Skip to main content

Full text of "Prjbehowe kralowstwj ceskeho zbehlj za panowanj slawne pameti Ferdynanda I"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the worlďs books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was nevěr subjcct 

to copyright oř whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge thaťs often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originál volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we háve taken stcps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designcd Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personál, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automatcd queries of any sort to Google's systém: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition oř other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ A/íJř/iííJř/i íJíírí&Hířon The Google "watermark" you see on each filé is essential for informingpeopleabout this projcct andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whelher any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be ušed in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the worlďs information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the worlďs books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through thc full icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| 

v 'i R U^^ 
v 1..* %* <« *»i»«. 

«' 


.'■^'♦v I 
.A». ■Ř 


' - v '* -m r J 


%« ¥, * 
i 4 I 


t. 

i 


^ 4^* li* 


«*,, ř> í '. -y*-- 


v 


*. 
í 


■:f-.' 


- 
■* -í" 
^ * * 


■' 


) « 
! •.•*•••> 
.'•*>■ 
_,?>V/' 
■ 
■ ' ^ '»'^ 
Ví 


.M 


^iviil 


> , 


,.^;Vw.v.:j 

»*'ř' •»>.' »k 
J(JS,Ma>^ ^nĎf^oíDř frálowfíiDJ ěejlé^o iíiH) ja jíanoivdnj ílumni paměti Serípanřa i fitiéj mp|)riiwu]}e ÍE í r a í e i 8 2 o. - 
t n I ( ( B II c r. fiafTPawému ttenáťt fTu|6u a ^o^nú^ wjTe^o ío* 

Soffřťfo wécp t» této pu(lé téMně ca5 mcnj, a 
foFoli cafem fegber cafrm japa6d. — ©djdjegf 
netoiiřo ndrořomé flatvnj , gen^ na tppfořpd; a 
ta>rt>ó4) Í^<ild4) fobč měila f!an>éíi/ fdmen fa? 
inenem twt&ili ; ole ó fraIoa>|ía)i mocná , přeĎ 
ninti^ tvůfol d n>ůM obce ^růjau fe forílp %(» 
fotpiptj^ .proměn o gt^) aučtnřů fdtnau sprds 
i»u ponéřuĎ letopifowé pofřotugj ; geffto patrs 
nau přfbřfitt) naffí4) ípůrobnoft 8bé^lp4) měcp 
)70tt)af)U, f!aroptnó^ pf jbě^ů o prj^ob Pbdtofl 
nám jreteWnř přeb oct Flabau; tal\( fe bomps 
fliti můlíemé, fteraPd bpla přébefíiéfeo fn>éta 
twdřnofí, jbořenóťí) í)rabů a méfl n>ep(íat» io|í/ 
řtfrařóf oiíijí-pboíegů a mrawfi, řtcrařd ndi:o*-^- ', 
tu Sř|j^ii|^^ a pí^iifta*^ •®?9ofpifo»atřIé tebp přcbS 
ílútDUQí ttěcp íaffic/ gařobp bptp nejaflléř fteré 
pař poruffení w^alp/ gdfcbpd)Om ge a^ bofawQ& 
fDillM ; !řjf j wrtwé a wpwdběgj ge je |?!n)oflš 
npií) ÍJrobu, f Icibau ndm přeb oci gicb pnnowd" 
ni/ iDldbdtflmjí gebndnj á |f utFp, niFoU dle abos 
4)om gim geffte po4^Íebon»aIt ; npbr|| ble jdřona 

*2Í 2 mčFclíiinéíio ©o^a, mlW)ce nic na Dfobu, gc 
faiíCili. — ^přitom tafé sdíagií abpd^om ^iá) 
řnibp ne taP jrafem, gařoj pbmpflnofíj čjtaít, 
to peft : abí)d)oni fe řomepíflcli ibéí^lt^ »čcp 
jjtjcin* aucinřů, a gin^ť*) ořolicnofiv téj patřili 
na ndrujiroolíi íjrtrojenj HDfíé^p. $afon>^ai 
jřcnjin Sompfljniř fř ofob, řteré^ bówoíp na aus 
falcc^ obccnj(|), feí)dn>alp ro raĎd4)» wjřldíala 
fe na né^ péče o obecné řobré ; a ať gtd[) ildwa aj 
tio nebeě fe wjnefla , přeĎce nepojlaujilp wlafíi 
fn>c, nej íjanbau, adt)ubaU/ a t>wr^en)m obce l>o 
tt>ěcnét)o ^lapowfiwj ; tařUe ge&iné pod^Iebens 
fínjjm gt(!^ neprawofl 8t>oIa ja ctnofí a přFnc 
flufjVnj mařena bpla» 2)ompíT)nif (e gtn^c^, 
ftetíl mefclé pramé ctncfíí a pauU flle^^^tnofíí 
o obecni ^obré tncm p noc^ pefůgjce éaněnp, 
prondiTe6on?dnp, řůjlognofít abamenp bpíp, a 
to jrauci^m sdrmutFu fFonČenj ^ttcota fvoébo 
wjalp , a fiiab bplp fldwau ndrobu. — ©omps 
fljme fe geflfte Qtn6d[) p poíiíawi JenfféíjOr na 
nííi)Jto tt> fprdn)é obecné jiola nic nejdlejelo ; a 
iřeiíce froau ffibalffau 4)pttofii aučinřugKC tt>ffe« 
liFeré směnp na &gmu poctirooflt a fpran^eMnos 
fit prowojowalp. ©patříme tnřé ce(!p, práme* 
np p praubpi f tcréj cíoméřá webau í ftobnofíem, 
a se jpfl gefí gebiné ona moWa, Fterd|[ obpčegné 
obecné bobre bauřj, bubj a frdtt>|. *Pobobné 
taU naflfe rosmild tolaft gařol gtnd řrdlowffroj, 
ft^l fna&' tomu taC čafbn>é ^úli , roaličn^m promeiiťfm pořrpben<i gfoUc fwau pomádu jmc* 
nila ; řjlem cd fllcd^etna panna fe fířměla, bjr 
lem co fmrtoňoš jble&Ia ; řjlem gaf o lew řnoaiis 
có folrč í)očjnaIo, &jlem co berdneř ti<í)ó omlřs 
la ; Djlem woIPami sbcffínd Pmjíela, bjířm Baus 
řemí řomdcémi ©mdlend řícflcr, o fřmli nd5 
fprawufl) řronp!dri nafft. 9ítcmfně jnaments 
t^dffj fpifon>atel^ Dřjbé^ů ErdlDmíín)) ^efíébo, 
gatol |)d9e! a ©eďowflp jan>ťcU ft»é f rontjPtj 
jpo frnrtí-řrdle £ul>n)jPa, to gefí; léta ^dnř 
iff26t ptotol gdf neniagc wlaftí (wú cim gin^m 
flau^iti, tu fte tito cafu cFrogili, gfem voial á 
tipni pro po(|)autFa nefoUF úxó^ů m fmhlo ipůs 
brc wptdrodnt. ^ipřisndtvdm fe, ^e íiěgopíd tens 
to ne taP érjscni)/ qafh\) ^uffelo . na fmétlo mps 
<|)áii$/ o mno^é^o potiřebuge opratoenj, fnab q\1 
ptoto, le grem iamť^al wffr^o pofujoroóiij, ofob 
Fdrdn), nepran>o|7i to^tepFdnj, t^IuboF^^)' ptjtia 
»9^Iel>di»dn| , a ffibaíff é (íbptrofíi auíinf fi to\}s 
l;laífo»dn).— 3;dlíe(][li fř proč ? ořpcmj tobě obec? 
né přjflowj; ffSOřaubrému napoiuěj." ©efí ale 
»éc wůbec^wébomdr Je ga! fe něgaP^ fpjfcP nops 
ff Qtne, l^neb mnosó 9^9 Plowogji naí> nim Prds 
řoragif malicPofii PoltPrdt mptepřo^;) a j í)anobus 
gj : — protop mtí^ čtendři ! Qefílije teuto fpi5 
poctttDé fauWtt č)ceé , (ne4)Cpe cbpfi nnie pro 
miloft 0^ tvinp očtfítl) x^o^tatí^ fe Pí)c gd íTogim, 
a^let5 n>&Pol a wůPol ; fpattjé* gaP t»rfnatd 
řpla cef?ar po n)| gfem Prdčel, o gaP mno^io v auřcbínicp a faubcon)^ i^mffti 9 gtn^ rab^, {teré fe na tento 
řaé fem na í)rab ?)rajfl9 fgeti ráčili, pofpolu f^romájbcni, 
a tařoYPau n)cc flpfTKe / to gfme f))o(e{ne rojn^aiOKoali , je 
geji potřebí br}i) fnemu obe€né()o , taf abp negatá tejf ofl na 
toto frdIon;fln)i nepři{]!a« 3 tatoro^gó) příčin a potřeb po^ 
flatam fuem obecnp tomuío n){fcmu háloto^i na ^rabe 
9)vajfíem , xo fcbotu po fit* Seronpmu neppm přjffti *), 
lat atp fe pon)tnne a náíe^it^ potřebp tentuto txáíoxo^ro}^ ga? 
f cj gfau we, bflacb a w )řjieni {^mfřem )apfan^ , nálejiti 
roj^ivajiti. n)o(;(p. ^ro^ej SBafficb SJ^IÍofli a ÍSitó w\\t(b, 9 
tú;;,tcbo imlajitč {dtám a napomín^ím, |e fe n) gmenonoani^ 
patit to f)rai)p fgeti, a potom na jegtří xo fobotu na btab 
^j)tajj7p n> 14. bpbinu wpnagítt, a to^o neobmcfffali xá^ 
čjte ; nebot be^pecenitno) ob panům ^ro^i^nůn) gcfl báno ceíé 
a bcřonalí, wffem wůbec 9 !ajbemu, řbo| f fnemu jwanfe 
mu gcbnání přiflufíi, ab9 mobli bejpecne přígeti a obgeti w 
gebnom (afe, tél fe t nim xo pofogi iacbowagj^e. TL geflUieb9 
fe SBaffícb 3Ri:ofii f teři nefgeli, a na tem fnemu bpti netočili, 
tebp ti, fteři fe fgebau, bubau mocv n)f[etfno gebnati 9 fo* 
tiflíi, wetlí pnrofcawnj^o rabu a oí^pířgn «« ^ pdfnegfme 
poroínni ceřati, říeřjjbi) fe nefgeli , a na tom fnemu «eb9li* 
Sřařc SEafHm SRiloftem a 2Bám ojnamugl, gefinieb9 fba 
tobo vo webomojli neb xo paměti nem{(, Iteraf gfie fe SBaffe 
SRitofii pominut xoetíi j(řijent gemfl^^o jacbomati, a gmlaffle 
tobo čafu , geffto nepo(b9bugt , nej {e i to^o ^abný ) xotó 
n>9Jlaupitt nerácite ; náflebugíq^ tři art^fule pořabpfané jbe *) Z>n€ 6. Wjgiia 1516. « 

|>oÍDíen » tato flowa : . ' 

I. SřolejK wůbcc yx prawo , abj faub semjřp přcb fi 
éciCtt>ffeí[> ÍíiU\tl ffcl a trwaí/ a w tom neV)ct)ott)alIi69 ?>ari 
jBu^ frate bej třbicun), b^ paE 9 tiřbicowé bpli, iproto wjbp 
faub jemff^ pící) fc gbl a trwet)/ a mocp abp jabnp na bru^ 
^'^0 nefa^ol, nej ^rdn)em ab^ jin) bi;! t)ob ))ofutau nd(e^ 
3ŮIÍ0 flatobtfvptiic^* 

n. ® témj jf jjenj jcntff ím nalejl! wfibec ja práwo. : 
9b9 \ii\ éep^p tOQlen bpl, ta! ga!} ob fiarobamna bplo^, a^ 
tíxí'^x^ wolcn b9l a ?>řigel , 5c ne^wp^fR ^jurfrabí ^rajff)^, 
ti^nřgffi ^9 bubaucij, m<í flibiti i)ánftm a tvtjřftm 9 tpffi obcp 
f omnv éeflé, a lteré{>oJfolwb9ct)om ftooUlf, abp trdlem bpl 
a bo jcmí ^řigel, abp mu jdmcř, l^rab ^rajf!?, bej ob^yoni 
n> moc ge^o, 9 ^neb ipo fYvolenjl frdle ipopufiiL 9>antb9 
iDeptrS^ w tom fbo to jemi o{inU, a gafau bau?fu na jam^ 
fp i té ^ičint)'))ufii(, (l^tege uřřomu t (rdíotojlroi bo^omoc^, 
ířrwé nejllb^? Irál j obecné »ůle wolen bt)l, taf, gatj fc na? 
Ijořc <>iffe| 069 íařowij íefl-^ í)rbTo jtratií/a 5 jemř wp^ncíri 
I^^U V {bojb^ ta(on>^bo ^ gcg febron)att d^teí, ťen at)9 n? 
tuj |}ořulu, ftor^fu ipfanau; t?í)abí* 2Í l^eptman brabu ^^vaj* 
fřé^o npnígfi a bubauci? ma fljbiíi í)urfrabimu ^ra jfídmu np< 
• jicgfRmu 9 bubauc^mu po fmrti frdlc ®ebo SRifofli , je f 
Idbnému ginému « jamf^m jf enj[ mjíi nemá , bofubjbp frdí 
éefřp wolen neb^I, terf, ga!| fc naf)ořc pjffe ; nej f nepwpáí 
^imu purřrabimu ^ajjíému fwé jřcn} miti ma'. 

# 

IIL SB témj jřjjeni naíejli wfibec ja j)rdwor C?í)fcí(ií 
íp fbo . mocij wírbnauíi , neb jcbt; wtrbí bo f orum) Gefřé, 
^teg^ tubv (rd(oYo{in)ji obbrjpti; proti tpmu abí)d[;pm fobS ÍO tpffpďnt pmeml b^ti , poi pofutau n<i()Dte yfanau , tott| : 
ctt, ^rbla 9 jlatfá utraceni, gafo^ tp poínt^t (fíře n> )}rán)i(|^ 
o iHi^ni jemflám toboto ftatonoffaDí gfau pfanj» 

^rotoj SSaffi* IRiloílj wffeď? a fojt)ét>o jwlafftí ř tó 
á táíotoé SBajftm SRilojlem a SBám toffem ^oto\oofti 9 S lU 
bem toaffim {ad^otoatt ron)ne na)}ominám , tat dbpfle td^ 
2Ui n){[icEm S libmt fiD^mi 4)o^oton)t b^tt, tUx^iotoím bzn, 
l<y% neb bobtnu tDdmbp ojncímeno bt;(o» % gefili^ebp mimo 
f db , prdtDo a ftpobobio tmffe fbo bo toboto trdíowfhoi votrb^ 
nauti Ů0, , abpfte ge opat^pwalt , aneb co ;proti ptdipum 
d fmobobdm naffim činiti, abpjle fle rdciU bdgití )>oblé 
í)rdtt> a fwobob nafii* , taf fe iadj^owag jce , gaf J í)ři(lujri t 
ja^owííni í)owinnojli SOBaffi* 3)řiIojii, řteréj gfau prwé fwr^ 
cbu o^ndrnené, ptib gafpmt )>ofutamí geji fe gebenla^bi^ )<u 
c|)on)att 4)on)inen. 60 fe )f(A boppmdbdni )fxixoaf ptp 
fteré gfem obefldni beíml^^botýíe, 9 d kouli ^^ fobPi fe 
toti^fd, fteřji gfau to bctnili tp potřebu, a nptý |^ri)^abtt 
tomuto f rdíonofln^i ; ta mec fe obfídbd bo ))onb2(ni]^o bne ))o 
ftv. ^atoln nepprvo ^jřifftjbo^ a m Un ben abpjte fe baU 
nagjti , . tu na tom miftí , gaf o J geft todm pmé o^ndrneno 
pianim rni^m ipob poímami na to ^loyn^mu Sdn na btar 
tč ^ra|{{ém feria U. yo^X festům l<dmberti* '*^) i;és 
ta 1526* 

©řjToe nej tento lifl bo wffedb fr^gft 69I rojcfldn, toel? 
ntl bfilejití »)rof[l9 nowinp, a tafowf bía^ bo ^xaí)^ pxi^d, 
lár) cpfař SEureďp žBubjn meí, a ?>eff't jebp wppdlil; ípfro* 
řc5 Sřeneř j SJoJmitata geffte ndjlebugicp cebuH })nIoíiI; ♦) ©«c 18. Srfři- 11 

I 

I 

Sť^« ©affim SJHÍofřcm a SBrfm ťofo oittimugl, ?r 
ífau noiuin? profilp, řbvi l*P í^"í«> í>^' napf(án, ftcrař aSÍ)fi 
cpfaří SEuwíému 8 5Bálet)rabem fc potbali, a na projto taW 
flíni wfficřnl f€ pobtotpagí; ímo tcrléc^fař Surecřp Je gejl 
fitj S liDem ftDpm mimo ffíáb I SBibni fe pu{lil» 9)rot6S 
taf otvau . »íc iuagice SBaffid^ 9Rilcfti a SSBdd napomincím, 
ab9fie )?ro potřebu tuto tél pro potřebu n> lijlu potojenau 
weřegni po^o^)! bplí , jbroge a toni fobí gebnalt, libi fVoé 
f tomu napomínali a ( tomu me(i, abp two^í) a belp 9' 
fewfTemi potřebami ndlciit$mt I b2bu votfteínjmu po^otowi 
bplt; tbej gtné ndbege ne^jfem, ne|[ |e SSaffe !92ilofii a 9B9 
jnagitt to^o fwau pon^innoji, 9 tafe potřebu n>fre^o třeftan* 
ftxoag til to^o frdíon){ln)i ^ a íBiái n)ffe(b , fe ta! {ad[)on^ati 
xáliU^ S) taf í inogice to, Ibi^bp xo potřeba'(b n) tomto lifltt 
ffii^affim fRíteflem a ÍBdm 0}n4mem^ci) nebal fe (bo ffuteínS 
tiagjti , sátýá) ^nameniti^ a ne^n^SftfTic^ potut bp fe bopii« 
ftil ? Iter^cl^ 9)(fn fl3&^ rař fajb j^o jatbon^nti ! 9Iebot při^ 
llab gifh? mfijenk wjijti na íB^řjdb , co fíř gim ftalo a břje 
tb aurtfiw, a to ffrje gtcí) neopatrnoft a wábawop, gefftó 
ffrj tařowau »řc pcína naffeí)o 9 fwíbo jtratilí gfau l^aneb* 
n? a pofmřffnř. 3Í geplijebpd&om gicb přjřiabem jiwi bptl 
ťbtřli, fkad^ aeft, ab^ddóm- brjce o řrrfíowjiwi a o ftoá t)rbla 
nepřiP* a taU, řb^í toto bpto napfano , tebt) ten bia* 
fem bo ?)rab9 priffeí, Jebp ci^fař Surecíp. «ubin mel a 9)eif( 
|eb9 n)9p<im« 

IDne fobotnjíio *) tnoci^ Sbenfa 8»a j Slojmitala m 
Uní^o, aííolip) gfau fe páni ^axo^wi tp počtu bopi to^Ufctn t) Dne ^. ^iana ij^tf. txdkxcm) dkg i Wlofů tíxítMiů a Idbatí, ab^ ftorotToi tc^oto 
hiíCotvjtiri diec^i Wítfi friííownu pxí tom iuftamti rdcUí, co§ 
@egf SRiíoftí to tomto tratotofhrj écflem fprawetliae ná^ 
fejj , fí§ co ®(gi 5»ttoft taK játioti buti , abp ťj jtawowé 
6cgi ^ílofl (ráíownu to tom neopatifftíU ; 9 toto toffúříd 
páni flotootoé )>ons(ííi fciti )a otpotofl^ , ^ebi^ fe ( @eg) 3RU 
(ojli tráíetonř rabi flu^ebne iaá^ůtoaíx , a toeno , fteré ®egi 
SRtlofti to tomto řrtfíotofhoí míti ráei , cof &€q\ 9Ri(ofii t9 
tom f)nratoeb(íto2 náUH, |)ohtb|[ gefi tpm^ fiatoum točtomo, 
li toífo ®egt SRKofti t(í(i ))řegí , a pf i tom jatbotoatí (btřgí^ 
noí fe fmlautoa mcjp cpfařem SSarimiliattem a fralem Sto^ 
biflatoem tostabtige, a{ t t( \mlauwi fíaxooxoé ne^ 
ftooliít, ponZtoabf t tomu potootáni nebpli; 
níe pro tu I((flu, řterau{ gfatt t ©eg] ^DHÍofU řrá(otof7^ txáíi 
SSÍatifIdtootoi měli, tomu, €o| fe t/bof toena botpře , taul 
fmtomoau obfajenebo, |e neofcpiragí: toffaf abp ta toec 
bpla bei t^mp torcbnofti řrále @ebo SRUofii, fterýj bube, 9 
idK bej 9gm9 ftoobob toboto {rtftotofhoí^ 

9o io9fiaupeni pana marfrabřte, pcfloto^ ob S^bpnan^ 
ba arcpfnj^ete fStatauítíl^o a Tínn^ man^elfp gebo lo^flaní 
přcb pán? 1lat09 přebPoupití, Hjl tóřřjc^ cjfH balí, a po gebo 
přeřteni pojbratoen) přebntfffefí , iatto bof libagíce : Ateraf 
geft toffia fpráwa falofini , Je bitwa ob mocn^bo nepřjteíe 
Xmtá negenom gefl obbrjeíta, ale taf^ @tí)o fSRílofl txáí 
řubtoíř ne9míloilítořgflíbo aťc^fnjjete gerb^nanba ffn)o§ť 
fmrtj } fwřtó bjbn? feffei, 9 gfn^cb mnóbo mujňto bobrip*, 
f trfj gfau íab9nun pf i ®ebo aWíojH txáíoxofti. X ponřs 
*ab§ 9egt 9tHtft arf9fnřjna Tínni I tomuto řr<ííotofin>i 
^tfiimH se^ iMU^ a I nímu pcíbK fmt&io, f terá fe ^aÍ9 15 

m^v ft<ífew aBlabiflawcm, magjc přjihip nepMtsffi"; »>toto| 
jábofl flcft ob ®c^o SKilofti arcpřnjjeíe v arcptucjnp íínnp 
tnanjelřp 8«í)o / <^^9 8^ i^ í^^'"^ í^"9^" ^ přit>owit)a9Íce ^ je 
:pn íáDu, i^ráwu, pocthPofH a fpraweWnojti XQ\]cánv a fa|« 
bá^o obptoatele éeffc^o 6 přitoteUnpmi t t^muj ftátotoftoi 
lemimi, jac^oioati, fVran>(blno|li a řabp roj^mnoíotpati, loffe^ 
ctn9 ncbojlatfp xábaix jlawů (r(i(on>{hoí éeflél)o napratPOd 
toaii, a wfíeďo ))ilne pfeb febe toj^ti c^tžgi , cojbpfolinr f 
ojittu a poctin)o{li, ( flátož a f bobré^o lopoto (rá(on)|lt9Í 
b9lp a býti melo* Žaté 9 b(u^9, ))ořubJb9 to faubem jem* 
fZým ojndno b9lo, be) obtjjeni wfTetiferé^o japlátiti , a we 
loffem p4n'i mitojltoi b9ti ráq. ^páni {tan)OYoé j mUoftnebo 
^ojbratoení a toitajáni ))obe{on>a»ffe ))ři))otoebžÍi, |e ))o bes 
Hivoim mei9 fcbau potodjcni t?(b weci;, rabi na (Sicb SRilojii 
jdbop co iM9fpiffegi obpowebití c^tcgi. SRa to ti páni í)oflow< 
n>$ftau9iU* 

$0 io9fiau))ení t?(bto tt}9{Ianců ncjbálo fe panům ftait 
tpum , ab9 trátowfliDi éeflá 2ínne arc9řn2iní dtafau\té na* 
paialo, pon€n>ab{ ^a čafu triííe SBíabiflan^a obbpta bpía, a 
náfleboioní ^((bn^^o ntfpabu t tomuto !rd(on>{tn)í ncmcí. -^ 
9la to ne9n)9Šfri pifař }€mf!9 pan 0{ab{Tan> n)9n)ftan), n> tato 
fLoxoa Ul tixníl : ^oncmabj ja paměti naffi taron>a n?ec fe 
nejbebla, Qat nífb9 ja traíe ®ifi^o, geffto j náé ic(bn9 tobo 
nepamatuje; pottebnd tebp gefi n)ec n)e9fab9 a froobobi) 
toboto MíoxoMu (teré na brabž Aarlffte^n^ flo^n^ gfau, 
na pojovu miti a ge beblin^S pónoa^owati , ab9 f!r}e gicf^ 
nemibomo^ nSco ^Mnii^o, €ob9 tomuto {rdlomfhDj na t)gnni 
býti moblo, obmef{!(íno nebplo, a ta(on>$m molenjm potom^ 
tftm nafHm nebpla U^ a fn)oboba omenjicna* ~ $ani ^a^ i6 

wowe této iobxé rab^ fe .t)d[)Oí)ttt)frc, ^ncb nx &axl\\tz^n pro 
tafon>c Uflt) a fn)cĎob9 giftc ydnp w);flaíi» 92a to to^o bne 
je fnemu w^ffli. 

Siitim w auteri^ *) fncm báíc přeb fe ffcl^ řbcjto nep* 
KP^t^ffi purtrabj 3bene{ gen> j Síojmitala ftawi; ! tomu nas 
{loniti fe fnajtl, ab\) fe boSS^er na jtoebp ))ofIaIo; ))on^abj 
fe málo co n^ebcti muje, Ebe Xuxzt geft a co cini. 6kif o| 
tafé obx) to txáiow^i éeff^m ) mno^pcb bňle|itvdb ))ři{iii, 
fbpbp ftiab 2;ureř, neb fbo ginp pt>Um bo níg ir»)>abnautt 
4)til, ^otowofl b^la narijena, — a to oboge ab\) fe ob t>an& 
fiawu bobře . )}on)ajott)alo. Zátil ))ofeI|tn)i ob bíflu))ft a 
n#c^ tři ^<^^^^ ^ujlcf^d^ n> plném fnimu fe ctlo , ntm§ fe 
jprawa bawala , Je při obecné brjaném fnemu na tom fe 
wfficřm gebnofworne fnefli , gafau í)oíbn)ofi míti mag} , Je 
jponuáp a pofluép brji , . f f rdíowftwj Seff ému fe přijnáí 
wagi, a ctvrp ofobjp wolili) řterébp , přifflolib^ co nepřa'teU 
flé^o, fpefíhe a pořabne S n)ogf!em firpm nep!dtet&m náíes 
jite obpot {initi melp^ ÍRa to přeb ptfnp ftowp ob fnjjat 
SĎaxoox\í^á), fBi\)lima a-fiubwjfa **) wpflanec pfebjiaupU, á 
pobage wixic^QČ) Ujlít , taf to promIun>i( : iCteraS ge^o piíni, 
SBaworflá- řnjjata , o jtnr/i. řra'le řubwifa jwebřwffe, nab 
tau neffíafinau přibobau jarmauceni gfau ,. a geg co fn?é^D 
iplaftni^o bratva litugi, idbagice, abp 2^ nicb gebnobo, htx^b^ 
fe řolín> gim wibří b^tí ne^fcbopnegffi , ja ytoét)o txák wos 
lili 5 a fterémuřotiwbp fe oni taf naflonili. ffx je gicb wffe* 
^n^ blu^9 xo^ tuífy mefpc^dl^ japtatiti , xo tomto řtá{on)fltoj[ 

bworem ^ v *) SDtte 9. Řigna. 

"*) Slituj f (atau^^anuffe a Subtpjfá/ 6 gin} p 9l(ce(^ta< bobdc^ , xo9>f^ábáá) ge jacbotoatí ^ '{raíou){hPí r05mno)on)atf, 
bej o&tiino{li jemcí jamfp gaflatvene iDpplatiti^ téj gine mnoi^ 
tvtC9 č}xoaliUbné^ 9 ^IMné fp&foi^itt id^ce, ))řtpoh)it)a1i; 9la 
tatoxoé ^febneffeni ))<íni {lawotDé otpoivřk báli ^ }< fe e to 
^oťabitiý a ®i(^ SMitofiem t^febnait obporácb bati (^tegi. -^of 
))ofelffn>i pxopvL^tžno o finem^tiodni ná {tiDtte! eblo^^no bplo^ 
SB5e ftřebú *) 0tfecn? fnemórtánt) nebploy hej twble fof 
iotnjbo ' fneffcní ob n^ffe^) tří {lai^u ^ pohřební ^úintftf á }a 
fcdle SubtDíf a fe bú(a , f u f ter^j ))({ni na ^rabí ^rajffifm, 
fhrQjaňý pat a (linipdE) mřfi tDpfldni po\loxoé b SRatt^ íBeji 
^fee Se^ncm w fmutfu -fe feffli; fB )>řopeb té^oj !ofttla 
jEeynflétie ij^oflatoené b^íp már^ ^řjfrotpem řerno}Iáí]pm ípři« 
ffítni, m řteremj erb? frrfiowjiwi écfřřbo, SBt^crffi^o a gi* 
npcll 4)řin(ííe}égí€9(^ jetnjl tpifeli. £ruc|)lin)ipmi ))ccaío bl^^fí)^ 
{dfeiDJhoo polfUini jví^^ti )>ííen, ble Iterc} tpffiďni n)(íin{ 
) f Ďjlela vo^ůfáiái ; na))řeb auřebinjcipi mlfl ^raiffpd^ , )a 
nimi n?f íeřj f onffelí ^ mfaute ttffícf rti* tneffnice > neb řerné ■ 
fwice , pal láhroftwo , bucíiowenjiroo / pb nem ti f oňffelé^ 
fteři txáU)xo^é nefli fícnot? / to(íJ: aomdž .gadjlublt neflí 
obnajcný ml > 3an karban pxapoxu , aRiřuláž éaíerba 
gaMřo , 399a |ejto ^ a 3an j ffiartu « |)anem t)aiřnijirem 
řorunui 3a teml nefen? bpl? márp ob řonffelfi^ ja márami 
p 9ra)áné, a no^^ofleb? j gin)p<3() (r<ííon>f!ipc^ mlft lópfldnf 
:pofIon>^« S(e tobóto pořabfii eběgbauce {iúromřfifl^ ndmír 
% safe bo fopela Šet^nffé^d {i natvrdtiH^ fbe|td ia kfTl 
^ubioiřa ;)bbo^ flujb^ 99oJi fonali; *) Sne iQi. Slígna« ■\ 19 

fc^nanba axt^tniltU Síafaujle^o manjelfa 

obbpta gcjí, ona tcb^' Je jábné^o wice nás 

Ht^tt ( tomuto txálow^xoi nemcí. Ardl )»aC 

Subtoif^ yo finrti frale SSUbiflan>a^ ble iii 

íifun) nii to \>linin^á), ja řrálc éeifiN í>íi* 

8<^t$, Scíbn^H <^ni muJfléH ^ni jeňflé^o 

bHice ne^ejfiftatoin) Dmřel; ná)>at)otoé ipaf 

wfieť^n^ íířcb febc gbau « ne jpatřem; í)roí 

to| nebjnáwá fe, iibp frálowptoj éeflť fo» 

tnu rt«p<uíalo; ote jlaworné mo^au fwo&ot>n? 

woUtí řrátc, blc fwobob a weiofab tomuto 

íiáIowjítt)i banp^^i ©aíegi přebnáffel mpw^Sff; pan 

pvitltéi, Je přjfafta.; fterauj bubaiicp fraí écffp flojitt 

^^^ flejl . gig |}feb rulami , gegjjj jlowa gf«u : ^ ř i f a* 

I)«m ^ánu aSo^u, matce SSoji 9 wffcm fwa* 

tpm na tomto fwatím řtenjj, je pa^n^j r^tíf*: 

9^0^ I>rá|an9^ mefta 9 loffeďu óbet txdloxo^ 

^tDjéfffé^O^ 9 gebno^o (ájb^bo obioHoateU 

te^oto Italotojlwjl ^ceme a mdme vipH gicb 

fáb)<IS^^ :prán)i({^, obbaronxini , toepfabádl), 

f»4)bob'<í^ 9 ff)rameblnofie4i, jianp^, bo^ 

brýdi^ 9 (l|^ioántebn$dE^ ob9íegld^ gadiiowan;; 

a ob tt<{(on){ln>rto^o Seflé^o, a co$ ( tému| 

Irdlowfřwi ob |lárobá»na ^iřjfluffi, «íc ne* 

f bc9}oiioafi, «ni b^bilni lůmu 3 pobPan^c^ 

naffiťb, ani lihnémn ginfmu nebdwati, ani 

fnřmomati, ani gafiaiíoowati bej tab9 <^ )>o^ 

loolenjksemfl^l^o na fnimu obecnám toNtó 

řriílowflwj fncffinéfió; rt^itj to fráUwPwí 

» 2 ci rt f Baffearsii, « cf| crt t> sř^r scřitne 

ctK, rcíaírí, rs? ::i=! |^Í3 Sai^ aes^Vc? a 

©ítr-ř ''arl:, xzr:ic.z rrla rrtt ai cifc, £ to tni* ci c;r-i- 
vetzz b^\9. 2zii rsiijc^i rící tcrp ^ts^c? jitijsf, 
079 v^ V^clcnti^ It u rT:íc>9 ^c^tania 9«ikC|cň kríi, rr^- 

^'taiíKZtí^ stjri ÍZ2S:. ^pcr.s fe:scc« cCccirař.i: jř brrs 

fátc^ iftidittu ci;& nmittjf. Sta to fncmará; ptl^^cao 

CB íůitta *} ncTvplfíl r^n jrerfrabf vficďu ř£c ( tc^ 
ara wctl , oir? fcprini tpO art^hzlc , hrraS a o ua his 
l0»^í écf é má b^ú etorřcne. 9n<^ sopeUm k?;:; 9fi>: 
^, na iif{ ta i^ice o jncfTcna fr^'^. 9lato vftaucai prcb 
4P^ fa»9 f^fletsi arc9rii;|cte Scr^pitanta , |áca$icc ab^ 
0c^ flIUeit aic9fní|c Satpnaiife |a bik wotca fryl , ihú 
fbtngcým liftem: 

JBca joii 9áaí , Bnjnq a etateiní 3Ii^n , Btejm &(a'^ 
*9f9, 9octiiDi, £>9atrai, aat*ři, SBafn SRSod 9ání 
Bňlj^ |)ám BcoiCBi, yání, StytiffiM, 9áid ¥ra|aBr, 
9Aú ^ftmin a gini ) oiíp 9íÍb{ y^fbv^. 

SB yamcti fvé nití xáiitt půftífban, hni g(te na SBaff i 91 SDltíolij tt>sne|Ii, bbt)on)ebi tcUi^a tajUmé bofat9<íb oHidimwi 
gice, a ié nepo4)pbn^ natřge gfme, |e při tom SSíaffict) j)Ks 
lol^í tojgimáni , ú )>f i efob tppbjíráni tv )a))omenuti pitném 
@id(^ íBtilofti mjti nerdcjte* 2(í tomu roiumime 9 flPÍTÍme, 
jc neřtcři na mjjl? paniiw ^xo^df t mno^pm gínpm a rojs 
Uenpm potidnim t>řiiiu))usi , rowni cobp tu ftatonau forumt 
fupomati. a. trčiti míli* ©ijlř ta wřc t) na8 fleft w^lmi ne« 
jnamá, onij na tom arcptnj^ě a arcptne^na ©ic^ ^UojH 
gfau, abp tr^ovopm fpúfobem bo tobo ta( flawn^bo trtflow^ 
fhoi wtroíiti mía , )n>(áp snagice ))řet)ia SS^affi $iKofi, 
pctom iati ctnipcb panfitp pocttn^ofi, |ebpfte ani tomu mifťa 
táti mtáliíl ; n^{ SBaffim !D{iIo|lem* ojnarnKi gfme pf ibu)< 
ttojl, lajlu, ía'boji p tubij proíbu ®l<b 2Riíoili,' ^ifibttj* 
no|l )>ří))omina(t gfme SS^affim STdloflm, {e f nifjna ®e^ 
SBiUojl gebna bccra řráíe SQBlabiflawa, a wlajlni gcbinrf fejha 
fxáít. &ubn)ifa ®ebo ^Mlofti ))Oiu{lald neppc^pbnau nobřgi 
míti xiíi ná ®id) !D2i(oftedE^ , Ic ffrje nás oíinenau |a>oft 
ij^dna naffebo ©e^o SRiíojl arcpf ni^e přeb ginpnii { (orunl 
přijíti táí\UJ' 

,,(So fe ))at bludům nřfbp frd(e SBlabiflatpa, á txiít 
^ubtoifa ®i(& 9Ri(o{li flawnpcf^ pamíti , te$ q jemflpc^ biH> 
típče (ypjat geflti ©ebo aRiíofli jcíDoft fluffnd t) $Sa{Tícb 9Rt^ 
loftí yY&4iob míti bube) t tomu fe pan ná^ na miflž man^ 
|ct(9 {Vp{ f níjnii ©egi fSlilofli pobdn^d ; ponlmab^ nepfluffs 
nSgl fynu qeb bcef i po otep , a til í^f^^^ t^^ i^^^^^u b(ubp 
píatití n<ft«ii'; Je ©ebo aRilojl p<ín náS tp Wfffecřnp pojfis 
fiá\i blpbp tapUititi, a n<{ fe wji^tt r^ej^ ne abpi tubp geiní 
a tuto flatonau lorunu f upon^a(, ne| ) potoinnojii gafo bcef 
%a.^ ot(p a fej^a '{>o bratru jfdplatau {<(bn<mu pt^ geibt 22 

tfi Toucea ^d-:=}?rá ^^riisď tsú . cj^j^észa uz maeíitc:: aťi!} 
fctiaúi ric'. 2 :íí (?eí:c Sácá se ci:«m «n řurctui* 
n;ar, 3£? y sjrsusííi Sutí;!} c::í tii\rs3 ©«; Siijffi *^« 

,,2aíe &Ó0 Siiilcit cia zii t9€ ň99<b jO^^ f&avcb 

ttáif ctíti sírič: , írr-,e frerijí ru pcífcraí 6ťi:o ÍJiiÚjSi 

g.ife c&::Í£a: priítt racSrď: ; cle fcť tccCone w ícriwcs 

Bvís: rjř fcrJireCLTCŽ a pcřcgcě kťk ričj, u w tta sk« 

trf ni tc.^0, f-c íe p:ťC 2ra:T: iVlicií: aisofcc éluii. Soře 

cferáow ft mzcuo na mvzi vdza naííire oraiKiijeCE vškSju 

5Rí:cŘ! íctfcísti, a 20 £i*5C swb p aic f setřeW kcc řcruae 

litu íljiUbrUbo trivoxtítiů trU , ncni rčscb; : nífcec icřce 

ttftcnuj s?#, feafccíi tc^o potře&a, íe ®<í?o iVuej^ miijc 

»ftffr iwírt ncj tařowí titu wiUčnsto míň a ^ensiti; 

wfíat ®e^ SBíiíe^ na to mpfliii tici , ce;t? f tóo f aranř 

nákyůůf to ( nj poFogně pří^i>giri, co.j @<i}0 3?Iitcft fnats 

itfgí víiniti můje , ne jU ncfto , nenuige » iřocre&%Kb moc^ 

ii$(^ t^ lEWt#at9, X^tof cojfotho fe j^ne ixinki )Ktnu 

fioffeniu, to fe na mj#2*fi;éjn9 @€ji fDHIeiií manfcifo fia?é 

t^// a ruvcsfec w to feíftoofhoi lóbnp tr^m a fupoivás 

*-H iirj /ifj^au í coj vffccf no ř rojumnemu SSM«* 3Jíitojli 

^^^fTtimt wyamu. ^afíífc^ t wolenj přifilo, ®affi* 

ma^^^ *>«»fi;«ř, je (Si(b SRilofli oboge přefc ecima miti. a 

f^ ^«/říO Rrrdtfj oboje ®h& SWlofe I 5Bafun SRiieilcm 

t^^f^^^^^^jiti , oý/cb i^tí , » toK i ptebnígfn* tuwotů 

*^^íříř, P "'tox^ potu ^ibwjnoili ale 9 lájf* iá. ^8 

ináfyo l^obnřgjfi^o pána a txcHe toí)^to háloxc^^i fobe u>oe 

(iti a iPipti ftemůiete, ne^li arc^fnije @eI;o 9RUo|l yána 

nafTc^o, jYPÍaffte tpji^tetnauce na ge^o g^úfno^, ^ot^tiatu a gituf 

KPecp f {tervmi} ®ej|6 fn^etfld ©afnofl g^in^ , senj o totp 

fraíon>ítn)i tcj Pogj , a weími f< (l)Ittbi ^ mlkt ^>vemá^. 

2)(í(egi ®c^o $!Uo{t to([p milpfltw^bo t^řcbfetvietj gejl, {e 

toto f ra^otof^i^ tolifoj obi;tt)atelé této jeml fpratvomati , til 

o(obau fwim to Irdíowfhoí tomto t\a u)et{{]|m bjle, fofvíbl 

@et)j> SRitofli ne^iwice nto^né, [to&g bpt uijpíoati d^tjti tdčí^ 

Ci íb^j @?^o ^ilajl řnijecp gtnpmí jnamcníípmi jcmcmí 

puoé taK ob JBo^a wffemoí^aucp^o obbařen gejl , flcjilibsjie 

SBajfi SKílo^i tu íptřcbu' »jn«li, ®eí>o SDiilofl na řrátřp £a^ 

bo třel? jcmi pbge^tí, je íe to má (láti 5 SBaffi. SRilolti rc^ba? 

a potpolením ; a netolifo n? ta!on)(fm obgcjbu fn^cm , ale 9 

f9ce Djlawtcne rabu a ofob^ IjoW pn p)be abn^oru ftoé^t 

. tnjti a brjeíi tácj. SEe^ tařé ©ebo 3Bíío|l obmevfíleti xálj^ 

abp nářlabnjřp a ton?arp§iln?o^ tttx^ú) ®ebo SRilolt xo ftppí^ 

jemjc^ bofti má ^ bo toboto {r4(on){in?i ))řimeiii , a tím b.ori; 

^utnp, p gine j(^fe ř (tálcmu řábu^ i)l\tt\x a poxD^g^ím ))fi.s 

wejli , a fiKí o wffem jjcci nýti ráq § SBafíi* 2Bilo(ti ra? 

bau , cojbp ®ebp SJ^itojli a tomuto íráíowftwi f bobrenju 

t>Jltf u^ tojmnpjení <^ řobftotí flau^ilo, gctnati a níiti ta?!* ^ 

g)ílpominá fe SSgafflm 3Riloftem v to , je arcvřni^e ©eíip 

2)íltofl^ }>o w{jiďna (eía^ gjařpj geft n? j)anptt)áni fipp(í> fnj? 

^(tfhpí loeflel, fe mffj^mi jeměmi a ))obban$mi fippmi I^^ffaf 

n)^ f SSBám, a to bobrem fáufebfkoi fe jacv^on^ati, nic ob to? 

I^oto lYálotpjtn)] , (^ fobe pfpbon>atí ned;tíl , ani gof ^' mpíi^ 

teíp, aneb obppwřbňifp to!?oto řr<fíon)jlwi fcbto»'<iti, ani yve* 

^^onxímatr, ani fteré wřjní } toboto ft4ío»Íhbi w\ibnaní xc 34 

I 

fVopd^ iťmiá^ .d&owúti t)o))u{titi ncxálU. (So fe púf ^aife^ 
mni ob9n>ate(u při řátu, fxátovi, fxoobobtft^ a bobrpc^ obp:? 
i^ň\^ bot^íe, ta to mamě, Je ®ebo SKitofli aumpfl 5 pm* 
njtiD tittffebo pobtfnj q ojndmeni bofiatettie 9Baffi SRilofli fro^ 
jiímítí 9(le racili.^ 

atrc9!njíctc « řnřjnp ®i* STOHofli 
n)t)flane' rabp a ylbfloYPé. 

gift tento ebecnc Itm b^I , po gebojťo přečteni ppflowť 
jábali, abp fe páni jlan)ow^ nab těmito flomp : ($ o f u b ^^ 
bp to faubem jcmffpm D^jnáno bplo,) newrfjeíf; 
fícrpchitQ fmi?fl gefl: ^onwabj tlubů mnubo gcfi, ti ab^ 
fpran7eMin>ř bpli poroátent, a řrcři(olin) taí potvájeni bubaut 
ti ab\} japlaceni bpíi* Siato fnem obíojen bpl* 

Sis ponbclj^ n> auterp, n>fiřebu *) na obecném fnemu 
ginebo nic rojsimáno a iaxov\tío nebpío, nej artpfulowe' (ftes^ 
réj nije řlabu) pro opatřeni jemř, fwobob, wepfab txáíotOf 
fin>i écfřébo, ob ofob bne fobotnibo t tomu jwolcnp^ obecní 
fe Itli ; f terým paf bplo obpira'no, neb o f teré. bořonale fne^ 
feni neb^Ip, tqfon^e milé ^náni obporu naprameni bplt 
přitom tqté t>i(in>řino b^lo : ^onen^ab^ ttál má toolen 
bptf , mnobí Přecp Je geffte fepfatl potřeba gejl ^ weblé f te* 
T|p4;b.p fe jlqtoowé řibttt mobli, gaf q na gafp (pufob to no$ 
toí in)o(en]p frát melbp přigat b$tú 3n)oleno t^bp bplo ř 
fptfonoani If* ToeciJ 2 řa|bťbo ftawn pfm ofob* 3 ftawu 
panftél^o: 3UnH gem ) Stojmitqla^ p<ín %bam j ^rabce, 
pán 3an j aSSqrtmberfa, pán ^qgiř, pán Jtrpfftof j ©fmam* 
Jberřa^ pan SSogtedf^ j ^emfftepna , pan SbiflaKo žBerřa j ^) Z)ne i5» MjgqO* ^5 

řerřa purfrofti itarlffte^nff^v 3e jlawu rptířflí^o : |Wíir SBilém 
) Baubrattjffí borp, pan SRotřworb, })an £)pj)lt } %itUxm, 
^n 33e(^9nř, ))an «^(o^eť, )>an SŠBancura, ))lin SK^ňoioff $, a 
i|pan SEBcídato j iJBoroYDic?. 3 ftaton měflfté^o : San 9)a? 
jfťř j aastatu , Bm &>«<íř a^gmunb SEBaniřeř j ?>ra^9, 2aw 
J mcnffí^o mejia Drojff ť^o, ®iři j S^awinU ob í^oxr), ©iři 
SBpEác j ^rabce ^táloxoi, 2»iřulaš dernobepl j Batře, @lři 
I ílatotp, Sířatauffcf j itauříma a j ^otenic* 

aSc itxoxt^ *) jiala fe mejp pawp rojeí)řc, a trwaía «J 
to ^áířu, giřftefi nowpcft ortpřuíů (ftcré njje ílabu) íe 
Wm jemffipm relaap mjti cíjtllf, i na to picm abp 5att)řin 
^lifplowjifi; gtnj pát ábí)'lMna ncbpía, najiu<)owalf, bo* 
fotij fe jl:ún)on)^ o \ioro(\)o txáU nefnefau , a to oboge potom 
tk potom fe bflím fflo* SBlnojp pa! jafe í^owof ilí, abp f 
Wi^fnjl nott)é^o fT(((e přifto^no b^Ip; a gaf o non)^f)o fraíe 
paioowéfe {Vtef^iu, relace taÚ 9 ^neo ah'^ b^Ia^ artpfulum 
l^i^H^f^ nic nepbipíťcí: tdaqp aíe ab^ mčío- prto^ bi^tt o{t« 
nína, a o frrfíowff au ofbbu abp némclo fneffcno ^ipiti , jc fc 
flún )b(( b)^ti tok xotlmx ohtilnd ; npbr j je rc(ac$ bi^ti má 
ct pifaře gem(líí)o ; ponwabj wffeliE^ fn?m rclacp fetwrbí. 
ííapofleb^ na tom fe obecné fncfli^ air) artpf uíowé we bfíp 
}emffé firje ielaq^ n)ep , a p lxáío\v\lau ofobu abp ^neb 
iAnáno bpto* 

88 fobotu **j jařato fe tebp wolenj nowř^o frťííe^ fia^ 
fof na fnímtt obecném Djatořino bplo* ífl^^pxxoé ivooUm *) Dne 18— 19- ^J3tt4. JO m 

) ts^ěfú fb»B ste sňafr, fsrr?) 0^9 fám n%^' 

;:cií{f , 3an jřircřcriZ^ 3 Spárnu, S^s 2rcřa j Sispt^^ 
£PP^^ j S^fnixn, Žuttart SSarfoart j ^icfu, &cc:a9 
Zr(!;a .3 Soroivice , 3<2a S3eřm j< S^cny , l^^sv^iVň Scor 
jantfv 3 Shfpicic. 3 íta»B měji^éQo : 3<2a ^aŘet | 
Shoxu , Se^a gicif S^snunk Sa3ič<{! 3 ¥taí}9 , Suc^cf 
Vrerfncfp 3 male pronp , Samuel Sonuřa 3 ^rp Axínp, 
!R!řul£ éernebe^E \í Botce, fJurftóbef j ¥^n^ SSicIov \ 
Xaicima, aSi!uIt» 8Ianář 3 3ibora. Spí^ ojbbp, acfoUtt 
tle faěmcaonebo ilsefí^i^ sol gij totfnuto geji, t tonm 
b^Ip jtoolen? , a&v aQire''co fróle , poncirabš geg celi jesif 
miti 3&i^ vclií;^; vgaf necbisesena tr^ocncii hole ivoliti 
na ne osaeffena nebila ; anc6r| uřcwe' mělp poručeni, aby 
o cfi^bď friloicftau rc3jiinal9. a re3Q)T!:i}n)al9, a řteiau^bp 

^a r.epr([^opaeg{fi tjnato, tu tote' abp p^xrucx a obc9 (^nis 

intÍ9 a f rejtva^coini tai^. 

2S poatel] *) lorolenci^ mejv febou rcFciraxrfre ja bos 

Kré tíjnalí, aby fe o íráIotuf!au ofobu fpifjeji fVvecne fncflt, 

yonenabj peniceui nagi obcy 9 ^avuoi foctTeni (četne^^ fteřj Fbi!)69 na ti ofb62 iii^CítX ned[|tS(i / gitiAU miti \Mi 

flice, jebp t^p^Iaflí^ni tiomí^o {raíe necjenom prob^aujeno 

Mo, a(e tat^ ncíeji a ofpílitpeni Jebp naftalo. íRato n)o« 

Unc)j ftttwftm p obcv Ojítámili , jc flfau fř na tom gebno* 

ftoome fnefli, ^0^9 I bobremu celá^o há\m%(0\ bplo ; n)ffa( 

i<^ to \% "qiXxxoi |abagi, : a\f\) gim ^otoolend 69(0, p ftetnub9 

fe (olinu Dfobu fpeflt^ tfn abp ja fí:a(e ée{!^^o top^laffen b9(» 

9tt(teri.Jabojli tpolencu obpjrali, x^wim\il gim lolojeno b^s 

lo, 4b9 o f tiílinoflau ofobu rcjgimali a gid[^ fneffenj ^awfim ' 

9 e6c9 0in4mUt. íBapofleb^ f jabojli toolenfu 8 ň^flebugi^ 

(^m tolp|enim [ntofeno b^l^ : 9>onfn)ab) ^m.mi iml\\X ge 

8<ďo{to bobt^ mu^ř^ tafé té {e gf^^u nabřge a té ( nim laflp 

aMmofti, 1^ wírn?, cpřimné a ^xáx^l fn^qu n>ifc obmep^ 

{{letí, a na tu ofobu fwé jreni míti bubau, Itercíbp tomuto 

ftílowjlmj neptJíítécnřflffi b^la; f ícmuj bři» xíí\ ířijlau|)j^ 

«Í9 weblé 1iarpb9lé()D pořtfbfu (iřifa^u na to t)rmi(i« S)<{(^gi 

iHUtfim voolencům ob ftamň bolo^^no bplo : ^onen^abj pfoba 

' Mi Si;btt)i(a bofan^iíb ^ fnab nenoffía, ani cA"^ pn ^odi^o^ 

KKÍn b9( fe nemj ; |)roto| abp to ^dni wolencp. opatliti vá^ 

{ili; ab9 ^ůí molenjm 0ef!ému friíowftoi nic t)b(ijcnp ne^ 

bplo ; co{ ( pan&m toolencfim ob "pina j ^ernff^řepna mlu« 

weno bplo. a^fwolenj pblo$(no i^plo bp i4.(iobtn9 ndfle^ 

bngiq^tio bne. 

9>dn{ iDofenc^ fb9{ xo XfAMm Robinu bo f at^Ie fVo* 
ÍSdc(a»)a fe feffii , bifon l^rabu $ra|i|é^o 6fimon 6btt $ 
'9Iini.^e yobbiftupfíau &t>ia^ f a^bému ftoior gwldfft na« 
|)omenuti oíinil, 4 ob $ebnp^ořa}bétio yfifaiAi^ti^tlgal ^ tato ^ J)nr 't3. .^jgn«» flotoa: ®d 3t.ífl. ptiHů^im 9dxin Sol^u, Statci 
&o{i, »ffem .fioat$m 9 vHfi foruni éeff é, {e 
to getntfni a uvolení (rdie. éef!^M i tič^t^ 
<řj ofob : arcpfnjíete aařauflť^D Serbp^ 
nanba ©e^d 8»líojli, a ®t(í^ SRllofli řnijaf: 
SĎaxooxfl^áf' VĚ^lima a iuhwila nebubu gi/ 
na! rabiti, ani) (obo 5 nt(^ n>o(iti i wůle a 
aumpflu fwebo^ nej opřímnl^ cojbp bi^lo f 
^xoáít SĎoli a i obecnému bobrému lorttnp 
této éeflé, XĎ tom nic nt^ítbi fttannébo ani 
pxo ))ii}eft, ani pro bar^; ani ))ro (tenptoltlv 
Djite! fn>&g, ani ob)>irati ) bnřwu, 'nepří}ni 
neb ftevéjtolito ne<buti,* Jdbnému } nid^ f to* 
mu bobnéniu, (teri^ib^ bpl natejen f)>ůfobn$ 
tat balefOf galfoltn) ro^um mug mo^ flaíi^ 
ti; .a to tič) wicecb potf ebnt^cb co{ bube mlu# 
loeno 9 o tt)oIeni frdle gebndno, (libugi poh 
tau yřjfabau xo tegnofli to iaó^owati, Jdbné:^ 
mu tobo newpndffeti^ ani !t<ra{rolin> igetpo* 
wati^ Jdbné of4>bž ře iffpbě a t pjířtiweni; 
Uf)o mi IBiib bopomabe'9 ^ wffidni @wati. 

$0 n)9fondnr té piiící)9^.pdn\ n>o(enc9 fe tabiíi^ a 
porabimffe fe , 9 me}9 febau nowébo trdle n)9rooltn»ffe pa^ 
nům {}an)um o jndmili, Je gfau fe gij o notoébo (rd(e fneflt ; 
řteréboj n^ffaf pxo néfteré geffté |9lc9 ))otřebné/ (teré fe 
^řeb gebo n)9bld{pen)m gebnati magf, n>9Í^Idf9ti nemo^an* 7Í 
taf n>9f)(dffeni nowébo frdte bo jegtřj oblomeno b9lo« 92ic* 
niéne ne9n)9Šffi pan pmtxabi xo tagnojli nowébp frdíe pxiMi 
ípoémn } robit panu @fn)9bpn)ff$(^ xo%txoií, íta : SS9gbuli 89 

IBaworffť , gefUi pat i pxiUi^tau í)latoM , gerbpnánb arcp* 
(njíe aiafauff é ja frdle geft jwolcn* efmp^owflh? n>it>a 
«n nepwpáffi pan puxixab\ « píiřrptau ^lawou »9*<íi9^ . 
|neb f« na roní pofaWl, fterť^oj pd^otott)? meí , a I no»l 
wolenťmtt frali gcrtpnanlJowi poft)i(taU 

SBe #f ebtt *) fb^j gfau jfe páni jtawou)^ na ^rab ^tal^ 
W fjjeU , a tv wecp , o tUi^á^i tne wccregffíí^o sminfa fe 
pala, pixttwíjenv a jawřcn^ bplp, nepw^^Ri pan purfrabí 
orc^fnjje žRafauffí gerbpnanba ja frále éejlc^o tpůbcc wp* 
^f^C So fl9ÍTice fíavBiOXoé a cf 14 obec n^fíiďni gebnim 
(lafem pifeň : @n)atip iSiíhxot 7C. ipiwati sa£a(t , a íbpl 
bofojiela fn^. SS^ta ta! }pin>agice m^i, pifen: 3)2 S3o^ 
4»dlime K« . ipin)(ína a fif elba po n>{Ti ^ra^e brkána bpla^ 
9 toj^úiti ixatoáfxoiU to^ bne fe iil^. 

f>ám {ian)itoe pobffugice .$((nu fBo^tt } to^o,, {e ge 

tunopm háítm obbařiti rtfcU, ) (ofiela bo fautn^ fxcitniu ft 

ncmitílx, o na tom fe fnefli, abo pofl^wí to^Uátá, a f 

nom/mu tráli n>9fláni byli. 9>o bofit blau^^m o to rofo» 

wáni iYootem Í»9Í\ t ®ef)o SRitotK xo mxoi loolenímu txáíi 

úto pánU 3e ^axon púTífttíft t pán 3biflan> S3erf a } 2)ub< 

mmWl fubí aM^f V^n ICbam } ^rabce ne9n)9Šfrj fanc 

tíit , pán iSSa^tmib , pán 3<m ) §B3artmber!a a na ^ubu, 

pán IBřftiflaii) ®fto9^onrfIp, a ^ánTttbx^^t éflif* Se ftqn)ii 

f9tířfH^o : Slabflaw j ©febiřowa mpwpgffi ^ifaf itmflp, 

Opptt 9 itttum, 3an XiíCa $ Sipp9 , 9(uf nar , SatoflatU 

Bro$anfI$ } S^efovok a S)ti(ii(iíl ^Clpfdf* 9e ftawu ml^i^ ^) Dne 84* ŘUna. fl^o: Sión ^ú{ffF ) aSt&fu, d9§mtinb iSaniiA } f)tft^r 
£)lb{i(& Aan^, mtúlái Stonéí ) ^or^, fRifuItfS } 9taůí^ 
mn, 9Ri(uUíS .éernobc^I gcr Batíe» S:im n>ffem ))aniím M^ 
f jjety) bí^lo, ab9 fe ipfficřm na ben fto. $ann^ Jtftfftn9 r» 
®in\>f\(i)txoém ^atcp fgeli^ a obtut f)>oIu ř noip^mu ttá^ 
gerfcpnanbowi gělh 

tCrtpfuIoYoe na fttifmu obecném tne i35« SRjgna L 9^* 
1526 íteni i; ftt>oíen!, 8 (teripmi^ ))(fm poflon)^ bo SSibn! ^ 
nowcmu fráa Síerb^nanbcmi ®^f)ů fSlilofii fe obebrati. 

I) 9laU)ttmíibec2aprdn)o: ^bpfoliw^ geji ttál éeff^ 
aneb bube, a ^eb^ mři ^ttoé beti aneb 9 nemřl, tebp lá^né^ 
bo gin^lo w ge^d {tonofii ja ftdle tt)oliti a (orunmoti ne^ 
nidme, nejH !po ge^o fmrti, {bpb^d^om {(íbn^^o hák tooU*^ 
nebo' a foriinoiPáníbo nernčti, hi^bpat 9 tíbic bpt tohoto {r6 
lowjhoi ; tebp taf< to itonofti frdU éef!ébo nemdme bdtt b^ 
forunowati, ne{ ^b fmrti fráíe/ a w tom fe tat iaífyoxoaú 
mamě fian^etpé tohoto fv(Kon){}n)i^ gafo^ geji f)oblé pxátoa a 
(n)cbob naffidb* SEafé {a^bn^bo MU (leflebo, b^tbp on UU 
ne n)o(en bpl^ nemdme forunowatí^ Ul nám pxtot )»ř)fabtt 
tcini na mejpcb tobeto ttáíoxoftxoi , áelilíjeb^ w íomto řtcfe 
lowflwi ncb^l; t>af libp w éecb<ř(^ b^l, tebp na brob? ?)raíí 
{!em má t>(tmti a fontnowtfn b$tt<; 9)ař(ib9 fbo } ob9n>a« 
lelíi toboto f rdíoibjhoj f ginému mimo to , ^aUl geft titte 
;a :prán^o n)ubec fn^oUnó a nalepeno, o tom fmoleni n>?ba; 
fn^olit aneb gebnal, a to fe ná n?g n> ))tan)bl {^(ebato f teb9 
ten md řefl 9 btbio jtratiti, neb ) tohoto řr.dtowftoí éeff éb<» 
tt)9bndn b9íi^ a wffírfni ob9watetó toboto frdíomflwi magi ' 
poi tAvl pofutau na ncf^o 9 na ge^o pomocnjf^ ))omocni a- 
^obitflWl í>$tí* ^>aKib9 ftírý fra'l éejl$ *fčl náS f tmv • 3* 

ff 

tt^ neb nutiti, abvd^om to ge]^6 |iA)nofii neb {in^eb^Q qU 
t^o txáU éeflé^o molili aneb torunfnpali ; tety němčíme 
d^e SRílofli ničim} ))on?inni bpti , ne| coi^pc^om n) tom 
yřebfemiali , aneb fteřj } nái tt> bubeme mott) $ ^octin)o{lí 
^\n\ú, } tobo ncíí nebube mocp ^ře6 ))iifa^u fnoau ^ a ))f ed 
tento obecmp n(í(e) {dtný (rá( defli^^ úni.|((bn$ ginp »initi^ 
a » tom máme fobl taW í>eb|latni/ biptt 

2) gialejU wítbec ja í)r<(rt)c: Dřifabí, tter^ íráíwť 
écffti íinin)ali a {initi mogi f ráton^fhoi écflťmu bu8 xooUni 
tieb tcbicow^ , buB na mejecb fr(iíon){in>i éefl^bo- aneb na 
lírab? $ra|{tem ))ři {0runon)({ni^ abp flonn) Dbflen^a tpe bfV? 
}(m|Ií }a)»f((n9 bt^Ip f>to buboucí^ painet ^ 9 tafd ^roto , abp 
^bn^cb p te mejp trátem éeffipm a fiawp fra'(on){ln>i (Ie«: 
{té^o tojbilůn) nebipn)aIo# 

3) Kalejlí wftbec ga ptátoo: %b^ pmé řrrfl éef!$ 
mten oni bSbic f orunowdn nebpl ■, Ul ncím ))řiřf ne }ftám, 
(tt^toilegi^a a fn^obobp naffe poUé obpíege á ^n^^ftofli tp 
tinnto (rdtowfhpi gacbowati, a ob f rdlůYP (Ie{!ip4) t^otivrbiti, 4 
t» fluteínž w cafu gmenowitím ro^plnitii 

"' 4) giatejtl wubec jd j>t(Í»o : TCbpťbom fobř fcruntfí 
ttftli ftoobobn^bo <) neganxfj^anído |abn^bo n) jabnpd^ n^řcecb, 
ítřWjbp fraícřwjJwí frraweblimř »)? jfluffel^, a ne f wlajínjmu 
H\toini txáli defl^mu mimo artiptule rp tomto fnřmu fnooteh^ 
A f^bM; (teiii magi iati gafo fiarobán^ni brjdni a iacboi> 
»<(ni bpti taf, fíeroř famt xo fobí gfau. ?)allib9 fter)^ ten, 
(tet);^ buboucipm frá(em aneb potomním býti md, břime tůt 
nindtodni (omu fe tot voh iam^iot aneb gapfal to fhUp\á^ 
ii9(b Yoícecb (O tliniti huS ofebí neb ofebtfm ^ |e tatow) ')({« 
)»if0»< a iáipagtoYpf mjifta míti nemagi , a 1tan?ow í tobotg • \ 3? 

froíowftoi iD^o bopdufll&t nemagi lábn(tti\x tptl tirott tidl 
a \votboidm tohoto fratoirftoí ; |>of(tb9 to^o, eí etpox bi^l 
obpítaí, tetp má f( to iiiiinpm icmfiým fautcm » tomti 
fráloYofhp) fptan}ebUn>e rojcjnáti^ 

5) iEr4t éeff$ ))rott fVoobobám *flařob(íwnim fr(ííoYO) 
fho] éefí^t^o nemá beff iemff$d[^ tve fn>du moc bráti, ani ni 
tUxatl xů ní xotxolotoaú mimo ftoobobp tobotó trálon>{hpi, nej 
maní wcfwobobf iůpati, tat, flařjgc|l p^mUh^xx>alo a bpii m( 
fjyratpeblitve pobU fmobob tohoto IxáíoxvftxoU S^j taU po. 
nítoabj ja Jimnojil o Jábn)^ auřab jemfhj nemá t)rojTen( 
f^tt, nab to frál @e^o íSSlikft xttxná to mocp qxůí jábn^mt 
btáti bej fpraweblimé^o auřeb(nj(uw ^ faubcfim )emff ipdb i 
•ginipc^ rab frálotpfhoj éeff^^e vojejnáni : ncj gefilijeb) 
tbo pron)Íni(, aneb naň pH tom auratu ^atá nebobhofl i 
neboftafef jfeteblmp fejnán b^l, proti tolnu fe nemlutoj ; ne^ 
bot netoltto auřab m})pti tafowímu fe mu^e , a(e 9 treflár 
abp bi^I poili protoineníi 

6) dlalejli wubec ja prámo: Ťíbp Jábm^ n>en je j^mi 
! jábnipm faubum potabomán nebpl, ani fam gtnam minu 
faub9 ytiitné tohoto frálomfimí o nijalbnau roh ob fráfa 
©e^o STtilofit ani ob gin^bo ^ábn^^o* 

7) SlalcjU mňbec ja prámo: ©cjltijeb^ řbořoíim mírní 
řáb pxáxoa, étU naffe prán^a a fmobebp tufftti a tag^ti, n 
tom máme pobté febe »f[itfni (íáti a febe ncopauf teti, a tp^ 
netrpěti , ne^ n> tom n>e wffem a pob těmi ))ofutaQti , g^d 
'flefl Iterá t)lo|ena , fe jad^owáti. 

8) 9t<^(€in ^&^.^( i<^ P^^^^ ' ^^'^'i f^ ^ ée4)ácl^ í« 
"fdfitmpfebefflýd^ tá(o, {egeben ( biv^i^m gfauce nr pitomci 3J 

j)uff9 na fe řmjwali, gefcni břuftc ntorbowali,^ jranill a jgií 
mdll^ 9 na* |>6ctiwojlccí> fobř tppfoce t>oti;řalK © protoj 
069 tatotopá) n)řc$ ))o tento ía§ {átn^ fe tvjjce nebopaufTtSí^ 
jalia? fe ftoo to^o boí}UJliI ^ má phb txákm ©e&o SÍRilojti 
na foubu jem|Hfm flvffán 9 faujen pil mm^^&í\l^ í^¥)^ 
bne* bpti. ^aflib? ®e^o SJliíoji řrál w jemi ncbpí , tebp 
jrcb faubem jťmff pm faujen b^ti má , á fral fee^o Síilojl 
tieb faubcoroé jertlfíti magí fe f řaýbímit tařowemu poM 
' ítowmcni gebo « fíutecnpm trejta'nim ja^owati ; a tařowij 
9 , f bojbí) íDlnen mH b$tí , ab^ bwí ncbřle přěb teml fiR^ýmí bnp obejlan bpU 

®tni 6tt9(ulot9e bne 16; ájgnd {t?ni á fboíeni t 
í) 9lá tom gfme fe wffirfnl fwolíli^ fbej gfrae })řebef|íf 
ttatom ja flan>n{ pamiftí fráíe Cubrníta ©e^o !9lt(o{li )ů« 
jiali^ pmí tiej gefftl ®e^o fMtiDfi xo ))anon)({ní tohoto fť(í« 
lowjhDj wpufftřn bpti ráříl^ Je gfáu pxátoa naprawowána 
bptl mela ; ale aj bofan^ab ta Yoec { mjfiu a f n)i;)!ouMtj[ 
j^ebena není , pxo fteráujtb toec tnnojp neboftatf on>^ a 
1ie&e}f)e{en{hoí fe naltl^djegi ; a ))totoJ tahxoi mec f mifttt 
♦«^ fii<»ří 8ti^« f« V^wí fwoliíi, abn i>n»ebena bpla j ite| 
w jij gejl na^raweno ^ to ma' to fwť mocnofH jfifiatl , a 
Dfob9 fe magi f tomu woíití , řaS 9 m) jio w^f d jati , ťbeb* 
fe napravovati mHx } <i co} gejl gep po^ebj , má ^ 
tPlojitU 

d) itrcíí to ŠRilojř, ttit^ltom kooleň bilbe, Uw 
A69 bíootem fn>9m 19 tomto frdíoioihpi obpíegne rarit bpti* 
3>a{lib9 ®i\)ú SRilofli {b9.)n>la'f[tni potřeba tobo (djala, abp 
.^0 ginpd^ )emi aneb bo jinní \a>é obgiti ItáíU , tebp toto 
ftdiowfttPi^ < ' ^j^^trowdnjt abp xáiil pmM obptvateti f.eb 34 

o&9wate(&m hdím^xoi tít)oto £e{!^^0'S rabou obecnice 
(nímu a Jábn^mu iinémvu 

3) 9íab ®e^o SRilofi Ixdíorofli lábn^ť^ iltv^^ \>^xoat 
nmi n> xoiuá) txdíoxo^wl tohoto, a n> fonty co^ t^lfluff 
{ri(i ^c{{^mu, ne|(i ^cc^iíw a obptoátelůn) frálotofhoi ét^ 

4) 66 fe |ltt{eb pH bwom friííe ®e^o SRilojlt totglt^ 
pU tom máme . tat , gaf { ob ftarobán^na býtoalo , jac^o^ 
wáttlbipít \ y 

5) Jtr((( ®ebo fRtíoft bubaucp, ani pototttni frdíotoé 
éefTti, nemagi biíwati rojfaiomatí, ani bo)>au{ft{ti |íábn^ 
magfftátfln)^ ani ))!Otn)tieni bo (rtfiotpjhoí éeffí^o, a bo {emí 
t nitm pmivií\m^á), ti^ Ml bo áiffe, coU f deffí foruni 
^nflufTj, ob ginub Uba } tanctláh (r(í(on)fb9i deft^bo Vob 
pátti MU ^tfté^o, tai, gaf^ fpxamHlxoé b^^tt mi. 

6) Vuřóbowé n> !t(((on)fhoi deffám, a w jemj^ f toi 
muto (rálon^jhoí )>f in^tSUn^cb , l^tcřj f))ratt)ebUn){ |>řiflu{fegi 
a náíejeg) ob ftarob((n>na obpToateliim txáít>to\ixoi defl^bo^ 
m t9 ®ebo !S{íIofi Momfftf, ani bubauci^ (táíowj defftf, 
nemagi }dbn^bo fiin^bo f^^biti, ani gicb btfwati |((bn^mu ^^ 
nému nejU éec^u rojenému pobli ftoobob toboto txáíoxop^i, 
ftcvgml tatoxoá roh náíeji, a in>t<(fftí » @(ej$(|^ a to Su|if 
rfpcb jemjcb. 

7) 6o fe blubflw jemffp^^ J«pl«cení^ 9 t«K nířterípí^ 
jťřmřuw a jboji ftíítorofřpcb n>9í)locen{ , fteríj jemř na fe 
bpta Wiata, botpře, 9 tafé 8 fipm fmlaump ^linitU ) ))ortt^ 
íeni ^axoné pamttí ®0bo SKtíofH, ano taU co fe {(fnobů na 
<^ora^ JtutnpdS) $ von^o(enim> té{ taf< txtít @ebo SHtofti 35 

I) « jemfř^ bot$ře, ti mágí ob ®e^o SRiíojti Wtówffiř 6ej 
))roblett)cíni ja^^Iaccni 9 wp^^laceni b^ti bej ^ )emfř^ obtjincfif* 

8) 60 fe pae blub&YP ob Nl&n), @ebo SRUefii txáU 
ffilabijlama a friíe Sub^ifa ilaxon^^á) pamiti ia flu^bin ))o« 
ÍÍ|lol9(b 9 S ^^^{^ bani^(l(> 9 saf^fanipdi) botipíe^ oneb foboi 
tiiill itonojli opatřiti, aneb S t^m o flatf? fmlutoiti } obpn 
toateliiw tohoto f ráíotojlioi ; tomu fe mi ob ®c^o SRitofK 
!ajWmu Jpobl^ gebnobo ta^b^b^ fpraToeblnojli •bofti ^áú, a 
o to fe md rabami tohoto {rdíotojhot; co gefi (omu poWbni^o 
(n f)^ran)ebUn)^bo bíubu blujno^ tojnxíjitf ^ 

9) ^onlwabj g^i* fwoleni iemjlé mejtj toffetní fla»)ř 
tD^oto {TcíloYofln)), je gebni bru^$4i, ftefij gfau |>ob gebnau 
a pob o&ogi fpiífobau oti{]|!ati , ani b<^n{ti hemagi : 9 ti^ 
®e^o SRiloji trá(on)fM m(í fe t nim obogtm; sacbowati a w 
tom ;át)n(fmu ) nxá) , ^al gebnřm ta( bruf^i^m autiffujtv {<(« 
bn^t^ neZiniti^ ani {íhiti bopufiiti nmá^ *& ponitoail 9 
to tom, co fe wix^ Í0V9U, ío )iem)cb ůtoUtid^ t tomuto Ixáš 
Itto^l fptifluffeginpcb tojbilowé gfau , ja to ®ebo SRKojti 
Míotvff^ iábati máme, áb9 to ®e^o SKilofi íxái |>ri cípfaft 

' 6e^e SRilofK a trálicb třeftaňffpcb fiebnati rtfíií, abp tatowl 
wjttlitopi ffrje fábnť ffliti i obtebrfni vřifP9* « ř fiřtawebti* 
WmU ftefianffému ftownanji 9 I ncrpraioi ab9 piiwebeuý-' 

^ti mob(9* 

10) «n?Sím Jábtt^itt ňjemď fe bopáiifftřtl jejjití, ort 
Mé tojí>utlltotli a agewwpdí? bfidtfi» gim petfoelewatl* Stťt 
tatí ))fi bipoíi4^ a íelebi ^xo^či 9 )»obban)p4^ ftoipib^ Um si 
ttffecb tíi iiawfiw má n(t to 8 p^ínbjii 9biot tatí, «b9: 
{((bnd taubáni )>rotÍ ioelebn^tti ftotftoftenl^ ahi pri^ti 9)latc^ 
SoJi a @mt]^m ob nii^bn^^o fe nebAa, )»ob ftuteín^m tx^ -f 36 

• ■ # * 

to ob ot(UT9 ^xoatífčí to o^rhoi (waté nařigeno , gebeno ne« 
69(0, a idbnip nemá (0^0 bofHiufriJItí na fn),^m panfixoi avX 
pim liniú* . |>a((ib9 |bo )rife§ toto noffe fvpoUnj xo tom 
Dfmřbřen bpl, {e geft f(fm maSfo geb(, dneb fto^m gi^ bo^u# 
p wita o tom na!i)enj, a1b9^ Qkífo !IKi(o|i (rtfiotofřd S * ra« 
b<imi fio^mi to f mi)^ran){ ))ři«oeb(/ ))ofub| fe @^o SUIopi 
)b(íti bube. JEaU fwátfctw^, gafo} nebíle fVootá, a ginjt 
fnxítfotpé ob e$rhoe fwoté topmHení at>9 ftolceni bpli Db 
foÍbí()o> a iábný ahp fe fám tobo nebopoufftíí, tatí 9 gmým 
fto9m 6uB řelebi neb yobban9m (n>i^m to^o netq)il* 

11) (Sofet)Íti a ojittfnt bonebnéfio 9 gtn9^ roi|)ttfl{i 
loji] a S8e»n$<|f bfi#n) pxoú ^ám ®o^u botiče, na' tom' 
gfme fe wffitfni (teefli : áb9(bom }e'to{fe(bv^n)fi» bu^eelebl- 
neb 90bban9m [co^m 9 libem {ábn9m tol^o mttpiíi ; }>oni« 
wab) geP xoh bobrem ímiti nemí(e}tti, ne))octh9<í, a )yře> 
ydnem 93o^em 9 ^řeb wffemi ítbmi o^9}bna\ 

1 2) ^nhcabl páni xoStitdmi b(ubum @ebo !BHIofU 
eraíowffí 9 J«mfř9c^ bo f». ®{fi ne9|>w í)říf['tiíé IztoA^ 
magii ^e taf^ giní, gebni braným, n>ffé4) blubuw 7e(ati bottd^ 
magi , a ti f teří |>ro blu^9 na w^i febjl aneb jatíent gfatt^ 
té} botub rof mití magi , fte?ib9 fe xo tom {a{U meíi {kr« 
tvhi : nej na fo^o gfan lifton^é obranní n)9p, to fe \o toto 
ňe))ogim<í; ani taf^ to, na {om{ geft bernS t tomu na 
|)obi( vfajána* 2( fbo) magi ^ (0^0 blu^9 be) auroFihi^, 
geffto tobo ía\a t :t)ín2nji pxi!((íi, ) tSdl^ blu^fim tnagí fe auto* 
hxoé bati ob gtflce weřiteli ; a ge{lli{eb9 fbo. be) aurdůto 
cef ati nedtitet, a gifitna gemu wlriteQ bána neG)i>Ia, nejli ptt^ 
auvob9 i{|eb yro {tfHin) obnon^enj, ) to^o miit geben fa{b$ ' 37 

)ro Oj na ob()((b(íni tv^fli to ftD* @ířj; geben fe briti^^mu to tom 
(imto f^ot^nim nejoftirage , táti jatpFowátj mobau , tpffaf 
fbobp jatřett b^I )>Vo b(u^ ))en?}it)^, obp rof m(( ob tUjol 

13) H áibť tój blu^íln) tříti, ítefj gfau ip ?)urfrabií 
f ^ regftr(í(b ja^fon)^ bo t/^oj fw* ®iči Ufatí mfil 60 
fe pat tíú) ofob botpfe, ftéř) t @e^o !0{i(Qfii frdíi tpolen^mu 
geti mdgi ob jem? ) panfin)^ ) r^tjřfhDa 9 j ni?|l, a co tam 
jebnatl magj, na tt na wffedřo brfna fic]l gím mfhrufcp, íí 
ponhoabj pxo bobr^ toboto frc((on)fm)i 9 nái wfTed^ geti 
»<í8ii «bi> tobo táti fpřobni nebpli, m^í fe flim s bewl 
XuredFé ^cníj |)ug{iti a ge jalojiti; a to bernícp 9 {ragi^^^i 
to (ter]^(^ tafowd berní gefl, mo^au to bobře sliniti a magi, 
^^nitoobl df^u í^ o to fvoolKi ; a tb9jb9 t9 ofol^9 i paninfío 
a rvtjřjhoa, fteríníj ta berr^ř bube xo^ianá, jafe } ©ibnl 
t)o éec^ fe nan)tdti(9 ^ a imihx) gim to jafe na()rabi(a , co 
gfau }trat{l9 ; tebp oni magi tu berni haganfim jafe tpotU^ 
til; fbej gine SEweíť berní (eji , bcj obzoru Jíolojltf^ 

1 4) £) §(e9tiiY9 bdnxínj ))ob menfft ptUti }em{!au gm^f 
itfm aufeblnif&n) a faubcůtt) jem^i^d^, {řen^li fe magi btfwatt 
}}o re(ac$ ne9n)9Sfribo pana purfrabj^o ^tal^iífo^ 

15) ilb9b9 fe pař gořp tt)e9íríít víinlí, aneb t^ fo^ 
tnu libi pobral , mi táti to ne9n)9§{ri pan purtrabi obme9» 
fíleti , ab9 to na bobří m\h poflaweno b9(o« 

16) @aubu fomornt()o, !ter9b9 mil brjiín bi^ti o fn^. 
Wtaxi\ni a o fn)« panní Jtateřiní; a^ bo ©nxítofii oblojiti^ a 
pO^onowí f přem anf ( fn)2bomí ab9 ( tomu faubu to9bá^ 
toinx nebpli bo fu^$4) bní Vopl<i) neijpw pxi^ti^, aneb- 39 

miúxáiil, Je69 to ®e^o Sítlofli d^tlH ojnM, S {im a 
S gafi^mi artptutp ot toffi }eme sf<nt n>9{l((oú So§ fb9| 
» nowe jwolenímu (rc(K.®e^o SRilofU ojnanteno bplp, ^tu^ 

# 

tim ))anuiti ))o{I&m rojtiín^ ttorp , toti^ ; tpíno, toQ(9, r^by, 
{loeřinu |>o{[al^ ))řt (ter94)ito taf^ fetmau (robinu bne pon^ 

Kíni^o '*') ( řjjení <^ ^ ftpffeni )M>fel|tvpi gme^wati xáliíi 
)xro tter^} taU ®e^o SRilofl fxtfl } gitta ))řeb tau řečenou 
tobinau \xoé yanp iDpflaí* 9)áni pofloto^ éefftj ^^igbaucf, 
talfaiv? a j|>řimetiiíDe n>itátii b^lt , a pofobitoff^ fe t) ^rojfó^b 
toeliK^ ^;tu •bnpiořatún&to @e^o 3SUo{U , ob tc^zói jlavoft 
frdlotplhoi édlí^o b(e neptopšfi moJnofjK fWmu n^olen^mju 
Wll flttjbp^ wjřajowoli í ftoto ipaí w^jci? n|i j)ob jemflou 
l^eceti ci(ii boli. 9)otom ®ebo SJiiíoftí ojnámenp bplt;, ft?^ 
Ifat fh^m obecni^ brkati b^l, afteraf fpbl®e^o9liloft,ia ixima ' 
d ia ft(í(e tooltíi pjnamugice, |e gfau ftatoom^ {rdlou^jtoj &t^ 
9^ je fwobobn^ to&te a { %x»\á^txí\ nátíono^ a láflp to 
t^íiniU^ )a to )>ror9cé , ob^ gtcf^ pánem tnttoftkotpm a fpra* 
»it)litt)i^m b$ti xálú. iC))namon)Ali baíe^ ^e S ^{ipmi art9< 
ful9 YD^fldni gfau, lUxi ble Ubofti ®e^o SKilo^i xo jnómoft 

9la to gegid^ přebneffíetvf ebt>on){b 10 &atin{!{ řeíi olb^^ 
brUeli ^ o to reQ pana biflupa Sr^bentff ébo flórem w tato 
flowa: ;,7ířfoíí»®tf>aSRao|í j baru fflojibo mnobo jemi po 
^ipdj^ pr<íteti(&, tjj 9 mnóbd ^f i nt^ saneprdJbnSní miti ri« 
^i ; wfF<^( i^ tobo xozXxax n)bečen gefl, Je f ®e^o SSíilofH ta:» 
fowou k^ott ^dni éefftj nac^^I^mgfau^ iatterauSto (df?tt *) Sne 3* 9rof9ttei% bit^ ta I gebnorittttaiMniu I boW^m j^ 1 4^i|^<mtt >in9l« 
ttol tfttaiowatí fe r4í !.'«' |H> |j{ Scžjyini t^ofloiváiin^ivfbinaufl 
f @€gí 'JZilo^i fr<í(on>ni [e NU V a g) iiiffepé )M)||ktai9nii| 
^ «cinUC f)otom ptfni a tabi^ ®c^o SRiíofti nmvií^ fnOc' 
|HÍn9 ^flv a) t^o ({ofV?^ «9)»^onH>tUi ^ (b^ gmůiem ®ffM^ 
aRíilofU Nlowjt^ )»Mn9 ( pfmé |»bin{ aegtřcgfii^o (n( 1^ 
inffiftoatí^ a ))otorn { p62btt Ktoali^ . $(ítii yófloio^ 4Í<ff^ 
tiDcbU t)jrtt)9^o jpojn^tfiii 9>feíeiiair^Unu t fip. ®fNf)H&6t t» 
f09<^la na mffi fmatau geli, fterauf bifluj ) nswé^ nft^tt 
fllafoufl^^o p fto^t^ Si:ogi(9 floujlL |}o wpfotiáit) Jfajeb, 
i^^^ict^ ^0 &(fmEu Qow^p (ra(e pi(íi((o^t brjo ))otom f fMii 
fe ^ofabilu ^toiil tafé-9 nimi mimo Uák a háímm 
^vt^ ^Uofti, 4tai9^i^ mxttoS^ ISranbfbWffi^, biffúp Jřrp^ 
bentfřf ^ pan S^^^w^Jik^n. 9ia (i&l )h) 15. mVíi^ fe po*, 
(9lpf.(^ rnffe^ (tmi' 230 [t napolitaíe. ^o ob^bl toiftoft^^o^ 
ffe,a ))o({ton>tfni t)fintoffe bo ftoé ()of^9 giti fi^ |bn>gtti| 
gim} @e^p 9Bilo|i ftdl ^p^ ftbmoH n(ífl^itgiá^ bňe 
,f gebnánji gfd[^ wecý t)Íojíí* 

8S(o|en^^o bne *) ^i 9o(Ion>^ ble mogicýl^ ob jponii 
fíavofi natijetý ftb^ nilopi n^jleboionS IktUi a přebniíjféli $ 

I) £) yřifaje @e^Oi SRttofli ]D}namen>an, tteraf i)febs 
!on)^ bt)n)fre tDoIcm ja ft(í(e éfff^ gfdu íin|wati, a \»fifatitt 
tttffem tf ^m |lan)um na t>ome)9 ée^m bílalt^ (a|, gaf{ 199$ 
mařena a ®e()Ci 3D{if o{ti ^obana geft , fter^ táí\ potonamiťi $ 
a ^otom při forunowani n^ ^rabí 9)va}jpfA9 |obml^ Je ®ef|6 ') 2)ne s* í)rof9ttce* 41 

IRiloli ))!tfa6u.;!hiti%((. mitm táti ))f ebndffeli / ttmt 
mldítd xouU^ la ptároo wpbalt, abp' gim ®e&o SSttofi txál 
|io»9 ^eb branait^.^ijlíř jicjUb^ bo 9x^í)^ wget/tafť ráíil 
llfjfa^u ímiti boíojuflicř, Je gfau f? tóf >řebřo»ť @e^o SRU 
lofti j«4)owaíi tálilu ^ Dřífa^a ^raf , fíerau NI éeílp w 

Mm« Dínn íBol^u^ matce JSPoJi ? tpffřm ©»«« 
♦ín^ř í^ íonfrm^ r^tiřiini, |)roJaníim 9 mí* 
Hm e n^ffi pbcp (((f^otpfin^i éefl^^o 4^cenié a 
))iám€. to foftele atcpbiflupff^m t) fw, SBjta 
>(a ^rabf ^ra^fl^m pfi fovunonxínj naffem. 
no trdťospftn>í éejf^ :přífabu učiniti tu, fte^ 
tinam wpbápa bube, Je ge máme pii iiáf 
Hii^fy, w ptáxoni^ fwobobadS^, to f^rawebU 
u^tá), a pxi tom n>fi'em; řteraf ta píi^aí)a 
t9 fobe obfa^otpati bube, f terauj lonnitt xndí 
«te a potoinní gfme, jad^otPítU Saf nám íP&V 
ř^ma^ep <^ tpffirfnl &voati, 

2) Zo ))<fm po\lovoé ®ebo aRiíofti o artpfulid^ fnh 
motoanptf^ ojn<ímiH, řteré wjTccfna jemř fwoliía, i<íbogice, 
(íb? gc milojHwí t)otwrbiti xálxU 

^ 3) ^ "?fl<^Í9 i^í>tó í<ííí wíuweno bijto , ftfr$ anf w 
?)raje ani n>e SBibnl řten nebpl , neboí nemagice fleg f^b^íu 
i tefl im^á) n)9pfaníf)o teprw v^o n?g ba |>rab9 tP9« 
- (lalí, a nlfoUf bnjj we SBibni mefffťiti mufeli^ řteri^íto j<í» 
))» Je 9 Ir^'1 ^ubkPif toíMti vám, ta, gaf| přebíotD^ ®ebo 
SRilo^i {mitoali ^ ten ))af %z nic gin^bo ip fob{ miaxc\xá^ 
toliřo aby ^^ři }>r<ín)idb ; . 1toobj)b(í^ a H)ratt)eblnopc(l(> gi(^ 
?4{U ia^pwati^ $?íoitp tafé xoi^pii (bfj.f\ebo| ©e^o-^f 4» 

loji frá( m nttml, n$l^ ges toibfti 4^) j íkOfií fb^^ 
|>ftn)eim bpl, ée^o 9KiU)fK ftafí |>4ni ffoflow^ ^bolit '^ 

4) 6d fe tlu^fii9 po ft(í(i SSlalgflatoowt . a Subwjfo^ 
t9{ flownipc^ pamUi p^}^tí:^á^ iotpit ^ tttti jemS éefU 
na febi )>{i3at<t/ ůbp g^ yořil ®el^o 3RiIojl bo fto. ®iři jo* 
platiti ; nebo 9efUi{eb9 biU i íim f)robIémati xálxl , fttaáf 
db9 fe ifíi letniq^ prámu nřgatd přef ájfa nejjlala , ) {ebo{ 

ntnobo }(^bo a toelifé pon>fi(íni xo libu ftdtib^ fe mob^o; ^cn 
!o^ 9 to tato l^ta mnobo gUbo n> té forunS &tjfé ) té pfj|^ 
Sino fe přibobtto* ^ talé to splaceni blubun) {e gefl ne 
i &<iboftt aemé , ne| } bobrowolnébo pmitini @i(b SRUofQ 
5 SBjbné bo9)rab9 na fhenf paniím poflum přifflo. % aífo^ 
Iitt> gfau fe ginj t> n>řtffi jlimmp pobn>olíotoa(i ^ n>f[af na to 
fe páni {lan>omé nic neoblA^agice {e gfau ) Idff 9, gato^ pml 
oindmeno gefi , @ebo SRiloji fobl ja pdna n)o(i(t^ 

5) £) w^placen} jdmF&n) f to}mno|eni bwora @ebo 
SBíilo|li xo berni japfanpcb- 

6) aHmIamop \)iílnmé, abp bo fw* ®!ří, neb bo f»* 
^ana to^pt^titi a jap(atití xálil tím , fterpm obnem ffCoba 
t)cmena ; nebol f b^bp fe tobo bplo nejlalo , ftradj) abp 
to jemi wdtfa niepowfiata; a fb^b^ fe gim tím problefo, 
icb9 fnab p f tomu pfejjitl uiufeío* 

7) £) t»tU)ftin>é blu|i9 ^ o flujbp připowéb^né pioblé 
tab rojwájeniv 

« 

8) %b\^ ®ebo SBitoji ratU.bdti Kfi pob pečetí fVpt^i, 
fteré n)>n> ¥({ci t)Jin)att, a potorn tev H{l obnon)iti pob pečeti 
f rdťoYofimi éeflébo, je gfau (lawo.n>é éefftj ) fwobobné xviúe 
mebo ^((^ tiiroUifi, a i nt|(íbné pc^vinnoflt ja pdna^ n)jaO* 9) '^^^ ^^^'9 i^^^^ ^^^^^ ^c^tlaittoxtifío, na toobni 
{(((te éefl^^o, řeíi éeflau tP9(o}iti a ))otn>rbíti xálxU 

10) 9lab9 i4ef{< db9 ^neb |>;i fob^ m)ti t(!íU pro 
mno^ť weliíí přířinv, ^69 f« i<íbnť^D jmatřu Jlrje newcbo* 
moji tomuto lxáíovo^vo\ ncpřibobilo, gaf| fe it^mwffo }U()o 
)a {(d(e přebefflc^o {lalo^ fter$ fe o ée{{^ wicp $ C9iO)em» 

11) 2Í69 bo JÍ{jffe»®eí)o SRHoji ani fam flliiAm ob je^ 
ini nic yottpripwati aneb p^áú tD{c9 éeflé neri^2i(^ botubf 
pa frqípyvfla^ j^oíic^ nebofebne^ a rab éefl^cf^ míti nebube* 

1 2) 2Cb9 p^ ^ran))(b , (toobo^id^ a obpíegicl^ A»a(i«> 
tein^c^ netoUfo ge , ale n>(fe4)n9 f tpmu^o f rátomfln)} piU 
Wiltni ieme milojHwS jadiion^ati xiliU 

13) 2tb9 }?r4^a ob&agowati ííílí, flafj ) í)řjfaí)p, fVoť 
f otoin^n ()9ti ráei , a pni taU l^ xáii c^třgi ®e^o ^itojli 
to^o bo))omd^ati , gfauce f pxáxon loxoáj^ánx, bof lábagice , {e 
H^%\, ab9 mocnSgi ®e()o fÍKi(o{i ))anpwati mo^ nab ftPipi 
tni ))obbani^mi , gato fbpj f)r((n?o frp&g ))r{tc^pb m4.| Up^ 
tnno^em ne^li abp tp?lif<í n^ogfla ^rjeti xáli[, 

14) ®afo^ ob {>qnitYp ))p.f]((in) Q^el^o SRilojli pi\xUx[o, 
}{ 8 ®e^p Splilojli o to mlUkPíti bubau, abp na xoit^m t)ile 
» trálowjhDí éefíím bpti ráčil, a ie flfau ^Im oinamotoali 
?<ío(íivbnau mítť nabřgi, }e to fpneínř ®e^o SJlilojl t>řiniti 
íáíi 9 to boflrfbagiíe, gaf gfw cpfaf o»^ Síi^nffQ a ftálowé 
%i bn^orem ^xom cMegní to tomto frálotofho) 6$»ali,a 
^ Je te toffemu bobřímu tomuto f riílokpjitoi ))ři(t)(íielo , gaf { 
|b)e nebe^YDoloii paniao tp tomto frálotpfhoi ti blu^ón>{ 9 
m&9 9ir^<<> ^nifl?) ^ lí>^oto| |tfbagi ®e^o 9H(o^ ^ \^ I 44 í 

15) £> tm Sttcemittrfiatt , ^of^S c^fof ixatt <8c( 

f<(^I^ mtt'^ ^ffřitani mUoftfiiHÍ toiimto fr<Km9i9i (^tfUm 
aiOti r^O, 4^ )^i 0e|fo SRSofli bratru, S^jmPfAn ($faři, p 1 
fťágimt s^bnixti tá{& , gatott na ní n)ta»<bIňofl míti til 
úbv^gi fc^bi tP9)>rof9ti« a. )}otom fr<8oi9{hoí éeff 4mu {afe |ď 

• 16) £) K^t; !ÍBáIbf«|l$, lUxil * S^^^^^ V'S ni 
ftinhpmi tii{fl9 |)ftotaeii$iiii Srptr^cb Solcfrabf irffeb hoi 
tnd (é(9 tbiial/i^fotto pt^ été^^wi ná^Utal nebbos 
Ihoi, afo^ fe to^o mflíti a taf« gemu obnjti m<^tl(i; a 
®€^o ^tttpft fxáíoxoU^ár fUxfné pamiú mtáík m tom Čedt^fr 
i»|H){Iě<|)natttt, n$br|[ na níúj rabu t|m tM^oblu^owatt r<£[fl 
taj, |e toi^o aj to t< d^n))!^ ))fi tom ofialo^ áA)aIt 9 -tó 
ydni fta«90W^ 9 to ,. ab9 fobS ®i^o !0{i(o{i fr<((o«o$U tot 
9et(í£U le^ce ňxíp, ponínMbJ.fen f((í(fter oftat 9 tw\ 
iiámtSL md, a tb^H to^o yotřebo^ ®eí^o ^ÚofH a totmU 
fiaíowftwři bpla, Jebv obíub taW ffefl tíflpc Hbu moWa f pt 
inoc9 ))Ht>|tt, (ul)9 a gafb9 f tomu ))! igiti a jafé to f ^eŠ 
fotunč ®e^o 1B{tlpfi ^fiijoaiti r(Ki(, w Umi |>((ni ftampii 
@c^o 9>ti(ofti flut^Jínl ttiíyomocni bubou^ 

17) ^9 fobl @k^'9 SD^(o(t ^eriffU obti^ati bp ^ 
tUTi 9f<^ fe na to fxáldwl^i t4bJ(t, a txáioxoi éefftt bi^i 
|(íbAli^ ponímab^ to bobře )ntfti xííi, tttíůt ®f^o Wtiíoft 
taU gini o ftoi )^octit»o{H rdlbt bf^|(uji*. 

i 8) %4 bo i>b9wafoffiw iemfli;4^ ab9 fobiE neriíS ob 
tKoYoatl , ftefí gfau ne)»debnafi I tS^a SMíofU píiwom í . ■' .■■ ■ • 

45 

fonetoáb^ Sfou potom i á<n$mi, to moc to tttn e^bdm hato^ 
fe , tuíi gfau ®eí)o fOttíoft tooIUi , ) ge^nojlegné xoiiU ja 

19) £) fprawettnofi pana ltlbťe(l()t(i j ®flernb<rFa )| 
3eten< ^tp , fkxaixl taá poi @el^o SRitoflj , af^p mu t n( 
j^mod táÍ!U , a tomu tofw* ©iřj, mílibp gafau pob @ef)0 
Slilojli fpvaioeblnofř , a mejp nim to cafu to^o abp pofog 

20) jD ratp ée{!^ á6p U) potřeb(íc^ ée{!i^4^ gic^ t>{i^ 
«)ati tSíií , a 'gat přebefll^ txáí necite! pon^olon^att rabam 
íef!$m, neJ nřfbp lebafomuS a nHbp mrabffim^ {teři t> 
hDora ®e^o SRttofii flau^iti, a Jbo rabp nepřintfIeJeB ^ n)?cp 
frálon>fhoi deflí^o ( rojfau}en) b^^n^at; co^ fbpbp fe nebpl^ 
% a ®e^o 9Ri(o|l éeilpmi vabami {bpbp fe bpl )pr(m)o$ 
tooti rcíiítt , mno^é mt\) bptpbp gin(íí opatrované , a f nU 
iemu jUmu b^Iobp nepřtf[Io» 

ai) £) pana @alamanfu, gal ^pxátúix magí (obo 4 

^nKter^cl^ din^df, gafbp oni bjfttttu) fn)$d() tabami ftopmf 

WM, a } to^o gařbp . nHttcé jemS a ®ébo 9RiIo|ii pobs 

^^ní geg fobe ^btj|ili, ta( gaf fe gejl lebacod při()obi(o^ pro< 

l^e ®é^D SiRUojI, abp pro wřcp gid^ defl^, gebo a ginp^ 

gemu pobobn)p(t^ n$ xobič^ ftoi^d!^ pfi fobí mjti ntxáixl, {e 

jfau tafoto^mi to^cmi pxxoi trejlcíni bpU , abp )<ift ( t^ 

iim{ nepfifilo^ % to (o|^mlmoí. gato pofIon)é^ Je mlu« 

»í magice o tom ob jemS porubeni «'tau i<íbotij; aby 

foU toido to ni4) obt{||ot»ati ncr<(íi( ; ne|^ Mt defl^ 069 

ojjwati rdřil flibugice , {e fe ) baru &o{i^o ab< n<iU)natt 

»|>fimni 9 xohni @e^o SDMfofH 9 to^6to rr<ni>t9|h9i f tobtlf 

lim t9}b9(f9 r«bic(, 9f<nt(e ( tomu tobt^mi »}Uin^ obbařfni. <f< řeít 10 tento fmpfl :; „Be (Se^o SRIÍofl (e wffem art9pu^ 
lum (ařřoíto gcfllt? jápia j ée((^ nebpl jpíineflen , a artpřu^ 
Ipwe w latine nebili boboní) ^toolitl rcíci, tolxh na tom f^ 
IpoiafiaxDUge, ab9 na @e^o 9RUo(U to^o, cojbp ®ebo 9^i^' 
lojH fifobnébo a éeflcmu fxáíoxofttoi mí>lMné\)o bplo , ne^ 
jábali; o íjm ab? fe I panům pawíim řrcííowjíwi écf!íbí># 
ř píátelíim fwpm, )a ®ebo 2Rítojl přimíauwali, připowíbaj^ 
při pra»id|^ , rabí(í> a fw^bobac^ ge wffecbnp jacbowatř-- 
SEafó ®ebo SRiloji )(()>» |e t^inití r(iei^ tin^ ob fra^íe gub^ 
tojta flaion^ pam^iA bjfí oíinen*'' 

|)<íni poiloxoé i té obpcwSbi na toetil^m bpli ompíu^ 
nic, €0ib9 ®ebo fDlilofU obtijn^^o neb fflobli^bo bpti mílo, ' 
}nc(ti nemo^auce^ ptotol I @ebo 9Riloflt n^pflalt^ )a oten)ře^ 
nijfl obpoořb |c!bag)ce, ponSmab; ) přebefflé nic giflípo 
roiumíti nemoblik Sxáí @ebo 9h'(ofl otewfenígfli obpon)(b - 
|a pf iřitiatt řO)(offn^^D lon>eni báti problel ) neb d pan9 éecb9 
bn>e mile ob SBSibnl na toto geti fobl pf ebewját, ( t e r 9 ) t Oi 
oblomen b^ti niloli neme^U 9{an>tatin> fejtowu^ 
fbe^to fám It9r9 wepfe jabil, tepno obpoiořb ( prtoní opít 
pobobnott iáA tálú, tof^ táti lába^t, (bpbp bo ftrftowfhot 
éeffébo xálxí přigeti, }eb9 o nHteré arf9fttle na tt^ffecbnp tri 
fiat09 §dbojl wlop rdeil, ab9 co|ib9 ®e^o 9){ilo{ti obtjjn^bo 
a ftdíoYbfhoi éeflému neo^iteřné^o b9lo , a proti fwobobám 
tohoto tiáímpoi neíelito , ab9 ®e^o Wlilofí } to^o, propu* 
filH; paHib9 pfebce té loííle b9U, Je W »ffe<btio potwrbitl 
)[áll 9 tatéS obpon)^ pcflfim flr(í(on)fhoi éeffá^o obtijná 
b9la ^ proíej boiábawffe na ®e^o SKítojii tt>9|l9ffeni přebná^ 
fT^n ^ $e t< ebpotořbi ^ neomígicé nímetfp^ toproiumíti gfau 47 

nemodli, něj l^tagice gt fól*^ A<i S.cffo )i!étop {e gi pligi' 
rnci^, $ tcM tpf aC tM^mjnfau, {e gt pUttÚm fiv^m pianům 

miti dtitegi. Daftib^ @e^o SRitoji ginau Dáti xálil, a to 

itetebínegfTi, *|c <@e^o 9KiIo{t |Aagf , ab^ § ni nerdfU ))ror 

bléwati , úb9 flr^ic ni roh ®e^ aStlofti tofé fe ne)>rot)(eIa« 

®e^o Siiíofl hal rozitna S fn>9mí |)cín9 ,y<^^u ntffleĎugjcý 

90voi9et) gim loati n^elel : „@e^(^ SKMoji ft({lon)ff(( ginaí fe 

tomniwcíti neradu, ne; |e nd t^ gtj tané ob^oYocbi )>attt 

ípoflon)^ )>f ejianau^ a to j náfíeb^gícip^o butt)obu: i) ^ 

Qtt^tule fnZmon^ané bflami ja^fané ntUoftiwe róctl pctn^rbítu 

3) 3a')piS na febe toiinití, gafoj @€^o ^(o^i m>^p\an^ )|)otan 

¥♦ 3).25lu^p »fic4^9 japtatiti, gatoj f řr jc fwé |)ofl9 h> $ra* 

Í9 tw fnem w^flané » to fe rdKI ^jobwoliti* 4) ©wobo* 

t9, )>rtfn)a a ro^AxU ftarob^Ié a dt^Koalitebné U^ potxoxiití a 

i^ obftaňowátí^ 5) S&^mu tomu bojH Dílnití, coj fe 

timi drt^tut? f)o{ii^U8ei 7Í bi^Qib? ))a( gefTtS n> Um gafi^ 

ttAoflotet, a ce^ob^ g^p na ®e^ ^(ojit |abalt, |e wfTecfni^ 

»{initt ráíi, ob9 genom to @e^ 9RUo{ii na tojum ne4)atK 

9)t(ni |)ofIo«^é i taf mttojHwé otqpoYtibi iitoroalllábasiu, ahi^ 

pro tobté ftoé )){)geibem fwpm to Mowfho] nttiin pxtítííh 

toatu 9 lopflvfTan) @e^o SRUo^ ta fíowa xoiUní ge )>{!« 

gal , a { tomu loffemu netotif o fwolil , afe taU {e mefpíati 

mbub^ l^f etf ef 1. Dfttom taN ojnámiti rtfíK^ |e n> )>ont«i 

po tíec|y fTali4^ mini mpgeti ^ a to n^(feďno taf fef^ati to^ 

f <íi^ 6^^ nejlépe fe to pojiil^náutt bute mocp^ Stato gf<|^ 

fe^nal a fTtaftn^bo tomu nowráceni láial á píiL @pifpi 

pat mH\ ^xcé ntl9 tím pofl&m potal, f nim w 9límeďé řeíi 

^romlttwil, fteraí ©e^o aJWofii jpr<í»a boffla, gafobptim \- 48 

m&i f ac| yt 9dfů 9iúf fi^ttigm faičf w &rb raci ^ 
fUfc0i9iCtz, a té vjr9 feítí ^íi c9(hBC far. irfftiai^' (ok 

|biM #3910 , <saí ^kimtdi no nfntjnniflv sn^K^áol, {( I a offai to &4 tbídáá fc ptsgílL 2}řivc«tt} mbí pt^ 
wí i Síttd ft etckroQ, báL Oc^ aii0fl in M^fucy r<» 
^n!^ i99feaí: j^dcn natě, ^ jc fivebotiif fM wdle bi^ 

1^ pioa wffiío : ip^ ipl Oc^ Stilffí }yrd»«B fr^ii mQ 

úU wfii fÍMa n»C9, fiiC t» muhcbltmi, tíl oftéiiy f 
étfUmm báítmftwí md^c^ yaň ifiA lalbpm ncpřiuUni 
flH^agMMrti 4(C : Ůái na noní^ «rt9hií&9 , oby c t ^oUct 

{flftfnnft cyfoi 9tfnif9 to^ gtttna ymni, It A écp$ 
v-|Mfta9ii0fH fi^imáctý , m ccfht to fcábnvfM GcfU^ 
fbnntffewptot, iNÍm ér^ flmiMri sftece, yioti níiini 
toe 36, ectaa ^) nifteié n^átfnřgffi je ipffM^ ^ fioiink a| 
toeq»(«09tinHIatL Sřjioe neS to éci^ fe ftmili, biií ec^ 
fltUofl wcfctf fimmNm^ fnefiati na yomejý vlinil ^fos 
^/ "A t^íí^to tnmuítftt bbnm S wíflctngicpni nápífcm ))o< 
ftdwcn In^: In ferpeb Hemon Ferd. L Imp^ Ang* -• h I . * 

- Himg* Bolí* Rex, Infans Hispaniae / Ardii~Dux 
Amtriae, Marchio Moraviae, in Regem deí^iguatus 
Bohemiae Regno lioc in loco jnramcntiiin praesli- 
tit lUe XXX* Jamiarii. Anno SalutLs 1527* 2p 
t jcjl: 3la panjatřu wecnau* gcrb^nanb })ntni a5I)erfl9 a 
íeftýfral, 3nffint efraftl^clfřv arcvřnjje íRařauflí, marřra/' 
MSřorawifř }a fxdkxooUní} éejfímu řrcííotofhpi m tomto 
"1 mjfte i|)řifo^u třcínil 6nc 30* řcfcna 1527* 9?ato roffidnl 
'{ h ^ajc fe ^null a na fcen ftp* ^Yi^ *) tpfTicřni tří pawi># 
• ^" »< oj f SRalcfficum t)ťoti nřmu wpgeli, ge^oj taW bo mřfl 
Drapijťí) <)ÍÍ8e jtřgiop^o fajté řcmefld ipob froan ' řoraufyw j; 
Kí toK řonffele xo\\^ú) tři mljl^ yoWť fwť -potDinnollf 

Uřcb řoťtmowrfnjm ®c&c SRíIújíí t)0n>iiaía mej^ flnnjp 

tojepře^ tiwní ,gafo ja fraíe Bubrbifíi o nefi?ní fíeneíu řrá* 

lowjřpdj , tctij : o nefcnj Jejlo, gabířa jfatí^o d tncíc , no 

Bot {lato !pan{{ip t(í^l to tvffecf no na febc ^ d tiptjřfhvo taf é 

ifitelo t9 tom n{gaf9 bí( míti* Só i\>^ f( tojnefld na @e^o 

Moft ftAexo^aví', nařijeno b^Io t abp na Un lai \taxc rp^ 

fjiffřý íirttt I ráft ®é^o 3)litofll flitsbu mam ffrie ofobu, f tc^ 

tou^bv ' ti^ntu jtpoUíí^ n^ffof b^ pgmp {Vraweclnoftt a ))r(Í£ 

»a gcbné 9 bťu^ jhanp ; coj bo fu)» ©iřj nepprw í)řjfíti^o 

f {^ratpebliit>fmu tojejncfni oblojefio bpío^ 

IB mbíli na ben fw- aJiatege *♦) Xpoffítíta g)áie w Fo^ 
fied f». ffijta na ^rabř ^rajffcm řrrfl gcrbpnanb ®c{)0 9)řúí 
loft na triilovofho) ^(pfé cb ®tani{lanE)a biflu^a .§oIomauctct)o •áfa 


;c L. .. , * ^ ., . . .. 

SRdflebugicip^o paf bne {orunotpána bpía Xnna maR}e(řa 
ge^o, magie noefu fxce^o 23 (et, 7 mřf^cu a. 5 6ni* ÍHoto 
px\ ofiatfu maéfoípujiu na ^xobí ^xalHém 9 na ftofétnfft^ 
ffém ndmejti tumage, ^Duby- a v^tliU hatoá)xoik, goI f^ 
obpcegne ^áxoá, hál ®e^o !DlUoft 3 pány ixfflU 

SL\)^ maSf^pujl f once boffel a řratoc^wjle přcpaly^ ftií 
@<^ aJtítofk w ftřebopj to SRorawy a obtub bo ©Icjfa »?^ 
gel a pDbbaiiojl ob wjfecb íemj f éejlé řoruae pnwtfUn$í^ 
náUlxii přígimaU 3 SSřratíjlawř » nebřlí frjjowau nH^ 
mátixo fe bo. ?)ra^9 ncblaubo fe jbrjcl ; ncbot xoáíH, fteriř 
g ^anuffem wéwobau Scbmí^rabjíým wjniHa ^ fylne ^ bo 
SiafauS a bo SSber yobáneta. SBálfp pat této n<ífbbttgicý 
byl putoob ; ^ámň mb S^^n Sapolfly , n>én>oba ^bmi« 
brabff 9 a íjxahí ®ftí{lé , )^ubn>if on)i tratí fwému i 40 ti^ 
fpcy.libu jbrogne^o proti SSurfu na pomoc tá^l, I @ege^ 
bynu přitd^l, a o porajce frálowff ébo Ubu trucbli^é notoiny 
.t){Iyffan> § tim wffim wogflem fno^m t) té^oj mefta polem 
ležeti iuftal, fmé teleni bejpeinř ^aopatfil, a (0|bdlegi ne< 
ifUuíi plti fe bráti bubau bpjlre pojoron^aL 3toeben> ^ ^ 
(ýfař SEureďy § wogffem fn)ým tu ^onfftantynopoly fe na^ 
toracuge, f SSubinu^ gegj Surcy be} obyvatelů nagbouce, a 
có to nem nafjTi , to pobramffe opuflilt , 3 wogff em fmým 
ta'bnauti yilanomil; coj fpiffe nejli fe fialo E fwému mifftu 
p bwbu¥»řag najwanímu fe btt«l* 2)o a4>fage přígeba 
mnobo SJbcrfIýcb panů f fobe obejlal^ mejy fterymijto nai 
d}diel fe táti ^etr ^eťenyué foruny Síberfřť fhfd|ce, geboj 
•^anug w^moba mnobymi bary poruffil , a f fwemu prebfe* 
wsetj naf íonil ; neywjce banán giRotau , je fbyj on ^a'nu5 I 

I , 

\ I 

5 í 

id IHjříowjhDí 8S{)crffí bofcbne, 6áriJft)ata!ffí Jjrtnjlwj flcmu 

yottorbtti a , ipřiivíaflnifí neoipominc. SEaf otvctu pripon^ebi 

íetr ?)cren9uS gfa ^)ol)nut, mgcnom témul »f)auuffott)i foruí 

í« CÍKtff au w^bal , ale taíc noffedj^nt) prfnt) ř tomu na» 

vAmocl, (íbp oni opemínauce gcrbpnanba ttrcvřnijc Sía* 

ííHifíí, •^rfnuffc ipťiDobu itt řtóíc TOolili; ?) jtalo [e, jc páni 

»Seřó3U'8t)toma'jb?ni tíŘoJ ^ínuffc gébnoftuorne negenonl" 

fti^Iafi;!! j alt taU fllni prftti ř flnwnojli ftt)» SJíartina obe* 

Pínl bpti , abp fe bo řra'íott)(!í^o íBetc^rabu ř řdrurtowrfn} 

liowť^ Iríí/fep^ ' 3a;Dfage wolen^ now^ fráí 6 třmi 

^% flenj mii bobře pxáíi, á é Aogfřem fiDpm f áSBubinií 

íofřiej^age bo. mepá ipřigel; gc pujlé a welmt joí^avoení t)jřrf; 

tel{e ^if)ominttge ge^o ipveberflctu flcímtt nab njm ^oloflitoi 

?Ioflft f)ař íineb j)orufitt> mejlo i|> jiímel wtjřijliti, jlra^i- 

íi^wi opatřiti, w^flal magejtat , ab)^ fe přebcffli obtjwatele- 

íej obtaíiu nůmátill, píípowibdge gim wffetifé fioobobt) t)bcí- 

Híi^ So jíjbíw íintíl fé fu. řraíowfíímu ŽB?let)rabu , <ii)f 

tem tó oríif)^ ben forunait Š^erjííííb řtólowjiwj oflatoeit - 

M* jDo frá(on)(fíí)o žBe(eí)rabu » noto? wolen^ frcít é we*- 

Hř$m řomónjhocm přigebá, b pvitomnotii ílawu »tjerfh^, 

túU 9 tec^ parta ^ řteři gerbvnanbowi tegnř bobře přáti; a* 

íeg }á řraíe míti jdbaK^ ob ^atota ©arbana na^lrílowftwí 

ÍSt)etj^é řorimotodn b^U 

S£o !bt) J . f^ xt ixďíúXú^im ŽBřte^rafcu b Aó , páldtipri 
6Přp(ín íBat^ot? gfa § SRarpí owbowříáu f rííownaú to ^řcff» 
purce gi f tomu na^plit, Je ona jlanň) Šberfíé bo ^reffpurttt 
cbeflala* $ přigeli mnojp na ten fnřm , f nim^ íati $et| 
^ctenpuS řorunp JBberfIé jlríf^ce, opujlim .f)aiiuffe , při|laup 
ýU» iKa tom fnemu i fnej|cnjm toffec^ e^com^lb^m^^ií; i(ickxv\v rťxn^u' xrvtiine.-;* SéSo^a 4>»ilime jPiioino a } fcci 

ffj.n:; ir::^:::^ , a jc ya frile itiifjitvm fpůfobcm tvpooten 
G u:;);iiKn jcf; c^namenrula p jitala , abo to S^ fH^. 

iií^riitluia firuii a:íc a í:':.: ttdjaú rwprcíLíapoL 9)rot9ft 

ra^u na gcíocra cbnovil, rciniu^ ir j:a:cai mfjie |>rajjf^^ 
i:r^3!aú mijira ^^^na ¥^ii!a j 9Sri::u: ^of W9}fc«vi^i' 
inTeč:^^ P^^t nm i^cjzran:!] jipifp me;? poicp (rilctD^Í 
éeiícío Sís:í*a 5 ^řťrnjTtepna ja ní«a?p5jí:fco ^gtawř*^ 
^:3i!li:>? ID triljn?jtd»i éťff trn , 3Cčr.!a f oa j 9ío§initaí«' 
Qtva-nrí^řoi purhabim ^rajilým, 3<:n«i 3 SSarimibcrta ncr;^ 
wp^íTiai befmijhrnn a Sintru^a ^UKfa n^irv^fT.ot ouietí^. 
niZem ícmcrp écjlé riiRt(; gim ^íciacccj^e mcjp ginraií 
iDCom táti tt>, abp ^rajarip é vvrcrr^^čtivmi měffřanv 
fmlnoUL Kote ve cnmrf **) § f cilottnau Snaou } $r%M 
^ wpgel a t Siřiti ^fi^jc^al. 

2)o Sítoe )7ng(la , a lam hdíorcwa xnanuiřu fioon 

anmvfiu, gefu^ebp opravo, tuze lo !c:unp ^;^Tfřé mi, tc^ 
Matečné b^n nemčlo , ^e na{;a:&i i:ti\% f^^u a hrocvoi mec. 
9hgela na ^mejp S^ct^é cC Scmaff;: ^ii:a'?ar:;ufa bt^u^a 
na aiipe f airu S>!;aj{^4 ^ ^čiissmotti f* jlai^na^ a stne^e 
§in9(^ fE$^fr{{|^<^ poná 9 litu jbri>j3Ji;c , íu:i «:rccl nřoiu 


\ \ S3 

ro^tU, jlawn? roitdn 9 Idbdtih^íf abp frflowftwi SS^erfíť 
mE fobí ))0ruřen^ , a b(^ {larob^t^^o řábu 9 yranoa , tteré 
ftál B^erjlp iOnfcřeg přigmim ©crujatemff 9 wpnalejl , jjíi* 
foíiu abp wpřonrtl ; coj řbpj gerfcpnant) »íinil; je xo^tá) iH 
f fřiíeno a wffrtíW wefelojl fonatta b^ía, ^0 té Wřfelojti 
tt^o Scrbpnantowo 6 ffib«tf?9«i fe ft)08íw|fe ja gerbp* 
nonbem a }a SBberfIpmf pánp t mejlu 2C(tenburii najwanemu 
Iřřjnw fe ^nuío, gc^iojto branr? ^etr JCmabeuS . tf^oj wejia 
opaftowniř na rojřaj palatí}na oUtoUl, bo nJ^o nou>ébo 
ftfle gerbprtanba bwebl 9 taU geg nťílejitř wjtal, famj tatí 

w 

Wanja pwbotDeíá řraíowna } ^^reffpurřir ipfigcbauc fwí^o 

bratra nawfftíw ila , a gemu ř SS^erjlému f rdíowftwi mno^o 

ffířffi í)řaía a ^(řbaíá^ Síato fe ^nul » bř^u wogeuffírti 

í SMbtt, fe Komárnu ?c. a ta mřfla bobrau jappatřiip praji 

t<iíl f S5ubjnu. £) tom ^rfnu§ neporabnř n)o.(en$ 9 tařé 

fertmowan^ háí jwřbew, l)ncb j aSubjna, nemage í.obpo? 

towrfrti boflateřnéí)o íibu jbrognéĎo , § malíju l)rflfau fwéf>o 

»oflf!a DgeU gerb^nímb j)ař 6 wogffem fwpm f JBubjnu 

jjřitá^l ♦) , a bo mřjla bej wffcŘo obzoru wgeba , bwa mh 

. fpce tom ipořcíb' b^bteí*. p žBubine gfa řibil obecné wřcp 

w^bage^f tomu aumpflu lijí weřegnp, mocp tél)oj wffem' 

iJb9»atelňm SB^^crjf pm ^ánuffe fe příbrjegicpm' wcíeí , abp 

to 25* bnedb, opufHwffe ^anuffe xt> žBubjne fe nagjti balí, 

ňeflíl Wlowjlé mtloji! tJjjtt (^ířgj. 3 ISBubina pař bo řrrfí 

lott)f!é^d S5elet)rabu í)ngcba xo ncbcíí j)?cb fw. fDíartinem **) 

^b parola SBarbana iOjlře^omjféíjo arct)bi)lui)a na řra'í(vw-r •),J)tte 80. Srpna 1527. 
**) »ne 5. iifiopabu 1507*' Í::t: 2?Nríi£ fÍOTnc i\<L fcnincwáiu áttruna SSfcerild 

3::u '••:.;: j.c r.a v£t:rtu iá:u a jr-^^Vca ire fipcni jómtu 9^ 
;.;,;*Íí::. ; c:ji>; icrcír* ::;/ivle ví;c rcir;sulo* ífla to bál 
gi:í?::-;;ř ;a:;cviwi;t :r2^-:;ni iSHiiuz: p::Uít9aa, a gemu 

:vx":.^ 'V:c cle ir 2í;r.c:' Vuiucrai, írcíc lif tiou^o pftato 
4v.;u"c, ::f«: ccc; rajc^r.ilc, a trcaitc gcvs na (lúisif' 

^.u;, c:r:;:: r:c:u 3!><^^í^u r.cl ja ir.úr.UIfu, a ottňb 

r-"^ *í ■•• t«, ^ Jí' - ^ í* ^v- .-— '^ ^% ■» •••■•i •*<»»• ^.f 

r.,- 'oť;: r,íi?r;.í3'řhr; fc:?.:ÍT rr;*"icsrali. £ tcnia ufc 
1:;=:; iúi: i7.z:t:':.c iurcr^ ú- rn^ř rc:tri:cá pwal, ixsldftc 
£''.-rcj ó^zl:: dlu^cra %z^rÍ3tc£ ^t r^:>A- -cúíobaa w Ůi* 

ixxu ímcrc opíu: ^ t nřnmj ra£c ca upc^ t« 9^^A$9 9Caai 

'liřt^ su&KBíiB ic fa£iíl. £ tDiaa fism^fls axu);^ 
•*** i la^ acTiV roiifii kfc.-^lig £•^^lp ftuťtiir^ i 1 55 

Itořtffpd^ pt(ií^ fc á))9tcilx, jcrt9 pogímall , ano 9 fif}>tif[ř9 ' 
)a manjclřp brali. iOfmelil fe tafé g»ai1in guter j mcjla 
Bittetnbcrgu léta 1522 bne 15^0 Gcrtícnce 60 ?)rab9 
jlttwim řrdtowjhpi éefKdo pfani t?ífniíi , řteréj tia fnřmu 
pbecnťm řtcno bijto. 2$ tom pfani tppdi^wfllpwal i^ujíau 
fecí wffedĚ) éedju prawaťi pcílofl w nabojcnjlwi , pan. na* 
!|l?ínojl, Itcraui f nim m!fl, }>řiwetin>jS ojnamowal, a Je 
gim » potřebácí^ nábojcnjlíPÍ ^(c bptl wjbp napomoícn, 
ífipowim; Sřo ipfanjl fbpj bo rufau obccnébo libu přifilO; 
wno^o iléi)o fpňfobilo ; nebot w řajbím mcjle , w ^xa'ttá), 
»e tDefhlc$cí> 9 téměř xo tajtím mijtř říiHawí b<íbani o ná* 
bojcnjlwi fe bdío , f ajb^ ^t?l biptí tJřcnpm , axlo 9 t^ bgbi) 
wefegní f djati cbtříi* — gerbpnanb mUotpnif gfa pof oge 
ft rojmnojítel birp f aťolíáé , na fnřmu w éeff pdj^ SBufcegos 
»!()>(() *)^ br Janém^ cřinií ?>rajanum (taromřjlffpm ^fanj; a 
mifka •^awla 6iaberu j mejl ?)rajfř9d[> to ja>abu flunce, 
} ttáíoxo^i écffe^o bo ffejli bnj , a naipoflcbp we Iwaix 
liebSic^ )e raffed^) jemj ^xo^^d) pro gcbo bauřltoa a nepofogná 
í^«nj, fterff » řojlele Wlax\)e pannp přeb Senném tniwal, 
wifpowBiií, a naiiťú, ah)^ gebinc ájmfříf řatoliďí naboíení 
ftoji^ afaliffnidfí neb pob obogi fpfifobau/webií wegminef 
neb torapattátii fViDobobne )»rowoion)cíno bpío. Qol Ibpj f(p 
ftoto, ten blub na nřgafi^ {aS ))ře{}al ; n)f[aE boEonale n)9« 
(přenfa bipti nemohl, )>roto je fe l^o mno}$ potaiitm ^íibxs 
Izlt, a geg fobř oblibugice fpvi[i\tx fe bo nifteraf xicá)tíll 

9lato řráí @c^o SRiíojl t^jnati xáiií , je obec ?)raj(ř<f 
lewnitřni^o yotřebuge obnon)eni ; neb non^f mcjip ^^líce gt| ) 2>ne'8« derwettce 1529. ťonauti p?řari\ yrotc^ Je bcfct let pt>xib 8 jlarpm fertnoí 
ícno bwfil, irfic^iw xwwi cóťc to ftatomcjtfh^o ra'lni<K> 
řiY*iu *cta;cri, a tam fwe poiřiiMi pritairTm inufcla; o pcí* 
Ul uU řu jřv rařcái » \uxim nicjtc ncjli » nowcm fe tfa^ 
jowai. á* t«a řfiiíii^íu ř^^íi Sí^^í^^aař jfařil rabu w jUi* 
rf.:: oicjlř iVcjífcm ♦^ nf5a:ií*-;f jť Soríi^ fcnijclů ncjí^ 
ni. iMj: o-:u*^- Šiřaru j Srciu, ©iriřa ©cjiiíSa á 3*^ 

x:iii.l :c::u ('>.U':v ., a SíUcí; :^^:a,^«:'«Ů3n ^'cncrrns gctaoti^^ 

tr%f .:2 s!H\::c aí? í :-:^;.r^ .":íív;: h srí:';;r.,irTai ani 

iBfC*\.u }^r:;iv:í iJv:*r,>T r:c: j i:i;:íi; j»r5: fir^^ 

traří cta»N:sr íaf íři » t^ýJ^iSic í«iniař tta^j?:. x í ít 


I 87 

« ' 9atl fe w^i o tom jminf a jlúla , Ji <^(ínaS m^woba 

Gebmi^ratffp j SS()er gfa toptlaíen f B9§munbon)i liaU 

^Iff^mu fe obrátil, a nrgfa gefftč bofli mocni^ Slmta na 

l^omoc pon>olat ; tat UU Sol^tnan cípfař Zuxei^ ma^^ 

300,000ti fpc ibrogn^.^o tibu bo SS^er tDtr^t, a ^mocnin) fe 

iano^)p(^ S$i)erf{$(i) nilfl } fi3ubina bo Slafau^ i)ofpid|^aI , a 

fflMgiwlk f SBjbni to mcjío 6 ncfoUfa tifi^cp gijbný* w bo^ 

Unu bew^ítau přcb velebném *) obgel a j^Iebt. i{b9{ pat 

(i íiibní obgeli; ©iben|la raba, řonffcle 9 wogenffti auřcbU 

WC9 bíe gebnoftoornebo fnefTeni přt fet bomu xo pUimcft^ů) 

' .biUm fpiíití, bjltm rojbořiti'' bati, proto, abp nepřjtel tbe fe 

Jttjowott , a jcobp to nt(^ naffet , t fiv^mu po^oblj mxoaA 

nemoct* SlepYo^šfTim auřeblnířem Yoog^nflpm t){inm bpl 

Pl^ S^lďrabl ob Síegno, tter^ máge p?i fob^ 16 — 22 tt^ 

f^c^irogn^o líbu tntmp mlfTíanftípo { obporu fe ^otovoiL 

Si^l pat n^ffeclinp briínp SBjbenf!^ a tpffe^n^ )bi mi^é 

b(br$m a frbnati^m toogffem bejpecnS {aopatf en^ b^t^ , a 

bjbp mogenf!)^ auřeblnit fbe é libém fvoi^m ftcíti, a to mijlo 

l^giti má,, n)?be(; bneb fe t)Ha oSoIo mlfla na ^bi mijlflé 

4) ne^nojce t brané (£erntl^or najwané) xo^tot}jLa, proto , |e 

9b té branp nepříteli nepwltffí obpoif.ciniti fe mobK 9Iato 

)9{fe4^n9 brtínp fe jamřelt) mimo gebnu malau, tkxá t j^ix^ 

J^ii m 9 f terau} xo Ui potřebí na nepřítele wppabati. fe 

inoíjlo* 

íDne23, 3<íři w^pablo 500 gjjbni^dSii i m?pa ^t}c^ 
nepříteli nřgařau přefájfu toíiniíi^ ale wibice fýlu nepřátel^ 
ftau em^jtu obrátiti fe mufeli, i ni(b|to tři jabiti bplt , a f r- ♦) Ibut aa% S^řj 1535* 69 

A w Ziífom *) fwí Iciřni rojbili, ě)ti;z pUtiffix tílxnití, abp 

oble^^npm lábnd pomoc io mčfta přigiti nemohla. SRejp 

^m oblcjeni {apgi na nepřítele n^^paba^ice xo^tlifi mu {i< 

p Pobp, } íterpcbito fnab ta b^la nevwžtfjj , |f g^bnobo 

Suría jagoK, f ter$ wpgewil a V.íajal mjjto, » fterím Surcp 

lojřagi, a n^genom bjl mcjlffpcb jbí , ale 9 tqK bil mřjla 

({oc^em n)V)bobiti, a nato b^eb ffturm^m bl5eti (btSgí* ^9<: 

getoil bdle, ^e 400 beí po gemi bo Surecf^bo lepeni fe píU 

y^cjlo, ftef i [^ fulfau gafo pefi xoňitaix nabigegj, a Je jbrog^ 

né^o libtt píc6 3oo,oootlf9c w tejenj fe na(b<íjip; Pcblť 

^é i^xáxo^ ^nib oblejeni proti 3^urtům na u){Tecb t)!((ian9cb 

|ni|lc(b {opali ^ a fiim n) já{(ab4cb ipiKlifýcb pobfopů melU 

Jau pfcřáliřu íínilU 

9la to 5Eurc9 ob 4* aj bD'15. JRjgna ,'í''*') na iSSíbeň 
)9{rimoc$ tlaZm, autot {iniU, flflleli, fírelbau jbi MUia 
řfturmu bnall , iwWp tu fbe. jbi ftřelbau pobořili j ale 
cMeJenl lobatnř obpor íinili, a taf fVbnatř fe bramli , Je ne^ 
fřjtel mcfia aSibne fe jlnocniti ňempbl. ^nabb^ fe M 
2ure( máge tolit tifipc při fobS jbrogn^bo libu , pjbnl b^l 
imocnil, Ibpbp nebplp nominp proj^p, Je cpfaf Aaret pát^^ 
^c^ojto ne taC moc^ galo ^ti^ melice S£urc9 f^ ftra^Of 
mali, SBj[ben{!pm na pomoc tabne, a Je gebo mogff p , tttxi 
cn Zuref na ja^^ubu fem a tam m^flal , Srpbrpcb Salďrabí 
pcxa^xH ; ale o tom gm^ím m babinu 1 1 * př(:b pulnocp 
I lejeni fe bnul, n)ice ne{ 3000 fiatc& 9 Jen ftjlnati, maU n . ' 

^> S46ov 0e(i oftcoto 10 9ttiia(i^ pa nimi fl ob 9ra$^ 
bo SBjtnIi ge(^. ' ifot iitíp na ff))i€e ^tati, <tQtpo cefia^ na \íhUái to?p 
bat,, a tat i ntíjitoít^i iuibtíofti ! Subjnu pojlpid^aU *) 

9at Sěrbpnanb 1 5 let é Zuxtextí \>ftaxoilni todtřU , a 
fe9 ěedj) s^iW^ Íb9 fe pcbiwat, !u f teréito nxílcc geffj toltt ^ 
^brogne^o tibu, toíit ))cnčj a n)ogenf!vc^ ))otreb bobdioali, {t 
t^majugice to n)ffe na mpflt ))0(^i)bon)a(í , jbaltj celé frá# 
Iott)fh»í SBI^erffc ja to ftogj^ — SWapoflcbp 9 ga'bal, cí^V 
mn \tatoovri t bel)u xDáídxtémvi ))řind(ejesic9 ndftroge, giS'^ 
lojto břla a t b* bo SS&er w^flal! , Iteríj oni na ftoýdř^ 
^robed^ mili, tafomipc^jto gebini^ ))an j 9toimberEa na 23 
yocíta(; ale oni mrzutí gfaucc nab tim fe n)9mlaumali, geb 
bpta roh xotími nebej^pecnd , {rálon>|hoi éeflé wffe^ jbrog^ 
m;(l^ na'jho3u jbawitit 

tita 1^30 S^rb^natib n> ^raje nifgafp řad fr ibrjew 
))otwrbil na ^rabe ?)rajjlém **) ftDobób^ a wepfabp flarému 
mefiu ob )>řebeffl9(l[) txálu éeffpd^ {egména : ob frdie SSla« 
^biflama^ Sána, ^átíatoa, S^gmunba. $af jřjbin) fn>é upřcp 
» éed^dcí) bo.gince a obtub bo Snjň^ruFu geí, řbej geg oj^ 
far ^aret V* ge^o bratr ocefawal, gemuj on taU to cc|lu 
t) ^roltřefr fn^pcí^ bwořerijnfi tbpgel, a geg ^joccjinř n)ítage 
bo tíboj mefta owebL £)btub cípfař Jíareí a řrdí gerbpnanb 
bo 9Rin9t{)u, tbej ob SEBiléma a Subwjfa fnjjat S3an)or{!i^ 
poccpne wilanl b^U, a í)aí bo Tíugffputfu geli. JlbpJ fe 
f méjiu bij Jiti , wpgcli })roli nim wffirfni wjdctni jxíni , tós 
til : 2líbre^t řur Rr j[t 2Ro()ut(!9, »&eřman arcpbifřup a furffrfft *') 2B(fílB Sureďau ořffjtné »t)í>ifowa'ti, 8« přidiiffj fro 

u^fáium S^ecff rim neb 9{afau|lptH, fajbó paro|umi» 
*% 2)ne 15, Dubna 1530. * 6i 

ÍA\n^, Son furpiffí ta^, ^oáá^m furfitfft fBxant 
teburjříp, Silip bi|!u)> @f))agerf!|^ , Jtuntdb orc^biflřu)) SSit« 
tembcrfip, íBaltajar b!{lit)> itonfftúncffp, S^n Srpbrpdi) turu 
firffía ®af!^^o fpn, ©ifj tnarfrab^ laYanteburffé , @tři taii^^ 
Coflř, }Srantiffef ®inbři4) a Ttmolt) fnijata S3Tuufft9i(f<{ a 
řinenburftií, ®jři fnjje 3 9>cniru, pip. ; <^cfu, Sari fnije 
i Xnbaltu, SSBoIff brabí j Knbattu^ a gínj mnogt), tteř) pítts 
jebauce :pitt xpfaře tDfficfni d^cjfi 9 d fonj na jem i|Ítau» 
)»ili, a t nřmn )>řt{iauptofre ob níbo fá}bemu rufa pobcfna 
b^b* 9at futfírfft ^olínffp gm^nem celé 9vimflé SÍ^iffe (hos 
{enau řeQ Satinffau cpfaře tojtaí , getnu} jaf^ gménent €i^« 
f«^m Srpbr^di^ falďrabí ob Stehnu ))obeřon)ání o^inil ; a 
na to wffiď ní cpfnře gafoj 9 fróíe S^tbpnanbá bo mifta xo€U 
tsA flawnř boprowobfU *), fbej >otom fnřm fip?t(f^cí> 9 bu< 
cJo»ni<b bůteJHoflj fe t9fagic9 brján 69!; 

IHfí jawřcnj tobo fnřmu 3ian ©iřj furfír j|t &iift^, « 

gin$<b ffeft fni|út 9ii^f!9cb, toti|[: ®iř) morfíáb; SBranbe* 

híxtfié, |>(ínu8 gr9br9d& fnj|e @«flPé, 3írnofft a Srofntiffef 

wíaftni bralř} tnilúta ÍBrunffwlcfíí a SínenburfM, SKI^) y^et 

fti A aBotfgiinš } Tínbaftu, til xoifilitú 3 fTeftl ml^ étm^ůf] 

Ml: itnifía 9l9rmbnř«, SíííHnga, itbemplngii^ i^eflbrnnu, 

SBeUbeimu o SSaifenburfu ^M ůxt^tnU } euteromébi; i)2i^ni 

ob SRelancbtotta W9brané o fepfdtt^', fteréj ?íu§flpnrffř(í íon* 

feSf^ flokoau, c^faři Áarlotoi V* poM\, a ge abp ponorbil, 

jrfbalf • Rouml taU ghwí řt9r9 niřjl« , gáfo : 6jif aSburg, 

*onfftanc9e / SDřerInga , řfnbow ginť ort9f ute » bůlejttojft 

n(ibo{en{hoi )H)boIÍ, a taU ab9 na tom fnímn pctmim í^li. *} 2)n€ i4« iitwttd* 63 

ftttjirfll ®afř^ fUitt ne}>f iflel , neJ ^xoi^9 f^na grpbrp^iv 
tl\ nituté pán^ vo^fíal, a pfan) cófaii víinií, boIl^bAge, Je 
tucfirfrt SRo^utfí^ té mocp nemá non)9 (ním roipifOYoati , a 
mifto 9 ben nařijoYoatí ; ale to p\anl g<tf €i)fař; tat 9 wfjícfnl 
htrfÍTp jatvr^U, a bo 9iegna dolina { mllUm\i tni fe fgeli\ 
S^ta 1531* (^Vi n){ftďm {urfirffti bo Síegna Aoijna 
^fgel^ja přjiinau gcbmini o non)€(;o Cr4U áimffJ^o; teb)» 
D iiíjíomnojil cpfaře ilarla ¥• ^ vo ^lawnjm (í^oj mříla fo^ 
jlelf, gerbpnanb SJ^erfíf a (Sefřp řrdí na trrflowjiwi Svimfřť 
ttelen bpl *). 9la to .c$fař Jí arci V* , ^etbíjnanb nowip .hál 
Kimft$, noficfni fuvfírp mimo ©affp, a mno^d gini 
SjiifM tnilata, br«bata, 9 glnj tr/}dctni pini , gi(^{te pdUt 
u -8200 ofob vo\)\\i\{^l, bo m?fla 2í(bu (u fomnon^cíni nof 
»<6o UáU fieli , fbejto Serb9nanb non)$ dtimffp tr<(( bo 
tAttc^a opfaře itarla tvelití^o, tteré fe ) 9lormbir(a přin)e)IO| 
tk obyiege a vo blamnim fojleíe pann9 9Rar9e f orunau tít)o$ 

« 

4f^c Jtarla welife^o forunon^cín a ja txálz 9i)mffe()o ň>fibec 

ttWtóffen bpí* **) ® jarbřía fe m9fl řurfirffía ©offťb^ 

M( volením a torunon^ánjm $erb9nanba na fr(í(otofh»í 

9limf(/, pxeUl 6 f9nem fn^i^m Sr9br94)em, tíi gin^mi ptfn? 

9 fgeknocen^mi meji9 boíaiowatt fe ^oťUió2 fttajil , Je no« 

Wl^o ftiíU tooteni , tat 9 f orunon)(fní ge^ mpoUiné ; d(c 

ttiba {e ifxaxcii íflawu jlomiti nemaje , a fw^m ob^oton)(C« 

•njm nic nejwitfjý ^ tpjal fiví nutoíiffti ( %xa\\Aém\x 9 tofé 

f CngUďímu trdli, (ter^Jto ^řefVoibiiti fe fnojil, Itevaf Setr 

bynonb na Uákro^toi fStyxij/tí ne)>ořtfbn{ n?okn 9 torunow((li *} Bne 5* Sebna 1531* 
**} Z)nc 11* Mna n%y 65 

I 
W?!, má íefceil řojbřtťafi fwétoůi^o frpajdtnojH rftjtí, j nř^o 

wo nafiiť »9f(íioní mjpo |)ořo3n? má xo^tá^nauti. ®|jtí 

»p^ IWi i)otouWewí mjti bubwx, befd jtalpc^ 9íevnPf9(&, 

fi^itím UífUtM yo ffefK 3latv(|), a pif.mu po třed) 5{a< 

^ií\ptiitaeict) m mřfvc |)Iat{ti Je má^ 92|f)m |)a{ fajs 
k^f t$(ot)cn^ (t9{ tp yíli bubau, alb? fr |>IdtUo^ j|)TOto^ f bpj* 
hftfltm nagetnau mno^o penřj balo^ neb ňa. celp mSff^c 
)riatito, {€^9 |)enj[)e ptoífxáíi, neb {lindf DttatUi a pt^i bh 
iitt jftetnb? fpfot)9 Hniti mo^K« a) SDMnaniftr {ter^folim 
ot (rtfft éefl^o na ^priíc^ bofajen bjUfee , obp bpl éec^ ro< 
bilý, a tauj přifa^ou Utnul txáli a }emi fe iaroá^aí, ^aUu 
íf<m fir Jt^íebeffQ mtnonifiři šan^asim^ali* 3) Qo fe c9}$ 
nAice tot$iíe ^ f tevd{ gefi n^ frdtfipd^ eafeť|^ f mm ffřóbi 
* )iffub{ bo ttáloxoftú)} 4ef!^o lonefena ^ ůip ja^owebřna 
^la, a ipo ten Zat ab? íátniá) ntíb}, oni mincý Čefři^ 
I tiloto Crtf{oio|h9í t9en nefeno ani wt^tm iieb^fo* S3ran| 
l^af t^i^gá) mtnop ab? toltfo bo xoánot mppm {^řjfftjcb trif 
tKil04 Sott |)af mM, {ter4 fe na lít>xá4} tepe, abp fe 
|)Iftti(o , yotub; wpftaíi , a tbpb? <^na nepofiař^wala , teby 
^ tpii nrinop a; bo wánet , nic b^e, |)Iatitt fe mfi|e* 

éobobnS ta{< U 9>* 1534 ftáí S^rb^nanb obecné n>lc9 
^ ť )i)ratooi9a(, 3a fterdu^to )>řjlíinau m flrcbn přeb S3o^ 
Srn na nebe »{latt)>enim pro poboblf ^v^é pobbanipcb d fo# 
taotnim/ b^tmanf^An 9 bvoorflém fauCu naf ibiti tálil : aby 
fmb (omoni) n duřab 9 faub be^ttnanff^ řjbil a jptatDon^át 
trpw^Sffi bofmifN: fťiAótofhbl Sefl^o, gemu; fn pomoc? je f}á« 
Mpónfflbo 9 t^tjřff ^ó 12 ofob libi botn^Qč) a jaéon^a^ 
H^ rab (k9iý4^ pf iboti, a na fto&g náflab Uliti xálU , 9 to 

e 66 

gtm RofiMo , ůbp náaw fSá^ á fbioty; bOy fc A9 (tf 
Sr|í nc^ aegofý fwilcf odifp ^ttt , fa^fcfpo kne futti 
poirámi bpli* S gepiijcbp |c ttf ptO^étUů , « to 9n4 
iKctcrp i auretbiíM omb i faabcft ieiiifÍ9<l(^ yhgcf , « 1|^ 
l^fotíj^ i rotami \obi ptitao^ isfib^ n^otca Mlta 
yri } butc mo€9 te\)o « f aitctKV gcmt ^•h>biK^o oriFcktafl 
tpcjobari, ab9 11^ tatové ifH tabiti 9 foubítí mo^L Jtb^li 
jpat ne9W9>ffi t»aa ^fmt^ tráÍoi9Jbví écflé()o 0b tnSc 9e|i 
atUopí 9 pOn^f^ po^baý fte yoflás bpl, aneb ) s^Kfp 
úi Mn94 P*^ 0^8^ nňrd, aneb ob fMna ffto^ ni 
mocp bpl navfítivcn ; tcb^ for mjPo biác mocy yoniBI 
ofobé j panů rob^ 

Žati títíel Uta *) (nOt Scrbvnm^oím ob wfft^ fh 
vn frólowfhoi. ScfM^ na fh&m obecném ^ tictg na t^ok 
yratfltm m pontcli yoftní btján bpl , berné na lopplacei 
pbadu a biU^obn hSíůwll^ ja tři leta pořób ýňífiáp ft 
fitauc ob f«. BartDlemége nepyno přjfTtit^o , ftoolena fef 
totíj: • 

£> n>aření )fixpa. 

S fájté^ ^n^tt pfienice, fterp fe f olin^éf nn^nnin, 9 
ben groS ée^ *and ^atá w řtcrém (ragi mira fe nac^'ji 
ten grod j m biti fe mi. X fbo )^ to^o a taf mvcienét 
flabu pifl^o tooř), a ge w fn^ém bome lopprohí, ten pefubnéi 
nebube pooinen bawoti , lccb9 frcmáře » fn>ém bomé 4h 
voal^ a gemu ten obdj^ob pronagal , ten tetp hifmař ) ful 
geben groS éeffp bati mufp* Safe tbobv j bomu ni.en pin 
to^^axM, ten frcmiř, gemuj fe wpflaiouge^ i tatoioé^o fut ^i geben §ro8 éeffp powinen gejl tíH* S hlU^ó^čfu 
lAmm, řteri? fe fcliwřř xor)waxi, til fléten grog éejlp bdt! 
femi 60 fe pat tvářeni ))in)a botpíc^ -to fe tatto roium} : 
ttoiy na probefl mařil , ten povinen geji tu nařijenau tail 
Idi, Ml tboi^ i faoé tmtdc^ potřebí uvařil ^ ten iixoaú 
nmi j^oipmen^ « 

jb jitobani obiti to jeníú 

Š ÍalUi)o ftr^d^u pffenke ten , f boj í>rob4tt)a , ))&( 
ítéffe defié^D; B ta&bA;o flr9d)U jita, tteréj fe ^obánx^. 
toa . :peni)e éefl^. 3 f ajb^^o jirpcbu gecmene :po bwau 
Ni9d& éef{9c(). 3 tojb^bb lirpcbu on)fa geben p^ 
nj} ěeffp. 3 íajb^^o firp^u bř<i(bu^ )9tofa^ gabet^ fe< 
tnenče ))o flcbnem gtofft éefl^mt * 2 (a|b^^o fhpcbu ))obanf9 
toa peňije éef!éi 3 fajb^bó tpliteíe cpbuln^bo fcmena 
))ul tfetjbo gróffe défl^b^ ; i (bob\) na nxíbu |)robcíróa(, 
i iAni Itbrp |)fil f^eníje éef!(fb<l } a toli{é|| fe pxi femenu 
(lamticnem ^robán^ati má. 3 ifa^b^bo {ir94)u femen řep<: 
^ů) a.(n?n9^ pě flebnom gtofft éeff^m. 3 tajb^bo firpi^u 
(fimele geben ^en)} ^eft$. 3 ta}b^f)o ftrpc^u femena mt^ 
fiDi»<|o geben gtéS Čefř^i 

1^ ))teb({ní obiti loen je iimU 

60 fk obili toen je jetní wei^eni ))o jemi mh )$a tobbSf, 
Iftet na fáumařic^ nefeni botipře, tajfto na potnzii pH cldčf 
mi bi^ti Uáno : 8 gebnobo llrpcbu flabu po Itoátx grofpK^ 
fiefři^. 3 gebno(>© ftrt)CÍ)U |ita ^50 fcn?au gTof[j(b éeff^eb* 
Be jlrpťbu pffeníce pó bwau groffi* Žefřý*. $e ilrp4)u 
átofá yo gebnom |io{fi deftém^ 3€ ftr^^ti b^Abu^ ¥^^r «8 

(oM « f<nM» )^ b«Nw $r»{ri<^ ^tffp^. Se ^ri^u f 
tncna mtwvniiii tma $ref|« dcff^. 3( N(|>u j^o^ 
etyrv ipenije (S(ftt« S( ftr94)u fmcn itifajé^ a Itiinj 
)»p yiti grofTit^ 4Ícrf!$(^* 3 »irt(U fctoen cobiOowít^ 
|Ktt>9atUn9(^ yo yeti §rofri<(^ Útit^» 3( 9(9<l>tt <N< 

<Í9 f( wiíM G9}f ^0 ^ot^íc, (to|69 tafow^ |nrob<ba(, 
0ebn^ (p)»9 gtep éeff^4> gcten gro^ (lerf$ txiti fc nwí. í 
íbonufcfdt* nimů), ftojb^ gc f fto^ nitc ^tob<(»a( , } ftrrj 
tDinic ttáli (Beto aíifo^ tefAcf fe U»á, ^ tí^ ftaml 
xoaň mmá, (So fc pttbátoini tojn na ífxáti 9xay(í(m t 
ti^C/ ta ^(vímon tf^o$ ^robu |M>fftubiti taá, } tiid^J ) gel 
(oj»9 $reff& 6(ff$<^ seben gtoií dtft^, « ) gebn^ (|h^ m 
wa^, vfmtťp a pfMm^ vo\n I9laff$(^ ) i^tni f o)>9 intj 
Sebcn §re^ 6cft|^ oi fe Mwá. 

£) tvinei^ a plmtú^, tttti fe wen je lem 

wejan. 

3 fal^j^ wiM Umát^^, ttttf fr tPtn je iftai p9 \ 
mi 9 p9 mH wtje, j wibta )»» gebnom gtoft ^f(^ 
6* fM>la>a bíl^o wejeni bofipíe, ) fajří^ ivlrteleyohi 
éroJTic^ <l«f(ip4> ; « ti (t({i na faumafi4) nefau ) faibi 
faumu t>&í grpffc écff^^o ; j jlanpť^ p\w gcínv* 3 »lr( 
2t9t9 šioffé deff^, a ) polauwo^ ofm groffú éeff$((> , « 
foumu p9 gebnom groffi 4(fr^m. 

C piwt^, ttttd fe bo jemi wojesi. > 

6o(o(iw yiw 3 Srepburfu a SSjfmfr^^ {cmi bo y 

f< we^e , yt fu^u 0et>en (jroS. (SofeiOw )M>» ie ebjfi 69 

iCfeflfmřjl ko jem? fe xctit, j »řrfele geben §ro? éefřp, a 
i ))alaut9i>i9 lixoa groffe éef!(f ; o taf ))ot)lí )$o»a^t> a min; 
) n(í(ob9^ tttxéb^ nab n)^te( tDetffi bpía, yaájoxoáno bujS* > 

3 SSberfft?*, ^ůífř?*, Sřuffp* 9 j ginip* iemi co fiř 
i9ol& bonini bot$2f| : j fajb^^o toola na t^pmej^ {t9t9 groffe , 
Mé (la batř fe m(í. 60 fe dtou, ^topch, beranu, fojlů |. 
afo) botpře bep {t^r^ génije éefté na pom^i^. (Sip fe pat 
m))řů a fn)itií biabowpdi^ botpře, i tf(b 3 fajb^^ {ufy 
|)p gfbnom groffi éeff^m , j tmtí^á) mpit a )e f»lni 
1^0 třecfi grof[](() ^efř^cf)^ Jttefi toioxoi neb {tifhp wen 
)e iml fe ||enau n^b webau , neb m máf gebau po befi^ti 
5ro|fi'dS> ěeff^** 3 wotfi, řraw, fon{, owec, ftopcu^ wep* 
fu trmn^cb 9 b(ttbott>|^(b,^ loj, 9 ) giné^o bomici^bo bobptta, 
(o^olto fbo prebá , a coj(o(in> t^tr}! , 3 gebn^ {a^b^ topp 
$rop tafon)!^ probán^aí geben groS éefřp bótí muf9« . V 
fbo^pfolto f apru, pf; neb gaf pc^^foKn) r^b ^probal, 5 geM 
ibp9 š^offit bep geben gro$ éeffp* 

£) (upectwi a prebagjdEi. 

Se »freí)o a wffeligařébo fupectwj, řbofolíw co w jemi 
řwbá, j gebné fop9 groP geben ^toé éefíij, ♦ *upc9, fte^ 
o6(bob voeban a 3 gtni^cb jemj bb ^ed^ řupectwi neb jboji 
b$b<ín)agi , bu8 iboji n)cí}n^í)o , bu8 mřrn^o neb íoUtnH)ů, 
Un um be^ , lat to }emi pxoldxoi , 3 gebn^ top9 gtoP 
gfben gre^ Seffp. 3' bom(Í€i$(f) probagft, gdfo^to : 3 toítt^, 
fUfen, pliíten.) rauffeř a j gin^p^ tvfFefltp^ n)řc$ t t?m pof 
bobfit^d^ , }a{ fbe probtf » }emi, i gebne f op9 * gtroffft ptA 
groffe 4[efK^0» . 7« 

£) {upitcttpí na fetqi}^ 

fio fe to^o řuj)ectn?i (otgU, tuté fe na frtrwjř wf^f « 
|)vob<ín)á, gořegto: wófl, mct^ fmolo, fáblo, firftttp, jFí4řř 
JcUjo , ffinevt a plowo (mimo tcc^ potřeb , řtcrp* na ffO* 
xáá) t)5in)agi, 9 mimo tovoh, f teřj fe n) jemi belagi ^ ^ tiíci|> 
\t nic bafl němí) , } řajbítio gij botcené^io jboji . j flebfi^ 
fop9 grop geben groě Sefřp; tu fbej fe ftojí a na fctni^í 
fř ))tobá»<í, báti fe m<ř* 3 ^m, f<^nptru, prad&n, b<ířp«^^ 
nic , rncnjc , offti|)ň , winp ^ 5 wffetí> wřcp ^ cp5 gic^ř ft> ^ 
») jemi probií, j gební f o^^p groffu bqti mufp bwa grofT^ 
defK* §)obobnř j mrffla , } fcpra a j wffeligafe^p bomťT^ 
CV^o bofppbařjhpj , gefftobt; fe na fctnpře n)a'jito, ) gebn^ 
fo})9 groffíi taíé geten groS écfl)? ten, řboj probá, bept 

áp tunnp* a fucbv* í^íbác^. 

^ tun9 fl^npd^ a je fu(|)ipd^ rpb, ^al fe tobp )m)bi, s 
gebn^ tt>p\^ grop gebe^ gro^ éeftp. 7( co fe wen je ítmi 
těcb n)ecp topn^ejeni bct^ře, bwogntífob } tuQ9« £)legema< 
túwétjo^ femenecní^io , řterpbp fe bo jeme wejt, jař fe to^o 
pxotáf j gebn^ hp^ grop get^en groS éeflp^ 60J fe fpta^ 
n)eni n(^ n)obe boti;ce , a na tom , gatojto yrfen a ffln^ 
*^í^ í^'i flf S^^^i f^i>9 grop geben gro8 éeffp ma' fe bítí^ 
JíteřjíoUn) <)fnije na lijlecí) aneb bflami aurofp japfaní 
ntagi^ ) gcbnc fop\) gtoP <kuro{& gebetf gro| éeff^ bdti 
ptagi, a to při fajbíni fw* @iři ^wtUt 

(šo fe fujpedfi^c^ n>ě(p bolpře a probage fram((řf!9#, < 
i nicbj j fajbí lopt) grop dfffp* g^ben §třo§ bdti fe ma, tafto 
fe md n)t)birati : £)tva f onffeU, fbe| tr^owe' bpn^agi, f tpmu 
woíenj, magice pifaf? ftfpí^p, bu^i^u |)0<Pinnl m fn?fw mřflř ! ■ 

i 

! - ■ - 

nei míflteifit l^w fo&pfu (upcf a fromdře , f teři fé f tím 
lonffelfim fgití mufegí, na gic^ n>iru 9 buffi fc botajowatt, 
)a{ teiji celý tp^ot^cn^ fterp fm)Cí neb řramář jboji fwe^o 
j)robaI ? a ob f ařowítio ti řonffclí j f ajbe řo<>9 grop dc*^ 

(Jí* geben §roJ( m^flí »S$ti. 9)afHÉi9 fr ft^^í Í«1P<^^ ^^ií^ 
lrama'ř fpťweblitpř nepřijnat , a to na nífbo iJronřffcno bpto, 
ftn m(( p to wffe, jař přebal, a ) tobo fprawebtttpe berni nes^ 
U, ^řigit! ; j c eboj btt>a bilp f raíl ®ebo SBWofli, třetí pánu 
))an|ln)i, <^ f^^^ tomu, řbo^bp tp na tatoYp^bo fupce neb 
Iramíře pronefl, btfti fe mtf, 

60 fe pomeji^ a wob bot$ře , to mi taho opatřeno 
i^ti : 9tan>ow^ n^pb^cbagí ofobp bpbn^, fteri^mij obecn} fpU 
nice opatřenp bubau, abp fe j n»^$ gmenowani^cf) xali^ t>lo^ 
íená bem? fprotoeblíwřgi wpb jrata ; coj abp X\xcí le^íegí 
fl)Í!foMti mobli > } I omoťp fr(í(on>f!e' pp)namenanj mjll )>0' 
^c}ni(b toei^mau, a. n)ebl^ tobo tuto xolt opatřegi. 

jtterař pař Xql bem? ob fta»i^, ?>rajan a mejl ft<í(oroí 

f^cb ni({ wpbir^na bpti, to fle tafto tftanon^uge : '^a^bý 

f^^n, 9>va{ané 9 gina mífia obp ^řjbili n> (a^b^ wcfntcp ňa 

jtatcpcb poiemf{pd(^ 9 tafe boma nu mífiecl^ pfbbp bo^bnorbcm^/ 

fferfb\> tu berni wvbjťat^ fprawebliwř ; a proto j b fajbé 

tt>fp a ň) mřjteířu má fonffelSm b<řnq bpti Jetíjnajamfnuta 

fcbrrfftf a, bo f terťbp fe ta bernř Kiftl mlía ; a pan neb au:: 

řeblnj!, aneb fomu panjhp) niíe|[eti bube, ob ií lelejn^ 

fibráftřp má mjti tř felfee fliíe. Jlenjfet t>mřílibp pfáti , o!(^x^ 

reajha mři , pa!ti6p pfátl ahf on ani gfný fpblufonffel ne^ 

tmK, tebijtórubp abp mřli, tta' fťerřbp fe íopp , jnc <tejl 

to ii wfp probáno bplo, wraubiti moblt^* % fbpb^ pař pán 

C fob! Ipnjpěle té mfp neb mlflelfa powoíat, a tu poflabnicp . ^• 73 

|an \ StAxá\il ) Jfoaloti>{^o^rat^ce a SSituIiíS éemobevt 

VM i^o{ (éta iiamoKP^ frdíowftoi ^efř^^o )}ob obogi 
l^dimagicý « obeflaipffe bo 9)ral)9 bSf anv a fartff e řtagfí j, 
ebnoioili řonf^iloř w foUcgi loeltf^. Vbnimiflrotorem }&{ial 
))?ebefp[$ tnig SiátXoxo ^tunbofptfřp břfan fn>. Zj^oOintfrpfTe 
na i9t(bu« loetron) jm* 9)otom bofajerii bpU bo fonfpjlofe 
ob 1^rd{an&n) '*'): tlRHh ®tř)f f)ifc(řp probpfft fpfiege wfícd^ 
6n)at)^c^, mifh 3Rartin iHatotofř)^ i^oboflt foSege loeliK, 
H San rajatel w t«)^{i aSetUmff é, a ginj. 

i^ffi ^rotí SerbpnanbotDi S^imff^mu {ra'(i d{ bo léta 1534, 
lte{t0 afcpMftu)) aS0t)utr(9 a ®iří ©afté (nije o to fe 
iMlmi ^$xa% ab9 Setbpnanba áimffé^o , SbetfKbo a dle^ 
{!4o hole i (urfirfrtem ®afr$m fmiifiti mobli. Droře; 
fócioffc fe bo Aoban! taf otoé )>oron>n(ítii "olxxáW , abp o wjm 
{4bn({ b<(bfa, ani Jábni faubovoé me-^p nimi neb^U , til ab^ 
ott furftrflt fř wjTemi fwijm! Jcrbpnanba ja MU S^ímflé^o 
^I, a gebo UiU tjm tptukm gmenewat. 

Jtbp} ^al S^rb^nanť to{feobecné bobre ta! )}Un? w^b&r 
((fiool, nowé |)on)flal9 n) obc9 ba^fe vaul^mi^m noi9orřtínc& 
tlenim ^ {ttré{ fe ga!o raf io)Sira(o , a tmiob^bo lloxolH 
fbftomi nata^v^o. Si a tofotoi YDfficf ni, magjce tímto t^e# 
nfm fiolboml ce^waná, obeonpm fnřmrm | ^ecfy j^pb ^b(<i I I '"I . *) 2>ttC 18. 3dH 1534* 

••) X)nr 3o» éer»ita íiS4f 74 

itr««nim »9|Wffi?bifni íptf. So RitiS ft Wv , \^ 
» f>oítu bofli totíiKm to 9Roia»9 *) , fttjts , (wn 
riínv bptife dogili, litům w^M^m rojumni , a giiU 
iBÍt? ptoníOiPMffoIf, obvwitelúm a)řĎrmn(fpm Ijbiti ft 
t(it ^ e nimi otiCDtvani mEtt , toj (wřab a{ ko Sntlt 
fcrutjéOo tnoalo , ftné^ojto £afU ) 9Boram9 bijwfft to 
to S&et otHfU. 

3^i}D|Í l£ta, a to 14. &npfntc u noo; ftfffl S 
fwíta Btenď gety ) SRoJmitala ajSfatn/, ften$ 
hfílů, totiJ:,!&((ibifIan>a, Subnífa a Sctt^nanta t 
PnjSeft^niu gafogto ne^vijlfri putfra^i fiOEliive flaujil 
Aontín sefi n> toftcie fw. Sjta nit ijiatí ^rajfl^m. 

2^101536. hií(S"b9nanb mimo nomau obonin 
totem JBiufln naiivanfm, to Subeníi o f^m^ 9>t069 
tofli )Kofhattau isipměfiti , a gt tatí }bi ote^na 
)}!ífn£ wffem jfldíiatD: abi; to U oboiij, ani otolo g 
po -mimolíjiCítt voli* « il»í«ni l^^^i ntff*Ií Í<H 
fe tbo i«imn)flní to)>u1HI a iwftijcii bvl, ttn f)&9 W) 
IKotvoiem bvl tKftdn. 

3lfl 10 Ičfa 1537. » ponbéri )»o pNneffem fr*, 
IW twati Vrfljfřťm **) tr^íii 69! , va 
[ firrttmflnb ft«iv9 (tíbal , aby Jtuntiiíttm .St 
> bi^Ic o ftufTn^ tái \imfa fiianb 
lim , (af , íibt) ot jimi řaiqwn, i 

!MP|T^m )>řicaii tljl. 
i bettio gefl, Se íftoj Ut« | ní^lý* 
t peioIoi»f 9 f et9 iixt inofní ^ j|( tne at 

SM«tlUI 1J3T. 
7St 
(9c^ Wit ^^U í^ltm^ Cíl !bo IBxiíbált *) topiU, A naolif 

inenit?g{fl obce fvá^íoipjhpí (Seflí^o vownč fe t^taní^ gfaa 
|oe(mi řj^cp , a mebU fpifowat^lii naffic^ )btf fe ^ |e obec 
éeRií tobo íafu {aban^^p fwiitoola pologe, fterp w(fem bo« 
Htn vjiteiínřgffi a t)řigemnígfri ge{l neH todífa } ano 9 xoAt 
(a ne pro waKu , ate abp } mltp bplf přtoebeii po(og , fe 
^tojbd: nicmén{ auUntoxúi přibeb& snameriltigfrict) to cpjipcf^ 
fragittiícb ^efjtaff nř ibif^í^á), itolá^ti xpáita Xuvtdá, txáít>xot 
N ^ef!^ náxamni bubili a trdipUi; nebot pfiaioiín^m 
proti Surfu bobaxoánim P^nf}., libif jbrogn^f^o a ndllrogik 
. I be^u mUlt\ém\x po^řebnpdb f riitoYofttoí toto á^ntfí^ 9 ^Cit 
bio. Vefoitn) tfbo|í íafu Sinbarb ) Selju loftb^e libu Sct« 
b^nonboma mnobd mlfla to f(i\)liá) } ntfati <f)<(nu{fe fp^xooi? 
^9' @ebmtbTab{!^(^o toptrbl ; ntcmínl tbpj mu to JT^řjli nep^ 
]ift flau§tti počalo, Surcp t<mu|^ ^dnufTotot bo SSIber na* po? 
mocpřitábU, {teripito lib ^ureďp, tbpl San i(oc9dn^ T^S^np 
Siawát , gemuj to^o ^afu ftoůg Itb fÝoeřil , i\)lMf 9 bneb 
tónuj fobff fioěřemmu libu jnameni bal, ab9« f a^n f bo milieu 
ttjfaL SI balt fie bp Dtitdnj SSl^ri, gic^g toUto p^ificl^ 80QQ 
kplo^ mimo toelifp počet gii^bnpct^; fteři.pat t>tifati ned^^tíli, 
{ivfaífftnřdefrt, gim^to t^tiídni bplo toelmt neobp^ 
Uitíig ft * nepřítelem fe mu|ne potpCati.iiačan, ti tpffiďní ^) Qrabd2 gefl faufatd (laioa na gebné bdrce nitht^fH^e 
flarébo mofitt 9ra|(Fé^o , na f trré bdrce b|! f Mlff era 
f HíoŘ)njf& 4 žerwenau bn^esbati fiodi / | fameae topte* 

^ fand, wthii fméi n^eplTía toobt> fr m^řl^afg. ndi, Mi útůz aS&fbv g S^NskiiÉ, fctr 9bff« f^^^^ 
) Si&cfcciyiu til gúvp^ rnnebe. 

fncfcte. o {tos^ pcfec tep vcížřó rirom^^ éc^i SAtf^noT í 
hnct ffovůai frilincihffi ^qlítú vtejric b^to , 69 nSoIi ^ 
^o^crců ginél^e i9cc;^a proti Surfu |pe^div3L 3a to^^ 
ifi]jSoiem fařm t» pciteaao^ {róK S^rtpaonfca m půoJbH^ 
fo fukiS^ ptůmeini **) trjia bpt, na bqb| t^ wk^ 
(nejfenp M^^ ^^ isS pe}cm?9 ^atrf acfr x^ mrofenr 
l^ol^, ten $ ta}tp(b twoa tnýc &}p gionu écffýdl^ Ml 
Srtnt^e gútnf^o, anc6 nqffo lufto fri pčffi tniln^ f anřati 
řMgffánu teffoviti, o totoicc 9n}ni»i tra, gc^ fr ene 
tot^tftie , v tífecft iictai4 ffopti nmM ; to pof wegfb ni* 
řom ginón tol2o pcetí Sorfii, (tciý fe folnc jbovi^ti yečál, 
yofieboioati fc mele* Xt^ ft |Kif Sorrf vtip, yife doo 
rosvufTtte týti aiflo^ t toom oogfh nitejtcp |ott fbiM»< 
irfltř ^ ÍIVC9 mcfpa, 9 1(9^9 ^^^ propufftou týči iie< 
n0Í^ , tofé ga pit mefpcn goplatiti potorani bplL Stob9 
ktf iicnra^ nangcné ofobp bu6 gigfen^ neb pepi t f^éma 
rMiflfciiui fcefiaiiriti , ten abp tmo j penige {bgil , n on gn 
F aby abrosn^ Gbn nagebnal ; »ffaf g«f mnobo gn ge* 
to^o SÍatirfbo neb petfi^o (lojiti fis mRo, fcofonate fie net9i« 
f fin&p paf nefbo 10 ro}lKn9A hagicb fn)^ ffatf9 wSR , ten 
^ i^ 9ffc4^ fípé topgfto fn fcagffemu tobo froge bobal^ 

*1 I «««_ 77 

» fterAnJ cn ob^řegn? ^xoi ob^bll m<í. Jí ti frrfío»|W 

i<(bo{li )>oti{mat{ ^aiDowá bobrotpolní ftpolilt , ytoto| frdíc 

l« to Jibali', 0^9 ge liftem ftDpm fraíonoflpm n> tom't)gifti(, 

}e ne )»íimt(en{ ale (obroivolnř ( tafow^ berni neb bani ée» 

iboio< ftoottli^ a bubaucní ani on, ani bubauc$ fxdíewé 

iSeffti tatovoé ftoolenj ti betni )a tnr^íwo brčeti nemagi* jíajs^ 

-bfttut gi}bn<mtt po 12 ^loti^ Síepnfřpcb (gebenfa^bi^ {(at^ 

)a 24 éefU grofle , a geben ééfip grol ja 7 f>enlj ée{I$(l[^ 

t^otjtagice) gebnomu pal Jfi^imu 4 jtaté Ste^nf!^ mWni^^^ 

ielbii báti fe muf^ío* Jtbo pat ani w t)reit9 ben, oni gefftS 

Uctilo bne t)o tímf wpWjanem bní na to wjjlo , na ttiti 

f^ to vogffo fgelo , ani ftoi nákliti xvo^átr) , ani mjtio ni^ 

půtsintU yenije neobwcbt , ten bn)aunc(fobní fummu obu)e{H 

iRttfeI; 0: geflH fe gi b((ti fpdoxoal, xq gebo ftatfp ))0¥u{njt9 

f^ bneb S)iotf)aa , a } nidj^ ta( blauf)0 ojittp brali , botub 

j^ofoinowanan fUmmu $ n^ffemi ottrofv 9 i antratami ntw^ 

Ixalu 9)obobn{ taU t>ian>řino bplo , abp (ib jbrognip txi* 

ton)pn>i éefř^bo proti Zvxíix n>9flanip {rfbn^mu pob iptáion 

blín nebpl, ne} toUto jubp ée^ roje^p gof o{to n)&bce nab nim 

tftonowen bpl* 9tá tom fnřmu taf^ w^ftá^áno bplo i pant 

fiwi 2o{nidř% SSoIfgangowi mlabffimn ) Xregowa ob floibft 

hií^topsn deff^o p;t fet fop groP deffi^^^, (terý|to flBoI{^ 

$an§ t{<^ pH fet fop gtop na )9ran»on><(ni t^o| ^rabu 

2o{ni(a pfigal , a 5 nidS^ naři}en$fn- ati?eb(ní{&m polet iás 

foati tanfpU 

|)to iaů)oxoáni obce flaromSfif!^ fr<f( S^tpbpnanb n> fb< 
botu po naroseni ^annp SRarye '^) na i((bo{t lonffelfi gi(| 

s au ^ Sne i4« %M s5S^ taxi tumi iMmmtSBí^mjít šB^%^m ttii^yág^ 

Diioiti/ á ná to. }^fáSW^fift b€fM.}{at$(() 8ře|É4l$4 f oftc^ 
fíaxommi M optamu « tliaí ptŘUbp tlffél miffai floiH^ 
ttmfel, jOTto, ttvb* mo|irfsfJI^ ^tetnigfi n xltiOí^ ^ U^ 
mifta mtnigicc fe aufotfté ýroc!^ obecný fc. <K9M{^ ^aby 
ono t^Mfenoiiti ono 9 ^náuíi jiMitf 9{0« JttolHpr pd. to iia« 
\ Mni ^oHi^tti, 5<^ ftftmti iUrte to pUutíí^^]^ pfitrimm 

fem {áfii< fmrti Sifi bijle CSaffé^ wfr^ h^M^i flttUmi 
m\lmv^ « fnillt gertpnoiibft roimi pf\UU 9oni«ob{ p^l 
•n |ií6wHlHl>^toltt(& nctwiftftmito omiel; DSnií belijceni 
@ltnfcti4>ft btottá fn^0 «^ attaitrpce Xáaupu fyiia gc^ 
wffof « tw ttevminfau, cikp foteBcf^ wir9 neopaufftlU { 
C0i {b9by n^)^i>toa(i, ^9 to. sM^ řňU<tjh9i na gftbpMab^ 
&99iSt0txilM píipMo , ii pil ním botub )&^ld^ befitbbi^ 
fe neobdtlU, á tpíni fátoQtfau ^afe tieyftgalt : Xte. gcH 
ff(a^m<Ctq «>dmi ffpeiíiii n<((Ifbo»fi[ ffufcf^ tii 6o2 J^neS 
pt gě^« fmrtí , dtnbfi^^ bo 2>v((pkm pfigeba |>¥0 SRávtiiul 
£ttt<r<i |)o1I«il, á fic^ bCeiii 0^9 fe roi^(affMa(o^ to)t({)ál, 9 - 

,tafí g( fám.9řJ8<ili, 

ÍĚáltú ^mtáá, ttťcál fe )a t>fi;inau obl^iígeni fodteto^ 

^ji$B<^evf{% b^wilnl bito, a 4u{irob &f($ |)omabt tró» 
toiía^ it!n)í|Ia fe Utú 1540^ )»0jknototté Dígina (mI b9(| 

') 2)ne ii4 2>tt(ttá i539« 79 

j^o fobe fpna Sána Spá^^untia , říerc^oj mu porobila 3ja* 
Nía frále ?>oljf (ř^o bcera» lyoruenicp pal tobo bit«e ®iří 
liflup S^rab9nf!9 a $(tr SSí^puS t^l gin) i m\ bnc» 
1^ po^ifba Dfce. to bit! wiali', a terunotvi^H na f r(ílott)|in>i 
Bíwff ť* fJoflall taU bej mcf|í<íni f ííuxtix, pomonj ob nř« 
1^0 pfoti trrfU éef!ému Serb^nanbovoi {(íbagice ; co| on taU 
tá)ttnl bcinit, a naflebugjc^bo totu polem f SSubjnu xotxíiU 
Sxál Setbpnanb xo tahro^á) ati)fo|Í€(b gfa pojlawen , f cý^ 
f6H Jtotlovi^i V. btatru fnoemu fe w^bal, a f němu pf ígeba 
o te fpo(e{íi{ fe robili , fterofbp tajení proti Zuxtn prebfe* 
tojotb b$ti melo* 97a to n>}a( ^xoé autořiftí ( pan&m jlo^ 
toim (ridoiofhoi éejfí^o a gtn)^(|) icmj ( éeft( forune pfi« 
tl#gici^(b, i^bage noioau pomoc proti Surfu* $<fni {ias 
i9on)é {dbofli trálowffe iaboft ' oíinili , gafo} o tom nije po» 
tp^bjno bube* 

^cáfáiňl taU to^d ^afu !r(f(on)ltioi iSef!^ nagat} 
«b iCurf a palilon)^ , a rtelif ^ obpn^atelům tínili ffVobp ; 
»ffař ftefjí bijH poffií^ni ^ ti tíjce trápeni^ b^mem buffenf^ 
o ^ojnencíbla peíení b^li^ '" 

9t(ífIebttgícipl^o ^(X Uti lo^ffel to mentTiih mt^i ^xúl* 
fíem Viů)l^ a prubftp obeR , atíf lobem , gafoj fe neřteřj bo* 
rnníwágl ^ te^ nagati^d) paliifl/ fterip ja 4 ^obJnp potowicp 
menfTibo tnřfia ?)raif!íbe, btat |)rajfř$ 8 \f)rabřonp-^ fióřU 
tiiet^ fikubtt' fomomjbo a bffp iemf!í jtrtfnoil a to popět obtiU 
tiU BtoltřfPtí ^ráb ?)ráÍ|T$ ob tobo o^nř poruffeň bpl^ Jr 
líinilfin)), ani {elejo, anitatnenj neobj}((lo; nipbrj wffistfno 
iat )N)bol eno , }afuto a roiméttfno bplo , gafo na nigatim boflifTci* 9-0^0 pot c^n!f poiáuX a fonec roMé S^^ 
I SíbCian Hl tento : 

iiia ^iixi 1541. WC Itortcf id oltah na ttcbe w^^^ 
yc ni ^ím Jlrvfla , ginar ten Itmxtd přeb flamnofií 2>uC%< 
|\v. bpto trcimi vpcUf/ ^orfo a fu^^o nab obpřeg ; tu mc^if 
bíwatcutictau a bwabcátau ()obinau ivpffel o^en n> tnenfl^^ 
mcflc ^^rOdf^Vm, } bomu, {tcrpj flowe fiSaffta, (teré^^ 
tiA un uA 19 br jicni (b^l) pan gubirjif } dutíftapna , a ^ 
ivt^giti tcbo et)nč tinito a talon>9m fe fpůfobcm i^bě^to : 

S^iva poftvtDaci frow na fccmč Tábnjm t€|po|; meft^ 
oprAiPu^icc, thktali, ano je jabu to^o bomu při fom^ir^ 
fominii n pobjiřťjfi, ftcrauj Icmin hi^pnnv obit bpl, bicaitf 
(TrjiC fjiubclD , aJVoft na pul loEtc obcií )9prf oiil , a ^afc fr 
fcbowal, a taf po brubc x> po Ucti. 9 mbance, §c fe te^ 
obcA rcj;maba\ volali na libi, hcřj) bplt na nointli, pros 
iv:(c : boří! boi^i! f omin (ucbDnnp na bafTrc. ilbi na nS^ 
\ni^\ ro flvlTlcc nHM< f tomu bomu pc přcttu bečeli ; ^le 
(iujicbiuoi tt>o| pána jiowřwjfc biKTc, bc bonm |ábaé^ 
nc^l^U pulHtíf a nďlrii fosn fobo cbač baf^^ii pocoU^ ok 
IwtnwnMoffc, |c j|Cl» acmoboa praiu>o> , tím , y b| tfto^ 
IMM««ibUtt»MiriicIi, « m ftocivflc ko řeaui, 

^^K ^^^^^^^ ^^^^^% ^^ ^^^^^^•^•^fc ^W ^^P ^fc^fc^w^W^^W ^^ft^l^9S#4 ^l^vP^f^^wA 

HiMWif I íh«ál «^$iri»C! napiji ^ xžm i«si ij^f e6 »I!c9 bfim f onwentffp f tafftcra (»♦ aiomdffc , a obtub 
^nal fe loelmi ))rut)ce aj f (omu nřftp )}ana futj^o , genj 
ftowe íBSípenUe, a íaf aj f bráně ?)ifeác í>ot) fumé walp* 

A ftraní ))af }c())at>ni ^net) ob SSafftp, fbej fe iaipás 
Q(0; lioifeti ))o{ol t&m ^ánl j ŽRaupotioa, a obtub nepn)^^* 
tTAo imna })uríraii > páni řomorniříin) , a pánř ^ahtuxo, 
a tof baíe* *bijj gcp ten bfim na 85ap bořel , ol)cn 
ohtftin) fe t ftrane v<>(cbní , ))0£o( febou ěbccní fuc^pni, 
llcrí} ftdla t9 f»roflřčb náměflj; o přitom txexo 6 xĎilt (ofte^ 
litu ftoi Síáctaxoa á ebtub ^ořel b&m StarfTtalffin) a 9Iu« 
tdpto , a \) \amé brdnp SUa\)ow^ti ^ a tal aJ phi bránu 
(iouce blajeni^ tp oii fhanp e^ořelp, nSftcrip, en/ffem máío, 
komef ))ob ^rábcanp jujlal. £)btub ;o))á(U fe bum neCbp 
^ví 3lburg{fií9 na ^rabídned^, t/3 9 bum SSanbrfaruKP a 
bflel fto* SSenebpftá, á obtub ))uftit fe o^eň na tum $ctra 
to 6fraiicp(|^ d taf (rátce .^rabiíanp gebnáf n^ffecfp éipořel9^ 
I Kbi^ jafe f )>m)nimu ))ři{lau)}t( , tat gaf§ fe n? mcnc 

I |m mřfl? 9)raífřcm j<tpálfIo, ^ncb p^eň ffel, wffecf ó poíjraáe, 
I ^\ i růatbm ^abu ^xal^ií^o, a obtub ))o txáxoi ^uá)i po xoar- 
Ho^í pí\lopnm i^tabff pm , a obtub ^apáíit fe nřga{9 aU 
^ M ná parfánjdb, bliifo ob 93afft9, ťtěráj flauta @tanfon)a 
' fcflifl, neb tu bpbltl @tanřř bbrořniř^ a tat weímí pxtítu 
pofoft) t9 jjatótařc n<i ihič) (ař bplp c^blau frptí) bořeít, aj 
fe ob.nlcjř i^íxÍHI ftw na tápli SBffc^) ©watpd) ^ a j}otom 
tí iHtwlaíe, fterQ bplp nahoře blijřo řrowii ofoío jjatácu^ a 
rttab fnw ipálácow$ c^ncm frptý ; a bneb řtoTOowé nab 
awwjml pofogl řrálowfřipmf, a óbíub ffet cí)cn na pare po^ 
bge ftdlowfíí^ » tom japáfite fe ta |if cťbo, ffeřaj bt>(a na 
f]^nc9i <«bv ft ^objl bo foftela, pmm bum miflra Sanmo, a 

3 83 

t)lájeni, tt *«ř §^ořclo tcmuw it) poíet po třitcetl a tři, 
anafc ®tra()oxpffau branau tipatnccptuKu 

©trarta, ftcra paf w tómj mcnjíim mcjlc ?)rQjjlém 
pala a ne^^ořela táto gefl^ pořnauf oD rdbní^o tomu, ta 
-{hana na ndrnefl) a| (o bomu narojni^o t^diiuffe txt)íl\\)o^ 
tňi 9 ta Met gbauc ob tnoftu !u llqjrcru fir» Somaffe, 
t taf dj bo ffewcůw, ftef jj gfau fonec mojíu^ 

^xuíjd ftrana") f tercí J gcjt jatřcm fu řláfííeru SKatfp 
Cóji, ob Qa^H)o bomu aj f nímřjij a ř bránc ÍCugcjtfíc, 
a taf al o)fH t bomu nlfbp Sc^ňa JCouiíei <it^§ 9 bomotoé, 
tuíji gfau of Olo řojíela fw* fSKtřutaffe projKeb nameffil , at 
jgftnt ffinbe(on)^ } ni^ obiti, ipffal gim o^eň neb{|!obil, fam& 
tpliío t\xá)T9x\i obecnj, ta! gaří na ^oře potó^eno, 8í)ořela» 

% taf sfiflalo bomuvo , f teripm§ ot)eil neoffřobit tU 
^ inenlfirti inřjle ^rdjff ínt » pořet febmbefát a ofm , jujldl 
'. Wjite ?)ann9 aJřar9e, grfjní á líiigcjb njffecfen*, . 

Í>rabřan9 pat toffeíp j gruntu w^^ořelp , řrótri bomu 

• t^^o, řter$J geji nab auwojcm 5a fw. íBcneb9řtcm, á 

' ^eMí ní^o ffejl bomuw aj bó bomu })ofIebni^o pana Áarlá 

I)uban{!(fí;o« 92a .^irabíomct) d^ořeíó bomum to poUt It^t 

\ ^et a bn?a. .^rab pat ten přeflan)n$ fn^. SSdcIan>.a 

' ^If^íň } grúntit tt)9^b!eí , řrotn řcrní wřje , fteráj gejl 

>tdb brotiatt botěgfTi , na řter^{ mejňon)^ pro bttíf)9 Db92eg 

*M8j b^watU 55rUbá w?ič taK , genj flowc Salvborfa, 

• íteřj winnřBff j n>řiftó»í brjrfni bj^wagi , ta taU jůpola. 

IDtofir puťřrab(!9 feffecřen, » ítcretnj faub purřrablíp 

M^n b^toal, topborel, fťom (flepu, tt> ftcrímjto řepjíra pft« 

^ (onnd , a gine wict) t faubu purfrabflímu nd(c|ít^ tboYvaňp 

Mí; t9 tu »ffetf9 xo \tol ceíofií gfau jaClíOTOanpť. 

3 » 84 

£ía{fter taU fir. ®iři , totil búm {Kinm nff$ wffedh) 
tD9^oreí, a fron> na {oflcle taU ^í^ouU ^Uom taté 9 ti9| 
Yvlje ^ gen| gfou fti f amcnnýtni frotop , tp fe oioffM 
ncéfulp , a(e irffeď^ ttnítř jtoonoirc p f^raníce w^Utf* 
@{iep oivtTcm foflelní 9 gin) f!Upoio< gfim loc^on^ 
9 tatí ccj wnitř b^lo* 

&afU Tfat iDpborn^f 2Bffe(|^ &watiá) pU\> poUcm^ 
fUxál ť\Um řrafiipm a ňatrabem nSttp cýfofc Xatía tcay 
to9(ian)ena bpla , a řejbami {aroennpnit 9 gin9m ťiUín t» 
menicřvm traje M^ ojtebena , a f!(9 )}řcu}9baniipini oM 
{flettá, ta wffcďa b<xnebnč tonitř 9 jeiDnitř n)9^ore(a , UX i 
na ni faibemu bobremu ()roiné a yíilid ialojlimé })o^(ebcfii 

9>an>íace, {Urej b9(9 na paxtdniť^ , 90cna )>Toti botu 
pana j( @fn>amberta w{fc(ř9 yořiít) l(»oře(9 aj { ^rabcanius 
a na bru^au fhonu gámfu. Dru^é púrtitv^ a paxolai 
ob ))of0gfin) txdíe ©ebo 9SiTofH a} bo ptsto^uxo ttéísa 
©cgi SKilofli nab řucbpnenti n>ficcř9 §^Dřer9. S^ 9 pofi 
gjceř ?>ana ©traf omtfe> > taU 9 wíjc gRIbuIřa: í oito 
ncgaf í bl«wne í^abagicc fta rouru (řaffnu) braí9t9 ^mb t>r$ 
ru!u 9 S řopim tomu obťaju mebennímu fn>. @lři , f firí 
Pogj nab raurau. 

ilrálowc potoce vo^zSr) 5 gruntu tař ^anebne u)9ÍC 
í^í'/ i< 8^ ^rojno na ne })o6ícbai* ■ SBjla wcíc nab br(| 
nau ta wctmi bIauí)o ^cícla, aj wffeďa wnitr n>9bořela- 

Wi^Wl p<^i, itíxéi Mo m€í9 bomem farařowpa 
<> mci9 obccnau řut^^pni při jbl ^rabowe, 90b řter9mj W 
romé mnojjln)} ^aúfnic a frubtifc, a 8ia9* rojlicnýíb Pcí 
wclif é mnoí jhDi , í9 n)ffecf9 jlrdb9 neřícrí fe P9, a gin 
iRiwtt9 o ipřcraícíp, taí fe jabne j ni* celí nejůllalo. . «5 

Xx9Í itta , ttttil ftiit ptott tomu mifira Scítia, 
na Úé} u)fTec(o i^oUlo , {elejo tolifp 'i&Pa(o , xo\\at f roto 
•a fřdl> b«i4> nejnatí »eH« fPtol'^. íPřitom bpl moibit 
'loellřp^ fttxil mfl jabeř })ro wí^u olowcm nalitp, toí)D 
|iloi9o fe nZco ro)pu|li(o, mo^biř otpffem i&jlal. 2&tr} 
iirpnriifffi b?Ia ^ tUxál f^pta mejp moflp , ta fe tolif o Día^* 
tUl,- ale tpffdt guflola n) ftvé celofti. 

Jltow tafé na r&řjt fojlctnj^ fUx^ btjl ffmtcinp, ft^j; 
fticípfíXlf n>e(mt toi^&ru ^ořel, a o^tfi jpobal bolft na t^o^ 
^tW meg9 jwoqp , a pbtub fe tvffecf 9 tl^ontce , na f t€rv(b{ 
i^neto^ tvifeli , idpátil^ , a ÍAt hořelo pon^alu , a{ n^ffeeFc 
Miwi, fterťj wnitf bijlo, í^iořcío, a jwonoíPc fe wfficřnl 
- itlaudi a rojpuflUi, a t^ tpffedp ^tan)ni.t>I^U 9 }n)onpn>ina 
)#(fa flttď i&jiala na flíepř tu we welit^ n>2^i nnb f a» 
^ páni ^iiíoxom, w tUxil g^jl i)xtb &b^fita atcpbiftupa 
tóttj ^rajflé^o- 

iDb té H>2ie ))abat oljdi of np na from^ nptoé, Iteri^mf j 
H pfifrpt fofiet n)eUř9, tu fbej fe obecni tije t\ab btpbem 
{io* SBogtífd^Hi, a ten tpflel raffecfen j gruntu n)pÍ)ořel ^ t)i^ob 
toRfo fam fn'. SBfogted^a , gen^ gefl j bilébo qiramoru 
» VtofHeb (ofieía s&jlal weíice jt^ufani^* Jtomova pal, 
^ Uttél ^9^^ ^^(^d ^ fo|le(e, ta japdíitoffí fe bořela n))t)ilitu 
«i oWi pim . í)ob řrowp fllřibliřné , řteřjj bpli na tixu, 
o ti { mafowicemi |)o.)Ia€en9mi bo(& pabali. S^^abU taU 
^imn, na tterpj bilp bobinp, ataf nic nal^oře ne$u(la(o, 
^ \ám fllep (ojlelnj toliřo, 

@hie jdn^ornifp pat ^Upoxoi obeft pabage břrami, 
IfipáWl !Par^an9 , f teréj mffeď^ na iemi fyabli p ^l}ořcn, 
<^ oMub-fe iapH\l)9 flóHce; (tecé^ bptp } břítp) gamoron>éf)e p pfilřrcm tlcsírj^ zia trcb^ -ioo:c;, íanx brcb cclifo famfU^ 
np, to rim} Ují uLc fíc. ii?:munCa, jŮKoI. Jíapla p 
n:h fufiDJÍj , n tutil magi cbučej fe fncji cbUucti, 

x:e;:cT<í, ftcr:'} tu b-clo po fifnicb, t£j lí lipcice ^ tcjlicnpn^^ 
r/iC.uba.TJ pfanvoii a xnaíctcanpmi žt;crclo* Xle ta pa-^^ 
xí'Ji'a přec Tafn^uau, na ftcre^ f< tía^cnralo cafcm ^ 
tciti, ta vjjtaía bc*, pcfiícícnt?, tc-^ r^ ccrui fn?. 5)€bajxvana. 
r'tirjtr€ w E;spLió ažřtcrpct c!olo řuru, nřřtiři fe 
otnčm pomfrii a nicu-ři nic ; na nřřuráib arcto a tabule 
éi}cr£ío , a n£cteR'(b na př«tcač!u nic jV cbcň nebcte!!, 
a jtcLájfre ^utí brob^m fn?. Síta, tv EiipU fiv. S^rci^íce, ftej 
Ic|i pcn Sen^, pan $f[uj a pan fuři, tu nic cbeti ncvff^s 
liU 9ia brob< paf fm. líSita přitrvtj ^bcřelo, a ta tiubU 
neb ten priřron? tičn^cnnn přebořfí , ale brob mramcrow^ 
Zimzné, w ftereinjto fh>. úíq DCpccin?a', ylftal bej pcfjiiQr* 
np. $divliíc?a !rilcn?)la' fabunni Yrébornpm tilem Eanie* 
niďvnz tcě(ani, na rteref mi obnčeg frďl @cbo ^loft tafé 
9 f riiowria @e^ ^IStleji bpicati , ta tafé nemobla přeb tim 
obncni jůfrati ; njb ta ftcčmtcEa , fterj'j na te' pawlof i h^s 
Ifi, thcitám fpitfobcTn *l)ofeřa, d cb tobo obnř jaTřrubta, 
na fcerej cbuz<i bpt jpotebati, jpuřola fc, tař ^e to fameni 
po^na ob ptoftr^řřu ná tobo nei^ffaipCu fraíovflebo po pratpé uce, f írořu fto. ©íta flxitaío na jcm, &mál fříep 
^o*t\i a \toxč)ni ti pavoíah jůjíal w fwí celojlu 

- ^awlaí pař iUxohá, řterrfj gejl bijj f í)robu fw- SBi^ 
t«, n« fteríj o&pceflne jjanm; fráloipnp ©egj aKilopi b^^ 
m\x}, ta bej poflíwrnp jjůjiala, a o^cn gi (ař gcjt |)rřcnna) 
Víc nevfff obil. 

• 9řa bm()í jhan? bíul^ťf i)awíac bljj řa|)Ie fw. aSSacfla? 
w«, til tatí i břjwí a j pxUn, ta tii jfijtaía bcj |>o(ífn?r^ 
ft^, tíj 9 oltóřowé poi nimi. ^apte , ítcrrfj geji ncpbiije 
>H fopll ftp. Sácíawa, ta 9 « almarám! 9 8 o{táři j gtun* 
to »9^řela. 

jtortenp tfaní a ir^fljman^ wclmí bra^^, lizxél m ^oře 
na fapTenn$4> ^<in>Idiíe(b nab lurem n^ifelp , t^ gfau f^ t)a- 
ne6n; f))dat9, Je gidS) mdío iňjlalo. SS$ fapli fto, iffiifcía^' 
wa přetni bw^ře j fofiela ibftalo bej poruffeni ; , ale ob^n 
ftpi řrom na'tój taplx borel, pabat břwml (řrje jllep, řbe| 
praporce ň)ifvn)ali , a tat ^apátiía fe (aple tomií , a \>xoi% 
■'• '^í 9f«K i^bní ob fojlcía weliřc^o bIjJ f f^ni U^tl% fte* 
^'í 8«ft na poíebne , t9 Sbořelp břemo lub prf na totiřoj jes 

''iné b»éře^ řťcre'J na bvewřnnpcí) bpl^ , t? gfau toliřp jí^s 
talp. 

SaK 9 l^rob \xo. SBrfcíawa, coj na xvíxa bpío ob brewa, 
í íjmj přifrt)t bpl^ to éljořelo, fám řťímen fpobnj, to říerfmj 
liji teto blaboflawení^o fnjjeíe jů|lal, 9 to tělo \xoati, gaří 
Mo, přeb ot^nem bcj poruffeni juftalo, SWa oltáři ja í^ro^ 
km ftoat^bo ^áclan?a {láía tabulfa , xp ti pofpotfu liffta 
%řeta^ a na^jpru ř pro|lřcbPu bo poloit)ice obrajumaíos 
ttaní^p ř^ořela , ate t)bruf9 , ^V^l olta^ř bi;l přířrpt , ti ne^ 
ÍŘorell. 3aft)ifo»í^ řteřij &9K «> Pínrfct)., » tíj řaplí jVp. f 1 

ií! íama 1i inratíii, ica Siij inm :u»:.:i, nr,e Jmtj * J 
h::r-- í:'v:.'U . n^iiíui nw-^Ju j>k..;ci Jčiiiii, . in:? e z i-i 

ai-.íií X z*inx^ 

Sl^V.i a»šu3 s fc'íi:x jac^noa za luc , iu^ iia mňa 
iBeíiií 'iiui:'n, jrimnr a ?.ica2^**, TÍ:»aiíatiJe, 3 3^ ixxs 

Xc§ 9 ^£::>zuisé , hef:.^ átiu 3ai3 Tloem , s i£^ 
&aC^ iSfS;?, veUxn Jcťsu. x :j^íju jxsui ja i^iénxci ňmc 
fir fc tDÍíé£i 9 5 sacúznizxn: po ^jsénxce rnLs i Mxiú* 

. fc . thie g sof 3e.Tafa aařiíTi: . heni^ Jni 311 ^£oé : 
^fBSC f paLiu srát: :amu l-rr^^,« , zex tsum Ix[U 3ui 89 

^í^w^W^^i) 1^*9 nJgoK sif!r» oh ub bo ffíejju !e bfř({m wletifl 
m{l9 a tam Pobu lociniti, gaf} pat toli, tat n?b f^mát ol^eií 
.tjun |)řiffe(| bf!p gfau ébořeíp, a f ritom nefter^ fainrnp pe^ 
itfj^ fiwejl tam bplp (lojenp* 

f)o{pg }e(en9 , to tUxéml faub f pmorni fe btjel , ten 
9 < ijm palácem píebnim ^^oíeL So, coj ( faubu ntf(e}e« 
l»i {A tp m<(m, je gej! tp fřícpht sujlalo, a něco fnab n> tom 
{Repi xoAxtitn pob jelenau ftvetnkp giSffiafo. 

9la icptř] paf n> p4te( táno tu teptKO nittdi pcfogoiDÍ 
(i fflepotoé 9 poblab9 f? HtUp, } n)l§i neCter^cb .9 } bppi&o 
fpobtem ofnp a éír^i 6\)e^ mn mírni plápolaU 

% taf fummau , {e btab $rajf!$ poínauc ob bolegffi 
^^99., ob íem^ «o2^e aj* t bru^í brdn{ toffftfen fbořeL. 
9S<i9 mofl9 na tu fttam t ^tabiíanfim, tojfe^ bomp 9 n)& 
\t, porMnp 9 moftowí, ti^ 9 Mn9 bo jrfmřU; ořo(p f^tan. 
^kU f bafrt9 9 marfTtale , b&m xoxtdifíi , í)\xl Umtmdi, 
ipHtom 9 b^onke, \\a {ter^i.tpifet tpelifp noiop jmon, fter^s 
^l ^^l l){ibet pře^ořet, opabl na tu jlranu (e fo^e^ ro^^ . 
|H4I fe na tcé, a tu (ejit 

6trie taf on)au nefftafbtau pSibobu netolifo bři«í neb 
?AiQinÍt(9ia(p fmé ppruffénjr. ale 9 lib] nemalp ^o{etiab9nul« ^) 

®atoS minul^bo Uta **) lxá\ S^rbpnanb t cýfiiH Sí<vet 
btti Y* teatru \toiaxu fe lopbal; a o tagerú m bíbu maleíf 
^ proti Surfu rabu bral i taí taU wMi pft^^ni cpfoi 
*«el V. no. SíiSjlp fnlm bo Slegna přigel , fbej 9 fráí 
8«bpnanb přítomen bpl^ tél xoAríi mnoiihspi fn^at a cji^ ■•••ii— "it-ip . 


9Q 

nipd(> i^ani^ btt^otonlti^ V fttřtfPvc^. 9ta tom ^{nm gAn^ 
bplo o nábojenfiwi , wffaf nic t)iaí9řino neb9lo* ©ebmíno 
taf^ b9lo o ))omoc ptotí Suifu , a fwotena berní .) jAnóta 
|}a ilatpcb gate^oUn) {lattu neb }bQU mobowit^^o neb nemf^ 
I)Ot9it^'b0 d^^tf i^dtýt ^t^ojbp pat ta! c^ut)^ b^Vjltii 
}a fio jtatpcb nem», ten i ^ťawQ fwé bdtí muf^t řt9r9 gte9< 
car9* V } t^ 1^^^°^ n^^^ i^ ^i ^^^ P^^^b brkáno býti n> nr^tt 
loo^ffo ))řeS jlo tif9C Qnitvgá) a pi^iá) ; nab (tenpmjto »08< 
(tem ga ncqtopSfTibo nařjjen byl Soac^pm marfrabí furfiri^ 
JBranbeb)}r{{9» £) tom ta^en) |)TOti ^\xxtn tboj fe. tat ge* 
látalo, cýfar Xureďý d meliCau fýlau { flSubinu geti fe po* 
gil ; ate ipřebeffio bo I^^I^ Scrbynanbpwo mogflo, f ter^ wffal 
cb wogfla ^eďebo na íflaxou ^orajeno bylo na bose fttF« 
Sebbarba gindf ®^tatba» 9>o té ))Ota}ce ofobil fob{ Supre^ 
mSjto SSubín 9 s^mef, frálowfhpj SSberfSébo melitý bjl foír^S 
)>obm((ni(, txáíoxom i fyndífem na h(((on){ho) fS^tt^é (o^ 
runo»an$m gagal, a ge bo 3a(eff^ řraginy ))o{Ial; tat^ 
136 bel neb n)elif^ ftretby, tQ n>f[e(bno, co w lepeni mfll^ 
gim ))obral; a tal saumpflnií nejbebnofi SSb^tflá Surto 
n> {ra(on)fhvi S3bevf!ém ofabiía^ éecbowí obiímagice fe, aby 
jpo rD^vajení wogffa f ráíowf! ^bo SEuref bo SRorawy newpabl ; 
r^rble flejl tífpc pi\{iá) a bn>a tifpce gijbnpcb febratt a bo SRo* 
tam W ocbranu jeme poflaíu ®iibné webl Sbiflaw SĎ$u 
ta, a ipeffi SQac(an) $etipe|f y ; t^ SRoratoan^ tp weřegno^ 
fli í)ol)oto»i bylí a ^áíu 

iRa to f rdi gcrbynanb bet |)raby l^řlíel , j^ přifínau 
noví^c !pomocy ^votl SKurfu, fbejto w ponbelj po \xo. panri 
SBarboře *) weblé jábofK ft4ío»jIť^ t) í}řitomno|li ®ebo 


piifluffegicpdi^ fiatoon)^ éeffti tia (raME $rajf!ém fhSm brJetV 

na^nhnj tito úYtpfuIotvé fnefTeni b^H : i) Vi^ get)efi(d^bf 

t^mUl mW tPelifofii a matofli ftatfu j gebno^o' tifvce 

f op Jroffů áejf $* befet f o^) §rofí& éeffpd^ , a pobban$ p 

\ JíoDrul) ) řaíbť fo^)? groffu éej?9fí) geben gro8 bal, a tahs 

mmilttu neb baň abp gfbenří^ibp n> fw&i řragfřím mřfK 

fflíbal a obYppjowal; ta paf i^jrfa na lib xoáíaln^ má obr<(< 

cima bptit 2) -^bpjbv wogflo bo í)oíe proti nepříteli táí)ío, 

^19 aiiMwMfim toi^j, « I Q5 peffim té§ wůj Hn b)pti 

tR<! ; na fa^b^m pal tppje ^n)f bátownice i potřebami, 

a )^i t9p5f bn>a pa(^ot(9 a bn)? febla sejbedFí, 9 coj { tomu 

^it (el)fé^^.gii)bnéll)0 přífluffi, b$ti magi* ^ 9}a bpsa paf fonS 

i^ffejli ilat9d(^ mefplnl flu^a md giti. SB !a{b6n befátfu 

{<bna jbrog f opinniQ bobrd , patot^a gafj na to náítli 

^ řemenim a fe n^fT^mi potřebami ^ co) I gawiráni pawe)- 

: ffiílufljf <*9 t^lo* 3) 3a neijw9§ffií)0 beptmana toíjo wogffa* 
• »olen bvl .ob vo^eái ftawíi řrc(lon)|in>i dejíí^o Sbljlaw SBerfa^ 
^ft tom fn^mu jafe n^PibvpiJené a obrtowené gfau bffp }em< 
fó írátowjíiPi éeffct;o tohoto rofu na btab? |)raiffém poir 
Wi^ 8l(í)j nařjicni potom tařé wůbec wptipnobijlo; 
fiífijnali fe I němu n> fobotu na pbrf ben ®ebo SRiloft 
^iimfilá^ po n^m $ett j 9io|mbei;Ia na ^vumlon)!, til 
^W^^i auřeblniq) a faubcon^^ iemff^, 9 gini^c^ ofbb i pa< 
«5 21, j rt)tiřfiwa 22, 9 ?)rajaní na mjft? fw>ím je wffeío 
PftWtt mřjlíf íí)o ; n) f ferém^to jřijení tento gejl přebpoflebiii 
^i^t^tul : krajanům a ^ornif um ab9 m bflp K<Ípno b9lo 
^ ftofibobne fflo, coibp fobe ftíixp f obcp neb f ofbbiE na ges 
niflatfú fwobobt^9d[^ fau^pili, gaf{ fe t|a to ^\é tí>i^m . * -: woni »ata]&uflj , t Dni toí>o ob ftdrobáwna » tJglnwínj btíř^ 
Súfé f naftokvé gegic() magj gim we (flp (tabeni 6$ti bc} )ioUif|l^ 
st) rc(ac$ ®ebo9Si(ofii frátoiDflí; ginpm ^at mejium^l^ 
iDoIcnim @ct>o SDMlofU frd(on)f!c bo beff i^i gití mtf, 

<ft tomu {b9{ taf obtjjnd bernf pro }adiiow((t)i S[^<t^ ^ 
fl^bo IrátoYofhoi »a jem écff au olojcna b^ía , japablp ^otv 
Jtutnp frtflotpffau gatorjelofli a necbuti , } ftetipd^^to %^. 
)cmí mno^o pojittu niin)a(a, a to najIebu^Kp při^obdtt; 
4>awiř{ Xutnoborffti lo to(u £)fe( nojtviinéiri , (terp wdifé - 
tnnojfhoi fiřibrú pob(ín)ot, tubu fiřibrnau fefavoffe mimo tui'- 
bani na nC\^afc ebromá^bcni mob přip , fteráj na ii?, Ibpf 
{la'(u piofctdn)ali, X^ fpInC fe I9vn)alila, {e gic^ 1 1 tad^mf^ 
ti(a , g nid)§ ofm )t)9nuIo , tři p<if pf ebce tibffau pDmocý 
tot)ta^^cni bpli* Jtutnoborffti ob^watcU obdwagice fe, abp^. 
fc gim XA Y»|;ircřnp bfil nejatopit (nebot p n{m {iar< 4)řjfle* 
ivi bplo toto : 2)of ub £)fe( bube řn)áti , tóra bube 9 fftSftí 
Oifti) při wffccb mc{tf?$cb ob9tpateli4^ nařibiU, abp {a|[bý 

• 

AfpoS gebno^o pacbolfa wpflal , a ti abp » rumpdht bb 

lati , a tu wobu bo foji nabtfnfti pomdbali. Xle ta gii!^ 

price barcmnrf bp(a, ponmob| looba j tlaufft] tnu}(f{ ntfp 

-»4Mt, WfpS a lOcpS wpftupuajc tfinifp na boru ^noTci, 

MMlc mu wp^noUu JC^n pat bfil £)fei ob tébo} 

• Tohi pomalu tomd , aj lofonolc «conul, a »obau fe 

u ^txk^ Ib^ jle tfib^aonb (tát bon^cbel , bncb fc pros 

f9(f V uů^ wicf bani « pomocp na ojtotni boci^ ff^brc 

IMl 9ic ItřfbM, nsi mfti nRbp Ntoalp^ t^břtowoti, 

WjWte w iMUn p» fto^ atartlna '') feblRá <jbafa 
^iPlr tj* Cifbpabtt I54U 


} 93 

* flattinřoťDé, til "^^n f*«^t« ^ mi^hni xo Sotři DbcřiU 
aa tímp Jftowff é xo ftpem mcflc, a jlaupiwffť Bit9 wffecřo 
^m pobrali a tnejp febau rojbelilt, taf , je rnnojv Bite nic 
nema^jce toUto to foffiticb )fi{iáli* 9>ro ten fitttef 34 Ba^ 
fr#( n^}áto bplo t)o $rú69 , a ti bo weje ^aliborfp bani, 
toffaf potom nefteri na rufogmí t>ro:pujTieni bpli* 3 oflat« 
nj(b ))a! xo fobotu na ben powi^fíeni fn)» ičřjie bwa, negatp 
Sir^tfř a poflřibaí ftati bii^li; oflatni ^^nej^ fe ň)9plati(u 
9otom n> fobotu na ben fw* Sfljbetp xo me)lZ SitomSficpc^ 
]|)fi(labem B^teďpcb ^xté n^pbiti a jtaupeni b^li. ZaU obec 
f)taift(í proti Biblím fe )bauři(a , a gim tv^tmi fffobila, ge 
faupice a tepauce tbe fterebo tofla(í» ^xoí alt obecný (ib 
ptotí Bib&m fe tat iaúxil, příčina bpla , }e oni 3 Surfem 
w bobrem frojumení bpli , a gemu wSct) naffe w^jra^oiDali, 
tQ penije ob nebo berance paftu(j^p , ab9 U) éed()adb pali(i, 
tiAgimali, a ftubu^ gebem napaufftžli. 60^ !b9{ wpffetřeno 
bylo, wfficfni fncmein Dbecnipm ) celebo frotovofhoi éeffeb^ 
foppowibřni bplié ZaU na tom fnemu jawřino, a bo befC 
temfřpdj^ wto^eno bploí ábp Ja^bn^ n>ice xo éed^dc^ jabnebt 
Siba netrpíl , m^negi geg píec^owdwal , a to na bubauip 
loICné iafif. itb^fóliipbp paf, » f terémtolití» mejl{ a o Uu 
c^ototiro (rdíowfhoi 4te{!<bo obpwatele nigafp Bib pobíjen 
bfif ten 9 bneb bej meffíanj abp na brble treflán bpL 9)ro^ 
tcS tofllclni Bib^ i cele> {r<í(ow9wi Čeff^b^ nepwice bo 9>oU 
fia fU^owati fe po{a(Í ^) ; $ nicb| mnosp t fSeraunú pri^ 
^aua ob netndmp^ Siibn^c^ wfficfni pobiti b^Ii, a gim 
loiowýib mimo ain{ toffe úoh preS 20 tifpc StepnffiS* *) Dne 16. S)ii(na 1543. jlat^i^ tpjdto b)}íe. íttm foí nDifůnt , Cleri ífi )C gán? 
tvíjivájeli, nic fc ntjtalo^ alt tpffidní ^Twými tiwi9 pottg^ 
ní boin& pto^íujTtřiii 1) ía(^ bEe fmlauip? tíiníttí j tť Síbutf* 
f!^ íoftlti )a))l()uni bplí. Slicmťně 15 áib&m na gtbni nf 
))řjnituiM« mno^v* wjácn^d) IJanů ro $raje júliati bowe* 
Uno lutlo, abij fwí Mu&p Db bluínifů TOimiaoniínatt, Ai f«í« 
uířttelům tafí fne b!ub9 iAplátiti mobli. Xíd) ig Bibit, ' 
řtrti lařbwfljo bontolmi tofábli , negot ten cel? rof , nU *S 
M fmtíl m 9)tflje jftjlali, 9 taK gin^m Síbům freobobn'^ 
(iřBoj gal bo míf ítajHí*, tat p ba alljo Wloi»(l»l 
£l|Hbo taulilH; » nim} bsfamab I ntlIU (il^nSí <n>i°' 
^^á) abpwatťlů bpbtegi) a gaf roeliř^ (joíet nijni fe flSw 
náfbiíjv , íi ntvtí|í( roíbj , (teři tokáto ítiíle»(toi bi*r<»« 
jna'mojl magi« 

*a( Iral 8<rti|nanb »iMi faniffmí fttamiblnofl 
» iUttoi oínnť íalob, (ttt^ li, gínj re Jiti íropaW, ná ti«s 
rejniípli,*) nífHtí aJtHatí ob flateia míjla ?Pio"i(«t» «»^ 
»i)žfrimi aufiWnil? jímfijmi rejKaoreal o Mb"' w(í"^" 
««l 1 reffi* fot pH níltij* (Jiilinilita a xaVf tíbaS f"*^ 

faubíoBÍ rejb? iMtKjíbMíh faubili: o»«tln9i<í *'■ ^ 

fm |4«t«i4«Jab^ OT«bili,MWW 

.f,i W!e obíooWvbal, o*« ^S '« 

,■ 4«imž (e to.t» •»°-'°* 

(Si to*l5». ^W*^ 95 

' Voi)gjfimu.f(4ubu fwaú í)ři Dobatl; fplffé pat ncíHt^ to 

Wnil, obp 15 fbíitgrop éefípd) í}ři fautu poromc(l(ícm 

tl#) yroto, scfHijeb^ ob YopSfTi^o faubu ta n)e9))0Y9{b, 

tin fterau opcUugícp pxl faubu ^rojjlém mvpfnaiiti ne(^t2í, 

)^etn)r)ena b\)la , ted^ 1 5 (op grop éef!)pc^ ten jáum^flnlf 

a^eOugicip ja ^olutu abp gttatil; j {tcr)^d)ito 15 top gěbna 

|»0lcn9íce tomu faubu , ob ne^o) fe apcUoivalo , a bru^á )>0^ 

:| lowke ti( jhanl, ^roti ni|| fe a))eaotoaIo, abp t)ti)>abía. 

SřevwpSffi auřebinjcp bpli tito : 3«n j aOSartiuberřa na 3wí* 

řetjcpi^, purfrabe ^xal^p, 3biflaw SBerfa 5 Subí na gi<)(fnt 

a zátopy, ^ofmiíh, S^toflaw ) efelnberfa a j ^ojli, fomors 

niř, SBolf jiarffj j ^ragfu na Siówc žB^ftřici;, fancljř, San 

Itarjfi h iohtomc m Sbirose fubj tworfřp , ^axi SSedmi 

h ialaxi na W\ni p'M , ©iřjf j ©erffíorfu na Sboítievc* 

pobf omorjl , @febeflt)an 9){arf loart i .^rdbfu purfrabe XaxU 

fftc^nftv 9 S<^^ Stt^oborjlp j 6()Iumu ; purf rabi frage .^ras 

fce(Ml)0 So tm fe báío, frát gerbvnanb taté ojnatf 

rdctt| |e roba jtarí^o 9 non)íí)o mejla 9)raif!é^o jéwnitřhi^d 

))8ti!cbuge obnon)ení ; ponen^abj ale to mi^íť^ 9xal^^á^ 

* XQ cetóm fráíowjhoí éejlem morowá rána fe tosmá^ala, 

obcEnage fe ^ xibij tafé nařajen ňeb^I , j l^rabu ?)taífK^o, 

tbc 0n tef)báj bpblel^ bo tiá^ btoaix ntřft geti o tabu obs 

nmoiti fobi nebůoiřowal ; ale na \to{m m\^i SBolfa ftar:* 

ffi^ i itragtu nepwpSffi^o fancliře , @iři^o } Sernfftorftt 

yobfomefi^ a Sána 2itl()oboř{I(f^o purftab) j ^robeď^^ 

^vagc t09{lal , (tefí na mifíi ttSíi Serbpnanba n) Učí mi^ 

Oe^ ratu.obno»Ui *) a taf< ob lr<!(e gerb^nanba Úm ixoimM *) 2)11* ti, Mm 1549. 97 

í«f(> n?grt!áíi í)úft(i\i mtbctu jófrpwaíp. íetříi;) j)áf taf 
tj^le gafo gmj iptaopi, a nřfbp 5a celauitiilí neobpoqwalp^ 
|>o nic^ roimv^lp fe ^aufenfp a mote^íon)^ a táti voíímx 

3Rei9 tím tfi(e|ÍtofH 3pr({ip9 obecni ttdle Serbpnonba 

l0.9tonnbeYta na fifoi íRíaffp ipojdbalp, na fterpj pn $ fn)ý« 

ad f^ttp 9)ta)^imi(iáneni a S^tbiononbem )>ngel '*') . a geg mijlo 

amfoře Síaxia, bratra fn?^bo řibil a jpromomat, J((bage ob dřjffe 

l^mocp ]»roti Suvfu ))ro obbagenjj itmí SS^erfltf 9 SRaf aufl^^ 

ItetťJ taíť óbbťíeU ?)o tom fnřmú ixií gerb^nanb jiroflit 

jk f fwobbř bcerp fwé 2£líbřtt) , f teratt phi tím mlabímu 

ttáli $o(ffénfu B9§munbón)i tobo gména brubemu iafnaUbU^ 

Sioatba ta n> bl^n^nim mljií frálon^fttt)! 9)ol{liíbo -Kra(on)^ 

' ítiána b9la **) , a nef otiř bni poiSb trwala. 3ÍIc fbp} 

4oiib9 a gínj t^tjřflé frato(bn)ile prowo^on^anp bptp^ tato^^ 

^í bcfitoioíj^ welmt fhtbené f)Otpetř) při^ablo, Je fe mno* 

!l9inffcb Irato<^YOili obnecbtHo^ 

Abp; fé tp tabowanfp xo WW ^^^V , c$f<^{ Sřureďi^ 
»í|b 9 brab áDjiřebom oblebl ***), a j í)abefáti wetiřipcb 
k% be| |^eft((n) bnem 9 noc9 ftřiUI , na tnnoba ttiíj!ecb sbi 
tó fvinl jř^bořll, |e naffi fwť jiřclbij bwa bnl proti nřrnu 
)»ffibo»ati nemoblU ^rotoj Suteř jmocnim fe tobo jamfit 
9 90b nim leSicipbd ntífla Cjiřebomu f S3e(ebrabu fe obřic 
iB/a gebo 9 gtntpcb mijt fe lebce {mocnil ; nebot ob^toateU 
neioibauce o |<!bné pobfiatné pomocp bobron)olnlf pobbali fe 
Sídíi Serb9nanbon)i ; a{(olin> na ge^o |4bo{i o9 meji Svii^pct) ♦) ©we 17. řebna 15434 
♦•) Dne 4. a»44e is^jí 
••*) »ne í4^ 'července i^ts* ^ • 98 

ptvA Xmta fmt jbiba Byla; »{faf ten álSf($ Vb ttfB 
poh 9t€^Vod botvcben M, a tam lefeti tfiftoU 

fB ytpfifeb t»b tni#iP$<^ widfv SustcT^ bUé^ttiK 
fr A Serbynonb )»t(íp f ^tůj&m , flaf o|to lojb^ toeri# 
l^btanýni, fi9^ otttotiffti »ial, f^loiio fnifm bne 5. 8>iiHm 
na í^tabi DtaUKnii ttá fte(An§ novKot ))bmoc ^nili XnAi 
fita0»iíiio býti mSto* Vonftoab} tít ttiSí (8e(|o Wii 
ofobni yf itomtn tubyt, ^d^om^ polofený |to2m na^ben fM* 
blbli přib fto« %V!Í!pm a Sottibtrn ^) oblofia, lába^iu, éf 
Ml Oebo SRiléft ofobnf na tento fnfm t>fidíti vám, ftioMi 
ro be} wffi^o ebyont fvoíiU 9lafi)(n/^(^ bne ))onb8s# 
o ))fÍtomnofK hile Seťbynanba ®e^o, 9ti(o^ fnim tcbp ta 
{dn býl , na nimi mfano ^ixii avt^htíe bemi )^Dtf lEiiilki 
tatto ob wfM) f^x9& dift^ fwolena byla : abQ wflHM 
a geben f a^bý , fbobpfolto ^atf^ )>osemf!^ ani^ }flat$ h 
morni »{( , abp ty ftatřy pejenifřé , tíň^i 9 f|ii^ 
ni (mimo fto^ mo^oioUé (Unoty, ffotp a ífotůwí ptx^^t U 
|i€$, a ttťci m t)$itc$(t> neb auroc$4^ nemá) ffacomat, a ti; 
foroi ffacowáni Drobenému panu 3íbamotoi n SiKan, ^oM 
nému rptiři aRifuI<(ffon)i Stcnbtowi ) CfTamp, a {léwátnéni 
mu||i ®9rtoY9i i iOttertborfu S (tftem ptijmíioagiciíni a yelfi 
potYorienpm bal* ^bU fteré^o{to ffacomdní } gebno^ t 
fpce top grop (|e{!)p<^ befet f op gtoffů (Se{I$4> btftf nuf, 9 1 
řteři penije na auroc^dt, lijlecb^a wffellgaři?* t)|itt$4> «wí 
tafé pobobnau fUmmu ) gebno^o tifýce pobU melitoPi a m< 
lo{ti fiatřu neb fummp fIo|;tti gfau pon)inni. Dobbaní pi 
•libí bu8 n> mejlccb, míftňU^, m »efnicpd[>, tíj řupcp bi 
mác$ 9 přefpolni 9 tatí pobru^y ^e {Vo$4> mfbptfů | fap 

*) 9?a ben 30. mcf^ee Subniu 99 , 

. low Srofffi 5eff$4i pit t)en?j ^ejřipcí^ báti moji ; tó jjař 
loffectn^i fimtma na lib ludteřn^ ))reti SDurfu obr<íccna, 
at ttj} Slibnému na ntcfpc po i3 jlatipc^ Stepnffvc^^ <( ^i* 
ffimu na mřf^c po tUá) fopa* SDiiffenfípct^ (iíátp 3íepnjl9 

^ tft 34 $to{fe éeffif poíilagke) placeno b^ti ma'« SKinto ta 
{ 10 sijbni^m m(( b$ti n^u} ^ a ( 30 pífflm taN gebeti 
i9U)/a n> tajbem n>o)e mi fltt|ba giti toHfo na iňa toní 
iabni p& 13 iioi^cb Kepnflpd^ ; a na f a^bAn n^oju magi 
kpti bwi b^f on^nia ^ Inotpf 9 ^ U^fU , íopat9 ^ fef er^ á coj 
bo pol^ ntfle|Í4 @tr{ení paf to^o libu 4n(i 6i^ti b a;rnan)9 
biulttř na ben fiv^ Satuba^ d^H^o áufebtnícp neb wubco* 
M h^íi 3e ftawtt pan{lébo ' y<^ SSíUm Šfwil^off!^ , pátí 
£)nU!eg Sngnab ^ p((tt fl3o^u$ XoftU , pdn Sbiml Ibtxta, 
}fk 9tíidw» ^ojlaunfl^f^ 3 ni^iřjiwa : pán IBemarb 3e^ 
toJWř t P<^ ®inbři(b DradSiowff 1^ , pan ^onjglrř SKaicsp* 
fftanor, pan Delr ÍJtuá)d, pan fBo^uflaw Xetailt* 9{eQ:s 
»93fri paf aul eb(n)C9 magi bipti b^vtman Saptingar a ^au 

'^Ttbfulon)^ na tom fntmu ftootenl bpli taíé ttto ! í ) Kbp 
*>?!» jtoifíť jadjiowané bplp w tom^ fllepř^ íbe gfau pxtoi č}o^ 
ttftnf biptvalp^ fter^^to fllep @é^o fRitoft frcfl m(( bdti opra^ 
^% a přeb o^nřm vbtipdith - Z"^ paf bflp )emfřé magi 
Hti in)ošnaTobn^ ^ gebnp na itarlfftepnř, a brub^ to tomtt 
iMna bvábi $rajf!ém flo|ené, proto, fbvB^ bubauc^ 
tt{ t9to neb onp bf!^ tpit I %mmn\ píx^Ú mř(p ^ abp 
im^ pf eb ruřamí b^íi moblb* 2) ^rab Jíatlfftepn ^ poe . 
tóíDóbJ fe na nřm řonina ^ bjf 9, a ginť ftíftotpjiwi éeff ťbo 
(ioobob9 (bowati mogi, a^ náU\\Xl a bejpefne opatroT9((n 
H^ 3) ®aub iem{I$ tafto fe bubaučn? br|ctt m4 $ g^n) lOO 

tijd?, třetí ro pátct o fuct)\;cí) tncd^ letnířupc^* 2Í í)pnřwalij 
faut), ftcrpj fe brjjwal na jegtfj fw. SBarborp, flojen ge(l, míih 
toljo fautu ^nbaW fe ( tem faubum, totij {getnomu Cajfcémi 
{tt)r9 tni tvep^ nc^ b)pe netele ; a n> tlc^ ct^red; tnec^ nic gi 
nc^o toliCo n)bon)9 afl^otcp abp flpffdnibptí* 4) 60 fe |)ttgi!o 
n^ánj penc) po^ aixxot botpce, ab^ fe ob to^o íafu i ^titaí) 
tifpce f op grop éeftipd; :|}o i o tojpac^ netawalo ; ate toGf 
po 6 topáá) gtoffů écjf pc^ ab9 baňkáno b9lo. 5) 2íb9 Tttfl 
tnowi i @fn>amber{a a ge'^o bratřjm ofm fet {op grof|& éeffýc 
na opranou iámtu 9>řimb9 bdno b9lo« 6) f>otoo(eno taU íg 
lo : abp Btiflaio Serfa i X>nbé a i Sipé^o, ne9n)98ffj ^ 
miilv hdloKPfhoi (ŠefP^^bo na jdrnet a panfhvj 3Rčlm(ř< bo ge 
bno^o tif9ce fop grop éeflpdj^ proflawSti a na optawoi9&i 
n>9naloiiti mo^I« 

aSebU v^m iptáxo^, geffto {rá( Scrb9ttanb přeb bio2 

ma Ut9 fe prD|)ídf9ti ráčil, Je na Autnoborilé fiřjbrné MD 

poneioabj nevDiiteZnegffi biil £)fe( fc tuje topiti poíat , w 

tlábati ncc^e, obpwateU Jtutno^orf[ti fe t»(ef nauce { panun 

fiůxoSm fe vtettt , a gicb , ab9 fe t frátt Serbpnanboioi pH 

mlauioali, fnajni iábalK 9áni \tawoxoi m přítomnán pi^ 

mu 6 trtflem o to peQttoí gebnali, a tobo flenotu ab9 j tt^' 

nepaufftfl , profyli boHábasJce , je Autnoborjl^ ^019 v^jc 

aiibi nc^; fiřibta to robí magic9 bej bov fiTjbrn^d^ mlná tíl^ 

|)flgbou. JCrtfí ac blau^o na [eoim přebfctP)eti ftdí, nicm^ 

potom febau ftnauti bal, a na t)or9 n;C(er9 laS § Autn0 

bor^ttii itar(((bati p!if!)bi(. ^ paf fnab mno^o n)9nafo 

lit, a máto v^itfu losat, proto; po bn^au Iftecb, toti{ 1545 

Biňfffm^^i 1^niln){9 na StnirU bot9 m9{lal, awffu •'•-. XOl tomitum M SSIaff^ fctoAv ftDpídn^m ojnamií, {e gii bofos 
: naie a ncpromřniteblnř ob přibrnpc^ í>or J)auffti *) , a gtm, 
I ^ yotub} fe c^tčgj ^or {Kibrn^c^ ))sitt , fix iobti tD&li )ane^ 
I i)im{ g((Ht ^a{ ne, je fe nHomn fxommWi genj gic^ 
- iobre i^jjivati bute^ 

; ^ ®ařDj-teb9 cpfař Sure*? 0UMrot9 t)ewat>í, mno* 
(o Ma^nýcl^ mefi bobpt a traíowjiwi SS^erfTé }pumácú } 
(ráí Serbpnaub 6 nabepfanau pomot^ ÍiÁlexo\txoi ^ef!^< 
V A 9in9((> )M)btan94) iemi pfobně ^roti n^mu bp ))t)le tás 
(iWtti' f^ o^ttffpl. JR tpmu talé aumyflu t>cimt tvaíownu 
^m tqiftotrjjcp a i)>vc(n>c9 obecnpc^ toecp IrdíotpfttDí ées 
fUto, |>řtpogii9 gi pana ^etra j Síoimberta, 3aroftama 
I SfeQenberřa , 3ana ^optía j Sobf owic , ^ana 93e^9ni 
« ^U i Serfftorfu, ab^ Míotpnl uba» » i9r<b2 obecni 
ft<|^mocnt bpli ; neb f be bpn>á bobrd raba , tui seft ta({ 
Mr$ ptofplcl^ ; fam paf 8 nabepfanau yotnoc$ ( ^'^frpurf n 
fejMi^. e^faf $ure(ř)^ bobrau fe pot^jan), ^jrajen^c^ 
n# opatřil, a ^iKíttent fe itonfTtantpnopoU fe ^isU iO tom 
N Soí^vnanb in)2ben) pobobne bo SBjbnl fe natorAK ; ale 
^dg( fe pobtoobu SEurecfcí^ po}no«)u f í^i^vk xoáUlnimn 
VMÍ Suí^ fe ^otomiL 3a tau přjřitiau bo $ta^9 )?i^id^I| 
&e{to «9 ponbeQ po fv* třecij^ frdíidb **) obe cnj {ním na b^a^ 
^ $ra}SÍ<m bri<ín bí)( , na nřm{ ppet no»a' berní , ^cip 
. )f(bei}U6o Uta, ftoolena b^Ia , ábx) tt>{ft(řni a geben (a{bý 
i gibne^ ttfipce top §i;of[fi éeff )^(í|^ febm fop grofT^ ée{!p(^ *) Hrdl ^erb^nanb 9puflií lebini ob b^r ffřfbrn^cb, nif($ 
i(íe ob ú^, ttttéi mé9 neb siné n^ecu ppb4ioaí9« lití pat pcWanj i Upi toptf gtoffíl ěefíf* ífiprí >íiiii* 

fcoli a betnjřam í tomu stijeném obnxbli. Bnitni temjci 

bt)li tito : 3c jlaiDu ^onfT^to I^Cam i Stiíon ; k f^P^ 

tijtif iJif^o 3aii <l<9řfl J iObiamowic i i krajan neb je paea 

m^ftlZéQo 3an Šíit){)'Čeí j ^ročtnice ftai/^o mffle Vr^lt^ 

tnčiTifnin. A tím ))aí Ďernjfům fiíiban bijl Btiftun fittf 

I Xiubí net)Wí3ífi ()ofmi(lr frálĎroftwi ěřflí^s, ?)lram jta^ 

yaiin i €n)ogtoiOú, ú 3afu{> Si'<n^ i ^ratu, Jt pUÍ)l%tat 

wfíi(& )!ottíi ijřetefní berp? fe t^fagíc^ t>i!n{ flan>o»c' tqt* 

ofobv ivelill : ICbama } ©ftcrnibertii nu ScIenČ •^ořr, 3en)* 

nijma @fl»(a j ■^levfe ^rabí j ^arauiiu, Sabiflawa ¥d(M( 

la i Sobíomit na S^lumci), Solfa jtragjře j JCragtu na Sof* 

njřu, 3ana ftarííjíio j SBalfitevna na Tíuflejbí, Žirtwjfa 

JScifcnijidť^o ) Jtolomrat je ftaniu yanfř^t]!). 3e |lanu ]pat 

ti)tiff!^o ; $irama JEapauna g Swogímva, a£a'ctan)a 3t* 

tt>iri(f^^t> t 9tritagcwa, ^^cřmana €ebi:eď(!l;o ob £iubu, 3ana 

éegtu j a&olft^mowlc, @mtfi(tia ^eítoipjf^^D j @fcbiřon><i, 

^(tTif ^lalopce ) Gbe^nonia, 3 měfťmíllTa SanaSMcn* 

ff^^o, SoíM Vainftt0, 3ana Še^díía ) Jtivítnke, 9>etta 

1^. 4Hiiii^i|ji|Wii|liiUii, £^<f(la«« SDtftTa j Jttymlona « 3)hl< 

^K AvMfti I SBpflnntc. ZxKc n« tom jnímii naíjgtnD B^to 

^^L « niínM<t ''i" » nímf |i^n$ nedobit yob iioíutau pxxoé 

^^^■^H I \ jliiu ))an1{9, r^ťfifli, §)TaJiiní a gU 

^^^^H VAÍ, ru4Ki», t^ nffiifnl nifcblcbni ^> 

^^^ riiiil míli, ti wlTitřm íuínit (to$* bíjwatt 

•uái partů finiM* ^í <* >iiúi(9 ft fnefli taS 
|I$ ja vfil brn^ Co)}^ aRjfTfnftí, aneb 
í btóa Í9(. ' 3iat^ ÍRrpnflé j^a 0tbnn' 
fo|)u 9{ifrenff(|tt A is ptnii mcX^áf, wth ^ febmbefit 
6 bu)a grcflcarp, Šra§ Solff^ ja gcbnu ropu SRiffcnflau, 
mi ^febmtiefat gregcatít. @roS éefl^ ^a ofmn(kt petUf) 
niaípc^; aneb ja tfi greftcarv^ éto» ^olflý neb bubcf 
» iH^ gi^offu SOtiffenflpc^ aneb ^a febm gregcarfi. ®in9 
Jroí 9olf!9 ia 14 )>enl}, a (ri ta(oi9$ jd febm gregcarii ; 
ma(ý pat ^xoé 9>6lf{$ ^a gregcdt ; gro3 SRaretfp ia befet 
^taiji oneb ia půí bru(;^^o gtegcaru a mal9 )>enj|( br((ti 

. DfebeflV^p l^ta mi|lr SB4cta» fasoteí flon^a $o|i6o 

))ann9 SKar^e preb Xe9nem pob obogi fípufobau teío a frew 

Jtt^fia 9>((na )>ngimagK9((^, ()on)oři( na fcíjani welmi bůtflU 

mi ))roti tím, (telí ©watofl £^tářni ))ob gebnau prigimali ; 

tat )€ ni^aU rojtrSitofii a bauře me)9 nimi pon){la(9* Sxáí 

Serbvnanb mijha 3B((clawa bo \xoiíio xoial trefhi a n>9pO0 

loibíl geg ) (r(((on)ftn)t ^eff(fbo ; aífolto )>((ni ftatooxoi fe 

y{unIauioalt , a frale @e^o SRttpft,. ab9 milofliwým b^ti 

f díti, naffonitl fe fnaiili* S{;entpi mijlr S9B(íc(att) m Itxox^ 

Ut pů noxoim Uti '^) Užni bo ^ra^p fe nan>ratil ; ^al a(e 

9 ge^o |)ř|frtl von)2{Í n>ief[la ; tebp i)neb gat a bo n)ř}eni 

ya^nil^- bomu ftarom2{i;f(^()0 bán. obtub pat na ^rab $vd!f(i^ 

to SRUI^itKp f poflebne na ^rab ^řitootUít xoe^tn b^t , fbef 

<!{ bo ttf bile po \xo. Saf ubu febe( , a ^Unxxo na febe iipii 

|N>tnibé i trdIon)ftoi éeffebo 9 i^ n>fK4> Jf nti ( němu pli* 

Puifešícý^ )?^ fttracenim <)tbla )yřjfn£ n)9))on);bin b9(« 

Sopvoti tomu frid S^^pnaub welmi miIo{lin>$w obep 
aWtettf obvobiW fe pwtoWjati tófií , gejfeo obbarowánj wffe* y Dsf 3. tcbna 1544^ fvofrol) « wet)fbb ob )){tbeffI^d^tTÍtú feM ban$4 mltlttiatif. 
r^m liftem twtntbil : 

P9 Snbijnanb } eflji miblH 9timff$ Jtr4', )w wiftdfn; lofr 

ťojmnoiltel KifTe , StKrfí^, &ftip, Dabiuftflý a 0^ 

wát^^ StxA, Snfant ^|tpan{f$, Xrq|(niie ďtaCiiu(f^, Sn* 

trabl 'JXotowfté, Itu^mbuT^i a BU0Stn}lt, 9t#í 

gHatřrúbř it. 

jOjnantugem ttmte Wfttm , je g()ne »b Pateí;i4o Sin 

břidra Eiíti) i Stv^^o na gipnitv , tíj na mjfií biatíj g^ 

nitnvtib tuiffitt) iiti(9t|) ponjjení pioffent bt^U, ab^cbom V^ 

banišim gtd), půlmiflrbm a tonfTělQm 9 wffi »iic9 mlfla0ni« 

bu iRtmetf/^o nftn^m naffím mil^m wJTe^ obbaion»fni, (M' 

bob a wepfdb , hei^J ob prfb'(&w naffiib {9fařii» a ttiliv 

écff^t^ fUwn^ pamíti, počiiauce ob ha'!* 3ana, t$fúřcitaiUl# 

hiílc S3iíclani«, hiíle Sabiflana a SSIabiflonia |bbí baď 

« potmrjení niagj,.^ totíbobiiptf); ^nolitebnóctr a ^ritb^I* 

tiipdi jiTQflofli a vitfn) niilolliirl f(f)wa'[iti , ebnoivili « |>0' 

tnttbiti KÍčílt. A gebojto (Stnbftt^ Sičtp fnajní a tHďonv 

yroSíté natlonlai gf«uw, tv otagc^iítv miboure, t^ Ii{h[ 

«Ií a neporutfíní bpti^ í bobrým roini^ftetri, giflíni nafjjifi 

nébomim a nu($ bitgwffau » ^tibád) ^menoivinií nttge* 

f!ai>), Il8« 4 iveifrAbv, tttr^ ob vsv^l pfan^cb přcbfů i)tffi4 

frlíCii tflfdítb ftobi f iin/ o votwrjcnť ma^i , nifle{ill %\mi 

vMIi d limto (iflem , gafojté M 

II , pílojíni , VD punřti* a artpte 

i> lift n^íí floivD ob ^vmti 'nvp\em 

nuvufttmt A voin^i^i'^*^' I ^u te 

l ob (aSbítjo ílo»éE« (♦«**]i «r<i 
|ugeme wffem áureb(nit&m, ob^toatelum d f^otbanpm naffim 
H ^^^^ f^^n^u {r(í(ot9fh9i é^{!^^e npnfgffim 9 bubaucpm 
)»{m$m milipm , ab^jle gmenotoan^ o^ptoateU ntefia íBrotíu 
^ %{m(ďé()o npn^gff] 9 bu^ducý )^H toiiitp f4>n)tfl?ni , obnof 
tveni <t potioi^)erií naffem ml\ , brčeli a nrpontffiteblnl npni 
9 na caf9 bubauc9 laátotoaU , lábn^d) gim tv tom pUUid 
neíbiice, anij lomo gin^mu ítniti bof^aufftegíce ))ob lonoato^ 
tkáním nemilofli noffi frdloiojlé 9 bubaucpcf^ ttálu ée{f9(b« 
Xomu na ftoíbomi pélit naffji (rtftowflau t (iflu tomuto pH^ 
^V& 8{te( ro}t(íia(t i^án m naffem ^rat)f Drajffťm rot 
ctortrf 90 ftix Sujanř I^a 1544, ft4toipjbp) najfí((» 9(im< 
9^ 14 a 8in$4> ig rofu» 

S^<^ 7545 n^ obecném fn^mu, fterpj fe ni^e flabe, 
t^ojifbol (¥(fl S^b9nanb ten iipxi ob fiatoň n(i)9<ítef , sen| 
Ne en24) 8wu ob pojlft ftawpwjlipdí) (wij N. 8) tllanof 
^^n^úf i!9e9minef ob febe mjlbál , tálto jnígicip : Be ftawo^ 
•^ éefftf V fn)é fwobobnf n)ů(e a j nijabné pon^mnofK 
8*8 ga ft({(e éeflé^o a $ana fme'^o jwolili ; a nai()(ébnA 
^ni8i Do yan^ů) pxfyo a n)e9rab , gim gtnip jdyi^ bal^ 
* to fpce «9 tato flptoa : Ardlotojhvi ^eff é d gini^mt t n?f 
JMI 9řini(Uie8iC9mi {em^mi na Vnnu manjetfu naffi , ga^ 
^tp yrowau bibiífu cel^ fprawebltoi ponewab} přtpabtoi 
I P^cbtt tot>o teb9 nápobu a i&>x;tto i ob flanků <lef!9(b 
|a ItAf. &f!él^o »oIeni gfme bpft* 

Ra to fr<tt Setbpnanb webl^ Sureďé pátti^ bůte^itoilj 
f to itaajni peíowal , ab9 pomoc toaleiná na fnSmu přeber 
fP^ fivolf n4 nAffite posilná bpl^* 9to;e{ na jabo^ 107 

I 9lkT(f^}ebeť^a } W^fttmUlk, f tefi ^911 na ))fitDmnAn 
fnhnti woleni , to < njmt to)dimati a tojToalowati xállU 
9pnh9abi fe tomti froiumin)d, |e na fnlmu Kt^ft^m , (ten^ 
|( npni n> mifU aSormfu br^í, @e^o a^ilofl ci^faf ff (( <« ftcis 
' »9 fw* ^ífíe to gebnati xtíl , abp po wffí StjfTi jrno fvo« 
ivntfno b9ií>f n^ d<<'!^ fpfifob itt to ttiíoxofttoi ^tfítía mince 
Wk^ bU# bi^ň ; co{ ůb)^ bo bubauc^bo fnimu ob(o$eno, 
« potom na ftato^ wjniffcno bplo. &in( pa! bfi(e|[ito{H, 
o (ten^ na pf jtomnAn fnfoiu gebntfno b$ti mHo, bt)l9 ob^ 
ipieti9 na ben ij mJf^ce ®rfma, ponřmob} ttit gerbpnanb ' 
ob cýfaf I Jtatla V bojitbán bt;l, abp 9ti4if{$ fnřm n^ m{fi; 
Somfu f jbiti a )))ta»on)ati t(({t(» 

9o(o{en^bo ^no 1 7« Grpna *) to ponbHj po nanebof 
tO)etí |)Anny SRorpe t) pfitomnofll frtfle Serb^nanba na bta< 
N 9ra}fřAn báU faimoxoáno bplp, pfi f terámUto ^nímotpis 
ti t9to tvlcp fe iábf : i) ffiolené bplp ofbbp )e toffecb fia< 
M ( foubu < pdnp {ian)9 (nijetfiwi @U)fMbo o ifígatv mo^ 
t^Mt trdle ffilabiflawa a « fjhrvbrpcbem fnjletem eebnicfpm* 
d) O llfiQi tf i lutttrfftů, ob nícbli peíeti obpablp, abp 
l^fe ob c!^faře obnowcni bpli , fteři fe na to n^jtabon^aU, 
^h fxáíůtoi deffti mobli xo Stiffi jlattp Cupon^att , Uttálto 

• 

fr^oboba Irdl&m (lef($m ob Jtarla IV* bdna bpla. 3) %\xt 
^^otU abp c9go)emcům ob txáít iáxoátú nebpli* 4) £) axf 
.«9(rt(fupa |>ra|ffdf^ řtetijíbp fnřji pob gebnau 9 pob ebogí 
l^&foban f^ořtU, a Un ab9 69! (ní) 3an «&a)f|ibevger, fterAJ 
Hl f9n& !ri((on>f{9((> oíitel a probofft gitomířitftp* 9{e9n)ít« 
tn pAe ale o to b9ta, obtub fe arc9b{f(ttpu x\dUl\U n>9{<n>enj 100 

/ 

I 

\ 

leW, baniapd^, nábennicipcí^ ?c. 

f)otDm to fobotu ^0 fwi Sevonpmu fr(í( B^tbpnanb 
tvpfabil mlsnfrimu mřjlu $ra{f!<mu ^tf^eUac^ taf to ^ At)c^b9 
na orted amb na xo^\>omiii gegid^ ^řeflati nechtěl aneb ne« 
mo^I, ten ab^ p&(mifha a fonffelu ne))o^anťl ani neobf$(a( 
|)Fcb faub lo^Sffi (rd(on)fln)i éeffé^o ; a(e floje bůf(ab pSt 
(o)» gtofffi éef!9d() abp obxvolcíni tojal )>feb tplajhti ofobu 
ftdít éeffí^o, a ob nebo w fnoé ))fi, fbt)^b9 to jemi bpí, 
meb ob rab jtoUifliNf f tomu sřjjenipclj^ o!))atřenji oíefátoa(» 

. @ia{o} tPe^S t>ran)ino bpto, |e frdí S^b^nanb na ^ovp 
9ť|in)é b<Iegi*náf((íbati nechce; taf obpíoatelé JCutnobcrfffi^ 
K>S%aUce aumpfl ^tfna fn)é^o, po blaub^m rofon^ánj na tom 
^ fn^l *)/ íe ttf borp ftřibrné fami brčeti a na nř nafíá# 
^ati cítili ; a tafj toto fvoé fneffenj f e bn)ont ®e^o a)lUofH 
^ti^tflOKDfU obeflaU^ na nímj přefltfno bplo. 92a to bnet 
^i^ifpr^^ tíáf ^or )ami fe ^ali, a xotíiti ndf (áb^ - na - ni 
tecUL Žati gefTtl toll)o rofu bo b(^^<(ni non)94) bol&w ft 
kaff^ a tte9Vr» bfll fttř* ©tid^a iarajpTOffe geg mej^ obi^* 
toatile tojbžlUi / t^í 9 sí^i'^'" "^í^ í}enřjitau »omoc na Ul* 
Wdo faufcba ble moínojH olojHí* Títe marndí bpla tójTetfa 
>táct^ neb níflebugicvf^o ťofu obtof)0 bolu D»)ufHtí mufpli, 
Istoto, {e iat fe b(<<ubřgi bo ffdl^ ^tobrali, fríblic9 aneb.))o« 
bobný tamen ndfíXi, a Jábnau ndbřc^i { t^tamenu p\bxá m* 
táli t a taf tf I ílfipce. hp §rop éeff^cb na to bjlo wplo^ 
^iwfie {((bn^o pojitf u nenajali , }a ftetaujto ipřiíinau ^ora 
Jtntntf* nemate fd|^ub(a^ ^•mMi ^; ^á40^ 4 

\ XXI ÍMWtc9^ fiy^unb Stůhrnítůp .)e euá^ na 9a€0vd2 } ) ^^f^ ^ 
IĎViita )e ®eme4)owd , 3an @ena j Jír(ílon>^ ^^orp, ^aluh 
} Adpi 4>ot9 , 3an $irař r((t)ni tu)n)omefl|T)p , 3i;šmttno 
Gtaffet ) 1)()n{, fSdcIato ^xačíatid^ i Hdboxcn. Senfauft 
taiftl fe we jiřebu |)o řwřtné netřll *) , ^inař <)řet) fw^ ®U 
flm , ge^o{ flaiDnofl toijo rotu bpla t) tpelifv páut ; a febelt 
<,(«{(cm na (iaubtt arcpfnji^ SRamiUán j)o prato^ ftranS 
<k Uftuy .^olomauďp ))o Uvoé ; ))otom ^ořdb pdni faub(on>< 
« ottf eMnK9 jiemfTti marfvobftmí ttRoratpfte^o, té} gine rabp 
«c9(n)$et{toi Siatún\téí)o ) btDoru frdloioff^^o. Steptnrm 
fl9ffiba bpla )>fi ^atou fYtftemfhoi ^efEc^o S tnj5at9 eU}s 
flpmi o niiaU oiUxcwáni^ lUxU^oi ^ít^áa^ lita 1498* 
j^Heinlnim nígafc^o 92ept)egera ob hale SUlabiflatpa io\i1tli, 

neb^wal nejali rojeny @Ie)((f a th^xoattí iiHf 

^^Utt^toi, Uvml ^tá)9xoi proti fto^xn (Voobobam mifta 

^ti m<l^mi» 9la mifií de^ft mlutoK £)o!tor Sili)> éimbet 

I 9>abné, lloxoit xo pxáxo\á) welml jbř^I^, ^Utt^ a to^itúuxo^ ' 

n$ ^ ob ®(e)<((& pa( mlutoK tSoIfgang JBof řnj^ete ge^nU 

)^^o tancliř^ 2((e ta yře bo gln^ijo {afu oblojena b^bi, 

* ^#9 flaíofim mífpc napf^b lotbřti fe bato , ahif fe pveb 

^<Slem riogitl balK 9af to9fl9frato txál Serb9nanb w^flaxii 

^ToÍ9 je ftaxoU frAotoftwi deffel^o & fníSat9 SeM<f$mi » tf 

pti nřgat^^o segid^ opatřeni < 3oa4i9mem ftirftrfftem a 3cu 

i^etnniartrabjmiBranbcbůrff^m fil$fagíc|): Ib9b9 onind 

be^bíbice wujfíí*© pol^(aio) feffll^ ab9 tna« 

tion)^^ Wna, ^raboioj a ml^a gegi(|^ nal9to *) Sut ii. Strtna a|49« tíleni fe iiMTim tfm, »; » foU jow^alo , wprti^ll ' s;W # 
okfítil, 9 taM i átďafe)! iOc4iufti faufcni (tonifil « «I|I|M ' 
a69 fc talfata tt^di otec 9 f^ninoí 1 laím^ Alatfr^ 
tD9tií^H,~i#9pr0lÍiH' a iápl^v fwí na to Džiaiaí fta|« 1^ 
tojoli « fit ^flí^lt aneb se e»íU » nue wfc to um 4^' 

nitní éb b« totíímoíM lAo » fft^i míf$c$(^ iwfdb >)Ki4> 
itnCl 9nb9ii«iit ífii s^ nu ffitatiflatvl tířvM^^ 
9litnft$m tu oritoft vtHftl nfín , o^ oni t>tiT4K^l*JkÍ^ 
fw. Sottolomígc t>tAvo kofúiónKÍRí btu^tnai^o jfrňiwť J 
tníli, ftei$ito teftcl ^ftbefn^tl) Mt fíiiovDtqtům tiinO^'- 
ndlcicl. SB t^i tnlfl{ yijnf na4({i9n)Att fe )« m^C0 
fena (Iifffterp; getm fno fc^odtífy fVv.lDomtúvfa ',.. bnAfi ^ 
Siantiit(ín& ia^átb. ffi tltífllrte )»! SonMtfi^lte.iir i 
n>9 b^bUIE ^u4o)fai )>Ann9 tí^líSba X)bmin9EA!qtt|i,,j» 
íafc |»at.{t4oItií(9 2>omttt9()&it; (tfrýjto ÍUfltcf ' « t^M^W. 
fto. Su^n ob panů ©fmi^oTOfřýiíi , j» níitij tnfe oni freůa 
(jotjvfb ntjirali, iflloi;emj a roijjtaiBenó geíl. ?!n tom (oflel* 
Iříflíjc ravruiroi bijl ru|]ťl («, )3anni) a imtííblnite SSoji 
> |Ulg: Xfi^ionÍ(9 9těmc(fi ob faniji 
P iitact rovibwiSetti , řtpj ffrje 
I to[iinii, vroti fobí obijtvattle f Ii 
dC tg^o fcfífla bofonce fc ob* 
mé j)ři řliífffířc SominijEanfřfin 
Jlípj pflf jafc 'Díscnffti obij* 
bpfáiili, w mni iPQÍiaittnf 
ibiti )^ofiau)>iIí. $Ťi tont tojltlc 
U3 

Iterá} tolifo 3000 fo^ neb 3500 ilaťgá) naCtabu tDiála. 
3 SBratiflawí obrátil fe fral gcrbpnanb t>o ^ra^p, 
(k i 9>ta^9 bo 9íejna ř cpfaři ; obtub jafe bo ^ral^p na fnSm, 
ftenj br jan bpt tp autcrp po fw^ Sařube *) , přígcba^ wercg* 
nou ^otowo ji po wffecí) f ragiriS; naribil* Sia tom fnřmu fnoo^ 
leno bplo: i) SSSeřegnojl proti SSurfti 9 tomu řajbímu, 
fbobp fr(í(on>|hpí tomuto aneb jemím gebo fifobtti ť^tiU 
2) Se bwau tíl^c řop groffá Žeflipcb flebřn gjjbn^ a ít^vf 
V^fli; a na beptmana g gcbno^o tifpce fopgebna fop(^ groffu 
^^ft^i^^ 3) ^ofubné na wpdtiowtfni bn)oru txáíotú^éffo bo Itpt 
ift i wSrtele bjlébo phoa po gebnom groffi éeffém ^ a 3 {ia^ 
T^ phoá ) topv SRiffenflí gebencřct pettcj mal^^^^ 4) @m(auc 
oa^ 9Raurpc9Ufem fnifetem Saflpm abp obnoipena bpla^ 
Vo iotořen^m fitemu frdt S^rbpnanb liji otewřeni^ po txáe 
Ib^i éěffám n)9flal n> tato fIon>á t 
Hiígcrbpnanb j SBoJí milojií žXimfřp, 3B^etfř$, éejf$ átríl^ 

Snfant 10 <|)ifrpan9i, Xtcptnije Síafauffé, a ^arCrabi 

fflřorawftí K* 
' • ero)en$m, ^táUlnim, &Ion)átnipm^ ^octíxo^m, iDpa^ 
4M(m 9oxdm , SRptif ňm , SBIabpMm , ^ta^anfim , a mh 
{Hbi, 9 Qíni^m n^ffem ob9n)ate(ům a pobban^m nafptm 

|e »||!^ fl&toho fralon^jltoí ^t^éíjo , rcvcn^m, mxl^m, mU 

II . ■ 

lijt ni^ii ftidOYOftau a tvfTeďo bobre tojřajugem^ 

ÓŠmi mili ! SBebíti rodm iároántt, It gejl nc(m ob cýf 
|tfe S^ittift^i^ ®ebo StilofH pana bratra naffebo nepmiíegfTíbO 
tmhát a lift oteiořenip; tifítln^ a fpeSetín]^ ^obeflan, ) fter^ 


-^114 

1)01 fTifcgi njsroiumjfc, gafpm ftífifotím ®e^o SHiloP cjf^ 
fftí (jroti Sanoivi Stptrpdjomt a S<'>)>oivt, (ttři} fe gmeno* 
gi, acfcen ínjjetem €a{l^m, a biu^v Čanbtrabětem ■^flpa 
(gfouce @e^o aHilolt cpfoíffá I tomu tv^fcčc ob nic^ píinuctn) 
m^no^i, búftogenjliPi a \9tawtilmi nalejíl^^o tvUíbaípili 
t^fařfEeíjo »jiti jatojlitr 69ti riífi j pfjíin njje pfonipí. fl(* 
' nnvabj ob baroni^^ Ut n^nj tolčcn^ oroti? ptetí ®e||0 9I!« 
lofií c^ffiřfff mnetié, xoiíiiní, wijm^ffEtn^ nc))oflufffnpDÍ 
)}!eb (ebe kalí, a to^o fe nttalito i^rotí gi(^ fatn^d; ivla^.. 
yoninnojltni a )>obbanofii bofiuflili ; alt t&té 9 gin^ {t p» 
xsáxo fm. 9íjp ( téaml pobU \tbt po^timíill , a po fobí ft* 
ttí^li , ivfTeEigale f!puntoiv«Ri , fmlauiv^ o iáwaitp (CDj g(9. 
núbcc IV iMoivi^ 9 giniíf i(i)>oníbjno) ^lůfobjce , attaU 
Ijroti nčřtťti^m příbněgífím je ftaraúro fnt. 3fi||e a bej tc» 
VufTtřni igemnť toůIÍi) íjojbrei^li, ne gebni j n>i)í(rj(& 9 } mj* 
ffi^ tluniúto j gic^ n>l>íbařfliví , ^anfhvj , jboji a bů4)otí^ 
mocp tv^fobjcc , néftcif pa! j ipcljj 9 j ginpdj ftanůn jncti 
@(^o SRito^i tipfařffí nt^^nojli jřiiene pob bartvou a )^' 
(rptim tDírp tv o(t)ianu a to obranu fm^au ivjali, obttn^ V 
řcfl to gefi (ganbftiebj a bupiímůjfiii pvtíwíi icjíawili, taí í* 
ortcrowií, vBtvpůwřbí (1 iiiílfjůisí íVratueMiwi ř fníňnB(l«ř , 
v"',-)jii nemoljli. 3Í ttttbtt 
iviiífn fflubcpfořfíplíf' 
imK) , iv(f(ďeii aunvfl ff4' 
t>iU íáb, iirifivtt a fsnt 
I , Tojbwogeni a jbsdtm 
t>^ii, a tnijata^ tiobota, 
,v\tn!0 ^ttVc !|)íbni(mUl , fsleg 
115 

ifijtojcnflwi potlačiti^ a W fob? ofobvtl mo^H j ano 9 ží)ro« 
načteni a fgejtp ^oftraimí minxtli, fmíautvp a fpuntotoiínji 
miUliti protí ®e^o a)řííoí« evfařfK imiU 

% nab to^ 8«ř5 w«9^ íf^'«o / ®«^^ ^JlUopi cvfafflí 
M{{togen{hDi ffrje ()dn(in){ a gine fpifp totpfalK 

yroto) } ilůi a ginp4) mno^vd) přjSin a bulejttpcl^ )>o< 
SA , 9 i ))on)inno{ií auřatu ob $ana íBo^a n)ffemo^au€9^o 
6c^o aRilofK cpfarffé bane^o a f^vířenř^o botcenp San Srp^ 
tn^ a SiU)) , sáto @€(}o SRítofii c^fařff é ne^ofluffnj ^ ne« 
XíXxvix ptotin^nicp a buíici , {tcři fe nab pon>mno{hni a při^ 
fi^ami fVo^mi ia))omenu{i, a gaf ojto o6ecn<t)o bol&re^o a n>9$ 
Nfíen^t)o ))ofoge ruf[íte(é ob @c^o SD{i(ofH ci^fařffé a4)ttt 
A o]^t ^(|)tu a to gine' trefiiín} a' poFut^ Djniíni; wp^iáffeni^ 
) Ipotoge n> ne))ofog t)n)ebeni gfau, na tom fé ®e^o S)tí(ojl cp^ 
fí^d fonelnS t^ftanon^toiti r<ííU, abp proti nim, gaf ojto ige»< 
^ 6e^9 aRUojU cpfarffé a fn9. Slifíi ne))r((te(um a protto^t 
ttiKm i99obcowani^m , a bo ai^ta b|n9m pobl^ te^oj n)9« 
Wifenji < pomocp $ana 3!Bol(^a ffuteín^m a fluffnipm treflá< * 
4tt fe irHttoeilo , přifajugíc při tom @e^o 92tío{l opfařffd 
Wftf loffem furftrfftňm, tnjjatfim, ftan>itm a pobbanipm fVo« 
% yeb warotoánim ®c|)o 9RilofK c^farfK ^nřrnu a ne< 
<Í4i 9 8104^ trefliíní ^ a i^IafTt? pot) propabenjm n^ffec^ 
•íií^ Un, ftoobob a milopj, řterí§ w ájfli magvp ^rbeť 
\^MibD foceni, «i9 irfbniř botřemj* Sána Stpbr^dĚia agi# 
!š^ (tcii fc^memigt (nige @afr< a lanbfrab^ ^effé proti ®e# 
li Siiofti nejAjItfmaa a gim ncfUmlia ffpisi^ ani gináf 

ni iicb tegiUf nefebro»aIU 
ScfKiicby paftbo neb fteii gim mb g^bnomtt vtM^ 

lUf a sijf »9 Jlupu jamlmsent bpli , at>^ l^m^ V^^^ ti^« • •>■ 117 

t )em! naffe, (ftertfj }namenit^ t^jfofli nefau; d fltje tato^ 
«p< ^aw&xo xo fftjffi ro}tí90geni a rfijnice xo mUipiícn\bco\ 
^oftatvené gfau) , }afe j to()o nopfwoboiené b^ti mol^Ii , fht^ 
tf{n? fe )>řKinitl a n({(t)9len b;^t{ 9 aumpjl rcíq miti» A U^ 
m\ mp tafé )^ot)té @c^o Wt^\ň cpfařfl^ , f>0fnt){ nc^mpl 
(noiné; i ntilofli rtfti wffeligat ))om((í)att taíime. 

V pvotoS } tafoiPi^dl^ noepS ))řctIoj<n^ pificin , a aby 

f e^o 9)?Uofli třeflanfl^ a otcow^é ))řet)fcn)ieti a nafiseni 

l^^foge, fivornofií , pxáxpa a {ibu jafe topjbwiSeni tim f:pi(fe 

• boflatelnígi f fluteřtWmu wpfoiKÍní přigíti mo^lo / wim 

^ffcm 9 gebnomu taliimn ixoíd^ti je tpfTedj) |law&n> m^l 

<>bt>jle wf(ic!nl 9 geben řaíbp 5 wrfí botření Sána grpbrijř 

^^f ftefij fe tni{e. eaflé a %\lipa &anbfrabl ^efl^ gtne* 

^Ugi/ ))(ot{ ®ebo !Dittofli CQ^aiflé tp niíem ne)d{lan>a(i , a 

á^ni oni 014) pomocniffm {((bn^^o februftfti b«0 bob((n><(nim 

Ubit, )>¥of!antu neb {fpije, aneb gafpm^folin^giným w^m^^ 

nUni^m obpřegem jgen^nř ani tagní, gaf$ fVoTc^M tpvfloioeno 

ftffl, neíiQiU, anij fontu gNmu {initi bo))aufft?li pob moa* 

towifntm (infwtt a nemtiofii qaffi Itáíoxofté 9 v^ppaben) 

^ffeť^ ^otfůw , Un a manfin^i n^aff idl^i itra(en| (rbel , aiíbp 

(( fbo nejai^ion^al. 

SDdn na ^tabí 9ta{fTAn w autet)^ ))o Vann^ SSotye na 
«ebe»}eti lAa 1546 , a ItSíotoftxoi naf[í4> !Rimff^()o i6| a 

Sta to roiMjat hil gerbynanb nlMit tM bofli míl* 
^^ i SjbnZ bo fVv^o tbogfYa |)roti f uiiir((]toioi QaffAnu 
Vftoejtt, 6 nimlj (af< z9ooiPi(({nAo (ibu t^ebeno b^to. í»8 

9)0 ncMdu^/m fafe pufíil fe Gcffau jcmj negafp |)ořct ^ufa^ 
tft, d;aOř wcluii vřrutac, jůřiwc a nepoflufíhc^ píi ráč^ 
M( aiurcp b\)li , a ti xocWli fftotp , na já^ubu gfduce W9< 
flifni , gař w Saffc toř w aSiffenffř jcmi tilaíu 9i\ íafu 
SCfTcd) @iT)atvd) w Sor^tlantu ivalccncto lliix řurftrJTtoma, 
flimji on fivc í>omci9 efaWI , |)ře§ tifvc poraji^lň Zo fb9^ 
fť t^íio, woj^ffo écfřc Mc fnřmoTOúnc^D fhcjfcni 20. ttiC 

m _ 

iiKiVxc K^Vjc^na f mcjlu i(atani fe f^ijtcío, ftej ®ei)0 SRHot^ 
f val 55cr^»nan^ c tc wffcliřtcraf tfplcwal, abi) ge přc§ boť^ 
Vicwcfti, ř Fnijicrcm ^afřrm íDřaurDccm fe {hrbnauti, obtii* 
to srajic ,;cnic irtrbnauri , a gi tcmuj fnj^cti íDtaurpcpufonr^ 
IV vvt^ancti vivcfti nxcM. €pific paf ncjli fe to ftrbnuCJ 
w\i.ci;\f>e litu tl»ťu\ ?!Jřaun>cPuř tn\\c Saffc t^n^el to S)robi^ 
* 'Su^uflíw brAíTcm íwřm w mc\im pcírj ftwfci liti, 4 W 
hMV;'^,:u na 4^ui^anrd> ir tcinc s>cnj Jí cjTaicď e'tc. itróT 
^\;í\v-,a;:í ir^Mfl vvcii nřc::a * i%i:ir a fantas jraftpnri, 
ivfí,:f ::.: <cňč fc nňnu/i. ♦♦^r^in r í-^z ir;,i:nj ^ejie * txáf 
Ua ^iVii!, 4 nc^^r úiviu xx.ni cr*r.ir: s:f:L 

??íí5r nm 3a« gr^řrNi" hr^irň: S-íf írini! foirum 

tkW . fc«tj aafjT vNtx i<ř ^ůr«í tt?J t * ocj!«b t|íi» 

|Nli» Iti t aB M smv ir^rS TKsnx ^ luřřrrJx v ttťVOKi^ 
^cti» l^áMí ^ Ibtfr Íc« . z a^ hrt«piA£^ - «ic fwiaá 

I tpobcimc teči. tiWm: tramoK 3ir 3rr?7.*n itihr li&z lU 
wtmm ife«c»fli t^tVMNft ž tfic í ct ^^l^&u. mt£ » srrzt Mteir «mii 4^ «ii^ v CHrte - f 19 

rot^flt Se(9 toxm m\9A pmlUni ^Ví a ti\A tottiO, 
fc^b? f(t on řurfiiift ©afip f ®e^o SWíojlt cpfořjřť toc wjH 
ÍDtXttffnofit a t>ořoře Dřaiati raíil. ^JíUom tofc, §e třjce 
neffta , toie^foli , an furfnrfTt @a{t); f (ďjftera 2>obrolufu fe 
jtnpcnU lába^xiz , áb^ ob nřg bobrotpolnl objiaupiti xáíiU 
JtuTfttfft ®a\í^ xoiba,,li |átojl na ftaw^ tralon^fhoi (Se< 
fté^d wjnefena fluffn^^o nemřfa pr&c^obu , ))0}non)U p\ani 
t)clrtl, boRábage, Je cýfař ^arel V.^ galoí 9 gerbpnanb 
lr<íl éeffi^ netolifo proti nfmu, g(ifo{ proti na'bo||enfln>) tělo 
« irem iCrpfla $dna pob obogi pfigimágicipcb toaUegi, a 
toto mfbo^enfhDj negenom } Siemedi^cl^ )emi , ale 9 taU 
i fT({(on>{hoi éef!^()o n)9foř^niti tofV^lugi/ &ahl U(t tento 

^řajtifli: *) 

San Srpbrpc^ 5 So{i SRilojH Stnile @afZ^; fVo« 9lim{!< áiffe 

2(rc9smarffalef a iturftr|ft, Sanbřrabí w Surpmýc^, SRar* 

řrab? » SKjffni k. 

fojbraweni naffe přeb wjfajugem, Sroicnj^ ©tateíftf^ 

Sloioátni, ^octitoi a £)pattni , nám jn^lifftř mi(t. @af o{ 

fX^t {afu nebmono minutého nam pfanj ^xtúll , gebojto bas 

tmu na.I^rabe svalitém \> wigilgi fio« S&atpřince, co} fe ta^ 

ieni « mocné ^otoxoofii ®ef|o SSBelebnojli cípfaifffé a naffebo 

;i»Iebfen))eQ botple , totiféj {cíbofli naffi f xoám , abpjle fe 

t n<im safo|to t fpoluaubům cprhoe^ fřeftanflé 9 f e wffem 

nifleboionif ftm naffim faufebfl9 a přáte(f!9 {acfiowali ; to 

^i gofoioaffé ntó bej poá)i}btni bof|Io, a na gafý fpufob 

tefi haffe fn>r(|)ti bot&né pf^tni 69(0 , tomu gPe poroiumM *) 9řebe(iTé(o íifiu fiirftrfila OaftUo, %atol p obpotoeb 
pani (lAioí bopibiti gfem fc iiifoti nemohl. I2i mi }e fbcMtif ni^áUffo tuipollufrenffaoi to ))feb fcbc lojoC 
7((e mp to můžeme tofonalegffi 9 tojlateínřgjfi ^^tatotau io^ 
U^ati, {e to^o pxo nic ^in^o tieřini/ (o íem^ gfme 9 w )>n9s 
n|g{fim ))fani nniffem ointírnUi,) nej )9ot) tau iáflitavL nepos 
jlttflcnftoí , } tUtiíi^l 9fmr nlf ti^ winřnl neb^K , co^bi) fe 
ftim farním ja nefluffnj wibifto a {jbáto , tb^l^p fe to yroto 
ti(o : ne j Jei fe to n>ffeďo pro potíaíení flowa fBoji^o 
o pro {(djeni a tt^pfořenřn] ifxaxoéÍDO fřeftanf!A)o n<íbo^en{in)i 
f (to. Stjffe mpfab, ftoobob a obbatowtfni, t tomu taféjla* 
{enj, toptořeníni a ja^uberiji n(í$ 9 naffí4> n^ffedt) n<(flebon)« 
njtii, at( fxaxoi wjrp J^npfia (Se^iffe a ge^o apofTtoU 
{!í^o a ewangeíicfif^o. oření bige ; gafo^ gfme nxfm púf to 
»fre(^no » pícbeflWm pfáni naffcm , 9 t9 toffecf? přiřini) 
WateZiiifgi a fficegi pimímUf- tK geP tet$ bjl tafoivpct^ 
Ipíjiltn pro tdtffj a fnab|fj wprojumíni totfm otef^íáme* 
^ tomu taté to toffe ob nái a ob m\{iá) ndflebownitfi 
» o^tabnim lljlu naffem ®e^o IBelebnopl c^far jlí • bplp gefl 
VoMno, fterAjoJto ®e^o SBclcbnojl cipfařj|<í přiflitl ne^ 
4ta, ml nám geg }afe obeflal ; gafoj paf ) piípifu tí^o^ 
íiptt, ften?! wám tfl pofptóme ffířegi tomu porojumíle. SBfíař 
9to^o přeb n>4mi bobrpm, a iniloftin^^m aum^flem naffim 
}otagiti nemůžeme, {e tlapej 9iímf!ý teb itebctono ipclmi 
po4»(ebn^ pfan) třindctifragum @fn)cgcarf!^ jcmř přjfejnpm 
^ přebnjm oíhiU , f tere^o^ gfme flon^o ob flowa n> t^m{ 
ol^abnim nofTem liftu botfti* 9otom 9 na f^olcín^m ě^vp^ 
nii^blni ®(toeg€aifi to mSfti ^oben to fraginí Srgan i thni 
ipffemi ort9!uÍ9 tobo fípuntonxini papeje i cípfařem , a cq 
gcfl 10 tom proti mim a naffim ndflebpwnjf&m přeb f^ 

va«ii « « »i?« f? saw<ía«í, $fnif iw)^A ®ařoj p^f m«9 pmtgimiitt. X iwnřivútj pat ) (pt» je wf^^e {Mit 
a tEtttUnč fc vCaing^ a gi^ f)a»ta gtft, !< c$fiit t*«^ 
toAcfnau tnfftý, a tau í^aUmoU tíi fiinňfo nH^eyfK^i^ 
.bioí obv ftonw Sd^ < yiwv< ffcflanfN nábóicnM |^ 
9 nás 9 vjfeďp .iiaf|t,iuí|Icbo|»niř9 »9))Intit a |WÍMt 

V rb9&9 mu fc tv (tclíoj mflcaaMc^ CAt p» ■0i|ÍV 
Jtrpfta iKtiD»Afl taí) .jCaíilA, gigbip ty ivf|ÍHr9'4nMmdN 
fmbo^v, twvfabv ú ^botiNP^ áifié a 3í&nf<tt|» niMN 
joblojtnp a u nic mebcnyby^ri < Stia^ nAtoScv^ 
}afc itDr(rfrtt» a uvjbuljcno h^, < (01 ^UM^tetný 8< 
inc(f$ ntírot) ts wttatoi flujbu a tíbktwí ))IinxbfK » -fikm 
Un Htí muf^I. - &ahl fMt^ • ícnl vtpo^wi^mM 
» ukE* affe^ flooM S»ÍÍt Ccit a foctinoff tiuUigícý^ M^ 
t» sfi iwaiv^ 4 gipť, u{ tuto )4fj^/btii&i» Mc. SUh 
tmm ntAÍDK, ic geft t» -ivdfflbij ft«ii b<r, ffiť^ • ip 
kiutni b9(o, ^ UhtU t^, mi • l^ytnlé c$f4^ 

V pa)>cjfT(! fmluiDcnj v Qttndni na fvMo gfuf iňM 
t nám s nuíolli íbcji jgcwfnp bvlL ©cfpobp fe liita IC 
f raffcin na'fI(tonM)ttům n<]{jlm icirn« taf ftob, golltiMllf 

' (flfiT i^anfirt j .gtufBnce bd Jtoníítaiielř, % yriÍM| f 
a túivmiofll ( nim jjfmc, {c W9 ^ |ft 
ii>fbo^f!fani 9 topilo t nam (s^mni, yhft 
:> iiacijoniaie , a picli ntím y Mfffail WV« 
, jnnini, Itttra a ^obbanvm nďfnn. sic ffstaft' 
1 nitiutftt, a nKifTtinu tráít úti |Aaén» ^ 
l jí naroluwííi iicbátt , jťb^ ft ta » pb iwifil| 
B nt^Hui pU\í ft blili mao, iric w| pa fnÉi 
' fie|i . o jpiaivť títft.in{le ■M iH ii fl li y (l 133 

I 

?ob jlnatt jíftřřou) tomu a tfto jjrawb? |< wjjlo t> febe bate, ^ 
weřjmé* SSo ffcpj iříiuite, mp jafe 9 wffííní nrfflebownín) 
no{fi \i f erune éef!é 9 noffem obpwatel&m xo v\ Ypffeďo )>{<(< 
ttljtoi a faufebfin>i jacbowatf )>řipo)i)ib(íme. % fbp} W9 
» fcotíenťm walfcm pfanjL ntó řurfírjyta , co ft fmlůw břbiř* 
n^ 9 ml^á) , 9 t^()oS n(íf[tera Sobroíuta bottpře , co geft 
te {bonp to^D gebntíno bplo , botepfate ; o tom mpoč^V^n^ 
gemě, ^ 3))r(í»)u giflau 9 wřbomofl tnáu, |e ge^l wa§ fr<ir 
pfeb Iftu to í>řeb fe wjal, a náS Káffter ©rijn^apn 9 ncfteré 
M9 i )9ficin9 té nojal, a nám obňa(, gc gefl opat tobo f lá^ 
iftera^rbfTe je febe řa))i, a to mnt^|lYoí d tcmi ctxtmon^z^ 
ni |p<^^p9mi, oaffe ntfboienfho] pii^aí, a to jtato fio. mon* 
{(iPioi fe bal, f ter^bo^to Uaffteva § ge^o pf ifluffenjlmim firie 
. Hi t)fani 9 mnol^é Jdbofii gfme bof9C9 nemobH* 7C iponS^ 
^Ab{ náffter 2)obrohi( mK ob ginél^o )0}at b^ti , tu gfme 
1^9 nic nefluffn^o a tunáte^ité^o , |e gfme geg ))roti tomu 
>^, neohnili ^ o Uml gfme ^neb waffemu txéHi a pdn\x 
^(wEmill S) to wtó bti )>ocb9b9 tegno neb9lo , fb9{ gfme 
, «í Wli loaffcmu, f rojf aju a powoleni cípfařjíímu tia ncí 
MiPAo minulém fn?mu 9tidf{ém ■ xo @flpe9ru o t9 n)f[e(f 9 
m^ a néfmfje mei'9 8tn9mt jtoldffti tobo ((áfftera £)obros 
OS9 foneZoS fmlun)cnt a )>oroion((ni, f)a!o{ ))af nSf tevi ))iební 
I IprofK^bta raaffcbo o tom bobrau n^íbomoji mAe , Ittíil 
Nim na ))otYprgent té @f!pe9evffé fmtaun)9 i ^tant) té n){fi 
vicp ob ftdCe.waffebo a té jemí fommifafi xo Jtabani na onen 
ia »9(l4ni gfa« b9li* % tat geji m fom mQ9 nim\ nifb$ 
»lc ncytK^ielo, ncj Wíem waffim, gafoj í)ař } naffebo botíc^ 
né^o yfani tomu n^ffcmú- porótumřti fie mol^Iť* % tat m9 
fr m. tom jpamatowati nm&{eme, ab9^om to i^m xvi^xcv^xk^veoi ted^tCn, Tid ^íe treftal, gfné to to?)eniM, ono 9 t9# 
fteří miU ^nimtftoanéífo fheffeňi fw^^o libu tío yole 199* 
iftawiti ^totim, toti{ t Stpttpd^a Bbcnina, Xmoffta } Arav 
gu, 3ana ftarfíj^o Jtřineďé^o , 3ana fBiberfTtepna ^ Tíbama 
} SSBátrímberta , Jlorla itřineď^tio # ^aúa^fpttíi, ®iři^ 
SBonZuns, SSdctawa ^ofola^ (Siřjta ^eUnflé^o, 3ana 
^htilfUb, 8B(íc(áwa SRof itUin^é^é , %bama Subon^fe, 

l^af no )»řimItm)U fxáloxowf Tínnp noittu obpujiil, (tet(í|[ 
i )flléitm ®e^o SRilojl frrfloip^au látala, abp tím »2)ntím^ 
|i»Idp ;pdnu £)p9tbon>i gitiift ^ennoipi } Wtaklim, téí 
Qii^bu defEAnu miloft] fmau naůf^Un bipti r^í^il , piipama^ 
titgjc ®e^o aR{(o(ii fr(((on)f» flu}b9 tokné, ftttil gfau des 
É^oi9< jBebo SRUofli frátotojl^ pmoné ^amřtí SBtobiflawowi 
(miwali, a ttcré^ @ebo SKflofH einiti neyf e^ioagí* 2i ))ar^ 
Itcfi }fi€i pom^^Q {r<í(on>|hoí éeffé^o pob ne9»i)8f[} jprtfioau 
efffbe|l9tfna ) JfiktitmiOe tá^l\ , pí>xai\)li loogflo 3ana Sr9* 
kr9<!|^a (urftrfftd ^áff^o 10 So9tIanbu ne9i)rn) t) líborfit^ 
niífctam v (Slf^ice ; 90 f ter^|to ptxilct btftffi flujb) wifleíné 
iMiati ob9(Nroiváli Mlába^ju , |e ble ^nimoroantí^o, fneffimi 
(cbinf bo fn>« SRartind tafowJ fonati 9on)mni gfau: Jttiíl 
8nb9«anb labobnau řeli ( tomu ge naflontl, ab9 gcfft! mi^ 
t^VMoati, f {<mu$ oni ftooltoffe^ bob9n Bt^itooa a mno<i 
1^ tnifl »icc* 

<SMbi Sán Sv9br94 futfn# @of!$ fiat09 Irtfíotoftoí 
4ePI^ yvoti Sftb9nanbotoi pnonimn řibni noIenAnn 9 f os 
onwnwnfattt Ml\ ^flinm |»obinif il ^); tafie fíiobltWfpím^ •A « timil Ilttt fipfíímt xodUtpihxm, gafo tim, fter^m} gi| n!^ 

lotifo méfpcun) (lujta ot nei)0 zaplacena n^nj, na xoiúi pu^ 

p, tbejfoli co voi^^ú bixian mocx), abp gim to iuftalo, a to 

I ti pi\íxnp f ab^ tjm (^ttiDřgffi lit mitt, a ten pxi (obi, ne« 

matic gím fyce ot)futi ))Iatiti; jbr^ett mob(/ % taf ten (ib 

S9(í(e{n9, tnagic (obe to })on)o(eni ban^ m (nj^ete SRaur^ce 

|em) berau, nefřeftanfl^ fTacugi, laupj, morbugí^ ))á(í/ 

a wjfcdto jU í>ufobi 2C* ?) f tomu gíj nřgařp SBotff itraiřc 

ne9í99Íff] ^t)ftman )>oIn) , t^^^oj «^ánuffe grpbrpcba liji obs: 

]me6ac9 ^^f^u naffemu Sufatou w bolnjc^ Sujtcipcb ))ofIat^ 

M>4» ab9 fe t)obbaa, |((baí, fteřii n^^^tjc f^ pobiati, tp^ 

fiofff itrai^c tu ofolo Sufotoa a Jta(a mefla , {namenitS 

fPob© ^KÍIením, morbowíním^ 9 gin<řF í tibem fnjpm^.fteníj 

1^ fobí má , jbelaL (Sbtic t${ <^((nuS S^pbrpcl^ ))reb (• 

*o ,botai4> « l^niicl^ řujic 9 bo Clejfa , tjm íibem , řterv| 

IpK íobi mtf, 9 taK f teripi; xo SEBitemberce to obleveni bpl , a 

ttf t<{(c bo toboto háíoxofíxoi, potnim fe gemu cafní obpor 

tttflal, bAfTI »)><{b9, f^ejbi^ a fffobp, tau mJrau fwrcbu 

|»etioi9anau , gaf| nií8 gipd p\arn a ffpebon^d boc^ajegí, 

^tl, 9 ^nagic «m9 to^o {namenitau ))offebu bpti, ab^c^om 

Mloioftoi toto , a 5emi I němu náUlxté , ptt\x\>l neptoepS 

iQPiné^ yfeb tafowi^mi a bdlfOmi fffotami, jábubami 9 po« 

fm{(bem gafo fri(l tí pán iví) milojlin))^ ťwaron^ati rdciH, 

magie UXi poničené a potíme pfanjl ob tlan)ún) bornj^i a bo* 

bgfBcI^ Suiic n<(m bZin^n^, ab9cbom gicb fpeffhau pomocý 

^ mpQítí^Úli , a I Utnul xoái na potoinnofti ibaffe , fter^mtl 

if^ fihn ga(o|[to aubům toboto frAotofho] |an)((}({ni , nopO0 

mcmtiu % I tomuH gfauc powinni ®ebo Scíflp tni^ete ^a\u •' 129 

I 

már(rab|in)i SRoratofl^o , na mUojitoé na))omeňutí naffe 
{ím t)(inln^, )>6mocv fn^au fEitteíttau, %<A\ fe. tiabcgeme; nc^ 
opujii. % wffař nc(í)tice mp vrjtip , abp co w tom báljn ' 
piinojlj, praa; a bebliwollr naffj fgiíi melo, á napotom tře* 

no nebpío) aneb nám fc ncpf ířjtalo , \t gcji námi , neb ncs 

• . 

Wánííipojlj, obmeffřartjl a fffofcp botcenemu f rrfíowjin) j , neb 
lemjm f nřmu přiflujfegicpm, fřrjc ncopatrhojl hajfi wjbeWs 
% a tubij flmenowaiií jcme neb řnjje SRaurpc 9 6 jemřmi 
a fobbanijmi fw^mí ^ i)bějpecic fe na ip břblcné fmlauwp 
<nei9 námi , tintto f ralqn){ti^im , jemeitii f tomuto f rdíoni^ 
N řfijlufřeaiopmi, a gim fnjictem íJJříiur^cent p ®eí)o 8a'jf9 ' 
jememi, přěbcffle wjbelané, 9 potom % powoleňim wffeiíi 
Pako&to npní botceti^^o fva'{on)fil[Pi éef!e()o obnowené % ftn)rď 
í«nř, b x6&j\ ófme tj ftawotoť tobotó frJlowjiwj ropfořpml 
i^^^i^f ÍlÁ\ fn>ř(3S)u ojncimerio ^ jatóajini, { i(í(}ub(ím neb 
{ ta^Vndti pf igiti, á náproii i?m co tliniH m?Ii* 9)rotoS 
>to tibárotoiíní tól^o ^ ió(($ ioffcci) n)iibec 9 gebnO^o fajt^^i^ 
iA)Up mttójiiwS |dbame ^ l^oraucime > i^ potl^ potpinnofii 
« jí»o}fun> tbaffi^; řterpmíj gfte náfit , gafo . frali a pánu 
^4nmi, $ \Mi\ fáml fobí ibefpolef, n)eb(é }!jieni jemfFifí 
íó jwrfjíni, ňapbinináme, (f terřítl) jf jjeni tařto fléwo ofc flo* 
MQ|ni: 9late)ti já prdtvd, i^Xl\\\\>x^ fbo moci^ 
^tídnauti, aneb {ebp ivtrl^t to řotun^^ěffá, 
^titiibp (rálotbfiwj dbbrlětU $roti tomti 
^fcf^om fobS toffiďni póihocni b^li, pob po^ 
ttltatt* So ge^i af^p ta!on))p lefl, ^obnofl 
Mattt jtrdtíl^ a 8« J^íní wpílnán bpU 
^ tboibp ta(ii»^bo sajliíwati 4)tě( a gcg 
ftbtoivat) Uxi ábp i9 taU| v^^^^>^ t^^x^V 


^ *• 

*• * ■> ^ ^if^ IDaSbi úraa ^ RL THqSí ss^jť scqi 
Its^^n íac3a£x saíféírii ; jesooíhi srcs íjsi ítj^us 

faiCc sniQf, nim $ c^ fs^^ Sdok vj&un hšc. ^ f 1 

gá4 c^BU (Mrší iics&ii|2&£c; Moe^ « nMizax, z lif 
to cr^feá i^(^ XofomA^ jfad ft čr^netc^^ gs 
bjí4^ fécjfi^, fta vcf;c fUcIfcy bór^a « sLsiSi: « 
buii^ TfCtSíbif 9 gc^ tuift^ oSipc sr: &« nfr f^BB 
f^m v^ ■fSfíui $ tpB foctnOy co yňso fto } v^sš jSi 
tetu fiocaB&i flqCí hite , w |re(i fccnectí. IT^SBb^ 
yrt «€9l :H^BMa yříctns mlotofi ik6 forefa a iai3ec9 1 
a siatf bU, eféfau to féU nft »c^ 1^0119 ten ! &3c 
ik^, f luím Bcfr { fipns lUffinBa ^gcti a ycití^fusti 
Bvf^; tcftty of^ M nqfi fvte ofeba ^hioa j/t fb 
fiil^ ^ tim Jf9itim Btrx, hsB gutao^ neb v^fA, «9l 
a na ten ten » SítemSk, Up9 » j^e^tmanóso fía?9il^ Ik 
fbý4 f^ of^cnrctH, tď 069 et t^l ^eytnMXDbo nuifLci 
fe^l, a » poi^n fe nogíti toL X mcpa nofr to^Q, 
na tooji i^otip ^^ňfirt 0(069 h^^P^, ^^ {od^ovole a tv 1 
ftaft vfctU, mny^roioSl 9tc6 fme totifci obínid^ 
a řtttfirfAw, ttňfi táU fmUaaoi^ taRné « přcM* fi 
a fontnon tento magí, na^ononifi, 069 nóS 9 tohoto 
loiofiwi a MntT ( nbnn ytíflnf^cí^, pottf jiptffiio < I3» 

I 

tnagCik \w^d), pomocp fxoavt f^^nau a n^9fn)obo)cn)m ffutc{< 

npm, ne0))aufftěli. t2C mp taf^ pxo tpcpS ojniímenau tvp^ 

fece bfi(e|[itau f)otrebu na jlalau ^ neittugice nUe^O) , (bej co 

máme, YPpnalo^iti, 9 {hpota naffebo hálonofl^^o^ poiíé toái 

a ginp^^ wernpcb ))obban$(b naf[i(b milpcb, nafabití, ofobnS 

bili fiůb , na tipli bcn t) Sitomeřic bipti ; aneb fpna naffebo 

u m)|U naffem mejp nxíS ^oflati rd{jme, fřerp} pobM nxíi, 

gatp m&n9db ^ofcbanpcb nafficb , báíe proti nepřátelům 

tábnautii a pf i nodd jftflati má* itbej, aífoK to ^nátoaú 

tSl\mt, {ebp^ pobU fn^vcbu botcen^^^ pon^innofii a ián)a)c 

tfao mafltcb ,«9 }rj|)<ni semflebo , tofRcTni 9 geben tajbý 

, ) r^ii 9oiPinnon)áni b9l{ , pobU ne9i09Sfricb tnojnolii fn^pdb 

t^itn h^ii a bo pote tá^nautí J Ttti cbtice mp wd^ pof ub{ 

Sinati ne9n)e9§ mo{n<, přeb tafowými tnamenitipmt a n>9^ 

fttými niflabp a ffiobamí tm>arowalí , n) tom gfme wdm 

na loepif pfoni^ fpufob to polebíeni ^Imíx , a xoit^idf ná^ 

^^Mm , fteréib9 poblé tíá) iátoaitiixo a potpínnofii waffic^ 

' 9 i^ni] jemfl^o na xoái přigiti muf9U , ofpořiti ráčili, 

ttogice tu nabífli, {e tau pomocp 9 gin^mi bofiateíný Obpor 

aqjřdtelfim fe fUti bube mocp* Zé ceW bof onaU a gijlé 

> miloiiíivé nqrp bo loáS tpffe^ 9 gebno^P (a)b^bo in^Iáifti 

tfiUtte, {e fe 10 tom we loffem, gafj {ie to nám fráti pdnu 

f»Antt, poblé iáiva}fut9 loafficb, 9 ta(^ pobU jríjeni jem* 

(l^o sebni brubi^ ioioáiánt , powinni tcinití , powolnf, 

pofbiffni 9 b^totp{ ioétmiUf a nái 9 fpna nafTebo nepmií^ 

bgfíibo, tterpi pfi »áS (at gefU!2eb9(bom fami bpti neráic 

liti) x» poli bubc, a jem] ( tomuto {ráíon^fhii)} pf iflufTegicpcb, 

otafK fwé , |en , beti , a fam$<b ftbe , 9 f nj^ete SSaurpce, 

4' fik^o tiftf pobban$c^ (pomatugic na bíbiZn^ fmlomop t3» - 

fiDK^u DjtuInieiW, ftcnjmii tp y&btctmt « wiiáinr|iM«!^||(iii> 
J?ut^ní niDtHi^te, nýbt| t ntím aneb t fvnii n«||itnniiii« t^ 
Íett$ bin { SftnníHciítn , %ůt^ htUtta , (ewíiii sfotai 9ii»- 
t(ít)ntte, a gcbcn (ii|bi^ f )»oítnn fivýin ft iM^tib<ítt,-a*iiA! 
mí luft 9 f^nnn naffim u M mtita , Rwj t^o btflfg yetftte- 
^ti tte))itfM&m frube, fiotiífwtte, a to, (0{ bobrpnt iiiclf; 
ji9.in jrafetaným nďltji, i)obU n<ís antk Hína mfTtbo, « Zob^ 
nev»49Íbufl«m, gafi-gr*" ^ V^Atoip^ »o$ t»Icblfim noffin 
9 WD tufm wjb?^ íínjnali, toItfQ 9 tt9ii| ,8idli,Mitb: '' 
9I(b gfm« jjiným frsg&m Mtiffitn tatovy iwiwwft <fr 
niti, a s<o Oinidititf láflli, 069 na ten b«i 11 j^l iiMÍfli, ijl 
iKÍlfr] figgoiDÍ tci»u) M tm 9attn9 SRotpt 4^cMniÍ&ií fl^L 
SttomRlc ft nogjti balU VVv iM(n> t» uflimt, y | 
(úibímu í »(&, »ffi mitofíj n«^ ttiUmflm stwnjiitfí «rii 
^ojOttiaH nílinie. itbcj to^o ^tb nutmi In tMtfff()4%^'' 
(ternu a »ff«^ yot)ban$4» nafn^ mllo^wi ttj^ va^f^if^ : 
fc ) baru 9(foa Scfia tvfíniutaHc^^ c^foH ^ti>1Hi^tH|^ 
SRilofh {Ktna ů hotru NcvnHigfti^ ynti ncvUt^io^^ 
!lRiIofli ffta|tní a tsbít wťbt, tat jt » tirifém ^<il\« ^. 
I 

"9»i Přiffíi* *rj<ím b$tl mcíf, ůI bo Swťítofti nepíMW ^řjfi* 
tiů) obřiabati rrfíjmc. jpán na trabř 9)ražfléra we flřebu 
>řeb fm. ©ftajlnvm* &'ta 1547, a fralowfiwi nairi* Síimt 

SerbQnanb* 

Hc^ncus BurgraTiqs Misn^sis, * 
' S. R. Bohcjniae Cancell<a:íus« 

%0(nulQ rp^Faju plipogen &9I (ijt t>of$jac9 n> tato f][on>a : 

Sevb^nanb k. 

DoctiYpj, voitni, naffl n(Ui! ®af 9 gefi fpneínp aumyfl 

*íS řrííoioffp je jlranp fpřffnfto bo pole t<ileni^ tomu tpffe* 

^ i íříK^Jcflicp^o mantaíu naffe^o tlff(íne^o, fljřegi wprp^ 

Wmjí^ |>roto^ wám porauíime, ab^jle fe poble te^oj niorií 

. ^^tu naffebo gaío wřrni jptobbanj naffi, gaf^ gfle to pominn' 

^itig l>ofIufrnf 9 pi>xoolni iad^owall, a na Un bet\, toti}: , 

^ pon^iíi přeb fiv. $a)plcm na loitu obráceni wogen^p 

'^ {//0ml¥tc9 foneřnS nagiii fe baíi, ginác nečiníce* ID4n 

^ira^e fyrajflem w prfteř fw. ©ftajlnťtip lita i^íj, 

^ /tOowfháoti Siimj^^á) iíiimmti^o, ^xn^^ gebenmec^tmi^p* 

Serbpnanb. 
i$9t0 é otewřent, bo trad&n) frálpwjlwi de^ 

fNH roje^fani* 

gr^rtpnanb xt, 

SSrOíi^^^^^, ©tateín^nt, Stoniútn^m, £)pntrn9m, $á^ 

flC9^Í^^W# SBIab^tánt, a meflum^ 9 ginpm n^ffem ob9« 

ftjif €9. 4»4>bban9m naffim je wffecfi {ldwun> Crage 9?* 

nt i3:tfli7iii^ tnilofi naffi ttálotofíavi a lofTcďo bobre ■13* 

I3<i 

ÍBÍffii poEít parffi* ptjfeírtííí f trnuto nSídaimu tajoif 
liifteraf J íti fnímu obecnjito ,))on>oIÍti nenio^au. ®tí)o 3tf« 
loji (ráiowfíií ní9(I«tl róíU něfttví ofobíi, íoIiS: P- ®^¥« 
^ JtemStottu a ij. íDJoIfa j ÍÍBřefowic, umaJcí tíwP'"'"? 
toniii ipítífímu počtu lo wffe oíi(Tiniťai a íoP<it<íiK9Í f*^^' 
(ojiti i fterpmjifi) panům obce míji ^rdjffp^ nj^e pfaiwu 0%* 
|]Dn>ět) nfb fuppliíadp pobaCij: 

£)b)>on)!fb obce ftari^o mifta ^tal^té^t n* 
lojfdj Db txilt @cf)o snilýfii tví^fít)^'^ 

BBaffeaBitofi^aneyurgmiiWe, ^áni, $ane ^erámllHe, D4í*' 
©au^P, Dáni etarífi obícni, fant fl ?>EáfeIí naffi tnili * 
Jítři fte "iftíjatf táfiU rojřai ©eljo OTitojli lt«Io»f*^_ 
pána nafTe^o nevmiloftijtřgfli^o niíin Eijll, i roffícíu »&** 
toljo tojEfliu pfctlíjiti, abp wfTerfa obec ij. gečenřojbv n nťf* 
ř íoinu fe inolitč í)tim[.iLiii3aI. ?) ponřiDatj fe faíbí^e ^.^ 
tpíe cti, tíatíú, brbta, ij n?en j jcnií n)Y)l)«íiiÍ, flřffto hu^^ 
to floreěí jtratí! , giibi) ncmčl to tsice jfratiti ; piotBJ ffi-M 
tiemujeme tngifi fmí «elÍEÍ a nujnč potřeby, Utugic ffipfli^ 
5JiiIolíÍ, jf ftarugi" fe o tutu ílno""" o^", ot ®[l)0 3)ÍU»^ 
{íi Fr^^lmvfíi* mnob^ini tífíMj^^jt^jájP^ ^^^^ > 9 (<^ 
jb a fníl^ rfÍidtfH^^^^^V>Qt""nUftt"> r &^ 
I, ftreflcflin, (Tútfjm, úb^^twi M^ ynvlnni fi> waU* 
a } nW řtíw »í)lí»ati,'(teřjibi? ním fnab niítfníc 
neoEfnili, ge motbematt, ginť páliti, bríti le. ^rotej, 
mat>| to (lowo: tbtjbv tpH biíifft petftba 
a, a |e gfme ponrinn)/ ncíinj látíai iDt^tntnf^. Sa> 
^^Dlilofli ja tp fiMjně Jtíbffmí , obi^jle fe ráčili f @t\}o 
o{ll írálowflé fxínu noffenui ifc^miloftiivígfriniu i}itni[u> 
, at nertfíi tě(^ a tatom^^ ^ctntn « tíjto^ iu[|n nu 
)l<blR$$ na nifS nijK<íbott, 
jDru^ ))fičina gc|tf netnojito^ 9 tatf mbti)»?tnfttvi 
r, n<& mnejip ivípbaiDfit fe la^mi báními o be^nioA 
i f}7ebe{Tl$(^ bcrni gfau ^tbfili a iáň ntmiil}au ; tb^b? 
tat íaflo Ďeiní bipnoC^, mnoii^ ncmasjce co biíti, niu* 
'9 fam9 ob manšelcf 11 bjte! ftv^^ tiíbnanti, gtfTto ta 
tAo jemt gtft taf< 9 ntbtilptíná ; neb {bi)b9 pbipi[ii)as 
, ■ fttřjjto t obtaní íriílorofhvi to^to ntíiritgi , tom 
.cnúf TO^fílt , abp nepílíte!^ , s^ltp nj\tik^ toilůl plno 
nt, bo tiio jemě nmpobli a tohoto fT(ílo»ttn>i ntopas 
>oIi ; goíoi pflf 9 3utc$tíř gejt (Ipfltti , gaíí flfob? . 
Olčta ob Hófi íinj, gimjto mi) fe bnínltt mufpmt, protoí 
I talow^d) nefjíďccl roice fe obiínKitt a 9)i;|lfi^ati náltU. 
Rrt) px\ma, 5c mi) o tom láiai nfbomofK nfnHÍme, 
I^Bk^ 3Riloili ínijtti ailaurpconi Um tůtm^m poc 
U^ íimbipc^gm toltf^j nebalí poivinní (Si^o 
éfyia^mi, panutugice na fivé po^nppi, 
, je fcnfTim bomem Saflpm ftnlauwip bčs 
I obp4ioin (St^ft Sltlogf a^aurpcomi íim 
» StilofH ^(iiuiffoipi pnoinni bipti ntíU, 
Ke* toK f toínu ílrfnfu Je ft^t ^ x«SS.V 
Í39 

ojwatí fíijc pma ^tta na fnímS n^ni mtnulfm , ts mf 
bobEt (lamatugem, a to^o fe trjeti minjme. X. taté m 
faiífo )}oii)oteni niíbip fme nebáli , ab\) ©f^o SKtloft íniji 
SSaur^c wálEil ibisiiít puti @et)o aHitojtí fnijeti ^ifnuffoin 
a proti g(tio libém , gř niorbowal , p<ííí( , ^tf? gtm br^ 
tnejl ge^o bob^raitl tc. , ano m9 o @eI)o 3)íito|U Injíctf 
^ebfenjieti nic fme netsiběit , aj fe jlé ^alo. Vcotcj f 
nam »ibi a jbií, |e &t\)o aBiIo|li fnjjec^ negfme poniniii 
pomoci) iiávĎtíti pioti @e()0 aRtlojli ínjjeli $anuffon>t, 3 Fit' 
npmjto tatí fmlaunp běbičn^ mtíme , a on ®<^o 3)íiIo^ 
tnije ^línu^ obp t? fmlau»v. měl jiufflti, a tomuto fítílni' 
^i fe ja mpřjiele f>oftan)ÍtÍ , anebo abi) měl mocý bo tc 
tunt} éeflé wti^nauli, 4)tě tubp fra'íow|hvi obbrleti, o ten 
tni) nic nemime. 

étmrtá )>řičina, fb^bip^om pomoc bali neb fautí tí^ 
fxtti ®tfio Wíop tniieti ^(inttffomi , fleripito fe ivffnň 
fn>ipmt pobbanpmi tělo a {ren> $óna £rvjla pob obogi f|)ii< 
foĎau pčigimi, a 3 niími fe to tom 9 m giním tnno^ 
£n)fÍDn)U Dčenj ítoxonáivá, a tofjo tíími ob^aguge, bogime 
fe, jebíMom pomji? ^ro^né ob 1)ána S3o^a netp ipn te 
ro!)t»froa'iij řtipť fre^* niilpd) braiíj, — tterímujto gftou pí< 
iriniii mflíĎo t)oĎr^|)tf DÍjii gafo íami fobí ; neb oni taK nán 
' wjlrifl !fif$ yrvtl ^utfu ntyfitcii mifei^o tíeftauflioa gFn 
trí^1wf)l niřmř i-.i... I- ,. cn (f-ob-otbom ?oI ptěti ntai b(ti, 
butaue^ netiotog Q wHff 
li), Itai^bvťjjím b^U B»í> 
ic fmulowati Demiijtme ; ueb yft wia 139 

eniízlxti 9 toté neU^ptcné, áb^á)tm mt) na ftato yanflp 

tiř^^ 9 t^^ 9i"<^' rnSfia } naffe^o fiama mřfiflé^o bej 

loetomj a ))Ott)olenj mř(í to neb něco tahwéí^o fioo? 

$ofIetini ^řjcina ^j{, |e fb^b^djiom íomu roifaju yo^ 
Ui, obdwanie fe to^o , Heb^cbom fe wpwebli je fn)obob, 
toiUm^^ ^axon fwebo a obbdron>aní, tUrél ob ftoat^á) 
nH\ cpfařun) a frá(&m y!ebe{|li^ nafftcb éefli^cb, přebfo^ 
naffi nám gfau ))racn2 a tejce bofá^IU X taf d o tom . 
ni f tonpfp , ani gini {))ifon)é nic ndm neojndmugj , abp 

fterp frdl (|e{!)^ flan>ne' pamíú bej fneffení obecne^bo 
yoffccb tř) {iawutt) famipiti rojt ajem co tařotoébo ^řeb@wau 
(oji brati , a nái aneb naffe ))rebf9 n) níco tafowébo 
af jnamenit^o f^otabotoati rdci(* 9leb ge{i to taÚ w )ří^ 
i jcmjfém llarém wpmřřeno (£)♦ XXIX^ *) , je ®ebo 
iíofi háíoxo^lá, ani ©egic^ SRilofti bubauc^ {rtftowé éefTti, 
jdbnipm n>03nam nemagi nutiti jemí éefl^ mjmo pra^ 
t , fn^obobp a řabp ))rn)otne\ í^ab to loe^ffe , Je ®ebo 
jlofl frá(on){!a fxín ntfš nepmiloftitoígffi ttfcil fe gefi nam 
{cm třem flawum iawajati, je n(!§ n^ffecb rdq yři nafficb 
obobid^ a ))TÍn)i(egiicb sac^on^att, a fbpb^cbom ))a! bej obec^ 
fo fhifmown^bo fnefTeni tomuto ro.^fagu ^toi pwoUni Mi, 
poW níbo fe 5acbpn)ali , gij fioobob? netotifo naffe , ale 
taKlofTebo toboto írrflowjiwi bi) íleflp, a fnřmpwe obecni, 
iTobyli iob9nau|ib9 mufpli, a m^ wffiďni obpwatel^ toboto 
dtwfhoi i? yp{fe4) tři {tawiín) borffibpcbom b^íi nej f?b(c&9, 
ft^^Jtp )>an mimo m^m^enau xoH I ni^emu^ nepotabng^ *) Sfainge na sřjjenj a práma {em(!4« t« 9* >5oo. 4< I40 

a potaí^wati nemijc a mmi fpxůxotVíval. 9 ptotol , co} 
gcfi ptm w tomto^ txáíowftmi níttp ja {ábn^fio 9e^ 9tic 
lofH h)bré potnčti tri(e éefte^ nebi^ioalo , SSaffu^ 9ti(o0t 
ja to Rátáme , obpfle ®€t^o SRílojtí (riíomflé fxína naffe^ 
nepmilo^ioegffibo ja to )<íba(f^ obp nifó to (9 a tatotoi 
toec9, ttere} gfau t)roti naffi wiře, proti voctiuoojii, i)TQti fnras 
botúoi a pai9U nafiemu 9 siným, a f terr j gfou taU t itiit 
tomuto meftu 9 tomuto trótoio^i, @c^o SRilo^ jpota^o»ati 
nerócil* 

ZaUl ja to SBafTicl^ SRiloftj {iíbdme, abp obec xof^téla 
)»)f^oIu bvYDoIa , úbp fe gebnolo $ pM obce, abp fe {obitý 
nebomlamoal, Je fe getnd bc} wuíe obce* Svonenj vn idc« 
lifp iioon ab9 bpwolo na rábnim bomě ; *) {>onhoabS ga neg< 
gafnegfrpb flaioné paměti cýfařun) a ttáíuxo to býioalo, a tíáf 
yofhdnnpcb gebnimi ab9 toice qebpwolo, ja to aSafpc^ aRSofi 
loelice lábdmt* 

SBffeďa obec fiare^^o mefla yralfU^ **) 
■ ■ ■ ' ] ■ 

^} 3B tento imon fe imcnjwaío, fbn| to^o (9(9 piín^ « ki* 
(c|tté potřfbi^, (áí 069 obec tento givuf ft^ffic titfCc^iié 
fť fcflla. ^ japon>^binD b^ío tb Qrb^ SRtto^i frcflomff^ 
ab|> fe vo tento ^wou nesmonilo , taf a(Q obce yofpoltt 
nícf ^0} tttmiwalp. Zo f^9| fe ffalp, 39»oni(o fe w' »r» 
lifh iwon í^a $et)nífé mé|i. — -> 
^*) ^obobnaii obponub itrb fnppltfacý pobaía cS^( QOivébo 
9 mtnfíi^o méfta 9ra^(l||b<> 9 gebioé |e obec nowoměfiffd 
to brnbém ortof uíii btnoiíifa geffte tafto : 9L taft íerga* 
iP6fo brafowá ob íEBIacbtt a ^in^cb rnjo^emcu sbe pco* 
ffaíngi, a néfter^m g naifícg m vcí pobru^fp čiaiti fmegr, 
je naffe bomp Q|eitp, bcerp barmo mjtt bubau, <iiojia(fi 
I rtoi éf (f é^o n^robu (irdbce a ^{ac^tt nám fp jfagjce) fe 
* birt bnbau* ř i4t 

£)tt)i>u>St> ob ttáU @e|o SRHoflt \>aná na 
f))iS ))řet)ef[($ obC9 flaromeftffé. 

' ®a(o{ ge^ ebec jlar^^o mefla ^rajft^^o na na)>omce 
nutí^ a trále @eÍ)o 9}íiíofli roiřaju ))ř€7teni, t>iir8mi{ha a tom 
fpetůio 9 jiarfl)^ oUcniá) tif)ol mi^a jpfanau ot))>on){t timní 
purgmi^tt a fonffelum a ftarffim, a )>otom 9 @eli)o fSRílofit 
trÁtn)^^ fomifarum táli) ))roti ftere§to ofc^otvěfci ®e^o 
aRtfa)^ tri(lon>jM^ abp fe 9 lib] gato nei^gúlo ^ gafebp to 
fámo taf xo fobe bplo^ toto ojnamotvati xili ^ (t)e| to ))rtoo 
nim ílinfu iotíába^i , |e w @«l)o SRifofil f riífowff ^ ro}f aitš 
togíi 6b94iom fámjfoU ))otrebabp ®e^o 9RiIo{ii,!ra(otoff{ 
vtCi^oioala, to Yopfonali, ))ot) jbatoenlm cti, ^rt)(a 9 flatíú^ 
9 jeiril I09()n(fni , a to beietoffj toepminf 9, buSto )>rott na« 
fím ífatelum milpm, otcftm, jlrcgcumi brtitřim^ ab^d^om^ 
M |)o»inní to wpřonati, a* j třd[) řrew wplíwatí .k* ®c^ 
Sřilofti ftiííotofíí gcjl to § nemtíípm }>ot)in)enim, Je fe ©«&• 
SRilofli (tatou)f!é rojfa} gindce ne^Ii fam 10 fobS {ni a r^a^ 
^0} to^fláDá. 9}eb gefi to no 105! a}$i[(^ @el^o ^ilo^i Ixd* 
ItáfK.wpfiíoetleno^ proti ^anuffowi S^^brv^oíoi^ ÍUx^l fe 
{si){(teni ©aflpm gmenuge, tajeno b^ti m((, Iteri^l ge|l lafu 
iKbtfwno minulébo^ bo bolni^ SuJic toptfb orinil, a ftdffter 
á)óUotu{, me{le{fo ^nfhwalb a panfín)) gunewfilb tnoc$. 
W)al , a .. { tomu mefla Sitf oma ^éptman ge^o Slolf itraic, 
ab9 mu je balo^ napomenul, ^^ tol^o net^eintU , gim lift 
Dbpewlbac$ pojliVa ja nepřitSe fe na mx^i tíbo| ^u|f< 
grpítpťlja potlaioiU f taW, gaf í f íbitel tolníi^ gujic íjna^ 
muge , po wefnic$^ nemalútt fffobu (ibem ů^v^m ^ f t$m} 
fc^icým Jbolnim nálejitipm inm, giffto fa^ ináú mfi{e^ 
|e ®e^o a»i(oil íráloioff 4 , taWíto ten> ftetímuj fe tia.to 143 ^ 

ni DSniti/ a ( pfarani c f yfetrlcnl to^ ýOtt^pňl^i^ 
9 gitao^ fa2b4i { tmxk agypmcmuii mobL Stél j^ 

te(iii4 et^, a»9 tUft ^jponpti ncrcKa, yfnijm t iMBfi 
Mf^emcmit^ fffi^ pfanj gim to tAni^ boiro itffiito ty- 

agot fr «c^ SRMB fiábwfK a {Mhu MtsqvM d<fN^ 

,,Se frany )miI yrfMy ^Mccni cti, ^lUé, fMtt^ a fk- 
jmi i99MnÍ-'' — Octe aiOof fr4Io^ 

w noP, « taf ^fi9flilt, to gifl |)fj)fiii tempuj w^bm^ 
a fbm ob ftoba, goQ fnno o fbW geil, iu#iw, {c^t 
<Bc^ 9KíofK nic yiirit^ti, Mi to4Se(^o Stilop co itQoM« 
fobi nemagí a nemoHtL 11 tofé toto tocřegnč wvgtal^Mr 
a noiwniaiuti mjqj froti ||rifAct&»» otcům, brotrftm Vf/^i^ 
cfim, nei >:oti tlm nctrifálflAm, Itfřjj; gr^u Gebo aUlofi|. 
{tá(ow|l^, a f tonnito trdbiofboi 1^ifliifp(gic9ni wúim » M^ 
ní(b enStc94 ffobn oHniU a Sni, Cian^; tax vOsm ykú^ 
(Ittffne a f^omtliioi ja jpfittety, otce, brotfi a ffaM|».|ir 
{(iíbatt ncmfiSc a nemá. . ' ^v^^ 

a)ntban ^ f^Zimt, (temni (íoban^ „{e gc# ncyolMt? 
V taU nebe}yecen^i sk(, |e mnoj^ »9b<wf|e fe Zafhpnl 
bonhm a tonřmt, gcRiS trircbefflýcf^ benq^gfott neboB a btfÁ 
mmo^ou , AmosiUt fc nc)riftftcl , Iterýcbibp lofftib^ obte; 
toloto ttiUm^Tfím Mo, bo tta ytmi wyobt^ t^ p9m^, 
Cjteo 10 tom bd^logi^ ftof flcft o niAí fM^tti*'' 

9MÍ se ^an9 boní, fln^ ci yofmtfb 9c|o iUiofli. 145 

%&mf!é gfatt nctoUfo ob obce ftalfU, át olnoffe^ Ú\ fta^ 
^ frcfloofhvjl ée{f(f^o btfiodnp, géfi idíc toelomi, |e ^e(l 
6<4 ®e^o 9Rilo{l { ivoimu ^itíu obrdtiti nettfíU, ni} t» 
nffect^' { tobt^mu a tojtučn ímu , ))ro obranu ))řetf em fioaté 
ttjry {?eftani!é, a potom hrftotojhoi foroto 9 )emjl ( nřmu 
j^QP^fF^i^^^ ^Yóti Surtum, a netoUfo ty pomocy, d(e 
mno^iem toepfTe o }nameniUgi ) bficbob&to fio^cb netitugic 
niltífol, lopnalojiti rácU, ta( bobře pro )a(bow<(nj obc$ 
f>rá2f{$<b, safo ginycb potbon^ ftoipcb. Z tat @e^o 9RU 
lofii háíoxofU fe ob nicb to^o niřeboj př»itati fpratteblhoi 
nemfi^e, aby ®e^o SHito ji ge mimo potífeby naftalé a fiorcbtt 
o)n(ímené, řjm obířjoioati xiíiU £) nepřáteficb pal ®ebo 
aRilofi {rtfíotofid Idbnýcb, aby bo tobo f r(floiofhoí wpabnautf, 
aneb galé^f olí f|!oby Hniti c^tSi , xoliiú nerdíj ; ponhoabl 
fe toffemi ofolnjlmi furftrfTty a řnjlaty to bobrem faufebfhoi 
Scfl, a to |<(bn/m nepřdtelfhoi není, (rom{ ^^nuffe S^ybry* 
<ba, . f terý; fe f nj^etem 6a^^ gmenuge. Ti tat gafj pnoé 
o^ndoitM fiefl , tta^ xo {emi f tomuto fr<(Ko»9wÍ přiflus 
ff(8i^ filobu {lni« % co{ fe Surf a botiče , 9ebo aXUoftt 
frdlon^ffá gfau giftf ffpebotoé, lojce nejli } gebnobo mifta pf U 
P, {e f^n cýfaře Zuted^o Selcrbef (b ob Siofye po bwaf rdt 
porajen," xo fter$<b5to poríjMcb Xmtl nab ffAefrft tlfýc líbu 
itratít, a.fe mu Síofye přebfe bo^ jewě tdí^ne* % tat |» 
cyfař Sureďi^ {afe najpdteí } XbryanopoH fe toffjm libem, 
fterýi geji t\x xnU, bo itonfftantynopole fe xiaxoxátíl, a obtub 
pfebfe proti Siofysotoi iá\)M. % tot gefl ta nabřge * 9i^ 
Soba pomoc$, je on pro tatoxoí pordgfy a yfi^ny, na ten 
lai na itmi ®ebo 92Uo{U (rdtoiof!^ nepotdbne ani gim fffor 
bití mocy ncbube. 9leb 9ebo SNIofi frtftonKM pomeji^ I 144 ■ ' 

A 

ptoú t^} t^ptitaim, SbxOSm ta epotemfi t^Síě iffftt 

oni )tmim t tfimu iri^^htfrgiq^ 0b ZvOlim jfi^vs^j^^ 
ji wj^&o-neftatot ;, .* ^í ' 

mmagi, oly Nietl aRotnrycowi íim tolotvýiii yei»ta|li|^ 
8e{ft0ÍN» toUfél .^ánufiéwi %t^x^m\^ ftttýi f^ fi^j^ 
GaPh^tn smnuige, )^brai nifcylt j nei fpanvliitíce na ^9^ 
.1)octii9off^ |é,e tom wlbi^ je fmfTint ternem 6«P^' 
{MUimby t&tcn^ mngf, a 1169; ge 1$| ^ámii gry^ mC^i 
ansffúi^ a tomuto frÁoiojboí ja ne^iteb fe t»fiamif{, o ^ 
|l nU neioítjl*'' 9 scft loSc io»om<í, yt t^l ^ámit gcpM^. 
fU(fftcr ^obrolul tomu f(((loio0ioí náúlicý Ut iof((Ígikf4' 
fijiiinv obgal^ 9<ďo{ ýol Yofptfnf tf i (taiooió^ to^ottf bá^;^ 
(oiofhoi negitnau )^el)énie (Sf^mOofá ttáímfU gr«9 i«y^^' 
pmlita ptéfifii, ól^ gim to ob tiíiPl ^nnfllf gřpkpitii^ 
I náf^raiee ))fimffH, a fíaffUít 2>oftrotue jafe f tomuto.^/ 
lotojhoi ))řtpoditi toíid X I tomti 9 pH ftiSmu obcMfÉ;^ 
minulém^ gmenommi) ^looto^ tolfrtů (ttftoiofhioi )io(^#^t< 
iemflEau, gemu <^msf(Moi Sr^brp^^omi gfmt |ifmq" oÍMQ^ 
a ge^o ndtwmemdi, abytofoioi^ Ráffter, ftenp{ t<P 190(11^, 
biínpm fmliitttotfm lojal, )«{it nmorcítn^ ít^i gc# oHiriti imí 
4^t2{. 2)nt^att^ {e gefi toffcifu fkoím lemii ^toiímoft,; f(c« ' 
xavi gejl de^o fBtttofii (ri((otof!{ a tomuto (ráíomftiol faméí' 
^n a ))owinnen 69!^ wppfoí, taf je fciOe tpnj P<tt, a ui^ 
|)on)inowán 69ti Mů^Uf a poiU to^o tím n^em^ fb^ 
@ebo aRib>9 cipfaípí«tt gaQlolt februgj , ^a ne})fitcle |e 9o# 
fktoa^ H gim ob9oio{b2L 9 pxtoiM ®él^o SDKfop Moin 
ffou f(^t> n )tfmf ( Crnkrl m|a(^ gc{Tto^]Mii2taiabi (ic|# 145 

tttlofi řrcfíoíbffá f9tt« 9e^o SDlIíoll axe^n\lt fKajitnlíJána, 

irK ©e^o a»UojH cípfařf!^ » jMjli tnjti táiH, té^ tafé je wffetft 

tfi {laroúip {r<ííow|!n>i toit)oto, bra^^np ptiiet ®tí}o SRU 

lofli cípfafflé gfau tv f)oU flaujtli, núnténé tvffdtlt; fetrufif 

ífrtii 9 gíHrfce ) íoí)oío řralnwjlwí íe jtal 5 a taf fc ®e^o 

BKIopl řrdíowffé 9 tomuto fráíowfiwí ja mpxiUU )fo\taxo'ú, 

9 t9 ))rcfcef|l[^ tíbilné fmlauwp jruflil, a ))r0ti nim \)lmiU 

t taf gig n)i(e >roti ^e^o jruffení ®el^o SRilofl fráíoioflá 

ani 4oto fra(ow{hoi to taíoxo^á) ^ndaimád) poxolmi gemu 

Mti neg(au« ®afo| ))<^t )>^o tafoioč ituffenj « fnj jetem 

Síaarpcem fltie @(^o !D{i(ofi fr(ílon){!áu a ftatop fraíott){hoj| 

tohoto bStiíni^ fmlaun)9 }dfe obnotoenp a fhorjenp gfau ; a 

ta obpomlb {Irte ^^^tía ) £)tr§borfu , na fnemu minuUm 

Minim!, m to fe něn)itat)otoata ^ ab^ nemřlp 6 {nJSetem 

SRaurpcfm fmlaurop ^afe obnoveny b^ti ; ml na to^ ' Je jlom 

tne^pý taf ^přitom fn^é ^tetmjti, a{ian^o»é)}anf!ipar9tiřflv 

íim tobo (o))uftitt ned^teli ; ))on{n>at)i gfau tobo P^i fiarpéb 

fmlauwdcb <^ (erbaurupd^^ "*") nifbp ofob ftan)u fn^^^o nemřli^ 

« iKícíi fta»p<b ^ nim nc^jřitifíali* , 

, itúDxtaix »)vicinu : ^^©cjWiícbp pomoc báti aneb fami 
^^ÍH iřroti ,^<ínujTott)i gtpbr^cbowi , ftcr^jto fewflemi poU 
*?n$mi f»)pml teto a frew ^ána Xn)\ta jjob obogi ft)ufobau 
\^hmá, a é nimi fe n) tom 9 n> gin^m mnob^m ^r9flon)tt 
%i frowndn^d, a tobo obbnguge.'' $af geji ®ebo SRilojli 
(t(í(otv(fé 6 ncmalpm pobivoenim^ proč @ebo 3Ri(o{i frcCíon)^ 
l^a mei9 (ibmi tím ofptUnoen gejt^ gafobp toto tajeni pro n^jru 

') Vthanhtoxxé (Stbeínlgung) gfau fmíautop běMjná> fie< 
v^mii fotě oD ilarptáipua lawd^ánt bpU^ gciií fe fiatp piíoé m ibiH£, 9C8C H isct r^cfi; Hg/tj mA nt jhnv mm 
IriUwfM {áB ^£fc«^ k9«í aiMŠj, ai^ bc| oo^tt • Ha 

i ftcr^ai gcf Mc$Uif|BiC tafáL, « wjb hm^ s4 I*** 
Booa, 19 vidy fR ti wih iufbvSL V t Sclt SMÍ 
yoE hiknifU w tnut hitaHN tsle jteý ftxmf^M 

v cen Bc^ouiiffiai tb vjíy trt^jl^ tacft gílé pfjbiijU ShI^ 
i^frrl Boř Biari fítai adtofíMB nfti trjctl láa, trfjl 
H ec^ «bftí hólMMq, 14. vin w hAmftmi AfUt 
fr stt »ia v»iiMbU, lepi li iftocW «Mit Seto iHbP 
fttticiv^'. X tefr gcf ««tc itmai, |e » m ^Adl 
Sn;fcs94 vím fMS ^ Pranoa i»M«si irtwBáif 

irrrti &bMbi bouU ytomf fiid, 9 to fe « yravli im 
^, |e grfl tý) ,^áiitté Sr^tn^ 9 ifftiTýiin flp«»«jiinii 
vati#, ynvc ne|U Qk^ Silofl cýfaiffa pro gf^ aqpiffpB 
ffcn^ i nim wátiu jocal , yofly M ^ cífUfc JbiRilki 
nH, 6 to^ pK ncn ^ctol , 069 tu na 6c^ aSof Irái 

iB<f| neciml, oni vemene^ nqt^I, f team fit (oMm* 
S< » l« ^n 3 tnt(< Ikosp genu pomeoni l^ti il^ 9d 
Bolqili to lobrcaui fhfcano. a gofi l^a ac^ 9s9li MA 
6c^ StOoti a 9o:)l}an9Bi 9c^ SKile^ byla, a gel^ to^ 
l«|»9 VHi feK fnatnc 9Q»a|iti muiG Ki tijtiřflí^Ď o nic gdfojto tref} flatb fwoíotíáíl ttemo^au/' 

glejtu @e^o STlttoji tr<f(on){{d gejí te^o^ abp co na fo^o \wt>f 

loxvaú mlíi , ^ n\ů) ^Ubati nerdctl ; a tcíé gefi xoic n)!bo< 

tntf^ )€ obec $rd|{I(i celp {tato m?jif!$ nenjl ; ne} C0| gefl 

bb přetfun) a {iáiouw frcítowjhoj Sefl^^csd )>Y(bo nalejeno, 

fe gaf é yoiomnofií f rán ^u jVo^mu a fami fobi {logi ^ {e 

to^o není |)otřebj jnowá ftoolowóti^ 

* $0fletni ))f iliná^ ftcřaj fe b)námlsgř, tó fe ^rpiDilegU 

6 i^ii^ni jcMflé^o betv^e, ®e^d aKitoji txilo^^i mxáUi 

gefl nič to9o pxi niíb blětati, oni to^o>fob fe bráti ^ cojb^ 

jproti gicb ^rpwilesium bpto > gellfté netoHfo abp proti třtft 

((ebati , ale gim gefi ge t^ofwf biti , 6 nab to wepfTe mimo 

pxtoni nemaU miloflt giinr/b^niti^ 9 tiOi titň fioau mileftU 

toau rufu bt^^ti rd{it« 

)( t tod(I<(nt gefi ^e$i^ 3fti(o^ tr^toftflá ftdtoun) fr& 
tetb|hbl tot)i)to nitbi^ nenutily ne} j piowinnofU ftoé, {bo|bp 
l^tS ob f rálowftwi tohoto co obtrbnauti a loji^ti ^ aneb toto 
f r4(en)(hot fobS bftpogowatí ,* to @e^o fRjjíoft fbotn d fíaxo^ 
ttáleiojhpi totioto powinen tál\ b^ti o(l()raňon9ati^ a tol|)o ne^^ 
kofiaulftfti; (Batol pat (Stí)o fOlilofi rtálon>{fá 3 nahoře 
fcotIen$^ IP^in, gemu ^^ánufTowi Ih^pbr^cbowi nertfíit nic 
tojcě toj^ti, ne| tolifo td ^ co| f totnuto (rdíowfhoj pob Unó 
4Ac|i ct pfifluffli V f^étój (Sebo SRi(o{l ttáíůtoflď, pobK 
jj^innofK M, pro bobr^ fťitotbfhoi td^óto a.obrdntt jěittl 
f \ihntt přiflufTcgicipA ^ é pomoop 9^a 99b^ toftethdbau^ 
lýbo, fo tdjent pabtí přebefP^bo roj! aju pf eb fř io jpti, d bo^ 
bd ffidftni topf onati rd^i , gfauce té xttpoiSiphní ndbíge / ^ 
Cd^o Šiloff fraHon^d ób nlm^cl^ pobbait^A ^iif^ ttňir 

4( SI 148 

Itnniti: Mlnpfini Mou o limi t nim |iS|l BBlJj < ^ , 
VDiňiibl S4o 9l!il«|l. •!»>« fi<>< <><<N bílMW •«■ 
Utonati an&i, >l>itfi^^ B*^"^* 

^itnmic ett«. 1547. *) ' .j ^^ 

«oi ee(> atilill lUltmítt m tiUaiRJcM 

•uftiii I fltnlia (TiUwflai; icfl<(> alilHM, 

'l<iiC,-«-|(tá •• le Seto aiIalH |«r« * 

CA> tiftopia, ^MMc, a«RtcAéti> |iIM||« š jttlkl 
tn fnat^ .^ ěl(c Šilbll (uílaifff « < (taní Ákt<'>l' 
Io|H alaCITiia atcfCiiiiíMi gatpMXoi K. | VtatfA^ 
gcli, á u Siibvni |{ci Mc l^c^ MjcflQwacUOklCk 
tmOit (ilildi, • tat « «MBi' c^ tkn Sc^o Stlull 
M jtd»9 ftdnflvi S<9i^~, qH 1f gi4 irctiTi 9oíit fgtl, ' 
B{<tjbNli xAa. Volv" u |(9lfi « oinv pe««(oI gfft 
•<(• tnMI fwtie, tti!ii |t eď, )<A iSt^ Slilctl 
řp Sfrct? fiK bo titnjřc ^c^x í rj e<bo9msJl r|h< 
■^ diiít.ič nČBKcfv , ^Ij fc ajjcgi vqjiifiijc, inmlnvili, ' 
« M tfati iiaioůis tam^ai Tcjtáj^ tJH^ 
Stal 8l»t nilolk 

«Msiiri5. je ta» pv9i a ll l U ft < 

i ratUai eAtOealB, aanitAi 6cta •& 

évnňli, w t w iawú tfw ycaa frm fc ft>H, t^ 

•-.--■*■<■•' 

) Siaan •><«» >> htu •(»• WMR ait!l)l^ii« .' 
149 

®el6o SSKofi Ixáíoxo^d ob ntd^ milofiime ' pii^imá , a gitn 
tof onoau gíč) pottam^ a potoolno\t milojlí foau Uáloxo^au 
5Pom)nati 9 na^rajotvatt , a t)(í(e na ni n))n<(f[eti t((ci« 

©ttřoí &z\)o SOřiloll řrrfiowfřrf nepwvSffimu panu purt 
frabj ^ajfl^mu, gafojto f tomuto n^ne^ffimu ))oInjmu tas* 
jenj nepwv^jfimu woíerfímu t^étjtmanu poruřtti rdřit^ abp fc 
tol)o na třc^, řtcřjí jjfau fem přfgcli, na mJitř®et)o SJiilofH 
ftrflowfřť bojrfbal ^ abi) fe tam ^ portem fVp^m pojname* 
nati iaU ^ gcji @e^o dJlxíop txdíowflé ob ne^wp^ffi^o 
ipana puvfrab) na to f bpotteb bdna , ^e fe n> tom pofluffh? 
^ac^owati č^tU , a to\)0 m tecb , f teřj} gfau přigetí , abp fe 
ipojnamenati a iftpfatt balí, láiaU J(be) al gfau fe xo nes 
malém poítu fgeíi, xo^al proto ! japtfon^iíni a pojnamenífni 
poxocM nzá)tíí\, na tom ftogice, abp gim fnřm obecný polomen 
bpL 2( poncfwab^ net)n7\;Š{n pan purfrabj, flanků t git 
nfmu neí gafj npni flpffano, příwc(li nemohl, tof)o gcft pifí^ 
tom )aned)ati mufpí, $ tim bo(o5enjm, co gejl gemu ob {ia^ 
tvů |a ebpon)e6 báno , ^e @e^o W^i tráíowfřc ojncfmiti 
í)ce,J<(oagic gi(í>, ab)^ gafo bneě přeb ®ebo SBílojii řr(f« 
lottlir ofobau n) @e^o SRUofli bofpobe n^e ítt náctau bobinu 
fe nagfti báli, gafoj gfau fe pďř fiawowé tat jacbowali, 
<i pUb ®ebo SRilojli n^nj teb {togi* S) jnage ®ebo SRi^ 
loft (r(flon>{l(f , {e gejt tobo jnamenitcí potřeba , abp f a^bý 
to,mu bobíe to3)xoi\xmít\ mobl , pon^wabj bej po(b\)b9 ne 
i;i^P(řfii , fteřií f^wí Píifl^íi , a přeb ®ebo 2Rilojii fe pojia« 
^TWI^-í) tom tt)řbomoft magi. |)rotoj ®cbo SOřtloft frlítowflí 
ftam&m e tom o wffem obffirne. ojnámiti, a poíub^ fe ja po* 
třcbn^ pEt ®e^o SRilojii fndfTi, to^přeblojíti riei. 9)řeb{cm 
(b\)b9 lai i tomu flau^tl a poftaZiti mo^I , abt) wffem fia« 15^ ■ ■ 

traíoraflau ob Co^djÍdÍí fajcno trtjlo , Jebp nemoci @ttro- 
9)I{Io{tlt[(f(on)|{^, iato^to bdU a páaa fiv% iiigoti 0!|)ii« 
flt(i, npbrš íebij i Ijrbiem v 8 liotřem 9otlt SetfĎ SiUufl* 
flati 4)těM K. S) neidči (St^o 3Rtlo|i ttHoa^i poůffi^* 
xoati, It na n>ětf{jm bj[e jtawoivé na ten la& jbe yři @i|)(^ 
SRilofli 8()romdjt)ění, o tom (}|anj, (ttiej gfau botítní btf 
«d}tu baně ofob9 ftaivúm viimii, a co stm jafe ^aamé 
}ti ot)))oicěb, taí gatj gfau fe na fnému obecním o tet gtbno^ 
(tegni fnejli, na to báli, a ta. pcčetj jemflau sapcfetiti, a )»*' 
tom^o objwCdfTtnjm )»flu gím bo wogfla obeflali, bobiax 
lOíbomofl magi. 3t íbtjjj gim gij to ob)]otpčb o^efldna i^it 
^ntb af9 bivč bobinQ po tom přinefena gfati @e^o íSIitoíi 
{riiloniflé tjobnoroiftiia pfani, a gi|li {fpeiioiDé j 3oc^mijtalu, 
a ob gíni^d} mj|l pnfílt, It boičcnetjo ^dnujTe ST9biv4a 
flujcbnjí gménem ScCď^, na ^oldgnbu, púí mjle ob 3o(|fAď 
fialu , na tífpc font a tři níb čtijti) tif^ce roogdf& tpfpobf 
a ftdni) oEtgíbnatt bal. V m tom opět gini ffpeboio^' ptiffii, 
o Čemj bej podjpbp tímuj |)(ínuffowi Sc9Crvc^oiri ipiÓM 
bdna bpla, Je fe ro»nf tebbifj (?tu8pČ9t) t^oj Ittocti I^ 
TO 3ocI;mi|'íatu , Ebíj jn o(inbefále tifóc 2'olftú(^ -Pih* 
přeb rutama iý^, SÍŘAsT^. ^í ''''^ '^^^Dfíti B^i. 
n1^9 něco gcibc&n> a (,(0(4* 
k fc í;;coma|,lcIo u e(o^ 
, bo toijoio tiilvatm 
^53 

ídŘ|)f!nefI, w fUxilto pMfm jf etcbín? fe nad&cíjv, Je bo^ 
$ •g)ámiS Sr^brpcf^, na tom ncnj, abtj řoruní éejíe řláfftcra 
wluf u jafe pojlauplti á^t^í ; brubí , je fe na tu o^rabu 
f>o»cb , w řtcrcj fam febe , 9 ipemocniřpfwí , a pomoc* 
w pomocnifp proti cípfaíl ®c^o SRílojti^ a tfm; ftcřjj 
o SWilopi ppmc(l)a(ý, PÍirajuge^ a wff^cřa Iťna a powiní 

wppon^ibá, ti^nc, ftev^jto o^rabp ftawům loebl? pí^ 
Mtio í)řipi§ obcflaU 

^ ponien^abj @el}o SRKoftí fr({(on>{!e cpfaf i ®e^o ai^iíojii 
>Jtp ®ef)o !!Riío{li panu a bratru nepmiíegfTimu, nctolifo 
otrfřť tóffp^ ale taf c i tť pobbaní poipinnojH, řterauj ®et)o 
^cfK cpfařjlí, gařojto nepwpSfTi ^tarpřfwatí 9íijf^ Křmecřeíjo 
obu a pdnu lenemu forunp éef!^ pomd^att, a pobU @e^o 
CejK c$faíff í ftatt , fprawcbliwe fluffi a nafeji. @af oj 

@e^o ^itoft txálow^á to pon^oíne t^íiniti rácK, a @e^D 
f# fráíowiíd fpna ftatffj^o ne^mfteňjfibo SWajrimiliana 
Dfnjje JRařauff í , a f tomu ncmaíp ppíet ofob je jlawu 
iflc^o a rptiffféfjo j řráíotrftoi écjř^bo a je j?mí f tímuj 
lotpftoi přiflujfegic^cí) ofcbnl tt>9pran>iti raal; mcjp ítesí 
^ Pawowť frálowjlwi éc[febo braíjnř fpnfiw^ bratřj, 
^(fti9, a ginpcb fretpnidl) přátel , a. mno^o í)rojen9d(^ 
Mkj^ muj&n) píi ®cl>t) SRiíofti cvfaf fíé proti tím ofo* 
ll'^ (M^tu.bani^m a gegi(|) pomocnifitm, a ®etio ^í(o{li 
pít(H népfAelum xo polt sf<^n meli^ a pofatvab nemdío 
mm flfjl. « tomu tafé ®ebo SBřiloftí c^fařffe j toboto 
P toffu^ l ffyíft ^ t^ffeti^a^j potřeb)) ftoobobne fe to^íx), vo^c 
bobífwagi. S) ponřwabj fe j botíen)p(b bi> acbtu ba^ 
ib . olyrabp c^fáři @e{)o pilofH r>linin( wi^rojumiwi, 
^ SDlUpp ttáloxio\tá a f oruna ée\!<l[ \) % -^xsiki^ )>níUifre3io$ml , m Utmi o^oW obfii^usi} nemo^ g<|l 
Oc^o SKUcit hálovĎ[ti (luffní pommautt , a gfáuc f torna 
přinucen ne§ ob9 ^otoiooji nařitití . a t obrana a t pbiWQi 
fe píidbPÍlan tóciL V lot ®cbo SRUofl tiAovftcí >fi nic^ 
fitani n^olenc beptmaup tragfté point 9 S^^ ^^9 (rdtoiOf 
^2 éefCéOo { fob€ obejlati, gim to lofiedo p na^ofltqí 
ncbcipcUnfboi objfírnč přcbllobati ró^il a br^c o to bo^ov 
tcínau rabu^ po pilném a bebliloůn oioajcni a to)gimcb4 
(pít {eni| nr^iop^ffi (KPtman p gin) (tagjfti bcptmané pobq 
a robp xoHdxvl, tromZ 3ana Sr^QK^ébo, ftrrp} pro txáfy% 
la\u I tomu bnu poflacíti nimobl, gfau bpli) gcbno^gní f^ 
fbeflí, a 10 rabí na tom i&ftali, obp pobU tnou a joiořciý 
fticmoYoíiibo^ oib&ru a ( bopolc tajeni napomenuti bpU, go* 
tol pař ) mepS oinámenýlb bioau ilónfino, popil a optof 
|eni bo pole fe fialo* 

SB tom paf íafa fe obab, |e fnije SKaurpc Se^ 9^ 
bfl frólomffau ^a povoleni, abp t ®c^ SKilofii CtdloiofN 
přigeti a i ®ebo 9KIopí rojmluioeni miti mobl, l^al, t cet 
mui Ocbo atiloft traloiofta poiooUL TL tat na tofoípé 9c^ 
m4i hůomm miIo(liioé pomolen) eni§e Saurpc t Sebt 
MMKpřigel, a Qebo aSilojH {rdloofté wffecfef 
fmm i» cýfaře 6ebo atilojii pFebtU'bino a rojf 4i^ 

«H|rqi picMoiO, 9:otiito: abp cpfaH 9<bo SOefK 
< pnti ^4tai#»|oi (cpbrp^omi ff utcčne opřibíti a mp* 

PMROM* Voftibp fc to ob fni^ete SRourpce nc^ob^ 
An(|i bo éů)t9i baacbo lo tom ffctriti dbtcl, je cpfaf 

WMí fobo aumpilu bpti, a tatomé acbtu bopomo* 
^% Bl^ f^ '^I 9 te pohif^ , bopřiti a pomSti 

^ VPlMfe} boKcRp ^ůidí (rpbro^ nemAo irn^ Í55 

^ 9Qblban$4 (Ob tím ®^6o a^itofU {r4(on)f({ a !r(((o«o|faoí 
^eftémn ))fi{Ittffegic9 ma, @e^ SRilofii trátowffé ja to ))0^ 
Viseni pxo\9l , abp fé ®e^o SRUoji ttiítowfřtf f tomu )^ři{i< 
ftUi ]:(K{( , abp {niietfhoí a {eme t^ptlen j^ <^nuf|e Srp^ . 
^^d}a ob tomu @<}ffé^o pbcpjen^, a Una éeffi ob foruny 
%ata nebplat V Je tu)|e SRaurpc tomu froiuminxí, |e 
^i nettefi furftrffti a 0in4 fnijata áilffa )>{{ (9fa?t ®e^o 
SSilo^ ja potoolení ( topfontfní a bopomo^eni 9 i09fiieni 
botíen^^o ac^ttt proti bomu @aff Anu gebnagí a o to ^[^lui^ 
$i^ «{r<tf |e C9faf @e^o !Rt(ofl trcilpwfhpi éeffánu o, tniSeti 
SRourpqpmu f tH)bt^mtt, tal abp ®aff4 Una gín^m vo ruce 
«m>f|pbi, bo))pmoSeni a n>9ři2ení n9tti smem)í9an<t)0 a^^tu* 
S^^o WlHop txákw^i a fučeti SRaur9C9mu mt(ofiin>e a lafto* , 
9^ t)opufHti¥((m. % {b9b9 f^ ®ebo WtOoft ttáloro^tá a tnjge 
SRiiurpc o to n^))Q?uf9(i, nc{ tafomá Una ob torun9 é?ffé 
bomu @aff^9m a gtntpm obgiti bopupi , te^babp napotom 
thtt,.fteř)|b9 ge tepali a fbbi propAdcená melt, d tejfoflí jáft 
obgata, a { tomuto Ntotofhpi a bomu @af{^mu p^ipogena: 
Hti mpbiat 9?€b bej po(b9b9 wfftďni o tom n^ebomojl m* 
81, |e fe ten pof((bef pit ^^ta gacbowáipdf, a {a prifooo ge^ 
{c »f|iidna fnj{et{hoi, jemS, pobbaní, a ginj fiatooioé a i^o|i 
lo^^ tterý} ňt^ bp A4)tu ban , bof ub{ ad^t tQpa , laSb^utt 
f^obobna gfau, a co|[ t<if g tobo tbo bof4^ne, bobube^ a fobt 
pfipogi « ie gemu to napotom ixifiáxoi. X^fbpJ gefi gi} tv 
ipffetfp fnge ^íaurp^ @ebp fOtUojli ttiLůtofti boilateíni přebr 
(Pitt f p Ie- i ®ebp aRUofi txálov^i táti pxwi bobrmt to?f 
' bomoft míli T<f{U, 24ba( gefl btfie tnije SRaurpf 9ebo fSHf 
|o9i ftáloYO^^, ob9 {tarj (jtxbcaxitowi) a iMlni fmlduwp )<^ff 
f|iip|pcn9b9(9« ^afoM bojt?fn9 fnjje SRarappc přiflfifPí^i 15* 

U^on^Ki &ff^9 Ktgebnau a iwHfftř pil minulAn fa&mt 
tot)D taté ífUial, (bej rojsimagiet to tn(}9 ^úta fiamnoi 
gtbtiofltgttč fe na tem fnrtli , ob^ tafmi ^axé a iftíitii 
ftnlnuipv t fhwjcnj a obnomeni v^iffl^, a t wpřjjtni to^a 
cfobp je ftarou ^aa^i\)o a T^ť\ífíif)o ivetilj , ( íeuuij gio* 
poi ptltti jemfíau plnd moc tána b^U. 

9ía' ftertfjto bebíiir^ nafiomenutj, gebtitíní a ftanítiD 
fneffcRÍ gmenotvanf bítičiiť fmCaun^, gafj npnj botítw, 
pobU jněni fnčtnomií^o f jtarjcnj a obnomcnj fv^u ^fn 

31 ft9S fe gij fen lib )v<!(ffnip ob ^on&io fnítonjM 
iSeffeijo fttolcnp, o fter^mj fe fivrddu gminta íinj, na tsH^tti 
t\U X) AabanJÍ b^I flr^t , @e^o ^ilofl fialotofíá ) množit) 
jnomeniívci) t>Eíčin nepmpĚfli ouříblnitp, faubce jemffí a rn 
b^ írálomjhvj éefíé^i) w nemaUm puta, tí^ táti nepwvS* 
fTitio ^eptmona )>olnil}o f fob! otteflati táiil , a bebttml t« 
d nimi mpaju<)ic, IterafĎQ to )iatfebiié pUb fe tojat^.bilo, 
IaE abp na to Dčinčn^ na'í[ab botemné fe ne^al, t&t jpítít ft 
wi^ato biti , a poW tofw fiálonpwi ^e^i a bobrem pofegl 
ga'ti a tcaati moftlo. X » tom íafu tatí @e^o !iSg«fli 
írálomfM marfiabé ai&rE^t ÍBranbenburríé, a ginj nfftcři 
yf«ni <»ťWI^ ponřaatjbp nijui íai nfppíilřjftřgfn bpl, ( )«> 
Jntfni ntrfllclí ot wmfiý , *i^ ®títo SRiloft řtáfowffi ob. 
''■ 'i*p'ili "ttáfil, neJ Um ée^á jaf; ře ří« 
-ín «el)o íSiíop ftrfloMjffa « neQi99ÍtfIÍtnt 
^ Mmftijmi 9 5 mímpajTimi ^e^tman^ poU 
Biivi lufťifl)o ni xd^i ^ bobtí a vjitefní tfntfjtsfff, 
llílloíl fráloíDffií nfpwřfitrimu íť^tínanu polnímu • 
Iným & IitiloivIliDi iSefl/tio wvpiarotn^n^ a ft ti», 
157 

i" 

Mi 0^ ®<^o aSitofit íxHmf[U pii^út to fluidu sefl, 9 $ n>e^ 

Hfau{lřel6au/bll9 bořicpmi před pomcip td^nauti roiCdiativá^ 

ítt, O tim bíítfrim poručením a rojřajem, abp fe tpj nepwpgfli 

(evtman o nic n)jce { bobpwcín) ne} tolifo co{ pot l^no fo< 

tunp ěefří přJílufTi, nepořauffel^ % taVpoW tahroé^o 

tlarjieni a xo rabe jiijiiíni gejl to tajenj přeb fe wjato. $a{ 

co 0e{i te^^aj tim tajením fpůfobeno a t){ite2ne'^o w^řijeno, 

o tom lofficfni loubec přiftogicp bobrau webomofi magj , to« 

% * i^ d^fi lib ^(ínuffe 8r9br9ctia n^ goptlanbí poraden, nU 

lUtd mcjia a ^attoxoé gemu obgati 2c« a taf 9 pomocý f>dna 

Soba tolifo to, CO) h toxuni &f(< fprakoebliwS ndíeji, jbo« 

bpivtfno geft, a l^na, fter$c()S ®ebo 9Ri(o{l (rtfíoioffií gep 

pofanxíb tv pof ogn^m brjen) gefi , objata gfau. ^teré^to 

fflafhie taiení a íDitřiftoj je farní Sojff é mocnofti a } přicU 

nini gebo fVoatí milofli fe ftalo* 7t talé ne mnojitojm íU 

bu toáUinéííú , aneb tjm poltem , tttt^l tebbdj pofpolu b9(^ 

ne{ ibola paubau fpran)eb(no{i), S tterauj ®ebo 9Ri(ofl Iti^ 

íttofld io{b9tf9 wůfot gití, tu miloioati ra{i( a miíuge. 9{(i 

fterau} 9in SĚxúf milojUwí wjblebnautt ráítl , to ge{i fe taC 

flUfktií tovřjbito a n)9tona(o* 

o)tu(mcno, «b9!onaIo; ®ebo !KiloP; frdlowfltf libu xoáítli^ 
ii/mu } (tálowffaoi éefl^b^ K99praí9enémtt 9 i tau mliím 
fHfctbau iofe bomto nawttftiti fe rQ)f((|aU.#9{e| ojiatef libu 
toHilnUío, lUV9l @e^o.aRi(o{i ftxálotoflá 3 \xoií)9 wlaftnjbo 
ndfffce 4 na ntfRab ftofig, bej přilinlnj ftatofin^ f rdíoiofhoí 4Ím 
fU(>o pftgat a dbowal, to^ ®el^o amtop ttiímflá pobil 
|nhii'MfbKfn$c|^ ftoiluvo, tnigeti 9Raur9cýmu m^aú xdlíl, tUů 
ir$| gcffti T[a títnl fnjjeti w poti geft , a ®e(^o SBi(o9 Uif 1S8 

Im^S thntxl nfau pfťbtt fliij^n pUfiŮ rifíi , s fttr^mjto 

litem nKÍtičnpm' 9 nífítrvm ginipm libím fw^m fnj|e SSaiť 

gc^o jnni, Ctom{ niM\t mifp « jótnf&iv incc$ 691 Djd 
a jbe&pwal.' 

Z bofiAJ ft t? »!a) nú^eU «intfmňt^ tát p&(bW'9i 
tD tom lafU fe táK ti^fařt QM)9 SRitoftf a libu @c^i> HBilolH 
niUlnimvt fífaftiil a boMe wcblot ' 9lcb gift ISt^o 9BiI«? 
c$fiiřff<f iu|»F(íte[9 a-)9tettmtif9 fiv<, tb^ fan ffcb ®tttf 
mílifftjl IV Wiffíiii a vtatfnwfnj |<t tolf , a j E Stotnlrurfii 
na Ztubmrti vtffcou lufflebKDati ttCíU; tat {t St^aSilo^ 
t^fařflí oi ^'(ína Sí!}a reffemo^ucv^o jnoti @t^ íROo^ 
IJtotittniťíim a nefjífluffnpm topí fftfjlj yoiífino gfff , rnnu* 
tent tvite H shttfír, twjll fe to tD Ilbi oÍ rtltUr^ tttu^it' 
(|f, 4 fimifflmě o fom tojticifnp], gafoft? St^t ^fe? e^fo^ 
1I(f o @tt)0 ^tolH hifloYD^^ rijn nrptnilejjffí otciMJfi^^ 
tnilitín ja^eltni b^tl toRi, a fvcc ni|TtIi9<it< mfíMflt « im' 
tiwínjhoi je fau tt()?II, ře^oj ft niftíoj » ffutfti ta< itmi' 
fllo. Slleíf ©ťto.amop tífttffíá s botu ?iín« eo^anff* 
mobaucíto ob foíatfu 1o6d (Seí)o íOíHodv ipíí* ^ *****^ 
líP inJí ti^ wIMí |bt&» fl*(i fcitl , toV\^ft \t *'*^ 
SBiluít Eiu, fifi.iito iit[""f řpnrtl ntni, n^ca^tjjjíU, * **^ 

IfftWiE níft? na t^rx ^»i^* 
T^^owati, aneb ů^ttu *s 
159 

t^ tter^ ; fi)$irS to , coj geH yt fttanp tú^ tajeni ®e^o 
fRitofi ^iaxflá pU\> fe lojpti rtfeu, ( tomu seji ®ie^o mio^ 
lo^foce piimítin bpl, a vn^ina jnamcmttf ®e^o SRilo{li f to« 
tnu Hna ^ a taté poblé )»řiM)oni a (lotuccni IBoiflí^o to 
tciniti pototnnoioat gejl ^ neb proto ®ef>o 8RUo{i cpfařfli 
tne{ nefit xdli a má, a ten ob 9dM SĎolfa &tí)o aBilofH 
fwehn gefi , 069 jU a nepofbtffiitf trcjtal , to6r^ pat jfiůio^ 
mal, ^((^tánil a ob^ágiU 

@ebo SSUo^ («í(oto{I<( taK to^ bofiateínasi VP^ixou 

toiíti tác] , tutat fe ob mnobpc^ ini)9 Hbi YotUíb(( , gotobp 

@ebo Httkft C9fcíř{!d pob tafoi09m f^fobem a treflcínim 

ntvotluffni^cb , Zteni ixoati a floioo Soii , a itolif(tl yřigíj 

mdni tila Drfna itrpfid pob obogi jablabM 4itH tc 9 fbo2« 

hn to o ®ebo aKilojli €$fafft< ftnepffli a qiIu»í, ob tí4f 

a ta!oY09(b ofob @ebo SDlilofti cýfúřf!^ pfeb 9)ánem S^a^em 

A libmt fe tfiioba břge, a látn^ tobo .6 gruntem )o prato^^ 

tofnt {iio^ nebube mocp i^Hniti ; ne} tolif o proti nepofluffni^m 

(tuH faubu a pxáxoa fe ptUi , a tobo pobnifnauti necbteli, 

f fhii fto< (bptré obm9fl9 ^ tab9 a pomocf to }aftavoitt ; 

Jkrf {e we bwQu letedb {^b a ptáme prftc^obu fn^ebo miti 

Hftnóib a nemclo^ pobban^ proti gicb ibrc^noftetn po^toi^H^ 

půb tím Qiným mocnáíftm a n>r(bno{lem n^Sffi^o 9 nlj^ 

fjff0' p^t^oúni )emi a pobban^ gegidb bejprdioni obgatt^ 

gbii trniob^ nen<(fiit< olcy přeb fAt brad a pfifobitL 

gfj; rbyiby fe v^fletfo pofdbni 0a<K((mtti mflo, ptofhonn^ 

fu t>9 yotffbi b9lo).tafot9< trefUn} fwtť^tt botíeirf pfeb fe 

^«o flffL ac tofé (O wfléifo ^bo SHloft c^affli gi} ti* 

if rta «ftff}m bjlc 109! jlbiti a wUmían ttfttt, « toionl ^atf i6i 

luj í Půreúm ťt^iíjtrej éřffí&o utojuge a ani , flef(t(E 
ÍV^D SSiiloft cpfařfíá E tomu ¥ui)t«n>ati riíij , flťfitijcbi) 
!|)o nů 0c^o aJfiloíii cvfnífEť ij^í''^"''' , o i^otitia to()i> 
(a, Je pro tcbič fialovfiivl deifc^o' bo tť^uj fra'(9tpfhvi 
3 giiitim (futně' ))řit<)l)nAUtí ^ce , a Eoitmp Éeffí ne 
tom gúfo @c^i) ^ileftt íéna Š\é\Uho , ale tafd gafl 
eno j miíújliípé lácí^ a ita4»iDlncjlJ, ťtecau^ £ tónuj lxá» 
lujj o obijHíateliiHi m něm neff, vťtMuati, rabfcen a po» 
:n t<vti écc , nelitugU Jinota o Cme fn» ajfařfíí pobU 
D 3Rilo|lÍ friftcwffe a to()Dto fidloniflnj nvřialoitti a «■ 
3íel> ©t&o íSIilojl ívfařftti ja, fltní nebiji, coiřoli ®c- 
StUollI Eralittvfle natfjí, £« to táli Qít\)o tlhlLcIli c^fařf!^ 
lldacnjflnj i br.tír(íí lafív ff>ran)Eb[in?ě ))tjflii(fi, '4 pio* 
al)Q @ei}0 SSilofl C9(ař{tii «umi)^ F»'Ie ®e^o afíKojIl, 
®ť!)0 SWtloíl fratowfiřá na ®e^D íffii[i>íli cvrařffť jaba, 
íti mi>&I , gíbilol)!} jnamcnilf^D (lowěřa gmfneni ^ictfs 
Uma i &t\;o íiJlilo^i Ixdívxo^é ntvpinmiti liíií, ftei^S 
ň afcm phQt\, a na cb^jmDěo sfeEiíirati btíbt, to nffccfo 
ti 9)íllp|i ítcb floiDfm )>onfřpm a iJítiffliýni, ttefií fe fťm 
I SJIílofii nagjli balf, tagna vlítati nmítií^ 
hjb$ -SníJti ci w fíniEu wčbfti mo&tt , 3 gařijm 
rfifiíbcm íT> n tňtonjč níEtetí 6au"Iin)í ofcb^ fmp* 
nStntf řeti to libí mtruffugi a wtíáic^i, a tábíti^ 
í (tůj fomo TO fobř gfft) prflivttoe' ne* 
fcífftí neobppíiwagi , nej o to , abp tůFonji 
ptaffoTOCiIi, ttf^Iugi. 6ďJ fe ()aE rtiii^ b(f« 

4Ú toli, J< @t6o tfRilofl rrAnojfff ob t)0« 
» Vlilpfii, iiffM ^oti víře nl( v^il^ ^« 
103 

I 10 moc ^m tgal* % I ternu to t^č^l 8u^ic)p4i/ ofolo mh 
ia Zvítoroa, toliřej palenim, mortiovodnim, 9 gtnpm xoáítU 
ipm ilpm ipiifobcm {namenitau ffřotu jbeíal, a mejiu Su< 
rotou otpoipít oUflal a gid;, dbp fe gemu |)obbaít, napo* 
fficnul. 

3£ ^ taf fb9í na řnj Je SRaurpce ob ^anuffe grijbrptíia 

talowau mocp, gařj éwrdl^u ojncímenD, fajeno gc|l, tu botce^ 

np tni^e SRaurpc @c^ SRÚofl Uáíoxofiau láial, ahr) gemu 

yobl^ ittenj fmlůn) bebicu^c^ na pomoc pxitáíjnaviii táíH, {te« 

vé^to fmlamop tibicn^ gij negfau taf nn^foce fob^ ^axodiani, ^a^ 

lo pnoe ; n^bij něco je ftranp pomoct^ (iníni to nic^ geft tlcwe^ 

no ; nebw ^crgá^ fmlůwdc^ iMln^gčí bofian>eno bplo, ab^ ^neb 

ten, {bo^bp b^l napomenut, fe wffj mocp wj^ítru bpl a táfíí, 

co} gi} {Irje notoé {bn^ijeno gefř. A tomu taF^ ftatootoé 

moitrabftoj ^ornicb 9 bolnj^^ iixliC @ebo fKiíofti fr<(Iott>f!< 

ífani ríiniíí, fe wffj ponjienofti profpcc , ab? ®ebo SRilojl 

hitowffa gicíř cpujWti nercícil; neb gcprijcby opufftem btjlv 

« nřco na ni přiffio , tof Jebp f ginímu přinuceni bpli^ 

tt fomi neprjteíi obolati nemodli, je fe o^Iaffugi a ofn>ebÍíugi, 

c to tom přeb $anem J93o^em p libém winnt bpti ne4)tegí, 

^n)ab| gfau to m {a6 ojnamon)ali, ja ofn)oboieuji prof^li, 

fiimi n> tom nic obme{|!ano není« 

Zél taU fnije gRaurpc ®ebo STOiíojl fráíon)f!au ob^ 

i^ii pobíe (erbaiunfu) bebičnpc^ fmliin) toiiilan^á) napo« 

ftl/ * tjm bolojenim, gcjililebp opufftcn bpl, a gemu bes 

^ fmlauwp gbriiínp nebplp , icbp on potom U\U tmi 

potoinoroat býti nemínil a nechtěl; npbr^ gfa f tomu 

cen , jcbp ě nepřítelem fwpm fe fmlun>iíi a frewnoíi 

2) gfauc ®el)o SKilop řtdlowjlá je xo^^í^ ^(wv 

8a 167 

tat tuje |)obtó jiarvid; 9 nowpcíř fmlůn) iitnln^á) napomíná, 
®el90 aRilofli řráíoivffif fe joflupé jbá, {e @ef)a !!Ri(o|t 
trdíoYvffa' a jiakDotvé řni^eti ilRaurpc^mu pobíé jnSni ti(|^ 
fmlůw břblřn$d[? na })omoc přif^jřti, ^powinnotpatl gfau , .n« 
®c^o aRilojH txáíoxofíé ofobř nic ffljti nemá ; n^pbrí wffemu, 
2im{ ))on){non)at geft, fám ob ofobp fn>é bofii t^Zlmti (l|)ce 
a ráří^ SRcb mřlfibt) řnj Je Síaurpc, íel^oj ?)ane JBoJe ofiíi« 
(9 tař, poxalcn a gabn^ín bi^ti , gi^b^ nebilo nic gtné^o tyče* 
HroM^ nei to, {cbp botcen$ ^ánu^ S^^brt^c^/ gato ofoba 
bd aá)ta \)ani, na (rcííoYofhoí (le{!é a jemS { nSmu ipřjflu' 
{fegio^ fc obrtftK , a tatbp tub^ ta ))om.oc ob tnijete Wtawt 
t^ce a obginub gcmbtcna a Se^o SRUojtt (r(([on)fIč a trtf* 
lotofhoi (le{?/mu objata bipti nittf9(a^ 3C (afiíbp {raíomfhoi 
toto i tíU> ftranp tat f^íné a j<ífobné gi{ bijti. nemohlo, gab 
tbpby (niíc SSaur^c 8 ftu^m! ipomocnitp to fn?í )}ob{latč bpl^ 
3U(on fnije SRaur^c gnamenit^ pořet Itbu tobxét)o xoáUlnO 
% (tenpi geft gemu cpfař ®e()o SRiloii a ®e^o aRtíofl {v<íf 
loYofld na pomoc )}oflatt rařil, a ta(é co fom taf na ))of)){d^ 
obgebnati mo^(, ))of))oIu mcí: toffař yvoto t|pK tnJSe 4DIau< 
rve na ®e^o 9Ri(o{l txálowflau a ttáíoto^i éefl^^o pomoč 
a é libem přitaženi fe obejpeřil á na to foneřni o{e((ÍYO<L 
9 ponhoab} fe gi} (rfj Je SRaurpc 9 ci^faře ®ebo SRKofii a ®e« 
bo SKUofH f rcftowflá 9 taf f i ftů^m libem nxííeiínipm ( ne* 
pliteti pf ib(iiH a piti et^ři mjlc bdie ob febe polem nelejf, 
mřílibp fnije SRaurpc a tafowý wpbratt^ bobrip roáUlný lib 
ob ®e^o SBi(o{li txiíowfli a {lavoů frrfíoYoftn^j defl^o proti 
jtan^ih 9 no<b9m bíbiíni^m fmtautodm wgb^íani^m , té} toK 108 

f^nůtet, fcifúfři a tríjtcw^, ij glnj ptáttít % to^ofo fř<ííijw(h»i, 
ifter^j npni fcra^ně g FniJSefem aRůutpccm to poli fleft, opufftít 
ni bpti a fmtuTDani fccblín^m bo(li fc ťčJnfti' nemífo *, bpfabp 
flij tnijeti SSíiurw^mu íf itino tiíiwi, ((etaíb^ ft jafe proti toe 
mu (tjDtoati muft<t. 71 tat S0"f^dic fo^^^ Je gefi proti fmtlif 
waiii bttiín^m, liftům, jaipifuiit, pcíciem, a p£ipotvfl!fní laf 
i^tla pomcc9 opufTtČn , fmlauivul?? S nepřítelem f\i»pm Wtf 
lal, A & njmb^ fe fťowiTaí. $ tobt) na butoucip la^ ) to^o 
tobrftio , DjÍtcČnet)o , c^TOaIttebK^i)» a profpfffttítti) ftawůnr 
A fraloivfhiý Šcftcmu piisjti mc^lo , tofio fajt>$ ^onií pft 
tobě pon>a'JÍti múje. $ g te přjčinp a potl^ ^nfiti íaji» 
pft)n:^cb fiaipi^ 9 noroptt finluw bébičn^tíl ®e^o 3R(lofl bi» 
lótcfld a llaivowé CialDtvfiivj Še^^tjo ^fau jaiDa']^ a po* 
ninotnati, Enijete aRauipcí ncopau^tčti ; a na to pamato* 
wati (luJTí, je gejl to taí fněm«n javfljeíio, a tp (farí a bř» 
íiíné fmliiuroií @c^o Síllíofli friífotrffc p jeniffau peřctj ih»r« 
aenp gfflu, a pobíí onoljo jíaríbo pfiflowi mnolfem Wpe a Bjji« 
tečněgi ge^ faufctff rctoroati, a nn tpj^m ne| na fiWni o^ní 

^ aařti tíůvD panfív a rnťiř|f$ j tobo pOTOiíJlti mocnit, 
1^4*^ «tittfnititv .^ilnué í^vťb[p4 9a'o of^I^o ni^poisějfi 
''^ Á^' n^ lúF weliré pomccp gofo piivé ntjti netn&if, 
! lil |?rjii ®ebo SRiloíi lýfaípau ot» 
!flíft fe prwJÍ bíjpťíií, -gií fe cpfnři ©eŘo 
P yročfjbp fe paí tťniuj Jqíxox^ovbi 
a obpoi fiiiupiti nemElo , ponénobj 
1 a obgetinrn*ften)(tr nijpti)bo[<= 
Amftni iáí}\, a gefffe lojbp Ui^M 
^ X69 

w\^dt>ví ob n?^o a fifcu gei^o Wiíícřnc^o fe íé(l oWwiTfL, ftcf 
rofj gejl Ubp 4)njaíitťbné a náíejité 9 jluffaí (lowam , ab>) 
přáteli fwe řrcwnj a ířúojcnc, gařj nahoře promluwcn;>^ 
epn^xti mcíí? 2t n?cb(iucc, žCfínijc SRaurvc gcnom ctpři 
niile ob m})řítcíc leji^ abp tcptw fufmcnwti fc melo , iix0i 
|e cflS E tomu ticflauji a neřojlařugc. ®ebo aRilojl txds 
lokvflá taK 9 íoí)o }?řeb patrem j)<utfřipm a n;tíř(?i;m t^giti 
titriícj, jc fnjje Ttamc @et)o gRitopi fraíowflť Oiuamil, je 
tobo ivrdtou ma, ftctúfbp nefteři j fráíoYofho) éeffc^p cnflo 
})fancí|o -^anuffe gr^fcr^cba foneínř na to t>Ui'pd\í\ , je jláí 
looio^ IráíowfhDÍ éeflébo )nvtt nřmu bo ppU mp^tál)m\u 
ííífoli (Seíjo SRiíoii frálowilá tomu »ir9 ířiřlobatt nerací^ 
obv gemu ob Icíjo tafowj trcfffowé bawcíni bi;ti mcli : wffař 
()řcd to^ Scftlije gcfi fe to ob {cl;o ftaío, tcnbp fa^bp m tom 
yroti ftocbom}, pon^innofti 9 yoctiYooflt fn>^ píciml , anijb9 
fe g tobo fluffnS U)9mcviti mobU 9!eb jiatvotvif fr({íon7fttT)i 
^erfebo iat bobře ©ebo SKtIofii ftoloioffí ^anu fh)cmu gafo 
' }afe ®ebo. SOlilolt frdíoiofM gim fiatoúm {ctvajani a \^m\g 
nowotl sfau , ®cbo aJřilopi fráíowffí ne opauffteti , níMl 
poili ©ebo SRilofU a @ebo fDiilofl )afe )>ob(é nic^ {i<íti, 
a ID pratobe me(ib9 flatvo^vé yři nepmenfTim ten cldnef 
f mpfli fobe ^ři:pu|liti, fterpmj gfau na minulifm fncmu obec^ 
ním •^ánuilowi g^pbr^^owi na gebo ífauj obpowcb baii, 
botltfbagice to^o, je ®eí)o SAiíofii frcílpivrr^ o))ufiiti nemíní 
a nemoll^au, a tař magice jřenj na ten řUíneř, ncmřlib); iwmi 
€0 toljo, co^bp í)roti tomu na ob^jor bpío, ^>řcb fe btdil 

®í\)o SKilojl fralowffá taří fmj to fmcbobne promTuí 
ipíli^ íbpbi) ®etíO aBitojl tomu , coj gep fnijetl SMauvvc^mu % ®ebo SRilojl fráíowířá í>řcmeflfile9ic to toffcío 
f)ri fobl a )}amatugíc na pt>ctítvo% gcfitiieb^ ti třj' artpřu^ 
lowé ja»ii|ehí bpli, a f fwemu it)r|eni ^řigití neměli, gijbi^ ' 
@ebo SBtiloti frdton)f!d fdm o fobe gafoito ixál a pán, a o jlás 
m^ Saloito pobbanpcb nic nebriel, anijbp talé to ®ebo 
aSilofli ttáíoxoj^i 9 ginipm {!awum ))ri tpffecb libecb tuffeli^ 
gaté yotoabp i wp^fíic^ 9 niafíidi^ {ian).un) ájtoáUno a xocUí 
beno b9tt mo^to* . 

S Íbejb9 fe 315 pobila gid^ bobra í)ott)ejl, fterauj gfau: 
ob t(ín)n9db íafiin> obbrjeli, tél tdé gmeno bobt^, ))octin)o|l 
<i ůffodla, fterauj gfau flrse gi^ r9tiřffe {in9 9 bon^ojotodní 
btbinfid bofd^li / a aj ))ofan)ab bej ))řeruf[enj }ad^on>úli* 
9teb tx>ib9ď9 to o \la\vnéxti ndtobu a gai9f u @efl^m fli^cbás 
no a mluoeno b^xoalo , ne}lib9 fobe ne9menf[i tni ob txás 
Ion>fhoi fno^bo ^bgjti bo))u{liíi, ieb9 mnobcm xabhý na to 
brbel |to$(b nafabtti, a fn^au fflccbetnau txcw xo\)íé\válu (Sa^ 
lol pat ®et)0 9Ri(oft !rtf(on>{!a nepocb9buge , je gcjTte téí)o| 
<ium9{Iu, to )}ob(é ®ebo 9)íUo{ii ft:a(on)f!(f činiti, gfau ; neb 
®ebo SRilofi ftá(on)f!a neilíb9 fe tobo bopujlit, ab\) to o ®et 
bo SRiíofii m(un)eno a rojprdweno bi^ti mělo, a ®ebo SRiloft 
to fl9ffeti muf9Í, rab?9ib9 ®ebo ?Kiloft na fn)eíc neb9l, a taf 
fe tomu fnabnS rozuměti miiie : ^e ®ebo !8li(oji nab taf otvas 
wřcý fluffnř tilM níjK racj, a nefe, je neoblebagjc fe ®ebo 
SRilojl na tu jalopiwatt pfjbobu jc iiran9 fgitj j tobo fmeta 
@ebo SRilolH pani manielf9 ne9miíe9fFi, nicmíní fem bo pote 
(flafoj pat to ginrfce nej je jk polm lejj finieno»dno b^tl 173 

remůjí) iJÍiťi&nauli xii-.i, (jfitiic ®ť!)0 9)iileil ti intlífliiiit 1 
win) í fltinj&m, jc [c ro tem aftřojto reftnj (jotbatij a ctnj ■ 
ífcnfiij rptjH bií fnté^o ffatcbiíipniljo ^líotitefnií^ gmfna 
nae^tťtjo, a ^ato ftařj a pífi écijjowí ifl^onjafli; S fl 
taU ®f í)0 íffiilcili íraíptpflí (jfrarop ťo(í!«V3Í / 5^*9 í< w* 
Etcíj Pvífilí ťflli , sflřcíii) tiiíoioé vřjfní ®fl)i) Tíilojli ttí* 
lowflť napomenuti a ' obeflífni rDifojíin prctí vrowiU^l^ 
a fwďctíin frtíícurllmi ěeftf> Ď^ti mČío, jítní ©c^oíRi* 
Ip(i tt.íícíii(ín TOČtcrapjii iiřmá, anii, ®ílio aJIilop hiííiw!?* 
wjrií ř frmu, ahy ^ť^ to jtěioiDttli mfli, í;fiř((ft(íti netíří* 
o nnjaf pfí? fc fjefííJicĎi) fe wjtij tjm íbo jaflitati a to fffí** 
jň tfitrfí trdti á;t(í, r.ii(o(lÍti)l 6íIio9tíi(o|t frrfíomffájf tou*"" 
fí yeít.ítDif, jc fícTOT) tcPoteíníin glriitem ppotřití tií\, c^*) 
gint to na ^t^iUj fxvivpiínvi!^ a fn'eĚftad) bf} pgmi) « flíoC" "í 
btjto fl l'i;í! má. TL OJďo aíiíoíí fiííiwfři tofí f toiff- » 
foreofoivati v.íčj, íícfijřij ^^ro fEarofi nď iiřV otíntef jtwr*^! 
A giní ťn-i rianřvvií;ti!íiíi ř (P,\.H SOíiírflí fr<ÍIow(Iftu f.""^-' 
ír.iViEi minotU, o!);i tciiu iúffaíi, n pettif ftpé flínýni í^^* 
bnflai ofotfiin i:.i uiifrč fiOtm iJímiíi a pc:i;jf g'm na t * 
bnQ. ^tét tlř ft ®í\)0 Wlilo^i friífoiriTou nfn:<i ^u!i talimtu^" ' 
ff|Q6ní()o n*"] jítoliim Sff-"**^ 
friííoipflíí řič fnjttli IW ttíř" ' 
froíoTCÍIa fcníčnř na ton^^ 
(rtifuj (1 itri;eni ©cho 9)řtío1íi řríí^"*' 

liflíin' a iíípiríiro lejtílonpd) it ta 

fweu prctcť taíjnauti , Ssřo 9?iífcji 

; Fřs « @t^o 3?Iiíc{Ii a ga @f^o 

ibié ipcnčfii o- ftité íjmly, 
1/3 

tobrc 914) flmvůw ipjbaan^cí) a épeccfcn^c^ obl)a3Wati 
tlápati, a ®cf)o SJiiíoji gofo frale a pana fh?ťí)o opupiti 
ti Ďubau, ípjh) přebcc ®c^o SBilofí řroíoipflťí gaf j v pře« 
Tk tc celé nobcge a ťhilojiiwé wirp gfa, Je fe (law panffij 
*)íiííf9 J weí)§ ojnamenpct) a přcMoJenýc^) přjřin a poiřťB 
Sřl)o SHUofn fra'íowfIe' gafo w?rn} potbaní a mi(oft>nic9 
le pťína fn)ít)o pobban? a pofluffnř jadjowagj , a @c^t> 
ilojl řralowflá giiu to wffcm x) gebnomu faibímu rofO 
itoPí fwau fraloa>ífou jppminati v mílojliwí ualjtajorpaU 

7t taf fleft (lavDum na JáDop gicíj aj to jeptřf a , abí^ 
na to poratiíí moljli, topřpio-" 

. ífla to pan SBoIff j ^rapfu ne^wp^fu purfrabj j roa« 
u ®eI)o 9Jřilofti frá(o\p|ří panům jlawum na ten caS j -ne* 
fV^ ftagu w Sitomřřicpd; ěbvoma'3ti€m;ni , tafowe píc.t)lo« 
i tjcinlti rdcit , aby geben fajfek , coj naň rocbíe o^Iefcauj 
prawiti nalcjclo, S poetem fwym f popifu aagiti a fe po* 
ixatmú M. 3la tafowé přet>loseni páni (lawowé íej pa'ni 
ptowé i mřft na ten řaS S^romájbenj, fneffe fe ja gctnoi}o 
»?!a tařto ojnamíti poruřiti: .^^onřwabj rojřas (man* 
t)- ®e^o Siilopi neobpcegn^ gejl wvfcán^ a to nřm pořuta 
, fltWa, jlatf u jbawenj 9 je gemě wt?t>nanj poíogena , je 
»j$ }^m<^ íéj pofuíp fe obrfwagice, ofobami fu»vmi fami 
9o fe ibe nagiti tali ; ate abp me(i i ^atimn poptfu neb 
[eiii-be} obccnil;o fuřmu pcwoliti, je fc gim ^a flufjhí ne* 
iíítcinUl, ^(íuejce gctnompfln? íobo, abp @c^o SSííofb 
ííowjlá fnem rcjcpfiUi a polomiti xdiií., ^c gcteiiJajl? fo SSe^ittt v»é tijnohíton Robinu hedemnt' tcyvtjlft 
yinL ouMi^cy 7 foiibcv sAnfif a ta)>9 hdU <Si|p^ ilNt 
a^{t<!low|biql &^(1id, ale 9 gini pmméf (tefi fp na.fMtl 
aSilofU obráni fgeli, f ®e^ fRUofti )afe >f #* 9^0 
mTíKo^^fh ))(ín: ))U(fr^ S>ttt{{!$ na tnifti a ) )».f>n4S«i iftt* 
iP9${fi(^ tMut^x^ .'fM^itř«í(&w , fautc$ ^m9^, a tub tjtlk. 

na nj^e p\eixv9 )))fifo6. fdí depíou tíinU; tUtii QJ^fo 9|tU# 
(rá(owf(< gaf« nimtá^ tíam^tna 69(0 : 

,,®<tf0| ®efto ^i((y{i {rá(pmf{d tc |)((ii luBf tii9ii^ 
%{fl tne n}c^egfri^p toffěm )e {ian>u yan{!/^o. vytjfpU^ a 
) mřfipé^o tbe 8f>tDma'|;tin9m nSftcré po^ebp a tubiMie« 
eenjhoi obffirnS )}řebto|tti a oinamiti, a ge miío^M 9 oteon>« 
({9 f t)o pole tajeni, snagic to^o jnamenitau a tii(e2itau t^)^. 
*6u i$tt, t9mi Yvpfíl^m ro^f ajem napomenauti t(Sil, satol" 
tomu wffemu botcen^ ofo69 } fian)&n) , } auftni^Oi Oe^t ' 
SRUofli iráíon>f!e' přeblojeni ffiřcgi mpTOjumřO; a ita to 
gfau @e^o !9li(ofii íxáíowjiíé Idialif ábp gim řafu al b0 tmrff* 
ni^o bnc miío{iin)c popříti rarit , abp fe n^o^K 8 botíeiii^;- 
ofobami éíiromajbenpmi w tom fluffne a gebnomuflnř fťotvnotf.; 

lUe na tafcn^e' gi^ pilné a bebUn^á $ (tancem panft|^ 
tptjrffvm a mefljti;m 3 obce gebndnji nemobauc pft ni<^ nic 
obtrjcti, gmcnowani neíjw^gjfi auřeblnicp, faubce ientfftf^ 
a rato @cí)0 SJiiíofti fratowffé a frdíowjlwi ^efříbo 9 nř* 
f tcré ofobt) je n)Jle# tri ftawůw, panfřébo, r9tiřfřébo íi mfjl* 
ffeí)o fami ob febe, fteři afficřm ja gebno^o ííouicfa poWť 
febc jtogj, na @eí)o ?3řilojli fraíowfřé miío jliwcV fluifnf a íe^ US 

*>U»ť napomenuti, na njjegi j)olojen$ jpafob etpm&> mejp {e« 
^au ^axoUli , a gebnompflne fe fnefli : {e oni ®e^o Wlik^ 
háímfíé gato pana fn^e^o miíofltoé^o a tíbtíné^o, Safj^ 
tternpm potbanipm náíejí, neminj a mó^ti opufiiti ; toffal 6 tau 
grau wipminf au, ^gejitije^^ f bo pro fiarcfl neb mlabofi ofobnS 
ta^nautt nemo()( , proto nicméně ab)^ pořet fn)ug to pole 
i ®t\)o SRitofl] n>9pran)U» % taU je 9 to^o přeb @e^o 
SRUofií f ráton)f!au tajiti nedáti , ^e gfau ob ftatvu panff ^^0, 
Yptiřff(l^o a mífiff j^o j obce proffent a ja^biíňí, abp fe pobl^ ntdf^ 
{ @ebo SKttojli fra^tomffe primlmotíi,, a ®e^o SRttofií {dbali, 
ab9 ®ef)o SStlofi háíoxo\tá xdlií fnSm Dbecnj n>{fem flawům 
fr(í(ott){bpí éeff jl^o položití a TO)epfati bati, fbej nemo^auce ' 
9im to^o obépřiti, taf gfau í}íinUi, a ®e^o SRítoftt řráton^ffé 
litagi a poničené prof$, dejiliiebp ta ®e^o SRílofi fraton)ffá 
^a potřebné t^jnati rácil, a gejlliiebp talé íad f tomu po{ta£tIf 
abp @e^o 9){ilo{l toffem {}an)fim (rtfíomfboj ée^é^o fnem 
obecný, ga({ n^nj botiíeno polojíti a ro^epfati to^íÍ, ^e fe 
oni tafé totij net)n)9efri auřeblnjc^, faubcotoé }emfft) a rab9 
ItáU @e^o SRilofii a fr(í(on>ftn)í éeffé()o 9 nítteré ofobp 
i ^axou panfKí)o , rptiřfřé^o a mřjlffét)o j obce , to wffetfo 
foiU {iarobplé^o dfitoalitebhé^o pořtfbfu pro bobre a ia4)or 
ii)((hi n)la{H \voé na témj fnemu $ njmi gafo werni pobbani 
gebnati, a .to, co|b9 (ra(on?{ht)j tomuto lojiteíné^o a bobré^o 
6910, jawirati á)tl 9lej 8ejiliieb9 n9ni ř brjenj fnemu 
obecního la^ nepofiacil, te()b9 na tom gfau, je oni gaf| 
fmd()u botřeno, pobíé nřfteripdl^ ofob je jiawu panfřé()o , n)^ 
tiřfřťí>0 a me(i(K^o,_ říeřjj pri ni* gařo ja gcbnobo clowřřa 
(toflj, poblé @c^o 9Ri(ojli řraíowfK gafo wemj pobbani jíU' 1'70 
* í 

I 

flmí iiijni a á)ti. % 6 t]\n fc ®f(?o ^ilofli fiiíoip(té gjio 
\>ánn fni^iiu net^ini(ofiitví<)f[imu )9(>rauccni«" 

0(t)t> %ViiOÍl frJlotvffá ivebU* (cl;o t)ritnf{rcni par/um 
ftowům naflaUu a tiiU^itau potřebu prctlpiit a o^náuMt 
foii\i\{\ xiixi, it pro Iráfpfl íafu fnřmu obccnibo polojiti 
))i|T ncmo^L TL poníioatj tv^Mé fmíuiD bctíínpct^ ob tni\^it 
U>iaun>(e 6ii'i}0 9){ito{l txdíowfíá f)c|l gij o olinlnj poiiwc9 
napi^nteuut b^ti rářif , {e j t^ přiíhiQ , abp fpífTni íopialtni 
bplo, (9cl)o SJtíloft tralokpffa ufoivp to^fa^ oyfcat a roj^ 
ta>t ro^cpfaii g«ft riíříí, ojuomugr, je (njjc SKaurpc tv fiv^m 
pofclfcwj tDt)o ttffiiítati rúi)^ abp HH^ifo Wilofí f^cffnp rctunf 

Wu^ mio^i ptfni flawow^ tbpj f^fau ob 3i4^ !DtUo(tí 
panu fautcb d áuřcbltiifu Oebo SMitofli trtflomfíé tafowau 
otpuwcb wpflvffťii ^^'čUíf fnci^fTe fe , t/j pani ^ rptjřfhoa a 
pá:ii puflotoJ s inefl to^o íafu to fpoícúiofli ^t)xomáiUni po« 
ručili loto (9ei)0 S}{ilcf:; (ruiotofte čcffv protníuxoiti : Ste tofftďni 
tři fiawowc, tctij : fíaw pciufřý, ri^tjřffp a mřjlfřp (Sfabrpcie 
JUcncM>íl:il;o ,^c *ptcni c. iia í)fun(tř ^a to jnfcalí^ abp ob nM^ 
a na miflí gtú; proiriíutvíí , (>nl;o '})l\lv\li tiáloxv^ti p0tiani 
p:ofť;cť , abp to , (C} fe tai: prouilinvi , tmiofiitvř wyflpffctl 
4 tomu iV(;rc;;uuK:i u'ú;. '4 tol;o q\h\ lopu||ii'uo bylo* 

jllcnowffv: 

>Ka, ftťvaii^ flfau fí.v.o pňnftv, lOJjiTh) a inclifřó 
vciiiili, iienj potubi oiHilotcůti; ale pcr.aoi^t^ ptomtuiocnjl 
H€l:u Uá\U I^ut;, >' Iw toiJ vi;iy fí«^tv9 UÁi^sni Vf*^^^'UM^i»if 177^ 

jjrofpc ®e]^o SRííojli frííowffí^ 069 gc^o^mlíejiiwe wpflpilett 
tťířit. ' ' • 

?)řrtfcm fbvS gejl fcm J>rf3cí , nn^bífl fi to^o, ábxi 
to na tiřfeo ob jfawíin) wflojcm) bpti ntifo ; nej }>onewabf 
ib te4^ rojfajpd) ob ®et)0'3Jlíťofli'frá(on?[fé wpffífc^ jiawíwí 
gfau })ob toellřau pofittmt; 069 fc fem fgetf/wpf oce 'napil** 
tnenuti -j protoj , jc fe gc^ on toK na "tcn-bin jbe nagíH 
bol; 3Í tař ob íof)o řafu; *gaf j gejl fem jjfigeí, tpW^bni )pi'J 
mimU, gebnali gfau í nim fttw jpanf!^, 'řptjfřfíf a rnřpff^;* 
aBp pptřtbiř 8íd[> přeB ®e()o STOilojli IřífoAffau' ojnámi!;* 
ře^í fe^B^ft H^V^ i^ťamml, d a tó jt<ft-a ftietoittú já tó? 
^ábiať;- abp gii(jo w to nrpota^wdíf ^ tt^l rt^o j^yroffitt' 
3Ke pdnnfrabj gcjt geíjo to na tařowí ipflrtť a bibflwégebnaiíff 
|»tfáti ňnnobío, nej ))vebce na fié^o ta |)r<{ce ^lo^cna^gé^, tSl^ 
flefí iJífttlK mu(\?K ?( wffaf proto/ j< on néhi fo^ auttvSÍ 
(t«/áb9 ®«í)0 3Jiilo(H ftálowfíí pfebfewictj wří ruflltí; níff 
co; geji gemu na ten Uí poručeno , M ^ě' Wiofk txdtí 
liwfřdu wjníjlt, to břinW « wpřibUf tmijí^, poi^iěnl prof^K^/ 
d^ @e^o !Blt(o{i taf owan bmlu»u ge^o ob nc^o mibfHwl^ 
»)«giti" r(RH. w 

• ^ ®a!oJ neijtt)p8ffi }fan purfrát^ř řeř ořffirnaů třbřUrff- 
xilxl, ftcríK gejl fe obcwffe^' bobře wpíojiimíti mo^^^ proi- 
iol ti oparotoati nepotřěbj, nefco^ gemtt p<)ra7eno gefl; o|ntf^ ' 
iriitl *ce» 9)rebřem Je fiow ponfři?^ tptjříftř 9 mřflfř$ ne**' 
pominuli gfau na pdnp nepmp^ffi auřeMnjAi^,' fidiibce- )emffl'- 
ůxcA^ fxáU ®e()o 9RiIo{lí přitelfttf, JdbotH n^Io^ti; gfouce to^^ 
|dbo1tin>i; a bplibp to rtfbi t)^lÁraIÍ, abp fel^pK AfficTa} toef^; ' 
Iel,n« ®e^o SRitofK Moývftf mitofHffi^ |)f<bÍ0M }<Nt- t78 

A gtbnoinpnna" otpowi* ioH t ole (jonřnjabj fí toljí na t*** . 

lovau gí4) )9ÍAe[f(AU jtíbo^ o pioibu fláti nemoIilD , ^ 

ft ®e^o aRiloftl triíbnffí gt&iiíMnpjInff ottioniíb, gafi n?"! 

totítno, 119tá blíti tno^Ia, je on gi} na ten íaB nmjt o> ^ 
n^o, nt| to, coj gtma ge^ iiotuítno, t>ti>ntUntÍti. 

Stafcj scfl tíc^to tnílni niinul$<& iftjc ®c^o 904 
ftfílotpffau nc9nii|}${fimu panu pattccbi poxaítno bplo , ofev 
^Dwn (janffťmu, tvtjffKmu a mř|lfř('mu zminm Se^o SB* 
lofh Mieto^i ojnómil, Abp fc {ajb$> řtenp fen <.|wítH> 
^$m ^líigd, í9»iniuncnati bal: oIc co gefl ob botitit94> 
ftouftni fivTt^u (jfaiUmu nc^wvlfTímu panu yurtro^j b^ ^' 
>o»íb bino, Je jim tafowť aanř-rotoieni ) nřítwpiíM^ 
Sn, fiofj ft o tom oPvin, 9 ft fl'nf (^ mnoWt^i ''"'I **''^ 
fe nijni oittimiti míli , íoÉbp fe probliíi muppl , ""^ L*!!^ 
(íKfipteblní a tíjU gcp, nejjoývbugice , Je ti> 8<ft fll ®^ 
SRilojll řtdtowfW eb.íí^oj ntpnvSfi^o v«iw '^*****J*'ÍS 
weno a fTjřťflf (Jříbtojíno. 3C toffaí pírt tt 'í'^*"*'*!^^ 
to <St\)o a»iIo|li frálmpfK yioivu »páSA 9 i"^* "^^jSe 
ponetrobj torna jtojumjroagj , |e tSťbto IJtvlW ^^'"^"j* 
mmalií řOítí I»i fw Ř figrli) . ate ^\ ^* **^* "J ^^ 
2C ř torna íe ft tafí g;i Bíifnm Xi^^t « **** .^"^(a 
fhíPi, a «eb« «ÍIoflHBÍÍM»f!í o to«5» ■í^«^'^ ^''t^- 
179 

* 

tiebali sfdu \S!tn( pt^owjb! t^muj panu yut!rat»i na to, &,tU 

ft\U ite ietmatt Ix ncd^tr* B S^e^oJ fe n^ůiijÁ, ))onln)abj geji 

I tomu t)on)řnti má)ili ; a {e |)0bU ojndmcní ge^o U) tom 

ficft ob ®e^o aRiíojli Iťdlonff < |(ít)n^^o yoniíení nemH, {e 

gefl ({rjc ni {dtna ot))on)£b btfna nebpla ; ne| tolifo |}f^b (^a^. 

na !|^utfrabcioau bof)^obau n) tom fe ba(i jnáti ^ {e d[)ti ipřif 

gejlu @e^o SRilofli frcílowffé tořefatL iCne ))af wíercgt 

po ©e^o anUofH frá(on)f(< mUofKu>^6 aufinibo ))řetloJeni 

gfau 8' inlnofij ipofliaud^ali , a tomu fe toffi bcbtin^ofti ur^ro^ 

^uiuRU % IU\ ®e^o SSiíofi to^o n^e^^ ginipm botfnautt 

tácil, Be{tli}e geft to w tom f^roti pr^tvilegilm a ftvobobtfm 

tet>oto fralowfln)! (aí.fe ®£^o SRitojl nabíge) přebfen)jato, 

\t ^ ®ebo SRtlojl frdfovoflá ( tomu mi(ofiin>l pnbbtfwá, {i 

aim toffoteín^ lifi yrfiwobni na tó n^9^<xti ^<^íi > taC jje gid(^ 

QoiobUým prpvoilegiim a ftoobobdm |dbn^^0 obtijení n^ nU 

Hí fe fldti nemdi Xal gáfj; to ®e^o SRUofl t)fi9 fn)$ml 

i luitomffipmt pegt a ftoetíegi loygabfiti xálxl , {emu^ gfau 

^ffctnu bofiateínS n^projumnii 

^ 692 fe paf YO)(aiu ob ®e^o SBtitojtt trdtowfTií wy({l^» 

''^z to tom fe < ®e^o SRUofli Irtfíowffau na ten lat 

Wte^ cbpw neb we^flabij (ponřmab j fe ne ^iá) fam$*^ 

^^ »ft4> llaoúio fr(íl0wfin>í 4íefK^o bot$íe) btfwati ncc^tt 

/^ftíínj* d 0ran9 pař báni tobo glejtu, je gfau j^mn 

^fHinffí, títjf flý a mřpffý toto oinámití potuím: jeby 

* ^égHé mbylo, anij to » moc9 fr^owfřé míli pílgímatl, 

^^at>fS; . o tam lábní^o powoíenj ani ponířeni ^bemff j gemě 

jtCiftav AftfioippnH dleff ^^o ga(o pamliip a pf tftel ftv^ ne^ 

SR • m giiii) jiJŮfob ftáti t«incl)to, nej ob ofo6 fropdj to 
iniifpli. Tt proíoj je gim fluffiií a níflíjíte iwnj, 
tbp na ID tn^ili a mtjfliti nmini , abv fe niíU 1 
e\ob tt (Ifltviiní ííatel flfflijc^, fteřj jbc nfsfuu, tělii 
aut ro tom ťirtvřult, Je na obiíor 8 ®e^o 2)ÍiIofii nei 
« nailiivomatí mc^ti. 

9I(^ fobé lo nít^njce ( niitfii a Fu ))ůttifti ()i 
a to při (obi rpjgimíigi, tínal Udí íubJojF flawn 
tftf jalo|tiivč v^tAjcn a ob rab fralorojhvi Š^ctffé^D 
a m lo namluivcii bnl , je ®f^o 2SiIo(l bdloisft 
^míti iK(c!(i£|Íc na yomoc a wiDfiroftojeni ob h 
Ůt\tit}í> D 3Í111Í* laui, fffic )íofl»i(líaiii firé, nepřiH 
wjn> řícftrtiifří ^urto Ic^tc foH wájil, gafg nm 
jjittPiiul. Wříli flcji ®ílto SDiilp(li řrálore^í řtall 
fowl (Itnoné 'pamiň w^ítrd^a bairana, a^tj taí weli 
OHttiai, A na fitonioc a WQfwebDicni, ftaa*j gij C afti 
oíclúivdi ; iviT^e pioiú tůhwd xeaaá tri^flrú^a v @ 
lofH {Alh'^o inifta mjti ncmcHo. Ti tat j tc^c ^ 
$f|t fk tt ))ftIilo|UiBd A SAlojlňvi poMifa ftala. 3 
n% hdcwjhri Sfinffc^ » giiicbe libu iráltínctD ] 
(roj .tiKÍ J >i flonn/ fidincli (talc gcff » re iJorajce 
r ee ittfc ftrjt tabwdu ntifúfhian a jalo^irau 
tftdlswfbpí 1B(ctfN pítlffo , tot<o nnnj ncnj pctfi ®«h| t^ fcne wímaffibc 9ňxs Sfitoft fráteirf 6aff9m xoibílan^^ , |e ®e^o 9RUoji lrá(on)fT<í i t^ml f ní« 

ietem SSaurpcent t9 obnomiti tdcU u> Somu fe neotpjrtf, 

neb wfTcm gcjl o tom wřtome, Je ! tomu občwflWíi ftawfiw 

(táíoiDJin)! (lef{c(}o na fnSmu obecním minulem , gat a ))0$ 

lufc ti; j (erbainunci)) iafe obnoweni a jlwrjeni b^ti mngi, ^>Ofi 

)oo(eno« 3( ta{ npni to^o nepotřebi taU jafe opafowati, ani 

tím (eťbaínuntutn) gat);c^ n>${(abun) bdn^ati; ponmal^ fe 

negcbnom «fob je n)ffe((> třj ftan)ůn>, ale pf ebfcm txdk @e^o 

SíBiíojlí, potom forunp ée{{<f, 9 }emi f te řorun{ přjflnffe^ 

jic^ů) botpCagi* ^totoi botcenp (cvbainuncp) ne fam^tn 

fn^rd^u botcenpm ofobdm , ale n^ffem (lan}ttm joroweň 199^ 

fiábati bawatí naíeji* 3C f tomu taU fbpbp mili tomu 

roifoiu itjienemu a wpffUmu, U) fterem^ gfau u>9foce ynaa 

mttúté ))ořut9 po(eii;n9, fami mjfto iáti, ncmol)(ib9 fe } to* 

(^0 flupe W9meřitt, a omluwena Díinití. 9le|[ f b9j flan^o^s 

%oi txiioxo^voi éef!e(^o n)ffi4)ni pofpo(u Sbtom(íiblnj bnbdiXp 

tel^ba fe o to $ pi(nofli a bebltn^of!] bube gebnom9(InS fne« 

ffeni a jan?! en) ftdti moc9; tbo to jemi )fifiane, aneb qat fe 

ta opatřiti mi; a ne taíotoi^m jp&fobem, ab9 toffid^ní opu^ 

ftc Sen9 , bttf9 9 {lat!9 ^xoé , n)ogen{l9 wen ge )emS 109* 

ta'()nauti, a feblafům ge potnciti melt. 

]( fbej ®ebo aRilofi •{»í(on>fI(( o tom smjnfu ^einitt 
a f tomu mUofKn)2 ftoé pon^olenj bati tdlxl t ,, Jtb9ib9loa buf 
pro liarofl, mlabofi, nemoc,- aneb gíná f»<! janeprtfjbnSni 
é ®e^o íSlilofti ttáloxoj^m bo pole t^bnauti a geti nemob(, 
ab9 »9pran)ic poíet fwyg , coj na f obo báti prigbe , bómd 
2&ftal'' 2c* 9 {b9b9 fe gim to pmé, nejli i bomun). fw$<| 
i098eli , b9Ío ojnamito , b9lib9 fe toTbeli poblé jtoobojb hd^ farními je n>{i«4 ttag^lD feni bQli yiigeCi , a ft fj>oIu faefl^ 
)A4>oiv(iti : aíf ))oit^Ab| fe tvffi^ni fťatponi na QbtfUnj 

f< giin ob nii^ bíliti. 

9>Í!í tom geQ taH ®e^ SiEoft ftóIwfU to^o ojn^ 
tniti ntpominul : „TLitoii fitjie 3Saun)c ^aflp ob cpfafe a frili 
<£li(^ Snilo^i , 9 ob ginub nemalá fomw9 a npfnolioiciii, 9 
U\i*t1 fiíiii mnc^o libu nxíUCti^o ))p|í>o1u míti rdíj: alt 
)>iot3 nicm^ní Sefio S{Rito^ (iiílonjpau |>obl^ (eTboinunM) 
ft faúhxo běbtfnp^i je (hanv gemu na )}omoc toppcamní 
napomíná, a t< ob ®í^o Síilojti oittáaá, <ib9 fubp tjm 
bojtattlnígi nepljttli fw^mu Qbpoc vbílati a semu tiíM 
moy." 

^ } tl^ a taFDi)H$(^ ))!t^Ii^n4(^ í>}\í'm a yo^, (t* 
ti^ při |ob2 nenadja^gi, a 3a Djttečiugffí b^ti ncjnagi, ml 
Je tobo pitná 9 jnamenitá potřeba ttóle ®e|)o HKilofH 9 "li'* 
fío EiáloiDÍlni Se[{e>o ge^, a to^9 pominuto bpti nea#t 
ml ab? ®(^a SRiloft Wlijreííá coj tifljbřinje mojnť, ftó« 
obecni na ^mi '■Praifí? , gof j i) ja to ®el)o SJliíoP I"* 
Jtně a pobboiiě ptof§, polojít a tojfpfat to^ásatl ttfttt. 
X 9onÍ«MfeÍ v u^< ».«atci9(^ trogikn) pŤeS b»I «^ 
I ofobí ífi»-|íl|ii*i *»Mfii«, afe-í 'Se^a ©Uo? trftoníU «8S 

^Hné ^otfcb9 g^bnati, 9 to cojl^p !ráít ®c^o aRitoftt a to{fe< 
9111 fráíoYoffaoi ( bobřímu a t){ite{a^mu 69I0 , ))obIé {tarobp^ 
libo á)Xoalittbnit^o poUitu a ob^fege sawjrati, a fbobp we* 
f ěgni táhnouti neb boma {ufiatí me(, nařibiti mobli ; a po^ 
blé tobo , co^9 ta! na tom fnfmu nařibtli a gatvřeli , po^ 
{^fTnS fn }a4)owati i^ti a ^a^iotoati bubau ; neb co^ fe tat 
gebnomvpnř, fworn? a fl)oleřní jawirá a Fjbj^ to taU ftdlé 
« rmůlé bipnxí, <^ 9<ín IBftb n^ffemobauc^ t tomu fn^au 
(teatfltt pompc a polt^tíáni idxoaú táli % taU \t tjm ne^ 
ůflúb], ntl o tom bobfe wřbi , Je flfau fe 9 pUitotoé iidf 
i9Sb9(f9 f pUmm ®ebo SSilofli frálotpff^ 9 tubi} { ®ebo 
gtifojH frtflotoflj^ a w pptíAič) obecnicb gafo xohni t>ob# 
^i pol^fín^ ia(l()QW(íwaIi, a gefftif ^a^owati mini. 

9{e} ab9 míli ta( jfioía a mnabék fomi be) )>o»oIen^ 
pfginSni, a )>omoc9 sin$d[i ftawům iDitifitu b9ti, a bQ yoti 
táíinavítí, tbdxoasU ft to^o, ab9 fe taU gafo fr<í(i Suhoifonrt 
fLonrait pamiA i tau nefílajbiau poxáltan , eebo{ 9>(ítt 0fi| 
Mbmiitl tal t titofňtoi a lálofUxoi ne^Ft^obilp* V buVto 
i^ jfúi 9 9e^o !Bti(oft (r(itotp|!(f i nlfter^mi bo t?oIe t(í^ 
%lunH^ a ft |n>ntoc9 |)(fnd So^ nab ne))ř(íteH fmit?)9ti r(& 
tt V (iÁba{^ toIKo ti, ftefíH gfau tal i ®e^o aRilojti bo yolc 
446^^' '« tié ti^ ftefib9 bonid ffi^all , tobo ))iD4tpa(u it ))0€ttf 
4tBt; ceSb9 fr<{(owfhoi (S^Hénm 9 »{fem {lamfim 
fNflan^a f rotUUmix yo^cbu « l^nbS )if ilitati 
a yfíQtoIo* V lafe fbgbq, nef[t2|ljt na ®ebo SBi^ 
*t^jf 1>iíii Bfi^ tvffemoiotta^ ®e(o SRilofti friíow^ 
hm^ {a{^ 94K)»ati toZ! yrifllo^ earb9 to ®e^ 
184 

Slíilolti hflfowfřc 9 fifm tttjTein , f fcřjjb? i ©eto SRilDpi 
íiiilumflau, tut bej voroolenj ivffc(f) fIaio&n> ti^ti, obin>|fei)i) 
narcbu 3témcďét)0 9 aSíaSileijo ťf jléimi fe i)íÍ£jtaIo. 1Í f(0> 
ícj gařj ptíCcffte, taí 9 tipuj rojĎv (Seljo ajíilojii Itatooiilť 
ft ivflj punijencillj ja fněm obecnj fjiofQ. 

©fauc te wjiij a nabere £u $a;m ^o^u, J|e to xo^iSa 
yubCé ftnromD haíowlliDi ÚíÍHi)o galo )>ía'tel fivv^ a )tnq; 
ří řróloafírei říiP^ffííliíí^f ctnijm, botripm tptífútn a mít* 
nýni tJotbanpm nalcji (nebabauc tu^o jabnímu napítb) , bi 
obp TDisno|l ja^Dwana &i)[a, a fivornojt, ItífTa a gtbno' 
in»jIi)D{Í mcjv nimi tvlTeiní bipti a tcmati nto^Ia, t/tivi& 

Stiil luělli&p Atcnoivflv nab to wjce bale a obfTimígi 
©cfio SSitopi frálovDfře to přťbítjtali, ncroibi fe tobo fofft" 
bil bpti; neb ncpo^pbugi, je &t\}0 S9lilojl liáíoxo^ pe* 
W fit)éí}D fití[orv{{efri} tv^foC^^o rojutnu a fotřebp ))obIé íú' 
l£l\n^l v fíbe roiwajiti lačj. Ti tjm fivau řeč janajueíCf 
a @fl)i> 3}liIojH fráloivf!L' jt ):o!oiau vrofijc, abp tSt^o SRDií 
tobolo gid) }3roinlui»cnj negináč f fobě přigjmaíi , oni tep* 
ilabati gini fo^o ginau mhaa nciául , neJ |e to bobrýo 
ířnmm;m a pottcinvni au!ni>i"U-m íinj. % přitom'?!" 
pb n\á}, li É feťijo ':L';uufii na un taž táhnouti aneb W 
Jati mmo!)ai;, :iu:c.ii!.ni refjjft a (;i(!, milc(iin>v friO a p«« 
»85 

iío)o({att,au|lne W, a na nijegi ))oIoiený i^ufob )>(o< 
lttn)iti» 

©c^o SRiíojl řráíowiia racil gejl tomu , vofubj gfau 
W9§ili aurcblnja), faubcc jemffíi a rafcp Eraíe ®cI)d SRU 
iH a řraíowjhDj écfřcŘo, a í>řitom ncřterí ofobo je pawu 
mjfe^o, n;tiřjIc^o 9 nic(i{!íÍjo ífrsc nc>)»9§ffiĎo pana pm^ 
obi ?)ra5ff(í()0, a potom taU nilUxé ofobij ) iotím^d) tri 
iwún) {7rie ©abrpcle JKíenorafíe^o ))rom(mt)itt , a ©cí)o 
(iíofii txáíoxo\ié oó)>owčb bati ))orultlt , ffiřegi wpcoiumčti ; 
i f tercito artpřuíc ®ebo 3BilojK obffirnř »)řeMo5cae , f tcrj J 
ámeniti , weticp fami xo fobe gfau, a n^pfofpdE^ n^cci; fe tu 
tpce, ®cl)0 Siilojfi íróloipfřá § obtjsnojii to |>nabc na ne 
E yogebnau obpotoeb báti; neb @ebo SSUofi fráíon^ffa 
řeři latinfřť a nmtdé ne taf bofiatefný , gaf o n> ®et}o 
!lIo|li })řirojenem gaj^fu j jiranp w^mluwnoiti bpti ráci^ 
taté artpEuIpwc gí* , na f ter^j flfau fe jbrátoc t?ra^ili, U) 

pi t mluwení a ojnámeni ^lenowjlemu gařojto pxivo^ 

f 

fn a Qfobe xo íom ixo\)lU gaC a :t>ofub fe xo))íilit\ xná, a 
tofto .btfíe nen)i)£'racowati , yorucUi. ©aCojbp )?af ®eí)o 
tO^ hdioxújfi é ))Oinoc9 S3p|i bobre xoMí, májic ))rn)é 
IJbieiii.tpartvCuIe, gaf a polub tafé fmau f^ran^cbíiivau 
MinSb báti; a^ejnagic ®ebo 9RUo{i haíon^flá, ge to o^do 
kjtikV^iítixii f)>effne^ gebnani |>otřebuge^ a tim probíemati 
§[«jri : protol @ebo aSUofl frá(omf!d, potubj ®ebo ^i(o^ 
^^áh S3u^. ro|umu popxiú xáiií, yoCub|i }a potřebné - * ' / ■ 

I 

• . 1 

18* 

» 

Sim 4ia lo obpMvft pe(iib| gctaedi 6ctfo fllBot t# «mP^ 
loiíi a wpmbiíMti tabe noc9, MEfi fá|* SfPmciy >tf Íi»^ 
^^9Rt(eft frdbioffií tid^ »gc4 artvfh^,. ftac$<^;MMf 
gcf c ft>amat«AHti a 9 (ImHí oMf|efi nimolí^ méffk^ 
lOfioiiiniuti $oř<M jtApmM báti iicr43l( fjtm. «ÍMÍ| 
fr (0^9 ob 8e^ atifolH fcAomfté nefbňe, n^tiiif* 
t^flinnýiii ímn^llem, a o tom fe O^o 9tiIo^. Nh iii fli 
9)4aa 9i>ba, {c to i» imuobl toS gfP; boOA£ 

yřcbtem ®(^ atflatt WtoofRř t4at ^et <<»W»i> 
ai^blnit&m, fiitibcí scmfl^ d rab btfU 0f|t aiHopfc« 
a (ralow^ Čeftébo 9 iiBM# íM^ ^^ |e «ffc# HC^ 
ft«i9&t9 fc9 a pfcbto|ct4 nspojtmiítí i a bylby %^ iš^ 
(od t4^ o^Iéboti lůSX, éK9 f^ Mf Oe^ SNíoil ftiBM|0i 
obeiDf[e<b tři fbnoiiw ^bnom^flai a A>oIcbuí i^poolbbol* 
ale pon^abg b$ti nnnodto, mu|i^ to S^o-SKiófl 
Šo^i) u>f[ei9ot>(mc$mu na ten {od yoniati, % fbtj 
ne9n>9éffi auřebliqcp, {bt^ce iendli a rab9 fr«Be 9cbi 
lofti a fráÍDioflwi éeffébo 9 nítt^r^ ginř ofbb9 |e fmlkm ^ 
te^oj fmíomftoí na n^eregfQ ®e(|o SRíIoPI eráíoipff; «ftipr 
xoi přeblo^eni |)obbane a poflufni fe ia4N>ioali^ t 0^ 
!{Riío{li Uiim^i t)řt))owebea , {e S 9f bo 9KIo^ tit^Miitt 
(^tí , a nifoH ®ef)o 9K(ofii opu^ nemín) , na yS^ (tOhi 
obecni neíelagjc (ani na npnegffi nebf}9eíné íaf9 neohiy^). 
{tev9i, acbp @ebo aXUoft fraíowfti ri(b bpl tH)ío{U, (b9b9^ 
genom ca§ ( tomu )>o{laíiti b9( mo^I, !te(au|to 90|9o(nof 
®c^o flSiloft ftáton^fíá ob nic^ milo^iioí )>f%ini^ a gta to ( !ÍŘitojli fipau Mowfřau ipemimtíf ntíítůlmatí, txáUta 
lánem gic^ mi(ojtin>9in b^ti^ 9 (9119 ®e^o SRiíofli {td^ 
»(f^ ne^mUegff) f tému^ loéfU rtfQ : ne|| co) fe } {hany 
^^ , tQtij fliímu ípanflé^o , r9tiBfC^(^o a mlilff ^^d bot9Ííe, 
1)0 WlxU>^ txdíom\ti ot> ňi(|^ pf )íin4m , pto htxi fnimu 
cni^o lát>agj, a na tom přebfe ab^ ten potopen b9t, jlogi. 

sbxíxííi: §e fe to §dbn9 ob^or | {tran9 tobo.namtiícfní 
Sel^o aRUo(ti iitoaú nečiti* 

Sřeti : o ttáU 2ňxWita ^íaroni pcmiú, gaf gefi ffv)e 
^|4)<{ni fn>({, a tabu Sb^rff^d^ ^nftw {olofliioř ^orajen^ 

^tcotté X fbe^ fobf ja t^f o# j^Kábagi , pramic : |e fe 
- yewolenj gin9cl^ f ragůto m^ tafowá t9t(iM gebnin) a ar^. 
ute tr<(n)ai{ nemíní, 9 iin^ét wjcf drt9fulfiw d piilin oU 
ni bolojilt, f ter^cbi ®ií)o SSilofi; tof f^n2 wffecb f^ama^ 
>att nemuče, i^ffemu gefi n)9tH>)ttmeti r(KU, a ne90(^9bu9e 
^0 fBHÍo^ hcfÍDtpfřtf, {e tat gcbna gafo brubi (hana to bo^ 
m r^yifimnipm aum9jlem liní. Tttt jpttío ®ebo SKUoft {rif 
>{t(í to 9ři fdbř nacbcř)9, {e firana hxiň^, fttxá ynoni ob* 
(oeb ®ebo fDlilojii friíowffé bala^ fobř to lií|)e a grunton)^ 
)i ne| brubcf jhana f m9fli )>ři))auPgj, a )^otí(b9 neftcOé 
frbc9 přiwojwgí* 

9te) {e (erbainunfft) fmlfi»> btbKm^ n)9t(((batf nedáti, 
S bo bubauap^D fhemu obecního, f lonxQení toffem flaiD&m 
10 obfl(íbagi, gebo íSlitofl frAowff tf není |)voti tomu, ab9 fě 
ob ni(|) bobrem a wirnipm attiti9flem bdti nemíto ; ponh 
ib} sfau bne wceregffibo ob ®^o 9MIotií IxáiM^i xo ob^ 
rwjcb l^i^ flpPif, co na tom a na tíc^Vbn&il ®ebo 
Uofli 9 sim n>ffem a(Re|i, a bej ))0(l^b9 tomn íoiTemu 


»88 

V n)))ro,^um(íL ^X co tcXé Qkí)o SKifoil Erdlowfta sjun a wjjftŘ ,^ 
tttu fvuioivllivi (leffcmu, a jafe oni a loflicfni. floiooiue' ®e$9 
Wíiíofli fr«í:i :i'ftc, a t tomu taté 6k^o SRiíoil fccíí^iofCá a ^ 
ivffidfni potlí 'ivjtjíanpc^ a f^cletenýdj^ (crbatiuml&) ja .b&!& 
uvd) pnluio taiicti 'JíKaurpcpnui poioinovoati ^fou, tí-09 
ity^xw ta wiTccFa (jcbuáui, fpolu (crbainunfi^) a bebílnpiiú 1^ 
fkuiiunviími. \\(^ fněm obecní obfiótati chtěli, nejHmotngic 
u' :oui na tvjtciauc a obnoYVca^ 9 {iiocjen^ (crboimuiIpH 
<ttcl> \v;«i|i.ii )):ipoviKtí, piirčeni, urip, jópif^ a |)ccdi, ne} 
na ))>aur (o irifc^f o cpagi , coji gcji ivcc » ptoiobc te nit 
Uiou u a mi(|cá. ^ c^^ gc^ wv^lTi(^ a ^^PÍU^ «* f*^ 
tut ^'ocuwoil a Icbraa powcii, a tti) j iťoi to CI0198 C (Mt 
f.ivaui ptaivč připustí a na t« vcíaacň d>€«, ncpby ft aB 
ua^ iwia^x^K fuNui jap^mcnAsa c ni pí>sraiití, aOby cft* 
K^t íJV;ířtai t:tio |W ja to tid, a na iwiú w\a ncbýii* 
íří^í a;* řcnoa to ř *:* c^ř* a úřcva ph^, ířfl^ 
ucrí.rci Uc <^ť ř^':v ^^aur^c w; u oii • frú Oc^ flt^ 
:«>;; ;,^j vsjucCtn^.^ vřcí ítíii is;U s^uj;, sq^ 
M>cai «NÍA::^« hMí: komnw í«jk í;>s?« itas?, čv^ « 

^ IM^ ti;;^ trn M jl^ tC £.1^4 sirsčisc. ac^k&s m 

^ ^■i;^ iMtto «( MflBCdn^- jfi '^ 3IČ0M itcqpK 
^ flbiM^ «i^^ Ote aodc t 30I11 jučr sducH. oiqtf 


189 

ptitodli a na to fe vospomimiu, firoc gfau fem ob^ont, a It 
filj ne w mřjíř nej j^oía fe poli profi neí^řjteli lej} ; neb 
Jim gertem pro' Ux ^Jíiřinu gejt b nicjK a |>o tt>fed() n^tq Ie|e« 
fcopufftřno^ pro mcof)p a j^htu^ abt) potom flufebnícp <t řeleB 
tlif^ a gHif toáUtni libé/ tfcgjViuc přiliffnř jt^tott a nečaft 
fřemojetii « jtwípetti/^bojlatecnegi proti nějpřitclt wo^ll 
tnoati 9e6 f^e @e&o^ aSiíoft ft(((owff(( tieo^egc^^atb^ f^, 
áby Qfobatt. fioau a 9 twofanp fiopmi nemK polem (ejeti; 
neb gefi )ňroto toptrbnáut^ a-t^é pfigett tiiil, gafofpof to 
n^ flutfitna @e^o ^Uoffi fe fejňatí ^ i^Aaíi ba, It^l 
®«^ SRflojl b(fle to taienj; tóH »ď&, fííajinř fpote § nimi, 
|lan)9 frtf(o)o{hPí éeffé^o, gafo- n^Srn^mi pctbonpmi přetfe^ 
»i$ti tiii, -Je' na ®eí)o SRfiefH lo fíutíu nic 6gitl nemá <k 
tif fegbe^ taf ^ aft>| to na- .@e^ í»Híoflj[ fejnati magi^ 3Í ř toí 
taví taU to očité wtbi, {e @ebe -SKUo^ řra'lon^á ofobne^ 
< fpnem fVotpm^ nepmílegfRíhi ^ fé nagitl bal, a ®e(>o SRi* 
Icift Wíowifd ob b(íwnif)6^ iá^tát mnobo ttawn panflíbo^ 
a njtírfKbo gofo mjni pofpoíu wttřt! neraW. 

®áfo|'®e^b !iRiIo{l^ Hí } 9)rab9 fem nSMif' Ittfiín^ 
|If e% '« bří ^ • řf erau j na wímřpi wlbi flatí , přfrócjti rojřrfí 
yil, f oran^em 8 jnamenim a erbem fralomtimi éeffél^o 9 gi« 
ti< t(0?€9'iod(dín^ jbe tolif^{ pfeb rufama gfair; a taf bř» 
ftfgic 9<(nu SBobtt jdbní^o neboflatfu mjce nenj/ genom ab;r 
JO polní tajení přeb fe fpřffnř wjalo a míjřonalo* ^ mřlfis' 
bp paf ' ®ei^o SRiloft f raíowfla' gl| pře8 té přefemffecřo gafe* 
na )p<ftet obtdbnauti , a tafoWau nebejpeřnoft 9 tu pomiň? • 
ním wjbllanau fmlauwu a (erbainunřp) lifl^ a japifp, pe^ 
{eti^ poctimo^ a mjru^ bóbrf 9 «>iite?n^ fvtftonpifhvji éefWbo' 

I. I90 

wf^jSň, • t«n topí, c»| 9(t yBpeaftS, BaflÉHI, i^ 
|Cta panlicn a pviMJI • íiiK flfiŇti, Mfiátf « fM^atii 
9wl^ fttst to típčti, 901 Sb^ e<^ «MK ftH 
ab9 t» ft9 MBt 6c^9itoii CtštefU m mHi |i^ 

Xaa ft^fcp 9 w«íit<I uC Kgb « «i<fc 8<l* 9B>f> ^Sm 

tot íMfd týí ntyfierf aaMt ■! t» Cd* fCMEi tip, 4* 
6<^ atxícf Mte nfUti, «|cfir gdfketuw^ "i^pA^ 
ruisnoctí i^tfl. Yi^ sc^t ft ngptCKBa m fÍK éymSM^t 

|;c^ 30^ ffai ft^ífám i^ '— - «^ 

tec yměÍB kqc «|b NM • fbfÍM yiiam ■rynnni^ 
SdíB.e vofjsi Tfxámi m nyactfn B^lcspccupi Mv* flkní 
fcc|(tXp a ycfwilcgia 6 f^ttat^ fii litanrcs^ ft ten w^Ut9 
VXLÚ — XU It9 jic^ tD gam goi J/m^ ^é^ót Iplo. ■•« 
fgl tUtm ti^^ |tb9 fc A Qc^o SSilupi ítiLoBcíK ^mvb 
Ugqsft tt fflubQfccn gi^ * Be^nsfim tblj|!ft l^te wb t 
9U4t oStaé t$áb9 } jpn^fii fteft* f 64« SUM^ lofe 
l0vP£ w^, 6f^ Saaf ena«njbí fi I torna wů^mí 
yettcaB^ASiómota t ntíiíďa B^olbit^ 9 tsK gin u te^oA 
||bc tafstc&iý (nwci) yqrift biá(4a); tt! |c ^ gis j&nif 

-* - -*m «- JKj^ ^BST^t ^gr^^^^^^r . -^» hMX^C » 191 

^ • 

áíit, (a i9f O ftoxonati xáiu 9leb (Setio SRUoft Ixdlmffd nitba 

}a trtflowáni .fn>cl(|o to$o otmi^flu nebpl^ obp mel co proti pV9^ 

.. loibgiim a ftoo&otcím {rcílot^fin)] (leflé()0 ijUh fe bróti, a geff^ti 

.' to^ ouinpfln neuj ; n^btl mntíf)m »ice tScf^ gim ))řičiňotf 

,' ipoti, n poM^ si(ii; P^xoiU^xi, a webU n'4, go{o ctn$4^, 

f I (rw fVoau, a iDffeďo, co) getuun w ®e^o !9{ilo{li mo|no0 

P |H flcp, rdb a mile linití rd»I, a činiti ) IdoU pomocý bubc* 

So{ |i )^f (erbaimifů) a bebi{nýd|> fml&n> botiče, f onín»ab|^ 

o tm boUfe lofbj, {e i bomem ®afli^m yřcbefiU fíaxi »ib2< 

laiů (etbaiwifp) a fmloutop mdgi, f terau{ přeb fBo]()em 9 Iib« 

ni pdtúinni gfoii }br}eti{ neb fe tu nemali^cf^ xoit^, ale 9 (Bes 

1^0 SSilofU fúdowf!^ a gi4i xo^tč) |)octi«ooPi, japifřup, lifl&iv 

» ycteti a |)řir!ení topfoce botipře; n^nř^ffi paf ^(crbaiunfo'' 

b>t9^ o&nowen^ , tv fe flarpmi frbtpndwagji , a nic now^o 

to nii^ boflaiDeno nen|, trom! xo n^tervc^ artpfuljlc^ gefi: 

komína } jhanp faubto a obpomibnjItfiYo , co} wjce ( bos 

t>téimr a DSiteřnAnu txáíoxo^i éeflé^o, nej bomu @of!ému 

8^ }mhi?no. 7( to ) t< pfjnnp , abp nebt;lo n)}b9(!p po« 

^^i toffem tD)^ůru b$ti , a na pomoc gebni btuljipm fe tvffi 

>noc$ tdbnmiti, taf gaf; w {iar$<|> (erbaiuncipdl;) bplo bofla^ 

^^0 ; Ole gil to npní xo ti^ no«o$(|i obnoveno, o pro bobre 

'^nm9 tAo f gaf } fe pnré o tom o)nchni(o , gc{i jatof ino. 

^ t^to} se ^onp taf on>$(b (erbaiunfů) 9 o giní artpfule 

^ bibifti^ ftoi(aUW9 n^ni neni íafU fe b^bati , ne{ rabegi 

' ftbi^ni a tníli fi^nauti, a na to pcfnpftiti, aft^ jemi a pob^^ 

^nj (Bebo SRiloili řrd(o»fl< m potogi , Idfce a n) fmonio|ii 

^M^i a ob ^pdbfim a f|f ob jadj^ptocíni b]p|i mojbO. 193 

f ujto ř c(n?m T^tiřům flfo, );« 6(^o' aJřilopi na tofuttí feř« 
Ijo SRiiOJii ícbliwť a ftjrawJťWiwí nflpomciiutj neopupj, níĚt^ 
})ř( ®t^o.9Si[ofti llanau a fctmagj. Z ®(tíi> - ŠtKojf (lá* 

fc toto toíenj wiíleřnť TO^fowí, JČ ©c^o iSUinijí 4tí'ií)Š« 
(lemům (t(ÍIc»fh»i étfW^ fBřm'iitc(iii nit ^rfti ^t^ 
ntjjroblímagic ijdEdšíí a tosepfat tííí. í£ tu nogtÁtr^J 
{ajelt fe co to^, al\e ®é^o STíitcjl fi([[onj!({'^ilátŠ^,i^ 
®c^ smKeft co proti (prpnKcgliTn) <i l^obobiňn frJffoiif^' 
€e|l^i}o preb [e ixdtí mií anťb glnt vbljJJI, Je glra tó^lHit^ 
@f f)o URilofl {Ť^Dn)f{(í poW fliif nofti a ^xáňtVfM^ w 
piamti Tňi\. 9Ub fobě @c(io 9RÍIo^ trtfion^fT ikÚÍ 9^ 
na S3ot)a ja ftcítía bef c , je gc|l nifba to^o autnu^n kM 
o neni, flbv ítij to to^o, lopi) proti prpwitegiim fl f arto* 
bám (riíloivftroi ScfT^Ijo, gafj n^ini bctítno bi/io, wAmrf 
přeb fe bi<(ti, aneb na tó mipflllt mil; nej loJbiiH^r nH^'*' 
kěgi ®c^o SRíIoft 3im tícfi pctwrjowal 9 rDjmnoJonxií, o gtS' 
j gim fti* ®eÍjo fíitufl bdlefo robíi na f% lpf**"f 
^^jQ fiím flid) jfl prft tgiti aneb Dntní*. 

í ®*?* SJIitojt řní.[ĎWtS<í 8>m to I tfii»iH 

^piujni, ílťpn n^ni fobo E06 gefl, abij tevro « ^ ("^^S 

I b^ftutatv btVft, M«V«H 

; a iifpfjten fto/irx«\xi«v«*''*?*u* 

.opiiliit mřu. _ . ■ ,■ .' 

íalí ®cl)o SWtolK ft=mfitó»Vs^^^ 
t ^ Í93 

^ňabu přitootugí. 9ta to (Se^o' SRiloft toto ja oU 
íb bátoati raci : abt) fiatookvé @e^o ^itojli frdlon}f]té 
at xoiUtliíjo a nebban(M6o nzůiíii a uítxldl 9leb 
e(i ®e^o SRUoji fťálowfld tjmto tajenim )}feb fe tojaC, 
icft @€t>o ^Uoji )}rn) j beblin)^ a jbráwS xo rabe tonxíj ii 
[. $roto{ @cbo aRiIofi frdíowili tpjbp o nic^ {^o^^bo^ 
i Xíťcáii ; nej té milofltoé nabcge getl , Je S @e^o íStU 
; tráíomflau přcb fe potd^nau. 3C ))otom bdfí S&iň^ 
fftajlném nawrdcení na fnemu obecním o gíné n^ecp ge« 
ti fe bube* 

Badíflé |e ®e^o SRUofli f rdíowflj ^řiKS (ítofltoé a pU^ 
i[ gejt , a ®e^o SJliíoft nemobl wetfTi^o jarmaucenj mjtf. 

to, Je fe ťoí)o nujnéíio, nicemnébo, cíiatrní^o a jaí^nanáí 
terfírffta tat bogi , a moc a f$lu JEurecfébo. c^faře é ta^ 
au fípatnau fplau tó^oj jal^nanťí^o furfirffía frownáwagí* 

^iSebo 5Ri(ojl řrálowffa' gij j weliW IjtofM wjce na Un 

dmoiti nemůže. 92cb ®e^o SRiíoji frtftowffau to n){]eďo 

(({ft{ ten mlif^g popila) a ffanba bolí , a to ®ebo ÍBIU 

t f:bc9 gbe , je ja @e^o SDiUofti frdíowflé trdíowtfdí, 

(Sel^o fDliíoft w jemi , to (rdíon^fho) ( ^ahbř, po\mh 

)0ttq9{ px\Q\ii má. 

^amatugic @et)0 fSIiíofl lxdíow\ld m to , Je fe o ěe« 

robu plffe aUz, a w^bprfp to (lýcbdno bplo , f terař 

po tt^ffeďp cafv ctnř, t)batne a r9tíff!9 c^otvali , ga^ 

u tafe jnamenitpcí) rptiřffycí) fufa , flep ja líbfíé 

)n>o3on>aU. % fbpj ge|i fothoK nárob (lef!$ ))ři gaf |« 

n^elif^c^ neb maléc^i ^vv^^t j yplbpdy gejt phini 

sn 1*4 , 

(H^lnilu otUjir.' % (btit sfiu 9IÍ1J n UlKUjt^ 
n fTtUTmit^ 9 fíH i)imp4 tvííCefn]^ }1HÍ{%bid) bla^ewA « 
loli; ttbv flt^ wib9>iK(nia[a a pocfitBó^ tonm nMfá 
vím in^ ; tat It gfau Te aj bo iw^bni (otiin* tttl^W 

, l&jWlMli, a {KW 1»au 9 iVQlAvali, aiwb ttil^|h*i, jM 
wvjt a 4U)fIn oitifonali a tisfa^MMlI. % ^gtVMi 
flufll ||»l««li • fc ((»<»!> , (l^<V r< ' '<• lOt^iliMI 
|<bV S ixníKý ¥Au St^' liikl Šifl< lUtUíii^ Hlft 
IwtinaRiti mo^If. X 0911} fc ;pal tornu bibiiABit, x^ 
|i(»iitati Onuih Řítili MU, 1 g<(e ^ MU nojdi a p4 
(t(o pntm, h 9<t lidtí ^m tet IbH tťi fl 
nmtll, — tutii teto Vůu B>(u l/il X |Mi*a«| <# 
0<t«»ili|li, • 9>t» M# fcdotefH t litu tr^ 
ni t|mnc»«iiA#<ai«lltc^|fa; |l|M«fh|j| 
smíti TcjratHiti mfli. Stíu Gk^o aii|H MMWk 
je (dbtn! tííi ct nt^ flpitcli U ntí^, Ulit^ H.^M||i 

t duj fptjf^ giniče rojan^fliii, « Br u ty (RoM 
I Itl I mtdi «f3ř() via) frř ISÍ3. Siti MeV|li^ 

5 KjMo Smrt f.ai rt<(l.ili láJ, « í , Ik^ ||a« 
Woř jiíiirjii j f njfli . na UK jů, MN (MÉ 
1 a . h<fi tcma ičpa;- , «i tt fani e wHt • |wM 

■ i<f tafÍTúH a tprfffč r.fr.rr, J< SA tento fiÁ^ 
S * Wfctffilic Of ni a řřri wm^ j < piv ijiiíipl J95 

iítodni ja ío na fe frefíauj) jabíti^ á jafe f9rt otce |)tó po^ 
• ířtoojl opupiíf* 2Í ac ®et)o fSBilojl to í)ři fcbř rojsimatí 
^i^i, l^ flf^" tafotrou objjowet fwau bohpm aumpflcm ©cs 
bo Sailopi řrcílowff^ táli 5 ale moí)au to t frtcpm ftDpm 
|)řípMfriti, co a got mnoI}o na pocthDojli a hjjrp trjcnj jaíc* 
íi. ®ef)o SRilofi fralowffa tctJ přeb febau jlawp n> jna^ 
mttxltím poltn ^l^ronicíjbřné witřti raq;'a gcjílíjc í;ař |)o*lc 
®eí> o SRilojii fráíon?)Ec přcb fe ,jianau^ mno^o Ubxéi)o ipů^ 
fbbcrio a wpřijcno bubc mocp bvti, a ginj, řteřj boma jůítalí, 
wo^cu, priřiabem 9id[) gfauce sbujenl, f tafotpímu |)octin?cmu 
bo )>t)(e tajeni, ta!é fe ))o}bn?i^nauti a ))řít(í()nantú §) ))oi? 
nřiíocbj gfau ^ai gij wepž flmenotpané j)řicin9 tojiatecnř 
flíffclíy a tím gruntan?ne bcj pocj^pbp 9 tomu tafí tDprojus 
tniti ^ol^lt, ^e @c^o IDíilofl fráíon>f!a flankům po n^v^onani 
^ *^^řÍ8^«Í npnegfTi&o íajenj nemc|]íaflic fnřm polomiti, a gim 
w« VDffem, w cemjbp fe gim gařc tfracenj bplo fiolo, miio* 
ři*^citt naprawu tJtiniti ra'ci* — ífUb ťbpbp otfub ^ tou fířcí^ 
í>ftU ,.toraubwcmi a wffeligařpmi ^jctvebami u>a'íeaivnn jofe 
tt^ ^átít ta'bnai!ti nicti, a xo tom cafu řra'lotrfm'j toto cb ne^ 
píitíle jfojcno, };cl)ubcno a fnob 9 tořoncile jtraceno b^le, 
ttexcřbp gebnom j ícl&o pícb jtawp obi3ott)ibaíi fluffne mol?íi, 
^ «oj69 pař flíc^ lia'rcb a frctonj přátele > řteři na ten caS 
>*í řnijeti SKaurrcpm gfalt, jc gfau taf ob (Sebo SJíileftt 
íftfíojrt^Jíé a jiiTOun? opuffícni bpll, o ni4? mluviti muft)li, tobo 
«í *ft fobř bobře a jbratoe rojtpa^jj, tnáli fe to ®eí)o SRilojii 
íí Aotoflť robiti, chx) jafe najpáíeř tiíbnaiiti rrfcit^ a t\, říeřij 
fifáu fe řgeli^ jafe rojpufftcm Bpli.; ote flaWp fe to fliifÍHÍm 
iMofUitff^ é pvirmau^ abg to ta! fe fta'ti mřlo^ přeb ]< xg6 

Briti muf^fo. ~ Ti fbpb? fe @e^D SJíUofi íraíowflá toí)o ia 
í)ujlil, ncmo^Iobp ®e^o SRíIojl nic rojce nefprrtWeMitpřgffiJo 
nej to t^íiniti, a o ®e^o íSllilo\ti b^ fe to, gaf} npnj toícr^ 
no. Je to fmel nefluffne pui fe wjpíi, mluwiti inojío. 
ftBfrotb? 9 tuffe tió) liit^á) úl , Je ge ®e^o SWIofl fra« 
loipfítí ja Jínonojii taf Jaloflítoí opuftiti xálU , na pontflu 
t)o nebe \>xot\ &t\)t> 372ilo{li {rdío^if { n^oíatl a @e^o aSi(o|fí 
frrflowfřť iPlajlnj tuffe ja to tr|)řti a obpowibatibp mufpra. 
3((e Q>cl)o 9Riloft Ixáloxo^tá pamatugjc na fn)au bufft a pocf 
tiwofl, ncmogic nic mitegffjbo ne} tp bwa {(cnot^ , tp o|Ktf 
třiti a bo^tá 9 ia(l^on)ati rácj , a proti thn lábnou oym^^ 
fflenau merau preíiniti nemjn) a nepřecinj* 9>rotoÍ 9^ 
!Q{iIo1t hdlowfla rojgitna^c to při fobe, Itnobi^ na gitti ii< 
tofl prn^ a přeb tim, ncilibp fe toto přebfnojaté ^xodlitád 
tajeni n^pfonalo, fnem obecni bneb polojiti a roiepfati x&ii 
tcbbpbp ®ebo SRitofl hdtowfla proti xotx^é pfanpm bwfnia 
art9ru(&m igeton! přelinil , přcb íim| 9)in Sub ®e^e ^' 
lofl frAowflau oflřicp ta^ci. ZaU proti ®ebo SBitoPi foí< 
Io»^ to n!c neniy nc'bri milojlin?? { tomu powoluge, 0(9 f^ 
t «rp»9S{r?mÍ pant), ouřetnih^, fautcp jcmffpm! a raraim 
Sebo aRilofU frafoirfTé a Cráícwilnri ée{!ebo fcp, a pehtí 
ff Aícíu na ((afpbp ipufob @cl)o 9tiIoji gim ob fcbe jbe ot< 
jjowřb tatí mfl, fncfau, I tcmu fc ®ebo ŽKilojt řraTwrff* 
nilcfiňvc pobbťřwa , jc ftim taf cwp tcwct§ , gafj fe o vh 
ftcwticcia, tODbati raQ, ii proti giib pr9U}il€giim a fivcbotóo 
nic přcb fc brati tumini a méa. V, I tcmn taU @c(|9 
8lil«(l Iralcvrltá ot tcbo iri^cbo rc\!a\u ^ou^tcti a teti 
lUlflti, mořiti « tAipti raci, taf |c flim ^o^uxa am ftctbefeÓR «97. 

■ 

» fe npni w t^to |)otřeb{ ob ®e^o fStilojii trdlotof!^ ob# 
nauti nebáli ; nebr} pobU'®iÍ90 ^xíofti ttáíoro^é ga< 
to toíxni pobbani (t gařj ®ebo SWflojl tó bůwřrnoftlf nim 
t,^ ftalu • 2e taU fc jlawowé cajlo l>fanébo írátowjiwí éc- 
>o to bo ©e^o 3Riíifii frálowffí bomepffletl ani bomni< 
ti ncmaflj, ^gaf obp ®eíio fKííoji frálowflá » řcm nc9men# 
rt/ C0J69 ! bobřímu o řjitfu íol&oto frrflowftwi flúujtto 
»9fo^ ))ro ftDau ní^alau pepdj^u to^o gebnati a pni fe 
;ti md)tlí neb nerrfííl. !Bjb9 |)febce 8a!| 9 í^noí gid^ 
>ominA8Íc 9 mUoflimí ^(ibagjc , abp wjbt^bnauc na wcpS 
imení pf iíint) , i ®e^o !D{i(ofli fviitowflau toboto poctím 
^0 přebfen^jatábo tajení wptonnH a mi\iiú ))omobIi« 
®ebo SRKofl fr(i(otD{I(( fe ( tomu milofiiwS |)obbás^aii 
í / 1^ tpbtí ftawům tpftni^ t^obbam^ jiwota 9 tv»€ 
f , 9 fiat! u a mjfebo gm^ni fmíf^i^ to9na(oSiti, íHmaťí n€» 
e, a @ebo ^ilofti gim nic fgiti nemá 4 nefegbe* % tat 
) ®ebo 97{ilo(l frd(on>f!(C bofonalau nibémofl to^ů miÚ 
b(, fteří i @e^ SRUo^i t(í^auti, a t)H ®e^o 9li(o{i{ 
ti (t/tifgi, a na {0^0 fe taU ®e(>o SRiloft t9^))eíitt m(í, ti 
P<f ni ab9 fe pojnamenatt baíf, a ti , fUfil tat táj^navíú 
m9{I magi, bo fnoStnice wpiXípiU, a ftffi{ pat t( wfife 
Bel^o íBlúofii t((bnauti tiegfau , ti aby yo fcf^obi boluw 
auc tQ fe poznamenati bali 

9la tafowi ®e^o SRilofii Mítwj^i napomenutí ge(t 

^ ob it(encu>{!í^o mtiimeno: 5ttr5::*; 2^ z rrrrrr: . •: r?Ls ar ^ Tuntfj.r.va 
t :ijr"?i z!^:-:;'.'! xtIt^hI, £ i:fri»í acu ?i^£, A 

•-T' 'm' ^ . Z 1 Zl "• •. *?i r^'^ 2 "^ li "^ ?Ii'f^í ^"I^T "T"^ i^&í 

5Í.iř, .:^;2^ sica Sugo SCifC 9 rdi fx^ sjprfLžt; loc^ 
fvcfeLi s^f.tra^t ifsccc sttíkb, a>; ft z:± fsírwSi ^fs 

Sii^ « In£[«inié^2;e, e aitci^^ bet scCe xd^ jd ^i« . '99 

iijiomilbin^m mlutoiti r({řU , to sfau toffeďo tp ))ám?tt ob^ 
.brjeíi, a bej ^^oc^pbp mej^ febau bofiateíne troi^tmalí. SBffal 
t)řeS to pani nepn)^^)!} aixubn\cr), faubce semjftí, a' raby 
fcaíe ®e^o Mío^tí a fraíom^mj éeffí&o a gine pfobp je xo^^áf 
fíamixú, fteřii n) tom pobté nicl(^ a ja gebno^o ílowefa ftogí^ 
pominauti nemodli, a xoúxa 9 bnc§ ceh; ben tobo pri fiatou 
|>an(fím a rptjřjlím, 9 mcjtc^ j obce, gařojto Qiá) pxáit^ 
tídf ít wffi ))i(nojlj gebna(t, ge na))ominQU a jdboli, abio fe 
•e nimi frownali , a ®e^o gŘiloftí írátotoffí wfTiánl fpolecni 
^ebnom^flnau obpoweb ba(i. Tííe :pone»ab} gfau gtd^ f to# 
mu pilíoi^, axú )>ri níd^ přeS tatotoé pAné a UUixvé ge^ 
ínátii nic 4)bbtieti nemoí)!! , řeVs 9f«u nerabí wibeli , a fle 
pa Si4> jatorbilem a neY)flupn^m j^řebfenojetí. jůjlamiti miu 
ft^It* aBffat oni gafo^to ctnj lobř) miii, a poctin^ojl mi(u^ 
iic^ ů wlrni ))obbani ®ebo !{Rí(opt (ráípwfřé gato praio^^ 
H t^řitojene^bo a bSbiřnebo ttáU a yona Mbo ne^mtlofli/ 
olgfTlbo na tafou)^ ®ebo SRitójti mttotlin)^ a gtuntqn)ni 
|>řebIoicni, a ))ro bobr^ a flanku n)Iafii fme ®eb,o SRitoft 
{rtffbwff au , f terpj frbrínau })fii a pr<íc9 nejli a pro ní |f ^ 
toota a řnoe fn?^ , co§ ocitl f/ toibj , w^naíojiti neittugic, 
n> tafon>em ncbeipecen{ln)i nigaf j opufliti nemin} a necbti : 
ttíbr j poblť ®ebo SOttlopi fralowff í ^ ft<ííowjln>i éefííbo, 
a h »)ffemu bobřímu n)}bl^bnau€ a pamatugjc na tu obpo^ 
n>eb, fterauj gfau oni a wJTiíni jíaworoé tohoto frálowflwí 
rolu npnj minuí^^o fnjjeti ^(ínuf[on?i ^rpbrpdl^on^t a (anb^ 
řrabj ^cfřemiT, ofobim bo acbtu bánipm , m gicb pfaní. 
a napomenuti pob pcf ctj jemfíau flebnompjlne bali; Sřotij : \ jtftn|[(&9 no ®f^o SD^Iofl fraíoivfZau tb tt^ei^li fajtiu 
mo, jeb9 neroítěti a nemodli Qe^o aRilBJil h:álp»|lé »pii> 
piti ic. Rfie íQ to, tuš ttětnipm ))0bban9m, a tím, (íerpiiií , 
-tiafc flowt) a peíeti jemffúu bijcti náíejj, Víiniti iS}tÍsi, a to> 
mu ivfTcmu , co^ gfau ob febe pfali plniti (to fetnj gin , 
{átnv ja jlé mjci nemíije) bofii učiniti ^tj. Vobbómagiu f( ' 
gefftč f tomu, gafojto nětnj pobťonj a pDCtitPofii nrilugitf, 
|e ))otIf n d) @tíío SBilofti opufiiti nemjni. 1t Qiolu oíf* 
natet&w It<í(on>|hvi to^to a fUUi fmiptt), Itt^ na ten íal 
|t)e negfati, f tomu fe ufíi yifnoftj , &'b'9 fe ont túte jafDjfft 
tpírni pobfcani podlé ®ef)o 3)ÍÍEo^ tcdloK^é jacfwtiMli, M« 
pomjnati bubau. 

^onfiBflbí Sfou pín? a rtjtjfltwe ani mlft j obct ! ni* 
Xmu ainímu pfiiwpi nemodli , ?)anu »o|řu tařowau líc 
potuřiti mujigí. í fcrf 6ubttU oni tořtf wifbíti git^ obi»I(fp« 
itj obpowéb a ttalvrnn na to ®e^o aSilojii ftiíloiriíť t*l 
« píeblcjftí. X í tim fe ®c^o ÍWiíoiii fráíowffť pobUrf 
)»ruítna Ihii." 

^0 mtonSai tí ííči nev»i)6fíiÍo pano putfratj ti* 

Mil ob ofob iř pornu sonlíebe, tijtiřflí^ o měpiIe'^o i tM 

l íRflupi hiíloHiflau totí promlunwno : 

F c rpttřpBO, 9 měfta jbe ě^romďibéni Seío 9B» 

ppi, flaíojlo frali a pínu ftaiťmu nepmilopfisíS* ' 

^Anitt poručili, je flfou fe bneffnibo bae na tip 

Iflípi halowllc peflupí ja*')**", * ' ®*** 

f proflfťbřu ííílí erobí W9PoI>í * *' omtuwí, tfc 

SRílop ít.ílo»(Ia gep tíiml, « oni boPalttat 
0OI 

I í0^\lan^čf tomu toprojurnKf, lKjf|to Um^h V báíe 
iB{i(ofti txáloxofié toto ojnamudi , Je to tpffeďo , cd|^ 
eregffibo tne ©abrpel itíenotoff 9 , f^oluobpioatel f rá« 
i tohoto flon)o ob flowa mtutotl a ))řebK((baI^ foneímí 

om^fl gt4) bpt a geji, a gefftS to^o |)ři tom }ů{}atf 
I tim*. bolo Jenii?, tař flafjgfau ©e^o SRííojli řráíówff í 
wnjjenř })rof9ti ^ gcffíe roíbp ja tíj í)rofý : ob^ ®et>ó 

{liídkDJlá n)ffem {tam&m ttáíoro^i ěefKbo fn^nt 
^ co^ můje bpti ne^břitpe , yoIoSitt a roiepfatí táíK, 
oagjce fe f tomu, Je eni pobl^ gini^cfi f))e(uob9n)Qte{&t9 
ftoi tohoto iDffeďo to , co{b9 ®ě^o SSiíojit hált>xo\li 
uto (rá(owfm>í bobr^^o a t^Jiteíné^o b^ío, gebnatí a ja^ 

c^tj; nab řjmi ®e^o !Ri(o{t fťiííoYDfli Jibofli miti 

% gefft^ nojb^ ja to |)oni{en2 ))rof9, abp ®ebo !!Rílo{l 
)fl<( při gid() ban^ ob))on)?bi mUofiítvif i&ftatoítt, a tras? 

!p(inem gi(|) miloflitppm ly^úx&RL So^o fe oni @e^ 
Uofii Ixáiwo^i 8 fn)$mi ^tooln$mí a pobban^mi flu^^ 
obflu^otooti bubau« 

X to jafe ®e^o íKítoil Ixáim^á |)romIu»itl rcííií: 

©el^o SRilojl řrrfíowfřa nepw^gfTicíl panftw aurebni* 
faubc$ jemfř^cí^ « rab řra'Ion)(hoi defíí^o ťt gínpcíř 
se wffe* ftawuw^ řteřjí ja gebnoí^o ílowřla flog}, 
>Seni o ))ofIuffn{ )>obbání, ta(^ ))ilno|i a bcbtitvoft si4^, 
«} gfott í)řl jtawu panff ím , rptiřflťm 9 mřjlecí^ ) obce 
9 «^P ge ř fiebttojlegnť obppwřbi^^^ab^ fe 8 nímf frow^* 
a )}obU ®e^o !Dlt(o{lt trátotofK ttf^n, ))fiio^fti mo^^ a m tom we wffem toia fiítbíTi, a I tomu ge napominati, 
a^9 gebnomnflnofl a fipomoft mtf,t> nimi byfla , bofliitfíiií 
uiiiejumětt, a tu potvolnofl ob ni^ fíohjto ctiD$i6 r^tjfnv 
« @c^o 39Í[o|lt fratoraflé xoirif^iS) poiianýčt miloftinl ^ 
gjti, a tAhvaaa gi^ [a'(Iu a nadj^Cnoft, {terauj t @k^ Sť 
lo^ Uálmííí a mUftt M mfau, a, Je gfou |k na Scfi 
ISIilo^i mifujtiniť nn^jomíniíiii fiobbaiiě jadbonlali^ ipffenif^ 
9 gebnomu lajb^mu snCtiiTtí nfíi miloftí fmau ftifropa 
jpomínati 9 na^id jiytoati , fiáletii a páatm gid^ milo^iwipii 
119ti, a f tmuj Qk^n aRiEoftí (nílonifl^ (91191 n(9mi[fgffjnW 
a miti taíi , abi) tatoroaa poipolnoft gim 9. iwtoilitAm 9Í4 
w(fi mílofij jpomiiiali 9 na^iújomuti. 

GoJ fe pař flinící) ofob jC jtaivu panfTeĎo , tvfiWft* 
9 raějí obpcuiJÍfci Q\á) baně bofiffe,, ti gejl fe ®rto KifoP 
řralomfřá to nicb nabjfi nctačií, obr) pUS ®ťtio aSiloll M' 
íotritau milofiiwe, ftjrnrefMitrí, ij otcowpEi rtcpeUMnutt 
VOtiěipabJ gefí gim (Sc^o Slřilojí friílo»f!<£ to toffeJo, toftř 
1 tolio tobrciio fl t^iiečfifbo, a jaft, gcpliícĚí tomii nort", 
por bpti a laljnouĚi iiEdjIoíi, jleljo tomuto friítoiífitoi 
inobío, ^vje ®íl)o ÍÍJřilujíi Erfílcrofíe rosfaj ptcbtojiti ii 
.miti racit, a tarřoíjlttaiíic fe na iipiií^ífi no| 
bejpečenííwj, na \xDÍm přtbce (latí infli. 

^tctéjto obpDTOěti iSctjo SBHiíft 
lóíi!, je roI)o pn priviiěgfíi «1 
inu obecnilio jiiflaivusi. 
toto pícbcltiřoíi iiíii 
\ ao3 

; 9 íímb půn obecni poloHU «(e j tUx^á)' píiřín Un 
• ř fnímo»aní-|>Djlviciíi acmuje, mo^H 9fa« ftaipowť g^í 
ÍQtccn? w^roju-iietú gříbrj ca§ tí)t)o fóje , abo to , co| 
1911 rptiřu n a wcrnpm pobbanpm náíeji , " a co j ř ja^^o* 
íni 5emj a pobbanpd) flauji a tojítccné gcjl, pfeb fc brali 
rojgimati* íí poiiifnoabj pro jbrjení přírcení a pecctf, 
m jad^onxřni t)jitcíníí^o a bobrcí^o tohoto řtóíowjlwi nt» 
f| pominuto biptl nemaje , ml abp to f jf utccnímu w^ 
leni pf ifflo ; neb n^ pran>b2 ®ebo Wío^i ftálovo^i to^o 
Řiti mo^aUf tbpb^ ®ebo ^Uo{i {ti(on>f{(( to jnatt a tomu 
jamíti rcířil , Je nyní řaS f fnřmowánj flauji , jebp ©c^o 
tiíoftí nic mílegfO^o a flupřgfíií^o 9 nalejitegiH^o nebolo, • 
i Itoóftx gídíí i jlranp polojenj fnřrtíu obecnj^o mijlo bdti* 
le nemfij to^ .qafj gejl prwí o tom bojW ojnímeno, na Un 
4fob přeb" fř brrfno b$tl, leřbp fe to « (Seíjo aJílíojlí frcí^ 
•ffť a Q\d) wfTed? ob^watelůn) toí)oto řriíon>ftwj, jfajau 
rin)f((.im a jřricenim , píiřiWnjm gic^ jla'(i mřto, ř tomu 
m tařf í řnjíete S»ítur9ce pfanj, fter^ř^oí @ct)0 WlHo^i 
baoi»tfrn$ přjpiS poflaí , j íeí^oj a $ gafi^c^ pf jřfn ge na* 
wíní, a co na nic^ Jťíba', tojlateřn? nrproyamřti mobí% 
l^řtoobí . pař @cbo SRiřofl frrfíowffá glm wffem grun^ 
í>W t> o^ffitn?/ gařj f« Sn>r(í)u ojnamuňe , to piittíábaú 
U, ^ ®e^o a^^iíofli frátowff^ a flawftm ' n(ít(}tté nenj, 
nf nft&m. stfpiffimf pefct?m a přirccni 9 připomíbi, co 
Wb. j^ brAi^ nftrj tomu wffcmu, ga!J bobrem naíejř, 
W «lnW a to jbrjetf* ®e^ aRitojl frrflowffa' fonccnJ 
^"; tom fe »|ianowítl riířií , tve gmťno ^ána !8o^a wffe* 
Hftocií^ ^ 9 třmi, fteřjj na ®e^o 2RUojH MoiDff^ io4 

tiQioDmenutj e ®«^» SRiloffi ttííowfttax ftC^iMiifi fc 

nolili , loto to jenj včíniti , a to fouini ))? eífftvjctí i 
mocp íBoif ivQfonaii. ^ toffedo.to , yofubj maiiuft 
íSIilolti ftfl*Ionj(fe poílůEj, n(f[etlit jínjcta a (rwe ftoť, 9 
ó)avaán\ jemi ú poCbanpd; fm^ify roan^á} mil^, IMbl 
mile iDQtiúloiiti a činiti. @fa gefflí mjbp U mUo^ 
fcěgc « tňiuťrnofii , je páni, rijljrfhoo a mepa ) o6c( | 
fí toimpílj , a @cIjo a)!iloíti tiálom^ti ofobp ,' @ei»0 i 
fV}na nt^milejini^o , a gin^ďi fiioíuoitpniatcl&n) a ttc 

' přiiet (roýc(), Eitvj netoliío 119111 gafojto xoimi pofcítfBi 
bři ipliři š @e^o ^iloiij řialDWffau ta^tiúutt ft )mI» 
ale tttté 1) tiá), ftcřjj jfixtoé >(>n ínigeti 3Raur9c$m ts 
flfrtu, a ř tomu @e^aSl)iilo|íi fcaloroíří (Iřelbp ij fora 

'écfE-í ncopulij, aobfřbp ořemffe^ona jpateE jppfenentift 
9íeĎ ®el)0 3)ÍJ[ott fraloivfřď fu $anu fiSo^u »l^ 
íiautpmu nepoiíiíbní iBÍri} býti račj, je froí (^1/ polti) 
a pomoc froau Siošfřau Ěogně ®el)o aRilofH (nííwíflť 
a naběíiti lačj , íaE jC @e^o 3){iIoP fróloivfl^ •> C$| 
@e^o SKilcjli , fnjjetera aRaurptera 6 ge^o bete^ ■ 
roalfčnpm tafí 3 íjín^Jiii pomot^ , řa řttrgmj sln^ft \ 
bití nenj , atl It fc sofojlto pocliícojt mUu^c^ Ub 4 

" ~ r líři íSfljo aAU.o^ % M{ 
ft05 ^w, 9 ialé fwí řrewní })f áteÍ9 o^jujlí a boma jfipanau, na to 
nn^fliti mo^au, co gic^ } toí^o petCati rnuit , a gaf au ))octU 
>»oft a po^noalu } to^o m\ti bubau. 2( f bojbp $ ®e^0 
9K(o|li (r(((otoff au ofobau fwau pxo neboftatef iixaxvj ^ fio* 
tofii a gind ftioá ianefnrdjbniní tá^nauti nemohl, a )>tot0 
idcnrfní ipořef f»&g ppflati c^ce, ten at fe jeptra jbe na^ofe 
nagiti a ))Oinamenati b<í« 

9la tafow^ ®ef>D aRiíofti (r(ííon)f!< na))omenutI a 70($ 
tKbn; 9m9fl ®e^o SRilofii fridomffé gim f jdmírfu ojn(íi> 
men9, 9fau fe rojmpflili, a na jevtrt n> ))dte( fiDotili, Je 4)t| 
M^nauti aneb )}eniie ja to bdtt, toti§ } tifyce ilat$c|^ 1 2 {ío^ 

fiS^Ia ipaf bdwdna hoitancjp neb ^Vfí\% tem ofobdm^ 
SefPto na jtíboji ®e^o SRUofti tr<((on>ffé ))eníiitau ))omoc t)čt< 
niO XD tato flon^a : 

6kí San aBtbem))emrer fxHt ®ebo SSitofH (Contrlos) 
^ ii Stn^art Seinger obaubwau arc9fn){at ®i(^ SSUojli 
(Ai^fflr a co{miflr k.) io9}ndm(íme tímto Hflem , \t gfme 

# ilroa^^^^ ^* (^^^'' ^ ^^'^) ^ 3c4)unijiaiu na xa\^l 
Íl|9 SKlío^i )){ igali, f ter^c^i nebal na )>omo€ (njleti !Rau< 
fíwt ^^' ^^ (manbdt) @e^o SRUofH {rá(on>ft^, ani na (er# 
ÉMf)' a fknfouYOU i tnijetem aRautpcem přebf Idbanau, ani 
^to tuleni a ))iebfen))etí ®e^o íRilofU trdíoioffé, ani na 
-0(9 fe »9te(al i obce mimo ynoni obpowib a }u{i(íni 
3ij a @e<^o SRiíofii (ráfon>f(ií feanau bej fn&nu obecn^o 
law&xo VD Sitomíficipcfy mfíccfr n>obt ^tomá^eenipcb ; alt 
M^e ')>¥i ot))oio{bt ob obce ®é^ 4>KCo{H fróloTOffí bon ao6 

tlí : nej tal ge fďm ob fítiií i^ f^^« froobcbné toAfe ««})»' 
ninnofti ; ale na i^toft @c^d SKíb^í fTa'Iotvff^, toti| e|iiN 
Q(tt)i) aRilofti frdlonffť € íau net^rabau torc^u tífoxo^ 
3 fttréjto fumniQ toltcn^bo pam 91. CiDíCugcm a ptáf/m 
iinime.. 3«mu na fwcbonij p^ttí naffc ( tomtUd li^ i^- 
tojilí gfme a tutami ncfíimi fe )?ot>e)}faÍi. Stdlp fc 9 )»'ttt 
)>o fTO. ©|1oloft9ce vaniií. 8. V~ 1547* 

nc&t)tt obgcli , bo ijofíiotiQ @et)o Síilufii tjoivolad rojtiM 
a na njlfgi jwloicnip jvúro^ ť nim promluiviCi nUU. 

„TonéroabS ®ť^o SlJíitojt fra'lowfí(ííĎtnU áoío titrtw^ 
}umčii nítii , jc piiiii a t^tiřflno , ^ mífta j obce gin^t 1^ 
roimt;flili, a € ®cIjo SRilíflj hólowff au ofo6ní fá^nautf, > tt, 
ftevii 1ÍI& neboftatct ibiatvj, jtarofl neb mlabojl a ffxá ťf 
n«if rajbněnj liftnauli ncmo^au , poítv poí mwrowlti « 1*. 
tUí\ pcni.;e ba'ti t^tj. SIfaC na ten jv&fob , goQ S4 
« ®eí)i) aJiiEofij řroIowlTíu o to wluwťno « na tom i*?*** 
Se ©ťI)o aJiilcP fríileisfEó obe vettít^ '^i fla»ů»f Wí *** 
niiw, rífjiKio mříi, luíij ft(au to laE fttoUli, mfliN 
í>íkipmiliř a íflfoivau )Ji)tt«Vvioíi ff* milcíli ftottu hdM»"* 
ao7 

m tahwé @€^o íSRHo^\ ttáíoro^H núUfíxxcé potito* 
áni |)rem(ubeno gefl ob neptPipSffí^o ipana t^urttabS na m^ 
1! n>f[e(|^ tri ftntvfiiD gaf { niiegi ))Oinamen4no« 

9le9W9§ffÍ pan pnxftahii 

f,®ahl gfau nepwpSffi j)ííní auřcbnícp , faubce jemffti 
giní ofobp j pawú j)anj!í^o, rptiffíí^o a wřjiflcbo/ eíeři| 
2 gebno^o Ikxoila gfaú, tomu frojumílí, je fe ))řcítele gidj^ 
íe6 wřercgfíi ianau obpowřb í nimi frownali, to frbcínř 
ibi tflpffeli , ia to ®eí)o SKilojlí txáíoxo^i ponj jení profljc^ 
.bp taf owau gicb ))otpolno{i a ft^olen}, poncwabj to ) in)((ífft« 
li láflp a nád[)píno(ii, řtcrauj f ®e^o ííRilojli řrálowff^ ma^ 
)i, íini , milo^iin)? přigiti , a frálcm a pdmm gi4) mílcfíi* 
t^m bpti racií.'' 

JDbpon)(b a idioercf @e^o SRUofti na tt 

^linln^. 

®c^o SRilojl Iratowfřrf^ 

®c()0 SKilop fiáíoíDffiř í)rtt)é gafj gfau fl^ffelf , tafo# 
Dau powolnojt ob n\6) niUcjtiwí ijřigaí* ^rotoj ®f()o 
SlUofl fra'lo»fí<í ío^o pii tom iupawiti raři. 

■ 

f)otom YP autcrip ))0 \to* panni £)orotif t^boj I^ta pan 
Ipttbm^ na ten řaS mifh Zomái ) 9Ban)o7ke , máge o4cm 
iVttfmu , ie fe bra^m^ jpocet faufcbu obogi()o mřfta $rn^{Ti> 
tlo ft^iý, a ^tá)ow( nittďi l^ f^ o^fV^^^Sii <>í^^9 nefterj 
I (tottu (tfbní^o bo aurabu ffe{li))6nfIe^o geji obcfloí ; a txi 
p0 gebenmec^tmé Robině branný pcht tóá)l faufcbiii obooí^ 
wfíla IhrajfPí^o pf ebftaupiwffe f reb' ^jana putmijira a pán , •08. 

}ábcSi, ai^ t je^tfi tifito wffiča ohtz na rAnj btaa obtfUni 
it))(a, táti abif wt tBtíxt^ jnon jwoníno Ď9I0, ge gfau U^ 
p\ín£ a t&ieliU poňtbp ; «f tolif/J Je <^tSg} 'jAati na |irat 
l>1IImifb:on){ ^»mS|lf{éin , 1169 tctti gi^ odec ))0ftwlu t$ii 
motfia. V tA'tu gim ja obfiotvřb, ab^ to^o bo ímrtfs p^ 
yeni tnéfi , Je 4tj o to $ |»m9 non^^o měflu ^roj^ jgi* 
tra bo^bfí mluiviti, a na lemj (e 6 nimi fncfau, gim Djnůiftf. 
£}nt ale jionSbfli, je fe g ti |((bo(lÍ fi«< nitolt titbdg 
fw^jli ; ne^ yřebu Je na fom ftogj, ob^ fe to tat m^tonole. 
9 grfl gim I tomu ))to jac^áni bobrVtiD )>ofoge fKnoobn. 
9ta jcoiři riíno w jívon Se^ň^ f' jwonlto, a poíct foojiElň 
jiiamciiii^ fe fcfftt. 3t tt)i)J na ně to^o bplo fíobiítu, gaU< 
bi) loto přičinv bp!?, vroí gfau bne ttřere^fRÉřo affeán tbtt 
ft^tvoníti a fnolati iioruíili ; n> tom fe pof(I|h»í ob tunw 
mtjlffvcb fialo, jeb? ^tíli na nř te^o nřco ni$R^ 9 fnrf* 
ffe [e rpo^t'* to^o ^lojiíbali, abp fe to íolegi welif^, líeiib 
ni.ib^bQ to ni labnim bom£ ftacomíftfl^m b$ti ncmoVto, frfllt 
% t)>ub gbauce bo fíOege „|)íi98 fv. Duffe" a ffai pjftdC* 
tp fřejtanfle' a niíbojné jpímall. X nafiomcninsffe f( M« 
fpciEÍ, abv poío^nč a cdiioe ))n fom gcbnaiij soffidni fil 
diúioalL 9I0 ti) nětttti itpfani artpfuít 9 la!e' Eí^ Inrfiilll* 
eiilffto w&fríc íifH lialU % wolírcffe no feit ben }f fAe 
3lfU ofsfev, t68, afei»^ ATi^Fuforpf něfteři iv pofifbn^ fí)» 
^baií ♦*1. •» ' . jri) ío fíiJfawffe »f Etim 

:i; 'IVajfE^m » í^ loOrgi 
ii i< fobě obiibiipffe io)f<« 
i V-^^ '"ětfiimi nifutými ml|t 
909 

f 

Imt tuto flotvo ob \lo\va gfau luppfdní : 

SBe gmcno fVpat/ a nevojbilní Sroslce , iDtce , ®yna 
p £u(^a fn)atd^o* 

a»V í)utřmfpřl a rab?, jlarffi o^cnj |>f ifejnj, . 9 oboge 
obce jlatí^o 9 nowí^o mcjl ?3ra|ffp* / jnímo einime tímto 
Ufltm, nafflm wffcm rnUec agcbnomu řajbímu, gař npí 
negjfim ta( bubauopm, ))feb nimiibp na'g tento lifi íten ams 
bo ítttttcp flpffrfn bvl , je juamcnatpjTe , řteraf f!rje rojbií^^ . 
a neftoornofi a mnoi^c ncivcfe ted; meft $ra|ff|pcb 9 ft^n^u 
napo méjlfl^^o obecn] bobr^ f jnamenit^ i^gme a faujeni 
(n{{Io, 0rje co| pratoům, froobobcím, fMptoUcgtjm a bo« 
brpm ftarobplpm fábum a jto^floftem znamenité' oblijeni fe 
i^^^tío ; (bej jfetřice 10 tom y?if(abu pfebfún> nafficb, tbyj 
9Í«» fř » flřoleřnojii, » gebnotř, láfce a » prawí řřeftaní 
fK břfltrffí fwornofii mejia tato ^rajfía 9 fíaw naS mf|lff$- 
{tv(|fc(U brčeli, mcfi tíc^to ?)roiff ipc^ a flanku najTcbo mcfifles 
(o fUioo^ ;pO€ti«ootl 9 obecné bobre fe gejl rojm^íbQto, 9 xo tom 
Ng f^oflnip yrofpecb meto* ^ necítíce tomu , ab9 ja to* 
(0OM t^řtíinami n)9§ botíen9mi na foncc tato mřfca ^xal^ 
W 9 jtato náž mřjlffv w \xD^á) ftoobobdcb , pr9wUegiicft 
' fhiieni a f jf a^e míía ^řtoebena biptt : ptotoj { baru íBot 
{Í^^«.|JOE)&Ie gebaojtegnf m9 ^rcbu )>fani m lifce a n)bo« 
Nm. 9ofogi 9 aum9flem t^píimnpm wef^olef fn>e 6blebánt 
^^{fc, a* to )>řeb(em pro Icft a ů)xoáln ^ána S8oba wffe* 
>><(>baBcýbor 9 *^^ V^^ ^pociitvi, ^yíUlné a iohti mift tecbto 
^Hf^ ^ ft^wt^ naffebo míjifZ^bo, a jvsI^tS r)inato\(t to, 
i^ jptbti frA{ ®ebo SMlofH p4nu naffemu ; fwlxoail o poctt* UlO 

looft, fn)9bot9, }fixd\va, \taxoMé jwpnofti tnefi tíá/tt 
fl^á) 9 {laivu uo{fci)0 měfiff^^o @e^o SJtUofli frdíem 
najTim milojliwpin, 9 pfrtfp jc^o f^wné a fnxité 
cvfaři a trrfli écjTpmi ®i* SSKilojimi ftoricnpmt, m 
l^lcbiai a g€tnaiti o arti\fulc ro inifyičf poíeltaé, n 
ani} fc ncwfla^Md^* 3 ti přjíinp o artptule giflá » 
míflffvdi^ Itoiábne feufonc grtnompflní, a gafo )a j 
SloiPcfA flftae fe fncfli, a gc fobe ryřimé^ tcíonate p 
gafo bobři a ctuj libí na bubaucp íafp brfcti , a |po) 
bo fio^ pf cmojcni fati , a fcbc ncopoujTtcti připooij 
Oa(o) Aefl na ®cbe Siiloih frálowflé monbát 
bititm nft br^b! 9>ra^lHm rot fifebu přtb fxp. SfI 
1547, 90 frasid) frúltwftoi tcboto roj^anp cafU n 
mhiul^bo xú MfvtuIiA tam }€ gincna pctlaiDcnpi^ 9i 
lo(H Fril^wjfc) obp0ioíb ba'n«, o w ic obpoiDcbi 9 
<irt«!(fuli4 ffl^i |)ři!:no peiejciio , pro fuxcbt^m tů 
lajtnim pcvrinni nebili: pr^rog v^í^icc o tpm gifh 
«i»9f icb^^^ ^ tnj; cbpcmlb ob ofttcródb Ubj Ic^fa 
tim tMpMm bpti, ^aMp^ni m proti {\róin aoa « I 

kn poribhi Itiloirtiri tohoto 
1^ ) mtxtn\uw » ni pclclrnpcp 
IhMMHMt aiilMKÓ ni nÍ4 jcf^iá^t i 
WftAipriie Mučii aciui:.c; ncj jc sft 

4c|Kb« 41 jtemi scf^s^x^ ařt$ír^c , ^rte 
K vin aiffi ■!■ iKratopiavřfiwnRu ap» « 
^ |lil4|i% íntea «K'niél>c sSctflů^fifi. 1 311 e temfo ^alfřpm a flúwii naffemu meflftenftt 9 tafó ofobe neb 
i^obtfm n> cem gaFpmCoii fiaf ip&fobem nenáíejit^ t^bíjjeni 
Ziníti a nám fffubitr d^tcl , je ^roti tomu f a^b^mu (o l^roel 

■ 

!^ fřatt&w nofíid; % pomcct} ^cína SSoba toffemobautýb^ 
to ni)|fi nepwvSjTi moinofli (Ubugem poblé febc fiifti, a febe 
^ábnipm toptn^eni^m jpůfobem n> xí\Um\ nco))aufftetí. 

9ta tomto gfme fe tolitéj fneflt, ft^bptoli fnim obecni 
» tymtó frdtowfhDi ob @ef^o SRfíofii friíowft^ ))o(osen 
H'9 a obecni bobre tr(((on>|hoj tohoto gebntfno b$tt melo; 
te tom tafon)^m ni|({bn^m gebntfnl a rD^gimdnj ob )}(ínún> 
yoflfbo s'm2{t a f fnřmowanimu gebndn| xo^^SS^n^^ abpc^iom 
fs nebitu ; ne| xo fpoleřnojli i obcemi naffimt a fiarau na* 
fiei>«> mS^ff^bo, o n>f[c(fo e nimi fpoleiíní a přcítelff^ to)gi^ 
tttitl a jawíTfllt, a fnejTenj naffe fljoteíní gíným fian>am 
fefCtQ»{hoi toboto ojnamoman, gi^foj to ob flarobcín^na 
ftt '|ifebefpíip(t^ flan^né ))om2ti c^fařůn^ a fr(í(ůn> bpn^alo* 

ZaÚ gfme fe na tomfnefli, sefnijebi; a ořfoli mej9 m& 
f9 ^talffpmi, neb rabau gcbnou 9 trubau totcbu botřenau 
í^é newole a nef^cíje n?}nif(9, tebbp tafow^ newole a ne* 
T»tfir f Jábnřmu práwu jjobanřti gebni brubpcb nemagj ; nej 

* ■ * ■ 

^"'^^lice ; ))roflřebtu fwébo $ mífla gebnobo 9 brub^bo muje 
^SUmn^oy«o}ffafnébo a fpi'an>eb(nojl miíugíc^bo o to o n^ffei? 
^ yf<(telfl9 fe {Vownali, a cojbpfoli^ a na íemfolí t9 ofobp 
' U^ivAnu gebndni {wolcnj fe fnefl9, a ja ))rawbu n^9po» 
w^np; na tom gebna 9 bruba flrana přejlatl magj. % gfme 
ftbí; 9^co| w$3 gejl popaníeno, připowřWfíi na wřřní íofp 
*»S pékffeni brjetl, Somu na fwíbectwl a pro lepffi gí* 
V^ttt a bfitbímofl pečeti naffe n^řtffr jlar^b^ 9 non)<bo méji 9r<3 jifpd) táli grme { tcmuto lifiu nfiÍKmu ||>rtioefpti- Ti okc 
9i mcftc lili mjri gebcn cbitclcfítni liji, iv getna a id gctno^ 
fícgná {Icipa )>(únp a fpecctcnp. 2t ti lifioiré při obnomni 
ratr úbp wjtp ctcní bpxrali. Stalo fe xcc cttoxUt Ht [i9. 
eííciaíhphi, L !>• J547- 

©ařc| fc 8«ř fncjTcai toto mejn mřjhp fyral^mi Pala, 
bncb 3 hagú tc^oto frolcirfnvi txAbnp peut ^avs jNtnjIel^ 
t» rptiřjlcbo to ^atp u f^cli. §) trvjlattfTc nSoffl ofcí 
li) ratp gfau přctjtaupili, o ffrjc ^jana Biřicrpna Jlfinatóí 
ti' 9 Srncirc |dtop na mifie ic^o n^lT-^^ ?^tii »Ir|iG, áby 
gcotra xino to jc jt xp pcntcl; na ten m\ fSkCcntina to irriiřc 
foUtjc pani pulaiinři a ratr, fxarffi cbtcnj p t^ oto me^ 
9ra^)!éci« fc frT-i , l^^^ nrfrcre p*lné a jnamenirf ptStbp 
su ne irjnriii raíi.5, fiircjt!> f tcbreiru a vlirtčnnsm fittf 
fcm ®řbo iíiiťfii fra':crpi!c r laii i:n:u:í frilcxrftei pipfl 
cbcv tpti xnoblr. 9 tána @:c^ Shi^frcm ctpoirft, |c ^ 
toíi pari a irpfřttati asa'. 

Zcto tae @iit S^-.^íti pani f^sxctxoi mcS $^4i 
d fpriťcnř :ť;isluun:ir.! s? řrn:c pana £rři:ií€ Jto^if^ 
fhxp:c. Sáno br.o » Scrní r sa ratn:a řrssě tstso^ 
fíÓB jtrcriínc, a f^j c-iu ú- ipr.fn; irář? rbxnraiclí flíf 
ífra^tri' to f4^2fic irc:::c n;7n, rcfiino brlr pwSiíSi' 
loS to tcss pasa S.^bnt^^í £^čř7, a rx a^'as: so %aasseii^ 
tn p<^ to třj řcltce hi:^ fc ticžj. 1[ n fts^j íevit^i 
ft tcfrnssn; ^isa Ccl-r. |c u cis ir í^brcc jrrctri ^ 
o ř^ítcs t-ia ri5:, i ň-zz íhan cr^f.---:;*^ • 3r| fr (» 
t|;ui8C«ra2 a ^rtn^ň jclal:, c^TiiJ j, narsooica»i r^ii' 
Sr'«ŮRa £ru-fr>o i ^'cirsra ::« frri Uiau vď^! ína 93o^a pxof^W, tí>^ xo tom itbttinl ftů&ix |)omoc$ gid^ 
mjfteti neraíil. % iait)in)an){fe ^iOtifCu „$ro(me} @eiiffe 
el^o" tu ojitrfmena bpla přjcma , Jegfau fe j)rotO'fcm 
3>ro69 H^^ táiiíi, ob9 flpoleřn^ ®e^D SStíoft frAowffau 
pD{tf|eni fnSmu obecného , ble gnamenit^d^ a ih,Ulxt^ěf 
?cb, §ábatL . £) tett art^ful fbpj fe fnefll, a pfani f ®eí)o. 
ofti řralowfřť <řteré njíe Hábu) o. ipolcjeni tafotDÍbo t^íft^ 
' a fpřffnřbo fnhnu pořdbnJ fepfati poxulMi , láiatt tob» 
li; ponervabjb^ o tom iprátou mKi, Jebp nnterá fheffenj 
f9 ntífip ^ojffými jhvrbiti fe melo , Qb9 ®idE^ ST^Hoftem^ 
bpíalib^ loec moJncC, přeíteno bi^Io* 

% ti^l I }((bofii ®\ó) mm fe far fialo, Idiali xi* 
^ obp taf{ { tafonxfmu a pořdbn^mu fneffeni pripufftSnl 
i, ))b^en)ab{ tu nic na xblUm b&flogenjhoi ®ebo !Dti(ofH 
Itewfřť fe newjtabowato. Dáno ja ob|)oweb , Je fe to 
(b SRitoilem přcge* ti bneb tu bplp ofobp yt wffc* tři 
»a jwolenp, abp na jetjtři raniefo art^lule l^lffice potom 
to řottegl, fbpjbt) jwonřno bplo a ílb fe feffei, ítll. » taf 
|ia(o. tK fbvj bpli přečteni, wffidni ge fdi^ioa(o»aIi a ge 
ti toifiíjali , ab9 fe S peřetmi t)tiorbUU Votom l^neb 
Idnt bo S^pna ^^SBirn) (řeflan^'' 9 gin^ ndbo^n^ pífni 
vogice P, a flujbp SBog f enaO» 

9>fant fu ftiíti ®e^o aSilofit 

92e9dafnegfri itr<{tt a 9ane 9>ane n& mifo(lhv$. Oaffi 
(o{iÍ hdlowfli flu{b9 naffé powobrf fe loffi (wbbanofti 
íajugice, na $inU/j8o^u toffemo^aiio^m bobc^o a blau^ 
o }bran))/ a f|!a{}níl|)o vofogn^ ftciíowán\, gafoSto piínu •15 

^69 tolfowř woaeiifřc w^tal^ni bej fncffcuí fhímu iDÍccn^^ 
bobře fe nám trefiti mo^lo , táti gfme nigafi ^ f^'^^ ^Hl^ 
ani YQ^roiumett nemodli. 7Í taf ospp obecní fnejn ob SBaff) 
txáíotofté SBilofli mejp tjmto čafem a {irebopofiim nep{)noé 
pniftím pít fioltcp ^affi !ra(on)fré SRilojH n) hálwfttoi 
tomto éeffem abp ipotojen a cafnS ro$e{)faa bpl , mpU^á* 
toimt Síia^n txáíoxo\téW\ío^ pmil^ni ja to profpti. ©efitf:^ 
Íeb9 pa( na naffe tatoxoé ))rofi;tebtn j jábofii SBaffe háíoxo\ti 
9tUo{l tobo ndni t)cimtt, al ti nabege bo SSSaffi frii(on)f{é 
Stitojli, Qdtolto to ^dna najTel^o mitoftiw^^o negfme, a iat 
f on>$m fhemem probt^toati rdcila , a mp b({ tafonoi^c^ jna^ 
menSt^* weUf^cb potřeb SBafR IrdíowfEé SKilojlí 9 náii^ 
»flcm ob^watelům frdíowjhoi toboto napdwaaicpdb í tomu 
řafU a ře bní jlrebopojl}, jebpcbom fe bo ?>ta^9 ^ň^lif « íř" tom 
2aju fiřebopol!] jebpcbom o{ taloxoéí)o obecnitio bobr^tio ipAě 
fobem fnemoiouim gebnali; toifime 9 táíi pobboní prof^^ 
me , íe to SBaflj frdíowffř SJíUoflí prot! nám na třjf o(K 
a ptotimpflnoili gdbné nebube; S)dne n) 9>roie t9 ponbříi 
benfw. SBátentina* iéta 1547. 

SBaffi frdtowffč SRilofil 

9)obb«it 
9áni a T9ti{|faoo ^ ^tabeď^^o , <S^ubim{l^bo ^ 6{^^ 
flawfCel^o, JBoIeflan^o, itáuřimfff^o, IBe4)9fi{!^^o , f^rd^ 
čbenfff^o, SB(t(Ro{!^^o a 9)obbrbgé^0 , frdgún)« 9?a tento 

* 

ifaS YD f)ra)e e^romd^btoj. |>tttfm{ftřt a fonffele, ftorflf 
obecní 9 obce jlorí^o , itow^o , 9 menffj^o m?|l 9rá{f!9<b» 
D gini } n^terýc^ mi^ {rdíonHtoí éef(é^ n^ani poflor 9l6 

Ct;oocs fc232 Ha te tími efr itxiíe 9t>í 

Ssjrx^a, Ú2:€:3i^ji. Sctcsstýsi tsxníiai, t|tpSi, 
irlab^íia, f;cá9Ó3, c^crrossi. psnísž^duB a fMfbn 
ťi:n:x!i ciricajm, ? c^c^s, Ř^ríč;, 3js£i.\ 9 acajr;i9 a^ 
f):6=/f);db, 9 gi^si 3 něřrrv^ sup uf:^ Eti£»j»i 
éíiZc>3 179(123901 pcilúm , tur: ic pcsc&i tca fsKi^i 

Bcst n^frsi c!L^3L. Srojcst, paucni, (b9BC^, yodsi 
a cpicrni , irini naíT; m:4> f^t&ii van^iKX , {izcc| jí^ 
ni.3, gť:^^^ ti;xn n> ^^ra^e t9 pcaíěíi ten firou^o 
t;aj , sčinili , 10 iÚ3|| ai: ja úězn obecni , ob^d^: 
£ej ci£;p thntd čcrcm a fiUlQK\::rx nnni prnf^ u (rd 
f):::;/:? pclo^ri ric;:i, rcnj^ene crcfi^re, § ttm tcto|c^pi, 
geftl-.jcfrp^cm jpaf icbo, ač u natějc to niš negpe, ac9& 
niíi, a iútcfc^m fněmcm fcctUvaii rictU, a «9f ^^c ta!e< 
!rf d; jnomcnóf ctr a ireíf 94 ^trcb Fe tni ^ctopeSi fco Dro^ 
^? í« i^tli , a cc tafovebo obecu^o tobrétM) jip&fobcm $!& 
mctrnim getnali , c&9<^m nat tjm ^iřne tejtc^ ncm&i !G 
fTfegt gfme »9ro:u!nrn rocilt. 9 »žtén loSm táaúau, |e 
gfnu to jt9(f9 ti mibjnTce nrúfe a tiii9flu b^Q r ^ ^i 9^ 
ttit bp^om to řiti toitěíi, abpibom tofoxDau poiii|nittii jic 
toP a prcSbu toaffi |e ^ati^ )M)Ioimi tc(K>) fnčmit cb«ai(^ 
násilniti mo^Q , gab) sfaif ^mI pititfiU fe »ifi ptlneíii to 

m 

prt niS roi^mati ráfiU , aít pio kddo^ cafti tobo fe flcft 
m9<ií§ ^ti nemohlo* 9ieb iwnnoab) gcfi nám n frdbwftaq ii< 217 

I ^nvS gr^bnjd^ , ftenpj ft řnijetem ©ofřijm 
ic, ja ne)){ite(e fe pofiannil, a nenáležité bo maxtxabs 
Miá) Sujic gafojío jem^ f tomuto {rdíou>{hoi p!ip0« 
pdbp a f{Cot)9 itřtal, a w tpdí)^ Su||icipd!) nitUtá mjfla 
19] ibob9n>al , nemoI)u to^o gató fr((( , pátí- a m\t 

otec pro yxi^^x^&o\ a odíránu h<í(on}{hi>i 6efřc^o 
t n2mu přilluffesicpc^ fluffni pominautí. 2( (bpbpn 
)^ I mpfli a frbc9 nafíemu připujliti, beblhoč powás 
fEuteíne fe t tomu pSietniti nebplí rtfcKi , mufpHb^^ 
tobo přeb Sobem 9 libmi obpowibati. TSXt necbtK 
bopuftiti, n> {Tutfu gfme fe taf t tomu přiíinitt, a to 

iP59ti rcíftn^ a nemobauce na pofpe(b blijffj a t^jiteí^ 
:eji9 ndgjti , neJ abt>cí>om ffrje přebefllé wpffW roj« 
i»un) řrrflowjhoi toboto bo 8itom?řtc powolall , řte^ 
^auce fe poblé ti;(bj tojFasutt) bo Sitomřřic, a gfauce 

Snamenitťm' portu pobromab? / gim gfme X^ wffe, 
pf jřint) , proí gefl ndm bobře mojn^ nebpío , na ten 
nu obecnibo rojepfati, obfnrnřgi přebtojiti rdcili, I tjm 
!\;m bolo^cnjm , Je ob tícb n>9f[It$(!b tlffiNfni^(b ro5fa« 
)rott)oIne paujftime, a fu pomocp gi(b brtfti nerCjme, 
auce f tomu přinuceni pro obbdgenj a obranu !ra'(on>s 
Oto, }fxo\ I němu n<(íe|it$(b 9 ginp4^ Yo?m$i^ pobban|p4^ 
mi(94), ofobait naffi n)íafhij frtfíowffau, bo pole wo^ 
t(í(>naut{« 3C taf fbobp i námi geti 4)tn, ten abio to 
)obre a fmobobnj n>uíe^ bíiniti mo^t, páflibp fám 
oji, nemoc neb giná fn>(( ianeprtfjbnřnj fe wpprawitt 
fpi^ffne jbroge \xoi wt^flatl, aneb (ibu obgebnati ne« 
teb9 ^"^ na to mjfto, cojby fe na na^^ bi^^olo, pe< 818 

nije bál. 3U mftcfHivé ncltl^ fifuice, {e nát frálé pim 
Sto(Í90 tohoto Erilo»piDi a jemj E iiimu ipfjfluffegicý^ ^b 
loerní potbani nof[i to ffottu necpn^ tc. 9M fmn tebe 
}flti foH 9 gebcnřaibv jbridoe půwáliú m&jetc , yoiihMtí 
gefl nqpřjtel WDib a ffbbp bo jemř, I tonuto ttíBoioffaBii 
toíiíené a náUyiU, to geft bo Sujte obeíal, mflitt sfme fr to» 
tnubjíoatt, a tepnoa fhím^ obeaií rojluroMMlí a feridi; l9> 
teb9 fe nám to, fb9&94om fe ttí)o bpU bei^nfiíl^ f ncbUai 
tnoofK mo^Io fluffnS ^Sitatt 9Ub fb^f gftaie bo fito« 
tneřic pH^ňi, a gnamenit^ »o{ct ofbb 9 pmoftio báioHM 
tohoto, gářj wepš botceuo, pofl|)0lu nogíti xSSR, ttXSH g|itt 
naS gařo 9 top ja fntm obeoi} profyli* f)af co gfow gim 
tcl^bij na to aufhie ja otpoioeb báli , a bofUte&i{ nmo^ 
potvcbne přjčín^ , proč npni fnemoioati cafto není , pMIofiti 
rdčili, to n> tobrá paměti n>fP(fni, fteřj píi tom bpli, mogt* 
éei)0i gfmi ^neb 9 tc^d^ itiUofUtoe bol^iti, f tomu {e pob« 
bati, 9 auftne pr jpoiocb ociniti tacíli , gaf} fe toto syn^Ri 
potřcbnd loogenffe tajení naffe, Utxét)ol gfme my pro ya^ 
wdni poiian^á) wemipc^ naffidi^ mH^áf a pítíU powimio^ 
a bufto(icn|tn)í naffe^o txdícto^dío pominouti ncmo^, ffl^ 
ne^ báti S3u^ n^^fond, {e neprobUwagic fnem obm$ ffoMifim 
čajto pfané^o fr(í(on){in>i éeff^^o poloiiti, rojepfíiti a brid 
raqme* ^ftbeg gfme paC 9přebfe na tom bpli, bpfte yitanái 
pfanim n^ajfim té proébp neb9fí n>(o{i(t, ab9(^om co) ncvfpi^ 
ffe mo^né fnem brjeti rdčitt. % wffaf 069 ani to pícalU 
a i gruntem o ntó to^o rřeno nebplo , le gfme na protbtt 
na náě n)Io^enau fnemu polomiti neračili ; proto} fába 
obecn9 Un ponbíQ po promobní nebeli nepprto přífftj na ^ab - ?i9 

^rújff^ n){fem flatoum })olD5Íti , a ))o (ragidS^ tDjepfat toj« 
fúgali (a gfouc té gifie fu $dntt íBo^u nabege, je toto n9< 
n^gfí) naffe l)o pole tajeni ffcúfini fe mioná) famt ofobni 
na wepS pfani^ fcen na ^rabe 9>rajfl9m I^pti, a na t<m|i fn2< 
mu tíy, . cp| bobr^t)o a Djitecnebo naffe^o 9 te^oj FrÁíon>fin)i 
bute, gcbnatt a ian)irati račjme. % to^al wam yf i tom 
přiftiS přiřajugcm, abpfte n) tom cafu jábnpd^ fgejb&tp (rag< 
ftpc^ # S<^f i n>dni milofiiwe mařiti ra'{ime , ncbr^eíi a mmi* 
wali, ani fe fe bni jiřcbopopi t fnemu nefgiibřli, nej na m^i 
t^fojenp ben ten ponbeti po nebéti prowobnj { fnemu na \)xáb 
9^al\i^ m^idni, gaf j gfle tobo poblé ftarobplébo cbwalitebne^ 
bo bobrébo povabfu powinnou)atí , loebauc gt|iaú n)uU naffi 
bpti, fe fgeli a nagjti balí , a mp. xoám to mUo{lin>e $pomi<A 
nati ráqme» / 

S)an n) Tíuftí nab £abem xo fobotu po fn)at^m SBalen^ 
tinu iéia 1547^ 

ffnejfení a přateífře nařjjeni ) glftpcb fra^ 

guw, jlawiiw řrálowftwj toboto '&e\tif)o, 

f tcr.e j fe ftalo xo fottegi wellřť/ 

SBe gm^no přcfioaté a ncrojbilné SSrogíce, iDtce, Sp* 
na p S^ucba fioatebo/taC gebin^b^ $Ána S3oba n> pob|latl 
ÍBoifin?) lurojbiínébo, Tímtn. 

3Kp páni, rprjřftwo j^ ^raberf^bo, 6btubim(fťbo , 6(U 
fl(m\tií)o, íBo(cflan)feebo, iCauřimfř^bo, IBecbpňfF^bo, $ra« 
dbenftébo, ^latowfft^bo, ^obbibffebo a @ldnfř^bo , fraguw/ 
na ten iai n> ^raje ^b^ont^iblni* 2( mp purfmif}!t a ca^ 
bPi Parffj píifejnj, p obce jlarťbo^ nowťbo « menffibo^ mlft fliHii púf^iici K.. áaÁBO íiaimc tímto nafn Qpwwfcs 
vAlkc 9 gctuonni f a|t«3Ba gAÍ BracgpiB fot MoBcýs. 
1^ nmijh^ aii uaio iijt hen neb čuncÁ fbpfá M, |t 
poncajiviiie • ocuc tů fpaábtfie, hrro! faifi««9vs ^ 
éfitc f n:|cni a f wc^ifcan pftn tc «« aJd^iSto | iH|j# 
yř^cia na hisiHvpsri tvto fiin^ ^ a U|cjlcfc9 kI 9 fb|^ 
Tf jfij ee 6e^ afiSeii fric?víf < fiza aiffcl^ wlipii^i 
Uka tebei» 1 547 VTtasr . $ftc|t9 tioBB m (íHc fingF 

ea!??a t:bt> wir: cc š tu 9cC4f « Ť&SBSECfié iHí|l4 W¥ 

ť*;?ljř , ccftff^ |iba9 ťoftt9 ft yotíLscC trzUwfhn bIíV. 

^f^9<í^ V9ff , gořir $ oěfCtBáte ^LaftQEá!)» ftaft f Ibbb ¥0- 
pc?CRxibitt sntizcfL ^ jriíciut tiifuml^ii' cv^fi&ix BDflBm(taC 
toto (s<fw tt B19 Bm&fni otb^f finuRDÍait flhjmtdf^ t- b!|b^ 

■■ tocmiini umtofo tBHútanic^ geunomofioe ucnra wp* 

f|K8tt 9C9Q aCiltffD ftaUUDTCV cff^a^ TSnBBCOUfln^ i*P^ 

cst tanSí , ft vifiis jBns flffbviit s scbiuoiúnc 7 iniii 
jpfnfyn) ftnpUt jk tafinsos iKtOtunt ^ onÉfr |k 9ifii4 
jfA tdU: gimiK, bul niíni m^Snr fipioiatai ofii&e nfr 4^ 
Um i#rfňfty fMK a ymnbmt ^tfi^tnf sof fiiff jpnfb 921 bem ))bIiion)atí a f{!otitt ůíUí, je proti tomu faS^mu bo (>r< 
teí 9 flátfun) noffídS^ < )>ompc$ ))(ina So^a loffemo^aucý^o 
to naffi ncptoplifr) mo^nojti flibugeuti ja febe 9 i^ fto< bu< 
búucý potu febe fiáti 9 ht^dú , a febe {((bným W9tn9f[b« 
n$m gpfifobem n) mfem{ a nlftetftfi neo))au{ft2(i. 9{e6r$ 
|Nro tafoYOi^ flu{fn$ 9 fVratoebltn>$ ®e^o SRKojH {rAowfté 
roitúju ob ndS oben>ffcdi^ ^liníng obpoc (^t2(o(i69 fe na nái 
d nebo na fo^oJtoU } n4^ , gatoj pat (oU a ob foboitoK 
tl^fofi yoaliti; tcbb9 ten, gemit|b9 tafotod tíjíofi naft d« 
ibola^ pfatiím fn>9m ndm bo {rasuw I9e98 gnienoYDan9d} 
^ mejl bube moc9 o tom oinámítí , a o tafow^ fwé tejf o|li 
ipraiou blbiiti, aneb pídtzlé na mífil ge^o bub pfanjm aneb 
gatítolt* Q( mp nemetlfagice máme a flibugeme to tom 
gebo gaflatt; a ge^o tat gaf gfme gi^ fobl připoiDebcít, j^bnipm 
t^pmvfflenpm ipufobem níEterat} neopauptL S&ffat při tem 
toto snamenite top^rajugice,. co fe @e^o SXilofii frdlowffc, 
pána nái mffecb milojitoé^o bot9Íe, gafau ®c^o SRíIofl 
(c4(omff (í fpraweblitooft a f íemu mjti r(Ui« tS tom we n)ffem 
019 Qatolto tolrni pobboni f ®ef)o SRiloftt frtflowfN pánu, 
naffemu mt(o{Hn>Jmu be^ wffeKgaf^^o ®e()o SRitofU bů{io< 
genffaoi t}bli{oto<ínj toixnl a \)obban?, gofo bo(b<{ opfimi 
)»obbanj fe offi ňóIeSttau potoinnofii mime a dj^cem ft (bo< 
loatí. Sffiířjce jafe ®e^o frdlowffe SRíIojli , gafojto ptfnu 
viaffemu milofHmňnu , |e ®e(^o Shlofi f rátoioftd p!i wffect^ 
IU1IQ4 fwobobdcf^ a pf i loffem tom, coj n(hn taK fpran^elti^ 
xoí ndUji , toIif^S obmenne nái gatojto M ^^< pottanč, 
miloftivoe gatbowati rdcj. % se{Ut$eb9 npn) 9 na lafg bu« 
tau(9 f tomuto naffemu {feftonffAnu, fprotoebUwAnu p »):fic fí 22 

I 

mcmu ioíjH flctnrfnj, !tojfoli <t řtcřifoU 3c wffcc^ ťrj jla.- 
ti»ini> řrátorafin) j tot)oto écfřc^o přijlau))itt a $ ndmi fe to tom 
gafo ja getnotl^ clowelo fnéfH d^tět dneb (^íčli, §e tomu g(s 
tnoinu f ajt Jmu příti , a gc^to f tfto naffi ftníůixwl přátcIjH 
indme ))uvuil1ti. SBSffat ten Um bvS je jlcnpu patt^Ui)^, 
n^tiřffé^o, ofoba gcbwa oncbo Q\á) wjcc fpolecnc » gebnom 
lijlu, řnjh) fwau pcEct wlajini ř tomu přiwefvc, a nebo mh 
fta, nxá a magi, geten U{1 tafotry l^říindivacý na paxlamMSf 
flawu panffťmu a rpíjEfřcmu, a tru^ý nrfm krajanům n mř* 
ftnxa tťj na parflamťuř gařj ^mťi)u borccne tdti» Saí flbp 
pamct tařoTOCl)o příjndui a gi* f tomuto naffcmu přAclfřf ^^^ 
mu gcbnini přiilaupcnj , na cafi) butaucp a wKne wjb^^s* 
di) tnrati ttiot)la* JírcnSjto Hfi n> -tato fIou)« pftfn b$l^ 
md: 

©d 9Í. judmo ciujm mim (imto Hilem přefcewffemí, 
přcb nimij ítcn anebo čtaucý flypn bute a jwldfft tu tbej 
ndtcji- ®<ihl ®\it) 9Jřiíoft ftam panffý a r9tiřff9 j gifi^ 
f raguw , $ pdnp ^lájanp , itarfTimi obecními , 9 d obcemi 
xo\(ců) tři mjft f>ra|ff9(ř, a f tovm d nžftcrpmi poflp íxm^ 
lfil0aMaá 4ifM(o jc (taný to jf aju cb ®cbo SKilofli frd* 

Mu ^utný |N> fioatén Sateminu k'ta 1547 

i ^liiiiti a Tfdttm fioýmt totfo gfau potiorbin 

(i Ofl téboi pf dtelff c^o fncffenj to w fobe ffířegí 

n^. iíbcj %i S peidtfu namp 9{. vjnaw ta* 

Ílo9i )»iAtlfté ftacffmi pcřdbné a fprawcMhoe' 

I t I trfM&mt {toeft^ni a E @id? SDíilofrem 

tu^li^ a t feomi h \?jKmu , co^ 19 fobč ti] !:jl 

«^ tfpQně f^ tjptv mmn liftem přijraiiraác, •» g33 

š: {am gíi fvOe 9. ja \wé bubattc$ flibu)]i, tomu loffemu gatjí 

na bobré^o ncííeji tojit t^citUtt, to tom fobí láinií^ů ^littvt 
. « }[e^o obmpftu na )}omoc ncbcra. 9ía ftDČbomí a ^to leps* 

ffl to^o giflotu fivau tolafiní peřet tai fem bob(otoo(n2 ( to* 

muto mému lijlu ))řlu)€f9ti. @talo fe 2c» 

atomu na fnířbomí a pro le^ffi tol^o giflotu m9 91; 

St. 91 tu ))(íe(l naffe ( lifUs tomuto naffemu Mi gfme přW 

»řf9ti» 

Dán u> $raje to autenp )}o fa;. SBalentinu^ lita ob tKi« 

ro&eni ®9n(^ fi3o ji^o tifpci^bo, pítip^^o, ItgmcátéíjQ febm Jbo<* 

90 btoau bnecb ^íiniíi fxalané fxiíi @ebo 9RUo^ nd^ 
jlcbujicý pfanj, řbej botpřagi wpbrojowdnj 10 gitomeřicv^^ 
9ím lííinene, pat na nřjaK btr^aře itjjnojl fobí webau : 

Sřc^jgafnígfTjmu fnijeti a ^ánn %ia\m gcrbpnanbowi 5Rim» 
ilemu, Sbcrfl^mu, defJému, ^almdtflemu, Qi)ax^át^é^ 
mu K. 5rdlí. Snfantu » í^pf^ant^i , Qírcpfnijeti gia* 
Vaufl^mu, SRarfrabl !!Roratt){lému , eucemburflcmu a 
etejt^mu rnJSeti, a Sujicfému !B{arfrábi k. Jddlt @e^o 
SSilofii a ^ám naffemu ne^milofiiYoifgffimu. 

. 92epgú|V)2g{fi ^cdít a $ane Dane ndS n<9raUo{iin)egfn ! 
SBaffi (rd(on){!^ SJlilofti flujbp ftoí pobbaní a pomotné 9 
n)e wffíem opřjmé lOi^ajusice , pf ctfcm prdíibpcbom SSaf[i 
hátm^é SRiíojli jbian^i toefcl^bo , blaubc^o a ffta^^^o 
trdloKodnji , gafo jto pdnu naffemu mi(o|lin?^mu k. 9}c9gaf9 
^^dlTl ^Ái ! SCaffi fvd(on)f{é SRtlofti Oinamugnn , Je gefl 
adm bne tvccregfn^o 5vrdn)a gi{td t){tnifnd , fter atbp nřftcří 
I (u4i9nif SSafí) hd(oip{f c ^ilofli {Iu|ebnic9 pii pxiiomx^o^ d95 

:áÍoxo\l(é SRilofii jaflauJiK, pxoíb^Č)om iU}ff 9 ifiatu 
yittamx 9 $ meftp tífmito ^ha^ff^mi taf ^rojn? oíeíiii 
tomu nifteraSU uo^rojumeti at^ i» febe nctbgjtí ne* 
poniwabj gfme wjbptf? »&nl a t(|)římř/3ařj 
mcfrtKf poitané naUji , SESafOí (r^ípwfíé SStlofU^ 
nu tfaffemu mUoflino^mu fe xú^i poníi^nofij flau>i 
bobr^ a ^l\Ulni pUiUm SBaffi friílowfré SKiloj}! 
Pi tohoto bttiel Ai\i jiateefiSt fwi^c^ nifbi^J nelito^ 
proto) SBafTi txáioxo^U íBtilop, salojto ycína na« 
itn^é^o poničení )áb(íme a projíme, {e ndS gafojto 
ban^ f)rott tafow^nf nen)((jRi^m a le^ompftn^m 
)ati a ndm to f ffutetn^ ndpxaxoi i^toefH r(({ite* 
in^i; (t(ílt, ne|{a(oIib9 fe to^o (oií tá nabige bo SEBa^^ 
N 9RiIc|li negftne) a mp píti tatwinú libm^ 
itn^mi t^o^r&jfami fluffn{ a \pxgxo^U\toi o^Mtřeni 
bplt, Ui)bp to^o ipofoge, tUx^l m(m }>n.obgejbuf 
exo^é SJíilofii { iaiS)Ox»áni a t opůttexoáni w mit 
^á) ))oniÍíen Qt% nitUxatl bpcf^om {Hab^ bpib^di^om 
i)t{li, it>xlítif n tibu obecního tfrotití nemol^n. 9kb 
ije tafon)^ a ttomu )>obobn^ f>o^i:u||(9 oittiittxpú^:. 
) aSaffi trátoYvffí Sieiloflt yroffarug). (Seffto mp to< 
to 6 to&li a tDcbomim SSitfíi ha(ew^< SRitoflibatt 
at|[n>2titi nemfiicme. Sa ob]^ott)?b aSBaffj fttfl^ 9{í< 
u, tHxaulb^ájota fe iprawjti mo^lt, )H)ni2enf jábtfme^. 

tokaje »e {tiprtef po\xo.fBMcnťimUUiis^7^ 

fB3aifi frátowff^ SRilofii 

toernt |)obbani» 
yurfmtpt a lonffelé, liavffí )2rífe{ni^ a ob;e; 
^arj^o, now^^o a menfíic^ m?p fhrajffipd^ jDtt^o^ib ob tuté Qe^o Stiíojii na to')»ftiii 
iuná, i» Uttíl Uil 9ebo 9Rtío(l na fti|tt^f 
9ra|aiii^iii-obVon>ib4, atfbi^bU' gini )^fiydiii< 
U% V^iiH Mitom- tdfé |f tilct ntSt. mj^ 
soo btfii^ati 10 Draje lo.ffengaf f b^Wipf Itfff 
^^ Pif^iit^f na |>ol«)>n a leb(^ b^ft^b|ě» 
• ftioi cýfafe ®e9o aHilofti^ a ofoby •ir^o 
' atUofti íťi(ton^fí< ftti{Itia4i:' 

. Šeťbpnonb tc# ^ ; 

. |>otti«t a ot^otnii toimf naffi mili! ^fiuii li(iftt% 
ficT^i. 9#e« n4m vliiiUf ^ n» n{m$ foK bo nftei^ iíf»t 
ifHtia^U naffm, iůíibi f^M ťňfyfí loaffi a nri|fc4< 
^ ffi^ mImoUi mí(í, fHfSugete, tu(é to tom )a mttodkoé a P» 
tehi^ o|)atilf<iti S ))on}genoftí ))tof\Ke' k. pf egi g|te( t99M|tt« 
tnM a 10 pfaxohi tcl^o nerabi ofl9ffeft xáHtU Sjtd^^^gfW. 
tojbpd^ t>^ btbofo naffcm tobo ffetfm, 9 tiob'^ nttbi^ 
fteli, abv fe ib9tecn$<b řeq ob (lu^ebnjrfiio nafji^ ticMb, 
a tb9{ sfme co taUwé^o pU^xcíbín, irefidnim fl{ÍM lo(« 
f^omfgett mtálxlu ®atol pat 9 n9ni/ fb9$j)ef iňbi ffoBÍ . 
loaffe ipřineffeno , ^neb gfme marffalf u naffemu bioiitiénpt 
povxM xáliíi , áb9 ofob9^ fUxil t (ucbpnt naf^ nikfif 
9 tobo (fffitmtfha), o fttxéml }minfit ííníte ^ |>fet (k twoi^i 
a ()tm to, co$ sfte nam na)>raO^ |>!ebIoJU. % taf ta^^onNi^ 
gic fe t9j morffalef ntfa n> tom poblé ro)Iaitt naffe^,- {bv} 
gefl gtm to ojtuímil a jti^ií, tofTKfnt gfau tomu ob)»iraK, 
parnice , Je 9fau tobo nemlutoUU 9 ^^ontoabl gfte nůn 
ifcX f^e^mina mo^ndrmW, fbóbb 19 ofob9 xo fu(||^ býti i , a m^ nm ^ iitomUk^áí ilíl neg^e> ant ttn ®iři( 
%máx , na (tere(^o{ f( otn>oU(n)ate , jte t^U nenj ^ Qemo# 
tc fe na Uti lai niře^oj to^o ba(e a gruntokvní vptatU 
ytol to^o 0$ to fftafln^^o^ t(ilt S3&(> t>tij|e)tu nafjj^^ 
i^rat |)raj{?9 otifíátati ráíjme, a ]^ři tom iafa na iál^ 
pomcnutj YPaffe tvproiumřgic tomu toffemu ffifcgi^ ta!j€ 
)om f))ratpeblin)e jac^oioati xálymt , It to xoám 9 (a|M< 
jnamá bube, {e iiab tim a tlmi a tatůW^mi idnd, tU* 
)9 fe bpr? taf jbř^H/ Jabné libojll iWjH ttcr(»imf • « ř tomu 
te íHl táli bofmi^u, fter^} při bccrtfdSi nafficb ne9mUeg^ 
; na ^rabS |>raif!Jm ge^^ .)>ranim naffjm |)orit{tH, abp 
!b bn)oranům a fluiebnítňm ®egi(b Siífet, ftef] w 9)raie 

toli, ))^i(a'ial, abp wffcíigalvc^ Mi ib9teen|p(^'ne(|;aK» 

■ (■ 

H n)ffat n)((m taf ^ pxitom miíojUtoS . lofbttt b^tptfme, 
nái negebnp gijW }})rrf»9 bo^^djegi / . f tcraf w mř|le(íy 
ajffipcb na ))otu9u, Iel^(o|i a ogmu b&fiogenfltoí c$faíe 
bo SRilofli; ^(Cna a bratra naffcbo tte^mKegfTi^o 9 ofob9 
Ifi txáíoxc\(i xoiíílné txattdtp í)an\ííxoi 9 yifni fe tiflnaii^ 
lone profc<fn)agi, a { tomu n)9m9fílen^ re{t ipůbec na nás 
^\, ))o t^Iicpd^, 9 n> bomid^ ffenfownj^^ a l^{iinfÍ9(^ yrot^ 
fw9íi Pifne mnáklHé fe ipjwagj, a ne9»jc< f tgmř C9fařc 
^0 2}2Uofti a nafft; gaf o} ))af to^o brauni gefl n(ím obeflano* 

9lcJ proto 9fme niřbá o tom fl^ffct! tterrfřiH, anf flafau 
)o toebomoft mamě ; áb^ f bo pro- t9 a tahxoé ftcéw^lné 
jaumpflní řeřt a txattuto tlfftřnj^ }fxotáů>ánj, 9 pifni jpí* 
(ni a f!labini trefttfn bpt ^ neb to wůbec b9H japotoil^ifir; 
[)rj foitemu fe to ^romjgj a tobo bojMWfft^ %U fljtew •28 

ti g$é a UhBéi oáfccge f ván, gobíie I v&npai pé»^ 
11901 BoffnBf i^ <^ *i(< tenaffttn niksfccti; acl k} yi»^ 
Mnptfní {oPovílK, « ftecčoc e í», oby ft le^ «icr I •^■i 
a )UtMní S4^ 9£«pí cýmjle 9 lurfihni ■cfcdo, twjrf 
táu. % m tom fr gofo vřnq tottoiq nap iB«gic 
gtttÍAmi 9 fjrnrvfUívai týti fofliijinr ^a^fmáu fjUBtt 

t>ÍMm Voft w* eofecM 9 mKD mfeifoi^&W 1^ 1547* 
9^cnsP9fli • • | N ilin$m 9iBfBii9r&ni, toifliřímii^ pist 
film fiiftym, « 0kcai (lai4o, lum^o « ■nfiBI* aV 
l^^if^* IBmi$Bi Bafijim mHýq. 

biotu a 9rit€l|Eé fiuffenj w f>rú)ě ii»}9 fébou vZinlU, 3n 
%ví/bvf^ tmfirfft S^flý ntpvotbí fin iticoiiitflWnýBi yfiní 
vcioití, w (terény fMé lui Scrb^mmta 9 Stmnfu fOifr, 
9(aj[aíi9 |Mtf, |f ytotí ntett b^00lMti M^tcQ, 40^ aAbí 

09iN^9^f tt^ V^ <>2i"i> V^>"^ ^^^ S^i ^ ^VB^^ 

3 Soi) 9t9o9i San fn^fcn^ i9e9iootNi a ft^SeGafR^, fÍMM 

tŮfú RjmfU^o cý(tf0ioi orcpmarffalff , fní^e a MM^ 

lanMroMf Sttrýnflý, ntaighoK 9Iitfen|I$, o. jpm^Mfti 

aRagb(biirf{9 tc. 

f>octm^, oiHitni^ni a flimnitnýin aRtti&ii, fhicb 
tm0rim a tatiím 9 obcem, ^oit^o o now^ mefi 9u^p^ 
lu&it obikvl^ifftni mílýiiu 

ííBnoíl^ ^Mwcnj t9)ra)iigeiit , 90€ti»$ , o]Hrfn< 
a fbwúnq Shi^i , ntfm jwlaffti mni ! 9te9o49b«gaii 
tom, w^ if gfp m bobr< pmníú máte nafjt )>fa»jp ftnQ v gfme ft)oIu i ojtoicen^m řniíetem panm fftHpem Sottbfrabim 
^aftgm K., ftregccm a bratrem naifim mttpm gij jwmlí 
nutfbo lita o náffem fpoleřním tajen) twgenfKm ! nxím 
a f ainpm frrftowflwi ée|f (ří>o fla»am ©íiníll , Iterťjto »(í< 
Irtní tajeni pro nafff obranu a proti nefprowíebltoé mcff 
geffto fe nrfm ob nepíAel naff j(b bála ^ píeb febc wj^tt {tet 
mul^lL 9>aC acfoli mp na naffi nen>tnno{i xo tom ipoleblfe, 
ntf teraf J tobo gfme fe neobdmaK , ani táti ob^ (b9 ^ tomu 
Vřigiti mílo, nenabttli, ob'^ !bo na panjhoj a fraginp naffe 
tiťfidttífli^ fdbnauti, a gc mefem bubiti ftoU, stoláp po^ 
'i^ft^i S^li gmenoman^ tanbtrabS 9 m^ roiepfani^mi wiibec 
Bfhp naffimi jf etebln? a bo^ patrnými pfiiíinami , to gfme 
^!eb(ra*baH a prolagowalt, gaf nefprawebltoS^ a jbola {toab 
bejetoffi přiřín9 cpfař proti fnSmu wlaftnimu xo KjfP fřes 
^anf!^ oíinSn^mu flibu neb )iwajfu proti cbwatitebni^ f<C« 
bum a obpíegum, ano 9 proti wfTemu pořtfbfu prtfn^a, n>e9* 
p09íb mpobcon^iíni a bo Aůfta hini, proti nám « 'Sonbfra^ 
bSti ^Iníí f a tofibec xo^t^nlxa gi laopb^áfioti bal. ®af of 
pat bomepfílime fe, ^e tatowi naffi (iftom^ mám gfau n> ruce 
waffe pf ip. SBffat m tom la\\x Itil máS a fnije SRaurp* 
C9tt6 tu meppotoeb na mpobcománt naffe a bo acbtu bár^ 
na nás ));inhiau I fobt gfau přigali ^ a proti nám {f utFem 
gi m^fonali , nebo má(f u proti nám jbrnibli , a nen} o tom 
nic po(b9bo»atl, Je » tafotoémpřebfewjet} tnnobo na jábu* 
btt naffi a pobban$(b nafficb cb9tře a {lobim^ mejp nbnt 
gebnáno gejl* 9řeb 9 f^c !rát mář, íbpj gftae mp gf J wál^ 
tau saneprá^bnínt b^H , a wffeďo nebejpeíenjhDt na ná< fe 
Manio, bog a nowau n)áí(it gm^nem «otfebo lrá(ow{h9} 150 

(sxarji gs^ le fefsífc gme ^-'sz be; {< sx uf^sci* • 34 
l:ú£:!^ fttiapis ; hil^sfa?! (Iiilč;e tle Fjr?^ ^ ■€ 
(j^aeilr iets^ íslosr ^aet e^ laa::^?:^ Uc ckjo Írib«« 
^3:3 (rifféa a t:r-.£a Sa?;= prcfil^d^, tax94|t9 ■! 
rř rrri*j c£'> 'pl trj dHas^ pc«C:i 3iS}«aK> fe «fi 

jic::^:^ §ts:^3 >;u*'cbr:: o^iioti:', eag totc rt ndb núi ic 9íi 

n;c r;id ft roculí ; |irLíiT: pal |rctim«b| ti art^tówc « tří* 

Sfiza ^ilctcc 5 gnsiru |it3<^c le fzbi tuaifia:;, :a{ ff fecjcrfi 
f rice, fw9^9 tfiafd niw ta tíi f ;pc;&s«B3 iv^^křiarái 

t«;:3 9ř:;;a£a, fk; nif ut^m vfTzi? fiícarf jnxffid a ^ nk 

}{'cď a prerfnmv^ novotu na |cmc a fragízt? luffe, R^ 
gfaf m9 toBU nebiti , HcyriielSp f<2^1 * & naicri mjía 
oř ním 9 Kecem 9xriT« ge mp^ooB, a naft rcttmnpmi bas 
fiím! ^roj^np morb gejc iV9Í:iia(, I itemu|co ^ndi fsi|< SKobs 
ifOHi^ f€ ^apoffo i wegflem, ftctelrt na to prarc pfcfe 11& 
f oíifa atéf9€9 fiteoné nul, bo jemi nafl^ vtr^t, a toř jenií 
naffe na icěííffm b^U mpcý q meccm gúJ^ ebogjdl^ taa fpeUínon 
pomoGp sam n|«bíe ebgoty gfan. ilt2rnmi}t9 tof tfntntenp 
ncQiraiDcblúpéBía 9 BetřcftaBilenra ^pretfnrjett jproti nm 
a na jobobu noff! tvbe iafto, R^| gfme m^ m gínýd^ jenq^ 
Hfí , f»e(aH ont ekqiriti g^ne ncmobii. Xb ce| umi f3í 

toUf o poóftůSů, to 9 gine tůfftáo 9)(&m So^tt i9|fiemol^au€$« 
mu t f^rawebliYvJmu rcjfaujení^ gfme ))ri)>ujlílí« SB tom fe 
yat |)f i^obUo / íb^l sfme gt} tU topftoobojeni , eá)xánlnl 
a ia4)oio(íni jemj m\{\áí (na Itml mtoíih nám tmtífjo yí^ 
Ie{eto, ale táti fluffn^ b^Io , ndm o nafxč) f^rkif p^i míti) 
iDosenfZp bomftn) iofe fe gi} namacptoali, ai^^^tm lenrif 
a fraginp naffe iimií n^ffeďp taf luím.obgatj, from toliCof^ 
málo mjfi i^toláffmi pomocp 9)<{na So^a »ffemp6auc9i)o to^ 
ů^man^^ífy, i íe^o} ge^o fivat^ mitojií bifp ip)bámdme, a i»fia« 
xollni bítugeme , jafr to moc 'a yob ixmfhoi naffe moeblK 
7( magice tafotoau přivinu fobí banau, ne)b(i(D fe nam 
}a fluffn^ to^o pomigeti ani obmefliitoatt ^neb toogenflp 
ptoti nepříteli nafTemu fe poflamiti. H proto} gfme wffecel 
ten bil tragint) Surpnflé, (terpl gemu ndlciel^ potom táli 
9 giná neftera mSflecfa, m^fla a itfmfp to Wi^nfli jenri 
opanoYoali, gfauce i fiSoJi pomoc9, ga({ (lufihtf a {prameblt^ 
roé it% toto tajeni proti ninm loogenll^ botub fonati> bora;r 
xoáblí»9 Da'tt Ibiú) i \xoi neftairn^ bobrot9 pofoge )afe báA 
mtiliU Jtter^^ojto pofoge ni9 pobib|| geft gebtn^ na nái 
B9I0, to2b9(f9 po n)ffetf9 2af9, co{ mfiseme 9 ^i 4^Iaub9 
pomifbiti, lábo^m gfme b9a , a toffe(iga( tiltel pofoge ^U' 
tríli. JtbeJ paf n9ni )pr«í«oa náA boRIa, tteratbp qpfař 
SEureďý ten t^axoVínp gm^na a Fnoe třefíanfH nepifitct 
S n>ítffim a ne5U tb9 prwé }namenitlgff jm loogflem na wffe* 
do (řeftanfhoo fe ^giti a obrátiti c^tíl , nic tojce nej^íba* 
me^ ani na fwi^cb moblitbac^^ nemime, ne} ab9 wf|éda tof o^ 
xoi wffi Sliffc fřeftanfřé n>ale2n<í moc a f^ía n9nj é(^rom((j« 
Venci t otc)?řeni tomu ta! litému, tfrutn/mu a (rtoe f{eft«nf(< 


934 

« frbnatřgi ídhali , tte{ d]&9dE)om pM toáml a př^ gtaM 
{lamp (^n>a(itebn^^o řťd(oioftn>) éefFe^o ))roti fm^fflenym ne« 
})řate( nafnt(> {oíobam igewní přebe w{Temi obpoYojbatí a m^ 
xoimoft naffi iDffem toubec ptoti^aú mo^lu ®e{fto ft^ty ^^ 
I tomu pxifiiío , to Jabné podi^pbtiofli \> náé bp nebplo , a^ 
jc nab těmi a taCotopmi nef^ratDebliwipmt obm9fl9 a 0i 
ncpřateíf^pmi proti nam ))vebfen)i€timi )Y9(<ífftni jalo^ 9 ftd^ 
llbo|l bpfle míti mufoti. 

X proto j ti ct\i t xodni gfme bůtoccnojK , fe w ta 
)acat(fm oumpflu waffcm tnoati ^ a rabigi potogt a pf^UÍ' 
fhvj ^ ncjli nepřátcifiwi a wa(c( {(íbofKioi bubete* Ka i» 
mp pamatugicCf toám gafc trffciigatj prj)ntvDé přáteiP»I 
a wbccnott připon^ibamc , a lOitm fe n> tom jab^ní^^ 
aířgtej fc bobre. 

£^cín n) KUcnburFu na )ámfu nafTem 3o« bm fl^ll^ 
5Bnora ^ to gejl vo ncbfli přcb ftoicnkínim fwoíťbo '''^^^ 
í Aa eb narojcní Gpna SBoJi^o tifpcv^o, pftijK^f BP^^^"^ 

®cbnota |>ra)f!fí na přebcifU pfoni bola |a q^. 
*^ ^ Mé |«MÍ|aK proti {urfirfftoioi '^^oSTO^ji^^ii^ 

t • 

Ijo nyni w ^ci^c i^ronwíjbřnu X «|i fcí* 
biiictí a půin, pana Sane^^ 
mfá fiijlcti a iPCá«MboiDi ^^^^K^bc^M 
o a(fBffh»i aK^marlfalIn , tni^^^*^, ^g»««Ao 
i|Í Siirinflemii, ourtrabi 9i<{<nfií^^t tnc^ifta 
» / 

^ íWmp w« w»«, "' " «i «l^ ■mu «3* 

tfttnlo Il^u imHfeiMii Saffi fa%itg ÍStilojH táli pi0m 
% magice nab tím wb££no^, je SBuffe tnjjccp 3RUoft při ftnlw 
»(f4 mQ9 Cřlilotvfhvjm Šeft^m a bbmnn @afZ)^ Dfiíjnl 
a Re^^ 11<íti o na ia^ bisirnui tat fe 4«»«tt ti&íR,, 
in9 toíit^ na gln^m nifb$ gfmc nebpli a negfme , mj ^ 
nvmacni t$4j fmlůn f ^affi fnijet)^ 9)ttíD|K 'a ( iwtil* 
nipm SBafTi Cnjjecp SRílolH wffeligaí tuflejítí a go^ na NM 
fluJTi, lýmj 5Vúrobem ft tonuti. X tím , ctpt t (itb^ 
t )a(t)i»i)<íni faitfebflttí itíbiHjo 9 tatj t ofciwMi^ tj^j 
fml&w nte49 (nílonfhpjm éff!$m a bomem Ooflipai wB^ 
lo, Remíninte WU tirobl^matl mtiitirtá ptůibmltilf 
na Sotiu Siíbagice, abp íi!t|1dnfiuo tvf[ee(o 9 ^if)l tof'v& 
tatnt tčmtto lojti^onau « faujenau ) |^ fivat^ Ba/0 tňf 
fli riítl V)»otj)siti a tí kU bo SBaffi fnigfcý S^ íM 
túwínufti , je to při ^gtmanit^ 9 yobbatnpt^ fSsffí Aiji^ 
SBiUpi, toltříj 9 při Ifbu ipáUřníni bollateatř cp«^^ 
l\tt, <i(9 fe přeí ptmti^ Wlwftwi áíffé^o »řp»**** 
tc^oj ftťílowflwj icfbnť ffřob9 neWI?, neb mv níffn^í ■ "< 
gati M.Í9 f«I«iw» « WWíií' " f'**^ BbfaíttSi .^** 
potom f nim anebo í tomu, ob nidjíto (pirt^ fml******^ 
jeni fe.fiafo, wOiiů gaf a polub fc iadjovtad* . . 
837 

\ fftttfctftwj, ltff!u a ftoornofř }brJon>alo. 

t>dn to 9mt 23* tně iiie{)^ce 0fe)na I^ta ob noro^ 

'- |ci4 ©pna IBoií^o 1547* 

» 

1>f)t>ié to^o })fani, fter^S w Ujtu aaiofen^m 
fltff^o Slilofii tniletl ob fian)itn> txdíovoftxol 

Sefífn obejláno gefr 

®lttp|9 noffe a mnob^ £)N« 

cnÚ tiij|€ a pant , pant nám núto^ito^ ! ^m fifme fe 
i pfjfin )namenit^(b a nSCteopcb |)otřeb nafficb na tento coS 
bo mifta Drabp ígefi, |)fatti, fterf| t nám ob SBajfí řnjjccý 
^KilofK .« gaipCtt latinff 6n 9 taK nimedfm tlinino, gcboito 
bAum i» Yltenburtu 2o*bne mlfipce Snora lAa 1547 foNf 
ftoe i^jKK roiM)aU, a co} n<(m fSaffe (njgecp SDlUojl f^fiítf 

' AttáB f ibtjmi fin(fin) nie)9 frdlowfhQím ^eflým a bomem 
^'^Rím yroffli^nii |<fbati a napomínati rdiíj, tomu tofTemu 

. ^felifiif gftoie wpro}umHi , {ebo{ při tpcbi fmlauwtfcb 
("W (iritoivl^im éefli^m a bomem @aflF$m profP^cb 3fifia« 

^^?%Rif, a pobl^ nl(b f aBajfi fnjieop SDlifofii p ta(i pob^ 

^^ím OiafBI . fnjl^eq^ SRiloPi pofogn; fe 4;otoati minime 

^ ifffR^f » tom jpritep n<ř* bod^rfjegi, fterařbp Inijecp 
Wř,jBB»ff? « ífní n»te?i «affi fnijecip SRltofH pobbani 
^ .€ltt09|bs bpli , abp n>pi(b bo {rcílowfhoj $e((|£l^o vltnilí 
^^^gHfU m9C^ na pobbané a obpmatel^ hcííotofhoi éeP^^ 
^^^ 2W»u| mp nccbtíce mj^a b(fti , ani tatowipm )pr4ii 
^ tMF/r#^ ^^V f( to I fpfbomjim a poruZcnim Saff} fnjp 5139 

iáme, ^witoail táli tp iptáxo\) ndi ioáfájfíl, Jcb^fle 
afíe fni{ec$ SRitoft I nám caf&tp gi|| )>ro{il9(^ níf t^d yfani 
lití, 9 nittívgify ))fani )){j))if9 Dtefloti tálUl, HixáHto ^fan} 
))řÍpitot9< nás gfau a| fcofaioát netop, ab^jle SBafff 
||ec$ 9Ri(o{i nant ^ tom yfonim fV^i^m tař( boflateínau. 
táau tiinítí, a tatoxQ^ůf p\ani l^f i^ift) o^flatí y<ííU|« 

£(ía to^raic 21. tne mífýce áBřejna lAa 1547^ 

• 

So^o ifaftt mince le^M a ntí^oini » (niietftoi ®a{!/m 
g!n< mince bobří éejU a ftfibra xo frtflowfhvi écf!ím bo< 
mn(fft> bita bpla, ta potom JIn{fena ge{i a naRIa fe xotU 
i UW. 9 yonhoab; na fptobu a jnamenitau icí^ubu tofi^áf 
^VWfftelfi řráton^fhví íefl^o fe to )»fifobi(o ; fxini 9>raian< 
I tSiá} aRiíojIt panp faubce semflií to winafTeti , a abp ta 
Ic {afteS bl^a ))řetr|ena libalx , to přebtiifbagice , |e fe to 
i.Ieb(o# a na potupu fráíotofto] &f!íbi> bíge, lbp$ fe ta( 
Fjlbro wen je }emi n)9b({n)({, a giní jemS pob fto$m {no:: 
«ním mince i nSbo bigí , Ut)U a nílmni. Stim @t(b 
niofU ja o))pon){b báti: ponftoabl mince ®ebo SRUoiii 
^AowfK gefi, |e pfani KSe^o aXitofH o to t^einiti raci, 
telily páni 9raian< abp r>litálu 9tolcí toto pfani mlt 
•biené f ®ebo 9Ri(o{ii f rtfíowflí b^Io t^Snftio , a pofláno 
cft pob peZetmi wffedj^ třjl m{fi $raif!|^(l^ : 

tcpga{ti?gf[imtt Jtoi^rtf a 9}<ínu |)antt Serbpnanbonít, éim^ 
flitnn, Hfj^x^inmj éeflímu, jDalmdtffímu, d^axroátilíO 
mu 2c« J(r<{a» Snfantu n> t^v^P^nvi r Vrc^fnijeti 9la^ 

' labftímu, SRorCrabi aSoroipffínttt, SucemburflAnu a e(^< lofii a 9)((nu noffemu nepmilolltoígfrimtt. 
iRcpsafhígffi Xxiíi a |>ane 9>ane luíS nctmiU#»%|! 

)»oni{cnau iPifojugem t)ot)bánofti , laba^cc SBaffj IrdfoivflÉ 
9Ritojii na 9)inft JBo^u wffemobaua^m blaut^e^e jbrmotM 
fcUbo a j)ot2ffcn/l^o nab námi ttáíowáni, gafoj^to $<(mt tto^ 
ffcmu nepmilofltoegffitntt. 

Slepgafhigffi JtraU! iDjnamugem Saffi MímIV 9U 

lofti f f teror bn&tp třjftD ^^inub^d!^ , fbv} grau fe fNS 

t^fifcjni a obce n>fTc(b třj mif{^ 9řa|iJTv^ ))ro nffteté jAtrf 

o boniíici^ ^otřebp feffii, to gfau fobS fu pamiti )»řin)eba, gof 

jnamcnUí o tcmíř mnabpt^ fffobp f(r) roimiio{(«J b^ 

mincp ^Iffpcb a Sebmdpc^ fcatoiofhoi toto éefK 9 topU 

obpwatclc tcboí (rcíioiofhpi éeff^o )m> )i(po»{bf t$cbi mficý 

nctli a |}obftau)>Ui gfou mufpTt , ne(f^tice OYOjfem I fhtlibl. 

StÁie ffrjc to ))řigiti. % tbp) to gebno ýi i inmiícntM 

Koffec^ (r<({on>rtioi (Seff^o obpipate (uyo {{f obau ^detcjeno gfft, * 

tcB nviii (e brub< . o gcbnoftegn^ titml frdtomptoi &ffémK 

m {lf(« obvmitel&n naiidiDá, to geji: ge mince lf(N 

li: CU^flte, a ftaab 19 mf^ SBiatiflont toa ^ 

k flpc va nincv břobnígffí tcjuku a mincusi, a to^got 

So^nrijtAfeifil^ V ) d<n' mince bobrč éefd, Herai^io 

mincy 6tf)(att a SStatifloioffau na io2tffim bfle íiU 

Itoioftioi 6c(N^ nefon , gi }a bobrau mcní , a » toň 

r ttQ>tawcbIfaoi^ (anbl&vo a ^ittim loffdígafpc^ ffU^ 

Qato{ pa! ta a fafoioi ncbobna mince 10 fráíbmflot 

|l4Ro$ Sli, ňeSIi (terJ flin4 proffahige, a nebnbca ?. ^4^ 

%if)0 o))atteiii , a taféroi mince )^etr|[eni , giftí géfl nám 
em oceřawati jo^ub^ , yrofpce , á&9 íafnS faf on?d (e^ř({, 
la. pblíjenj ixáloxo^i Qu^timx iaxa\ůiá: mince yřetrjena 
fifta^ctiQ, h^tí.mo^la. . S) to tom fevaNSuglce, JeĎp 
o .t9mi Bibům ani gin$m, geffto t< mince bo fráíon^tho} 
|í()o »)ot)(ía?aflí , nřřtcrf.;; fcííe fnaffett atá Jc^tr^jíti ne^ 
f)lL SRp pa£ ned[^tjce> abt) ^a tafomau )>ři{iiiau nifco 
ofnab nepon^ftáío , coby SBaj); fr4(otof(< S)lí(o|ii ' f i<{n 
:t{^ a ndm f tc^Tcjli mo^(o.b$ti, bQc tt)ícredfnbo t ^({bofli 
' fnajne>roŠb? íorfficb pWo^)^ a.oKp 9>rajfř$c^ tta®i« 
ilojl pátvp faul)c9 jcmfíé tuffifíau wřc gfme tDjnaffeíi, a )a 

ábp be} fxoUíxcdni tatůxoá mince )>fetT2ena a ia^*axotna 
ů, látali* ^ ponÍYoab j ©id;^ SRiloji na tom gebnofřeg* 
h fiat) p m9 te^fo{i magice, n) tom gfau na'm na Baf{( 
towjfau aJliloft XíUiaVi, j té přiíinp toto p\ani t SBaffi 
íowftí SJlilojíi fcle ncbeipeccnjtwj a bubaucip" jřcíjp fráa 
9^1 éejfému 9 nam toffem ob^n^atcIŮm té1)ol fraten)^ 
í na1tówagic$ ))řctrjenj třiniíi gfwe muft>K, limito ©afR 
KMff j SRitofli , gařojto. pdm naffebo milo^iň^o fe n^ffi 
RÍÍenopi J<^'bamc a })ro(9me, Je tafow^* leí^fp^ mincý: 

fidIon){hT)i ^i^tif ani na naS ob9n)ate(é télS)o|^ f r Aon)fin>í * 
ffť^o bopauffíetl neraejte j ale taf on?ť wffed 9 mince w no«. 
iw řnííctjlwi ©lejKm jarajení bej probtówiínj, a nejlibp. 
tim vpice gefftií na libffau f[fobu rojmo^tp, rojfajem aneb 
alTi ftáíowlfé gRííofli poTucenim, Je jajlan)^n9^ a mílofli*. 
í ^řetrjcnp bubau. % m9 tafé pxx fftaflném , báli $áti 
)^ aSafíj {rálon>^< aRiícfli bo f rálon){in)i Čefle^o pím^ix 
'wé fPíobp 9 naffe je jhanp ta{oto< C9}$ mince na »b{}|enj ; 

SX 84' 

txáísw^i tonuto líjfofli i^ceme s^frirnifgi SBafi fcHaa^ 1 
SKiloillpfebloSiti, fifaucE tibo SSafn hátoivff^ aSito^.ga' I 
lojto bo $(!na nafttijo mílofliio^bo, nt))D4ii)bR^ tutběgt, Jt 
w tom m vffcm gotoito niftai peUbani fpratbeMín)! 9 n 
lofíhv! o|)titfeiri bubeme. 3a miloftínau )>bf>fra)?b Siffi 
(ijlow^ SSiloPi ponijen! tirofýine. 

jDiíno xo ^a^t u ))ifte! ^eb fivatpm SU^ořtn Klt 

ffiflfTilrálowfN aiIHii.fii 

wíini pobfianj , 

(lUrtmiflřE a fonfítlí ^ori^o a tuM^ j 
V menfn^o, taífl $Taif{i$(^. 

SD^^geníb na to ianá ob ttiít &ti9 9tiUf,\,- 

n tttril fe boEaj.usc, {e ta €aft(£ nisti 

tobxá ^tft. 

Strbijnonb ic ' 

Vacfiwi a eiMtnii ithtii nojfi tnai ! StJSvP mH 

jc (Iianp mintc , o tutéi, c|^ nifin t>raRÍm tDaffím s^ 

I Sfw fDTrfil tDpntumčti xáSSi. 9l(b tu nrincv, At* 

[ ^\m m flBrattfIanii ionqptf UR, fttio fE « pib# 

1 -a^ faxBiaa bijjct^ Of^ 

: p I {B^rtfboi o ginýtb pstotnóA 

.:ú BiUd ) tíi mmcc niti nCjar. 

!• ftawoisj gmomMii^o biSrt0Hq 6^ 

: Mt t«í| nincý nofli (iMifPc 
»4a 

^'i »c5 *«/ i« flfítt n<í8 negctnau ja to í)on|JettŽ prof^lf, 
)toat| tál mince noffe na jmu a {[rotu (et^ffl a n)9S{^ 
t, ne} $oI{!á, a i té ))řicín9 fe je }emi galo t)OĎr(í mince 
nrfffj/« jí<í ^ J^wi jfijtawťí, abptí^om tój mincp naffi 
ipiti, gf 8 ^olff QU frownati, a na le^ícglfi jrno garajpt^ 
i ráeili^ ce^oj fe nam í>ro gine })obbané naffe Díiniíi ne^ 
hi Sleb táj mince najfe í)nel> j jjrwu polátin geft na groS 
Ijl? Saflp jarajena, a (pobncS fe fař bej t?menffeni mini 

le/řfer^jto §roS SEoljIp ©aff$ .wffubp w frťílowjlwi ée^ 

* 

rti a we wfR SRjffi, 9 w gin^c|; řra'íowjlwj(|> a jem5d& na* 
(1 fe taf gafo ginj So4)mi{t((({fti bfíe q w^bdn^cí, a totccni 
(líe naffe mffeligaf na jriitu 9^ {frotu taf bobrd gaf o gme$ 
»ani groffi éaSfftj gep; 9>rofoJ gjle fluffn? pxxoé botřenau 
nc9 f n^i dft^ to "^ ^^^ n)inc{Ii , jprubowati btfti mříi, 
?(^cm Dftom webauC; b^lalibp fe íe^řegfO tál mince 
)rnu neb ffrotu, nej po Unt fe xoi^bávoá a ii% m pxiAi 
i{la f t mincmi pru naffcmu we SSBratiflawl o to ^(ebeti, 
1$ řflvffní náj)ran?ř pftwťftl bpli tííííH. 2(te |>on?wab} 
|o lífaná mince naffe ja to , jař fc bere , jtogi , a $ tm 
i€$ « jrnem ©ajlipm , řteráj w řráíowjhpí éeff ím' gbe, 
ftoxonáwá , * nemůjeme pxx třj mincp naffj na ten laů, ' 
fmtc xo řráíowjhpi éejlím, a gfauc gin$mí jnamenitpmí 
ni janeyrrf Jbnlnf, gaf í()o jajlawerti ífiniti, nej pxi fftajl* 
B, 'Idli «fi^, přigejbu naffem na ^rab ^xal^^ na fnemu 
tnlm^ w^rojumřgic tomu, raeime fe xo tom, pofubj ndm 
If jttť bttbe, milofHwř V^«>«>«tl, taf Je fobe Jtíbn^ ^jfi tom 
t^oj jluffní jtříowatl nebube mjtt^ Sleí geiUije B\U co 
ouepofábtté^o je flratt9 ^řromřňowrfni a jlfíb^ »en je jem? 

Si '2 
244 

toejení pxoii yfeteHIým noJTioi a fnemomnim )<^otoftéai 
pUi fe berdu, o tom 3řiien9ni rabom f omorp noffi na (tálb 
9>ra^f{9, <^9 to ia|!ai9ili, j^tfti rácime» 

S>M to JĎxál^mtá) to auterp po tukSU iwftnj £Aifi 

Kta i547^- 

ycašanům io(fe4^ frí mep |>ra|{f$(^t 

9lei9 tim yrcfP9 nowin^ , ^e&9 £^9^^ <&^iui{ ifl^ 
oum^flu bpt S litem fi(09m topob fco tróíoio^i SefE^ «či 
xiid ; hií ®et? SSilojl efe^ejbina j SBoitníIIc na 0t|wr 
iDnprcnoin tcíctl; 9ott::n9ťa poS je »f[ec^ ^tru »ifttt»i . 
Ibi^ti a f€ trffi me<'9 vrálcínau tam tá^nonti ro|fiiaC, faoÍ9 
iréd toňíni SFfcbc^nón ) fBaitmtUe, ab9 fe ^i, |a tefct 

Si^ool otevření {^a^firn ttilomfwi 

éef(€9o. 

Scrh9ncRb ?r. 
Sit^fspnf &t2ícni9Bt, Slnmtnpot, j^potn^fl^ y^ 
S9<7«<o« SkbrfiiD a snřgum, 9 giniai wffea # 

6cf^e, mn»^ znllf xn , SSilf $ aafn f ribaffaa a vfftA 

ft^jCttsi ^>ijÍTm gareogc , t&))o fixBOftfls b^I f Shi 
; hi«|aB4Q0( nr riM, ftStBíl vtODaSwt^i^ \ I 1^0 4[09pran)itt xdliii ; ptKauU^c SBám wffem 9 gebtuy^ 
i řajbcmu jwldp, giiřj SBa'« tpj @f(ftefÍ9<&ij SBapN 
Oe n(q)omene; obt;fle ^neb wj^ůrub^Mf « fe »ffi tnot^, 
^p^ wám botccnp ©fcbejlt)án 5 SBa^lmille ojnámil^ bej wer 
ánj tá^H, a pamciip fra(o»jin>i éeflí^o fřuteín?^ gafj gjíe 
ro poiuinotoatt, a mp o aSa$ ))odli)^bot9ati nerdíime, brčí* 
i poiÉdbalt, gin((ře netmice^ 
^ ÍĎdn xo S>x^9am^ to auter$ ))o mbSn SRemtnifcere 

« 1547- 

Sebij t^^oj .n)9}>tmveni ^febefivárt ) SBatfmiSe fla# 
|m ftáhto^^i éeflé^o yfanf i^Iinil, a obp fe fi moci^ loi^ 
riátt { @fla(em9albu fir^ti, rojMjál, gafoj ^ii^ t>f<^nií "^f^ 
tittge: 

ojcn^m Danům , Danftm Stojeni^nť a (Statetni^m ^a^ 
nům Sty^řum^ SSroi€n)^m SBIab^fdm d £))>atrnt;m, SRdu^ 
trpm Danům Dutfntiftrum, D^uům a Dfótetr^m mpm 
iiiU$m« 

@á ®feb€{h)cín j SSoitmide a na-(S^tmvitéxoi flu^bu 
Au YDifajugi a na n>lbomi bi(n)({m / {e @e^o SRUbfl ft({(, 
) mug nťt(ofi'm»^ , flijne riSHl mne ob ftbe bo toi^oto f rdtf 
)^t9i Sefl^o n>9))van9tti a obe{IatÍ, fterafbp <l^nv§ St9^ 
4.» tt^^i U tni^etem ®ajl$m smenuge, to^o oum^flu 
i libem n)<í(ei!ro^m n^pdb bo tito ^mi t>emiti ; ga(§ paC 
e ) pfjpiftt n{tu cteu)řěn^o M(e ®e^o SRitofti tomu m^ 
miA XQíitti neb není tteitt geben Oji, a ))pp fe pXttlGt •4? 

SRaut9con>i d gnanunttipm libem xoáízln^m, giabttprtťp t);{fim 
na )>Dmoc a t)ro obranu, abp ^e^ SHtofl cýfaf {{i( ^f eb f[!0^ 
l^ami a }d^ubamt )>obbanJ naffe 9 {nj^ete SRaimjce řafnf jo^ 
^owat, ofobnl td^nou^, a w (ráťA^bnec^ w é^ebu bipti 
r<(ei. D 9onen)abJ ®e^ SRiloft (yfařfld « tjm tirem wétt 
kln^m, fter^i pti @ki)0 SJHfofH c$fafjp(j gejl, brabnS ffl^ii^ 
potřeboYoati bube \ l^oto^ SS^ toffec^ 9 gebno^o fújbé^o 
jwUíffti ^ábame, fttflo|tín)2 ^otauíjme, dbpfie na {bojt, pan^ 
ftw\, QtixnUá), a při ))cbban$d^ SBaffic^ 9 to mřfle(^ nafri(( 
to taf nacím a o)9atf Ui / ab9 be j meffZiíní YofTetifé ffpíje 
( c^fařt ®ebo SRiíofti n?ogf!tt n>'(ien9 a bobítodn9 b9r9 ;. ab9 
Se^o SKiloft C9fařf!a d nTogflem fxojpm tub9 obmeffiiín neb9t» 
JlcÍ'col tat fbo f too^lfu 9řin)e)e , ' bnbe fojbAnu bneb 
> vooQ^ti plactno. JtbeJ wSbauce, ^e opfaff ®e^o SRiloftl 
^ nám na tom n)& n?bř{nau Díinite, m9b(|f9bugem, It ^ 
:aC wfliďm 9 geben Ia^$ n tpd$ iaS^oxoáU. JDin A jDt((|[« 
Sane<^ w autev^ :|)o nebili £)fua 1547. 

Jtb9S tento ®ebo ^Uofii ttáím^é toita^ pto^l, xotU 
ml inamenjtý a prxo^ nifbf netoiban^ pel^ť se wffec^ tQ 
ItaiDfi ttáíoropoi tobpto bo f oQegc »eIiK c^faře Jtarla fe fe^ 
P , a to t9 . páttt t)řeb liebili (Laetare) , ebe{to vojfaí 
iBfebeMna ^ SaitmiOe 9 8^4 pfonj ®ebo aittlofU fritowie 
W, fiořoí 9 toto: ab9 toogflo C9fafflf< (friji o))atřeno^ b^to, 
)fau Stená* |)o mnob^ pař roimlammínf na tom šůflefné 
^9(0 , ab9 se wffebo toboto yoítu giffé i^ob9 t f))ifoto<fni 
iir(9fitl6 f ftaimtt bubouo^, Mleni b^IU X to fe toté «4&' 

fialu. SRcjt)' tím yřifil! sfau twa lifloiví tútlnfíti sb tm> 
filuta ®a^i\)i, ai Tojtiln^m íafem, aU to getnojlegnií jIo> 
iva ))fanj, íe tvffent tčm |Ian)&m, gaf cj tuto flotíío ob flovt 
))C<Io|em gfau : 

3 ©Pii 9Rtloíii Saj Srgbtíd; ro^moba ©afEj a 9fiin|íťft 

(^faiflivi aTcijinúiffalcf a.ítijje, furftrffí, (cnbíiabc ,Zu< 

tinítv, marfraH SHjffcnjív, puríf obe aJifiP(6urf?9 Jc , 

{QTc^n^m, StatcCnpm, Síoivútni^, ^octticpm, iDjulP 

n^m a SEjácín^m SJIuJúni, ^lůbaíúm, íanůni, SíalNÍin, 

fi elíícm flovétio s norcí^o inEfb^iajPécI), « fiiuýni mtllito 

Rtmi, ftútvúm tTalorofuDj étí{^l)o, nipni m ^taje jívlafftnjiit 

fncffenim d^omajtěni^iii a f^cgciii^m, nám ixoiá^ti niií^. 

©tcmútni, ^^pctiini, Cyattni a SSijfiítni SJIiiíi, Sítím iirlaif' 
tí milj ! 3 Uflu Saffet^D bnc fettnn^ct^^o imr^cc Snoia f SSóm 
a gimíni fiotsútn (látowjlroi éífříljo vronň)!*, (terýjto ýSf 
q\1 Je ^lím gfft bobaii f: natěgem , })Droium(Ii|fe bcj |)i!< 
djQbi), gafe> úumipllu a gofj rcú(t iietolifo { Bam, oU 
ta?é ř gíii.;m fiawům Ěclíítjo Er«(oa!f.'.tj flfme, d jaE^í mí" 
C9 na cnen lai'tí> SSiáB brbtotinií |(í::cti. V im gjint 
IP if ií» trťcei^ , gut £Iď'g IdC nin^^ iia wřlfjim tíiíe ^anňv 
liwíiífffiii alimijfl a Ujiřimnuft £ 9i.ím, ťůbbanipm o jmíin 
iffliB íljlrtali, btj po^xiix) pro fy ijEjřinu, je 9 jníte !«« 
li-m ajlo, JC tntj Eújtrto tafii jířeflůimií ífll 
'■') bcbmj (etbaiu«0( íl«i5Íto mcj? fl«»« 
i !''.w|m, bumem a rotcm Sajl^m )ďebniw 
ii ftiTlétti gíji, g jjiinopi A fe »fj fnoino' 
6(1 *Iííi&9 })í(i«řiiiic) flfme jaitoraónolf a 10 I( 
•49 

5éj •přeniffenf tr Jetí, ů <mi nepmcnffi pxilltť^ itebalf / ^roíb9 
nígof^ ro}bi90gcnj neb })řcruffeni tatovoil)o fpogenj mcjp nd? 
sni á flmo9 !r(íío)i9JhPi 6(f!é(^o, gatoito faufebt) tojnitnaiUi 
mílo. 3wlÁffte paf f bp^ gfme poroiumclt , Jebvfte to ))ílnS 
imHiiotoaU, gat nef|^ran)eb(in>e a beje n>ffc^o iailaujenj, 9 taCé 
ptoti fmlauioé neb (etbaiuňlu) ptebíeíenifmu, a pxoti wfTi fpia^ 
tDeblnofti a ^octiwofit (r(K Serb^nanb {^olu & fni^etem iSTtau* 
tvccnt :t>o.řufV( fe, fbpj gfme mp bdma nebpli, a tejfau tpáU 
•au flíauc joneptiřibnřní; pro óbb^íficnj a joftrfni wirp a fwo^ 
|>ob9 yftrojené wlafti n) jemí naffe .ne|>{átel({i> t9|)abaauti 
o ge opanowati , a f)obbané naffe netoinnS meíem a D^uém 
lalofHioř a ttxntni wpf^ubiti. ée^o^ ncmfiieme ))ominauti, 
4ib'9(bom SS((m a gini^m flam&m 'fr(í(ow|ln^i ée(!J^o opět 
KDěfíce gař{ 9 preb^ břfowatt a fd^walowati neměli, té bu$ 
loZrňofii gfauc bD SJóS, |c f^olu 8 gíni^mi m tem tořpoboj^ 
ti^m ft pocttoém t)řeřfctcjctt paíe tnonti, a nijdbn^mu na ob^ 
'Ipot SŠii napominagjc^mu pon>o(on)ati nebubete. % obp 
inamcnj ni^até )i>fce?ne> naffe()o ( SSMm aumv)flu fejnáao 
IňjHo, Šidě tegna ned^cem tlinliu Ab^l 2((brect)t marlrabl 
IBraakenburilp S libem {topm wáíeini^m d gijbn^mi 9 pi^\nA 
ů mno^au ftřelbau bo fRc4)lkz, tUxilto m{(lecfo ob tc^o m\^ 
-fte, fbeS tfbt<(|i na^ W(í(ecn$ lib (e^et, tři mile voiHíi gefi, 
fííttábt ; 6e} poá)xib^ tim aum^flem, obp přjcinu máge 
}A nenabAe na n({S ^iffpabí , a tnp to swíbřwfTe , {ebp tp^ 
tnarttoM (njjeti SRaurpopmu ob c^faře na ))omoc poflon 
^M/fl<tK>i titméni galó 9 fom^bo ^Dtaurpc^a ^a ntpiitcít 
. «b ttdft fbiffni g^ ))otoiili. X tat S njm tnninUi gfme 
. #{(1) xoáítlnifio fofPotPOtL 9roto{ att^ffc g^bné a yřffi •5* 

nafft , tfC^U gftate t Sto^Vic^ pxpú nDgfřu gc^o , fíttti ft 
pWb tné|tt£ftm )»ťoJÍIo, a UDgffu naffcmu &P>Uti ^tjt, 
M lU sfme vbefili, fter^jto tbnj fe to etjfani bab, fůi 
S&^ wffemotiauojl fam^do morfMbj fe tftfíim tvog^em, tto^ 
i febau tnll, D) ruce a w moc tíúRi gc^ iftt, a arfoďi 
on fám, aU taté ífoůihabi nígaFip £c9(t)lcabuTf{$ got gff. 
$oroJeno ge^ ((i$ yaf pft ^ouf&n) gjjim^ lilw , {trnp^it* 
ti poitu 15 fíEt b^to, |i^]^ líbu )}Tů))oic&iv 10 a tliti 1^ 
4 tif$u 69I0, fim marfraW t)[an)i[. $fi ftcT$4|l0 lufOs 
bf[ 14 eftoie uDjoli. 3 fter^^Jto {^a{ht^^o n^M ^Be^ 
»ff(mo4auc$aiu, gt^ojto mUcftí a bo&rotou to fe se0 »v 
fonalo, metjfí bjÍD, gafj gfme i}0»tnni, ttjbávf&iK, a vfft' 
do to ge^o ^D^ité <3)wHt )>ripifiigemr. 

Zo f ti9Í ft txílo, gffid jpithpa g<|Í túfS toffltt, Al^ 1^ 
&B9 a mnoji^ nHítíi ) gin$(t» ftotvůw (r<í!owftivi 4(^ 
tráii SQoifemu jiíifnýra piotí ftatobtíiOHíinu y itmtlittfcáMt 
ob^čegi a fifbu, ti^Qj pioti báným S&itn ftoobobán;, »1 
))o)oolitt, a tiiotí nim pomocp biíti, j n)rinpcblt»^ a 
příčin obe))čt[i , oí ft 9 na ttnto íaS » gwlcln^ ^^^ 
íjrtna, a wffed a fnajnoji I tomu fc lonep toete, ofcPi '^^tj, 
n<íá píemotíli a ^ajija (cej foW iťigiPo »olU*«lÍ, «^ _^ 
«J piíbnfS (lořlářagi) aif ()oUm taW ftól ^ '^y»^ ^^^^ 

, tu Vřjtm*^^ ,e«íl*íHftíf* 
«5i 

tomu abpjle tíbtpTití moí)lu átbej pat Wt Sfetbpnanli fe* 

traw nowý nřgař^ lib ^ f nj|[eti SJřauryc^mu na pomoc přU 

*^X « ) toí)o řajbť^o bne a na řajbau -gcbnář Robinu gtc^ 

»>ptíbu ořetówame. 2Í wffař nabřgi mamě , bubcli íBoJí 

»»í«/ ie proti n<fm máío prowebau. S) nemof^li gfme ja* 

tt^*atí , ab^cbom. o tiť^ xohcó) nřgaíí^o připíání ř SSaáni 

net>íínflf, Qbpjie íjm íťpegl a přibobnřgí o fwí wecp gebnatf, 

* cojbp potřebí f tomu bplo, přeb cafem fe fluffnř opatřítJ 

»^o^lt 5)onř»abj pař f mám a I gín^m jlawům frá(otv« 

R«i éeffť&o taf owp áumpfl m&mt , ab^^^om botowi bplf 

f«mí ob febe břbicnau fmlauwu naffj S SQBami obnowití, 

•íieb bubell fe Ijbití 8 tímto SBafTim now^m fneffenim S SBaml 

í* frolíiti a ja gcbno protonatí, a tař fe ř SBám d&owati mi* 

^i^tr S^Uiebp (bo proti SBam a gtm;m ^oxoxm lxS,[\ixo^xo\ 

^^tUl)o mátf u W9jbn)ií)nauti fe poíufpl, abp tařowdmu 8 pQí 

*<>qj 9>^na íBoba wffemobaucpbo, pořubjbp nepwepS bpti mo^ 

''^z fe obepřelo, a tnřon>é ncpřátelflc přebfewjetí ffroceno bplo^ 

^^abpfle p S999 fiarobpli^c^^ a ob toltfa toefůtí) mwan^á) fioo^ 

^V ^(^i^c^itDofli a bfiftogenfboj cele a neporuffiteblne ^ac^omaU* 

^ 4r$^ aé^d^om pariffaoí a jemi naffjdj^ tat néfpTan)eblin>Í 

^MfP^^^ ptovrinínt, tb^h^ fe gim to gid; autlabed^ bbbife 

flbV ^^^'^^^^ n^9U* SotoSSiím sjtvldfftni naffi přijuř, 

llijr ^ ďSi£in mdme, ojnamiti gfme omintli^ a SBam au^ 

ítdifj^ . ^^9 fe tibil, látámt. aSígte fe bobře. 

jaOiZ/Y n» CBe^tan bne mefpce fBřeamt, (o geft n) fobottt 

ř, £^e4^ty^^, Uta ob naro|e«í ©ejjjfe itrpjla i547* 

3an ftPVbn?* íurprffl ic, 
tulott (toau »(afini fe- pobepfa(» !5« 

l^ili (Ot«to tifAnj [jflrt g(|[ fiobtín: 

9Iafcto |>af ttpj, gaf J tv liftc^ nafTi^ ipítpamtňato stff, 
yiotí fmlautue bítifn^, fteraug .flanné fnfCwfhvi Se^ 1) 1119 
tvif^oíeC f))09(ní gftnt, a^Toti fam^ni )iriín>úm ňffetn ob 4^ 
ifljcnj in((iD^ , n^gaíp ©feb^ftpan ) SBavtmiDr , fln/nm 
C»:c, Snbpnanba a nffe^o h<íIowfh»i Se^^o 6e) flpfH 
a Dtciíjeni )>rotl n:fm nKÍIfu g;ft tspibnt^f, a ^neb t» if 
ni nafTi^ nifleliií ivtr^l , d miitxí i poiianiáf lupí, 
ItcřiJ gfau { tomu jábn^ ttfjrmp neřoli , tneíem « e^vlm 
J[ArDftiwl a itrIjtottiwS j^ubit a jmotbitupúl, o ísm|[ nefv 
^¥&U9<ni, ie to iiroti TOfiti SBollJ, Kefiíío i)řebi»i»íM' 
nau finlouwn wjbpcfi) mno^o gite fobě triijKi, a i welto 
wJSnoPi oflEi^flli, fe jlalo. ?řroíoi ) ti J)?!?"-"^ « "Otí I*" 
gttnoti), o Iterej taf čajlc jminfa bZtn^ gtf., fiSiíS ti^ftf 
biDtiivě na)iomÍna'me, ob^fte )t f})oIeíniHTt SSo);: nAtn^iví' 
lili, gimjbp r< moc bdla nat tafowipmi, (ttŤjjbv ntfiltii 
fml(tu)t)9 a gebnotv vjntíni bvli, t>omflu'Íiotnai!, ttirf #> 
jiiflAUjUt, ab9 iviíloiutn; a )wbfi to^o lifiihým njtqat 
sbmtbeníM , ti f teřjj « friílím g«biin(inbeai pfe* «* 
», oporovbíTe piiííM a {vtawebtniíH tit^aort 

ll»«ť aíme tršen « j(i*«íř 

ajíňicfti iaitewflil* 

i4r\\ volovi grtaíw l^^ 

ijegc I tS-íjíCiiin lw« í*'!'^ 
/ ^53 

ot ndi ))?fdafa b^ti. mo^la« £> iml o xo^m bo&tou naiigk 
bt^iá mámL 

S>in®ťíton ivit i3« hte m^fipce fB?e)tta, (o gifl to fat^ 

W ?áfli f{ř€t)D>o|li, ftipl gfau fe ftaromi ptibíi pUia 
iP^o ifi^dnl bo 9ta^9 wt totílUm poitu }e ipffeť^ íragft 
tgelí a io noeliff řodege feP, ))mé ml co jaíato 69^ 9)<(nu 
Bo^u, |»(^(efj[e tt^fffcfni na fipcf (oíena, fe ))omot)tin a )afpiir 
mil ám pa &9IÍ liftoW txálz ®e^o SRiloft! ))re{tenf, 
^atoonné &age IQofeflawjZ^^ na flatPp n)inefi{, ittxat m lás 
wasc^dp gfau , |iCtagice t9 tom 3a rabu , Qt|;ili69 fe t flaj 
loftm ,t)!i)natí a f tomu fneffeni ))řl|iau)ÉltU ' Sbdno gim 
ia ot}>on)?b , je gtm.rat9 na 6 licíwatf nencKe^i, ale 
ikl^ DjiwaB coj fw^í^o nc^lepfTi^o jnaji. '?)on5f»abj Mp 
I tomu ^>if<fíel|f ímtt fneffeni wfficřní flawowé gefftí nepřlpaun 
0, ydni tlan)Oto( f)>oUíeni tento artpful nije yolojen^ ro}* 
Uiiňi gfau táti tpptifínauti ^ ab^ wffiďni to^bitt a tmiW fV 

■ * 

Í))ratoiti: 

9a(o$ f a^$ je {laiou t)an{!^o, v0JIU^o a m?#|7^^o 
he dtrcf t noffemu {řeftanf{/mu obecnému ftieffenj a fron^ntfni 
(rififtau^it!, nfi9 ))f r^ndrnaop , foneenS bo »eliff noc9 niJfpu 
*é ^Wl me}9 ndS ábp iali, a ttefjjbp ten lai, gafj 
bofteno, obiňefjVali, a ted^ 10X0 pviináxoůc^ífy nebáli; te< 
(9 ob9 ))otom {((bnp f ndm a f naffemu fneffeni a opatsoit 
vo^i l^řiftoupiti nemohl ; nAr| bubem ni'o(9 )>0}nati , f bo 
(u(8 )^jtct a mUon)ni( obecn^o bpbr^ txiloxop^i tobot^ 
|c^/ a f(o.ne)ri^iteI, leJlbp e$e t9ffe(^ ntft to t^jn^íno ^bylo, > t 
^. "*<"-^' 257 

. Sttm. ^á fe to tú!< opa^iff; af*9 tti X6i0l ^xSxoit 
•***»v»>ni. 69^^ řter^jbp jlowe *á«a noffeíií ®«iijíe ^c^ito 
• *«>8fftě fdjal, a lib wáíeítií ob jU|ji> ř fcobrťmu m\)L 

Stem^ ^69 liabnp {dbntf ^[069 i» iQPgffte nemeí , lil 

^^^ Uřlaílni manjelřu* 21 69^69 ffco nálejeri, ícb9, pot> jpů^ 

. í^^^m ien9 ne^jořatnp ofobu scnjíau 8febaumří,tcn9 8tau 

*í?bau ^oblí t)jn(íni nc9tt)9gfrit)o ^egímana polni()í) 8 rabami 

fi«%» 0^9 b9li trcpani, Mf <Ax) fc gimi befrfť^ Mral. 

Stem- «t>0ib9 fe XaXi láni oj)ljtíí)o })roti ^(ínu íBo^it^ 
*'í í^tiTa&rfrii^ tt)a't)^ ^er^ frobenj^ ojirdnj; 9 toffeliřť^p opíjí 
?^^ míumíni bopujiíí , buS toffeí^o , neb fterí^osf oli j níí , 
: *w aíj^ ť/^ tia^ofe pfanipm j|)ufobem trefirfn b9Í. 

Stem^ (S^ubipm (tbem » tajenj 9 n> ))oIi jcftn^c^ t)ťtsi 
^^/ /)1Fob oni cl()aIu))on)a'ni a ))lunbrDwán), {dtn9 t^^^^ i^^ 
^^ ttipm pfpeni^m )))ůfDbem ab9 nečinil, nej Um na fwňti 
'^^<ř n^^ přeflal/ |>ob trejtifnim noí)oře botřen9m* 

3tnn^ St to! owému (ibu, f ten^{b9 UA o9}bn)(^en, Ib9^ 
'^^ ^tř^bc fajold, b9ti tnlt^ magj fe ))ft fian)U t)an< 
^ t^tj^pP^^f^^ A míflffem nafibiti iafnif totmifirty ab9 xo faj^ 
•Aiř/K? ^s-<Ao»f{ím^ ponfl^m neb V9tiř{!^m přeb vufama 
ti p^Sř^^Xem «b9 fobi třibc9tnif 9 naiibill, til < ^^<"»^/ 
^si n jffíMnipm toálzln^xa jpotfebám bd^libali, ab9 fe to 
^ )pr'^::m^fM>ší^ c W9fupe, t(A «b9 loffecfo to, (0& I totf« 

ft», as flicbii ^egtmanť řroftfftí a totmiitfi, ab9 fe 

Im ^^ .fiÉ-:^n«i«nR ^Inim f^rAiPOtoali; ge^o ipbflauc^ali, 

9t 96o 

mogi, taf abp bratr^ií (af!a fu po^obli (aaíícmu fiaou mejp 
licími trvoatl mo^ía , a (o^txí tttoati butc. 

Stem. Vař (ibp fo^D bítlejiti! ipotřcba fraíotvfhp} tomuto 
itAffcCwAla, ícbp iemj wfTi ^mti bptt melo ; tc^b^ tap^f (o{ 
libu flisbitVbo 9 p?ffií)0 nepwjce pobK rtioinojH ftoá ncpwpšjTi 
tniti mu|[c , ft tjm obp toj^uru bpí , a f ne^tv^éjfimu ^^u 
taaxwx tcSbt^ nenifi^eli fim bcjelftue, ale fo^c} w tom (ofcii& 
bo ^\l\ mu|e , t<{ 9 tp ofobp je {ian)U pan^é^o a rvtjrs 
Jl^bo, íteřij na flujbrfcb D ^rfnuw ftoítb flf«u , a ř tomuto 
fncffeui )9fi1tau))t(i , ab9 bfg ^IMti moblt. 

Stem. Jtbpibp ))a{ b^fitman nepto^djTi , I9tba potíán 
y7eb ruf ama lib lopjbwibnautt míl^ tebbp md nevpnoe (nck 
|b<í mu mefla a ftagowť nepbíjic ^rfifcbi^ o^nrfmiti, at§ 
to VrabP , a 9)ra{an^ magi bej mefftanj bo gin^c^ tragto 
fyegtmanftm o tom ojnamiti, a taf bneb fajbp ^gtnan 
frac^ff 9 obeflUe a jbtoibna líbí }e fko^o frase , m<f f mjjb 
cb ne9W9$fribo bcgtmana t^olojen^mu o ojnamenAnu táSfimň, \ 

Stem. Jtbc^b9 p^t pobl^toboto naffebo fneffeni o 0^ 
Mbopeln^cb laf^dh, !u rterpmj gfme ja t^amett naficb nlN 

JK^n ^^'^ ^^^ ^^'^ ^^^tri<^ "^^^i ' ' bcdtmams bo fob 
IMimi ojnimcno bple, netibl, neb ):'oItu fipj^o Rf»V' 
Jal, a bobní pfjím9 ííel jlaw foboto naffcbo fneffeni proč 
$e{l tobo neiílnil, b? net>řajal, ten abp ftatef jcmi pepaM, 
fterč)to na oftcn^ bcbrf mi obraeen bpti, ten pof je yai 
lotn abo h»t xti^Sn. * 

Stbem« 9ettn|ebr paf UtcwS irefífapotřeba mWa, tUi 
Wffl )cmi mflo b^anc bf ti, a bcjttman ncDwt^fR ^ aebn^m tw* 
pMf Uíi9U neb lojcf tomu obclotimobl, tcbn ccjb^blixuito V 96X 

foceno b)fÍ0f to md gjti na n& t»{fe(i^ oBecnj groS; noffoC 
jtman nepipp^ffi abp téj na gro$ obecní jfpe^p M gi?^ 
ibptfp mít, taf ab^, f be fe co bige a {Ipffi , p toffem xoU 

m 

ti, a t)o 9ta\)i9 9 bo řragůu) oindmiti mo% 

Stem* 9la tomto gfmc fe fncfli^ ab^ na toffeliflaK po^ 
ibp wáleřní })ro obecní tobré mejp námi . jbirfa fe ffala* 
|)roto J řaíbí^ í)obtó ijřebefliíbo ffacuilfu , 'abp } tiflpce fop 
opm )?ot)U n)eIi!oftt a malofti ftatfii gebnu (o)>tt gtofffitv 
ift^á) bal , a í9 pevije ab^ bánxínp bpli to 9>raie Sbefla^ 
>ii)i S&rabffímu ) aBrab] tel, Sanoioi Sataufowí 5 SSro* 
)0 miffteninu {iarí^o'm{{la §)r({|{!íbo ^ ttftp 9ři)náioagic|^tf 
))řebe(|le^o ffacuňf u, a to (onecne mejp. tímto {afem a fnř» 
m nepipntí Pnjftjm ; (tev^ito ofob9 magi tp yenije n>9b<U 
iti na poiub^, tUxél ob n^Yo^Šffi^o ^ptmana btncfny 
bou, a tím má ja )}r(íc9 ^otom btfno b$tt fa^bímu po 20 
^^ grop ée{f9c|^« SQBpf nebpIaKbp na ten Ui to^o 
Dnd pot! eba , tebbp t9 yenjse obp přebce leželi na rubním 
tni ftarí^o mefta 9toifléí)o pto ndi wfTed^ bubauc$(^ 
tf ebtt , a tp ofobp napřeb gmenomaní ) tatoxoé^o ))řigmtt 
fcm fwi^m wffem třem {lawům aneb pfobcím ob {latofin> 
)Ien9m f ábn^ poíH o!b^ |)otom bíintíi, a tato ]^ton>o{l taC 
Si^a mi ttwatisbo fmaté^o SRattina ntppttoé piM^o^ 
Stalo fe xo ftřebu po brujební nebíH, gincíf po ftoat/di 
enebpřtu lita ?)a'n? tlfpcí^o, přtijlébo, řtpf ibcátí^o febmť^o;"*) 

■* 

*) SAno^o d^fft^ dinóc( avtpMtí iplo o|atořjno, fut^ťblto 
fe mí pomittautt |bdío ; neb fe fnab néfbp wpna^ie dec^ 
pocťiw^, ftet9 loffecfa to&bec fnimomaná fneffenj iv9bere 
4 »9><U — .*:"• '9I^t< 'BK»íl kutími! íbtiomib, » nerfg ffii»ín>í 
'^<t G^t6iffap<[a«-t JBáitmiUe t jiořnsi napsmíaasi, ix »if< 
Mnou ^méát ÍÍH It^tdgi, so^Oj fáma cCaju^e : 

ýlMi Si^^o, t$i<i|aní, 1) gini po^tmé j melt Erilon: 
-■ Jtoj £(^B', nfpj w 53rdje Sl)romáJtěiij. 
( ; . BnsflhÁnt 9M[|m $anu 6fcĎefiv<ínon)i 3 SBditntilIt 
f m^Mwtaoi, IHini ffiltli míTotu mMimi. 
• ' 1 6Ďl5*« featt -ttitaiitiim utDicnp $ane přitřli nííl 
íSl^! a)*W-iwl»i-»*»«m<, ie st|i n* bodlo |>H«I w. 
■ijtjlftlfljlJ-IXtlI ttiUjU Scdo !Díilo(li (tiloitili na! 0|iíl 
'Mlftii^ai -WJfltfAťirj Itamowe »]jt)úru biiIi, a ( @|kt(n> 
.««Ika tlf^H; Mjlnitinifle, t^řebfliíCjgice , ttmíbo (mfirn) 
Oč^ aiHlolťeaff^ bb {ttflomllrai toboto tspiib tjtiniti d)tfli 

tas tH tfei w(f( <» fobí jjiiiiji fitibíj. ss w»'' 

"mtiro Wtnjfalřli^toP a fljrflwebtireě máme. Sltbo Wani 
ltkt<>'3IKIo|Htl»|lrffu nilm tíibto ínHm bilntnl ni # | 
.(iwj1im'7ií d^ta^ř/ítírpmjto n᧠I iftdjoroáni (miíiis* \ 
-'tlírt^c^ napomjnatt ->} ^ifbAti; ^''w t^' fe pofcWo^M^ 1 
I a bmbť tbjre bobfí,- l< mmíM^ iaí ^8tn«ni|ln{,iM||ll>> ' 
4tccéSlo gcfl tla' miig ebe^iT«^ Kj 1ť>Tnfin> -fcálowftrtf M^B^f 
íHo jolí jijůfobmjfójnio, gi{ BliP, gtffti) pvuhrxii^ 
■|«b?|le jí Tptmbibltoím tom fobí ttbjj.^ nim'f>6t^ 
milí. Z iiiotoi to<l« jábiimt, píOmil ^ i>r<ii4IS<ti'M^ 
Jti futfitjfta ))řjčiii ímpobji Sibn^t^ foH toiiící límiUJP' 
.mt, jt mi) talť folubi bbt ajfoj jtomíio), iot.jrfjjj^í 
ítmllo', tiibji ».|toobob» ítiiloMllni) l»Wo rtojnstf innw 
ieni o tom mitl iKtubeKi tatontniu )>;(bf«ll|<li fMi«t n>' i26 + 

cpuS fvodt S fnj§ctem %u§u{icm @e(;o SRilofli bratrem fw^m, 
taf gnt} nds jpránop Qx^é bofflp a bo(|)áje9i , g nemalpm 
poetem Ubit sijbne^o a ))e{fi()p 9 taf^ S f^ufari bo frálowffavj 
écili^^o ge{l n>trt)( , a )>ři mřjlu SRoflu aneb n> témji měfH 
6 tvosff eui f^ t>^lo Jíl @effto ftatvowé f rálonofmí éejTe^o, 
oni tafé mp nemagice o tom i^bn^ iDlbomojii nmalosi 
nab tjim třjf ofi nefeme , je mimo ipiifob {larobpl^ a fwo6o< 
bi; haíoiDftiDi éef{(ft)o na já^ubu fpruti9 ^cHé, p tat^ fnot 
ua5 ivffecb pb\)n>atclmT> ttarobotp^ C9i9 be^em tpáUcn^m 
{bi^ogac bo jeme teto fe ))aufftegi , a jeme tato 9 mp taf^ 
ga£ fe xo tom opatrugeme, to bobře n9ni tvibime* % ))rote| 
{ aiSajfi f ráloiDJle 3Rilofti , gaf ojto f u panu naffemu tnílo' 
ftitvcmu tp tom fe vtif ame a |aba'me , |e nab frdlotvfhojni 
(Icflfpm 9 nab ob9n)atelt te^O) frdícn>jh9i toli{^{ 9 nab nóni 
f\vau milofliwau ruEu , gafojto Era'i a pán nad trčeti 
a lur tuvo to(?0', ab9 bo jeme teto narobow^ C9i$ wogenilv 
wiTafoívati měli, bopauffteti nera'(itc; nc'br| @cbo SXilc^ 
f uíicti SRaurpcowi, toUfcj 9 ©ebo aRiíefti Xuguílowi bratni 
6ci;o íKilofii pfanjm 3?ajíi fraíowjíc íKiíofli o tom je to* 
{iatcíni pocuHli , 9 xaté xo^Uiúú xdtiU , ab9 @e^o SSiioft 
m tiitt f^pni ii}dteCn9m n?en i f ra'íon>fln>i toboto fe M 
fi pntí fvobobam f orun9 ée jf c cb ta!o»ebo iDosenj!(|)0 
yfeflaL fRcb bubeli taUwd x»h fnoig prucbcb miA 
Ía|b9 , f omu|b9 fe gcbiné jaljbiío bo f r Aen^Prri toboto 
iffn ftvebobnl n>f!afcoati , }emi tuto 9 ob^watele 
bubU, tebty ndm wffcm gifle' )a>ub9 sefi oidiaé> 
..Ab ja tafcippini příčinami libé muf9lib9 na ^ ceffo t(e 
fiwlnvNli^ «la^ jtoe' 9 tafc febe pompflin , abp tatovn^m 965 

tni nebili. 3a miíofKipau a f^cffnau SBaffi ttáím^é 
'of^ oipovoi^ yonijenč }<(báme* 

ď>dn n> ^Praje ko ))((te( l)en flaton^^o l^obu n)í{íeni 
ta ®eju ^r^fia^ Seta, ob ge^o natojeni tif^c^^o, piúi^ 

SQÍ.afTi lxHoxo\té milo^i 

wixni p!oiiatii . 
jltlhtné ofobp ob ftaw&w fraíotvfiwi 
éeffé^o, a 9>¥a)an^ tpfTec^^ tř] míji 

íl^otoib ob tráU ®cfto !DítIo{tÍ na to báná, 
IP řteríj fc pil jtawi(í) onílauwa: 

Seiřbpnanb tc. 

Brojeni, fIon)útni, t^octtoi a opatrni xohnl naffi mifi! 
dni waffemu nam t){mlnAnu gfme mprojuniclt , a tuto 
!m n« to ot^pířcb bcín^dmf* Be sfte tomu i přcbcffl^dE^ 
fiv9 na{f](|^ otexoUn^čí 9 gináf be} txMbpbp bojiatccne n^ps 
lomíti wo^li , je to^o aumpflu fpolu 6 ofwicenijmt SRaUí 
:eni,a ííuguftem fnijatp @«ifvmi amarfrabim! aRiffcní 
imi a ^((nuffcm ®iřjfcm marlrabim Sranbenburffpm tc» 
19 . noflimi wSrniSmi mili^mf ^ gafo i pomocnífp naffinii 
(iřbalunciS*) fpřijnřn^mt b^tí rař|me/ ř c^faří SRJmflí* 
I ®eb!^^Uojli pánu a bratru naffebtu nepmUegffjjmi 
}iia»ti{ gafof gfme pat to t){tnttt, a 8 wepě pfaniptni 
i^atp ®i4) Sáff ami gij w^tábnauti , a bncS ofobau na{|t 
n přigeti ta^li* 7( poitřn^abj to^o gijlau spráwu máme, « 267 

it r c^r^ři ®el)o SSilofii t)řit<Í^nauti taqme , obp tub9 botíe^ 
np «^ánu§ %íxltx^í^ , tttx^l fe {nj^etem Saff^m gmenuge, 
pro fwau nepojlujfhotl a jlé přebfewjeti fřutccne treílán, a íxi^ 
loxo^tol, i^ml, 9 ))obbaní naffi Xfíixni mili to boixém pofogi 
tím (épe b$ti a tttoati moW* 

jDan w !8{ojht «i> fobotu po ^annp SRo^pe {toSfiotoiíni 
Kt« 1547* 

SSroienpm a flotoůtn^m ofobiím s?i}eni^m ob ofob frtft 
lotofhoi éeffá(}p, a po^tíxo^m a opatrnpm ^ra^anfitn lofjec^ 
tíj mip ^Jrajfřpcí). SBřrn$m oialTim mit^m. iná pfani ob frdíe ©e^o SRilofli fiaron^2{t« 
ffpm $ o^Iebu to^o x>íinini^ to ttitiml ^t 
napomind, abv fe {abní^ nepřítele 

nebíílL 

gctb^nanb k* 
9)octiwj ', wřrni naffi mili ! 3pr<fn)U mjti raf jme , . Je 
Sjte bofinifhru bcer naffjc^ nepmiíegfTid^ ojnamiH, ponřwab^b^ 
ha Un ú^ to jemt iiittcxí) lib no^ííccnip bipti mít , {cb^fte 
pro opatřeni bcer naffjc^ nepmlíegfficb, 9 taf^ mífi ^xalfíx)^ 
to ^otowofti bipti ^tHu 9 ponen)ab{ gf^ tomu } pfani 
najfebo ifíi poá)^bT9 91^ wprojmneti mobU, Je pro obranu 
tf obranu tohoto (r<{(owftoi i nifter^mi (nj{at9 proti ^is 
tittffoioi S^br9(|^on)í , tUxt^l fe fnjjetem ©afipm gmenuge, 
« tať bá(e f C9fari @e^o 9Rt(ofli panu a bratru naffemu ne9's 
tňnégfTimu , neb tobo po ndi @€^o !BIi(ofi cg^ai^á Jabatí, 
ti taf míti x^\ f tii^neme , a nepfjtel fe gl|^ jafe najpittct 
ob Soci^miflďtu oixdtltf a xo tomto f rátoraftoj na ten lai 86^ 

llftpf: 11^1(1 mni; vni^^wim «(Í(«Q jtct^fá «nl 
1^ ŠfH^ ntpUttí D&iceati ncpDticbj. 9I«ji gtjiliítbiD $a< 
(|:IÍ^Jt^ ta totiFoto fcifloicfiivi t(íí}itauti anti tepStf 
|l>^|ái$^Í$iiiti (tttit, o tom mm oinamilt neo&míf^iinr, 
Xirf)« frubn piet w4mi , ať^jle fe xeiiili tím rptaivoival^ 

itlliiiaiieKfSlt. 

:^ . SHfk ID 'JRíftu n> líebčli ^utifa lAa 1547. 

{fM-Hfcifle @íí!o aJiiloji, abi) fe fnije gJřouníc « fitto 
Mgtii^flUlk^m icen j tobolo FralotDfinij w^btal, Ubaňfi 
;|MÍ40lhl 'netněla ; itp? botČeité ofob^ 3)ícturpcoivi a ílugB* 
fbwl bAtt^, fniiatrim ©affijm p^ani ečiniíi, a jc (A9 jt!|>^^m tnijatfim a paníim , Danu !Díaiiii;cotti , a ptcoí^ 
Xiiglt09»{ bratřím ) JBoji ,97tili>^t fnjjcttíím ©aflpm^ 
UmMrobjm SEuríjnff^m a luepiDofcíím aBjffenfř^m it. pa^^ 
n&m Rtim mÍIoftirc$m @tc^ SRílo^cm , antb @íd] SRílofl^P 
mípotriicpm. 

6(uíl»9 naffe >) pojbrareíni ajFajugem ofmieenř fniírí^ 
fl yonc pane mm miíojliníí ! Sprorop naS ^otííá^tgif Rť« "** 
roib ÍBúffe řnijccp íOiiIop 5 oftoitín^m fnijetem íuáu|ieni u. -* 
>rattem SBaffi fnjjecip SJřiíofli těiíjío biiiiro á nemalým piíU ^ 
tem tibu gijbne^o 9 tafe ^ l)uriif> bo jeme Ifto o to ftdíow 
9>oÍ !^'(W wCr^nouti, a V mějta jDloftu aneb fnat) w t/mj inřfl? |>ofoítti fí rťíeitt- JD lm\ xcct, J&n^D í)fani ob ®c^o 
SINlofli trd(oio{!é ))dna ňaffe^o milpjHiv^^onemagice, gafvni 
}f>fifobem a bř^mH ));iiteif!$m čili ne))řatel{f$m fe to bíge, 
tímíme, oni tat^ tomu to^roiumfti nemitieme ; nébrj })!i nd$ 
geft to < nemalpm })obtoenim , Je bej toíbomi jiatouip fr<(^ 
(oio^i 4Íeff^^o 9 wf|e(|^ ob9i9ate(ůw ndS C9)$ ndrobowé 
)p&fobem jbrognipm a Yotftefti^m to fttfíot^fhoi tobolo fe toe* 
bau a ))aufftlgí. 2( ))roto{ na mifii n)f[e(|^ tř) flanoun) ); taf^ 
cbpioatelfiw frcfton^fhoj toboto*, . \Mi\ 9 m^ fami ob febc 
Safii (ni|ec$ SRifofK napomindme; }e } frdtowfhoí a ) {eme 
tito ^efl^ i tařowí^m ))oítem líbu n><{(eíne()q wptrbnauti, 
a bo jemt SBaffi eni{ec$ fDHÍofti 9 tař< bo gtni^cb , tter^jbp 
fe (omne éeffí nendleietp , obrátiti fe fSaffe tnijeci^ 9Rilo{l 
¥(ftí , \^ ab9 ob9n)ateI&m fri(on)|tmí tohoto f[{ob9 fe ne< 
b<íl9, a m9 pofoge t?jifi mobti. 9leb dejlíijcb9 fe to^o ne^ 
ftalo, a aSBa{fct (nj^ec^ SRilofl S týmj n)dleen9m Ubem t)reb{'e 
ko (ráloiofhoi éeff^m na flfobu ob9n)ateIum řrtfíot* {in)i U^ 
%oto tejeti ráíili , SBafR řnijec9 SRiíojli íAánte , gejllijebi;* 
^om na ga!é gín^ cejl9 yx ))ij2inamí tfmito ndm ban^^tni 
^řom9fliti a jemi tuto 9 taW ntó wffec!9 ginaf nřřterař , ne j 
ii9nj opatřeni gfme ^ o))atron)at! 9 o))at!iti muf9fí , 2^ nám 
» tom SBaffe řnjjécíř aWíojl ja jlí mjti nerrfřj ; jjoniteabj 
m9 aSafTi fni|[ec9 !Rilo{H ani {dbnému ginánu |((bni9(^ při^ 
On flttffn9(b a fípran)eb(in>$(b ř net>ofog! gfme nebdn^alt, ani 
jefftí nebáwdme. % b9aib9 fen mim9fl ffiafR fnjjec^ gRi* 
lojti f mřfiu 3o(^miflc((u tdbnauti, o tom SSaffi fnjje^ S^U 
lofK vOinamngem , {e mSflo to na ten {ad {ian^fim f r<í(on)^í 
^eft^^o n(((eii, (tei(|to m9 gafoito lotmj ]^obbaiii )»ro bobr ^ eů^ tpe tí^č) hn^áf M p(Hne)9 fráíoiít>fbPí tohoto butetne 
{)>onhoabs @e^o aRiíefl cpfařjld n> j^onDltí minulý 5 ^oxn^ 
httta U Qíjbn 91$ n^pgeti rtfíU) aiv^^om « ®e^o SRUofii 
fietnaU, 069 ®e^o SD^ilofi (a{eni M^o. « ®e^0 aSUofii íiitm 
xoáUlnifm flc}e fttf^owjhoi naQe (lef!< ))¥oti <fKÍnuffotoi $19^ 
trpdS^owi, fter^l fe {nj|eteift Sáflým gmenuge, nebral, nej 
ginau ceftau fe ^roti n?mu oltodtiti t<í{t(} .gato| ))af té 
SW na^e gfme , |e to ))řt ®ebo !DlUo{tl ci^fařffé obtr* 
}eti xálime. $roto{ fe nxítn Idbnél^o IM toáklníf^o ani 
m))ř<ítel o6<ín>aH, a l^ratu Drajflédo ofaiowatí ne))otfebj. 
9tébr{ 3a ti> )9<{fi {dttfme 9 t^orau^jme, {e i tjm tvffim » po^ 

!ogt a{ bo noffe^o fftaflné^o ^^ ^^^ ^^ ^^^^ 9tam t pí* 

m\x obecnímu }>ři8ejbu huUU* 9leb m.)>am2tt .m<íte, |e 

Sfme fe ))o wffe ^af9 txáloxodni noffe^o f tp<ím nůlo^ixoi 

iafo fxáí a pán tcáé d^on^ali* % I tomu na gatý ipvi^ob 

gfme wam ))ři obgejtiu nojTem } b^abu 9>ra2{!é^o b€er9 naffe 

ne9mUe8fri poručiti tdl\l\ , ta! gef{Ii|eb9 tter(í tol^o potxáa 

a n>am to ob rab na^xč) ojniímeno b9lo^ ábp^c to tom bcer 

naffid^ rabau a 9omoc$ neo))aůfft{(i* QC(e ))on2mab{ to^o 

tia ten {a§ jdbna' ipotreba, pxolbp ^rab 9)ra{fl$ ofajen^ aneb 

loef egni b^uto bipti m^o, fe nebjnáwá, ne)>o(b9Ínt9em t) toá^, 

{e fe taf it)ři tom, gaf| n)e9$ botřeno, a gafo ipírn^m ipob^ 

kanipm naffim ncííe^i, powolní 9 pof ogni }ai!()om4te* Z m9 

lotfm to milofii naffi frátowffau ipomjinati a nabrajon^atí 

Y(Kime» 

SD(íno 10 Btoticý^^ n^e fif cbit |)o nebKi |}o#ni 2fitbifa«, fe taU cpfar {KÍ^f^ ^^^^ V. , a yfani nemecfé Curiím 
t)cinU, w fteremj na toět^mj iáx^á, titxal (nroti 3aimri 

mu KofTeligařé ffpjje totiáimili, a fu frdti (Bc^ SDKIopi pei^ 
tane a poflufíhe fe )ac|^o»a(L *) 

9cnt ^aiooiré jproioení gfauce o tom , flcrtf SRonr^c 
9 2(uguft bratři, fnjiata €9af!á v Sto(ht polem (cfi, a (ýfeí 
Stim|t9 Aare( V. < nemalém f^eřtrm litu jbrosné^o Oj 
f 6(^ebu fe ^nul, na tom fe obecni fhefli, 069 meje íxaímt 
fhoi 4^ef!^()0 litem n^aíecnpm opatřeny bplo^ St thml tafe 
aumpflu nefoltf praporcfi {brogne'^ litu pob fpctfwau pana 
Aaffpara f>flufa bo pole nn^pca^iH. AraK (Sebo 9Kilojt 
o tom )n){b?» pfanj gim oítnií , xo fter^mj gc napomjná, 
a miío{li»e porauř), ab^ i Hbem bo pole toppTan^enym b9«u 
je obrátiti , gafoj liji t)(a}uge : 

9)fani o.b fráte ®e^o SRilb^i fiatomefigffli 

a non>ome{if(|pm* 

gcrbpnanb íc* 

^octiwi^ wřrni noffi miíi ! Z^x&xo\x miíí ráíílme, aíiplli 
pretce přcS ncgebno milollime napomenut] a xojfai n<S 
bo pole {pogenjCi) n^ptá^nauii melt ^ co} geft nám bo «9<tf *) (Řafvi toto pfanj pSivobne toeími (rnSau řcřj pfani ^tfl, 
Itáio fe mi Oo s^e pominanťu SBtj Sífta (é(b tpffett^ 
ivécip mejp Sc^rbpuanbem a ofpkmi ^e (iatrln^ SB^ri' 

le 1547« 4ťo# ^73 

; ntmal^m, nibxl i mí^tn ))obín)enim , It tavivem eíms 
není a p^ani náffemu mm tlmnévm mjfia iáa,aii a iDírp 
Otitldbaú nechcete, ne^ lecgafpmd ))ofhannim a ncgiflvm 
) negruntownipm i^^rdiptím o cípfafi Stjmff^m. @e^o aRiíofU 
)i(ntt a brdtru naffcm ne^miUgfíJm, 9 o ná^ fe namlauwati 
)áte, gatobp cípfaf @€^o SRílofi 9 my < libém naffjm obo^ 
)j|tn xoáífAn^m, jlniDum a obyvatelům frdlotvflYOí noffciM> 
Scfl^bo fPfotp činiti ()>téU K. , co^ ge{i ®e^o SOlilcfii (ýftíř^ 
Píé, ani nám nitbip na myfl ne)>f ifflo , a geffti na tom býti 
neřádíme, abychom botíenym ftawfim 9 obyn^atel&m gmeno^ 
toan^^o (ráIon){hoi nafjebo éef{^o gaK to^dty, fpíoby neb 
i^buby iipiti mili» $.e; )>YOto gfme fe a } (ábn^ gine pxi^ 
tiny toiíera § eýfařem a S íibem ®ebo 9Rilo{H tviíleiíným 
9 na{f)m , fem bo 6bba ftrbnauti riířili , abyd^om i )>cmo€9 ' 
Í>dna Sdoiia n)f[emobaucipbo «^anuffe Srybrycl^a , Ctetýg fe 
Iniieteni Gaffýrn gmenuge, pro gebo nepofluffnoji a jU )>?eb5 
fen>setí f!rottti a {heftoti rálili ; ta{ aby fr<Clon)jh9i naffe. éeff ^ 
9 obywatet^ n> nem^ a jemS f timnl ftAowfhoi ))f)fliifrei8i« 
op í)íeb nepf átely w bobrem pof ogi , tófce , fwornofH pátí 
a trwatj mobli k. £) ^em} tafí bo tcffecb fragfiw frdlon)^ 
piíoi tiaffebo ^efř^bo :))f<(ti a ojňamomati Tdtjme ; f tcríbo^to 
ipfaní xoám te6 weyip!^, áentuj ffiřegi wyrojumite, pe^ldmt. 
9rotoS )vdd gatj 9 i|)řebef{I^ tat 9 nynj na)}omináme 9 ))0< 
ratiíime; abyfle bneb, ^c^ waS totQ_ pfon} noffe bogbe, jafe 
t libem fn)9m bo ))ole n)9))rawen9m bomftw, fe obrátili, p, tof 
fe .9ÍÍ tom gaří nxím jífátl raqme, powoln?, poflupř 9 wffeí 
li^af potogne a^ bo fffafht^l^o bdít fiSfib P^isejbu naff.bo 
na ^tab 9x^m, )Niroatttgíc na poioinnofti n^affe, (terýmfi 

® 875 

^prejumřti ráQle. % ptot^l SSBafl) SRilofli iSb&me, ponh 
>a^X)9Č^lé ipomocp a fpeffn% i99fwoboieh] obe tí9ffe(|) fta^ 
)iin> a.obpwatel&io iparfrabftoi SRoramlZ^^o ))0tre6ugéme, 
e t(t otHitfiti rcícite, abp lí{i (a!on)$ ndS toffectrnlm ma^xabs 
\toi !Oiotan){!i^o obi;i9atc(ům to inámojl t)n)eben bpti mo^t ; 
at abTíťtom p^ilé (mluu> a ))owmnojli, (tenpmi§ fobe ob fia^ ' 
sotáiona ^atoájani gfme, ob {ian>ún> mar(rab|ln)i Wtoxaxoi* 
Uf)o » tomto n<íin tiajíťíwagictm nebcjpeřenifaoi fpřpau' 
pomoq^ opatřeni bpti mo^Ii. ^9le& t^o; ))fi ftatojc^ fnj{et^ 
fh9i @Ui(^^o a maxtvdbpíoi ^ornjd^ 9 bolnid^ Su{ic ^(eba« 
me a blo|iti iMm. SSítice gatj ponoinn^, náíejtt^ 9 ta!^ 
f})roipeba«o< gejl, |e to tom ob SSaffi^ aRilofti 9 ob nic& 
Diřttfftln! nebubeme, obpowíbi frřffní, gjjb^cí^om fe jpras 
loiti mo^n, po tomto pofltt naffem iábame^ 

X>iu n> 9)raie » auteri? po nebJIi fmrteblní (♦ ?>♦ 1547. 

Sřijení ofobp ob flawfim fráío^w* 
fhoi ^efH^o * a ^a^anč loffedj^ fíl 

•■■'■'■■ ..'..- 

.vĎo mar(tabfin>i'$9{ovan)f(é^o {iato&m. 

'/ • ■ 

Crojempiik^onům, ^antrn Qilůf íDlilofiem^ iBrojenipm a &tas 
teřnptrt ^miim 9I)otj|f &m a SSltfbptiím/ a iDpattn^m $a«^ 
it&mV^^^ ^(* ^ matCřabfhoj SRovowflém obpíoagis' 
cdm, f^anfim bratrům, fhepcfim, t>gcfim a ^anům pt^ 
telftm ňafftm mll^m.- 

9^9 5^ i}en{ ^fob9 ob flato&n) !r(((on)jhoi ^ef!^o a $rat 
|an( mffe^ ťf ) miffi 1>r()|{Ivc^ , SBaffim SKUofiem a Bam SiTÓ 

{Iu}69 fwé ojfajuaice ojnamujem a b^im tjnto so^ 
na xFCčcini tiínáme, |e ^trne a eSU to fpotnvfKi t^cf 
fralewfhpi ČefK fhje necbvřcsn^ a miwí gotéf^ ehiiyjt|[ 
9 ^ {cmmii t tímul Uiíove^i jprifluffegicýnii t faa^i a ^ 
tlaccnf cefi pf ífflo , ifeinu| nn^tjce fe k£e ^otí , oMmi 
tat ^ancbne ifiitíem o tvJKdl^ focbo%9 hálcim^wi 6flcie, 
:potcm pat ncpoflefc^ o najfe pectnvofH, ^rtía a fMb^ uffc 
:pngiti muf^n , tbpbi^om cafnií na otpet tcnm fr nrycpos 
»>ni. f>rctD^ ) n^&U 9)ana Soi^i iipfKmo^aucp^, a ) (<9f 
f řeftanfCc » poctu }namen!téni a wcIifAn je Yrffccl ftctrinv 
9 fa{é fragůw f rdlotrfhvi érfl^c tv 9rc}e to fcScgt rstSt 
na gíjip ten gfmc fe fgeli, a magice tcjfc(i nai {oveteníni 
^offini, Iheflení a n<n:i}eni pritetjlé mě}9 feban gfme tSrii, 
fterejto SSajfim 2RUo{iem a Samota rsytifíthU yofpIáM* 
3C ponraalj paf, gafi nA jprráp fcoc^djegí , 9 teK foni 
tomu t09rojumeti nin|€me , pto toJhrcé txtfianfli a fifljfBi 
holiti naffe fncflení Kb »alečn9 3 rcjliilncóo 9 } tbtíta^ 
C9i9^ norotu febran9, io frólowfhol (lcPe'^o na jwtqiu 
a na ia'(^ubu naffi {^řitoeten a to fontn9 éeflé totsjen gd^ 
a tat jnomenité fí! otp litem nebo^9m nafylnatt moci$ fe tcjíi 
yro nic gíné^o , ne J je gfme mo na @e^ atUoP b^ 4)^^ 
yuffe %x}9bxr)á)a furfnifta Safíé^ ic* na ro)(a| ob 9(^ 
SRUofti (ratpiopi pxeú ftoobotam ttSiowftwi (^i^ w^i 
liogenfl9 tdbnauti a hvot fřefianflé neúčinné' 6e) jprjcin oób 
baní(|^ xor)léwati necfcteíi , )}amatugtce » tom na pccůmfi 
naffe 9 na ftatohí^íé a teticné (ra(o»{faoi éeSAo ^ bomftn 
ea{Z9m jinlauwp a {^řjineni. X ))rotOi >n9 Safgc^ 9tí^ 277 

ío{ij a H&di ndfTim tímto liftem laba^ice na^n^min^íme, po:* 
nřwab^ tjm fobí powinni a jawa^dni gfme, db^(^om febe 
w tí^f ofiecl) neopauffteQ, aU ptoti nepřitctům najftm, flaí^ni} 
.. ))af foli fobí pomii)alu ®atol pal m^ V^eb Ut^ gt{ ^o< 
ninut^^mi opowdjitDlfe fe no tom ^rbcí 9 jfatiřř&m fxof}á), 

■ 

to sfme negebnau {!utfem bofaion)alt, a SSBaffid^ SKííoftt 
d SSdS !|)!eb S^urfem nepřítelem ^^vffc^o tfe^iin{liva c^rdnUt^ 
{e n> tomto nnffem nebeji^ecenjlwi ,a vd potřebí ndm nofld#' 
• toa^ic)^ pomocp fn>au fpěffnau a no^lau, fb9b9C^om SSSaffi 
SniloiU pobru^e naffim pfanim o}ndmilí, opuflití nerdíite 
a neopujljte; tat abpd^om mp, f teřijto gfme fe.jafabilt, preb^ 
fem o řcjl a d;wdřu ídoW, pat o fn)obob\; ř^dlow|ln)i éefřťbo, - 
'o obecni bobr^^ a rolami naffi přirojen^ tat mfpxaxoiUmi 
9 ne!řeflún{!t; t fnjient a f ja^ubenj f{r;( auflabp a roj^tiřné 
nepřátel najficí) obmpjlp, pífwebcnl nebyli ; ponřwabj Fbpbij 
na nd§ pdb přiffel ({e^oj $ane jEBo^e t)4ion^ati rař) SSa^ 
ffe féíiloji 9 m9 nífficřní gebnopegné třjřofU a i>dbu muá • 
f9(i69|ie potomní a nebo táti )»ilné fluJebnofH oíeF&oatL 
% pro fhabffi wffeíX) tot)D »9rojumínj, připlf9 lifi&o ®eí)o ^ 
aRiloili furftrfftd Gaff^do < obpowíbmi nafíimi na to ba^ 
tt^mi SBafli SlitofK taCí ob^^ldme, Oi to^o tegna přeb SBit^ 
ffimi SRUoftmi a SBdmi bliniti ne(i^ceme^ ^e m9 wfftcfni ten 
|)onb?li po fwítn^ nebili fe wffi naffi wogenffau mocý, bdli 
))dn Sdíkt) bo pole n^tt^nauti , a proti nepřdtelftm naffim fe 
poflan^iti minime a c^cemel SaK )prdt09 ndS bod()d}e3J, 
{eb9 ^ufaři ró jnamenit^m poiítu na }dt)ubu ndé a ttálot^^ 
Pmj éeff^t)o ob nífo^o ffrj martrabfln)|^oran)ff/ měli n>e^ 
beni b9tii pvoto|^ 9 5^ ^^ SSafflcf^ SRitofli a aSdr^dbdmt 278 

}íc tahro{f)0 títtoálnifio o bejbojnc^o nárobu {fr} jenti waffi 
na uds ivífii bopufliit ner(íčltc a ncbcpú^íte , a b9lolib9 iat, 
o tom la\\\i Je n<im xocbSti a indii bdti rdqte*. ^tp0$ 
loibl \pi^\\i jábdrne* V ne{ tento (ifl náš napfán ^ 
)^fani nim ob pana bcgttnana naf[e^o přifllo, }€ gfau m< 
)>?átcli' (liji itabau mcfio najali , to^o p^ani fxiptí SBaffim 
ďíiIo{lťm tafj obcfplámc. 

Xíiti n) $ra}e to auter$ )>o netřít Subifa , leta So^ 

libo 1547- 

SRcjt) t|m (haffnť ^e^u jřtawtj boffl?, Je c^faf « tře* 
Tifau ntwi> fu fráuw|lwí tomuto fc bliji, a » nřftcríí 
mřllc* tcj v ttf lírajc * libcm firpm, řtcrpj fefcomjfp, !a 
p5^N\ íoNpeíin«» polojiti fc cbce ; ja tau přicinou na íb* 
ran^anccb co ncufípcffnjgjfi pomoc^ liioii, gafo} lipcffc 
t>raiuji : 

0}cncma ^mt. ^íontt SaclcnMiri | Ssbctnk: a na Qn* 
y^nt^ nc^wvSjTtmti bcgtmanu marícobjmi 9braft£4>, 
l^íiiu píiccli aaficmu nlímiL 

diKilhi foMB vjhiSjcm SafTt SUdfi 8t«}e«r f^t 

lft«^ (ft Safe %liř$ 9 uK ř^ «Ť39« Vaá 

• ~ 

Amfhon ttbiiC» ^ teon nLtíř t fitcisv srn}; hiLjmai 
» tb»MKb ^ yenGahJK ciiii;. lidreil swr 9**- ^^' =?^»>> S79 

wfTe^o pfani m ffiaffř ÍBífofř wjlojitl^ pwteí SBafR 9Jíi« 
[ojii iprefpme, je gemu gafo nam fampm tot)o tt)jfetio weřitt 
a rp (om fe ř nam přateljfp třajati raíite, a m^ SSafR Sří* 
íoHi fe toí)o nelitugíc í>tteí; am'patfftw, w^b^cíp ofcflu^iovpati 
d obplacomati d^ceme* 

25art n> ^raje we jlřetu ^)o netelf Subtřa^ £íta ^á* 

n? 1547- 

SHil^^i ofobp ob jlawflw Wtowř 
jlwi éefří()o , a ^rojahé wj|e<I) 
třj meji ^wiflpcí^. 

35p marřtabjlwj SWoratpff^M. . 

Croieni^m ^anmn, ^an^m ®iáí 9Ri(oftem, IBtosen^m a @ta( 
teínpm ^anůrn Stptiřum, SSStabpMm, Staubri^m a £){)atr< 
npm $anum, mefiům k* n) marfrabjtoj SRoramffém obpc 
u^agicým, $únum nam přijniippm^ bratrům, flre^cum, 
a |)anftm jjřrfíelftm nafRm milpmt 

9R9 jříjiné ofob9 ob jlawím) fr(((owftmí ^efl^^o a ^a^ 
Iwni ipJTec^ tri tnřjl ^rajflpcí^, aSaffim SDíUojlem a SBBam 
fhsib9 fn^ n^itajugice ojnamugem , a liftem timto najTjm 
na toibomi Uxodme : ®atp{ gfme iSaffim SJ^itoftem a SScím 
přebeHU ipfanj ))ítn{U^ la^bagjce, t^m^om SOSaffim SRilOí" 
^ a SBSiím )>o bru^ oinamUi , abpfie' n^ji^iíru b^H a nám 
na |)omoc ttfí^nautt Y(({in 2C. ^ gaf^ tf J yfani naffe to n^fíc 
KO fobí fTiře obfa^ujie, 9 0)namUgem' SBaffim !92Uóftem 
a S<(m, Je tifto t)obin9 ipřtfflo geft nam ^fani ob ne^wp^ 
R)^ fie^tmana t)o(ni^ , ttct^ml nam tfinamon^ati Ya'íj , je 
cýfar S n^etifan moc$ fu řra(ot»fboj toinuío fe ^))řibli^uge. ; 

y a Xáliánixo pif{[á) '9 na foniť^ 9 gfn^cf^ nárobun) piU, 
\o, ti immxůti a lofrutnť a fobcmflé ffřob? Kbcm bctagf; 
gafo o nicí^ fe pi^t, a to segi* l>řlíaje«í gejl fti <Kebtt 
řb fmrtcblnau nebili* 

@e^o SRUojl ))an itaff^ar Dfluf )>f(íti xáH, It ge|l )>!t^ 
)(o přt tifpc @fpan9elůn> bo mefla Iffieibowa, ob éec^ U|i 
if o tři mjíe ja (efem, ti taN ^amtniti fff oby betami 9 fo^ 

®e^o SUtíofi c$fař{li pm xáci bo <Se(&; iefty fe ^t$i 
<le(^iím vnbliiitf, 9 taU na Vyl {fr^e ni táhnouti, aby 
í»o Hbtt yrof^t 69Í wejený. 

ířoto naffi ff9eí)on>/ ojnamugi , 9 giní bobřj přátelí 
Tj / Je to flpffi ob neřter9cí> bcgtmanuw 9 obeqid(> libj, 
>9 ®e&o a»ito|l cýfařjf a na tom bytí rďřit, aby fe bo ée* 
bjll í fwymi wogflp^ nebo prawj^ íe flytfi; Je gejí ^ogná 

SS fobotu přeb fmrteblnau nebSíj ®e^o SRilojl fri(on)f!á 
mífia 9Ro{ht sefi tcíeu « nltteiiM Cni}at9 wtt^nauti, 
tis Jjfnf^íx 9 stnj po n>(e(|^ {nomenit^ fffbb9 íiní. 

Soto mámt gi|iau n^ftra^, {e ge{l mtumií marfťab?^ 
tipi sefi iat, gat fe gefi pfanj ftaxoUm ftato, na .tom gefi 
)a jotvl ina, je (b9j f urftrfpta wen 51 )em{ 9 ^ B^^o ^^^ 
^{eneme , te^ba bo éec^ pot<(l}neme , a t9 neyofhtffné tte^ 
ti bubeme , a »fTeď9 fiat{9 tipifní , ab9 byli ro^tm 

.@i{ gefi furftrfftowi yf<(no, bubeli to^o yotreba, oby 
i tetotoaL ^84 

aSenfo pwV&i nmmlý 9tí^ 9bkf pan Jtof^c: 99d 

ffími, ú vBki jfH \cbi WiU bc| tcfet tijyc Uta, a w (a^ 
tra tó^floa. 

9^ácti f>r^aiié foafhie toriD ^pAxf nnslý tiK f|# 

£} Mtcfóie ftnrhiltui f|faa |[ ^oMai facIS, oH 
cPi na toaito far^ra bufcaacpm getooti, a ó aztyUai^ 
Sfto ojíkřai aa ms^n tjíe fcrtié {lábwihq Hd^. Srijcaé efc flairů cfcfr9 I ^raíoa^ rtfraýijjcfc 9 ga? 
len sc(€3)>cccsV!ri hileip^: éqf é gev ^poaMU, a o hái 
|c f€ ak ncil^jíi, ttvs^ baccaě rfcbou firaa aa tra C0SÍ9D 
raší ; arhoc t\tísp } f^ajana f arn^řne|3Íai tccráa 0ct# 
SKílt^ řrátcv^' na b^afc l^ajiřp VT^laii^ a (Sk^ SlaM 
tulrlítopi trátavňí écp^ pr€tIť|iU ; |pe aaw^ y«f 
xcjoiUuomú^ ná!fíňu^4 F^^ ^^ ®^^ 9l2epí «6bS: 

Steygaúícgflpm Aigcfi a fSán 9ans gntymntnwiy SQ«^ 

floBB, S3bci^'aui, éc^rnai, ^a^Bdcftéan^ ataiaitít& 

^ ma 2C £t£L Safanai » ^^^paa?} , Xkqpbójrfi S« 

laaftóaa, Sarfcabi SoravfMaa, ttucaibai ftuaa a 6^* 

fnaa Jbiijdi, a Sol^fana Saifrabi ic JráBSi^Sí^ 

^- IfjB a 9Áan aaffcnia avbJDBáas* 

9lci^nigfnA:<ua9hatf,9a3enilma9J^ Sap 
ft&ffm^i fRiíeffi ffojibo nafu rctrclor a frctcm^ fk wf P^ 
^}caaa xviCaji^eB ^ttaatfjlt l^t<^ ^l^^. feďMft^i^ 
bfi aa Dáia B^ 9ffra»^aBc^ b:n^ ^nxJr *^ U^o a fílaftn^^o nah nimi fraKnixinj / gafo{to l^iinu naflcf 
mu mitojttíoemu. 

9le9gafn{gf[i Jtrtfíil Zió^to tnfiw bob((ni gfou nJm 
txoa lijlowé m?Pm Drqíjlím fiP?tcic$^ ) niť^lto geben 

a na ®e()o SSTiloft . nq^m^^fTi^o yana ^ofmtftřa Motojltpjl^ 
4Íe^/^o tolřic^ fe to}taf)uge. itterpmito tí^ mljh $ra)$ 
f^d SBaffe UáímfíÁ 3Ri(o(i nayominotl v(({)te , abp co|i!oK 
ob ®{4) SRiíofK i poručeni áBaffi (rcaotuffí SStfofii mbuuc* 
no 9 gettuino bplo^ tomu wffemu n)eři(i 2c« 

. 2)ru(^ pat SBajTe (ra(e»fE(í aRilofi (i(2 mifta $ra;# 
f[({ napomínati ti^jte ^ nb^ fe ob tajeni to^o wogenfl j()a 
přeflalo, |e fe nenj potřebjl oUíoatí |tfbn^^o ndbeipeíenfhoi 
fr(((on)f{»i éefF(ímu, ani obpn^atel&m t^^o} (rií(on>{iwi , po* 
nhoabj^ |<(bn9(l^ nepřátel přeb rufama neni* ^ % táti fncm 
10 br)f^m lafu to ^raje {e brj4n bpti má k» gafj oboge 
pfanj Siafli fróíowfF^ SRilofti to w \obi pe br|í a obfabuge. 
9 mUofiiiot^ itráa! fbpj gfau ©td^ aXilofi n!(ter$m ofobám 
ob ml^ ^ajflpc^ f ©id^ fDlííojtem 7(rc9fnif|;n(ím Slafau* 
{l$m K» na iai ten n^pflanijm to »{fe obfflrní píeblo^. 
p, a oni tat potom f ntfm fe na»r<(tiwf[e, o tom o n^ffem 
fjfKixon bofiateřnau \ítmH\, co{ m9 toffed o pUn? roitoá jiwffe, 
bneffní^o bne obpoweb ®i^ 9Ri(o{lem na tatowá přeblo^eni 
gfine bali, f teré^to táti pfeb SSafíjl rr(íío»fEau SRUoffi tagiti 
luminime* Be přebeffl^^o U\a, Ib9{ gfau fe ftaxoovoi f ró* 
lon^fhoi ée{IA)o bo $rab9 gebnau p po bruí)^ Sgeli, a o obec* 
ni bobre trdtowftoi éef!% gebnali , p taf^ mejp febatí ob4 
f(jin4 roimtamoáni meli^ to^o (ineb {afu, ne} gfaufe geffti dg6 

11} flaoo» J ro}9en , mno^ ipt&tff^ ot (ibi ^bmiDern^ 

Pan>&in gfou Hnhtp bp(9, gof Ap lefi o ttálottfbioi degni^ 

110 xo^tů^ t^ri frcfloio^ipi o^otelii^ tfldbana a jmřjna 

gi} týti mlTa , lat |e frdtoivllwi foto t ^tó^ a obr^wtítíl 

ge^o I xoRníma w^pUnin\ o i09(Ia)eiií S gai^^Fem écffiís 

mogi fcnrfhi přhDftcm 6ptí. (Stafof pot mnrb^ a tc^ 

yebrii}'9 netcliVo 9x1 hrorn SSBaffi MlwofH Sftíloftí a ofc fb 

Icbnifiho SBafTi frcíIoiofK atíIofH gfan Mr«9, tíU tsH 

i>t. ntn flnlfMbo Oc^o IBelckioPi cýfB^, Cirtýf o nfjK 

Sftonnbmc o tafr ctolo 9cnnbfrf« Ic{e(, n»^ • ffjqe 

o libM ndretv ^cfKl^c flif^ffiiio gcjt JCto| pcf fham 

frdhoirflioi &fMo vitawe, gc o Mbwftoi ^fCm }ftii^ 

pře b tafovřtm t<rc)iif mi ]wM|f Ani tpdffmi ncmdgí ^ It^f 

ůíA SSofFr fTÓíMrfM Sffilcp o i^nni brri gfc acriía], od 

accwrrfT: r^n ^rnttM 9xol^ , c{be| uĚttp fmi ^ičim 

XHivit, I tctcjoatcfá for. fuxca\ hůaiM ČcíIohi, tfc 

tc|xo «rla(K fW «fš:^atf jOk^fisi ct^c; 9 talt stáMf 

Sict f^, oIt iTi|r inlSac iHai^ vnSiai fr£cvfaij écftí|i 

S ma^aá, tiif^m , 9 ^ ffzichp ixtcd f fiteriE* pf 

aqMK l» trosnvi mtfn: «b6 a^si X^Ab^isSíí 

twHíit, MMrivt tr^df , v uř viinfr chfm&fiv tíb^ 

fráÍ0«M ČcfMbř. hK3Mu, fanpr ar wUt mžcfstf 

Éic)^i&f|tai aecf érása kcU, } scčb te«^ ^a pnCI^ 

a g€ini T^ úH mim vSsi r ghb srax^. sačiwťT^:^ idi 

tů f)M8&» ^ B» iWÉš ^^^. 3B sw ^^ aof snbsřú . ^í 
Bb } Mctta c^^ácc ^bnjijsí < vMfflff; teorifr rnvi3i v QS7 

nárot) C )}om()9 ŮLi\tému přiblijuge , (teré{to o6coiPcínim 
fn>9m,nefře{tan{t$m 9 tafó ftppm {W^n^m nefábem mno^o. 
libem ttcbo^pm tubp, futp^ gefi foK tcí^l, jnam^niU a »es 
Kf<^ gafj giftau tol^o ipxávou mitm, naf^Qm.^ n)ff(?liaa£ 
Sfxiit f|Sot9 einit , a \a0bb9 to(i(é{ .9 10 Motojhoj éeflém, 
tt9b9 {«fn2 taf oípá n>ec oj^at^ena neb9(a, {iititi a fioau »uU 
S poctítt)]pmi ienami a pannami* ptinDOiotPotí á)tiU 3 t?di^ 
a mno&9<$ ^nijcf^ ppn , ob^^om (riílowftoji tohoto taf 
na tento íai opufftené^o, a poblf náS wffecfi gin$(ji^ obv^a^i 
ttluw tor un9 tito nesowebK a f jfdje nepriffli, (% naff jmi 

■ 

fpolu 9 § bestm^t^tn najTim bo (rag&w )n(íti gftne baíi, abp 
oni n) diftč miflo fe ftr^ti^ a proti tem , 8efftob9 H(^em ne«L 

■ 

přátelff^m tppdbp bo fralon^lho) tohoto {initi ť^ttli, fpolu 
i n(ími fe jafabili / nic tpl^ H^H , co{b9 na ctné a bobre 
nenáleželo, přeb febe, ani pro SBaffi f rátowfřé SBitojH , ga* 
{ojto pimi naffemu milo^cmu, ani proti JábnAnu ginému 
bóbrAnu íieberauce^ nej tolifo pfe6 nepfátel9 fr(ílon)fhojt to« 
Joto- a nafRmi (gařj pař tim fcbl.a wlajli naffí pfirojení 
^otoinni gfme) f^U, maníctf 9^ bjtf 9^ a flateřf 9 naffe xo tom 
epotifugic?. % protoj- milo|iiwip frrfíi , ab9 taf orné tajení 
mol^Io přetrženo i^6 , tol>o gt} xo moc9 ^egtmana ft^uxo 
ttiíoro^xoi toboto , ani taU naffj není* 9lAr{ ja to mp 
aSaffi fr<íío»fK SRilofti jabcíme, Je SBaffe Wíowffó gjKloft, 
coj «e9r9cble9i b$ti miiíe , gafe fe bo fráíowfhoj de^ 
fÚ^ a na idmet f>rajf79 nav^rdtiti xáíiU, áb^ xo fniímu tiilo , gfauce fu ^nu SSol^u naffemu \i nepodppbné natíge, 
|e no téui^ fnímu to n>ffe , C05 fe geji ob bdioniftó gij {oftf 
f u jlcinu nacbplilo, {luffnpmi a n^raweblhoémi prol^ebf^ buíc 
fe moci) poťoguí C bobrému 9 ojtteřn^mu S^affi f ra(o» j{é iSKIo^ 
{h, (rdíoivftioi tomuto, 9 n<(m loffem ob^oatelftm, gebnatt 9 
ta!é na mijič pojtaioiti a ivpfonatí* 9lébr| 9 ja to SSúffi 
frálovoité 9)tilofli, gafojto {xtna naJKbo miloftiYoebo }ctan:e 
a f>tof9in€ , {e ^affe (ralowffcí 3Rt(o{l , gafojto frdl o p<a 
{ře(tanffý, iitťfl nab loplAoanim fnpc fřefbnfK magice, 
f ®ibo SSeIrbnofK cpjařffé fe přimhnoiti, a I tomu f{uteča2 
fe priZiniti ráijte, abp Se^o SBeíebnoft cvfaS^á cb tatovtl^o 
loalecn^o fíccbo tojenj proti @ebo 3)ti(ofli furprfftu Saftifs 
mu a in^u fřeftanffému rdcil přeftati d fe ryofogiti , taf 069 
moc a f\}la {řeftanffá tubp jembbna , Surfu |Kif ncpiitiQ 
ftoat< voirp fřeftanffé pricina t pofvlneni bána ncbria; pc^ 
nhoabj mejp hilem^wim éeffóm a bomem Sofhpm fmlas* 
muni Hbičupmi necný petcs tti^en ge^ , ttcrcbc} iMte^e 
^ »M frdloirpoi éefre> nrcbob Safii hitoivfté SMoPv 
latofto fráti a {kíou tontap deflé fe loffi pOnofí a betlU 
looffi ITctHti nJteji. li bili to unemoboacý |>%úi S&^ , je 
tatomc tno( ptcliti (fcťtanífe fhjc miloitiffié proftcebteini 
BaiTl (t(S»i»|K ataofo přetijeno bobe; tcbbi^ Saf^biil8a» 
ffi Stiloff vSnl pcd^YOoiv ote »ňebo freítasftsa 9 ob ad 
ftan^ vrihntód) pcbboBýdb bofibaaoti róci, ub03b9<foiR St^ 
ffi tnBtvfCtE SRilolK, gafojto panu fvcmu miloptoNam, «&> 
.«í^ tlHíítnf a ) ptavnTCb nafTi^ frCo^ prili, d aa yiaa 9ř^ 
)a wyicfhfaMaic |ibati p ja to pcofptxr »89 
£^)f9wtbi tib BafTi MíaxoUíé 9ti(o^ lábdm, l^dn 

2^Í}etU ofobp ob fiatpuip fnftotpfhvi 
éejlí^ a |>raíaní wffe^ř tři mcjí 

Db|)o.tt>{b lyb ftiíU ®ebo SRfíoftt na to t>fanji 
bdtt<(, tt) tttxél ftoau omluwu )>fcbn(íffi, '(te< 
ml tf|ce tj) nefe^ Je fiatootoí bo. :poíe totT^li^ 
na getoo b((io(í, t{{ |>or(tu{í/ ^bp toogffo t>^9'^ 
puditi, a ))roti ^^dnuffoioi |c fe t(íf)ttavti 

mttfip, bořUba. 

JBro|Aiým, @IotPÚtn$m 91. ofobám )%irpm ob ofob fi(ř^ 
lOYPfho] naffebo ^ejf<f()o, a |poctiw$m ))ui:fmi{irum a tone 
lidftm jlar^^o, noipé^o 9 menjfj^o, tn^fl 9va|{7$ý ; rotiti 
lupm iiaffim milým* 

"V 

S^rbpnaHb k» 

Bros<ni^ fíotváfní, poctWi a o)Hitmi loirni nafí mHí r 
9fimi iMffinmt n<(m t^cínifn^mu, f ter^o{ b<(ttun fiogi too 9>vo$e 
.10 tmibaí t»o nebSi ttoítni n^n] mxmUf gfine pegl lo^ro^ 
jňniti xáBíl 9 nc^(|)9bug€m , {e gfU tomu f af< ) nu 

a okjpmřbi tb náA mám a giným bani^ bof(ateíni frogut 
-WfK-iiii^i, |e ff tti tini^ s^ftfobem, goli ,ft to ro m flx^í ttfftfo/ ttdtátif f fFífp a íe^ chm^^p, 9 ísaiát, a vfjof 
Uit tsíjc^ gnmta, wUátá, wtmffui^ a obmcvffii, o^ í^fé 
iSedo SRiCojl ;^n a bratr náS lu^miUgfn 9 nSčcin nrynMP 
^Di, C0|b9 !tá(otDfi»>l Bďffemu éčf {/mu a ohtoKiteliím it aíii 
f if asc a ^abul^{ bríi mete , pUi fe criň ziaí , a fWfinNl 
AiĎc^e a izdtí ncminj, Sl^b ft^I^ QSc^o SStíefu cpftfflíí 
gal« gine pvetfm}eti a auiorfl o tom fcnl , qcrmlby I9Í 
6čbo StiíoP c^fařf! i o tom rctim řriton^fnvf éeff t1^, a |mí 
tem 9 irffem Ponitm tc^dj háiotuftoi xoubtc , ftr|e Oc^t 
aiiíoPi otmUni (i^ osnamouKitt, ^e ©r^o Sltilofl cyfrfpi 
nám, fráíoivfhoiiiailcmu deftcma 9 giným ycttoným Bfipi 
toemým milpm, I i^itteínimu a Icbránu 9 t ftroccaj a (hf* 
fbmj ^'miffe S^^^z ^Ml f^ tsjjetea Siaftým jpMf 
xiuge, fem to tato ftranu fe o&róriti xoHU %tat m ynaMf 
(lufftieai @e9o SRííofii c^fořflé 9 noffrma mttopnoámi yoMq 
a o}námeni mm^^nn tojce ne| toCom^m fmTflUným ffU^ 
nám fe oeriti a mjfio totío býti meío , a ftiraiocWiií (f 
topiti mi ic Qo} fe paE tobo nebejpcřen^f a yotii^ 
|ěF, fteré} gfau ot líbu toileřnébo cpfoře Sebe SRb* 
fK, 9 taté při hooře luffcm, aneb ob flu^ebníBbo » 
1fi<b ff^fí^^ b9ti m?:9, (nab qmi 109 9 8^4 nemlatt 
"^ últcfí nefcU, a pro opotrenj tobo 9 nřftere fneffenj a famf 
nm mei9 febou gfle nařibíli a pfeb fe tojoU) bot^pře: tSf 
to loám na to ctpoolb tan)ame , ge gep nom S nenolýtt 
yobtivcujm, |e 179 a ti, fieři w tem peblé imíS {b|j^ 
tfctffibo }řeni a nabege to nóé gafo tráíe a pána p^ 
}umdU. 92cb ife 19 tom ^áaa SSoba boKábáme , 9 wH 
ia |toebl9 bereme, |e gfme fe ii^b9tf9 <^i f9\mdb t fhnvte 091 

:on9{{i) nalimoxooli f , a C nim piiwetin^c^ )a(^pn)a(i, 
\ti al peimh na gtn^m negfme* ©efilijebp fboitoll 
\\)o neb fílojblto^o xt> nepmenf(j|m pxoti f rátomjtoi na« 
i éeffému přcb fe bráti á)tií, abpd^om w tom gjíá) gafo 
pcb l^otbanipc^ na{fid(^ neD^^aupQ, nébtj. nab nitn! f!u« 
xuta 4iaf[i (r<((on)ffau brjeli^ ge o<íftanotoaíl, a xůU* 
tUl co mome, 9 {toota naffef^o frá(on>|!í(ia ))obU ni(^ . 
ilo^iti a nafabiti nelKu^jjc^ opatíttt ráčili, gafoj ))aC 
I fami vn)ájice to lUavol yřt fobcf, gináce to^o o tiái 
a mimo to nic giní^o nám tluffniE ^riZjiati nemfigete, 
:au)cbUwe nemáte* ^ SReb gfme fe 9 f tomu milcftin) 
oli, řbojbp w tařow|J(!^ wřcccíi {wrcbu jtj^wjcb lp퀻 
čcn bpl, Je treftán bpti má. @a{o^ gfme pat gi| 9 ge^- 
pfobu pxotd bojiateínS treftotf a roj! ájati báti , 9 taf ^ 
m flujebnjřům -Sofiim |)ři bn>oře naflem , abp fe tžc^ 
*on79d) gbptecnpc^ ř^^i wpflřjbali a nebopaufftifli , přjfní 
ivibitt ráčili. $ fteratj paf tú{on)9m bol9m^ galp^ 
tf pon^řtrnipm a ne§runto»nim jprán^ám , řccem a flo< 
I o nás n^eriti, a n᧠tat ncflpbate botpfaii fe fmite, gafo^ 
I ob nás pui tařon^ipmi i^rojnipmi po^rů^fami jábnebo o]p«^ 
[ nemHi, a ))roto Je gfte , a in)lá{fte )>onln)abi gfme m9, 
ie9tt>9Šffi ipurírabe ^rojfI$ » jemi ňebpti, ceboj |e jjrwé 
J fl9*áno nenj, wogenllí tojenj í>řeb fe wjaiil @cfríd.. 
toh wffcm toftbec n)řbomá ; ani} tomu -flufTnif ob))oros 
i nemiijeme , Je coftofrát geffte 3a {rálománi fráíe j&(a« 
in»a 9 {rá(e £ubn)i{a přcbfůto m^\á) flaroné pcmiti, lby 
i ®ic^ Sá{f9 bojii b(au^$ c«$ ») fráton^^tpji écflém n e «93 

I 

wogenifc í)oíni jem? w^jbwijeni a wvtajeni fe fl<íti b^to 
meto, í)řeb rufama nebilo, a j)otnc9 gefftř taí balcfo ob fto* 
lice nafTi řralowjlé ^urtu ^rajjíé^ó ncgfme, a bptí gfme m* 
rdciK , abisKl^om tanr xcc tnoau neb nepb^íe tDe iUůí bnc(^ ; 
yřigeti b^Ii nemodli; gafoj f)a( geji 9 ob náB ůt^xo^m 
puxtxaii j Bíwtic na brab ?)ra5ff9 wpprawen b9t , říeripj 
gefl S.Kvdmi gebnat, obpfle ob tafotve^o bo ^ďU n)ogenf!é^» 
tajení t^ujKli^, ^ t\m boíojenim , je gfme mp S (lbem naffim 
mdleřnpm, fterpj te^baj »)ř} ndé b^I, pofogní « bej tcJřofH 
a j<íb«b)ř Ubjlé, jftie-lráloípjhpí naffe éeffé, f cffařf ®eboí 
SJíilofti fem bo 6bba tdl^nautí rdcitu }( (jefHiJeb^ fbo ^ro^ 
(t frátowfhoí naffcmu éeff^mu aneb obpwo^Ifim n? nem^ gař|( 
gfau nSftef i bejewffebo gvuntu fmpfflení te bldfpti fnl?(t, hřco 

..fifobníbo neb jtijen^^o přcb fe wjpti bíjí <bt?í/ b^Hb^id&om 

tomu f a|b^mu i yomo€9 $(ína JBoba wfTcmoboucpbo boftl 

fplnj, a toffaf ipřeS mfftdu )^ilnofi, ftetauf gejl t$$ ne^wpd^ 

fll ymftabS xo tom m{(/nemob( geil nic pvi wii obbťjetf* 

a )mto; to((m ))or<iu{ime )>řifne qpřif ajtigic , abpfte (pam^t:: 

tugice na powinnojtt wafie, f terpmij gpe ndm, gafofto řráK 

éefKmu a ^(ín« waffemu jawrfiínf) bneb Itbu K&affemu totfiř 

Icínftntt , íterp J » jjoll leji aneb bo pole ta'bne ; bomum" fe 

nanwíflfi^ a j pole fk^n^^tt tojMjali ; ta! abp w řr<ílo»* 

fhoi naffem €ef ím 9 mej9 ob^walvlf t^boj frrflonihoi bdf* 

^l(b l^bub a f|{ob 9 tS^efti .nep(Hvftaro« H penitoobl nái 

gfixáto)f bo<b<fjeai^ Íeb9 fe (řm, ftcři 8 námi na fen-řa§ 

. $v poli flfou, 9 taU iixtt, Itďj t wafTím fneffenim a jínnij* 
f{\m nepřlflaupin , pobraiř9 fe řmiH, a ná n? fajeno axíth 

^řtnfiřcbíři fe mřte^ abppe to fřutcřnř opdřfít, «b9fe niehn| *9* 

na nf ňefaUlo, ,«n' f* 9w Ríob neb tčjfofti nefciílp, pallihv 
ff to nejíiile, fumi vvl feÍJě jbráiwč (loioď^iti mújete, Je6ij' 
4iom fe lomu bjivoli m lo^o {liiffnČ tiopufiirí nemodli, unij 
í? mim tatí nalcjilé boto, nébri inufijtibvítiom na t? cefií 
jjwnpjíiti, ťibt) laEjs-í ncvofluiTciifhoj, a to, coj&iř taE fiřotil' 
ttíbi> a jtífjubní^o temiiii ítálorofiroi naffemu Ďpfo, fe jfllií' 
ttiti motilo, 

3Í íbeí náé taFé w tíaij pfani roaffcm voniíeně ptoiitt, 
afipáiom coj neijrpt^Icgi bpíi mujc , jafe fe bo ItótoiDÍliri 
€ftíét)o na ^rab ^rajlíp nororoíiti wítili, oĎij w fněimi 
«b niS polomením iD3);a'čito{ti fe nebálo tt. 3S tom Tt ff 
fclé niílejitoíli a ilufnojii , gdcj to^o naffe a tráíomPiui na' 
ffe^o votteba pEujuge , a aij tomu na nqnj ítřifftim fnfM 
obcíiiim s acbniini ,nafrel)0 fco|íatefní a obtTlrnČgl wijrejp 
mitt, jcttioniůti, p taťe gejllije (iawowť fiaEč tějfet^i fe mili 
))tní»j, o lom abpile nám ojnimiti, o m? fe E lomu ptiH' 
ipáme, je fe n tom mifóftíivě a ftnanebliícě ■poXlí iijdcjito' 
jii oijfltřiti ta'íjme, taí ob? fo&í jobný niíe^oj fíu();iE jiíj^' 
xeati neměl. í£aíe gfme tomu j iííiBjrřo ijfanj n>nffv6i! wD' 
(ojuméti láiiii, Ebcj na'S e ponijenofti jábote, obp^ijm fe ! H* 
mu při cpfaíi @eI)o 3JIiíojÍi liřjmtuipami ij ginaf milojtiwí íf'* 
íliiiri ráčili , abij ©etjo 3>ÍiÍDfi cófaffíií ob ta!o«>et)o ^tei^'' 
víáltiaiílo tajeni proti ^ánuffcmi gr^br^iíiomi nífbe(((iiinii 
furfírfftu eafEemu přc|intt o fe spcEDijíti rníi! !c. ?) n> ptfltt' 
tě geji iio'tii to ob xváS S nemalém pobiojenim, je g(iř toS* 
na na'S ía&ojtiiri, a %c toljo při fubě (co ge[l gmenowaM 
^liiiuS Srpbnjc^ prcti cýfoří ©e^o SBilofii, i) liiEÍ objralfílfií 
proti nám o {iif(ow|hP) naffcmu éef^Emu (iřcčiiiil, a gsfli^ «95 

bcj l)řcjtani ob ftefl^o fjltffo ttet)jtu}>ní6o « í9ffn«f^o í^řttfca 
ipjeti Djlaupiti tmnini^ a ci^faře ®e()o 9Rí(ofi 9 néé )?ři pob^ 
ban$dl> nof[i(f^ 8 fkDipmi ne§runto»)nímt f^tfp 9 ^inát nebfts» 
toobn^ libém tt> o{ff (tooji bimá) net^otoajugete } yonStvab^ 
Sfau (e gitii řnjjata a {iawoio^ n> Síjffi , (ter/| gefi @€^o 
9XtIo{t ci^ařfld ( (Ittffn^mu pofluffenjlwí yfjtDelii xálil, ))roti 
®e^o SRUo{lí c)pfa;|fé )>oro!i(i, ®e\)o íDřilofU fe ))obbatí, a? 
ge{i ®ebo SDliíofl C9fařf!ií flufTnj pxiiiwf to^o tniti rdcií, 
|)roti nim fe pvo gegi(() ))¥on)in{ní gtntfř fe nemUoftí of(()ati ; 
Ale proto ®i^o SRKojt ci^fafflá I iábnitm flefi gtniíe ne] 
poblé spúfobu xoh^ , tolifo náloži fioau [e (bowati vdřir. 
9teb tp pamíti míti Taííme ^oxi břbiSaé fmti)um9, o fte« 
t^(bl Yo pfani waffem }min!u ZiniU, tutil gefi botJeni^ .f^a« 
mé %x^\>x^č) fám ivú{fi( a pUftawptl^ Qafol pat toůbec toř^ 
bomá iz% o cemj gfme 9 ia^ftát funi ojnamotvali , ^aU 
ficfl fleí)o přcbfewjetj bplo, fb9S gejt nitUti jiat!9 íp bolajíl^. 
Zulk^á), a itpláp paf bebictoj na{fe So4)miÍláí a 9)řifcSc 
nic9, i^fo geben prebni b&c^ob nil xo txáloxo^i naffem 
éeffém nám obgal, xo ftcmp^jto bSbiínpcb fmlaun^dcb fe @ J)o 
SRiloft cpfařjlá 9 fajb^ »řnff9 í^Pa? W9tn?W9e; ab|^ gcttili 
ůxú bru^á jlrana fob? proti ®icb SDliloftem cpfařům ncralllf, 
ani nápomocni b9«- 5Í ttíi ®c^o SRitojti cípfařjří ani náí 
4ium9fl nifbá gejl ten ncbpí, (tbpcíiom řrěw frcftanffau prc* 
lixoati iábojiin>i b9li. Síe} tolífo db9 t ®c^o iRt(oj!i (9* 
fařfří flujfná a fpKtwebtlwá poflujfnoji iaájoxoána a txálo\cá 
fn)i a jcntS naffe přcb fítobami , wpábf tt gálubomi cci^<í< 
učni a ob^ágeni b^ti mobH a bpli. 2g6 

lítditbiS gtfU ^ám9 tod^ii^gí, fe nb^ ukKc&tý cajb 

tct:\)nauá a w tcnl hilúvpoi ncco tcl^o přctfnojýti «iiii|f 
^loti nám a hálowvm éifliaa xsxi. 9 potet^^p tat b9to, 
fdnri inátí muytmt , %€Í obr.^né bp nooi to Pvffcti fcíRb. 
X proto! lOHÍai px\\vi yoroucime, abo^ axřtcraf| te^ ai> 
tcpanfiftra, nAr) {InUcné f tonm yřitci^i, obp tp} ft 
oiíccný {Kmitffe Srpbrp^A bnfč bejeioífe^ mff[Ein) } fró^ 
(ciojhoi nofjc^o écflé^o lopto^l a fe lopbral , a cfm íc if^ 
tnpd^ fcfcntnf iuo, UPÍÍ^bÍ ^ ííoÁt ncfinilo a ncfcáío } nctti 
to @ťt^o SSilo^ C9farf!J 9 iiiím ni&fTaf| fncfptcťui^ 4 &# 
líne optt uemoblo. 3o^ gfine »& wfiiebo na l^iuii Mft 
tťgna tčiníti luróíi!!* 

2>da »e 6(^b2 » |»iit?li locOfonocní lAa 1547. 

%ltť\ rojepftfni bo wlfec^ frasuid CráloioMf 
éeffcbo, simj; fc toftďni wůbec napominaci 
"t fpSffné a rpc^K pomocp proti npnegffim 
nepf <{tc(uiii fritoiDllioi dcfřé^o. 

S3rj?jf ným datlům, ^onihn 9Í4 Sifoftoa, mrojmým « fb« 
tecnpm ^aaurn Stptjřfim , oroienpm 9anuin SSÍobotifli 
opatrtipm |>anun:, mejluin, a gtným io(feoi (rélor^oi & 
flé^o obpioatelůnt, gafé^o| pat (o(i fcii|ogenfhoj« pový^ 
ffirai p powal^p ntem. 

€bi|bp fioc a loffetfo bobre aBafiím Stilo^oii a S^ 
»tffoiugice ! 9Rp iřijené ofobp cb ^loiuo hófoioM ^^ 
bo, a hajané iof)ecb tří meji f^rajPpcb- Saffin SRiío|lni 
a aMm naffjm tímto líílem o^nanragcme a na toebomi ht 297 

I 

dme, QcXol dfnte fenfin> feS nebanmo ^pmmvAiáf SOSaffim 
ííloftem a ^&ám to n>ffe(^ íxa^uxo txáíoxoftm (Itílc^p pfa$ 
nt noffink gndti taU , nat)omjnágice , ponemat j ftt^ ^ifié 
>ct^9 o tom ipxátou tojiatecnau gfmemeli, a na řa^bp t^ett 
m dWj tniíme, (terat ne))řdtelé (rd(on>{ltoi (lefře>o. ta^iap 
(ab a (efi mejp febau gfau t^činíK a ioxoUli, abp ťráíotPiití?! 
efl^ p tvffeďp ge^o ofrpkoatěle flutcřne ^fajpli, 3l)U&i(1, a ncU 
'^ 9 i^iVf <lef($ vopplenin^ a otpffem f)nŇ> n)pfoře^ 
i(i; fteré^to )(< tafowj )>řetfen)}eti třcf^to íafun) ja přícíitami 
-rtttnpmi a (ifeem pxoft^ nerrojumitcbtni^mi mi t^xnl hás 
mfitóim ^epPi^m p nab ntfmi ob^toatM tií^ol txHoxo^to\, 
anltltatxá a b}třami naffjjini, (fe^o) gfme ))reb $dnem SSo^ 
m tvffemoboucpm nejaflattlilt) flixUM topfonatíbp m jniti 
dbtěii : obpfte SBaffe SJHťojl p mp tvffiďal, berjjfoíi gfle 
nebo bptr tlučete, pxúxái tořrnj p Ppřimi mitotonjcp fralotort 
«>i ét^if^o, ftoobob tií^ol ttátoiofboi, olecn^^o bobré^ 
(afii fio^ |)řiro}en^, to nij g^e fe jtobilí^ t9pd|)on>ali, a w nij[ 
itffin) dit^ nabpli, pro topfmoboienj t^s miU a^přirojení 
lofH ftoé, S<^M;(u nafr«bo éef!^bO| febe^ nuir(|e(i{^ 
teí, p t^číl ftíitěříun) fwp(b iat^owáni, f omoč a ofwobojcni 
fřffnp ním proti (pmj neprdtílum frííowfhuři a řorunp Ce* 
^ t>i!íníti rdciU a ocinit}-; řeboU fe gcft ob n&tzx^ a$ po« 
iw4b«neÍiaIo^ ttéhxl (90?$ fomf o tom wime a jpráwp giftó 
tó bodjíájegj) Jebp nžttcřj j obpwotclíln)' fr4(owjl»i toboto 
iřfKbo gefftř na^djeíi fo meO , řteřj^ťo japo^^enuwffe fe 
ab fiopm fn>ebomjm, n)(afti fn>au přirojenau, p t<)fe uab ga^ 
?řcm éeffipm fmříl flfau a gfffte fmřgj ^ U) SBaffi SRiíojl 
n) {QMé k^obn$mi řeífttt n>truff6íi>(tH 4 ob tofoM^ pomocp 298 

(!)t)tře obtvojowdti , pxoxo\ce : {e fe aeni t^cfřeb) {obn^i 
ncbcipeícnttioj obatoati. ©cjftobv fe mřli |a tD fpbAí, 
a »icc [cbí jfáiu wlafri frod 9 taH »ife* gM* obíUMte* 
lůn) torunp tctc, nc^li gaři^ct ux\n^d) tlúíim wágíú pírb i& 
ma firnma píccrUitctú X i>roíei tBajfi^ aXi(o|it « Sát 
g (íri }a&d>nf, a coj n;u^c neptrepÍK bQíi )>rof9iiie, |e (e tobfl^ 
m. labíb.irtni a gct^oupan^tni, ivffat flafctofti mcboiMn ^fHiJlSu 
itvuH ře^\3ii ijgui, a ob tajeni ivegcnflé^D obioo^tDafi, «» 
TC^c jřiUMii topufiiá ncrdcite a nct-opu^iu ; neb to ptatlU 
Iti.u yilniuc^ nenj, ů buUíi fróloiD^iFt toto 9 1119 teK 
pb S^fiícb ^jRilcf i a Sid ta! rpoifrcsi potom 10 ffodi 
i^tíí&M xSlixc, a j^tlrtirc, ^c gfmc SBúfím atito0ioi a Sil 
la^xl t^xacmcitúW , íafni o xubqpcčenjfavi BofáaMgicM 
prftfIaYaS, cafně prince ob fia^\ů^ SSitr^í a SSiS jóMr 
« přitcl^o 9 pouřfuř c|ob oicew^o lin^$ n^t frátfBfvjfli 
^iftim, nab StjTufi! ^3hi«#si: a SUmt, 9 tcié sA fcta 
ma^iíč , »ei^ab«' caísc tixrAlL Stvrm fůum vAiyfk 
ui JB v i>M M9rc rcúiiri dhoti, oe gi} bste f«)|bc ; !^^ 
b? $n buerč!7i x?:? éiiti fr mtcsd fanpaí fvslrbisi, 
f: iri«i fepci cÍ78c»BÍ w wSmsm 9a|ki ■gjfTra 9 sp 
MJ^ilinr «s£ic3UB skc? neoréM* < ^íaKiot mhu & 
MM«« S«Sa SCxriai « £« csi xďt fkkc 5b£ií9 

a.^abi 9ti&i» oMkcQK s:^ z z-J-níít: čťs itxzfa n^ 999 

é^pxaxúm, <i tomu, coj tio bobre n<ííejí, bcflí \>l\nm, a gefTt? 
ojce xHixAti mjnjtnc ačíccm, pro ťoijfwobójeni wlajíl nafQ 
I hálowfhoi éefl^f^ X fteri gfau n(ím>faaí těchto bnuui 
)nf[Ia, tec^ Yoeppífp taf{ gfme, obpfte YofTttfni o tom »ebo^ 
ino|i míti xálin a míli . U9 poÍ timto naffim geffte přiteU 
fgm a t)pfiimt$m bo^bi napomenutím n^^tiffnduti xúiUiali, 
ia to |<(b«gice 9 profoce , {e gebni btubi^m toto pobtfwati^ 
R ftef i} QfK net)m?8í , gim o tom t))namowati p jpramu 
Ram ráítte a Díinit^ t 

£<ín n» 9ra)( «> jlf ebu po hoittii nebSIi, neb po fwa^ 
tím Kmbro{i léta |)dn! i547.> 

SSebU tj^o) rojepfanl frag 9taá)^nfl^ bo 9rab9 ( fta^ 
ro&m pfani t)i[init, w f terím{ ^pr Aou o nepříteli iitvá a \xoa\t 
omíuou pf ebniffi, gaf j lift tf ajuge : 

Broaeným |>anum Vanům p Srojenipm a &taUln^m |)a^ 

n&m 9t9tif&m, a)Bro)eni^m 9>anfim Slabptim, @lon^iit< 

n^m a SBidctn$m w opotrnofiecl^ 9>anu |)urfmijiru a fRa^ 

bám xo\{eáf tři mlfl f>tai^($, }{i)ňt$m tfobám ob fia« 

wůn> f rdtowftoi éeft<()o, 9>aniim n(ím prúntoipm a $ř6 

telfim a fBratríim naffim milpm^ 

©Itt^bp fwí SBaffim 2»lloflem a 5H5ám wjf ajugem SBro^ 

IWi.lřám g)cřnt, Droscnj a llateřni páni 9ít)ti«, wojenj pani 

aBIabpřou)^, jlowňtni a ^jictní w opafrnope^ p(íu! |>rajaní 

»íTe* tří mejl ?)ra jjli^cí^ , pam nám přjjTitoi a páni přátelé 

a bratři naffi mili ! 

@ato{ ná$ íBa^e !Rito{i tpto bni obfi$tati a napomí« 
nati ráqte, ab94)om )p&fobem ^togenflvm (u pomocp SEaffim $09 

rtfffmi, it Hlt t fát i^áuah ^fitě^ S^fímm 

2>Ai M 8fBin*cm v tutat tvibMi Iftt 1547^ 

9et0M fraj} 9f)€tiff$ ip£cíiui!f (lemec fe4&f elipSr 
# fb^J ^ytatl^m tbUýmím ^tojon^ ^0, oid fif fcáS 94i 

gfC^ ^lofr ni/.^fbmř ii attvfiínvf otTpcmttll, ^natgnaig 
ponirioaií Sára irogfía ifůúánxy ^ \StíU gam upaj fffmůcf 
tUáu tumult ; wffat gi(t tcUfni wegfTo, (tné om fce Sf 
iomílk poj^aíi, {e otcfipii a g!m miíc^iivS wjfe^igc, (tfty 
ita $ú^ mífto yíjen nígoM mprátti^í ipos{fo )« tpoífb, ^ 
tnu 9 1|^"^^ df^ 19^(^ ^/ ic on gtm 4^ ^^ate&ua |^ 
moc tri[initt 

Dfaní ofr i^dna Jtaffpara 9íiikta, 9oIbí^# 

i9&^ce^ to (terémi étátúm totiffít^ífu 

iáí9á a pomoc liiái 

IBroien^m ^aníím ^anum, tiro}cii$m f)attfitit Cf ftb yf Agi 
mnoi^o toj^fctn^ })cctirDofii ^atám 9táian&m\ StcXím 
Ote wfff (^ tf i ftoípitio triííotofhoí éeft/^o iooIcn$m w fo^ 
r6it mefií 9ra|f!ém é^rom<íitrit$m , 9<m&m 9ř&c(fifli 

@(u^6u ftoau n>)fá)ugi ino)cní 9^ 9^nf, Mrojeiq 
« ^Uínj ^áni } r^tlřjhpa , tnno^o tPjiíctn^ )>octtoofii 9<nií ^ ■ 

3Ó3 9talani, 9ini a Wuté mogi mtli U Še8. SBaffim SRUoftcm 
Cib))Oi[p?b ob ®((>o 3)ít(.ojiii turftťffta , f tcvau} na p{an\ n)afft 
@ebD SRilojll t>cin^^ bdivatt rdq ^ ^ofi^tam , gemu} )>oroiU< 
rnite* 3( )>ri tom 9 to Oitiamugi, Je @e^o 3Rl(o^ frdíotofrd 
ip páUt npnjl tninu($ na i93or 6 n^maívm )>octem libu g))« 
M^o a ij^ufarfin) ipřigeti r(iri(^ a obtub tbe fe obrátiti xáí\ 
tomu n^proaum^ti nemo](>u. Soli! í^ ®e(o SRitof}] o^farfíé, 
))octon)^ libu nemalí, geben }a brub^m n)ib9 fe xoálí 9 n)i€ přU 
geti ^lo8 )n:of fařuge/ a olo(o mne »e lipUá) a nepbáíe n>ffeV 
ÍH mjted^ fe fíabau^ a ^af ge{Ut5eb9 mni fe retuAfem a fAa'# 
nóu 9omoc9 xo txátíém íafu obta^on>a(o, gejl fe oban^ati, 
(Ir^o) 9>(ín S3&^ t^d^owati raí) ab9 má ne9|)rton{fiffi íU^q ncv 
b.9la, nab qm} wffem třem flankům fraíon)fin)i toboto po* 
bl^ tiaffe^o bo^bá třeftanff^^o f^oUenj jabn^ bp )>oteffcní nc« 
ipřífflo* 3Í ^roíoj ,n)jb9 napomínám; |>rof9m; coj nevfpjffe 
mo|ne', je libém bo pole W9))raYoenjm bljti nebube, snagjce toí o 
pilnau biUe Jitau potřebu (rálotoftoi tohoto a xodi xo\{eá) xo nřm 
ob9t9atelun> b9ti* 9lebo potubj na mní .ge|i, boUabagic fe 
9mi>tn{ ^ána fBo^a ^xo41ío, pilnbPi ofob9 mi nic égíti 
nemá* 

S^aíe fem tomuto {Iu|[e&nif u m^mu SSaffim SDliloftem pb^ 
tulil auftní i\>xáxou, nemage řafu { pfanj, b(íti« SRcbo fbpj^ 
gfem tento liji napfati (al , op?t geft mi gincí jprdn^a bána^ 
M Utni gi{iř mnobo iáUlU 

JDán na íBccow? w ponbřl} po fwřtní nebřli. 8^ta ^i^ 
»5 tifpc^^o, přtífW^o, řtyřibcáte^o febm^^o. 

itaffpav S'ug i Síabfftepna 

a M Sd^l0t9Í K^ \ ^ i. 30* 

Stem* Soto gf (1 marfrabS Tílht^t gof o{to vňyh 
Ge^o iRilofV f urfirfftu @aff Jmu jgeonif a tc^rotoolní Wfs 
jnaf: JI(\)ri>It c^fař na furfír|Tromi touK fmau lopbnati r(Ki, 
}e potem na titofl fr<í(e bratra fwit^o taté na (I((b9 tá< 
(nauti, gemu ge pomocy pobmaniti a bAKné »{imti 1^. 
|>řitom p tp 5pr(in>9 flifi<f sfou , Je sf^u ^ig ^ulaii pam 
fiSolfonn 3 Jtrantu mčftclto gc^^o SRanitín topbrali , }(ímfy 
9 trublp n^v^ amaii a lypclaufli , a tat 9 ginbe fibbn rmj, 
d ccN') jndti gcjl, Je nepřarcU 10 {mi a na foU móiM^ 
gÍ(b^to nci'b|}iri, a(c ten obetnc 193(9 ojice |)fib|^ 

9i{l rrálc Scbo Stilc^i bo wffedb iragůw fr& 

icwjlwi Ůt\tiic, xo řuremj ^a»9 napomjai^ 

abp wodfío rojpufiili, a ffviSe ysoti }as 

plactni (oba'»aIu 

apfiř&ni, SBlatvtúm a ačjl£ai, o 9 npa «fni obvaM^ 
Mte a pe(ban9m navřm ;« ir^Kb ft»a9 b^ St 
«inHN »Hpm » mSř9 nafg frilcvffan a «f}íNb tobit 
Mifojugeai. 

SBčrai m&i * 3?^íi3^o 8ií bi?4i|icj , l^Mtt triMii 

^cS přebcilW néic^a^' na^coKSiir; a rcjP*) &3 v sm 
Ito^ wiUf n< mýitcvt ivá a bc ^^te ft ^boaaa i.Si, a aé* 

^t|M|f$ 9ebo 9t3cft pán a bracr ai;? 3in»iU$nt 9 l2iR3 
fv^ ildkiaýoi tubri 9 mp ^oicúat a obwassiiha řcvuwvjc&i laffe^D &(f^^o fffobp {{niti ůftlíi , c»; geji nám to })tatv« 
)l é tiemalipm: ^obtoenjm , ie fe tátowigm negíjlipm a ne* 
^nmton>nim ipxáwám o c^faři ®e^o SRifofti 9 o ntfS na« 
ttíouwati báte, neb ®e^o 9lilofl cpfařff^ ani m^ ni^ý 
l|toe na to m^fliti mxálií\ a nemi^flime^ ani na tom h^Ú 
leiáqme/ obpdl^om flowfim a ob9n>atelům botřen^b^ (r^íoio* 
M naffe^o éeff^^P S<^{< t^ptít^ , fpobp neb jiíl^ubp liniti 
ijaíU, ml pMo gfme fe a ) Jdbni ginij )^řj{in9 Mera i t^* 
\aUm @el^o SRilojli , a « (ibem ®ebo tRilofii 9 naffim xoÍs 
léln^gm fcm bo 6bba j^bnautl xáUíl, abpť^om * |)omoc$ 
9)4na JBoba ioffemoMcv(>o <£K(miffe 8r9br9(|;a, ItetipJ fe 
bii^tem ®aftipm gmenuse, pro gei^o ne))ofIuffnof{ xt iU pxás* 
(kwieti. ffrotiti a ftrefian riciU , taf abp fra(on>ftoi naffe 
itiU 9 obptoatelé m nim a jenll ( tému^ f i;i((ow{hv| 9fi{lu# 
f fiSÍc$ i)řeb n«9f <itel9 n> bobrem )>of ogi , Idfce a fmornofii 
^ti^Oí tnoati mobile 9leb m paměti rnát^, {e gfme.fe io* 
ftoirtft f tomu pobbtÍKoaH, a 9 n9ni toUf^J mHoflimi pobb(U 
l9Ane , gefiUie ftatoowé fralotvftoj naffebo Íz\t(í)o gafou: 
iiito^ ff miti pravot, ab9 to na nái při n9ni pi^ifítim fnínur 
tfef dlím ^lOjneffeno (9^^^ a m9 tomu n>9roiU<nidÍ€ , m tom 
fe pobU náíejitojit milo^iwl 9 fpran^ebliml jatbowati alxiá* 
práme přiwefti xállnu. ■ 

|>roto| xotó ga(|E 9 pfebefPe tjmta pfanim naffim (at 
gefUiie gfau Iťeripcb s yp^^ prmni Ix^oxoi naffi fragfftí nebo« 
fili), napomínáme 9 porau^ime , abpgfte Jdbn^bo poiibmi|enj[ 
Ibm mtf(e{n$m m'tom trogi nehnili; a gejlHSe gfau gij 
Iteřt bo pofe tP9tábH, (neb fe jafe bomftto namrátili, a w|fe« %o6 

It^ol oj t* BufTe^ tda SBib fftoMto tu trab Vrajf^ w 
ivníuni v fi^togi bpEi, a t teinu tpfftEigoM 'fr)>i|« a yn* 
ftantp wmtlfiCogitc ( nosítu c^fi^f^iou 9 naffemu n^itt baSj 
wfr ^ncfe (tďotvé Pije a fiiofianti^ gefenomiili^beiint ^ 
w^mi ftttiiv placerví bpti magi- .ftbtj jnagitc ^i^ 9 Nir 
le^au w&Ii nafft bptí , ncf odtvbugatt o nit ivfft^ 9 y* 
knom talUm snU^ti, jt fe m tsm tve tBffcm , gotg m|l 
o;tiwIintni» (poniatugic flcbcn fojty m ))oiDÍnn0^ , Rtrýmf 
i<jit ni(m gafo Frdli a pim uiafítmu jair;í)anl) fwflufaf, jiomb 
n! 9 ))Dtogní jattíonifíte, a patnímu \« glnóít uantlanBati, anit 
|hj|c sátí iio^anni omijliic it|)»í»9 naiDOio»atitutt&;,<iii? 
ipdin to tttn tnilolii iiúffi hidnvflau jvotnínati 9 nabnj** 
nati tifinu. ®ettlí jcbQ )>a! f teíj j naft jrfei toto naffc wb* 
Piví napomenuti 9 f^taitK^limý lojtaj náS fe npobjili >'' 
())t(li, a fircbre bo i)oltf (tí^lí, a wilíu w jtim IMt^^Wl^ 
a ítib9 fllůbv 9 ia'tiij69 na pobfcaní naffe a oti^nat^ *'^\i 
nílío (láloivflipDi naffřljo Úífífíjo (oř fc to(ř» b* jAiiťN . 
nab^cm) vmbli, )}n(TlaIí(i9 fftj* taíoinť ik|*W(^w^ 
na tcbo i<ňi třjtoft, flí^.foK Afbaďa{b!( fiúi ■ (^^^ 

mufyl.. ^^M^I^^^HÍ ''^ / 

V »54?. __ ■ ' / 

ímvV . 


307 

* ncnuli^m, nArJ » n>efif$ni pobintním , Je ZoP^nm ogniU ' 
^'''''i <> l>fi|ii) tuffftnu mim víinňiAnu mijla bifnati a vopif 
'*'««tiiít at^tu, nej leígofpmé íefhaimím a ncgi^ipia - 
' '"Šuimmenjui j^ranam o rproh SEjnifUtt ec^o SttlePi ' 
I™**" a bratru nafíím nepmileafljra ti o tUd fc ntrniIoinsoH 

*</ gQti^p C9fař Qk^o SSUc^ 9 019 , « libém nofint obe* - 

™"* yoíUlnř^m , Panům a obynatelitni írólino^j nc|TcI)D 

^'^> fílot9 íiniti ^mi, co^ grft ®c^ SRilopi cýfořffť ' 

■ * "<f<n míti na ni^fli nepřifflo, a gfffté na tom tpti ne* 

itnc, flbv4i>m totčcmpm |Ianúm a objíviitclům gnictu» 

*«W()o fiííiottjliíj naHo ěfftfto gsM wpáfcp, fibbií ncS-- 

j ,*'* ^ cýfflřťDt ®efřo a»iíoili a i tiUm®t\)o ©ilcPi wa* 

"*"•< p nojTJm fem to H^U (h^nauti lafiti , afcpt^m 

_ watof^ Ipona JBo^a wfíemedauc^^ ^nuffe gr^bnř^a, 

^1 fr tnjí<tem ©o^lfm floienoař, fxo g^o ncpofluffnolf 

* •rrtforjřfi (íroiiti a |ii»P«íi r^ífíH, ta( rtp řráIo»fl»i 
'J' diffTe a ořiíWfllíle » nfm, a jnní t tťmuj fraíowjlwi 

^^^Shp přct ntpfóuí^ n toiiim vofosi, laftt a ftwr* 
^''fái a irttsiti wo&I } o íemj taH b« ttffíi^ řragfiw 
^^^; aaffe^0 Seftí^ ipfrítt a ojnummati i&ime , tte< 
"^^ Ppw/ ipujm <rf »e9l>i« , flcmuí ffjffgi ttítojumite, 

^|huiiQtnc> 0*9#c t)iut, saC} wA teto pfani luffe 

^^^' I/řf/ji řVýwi *<* *"'• to^ptawcn^ bomfia) ft 

rp(Bi tfvsBt, gafl tcóm ^ti nfčnnt, íJorMlnf, 

|^4ir -19»C0aniaVto1TEaftní9b bilte{i^))fí« 

^'^VHK^ , 9n4{t9 (patnatujltc na ))c«inn«jli 

tt a 308 

wajfe, tUx^mll 0t nim jjofo friili a pdm faimu jottijaní} 
|af j o wáS nepiKfi^bugtm ia^eisali. % tni) »An to aU 
lo^j nafn frAmvffau ipcmjnati 9 nafirojouatl rifCjmc 9i>& 
Ub9pr ie tvJtiQ ))IcS toto naffe míloflitví tui))imienuti 9 fpH> 
ttcMiro^ roj&i} niíS Ofiorositi nct^líli, a Ubit nxíUínňmr 
ttafftmu i pole fe itúiviiílili bej iticffliÍR; ncre^fajali, a oód 
lu » icmi f ojtniblt , a tufcD {llúb9 a jiíjubi) na pobboB^ 
tiaffe a obi^tpattle bfitčeni!()o noffcfjo ftalotvjlivj defff^o, dí 
f( to^o bQ wtíS ncnatí<ient, tireblí, ^řiptlib? fť:je ta(» 
tei iu)>ofluf[enf4n)j gafa třjítfl no Wtíé , mu{VIibiiP< ftK 
(ie fle(l to ffrje aaé a píiiinau n-afTt ft jlalo) isEnu jjfiijfoli. 
£io WC QbK t» }elcitp.l;nitef Uta 1547. 

f)ranj bo uffftfr ítagú Eiilomllwj éeffJíí >b 

cvTavc ®. as. nímcďp včinínj, to ttttíml f( I 

smUuro<(, Jt bo <Se4> >iEbtí gafo ne)»íjt(( 

iptr^nauti n<(t)t<l, a pHfajUge, abp fe 

bo Ic^cnj (T|)]Ie pofýlald. j 

yy itoiri v , ) Soii miCofH ájuifří tpfoř, njani^l | 

fímíii, IBetrfEý, 2>alm<(tf ť$ , S^anÍA* I 

hiijí íRflfaiifK, řnjjt Sucgonbfíť, M" 

r'^anbFidi a » Spiolu ;c. Srajenja^ 

tn^m, portitP^m a o):alTnQin iwdua 

t a mČiUm {rata«ftmj éejTÍ&o, sůl 
týfoíffťm a níffícTo bobří wjtjjusfm, 
^^ilo8*iBř tflionli taíjine, galcj g[int miBW 
lit iJtUKCi^ttwai Htysofiitagi^p fníjftciHbi 309 

ffe^o mit/^O; mjfiobrlicpm f^rótocům a rabdm na btab $ra{« 
(1$ ))f(ítí. a miloftitvS oindmitt ta^eili, {e i inameniti^m yc£« 
tem libu xoiUlx\i^t> f)roti *£)(ínuf owi Si^9br9(l&o»i , f ter$|^ 
fe gmenuge fnjje @af!^, goío^to ob nad n)f{i !Xij|e bo acf^tu 
bánému, abpc^^om gci^t) pofofiíí a fhefia(i| tá^nauti r(&í)me^ 
fiicb }a to i^tagice, a^9 Iťt^u naffemu } lxi\m^\ éeil^bi 
ffPii^ woicnp 69(9 a f9Ce n>(TeHIá t)cmoc fe ftaía S tim bo» 
loi^njm^r ^c m9 gmenowan^mu br^t;:u naffemu Xi\ 9Raur92 
con)i fnj^eti (^aff^mu, Huřftrfftu a 1^(9 naffemu mií^mUi agic^ 
obau fr(í(on)jIn>i a %m\ pobbau9m pf eb botíen^^o ob nad bo a4^« 
XVi banifl^o Sr9br9c^a , }'9{Tn^^o )>obvi^famt a )>řebfen>ietim, 
S ))omoc9 $ana fiJoba t^)>o{og(ni 4 be)peíenfhoí i^íinitt, 
^ ge n^ blau()otrn»al9 pofog mpefll minjme, S tau mUofiin^att 
jdboflí , ab9 oni \<kXmi naffe c$fař(I< přebfexojeti a mUofh^ 
toau S<(cojl Moivfln?) éefi^bo , mífium a atném t>řáte(&m 
« pf ibujnipm j}t(b n>effnl ojniímili ; na !kr^}to pfoni f nim 
a { n^iím gatojto pofluffn$m a toernipm )>obban9m gmeno* 
tpan^^o bratra naffebo IxiU ^\xcllH\fi gin^bo gfmc fe nena< 
>flf, ne{ {e fe }>obU tafow^ mUoPiw^ jdbofli iad^owAe. 'Ut 
^iwtt to^o n9nt míti r^fíime, {e niffter^ fm9f[len^, fc^9tra(é 
9í xmixxi obm9fl9 a ncpran>^ }pr<íw9 mno^^ ofpb9 19 wcí* 
t^ný apfifob fe b((»agji , a bo pole tóbn<tu , tu přivinu to^^o 
Katauce, ga(ob9(l^om m9 fpolu i bratrem najfim tcí)o (xat 
ynpfltt a pf ebfem)eti b9ti m$f.i ., wám a ®c^o Si(!9 frtfíow* 
fhoim. semim fítobiti a na ne tabnauti, gef to gfme \i »ute 
• aumpflu nitbd b$ti ncr(ivH(l a gefftč ncgfmt; 9t(bo tolo 5U 

I 

boltnftwi ttť^meafTi )fiélů}ltf « tlJtofK sfme nAMH y §(tC fe 

* nám ob nefeer^c^ pvothvnillfi naffi4> n^ptmve tyticitá* 7Í px^s 

tol v^m té miíojliip^ naU^ &9tt xáíímt, ^ tutt mifofitoau 

jábofl naffi 6 bo&rot9(rino^j n»9plnitě, Arw tom fe ( nám 

ja bxattix najfcmu miícmu frdtt a Jfdm waffemu . yotbanl 

41 yoflufftiif t)%te a ga^^owáte; ncfr d^%^9ile fe ginae 

Íac(^on)afí ^ {nati fumi mujete , ^alaub^djiom mp a botcen^ 

„Jbratr a(íg mílp nab tím jlianofi mití rdřilL ŠEo^o gfme 

^ pUh xoámi mifofiiiDpm auni9{lem idtogttl nemol^Ii. 2>aii 

tp Sí^ebí 7« bne tnefyce ^ubna 1547* 

w 

Sti^l tato nobííe ía^obná a nabjle P^ifná ))f<tni ob c$i> 
faře a ob txáU pxoá)áizía , i mefla 9^ormberfa ))řatelf!9m 
yfaním (lan)ům bo !rálotvfht>i (le{7ébo Yoepfhaí^a tegní b^íd 
baňa , a o tom ipxixoa \>linÍTxa, f teralb^ @inbri(^ Senbor^ 
far, sfa tobo íafu ob txák ( 9}ormbetcat}iun no^^raweti^ 
ftby o ))ugcfu fummp jnamenit^, na Ítcrauib9 txil tjm fna^ 
|eg1 xoáítlú mo^( , gebnal , a w té fummi 3o(^nUfla( mifto 
a ^orp jlřjbrné gim ia{tan>U. Síífterébo paf (!afu mSfftonfim 
a (u)}cum yob fn)^njm tato flowá promluwil : ^z pitn^á) 
a lal^obni^ řeq bubau bm?ti éedj^ňm ))ob<ít9att , na xúůflto 
fe Dfhnauce nejYvebj , a|[ gim blaivp po blajbSní pojlafágú 
|)roto| tlmt a tatoiopmi wepfirabami gfauče fian^owé gaFo 
!pobt)aíeni, libu bo pole i^pran^en^t^o ftrbnauti ncd^t^t. 

* 

% tal ta pf icinau op?t tafowati , ab^ xcm^ni bnutj }žme 
>9To, toto pfani njíe jpolojenť po f ragic^ rojefWÍI : 3i» 

9íáUl\lÍ a ^piími saj^omfimti flf| xtiu 

yfan$ fpiS pú wjKtá) Ciagid^ tiiíow^mi if^ 

fté^o tc tvffcm ffavum té()o{ Crilovflvi 

tíincný a ro|eflaii$. 

StO)CR9iR 9^ui&ni 9<in&iii Břcbnífihii ii @aiAc9ib icmfKpfli 
ttUcwftmi ér^é^o <Sí(b 9tilo0m, Sreioiým a etafi& 
nyní 9aitum Slptiřum , Broicným 9aiifim SBIati^Aii 

SoK^oJfcIt 9<nra a powtláni lilcm, 9 e69io«tr(uia t:^ 
Iino0vi écfU^o, i^anum katrfinii fhriKfim, t^ciiov 
jfiDagrům přdreíum najfrm joláffic miiým, 1119 }fi)|iK 
ofeb9 ob flaipňni fr£oojiwi Č^t^, ^ fotone irfic(^ d) 

6lii)b9 naffe SB«fl^ WtilefUm a SBom xo^Uii^ 
oinoonisem a na io«tdiiq baioime, gafe^ SaffiCt^ Sitofi 
• SBBáft tegni mc není, fteraf (Stlfo SiUbutft C9fAf^ 
dOrl^o 9IK(ofii fraícirffaii, piavn iuiffim!BiíePii99in,S0tíois 
^ ccnýni tni|clcm SRaun^cem a ^ bratřeni Xaguprm Qk^o SK' 
lopí, ft giitipnii nčCterými fnilatp př«tci|k 9 nyní toKM- 
gcnfU tajeni přeb febc vjpti a iciifu w (Scnnaapí 9 » SI Ji 
foaté fiqtanflc proti Sebo SSilojH fni|cti ^'miffom fn^ 
trp^bowi fatrftrjftn €aPnnu vpjtwibnauti gfau ráíilL AtC' 
fip{to fnjíc ^noš Sr9^n^ ter^ft Soffv ^neb jprtvu i>0< 
?iffu »9jbn>i|eni tobo oogen^'bo , p\anim fn^pm h »f|di 
fbuoiini hótoofhr; tcboto tíinenpm, 9 taU xo n9ncgffj(|| po* 
fUbncgffl* 9fan:cíř íVv?(b cMatfcwati a na fmíonwp fcaíař 
(cvMmf9^ ifíiné ne }9 PralcwAlrjm écfTrm a bcmem 60^ 313 

Pf$m na t^&n( a 6ubanc$ foft^ ®Ub SRiíoflem cípfaH a ixáíi 

<|ef{|^mi (Idtoné a páté ^omití, 9 taf^ )>f ebtp jiarpml a t9^řlm« 

n$mf ée4^9 a otc9 nafftmi fhorgené obwoldipoti a pabie ni4^ 

we «9f[em tom tDiejntfn a }a4)0tpiii bi^ti gejt {obal, n> to 

fr potiiwait, gaf i ®ebo SAitofli gebno 9 bru^é yfani to fo^ 

í)i obfa^uge , gejili}eb9 o ro^n&ii ))oř0ge bS^m pr(íul|!9m 

i^hnáoů b9lo , |e na gin^m b9tt , 4)Df ub{b9 gebin^ t tojbř^ 

lini obecntf^o bobrábo a fřeffatifl^ ájfft i9t>ofogeni fé to^ta^ 

bowafo , mii tomu ntftiraři ^ coíb9 ®ebo aRítojll |luffníbo, 

(io(fa( tolifo bej mtra)ů fiolbomí a f))tdtoeb(no{U gebo 90^ 

iátto bplo f obporowati nercíři , rrej ob9 » tom toe wffem 

S^ojto (njje ff^ftanfC^ 90koton>ne 9 wffetigof n^fejite fe ja^ * 

tbotpal , a ob {ian)iim (rc(Í0n)jin)i ^ef!é()0 to t^xa tojejtida 

*9t^ ňoří ®ebo aUitefli >foní to » fabř jfiře objabugi. 

fho fteraujto »& m9 gařojto wřmi a prawj řrálowjlwi 

4 ff<t>o , í»obob a 9r9»líegli tóbo| fciíowilmi 9 obecního. 

bobríbo mno«>njc9 , ffetřjcc » tom 9? ebfem fprawebííwolH 

SoSff^, Hbffé, 9on>{nnofit a 9octitPofii 9 jiCtoa^fůto nofficb, 

Simijto tteginae ®cbo SRítojH, gafo 9 @ebo SRilofi ^řcbfum 

nafffm , tttfm 9 bubau€9m naffim na xúiixii a bubauc$ cafp 

fe mfllm bomem a robem @aj^m laxoái^n h^ú xáli* % ab9 

nic $a 9f i^inau naffi tobo ft ne)bíbIo , 9roíb9 f rc((o»thpf 

deflAnu 9 nám ob9Watel&m gebo ( ^aU nefluffttofit a ne* 

n^djnofti ob C9i9d(» a ololnidj^ ntfrobfim moblo co tafow^b^ 

f9ran)eb(in)2 pvilUw anebo ^čipfanó b9tt, {ebpd^om^^a fmlau« 

n>9 bebiín^ c^faří a txáli éej{9mi flan^ná ^anUfti 9 ^íebíy 

noffimi jimrien j máío' ^amatowalt : protop na to)Fa} ob @.e« 

bo aSilofii hálotojfi :fái\a naffebo mitoftiw/^o ippillý, taltni 3^5 

*^atelfi» jtauJce jemffti n« ^iá^ jboíi a pán^i mcO 

^*^í ftvoáni , a na já^ubu řorunp éefřé , a í>rotl fknlauwám 

^^^ amenoKDanpm ipUá)owáxoia\ bptt, na 2e} ga( í^roiti^ 

. ^i^nim jemfřpm pofutp wpmeřcnp gfau, to wficm gscwná 

*^ft» ®effto SBa ffím aJřiloftcm a SBám , 9 to fluffi « piU 

^^f^ o btbíxmfti xpitoáiiti , Itďilbr) fe foli ta( tobo na iUs 

^^ Uálmftw\ (^t\t(tfo a náě t^xoaUluxo tíií^ txáloxo^l 

^t>au(ft;ii, ga(b9 tím a tatoxo^m lořabum , pxdxo , fn)obob, 

^^9\x>íUq\í, befř, nťbrí poctíwoffi, í>rbel 9 (latfun) naffiví^ 

^*^«řon>a'no b$tL % protoj aSSaffitb SRilofli a SBáa wffřt^ 

^í^c vřiítelfřp v bratrfři; ja'b((me; profpme 9 napomínáme^ 

^^ ďeben fa^b$ ipomenaifc na to, qm ttáloto[x\v\ tomuto 

^ ^řdfíí fnoť přírojcne powinen a iaxodi^da gcjl, ob dířea^c^o 

^ffjonjďni řrrfíowfiwj tomuto, fwobobám gcbo, 9 tafc líbec^ 

^u £>obrAnu Ufní ptcftati, a to tom fe pojnati ráíjtc 

ó^n^t^ ; a ob ncnáíeJWbo Mbo přcbfewjetj fe wsbal.tc ; 

ta <'ó> co} ctn$m a bobrpm panům a (ibem nďU^j, pa^ 

rv^ti ri({j[te a butete. 9?€b 9efHi^eb9{ie ob to^o prci^atí 

rg ^ & nebo přeftatf ned&tříf , «ej přrtce íráíoiojlo)! to* 

p frvi^oBobrfm flcí^o, pro íaftií a pomjgeňioř třiltř9 9 poc* 

foroto Dbli^owafi o na fn)obob9 friíon^fttoi ée« 

bobre, axA tM no bjtfp a bubauop po^ 

^i}'xiidtoioati a fe otflftatt ncc^třU , a nSco tobo 

Po^oJ patfoU potíalo, nam ani látnixm gin^? 

fand to tom toinu báme9te> a fiví. wfíete?^ 

9teb m9 tjmto přátelfY^m napomenutím 

d^em. 9 přcbcioiijm fn>etcm xoám jjt oíjx^vis 

tíMÚn «o tom, přij)lalib9 na toaS gořd proto li^ml, v?ctfcm ot @c^o IBeieřnofK €$fa?ff j ga)V^ <^^ 
mecf^m fcpr<tn), pttom ^\> SBoffi {r(í(on}(I2 3Kibfii f mSilfim 

defC^m fY9{břiap, (teréSto n{t9 @e(;o fEBelebno^ ci^fářfH 
3 8d)9fa nfmetř^tyo to naffc()o ée{!^o bali a rojftfsan gfme 
fbb? )9řcIo Jiti , gfauce tí loftU / gatSbpAom gím gruntovonJ 
loprojtimSli, obpctom ®c^o SSeíctnofH v^^afHi na to cbpo* 
toii lati Ml X loffaf co fe tohoto npnřgffi^o iffani ot SŠo^ 
ifi tridoYofrj ŠRHofH C iKfm tíinJné^o tot$ee, gimS ndm 
SBafje fr((lon)|!({ SMIofi ojnamcioati xáíiU, {e^ to ]^i SBSiiffi 
frdíoYvft^ SRi(o|}i < nematlám, nJ6r{ 8 jioelifi^m ))othven2ni 
býti mHo , Sebj^om mp t ginými {latop (rc({o»(h9i écfl^^o 
;|)iff tce přrt riegctno miloQiYPJ SSafíi {r<((ot9|f é SSilofli nopo^ 
mcnuí) a Toifaj, to pole loogenflp topuí^lt, a la^inm ojnd^ 
wenji a pfanj nám ot ffiafi h<{low|ří iK llo|« rtinřnťmu mi« 
pa tttwati a wjrp pf IWtaH ne*l«i, tie} Ucíořpmíí pcfrcaiw 
tijmi a negifnpmi, 9 tořé negruntoionlmi jpráwoml o Ue^o 
fE&Ubnofli cpfaři ^tjmfrcm, 9 tafé o SBaffl fxdíoxo^é SRi^ 
lofM fe namtautoati taH, gotobp ot ®e^o SBeUtoofli c^iaU 
' ^{ 9 taU ot SSaffi (t(í(oi(of!j SJKÍofU fíatvimt a otpwatelum 
frAoTofhoj éefl^&o fpíotp fe tiniti (|)tn9 , * tim tolojénim^ 
£eP{e69 pa! {iavtotvj frc(lo»{ÍY9í ée{?J^o a mp taU přc6 to< 
to mUofiiw^ feújfl !r(((on){!< !B}iIo{H ndpometiutf 9 fprotoeá 
bliioý to)fo) vpotogiti fe májtiíi a litu toAeín^mu te) me« 
Ijítfnl ) pole nawrrftiti femcrPiWiali a wáífu » jcml pojtwij)!!^ 
a tut9 f[!ot9 9 itf^ub9 na o69nratel^ frdrowfhot SeffJto 
twetti , pf tfjíolib9 ff rje tařowť nepoflufir njJwj gařá třjf otl 
na ndi/ {etp^iom to mnf^íi fob{ a tafoipau volnu foK 9 

\ 3i» ^ 

»*«»*iH*4* íi«4i9!!»;Ka*»si ^>^^>mmŘ^^. 

1^ V^ }w)t^«4 ytwta^ff ri iy wi tofB w faB V » W »HH !t» 
iic8<bwn4qi|n»aU. •íraKB^ « <»» leffti «|||Í iXs^ttJtfmk 

mMbMm ^mmm , ktMm m Mf -Jita 4i» «niiif 

mut mocý. miiao f <ib « yiáw trábwPwi 4#ái^ « Mtai 
ob^tvotetúm t^^i ft<í(e»pwi, b(||M»hvii2 , tiffyrav^MM 
9 tmóiiV^ {{fotiti a iuCqi i»MiMV«tt i^tia; « t»i|EigNH 

tv tom fe i0e«R2 4 patrní ^ nttoHf» w ^oi^tt {m^, ék 
9 tafé IP din$4> n>ifip(|> ^ ftfílew^wi ^<m ro)ffláa^ 
M«ti « o^Ia^wati TtSite, {c Í6<^ fBcMnof ;ipfaf|l(( «it 
SBafTi 9)Ii(o# tr<í(o»ff á na to Qpc ni(t$ m^fliti, oni .t< nŮt 
b^ti wxSlMx, úb9 ^anoům a ctMwitelAnf fr((íoi9|i»i . é<04» 
8<iN »»át!>, {ifpb9 neb )(íbub9 ob aS«{fi(b W»% o-fib IM| 
iBaffÍ(b S)K(o$i HKÍUřn^bo itniny b$ti mS^. |>ret^ ti 
tábi v i wbifinojiji {l9{rKCf A lu tftfotv^ mt(o{K»< Sfo^ .«<letoojH ($fař(fť 9 SB«ffi řrrfíowfří IDWíofH ^)H)toiD(!ii| 

{^))>e?<te JVoIí^osKc a tomu ^fonafe n^řjce> SAxfmft a pto^ 

f^me, Je (Be^» eSelebnofl ci^fořflá ani ^affe Sítbfi txáíom 

flá o ntfe ^(f? fkii<9ffUti ani Uti (aíb^ gatč ^oftranní a nci^ 

Snmtoioni ifyvdto^ )>ifí(t»<f3el9) tomu lolf tti ani mifki niftevaff 

Mwati ner<(eíte ; iie{ {e m? satojfo bo^b<f loStni <^ ^)řimni 

yotbani f IBaff] hiftovoff^ SRilojli, t Oe^o fBklfbnofii c^r^f* 

fU, 9 ff wffem to tomto fwiti tor^^noftem, f(cf)|p&9 v^ffdS 

íiám i aumpfla a nef^afóeblho? ffíobM nel^cMfli, mgintfl 

nc2 d^f i na ctn^ , fJHiáitúii a bobre Hbi n(ííe||', i iwmoq^ 

|>ifna Soba toffcmol^uc^^o ů)oxoafí fe tninjme a bodati 

d^eme 9 bubeme, ffetříce to tom ro^fa^u ^ina iBoba na# 

f^bo, 9 ^fi tiůf ))ot9innofii naffic^, gimij gftne Saffi lť(íi 

loto^^ ^ilofK, gaf o{to pdm naffemu mifoftitoému , nicméni 

nieS gafo SBaffe fralovoffá SRilojt n(ím a fváíotofhDf^ePíému 

tářé iaxod^átíl % ^m (ibem bo 90(0 ob nii yro odj^ronu 

toftifH naffi a (rtKotofhoi 4Íefff^o tP99ratoen$m Id^ni fffoby 

na {(íbnifbo moefii neminíme á neibceme, ^anífna to fb9 

gfme mt)flKf, a gc^tS nem9flime; a(e 9obI^ yHrojen^bc^ 

a wffem ndrobům ^ro^figřcní^o 9 píj^^lxU^^ ^ftána míf^ 

moc9^ ' 8efflob9 fe trdíotoftmi 4Íef(6ni( a n<(ni ob lobo] 90! 

Mf, ičibn^o m tom neY09miftugj[€e, bf)9ri(n^n2, nff))rii«beb(U 

tf{ 9 nen({(eftt2 ^roti ř<(bu a ^rtfiou {initi 9 btfti 9 nab n<í# 

ni ^totoojotoati í^tllo, t tim libem ob ftatofito fraíotófitol 

lefWbb « ob tiái bo 9oIe to99vatoen|^m^ , i 9omoc$ naffeb^ 

ptfna 0^^ tuffemobaucip^o ' na obpor ^oftatoiti fe ťi^amt, 

I f ráComftmji tomuto éeftému^ fwobobcím , 9r9n)Ue9!im , anf 

i)B i obtijomatt nebo|m|iime* Ti ponimil f SBajfj Moioff ^ fIKItffK pcfld gfmc gíj naffe^ naft^vil o to t^to im VBif$ 
ptawúi, a yo ncm JBatfi Sráioivué SíilDJn pfani tiwJS, 
]^{in9 pf cttlábagice ^ a » ttm§ naffcsi pfdtn} oyiaiiisgKf^ 
l^roířv 9i| to ID mocp naffi lub^b , úb:;4rOin ten Ob ot to< 
^tD wosciiff^ ta|fni melt aneb mo^li ctacp^ m ti gioc 
notigr^ Je gi} tofoicc aajfe pfani (nopc gc^ Sofu bŽMjtt 
SKle^ iei^, nc}U ritd SSatfi fraleviu ^Sttcfi fi^bisc ná, 
lótóoK a poaiune vriMÓmc, |e Saije kÍ4^S]tá Stilepnc 
Ic^o pec ti nim, áatejtD vcmýn fspin ^ttoným nim 
pfdiif«c 9 toio flufínc a néravdlim xuffc pcttixriai phk 
fck briti aciicifó ; nrb m^ d tím U níTloi focna ét Soi 
{róicicffc SRiiffpi ]pclcj<ni^c, la ::rcauj fc ^ S«nie kdjcm 
fli SSileft w fiicniin mim pfcai pctřiffon řičí , tcčefoó 
(^cme. "fté giauc< fu V^vm SSciu nfesicĎaucpani acpt^ 
i^pbné natiii, c^§ ntf}p £aíH hibaftou áSuA^t, Va^ 
hii^v^i éčffejstf v Uiiůtufwim (I^Tpa, heK| gil Z im& 
Irma pr;Iiá ;ai9<í<iii přtnle, na nsjtils g<#, |c fe td «#»t 
fbqfiipiiii a )>tíu?<^jirpaii p»ph({9 buCc mec? peha"* 
M mi#2 pcjbsiti 9 vpCcaoti. f>nL3iB SoRi <i^<^^^ 
9 |a teCD gofojro p<&xa oafe^e biuo^íiik^ poaii^ 
p pccgia a na yins S9cttt iBfT<iit«bauc9n >P^ 
Bafli řriíIokpfK SRilcpi irf«i;o tcbi:«c, jafcjro aírti p*« poUtmU tábna\x táftYo^o pxoU QS|e^ SRilofH talent 
fe nertfíjte* íftá tan a tatowau )$řjítnau f^o&obam 
IhDl éefř ^ó ne maU , aU immttiiti t^ĎljJent 69 fe 
tol^ri^, 2e^o;bv(^om lEBajfi frcííon^ff^lKaofK ncrati 
Ml tM to^o o SafTi Mm^é SDtilofii, saíi^jto 
naffem é^fern a o pcfrttt ff^f?anff^m nercibi flpffeti^ 
mimo irtfíf Jitofl co m?(o f omu t)bIf{omati. Qtolá^ti 
mlvoobj @e!^o SÓtUofi (njje ^(ínuéi Sr9tť94i (urftrRt: 
f })!)rííbiiém« fl^ffení fe woíatl , a jlow^ txdíoxo^i 
o YP tom^ me itfftm ro}e}niín bi^ti {(íti, co{ není po^ 
Kotofřa ne))cfIuffn^bo , de tot^o, fter$§ fe řdbcm a 
m f)}ran>omati d^cz, a tbojfoU } Itbl tu ))r<(n)u a { 10* 
ii fpran>et)lín^émit fe xooli 9 ^obtcímáy ten it tařón^p 
; bpti ml 7( toto haffe opřim^ Ďotib({ 9 fprawetliwj 
ni, {(ftofl naffi a |>ro^tt ))oni{enau 9 fe toffemi gin^ml 
i\ p\aninú, tUtál gfme Ib9f oli S ))oniJen$mt t)ro6bami 
>{hni f SBaffi frátotof!^ ^ilo^i linili, neminnofi núffi 
(i ebrajugice, a co{ bobr^^ó, i^jiteín^^o geft SBajTí {rd:: 
! SSitofti ptínu fVo^mu j^řebtldbasice , á^c^m a roj* 
!f bdti n^9ti{!naiiti , ab9 9 SBaffe frdton^fltí SRiíofi 
fécien |to?t o tom toíbitt moí)l, |[e gfme bobbd nic 

febe nend(eyt^b(> / neft^rawebluoíbo , a €ÓJb9 na tibi 
f a 9obbané nefluffelo, nebrali, na to nem9flili; a gejfti 
filme, Utbí)č9om ndf^Iim* a bejpri^nl, f tpmu gfauce 
tceni, co );ro jacbon^dni fn)obob, px^to\tz$í\ txáíoxofíxoi 
I9fu naffcbo éefííbo t)íiniti muppli, coJb9 nam ^jfeb ^á^ 
ÍBobem 9 pfebewfTim fmcíem fpramebíiu)? n^mo^lo 
[áiné^o f!pra»ťb(nofl a ^octimofl milusjlc^l^o (e jUmu í 3" 

ipc nnca fircle, ba 9 xri:c|c:i u^rr ^rrf^ůguig;, a hd o fp« 
fcč C7íit::g:: Qnod deieusor projprk&e ^alutls innnl- 
lo peccat^^e TÍdetnr. Xam non deffens^iř, s«d offen- 
£ÍL5 piohiLetury ct luttura onmílios concessam es^ 
lit vim tí repellere po»řmL éc^| 09 aa fiafgfKf 
Iczilau SSilcp, oni r2 litci^^ tcřrt$« nevyfi^cgmie, «| 
tcittc nfi tv, gcf; 9:3 ;;rctci]I« e3ainifa9 gcf , t«;|b9iái 

t hilciv^i écfEcr? fircbcCim 9 Xéáa tfrI;|Rrai2 ^£í 
£a.i v ^c}€ ir autnr pc rctiHi oecp Wi« 8c|i9o 1 547* 
Saífi Eriloiofté SDliUjti 

fhpj éffřcrr , a 9ra§jsc irjjifý 

Scfcej (Ai » řontfli fcprowota: nctíli pxet jcalKÍ 
tři ftowů jnamcnitp řgcl Q to |>rat9 ř fn«r.u cbccsóui, 8** 
hu> proto : }< fril ®€bo SXilcp připoirctči fin cjttaé 
na ípi fnřm třigin. £:u'5f : jf na tcmj fnnnu li artffu^ 
Utci, na nidbííc pí i cafu fiutopcfn fiiíjno b^iO, mílífř 
na mjflo pojlauřiri ; fíf rj jtc, peuíiratj tyrccni a řráicrrřffi 
écpe^ cfcpwfitclum prcípíiin; b^Ii, ctmífic^ litj tthíí 
fctvatoktani bpli. Sřeti proto : cb\} :i , fícřj Gctié f|po« 
Iccné^o flovu fneiTeni litu to poU qmi fcnlí nenppronriii, 
to ir^fcnaa. &atl tino n> pcnteli bplo , xd řo2egi cpfic 
itoila fc feilli , a vctlé cbycegc ivfficCpi na foUna ((# íl %idnu IBo^tt f($ ))omob(to{f< p\an\ UcHotoJHS xo tom kfe 
lofibec ))rofTlá )>feQjlt roitijalí; )iotom ))af f foutcfim.a aun. 
ttbnit^m acmffpm na i4mef f^raji^^ topflali, abp na nk& 
bo^tiíno Ii9t0| gefUi f(fm !?<((; ^. íBt. ítow ofo6au na fnčm 
l^geti rfí{U» 0aut)coni!č iemfTti jaobijowíb táli,, jeb^ ))ó<. 
fleip^ na m\\ti ®. 9R. ttáhvoirm fhřtnu n>)^)»ran)eni byí?,- 
« wffae Je ti flefftí gfau ;%«, ate na cejlř gfau/ » tjm 
t^Iojenim, abp ftawor^.je^tfegffi^ »ne (<t2t(i fe na idttuf. 
i0 1 |^^9 fpol^nif á^tiix fn?mon)ati« ^ ^no ja obpon)lt t 
Itlhli wffeď a . actnait] na 9tal^itn idmhx laffi t>^cb<||l$dt^ 
69tá netoIi|o ntf^rof^lffnif a neD|it(lnd^ ale tafé f{{ob(iu>a^ 
a |wb te)ian$mi obm^flp.^ebnicb fiawfi )»toti bru^i^m na j(n». 
}tt a já^ubu wffebo {raíomjln^i éef!^bo^ n>ffar je taS bltniti. 
4 ráno I í)Otlnř ra.na j<(mřu nagit bíti fe (|>tív íRa jeptřv; 
tp %t$ n> attter$ )>řeb ftoatpm @iřim, meiitý f^ořet ^e vi>\{cájl[ 
|a»fi fí fefTel na bn>ur lámhx ^rajfl/^o, tbejto obraj fn^»; 
Qífi,:in^2n9 jlogí^ m4)tic€ ani bo (rdloto^^^o fvbla^ oni, 
>o faabní (tořtnkc giti^bonjltofefautcowťgemffti, rabp.řrae' 
Iwřf^*. a ú fieffto « Wlem } Citomf f ic bu» ofobn? táí)l\, aneb lib . 
ftoůg »o IDIHTnS na fmfliffta tp^ptawUi, f#i,. tu t^řebci 
na tfoU mjfil jůflali ; a ))Otomn{ ofobp { nim wpflali, gejtii 
Bjcby t si4^ ipr Aflff ^mu fnejfeni ^{iflaupili, a o bobří txiit 
ítmfxol deflí^o gcbnad ň)tHi, aby oiQ(ímtti, a f nim ^at oliů 
^oitu fnamenitímu i^pflaupiti xilHU ^ n)9flau)}ilt wffiďni 
faubcemí ifmJTti , a ti tter) ob (rcíle na fnřm ) yole bptt 
MnjtptOtffnt , fíatoi jtfbali I abp poiU {larob^l^bo obpíega 
19 faubn< (Voímiqd ftofmowali. K (bi^ fiawoW ( tomupfí^ 
ftatt)»iti nt^itjíli, tu ftartf^ A tibiintf {ínlautoa ia fr^U ®lří^» 3^4 

Uma f>ilů^ Sifífí pot fe m umou tcMfnm faSam 
t Stmv^m tniltttm cbnmenau ptaU , provili , 2^ gi »» 
£Ítf nemo^^aiu . 9o tJ gid^ ob^rán^I ftúnňotoi magice nob ftu' 
f otoau g{4^ iiÁpři»n0K welíTau fejfofí, fftje SBylAna ifi« 
sictf^b^ } fftoňóxca t nim t^nnabnoiti : ,,9outeat^ tf oh»f 
ipené fm(oui99 títUnf , poM fUtél Qtft nái fntt to yob 
}>ob itracfnjm čti, ^ťtla 9 flatt&w a je gone tom lo^^iuM 
cbePúti flnří, míti nemfi|cm , o f teraujto noffaf mp wfíH 
gfme nefbni, a gefiilř neflogímc ; neb gfme 1 nj yomolcnj ikí 
láxoatí á gefTt? nebixoiímc : wfiaf tpíc ))febi»n(í gcfl , tti^ 
wtl rojřaj bb frtfie na nái opbin biplf, tebbtfg ft, pogAnm 
naffla, a tbpl gfmc fc o ftoobob9 nafe a ttSíůro^ &fl4o 
jafobiU , tojftatt fe gi nifoR nemfijeme.'' Sn me}9 njml 
|a b(aub$ 7a$ wrto^^ bi)!, »ibUbagice gebnf ňa brub^, té9 
gfm n> noS napjťfal , iml((fftí tp o(bb9 , ge{{lo pf ebeffUto 
fhemu WtilQwi Wv, a tu fmíamou oSnotoK?* TQ ))e(Mi 
San jlavfTi líppeí ) íobřowic nepu^Jfi fubl )em{($ fon* 
tif(, {e n} přebeffl^m fhcmu ofub9 gfau f obnomnf for^ 
fmlůtp tcbicnpcb iQpf^nt^ i nicbjto 9 on geben gc^, a {rfk 
$ef! on to^o xoAU gin^d|) bot^fati muf^I, b9W t ioúá pof 
len ; aU ^e o tom ncni, abp ta fm(autoa bíbiintf pelef{ ya»f 
ff au mcía fpeřctřna býti. ?)o flebo řeíf wjeffei ffiř xoHŠi 
tUxc\{cá), je gfdu ^6 oni ani 5a'břUfbo gfn^bo í tomu new 
liti , ani co je {iran9 tafon^pd; ))Ieti(b poxaucM , a tat fo(i 
bne nic gebnati nesdcawfTe, bolů wfliďm fe tojep^ 8Bc jBi* 
bú ráno w follegi opřtfe feffťtffe, mnobí fřjřofíí fobřfii|>«í 
nt?ti přin)o}on)aIi , a nepn^ice pal tu, í^ be)en>{Tebo wtOůiA 
loffecb tři {lan^á a bes n^fíi fluffnj a f)>iřai9eb({tp(f |»f jpíp if Sa5 

.•foby bMné ^tákawf i ))tat9$» bomcm 9af!$m iiuffUi^. 
S) fitef|[i fe napoflebp na tom, abp na faubc$4^ t^tnflýidj^ 
a na tef^, ge(fto fe gicl^ piihtytii , botajtu jpcimli , d^téíUiby 
{ gi4^ toramebliwému fheffeni i>ři{iaupiti., 469 třetebUiáu 
na to oipoxoíb balL 2t nej fe na jdmef roicQli, ) frage <^ra« 
M^t^o ^^wat^Ifna n^ffecf^ tíi {law\^ xoynáSkíii It^xal ^n 
fiarffi 'QfVetle j 3ano»P^íc m ^řebefll^m n<^]pobj|9m f mcflu 
Aabant woaenftém talenj bgw ob ni(^ j gcbnofiegn^ lofite 
ga nepwv^^o iptifi^u too^tnfUí^o n>olen , f bpj fe geji taf^ 
gafi boj^rámu natejjj, jpobU ))otucení a f)i>eření to>o $t^on>aí, 
f 4>^!?!^ lN)mei9 {ra(qiact|tq)i ^efI<^o tá^nauti ntfbiUt t inam^^ 
ntté tl§{Dfií pf Iffcl, jtořic {b9b9 gemu fiqi fl^^^SSúí) 691 imx 
.«oc9 nerriiíK, tt> ru<x Cj^tanům b9(b9 n)e{{el^ .1>fPf9C^ r |>onf< 
toa^ctuý a boM.IP»íP/fi^#:Tobup friíc«;{^ tqnito lot 
*omatóí|D,.A f Merii.*iJř4bnímM fe.»(rfaVi^9,aem^ bejtH^* 
noii b/{na t[9la , a, tfifyv^-KVtiSlclitá ^jiwft; bej poř<íbn^ 
n)9fl9frení na nc^o.mtl {aW^ . gMbo j^otom^ ab9 bo^paufftíf^ 
na nebvila* S ti i\á) í^i :Oi»a( fe 3an;£>|p9lb neb )>eřtna 
iSRalecina, {e fe gemu fi^Iit^ j)^ ň>{ri(fu 

{lu|bu bdn gě{i bo »i)eni t^fď^o/ Cb9b9 yfimhm)9 éeg} 
SMt^ft! {rá(on>n9 ^ n^^l^i i,^9 M .^ ^(bf# y{i|fe( ; a n^ffat 
4 pofanxíb je. qa vh<íiú gf|L iDjpSt ginjL p!f )>pm)nalt# xo 
fi SStátlaxopx0\, tai/luli níf|!b9.ÍKe9p{fásu>f (pobito, fteriplto 
Jbei tvffe^o »9fl9fíeni, p<^. jP/flh^Ofni <t oJ&iv9(|[nf ob^Iptvóni 
^}e )bf[e(^ )emi n)9PQn>Ífb2n 691* ®!ni !t>a( gin/ |>!t))ominali ; 
yuh{t mnoí)$m při^biío^ je ani §álpé9 ha. fe mjí^fWf, 
Wtťař iťebée bo C9J5»9 fli* ^í* o f»<í ^bío přidl>ťíietí..mttí 
foli. ' ^ tat »flf<fnl jnttsité to, '|e fř flim Jí^e> '^Svm IBcbtni ť^n^cni ftaíe , f tomu fe yfimlatra 

TOUfli nawriliri, a Ec.nbn gt } íc^í^fřU pí 

na i.ÍiiKl yřiffii t aiirítr-jElm d fautcim ysn 
jhea-ncinu pflni, ícnl b:il ^eif:i řfi ni* pc 
(pffiífňi iťaifr tsl; ct aiů Dtíla.i?i:ij 5 ř»ni( 
©plAn Jtíinctf? •; '■^ír.rira jpíc prf«l'-i»ií; 

řjio L"t? íí! ffií btiři:::, t? ft U taičaé fn 
Wm SJiXíTnn ebr-rirniť tXKí. «bo ^ítt&i 
' iiuiii.i':^:: x:'iu rlivína a rríčrtna Ma; trf 

^ tmú. 3 t:c9Í;tj f(x3í9i tíaa ft ^ vsn 
- i ^mls:sít<i iiiřxari kl-ís, iaf b * M-Teai 
" Ihp; éiífte feslcícsn, ífrc 4tt, fts *«, 3a 
f( iřfťTs , a fos lí ;«iB •^•fi- Ť^-i^e , c 1 

90Í , |bi^ íDÍj'^ lofifT^ ■mia zSu^ , 3i2r 
ytaif, OB fenréUtř a.>=wfcas, ga^ ^ oán a 

irRifí^4 bi$va£9' a >í.-ti asfitnN? tfaiizsi 
Ctí tebřj, soatar^cc 3>> fm gomĚBo:!!:, ig ^ 327 

í)Uil(l tí>tiloxocít\ ', pta|nř *fe ifxotí nZmu |afa)0t9d({* SSol^ 

ttůn^to\taxé écfli plni sfau« iRpni {wnhoabi gfme gi} 

iDffiďni i yoipinnofii fto^óf to^troíUi , a Cajbp fixoif)Oi Xúla^ 

. Aji^o t}||itfu ))Un23|f;, nejK obecného tobr^^o gc^, a ttdi) {)ř(f 

befílýct) 2af&x9 pri fněmi(!t> obecnici^ ^(foný oni gebtn ge|t ne^ 

bpl, gefftubp fe o obecni ióbxé, a fioobobi^ fobóte fv(((om|hi^i 

l^fabiti fm{l; ;fboigfme gebnl na itvň)é, m^ ňol wdS, a 109 

«a nad b^be(i/ f tomu gftoi^ jpittoebeni, {e sfm« témSc 

o voffeďv naffe (ivobobp -^ |»!ip ; a tdf tímtQ ®e^o 9}2iIo{ii 

fctflovp^ manbac^m^ o |)0(tit9ofH, btbla 6 ftatfp noffe ipfU 

0itibp<bom mufi;ti , fb9b9 fam Ddci Sfib m9fli libff^cb' po« 

gbn^ibnauti^ a ndd tiií j^blelnofi a gébiiótu futD>říteIf!au 

-tiweflf b9l ner({{U; ^ $) (bo šfau @e^o'9ltUo1U trrftowfPá 

"ÍF' tomti líhonbátu/ ta( na ))otU)pu a t)b(ijeni fn>obob9 txálotóc 

'fhoi éef!^o n»9f|Iánif rabili? Stbi^h^ ®cí)o ^iIo{i fialoiofM 

'fcft lehtD lai to itxiA^ i^ú rálM, b9(ib9(bom fe ©e^o SJtflo^ 

(H ■ ná 'tor ^tótl ůftilu — ábbnowehim fnilau»9 břbiřnť >f e* 

'bc(|Ufwffi^(ř9 S bortiem SafEým fl^ fttup9, bnibfí(9, 9a fa^ 

tňt^o ^ur9ce to f>řeneffeno, on fe ^ Carftrfftéth w^fmAit 

^^e* ~ 9ttcni fe fttab tuff^ftoh dfa fint tbbo pxm^ bíbic 

ebfújuge, m9 o ni?émj'ft1c ntroiimu t liilemuj tomu )>o^ 

VroTenjl mbtfn^agice, tjm ié fnitaut99' obnotvenjm' f tomu 

gfme sarórfjťínv ^^l&^í^^w* 8* "^1><«^^# negfauce a n^b9af(c 
gema 19 tom ant n> hiíem|\^n$m y|OYOinnL iReb' ®(bo 
^iíoti u> ftvém mahfcfítu to^ toRoboti rcSíi , 9 taU w ti 
fivc řcři, ftmvLl Itm oetnlH r^fifK, deffto gfou bo eUoméřic 
Vfifiéfi, Je -ín.i?< SWfturpc Í8ki» ÍTOKoft Wtovrfřou gtjl Jííbaí, 3^8 

«bv gtnui }foVíi jnettj fmt&w b?biín$(^ m ))omoc f)! iM^H 
talií ; a taE tnanbatem ))q^ }tTacení cti, bi^btoi {latEuto »cs 
i^ jeme topená nj f totm nuceni gfme , abydE^om na to^s 
a proti tomu ta^U, {terýl ndnt ga! Ji» nic jl^^o nevliuí, 
« tobo retoYoaíi^ ftcrp} nám nic bobr^bi) nq^řcgf. ®ef» 
Sfmeli ^ebnomu tím )^on)tnni , ^nen>abi oba gfou i boinn 
&úf!<bo f metibpcbom aneb ebema pomáiiati , oneb obogít 
tař t) jpořofll janecbcti, řbpj gfme fe íe8 f>rawcbli»e pxoU to* 
tnu jafabili, je powlnni nesfme (noe Keftai^^ newinm 
nylcmatí, 3a nepofluftW obfotqetti.sfme, a gato )^((mt(^i>^ 
nen)b2{nj. 

9)ro tu ^illxoi gij obctt » jemi pnflKii ícfi, ia«« ^ 
<bubvm snamenití fe fiřebp bJgj, fhilauio^ « boment SSaw* 
tfbiiitť fe ruffi, íteríjto bplp jbi Wlowftwj ^^^''^^ 
fe tomu biwwime, nic f tomu Reřjíame, Mm i^^^^^^i^ 
fubž itajvtl v marfrabjfapi aRpía»|fé, ^***^"*«^^jb^ nfe 
o ÍDÍfedfo přip, jatnebo není. ani. Jjcba©'^^ » c^to*)*^ 

»! ia^ati míli, ti #áni p fohí nc\5tĎ\c* ^'^ ^^^ ^t, iA 

I bi*c^ mp flřbttojUfinť ^iV^ ^* ^^^e I ** 

•{cf<facj»ne. 9^^^^ ;^^«tX<&tf)! 

.Mi W.twn voifXitl ^^"S?*^*^ tel, "** ^ 
nafienr (heficni wSbot ^^ ^,^s^ .^^ ^>«^^* 

^jtolifoto, fint ft.^íB» *««.-t^'^^^^'^ 
jWřSjinJ bvli, to ge^l: a\x^ -.Tf^'^^'^'* 
3^9 

náítfáilítí íBí nt^tmthlitúiffo , oni yroti. ®c^o 9tUo|it txis 
(o»flf, mlpsoti láinimn ginímu pUi fe nebereme^ ne{ 
ofteobobp tohoto !ráCo»{ii9i . f< safajugem, jabpd^m gt4> 
V táti }fitb tpffeíigatau nif^liKut mocp ^tfgiti mobH , ^ko< 
.to} . lábámt, ge tneb n<ím |>atmau a )£etefcUiati na to obpo^ 
.I9it titi c((£?tc o hátz , ýceteli ( noffemt; pUUÍ^imn fne^ 
fi04 a (mim t^řiftoupití , a ptítíhni ftt^ými to^o potmbitf 
a S námi o {h)o6ob9 a obobr^ ftAoio^i ^efldltp fe )afa# 
titi , íiR nic , ůbifůfom toíbauce o fobS , webea co íinitt*' 

X9 i^i n^flpfR^wfit ) o ha řtitf^ ro}mI<iui9(fní ob« 

fiauptmfTe, botK }a obpon^íb : ,,f)oncn>ab{ c|$fařf!$ pofel a )>o^ 

irówť (tiKe í)(fna noffebo gfait gfj t)ff8eK, a jti-ťovMmr 

{(CbaH i ^roto{ ábp přebFem pre tM>ctiwofl tiá) pin% ob nicbS^^ 

to W9fl(fni gfmt , flpffáni b^It , ^c pt>tm po gicb n^^fli^ffeni 

iia tu ia, ftaxoiim obpowřb brfíí cf^t^''* © jlalo fc oblojení 

if ít) (wflft »9|l9flení bo bňc j^fřcgíTibo/ ÍRtlft^ftamxoi 

^X^ i d^o^ani toftb ne9n^SffÍmn yurfrabitna 9)ra{tf 

fKmu půtutiUjt abp on flot^ana <§r9f)xfa nrtf)<nj[m bo{ta« 

tóW o|)aťf il^ j^ ^Írt9 tí, |eb9i 9P» c v J i^ i e m^ c w^tčftv^ 

mpfab^ tt<fio!9(h>i 6e{!<^ foMf připiféwdti -biti, a ob nU 

4kt^ icmfl^ mageft^ »e{(ti^i^b<^tlinn,.Jter^to jUU 

tntn^ ))eb gebo bomcm to ^pfjlhpi^ S^ltt'9t«^i»bo nale:' 

|M9 Šfmt. Wklit^ ^tfil 'Obťibffir^^ fimoft IM tiřg bpl 

' 4^0^ tntio9^ tSJfoffi , (ter^g ifl^pifStam vfol^ gebo na Jmnobí 

f IW » řr Aotofhoi tomto přiP; a gemu^.Je gcfl gc o ffatřp 

^'^'pi^wK^ w M igewn? mIMUt, )^i>Í^</ ob^ .jmulen bjfU 

^ctt pttrtukhi polál fc w^mlmnodtl^ Je on nc»i, fbe wřje# 

^l^ňtbo o^iatíiti. ©(íno mu {a obpowíb, ^efltlíc on nemtf H3» 

lie ^0 n^iettim e)Mttifi', -{e ^' <&tj ftmwurf ib fma mt 
n>i$ti a stí boitateíní oiiamtf. ' SSoUI fe f fl9fraii,,<>it 
Stp ob^watel Fnflorofhni €i|{^f)0, otip mu w iSmai/tt »^ 
no tiplp. ÍRemo^Eo mu to nic fíofiaíttif pttmjui U Sfn 
gtni ^arojjffniefíj 9 jnameiiitlslfi t Itpfftni ft wotoii, BAiufll 
fc totio bonolati. ^rotoj tnu|^t bo jllifieu m noviu n^ 
' gjtl, an na to órnjtnéjn? fRafatt^í ^ bnofani; a flujtBa^ 

BBe ítnrirt ifitti fnatipm.<Bifin¥iofIonrf|!febfcmoblr^ 
•It ®(^9a»ilofH bfli jpu^tfai, « twtp in{ft»i(c^: ,, 

Sn^cjl na XJftfiogn^o 3aiM (iffti)t* fibnuMk 
Sjtvjen^^o 3B(í(lanM t SiúMutif na (S(ít)o{[»^, -frigtmaitf »• 
ffetío maidab^aijSRwaivP^o^ 2B9(&na Anu 9wffi^ li^u* 
fftaiu na ^raťfu, ®itira %im j Simberfn n« ^ťiimicp*, hM 
íi mjíiofancliíe naffctjo fráíonijiwi dífíé&ř, a etílífilfli ' 
^ítmta i Sičíowa mf^rnfigiuRnciíd^^ votíonioŤibo M|j4t 
3í^ t»rBll^'lRdlttdiftm[ 3Iřf>r.^w{K^t>, o SSácUwd aCttw 
t.-v . iia.ffltiijfít^o Plkati ttUfňlé; ' 

;vnlUi Ipo nebili ; 
Lvin , \«-cn?m naf^:fl 
331 
9fMtm ttB9 ^flom^ ncíffi tetZeni^ ifttAD&m fya(on># 

Ifí Nioiófidu a wfTecřotobcé poipetřli, at^Ie ničiti n>stte(ii; 
Gófci gfme ftawům tento ^fn^m j^t^ecqina |4top fiidb, 
po^U |}f)):on)ebi nafft d^ň u> ^UonM^ \>l\i\iné, milojli:^ 
I^IoJUi^ roiet>fati , ů a} tohoto t>ne tim l^mem . 4i>tob({ti 
Ui, bubouc té naVigt tu l>ánir Sofiu, {e toto na{[e poliii 
etti tp tom idfki felflajtni mtoni, t«{. ab^éom bplt 
•bii fe sofě na brab ftc^f(^ f.flólkp nafi- Uátorofti nas 
ititi: oře t>onen>iib5^e^.c$fař @ebo 9Jtilo^M^ <^ Mr 
rneijwi egffi po ti přjbobc, !utá{ fe .ituitř.rabi %lbrecb^ 
DMBtútitenburf!^mu>» Stoi^lw r ^lyt jpfl^I^^uti <^ nef 
dtYtioft-fdla, vo ň({d,> taf^ po lifiigett SBaur^^pmu^ bra# 
!9;<i'mUo|liYp2 iibati rfií{il^ ab!^(|)om < libém naffim wd* 
it$m nic proti ^(ínuffowi Svi}br9Aowi, {ter9i*fe fttiSetfm 
ifi^kn ^menuge, pfet fe rnbroti ; .nef f čffiftři ®e.bo 3KU 
U fem bo Gbba pltttf^auti . loíxW ; f be| ft^inoivffe mv to 
fbtffnj 9 n<{(e|itrb|^; obv<bo9i *fe poUí éebo JDtiíofli 
M(f Sift^fH aatbovifafi;: tae ^e vfinUi; ^n^a ^ $®ebo 
ň^fiplMfpí^u 4 S ItbefrMffim obogjm iiKKeiniJm H^U^ 
it. 9 flfa @efH> SRifoft c$fařf!(( toboí'famitt^b^ ^umpflv 
itt ^tAfOiS' i^tfňuffinpi -8^ ^ 0dbO'^ a mnobé 

MfTttJTčtitto^ Vfebfetoiifi, fítt^l gefl fe 9* nob . pon^innoi* 
^fkoKx iúpbtrenul^ olbbn? tiíl^auti á gcbo* ffuteeni ^rotiti 
Ibfífiáti > t4t ab9 tub9 frAowfhpj naffe éěfté «.obpwoteté 
t<i^i 9 iWi yml a pobbmtf^ naffi^ tolíf^j - 9 'ttiie !0?att'í i 
N jemánf 'jkbijmi^pféb tjm ntpfjtelem bespetm a\i) po^ 
P/ aí pÍ0bbatt) loM n«{fi mili xo U!iu a fiortrnofii I»$ti, I f tlíti a tmafi mop.' V i ti |>řjfm9 f i^ i^^^' i* !!# 
'RÍ, a pro vblijenj bi^{ÍQS«nfiivj nafTttnu nát<|ité t^tí ríjM* 
ío, abflcfřOm n^nj S libtm naffim njáuřiipm, S flcrpmj gfaw 
fe ř tpfaf i ©efio aRtlofli, gařj tuciiŠ totřcno , fhftU , a fnj- 
Jeti SJIaurpcĎmu itii pomoc ^ntitfli , jofc S iwk vdí^nauK, 
a ©e^o 3)íili)(i ciératfEau, íubJS 9 fnjje ařautipíc e(iu$itl 
měli ; a jmlflfflř i)rol)lií6ttgjce ř tomu , je gfmc nam ? ftá« 
torefiiDi iMffřmu écflíniii, a ginpm áemim iiafiini nic íji* 
teíiugffl^o nabiti ncinci}li , ntl abr)ó}om, gaf j Sivitbu ojniV 
měno, ipft ci^fAri @ehi> ^ilcjlí , pto obtaau « oi^ianu I^d{ 
ftilowfímj Tia|T(()D 9 gini}(^ jcmj nafTid) iiJtlatt a ivěitif foU 
taai naffe , tubi) (bfj jwlailtnjiío nařiabu glc^) |}ícb ttet^ii 
Ultm n )}ofcigt jadjoivnH iďčili. 9coti?j gfnw <n9r4uo)iU' 
tncní ofobi; (|a!0|to )}D)Ti) nc|fe na itijllě nafíicm no týj fnón 
ebecnj (nediiic ií{)i}|j fnému, <i&q nab (jm ^tmomé tfjCe^ 
mnefll, iáít oMoJitf) wijpiaivjlí i iibv ni& |»(bEcin ))h fld< 

ffitio nepiigejjtiu nafft^o, C tomu fnímu no Ijraf l^iojltif 
DmítitvnA mcli; Ibcj nrjíDC^ijbugtiii, wvroAUntljic cb pc|lů|9 
naiyicij (tutvoní t»tovoi fluffiií omluivé a vii^ui<!'n ne|ňij()to 
i miftů tflgi- 

f potlotvc iMfTi talt tio fUw)} wjntlll, 

Kiffem fijnámiii , je w pamtti initi liíimt, 

ífnítmi olj«nim, llti^J leta 1546. « # 

Ijratí '>Pta"i,(íém bt^án b^l, gtfcnamíilnf 

i ^otoooů^ ta \«. «Hattii\a mimiUlío w 
339 

Pot9 a to)f>% finíti, dneb co ( Umul fxdiomp^ a itmim 
f iltfmn )^f iflujfegicým , obgjmati á)tH , neb ů)tUx , o. obgot^ 
w^ ti^aWj iito ofůtUiii, n<i))raiocni a pUi^i^ tobo wfffbo 
ficbe3))e7<ň{h9t a tnoArowdni f^ob^ , taf se9IiScb9C^om mp 
19 tom IfÁfti, ámh ncýwp^fn (>egtmatr ipoíni frtfbtofhoi ée« 
ff^o i ^egtmoni; frag(ř$mi {^(njmi, t tomu i9Q(en$m<, tobo 
yotřebu tinoti rdíin a osnáli, {ebp ;^o bobrj tlbo§ (rdíoiv^ 
fwi a icmi ( tiifmu ^fiffbxfftíic^^ je Pranp Sttrfa ne)»řitele 
toitp ^toůté tit^anftíf aneb fobofoO ginl^o, gefftoby na toto 
řrtf (on^fh^í neb }eni! f nímn . Ipfifluffedicý bpl f((b( oneb fa« 
ÍM , a fpíotu {initi ť^til neb cbtni ; ab9 tau botoiíoofli tat 
saifi)enau, bnuni, a id ta ni^a, tbťfip to^ potřeba t^tago* 
tvala, f bobřímu a ^Mn^xm toboto fr(í(owfiwj a {ent) ř nU 
tnu^ přjfluffegicp^) , taf, gaf{ tgl fním to lo fobl ttff^ďo 
(toStle obfabugv a jan^jtií^ obráceno a .ta|eno bplo. 

7( táti magice ftawoto^ f fobi tebbá| ipfani ob ^((nuffe 
~9t9'bt^a, fttx^l fe řnJSetem @a1!$m gmenuge, a giltya 
ii{tb9 lanbttabí ^efKbo , (thpl ^roti c^faíi @ebo SRilcfii 
ÍKltltt a bratru naffeftiu nepmilegffimu , japomenmoffe fe 
Háb idtoait% yfifabami a ))on9ÍRnofhni fioými, bo yoíe ^ po< 
mócnifp fVopmi totrbti) oHnín^, tí)!} fe ^aiooioč proti nim 
ýfAei^ a foufeb^ ťbowali, |e oni t(l )»roti nim fe cbowatl 
^ti ; 8«'í t<í *T«ttl 8** » f*W ffiřegi jni ; » Iterím Jto pfii# 
fll fioJm; o ofobZ naffi frtflow^^, gatojto frdli defl^m, lábni 
iminfp gfaii něvtinili. Ztá tobo , a iwUfltí ^áwui %V9^ 
It^, tter$} tat íajté iminfp o bfbiínipcb fmlaunďcb a (tr# 
bayímcýcfr) n« ;en ia«. {inj , a gt galobp } nici^ nifbtf neioy^ 335 
^Awfirn vřfníH, » íttxvml til taU l&ni imjniv, ebv fe 
- t nam galo Uáii a pánu gic^ ja^omli ncC> sad)o»ati míli, 
ncíinj , a lo^o ari^fuEe bo fotíce mlčtnim ^omigfgi. SCte 
fianno^ gfau 9 tot)o w ob^joivtbi fiví botflt : i^tíUtĎi;) ntíni 
VblijOlvati, |e niíd nifoli gafo FrďU s )»ína fiv^líod ^soctU, 
ttojlí o^ufiítíbt) nemoci a ntUjtiQi ; nij wjbp na (iřtbeiTíedi 
fte^m aumi}|Iu a (jíetfcngeti flogi, a ))Ii fton>j^ folifo, a ne- 
ctít nďs fjíolu- fi paiD^ jac^onxfnj faufeb^wi a bobr^o i)í<f>. 
td^i ()Ifbagj; A )H)bU tofio ^ifani flv^tro ^iptče ftatvůnt' 
obfýld^, fwb fltnau fifiíinau a iaxrom píipit vipamíbii. 
(terau gfau víinili , « yroti t^fafi @c^o aRiEoPi fe ofttdbilt ; 
ftcraujto ot>i)oivébj Rttplif o ®c^o Sltiloft) t^fořfl^, ale tpfTent 
řti^b^ @c^o SRiícfH goíSřoIi n<í<i()i}lni neb nuflobnj l}t}i}, ob« 
))mvibaj)i , a m^m miTeďu monfldu 9 sinou porotiiitoft vo« 
^{< @cí}o SRífojli ts9)}jfDgj. '% gaf) en>r(^u botfeno, aífoli 
yt S<'>'>u P^iíitiau a poi ginou barnau fen tiřjvis tJ obpo* 
Ktbi Paními cbfplagi ; sít nffaf lojbp tomu bobre rojua 
»Iti múje, fboj; to fob{ ptátol rojnojiti t^ce, co gfau tjm 
Siqnfíl, a Če^ pob Ijm b^ibali* — Stic gin^^o, nej abp (b9tíe, 
j^f-áa^í gi^ ipůfob gefi, ftaxviaa oM^ati a na tojum balt^ 
^oťm vrtcnim (jfani fró^m ofobu noffi frtííowfTou grau'w9a 
í? truljťm fflt taře ipfími, )ííi n(í3 )>obte* ftimú, 
-\ faufebPtvj )o4o^4ni nebUbali ; a co fobi! c nás 
[^[(^^ťí ^bl. I9»(la'bagi ; ^irnínabi mp gafo 
, •« gebm pUtni fuifirfTr, a nluftnji 
btatT gfattc , a I třmu ph Qit^o SBú 
liljifna dicvfnjittt fflafauiT^lIo magír, 
q) fonft^o « rptjiff^o , . 9 ain$(^ 336 

yebbair^^ <>ftffi4 w^nt^ nttfý^i, jto^to ftótom^wi aafMs 
4effč^o, @clío !ERtlo|li fkuji ; 9 nutgiu tnp wei;(bai}u o gU 
flau níbonoft, tiibt) toíttni^ ^nuS Srpbrv^ S ^mnocniti^ 
ftv^mi, tbp&v fc mu 69(0 ))tot) cípfiifi ®ctro SBilsftl tebfe 
jmeblp, i»íib fe »)$ti ýtíl, ítt)oJh}c^om mu, toto ttáium 
ftai, ot> ně|)» (ponhvabí gfau gi^ (inv^ fiaiww^ |»fat^ 
ftv^m fc galo nimi ^^btani nafp a milomijc? p<{na |VpA« 
aíjlá^U), tatí flo^S bo&i^m n<í(<|t, fltftll|eb9 ftio t» luff 
f<f{fnauii a niím obljjiti 4»tíl , |t^ n(f«, gafjí Aonftu tede* 
no, Di»uftitf nmo^li a ntčftíli) oittáxoaů míli. V sfdnct mQ 
<(ifí líĚtriJi gilié gpranííni, íieraí lib řipr(f>u pfťinélři> íiiíin# 
^pbi^día , t>Ťi pomtii a Iiavďi^ Itiílo»fhiii SefHtrir vfíUit 
idfífv gfou jbřlíili, 9 jTj-ab to Sodjmijlaiu cčinltf mínili i 
fioťoi afau nás pař So^miíiiilffií it^^^.h<t í"»i«' " íí^f^"* 
rítuňí profóli; a fbi)6p4om to^o lufUÍ mbpli opotiHlt, bv 
nti) ti) Mítni nípEáleli! tij Eaf? oílnili. Sří ío'^ í« 8^1* 
®c^o íWilopí cvfflřfří, v iPÍrtm ®e^o 9R«eíl> í« ?'i^'í«'' 
($m lína nffítfa c manfřť 9 giní pcirinnoffi , wmhwWJ 
o totřw^ ííínuS 9r,tav4 ř ífl^t níftwvmt »»»»T 
jnamciiti' frafiin?, roípa,^ jamtv , oi náS o ^««M* 
t)ob Ifno trii, a (wt ib^mšlti títftfi ®«*» ®'^'* "** 

lanU, ipcb ii« 1^ 
337. 

€$fa?ff / »9debndA moM ; galoj pat ja p^iáMt ^ tp 9Q(|I 
|(i4)on9<(iíD({ , tbo} xo aáji t)))(ibne, {e na tafon)<(^o fajti^ 
9 na Dfobu 9 na ftatcf gel^o, !to d^ce, fa^nauti niu|e ; a cc| 
to( t)^oni a wciote , {e ob ®e^o SRKojH ci^fafftf |>!i toiii 
wf^m )a(f)ino(ín b^pwd , gafog 9 OSc^^o !RUofH )m:o tuftogen* 
ftoi rufu mt> tjm brseti ncfrcji ; a tubp {ebpcliom mp 9 hr# 
tuna éeffá o ftt^d I^na ))řis)ti xáltii , a gicbbv^om jafir »(ftiv 
f au a mocip bob^wati mufVIi , cojbp loelmi pracni a 't?{ce 

S) ))owaSusice mp f 0(0 wffcdo , gafp páb a tQf ofl by 
ffrge to na nii a frcftowfhpí naffe defF^, fbpbp fe torna 
lafni mpUUVUo, pxisiú mo^fo; 'a ntagice taf< ob ftavÁ 
na npni mtnuUm fn^mu obccnjm moc fobS banau , abpcbom 
tau botoYoofti fn)olenatt, ť rabau ne^iopšfn^o l(^gtmami pot« 

• 

ni^o 9 gin$(b b^á^onfi txáloxDftýáf '4)oInl((^ , a pro bobr^, 

obranu 9 ocfiranu^ a wffeligafé ncbejpeíenfhoi (raío^ltoí 

sioffebo Úe^ifjo a imi t xdmn 9riflu{fegic$d; bnauti , a g1 

«» ta miiia, Ibe2b9 to^o potřeba f djala, obrcftiti rtfíiti : taf 

ftoie fe a nigintfí pMi te^o} ftooíenj ftalmoman^i) aac^o* 

iňiA, a ne9»9$iribo (egtmana poínjlo 9 giná begtmany 

'ihttg^ pobii f fobí obeflati , gim poblé potřeb9 a obpíese 

jl^fii^u voXíiaťl x^lU , tagnojl rab9 ab9 sadbonxftoal! , a to 

^9^ noffc^o 9 toboto (rďíow^i, bobr^bo ^ ^MniíjQí. 

** tomu ab9 fe xoixni přimlaumali a rabilf* % tbt^l 

)cbnom9|In{ § /lirni ^wnali a fnefli , a )a' bobr< 

rf^ ^b9 tau ^otowojli pobtó ftooíení fnřmowanftD, 

'. a nepřítele bo izxni fe nebo?efa(o, ojnaK; vdciít 338 

gfte i gi4 tatútt a vXtmm , <A9 fe i> Jtoteni fr^, 
Wiltfaoti, co| fr gcP 9 Pob. Xle ga(é gcff ie^| »ili}cq 
fr Qolo, to^ ii9ni poťtái wf^aVhmaA nmj, neb gcfl ofj« 
to?c mtemd, ftybv fe to^o M^ neflalo, |r69 fráfawjbii 
n fu(f Otu 4lrfEému cuu)^ bobrc^o , i»|ttc&i4o, 9 teto »| 
tiito^ im0xwoáai {bíti, a tbyby p yotfcba to^ fajo^ 
{ttutoioni a iřctcblne yofa}9tt mo^Io* Xeo pof pcítt^ lUt 
*9S 8ff^ )>{i mvtopSffim f^egtmaim polním a gínpfb (Kí^^ 
fi)(i^ frAoiofh^ po(ni4^ iuflal, a mn je sciiii fpolu é TAcm 
^fTim si^npm 9 peffim, (terpl sfme na fwfig groS loUfini 
brjeti ráíUi, pro bobr^ a Djilečné hafoofhoi toboto tiffl ; tolú 
fb tu fraginu a !uf9 , ttttil gfou ob {tarobůvm fc (omnf 
4ef!é n<íU||eli ; a íaflo pfanp Jj^ui %t^tvifá) pob I&o ge 
ptltí, i nahoře botřen^ Vncinp, abp ob (orunp tíbC9^ 
toánp neb9.t9, gfou vgatt a opano»d(t\ % tatí gcft fc tt 
to?c na ten ía» ! bobřímu a t)jltei!nénm frtffoiofboí (SfPf% 
a pobté fíoolcni wffec)^ tífj ftooú na obecním fnlmu oZinin^o, 
topConalo, a ginam niřom tau (^otowojtj (toobnou a nofitt^ 
nau, ^e^báno nebilo a není. . ^Oe potom Ibp^ bofl!ctt$ .^ 
nuš Sv9fcr9<b ^ fVopmt pomocnítp přeb c^fořem (8e^ Si< 
lofti to obtabon)ani ^ pole fe taí, a S nřgafpm poRem ú* 
bneí)o 9 přfíi^o íibu bo jem? ©afíí fe nanmřtií, »pib [ 
bobolnicb gujíc t)ímtt,^®obroIuf, ©miewalb, Sin^nvalb, 
a n^hetj gine tufp ^obrúl, Suíou) a m?fto f tomuto' h((Io»' 
fhoí náUliii wjpti (btcl , a gtm gebo l^egtmon Itravc obpoí 
loftct, a ja to gícb, abp fe poJDbalt , jrfbal ; ale ftví fe tnu 
potbati nec^tclt , fraginu tu nepřateífFp bubiti, řaj9tf a páf 
(iti poíal i neb Op tímu| ^nuffotoi |<(bn$ lib flujeN ^^ 839 

69( 6e} iápUt9 flouiil, fbpby fe f Sip^n nOí^l oixitíí, i tjjut 

irofftem a i^bejí^cřcnim ^ flařj ^o bobuboU; íe fe flfm bneb 

■wffcm jáptata Pane* % fbpb? fe bpl bo ,®Ujto^ |)f ebfe 

•.obrdtil^ «neb bo toboto hUmpioi, ^aftfj tebbtf} botooog 

I a 'naří)eno{i> tiáí semid^ 9 w botn)(b Su^íc^cb bpla, (u by 

byt ta^bý jYpSbil a l^o}n<^I, fteratby fn mírni nft bíbiřn^ 

:{m(aun)y obíhal, a poW n](b (bpb9 mu fe byfo yob^ n^ule 

. gebo xoifti (bte(o , ja^^owal , tttUlto fmíauioy bíbrcní f4m 

: ge pmi jntflto a ) ni<b myPdupiiP, battffage we {toau moc 

a )N)b{tatuy na tento lai ge to tuto jjpáfobtt ta! íiifb) ]^fi)»O0 

minií a flagům piAtliiá. 

^ gfauce m9 tebbáj ob iv^llfín boI«ibo tnotfrabffaoi > 

9 ginpcbi |}oni|ien$mi firoSbami |[((báni a na)iomin<ím ft tott - 

obrabau, 8ep|[eb9 tt| iulVíatU ob ná» 9 ob potoň (r(((pio« 

fhvi &{lébo fyfffnau a ^utecnau )»omo€$ a retuňfem oprx^tU 

ni byli, a tub9 nepříteli obolati nemobU; Itto tom yreb. fbo^ 

beiji 9 libmi winni b$ti ne<btK S> snagice m9 » tom rntolib 

gicb i<(bo{l flupau, ale 9 yotoinnofi a potřebu npfloftni noffl 

a {r<!lon){ht)j ée{!^bo biptt ^ a wibouce botřen^bo ^ďnuffe 

?fr9br9íb« jl9 « nepWtrifť^ aumyfl \a přebfřwjetj, 069 tafo* 

' lo^mu nebeipe^enfin)) lafnS fe oboíalo, a toto {r(í(otojhp| 

éepřť a icml f nífmu přifluffegíc^ píeb balffimi »pp<fb9 a;fpío« 

" lamí opatřeno bipti moblo / a f tomu magice my UU to po^ 

'tnřti, |e sfau ^amroé botíeníbo frálowftoi éeffťbo P^ ml* 

nuljm fn^mu pofiawilt, a netter^m ofobiím moc f tomu 

pcb xcmff au peřeti balí , aby « f njjetem 3Rattr9cem fam$m 

©ebo Sáffau, jlarť břfciínť fmlautt)9 jafe obno»en9 b9l9^ 

gař^ ten artytul xo fobi |ni ; pobU (tetipťbito fml&o gfoucr 

D 3 «W ■> «i f^ W Btogyc wyfocí n apon mm fi, q6» 

tMiiMB gfiB* , Unat ginčč ro^o fnatntgj 
If Ali-fli atfř\uí w ^tttá haloisfivj ép 
lRNl»K''«NMib«Kř^ritlntÍ; iiťj róřUi gftat fe D|c&ot 

{<^ t^HOklIi tfirtfk nic tale f):cti nám a ftiConjhij 
Mfhdfc weffÍMi MU, a tďle fazoli nthi}l i^tčt. ^ ft^J 
jfilK -ft tát-f^ tO'^(- o ofobiii t řitoinťfie6in ircgřnfří, 
ikr (b^^fyto ii4|b M|pili»anť f fhitni, přitó^nauti riřiii, 
rJeMíp ^ {c flU paroeroí tohoto řrctlorspipi tahiti 
■■ttfič »94^ fc taÉiM jH^ugi, poílííbagitt geg 6pti proti fipí« 
toMto 1t»$H 9 MfMvfnf díffťí)!), 1 iaťogicí ja potojťnj fii(= 
m.Btec^^: tB i^^ini míloflitví a avfmi rot-^é Utsni 
•*fl**P <9 'l»tfi*íř 4 iXlSni} , (nťb fe gitlí jt wffííi ftuirú 
^MtttctiHý Wf^ ' t»o{(t tiL { ttom bo Silcmřfic nagjti i^l 
hil) oblfirnl piftbU^ a »{natniti láčfli , je ^frae na tm 
tiSbéi b^ň tiei^fiG a mgfine , cb^Aom fivcbobiím tctici íjá= 
tmoftxoiWitatixt^méttixiblllůtsQti miCi; atenab timniEunafp 
frAmv^ou tnils^ou tticti , a togo, Ibv&9 gin^ f bu o to ft 
lwCil1^'4tH a ptífmiffel, Ibrdntti , q túfoiripc|j gitt) {moM 
mnoíiem rojte rabigi přiřiitíti ncj ugjti tafirae. % taU jt 
ieg fnítnu obttn{t}a tdoai^o linuij jeb^cbom ne^i^ll rčiniti 
xiííilj, Ibipbp íafi ( fnlnm poficZiti b^I mof)! a neijfjlf! 
1}r<t» tutama neMr *> mfábu lo gcmS a ftalomflnj ét^ňt 
iiw{fnil, « (im aXlí^^m toltfjcniRi, aby fc ^amctvl nad I S)lbi|^i , $c (itjji toí matítSt ťb nid tim dUtn^flem nc^ 
I99ffet, abpcf^^m co fwobpbam ttáíotůfbíoi nafje^p defE^i, 
)o xbíiliů amp t)giti^tífn; ale } biík)it^ pptřeb^ ^ftaii 
;«b tafoiD^^o manbatu ipuftiU a [ním &r)f$ P^ofim polo|{t^ 
róíiíi, S tou mUoftivDau pii^fwíbi , at^H^t iim co {ku^um^ 
na ftoobob(í4^ gidS^ boB tím mantitem neb gUii^ t>bIiiHV 
a to fe w^^t Aoti a i»(d}ati bube moc9 ^ {e flavojint na t^m( 
fitifmu n>ffe<o ( bofiatecn^ nifpcami přiwefU xál\mt^ % toE 
tomu toffemu, co| gefí ob náS gim bplo ))ii)»oio2bitio, (a gin^ 
g(me brjéti nerdctli, nej {e gfau tomu nq^ boli a to ob ndi 
přigali; ))onemabj gfou mtisii' nim Qbmi 9 ;pe92}9 f tomu 
tajeni |>omo€ trůnili , 9 nítteii ofobn{ tá^li , aneb no. mifti 
ftoim pUttíi^ fioé poblé ndS lo^floli, co} gftne ob nidj) milo^ 
pí9i přígiti rdeili 9 npnj ^^cigjmáme. 7(U 10 tom íofU nej^ 
seji tento fnim f bneffnimu bni ob náé pQlolciiimu f fio^mu 
lol^tlu pftffeti mili gfau nHter^ ofoby ge loffecb {ian)ů to jnai? 
menitůn pelux S^Ieban| n> Draje , a nžCterá fneffeni ^ h'^: 
toáil9 mei9 febau iDibelan, a } to^o ^gejbu a C/./eb<íni 
ftoéíjtf n^m 9fan) tiOnUl, na {teré} gfme gim )afe obpotoft 
iáú xiixli i tUtilto fiidb )>fani 9 tafé ob^owSbi naffí «oe99i«, 
a co gc{i tat bd(e t!(|)to {af& 9fani m tláf xoktáf ob nií& 
ttpfpo, 9 nám táti Vinino b^fíú, to toffetfo po^Sm naffiai 
I pifinm V99to)um{ni, a ab9 to ^»um toftbec yfeQfKi 
táú mo^Ii, obf9lati riCíjme* 9>roto2 magi Zafio pfaní po^ 
fIow< naffi n^ffedj^ tiá) ofob , f tcrQ fifou ta fnefieni a }<(« 
to<fif9 mei9 febau WibStali , ob n((é qiilo^t {tfbotl « Ha^ 
ipom;natfti ; fonhoab} geft tento fnSm obecni, gafi \ve9S 
botíeno, n){fem ^aioftm ob ikíS m&oftiwS yotoien a tOitp\in, 34» 

069 fe pUitm tslflcfni » tíf^ aA^^stt v^jpvfilR , Ut O^ 
w fioomofii a to Mfcc (gaf} fe tPibpA; )>no< 10 trAooifaq 
stafTem &|fém Un ůfwalxtthxíp , bobry, ftoroft^tý yofdbcf 
I ictototfioaf) o obecné bobre gebnali a rojgimalt. 9(eb fami 
bobře indú A tomu roiumiti mobau , Je tofooýmt (w^nuir 
nimi |ái9a)f9 gfauee fobí gebni mimo bmbé joioiíitfid, {fr 
Wbo (Voobobnébo a bgitcřnébo ani loolnfbo a fiSLňio gcbnAtf 
inejo flaiop b6ti, ani hrwatl nemfi{e. V mp^fe t tomu goQ 
V pf ebrnU M9tl 9 nyni ^bbiíioati 9 ftaioiun mtlopioe (^ 
poiribatirAime, bi^li co tobo totájiCno a to fe nagbe a fo 
iini (ol fe Benablgem , {e tím monbAem ob nái xb^4^ 
neb » řem ginem ynmilrgiim a ftoobotůn gmniMoané^ 
rrdowltoi nafiebo ÚsfU^ bbIi;eno gejt) {e to loffcdo mib« 
ptcf a fprftweblivé t bojkateM niprovc pntDe{B, a (d 11 
ppatfiti tdSjme, ahi f^ tobo li^^om vjce nebilo ; oni siK 
^Mi}eni ) tobo ffoir&m frcCovffoi njfjebo ^ef^ méb bv 
baiKvm gitb t^nctiti mrbfi, Sfbncm eb^ ft } ftdb a tdmtU 
|ffi)M^{tf. ciof^ it m\'?ChK naMge f sia Hti rfijíK, (i^ 
ivoM iproMfEt!. V hsboali ftzrttwi gďe vcďeh^ ! oetoiU 
»a t wfiM «awi ) fbccrb« tfí-ffec U tttéU^á v^ 
• tont olv $eK:irKnrs tcC&s aiia r júsS , a lein 

JřfebíojfS amř. í m crí&e ! t^^a^iiécs < secfiiůa 
noffean ^ Mbrte? ar«e$9 (!<««« • 5Í«r-Er h:icist 
n toM >|pAm; »2iiůt ř far^ ítowBir. cAsci « •«*=«E 
y^intlilid, $afr oio^vé ^ « rit r;^ x aiwaSÍ 34$ 

I 

tn{(^d[^ f tomumbitf, pomiíiKiH aifixotiti xSíímt, gfaucbo nt^ 
gaf o xoixn^á) ))otitAn$cl^ naffi(|f, lUxi gfou fe toitpcř^ f nám 
pobiani iaó}ommaii , ti tie^foéf^bné nabcge , |e nic to^^^ 
coibp ( t>bti{eni tpr(f^nojli a bu{iosen{hoi náffel&o &9I0 , |}fct 
fe teiíti ; xUhxl 9 to to fe xof liíbati ani tcífo ( gebmíní na n<íS 
látati nebutau, a npni to tom fe f^oflup! 9 l^otowS ( rlám 
Sa^iowagi, a na to fe o^lébnau , |e gefi nitbi^ ja pítiÚxo 
^i^ 9 fii^ tau merau i>eb iátoa)Í9, a 069 fn?m fn>obobn$ 
mi mmii, fhemotodno neB9l0 , ;e()o{ 9 n9ni oni ', je fe ne^ 
tepltpí., a. ( tomu pxi^A xuia%u 

V 8^(0) gfan taté t9 bfob9 je fiawft nSten^ lib toii 
bčný to i^(e n>9t>van)ia, a tam pel(^emab! magj , a toS 
TOiumfti otd n>ebétl ncmftjem , ptM lomu fe tafoto^ Iib» 
to poU brií; 9on{n)ab{ Stfbný tuJfiittl )»M rutoma neňf 
9t(¥9|69 iafio yfanému háltroftmy lefUmu fflobiti mO(|t, 
o&94om m9 $ pomocý ^na SĎol^a a c$fařé ®e6o 9RUo{li 
iomn iíafhS obp^vu ociniti nemiG a neriKtíi.^ : 9 dcftlit\) Utí 
lit xoiUlxt^ yretfe 10 ^oli míli/ tett9 a&9 . i(>ofIon)é nafpi 
Smenon)an9c|^ ofobje ftan>& na mifií naffem lábaíx) 9 gim 
jwnsíiti ^ ab9 oni ^neb ten a taf owý Ob ( ))ote roipuflilt 
a tomft gim ti^nauti fajoli ; to! ab9 tub9 me}9 ob9watel{ 
IrAotofhíoí naffe^ éef!é()o 9 gintff bdlffl t&snice; a to co|b9 
fe fffobl a f t^nbi tému|[ frálowfhpi 9 obyoUfTtním ofobiCm 
ijpfifiiti mol^ío, nepotoflolo; ne} robili 10 ))o(ógi, n> Idfce 
« ftooniofti febřli a (iioi b9li« Slib nitbi pxxoi ja })febtft 
tuiffi4^ to^o pb92ege fe ne)a4^o«o<ítoaIo, obv tau tnixaix ob ofob 
)e ftáwň lib n>({(e{n$ to )|)oIi to tomto frtftowfhoj, {b9i fe fnlm 
obecni br|i , d^onnín býti m2f. 8><)nib9 fe. 19 o(ob9 tpffetff )e potpfi } tJf(f) fai^ ýlnaitii pnpaf^, «nt Ilbtt niQcíii^ ' 
mu, sA(Í »t9<> totfnuto, j |)o(e vtií|}nauti bati lojíiíjatt lu* 
ditíll, nr j |»f ebfc na ^tn (oČ fc ncnubígnit) ItAl ; ttl)t9 
)w1Iew< nftf(i m0$i flint t4I( ognamiti, Jt fami i>n foK te^ 
gbtaivl poroijfti moI}au, gafbtf tíjM b^ti muf^tp, nim 9 taU 
tím Dfob<im, ttcfi » ({(& iifwatcý^ S ntmt negfou, w saK 
ft gcbntíni f.tímonnj (fjonmabjbv fobé ffijc tatvtoé gi4 já* 
tvii)(9 fnobobni mbv(i) báňati; nlfciiucc, je c^faí ®([|i> 
■Otiloft ani mt) na tom b$ti netfítimc a negfine , ab^^^ 
fta'Ii)«|lroj naffímu éeflímu a obvwflí<tfi<ii w ním » **■ 
neijmcnfrim fffobitf, oneb míj glm (jroti prvwileflíjm, pw6»* 
tam a »c9fab<£m gidl) vtiftati rtííilt neb ^tíli; nAr^ ft^ 
fic to ob ňSi i nncibomí, íí^ei ff »ibiř nťnabíTOÍiw, 5« 9*" 
to TOffcdlo ratlollimí & ftjtaacbliniř naptorsiti o rone*em w 
ířfti príjnillcgli « fioobob gl(f> pflíiiiiti tdEjme , nei69*« 
» nevmcnjlim iři^ ojiti, a tím ( tblijíni bpti měli- • 
bt) (lil tut? n4 fen íaS je toffe^o gebnánj fnémowao«V *^ 
muíDioí a poflonií naffi ab9 fe táti » Sábní tíím 9*«* 
nrtá.ooIi; iiclirj jÍQoitm ojnomili, Je fe tcíjo *^*^* 
bo ginťbo fiiimB cbecDJbo, ftfrvSb\)*oni **""*" ^^^ 
V fami o[bÉ«řn*^*6« *iítt.r(aia,.«btláhA- y^ J. 
pfttom ftlírfitfd jhÁfílň 9wfl5(, alaij t*. to ^**^ taifl*' 
j«í l»bj»í,'4-»-«ím>»l ««ft Fit hS-s^o'*'''^ ^^i^ 
ni iiiíttal',"- ' '^"^^iťš*''' '.«** 

I. ^^»* 
845 

VíiůX^^ ttm^^ i^toaiti (^^lAagice ( m^é ýfanf mUofiU 
Y9< )>fí))on)^i naffi) }ujlaU a ^ctxtoalu íflii geftlije fe ti 
ia^o pfané ofcb9 , 3 tíť^ fgoi^áf látoa^tu pttpn^i $ <^ (i^^ 

■ 

taSlilnimu i pate Dřv^nauti.rojfaii, a bálffi j^ař^ art^fule. 
neb iti^nojM; tUxilb^ getmati c^třli, na )>o{l9 naffe wjnefau;. 
•tet^ta mo.qi gic^ ))ofIoi9Í nofft látati^, abp oim lpi)q fei)fane^i> 
íofcal!^ a magice to talpoiímé^oU pptanef abp-gim gméí. 
'něm naffim oznámili: ponemb^ ti att^Mmi ipeUcp a^m^ 
mcniti gfaU; a bej j^řitomnojíl nafR gebncřnl a jawitani bi^ii 
aemol^att ; f>rotoS 069 fe to^o aj bo fnímu obecne^o^ f te^ 
r$S gim mei9 tímto (afem a fn). S&ddamm ne^^cn) t)vij[tint 
f onclfn! ob nii fe ))oIoSitl m({ , na ttttéml ofobnf gifiotni 
6$ti tiSime , oMo^Uo* % tft Je m^ ginl přt tom fnřmu 
na t9 art9fule, (ter^ nim ))ofIomí najf i obeflott magi ■, po* 
M ntUeJitolH mUoflimau obj^omA báti , a n^ffeď o to fpolu 
ft fiimi, coj bobré^o a t)|[iteřné^o naffebo a fróíonKimi Seff ^^ 
Ibo 9 obe cn^o bobr^o ^nim , xohni a. pxáwi , gato Udí 
a páa QiH) gebnati a i^amiratt r<fqme« 

* SEaf ^ n& i})r((iP9 bocf^ajegi , Íeb9 fiawotbf na to noá 

IbyoiDatí, a n(ím ^ofubní t)fe6efile fráoten^, 9 tóIiTcIa ))o< 

t!^ lallawiti, A pUíiitu to tm tcmitt (bt^f.; fi ti wir9 

ftp^aicft negftoie». 7Í pxotol ab9 fe to^o po^xoi m^i, p6^ 

^Jh p kplp^ pmi pii f omoře naffi éeflé i^ptati, a ))otoni 

I^:^i1la»ft 0^ nás mUoflixo{ jdbati ma0j; ponř^ 

btt na to yofUbn] ^ ^119 f^ofíti^ a m9 bej tc^o 

mdío b&4)ob& n) {r(!(on>{ho| éefZifm mj[tt r^fíime; 

af otvf » tom toliHj^ 9 ))ri ctecf^ ))omeinl(^ píu 3*6 

(iíj(9 ndtotn, ňri fal opatfllt, 4(9 luíin te gofUwcnf, ^ 
gim milolUiDÍ wKjme, ivip(ti<fjeno a bóuiiínD Ibifrlo. Slfb gfM 
ii>ibi)d9 ylcbfen^ naffi tu mcc tninali, a cla pa fomt^, 
tb9Í fc gim gtHÍfo o wiilio , yobU nií(cJito|tt (t»n2ttdb{ li 
wffcm obfmiatel&m frifloivfhvi lufic^ ^tfUfyi iet n^ 
« fitob9 flef{, coj tdt i< )eml »en fe totjc n^ |nu) V^ 
{owali. 9Icš co fc cel j ^or cpnmwp^ bDtpřc , píi tom fi 
ta(mi(o^n>{ jMflonati riíčjmf, ábp fitjc to JibiU (n^ 
í ]»dbu ne))HJTE9. 

3t ni9 gim puvůnt ttfftm toůbec 9 gtbnmmt {úJkAn 
jníifft!, túfomtiit gl(^ potvDlnoP, .{Utauj to ten-nffm 
ob md) flutcEní ftjniínit, rcifj mílo^ tiiiffj frAoiotlini })»• 
miitati 9 na^rajovdtt, ttáltm a Dinem ^ tuiloftíným 6pli 
»fíiinc. ' ) 

V co{ loE bAe iio1Io«{ aa^i w tom w< Uíflcffi Jb f** 
tfeftnj ejnagi, tofio ab9, gaf jj o flU(» {liriiefU ncfo^vtagai^ 
gebnati ne})omjgt[{ ; a ntím o tom bnm y nocý f^ní* 
ta)bc1)o {ofu )K> polti »inamomtli, staéXt ncčinjcf. tih 
m Qibi m ttítbu pa fímaim (obu »jtíÍ|T«ii V^aa $jm 
|ia. tiia. 1547, a fr<í[oni{hvj naflít^ 21. 

9o-^i#^ni pofia d ))f(Anii fnfftiufc^ htOmK 

^mft Idfr twrtl n^Afp Sifi 39iiniab 3(ltt (®cl(t) bsbi 

'<í(,úf;i raba (lyffifn M* Sen nímedým gf 

s iia)3ofTfbp infftndc$ nhiu(f9 t>fanau tď 

toffuTa lui toto f!e wjta^ioala. 1>řeb(an: 

í 1»ni»i^i; ^m^i: Hb bo imIí 

ftf()Kwi4t!Tt ^:a69ffpj{cbff»«j^ 
34? 

aFjíí^o fwoMttř |)roi>ai#f« ; á Zítoxti : áiý/Ju fxdfi 
}ám \xoimn pohiani a ))ofIupe fe ů^otoali. 

&tQXooxo( tomu t)o{lu obpotpfb balí : }e 4)4 o to roj^ 
imeni mitt, a potomní na )>ofel{h9i otpoioíb bati; to^o 
! bfte tafow^^o nic ne5)9ufobim{fe opit fe rojefíli. .^ 

SB pdttl ráno weM^ ob^iíege páni ftawvwi po jn^onřni 
fb&egi toňiti opH fe feffli, <r ta na ten řad ob pana 
na 3 Dernfftepna |)fani po sif{94> fluSebnjcipc^ poflaná, 
i?n>>ib| ofobau přjtomen mf>)fl, ml btoifňa p^n&m jlau:: 
fem 9 tam fe.tpttří, pfanj bej pecet? pofpíaí^ a t fne* 
li pf((te(f{jmu-b9tb9 xáb přiflaupU 9 nepřtjiaupíl , bpío 
bec Zteno, ge^of flowa gfau tato : 

brojeni tu 

jĎbpotoSb, (terau gfem Saf^m SSUofiem a. SB<ím, ga^ 
to bne toíeregfíi^o bal na to promlmoeni; (ter^ gjře fe mni 
liti t(RiIi o přiloženi piteti I tomu }i(pifb,>- nemoha tomu 
li t){imtl; fbpi gf%m bncS mejp iB. SR. a Sád pfal, 5a to 
oge^ ab9{le fobl tot)o net<íítlf itíjotoatí ; J^ xicúifU fe roj^ 
, pxtoí nejH gcjl b^lo pojiljlwi mť f ©♦ Spř. a ř SBóm 
ffoi 9)af taf^ obpbn^íb SB« 9>{* a SB(ím bámtfm, je 
imie n»Sb9(f9 jnaít, {e gfem při bobrpd^ pořa^cpdl^, fn)o< 
<í<i^ a sn)9((ofle(|; totioto Míowfhoj {lit , a gefftl na gic 
t negfem , ne{ ab94 fe tal lač^oxoal , pof ub) 9án ^ú^ 
noJH to tomto ftolt? mi pf iti xáll • 3<(pt«; {teti; gfie me« 
febou t^initi tdtili proti manbiítu t99fllému ob ®e9o SRí^ 
i Mon^ff^ , f teri^ito manbtft ob ®e(o SStlofli f ra(on>ff á 
9]^ , jnameniti bpl na oMjSeni fbobob<(m 9 ipfíem bo^ i4a 

táiili w lomte |»fii»ifki w9tifiiti!i^-bot(Mtiti, ibpby Afiinm 
laucý eft^ ic ftoá j»;c(toatf mUpili a Re{taiaK» libffý^ a^* 
(li, gaEo ) nigoIcV bUibotc^ (na t tona f^ pnbví^ if* 
taíil, yfiiimm .UiSmtít» muíbáai ftólowpaj U^oto l(Mi^ 
V mp ttfptfni tf^o) hóUw^i obpwatcU, o utfFetfy, o.Mf" 
U^aN tuffe ^wbobp bpd^nt yfi^iá nafyU, fbci to^ i^. 
mciv ítt. 81. a Sómi v{i|ii?n^, niřUE gfcoiw tom acljii^ 
bil, ani pcoti nimu ncbpl, ani tomu na ebpot noPnpsM^ 
ab^d^ pH tom jla'ti utatH, 9 geilUf ncgftnb Sfióe.ttf » 
Sc|l ft ttt i^i ftei>ftoNi4 nafp(( tfrOfito, oly |i4fr'C ím|m* 
wcn) i^ftwcbcno ťylo, a 09 albp^om pfl tmi ^i|h6 « {ir 
4TOMn{ b^a , pK {(nj gfau }ffebbmi nafll •& b£te if 
1fí« pitUfflií^ 9i«b Siloiii i&jiamni a ť^^mUm V^ 
Q» (éyiř iiMpitlMid Obi Ul^, 14 totoipiiÍM a^' 

|i tiMi apM<«l|<taii ffni ab & s. « tfb Sál Mfv 

Mil^ ||ii##r«|g, Ítaéb4siU»V0flfc8Ci^fSB"' 

^^ ^^^^^^ ^il^^M ^^^^^g* Mbft MViS* ** ^4 

I jni B^jj i i y • |> <i —e ia > H i ff . •ft^ !■** ***^ 

^^i^^^^^ ^ak^tt jmJ'.^ £%i^ d^&^M^^^ ^EW^Í^ ^•Si *• ~ 

4«|» |r # » ««riá mílfe A*^«*.V«T 

Ml «tt«* bal ^s&^tft^^ '>^' 
3*9 

fv^xítioipj ob fo^o to n^9 t,(fíi» % inotúf geffit! gefl HAof 
mí , ab^fte mi ty artpfuíe , fter j{ gfiť ^no< to xojmUmioáni 
foAn mí(f rifřili^ cobp fc b^ío, a oí )>!{ tom fnfaiu obectijbo 
bobr^o gebnati mílo, rdcili t(d)ati, obx)č) táti o tom toeba^ 
tobo t) febe mob( ponxfp, a cojbp^ bobřího )>o)na(, tobo 
S. 8R. a Siím i^omib^ti, 9 to loffeďo topfonati ; a cojby 
fk tafé i^fi ttmi I obecnimu bobřímu toboto Mioxofítol \aiS0 
ffrto, t tomu fe ^mlaixtoatí. *) 

Son 3 9)ětnfft(9ntt» m. p. 

90 pletttnjl bína i$m yo(lftm obpoioifb : fb^foH pdn 
^et e hjiu ^ř({tf l{!{()0 {taefff ni yřitifTtie , {e ti ottpfulomé 
>(íiiM Y^M}<fnt buboik 9 fhilo fe, {e ))4n feiíet ))o|lat, a tu 
0f ( tomu liftu prilojiti ro||((()a(» 

9{a to vA^t umná) 4>umt)o(e€ ) DrofHbofe mifio))irof 
IrAow^toí (Seflébo omlutDu Wítnit: |eb9 9 nim ipxáxoa t)n« 
ilfntf bpti mobla , fter(t(b9 on pán } 9>ernfftei;na toit^aEos 
wáí, a ob tobo obt>oron>a!, bp ( pfc(tel{{^mu fneffcni ne))ris 
ftupowat , a pzUti \wi mpíxtlftotoaU Srut^é : . Je bofábffi 
ttpfn^o to^o fneffení :p?jpi{U, mijto {Vieffeni DbSíal a na# 
t^ol: frocenj 9>i(Mtf{^;r- J^bage {taioit^ aby oním 
tobo nttoílxíx , 2e, on tomu tíbpiti a pxaxoi , {bobp tafowau 

■ 

Hptiwix o ním t)2inn , |eb9 ptoxod nebyla* 9>otom naflau* 

yeno b9to na to, aby gt{ foneínl fwlúé obyowSbi ob faubcft 

lemjlyd^ yojííball , rojmlauwagice o tom , fbej cpfař 9 hdl 

/SA^ pofly na nicb tobo lSba%\, aby fe je jdwajfft t?cb noi' 

/r-^ TropufKH, ab9 «m fnájegl, tař< wlbauce o fobf na tt 3SO 

. 0bpow!t bíti mop , It gfau nic tiowé^o a tiejluffnj^o ne^ 
tocintU ; alt to co§ pwé <)řeb S^Dfenim befl 8«nfř$* nujpfrií 
W9 Wo f to tolíf o fobí obnowttt St tovm Sobcyel JUer 
now|l9 ) $uni fe oj^ldfvU poxoMí: ^c toKE^I a s^noPegq 
ipufob obpwatelé w martrabjtoi 9Rora»ft€m ne ^tm 
9fau meiv fcbau j flronp to{oi99(b )<ítDa}Ift gi{ tiitáSi ; 4t tat 
buban mop) pojuati, fbo gfau mUownjcp fioobob fratooM 
écffcbo a cbccnibo bobrcbo, aneb tbo gfau ptoxoi^ečfmL^ 
yaf fíU na jamcf , a tu c}>čt feí obJTírnatt I ouřebnif 
(fim a faubcíkn ^anlfýrn ffr) Špióna Sřineíé^o } Stoncoi 
wnofco gim í>rebtlabaaice ; f ícři potem Brj SBoIfa ftorfiSi 
Jtra^lřc ) JCragfu ncvtopStTxbo pnrtrabibo ^^Ifl^o , )P»í 
fc éivá^i;v(fc f Sbiflarpcm Scrfou b^fsKi^rem a Soonn {br^ 
^;m ^pclcm » £«bFoiok nr^vDl^f^ fBbtm trálcirftspí Ůf 
ff(4)o, gKb} fc ffc|x anebo ncpipicc febn ^Tjbr^ , i ^sm 
{raloioittvi 'ifjícbo při^aa^iti a |>cccímx fiv^mi fie imioatí 
iicd>r£ii, a toU obpoi9&, ne ts a tobwoa, gďo tMU( pis* 
trobi, WL 

9iKi pd wffhřiáf ano o nanopSfl] ^nsfroH , niP* ^ 
|l iAn^ fniniftiti , na ^tvřcblojjcnt pana fSpIcma JSn^ 
Mto I SoncoM ? flátťlifinns ftirffeni yn^av)^ S n^ř 

9f£j| fM portrobi táte primOuwO : 35« 
ftoé obfljrnJf to geft {nromttnpiti ob Si. ^. obmfíe^) panuxo 
a pUM m^iů) tóeií;. pon&PrtbJ gfau třmi síj^lfp, ftoťg 
im)9 febou t);ini(t, a })fcetmi iteotbin , nic now^l^o a ^mvé 
mHxoalilío , ani to^o , colbi^ ))roti @e^o SRííofK f cáíon^fU 
h^ti milo, ani ))roti vtfbu a ))ti!wu, ne} to €o|; geji )}řeb Sbo^ 
fenim. befl jenijl^cl^ a lo bft(í4^ bylo, §c gfau fobS to^o obf 
siowlll, yro bobr< ))řebfem (Se^o aSiíofii fi^AonH?^ <^ tpffe^ 
Db9tpatel& tviíowfixoi toboto ; a ))on{toab} auíebnjcp , ga« 
f oSto ^fl)obdfi tohoto ttáíoíofivoi , toi^o |[e gfme sanebboll, 
ie d|ie gi} b(((e tol^ pominouti nemo^If, ne} to obnon>iti, 
a Iip9 1?Pb peřetmi ^rbiti; íponhoáb} 9 n> marfrab{hD| 
ÍRorowjfím Um (í lanbfínjbu) liji pob peíetí brfti mufp, 
o }e to nic proti @?^o SSilofH frd(owff< pdmt naffemu m& 
{ofUn^mu, ani proti přjfa^m, fter^ gfme f auřabfim a gi^ 
iuRe Hnili , nenj a býti ntrni ; a ponewab} g|tae tomu 
0b fS* S)t« a &}((« piinů a pf ((tel nofpc^ milpdi^ froiuma?, 
ftJ %^^ df^e n<&n to t99{Vo2tliti x&xWf }e tu nic now^bo, oni 
to, cob9 proti ®c^ SDlilofU fr((to»|{^ pinu noffcmu miUmu, 
a IJbbránu pořiíbtu to^to frcitowfboi býti melo, nenj, nejU 
% coS geft prwé bplo, o toeb{I(í(^ Shořelo, to }e gfie obno« 
»iti muf^H, o peletmi fimbUi ; \t mp taf< pf ebfem pro bo^ 
M (Bf^o SlilofU (r4ton>|{< a pro t)pofogéni o liiflu mffecf^ 
o6pioatil& tohoto friilon^ftmi iVi.Ví. to tom fe fnáffime, 
a tma fe přijnofi 4^ceme , obp to , co} gefi prm^ bplo fe 
Q^noipilo , 9 bfEomi {imrbiti. 92eb gfme nitbtf no giním 
nebyli, ne| co fe n^ bobráfto o t^^iteln^bo přebfem ®ebo 
9tUo^ llítowfK páno nofiebo »ffe(^ milojfiwíbo , o tubjj 
aA ipffe(|^ Qbpwotilft to(|Oto Cciílotpfhoi 9?%, |e to rdbi 353 

lf\a, tteinagicc á fo^d nemeí^aúcc^ Iz fofo áurebttií& jem- 

^itr^eni -^ gaf o{ totmi fi potom i obmii)flite(;0 á nt^píli 

as fobótu gófi mř^f^no^ bi> f ofle^é ti| (luifebňičt) d 
bcóti^J i^etnfTti t^gef! ; bn^^ o to' mlUioíti jařaň ^ abt^ 

{{oli i(t táCottaU ^(inmt á áaf$nt ^af M i^ii^oUm \>W* 
)ftti <k f{f obiti (^tíf(/' boftát)>ena bplia : ^,^mó váb á pxá* 
'Ó^Mi^ něřbd tbnjowáít á řorttu fpřoblfl" ; j řtcrí^ojtd 
> jjitDihtiitvetii opatťnfigfri šij froiUmitvaíi/ coj fe pcb tjtrt 
bep1tli> ábijl jpfebče fáf, g<it§ pttei mo, fbóbvfóíi fč ^áfaV 
. i ' mh totif0 i obéctU bobr^ flotviéfo ))rom(utbÍti ť^ttif 
í^t d ;tdiv(ffa tiěpoťoátiy^i) gtitin i Uláti bpi. 2C ba 
1^9 fe !|>řeb faub, ^nlÁ^ti ))áf fi^ttlotiii^ ábf) Qneb p^f nad 
éťtítt tiúl, Ubtúí á piávBtni, tÚ, Ijmá \| jiátfti, ^dí 
éi Ua, ttetgl gejf rtá b&ftúgetifhftj ftim^ f<^^V óbfóuiert 
« 9ótotíí pát péíxaii ittágí! } it^ágfit d$tt4ňion>ttt if 

1^! .iBetfd ot) n!$ obblGtf 4-|! fnejfíni >!<ífetfr^n)a fK ))t{^ 
iAútíl^i, ^(áfpté afdíti ňHtittUi: ^^^fJob^v U fm" , jtb^ 
'Ml^ ttli i ^orogt á ( fmtúůfŘ fe ri(f(t^i^t0it)a(9 > i<>b(id( 
■tifUb^ uUxoi itVx & ))!ebfňtÍ3«tf |)f<ft^Ati) bpli); % tbv^ 
9li)6fUié M toiH tvfPu^nt gtbnótitpflnl (li fhiř|ii, ab^ nU, 
btídtí rtéjdřiftatí , Att^ v>^áň\ pílitidtii ptwé púttmi . 
<iitt\ potmi, tty tmtxtt bo pitiílíiii& iii^ptiů pnm^9 tb(l 
fiúlUíi* Sftágicé.fé bóíňá ťojégiti M iom ipti {ůfiati, aĎ^ 

<9ff»ce K t»{i«i() ftd di<^ i<^i$ tb^Wtf ii ))ť»^itfft;rt 0|^« - IS4 

é pcícrmi fwpmi jliDtbiipfíc na jameř gcU. Sřu na ten ca( 
^oilowť ot frále ®e^o íRilofH topflani drtíce tollí^ něco » » 
twrcy a ní^afau ))řefa')Iu to tom gic^ fncRcnj ptáttíftim r& 
niri , tali {ijH magejlit frifU SBIabíflaipa |lawn^ pamíS, jcs 
1^0) ttftum na fButin? l^ta 1503, o )»řeti^n} a yerooiuínj 
riiinic níaařp* w fTrfIowjtoi éc(Iím, me^p fiaiDy toitůttii), 
Oacbp febc flamovcé a to ccm )9om{nni býti melt ) jbanf 
oblu jcivanj fn?obob , ratu a pxdtoa. Žati bali íjpi fote 
kra 1502 U) fraiewjhci éeflifm fterpl brjan bpl^ nape# 
nai)icc ftaivu : poucivab| bcjH jřctcblni w tom ebcm fe ^* 
te\rd, Je tjm ftan^cnc pitoi gij gfau febe janníjam, aÍ9 
litu a prawa i^igiU, jc tč(b ncwpcb ia'iDa}Cu poťttii nraj; 
ale oni jic na mijiě ®ebo SRilofti ha'loiofí< l&ůjj , Ů9 fe 
I ni(b prcpu(tili , a (tt^^bp fe to nrftolo , ^ebp ncco ifHi 
lojcc lucU na jiairn j poničeni IraU (Scbo 9KIo$i vjkjKí 
ÍDono gim ja olpoirft {!t} Splcma Jtfinecfébo ] 9bf 
i: l< oni o tem moge^am bcbran vctomo^ míU^agd^ 
, t (tpbp ten 9 S ginpmi ojfcmi v foé celo^ ýě"^ 
l|^ wkplobv pctřfbi' ^onrfim o 1M ftapobotp fc jo^oMn^ 
iri taK Mfeni tcbctt př&9e^ amň; elc peiív^ 
^ gaFam> mi^raan d^^troti {e trffebo foto p t^' tffA 
fbobofe $fme vovetcm , « co} nim piiltfmsU xup y^acoi 
« nifp^ai M^ « nia i^secřali a po fofae po2^6a<Q^ 44 
fl^ {<u SX aia to iira»|c M#Moncti, c » iribt« ^ 
|ijt wvQlo: xc^:^| } sfi;né a xSsoíícdí vrjSsp snrfKi oíbi 
|l&«)jK íTCí rx;? simi faefinQ ^ciain ; c proa| lA' |i 
## |>^i ^ ^ » »4^ ac|&«a, cph| mz^íi co »|i \ 365- 

wice , (0^69 } \iWúUni UHt ®(^o 2Ri(o{ii na fiawiD w^nós 
feti (^t?Ii, ie rabi fl^jTeti (^ti. 

• S) ^^'no ja cbpoiDib ob ^^anft ))0llu: {e me(t, na ten 
foneč^ fbpbp jlawowí j tiá) ftP)p(í) jáuajfu í)rn)é fe propus 
ftili ; nle ^oncn)ab| na \xoim {!ogi a ^ro))ujIiti fe ned[^tí, ge 
jftni tále taN abp co n>ice mU\, na ni n^jnáffett to^o ))oru# 
íeni nemagi : nej |c negař^ liji té nocp f nim ob fia'lc ©v^o 
SRiíoltl gcjt oteflfln, řtcrpito wffem třem (lawum fnjebři, pa? 
|e )a to ííbagi , abp přeíten bpl, Sen |)ař ro fobc jawí^ 
»al , Je ®cí)o ajillojl frálowfřa jjro Pflrowncní amxat a na% 
Kofcft arcvfncjnp ŽRařaufíe bccrp fwť j ¥raí)9 bo 3nfvurřu 
obrátiti a obejiali xáii ; a iprotoj abp ge ^rajaní rncjp opa* 
tfiH, a fiim po pabefati 9ijbniř<í), řteřjjbp gc boprowobili, 
na náttab Irdloioffp obgebnali. 

9)6 pfeřtcnj toí)o lljlu jlawott?^ mcjp febau rojmlau* 

loali, Iztatoxoi txoa^ni bcer frálon){!pcl(^ na ten la^ tvp* 

jbwííeni bej přicinp nenj j nej n> tom nřco bin)ne'^o je fe 

jawirati rnufp* SlepwpSffi purfrabj jřragjř j ^rapřu ob^ • 

fhaje j to^o jlawp frajpí, ojnaqiowal^ Je ge(i ^neb po jfmtti 

(laion^ pamřti frd(on)á @e()0 SRilofl fvá(on){Id i^ n^ůie a tc< 

f)o ^utnpflu pm){ bpl, abp ge tam n^pprawiL % fbpj to 

yfeftalo, na{laupeno bplo na infftrufcp fráíowffau p tafé cpf 

fafffan, a na tom to^o bne jůftdnO; abp gebenfa|bp na to 

pf eí noc pompflil, a f artpf úlům fe přlmlamral, a pro fnabffí 

. tetio Yopfondnj n)o(enp gfau ofobp j (a|bé()o ftan>u ítpři, abp 

tp infibfuf ci? jofe řu řrali a t cpfaři ®lc^ 2RiIojii fpifowalf, 

« cojbp to^o tař fepfanťí)o m?il, to potom wffedbnem wubec 

^eitli , abp wffttf ni to|)o pgjti, anebo { tomu pí ibati vntífiu 

3 a 35* 

9& (tatixi tl\)l in^ttuU^ ( dpfari a In fnfli 9i4 aRilejIcat 
ffpfani) a nůbec Čteni? bpli), {lútponie f nim fe fw t>0ÍábCi 
yřimlautvali, fterv^Mt to! inomenltip poltt b'ol, |( fe rafnít* > 
nic9 ffiubní fměflfnarrntmotili, a Ua beii teU y ofobv, ÍId 
tíbí} é tími a 6 tatcw^ml tnfftniftttni mí[9 itíi, bylo oglc 
n?. S) na tom fc taté ^anoioi fltcfli, íA^ ^nu|fo»t trn* 
firfftotvi @a|?/mu f\an] biptí Dčinčno )a přjíiRúU ifvipipi^ 
r^ů) fmliítv bíbičn^ct) , nti)) , fttjj ba ))? cb lufttmi tniti vn 
motiíi a ntwíbíli, čjtnbt) fe jt^raoiitt mili^- glm talotvý »ti(* 
fial ; iwXá^tí pat pon?n«tí (njgc SRítuttjc tími fattatuvami 
flijc fneljo bDEtoTá n SitomČřÍ(V(ti 9aw9 fmíl napAnina& 
Wttifí tjm @íl)0 HRíIdII cípfúíili &auí V. )9D{Iani* 
ID Sbcbě í)oi raetiConočni ja furfiifTtfm ^(ftutffnn^ nvflftf 
tem fispnt b& Sal fafpii^aí; o Uml on lui^rffl ^oSih, 
nfn fioau mof9 nóleínau pU& &abi fe bnul, a mc^Mc. 
»řnn$ ¥>!> fob£ ia)}ií[i(< Slicmťné ní^oX^ ftíítíí, ftn&ňi > 
1|{|B gU mwflj fo twfnfftoQd (oné mitío, bti^l &t^ Wf 

t Uo\> , fubvíip 3 litem fqii$m iiEtgjtI , 
I tf| febláf f(!m nei^prtrČ na toni )J(g(^ ' 
liin poTwffKřui í!i^boi , máge fnjtij i}ft foM gcb^ ' 
■rťilofíi cpfaí Satel V. «*Wl í«*t« 
c yřcS gAbe fe tofl^liV na to plfi 
!. to iia^n a meče bo - oft xaya^ 
'.íij\( nittciť Isfci moř PÍ<* 8«^ * 
IqX« ^^^'" ^^* "H^e íA Sdbciit O bfi 
■u\3, ftli^ \í M^Utl bo ^lubotťbo o fi 

A, ali\ \t R«i(*fti. ^totel.foíí MiQtttt. 
337 

tomu^ fbpl fhapwř bodS^íjel? ipxclro'o, Je cípfař fwftg 
lib pii9 gabc |>řcpíawin)^ Je btjjí; nej na }?os 
.Ipnutj nčften^dl^ rab t SSitten^erfu fe J^Vůti ja tobrí t)jnar. 
SBffaf ne} tof)o bobr^^o aumpflu nifR^Dwat ffutef, cvfaifti, 
ftefí fe í>feS gabe bojiali; na přebni wogfřo furfir|iíowo fe 
^nali, i nim fe pot^taíi, b^nidV rancon)aIt, t(f;^ moji na lo^ 
biči ^^ UtvL Jfxipxaxoin^ obgali* , 

Q^\cX pař pb((n)age fe , abp furftrfft bo SBittembcrftt 
Wo^il I yonřn^abj mřfto trelmi |)en)n^ gejl, bobře tomu. ro* 
2«inn , Je^ bo tam b(aul;o bob$i«íati mufpt , fe n>{fi moc$ 
a ^M ftoan ))pfpiP , a I leJcn) f urfrffton)!! 9 m^jieífa 
gRHberřti fe ttaUU 2o wiba řurjtrfft UJpxixto xo fwem lejeni 
pmRt btíbxioxoati , traubíti a snameni b(ín)ati, ah; n)f[iďni 
f - 'K^u »4(ě{n<mu po^oton^i b^Ii ; ale jnamenage , ^e gt} 
yiiloiHíeis jgeft a fVo^ woijff o wffedSino pof}>olu 6 - fcbau Je 
tumá (neboi' Sbcfmébí^ n gefftg na pomejp éeffjm bpl 8 ne^ 
mÁ$m ypZtem Ubu, na nebo} furftrfft ta^b^b^ ^xit UM) 
tiiA^4 (ibem fívi^m na t>í]tánu 9Iej Je na nebo cípfařffíi 
mt tícM, a geg {libalt, obr^íttl fe a S nimi bitwu fVoebl, 
W-flct^ ob nigAf^bo Gn»afibele w í^é Ijce ranln bpl, fbp^ 
fiW celte ^r» i^bjn gfa, na font {láteřnl bxániU 9os 

wA#, |í jibnj ))omoc9 není ; nebot Kb gebo ^11 bpl 

(m> bd fr mUMm jemonu Splo } íDtotiu feJen^mu 
(ni gfti, irtoin mu i^bnl fwfi^ )tat$ řet?} , tttx^l 

KMl^lyryfa miC, na b^blo, afn)iig jjlat^ pxfUn n^jitTil 

^; oilottw l|^tom mno^é M\ o tom 69(9 mejv 

1^ JDtatt ge^ fe fitrffrfflt giti baL ]( tot on xotim 

Itte VIMnpd^.nfi fiv^m fbni febicf xo aU )bro3i 
?e Sefí tpj ^an«S grpbrpcí) vanjfn , (i í ruřám cvfaře ©eĎo 
ii^Uoflt gatp ^řimebcn ; f tomu {^n g^^o nepjlarfj'] jaHt, f njje 
^mofft íBraunffxoicfp a ginpd) inno^o inamemtpct) brabat, 
))anun) a rptjrftoa igimdno, a na ^íacu ))o6Ui 9 mtiDiJln^im 
\M obecneí)o, taf je bojH malo gjjtnpcí^ a (fn?c(>tůp) (gafí 
ft o tom })ran)i) \>fflo , a firelba 8«6«> 9 wffccřen tPOfl?n|í$ 
tiaflrog S mnojilivim lořifti g^mu pbňato , a i itaffi ftranp 
přeS 20 pfpb jbita ncnj. -^ ée^^O} wffe^o gfme ))řet) ipami 
Sařo n^ernpmi vobbanpmi naffimi, ot^^jl^ o tatoxoém nafT^m 
jítajiním nab nepřátel^ mt%^xoi, řtcTÍt)o j céfaři ®£^o SRilojll 
o nam f)iín SSfi^ j tjiiíoPi fw^' popříti raTtf , wřbomojl tniti 
mpWi r 9 t«í^ i íoí)o 9c!)o (i)voáíili , legna Vciníti nemo^^lit 
S5cítum'bne 25* Subna, Uta $duc 1547* 

; ^octíw^m ^uvřmiftrům -4 *on(íiřlum tv&pcŘP mcflci 

4^b9j tebp tt« obecném ft^řmu, jjařoí 8«řtd^tt pfrfno, naí 
||řWiW)«PP írplo no inffírufc? fráíwjfau v ťoří cpf«řf!au, 
fc-»l*lto/ ab» ^rfnuffotpi řurfitfftowueoffAmi pfanj .bplp 

0i99m>i Siwit sdixU a ^ui'^ ^0 9>t(í&9 liiisei s n(iem 

m^9 9R»9{li fr^íípmfPé, a sa wwm přinutí, {e f.urfírfft 

Bjflbl flPt o li^ gcbo na bl^tnm por(t{en gc{lt 9pnm ivffaf 

(^n iai t92řHi ned^tíl^ oS Cb^j f( táno m h^^ f^P« 

M ffi!nic9 fioge, U{i.to&ic)^ f auřebniífim a faub< 

fiv{blíc$ máge, nQtvtnp, {e tuvf&rfft f otieíae ga( 

tf* ^a imi^Ví totřeni^ Rft, ftecbq($ f 3<u 363 

I 

pú na ncBe n)|imt)}en) ^áwa Ar^fta fc lalimtí má , Un ar^ 
tpřul pUtUm tiwrjen b^l, tař ab? wffiáni jlawowť rownoil 
» tom tajení, řtcríj fe fialo, jad^owali, abp gebni mimo fcruí 
^í YO nic 109Š pcta^otDdni ncbpli. ÍSUl ^^ f^ ^^^9^^ 1P^"^ 
je jlawů , f teřj í pf cteffíímu })ra'teipemu fncffcni te^jrwa 
» pátá piti fw* ©iřjrn í>řijlaupití rtfcili, j)fiilaupili f tomu, 
|e ' gfau na n^nř^ffim fn!mtt fn^cliíi rdcili a ^f i j}au))tli; 
iKb9 tolif^i } gcbno^o tifipce fop 8rof|& éefCpdj; ))0 gctné 
f op? grofffi ofobam { tomu nwlenpm (Io||Ui , a to gmeno^ 
, xcxtí ob ncbHe n)e ítrndai imťí) poUi iblíft^ů}, nic to tom 
fob? na pomoc ncBerauce, íontřn? a bcj wffelif í^o jabrjowcíí 
ni W9ptniti. ffij řteremjto tafí cafu wfjiinl je wffe^j třj fta* 
tDU (rdíowfhoj tohoto ob^toatelí, Seffto gfau xo Ihaje při ftie« 
ffen) ofobnrnebpti, a ftcřj gfau {gewn^bo obporu ta(on>ému 
fiicffeni net^íittUi, á gac$ paCfoUm wbow a fprottfim poruče 
nic9 , 9 toIlKj wbowt) , opatowí , prcbofftowe , prela'towř, 
gcptífISp 9 gfňi řliífftcrníc^, ^ mcíiowť, fwobobnicV; břbiřnicp, 
ncípran)nic9 9 n)ffcU3ac9 gin), fterj na bltíctn^j anebo na po^ 
Itxci^ů) \tatc§á), Ul na í)Otow$* ptnij;^č) a tj^ltcpci^ magj, 
bubau fc mocp tiftp pob pe2fetm! fio$mi t fnefTcni a přdteU 
ffjmu nafigeni, taf gafj g!|| o tom wpmiřeno gefi, přijnati 
ů ptfiPaupith SReJ bebKnjc9 -a ginf gejftb pcřeti Í^V^) ne« 
. inagi a gicb nct)|in?agi| { lijlum ftoi^m přijnámacpm na fn^e^ 
komi fifnijcb bobr^cb Ilbi aneb mřfl . f íeripdt jřoll, ga přitiffrřnj 
% l^eletí poi<(bati moc9 bubau. Jlbo{ pat foli tafon^c xokp 
It 19 tom cafii gi} tv^mřřen jm new^Fonaí, ten a taf on>9 ! pxá^ 
(f Anu ftoeffeni tojce pripu([t?n b^ti nemi, íeZbp tobo begelfi' 
I (luffnc pf jíin9, prcíb^ tobc wij!onati \v tom řaJU nemoíjí^ k. . 3^4 

j 1>ři bubrnicpm (tafmu ftaw&m vláiál, ímí lebif ntgfa ttaítn 
ca§ n> jcmt a tv fnJíoirftwí écfí^m, o iDiit Idiai nifbttao^ 
neinčt. X taC toii ílft^ při^^nituoajn^ S liflem ffffcinttii 
ft&itu ric$4 9 » tom íafu bmi fo^l^ ^Vi^li fian^fů bubu 
poiviniii blíti « wtiylniti. V (Qí fc w^fUní a ir9)»anK^ 
to pol« litiu wtflcíníiio bot^K, to fe bojlatecnS wq^IiIm^ 
a na ^rat} $i:(i}f{$ t fnímoivanímu (afu fcobati má: ft* 
Ilcr/^o (nfit $ tibem fm^m a tv Qdém poltu xv^tíifi, a ta 
tbc^ ufágíEno {>^o, nagiti ft ^oí; tat obv ta tomno^ on^ 
Šcutttowně n^tílebóna bpti. . X ten lib , f terp^fo bo )t«l( 
tp^fjraivfn gcfl, ma (jncb j ppC; {ttbnautí « fe bontá w^ 
ivrátiti, a mp iBfliďni obiiipatel^ ÍKÍÍQirjitvi l|ef!^()i> múi' 
iveiegnau ^otprpolt nařjbili a brícti. ©cjlltjebv liaC tbíí> 
(oti djtČt, iicb ttitřli Pnnjúni ftatorolhDí tohoto, ofoK i»* 
Dfcbám, tubíj 9 fmobobiím to^ioto Inílomfbvj Št^o , V^ 
ícliwĚE mimo poříňj, ipiátoo fiřoblti a oblijowoti j tcbp w^ 
mc A fjoivimii sfmí w tom f obtí fíbí ^óti , « fe nirow 

?) na tomto flpsu fc íafí (hífli, abv f ®<6« ®'*^. 
nifaíiTé o E ®d)0 SHUoíIi řt4li)»flť, M lemS t* "* "f* . 
, » cbpwřtj (»pi) fttí le amťtto: ^^^^J^ 
3^5 

ffttuřcp neb otpotv^b, i ttixaul ))ofloYoé 
ralon)tl»i écffíM i\x txáli ©e^o .SWílotti 
tt>9flaiii a wppraiveni b:glU 

SnJTtrttřcp f &c\)0 SRilojH fráloipjlé ^(ÍAu|)anu Ser* 
:anbou)i ^ } SBoJj mitojli áimfF^mu , SB^erffému , éeffís 
ic» řrrfíl, na ofobp lobc wffecb Ri ftawů: řr(íIow(lwi 6c^ 
o, f ®e^o SRíIofti (rtfton^ffí patní naffemu miíofliw^mu 
lané , totij na S3n)}en^ ^((nv : SSoIfa ii(ír{fibe iCragiře 
hragf u a na novoi SBifiřicp ^ nepwpŠfli^o purfrabi ^xal^ 
•o, SBiftor^na ^fiřineď^D j Síonowa a na ' S^řtenicp^^ ; 
SUrojenč a @tateín{ rptíře t ®trjf a ) ®ér{torfxt a na ®oU 
(br po^fomořibo (r<flon>{tn)i éefle^o, «^9nfa Jtrabpc)^ 
Baitmifle ; a na ^[oxoůtné : @9^a j iOitrSborfu, f onclivc 
í()o ntífta 9xalfí(í}0, a mifira SSB<íc(an>a STiebfa },Jtrum« 
a i .^tajan, 9 na miP jian^u mřfl{feOo< 

|>fetfem @€^0 íSHlU^i txáíow^é pdnu naffemu miiD^ 
)ťmu flu^bp naffe wjbi;ďv weine a Dpíjmí fc wjíí í>oío- 
i a powohiau ob ntó jlan)u traíon^flwi écjfe^o ojnamitc 
nósfli, a @ebo Motv{7č S}2i(o{li gmJnem naffim {ataíi 
rinffowati bubete na ^dnu S&o^\x n^ffemcbaucpm blau^cl^o 
itoi, \[tapí{tío, profpifffnebo, 9 táli potogn^bo nab námi 
lab ff eftan^n^em panonxfnj , gáfo|ti^ txáíl a panu nafTcc 

mtlojiim^mu. % pfitom ®ebo !ÍRt(o{lt fralowf!^ (iflu 
Oto naffebo n^eřic^bo tobaU, a po píeíteni t^boj lijlu voic 
Ibo ®ebo SRtlolti frd(on){{(f toto ob nái oindmjte a přeblo^ 
» ®ofo^@ebo 9RHo{l trdlonofld bnůn) tecbto pominulvcb, 
ío£ne'bo fníje 3ana pana biilupa £)(omucfe(;o a vrojenč 36? 

noYDpmí iifnoajlp gmenotvoti xíli, to fobS ftejotvott, a gci!o&9 
tn co nowe^o .f )>bli^eni {larobi^lým fticmum a giibnani po^ 
řdtfum ^íincno bplo, na tom fe jafiatDotoútt xicU 9 na to 
©e^o SKiíofii.tvaípmf?^ ct> na$ n> obffirn^ }praV2 to břtblo^ 
lite, a ®z^o miofíitxdícxQ^i ípřiemp otnámite : £ierat 
to txáloxopoi éeff^m ob netplifa gi) branní (et me^p jtaict;, 
a obpiratelp t^b^} háíoto^i ^a mnob$mi a roitiín^mi pii^^ 
Zinami a tSjfoflmi, ^ejjto gfau fe litem biííp, ncpof pg , ne^ 
Idj!a a nefn^ornojl geft toinif (a* a )>on)fiaIa , tal Je fíawow^ 

6 ginj frdton^thoj Se{!ebo obptvate^ gfauce, a mejp fcbau 

'■."."•.■' ' 

tD taf on)/m tojbn^ogení \?flatt?t{n{ tnoagjce, pro neíajlu a ro j« 
bjíp fn?e tafowe m(tera({ gfau mejt) febau nemobli tobo grun* 
townl a pobfiatn? gebnatl, ani tafe'o io přatelffp a fpoUcnř 
fe fndfTcti , ab^ pxávoa a fauboio^ [ptaweblin^l oipffem f»ůg 
yrůcbob mit\ a lí^e' tafé f fn^pm fpran)eb(no{iem bej rcilií^ 
ti9(b to tom jlriannicb obm^flúíto a přcf(í§ef přicbaVti mob(ú 
S& tom paf ) bopufTtlni SSo^íbo na bflp jcmff^ a fpran^e* 
binolli mfH pib gcfi prifTel, fterif|to obnřm t itá^z gfau při* 
mim* Abejto laf< a pfitom jlafi jtan^ún) frdíon)|in>| éc«> 
ftitio lámaihxoi, Q^^lto ^e {Iran9 ob^agon^dni prám gfau. 
fobi fe f^oIeZni a mfpolet laxod^aW, imi(^ni gfau, a ti' 
<b4 gfau safe po t»9ibn>tieni befl iemfl;p(b (ob tecb, gim{ 
tidle|eIo pUnoft, bebUwofi 9 pili o tatotoj gnamenité txáíoxo* 
ftoi ée{!^o potf ebp míti) obnoveni neb9H , ^ pobU bobr^* 
' ífi na!)|en^bo |K)i<&(u bo be{l }em{7$(b nen^effli. @tan)O0 
Ȏ negfauce fobi tjm pon)inni, ttpj fe gefl fomu ga{< t>b(i< 
Icnji t>o^ ))>&{í»bm f 4bu a )>v({»a W(o , na to ga(o flf«^ i 3^9 

f 

a potom if fpoteín^o naffíe^ S nimi ^cbnánj tomu xo\)\'o^ 
^tímeipffe^ {e fe nic noíoí(^o )přet fe nebere, ani pxoti ®el}0 
SStloftl f rd(ott>if ^ , ani taté )>rott {ábnému ginému bobvému 
nejjetna a neobmepfíli, ne| tolifo Je fc fVoobobp řráíowjiroi' 
^effe^o, obecné bobři, ř<ib a pxáxoe to tom opatruge, ab^ 
faubovoé a Iib{{é fpratpctínofti fwůg prfic^ob miti mo^ti, a libi 
ff t) rozličné obmpflp o fiatecfp fioé nepřiédjeli, t talowému 
gic^ fheffeni a přiítciffému nařijení sfme přijiaupili, a pečeť* 
sni nanimi to^o potiorbilt. 71 proto @>e^o fxált)to\ií íSSlúofA 
ja to porHiene {dbáti bubete, ab^ @e^o 3>{iIotl txáíovo^i 
|dbné nab tj[m itijnofli miti nerdíM, neb fe nic noxt>ií)o a pm)í 
tictMptvaU^o neftalo , . nej to coj přeb Sbotenim bej! iemflp^ 
prvmc bpfo (nicménS neJ gafo p gin/ wffectp líbffé fpran?ebí« 
nofti) t obňotpeni přifflo* 3 flranp paC íibu n^álecncbo 
6o pob toppraweni tuto a tafon^au @e^o SRilofli fr({(on>(Ié 
ob ndé )prán)u o tom xll\n\xz : JCteral pf ebfon)é naffl n^jb^ďp 
Sfott ten (bn)a(itebni^ pordbct jadbow^wali , fb^J gfau foli 
é tom (ano fe cpjp ntfrob fu pomccp a Ívl frá(on)fln)í éé^' 
fřAnu pf ibfiíuge) třflpffeli anebo přejwebřti , je gfau to^o 
^ifbp nerbmefjlawati , obp řafnl ii wlcp lib {Vdíí^ bo pole 
.flr pomocp toppraioice, opatřiti nemHt, taf ú\) tomu libu 
ntfrobu cpj^mn (ql ^třtílibp gafi nenabtfte bo frá(on){hoi 
^eff^o lopdbp nniti, a ol^watelfim Iráíowfhoi éef!é^o ft!o«. 
I^f ef cíifa fe w tom íafnS bcíía a fta\a, a pomejp foruny 
y^Ěé hd^m a Ixdnino bpío« V proto{ ^oxotxoi fl^ffice 
r^-^m , tinp netolifo } gebné firam) f (ranicpm frtfíotpfhvi 
i^o lib «od{éÍ[ft$ a } cpif^o n^robtt fe p{ibU|uge, oú 
379 

tafé ciiubv 9 onuov xopébi} febp iiniti 4)tSIf polet bo|B 
fIrDn)n9 pro yretrjeni tatoxopdi) mnaUlió) xopábuto a Pot 
libem nebo^pm, bo pole 9fau wpproioilU TI poxtiwail ca{to< 
f ráte fe to pxú)á^ , |e lib tatovy toálecný bej wuíe a rab 
tom) ipráwctt a n>r4)no{ij fsoi^c)^ ob toalnj^o ti>ogf2a ip {wQk 
miMim \c obttbna, QSobp na libí .pipo^uge ; Ittfol w^ 
a tomu pobobnpc^ přjpabnofii tdi fe obáioagice Bb tes 
to poli brníme : protop ®e^o SSUofti IxHoxofU }a to ponj^ 
l/tni ptof^ti bubete , abp ®e(;o 9Ri(o9 f ri(loio{!á to(^o foi(^ 
bo naS )tejoxoati nerdíil , je lib waleíný w ))oIi obtii( boí 
fubjbp cpov^o nárobu yoogfla ob potnejp fr4Íon>{h9i (lefHil^ 
a ob uaa fe new^baliUt, brjcti mufpme, pro fámou obranu 
a ochranu frdlotojhoi (it\téí)o, p taU ndi ioffec|> obpioatelino 
o fioobob té^o) frdlon)fin)i <lefřj()p a ndm ( nilemuj glůtta^ 
|e tot)0 @e^D SRiloji frdlou^fřá přtcjtati neraq. 9{eb tin 
flroionpm tibu naffc^p poítem @e^o SBelebriofti cpfaífté 
9 ®e^o !SRilo{Ii {ráíou>ffé, ani Jdbnému ginému bobráas 
(ff obiti ani ))bliiowati nemíníme a nedficeme , ani gfme (bf 
na to mpfliíi a gejfíř ncmpfljme, gafý paf o tom přebejjle 
f @e^o 9}2ito{li frdlon^ff ^ pfanj geji bcinifno , a ^áwa bo^ 
^atecnd fe Qz\t j!ata* 3( tu tolif^l gfme nic non>^f;o a pi»c 
iiebpn)aíel)o neDcini(i, pončn^ab} gfdu přebfoto^ naffi b^o* 
tccnegfíi a mt\\i pocíp p fplu libu wálecnábo » tatova^ 
9 menffíd) přicindcí) bo pole nejli mp wjbprfp wpfpl&Dofi 
a n)ppran)Oivdn?a(i. $a!(tbp fboifolin^ic @ebo SRilofK M^ 
Ion)ffé panu naffemu miIof}in)emu gafau gtnau jprdiou o n& 
mimo toto prawbiwí naffe pfanj bdroati fmel^ nej ^atl tuto 
®et)o Wiop ojnamnaem, ja to ©ej^o SRilofii {rdloipfff • ••ti 371 

■ 

vpf9ti>" abp tomu p niíé tvořiti a n>it9 ' >]fi!(((btiti ne^ 
Hit. S) dafoj yo téj intftiu{c9 ))oflotpé ob ®c^o !0iilofll~ 
táUxQ^é nám jtaip&m (r<{(on)ftu)i (|ef!^^o pfeb(o|ehi gfau 
íínlH, co fe jajlaioeni }>ofubni^ a xrt pwnejnj(t> botpře/ 
I (Be^o SRiloflt frátowUá ja to ))oniJenl ob ncís {((bati -bu^ 
ttě : abp ®e^o SRKbfi Nlon^ffá to^0 fobřbo na9 bo fta^ 
9&Y0 ja fiiinoft ))onabatí nerdfií^ f)oníyoáb; } gt{lp(|^ a j bob*' 
n^čb P^i^tn t^boto obecníbo fnímu bo gin^o neblaub^^c cafii' 
,men0U)úe bo pdňu po na nebeioflaupeni itr^fla 9)ina ne^*' 
>r» řriffti^<> '^^^"9 tó^<>to npnegffjbo fnřmu j)oobIojcni fc' 
;efť{iaf6, &e gfme ío(ifé{ třcbto obau artpfulftn) botub p^i^- 
ftlo|Ui, te gfouce nabřge, fbpj @cbo SRilofl f((í(on>{!á cfob:< 
li na tpl fhem ^řtgcti a tt^9)>ran)ttt fe xál], čeboj U)elmf 
jiftwjliioi gfnie* 2t @ebo 9RUo{!t Ixáíoxo^é ja to , ab\) tú3! 
USnitt tácil; ponjjene í>rof$me, jc o íp 9 o gine cxfyMť 
hibe fe woc9 powlotrnl rojmíauwati 9 tafé gebnatl, a to; 
:ó|b9 ř bobřímu a ojitccnímu' ®cí)o SJřilojii řrálowfíí a Ix^ 
towiltoj tomuto b9lo , jatoirotu . . * 

^fbej táli při fonc9 a po tt)9!onanem gtj ipófcijtoř 
e{ pofloYoí liji ®ebo 9Jíi(o{ii friííotof!^ je fh:an9 K>9praipenr 
ei4) aRilojii «rc9f nejen 9í«fauP!^dS> bo Snffprufu pfcb nmnř 
faw9 frdíowjhoi éejféf)o a wfibec přeřjfH gfau toiřajalf; 
n etetímito přicin9 ob ®ef)o SRilojii řrrflowffé fe přebřWr' 
bagi, pro řtere'b9'i btobu ?>raiffíbo bo tí^oj Snffprufu ! gf^ 
n^m ®ebo Stito^f (rdiowfH betem m!l9 ebrácen9 b$tt\ -^ 
9 na ttn art^řut 0ebo' aRiíoflí řraíott>f!ť to ja obpowíb^^' 
Mte, Je fe to^o it)řt wfi(i ®ebo ^xWxlx&m^i yla^mn^tí 
<■'•'■''" . "" ■'■ •" ' - ia d ' ■ - ■ ' ' ^' ů idm% m?|iá*9 mSJieffa fcBf pobmoftitšf ) d^^i P<^' 9 nptti 
epít » fraíoiDflwí S&erfřím řtijři jámfp móap gcjl wj^f, 
a xo ©ránflEu libém nebo^m jnúmenWí třjfolli a ffřobp 
dt)ním 9 fpc %ináí tojbříal, a tof fe gtj !u j)omoc9 arcpfniji 
|«tftn)| asřauflřbo a ttiarřrďbjlmi fRotat9f!/^o pf IMiJít, Je (t 
gejl n<ím'n)ffem toí)D potřebj ob(í»att, Je tohoto Uta ntóopít 
nftwfftfwitf, a ndi (ře^bj 9)ane «oJe tMbowatí raí) gíqjpíf 
9 }at)Iabiti huU á)t\tt ^^^íoxoati a lom^fl rnitl* \ftteremu| 
t9rdnu táf f)?et)frutiiAntt a nmitofáxohm ftbee fe ))f ibinuf, 
toto w 9íi|fí fwató mejv ®e^o ©eíebnojti ajfofllau a íur« 
firfjtem Safř^m roibwcgenji (t xoiUltUfio fítfknfttoa proti fo^ 
U toefpolef tajenj, taf j|e on toiba, ano wr(|no{li třeffanftt 
Sfdtice me}9 febau na tvelff^t^ tojbilíjlt^, wrfífami farní fe 
9 gin^ ^ubi ga pf iíinami tím gemu tani^mf , gt^^jto on 
tpjbpířp {Aicflin> geft, bpt a gefíK gefi , tjm fnajegi a bo^^ 
ftateíttlgi 9 táti fplttíg! na fřeff anfltoo , na jemS @ebo 9Jli^ 
bfli f v(fton>fté 9 na 9l|ffi fibnauti a ge fobř, neflaneK fe nra 
w tom {afn{ pMi^ta, bube moc9 pobmanitt. 9leb fterá xoU 

gemu DÍtteřnřgfTi 9 IřtofpJjfnřgfR Wl^ mol^te «nrt můje, 
ů na tterQtob9 gemu tojce taf ((ilejelo , goCo fb9i tordbnofif 
fřef!anf(^ fam9 fe wefpolcf f ag$ , ^ubi , f^lu ftoou na febe 
ů jfixoň fobi f melit^mu toffebo (f effanfhoa jámutfa a fu po# 
tu)^? Sminalivoi^ 9)(fna 3Sol^a, f mlifAmt pat to^ íjté^' 
a 9f rutn^o t9rana poteffenj, rabofH , t^břenofH , 9 ( pof^U 
nfni 9m9flu pxott fřefřaiiflon lU přebfewjotí^o n)2b9 wice 
a míče bej pfefiini óbramgjke* V gaf$ gib^fo t^Jitet ^iff{ 
n^b toifemu třeftanftmu bpti m&Je, (ti9j frem fref!anfř<{ 
itHíifami třiitKo i09téMN{na, a W rm {hitd^ť^ fo^ )(a{eni, '1 

SSeUbnofK c^fdffF^ toliUl ^ friKi ^ nofnm mtíopp&ni 
frbccní, t9přim{ 9 taté ^ftaxoúni ftnem 9 nocý na^óai 
fBo^tt t9{femo|)auc9m {ábáme, 0)ndmitt neobmefifi&MStc 
2( na to na wffeďo ob ®ebo SRilojK Uéíoxo^í yi miieýii 
loau a flpeffnau obpon>{b po^ábc.qtc* 

^ ttp; 9i| tato infftrufcv f Sc^o ttáíůw^i SKiloff 
na mirte qefl pofiamena b))(a, d tteroujto ofoby n> tél infiítiutcý 
gmencn^ani { @el^o txiloxoj^t SttloPi měli gfau tDvvranra 
a tODtlcni bptf, n> tom pat ob ®cbo ttáíoxoflí SOtilojU i & 
fivm ®ego 2RUofti mcřicpm f mim C jtoo&m Ixilow^i &< 
fBci)o gfa < tJUi obe{ldn vrojenp Sbpne! Scrta } Soi^ 
a na @ítafontc$d^ , ncproi^ff) mtfir p{en>orjh9Í éeilé^o, 
iftaftném ®e()o a9klebno{ii cpfařfU a (Skbo 9»ilofli (ri< 
íotp^i pána naffebo milofiiiP^()o nab nepcjteUm ioité}Pi9Í 
gejl ojnamtl^ a o Qt^o c^^axfli (Safno^i ^ milofii a Uí(i:c, 
fterau^ (Sebo ®afno(i fu frdton>{hoi éeflému 9 le »Ííeo 
t^Ďojí tráíowfboí ob9»ateíiim mití xdli , nám toffem ffautfftm 
4ttitni přeblojeni gejl peinU. JCteréboito »itfj(toj , ftapí fe 
gejl bej proliti welíKbo frwe řřefíanflť jlalo a w9fonaIo,m? 
ftawowť gfauce wbcřni tobo, @i(b SKfíopcm pfegont, a na |)fe> 
bciTUí @cbo cpfttřffe ®afno|it 9 npnegjR mMofúxoá přfpwop 
báni fe bejpeřime , gfauce té wule, ponhoabj tomu & prA* 
iDjenj nám »emenťbo gfmc ^projumřít, Je Ub nxříelnp (8e^ 
cpfařflí ©afnojK, ®ebo řrrflcwfřé 2BUojii prfna naffebo ptoK 
ginpcb {nijat ®kb 2Ri(oflí , toliféj 9 lib ge(fto pob jprivott 
Sum«b9rna bo (riílcwjhvj (|efře'bo wpábp ciníí, gi{ fe gc|t 
ob tí^ol pomejp a ob txáíow^i écj!č()o biíe obcbral. 9x9^ 
to| ®€()o fr<{(on)[r^ ^Dlitofii o tom ojfndmite , It (ptoftant) 377 

d»!c9 flpiSttíi ))fcbef|Ie >ro icit lib tit ptU etiviS mp^<^^ 
n^enip, 9 } ginipdl^ pxilin. pxwé e)iitfmett)^4 popímné epa^ 
t?icc jemi xo tito tcXoxoé ixa^oti a netaftatCn xotííHm pxo^ 
pu^tif <i libu tomti nxfiecnému jafe fe bomů namtílítl ro}« 
fdicme^ @fQuce tá ce(< a mpoá)i^iné bo ®e^o trdIon)|Té 
SRilojH n)jt9, je to pobU milofitoí^^ fft) :pfani a }>ofla i fti* 
fftruřcp ob ®ebo aRi(o{ii f ndm topflan^^o )^f Ít»o»íbini 0))a^ 
třiti tac], ab9 Jabni^ ob libu ®el^o 9Ri(o{li xoáUiniíío ffr} ne« 
nabtfíé n)))cít9 v fpc flináC bo hdíowfhoj de^f^l^o a fíloby 
iabným obptoatelum aneft Itet^mu ob^toateli ge^o fe ne^ 
bd(9 ; ponen^abl mp lib Un, ipoI^()úsice na miioftítoé @e()o 
jCriítotoffé SRilpfti pfi))oiojb(ínj, bomům jafe 6 pote obrátiti, 
a Q>roftdnt) je {etri ^opufliti č^temť. 

9)ntom @e^o řrtfíotofl^ SRUofii ob ndi t^onífen; ^dbati 

.i Í)rof\)rt bubete, toř gafj ob|firnř(){.tt) Ittffíruřcý najfj tobo 

boftaweno gejt, ab? ®ebo ©afhojl cípfařfřd S foaíem' pdnm 

ttnffím miloflin)\3m a n^t($no{litiÍ {ře{!an|f$mi $ i^oiítem (ibu 

tobo todleín^bo bo (rdíoYpfhoi SSberff^b^ na Šurfa n)jr9 

fVtatJ fteffanf!^ Ijtébo á pUtlxuitíí^o ne))řjtele obrittti fe 

Tdřil; |)onřn)abí ipxdxo^^^^i ttbo řafu, iat f9ln^ a gaf 

10 portu jnamenlt^m na fřeffdnfhpo n^ni jk t?(|^to la\ú m 

nepřítel obracu^e, a m^ pobŮ ®e^ ®afno{if ei^fařflré a ®c()0 

SRilofK frdloYofl^ pdna ňolfe^o ntttofHn^bo a ^bt^ ájffe 

^ati (fefionff^ 9 tofé gfnpdSi mí^ffi Iřef&mfA^db }>roti té« 

ntn$ nepřfteti Štiťfu vdbi pomoc tllfhtftf ^ ii (o , iol ctn^ňí 

n bobn^íá nčííeji, poM^ nafR mojnofli Uitm^cěmí a bobbl 

MAetne , ab^ pf cb tařotb^m Ijtfm iir xlříittn^ nepřjtelettl 

Koffetf o fíeftanfiwo w pofogi bobrem mo^Io jacfiOn^dno býtU ^^ 378 

X na to eb Se^o fr£c»fSf WtSůfá sd mile^Ypai ®dfno^ c^fořpé £ariom V. troflam gfaa, {[100510 floao 
ob lIonM }te tsepjííaa nea} , ml citgiwj^vsi 19 ai. p^bjov 
frótcc fc Kotan: 

A ratu fw^ho Joba! , ab9 lit ir^ioip j pcí« tomi cbrocea 
brl ; f u fraíi gafojto ^nn ftcémo 069 fe de^etr^ ^flofN 
o )9ett<tne j|ti(f*cirai; ; {ypj^c tt€3n a irogfEu gc^ totmati 
poručili ň s ottoajfů noicčc^ a i tc;'o fneifieiii pTótcIfK^e f^ 

|)rcpufiilú ' 

60 fe \í(oaitvi a Ctu io poli xo^iptaxotni totýcc, gc* 

tnofiesnou témer otpoxoěb gafo @c^ 3ltiU){ti Iralonjté^ 6k< 

(o ©aftiojii cvfařjlé na to tana gcjt. X jtpi|« } tc pi'\Sv^ 

na xtn čaS §e propufHti nemobau^ gctno : ^e n?€lmi taíili ntf 

turota n> trdlonjlu^i defř^m te^o ro!u ^(% Sixvúfi : tt^t 

liň fč rropuffcfnj te ffpíje ^alo , na titi c^uté nctoj^otfpbp 

:přifíl: , cm paf ja přicinau í)Iatu nccjafé pojtoi^cni^ v& 

niti mc^lú Siapofletp Rátáno tolifcj ja to, abp 6c|ro 

@afnofi cofarfld ^ colfoU fobe }a Píjnoíi to fca'Iowtvj éic 

fié^c pcf íátoti rdcj , to núIcjiitoS prominul , a přiíina w^íih 

iva'ni ttxot fic{!anf!é neb9mal; ok rategt i tjm loogfhm 

na SEurfa fe obrátil, priponitfisice, Je ^^ robi, yoHe fi(Q^ 

nojnofii, na to^o nepriteU xo'p9 \xoaU řřcfřanflé fotm 

t&nlti. !a7v 

9p»i títyi po\bxúi v%tli, na htoi jl2 ofk^ .tó tomu 
é^tta i iOitrtborfu ft )b?^(o.:a,E nimu id ^^mVi, ponivodbl 

gemo ob fiatofi fiplíeno geft, . nfc vgmáf: ne} teď; gaf}; bobrés 
tnu nátejti (e a^^d^otvoti míní ^ a,))totoV áftiiili jgfaidf t^ 
lořc oyotíM; iibp, $ tím tte))r«blAoan , neb bai/ita }e9tft 
i taComi^i infptruf c^ml gett nmfegi* ^ bmpffe jwontt 
» Segi)! axú tábňpA bomí/feffii fe bo loOegě, a tu fe boy: 
tnlaun^ali , {e lej gkff toebomi a powoleni ^axootoé gfou fr 
fnefli, «bv 9 lib ) po(e '^afk bomft ohtdm; 9 talé ffpilje 
}e aem? í)ro})ufHH, ^f ebf Rftlogice , -fe pxo tafowou tořc frcfc- 
Ion){hoi^effé mtt{$ biptí t) welit^m nebe}ipe?enfh9i. Siám 
gim ja obpowíb ob SSBpIímtf JBIrtetfí^o, ícffgeftto j ^obí 
npcb pfiíin {lolo /a ten lib^tiemd -fe ptrU bonAmmátítí^ 
ajbp fe vóflowj ob ť$faře "A fv((Ie tBicl^ .!!R!(o{ii nan)rati(u 
!íCíe wfferfo fe gináf;jtalo; titb ne§ gfau fe >o(lotoí no^. 
matiti , wf«f nř } íole ftr^lf* •. • 

as fobottt pUhr. fto» .Sllip^. Sáfubem o(b]^9 bfíamt 
lemfl^mi iú^sfan^ a w infrtnilcf :{>oloSenf j* 9ta|^9 »9gelL 
SHa trcepe n^jce ne| 10 mii, .lujb.9{ gfau :g(li^ a{ pxáxoi 
f ivogfjlu jnamenití fP(ob9 :l$0ii Jiibi^m*. -ab^tlf n)tb?li ; 
túfje .yo- wffefi^ ;cejt((4> mno(K> ibiti^ I onj , : Iriiw ^ fminji 
9. giu^o bob^tfa: Mefdn%:l(ie((^.MKl^ ta. (ottowin*. lam 
fe foli bofiala, co 9obťati.<|t{ o^ittu fnHfmu obnitíti nentobío^ 
to wfreďo jmařiía } taf j[e n?(b9 Emma, xoiíí a i^i Í^oxqMq: 
m\)\) toUto 9obtaté mřlo a t\i mttxoi le|e(o* <íUUi\ipfy N ■ \ 

I 88$ 

a titlam fiPipmi , mejp fterptnijto bpto t»j tcer t^mfř' 
gi^ na ipb^ní* itbi^i fe mgffo f^plojilo , nSftefi } ntfrobir 
;^9{fpanf{él^ na brancot9({ní id tu fhranu fa ohxátíxo\{t bo tS 
»f9 , ipii fter^lto ta tivt) lejelix , t^ip , a iĎffétfo wffubp 
bralL SEen bobrp HowSf na té twvs^ fe íoxoím, qíůí pttfpť 
a {a'bal, coifoli xo ^Mi^ f>ice geji, tu abp fobl wffeď u 
S dinpmi n)ecmi !|H)br«n;' toUfo aby ne))(íKli a ol^nhn aby 
Pcby fcaíjfi a wřtffl neítoUU 

«^9ff))an{l(( lotron>ina voroaumZtvfTi tomu , f e on ftfnr 
tom tolifo bpti nemůže , ale Je 8 febau nef o^o i\nit)o na tf 
twrsp niti wupp, (^třlí, abp ge tam |)ujtlU £)n jrfbaí, abi^ 
tol)o janedS^alí, Je maujelřu má nemotnau j ne j- Je gím wffe* 
iřo c^ce báti, coifoli má, gebiní abp ge^o píi potopí ^ant^ 
é^cííu 92emo^Io mu to nic proft)!ti ; neb ^pffpanon^é ff au< 
tnali; Je tam poblawi. Jenffí^o toice b$ti mufp, a protop 
poláli fe na ne^o bob)^n>ati* % fbpj nemoJ^Ii tomu boflf 
t^ciniti, tu xoa p tafá ttot} iapáíilu SB tom ten bobr$ iío^ 
mt i manSelfau ftoau p i b)tfamí, a 8 třmi bceramf 
pot) jem bo nSgaf é^ó ^ipu , tbejto xoim a pixoa n?co mil, 
tuti geft, a tu 8 manjelřau p fe n^ffemi bjtfami fn))pmi b$* 
mem ob to^o o^ní fe obufpL ^pffpanowé f bpj gíj ^o S()o« 
íeni bplo, ^lebagjce :t)ilni p^ni^ f gin^cb i^eop bo to^o ffíepn 
na)n)flcbp p, a tu nalejffe tř(a gi(^ mrtn)á poblé fcbe n) poc^ 
tíwpcb ffotecb, j.tícb ge je wfped^ 8tt>WřfIf, a pojnowffe je 
to ixúi pannp gfau , tu ^neb po fmrtí n)ůli fn^au a fCutef 
ueff^^etnp na nicb wpCondwali. SB tom nefter^ ofobp k n<(« 
robu (Seff^t^o a 9nfmeďé(;o prároe n((|;obau f tomu prifrit, a tp sačufK It to giil^ tovar9f{i ncgfau, a |c S ne boti moc^ 
miii ncčutau, na otjtdnj fr fcali^ fteříito nčftccé j^oBivne 
)^d nl4 K ^^^člu 9lapotom wffcfefie jaft be l^o| ^ím, 
td^ wjíťia třla DbnQ)ciuí nap;, a vina 9 pioo tejtočor* 
Sh2 nirmá tťia tu )mřr9ipj]< a tofic fcř;i»iiii a Umivjai 
latiatJK, abi> tampf9 nrnli, fe^cb fíoi to manili, a 1 1^ 
flir^^u (rcb rtřUU ; iv řtncmíto cm ůtňdwafi a occfinni 
bařau rnffri ^pna &c^^e a irjtrjffeiii fíeéto fUva^ i :r^ 
a t^ii^vNic \fTtiu petajpaito. — Stifl ^ ftmifí fhaha u3 
bfinibnc^:^ pc ntsfftc rruicfla, ncteiifo jmntú nak x^ ^m 
|aU'jh nf ncU, Ale bdus? inn cefnč fe ^fjsŤ3»£. 

liíil r.^^ariT^ • e ai cm retop f^trái r^ ffe| ri&ei 

««& otfftl: » kfr? es cýw hiu nCué fcz£|£S£ aúžnsxít^ 

e^t 7!tř9 jfst socoBr, mS ^ jí iďe. Jb£ sňuf 3oi. 
v tra z'iyiáXt mK a^oftixBs vet ačiuiuubiic iiíoafitn^s ino 

grmt ac 2£<^ ^ódo^ abmeoíL ib oř tofLuoc 'ztOíft ar lea* 
leli cámr amijcaiHvi, !dc Suii a ž la ^ei aimcsíesŤ ^ám 385 

ílavDWttoffe fí ř (lamum Frittoípjhoi écfří^o tiáfhřmu/ 
Htx^ totUi |)febeffl^^o i&ftcínt to )fdut po m mUxv^aupmi 
%>áná iftrpjta fe itiú^ ojnamon^aít^ ^retfem: B^ milejliroi 
9 bobr&tiwrpb @id) SRUpflj cpfaře 9 fráíe ioj>ofelfhpí gfau 
n)v{l9ff^ni. íi>xu\)it Be ©idj^ 9Rito{ii l4iati (i napomínatii 
i^tfej, abp fé ) tec^ adKoojtů vro)}uflUú X třetí x Be fr<a 
®e^0 SRtíoft toelmi }<) toelifau fti^oft fobí M ))e(lábá , ^e 
gfau jlaiDotoé mc^ pUU^fléíjo fnettiu, be) koule ú>řito\nno* 
fii ®eío 3»«ofli txHoxofté fním tento fobř }}o«iKi. ^0 o jhcíí 
měnil gi4) í)ofeljtn?i, Ijneb bpt flpffqn SBáíentín bijíup j Srberfu 
ířcfei cpfaf JI9, ten í)o WiMjaní mUoiW cipfařf!é bol <>! ebfem Hjl 
lolfic)^, ))otcm ))á( infftruf ci^ 9l?me(řau íifii, jdbal ta{^§^ n)^(e 
ábp mo^l obpoioeb m)tt á (u }fdm jWemU }áfe fe natovátitU 
fi tí pat cijfařjW infftru!qp toto fe ^tátoití jútoirolo : B* 
cýftí? niřb$ fo^o dumpflu nebpl d nenj ^ áb^ jáum^flnř 
frótí třeftáníím toa'(eti míí; .afe (ifižinu fobl ob ^ánn^i 
gtptiřtjí^a ntáge^ řterijjto 8 aínpmi fe flpuntowáw ro Kjfíl 
. tiřřterť ofobp i í)omocniřo ftopmi f pobbanofti fobl pxm^o* 
toal, toto wcřlefnť ídjetti px^ti nřmu Je gep wj^ti tnufcí*. 
*SDru^^: Be txH ©el^o !0^ilojií cpfafff^ túfotoau )^iran)u tHš 
tiil^ ttixcX^ ti 5((toa)(on){ jnamenitS bpti míli C t^blijenl 
«i f u potúpi bftjiogenfhoi {raloto{{% $ a ))YOtoJ Je milojlitoi 
í>owuři^ úh^ |lawofl)é ^neb a bej meflíáni j nldS) fe })rdpujíili# 
9íle6 M f tomufe pobb<in)a, Je jiato&m fnlm c^ce ifoltlxti^ 
^ miloPivoí fe fe loffem nadoniti, a tiab to topffe c^foř txáíe^ 
^afójfo bratra fn)^o f totitu, abp 9 {lavop tr((lon>jho) ée{!^bi> 
«iilofti»2 9 bobrotiwi naftitbal, rifři na))omemíuti. 9>af(ib9 386 

to^o tíinít^* a j tlč) jťbajf ft })ropu(títi fe tte^^třli, jtawowí 
gijbp rejumSti mc()lt, Jebp ®e^o ®afaofi c$fařfía', ble bratřit 
fté pouMnno{lt aumpflem jtijném to néjii mufpl; ale/ie 
iDeři ^ ^c oni gafojto toifrní pobbani lu !r(íU a jpámt ftotot 
fccbtčn(fmu xo tom fe ))ofluffn2 }a(|)owagí» 

$otom paf ))o{Ion)^ Crdtotofftí bpH ^ufp^t, a ti tolif^ 
í)o ojndnteni milotli frálowffé, a |>ob((ni Hjiu w2fjc$^ iru 
fftrufcý tuto ni|e polojenau boli vůbec Qfti : 

Bcrbpnanb 2c» 
Snfftrufcp na SSrojene^o ^txtoUa i Zxppfí)o na Strm 

■ ^ 

loíve^ nepYop^ffi^o marffalfa frd(otv{hoi (šefPé^o, a @iřjta 
Bobfu i Simbcrfu na ^aunicvdj^ rabu a míjlofancUře noffí^ 
bo a tiboi (rdlotofiioi ^eflébo, f^clc^ne neb rojbiínif, }fc^} 
naffe iverne' mile t {lan)um (rá(o»fhoi éefl^^o ten pdtef 
yo fiSoiim na nebcn)flau))eni na (rabí ^áffllém pn fttfsiB 
obecném S^romtfibenvm , co na tp} {iaipy toinefli , a S nimi 
icbnoti magi, bana\ 

. : INfcWem: tí>^ po\lwi naf[i po bob(ín| Itflu naffe^o »& 

Ko, ob náé {lan>ům Irólotojhoj éefK^o, mtto{i na{fi frá< 

vPau a wffetfo bobre j^owebSi^ a bdíe na ni lOjnefB: 

i(oi Sf^u { nim SStojené: Biolfa flatffj^o } itragti 

nowé ÍBtflřic9 nepwp^ffibo )>urfrabi Dra^fle^^io , WílU* 

10 Jffinetfíbo S 9íonoira na S^ítenicpcb, @tatecnébo ®ifih 

fÉcijbrfit na (Sbolticvdb , pobfomořibo trilomfhoj gcfléte, 

Unoůtne^) ^^nla Sxabxcf ) SSSaitmiOe a ^octito^o &\p 

I CMtrtborftt, (andiře (tarfbo mí^a ^^tagflébo a tnifha SB(k* 

atibta i ^Tumloioa , mcjjftinlna non^o mefla 9i4' 387 
fliíio, xoixni naflc milé, 8 injftrufcp »9^rat»Ul^ ^ fterp^jto 

c$ ncím ))obaní mejp ginipmi gfme tp^tojtimíti xálili, |e 
gfau jiaYoekDJ tot?en^(io ttáloxo\íwi naffc^o ée{!^()o, fnřtnu, 
tterp^ ob nái to nelHi yrotootní mínulau na í)xai 9xal\i^ 
'))e(o}en gefi:, moc^ t^^o} fnřmu «{ io toi^H p^aai^o íafu 
ko pdtiix po i!Bo}im na mbewfiaupenf npni přjfftim otIo:> 
|Ui ; íe^O) 9fme fe bo {Iat9&, abp f; tafow^^o obtlabu ftieuiu 
be) pon^otenji naffe^o neb poflft naffi^; bopujliti bpli mllf, 
mnabdlt: iprotoj fe nam to^o, ab9(|)om t^ml ro^^an^ 
ob {ian)& na ^iáf pofeljhoi obpon^řbi b(!ti a aumpflu nailebo 
Irálon^fl^^o , 9 taU co gefi fe a|[ ))ofan)((b n> tom jbe^ío, 
^atl fe njje U)9t>iíuf)e, 0)n((mttí nem!a, aiif fajbp w tom 
Jruntowne webamojlmjtlmoíil, mlfenim pominauti nejbalc* 

,,?)motn?, »beí flawow^ obfTírn? to^o » taffttufc^ fw^ 
botidbagi, €0 gejt ge { taTow^m jápifum a iáxoaitum při^ 
ipeblp , iprofipce ntó , abpcfiom nab tim lábni jtijnofli mitf 
neriínii, neb {e fe nic nowf^o a pxxoé nebiptval^^o ncflaío^ 
nej to^ coj přeb e^ofenjm befl itm^l^ií^ pm bplo , t obno^ 
loeni pfifflo ] gař§ ta{ gegid^ omluwa a ottpful n) ftan?& 
iňfftruřcíř polojenp , objfimřgi » fob? obfaí>u9c*'í 9la to 
po^oxoi nafft fiawfim toto ))reblo}iti a }a obpon){b báti madi, 
{eb^^^om fe tobo bo xAŮ) nebpU nabdH, abp fe f[an)o»é 
y;e< U^i a mnobá miloftiwd napomínáni, JdbojH 9 pobbás: - 
n^áni naffc, (íerj{ gfme t!4)to lá\& (ion>itm {inili a gf nf 
}fíítiUátali (tUxat gfme wfbptfp miloftiwS a otcon)f!9 a^ pos: 
faioáb (nim naflontni gfauce, nifbf to^o/ co^by (rálon^fiipi 

iBb 2) / 389 

ni i^mfti, Ut a pxim, mnohem wíce a toe^ffe, n^ gfau 
|)f €Oeffle milí, a xo ^\xoáni to^ '^pU , n>9ibu>i$nauti , w^ 
ío^^iii, a .»)f{icře to, co| gefi pxxoi toe bflaci) iemffpct^ bp(p, 
l^fe ohnomiti o i9tn>rbítt« 3wl(íf[tS pat abp tát a ))ran>o 
ytůc^Dt) ftDŮij. me(i, fo^t^^o čafu { tomu Hntdx^i nápomocni 
h^ti, a 8 ftan^p (<^ ^ to , !tera( ^ potubbp to jiafe t99ibn>t:s 
|enb a pb^ágene , a axtotníoxoé f tomu ndlejiti il)sl)iíám 
^ti miti, ^né% a g( ( tomu napom^nauti tálflu % fb^f 
Sfaú náé^ jiawotcé na napomenuti naffe, gař} npnj botřeno, 
fFtje n>9flan< \wé poni|ene ja to ^(íbali, ( fnlmu obecítimif, 
ft^l nwpnonřgfíi po Shoření befl jemffé(í> pro wepž pfo* 
' tiau a jábnau gtnau příčinu bcján 691, gfme ghn milofliml 
^nooltli^ 7L tat fe t^ttin tpfjtemu } toí)o fnabn^ to^umlti 
in%, Je gfme.n) niíemi jlamfim, fmobobám, rabu a prmott 
fvdíowfho] éeflebo 8 naffim .tolbomím tíbljitti neračilí, ne| 
po ňHfecfp laf9 , to cema 9 ^ána fi3oba 5a fn^lbf a fobí b^e 
feme, pobtó ne9W9^fB pVxio^i rtaffi Huteínl ř w9ibwiSení 
jEráton^fimí de^^o , a f bobrjfmu 9 o^it^řn^mu jian>6k9 nd^ 
pomocní b9lt, a gep giné^o ompfíu b$ti neroíime. S) po« 
nímabl fe nám xo tom ob nlf teqp^^ gafob94)om proti ftooc 
(obam gebnati míli, a rabu a prawu mbópomob^^K a neob< 
^ago»ali i i^bljjenim , íe^o} fe to prawbi ob nái nefiato, 
mgfauc tim n)inni/přt{ita; nejriá fe, ab9 $ té piiHa^f tato* 
toi fneffeni a jápifowí fluffní , gaf|[ ojnómugi, :proti {taro^ 
h^UxtiVí a (^n)atitebnjmu pof<(bfu a naproti mrd^nofti a moc< 
nofU naffi txiloxoflé wjbSíáni bipti míK. % protop abp 
lofTufni tiawowé řťálów^i noffel^o ée(7^o ponifub o tlify 390 

a iatowiát cxtfhxViůff } Rer^ fc npmXŮ tma tii&{e, {e 
nim a mocnofti naffi fe t)b(iiUo, a fíije taf otoé japif^ a ji^ 
wa5fv ob nltUvgčf ofob je liamuip mimo náUjitoft, o cen^ 
.fuab ne tvffiďm webomofl melt, nej ginóce fe gim o to» 
ipraiva bdioala, přetfewjato geft, toetett mo^li a to }aali, |^ 
nám tatoxo^á) litoaituw a {ápifuip be^auffteti ntttero^ ni* 
U*2^it j ani ttjpíUiDé nenj* Zot^o fe nám přeb ftaxop , got} fi 
bo(e piffe , gatagiti nc^boío* 9>rebfem , tbp} ofobp je ptt 
loún) tatowí nepotdbné a neflupé jamastp mejy fdb«B 
loi^tílall, 9 o to fc pofuf)oti fmcli, bej toebomj a gi^^o bo< 
pufftíni a poiooteni naffe()o, gafojto ttáíe a pána fi9^o (co{ 
gc(} potu jřijcni jemfC^o p {larobptp(|^ ^wolttebm^ bobnpí 
IvovMofli gim 9 gini^m tapon>2bino, a flujfní gim tx> wiU^ 
nenj) fním obcaip a f^c^bp o ^^cbopefli minulém bo 9ra^ 
potcjili, o Sem j mp )tocbauc , tato)o$ Sge)k , a6p fnrů^ott 
ncmíl, gfmc jopoiocbiH roítli; ne) abp fe poní|ene' proSK 
« {áboPi gi(i^ to tom bo|H ffalo, gim fnem obecni »fjta 
ftattfim hcKoiojhoi naffebo érf!e'bo w neteli {yroiootni jg 
wimilatt ((terfboi gfme pnoé pro jnamenitá ianeprajtonq 
^xái w )íitoměřicp4^ vůbec anPni ojnimcni , b^cti vtf 
WO^O M brab I^J9$ it jepfati bůti , a při tem tem tí^ 
mm f/t fimin fj^mitnoanpm pfifni pntdjoti xSfR, ďf 
l^ Íábn{<^ tgtjHho tteti)di. % Yrifot nK&!&^H 
VM • d^ÍP P {^tovctStré fO}Fcj nil , pretfe cfii 
t^ fe({ o fBebtKfii rcIo|csó řr|eO, a fp«Ui ft v ic* 

qtc&ncmtt poíibtu < c^cctgiai RibijcQ , itýSoS gchu* 
llct& te pM»aB»K «ft*9 MB ttítew^ « 


39^ 

Dbecni^o mi nemagi , mimalt ; proti nafrim sgmn^m px^t 
Uxonitum a ne|)řdt€lfim, a itoíá^ti proti cýfaře 9limf7e^o 
@e^o SRilojli pana a bxatta naffe^o ne^milegffrto , ncpřjtelí 
to aá)t\x bánému ^anuffotti Srpbrpc^onot, Htx^ fe fni|etem 
®af!$m gmenuge, a ge^o pomocnifúm to pfanj fe ba(i, 
6 thrt, fteři gef[te bo segtd^ )ápifun) a punt&w fe nepřiznali, 
prjfné po^rujfp pob jtracenim fiatřum, a n)9^n(ínim man# 
|e(ef a bjtef gidj) je jcurf, gefiUše f nim w giflém a tor^tém 
iíafu, fterp^ gfau gim Dlop, nepřtfiaupj a peřeti fVopd^ 
pobíé ni(|^ f gegtdS^ fneffeni a fpuntow^ni nepřitiftnau ne6 
. nepřiwefp, clnlIi, paflíbp wjbp to^o » tom íafu glm t)IoJe* 
tlím, nerbcíali, ábt) ^i^ wjce f fnefTenj a bdlffimu fpolecné^ 
inu gebnáni nepf ipaufftřli ; nébr^ fe f nini , gafj xotr)i 
totřeno a wpmireno, ja^ewano b9(o* %U nemagice ani 
tia tom bofii , Jarní mejp febau jbírf 9 t)Io{íti , ne9Wt^of(ibo 
ffe^límma 9 gin^ begtmanp polni fobl^ xootUl, weřegnait 
^oton^ofi nafjbin , a (teralbp fe bale při wp^brnijen) jemi 
4 bo pole tajeni ^a^^owati melt, t)f}anon>i(i* Ěfnihttil nám 
pxxoé, gařojto. řráli a pánu fwému neojnamugjc, tiej tat fe 
to tom xoxoni gafoby gij {r<(ton>fhPi éeflé bej traťe a pdna 
I>pIo , 4)on)ali. % na tom mejp giným foneínlf {ůflalt a fe 
f nefli, buláme mp neb nebuSme ofobni na tom fn?mu, ob náS 
o prowobnl nebili polomeném , . ab9 proto n>f[i(!ni je n^ffec^ 
flan>fin>, fteřji; gfau foli f tomu fneffeni přiflaupili a fe při« 
^nali neb přijnagj^ a itďil df^^ milotonic9 obecného bobrem 
^, fboS pro mtabofi neb fiaroft mií|e, le;b9 pro nemoc neb 
gař be)eljinS (coJb9 ^fájati fe mo^Io) přigeti nemohl, ab9 fe 
bo $ra()9 nagiti bali| a taf fe ( tomu připr^wKi, (;b9 na témjí fnemu ag bo hnu neofcj^ibcgice fetmati nrol^IL Qo} fte|t jr 

pař ob mc(), gaf^ gfme jpratvent, {ialo, a 9 iuamenitéin 

poctu na tcni) fněmu fe nagiti bati* X i^9h fifi^^ f^ ^ <><'' 

Io|lit)}au jaboil cpfaře ©e^o Syjitojli f«plu $ fajletem UKaun^ 

ccm a bratrem @?f)o Safli^ fnjietem 2íugu{l^m S Ubem nafím 

walcíupm, řícr^^ afmc te^baj fpoíu « ®i* iáftami » pofi 

«Kli, j 3)rájban fíric frdíow|in>i naffe ée|lí U 5bcbu pWíiíi 

tiuiti ; a oiU o taťom^m přebfetPjetl naffem su>ebauc, piaiq 

Ofau nam flrje nifteré ofobp ob nic^ jf jljen^ ločíniU , «9 nfm) 

fobč nemalau tí^fojl pottabali , je gfme botíen^ toogenfU 

tajicii naffc S libein naffim todíeřnym {frje fráíoipihoi é({U 

p;\^fc \p)ali. 9la {tere^to itijené pfoni gi^^ Mq pbpo»d 

gftnc gim bali , ^c tobo om^flu bpti ricime , na miíofihoc 

obcflaui a iábojt cpfaře ®e^o SKilo^í bQ (^\)ba ftrj^ {ra(o»> 

thv) m\]c écffc ta't)nauti, negfituc ginébo aumpflu, ne| pobgc 

»f, jatttcinu třjřojK neíinic, ifrje ídj řr<íIo»ft»i ^ftó grt^ 

« tafJ je gí) gmcnoYDonJ naffe toiltlni tajeni neacbnoa 

pro najfc, ale tolitc^ 9 wifemu fraiow^j éeffemu a tb^ 

loatclum i» nčm 9 yim\m t tému) {raU>n)J4»j| přjflufícgicpm 

I Mimu, v|it<ínc'niu, a pro obranu 9 ccbranu gicb, a jxoláj{s 

Íie1bEM9 ntpritclc, {tcr^j gi| tebti;; S^xi^mijtil a ¥^ri? 

M Vj^lf fe bcgc $ t;m miio^tvpm boío|€ninx a líf 

ofrp Mb tlm (pcnliratj fc |i:^nau gínau mcraa, m\ 

1) mmi Icifem*^ přcífc nebere) |a>aé třjfofn ncmcíi 

f(U, MpioS « opmiíi rícui. 3[le nec^l&^agx fé 

MB< stfc )pr4i:kim>é cyiimeni , přcS to gfau (ccb^ 

m likansu giac;na hocď nia neb i>«>bim cb ni$ 

iřqavoi^ p^ jurobnlé^ 4n>aUicbnc>o ^ř^jcaj 393 

lemWo nemííejeío « njřtKÍÍeJi wpitwljenj jemí.bo ^otc lU , 
«iti) lij? fípftá ipáícínp fco poU W9í)rawilí a lefp a ^or9 
ipxx pomejp fratotpftwpí éejf í^o jafcřati , opatíiú á o\aV\ti 
Wif taf je gf {I játinti fplnic^ ixomi ta g?tma cejla , ft?rau{ 
8fin$ tpfii o ^oDdt g nemalau tejfojli f cvfaři ®tí)o SKitofti 
f( libém naffjm wiUltt^m obgetí mufpli, naíejetia neb)^Ia» 
3 i^¥i í^ din^'^^ rojumeti nemuje, nej je gefl f? tutp il^Ufi 
Hni naffe^P 8 ctjfařcm ©e^o SJřitofii brániti c^tclo^, 2t { to« 
Wtt geft taW , cp j wňbec wet)omí fieft , 9 í>f«m bv fr tobp 
({(fiati mobta , b^&tman gegicb tvolcnp ^af[^ar %{\xt p nd^ . 
« proti nam a wffař b^e wifebo gruntu fmí)(|lenř a neftpí 
^t^ rojpifpYpati fm^l, i? gfme ixoí mí^a naffe ^aban a SRoft 
mocp ivjati. /% ti^l gfme S tpmS Hbem naffjm n^áíeímpm; 
fifrie řrátotpfiwjl éeffe tdbnauti ra'íi(í, je gftpe n> tém{ txá^ 
lowftoi nemalé fllob? jbílali* S^ taK n) řajlo i)fan$cl> 
pfQbcř(b fpuntowan$(b tifftcním a wůbec w^baném fpifu ffe to 
ncicbájy, Je geji firje lib náš wdlecnv SBoIffowi «ilabffímu 
i itragfu mčfiecfo gebo íStanitin wpbráno , geljto ff o tDm 
tPÍ wec iréteb(u^n)^omá gefi^ je nic nenj, a m tom gaf{ 
9 b ginem fe ndm trin^ba bege, a nifbi fe tobo bowefii ani 
ta pxam i^Uniti nebube mocv* ^ wffaC ani na tom bofli 
nebt)to,' ab? fe wjbt? xo fto^^ nefluffn^cb a j)rotí iřjjení 
^cmffémn wjbřlani^cb puntjdli a jdwajcipd) tjm t^ice )>of9lnitf, 
a fwí přebfewjatí bjlo tjm boftateínřgl |>rowe(ii mobB, 
9'tobo gfau ne^jominuli, nej o temj gin^m jemim ojnamo* 
tpaU> gi4^ napominagice (ponřmabjbp proti gicb fmobobam 
»9fow obtřloviíni a flijawíni bptí) ab? gim pomoqj a re* 
tuiifem fno^N plifpfli* Abe| aí gfme gim p?j|fhl poruiíiU, ! 

394 

Abt> libtt fw^mu toSítinimu t ptít bom&w jafe nftwtátiti (( 
tojf ájoti , a(e nic sfme )>či nid; n> tom obbr|eti nm0, 
n(btl přebfc tpl lib po f potu t» poli jůjtat. 

Stem, S^umS^^rnowi to^o fcopuflilj, atomu fe fcí»«^'' 
|e geji 8 tibřm wáleín^m í)ánuffc Srptrp^a nřf beaffí^ *«"' 
frfíta n> frdlowjiw) naffem écflem bpt , o fem P^ »«« **^2 
a^omoío», eofet, galfnow, a nlfteré alnť patfp wofV "''^ 
Ka Mojenť ©febeilpona i SBflifmlfle « SBo^ufla»« S<"í* ^ 
I ^afiifffepna, p JJiřtumowu mocp xoáldnaa tá% 8'* *.^ i 
fp jplunbtowal a ffatottal, a pobbanť itQiá) t P^Jf*** 
nutit, abp panům fwpm Jobné^o pofluffenflwi « 'P" ^ 
n>i« nečiniti , ntbtl í tuce třem jtawiim ttdíoxopoi 

gfou 5«wáj<ím. a«ftl*»''' 

Slcm : táti aejl wfibet »řc wřfcotní , b* » . ^, 
apSjfj ^egtm<m Jtoffpar gíuř 9 aumSÍ)?^"*'** ^' j^., « ni* 
nau n> frálowjhoj Gefřím fnxí SHcbáni * "*.*.(£? ^tje ^^' 
m\mí, a o to fe pof ufpti fmřl, tbxiS S^^^ iftál b«í* '^^^ 
lonfllwindffe éejlé tó^li, a fb^b-oůjom 2'^**^^^tott f*"^ 
»$ti lítat, obp 8)1^ bpl btrfnit, t.«l ob^? ^'^^^A^^ 3o*»'*'' 

^-ylipogenl nebptl ^ gatoS <>* ^ ^^^» » ^ 

gine blbffné ftoťtp »«^* ** 

nmiSbpmow> v«> ge^o i^*^ ..^ ^toiift **^ 
ige fe n(( to , oí ft^att «•>« ^ ^ ^^^vu «w 

tubp n«bo\A» Yx> ^ott *^^^^ \i t>o^^ ^^^*^' 397 

fe ř fipjfeni wolal ,. gejl pf etfe to twicnj »iat a p»tom 
na mmiíi pxoibif ^afe na neob^íegný iáxoaid n)9t)ufft(n«. 

!Stem : tím ofob(fm, fter^mj gefi fr(((on){in>j éefl^ iaa 
f owřbjno, jafe fe g!m t)o jemí webratí bopuftili j a t^ ipař^ 
tftřj iproti nim pMinili, gleptowatl 

Stem: £)fobu flibem jawtíjanau {(ÍYoaifu ge^o i)}rofittÍ 
a fn)o6Dt)na tíiniti d^titU 2C gine vohi^, tux^á)l fe ntfm 
na tento lai phWáiatí {a |)otrebné mroHi, ph^e brali. 

S) ncmameli gi|[ } to^o je wffe^o fi tomepffiett a tomu 
fojumíti , le gefl- yroti naf[im n)Ia{inim regálijm , mocnojii 
a wc^nofK Ir<i(on)flíé , n> fteratt| gim ani 5c(bnému gin^mu, 
ndm fárati aneb xo tu opracovati fpran^ebliwi nendlejj) ta«: 
fon>$m gi4^ fpuntowcínim a jiwaifp ))ti(i§ ntnoj^o getndtá) 
a půfobeno , nab limi flupi tCf^foft n^fU muf^me. SSol^o 
tvffebo Jawon)^ 9'toffiďni ivubec jbrán^i pU fobe t^owc^iiti 
mobau* 71 ponin^ab^ ro tom tvt xv^fím, gafj ob ntó řoepl 
ejnámeno a v^ebtojeno , oproti ncím n)9foce geft . gebnano, 
< mocnojii naffi Dblj^eno, abp xo tatoxo^č) nefluffnpdgi id^ 
toajqpcb yřebfe fi<(ti mSíť, tobo ndm nigaf} fluffnS Uk fna'i 
Ifett a bo))au{ft{ti fe nejbií , a bobf e 9 fíptan^ebliwS n({íe|it^ 
není* 

9toto{ magi SnnrdS^u )>faní poflůxoi najfi n)ffeďo to Pa< 
iDftm beb(iw2 a fe wfli pifoofij 9řebIo|[iti , a gim na mj^{ 
ů tmiikm nafTim ^fifhi ipřiMjali , obp fe bneb bejcn^ffebP 

■ 

mfffinl neDTobiAoagjc ) tafowipcb fn)ip(b f^untotodni a }((# 
i9a)ffin> ytopufHU , a tím ofobtfm , tUxéi gfan { botcen^m 
itfioajr&m a fptfum yeíetf fto< ^^iwífpli, neb ^rUiilli, a npnj . ^ 399 

ťgmlto fn^tt pfof^nl, iSí\ Xl,í), (oněmne bpti vdqme, a fia^ 
xooxoé tpffidnt ab9 fe tolif^^ na tom fiiSmu nagiti báli , jafe 
to tcfl jem{l$(^ loloiiti, t^tmbUi a t)))etonUi, a nob \xoobos 

tami, iři}enim semflpm, řiíbem a yráwem, 9 litflpmi f^ra^s 
Koeblnoftmi ruf u naffi Ixálotoflm br|eti a mUojltoč 9 \fxaa 
votiíxvoi se n> tom od^ratiotoati, a ta( fetoe toffem poili jluffc 
nofit, gafo {r<(l a ))an gi(|i miíoftinip ^otvati rdíjme , ce^oj^ 
f)be {iatvoYoé , ani {cíbn^ giny (tufTne io nii itl|owati ne^ 
butau rnoqj* 

9)!itom taU yoflon)^ naffl fiato&n) ob nae milojlitoe 
líbati bubau, abp tp artpřule, fteré^bp nám u) tom bubau« 
c^m fnřmu přebIo|iti t>m9fl mili/xtím ipof dbni fe))fan{ obe« 
flnU, ob^oxa to t9 na^lAnauce, gim iwprojumíti a tí^ 
mí fe iptatootoati rauli* 7Í xo^at gfme. tá. nabege, Je 
ftan)on)č S<{bn$(!(> art9f ulůw , f teři^bp fe na mocnoft a torc^^ 
nofl naffi w^toj^on^ali, ^!ebfebvi(ti.nebubau. % mp taté 
yři tom 9 gine art^tule, (teřgbp nám a frdíowfhoí éeflř* 
mu I bobrámt at^Mnimu b$ti mo^li a {lau^iH ^ ^íebfM 
»}ipti a pfl bubaucým ftoSmu gebnati; a toí\Ul ^arvům 
na gid^ arlptuIOf (teré$ gfau íílám pofloxoé xo g{c|^ infftrufc]^ 
)»řebIo;tU, bdlf]. obpow!b nofft báti vá^tme. 3Í co{ 9{ám 
toíi brále |)o1Iow< naffi, gaf$ gimmilo^wl tofřime^ xo tom 

' tH wfTem bobrj^ a p^iteín^^o |)pb(é jnínt infftrufc^ naf|i 

• 

v- ,igcbnatl a )půfobiti buban mocp., to tom abp lábni pilnofK 

K M V^áce nelitoioatt, a Slám o tom , cojf o(i jgebnogj , bnem 

^>9 nocý gebnobofajb^bo ía\u ojnamotoali ; abpc^om fe xoit 

ht&lim syrasoitit % my gim to milofll naJH txilow^au 4°* 
je Ihani) pro^ufftnii tíi} lávDaiti DtfTjrnif bo^, opilia ^mi 
{báni, Ojimmoival : „^tH px» ioiri epotogttii , a obp t» 
f Eí, fteicj fi na teto h(&o»ftivj ivalj, tno^to tiřefajeno b^Ů, 
tat Dčinid a ) fč(^ a tafDw^^ ^dwattú ^lopulHtib^ fe ^těl ( 
ab9 fiidb tb^bp fe to mflalo, írííi ob ftAw& I ní)>obgÍ )jíi> 
íiitA bina ncbijla ; {wltfffí !bt)i Te frA » to ^lobbiíivtt , JC 
fhěm tiolojitt, o ffaltit fé gep goíí vbíijent fnobobifm tobof» 
háloroilnii, t nopraweni Ffuíeíní ^cě jířiive^t neb j te' jsov 
^Tatíiní infftiuCcp tomu gefl TOjumíti, sefiliie*to&o netKinj* 
mt, |« trii S niÍDil bube tcnclní xoáUti, ■ 7Í mp tvíbime, c* 
|t ginbe běge a gin$m bígc , a inebAUR fiofoge bjíti , abif» 
<^om na febe 9 na toto trif(o»fht)i tiůt a tato»$4 9 f^o^ 
gtfTtě toítfri<i|) tíjtolti mtntieblt, a fiwt 9 o óllatel Uá) h«* 
ffl4 fiSDbob, itecii flefftí miímt 9 o ^attífp fiof abpc^otn 
nepíifílE. 9íeb fbptiv gaftf fiobjlata ))tÍ niíB b^la , mo^lobi^ 
ft\ab nítcs to^o ft.^jlcbftmgýti} ale nnojumítt tomu gc^, 
ob^tbom co ni«$ nrtftiínau fna'i^ mo^i. V (bej miivi 
m toIea$4 ivtcc^ i»iftefn$4 )}obflat9 a loffe^ w!t$ bpttattt^ 
S tu taft ani }((bn^o fno^í^u. ffiiiíKui geft fhobnt 
I (aibAnu )aíiti j ale lojunm^ gebenfajbi; tnufv to(i» 
|»ttiii fifttW, a f tomu beblinl pro^Ijbati, tbi} a gal^ tonec 
[00^ tr$tt. - :Jtb» nifb$ J nic nemi, trn { wdlct a I ne* 
t ifv^i^Á^ Subeli ob tiA htíH pfietna b(f» 
' fifjU, {( na aH ( Itbem {m^m fe obriftí, 
llD teatia ^^0 pobU Ut» \tDÍ o^tabp niítera({ 
% l^t gltoit ob ne))f<ftcl j|c tofTed} ftran ofr* 
m(Ii yóQnati tabemt) Sh( j gebn^ fhany 
409 

fnije ÍSciV>fit\t{ ntAge tteru Icáít naffebo, ttu^au 3aI(Ii( 
lutnrjít, tftti ínijc ©clerffe, ti fafí 5 namí potté háU n 
leii bubau. — £njje SRiffcnffe SRauqjc S bratrem {tofnt, 
gfau f(, ai ncmjm Iteraf, nonými fmlaunami, ab^ ft t 
Apauffifli, fcf)£ jan)a'jaU, a 069 fe nati ^tá)^ pompň, 
Wclmi rabi ppvffi , a 9<iEo foW to í«»pi- ®Ie5<ííip « 9 
laivané nďm t^roti frótj gijlě );oma'^úti nebubau. ÍRiďujíii 
$al gfúuce gc^o tČttční, ti 069 nc^těli , mufegi nan 
ta^nauti, 3f gfaucc wffecfinčm ofolnim narobúm, snldi 
yaE ÍR Č m c ú m v tveliíé ofíiEiirco|iÍ , co |Í)iio , na i 
jťnffctt) ftcan ft okitj. % ptsiol'taton{, tat mu 
a fplitč nef>Mtcl9 fiibS gafo na fiiblo Dncfit, gejl trtlmi i 
bcjvc^ií. 3Ic[> Surfa UptQx a fnúíegi 69)0(9 potnifan 
atl taí přúiclihotm f^ccjenč pmi? na febe cbrdiiti, a 
na \ibt tioj^nuiiií. 3Í tb^bv n>kfiFa S SutE9 ti>Id , 1 
a tafoiv9ct fíEi»b 69 niFtciút|; namiU , tuté a qíH un 
C9fflř(Í9 íinj i C04 fe ob ní5 )JOpú očima fpatrewalc. í 
(Oj íriili nalcji, nc9le))c gcit cb tobo ?utliti, a rej tj(ř j 
fpriinjcMiwě fe bríeti, a ob toí)o nrt?aufítéti. asómci 
tflu naíiid) ppEoa 9 nípořog, wi U?pftll)» fitp, 
gcfl RúRt ffEt^iti , a to^o ff ;p^ 
ta fe lomu ii% t 
I xoákt i<ili.'\ 
. 405 

f ejmfauti^áti nifmUl, xo^ip tvffaby ^ na I9fie fkíávf fi^nulé^ 
nic fe bobt^o negebnalo; aU Mih obme^fflelo, tubp^y 
IMo jiateer^ fmj ipřifirogem Mi* Zal fboi M{bip$ nit 
nemel, onebo ftotef Md ^anebn! t>tr«HI; ten fe v^ffeligaf 
pxi\>oů)Uhiti ííUiil, abp mo^t ( nítmu pii0, a tomu (bo{ 
(latef mlt, pob nřgofau bammi f^raiPcblnofH , f dbu a ptáš 
W fleg n>9bř)tu 

SI )4i thní a gin$mt mnol^! yf i^inamt, <t%9 )«fi; {fa* 

n)cn)é to fwomoft a w (teííoft mobU t)Vbebenl ^tt, ^pii na« 

ffe^D 0))7jmnábo rneffeni fe f|al; j ftet^^fo abt^om fe l^neb 

tof le^ce meli })ro)>itfiitt , to^o fe nitterat^ pii mne ttefn<íf[)i 

* neb tím a tatowým {^loimfrtífním s^b^c^om fe w tom tt)e wfTeni 

voinui báli, co{ {viíí m inftnifcý ja ffi^noft fi^bl poHábá. 

Z pxcttl mi ibdnj gefl tofo»^, abp f cýfaf i 9 tu frátt gefftS 

gebnau » omxn^ů) , attt)t\xli^ prfimi tobo ^febtojen^ b^l?, 

ptti gfme fe » ten a tatew^ jtf^úé ftowom^ gi{ báii muf^Iú ~ 

Se pxo n!c ginébo, ne} tolito pto jacbowifni l(i{{9 ^ n^i? ^^^ 

mí n>ffemi pofoge bóbr^bo, fioobob, fdbu, a ptáwa*^ a ne 

áb)}č)om tfm f pmu , a itoldfft^ fr4U d )KÍmt fmému obIt{o^ 

toati (^t^í, { nfmu} gfme fe nojbpcfv tiolcn?, yobbonl, gaft 

na lijbi pobbanj a bobr^ mReJí, cbovoaU, 6 gcffti i^oroati 

tninime a 4>ceme. % yonín>ab|| fe tů pto ^čfoxodniyot 

tn(f)o pofoge, Id^ afteornojit pio, txáí, ^ xů fioomoftt 

ine}9 ftb^ Sfni^ a ne U) ro^ili^^ , mříbp jttbflftni nab tim 

tuří liboft míti ; neJ geftUje gefl fe pat nřfbó m nřce (h«n* 

Jié^o tt jtíbo bal^ yob tímto nafRm i>|řřjni$m. fnéffenjm, 

ned^i to lU fim nefe, o to xof[m tiim {famftm fe t^^icífii 

nemá a nemfiie«'' 407 

« »jcc fwoBob&n frdio»1hoi éefříl^o , dn! ním te!é t>bIíJo* 
wati flij nčbalf^ 3Í |>roíoJ fnefTenj t>cmirt>ffe, lib gfme pro obra* 
nu a od^rottu řra(on)jln>i 6e^c> a gábnemu' ná f[í obu bo pole 
i»9prawaí ; ge jfté ncijmcnffi^ flowjcřa ob jabné^otbbo gfme 
itefl?ffell ^ úb9 f bo fmct .powřbjtí, jcbp já taal$ penij fff ob* 
fe gemu ob tatoxo{i)o libu naf[cbo fldtt miíix, (geffto f^c na ob» 
po; to^o »9(í>ňHílcnť^o Hbu pořogrt^o, řtcnjj * řtáíem ®e^o 
fiWtojii, gař pjffe, pořognl firje řroíowjtrt^i toto f cpfafl 
Ibo (Sl)bu tá% a ^aU a gdí to6\U ^ nenabité Ipfobp gfau fe 
háí% pfaní mno^d přeb xvtama gfou , 9 tal mno}9 fVrřbf 0^ 
»é, coJb9 fe to* fhitřu i)!<íj6tl mo^lo,) w^ptawenim to^o 
libtt bopole: ole ro}liín{ - ttdd 9 nSfteří bomdop a tclajini 
ndfíi pfito)eti| éecbouo^v n>|fof řrcííotofhottol^oto tegní ne^ 
^Utili, nwlugi , 3 pťmVí^ SííW&oJ)) bomnřni^ » rojHínť 
ú biwné bar»9^obláíi^ geffto fbiob^ nřfbo gmp, fbojbp paf 
ten (oli bpl, nejli ftdl a p((n náí^ fmllbi) to o n(í§ pfati, 
nio(|lab9 fe gemu na M ta <t tdtoxoá obpoióeb bdti , jcj^p fe 
on muf9l ja fn)< pfani bobnf th)bltt. : 9leb ani furfírfft, crú 
labnp glttý námi éecb* neb^l geft jaweben , a pobr&jf^ 
ja^bnímu gfau jfe í tím neb% gaf fe » infftntřci? bottdbd: 
íb^bp ř tomu nafFemu fníffenj přdtelfřímu přijtaitpiti ne*t?l> 
lebp je jem! « menjclřau 9 bitřami fw^mi ob nS8 wp&ndn 
Ibptí mil. ■ 2( co fe ^dwaitU @r9fpělon)^()o bot$ře, ja mens* 
ffimi pfíHnami giní mnohem }namenit?gffi 9 brojen^gffr^ 
HA idwaif9 ) poruřenj řrdíowfíí^o brdní b9lí , na ftenj^gto'- 
a$ pofau^b nebo)$ gfau, a ) tScb ab9>ropuPmb9li, ni^ 
{^rafS fe bowoltti ^ a m9 flan^owá pfinilauniagice fe ja ní, 
tobo fe ta({ nem&|em« t)oprof9tÍ4 X taC fe lián loffiďnr 409 

mjliiflirfmu fW piiiú neiířfíijf owál ,. » iOrgfiřm te wflttffir 
n^^o i gitn^mi neb(ít9al; ml sa(o{to geben j ol^watelft 
{rálonftoi éejf^D a ))riroicn9 éc4^ 9 tafé milonmif wlaflt 
ftvé o ft^obobp ttáloroftto'} dcff é^o fe jafabiw,. tat fnabno ani 
taf'Ic|>ce ot) tol&o j^úflíti ncminint, obwefti fe taU mbám, 
tia ))rctttt)Dfi^ |)e2et, 9 na ftoi ^fiipPxoMni <^ i^^^^i tn&g 
l^amatowati 4)C9/' ' 

Dotom gini mňo3$ fe !|)ftmlaiaoa(i, gaf j ))anfI^o^ t9« 
íjřflfíío, tae taK ) mlft^Hjó flaxoiL % toffaf taf při tařo^ 
»9(t) to)tr|tto9e((^ ga obi^eg bi^wi , gebni fem a bruji^ t(mt, 
0a(o Ibi^ geben »&) bwagi (oni- |)o jabu 9 )>^ )>{^bu f^<^ 
9 Um roibjln! td^nou, a ti, gen| na ním feti, fami fe n)ffc« 
ligot n^polet .]&r9}au« ífltíffc^nt tofTiďni tfj ^amon?é 
na tom fe fnefli, ab9 ( fpifotodni opH iinfySy inffti^ufa^ 
se n^e(^; ftan>ň giftj Df0b9 nn)Ienfí bpli.^ 9té{ ti jsefftl 
na miflt |)of{an)in, nítteři ffibaM peb* gafaufp Iflttioau d^^tro^' 
fli {la)[09 f tomu nanoňotoali a ía^obni^t řeřmi na))ofIeb , 
tJmSř wfre(f9 f tomu pfiwébtt, -{e gfau I tomu {bp(i(i, odt) 
ti wffirfni ^)řisncí»ac9 f pUtňflémn fneffen] })eřcťmi jlwrjeni 
lijtowé^ fli^ito gcben tií w moc9 ®9rta ) ©rtrSborfu, 
a bru^l^ SSdcIan^a ^etipefle^o ) ^(tifii^^o £)moru a íBlzlU 
á)<ixa ataura j 9tor , bp( c^oioán , na idmct U tflám jem* 
f!$m ))obdni a flo||ent bpli ; taf ab9 ti, f teřj btid^em mtoč)a 
nabdlfnuti bpli, f fwijm pcíetjlm fnajegi, přigjti a ja jbárce 
« 5<^ *ř^ 8«fTtob9 fe nab^í)octi»oftmí a jjeřétmi ftoijmi japo* 
menuli, nejujtoíi^, ®ini bpřimřaffj na obpot uajlupowat 
yoruáll; i>ra»ice: Je taf ftejj^cetil ti líjlomí fe djtowflgi, ^<i> 4IO 

yrimlimMiri ifcno^oD, tmm mjjh téi^ «'S gatí^í (k 
w tma fTevnoti snif9(L SB něpc^^ ^ ^^lo^^ tcclifp 
tejbro^v UfcK el9 ti|t9 b^í, ^ inříefn^m Solou JUU 

tths ft tóie, |c lóbncmu ttd taS h&i nramgj.wititcási 
X(e »iKfře fc t$ oyolrsipvi « Ipis^a asmpficdi tii, 
n afpoň yrcfřcbfcni jacóuř ft faí , faMv imínl^' 

sacioni obp ttqpcii, a vUaj 9 fii&ale £69 » 1^<»si aúfsfi* 
9a trá^ fscmu toř^ (e 0(:i[i^ itcfrtar fOi^, fřfcgf 
{jř?, heraf íjm Icícťn gig, ifdb^ ncfřptatc i^«v9 onín, 
A ncco rápx;fpie^ přel) fm brati mS , a favfim bt pmíá 
tciro;ugc, §e gcfí <€ ra » len oiáab svegafK^ f^iftle, 
^m cfc fíbc ncnrfOiU; a!e f siA#^'#a»u, cc 5 scOřjc tcjf 
fcPi 94 1^^# a to 910 lói&i te, nrranf fa háknftm 
Ůtflimu, gabíto ( ^wi vfié voU^, má, a pn {oAeváq 
fioobcfc íňi^ ttábom^i ; Abp tcfci^ ip tom ob P«m ncrol 
opufTren, Sobot ; yoimookl tom tesmni , It gd^ nqprŽKlé 
yri trdlt gcg optao;. 

XoUtej 9 nufftaQc ^ottíti fe oí^Ioj^G^ 9ro»;ce^ Je 
tp^ foE Bciii , ob9 om tiáU o póno five>o fce mefa 9iipiti 
fr9li ncc^cU ; se§ ttpl t nim tnt fbbotni^o tr^om^o Sofsb 
.^luf^o 9!^ , o gim floioem ttáíův^m wUí , obp co} 
tnol^ou ne^i^ice ^ofpcb 9n9ra»iíi, o {i9iii fe oyottia, Je 
Irót i snomcnitpm poetem c^ce I nim pitgeti, to^ gfou jo c(^ 
twneb fcolt: ^ fróle 9000 fioeV róti t^tiboti, 9 toEe o gif 
f An 9octn loe 40 aneb 50 Eonjc^ bo mčjio prigiti c^tf ; ale 
tp^o nárota ^ttfsrjlc^o |e nifteruf bo me^a pufliti nec^tegi 411 

nefmřgi, ^69 fc fnáb nřco^ jffc^b tit^Uí/íoýh út jc :toliK§ 
mplní ;^i @c^ 9RUo|Íi řriflowffé' orriluweni '6$tí mufígí. 

3írfpřulj)wí na. tprato fnřmtt.fwolcnj 

. efaiú titp: . 

xáíovofli pán n᧠miloftivvv dií^^ ^^^^^ tmxa {lamum {rds 
DYDfltt)) ée{!e^o $ liji9' ^ipcnpqti iveřiopmt , a tubij '^ in« 
ftrufcpml ná t$J fncm w^ijrawUl a wipflatl rácll ; na f te< 
cjto pófelflwí pawowí ipojlt) fwé toUKi 8 lijíi) wcřiepmi 
t gíjiýmí infftruřcipmt })ob .^Jjcřetmi icmfř^ml wpprawiti ráí 
:Ut jegmena tito: ^bama j ©{lernberf a na ' 3e(ené ^oíe, 
ourfrabi Jíařífftcynile^o , S<í4)íjma } ^rabcc na •^rabct?. 
3'v<^^u: SBťíclawa B^tínffitfefio . j Slcjlagowa na 3ed()uific9(b, 
Sána 2BrabfIí^o } SBrabj na éúxolk^^. 3 wíab^í : SJaV 
clawa ©třibrf?éí)o j Síowin* jíar(?í)o mcíta ?)rflJj?ťbo m?iftana» 
2. íSlá tomto fnemu tafí fe wffííni tfí flawo»é fnc^ 
fll: 60. fe faubu iml^^ů) mn^i^ 9 voitHWá), fteřjjb^ 
rjvnj pxi fu4))pcb bncdS> kínicnic(> ne^jJUD pvWl^ ixldm bpti 
mclí , botipře, tíč^ fc a J bo bne fw* Seronpma obřtóbá j ^jří^ 
íin fluffn^cl) a ^obn$4>/ A í^K 5 toí)o, je mnojp pto iaUs 
foft ceftp; magice fe j.to^o fnřmu.jafc bomfi nawrcítití^ ncí 
ttiopbv jÁfe í faubu pójiaíití.pfigefi;, a tař íubpbt) mnojv 
í)řo bttťéfoll cčjít) o fwí í)řc a fprawcbínojil jpřigiti moblú 
% pxotol (tawowí wffiíňíi abijfe jafe gmenowite na ben 
fw. ©Íta''»p})W í)řHTíjí)ó rta brab ?)ra5fft; Sgetf ř wpfTp^ 
fcní fařortíb^ Ijofeljlwi oí ob ^©íd) SOřilojtj obj)o»?bi; taf 
galj inffíruřcpto » foW ffířegi obfa^ugi. 3* 9la tomto tfnte fr íaU fitefli : líb^áipm t ®c^ 
©afnofU í^^úiai a ( ®e^ SRilofU txáíowílé^ )HUUt nafjcnm 
inUo{iin;e'mu , na Zem gfme fe na tomto fnemn {heflt , a cc 
! m(m (3i(& aRKoiH t>o(Iaíi a )>fa'tí riSUi S obpotbftmií pc^ 
^voé, gegmena ^můfix gmenotoané a pofíawní i gtpými in^ 
fftrutcými, mocnfmi toe?íc$mi tt^o pot ptit^ itmjfm t^t 
flali a rox)ptaxo\l\ ; a na to tímto fnemem (tetafor^) wáíl . 
jfijenj jfmffť^o fe bfřám jemfftpm, abp t<^>eect ř fýmj 
infftrufcým , mocném Ufiům pM^tína jpla, wpboti fe 

4. 9la tomto gfme fe taU fnefli : So fe (ii^ Itftů a yS^ 
í:^ifíi lijlownjí^ ěpdetínp^ , tUxé gfme mej9 febau |>co bobrf 
a \>lMÍii txHc ®e^ 9Riloftt, a pxo fwobobp toj^oto friíícw' 
fltv] 9 nái wjTc^ ob^íoatelfi w nim na gifh^ i)>ufob ^ tot 
gaf J o tom {fířegi infftrufcp ř cípfaři!^ ©afnofli a t ®(^ 
3){ilo{}i ttiílowffé ot) n((8 {lawfi títnen^ xo fobS obfii^ugi, 
t^íinilt, totple i tíl íi^oxoé ab)9 ^aptltthl to . txuW^ M 
ob tiá) ofob, fterá Afau (9 Kft^ n> fm^ mocp mSi a pH 
tffcící) jemfřj* 9 S řljíi lejeli, a láknétxiu ob aufebnitik 
ir.cnffic^ ob be{7 n)9bán)(íni nebpli; aíe )i>ft b{?<fii^ bottA 
Icidí , bořubjbí) nrfm wffem třem jlawam, to co| geP |)n»ť 
íjri bf!á* bplc, a nař fe mfítrufc9 ! @e^o ©afnoflí eýfařjfé 
a { @el)o SRKofit {r((íom{!é ob ndi {lan>u orinín^, ojta^Qi 
3j, jafe bo bcfl tt>Ioýeno a otwrjeno nebplo* 

5. ífta tom afme fe taU gebnompfln? fneflI: Oa(} 

to tecí)to m;neafíicí> řafeíi^ nřftefí ilj, jrábni a neRIeclietnj H^ 
bé ^Jifne, na>i[9 ^artťiwí bej |)obepf<íni gmína ftoť^o, yřebt 413 

a na jnamenité lobljjeni a leí^fofi ndrctu a gajphi naffe^ 
écfíí^í flfau fílrfbalí, ívfali a tlfřli, coj gejtprwí jfjjenjm 
3em(f9m {larpm }0))oipetino pei polutami gnúmenitvrni a 199^ 
©líf en$mf, f tctťjfo jf jjenj jemjf é flowo ob fíowa íoíto » fo» 
hi brji a obfaí)uae: „JíraT ®e^o SRUojl, jjrfnf, rptifPwaj ' 
9 tpffecfa obec frdlowjlYor deff^t^o na obecním fn^mu tafto 
m^}9 febatt jget A(t a jujiawin a bfZami |)amdtn$mi ja^^faC 
rojf (řjall : ®afoJi w třc^jto. prebefflijdb la^^č) nířteři jli a ne*: 
ffledbetni lib^ cebuíe jrábn^, nefflec^etn^ a ffinílxoi na iD{fe(f9 
ftaw9 toí^oto f raíowjht)}, 9 taK na p(ín9 a auf ebníf9 jemflé 
ftifw9ic« jrábn? a nefTlecl)etní í)eřautne leí>alf, f labli a metúá 
gfau , {teranjto tat jrábhau , neflleť^etnau toíc páni 9. 9ff. . 
' i9lc{b9F9 a ^ro^anj chtíce jafian^iti a ))fefa}9ti, ab9 tafott^ 
fll]^ }r<ítní a nefíleclietni libí n> tomto frdtow^rtl pxofpH^u 
tniti nemodli ; tatto p tom } róifájdni frale ®c^o fStlofU, 
i poxooUnim a bojlateiínau n>u(i pánii , t^tix^wa , ^ala^ 
sta fnemu obecném ro^fajugi,. YS9potoib.a0í a nal^jagj : itbo« 
h^tolxtoiX po tento lai, j f ter^^oFoIi flanku a pov^altp /{Ion)9 
xo tatmé ^rabS a nefflec^etnolli: ))p{i)ien a to ptaxoii natejen 
lb9l, defftob9 tato»^ jra^bn^ cebuíe f})ifon)aI; li))al nebo me^ 
tal a I(ab(, a nebo tafotripc^ cebifíj BeffUťj^etnipili {ur<f |^jtf 
řtna b9( ; Je I tafow^mu (a^b^mu mi (lebíno a fa{eno býti 
fiafo { ne^ecl^etnému {(otpefu, a tafoioý (ajbý m(( bej milo* 
p řtwťcen b9ti gafo jrabce. % fbob9 ^wf naflba tofowan 
jra'bnau ccbuti ^neb 3! ncro(itrí)al, a gl foůiu ginímu I lXtn\ 
a nebo ( o^lebiínji ))oba( anebo poflot^ a y9 tonv bp( )>bjlí{en I 

4» + 

» flutfu, je geji to ríinit, len xad ftbít rof u TOcjeni vne nčii 
fecj mtlofii , n o taSoreéiio |aCnf^o ^lítitiv fe )>čimíflui»ati nu 
taá iíjemnE oni Ugai. % w tom roce bi^IoIiĎp nafi g^Ittá> 
no a vftoěCfeno, Je gcll on tu ccbuEi ftíin rpifo^at nebo {(otl 
tt le))al ; tebp taíoiv^ md tcpH )}oEutu éwn^u botčenou, to 
geil , je tni (ímrtcen b^ú gafo itábce. V Cbobp gí najiti 
A ijjii nevinil, má gi (hbati." 

@o{oj fe bůmjnfa eiorcfíu fiala j {han? fSi^ fieíítěnpií 
}iEl9Íf&, ítei^cbj krajane' na jiímfu fe fcflám tV9t>ati nct^ttl^ 
a fioto fe bauŤili, gaf gfau' to })ilné otiattonuít , w^itiisí 
wi fe igi4 wlajlnibD ífani: 

9Růg jwláfitě milý $ane ^moííe ! *) winffugi ttía 
f{!a{h)au bobrau noc. ^řifflo nil na imofl a ja peáád 
Vjnáwiiin, ab^tie S ^ajani; a S těmi ofobami, Eteřiíl) . 
2ií))ifi) tpv fmé moc9 magtt ab? to nffeďo septra itílfií 
navoní íe bftam i)ob[í fntficnt nafftbo ))fin>(jlf antbc ^ 
ncfli , ob? fe to »ffeďo wpfonato, juyi'^ fe iclaci^ poIo, gi} 
4)ro^m tff opa^. 

^liii na i}xalí $iajfl/m iv {tíftu po ÍScším i99mi)k4> 
8íta i54r. 

• Bpqr MTi S Jtragřu pwfcJÍí 
|'tit;^f!i;, wloflni r&fou. 
3olo lIA^^^^^^Hpiima ( $ta$dnfta: 

''■' mi flefl wíeKjiiií* 
3 vuifvm, raíte nujv^ 4*5 

bcat pttti « to toitnlutvit! } a ýončtratj fe \at^tni ftato, t» 
tbijlonati, obi) fir jť to jóbní ptobteni mejp nimi netujtoj 
tub nejnňm, abp fe tím ftólojenjm tiify i<í)}if ů V beil gac$ 
^matForcc ^líti měl{. - '^ 

£)t)1)oni!b no {Rff.tj(uf.cý..ft(E(( ®t1jO 3RÍlopi. 

anffíturcip I neuflafnísfimu fnjjeti a iHÍnu, yanu ger- 
lijnonboBDi jáBíJi aUltojIi, Šimflímu, S^«{!ímu, és^í." 
mu a t. b. fiiíii, na ofobo ebeicltcúj tri fiaicúw háíotnf 
^i éef7e>o, E ®c^D S)IiÍoi1Í f.T<f(oivfI£ T>anu naffcmu milí* 
fltnicmu wyflaní, totijto : na vioitnj 3(bama j^jleniberfa 
na^cUní^oíe puifiabíJtarlfftevnffeV, na 3áct)t]ma j .£)iab'» 
« na ^rabci), na Siíclawa Serofíiď^o na SewfTícigťl) , jt 
na 3ana SSixab^é^ j SBrpbi na SDřeroíkip^ , a na jjjoctiwj: 
aSiícIaaa ^Ubr^i^o j Stoivin, na 3ana $anpa ob jfatifyt 
S»a, j Vt^anů; na.nj{l2 .ftanu mífftfl^^o te'^o| Iiií(on>|In)] 

mu (luitut naffe TOjbijcf^ wřmé a tnníjmní fe wfTj ^0(1*= 

I tjonolnau ob náí- ft^tofin hfítomfhbi iSeflJ^o :^ebbi)> 

@tt)o '•Slilofti hUlore^é gm^ntm na{[im 

i bubete M $(fnu So^ mfemo^aut^m 

^ , {ffafhie^o , inofíiíffnítiD 9 t<>N ^íofosn^^ 

|tKefían|ln)cm i»ano»)<{Rí, gořojto trtíli a tiiíau 

1( D^tcm ®tbo SRilafK rrtáonffí 

g^litiptio bebiftf, « )» jíffítinj t^oj lífht 
4i« 

fuaoi^Unm , lobtéítm, ibímlifďiWniu ptvabU a fii^Itgl 
mi\i to to^o oíiniti ; gtfTio mp ©c^o SRtlvfi frábnoftau, g^ 
líjto ))(ína n<)([(^o miCofliivč^o ivfffiigoí a vve tolfem n)|jbf> 
cf9 sfme ^(oíto vhiti nvijřjnini fwbbaní f[<rtíUI, nic to^ 
pUt) fctie ntberance, coíbp { wójce )}Dcti)vi>|tt a bobi$cti no* 
^1^ foaifti bpK mo^Io : ftle mfTrroi ofipttgt to^o ffkbjte, úbf 

lonfU ytítui nft{T«nu mttofDniARU ndlcjltau pobbanofl 9 |K( 
ttlnnoft jai^Dmali , to^o jtítinAnu ginéntn 3c wfí^cfť li^ 
a tDlafri napřed va niítmj , (tni tatí (ěm, Keřij fnob @tl)t 
!IRtl0{i (ciftBivflúu fnipmi pojhanit^mf ))ir<í»ami na to iw 
kflU, « ©ťljo aSiíofl ftá(oni|?au prsti nim (wM bti BOJK* 
V irffetia fírominěnj a jafldujeiii) tW}t>ia>!^Dn)(iti A t N^ 
ttopujotooti 9 iofítltoitl fměgii gcj^to ani to^o na^t^oK* 
lofli tiáíoxoUi gfme ncia]laujJU ani nt))ioti)tiUli> ptoíbv @ifi 
aSilojl ÍT(E(o»{I(! f nám bo (riEowfhpi fnj^o Srftáto 9 nt fiií> 
mp sbecni a gin<{t )^igetí nem!( mb uriíIÍI. 3( tUti ^ 
^ jpfiíinv (9(p, txo tter^tD ftatMwí EitídMvftwj (SifUt* 
to (iufyeni a nařijenj ))iatet[{tf mcjv febau gfím e&nDi • 
W rntfauwH jpíátelflaumfroíili; oEtoIi Qle^D SRilo^ fotflrp^ 
)taMt|[í4v<4n4f )'itl>(ni( Bpnt něto to^ M> fítiloliíiin^i^ 

jt sfinc ttic nctv^o a mbýiofll^ 

útti tafc 9<n)I>vl9ilt ^nolitibnvni 

! ,})ůfottcm tíéb^dt nrajali, toto Se» 

.'jumíH , 4 fH&n^ tyto Oe^o SlíEíjB 419 

9rebfem: ®e6o Wlt>ft ttiíotcj^d iohxan o tom xoh 
tomojl míti raci , Je nmejp t»jiteíni , jnameniti a nowi j<řf 
|)lfott)é a telířej fnímowť 9 }5en>inno|ií })řjfab9 ®eí)o SKlíofU 
txáíoró^é pobíi jřijeni }em{!^()0 ))řeb é^ořcnjm tpe t{t(í(^ 
icmftpc^ Sfou 69(9 , na f teryéjto tt>{femu txáíoxo^tvi (lef!^^ 
mu a ndm obt^watelum gfi)o nemálo gcfl, ale přilid mno^a 
irflejeto ; ponÍ!mat{ to ja nepwp^ffi tl^not a fn>obobtt hi^ 

Uxúfttoi éejf Jbo df^^ ^^^t ^^^^ <^ f<>^^ pofí^tcfme, 9 tatí 
na tom fpoleínl , ab9 safe t i)bnon)eni pii^l }fi{l((no 69(0, 
ti a tafon>i lápi^otcé, gafj negebnau*na fn{mi(l|> pbecnk^ 
to^o Jcfbano, a{ pofanxíb bo be{I )em{l$(^ gfou neiDefTil 
a n>(o|eni nebpli* 

£)rub^ : íftel gfau taf on)) ^(ípifon)^ a fn)obob9 !r(((oYOii 
1ln)i defl^p f {xořdbnému Utoimn Dhrt^enj ))HHii ^ manbát 
ob ®ebo a)tilcfii na ipelifé ^btígenj tvfTccb {toobob fv(((on)fhi>i 
<lefI^^o geft tt)9frel, fter9{to aKoII ob Sebo 9R:lo|li txilowé 
flé obYooIon ge{l b9l { n>ffat. ne taf ))to ofobu ®ebo SZilofil 
fr(íIon)|f j , gaf o pro přetrženi toffelif^o, {toobobVm txákxo* 
fxo\ éefl^bo bubauo^bo B^^^ ; 9 ' t^^^ pobobn^bo 9bIi{os 
xoini ob ®e^o SRUojH txdloxofti ginalegffjbo a gnmtownlgi 
ffi^o opatřeni potřebujeme^ 

2řeti t áe fifati ja ®i(b SRHofli ttálfim éefl)^ (latonl 
o {Voat< pamíti pfebfttm ®ebo aXilolH (rálowfí^, ^tooioé 
tviSfoioftoi (ítfliíío ja pf iítnami rogfaifiio a monbiít&n) ta(o« 
)o$d&, geffto i\M fr na bbtiieni {toobob Artfiotofhoi itfl(^ 
i9)taboioatt ^tH\, Xú gebnoftegná pfiteíflá fneffeni a fmláit* 
109 peřetSn^ xůčfá^iW , a mes9 febou (alíoto^ fmlomop p^tU 
ml fhorton^ali , ýob |natnenit$mi pofutomi abp fe )o tom I 421 

|)ro hoité ®eí)o SRilojti ttdloxojlli, pto iCíů)oxodni ftoobob 
txálowftxoi ééflif^o 9 táté poto^t mei9 ob^xoaUíx té^oj fr((» 
lott>jhi>í fcobře, pc/iái}ni 9 tafe fipwwebltoř tóinítí mo^lf, 
mH\b\)č}tm pxiíltian to^o bpli, ábif fTrje neítfffu a nefwor^ 
nojl jlaw&w w řralowjiw} gcfřcm mií negafp roibrog^ nc< 
:pofog a rujnice potpjlati a iDjnilttauti, na {emjbp ©e^o SRif 
Icfl frdíotpffá bej ))oc^9bi; nerocila giíbné libojlt míti. %pxos 
toj ®ebo SSilofti fratotoffé ^^onjjene ob ndS ^ábati a jd to 
prorpti bubete, ab^ ®e^D 9J{ih){f frc&otoffó nericií fobe ifnái 
Safojto bo fiDipcb to|b9(ř9 wlrnpcb ))obbanip(^ itifionoatU 6d{ 
fc ))ro))ufftení } to^o naffefio fneffeni a } {)řátelf(<fbp nařízeni 
oneb i fmlán) xlůi p^Ux^ýji^ botpce, .|e @e^o SRiloftt (táii 
lotDffá ipuli pffne na tento ca$ n) tom n)9f)Initi nemfi^eme ; 
nebo fam ®ebo SRUoji (rd(on)f!á bobře tomu n^ptojumSti 9 
tafé mjflo bati rácj , tbpbp fe to na tento l<& ta( ))ogebnau 
^ bejen>ffcí)o fluffnc()o })rojlřebřu jiati meto, jebp n> řráíon)* 
1in>j| éeftém iabné()o rabu a pořabfu, ptama }adS;on)dno ne^ 
b))lo, j ce^ojjbp nájn toffem obpwatelum jnameíiitií nebei))e« 
řenfltvi najlatl mufela. . 

3Í wffař abp 9 w tom ®ebo SRilo ji f raíowff i ob níí 
gaf ojto ob fw^cb wern^c^^ pobbanpcb , powolnojl a fluffné 
jjobbánj fejnatí^ a tomu, \% tobo i ^ábn^bo p)p<í>u a fwí* 
n)o(nofli neíinjme, nc^ yt jnamenité noffi i^otřeb^ gfauce X(A 
n)Y)foce botíenj , ffutecnč n^^rojumřti , xilW , to ®ebo SRUofH' 
ob n᧠ojnamite , |e to a tafoxoi naffe fneffeňi ^ pxáUÍ^U 
nařijenj , f ter^j fobe ®ebo lxdloro\td Wlofk bo nd$ ftllo^ 
xvati xác\, při bffrfc^ iemfř^é, tu řbej gínť fráíowjhoí éeltř* 
^0 a (ibf{^ gfau fpraweblnolii, n){fe(f9 japeřetSn^ poíojttt gfme káli a TO^táiali, na len tcn<t, a(9 pfi b^ií^ bptub Itjdo, 
tioIubíi9 t9 mc9 a iapifítví, o&tcni fntmpm^, 9 giní Uí 
lomilivi éetEí^o (ivobobi) a nái«iegicip parnům t^^oj {tóIdidi 
fhpi éiffvtjo pDtíebp jafe bo bcfí icinfÍQib nmefTlp a ob Gt^s 
{[úlomft í 3RiEo|1i fhvijenv neb^lp j nej' íbt) jbi) fe tc fsii 
(gaf j paC ja to @et)o ^iRilojti tiálon)|fé ponijcně, abij ft tjni 
neprobUmalo, yibímt a pTOfpmO tím fiořabcm galj 9 |pi(« 
bifík bplD, tvpConalo, na ginem ntsímt, neJ abif^oni nflic' 
lígaEau , gatj 9 mjbi)*? vřebtíjte iv tom flfme fe ^owati, 
na'tciitau poniinnau (mbbanofl t @ef»D SRiloflt fra'toti>flé pánu 
nalfímu miloftin>íniu DÍiíjali a jotbotvoli, a ) tatoroifio fun 
Ifitii o itCpifůro liftonini94i f 1»^opufiili, 

přitom bále po{Lomi naHi @(f)0 3SUofH ftáíiralU 
)}!{bIojiti a Djnámtti niagi : @o fe jafiatveni ))oftibn^, cd 
yomejnjií), item obífláni nltUtiá) oitvfulthv , 9 taK ^094 
níftetýc^ tvěcip, nab tteipivijjto @c^o 3)Ii[o|l tráíexv^^*. 
ncfl mjti, a ntUtxi táti jegmrna pofCiíbati Ta'íi, bDtpít, 
Ib9j @ci)o SRilofl tiáCotuffá , yáit ntTá milofliinp bo tra'(ons 
^i étrí^ a na.fhini oBtcni bubauc^, |a fterpj (Sttg 
SS>Eu{ti f((ÍIon>rf^, obi) QiŘ \vt^ai ním m irail ^talfíia 
J- JjolPiíti • tíjtífil' MČil, poniícní proppme, přigett, a í nám 
U. bá!i V''í>i S'^^, {)ta{liič namiiítiti t4íí, Je teftby ®e|)s 
SRifitft * (4 ivffíďo, (oi ®i^ii SRilDfti fcAonilTe 

M' "^U']', bubc mo(p poiábné ))ícb(o|iEi, 
i>iiií, taf ^ co| fobS ®ebo .3)ti'<>^ 
i. ,:í1; atti;fuÍ94 J firotlf ^áuuffe S^lp 
.,|]rliu £aťtc>> 9 fii'^ S>K$4) bD fodcjfoU 
4»3 

« 

Ultni, tumiitnofii naffi tioffatt řn? w^ro^umSíti , a tomu , {t 
tintf co^ fc nám ))ri}>ifuge , YoinxA negfme , mifto lati xác^ 
7L píHom ®e^o íSSilefii fráloioffj, gafojto pána naffc&o 
miloflitp^^o ))ror9tt rubete, bofatoáb) ©e^o SSitofi (riíotpfři 
na fnemu obecném ob n᧠{ian)&ii> tomu rafíemu grunton^nS 
wi^rojumSti n?rdíi , ^e. tafé naffim nemííofiimpm ttáUm 
o))cínem bej na{fe^o>Dt)bá ))ron>in{ní bpti nerdci. 2( toto 
®e^o SRlIotli lxáím\té boíojite, Je flfme fe jlan>owé Wloto* 
fÍM>Í (|<|tí()0 na tom fnefli: ^>on?n)abj f @cbo . řralowf!^ 
SRífotlt í tanto obpowřbí a avtpf ulp xoái poflp naffe ^íof^lá^ . 
we, i^ fř i<*ft flmenowiíž na ben fto» SBita nc^pw ipřifftjbo, 
na l^rabl ^ra^ffém Sget! trta'me , j ))řiíin9 ti , abpd^om to« 
mu, co|[b9 nam ®e^o !!)li(o{t fraíowfřá na nafft fiato&n) |is 
tofl ga obpomeb bdti rd{i, mobli n^projumiti , n^ffaf geftUje 
@ebo SSilofi fráíowffd f témuj bní fn>. SBíta, íebo^ i<(bo< 
{Ktot sfm?, a t^irofpme, me&i} n᧠bo lti{m^xo\ fw j^o Sef(é« 
^0 přigeti nerdíi; teb9 fiatoon)é t)ri ®ebo aRUojli Ui{m\H^ 
gafobp n((m o6ecn| fnSm (^oloiiti a rojepfati rdcít, libi 
i ®e^o SKUofti (rá(on^{tau , gaf ojto 6 |>4nem fn^pm mi(o« 
fUo^m, coSb9 ®€bo SlUofti tráíon){fé a tohoto frdtowfin^J 
tobr^oai^Jitefné^o bi^lo, gebnati d^ceme, > X ja to ©ebo 
IrAowffé Stilofti ftawou)^ profpme, |e ®ebo SBitofl trdtoto^ 
(fi( ( ®e^ s;^(&\H Q(afno{K přimluwUi fe raři, ab^ ®ebi> 
Gafnofi cýfařft^ ip<(8 po{l9 naffe obpptořbi miíoflitDau a (a< 
fEowan |N)bW ®e^o SRitofH IxSím^i fpjffftii n>9pran)iti rá* 
> ai i tof obyfte 109 po(|[omf naffi f téinuj bni $»v(f^u gme^ 
oiDan^mtt ( nim na l^rab 9ra|fř9 i obpomiíbí nawrdttti fe ' 
0^ tf m9 fe to^H) ®f^o SRifojif Mpwffé, gatolto Yo^cuji 4*4 

yotboní piau fmhm íBííšfSmíum ff^hna ufOflú ItíwM 
na úif^ bittaucý rite loíih^ efcfluj^— «i siaíiar « ^^conc 
V na f0 ofKďo efe aá$ ja nH^pmau « rydt^A ®c<p9 SDtiio^ 

Sum. 6d| fit fnibto |nni&p4 wm^fikú 9 «af]^| 

trlim f^pti meU, fcetýce, t tům <Bet^ StOoPi (zoimDffé 
ti/aamU, a ®c^ SlUoftí ftitmvfté |a to |^9ti tabcte, «N 
(Beto tfflíloff trtfltm^á fi>be toto to nóS itr|oi»atí ncrioí, 
{C dfmc ^Aiooioé tč(t faut&«> a| bo na ytpťti im» 3(»>90Ui 
$ř))TtÍto fot? otlojiíi i ))firni fluffn9(t, t^tni^, 9 tatc ) té, 
{e mnoi9 ^ talěf o^ ce09 magice f(^| tototo fnrmu jafe tomte 
namxátiú, ncmottitp pcft^m jafe ( fontu yřtgdí a tof fn^ 
tyt^ o ffoé )>ře a fprowettno^ motK f^^iífi* 

SB tem{ rozumu 9 f opfaři inf[tnt{c9 89(0 yofUno, 
» !ter/Jto vrí fonc9 cýfaře Rátali, abp \t t ®eto Wit^ 
íxiíoxo^é přimfuwtti ráříí, ab9 tatoxo^áf oxtv^ín^df spiáťo 
tůt fnabn? t (obe přígjmati , a te jetoffi totné yřiQn9 fmt 
řráíon?ftnji Ccfřcto tp ofílíiwojl fobř bráti ncraciU 

^ofloiDÍ é tim\l ínfftrufopmi wpgeli ) 9rat9 f)nA ráno 
w pcntcíj po památce fcflanj ®ucta fTOate'bo , a n> fiřetn 
na te ccfíc pfigerpffc to ?)crna fTcjl mií ct Sitomeřtc lejicpto 
tu řraíe noffli. Ti tu ti poflowí fonawffe fioc' }>ofelihoi 
Oinamomati , íe táti f cpfaři ®c^p ©afnojlí 3 í)Ofelfteím 
Wi;pr«n)enl gfau* 

itráí ®c^o SRitofl ani infTírufaJ ani nic gfncbo fbWf 
pFekloJití ncbaw, x^(i)lt ge přebfc pujUw, 8 ncd^utnau iyodti 
Jim ja obpowčb tal ; pořutj tafí $ Jřofcijtoim ř c^faři 4^5 

''W9t)ra»eni i\án, ábý Um^tM,'a Rt| iafmi |)ófelfhtí 
m^M, 8«t««ířofi obi)owcb iflítí blitou^ í tau abp.fe bcmii 
t\atcxacomU, ale řulrílt, ffcřibi^řoíto na ten ítt§ w deí^adb 
a w !terém5Wí mjjlč bpí, »jcc ncp; Si^fař ippflpífan) íp poflp 
» mejií ^tíS^ó^íx, a nebow gim Játnť obpowebí bo í)alle fř 
obrátily . a tp poflp ))ři [obi btjel 2<t netterau nebelú 

Jlráí p(i{ ab9 fe íiffe í wogffem bo éedí^ í>ře8 borij 
tDlaubiti a. ^enaWíe na éet^p mpbf připafcnauti , poflp fibé 
fco Sitjpmíric ii^iDpvan^il , tíeřijto bo Sitomefic ipřigewffe 
na ýMtgmtfíhru lámi, abp gim ti faufebé tu pemm ))rib(ini 
bi[)Ii ; Iteříito gfau ipři ))npnim })řigeibú !ralon>ff ém boft)ob 
fitm obsebnati ^ponUiffaU , c/^namugice, Je {rdí @cbo 9RtU){i 
na jei^třj bneb já nimi přigeti xáil Xb^ pm^mi^x gine 
f ontTete ř fobř obejpfal, bplo fe gicb í^tano , flaf n> ^joctu we* 
lif ém f rálbp f nim přigeti rcífil, — to ja i)b})oweb báli : je 
fe potřeb) nenj gim o Jdbne' obrořp !onf!é {iatati, gc^inS 
tolifo ab9 fáma ofoba fva'íowfíd mo^ía opatřena bpti; a |e 
tolifo řrrfí 8 bomem fw$m » poctu bojti fírowncm rdcj i fps 
ncm \tcim f^erbpnanbem přigeti , a t\x xo SUomeřicpcb ni( 
ncj toliřo pře§ noc pojuPati; Satjm na ietjtřj ofolo ítpr 
]()obin na ben gijba jbrognS bo mefta pomalu fe.traufDÍa, 
ja f ícraujto ofolo polebne frdl * fijnem fwpm , 8 nemalým 
poetem libu 8ijbní(;o přigeí. $n»e ncj gefftř bo mejta při# 
gel, fenffelí poblť obt)cege (larobplebo n? ccjlu proti nřmu 
OJ ja mop xo\)\fí\, gebo přiwitatl, a pdfeti mu \) řljřů pobatl 
ftíeli; ale on tt?9Paw ©ififa Babfu gim wjMjaíf rdřil,. abp 
fe bomů nawrdtili , Je na ten ía^ tafon^^f)o n^jtdnj přigiti 
tiemfije^ $tieb n^elmi brjo po přjgejba txHůx»ftim přit<í()I« i 436 

m^, Shétne a yrobojfboiy ofo{Ul 3a maá pai vejcao bffs 
1 7 řttf& fSelbv i^ofaii nabité, a f yoffemu přt^rogcnc, tlmi^ 
teC noMtau obiátoffe na tn Prann'ř StabofrepQ ^oie aa nimiK 
lane^t, ^ fri( { Sitomertc yn^ vgcU ^firfí pof fanui 
fxm po tíc( btf ofl^ vffubp wMi tcbi fc fbAS , a w otob 
1^ loeftain^ al pxáwi f jDoion&nu At9| pt obcK trtú 
lovffrm 69(0 , (onffef j pofcU řafu ob ^aMf jnirnoioan^ 
|fíp, a friSe ooin^e »ttaiofí€ poctu fiotojto froU • pian 
fMnn pcoofajomoIL StiSl ma^ při fcK na trn {aS Ser« 
t^nenba f9na fio^o, ®iQtřt(^ i ^[awna, foncQřc, Sbí^A^ 
loa Scrhi, ^finifira, £atifla9a 9)opda, nuKrffaffa, a 9i< 
itta 3«B^fQ , g:m fhj SbtfIanNi Sfrfu ja ofcpovcb bol, |c t9 
vrtáni ivtěíne prígimatt, a tobo na nii( fitati ráq, 069 
mu loffetfp fliče ob bran tovbolt , ge fr fim fr^ opatrovati 
fdq. Jtonffclé toi t^činiti, a wf[ftf9 Cicc SoHflanmoi niar> 
ffolfotoi topbati mafglif fterójto S boňna efob^nni f ncna 
přibanpini ráno h ttf\ast bránám, ob^ ge efTr«raU, a loeccr 
abp ge jaoiral!, ff^ctin^alU Ti túicwi iipífob soc^^ovKaoáa 
bv!, feolutj řrií eb niů r.ectgel, a f ?ra3t § tím ^rm fe 
nerbriiiL ^fnre ne? jiTíč írcl bo řiroxtřic přijel, f tím 
of(»btíxn powu p4rjřt>e a rvťfffffcc, frcr? fc mu toKe jtíB 
a tritřli, ípKíni f::D •\*irúl: 

Erílcrpr: najiťbo ^cfFť>c rrigcti; atb 9$ n ctgr f 6e» číám h^tí rrfřjmc; n pxott>l j)Qr<iuřime; otp l^nct bijwffe^ 
^0 mt^ni, gJřJ tebe toio naffe ;jřfani bo^bej ř Slám bo 8U 
tcmeřic, ničím) fe nejame{j!án>(kge, )>rigeU ^bej itia^t 
mtícjlitvau tpu(i naffl ne^^oobs^^ugem , lie f<e taf jad^owa^, 
O f 9lám, saf§ tt/ep§ botceno, ipřigeti ncobmefPíiíá ; a txt 
ípíi <>ři3cibtt fn>ím ba(c pf>tUbán\, pxo tttxil gfme tebe obe# 
flati rrfcili, ob nás n^projumiS* 

a^dno w ©ra^anccí) w auterp @n)atobuffni tita i647* ' 

9la taUxoé obe{](ání mno^p nic fe na ján^iajtC ^fipow&r 

benp 9 f)cceti fn^é neo^lebogíce bo Sitomeřic ^eli; a cd tam 

i ixáUm o ftan) mcflflp a o nřftevé ofob^ gebnaít| o to^ 

IP Ijlu ixui)ém tló)t^ ))vib(^ft bube ))ran)|np« 

Apnic bjlu }fxxoni^o^ Pragae Csechorum, 
typlf JoBephae &omiiier»^|diÍ9#. SfDCCCXX. s. \ ' ■ \ 4^8 £> h f a ^ ^^ Ckfttt 

Z)iitsfitti Uft e&f9(ác$ StaĚá tma i StoSmitab s 7 

Scioi afr9>)^ciia bijía « ^ 9 

^ototoef nitf^giiá fe noStgagt ^ < 11 

itai9mtr to fneittu tv^anpU # ^ ^3 

£)b90fi^ owbon>?tf fei&ÁnS femá 13 

ffe^n^ ob Scftpnaaba wiflani ^14 

Áe{ trnna fHahflawa pif aU « « 16 

f^ofelfitoj ob f oííjit Sini>or9(94 ^ , ^ .— 

f)o^ebni pamtfttá ja friíe Subiojla fe biKa :s 17 

^t^owi na íixai Aarifftepn t09flah| ft noxotáSíi ' ig 

MUxat ttáí má bipti woUn f^lébáho ' . f — 

&xoohoia na tooletij nowií^o txáít ^ ^ .. 

dúYDOYoé 7(mm ja tcbiřřu net)}nal: :» 19 

?)řifal)a uott)ébo řrate ^ . « ^ -»- 

i^ornjcp po ^rúJSanecf) mj|to mjtl |(řbali ^ 20 

Šábofi úbp Serbpnanb }a řra(e tooíen b9l ^ ^-« 

Sfobp ř fepfánj ortpřulu tootcnp bpl^ « .. ^4 

ÍRojcipře.mw P«n?9 »^ * • • ^5 

Sacdtcf wolcni noirctjo Eraíe ^ ^ — 

Saíoícno; fteři bpll « í^ c 26 

Sítojl \t>oí(ncu na pawiř « « 27 

^řjfalja n?olcncu ^ ** , ^ 28 

Wowt) řral ívof)láfíen • •39 

¥o|Iowé ř uowífmu fra(i troleni ř " • . _ 
í ctpíulowř, s řterpmii í)oflow^ bo SBibtt? fc obebroli . 30 439 

ettana 

Be 5a friííe Serb^nonb woUn gejl, o)n({mtn . 39 
^oflotvj fn)á íyecp ))řet)naffeU « ^40 

jDtpomeb gtm band 9 s 46 

©tnou a to oten>řen?gf[i obpowSb jabali 1: — « 

?)oflowé propufftřnl • . « • 48 

Sxái Yvpbal tli mageflatt) pxo (í^č)^ • — :• 

itrdí na cefiu bo !rdíoix>{hpi éeff e()o fe lopbal ^ — ^ 

9rifa^u tH) )>omei9 cinií «: .« 49 

Stojepre meji) {lan)9 o nefení {(enotu :: « ~. 

Sxáí Serb^nanb foruitotpcín ^ » -^ 

iSrďl )}obbano{l ob wffecb }emí forttni) ée{!< )>ři9imal 50 

^áxml o fr(í(on)f}n>i ŠlS)a{Iá i^f^Mioat « ss ,» 

Sa řrťíle 83^erf!<bo wolen « . ^ 51 

9>iilat9n 8 SDřarpl w |)reffí)urc€ fnřm brjel —i 

gerbpnanb ja fwle SSí)crfÍFí^D.W9^Wffen • 5 i 

gerbpnanb rabu ip mřftedf) 9)rajf?9(|> obnoVDll <« — 

Seibvnanb gel bo SSber $ « .i^^ 

Serb^nanbrtia fra(Dn){hpí SSberjIí forunotodn ^ 53 

Siůjntce mcjY) ^rajanp ja přKinau ^iř^artfi « 54 

Serbpnanb pbnonoil rabu ip ^^raje * 56 

«^anu^ Surf a na )}omoc ))on)oIa( a SSibeň oblebt 57 

f^ertpnanb ))ctn)rbit fn)obob9 fiar^mu meflu ^rajfl^mu 00 

<S:r(í( Serb^nanb gel to 7(ug{Tf)urfu ^ » , — 
^dnu§ grpbr^* fnjje Safřé a gtnp* ffejl fnjjat JRjS* 

jlipcb fnem ^ugffpitrfřp JJobepfatl ne(btřlí « 61 

gerbpnanb na frdlowftwj átimflí wolen bpl ^ 63 

©ním na í)rate ^rajfl^m 1. ?)• 1531 « 64 

i©mm na brabž ^rajffím U % 1534 • 66 

9{on)é baure ja přiíinau noYQofrtencii « 73 

Sbenřř 8en) j 9řoJmtíaIa Pmřel » 5 7^ 

Sí^ttxí obora ^lojena .. . ř § 74 

£ur(9 ^anujfon)i bo.SS^er na ))omoc ti\)\\ ;» 75 «N 43^ 

€5tra«a 

))ři farnjm tojletc ftr* SSartoIomíge. tofagotpati t)b& 

. im rářil iř s * 119 

©nim na í)ratí ?)rajPřcm 1546 • -- 

Sift oteiDřenp frdte S^rb^nanba « ^k .113 

íHitollt Ul bofli meUr^c^ ) mV>nl |)roti turfirfftomi . ^ 

©afřému fe wejlo » » 117 

SRautvc tn)^ ))řigcl to 9xaí)p 9 ' a i igi 

Zciti SrpbwjdS) flawům pfanj tJílnll ' • . — 

écůfovíé pxotx ^anom' %x^Uj}ť^dXvl xodliiú oipoxůXoM 1 34 
Sxál Scrbi^nanb ge trefiaí ^ . 1 '5 

$ro{ fff pbtiwé fpuntonxíní 19* díe^l^^^ fe fiola • ' 1 26 
Roiřoi řrále ®<^o SRilojli $ , ; -^ 

Somuto tojf úju |^ří)>ot<n$ liji pe^lat^ 13^ 

Siflow^ otetpření^ io {ragft toit))faní «- 

iDt))9on)S6 obUftttT^e niífla $rajf!<^P na xoitaixoi0^ 136 
jDtpowíb ob fxitt @.Wt. band na fj)t8 obce ^aromSfljpí^ 147 
60} ®. SR> trá(im){((( » SitomSnq^ auflnl ( ftoioum ' . 

nrfutotti rdíti » » f 141 

SBoIff ) Xragftt flawiim f)reb{o{ení vSinil, abp S )>o?f 

tem fwpm t yopifn nagjti fe báli « ijrj 

£)biK)»íb na to ^jřebtojení 9 • — 

fSlei ne^wp^fT)^ yurfcabl fu txili • j 74 

£)b^n){b na tu re{ s p » 176 

etan)on)é it(<nftn)f(^^o je ytettji {dbbli, ai9 na mjfK 

gi4 :p¥om(uicpil # •— . 

áeí it(enon){!^ .0 .— 

ÍDb)H)w2b frdle ®. ^. na tu !e{ iltenon){f^o je 9teni \ 35 
Sta xafon>< ®* SR* hd(on)|lJ na)»omenut| gep jafe ob 

iCIenowffí^i mlunoeno ^ » ipjr 

Ste^wv^ffi )>ur(rabi 19 iMmVUci^č) gaiinm xo^tťlf ftos 

mluwtt #1; . .X9g I 43P . ■ . 

enrtsft 

|>o tv^fowíttt tf feZf, Mo y4l^ ob ]M(S )d^ 6. St. 

{rdlimflaiL Joto ypmtiWHrno ...» ' » aoo 
ita to jafe ®» SR. fráU ycomtusoití rdctt # 201 

wan bpl ř > . « * 205 

0* ait.to^:^aib& f foMf: ke ioD^tv iWMÍatf fojfí 

fájal a f nkn promtinoít ^ »• .« - 306 

fta yromUKomi @. SR/lr. neytovSfQ tnirfrabi otyoveMfl 307 
l>^ow2b a ii^cf @. 3R. m to i>£hUfn$ % ' — 

IDi^c havt4ti94't»iuit8ÍM!(Iaiuí :*^^ ^ # 20 g 

!Krt9fu(oioé fe))fiiňi » # - « . , 209 

fltbimlauiMÍní « tomS pana Be^ufie Aofttp- } ^offivic 212 
Sřfoni řu řróK ®. SK^ ^ * • • : • *' -ais 

.iDbpoivet) t^aná • * . ^^ - « .216 

@neffeni ))řáteliH u> foDegi tvelitt • "" . . « . ^lý 

y{íini láifráis je {Irany w^%x^}fixoiv\ w Sitomlfiq^c^ 223 
ÍDbyoivib' na. to jpfant .« . s: . 226 

9)faní 3ana ^topc^a htrprffta Sd^íiíl^o ftonufirn t^n^ >^^ 
£)bi^n)€b getinot9 |>rag{Ié ita X^ pfldni » ' 234 

^ani ftt .řňílt)e franp le^U mince «r . - . 239 

£)t))on)cb ob írcSe ^ » * » .242 

Sifton)e otevřeni fragum fraíon^fhoj éefl^^o ' « 244 
9)fani @f€be|h)(ma j SBaitmiUe fiamiím oíinSné ^ . 245 
Síařijenj fraíoiofle abp fe t)obdn)a{a ffpjje cpfaři* 246 

krajané to toeliřj foUede fé $^ajeli A . 247 

8ijl Soňa grt)fcrpcta cíen bpl • ^ 5 243 

©tan^oYpé hage S3oIcfIan){{e^o jaboji na flamp frtfíon>« 

fiwi ěc(íél)o wjnejli í ' s í^S^ ^ 

©n?m tt> ?>rajc ^ . « is — 

5trtpfulon)é ^ « .5 254 

jbbpowěb pb {tan>u, n> lXzt(\ @febefi9ana 2 iESaitmiOt 

I ))přo3i na))omiuafljÍ •- 9 . í-'^.. 962 ,433 

Ctraaa 

9xáiati( látali, 069 tDpgffo tnilttc SRauryce a ^ugu^r 

13b))un)2b na tu |(ftoít f * « 1^5 

9>raidn{ {^toli fiRuur^ce a Vugufla ofobnif, <i69 {to{ 

n>ogf(o i^jemf tt)9}>ran>ni i? ^ 263 

£)bpo»lb í « « • 370 

Jiral nat)omina( , abp ^rá^an^ j (item to poU I99f 

praiDcnpnr bomu fe nan)ratilt t 27^ 

éed^otvé n) anitopó) gfauce ))o{iot9eni na SRoran^a^ 

nc^ pDmo(9 Jibali :s ? « 274 

jlajípar ^{lug jpráwu bííwa^ je neipřjíel fco SodbmU 

jlaíu n)patnautt t^fpluge « $ 290 

SEBácIan) j Subanic pfani iřj}en9c(^ ofbb ob {lawft , t j|| 

auffnj promluYoení @tmaba ^ Sr9f(on)te úflne 

frdti obeflaí s « 28a 

Stjjen^' ob {}an>& ofob9 t axc^fnilndm na ífxal 9>ta{f(9 

wpflali, a pfani (riíli tocinili 234, 

jDbpoweb ob txdU, xc tUxfl porauřj, ab9 |ian)on^ wo^* 

. fřo rojpujtílt í '« . $ 289 

Sřeti rojepfdnj bo xvf{td) (ragfi . » 296 

Jtaffpat $flu§ die#m toepfha^u biroá # 309 

^a( opět napomind , ab9 ftaxowi wogfřo rojpufiin, 

a ffpije bobiín^ali i: ^ 304 

9)fani bo n)fre(^ {ra^ft ob cýfaře, n^ ((er^m{ fe om(amo<í, 

le gaCo nepřjtel bo dec^ wtr^nauti nemjnl c 309 
SBSe^fiTa^a 9va|^n&m j iRormberf a ban4 3 1 x 

9f ({te(f{< napomenut) bo n)ffe<(> (ragň • 319^ 

$fani txili 5 9ra^9 blinhU » « 316 

€n?m 10 9)va)e fe lalal $ t 32a 

Snfrtruřci? ob ttáU I fnífutu na ^tab ?>rajfřý 33a 

šelet cpfařfřd raba jlpffifn b9( n • 346 

@;an9on)< to follegi opít fe feP • 34^ 

$faní ^ana % ^^ernfftepna {teno ■ » «« 43* 

^xn :■:':: í ítcSBcrí caiirsa íSaii ^ ^49 

K«.UuÍ « * • ' '?ÍO 

S« n:rm.:pií:5o vshsHý í tsmni tíhiřai » 351 

jcirali ^ * ar ^ . 35 + 

f« a*»3i ^ ^ * * 355 

Jlarel V. ja S^'nufíc?n p:f^jí6al s 350 

^Snixi na ^Iat9U porawii a gat ^ s 3-7 

gntr/^wnb cb:c ^IjeíiffJU o w;íc;fh»i jprfiwaje 359 

je ^anu3 porajen a gat geji s « 36 r 

Rojtricaj mejT) patun ^ ^ 362 9 ©nřm na brafcí ír.úííím 
Ctpowcfc na inijtruřcp tiáli s s 305 

|)oflor:c ř cpfan Uíviwni í » 27 S 

f)cfl9iré te fríli prifili « ^ 330 

^t)ííř^:notré tm^ garaufn trtjipaíiU a 3^3 

S tceram; i* o fmríi cbccirali ^ í -— 

^oflcixc í cí>aíi pu]\ú * í ' 3j{4 

£'tpcrocb oč cr/:uřc < * s •-. 

^oflcu^e fc nawritiíi « s 385 

SaiTtruřcp ifa ?)eitDÍía % gippí^o při fnemu cbecnAn 336 

9)řimíun?a ?ana j ^erH)TrcDna * 403 

qpfimíiu\)a £tívícma Ařincdct)o ? " í 406 

£)t)(<ífřeni mífítanu ^M^i^^ í ?? 410 ^ ' 435 

Otranft 

^rtt)!ut6»í na fn&nu ftoolenl * :» 411 

iDůminfa .i ftranp t^dE) ^cíeten^dE; {dpiju * 414 

£/d]potpeb na infTtruCcp fra'íe * s 41^ 

|)oflDmí 8 inffirufcp 5 f)ralj9 W9flrií ^ 434 

átral poflp etbcpwal « * — 

áCril wogenjlp bo gitomířic í)řitá&I 's # 435; 

%\ÁlUxi ofobp je jtan^H I fo^^ obf{Ia( , # 43^ I 

A JOm^iowi ^tubifh Ka ffrAn. 


19 r». 


, 


>i 


9(Í»>ÍJ) 


: f bo(ré(f ' 


Ifi: 


f boSrétUtt 


95 


>A — 


(0 obtge potom a(p *-* 


toobogeaby 


99 


fii -^ 


flU to d^sic^ 


~ 


na to fwé 


9T 


•j ~ 


pobbali fe 


přlbcj puMftif 


16a 


— ~ 


opanotpa 


přtbfi (, 8f(Hi (• arnf. 


966 


«3 — 


mílo; 


Iti 


: meít; 


•75 


16 — 


ob fiatp2» 


^" 


ob fairum téi nň 


srs 


16 --i 


na Crcponi 


— 


nú (E^roppat, 


S02 


4 — 


2 rruíotolitvj 


— 


Sfra^e 


S07 


S9 — 


mcbl; 


-- 


mi'btí ; 


S>9 


«4 — 


AiHo, 


~ 


^tll^, 


330 


fO -^ 


j SRonofTA 


— 


i SKí^nrira tlltlll. 


969 


6 — 


a vttrrbici* 


— 


a rtmrbui mo^li. 


397 


84 — 


pKMiali, 


— 


přífájAti, r » 
>í