
i^ oig ^« riif «^iivuii oca-^ocXirt^of o-vf^olrro ' 5r«o-9"«^ • 
'Vtifcmoiy fctrifin ^Tfoi- rof K0(^;^)i^«yi«y * h ^t Aifivtf 
eyx^ecrHf ecvTS ytfofctfty rm xourm mv«rh yrt^ifum^ 
fec^iottf txf^ecmo-ect. 

K E «D. IZ. 

A M n P A K I n T A I. 

'AfcxfoutteireCi 'fotfcauM wXn^xSrrti^ I^E^V ^•Xbjii 
fi^t ivrSf im^eQo-xofro ^ ^roXt^oi J« ^ti^^^^ofroy rv^tyyoc 

fifHf 

trahercnt,ac difllparcnt, qui- citcr conCiilem deprecati, et 

busdam fuis civibus perlua- pacem expetentes et oflfe- 

dent, ut tranfitionem faciant, rentes , rogaverunt ut in nt- 

Qui cum ad Romanum du- vigium tranfcenderet, quod 

cem Cn. Comelium pervenif- Carthaginienfium dux gravi 

fent, promiferunt fe Liparam morbo c6nfli<^aretur , ut ju- 

infulam Sicili» objedam ei IHs conditionibus (^ pace 

prodituros. Quifidem eorum liquidius tranfigerent. Ro- 

verbis habens, in dimidiam manus perfuafus, tranfccn- 

clalfem impofitis militibus, dit ad Carthaginienfem. A- 

Liparam verfus navigavit. fricani, cum ducem in fua 

Carthaginienfes contra fol- poteftatc haberent, in uni- 

ventes m Romanas naves in- vetfas naves impetu fe£lo, 

ciderunr, legatosque ad Cor- facile vi£loriftm confecuti 

nelium miferunt, qui fuppli- funt. 

C A P. XVII. 
AMBRACIOT-S. 
. Ambraciotas Romani op- rum vulnerarentur, non pau- 
pugnabant. Cam multi eo- ci etiam interficerttitur, an-* 

gu- S T R A T. L I B. V. a.f 9 

Wtvif vTfmfV^tCf Kttrtif^it, ^^ r«v irixtt ixir^^^etv ^tffti/utm. 

fr«Av$ io-M^tviTo^ o-vnrrii A/tiv^ctxiSToif r« B^MfciUf, t^gi^ 
ivrot a-v^tyyct iv^c^iv ccv^wci^v^ecv ^ J(^' r^i a-v^iyyef 
hr oLx^f rec<p^6Y iyxcc^crtticf nfcotris , XiTrec ^ccyiXM/tMcrcc 
i(pi'^fii i^i^xccf' cTrcii ru9 *V&>f<cuuf rarctf ivrvyx,ctvovrcjfy 
^«^«5 yifttrc, ^ ^ii ^m/tciia •vf^a^», vtto y?5 ccTruf- 
TtivccfriSy ciirtitcec^ovro rcus a-u^terreug ' i^fl ^i tv o^vy/tccc- 
rt rivS t(si^ a-xoroi txfivrt fciytc Sth tivvof , ^i%v xccrcc- 
cxivcccrccvrii 'ta-ov tm ofvyfcurt^ r^tia-ecvrii ccvrS rov\7rv^fcivec, 
ct^n^Sf ecvXia-xof J<f'mf, ^rriy^eav 7rXn^iiTu.vriq PnTrrcHv, ttu^ 
ixiyof ifcficcXovrti, vufcu TrX^eU 7r^ta-fcuT6>f f^fd^frrcf, vtV' 
o-ccfTii fr^oi T«? ifurriiti, t>i a-v^tyyt t£v 7roXiiM.iti>v Tr^oa-tifH- 
vtcf' OTTtv^if ti tS vi^H ^uXxiVTtxov ua-xof v^oa-u^ftooecf 
Tif a; Tflv ^tuTtruyfcifov uvXio-xoVf ^£i ivfvrif Btixouov' ^if 
Tf tSs o-vftyy^ vXfi^Hfcivm xwrvS ^cXtiS f(§/if ^^tfiiof^ m 'Fa>- 
ftixii ftn ^i^ffTtff l|fAi7«f T«y viro ryi y^ TroMo^ximf. 

KE4>. IH. 

29 FortafTe verborum fa<Sla eft traje£lio , et ita legendum, 
TJ»» TroXtv ix^o^^Hf S ^vvecfcifot^ cv^tyyu ^tvhv vxu^v- 
• \uf xuT, Caf 

guftum fub tcrra meatum dum proficerent, cadum apr 

foderant, ut ex inferiore lo- paraverunt «qualem fofla, 

co civitacem expugnare pof- ejusquefundumpeFforances, 

fent. Quo; res hoites diu la- ' ferream filhilam immitten- 

tuit. Poftquam vero magna tes, levibusque .plumis im- 

pulveris copia congregaW plentes, Ipvem injccerunt, 

tur, inteUigentes Ambracio- opercuJumque plepum rimis 

ts quid agecetur, etiam ipfi adaptcirunt, et cadum in ad- 

oieatum intrinfecus e regio- verlarios convcrfum hoftium 

ne foderunt, atque in extre- meatui applicarunt. t^oft ca- 

mitate meatus obliquam fof- dum yero retro vas aeneum 

(am ducentes^ «ra tenuiflima admoventes, in conftitufam 

ordine conjeterunt : ut cum fiftulam igne conje«fto cora- 

in hac inciderent Romani, bufferunt. Ita faitum eft, ut 

ftrepitus excitaretur: fatto- meatu^ fumo multo acerbo- 

que fonitu procedcntes cis quc compleretur, Romani- 

obviam, pugnabant farifliit. <|uo iubterraneatn oppugna- 

Qui cum )n angufta foflfa et .tionem relinquere cogeren- 

'Cenebris obruta nihil admp- .tuc 

Z 4 ^ CAP.xvm. 3<Xo P O L Y A E N I 

K E 4>. IH. • 

0) n K E I 2. 

4(^ r« «irA» yvxri sr^ittf^f Aify« , hriKairm/itcrrti , r«7$ . v«* 
>itfMti ixfS-frrft* •/ Sf iWf^ ptu-fut |if«F ^^ «tAKax»T«f 
^•/SnS^ivTf ; , ffi«^ 3f J|^ ffurctiQfgf ecXt^H^ etfu^ rat hn- 
ri9-f^ff«f, irrn^crctf, J(^ jrr«/«# lyifffrd 0fTr«6Ai««» 
«f^^ff rfT^«wer^/A<M. 

^' <l)<w>t«$ Ti»f ^trretX,tKHf ijrwdf hi^^H^f y rmp^cf 
•/v|«fT«? Ktfr«J r^f »-oAjy, j^ »-A»j^«(r«f«^fj uvriif KtfSf 
UfA^o^fAff, f(fiLf ynif cXtyiif i»-f/3«A#f «f r«vT»jf r^jf ti6- 
^^w f/«7f0-6fTf( •! iW-^f, Avrtiis tzw^f hif^ci^nrctt. 

K E O. 10. 

n A A T A I E I 2. 

rkf Wmreuiict hi^ictk^f Bnfim*i\n^VKct mft^i^ctfrtf tfirtixih 

Vrct9 

^O Locutn emendat Cnfauh. KctrctKXHQ-ctfra dvriff ^c^ t« - 
•7A«, fVKJ^ ^ctfo-tXific hrtKctr. 

* m 

C A P. XVIII. 
PHOCENSES. 

Phocenfes in PamafTum lica contigit ad quater milli- 

cum annis,inclafi noiSlefple- um virorum.' 
nilunio illultri defcendentes, « Phocenfes Theflaiicum 

iri hoftcs hnpetum fecerunt. «quitatum ad pemiciem re- 

Illi partim quafi fpeftfum no^ ^«gcRmt Foflam emm con- 

vum et inufitatum perhor- tra urbem ducentes, eam va- 

*.->r,«.,»oo ««.w.:,« -! V cuis amphons impleveruac» 
refcentes, pamm etlamahos i^^ ^^^ terrr infuper h> 

cfle qui aggrederentur, exi- feccrunt. In hanc fofiam cum 

ftimantes, vittonam Koftibus incidiflent equites, una cum 

dcderuni. ct ftrages Thefla- ipfis cquis pc^erunt. 

C A P. XIX. 

PLATiBEN&ES. 

Platscnfes Thebanos ali- terram impreflioncm Thcba- 

quot^ in piwlio* cepcrant. ni faccrent, lega^um PhitaB- 

Cum autcm in Platcenfium enfcs millNrunt, ct fc capci- 

VOi S T R A T. L I B. VI. 3^1 

B^ttf' 31 TDit^eufif Vt rHs «;c/«»AAJTKf i^wrfffttv, 

§1 Xi>MrtuHs v^« AMctiou/tA»um ^o^u^^KHfAtfi, finrti^ 
hrib^trr^ T« xt^nH^ic-fMbri, AttKtieu/Mfm irp^rif srAAf- 
Mtns U rii 0nl^i ino-xn^ wfcft^-^tv* xtthSrrts, H^ 
reuHf I» T?( ^iXttti «rr«yeo-^«v ^rv^trHi ^tXtiss* \f§t Im 
riii iirtitv^e-itts iiretfrnrmrrti ^ Snfieus^ ^Hrato-if tiit^s-nfttf 
riif fi§n^Hecf, Hrm yt rd^f ^v^tms hmfrmt mft^ti»^ 
rettrts Gnfieu^t^ '/Un^nroif Km.rmxfnrmt, • 

y nXecreuH% vVo Aecxt^eufcdfliff 9($bf Snfieumf f^«- 
AM^K^rr«* kfi^ts ^txKortet Tl^rcuMf iriXnfev fVKret J|(^ 
;i^«/i£l^i«f 9r«^«e^vAd^|tff Tf ; , T«iV etXS»ti ^eXireus fret^nyyt^ 
Xttf xmret ri ifetrriof ffi^^f rS ret^Sf ir^crfietXofretf fi^h 
^nctff. rm AetKt^oufMfieitf i^eo^if hr tKCim rif T«x«f 
iret^ttjiin^iifreef' d< Zt Kttret to tfxtritf v^tr^ifttfi KXi' 
ftMKtify virt^ifinoretf rc rtix*4' i f^nf i^t rnf ^* 'A^nfSf 
iitf ir^avtfr; ti)^ ritf l^< SnfitHf' ttf iiKtrtt itf xtt» 
rtt rttvrnf hmxl^iiTtf, t(gibf ytt^ Hrm' rwifin* A»»iS«i^- 

)i D«eft membrum int<g;rum ante hec verba. Cafi 

vos eorum morte affe£hiros ^ Platsenfcs a Lacedx* 

minabantur, ni(i e terra dece- moniis et Thebania opDUgna» 

derent. Plat«enfes vero ca- bantur. viri ducenri PktiDei- 

ptivos interficicbant. fi^m obfcrvata no£le tene- 

- . bricofa etprocellofa, reliquit 

a PlatBenles, cum aLa- civibus prajoeperunt, \Mtin 

ced«moniis oppugnarentur, contrariam partem muromm 

noau vailum aggrcdieban- afcendcrcnt, ibique pugnam 

r»r. Lacedxmonii fublatis facercnt, quod pcr eum lo- 

ignibus hoftilibus ad The- cum t xtrinfecus Lacedemo- 

bas,auxiliumvocabant. Pla- nii irruptionem facercnt. At 

t«enfes exurbe contra igncs jpfi in altcra parte (calis ap- 

amico8excitarunt,utignium politis, muro» fuperarunti 

ambiguitate decepti Thebt- „cque vero.Athenas dycen- 

ni,ab ope ferenda defriterent. eem viam ingrediebantur, fed 

Sicignibut contrariis in dubi- xheba» verfus, quod per eam ' 

tationcm conje£ti Thebani hoftes minime infecuturos 

tiudliumflBrre inteniiiferunt. puiarent. Sio enim «tiam ac- 

2 s cidic 362 P O L Y A E N I 

rm /tctf W rS Kj^iu^£t6f iitsnut ' «i il TtXitTmik «» 
rni oiS rnf ®nfieuKns lititXiWm^ f*-«F«A9"w ks rmg 0rf- 

K. E O. K. 

K E P K T P A I O I. 

iUf^S^W ri rni 'irttm •^•$' «^ ^s oVa« ^«(^ioivjucr) 

civrit, itif ^i T<Hf eivrm 0(uymi ieA«0-«, AiAuc-^^fly 
T<e$ r^rey^tit;' K.t^x.v^dui iwKirts fiH (piXtLf^^Mn-m /3tf- 
I AfJa-UTfly xf^< eivrSf o 'AS-^jfawAn» W/tto« * ^^ K^u<ptt tTrtf^ 
^oci jr^oj *A^y««f, «^«^^«vot/ c-vf^^nMvrrti ^ HSM «'^•'•» 
tcvToig ^tt^trdyrti' ivct ^eiff-B^ivrm ^vyetfy «/ r^fyffly 
AvS^wfy • 'aS^ijv*»* Jf *( ^ec^tco-Trcv^^naretvrtti ivrsi , f|f- 
^«rxM» rtljjs KtgKV^emK' «< $i 2r«(«A«/3«yff$ ecTrttrrtcf 
uirixrHiftCf, 

KE4>. KA. 

93 Aliter vcrba diftinguenda mbnente Mafv, K^v^tt m^ 
''i^ttfy ^^s *A^«tf$< etTrt^ftivetf a-v/KfiHMv^trti, 

cidit. Lacedsmonii per Ci- paulum dedinantes, 7^^^ 
tha^onem perfequebantur. v^nerunt, atque inde Athc- 
PlatftenTes a via Thebaica nas ufque evaferunt. 

C A P. XX. 

* C O R C Y R E N S E S. 

Athenienfes,cum expedi» ftatuerct, dara miferunt, ut 

tionem adveifus Corcyrcnfes ^d Argivos fefe conferrcnt, 

exules Iftones mohtem te- fuadentes, ut fe m fugam 

nentes rafcepifTenr, iHi arma .conjicerent : navemque fup- 

trAOiderunr, deterentes Atne- _ j- ^ .^ r. ...^. \. 

nienfmm populo de fe ftatii- ^editaverunt, ut fi mot^m 

cndipoteltatcm (y.odllqui 'S«ffiffent foedus 4iiflblvcrc- 

ipibrumftigampararedisprt- ^^- ■Athenienfcs cos quafi 

hendercnrur, irritum eftc-fiB- -foBdcruip ruptores Coicyren- 

dus dcbere. Corcyrenfes vi- fibus tradiderunt. Qui cos 

riti, ne nimis humaniter A- .reccptos , ad unum omnes 

theni«iUium .populus de^s .morte mul^unt.. 

, -, CAF. XW. S T R A T. E I B. VI. 363 

K E *; KA. 

AirESTAIOI. 

Aiyirflttdi r^g A^tiveuMt o-v/tc/tM^ius ^to/ttfm, ^oXbJl 

ft tK ren ^Xnrim ^cMm 33 i^v^a t^ x^^^^ ^ "^^ ''« 
iff« rSn ^i^ iKia-ftn^retv ^ f(g^ ri^ rai itutrtiit ^iicU^. #i 

^'Vfcimxim mf$^uf. 

K E O. K3. 

AOKPOI 0* EniZE4)TPI0L 

0< Kxr» r ii¥ *lr uXiccv AoK^ot^ <r7roy^ii vtHfiim Wf«« 
JUKi^iH^ (Txofoom Ki(puX4ii viV6 ro7i ;^<T4wy/o->&o<; ^4 vV« 
T«j 6»^«? «9r<S*ivTifj Jlj^ yi*!» ifcfii/iXrifcfvTii r»7f vvotnfccf 
9-tf vwo rm 9ro<rh 'ix^vnf , iifcorett ^ jt^oj ro fii/iouw xv 
rcii 0v?iec^Hv rifif yroXireixv y i^ (^q-ot uv riiv y^v tcvruv 
vecrtita-n y j(^ rtci Kf(f>u}iug iTrt rolg «fcots ^i^ao-t, roTs 

6 (KOti 

33 ynlgata ic^yv^ov ^ ;cft;o-dy. ^4 Conj. Caf. hrl rHf 
stfbHi vel vTFi^ r£v tifu»'!. . C A P. 

JE G E S 
^geftani auxilio Atheni- 
enfium indigentes, infihitas, 
ingentesque pecunias e i s 
promittebant. Qui cum le- 
gatos mitterent ad pecunia- 
rum apparatum perfpicien- 
dum, ^geftani mutuantes a XXI. 

T A N I. 

vicinis urbibus trgentum et 
aurum , fana deorum item- 
que privatorum aedifitfia 
^lendidiffime omabant. Le- 
gflti divitias conlpicati, nun- 
tiaverunt Athenienfibus : ii- 
que auxiHum miferunt. C A P. XXII. 
LOCRIEPIZEPHYRII. 

Locri Italici fcedus cum bentes, jurarunt fe firmam 
Siculis facientcs , allii capita ac folidam ipfis Rempubli- 
fub tunicis Aiper humeros cam confervaturos donec e- 
impofiKTunt, et terram inje- am tenam Calcarcnt, et capi- 
^am calceis fub pedibus ha- uinhumerisferrent. Juriju- 

rando 3<f4 POLYAENI 

*(i^K9tf irtrtva-Mmif ruf SuegAvf , im?i§f «i A»k^ furm 
fitmf i/u,{^49, «f ix hrl rtif ivrns ynf iw$fi«U9§9nfj 8^^ 
T«« xi^mxif hrl f7f iifttf ^i^^mf, 
K E ^. KT. 

KOPIN0IOL 

K»^ifh%t XvftiKiiri**f fi^n^Mf Trinewtrrtf^ ticitrmrH 
35 f|«Mr/i<f Mtvf 'ArriiMtf arf^i N«v4r»»r«y i^^^ftw wm» 
^PyXicmtrfibt^ frXMftirmrrtt •aT« /(^ frifrt T^<iff<^, t«v- 
T«f /titf ff Uwft^fim rnf 'Ax<(<#( •Kfd'*^^»^ mrttt^v rm 
'ArrtKiif, rirmf il frtt^u^v^rrirrm «MjiAs^, «A««}ff 
/cfrec/ Kt^tf^i^f iw^itrSf «trvi^tfv itc UtXitn-MnrH rvftfuU' 
j^t Xv^Mitiiriuf ' 'Ad-jffflUM ^f ir^H^tit rmt «Nl^t^jfti^ 
rauf r^tn^ri9. 

K E ^. KA. 

AAMVAKHNOI. 

Aitfti^tiMifi ^ Tiet^tmf) , srf ^r yf f «^ /ivf iftfwfiH' 
rSrrtfy rvtiB^tTt' lifittm It^t^tf i^ttri tr^Srttj wtft^Hf 

itfi^ti^ 

^f Legendum cum Interprete k ttiSh, et paulo poft cum 
. eodem 'itKtrt t^gtj wifrt. 

rando fidem habentes Sicu* amplius in eadem terra in- 

los omnes poibidieLocri in- gredientes, neque capita fu- 

ttrfecfiimt: quafi jam non pcr humeros ferentes. 

C A P. XXIII. 
C O R I N T H 1 L 

Corinthii Syracufanis au- duxerunt. Dum hflrfe mutao 

xilium mittentes, cum intel- obfervant , naves onerarie 

lexiifent viginti naves Atti- plens Cprinthiorum arma- 

cas apMd Naupa^m appel- torum e Peloponnefo folvc- 

lere,. qu« cuftodiat agerent, runt, ad opem Syracuianit 

ac fpecularcntur, impletis vi- ferendamw Athenienfes yero 

^inti quinque triremibus, eas iis navibiis, que e re^one 

in Panormo Achaje e regio- ^tionem habebant, animos 

ne Attic^m navium lub- intenderunt. 

C A P. XXIV. 
LAMP^SACENL 

Lampfaceni et Pariant de tes, confHtuerunt, fub pri- 
igrorumiinibuslitemhaben- mum galli eantum viros ex S T R A T. L I B. VI. 365 

^ft^^itrtf u^etrria-Mcttj rSr^f tc/it^&rifts o^t rn? yjf 
ynio-^ttf, hrfiiii retvrtt f^«|fv, §i Ax/if^etKtmi rm h r^lg 
T07rif ^ttXita-vH^ySf y tvHtruf rtfetXy •retf tieart r^s Tlet' 
ftetfis ^et^torrmsy Ixl^vf le^B^iwf i^t/SetXt^Hf rS «•«{/, ^ 
•!y0V T#At/f i5ri«^«Xftf «5f H^ff-eilSft 9-v«fT«{, if^ sr«^«- 
K$tXHf at/rag ^tr iv^fi/^Uf rtfino-t^ rof d-f^y, o-^of^oif 
ttufufnrofretq, ^^ o\ fUf elXtni ....•/' ^f ^w^ifrif rotf 
HXt^io-t e-vfiio^^tof 9(s^ o-vfiyrtfof ro o^sleuof r^f ^o^ietq 
oififrtf. Aetfiti^/etKiifot Jf G-vrrfivetfTif gTt ri 'E^eSof ^B-ei^ 
9-etfTtf ifA^^Af. r^T« ot Jlet^ia fitf eifri^^H ret^tet o\ Aetfc- 
'^otytn Jf o-'. roe-etvrr,f yilf etfririftof r^ Tf;^;fi| Aetftr^n* 
jK9f#i Xla^totfSf^ fti^o^tof e-vftio-uftifot ro 'E^fteuof. 

K E O. KE. 

XAAKHAONIOI. 

XetXxniioftot Hv^KfTtotf yroXiftSfrif ^^ etfjc^ * if*i- 
^Sf ovf^iftifot. w^oij^fi^io-etfro etfi^etf iKetrt^ot iixei yrt^l 

rnt. 
%6 Lacunam poft «Ai»; explet Cafmbonus rSr i^oino-ett. 
37 Neque Fk nequc Interpres agnofcunt i\ Mafit» 

utra^ue civitatc ad fe invi- renr, ad honorandum Deum, 

cem mittere. Ubicunqueve- et litationis focietatera: 

ro fibi mi0i obviam nerent, Quod cum pifcatores face* 

hunc terminum ac finem re- .rcnr, illi pifcatoribus morem 

gionis efTe debere. Quod gerentes : (imul epulabantur 

cum omnium fententiis eflet et bibebant, remittentes ali- 

approbatum^quibusdam in iis <^antum ex itineris conten* 

locis pef mare opus facienti- tione. tLampfaceni vero con- 

bus perfuaferunt, ut cum Pa- tendentes, ad Hennsum pri- 

rianos viderent pncterire, ores venerUnt. Id a Pario fe-» 

maximam pifcium copiam in ptoaginta fladiis diftat,a Lam- 

i^em imponerent, et circum pfaco autem du ^ntis. Tan- 

circa vinum libarent, quafi tum foli per fallaciam Lam- 

Neptuno facra facientes, eos- pfaceni Parianis ademerunt, 

que £iuflis aufpidis advocfl- nnibusinHerm«oconflitutis. 

C A' P. XXV. 

C H A L C E D O.N I L 
Chalcedonir cum Byzan- aliquot dierum conflitutis, 
liis bellum gerentes^ inauoiit utriqu« viros ad capiendum 

de S66 POLYAENI S«»A/0-i £v^«vr/Mf 9r0Af/MV !!<« ro AMsries r«v it%xfi^ ^*^"^ 
ifci^ai ov; 

K E <I». ME. 

2 T A O 2 n N. 

r^Tfiyof ifi^i^ii, Tluf^iuj Vi ^tXtfAinTm Toli M^^iturty 
j^ nj» n-eiiniyv^tv hx. Myirrm cv tS ii^S TKi^^H^xf «■•jv- 
ieini^M r?< jroAf*»? •»-!;<• SwAdo-*)» «x «v i^ij 38 ^^tLTni- 
yip «ytciAjo-cy r?f «f r^» S-fc» ii/o-fySwfltf, <w? ^ fuuXt^ot 
fjcjrAMj*;» r»f x«Af^/«j, « r»» «•ler^wv «y«yM jraHn/yw^i». 
•f Tufctoi T0¥ r^etTnyif iiroufio-uvTti r?f ivrt/iMtf ijrjej 
rflif »»^^««$, fA^^d^rff W r^ t^(' H^ttf /fgov ia-x9v^7^i«v- 

58 Conje£l. Cafaub, r^ttTnySt, dc pace ^onfiliufn mifenint. 
Tres dies eonfilium agica- 
bant. Qaartum Chalcedonii 
fibi prflBtermittendum effe di- 
cebant, ob incurabentia <}us- 
dam negotia. Concedentibus Byzantiis, TIH per noftem im- 
pletis navibos, ex improvifo 
Byzantibs nihil de bello fu- 
fpicantes 9bruerunt,cuiji duo 
adhuc dies ad inducias pcr- 
tinentes reliqui efTent. Hic defunt duces novendecmy u firategemata viginri 
quinque. C A P. XLV. S O L Y S a N. Solyfon Cajlitelis filius, 
popularis viri opinionem a- 

gud Samios habens, dux ele- 
bus eit, cum Samii adverfus 
iEoles bellum gererent, rie- 
que (olemne fcltum celebra- 
rent in templo Junonis lon- 
ius ab urbe remoto : Soly- 
n inquit, f« in eo magiihra- t tu nequaquam commiflb- 
rum, ut honor De« neglige- 
retur, quo ftuporem etiam 
hoftibus incutiens, eos ad pa- 
trium conventum pelliceret. 
Samii collaudata ducis pie- 
tate et fortitadine, venientes 
ad Junonis templum, fecnas, 
omniaque quft ad fefti cdf- 
bn- S T R A T. L I B. VI. 357 

r«, S(^ «Vie Hs ^wnr/v^tf itei^irwtv, t \k XvXtvm nh- 
Mtif ctff r«f ^oXi¥ £i0-fAd'«y, if^ rsg aTri rSh r^tn^ 

K E *.• M^. 

AAEHANAPOS o 0ETTAAO2. 

AAc|«y(^«( ©CTTitA»? y«et;/<«e;^(<y fiiXb^m ,y ^t».$t( 

gittfiirtus M rSf itAroiT^»ff<cirm ^it^uKt • ^«Ai^ o-etvnxy 

^ n^iJyyftAi», «T«6» «-««fflC/SfltA*! i»«fwf xK6frt^«if hrl rHi 
fuvrxiy nec •! ^AAr«< ivrm ecyc^Mt yi^ftrr; 

K E <I>. MZ. 

0PA2TBOTAO2 MiKvi<rtm rvqawoi. 

G^tto-vfiuXof y Mi}\wi»f rv^ctffOf AAvArrtf sroAtM^K^y- 
^^«mc $^ leii^vxi» in^l 9^$fim m( m rif ftm tcttret' britatem pcrtinerent, fumma fus, a trtremibus nautas in- 
«hcritate parabantl Soly(bn tro rcvocavir, et Samiorum 
perno^em in urbem ingref- imperium occupavit. 

C A P. XLVI. 

ALEXANDER. 

Alexander Thefralus pr«ce^'t, ut, cum hofHum 

ntvale prslium initurus, navis a^nropinquaffet, his 

multis propiignatoribus , ma- in nautas jaculis uterentur, 

gnum mimlium lapidum nu- ut plurimi eorum nullum 

merum in fuperioribus ta- ufum praeilare navibus pof- 

bulatis difpertivil, eisque fent. 

C A P. XLVII. 

THRASYBULUS. 

Thrafybulus Mikfio- pere in animb habcret, mi- 
nim tyrannus, cum Halyat- fifletque legatum de indu- 
tes Miletum oppugnarct, ciis, donec templum AfTc- 
caaique confc^m fame ca- fie M i n c r v s Condidi (Tet, 

man- 3(J8 P O L Y A E N I 

T«|i» «Vw «««••5 i^;c«< o-iTW wirrm ,fji»fy»«» «f t«» «- 
K A O. MH. 

M E N T n P. 

X*/tiimf VTT ttvrS fy^«-vj/f, Tti f^<f«A*i <rf^ttyt^tt tTrtB-etg 
THV iKHvu. ^ «^•«•«'■«Jf 5r«e^<tJ«^oyK/ TaJ v^JiyfcJmi Titlf 
xdfci^aa-i rm y^<^^#T». «< li th9 'E^fcetH cip^etyt^tt y»A»^/- 
rmrrtfy 'iXml^^v ivris MfW*'^* »-#ft^«J«mf Tiej xoXHf, 

K E 4>.- Me. 

ANA^AFOPAS. 

A'ml»yi^»( y K«^^«f, AioX^^k» ^oaSff *E;^f«)riexT«^, 
'HyqrMur Tv^ffmv *E^ic-im Mn-hcTHfttf' ^tXo^tf^t 'AM- 

99 F/. ncc non Codd. Caf, 'A^rlnf. Vulg. 'Ara-to-Uf. 

mandavit civibuS , ut prb Hcc conrpicatus prfcco, nuR- 

fc quisquc frumentum o- tiavit Halyattat: qui innu- 

mne Quod haberet>, in fo- merabilem copiam ciborum 

rum enerrent, ibiquc difcum- Milefios habere exiftimans, 

bcntes convivium agitarent. deftitit obfefnonc. 

C A P. XLVIIl. 

' M E N T O R. 

Mcntor cum Hermiam praecepit, uc iis , qui litteras 

in fua fi^teftate habefet, ad attuliirent,;fummam rerum 

cas civitates, qus ejus impc- traderent. Illi co^nito figillo 

rio parebant, litteras fcripfit, Hermiat, civitates infciiMen- 

sllius (igiUo obfignatas, ct tori dedidcrunt. 

C A P. XLIX. 
ANAXAGORAS. Diodorus, filii Echeanatiis, num,interfeccrunt:Philoxe- 

Hus S T R A T. L I B, VI. 369 

{«f)^K fittrtXi^t f«-iif>j«r W»f, ,n{^ Hv^^ag iFti^m rSt 

• y«tyJf, T«f T^«f «irt^ic^ f|«^<t«-«( if ]tA#i«f hhfcaHi 
U Tiif «x(«f TJ»f f f "Zi^Utrn 07ri/u-^i9 * •/ $f «r) ^cMCfip 
rtcXmyrvfn^gvrtf ^ i^Ave-tff «vthj, ^/Xa fitnt ^mft^t^vr^f, 
n X^H^tifitw ru htrfMt hitnrMO-uit ^ j(^ ^xtrutmg w-S-^rf- 
0-4 fctrtta-xivewufitm ^ti fvxrii mg •txirctf rS ho-fi$m^ 
fi« »-5«fA9*«m$ r;^Mf/4f ^ ifturi^if xtcrd fxStttf wa^m^ 
r%i^«j|pMf, rvviiic-arrtf dvrif ivri rHt rnx^f ^O «*. 
S-^jM»" txma-m iri v-vj/ijf « ^$; ivrm ^«^«>^^?/e« ;^«i- 
Aa^S-wj «^^iv »-«Ji, Ai^9-«V vV« At/jATf «V *AA^|«6fX^«f 
hrift^^Hy tixMf («r«>f. 'AAi|«f>^« tf Bttfiv^^mt TiAiy- 
Tt»ricfr«(, «f E^irdf vV* ITf^^/iex xatrtirift^^ti ^ xftBn* 
a-ifttff xetri rif fiftHf, ' Afttlttyi^ttf h j^ K#J^«5 }/«. 
^«fTi( ij 'Ad-ffWf ig-ti^Ttrmr' rkf Ji 'AAi$«f}^« TiAfvrif 

tixu» 

40 F/. x«(df r«f. Ko)f0( ^if ixyrtTtif i^i v^^jff «r«^. ' 
Sed ftribe cum Interprete : »«.9-«»«y. /^H^t^^f ^f j». 

nus ab Alextndro rege prer mends pro lon^tudine dil^ 

fcihis loniflB, viros ab Ephe- fe<ftis, ea conftnnxerunt, fc« 

(lis po(hiIavit: cumque non fequc de mo^ibus demife- 

impetraiTet, prsfidium in ur- runt. Diodorus fubito ded- 

bem adduxit, et hos tres vi- dens cx alto, daudusquc fii- 

ros per vim rapuit, cosquc ^s, in co loco remanfit: 

fcrreis catenis ligatos, in ar- captusque a Lydis, ad Alc- 

cem Sardianorum midt. Qui xandrum mifTus eft, ut fup- 

diu multumquc cruciati, fe- pliciumdependeret.Cumau- 

ipfos liberavcrunt, acccpta ab tem Alexander Babylone 

amico lima, cujus auxilio u- fummum diem obiiflet, £- 

^ vincula diffecuerunt : ct phefum a Pcrdicca mifFus eft, 

fervilibus veltimcntis induti, ut fecimdum leges judicium 

per nodem quafi fervi e car- fubiret. Anaxagoras vcro.ct 

C9re egrefli, func et vcfti- Codrus discedcnccs, Atfaenas 

P^ly^ Strat. A a per- 4 ' 370 P43 L y A E N I- 

^ .. * i K E *. N. n I N ^ A P O 2w 

T^aifH, rS ^Avtn 9r«A<«^«Hrr«$ ^'^trwy t9r«S« T4vy 
«•v^yA»» Ti, • x^«)oTJ»f «^«9-«$» fxfrf, ^ T# Sj#wy w 
tiXjiffiiti h l^tLXfUii n*y nif^tt($t • rv^ttfftim r^f n-c* 
Af«$ 0-wf/8HAfvrf T«7( B^trtMf i» rm %vXm >(§^ rSf 
rei^Sif 5"«^**yy*f o-vvi^^ttf rns «w« t« ii^« t?^ *A^t«- 
^^•fy iir^t^ ifuri^ifreti Tvi ^tf t«v ^dA<y. K^^«( Ti- 
fcSf riif ^ttf y ifcio-etro rnf wtXtoif , mmrt^ nntl^nfiMrH} 
i(g^ «*(•< TV^ 'Eftrinf ixl «Aft^c^MC ff-yyd^ifiMK hrtn^tiT; 

K E '<I>. NA. 

© H P n N. 

S4(m ' Ax^aytcfrifm it^v^c^Hf fuf f%«y ly iw^ffi- 
Tf nm^tnttvtto-fAifHfy ;^^i}^T«^y }f tf« tvn-t^Zt w^ig rit 

fitr^^ 

pervenerunt:etaudltamorte fum, etiam fratrem fuum 
Alexandti, revertentes £[^e- Diodorum liberaverunc. 

C A P. L. 
P I N D A IL U S. 

Croelb Ephefum oppu- phefiis dedit, ut per funes 

gnante, cum turris, qua pro- portas,moeniaqueDian«tem- 

ditrix appellabatur, cecidif- P^» columnis conneaerent, 

fet, etpericulum, quod ab atque uitcm univerfam De« 

expugnationeurbisUine. T^rnu^^i^^^^^^^^ 

bat,^ramobocuk>scemere. f.crato dono pepertit : et 

4ur, Pindarus, qui impenum cum Ephefiis , permifla eis 

in urbe tenebat, confilium E- fibertate, foedus pepigit. 

C A P. L I. 
T H E R O-N. 

^ Theron Agrige^irinorum tos etinftru^os habens,cum 
mercenarios in occulto para- ei pecuni» ad iHpendia per- 

fol- ^. S T R A T. L I B. VI. 371 

^i^^iy f »■«$)» TM, x^ni^mr» h rms i^aa-ims iiixixXt^», 
iveiftf «id^^Mev ^Mi&^it vrunvmv^otf rS vf«, i(g^ Xafiw ly- 

o-wrriAiff-^-ifVgToy* (f$«|fy o^9"4»5 Xiyetfy t(g^ n tri^s jrwrS-w- 
0-«, T* V^yoy f|c^9cfy. n^i^finr» Fo^yof « 0it^4VfK. 
far^ Jf Td T?5 «"dAfA^f flfgyvg/«» fA«(/3fy, «Tf rixrw»^, Srt 
><d-^«tf«, KTf T^; tixtiHf ttifuH^Hg if*tc^0r»ra. tcXti» xti- 
Tfli T9^ }iV07i$' ^Ar«f fMT^ct rots ie^v^i^cif *{ittKg' t(^ 
rtif iiUtf ^i^^i/^Mttf-iv 'A«^«y«yT7Mi vw 0n^»iff irv^ttt' 
ttv^o-ttt, 

K £ <I>. NB. 

2 I 2 T (D O S! 

'Zu-v^cfy AvT«At/»« T<ej /8w <»i>tk jeA/«T«rrd^ jr«A- 
Ajtxi;» Tcw^ ;^A«Bff T«» ficiit itirti^t ftiAvfiht, £ x^f^' 
tern^» itti^fcta-t y^eifefttcrtt ixrwSrra^ AvrtXvxf fxAf^ 

folvenda non fuppeterent, et fententiain adferre : et ei d- 

civitas Minerv« templum vitas aflen^, opiis periicien- 

magnificentiflimiim exftrue- dumlocavit. Manceps fa£his 

ret, cum pecuni», qu« opi- eft Gorgus , Theronis filius. 

ficibus diftribuend» erant, Poftquamigiturargentumd- 

interverterentur , fuafit , ut vitatis acceperat, neque tr- 

fummatim opus totum ad chite^os, neque lapicidas, 

exftruendum locarent , in neque ali^s opifices condti- 

eamque rem vades dignos ^ebat, fed contra civitatem, 

acciperent, certumque tem- quc tpfi pecimiam dedertt» 

pus definirent , quo templi ^tellitibus mercedem dabac, 

«dificationem abfolvi vel- ccAgrigentinosfuis pecuniis 

lent. Vifus eft non inutijem in tyrannidem redegi^ 

C A P. LII. 
S I S Y P H U S. 

Sify^hus, Autolyco boves aptavit, in eoquc quafi q[ui* 
ejus fwpius clam abducente, rad^rem, has literas impref- 
plumbumeorumungulisad- Gi^ Autolycus fiinmis €ft. 

Aa » Auto- * 37» P O L Y A E N I 

K E *. NT. 

A r N n N. 

rii K9t\»firi9ti (f otHf feri t* St^v^w* »» y«e W ^*- 

VMV *A^9CU4i( T«<«y$f. 

TisTTi »<W xrlrotf jrjAvxg» ft$muH^ XJ^^^ 

Ov y«ig ^ia^mriv ir<, «r^w «v Mfiicnr «6*-# T^i«( 
'PjiVh inv^irfts KoXufinf^ sr«T^/*i )i «f»C!l - 
K^v^^ilT* tvuyimi rirt V £i rirt Kvi^f afotr^t. 
tmrm rS 0ia x^pto-arrf, • r^wntyi Ay»*» f? T^m* 

fsrf^^J/O «»?€««, •<, T« 'P«V« «■»/««* WWtTA»^ tfW^uJrtWfJ, 
#»«iA#»T# rei. irZ' ^ jd»T«9-«W«^ t« cvm is x^M-^'^ 
wi^^v^*», jt#/*/^H«» fcr} T*» Xr^vfiMf»' «i /«*» ^« «#tTe- 

Autolycus ' fub nodem bo- boum oftendic veftigia, qum 
ves abducebat. Sifyphus Autolyci furtura rcdargue- 
interdiu vidinis agricolis rent. 

C A P. I.III. 

A G N O N. 

AgnonAtticamcoloniam Invtntam Rhefi ftipuUm, 
dcduxit, ad inhabitandum trrraque pater?ia 

fum locum ad Strymonem, «x j • r i» ♦— . « 
Qui novem viarum nomen Mandetts lanite, ttm tum 

^abet. Erat enim oraculum ' decm tnde legetts. 
«pud.Athenienfes ejusmodi: ^^^ |^^ Deus prodidif- 

MultiviamnoviterqMidvuU fet, Dyx Agnon viros ali- 

tis condere terram^ quot Trojam mifit, qui Rhe- 

_ „ ... . r^ ,.. u monumento per noctem 

PflW« «0«;, fine dus rer ^^^^^^ ^^^^ ^^ fuftulemnt, 

ordua vobts ^^ -^^ chlamydeift purpuream 

J^ft: nicidantelicet, quam oifa conje<aa,ad SoTfmonem 

Troja ex urbt feratis deportarunt, Barbari terram 

eam S T R A T. L I B. VI. 37J isrmfi^iif rui /^fi^^Hfy hsM ^^ '^f yt/»r«( rit Xr^v» 
^v« for» rS ' r^anv/tutrH itt^l^m^ ru, rt irtl rS *?«- 
rtf Knru^v^t 9r»^« rov «'•r«^y* j|^ r« %«fi«yi«p9r«rii» 
^^fvo-A^ irH)c*i* ^€^( r^v 0'fA«v9i'* ifu^ut it ix H^^tc- 
^crr; ^ Ji» »-«v f^yo» i^trtXtr^n r^tm fvxrm, tif Ji 
§i fia,ffiuf»i /Atr» r^eif ifcf^mq tP^irrti ri rnp^t (li«v 
'tyv/t^im t ivtxtcXHf *' k*pmt «i irttf»fitcm r»f r«-«y$«$* 
• Tt ittf i^n iiiiKHf' rna-tcc^etf ycb^ r^Hf ifci^etf 8 r^Ht 
fvxrxf, rirm rit r^ivm rtif $' iiif "AyMvy titarttfy rnf 
«-•Afv *Afc^iwXtf tKU^ito-tft 

' K £ 4». NA. 

A M <D I P E T O 2. 

'Af€^i^tr%f *Axi,f^t^ X^^fm $ixif if Aifcff ix^^ttf 
if ttvfMif i^^^Hr$y rm XnfHf Xvr^tc fuytiXm tAx/^dv- 
rnf, i il r^o^nf tiv^xfifAtftf fciXr^f iihfrt tcXfcv^m fci' 
^af trifv* mi }t )if ;t«!^9rf v , •< Xnrttf ffilrmfrtf itfM' 

41 Quidatn Codd. Cafinb. if r^eif i. eam tenentes, flumen tranli- 
re prohi(>ebant. Agnon fa- 
^is trium dierum induciis, 
barbaros amandavit: nodu- 
que/Stryroonem cum exer- 
citu trajecit, et ofTa Rheii ad 
fiumen defodit : eumque lo- 
cum foffij^ ac vallo munivit 
ad Lunam : interdiu autem 
ab opere cefTabant : totaque 
munitio tribus noi^bus ptr- fe^ eft. Barbari poft tri- 
duum reverli, cum murum 
sdifica^m cernerent, Agno- 
nem violati foederis ^ccufii- 
runt. At ille, non, inquit, fe 
injuriam facere. Conveniflfe 
enim inter ipfos de tribus 
diebus, fe vero tribus no£U- 
bus murum erexifle. Hoc 
pado Agnon Novem vias 
condidit, urbemque Amphi* 
polim appellavit. C A p. LIV. 
AMPHIRETUS. 
Amphiretns Acanthius ca- gnam pecunic vim pro re- 

Stus a piratis» in Lemnum demtione fpepintibus. Hle a 
eduj£his , in vinculis con- cibo abftinens, minium aqua 
fetvabahir, prcdonibus ma* fiUfa commixtum bibit« Cum 

Aa I igitur 374 P O L Y A E N I 

rm firn i^^mu ' 9(s^ ili rSf Avr^*n» in-^XH^iim. o ^c 
Avd-Mf fvxrtt^ isnififj iXii^H hrtfit$Sy if 4^ 'Axuf- 

TcA«f rS r fiifiXin rSt ITtAvmrH Tir^Mrw^fiirm. 
4» Cafauh. in margine y^. ^Ajuifd^of. igitur per tlvum exiifTet, iplis pecunie fperat» peri-^ 

predones exiitiintntes eum rent. Ille folutus nodu au- 

m fanguinis fluxum incidif- fugit, conrcenfaque navi 

fe, vinculis folverunt, ne pilcatoha Acanthum perve- 

morbo moreretur, atque ita nit. ^<*><»»><#>^ 

4 
r<at * I S T R A T. L I B. m 375 

II O A Y A i N O Y 

STPATHrHMATflN. HAEC INSUNT IN SEPTIMO LIBRO 

P O L Y A E N I 

STRATEGEMATUM. AiihxXnf , tr^uTny:nfu6 - 


u Diocles, Strateg. 


I 


AAt/i»Tni; 


fi Alyattcs 


2 


-ktbft^Wfvj^fii 


tt Pfamnietichu» ' 
**AfM,fni ^ 


K Amafis 


♦ 1 


MiJ^ 


« Midas 
Hvfcg 


1 Cyrus 


I» 


'^A^My^S , 


K Harpagus 
Kfle-cs 


y8 Crocfus 
JLec/tAfivrni 


« Cambyfes 
Oifitipi 


« Oebares 
Att^iU^ 


^ Darius 
Xt^uKn^ 


u Siraces 
Zti^vff 


« Zopyrus 
'O^WTJJf 


f Orontcs 


5 


Ei^|« 


•1 Xerxes 


5 


,'A^uli^in$ 


fi Arcaxerxcs 


. a 


'a;cf ^ 


• Ochus 


I' 


Twtc^t^vn^ 


fi Tiffaphcracs 


a 


^ttf¥tifiu^t 


« Pharoabazos 


I 


TX0( 


« Glos 


I 


Attvifmi 


^ Datames 


7 


%Mriyy^ , 


« Cofingas 


J 


Muwr»?ii$ 


^. Maufolus 


2 


B^y«« 


m fiorges 


I 


' 


' Ai4 


Ae- 57^ POLYAENI ^t*fX^ 


• Dromichetes 


I 
« Ariobarzanes 


I 


y Autophradatcs 


3 


'A^cti/ung 


Arfatnes 


2 


Mt^ftiJimf, 


/S Mithridates 


2 


Mifc^'*^ 


« Mempfis 
Ki^a-^fiXimiS 


• Cerfobleptcs 
21«^^ 


• Seuthes 
'A^rifim^n- 


y Artabaztts 
*Ag««6yJiif 


• Aryandes 
B^imf 


fi Brennus ' 
MwySwid^ 


• Mygdonius 
« Paruades 
nii^io-«}«f 
SiyB^f 


« Seuthcs 
Xi^iff 


<ft Seilcs 
«Bif^if • 


• . « Oborzus 
S«(ifMf 


« Surcnas 
KlAw) 


« Celtae 
#|««ff 


« Thraces. 
Jxt&(y 


/S Scythae 
iiiV«y 


« Perfx 
ni;0-/)ff 


« Periidcs 
Tiiv^ 


' «0 Tauri 
T^A^ifiC^f; 


« Troades 
2«A/Mir/}ff 


« Salmatides 
Tvffnfihi 


« Tyrrhcnidcs 
WjXt^ 


« Ccltae 
TfA>f T« wimMf,' 

no- S T R A T. L I B. VIT. 377 

n O A Y A I N O Y 

STPATHrHMATriN. . 

n P O O I M I O N. 

TjT^o/ rih' vfuif gfii$^t fitjSXUy itftiirttTM fieKriXni 'Ax- 

S Kttrttfta^otrt tti ^ rii rSf fitt^fiti^m yyMfiMf H ?r<e»- 
T»5r«6(rii» ^r^etrifyiirHf' i^M >(^ ^tt^ tKHHtf fcnz^V'1 W 
io^oi ^ u^tim w^ali^trttf, iif rt muru r% vftif ivvli 
h rm ^tMft^^ ^ T«7f t;V« vftSf ^t^t^oftintf mM/Mt^x^tf^ 
c^^Hi «y ^tt^ttyyixt^tirt ftii Kurtt<Pf6mi ui ifwrm^ tj «Ji- 
A*»jr. cixbJt rhotfritf ftvi^h iirti »vr£f ^i(pvXtix?^*f^ ii ri 
}«Af{o», ^ iV*s-w, ^ ti9rttrn?(69, ^ •& yM^A^«y ayyix^ 
Xtrttf . . . . T« fitt^fitt^txif ^ n rtls 'ivXtii, iin-trw J« ^w- 
* XetKri' 

1 Vd %««f«» vcl nxttf. Caf. Nihil deefTe Tidetur, fed pit> . 
«yyfjt^fny fcribendum iyttXbdrtif. Mafv. 
\ • 

P O L Y A E N I 

STRATEGEMATUM 

# 
LIBER SEPTIMUS. 

P R O O E M I U M. 

Ptitm hunc feptimum Strt- re facietis , fi vobis ipfis in 

^ tegematum librum vo- bello, iisque qui a vobis mit- 

bis dedico, fanaiflimi impe- tuntur,belli ducibus manda- 

ratores Antonine et Vere: bjtis, ne eos quafi infipien- 

in quo perfpicere poteftis, ^^ ^^li ^^^,^, 

n2!l™nlo^!'&a"3 r.T T ™n*nt : f^ c diverib nihil 

non pxane tunie ad rem mi- ... , 

ibirem incallidos. Sed apud 1« «« tam cavf ant, quam do- 

ipfos quoque in machinas, lum, perfidiam et fraudem : 

dolosacfraudes multum ftu- quibus potms gaudent bar- 

dii conferri. Itaque non abs bari, quam armis. Ittqueni- 

Aa s **il 378 POLYAENI T^ftTHfyn/tuiTm. 

TiAw rS x^mfdu» 

K £ O. JC. 

A H I O K H 2. 

iytnTf j i|^ ^f^wTff ««vjjAaff, Ajiiojti}? fSfV<c^s t«i« ^«- 
T«c-<, i^ Td iVdf 'ix,^ uvtHf i^i^mrKt9' ilrB7iT%f rm }<- 
y-siTf^y i(si^ tivrtKet xXioi h if MntMS ivrSy >(s^ o-vfiB^ff 
iv ivrlf ^ 0t% i(rvt }/ictfri}y. f5r« tt T?i ^tf|ri woLftu,^ »-«- 
«fr»fV«fT«, ^ T«5 ^^Ufttf jttcTxo-^iTeif fux.ru^ uvroiy f(sit!f 
xi^Aif 5rAik«f T«» *■«{••«», f^JwJi ftt^* ifii^tcf rtis ^tiUtSy 

^s 

2 ItA editum cum FL pro vulgato AvMxXff , nt^ quod in 
co AnitKvli. Mafv. ^ FL i^tif. rtU ^v^tti vel ^v^ 
itts. conj. Caf. qui etiam pro rJ^fnify quod ftatim fe* 
quitur, mavult ri^riif. 

hil eft , quo facilius aut me- adverfus eos efiicaciorem u- 

lius fe tu<^i ac defendere ab furpabimus , fi prius ih^te» 

iis pofTmr, quam difHdentia : gematum , quibus utuntur 

cum qua robur ac vircsv con- conlUium ac vim cognovc» 

jundashabebimus,artemque rimus. * C A P 

li I o c 

Diocles Medus hoc pa^o 
Medorum tyrannidem occu- 
pavit. Medi fpatfim habiti- 
bant, nullamque civitatem 
habent^ fme legibus ac }u- 
diciis vitam agebant : et age- 
bant,* rapiebantque fefe mu- 
tuo. T)iocles vicinis jura da- 
bat, eosque aqualitatem fer- 
vare docebat. £o dele£b- I. 
t E S. 

bantur judice , cujus nomen 
ftatim celebre apud Medos 
evafit, fadusque eft ad eum 
concurfus, tanquam ad' «- 
quum judicem. Cum ooRu- 
um benevolentiam (Ibi faop 
et gloria conciiiafret , nodu 
px>rtas concidk» et lapidibus 
turrim implevlt, et intcfdiu. 
Mcdis oftehdit, quafi eorum 
cau(fii S T R A T, L i B. VU. 379 

^^ recZr» 6$ uvru9 Tct^^f, f(^ Ktfivffvrtci «(^«Siisym, 
•Ti a,vrti^ otKU^Qirt' r% irAn^of viyonetKrnTeif^ ^/ tlc-^ti' 
Xetxf ivrm r» vifMLrt^ hri^npf<rMfr§ y )^fif^Uf ^h iftt» 
KHf o^^s^ecrcf , rtfv if 'EjtfiarJif6tf uK^ttf ' ^vKuKe^ Sf 
rS 9-MfA9tr§? , iq civrcg^ cu^c7ro * . ;^«^i}y/«y Si r^c^Sf avf' 
frtt^etf i^jft rcif It^uf ^n/tiarcif, « ^f recvrfif m^tfietX' 
Xo/u,ifc? riif Sd^v^d^/tfy, j(pi/ irXMftt§ mh TfcvXuft/iafMfj 
(tivrt itKtis-S fiticriXiv^ ' lyfyfTf. 

K E 4>. B. 

A A T A T T H 2. 

*AXvtifm^ Ktfit/us^ttiff gn-fs-^ttnva-ttfrMf j aX^iKcrfi i|^ 
Bmi^fiSin vuf4.wr$f, %Yfifrm fcirti rns cifi\7ii dvvtf^iw?, ^ rut 
thiKtfu^tiTHi KVf»9 m riif ftck%nf i^iiyuyif' ci ^^ccvXci- 
Ktfri^ rctf fict^fiec^ctfj 4V« S^^/o<$, ircXhiHi /tcif eivrSf hi 
(p^ci^uf y Tiis }f Xct^Hf ^tvyeif eua-j^^cts 4 ifitttftcfTo, 

fi> *AXvoimng tLcXc^cffini wo^iyv ivftt/tctf t^cfruf ci^i^ 

Xic-^oif fiaXcfiifCi TtfV iW«?, o-vfzfttt^ttif Tr^cg civrii i-prcti- 

rcirCy j(^ rtis ik rSf ^ T^ttrtarcif of^tXcioti ^ ctct fMt^c^ 

♦ ^ . W 

4 ^ulg, OFCtia-ctfrc, j ^r^raSf» Cafi 

caulTa h«c ptflus, et in mot- ftipatores , quos ipfe dele- 

tis periculum adduftus, quod giuet, eique vidum de fa- 

inter eos jus diceret. Mul- cris pecuniis fuppeditan- 

ticudo indignabatur , et ad dum conftituit. Hanc ille 

corporis fecuritatem decer- confecutus fltipatorum mul- 

nebat ei locum munitifTi- titudinem, in dies his plures 

mura inhabitandum, arcem adjecit, et pro judice Rex 

Ecbatanorum ec corporis fadus eft. 

C A P/ II. 

A L Y A T T E S. 

Alytttes Cimmeriis, in- numerum confecerunt, et 
ufttata ac belluina corporum reliquos turpiter fe fuge 
magnitudine prsditis , . fibi mandare coegerunt. 
bciliim inferentibus, cum re* 2 Alyattes, ut Colopho- 

licjuis copiis robuftiflimos riios, magnum exercitum ha- 
eoan> ctnes ad pugnam edu- bentes , equitatu fpoliarer, 
^ xit, qui barbaros quali bel- focietatem cum eis confti- 
* luas adord, magnum eorum tuit, femperque ex militibus 

equi- 380 POLYAENI 

fUf 'in/M rut imrtZrt' rix^s tk i ^h h li^wm nty 

fua^^^^^at irufii^m' «i ^f aririii f{«r rn^ «-«Asa^ r« 
rf«r«xff«ir ff;^«rrf;, t«iV <Wfici/«««f «-«^«^orrf^ T«f iir- 
irj^i M0-IV r<^^iif «-«ff 4 Ad^or , M t«v tiirAiyir /cM-d-»^*^»» 
cirK^fi S^fAyrf^* *AAt;«frnif T«i Tci;^« KAcir^f, t»V <Jw 
ov-xirMi 3rf(fniV«(, «HrfxTcof t8( <Wh( «r«»T«(| 49^} 
TKf ttFirtif ivrSf ruf <$<•<( «TAiT-ouf finrxfv. 

K E ^. r. 
VAMMHTIX0 2. 

-kafAf^inx^iji Tiftif^ riv Aiyvwrn /8«MuAf« s«t/- 
Awf»' a ^f» ^tii ^^KftfAm x^uf/u^m Tiftif^a wtf) rSf 
^MirtXtitlf ti^eiXi ^vXilao-^ttf riif iXixT^vimf ' '^afCfuert" 
X/ti l\ JlnYfitrm t«i» K«e^«t .«-woyTfi c;c«w, w»f ttvrS fu^ 
^Mf tis jr^AiTM fHtitH md^fVTf t«i$ Kftuntrt A«^»(, cvfS' 
Ktf rS A«yi», ^ ir«AliH« tjiftif |fv«A«v«r«$ c«r»y«yf» 
rri T«» Mtftfn, t(pff wt^i t« rn< Iri##f !•(•» ^ ttrtt rmt 

6 Scribe , . fl* fequeris Incerpeetem • ttfw t«» fimo-oJtm 
i^^«rM-i^f vrf » , « «J*-. Cfl/ 

cquites majoribus ampliori- et confeftim in urbem vene- 

busque muneribus affecit. runt, fummo ftudio ad dupli- 

Po(tremo Sardibus fplendi- catum ftipendium feiHnan- 

du m eis commeatum mllrue- tes. Alyattet claufis portis, fu« 

bat, et duplex fHpendium is armatis eos circumdedit, et 

apparabat. Equites extra civi- equites ad unum omnes in- 

tatem caftra habentes, equi- terfecit, atque eorum equos ^ 

fonibus equos tradiderunt, fuis armatis conceflit. 

C A. P. III. 
PSAMMETICHUS. 
IHammetichus Tementhen eo co^novin*et«primos (kret 
i£gypti regem fudulit. Oeus ^fis impofuifle criftas, ora- 
Ammon Tementhi oracu- culi mentem intellexit, ec 
lum confulenti de regno re- magnam Carum multitudi- 
(bonderat , caveret Gallos. nem conduxit, eotque duxit 
Ffammetichus Pigrete^Care verfus Memphin, et juxtt 
£imiliariter utens, cum ab templum Ifidis cafbt pofuit* S T R A T. L I B. VII. 581 

rt9' aairi rm Ktt^Sf fiefa>«y f^U^ t} w Mift^taff kS' 
K £ ^. A. 

A M A 2 ]^ 2. 

Afiartf h rS ir^if A^ttjSitf ittXifimy xttrinFtf r£v 
Aiyv9rr/itfv i&vxf r« rilif B^iiif i^fvf^tcrtt rm fitcXtrti rt' 
fiMftiftn Ttc^' uvrtiig' i/ SrtiK ^^•^yfdn^^v xtifivytvcttf^ 
ffci^irrtf 'ip^etf ^tttrttf riif S-fitV, ix^irHf iSftCf rtitf «•«- 
MfMt$ ix v^^f^iffTti. 

K E ^. £. 

M I A A 2. 

Mttttf ir^cnrtnq^tifttfcs rfAcTiyv Vftetf rtitf fciyahoti 
^flf^ fvxrof .i^iytcyt rii ^^vytt^ fctr tivXiHf ^ rvfC' 
x^ttfuf^ t(^ KVAcfiec>ituf K^vTrrx ix^^rtti ty^cifihtc» tt fCiv 
^••XTrttf r£f tiiKtZf f|q>^fy fsr} riif ^itcf' fi it rvfiTrtcfi' 
^trrti, f(^ KVfcfiuXt^tfrt9 9 THf fcif ^ttcrtcs KXTS^ovtV" 
ftcf' rtcs il tiKitci ivr£f ttftttyfciftci' Kttrtt^M/Sirrtfy Mi- 
"ittf ri^tcfff ifnyi^twtcf. 

KE<1>. r. 

in regja, qus diftabat ab ur- epius eft. Ab his Caribus 
be quinque ftadia. Conimir- pars qufcdam Memphis Ca- 
faque pugna, vi^riam ad- romemphics di^ elt. 

C A P. IV. 

A M A S I S. 

Amafis in eo bello, quod colebantur, ut hoc modo a<* 

ad^etfus Arabes habebat, a lacrius pericula fubirent : ar- 

tepgo iEgyptiorum conftituit bitrantes fe Deos habere fpe- 

ftatuas eorum Deorum, qui ^tores, quos neauaquam 

apud ipfos fumm.; religione noftibus prodere deoerent. 

C A P. V. 

,M I D A S. 

Midas fimulans fe diis egrediebantur ad fpe£hcu- 

tnagnis rem divinam fa^- hun. llli tympana, cym- 

rmn, per nodem Phryges balaque pulfantes, fpct^- 

cum tibiis, tympanis, ac cyih- tores trucidaverunt , et in 

balis eduxit, quibus pugio- edes apertas impetu fa<^o, 

nes occulte geftandos de- Midam tyrannum conftitue- 

derat. Cives t domibua ninc< 

CAf. vx. 380 POLYAENI 

Xuft^ftif tiy^M9 iw7f n-u^twKtvtii^ini ^ i(sH J'*"-^» W 
^<ff3-«^«^«i» ir4iftm^tn' «i ^f nnriti t^0 rnt «"•Am^ r« 
r^etjri^ttt tx^rrtfy rtitf i^wifttf vrtt^a^omt r^f iir- 
wuf Hf0 r^Xi^9 «-«if J| aS-o , M rvf Si^-Ai»» fuc-^t^^m» 
wn-ktn ^UfTtf' 'AXvMTmf rti r^n itAw«ef, t«V iJw 
ix-xhati jri(<niV««, fjrixTWfi t«V iW«f «r«vT«(y t(sfti 
rif 'mwUi ivrSf rtitf tiUtf iwXiftuf i}«xfv. 

K R 4>. r. 
* A M M H T I X O 2. 

irttfif&irtx^fj Ti/Jvdi| t«v AivusrrK fitt^-txitt s«t/- 
Atwi»' a /iM» ^tif ^^KftfJtm x^Mf/utm Ttftif^et wt(t rif 
fimrtXtietg «^aAi ^vXilttr^ttf t»« eiXixrfvifttf' irttftfurrt' 
X/ti l\ Uny^Tm rif Tji^tt c-vfifnt f;c«w, w§t{ otvrS fut' 
^if tii w^iht Kift^i; iwi^tfrt rtti tt^wntrt A«^»$, vvfi' 
Ktf rS A«y/H, t(fti wXbMi tji^»s ItfXtyn^ttf tirnyiiytt 
hti T«f Miftptf, t(pf wi^i ri rit *'lriUt it^if ^ ttrtt rm 

fitt. 

6 Scribe,. fl*requeris Incerpretem » ttwtt r£r fima-tXiHtn 
f ^^«TM-itimy , « iw, Caf. 

equites majoribus ampliori- et confeftim in urbem vene* 

busque muneribus afiecic. runt, fummo (hidio ad dupli* 

Poitjremo Sardibus fplendi- cacum ftipendium feftinan- 

dum eis commeatum inftrue- tes. Alyattet claufis portis, fu« 

bac, et duplex ftipendium is armatis eos circumdedic, et 

apparabat. Equites extra civi- equices ad unum omnes in- 

tacem caftra habentes, equi- terfecit, atque eorum equos ^ 

fonibus equos tradiderunc, fuis armatis conceflit. 

C A P. III. 

PSAMMETICHUS. 
IHammetichus Tementhen eo cog^novift^et^rimos Guret 
i^gypti regem fuftulit. Oeus galfis impofuifle criftas, ora- 
Ammon Tementhi oracu- culi mentem intellexit, et 
lum confulenti de regno re- magnam Carum muldtudi- 
fponderat , caveret Gallos« nem conduxit, eosque duxit 
Pfammetichus Pigrete'Care verfus Memphin, et juxtt 
familiariter utens, cum ab templum Iftois caftrt pofuic' 

ia S T R A T. L I B. VII. 381 

fiuriXHm uTtj^t reSi» irirrty 9'Vfifiu.Xm fiiyQnt n/xif-.. 
rtv' «^« TAfy K«(«^y hLHtm fcf($t r} vns Mifi^tni xi' 
tOamitf JKM^0ftt^7TKf, / ^ 

K £ ^. A. 

A M A 2 ]^ 2. 

Afutrtf h vS sr^af ^^«/9ief ifXifify xuriim rHht 
Alywerim i&i»«i ti* t«^» ^%Sf li^vf*tcTti. Tm fixXtrM rt' 
fUifAiim 9F9t^ tivTUi* n ht$h ^fg^^yfcoTi^tf xnf^vyivctn^ 
ffti^imi ix**f ^iterttf Tiif d^i^V, txihHi iSfttf Tfii ^ro- 
MfUHs i^ vTTOftinmf, 

K E ^. £. 

M I A A 2. 

Miittf vr^M^Mniq-tifcifOf TtXtTiif ^rttetf t«7$ ftiyti?<oii 
d*f •?; , yvxTa; ^ t^iyttyi THi ^^vytts fttT eivXSf ^ tv/«- 

^«VAM», J(^ »V/«^MA«>V X^V^TT» i^09TXi iy^Cifthtt. 6t ftlf 

«-•ATrfl^ T<wi> «/«livy i^n^^^f M Ttif B-ittf' •/ Jl TVfiTrttfi" 
^•mj, ij^ xvftfietXi^tfTiSf Tlit fcif ^ietrtii xxri^iyiv 
«■ttf* Ttii }^ •/x/«$ «vTivv iftttyfciftti xttTttXm^fTHy Mt 
%tf Tv^ttfftf tifiiyoftvrttf. 

KE<1>. r. 

in regia, qus diftabat ab ur- eptus eft. Ab his Caribus 
be quinque ftadia. Conitnir- pars qucdam Meinphis Ca- 
^que pugna, vi^oriam ad- romemphics di^ elt. 

C A P. IV. 

A M A S I S. 

JktMSis in eo bello, quod colebantur, ut hoc modo a« 

ad^^us Arabes habebac, a lacrius pericula (ubirenc : ar- 

tergo iEgypciorum conftituit bitrantes fe Deos habere fpe- 

ftatuas eorum Deorum, qul datores, quos neauaquam 

apud ipfos fumm.; religione noftibus prodere deberent. 

C A P. V. 

vM I D A S. 

Midas ftmulans fe diis egrediebantur ad fpe£hcu- 

magnis rem divinam fa^- lum. llli tympana, cym- 

rmn, per nodem Phi^ges balaque pulfantes, fpet^a- 

cum tibiis, tympanis, ac cytn- tores crucidaverunt , et in 

balis eduxit, quibus pugio- edes apertas impetu fado, 

nes occulte geftandos de- Midam tyrannum conftitue- 

dcrat. Cives t domibua ranc« 

CAf. vx. 38* POLYAENI 

K E *. r. 

K T P O 2. 

rHf TIt^<r£v tt} yvvcujcff j(^ r« riiact na-cif h ITieo-M^yt». 
}«if, Tn» rtri^f fMtx^ hrwS^m ^^n-^i* ^ttXn •^vy#f 

' S-ivTK «r* «PTWif , •i'iV{f%|/«i' , f(sM ra^ Mn^m tirtucrmg 
itMMfTmi r^t^tifiiivt 91x91» rnXtxetvrnv hUtia-mfy sif fcnn.i^ 
rh KJJ^M x-^ii mxrrHi ti»JK ^tii^nfCL/ fiiixnf. 

/3' Kv^of h raui cr^if K^«T<rM af^cug etwiiffiiyt rif 
^JfA^* «Jf Xi fw{ «xijAS'!, «■vvrofMtf ^vtc^r^i-^tci Mi rxf 
Xd^^Hf ?y*yi»* j|^ sr^^rxirAH» t«?; T«;^io-if i(^vA«ft)k.r4i; 
Wfr^-i/^tff KXifMKXf^ K0.ri<rx,* retf 2«^^W* 

y' Kt/^«$ iz^ecttirt 2*6^5i*r» * K|otc-f( ««««r;^! ri» 
«x^iiroAiy, ufec/tiivAfv rjyy Ix rif$ *£^i^d«f fioil^^etf, Kv^«; 
Tif; Mx»if(, r«'» yUfT« K.^ia-H Tjy» «ex^«^«A<y x«rieT;i;;o»- 
r*»v ^hV«c( i^wJi ro7f Tr^Mo^KHfcifon ' r« xiifVKt x^et^etf 
«vM^irtf», «»( vru^utitrt fiiv rm «ex^oxd^i», «sr»fA»ro' r« 
•tKei» tTMfutrct' fcii /iaXofcifm }f vtt^ec^BSftCf ^ K^tfcecTett 
^irrttf, M Ji, ri» «f*f«5r#A<» i»-i r>i q^etm^iu rm otKtton 

^tt^i- 

c A p. vi;. 
C Y R U S. 

Cyrus Medi$ figna intu- verfus ad Sardes duxit: ct 

lit, ec ter vi^s difceilit. Cum adortus tnoenia de improvifo 

autem Perfarum uxores et fcalis applicatis Sardes occu* 

liberl Pafargadis eiTent, quar- pavit. . . 

cuin prclium in eo loco com- ; Cyrus Sardibus poti- 

mifit. Rurfus in fugam Per- tus, cum arcem Crcefus tcne- 

f« vcrtebanrur: cumque li- ret, pr«ftolans auxilium ie 

beros et conjuges afpicerent, Gr»cia, neceOTarios ac fami- 

cos miferati regrediebantur, liares eonim 0111 arcem cum . 

Medosque fmc ordine perfe- Croefo obtineoant , vinculis 

quentes fugant : fic vidori- affecit, et iis, qui obfideban- 

am tantam adepti funt, ut tur, oftendic, praccone juflTo 

nulk) in poflcrum contra il- proclamarc, fi traderent ar- 

los prelio Cyrus indigeret. cem, fe quoque familiares et 

3 Cyrus induciis fkGis confimguineos ipfis redditu- 

cumCroBfo,exercirumperid rum. Si dedere noUent, fe 

tempus abduxit. Ingniente omnesfufpendionecaturuin. 

vero no^e, compendio re- IHi, ut domeiHcos incolu- 

mcs S T R A T. L I B. VII. ;83 i Kv^«; fitrci rh iXtto-n ^K.^^ira Av^m ^ixiv tbTrt- 
ftarm^ iXttvvm tTrt Be^fivXmofy ^ Met^ecPHf rif Mti^tf 
^ttrex-tfcx-t ^ w^torttfyti trttf xurttc^^i^ mf x^^ttvj u<p%' 
?Jc^-9tf ret tTrXet j(^ rHi iwHi t(ciijf $-oA«» yvycuxeietv <ev- 
T¥J ttHt^xetrttf ^•^«»* f(0ij (4.vfl% To|fv«f, ftiri tmtvciy 
iri ftetv^uvfiv ' v^cuvHV ^i f(^ •^uXb.etv UTruvru? ' rtls 
hrtrfii$vftuo-4 T«TWf , «Jf ttixt rug '^'V^oii uvruv* iK^-^Xv- 
ftu v^60U9i^f4.ive%' uftiXei /iu^/Bu^tifv WJreD^ftururtt yi^/iivu 
9-iv 0t AvJo/, Tr^orB^tv 6vrt? vte^tfttKururtt. 

i Ku^o$ "BufivXZvu vr6>it6^Ktiv ^ tTGt^n o-vvtriXtcrt rug 
' it0^vx,tti rii Ev^^elrit het rii n^lMm ^ievregy utii^/w/t 
T6 i-^uroirt^9 fcuK^orurti, Bu/ivX^vi6i vtftiruvrt^ uvV6v 
iirtyveoKivctf rn^ sroAio^xM&^, to o-^eo^ov ruv (pv>.UK6>t 
ivvxuv' 6 ^6 7oV n-eruftit uTter^i^^uSt riiv ivvufttv i^xrei^u- 
yttvy o-w^rofttti Kuru, rtv» %6>^uv rS u^j^uta, fsvfturei v^tir* 
iyttyt Ttfs r^urttiruf^ f($tf rn( Bu/^ifXmts ix^upia-tt, 

7 Fl, Mu^a^nn mes fervarent, tfrcem tradi^r 
dermit, nequaquam fecuti va- 
nas Crcefi {pes de Grfl»:orum 
auxilio. ' 

4 C)rrusLy4is,poftCroB. 
fi eft{>tiVitatem, iterum AtfL- 
ci^ntjbus, ipfe Babylonem 
Verfus profe«^his, Mazarem 
Medum cum prsecepto mi- 
fir, ut cum re^ionem fube- 
gifTet, arma panter et equos 
adimcret, veftitumque mu* 
lieb/em geftare f os cogeret, 
ac neque adjaculandum^ne- 
que ad equitandum amplius 
exerceri pateretur: fed o- 
mnestexere acpfallere com- 

Selleret: uthis nimiriimftu- 
iis eorum animi mollefcc; rent» et efFceminarentur. Sio 
deinceps omnium barbaro* 
rtim ineptiiTimi ad belhun 
evaferunt Lydi, cum antea 
bellicofi/nmi cxtiti(rent* 

$ Cyrus Babylonem op- 
pugnans, cum foffas deriva- 
tioni Euphratx per urbem la* 
bentis infervrentes efteciflei^ 
cxercitum abduxit longiiTi- 
me. Babylonii exiftimantes 
eum de expugnatione defpe- 
rafTe, multum de cuftodum 
diligentia remiferunt. Ille 
vera averfo 0umine , copias 
inftruftas pcr alveum prifti- 
num adducens, clam in ur- 
bem cum militibus perv^nitt 
et Babylone poti(us eit . . 
i Cyru5 384 P O L Y A E N I 9r^f ^^/, ;|^ ^fy« im rHTMi i^^ifH K^«7r«(. «;^^«i«f 
T» iynrtHAt avi^yt Kt;^«(, ^^•r»^ui ta^» ixmxiif 09rA#- 
TAry K«/tD'AM( xo^;' ltTfr#f 0c xot^ijA^ ^tjytt t(^ rtit 
•-v]/(y ;|^ Taiv oJ^nV * tcvrixtt ^ii ptvyorrti «i i^tstm, r«( 
At;J«j ^ t;5ri|i^l^#f • ifi rt nf Kv^« f/icjj 4^ »•{• yj 
T?« fcux,ilf» 

j^tt^iof eivroii u^yof^ f(^ axuf^sH^tfy fxtMvartf i/tit^£votf, 
•I ht a-vf ^oXtJH sr«y« ifii^t/a-tbf, riif vri^cutti fxfAfvrf 
XiiTtLf^if\ii nxfif, i^n-ti ot nKtfy fr^ti^Kif ivriii tvtt^^f 
tt(p^v9tf, ff^ fttrtt rnf twj^ietf if^fTo, 9r«Tf^« K^Ho-a-Mf 
ifci^u, ti Sf vfUXt^fi^af rii$ jfiU Tf» vifU^tf roo-m 
x^eirroftt^ ttrm xxxwtufiofitLf tvBcufcofittf ' axSf^ • KjS^s 
c^if, rtt rii^ tvicujtufitcf ti*ytcB-tc 'f{fTf., h rfjf Mif^Arv ^e- 
Xtittf uvrirt, nifa-ttf fiii fttXbJirttfrtf u^irufrof' f(^ 
fiunXitt Ktf(«y rnrtifttftiy «tvrtff rt Mi^f KttriXvrttf^ n KJ^«$ i(!^ rjf 'Aritti ttXbMf i^fytt, 

S Scribe , 4Kmir«^fT«rrfT«. ex libris Cafauh. 

6 Cyrus adverfus Croe- Qui rummo hbore eum cx- 
fum aciem inihruebat* Lydis coluerunt. Poitridie juffic lo- 
equitum erat ingens copiat tos advenire. Qui cum ve- 
(|uamobrem magnos iibi fpi* niifent, epulum eis lautifli- 
ntusfumebatCroefus. Cyrus roumprfN)uit: etfinitocon- 
equitatum Crcefi inutilem viviorogaviteos,utramdiem 
reddidit, cpilocatis adverfus meliorem exiilimarent. Illis 
equites armatos multis came- aBinnantibus, hodiernam 
Hs. Equi autem ea natura eit» ttnto meliorem hei^ma fuif- 
Vt et afpedum et odorem ca- fe, ouanto felicitas miferiis 
sielifugiat. Statim igiture- pr«itat. Habebitis igituit in- 

Suitesinfugamconverii,Ly- quitCyrus, felicitatis com- 

os obruebant: fic ut ante moda, ii ex Medorum fervi- 

prelium vi^oria Cyro obtin- tute vos in libertatem vindi- 

geret. caveritis. Perfs haud inter- 

7 Cyrus hoc modo Per< ias adduxit, ut defedtionem 
a Medis facerent. Oftendens 
eis locum incultum atque 
fpinofum, eum juilit es^o- 
lere et fru^ofum redderc. pofita mora deiiciunt, Cy- 
rumque regem creant. quo 
duce tum ipfosMedos adni- 
hilum redegerunt, tum etiam 
relique Afie imperium fibi 
compartverunt. 

g Cyrus S T R A T. L I B. VIL 385 

<T<vy crirm ix^rrHf xttrfyi^iav rns ^oXt^^Jtlxf* Ki/^«$ im 
/icimf riv Eu^famf f^rra^ ha^v^a TfyU4vv, cS; ri jrA«- 
Q-ivt tX4s v^^iiyttytf, BctjSv?i^ftM metf viatf ix tx^rrtf^ 
dvriKtc cr^seif uvrHs rii-Kv^f ^tc^tittxetf, 

$' K.v^i nrrtifttui ^ MifJo<;, xttri^vytf Hf IT*- 
crtt^ciittf' yrt^ttf llt^o-ttf ttvr^i^uXiifrttf f t^n vr^oi iv^ 
rHi^ Axi^itf «^/|«yToy n/u,7* crv j^fMtjc^i % Uxtt fcvfiuitf 
eifB^Mf TTtMfitittf Mif^M$* AXb.u Hf riif v^dio^iif r£f a-vf>t* 
ftti^ttf sxttfc^ ^^ vfcuf xc/^ttrtt ^«eiefA«y |vAtf. m fittf 
tM^ftKTttf , •< ^f ttvrcfMXct rtLvrtt Mvihc$f ttviiyyeiXetf, tTFH 
\t fv^ i}y, KtMvei Km^cs txotrcf v^tf^t^ rif tttvrS ^tixt' 
Xcf' M^^ct ^cXbSif ^Aay* ?Mft?rUa-ttf iiifrtf y ^trtvrttfrts 
nxHf rni 9-VftfAetxm^ 'i^tvytf. 

i K?^«; TTcktc^xZf "^^m ^^ ^vXet^ ^cXt^tt ia-cftiixn 
THf TH^trtf hrt^nceti^ ivrof Hi»Xst viyttfeti i^frtt t(gtj 
Tlt^txiif ird^ifTfe, t^ ptt^ir^ttf xttrtt ftfra^ ^ to|« 
fttrtt X^t*^i fvxrtt^ «'^•rvytfyiv , vjrf^^;i^«rr«ft m^l rSf 

rnx^f 

9 ^/. Mif>*ry. lO Vulg. iftSf. II FL {vA«f w$»m^ 
fftttx^i, ig^^ftixn rtiti t. 

8 Cyrus Babylonem op- fafcem lignorum ferte. Qui- 
pugnabat. Babylonii cum bus ferentibus, transfugft 

. frumentum in multos annos Medis hsc enuntitverunc. 

h a b e r e n t, oppugnationem Cum nox appetifTet , Cyrus 

deridebant. Cyrus Euphra- imperat, ut quilibet fuum 

tem qui per mediam urbem fafcem incendat. Medi flam- 

fluebat , mterceptum , in vi- mam lucentem confpicati, 

cinam paludem deduxit. Ba- putantes holtium copias ad- 

bylonii cum aqu« bibendc vencare, fe in fugam conje- 

copiam non hat>erent, con- cerunt. 
feltim fe Cyro dediderunt. lo Cynis in oppugnatio- 

9 Cyrus fuperatus a Mc- ne SarcJiuM plurima ligna 
dis confugit ad Pa^rgadas. moenibus alticudine «qualia 
MuhisPeriis ad hoi^es trans* comparavit, impodtisque in 
euntibus, inquit ad eos : Cra- ea fnnulacris, barbas haben- 
ftino die nobis auxilio veni- tibus, et Perficas veftes, pha- 
ent centum millia, ab hofti- retramqv^ ex hutneris, et ar- 
bus Medorum : Vos igitur cus in manibus geftantibus, 
ftd (bcios excipicndos finguli . "per no£tem adduxit , ita ut 

PQlyani Strat. Bb illa 38<5 POLYAENI 

hrtr^M^fmiy «5«f «W ftmit^H rm «>n^A« wwc^ tj»» ««^«y, 

nffo-ii'y Mrti^c^fcftmi' rif wiXttf $f tivi^tttrts^ ttXtJtg «A- 
At| hvyt, Ktf^ ^^ £4»^^ je«T«* x^Ta; nAff. 

A p n A r o 2. 

Afey^f « f(^ T« y^u/tcfcurtt fv^of xtfT^x^uy»; , ^«(A^r 
«JS-<j cvHffti^^t y t(sH ^? Mftl^vnt Xiftt ^fttrncst «^^1/- 
dTfxiv, iw Atf&vi T«V ^iXttftus rttv HSf; 
K E 4). H. 

K p o rs O 2. 

K^«7(rH T«'f *£A^iiv«»f cvftfJtxi^^f ^ct^vfLfrtif y rig • 
irx,'*»^^'^^ <^ ftiyirHs rmf Avtiif 'EXboif^lx ivXuq 

Kttrt- 

la Scribe: t«; «u»^«<' ut etiam meliores Codd. habent. 
Deinde • . }f xttrJi rti 'irt^tt f*i^n, Scribe etiam i Zt * 
r^ttriti rS K^. edi ooines libri r^ttrntt, Caf, 
i 
illldmuUcra fuperarent ar- iimulacrarupraarcem ceme- 
cis moenia Ipfe vero prima rent, clamorem fuftulerunt : 
luce fuperiorem urbis par- omnesque metus invafit, qua- 
tem aggrediebatur. Croefi ex- (i jam arce a^erfisoccupata. 
ercitus Cyri impetum pro- Itaque portis apertis, alius a- 
pulfabat : cumque ex eis non- Uo fugam capeiTebat. Cyrus 
nuUi converil , e longinquo vcro Sardes per vim cepit. 

^ C A P. VII. 

HARPAGUS. 

Harpagus, (juo clam Cy- confuit: eumque qui fere- 
ro epiftolam mitteret, lepo- bat, venatoriis retibus, ur 
rem diffecuit, et litteris in- viarum cuftodes falleret, in- 
tus occultatis^ rurfus eum duit. 

C A P. VIII. X 

C R O E S U S. 

Croefus Grsc^s auxiliis ac maximos Lydtorum Gre- 
cun^antibus, robuftiflimos cis armis Aibornavit. Cyri 
, mili- S T R A T. L I B. Vn. .587 

KO.TterKtvua-iv ' $1 ii rS Kv^H T^M^nurKf^ ri iin^tg "rnt 
'E^niHK^i «trA/cfAr; x»Tj^A«Yi}o-«y* tixtM /tciif ^ ^H^ )•- 
^arm x^acfAimit v^ig t«$ i^Tt-i^tti^ o •^/^(p^i t«5 Ui^crms 
trti^tirrtv' i yi fciit eivyii rSv ivt^ot/Mm tio^^m rtif 
«4^«$ rm Jltca-tK^jf tTr^aif uTrii-^t^tf' i^f ti-KS^ in^etf^ 

/3i{Ao/«fy»$ a^cJf«tMy, ^^wiru^t rcT^ r^etrtofreuf |t;A«( «••A- 
A« xcui^tif ' ravrec vtio-tc^ tTi r^i oS«, «"ly^^f «^l»?, cjr« 
>J| ijr, tfvTo; ^« TJjv ^vv«e/«4v f^i|^yi c^tt^n m-oXt^^y nr- 
9r^$ hl rii. iXx^f§rtiriis xttriXtxt* v^tcvytt^ifn^ f«, T«y 
wAjj» iMtTflWTf uV*)»t««$ • K^oTff-d^ ^b X^ r»i ^vyvi «•^•fAie- 
/8iy* Ki?^«( ^ i/sro rS^ ^AdyoV lx*>AufTo. 

K E <D. 0. 

KAMBT2H2, 

KttfijSvofii TlnXiia-t99 {«-«AMfKM* Alyi^ist K^Tt^mg 
'Uf^i^ttvrc ^ a.TCKXMrrti riif Aiyvcrrii rtc? ^4 i/u,/U>itky 
j(f^ ^9Xb.ti 'TP^^a-tcfytntt fi^^^vtfmvtt i^itcttf xaruTr^rtLi 

i^ Interpres i/M^tHf» 14 F/. ia-ficXtif» milites inufittram armaturoB 
Grxcs fpeciem extimuerunt, 
atque etiam haftarum cum 
fi:utis coUi&rusn. f r e m i t us 
terrorem Perfi$ injecit, etc- 
neorum lcutorum fplendor, 
Perficonim equorum aciem 
peritrinxit , atque avertit., 
Itaqu^ Cyrus fuperatus, tri- 
ma dierum inducias cum 
Crcefo fecit. 

a Croefus in Cappadocia 
vi£his a Cyro ut comitiode fugam facere poffet, militi- 
bus imperavit, ut magnam 
lignorum multitudinem 
' <:omportareiv. His viam an- 
^ftam itravit : cum^ile nox 
ingrueret, per eam copias 
•bdUxit fumma ceteritate. 
Equites vero UvifTimos reli- 
qui^ : qui cum primum illu- 
xiffet , ligna incenderent. 
Hoc pa^o CJrGefusperfugaoi 
evafit. Cyrum autem a perfe- 
quendo flammaprohibebat. C A P. IX. C A M B Y S E S. 
Cambyfes Pelufium op- claufcrunt, multasque ina- 
pugnabat, i^eyptii fortiter chinas immifemnt, catapul^ 
reiulentes»] idUtus ^Egypti tis*acuta tela mittentes, mx« 

Bb A atque 381 POLYAENI ittorS ^^ r^reitcs iT*|i»' Atiinrm \t fiixt^»ms iirMV' 

/8v^i n«Ai(a^ iA«)i «V«» Tjf AiyiTm n-tc^n^tf» 
K E '4). I. 

O I B A P H 2. 

Oi JTig) AM^Mf l^ti rtiTftarttf^ ths futr^^i »iX^f' 
Tttf JJtfrttf tcttrttxicttrrtf ^ ifiaXtinTt tS( tifX^ wi^t' 
tS«|f» isTTirj nr«;^«Ai»8$ Mfm f|« «■^•fA3'«i». iV». 5* i» 
fF^t0TH 'isnrH ^^«^«t/o"*! , 4(|if Ji» fixo-tXtv^ trt* «t«?" Oi»' 
^^1}$ i)nrMo/e«$ Aie^cStf fui^m rti fitfiaXtviitifet, iv«yf» 

«VT^ T©» ijTJr*» JTJ* /««f tlfci^ttf HS T« W^tXHfltfWf X^' 

f/w, i(^ 9r«f«fV«/Mcyo; 9"rfA«*» l«Triy iw«^««f» to» ttf" 
ftftt. tSto w^tt^tti hrttfiyttytf t«» i«^d»* tJj vftftuetf 
4 Att^Hof t/rtxnfafoi nn$ fitTtt rSf k^kMf rttT^ttx-itf' 
i $i ix^s ivTH yftt^lrttf t*» toww Ttig rvfHruti^ i^stm 
rtitif rt Kml^tifi w^Sth i^tftirtn», t* rm.r^»Brcif xm* 

rmanh' 
l^ Xr^ttrtiif. Caf. 

Mqu€ ignem. Cambyjies, .^^ptii jftculari deftiterunr, 

3uotquoc animalia iEgyptii metuencesnefacrumaliquod 

eorum honore colunt) ca- tnimal Isderent. Ad hunc 

nes, oves, felea, ibides ante modum Cambyfes Pelufio 

iiium cxetcitum couocavtt. capto, iniEgyptumpervemt. C A P. 
O E B»A 

Septem cum Dario fatra- 
p« Magis principibus Perfa- 
mm de medio (ublatis, con- 
(ilium de imperio agitabant. 
yifiun eft equts inftdentes 
extra urbem egredi : et cu- 
jus eguus primmn hinniret, 
is rex conftitueretur. Oeba- 
fts e({uifo Darii cum , quid 
confilii initum eifet, compe- 
li&t, ancc unum diein c- R E S. 

quum^jus in conf^itutum lo- 
tum adduxit: adjundaque 
equa, mafculum immifit. 
Qiio h^o , equum poftridic 
reduxit. Darijis equo vedus, 
cum reliquis fatrapis venit. 
Equus autem ejus cognito 
loco, in quo cum equa rem 
habuiffer, amatorio quodam 
dciiderio primus himtilt. Sa- 
trapc S T R A T. L I B. Vn. $89 

K £ 4>. JA. 

A A P E I O 2. 

A«^ft«f n-ct^ircio-o-tf Xxv^eus, Xttytti ^^ iniXei^i «•«- 
^« riiTf Txv^tKiiv ^ecXxyyx' 'Zitv^a^ fch thmK§9 ri$ Ait- 
yuif' Au^Mi ot u^uv 'i^n XKV^ui ^tiyent^ ot rwHrw 
n/tcSv Kxra^^ofHoiy y Zs rt TTi^o-ttf XicrtcXt^imiy ro9 A«- 
y4V«i» heiK^o-ii ' ^ Jj» Td «y«xA)ir/xov rj;^n»«f.j w«f' 
oi9ocx^^noi»s i/iiiXtvooir^. 

ji Aec^Mi i^ixtiAfv rtlf /nuytts fvxrvf hrtri^io^^xf 
fjtrri rai iyrrd Xlt^Sfy im it a-xirv ^vveuiro ytyfe^o-Kttv 
«&A^»)Aiff, o-vfifiaMvo-t rtecflhr/tuff • rns »f^ic?iif •srird^ff 
^yroo-^iyytf rijv rtcc^ecf ^ eivr^f is ^irttTrtf wi^ttcyotyeify 
'ifoc o-tiftHof ^ ^^ ^c/tcec rng rcec^eci f^s/bj rilf pctr^ea «tt«- 
fcifSi rS /ttireewn, 

y' Aec^€40i Tr^Zrts *<^of «f itot^i ro7f t^to-tf ' o^ejf it 
fcii ^etM-jn^fttecf y Hx xvrof *irtc^if y eixtM ro7f o^ecrfei^euf 

T«J0C^ 

\6 Cafaub, in margine Vu%. Ji^aS-j. 17 Codd. Cafaub. 
ec/bc/icec ec pro ec^o/u,efHf , ec^oftifotf, hanc efle veram 
le<^onem, quisque facile videt. 

traps ex equis fuis defilien- regem Perfarum conftituc- 
tes, Darium adoraverunt, ct runt.,^ 

C A P. XI. 

D A R 1 U S. 

Darius adverfus Scythas no tempore adorturus, cum 

acicm infhnxerat. forte acci- feptem PerfiSt ut in tenebris 

dit, ut lepus juxca Scythicam fe mutuo poflent agnofcere, 

^halangem decuiTeret. Scy- confiliumiedit, utvinculum 

th« leporem infequtbantur. tiara, quod a poiteriore ca- 

Darius vero : Operae prcti- picis parce tiaram conne£Ht, 

um, inquit, til a Scythis fu- m froncera reducerent, ut 

gcre, quibtw ad^o contem- pro figno eflet tiarae nodus, 

tui dNlcimur, ut relidis Fer- t rontem a*ttrc£tantibus. 

{UJcporcm perfequantur: ct . 9 Daiiys primus tribuca 

receptui figno.dato, de di- gentibus impofuit.* Venim 

fccfliii connlium cepit. ne molefte ferrent, non ipfe 

a Dtrius Magos no^ur- cxcgit, fcd ikcrapas confticu- 
Bb $ cre 390 POLYAENI 

•i Ji iwf*if%t rHs i^iirm TiA«f t/Vcf »jo-«fty , 45« i^JJ ^e- 
yaAu» ivi^yto-M9 vra^i t« fitio-tXitti >M^ifTii. 

t Atc^ti^ «r< SjcJ^vj **X»<rtti^ irt SkJS;*? «Aw •«» 

Tl ijy, ^® iw o-trlm iv^t^U 7rt^} S^«<r/«5 0'xc4'<j «'»* 

jt«ri» X^5«» /A^yfty. iViey fy «tvr» r^etvfMtria^ «-««v©/, oy«<, 
«yUMyof , Kvm ' «^* W ^*'?*^ *"*^ ^** y vxTdf t JtiAst;- 
«y MmMva-oif' T#toT«'Jj» h^Srra d< 2«t;^«/5 ««««vTif t« 
•••«fr^^X» T*y ^^«y, W ^*^ crje3jy«f AKg^eung t^Syrn^ uoyr» 
n-tc^^vttf rif nipo-ai' •i li »^u ntrets ir^* Jr«»v5 sri^it;- 
VdTij. ZfctJS-oy Vi o-vj/i Ti» «tJroJ^flKTiy ^^-oyTif, ijri;i[i«^lrt 
)<<Jx«y, «5 x*T*A*t/S«y ott^ro?j Jt;y«T«y «v «xct/. 

i' A<eg«oj XicAjuJj^oy» «w-oA/ogx^, XoftAxnJewo* T«;t;^y 
oX,v^0Ttirt^ i^ xa^xo-Kiv'^ r^o<pm ^(Cf^hrn ^ fiKtf» rn^ 
t^Xto^Kiuf, i(p^69n^§9' Aa^oi rijr/titf r^tcrntv h ^foo-^yt 
roii r^x^o-ti • d»^ itt T^y ;c*^«S f/SA«*5rTiy ' jr^oe-T»««^- 

»of 

IS Scribe, «Vi trtrim h ivjr.»vel iw^*^/*» «Ai" *^^ 

cre juflit. Quibiis ingentia juflit incendcre. Quo vifo. 

tributa defcribenribus ipfe Scythae, audientes lonitum, 

fubfcripfit, dimidiam partem q.uem animalia edebant, et 

remittens fubje6lis. Qui li- tabernacula integra confpi- 

bentibus animis dimidium cientes, Perfas adefTc puta- 

pependerunt , quafi magno bant. At illi longe ante fu- 

jam beneficio ao rege afFedi. gam ceperam. Scythae fero 

4 Darius adverfus Scy- tandem fuga cognita, p«rfe- 

thas expeditione fufcepta, qui conabantur, quos aUequi 

cum neque fuperare Scythas amplius nequamquam poto- 

pofTct, neque frumenti fatis tant. . 

haberet, de fuga deliberatio- ' $ Darius Chalcedonem 

nem inftituebat. Quo igitur oppugnabat. ^ Chalcedonii 

facilius. Scythas falleret, ca- murorum.firmitudine, et ci- 

ftra quemadmodum erant, borum apparatu freti,parQiii 

fivit in prifHno loco remane- de oppiignatione foUiciti e- 

rt. Erant in eis multi vulne- rant. Darius ejcercitum qui- 

rati, afmi, muli, canes. Dein- dem moenibus non admovit, 

de multo« ignts pcr nodlem ftd neque regioncm popu-. 
» . * Itba- S T R A T. L I B. Vn. 391 

x*ir >£ Xec?^^mm reix*^v?Micrlirrm , ivi rS xftMificifH 
*A^tta-iit Xc^H.^ n-nrtxalt^ixeb rm^M r^( iroMms tiTrix^ir^s^ 
^^|«vr» fUTtcXUveif t^dv#^y «i nifc-uf' in-ti it xetri rii9 
myo^tcf •fVG-o-6vrii iytuvro , rac/uau^ccfiim fi^tu^ rSf 
JtAcuAiy, aif wift riif ecyc^cu hn^vxi9-tC9, fvtcrec eim/u.H»ec9' 
r^Sy roy vx-iufUf ecm^cfice^a-ecfrK , ecfifino-ecf is riif ecyc^ 
^«y. ^ rijf sroAiv unv fcecxn9 »tcrec K^ecrn ^A«y, X«A- 
xjiJw/nff rec rn^n fvXarrifrejf, 

f Aec^Hoq ixoXif^ti ILutcKoui r^t^n iti^^fifiifoti ' /tctecf 
hc^eiTiiiffi . /tui^ecf ' ^^ rm ti XecKKe!if j^ifretf reci ir^n' 
T«$, f(sH '^^" Kca-fMf, f(£f^ rec oz-Xec fri^ti^ntct rtif ITf^- 
rflu^, ^Cptf sr^M-^Yfv tivrsi r^ ^ivri^et fCHfm ruf 'ZecKKoif^ 
9C/bC0t ^tXiets vi^ifcec /8«J/^ovr«e^. »<«,Sf 'ZecKKtCf rm vyjiifMC' 
Tt rofi ia-^tireff i(jf^ r£f ■ owXejf i^etn-etreefcifdt ^tM(p^cfejt 
sr^^ciAB^dmf «( ctK€iHf ^6-ir«^»rr#. ni^a-atf ii^ 91 yet^ 
mvrcif fFft^acyyiXfcec , n-ecrreci iipdfiva-ecf, t(ff^ fttrec/Becfrif 
rri riif r^irnf fcti^ecf Xectaceif tlfcet^ rireif vc^ecmo-ttf' 
^Sf yec^ ecfrirnruf^ rSf ivo fct^eSf fr^onrrnfcifeif. 

19 Fl. XaCKKUf l^cfre^f ecMfren recs iff-^ntecs. t^crreef . 
ex margine in textum irrepftflre videtur. Mafv. f 

labatur : iimulansque Te ma- partito divifis bellum gere- 

.jores copias auxiliares exp^- oat : cum unam partem de- 

&re,quietem agebat. Chal- bella^t, Saccarum devi(^o<' 

cedoniifi moenia cuftodienti- rum veftihus et omatu et ar- 

bus, a coUe nomine Apha- mis Perfas amicivit , eosque 

fio, qui abeit ab urbe decem ad alterum Saccarum exerci- 

Ita^jis , fubterraneum mea- tum duxit, amicorum fpecie 

tum Perfa: fodere coeperunt. quiete. ambulantes. Sacca 

cumque ad forum urbis o- veftium et armomm habitu 

pus produxifFent, conje£tura decepti , amice accedentes, 

lumta de radkibus olivai-um, auafi fuos falutabant. At P.er- 

qu« in foro nafccbantur, no- fe (habebant enim hoc pr«- 

«em exfpedantes, aperto ceprum) omnes occiderunt: 

meatu afcenderunt in forum, et ad tertiam partem trans- 

<h urbem fine prxlio pcr vim euntes Saccan^im, eos'ahsque 

ceperunt, Ghalcedoniis in pugna vicerunt. Neque e- 

muris excubias agentibus. nim reftiterunt, duabus par- 

6 Djirius cum Saccis tri- tibus ante fuperatis. 

Bb4 7Da- 39» .POLYAENI 

r(«tirK TJ»f 4J^#TJfT«, ijyf $<« T«T# ««•dTlCVT^n», «WT«5 X*«t 

}f AiywJTTiir T»f *^Asrw ti^mn yfyHit» %mr hteiifttg t«i$ 
iif€{^mf mf^Smf» Am^Hf^irf^ftt^i rm tiytCyofrt T«y 
^Air^y ^iwHf rtbmfru j^yrtH, «i il rnf ivtrilii.-iaf iu- 
rn n^nvfnta-ftfra ^ Htttri furft rttf tnrorftfrm tr^tcwrr^^ 
ixbkti Q-^ii tivrii Am^Htt n-tt^dttKtif, 

n ^^ A«i^««f h-t xAnMf ir^tmvrtf' 01 fittriXHf 
rSf XttxKtSfy ituttr^tifHi y 'O^^yniy Btifitv^tf f/38Afv«y- 
T# ff i^n/n^ X^Vf ^f' **** ^tt^ifron, i«^o^«^^«$ ttf^ 
Xv^tixfif 9r{«^?A^<y ^vrtiig hrtcyytXt^i^tf htf^jetaetf T« 
n«^9-ArK r(ttrtvfttty ieif t«i$ 9r«n0-o «itfTtf i^^tf t«<$ «yy«f«<f 
itivHf •tKHf 9(0(4 ^(Hfutrtt i/tttrawif' 6t /tctf itfAtrttf' • tt 
wTrtta-ttf^tfH T9f wtt^tt^t^i^tt i^etXtf ttvrS fiftt^ >(SM ^'^^ 
* t(j^ T0 tt»it riifMt ^HfSf i?^t,>fin<retrt. t(^ ttVTtfuXnrttf 
w^6( 'Att^Htfy rtidrtt i^ "Wtt^Hf vira rSf if XttitKeug fitt^ 
rtXim, Att^Hf hrirtvrt rm fttyi^H rns rvfc^t^eii' « Tt 

Xv^i- 

fio Hic debuit efle alius titulus. ntm ftrategema, quod hic 
refertur, non eft Darii ; fcd Syrac». Df rii autem ftra- 
tegemata ctiam index fept«m tantum promiferat. dyi 

7 Darius.£gyptii$nonfe- Homarges, Thamyris, inlo- 
rentibus Oruandri fatraps 00 dtferto de prsfentibus re« 
crudelitatem, ob camque bus fonfUium capiebant. 
cauffam deficientibus , ipfe Equifo quidam nomme Rifa- 

Ser defertum Arabiac profe- ces eos accefllt, promittens, 
tus, Memphin pervenit. Per fe Perfarum copias ad nihi- 
id tempus ^Egyptii Apin a- lum reda^urum, (i juieju- 
mifllim, communi luftu pro- rando confirmarent, ic libe- 
fequebantur. Darius pro- ris ct pofteris ^ejus equos ac 
mul^vit,. fe ei qui Apin ad- ' pecunias daturos. Qiiibus 
duxifl^et, centum aun talen- jurantibus, iIle*flri^o cultro 
ta daturum. Illi pietatem nares et aives fuas abfcidit, 
' ejus admirad, non amplius ac reliquum '^orpus vehe- 
cum defc£loribus flabant, fed menter murilavit, tran^- 
Dario fefe tradebant. ^ensquc ad Darium* hfilK: 

% Darius advcrius Saccas n mquit calamitatem fe a Sac- 
expcdirionem fufccpit. Re* carum regibus accepifle* 
ges Saccarum Sacephares, Darius magnitudine calami- 

tatis S T R A T. L I B. yil. 393 

:Sv^ecxti$ ifr^KctXHfictm yru^ d^tcvetr^if Jj^tf ttfif vioj^j ti- 
fta^^Uf ^fic^tc Ut^o-m 'i^ti A«c/3«i» to-^i^acicec. i Je t^«$*' 
Y^KKt^ TJJ5 t-priHG^i vvKT^f ecTTou^eiv fteXt^o-tTf' «i ^e vifcetf 

f6c ri»Amif^ *»Wfg fy »«yif| 9rct»rtc? tu^^a-tfctf' tyti % 
/^r9r«^»^^«f *»y , 9(£/^ rirt t^iriijicnf^ t?? ;^<w^*^ a;r«eo-i»5 
«Ai*"') nyi<rofutf' rtrU h /(giLf ^vri ^ i9fct^»f iTrccY^ 
fct^cc. fitf nyiia-ecrc rni «^8* ^^•ar/ctf \t rSf ^^ecricf 
rm nfci^tc^ ^, ^ je«T«rijV«c? i^ /tcstf-ijy tjji» «fvS^of^ ««■<- 
Ai^ovTd^-T* v^flCTdf^ t(^ rcJf a-trihfy rS X^^^X^ '^^' 
f^a-ficcrHf ri g-ot f^o|iyj ^^ifr&g^ t^ccTrAriiraf rt)>itKSr6f 
^utrtXicc^ t(SH TovSrof wAn^-ftj Ut^Mf^ t(^ ocyocyHf if 
X^i»i ecfv^^off \f if fivirt c^tof- o^ZfUf^ finrg 9-jj^/oy, t(^ 
Srt Tr^otifOf ^vfccrif^ Hrt ttfccx^^^iff o Vt a-vyK^trwcci 
rat X^^y W f^tyocXcc ecfccytXcia-cci' iyiy «^»^, ftfiKm*^ 
/BsXofctvos ycc^ o-cca-ccf HocKKcct rii ifci^ ^oXrrcc^ ^ J/4'« 
tl^ Xifca Tli^a-ccg ^^oXc^XtKcc. o fctf X^^^^tX*^ "^^ ^^' 
fcixit vot^ocx^iffM riif xt<pecXnf oi^jeiKo^t' Aoc^etoi J* ifx- 

ttfis motus fidem adhibuit. feptem dies duxiflet, eosque 

Rifaces vero ignem fempiter- in aridam Mediam conjeciP 

num obteftans, ct facram a- fet, deficiente aqua et ciba- 

quam: Suppticium, inquit» nis, chiliarcha Rhanosbates, 

pcr Perfas voluj ab ipfis fu- quamobrem inquit, decipere 

mere. Hoc autem pado id regem tantum ac Perfarum 

fieri ()0terit: Saccae no£te fe- tantam multitudinem apud 

quenti caftra movere coniti- animum Itatuifti , et in lo- 

tuerunt. Quod (i nos per a- cum omni aqua carentem, 

liam compendiofiorem vkm deducere, in quo n^que avem 

pr«occupaverimus ,eum lo- vid^nus, neque bettiam, et 

cum, (fuo illis iter eft, tan- neque progrediendi , neque 

iquam m reti omnes capie» revertendi poteftas concedi- 

mus. Ego cum paftor fim e- tur? At ille, complofis ma- 

quorum, et omnium loco- nibus, in cachinnum effufus: 

rum notitiam habeam , viam £go, inquit, vidoriam ade- 

facile monftrabo. Sed res ptus fum. Nam , ut a Saccis 

^|>oftulabit, ut efculenta, -po- civibus mcis periculum de- 

culeneaque feptem dierum peUerem, fiti ac fame Per^ 

nobifcum vehamus. Qui cum enecavi. chiliarcha confeftim 

viam prBmonftrtns milites Rifaci caput abfcidit. Darius 

Bb 4 autem 394' P O L Y A E N I 9itiwr^m ?rf5«S-«5, w ^* J<«S«^ t« ^HG-tXiMf ^tin^ 
«•*f, JtnTJJrfJs» «ri y>»«. ^^ 4£9tf, >!>' V»? ia-i «-«Au, aj'j|«- 
T« Tf *Asr#»^«w, « ;c^l«i>» 0-*f^iiKif nc^«^ vJatj- i| «^«- 
f tf jr*^«ir;ii«f . o ^tit i^HxHrt ' ^ iV/f^*^ xMrtfpa^yn 

o-oy, htTM^nvttf M BmcT^^f jrrr«/«*#f, t^ S-f^ ;tii6^<» 
v«-e^ T??' o-A»TJj5<«6ff ^iira' 'ia-^f Jf f»! Tn «6»-«t*i t« iV- 
w^^l^u ^dvrti ^if^S^a^vr*». TtfT«y <W«^4^f t;rf^«9 
i^ ZsiTv^ti /Mfcno-Mfctf^f 9 iK^nrn^tio-M^ t« ^•«•««•«f, 
Btifiv?Mfks tfytwMrnvtti i^H^Ma-a.T$. 
K E 4». IB. 

z n n T p o 2. 

At^Mi ^roAvo^xMf B«(;SvAa>f«( , %f^ya> /^«ff TJyi' ^^ 
;Uf iAh» «X •'*'* ^ '*''• Za^itv^»? A«(^«<i; recT^ttvnif tnc^st- 
rn^tuc-etf T« «'^•VAPsrev , iiKtf MVTo/M^^of , «ff rmSret ' Hi 
vfi Act^uH ^rtt^Aff* 'BebfivXtifUt xtftvno-t t^ »4^ "^ 

rvft^%- 

11 FL t(^ nf y»( i^) TtAif , . . 9v|«Td Unde lego abs- 
quc ulla immucatione, f(^^ Sf yti^ IsrmA^, nv^etr^ 
yttT^Xii aucem pro ifTo)Ji hic adhlbetur Mafv, autem afccndens in excel* 
fum quendam coUem, fce> 
ptrum pdllio ac tiara involu- 
tum, coUigatum ad hcc dia- 
demate reg»o, in terram de- 
fixit: fic enim prcQeperat 
Deus : prccacusque eft Apol- 
lineii^, (\ quo modo in^olu- 
mes Peifat fervari poffent, a- 
Guam ccelitus prseberet. Au- 
diyit preccs Deus, imber- que copiofus deoluit. Hunc 
excipientes peUtbus ac vafis 
Perfe, ad Ba^um fluvium 
evaferunt, Deo pro (alute 
grttiam habentes. Quem«d- 
modum autem eqaifonis do» 
k) pene univerfus exercitus 
interiic, fic in pofttrum Zo- 
pyrus imitacus equifonem, 
inurilata facte decepfos Bft- 
bylonios iubegit. C A R. XII. 
Z O P Y R U S. 

DariusBabylonem oppu- lata facie, transfugtt foeciQ 

ad holtes vcnit, quafi his 

damnis a Dario aife^us. Ba- 

bylonii a4>«<^ calamitatis 

moti. gnans, longo tempore civi- 
tatem capere non potuit. 
Zopyrus Darii facrapa, muti- S f R A T. L I B. . VII. 395 

fvxra^ etfoiyei Tflt? WAUi, >(^ Aei^etof x^urtia-cti Bufiw 
XaJvo^y itcHvo J« To X»fi>v^oi tip^iy^uro' ti»! iSi x! Bk* 

^orru ZtfftFUfOTt, 

K E 4^. ir. 
A P T A H E P H H 2. ^ 

KvT^a ff-flW^rt^-fli» «V« A**' Sf^f/W«>«i'. *Of •«•«$• llf^dlx«< 
y«t^ Tn^i/Sa^ov' ?iOX^ rot tiift^u. ^Af. o ^l Ao;g«ff ^y, 
o<x«$ a u fio^^of /Stc^vs' kifOi rS M^^it KXtmv fd-vxfy hk 
imret/tciviiv , aXt^» f^fiffitctri TroiKiXoii KiKoa-foif&hiif, KUXef 
Tjj^/ySflt^oy, aq J*flfrAfJo^i*fyo$ MTrofpfirec. Tn^I/Bet^Of ^i^X*' 
rtu^ ^ Kec^i^xvei, )(S^ ^tec T«f «A/yjjf «$ to» /So^^ov Kecrtt^ 
^f^fT«y, J(^ rvXbin^^fif ecmvtf*srtr«j /Becat^ lih/uefos. 
K E O. lA. 

O P O N T H 2. 

O^ovmg «cyrorei? i«-oAf^« to7$ fieca-tXtu^ rffltTijyoTf, 
ilj^ Kxrec^vyat i^i Ao^o» t« Tf^enXa^ p^agacjfcA/^ 5rf^«- 

iSrtAsTo* 

moti, fidem adhibent, Zopy- Sed hanc vocem planejega- 

roque adminilirationem .ci- lem emifit, fe viginti Bapy- 

vitatis permittunt. Qvii per lonibus atquo animo carere 

nodiemportasaperuit, etDa- pofTe, ne damnum hoc Zo« 

rius Babylone potitus clh pyri videret. 

C A P. XIII. 

A R T A X £ R X E S. 

Rex Artaxerxes Oronti vit, non extenfum, fed variis 

niandavit,utTeribazum,Cy- tapetilius ornatum, vocat 

pri fatrapam, vin^Slum fioi Teribazum, quafi fecretum 

nritteret. Orontes Cii^etuc- coUoquium cum eo habi- 

bat enim Teribazum) per in- turus. -Teribazus ingi-efllis 

(idias hominem cepit, hoc confedir, et per le£lum in 

fere pado* Domus erat, qu« fofTara defertur , atque com- 

fpccum profundam habebat. prehenfas ad reg;em vindlus 

Super fpecu le«^m colloca- mittitur. 

C A P. XIV. 

O R O N T E S. 

Orontfs fa^a defe£lione gerebat, aonfugiensque in 

cum r^;is di4cibu$' bellum coUem Tmoli, eum vallo cir- 

cum- 39<? ,P O L Y A E N I 

fiixtrt* rm ifXtfiitn timrfetrvx-i^tvo-mmn^ 9r«(iiyyfi>t 
T»iV «-^«Twmaf «X^^Sf f^ttXtrct S« ri x^^^f^^^r W 
T«)f f^*^/«$, ;!^ Tfli$ ^vA«je«? cvyKftrSfriH •^«o^ey t*T$ 
«■•Af^iMf. «vro; ^ir vvxt«^ i)r<Ai«T«i hnriecf Xitfim f{«fr 

/M«0'f, ^ ^*^ '^^^ '^' S«g}«4( O^if T^ «y«f«ir Tlff IM^- 

^•ftint roif TToXijuidtf ii^-sruvt) jq^ Ac<«v «ifMivy T«y 2«^ 
ti«yiff «9riJA«0-iv, jj:^ ^ft^Hii iyytXot r^f h rm y/»fj^' 
m rmyrm .tfinvvvt^ af^ tvfirm^t ri^ vTi^Mi tTt^ir^ttf 
T«7f 5r«Af/c*if<f. «i fcit J« ^mffSrrtf «rijifA^r» *Of«imff 
$f icfltTii irAT» T<?f ^•XtfUmv ytfOfitff^ rm f*a «srtieTM- 
»«tf, T«f Xf ^^(lio-mf^ U9^m\ik tifntXtitirrtr: 
, * /8' *0^«>rj»f fV Kv^il 5r«^fTift|«To AvTo^^ieoflfrTfi ^v- 

9r(£r$9 fctv h ?r^«o-fT«f|i ToiV^EiKaK-^ ^^ hrtv^m^nfotf' 

, j(^ iS^f T* s-fS<«y , >}Aiic*f ifi^myi^mf , <v( ifx i»f t<$ T«f 

Tflftjiy AvVfl(« T«V isnrimf hm^vyot' i^H Jf rvfcfimXt^rrtf 

trncur ^t^^yftif*^ rm t^nrim riif ^i><ttyyA dMxrfo- 

vtn futt %v9f^tYtmif^ f(0Li hu rS9$ iirtr^u^irrmf* O^mif 

/ IxiAfiw^ 

S3 piftinguendum cuin Cafaubano : iirtr^tt^vtKf 9(sH ^^^' 

•^o jTiS/f» ixixofy ififttyi^mi uf ix. ii». 

cuiridcdit. Hoftibus e regio- cerunt. Orontcsautemattr- 

ne caitrametantibus, pr«ce- go hoihum accedens» aliis 

pit militibus, ut (Ummo ftu- interfectis, aliis captis, fint 
dio caltra munirent : effice- -periculo difceflit. 

rentque, ut ab hoitibus et 2 Orontes Cumc cum dc- 

cultddias obeuntes , et eos ccm millibus Grsecorum ar^ 

congregantes cemerentur. matorum, «dverfus Auto- 

Ipfe per no<ftem delcdtis e- phradatcm ittdlm decem 

quitibus aniimtis , eruptio- miHia armatorum habcntem 

nem fccit, ac per eam viam aciem inftruxit Primum 

qu« Sardes ducebar, com- Gr«cis praccpit, ut rcfpicc- 

meatUm devedum ad holtes rent, et campi magnitudinem 

per vim rapuit, magnamque intucrentur: demonftrans, 

prsdam a Sardianis abegit : neminem , ordinibus diflipa- 

miftbque nuntio eos,qui in- tis, cquorum impctum poffe 

tra murfitionem relidti trant, eflfufere, Qui cum in adc 

de his certiqres fecit :»et iis, conaenfate agmine ftarent, 

ut pftltridie hottem ag^rede- equitibus phalang|em perfrin- 

rentur, imperavk. Qai fum- gere n#n valentibus, ob e- 

ma cum fiducia impetum fe- «mque caufikm tvtdh» OfOD- 

* tci S T R A T. L I B. VII. 397 

rii^ tKxXivccmf t^tvytf, 

y' *0^omj5. ^•XtiHi rSf rv^fcuxm . ei?ro/5a,Xm , Ht 

y«;iMrr«e« «f lyyt/( »9**«^ «< ^o-d^^^o^M, ivrf j;^ riii Av- 
T*^^«^«n^ raro rnryyixtJT^' rm Zii ficc^/Bm^m ris lo-^j»- 
^AfrccrSi nvKrU ii7r?uGtv •'JrXtti 'EXt^mfcoXfy t^ iex^/tcittif 
f'« ;r«^iTi»|fy «vTi^ /MfTif taI^i tcXt^v 'EXt^nvan , i7ris-ii(rec9 
i^fvnncci ^iyAtfw-o-»;, im ri ^tc^tcyyi>^fimrec reiis '^EXt^tt 
iir^t ^^»^6tif ^roig fia^^tc^ti, Avr$^^ecieir7if t^Mf rec 'EXt^- 
ftxec 'ivXec^ cin^Hi tixttf rsf fcio-B-c^i^Hi 9rt^t m tTri^vrt^ 
rvftfiecXfif i Buffncea^ imXtc^f ri r^etri^tiw iftvyt, 
. K £ 4». I£. 

H E P H H 2. 

Xf^^Vf hr) ryy *£A^«c^m r^ecrtvatf , ^oXbiec fd>i| rvfii' 
y«»yfy, X$yHrwi( itecrxti^rec^ ^ e»s ^i x^^v^tm rm *£a- 

2| hrt^nrecf aut ff'g«i3}}0-«f. conje£l. Cafauh, 

tes QVos )u(Iit, (i rurfus is (ermo ad Autophraddtem 

impreuionem facere cona- perfenetur. Nodtc vero va- 

rentur equitcs, tiibus pafli- lentinimos barbarorum ar- 

bus progrederentur. Qui- mavit Grscis armis, eosque 

bu« progredientibus, equite^ prima luce cum reiiquis Gr«- 

flrbitrati ipfos irruptionem cis in acie collocavit, adhi- 

fiicere, declinantes fugam ca- bitis interpreribus , qui u- 

pedlverunt. tramque linguam callerent, 

* nj^ni.«o m«*»«« A/^Ja. "^ ^ ®* ^^* praecepta Gr«- 

3 Ofontes magjo ftcio- ciseflent, barbaris enuntia- 

rum numero amiffo, quos ^^^^ Autophradates arma 

Autophradates mfidiis pere- q^^^ confpicatus, cxifti- 

. inerat, fubornavit ahquos mans mercenarios venirc, de 

qui rumorem fpargerent, ac quibus audiem, congredi 

nuntiarent, mercenarios in non aufus, aflumtis copiis fe 

propinquo efle : fic ut etiam ^ugae mandavit. 

, C A P. XV. 

* X E R X E S. 

Xerxes •expeditione con- tas gentes conduxit, dimiflis 

cra Gnsciam iafcepta, mul- paflim qui evulgarent, prin- 
» cipes 398 POLYAENI HK U fM^X^* y uX^u ii ^^€}^ent¥ potn^ui xoiXeiv^(if ^ Tt^p- 
ttyruyyi>^T6i a-vri/tflt;^);^"*». 

tcx^^ifTUi i^*if THv ^vfUfiCiv uyrartit, iwfJ Jf «^df. * Avtrt 
To/vw, 4i<P<i} ^^tf T«f; EXtaicr» a^uyy^/MTi ccu ifcS Se*- 

KTtZrf^i fA>^»X«Tf. 

y' Hf§|i»5 f»«vA»;^« ?rf^< 'A/Sf^ov* a-trtiyotf niif'EX^nitt' 
Kotf 9rA(aarXsHo-«tf «(A«r»«rr«y vfr* ta)'v fiu^/AetfOfv. roii /u,iv 
$v f}o|s ««TM^i^o/ Ttts o>Mu^ug tcvnitf «cy^^«0-<. Sf^fj; 
$f TkwyTMy, «^rr«, ^«7 w^ietn; ^iicumn ^ U rwf 'EA- 
A«t$« * ^ »»/•««« , f^, i«««. «>rf « rrrdf TWf ' EXtJnciv 
uyoftiuf if^sTi^U tftv» timTi ^h. tuZtu ct vu^vfTg^ 
uTttyyHXuvTtf TtJf JBXuvto, a fu»(»f f»7A)}{«y «evroiV 
Vf^fV;)^*». 

y £ff^ h Qi^fMTMXmf^ ir4XtJlif fi^fiu^m ^rp^ 
tm^ tbiFcx^vwrifiiUi rc ^A^^o; rm fiK^£v^ irMco-sru^i cSpes GraBcorum, de prodi- 
tione Gr«ci« confenfifle. Ar- 
bitrantes igitiir fe non ad 
pugnam, fed «d manifeftam 
Qtiiitatem evocari, promtius 
* congregabantur. Multi et- 
iamT)arDari fua fponce fe fo- 
cios adjunxerunc. 

a Xerxes exploratoribus 
Gr«cis in exercitu depre- 
henlis, nequaquam hommes 
fupplicio affecit, verum cir* 
cumdudos univeifas co* 
pias luftrare juflic. Cum 
infpexiflent, Abite igitur, 
inquit, et Graccis renuntisp- 
te, qux me monltrante con- 
fpexiftis. 

3 Xerxes circa Abydum 
cum navibus in infidiis late- bat r Frumentaria n|¥es Gra- 
corum pi^temavigantes ca- 
piuntur a barbaris , quibus . 
vifum eft fubmergere naves 
onerarias una cum ipfis ho- 
minibus. Xerxes contra qujr- 
rebat, quo curfum tenerent. 
Quibus refpondentibus , in 
Grkciam: Etiam nosinquit, 
eo navigabimus. lcaque firu- 
mentum quod Griccjs adve- 
hitur,noftrum eft : Abite igi- 
tur. Qui evaferant, Grscis 
hanc rem mmtiantes, non 
exiguum eis ftuporem inje- 
cerunti 

4 Xerxe» in Thermopy- 

iis, cum magnus barbarorum 

numerus in acie cecidiflet, 

occulcans morcuorum multi- 

tttdi- S T R A T. L I B. VII. 399 

j^ttrrH ir^ofx-tit ws^i fli o^to-t «-«yjs», «^e^^j/fy ay^^tts 
ito-^^s^, di ^t§ts?\B-6rrtgy xoTtt »#rrK yt96/^sm rvf *EA- 

K E <D. Ir. 

APTAEEPHH2, 

T<3'g«vrin' Jv» l««f«Ai^ KCfAt^crru' T«y /tcv wfdf at/roy 

flTfgi rS vtXiftS rS srgo? Tits EXtJ/ivuf^ gTriT^tTrm divrw 

Ttf& 'jrocrr», -ritf ot ^^o<; A^touov oyrag tcvrov (rvX^x/Sot /nt- 

/T«6 Tt^^uvra» 'A^tcuos ecvtbt/vHg T^y £W<s"«Ai»y |y ^4 K*- 

S-flc/ ScM, T« TS ie;K^«, ^ srs^< tah> '£;^i}y4vy. i Js /«i}- 
$b Jti^^^im?) t» ^cy r^nro^thov KOLriXt^tv h Xtc^hio-tv^ 
i^if It 444rif j, MyeSfiff '^jicftJ^y jj;ptf MUJjf /»<f i^iKo- 

d4 F/. K*A«»v«^ , • * 

tudinem, prajcepit eQrum (k- alte fft mcmtibus anguftam 

miliaribus, iit p^rnodem eos viam aliquam monm'ante, 

cena obruerent. miritvigintimiUiahominum. 

S 5terxes in Thermopy- Qui circumeuntes , ad ter- 

lis, propter anguftias monfi- gum Graecofum evaferunt: 

ummultisPerriSamiffiSjTra- omnesque ocQidcrunt, quos 

chinio quodam homine £phi- Lconidas ducebat , 

C A P. XVI. 

A R T A X E R X E S. 

Artaxerxes ad compre- ri«us le£bis litteris , in utbe 

hcndendum Tiflaphemein Phiygise Colaffis , Tiflapher- 

mifit Tithrauftam, duas epi- nem vocavit ad communi- 

ilolas fercntem : unam ad. i- canda confilia, cum de rebus 

pfum, de bello contra Gre« aliis, tum in primis de Gr«- 

cos, fumniam omnium re« cis. IUe nihil fufpicatus ma- 

rum ei permittens : alteram li, copias Sardibus rcliquit. 

ad Ariaura, ut eum cumTi- Ipfe vero cum trecentis de- 

thrauihi comprchenderet. A- le<^s Arcadibus cc Milei&is 

pro- 40O POLYAENI 

.fam^ » 'A^tMi tcmriXvtf, niti Yt a-f^i Avr^ef i^m rif 
tcxtfttKiif ««-«S-iTo. *A^<««j fiSTM rif ^i^uTnvTil^m rvfct^ 
VFacuf ivrif .^ xaL^H^^fif^ ^^ «f ti^f4>ifHM\etf xu.rf^pec/u,/tce' 

kyKurtf^ufCf^ivof ftytcytf, imtZ^tt Sf ccTrort/tctff uvrS r«» 
xt^oMf ifiKCfUcrt /iUG-i)iH, fieto-iXtvi Sf iz-tfc^t r^ ^'r^^ 
Uu^vo-uriti, i S) ii^tt /tcM^urtt ic9rit^ecKt4 rio-ftc-^vf Tc- 
fct^i^ffif im rn JHv^n rtXtvrri. tfif?t*f h ot^cc t(^ cc^otf 
rm 'EXt^iifm rm Kv^nm fcfiri^tij i yvfauKn^ Xtcfc^^tf 
cX6?^>j{^fif y Tia-tt^i^fH iiKO^ Sdvr«( rtii U rns ^^Ext^xf 

^ *A^tf|«^|i5f Tdf «rflAs/wo» fiymi^irH rti% E^r/», 
. itiH v^t^i^ifLtft^ r^ iifrciffcifig, cch ytt^ kx-etfic-m rt 
t?i»rrMf6tfff rif la-xvf rS. wxJrrw Mtri>iVif, 
K £ <I>. IZ, 

n X o 2. 

^€lx*^ '^t^^i^ii^ ^*^ «"«r^if MfrSi nMvrnrttrfSy 

«!$«( •r< n-t(im fu9 • frmritf ^$/k^»i nf rd7( vsnfxMif. 
jtffTi» $i r«» VttTtf rfAitfrvp, ivrif ivttmrotPfinfs tcttrc^ 

roi^ 
iS Vnll* hi ttffuifcttlttf y ttttrtffHfAfiwtff #y. 

profe^s, apud Arisum di- pi«bat : Grecoramque omni- 

vertit: jamque balneis ope- um, qui Cynim erant fecu-» 

ram dans, acinacem depofue- ti, macres aut uxoro^ fuppli- 

rat. Arisus cum famulis eum cium Tiffaphernis probarunt, 

comprehendit, conclufum- eo qttod Grecos fraude cir- 

' que in carpentum obdudum, cumvenerat. 
Tithraultas agendum dedit. 3 Artaxerxes bellum in- 

Qui Celsnas ufque infutum ter Graecos ferens, vidlorum 

dujcit. Ibi abfcirfum ejus ca- partes femper fovebat. Sem- 

put fe^i tulit. Rex matri per eniin eam partem , quc 

Faryfiitidi mifit, qiwe maxi- deiicerct, squakm hoiftibus 

me poenas ob Cyri mmtcm reddens» vidoris robur ac 

tb Tiilapheme repetere cu- vircs attercbat. 

C A P. XVH. 

o c H y s- 

Ochus , Artaxerxe patre formidabilem fubje<Etis exfti- 
fuo vita dcfun^^o , cum fci^ tiile, fe vero polt ejus obi- 
retpacrem fuperftitem idhuc cum pro nikilo habicuu] iri, 

cum S T R A T. L I B. m 401 

B-ifcivoiy tK^^t w ^mtt^of h-t fcnmi JfV*. » X« rHT 
Tttg rii\ fiuo-Ouknf ^^^ttyi^et^ htnjrifciFm 9 fg «W^rd; r« 
«r^« ff-^frMlfy ^fi^^df fltmyogfwroy jSccrt^J»* htH )i 
«-«vrff uwtyi^tifo-ttv j(0t^ v^4x,H(r»9y rcrt t*fu?io*yiio-t rif 
^amrcf rS ^etr^ii, ^ ri ^ixti^f ^ifirt^ fWyywiU 
Keira rss tk^a-Sf fi^i. 

K E 4». IH. 

TISAOEPNHS. 

fMfcq rtii wtt^Mxi^tti' reif Tt tivrtts 'ipn «nr^fitls iS-fA»^ 
or0Hi<r^af ^ «rg#V riJj Awsra? iytfciftts' nxtf ci A«»-«g 
ITfdlfyd; B4>tttrfiy Minuf etrrttxiu "Ay^f 'A^Ktts^ ^eiK^t- 
ms Aijctuig' H7F6ff rnrots Xex^ycl k\ r^ttrtHroif dtuxi- 
trtM. TnraCpi^fm -rii fitf r^ttrnyii $«>«; tirtfv^tf ti$ 
fidrtXitc^ rng tt ei^s tivris «eW»rc#yff ortitrtct, 

fil Ttrtc^i^fnf ijtc/ittX£4f iq Mi?jir$f , i^ r«V f t;y«- 
iui Ktcretyttyiif ifiHXivtr; ei^tt^irKtvts fch Zn A, jrff- 
^fionrtf h-$iH ri Kgyo tii rSr$ t^irm ivTixu' Hrt t(^ 

/ M/Aif. 

cum ewnuchis, cubicurariis, rent: cumque omnes eum 

et qhiliarcha pa£him iniit, ac regem fiilutarent, et <Aedi- 

mortem ^d decem menfes entiam pr«ftarent, tum' de- 

celavit. Interea temporis re- nique confefllis eft patris 

gium , fl^iUum circummit- mortem, regiumque ludum 

tens, nomine parentis edixit, confuetudine Perfkrum im* 

ut Ochum regem promulga*' peravit* 

C A P. XVIII.. 
T I SS A P H E R^ E S. 
TiflTaphemes a d h i b i t i t Tiflaphernea duces in vincu* 
concubmis, cum Clearcho la conjedos mifit »d regem : 

'^ISi^'^^ "• Eademau. reliquos omnes ipfc intcr- 

tem foedera cum cetens et- r-^:^ '^ 
iam ducibus fe fa^aurum tf- 

firmavit. Venerunt reliqui, 3 Tiflaphemes in Mile- 

Proxenus Boeotius, Menon tura irruptionem facere, et 

TheflTalus, Agis Arcas, So- exules reducere cogitabat. 

crates Achivus. Sequeban- Vemm imparatus cum t([tti 

tur hos viginti manipulorum rem in omnes homines di- 

pr2fe<Sti, militesque ducenti. vulgavit, quafl mox jam id 

TolytnU Strat. , Cc fa^- 40» POLYAEVI 

M<Aiir<M rct ix rm iy^Z^ h^ «rv iHMfcio-mrr: vnt^»- 
fxivttc-tcfctfi i\ , Td r^HTdirii^f ZtmXvm sr^g«v<ifO-«r», " 
9(sfj i fMit^mf ixt^ifi-^WT: MtXno-t6t rm^ yitufuti /*i- 
rmjSmXtiOfitut , ht&Xv^h ri r^irtvfut o^Smi , U ri^ 
iy^ii inxi^ncwi, • Ji va-« rvilb-ifiMrt .ri^r^irivfuc 
rvA^f|(»(, }/« rix*^ ^urrU^ MtXno-ist 'i^§0 rig wUtAfi 
htnrcc^fUtn^ ij^H^ia-mr^, 

K £ 4». le. 
OAPNABAZ0 2. 

4>ie(v«/3«^«( Kwri Avrilt^H Aicxticufuviti ty^Mi^f' 
'•< Sf «»*• riff *Ari«c( ivrof etftfcaXio-tcrro, r«vr«A9v srf/K- 
^«yri;. At/rAvS^Af tKirtVH ^ttffd/^c^if icXtifif M-4f-«A«v 
VJTf^ Mvrv y^i^tti ^thif^fnwf* ^tt^fJtfitc^^ wroc-^ifu^ 
WH , ^ecft^Sf fth ty^tol/tf dttcf l Avvuf^^H ilii^ ' j&^v- 
^tc h Hjc** iTiftcf yty^Aftfcifnf, n Z\ rm rnf o-p^tcyi^ 
itt hrtfiaXeiff v^rttXt^^ttf rtc fitfl?JtCy finiff ittc^i^trrtt 
rn i^H iiitto-tf tivrSi riif x^v^tt yty^ttftftifnf- Avo-ttf- 
Z^H krttftXB^tif H( AttKtitufUfm rtSg 'E^i^f xttrti ri 
i^$f tiir{iifKi rti y^iftfittrtt' «i )g ifttyfofrtt tiH^tut iv- 

* •> 

fa^rus: ita ut Milefii o- cum exercitum dimifTutnvi- 

mnia ex agris jn urbem de- derent, in agros redierunt. 

portarent. Pararus autem, fe Ille certo figno coUe^s co- 

exercitum diminurum fnnu- piis, celeriteronuiesMilefios 

lavif, feumque non longe di- extra civitatem difperfos fu- 

mifit. Milefii animismutatis, peravit. 

C A P. XIX. 
PHARNABAZUS. 

PhamabazusadverfusLy- . der petebat. alias vero fcri- 
^andnvTi fcripHc Laced«mo- ptas clam habebat. Itaque 
oiis, quieum hanc ob cauf- dum ligillum imprimic, com- 
fam miifa fcytala ab A(ia re- mutatfe libellis, qui fpecie 
vocarunr. ' Lyfander fuppli- nihil dilRrebant, eam ei tria- 
cit^r orat Phamabazum , ut dit quam occulte fcripferat. 
«lias litteras pro fe mittat le- Lyfander reverfus Lacedat- 
niores. Phamabazus polli- monem , ^Ephoris , quemad- 
citus, aperte quidem ejus- modum moris erat, litteras 
m6di fcripfit, quales Lyfan- reddit. Qiji cum legiflent, 

epi- S T R A T, L I B. Vn. 403 

rit XM^' uvrS y(tt.^/u0ru x^fido-ecrrtt, 

K £ 4». K. * 

- ;^ . r A a 2. 

rAi^^jJy f» Ki/jrg** T«>» 5^ */«^* ttirtif 'SXt^un rtSi 
h Imlte. x.ur avrS v^ie^orr«f, /38A«^v«$ iv^»» rtti *f» 
ria^j T^*ijf« x«9-«A««rf, /(^ rc7( i^ireuf 'ItuKtf i^ctw^ 
j(^ «-AeTy ixfXgva-iif i^t 'imia^, rS xv^^fnrH rn^ $L9«t^ti^ 
yjyy fTcirr^i^ xvtcfiaXt^/uivH ^ 9r$XtiCt irtXtMi i7rtrc>M9 rcJf 
f^irous 't^otxeti, tt fth >i ifnx!^9ia-tt9 , )|^ H^X'** '^^ 
^o?it4f9 iTTori^M TT^ocM^ic-eivrd. i $c ^et^t>^m vf^? ^^it 
rhf r^tti^ yr^oa-iret^i rtK i^ireu^ ^ao-eti ^(trxo/icirocf rks 
sgnroxii, » eth tkV xxr ivrS y^ec^ofroc^ *^(^^9 Siifit 
^arm ax^ ^oi^tcxi^f*^ jSecceCflrea i/jeixrHftf, 
K E 4». KA. 

A A T A M H 2. 

hovrifAm viri rm r^omoirm ei)ireurifotff fuv^if fti' 
tSf v^iHOfm, ii huOmiin nnwywyJ» ocvrHSy «f^ #i^- 

cpiitolam ci monftriverunt, fenfione, cum advcrfus fc ip- 
prxfati nihil ei opus efTc de- fom litteras attulerit. 

C A P.. XX, 

G L O S. 

GIos in Cypro bellum gc- gibus dederunt. Qui folvcnr 

rpbat, cumgue Gr«ci , quos tes, non procul fupra urbem 

apud fe habebat, iis qui in appulerunt. Ule pede» in 

Jonia vei^antur, htteras ^,,,^ locum profeaus, ubi 

contra ipfum mittercnt, ut ^^^^^,^^5 ft^^a pra^ccpit rc- 

nocentes deprehenderet, tn- _• -K^e ,1.. ^,«1«*. r,k: -,,;- 

remem deduxit, remigibus- ^^P^'^'v''' '^'"''"^ ^'^' .tP^. 

quc viaticum pr«buit, atquc ftolas adferrent: m quibus 

kiloniameos navigare juffit. cum mveniflet eos qm con- 

Cura gubcrnator navigatio- t"» (e lcnpferant, non fubi- 

nem data opera protraheret, to, fcd in quxftiombus exa- 

multi multas epiftolas remi- minatos mterfecit. 

C A P. XXI. 
D A T A M E S. 
Datames cum a militibu» flagitarentur, convocavit eos 
ftipendia plurium menfium in concionem, ec fe multas 
^ ^ ^ Cc i habe- 404 POLYAENI xd x^ifULT» *XHf ir X^V^ r(tm i/uifait Siif «si^Am* 
9(^ }^ riif r^tx^irnf •t^ rSrt hrctymfci^tc, firiVftw«f «c 
r(ecrt£r(^^ ^ iiKiXi^no-M, m.wix6rrti^ Sf ifii^ei4 •$«», 
iKiXwTt JcetrMt ^^ X**^*^ fttfHV tcftc^itvoftffiig, ccfxXat^Mf 
If rvV vffi «IfWi', 9(sf^ KMftnXag ^(^ ii fMfHi ^ i>^»f U 
if^«y <y;^^^fV xXarm xtKOTfinfcif^fy fAtf^fv tt^yv^s rctkttf' 
r» r^uxAfrti. rmrtt Wi rm K^tfiihnf t(0t)i rm nf^tcft^ 
.n*/tcyif ^ rc. r^tbrc^rtttf y cPaytc fctf tiy*/eiti ^kn^tta-tcs, 
wXt^ il Ktcrtca-Kivtio-tci ifuittf rc7f ^n^Xn^AtfMfcti, i^^ 
ii rtftc ritf WfXn^ttfcttuk 'ttetfy rctg rftcrtttreuf , »< fch 
.iviXjTtiiS iyifrrc tis ;^^i)/a(r« t^Cfrts, c Vt t^n iitf I; 
*AfCta-if i^iKCfcifitf KC^pa^ fifurfctc' Sf i^ ic^tc 'Afctris 
ifa^ttf 9rcXt<m ciif iix-ix^^tCy J|^ X^t^ ivtrx^fct^cg, rif ii 
Xftfcttftc •Aoy cLrftcrtttroif^ ivvxecrtcf uk tc^turSfrii, 

fi AecrtifttH iwtfiitXtvitf Xcfttntvo-t ftcvruccf ixurtfy 
tivris fAvmr/iif t(sfi^ rffc^^vfta earo^HfctfH y ^tPuecf nwd^f- 
fctff ft^s tivrisj ftr9y^«A#«i £«r»y eitfrcls fKxaAM^ 
jMii«( wec^eciticetfy m fucXcnc wMfuetteifnf i^/ifTA' fsr/- 

f*ftf- 
%6 x^i^^- ^^A ' ^ habere pecunias affirmavit in 
loco tnuin dierum itinere 
diftanti: quare fumnia con- 
tentione ad eum feftincmus, 
inquit. Credidcrunt miliees 
uqy^ fecuti funt. Camquc 
unius diei itinere abelTent, 
juflit eos in iflo loco manere, 
ct quietem capere. AlTum- 
tis aufem fccum fuis codiiti- 
i)us et camelis, et mulis, cum 
perveniflet ad templum ver- 
naculis opibus omatum , ac- 
cepit talenta argenti triginia. 
Hxc camelis et mulis impo- 
fita devexit ad exercitum, 
paucisque impletis vafis, alia 
-^multa %d fimilitudinem im- 
pleteruin comparavit: cum- 
que aliquotimpleta militi- bus oftenderet, in bonam 
fpcm adducebantur, et afla- 
tiin fuppetere pecunias exi- 
ftiimbant. At itle, Amifum 

Srofe<Sios numismft cudere 
icebat oportere. Amifus au- 
tem aberat multorum die- 
rum itinere, rcgionemque^ 
difHcilem ad hibemandum 
habebat. Totamigitur hye- 
mem milites £Uaria flagitare 
ceiramnt. - 

% Datames iniidias (faru- 
ens Sinopenfibus claffem ha- 
bcntibus, cum ipfi navium 
fabricatores et fabri deeflent, 
amicitiam cum eis fecit, pro- 
mittens fe Seftum expugna- 
tam eis traditurum, quam^' 
omnium infefHdimam ext(H-' 
. , mabant. S T R A T. L I B. Vn. 40T rttfcuf $$ Sns^etSy f($tf xtt^tKMXgrctfy if £f i^ rif sraAi- 
fuv iUtrd , %-ec^* ttvrSf XtLfffioaeif * l }f tixbM fisf ihfi$ 
tpfi J«<r9roy, «? XetfitT^fiif >5«^ijyiflfi» 'ix^fy f(sH XiV*^'^^^ 
f(^ ^rufctcrur raj Ji ru ^n;c^fiijuctret x^tif t(s^ ^tXmtts 
Kttrcto-xsvtt^tfrui ix ix^^y * W fnUtrtt w^iXifcet rttf 
9roXie^x,So^f' $i XifMKei^ yruf rctf rui if T»i 5rdA« rtx,^irctf^ 
HSH «f;c*T/xT«»«f tvsfff^^etf ctvrv, l )j rm ri^fcug civrm 
X^ntrc^sfts, fctui 9rt»Mi tf^ fimxetfnftctrm KctrctT-xtvciruf^ 
urrt XfirS r^f Xtfcit9nif s^cXio^xnfftf, ^ 

y Actrctftvf^ Ev^^ctrnf hctfictf y mXiftet fif^uXcc 
fietrtXei' e Tt ftsrei ^oXti^f ivfcifigctf f9ri]M, 4 frcifv rm 
hrtrn^HCif iwi^cin t^^ffy v^eXourt^tf eisvm* Axrdft^g 
evfci rS veretftS TTtXtJif eiif frct^sXeia-ctiy rmg cifte^ctf o-vf^ 
iv* ^tv^ctf f^fd-^xsy cixt^g ivo xur eivrm y f(gti cvfiXcce-t 
^^ig u?^nXetf^ ^ Trt^ rng xetf^iis xiret rctfiietg Tr^oV' 

^Xcitctfy o^ecg oi rfo^oi i^ riif iXvf rS Trorctftu ftii xetr 
retivotfro, ciftfctg il ifpecftifss-eiriif rei ytffcueretrct rm 
vyro^vyim ivtoij^ttfrctg ctwo xct^ itctfi^cte^ot^ ^^oct^nxtf, 
'iirei^ct ifnys rctg T^oa-nXe^fcifetg etftifytg ets rif Troretfcify 

"rm ^\f o^ier^tf a^nrrmy rm i\ itmfn\etftifm tfcTr^oo-B-tf 

iXecof'* mabant. Crediderunt Sino* 
penfes, et hortabantift, ut 
quibuscunque rebus opus 
ad bellum haberet, ab ipds 
ftcciperet. Ille fe nulla re a- 
lia dixit indigere, cum habe- 
ret fummam facultatem pe- 
.c^iniarum, atque hominum : 
¥erum qui machinas,arietes, 
et teiludines f^bricarent, fe 
nullos habere, qu« res ma- 
ximum ufura praeftaret op» 
pugnantibus. Sinopenfes 0- 
mncs ex urbe fabros et ar- 
chite(ftos «i miferunt. Qui 
eonim artibils ufus, cum ma- 
j^m copiam navium et tor- 
. mentorum aedificaflet, oppu- 
*gnationem aSeflo ad Sino- 
t>am convertit. I Datames Euphratem 
transgrefllis, Magno regi bel- 
lum raceiTebat. llle cum in- 
numerabilibus copiis obvi-. 
am ei progrediebatur, non 
admodum commeatu et re- 
bus necefFariis abundans tar- 
dius iter faciens. Datames 
fupra fluvium ma^namviam 
contendit, et curribus bini$ 
conjun<Stis, binos alios impo- 
fuit, eosque davis inter fe 
compegit, et juxta canthos 
ab inferiori parte tabylas af« 
fixit, ne rotac in limum fiu- 
minis deprimercntur. Viros 
autem valentidimos, qui o- 
ptima jumenta fune attrahc- 
rent,tranare juflit. Poflea cur- 
rus compa^os in fluvium 
Cc 9 im- 4.o6 P O L Y A E N I 

xXifutra^ f(SH J^vX» hifin r»» TrvreLfat^ /ttrtt rns eivrQ 
^ifttatfy t(j^ U rnf MtrS tc^itart nf^i^ms 2ejc« ^^iri' 

y Aeirdiu,nf f*«l^m «!$ hrtfiii)iiv»fr6 xrx-i r^ttriMrZf 
iiimy ^^ h ^f^if fiixt^m 9-VfAfieix^w ^tXtfAiif^ ctXtv^f 
^ttaictiua-t rn *tvrS ^afturxitt' h u}3b,n ^ oivris f«<»5v- 
Mtfi». ti >f in-i^ifmu iyfiv^^mf^ vwt rS a-xn/uur^^ 
^tt^rmrn^irrtf. 

t Aurtif4ns ^•Xi6^x£f Xtfttfrnfj y^ttftfosrtt Trtc^x fiat' 
r<Af«f it^tifsiftSt ifc iSrrt^ TrtXta^KHf^ iftcyfii^ ir^^ct- 
itt/yqo-f rnf f9r<r»A«v, Jjs^t/ iB-vrtf tuttyyi^utty «f f*tyttXtt 
i« uyti^ti ^tt^ fitta-tXitJi Xttfim' f(^ ivxrii tnrifieif rnf 
fttiffy i^irXivnf, 

r Attrttftm AvTt^^ttittmf ittiKtrrtt ^tvym nKSf 
iyyif ^^ttftSj rif Ji wi^tf iKK^Jftts ir^aa-gx-tinrotrt r{«- 
rwriiivtif, ^ rdf fth ftiyir»5 >(s^ vA^n>^trirttg a-Knftts^ 
Kttrti fr^ia-mrcf ,^^ a^Kn^^ttg^ rti Sf a-KVJt^i^et Xvm 

osrwB-f» 

17 Quidam Codd. inter quos etiftm FL b . AoTriiJif . , « 
'AawtfiiM srfiiw. conj. Caf. 2% Quidam Codd. i^afituh, 
a-Knfnrdtf Ki^iiva-ttf, FL rxvvTro/. 

immifit. Hoc paCbo cum po- iit. Sic infidiatores fpecie 

fteriores impellerent, ii yero falfi, cognitr funt. 

qui trajecei^nt, ab anteriore f Datames Sinopam op- 

Earte traherent magnii funi- pugnans, cum litteras acce- 

us fuspenfos , inje^tis fupe- piflet a rege, ut oppugnatio- 

rius farmentis, atque lignis, ne defifteret, le<^am epifto- 

fluvium cum fuis copiis lam adoravit, et facrificia gra- 

transniifit, et decem dierum tulatoria fecit, quali magnum 

itinere prius quam rex ad ab rege commodum accepif- 

flumen perveniret, domum fet, et no£h confcenfii navi 

rcdiit. " disc^ffit. 

4 Datames cum intellc- 6 Datames Autophrada- 

xifTet fibi infidias a fuis mi- tem pcrfequentem fugiens, 

litibus parari, in campo pu- cum prope flumen venif- 

gnam cum hoftibus conler- fet, tranfitum metuiens, ca- 

turus, alium qXiendam accin- ftra fe pofiturum fimuU^t. 

xit armatura fua : atque ipfe Maximis autem et altiffimis 

tliamindutus,periculumfub- tabernaculis gb anteriore 

partc S T R A T. L I B. VII. 407 Tfft 6^/i» hctT^i^iLi, 01 ^txifim ras f«v^ •(^rrti, ffj/LJ 
mvrol xMTia^nwo-M' j|^ rtc. o-xtv&^i^tt iUXvo-^Y' f(^ r^s 
iTF^iii u^nxMit M y^/UMty , f(fiLf sr^^«ri^v^ rS inxtn «^0^- 
«;(jof. A€trtcfctj§ ir^i^nv w i*io-Ktvtu-ficmf tx,*>f tjJ» JJ- 
mf€tfy Iti rS ^•ratftS Btti^ttysf* «i wXifu%t hta-xt^tt- 
9-fiifnf T^ ^vfct/utf ecvr£f totg ttftxaXitty . ij^ o-vvf Aiyd», ;^ 
rvffTttTTOfy ^ Ttfy <ar5ra« hto-xtvu^^fy Hg^ ri 6^)m tift- 
Xttfc^fofy $i ^t^i AHTttftHf ^^tiretfTts ixfifr: 

^ Attrifitnf ^cXt'ftiotf ^tt^trtto-o-irc. h r^ xtfivfm 
T1K (Mt^^ tmrtt^x^g oi^i xi^ttg tvtmiftH ritf tJfTrittt ttftt' 
Xttfim^ nvrofcoXfi w^»V th^ tfttfriHi, $ il rpti ^rt^oli 
xttrttTt^>\!nyoort 'mif ^^o^co-ittf ^ttftt^itiffy oA«y t«v ^ttXtty* 
ytt rn^fif ^tt^txt?itviro ' ttg ^ rSf in-yritirt h xm^M orvf- 
tTi-t^nc-oftiftiffj if etvref ein ^tStitxtig, hrirtvo^ttf oi ^rt^ot, 
t(^ ^^cXttjSHf TtHf iinrieif tj»» »/«»»1» fo^fva-etf, Jd^ etvrol 
'TTXfTts tv^is-tii tftfitt\tfTti roii ^6?itfct6ti y hixno-etf' ^ 
fctrti T«v fixnf tfttil^tf T«y frfotocittf r£f in^Wf, 

KEO. KB. parte adificatis, jumenta po- 
uerius folvere non permifit, 
nequc militibus arma depo- 
nendi poteftatem concemt. 
Hoftes tabernacula confpica- 
ti, etiam ipfi comra fcenas 
erigere jumentaque diflblve- 
re, et equos pabulatum mit- 
tere, ac coenam omni ftudio 
parare. Datamescum inftru- 
€to ct accindo rebus omni- 
bus exercitu, fluvium traje- 
cit. Hoftes donec fuos mi- 
lites ^ifperfos revocarent, 
congregarent, in ordines 
componerent, cquos dcni- 
que inlhuerent , et arma 
caperent , Datames trans- 
mifTo flumine, c^m fuit di« 7 Datame^ cum hoftibus 
congjrediebatur. in pugn« 
difcrimirife tributius equitum 
tfTumtis a fmiftro cornu e- 
quitibus ad hoftes transitio- 
nem fecit. Ille per obftupe- 
fiiftos ac perterriros proditio- 
ne pedites difcurrens, horta- 
batur, ut totam aciem con- 
fervarent: tanquam equiti- 
bus etiam (imul opportuno 
tempore impreflionem fa^u* ' 
ris, quod ipfe prajfcripfmet. 
Creoiderunt pedites, et equi- 
tibus vi£konam pr«ripere 
conabantur : ipfiaue confer- 
to agminc in noftes irruen- 
tes, viftorcs difceflerunt, 
poftque vi^loriam tandem 
equitum proditionei^ cogno- 
.vcrunt. 
• Cc 4 CAr. XXII. 408 POLYAENI 

K E 4>. KB. 

K o 2 I r r A 2. , 

yi/tK, rif it^f rJTf '^H^Mf iytftitiCf *X^*- ^» ivrtJi /fffvf, 
J|29t/ iyftm K«r»yy«f. ai Bf»Kt( hk W9i^i^%»t, « Ktriy- 
y«f »A</aMM(f «'•^•f )c^ fUYu)M( ^^lw iyw^i, ff-*nr9-«<? 

3^ iMirHif«»f .... jr^^f r^ '^HfA» rm B^aucSf i( i^H^if- 
rm, M }f, Mt }« 0^«acff, m^nrci j^ «A«7M ^«fr«em f r«f 
If i^mtiv^ rS iyt/MfH ififim^tf^ txinwrm jj^ mffvm i 
ftitf vwtucartr^tKf wirn ivrS rtits «-^«rity/iMriA 

K E O. KT. 

MATSnAOS. 

M«vrivA«f /8«r<Aivf K§i(ix( ;^^«/c«r« 9r«^« r«^f ^}/- 
Xtff tfiiXiv ?mfiHfj ^^ w f*ff^<?roy rit •*»w vwtx^i- 

fotr^ 

»9 F/. Ktffiftt ^ XvKmfiiatf. 9UD Legendum jMMTry»^*- 
r»fr« vel x^ri^^fr*». Cafauh,. ^i Ita reftituit hunc lo- 
Cum Co/I ;|[^ r^ro ^mft^Hrttf mvrtiis ixfivf , v^^^iW- 
rt. fi«riAf v( i^eu^Hrcff fit, i. e. af^Ke /roc confiliHm fif 
«w, ^JK^ ip/ij fl^frire n#» auderet, fimulathne ufus. Rex^ 
tUt, regno me Jpoliitt. 

C A P. XXII. 

C O S I N G A S. * 

Thracia gentes habet Ce- Fama erat, eum in coelum ad 

ronias ct Scsboasw Hi con- Junonem afcehdere velle : ac 

fuetudinem habent,utjHno- Thraces accufare, quodobe- 

nis facerdotibus in bello du- dientiam pracftare nollent. U- 

cibus utantur. Erat ei^facer- li,ut Thraces ftupidietiner- 

dos et dux Codngas. Thraces tes, metuentes ducis in coe- 

t\ di£lo audientes efle recufa- lum arcenfum, fuppliciter ob- 

runt. Cofingas f^alas pluri- fecrabant, et jure jurando fe 

mas, ingentcsque li^neas eri- obihringebant, imperaca ejus 

Sebat,aliasquealiisimporuit. omnia fe promte fa^hiros. 

c A p. rxiii. 

M A U S O L U S. .-' 
Maufolus CariflB rex pc- volebat, et prodere metum 
cunifts ab amicis x511igere iimulabat» regetii hiiperio S T R A T. L I B. VII. 409 

KttXta-m ^ rsf t^THi^ ttfTM KvrSt vf^oKSfii^H tu KHfitr 
^'* > Xi^^^ y »^yv^ti , fo-^-^Tfli , ^ iV« Xi» T«/«tuT«, «5^ 
T«»T« w«rr«t fixirtkH ^tfc^m ^ ip* m rt fth «^«^iS-jT- 
fOf THf ^ttr^mtcf '«^%>}v. 61 ^iXtt n-trtuHo-i M«(vr«>« tkv- 
T« AiVwT#, i|^ «wT?f ^fii^tti vXn^ti ifiij^anf ivrm 

/3> Metvrt^?i»f finXofitfti ^M^Hf AacrfUf xoAif 0;^v^«ir, 
Vgdcria-diftTd ^i?iixuf f;^«f «■^•5 TH« AetTfAiHi* ee^ri^uici 
fth »vrtSi rei iftti^tt^ •V« TccXtftSf 'it^ttvi tXtifit' ^v- 
XotKtii Tt yrt^i ro <ruftu AttTfti^i ^X^h ^^ fcofH^ ^triif. 
33 vm^ftTHTo J/ tivrSf Tc^t^ifita oa-ot ifinMro' j(gi^ dk 
%H^6tvafttfti ivrsi is ttK^oretTOf ivfoietf^ f|T))n Xtip ttv 
rSff etfifitti r^tttKoa-ias ^XmKtt^ if UvytXtt wtt^ttif^ tis 
^t^ttis n^«^WT»f *£^fVwf. 01 )f Tftt^ttXffif^it iyrtXf^ttfTti 
rif Tfttutoa-iks tirtftil^ttf ' MttvrtfXos >Mfim rirHiy i(gf!f 
rkf iixtinf ivfttfuf i^M^ ^ttfti riif Atirfiof i^o^tvtro fitt- 
ii^ttf if rti UvytXtt' oi Tt ix rni ^aXttts yretfrtg f|fA- 

S^WTIf, 

^2 Idem fufpicatur legendum , i|^ xtt^Jrt^ ris iwro^iti. 
99 Interp, v^ti^trHro 5* tivroTg se^, oa-tt iltixofro» FL 
vmi^iroi it tivrols, tnale pro if. 

fpoliatum iri : iisque conyo- Hidrieus. Stipatores autem 

catis, equos in corum con- corporishabuitLatmio8,qua- 

fpe^tu producit, thefauros, (i folos fideles. Inferviebat 

aurum , ^rgentum , veftem, eis promto animo , quacun- 

aliaque ejus ^eneris regi fe que in re^vellent: cumque 

miuurum di£htans, ne patrio eos fumma benevolentia ob- 

principatu fpoliaretur. His ftrinxilfet, petiit ab iis viros 

Maufoli verbis amici fidem trecentos (tipandi corporis 

adhibent, eodemque die in* cauffa, ad Pygela iter haoens, 

finitam peci^iarum multitu- quafi metuens Prophytum 

dinem ei miferunt. Ephefium. Illi confcftim de* 

% Maufolus, ut Latmum le^os miferunt. Maufolus 

urbem munitam caperet, a- his acceptis, alias etiam co- 

inicitiam prc fe ferebat erga pias habens, Latmum transi- 

Latmios. Obfides cis rcddi- bat, proficifcens ad Pygela. 

aic quocquot bello ceperac Civ«r omnes egrcdiebanci^r, 

Cc s ad 4IO P O L Y A E N I 

fm, M.0tvrtiXii Sf . . . . mXvm^^§ftrf ^^t^tc^icrKivawfU' 
tn fv)tr«(, «-^•««TfAij^fTd r«f xcXi;9 icff«f, intfy/Aum 
T0f mfXiv' $(s^ t MtfifrivAdf, f^ir^fi^^f «o^Ad^f jUfT« riff 
^vf«/ef«f #4r«(ri}s, 9(sH ^«fff^ kv^us xmrifii. 

IC £ O. HA, 

B O P r H 2. 

Bi^ym 'uUm rni M Xr^v^Sfi n(X'> ^••'^•5 tcvrS 
rit i^X^^ fMyi>M ^x^iXiui. ^Eyj^n^n hrtXio^xHn riif Hiotcc* 
• )^ Bo^y9$ tTr} /uLK^ov ivrtr^^t rn ^oXt^^Ktu. ti( tt uani" 
7»^uff, Hjc vTCfiiitm r» Trtriv^h lic ficb<rtXi»ti X*^V^^ «r«Af- 
^wf WfwVS^oy, rn »-«A« 5rv^ If qxff * i$ rf avrc^ rtj t(^ yv- 
*«, ^ Tficf«, ';(^ ^oA/f cfcS rvyKtirt^Xi^/nctiu 

K E <P. 'KE. 

APOMIXAITH2. 

im' ir^tirtvo-ff • Al«icf}«)f M rin G^AMUff' « ^^«^| ▼•i' 

MtCKt' 

;4 FA. ^vfct^iMAf;. fff ^^ }f Mtfvr^Ao; sroA. Hinc legendum» 
\vftif4Mti(. hiBftc $i Mtcva-eiXH ^«A. Mafv. 

ad fpedandas transeuntes am hominibus, portisquc 

copias. Inteiim magna mi- apertis. Maufolus conver- 

litum multitudo per no- fus, introivit cum univcr- 

^em in infidiis collocata, ib exercitu , et Latmi domi- 

prxoccupavit urbem vacu- nus evafit. 

c A p. XX ir. 

B O R G E S. 

Borges Eione in urbe ad defperaflfet, fc creditum a re- 

Strymonem fita imperium ge oppidum tueri poiTe, nc- 

tencbat, accepto principatu que holtibus traderc vcl- 

ab rege magno. Graeci 0o- let , ignem urbi fubjecit» ut 

nem oppugnabant. Bbrges ad ipfe cum uxore ac liberis, - 

multum tempus oppugnatio- totaque urbe iimul combu- 

nem fuftinuit. Cum autem reretur. 

C A P. XXV. 
DROMICHiETES. 
Dromichstes rex erat donum. Macc4o Thracis 
Thracum, Lylimachus Mace. bcUum infcrcBac. ThnucMa- 

\ cedo- S T R A T. L I B. VII. 411 

Mtcxsiofct i^nTiirno-i' -r^Atnyii avrS ^^ A34jf, «tvT«- 

ivrim AvTifiM,^^ j|^ rni fur tivrS ^ttrrtis «yMAf». 
iirtcf $1 ^triirtf Avo-tfiix^t if^^St fiv^ttciti iixtt, 
K E O. Kr. 

API0BAPZANH2. 

' Aff/ietf^tifiif *Ai^ttfcvrH6f xtiri^^tjfy iyroXtc^Ktrro vV» 
Avro^Ptt^tirs ^ »(§i^ xttrti y?» t(si^ xetrei ^ei^eta-e-Uf /8«A^ 
fctff }f rei iTTtrniHet^ j|^ r^ier<«irie$ M^tfytfyny^ v^i 
r£ff ^•?u0^xiifrtitf H^yifi$Hiy irreXt^rctf rf ^^H^Sfrt 
^^ IWiXiSfrt riif ^^tifiifnf fno-w, vwox^lftto^ttf ^^o^tii- 
f»f rm Avro^^ttietri^ y • fcif vtnvH rm ^i^i*iX»V y HSH 
^ifCTFH rt fetvrtxif ^^ tis «v ^tt^tc^fin ri ;^a>^/ov. i 
ii * A^f/itt^^tcfnfy wi at) fnti ^^ot riif fiia-of (^x-Ami^ i^B-tt- 
cfv Ho-iUfcio-tti srAiS^d^ f^nrv^CMvv j|^ o-VfCftetj^otf. 

KEO. KZ. 

^^ Scribendum Xfvd-n^i fcd hifloria male refercur. Mafv. 
}& J^tXtHfTot, conj. Cafaub, Nam IlrfAfii^ loci poti^s 
quam viri nomen. 97 F/. iuv^ «v. 

cedonem dolo circumvenk. me, fitique, Dtomichstes 

Dux ejus ^this transfuge adortus, cum ipfum Lyfima- 

fpecie ad Lyfimachum trans- chum , tum omnes qui eum 

ibac. Qui cum iidelis eiTe fequebantur, interfecit. Erat 

crederetur, Macedones in Lylimachiorum, qui cecide- 

locorum difHcuItates conje- rant, numerus, ad centum 

cic; Ibi conflidantes fa- millia. 

C A P. XXVI. 
ARIOBARZANES. 

Ariobarzanes Andramy- fe eam Autophradaci prodi- 

tium tenens, ab Autophra- curum. Qui cum profidii 

datc terra marique oppugna- pr«fe£lo crederet, et dafltm 

batur. Cum autem res ne* ad capiendam infulam mit'' 

ceiTarias ac milites in urbem teret : Ariobarzanes interea 

cuperet inducere, ec ab op- dum navts ad infulam con- 

pugnantibus impediretur, tendunt , ea» prsvercens, 

mandatum dat Pteleunti, qui ma^am commeatuum ac 

objedam infulam tum pr«- militum copiam tn urbem 

fidio ctnebac,' ut (imulartt imporcavic, 

CAI. XXVU. 413 POLYAEMI K £ «. ILZ. 

ATTOOPAAATHS. 

A«ff rfy*sro(«y t(ffji ^v>utTfo/((y«v *€*'") «-^wiiyflftyf ^y to 
f^«r«:ri$«9* ^roAiy )i «Mrijy«fyw ivi(ra^ f^^^X^V ^*^^'*^ ^'* 
Ftf{ fjrjA9-iy* M f44f ^vXecTrnms rfv IIta-t^£f AirtiXtMyn- 
r«y, cUfctm r^f ^^f/niiti iTrtXtiXv^ifttf, p Vt r£v 4'<- 
X£f f(^ r£f 'tixXnZf rns tXet^^vFetra^ Xetjittf^ ^aXb^ 
r«-«5fi \9tfm3y JiJa^"! T«t riy«t, J|^ rijf Ilto-thtiiv A^«if«9 

/S' At)f)»^^«^«T«f *E^tc-im imrftirmitvifTt^fy o^St 
rai 9rAe<oy«f «JoAf o-^^^rrce^ , J^yj ^ij^tfrkTSrraf , irfHJUtXi- 
r»ro rm A^xwrtti ttvrSf ^^tX^fif ^(git^ httXilttr^ocf jrf{) 
TAry x«<»ii ^vf^i^ifTSff. «f /«fy ff-^vAd-ov, jj^ }<fAf ytrro' 
•< 5i fiytfiifti rHf i^rjFtm >(SM '»'•'' •«•A/T*>y sr^* ^o^ 
{r«^ieyyfA^ dx^^ y '''^ i^ifrm h§tXty6fd9m ifcfiaXM 
Af rii '£^fo-/v; «T«icT«( i|^ iftiXiii tj^^rrai* t^ Sif 
sr«;fii«i rm 'E^trim fttf «yti^fd^o*»», m If ^«yf^d^/m; 
f|fA«r«fy. 

V' AvTf- 

C A P. XXVlI. 
AUTOPHRADATES. 

Autophradates volens in 
Pifidas imprclTionCm facere, 
aditutn anguitum et prsfidiis 
munitum cernens , adduxit 
excrcitum. Rurfusque eum 
rctro ad fex lladi^ reduxit. 
Impetente nodte Pifid«, qui 
cultodiam «dminiflrabant, 
difcefierunt, exiitimantes ho- fiis e regione caftra figcnti- 
bus, videns multitudineai 
nugantem obambulare, prin- 
cipes eorum td coUoquium 
de comdiunibus rebus ha- 
bcndum, ^vpcavit. (^uipro- 
grefli colloquebantur, Du- 
ces equitum et armatorum 
multo ante preceptum ac-) 
ftium ex«rcieum abiinfe. Ilk «eperant, ut coUoquentibus 
levis armature miUtibus ec pnncipibus impetum face- annatis expeditiflimis aiTi^m- 
tis, citato ciirfu anguftias pe- 
nenwvit, ct iPifidarum regio- 
nem vaftavit. reot in Epheiios, (ine ordine 
difperfos, et curis vacuos. 
Itaque m«gnus Ephefiorum 
numerus partim occiii, par- A Autopl»radatef £phe- tim vivi o^ti (imt. I ^uto- S T R A T. L I B. VII. 413 

*J Avrt^^ti^nvnH ftiv^c^^^ng \%oty$Lyiii finXlfnn^ 

trA» irf^So»' ii« r£f ftn ^tt^ttytvftUm f^n^\ ««S^o»-A<o-fli- 
ftiwf rif fua-^if tivrt^iia-Htf, •f r^arwruf o-x-^h^ Trecf 

ift^fcS ri l^uftifvt ' M^Xb^tt vttfttcM.tvii ^o)Jft^ r» n-Xii^H 
T«f ifUfrins kft^Xiirrsrtt, 

K. £ 4». KH. 
A P 2 A ?} H 2. 

3^ 'A^veififif i^cPno^Kfi Bci^Koum' ruf tt «'^•5 ttvrov 
^^Sir/iiva-fitfcifAff jrifi J<«eAvVi4yf, eifioXiyiKrt ^ ^ ^|/«v 
«vr»7f iTTtfL-^^oftu TJf ^TtKM, 9(ff^ Tjjf yTo^^o^Ktetf httXvcuf^ 
^et^tKttXei "Btt^KOUHf ^ottrihei KOifMfijcroi^ T«$ «ti tw 'E»«- 
Jflf «"f«6T««f, j^ TFiftTTtif etvrS rijf raf oi^ftetrm ^oi^Hetf. 
•i hi rHi ei^x^fretg t^ffc^uf ^HXtvc-oftif^i fttr eivtS m(( 
rjf rvftftetxt^i' 'A^a-eilSTis Xet/tt^^etf V7ro^ox*if ^et^eta-Kfvw 
9-ifttft^ eiriet Tiff ei^x^fret^y ^ ^et^^nx^if i»y«^«v ^et^i 
Bet^Kettoti iTrtmHeef «f d^oyA>y. r£fY ^t bti rkf ii^^^^oif wr^^ 

iaB-m- 

^ Scrib«ndum vidctut ^Afc-d/^s^ quomodo ift fuis rt- 
perit Interpres. Mafv. 

5 Autophradates merce- ftipendium retineret. Milite^s 

narios ad jpu^nam volens «fumma ftlkcritate oitines apta- 

■"educcre, fuomifit qui rumo- tis armis progrediebtntur. 

remfererent, eum habendi Tum ipia res declaravit,ix)n 

numeri caufla expeditionem effc recenfum, quem intende- 

faceve , ut eorum , qui pr«- ret, fed aDparatuiii belli mul- 

fentes tut armatinon effent, titudine noftesterrcntem. 

C A P. XXVIII. 
> R S A M E S. 
Arfames Barccos, oppu- fufcipienda: eique curruum 
gnabat. Quibus legatos td tuxilia mittereAt. Qui prin- 
eum mittentibus de pace, cipesfuosmiferunt, qui cum 
conceflit, dextramque eis mi- eo de locictate confiiiumca- 
(It Perfica confuetudine , et perent. Arfames opiparo con- 
oppugmtionem folvens, hoF- vivio parato, principes in- 
tabatur Barccos, ut cum re- vifavit, omnibusque Barceis 
ge fe conjungerent, fn expe- forum abundans rebus omni- 
dicione tdverfus Grecitm bus tperuit. Quibus td e- 

mendum 414 POLYAENI ir»Aiy, T«( i*/^H^Srras xmXvHt (pftwrru, 

U .tivTht nKHtrut, inTttfx^i h^ittt a-vvg^trt rtl^ vr^MfU' 
««r, f^A^Af ir^0^«y«< civrtfMXncen jr^«f «vTi<.$* w ar^»- 
«•«-/«v f/e«(3'fy 'A^»/89f * i^ yvxTA>( fxi Tiyy 0*xifviy «^«- 
Mfitm^ ifiuTtiftn rif vxsFtL^yfit, hee^n ttftsxiynvt^ ri 
•^?ite. rtHf i^-STfA^y, j|r^ T«(f tv^^nrtcs irtfti^nx.tt tcXiMs, 
ftixts-tt 9n ^trttfy i^ rn rS t^nrtt^a rxiv»! 'cixt^^f ti^Xt- 
0-fy tvrwtt^)^n^ i(^ v^^riru^tt tivr»7e^ irxf iit^ct t« G-n- 
ftiin «^d-fy «x» TA^y hxrritft ,' ttvr^fuX^/* vxfranrtvo^ttf 
rtti if ^rycf wtt^etXt^^ttrrttf ivrtif rnt ^ttXttyytty i^ts-^i-^ttf 
rttfy xtlttt fttrn rnt i/ttjS^Xn* ^ctna-ttrb^ttf, rirtif Hrttq (rvy 
KHftifttf ^^ xttrti foru ftkf hifittXt^f' t\ tfttrrln ii T«y ^v- 
vtt/uif 'Afrttfinf ^(tcnyttyo. «i waXifiiti % Xv9-ttrr$i rnt ri- 
|<y i^tuf/t9' i(f^ §i s-AcMMf «vr«^y h r^ ^vy^ }<f^d-ci^«yT«. 

KEO. K0. 

19 JF7. jdlrff fAra fekt M/SMm iffw. Forfitan.^^. Ma^^ mendum progrefTis, ignum 
deditPeriiJiu Qui pugionibug 
trmflci, porcas occuporunt» 
ct irruentes urbem diripue- 
runt , interfe£Hs omnibus, 
qui refiftere conarentur. 

2 Arikmes defe^ione ab 
Rege fa<^a, potitus majore 
Ptrygia, cum iis, qui cont» 
eum ab rege miifi fuerant, 
pni^ium comerere inftituit. 
Prsfe^s equitum cum he- 
ilibui pacifcebatur, fe, cum 
in aciem ventum tfkt^ ad 
eo$ tranfiturum. Arlames 
proditione cognita, per Jto- 
>aem ad prtele^ti equittim 
tabemaculum adiens, eum 
in qusilionibus cxaminavic. Qui cum facinus o«nfitere- 
tur, equitum arma, veftes- 
que aliis induendas dedit, 
quibus fummam fidem habe^ 
bat : et equitum pr«fe£H ar- 
matura quendam alium hip- 
parchum infbuxit, eisque 
pratcepit, ut cum fignum ab 
noftibus fublatum cemerenf, 
ad eos tranfifent, et obequi- 
tantes; pr*|ereuntesq(ie eo- 
rum agmen, a tergo conver- 
fi, impetum in eos fecerent. 
His ita confiitutis, a tergo 
impreifionem fkciebant. Ar- 
iames aut^m a facie exerci- 
tum adduxit. Hoftes ordini- 
bus difTolutis terga verte- 
runt, et complures ex eis in- 
ter ^giendum perierunt. 

CAP. XXIX. S T R A T. L I B. Vn. 415 

K, E *. K®. 

MI0PIAATH2. 

fofl ^retvKfy 40 jf iyi. Mt^^i^ciTfi? vVijc^/wToy jij^ tcvrif 
sc^fifKf fi^tXit^i. i fuf •'/i Aurtcficiii mrtva-n^ «< 
fi^ TT^oo-^tf ^of^cc Xv/tc^fHTaf rvi fitcrtXioff tcfX^' KSH ^« 
^oXtitc lAv^»>»«r«. ^^8^tcc fiua-tXiofi KtcrivKtf^t y KMfctc^ 
««TiVgjjo-f, ^o^Hf v^n-eco-tj Xeiocf iiXtcatf' «J«{«f ac^oc «••- 
Xifitoq HfcKf jBoca-iXei. oifc^u Jj» Tari rvfnX^irfif ^vfmc 
'^tAXi^ofcifOf TTi^t m ^^ti, Mti^pi^ecTKS if T*f X^'fioi rirm 
vr^tKocTifKtvoca-m,T9 fVKTOt^ t*i%ei^tOitoi, aro^oc^ KtK^vfc/tctfof 
ocX^ a^ccx,^ ' , ;|^ THToti i^tKHTO a-vifcaof ' ituXtyofttfOi 
Jjf ^^ocnytf avr«y n^i/uM ^ti^m. rxot Si uXti «f r« 
A«y« , A«(T«&^)}; oca^tcaocfAifoi miTr^H ' Mt^^^ocms tf rZf 
iyXlH^t^ioif xftXofctfog hoc r«6;^«f, /l^ vVo r»! «r^ifY^« 
;^e<^} x^v^^Mf, i»yix«AeV«ro A«T0C/e4f, «^; «^/Atfd^^^fK 
t« riy*y c» i;^^» Hveif' Tr^oO^ifTot \k Ixni» ro #^f( 

IxeAit;-' 

40 Quidam Codd. it ocyt(f9rmf, Caf, 

C A P. XXIX. 
MITrfRIDATES. • 

Mithridati rex praecepit, quid fieri oportcret. Mithri- 

ut Datamem, qui dcfcaio- dates in eo loco multos pu- 

fiem fecerat, occideret, aut giones no6lu comparaverat, 

vivum adduceret. Mirhrida- aliumque alibi abdiderat, et 

tes etiam ipfe fimulabat, fe his (ignum impofuerat. Col- 

defedurum a rege. Datames loquendo igitur eum iongi- 

ejus verbis credere noluit, us abduxit, pedetcntim «ai- 

nifi prius ma^num damnum bulans. Cum fatis cflet dif- 

regis ^itioni mtulifTet. Qui fertum, Datames di£b falute 

magnam intulit vaftitatem, abitum parabat. W(^thridates 

caftella regis folo aequavit, unum ex pugionibus celeri- 

vicos incendit : tributa per ter arripiens, eoque fub ma- 

vim rapuit, praedam abegit. nu fmilira occultato, revoca- 

Cura multis rebus oftendii^ vit Datamem , quafi oblitu& 

fet, fe regi infeihlm effe, aliquid , quod dicere neceiTe 

ambo fimul inermcs corive- eflet. Advenientem aotem 

nerunt td colloqucndum, julfitmontemiUum munire: 

fic 41^ POLYAENI hciXivrtp l^H^^ fimk^tu tfiwf «^«(«W* • i&«r«e^y U 

/ci'«;, 00-« 9V fy tom; •ixitug i%-tn->M ^ wxtin ^^k^xM 

r»i TriXtiy ^ T<» flrjt|vi} ir^«jef<^v« <$«»»(» ir^*; «^n^ 
yjfv i^^fAna-iti' r£f Of iytfittm oiuxtiif xOitvivrm i^ 
V7rnKiia-a.9 ' t^^iXeutf ^Uft^Uf ¥ x«eAay iiyitfitft ^^v^»f, 
lAt^^iirm Yt ^tXt^H rnf •}« «-^oAk/Saw «7i«» f ;^t«. 

K E «>. A. 

M E M S' I 2. 

Mf/i^^ff 'A^ifil^H r^«Tftfr*rr#f, JirA^f retxn^s f**i 
yimr» wifTtt 'i\u rHX»f ^^tiiyitytfy t^gf^ ^^» r^; «■•Ai*>( 
tT«({f yvf£xtti^ rixftty ;^(1!^t«* t4ic$ $e ^Xttg rS r^- 
)^iK iaemtu^ifmtrtf* 'A^tfifituts rif iftt^tta-xtvif rHf mart^ 

fitti 

41 Cafanh. nuvuit iwtts £$ #|. tSs ^A. #)#y, f^ttrttt rii 
iitm. w. iic Datamem fhiHiofe mon- 
tem incueiftem Mithridates 
pugione percufTum interfe- 
cit. 

3 Mithridates in Paphls* 
gonia confiigiens. in quan- 
dam civitatem, ut longo iti- 
iiere perfequentes hoftes an- 
teverteret , quotquot in edi- 
bus reperiebar utenlUia, va- 
faque in publico foris coUo- 
cavit, et lub nodem ipfe fu- gafi capefTit. Perfefquemes 
cum in urbem irruilfent, va- 
fa in medio propofita confpi- 
cati, ad rapinam converte- 
bantur. Ducibus autem per- 
ftqui jubentibus morem ge- 
rere noluerunt, non commo- 
dum efle rati, manifefhm u- 
tilitatem ex manibus dimit- 
tere. Mithridares interea 
temporis magna via confeda 
evaut. C A P. XXX. M E M P S I S. ' 

Mempfis Aribso bellum vitate coliocavit uxores, li- 

inferenfe, ne intra momia beros, pecunias: poms au- 

concluderetur, omnia pro- tcm civitatis delbuxit. Ari- 

tulit extra murum» et pro ci* bciis apparatum eorum de- 

ipeni- STRAT. L I B. Vn.; 417 

K E €>. AA. 

KEPSOBAEnTHS. 

Ki^riySAfflrtJif iiCToivrm ivrS ^v^iHtt n-tXtA X^^f*^* 
fcecru, v^tKri^fi/nimt^ ZtctXvffu/tcmf ^^cg ivr^Sy x.etTi^' 

fH ^ucyiffitffH rtt v^^fCHfiiut ;i(^^r« funrtvifv^ttrtj 
g-vXbiCtfiif ivr^i rSf 9r«Af «nr i^ii^Me-i 9 ^ rmt xV^f^**^ 
ivrif i»f»mrtf. 

K E 0! AB. 

2 E T H 2. 

XitJS-flf '<9nr«i^#f Ki^9-oy3A£TrH li a^«»i# ^C^^A**'"*'' 
ff-fdo-CTMlf TA;y ytct^ySf Wis-m srfWf fi^ifMiff X^i^^^ 'i^* 
rm xitrtctr^S^9ff ' ti ftif xccriwH^ttf^ sr»At; ^AiS'*; yf^v^- 
yivi»' ir<r8 $f ir«^x«k2i yiftftifHy xttrtcyttyif ivr^f M 
d^^AierrAf iTriTrfttoitifj v^ifinH i[< T?f rtftiiy i^i/ri rt&^ 
Xi**i TA> Ki^(r»/8AfWt| xdiK^ X%^1*^'^^ rvfiAf|«(Td. 

KE<I>. Ar. 

{perationi (imilem veritus* ufqile pr«lium ^cerent, ex* 
metuensque ne ad raortetli erdtum abduxit. 

C A*P.- XXXI. 
CERSOBIEPTE S. ^ 

Cerfobleptes , cum ej\is cem disjunxit/ ' Cirti al{. 

cog;nati defcifcentes , ma- quantum temporis intercet 

gnam pecuniarum vim mft t , pecuniasque exigefet, 

clam extuIiflTent, fafta pace, coraprehenfos eos jtx' urbi- 

civitatum eis pr«fe£hjras aj- bus ejecit, et pecuhias ipft 

tribuit , eosque ab fe invi- tiofTeait. 

C A Fi XXXII^ 

S E U T H E S. 

Seuth«» prsfe£his «^u»» H^rat colono¥ukn rhultJtudo. 

tum Ccrfobleptib, in futfflnt Cum igitur in^ns firumend 

ptcunianim inopia eonilktt.- (iopia proveniftet, deVeduiA 

tiB, mandavit) \ic quil ibie t %• iMud in mare vendidit, remit- 

gricola quinque , modiorum tens aliquantunV de pretio. Ea 

agrum fibi ferexet. Q^i (^u^ rtmone midtas fubito pecu- 

dem {everunt,>hagna autem nias CerfoMeptsconfecit. 

Foly4tm itrat. D d CAf . xxxiiu 41« P L Y A E*N I 

APTABAZ0 2. 

crv7»4^i'^> «5«^o T«K e«'«r*JM»f imXMftfii0H9, 

li *A^^fitt^69 vTtmrtirmf flnftftini xMMAvyvird-iy 
T»T( ««Af^«iiN(, 4^ «JUftAftf^ «VT*f wf }«)^ iJirm^ i(sijf 
a-liw rtSf r^rUtreui fur^irm, tA^tirT» rvXt^fitify ri 
r^icrix!$i^t rtlis 0tiiXp$7( 'O^^ftt 9^^ A$fi*xrf mm^tmtt. 

y *A^ifi»^H 0«^y««lf ^ii^tu f» TlXnrtuimy w^- 
yAS-fi» $f BirrtpdMf. rm il €ftrrt$X£t l^fiitttf w$^\ rns 

f^TSf^i ^^^ oft$X$Ynrttf nyv irrttt* uvrif jfdtf i^ 
$wivZHf U B^tlftnf tF^i^^f fitertxittf titriffwrtt * Mtt^imtH 
If f$f iMixtis firfTfly, t(^ rti *i^tt rHf titent ivrit irtt^- 
yixtM, 'A^ifitt^tf fth iwin\ fixtif Q$rrtt}Jttf t^ffjAd^f^* 
'BtrruX$i i$ iurixM rif Tkgriif ir$rM9 fytitb^fn. 

KM. AA. 
'^% 'Zxtfiivtm. H " 

^ -C A ^. XXXIII.' 

ARTABAZUS. 

AmbMo oppugnpnd wfk j Artabttztts, Phwntctf fi- 

mei^^uondtm, Tiiuoxcnu, jj^, ^ j.^ ^ j^^^ i„ 

Sicyojuus urbem prodi(Ut. -xk«Jr*i;-«, «.«;♦ Tk^fit 

Convemtmterutrosque, exi- TheflWiam venit. Theffihf 

•guum libeflum in telo fu- Witerrogantibus de pugni. 

fpcnfum, in locum conftiti». '^on auder^ confitcn a^mi- 

tum ejaculari, atque inde «- *J^^» tefpondebat, fe m 

piftolas recipere. Thradam properai-e, et arca- 

2 Artabazus ciim fu^- num regis mandatum pcrfi* 
caVeturPammenem cum ho- , cere velle: , Mardonius au- 

ftibus.confilJM iaire, vocavie «emvi^r fequitur» cc ipfe 

cum quafi munera la^gitur vi^ri^ nuntium ^>portat 

rus, et militibus frumentum Arftibasus viaortam pr«ten- 

menfurus. vtnientem m ca- ^ Theffaliam tianfiit. 

Iha wmprehendit, eumque TheOaH vero ftatim Pdfr 

fratnbus Oxythre atque Di- *"*="*" 

biaotradidi ^ , rumdadcmperc^enmt^^ S T R A T. Li B, Vn. 419 

A P T A N A H 2. 

/StfOivv, /Mid-* viMf^tfv «-f»««A»riy Btf^nt»; M rsr«v}i»f, 
j(^ s-ii ^fr<».r«v r« «(xim rf^vmwv h-t rns »(virrif 
rtc^^H, i/tu<rtf i^' oViv HTMf n yn 43 ^cvn, ^A«|f<v r« 
o-vyxei^m' »1 Bm^K<lu$t fttrcc rii if»H9 «ivf«|«y rtU nvXat, 
•i srf^f r«v 'a^(;«v^i}v, xiirapfti^timf r^v r«^^#v, ««ri Aii/3»p- . 
r« r«v sr#AiV iwj /«Wri rjf y?j ftiiia-m l^* 1»^ iftMrtn, 

K £ 4l>. A£. 

B P E N N O 2. 

^rifl *E;»i«8* r^«rftf«y, ffvv«6yi»yiJv fiucAtfrMev «JvJ^<?v /^^ 
«y wmxMv , ;r^#iiV«yiv »;c/i««tAiyr«j *''E»jjv«5 , 1 A«;^»r«{( r» 
rifittrtt 9(s/^ «tf-d^f v£r«^v$ , r»f xf^«A«( ««'f$v^i)/iefvj^^, 
r^i/3mm fv?rmrrtt iFt^tfitfiknfttfiti' f(§fj m^/rvrfv «vrATip 

rSt 
4^ MivM. Caftmh. in marginc. 

C A B. XXXIV. 

A R Y A N D E S. 

Aryande«6trccoruin ur- ytt: Quamdi& ttnpt jNsrmt- 

bem oppugnans^ no£le fo^ neret, Te conventa fervttu- 

£Mn duxit, lignis imbecUU- rum. Barccei poft jusjurtn- 

bus transverfim pofitis, exi- dum pert^um, ponas ape- 

guaque terra inje^a. Inter- ruerunt. Aryand» militet 

oiu Barccos ad foedus ineun- effra^a fo(& civitatem oc* 

dum vocat, ftansque cum iis» cupaverunt, cum non am- 

qui foedus percuterent, fu- plius terra manertt, in qua 

per latentem fo0am jurt- jurtvertnc 

C A P. XXXV. 
B IL E N N U S. 
Brennus rcx GalloruA bui» produxit captivos Gne- 
volens cis perfuadere , ut cos, vilidimis cor])oribus et 
expeditionem in Grsciam infirmiflimis prxdicos, capi- 
^j&iperent, convocatis^ m tibus ralis, et fordidis pal- 
ooncionem virit et mutierif liis amidos: juxttque eos 

PdA mt- 420 ■ P O L Y A E N I 

»irr«i, J|^ TM^r^i, ir^of r|(V irr^ 4»0-dif«f( iKyif fuxfHf 
wXifuif9fUf. irttf f9ri(r^9r«» r«;Ur«y, iMtr4^(tfifr4W- 
rti 'EXtifm i>&ia fsr} r^ *£;Ku»S«. 

H9 T^i h AfAfM^ ;^^vr]f$ «v^^itfrrief, srfo-xaXt^itfcsfi 
AfA^tf( tuXtfuiXiTJii $1« T« c^nW; n^tT^i ^ rf^f*y «i« 
T« ;^vrM9 Tv» ifii^rnfiirat' Mrorrm iiy ra /uh »}•» 
Iri ;^«Axof, T« $i flAT^^f» ;^t/r»f rrfAifAtfrc^ AfsrrAf* 
ifirMA)fr«T« d^MvifTd» icTa^-tif^ h tSt^ 44 «-^«f «AKjiAtf; 
4^ o/cfAoyirnmv. «AK<» ;|r^ riitteiTlw xiynt 9rie^ifyy«Afy, 
4ii Ifriv iirarrtii xt^^^ ^ ivrm Sji r^f»{i»Afprvf . f(sH tit rmf 
iytfUf^f tf^f>* rtfif KaXia-m^y riss «;^^u«A«^»( c/tttws V^- 
T#. rSf Yf ri 5r^«r«;t;S'iv «^-ovr*»!, «Jf sr«rr« «a Xi^^^^i 
IxfAlvrfv «VTJf; eiitxyyfXti€iv rtltf xAi^^friv, <V« fMLyjmr^ 
f Jd-v/cfTf ^f y , ' «( f^iAv^^o/cf yoi ;^vr8 fui^as fcsyirus» 

KE4>. Ar. 

^ n^«f i»M(f Interprtf, quod melius eft. Mafv. 4^ MS. 
'6fuX$yia-ti09. 4^ ei&Ti^. conj. firfauh. 

•■" /. ; 

'maximerGallorum coltoct- -ftunim donariorum. Quibus 

vit ec fpeciotiflinios , Galli- i^rmantibus intus es effkt 

camarmaturaminducos. Hoc foris autem aurum levitcr 

fa^o, nos, inquit, tanti ac iifperfum: mortem omnibus 

tales contra homines ita im- mmabatur, fi hoc aliis enim- 

btcilles et parvos bellum ^e- tierent. imo contrarium di- 

remus. Hoc modo GaiH, «ere jufTit, nihil efle prster 

conicmtif Qrafcis, addu£ti aurum fabricatum. Tumdu- 

funt, uc proiicifci-cum exer- eesinero vocavit^et eundem 

citu in ureciam non dubi- modum capcivos interroga- 

tarent. • vit. Quibus, ut impei-atum 
i BrennusGalloiducens '.erat, refpandentibu9*aurua 

in Gr»ciam , cum Delphis tffe purum, juHit tos mulci- 

aurtas (lacuas cohfpexiffet» tudini renumiare» i|c ^ran- 

arcediVic Delphos capcivos, tes fe maximas auri porcio- \ 

eosque per interpretem in- nes accepturos, alacrius pu- ^ 

cerrogavi^ an ibhdum tifet gnan facerent. 

CAP.^ xxxvi.' S T R A T. L X B. VH. ^aj 

K E «. .Ar. 

MTrAONIOS. 

47 f^Ai, iK^ S-^'-»}/*^? vfictim /«fy/m, J|^ ^<«r«r8f 
•»T«V T*i;^«f M,^ilictf, rarHs fih ci wcXi/Mck rvfixnficf ' • 
Yt Kti^vxtt ^ifv^tti itl^iwi 4^ vifv^w rii m^ Xvr^m 
rvfcfivia-o/tciviis ' Kii^vxts «««v, «'^•5 HS M rff iyo^ics 
Mvy^ifiH crvfifieunt, «i Ts 0*»^«; fCf/tiXHs sru^y ^ 
xft^Sv iiimi, 9(siu{ vTm^iruf^ ^ «^; «Ja^«;C«9'w 
ti^iSyrccf fMr^w^ccf, recurec iyrecnP^irrtf rc7i TrcXtfAiMi 
iyyHXtct' cl )f t(sci ro tvr^et^U rSt ifuitejt i*>^«- 
«m«, f(sM rnt wiC^ecvK^vnt rijf r^c^St^ rcTs xi^vlf ^i- 
TWenctrt^t tif ix ect ivteifcttct Xi*^^ ^<**€f' ^*' *'*'^' 
lAfty, «yf^fv{«y. 

47 'EirifietXs. MS. Cfl/tf«^, 4S nf^%}/«y. MS. 

C A P. XXXVI. 

MYGDONIUS. 

Mygdonius hoftibus ob- gerent. Vcnerunt legati, 

(identibus fame laborans , a- quos Mygdonius in foro con- 

cervos maximos terr«, lapi- vcnit.- llli maximos acervo^ 

dumque in foro exftruxit, tritici, hordeique vidcQtes, 

eosque compingens luto , in et alios alibi demenfum fibi 

alips triticum, in «lios hor- expetentes, reverfihsechofti- 

deum injccit, et mulos in- bus numi«rui)t. Qui pingue- 

genti magnitudine, pinguif- dinem mulorum confpicati, 

fimosque alens, extra moenia tidemque de ciborum appara- 

dimifit. £os hoftes compre- tu legatis habentes, longo 

henderunt. lUe prxcone mif- tempore fe civitatem capere 

fo rogavit, ut mitterent qui non poiFe exiftimarunt, et ob 

de redemtionis pretio cranil- eam^auftam difcefrenmt, 

Dd I OAr.xxxvii. 

\ 43^ POLYAENI K £ O. AZ 

n A P I 5; A A H 2. 

fiki ym^ f^StfAir* intf ^Srtt im^mviis' xtfimvm it ft^- 
}fv2 rSt wXtfiim xitrm^mni» ftv^^m tl f»itt rdti uxh^Sj 
l*in rdii hmni%H yvi^tfui, 

' K £ ♦. AH. 

2 E T H 2. 

Zivd>i( *A!^mmm ri ht) ^i^^rrtt» iti rit Xtfpnn^ 
Vtf ^•^Hrrm^ fwr^ticrifu^^s Trnt4 '^txit iicxtXiitf )/ 
iiFtffwrm rvfirufyf ii irtXtfiiHf iftfiaximis ^v^tXcif 
rnf Xf^^^itfy iCfJ/ fimXtiHf rss h-t rm rti^Sf, ' A^f cut 
ra.vrtt i^£mf, 4^ frtXtfiiiit r£f ^^ttKeSf n^/tirifaft riis 
Tinti aiffi r.m i^Mfiifm^ tic$«ifrtf ^mffSvrtf rSf w*^, 
«r^«0-«ydf rtts rHxtvif' fttf Xti^m sr^M^JfASY T4W t«- 
i(«>» httfrif rtli *A^nfJmi' i)^ ti Tir(tf }i ti$ fur «v- C A P. XXXVII. 

P A R I S A D E* S. 

Pariffldes rex Ponti , ali- fugiebtt.Namordinesinftru- 

tm veftcm habere folebat, ens, ab omnibus cognofci: 

cum milices lufh-aret : aliam, periclitans, nemini holHum 

cum jpericulum adverfus ho- notus efle : fugiens autem, 

fte$ mbiret: in alia, fi quan- neque fuos neque hoftes fci- 

do fiigam tempus poftularet, re, quis efTet, voluit. S C A P. 

E U XXXVIII. 
T H E S. S e u t h e s Athcnienfibus fifterent, tela conjicere. Hakc 

maritimas regiones per Chcr- Athenienfes confpicad, et ho- 

ronefum populanribus , duo ftes efte Thracum ex nis que 

millia Getarum levis arma- patrabantur conjicientes, au- 

turs conduxit, ^osque more da^er e navibus egrefti, ad 

hoftium irruptionem facere, ^oenia contcnde^ant. Seu- 

ignique regionem vaftare )uf*> thes extra muros obviam A- 

m^ ct in eo8« qui in muris con- dienienfibus prodiit, et Gerse 

quafi S T R A T. ti I R m 423 

A«i^»rK 0wio-u rsf srdAf/6iW, fyS-if ^i» «i 0^«eff^ fid-fy 
}^ m' rirtif^ wa,tr§bi ivrii hi^^H^tta. 

X E I A H 2. 

fiHXefttwiy inMr4^«T« ^Aftfxd» «vTf ^^* fff^irA^ 2^«Ai<* 
3r*?f «f^fiAftir" «tvTof )i tJ riiTiwy rv/M^;^/« xS^^^*^*f 
i^iAf» «VT«V wfXMfi^ifj iwtif $* «y /8«A«y «(^««yd^fy. 
rvyfTtflfy ^^ «ftfT*7f «MMwy f$ Ki/^mfy *Ttvtittf fctc^iHfici' 
tm. •< /eiy irirfV0-4(yTf$ lietf. « Si* 4f y«(; lAdf fiu^v 3(^ 
iui>iti9 vxi r«f «Mv^y* |yT4(S9'i« M«»iS«y«;y ^i^ S^xKuit 
hnr&i r^mxoviUs^ iwXtTmf r^s j^i?(M^ti^ iwoK^v-^^tti, 
rvtirtifyty •rttf *iittri wiXmf ;c«fAie«y i^^tio-ttVy UiftL/nov' 
rwf ittufS^tif wmrttf rif iQ^to-fUtHf ' ifti^xl^n fcU i 
wiXm' «i U iKi^ttfdrrH rif rfta-xt^tsg Hi^a-ug xtcTt- 
^•yfvr«(f. 

KE^. M. 

i^ 2<iA«f MS. et Interpres. f o MS. «vrvf • 

^uflfi cum illis fe conjun^- ftibus, hinc Thmces, illine 
n, poftquam ad tergum e- Get« magnum eorum nume- 
vaferunt, interdufisretro ho< - rum occiderunt. C A P. XXXIX. S E I L £ S. Seiles, ut tria millia Per- 
fimim, qui novis rebus ftu- 
debant, morti traderet, fin- 
acit Seleucum per litteras fi- 
bi graviter minari. Se vero 
ipforum auxilio, ad prsver- 
tendaai ejus iram uti ftatuii^ 
fe. Ad confilium vero agi- 
tandum conftiruit, ut omnes 
in vicum quendam , nomine 
S.handam convenirent. Illi 
credentes ejus fermonibus» venerunt. Atipfe Ceratenim 
palus fub vico profuhda) in 
eo loco Macedonum et Thra- 
cum equitibus rrecentts, ar- 
matisque ter mille collocatis, 
pnecepir, ut cum peham fer« 
ream tolli vidiifent, excur- 
fione fa£la omnes ibi collc' 
£los perimerent. Qui olten- 
fa pelta excurr^ntes, tria mil- 
lia Perfarum ad unum o- 
mnes concidei^mt. 

Dd 4 CAP. XI.. 4S4 . P O L Y A E N I 

K E.«. M. 

B O P Z O 2. 

TMxm^ mfinXtvtrrtu ma-^ifitff amrtTrifv^Kr» ^ ^Hi iyt' 
fUfitg rm d^*», •! T^^n^^myt^ ivrHs «5 T«»«t t««;o» tJ$ 

Afiv$ 9r«Avi| ^ ft^f44ii 9r*!H^d/* M:» $1 «(iiiiu»^ 1» «UKf 
tm^fitm lUKTifyrr*, ^vXttxni Irxv^^i KVxXt»trAfuni$ T«f 
»«i^( , f »«$-•( T«>y Tn^fiix*'* "^^^ '^^ hTirtiB'/xtv tv 
ftiktL %mT9tfjf4^i<rmi uiriKrtm' ri Si rif^rm rm rftrj^' 
?dm rtt^ivrttf dtti wxrif tipttnl cymiT*. ^ 

K E a>. MA. ' 

2 O.T P H N A 2. 

THfifttt Iltt^vtuttt i^ifcvttt ^^ KfJu-tr^t fnrti rtX" 
A?f tirmt MMXtifgSfrtty j(^ hi rm ^^ i^HftTffm Siittt 

/ WH^ti' 

fl MS. '0/6J^d9, quomodo Interpres etiam legit in Indi- 
ce , ubi MS. 'O^o^tf. s^ Cafauh, putat •(«» deefu 
vel fcribendum K.^«urr¥ aittx^^fifrti et rrti^ttftifUi 
S% MS. t^tnifm. 

C A P. XL* 

A B O R Z U S. 

Aborzus cum a tribus taque, diverforia. Cum au- 
millibus hominum in Perfi- tem alius apud alium hofpi- 
de incolcntium, 6bi infidia» tem ttiverteret, forttffimo 
parari fenfifTet, eos ablegavit, prsiidio vioos cingmte, qui- 
additis viarum ducibus, qui libet hofpes fuum diverfo- 
deduxerunt eos in locum rem inebriatnm occidit. 
quendam Perfidis nomine corpora vcro trium milli- 
Comaihim. Ibi vicorum in- um terrc mandata per no- 
, (ignis multitudo , hominum* dem , deque me4to fubktt 
que magna frequentia, mul- funt. iHr 

C A P. XLI. 
S U R E N A S. 

Sureiias Parthorum dux, fugatus difccderet, et pw 
cum CrafHis turpiter prelio montana iter facere conare- 

tur^ S T R A T. L I B. m 425 w^ic^svTiiit tif uvrifj xiymty rvrri^ittf;!f vtt ^t^iu^ yg*. 

TOf ^t}Mf^^tjn-im, K^uo-vs SoA«» v^^^tifctmy i» «5r«- 
S-fTd. oi s-^tcTtSrctf uB-vfcSmSy t(j^ ti^et^iixort? y ty3<«i- 
€rufV «M/Tdf rd c^Xm x^Hreifrts , vtftvvxf rm jScc^fiti^a/, 
K^acvi cctcsff jri^df ifitcit^tf, SHfnfscf pXc^^cvifctvcg }« 
ix^«y X^vcrg^HXtfOf avrm xtcfirncrtf, «^* i Ktc^ta-ctf ■■^•r- 
irtcltf' ,# ftif ii, Kfecfimfti rif^imrm. i h fiec^j3M^6i hr^ 
wcxifiH tcifT^irecf tTirJcxvfi rS ifnrH rif l^ifUf^ o^iff 
T«f K^tca-o^ef U t# stmS"*? i^ifiyift r£f lltc^^vtue^, 
OxretHfs rSf srf^) K^«ro-ff vytftofetf a-vfiif rig x^tcm^^ 
Xmfi/itcftretf Tivy x^^^h W f^' itciiff ^ rSf %i>^i^ 
^m TliT^ttfttf* iiri rif fch nnrixifcn *Ox.recHUi -54 kth^ 
'fH a^eca-ecfHftf ri |i^««* riw Zt 'Oxrtciff ic^i^ rU rm 
Tltc^^veuttf ' rix it K^tirrgf 55 '£|«»d'^( Ila^S-wudf, J|^ 
rif m^mXif ivrSy j(^ T«f itlnif ti^ixi^tiSj hcifctn 

yr^if 

f4 MS. Mvif vff. fs MS. et Codd. Co/aifi. f{«(d^ci(. tur, metuens ne pug^am ex 
defperatione redintegtarent, 
legatum ad eum mifit, qui in 
faunc modum referret : C09- 
ponit tecum amicitiam rex 
magnus, et cum fortkudinem 
iuam Romanis oftenderit, 
nunc humanitatem etiam o- 
fiendere conftituit. CralTus 
dolum fufpicans, morem ge- 
rere nolebat. Milites, quo- 
rum animi erantfira^ etde- 
feilitfoegerunt eam complo- 
jRs armis barbaro credere. 
Craflus invitus pedibus iter 
faciebat. Surenas fumma u- 
fus humanitate , equum au- 
reo freno pr«ditum ei tradi- dit, in quo eum federe juf- 
fit. IUe quidem equum con- 
fcendit. Barbarus autem e- 
quorum curator, admotis cal- 
caribus, equi curfi^m accele- 
rabat, ut CraiFum in medi- 
am Parthorum multitudinem 
conjiceret. O^tavius, unus 
ex Crflfll legatis, intelle«SU 
fallacia, frenum apprehenditj 
et poft eum unus tribuno- 
rum Petronius. Sic 0«ftavi- 
us «ktrado gladio equi cu- 
ratorem interncit, Oaaviuoi 
alius quidam Parthorum. 
Crafliim vero Excthres PaV 
thus occidit, ejusque caput 
et dextram abfciiCun ad re- 
Dd 5 geia 42tf P O L Y A E N I 

Nf«r«^y rr} fci^nB^fmp 

M«ieff^/f9 d^^^tf/f». 
«f Sf r«y Kftfrftf xf^MA«y Kfa^tmf rm fimwOm sr^tffii- 
ffy«i(v. iir} r«Tf ^yffc^» /S^i, ,^pt} «rfAt;^ »^«( fyfW«. 
i^( Tf # ftkf 'Mfyl^^ns iHtmHiv^iti t^* l^ rifi^ff ^f^- 
Af* T« /MfAif w^to-nMt iiiw, if T« r{«y«}«. fiMriXtv^ 
9&d-Hf, rSrw fth trifaio-n Ji wirftw «y* rf 'lirm 91 
rm r^ayatiS rixmfrvi XitniM, 

K£0. MB. 

$6 MS. "r^iim. Plutordio in CmiTo dicitur 'T^i()i|^ 
in Antonio *Vl^£inf\ Appiano 'O^^v^, Latinis^ Or^ 
des, Mafv, 

%!tm magnum Parthorum (Jui vero Crafii caput habe^ 

Herodcm deportavit. Erat bant, ad regem illud attule- 

eo tempore rex in convivio, nmt. Ob cam rem ingens 

%t inter potandum, Jaibnem vociferatio, ingensque plau- 

'f rallianum tragoedum Bac- fu» oriebitur. Itaque Ex«- 

chas Euripidis igentcm tu- thres exiliens inquir, Mihi 

fcultabat. Tragcedus canc- potius hosv«rfuscanerecon- 

bat illos veifus, venit, quam tragoedo. Uex 

Ex viontibus afferimur earegavifus, hunc qmdcm 

do^HM ^^^ donis honorayit, quibus 

mos erat, ejusmodi homines 

Vttulum loMtatum m$do, ^g^^^^^ , ^^^^j^^q yeto talen- 

Pradam feUem* tum donavit. 

CAT. xtn. S T R AT. L I B. m 427 

r E ♦.' MB. 

K E A T O I. 

futx^oi ' •/ fch Kf A70} Tfltf r^6ftci ;^ t«» d/irdF , .-oflB ^ 
}i}A9T?i^i«i( KctTM^pu^futKtw^crt y t(^ xaTtc?ii9rlms h reuf 
cxmouS) uvr»t vvxrof^ t^tvycf, •/' Si Avrtc^titretf virfV" 
rttrrtiy jjf ^•fiu^ivrts iirohi^tiTXMV , xurt>M/5e¥rc rtc^ 
wxvftct , ^ rS mu , ;|^ tom; r^c^eui eiiihiif i^^iia-»fr; 
^ Vic^icvrixtc vfri iiicpf^ims ix^tcTHf Xti^^ims* lCiArJ 

$1 fTfAS-«m; XHflifHS ftftVHTtf, 

K E a>. Mr. 
© P A K E 2. 

&^uxtf va^tcrM,%u,faf%c "B^tsjriis vu^tc riif KMTrcuiti 
xififnf, nrrti^ifTtSi U rcf 'EXtxmec xecrec^vyivrtfy scrxHr 
Ttcrrc rcti Botanct^ ifci(ccs rtftcf ^ tf cu^ fisXtvrtifmoc 
4i9rcc»MlcfTtcf. ct Bciifrci rn fltii^ ^ecffSfrig, jfgijj rtuf 
rTFwicut wtrtvfTif t r^ *A^woc 't^ *lTUftct ^vcfrtf^ wf- 

rcc^cf 

C A P. XLII. 
G A L L I. 

Galli expeditionem ad- tariata crcdcntes eos metu 

vcrfus Autariatas fufcept- profugifle, caftra invadunt, 

ranr. Cum diu bcUum du- ct vino cibariisque largiter 

ceretur, Galli cibaria ct vi- fruuntur,ftatimqueimmode- 

num hcrbis vcnenofis infici- rato ventris profluvio prola- 

unt, et ipfi nodu reliais ca- buntur. GalK fupervcnerunt 

ftris fiigam capcflunt. Au- ac proftratos occiderunt. 

C A P. XLIII.^ 
T H R A C E S. 

Thraccs praelio cum Bce- runt. in quibus Boeoti inito 
otis faao, ad Copaidcm pa- confiUo difccdunt, frcti vi- 
ludem vidi, in Heliconcm ftoria, et induciis cpnfidcn- 
confugcrunt.ctinduciascum tcs, atquc Minerv» Itoni» 
Bceotis ftd dics aliquot fece* pro viaoriafiuarificantcs, con- 

vivia 4?« POLYAENI *&i!»ra>s «^F» mruiffiivMf Ji taI'i» Bwat*^», ot# «•«^•«r*»- 

\k rSf fv%rm ftnhfciM ^«y&-i)«Jjv Tr^is civrH§ ^tromr^ttf- 
K E <lU MA. 

2 K T A L 

fHXetf reJs yfA»^y«7$, J|^ T«7f iW«^o^^«$, rrw^*» «- 
w^Aftroif fv/tfiuXcrras ivrHi xok ft§XtftUtSy h-i^ttfnft^ 
Tripfai^tf rii iyiXui r£f 'iwTrm i^Xuvffrtts' w ftht 

W*»? ^i^f»t^tf Idifrtgy xm^if iyH^ifitff^ fi^nf m^^ 
ftifnfy fftifttfrts t«V «w S*i;3"«ftf ix«i» iwwf <rvftftttr' 
%Uiy tfvytr ^•fin^ifrti. 

fSl :^ vivh celcbwnt. Thraces pcr 
nodicm in facrificantes ct 
convivantes impetu cura ar- 
mis faiiko, multos interfe- 
cerunt , multosque v i v o s 
ceperunt. Boeotis eos viola- 
ti ££4eris'incu(antibus, re- 

C A F. 
S C Y 

Scyth» cum Tribalis pu- 
gnam inituri, prccepenint 
agricolis et equorum paftori- 
bus , ut cum fenfiflent ipfos 
cura hoftibui manum con- 
ferere, procul fefe oftendcn- 
tes, equorumgregcsagerent. 
Quibus appartntibjas, Xribali fpondcrunt Thraces fc nul- 
lo modo foedera elTe trans- 
grefTos. Dierum enim in- 
ducias certis conditionibus 
fa<^ efle. De no^bus li- 
bi nullum foedus cum eis 
interccflifle. 

XLIV. 
T K M. 

magnam multitudinem ho- 
minum et equorum a lon- 
ginquo confpicati, cum pul- 
vis excittretur, ct claraor 
toUeretur, arbitrati Scythas 
fuperiores auxilio eisvenirc, 
metu perterriti, fc in fugam 
conjeccruiii. ^ 

ft Scyths S T R A T. L I B. ^VIL 429 

^ucfitfctf TOts dixireus i^cuiovoni<rxvTO, hremX^vTCif 01 
cS?iOt TSf iio-^oTxg ax, i^i^ecyTo. ^oXt/tcos ^9 * ti fth •/««- 
Tfly ^ttXtcyyn^of ^^ ocTrnvTjno-ccv A^^Afr/ccvo/. 2xt;i>;jj Jf 
«W^ J*«iritf «tt^r«]> ri» f{ ««••w/«k ^;^;'»»') cwt(iixsvQ-$f 
i*K» fck9 ^ T0|lt KOCT»fia\$if' /M^tyxf il uvbcTwx/tci^ 

vHS i^t Tiis otKiTtcf fiu^i^Hv : ol jtch ocfcetHvcc/mm r^ 
fucTt^teg i^At^finio-tcf' o< $< ri cvfciiof T^i^iiX^tc^ h ^i. 

^omf) tCVtlKtC (ptVyOfTSf U^OfTO^ " 

K E O. ME. ' 

n E p 2 A I. 

Hi^eif ^t^t MvKec>i9)f Xec/ni^t i(^ MtAi}cr/tf; v^o^Sf ' 
f;^«mj, iKiXiwrtvt ecvTin tx tijs MvKxXtif ccx^et ^v?mT' 
THfy Xoyat fAif eis ifiv^^Hs r?^ %u^ois' t^y» Se, 'ifec 
fCH ^oi^ofTtf ^tx^^H^oitf f(^ rif ecXtiHs^^lmecg. 

^7 MS. «T^jiViW. 

^ ' ' . . > t . . ' ; 

% Scyth«Afiani incurfip- Scytha quidam metuens, n^ 

oibus vatbtbant. Intercatem» ex defpelftione praiium 

porisScytharum uxores, ma- ^ommitterent, fuis coninium 

tiimonio cum fervis contra- dcdir, ut arma et arcus depo- 

Qio^ «X illis liberos procrea- nerent, flagellisque proten- 

verant. Servi revcrfos domi- *fis obviam fervis irent. Qui 

nos recipere noluerunt, bel- cum exienfis flagellis impe- 

lUmque conflatum eft. Servi tum facerent, illi confcienti^ 

inftru<^ acie dominis obvi- fervitutis iHmulatii repente 

%XSL progrediebantur armati. ife fugflc uiandarunt. 

C A P. XLV. 

Perf«, cum circa My» quidem, (piod regio|iis pe^ 
calen Samios et Milefio^ ritiam habereot: rc autem, 
fufpe£los haberent , jufle- ne fua prcfentia reliquos 
runt eos, montes et juga edam Grflicot corrumpe- 
Mycales oecupare^: verbo reoc» 

. % Perfip I 430 P O L Y A E N I ^ 

nijo-A/F, witrti Tu Oifiei^n wn^%vyn* 'if^m }« o^ ITf^- 
tri^ii eivtiVTo>/4AWf Ttits ftvync-iv^ umrv^ifcffvtf rii XttM- 
Wa-xiff, nw, i^at^it», ^tvytrt; i^tf i^iivrt ^ > icHXt* hui 
^Ktartt^uvtnf rx-fviirft ^ Aty«9 -riwy */vinux£f litr^v¥t ri^ 
Tli^<rtig, ^ «vtff-^rvf/iiFrff iiri T«y /ai;(^?iy, rirff M«l«f 
§$ ^vykt ir^i-^tim, 

IC E ^. Mr. 

T A T P O L^ 

Tttv^^ Xfcv^^ii yifHi ««i n^tt^tcrtlrTtr^Mf fcix- 
ti/3arHf^ HT»h tiytifi^trrttf* iW, /c« St/yc^yfi ^vyiHt^ f 
K £ <I>. MZ. 

HAAAHNEIS: 

^^ n«aiM|yM( «(y«frAi«rrf; fx Tf«Me;, xttrirxi»* if Tyy 
4>Ai>c(«y. CMX/^^^ T^AT^^f^, Tinr *£At4'yivy l^i y9y'«T»- 

S% MS. niAA«f. Pellenenfes hos voctft Thucydides U- 
< brd IV. obfemnte Cafamb* 

a PerTfBCUiif^edispr»- dstumcis: et»quo,inquiunt; 
lium comtnittebant , duce contenditis? Unde egrefH 
Cyro. Satrapa Cyri Oebtres eftis, eo introire rurfus vul- 
fugam incepit, et omnes, qui- tis? Hec mulierum verba 
bus prserat, Perfc ipfum in pudorem artulerunt Perfi^. 
fuga fequjebantur. TumPer- Itaque reverfi ad pugnara, 
iarum uxores fugientibus Medos in fiigam converte- 
obvitm proceflenmt, fubU- runt. 

C \ t. XLVI. 

T A U R I. 

TaurU, gens Scythica, et fic pugntm ineunt, ut, 

prfclium commiiruH, fem- cum fugere' non pollint. 

per vias omnes a terge fub- aut vincant aut morian- 

niunt, inviasque reddunt: tur. 

C A P. XLVII. 
PALLENENSES. 
Paltenenfes Troja nc* lenmt. Captive Troades, 
vigantes, ad Phlegram appu* cum Cra^oi in terram defcen* 

diiTenr, S TR A T; t I B. VH. 431 

9-1 TtU mx,/Mt)Jirii9 ^^ 'AfB-U Jl^ta^ sihxfii* «i Si 
*^E»Jim iar^^if rxm^m ^ %$lt%>a^vit^ r«y iwy xtO^fAukt 

K £ «. .MH. 

A ISf N I B A 2. 

' Aff ifiMt if *lfin^itt ^^ sr^Aiv ftiyJAnf •'SMXfuvrit^ 
iW^lfXH. t(sitj Zn cvf^-iixeci t^Miia-»TO , X«6$w. i^v^ia 
T§iXafT0i T, t(s^ cfcn^Hf r tcmti t^f ^Tito^Kietif ' t^ji Ji 
SAA/MtroMtfv , ix ijr^mtrocfreii rtc rvyKi/tcnct ^ • *Aiyt/5»g 
hrtf^i^ecf ivat^nxg rii r^ecrtofrxg «J; i^^tco-cjtcifng r^v 
^i?itf. 'tKgTtvHtrtf •/ fiec(/Scc^i6t a-vy^ti^na-ctf ivrcti^ lit 
IfMcriu fctri rSf yvfcuxMf «IfAS*»», oVa« S« ^(^ Xi^l^*' 
T«, it|if «(ir}^«(^M<e je«tr«(Ai7^y * «^ yt/vmxf; «9 t«7i; xoA- 
wti x^usrriia-tif ri ^iftli rcii tcfi^ia-t a-vft^S^af, at ^h 

j^ ^'At^rvXtM conjc6t, Jani Rutgerfii Varior. Llb.VI. c«p. a. 
60 Vutgain ^KitPtif, StepKanus* Hujus urbis Thracii 
meminit. Mafii. 61 Salmanti^afn intelligit Caf, 

... * 

diiTent, tadio pere^natio* giorum inopia coa^,tenam 

nis affede naves mcende- Scioniam occuparunt, et ex- 

nmt. Captivas prima in eam fbui^a civitate regionem 

iententiam adduxit Euthria^ pro Phlegra Pailenen appel- 

Priami ibror. Gneci navi- iarunt. ' • C A ?• 

A N N 

Annibal imlberia magnam 
civiratem Saln^atidem oppu- 
^abat. Pa^m cum eis fe- 
cit, ut trecentis ar^enti ta- 
lentis, et trecentis obfidibus 
acceptis, Qppugnationem di- 
miueret. Cura Salmatenfes 
non traderent , de q^uibus 
inter eos convenerat» Ac^* XLVIII* 

I B A L. 

^ nibal reverfus moaa&l^ nuli- 
tes, quaii direpturos urbem» 
Rog;abant barbari, ut (ibi li- 
ceret,amidis una vefle cum' 
uxoribus exire : arma, pecu- 
fiias et mancipia fe reli£lu- 
ros. Uxores in fmibus gladi; 
QS occultantcs, cum viris ex- 
ierunt. 431 P O 1 t A E N I ' 

youxK fX/StijVtfff-oc/ rtui ui^mai* ri ^i^n w^i^aMtmv* tvtttf 
t^e j^ Mvrof a^tird/utvaff furti r£f mvi^Sf hn^gm r«7f 
Bta^Tue-ttxrt rijfy ^iXtf* iti n rnf fth xetriXtcfiofy r»f tt 
fr^e^l^^rrd , /fgf^ d^^Ut tii^ma-tirra.' *Aniflttf niv- m^^emv 
rm yviKtmaf ^^mvftiuo-ctit tLtrlteiKi ^n tivreif r#?(^«y^^*- 
riy ivrm^ rit n ^ttr^iiet^ »(ff!f rei ;^fii/a(rie. 

K E *. M©. 

TTPPHNIAE2. 

Tvfptifm cl Aq^y«y ij^ ^f^^t*^ Kurac^tfra i^iXeur" 
^ifrti vT A^nfeatiffy U Ttufu^ef Ketretr^iifrii ^ Zy«^-> 
rttireuf «^^/ T#y EtX^ttcif 7riXi/LUf ^^ vvfifM^oitrt* «•«- 
Xtre^ecf S« ^ fwiy«^/«tf rw;^dyrff, H ^^y «^^jwf, » tt 
^iiAli'* ^fT«to-;^dyri$ , vwtftabf 'ia^w mi ftttn^i^6fri$ ^ f(g^ 
o-vXt^fifB^ifirtg viet AeCKi^oU/tufie^f i^vXena-a-afrt, etj it rSf 
<P^ii^Hf4.iim f/VfeuKis i^t rjyv ee^KTHf 'u^tKOfctieif ^ rai fv- 
XuKetf iKinvsat ^et^ttfctf ivroii^ •etw ti«tf i(gcf ^^ sr^^r- 

HftCf 

62 MS» rt;yf/Mi;^/0-«eyr«. 6j MS. srffT^yi^, w^trtwSf. 

conje^h Cafanb, 

ierunt. Annibflltsmifitesur- attos in fu^m conjecenint, 

b*m diiipuerunt. Mulieres et conferam e^^ urbe ex- 

egren«, maritis enfes tmdi* currebant. Amiibal mulie- 

derunr. Qiuedam etiam ip(tt rum fo|||udinem aduura- 

ftri^is^glaoiis cum viris (i- fus, non folum illas (iiis 

inul in eos, qui ^ivitatem maritis reddidit» verum et* 

vaftabant , impetuti^ fece- iam patriam et pecunias eis 

rum» Itaque alios cepciuni; r^itult. 

C A P. i XLIX. 

. T Y R R H EN I b E S., , . 

Tyrrbem, ^ui Lentnuni tum admittmtimr in fufpi- 

et Imbrtim mhabitabanti cionem novaniih rerum ve- 

-expuKi ab Athenien^bus, in nerunt, et comprehenfi a 

*T«narum appellentes Spar* Lacedsemoniis cuftodieban- 

tiatis ad bellum Heloticiun tur. Eoruiti vero, qui in cu- 

auxiliumtulerunt. Itaqueci- ftodia erant lixores , ad car- 

vitate donati, conjugiorum-r cerem cum pervenifreM^ 

que participes fadli, cum hon fopplices rojjabiitt cuftodes, 

«a imoeria, neque in Sena* ttc oraAseanmpoteftytem ^i 

conce- S T R A T. L I B. VII. 4ia iff-^itrtts' ^ ▼«( /Mci' r^v yvfeiuulf $i »viftf hiv^mtf 

TM^y «yS^tf^y «^ ywvuiuf >ttc/i3a-uf SJ^^fiitac-tv 'irVloy, rri rS 
irMmrtSf ^rti^Hf htbcsinrtifAifttf riig «v)^«(. 8 TMUf i^\ 
•I «i>^(f $ ' r^r y«MM»^y «/«f A^o-tf^' «JB^. ;^ «VT«i t« 
TievY(T« xATf Atf/3«iro , ji^ r« £iA«rriJMy «ff-imo-Mir. <vrf 
icM^fiMrrfv * «i AMM^rf^ i^tKti^VMvr^fT» ' jj^ )4«bKM(y/mf 
«»-f^iv««y «et;r«7; t<»( yvvaS««(, 'iiMxuf Tt ij^ ;^<J/Mmi| 
4E|if !«(?( 4^ 4v; tiwmiis AeLxttoufffim i\9Wtfi.^tif, 

K £ <I>. N. 

K E A^ T O L , 

t^Xto-juiftiff y t^ yvfouKti ttvrm Tuo-ctf rn^ wti(tcrtc^taff 
rti i^/xXtifctcrtt it^nrtcf, t(s^ itix^ifttf^ tiii ri^ ifS^tcf 
^ixng ytft/tiifki dttcXtJcytci ^tttirtco-^ ^ jj^ xtcrtc «ixtff, 
j(gcf Ktcrtc ^ixttf, tcv^if Hfrtrt 'KiXrti finXtvm^ w^xifcs 

JTf^l 

64, MS. flbsque particula iidvcrfiitiva tt. concederent, utviderentet 
audirent maritos. ilue cUm 
introifTent, ftatim verfcs per- 
mutarunt, maritique uxo- 
rum veftibus indilbfttoccul- 
tati ingruente velpcra cxic- 
runt. Nfolieres maritorum 
fumtis indumci^ , intus re- 
manferunt, ({uodounque pe- 
riculum fubirc paratc, ad 
maritorum (alutcm virtdican* 
dam. Neque vero mariti u- xorum obliti funt, aut eas 
reliquerunt. Scd et ipfi Tay- 
geta occuparunt, et Helotas 
ad defccftionem pefrtraxcrunt, 
ita, u^ Laccdcmonii mctu- 
entes de pace leg^os mitte* 
rcnt, cc^mpofiwquc contro- 
verfta uxores eis rcddercnt; 
Pecuniis item, navibusque 
fuppeditatis , quafi colonos 
Lacedsiiioniorum ablega- 
runt. \ C A P. L. 

G A L L I. 

Galli inteftina feditione deprecabantor : et transegc* 
kborabant. Qui cum jam ad runt, ut viri in ^tiam re* 
bellum arma Tumfifrent, u- dcuntes, litem et vicatim et 
xores eorum fe inter medi- oppidatim deponerent. In 
ts aci^s opponentesy crimina poherum » fi quando Galli 
FBfytnuStrat. £« con* 434 P OL Y A E N I h ySv Ttuf ^f^f Ani$Mf cvf^iiuut '/iy^eMrrttf y FjtXrm 
fikf iytuttxifrmf K«^;^i}S«y/#<; , T«f Hit^nt^fimf hnri^T^iii 
j&tf. r^um^/is wccf hKetrti^ ' Sf ^t KM^x^f^^*'^ JHmXt^is 
iy.xuXSa-t^ t»(. KfAT«^y yvy«iM»f )«iMf^Cfy. 

Tf A«f T« ^ i3<^A«tf T«^y n«Atfwy« ZT^^TvyqJkMTivy, confiliuin ineuhc, de bellot 
de pace, aut eriam aliis, que 
communiter ad ipfos aut ad 
focios pertinent, fingula.de 
mulierum fenteatia admini- 
ftrantur. In foederibus igi- 
tur cumAnnibale fa<Sliscon- tinetur, Si de Canhaginien- 
fibus Galli conquerantur, e- 
dUitum pr«fe<ftos et duces 
Carthaginienfium litem di- 
remturos : fm de Galiis Car- 
chaginienfes, judicaturas Gal- 
lorum mulieres. ^ 4 4 4 

4 4 ■■ 4 :S 4 T<i«* S Ti R A T. L I B. Vm. 43^ 

n O A Y A I N O Y 

STPATHrHMATflN. HAEC INSUNT IN OCTAVO LIBRO 

P O L >Y A E N I 

STRATEGEMATUM. TtC^KV9t$g 

KuMtXtsg 

:zvxtM$ . 

Mii^KtXt^ 

*ArrvMH 

JHurm 

TlT#« 

ttU4i « Amuliii», Stntfeg* x 

m Nnmitor. k 

/8 Romulus ' % 

« Numa X 

m TuUttS I 

4» Tarquiniuf i 

/8 Camiilns % 

« Muiius I 

^ Sylla 9 

y Marius 9 

« Marcellus z t 

# Attilius z 

« Gajus z 

} Fabiuf 4 

« Scipio ' S 

« Porciua z 

« Faunus z- 

« Titus' I 

« Cajus ^ I 

« Pinarius z 

m Sercortus z 

*y Cacfar 33 

^ Auguftua 7 43« P O L Y A E NI 

"fnittm^ y Roma^ 

X^fti^dtfM^ a Semirtmis 

y«}«y«9«^ K Rhodo^w&e 

Tifiv^ n Tomyris 

Kmrn m Niteds 

^Srti « Phflods • 

l6^AMft , m Clcelia 

TioipcU « Porcit 

Ttxtfri»^ « Telefilla 

SitXmk §t Oiilonis 

nii^i» « Pieria 

n^Awjc^ir^ « Polycrcta 

'^mtMm m Phocenfes 

*A(frK^/A« « Aretaphila 

^ffCfMt u Camma 

rtfnLx}iHak u Timoclea 

'£{t/|i5 m Eryxo 

rtvd^iirAAif « PythopoUs 

X^vcraifm m jChryfame 

IT«At!»Ai»« * « Polyclea 

Mmnt m Lexna 

etfu^i m Tberoifto 

^t^iTtfm M Pheredffla 

'AitiB^tf m Axiothea 

^Af^nmmH m Archidamb 

^tmw m -Theano 

^imfum m Deidamia 

'Mrtfua-ifi m Artemiiia 

Tmftm m T^^ 

Tt^mrmm « Tirgatao 

^Afitiyn m An^ic 

^A^tfim m Arfinoe 

lC^«r90-i$niAif m Cratefipdis 

*li^tm M Hiereia 

i^fin m (^mnane 

nwV# ^n Pyfta 'Ewi S T R A T. L I B. VHL 437 'n^tx^^i4' 


« Epidiifuris 


r 


Mi?Ji(riotf 


# Milcfe 


' ^ir^ / 


Ai?jA/fly 


i» Melja: 
4>tiffciitg 


« Flidcide^ 


I 


X/cy. 


m Chiac 
e*r<«/ 


« thaflac 
•^^•Aifcf 


« Argolides 
*A»etff£uf 


. te Acarnaiies 
Kv|9y«H«i 


' « C^nrenenfes 


l 


jiMMtfN^ 


« Laeaenas 
TiAtff rg nifmH. 


» 
.3 i yi^j^i,/ ;^^; ?a/Wy g ^ 58( t^ "'^&f*'' 3§S 
B« f no- 438 P O L Y A E N I V 

nOAYAINOY 

STPATHrHMATnN. 

^i^o¥ Syioov. 

nP. OOIMION. , 

Kiy rlit vfuf •v^My jitfixUf* 'n^^irttrt fimriXHf^ 'Av- 

' •»«■! f^vmttXiitftifnt rnt a-vmt^stfy tt i;Vir;^«/w, 
ivx^fiMf vfctf f€tri r9$ ^•it«yMt«f «^fr«c riXf «y^e^-di», 
ff r«if T»Af/iM«c ytfiryttf' i/uttvrf il "^^n sr«^' vfUlf 
^^toUf. «r< 5r(««i^^«< /8/« tfgff xiyH itMSfutS %f<v/Miirdfy 
«» ttfUXSi rvYy^m^m 'irtt yifir iit mfiX4f40 vfuf r$ 
ivr^ii^ t(jfi ^'^^'Tmfsmmf iiVr^f. w ^**^ "^JStJio-tf'' if n 
w$XtfJtfAtff if r m^nm^^^ymfA9f4 h fMf ydif^ ir^Xifif 
rttShtt jri fuuH yvfuiirftMrm ' b ttt »;«yii yf4f^i ftU' 

ttvftttrtCj 

l Vuli. mu • 

P Q L Y A R N' I 

S T R A T « a E M-*A T,;U M F R O O %m I U M. 

Efftin hune o£hivum H- que jufhim a vobi^ fuffragi- 

brumScrategematumvo- um, quod inititutum vits ec 

bis dedico, (anaicnmi impe- oracionis fbrenfis fecutus, 

ntores, Antonine et Vere. non indiligenter confcripfi 

Atque perfe£^6 v o 1 u m i n e qu« ufui efie pollinc vobis i- 

quod promiferam, prccor ec pfis et Romanorum imperio 

opco, uc vobis a militari yir- et Grscis, five bella geramus, 

me bonus et fauihis exitus iive pacem colamus. Nam in 

beKorum^cOncingac: mihi- beUoJMBcrunctdipifcendsvi- S T R A T/ L I B. Vni. 499 

K E 4>. A. 

A M O T A I O 2. 

*AftiXm KSM N«/«irrAr^ «^gA^i* fuirtff 'Afdxtdf 
IwtifiH fiiibo-iijuMff , fi(M-iXtvi '^AXfinf lyiMT», riv fth Ji 
N«^HT0^« r«f «$iA^«f if^i^fiy ^vyctri^x Tt ivrS X<<- 
ASfWf, <y« ^Jreu^f^ i| «vr?f ymiyr* t</M«^«} r«$'A/ej<-^ 
a/k ^«(«fo^W, ««-i^vifff »^»«f T?( *ZTimi'' hffiin r^- 
^^ Tflu; 'ErttU-if, tiii %-u(^mvt^^«f, 

K £ O. B. 

N O M H T n P/ ^ 

ix-id-ffT* 'AftnXtM, ^l^vfiif oKri rni ix^ug U rii9 sroAif 

l^f^fT». K^nTitf ^itif T« )^«/«lf« ^^oV' f &^f''^«A/T«f^' 

ff«, UOdfiim tf^in '^iy$$if. 'Afiihm il ^'^^^ '^^^ 

a y^. >mfilntn. CapKHh, j MS. 'Fi/Of. ' > .j^ j 

^orife exercitia : inpacecon- ' gloriam iminortaltin#v4ftr<y 
iUii eapiendi pnecepta , que regno confequettCUft ' : 

C A P. I* . / ^ 

A M y L i. u s. 

Amulius et Numitor fra- beii progijpercntur, vindi- 

«es exftitere. JuniorAmu- ces Amulii Tceleris et in>u- 

Hus cum exerci6i «t copiis ri«, {accpi^em'' V8fta? ef^ 

Alb« regnum invafit. Fra- fecit. Leg;em enim habef^ 

trem fuum Numitorem ?in baWt Vcftiks , ; Ut p^etu-i 

cuftodia fervabat : ejusqtlie atii virgimtaten<5 •tomerva* 

filiam Sylviam, nc cx ea lii t^tit. ' -f- nvrv- - .\ 

"' '■' -• ' ■ '."j • \> ■ t 

C A |. , II. . ^ 

N U U,l 1: O Ku -11 ■■ / ;/. 

&cmas^etRomulus,Mar- paferebatur. Numitbr con» 

6s et Sylvie filii , Amulium ibtus qutd fieret^ td civ«is dt? 

pcr infadias aggrediebantur^ xit, hoftilemrr flgffccftioftem 

Tumukus tb smtcc in ud>c«i cfie, Amuiimimft.prodita 

£c 4 fugifte. 44* POLTIAENI 

*r4v^vA«f «nAtm; *A^HKm f^infW^f r«( ««(«(, ic^ 

iTflf «-«A^AIf «^'(•^'^MyMf «(flfVy««A«f . «ll TIVK •fTH , •!« 

9r«d-«mf , Tf iritinrf )iimu«;j; irtft^^M9, a tt inffg 
hrmtirmt ri iff)f«f) li$fuir»^t ri/t >3«ciA#Mti «^fSivxff. ' 
IC E O. r. ' 

P n M T A O 2. 

'r«/M;A*i, *F«/CMUivf */vimKMf ix r;^«'fTArf, fxq^vjfv 
«(f« T«t» yeiT«f«K «'«Acif «?( i«^Ti»f i»{«i $y/CMrfA« Uoo-h- 
iim ^ 'iwfretH^ JK^ myiifttf i^nrm «tri «^Aoi; f€tYirt§' 
wXti^ }« rvfvAd-of «je TATf ^oAf«f hrt nyf d^f^Cf, «-«f yU 
9H ifi^mvy yvffluuSf, 5r«(^3-ffArf. 'Vufti?^ irm^i^ytXfML 
%h»%i9 y iieij^^tif fikf. m^^mw tlf^ ^vftuMMf ' a^i^tif )< 
fMfms wtt^hHf^ f(gj[ rttprttf ift tfiUfi^f ti»i' ii yi' 
fj0, irt^ «^yifm 'T0ftm$ti jifj^ sr«Mj««-«i'4fftf iy«fff». 

fil *Vfff^XH rns ^i^nHim srlxtm •«•a«px<v" Sfa^* «» 
f^m^ xttrtr^mrtiriitvrt, vuf>T«>^ ^ ^)? ^4ig^*f **if¥^f^ 

.,.■■' " . ,. . . yv 

4 MS* iflnr/ir. Utrumque invenitur» 

fugiiTe. Sed, inq«ik» trmt^ l^egsds civibas " Rhuptiir 

ti in forum conveniamus. runt, quinam et quo da- 

Cini>»]0uff trttMitibuSf ej^ mno«^£^i, a^iifHmiftfiper- 

con^egafikibiis , Remus et ftcuti fmt. Pop^u^ fi^^xum 

Romulus , Amulio fublato, coIlaudans« ' Nuraitori rft- 

cx arce exfilierunt, et con-* gnum tradidit. 

c ii f . m. 

R O M V' t U S. 
Romnfm., cum Romanl ceptum dederat, ut a viiis 
ttxoribus omnitio carerenti et mulieribus ab/Hnerent^ 
promi^gavi^per&iitimasci* (Ip^a^ autem virgin^ rape-s 
vki^i Jf fi|^^9« ludos |;ir launty non ad (hiprum, ud 
ftituturum Neptiino tiff^^ i^ it^eund^ conm^biau H«c 
ftri, et equeftria certamma, connubia Romanis princi- 
maximis {Mropofitis premiis. ' jbium exftiterunt procrean- 
Magna hominum *tnUltitu4lo ^doJrum liberorum. 
cx viciniau^busoAfpedbi* -. i Romufaii ab nibe Fi- 
dslutt cotfvcnk-, omnis ge^ denatum xirciter dtcem fta* 
neris, virornnvy molierum; diis, caftra fixk. Per no^heni 
virgiiiiim«]to«Qltttiiitp0» «.oiftcis copioi cdu»^, dimi- 

diaque S T R A T. l. I,B. yill. 441 

fiio-uiy rii }f X$t9rii9 o^B-tat iKTU^t^, i(£f!f ««7; iytfuvtt h 

tv^MHi, yFOitKHi ^f^$irttfy tdJs r^wt T^6rn?Ai, xtMvo-tt^ 
r«y ttMjtt ivmfU9 i^ii^tvtif r/yv^tf. iHn i$ v^ttvytt^Hoiif 
f«r, ^^ovtrtt^t reti %-v?Mi ixxiTrretu r«v ^i 0ttnfoud^f r^ 
irtt^aXiyf r«A/(«i rtt^tix^tfrtif^ t^ rtit Trixttt ifti^ifrm^ 
t(^ r%ii jJTtXtf^ti^ti ifimvofrm tta-wrturt/t y 'ft^ftaiu ^i» 
virtx*>^ii9' ^ttiiftuot it rii Kttrei ftirttfTdt c^Sfrtfy rit il 
t^to-B-tf it jSAtVorrij, r«» i^ti^ifm tutrat^^tfHfrti^ ifixtifr^ 
ci^oB^Slfy rirtiff tUfitfot Kfttriio-Hv* !»•« it m^ouriftt «■g«?A« 
^tfy ol fie^f i^ytfMfti rif o^^int Xo^Hf roTs xttrtt fiirmvrof 
vn-ittt^ttf, ^ o-vyKtt^io-Of Ttt^nyyeiXttf^ 'ivroti viri rZf 9r#- 
Xtfutff fAn fiXi^otrro. rHrttf It ytfOftiftif\ ot fitf xttrtt ftirt^ 
«••» ^t/yoirri?, fr^tii^i^of r^i ifB-ias Xo^Hf' ^ ttfTt^^oo-tmroi 
TM$ htitKiio-tf iyiforrt* •# Ji o-vyxttB-ijfAtfot httfitrtifTif fctrei 
fitnt ift/ittXtso-i rtitf mXtftitt tti^ftSrH KtKftnMoo^, fctnt ri- 
iwv \t o-vfifi«MJM't 9(jf^ 04 ort^vyiHtf imtHfrtt^ t(0Lf ^ftlnotutif 
h ^vr«v r^^tftifUfMnKtfTH, rii ^iXtttf t^vwth ht^irvo-tt». 

KE0. A. 

diaqUe pafte manipulorum • bant , cos fe facile vinf ere 

ad frontem explicata , rtli- pofle exiftimantes. Cum ^on- 

quos rc£lis ordinibus coIIq- gius procefliffent, duces re- 

Qavir, e< ducibus feorrun prs- ao& manipulos poft eos» qui 

^epit, quid neri vellet. Ipfe in fronte ftabant, colloca- 

paucos expeditos bipennibus runt, eosque una federe juf- 

armatos ducens, ad moenia ferunt, ne ab hoftibus cen- 

accedit, reliquis copiis in fpicei^ntur. His fadis, qui 

trQpinquo inudias agere juf; in fropte enmt, rerga verten- 

s. Aurpra. ]am fublucent^, tes, circuibant manipulos in 

ponas.bipennibps effringere profundum explicatos, et 

mSiu Fmenatibus improvi- perfequentibus ex adverfo 

£1 audacia pertiurbatis , por- obviam veniebant. Qui au- 

tasqueaperientibus, et in ho- tem latebant confurgentes, 

ftes UTuentibus n\illo ordi- cum vociferatione et tumul- 

ne, Romanipaulitim retro- tu hoftes invadunt, recentes 

cefterunt. Fidenates,eosqui. dcfatij^atos, cumque his ma- 

in fronte confiftebanc, viden- num confetunt : et qui fu- 

tct, poAciiQres non eonfiM» gcrevidc|>anfiur,Fidenatesin 

cati , comemtic iif qut viact §igi|ii.converfi3s o^dunt, e- 

banmr» vckeiacDttr wfCT qiu^^ft urbe pouuntur. , 

£e ^ CAP. IV. 442 POJLY^ENI 

K. E «. A. 

N O 0* M A 2. 

riftinf <f^«y fVfc^Sf^ h rsrai fwi^ hcurttfMfo^ cirf vvj^» 
fif ifci^i rr«yf(«i, ^tt^tc riif fVfi^Sf ^tWF^tixm x»fa* 
^m ^ « o-vft^ix%vtf iytir^af flfiHi, rar^ii ^tr^^wf 'P«r- 
fC9uti, off-ot^ f^^Xi* "**' "f^cy > ^ ^vo-iof y nXtrcu , U^a^iotfy 
rtcurtc Treiira Nnfcilfy «1« )t yo/e«( fvfc^m Mr,tsiivm,rt» 
^ }«x«r 3^^ ifctii , ^«A^vriy; fy»m Mry« ^ Avxi^^y^* 
J|^ y«( tfrdv r8$ fift^iy « /m». T-tff* Aft^y 4 $f ^«^a 
*A9ro;&KArM( |Cu(d-0rrf ; , i fctc^Hf ^Jwnofrtiy nrt^tif §ivr^^ 
Xfir^ttfy 6 fctf K(flr«(, 6 tt AJucmtbi. 

K E *. E. 

. T T A A O 2. 

Ti»s§ i^x* *?^MMm9 wat^artto-a-^fdfi^ ^iinftU4ti* 
*T^fttu»f ir^$^ims 'A\d«v«i ri Xeuif Kt^Ag Xtvimfy it 
r§i i^ wtt^ix/^^^Hf * isnrfvf tm Ti%Hi Tv^ sr^}(fi- 

fttit 
f Vidg, ^OKH Yt iftit. 

C A P. IV. 

' N U 'M A. 

Numa,utRomanos abel- hunc ijfque diem fefta, (t* 

lis et czde ad pacem atque crificia, ceremonie, folenni- 

leges deducferet,*ab urbc fe- tatcs funt, hac omnia Nu- 

ceuit in facrofan£tum Nym- ma qnail leges Nynrpharura 

pharura tcmplum. In eo conmmiL Mihi equidem Mi- 

cum foliis per multos dies noem et Lycurgura «mnlatus 

vitam egiffet, reveifus, ora- efTc videtur. Nam cx iis le^ 

cula ab Nymphis apportavit g^s alrer ab Jovei alter ab A- 

de iis, qu£ fuadt, ut pro le- polUne difcento» auf faltera 

gibus nabcrentur: ii$ "Ro- fe didicifTe profitentcs^ aher 

mani fe obcdientes pratbuc- CreEenlibu^^aiurLacombuSi 

runt. Quacunquc igitur in ut his uterentur, perfualit* 

C A P. V. 

T U L L U S. 

TuUus Romanorum im- mitten^ibus, Albani prodi- 

perium tenebat. Fidenatibus tione fada, IfKVUm comu re- 

pugnam cum &ominis couv* Ucmcruat» sc ia.*«ionte5 di-» 

, : fecflc- S T R A T. L I B. Vin. 443 

e-v /bch riif tntvrS rtc^ ^Jaatts' *AAy8«v«< Ot «iiruia-i »v«* 
M^ifAtm rnf ifXtfckij iftM "x-^crrtilarr^f, rSr ««tfr«9» 
TH *Vvfetuu Xtt/itm-^if h>ii)ui^wt. i fiui9 nil ^titinunf fA«i- 
9*1» if r£t ti^ittXe^tktriJf Xi^^^ti. a^ain i( ^lS^tf f*X'* P^ 
'^Ht itffctirtbfj vx AXfittfun %VMXtt^ifObf (p$fin^irrn, 
K E 4>. f. 

, T A P K T N I O 2. 

teifAim iXtivj rif fteirttrtv Tiw» ^rtuottf ^ij^rtf irXviyou^ 
tuxtrifttm tivrifct>^f tmffC^tf' •< ts ri a-Sfut mx^iit 
i^Ksrfthw iiirrn, ftf|«(yT», ^tXtiti f(SH /Kfy«A# h-uyyet' 
Jktifttfm xttrai.rS %-tvr^ii* £f rti ^Xeirtt ^^rttf vnrii 
if. iTiili^trd '*Tttfteu»f , U pvykf ir^iirtrt , tuxi^otXttrkif 
rXtiftfitat\; fiixttf ifixtt ^Xt^tk;' iif r§ t(sf4 ol Vifittt 
^avjt^tiffrtf y ttvrtx^ttra^tt ffttrftyv «vr«r imtpiifafrd' 
if^ iyytim x^i^tt %iftr^tt9 rif frttri^ '^fVr*, r/ itoif 
xtXgvoi, Ttt^xvftof ii * t(^ yti^ 'irvxn ifttXtif if xfflrm' 

fceiTerunr. Eques celericer cludanr. Quo audico, Roma- 

ftd Tulloilt contendens, pra- nr focdiTime voclterabantur. 

ditionenh i^ciavit. Ule vero Verum non latebat Fidenates 

in«gnft*va0ci.exBlamavit: Tu' vociferantium ictitia. Icaque 

vevo/tiiiMn iiacvBii tene. MA 6immo ftudio er feftinacione 

bani enim abietunt meoju^. fusam petebant, veriili,neab 

fu» uc hoftes circumventos in- ^banis circumvenirentur. 

C A )?. ;yi. , 

..• .' t k.KQJJ I N I U S. 
'i.TarquifiiUs, cum Gabios bebatur. Pnedas ex Roma-* 
longo cempore oppugnatos norum agris agebat, in fu- 
oapere non poflTct, minimum. gam eos convenebat , capti* 
nicu filium Sextum, plagpis vos cepit,multas pugnasvin- 
aftedum, transfuge fpecie oebat. Quam ob cauAam Ga- 
miiic. Qiji corpus acerbis ver« bii admirati virtucem, eum 
beribuS caftigatum viden* fiumnum belli ducem crea:* 
tet, cum receperunc lUe verunt. Ule autem clam nuni« 
concra pftttem multa, ma^na*' tio ad patrem miftb, *eum in- 
Que pollicitus, cum pleraque> terrogavit, quid fieri vellet? 
£1^8 exi]equescttir,naelis hfts Xanminius ( ntm in horco 

verfa- 444 P O L Y A E N I ; 

«yiA#9 , <S>f«K^i fU ri wcuTi rSv w^^rrUf, 6 f44f i'yy«- 
Av. • tt Xiiros rii w^Hjc^vrm rm rn/^v ittt/p^^ftcs^ 

««Alf iuv£f «"«^ctA^Xf *ViifMUU%, 

K & O. Z. 

kamiAaosl 

%.ifu)hf ^«eAf^tW he^^i/i^H'- rSt ^mXt^un wml^n l 
}itlM-»«A«; t^«#y«fryiwy «vra« c^a» VH^^f, «'f yt^«^/^- 
f4^, srflK^f^A^iM *F«/««<MC. K it/^;»^ ^i «S^<;S7 T«f 7^ iu 

ft ivrS wt^t€tx^if«f j W }<dv*iy» W '^ wturiv Isrc- 
r^f^J/i» iwayHf rit w^^^imt i§ ris 9r«|Tf^#j[. ^Nf^^iu 
r«f /«<» ^«Scio-jMeAAf cu»«r«/ai>M jMirffp^^etm* t8^ if Km^uX- 
A« d^iev/Mii(0-«9rf( riyf cvrf/3«i|M» <yi} T«y ««JMt4«rvf i|f^ «-^te^ 
ivTHi iiitv /tti')^ sr#^f}#iMMr. Kiya;>Ug Sc t«( w%X^ 
Xt^ff i>^9t f^ linufUfHi% ivvtfiH f^fmrv^iiiee^ «»- 
ftrnerctr^ 

/af KiArti B^/fy¥ l^i>ien iyHfUtH %mri %fin$s rifi 
*?if^f iXifTts , iirrm fintri Kttrirx^f- K«^^<A#|. rfjf t^m 

rni 

vetfabarur} rumiiia'p«p«ve* tendflimo» de medio {uih»* 

rum capira decutiens, in« lit, atque ica fld folitudi* 

quit ad nuntium : Refer fi^ nem et imbeeiUitatem Ga.« 

ho, me hoG fitcere.quod vi«' blos redi^eno, cifvitaMn; «o* 

des. Sextus Gabiorum po« rum prodidic 

C Aj?. VII. -' 

C A M I £ L U S. 

Camillus cum Faleriis quidem verberibus confe- 

belium g^erebac Qui Faleri-' cKtm necarunt : CminEUL vero 

orum pueros inltituebat, «^ pieutem et }uftitiamadmira- 

du^s eos extra urbem, quA» ti, rgipfos ti ^bsque pr^Ho 

ii txercitandi cau0a • Roma^r tradidc runt, Ica Cim lUus e o£» 

nis tradidit.. Camilhis ludi- qui diuruma oppugnanone 

magiitri pioditioncm .fbek-i cipi non pocertntT pio quo^ 

rotam judicans, manus ejus: daLn Itraie^cLnate fubeg^Lt. 

in tergfumreligari juin^^pue- s GalLi cum duce Bren> 

risque permirit, uc prodito^ "''^^^ P^ '^^ Riomamoo- 

remad fuos parentes^ dedu^ cupanent, (eptein menfibut 

aerent.Falentludiiiiagij[biiiii eian teaiietiiafc pamifhift 

Roma« S T R A T. L I B. yjli: 44? 

«••^•f ifirvo-i, ^«Aif Hv KfAro) fur» r^U trn j(g^ itKH 
U V«9 'P«/e9v kftfiuXiii rcXfci(r»mi y if^ctr$m-fhv<rctfrc 
jri^i «y 'Animtt ^tretf^^f^ iXu^ircf rSi ^ixian u7rf)^6f' 
Ttc. SMfuXtsi tu^i^Hi wifcXT^f itx.rcirt/^y f(s^ riif ^ t^tc- 
reitef ifftTmficiff sr^o; fih rtU TtHf KiAr^r flx^tu^uf^ 
m€ Mirm^Sf§ft»f rtU xt^ftXus J^iJto^rM, UiXtva-tf dvrt- . 
j^ceAxfvo-tfff-d^t^ 'r« K^ifn Ih^o-i^in^ft ^ J|^ A»«, oV«$ ^y 
f««;^m^(^ «T«A/0-B^<»ird<|y , 4 Kurtetytnrp, .rcis ^f B^v^toti 
uvK^m wt^tti^te-t MfrtBtt ^tt?ixif rS ^v^ rcti ^?.iiyeti 
/ei" riyfrci. r^f Ji r^etrtirgti iiiittj^t ® rtHi ^vroii 
ftMK^Ui <»srd ^fi%6i ^HrurB^eify t(si^ r$7i ^i^ptc-t riif xf- 
htftinf a-^iii uvrii v7r6/ktAifTai tKiixif^^otf rui Kuru- 
P6^u$, i Tt yu( r/S«^6; r«v KfArivv ftuXuKOi iif, t(^ 
wvm^Hi ikiiiXuTftif6q iiM^edrxfr# ru)cimi ^ tlf n fttcxtu^nf 
uvTJif i:hjr?JifT6^ ^ 19 ^«r; iix^rt «ifK r«» ftti^wt. 
UT6fs yi Tu w ffiiifi «m»3-fWf«, «i «"A^rM ^ «vr«y 
firisrfM^ #1 Atiwdi }f ^vyimf lfX*9T6* 

K£<I>1 H. 

7 Sr^dtrmy. Co/I 8 Plutarchos in Gamille^ unde hic no- 
fter fuahaufit, habet vro-^Ti» Caf. 

Koinanis, aui extrt urbein frin^erentur. Clypeis tutem 

erant, collectis, expulit Gal- undique eneum tegumen- 

los, ucbemque refhtuit. Rur- tum induxit, ligno ii£is non 

fus GtUi poll ann#s trede^ ferente. Milites vero lonns 

cim Roman6nun regionem haftilibus cominus uti oo- 

invaderc aufi, ad Anienem cuit, et hoflium gladiis fei- 

fluvium, non procul ab ur- pfos opponere, idtusijue ex- 

be , cafira meubanrur. Ca- cipere. Gallorum enun fer- 

millus quintum Di^ator cre- run^ cuin efTet molle, male- 

atus, acceptis copiis, contra oue fabricatum: repente fle- 

GftUorum gladios, quibus aebatur, eorunyjue enfes 

impetentes, capita difTecft- hebetes fiebant, et ad pu- 

bant, juffit pomparare gale- gnam erant inutiles. Sicnul- 

as omnino ferreas ac Ixves» lo negotio vi^, midti eo- 

ut enfes ob lubricum galea- rum cadebant. Reliqui vero 

nio) delaberentur» aut con« fe fugc mandabant. « 

GA^- VIII. 446 POLYAENI ' -K E ♦. H. 

M O T K I O 2. 

Tvpfnitii *?t/fieu$it W^xifiHv' Tvff^ivin fiMrtXtvf n9 
Ut^ffiffitg^ 'PsiftieMt» ii^^$ n^n-XtKiXett r^itwt v^ttrwtn, 
MHxtoi 'VttftMi $i^n^ , ii^ts-ti ra ^•xifuec , l7«^iV«f /8«- 
Xijutvof unXclf, U ri Tvffnutcit r^ttriTrtiov jJaS-i», irB-n- 
ru i^m Tvf^nviluy t(i^ r^ ^s^f^ Tvppnvi^m ^ h ^ec- 
^tX^uv ixt ri /^futf riv ^TtXitt rif IIo*<ri»«r jfx «r 
iui 05 rti if», ii» fii9-« ^aXtrib rm xa^t^^fUtin «•«*«- 
»«/ fitLtriXCl^ y^ ^ii rSrtf UretHy citar»ftnt( ri it^og' 
rv>i.7i^^Hi tifceXi^tf •$ rti ij». n«^i»«$ ^b ^» tB-vtv 
ixt Ttj ramfiec rtjf ^^t$k' MiitctH }i w «••;c<ii^«f nv^ 
ix^oiti, vVi^V;cf T^ ;c«^« rift JiImJ», ^ w ;c«C«V 
juEta^fvJK, »fi|KC« rf n«^i»«e $MeAtyf/«f»*^ ^^ff ^ 
jJr^fWf Ti» w^iiru' «Jf ^ Jlt^Tifeci rnv tc»trii9 V«^- 
d^Mu^^f^ MliKMf, M9i«/H«(, «ff, ^ttv/tuiTni' r^tidci' 
rft ^Ytiftmu rnf iivriif iftM xM^fiitt tx,»9ttf «» ri» r^et- 
rtnriif rH trXttfihnify iretfapvXiirrtmf xMfit rn( o^f c A p, vm. 

M U T I U S. • Tyrrheni cum Romam$ 
bellum gerebint. Tyrrheno- 
rum rex erac Poriena , Ro- 
^anorum imperator Publi- 
cola, terdum conful. Mutius 
civis Romanus, in re milita- 
ri pracltTintilumus , interfici- 
endi Porfenc cauila, in 
Tyrrhenorum cattra venit, 
haoiti Tyrrheno, vocem et- 
iam Tyrrhenoruin iiijiratus. 
Qui accedens ad tribunal, 
cum regem Porfenam non 
nofTet, quinam eHet, ex af- 
fidentibus, quem maxune 
xegi fimilem efTe putitbat, 
cum ftri^ gladio tncerfe- cit. Cpmprehenfus, fafTus 
eft qumam eflet. Porfena . 
ob datam falutem diis iacri- 
ficabftt. Mutius autem in fo- 
cum igne plenum, Te£him 
manum injecit : et dum ma- 
nus combureretur, /hms cum 
Porfena loquebatur, hilari 
et intrepido vultu. CumPor- 
fena fupra modiim hominis 
virtutem admirareiur, Mu- 
tius, nequaquam, inquit, 
mireris. Trecenri Roma- 
ni eadem toleranria et vir- 
tute prxditi,- qua ego, in 
calh-is oberrant, tempus ct* 
pttntes te internclendi. 
Por- S T R A T. L I B. Vm. 447 
2 T A A A 2. 

«^•JeTMvtfyTifr; , ^$bCKm ^otctf uvTm Jr t8t« '^^«S-v^' 
ri^8s is To» ^oAf^df, «); «4>ftfA«yT«6$ v^f( eifttt^ui/kcacTOi 
fAiyacXHj 0tt6 fttyetXm ciiO^ctyec^ixi ecxcXoyne-ecT^ccf, tm- 
yo^TM j(^ h rou9 fucx,otci. ^•Xb,^ yiucMrt^f i\yuu«'urro!' 
£i n iQ^cf Aifd'i}f ift/rtiflvcif rns Hi rtit *A>i^7itof ^ec 
^ecffciecf. 

'Oi^;^«fMy«f ^ec^tTunrtr: i^uf Tt rif 'Ttifficuitf irrejfcifHs 
f(SH ^tvytrecst ecvff ec^v^rndiio-ecs rS Vsr^tf, ij^ cvifc^Up 
«^«M-«(, ei^iir^ %ti rm (ptvyovrmy if rif ^tXtfciau 

/SMVf, iful fCtf ffT«M>3'« «MA^df, «? 'f0fCOU4tj TfAft;T«f* 

v^»^ $t .T«<V vrvf^tiftfttfttf VH w^tZi^tiKetrt. ZyA«tf , /u»- 
ftnc^i f(oi^f*V9 it *0^xof6tff. rSrtf rof A«y«f *P«r/MUM Porfena crede^s his ver- bellum cum Romanis com- 

bis, metuque perterricus, pofuit. 

C A P. IX. 

S Y L L A, 

Sylla in bello fociali viri a Sylla adverfus Archa- 

militaris et state prove<^i laum Mithridatis duceifi ad 

Albini, lapidibus ac fuitibus Orchomenum prsliabatuc. 

a militibus interemti, nior- Videns autem Romanos vi- 

cem non ultus eft : fed au6^o- ^os fugam capeifere, ipfe ab 

res cfedis neg^xit, inquiens «quo defiKcns, arrepto vexil- 

fc cos alacriores hac rc ad loperfugientesadhoftesten- 

puenandum rcddere, cum debat, clamans: Mihi hic 

inlignc peccatum infigne ali- gloriofum cft , 6 Romani« 

quaforotudineexpiaredebe* mortem obire, Vos autem 

renr. Itaquc in pugnis multo interrogantibus ubi Syliam 

virilius dimicabant, ut obli- prodideritis , facite ut re- 

vtonem fuo in Albinum fce- ipondeatis, In Orchomeno. 

lcri in^uccrcnt. 0oc fomone pude&fti Ro- 448 POLYAENI 

/ 

H E ^. h 

M A P I O 2. 

M«^i«( Kt^fi^lin ^ Ttvrifm tf rirf 'trtOJkf i^ 
fimxifTMf ay^itn if^^tiit^iff , fttyiban^ r«f d^J/ftff ixs»* 
Kirm ^ d-H^fii^ll r«y ^mfiif i^rrmf^ hri frXHrn oo-av « 
rwifictXtv Hf fcixnf^ fi»A 2»cAfVf tk$ r^«iri«rr«K th 
X»^^f if*^mMiHf frfrumbf^ frcffm^tf ir«/KcW$» o^«i^ 
rmi ris ^oXtftia^y n^t^t rns f*»^nf mvr£f ifixjtc^ttf' 
i(^ r^y ^«v^r vfr*/kti*Hty t(^ ri»v o^^'' X^i'^^^^ ^Mtr^ttf. 
lirtti m^m •< r^ttrimrttf t* B^M^/Sof t«v fU^fimfm* cxAv- 
rttfrti f Kmrtp^^tnrmf mvrm' t(0^ rdt M«(f<o» «vroi «r«- 
^««Air» ifytf/HV mvWi ifri ri»v /c»»;^9f. tfgn^ ^n rvftfimxif' 
rti Hmm /itv^tmrt rm ffktfdmf^ rut fttf tKTHfmf, rif 
il ^Srr»i i}imfi§f. > - 

fif Mm^i69 Tctirorf tfplj faftfi^mf ftixtjn o-vftfimXtMf 
h virm0tititf titmftmX^tSy Mm^KfMm itm fvmwii iKfXtvrt 
v^X^^in 9trhiTmf mytnm^ it mfiirmf i^m in^tt)i^ivrmy mani, reverterunt, et alt- tu fa^o, eos in fugtm com- 

cncer in advetiartos in^- pulerunt. 

c A p. X. 

M A & I U S. 

Mflrius Cimbris et Teu- tesiluporem barbaronim tb- 

tonibus in Ittliam impreffio- jicientes, eos defpescerunt: 

Uem facientibus, qui homi- atqtie ipfi Marium ndrttbni- 

ncs erant agreftes , immani tur, ut fe ad ineundam pu- 

magnitudine, facie monftro- gnam educeret: commiflb- 

ft, et belluint voce prcdiri, <pt prclio cum centum mil- 

diu moratus , manum non hbus hoflium , parrim ocd- 

conferuit: fed mijites jufSt dcrtmt, pamm vivos cepe- 

ad vallum accedentes, intro runt. 
tela conjicere: proculquc % Marius cum Tcutoni- 

confif^entes in hoiles intuen* bus et Cimbris confti^rus 

do, afTuefecit, ut eorum fbr- in monrium larct^us inc- 

mam fuftinere, et vocem to- qualibus, Mar^elium per no- 

lerare poiTent, faciemque u- ttem juffit cum tribus milli- , 

ficattm rc4ilcrcii& Bic mdi^ bus armatoram per invit 

mon- S '^ R' A t. L I B. Vni. 449 wafttiy/tfi^it T9IS rfttrtttrcetf *iiditxtf , ix •ruf tifttfcctXt/f 
nAfut vitofitifHf U To xt^Uf * iwmt d/ w^Xtfctot ^tv^Ht 
ttvriii •lifttfti htiKHf iyx^^^^tf , ^ irr*»? i$ ri ofctiXif 
iutrixl^ttf. tff Tt xurixB-pfy xxrx w^ta-tnra fclf ti irt^ 
-rif Mu^m^ xxri ?««•«• S« oi ^t^i rif Mu^xt>StMf^ Tvf^* 
^etfTtg xxrixB^ttt vir; irt^iufy ^Qpif fixnf Xxfifir^vri- 
mf hix^ttf, 

y MflJfWf JUfififittf a-vfiffitiXm iwi x^f^V**^ riwtn 
i^fitifcifctf y nrirxrc x^ms fcif i(s^ Xtaftc ^^Hf XjtfttfU' 
fHfy xwafMC It nsii ^XiOf Hixfci^s. if fc\j $« fiiif Avynrcf, 
Mi^ttf if xtcri firu rSf r^tcttttTiHf ir^txttrtxifitrt rSf 
fiix^f "^^* fi^0' •' fii^fi»^*t Tt mr^tc^ifrH xttri vr^6' 
&iw^ rif 'ixm f;t«m«, ifriXtcfarHvt^f rnf ivyn$ i ^. 
^OfTtiy vvri r^ ^uXTHi ti^iirtt «raAvf ^fr«i ua^fctCTH 
i^tivrtfy ris fch ^v^tis tr^ttfitiXUfrs w^i rSf ^(fi^tif^ 
T«y ixuiif rS ixi^ fcii ^i^MTt$' ri }c trttfctcrtc ivrtif 
yvfCfifttftt rtr^t^xarrtf ti iPt^fcoutty ictcrix^^^ecf, miFTHvc 
TSf fittffitc^tif itiitxtixtf fcv^tn' i?iirȤfTttf ^Srrtf ij;i' 
ntf fcvf^M^ montium circumire, «t Ad 
ter^a holtiam evtdere. Quod 
poftquam accidic, milinktis 
prcceptum dedit, ut ex mon* 
tanis pauiatim fe in campum 
reciperent, ut hoftes fugere 
«os arbitrati , perfequi cona* 
rentur, et iic in planitiem 
de(cenderent. Qui eum de- 
{cendinent; a facie Marius, 
a tergo Marcellus itruptione* 
fa^, hoftes congiderunf, vi- 
£toriamque fpkndidifKmam 
reportarunr. 

^ Marius cum Citnbris 
beUum gerens ex frigidis re- 
gtonibus profe^s , fciebac 
eos frigus ac nives pexferce 

Poiyttia Strau pofTe, eftum et folem non 
Rdn. £rat*tunc menfis Au- 
guftus. Marius a tergo mili* 
tum,prflM>ccupavitlocum pu« 
gne idoneum. Barbari con- 
verfi cum folem adverfum 
hoberent, neque a^lgenttm 
(plendorem ferre poiTent, e- 
ftu confedi plurimum fudo« 
rem cum anhelftu emitten« 
tes, clypeos pro oeulis ob]e« 
cemnt, quodiblis radios fu- 
ftinere nequirent. Corpora 
vero^rum nudata vubieran- 
tes, ROmani ceciderunt. Ca« 
dunt barbarorum centum ec 
viginti millia, vivique capi« 
uncor ad fexagtnta millia. A Ff CAF. XI, 450 POLYAENI 

K. E «. lA. 

M A P K E A A O 2. . 

Mm^xi)^»S TvfttJLifa-m 9raAi«(x«>f, v^6 rm tS A^i' 

fttHii fenYjmnftMTm ie-ctijutf^ y v^ffiaXS^tf fth hx, tn 

^tf , JK^ li^ fUTtt ^«Atf A«^9nrM Xsrie^i«n|y Sv^^xi^rJ^ 
ffK^Ae*>r« «A4W m;^^(«(Aivr«y , -^ ftA«/3f «-«f« rvTi^, irv^- 
y«r ciyoy rS thj^hs ^vXau-T$ift»§f ifitXHsy ivfifUf&f ^c- 
{fltrS-oy lefJ^fltf «•v;c'*'f > ^*"^ '»'«Ai«? «sr<j8fltr» •i't«j" irf»« 
)ii Tt v^f/d^ icvTV rvftftir^iif xXifiaxa^ xtcrtirxivaa-iHy 
Mei»xtXti€ify TvfotxAiwUff U^rnf eiyifrm 'A^rifuh^ t(sf^ srf^i 
fci^f t(s/^ nwiftif c;^ovT4V9, rif rt srv^o xtbric^ ^ j^ 
jctJ*Aw T« riix^i •itXm i^Xi^mrt , Jicjef sr^d t?? tm -rti 
i^tlTvXtt itmcl^Ofy Kttrirxjt rnf sroAif* «i /cf» r^ecrtimtf 
Ytffeiitf eiYt»ftcttfUf$t rni ^Xtt^ tl^ttytjif ^risrmrr^' i 
fttif Itmtt M«^»f^K*f, irt fti tliri fufm m^ttxHm ^ 
X(Vf*if*ff iftXw^Uf' '^ rSf J* It^Sf t^ rm iAfvdi- 
^m rtJfu^m ijn^^^uf ir^«0'iT«|iy. 

• KE4^. IB. 

9 ^'Efitfl^t, Caf, lo I(lm admarginemVutgats t4?v ii^fwy. 

C A P. XI. 
MARCELLUS. 

Marcellus Syractiras e]i^ fabricavtt,Marcelhis Syracu* 

Sugnans, cum ab Archime- fanis feihim in honorem Di- 

is machinis vinceretur, ag- ane obeuntibus^ et vino in- 

Sredimoenianonampliusau* dulgentibus, ludicraque ex- 

ebat. Ad cempus autem op- ercentibus , turrim occupa- 

pugnatiotiem omifit, et lon- vit, et circumcirca purum 

ge poft Damippum Spartta- armis implevit, ac fuo auro- 

tam, Syracufis enavigantem ram hexapylis effra^, ur- 

cepit, ao eofue cognovit tur- be potitus eft. Milites for- 

tim quandam in muris effe, titer pugnantes , ut (Ibi ci- 

in qua negligenter cuftodic vitatem diripere liceret, po- 

adminiifararentur, eam mul« ftulabant. AtMarcellus 

tos homines capere po(£e, nihil prcter mancipiorum 

murumque in ea parte non et pecuniarum ufum con- 

di0icilem afcenfum habere. cemt. A ft/cerdotibus autem 

Qua re cognita, fcalas adal- et liberis hominibus abfti- 

titudinem ejUs congruentes nere jufEt^ 

CAF. xin. S T R A T. L IR Vin, 45^ K E 4>. . IB. ^ A T I A I O 2; 

ftn' fiii vr&sa-xg ^g iig dvrif umr^i-^atf, iq>Moftini H 
'F^ftJlf, T^mrrUt «5r«o-f tjbh o-tiyitAiiTd»* f^ Tm ^* ;^ 
T«Toi»S| ^^01», «;$ K«^;^i«>dwM wFMy^ivHriy t(^ ri rnt 
a^^tmui dvtm uyrofipnrUy ^ ot t^^w Aucrtfy «A<»<ri- 
fiot TT^tnyi^ivvt, rns 5f o-v^/KXira yFct^uXioya uvrof 
fcivett, ^ Tdy h rcuf u.iuyKcus o^ko9 mmftmt uVwo-S-oy, 
xf^<»-Af*d^fwy riKitMVy yvveuKOfy f/A«y, ^yti09 ^ i^ 
wifiHH vtft^d^htH ro9 i^Kot' jrAfvW Jf iJf t«V lUg- 
XniwHf, «yiiyy#«Aw jbi/t^^V, t«, Tf «vry ^f «riiy«^, *;^ 
T^f 'r*ff€m»t yfifoit. oi il Ktc^H^Srrtf uvriv h yciXitL 
y^af, nKitrmtrH n ^itm f^%^^ K9^ fiucutio-atrif 
tKreitetv. 

1UB4». ir. 
II MS. it ipi^if. 12 t^f h ^ fubtot. P|D 4wV Km^ 
Xnicmt iwayo^tuHvt. MS. KM^x?^Uti%i i^ iyc^tvHrt. * 

C A P. ' XII. 

A T T I L I U S. 

Attilius captus a Cartha- nttu eum hortante, ut mane- 

ginienfibus juravit eis, fi di- ret, ct neceflarium jurisju- 

mittcretur, fe perfuafurum randum, injuratum exiftima- 

fenatui,utbellum componc- ret, conple^lentibiJS liberis, 

rc^t: fm perfuadere nqn pof- conjuge,amicis,cognatis,no- 

fet, ad eos revcrfurum. Cum luit fidem jurisjurandi trans- 

Romam veniflet, contrarium gredi. SedrcnavigamiMiCar- 
fenatui fuafit. Tum vero ma- - thaginicnfes, fuum eis fhate- 

gis etiam quod Carthagini- gema et Romanorum condli- 

enfes animo concidiflent, et um pariterindicavit.Qui eum 

feorum occultam imbeeillita- in carcercm coi^eflum, ver- 

tcm, et modum quo capi fa- beribus afFecerunt , et longo 

cilius poflent ,. oftendit. Se- tempore cruciatum necarunt. 

Ffa GAF. XIII. 45» POLV^AENI 

K E ♦. ir. ' 
r A I O 2. 

fcri fSf ivXmi. hrn \k li^tt S-i^a^ viU ivrS rit iW»f 
it^^Srrm nytttytf hri riv yr^rttfiit wei^ttffiwrit , «-^i- 
wgf» tiftXeh ivrS rSif «i^»A«f, 4Wf « «•««•9-m'»^ rf 
wmfsty/i^ifttirt, rirm rm t^m rss r^ttrtmrttf tiiittfy 
fttiiwm intfmtSrof wu^ctyytXftmrf. 

K £ 4». lA. 

O A B I O 2. 

^ififi h. rS w^if *AffifiMf wXifim fMi wtt^ttvtto^U 

ft0H( Mttxii nttHtf h T^ «^JCAlfT». rS il VtS Wtt^Mtl» 

xSfr§i turwr^tir^ rit «fcji»f, fr^|iy ivrS fti^ 
'Umrtf rii ^ilhttpiH* him \k itt ^fmft^ f%oyT«nr, 
'O^ff, t^«, m% i iMftA*9 rvfAfimkimm^ imrtati^itiirtif trtfl 
rmfikmf w^XUtKti yi^ «A» fih i pmktfA «» H?m^ 
iymft fTH^mf' xwri fii^H tt rif tftatrHff iic thBi^ 
nrrS^^ctf ivtttfiifn. riyi^t '3 vvftfiakif fti rvfcfin' 

Xiif^ 
1% Pro rvf^fiip^it fti rvf$. C»Ji 

C A P. XIII. 
C A J U S. 

Cajus pr«ccptum ^cde- um preterlabcntcm. Ejus 
rat iis , qui in caftris crant, caput tbfcindi juffit , quod 
ut in arn^is mancrcnt. Sub edi£h) non paruiffet. Hoc 
tempus autcm eftuantis fa^o miHtcs docuit, nc 
(olis filius cjus cquum fi- mandacum unquam ncgiige- 
tientem deduxit ad fluvi-^ rent. 

C A P. XIV. 

F A B I U S. 
Fabius in btUo concni corpora habentibus: Vidcs, 
Anmbalem , quod manum (inqmt, non cfTe commodum 
cum hoftibus^ non confcre- inito prdio armis fortunam 
ret, male audiebat in fenatu. ttntarc. Perfiepe enim uni- 
Pilio hortanct, ut depellcret verfum agmen certaminis 
infamiam» offccndit ei fingu- pcriculum non fecit. Sigil- 
las agminis partcs. Quibus- latim vero peritum rei mifi- 
dam vero non £itis robufta taris non latct, fuperari ac 

-Yinci S T R A T. Llt Vm. 45J 

iriXH^ uptTttrrti, vmSw» ^Y^tf ^sfuf wfti^tn , h fth rS 
ir«f«vr/ie«* ifcfiir^ htXif, vn^«v it AAKwt ir#;)^«f ^t/fii* 
^$ MrcXb^ivrmf «-«Ai» «i 'VmfuMi xttripv/w hrl ^ifitw^ 
4yf Wi T«v ivrS r^rmfUf' if n f^ itKrirtif iTrti^^ 
^, i(|if M«|i/<#( icy«y0flv^, tvt« Z* if «V ftiytfs, 

fl ^ifitf ffnxAifSii f^trfy XMturim ftiyttq* «^Ad- 
Tvs**^ T9f )i|«( « l^MVirim rif ^ifitw, is n 9(^ 9ffT«* 
ri ii «'•Ti , rv /liif iiicnf^iirtf; /comv Tii yy^ecTo^iim xA»i'f- 
^fl fiiytrcf , iyi) $^ /ccyipf • ovfcfieixif ,f(pLf Kctri rifnt 
ftxtirat 'Affifietf, ^ifitf t^, ixt! i fc^ iyi rt ^if- 
^kttlm T»$ r^iiTiiiTiK y itt if tr%ti ftt^* Sf ftMx^f^' 
fH ftnirptf* 

Y ^fit%i 4Af rnf Ttt^frifttf iri?uf, *Atfifi» rv/M- 
fiMxStTH iprut^ UXf t(gitJi rix^n* r^ttrttiraif ftf^iurrT- 
f§§ if Ttt^i ^ttfiif * rim rni iit^Pnt xtiXSf • ilrnf Jm 
Ti^ttrrt ?4 'Afifhrtf n^tty ifk^ vvi 'Anifia rri rtixi'1 

^kir* 

14 • B^tht4s , Tic infra quoque pro 'AiS^cWi*;, quomodo 
Plutarchus in Fabio. Mafv» vinci poffc, Itaque hoc in 
medium confulo, non in ma- 
nus venire^ fed per montana 
fequi, et urbes ad defedio- 
nem pcrducere. H»c dicens 
tc faciens, primo quidem ti- 
midus exiitimabatur. Foft- 
modum autem c>im reU(]ui 
maximos cxercitus amifif- 
fent, iterum Romani ad Fa- 
bium confugerunt, et ducein 
iterum conftituerunt, adeo 
ut etiam didator fit creatus, 
et Maximus nuncupatus, 
quod eft, fi Gr«ce vcrtas, 

fciytfci. 

% Fabius cojnomen tc- 
cepitMaximi, Scipio Magni. 
Scipio quadam «mulatione 
erga Fabii gloriam affici^ba- tur. Itaque rogibat eum: 
Qui fit, iit tu co«ifer\^andis. 
duntaxat exercitibus , Maxi- 
mi cognomen adeptus fis: 
ego cum hoftibus confligcn- 
do, Magni, cufn Annibalem 
cominus fa<fto pratlio devi- 
cerim? Ref|)bhditFabius : At 
nifi ego tibi militcs confer- 
vaffem, tu non habuifFcs qui- 
bttscum potuifiTcs vincere. 

9 Fabius^Tarentinorum 
urbcm, AnniDale ipfis auxi- 
liura ferente, arte ac dolo ce- 

{)it. Erat apud Fabium mi- 
es Tarentinus. Ejus (bro- 
rem, infigni forma prsditam, 
Tarenti Abrentius deperi- 
bat, cui eidem murorum cu- 
ftodia ab Annibale deman- 
Ff I data 454 •P O L Y A E N I rlff f^i^mmf ivwif4r^i w^if riff «(ifA^jrv. « % }/ iv- 
rif Td» 'Afififrm ^lx» maio-tifuff^ 'mivt rti 'Fit /umsif 
^«9«»« m$ rt )f^ rvi^ifttm *Afi^irrfs tf^|ff, hm^* • 
f**i*( %(« n^/Ut^Mt r4t§ rHyjtri. -^atfiiof KXifcaxMt 
irftr^ttf , mmHt/iif , xttrak ti^wfi .tu^H riii fAXtf, hrl 
ritrff ftMXirm WAfrm i^MVfcarBii ^ ^'(ttmyifuirt x^ttrn- 
rmf'At9i/kiy rS rixfnuf jk^ iiXtf rti vrXeirtt ttxmrrH» 

K E 4l>. I£. 

K O t N T O 2. 

KtitrH ^ijitf rtt vtt is^idivtty ri^ti/rvytt fitfXiftntt^ 
mnii nhi yt^^mxttSy t^iirt 'Fttfuum fuitttftSi mvrm 
\Stttf rkt «Sf;^«V) ntt ffii mvtt^xti^tr^ trvtmn-o^ftHt iwl 
tif wlxtfttr hrl yn^f fttttc^Si, h il tf^iortetrtf mftmtmt 
'^ttf rm*rni wiXtmi^ rHW 4r«(ivr«f, r^tfpio-trtrm rit Vf- 
mirxtf iifx**^* ^ ^< 4>«%8<^f- i a-vfmTtinfcfio-t»' 'ttm fti 
irtt§ikiiraf rit viif f«y i^mt ris ii^nf* 

KE4>. Ir. data fu<rat. Hac re cognita, 
f abius Tin^titiQUin ^muifieiii 
m urbem ad iforotem mittit. 
Qui fororis opera amicitiam 
cum Abrentlo fecit, eumque 
ad Romanonim panibus fa- 
,vcndum adduxit. Itaquc 
Abrentius fa£h curn eo pi- 
^one demonftravit, qua par- te a^edi moenia deberent. 
^Fabtus er€<ftis fcalis afcen- 
dens, per vim urbem capit. 
^Hoc fa^o, maximam omni- 
-um admirationem meruk, 
quod Araiibalem ftratege- 
mate fup«raflet, qui plcrum- 
que faUaciis et dolis vince- 
ret. C A P. 

Q^U I N 

Quintus Fabius filium 
fuum ducem eligi cupicns, 
ipfc jam «rate affeda, con- 
tendebat a Romanis, ne irn* 
perium fibi traderent, ne in 
extrema fenedute cum ipfo 
(imul ad bellum proficifci 
cogeretu^r. Illi rem civitatis XV. 

T U S. 

mclius fe habituram arbitra- 
ti, fi hicpracfens omnibusre- 
bus interefTet, adolefcentem 
imperatorem declaraverunt. 
At Fabius non una profe- 
£ius eft, ne imperatons di- 
gnitatis fplendorem filio de^ 
traheret. 

CAP. XVI. S T R A T. L I B. Vm. 4ff 

• / 

K E ♦. Ir. 

2 K H n I n N. 

WM^ow ec0-tr$$ «^fx«<r« $( ti»f fMcx^i sfcnKvni s^tcym^ 

fi^ Xxn^icn "T« r^ccr«9riB8 ris fri^fUf i^nXttci^ Ki- 
Afti0-«; if xi?U9 .imiit^ vocitnyv^i^^vuit. yr^trireclt & 
i^o^ific^ectr^atf '^ x«y«( r^ae^i^Ui, ixvtifMcreCy j^ 

«!^v^^y Jl Jfxxitf^tf ^« 'i^;^Ay, wAfM Ji««Ti/Aif, jj^ Ai/f- 
«•S-fy /undim' rZy l\ i><fi^6f4.hani txtcr»9 r^i/StiV itcvrif, 
r§c yu0 vfTd^vyttc JwrS-oy rat r^tfiirrem, i^truf it «g- 
S-iff, ic^^of c^l/f' ^HvrfSrrecs ^i ^^or^i^sa-^ccf ;ujt) x^itci 
04rT«\, i' f^9-«ir. tfcccrim tt %^nr^(*i <rt<rv^M. Tu^iecrtxn» 
f^SM TT^Sro^ iftTt^7Fnrecr$ vtri^tcf /tcixeufecf. T»f Jf r^ec- 
rnyisy i^t rt^of ifxxHfdfHi tet^icrty .^irxeif irtf^M 
rnf rS r^ecrtvf^r^s ureniuf e(0uj fucKuxiuf. 

ly K?JfUfy r^u^i^uf, conj- CronovH» ^ 

C A P. XVI. 

^ S C I P I *o, 

Scipio cum in Hifpania co- poculnni non amplius dua- 

jnovifTet, hoftium exercitum rum librarum permifit, li quis 

impranfum ad pugnam ine- habere vellet. Balneis uti 

undam venire, educens fuum vetuit. Qui ungerentur, juf- 

agmen, in longitudinem ex- (it fe ipfos fricare. Nam ju- 

plicavit. Circiter autem ho-i menta fricantibus indigere. 

ram feptiinam affliftos jam Voluit autem ut ftantes pran- 

fame et fiti aggTeffus, facile derent non co^um obfoni- 

fuperavit. um. In coena vero carnem 

3 Scipio omnes meretri- feu codam , feu aflatam ad- 

ces e caftris ejecit, jubens cas derent. Veftimcnto uteren- 

in urbem conviviis deditam tur, fago Gallico : et prius 

r€cedere. Imperavit etiam, ipfe fago puUo ami<^s, du- 

ut novat menfa, fcyphi, o- ces in ftratis recumbentes cir- 

mniaquevafa, prater ollam, cumiens infpexit, dicens fe 

vcru, et poculum fi£lile ex- deplorarc exercitus luxuri- 

portarentur. £x argenteis am et mollitiem. 

Ff 4 j Sci- 45^ POLYAENI fiirB-of /tut }«»f«(9 «srfyy iv rvr^ttnih^* rS ^c, ;|^ 9r«- 

S' £xi|]ri«9 f f«Tf«rr9y J^a^v ^cy«t ^($fSfTti ivn ^v^tf 
MnMrfVHfiifm ' «ttr;^^«y , Y^9 , *?uftmn «y^^ce r^ «c^<rs^« 
;^M^< ftMX^Wy «*r»i }f{<« ir^rftSfiy. 

f' Xxnn-im vxi rS. in/u^n ^•pvfii/tatffy Ifcly t^fiy «% 
r^immrSf hi^xXtn AXti>M^ficg eJe^Aq^y, nr^ yf ri/yjtAv- 
$«y «yS-^tfi^^MV B^i^vfi^i^ m «7$« rjsfy *Ir<»A/«y finr^vmf^ 
a ftmrif», rur^ rf ^iiyat a-vftruXnrai ^ iK^ rS ^^c^vfiSf 
irttvratfr: 

r Xtcntrim ic^iXmrcf Xttfimf if *lfiififitc ircXtfy ^^ 4>«/- 
turratff »i «i ^U^«y«y«< ^Fetfl^ifCf {fy«y«y MbfibJ^i vxf^- 
^viwf ?;C«e-«ty, r«y 'X-uri^at mvriif «y«c^imjV«(; , i^ac^icetrc 
ivrS riif ^vyuri^at,, rS lli ^S^at irfca-Kafcie-atfrcf ^ « ti 
a(Sf!f rawrm ^^ VMit^aLfiratrc ^ fr^aixM ^nratf ifrthcofof rn 
iU^i||. iratf )i a(sH H^^ yvfcuKts raSf tv yfy«y«r«nF,^« 

9*t;y«6- 

l6 MS, /^Ofyvrr^e. Carthago Africs (ic di£hi fuit, hic au- 
tem de CMrthagine nova fermo eft, que an ua appellata 
(it,- ndlk conltat. 3liii/b. 17 MS» rvftta^irura. ; Scipio militem confpi* 
catus vallum ferentem : Pre-. 
mi, inquit, mihi onere vide- 
ris, o commilito. Quo re- 
fpondente » Valde equidem. 
Sane, inquit. In ligno enim 
fp.em falutis repofitam habes, 
non in |||ladio. 

4 Scipio militem videns 
foedum, clypei pulchrkudi- 
nem indentidem oftentare: 
Turpe, inquit, eft l«v« ma- 
nui fidere magis, quam deic- 
trse. 

5 Scipio tumultuantis 
pop* ;1i vociferatione impedi- 

*cus, Me, inquit, ne mihtum 
quidem armatorum cUmor unquam terruit, neque ho* 
minum coUe^tiorum tu- 
multus terrebit, quorum lob- 
liam fcio novercam eflfe, non 
roatrem. His verbis repreffi 
funt, et tumultuari deiierunt. 
6 Scipio cum fubegilFet 
in Hifpania urbem Phoenici- 
am, cum captivofum du^»- 
res vir^nem inHgni forma 
elegantia prfBditam adduce- 
rent, patrem requifivit»eique 
filiam donavit. Qui curo ad- 
ferret munera, etiam hcc fi- 
mul largitus eft, dotem , in^ 
quiens, fe hec puellc dav. 
Quotquot a^em etiam alifs 
vel uxores komin^m fum- 
mo S T R A T. t I B. Vni. 4^7 

^a-i ivo 'Vufccucif w^^onroiriii ix rm ir^to-fitjri^m, •} 
'^ ^i^Mf^tvrn^if y ^ X,$^nyiuf mf*n rt7$ mx^>^iir§$f 
KttrtL rtif aii$iv eivrm, XKn^itfvcs n rt/^^coijfn vr^Kf 

^ Xtcnn-iMf "Zv^ttK» Wf ^^ Mcttrcua-vient jStcTt^itt 
^fcfui^w ^Mnodfitmj itifitcXtf U XtM^ilecf. 'Aa-t^HfitH 
Brvyecriftt ^cc^^int t^^ BiccvfMc^nf ti xtcXt^of^ vcttiaHf 
virirxfr^ rm Tvpttict rns 'fttjututn rvfi/tctcxiecf «^«rcem. 
• >« yij)c««K riif xi^n\ w^do-iS-trd Ktc^^n^^nMf ^ /(^ Trtt» 
^tcxinfttc i-x-iruM Xxniritan tc^tcy^tvtitVy h-tfinfoif Atfiinf' 
^xnwittit uittf 'VttfMHHf tfFt TA Xv^tcxof a-vfi^tc^icc fci" 
Ytc ^^•fSrrtcfy H 11 fctcB-Mi ^^ort^fifiinf rclf vcXtuiiify 
m» tc» r^Xftnr«frtcs m( Atfivnf hccficufftf ^ tKxXjio-itcf tcv' 
Tmf ri^ftcytcyttf y is rnftcrritf fcirfrtina-f rtf yfufcfctcret 
rii Xv^ccKtf* ti$ Ktc?Ji9Tf rHf 'VmfteuUi isri rnf Atflvnf' 

♦ W 

18 Sdribend. ^t^tcmvrn^ccfy vel ^t^ccyrtvrn^sf «w aut yi- 
ftrrty ut videntur Codd. Interpr. habuiffe. Cafauh. 
19 MS. Mccarcuarvcuttf, Scribend. MtccreurvXtitf conji- 
cknte Caf. aut MtcrcarvXittf f ut vuh Mtifv. 

mo loco natorum, vel fili«, fe collocaturum Syphaci pro- 

vel pueri «tate florentes ctf mitit, fi a Romanis deficeret. 

perentur, his duos Romane- lllc ducens virginem uxo- 

nim moderatifiimo^attribuit rem, Carthaginienfium par- 

€x fenibus, qui curam eorum tes fequebatur, et confeftim 

gererent, et fumtum capti- miffis ad Scipionem litteris, 

vis pro dipiitate fuppedita- vetuit eum k\ Africam veni- 

rent. Scipionis contmentia re. Scipio intellig^s Roma* 

multa^ urbes Hifpanicas ad nos in Syphacis focietate ma- 

tmicitiam et focietatem gnam fiduciatn habere, quod 

Romanorum volentes per- fi audiviffent ad holtes euni 

duxit. defciviflc, non aufuros in A- 

7 'Scipio cum SyphaCfm fricam tranfire : ^ convocatis 

Mticfttloruro re^em focium in concionem, in contrariam 

feciffet, in Siciham trajecit. fententiam Syphacis litteras 

Asdrubal admirabili pulchri- ^nvertit : quod Romanos in ' 

cudine fili«m habens» hanc Africam arcefferet» etadmi- 

Ff j rare- 458 POLYAENI 

i(^ ^i f^ttvfci^^tff (irt j^ tvy fi^mivfmff j(^ tis H» 
/UH iKXvtif avrS riyy etKfciif rns av/c^ac^lxi, r«i«trr« #f- 
^v, e^jjy \;(^ d^tfi^o-tf; 'hitf *Vaf/tMUMS ht^»inrtf, •i if 

t»?, vo^ ^rA^^cMMvy jefAft;«rr*f sroAfyccMvf x«eroM-x«irii; «yw- 
^AorSbi^, r^ro fiif Hk m-mW' 7^oo-fr«i|f ^^ «vreT$ 7f^<- 
fAd-ny Tiifir r^etrmf tiinwctf, «l Yt l^ifTtg* 'VnfcmHi , r«( 
/cfv fiu^jtfrui y rii S^ oixfyrii^oyrocc , ri{< }i ^^«rr«(f, 
rji^ ie oVao( firi^voc^orrocf, ths Vt {/^9 ocx«yfyro^, «-«6- 
>ii» fix^t^raf iin rif 2fM|frf«M(. o ^f iis «i^<C«i' ocvr«iVy 
'Amuy/HXecrty HTfv, « rfd-fWd^f sr^^c roy vrffc^^mrrt^ 
vfAoU» ff }f fff-ofvfAd^om; rf rf 'Affifiu J|^ ro7f «tJbii^ff 
iC«{;Cia5o»/o*j r«vroi i^tiyytix»rrtSy titTXvJittt ivrify j|^ 
r^ 'ft/foumf ff-«e^«o-xftffi, i(sH ^*i 2xi}7f«nw( ^fy«(A»4^v;i^<«f . 
KE<D. 'IZ. 

nOPKIOS KATflN. 

ITo^xfo; Himf hifittXn cff ri|y ^^ *lfii^Mf. hc tt rSf 
iroAfftfv ecTrtcrihf f}xoy ^^f«r/3f vrc^ , 0'ff»; «»vr«C 'yX'*i^*'' 

Tfff 

JIQ Kit/jgt/i ofs rif 'l^^/«6f. 

rMtur eos tam diu moraoi tum. Qui cum viderent Ho- 

trahere. Itaque ejus (bcieta- manos, alios tela mtttere, a- 

tis vigorem diflodvi non o- lios jaculari, alios cum faltu 

portere. His di£lis , cupidi- cuiTere, alios arma expolire, 

tatem et confidentiam Ro- alios ^ladio^ acuere, rurfiB 

manis injecit : qui ftatim di- ad Sci{)ionem addut^i funt. 

em polhilarunt, quo trans- Qui dato eis ^randio: Re- 

mittere oporteret. nuntiate, inqwt, qus vidi- 

g Scipio fpeculatoribus ftis, ei qui vos mi(k. Qui re- 

Carthflginienfium t r i b u s verii, Annibali, aliisque Car- 

comprehenfis, lege Rcmano- thaginienfibus hxc renunti- ' 

rum Jubente hoftium ewlo- antes, terrorcm eis in)ece* 

ratoresinterficere,idquiaem runt, et Romanorum appa- 

non fecit, fed eos juilit cir- ratione, et Scipionis magna- 

oumire univerfum exerci- nimitate. 

C A P. XVII. 
P O R C I U S. 

PorciusCato in Hifpano- t:it. £x' omnibus civitatibus 
rum terram impreflionem fb- tegati venerunt, fefe ejus,, 

Roma* S T R A T/ L 15. VIII. 459 

rti avrf rt ^ *T«>/tcmot* 6> Ji ^^•9ira,\t9 tivroii ti^ct' 
yetf i/tcn^» M »^xf ^^to-fAttnf, hrH li i»y«», tKurvg 
^oMt^f ^v0-<y Miiftco-t fiUf ivtr^v c$4tf)ci^ tctMvrui coFcct' 
Ttbi KtLrtt rtnt MVfiit ii/tci^cti tTicftPi^iyretf rtiif ^oA/tou; 
metyfHftcf» ivH tt i^ccfnX^of^ etviyfttrctt rtc yty^ec/tcfici' 
fct' Kureto-Kti^^^rt rci rH^n o-ifct^n, ixif.n rtifvf , ^c?its 
xou^of ix, i^Ho-et v^oi rcci ^Xno-iof viXHi ^tccjrifc^cc^r^otf' 
^6/Sifafot Tt iKttrot fcn retf icXtMf v^ttKHo^ecfrttf ^ avtti 
fitofot ft^ TTHo-^ifrt^ i^ecfh^cc^oiio-^So-tf* irtti ofcS vcvtrti 
*^lfi^ti rec rH%n Kctri^Kcc^ccf if^ifoc ftict, 

K E «>. IH. ^ 

, O A T N O 2. 

^bccrhoi Ltofi^m it *}rccXitjC rtXtvnicufrot , hrtrec^tof 

i^Sfcc ^otm, ^ftirn fcif ififcc rm 'EXtiiffttf miirXte-feifm 

Wfsfftiif %-nfi;^ • ^tvri^cc tt ritf ficc^fii^tiff, t($^ }« a-vf" 

irec^t rm /iet^fitc^ X^t^^ctf ttcc^ rZt *EJ»i»f4>f t# 
iirXa, oi ti ;^^V»yri;, vr# -riJi» fiet^^vf toli ttiois 
(iirXitts «»sr«A«yx«. 

... KE0. le. 

- Romanorumque potefttti muros hodierno die. Cum 

permictentes. llle, ut obli- igitur fingule civitates tem- 

des ad definitum tempus ad- pus non haberent ad liniti- 

ducerent , imperavit. £os mas urbes mittendi, metue- 

cum adducerent, uniuCcujus- rentque fingula ne crtcris 

que civitatis duobus viris morem gerentibus , fi ipfse 

upam epiftolam t r a d i d i t, , {ol« difto audientes non fuil^ 

jraecipiens, ut omnes codem fent, in fervitutemredigeren- 

'die reverfi, civibus eas reci- tur, imperata fecerjnt, o- 

tarent. Qui cum rediifient, mnesque Htfpani uno die 

,(cripta reciurunt: Diruite moenia deftruxerunt. 

t A P. ' XVIII. 

F A U N U S. 

FaunuscumDiomedesin b^rbarorum. Prscepit au- 

Italia e vita deccfTifi^et, fune- tein, uc barbari a Grascis arma 

bres ludos inftituens, primo mutuarentur : Qui cum eis 

die Grccorum armacorum commodavifi^ent , a barbaris 

pompam duxit: Secundo propriis armis funt interfe<^i. 

. CAF. XIX. \ 46o P O^L Y A E N I 

T I T O 2. . 

wttvii^ ix tiMxti y «t^tfi c-a^€if ttvrif tKiMvfftf. Tirtf 
'«3«A«y tfor^ xtfrtfff-jcft/tfc-ii; ««dYv^Mrof , «f rff •»(«»' ju«- 
d-^xf. ^ «tvroV fich hnfietg iiUktU >M^m t^vytf* «i 
tt ^vA«(jei^ r« «ft^Aoy i^vXttTrcf, 

. r A I O 2. ' 

r«M«; *-«^i rif Tvviu^iitt Hitt^nitfWf i^^^ftirrm sr 
^«evtf-iy, ivrii l;^«i| r - rftii^Hfj iirHiii «i 9r«?U^(tM«y W 
r« jrAii^«< rm ftm^ ix «f»r«e»iiy«fr«, r*f ^ rit Irit 
iytr«t^c/Mf«(, rivf A«i9Wf iuSrtrircti r«i /r<«y J^ S<«( 
rxrATf c»sr«x^v«T«/Mf«f, r«« «tAt^f ^^ x«b^ «|«^r9^f«(« 
«{irfxvUvo-ff. «i \k tM^n^fm f^fMrtttru Jifl*«E$ m»«^ rtU 
fwf$ rf 9rAi»^«« fwir ^m^fmm Wim^ ^ffnrufrtg w^9 

rif 

M KtikMf iln^/tUftts con}ed. GrttM&», quam in verdo- 
ne exprefiiuius. 

C A P. XIX. V 

T I r u s. 

Cleonymus cum Titum comparato fui dormientis fi- 

cepKTet , pro eo dimittendo raulacro, in a^ibus depofuit» 

duas civitates poflulabat , E- atque ipfe confcenfo adua- 

pidamnum et ApoUoniara. Jrio minuto, clam aufugit, 

Titi pater eas non dedit, fed cuftodibus fuilulacrum cu- 

eum retinere juflit. Titus ftodientibus. , 

C A P. XX. 
C' A J U S. 

Cajus Carthaginienfibus triremium malis demi(Iis, re- 
apud.Tyndaridem appelleh- liquarum velis expanfis, ufr 
tibus cum navibus odlogin- fic numerura earum occulta- 
ta, ipfe ducentas habens tri- ret, funibus iUas his alliga^t, 
reraes, ciim hoftes raultitu- acfolvit. Carthaginienles pa- 
dinem navium veriti, non ad xes nares effe mmdtudini sg- 
pugnam folverent, centum parendtimvttotmncrbitrati, 

(iimta S T R A T. L I B. Vm. 4<5i 

0-«^y0(, fuiieits hUno-tt, 

K E *. KA. \ ^ 

n E I N A P I O 2. 

« $?^f «^srie;, t^n^ ttv^m »f ciMeAB0-/(0e9 wnX^m rnf 
^^/n^icrnrttfy ^€i(r^i9-6fMif rS "^/n^ia-fui.ri, oi fch r^s v?-i^ 
ftucts U ri 9"««T^df a^vu^iiyn^-uf * $ Ji vvKra/§ vtt» rnf 
ix^mXif Vo^vsV r^xrtiireci i(pti^svHv trec^tv v^i^is^ini' 
,ii»Jitf 5« ^s^t^nfccf ri ^iecr^cv ^ j|^ recg J<oJ«5, 7ret^ec<pv' 
^iecrrtrrus ri mfcuv^no^efcsm. #i fch Evvcu$i o-vvsi^orrsi 
TJ»» uTfiruriv e-^n^i^^itr^, rS Ji ^^»^«^« o->j^riy«vT«5j «i 
r^urtelrrotfj $i fch aw6^3tv u^tirrH ru fii^^^^ly o< ^i ie««« 
r«( ttiiiis iT^$cTFiff$mi , j|^ 9^««-M^yd< recf fit^Z^^^^ij , 
r«y {?/(My xuriM^Uf^ eiirt a-m^niev iir uXt^ii>Mi sirrjrrtit, 
inrurrti^ ^lnv «A/yn^y, #0"«^ xuru reSv rci^eef ecvme tcet' 
^■nxuv, n ic v7r$v$f*H *i}sti^$v txTrtvirrti, 

* KEO. KB. 

fui^ta fiducia periculum adie- verfiis paucas confli£lione fa« 
rint* Cajus cum multis ad- £bi, nullo negotio fuperavit. 

C A P, XXI. 
P I N A R I U ^. 

Pinarius prefe£his cufto- gnum accipiendum attentos 

dia, cum ^nnenfes a Roma- elTe. Ennenfes convenicnte» 

norum focictate defciviffent, defe<^onem decreto confir- 

et portarum claves repete- marunt: praBfe£to cuftodi» 

rent: Si univerfqs, inquit, fignificationem dante, mili- 

pppulus craftino die in con- tes partim miflis e loco fu- 

cionem convenerit , et hoc periore telis, pardm impetu 

deereto fanxerit, morem de- per aditus facto, ftri£Hsque 

creto geram. Uli poftridie gladiis populum occiderunt, 

m theatrum^congregabantur. ita ut cumulatim invicem 

At ipfe no£hi fub arcem mul- caderent omnes , paucis 

tos milites infidiari in fupe- exceptis, qui per muros 

rioribus locis juffit, alios ve- fe demiferant, perque fub- 

ro circumfiftere theatrum, et terraneos m^atus furtim ela* 

ftditus occiipare, atque ad fi- 'pfi erant.^ 

QM,. XXII. 4fi2 POLYAENI 

K £ 4>. KB. 

SEPxnpios. 

fituftfy w ^'«•C*'^' ''^* ^**^ ^^oci^t^n' 'iirtwt ii w 
/9*M;3«i^«$, 1^5 «£<» ^« ^«'•'^ ''f«» 'A^^Jdf. ^ ij 9-f»f 
S/ *«TK 5r{«Afy#« iriifT* fivTf r« ^f4K«yr«e, ^ vifcftA' 
Yfi% h T»7« n-tXifmti yiyioirt. irtt yi /<if vV« »«(T«t* 
rieoirivv ixtffvrti ityyi^rt ti^tK^wrrifiit6f , avris sr^«f- 
Aiyi», «Jj 5w* W MyStf* fiM^ifm wa^i rni B-iS xdAi. 
^'A»f f^«S«5, fW^5«fj M/^fi^im tccirtti^6/tcmf ^ r^^n i^ct- 
wxtf «yyiAwr i;c«» w wyS^f»' iViy ^i ^ tixfly w6)iMfiM 
j;Aff*i<^«rr«, iC|if T«t;T«t &« rjf fi/3^? fuLi^Metf wa^ti rn( 
^iS ^mncmy *^iw>Mm rh fiaffiic^iis' jq^ «•{•n»vf«», 
j^ sritfTff «vTf flr^^ffiwyw iJf itufffwrifwr \t%^ 

KB^. KT. 

C A P. XXII. 
SERTOKIUS. 

Sertorius in Hispania arcana nundabantur, ipfe oc- 

hinnuium candid» cerv« a cultata pradixit, fimulans 

venatoribus dono acceptum, per hinnulum fe a dea per- 

tluit, cicuremque reddidit, difcere ho(hles aggreHiones, 

ita ut accedentem fequere- infidias et repentinas incur- 

tur, et cum afcendence in (lones. Horum nuntium hin- 

tribunal fimul afcenderet, nulum fe habere ajebat. 

atque ei jus dicenti os admo- Quotquot etiam vi^ric btl- 

veret. Perfuafit igitur barba- lorum accidercnt, has etiam 

ris^ animal hoc facmm eife per hinnulum fe a dea co- 

Dian«, deamque per illud o- gnofcere affirmans, ftuporem 

mnia prcdicere, qu« fibi e- barbaris injecit: qui aum a- 

ventura fmt, fociamque in dorabant, omnesque ad eum 

bcUis prxfto effe. Q^cun- quafi divinis viri^us feptum 

que igitur ab exploratoribus confligiebant. 

CAP. xxni. S T R A T. J. I B. Vm. 463 
K A I 2 A P. 

KMW-ce^ tif Ntio9f>cn^n srAf a»» mfi Ma2iUf vtri Af|$-iSf 
flXci KiAflc*»» • $4 fUf nnirttf kir^u. /ciy«tA« * « S^ t« , 
itrXtccrt» hrn^^J^mft^' xwritrxfif U MiAjjTdf, j^ T€<;^;«f 
*H» v^wm^g-ttrf. KoM^ftf 'Bmxfum M/AijV/di» dnctTiif 
Itif^et ;r^«V MiAfi0-i«(» «-«^«autA^» ^^ii/itUTm m^ttffla-g^' 
•i Sf «"«(«e;^^^ Ka-i/riJ/rtjr. ^EvnK^tinif IfroAj»!» f;^j4>f 
«•«(« Kiwra^^f /ciTflt TA/f x^M^''''* fTti^Ttcfviif tvtt^tecf 
fitytcXnq x9fci^Hf ^ vJ^ttfltf »-Aif^ {<^«f, ^tjtf «ivdf 
fctcf^^^/o^tc xixs^tcv-fcsf^, Keura^ ifx-Xsc rtc Xvr^tc tttf 
AtifflMj ec^tc^t^/tciio-tti, jr^«B-ijicfy «wt»?; Tif f(;«;;^/<«)'. «i Ji 
tiVf ^;^j««f«fTf j t5 »-Ah'9^« Tiwjr, ;cf «/Ufltr*;» , Jw^jyq^ar «yfjijy 
tvtif^tio-^oLf ' i^ T«y oKof ^i(ptc^jAtcxti>fcif 6f irtifTtg tcTrt' 
X6t/tcn^nfftcf, Kmo-cc^ xceB-tvddfTuf ufxt^^nfUf xtMvvttiy 
wtc^tcvrixtc T«7( MtKncUti uariMixt vtc ^fii/tctcTtc, 

fi' Ktuo-tcf if rtcXtcTttc it^^o-nH reuf "AXxttrtf' ny^iX' 
^ r^ttTlvsiof T*f o^itiff /Stt^/3tc^m rtct ^ec^oias ^vA«rr* 
retf. i $t Ti»» ^o-tf rm *AX.mtif jrie^vAi^J*.- rS ofHf 

KtCTCif c A p. yxiii. c -« s 

C«far Nicomediain ver- 
fus navijpans, jaxta Maleani ' 
ft Utronibus Cilicibus captus 
eft. Qui cutn magnain mer- 
cedem pro ejus Cberatione 
peterent, iUe duplicem fum- 
ooam promiAt. Appulerunt 
ftd Miletum, et extra mcenia 
navem ad littus admovebant. 
* Cefar Epicratem Mileiium 
fervum mittit ad Milefios, 
rogans ut (ibi pecunias mu- 
cuo darent. Qui eas confe- 
ftim miferunt. Epicrates 
matidatum habens a Ccfare, 
uc cum pecuniis magnum 
convivii apparatum apporta- 
rent, ct hydriam plenam en- A R. 

(ibus, vinumque mandrago- 
ra mixtum. Cflefar duplica- 
tam latronibus pecunic fum* 
mam numeravit, eisque con- 
vivium appofuit. Ilii exful- 
tantes pecuniarum multitu- 
dine, largiter genio indulge- 
bant, et vinum medicatum 
bibentes, in foporem incide- 
bant. Ccfar aormientes in- 
terfici juflit, liatimque pe- 
cunias Milefiis reddidit. 

2 Cjcfar cuminGalliaad 
Alpes perveniflet, barbaro- ' 
rum montanorumcopisB adi- 
tus oblidere nuntiabancur. 
llle naturam Alpium fpecu- 
labatur: Ipfca montem flu- 4<J4 P O L Y A E N I 

nroLf. ixi rHTMf «fci^?in il^tu^rctf ^oaU, it/tut tivyifi «f- 
v«Mf9fi; sn. %0itm, rif mtm YMm fUP%% i^^ W 
^^(K.rut% »y*y<WF, kvkXm r^ •^ ^^mfx^r», w /tuv d« 
/SM^/3tc^H rni •fiix^ni hrta-Kwiimi y H^h «^ms irvx^ 

^|y« •< if ifMVHi xMTAtd^ff. «(yniA#A«|«y/ i|^ t« «^9 ^«^^ 
T<*;C«^i» «rvf«xfl;Ci»a-«tw# , «/eif;^;«iy«y J««^<» «fi^^Af Td*< 
/3«^y3«(f0<f. «i /ov ivrUm ^vycfrts ijG^rr*' Kjutrm^ tifM-' 
^ roU *^A}^Hf vm^i/2^tf, 

y ticurttf 'EA«ijTTid<j iz-t^iifiei, ^^ «to/ /K«T^« Fth 
}ittrS}f i(s^ 'PtufituMi i7rr,tFciv n f^v^ttc^tg, m k t« fcn- 
X^KCf 4|rAy. "VJxM-ct^ uei ftieu ifci^ttf vvttftx^^'^' *< l^^i' 
fitt^t rttvrn f(§fJi ^Af«9 ^ufpHfrtg iHtifxcf. tTret 6t r*f 
frtrttfiif 'Pcittrif ittcficufn^ tfctXb^tfj h xge ^cXtiS « K»- 

sa yulgM j^ {r«;KU( hrtfit^ftrtxf, MS. j|^ si^ ?nr 

^Stfid-^ Gr»ii«c;iiw fufpicatus crat, legeiiduin efle, i^^ 

ira^ tkn fitiB-vftruf , qu« conjeftura a Mafvido in 

textum eft recepta* «5 Ex Plutarcho lcgendum «r4«- 

^atcf a' fiv^itiits^ m fc fi ftixtfitif, Caf. 

minamukakbuntur, etmul- bilem barbaris terrorem in- 
t«B. in latumpatent paludes. jecerunt: quirepentefugam 
Ab his magna oritur nebuk petentes, dHpcfferunt. Itafi- 
prima lu^e fub ortum auro- ne pugna C«dir Alpes fupe- 
r«. Circa id tempus Csiar rtvit. 
dimidiam' copiarum partem | Csfiir cum Uelvetiis 

ducens, montem circumiit. bellum gerebat. Hi inGal- 
Barbari ob nebuiam tcne- lorum et Romanorum \^es 
bras afferentem, nihil viden- egrediebantur, circiter 0(^o- 
tes, quietos fe tenebant. Illei ^nta millia, quorum viginri 
cum in loca holtibus immi- millia, arma ferre poterant. 
nentia evafiffet , clamorem C«far unum diem fempcr 
fuftulit. Tum dimidia pars ctdebat. Barbari majori' fi- 
Tcxercitus ab infcriore foco (iucia ob cam rem fumta per- 
vociferationem excepit,' fcqucbantur. Cum autem 
inontesque ^b omnibus par- Rhodanum fluviiim transmir- 
tibus refonantcs, incxplicih tcr« vcllcnt, C«far non mul- S T R A T. 'L I B. Vin. 4<5f 

ruf ^wm ^tXtA %ittfimrm^ i Trctrrtiti, «A^« r^tcr/tcv^ioMfy 
'tni vri fflUAB^ rSt >jtnFtif iM/SoMiHf ^X^lrrMt ' tl fitt }i«« 
fiurrtt irtt^ob rtu% ixl^ou^ msTttvtrr^ KtK/uijxirtf' Kcurtt^ 
ih fVKratf irt^ttttif xtttiKt^t yritrtts^ imxttfivotf %ttb 
rtt vt^ttfHf HK fx^^^' 

' i' Kmfu^ Tt^fittfSif iirtirreify i ^ttffth vvfi-^tt^ fii- 
Xnf , t/ftin tyyiw ■ ri^ fftt^ tivrcl/ fuLtrHS trftH^xirtti 
^ftf fittg fiknfns tt^sx^r^ttf ftixins, rirt r^f tivri r^ 
rttif hrn^etytf^ tif i^vftvn^tf \tii rnf ftttrrttttf fJtttx^' 
ftifptf, *4 t(j^ iii i^Tf ttuf» ^^tf-tf/CM yo; , Xttfi^^Si 
Tffftttfis ifiKti^if, , ' * 

s Kma-tt^ it Bprrttfltt ^vritfuf fiiyttf sTrtx^^^f* ^^ 
^Str^ttf ' jSttctXsvf Bprrttfiif ^^ K«ir^Afft;A«( iyti^f/t fti» 
rtt trtXtJif itrx-ittf^ t(sH i%f^*n» Keuftt^t fti^/trts lAf- 
^tts wrifj ^iitf B^tTTttfls af>^ Itt^fUfCf, rSrtf rtifi" 
^ms ^XtTtf cxv^etc-ttSj ifg^ frvf^tf iur dvrS fti^ttf v^^ttm 

rtts^ 

14 MS. ^ W »?<Vf V«^f ;^f «Jff-tf/Ktydi V >Mftar%Ss Ti^- 
ftttfis iflxntrtitf, Re£te i\ ^6A^\mx "Vttftmtt cam Intet' 
prete. af MS. KM<ri?Mvfts Cefari lib, v.cap. 11. eft 
^Cafiveilaitiutf. Dioni lib. xh, didtur :£gs»Jes, Verum 
ibi pro t(ffbj Xaixtittf rif^ reponendutn elTe Ktf^rfSfA* 
Xttftf monuit Leunclavius. Majb, 

to ante caftrametatus eft. &, tum fiium exercitulii ad« 

Cumbafbari rapidum fluvi^ dukit, quali animo minori 

um magho cum labo^ trins* ob vaticinium pugnaturis. 

iifTent, nondum oinnes, fed Sic Romani opportuno u(i 

reliqua triginta millia poih> tempore, German0& device* 

dic ^jicere velleht: qui iruht. ■ 
tratmfirattt,, in ripis dtfeiH _ f Cefiurin Britannia in- 

quietem captabtnt. Ct^ gentem flovium t r a j i c • r e 

noStix eos adortus, omnes oonabatur. RexBritannorum 

tnterfecit, revertendi per flu* Caflbvellanus cum multis e- 

nten poteitate intercifii. (piitibus ec eiTedis eum trans- 

4 Cefar, Germanis bel<f itu arcebat. Csiarem maxi- 

lum moventibus, non audens mus elephas fequebatur, ani* 

pugnam committere , . cum mal Britannis invifum. Eum 

cognoviiTet eorumvates4mte ferreis fquamis muniit, etal* 

novilunium pugnart vetuif* tiflimam in «ituirimexftru* 

Polyteni Strat. Gg xit^ 4(J4 P O L Y A E N I 

HTfly. iwr* TaV4»r «/«/^c^jj f|«i^T<iy {toaU, ^^ «t/y^j «f- 

^^«ttuii »y«*y«)», KtlxAf To «^ 5ri^i>fV;C«''»« ** /"» ^« 
^^JSm^H r^i •ftl}C^ni hri9-K0TH<nif, 4iih i^rrti ivvx^- 
^w. V% vwi^^x^fv^i ruv vMfcimf yntifUf^ij ihixm- 
\%u •< Xf iftirui xmirt^tf «Irri|A«A«|iiv ^ t«c i^i| «-«f^ 
T*;C«^*'' flryf it?n»;tiia-«i»T# , «^/«if;t^<fty«y ^tifcet If^Ai t#?p 
/3«{/3«t(«i(. «< fUf avrM ^yyorrti «>S^rr*. K^r«»^ «t^««*- 
^ r«4 "AAsrftj t/wt^f^S^iAfif. 

y Tjouo-ttf 'tX^nrrUtf tTreXifcei. ^^ Srot fcoi^tt T*- 
>«ir«'y J|^ *ViifMmi tnr.ia-M n fAV^nt^tf, m k t* fut' 
VitKif ^r«w. ficuau^ uei fctetv vftifittv vvttnx^t^' •< ^*tf- 
fi9t^(U TfltvTti j|;^ 9rAf«f 9"««p^«mf tottKtf, rrei dt t«» 
wwKfUf *P«)«(Mir }<«t/8«5»«!j f^fA^«y, « xg« «•«^5' « K«- 

«■flt^ 

S9 VnlgM /^ if»M httfitMftTocf. MS. f&i ^r^xJi tm 

fiM^0 Gr^Hovka ftf fpicfteus erat ', legendum effe , ^ 

ir«Mci tXn fia^vivrttfy qu« conjedura a Mafvido in 

textum eft recepta* a^ £x Plutarcho legendum «s^f- 

^o-itf a' ftv(tttits^ off % iri ftm^tfuf, Qtif. 

mintmultakbuntur, etmul- Mem barbaris terrorem in- 

, UR. in latum patent paludes. jecerunt: quirepente|ugam 

Ab his magna oritur nebuk petentes, dHpeffenmt. Itafi- 

prima luce fub ortmn auro- ne pugna C«fiir Alpes fupe- 

r«. Circa id tempus Cac&r rtvit. 
dimidiam copiarum partem | C«&r eum Helveriis 

ducens, montem circumiic bellum gerebat. HiinGal- 

Barbari ob nebulam tene- lorum et Romanorum ffines 

bras afferentem, nihil viden- egrediebantur, circiter ofto- 

tes, quietos fe tenebant. Illei gfnta millia, quorum viginri 

cum in loca holtib^s immi- millia, arma fcrre poterant. 

nenda evafiflct, clamorenf Cafar unum diem femper 

fuftulit. Tum dimidia pars cCdebat. Barbari majori fi- 

^xercitus ab inferiore loco ducia ob eam rem fumta per- 

vociferationem «xcepit, ' fequebantur. Cum autem 

montesque %h omnibus par- Rhodanuro fluvium transmit- 

ribus refonantes, inexpUca- tcre vellent, C«far non mul- 

tQ S T R A T. 'L I B. Vm. 4.6^ 

V 

ruf ^wm TTiXti^ hA/Stcvtmj H ^irraff, MXtii t^ta^fcvfiatfy 
tSi vrt^itf tSf Kt^Sf ^tccfimnHf fiitXt^lftm' il fch hu» 
fiuftts m^cc ttui •xl^ou^ mtvdv^rr^ tctK/»tixotts' Kmrcs^ 
il fvxtM^ in^tcftif xtcttKii^t frwtict, wccx^fio-ttf %m 
T#» TTifriLfif MKf^iftiti, 

' i' Kmfuf Tt^fMCfm hrdrrMf^ i ^icffiff vvfi'^ f/cti' 
;^f, iftitt 'iyfa tas fPu^ avtil^ fuLtrHi ^(OH^xititf 
ft^ nui ff-fAjfy)}; il^ixfr^i(f f^X^f-i titt th dvtS fftt^ 
tm>f hrn^/ui^tn, vi u^vfcott^of itei r«9 fiuftHtCf ftecxH' 

Tt^fucfH^ iHKii^tf. , ' * 

f Kiuc-ic^ a Bftttiiflif- ^eticfuf fciyuf hrt^H^a ^t» 
^Ser^atf ' jSitctXtvf B^tttiCfih ^^ K«r«A«t;A«( «vA^yf fcg* 
t» fnXbiSf tfrrimy ifgf^ tc^fceitm, Keucec^i fci^/tri^ lAf* 
(pm 4i?rtt6y ^£01 B^tttetfilt ix i«ff^l^f^f' tStif o-iin" 
^m^ ^iXittf ^v^nttits, t(0ui irv^if hr avtS fciyiCf v^^um 

tetf^ 

»4 MS. ^ S9 «^«Vm *«^« JCt^^^f*^''^^ i 7<ecfvr^u$ Tt^' 
fucfHi iflKncecf, Re£te fi addatur 'Vnfctun cum Inter- 
prete, af MS. KMo-i^MVfif C«fari lib. v.cap. ii. eft 
y^afj^dlaMnus. Dioni lib. xu dicitur Xnixtjc^. Verum 
ibi pro ^ XitixtMf ri», reponendum effe Kecc-o-tHiX" 
A«wf monuit Leunclavius. Mafij, 

to ante caftrametatus eft. &> tum fuum exercituln ad« 

Cumbafbari rapidum fiuvi>- duxit, quaii animo minori 

um magho cum laboce trtns^ ob vaticiniuiii pugnaturis. 

iiHent, nondum omnes, fed Sic Romani opportuna ufi 

reliqua triginta millia poftri- tenoipore, Germanos. device* 

die ..traiicere velleht: qui ruht. 
transiaram,. in ripis defeiH . f Csikr in Britannia in* 

quietem captabant. Cf^r gentem flnvium trajicere 

Ao£lu Qos adortus, omnes oonabatur. Rex Britannorum 

interfecit, revertendi per flui* Caftbvelianus cum multis «• 

men poteitate interci^. quitibus et effedis eum trans- 

4 Csfar, Germanis bel* itu arcebat. Ce^irem maxi* 

lum moventibus, non audens mus elephas fequebatur, ani- 

pugnam committere^.cum mal Britannis invifum. Eum 

cognoviiTet eorumvates4mtc ferreis fquamis muniit, etal* 

novilunium pugntrt vetuif* dftlmam in «iturhmexftru* 
F^ly^mi Strat. G g xit^ 41^ POLYAENI r»Sf ^ ^«f^^ ^ 9^Ufirw imrnrttf^ iKtkivnf is 
ri ptZ/ac i/icfiuaeif, B^rrmm $^ f|9rA«y«a-«9 , «m{«t*f 
JC^tf v^ii^ww.STi^/ii' i^WfJ. an^) V^Jj w» iWsr*^!» ti ;^« 
4E^ y^rt^w; tjra ;(^ xtt,^ *^I.}^t9 y if./(f^ yvftfif tAf- 
^MVTU ihita-tfy 'i^TFt ^fvy«9-iy. ^v^^^ifw tit i^ «vsrAio-- 
/Kcvoy, /8cAi} i(^ rftficfctf f{«^/Wit, «Sf iSMf t«v «4^1» 
VTTtfUitaf, B^irr«v«^ ^b ^« ivrtSf tvrgris i^ a^fcet^tf 
'i^vy«f* 'Twftmt h 4tiM»$t(MVf tc» ^trtcftif i^fin^-ta, 

r K^«( sn/d-il^tff Ifltixf^;^»* vk% TtiXotrZf itaAm^- 
^^f*if9f Jex-ay^^vm y iwtfA^^/t r^uriMmf utufriratf lefAft;- 
r«f fsriroAii»' 9r^«SiiV«eyr(t t? A«y;^f|, fVKr»^ JSaXw v^tf 
ri rsi^ci, , • fitf nxifrtnf * d< ii TH^c^vXitxti iv^ofrts 
iKffua-tCf jatKt^titft» itiyfv li^ Keuo-tt^ ^axi^ttft ^ttffetf. 
Jl^cc-y^H fi^n^Httf* far, «A/y#y i^ti»ii xtLVfc^ i(sH ««n^- 
7f(, K.£«9-«^«f niv X*'^*^ fFc^^ifTH* i^ ttvrUtc t«v 
yroXtc^KtMf hHKc^j/ttfy H fMfvt ttftrtiwttr^ Ktxi^mftty «A- 
A« ^ riti frc>u*(KSfrtit irirttrc, 

^ Kma-it^ j^ i^ttf ifFcXifm Vtt)Ja;cui, iftn-^na-Mf )•- 
^ ^XcfMm . iiS t(siiruf cfTtif cXtyttri^Hs ff;t^f<, rcf fih 

Xct^ctxet ait, in qua fiigtttitios ot fiin- 
4ito|:€S . cpnit^^u ^>s |uflit flu- 
rnen ingredi. Britanni per- 
terr^ntur, invifum ct graii- 
<le ikpramodum^malcoiv 
fpicati. Nam de equis qutd at- 
tmetreferr^ ? c«im etiam apud 
Grecos, «qui viCo nudo ele* 
phaotc, &^ant. Turrigerum 
autem et armatum, tela,fun« 
dasqiie conji^ientem afp^ere 
noB :potuerunt. Itaqtle Bri» 
taani cum equis et curribus in 
fugam fe conjecerunt. Ro» 
mani vero fme peciculo flu« 
men transmiferunt, per unam 
beftiam m^tu holtibus fa£lo, 
6 Csfar audiens Cicero. 
nem a Gallis ob^lTum, op- 
pugnationem Itrre aon pof« fe» mifit milkem cum prc- 
cepto, ut per na£iem epifto- 
lam jaculo alligatam. fuprm 
murum emitteret, Qjiam 
cum csnjeciiTet, mcenium 
euftodes repertam ad Cicero- 
nem actuierunt : qui in ea le- 
jpit, Cafitr Cicer^m fidttdam 
aptat,Ex^^€BatmxUktm. Pau- 
lopoft fiunus ac pulvis cer- 
nebatur. Cefiire temnt vs* 
itante. Itaque repente in- 
tercifa oppugnationenonib* 
lum Ciceronem llberavtt, fed 
etiam ex oppugnantibus poe<> 
nas' fumiit. 

7^C«fiu: feptem raillia 

ducens in exercitu, beHnm 

GaUis inferebtt. Is volens 

Opinionem hoftibos facere, 

. p»u- S T R A T. L I B. VIII. 4^7 

;^i^«ie«( rfyMrtfertf fxfAfvo-f r^X'^^*' ^*^^ ^f Xl'^^**^- 
vTTt^^iJ^iOf itCFV x^rtt?[»l^fAtmy h TiiT^ fitTtt T«y» ^A<vd* 
yA/y r^»Ti6^m Ixfx^vsrro. ^r^ovAd**» tTFTreig ohiyct tS 

%i^(ttM^ tXKU?iiifi6tft THS fiot^fiU^Hi, kl Ot Xtt^UTKt ^TMfTH 

rSii oMyimiTOf tSv m-jtim^ Wn?^v9 rS j^tb^mct. «i ^iair 
f;C«» Tflft^ T«fr^§a$* «i Jf inoTCMf r» fuv^vfctcT», » t«- 
T«y ^9/e«oMy« ^cv n a-ah^iy^ ' '•fAH Tt 9Vft]^»f^fino-tcf , 1» 
^fy Ta ^ti^tcKOf ii^tot 9r$^0t[ ««•• if rS v^^f|/» /(^t« 
Kmo-A^oi ivnreti KctT» yA>Ttf. «vff fv ^fo*» t«$ fitt^^uPHs 
MvXct^^ivTttf htt^^tt^nvxf T»( 9rAA«v«;. 

)}' JLoucuf mXto^KSi p^i(ff r«A«cT4xoy* t«i» of /8«(f- 
fii^tif iiTt fMiKf^f iiTtx,^fTm ^ vtrof tc/ttii^ttfcf Ktcrtpfd' 
yi}, Aff Tf Jj^ 09-0/ ^vXtCKtf riix^ft i ^f^^*<) Aeyjrifo-iy, 
01 /Mcy Tti(( ^vAtfxoe;, oi $f t«( irtc^^Hf. %jouvtc^ Z\ 
x^tc^ri^yytiXtf iyrXlo-ttr^tcf TOTf, ^ ^u^tcx^nfctc rttf Tft- 
^t^fo-i ^^ori/y^Yf) '(SH u^vXecKTtt KttrtcXtcfim^ ft;«oAof v^^- 
fitif i|«<Af To ^^iffioy. 

d' Jfscuo-tc^ hr) Ft^y^vnf woA^f t*»»^ h TttXtifritd. ftr/i' 
Sfif tr^ecTtvTtf* ifTtT^ecTturiUvtf tcvTf fitca-tMvf r«A«^ 
T«#» oJf^x«VYfTo'^i|. fiiytcf nf wtrtcft^f Mitw-/ s-o^ o$ , t^^Di 

i htt' pauciores etiam fe his habe- 
re, vallum anguftiflTime juilie 
muniri. Ipfe vcro cum plu- 
ribus militibus, locum fubli- 
mem et arboribus denfum 
interim occupavit, ibique la- 
tuit. Procedebant equites 
pauci extr^ yallum , et bar- 
baros lacefTebant. Ule de- 
fpe^a paucitate equitum, ad 
vallum accedebant. Alii fof- 
ias obruere, alii vallos revel- 
lere. Interea cum fignum 
tuba cecinilTet, (imul eruptio- 
nem fecerunt c caftris mtc- 
^i pedites, eque fuperiori 
ioco cum Cacfare ^uites a 
tergo, ut barbari in medio 
interccpti, plurimos cx fuis 
amittcrcnc ' 8 Csfar Gallicum quod- 
dam caftellum oppiignabar, 
cum Barbairi longo tempore 
reftitifrcnt, imber procello-. 
fus in^ruit, ita ut qui cufto- 
diendis tuendisque moenibus 
prserant, cuftodias ct pro- 
pugnacula relinqucrcnt. Cc- 
far fuis mandat, ut fe armis 
accingant, eosque confeftim 
ad muros adduxit, ac defcn: 
dentibu^ vacuos occupans^ 
facile fuperavit, et caftcUum 
cxfciditf 

9 Ciefar adveifus Gefeo- 
biam urbem totius Gailie 
maximam expeditionem fu<» 
fcepit. Ipfius e regione ca- 
ftra pofuit rex Gallorum Vei?* 
cingctorix, Hi^nus cos in 
Gg a medio 4^8 POLYAfeNI 

nfci^f wri7rmp^*/t9. «i /^^fimf^i JMrf^^ov^f, m^ )<«- 
finfgf ful ^ttffSirr»(. • tt vvKTeitf }v« rtl^ftunt fia^Hou$ 
Ik^Mf tyxu>TiK^yr^t9' m rmt r«AiST«f vhs if*^) r«r Koi- 
rtt^a 9ric^«^A«rrof ri^ , «vr*/ x«ra r* eiu» rS vr§TUfiS 
fti^t «^^;^«Ei*y: ytfvfas imKtK*f£jKEftif y r« /k» r^mftmfnt 
wtTni^tt iX^^^f , ' r«(; Bt Wifm UKiiu,$ i^^fiifm^^ 
ivf) Ttfi^is tK tis vXng^ ita ri^tis iyt^i^me-uit s(*fl( 
2«« A^«f. «i lik Tmhiaraf rm frm^m^iiym r?f imfiao-tms hc 
jrXMyirrt^ t^vyof' KjSff-ci^ Yt fctrm rmv A«fffwv iut rif 
ivT§a-)^i^ yifu^mf iimi^as riii rm?ia.Tms if>6/2>t^mTt^s» 

/ TMurm^ fsrtfAi^^x» ri^o/duiff, sroAif i(s^ riiYfiffn 
tyy^mf^ ^ ^ ^wr*! f;ijvig*r«irjjf. ^»f y«^ i «•oAij Ao^ 
l^vywfo;, Tflc; M^ia^ms IfMMs tx^^* Kmrm Yt ri Aioof 
fti^Hy vXttf x>^mfimXiXf tQHjj wVKVof ^ i)^ rm xi^m owjrf- 
rmf» »#r« Sf , ri it^ff imir^fMg Sf y rtfif Sio^of fX^> 
Kod'' 9f 01 Tt^yfiveut ftrrm vtXtJif X'*^^^ ipvXmimf. 
VJuo^^ rm ivrS r^mrtmrmf rtfV fM^m ^tXtarifHi y i^^ 
juffTf^iK^; f^ff>Air/»ff«f fvxriv^ iyKmriK^v^t r£i vAoiT, 
jcfAi&^off K;g4fi^ iMcifrMS fitff%itii ^ |i^iii« vvfAfm^m^ 

•n^mi 

medio feptrabat iluvius nt- rtleih gontem transiens, mft- 

vigabilis, tmnsituq^ue difHcil* jorem Gallis metum injedE. 
timus. Csfiir a4 npam mul* lo Ceiar Gergobiam o^ 

tis diebus fuos eduxit. Bar- pugnabat, urbem et moeni- 

bari eum contemtui habere bus admodum firmam, et na- 

coqperunt, quod transmittere tura munitifTimam. Sita e- 

tioi} auderet. IUe no^u duas nim urbs erat in colle mu- 

legupnes in proflindis fylvis nitiflimO) verticem «qualem 

ocdbuit i qui dum Galli Ce- habente. Ad fmiftrum laras 

farem obfervarent, ipd ad fu- f^Ivft humiles atque deniii 

periorem fluminis partem, et cum clivo afcendebant* 

ponte olim interrupto, fttata Ad dextram prsceps erat, 

compa^etianinumhabente, anguihimque aditum habe- 

fupfemis duntaxat trabibus bat, quem Gereobienies cum 

ademtis,ex nemore eompara- magnamanu obfidebant. Cc- 

tisIignis,ceIeriterpontemre- far promtifllmos et laboris 

fecerunt,ettransierunt. Gal- tolerantifiimos ex fuis militi- 

liin^eratotransituperterriti, bus armavit, eosque in fyl- 

AtgamcapeflTebant. Cflcfarve- vis occuluit: mandans, ut 

rocumreliqnviper^xtempa'- brevia jaculaj et parvos gla- 

aios S T R A T. L I B. Vin. 4^9 

TtfV o^^Hi /ixi(^Hf'y is ym tt hxXeio-mTttt y n^/^eb $<«• 
ivta-^«f. •/ /^h $jy i^x*f^*^^ '^ ^^ ^?^ '^^''^^ t^Tttrrtg 
hr) Toy Ao^ov )cit,Tot tc Xeuct uviitcxf, ii TSJucra^ xecTtt 
T« cri|<6» »-f «tf-flyi . T»y f^«r««cy, ^t^irTrm ^^ hs avT89 

THi jStCffitC^Hi, ' pi fch ii i,7Ttft0tX,tV^9f TSS ^ec9t^S§ 

^^•«rfiixt^fTccf ii^nr; «i il i^tcms f» m vknt in^ 
wvg-tttrti tx^TnviCf th Xi^n* 

uc K.tu(rtc^ '^Xma-ietit yn>^if Tni.TttXtCTUti i^Xd^KH' 
TttXatTm ift ivrif iB^^^i^^rrttf /tti^t/tMt /tcv^ttcit^ tct, • 
tt tVKTtif^ cx>dTtti T^tr^i?uiis , W Tih 4 t-smtc^ ^ ^irrtc^ 
SoAJy, f» ^XccyU f^^%^i iKtCTt^tt^tf iKiMvctf imx^f^i" 
rtcrrtif t^s vrt^cutts tcfi^t ttvji^ttv of^tct KttTtTni TAry 
^•Xtfcitvf i^t^ttfirrtti f^yn f^^frd^tt/* ivris tl i^JC^fcifHS 
ifti^ets i^nyt Tiif r^ttTietf is fttt^vf, its Tt •i fitc^tt^i 
T» «•Aij9'« ^ecffSrrts ytXSrrts fJf^^orr*' TtHf ^h KttT» »«;- 
TH ^ttmTMf ^ f(si^ ti>iJttKit^etrrtif ^ t^gi^ KVKXHfCfftJf ^ ^v^etf 
iardyfovTts i^tn-Xtcynieretf j(^ rrA^iy^^rnrttf' f(§^ TCTt srAff^ 
fS ^if^s TttXetTtilf ifcoXoyeiTttf ytyiAT^tCf* 

%6 Vulgata hs ivTcf, quod melius ei^ 

dibs afTuraetent, ,ne per hu- per no£lem armatos tcr mil- 

miles fylvas adhWrelcerent, le, omnesque equites fepa- 

ipfique non ere<fta corpore rans,ab obliquaparceutrim- 

graderentur, et dcmiffis po- que jufljt revertcntes pofte- 

plitibus fme tumultu perva- ro die circiter horam lecun- 

derent. Qui prima^ luce per dam a tergo hoftium fe often- 

neraus repcntes, in coUem dere,' et fortunam tentare. 

a Isva partc i^ccndcrunt. Ipfc fub priraam lucem exer- 

Csfar reuquas copias a dex-" citum ad. pu^am eduxit : 

tro latetfeadducebat,etexcr- quem barban multitudine citum in ipfos barbaros im- 
mittebat. Illi propulfare pa- 
lam aggredientcs conaban- 
tur. Intcrim occulti e fylvis 
afccndentcs, colle potiti lunt. 
II Csfar Alxfiam urbem 
Gallis oppugnabat. Gallo- 
ruro adverfus eum congre frcti , cum rifu excipicbant. 
Vcrum cetcris a tergo appa- 
rentibus, et clamorem tol- 
lcntibus, feque videntea cir- 
cumdatos, defperata fuga in 
maximum terrorem ac per- 
turbationcm inciderunt, et 
eo tempore maximam ftra- gabantur ducenta quinque gem Gth^orum ^editam elfe 
millia ad bellum apca. lile dicunt. 

Gg I I2Cx< 470 POLYAENI wtXv ^rAitd'*^ hnritn' cixtM i(^ rnf 7roXt<Hs rixf^ Xl^- 
rifUHf irfi-^a^Oy rif oXiyHf iW«f hriXetufHt «lAfwV^cf, 
tftJT^^r^if ivrSf A^;c«ff V wi^m ifT«{i' wa^tiy/^iXtt.i fMi- 
\if ecXts ^f^*) i ''^*^( woffif ufi^H^ctf xiftf •rnf wXnrnf 
ivfeum. wxi )« fi^$f i^^fj ^ttfrurietf wcXt^S frXn^as 
i^nrtivy efiTninn r«7f wXtfiitC irt wft^atxiif^ ^fin- 

*y' Kmrtf^ alfi^ei^tt fctra riif f^ctnaf it» rtfnf i^S' 
KMri ri Xfutf «Aa; ify xftroi ri it^tif ^Xeta-a-et' Xetret 
rkf i^etyietf •< wiXifitoi v^orixHfro, rnras iu.h $« etfi- 
xnfertf hrt^^^cfieuf jj^ ifetr^o^cuf, ix th ^etXeta-rnf r« 
Jlofiwnia fetvrtxif wet^etwXeof fr«|flt;fir, j^ reiif jSeXto-t xet- 
nrir^ofrxtf, i ^l Kalret^ ixiMvri rotf r^teriotrcuf rnf 
^vftif^ ivro ri? ivetfvfiH xn^if if rnf it^tetf fciretjSU' 
Amv. Kr«; iyifiro eix^^^ '''^ /^^^ '''^'^ r^^tuartf ix 
rnf ^et}Jtrmf. 

X ILdua-u^ J^ UoftJFnhf if ^irretXiety o ftkf i^vyo' 
ftti^fty ei^^ofietf tjc^f isrtrni^tff' Uoffsrntof Ts srfsnvit 12 Cafar Dyrrhachium 
occupacum aPompejo capere 
volens, paucos ipfe quidem 
equites habebac : At illi equi* 
tum multitudineabundabant. 
Veruntamen multitudinem 
ilkm, ufus arte, in fugam vcr- 
tit: paucis enim equitibus 
cum mcitatis equis impetum 
facere juflis, ante illos qua- 
tuor manipulospeditum con- 
ftituit, prccipiens ut nihil a- 
liud facerent, quam pedibus 
excitarent pulverem, quan- 
tum maxiraum poffent. Ma- 
gna nebula fublata, ingentis 
equitum multitudinis opini- 
onem hoftibus fecit : itaque 
fubito perterriti, fugam pe- 
tebant 15 Ccfar revertebatur 
cum exercitu per anguftam 
viam, ad lacvam paludem ha- 
bens, ad dextram mare. Ho* 
ftes extremum agmen cat- 
pentes, inftabant. Hos pro- 

Sellebat incarfionibus et re» 
exionibus. E mari vcro 
Pompejana claflis adnavi- 
gans, jaculis ab telis iniflis : 
vulnera inferebar. Caefarjuf- 
fit inilites fcuta a finiftra ma- 
nu in dextram transferre. 
Ad hunc modum nihil pro^ 
ficere tela jaculantium e mari 
potuerunt. 

14. Caefar et Pompe)us e- 

rant in Theflalia : ille, quum 

commeatum abunde haoeret, 

prelium ftudebat vitare : hic 

^m- S T R A T. L I B. VIII. 471 

Jflo-«», fiteta-4/ni9U rif TId}eirtit4f iyw^tnf,' rr« Si «yf- 
%0^Hf , d Kmo-ecf t$ r» 9ri$My «ivrK f ^^iyttyt ' s(^ {9 
rari «y^r^i^J/tff , ^«^^^«Sf iymifrJifiifi tfixnctf, 

n K£cru^ rSf r^HTitrr£f rucnto^tirrttfy t(£^ r^f r^- 
rctf«f x<eT#6^A;rr4;», ^^%t}^if U r« «•AifB'»f i»9"«tg«-ftf ^ 
^mi^S rS jrgWKwrii», T/, ^ij, J a-vf-^ttTt£rocf , fiHMtr^tf 
^ ii xttrtjSin^-mfy Tiii r^»rMs u^t^votf* h^ vn-$XM» 
fi»ff ^^ '/^, *Ay«f5'»| rv;^»i, ^ot^eufHi x^^iirm? fin fttc-toL 
^«>, «i Si, 9r«Airdy «xjo-tfmf , drri rS r^»Tt£rotfy nyx^ 
fatxrna-etfy i(^ ^«^ctx^^l^' ^^^ '^AffHCf fttTtfia».9fTo\ 
i(S^ TTttXif xMTtfioniff-tcf' 'AXt! ifcHi yf rvrfecrtHro^ fiecXt^tf 
V ^oXlroLf xaXeirB-ttf fiHXofa^ei, *ytXeiriti Kourtf^, 
OvxSf^ 1^9, rvrtetnveifct^et, 

2^ MS. Keurecf' i^tri^H It rit w. unde cum Cafaub, 
pr«cedentia (ic legenda, fch ipvyofcixfi* oi^^wecf 
't%m •»'<njJ«*nr Jloffcviiof, %t iWii;Sf fJcx^ x^t^ht- 
»cy YJuroc^ i^lS*. Ji. - %% MS. •rtrii' , et pro iroxirocu 
noXirotf, 

quampritnum ferro cemere 
geftiebat. Cafar hoftes irri- 
tat, fimulans loco moveread 
comparandum fruraentum: 
itaquc manipulos promovet; 
Pompejani quafi metu fugi- 
entes defpexerunt, neque ^ litia fe Hberaret, clamant»^ 
bus, progrefTus in multitudi- 
nem coniidenti et Ista facie : 
Quid, o commilitones , in- 
quit, vultis ? Illi vociferaban- 
tur, militia difcedere licerer. 
Ule refpondens. Quod be- 
cont[nue'mn"trfed'con>eftim "e vertat, ait, hortor ci- 
profilicbant, cogentes Pom- ^?» "« leditionem agitent. 
pejum fe contra hoftes edu- "^^ ff ^^es pro militibus 
ccrc. Quos fequentes C«far appeUan, moleft^ ferebant, 
incampum deduxit: atque « confeftim ammos mu- ibi converfus, egregie pu- 
gnans vi»ftoriam obtinuit. 

I s O&r, militibus fa^i- 
oncm moventibus, et ut mi- tabant, rurfusque clamabaot : 
Sed nos commilitones poti- 
us quam cives appellari vo- 
lumus. Itaque C«far: Igi- 
tur, inquit, commilitemus^ 
Gg4 16 Cx' 47« P O L y A E N I ^, tftHt THi dvrS r^m^^Mt ^iwy«»T«$, MvrUtt rS 'ir- 
wa xMTttjitls ilt/^nrtty '£/«^1 i rvTfttTuhatf ^ KttTttXiwit- 
W Ttuf X^^rl rm wktftimy ^tuycif ^ tu^no-^t^ rif 
A«y«v tuitr^ivTK #i ^tvymtty ifir^t^tf m rvt f^ij^nK 

i^ KMrttf TU9 rfetTttiTeuf ttH vrtt^$civtio-tta-^9f 
w^irttrrtf Wf j^ h f «^r^ , t(p^ h i^^f , ^ tVKrify 
j(0if iftiftti fcixtjtt f|«(y»9 «^yiv rif ivvttfctv, tfgft^ ^tei r«- 
T« «Tf T%f xtu^if HTt Tw nfci^ttf «-^«fAfyfi'. 

<)}' Kcurttf Ttif i^iinf hrmHT^ rvV «-«AKf i^ifify Vm 
/i« ^^ ff'(«»«(T«A«f/«/3«o«<T* w^if Tm vrt^t^ffTtint. 

td Kturttf « TtB^t^v^nftifHf li^tt rif r^riMTwtf y ttf 
^^^•9t0fUfns rt7f ir§Xifci§ts ftti^cff ^vftifcttff y 8 /mvm 
'tltt^m iit nf' ixti* tTt tfgfi 9rAfW •v»«f fr^t^Hfy 4^ 
fuyttXvftjfy l^tt^rvftfy is w^cs frXHtfctf ^n ytffeutTt^n 
ir/ttfi^ttr^ccf, 

X Kturttf TWf r^ttTttifTeuf wti^nyyet^tf cwXat tXHt 
^9¥^if W XV^f mwtxtXfciftc, fittXtrtt juh xia-fiH xtn' 
^tf' Hx nxtrtt J«, iwoff 't(scf ct r^MTtitTttf ri frcXvrtfttt 
wt^t^^rtt nytifTt, 

99 MS. xttnt}M/xfiifHT4, xtt Ka- i^ Csfar acie confligens 
cum Pompejo juniore, vi- 
dens fuos muites fugere, fta^ ne deprchendcretur ab iis 
qui damno afficiebantur. 
,19 C«far, (i turaultuari 
rim ab equo defcendens vo- videret milites, quod exfpe- 
ciferabatur, Me, inquit, o ^rentur hoflium majorcs 
commilitones ,^ relinquentes copia, non folum non infi- 
tnanibus hoflium, fugere cias ibat, fed vehementiori- 
non pudebit ? Hunc fermo- 'bus verbts eriam augens, et 
nem reveriti, in pugnam re- amplilicans, eos confirmabat, 
dierunt. ut adverfus plures fonius di- 

17 C«far milites fempcr micandum putarent. 
inflru^los effe jubebat, quafi 30 C«far*miUtibus pr«- 
in fefto et in imbri, no£le cepit,ut armahaberent auro 
dieque fubito exercitum edu- ar^entoque omata , inaxime 
^rus : ob eamque cauiEim quidem ornamenri cauf& : 
neque tempus neque diem led ideo eriam, ut milites 
tntea definiebat. - res preriofas acrius defen- 

18 Csfiu: erupriones fa- dendas ac propugnandas ex- 
«ere inciuto curfu folebtt» iiUmartnc. 

21 C«- S T R A T. L I B. Vin. 473 

Ttt W9t^iq>vXma-in9 ' ilSbM itk rif m/tcm^rtivcrrxi Kxrx riif 
a^iUf lrifitt^Hr%y riif fl-t/yyfaJ/wjf iiti^ihctf Trotnrtxiif. i/y«- 
^ff, « fcsf ru rU irxa-Urif. i tw T«£if 'iXtin-iff hk 
09 Tnrtf arift.t»^%f wttfnzif, 

xfi Kauo-tt^ THf Tfwiiruf txikH Ttfrfnrtmrm y rf 
trtrifM rS.cftfiarps w^tl^vfuri^Hi wtwf U ris fMiyjtti, 

*y Kjutm^ wvB-oftiftf h rttXuriM xttrmxcirnfo^ f tf- 
A«(yY«c$ r^cbrttirSf y Mfurt ft>i yr^drt^cf uwtita^tirB^tffy 
w^if frfliA^-jJv rtfUf^iiTmf rtif tifVi^ftifmf. rHTt wXHmf 
gVftttf tlvrm trtt^ti wtifrttf hrfnrcirurc, 

«y Kturtt^ if XtfiS rt7f r^rtttrtus i^rHf hi^tntty 
rxtvtia-ttf ix fitrotfini' Uoft^iiUi li irtXtfitif sr^of tivrtf 
tftt «f fTdf w^trtftXt^ifrtt rttSrof , ufrix^v^^n , . « /38A«/«- 
ff rtts ittvrS r^ttrtttreus <9r«$«|ey rnf ritf wbXtftictf 
iyx^tffreittf, 

xt JUuru^ Tlof^nitet wtt^trttcrrtro irt^t <^tt^rttXof, 
o^Slf is woXtiHf rtjf yroMftitiff fiHf t(^ xttXHf «ri rm xeix» 
Xh ^fOfSrrctfy t($it^ ro/Set^Hfy ^tt^iiyyeiM ro7f t^lot^ r^tt- 
rttireuff rtif Xoyp^etf >(stf t«V vrriif fiii tpi^ttf i^ rei 

rtifcttrtt 

si C«&r deli£hi militum res magnam ei benevolen- 

non omnia obfi^rvabat : fed tiam omnium conciliavit. 

neque a peccantibus fatis di- »4 Cx^i^ in fame militi- 

g^num fupplicium fum(it,ye* bus panes diitribuebat, quos 

niam fortitudinis effedricem ex herbis paraverat. Cum 

elTe ratus. Ac fi quis tumul- Pompejus bellum adverfus 

tum im:iperet, «ut aciem re- cum gerens , ejusmodi pa- 

linqueret, eum impune fer- nem unum videret, occulta- 

re nequaquam patiebacur. vit eum , nolens fuis militi- 

aft Cielar milites commi- bus hoftium continentiam 

litonum vocabulo . folebac oitendere. 

appellare, squalitate nomi- af Ccfar cum Pompeio 

nis ^promtiores reddens ad in campis Pharfalicis praeU- 

fubeunda in pugnis pericula. um commi^tebtt. Cum vi- 

2^ Ccfar audiens in Gal- 4eret multos holHum jUve- 

lia aliquot militum aemina nes et formofos fe ob pul- 

cenciia ^St^ juravit, le non chritudinem efferre , et info- 

«nte batbam rafurum, quam lentes eife, prscepit fuis mi- 

interfe^s ultus eflet. Hsc lidbus, ne eorporibus hoili- 

Gg ^ um 474 PGLYAENI 

rufUirti r£f ^•Xtftim* «^* tt ttvrm rm ir(ir§nrm» #i Zl 
Xf^n%f%f ri xixt^ rfit ^^ttxtn ^tfin^imff t^^Hf ik 

»r Oi Kmrm^ r^mnSrttf wt^ Avfftix^ ifrniS-w- 
Tf$, imvrii hKmnv^r^fciinif fcm^^mun, Kmrm»j ix 
iis ^^ «rifi rtfut^imf mnSr tfinXtvtrt^ m»M /f^ Trm^m- 
fiv^Ho-mfttwf y mmfimxiTmv^ruf rnt jrrrtur, mvri^ w^nr^t^ 
^)/fi. •! ^l M rtni XttntSt ftm%m$ mu trm^mrmj^m/tttHt «*•• 

x^ Kmrtf^ JI«^M^« »«^u{iifff»^ *X^C*» W '''^^^ i^ 
}fr/(« irgenS^f/UfWff, #(mK«fv{f, i|^ ^iXHf iyirtv^ttf 
jurr' iSr«v t«T$ mvrf wftftmxirmwvt, 

xn Kdufm^ «f » 'l/Sjfg/f «p^«V T^ *lAi^5f|* yw/eiW 
«y«;^«^ff, •< ?r#Af/*iw v^trwtfftrrti ^ ^tXtiif rmf ffmrttnrSt 
«^«rlMifr«$ xurir(t>cmf, mvrif it if ixHtmf tv^tf h 
rm r^mrtiriim trmHf itnxt* tfgf!f irfAKir tvfttttv «ri t«t» 
flr«^ii rSf irtXtftitff fXTifr«(r«« 

»^' Kturtt^ h ^tt^a-mXf Htft^it» ifimng-ff» b^tttrmftt' 
ftf rif iiinf r^mrtmrecf ttfctr^ttt rj fixi^ Xt^f^^i} *'*'- 
je^«yf ^tthr^mf rSf n-tXtftittt» 

a' K«. 
30 MS. ^n^} rtftm^imt. 

um haflas et pilt inferrent, denuntiavit, fe iUos anuco« 

fed tn ipfas facies intende* rum numero habiturum, •- 

rent. Ilhveriti: neformaft* que ac ii Gbi auxilium £eF« 

ciei Isderetur , in fugam fe rent. 
conjiciebant. 2% CttCuc in Hifoania ad 

26 Ccfaris milites ad Ilerdam M^tbat. Fa^bt indu- 

Dyrrhachium vid^, feipfos ciis, hoftes ex improvifo 

d ectmandos tradiderunt. Ct> multos milites adorti pro(hra« 

far non de filpplicio eorum vcrunt. Ipfc veto quos illo* 

cogitabat, fed eos oonfirmant rum in fuis caftris invenerat, 

ad recuperandam vi£h>riam falvos dimifit: magnumque 

adhortabatur* lUi in cetctit favorem hoc pa^ apud ho- 

pugnis confligentes c u m ftes confecutus efk. 
longepIuribus,fempervi£h>- 99 CfBiar apud Pharfii- 

riam deportarunt. lum Pompejum fupertvit 

37 Csfar , Pompejo de- Cum vidtret fuos miutes im- 

nuntiante eos inimicos , qili moderate uti vidoria, excla- 

ncutros fequerentur, contra niabat»uthoftibusparcerent. 

' 90 C«- S T R A T. L I B. VIII. 47^ 

rav iJ/w» s-fecrt6fr£f mr^f^Sf 'ivu ©k ttt fiixntt^ rZf «•#- 
XtfctAtf iieco-M^Hf, krttt Siy rii afrtfecrteiretf *Peiff*euiig elTeif' 
reif i» r?( ^vynt ecfeCKetXtrttfitfi ^ tifiiretrHi ietvrS xet- 
rtrxtvua-tf h rti w«A«. 

Xiet Keueret^ rii ifi^uirraf Ti^^mftii f(^ TihM. rSf 
ix^^Sf xetrtcfiXt&ifTetf vvri rS IrXiil^Uf y ivrif etfimrtf 
9(§^ /tctYti^nf tiiftetf VFtt^i *?tefimm ixrtio-ar^» 

Xfi' Kmiff-uf ^^ r%tirH xiyrros etTreua-tet rei it^ety Kot/ 
fi^f ttfimn t^ti ytfiia-to-^etf j ivretieif ivrig fd^iAvr»!. f($iti 
kraif hri^^tta^t rii f^etrtetru^. 

Ay K.cuc-U( xxet^iia ^vfiui^^ tv^t^irrof^ $(0ijf ri iret' 
^etU^af^ t^n^ ^ eiXpyof ^Sof xM^Ziatf ix 'fX^S •< ^(^ 
rteHretf rSr iM.Ua-etrrti ^ iB^eippno-etf, 

IC E O. KA. 

SEBASTOS. 

Htfietfii ri( if rmf fUty(jXA% xetB^v^tt/itifHf ix dfn^ 
ftmtetf^ ei?^' iitnetrtvtf» 

21 Dubium rS it^ini ne , an r? fiectrte/f, Caf 

90 Cslar omnibus hofti- ea re benevolentiam apud 

hus debellacis , unicuiqui ex Romanos adcptus eit. 

fuis milicibus poteitatem fe- . ^i Celar cum vates;di- 

cit, unum aliquem quem ceret, inauf^icata efFe facra: 

quisque vellet, ex iis confer- Atqui, inquit, meliora futu- 

vandi. Sic omnes Romanos raeffe, fi ipfe velit. et ita 

aui adverfariorum fadionem jnilitum animds confirma- 

iequebantur, ex fuga revo- vit. 

catos, benevolentimmos in 3^ Cs&rar vi£lima/me 

urbe reddidit. corae reperta. Ec quid, in- 

^i CafarftatuasPompeji quit, ih^rum fi brucum ani- 

tc Sylle inimicorum fuorum mal cor non habet? Hoc au- 

dejei^as a multitudine, ipfe dito milites fiduciam fumfe- 

rurfus crexit: magnamque runt. 

C A P. XXIV. 
AUGUSTUS. 
Aiiguftus eos (}ui in pu- interficiebat omnes, fed de- 
gnis dfent prevancati , noa cimabac 

a Augu- 47<f POLYAENI cf sr^ft rS r^MmyHit /itkri^ifUf ^rMntf' trt Yt •rt t(siLf 
irAiir9^«^ef«t it ixnf n/tci^ui, 

^ Jkfit^if SH$ uunS r^mmytii iru^i^/f/H^^tfy «f^«e- 
AMfff 'jrt^^6fTtxivoff fut^rtty t(s^ rMvi^t^ tiri>SY* ri, 
^muh fi^uhpf, t(^ ri , *Ar^tt)\>K 'y«{ tr i(Mt9m , i| 
5fifrt)( r^xrnKtimf, 

t ^fitirii rtiif itifttiyti^Sri» u^yv^ia i(^ ;^o-/8 
fttYti^eif i^iis i«^f«f. 

r Xt/ittris THi ii^tv Xvrtrtkittt ft^^^KtMw tAtyt 
fi^Yd iitt^i^Hf rSv ^vrtiii uyxtr^^tf dXnv%fiitm* 

^ Jlt^tirif h rS n^it K.tww ^k^ B^Snf ir$X.tfCf 
wt^eu3t/^t^ rif *Ai^ittf f^8Afr«* Mux4if fftvu^^^f rwf 
wMftUff i^ffcttf if tM fio^i* r^ xtcrtt B^trrtirff jowAv- 
rttf inMf «y. « Xtfittrif i^ttwttrat rof MHfct&f , tt^ fciX' 
X0f ^fif, uvrif fttvftM^fM ' j|^ rtii fth r^tti^^g f r ^^i^ 
^ *aJ^/« Trtt^ rttf 'irttXittf fr«{f yrXftfy ms T»i fnri^in 
hffirXtvroftifttf. mvrif ih ffriiMS wvfytn hrXi^Ji ^ 

a Auguftus iis qui ob ti- ^ Auguftus, cos ^ui nul- 

miditatem minusdextrerem lo uTu poftuUnte fe in peri- 

adminiftraft*ent , h o r d e u m cula conjicerent, dicebat ni- 

pro tritico juftit menfuiari. hil tb iis difterre, qui aureis 

9 Auguihis eos qui in hamis pifcarentur. 

exercitu deliquiftent , juflit 7 AUguftus in bello con- 

tnte prstorium difcindlos fta- tra Brutum et Caftlum, traji- 

re: nonnunguam etiamlate- cere Adriam volebat. Mu- 

res totum diem ferre^ rius nauarchus hoftium in 

4 Augufhis fuis ducibus infula juxta Brundufium fta- 

imperabat„ ut maxime fecu- tionem habens, prohibitunis 

ritatis curam agerent. et con- eos manifefto videbatur. Au- 

dnenter hoc iterabat, Feftina guftus decipit Murium, ita fe 

iente: Nam cautus dux, con- ^erens, <iua(i navali pnelio 

iidentilongeeftpreferendus. adyerfus ipfum decerttturus 

j Auguftus eos qui fin- «Tet, etmremes addextram 

giilarcm virtutem in prxliis Adria v6rfus Italiam navigi^ 

edidilfent, ampliiTimis auri, re juftit, ttnquam adinfulam 

trgentique muneribus omar tdnavigaturas. Ipfe onerari- 

re foleba^ is turnbus impkbtt, et ma- 

chinis S T R A T. L I B. Vni. 477 

feivfutxi^ty U ri )rcA«iy«; «yf^A/^o-iir , «Jf h iv^vri^f 
fulxtsMf S ftv{» ftcvfutx^i^*'*' • ^« 2f/Sfl65"«V « e-wy^-J/f ^«e- 

fuf ijc f;^»yro;, ci)!t>tc fiteto^^efft vTt rtHf ^envfcecrvf tf 
T«f Gffo^^*rr/$0ft ^t^cu^o-^»/, 6 Xi/iHi-ii rif *At^ie^f atuf' 
ivftffj itctwMvreif f r^ Maxtittfia sr^orfV^i^fir. 

K E 4>. KE. 

P. fl M A I O I. 

'fttfMutt^ THtXruf ^^ T«y veXtf ^Jtficrrcjf ^ (rvf^iiKecs 
sr^of ctvmf iy^cf^ctfTt' (pL^as TiA«y, TFvXnf «viay/cf- 
fjj» wtf^f^^wy Jw «'«rrof, ^ y^y i^ecctfcof, KfAroi ^fy 
f^i rirttf i^^ctrcixtttvtf' 'Vdffttapt Tt eSf ^iAo/; |tvf«c 
sroA^« 'mff^ctf , ;|^ oifoy srce^^roAt/v * 01 jSci^u^t f (pva-H 
9i rc KtXrtxif vfri^ttfn' jroAw cifvTccfctvt roy o/yoy, J«-o 
fti^i txtifro» '*Vcfftmot Sf m AS^oyrf $ ^ mTrctmti xetrixt- 

^etf. 

^% MS. r«y ^viftnf^ Infra pro i^wifttfoty idem «^uo-tf^MfNi, 
quod idem. ... 

chinis. 'Mutiiis deceptus na? duceliat, Mutius nulluiii 

valis pugns apparatu, in pe- ^ium pottum habcns , ia 

lagus rcceffit, ut in latiori Thefprotidem a ventis co- 

potius quam anguflo mari a£his e(l transmittere. Au- 

pugnam faceret. Auguftus guftus Adriam fme periculo 

vero praelium non commi- transiens, in Macedoniam 

fit, fed in infula naves fub- pervenit. 

C A 1». XXV. 
R O M A N I. 

Galli Urbem ceperant: mici, multahofpitaliamune* 
Romani fcedus cum ei^ fe- ra miferunt, vinique magnam 
cerunt his conditionibus, iit Copiam. BarbanCnatiu-aau- 
tributa eis penderent , j)or- tem Celtica gens ad vinum 
tamque apertam omni tein- ^^rocHvis eft) haufto vino, 
pore prsberent, et ttnttf^ pr«B nimia ebrietate proftrati 
ad culturam concederehtl. jacebant. Romani impetu 
His fa«^s , Galli waftranieta- fa^ , eos omnes occide- 
bantur: Romani tanquam a* runt. Vx auten car fcsde- 

rum 478 POLTAENI 4«v. tytf ii iMCTii T«K rvydWx«e( «^«nw Trotjireif }«iM7ff, 

i^ tif^^i Tcuf ^^ i/4,fi*k.<ui rS snfrttf^S. rS Svf^^tt^i f« 
m^X^^' ^i ^^ ^i T^mt ihi t^» ;^4w^«y nXSrr^' tCf ti 
yvmxss itnmf fiHXtvgnatf, *Vtif^n T^t^ «yn^Jfi* Mf- 
;^i ^H 7r?ifiCfiifis^a \ f*ix^ ^^ ^^Joftt* l r» 9rW«c luerie- 
^Ai(iv/««v ^ riis «y^^s »s «ytieyxijy Kururiia-iitfcn rnt U 
rkf ynf KuruxJroif» rwiru tnrSa-Uy xu^ ^^am hnM Toui 
>«vri, J|yf /«*«r uvrit» «y A«<a"«y T^««Jff. •/ ii T^asi 
UTtfii^w nm 'lru>iiu9 xuruKtruv. 

y *V«tf4MH K«^«A4eyoy «o/ev|«y* o ok <pvyui tiKSf ^s 
Tvf^Kvti9t tUnf Kuru 'pM/couim vvta-^vH/tcsvos. w<r«v«c"* 
TvpjBW, 9(^ r^urir/oy uyro^cuf^o-tt ' o J« Mxijr«$ i» /e*«- 
X^i V^**f » Tf A#f «?•* uvriif s^f^sro rif 9riXtv , eu^nonfv 
xuru K^ecrof, 'Foffioum. uj fcnrs^Si' tjy^ro Ts ecvrSi oJf- 
raflu fcvtrn^ Kofto?iUfS' ^^os?^Sovf t?$ 9roM^§ ux-wfrm 
ro7f iroMftlotf MirXtc-fcsfoti * t(j^ Ko^toXuffl ^^oo^saSffoifj 
httmfluf irfoto-xno-i' ri il KsfuXmov rnt ix«c-/«s «y, £i 

^^ Mavule iKfioXmt, Mafv. 

rum cohdicionibus omnia deftituti, Italiam incoloe- 

viderentur tgere, in faxo runt. 

inacceflb porcam tpertam j RomaniCorioknumin 

«dificarunt. exilium agebanc. Illeexulin 

2 Trojani Mntx comites Tyrrheniam per\'enit, vi«^o- 

profugi in Italiam tppule- riam incolis contra Romanos 

runt, ct in oftiis fluvii Tibe- promictens. Fidera habent ei 

ris naves tenuerunt. Trojani Tyrrheni, elimque fummura 

x>cr regionem vagabantur. imperatorem deligunt. Ille 

Uxores eorum coniUium in- multis prseliis vi^or , ad ex- 

€unt clandeftinum* Rhome ttemum ipfam petebat Ur- 

Trots iiiquit : Quousque er- bcnn ut per viin eam cape- 

itmus? (juousquepelagocir- ret. Romanorum matix)- 

cumagiiiiur? Agice, naves n«» quarum dux erat Ve- 

comburamus, virosquc td turia, mtter Coriolani , ex 

neceffitatem hujus incolen- Urbe procedentes, obviam 

dst terrs redigamus. His dt- ibant hoftibus trmatis , et, 

^is, primt ignem in ntves Corioltni genibus accidentes 

injccit: poftque eam reltque fupplicum more cum obfe- 

Troades». Xrojani» ntvious cra$ant. Capuc autem ob-. 

fecra- S T R.A T. L I ». .Vlir. 479 i^M^ify Htix^ifcif y uti^tv^if. n fikf tiftt^tv^t^ tva-ifinf' 
•Atd^^itff Yi r£ r^«T9yf. Tvfffifi y«^, tif ir^dHrFm^fixtif 
^ft^iify i^^^iirttfr» ^tumru ««Atfo-d^Qyiy. 

K E 4». Kr. * 

SEMIPAMIS. 

"Stjbti^ufttf Xu&fAifn ruf «34 Xt^uKm fiKHo-i rhf tc^ri- 
ftiTtf' J(p^ TTX^tivrixx tivv^iinrdi^ /xtiVt ru^ r^l^tii «C9M- 
5rAi|ifc^iy»j tjri t*» «-dAi^» i^nX^s. r^ Bf ^nXri ctvrni tTrtm 
yi^y^tnrrtcf rtih^ *Zfc) yvftuxtc ftit n ^vctf tTr^in^if' tyu 
_ )^ rtif i^ttf rSf uyti^Zf ifi^m Hiifif ^et^aff iytvo/tcnr, 
3^ lyj n/»« /iao-tXivo-tco-tCy jr^«f u» fth ii^Ttc ^0$cf£if 
'Iftcfiufcnf' ^^it ii fiir^f^ «A/tf, Tivf ^^Hrtcf Xtfiecfttrtf 
9(jfDf a-fci^fUf' tCTri ih xHfuifif XtcxxtCfy t(sM ^yi^H ^tc 
Xicc-ruf n-^ivf^cf iiHf '^rrt^fW niif. iyti i} • 'ifiilrrtiftcff 

r 
tctf 

g4 MS.ut et Codd. Cuf. ^Sc^ttmf^ Setl Viilg«ta«r«^e. Con^ 
fule Stritbonm lib. xi. Hdafo. ^f FortaiTe fCirtc iS^tf. 
Ifiamamts fluvius eft is » quem PUnius non uno loco /o- 
mmtm vocat. Caf . , fecrationis erat: Si urbem 
capere (tatuilU, .antea ma? 
trem tuam» omnesque "ko^ 
manorum matronas interiice. 
Coriolanus mifericordia mo- 
tus, lacrymavit atque difcef- 

C A P. 

S E M I R 

iSemiramis inter lavan- 
dum de Siracum defe^one 
co^ovit: etre^etit&fine cal- . 
ceis, nondum compoikis cri* 
nibus, ad bellum exivit. Co* 
lumn« autem ejus hcc in* 
fcripta funt : Me natura qui- 
dem mulierem finxit : at ego 
rebus gtitis nuUo fotpilimo- iit. Pia quidem difcenio: 
fed exitioia duci : Xynrheni 
enim, quod manifeftam cer- 
tiifimamque vi£toriam pro- 
didiifet, publico decrcto 
eum morte mul^brunt» 

XXVI. 

A M I S. 
rum virorum inferior exftiti. 
£^o Nini regnum tenui , ad 
•orientem terminum coniHtui 
fluvium Hinamamemt ad 
meridiem eam tetram qul» 
thure ac myrrha albundac : a 
feptentrione Saccas et Sog^ 
dos. . Mare antea nemo M- 
fyriorum vidit: Ega )WVA 
qua- 480 P O L Y A E N I 

37 «^^ ^'i^^tX^i ifrmfiif ivi^/xMtrw pw iV» finX^ 
f4V9, iii\iXif4m ^ iitu rvupi^t* ynt iiKtc^sf9 itiim^tt 
nrxfir^ttf* m-trtifutf ym^ ivriiv tfiifyi i/mSV» eiiii^Mrm 
ri rH)^n «-«fiV;^. iFrr^ ifiHTUf ain^f xmrH^m^J^ 

ij^ rm 'i^m ^im fut ^^trrii lyfyiTt jrtAwV» if I- 
ftmvr^ /(ffi pi?MS fX^i^iftinf* 

f K E ^. KZ. 

POAOrOTNH. 

yixtjn^ '£d>«; «Viix«M «^frvxfv. if ^ «» ^^ «jrfx^tn^iftf- 
ffdfti ^wii ''VX^i ^^ i^ ^X** ifat^nretfinn y rif n 
'i^rwf ififiiif JCfif rif fpctrtit «(ity«Vf) 4^ iVjSMrf fcii 
9r^«n^«y «anx^w^oy ▼«« "^^^X^^^i ** f^ KfttrnrM rmf 
isrfinm* t^ iii mXtM xt^^f wiktfiirmint ^ ht^imm^ 

fctrm 

^^ «2i inHrif "iii ri wifpm w4)mnKf. Caf. ^7 Foriitan 
•fK, quis enim tertninus ^a continet? ^S MS. iw^ 
^ftifn , ut et piulo poft pro iat%K^i^mv , iwt^v^m- 
n. Interpres priore loco iwffv^mfutn^ fed polteriore 
ut Vulgttt. Mafv. 

qufltuor, quibus propter lon* ineis eam temperavi. Muni- 
ginquiratem appropinquare tiones invidas conftitui. Invi- 
nemo poteft. Quis enim ea as petras ferro doihui. Vias 
hnpetu continet? Fluvios meis vehiculis fecui, quasne 
colgi fluere, quocunque vel- ferequtdempriusflmbulave- 
lem. Volui autem, quo con- nmt^ et arebus gerendis ^tis 
duceret. Terram ftenlem foe- ,mihifuperfuittemporis,^uod 
cundam reddidi.Fluviis enim ' mihi et ami^ls impertivi. 

c A p. xxrii. 
RHODOGUNE. 

Rhodogune lavanscrines et exercitum eduxit, jurtvit* 
•bilergebat. Venit quidtm que non «nte fe crines pur- 
nuntians, fubje£bm gentera ^tuturam , quam a defeifto- 
defeciffe. Ula non «ofterfis ribi|s vidoriam reportaffet, 
capillfs, fed ita urerant re- longoque tempore bellum 
vin^i, equum confcendit, gcren$> tandem vi^ria i>o- 

tita S T R A T. L I B. Vin. 481 

f>o7$ Tii^ceSi /BttariMurt a-^^ecytf fistc-tMKij ttjcm tn ^^ ciftt' 
K E 0. KH. 

T O M T P I 2. 

Td^v^ifj Kv^H i-^ecrsvo-ccvrof l^* wvTiir, ^^crt?rttim 
rebr% ^tdciKtvetf r8g TrdXsjtcim» t^vyt f*\v ri Meca-erocytrt^ 
x»t* IWaS'! if re Ut^txdfy t^p^ xocrfXtc/itf U rS f^tt- 
ttQu 7r?^^os •ivii, r^o(p£f , <Vg«A»», eh Ufe^nf l;CfHV«»- 
T«, ^ teCYtXuiy ,^tei fVKrig «Ajj?, uavrt^ ftf tKvjKcrts, 
in-H ot ^•Xvf §ifQf J(^ r^6^^f f>iec/2of, sxeifre Kec^tv^ovrti' 
hrsXBSc-x Tofcv^tf^ ^PG-Ktftireiff' s^dvreci Ui^a-et^ uvrS Kv' 
^at its^^H^tf, N^ 

K E <I>. K©. 

N I T H T I 2. 

Kp^df Ut^rSf /2x9-tXti)(, ^iAjtieco-tf Afyuimi /SecciXiit 
ftiecf rm ^vyecr^Sf Vma-t n-^of yecfff * Si Ktr^rtf 9-p- . 

yecri^ei 

59 *AftcXsXvfJfVf, Caf. 40 Vulgata *?6ityifrnf< 

tita cft. Poft viiStoriam liva- ctiamnum i m a g i n c m im- 
bat, et crines colligebat : un- preflam habet Rhodogunes 
dc Pei-fiirura regni figillum r^isjedHs capilKs praeditae. 

C A P. XXVIII. 

T O M Y R I S. 

Tomyris, Cyro adverfus et largiter frucbantur per 

ipfam expeditionem fa^yen- totam no6lem, quafi viSo- 

tcfimulabat fe hoftes me- riam confecuti. Cum mul-. 

tuere. CuminfugamfeMaf- to vino, luxuquc obruti 

fiigetarum exercitus conje- jacerent, ac fomnum ca- 

ciBet>et fequereturHerficum perent, fuperveniens To» 

agmen, deprehendit in Maf^ myris , Perfas , qui fe lo- 

figctarum caftris magnam co movere vix poterant^ 

copiam vini, commeatus, una cum ipfa Cyro truot- 

vioimarum, quibus aftatim davit. ^ 

C A P. XXIX. 
N I T E T I . S. 

Cyrus ftrfarum rex ab dit, ut unam f^arum (ibi in 

Amau iCgyptiorum regc pc- matrimoniumxfollocarct. H- 

PQlytcni Strat. H h li 482 POLYAENI 

m/ic^if ii «VT»»' S*Tnrn uwx^nttfiin ftijct* «••A*f 

xfmh^fire /♦•fnjg, W ^»» Yi»i«*»'^* .«^ «i'»*^"^ ^^ ^"«X^- 
j*,T«, ifMXi^ptftf •Ajt^w «vr? iri«Ti<«, t«» l«ir?r«v 
'A/wen^f, yi«V9^«f. i»^* « W Tf^w» *A^<«, tw 
)^ Jid» «VT« •^afcfAinjcj^f rirMr^iKf xMJiOf.^ ^i^traf K»- 
#•«• •aJjJ Vf Kue»« /lii» *tf* T^f f^mrimf^ WtMmtm. 
; Ji «■«$ itrrS JUf^v<mi T? ^uT<i T«fl-^«« iri^titnvn' 
^ rif AlyvwrUn ^i^^ i^Hf U ri ^Aar^U y««« 
tfif»Ti(r«Tt. 

K E O. A. 

0) I A n T I 2. 

•Et) 'Ttnf^Hi H-^rtvc-M A«Tif#<, n^^fMfm 4^^ n«r«- 
/Mf, irm ivT^ ris S«)3iw» S^ittr«r, 2t^ Vf r3r««r«. 

41 C4fauh, fufpicatur legcndum mxu^ic^Mr; MS. »^«- 
#irrt. Undc patct legcndum in^jci^*ir^% quod ctiam 
inter conjc^uras cft Cafauboni. Sub finem cura MS. 
et Intcrpretc x^t^^ fuftulcrim. Mafij. 42 UfSfu^» 
Cafaub. 

lcNitctcn filiam Aprie re- ctiam cum Amafis vitam obj- 

gis, quodeviaoipfercgnum erit, filiura cjus Pliimmea- 

capcmvcrat, ad cum mifit. chum ulcifci pulchrura efle. 

Nuctis ad multum tcmpus Morcm ci gerit Cyrus. At 

Amafis filiam fimulans, cum cti^m Cyrus antcquam ftifct- 

Cyro confuctudinem habe- perct expcditioncm , dicm 

bat. Cum vcro multorum luum obnt: At filius ejus 

liberorum matcr cvafiffct, et Cambyfes, a matrc pcrfua- 

mariti fummam benevolen- fiis, bcUum illud fufccpit, 

riam fibi adjunxiflet, confef- et iEgypnorum impcnum 

fk «ft, Apriam fuum patrem in Apri» ftirpcm vmdict- 

ittifre»dominumAmaus. Scd vit. 

C A P. XXX. 

P H I L o r I s. 

Advcrfus Romanos mili- filias ad contrahcnda cum 

tabant LarinL duceni haben- iis matrimonia joftulabant, 

tcf PofthumSiin, eorumquc qucmadmodum tf& Sabmo- S T R A T. L I B. Vm. 483 

Ttci ii B-vyetri^tcs ix v7Fif*mf tKhivof' 'if^tt dii ^iAat- 
rU ^t^iTTouytb rti^f^ •'^t^f fVTr^t^iif, o-vnfiaMva-iy elvriliv r§ 
t(^ itXb^tis ^t^ecx-euvf y oVcy rir «-v^iy ureio^y fcoc-fi^o-of^ 
t(^ rcis x-tXiftUn ui ^yxri^ecs tKmfc^tcf' ^^ca-vy^ifci" 
vny «ff-A^MV tl voXifim /ietfiovrts ecvrets ^ e(,iecxtcverpjrFOif^ 
fVKrti^ im^x^^ xv^^it. ol fch Aecrmt ' cvtiKeiB-iviof 
reuf Ko^cuf, n ^l ecng-x* Tdy irv^aiv' «i *VtifMu%c \i «x«- 
ffAd^orrfc ris Aecrivns Kx^iviorrxij ecxixrHfxi^ 

K E 4>. AA. 

K A O I A I A. 

' 'PtffiMtt Tvfpfiuli ^tXifcSvrti vrotvia-ufctft Tvy^iKttf^ 
iZtiKtLf ivrotf ifcti^ns r£y tvymrirMf ifi^iHy btfyttri^tts 
• jr«c^9"«»»j. «f X« cfitn^tvao-tcf {r^eo^A9"«f ixt rtf xtrecfiif 
rif ^^ &vf/cfi^tf X^erifAtv»^' f^itt ^\ <| ivruf KAo^AiW 
^^HTrifc^if i^io-Xf ifec^iic-eta-^etf rif ;^iTfl;»/ritif5 «-«^/ rif 
Ki^xXif^ f i(S^ ^tttffii^tter^9f to ft^fMt rS xoru^S iiftuf 
fitt^^eus ivryrt^cf, * tTFH ^l tttfn^ttrr^ ^ 'TtiffteMt T«y fch 

i^trif 

4; MS. evfi^if. rum virgines nipuertnt, fi 
fcedus tc pacem conftitui 
veUent. Romani bellum qui> 
. dem metuebant : filias autem 
fuas tradere non fuitinebant. 
Tum Philotis ferva, facie li« 
berali prcdita, condlium de- 
dit, ut fe aliasque fervas, 
que decora forma efTent, or- 

C A P. 
C L O E 

Romani cum Tyrrhenis 
bellum gerentes, conilituto 
foedere obfides eis dederunt» 
nobiliflimorum virorum HU- 
at virgines. Quae obddum 
loco datts erant, acceiTerunt 
«d EuvimQ T&erim lotur«. narent» ac hoftibus quafi fi- 
lias mitterent : inito fimuL 
pado, fe, cum hoftes ipfis Jit- 
ceptis fe quieti tradidilTent, 
nodhi igni fig^ificationem da- 
turani. LatiAi cum puellis 
cubabant. Illa facem fufhi- 
lit. Romani reverfi, Latinos 
dormientes interfecerunt. 

XXXI. 

L I A. 

Ex his una Cloelia reliquas 
omnes hortabatur, ut tuni- 
cas circum capita religarent, 
et fluvii curfum ob profun- 
dos gUTgites difhcilem trans- 
icu, tranarent. Cum tranaf- 
fent, Romanr vircutem qui- 
Hh 9 dea 484 POLYAENI i^rnf ivrSf, t^ riif iii^Ut t^ttifiMffttf* irnsnfA'^^ 
}c iinii Tv^^'ny«T(, r* ^tr^f rm vvf^nM.Sf ^vXau-vrrti, 
Tl^^a-ivtts fitta-tXtvf Tvffnun ifUfm rief «o^«f, rif nt 
ivrSf i TtfT* w^i^tif VFHTitTtt. lCAa«A/« ^^•A«^^0'« rtff 
ixbMi^ ifioXo*/nTt. Ut^o-lfuf virt^ttymff^if rp ifi^tUt 
ris «M^f, isrww ivriji Xxft^^Sf xtKtt^ftnftiff tiif^nrmf^ 
tffibf rii wu^^tfHt^wie-af tTeufirms y^fttcms iTKnfc^tf, 
IC E 0. AB. 

n O P K I A. 

JitftiL: ^v/im^ Kirvffy yvtii B^im rif «y}f« 
B^St*», V9r»f cSrm hrtfinMvw JHmc-a^i^ fut^tu^U icw^Ui 
r«y imvrnf f/tn^if i^a-x.trtf^ hriiHXfVftifn xu^^Utf «*«!- 
futTfy i(sf4 "^vxni iyx^xrtittf* rlrt Jji, B^«w hrirtvm 
ivr'^ T« i^fpnrw» n Sc Ti^f ^trmlo-xin ivrnf ^^trt' 
xcfcfrt r£ ^y^^2, ;|j^ rHff ^iriftiff fnJo t« |/^o5* srfoo*- 
iAd*«)v B^^ra$ ^ctfT«^ r«>v xtftjfifr*tf ixt^ifttft xrtfVH 
T^auo-tt^et. i^fi Se fcrrtt JSiua-riH ^-tt^urtt^ifttfs if Muxt" 
90fitt'irfi T«y Ttfittrofy^ nrmi ytffiifniy ivrii ittvrtf 
itHXif' Tle^xia r« fth fri^Sf^f ix-$xm^rt^Hf brH^tif' 

^xHtn detn earum et fortitudtnem 
admirabantur, fed tamen eu 
Tyrrhenis remiferunt, utre. 
li^onem foederum inviola- 
tam confervarent. Porfenna 
rcx Tyrrhenorum fcifcitaba- 
tur, qusnam eiTet qus hujus 
ftcinoris eis au(^or exftitif- 

C A P. 
? O R 
Porcia filiaCatonis,Uxor 
Bruti, maritum fuum Bru- 
tum fufpicata inddias Ccfari 
ftruere, novacula femur fu- 
\LTti abfcidit, oflentans cor- 
I>oris tolerantiam et patien- 
tiam animi. Tum aemum 
Brutus rem arcanam ei cre- 
didit. Illa vero turriculas 
fuas viro attulit, et intm fet. Clcelia reliquas ptavef- 
tens, confitebatur, Poifen- 
na virilem admodum vir- 
ginis animum admiratus, c- 
quum ei fplendtde omatum 
dono dedit, omnesque vk- 
gines collaudatas Romanis 
remifit. 

XXXII. 
C I A. 

tunicas enfem. Accedens 
Brutus cum fociis con)iirad- 
onis in Csc&rem impetu fk- 
do, eum occidit. Ubi veiv 
cum Cafiio adverfus Augu- 
ftum prelio in Macedenia 
commifib vi^s eifet, mo^ 
tem ipfe fibi confcivit. For- 
Qta primum ifuideiK inedia 
vitann S T R A T- L I B. Vni. 48^ 

$ifctwif il 9(si^ vvyyiifSt HK imrm^ irx»^ttf ilcihivri x§^ 

wirma-at ^oXbkis roui x*i^'*^ ivi/2tt>^iv «f ri ro/tict^ t(^ 
xmrifrtify p^ecc-etartt le^h riftt r£f irm^tfrm fitiB-^o-atf jJ- 
»«0-9-«/. iirm^ iri?iivrno-i Uo^xitt f^ticrnyifui t(gitj Ufi^ntt 
^(«€ d^tfMeroy, i(^ ^iXtifi^os ytfofcifn» 
K E <^. Ar. 
TEAE2IAAA. 

KMtfiifn9 X^sc^itcrm fiuo-iXivf xr^fui if iru^tcrU' 
{« 'A^V#«*ry tcfi^tcf j^ ^'•^j i/SifcS*^!!» W ri *^A^y6i ttq 
xMTtc x^tcroi eu^no-tif riif $r^<y. Ti^iio-ixt^tt n jtinvixi rtct 
*A^ytitC9 o^kia-tcrtc, ir^nytcytf hs fiixnf' «y J« fii#5rA«i 
^tc^tc e^ceA|iy irtcfttfotf^ xvxXm rtc rHXV ^^tc^tcfttfotf^ 
HJaoftifn ftif otTFix^Hrocfrt' An/Lcx^ttrof ie rof 'trt^f fitL» 
vOs.ttc i^tiretfro' t(^ riif «-dPiiv tixSfOLf xtftvfivarecf tifi» 
wmrttf* rSr» ro r^rnynftn rSf yvftuxttf fcix^i.fv^^A^" 
yoiot riftitrt' fHfoifitt ft9fi% 'E^fuuUy reif ftif yvf£xttt 
m^^^o*f ;^<TiV0-i JC^ x^ftirif rfit Tt ofiftti wifrXMtt 
^ftuxHoti ififtiffirns% 

1CE<I>. AA. vitam finire conabatur: ve- 
rum domefticis et cognatis 
noii fmentibus, foculum igne 

!)lenum quafi umftura fefe 
uflit adferri : multosque 
candentes carbones mani- 
bus arreptos in os injecit, 

C A P. 
T E L E 

Cleomenes Spartiatarum 
rcx, interfeclis in pr«lio Ar- 
eivis. viris ad fepties mille 
feptingentis, feptuaginta fe- 
ptem, iter Argos direxit, ut 

f>er vim urbem caperet. Te 
e(illa mufica Argivas armt- 
tas ad pu^m eduxit : <que 
armate m propugnaculis 
ifattites, circumcirca rauros 
cuemes» Cleomcnem repulc- et ante devoravit, quam 

?|uisquam ex prsfencibus 
iiccurrere poflet. Ita vitam 
cum morte commutavitPor- 
cia, militaris et fortis ad 
mortem, virique in primii» 
amans. 

jcxxm. 
S I L L A. 

runt. Demaratum vero alte- 
rum regem etiam expulcr 
runt, urbemq^e. ^.periculo 
expugnationis vindicarunc 
£t hoc mulierum (h-ategema 
usque in hodiemum diem 
Argivi celebrant calendis 
menfis quarti, mulieres viri- 
libus tunicisetchlamy^ibus, 
viros autem peplis muliebri- 
J^us amicientes. - 

Hh J CAT. XXHIV. 48tf POLYAENI 

K E 4>. AA. 

X I A n N I 2. 

ff Tii$ TCtXif^ins tKHrti' 9-«(v/««Rr«rri( imni r« ^iA«f- 
^'(«r^ay /A^«»^ff , isrrrff-J/flt» «5 ri itr/Mmi^icf tcvrvf 
wu^t^^Hf» n J> rif «vnji; ir9^i'# t« tif^^) n-t^t^sirmi 
rif gfcmvs il ivri XmfiSrmj tnrtirtf ivrif vvnfy^^Hf'' 
ivrn \k irr ivrS nm^ riiis ffXifUtis ^ifutft' ^ox-*^ 
WH rm r^/HfrnyifAtcrt ' rni yv»«ix#f ^itbrml^H^ , 9(s/^ ivrii 
rif it^itcf rii *A^ifu^H ^i ^^ ^tftitf letfunviirttv n^- 
-wttrt. Ttytirosf rttflmf iwfmfita ^iXttUif im-timctst 
ivrfi rSif XtXmiitt, 

K E O. AE. 

n I E p I A. 

Pi k MtXiirm "ittftf n^if r«f Nf ArW irtu^s rttrti' 
rttrrtty iftxi^^f if MvSfrtc^ xiicii^it iw?Jfc&' i 
ftitf «yf m-oXtffi icm-tfi^f ijy* ixbii n reuf ttfreuf iff 
ivrtis in-tfttlitt. Uu^U ifi^ii oio^u ^vytirn^ ILf^uc, 44 4>irf#f. Caf f^9 C A P. XXXIV. 

C H I L O N I S. 

Chilonis Cleandri filia, fum(it, et iUuai dflm egredi 

uxor Theopompi , cum mir iufiit. Iplavero pro eo apud 

rituOT fuura captivum aflcr- hofles remanfit. Theopom- 

vari ab Araadibus didiciHet, pus uxoris (brateeemate fer- 

ultro ad hofles venit. Ar- vatus, etiam ipfe fiicerdo- 

cades ejus humanitatem ad* tem qutndam Dians in Phe- 

mirati , potedatem ei in cfln> neum pompam docentem 

ccrem introeundi fecerunt rapuit. Tegeatfs , ut^ hanc 

llla foam vtflkm marito cir- reciperent , Chilonidem et 

cumdedit, ejusquc ipfa reftituerunc. 

C A P. XXXV. 

P I E R I A. 

Inhabitantes Miletum lo- inde bellum inferebant Non 

nes commota feditione ad- tamen inexpiabile bellum 

vcrfus Nelei polteros, difcef- hoc fuit Sea m feftorumfo- 

feninc in Myuntcm, atque lcnhitatibus coibuit Pydic 

viri S T R A T. L I B. VHL 487 

«9 MfcAi}T«v. 45 ^£f NuAiW «•«IJAr» .... oyo^ 4»^yi#f,* 
Hiffue; «fiKo-d^Mf , if^r* ri «v nvr^ ftd^irct y/yvo^ro xi- 

/eir« jrQAii«y fvd-«^l ^li^m Hfmtr^nf, rvtixtf « 4>;vy<«( 
«$. ei^Vf J(^ ^a/iff ro7<p ;rAA/r«a$ J<W«' 4^ rov jr^Ai- 
^ W«m»-f. ^ 'fvS«|«f Ofvy/» jj^ rUi^/fe^ f^ATj, A^ii- 
fV ^mt./ «TfAf/ttf sri«^o-;(^. 

IC B ^. iir. 

nOATKPHTH. 

M<AijV/d< Nif|/o<f hr^xi/udf' *Efv^p£oi MtXiirUis rwi- 
^tfie^«y. Ato^nrof 'E^v^^tuaft r^ctrtiYU A«ict ri^v N«|/«f 
tXec/St ff-A^y, ^ $« yvMC<x«( ^ 9rtf^d-/j<f ^fJ^A^, ivf 
iiv 4^- -ITfAwje^ifnj. r«nn7i5 f^«o-3-«5, if;^; a^( «u^^^fltA^frff 
frvvifv, «^ f!^ y«(^r^ yvvMjt/. ^y Sf ff r«i r^rmt» 
r£t Mi?i9iriaff vur^iog io^rii' jj^ x-Jirrtg ecHKHfTo fci^n 
j(^ d^t/fvS/flC. noAvx^m ^«^fxtfAff Aioyv^rfv imrtr^i-^af 

rm 

ilj' r»f NijAfiyf ^ouJdi/y «f, ov. C>{. Cfl/I 46 .Apud Plu* 
tarchum TloXvK^irv. Caf, 

viri clariflimi filiaPieriacuin gratiflimum fuerit, efHci ut 

feltura apud Milefios cele- quam fxpiffirae et cum quam- 

braretur, quod Neleidem ap- plurimis in hunc locum ve- 

pellant» Miletum profeda ell". nire liceat. Intellexit Phrygi-; 

"Ex Nelei pQlleris unus no- us , cam pacem et cohcordi- 

mine Phrygius, amore Pie- am civium velle, bellumque 

ria captus, rogabatquidnam fuftulir. Celebrisigitur erat 

potiffimum ei gratum accide- phrygii et Pieriae amor"*», (jui 

re pofTet, Mihi, inquit illa, pacem probellopffc^uiflef. * 

C A P. XXXVI. 
P O L Y C -R E T A. \ 

Milefii cum Naxiis bel- hementeramare^^um eatum 
lum gerebant. Ei^thrxi Mi- utcumcaptiva,fedvelutcum 
lefiis auxiUum ferebant. Di- uxore confuetudinem habe- 
- ognetus Erythr®orum dux bat. Agebatur in cafbis Mi- 
anagnam pr^dam Naxiorum lefiorum patrium et fcienne 
ceperat, mulieres etiam et feflum, omnesque vino et 
virgines plurimas, in quibus laetitia prbfl:rati jacebant. Po- 
crat Polycrecft. Eam cum v^ lycrete ragabac Diognetum, 

Hh 4 ut 488 POLYAENI 

rwf vnfifiMTtif fn^lims irif4^»f t(S$ mliXip^ iirfr^r^tf»- 
r«f, ifi^ixt^ fuXtfiSv y^«/K/«#rMty l^ rav irXaJcmirrtt^ -rm 
i6fii^$rrt irr€i>Mfcifn ^firatf tiSs uh^tifsy oxw^ morif 
fiifi ^iivMir mW ^ifutT^ Tiii wSiXipni* «i Sf fv^4mf 
r«ii ftlXtfim. ijQ^ef tfMi«^t;{c(yTf(, ifoytfitrxHriy fiuTm^ tsrf-' 
d^l^ey r«i( ir»Af/M<«K S^J r«v fOfriyv ^S^vtfe-f) i|[^ Mfd-fv- 
^Krf, t(0^ «f tfA«air«if . W ^n^iirny*) r«2^«( fiM^tf^H^ fvxTmf 
firfS^fvr*, i|^ r«^y ^••Xtfcte^f iK^mnTm, r*y fdf-^n* Aiiyiv- 
rtf « nfAtwgvTV ye(#( sw^M rivf snAir^^f ^riir«r«. 
K E <!».. AZ 

<D O K A E I 2, 

^•K«fif 4»a|«f ilytftif» ^f;S«frf; Mtifif»m fia^iXH Bt- 
fifvxtn o-vftfukyta-atf viri rtff iR^«ro/iutfy fiuffim^tn^ srfAf- 
ftSfiiff, Mtcfi^aff 'i^Ho-t r«V 4uviM»e«$ mMt«if /ui^ff T9$ 

X^^ ^ ^^ ff-«Af*r; AflC^ofTtft;. fsrci it ^tXtiUtus fzh ff 
nu; ^«e^dUf cf fx«f , ff-fA^tfi $f Xu^^u ixT£fT^ , fsrf^B^fiff 
rtlV Bififv^tf fyffffTf* «Irt «(9rf^«/if srrff A<«(fS^«y«^, Ao%f 
f|^- $#>« r^r^ '^£^9»«^ f^AfVf-iiyrf itu^B-H^oif * Mtfy^^f- 
ff^ ^vyuvt^ Aufc^uxn n-u^imy ftttl^Sru THf mfixXiit 

*Tf- 

iit fibi liceret bcUariorura a- bum aperientes, legunt, ut 

liquot portiones ad fratres per nodem adoriantur ho^ 

transmittere. Quo tpermit- nes, ob feftura^icebriatos,ac 

tente, plumbeumMibellum fme cura ^ormie^tes. Qao 

in placentam conjecit, man- cognlto, ducts noilti erupti» 

dafis ei qui ferebat , dicere onem in caftra feberunt, no- 

fratribus, ut ipli foli come- ftesque fuperarunt. Diognc- 

derent ab ore fororis'' profe- tum autem pr«mii loco Po« 

CtT^. Uli repeitum plum- lycrete a civibus pctivit. 

C A P. XXXVII. 
PHOCiEENSES. 

Phocfl^nfes Phoxum du- rcs e pugnis rcvcrtcrentur, 
ccmfecuri, MandrontBcbry- iBagnamque fpoliorum copi» 
cum rcgi, qui a finitimis bar- am acquirerent, invidiam Bc« 
btris oppugnabatur, auxili- brycum crga fe concitarunt. 
um ferebant. Mandto Pho- Ra ut, peregrc proicdo Man- 
cttcnfibus pcrfuafit, ut. par- drone, infidiis ac dolo Grs»- 
tem aliquam rcgionis atque cos delibcrarint necarc. Man* 
urbis dck£bm incolcrcnt. dronis filia Lampfacc virgo, 
Qui cum fspenumero vido- cogaitis iniidlis, cum eos dc- 

terrcrc S T R A T. L I B. VIIL 489 fcnft^ Ttc xuT ivrm fitfi^Mvfiatt' «i ^i ^virUv 9r«^- 
rxtvtirtcmi XttfMF^cn i|Ar rH^,^ ^ xmXw^ rii ^^i^u^ 
U ri «•^wtrwf* «i fih Jj» K»rttK)iHr^ifrti tvM^SrFc. «i 
S^ ^w6ebH9 ^fX^ htxivm tivrisy ci fch r» rnxn 4^ zsC'- 
rtxificfrt y di ' Jf W tvv^itfcifH^ #y»A«f , i^^ tiJ» 9r«Aif 
«f^r«) Ktcrwxfiif. ^^^ ^^ Attfi^-^iitfif fttytcXtir^tirSi iriftn' 
rufy fffibj rkf :tiXn mf tivTnf Atcfti^ecMf ^vny^vruf, 

K E <I>. AH. 

a^pe-Taoiaa- 

K<x«ie^«T9f K.v^9cum rv^m^, «A^« rt srt^« 4|^ 
}ftfir« H(y«(r«To T«f 5rdAiT««' iKjtf (« Tdf il^iflf t^ *A»-oA- 
AA^viSf MfA<eiri^r9r«y uvrc^^^^ Kr^mi ^ yvmi^ctc ivrS 'A^f« 

TCC^iXoCf XtcXijf ictCt 'iyVfCtf. n }f l/Vf^ Tl}'; TtCTfioPf 

f^ rS tcyi^oiy ria-tcr^oif rcv rv^tcivtv irz-uifc^t* ri filw 
in 9r^£rof iTnfiHXtvH ^tc^fMOttii ' tcXSa-tc V f^tca-ktf ^ i 
^nXtirn^tovj tcXtM ^iXr^of fru^tcrxtvtca-otfy tiriti i^frtc tcv» 
rnf tj(fii rcf if^ftc. n ftnrt)^ rS ^rv^tiffH fltca^tcfie-otf Tvr 

'A^f- 
47 yulgata xtntfitixtrf» terrere a propoAto non pof-r 
fct, clam Graecis confilium 
contra eos initum enuntiat. 
Qui facriiicium fplendidum 
cxtra m<enia paranies, baiv 
btros in fuburoium ad «pu** 
ks invitant. Illi conclufi e- 
pulabantur. Fhoceenfes in 

C A P. 

A R E T A 

Nicocntes Cyrenenfium 
tyrannus, cum «liis multis 
tiagnisque calamitatibus ci- 
ves afHixit, tum facerdot€ 
Apollinis Melanippo (ba ma- 
m interfe<^o, uxorem ejus 
Aretaphilam egregia facie 
pxieditain duxiu Xlfii pro ptir duas.£efe partes divifemnt: 
quorum alteri muros occupa* 
runt, ftlteri convivantes per- 
emerunt, urbemque ipfi ob- 
tinuerunt. Lamp^cen autem 
lionorificentifrimis prsmiis 
affecerunt, et civitatemabea 
Lampfacum nominarunt., 

XXXV.III. 
P H I L A. 

tria, maritoque fuo poenas a 
tyranno repetere conab^tur. 
Pritnum igitur per venena 
infidias ilKuxit. Coi^rehen- 
ia autem non vtfhenum, £(b1 
philtrum mifcuijflTe confeflk 
efl, ut amantem fui haberec 
maritum. Tyrtnnimatertor- 
Hh 5r mencif 49° POLYAENI ru (piXrfH. '• rv^fiH «iiTt^t i^uveu ti^nicf^ t0^ o-vi- 

ru» H it»etm§. f ~it ^vynri^» t^Hrtc i^tt ;|^ xMXkM 
iit^i^arM y rttimf v^n*tf «faA^f rS rv^iwH ^««^«j&m» 
Aiif^^ot' • ^f iftAtf( fV^'> ^«fit^A^ TOr«^SfA^*y yiT- 
^0^ TJii jct^u tyn/At I .J(^ T»i yc«iTi ^< rJi tU^ns ^tt^tt^' 
^afy vtr ckvnii ^tt^trotf riif viXif iXtv^tfii/a-ctf, i ht 
hit^^ei^eci AtL^iiy KAttvHiTkf tS rv^»»8, it» rHrn rif 
Htittxftimf ht^iiirttrt4 

K E *. AQ. 

K A M M A. 

T£f ff riiAifTM rtr^^^tiff no-ttt 2<>o^/J, t($i^ 2i»«- 
Ttf* rS X«v«Ttf yvyjl xttXtM rttfcttr^i t^ ot^tr^ '^vy^f 
tv%>M9ttm TSiMfi,j*tt' t(j^ y«i^ n9 *A^fAtte^ ii^tttt^ if 
lttt?itrtt r«Af(T(y rifiHri. t(^ n* f v Tf . ^tf^^rmi f(^ S-v- 
rim tttt /niYtt>^t^^t^tt( t(^ ftf^iii xtxwftiiifuf^ ' rttvmi mentis de Arethaphik qusri 
confuhiit, qux quidcm longis 
acerbisque tormentis exajni<» 
fiata, fortifTime reitidt, ne- 
que aliud quicquim nifi de 
phikro confeffa eft. Tyran» 
nut ouafi nuUios injurife re« 
am aofolvit, eamque in ma- 
trimonio habuit, ^t majori 
fludio ac benevolentia pro- 
fcqucbatur, quad injufte tor- 
tamctcxaminatam. Hlrfaim 
lUiam haberct «tatis libre ct forma preihtitifnmam eam 
fubmifit fratri tyranni adole- 
fcenti Leandto. Qui ejus a- 
more caprus, rogat tyran- 
num ut fibi eam ducere li- 
ceat. Quo impetrato duxit^ 
et matri puella morem «e- 
rens, inducitur ab ea ad vm- 
dicandam civitatis liberta- 
tem. Qui cilbicularium ty- 
ranni muneribus corrupit, 
ejuSque opei*a Timocratein 
de medio fuftulit c A r. , XXXIX. 
C A M M A. 

SinQpx et Sinttus t^rar* nim facerdos Diane, quaia 
Giilli (umma religione colunt 
et in pompis ac facrificiis fe«i- 
per (ummopere decentem et 
vitgm^otUrimuiii Qmaam 
g^a- chias in GalKa obtinebant. Si- 
nati uxor Camma corfK>ris 
pulchritudine er animi virtu- 
te nobilis h^ebatuc erat tr S T R A T. L I B. VIII. 49^ 
I 

irt fiMo-ctr^aify rir 2/y«r0y iWo^oyifrf y * «k e!; /tutKPcc/f 
ih Kei^fttcf t/tatlr»» n S< W* 7A»roy /M<y «yreAiyiy* oU 
xHHf di i(sf)i ^?im hyKH^ittfty t(giLf' Xiwat^Si B-I^tfsriwoy- 
TMfy viFSx^tmr» rvyKoLTttri^ttF^oLf, ^ffuj ^^ rt/yiB-iyr». 
48 iiinV*» 2;<wi^<J «W T# It^ii rii 'A^f^thof ^ yra^u. 
T^ ^tii tm; rvyd^iiJCK; Tit '^tCfcH ^mo-tiftt^tc ' Sm lUfi' 
d) 'W ^^^ ^^f vwtrti «V^i TecXxrm nrtXng av^^tf 
9(^ yvfcmcti, i $i ^iXt^^tftig ivrif hl^ecfjtm ^^ormyH 
rf fittfcS 1(0^1 iwi X^vfZi^ ^iihsii 'ia-n-eio-t' j^ ri fch 
^imtf uvrii, T« ^ hccim kKiXiva-tf iurtf $r<«iy* « Sc 
•<«( S« fvfi^itg ^tc^tc fiftpnf Xttfim^ niiofg Wyctf. t« ll 
sr«T«y «(Pc» «y fitXiK^xrw Trt^tt^fAtcyfiiftf, i %\ m^rtifKO' 
r§t tif ^fy, }ittf4at^6f «yArA«Av|f, ^ tJ» S-foy ^^oTtKV^ 
m^y, HvSa-tty Xtc^tf •i^tc r«<, « s-«aJt</«c *^A^rtfctgt •t« 
/«•< arflt^«V;^lj iy Tf rf <i^« ^<x«(( iJ»f ^ t« - «cy J^V A«fr* 
/8«<y, tc^ixai it ifcs ifouft^irrts' rtcvru HvS^tc ttx^X" 
X^fctc xvrii rt «JwiS-yijrjn , ^ « fvfc^if ivrl^ ^vuari' 
3Mr»i «•«tg«t Tf ^^ Tjf 3ll«. 4^ Vulgatti «xfr«. 

feftabat. Hanc Sinorix' ama« 
at, quam neque perfuaden- 
do permoverc, neque per vim 
cogcre pofTe vivo marito ar- 
bitratus, Sinatum per dolum 
occidit, Non longo goft tem- 
«ore, Camraam amhiebat. 11- 
la frequcnter renuebat. Far 
«ailiaribus autem et amicls in- 
ftantibus, et blandiflime rem 
fidminiftrantibus , Amulavit 
ie eis aftentiri. Etquidem'in- 
ter eos convenit. Veniat, in- 

2uit, Sinorijf in templum 
^ians et in confpct^ Dee 
fcedus conjugii ineamus. Ve- 
ftiebat Sinonx, et cum eo o- 
nmcs Galli perife£^a «tate vi- 
ri, ac imilieres. Quem ilk 
pcdiumaniter excftptum td ICJBO. M. aram adducit, et cx aurea 
phiala libavit, partimque i- 
pfa ebibit,partim illumbibe- 
Tc juffit. Qui tanquam fpon- 
fus a fponut cum voluptate 
acceptum bibit. Potus au- 
tem hic erat muifum venc- 
no miktiim« Illa cum eum 
bibiffe ccrneret, magna voce 
cxclamavit deamque in ge- 
nua procumbens adoravit, 
inquiens : Gratiam habeo ti- 
bi, veneranda Diana, quod 
mihi concefteris in tuo tem- 
plo, pro marito mea caufla 
injufte interfc£^o fupplicium 
exigerc. Hisdi^isconfeftim 
et ipfa mortcm obiit, etfpon- 
fus cum ea .fimul ad aram 
Des vitam reliquit. 

CAP. XL. 4^8 P O L Y A E N I 

K E 4>. M. 

TTMOKAEIA. 

TtfiltcXim S«/8itM», Smf/ims «JiA^i, rS irm^ttr^ 

tfo-tfvfii, Mf;i^< «-« #<4V)M»;; amx^htir^ ^ ^^Xf^ ^^ ^^ 

rie-xmr^^u 'A>f|«y}f*f. tb^ fMt lii ii»M rns woXwf rro^ 
^Hf. TtfimX^f If rnf •iitim.f KmrtXifitv ^^o^ iwwm^ 
;^«<* irf c 6^flt{ ^iTff ri iihrHf fJc«A« T«f T<^kA«m» 

f(f^ «e^yv^ M 9itr xtic^vft^ivof f;^M, j^i^ef T«i^«f of4A>^H9 
ifitu^iro' i Ji ^Aur ^» xUfAn 'ixw f^ «fyw^» i^fjt} 
X^^S , trrt •^/«•«$, i(t^ ^''^^•'ff« ^ l«»*!|e<fir#, J|£^ ft- 
^ia-fcmrif, tiXicn^fAifnf il rHi w^Xmv^ wirra i/icfimXHf «f 
T» ^ffff^ v^^i «« f;t«»' • ^^«1 irirtvrtf, i 3f iV<*V 
»vT«v Hf r^f xyiwp rnf •ix.imf tfB-m ri ^^im^ if' ffsM 
xmrmfinnKf xtMvH, • /^kf xmrmfimf rif m^/v^^f ^ ^•^ 
Xi^*^ f^irTft' n ii icm^if fmrm r£f ^^mwsmiiAff irfA- 
^«5 mvrf XiB-«vf jo^cf wir^Mf imvXtHfy ^ xmri^nMt r*9 
fii^fU H MmtUiiftf g-vXtimfilms nymydf iwi rif fi^ 

C A P. XL, 

T I M O C L E A. 

Timoclet Thebanft foror bat. lila fe multum quidem 

Theagenis, eju$ cjui ad Ch«- ornatum auri argencique di- 

roneani cum Philippo pr«- cebat habuiffe, in armilHs, 

lium commifit, quique ex- et monilibus, poculis et 

damanti, usquc quo perfe* nummis*. Captaautem civi- 

queris? refpondit, usque in ^^^^ f^ hxc in puteum aqua 

Macedoniam. Huic inortue carentfem projeciffe. Thrax 

fuperemfom. Thebas^^^^ credidit. lUa duxit eum in 

lexandro diruente, alii i^as - ,. . ^„^ ^,, 

civitatispartesvaftabant^ Ti- ^^'^^ «d^"»* '» <l"° P^' 

moclcx vero domum invafit teus erat, eumquc dcfcendc- 

TlM-ax quidamequitum dux. re juffit. Qui cum delcen- 

XJui poft cccnam Timocleam dens argentum et aurum 

in thalamum accerfivit: ne- quereret, illa defuper cum 

que hoc folum, fed aurum &mulis multos lapides et 

ctiam et arpentum, ficubi iaxa in eum devolvit, barba- 

reconditum baberet, de his rumque obruit. J^acedoncs 

quoque confittri ttm cogo- «tm coinpcthtMi^ ^ ^^'' 

xandrom S T R A T. L I B. Vm. 493 ru. Td» 0^X«flf, ij^ /Siu^d/umf ^ftvmr», ^eiVfttcG-ecg *AA«-' 
|«>S^a;, M^vnif rt iXiV^s^ecf ei^^Ki^ t(^ vtcrr»i ri^ x«- 
ra yifds •Jwt^ x-^io-HMfrus, 

K E 4>. MA. 

E P T E n. 

, A««^*^d; Kv^fifeuAff fiecrtMvi iv^^H^eti t»( Burrm 
tS A^fcio-tXecit riif it^)C*i* (pvXocrraf^ tyinr^ ecfrt fiettrt' 
Xttfi rv^ecftdiy ^eco-^ Trec^ecfCftite, x^nrecfAtfOi xxrec rSf 
yroXtruf. rS Oti ^ou^of r5 BecrrH fcnm^ jj» 'E^v|a;, o**»- 
^^e^f yvfiif i(§^ otKeuoretrn. recvrnf tfecrB^ftf Aecu^H 
ifcfVi-tva-ecro, i S^ T«7f a^X^tti uvrof fi\tH hetXxyta-^otf. 
raf Jk 4^ f|i5r/T>jJif ecfx/3ecXt^fiefA>fj iVi/c^^f» *E^v\m S-f- 
^ecpreufxfj ecvecyyiXk^HTccf^ fh fckf ifrtXiyaf rsg ec^tfi^m' 
M ti 0-J^«y«f ivrvf »(^ ofitXiu yfV«iT«, ;|^ )« rt/y;^A»- 
^flVi»» T«5 «tJiA^tff. T?f fC(X*^g rS yecfcit ytffiiffi( eirfci' 
ft*9 ^ixtrobf. f(s^ S» fVKTM^ ecftv rm ^^v^i^e/f 19x1 Tr^i 
T4V 'E^v^u^ f(sijMi r\ ^mfciruf tig-tX^tify wt^t^ivrn IT«- 

Xvec^XV 
49 MS. tTrtrntis. 

xandram regera adduxenint, efle: admiratus Atexander, 

Conficfntem autem ipfam, fe tiim ipfam libetam dimiilt, 

barbarum, qui pet viin et in^ tum omnes qui eam generis 

juriam fecum egerit, ultam conjundUonc attingerent» C A P. 
E R Y 

laarchus Cyrenenfium rex 
dcclaratus, ut Batto Arceft- 
lai filio imperium fervaret, 
pro rege tyrannus evafit, o- 
mni fcelere ufus in (uos ci- 
ves. Battus autem ex Eryxg 
nttus erat, foemina modefta, 
omniumque juftiflTima. Hanc • 
amans Laarchus, in matiimo- 
nium pcteba't. IUa cum fra- 
tribus fuis eum colloquijuf- 
fit. Qi^ibusdeditaopcnicun- XLI. 

X O. 

dantibus, mifit Eryxo 6rau- 
lam nuntiantem,jamquidem 
fratres contradicere. Quod 
fi conventus eorum, et col- 
loquium haberetur, fore ut 
fratrcs confentirent. Initio 
fafto conjugii, facile condi- 
tionem fufcipit, et pcr no- 
ftem absque fatelfitious td 
Eryxo venit, ct in domicili- 
um quoddam ingrcflTus, inci- 
dit in Polyarchum maximui» 
natu ^a P O L Y A E N I 

K E 4>. M. 

TrMOKAEIA. 

Ti/U6»?i§m enfidtM^ SmyifUf «}|A^«, rS )r«(«r«* 

ifo-tfH-i», Mix^t wti iiZxeis^ «sri «^iWr* , -Mi;^ r?; M«»* 
«M$«v/»?. rtfr« TtXivTncmrt^ in^inf t^iX^n* &4fiui km^ 
rcVxM^J/fv *AMltCfifH> »Mm ^ $ii MXtM r?f woXMitg iwif* 
B^Sf. Tiftm?iHt^f $t riif •/mimv xartXufitf @^(«f{ twwuf» 
Yfi^ Ht6t • B(«^| ^^« r« ^MTMv i»«A« r^f Tift4tcXHm9 
U rif ^iUtcfctf* j(^ e^ rSif fi«fv$y A».i j|^ XV*^^^ 
W it^yv^ H wa Kiic9Vf«fctvof «;^m, j(^ r«tfr« •/MXibyM 
ifitei^tr»' i Xi «^Auf /itif Kirfit§f 'i%e0 t^ ii^r/v^H 9QH 
X^^S^ tm •f/«*'5) HSM ^«^/«ft W Uwdiftmr*^ i(sM »•- 
ftir/tmrtf, tiXi^it^/tcifnf il rSf wiXtA/^ wirr» i/icfimXSf ^ 
ri ^fim^ vX*'^ «« 'A^*"* • ®f?l iwlrtvnf. ij & jjyuytf 
ivrif flf r#f «?«••» r^f •<«/»( tf^m ri lp^f«ig «»* W 
KttTKfinfttf «tfAftfci. • /«if «e«(r«/S«K r«f i^yv^f j^ r»f 
X^vc-tf t^nTH' i ii Kfiii^tf ftirti. rSf ^^Mwtufiitif wX' 
xii ivrm Xi^tvt ;ki^ wir^t McvAidv», 9(s^ Kmrij^mct rs9 
fim^fU •« MmxiiifMi g-vitMfiirm ivV«ey«f fr< r«f /8«f-> 

rtXim 
C A P. XL. 
T I M O C L E A. 
Ti0iocle« Thebana forot bflt. . 111« fe multum quidem 
Theagenis, ejus (jui ed Ch«' ornttum auri «rgencique di- 
roneam cum Philippo prc- cebat habuinTe, in armillis, 
lium commifit, quique ex* et monilibus, poculis et 
damanti , usque quo perfe- nummis*. Captaautem civi- 
queris? refpondit, usque in tate. fe hacc in puteum aqua 
Macedoniam. Huic niortuii carenttm projecifle. Thra< 
fupererat foror. Thebas A* ^^j j^ in^^i.,^;» •.,«» ;*. 
lexandrodirueme, aUi aUas ?^^'^'^' f'' "^Tnf " J, 
civitatispartesvaftabant. Ti- ^^'^"^ «d»"«»> '" ^"^ P^- 
moclc« vero domum invaat teus erat, eumque defcendc- 
Thrax quidam equitum dux. re juffit. Qui cum defcen- 
qui poft ccenam Timocleam dens argentuSi et auram 
in thalamum acceriivit: ne- quereret, illa defuper cuni 
que hoc folum, fed aurum femulis multos lapides ct 
ctiam et ar^entum, (icubi iaxa in eura devolvit, barba- 
reconditum haberet, dc his nrnique obruit. Mdcedones 
quoque con&teci Mm cogtt- «tun «oin^s^oa^im ad Ale-. 

xandiam S T R A T. L I B. Vm. 493 T« r«v S^UKci^ t(sijf fitet^dfctfOf n/tcvfetrt^ ^ctvfcua-»^ *AAf-' 
|«y$^0;, ^vrnf rt iXsu^s^ecf i^nKt^ ^i^ vifrtbi rif x«- 
T« yif^i ivr^i^ n-fto-iiKcmcf, 

K E 4>. MA. 

E P T H n. ^ 

, Acctc^^df Kv^tifataf fiecctXtvi ixt^H^fii tif Btcrrf 
rS A^Ktct?Mii riif ec^x*i^ (pv?<xmff^ lyinro ccnrt fieccri' 
Af*r$ rv^ecfiofy vcc<ry\ ^u^ecfojilcc ^^nrxfictfof kcctu r»f 
^tXtruf. rS i*i Trctiof rS BurrH ^nn}^ nf '£^v|a', o**- 
^^off yvyi» jj^ otKeutrctrfi. rccvrtis i(cca-^eis Auu^x^ 
§f4.fn9tvvur; i S^ rttf uh}i<po7f ivrof ii^U ZtuXiyio-^xf, 
Tcif )k 4^ fJiJriTijJif ifu/3uXt^fiffMf y iVi^^J/fi» 'E^v^m S"i- 
^uTTKtfufy iTTuyyixtiUrufy fwr ^ei' ifrtXiyttf rif u^t9<^if' 
«< $e rt;;Kv«Y«f ivruf ^ffji ofttXiu yintro^ ^ }« rt/y;^*!' 
^'r«»f T«j ihx^iSf, rnf i^x^f rS yufta y^ofciffif irfti- 
9t*f ^ixi^ocf* HSH ^^ fVKra^ ccftv rm X#^i/f i^Arf iiKt Tc^f 
THf *E^v%iy t(0Lf H$ v\ ^fiirtn tirtX^ify wt^mi^n ITa- 

Xnfi^X^V 
49 MS. hrtrnilf. 

xandrtiai regem adduxerunt. eflfe: «dmintus ATexander, 

Confucntem aucem ipfam, fe tum ipfam libetam diraillt, 

barbarum, qui per vun et in- tum omnes qui eam generis 

juriam fecumegent, ultam conjundtione attingerent. C A P. 
E R Y 

Laarchus Cyrenenfium rex 
declaratus, ut Batto Arcefi- 
lai filio imperium fcrvaret, 
pro rege tyrannus evafit, o- 
mni fcelere ufus in fuos ci- 
ves. Battus autem ex Eryxq 
natus erat, foemina modefla, 
omniumque juftiffima. Hahc • 
amans Laarchus, in matrimo- 
nium petebat. lUa cum fra- 
tribns fuis eum colloquijuf- 
fic Quibusdeditaopcracun- XLI. 

X O. 

£lantibus, mifit Eryxo ^mu- 
lam nuntiantem,jamquidem 
fratrcs contradicere. Quod 
^\ conventus eorum, et col- 
loquium haberetur, fore ut 
fratres confentirent. Initio 
fafto conjugii, facile condi- 
tionem fufcipit, et per no- 
ftem absque fatelfitious ad 
Eryxo venit, ct in domiciU- 
um quoddam ingreflTus, inci- 
dit in Folyarchum maximut» 
natu 494 POLYAENI X***Tty f(f^ }v« nufitrxUf ^t(pii^Hf f;^«m, v^* aiv xmnh 
Ktfn&eii isri^Au, rif ^t fi«eTToy ^^•aymyirrtf avi^^ymt 
ficiG-tyjtt^ t(fi^ Kv^iifeu$t( eiwfii^KM r«f 9rcir^fTi 9r«^Te««f. 

K £ <>. MB. 

n T © o n o A I 2. 

Ttv^S X^vrttM fiiru^ *^^^^i ^»rretf rit sr«Air«i 
fx/Ait>f /i«iT«UfeJVMf, ifvrrHu MMB-oufHf X^vrhff tixti^ /or* 
}» S^flt"! ^«iVi i» tSI y5, /ujfTi h rn ^KXirr^, wccrrtf 
uTrnyi^tVfy art fUi^n-BS t;i^«rnf, Hrt eixts rt rSf jrf«f 
rif fiitf w^urvrrti' ot)- ii yvfcuKn ivrSf /jemtWi ryf 
Ttf rivS^tf yvfmKm TJv^$w?Ltf, i ih ixiHvrtf ixHfmf fitf 
m^tifccf ifgibf ^mffHf* ivrn fc rif infU8^Hi rS XV^'^ 
Km^itTttrm ^ ixixtvct wtetf ix^^^f X^^^^^^j wifcftmrtt^ 
iv^Mtf, »4'*, /6^*/e«T«, wJifrd X^v^ei, Uv^( f| tivf- 
hiftius nxi, ifgiLf tHiTff f|T«. « yvfii irm^i^x$f eivrS 
;^^vr«f T^oMri^fef, l^' iic 9r«;^K««r» tf^ff f(ir}<^f^ «aii« 
mimt XV^'^ iittiifuit ifmm, lii^ imufirttf Tvf /m/- 

/«rf<f nam inter Erixus frttret , qui 
intus in infidiis Utebtnt, 
duDsque adolefcentes enii- 
bus armttos htbentein: fl 
quibus confoiTus obiit. Illi 

C A P. 

P Y T H O 

Pythes tureis metallis in- 
ventis, omnes cives jubebat 
inquirere , fodere , turum 
purgare, nuUum aliud opus 
itcere, ne^ue in terrt, ne- 
que in mari. Omnes eam rem 
molefte ferebant, quod ne- 
que frudus haberent, neque 
quicquam aliud ad vite cul- 
tum facere poflent. Mulie- 
res eonim fuppliciter Pytho- 
polim uxorem Pythis orant, 
y de eo negotio apud virum Btttum produ£hiin regem 
dcfignarunt, et Cyrenenfi- 
bus tvittm Reipublice ge- 
rende tttionem reftitue- 
runc. 

XLII. 
P O L I S. 

fuum intereedtt. Quc iUts 
juflit tbire, et bonum tni- 
mum habere. Ipfii vero con- 
vocatis turiftbns, pnecepit 
eis, ut tureos pifcesncerent, 
beUaria, ^oma, obfonia, ci^ 
bos, omnit ex auro. Pythes 
revcrfus e peregrinttione, 
ccentm petebtt. Uxor turc- 
tm ei menfam tpponit, in 
qut nihil eduliorum ertt, fed 
omtiit fada ex turo eduliis 
ilmilit. Pydics coUaudtttti;- 
di S T R A T. L I B. Vin. 495 

A« Ti x^vo-Sf ofuicf iisih/tt6fj /(gf^ rSr^ TruXtv, ^va-^f^eU" 

f(SM '^*X*^* frS^etf xscriXvcuf' f»cAft;if Ji o^vVo-«v «;^j^>j- 
•r#» Ai^wrw, tf »T# T«7f «vd^fA»^*!; •(pfA#$, e< ^lf THi 
c^H^cfiifHf JK^ (pirrtvcfiifHf xtc^vHi 'ixfiHf. r^ cc^iu, T?f 
yvfflttitof ihZeijc,^ Tlv^m xMr»Xvc-af ftif riiv rav ^t«A- 
Xcif k^yeta-ittf^ u^Hfetf ^i rsi ^cXintf tn-t ytM^yi»f^ j^ 
Ttcs ecXtMf rixw» 

K E 0. Mr. 
X P T 2 A M H. 

T?( 'imixvis ctTFctKietf U t^v Ar/«f uptMfttviify rcm 
'B^vB^^ecs Kecri^tG-tf ifttXifjCH Kyjwwo^ ra ¥.o^^th6^f yivag' 
• 9-foj ix^o-tf ecvru s^^ecrtiyof ^ec^x Gi(rtrec?\^v Xec^elf, 
r^» ti^etecf r^i *Ef6^ieci' i 8f Tr^to-fitvtroif «t^dV ©f(ro-«6- 
A«V, W f*-wiiti ri Xoytof rS 9-1«. «/ Jf iirt/u-^xv u,vru 
vit* ii^HeCf rSif ^tS X^vo-u/tcnf, ecvrn ^ec^fcecKCitf ifCTretfCf 
Sa-eb^ recvpof f| ecyiXng fiiyiTtf ^ KuXsti-of ov>i\u^So-u^ 
ru fctf Kifuru Kurt^^va-Mo-t y /(§cf ro o-t^/tcu Kurtxoe-fCJiTt 
rifcfteco-t /(^ Xi^o-^iFU/fcis «Atf^yiVi. j|^ f4.tTu rni r^c<pijg 

uvufci' 

tis effiftione, poftulabat quod tile fodere jiiffifti, quod nemi- 

ederet. llla aliud quodddm hi hoininum ufui eft, nili fru- 

aureum edulium ei affert, et dus etiam feminatos planta- 

hoc iterum. Indienanti ma- tosque habeant. Hac uxoris 

rito, ac fame fe laborare di- prudentia* Pythes edodus 

centi, refpondit: At tu o- metallorumoperareliquit, et 

mnemagncultionemetartifi- cives ad agriciilturam, alias- 

cium fuftuliftii et aurum inu- que artes exercendas dimific. 

c A p. xmi. 
CHRYSAME. 
Cnopus ex Codriilarum done, fententitm oraculi eis 

fenefe oriundus, cum iis qui indicabant. Illi facerdotem 
rychram incolebanc, cum ei des miferunt Chryfamen. 
lonica colonia in Afiam de- £a cum pharmacorum ma- 
duceretur, bellum gerebat, gnam pentiam haberet, taU- 
Deus oraculo prodiderat, ut rum de grege fumens, maxi- 
ducem idneris t Theffalis mum et pulcherrimum, ejus 
fumcretfacerdotem Hecates. cornua inaurtvit, et corpus 
Qui minii td Theflklos iega* pnuivit ferusaturoque inter- 

texds 496 POLYAENI iftcfiilmrm ftmfu>imit ^tiffuuctf t^»Kif ivrS ^tt^M, ri 
il ^i^ttMf ttvrif Tf rm rtid^tf t^i/icrift' >(sH '''*? yf~ 
t^tifcifHg ivrS (ttttfHt^yHf tjtaii^f. ti fiif ^n Tr^^cm «y- 
Tfr^«t«srf^ft/«rr«. n ti kf •^h rSf ^t>jiftit/f ^ftif srtt» 
^ttrt^e49-tt y 9(fiLf •Ttt iF^ti ^vo-lttff fKtXtvo-t TF^triyeif T«y 
Ti»u^«v. f tk virt rS ^ttfjuuxH fitftnfi^ 9(^ mV^v f|f- 
fni^ifriv, jk^ A^y«* ftVKffctfti f^vyfn. ti ^tXifutt x^vrt* 
Kt^m Kt^rtntcfcfftf t^£frt(^ J(gt^ pt^ofctfof ei; ro itcvrih 
r^uriirtiof ttfrt rni ^vritci rSf fy«m«nr, i$ iytt^ti nr 
ft^tf^ t(Sf) ttifta-fctt mtrttf f}f|<eifT«, j(^ cvXtitcfiifrtf xxtX- 
Xti^Strt rtlq 9t07$, t(ff^ rtHf Kpoff tKUs-ts ^tXtrifcti§ tSi» 
l^tcfrty ii ^eufctfiHy t($i^ S^ettif ii^H^iui furuXeiyj(,iff» 
Tff. ivriKtt S« 9rilf ro s^^eeron-iiof vto fctcfitti t(^ «•*- 
fu^^orvftii i^irttro, irifrif «enf fnj^A^y , itt^tof ^ ifio-Ki^ttfy 
rii ^vXttKtti tcxiXurof, X^vo-ecfcii rttZrtc ilSa-x rof Kir«#- 
9r«y fxf Af «rf htt ru^8f ««rAiro^ t^v r^etrttcf ' t(^ ro7i vro» 
Mfciotf tfriytif^ ifiiftcr^Uf fci ivfecfcffotf, Srt/ S« Ky«^- 
Trof tcfiXtiff itvetyrufy tK^ttrnn rif ^E^vB^^euttf ^oXittf^ 
fctyi?m( rl t(fcf Meufcofof, 

K£4>. MA. textis purpuns, atque cum 
pabulo furorem concitans 
pharmacum mifcens, come« 
dendum ei propofuit* Phar- 
macum hoc cum ipfum tau- 
rum in furorem adegit, tum 
omnes qui ejus carne vefce- 
rentur, in rabiem poterat 
convertcre. Hoftes eregio- 
ne eafha locabant. Illa iti 
confpedu et oculis hoftium 
ex(mi(i^a ara, omnibusque 
rebus, qu» ad facrificium 
pertinerent, parati^ taurum 
jufiit adduci. Ille propter 
pharmacum furens, et oeibro 
ptfvcitus, exfiliit, magnisque 
mugitibus editis fugit. Ho- 
ftes videntes inauratis comi- 
bus, et coronatum, ab hofti- 
um fiiciificiis in fua cafica ferri, quafi bonum fignum 
ac faultum omen fufcipie- 
bant, comprehenfumque diis 
immolabant, ac de c^rnibus 
ejus quilibet partem aiTi[)it, 
ut numinis et divini &crifi- 
cii participes fierent. Con- 
tinudque univerfus eorum 
exercitus furore, et amentia 
corripiebatur. Omnes exfili- 
ebant, difcurrebant , falta- 
bant, cuftodias relinquebant. 
Chry^me hsc confpicata, 
Cnopum fummii celeritatc 
jubet cxercitum expedire, 
et contra holtes duccre, qui 
defendendi facultatem non 
haberent. Ita Cnopus onmi- 
bus interfe£lis, Erythraco- 
rum nxbt magna florentifli- 
maque podtus eft. 

CAf. xwv. S T R A T. L I P. Vin. 497 

K B *. MA. 

n O A T K A E I A. , 

ftif r^tttc rif ^tritfMf '^i^/3atiy«tff tfoXt^t. UO^VKXtitt Si 
rif vi^ci irtitjo-a/uifn y ^twKHnt rtr^Sr^t^ to 6-^v^«f| 
ir«^«»«#A^ T«y aitX^if Aiav^f ittftyxHf «vt«v vs-f^ TO 
ww^fUf* i tt ftnih vTF^rrtv^mt , tixti* <«( #Sf A^fi /6KAi- 
^tu9 uv^^yvVcy , TJv /av ««^/}« «M-i^Auct t«T( «»-A«^i« 
^•<(, T«y H TlViVKXtiaf u^ifUf^^ tfittit^t htt rS wtrth 
fnH Tff^iftt^,, n Ji ^^ y9f •fiifH wAur/w rn^ *X^^h 
^^Ju-tuTti. l|iiAfT«* i^ fitrtti-^tt^tio-tt ir^if rif »}fA^«v, 
i^if* *£|C««9 y/^»f i fixrtXHtt xttru rif rS B-tS ;c^nr^f* 
flr^A^TD y«6f «»^<eyTa>f rtif X^i*^ tTifinf, Kiurog oua-^l" 
fMfi riif uyrtmfy Sx ix^i^^n' Td l\ ^fifnfttt rtif «i- 
^fii if/ifttfoi uvrkf iyvfts» HSf\ ^l*^ fitta-tMvtfrt$ ^ Trtuim 

©fr- 
50 MS. male, confuds vocibus, u^ltfts £f iie, rS y* 

Unde legendum, «»f|«f «f Hf ix rS y. 51 Vcl ytffUfn, 

Na» utroque modo legi poceft. Caf, 

C A P. XLTV. 

? O L Y C L E A. 

Contra Boeotios, qui o- mali rufpicatuji, (ed taiiquam 

lim Theflaliam incolebant, forori InferNjife volens, fcu- 

bellum gefllt Muus Philippi tum armigeris tradidit : fiib* 

filius, fororem habens Poly- lataque in numeros Polyclea» 

cleam, ambo ab Hercuhs alacriter per fluvium veiH- 

fiirpe genus ducebant. Ora- g^a ferebat. Qui cum ad 

culum exflabat ; Quiprimus ripam appropinquaffet , illai 

ex hoc gentre transmiffo A- pr«vertens exfiliit, et conver* 

cheloo terAm jioflilcm atti- la ad fratrem, inquit ; Mihi re* 

gerit, impenum tenebit. gnum dcbetur ex braculi fen» 

Cum exercitus flumen trans- tentia. Nam prima omnium 

iturus effet, Polyclea pedem terram ingrelia fum. iEatus 

obligavit, inquiens plantam intellei^o dolo, neauaquam 

iibi vulneratam effe. Rogat fegro animo tulit : led puel* 

firatrem i€atum , ut fe trans Ix folertiam amplexus, eam 

fluvium portec lU^ nihil uxotem <lttxit< fimulque 

Folyteni Strat. I i ua^ 49« P O L Y A E N I 

' K £ 4». M£. 

A E A I N A. 

n^^ iltig *£j»^i|iraff wyvtel, ify ySv *A5<r»y«T«w «t«^«, 
'iiv6/M Atvaet, 'lynritts rijf Ateufetf ruXb^afitif ifitia-wnTtt 
if* «5 rt f{fdr«» ruf xtfmiirmrui riig hrt^fa-tsti. n tt 
srAe<r«y «Vo tcrreix,t9' tKftKUftifti 1« vfri tJ» /Bttrtifm^ 
'iftt /tcii ^HWt^ Mvrn rtif tivrtii yX^rrttf «t^fMcxsy. *A^ 
im«< Tify %rm^€n rtftnrccf d^fAdvrs;, «cvrjfy /Kiv ax. trvo^f 
t» «x^«sriA«i* T» J^ ^aS'*!' t»»» xitufttf ^«A«9v lj»^*«gyi|V«»- 
Tf ; , «yfStiiMty. m rtg eifn>^tf ^i ttK^iT^Xtf , tM^ttiUf a 
rS ir^vXmm rwf Xteufat ;^«Aiej|y, yXSvcttf hk t^Hrttf 
vfrififnfut rS Si«yit^T«f. 

K E *. Mr. 

E M I 2 T n. 

Stfttftit K^l^tifff Otttf^la ^vyarti^' rttvrfif if^a ^^t- 
tuiiifiii rS TV^tifflt ^eus ^iXttf. Tv^ttffot f|firM x-^if yo^ 

fitt 

imperii gubemacula tenen- erunt,a quo civitatem edam 
tes, filium ThefTalum genu- Thenaliam nuncuparunt. 

C A P. XLV. 
L E iE N A. 

Ariftogiton etArmodius, excideret, fuamipfa linguam 

((Uemadmodum in tyrannos morfu abfcidir. Arhenienfes 

■ impetum fecerint, nemo eft honore meretricem afficerc 

<jr«corum qui ignoret. Erat volentes, ipfam quidcm non 

Ariftogitoni fcortum nomine in arce ftatueruni : fed ani- 

Leana. Hippias coroprehen» mal leaBnam aeneam fabrican- 

fam Leenam in quaftionibus tes, confecrarunr. Si quis in 

examinavit, ut conjurationis arcein afcenderet,invcftibu- 

ibcios indkaret. Illa pro vi- lo ftatim leaen^m cneam con- 

rilipartereftitit: fedtormen- fpiciebat, ad memoriam rei 

torum vi fuperata, ne aliquid geftz, lingua carentem. 

C A P. XLVI. 
T H' E M I S T O. 

Themifto fuit Crithonis Phricodemi tyranni filius 
Oeantiifilia. HaQcdeperibat Phik>. Tyrtnnos poftulavit 

in S T R A T. L I B. VIII. 499 

fu» T«» xipnf, « ir«rj^ «mAflyfv. • rv^«eirv«f rH^ u<«V 
T¥ K^/S-flTfof tfftiPWTr<ir«f 1» •4'« r« Tttr^ii jjjtf rfl^ ^«- 
Tf«f, M£S/3«Afv d'<}^Mi$ frcifSrt, riif Sf x«f«» «a-flo^^o-a^, 
fsrfrflAfi JT^oj yetfiw, ®ifMT^ cttc rtiv ttmyxm v^tK^f 
fttfiim^ |/^ Ho-tn^fcta-i vvo ru ^trt^fie-Kw, ^ ror n/^- 
.^/o» KmS^tuicrrtt h rm ^u?JiftM ^^ 7i^««A/y«(o-«e , r«» 
Tf«;^)fAoy ivxiXtft inia-^et.^tf ^ iif /^n^l ^«««y riT ^ovft/o- 
^fH yfffo-S-cy. ^2 r«vrflC Ji sr«(rr« fvxrM^ A«d-^r«(, srot* 
A<y M d^tfAtfo-o-otv xo&rf ^3*^0-« ,' «fxotrM» iv^SrtCy frmv/utt^ 
T0i tn-irvp^Su-a, ro <f«*«y«df i Axvo-^eo-oi , /i«0Mf «cvoi^^d-AfOw 
. «MfT^srAf ttrf« i( '£A/m9V , ^oA^» r^f A;^«ei«cf , fyd-^^ rTAfrof* 
^Afvof <f^o\ u^tw sif, rir» sr^or/^vyf» tKsrti, ^i^txiSlkfiff 
TOf frf^o» r«»f vt£f «c^fA^of rtf ^dvtv^ivrcg *H^«exoyr«f 
fVf/iryfy, t|«infroyr«( 9r«(^«( TATy 'EAocoMry rjyy »«^)}y. o< ^fy 
^ij ff|f^ofx«(y* 1«-« )i eiviijx,^fiffuif j x^fiif fciyui i^iMoi 
To ntflt^of ««•) ro *P/oy r?« /^^^ciiotj' 8 Tr^tro^fcta-ctfcivMf 
iTt^Uftiaetf ifUdXtttf }vo 'AK«e^y«VA>y i^^Si yr^ii roy rv« 
^«eyyov iy^ofreif , oi ro rx«J(p«f i^u^i^etfttnt , ««er^yov If 
*Aic«e^y/eey. r« jrA?^'«f r«ni Ax«&^ya(yA>y ftet^lfrif ret Trt-» 

^^etyfii' 
5*3 ^»/^. ie«er«fieAiNtrof. ^^ T«firr«l Si sr«2vr«& vrf(t%et«ret, 
conje£l. Cafauh. 

in matrimonium virginem. la folvens navigavirHelicetv 

Pater contradiccbat. Tyran- tjuandam Achaj« civitatem, 

nus fUios Crithonis abitra- in qua facrum erat Ncptuni 

£los, in confpe^u ^arris ac templum: in illud fupplex 

matris feris efurientibus ab- confugit. Phricodemus al- 

jecit : virgineciue abrepta, terum filium, occifi fratrem, 

nuptias perfecit. Themiflo Heracoprcm mifir, ut ab He- 

neceiTitate compuKa, difTi- lieendbus puellam repofce- 

. mulans, enfem fub tunica im- ret. Qui eam tradiderunt. 

portavit, et fponfum dormi- Cum autem foIviiFent, in- 

cntem in tnalamo, juxta gens coorta tempeflas navi* 

quem cubabat, collum ejus gium depulit ad Rhium A- 

petens, facile interenrir, ur ne chajs : uoi ap|)ellenribus fu* 

vox quidem occifi audiretur* pevvenerunt oiremes due A* 

His omnibus per no^em carnanum fummas inimiciti* 

clam patratis, ad mare pro- as contra tyrannum exercen- 

^reffa, aduariam navem tium: qui afTccuti navem de- 

invenit: A^entumque na<^ta, duxerunt in Acarnaniam. 

eam a terra abfhaxit, et fo- Vul^s Acamanum, re co- 

li 1 gnita, yoo POLYAENI 

iti<r*»rii9 «vrii 9r«^f$«r]e«y * d Tvf«yii»f ^^ia-fitvtrocf vtrt^ 
rS ^tu^is »*(•$' «vrify* if il h ris y«vfi^ «)r«A«^, to- 
Ti T«\ v<o ««'•^«va-ctfy kmyyeiXMrt, ^^tiUin/tuf ^trtutrtiff 
tlwrf^^^f» «vt'^ THt '^ms. •i tt *Ajttc(Htns iitt t^kttr- 
rtv riv 'H^titmrtt cuKto-Jifmu •xvL^Sii imiierHtaf, rif tt 
^^titiinft^f i f4.iri miitmii n/tti^as «i vr^Xlrttf iti^^Hfttr 
■ «i Sf T«v '£Aaui9 thtHfriSy Hk hs ftttK^cev Kttrpri^ivrtti 
ttvrU n tfgiLf i WAif, ris fth yh rtio-^timSy rS ii m- 
xiykf hrtK)<vretnf» ifle|f.T« ftittfitt ytfic^ rS TUth- 
l£Hf^ (ir^ ^4 riv ik.irtitt9 tivrS wttfB^i f^f rth wXiftitf 

fjlllVJUlV. 

K E 4K MZ. 

. ^ <D E P E T I M A. 

^A^Kta-iXtttf BetrrH rS Kv^nfeus fitta-tXit/f xttrttTt^t- 
ttf^tif V9ri rS xXi^Hfy i^imo-i rnf ti^X^^' ^ ^* /*»»'"'€ 
ivrS ^i^irifttt .vr^if Evi^^trrtt fittc-iXitt Xtt?Mft7ftf rnf 
Sv fivw^m wMvrttrtty iKiuvrtf^ tiifHftifn c^ftfttt^Uf. i 

^v 
^4 Tiiy iKtrtf* '.conj«^ Cafanh. ^itt, mifericordia puells 
commocum vin^im Heni* 
contem ejus poteltati permi- 
fit. Tyrannus / legationem 
fld eam pro filio mittit. lUa 
fe, li parentes receperit, fili- 
um reddituram rece|)it. Phri- 
codemus his promiHis cre- 
dens, transmifit ei parentes. 
At Acarnanes Heracontem 
nihilo minus acerbilTimis ver- 
beribus ionfe^^um occide- Tunt. Phricodemo poft non 
m