Skip to main content

Full text of "Prophetae Chaldaice"

See other formats


This is a digital copy of a book that was prcscrvcd for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 
to makc thc world’s books discovcrablc onlinc. 

It has survivcd long cnough for thc Copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is onc that was ncvcr subjcct 
to Copyright or whosc Icgal Copyright tcrm has cxpircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 
arc our gatcways to thcpast, rcprcscnting a wcalth of history, culture and knowlcdgc that’s often diflicult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in thc original volumc will appear in this lilc - a reminder of this book’s long joumcy from thc 
publishcr to a library and linally to you. 


Usage guidelines 

Googlc is proud to partner with libraries to digitize public domain matcrials and makc them widcly acccssiblc. Public domain books bclong to thc 
public and wc arc mcrcly their custodians. Ncvcrthclcss, this work is expensive, so in order to kccp providing this rcsourcc, wc have takcn steps to 
prevent abuse by commcrcial parties, including placing tcchnical rcstrictions on automated querying. 

Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthe files Wc designed Googlc Book Scarch for use by individuals, and wc request that you use these lilcs for 
pcrsonal, non-commcrcial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Googlc’s System: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical charactcrrccognitionor other arcas where access to a large amount of text is hclpful, plcasc contact us. Wccncouragc thc 
use of public domain matcrials for these purposes and may bc ablc to hclp. 

+ Maintain attrihution The Googlc “watcrmark” you scc on cach lilc is csscntial for informing pcoplc about this projcct and hclping them lind 
additional matcrials through Googlc Book Scarch. Plcasc do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you arc rcsponsiblc for ensuring that what you arc doing is Icgal. Do not assume that just 
bccausc wc believe a book is in thc public domain for users in thc United States, that thc work is also in thc public domain for users in other 
countries. Whcthcr a book is stili in Copyright varies from country to country, and wc can’t offer guidancc on whcthcr any spccilic use of 
any spccilic book is allowcd. Plcasc do not assume that a book’s appcarancc in Googlc Book Scarch means it can bc used in any manner 
anywhcrc in thc world. Copyright infringement liability can bc quite severe. 


About Google Book Search 

Googlc’s mission is to organize thc world’s Information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps readers 
discover thc world’s books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full text of this book on thc wcb 
ai jhttp: / /books. google ■ com/1 


b t 


PROPHETAE 


CHALDAICE. 


PAULUS DE LAGARDE e fide codicis reuchliniani 


edidit 


LIPSIAE 

IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI. 
1872. 

ז , 


AUe reekU werden vorMaUen. 


Typis exscriptam Gottingae in officina academica dieterichiana. 

(W. Pr. Eaestner). 

j 


Me versiones canonis ladaeoram chaldaicas ad 
codicam mann scriptorum fidem recognitas editurum 
esse, anno 1847 horarum aramaicarum pagina 14 pol- 
licitus sum . ad quod consilium ex animo nunquam 
5 dimissum exequendum ut reverterer, efiecit non ali- 
qua mea voluntas (sum enim gravioribus occupatissi- 
mas), verum officii iniuncti necessitas . nam quum 
praeter alias artes a nullo in hac academia gottin- 
gensi expetitas etiam chaldaicae linguae notitiam in- 
10 venibus rerum orientalium studiosis impertire iussus 
essem, e diutina autem editionum bombergianarum 
et codicum non nullorum lectione scirem, me men- , 
dacem fore, si chaldaice ita docerem, ut in libris 
grammaticis mihi notis doceri non sine risu summo- 
l5qoe meo docentium contemptu sciebam, coactus eram, 
quoniam Bombergii solius fide niti rationi consenta- 
aeum non videbatur, ad codicem manu exaratum 
antiquissimum confugere, summorum virorum bene- 
volentia mihi permissum, reuchlinianum antea, nunc 
SOdarlacensem, anno 1105 scriptum . in quo tractando 
non tam id egi, ut ad fata canonis iudaici cogno- 
scenda aliquid contribuerem (quamquam id quoque 
effectam esse scio), quam at grammaticam chaldaicam 
e teste reliquos omnes aetate antecedente cognosce- ^ 
25 rem . codicem istam vocalibus instructum ita ut in- IV 


veni edidissem, si et sumptibus ferendis par fuissem 
et vocales in codice eadem semper ratione essent 
positae . insequetur, si per sumptus edendi et ne- 
gotia mea licebit, hanc prophetarum Chaldaicorum 
editionem grammatica chaldaica quantum fieri poterit 5 
brevissima, e solius reuchliniani usu et consuetudine 
conscribenda . quod scio displiciturum eis esse, qui 
nullo labore et sumptibus nullis optima quaeque com- 
parari posse et sibi persuaserunt et nullo negotio 
ignavae vanaeque plebi persuadent: equidem, ut resto 
sunt, vereor ut alia via procedere possit qui non specie 
doctrinae sibi aliisque illudere, sed verum sectari 
velit. 

Codex igitur durlacensis nv oblongus , pedem rhe- 
nanum et digitum unum et dimidium altus , paulo 1 5 
quam decem digitos latior, a Iohanne Reuchlin phor- 
censi ב ג aureis rhenanis Romae emptus iiii Nonas 
Sextiles 1498 et (ut videre est) Reuchlino iubente de 
novo compactus, foliis nunc constat 385 , quorum 
278 et 290 non eadem sunt qua reliqua magnitudine . 20 
deest folium unum post undecimum, desunt folia sex 
post sextum et sexagesimum . efficitur codicem quum 
ex librarii manibus exiret constitisse quinionibus un- 
dequadraginta et foliis istis dimidiatis 278 et 290 . ' ' 
quinionum finis decimo quoque folio exeunte nota- 25 
tur. in qua notatione dimidiatorum istorum rationem 
librarius non habuerat, folia 74 — 83 cultro laesa 
sunt . quae inter לעזק ה editionis meae 14, 7 et רישרא ל 
15, 12 et quae inter 80, 32 קר ס et 5 , 88 כיש א media 
sunt, e reuchliniano peti non potuerunt. PlBruns, 30 
qui in gratiam BKennicotti contulit hebraica (vide dis- 
sertationem generalem »Brunovici« 1783 editam p. 
400 : codex est 154 apud Kennicottum) , is igitur. V 


nimiram ut benevolentiam bibliothecae durlacensis 
digno praemio remuneraret, numeros capitum et de- 
cimi cuiusque commatis manu pingui et invenusta 
membranis inscripsit. 

5 Subscriptum 382^ : 

נשתל ם ז ה ספ ר נביאי ם תרנוט א וקרא « 

ע ל יד י זרד ? ב ר יהוד ה זוט ר ספרא « 

בשנ ת דאתתס ו ליצירה « 
ובתתרל ת לתורב ן בי ת הבחירדז ♦ 
שייבנ ה ביטינ ו בטהרה « « 1 

ויזכינ ו ללטו ד בה ם וללט ד בל י פג ע וצר?: « 
ויתקיי ם כ י הכתו ב * ל א יטהג ? ספ ר התוחז « 

הז ה טפ 7 ווזגי ת ב ו מט ם וליל ה לט ק 
תשטו ר לעשו ת בכ ל הכתו ב ב ו כ י 

א ז תצלי ח א ת דרכי ך 1 5 

וא ז תשכי ל : 

annus post creatum mundum 4866 et 1038 post 
templum herodianum dirutam aerae Christianae est 
1105 : vide Ideleri handbuch der mathematischen 
iO and technisehen chronologie 1 542 seqq. ? זרו ? ב ר יהודו 
fortasse nepos poetae celebris בניט ז ב ז זר ה , de quo 
LZanz, literaturgeschichte der synagogalen poesie 120. 

Adnotanda 

haec sunt, quae, etsi librum a nullo lectum iri cer- 
25 tus sim . ipsis paginis subici curassem , si per rei fa- 
miBaris et typographei rationes licuisset. 

R = reuchlinianus. 

B = bombeigiana anni 1518. 
vocabula nude posita codicis scripturam referunt 
30 abc = prima secunda tertia manus, 
m = margo. 

> = omittit. 

* =: propter spatii angustiam matribus lectior VI 


nis quae vocantur carens, quod non ubi> 
que notatum est. 

lituras plerumque non curavi . correxit longe plu- 
rima librarius ipse. 

2, 1 5 ול א תיתב ר SnTn ל א > a 1 23 טפליכו ן manu recenti a 
correctum ? | 8, 1 6 ואטטרתו ן R. ואטמרתנ ק פלי ג m j 4, 4 
כית ך 6 | דשלשליתג א j 20 אמי ן > a | 23 יהוש ע pr m in 
rasura | 29 רויקוט ק | < לבנ י ישרא ל a | 6,4 דסהדת א 
R, sed V sub ס פ א ח לירח א דגי ק פלי ג 8/9 | ד m 1 1 2 ותהדע ק | 

22 תר ג ירו ש איזטיליי ןטיזרי ן m | 22 כגיבעת א ] m • 1 לאתר א דהו ה 
חיסוד א דטצרי ם פלי ג 6/7 1 קר י לי ה גבע ת עורלת א m | 7, 1 3 
ועב ד ] m לטיתבני א בי ת מדרשי ה דאליש ע T תר ג ירו ש ותט ן עת 
1 3 1 נביי א ad verba hebraica מריח ו סגר ת וטסגר ת m תר ג 
וטתפא ] a] א בדש ץ דפרזל א וטתקפ א T אח ר « מריח ו ♦ מריח ו אח 
a] 15 וטתאחד א בעברי ן דנחש א ט ן קד ם בנ י ישרא ל לי ת דנפיקי ן 
דנפקין ] טיגי ה ולי ת דעלי ל בט ה לי ת דנפי ק טיגי ה לאגח א קרב א 
קייט א 27 | ח ד 17 | ולי ת דעלי ל לטישא ל בשלט א R : editum 
operis debetor | 8,21 אבו ה a | 25 אבו ה a | 29 יקו ם I 30 
שומעי ה ] m א ו בתלת א 9,3 | ירו ש והו ה טטב;ד ה נפי ק בב ל ארע א 
וערק ו 5 | 0 <אלפיןגבר א : m 1 5 ל א ואפ ט m • 20 ירו ש מב ו מהם 
וקטל ו טינהו ן אינש י ע י י ת יאי ל ב ר מנש ה דהו ה חשי ב כתלתי ן 
ואיתיטס י 1 7 ושית א רבנ י סנהדר ץ ורדפוט ן קד ם תרע א ע ד ו ט | 

1 4 וא ף בדיב ו 17 ] ס < י ת שמג א ט ן ארע א ] m וא ף כפר ו פלי ג | 

22 חעד ק a | 10, 1 א ג a, inter scribendum correctum | 

2 m ל א איצטל י I 3 m ואתיאוט ן 6 | ל א ורנגתיט ץ R, •: sub 25 
א priori | 7 init] m ידו ש וטלקונו ץ קד ם יהו ה ענ ה וכ ן אט ר 
יתקו ף רוגז ו [sic] בבע ו ברחטי ן ט ן קדט ך יהו ה הבגל ל איליי ן 
ודב ר 7 | בעט ך ] m ל א ונסי ב j 1 1 ורגמ ו ] m ירו ש בר ם ליו ם 
1 7 ן דינ א רב א תישתיז ב ותיזכ י alterum ולמלכ ה fuerat ולט ל | 

1 8 י ת 11,28 | תיבזזו ן > a | 30 ר ב > a | 12,1 6 כיסג ץ ?] m 30 
1 9 | ל א עיפושו ץ fuerat ה : לה ן distincte cernitur : inter 
scribendum correctum | 27 ל א איזדונ א m [sic] | 28 
כיסני ן ?] m קיימ א 31 | ל א עיפושי ן ] m 18, 15 | קיי ם פלי ג 

vu 


T ונענ ] m 29 ^ 2 | ועכדנ א פלי ג a tertio טלכ א usque ad 
דעגל ח manu prima in rasura | 31 ^ | < כ כפרי ע 
איתרטיא ה ] m א איתרגיט ה S | רברב ן ט ץ שטי א ע ד דאת ו 
prima manu in rasura | 15 , 16 עגל ת a | 22 ואג ח a | 
5 28 fin] m ירו ש וי ה כ ל אר ע גש ן הי א [?הוא ] גר ר דיה ב אביטל ך 
טלכ א דגר ר פרג א לשר ה ט ן כגל י דגסב א באוגס א ט ן אברה ם 
ד ] desuper punctata] טלאכ א דיהו ה ואב ד t ואיתוכ ח על ה ע ל 
צל י עלוה י ואיתרו ח ואיתס י ויה ב לי ה י ת גש ן הי א גר ר אר ע 
16 , 4 | דאיתותב ו בג י ישרא ל בטצרי ם כיוט י פחך ז ד ת גבעו ן 
10 גיף ] m לי ה 13 ול א כי ף >a| 15 כהר ב a | 27 פליג א ] m 
טלכיה ץ כב ש וטהיגו ן 28/29 | שעיע א פ^ ג in rasura | 17,2 
הוד ה vocis יהוד ה usque ad 3 גיברי א in rasura I 6 לשיבטה ץ » 
veram r sub פליג א 19 | ט ] m ל א שעיע א I 26 — 32 inde 
a commate 14 asque ad priorem partem commatis 
15 23 deest versio chaldaica: in spatio inter columnas 
sito חצ י הסט ר scriptum est . edidi e B, nisi quod 26 
דלכנ ה [B טרא ן 29 ,[דלכג א [B דטגיד ו 30 ,[טראו ן [B דטגד ו ] 
ex hebraicis reachliniani vel effinxi vel sumpsi | 32 
verba טלכ א דעטט י לגילגל א ח ד praemissa voce תר ג in 
10 margine 1 32 ח ד tertium > a 1 18 , 2/3 ט ן שיחו ר ] m ירו ש ט ן 
איטורא ה 6 | גילו ם > a | 1 7 ante טלכו ת littera una 
radendo deleta | 1 8 ותריכוגו ן 1 8 | וטחוג ק j 1 9 ד ת אפקית ס 
mea culpa e B remansit, R ואפקית ס omisso 23 | י ת 
י בנ ו in rasura | 2 5 commatis 1 8 deest versio chaldaica, 
25 eius loco תר ג I 26 צר ת ] m ירו ש וקרת א יותגית א כצור ת 
קריצת א דטתכני א בטו ר דרישי ה דרישי ה דט י לטישר א (ante 
יותנית א litterula, quae discerni nequit: alterum דרישי ה 
pr m deletum) | 19 , 7 וכ ל טתנ ן contra hebraica codicis | 
8 ante כפרג י litterula ( ו ?) radendo deleta | 1 2 לי ה [להו ן 
30 codex I 20 80, 4 | ותחיה ק init ל אואירתינו ן m I 7 ארב ע ] 
m א T ירו ש דאברה ם איג ש ר ב כגיברי א הו א כב ש ית ה וגסב ה ט ן 
דחיתא י ותט ן איתקכר ו אבה ת עלט א כחק ל כפילת א וכת ר כדי ן 
איתיהיב ת לכל ב כ ר יפנ ה ובזטתהו ן ארע א שדוכ ת טלטעב ד קרב א | vm 


8 עידב א cum , sub ב ר 1 1 7 ע ] m דסליק ת כעדכ א לגניס ת ew 
תוזומ א 1 7 | אליא ב ב ר ראוב ן alterum bis scriptum a ( 1 8 
דאדו ס a, ex 0 (signo abbreviationis) ט effecit et 0 י ad- 
didit corrector, idem homo qui ipsxim codicem scripsit | 

3 1 דגיברי א ] m גיברי א 3 1 | ירו ש אבחחו ן דןווח ר גיבר א ] m 5 
ויה ב 1, 2 * | ירו ש בנ י עפר ץ גיבר א ] m ירו ש אחוח י דכל ב מ ן 
י ת בי ת 6 | איטי ה דיליד ת לקג ז in rasura | 6 post שקי א prius 
דטי א ־ 1 ־ a I 10/11 commatis 27 versio chaldaica indi- 
cata verbo האו ר נד ה : hoc loco et in sequentibus quae 
similia sunt ea quae edidi ex hebraica oratione co10 ־ 
dicis petivi * 1 1 commatis 28 versio chaldaica uno 
indicata est vocabulo 12/13 | חצ ר commatum 29 — 31 
deest targum | 1 4 וצרע ה ואשנ ה in targum non legun- 
tur I 14/15 commatum 34 35 deest targum 1 16 1 8 —צנ ן 
1 15 <שטי ר ויתי ר ושוב ה 23 \ <טרש ה 20 —לבנ ה 19 |<טקד ה 
24/25 commatum 49 50 deest targum | 25 ע 0 ר י e B, 
quae הר א pro אח ת K praebet, reuchl ע sequente ש di- 
midiata | 25 ציע ר 27 —אר ב > I 27 תיטנ ה 28 —טעו ן > | 

27 וכרט ל a [in hebr] | 28 31 | <אלתקו ן 29 —חלחו ל 
במר ב a גר י 32 —ונבש ן 31 ן > R, ex B sumptum | 33 20 
לתרכתהו ן a | 22,4 והו ו a?? 1 4 טפרנה י a 1 1 0 vix והו ן codex | 

1 4 עידב א , sed י sub וטכמת ת 26 ] אבוהו ן 23 להו ן 23 | ע | 

30 והו ו a 1 33 ante ויבלע ם -h וי ת a | 23, 1 דתב י עי ן דא ר 
וכפרנה א > , habet hebr I 5 תריכינו ן a | 1 8 לטיר ת ex- 
cepto ת in rasura | 26 דט נ a ( 24,5 ויתמו ן פלי ג [ותא ר m 1 25 
1 1 מתכוו ן פלי ג [ותא ר m | 12 דאדטי ם a, sub ו ד pr m 
supra versum 1 2/1 3 לאב ן בה ן ] m לי ש א ח לאב ן כה ן דסליק ת 
19 ן בעדב א לגניס ת אליא ב כ ר ראוב ן comma 23 versione 
caret 1 20/21 commata 25 — 27 versione carent, targum 
commatis 26 e B petitum | 22 אל ף ] m 30 ירו ש ואת ר בי ת 
23 | אולפנ א ממס י הי א ^»ל ם גליט ת לכונת א וקרי ת צי ק 
29 | < ועש ן — עי ן 28 | < סוס ה 27 —בא ר 25 | ופצחיהו ן 
ל י א ח טיש ר [בעל ת m | 32 לר ס 26,4 | זבל ן codex, vocis IX 


הטחוא ו in chaldaicis ne vestigium quidem | 4 לנוע ה 
פלי ג m , verum haec verba spongia deleta videantur | 
7 in hebraico זבול ק est, in ohaldaico יז ר וכס ו 9 | זב ו I 
9 — 1 1 commatum 1 9 — 2 1 deest targum 1 1 6 ליט א ובשיחו ד 
5 לבנ ת ] m , cuius latus sinistrum ita fuscum ut ultimae 
litterae scholii legi nequeant ידו ש ליט א דסו ף ♦♦♦ ♦ ובאת ר 
ד ע תמ ן לביגת א I 16 בי ת בי ת a | 17 בז ב chal- 
daice, בזבול ה hebraice | 18 commati 28 deest targum, 
in hebraicis ד vocis ועבדו ן rasuram habet in cauda 
1 0 inferiori et in margine ועברו ן ק , cum ע qerato , quod 
in textu segholatum est | 20 ועמ ה ואפ ק ורח ב Chald I 
26 כזכל ק a | 27 הצדי ס usque ad 28 חצו ר > chald I 32 
seqq commata 42 — 45 chald | 26,3 ללש ס ] m ירו ש 
וטקדטוה י 18 | לפטיא ס a | 20 רב א in rasura | 21 1 בגלי ל 
15 31 אבוהו ן 12 | רוחיהו ן 27,8 1 רוחיהו ן 33 | ורווזיה ק ] m ירו ש 
י ת ירטו ת וי ת רוחה א 32/33 ] מחיהו ן 1 29 דצוח ר אבוהץדגיכרי א 

> : verba hebraica ^ a , verum haec in margine 
suppleta I 28, 1 6 ט ן bombergianae mea culpa reman- 
sit, > R I 18 fin כולהו ן איתקייט ו פלי ג m | 19/20 שיבט א 
20 דטנשוז in rasura I 22 לבו ן [לח ץ 24 | סאחוכ ץ codex 25 ן 
ד י ה ב I 29 דיהוו ז 1 29,23 נפשוזו ן prius > a 1 24 בטיבגכו ן a | 
26 גבר א ] m ירו ש ווזו א יתרג ם באבני א וט ן בת ר כ ן גבר א ח ד 
יא ו 30, 22 | ל א טי ת בתוכי ה vocis אודיא ו in rasura | 31, 1 
ותתירתו ן a | 5 תקיימו ץ ] m תתבו ן 1 0 | להו ן 5 | ל א תיט ק | 
25 1 1 האיל ץ prius > a | 1 5 לקיכליכו ן ] m 1 5 | קדמיכו ן פלי ג 
מקפנבו ן ע ד in rasura I 16 פיתגטא 18 |?דיה כ a| 22 דיהכ | 
24 לה ק I 26 וצעיק ו 32, 3 | ד י ה ב ] m עיגכו ן 4 | וצל ו פלי ג , 
sed T sub נ I 7 יבו ן T ב , sed : sub ד I 9 ללט א a | 1 0 r sub 
ז vocis ושיזיבי ת j 1 5 וכר ם 2 1 | חתי ן ] m ירו ש ובר ם אג א 
30 מ ן 29 | בי ה 25 | ושיב ט אב א נפל ת קד ם יהוה ] m ירו ש אל ה 
ואמר ו עמ א לי ה 3 83, 2 | קנא י ופורע ן וטתפר ע בקנא ה הו י in 
tasara j 5 ואצנענ ק aliunde accersivi : R bnius vocabuli 
ioco בסיפר א ואצנ ע . sed deleta , habet j 1 8 post לאחסנ א X 


versus unus vacuus | 1 8 טי ת !> u | t*9 ת altera vocis 
דאיתיוזיב ת radendo deleta | 21 בטטר א I 29 קרסול י a I 31 
ואתיוה י [cf 71, 9] | 34, 6 ית ש ט ן איטי ת [דכל ב m | 6 [טיני ה 
ת איטי ת לקנ ז T ירו ש דיל m | 8 יתיב י 1 6 | אתסג א , sed : sub 
ת I 35,2 אשרא ת ] m כי ת 7/8 | ליטת ב 7 | ל א שיב ט אש ר T5 
in rasura 1 9 וסלי ק ] m ירו ש וסלי ק פינת ס נבי א דטתי ל לטלאב א 
דעכ ד ליש ר 25 1 דיתו ת in rasura | 30 בזחי ן ובז ו י ת in ra- 
sura I 36, 4 עדי ת דננ י [sic] in rasura: ad י punctum 
supernum additum | 6 וטשעברת ק , sed ~ sub י ת 1 0 | ד 
B, ע ל R I 13 טחצבי א 37, 1 1 | בתו ן ] m 1310 | ל א גשרי א 
בעלי ת ] m רו ן T 1 4 | ל א בא ante ־ ל י f אי ת R contra B, 
quod culpa mea omissum est | 17 בת ר ] m באפ י פל י [sic] | 

23 טחצבי א ] m יכו ן 26 | ל א ט ן גשרי א T ב a, sed postea ד י 
in unam litteram coniunctae et subtus . additum | 28 
תתו א j 32 בפר ש ] m ור ב 38,1 | ירו ש בטסאס א דתור י usque 15 
ad יתי ב in rasura I 1 1 ואתב ב פלי ג m ( ואיחפב contra 
טשילמא י 1 8 | (ואחפ ב a, י sub 5 ךפ י 22 | ש ] m ל א כרכ י | 

32 לותי ת , sed nunc t sub ת : fuerat v | 33 נוד א ] m 
סיכ ת 1 39,3 ל זיק א ל א זרנוק א ] m ארזפת א 1 3 ירו ש י ת דש ר ] m 
סיכת א 4 | ל א טרזפת א ] m געיצ א נעיצ א 7 | ל א דשר א a |20 
1 8 comma quartum] m ידו ש יתו ת כ ד איתגלית א לטיתןאורית א 
בקדטית א איתגלית א ע ל עט א דשעי ר ול א כע ו לטקבל א יתת . 
וטא י ול א צב ו לטקבל א ית ת T תופעת ת זי ו יקר ך ע ל טשירי ת א 
וכגית ץ דישטעא ל ל א קביל ו ית ת • כבי ן יתבת ת לעט ר בי ת ישרא ל 
26 בקלי ן וכרק ץ ארע א זע ת א ף שטי א איתרכי ט ע ל טור א דסיג י אן ז 
וטלי ן ר>ז^ 1 ות א לאחא ת בת ק [vix ענני א נגד ו טטר א דרעו א [דרעי א 
22 | טית י עט ך בי ת ישרא ל in margine inferiori ♦ תר ג ירוש 
תרי ם נזל ו ♦ טורי א זע ו ט ן קד ם יתו ת טו ר תבו ר טו ר חרטו ן וטו ר 
כרטל א תו ו טתרגשי ן וטתערכי ן די ן ע ם די ן « די ן תו ת ענ ת ואט ר 
30 לדי ן י על י תשר י שכינת א דיתו ת ול י תזייא • ודי ן תו ת טתי ב ואט ר 
לדי ן על י תשר י שכינת א דיתו ת ול י חזי א ♦ ענ י בקדטית א טור א 
דתבו ר וכ ן אט ר לטור א דחרטו ן על י תשר י שכינת א ול י חזיי א • 
בקדטית א כ ד תו ת טופנ א ט ן יוט י נ ח איתחפיא ו כ ל טורי א דתוזו ת XI 


ל א [vix רירשי ] וע ל כותפי י [כיתפי י a] כ ל שטי א ♦ וטי א ע ל ריש י 
טט ו וכולי ה עלט א אישתקע ו ט ן טי א ואנ א טו ר ר ם ע ל כ ל טזרי א 
ול י חזי א שכינתא ♦ ענ י טו ר חרט ק ואט ר לטו ר תכו ר על י תשר י 
שכינת א ול י חזיא ♦ כ ד עכר ו כנ י ישרא ל כנ ו יט א י אנ א נכרי ת 
5 ועל י עכר ו וגז ו וטי א ע ל לכושיהו ן ל א טטא . טו ר כרטל א שתי ק 
ע ל W ועב ר כנ ו יט א וק ם כי ן יט א ובי ן יכשת א י וענ י וכ ן אט ר י 
יט א תשר י שכינת א י על י תשר י שכינת א ♦ וא ם ע ל יכשת א תשר י 
שכינת א ♦ על י תשר י שכינת א « כההי א שעת א נפל ת בר ת קל א 
6 ן שט י טרוט א ואטר ת ל א תשר י שכינת א ע ל איל ץ טורי א רוטי א 
10 דאיתגכר ו בנפשיה ץ דלי ת רעו א ט ן קד ם יהו ה לטישר י שכינת ׳ 
r ל א ע ל טורי ן רטי ן ול א ע ל טורי ן טטר ץ ול א ע ל טור ץ 

איל א ע ל טורי ן טכיכ ץ י וטור א דסינ י דהו ה זעי ר וחל ש ט ן מלהץ . 
הו ת רעו א ט ן קד ם יהו ה לטישר י שכע ׳ עלוה י דהו א זעי ר וחל ש 
ט ן כולה ץ והוו ז דלי ק וסלי ק תעי ה כתננ א דאתונ א ט ן קד ם 
15 ול א 33 | דאיתנל י עלוה י יק ר שכינת א דיהו ה אלה א דישראל n | 
40, 1 super אחד י תריסי ן manu recenti scriptum ארב ע 
טא ה אלפ ץ • alia manu . sed vetustiori, in margine (ad 
רוסחי ן referendum?) סייפי ן . cui vocabulo manus illa 
recens נ* א praemisit | 3 ד altera vocis דכ ר in rasura | 
20 10 loco כ vocis טכונ ת alia littera fuerat | 41,1 0 לארזפת א ] 
m וחט ר 28 1 ל א לטרזפת א ] m זרעיית י 42,13 | ווזטו ר פלי נ | 
18 נדי א in rasura 1 20 כקדיר א ] m ל א כאילפיס א ל א ככירט א . 
possis בכורט א legere, quod vocabulis syriaco (Payne 
Smith 617) et arabico (Freytag 1 114^) commenda- 
2 &tnr: equidem librarium י , noni, voluisse crediderim . 
כודט א etiam Buxtorf 361 | 31 ותפנ ר ] m ל א ותפכ ר | 
43,5 טס ק cum •, sub ט ] m ל א איתס ק I 1 8 לקדטתה ץ a, 
recentius [?] correctum 1 1 8 post סדטליל ת 1 1 9 סכנ י ־} - י ת ] 
22 לקנ א ] m ל א לנינ א ל א לקינ א , ubi tamen ultimum vo- 
)Ocabnlum לקנ א fuerat | 26 ל in וע ל ex alia littera cor- 
recta | 44, 4 ע in דיכר ע in rasura | 24 לתלת א a | 45, 3 
י ל א ל^ריד ח מ י [לןנרירי י uW et ת et ד raphata , ita ut 
1 ר ^ nullo modo possit | 4 אי ש a | 6 חות ו in rasura xn 


sex litterarum capaci | 9 רכרנ י טד ץ in rasura | 10 
בטמו ר a | 16 כ כוותכו ן > a | 17 praemittit י ת reuchlin 
contra bomberg | 18 נת ך 21 | משלהי ן a | 46,2 טסי ק a| 

4 כרקונ א a | 4 וגר ר ] m עינקי א 1 1 | ל א ואלק י בהו ן ] m ל א 
עיגקי א 20 | סיבבי א ] m ק ד 22 | ל א סיבכיי א ל א זוגיי א [sic] 1 5 
25 ולחינתי ה ] m זרעיי ת 1 33 יר ו ופלקתי ה a 1 33 ע ם ] m קד ם ק j 
47,9 טיש ר scio in codicibus legi, sed scribendum credo 
טה! ן : Legarde abhandtunffen 64, 2 . ita 48, 24 et in 
similibus locis | 1 7 הו א 48, 1 0 | טלו ף > a I 1 1 יטםו ר a I 
14 בר ז ] m אגי ח 26 1 ל א בניבל א . sed - sub 10 ,אגי ח 27 | ג 
sed T sub רח י 1 14 אח ו 1 7 < קרב א 1 49,1 ג ] m ן ל א ריחיוה י 
21 דוד ו ] m ארעי ה 61, 1 | אחבוה י פלי ג a | 17 וב ע a | 18 
לטירת ה ] m ובחשבו ןובבפרנה א ובערע ר 1 22 ם פ א ח לטיר ת יחי ה 
> a I 31 לו ת בנ י עט ץ > a | 62, 5 ד vocis קד ם ex alia 
littera efGcta | 5 לטית ב , sed : sub 1 0 ושל ח ית ה תרי ן 1 0 | ט 
ירח ץ > a | 1 0 וחברת ה a | 1 1 ת vocis תרי ן ex alia littera 
efficta I 16 לאלא ה לב ת in rasura j 28 m א ח תר ג BD 
א ח אט ר נ א שבל ת ♦ איט ר בע ן ארו ם בליא ת פולחג א טברא ה 
ואט ר א ף ע ל ג ב רסיב ת ל א ב^א ת ול א צב י לטלל א בדי ן ואחדי ן 
נ א ההי א T לי ה ונבסי ן לי ה בטגיזתי ה דירדנ א ואיתקטל ו בע . ubi 20 
de littera secunda vocis רסיב ת certus non sum : ה ? ח ? I 
3 1 comma 7] m יפת ח י ת ישרא ל שי ת שני ן וטי ת p ס ם א ח 
יפת ח גלעדא ה בטבתשי ן בישי ן ע ל דל א ח ס ע ל ברתי ה ול א אז ל 
לפייס א לפינח ס בהנ א דישר י לי ה נדרי ה ונפל ו טיני ה איברוה י 
אבצ ן 32 | ואיתקב ח איברוה י בקירו י גלע ד ] m 28 יח ש הו א בע ז 
א רבנ א ותלטיד א T 33 | חס comma 9] m יח ש והו ו לי ה תלתי ן 
בני ן וטית ו בחייוה י טטו ל דל א זטי ן לטנו ח צדיק א לשירות א דעב ד 
טבטה י ותלתי ן בנ ן נש י בנוה י פט ר לבר א בג ט חליצות א ארו ס 
תלתי ן בל ן אעי ל ביוט א ח ד לבנוה י ט ן בר א וד ן י ת ישרא ל שב ע 
שני ן וע ל לו ת רו ת ויליד ת לי ה י ת עוב ד אבוה י דיש י אבוה י דדוי ד j 30 
63,3 3 | דטישב ט fin ' זבו codex | 6 ante י ת spatium trium 
litterarum vacuum | 9 נב ר a | 1 1 possis ואיתהו י scriptum 
credere | 1 2 ל ך [לי ך codex , r sub ל : sed ך ex ה efficta | xm 


13 הא ת [ה א א ח codex | 19 m « ! א ח ול א תיבלי ץ כ ל מחנ ם 
לותי ך 25 | ל«לרי ר עיד ד דטתי ל לטסא ב a | 26 ante איתתי ה 
in fine versus praecedentis non אי ה . sed את ה repeti- 
tar [Eichhom einleitung in das alte testamen t II 502. 
5 editionis qaartae] | 27 דטללית א , sed : sub ל altera[ 
54,27 פיגר א ] m כפיגר א 28 | ל א שלד א ] m 1 39 ל א נשלד א 
טפיגר א ] m איסטלו א 55,2 | ל א כי 8 »לד א a | 3 fin הודח ו a [ 
4 וטתיקיפ א a. r sub ח j 5 חוריח ה a, acutius cernenti cla- 
rnm erit ה ab ipso librario in א mutatam esse | 18 
10 לחברי ה >■ a | 27 דת א a | 27 ט ה [מ ן codex | 28 29 
וסליק ו פלשתא י , aliunde accersita. hebraica in R ad- 
sunt I 33 לטיס ר ] m בידיהו ן 56,7 | ל א למיכפ ת codex, sed 
ד י vocalibus (etiam . ) caret : v sub י priori j 1 1 post 
בטינת א m : ירו ש הי א הו ת לוע א דחטרי ה דאברה ם ואיתעתד א 
1 5 פונדקית א 20 | רבת א 1 6 | לטעב ד גס א לשטש ץ צדיק א > a | 
30 ת altera vocis תיתס ר ex alia littera efficta | 31 יתרי ן ] 
m ל א אטוני ץ j 57,2 יתרי א in rasura | 1 0 חשת ן ] m פ י כט ו 
שת י I 1 1 ante ש vocis טשינחי ה litterula radendo deleta | 
1 5 ודחקתי ה ] m ס פ א ח ואישתטיט ת טתחותוה י בעיד ן תשמישותי ה 
ואסיק ו ואסיק ו 20 | ודחקתיהס ! a, prius ואסיק ו vocalibus non 
instructum | 20 •• sub ר vocis בידהו ן I 22 initj m ל א ות ש 
חילי ה I 22 את ו > a I 24 ונקר ו ] m טח ן 25 | ל א וסנוור ו ] m 
58,1 | ס פ א ח טשט ש ערס ן בנש י פלישתא י בכי ת אסיר י priori 
loco 1 | עליה ן ante ואיסתמי ך [vide ad 53, 2 6] 5 | ואס ת 
25 ante פלשחא י [vide ad 53, 26] scribitur פלי ש . similia 
deinceps non notabo | 1 3 ad וא ת m : ס פ א ח ריהב ו לי ך 
1 7 | פלישתא י חל ף דשדל ת י ת שטשו ן וחו י לי ן בט א חילי ה סנ י 
לי ה vocalibus caret videaturque lineola tenuissima in- 
ductum esse | 20 לכה ן t sed . sub אחסנ א 33 | ה I 59,5 
20 ad comma 3 [et 4] m : ס פ א ח . et in maigine inferiori 
תר ג א ח : הט ה בא ו ע ד בי ת : אינו ן טט ו ע ד בי ת טיב ה ואיט ן 
אישתטודע ו י ת בסיטו ת קל א דעוליט א חר ו לוותי ה לתמ ן ואסר ו 
הלכ א לטיפל ח פולחנ א גוברא ה הל א ט ן טש ה T לי ה ט א איית XIV 


T «דיק א אתית א דאיתאט ר לי ה ל א תקר ב הלכ א וטו ז א ת עב 
א אתית א T הכ א קורבג א לפולחנ א נוכרא ה הל א מ ן מש ה חס 
דאיתאמ ר לי ה אר י ד ץ מש ה גבר א ומ א ל ך בד ק למיהו י כומ ר 
לפיסל א הל א מ ן מש ה עינוותנ א אתית א דאיתאמ ר לי ה וא ת הכ א 
ואמ ר להו ן כר ץ אנ א נהתי ת מגכסא י : [sic] 5 קו ם גביי : ויאמ ר אלה ם 
ד ^ ^n וגמירג א דיא ה לגבר א לאוגור י גרמי ה לפוד־יהנ א טכ 
טלמיצטרכ א לביריית א והכדי ן עב ר מיכ ה ואגרג י והוי ת לי ה לכהי ן | 

6 אצל ח 1 0 ן אישתמדע ו ] m צילמי א 28 | ל א אתקי ן [plura- 
lis] 1 60,1 5 ד ן prius > a 1 2 1 ante וגסי ב + a וגסי ב לי ה מור א 
אפרי ם , vocalibus non instructa | 61, 1 fuisse videtur 10 
ואזל ו , nunc aegre legitur quod edidi | 2 טטור א 1 4 | אבוה י 
^ a I 62, 15 ק vocis ואקיפ ו ex alia littera efficta | 27 
רשיע א , sed . sub ־ , ר sub וטדמ ן 63,1 \ ש a? | 1 בבינ ת ] m 
פ י בבינ ת סער א בט א דגר ס כטשח ל כינת א מחלב א [= tai- 
mddh 8 ברכ ת ^ : super D vocis דגר ס punctum additum : 1 5 
= 20 ) דגרסיג ן priori loco sine causa ב ר ב ר a; prius 
vocalibus caret | 24 תליתא ה > a | 26 דחד א יחד א a, al- 
terum vocalibus caret | 28 sine causa ובנ י ובנ י a. prius 
vocalibus caret | 3 1 א vocis גבר א ex alia littera efficta | 

3 1 ישרא ל > a I 64,1 post אל ף + אלפי ן a | ואיתפג י 0 נ a j 20 
1 2 דתית י לי ה דתית י לי ה a , priora vocalibus carent | 1 4 
טלטיל ו ] m 18 |ל א אסחר ו ny>a|66, 3 טן >aj 5 
למשרית א > a | 1 3 לדאישתר ו 1 1 6 ההו א a | 30 כעידג א ההי א 
a I 66,9 post טינ ה -j- ל ה a | 9 ומצהב א ] m ל א ימצהל א | 

10 לאקיות ה a | 16 והי א > a | 20 המר ד 24 | ל א יה י a 1 25 
31 אלקנ א j 67,19 דיה ב ]m 25 | ל א דמנ י pTa | 26 מנ ך a | 
68,15 במכשי ל 23 | ורשעי א , sed , sub בטילס א 24 | ש ] m 
praemissis signis quae legere nequeo באילפיס א . cf 
ad 74, 11 I 29 לי ה ] m ל א פלי ג I 69, 4 תלת א יי♦ » כג ן in 
rasura | 6 דשכבי ן ] m 30 ס פ א ח וי ת דטשה ן י ת קרבנ י נשי א 
ג 9 | דטדכיר ן ראת ן לצלא ה altera vocis דדעי ן ex alia Ut- 
tera efficta videtur . m 20 [ ל א דרנני ן מרני ן ל א טרננ ק 
לאוכלתה ק a | 22 אבו ך > a | 23 יהו ה > a ן ישטת ק 24 ן XV 


SI ו vocis מלכ ו in rasura | 70, 5 שכי ב ^ . sed m 3 ש 9 ו 
כעזר ת פל* נ [sic] | 1 1 יתנל י codicis nolui mutare : B אתגל י » 
sed mox HMISS פיתג ם I 1 4 D vocis א ס ex כ ו efficta vi- 
deatur | 1 4 יתט ר a | 1 8 22 1 שטעיני ח post ן - על י - m ית ש 
5 ט 3 ק p ל א 29 | אלה ץ בטעס ק באורית א ובעוב a | 30 מכ ל 
> a 1 71,2 וסר ח קרכ א in rasura I 19 init קר כ j 21 גכ ר 
גב ר a, alterum vocalibus caret deletumque est | 22 
ורה ט ] m 0 פ א ח ורה ט שאו ל כ ר קי ש גכר א ד ק שיכ ט כגיט ן 
מלאכ א דארהטי ח t ר י קרכ א ואת א לשיל ו כיומ א ההו א ע ל T מס 
מתקס ! I וכרע ת 2,4 ז ] m ותר ץ 15 | דקייפ ק 5 | וחמט ת פלי ג | 
18 m קרת א 30 | בטףריי א פלי ג prius] m 73,1 1 | ס א קטו ל 
מינ ק ] m ל א מני ק : vide 73,1 8 [ 15 אור ה a : כ super ver- 
sum ita minuta, ut vix cerni queat | 1 6 ת T 1 7 | *תעכ 
ו ע vocis עירו ע in rasura I 20 ואכייג א ] m ל א ואכוונ א : 
1 5 bombe^ ןגעי ן 2 1 | .^«יג א ] m דדהכ א 27 1 ל א י 4 עי ן a | 
30 אשט א B, > R I 74, 2 m: ירו ש ע ל דחריא ו כתכריה ץ 
גל י 2 1 דישרא ל וכז ו י ת ארונ א דיהו ה כ ד גל א B, sSa R | 9 
דבנעת א a | 1 1 ואיתנהיא ו ] m ואיתווכוז ו , cui voci eadem 
signa praemissa sunt, quae supra 68, 24 me legere 
)0 non posse dixeram . ו א ד א ? sed de א priori certus 
minime sum : possis U scriptum credere | 2 1 ישרא ל 
prius ^ a I 30 ה vocis שמ ה in rasura: ut videtur, re- 
oentior | 76, 7 דיג ץ ] m ל א נטדי ן j 19 דמל ד a [sic] | 22 
למעכ ד B, > R 1 22 רתיכי ה R. edidi ex B 1 26 וי ה חמריכ ץ 
15> a I 27 דרמ א 76,7 ] ההו א a | 8 מתכר א ] m ל א מרכר א | 
26 מיתוז י , sed * iuxta ו ו 77,2 | ת vocis מרוות א in rasura : 
recentius scr? | 9 כני ס per compendium | 22 ונשקי ה B, 
ושקיי ה R | 28 ^ כי a: serius corr?? | 33 ותיפי ן , sed 
pnnctum in corpore 26 , 78 | י m: תר ג ית ש ושאיל ו עו ד 
כמימר א דיהו ה האי ת תו כ הכ א גכר א חזזי א לי ה טלכות א ואט ד 
יהו ה ה א הו א ככי ת אולפנ א טמי ר ומצל י וקר י כטאנ י ריגוגס ג 
דאיתיה כ 33 | אוריו מ I 79,1 רשיע א a | 3 כ ל B, > R 5 ן 
כטיק ר ] m [Dt 83 , 4] תר ג ירו ש כמחקות י ק אורית א דילכ ץ עטמא י וטואבא י למיע ל pT תמקדת א דכתיב א כגוו ז דל א 
זייע א 1 5 | בקהל א דיהו ה ואשויג ה חיסוד א ע ל ב ל ישרא ל ] m 
טיח ם 22 | ל א רתית א ] m ל א ע ד ארב ע שע י יוט א וט ן אסקו ת 
ל 24 | על ת תדיר א דצפר א vocis ל א ex alia littera efficta | 

32 קשי ת ] m 5 ל א קשישי ת וסיכי ת ובנ י ה א אוטיב ו אורוזתה ץ 
שחרת ץ 80,1 ] וה א איגו ן כאולפ ן עיט ^ : m שוחרי ת 0 לי נ j 5 
ad טידע ס io margine adnotatio , cuius pars dimidia 
cultro resecta est . supersunt quatuor versus — ידו ש 
1 7 ואט ר 1 5 ונפל ת ב ו [? ] — ט ן שטי א — סהיד : posses ואיתיבו ז 
legere, nisi י super ת adesset . m 1 0 [כד ן 1 5 | ל א ואחוןב ח 
m [folio verso eodem loco quo recto 80,5 adesse quae- 
dam dixi a parte sinistra mutila] a parte dexterd 
mutila p ו]י ת שטשו ן — ישיב ט ] • superest . sub ו a me 
suppletd I 30 כיש א iu rasura | 88, 10 m תו* נ ירו ש נבר א 
טבע י תרת י נניס ן ט ן שטשו ן דהו ה ט ן שיב ט T 1 5 פולוטרכ א דאיתיל 
1 2 [ ד ן וט ן ערפ ה דהו ת ט ן בנ י טוא ב גלי ת שטי ה m תר ג י ר 
יי ן דגל ד נע י יט א רכ א הו א לבי ש ועלוה י שיריי ן דנחש א T וש 
1 7 ! וטתק ל m ירו ש הל א אנ א גלי ת פלישתא ה דעבדי ה עיטכ ק 
יךכ א כאפ ק ונצחי ת יתבו ן ונסכי ת ט ן י ת ארונ א דיהו ה 
20 ואתו ן עבדי ן לשאו ל וא ם אתו ן אטרי ן ע ל טיטר א דיהו ה טר י נצח ן 
ותהו ן לנ א 20 | קרבי א אנחנ א טתרחצי ן קר ו לי ה ויחו ת לות י 
2 1 | לעבדי ן post ן - הדי ן - m ירו ש דכעית י טג ^ קרב א ול א 
24 | תניחו ן קריב ן קדטי י pronuntiatur 29 | »פ י nunc e cor- 
rectura seriori ואיתעת ך legitur . m יר ו טקדי ם וטחשי ף בעיד ן 
קרב ן תדיר א דצפר א ודרטש א וחסי ד ארבעי ן יוטי ן j 32 m 28 ס פ 
33 | א ח לר ב דטטנ א ע ל אלפ א גוכרי א m ידו ש וי ת ג ט פיטור י 
חיסד א 89, 13 | נשיהו ן תיס ב ותית י ] m חו א 32 | ל א חיסוד א 
e correctura? | 90, 21 m 29 | ל א וטטע ת אכנ א כפיחתי ה 
ו 1 2 | ראיתיחי ה 91, 1 | ראתיי ה prior in ברבוו ן in rasura : 
recentior? | 17 וטורנת א a I 20 post בסעדי ה + m 30 ל א 
ר 25 | וטעילו י שאו ל איסתל ק vocis ברת י inter scribendum 
ex alia littera efiicta | 27 תהו י a: nunc etiam י iugu- 
lata I 28 post כר ס ־( - הי י , me invito omissum | 93,2 xvn 


ante י + קד ם a | 5 * ני א 98, 5 | האל ץ ©S צי ] m ל א עביט א | 

6 טד א ] m לוות י 8 | לטיסע ד 8 | ל א גונכ א דטעז י in rasura | 
9 וטד א 9 | ל א עכיט א [צילטני א ] m * 12 | ל א וגונכ א דטעז י 
18 | ואישתז נ voce איט ץ comma clauditur | 94,1 ש vocis 

5 ותשלחיעי ex alia littera efficta ( קדשי א 3 | (?יש a | 5 
כיש א I 8 אב א ^ a | 1 0 ו ן ^ R recte , afp&Xfxa meum | 
22 ל א מריר ף בי ת אסחרית ד ט י [^ריי^ ז ג ׳ I 24 תל ת a I 31 
מימיי ה ] m יר ו ע־יהייי ה . ubi יר ו perquam incerte legitur | 
95, 1 א t לנ ^ > a I 7 פקי ד ] m לטימח י 1 4 | ל א בע א a : ה 
1 0 addita et in mai^ne חי ה scriptum | 1 7 fortasse אבלימי ה 
corrector | 24 וית ב a | 25 א vocis לעוליט א in rasura | 29 
1 ךררנ א ^ m חמי ם 1 1 | < ! בר ם 5 , 96 | תךריננ א פלי ג ] m 
1 2 ול א חטי ס fin m י א דלשאו ל T 23 | לי ש א ח רב ן תלט 
ךאי 1 *וךזמ ם ] m אףיח«י ן 25 | לי ש א ח ראי'שמ:.מנ ש [sic] | 26 
1 5 אחיחי ן a | 26 לאשטת א [sic], postea ה addita | 26 הדי ן ] m 
וטורנתי ה 1 97,3 ס פ א ח הדי ן כש ר ל^נ ל לביית י a 1 7 לי ה כ ד a | 
14 אנ א > I 1 8 טשטעת ר ] m פיתגט א 20 | ל א שיטוש ף ] m 
בי ת 20 . ן ל א עילת א > a | 21 post לי ה ־} - ואט ר a | 25 
ול ט ^] m biW*t * ו* * ד « ubi signo ^ aliud quoddam indico 
20 quod typis exprimere nequeo . angulus est oblique po~ 
situs, cui punctum supernum additum : quasi < j 26 
כ הו א > a I 33 גרימי ת ] m איסתקפ ה 33 | ל א גך.מיו ז a | 98,33 
לישיטו ן ] m ואתקינ ו 1 99,2 ו ® ד ® לטדבר א ] m לי ש א ח ואיתברר ו | 

7 פיטו ן ^] m א . ו ® ד א לטדבר א in ד א hic et 99, 1 1 addi- 
25 tam habet lineolam curvam ad sinistrum latus aper- 

tam 1 11 ' כטני ן ג ] m וואטר ו 21 1 ו ® ד א טקפ ץ לדו ד a | 23 
וח ש ] m ל א ותה א j 25* ופיי ס 26 1 לטשח א ] m ן ל א ושד ל 
28* ס 100,1 | בארה א vocis איסתכ ל ex ת facta | 8 ע^^נ י ] 
m לחייו ז 26 | לעולטי א • 25 | ו ® ד ® ^בוכ י ] m ל א לח.יי ך ] 
30 27 רעי א > a I 29 יו ם ט ב ] m 31 | ל א יוט א דשירות א post 
ככ ל ־+ - נב ל a ( 101, 1 טנ ן ג ׳ 14 | דאקיני ת ] m ל א טאנ ן 
רו י 102, 1 4 ] וסגיד א 2 1 2 לעולטה א * 1 1 5 דבלת א ל א עיגול י דבלת א 
>.6 I 1 9 ת vocis אתי ב ex alia littera efficta | 1 9 ' ושל ח ג ] 

b xvni 


ni לטיםב 7 2 1 | ל א ד 12 ד ר דו ד ומלי ל ע ל עיס ק אביגי ל a ־ > nui«! 
28/29 | תרויהו ן 26 | למיסב ך loco ad quem referendun 
sit non indicato in margine 3 0 | ל א בי ת ישיט ׳ m ל א 
עולימ י גיבר י ישרא ל j 33 pro שאו ל codex 2 , 108 1 דו ד 
סחרונוה י a | 3 אח י יוא ב , quod servare debebam , | 7 5 
סחרוגוה י a | 1 0 במשי ח a | 1 0 וזנ א ] m 32 | ס פ א ח בדינ א m 
ואית א 1 104,22 ס פ א ח בט א דרדי ף ב ר ניצצ א י ת קורא ה בטורי א 
> a 1 26 דילט א יחוו ן לג א למיט ר > a | 27 הלבתי ה a 1 106,1 
י ת 1 1 | קרתי ה prius > 1 20 וכר ע שא ^ ע ל a | 24* וטטר א | 

29 m 106 , 1 1 | ס פ א ח ומח ר א ת ובנ ד גבי י בגגי ז חי י עלט א e 
ואכ ל 3 1 בידי י a | 14/15 ואמר ו לי ה רכרב י פלישתא י > a | 

1 7 דו ד > a I 29 אישתכיא ה אחינע ס דטיז ר 107, 3 | לצפר א 
in rasura [sic] j 13 התיחתיננ י 20 | < ואכ ל codex , et 
תי ג huius vocis in rasura | 22 רטישי ן ] m ל א פריסי ן I 23 
וחגגי ן ] m ינקיי א 26 | ס פ א ח ועבדי ן שירות א ] m 1 15 ו ® ד ® גטליי א 
28 וב ק > a | 108,8 ויה ב ] m 10 — 8 | ל א ומס ר commata 
28 — 30 versione chaldaica carent in R | 17 ויתעלבו ז ] 
m איתערע א ג ' 109,8 | כהו ן 23 | ס פ א ח דתלעבו ן ] m ס פ א ח 
קו ם 12 | איזדטג א איזדטני ת primam litteram ex כ effi- 
ctam habet | 1 2 m 20 1 4 | ל א אר י שליט ת כע ן נפש י מינ י 
וטוטפח א ] m טיג ד 24 | ו ® ד * ותפילי ן ] m והיכ ן כתי ב 
א י ז ו הי א ♦ [Qen 49, 1 1] בער ף איבי ף T יהוד ה את ה יודי ד אח 

ה א הי א הי א 24 | מלחמ ה כנג ד הער ף ♦ הו י אומ ר ז ה הח ץ a | 

25 28 | איתעתדו ן m 28 | ל א טור י גלכ ע fin ל א ה י a | 29 
חלת א ] m תפנק ק 110, 2 | ס פ א ח וחק ל טוריי א [sic] a j 32 25 
־ כיומ א כיומ א a | 111, 20 בחרו ן ] m 30 | 0 פ א ח פסטות א 
לעגל ה ג ׳ ] m דארסי ת 112, 14 | ס פ א ח למיכ ל אית ת דו ד ] m 
קדמוה י 18 ) ל א דקדשי ת T בשיליי א 113, 2 | < כ ל 32 | א ] 
m כד ם 2 | ס פ א ח בר ז ע ל מ ה דאישתל י ] m ו ® ד ® חל ף דקט ל 
רשיעי ן 11 | עשא ל אחוה י ] m ב ר 23 ) ל א גב ר הדיו ט ] m30 
חורבגיחי ח 28 \ ו ® ד ® טגנים ת שאו ל ו ® ד ® ע ם ב ר שאו ל ] m 
וכב ש 114,24 | ל א ואיג ק [ווז א 31 | ל א חורביינחי ה ] m 
ל א ואח ד I 1 15,2 in margine loco ad quem referendum XK 


sit non indicato דבגעת א 22 | טדבר א דירישל ם כאתר א a ן 
27 ! דיהוד > a | 32 א prior vocis לאפנא ה ex ו efficta I 
116, 14 ח ד וסגת א ] m פ פ א ח ח ד ט ן שית א בתור א וח ד ט ץ 
לפקד א 1 1 9 אטהו ת 1 1 7 שית א בחע א דחטר א ] m ו ® ד ® לטגא ה | 
6117,17/18 m ואטר ו 23 | ל א אר ו אטטיתני.ע ד ^כות א ] m 
118,5 | דאט ת פלי ג init כ פלישתא י > a | 5 fin פלישתא י a ן 
7 וטעט ק 23 | טואג י a, וטעטל ק b | 25 ככ ל אדו ם טנ י 
איסטרטיג ק > a 1 120,21 והי א 24 | טשטתפ א > a 1 121,1 4 
איתקכחו ן a (16 ךחחיה י ] m בח 5 ן ז 122,6 | ל א רח י ] m 
1 0 ? ז ל א ב ע רב ף ל א בעטפן י ל א בחפן f ונסיבת י 1 1 | ל א בחרכ 
a I 1 7 ובטוריג י ברזל א 1 123,1 0 פוטי ה > a 1 1 5 ושטי ח ושטי ח 
a I 124, 13 ליב ך a | 22 ול א ] m אנ א 26 | ל א בבע ו > a f 
53 כנ י כנ י a | 126,1 לאדיתאספ ץ 0 מ[דיסתפו ן 126,2 | הוו ז ( 
9* וטטר א I 127, 5 לטד ן 9 | « < יוא ב > a ( 1 3 , נינ 1 ד T1 א 
15 codex [sic], margo ^ 1 23 < י ת 14 | ס פ א ח ואחכיני ה בדיני ה 
זטינ ק ] m ס פ א ח טקצתהו ן זטיני ן ומקצתהו ן אזלי ן מ ן תוטהו ן [ 
29 codex re vera ויסמו ן cum ס raphatd | 30 י ת ^ f 
138,3 ואן ז א ם ] codex וא ם I 1 3 זיתי ם 1 22 ד י של ם a 1 199,8: 
דו ד 10 ] *ט ק > a 1 31 סינופי ן 4 ) לחינת י 1 180,2 ד י ל י איה י | 
20 22 m קט ו 181,1 1 | ל א איפש ר דטטס א יטס י a | 16 דאכה י 
a I 23 ופולי ן וטלופחי ן וקלי א > a ( 29 א ם > a | 132, 7 
טדקטילי ת a | 19 גיססי ן ] m • ל א ג ס [קומצ א 23 | ל א לונכי ץ 
־ 23 , 138 | ל א ב ר דב ר ג ס [בר א 26 | לקירוה י 24 | גוטצ א 
לטימר א a, א paulum a לטיט ר seiuncta ( 29 1 134,3 ריחט ר 
25 גב ר > : in hebr m אי ש פלי ג I 3 י.♦• • טליל ו 7/8 ) לקירוה י 
למימ ר > a | 31 ע ד a | 136, 9 י ת ירדנ א B, > R | 32 י 
vocis טלכ י in rasura | 186, 5 ומנינו ן a I 6 ולותהו ן , sed ~ 
sub ואט ר 31 | דבעליהו ן 7 | טותהו ן 6 1 ה a ( 187,4 אר י 
w a I 9 ישרא ל I 14 m ס פ א ח ע ל דקט ל י ת כהני א דהו ו 
1 8 \ לגיבוע ׳ 1 7 | מספק ץ טזו ן לגכעונא י ס ג init m ס פ א ח וכע ו 
2 1 | רחמי ן דתעד י כפנ א טאחסנ ת עט א דיהוו ז med m ס ס א ח 
ודחש ב לטפס ק חייותנ א יתחש ב לי ה כאיל ו אישתצנ א טלטז־ ד 
גברי ן 22 | וגו ׳ a ( 32 ת vocis שבק ת in rasura | 188, 2 

b* 


XX 


^ טשור ] m 3 ! | מחבלי ה 139, 2 | 0 פ א ח מרחו ב בי ת שא ץ 
מיטט ר j 22 אברה ם ] m 1 אשלימת ר 23 1 ל א עי ם אברה ם 
141, 15 גיברי א in rasura | 16 י ה T a | 142, 2 בלח א a | 

12 — 17 commata 26 — 32 chaldaice non versa in U: 
Chaldaica aliunde accersivi \ 1 7 דטה ר גבו ה ] m 5 ל א דטטו ר 
גבי ה I 17 — 20 commata 34' — 36 chaldaice non versa in 
R: Chaldaica aliunde accersivi | 23 ante ־ ישרא ל h דבי ת 
a I 143,1 6 בשת א [sic] וח ב יהו ה מ ן > a | 25 pm — דו ד 
> a 1 29 ד י בע א מיגי ה טלכ א B, > R ! 144, 3 תי ן «] m• 

ל א ■שח ן I 20 לשילוח א 20 , 146 1 *יטלן • 29 | גפש ך ] m 10 ס פ 
ובניה ו 28 | א ח לאמ ת טי א דעד א מ ן גיה ק לשילו ח a | 146, 3 
לאדגיה ו 4 | חנר ן a | 14 fin ואדגיה ו a | 33 m 

147, 6 ול א ב^ריח א comma 9 m : חר ג ירו ש וכדו ן ל א 
י ת דתעבי ד לי ה ויה י"כ ד vtw תזכיגי ה ארו ם גב ר חכי ם אג ת 
1 5 יפס ק מלמיל ד בני ן ותחי ת י ת שיבחי ה בקטל א לבי ת קבורת א 
ארו ם איסתכית י כרו ח נבוא ה דטיני ה נפקי ן תרי ץ פריקי ן לבי ת 
כחברו ן מל ר שב ע שני ן 9/1 0 | ישרא ל בטלמ ת מדא י > a | 1 2 
ת vocis ואמר ת a correctore addita | 1 2 fin ואמר ת a , ת 
spongia deleta | 1 3 מינ ך 1 6 | עיט ך I 1 8 אפ ך I 23 אפ ך [ 

26 דיחו ח 148, 4 [ דקשי ט > a 4 ן ante יהו ה + ע ל a | 6 20 
יוא ב יוא ב a | 2 1 m תר ג ירו ש ושד ר מלכ א וקר א לשטע י ואמ ר 
י א ול א T לי ה בג י ל ך בי ת אולפנ א כיתשל ם ותיתי ב תט ן ע ם תלט 
מינ ך ב ר דטיגי ה יקומו ן T תיפו ק מתט ן לטיז ל לב א ול א ע ד דיתיל 
על י אב א כרו ח T תרי ן פריקי א לבי ת ישרא ל כמלכו ת טד י דפק 
כ ך ב ך 31 | נבוא ה a | 149, 5 fin m 25 תר נ ירו ש וכת ר דמי ת 
שמע י רב א דשלמ ח דהו ה כיי ף לי ה אז ל ואיתחת ן שלמ ה עי ם 
ל ב 26 | פרע ה מדכ א דטצרי ם > a | 150, 14 תיקטליני ה 
a 1 1 6 fin m ירו ש ונפל ת בר ת קל א מ ן שמי א ואמר ת הי א איטי ה | 

23 בית א ] m ימ י 161, 16 | ב ן דק ר 27 | לי ש א ח קורטו ר a | 
162, 32 med דבתי א I 163,7 וארזוכי ן ] m 30 10 | ל א וטרזופו ן 
ה 29 | מיצעית א vocis דהב א ex alia littera efficta 1 164,17 
fin m שני ם 19 | הו א ירח א דאיי ר a? | 26 ל vocis ומקב ל ex 
י ■ efficta I 166,2 תניינ א 1 3 | טכי ן j 1 9 מ ק a | 19 עבדי ן | XXI 


33 | בע ץ ד ן post ע + עוב ד a | 166, 1 צי ר ] m ל א צ ר | 

15 וע ל 19 | חג א 1 1 | וקולי ה 167, 3 | אתיכונ ץ 30 | בסיס א 
liabet ו a correctore additam | 2 1 comma 9] (! תר ג ירד 
ע ם מיח ת בארונ א אלחי ן תרי ץ לוח י אבנ י קיימ א ולוחי א T לי ת ט 

5 תבירי א דאצנ ע תט ן מש ח כ ד איתבר ו ע ל עובד י עגל א בחור ב 
168,20 כנ י > I 169,1 6 וי ת יי ד תקיפת א > a | 25 וישבונ ץ 
עולבה ץ 1 3 1 < שוכיה ץ לארע א בעל י דבביה ץ a ( 160,5 שצ י * | 

16 init יומי ן 28 | < י ת 20 | עמ ך primum a I 161, 3 
דיהב ת 1 0 | בי ח וא ס a | 162, 22 ל א habet א a correctore 

f 0 additom | 168, 5 סומכוות א ] m ל א מערב א j 6 תריצי ן ] m 
שי ת 9 | ל א תריסי ן [sed 1 2 שית א codex] | 1 0 ואשד ת a | 
16 hoc loco אפירק א I 24 ומתפנקי ן codex et Radaq, 
ומתפקי ן B recte 1 25 in mai^ue ס פ א ח ומקו ה ס ח inscripta 
haec : ומזו ן דזכני ן תנר י מלכ א לי ת איפש ר דיזכנו ן מזו ן אילה ץ 
15 איפשר ] מ ן מלב א כדמין aipicare Rdmyascht 45 is qui 
sequitur: Boehtlingk Roth II 956 non habent] | 28 

28 אה ה 2 , 164 | *צדנא ן 29 | מואכ ן 29 | סניא ץ (abbrev 
= אלה ה ) habet י superne additam a correctore | 3 שקז ץ 
a I 166, 21 למיטר י B, > ־ R | 22 כ ל B, > B | 166, 15 
20 יהוד ה 28 | דאב ה ] m דטטנ א 29 | ס פ א ח אישתאר ו כלחודיה ק 
ע ל B, דע ל R [ 167,2 post נבר י + ניכ ר codex, mea culpa 
omissum | 1 6 ה א אינו ן ] codex ואיכישי ת 3 3 | האינו ן , sed 
י sub ש I 168, 1 לותי ה B, לי ה R | 170, 5 1 ^ 2 ^ « . דטנדרי ן 
« 1 P«»pa)T^p fJlfS, I 6 28 | כמימר א m 0 פ א ה וא ף 

15 ל־ררב א 1 171,2 אית א טמעית א כנפק ת בר א הו ת כארע א codex, 
m 1 5 | אבי ה 6 ן ל א לרול א voce וקרכ א = ומלחמ ה . no- 
vam comma exorditor | 17 כרי ה ]> a | 174,12 comma 
34 m : תר ג ירו ש בימי ו בנ ה והו ה מ ־ פס ק חיא ל לטכנ י י ת בי ת 
מוט י י ת יריח ו דשטי ת יהוש ע כ ר נו ן וה א טית ו כ ל בנוה י ק ס 
10 ואת א לו ת אחא ב ואמ ר לי ה יי א ל י ארו ס עברי ת ע ל גזיר ת טיטרי ה 
דיהוש ע ב ר ט ן ובני ת י ת בי ת מומ י י ת יריח ו כנ ץ כ ן מית י כ ל 
בני י ענ י אחא ב ואמ ר לחיא ל ה א מש ה חזו ה רב א דיהוש ע אט ר 
איסתטר ו לבו ן דילט א יסט י ליבכ ץ ותעידו ן ותפלח ץ [l?t 11, 1 6]. סעוו ן נוכראי ן ותיסגדו ן להו ן דתקו ך רוגז א דיחו ה,ככו ן ויבל י י ת 
עטי א ול א יה י טפור א וארע א ל א תת ן י ת איכ ה וה א סגי ן היגון , 
דפלח ק פולחג א גוכרא ה ואפיל ו הכ י טטר א ל א איתכל י ע ל דכ ן 
יהוש ע דהו א תלטידי ה רטש ה לי ת איפש ר דיטותו ן כנ ף ע ל טיטרי ת 
5 אלהי ן ע ל גזיר ת טיטר א דיהו ה ככי ן תק ף רוגזי ה דאליה ו ואט ד 
עיכ י 32 | אליה ו כו ל תרג • a. עיכד י b, י T עיכ c | 33 כר ם ] m 
אר ] ט ן deletum] י ל י טתט ן תלת א זערת א א ר T ירו ש כר ם עיכ 
שירווי א ארו ם כהג א אג א ותקרכי ן קדט י וליכ י וליכריכ י תעכדי ן 
ככתרי א 1 | ול ר ולכר ך 176,1 | ככתרית א a j 11 הא ף ] m ל א 
י ת 1 2 1 כר ם nolui delere. >®| 16 הוה 22 |חזא >a|1« 
30 ואיטטרי ת 176, 6 | ואט ר ה א א ת די ן , sed ׳ sub 21 | א 
24 ] ואש א 23 | וחטש א codex ut edidi] I 31 וטשטת ן | 
177,21 אתר ו a והלטי ה 6 , 179 ן (Lagarde abhandlungen 
88,1)] m כ ן הד ד 20 | ל א וגכסי ה a | 27 וכטג ו ] m םפ,א ח 
ה א חזית א 28 | ושו ו כטג א j 33 ' שכע א ג ] m « 1 ם פ א ח שכע א 
180,10 | אלפי ן דל א אישתעכד ו לכעל א T י ת דתעכ > a | 14 
כתריהו ן ] m טישר א 22 | ל א חילופיהו ן a ! 22 הו א > a j 33 
comma 33] m ס פ א ח ומכריי א הו ו טטיירי ן כטיליהו ן וחטפוה א 
ואט ר 33 ] כחוכטת א טיגי ה a 1 181,9 כטעפר א ] m ל א כטאשי י 
כטעפרת א , ubi י י recte lectum esse non spoponderim . 20 
fut^oQto» Lagarde Clementina 188,27 | א altera vocia 
יזרעאלא ה super ד scripta I 28 רקייע א 188,2 | יזרעאלה j 4 
ותורכגי א 1 4 ואיתקט ל a 1 14 לטירת ח 14 \ תרעאל ה a \ 188,15 
1 8 | לגווא ח post טחגכ ן adde 3 1 | יה ו 23 | כשק ר fin אטר ת 
^ I 184,3 m ס פ א ח וגפ ק רווז א דגכו ת ט ן לטחיצ ת צדי ק . ubi 24 
de ל non certo constat | 5 תיכו ל ] ro 0 פ א ח כר ם לי ת ל ך 
רש ו ליטת כ כי ן צדיק ׳ דט ן דטל ל שקר ׳ לי ת איפש ר דיה י טדורי ה 
P רעו א 1 1 3 כי ן צדקי א פו ק טלוות י ועיכי ד ] m 0 פ א ח לי ת גכוא ח 
ג 20 | דיהו ה עיט י vocis ואיט ן ex alia littera efficta I 20 
הו א > a I 22 comma 34 m ; 034 פ א ח וגכ ר גג ד כקשת א 
לאשלט א גכוא ת אלי ה דט ן תשו כ וגכוא ת מיכ ה כ ר יטל א וטח א 
י ת טלכ א דישרא ל כיג י ליכ א וכע י חצ ר בכד א טאת ר טדכקיי א 
186, 21 | דשירייג א fin : abest [ 29 ע ת T ה ] m ס פ א ת הל א xxm 


יחן ת I 32 דב ר 33 | אשביקינ ד ] m 1 *וה ו 187,12 | ל א דב ר 
1« ולכ א > a I 30 וה א a I 188,10 fin 0 !^ ^ ר^ו ו ] m I11u1r& j 
13 ' דאד [sic] [> a, ו ס nunquam suppletum | 20 utrique 
0 ניד ץ adscr in m 32 | ל א סחדוי ץ init כ ל כ ל a I 189,1 2 
69 סיי a [sic: non 13 | [סיי( ז comma 27 m : ס פ א ה וקרי כ 
טש ע י ת כרי ה כוכרי ה דעתי ד דיטלי ר באתרי ה ואסי ק יוד ה עלת א 
ע ל שור א וכ ן א ׳ הל א אינ ק טדכר ץ כזכוו ת אכרה ם דאסי ק י ת 
יצח ק כרי ה לעלת א וה א מסי ק י ת בר י כובד י לעלת א קדכזן י והו ה 
רנ ז ע ל ישרא ל I 19 את ר 190, 2 | דתיתטל י 25 | טינכסוה י B, 
10[> R I 14 med ט 18 | דאובליה י vocum ואיתטט י et ט א 
ex alia littera efficta | 20 לעוליטה א B, לעוליטי ה R | 25 
ו 28 1 כריגלי ח in לא ו a correctore | 191,26 30 | *דכשטר ן 
t דכסן usque ad דדה ב in litura | 193, 1 1 fin ni ס ס א ה הל א 
הדי ן 22 | טבלי ת בה ק האיתסית י > a | 25 comma 1 9 m : 
4 5 תר ג ימ ש ואט ר לי ה איזי ל לשל ם ארו ס ל א בש ר טדכח א קד ם 
יהו ה כארע א חילונית א אילהי ן כארע א דישרא ל כר ם א ם דעות ד 
לשד ר עלו ק וניבס ת קודשי ן לדכח א קד ם יהו ה שנ א כשנ א באתר א 
דאיתרע י לאשרא ה שבינתי ה תט ן אנחנ א טקבל ץ טינ ד ואז ל 
גבר א 193,3 | מלוותי ה ואיתות כ כברו ב ארע א a | 1 0 שד י (sic)] 
20 m ושתי ו 194,9 ן מידלנ א 23 ! לטח כ 1 1 | ל א שרי־כשוד א ( 
10 ante אר ם adde ט ן 17 | אנ ש > a | 22 אס ר a I 33 ה א 
יחיננ א 1 196,4 יה י a | 24 אי ש 1 25 ב ה האינו ן vocis דאישתאר ו 
ia litura j 25 ייבד ק האינ ק I 196, 3 ה א יה י I 9 ת media 
vocis ואיתותכ ת ex alia littera efficta | 11 חקל א a | 16 
25 כלבי א 198,7 1 גוא ה > a | 25 ואמ ר prius > a | 199,12 
ע ל ^ a I 14 ad commata 31 et 32 m: ספ ר א ח דהו א ע ל 
בתרע א ואטר ת ה א ע ל של ם א ת את י הל א זמר י קט ל א 6 ו ן ב ר 
כעש א ריבוני ה ו ^ תחותוה י וא ת קטלת א יור ם ריבונ ד וטדט י 
בנפש ף לטטל ד תחותוהי : הק ף אנפוה י לחרכ א ואט ד מ ן הב א 
בפלטי ן ט ן כע י לטיח י יפו ק לוות י ונפק ו ואיסתביא ו לוותי ה תדין« « 
וקרוה א 18 | טואי ן 16 | רכרב ק ותלת א גוזאי ן a | 26 כריכי ן | 
300,1 4 למסע ר cum ר raphata] m 29 | ל א לטיסע ר med m 
כ ד 201, 4 | לי ש א ח מסיפ א לסיפ א B, > R | 14 לטיתק ף |• 1 4/1 5 דישרא ל ttjnn B, ישרא ל R | 1 b י ת 22 | ו^כ ׳ B. > 

R I 24 ואטטר ת B, > R 1 202, 1/2 m מ ן סדרי א vA ל א 
8 | דארזי א יתקט ל comma 12 m : תר ג ירו ש ואפי ק י ת ב ר 
טלכ א ויה ב עלווז י י ת כליל א דמלכ א דדכ ר דו ד מע ל רי ש טלכ א 
5 דכנ י עמ ק וב ה א ק טב א חקי ק ומפר ש עלוה י שט א רב א רקיר א 
דשתי ה מתק ל בכר א דהב א וסהדות א הי א לבי ת דו ד דב ל טלכ א 
דליתוה י טזרעי ת דו ד לי ת איפש ר לסובר א יתי ה וכ ד חט ק עט א 
דסוב ר ית ה יוא ש היטינ ו דמזרע א דדו ד הו א ואטליכ ו יתיר . וטשחוה י 
א ואט ר יח י טלכ א T א ל T דרדנ ץ 1 0 | וטפח ו ] m ל א דרבגי ן 
שועי ת : ubi ב ex ד efficta, נ incerta [ ב ?] et ante 1 שועי ת • 
circellus | 21 י in יאו ת antea ו fuerat | 203, 18 וט ץ a { 

31 utrumque virum R et liebraice et chaldaice יתב ד 
vocat I 32 וקטלה י a | 204,18 ב ה : ב ה אז ל in fine versas } 

21 ית ב I 28 alterum גיר א scribitur 305,2 | גירר א m: 

1 5 תר ג ית ש והו ה ע ד דאינו ן קכרי ן גבר א חור ן וה א הטו ן י ת פולטוס א 
וטלק ק י ת גבר א בקכורת א דאליש ע ומ ן כגל ל דל א תסתאב ן 
גרטי א דאליש ע בב ר גש א דטי ת איתעב ד לי ה גיס א ואז ל וקרי ב 
גבר א כגרמ י אליש ע וחיי א וק ם ע ל ריגלוה י וגפ ק ט ן קכורת א 
ולבייתי ה ל א אז ל וגח ת לבי ת קכורתי ה דאיזדטג ת לי ה ואיתגגי ד 
אדו ם 20 | *תחותה י 205,8 | וטי ת תט ן R in hebr, אר ם in 2• 
chald I 27 207,33 | ותיפו ל 28 | כבשת א m: ם ס א ת עי ם 
הוש ע הוש ע 1 208, 9 ארט ב ועי ם ארי ה גיברוד ד a 1 1 1 דע ׳ האיג ׳ 

23 שגי ן B. > R | 25 comma 3] m תר ג יח ש ואן ז י ת חזקי ה 
כרי ה אעב ר כנור א בריחו ק עטטי א דתר 7 יהו ה מ ן קד ם בג י 
25 יפורא ל והו ה ב ד איתגל י קד ם יהו ה ארו ס חזקי ה הו ה צדיק א שמכי ה 
ת א ול א איתוק ד ט ן כגל ל דטיני ה עתידי ן לטפ ק חעי ה T מ ן יק 
טישא ל ועזרי ה דגחתי ן לאתו ן נור א כבכ ל ט ן כגל ל קדוש ת שט א 
יתהו ן 27 | רכ א דקיר א B , > R | 209, 4 לקיחיג א ] m ל א 
6 ן לקיריינו ס med דכטש ק a | 210,6 ואטר ו ] m ל א ואטד ו | 

7 שיכ ט 24 [ כשלי ן omisso דבי ת R | 211,12 m : 30 תר ג ירו ש 
litterae ח nunc cera] ואינש י ככ ל עבד ו י ת זגת א ואפרוחה א 
ואיגש י ט ת עבד ו י ת ריגל ר ד^ק ב וריגלו י חוס ף [infusa deletae 
יאוקיט ו עילויו ק צור ת תרגגול א ואיגש י חט ת עבד ו י ת שוגרת א 


XXV 


1 13 וטקרכ ץ קדסוה י דיכר א דאשס א comma 31 m : תרגירו ש 
fienn ועוא י עבד ו י ת בלב א גבח א ר ת חםר א נהק א ושרא ו 
בסוטה ק ומח ק לה ק כ ל טטירת א ואע ש ספרור ם טוקדי ן י ת 
xnw בניה ק ע ל איטריי א דבג ו לאדרטל ד צור ת כודנ א ולענטל ד 
S 1 3 | סוס א טעמ ת ספרווי ם codex at edidi נגת ץ et in he~ 
braicis et in chaldaicis : sed hebraica videtnr nescio 
quis corrigere volnisse , chaldaica intacta manserant { 
213,28 32 | סגיא ץ ad רכ א m sed ita evanidum at recte 
legisse me non dixerim 213, 18 ] דרבתנ א ], ubi de ד cer- 
10 tus sam | 33 בר ס a | 218, 1 1 הכ ר ut videtur | 1 1 ר 
vocis טיטר א in litura duarum litterarum capaci | 1 1 
הד א I 14 יהודי ת ] m יהודי ת 18 | ל א ליש ן עיברא י ] m ל א 
ר י 20 | כליש ץ עיברא י T | 28 שדכ ו j 29 214, 8 | ואגליאונ ק 
כ ל ]> neque ia bebraicis legitur, sed in bebr m כ ל 
ואגליאונ ק 1 24 לקרת א 24 | לארעי ה 1 15 פליגצ ו j 215,8 p כש | 
14 מלטקדט ץ a | 32 comma 35 m : תר ג ירו ש והו ה כלילי א 
יי ת T ההו א הי א לילי א דפסח א שד ר טיטר א דיהו ה שיטש א כטש 
סנחרי ב טלכ א דאתו ר ונפ ק טיכא ל טלאכ א דיהו ה וקט ל כטשי^ ץ 
אתורא י טא ה ותטנ ן וחטש ה אלפ ץ וטחט ן טח ת יקיר ת נשטת א 
20 וטשט א קיי ם ואקדיט ו סנחרי ב ותלת א כנר י ונכוכ ד נצ ר חתני ה 
I כצפר א והטו ן וה א כולהו ן שלדי ן טית ץ טיתוקדי ן כנישטחהו ן 
33 , 216, 1 | אשוראד sqq m תו־ נ ירו ש כיוו ן דחט ק הכ י אפכ ו 
חטישתה ק כיוו ן דטט ו סט 7 לקרדוני א אשכ ח סנחרי ב נישמר א 

[Aogdvdiot pluralis aramaicas, Ka^dovxot armenicus, 
neopersicas . Lagarde htiMge zur 

baktrischen lexikographie 26,37 : cave mutes] דט ן קיס א 
הו א אלה א דשיד ב י ת נ ח p דתיכות א דנ ח אט ר כלכי ה מדא י 
טופנ א וכ ל כיריית א דרע ו עיטי ה וכ ל טעמת א דפלחי ת ל א הוו ן p 
יוט א דנ ן איפל ח לי ה דילט א אישתיז ב p ♦ כטיסתיי א לשובוה י 
80 נסכ ה ובנ א כי ת טעמת א כקרת א דניט ה ואחת ה כטיצעי ה וקד א 
קד ם נסת ר טעוותי ה ואדרטל ר ושראצ ר T לי ה נסרי ד וכ ד הו ה סג 
תרי ן כנו י חט ק לי ה אטרי ן די ן לדי ן חבו ל ע ל סב א הד ק דכ ל יוטו י 
פל ח לטעוות א וארגי ש וכב ש טדיג ן וכנ ש טשיריי ן לטיס ק לירז ש ל ק XXVI 


לטרד א באל ה שמי א וארע א וחט א גיס א דעב ד לעמי ה דשד ד ח ד 
וטח א כ ל אוכלוסי ן דכהר ץ כל א זינ י קרב א [familia] ט ן פטיליוה י 
ואנ ן אישתמכינ ן ט ^ הכנ א חט י ל ן לטיקטלי ה להד ץ זדנ א 
וטפש א ד י חט א גכורת א דאל ה שטי א ול א איבתוג ן אזל ו קטלוה י 
5 בסייפ א והיג ק אפכ ו לאר ע קרד ו את ר דהוו ת שיכיית א דישרא ל 
י ד ק ת לה ק חיתת א ושדר ו יתה ק לירושל ם p ישכ א אבוהו ן י 
ואזל ו עיטה ק ואיתגייר ו והינו ן שטעי ה ואבטליו ן רכנ י כנישת א 
ואני ן ע ל קרת א הד א 1 1 5 וטל ר אס ר חד ן B. > R 1 2 1 לאחרוה י * | 
218,7 דכי ש > a | 13 וכ ל B. > R | 219, 19 29 | כשת א 
טכי ת 220,1 | דעכדי ן non commode legitur, in maigineio 
a prima manu repetitum | 12 26 | ־*שק ץ 18 | נווא ה 
טשכט א דיהוד ה B , טיהור ה R 1 222, 5 m הר ג ירו ש וא ף ע ל 
חוב ת דט א דישעי ה נכי א דהו ח קשי ט וזכא י דאש ד וטל א י ת 
כנור א טליי א זכיי ן איתגז ר T יתשל ם כני ן כ ן ד ם זכא י ע ל דאוק 
14 15 | לטיקט ל כירושל ם זכאי ן ול א צב א טיטר א דיהו ה לטשכ ק 
ושל ם T דבב ל 15 ♦• ♦ ל > , aliunde suppleta . etiam he- 
braica desunt, sed haec in margine addita | 1 8 priori 
loco 223,18 | אצרו ת post אשא ר adde 22 | נבהרא ק priori 
loco דהכ א a | 29 אטרכלי א ] m 0 1 פ א ח דמטנ ן ע ל כי ה טקדש א 
29 עליהו ן 1 224,5 נווא ה > R 1 1 7 כורסי א p a 1 24 20 דאיחרנפ ת 
post פ olim ו habuisse videatur | 28 אסגיא ו 29 | כנש א | 

33 תי י ] m ני ן ית ה 226,4 \ ו • ד * חלי ש et dimidia ס in Ii- 
tura I 20 27 | אלפ ו 21 | טידידכו ן seqq comma 21 et 22 
m: תכ ו עובדה א לטיהו י כאית א דטעי א טכת ר p תר ג ירו ש איכ 
25 בעל ה קרת א דהו ת טהיטנת א לטרח א דהו ת טלי א דיני ן דקשו ט 
ודח ק דיינה א טצלי ן דינ א דהו ו כהני א טקרכ ק קרבנ י תדיר א 
איטד א ח ד בצפר א ע ל חוב י רטש א ואיטר א ח ד כפני א ע ל חוב י 
יוט א טטו ל דכזכ ו יכית ק רקוטו ן יחכ י כ ה וכדו ן ל א מקרבי ן אילה ק 
קטל ק ודכחי ן לטעוות א וגרמ ק קטיל י נפשאת א : עוכדיי ר הוו ן 
39 דטי ק מלקדט ק הי ד כספ א סנ ץ איתהפכת א להישתכח א כ ד פסול א 
אוריוז א דדטי א ^זמ ר ברי ר אשנית א י ת פיקודי א והד ת כחמ ר 
דטית ר 1 1 0 ומילכ י 1 226,5 מער ב כטי א codicis nolui mutare{ 

18 קדטוה י > a 1 227,20 נ אה י > a 1 2j . עובדיכי ן 26 .|.תטנועי j XXVtt 


tiHji p31D a persico «mi'6 usrub (plumbum), cuius 
non est cur formam longiorem surba fuisse in usu 
ad significandum plumbum ustum negemus: 2 )ךב ק 
collyrio illevit . bacirioe prw plumbum Vendidad 9, 1 3 
.5et plumbeus = peraico surbin : pehlevice frdbtk 

plumbeus | 2 ו 3 ר 3 ליהו ן I 3 ההו א , sed . sub ה altera | 4 
ע^קי א Lagarde ad Proverb 10 | 5 non credo li- 
brarium וקילט ז voluisse, licet T et | alioquin vix di- 
stinguat | 6 י^יבורנגןי א ] m ומהכי א 0 | י • ד ® ולבו־ךנ^ א ] m 
! ו * ד ® וטווכיאס j 6 וטחזית א ] m לה ק 32 1 ל ש א ח ואיספקלירי א 
> a I 889,3 יהו ח a I 9 טלחי ק 3 נ | רברב ן יטב ן R, מדלי ק 
B I 15 וסיגייה ק a | 25 32 | *לצד^ א posses כש ק legere: 
sed littera ultima raphata | 880, 32 831,3 | ייתיב ק 
רמלי א 20 | וכבולט א a . quum non deiuturos credam 
15 qui רטל א a me editam reprehendant, eos inscite hoc 
facturos esse dicam . רטל א enim, si artem אלב ס se- 
qaaris, := מבא ל : vide Dunaschi שפ ת ית ר , qui hoc a 
Saadia prolatam refert . reuchliniani margo 188^ ad 
טבא ל Isa7, 6 mana paulo ni fallor recentiori scripta 
20 habet, quae hac referenda esse apparet; aegre le- 
gantar חילו ף אותיו ת ט ל כסג ן ד ס עבו ת רטל ה פי ׳ רטלי ה : ubi 
quae medui sunt neqne certo lecta sant neque pos- 
suat intellegi . Radaq : ותרג ם א ת כ ן טבא ל י ת טא ן דכש ר 
לנ א עש ה טל ת טכא ל טטריק ק הטו ב אלינ ו וי ש מפרשי ם טבא ל 
25 תרי ן 29 | רטל א באלפ א בית א דאלבם > a | 288, to m 
יתחלפ ק פלי ג j 1 1 ארבע ת m] 21 | פ י כ ס רבי ע ל ש מרב ץ ad 
ahernm מי ה m : סי ר לא ט כגיטטרי א ארבעי ם ♦ ס פ א ח ולי ת 
888, 7 | בעוטקה ק אילהי ן כארכעי ן סא ץ טים ת ט י קידו ש טפ א 
ד אמ יר ן B, quod non pluris est ac דאטרי ן R | 23 א< 1 וניח א ) 
20 31 Benchlinus in margine scripsit Messiha | 33 ויחי ה | 
884, 5 סנא י in litura | 5 דחלי ן I 9 ]bn | 1 7 ל ק T 1 2 1 
ניכסי ת j 24 ט א » 2 ) מר דה ו ן > a | 28 רח י vocis דמרחי ק 
in litura 1 39 תי ש vocis תישבקו ן in litura | 33 אי׳^ולחוני ת j xxvra 


285,3 אמ ר alterum] m 7 | ל א ייט ר fin m ו ® ד ® ^רישל ם 
2 ט ר 8 | ומקטת א ^ in versa exeante | 10 ר ע ל in litura | 

1 1 in litura | 1 1 דחלי ל 1 6 | ימ ת ] m 20 1 ל א 
m : 286, 5 | ס פ א ח ותחו ת לכושיה ק דאינו ן יקרה ק דכנ י נש א 
1 1 | ויתעבדו ן comma 32 m : 5 ע ד כ ק יוט א ר ב וסג י עיד ן לי ה 
ושל ם ה א סנחרי ב טלכ א דאתו ר נט ל ועב ד תלת א T לטיע ל ל 
אוונ ץ ודב ר עיטי ה ארכע א אלפ ץ רבנ י טלכי ן קיטד י תני ן דיתכי ן 
בה ק ודב ר עיטי ה ארבע א אלפי ן גיכרי ן אחיד י סיפי ן וננד י קשתי ן 
וגיברי ן קליל ק ה י כנישר א דרהטי ן קדטו י טא ה אלפי ן טניי ן 
1 0 משרייתי ה טאת ן ושי ת ריכוא ן חס ר ח ד טטו ל דעתיד א טשירייתי ה 
ו י דגבריא ל ח ד סרכי א וטשטשי ן קד ם יהו ה אורכ א T לטחס ר ע ל 
דטשירייתי ה ארב ע טא ה פרס ק צוא ר סוסוותי ה טסייפ י לסייפ י 
ארכע ק פרסי ן טתפלגי ן לארכעת י טשיריי ן טשרית א קדטא ה כ ד 
עכר ו כירדנ א שת ו כ ל ט י ירדנ א טש ׳ תע ׳ כ ד עכ ר כירדנ א דל ו 
1 5 עיקכ י סוסוותה ק ושת ו טי א טשר ׳ תלית ׳ כ ד עב ׳ בירדנ א ל א אשכח ו 
טי א וחפר ו כיר ק ושת ו טי א ♦ טשר ׳ רכיע ׳ כ ד עב ׳ כירדנ א הו ו כ ה 
סנוזרי ב ונבוכ ד נאצ ר חתני ה ואדרטל ף ושראצ ר ואס ר חד ן בנ ד 
ה ת עכרי ן כירדנ א והו ת ארע א טסק א אכק א ט ן יובש א את א וק ם 
כנ ב קרי ת כהני א לקכ ל שור א דירושל ם ענ י ואט ד לחילותי ה הל א 
20 ד א הי א קדת א דירושל ם דעל ה ארגישי ת ב ל טשיריית י ועלו ד 
כנישי ת כ ל טדינת י ה א הי א זעיר א וה א הי א חלש א ט ן כ ל כרכ י 
כרישי ה T י י על ה תו ה וק ם תו ה טנ T עטטי א דככשי ת בתקו ף 
י ה ע ל טו ר כי ת טקדש א דצי ק וע ל עזרת א T וטוכי ל וטיית י כ 
1 6 | דכירושל ם comma 33 m : חל ף דאיתרר ב פנחרי ב טלכ א 
25 דאתו ר ואיתגא ה כליככי ה ע ל צי ק וע ל ירושל ם ה א ריכ ק כ ל 
עלטי א יהו ה צכאו ת רט י קטיל ק כטשירייתי ה ככעו ט דטתכע ט 
כטעצרת א וגיוותנ ק ורטי ן כקוטתה ק ותקיפי א יתנדע ק ותקיפי א 
22 | יטאכ ק ad comma 3 margo: חר ג ידו ש ה א טשיח א 
דדק ] a] י ת דיג א ול א [? ] ידו ן [sic] דעתי ד לטית י יה י טור ח 
ד ) ארמלג ק 26 | בדחלת א דיהו ה posset ר legi)] m 30 ל א 
ארמלגו ט ל א >זךמלנו ן , ubi ן possis ז legere | 287, 2 
comma 10 m : חר ג א ח ויה י כיוט א ההו א יוסי ף טי ס 
דיהו ח תיניינו ת גכורתיך־ . לטיפו־ ק יר ז שייו ר טכדר י עטיד־ ן . דטשתיירי ן ט ן אתו ר נוצרי ם ופו ן נסיוגזא י ומ ן הינדי א 
רב א וט ן עיל ם וט ן בב ל ו ק אנטוכי א ו ק הפרכ י יט א רב א | 

887.1 8/19 אוד ו קד ם in litura I 23 ־שלרר א a | 29 אליל ו * | 
32 יהו ה את י in litura | 33 ותעבו ר in litura I 838, 8 ב ה 

5 > a I 1 1 טתריי ק R ut edidi I 1 1 ni ס פ א ח וקשתהו ן 
דגצפו ן 17 | בריס י עוליטי ן יבזעו ן ] m 23 | ל א דיטרו ן ad ס ף 
in margine, praemisso (ut videtur) titulo יר ו . quatuor 
vocabula adscripta, quae legere nequeo [194^] | 33 
תושכח ת ] m • ו ® ד ® איתרטש ת זכיק , ubi זביר ף incertissimus 
iol^: ב י legi ט nequeat | 839,8 כיה ט 9 | לאסרות י I 16 
צ ד ] m ו ד צד ו I 25 טפרי ת ] m ואיקטי ל 26 | ל א טפרי ד ] m 
גיבר ף 26 | ל א דמו ת ] m תשיב י 30 | ל א בנ ך in litura | 

840. 1 וכ ל I 1 דאתית י 25 | תחוטיהו ן 8 | כי ה 5 1 ייס ק | 
841,17 843,1/2 | דחז ק 24 ] טה א 848,21 | קליל ן 28 | כת ר 

15 ט ן 7 | טינהו ן 2 | ל א דב י שנוש א > reuchl | 14 26 | חב ו 
33 | אחדי ^ 32 | כעלעולי ן 26 | בט י 26 | טטל ן comma 5 
m : תר ג ירו ש סדר ו פתור א קד ם בלטשאצ ר טלכ א דכב ל אדליק ו 
ביציג א ^ 4 ־*״י 1 ] אכול ו ושתיא ו קוט ו טיכא ל וגבריא ל תרץרכרכי א 
איתפרע ו ט ן טלמת א דככ ל והכ ו טלכות א לכר ש ודריו ש טלכי א 
20 844, 4 | דפר ס וטד י m טאר י 4 | ל א דאתי ן בסיטוניהו ן codi- 
cis nolui mutare | 8 ליט א 1 5 | יתו ב ] m מ ר 20 | ל א למי א 
cf 846,26 847,33 (semper sub שילטונ ף 1 24 קפדל ר 1 23 ( ז I 
30 והו ה bomb, ויה י reuchl | 845,6 ול א I 14 16 | ויקפינ ר 
טקט ך , ubi ף ex alia littera efficta | 1 8 איזרזינ ה a 1 2 6 מ ר I 
25 26 דלוי ט a, inter scribendum corr | 29 דכ י חצ ד . ubi voce 
דכ י versus clauditur, voce הצ ד alter versus orditur | 
846, 30 ייט ר ] m 847, 5 | איתאחד א 31 ] ייט ר ל ש מרית ת 
דתט ן a | 7 די ן אנ ר ] m ל א ק א 4 ר , ubi ד ן non certus lego | 
7 ודי ן פורענ ו ] m ל א וד ן פורע ט , ubi וד ן perquam incertus 
30 lego I 26 בצהי א a I 29 מ ר 33 | דח י דיק ר j 848,3 דדדשו ן | 
1 0 איתרתיצ ו prius habet ת י in litura trium litterarum 
capaci | 1 3 ושינ ה T I 1 4 עובד י I 33 איתא ו a 1 849, 1 2 נס ב | 
16 וחמת י resedit ex vulgata, > R | 18 יתקפ ן a I 22 כ ך XXX 


9 

יכיל ק ל ד [sic] I 23 lin דזהו ת כריע א 26 | עלוה י ab ipso li ־ : 
brario serias scripta : crediderim eum , quum codicetd 
scriberet, archetypi sensum assequuturo non esse, 
postea invenisse quo modo lacuna libri sui explenda 
esset (203®) . nisi litura callide celatur | 28 5 ) חיליה ק 
33 ישחבי ק לה ק 260,20 | ההר א B, > R | 20 . לטיל י נכי א 
כניינ א 8 | רוחצנ א 261,4 | דתתקי ם 22 1 ול א in litura | 16 
ליגגי ן 25 \ יתקפ ן 18 | מרשעי א ] m ל א ליגני ן j 25 pw = 

= pers ^•,UU» Lagarde beiirSge 26,1 1 1 29 בעלמ א ( 

30 עגלת א ] m 1 10 מכדר ר 6 | מיל ד 6 | טיל ך 262,5 | ל א עגלתי ה 
16 לבו ן > B I 24 לעבדי ה 27 | מסוכלתנותה ק > R | 33 
כ ל > a I 268, 8 דפחר א 29 | את י 1 1 9 מימר י > R 1 264,1 
1 366,2 ולכה ק 1 28 כלי ם 265,26 | יה י 24 | כספהו ן 1 1 1 קליל ן 
דישר ן 3 ( כריכ ן prius] m והיד ו 8 | ל א דיתכ ן a 1 20 פרקג א | 

21 26 | איתכדר א huc pertinent quae codex in folio 15 
sequenti 209 habet: 'תר ג ירו ש ה א כ ד איתגלית י ע ל אכרה ם 
אבוהו ן ואמרי ת למית ן לי ה י ת יצת ק הימ ץ במימר י ♦ וכת ר בדו ן 
בתיניית א כ ד אמרי ת לי ה דייסקיני ה לעלת א ל א איתעכ ב ואז ל 
ובנ א טדבח א כטוו ר מורי ה ואסקי ה לעלת א קמ ק כ ל אעל י מרומ א 
20 מלאכ י זי ע מלאכ י רתית א וצווחי ן מבר א למהיצתהו ן ואמרי ן ריבונ י 
דעלט א הל א הו א ד ק אברה ם צדיק א דמטו ל זכותי ה איתכס ם 
עלמ א ויהכת ה לי ה כ ר לסו ף מא ה שנ ק ואמר ת לי ה אח ם כיצה ק 
איתקר י ל ף כני ן ♦ ואפיל ו מלאכ י שלמ א דקיימ ק במשרית א 
רשכעת א כמרירות א ככיי ן ע ד דאיתנולל ו רחמ י והסי ת על ר ♦כדו ן 
; 25 איצטדיא ו צדיקי א דמהלכי ן כשביל י אכה ת עלמ א ♦ פסק ו חסידיי א 
דמהלכי ן באורח ן דתקנ ן קדמי ♦ אשניא ו קיימ י אורייתא ♦ בגי ן כ ן 
איתרחק ו מקירויהו ן ואזל ו כגלות א ל א איתחשב ו קדמו י כנ י נשא : 
איתאכל ו ע ל חורבנ א יתכ י ארע א ובי ת מקדש א איצטד א ♦ וקרוז א 
דירושל ם כמדכר א צדי א איתפכר ו שורי א רמיי א דחסיני ן במתנ ן 
קיימ א 28 | וכרמל א in litura novem litterarum capaci 1 30 
29 את א I 267,7 תשב ע נפשי ה 11 | כיוונ ק manu prima 
sed atramento alio scripta | 22 מסרנ ק 33 | מלפנ א a | 
268,6 10 | רברב ן manus in margine picta: Romae •cilicet mentio iniecta | 13 מתסננ ה a | to וקוריה ק ] m 
pnnpcn | 21 ת ד (in ver«u exeunte) | 22 33 \ יתכנשו ן 
לאך 9 הו ן ; equidem certe ו lego, non 359,8 | ^ 210 ) י 
ע ל 1 5 1 דיל א > a I 19 וליתב י 23 | רעוע א habet יתכ י in 
Slitura scriptum | 24 ע ס >- u | 28 לארע א 28 | 0 ימר א 
bomb, ע ל אהוי א reuchl | 290, 1 כצר א a | 5 יהו ה > a I 
8«l,4 הר ן (non חז ץ ) et Chald et Hebr \ 6 יאגליאוגו ן I 9 
אלה א prius delendum | 16 ואבידיט ן I 20 262,5 | מלכוו ת 
קדט ר 29 | כשת א הדי ן prius >■ a | 31 priori loco שעי ן | 
1 0 263,2 ןשכינתי ה m מנה ל 6 1 כמש ק 6 | ל א ג א ] m א מנוו ל . 
procul dubio כגו ל גרדאי ן vulgatae recte se habet | 7 
לטיט ר 20 | דאמר ת 13 | וללמת י B, לט י in versu exeunte 
R, quem לטיט ר voluisse non credo | 2 3 וישיטרו ן ] m ל א 
ט ה 31 | וישרטו ן > a | 264, 13 ואתי כ > R | 30 ד vocis 
15 כדוקא ex י efficta I 265,3 לי ה > a 1 16 אלה א I 20 מסופ ק ] 
m ל א רוספ ק j 266,17 25 | טד כר י ן super כ vocis יכל ן vi ־י 
detur ו scripta esse | 267,3 איקרכינ ה a | 6 לקושטי ה I 7 
אלה א I 17 מי א 269,8 | וטלא ה > a | 10 יעק כ 21 | אט ר 
delendum | 26 וכטרור א 270, 7 | יתקר כ ] m 1 ל א וכנצורי ץ 
8 ס ג m תר ן 8 | ל א יתכ ת ] m אורג א 9 | ל א ת ח ] m ל א עתג א | 
16 דנח ש 271,3 | כליכה ק ] m 8 | ל א דחשו ר m ad comma 
7 : תר ג א ח דאתקי ן ניהו ר חי י עלט א לצדיקי א כג ן עד ן וכר י חשו ד 
גיהנ ס לרשיעי א עכי ד של ם כעלט א הדי ן לעכד י רעותי ה וכר י כי ש 
25 | יה ק 21 \ לעכר י ע ל טימרי ה אג א הו א יהו ה עכי ד כ ל איל ץ 
אלמי א 5 ג ] m למיטרי ה 1 1 0 אזל א 2, 1 0 1 27 ל א פלח י אלט ץ טאיירי ן 
a I 18 תיכ ו 27 | יפש ר a | 30 טיני ף 31 | טשיריית ף > a | 
273,3 ע ד B, ע ל R I 24 דכי ת 4 | עליהו ן 274, 4 | וטטר י B. 
]> R, qui in hebraicis כי ת ante יעק כ habuerat, nunc 
deletum | 8 כשפ ע 1 6 ] אצית א 1 5 | כעותי ה ] m ל א שפ ת , 
30 obi ante ש litterula in interiori margine libri periisse 
videtur | 17 כפרירוה י R ut edidi, non וה י T 21 | כפר 
וגטכ ו nolui motare | 33 כידג ן 24 1 275,2 לדכסרי ן edidi, ' כ 
codex . talia deinceps non notabo | 1 6 צרייר א ] m ל א xxxn 


אמ ר 19 | חרכות 7 17 ן צייר א > R | 23 29 | דחד ה seqq 
comma 24 25] m תח ג ירו ש אמר ת ירושל ס האיפש ר דתינסי ב 
רבנ י עש ו גיכר א עדא ח דבי ת ישרא ל וא ם ניכסי ן דשכ ו nT ק 
בנו י דישטעא ל תקיפ א מ ן צדיקי א ישתיז ב : כידנ ן אמ ר יהוו ז אן ז 
5 ט א דשכ ו גיכרי א דכי ת עש ו ט ן עט י ישרא ל יתית ב להו ן וט א 
דער ו תקיפי א דכי ת ישטעא ל טדבי ת יעק ב ישתיז ב וי ת פורענו ת 
1 ירושל ם אנ א איתפר ע ר ת בניי ר אנ א אפרו ק מבינ י עטטי א 
276.13 31 | אצית א 30 | טיטטר י 22 | אסחרי ת init m ל א 
אעדי ת 24 ן ידדנו ן 32 | ישתכחו ן יזדטנינו ן ס פ א ח ] vix legi- 
tur iu m : 24 | ל א אערי ת קנ ת טי י צי ת 0 פ א ח comma 10 

1 8 m : 0 פ א ח לי ת דטוכי ל ית ה ליקר י מכ ל צילטי א דפלח ת ולי ת 
כטחק י 28 | דטתקי ף ב ה טב ל תועיבת א דפלח ת ] m ל א במזרק י | 
278,3 14 | יספו ץ post יתי ב adde 21 | יהו ה comma 13 
Reuchlinus in margine Consydera hoc capitulum dici 
de Mesiah idest christo rege Nostro \ 279,1 15 7 | חשיכ ץ 
ומלי ל ] m 25 1 תתטנעי ן 24 | ל א וטטלי ל post עטטי ן adde 
ולטרד ח 32 | רחטת ף 31 | סניאי ן R, יבטליר ח m, non pi-ae- 
missis litteris 280,2 | ל א comma 1 0 m : תר ג ירו ש אפיל ו 
א ס זכוו ת אבה ת עלט א דטתילי ן לטורי א עדא ן וצידק ת איטה ת 
20 עלט א דטתילי ן לגליטתא־טפק ן וטוב י מט ר כנישת א דישרא ל ל א 
יעיד י וקיי ם שלט י ל א יפסו ק אמ ר בשבוע ת דעתי ד לרחט א על ד 
ה א 1 0 | יהו ה > R | 28 ומרע י 31 | יתקנ ן 29 | טאורחכ ק | 
281,6 וב ר B, וכנ י R j 9 כבי ת 1 1 \ סריסא ה B, באר ע R | 

19 צדיק א 26 \ יחירמו ן a | 282,13 א נ 13 | תתוכ ק a j 

בהו ן B, > R | 283,9 תענ י Lagarde, תענ ו R, ל א חיע י m 1 25 
1 0 פרר ו ] m קטר י די ן 1 0 | ל א פרד ו ] m 12 | ו ® ד א כתב י די ן 
לחט ף > a | 24 ממלי ן 32 | למיעב ד ] m 33 | ל א טטללי ן 
טפרתי ן 284, 1 | דטד ן > R 1 7 בכ 1 הלי ן ] m ל א באורחתה ק | 

10 תנר י 286,7 [ ככסט ן 1 0 [ כדקבל א ] m וחיל ך 1 8 ל א הוננ י ] 
m דאת ן 1 3 | ל א וחוול ד ] m 3 1 | ל דתיכ ן א דיתכ ן ante 30 
לניהו ר adde דכהית ק 1 1 5 ולדאסי ק 6 | יי^יוי י 286,2 | עו ד | 

33 למ ן 287,4 \ ךטחותי ל B, > R | 9 ישתונ ה a | 9 נבי א 
a I 15 ךגי^^ א 27 | סג י 18 | איתרחק א I 288,9 ותושבחת ף xxxm 


B, > R I J9 כ ד — אליה ו 20 | יתקר י B. > R | 22 להי ן 
> a I 30 כולנ ו a | 289,9 30 ® 234 ] דכינ א 14 | סרכנ א R: 
aliter legere nequeo] | 1 4 כגיהינ ם 1 5 | דתננ א edidi , R 
כניהינ ם habere videatur [234*^ 1] | 24 שחנ א B, שרב א R j 
5 25 m צדיקי א 32 | ארכע א כ ס רבי ע לש ק מרב ץ > R 1 290,1 8 
m: תר ג ירו ש דהשטי ם במא י נבוא ת ישעי ה דאיתגב י כסון ז 
נבואתי ה כיומ י מנש ה ב ר חזקיה ו מל ך שבט א דבי ת יהוד ה בשבע ת 
עש ר בתמו ז בשעת א דאקי ם מנש ה צלמ א בהיכל א איתנב י לעמ א 
בי ת ישרא ל כדנ ן אמ ר יהו ה שמי א כורס י יקר י ולמ א את ק מתגא ן 
1 0 קדמ י בבית א הד ק דאיתבנ י ע ל ידו י דשלמ ה מלכ א לשמ י עילאי ן 
ותתאי ן ל א מצ ו לסובר א שכינ ת יקר י כ ד אמי ר ע ל ית י דשלמ ה 
ה א שמי א ושמ י שמי א ל א יכלי ן לסוכר א י ת שכינ ת יקר י א ף 
אילהי ן בית א הדי ן דכנית ק השת א לי ת רעו א קדמ י כי ה נ ק כגל ל 
דאתו ן טרגז ק קדמ י וככי ן ה א גזירת א נפק א מ ן קדמ י לאייתא ה 
1 5 ושל ם י כ ד T י ת נבוכ ד רצ ר ויחרכיני ה דגל י יתכ ק מ ן קרת א ד 
שמ ע מנש ה פיתגמ י תוכהתי ח דישעי ה איתמל י הימ ה עלוה י אמ ר 
P לעבדוה י רהוט ו בתרי ה תפסוה י רהט ו בתרי ה למתפסי ה ער ק 
קדמיהו ן ופת ח איל ן חרוב א פומי ה וכלעי ה י אייתיא ו נגר ץ דפרזל א 
ונסר ו י ת אילנ א ע ד ד י דמי ה דישעי ה נגי ד די 7 מו י י הד א הי א 
20 דכתי ב וא ף אד ם זכ י אש ד מנש ה סג י לחד א ע ד דמל א י ת יחשל ם 
סיפ א לסיפ א ב ר טחזבוה י דח ב ודרזיי ב י ת ישרא ל וי ת דבי ת יהוד ה 
למעב ד דבי ש קד ם יהו ה ע ל דקט ל י ת ישעי ה דהו ה מוכ ח להו ן 
ואמ ר ל א תהו ק סבירי ן דבזכותכו ן איתכנ י בית א הדי ן«א ף אילהי ן 
8 ] כר 7 הו א שכיגתי ה ic] כזכוו ת אכהתכ ק צדיקי א אשר י קדש א 
25 בגוי ה וכר ם השת א אמ ר יהו ה שמי א כורס י יקר י וארע א כיב ש 
י ן אתר א בי ת אשריו ת T ץ בית א דתיכנ ק לשמ י וא T קדמ י א 
כנקי ף 22 | שכינת י ] m דיצפ י 25 | ל א מנקי ף ] m ל י דיצפ ן 
־ < אנ א 1 291,3 דייציפ ו R | 1 3 כשלהוכי ת R ut edidi, idem 
hebr טעות א 5 נ [ כלהב י ] m ס פ א ח יחו ל חנז י כהו ן בר ם איית י 
30 מדדנ ק 30 | תבר א כגווהו ן אכל י וג ו j 33 נבואת י a | 292,5 
לצדקי ה ] m 1 5 | ו״ד * אחוה י fin נכואתי ה a | 29 חרצ ר > R. 
qui 28 רןח 3 ן ף j 29 תתמנ ע ] m [etiam ad 30 init pertinens] 
ה א 1 , 294 | שות ק 1 8 , 298 | ס פ א ח ל א תיתב ר מ ן קדטיהו ן 

C XXXIV 


6 | יקטלי ר 4 | כעבד א fortasse דאחזיי ף correctum | 8 
אתית י I 14 ע ל > a I 16 ס ט vocis סטית ק in rasura I 27 
לטעוות א omisso עטטי א R j 296,1 0 למעב ד רחמ י >■ R 1 1 3 
רוגז י a | 1 6 27 | דכהי ת ad ואסגי ת m פרנ י , ubi נ י vel ע 
signum abbreviationis esse videtur : supra vocem tres 5 
lod alia super aliam posita | 28 דמתחסגי ץ ] m כ ס חסינ א 
דתינה ק 296,18 | כנחש א ♦פי ר שה ם מקשי ם לב ם לשו ב אל י ! 

30 איתרגשנ א ] m 27 | דללו ן 297,15 | ל א איתרטשנ א m 
קרג א 298,7 | בקטופי ן 32 ן נבי א 28 | ס פ חוור י מביש א ] 
m ut 296,27: nisi quod ד subter י illas scripta vi- 10 
deatur ( 1 6 דקבלו ן ] m 23 1 מקטלי ך 22 1 פ י ב ס חשו ר קב ל 
נפש ר > R 1 299,6 גסנ ף 24 | ל ה I 29 800,7 ] דלכו ץ 
כבי ת פיטמ א ] m 2 1 | ל א בכורת א דטליי א זיכוריית א med m : 

24 1 ו ® ד ® טול י שיטש א טול י מישר א פלי ג med m : ס פ א ח 
כגוב א ד«יי ם מוה י , ubi ד*יי ם vix legi potest, littera secunda 1 5 
prorsus evanida | 29 דחר ד 301,29 | תחו ב I 802,31 med m 
כ ל 1 4 ) אפהו ן 803, 1 1 | ל א כרדוטי ן > R | 29 post יתב י 
4 ר ־ a I 29 מ ן 5 | אצי ת 304, 4 | ושטוזונ ץ B, ע ל R | 19 
דירוו ת 21 | ??אוסטי ן 806, 1 | וט&ר ף R, ס פ א אילוו ת m | 
806,8 אר י tertium > a | 4 9 | שטענ א m 20 תר ג א ח ס פ א ח 
כדנ ן אמ ר יהו ה ל א ישחכ ה שלט ה כ ר דו ד חכיט א כחובטתי ה ול א 
ישתכ ח שמשו ן ב ר מנו ח כגכורתי ה ול א ישתכחו ן קר ח ב ר יצה ר 
בחצינ א 20 | ואחא ב כ ר עטר י עתירי א כעותריה ץ R, m ® ו • א 
בחצינ א : de lineolis raphe non amplius cum operis 
certabo | 31 ' כדנ א נ mea culpa remansit, quum opor-25 
teret 31 כדנ א usque ad 32 fin omittere | 32 וטחהו ת R, 

ו ק פלי ג m | 307,7 ריכפ ת R, m ומהי ד 808,6 | ל א דיכפת a | 

8 עליה ץ > a 1 9 קיימ י a | 21 דחלת י R, m ו ® ד ® בי ת מקדש י | 
809,2 דיוזו ה > a | 7 של ן vocalibus caret | 17 [דאנ א 
דא ת R 1 18 וט א I 310,1 30 ע ל 13 | ותשוינ ה 11 | לרזךע ן 
ע ל a I 811, 13 יחדונ ר a | 3 1 שט ף R, m 1 ו ® ד ® שמן • רכ א 
812, 1 6 נכי י > a I 1 7 רמ ן > a I 818, 2 ודלישיבי א a | 5 
כמג ש a | 1 7 גב ר ] m כדטו ן 22 | ס א לטיהו י a 1 28 פיתנט ך ] m 


XXXV 


ריס ז 30 | ו ® ד ® כדםי ד ^ R, ל א םךי 8 ו m I 314, 7 כגי א ] m 
ויטת ץ 13 | ל א כנ ץ a | 1 6 ית י 23 | ישק ו ] m ל א פולחנ י \ 
32 לארעהו ן > a 1 816,1 3 כטורי א ] m בסעדי ה 1 22 ע ל פלי ג ] m 
טבשתי ה 1 817,4 פסק ק 1 316,1 בל א 1 29 ל א ו ® ד ® רוחצני ה * | 
5 15 אסק ו a | 23 et 28 פחי ת ] m ותנב י 818, 1 | ל א פחי ן ( 
4 דישטעיגי ה a | 9 נססי ן 23 | אחי ן a? | 25 טק ד a | 27 כ ל 
prius > a I 319, i ל ך > a | 2 7 חזי a | 6 10 | ויכזונוגו ן 
בכ י > R I 12 יתי ת 13 | והד ן a j 17 בי ה 22 | ייכל ן ליטק ם 
> a I 24 טבטנ א נפקי ת 26 | איחותבח א in litura | 320,10 
! יטותס ] m כריש י בריש י 31 | אנוס א 24 | ל א יתקטי ל a 1 321,6 
טטנ א 1 5 ] דטול ד a | 1 6 רכךעי ח : ubi י in י mutasse Ii- 
brarius ipse rideatur | 22 rix שליו א R | 25 תיבהתו ץ 
ת 822,21 \ תעבדו ן 26 | ותיתכגע ק vocis דטשתט י ex alia 
littera efilcta 1 27 1 28 יתקטל ק scribe רךבי׳שי ן 1 7 , 1 824 סעו ק | 
1 5 326,4 ב ד ישלט ק 1 1 8 וטלי ל ] m ארע א 1 326,5 כטישל ם פלי ג ] m 
בניכו ן 1 8 ו * ד ® עטטי א * j 1 0 קרת א a 1 1 1 כשת א 1 1 9 טיזכ א * \ 
25 לטיסג ד 32 | ושיזב ת > a | 32 לבי ת a | 827, 10 כש ׳ a, 
recentius יל ו additum | 3 1 כ וצל י קד ם יהו ה > a , serius 
addita ridentur | 328,21 סגיאי ן 330,1 | רברב ן I 331,4 
20 fin ואיקב ל ] m ל א ס א ואעבי ד , ubi ל incerta I 1 4 ולטוט י | 
882, 5 תיצכ י 1 1 8 איקייטיג ף 1 333, 17 טכניהו ן 5 |ימשיחיה> ז | 
19 לטית י לטית י a | 22 אר י > a | 26 834,20 | סגיאי ן 
איתגוללות ו a | 28 m דחשכי ת 836,1 1 ו ® ד ® קודשי ה ] m ו ד 
25 | פ א ל ס א דחד י סחמר י m טלכ א 336,2 | אודית א פלי ג T ב 
25 ד 3 בל B. כיד א דבסדא י R | 12 בשטר א ] m 28 | בסיפר א פלי ג 
כ vocis כאורחתי ה in litura | 337,2 9 | ול א עבד ו post , יהוד 
4 צב א ־ [sic] a I 16 הד א > a | 19 יהוה ה a | 28 ואושריגו ן 
a? 1 838,11 צל ו a I 13 כה ץ I 15 ואישכו ק 20 | *דאלקת י 
usque ad קדט י alterum > a | 31 בי ת בי ת a | 33 ad ע ל 
30 י T pertinere ridetur quod in margine scriptum est: 
חורי ן 340,1 7 | ל א ם א ו א ד ® לפיתגט י j 341,1 9 טלכ א > a | 
27 לות י ] m טדלק א 343,1 4 ו ד ל א ס פ א ח לטיטר י ] m ® ו ® ד 
ה 846, 1 5 1 ויקדונ ה 1 5 , 844 | טדלקי ן vocis הו א in litura | 

C* 


XXXVI 


29 ד vocis טדבק י in litura | 346, 6 רוקדונ ה 9 | מי&ר ק 
כנור א > a | 21 א 847,2 | תשיעת א 27 | ^יליב ז vocis 
ורופ א in litura I 348,4 ומגחב ן 5 | ותו ב codicis nolui 
mutare | 849, 14 כ ד prius צ ר fuisse videatur | 860,2 
כ הדי ן > a I 1 5 דאתית י 862,2 | כדת כ a 1 1 0 ad אלה א prius 5 
m ה י ם I 11 רכת א [sic] | 16 med כיש ת a I 28 טית כ vocis 
לטית ב in litura | 31 ט 863,5 | דקייטי ן vocis טסקי ן in li- 
tura I 7 כרודוטי ץ a | 364, 1 7 סיריינ א a | 20 איתקטיל ו male 
K, ו א ס פ ל א איתקיל ו recte m | 27 366,6 | ויתקט ל 
איתרגושת ה a | 7 טלכ א > a [ 7 fin m 1 0 תר ג ימ ש אר י כט א 
דיצי כ דתכו ר איתגכ ר כינ י טורי א וכע א דיתיהכ ץ פיתגט י אורית א 
עלוה י ואנ א ל א קפחי ת אגרי ה ויהכי ת עלוה י פורקנ א לעט י ישרא ל 
כיומ י סיסר א וככרטל א כיט א את א ואזל ו עט י ישרא ל עלוה י 
כיכשת א כנ ו ימ א ול א קפחי ת אנרי ה ויהכי ת עלוה י נצחנ א לאליה ו 
1 6 נכי א וקט ל תט ן י ת נכיא י שיקר א חכדי ן יית י תכרי ה דפרע ה טלכ א 
הו ת 1 0 | דמורי ם ex vulgata resedit , ל > R I 12 כח ד a | 

17 על ה > a I 366,2 פלשתא י B, פרע ה R \ 5 ו ® ד ® [ללדני ך 
T לנדג m | 6 תט ן a | 1 7 אט ר 1 8 | טיגהי ץ 1 7 | וקירוי א a | 

31 כרכ א 867,5 | חיכ ו 31 | חוח ו ] m 11 | ו®^ ® כרכי א 
שוכנ ה ] m איגריה ק 1 26 טילל ץ וטואנא י 1 5 ] שונכה א פלי ג ] m 20 
ל א ס א ו ® ד ® איטריהו ן I 29 נתית ו a 1 30 דטשתר י a? 1 368,3 
אית י > a 1 17 חרונ ו ] m כלועי ן 25 | ו ® ד ® חתכ י ] m בלושי ן 
סל ע I 3 1 לחור כ ] m טוחנ י 369, 3 | ו ® ד ® לחורכ א in versu 
exeunte 1 7 וחאי ל די ר ] m T ל ו א ד והו י לד I 1 3 קל ה R, 
קלה ק פלי ג m | 860,3 26 לאתרהו ן 1 8 טלטילינ ק 1 361,5 ניכרתהו ן 
> a I 9 כרטל א ] m ליתהו ן 1 1 | גלע ד ל א habet ה prima 
manu ex ג factam . m 1 7 | טלכ ו 15 | ו ® ד ® וליתנו ן post 
חוכ ד adde טסיטר ה 20 | וא ף a | 20 אינולה א sed sub א 
priori I 362, 1 איתפרע א > a I 5 ל א ויטפשו ן [וישתכשו ן | 

8 צלמי א a I 19 וחאי ל די ר ] m 30 1 868,8 ככ ל 1 33 ס א והו י לדי ר 
טד י in litura | 18 אר י אר י a | 20 צכח ד 864,1 1 | דוחלקי ה 
possis צכח ר l^ere | 1 6 דינ ך a | 16 פורענות ר a | 1 8 fin 
m יה ץ 20 | ו ® ד ® איית י a? | 866, 1 גל ן ] m ל גל ו I 6 כני ן | xxxvn 


9 סגיאי ן | to ויריט ק כאיתרגוש ת קלה ץ > R, e vulgata 
sumpta I 1 1 ואיתאחדיא ו ] m קשתהו ן 1 1 | ל א ואיתאחיד ו | 
12 ו ו T וא a I 16 med 33 | תוקירב א 19 | יתחטר א fin huc 
pertineat quod in margine scriptum 3 ^ 366 | ע ל פלי ג 
5 עט א 18 | ותכיף > a | 367,9 וקטילינו ן . sed ; sub 30 | ט 
דהו ה a 1 868,9 וטנ«ו ן a 1 1 0 ante לטחת י m : א יטינ א T ס א 
טתיח א לקכי ל חייכיי א דתייבי ן כתיוב א לזכא ה יתהו ן כיו ם דינ א 
p לאחסנותהו ן חי י עלט א דד א שטאל א טתיח א לטיחת י כ ה גוט 
כאישתלחוהו ן 22 | אזלי ן 19 | דאש א ונ ו a 1 369,3 חסי ן > a | 
10 33 דטיטשת א [טתושט א R | 370,33 אר י אר י a 1 371,6 ואט ר 
ל י קו ם פו ק לכיקעת א > a | 28 וטלופחי ן > a וכותנ ץ 28 ן | 
31 כטיכל א a | 372,29 fin ואיתניגד 1 32 כתריכו ן 1 30 *ותלת א 
a I 373,13 טתכגיכו ן I 374, 17/18 לטת כ כתיוכת א > R | 
31 לעד י >a I 3 2 שישל ן 3 1 3 רשעי ן J n! 6 6, 2 > 1 3 ל א שילשל ן 
15 נברא > a | 26 כי ת > a | 376, 30 חוכיהו ן ] m ו ס ד א 
8 , 377 | אורחהו ן init לט י in versu exeunte R | 378, 20 
טכיג י ע ס טבינ י 28 | ואישטתחי ת a | 379, 3 24 | « < י ת 
יפו ק a I 380, 5 וח ו a in versu exeunte 1 3 ואיקיטינ ה a | 
15 רחיק ן in litura | 18 post 381, 14 | דישרא ל + שקר א 
20 טדכק י ] m וכטוגוסיי ן 1 7 | טרכק י ס א ] m 1 8 | ל א וכטגוסי ן 
טטו ק a in versu exeunte | 382,2 אפע ל sic iuncta R | 8 
טגויודוי א a | 26 ובני ן 28 | ואט ר j 883,7 15 | אילני א 
ישיצינו ן 1 6 | דיחיכינו ן a | 26 שורי ה ] m ל א פרחי ה , ubi ת 
ex alia littera esse correcta videatur | 26 לאיתנקר א | 
25884,1 1 33 1 דהכיט ן priori loco ל ך a 1 385,3 m ל א טסכל י 
א D פיתגט י 1 1 9 טחכל י a 1 26 שור ך ] m ל א ס א ו ״ ד ״ איגורי ך | 
886,3 4 | בעוכד י post הל א + כני ן ® I 17 fin טינ י a | 26 
פולח ן ] m י ת 387,5 | פורענו ת פלי ג > a | 6 וע ד וע ד a | 33 
רט א 888, 4 | *כסרנח י > a | 9 post דחו ה [sic] תקיפ א -ן ־ 
30 ותקיפי ת מלכו ת דחו ה a | 19 ל א 24 | ^^חכת א > R | 389,6 
זכו ח bk a | 30 כשישל ן ] m כששל ן 390, 2 | ס א כשירי ן ] m 
כחטישא ה 14 | ס פ א ח כשירי ן ] m יט י 891,24 1 ם א כא כ a | 
26 שנאיחי ן ונת ר > R ! 27 לט ס 892, 20 | איתקייטו ן R | xxxvin 


31 קפוילי ן 30 1 ל א ויתרשמ ן ט ! [ויתרשמו ן 398,4 | מחבל א | 

33 אישתליפ י ?] m נחש ץ 894,13 1 ל א אישתנע י a | 21 [דל א 
ל א R I 2 ד equidem in R non בצור י sed בצור י legerim 
ut edidi | 30 ואטסריג ד a I 896,4 טעות א a | 7 m יתלעב ן 
פלי ג I 12 m 15 | ס א בגוי ד priori loco ב ך & I 24 5 [ובעי ץ 
m וטע א 396, 1 5 | ל א ועב ץ a | 26 אגליא ו ] m ל א גליא ו | 

28 רחטד ו a | 397,9 וקועא י ושועא י 13 | דטלקדט ן a | 20 
10 \ שלח א 8 | וה א כדי ן 7 , 898 | •תקפת א 29 1 ויספו ן 
ךרגשי ן מכיכי ן ] m וכנהתהו ן 21 | 0 פ א ח דךג^י ן מכיכי ן | 
399,1 4 וכעוכד ד a | 1 6 dele 1 7 | י ת m » 1 ול א 1 8 | ל א דיטעי ן 
כ תתעטי ף ע ל שפ ם > R | 19 פורעט ת 400, 29 \ אבילי ן | 
401,17 ואיתניג ד a | 29 ואחתיג ד a | 33 אתנינ ר a | 33 
שוט י 402,7 | תשתכח ן » R, ו ® ד ® «שוט י m | 8 בי ץ j 9 לא ת 
> a I 14 קרכ א R, ו ® ד ® קרבי ך m | 19 ad גרטטי א in 
maigine rudiuscule manus adpicta digito indice mon - 1 5 
strans | 22 ורק ם > R I 24 ריחו ש ] m 27 | דייחו ש פלי ג 
בשיךיי ן R, בשיר ן פלי ג m | 33 ריוךד א R, ו ® ד ® דירורד א m | 
403,5 ד י כץ • 7 | דתקו ף > ^ I 21 init 404,1 | ל ד comma 
1 3 m : ס פ א ח תר ג א ח בעד ן גינת א דיהו ה הוית א כ ל אבני ן טכ ן 
20 טסדר ן ע ל לכוש ך חטית א כעיג ד עשרת י גננא ן דעבדי ת לאד ם 
קדטא י סטק ן ירק ן וסבהלו ם כרו ם יט א רכ א כיחלי ן ואפנטי ר 
שכז ח ואמטור ד וכרק ן וויה ב ט ב « חד ו כחופתי ה כ ל עוב ת בראשי ת 
וטלאכי א שוור ן קדטות י בתופי ן וכסטפוגי ן בכי ן ביו ם דאיתבר י 
אד ם איזדט ט ליקרי ה ובת ר כ ן סט א ואיטר ד טתט ן א ף אנ ת ל א 
25 גטלת א טיגי ה דוגט א אלהי ן ראי ס לב ך ול א איסתכלת א כפיגר ך 
חיללי ן וניקכי ן לטיפ ק צורכ ד ול א איפש ר ל ד דתתקי ם T דא ת עב 
1 *דאתברת א 1 1 0 ב ר טינה ץ טיוט א דאיתכרית א עימ ד טתקנ ן הו ו 
406,9 תטס ר a 1 407,2 1 טלכו ת a 1 29 לארעית א 1 408,4 תקו ף 
a 1 21 קטיל ד ] m אשקי ת 4 | תזיעוגו ן 409,3 | ו®ד ® גבילת ד | 
410,1 1 ותקבי ל 1 20 טבניהו ן > a j 26 ניח י ] m 1 30 ו״ד ® ניתקיי ם 
411,1 3 שתיק ת a | 19 וייצדו ן 1 24 איתעתדו ן a ] 25 [י ת ארע א 
ית ה R I 27 וטטלי ל usque ad לטיט ר > a 1 412,1 1 dele י ת I 
21 m דישי ן בריגליכו ן 30 | ס פ א ח ביו ם עק א ותבר א B, אכל ק xxm 


פרנסיכו ן R | 31 ברגליכו ן usque ad 32 טעות י [incl] > R . 
sed in mai^ne comma 19 [sic] additum manu prima, 
nisi quod מיכ ל abest | 413,6 ad ר 3 א referendum videtur 
quod in margine scriptum est רטותוה י 27 1 ו • ד • טלכ א | 
5 32 טינה ק ] m דיננ ת 414,12 | לה ק פלי ג codex ut edidi: cf 
I 24 dele דקודש א 1 416,8 *תס ף 30 | יו ם a 1 32 דיפני ן ] m 
החי ץ 416,1 1 | הו ת 32 1 ו ® ד • ריןנ י a | 32 ההו א a 1 418,1 5 
תה י > a ( 25 איתחט ר j 419,15 21 | וסבט א m ל א צוית א 
ח ד 1 420,25 *איתרגשתה א 1 22 סווא ה alterum > a 1 421,1 0 
טציעאהס ו ] m ואכלנ י 17 | ו • ד • ארעא ה R ut edidi | 422,14 
לתרעא ה a | 24 ותרע א שי ת אט ץ 29 | וע ל > R | 30 קד ם a | 
31 כ בי ת > a I 423,2 טעבר ן טעבר ן a | 5 init לעיל א a | 32 
וכוחר א a | 424, 4 med תט ן 20 | טפקניהו ן 16 | ^רת א us- 
que ad כ קודשי א > R I 29 נ טש ח > R | 29 32 רוחי ה 
5 | ל א ואעלתנ י« ״ [ואעילתנ י 4 | ואישטתחי ת 426,2 [ באודח 5 ו 
דטלי ל I 9 init ותדכ י 426, 4 | בטתח ץ ] m ® 9 | ו ״ ד 

יוט ץ > a ( 1 1 12 | ויתקכ ל ante אט ר + m 1 19 ס א קדט י 
יהו ה > a I 25 ante קייט י adde בג י 27 1 י ת b, כ ר a | 29 
דטע ו > R | 427, 3 ותועיכתהו ן > a | 7 קדט י > a | 7 m 
20 ספר א יספרו ן 17 | ו א ד א וד ם גיכסת ] m ס פ א ח כסט א יכסטו ן 
פלי ג [sic] I 21 לאחסנ א 27 \ דדכותי ה 25 | יהודעיג ץ > R | 
29 כ חרט א > a | 428, 25 כטכילת א usque ad 26 כ שית א > 
R 1 30 וכטיגחת א 1 429,1 3 עליכו ן a 1 2 1 ולאיטרי א a 1 430,1 4 
ה א a I 23 ויה י 431, 5 1 ואתבנ י ] m ו ד ה ד j 1 נ m לאסות א 
25 פליג I 30 טדינח א [טערכ א R | 31 commata 3 — 7 in chal. 
daicis non adsunt: in margine sexies [sic] ת ר תחו ם | 
432,10 ועשר ץ a | 17 דאישתא ר in versu exeunte I 20 fin 
וחטש ה וחטש ה 31 | ות ח a 433,12 ן fin ל ה 434,13 | ותר ע 
> a I 28 ותיכליטג ץ 436,1 | חגא ה 32 \ לטל ט 28 | אתו ב | 
302 med הוי ת I 3 וחליט ת ] m 3/4 | ו ® ד * ובחליט א scribe 
ואיקייטינר 14 |כנישתאדישרא ל ] m לאו®ד ® םפאחואיקייטיגכון | 
14 ואיקיטיג ד ] m 21 | ל א ו * ד ® ס פ א ח ואיקייטינכו ן post 
436,8 | יהוו ז + ייס ר dele עטי ח 20 | בר ם a | 30 יבדרינו ן | 


XL 


487. 8 דחלת י ] m אר י 6 | ס א דינ א > R | 12 להו ן > a | 

26 לאס א a I 438,4 דאוחרתינו ן nolui mutare. דאזהרתינו ן 
vulgo I 5 ממ ר a [ 6 קדמ י > a | 7 ט ב a | 9 ז 1 | איגי ש 
שנ ו B, כ > R I 33 שחירת א ] m 489,21 ] כמ ו /דחרי ח 
ועלע ל a | 28 להו ן prius] לי ה R | 33 5 440, 1 0 | בקירוה י 
בהו ן > R | 12 נבי י קושט א B, > R | 17 פיא 3 ב ה ] m 

® אר ו 22 | ו * ד a ( 28 codex דילק א ut edidi; = 

ך י לכן א I 31 גפ ן prius >• R: m נס ב 1 31 ו * ד ® גפ ן בזח א ] m 
אבדיג ד 1 442,10 איית י 441,17 ( גצ ב ס א ] m אישיציג ך ®n®1| 

10 קיימ י ] m דיתב א 17 | ל א רעות י ] m 28 10 | ו ״ ד ® דתיב א 
ביתא ל I 33 שיציתוט ן 443,22 | גביי א a | 444, 1 1 ארחמיגו ן 
כ ד יתובו ן בגדב א B , ]> R | 19 שפי ר in versu exeunte j 
30 שינ י ארי א > a | 446, 8 ס ף 1 2 | *כנש א fuisse ס ק ▼i- 
detur I 17 m בכבשי ה 30 ] ל א חיו ת ] m ס פ א ח בבישתי ה | 

33 שמש א ]> a | 446, 20 ליט א prius ]> R | 22 fin R ut 15 
edidi | 447, 28 ט ן קד ם יהו ה ]> a I 448,8 גי ת bactricum 
gaitha, de cuius a priori vide GGA 1870, 1475 | 25 
גטר א ] m ביומ י 1 29 !®ד ® נטר ה a 1 32 בבית א ] m ל א בביתי ה | 

449.9 לאפס א ] m ד ® לאחל א ®! j 12 כ vocis יתכו ן ex alia 
littera efficta | 17 דפייק א ] m כ לי ת 27 | !®ד ® דעייק א > a | 

30 איתעבידי ת a | 30 ל א > R ! 31 נה ם ] m תר ג יר ו ארי א 
ואטסי ן 450,1 | דב י עילא ה נה ם a?j 4 post אלהי ם +יהו ה a | 

30 סירוו ת ] m 451,1 1 ל א סרו ת comma 1 3 m : תר ג יר ו ארו ם 
ה א טיתגל י אלה א דצ ר עובר א ככריס א דאיטי ה ובר א בי ה רוח א 
25 דגשטת א ומפי ק יתי ה לעלט א לחווא ה פרישתי ה לבנ י נש א יהי ב 
בפוטי ה טטל ל יהי ב לי ה גיהו ר בעיני ה וטנד ע וסוכלתג ו בליבי ה 
יהי ב לי ה חיל א להלכ א ע ל גב י ארע א יהו ה אלה י צבאו ת שטי ה | 

3 לאייתא ה a| 9 בה >R1 30finm 462,1 1 |םאייאייא 
1 7 1 שט ו m ועיטקייו ק פלי ג j 1 8 דטגנ ן B . דטטנ ן R . דטג ן 
lonathan secundum Qimchium | 19 בפלוו ן ]m 30 |לאבפיל ן 
21 m א ם א ם 28 | מצלי ן 26 1 לאפסק א 25 | טיחחי ן פלי ג a | 

30 init הי א 463,9 1 דל א > a | 28 סייפ י קיט א ] m ל א מיופ י 
לא 5 |האע ל 464,4 1 קיט א צנ א פיר י ס א >aj 10m ספ XLl 


א ח חר ג א ח ואישוינ ה כקינ א ע ל ב ר יחידא י ותיספ ד כסיפ א 
י ת 1 8 | כמספ ד גב ר דמרי ר ע ל אינתתי ה > a | 22 בחר ב a | 

456.1 חוח י ותיח י 8 | שט ו R 1 32 יתב י > R 1 456,1 טיקט ד | 

457.2 in margine vocum בדי ל ad ת ד T עיב legitur עובד ה 
5 קד ם 1 6 פליג ] m יטטי ם 17 | ס פ א ח קד ם דיתנב י בשט א דיהו ה | 

458.3 m ת ר יר ו לו ח פרע ה דחו ה טלכ א כיוטי א האינו ן כנינו ה | 
7 סק ץ > a | 9 מ ן usque ad רוגזי ה ">■ R fol 359b/c | 18 
ב^ א > a I 21 תולעת א ] m תקו ף 26 | ס א זחל א alterum 
in תקיו ף mutatum | 26 fin m 33 | ימני ה 29 | ל א רביתה י 

10 ידקקו ן 1 7 דאשדי ן 469,4 | ארע ה ] m קדק ק פלי ג T 1 22 כת י ] m 
460,6 ] ס פ א ח דיתכי ן כבת י טעוו ת כדכנותה ק יתטסר ק תר ג א ח 
post נסכ ץ adde ולחי ו 1 1 \ טינה ק ] m דטוכ ל 5 1 2 ל א ולריו ו ] m 
וד ץ דקשו ט וגבורת א 30/31 | דמו ^ פלי ג > R 1 461,1 יטורי ן | 
2 רחיצ ץ ] m מילכ י [טלכ י 22 | ל א טסתטכ ץ R ] 26 ן סניא ן 
15462,13 חזורש א > a | 14 יד ף ] m ס פ א ח תתק ף טחת ף ע ל 
אסגית ד 25 1 סגא ד a, י non deleta | 463,11 דגתרחו ן R, 
ט ר ק m | 17 ante 26 1 ע ל ־ 4 טכאשי ן post ל י adde אר י I 

32 חורמינ י 464,1 1 יחבטל ן ] m 7 | יתתבו ן 4 | ס א הורטיג י 
ט ב 16 ןישטחחו ן vocis טכ ן ex aliis litteris effictae I 465,1 

20 יטס ר ^ a | 3 בי ת codicis nolebam mutare | 4 dele בי ת | 
5 ב ן > R 1 7 ודשתעכדתץ • 9 1 לעניות ר 1 9 שלמי ם 1 7 דרשי ע | 

33 21 \ כחרכ א 466,2 | ומל ן post דככ ד adde איתפתח א | 
21 איתפתוז ו ultimam litteram in litura scriptum habet | 
29 לא ן > R I 467,11 משת ק 12 \ וירד ק ] m ל א טשתוו ן j 

25 17 מזעז ף 468,5 | *מברשי ת a | 7 דישרא ל > R 1 1 5 בחט א ] 
m ת 28 | בחמ ר פלי ג vocis דיהכ ת in litura scripta I 28 
לרי׳?יע! א I 3 פרעגו ת 1 7 | *וצדקי א a | 29 תריכי ת a | 
470,16 22 | דםגא ה ad דחלת א ?] m 1 471,1 2 ס פ א ח פולחנ א 
comma 1 m ואוכוז ו [sic] דמ ן 14 | חר ג א ח קכיל ו אוכחת א 
30> a I 33 דישרא ל 30 | יבע ר 28 | וינו ד 472,5 [ *אשתטמ ו 
> a I 473,5 כהתתת ק a ! 10 שתית א a | 18 init זרעתו ן 
אתו ן R | 21 כ vocis כי ה in litura I 474, 1 ח ח ]> a I 7 
הד ק הדי ן a | 476,21 ירח א prius] ירח ק R j 24 m ס פ א ח » 


XLH 

חרש ץ 476, 10 | בי ן צדיקי א דבגלו ת בב ל ] m 27 | ל א אוטגי ן 
בוע י ] m ויתסב ץ 29 1 ל א שבח י a | 477,1 קאי ם קד ם טלאכ א 
ד דיהו ה > a I 2 ולחט א m ל אליחט א I 3 lln m 0 פ א ח הל א 
6 | כשר ץ 4 | די ן צדיק א דטתי ל לאוד א ת ר א ח p ו \ כש 
כ דיתכי ן קדטן * 14/15 1 יזיאעדת י > a | 27 ט prior vocis 5 
לטיט ר ex alia littera efficta | 478,30 479 | רכעית א , II 
זי ן codicis [alii זי ו ] nolebam mutare | 11/12 דח י כח ץ 
טשטי ש ע ל כורסי ה > a | 1 5 א ם > a | 24 ע ם 30 | תעג ץ 

> R I 480,1 ר ב > a I 7 וסכ ן 10 | *דאקניוה א prius וסב ץ 
erat | 481,26 י&ג י pronuntiatur ( 482,2 10 שיקר א 15 | כבי ת 
בנבוא ת > R | 32 לה ץ 488,10 ! לאבהתכו ן ] m ו״ד * עליה ץ | 

1 6 comma 8 m תר ג א ח ושיצית י י ת תלת א פרגסי א פקחי ה 
ופק ח והוש ע תלתיהו ן בתלת ץ שני ן ♦ פקחי ה טלי ד תרתי ן שני ן פק ח 
תטנ י שני ן ואיתחשכ ו יוט א לשת א T ט^ ד עשרי ן שני ן והיש ע טל 
15 דסכו ם תלתי ן שני ן סכו ם יר ח ח ד יוט א לשת א ורחי ק טיטר י יתהו ן 
25 | כת ב 25 | דיגז ר 20 | ע ל דנפשתהו ן קצ ת כפולחנ י ס פ א ח 
רמית י יתי ה a | 31 אר י אר י a | 484,21 comma 10 m: תר ג 
ירו ש ואשר י ע ל בי ת דו ד וע ל יתכ י ירושל ם רו ח נבוא ה וצלות א 
דקשו ט וט ן בת ר כדי ן יפ ק טשי ח כ ר אפרי ם לאגח א קרכ א עי ם 
20 ט ג ויקטו ל יתי ה גו ג קד ם תרע א דירושל ם ויסתכלו ן לוות י ויבעו ן 
טיג י טטו ל ט א דקר ו עטטי א לטשי ח ב ר אפרי ם ויספדו ן עלוה י 
בט א דספדי ן אב א ואט א ע ל ב ר יחידא י ויתטררו ן עלוה י בט א 
גבריה ץ לחו ד 28 | דטתטררי ן ע ל כובר א > R | 486, 6 אר י 

> a I 9 fin m: 31 | ת ר א ח אר י ארע א פלחי ת ט ן טלמת י m: 

25 1 486,1 2 ס פ א ח ל א יה י ניהו ר קריצת א ול א נהו ר סיהר א ושיטש א 
פורענו ת 22 | דיהו ה 19 | אנוסי ן ] m ופודעט ת 22 ] ל א חוב ת ] 
m כרור ת 23 | ל א וחוב ת RB, alius quidam codex qui ad 
manus est כדור ת , alii ברוכ ת j 487,28 אילוטיני ה a | 488,1 
דרח ם 10 | ובתרצות א > R j 23/24 אלה א T דעכ j 489,31 
לאלפ א יתה ץ > R | 490,19 דשטש ץ 491,25 | ה י בט א a. 30 

Si in primis huius voluminis paginis chaldaicam 
prophetarum versionem me edere professus sum, id 
non ideo feci, quia Chaldaeos Nabopolassaris ser- XLin 


mone usos crederem , quem in hoc meo volumine 
adhibitum vides, sed quia isto vocabulo brevissime 
indicatum iri putabam, quid in opere meo quaeren- 
dum esset, verum enim vero si או ר כשדי ס in goet- 
Stingiscbe gelebrte anzeigen 1870, 1556 recte dixi 
ex Urasdi, vetere Armeniae nomine, depravatum esse, 
iam ante pentateuchum graece versum atque, ni fal- 
lor, ipsius Esdrae tempore opinio invaluit כשדי ם esse 
Aramaeos : nam Abrahamum ex או ר כשדי ם oriundum 
lOAramaeorum consanguineum facit et qui Genesin 
talem qualem nos legimus edidit et qui graece vertit. 
פד ץ אר ם in Genesi sola decies neque praeterea ullo 
loco obvium scio per שד ה אר ם Osee 12, 13 explicari 
solere: sed פ ק = G^wdliqi 112,2 originis per- 
1 5 sicae mihi videtur esse, idemque, quod Bactri peuti- 
ddfia, Armenii fmyjuJ' Persae vo- 

eant (confer quae in goettingische gelebrte anzeigen 
1870, 1482 adtuli). boc vocabulum (cf cr^irm Boeht- 
lingk-Roth IV 956) vel ad Arabes pervenisse credo 
20 ita. ut alii de variis instrumentis adbiberent 

quae bobus applicarentur, postea ut Romani iugwn 
suum ad mensuram agri designandam transferrent, 
alii vel velum dicerent ori operiendo destinatum 
vel pannum capiti circumvolutum et postea ad radi- 
25cem novam formandam procederent, unde 
sumpsit Alqama 13, 41 Ablwardti = 2, 42 Socini. 
et פד ן אר ם haud sdo an dicta fuerit a Persis regio, 
per quam transire debebat qui אר ם peteret, quasi 
quoddam velum et propugnaculum Aramaeorum non 
30 in פ ק אר ם habitantium, hinc apparebit me , si ac- 
curate loqui vellem , ne aramaicum quidem vocare 
potuisse harum paraphrasium sermonem, quum vel 
hoc פד ן אר ם usu pateat , quod aliunde satis notum % 


XLIV 

est, Aramaeos unam tantum tribum fuisse nationis 
late dissitae , quam vocabulo ad lacobi Grimmii imi- 
tationem formato dudum Nieder - Semiten vocare 
consuevi. 

Sermo, quo auctores versionum chaldaicarum a 5 
me nunc editarum usi sunt, licet in non paucis na- 
tivo linguae aramaicae colore luceat, in aliis tam de- 
crepitam et rugosam senectutem refert, ita sordibus 
quasi cuiusdam Suburrae squalet, ut vir iuventutis 
et puritatis amantissimus a recoquendo et purgando 10 
vix abstinere potuerim, idque eo aegrius, quod tole- 
rabilem vivendi vigorem aegroto adhuc inesse cerne- 
bam. laudandi enim et paene admirandi sunt isti 
Chaldaei, quod statu emphatico quem vocamus ple- 
rumque non abutuntur ut abutuntur Syri: de quo 15 
quum iam abhandlungen 5,30 dixerim, hoc loco ite- 
rum vel tertium dicam, עכר א priscorum Aramaeorum 
sensu aequiparare Arabum id est א nominum 

finibus additam articulum esse post positum : unde 
de iusto status emphatici usu iudicare poterit qui 20 
articuli semitici leges norit. verum enim vero hi 
paraphrastae ne articulum quidem ubique recte po- 
suerunt , etsi hac in re Syris elegantiores : in statu 
constructo adhibendo vel inficetissimo Syro subinde 
inficetiores fuerunt, taedium autem movent maximum 25 
perpetua utriusque generis commistione: quae res 
quum iam ex Esdra et Daniele et antiquis editioni- 
bus paraphrasium chaldaicarum nota esse potuisset, 
nunc omnibus patebit . et non solum reuchlinianum, 
sed alios etiam codices quotquot vidi omnes hac bar-30 
barie inquinatos esse testor, ut omnino ea ad aucto- 
res paraphrasium ipsos, non ad librarios referenda 
esse videatur, scimus enim ludaeos recentiores, si 

XLV 

ipsi Chaldaice scriberent, emendate scribere solitos 
esse, ut de genere et numero librariorum aetate con- 
stitisse certum sit. quid? si Hebraei per מות ו suum 
non modo matitahUf ut rationi consentaneum est [ahu 
5= a-u = au = d\, sed etiam maulihi et mautuhu ex- 
primunt: si Syri אנת ת (quod quum punctum super- 
num habeat, antdn pronuntiatum est) ad genus ma- 
sculinuin restrinxerunt , אנתי ן ad femininum , quum 
*antdm sit nominativus, *antmni genetivus dualis eius- 
tOdem generis: nonne concedendum est, iam antiquissi- 
mis temporibus Semitas in rebus grammaticis non 
nimis prudentes fuisse et pro lubitu et arbitrio le- 
ges tulisse quae linguarum suarum naturae essent 
adversae? nihil igitur mirum, si paraph 1 ׳ astae chal- 
ISdaici, homines satis recentes, sermone usi sunt in- 
terdum corruptissimo: quod si fecerunt, certi esse 
possumus ex umbris scholasticis non exiisse eorum 
libros, sed pertransiisse tantum per eas. 

Superest ut vix unquam opus difficilius perfe- 
20 cisse me dicam quam hanc codicis reuchliniani edi- 
tionem: ter, ut soleo, contuli librum manu scriptum 
speroque fore ut non nimis multa oculorum in dies 
hebetiorem aciem animumque curis et tristitia obru- 
tum effugerint, supra IV 20 et 24 numeris 27$ 
25 et 290 adde numerum 239, et 182, 1 scribe 0 צו : 
ita enim codex et in margine ל א צוט א . in eis quae 
ad 279, 32 adnotavi operae turbaverunt: R sub ט 
habet r , mai^ sub eadem littera - : cetera ibi recte 
tradita sunt [codicis 227^]. nomina propria librarius 
30 in Chaldaicis solet paucis tantum litteris indicare, ita 
ut ex hebraids supplendae essent interdum praeter 
unam omnes : in quo supplendi negotio me non sem- 
per eadem cura versatum esse fateor, ut fieri possit. XLVI 


ut ם 1 .יר 3 דה ו hebraicis reuchliniani legatur, ego pro 
' יר Chaldaicorum ירמי ה ediderim et in similibus simi- 
liter . verum talia neminem morabuntur. 

Typi hebraici punctis instructi quam belli sint 
in typographeo academico, ipse vides : litterae ש quae 
signo daghesch notata esset exempla adeo pauca erant, 
ut xxxvm 9 med 13 17 initxn 4 xli 27 prudenti lectori 
daghesch supplendum relinqui deberet, typi in volu- 
mine ipso adhibiti me auspice Francofurto arcessiti 
sunt, grandiores quam is qui vendidit eos fore ante• 

quam emerentur promiserat. 

Quae in hoc volumine primum edita sunt, ea 

omnia me nolente repeti veto. 

scribebam Gottingae nonis iuniis 1872. 


Ne paginarum albedine oonli laedantur, emendationes aliqnot 
snbiungo, de quibus, si vita et commodiore valetudine utar, alio 
loco explicatius exponam, utrum aliquis ante me easdem com- 
mendaverit (quod factum esse vix crediderim), id f^pographo 
urgente quaerere nuno non vaoat. 

Psalm 2,2 יתיצ ט scribe יףיג!צ י e psalmo archet 3 rpo 83,4. 

nam התיצ ב ab hoc loco plane alieni. 

Ps 5,10 בפיה ו scribe בסימ ו . 

• : 

Ps 5,1 1 השמ ם = האשיט ס a radice שט ס . 

•• • i 

Ps 9,14 טשנא י scribe מנשא י et dele טרוטמ י tamquam 
scholiastae commentum ad טגשא י additum. 

Ps 10,9 בסב ה scribe בסבצ ה lerem 4,7. 

- ו % : 

Ps 1 2,2 פס ו scribe א&ס ד Ps 77,9. ספ ו chald Amos 6,10 ? 

Ps 18,30 אר ץ גרו ר scribe אר ץ גד ר . 

Ps 18,43 רו ח scribe ךח ב . xLvn 


Ps 3 1 , השמרי ם הבל י שו א . ד scribe המשוכי ס חבל י שד א 
Isa 5,18. 

Ps 31,11 כח י scribe בך 3 י , 

P8 31,12 מא ד scribe מנ ד , quod vocabulum verbis רא י 
בחו ץ נדד ו ממנ י nescio quis explicavit. 

Ps 3 1 , 1 3 כמ ת מל ב scribe *** כמף . 

Ps 31,16 רמרידס י scribe ימלף 5 » י . 

Ps 31,22 יי י = בעי ר מצו ר vrbe Aegypti. 

Ps 32,6 לע ת מצ א ר ק לשט ף scribe Sip לע ת מצ ר . 

Ps 40,3 שא ק Aegyptus, יו ן Graeci. 

Ps 40,5 להבי ם = רהבי ם : Aegyptii propter superbiam 
libenter hoc nomine appellati. שט י מ ב ludaei 
qui ad Aegyptiorum mores defecerant. 

Ps 40,6 ומחשבתי ד scribe aut וטשכחתי ד aut ותשכחתי ד 
a radice' שכ ח landavU. 

Ps 4 1 ,7 כ ר T לחו ץ scribe לחי ץ לח ץ ידב ר . 

Ps 4 1 ,9 possis de דב ר cogitare : certum est auctorem 
כליע ל ab על ה IV dictum credidisse. דב ר כליע ל 
morbus a quo non convalescit a^rotus. 

Ps 43,3 אוד ך ואמת ך : scribendumne חמי ם ?אירי ף רףכיי ף 
= oUj^. de exposuit Ahlwardtus Cbalef 
el ahmars qa9ide 379. haec prelo traditurus 
video iam Freytagium in lexico I 1 99" תמי ם 
et oU^ contulisse. 

Ps 45,7 רע ד scribe סע ד Prov 20, 28 Isa 9, 6. cf Ex 
18, 23 Regn IV 5,13. haud scio an לעל ם seri- 
bendnm sit. 

Ps 45,13 וב ת צ ר במנח ה scribe יבתרןרי ב מנח ה . 

Ps 46,9 שמו ת scribe מ 1 ם ת . 

Ps 48,14 פס ג II a bactrico aliquo upa^anha enumeratio. 

cfsusra{? 3 זזזחמי etLagarde abhandlungen 78,8. 

Ps 50,4 מע ל scribe ממע ל III 8,23 . ita iam Hou- 
bigantius. xLvm 


P8 50,22 שכח י scribe חע\רכ י . 

Ps 55,3 ראהמ ה = ואהיט ה . 

V Vx V X 

Ps 55,6 ירא ה scribe רא ה . vocabulum inauditum, sed 

T •• 

e l^e formatum: דא ה ורע ר antiquo more 
sociantur. 

Ps 55,15 ברג ש scribe ברג ע et cum 16 iunge. 

Ps 55,20 לייש ב קר ם scribe ייש ב קדי ם , unde accusativus 
' אש ר ג aptus. 

Ps 56,2 3 57,4 nou sed ש ף poeta voluerat. 

Ps 58,8 ימאס ו a מס ם I. 

Ps 58,12 פר י scribe פר ק . 

Ps 59,1 2 חזורידט ו scribe והנידט ו , nam praecessit הניעט ו : 
confer ג ע וג ד . 

Ps 60,5 הראי ת scribe הריי ח . 

Ps 60,8 אעלז ה scribe אילז ה . 

Ps 62,11 כעש ק ובגז ל scribe בערןי ש יבנלי ז . 

Ps 65,8 טשכי ח scribe מישבי ח . Graecus מבחי ש : La- 
garde anmerkungen 42. 

Ps 66,11 טועק ה scribe טעד ח Ps 69,24 Prov 25,19. 

Ps 66,16 ירא י אלהי ט = n^ootjAvroi. 

Ps 68,7 מושי ב scribe משי ב , nisi auctor satis recens 

• • •• ״ 

grammaticae leges ignoravit. 

Ps 68,15 ב ה השל ג scribe בה ר השל ג = i « 

Hermone losepbus Xll 3,3. 

Ps 68,18 שגא ן scribe ישרא ל Num 10,36. 

Ps 68,21 dele אדנ י ad pellendum יהו ה adscriptum. 
Ps 68,23 טבשןאשי ב scribe מבבש ץ א ש אשי ב Gen 15,17. 
Ps 69,5 dele איב י ad explicandum מצטית י adscriptum. 
Ps 69,5 א ז scribe .אנ י 

־- • X 

Ps 71,3 טעו ן scribe מעו ז . 

Ps 71,14 והוספת י : ergo psalmus טוס ף , ut in ־ 10 טחזו ר 
quuntur. 

Ps 71,20 וטתהוטו ת scribe ימחחחי ח . IL 


P8 71,22 dele כל י • 

P8 72,16 פס ת scribe n:0ori. 

P8 73,9 תהל ר scribe מףהל ך . 

P8 73,10 וישי ב עט ו הל ם scribe an^j ר.^וביע« ו . 

P8 73,18 לט ו scribe ךגלמ ו : confer Lagardii Clementina 
103,27. 

P8 73,28 טלאכותי ד scribe נ^לא^חי ף P8 75,2. 

P8 74,18 זכ ר זא ת scribe בכ^־וא ח . 

Isa 1,31 החס ן scribe ופעל ו :החמ ן scribe 1 וב:על . 

Isa 2,5 post טקר ם adde DDp>p. 

Isa 1 0,2 להטו ת טדי ן scribe ן׳וזטזיח ס לי ן . 

Isa 14,21 ערי ם scribe ער ץ . 

Isa 15,5 יעער ו scribe יריעע ד . 

Isa 1 6,4 שוד ד כ י scribe מוד ד ע ד <נ י • 

Isa 40,27 תאט ר יעק ב ותדב ר scribe ח$י ף .^?} כ ותעוב ר . 
Isa 41,1 יוזליפ ו כ ח librarias dormitans e 40,31 repe> 

tirit : qaid propheta ipse scripserit nos fugit. 
Isa 42,11 טדכ ר scribe מא ב : vide Lagardium ad Prov 

28,2. 

Isa 42,14 מעול ס scribe הלעו־לו ם 
Isa 44,8 תרה ו scribe 60, 5 חךד!ב י . 

Isa 44,13 יעעוה ד scribe ישעה ו a radice שע ע . 

Isa 44,20 הטיח ו : = הטה ו Ez 13,10. 

Isa 46,8 והתאשש ו scribe וחווכאשש ו . 

Isa 47,13 יבא ו scribe יךא י . 

Isa 48,2 טעי ר = TO» *fiypijydpo». 

Isa 49,7 לכז ה scribe 53,3 ,לנבז ה . 

Isa 49,18 ככא ז scribe כבלו ה ut cakmtieam, Lagarde 

abhandlongen 62. 

Isa 50,4 דכ ר iunge cum sequenti יעי ר . 

Isa 51,9 הטהצב ת scribe חפוח 1 נ ת lob 26,12. ita iam 

Houbigantius. 

Isa 51,19 אנוזט ך scribe ? ינףמן . 


L 


Isa 51,22 dele ט ס alterum, quo ק 3 ע ת explicatur. 

Isa 53,7 ול א יפת ח פי ו alterum librarius dormitans 
male repetivit. 

Isa 57,20 נגר ש scribe נרנס ו . 

Isa 58,12 נתיבו ת scribe נחיצר ח . 

Isa 62,5 3 י יבע ל scribe בב^ ל . 

Isa 63,1 טאדו ס scribe כיאד ס . 

V T t 

Isa 63,1 טבצר ה scribe פי^צ ר lerem 6,9 49,9 pUu qtuM 
vinitor. 

Isa 63,6 ואשבר ם scribe 3 ואךרכ ס . 

Isa 64,2^ 9 dormitante librario e 63,19 repetitum, 
Isa 66,11 טזי ן scribe מבי ז : de ב ח Payne Smith 502 
Bar Ali 2323 Hoffmanni. 

Isa 66,19 טשכ י קש ת scribe טש ך וקד ר Psalm 120,5. 

lob 8,8/9 אבות ם ט תטו ל scribe אברר « (י י מחמר ל . 

lob 9,17 ישופנ י scribe 0 נ י V יסרסנ י = יש . 

lob 9,81 ס\למרן« י scribe פיש ל מ י vel simile quicquam. 

lob 10,15 רא ה עני י scribe רר ה ילנ י . 

lob 10,20 ישי ת scribe שב ח Isa 24,8. 

lob 11,7 תטצ א alterum = syriaco תטט א venies. 

lob 12,18 טאס ר = טוס ר . 

lob 13,12 נב י assyriace loqtd. 

lob 13,17 ואחות י scribe aut ואחוית י aut (quod proba- 

bilius) ותחוית י . 

lob 14,18 נופ ל יבו ל scribe נ 6 ל י& ל . 
lob •14,22 יכא ב scribe ירה ב . 
lob 16,13 רבי ר scribe לבי ר vel רבי ר . 
lob 16,22 טספ ר scribe מס& ר . 

•• s • 

lob 18,18 ינדה י scribe ג ע ונד ) ינירה י ), 

lob 22,23 תשו ב ע ד שד י תבנ ה scribe חש^ ב «יב^נ ד שד י ףכפ ה 

32,21 22 6.22. 

lob 25,5 31,26 יה ל = יאהי ל . 

lob 28,10 יא ר = I^ytag IV 427*. LI 


Begn I 5,4 דגו ץ tertium scribe גו ו . 

Kegn I 15,6 אוס& ף scribe Gen 18,23. 

K^n I 1 5,32 ט 1 (רנ ת lxx 9 «צךפי 1 ץ a radice ט 1 [ ר : dictum 

illud ut הלרביו ז et n רפי hN. 

• - is . - . , 

Regu II 19,23 היו ס alterum scribe ההיו ס . 

Regps II 21,16 וזדש ה scribe ךישנ ה Lagarde abhandlun- 

gen 36,4. 

Lxxlsa51,6 שטי ם נטלוו ו oi^vds iatsQsoS&ti, quod 

Hieronymus scriptum miratus est. cor- 
rige ^Qscd&t! = Dio Chrysostom 

1 1 1 2,8 Geopon IX 23,5 Basilius Frobeni 
6,48 12,47 29,21 31,1 47,21 53,53 54,1. 
^atoTtie Basilius 22,34 46,29. 

Coloss 2,16 XQtv(xm scribe xtgvano . atque ita Syrus 

= נדודכ ק . syr דו ד II = hebr עו ח Ecd 
7,13 12,3 = iv(%oy>8 Gal 5,7 = hdQtt^sv 
Ioh 14,1 27 = iSQoriaa Mth 24,6. טדידאי ת 
Lagarde analecta 173,19 = axdxxu}: 180- 
crates ad Demonicum 32. vide Cnretonis 
spicii^ 5,17 12,1 Iohannem ephes 4,21 
cett. Ephraim armen III 171,10 yoldoldi(;^ 
zsez, ut eum ut nos luisse appareat. 

Clementina 29,36/37 vo/x^ofieva scribe i/ioucJ^S/isva, 

Epiphanius II 292,17 Dindorf elg fihx scribe fa/itsr. 493 


לי ה טתחשג א כקטי ע זוטר א רשיט א 
טהרטגי ה אשר י ליש ן ואפת ח פוט א 
עוא ת עבדוה י לתרסו י בשות א תירגוט א 
סו ף טילי א איס ב טילב א וטעט א 
5 עוזוד י טרשותכו ן ע ל איסטוונ א דקייט א 
פש ר אפטרת א לתרגוט י ורזי ן לפרסוט א 
צית ו יקביל ו אולפ ן וטנדע א וחכט א 
קודש א דטדורי ה לעי ל בשט י טרוט א 
רעות י ישל ם טלגטגוט י דיל י פט א 
1 0 שות י ישו י בקולט ז ספר א רשט א 
תנוי י וחוו י קדטיכו ן פסוק א רשיט א 
שפ ר טילי י פש ר אחווי ת תרטט א 
לג א תרני ם יונת ן חכיט א 
ט ח דאיתגב י פל ' נבי א בנוט א 
1 5 היבדי ן אישר י לתרנוט י דנ ן יוט א 

[VI] 

ט ב ל ד יונת ן ב ר עחיא ל דאיתרע י כ ד טר י עלט א טכ ל חבי ד תלטיד י 
הל ל סב א וקבלת א אולפ ן ט ן פו ם חנ י זכרי ח טלאכ י לתרגוט י כ ל 
טיליהו ן דנכיאי א דאיתנכיא ו ט ן יהוש ע טשטשני ח דטש ה ע ד 
סנטלאכ י כהנ א רכ א ובד ו תרני ם ואט ר בםפר א דנבוא ת פל ׳ 
כאפטרת א דעיני ץ יוט א פל ׳ בט א דאתקי ט רבנ י סנהדר ץ לטיקר י 
כספ ר אורית א ולאפטור י בנביאי א 

[VII] 

ע ל ד א יתבר ד וישתב ח שטי ה דטר י בול א דאיתרע י בנכיי א עדיקי א 
5 2 רה ב לנ א פיתנט י אורית א ע ל יד י טש ה רבנ א לשבח י ולברוכ י 
ברי ר שטי ה דקודש א כרי ד הו א ואטר ו אט ן 

[VIII] 

כני ן כ ן טחייבינ ן לטית ן כרבת א בריש א וכסופ א דאיתרע י בנ א 
ט ן ב ל עטטיי א אוטי א ולישני א ויה ב ל ן אולית א ע ל T י טש ה רי ש 
30 נבי א לטעם ק כ ה ייט ם וליל י טטו ל לטצל ח כעלט א ולטחק.עלט א 
דאת י ובתרוה י אוקי ם ל ן נביי א לאוכח א ית ן ולטבשר א לנ א 
נחוטת א יה א שטי ה טבי ד לעלט י עלטי ן ואטר ו אט ן : m 


יאל ף ל י לטיט ר פש ר טילי א 
נבוא ה דאיתנב י פל ׳ נביי א 
חור ן 

[ IV ?שטעון ] 

5 שטע ו שותא י רכרכיי א וזוטריי א 
ראת ן לצלא ה כהדי ן כגיסי א 
ל א בגסו ת ול א בטרוניי א 
פתחי ת פוט א קדטיט ן אטרכלי א 
טרי ש הרטנ א בסיבי ת טחביטי א 
1 0 והד ר שרית י לתרגוט י בנביאיי א 
היבט ה דתרגי ם ר ב חביטיי א 
יונת ן טתורגט ן וסג ן ספריי א 
חבטת א אטי ף טב ל תלטידיי א 
טנדע א וסובלתג ו ט ן חבריי א 
1 5 זוט ר בר ם אג א ורביי א 

ול א דאיקג א בטיליה ק דרבגיי א 
קדטיט ן אשב ח סב ר אפיי א 
ב ד אישר י לתרגוט י טיליי א 
דאיתאטר ו בנבוא ה ט ן שטיי א 
20 ע ל ידו י דפל ׳ נביי א 
חור ן 

[ V שלטה ] 

אוו ל איס ב הירטו ן טטר י עלט א 
בר י ב ל דאיב א בטישר א וברוט א 
35 גליי ן קדטו י טטיר ן דתות י חהוט א 
דע ץ עילויהו ן ב ל טור א וגליט א 
הו א אלה א דשלי ט בארע א וביט א 
ולי ת ב ר טיני ה באנגל י טרוט א 
זוו ד יהי ב לב ל טר י נישט א 
30 חבטת א וטנדע א לדילהו ן חזי א לאחכט א 
טורנ י ב ל ליש ן וע ם ואוט א 
יתחשבו ן בל א קדטו י והדי ן ללט א 
בול א סבי ל באדרעי ה תת א וחט א ע ל T ' פל ׳ גביי א כט א דפר ש 
יונת ן כ ר עוזיא ל 
וכד ו הוו ז פרי ש 
ואמ ר 
5 וזר ן 

nj אכרה ם כהן 'יח י אמן ] 

אפתו ז פוט א כשכח א דטר י דשמיי א 
כרשותכו ן רכרכיי א וזעיריי א 
ריכ א אנ א וזוט ר כחכריי א 
1 0 ה א את ק קוזמ י קטור י חכימיי א 
מתורגמ ן ל א יאד י אפ י סכיי א 
כוות י דער ע כדרדקיי א 
הכד ק כעיג א טינכ ק כחיריי א 
גא ה לכ ק דתסכרו ן ל י אפיי א 
1 5 ידעג א דל א דאיקג א כטיליי א 
חומר י וקול י למפש ר ולאחוי א 
יהוו ן לרעוו א כ ל אטרי א 
דאטינ א קדטיכו ן רחוטיי א 
טילת א דפר ש יהונת ן ר כ ספריי א 
» 2 נכואת א דאיתנכ י פל ׳ נכיי א 
חור ן 

[ III גרשם ] 

טהרט ק גיכר א ונצח ן קרכיי א 
ר כ ע ל כ ל רכרכ ק וטר י טלכי א 
25 שמשי ן דטשטש ץ קדטוה י אל ף אלפי א 
טקלסי ן לשמי ה כיטמ א וכללי א 
לי ת אל ה כ ר מיני ה כארע א וכשטי א 
מקדי ם תיוכ א ע ד ל א חיכיי א 
מעיקר א דהו י איני ש מזמי ן טיחי א 
30 והרטגי ה אס כ לפר ש קדמיכו ן רכני א 
ואנ א ל א כחכמת א דיאית י כ י מכ ל חיי א 
אילה ק לפו ם זעירו ת שכ ל דאלפונ י חכימי א 
והו א דיוזי כ חכמת א לחכיטי א דילט א איתגל י ואשכ ח י ת ארע א כחובה א ואטחינ ה גנדר א 

כש ם עוט ה במלתח ה אור ה 
אחח ט וג ם אסדר ה 
5 רשרו ת קוד ם הפטר ה 

[ 1 יוס 1 ז ] 

אנקו ט כרי ש הרטג י טקט י רחטג א 
כת ר הכ י טטרנ א ורבננ א 
גרס י קרא י מתנית א ואולפנ א 
1 0 דיכגו ף ככ י בגישת א דג א 
היכט א דאיזדמגתו ן הכ א עידנ א 
וקרית ק וצלית ק וצייתית ק למית י תורגטנ א 
זכאי ן ב ן תהוו ן את ק ואנ א 
חדוי י ביתשל ם קרת א טהימנ א 
1 5 טרוד י מקט ן כעל י דכבנ א 
mT « לשכלול י כי ח טקדשנ א 
כרוכ ק לציור י כפורת א וארונ א 
לאצנע א כי ה תר ץ לוח י אכנ א 
טדכח א לאתקוג י לאסק א קרכנ א 
20 ניכס ת קודשי ן ואטרי ן כנ י שג א 
םיפר א וסיפר י לחדת א ולשע א 
עי ם זרוככ ל ודו ד טשיחנ א 
פתור א דלרת ן גיחט י כולג א 
צווארי ה לטט ק מושבי ה לטללנ א 
25 קמי ע וענ ק בחרו ה לצוראנ א 
רב ו ותושכח ן לטית ן לאלהנ א 
שטי ה דקודש א דחיל א וחסינ א 
תדי ר לאודר י ולשבוח י כ ד חז י לנ א 
יה א שמי ה טכר ר בשמ י שטיי א 
30 ובארע א דישרא ל כגיי א כחירי א 
םוכלתג ו אפי ש ליוגו ק ר ב חכיטיי א 
פיר ש תורג ^ לב ל ^י א ולכ ל נביי א 
אטי ר דיתאט ר כנבוא ה MaUchiae 3 


489 


דחיל ו p קדט י אמ ר יהוו ! «גאות : •אר י אנ א יהוו ז ל א אשגית י 
קיימ י דמ ן עלט א ואתו ן בנ י יעק ב את ק מדמ ן דמ ן דטאי ת בעלמ א 
הד ק דיני ה פסי ק : י למיומ י אבהתכ ק סטית ץ מקיימ י ול א נטרת ק 
תוב ו לפולחנ י ואתפנ י בטיטר י לאיטב א לבו ן אס ר יהו ה צבאו ת 
5 וא ם תיטרו ן בט א נתוב : *הירג ז גב ר קד ם דיינ א אר י אתו ן טרגז ק 
קדט י וא ם תימרו ן בט א ארגיזנ א קדט ר בטעשרי א ובתרוטת א : 
יבלתט א את ק טתלטי ן וקדט י את ק מרגז ץ עט א בולהק : "*איית ו 
י ת כ ל טעשרי א לבי ת אוצר א דה י פרנו ם לדטשטשי ן בבי ת מקדש י 
עס ו ב ק קדט י כהד א אט ר יהו ה צבאו ת א ם ל א איפת ח לבו ן י ת 
סוכוידשטי א ואחי ת למ ן טוב א ע ד דתיטדו ן מיסת : ‘*ואזון » לכ ק 
כטוזבל א ול א יחב ל לכ ק י ת איכ א דארע א ול א תתכ ל לכ ק גופנ א 
בתקל א אמ ר יהו ה צבאות : * * וישבח ק יתכ ק כ ל עטטי א אר י תה ק 
את ק יתבי ן באר ע בי ת שכינת י ועבדי ן כ ה רעות י אמ ר יהו ה 
צבאות : *‘תקיפ ו קדמ י פיתגטיכ ק אמ ר יהו ה וא ם תיטת ן ט ה 
15 אסגינ א לטלל א קדטר : *'אטרתו ן ל א להנא ה ט א דפל ח קד ם 
יהו ה ומ ה מטו ן ניתהנ י לנ א אר י נטרנ א מטר ת טימרי ה ואר י 
הליכנ א כמכיכו ת רו ח מ ן קד ם יהו ח צבאות : *‘וכ ק אנחנ א 
טשכחי ן רש T ן א ף איתקייט ו עבד י חטא ה א! ז נסיא ו קד ם יהו ח 
ואישתיזכו : •‘בכי ן טטללי ן דחלי א דיהי ה גב ר עי ם חברי ה ושמי ע 
ס ג קד ם יהו ה וגל י קדטוה י ואיתכתי ב ספ ר דוכרני א קדטוה י לדחלי א 
דיהו ה ולדיטחשכי ן ליקר א שטיה : ”ויה ק קדמ י אמ ר יהו ה 
צבאו ת ליומ א דאנ א עת T לטיעב ד סגולת א ואיחו ס עליה ק כט א 
דחיי ם גב ר ע ל כרי ה דפל ח יתיה : •‘ותתוכ ק ותיחז ק כ ק צדיקי א 
לרשיעי א ב ק דפלח ו קד ם יהו ה לדל א פלח ו קדטוהי : "‘אר י ה א 
25 יומ א את י כע ד כתנור א ויה ק כ ל רשיעי א וכ ל עבד י חיטא ה 
חלש ק כקש א וילחון • יתה ק יומ א דאת י אט ד יחו ה צבאו ת דל א 
ישכ ק להו ן כ ר וב ר כ ר : " * ותדנ ח ל ^ דחל י שט י שיטש א דזכ ו 
ואסות א בכנפה א ותיפקו ן ותיטל ק כעיגל י ריכקא : ‘*ותתש ק 
רשיע ק אר י יהו ן קיטמ א תחו ת פרס ת ריגליכו ן בממ א דאג א עב T 
30 אמ ר יהו ה צבאות : **א T כר ו אורית א דטש ח עבד י דפקידי ת יתי ה 
כחר ב ע ל כ ל ישרא ל לאלפ א יתה ק קייטי ן ודינ ק :* * ה א אנ א של ח 
לכ ק י ת אלי ה נבי א קד ם מית י יוט א דעת T לטית י P קד ם יהו ה 
רב א ודחילא : **ויתי ב ל ב אבה ן ע ל בנ ק ול ב בגי א ע ל אכהתהו ן m 


Malaohiae 2 8 


ושיקר א ל א H י r^STw כסיפוותי ה בשלט א ובתדחנוח א הלי ד קדמ י 
וסגיא ץ אתי ב טחוכא : יאר י סיפת י כה ץ יטד ן מד ע ואורא ה יכעו ן 
טפוטי ה אר י טשט ש קד ם ירזו ה צבאו ת דוא : ‘ואת ק סנדת ק ק 
אורח א אתקלתו ן סגיא ץ באורית א חכילתו ן קייט א דע ם ל ד אט ר 
יהוו ז צבאות : "וא ף אנ א יהכי ת יתכ ק כסיר ץ וחלש ץ לכ ל עטא 5 
בט א דליתיכ ק נטר ק י ת אות ק דתקנ ן קדט י ונסכי ן אפ ץ כאוריתא : 
" הל א אב א ח ד לכולנ א הל א א^ ז ח ד בר א יתנ א טר ק נשק ר 
גב ר כאחוה י לאפס א קייט א דע ם אבהתנא : “שקר ו דכי ת יהוד ה . 
ותועיבת א איתעביח ז כישרא ל ובירושל ם אר י אפיס ו דכי ת יהוד ה 
נפשה ק חזו ת קדיש א קד ם יהו ה דרח ם ואיתרעיו » לטס ב להו ן 1 0 
כנ ת עטטיא : *‘ישיצ י יהו ה לגב ר חיעכחנו ז כ ר וכ ר ב ר טקיד ף 
יעק ב וא ם כה ץ הו א טקרי ב קרב ן כבי ת טקדש א דיהו ה צבאות : 
*‘וד א תיניינו ת דאת ק עכח ן חפ ת דטעת א י ת טדכח א דיהו ה 
דבכ ן ודטדנק ן טדלי ת עו ד איתפנא ה לקרכנ א ולקכל א יתי ה ברעו א 
טידכון : “ וא ם תיטרו ן ע ל ט ה ע ל חהוד ז אסה T כע ד וכ ק אית ת 1 5 
עקות ר דא ת שקר ת כ ה והי א שותפות ד ואית ת קייטן• : **הל א 
ח ד הו ה אברה ם יחידא י דטיני ה איתכר י עלט א וט א ח ד כע י 
אילהי ן חתקי ם לי ה וול ד ט ן קד ם יהו ה ותסתטר ק כנפשתכו ן 
וכאית ת ינקותן • ל א תשקר : •‘אר י א ם סני ת ל ה פטד ה אט ד יהו ה 
אלה א חשרא ל ול א תכ ם חטא ה כלכוש ד אט ר יהו ח צבאו ת 0 * 
ותיסתטר ק כנפשתכו ן ול א תשקרק : ”אהלית ק קד ס יהו ה 
כפיתגטיכו ן וא ם תימר ק בט א אהלינ א קדטוה י כדאת ק אט p כ ל 
דעב T כי ש תקי ן קד ם יהו ה ובה ק רעו א קדטוה י א ו איכ א ^ה א 
8 דעכי ד דינא : ‘ה א אנ א של ח טלאכ א ויפנ י אורח א קדט י וכתכי ף 
ייעו ל להיכלי ה ריכונ א דאתו ן ב ק וטלא ד קייט א דאת ק צכןצ 2 
כי ה ה א את י אט ר יהוו ז צבאות : *וט ן טסוכ ר י ת יו ם טיתווז י ומ ן 
יקו ם כאיתגליותי ה אר י רוגזי ה כאישת א טטס י וכבורית א דטחוד ק 
ב ה : •דתגל י לצדפ א ולדכא ה כגב ר דטצר ף וטדכ י כספ א דדכ י 
י ת כנ י לו י ויזק ק יתה ק כדהב א וככספ א ויה ק קד ם יהו ה טקרכ ק 
קרב ן כזכו : *ויתקכ ל קד ם יהו ה קרב ן אינ ש יהוד ה ויתב י ירי ש לסס נ 
כיוט י עלט א וכשנ ק דטלקדטין : *ואיתגל י עליכ ק לטעב ד דינ א 
דה י מיטר י ככ ק לסהי ד טורז י כחרשיי א וכגייפי א ובדטשתבעי ן 
לשק ר וכאגס י אגר א דאגיר א ארטל א דת ם וטסנ ק p גמר א ול א Malachiae 1 2 


487 


כדנ ן אמ ר יהו ה צבאו ת אי ^ יכנ ק ואנ א איפג ר ויקר ק לזזו ץ תחומ א 
דעמי ה רשיע א ועט א דאיית י יהוו ז עליה ק לו ט ע ד עלט א : * חדניכו ן 
יחזי ן ואת ץ תיטרו ן יסג י יקר א דיהו ה דאפת י י ת תחומ א דישראל : 
יה א ע ל בר א אמי ר ליקר א י ת אב א ועבד א למידח ל מ ן קד ם 
5 ריבוני ה א ם כא ב אנ א א ן דאתו ן טוקרי ן קדמ י וא ם כריבו ן אנ א 
א ן דאתו ן דתלי ן ט ן קדט י אט ר יוזו ה צבאו ת למ ן כהני א דטבסרי ן 
^ שט י וא ם תיטרו ן בט א כסרנ א ע ל שמ ד : י מקרבי ן אתו ן ע ל 
טדבח י קרב ן מרח ק והרת ק אט p בט א רחיקנ א ית ר כדאת ק ־ 
אטרי ן פתור א דיהו ה בסי ר הו א : * ודאת ק טקרבי ן דעוי ר לדבח א 
10 הל א בי ש ודאת ק מקרבי ן דחני ר ורטר ע הל א בי ש קריכה י כע ן 
לשילכווג ד דעל ד היתרע י ב ד א ו היס ב אפ ר אמ ר יהו ה צבאו ת : 
*וכע ן זיל ו כע ן קד ם אלה א רקכ ל צלותנ א מידב ק הו ת ד א היתנסכ ק 
לכ ק אפי ן אט ר יהו ה צבאו ת : " ‘ מ ן א ף הב א בבו ן וינו ף דש י בי ת 
מקדש י ול א תקרבו ן ע ל טדכח י קרב ן מרח ק ל א רעו א קדמ י בכ ק 
1 5 אמ ר יהו ה צבאו ת וקרב ן לרעו א ל א איקבי ל טידכון : " אר י טטדנ ח 
שיטש א וע ד טיעלי ה ר ב שמ י בינ י עטטי א ובכ ל עיד ן דאתו ן עכד ק 
רעות י אנ א מקבי ל צלותכו ן ושמ י רב א מתקד ש ע ל T יכו ן וצלותכו ן 
כקרב ן דכ י קדמ י אר י ר ב שט י כינ י עטטי א אמ ר יהו ה צבאות : 
“ואתו ן טחללי ן יתי ה כדאתו ן אמרי ן פתור א דיהו ה בסי ר הו א 
20 וכסיר ן טתנת א מיניה : *‘וא ם תיטרו ן ה א דאתינ א מליאותנ א 
ושניקתו ן יתי ה אמ ר יהו ה צבאו ת וטיתי ן אתו ן דאני ס ודחני ר 
ודטרי ע וטיתי ן את ק ל ה בקורבנ א האקב ל יתי ה ברעו א טידכו ן 
אמ ר יהוה : “ולי ט דיעב T כנב ל ואי ת כעדרי ה דב ר והו א חיי ב 
לנד ר ורב ת דטחב ל קד ם יהוד . אר י טל ד ר ב אנ א אמ ר יהו ה צבאו ת 
25 ושט י חסי ן בעטטיא : 'וכע ן לבו ן תפקדת א הד א כהניא : *וא ם 2 
ל א תקכלו ן וא ם ל א תשוו ן דחלת י ע ל ל ב לטית ן יקר א לשמ י אמ ר 
יהו ה צבאו ת ואישל ח בבו ן י ת מאירת א ואילו ט י ת בירכתכו ן וא ף 
אילוטינ ה אר י ליתיכ ק משו ק דחלת י ע ל ל ב : *ה א אנ א נזי ף לכ ק 
כעלל ת כ ר זרע א ואינל י כהת ת חוביכו ן ע ל אפיכו ן ואבטי ל רבו ת 
30 חניכ ק ויתטנ ע תולקכ ק מיניה : *ות T עו ן אר י שלחי ת לוותכ ק י ת 
תפקדת א הד א לטיהו י קיימ י דע ם לו י אמ ר יהו ה צבאות : ®קיימ י 
הו ה עיטי ה חי י ושלט א ויהבי ת לי ה אולפ ן אורית י שלי ם ודחי ל כ ק 
קדמ י ו ק קד ם שט י דחי ל הו א : " אורית א דקושט א הו ת כפומי ה 486 


Zachariae 14 Malaohiae 1 


טדיגדוא ה ופלטז ק לימ א טערבא ה כקיט א וכסיתו א יהי ן נפקין : 
*ותיתגל י מלבות א דיהו ה ע ל כ ל יתב י ארע א כעידנ א ההו א יפ^וו ן 
קד ם יהי ה כת ף ח ד אר י שמי ה יצי ב בעלמ א לי ת כ ר מיני ה : “ קפ ה 
כ ל ארע א כטישר א מגב ע לרטו ן דת ם ירושל ם ותתרכ י ותיתי ב 
באתר ה למתר ע שיב ט בניט ן ע ד את ר תרע א קדטא ה ע ד תר ע 5 
זוית א ומגד ל פקו ם ע ד שיח י טלכא : “וייתכו ן כ ה וקטל א ל א יה י 
עו ד ותית ב ירושל ם לרוחצן : *‘וד א תה י מהת א ד י יטח י יהו ה י ת 
כ ל עטטי א דמתכנש ץ ואת ן ע ל יתשל ם יתטס י בסרי ה והו א קאי ם 
ע ל תגלוה י ועינוה י יתמסי ן בגילגליהו ן ולישגה ק יתטס י כפוטה ק : 
“ ויה י בעידנ א ההו א יה י שיגו ש קטל א קד ם יהו ה סג י בה ק רתקט ן 1 0 
גב ר ב T חברי ה ותיתל ש T י ה עי ם יד א דחבריה ; **וא ף דבי ת 
יהוד ה ייתונו ן עטטי א כ T אגיסי ן לאגח א קרב א כיתשל ם דכנש ק 
גכס י כ ל עטמי א סחו ר סחו ר דהב א וכספ א ולבושי ן לפג י אזדא : 
“וכ ן תה י טח ת סוסי א כודגי א גמל א וחטר א וכ ל בעיר א דיה י 
בטשירית א האיגו ן כטחת א הד א : “ ויה י כ ל דישתא ר מכ ל עטטי א 1 5 
דמתכגשי ן ואת ן ע ל ירושל ם דסק ק בזמ ן שג ה כשנ ה לטיסג ד קד ס 
מל ך עלטי א יהו ה צבאו ת ולטיח ג י ת הג א דמטליא : י*רה י דל א 
ייס ק מ ן זרעיי ת עממ י ארע א לירושל ם לטיסג ד קד ם טל ד עלטי א 
יהוד . צבאו ת ול א עליהו ן יה י מיטרא : *‘וא ם מלכו ת מצרי ם ל א 
תיס ק ול א תית י ול א להו ן יס ק נילו ס כר ם עליהו ן תה י מהת א דימח י ס ג 
יהו ה י ת כ ל עטטי א דל א יסק ץ לטח ג י ת הג א דמטלי א : ייד א תה י 
פורענו ת מצרי ם ופורענו ת כ ל עטטי א דל א יסק ק לטח ג י ת הג א 
דטטליא : "*כעידנ א ההו א יה י ע ל כרור ת סוסיי א קודש א קד ם 
יהו ה ויהו ן דודי א כבי ת טקדש א דיהו ה סגיאי ן כ^־קי א קד ם 
מדבחא : **ויה י כ ל דו ד בירושל ם וביהוד ה קודש א קד ם יהוד . 25 
צבאו ת וייתו ן כ ל דדבחי ן דסכו ן מיגהו ן רכשל ק בהו ן ול א יה י 
עבי ד תיגר א עו ד בכי ת טקדש א תהו ה צבאו ת בעידנ א ההו א : 

1 י מט ל פיתגט א דיהו ה ע ל ישרא ל כ T מלאכ י דטתק ת שטי ה עזר א 
ספרא : *רחיטי ת יתכ ק אמ ר יהו ה וא ם תיטר ץ כמ ה רחיטתנאס נ 
הל א אח א עש ו ליעק ב אמ ר יהו ה ורחיטי ת י ת יעקב : *ר ת עש ו 
רחיקי ת ושרת י י ת טורוה י לצד ו ר ת אחסנתי ה לצדו ת טדכר : 

* אר י תיטרו ן אתטא י איתטסכננ א כ ק עתרנ א גתו ב ונבג י חרבת א Zachariae 18 14 


485 


וליתב י יחשל ם ואישגו ק לחוכיה ק כט א דטידב ץ בט י אדיות א 
וכקט ם תודת א דהטאתא : *דה י כעידג א ההו א אט ר יהו ה צבאו ת 
אישיצ י י ת שו ם טעוו ת עטטי א ט ן ארע א ול א יה י דוכר ן טשוטה ק 
עו ד וא ף י ת נבי י שיקר א ד ת רו ה טסאב א אבטי ל ט ן ארעא : 

5 * דה י אר י יתגב י גב ר עו ד דיטח ן לי ה אבוה י ואיטי ה ילדוה י ל א 
תתקיי ם אר י שיקר א טלילת א בשט א דיהו ה ויחד ץ בי ה אבוה י 
ואיטי ה ילדוה י באיתנביותיה : *ויה י בעידנ א ההו א יבהתו ן גבי י 
שיקר א גב ר טנבואתי ה באיתנביותי ה ול א יתנב ק עו ד שק ר בדי ל 
לאלפ א כדבק : ®דיט ר ל א גב י אג א גב ר פל ה בארע א אג א אר י 
10 איגש א אקגייג י טזעורי : "וייט ר לי ה ט ה טחת א האיל ץ דאתא ה 
עלנ א הל א בעובד י T ג א דיט ר יאו ת לקיג א בהוב ק דרהיטנ א : 

י חרב א איתגל א ע ל טלכ א וע ל שילטוג א חברי ה דבוותי ה דדט י 
לי ה אט ר יהו ה צבאו ת קטו ל י ת טלכ א דתבדר ק שילטוני א ואתי ב 
טח ת גבורת י ע ל תיגייגיא : *ויה י בכ ל ארע א אט ר יהו ה תר ק 
1 5 חולק ק דכ ה ישתיצ ק יסופ ק ותלת א ישתא ר ב ה : " ואעי ל י ת תלת א 
בעק א כמ ר דאיש א ואיצרופיגו ן בט א דצרפי ן י ת כספ א ואבהניג ק 
בט א דבחגי ץ י ת דהב א הו א יצל י בשט י ואג א איקכי ל צלותי ה 
אטרי ת עט י הו א והו א ייט ר יהו ה אלהי : יה א יוט א עת T לטיתי 14 
p קד ם יהו ה דפלגו ן בי ת ישרא ל גיבס י עטטי א בגוי ד ירושל ם : 
20 *ואיכגי ש י ת כ ל עטטי א לירושל ם לאגח א קרכ א ותתככי ש קרת א 
דתכח ק בתי א וגשי א ישתבב ן דפו ק פלג א דקרת א בגלות א ושא ר 
עט א ל א יפסו ק ק קרתא : *ו^ י יהוו ז דגי ה קרב א בעטטי א 
האיג ק כיו ם אגחותי ה קר ב ע ל יט א דסוף : *כעידג א ההו א יס ב 
יהו ה כ^ ז שופר א רב א ויתק ע בי ה עסר א יבכי ן לאחא ה טיתי א 
25 דתגל י כגבורתי ה בעידנ א ההו א ע ל טו ר דתי א דע ל אפ י יתשל ם 
טטדיגח א דתכז ע טו ר דתי א טפלגי ה לטדיגה א ולטערכ א חיל א 
רכ א לחד א דתל ש פלגי ה דטור א לציפוג א ופלגי ה לדרוטא : 
*דסתת ם חיל א דטורי א אר י יטט י היל ת טורי א לאצ ל ות T רק ק 
בט א דערקת ק ט ן קד ם דע א דהו ה ביט י עהי ה טל ד שיבט א דבי ת 
30 יהוד ה דתגל י יהו ה אלה י וכ ל קדישוה י עיטי ה : * דה י בעידנ א ההו א 
ל א יה י גהוד א אילהי ץ עד י וגל T : ידה י יוט א ח ד הו א T י ע קד ם 
יהו ה ל א כגיהו ר ייט ם ול א בקב ל ליל י דה י לעיד ן רטש א יה י גהורא : 
*דה י בעידג א ההו א יח י גפי ק טבו ע דטי ץ טיתשל ם פלגה ק ליט א 484 


Zftchariao 11 12 13 


ע ל פרנס א טפש א דאיתמקי ד לי ה עגז א לפרנס א חזו א מז י לפונח א 
דסביגי ה ב T י ח ועיני ה ע ל שטיגת א לטיפ ס דרעי ה מיב ש תיב ש 
18 ועיני ה דיטיג א טיכח א תיבהי : ‘מט ל פיתגט א דיהו ה ע ל ישרא ל 
אט ר יהי ה דתל א שטי א ושכלי ל ארע א ובר א תח א דאינש א 
גטעוהי ; *האנ א טש ר י ת T ושל ס טא ן טל י ת י לכ ל עמכזי א סחו ר 5 
סחו ר וא ף דכי ת יהוד ה יתונונ ץ עטטי א כי ד אניס ץ כצייר א 
ליחשלם : ירח י כעידנ א ההו א אישו י י ת ירושל ם אכ ן תקל א לכ ל 
עטטי א כ ל אנסח א איתכזז א יתכזז ק רתכנש ץ על ה כ ל עטט י ארעא : 

* בע T נ א ההו א אט ר יחו ח איטח י כ ל סוסוו ת עטטי א כטפשות א 
ורככיהו ן כטשעטות א וע ל דכי ת יהוד ה איגל י י ת גבורת י לאיטבאס ו 
לה ק וכ ל סוסוו ת עטטיי א איטח י בסטיותא : *ריטר ק רברב י יהוד ה 
כליבהו ן אישתכ ח פורק ן ליתכ י ירושל ם בטיטר א דיהו ח צבאו ת 
אלהחון : *בעידג א ההו א אישו י י ת רברב י יהוד ה כלבו ש דט ר 
באעי א וכבעו ר דאיש א בעטיר א דב ק כ ק דרוט א וט ן ציפונ א י ת 
כ ל ניכס י עטטי א סחו ר סחו ד ותיתי ב ימשל ם עו ד באתר ה ותצל ח 5 J 
בירושל ם : י ויפרו ק יהו ה י ת קירוי א דבי ת יהוד ה בקויטית א בדי ל 
דל א תיסג י איתרברבו ת בי ת דו ד ואיתרברבו ת יתב י ירושל ם ע ל 
דבי ת יהוד ה : יבעידנ א חתו א ירח ש יהו ה ע ל יתב י יתשל ם דח י 
דחל ש בחו ן בעידנ א ההו א כדו ד ובי ת דו ד כרכרבי ן יצלחו ן 
כטלאכ א דיחו ה קדטיחון : *ויה י בע T נ א ההו א איתכ ע לשיצאהס ג 
י ת כ ל עטטיי א דטתכנשי ן ואת ן ע ל יחשלם : "’יאישמ ד ע ל דבי ת 
חו ר וע ל יתב י ירושל ם רו ח חס ד ורחטי ן דבע ק ט ן קדט י ע ל 
דאיטלטל ו ויספד ק עלוה י כט א דספד ץ ^ יוזיד א וייטר ק עלוח י 
כט א דטטר ן ע ל כוכרא : “בעידנ א ההו א יסג י טספד א כירושל ם 
כטספד א דאחא ב כ ר עטר י דקט ל יתיר . חדדריט ק כ ר טכריטקצ ג 
וכטספד א דיאשי ה כ ר אט ק דקט ל יתי ח פרע ח חגיר א בבקע ת 
טגדו ן :* ' ויספדו ן דייר י ארע א זרעיי ן זרעיי ן נכריה ק לחו ד ונשיהו ן 
לחו ד זרעי ת שלט ה טלכ א דבי ת דו ד לחו ד גבריח ק לחו ד ונשיחו ן 
לחו ד זרעי ת בי ת נת ן נכיי א כ ר ת ד נכריה ק לחו ד ונשיחו ן לחוד : 
*'זרעי ת בי ת ל ד לחו ד גבריח ק לחו ד ונשיה ק לחו ד זרעי ת בי ת 10 
טרדכ י ב ר יאי ר ב ר שטע י גגריה ק לחו ד וגשיח ק לחוד : ^'כ ל 
זרעית א דישרא ל דאישתאר א זרעי ץ זרעיי ן גכדיה ק לחו ד ובשיחו ן 
18 לחו ד : *כעידנ א ההו א יח י אולפ ןאורית א נל י כטבו ע דטיקלבי תח ד Zaohariae 10 11 


48B 


מלייט א ויבהת ק כ ל מלכ י עטטי א ויבט ל תוקפ א טאתורא ה מוולט ן 
טצרא י יעידי : **ואיגברעו ן בטיטר א דיהו ה ובשטי ח יהכו ץ פריקי ן 
אמ ר יהווז : ‘פתח ו עטטי א תרעיכ ץ ותשיצ י אשת א תוקפכון:! ! 
*איליל ו מלכי א אר י איתבר ו שילטוגי א דעתיר י נכסי א טתבזז ץ 
5 איליל ו טורנ י טדינת א אר י איחבזי ז טח ח תוקפכוץ : יק ל צווח ת 
מלכי א אר י איתבזיז ו טחחיח ק ק ל נחוטתח ץ ככנ י אריו ץ כ ד יבי ש 
עליח ץ רו ם ירדנא : *כידג ן אט ר יחו ח אלח י איתנב י ע ל פרנסי א 
דאיתטניא ו לפרנס א עט א ואיגו ן שליט ו בח ק כענ א לניכסתא : 
‘דקניחו ן קטלי ן לחו ן אטרי ן לי ת עלנ א חוכ א וטזבניהו ן אמרי ץ 
10 כרץ • יחו ח דעתרנ א ורעיחו ן ל א חייסי ן לחון : •אר י ל א אחו ס עו ד 
ע ל יתכ י ארע א אט ר יחו ח וחאנ א טגר י י ת אינש א גב ר חכרי ח 
וכ T טלכי ח ויכז קי ת ארע א ול א אישיד ב טי m ון : ’ומנית י פרגסי א 
ע ל עט א ואיג ק שליט ו בחו ן כענ א לגיכסת א וטסכינ ו וטלטיל ו י ת 
עט י ואיתפליג ו קדט י לתרי ן פולגו ץ איתפלי ט בי ת ישרא ל ע ל דכי ת 
1 5 יהוד ח קצ ו כטלכות א דבי ת ת ד דכח ק רעו א קדט י לטיחו י פרגסי ן 
ע ל עטי : •ושיצית י י ת תלת א פרנסי א כירח א ח ד ורחי ק טימר י 
יתח ץ ע ל דנפשתחו ן קצ ת בפולחג י : " ואטרי ת דל א למנא ח עליכ ץ 
פרנ ס דטייתי ן יטות ץ ודטישתיצ ן ישתיצו ן ודישתארו ן יכזו ן גב ר 
י ת ניכס י קריבי ח : "‘ואייתית י י ת סנחרי ב מלכ א דאתו ר ע ל טלכ א 
סגדישרא ל ואגלית י יתי ח ע ל דאשניא ו קייט א ד י גזרי ת עיטחו ן דל א 
לטפל ח לטעוות א בכי ן גל ו לבינ י עטטי א : ”וע ל דאשניא ו קיימ א 
נל ן כעידנ א חחו א ו T ע ו כ ן עינוותני א חשיכ י עט א דעכד ו רעות י 
אר י פיתגט א דיחו ח חו א :* * ואטרי ת לחו ן אם . תקי ן בעיגיכו ן עיב T ו 
רעות י וא ם ל א אתטנע ו ועבד ו רעות י גכר ץ מקצ ת :* * ואמ ר יחו ח 
25 ל י כתו ב דוכר ן עוכדיחו ן בחל ש כתב א ורמ י יתי ח לבי ת טקדש א 
לתחו ת t אמרכל א רב א חל ף דיקר ת דחלת י כעיגיחו ן וכתבי ת 
תכר ן עוכדיחו ן בחל ש כתכ א ורטית י יתי ח לבי ת טקדש א דיחו ח 
לתחו ת t אטרכל א רכא : ”ואיתית י י ת גכוכ ד נצ ר מלכ א דבב ל 
ע ל צדקי ח טל ך שכט א דכי ת יחוד ח ואגלית י יתי ח ע ל דאשגיא ו 
) 3 קיימ א א ף אינו ן דכי ת יחוד ח כאחיח ק כנ י ישראל : *'ואמ ר יחו ח 
ל י עו ד אחי ל איתנב י ע ל פרנס א טפש א : ” אר י ח א אנ א מקי ם 
פרנס א כארע א דשג ן ל א יבע י ודאיטלטל ו ל א יתב ע דתבירי ן ל א 
יס י דקיימ ץ ל א יסוב ר וגיכס י עתירי א יכ ח ושארחו ן יגמר : ’ימ י 

* 31 482 


Zachariae 9 10 


« 

ח ד תר ץ בטב ק דאטרי ת לבו ן איית י לכון : "אר י אתקיפי ת קדיט י 
דבי ת יהוד ה בקש ת מתיח ה בכי ת אזיני ן טלי ת גבור ה בי ת ישרא ל 
ואיגכ ר כנ ד צי ץ ע ל בג י עטטי א ואישויג T כחרב א ב T גיכרא : 

“ ויהו ה עליה ץ יתגל י ויה ץ גפקי ן בברק ץ פיתגטוה י ומ ן קד ם יהו ה 
אלהי ם בשופר א יתק ע וידב ר כעלעו ל ת ח דרוטא : “יהו ה צבאו ת 5 
ירח ם עליהו ן רשלט ץ כעטטי א ויקטליג ץ ושארה ץ יגטרו ן בט א 
דש ק אבג א כקילע א ויבזו ץ י ת גיכסיה ץ וישבע ץ טינהו ן כשת י 
חט ר ותה י גפשה ץ טלי א תפמקי ן כטזר ק דטל י סל ת וטש ח דה ץ 
טזהר ץ כדט א דטזה ר ע ל כות ל טדבח א : “ ויפרקיג ץ יהוד . אלהה ץ 
ביוט א ההו א ע ל דאיתכדר ו בענ א עטי ה אר י יבחרינ ץ כאבנ י 10 
איפוד א רקרבינו ן לארעה ץ : ” אר י ט א ט ב וט א יא י אול ק אודית א 
10 לנגודי א ודי ן דקשו ט מת ק בב י כגישתא : ישאל ו ט ן קד ם יהו ה 
טיטר א בע T ן לקי ש יהו ה עכ T רוחי ן ומחי ת מיטר א לבנ י אעש א 
לטית ן לד. ץ עיכור א למיכ ל ועיסב א לבעיר א כחקלא : *אר י פלח י 
צילטי א טטללי ץ אוני ם וקסטי א טתגכ ן שק ר ונבי י שיקר א בנכואת 15 
שיקריהו ן שיקר א טטלל ץ ל א מידע ם טנחטי ן ע ל p איתבדד ו 
ככידז ר ענ א גל ו אר י לי ת טלך : *ע ל טלבי א הו ה רוג ד וע ל 
שילטוני א אנ א מסע ר עליה ץ חוביד. ץ אר י דבי ר יהו ה צבאו ת י ת 
עטי ה י ת דכי ת יעק ב וישו י יתה ץ בסוסי א תקי ף דזיות ן בקרבא : 
*מיני ה מלכי ה מיני ה טשיחיד . טינ T . תקו ף קרבי ה מיני ה יתרגוןס ג 
כ ל פרנסוד. י כחדא : ®ויהו ן כניכ p בי ת ישרא ל דיישי ן קטיל י 
עטטי א בסי ן שוק ן בקרב א ויגיחו ן קר ב אר י מימר א דיהוו ז 
בסעדה ץ דבהתו ן רכב י סוסוון : * ואיגב ר י ת דכי ת יהוד ה ד ת דבי ת 
יוס ף איפרו ק ואיכני ש נלוותה ץ ואירחי ם עליה ץ ויהו ן כדל א 
טלטילתיט ן אר י אנ א יהו ה אלהוע ן ואיקב ל ^תהון : *ומזו ן 15 
כניברי ן דבי ת אפרי ם דחד י לבה ץ כשת י חמ ר וכניה ץ יחזו ן דיחדו ן 
יבו ע לבהו ן במימר א דיהוה : *אכל י לכגש א גלוותה ץ ואיקדבע ץ 
אר י פרקתיט ן ויסג ץ בט א דאטי ר עליה ץ יסגץ : *ובט א דבדרתע ץ 
בינ י עטמי א וכאר ע רחיק א הו ו דכירי ן לחזלת י ומרכ ץ שג י חי ץ 
עי ם בניה ץ ויתוכץ : "'ובט א דאפיקתיג ץ מארע א דטצדי ם קס י 
טאתו ר איקרי ב גלותהו ן ולאר ע גלע ד וטקדש א ^יג ץ ול א יסופ ק 
להון : "ויתעבדו ן להו ן נימי ן ונבור ן בט א דאיתעכיד ז לאבועזהו ן 
כטעכרה ץ ביט א דחזו ן בפורענו ת סנאיה ץ בט א דאיטרפ ו גיברי א Zachariae 8 9 


481 


אמ ר יהיה : "והר ה פיתג ם נבוא ה ט ץ קד ם יהוו ז צב»ו ת עיט י 
לטיט ר : " * בדנ ן אט ר יהו ה צבאו ת צוט א רכיעא ה וצוט א חמישא ה 
וצוט א שביעא ה וצוט א עשירא ה יה י לדבי ת יהוד ה לבי ע ולחדו א 
ולטועד ץ טבי ץ וקושט א ושלט א רחט ו : "*בדנ ץ אט ר יהו ה צבאו ת 
5 עו ד דיית ץ עטט ץ דתב י קרו ץ סגיאיץ : ‘*ויהכו ן יתב י חד א עי ם 
תד א לטיט ר נחי ל טיז ל לצלא ה קד ם יהו ה ולטתב ע אולפ ן מ ן קד ם 
יהו ה צבאו ת ד ץ לד ץ ייט ר אחי ל א! ז אנ א :* * דיתו ן עטטי ן סגיא ץ 
ומלבי ן רברב ן למיתב ע אולפ ן ט ן קד ם יהו ה צבאו ת בירושל ם 
ולצלא ה קד ם יהוה : “כדנ ן אט ר יהו ה צבאו ת ביוטי א האינו ן 
10 דייתקפ ן עסר א נברי ן טב ל לישנ י עטטי א ויתקפ ץ ככנן ז נב ר 
יתדא י לטיט ר נחי ל עיטכ ץ אר י שמענ א דטיטר א דיהו ה בסעדכ ץ : 
’טט ל פיתגט א דיהו ה כאר ע דחט א ודטש ק תתו ב לטיהו י טארע « 
בי ת שמנתי ה אר י קד ם יהו ה נל ן עובד י כנ י אינש א איתרע י ככ ל 
שיבטי א דישראל : *וא ף חט ת תתו ב לטיה ר טאר ע בי ת שמנתי ה 
1 5 צ ר וציד ן אר י תקיפ ת לחדא : יובנ ת צו ר תוקפ א ל ה וכנש ת כספ א 
כעפר א ודהב א כס ץ שוקי ן : * ה א יהו ה טתר 7 ל ה וירט י ביט א 
עותר ה והי א בנור א תתוקד : ®תיחז י אשקל ץ ות T ח ל ועז ה ותזו ע 
לחד א ועק ^ אר י בהית ת מבי ת תחצנ ה וייכ ד טלכ א מעז ה 
ואשקל ץ ל א תתיתב : "דיתכו ן בי ת ישרא ל באשדו ד דהו ו ב ה 
20 כנוכראי ן ואיבטי ל רבו ת פלישתא י : י ואישיצ י אכל י דט א ושיקוצ א 
טביניהו ן מסו ף חיליה ץ וגיור ץ דישתאר ץ כהו ן יתוספו ן א ף אינו ן 
ע ל עט א דא^זנ א דהו ן כרכרבי ן דבי ת יהוד ה ועקרו ן תיתמל י בי ת 
ישרא ל כירושלם : •ואשר י בבי ת מקדש י שכינ ת יקר י ותקו ף דר ע 
גבורת י כשו ר תזיש א טק ף לי ה סחו ר סחו ר טדעד י ומדתאי ב ול א 
5 2 יעיבו ־ עליה ץ עו ד שילטוני ן אר י כע ן גלי ת גבורת י לאיטב א להץ : 
•כוע י לחד א כנישת א דציו ן יכע י כנישת א דירושל ם ה א מלכ ד 
את י לטי ן זכ י ופרי ק הו א עינוות ן ורכי ב ע ל חט ר וע ל עי ל כ ר 
אתן : "‘ואישיצ י רתיכי ן מאפרי ם וסוסו ן טירושל ם ואיתכ ר תקו ף 
עבד י קר ב טשירי ת עטטי א וידי ן שלט א לטלטות א וישלו ט טימ א 
30 וע ד טערכ א וטפר ת ע ד סייפ י ארעא : ”א ף את ץ דע ל דט א איתגז ד 
לכ ק קי ם פריקי ת יתכ ק משעבו ד טצרא י סופיקי ת צורכיכ ץ כטדב ר 
צד י ה א כגו ב ריק ן דלי ת מיי ן בי ה : * * תוכ ו לטיה ר כרכי ן תקיפ ץ 
אסירי א דטסכרי ן לפורקג א א ף יומ א p אשל ח לחווא ה לבו ן דע ל 

31 L 


480 


Zachariae 7 8 


קדטא י והי ה רג ז ר ב ט ן קד ם ית ה צבאו ת : " והו ה כט א ^תנביא 1 
לה ק גביי א ול א קביל ו כי ן יצל ק קדט י ול א איקב ל צלווצז ק אמ ר 
יהו ה צבאו ת : “ ואיכדריגו ן כינ י עטטי א דל א י^^ונ ק וארע א 
תיצד י בתריח ק טדעד י וטדתאי ב ושדא ו אר ע חטדת א לצדו ; 

8 יוהו ה פיתג ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה צבאו ת עיט י לטיטר : *בדנן 5 
אט ר יהו ה צבאו ת טתפר ע אנ א פורענו ת צי ק קנא ה רב א ודג ז 
ד ב ט ן קדט י ע ל עטטי א דאקניאוה א ; *כדג ן אט ר יהו ה איתו ב 
לציו ן ואשר י שכינת י בג ו יחשל ם ותתקר י יתשל ם קרת א דקועט א 
וטו ר בי ת טקדש א דיהו ה צבאו ת טור א קדיש א : * כידנ ן אט ר יתו ה 
צבאו ת עו ד ייתכ ק סב ק וסב ן כרתוכ י יר^ול ם וגב ר עובדוה י תקני א 1 0 
יגגו ן עלוה י טסג י יוטץ : *ורזזוכ י קרת א ירושל ם יתטל ק עוליט ק 
ועוליט ן טשכחי ן בפתאהא : •כדנ ן אט ד יהו ה צבאו ת כ ד תיק ד 
דהלת י בעינ י שאר א דעט א הדי ן כיוטי א האיט ן א ף קדמ י יקח ן 
אט ר יהו ה צבאו ת : ’ pTO אט ר יהו ה צבאו ת האנ א פרי ק י ת עט י 
טאר ע טדיגוז א וטאר ע טעלג י שיטשא : •ואעי ל יתה ק ודטרו ן כג\ 5 ; 
יתשל ם ויה ק קדט י לע ם ואנ א אהו י להו ן לאל ה בקשו ט ובזכו : 
*כ pT אט ר יהו ה צבאו ת ייתקפ ן T יכ ק דשטעי ן כיוטי א האינ ק 
י ת פיתנטי א האיל ק טפו ם נביי א דיהו ה ביוט א דשר י לאישתכלל א 
בי ת טקדש א דיהו ה צבאו ת היכל א לאיתבנאה ; "*אר י קד ם טית י 
יוטי א האיל ק אגר א דאעש א ל א הו ה ואגר א דבעיר א ליתותיס ג 
ולנפקי א ולעליי א לי ת שלט א ט ן קד ם טעיק א ואיגר י י ת כ ל אינש א 
גב ר בחבריה : "ובז ק ל א כיוטי א קדטא י אנ א לשאר א דעט א הדי ן 
אט ר יחו ח צבאות : **אר י כעידנ א ההו א זרע א יה י של ם טפנ א 
תיתי ן איב ה וארע א תית ק י ת עללת ה ושטי א ישטשו ^ כטלת ק 
ואחסי ן י ת שאר א דעט א חד ק י ת כ ל כירכת א האילק : * * דה י בט א 5 ג 
דהדת ק לווט א ב^זטי א בי ת יהור ה ובי ת ישרא ל p איפרו ק יתס ן 
ותה ק מברכ ץ ל א תידחל ק ייתקפ ן T י p : **ו 1 ^ י מינ ן אמ ר יתז ז 
צבאו ת כט א דחשיכי ת לאבאש א לכ ק כ ד ארנק ו אכהתבו ן קדט י 
אט ר יהו ה צבאו ת ול א ת ב טיטר י : * * כ ן תכי ת חשיבי ת ביוטי א 
האיל ק לאיטכ א ליתכ י ירושל ם ולדכי ת יהוד ה ל א תידחלק : •*אילקס נ 
פיתגטי א דתעכד ק טליל ו קושט א גב ר עי ם חברי ה קושט א זדינ א 
דשלט א די ט בקיתי p : י ‘וגב ר י ת כיש ת חברי ה ל א תחשב ק 
בלכ p ושבועת א דשיקר א ל א תרחט ק אר י י ת כ ל איל ק דרחיק^ ו Zachariae 6 7 


479 


אומר ן נפק ץ לאר ע ציפוג א וחיוורי ן נפק ו נתריהו ן ופציח ץ נפק ו 
לאר ע דרומא : ’וקיטטני ן נפק ו ובע ו ל^ז ל להלכ א בארע א ואמ ר 
איזי ^ הליכ ו כארע א ודזליכ ו בארעא : *ואכרי ז על י ומלי ל עיט י 
לסיט ר חז י דנפקי ן באר ע ציפונ א איט ר לה ץ עיב T ו י ת רעות י 
6 באר ע ציפונא : ״והו ה פיחג ם נבוא ה p קד ם יהי ה עיט י לטיטר : 
• י ס ב p כנ י גלות א טהלד י וט ן טובי ה ו ^ T עי ה וחית י א ת בע T נ א 
ההו א ותיעו ל לבי ת יאשי ה ב ר צפני ה דאת ו טככל : “ותיס ב בס ף 
ודה ב ותעבי ד כלי ל ר ב ותשו י ברי ש יהוש ע ב ר יוזוצד ק בהנ א רכ א : 
“ותימ ר לי ה למיט ר כדנ ן אט ר יהו ה צבאו ת למיט ר ה א גבד א 
• 1 טשיוז א שטי ה עתי ד דיתגל י ויתרב י מבנ י י ת תיכל א דיהוה : “ והו א 
יבנ י י ת היכל א דיהו ה והו א יטו ל p דתי ב משל ט ע ל כורסוה י ויה י 
כהי ן טשטי ש ע ל כורסי ה ומלכ א דשלט א יה י ב ץ תרויהק : 

“ ותושבוזת א תה י לתל ם ולטובי ה ול T עי ה ולה ן ב ר צפני ה לדוברנ א 
בהיכל א דיהוה : *‘וטאר ע רהיק א ייתו ן מבט ן בהיכל א דיהו ה 
1 5 ותידעו ן אר י יהו ה צבאו ת שלחנ י לאיתנבא ה עליבו ן ויה י א ם קבל א 
תקכלו ן לטיטר א דיהו ה אלהכק : ‘ והו ה בשנ ת ארב ע לדריו ש טלכ א 7 
הו ה פיתג ם נבוא ה p קד ם יהו ה עי ם זכרי ה בארבע ה לירח א 
תשיעא ה בכסליו : *ושל ח ביתא ל שראצ ר ורג ם טל ד וגוברוה י 
לצלא ה קד ם יהוה : *לטיט ר לכהני א דמשטש ק בבי ת מקרש א 
סג-דיהו ה צבאו ת ולמט־־י א למימ ר האיב ט בירח א חטישא ה האיתטנ ע 
עצס י טתפטק ץ כט א דעבת ת דנ ן בט א שנ ץ : *והו ה פיתג ם נבוא ח 
p קד ם יחו ה עיט י למיטר : *איט ר לכ ל עט א דארע א ולכרזגי א 
למימ ר אר י צייטי ן אתו ן וספדי ן בחטישא ח ובשביעא ה דנ ן שבע ץ 
ע« ץ הצו ם תענ י את ץ טתענ ן קדמי : *ודאתו ן אכל ץ ודאתו ן ש ק 
#*הל א לאיטב א לפו ן את ץ «:ל ץ ולאטב א לכו ן את ץ שק : יהל א 
י ת פיתגטי א דשל ח יהו ה בי ד נביי א קדטא י כ ד הו ת ירושל ם יתב א 
שליו א וקירוה א סו?רנה א ודדוט א ושפילת א יתיב : •והו ה פיתג ם 
נבוא ה קקדסיתוו ז עי ם זכרי ה לטיטד : אמ ד יחו ח צבאו ת 

לטיט ד ד ץ דקשו ט דינ ו וזזסד א ורחמ י זףביד ו גב ר עי ם אחוהי : 
ס^״וארטל א דית ם וגייו ר וטסב ץ ל א תינסו ן וביש ת נב ר ע ם אחווז י 
ל א תהשבו ן בליבכץ : “וסריב ו לקבל א ויהב ו כתפיח ץ טת ד 
ואודניהו ן יקר ו טלטשט ע :* ' ולבהו ן שויא ו תקי ף בשטיר א טלקבל א 
« אורית א וי ת פיתגטי א דש 6 ז יהו ה צבאו ת בטימרי ה בי ד נביי א 478 


Zacbariae 4 5 6 


דנום ד יוט א ד ץ ע ל כעיינ א דהו א זעי ר הל א יתי ב ויחד י כ ד יח ד 
י ת א ק טשקולת א כ T א סרובב ל שבע ה נידבב ץ כאיל ץ קד ם 
יהוו ז ני ן עוכר י כנ י אינש א בכ ל ארע א : ” ואתיכי ת ואטרי ת לי ח 
מ ה תר ץ דוד א האיל ץ ע ל יטי ן טנרת א וע ל סטאלה : ”ואתיכי ת 
תיניינו ת ואטרי ת ט א תרת ץ שוכל י דתי א ד י ב T תרק ל 
איסקריטו ץ דדה ב דטריק ץ טיגהו ן טישח א לבתוינ י דהכ א : “ ואט ר 
ל י לטיט ר הל א T ע ת ט א איל ץ ואטרי ת ל א ריבוני : “ ואמ ר איל ץ 
6 תר ץ בנ י רברכי א דקייטי ן קד ם ריב ץ כ ל ארע א : ‘ותכי ת חקפי ת 
עינ י חזזי ת וה א טנ^ ה פרחא : *ואט ר ל י ט ה א ת חז י ואמדי ת 
אנ א חז י מגיל ה פרח א ארכ ה עש p אט ץ ופותי ה עש ר אטץ: 10 
*ואמ ר ל י ד א טוטת א דעתיד א למפ ק ע ל אפ י כ ל ארע א אר י כ ל 
דגני ב ומכדי כ מיד א לק י וכ ל דטקיי ם כשט י לשק ר טיד א לקי : 
*אפיקת ה אט ר יהו ה צבאו ת ותיעו ל לבי ת גגכ א ולבי ת ד^י ם 
כשט י לשקר א ותבי ת בג ו כיתי ה ותשיציני ה ד ת אעוה י וי ת אכנזה ה 
*ונפ ק טלאכ א דטטלי ל עיט י ואט ר ל י זקו ף בקעינ ד וחז י p ז r נלן i5 
אילין : •ואטרי ת p איג ץ ואמ ר איל ץ עטטי א דהו ו נסב ץ דהכ ץ 
כמכילת א דשקר א וה א אע ץ גל ן ^ ם כ ל יתכ י ארעא : ’וה א 
עטט ץ קליל ץ מגל ן יתהו ן בקליל ו ואת ו עטמ ץ אוחרג ץ דוזיב ו 
באתרה ץ ע ל דה ח נםכ ץ דהבי ן במכילת א דשיקרא : *ואמ ר ע ל 
ד א אתחיב ו וגל ו ע ל דה ח גפכ ץ דהכי ן כמכילת א דשיקר א ואתוס ! 
עטמי ן אוחרנ ץ דתיכ ו כאחרהץ : ®וזקפי ת עינ י וחזי ת וה א תרת ק 
מדינ ן גליי ן ועמטי ץ קלילי ן מגל ן יתה ץ כקליל ו כמ א ד ט שתד י 
נישר א ואגליא ו י ת עמ א דוז ח נסכ ץ דהכ ץ במכילת א דשקר א 
לכינ י טלכח ת עטט י ארע א דתוזו ת ב ל שטי א : "‘ואטרי ת לטלאכ א 
דטטלי ל עיט י לא ן אינ ץ מגל ן י ת עמ א דהו ו נסכי ן דהכ ץ במכילת א 5 ! 
דשיקר א : ” ואמ ר ל י לאתקג ה לה ץ את ר כמדינ ת כב ל דתעכב ץ 
6 דתאוז ^ ז« ץ ע ד דיטט י זמניחץ : יותכי ח תקפי ת עינ י וחזי ת 
וה א ארב ע רתיכי א נפק ן טב ץ תרי ן טורי א וטורי א טור י נזזשא : 

* כרתיכ א קדטית א סוסוו ן סוט^ ן וכרתיכ א תיגיית א סוסוו ן אובמי ף 
’וכרתיב א תליתית א סוס ץ pw וכרתיכ א רכיעית א סוסו ן פציחץס ו 
קיטטגץ : *ואתיכי ת ואטרי ת לטלאכ א דטטלי ל עיט י ט א איל ץ 
ריבונ י : ®ואתי כ טלאכ א ואמ ר ל י איל ץ ארכ ע טלמ ןדאינו ן כארב ע 
רוח י שטי א גלי ץ טלאיתעתד א קד ם ריכ ץ כלארעא : •דב ה סוסת ן Zachariae 8 4 


477 


כהג א דכ א קאי ם קד ם טלאכ א דיהו ה ויוזט א ק»י ם ע ל יטיגי ה 
לאסטנ א לי ה : * ואט ד יהר ה לחט א יגע ר יהר ה ב ך חט א ויגע ר יהוו ז 
כ ך דאיתרע י לאשרא ה שכינתי ה כירושל ם הל א די ן אוד א טשיזי ב 
מיקידא : *מהוש ע הו ה לי ה בגי ן דגסיכ ן להו ן גשי ן דל א בשר ן 
5 לבהונת א וקאי ם קד ם טלאכא : *ואתי ב ואט ר לדטשטשי ן קדטוה י 
לטיט ר איט ת לי ה ויפי ק נשי ן דל א כשר ן לבהוגת א טביתי ה ואט ר 
לי ה חז י דאעדית י טינ ל חוב ל ואלבישי ת ית ך זבוואן : *ואטרי ת 
שו ו טציגפ א דבי א ע ל רישי ה ושויא ו טציגפ א דביי א ע ל רישי ה 
ואסבוה י אית א דבשר א לכהונת א וטלאכ א דיהו ה קאים : *ואםהי ד 
1 0 טלאכ א דיהו ה כיהוש ע לטיט ר : י כדג ן אט ר יהו ה צבאו ת א ם 
באורח ן דתקג ן קדט י תה ל וא ם י ת טטר ת טיטר י תיט ר וא ף א ת 
תד ץ לדטשטשי ן כבי ת טקדש י וא ף תיט ר י ת עזרת י ובאחיו ת 
טיתי א אחיג ל ואיתי ן ל ל ריגלי ן טהלבי ן בי ן סירפי א האילי ן : *שט ע 
כע ן יהוש ע בהג א רב א א ת וחעי ה טישא ל ועזרי ה חכר ל דיתכ ק 
1 5 קדט ל אר י גוברי ן כשרי ן לטיעב ד להו ן נים א אינ ק אר י האנ א 
טיית י י ת עבד י טשיח א ויתגלי : •אר י ה א אבנ א דיהכי ת קד ם 
יהוש ע ע ל אכג א חד א שבע ה חזיא ן ל ה האג א גל י חזיתה א אט ר 
mrr צבאו ת ואעד י י ת חוב י ארע א ההי א יוט א חד : "‘כעידג א 
ההו א אט ר יהו ה צבאו ת תערעו ן גב ר לחברי ה לתהו ת פיר י גופגוה י 
20 ולתהו ת פיר י תיגוה י : * ות ב טלאכ א דטטלי ל עיט י ואערג י כגבר א 4 
דטיתע ר טשיגתי ה : * ואט ר ל י ט ה א ת חז י ואטרי ת ח f ית י וה א 
טנרת א דדהכ א כול ה וגולת ה ע ל ריש ה ושבע ה כוציגה א דעל ה 
שכע א ושבע ה דטריק ץ טיגהו ן טישח א לכוציגי א דדהכ א דע ל 
דישה : ’ותרתי ן זית ץ דעל ה ח ד טיטי ן טלת א וח ד ע ל סטאלה : 

25 * ואתיבי ת ואטרי ת לטלאכ א דטטלי ל עיט י לטיט ר ט ה איל ץ ריכוג ה 
* ואתי ב טלאכ א דטטלי ל עיט י ואמ ר ל י הל א ידע ת ט א איג ץ איל ץ 
ואטרי ת ל א ריכוג י : * ואתי ב ואט ר ל י לטיט ר די ן פיתגט א דיהו ה 
עי ם זרוככ ל לטיט ר ל א בחי ל ול א כגבור ה אילהי ן כטיטר י אט ר 
יהוד . צבאות : יט א א ת חשיכ א רוט י טלבות א טפשת א קד ם זרוככ ל 
30 הל א כטישר א מגל י י ת טשמז א דאטי ר שטיו ז טלקדטי ן רשלו ט 
ככ ל טלבוותא : *והו ה פיתג ם נכואד . ט ן קד ם יהו ה עיט י לטיטר : 
• T י זתבב ל שריא ה לטכג י בית א הדי ן ^ה י ישכללונ ה ות T ע 
אר י יהו ה צבאו ת שלחג י לאיתגכא ה למן : "‘אר י ט ן הו א דיכ י 


476 


Zaehariae 12 3 


לטימ ר כדנ ן אמ ר מזו ת צבאו ת מתפר ע אנ א פורענו ת ידושל ם 
וציו ן קנא ה רכא ; “’ורנ ז ר ב אנ א רני ז ע ל עמטי א רשל ן שלוו א 
דאנ א רגיזי ת ע ל עט י זעי ר ואינ ק טסייעי ן לאכאש א : “ בבי ן כיד ק 
אט ר יהו ה איתו ב לירושל ם כרחמי ן בי ת טקדש י יתכנ י ב ה אט ר 
יהו ה צבאות ־ וחו ט דטשתת א יתנגי ד ע ל ביניי ן כותל י ירושלם: 6 
” עו ד איתנב י לטיט ר כדנ ן אט ר יהו ה צבאו ת עו ד יתטלי ץ קירו י 
2 עט י טוכ א וינח ם יהו ה עו ד י ת ציוןויתרע י עו ד בירושלם : ‘וזקפי ת 
י ת עינ י וחד ת וה א ארב ע טלבי ן : * ואטרי ת לטלאכ א דטטלי ל עיט י 
ט ה אילי ן טלכות א ואט ר ל י אילי ן טלבוות א דכדר א י ת אינ ש יהוד ה 
. י ת ישרא ל ויתב י ירושל ם : ’ואחזיינ י יהו ה ארבע ה חרש ץ : * ואמרי ת 1 0 
ט א איל ץ את ן לטיעכ ד ואט ר למיט ר איל ן מלכות א דכדד א י ת 
אינ ש יהוד ה ול א שכק א אינ ש להלכ א בקומ ה זקופ ה ואת ו איל ץ 
לאזע א יתה ץ לטתב ר י ת מלכו ת עטמי א דנטל א ז ץ ע ל ארע א 
דבי ת יהוד ה לאגליותה : •וזקפי ת עינ י ודזזי ת וה א נבר א וב T י ה 
חו ט דטשח א : * ואטרי ת לא ן א ת אזי ל ואמ ר ל י לטמש ח י ת ירושל ם 1 5 
למיחז י בט א פותי ה ובט א ארכה : י וה א מלאב א דטטלי ל עיט י 
נפי ק ומלאכ א אוחרנ א נפי ק לקדמותיוז : *ואמ ר לי ה רהו ט טלי ל 
עי ם עוליט א דיכ י למיט ר פצח ץ תית ב ירושל ם מסג י אינש א 
ובעיר א כנו ה : יוטיטר י יה י ל ה אמ ר יהו ה כשו ר דאיש א טק ף ל ה 
סחו ר סחו ר וביק ר אשר י שכינת י בנוה : “יי א אבל ו לטכדדיא 20 
ואיטר ו להו ן איתכנש ו ואית ו טאר ע ציפונ א אט ר יהו ה אר י כארב ע 
רוח י שטי א כדרי ת יתכ ץ אמ ר יהוה : ”אכל ו לכנישת א דצי ק 
ואיטר ו ל ה אישתזב י ואית א דיתכ א במדינ ת בכל : "אר י כידנ ן 
אט ר יהו ה צבאו ת כת ר יקר א דאטי ר לאיתא ה עליבו ן שלחנ י ע ל 
עמטי א דבזזי ן יתב ץ אר י דטנזי ק לבו ן בדטושי ט rvT לטיקדב 5 ג 
כגלגל י עיטהי : *'אר י ה א אנ א מרי ם י ת מח ת גבורת י עליה ץ 
ויהו ן עד י לפלחיה ץ ותידעו ן אר י יהו ה צבאו ת שלחני : "בוע י 
וחד א כנישת א דצי ץ אר י האנ א טיתגל י ואשר י שכינת י כגוי ד 
אמ ר יהווז : * 'ויחוספ ץ עטטי ן סגיאי ן ע ל עמי ה דיהוו ז בעידנ א 
ההו א ויהו ן קדמ י לע ם ואשר י שכינת י בגד ר ות T ע ץ אר י יהוהס ג 
צבאו ת שלחנ י לאיתנבא ה לד : “דוזסי ן יהו ה לדבי ת יהוד ה 
זזלקהו ן ע ל ארע א דקודש א ויתרע י עו ד כירושלם : ’יספ ו ב ל רשיעי א 
a ק קד ם יהוה.אר י איתגל י ממדו ר קודשי ה : 'ואחזיינ י י ת יהוש ע Aggaei 2 Zachariae 1 


475 


חדי ן איברץ• : ״*וחו ח פתג ם נבוא ה p קד ם mpp תיניינו ת ע ם 
חג י בעיסרי ן וארבע ה לירח א לטיטר : ‘*אימ ר לזדובכ ל רב א דבי ת 
יהוד ה לטיט ר אנ א טזי ע י ת שטי א וי ת ארעא : **ואיהפ ך כודס י 
טלמות א ואיתב ר תקו ף מלכוו ת עטטי א ואיהפו ך רתיכי ן ורכביהו ן 
5 ויתקטל ק פוס ק ורכביהו ן גב ר בתרב א דאחוח י : **בעידנ א ההו א 
אט ר יחו ה צבאו ת איקרבינ ד זרובב ל ב ר שאלתיא ל עבד י אט ר 
יהו ה ואישוינ ך כגל ף דעזק א ע ל t אר י ב ר איתרעית י אט ר יהו ת 
צבאות: , 

• 1 *בירח א תטינא ה בשנ ת תרת ץ לדריו ש הו ה פיתג ם נבוא ה טץ 1 
קד ם יהו ה עי ם זכרי ה כ ר ברכי ה ב ר עיד ו נבי א למיט ר : *הו ה רג ז 
p קד ם יחו ה ע ל אכהתכו ן ע ל דארגיז ו קדטוהי : יותיט ר להו ן 
כדנ ן אט ר יחו ה צבאו ת תוב ו לפולחנ י אט ר יהו ח צבאו ת ואתפג י 
כטיטר י לאטב א לכ ק אט ר יהו ה צבאות : *ל א תהו ן באבחתכו ן 
< 1 דאיתנכיא ו להו ן נביי א קדטא י לטיט ר כ T נ ן אט ר יהו ה צבאו ת תוכ ו 
כ ק טאורחתכו ן כישת א וטעובדיכו ן טקלקלי א ול א קכיל ו ול א אצית ו 
למיטר י אט ר יהוה : ®אכהתכ ה א ן אינ ק וא ם תיטרו ן נביי א לעלט א 
קייטי ן כקושט א ל א נכיי א לעל ם קיימין : "בר ם פיתגט י וקייט י 
דסקדי ת י ת עבד י נכיי א הל א אדביק ו אבהתכ ק ותב ו ואמר ו בט א 
סנדחשי ב יהו ח צבאו ת לטעכ ד לנ א כאורחתנ א ובעוכדנ א כי ן עב ד 
עימנ» כ יכיו ם עשרי ן וארבע ה לח ד עש ר ירח א הו א ירח א שב ט כשנ ת 
תרת ק לדריו ש הו ה פיתג ם נבוא ה p קד ם יהו ה עי ם זכרי ה ב ר כרכי ה 
ב ר עד ו נבי א לטיטר : *חזית י כלילי א וה א גבר א רכי ב ע ל סוס י 
סיטו ק והו א קאי ם כי ן אילנ י חדסי א ד י בבב ל ובתרוה י סוסו ן 
5 ג סוט^ ן קחוז ץ וחיורי ן : " ואטרי ח ט ן איל ץ ריבונ י ואט ר ל י טלאכ א 
דטמלי ל עיט י אנ א אחזינ ך p אינ ק אילי ן : "‘ואתי ב גבר א דקאי ם 
כ ץ אילנ י הדסי א ואט ר איל ץ דשל ח יחו ה להלכ א בארעא : 
”ואתיכ ו י ת מלאכ א דיחו ח דקאי ם בי ן אילנ י הדסי א ואטר ו 
הליכנ א כארע א וה א כ ל ארע א יתב א שליו א ושקטא : *‘ואתי ב 
סנטלאכ א דיהו ה ואט ר יהו ה צבאו ת ע ד איטת י א ת ל א תרוז ם ע ל 
יתשל ם וע ל קירוויי א דבי ת יהוד ה דאייתית א עליה ק לוו ט דנ ן 
שכעי ן שני ן : ” ואתי ב יהו ח י ת מלאכ א דטמלי ל עימ י פיתגמ ץ 
תקנץפיתנטי ן דניחומין : * י ואט ר ל י טלאכ א דמטלי ל עיט י איתנכ י , 474 


Aggaei 1 2 


רב א וי ת רו ח כ ל שאר א דעט א ואת ו ועבד ו עיביד א בבי ת טקדש א 
דיוזו ה צבאו ת אלוזחק : ®‘ביו ם עיסרי ן וארבע ה לירח א כשתיתא ח 
2 בשנ ת חרתי ן לדריו ש טלכא : ’בשכיעא ה בעיס p וח ד ל T ת א 
חו ה פיתג ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה כ T חג י נבי א לטיטר : *איט ר 
כע ן לזרוככ ל ב ר שאלתיא ל רב א דכי ת יחוד ח וליהוש ע כ ר יהוצד ק נ 
כהנ א רכ א ולשאר א דעט א לטיט ר : ®ט ן כב ק דאישתא ר דחז א י ת 
בית א הדי ן ביקרי ה קדטא ה וט א אתו ן חז ן יתי ה כע ץ הל א כ T ל א 
איתוה י בי ן הו א בעיניי : ®ובע ן תק ף זרובכ ל אמ ר יהו ח ותקו ז 
יהוש ע כ ר יהוצד ק כוזנ א רכ א ותק ף כ ל עט א דארע א אט ר יהו ה 
ועיביד ו אריטיטר י כסעדכו ן אט ר יהו ה צבאות : ®י ת פיתגטיאס ! 
דגזרי ת עיטבו ן כטיפקכו ן טמצרי ם ונכי י טלפי ן כיניכו ן ל א ת T חלון : 
*אר י כח^ ן אמ ר יהו ה צבאו ת עו ד חד א זעיר א הי א ואנ א טזי ע 
י ת שטי א וי ת ארע א וי ת יט א וי ת יכישתא : ’ואזי ע י ת כ ל עטטי א 
דיתו ן ריגו ג כ ל עטטי א ואיטל י י ת בית א הדי ן יקר א אט ר יהו ח 
צבאות : *^ל י בספ א ודיל י דהב א אמ ר יהו ה צבאות : ״סג י יה י 15 
יקרי ה דכית א הדי ן בתרא ה p קדטא ה אט ר יהו ה צבאו ת וכאתר א 
הדי ן אתי ן שלמ א אט ר יהו ה צבאו ת : "‘בעיסרי ן וארבע ה לתשיעא ח 
בשנ ת תרתי ן לדריו ש הו ה פתג ם נבוא ה מ ן קד ם יהו ח עי ם חג י 
נבי א לטימר : "כדנ ן אט ר יהו ה צבאו ת שאי ל כז מ י ת כחגי א 
אורית א לטיטר : * ‘ ה א יטו ל גב ר כס ר קודש א ככנ ף לבשי ה ויקר ב 0 נ 
בכסותי ה ללחט א ולתבשיל א ולחטר א ולטשח א ולכ ל דטיתאב ל 
הייתאס ר ואתיכ ו כחניי אואמר ו לא : ®‘ואט ר חנ י א ם יג ע טט י 
נפש א בב ל איל ץ היסתא ב ואתיכ ו כהני א ואטר ו יסתאב : "ואתי ב 
חג י ואמ ר כ ן עט א הד ק וכ ן כנישת א הד א קדט י אט ר יחו ה וכי ן 
כ ל עובד י ידיחו ן וד י יקרב ק ת ק טסא ב הוא : ®‘וכע ן שו ו 85po 
ליבכ ק p יוט א הדי ן ולעיל א ע ד ל א יתש ם נידב ו ע ל נ T ב ו 
בהיכל א דיהוה : **מדהוית ק על ץ לערמ ת עיסרי ן והד א עסר א 
על ץ את ק לטעצרת א דב ה חטשי ן גרכי ן דחט ר והוי א עיסרץ : 
י ‘מחית י יתכו ן בשדפונ א ובירקוג א וכברד א י ת כ ל עובד י ידיסו ן 
וליתיט ן תיכ ץ לפולחנ י אמ ר יחוח : *’שו ו כ ק ליבכ ץ P יוטא 30 
הדי ן ולעיל א מיו ם עסר ץ וארכע ח לתשיעא ח לט ן יוט א דשר י 
לאישתכלל א היכל א דיהו ה שו ו לבכון : "‘הע ד כע ן עיבוד א כאידר א 
וע ד כע ן טפני א ותיני א וריטוגי א ואילנ י זית א ל א טענ ו P יוט א Sophoniae 3 Aggaei 1 


473 


•בכו ש ע ל חוכ ך ברדזטתי ה יד ק על ד בדי ק : ״ ' דהו ו מעכבי ן T3 
זטנ י מועדן • איתרחק ת טינ ד ו ד עליהו ן ע ל דהו ו נטלי ן זינה ץ 
לקיכל ר וטחסד ץ ל 7 ; ״‘האנ א עכ T גטיר א עי ם ב ל טשעכד ף 
בעידנ א ההו א ואיפרו ק י ת טטלטלי א וטגדרי א איקר ב ואישוינ ץ 
$לתושבח א ולשו ם בכ ל אר ע כהתתהק : "*כעידנ א ההו א איכני ש 
יתכ ק ובעידנ א ההו א איקרי ב גלוותב ק אר י אתי ן יתכו ן לשו ם 
ולתושבח א ככ ל עטט י ארע א כ ד אתי ב י ת גלוותכו ן לעיניב ץ 
אט ר יהוה ; 

14 *כשנ ת תרתי ן לדריו ש טלכ א בירח א שתיתא ה ביוט א ח ד לירח א 1 
הו ה פיתנ ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה ב T חג י נבי א לו ת זרוכב ל כ ר 
שאלתיא ל דכ א דכי ת יהוד ה ולו ת יהוש ע כ ר יהוצד ק כהנ א רכ א 
לטיטד : *כדג ן אט ר יהו ה צבאו ת לטיט ר עט א הדי ן אטר ו ע ד 
כ ק ל א טט א עיד ן כי ת טקדש א דיהו ה לאיתכנא ה : *והו ה פיתג ם 
14 נבוא ה ט ן קד ם יהו ה כי ד חג י נבי א לטיטר : *הבדי ן כש ר לב ק 
דאתו ן יתבי ן ככתי א דטטללי ן בביוד י אחי א ובי ת טקדש א הדי ן 
חתב : *ובע ן כ T נ ן אט ר יהו ה צבאו ת שו ו ליבבו ן ע ל אורחתכון : 
•זרעי ן אתו ן סג י וטעלי ן זעי ר אכלי ן ול א שכעי ן שת ן ול א רו ק 
לכשי ן ול א שחי ן להו ן ודטיתג ר טיתג ר לטארתא : *בדג ן אט ר 
ס ג יהו ה צבאו ת שו ו ליככו ן ע ל אורחתכון : *סק ו לטור א ואית ו אעי ן 
ובנ ו בית א ואיתרע י לאשרא ה שכינת י בי ה ביק ר אט ר יהוה ז 
"טתפנ ן אתו ן לסנ י והו י לזעי ר וטעלי ן אתו ן לי ה לבית א ואנ א של ה 
כי ה טאירת א חל ף ט א אט ר יהו ה צבאו ת חל ף בי ת טקדש י דהו א 
חח ב ואתו ן רהטי ן נכ ר לכיתיה : "‘ע ל ב ן בדי ל חוביכו ן פסק ו 
5 נ שטי א טלאחת א טטר א וארע א פסק ת טלטיעב ד פירי ן : ” וקרי ת 
חרב א ע ל ארע א וע ל טורי א וע ל עיכור א וע ל חטר א וע ל טישח א 
וע ל כ ל דטפק א ארע א וע ל אינש א וע ל בעיר א וע ל כ ל ליאו ת ידי ן. * 
*‘ושט ע זרובב ל ב ר שאלתיא ל ויהוש ע ב ר יהוצד ק כהנ א רב א 
וכ ל שאר א דעט א לטיטר א דיהו ה אלההו ן ולפיתנט י חג י נבי א 
30 כט א דשלחי ה יהו ה אלההו ן לוותהו ן ודהיל ו עט א ט ן קד ם יהו ה ן 
*‘ואט ר חג י נבי א דיהו ה כשליחו ת p קד ם יהו ה לעט א לטיט ר 
טיטד י כסעדכ ק אט ר יהוה : ”ואע ר יהו ה י ת רוד ז זרוכב ל כ ר 
שאלתיא ל רב א דבי ת יהוד ה ר ת ת ח יהוש ע כ ר והוצד ק כהנ א 472 


Soplumiae 2 8 


כמדבדא : “ומ»רו ן בט ה עדר ץ ב ל חמו ת בר א א ף קתי ן וא! ז 
קופד ק בפיתו ח תרעה א יביתו ן ק ל עופו ז דטנצ ף בכו ה חרוב ו 
תרע ה וטלל ה סתת : ®'ד א קרת א תקיפת א דיתב א לרוחצ ןדאטר א 
בלב ה אנ א ולי ת ב ר מע י עו ד איבדי ן הו ת לצד ו בי ת מישר י חיית א 
3 כ ל דייעיב ר על ה יבל י דג T T י ה : י יי א דטווזיי א וטתפרק א קדת א 5 
דטסגיי א לאו־גז א : * ל א שמע ת כק ל עבדוה י נביי א ל א קביל ת 
אול ק כמיטר א דיהו ה ל א איתרחצ ת ולפולחנ א דאלה ה ל א 
איתקרכת : *רברכה א בנו ה כארי ק נהטי ן תינה א תכ י רטש א ל א 
טורכי ן לצפרא : *נבי י שיקר א דבט ה כאשץטבריןשקרי ן כהנה א 
טפס ץ קודש א חטפ ץ כאוריתא : *יהוו ז זבא ה אמ ר לאשרא ה 10 
שכיגתי ה בגוו ה ולי ת קדמוה י למעב ד שק ר ה א כניהו ד צפר א 
: ־ דאזי ל ותקי ן כי ן דיני ה נפי ק לאפר ש ל א מתעכ ב ול א T עי ן עולי א 
כהת א : ״ שיצית י עטטי א אצדיא ה כ T נייתה p אחתב ת שוקיהו ן 
מכל י עד י צדיא ה קירוויה ץ טבל י אינש א טבל י יתי ב : י אטת ת 
בר ם תיחזלי ן מ ן קדמ י תקכל ץ אולפ ן ל א יפסו ק מדורהו ן טאר ע 1 5 
בי ת שכינת י כ ל טכ ן דאטרי ת להו ן איית י להו ן בכי ן אקדיט ו חביל ו 
כ ל עובתהון : *בכי ן סכר ו לטיטר י אמ ר יהו ה ליו ם איתגלמת י 
למד ן אר י תנ י לכנש א עממי א לקרב א מלכות א למישפ ד עליה ק 
חיטת י כ ל תקו ף רוגז י אר י באיש ת פורענות י יסופ ק כ ל רשיע י 
ארעא : ®אר י ככקאישנ י ע ל עטטי א ממל ל ח ד בחי ר לצלאה 20 
כולה ק בשמ א דיהו ה ולמפל ח קדטוה י כת ף חד : "'מעב ר לגה ת 
הוד ו כרחטי ן יתוכו ן נלוו ת עמ י דאיתגלי«« ה ויה ק מית ן לה ק ה א 
כקורכנין : ”כעידנ א ההו א ל א תבהתי ן טב ל עובד ו בישי א דמריד ת 
כטימר י כבי ן אינל י מגר ך תקיפ י תושבוזת 7 ול א תוספ ק לאיתרברב א 
עו ד כטור א דקדשי : *‘ואשא ר בטי ן ע ם עינמת ן ומקב ל עולבן 25 
ויתרחצו ן כשט א תהוה : *‘שאר א דישרא ל ל א יעכד ק שק ד ול א 
יטלל ק בדב ק ול א ישתב ח בפוטה ק ליש ן דניכלי ן א ת אינ ק 
יתפרנס ק דשר ק ולי ת דטג T : “שבח י כנישת א דצי ק ובוע ו 
ישרא ל חד א וכוע י בכ ל ל ב כנישת א תתשלם : *‘אגל י יהו התינ י 
שקר א פל י בעל י דבכ T מלכי ה תשרא ל יהו ה אמ ר לאשושצ ז 30 
שכינתי ה כטי ך ל א תידחלי ן כ ק קד ם ביש א עו ד : * ‘ בעידנ א ההו א 
יתאמ ר לירושל ם ל א תיתזל ק צי ק ל א יתרשל ן yr : ” יהוד . אלוז ך 
אמ ר לאשרא ה שכינתי ה 3 טי ך ניכ ר פרי ק יחד י על ך בחרוו א Sophoaiae 1 2 


471 


דעו א קד ם יהר ה לאיכוב א וא ף ל א לאכאש א : ויה ץ ניכסיה ק 

לעד י וכתיוז ק לכז א ויבנ ק בתי ן ול א יחב ק דצב ק כרט ץ ול א 
ישתו ן י ת חטרחון : ״קרי ב יומ א דעת T למית י מ ן קד ם יהוו ז 
רב א קרי ב ומוח י לחד א ק ל יומ א דעת T למית י מ ן קד ם יהוד • 
6 דבי ה טר ר וצוו ח תמ ן גיברי א מתק^ין : *‘יומ א תעבו ד יומ א 
ההו א יו ם עק א ועיו ק יו ם ריגו ש ואיתרט ש יו ם חשי ד וקב ל מ ם 
עגג א ואטיטת א : " יו ם שופ ר ויבב א ע ל קירוי א כריכי א וע ל רמת א 
מנטלת א : ” ואעי ק לבנ י אינש א ויחב ק כיס ק אר י קד ם יהו ה חכ ו 
וישתפ ך דטה ק כעפר א וגבילתה ק כסחיתא : *‘א ף כספה ק א ף 
1 0 דהכה ק ל א ייבו ל לשיזבותח ק ביו ם חגז א דיהו ה וכאיש ת פורענותי ח 
יסופ ק כ ל רשיע י ארע א אר י גמיר א בר ם שיצא ה יעב T עי ם כ ל 
רשיע י ארע א : * איתכגש ו ואית ו ואיתקרכ ו ע ם דר א דל א חטי ד 2 
לטת ב לאוריתא ; *ע ד ל א תיפו ק עליכו ן גזיר ת בי ת דינ א ותה ק 
דמ ן למוצ א דנסב ה תח א וכטול א דעד י p קד ם יומ א ע ד ל א יית י 
15 עליכ ק תקו ף רוגז א דיהו ח ע ד ל א יית י עלימ ן יו ם רוגז א דיהוה : 
יתבע ו י ת דחלת א דיהו ה כ ל עיגתתנ י ארע א דדיג י רעותי ה עבד ו 
תבע ו קושט א תבע ו עינוותגות א מאי ם יתג ן עליבו ן כיו ם רוגז א 
דיהו ה : * אר י עזר . שביק א תה י ואשקל ק לצד ו אשדו ד כי ד בטיוצי א 
יתרכוג ה ועקר ק תתעקר : *יי א דיתבי ן בספ ר ימ א עמ א דחייב ק 
סגלאישתיצא ה גזיר ת פיתגט א דיהו ה עליכ ק דיתבי ן בכנע ן אר ע 
פלישתא י ואבדינ ד מכל י יתיב ; •ויה י ספ ר ימ א דירוו ת בי ת מישר י 
רעיי ן וחוטרי ן דק : ‘ויה י עדכ א לשאר א דבי ת יהוד ה עליה ק 
יתפרנס ק בבת י אשקל ק ברמש א יכיתו ן אר י ייעו ל דוכרנה ק 
לטב א קד ם יחו ה אלהה ק ויתי ב גלוותהק : ישמי ע קדמ י היסוד י 
5 גמוא ב ואיתרברבו ת בנ י עמ ק דחסיד ו י ת עט י ואיתרברב ו ע ל 
תוזוטהק : •בכ ק קיי ם אנ א אמ ר יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל אר י 
מוא ב כסד ם תה י וכנ י עמו ן כעטר ה משמ ט טלוהי ן וטחפוריי ן 
דטל ח וצד ו ע ד עלמ א שאר א דעמ י יכזוט ן ושא ר שבטיי א יחסגונ ק : 
•‘ד א לה ק חל ף איתרברכותה ק אר י חסיד ו ואתרברב ו ע ל עמי ת 
30 דיהו ה צבאו ת : ״דחיל א יהו ה אמ ר למיפרקה ק אר י אטא T י ת כ ל 
דחל ת ארע א דבע ק מ ן קדטוה י גב ר מאתרי ה כ ל גגוו ת עטטיא : 
**א ף את ק כושא י קטיל י תרב י תד.ק : *‘דרי ם מח ת גבורתי ה ע ל 
ציפונ א דאב T י ת אתוראד . דש ד י ת נינו ה לצד ו אישתטט ו 470 


Abbacmni 8 Sophoniae 1 


"איתגלית א ע ל יט א במרכב ת יקר ד בדגו ד טיי ן סג^ץ : "אטר ח 
בב ל שמעי ת וזע ו מלכ י מ ן קד ם דע א דאיתדג ו טצרא י לק ל מילי א 
איל 7 זיל א סיפוות י אח ד זייע א לחכיטי י ובאת ר מור י אג א זעי ת 
דשכקנ י ליו ם עק א לעיד ן אסק א גלוו ת עטי ה מינ י יתכרינני : ”אר י 
מלכו ת בב ל ל א תתקי ם ול א תעכ T שולט ן ע ל ישרא ל יתקטלון 6 
מלכ י טד י וגיבר י יוו ן ל א חולרז ק ישתיצו ן רומא י ול א ינכו ן קיסוט א 
טירושלם : *'בכקע ל נים א ובורקנ א m עב T ל מש יח ו ולשאר א 
דעט ך דישתאר ק יודו ן לטימ ר אמ ר נבי א ואנ א במימר א דיהו ח 
איכו ע אדד ן באלה א עבי ר פורקנ י : ” אלהי ם יהו ה דםעיז י ל י בחיל א 
וטשו י ריגל י קליל ץ כאיילת א וע ל בי ת תוקפ י יקיימיע י לדדיליחס ו 
נצחני ן וגבור ן וקדמוה י אנ א מנג ן בתושכחתי : 

1 ‘פיתג ם גבוא ה מ ן קד ם יהו ה דהו ה עי ם צפני ה ב ר כוש י ב ר גדלי ה 
ב ר אמרי ה כ ר חזקי ה כיומ י יאשי ה כ ר אמו ן מל ך שבט א דכי ת 
יהוד ה : * שיצא ה אישיצ י כול א מע ל אפ י ארע א אמ ר יהו ה : יאסין ז 1 S 
אינש א וכעיר א אסי ף עופ א דשטי א ונונ י יט א ע ל דםגיא ה תקל ת 
רש^י א ואישיצ י י ת אינש א מע ל אפ י ארע א אמ ר יהו ה : * וארי ם 
טח ת גבורת י ע ל איג ש יהוד ה וע ל כ ל יתכ י יתשל ם ואישצ י ק 
אתר א הדי ן י ת שא ר בעל א י ת שו ם פלחיה ק עי ם כוטריהון : 
‘וי ת דסגדי ן ע ל איגרי א לחיל י שטי א וי ת דסגד ץ דטקייטי ן כשמ א 0 נ 
דיהו ה תיכ ץ דימ ן כשו ם פתכריהק : "ד ת דאיסתחר ו לאחר א 
מבת ר פולחנ א דיוזו ה ודל א תבע ו י ת תזלת א דיוזו ח ול א בע ו מ ן 
קדטוה י : י ספ ו כ ל רשיעי א מ ן קד ם יהו ה אלהי ם אר י קרי ב יומ א 
דעתי ד למית י מ ן קד ם יהו ה אר י אתק ץ יהו ה קטו ל ער ע מזמגוהי : 
*דה י ביו ם קטל א דעת T למית י מ ן קד ם יהו ח ואסע ר ע ל רברביאנ ג 
וע ל כנ י מלכ א וע ל כ ל דמתרגשי ן לטיפל ח לטעוות א : " ואסע ר 
כ ל דטהל p כנימוס י פלישתא י כעידנ א ההו א דיטל ן בי ת 
דיבונה ק חטו ף וניכלי ן : ” דה י בעידג א ההו א אט ר יהוו ז ק ל צווהת א 
טתר ע נוני א דלל א מ ן עופ א ותבר א רכ א טגבישתא : ”איליל ו 
דיתכי ן כנחל א דקדר ק אר י איתב ר כ ל עמ א דדט ן עוכדיהו ן לעובד י» I 
עט א דארע א דכנע ן אישתיציא ו כ ל עתיר י נכסי א : ” דה י בעידנ א 
ההו א אפק ד כלושי ן דבלש ת י ת ירושל ם כמ א דכלש ץ כנברשת א 
ואסע ר ע ל טברי א דשל ן שלוו א ע ל ניכסיה ק דאטר ץ כליכה ק ל א Abbaoami S 


m 


לאודיתן • ול א תב ו ואינ ק טרגז ץ קדט ד בג ו שני א דיהכ ת לה ץ חיי א 
פ p א ת עתי ד להודע א גבורת ל בג ו שגי א דאטר ת לחדת א עלט א 
לאיתפרע א טדשיעי א דעבר ו ע ל מיטר ד וצדיקי א עבד י רעות ד 
כרוזטי ץ תדבר : *בטית ץ אורית א לעטי ה אלה א טדדוט א איתגל י 
5 וקדיש א טטור א דפאר ן בגבור ת עלטי ן איתחפיא ו שטי א זי ו יקרי ה 
ואטר י תושבחתי ה טלי א ארע א : *וזיהו ר יקרי ה בזיהו ר יוט י בראשי ת 
איתגל י תיקוקי ן טטרבב ת יקרי ה גפקי ן תט ן גל א י ת שבינתי ה 
חעו ת טטטד א טבנ י אינש א בתקו ף חטא : *ט ן קדטוה י טשתל ח 
מלא ד טות א וגפי ק בשלהובי ת אישת א ט ן טיטרי ה : •איתגל י ואזי ע 
• 1 ארע א ואית י טבול א ע ל ע ם דר א דעבר ו ע ל טיטריו ז וא ף בתנית א 
כ ד חכ ו קדטוה י כחוכיהו ן כ ן בלבילינו ן לעטטי א ואיתפרק ו טוח א 
דטלקדטי ן טב א רטת א ד ק עלט א גבור ת עלט א דיליה : ’כ ד 
פלח ו בי ת ישרא ל לטעות א טסרתגו ן כ T בוש ן תייב א וב ד תב ו 
למעב ד אורית א עבד ת לה ק גיסי ן וגבו ק ופרקתגו ן טי ד טדינא י 
1 5 ע ל t גדע ק כ ר יוא ש : * ה א ע ל מלבי ן וטשירייתהו ן דסגיאי ן בט י 
גהר א הו ה רג ז ק קדט ל יהו ה וע ל טלבי א הו ה תגז ל וביט א הודעת א 
בה ק פורעגו ת גבורת ל אר י איתגלית א כגכורת ל בדי ל קייט ל ע ל 
מרככ ת יקר ל שכינתללעט ל תקו ף ופורקן : "איתגלא ה איתגלית א 
בגבורת ל בדי ל קייט ל רעי ם שיכטי א טיטר ל קיי ם לעלמי ן להו ן 
» 2 בזעת א טינר ק תקיפי ן נפק ו גהרי ן שטפי ן ארעא : "*כאיתגליות ל 
ע ל טור א דםינ י חז ו יקר ל זע ו טורי א עגנ י טיטר א עד ו ארי ם תהוט א 
קליד . חייל י טרוט א תטה ו קטו : “א ף בטעכד ל גיסי ן ליהוש ע 
בטישו • גבע ק כ ד איתגבר ו וסליק ו עלוה י חמש ה מלבי ן טלכ א 
חרושל ם טלכ א דחכרו ן טלכ א חרטו ת טלכ א דלכי ש טלב א דעגל ק 
28 שיטש א וםיהר א קט ו כטדודיה ק תלת ק ושי ת ש ק עט ל בטימר ל 
איתגבר ו בתקו ף גיצח ן גבורתל : *‘באתיות ל לו ט ע ל סנא י עט ל 
כאיתגליות ל לטתב ר רשיע י ארע א ברוגז ל תקט S עטטיא : 
“איתגלית א לטיפר ק י ת עמ ל למיפר ק י ת טשיח ל שיצית א ק 
קדטיה ק טלבי א ושילטוגי א טבתיה ק תריכ ת חייבי א תכר ת חיליה ק 
» 3 רגל י ע^ו ל ע ל צואר י סנאיה ק הדרבת א טיטר ל קיי ם לעלמין : 
“ בזעת א יט א בחוטרי ה דטש ה וגיכר י ריש י משרי ת פרע ה חזשיב ו 
טחשב ן כיש ן ע ל עט ל דכרתנ ק כרו ח עלעולי ן וטבעתנ ק ביט א 
דסו ף ע ל דדחק ו ושעביד ו י ת עט ל ויהב ו עיצ א בסיתר א לאוכדיהק : 468 


Abbacnmi 2 8 


ככוע י בחט ר גב ר יהי ר כרש ע ול א יתקיי ם דאפת י כשאו ל נפשיז ז 
והו א כטות א ל א שב ע וכג ש לוותי ה כ ל עמטי א וקרי ב לוותי ה כ ל 
טלכוותא ; *הל א איל ץ מלה ץ עלוה י טתל א יטל ק ושוע י חוד י 
ייטרו ן לי ה דיט ר יי א דטסג י גכסי ן דל א דילי ה ע ד איטת י א ת 
מתקי ף על ו תקו ף חובין : י הל א כתכי ף יקוט ץ אנסן ־ דתגל ק טזעזע ד S 
ותה י לעד י להץ : *אר י א ת כזת א עטט ץ סגיאי ן יכזונ ך כ ל שא ר 
שבטי א מדט י אינש א וחטו ף ארע א דישרא ל קרת א ^רושל ם וכ ל 
דיתבי ן ב ה : * יי א דאני ס טט ץ דרש ע לכיתי ה לשווא ה כטרוט א 
מדורי ה לאישתהב א מי ד כיש : "‘טלכת א כהת א לכית ך כזת א 
עמטי ן סגיאי ן וע ל נפש ו חטיתא : ”אר י אכנ א מכוו^ א צווחאס ו 
ע ל דאני ס ל ה ושיפ א מג ו מריש א ענ י לה : "וו י דכנ י קרת א 
כד ם דאשי ד ומשכל ל קרי ה בגיכלין : "ה א מח ן תקיפ ן והסי ק 
אתיי ן ט ץ קד ם יהו ה צבאו ת וליאו ת עטטי א תסי ף אשת א ומלכות א 
לריקנ ו ישתלהץ : ”אר י תיתטל י ארע א למיד ע י ת דחלת א דיהו ה 
כטי א דליט א חפץ : "וו י דטשק י חברי ה חלי ף כחט א בדי ל דישתי 5 ו 
דתרו י ויתגל י קלניה : *’שכע ת קלנ א טיקר א איש ת א ף א ת 
ואיתערט ל יסתח ר על ו כ ס דלוו ט מ ן קד ם יהו ה ויית י קלג א ע ל 
יקרל : ”אר י חטו ף בי ת מקדש א יחפיג ד ובח ת עמי ה תתברינ ד 
מדמ י אינש א וחטו ף ארע א דישרא ל קרת א ירושל ם וכ ל דיתכי ן 
כה : * 'ט א אהנ יצילט א אר י אתכי ה עבדי ה טתכ א ודחל ת ש 5 ך W 
אר י אתרחי ץ ליכ א דעבדי ה עלוה י למעב ד טעוו ן דלי ת כה ץ צרוד : 

* ’ יי א דאט ר לצל ם אע א קו ם ולדחל ת אבג א איתער י והי א שתק א 
ודמי א הו א מכל י וה א הו א טחפ י דה ב וכס ף וכ ל ח ח לי ת בטעוהי : 
" * ויהו ה איתרע י לאשרא ה שכיגתי ה בהיכל א דקודשי ה דסופו ן נ ק 
3 קדטוה י כ ל דחל ת ארע א : 'צלות א דצל י חבקו ק גכי א כ ד איתגליג ג 
לי ה ע ל ארכ א דיה ב לרשיעי א הו א חבקו ק נבי א דצ ר צורת א וק ס 
כנו ה ענ י וכ ן אמ ר ח י וקיי ם שטי ה לי ת אנ א עד י מ ן צורת א הד א 
ע ד דחוי ן ל י ע ל ארכ א דיהכ ת לרשיעי א טתיב א רוח א דקודש א 
וכ ן אמ ר לי ה לחבקו ק נבי א חבקו ק נבי א ע ל עיס ק ארכ א דיהכיו ז 
לרשיעי א דא ם יתוכ ץ לאורית א בלב ב שלי ם ישתכי ק לה ק דהון 0 נ 
כ ל חוביהו ן דחב ו קדמוה י בי ת ישרא ל ה א כשלות א : * יהו ח שטעי ת 
שמ ע גבורת ך מ א דעבדת א מבראשי ת ודחילי ת יהוד • כט א רברב ן 
עובד ך וחסיני ן ניס ר דא ת יהי ב ארכ א לרשיעי א דא ם יתוכו ן Abbacumi 1*2 


467 


*מט ל גבואת א דאיתנב י חבקו ק נביא : יע ד איטת י יהו ה אגא 1 
מול י הל א גל י קדמ ד קכילנ א קדט ד ע ל חטופ ק הל א מכל א קדמן • 
למפרק : *לט א אנ א חז י אנוס ץ ומסתכ ל בעבד י ליאו ת שק ר 
וכזחי ן וחפוופי ן לקיבל י דכתחתת א וכזדונ א אינ ק טתגברי ן : * זג ל 
5 ק פג ת אודית א ול א נפי ק לאפר ש דינ א אר י רשיעי א מסלעמי ן 
לצדיקי א ע ל p ל א נפי ק דינ א מוון : *חז ו בעטטי א ואיסתכל ו 
איתרפ ו שה ו אר י עובד א איתעב T כיומיכו ן ל א תהיטג ק אר י 
ישתע ק לכק : •אר י האנ א טקי ם י ת כסדא י עט א טוחי א וקליל א 
דאד ל לפתא י ארע א לאוזסג א קירר ן דל א דיליה : ’אימתני ן 
.סוודוזילי ן אינ ק טיני ה דיני ה וגזרתי ה נפקין : *וקלילי ן מנטרי א 
סוסוותי ה וחתפ ק מדיכ י רטש א דדב ק פרשוה י ופרשוה י מרחי ק 
יית ק ט ש תד ן כנישר א דטאי ס למיכ ל : •כולה ק לחטו ף את ן מקבי ל 
אפיוז ק ד ^ ברוו ז קידוט א וכנ ש כוזל א שבי א : " ‘ והו א ע ל טלכי א 
סחלע ב וע ל שילטוגי א טח ^ והו א לכ ל כר ד תקי ף מעי ק וצב ר 
15 טלית א וכב ש להון : *‘כבי ן ע ל דראיט ת תחי ה עלוה י עד א 
טמלכווזי ה ווז ב ע ל דאסג י יקר א לטעותיה : “הל א א ת יהו ה כת ת 
עלט א טכהאשי ת א ת אלה א תי ן קשו ט ע ל ב ל כיריית ד קדי ש 
כעבד י הימנות א טימח י קיי ם לעלמי ן יהו ה לטיעב ד תנ א כריתה י 
ותקי ף לאיתפרע א אתקינתהי : “ברי ר טיטרדמלמחז י בעבד י בי ש 
^זיסרמל א כעב ת ^או ת שק ר הל א גל י קייט ד ולמ א אנ א מסתכ ל 
באנוסי ן וא ת יהי ב ארכ א לרשיעי א ומסלעט ק לדטכי ן מינוזו ן : 

“ וע ב ד ת אינש א כנונ י יט א בריחש א דלי ת שולכ ק עלוה י : ‘יכולה ק 
ד ^ ל^ני T א דאחי ד גונ א בחכת א בני ש לי ה כחרטי ה ודמ י לי ה 
בט אד ת י ה ע ל p חד י ודאיץ : ” ע ל p טדכ ח לזיני ה ומסי ק בוסטי ן 
25 לםיטאותי ה אר י בה ק ט ב טיכלי ה ושירוותיה . טטעט א : ”הע ל 
איל ץ ישלז ז משיתיתי ה כתדיר א לאספ א עממי ן ול א בחייס : 
*אט ר נבי א ע ל מטרת י אנ א קאי ם עתי ד טשט ש ע ל טצורתי 2 
נסבינ א למיחז י ט ה יתטל ל עימ י ומ ה איתת ב ע ל בעותי : 
*ואיתתבי ת כ ק קד ם יהו ה ואט ר כוזיב א גבואת א ומפרש א ע ל 
סנסיפר א דאורית א כת ל תוח י לסחב ם p דקר י כיה : *אר י עת T א 
גבואת א לזמ ן ומתק ן קיצ א ול א יבט ל א ם יה י ארב א לפיתנט א 
סכר ו לי ה אר י בדטגי ה יית י ל א ית^ב : *ה א רשיעי א כלכהו ן 
אטרי ן לי ת כ ל אלי ן וצדיקי א ע ל קושטהו ן יתקיימון : *וא ף ה א 

* 30 

Nahnmi 3 8 


חטוץ ז דגירנייתהו ץ ביזא : *יהאנ א שלו ז רוגז י על ד אט ד יהו ה 
מאו ת ואדל ק גאשת א רתיכ ר וכפרנן ־ תקס ל רזרכ א ואישיצ י 
8 מארע א סחורתי ד ול א ישתט ע עו ד ק ל איזגדך : * וו י קרת א אשד ת 
ד ם בולה ק בדב ק כיז א טלי א ל א פסי ק קט^ : •ק ל ביקו ש מח א 
וק ל זיו ע גילגל ק וסוסוו ן טפנכי ן ורוזיכ ק מקפצן : •פר ש מסי ק 8 
להו ב וצלהו ב סיפ ק וצוזצו ח טורני ק וסב י קטיל ץ והט ק פיגרי ן 
ולי ת סו ף לקטילי א רתקל ק בקטיליהק : *טסגיאו ת איתרגוש ת 
קרת א דהי א בטעית א נפק ת בר א שפיר ת רי ו ידע א חדש ק דטסד א 
עטטי א כטעוותה א וטלבוות א בדז^ t והא : ‘ה א אנ א שלו ז רוגז י 
על ד אט ד יהוד ז צבאו ת ואיגל י כהחו ז חוב ל ע ל אפ ף ואחז י עמטי א 1 0 
Tnrina וטלכוות א קלנ T : ‘ואירט י על ד שיקוצי ן ואינבלינ ד 
ואשוינ ד טכער א לעינ י כ ל חזך : י ויה י כ ל דייוזזיג ד יתרח ק TW3 
דימ ר איתכזמ ת ניט ה מ ן ידוו י על ד איס ז אשבו ז דט^ ק לד : 
•הא ת טכ א טאלכסנדרי א רסת א דיתב א כינ י נהחת א טי א סחו ר 
סחו ר ל ה דשור ה יט א מ י יט א שורה : •מ ש סוטמות ה וטצרים 15 
ולי ת סו ף פוטא י ולוכא י הו ו בסערי ד : א ף הי א בנלות א תה ד 

כשיבי א א ף עולימה א יטרפ ק ברי ש כ ל שוקי א וע ל יקירה א דט ו 
ערכי ן וכ ל רכרבה א T קדק p בשישל ן : ”א ף או ז דטי א לחי א תה י 
מסלעמ א א ף א ת תב ק סעי ד מבעל י דכבנ א : * ’ כ ל כרכ ר דמ ן 
לתינ ק בביר ק רא ם ירעדונוג ק יתר ן וישתאר ק בה ק צטוקי ן דכשר ק 0 * 
לטיכל : •‘ה א עט 7 חלש ק בנשי א כט 7 לבעל י דבכ ד איתסחוז ו 
תרע י ארעי ף שיציא ת אשת א תוקפ T : * ' טי א כצייר א בנוש י לגוי ד 
תקיפ י כרכ ר אסג א טרוו א ושעב T י בטינ א אתקיפ י כעיינץ• : 

“ לתמ ן יית ק על ר עטמי א דתקיפ ק כאשת א ישיצונ T קטול י חרכ א 
יתכנשו ן על ך משרי ת עטט ק דסגיאי ן כזחל א יחסונ 7 כקטצאנ ג 
יחסנונ 7 כגוכ א : • י אסגי ת תגר ד מכוכב י שטי א ה א כזחל א דפול ח 
ופרח : "ה א טסן * טצלהכ ק כגוב א וטפסר ך כזחי ל גובא י דש ק 
במתלי א ביו ם קרי ר דכ ד שמש א דנח א עליה ק מתבד p ול א 
טתיד ע אתחז ק לא ן ערקק : "אתבר ו גיכר ד טלכ א דאתו ר גל ו 
ע ם טשיחיתן ־ איחכדר ו עני ד ע ל טודי א ולי ת דטכניש : "*ליוזס י 
דכאי ב לי ה ע ל תבי ד טטרע א טחת ד כ ל שמע י שטעת ד טפוז ו 
יחהו ן על ך חחא ו אר י ע ל ט ן ל א עד ת טח ת בישת ד תדירא : NiUmmi 1 2 


m 


מקדש א דיהו ה ובעל י דכבווז י יטס ר לגיהנם : *זגטטי א דנז ו י ת 
ישרא ל ט ה אתו ן חשיב ק קד ם יהו ה גטיר א הו א עת T למעב ד 
עיטבו ן ל א תתקי ם עליכו ץ בי ת ישרא ל תרת ץ זימני ן ת ת בת ר 
עקא : “אר י שילטונ י עממי א דבז ו י ת בי ת ישרא ל ובט א דנ pn 
5 בחטר א כ ן אטעיאונ ק שיציאונו ן בט א דטשיצי א אשת א.בקש א 
יכיש א סגי : "טינ 7 נינו ה נפ ק טלכ א דחשי ב ע ל עמי ה דיהו ה 
ביש א דטלי ד טיל ד דרש ע : * ' כדנ ן אמ ר יהו ה א ס יהו ן שלט ץ 
כעיצ א וסגיאיןכאיתטניותאעמטי א דטתכגשיןלאעקאל 7 ירושל ם 
דגהו ן י ת דיגל ת ויעיברו ן י ת פר ת וייתו ן לעניות T ודשעכדת 7 ל א 
סואישעכדיני ד עוד ; ייוכע ן איתב ר ני ר עמטי א טצוריכ ק וחנקיבו ן 
איפסוק : “ויפק ד על ד יהו ה י ת טלכ א דאתו ר ול א יה י דוכר ן 
משט ר עו ד מבי ת טעוות ד אישיצ י צל ם וטתכ א תט ן אשו י קיבר ד 
אר י קליל א ד א קדמ י : * ה א ע ל טור י ארע א דישרא ל ריגל י מכס ר 2 
טשטי ע של ם חג י יהוד ה הג ד שליט י נדי ר אר י ל א יוספ ץ עו ד 
1 5 דייעיד ק רשיעי ן כולהו ן אישתיציא ו : * דהו ו סלקי ן ומתבדר ץ 

ע ל ארעין ־ צירי ן ^וי ד בציי ר טקיטי ן סכואי ן ע ל אורחתי ד תקיפ י 
קד ל חסינ י חי ל לחדא ; *אר י אתי ב יהו ה תוקפי ה ליעק ב רבותי ה 
לישרא ל אר י כזוט ן כזוזי ן וקירו י תושבחחה ק הכילו : *תריס י 
גיכריהו ן טסטקי ן גבר י עבד י קרב א לכישי ן דזהורית א באשת א 
20 פיל י רתיכיהו ן זטני ן ליו ם קישוטיהו ן ורכנ י טשיריתה ק טסרכלי ן 
כציבעוגין : ®בשוקי א טשתנשנ ן רתיכי א ק ל ניקו ש זינהו ן משתמ ע 
כרחוכ י קירי ה חיזויהו ן כבעורי ן ככרקי ן טרדין : "יטנ ק רבנ י 
טשריתחו ן יתקלו ן בטהכהו ן יוחו ן יככשו ן שור א ויבנו ן טגדלי א : 
’גישר י גהרוות א איתפתח א וטלכ א כהיכלי ה זע : *וטלכת א יתכ ת 
25 ציב א בנילי א נפק ת ואטהתה א מדבר ן ואזל ן בתרה א מנחמ ן בק ל 
יוגי ן טטרפ ן ע ל ליבכיה ן : " ונינו ה כבי ת בגיש ת טי א מיומ י קד ם 
הי א ואינו ן ערקי ן קומ ו קומ ו ולי ת דטפנ י למקם : “בוז ו בספ א 
בוז ו דהב א ולי ת סו ף לאוצרי א ספ ו כ ל מנ י חטדתא : ”כזיז א 
וטתבזז א ופתי ח תרע א לסנא ה ול ב טס י וניקו ש רבובי ן היוו ע ככ ל 
30 הרצי ן ואפ י מלהו ן איתחפיא ו איברו ם אוכטי ן בקידרא : *‘א ן 
מדור י טלכי א ובי ת משר י שילטוני א את ר דהו ו אזלי ן טלכיי א תט ן 
בניה ק שבקי ן ה א כארי א דישר י ע ל צידי ה לרוחצ ן ולי ת דטני ד : 
*‘מלכי א מית ן חטו ף לנשיהו ן וכיז א לבניהו ן וטטל ן אוצריהו ן 

30 464 


Michaeae 7 Nahumi 1 


ודמ ן חורמינ י רבת א וקירו י צייר א וע ד פר ת וימ א טעדבאו ז וטור י 
מורא : ”ותה י ארע א לצד ו ע ל יתבה א מפיר י עובדיהץ : *'פחני ס 
עמ ר במימר ך עמ א דאחסנת ד בעלמ א דוזו א עת T לאיתחדת א 
ישרו ץ גילחודיהו ן דהו ו צד ן בחורש א יתיתכ ץ בכרמל א יתפרנס ק 
באר ע מתנ ן וגלע ד ביומ י ^מא : ”ביו ם מיפקה ץ מארע א דטצרי ם 6 
אחזיגו ן פרישן : ”יחז ץ עממי א דבהתו ן מכ ל גיברותהו ן ישוו ן 
T יוזו ן ע ל פומה ק ואודניהו ן יתחרשן : ”ישתמוזו ן ע ל אפיה ק ע ל 
ארע א בחיוי א כזחל י עפר א יזועו ן מבירנייתהו ן מ ן קד ם יהו ה 
אלהג א יתכרו ן וידתלו ן מ ן קדמך : ”לי ת כ ר מינ ך א ת הו א אלה א 
דשבי ק לעויי ן ומעב ר ע ל תוב ץ לשאר א דאתםנתי ה ל א מורי ד 0 » 
לעלמי ן רוגזי ה אר י רע י לאטב א הו א : ” יתו ב מימרי ה לרחמ א 
עלג א ויכבו ש ע ל הובג א ברהמתי ה וירמ י לעימק י ימ א ב ל הנמ ר 
ישראל : "יתת ן קושט א דיעק ב לכגוה י במ א דקיימת א לי ה בביתא ל 
טבוו ת אברה ם לזרעי ה בתרוה י כמ א דקיימת א לי ה כ ץ כתרי א 
ת T ב ר לג א עקידז ז יצדז ק דאיתעק ד ע ל מדבח א קדמ ד תעב 15T 
עימג א טב ן דקיימת א לאבהתג א מממ י קדם : 

1 י מט ל ב ס דלו ט לאשקא ה י ת גיגו ה מלקדמי ן איתגב י על ה יוג ה 
ב ר אמת י גבי א דמג ת הפ ר ותב ת מהובה א וכד ו דאוסיפ ת למחט י 
ת ב ואיתגכ י על ה גתו ם דמבי ת קוש י במ א דכתי ב בספר א הדץ: 20 
*אל ה דאי ן ופור ק יהוד . מתפר ע יהו ה וסג י היל א קדמוה י עתי ד 
יהו ה לאיתפ^ א מסגא י עמי ה וברג ז הסי ן מבעל י דבבוהי : *ידזו ה 
מרהי ק רג ז וסג י היל א קדמוה י וסל ה לדתיבי ן לאוריתי ה ולדל א 
תיבי ן ל א מזכ י יד.ו ה בעלעו ל ובת ה מדב ר ועג ן אמיטת א ביב ש 
קדמוהי : *דגזי ף בימ א ומיב ש לי ה וכ ל גת־וות א מהת ב צד י טתג ן 25 
וכרמל א ואילג י ליבג ן גתרו : "טות א זע ו מ ן קדמוה י ורטת א 
איתפרק א והרוב ת ארע א מ ן קדמוה י ותב ל וכ ל דיתבי ן בה : •א ם 
כ ד איתגל י ברהמת א למית ן אורית א לעמי ה ב ן ז ע עלמ א P 
קדמוה י בכי ן ב ד יתגל י כרג ז לאיתפרע א מסגא י עמי ה קד ם 
פורעגותי ה מ ן יקו ם ומ ן יסוב ר באבאשו ת תגזי ה רוגזי ה כאישתא 30 
ממס י וטיגרי א איתפרק ו מ ן קדטווז י : *ט ב יהו ה לישרא ל לאיסתמכ א 
עלוה י בעיד ן עק א וגל י קדמוה י דרהיצי ן ע ל מימריה : *וברג ז חס ץ 
וכהט א תקיפ א גמיר א יעבי ד עי ם עמטי א דקמ ו ואהריב ו י ת בי ת 


Miebaeae 6 7 


468 


יהו ה תב ע מיג ר אילה ץ למעב ד p דקשו ט ומרח ם גמילו ת חיסד א 
וה ר אגי ע להלכ א בדתלת א דאלהד : *ק ל גביי א דיהו ה ע ל קרת א 
מבל ן ומלפי א דחל ץ לשט ף שמ ע מלכ א ושילטוג א ושא ר עמ א 
דארעא : "יעו ד האי ת בי ת רשיע א אוצרי ן דרש ע ומכיל ן דשק ר 
5 מית ן לוט ; “הייזכ ק במוזטו ן דרש ע ובכי ס דבי ה מתקל ץ רברב ץ 
ודעדקי ן ; * ' דעתירה א מל ן אוצריהו ן חטו ף רתכה א מטללי ן שק ר 
ולמ»גה ק ניכלי ן בפומהו ן : ’ * וא ף אג א איתית י על ך מר ע ומח א 
»רדיג ד ע ל דחטיתא : “א ת תיבו ל ול א תסכ ע ויה י ל ר למר ע ומח א 
במען • ותדב ק ול א תשיזי ב וד י תשיזי ב לקטל א אמס ר : א ת תזר ע 
0 ! ול א תחצ ד א ת תכדי ר זית ץ ול א תשו ף מש ח ותיעצ ר עיגבי ן ול א 
תישת י חמ ר : " י וע ל דגטרתו ן גזיר ת בי ת עמד י ועבדתו ן עובד י 
בי ת אחא ב והליכתו ן בנימוסיה ץ בדי ל למימס ר ית ף לצד ו רתבה א 
לאישתטט ו וחיסור י עמ י תקבלון ; *אמ ר גבי א ר י ל י אר י הרתי ד 
כמס ף טבי א בעיד ן דאבד ו חסידי א מ ן ארע א ה א כסיופ י קיט א 
1 5 כעולל ן בת ר קטו ף לי ת גב ר דלי ה עובדי ן טב ץ לטכיי א חטיד ת 
נפשי ; י אבד ו חסידי א p ארע א ודקשי ט באיגש א ליי ת כולהו ן 
לטישפ ר ד ם זכ י כטגי ן גב ר י ת אחוה י טסרי ן לגטיר א : *טבאשי ן 
כ T יה p ול א מוטבי ן שילטוג א שאי ל ודייג א אמ ר עיכ T ל י ה א 
אישלי ם לן ■ ורב א מטלי ל תחטוד י נפשי ה ו ר עליה ץ ע ל דקלקלרז א : 

20 * טב א דכה ק קש י לטיפ ק מ ן T י ה p to חידק א ודקשי ט בהו ן 
מסיוג ת סי ג כי ש ר ם סיבור ד לט ב עיד ן סעור ן בישת ף מט ת כ ק 
יה י ערכולה ץ : *ל א תהימנו ן כרוד ם ול א תתרחצו ן בקרי ב מאית ת 
קייט ד ט ר ^י י פוטר : •אר י כעידג א ההו א בר א מגב ל אב א ברת א 
גצי א עי ם אט ה כלת א מקל ה לחמות ה סנאוה י דגבר א איגש י 
25 כיתיה ; ’ואג א במימר א דיהו ה איבו ע א T ו ץ באלה א עכ T פורקנ י 
יקב ל צלות י אלה י : * ל א תחד ן חט י בעי ל דכבת י ל י דגפלי ת אקו ם 
אר י יתיכי ת כ T בקבל א יהו ה יגה ר עלי : *אמר ת ירושל ם לוו ט 
p קד ם יהו ה קבילי ת אר י חבי ת קדטוה י ע ד ד T ו ן דיג י ויתפר ע 
^לבג י יפקיגג י לניהו ר איחז י כזבותיה : "*ותחז י רומ י בעי ל דבבת י 
80 ותוזפיג ה בחת א דחו ת אטר א ל י א ן דאיתפריק ת כמימר א דיהו ח 
אלה ך עינ י יחזי ק במפלת ה כ ק תה י לדי ש כס ץ שוקץ : " בע T ג א 
ההו א יתבניי ן כגישת א דישרא ל בעידג א ההו א יתבטל ן גזיר ת 
עטטי א :* * בעידג א ההו א יתכנשו ן גלוות א ד p אתו ר קירו י תוקפ א 462 


Miobaefte 5 6 


מינ ו קדמ י יפי ק משיח א לטיהו י T3y שולט ן ע ל ישרא ל fWDarfl 
אמי ר טלקדט ץ מיומ י עלטא : *כבי ן יתמסח ן כעיד ן י ל יד ו ו א למיל ר 
ושא ר אחיה ק יסתמכ ק עליה ק כנ י ישראל : "ויקו ם וישלו ט כתקו ף 
מ ן קד ם יהו ה כרכו ת שמ א דיהוו ז אלהי ה ויתוט ן מכינ י גלוותהו ן 
אר י כ ק יסג י שמי ה ע ד סייפ י ארע א : * רוז י מבכי ן שלמ א יה י לנ א 6 
אתורא ה אר י ייעו ל כארענ א ואר י יוד ד ככירניתג א וגטנ י עלג א 
שכע ה פרנסי ן ותמני א רברב י אינשא : *וירעו ן י ת ארע א דאתו ד 
כהרכ א וי ת אר ע נמרו ד כתקק ז ברכה א וישהכינג א טאתורא ה 
דל א ייעו ל בארענ א ול א T ר ד כתחוטגא : *דה י שאר א דכי ת 
יעק ב כ ט עממ ץ סגיאי ן בטל א מ ן קד ם יהו ה וכרסיס י טלקוש א 0 י 
דע ל עיסכ א דל א מורי ד לאינ ש ול א מכת ר לכ ר אינש : י מה י 
שאר א דכי ת יעק ב כעממי א כנ ו עטכוי ן סגיאי ן כארי א כבעיר א 
דהורש א וכלית א כעדר י ענ א דא ם יעיד י וירמו ס מקטו ל ולי ת 
דטשקיב : *סג י טככ ץ תקו eJ יד ר וב ל ב^ י דכב ך ישתיצזן : "מה י 
בעידנ א ההו א אמ ר יהו ה ואישיצ י סוסוו ת עטמי א טכינ ך ואוב 5T ו 
רתיכיהק : " ‘ ואישיצ י עממי א מארע ר ואיפג ר כ ל כרביה ץ תקיפיא : 
"ואשיצ י הרש ץ מכינ ד ומעעי ן ל א יהו ן לך : *’ואישח ד צילט י 
עממי א וקמתה ץ מכיג ד ול א תשתעב ד עו ד לעובד י ידך : "’ואיעק ד 
שיתל י עטכמ א טכינ ד ואשצ י כעל י דכבר : *‘ואעכ T כרג ז וסחט ה 
6 פורענו ת p מ ן עמטי א דל א קביל ו אולפ ן אורית א : ‘ שטע ו כע ן ס ג 
י ת דיהו ה אמ ר קו ם ד ץ עי ם טורי א משטע ן רמת א קלן■ : *שמע ו 
טורי א י ת דינ א דיהו ה ועיקרי א יסוד י ארע א אר י דינ א קד ם יהו ה 
עי ם עטי ה ועי ם ישרא ל עכ T תוכחה : *עט י ט א טכ א אטרי ת 
למיעכ ד ל ך ול א עברי ת א ו מ א טרוע א קשי א אסנית י על ר אסהי ד 
ב י : *אר י אסקת ד מארע א דמצרי ם ומבי ת עכחת א פר^ז ךושלחי ת 15 
קדט ר תלת א נכי י מש ה לאלפ א מסור ת דינ ץ אהר ן לבפר א ע ל 
עמ א ומדי ם לאורא ה לנשיא : "עט י אידכ ר כע ן ט א סל ד כ^ ן 
טלכ א דמוא ב ומ א אתי ב יתי ה בלע ם כ ר כעו ר הל א גכור ן 
איתעביד א לב ק טטיש ר שיט ץ וע ד כי ת גילנל א בדי ל למיד ע זכוות א 
דיהווז : "במ א אפל ה קד ם יהו ה אישתעכ ד לאלה א דשכיגתיה 80 
כשמ י מרומ א האיפל ה קדמוה י בעלוו ן כעיגל ק בנ י שנ ה : יהיתרע י 
יהו ה כאלפי ן דיבר ק ברכוו ת נחל ק דמש ח האתי ן כופר י חלן : חוב י 
חיבו ב טע י חל ף חטא י נפשי : יאיתחו ה ל ד אינש א ט א ט ב וט א Miohaeae 8 4 5 


461 


דרושל ם בניכלי ץ : ” רישה א כשווזדי ן דע ץ ובהנה א בממו ן טור ן 
עביאה א בכספ א מלפי ן וע ל מימר א דיהו ה רחיצי ן לטיטר . הל א 
שבינת א דיהו ה ביע א אמר ץ ל א תית י עלנ א בישתא : *‘בבי ן 
בדי ל חוביכו ן ציו ן תק ל תתרד י ררושל ם ליגר ץ תה י וטו ר בי ת 
5 טקדש א לחיש ת חורשא : ‘ויה י בסו ף יומי א יה י טו ר בי ת טקדשא 4 
דיהו ה מת ק ברי ש טורי א וטגט ל הו א מרמת א דתפגיי ן לטיפל ח 
עלוה י טלכוותא : *דהכו ן עטטי ן סגיאי ן דימת ן אית ו וניס ק לטו ר 
בי ת מקדש א דיהו ה מתק ן ולבי ת שכינ ת אלהי ה דיעק ב וילפיע א 
טאורח ן דתקנ ן קדטוה י ונה ל באולפ ן אוריתי ה אר י מציו ן תפו ק 
» 1 אורית א ואולפ ן פיתגמ א דיהו ה מיתשלם : *דדיןןביןעטטיןסניאי ן 
דוב ה לטלכ ק תקיפי ן ע ד עלמ א ויעפפו ן סייפיה ץ לסיכיןוטורנייתה ץ 
לטגל ץ ל א יטו ל ע ם באפ י ע ם זי ן ול א יתאלפ ץ עו ד טבכ ץ קרב א : 

* דתבו ן גב ר תחו ת פיר י גופטה י ותחו ת פיר י תיטה י ולי ת דמנ T 
אר י כמימר א דיהו ה צבאו ת גזי ר כי ן : ® אר י כ ל עטמי א יוזוכו ן 
1 5 ע ל דפלח ו לטעוות א ואנוזג א ניתרחי ץ בשט א דיהוו ז אלהג א לעלט א 
ולעלמ י עלמיא : ״בע T נ א ההו א אמ ר יהו ה איכני ש מטלטלי א 
ומבדרי א איקרי ב ודאיתכא ש להו ן מ ן קד ם חוב י עטי : *ואישו י 
י ת טטלטלי א לשאר א וטבדרי א לע ם תקי ף ותיתגל י ^כות א דיהו ה 
עליה ק בטור א דצי ץ טבע ן וע ד עלט א : " וא ת טשיח א דישרא ל 
20 דטטי ר מ ן קד ם חוב י בנישת א דצמ ן ל ך עת T א מלכות א למית י 
דית י שולטג א קדטא ה למלכו ת כגישת א דישראל : *כע ן לט א א ת 
מתחבר א לעטטי א המלכ א לי ת בי ד א ם מלכ י טילכ ך אבד ו אר י 
תקפו ך עק א וזי ע ה א כחיבלי ן לילדתא : "‘מרע י הוע י כנישת א 
דצי ק כילידת א אר י כע ן תפקי ן מקרת א ותשר ן בחקל א ותהכי ן ע ד 
25 בכ ל תטןתישתיזבי ן תט ן יפרקינ T יוזו ה מי ד בעל י דבכד : “וכ ק 
יתכנשו ן עלן • עמט ץ םגיאי ן דאמרי ן אימת י תחו ב ותיחז י במפל ת 
צי ק עינגא : * ‘ ואינו ן ל א T ע ץ רזי א דיהו ה ול א מסתכלי ן בטילכוה י 
אר י קריביג ץ כעטיר א לאידרא : *'קומ י וקטול י כנישת א דצי ץ 
אר י עט א איש ר תקיפי ן כפרזל א ושארה ק חסיני ן כנחש א 
30 ותקטל ק עטטי ן סגיאי ן ותגמרי ן קד ם יהו ה ניכסהו ן וטמו ן יקרה ק 
קד ם ריכ ק כ ל עלטא : "וכ ק תםתיעי ן בטשירי ן קרת א דצירי ן 
על ה בציי ר דהו ו טח ן בחוטר א ע ל ליםת א י ת דייג י ישראל : ‘וא ת 5 
בי ת לח ם אפר ת כזעי ר הוית א לאיתטנא ה באלפי א דכי ת יהוד ה 460 


Michaeae 2 8 


בקהל א דיהו ה : •ל א תתנב ק נבוא ה ל א תילפו ן לעט א הד ץ אר י 
ל א טקכלי ן איתכנעו : יהכדין.כש ר דאטר ק דכי ת יעק ב הייתקב ד 
טימ ר מ ן קד ם יוזו ה א ם אילי ן עוכדוה י ה^ « כ ל פיתגכו י תקני א 
דאטרי ת לאיתא ה איחית י ע ל כ ל דטהל p בקשוט ; •מקבי ל 
חוביה ק עמ י לבעי ל דבכ א טסירי ן טקכלהו ן עטטי א קיטי ן טחסנץ » 
יתהו ן ממו ן יקרה ק טינה ק נסכי ן עד ן בארעה ק למוא ק תיכי ן בהו ן 
כתביר י ?ןרכ א : *כנש ת עט י תחרב ק מבי ת הדוותהו ן טינה ק בניהו ן 
דברי ן גל א יקרהו ן חזו ו אטרי ן קיי ם לעלמין : "קומ ו וגל ו אר י ל א 
ד א ארע א בי ת נייח א לרשיעי א בדי ל לטטיות ה את ץ טחבלי ן ובדי ל 
לסאכות ה אתו ן טסתייע ק עלה : ייע ל דטע ו כת ר נבי י שיקר א 10 
דטתנכ ן לה ק רו ח דשק ר ומלפ ץ יתה ק לחמ ר ולרמ ו מה י בט א 
דאיליפ ו למיטע י בת ר גבי י שיקר א כי ן ינל ק לארע א שיקרי א ע ם 
דר א הדין : *יבסופ א כנש א איכנשיט ן דכי ת יעק ב כואז ק קרב א 
אקרי ב נלוותכו ן שאר א דישרא ל בחר א אשמנ ק כענ א בג ו חוטר א 
כעדר א ב ט דיר א הט ן מסג י אינשא : •ייסקוןטשיזב ץ T2 בקדמית א 1 5 
ויס ק טל ר מדב ר כרישהו ן ויתב ר בעל י דככ א דטעיקי ן לה ק מכב ש 
ברבי ן תקיפי ן קירו י עממי א יתסנ ק ויה י טלכה ק מדב ר כרישה ק 
3 וטיטר א דיהו ה כסעדהו ן : יואטרי ת שטע ו כ ק ריש י יעק ב ושילטוג י 
בי ת ישרא ל הל א לכ ק למיד ע דינ א : *סנ ן לאיטב א ורת^ ן לאכא^ ו 
ואנס ץ ניכס י עט י מינה ק וטמ ק יקרהו ן מינה ק גסבין : *ודבז ו ניכס י 20 
עמ י ומט ק יקרהו ן טיגהו ן נסכי ן מ ת שארהו ן טגטרי ן תיב ק ומפלג ץ 
ותה ק כמ א דטפלגי ן איברי א ל ט מד א ותלקי א ל ט קידרא : *כ ^ 
יצל ק קד ם יהו ה ול א יקב ל צלותה ק ויסל ק שכנתי ה טינה ק בעידנ א 
ההו א כמ א דאבאיש ו עוכדיהון : “כדנ ן אמ ר יהו ה ע ל גבי י שיקר א 
דטטע ן י ת עט י דמ ן דמוכ ל לה ק שיר ק דבס ר טתנכ ן עלוה י שלט א 25 
ודל א טוב ל לה ק כמטני ן עלוה י קרבא : •בבי ן תיבהת ק טלאיתנבא ה 
ותתבגעו ן טלאלפ א ותיחפ י עק א כקבל א ע ל גבי י שיקר א מקב ל 
עליה ק עידג א : ’מכהת ק גבי י שיקר א מתבנע ק מלאלפ א מתעפמ ק 
ע ל ספ ם באבל ק כולה ק אר י לי ת בה ק רו ח נבוא ה מ ן קד ם יהוה : 
•ובר ם אנ א איתמלית י בתקו ף רו ח נבוא ה ק קד ם יהו ה וד ק 30 
דקשו ט ונבורת א לחווא ה ליעק ב תובוה י ולישרא ל הטאוהי : •שמע ו 
בע ן ד א ריש י בי ת יעק ב ושילטונ י בי ת ישרא ל דטקלקל ק אורח ת 
דינ א מ ת כ ל כיוונית א מעקטין : "ידבנ ן כתיה ק ב 1 מ ק בד ם אשי ד Michaeae 1 2 


459 


אלהי ם בכו ן לסהי ד יהו ה טהיכל א דקודשיו ז : *אר י ה א יהו ה מיתגל י 
טאת ר בי ת שכיטזי ח דתגל י דרטו ס י ת תקיפ י ארע א : * ויתמס ץ 
טורי א תחותוה י וטשרי א יתבזע ק כשעית א ט ן קד ם נור א כטי א 
דאש T י ן כטו־רון : ®בחוב י בי ת יעק ב כ ל ד א ובחטא י בי ת ישרא ל 
«איכ א חכ ו דבי ת יעק ב הל א בשטרו ן איכ א חט ו דכי ת יהוד ה הל א 
כירושלם : " ואיש ר שטרו ן ליגר י חקל ן בי ת צדו ת גצכ ת כר ם וארט י 
לחילת א אבנה א ואושה א איגלי : ’וכ ל צילטנה א T ק?ןו ן וכ ל 
טערתה א יתוק ^ בטר א וכ ל בי ת דחלתה א אש ר לצד ו אר י טאג ר 
זגית א איתכגש ו ולבי ת פלח י טעות א יתמםרק : *ע ל ד א יספת ן 
10 רילל ק יהכו ן בשולי א ערטילאי ן יעבד ק מספ ד כירורי ן ואיכל א 
כבג ת "אר י טמרע א טחתה א אר י טט ת ע ד יהוד ה קריב ת 
לטיע ל בתרע י עט י ע ד ירושלם : "*בג ת ל א תחוו ן טיבכ א ל א 
תיכט ן דיתכי ן בכתי א בעפר ה בקיטט א חופ ו רישיבק : *‘עיבר ו 
לכ ץ דיתכ ץ בשפי ר גל ן עירי א ערטילא ץ כהת ץ ל א יפק ק 
1 5 טשיזבי ן טיתב י צאנ ן עיכי ת לבו ן טספ ד בטח ־ ע ל קטיל י גיבריכ ק 
בי ת צולא י כת י חטדת p דהרתו ן אנפ ץ וטקרכ ץ p לםט ד P 
כבי ן יתנסי ב טינכו ן שפ ר ארעכון : **אר י דהו ת יתכ א ע ל שפ ר 
ארע א וטסבר א לט ב וטסרב א לטת ב לאורית א ט א תעכדו ן אר י 
נחת ת בישת א מ ן קד ם יהו ה לטיע ל בתרע י ירושלם : *‘טכיס ו 
20 רתיכי א רט ו ע ל תכשי א תתכ ץ בלכי ש ת ש חובי ן הי א לכנשת א 
דצי ק א ת T3 אישתכח ו טתד י ישרא ל : ״ בכי ן תשד p קורבגי ן 
ע ל מחסנ י ג ת כת י אכזי ב יתטסר ק לעמטי א בחוכ ק דפלח ו כהו ן 
לטעוות א מלכ י ישראל : ®*עו ד מוזסני ן איית י עליכ ק תתבי ן במרש ח 
ע ד עדל ם יסק ק רעלו ן בתחו ם ארע א תשראל : "*תליש י ורמ א ע ל 
25 בנ י תפנוק ך ה א כנישר א דנתד ו נדפוה י כ ן אסג א מר ט ברישי ך 
ע ל בנ ד אר י גל ו טינ 7 : * י א דמחשב ץ לטינ ס למעב ד דבי ש ע ל 2 
ערסתהו ן טקדמ ץ בצפר א ועבדי ן אר י אי ת חיל א כ T יה ק : *וחמדי ן 
חקלאת א וגזלי ן ובתי א ואנסי ן ^!קי ן גב ר וביתי ה ונכ ר ואחסנתי ה : 

י בכי ן כדנ ן אמ ר יהו ה האנ א טחשי ב ע ל ע ם דר א הדי ן כיש א דל א 
» 3 תעיד ק טתט ן צותכו ן ול א תה ^ בקומ ה זקופ ת אר י ע T ן בי ש הו א : 
®בעידנ א ההו א יטו ל עליכ ק מת ל כאילי א ובעיגרי א ייט ר איתבזז א 
איתבויזנ א טוזולקהו ן רעמ י מעד ן לה ק מאחסנתה ק טרד ץ לה ק 
תיב ק חקלתה ק טפלגין : ®ככ ק ל א יה י ל ר טתו ו חו ט מש ח כעדב א 


458 


lonae S 4 Michaeae 1 


ואכרי ז ואמ ר בסו ף ארבעי ן יומ ץ ונעוו ז מתהפכא : * והיטינ ו אינע י 
נינו ה במימר א דיהו ח וגזר ו צוט א ולבש ו סק ק סרכה ק וע ד זעירהק : 

" וטמ א פיתגמ א לוו ת מלכ א דנעוד י וק ם מכורס י מלכותי ה ואעד י 
לבו ש יקרי ה מיני ה ואיתכס י שק א ויתי ב ע ל קיטטא : י ואכרי ז 
ואמ ר בנינו ה טנזיר ת טלכ א ורברבגוה י לטימ ר אעש א ובעיר א 5 
ותוד י וענ א ל א יטעטו ן מידע ם ל א ירעו ן וטי א ל א ישתק : "דתכס ק 
סק ץ אעש א וכעיד א רצלו ן קד ם יהו ה בתקו ף דתובו ן גב ר טאורחי ה 
בישת א ו ^ חטופ א דב T יהון : *מ ן T ע דאי ת ב T יד ז חוב ץ יתו ב 
מיגהו ן ויתרת ם עלנ א מ ן קד ם ידזו ה דתו ב טתיך ף חנזי ה ול א ניבד ; 

״ ' ונל ן קד ם יהוד . י ת עובדיהו ן אר י תב ו טאורהתה ק בישת א ות ב 1 0 

4 יהו ה ט ן בישת א דגז ר לטיעב ד להו ן ול א עבד : ‘ובאי ש ליונ ה 
ביש א רב א ותקי ף ליה : *וצל י קד ם יהו ה ואמ ר קבי ל בעות י יהו ה 
הל א די ן פיתנמ י ע ד דהרת י קיי ם ע ל ארע י ע ל כי ן אווזית י לטיעיד ק 
ביט א אר י ידענ א אר י א ת אלה א רחמנ א ווזגנ א מרחי ק רג ז ומסג י 
למיעב ד טבו ק וטתי ב טיטרי ה טלאיתא ה בישיא : *וכ ק יהוה 5 ו 
ם ב כע ן י ת נפש י מינ י אר י ט ב דאיטו ת טדאיח י : * ואכז ר יהו ה 
הלחד א תקו ף לך : *ונפ ק יונ ה ט ן קרת א ויתי ב טטדנ ח לקרת א 
ועב ד לי ה תמ ן טטללת א רתי ב תחות ח בטול א ע ד דייתז י מ ה יה י 
בסו ף קרתא : *וזמי ן יהו ה אלהי ם קיקי ק וסלי ק עי ל ט ן יונ ה לטיה ר 
טול א ע ל רישי ה לאע א לי ה ט ן בישתי ה וחד י יונ ה ע ל קיקיו ן • 2 
חדו א רב א : י חמי ן יהח ז תולעת א כטיס ק צפר א ביזט א דבתרוה י 
ומח ת י ת קיקיו ן ויביש : *והו ה כמדנ ח שימש א חמ ץ יוזו ה רו ח 
ק T וט א שתיקת א וטפח ת שיטש א ע ל ריש א דיונ ה ואישתלה י 
ושאי ל י ת נפשי ה למט ת ואמ ר ט ב דאיטו ת טדאיחי : *ואמ ר יהו ה 
ליונ ה הלחד א תקו ף ל ד ע ל קיקיו ן ואס ר לחד א תקו ף ל י ע ד טותא : 25 
“ ואמ ר יהו ה א ת חס ת ע ל קיקי ק דל א עטלת א בי ה ול א רביתי ה 
דבלילי א הדי ן הו ה ובלילי א אוחרנ א אבד : “ואנ א ל א אחו ס ע ל 
נינו ה קרת א רבת א דאי ת ב ה סג י טתרת א עיסר י דיב ו אעש א 
דל א T ע בי ן יטיני ה לשטאלי ה ובעיר א סני : 

30 

1 *פיתג ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה דהו ה עי ם מיכ ה דטיטדש ה ביומ י 
יות ם אח ז יחזקי ה טלבי א דבי ת יהוד ה דאיתנב י ע ל שנזר ק ררושלם : 
ישמע ו עטמי א כולה ק אצית י ארע א ומלא ה רה י טיטר א דיהו ה lonae 12 3 


457 


בדי ל מ ן בישת א הד א לנ א ורמ ו ערכי ן ונפ ל עדכ א ע ל יוג ה : 
יממו ת לי ה ח ד כע ן לנ א כדי ל ט א כשת א הד א לג א מ א עיבידת ד 
וטנ ן א ת את י וא T א הי א מרינת ו וא י מרי ן ע ם את : "ואמ ר להו ן 
יהורא ה אנ א ומ ן קר ם יהו ה אלה א רשטי א אנ א רחי ל רעכ ר י ת 
5 ימ א ד ת יכשת א : " ' ורחיל ו גכרי א רחל א רכ א ואמר ו לי ה מ א 
ר א עכרת א אר י ירע ו נכרי א אר י מ ן קר ם יהו ה הו א ערי ק אר י 
ח ד להון : "ואמר ו לי ה ט א נעכי ר ל ך דינו ח ימ א טיגנ א אר י ימ א 
אזי ל ונחשולי ה תקיף : "ואמ ר להו ן טלונ י ורמונ י ליט א ויני ח יט א 
טינמ ן אר י T ע אנ א אר י כריל י נחשול א רכ א הרי ן עליבון : 
•!’*ושייטי ן נכרי א לאתכ א ליכשת א ול א יכלי ן אר י יט א אזי ל 
ונחשולי ה תקי ף עליהק : "וצל ו קר ם יהו ה ואמר ו קכי ל כעותנ א 
יהו ה ל א כע ן ניכ ר כחוכ ת נפשי ה רגכר א הרי ן ול א תת ץ עלנ א 
חוב ת ר ם זכ י אר י א ת יהו ה כט א ררעו א קרמ ך עכרתא : "ונטל ו 
י ת יונ ה ורטוה י ליט א ונ ח יט א טנחשוליה : "ורחיל ו גכרי א רחל א 
1 5 רכ א מ ן קר ם יהו ה ואמר ו לרכח א רכ ח קר ם יהו ה ונרר ו גיררי ן : 
‘חמי ן יהוד • נונ א רכ א לטכל ע י ת יונ ה והו ה יונ ה כמעי א רנונ א 2 
תלת א יטטי ן ותלת א לילון : *וצל י יונד . קד ם יהו ה אלהי ה טמעי א 
דגונת א : *ואמ ר צלית י טדעק ת ל י קד ם יהו ה וקכי ל צלות י מארעי ת 
תוזוט א כעית י עכד ת כעותי : *ורטיתנ י לעוטקי א כלכ א דיט א 
סגונהר א סחו ר סחו ר ל י כ ל נחשולוה י דיט א וגלוה י על י עדו : *ואנ א 
אטרי ת איתרכי ת מ ן קד ם טיטר ך כר ם אוסי ף לאיסתכל א כהיכל א 
דקדש ך : •אקפונ י טי א ע ד טות א תהומ א סחו ר סחו ר ל י יט א דסו ף 
תל י עי ל טרישי : *לעיקר י טומ א נחתי ת וארע א גגד ת כתוקפה א 
עי ל טינ י לעלטי ן וא ת קרי כ קדט ך לאסק א טטחכל א חי י יהו ה 
25 אלהי : *כאישתלרייו ת על י נפש י פולחנ א דיהו ה אידכרי ת ועל ת 
לקדט ך צלות י לד.יכל א דקודשל : "ל א כעטטי א פלח י טעות א 
דטאת ר דטיתוט כ להו ן לי ת איט ן ידעי ן : " ‘ ואנ א כתושכח ת אודא ח 
<ךכנ י אקרי כ קדט ך דנדרי ת אישלי ם פורק ן נפש י כצל ו קד ם יהו ה : 
"ואט ר יהו ה לנונ א ופל ט י ת יונד . ליכישתא : יוהו ה פיתג ם נכואח 8 
30 ט ן קד ם יהוד • עי ם יונ ה תיניינו ת לטיטר : * קו ם איזי ל לנינו ה קרת א 
רכת א ואיתגכ י על ה י ת נכואת א דאנ א טטלי ל עיטך : יוק ם יונ ה 
ואז ל לנינו ה כפיתגט א דיהו ה וניט ה חו ת קרת א רכת א קד ם יהו ה 
מדיל ך תלת א יוטין : ^ושר י יונד . לטיע ל כקרת א טד.ל ך יוט א ח ד 456 


Abdiae 1 lonae 1 


" כיו ם מקיט ו מקבי ל במט א דמ ו עטמי א גיבסוה י ונוגרא ץ על ו 
כקירוה י וע ל יתשל ם רמ ו עדבי ן א ף א ת כח ד טיגהון : * ' ודחזית א 
כיומ א דאחו ך כיו ם תברי ח ודחדית א לכג י יהוד ה כיו ם תברוז ק 
ודאסגית א לטלל א דברכ ן בעיד ן עקא : * ' דעלת א בתרע י עמ י בע ם 
תכרחו ן ודחזית א א ף א ת כבשתי ח ביו ם תברי ח ודאושיטת א יי ד 5 
כגיכסוח י בע ם תבריח : *‘ודקטת א ע ל פירק א לשיצא ח י ת 
מעירקוח י ודיטסרת א משיזכוח י כעיד ן עקא ; *'אר י קרי ב יומ א 
דעת T למית י ט ן קד ם יחו ח ע ל כ ל עט מיי א בט א דעכד ת יתעכי ד 
ל ך גיטל ך יתת ב ברישך : *'אר י בט א דחדיתו ן ע ל מח ת טור א 
דקדש י כי ן ישתו ן כ ל עטטיי א כ ס פורענותח ק תדיר א וישתוןס ! 
דסתלעטו ן ויח ק כדל א חת : ייובטור א חני ק תח י שעבת א ויחו ן 
קדישי ן דחסנ ץ דכי ת יעק ב ניכס י עטטי א דחו ו מחסג ץ לחק : 

* ' ויחו ן דבי ת יעק ב תקיפי ן כאיש א וכי ח יוס ף חסינ ץ כשלהובית א 
ובי ת עש ו חלשי ן כקש ק דשלטו ן בחו ן ויקטייונ ק ול א יח י שהב א 
לבי ת עש ו אר י במימר א דיחו ח גזי ר כין : "ידחסגו ן יתכ י דרוכזא« ! 
י ת כרכ א דעש ו ויתכ י שפילת א י ת אר ע פלישתא י ויחסנ ק י ת קירו י 
אפרי ם ד ת קירו י שטר ק ודכי ת בניט ן י ת יתכ י אר ע גלע ד : "*ונלוו ת 
עט א חדי ן דבנ י ישרא ל דכאר ע כנענא ח ע ד צרפ ת וגלו ת ירושל ם 
דכאספטי א יחסנ ק י ת קיר ד אר ע דרוט א : י * דסק ק טשיזכ ץ כטור א 
חד ק למד ן י ת כרכ א דעש ו ותיתגל י טלכות א דיחו ח ע ל יחכי 20 
ארע א : 

1 * וחו ח פיתג ם נבוא ח ט ן קד ם יחו ח עי ם יונ ח ב ר אמית י לטיט ר : 
*קו ם איזי ל לניגו ח קרת א רכת א ואיתנב י על ח אר י סליק ת כישתוז ק 
לקדמי : *וק ם עג ח לטער ק ליט א מ ן קד ם דאיתנב י בשט א דיחוה 25 
וגוז ת ליפ ו ואשכ ח אילפ א דאזל א ביט א ויח ב אגר ח ונוז ת ס ח 
למע ל עיטח ק ביט א ט ן קד ם דאיתגב י כשט א דיחו ח : * דחו ח ארי ם 
רו ח רכ א ע ל יט א וחו ח נחשו ל ר ב ביט א ואילפ א בעי א לאיתבר א : 
*ודחיל ו ספגי א וכע ו גב ר נ ק דחלתי ח וח ע אר י לי ת בה ק צרו ף 
ורמ ו י ת מגי א דבאלפ א ליט א לאקל א טינה ק ויונ ה נח ת לארעי ת 30 
שיד א דאילפ א ושכי ב ודמוך : •וקרי ב לוותי ה ר ב ספגי א ואט ר 
לי ה ט א א ת דטו ך קו ם צל י קד ם אלה ך מאי ם יתרח ם ט ן קד ם יהו ה 
עלנ א ול א ניכד : *ואמר ו גב ר לחברי ה אית ו ונירט י עדבק . ונ T ע Amoei 9 Abdiae 1 


455 


ארע א יהי ה שטי ה : ’ הל א כגנ ץ רחיט ץ את ק חשיב ץ קדמ י בי ת 
ישרא ל אט ר יהו ה הל א י ה ישרא ל אסיקי ת טארע א דמצרי ם 
ופלשתא י טקפוטקי א ואר ס טקיריני : *ה א קר ם יהו ה אלהי ט גל ן 
עובד י טלכות א חייכת א ואישיצ י ית ה טע ל אפ י ארע א בר ם אר י 
5 ל א גטיר א שיצא ה אישיצ י י ת בי ת יעק ב אט ר יהוה : "אר י האנ א 
טפקי ד ואיבד ר בב ל עטטי א י ת בי ת ישרא ל בט א דטהזרי ן בערבל א 
ול א נפי ל טיגי ה אכ ן טבינ א לארע א : " ‘ בתרב א יתקטל ץ ב ל תייב י 
עט י דאטדי ץ ל א תית י ותוה י עלג א בישת א : י * בעידנ א ההי א אקי ם 
י ת טלבות א רדו ד דנפל ת ואיבג י י ת ברביהו ן ובנישתה ק אינ!קי ן 
0 < ותישל ט בב ל טלבוות א ותגט ר ותשיצ י סג י טשיריית א והי א תיתבנ י 
ותשתכל ל בעט י עלט א : * ' בדי ל דיהסנ ק י ת שאר א דאדו ם וכ ל 
עטטי א בי ת ישרא ל דאיתקר י שט י עליהו ן אט ר יהו ה בכי ן אנ א 
עב T ד א : ” ה א יוטי א את ן אט ר יהו ה דער ע רדי א בתצוד א ועצ ר 
עינב ק בטפי ק ב ר זרע א וירכ ק טורי א הט ר טרי ת וכ ל רטאת א 
י « יתפלתן : “ואתי ב י ת נלוו ת עט י ישרא ל ויכנו ןקירוי ן דצדיי ןויתכ ק 
ויצכ ק כרטי ן וישת ק י ת תטרהו ן ויעבד ק גני ן וייכלו ן י ת איב ק : 
“ואיקייטיט ן ע ל ארעה ק ול א יטל^ו ן עו ד טע ל ארעה ק דיהבי ת 
לה ק אט ד יהו ה אלה ד : 

ס ז 'נבוא ת עובדי ה ^נ ן אט ר יהו ה אלהי ם לאדו ם בסור א שטענ א 1 
ט ן קד ם יהו ה ואיזג ד כעטטי א שלי ה קוט ו ונתעת ד על ה לקרכ א : 
*ה א הל ש יהכתן • בעטטי א בסי ר א ת להד א : *רש ע ליכ ר אטעי ז 
ד>« ז דמ י לגישר א דשר י בשינ י ביפי א כרוט א טותבי ה אט ר בליכי ה 
ס ן יחתינג י לארעא : *א ם תרי ם כנישר א וא ם כינ י כוכבי א תשו י 
25 טדוד ד טתט ן בטיטר י אתתינ ד אט ר יהוה : *א ם גנכי ן את ו על ד 
א ם בזח י לילי א איכד ק הוית א דטו ף ע ד דגנב ו טסתהקא ם תטופ ק 
כקטופי ן את ו על ד הל א טשארי ן עוללן : *איכדי ן איתבלי ש עש ו 
אתגליא ו טטטורוהי : *ט ן תתוט א אנליו ך כ ל אינ ש קייט ן אטעיו ף 
יכיל ו ל ך אינ ש שלט ך אכל י פתור ך שויא ו תקל א תחוח ך טדלי ת 
30 כ ך סוכלתנו : *הל א בעידנ א ההו א אט ר יהו ה ואוב T תכיטי ן 
»»•ו ם וב ל נב ר דבי ה סובלתטת א מטור א דעשו : "דתבר ק גיבר ך 
יתב י דרוט א בדי ל דישתיצ י גבר א דבי ה צורכ א טכרכ א דעש ו 
טקטול : "'טהטו ף אהו ך יעק ב תחפינ ך כהת א ותישתיצ י לעלם : A&4 


Atfioti 8 9 


עיבזר א ונזב ץ עיבור א ושמיטת א וביפת ח אוצרי ן לאזער א מכילת א 
ולאוספ א ע ל ^לע א ולשקר א במוזנו ק דגכ ל : * למיקג י בכספ א 
מיסכינ ץ וחשיכי א ב^ ל דיחסנ ק והטט ת עיבור א נזב ץ : י קיי ם 
ןוזו ה דיה ב רבות א ליעק ב א ם יתנשו ן לעלמי ן כ ל עובדיהץ : *הע ל 
ד א ל א תחת ב ארע א ויצר י ב ל דיתי ב ב ה וים ק על ה biro 
במש T ייתי ה דסג י כמ י נהר א דחפינ ה כול ה דתי ד י ת יתבה א 
ותשתק ע כנה ר מצרים : "דה י בעידנ א ההו א אמ ר יהו ה אלהי ם 
ואכפ י שימש א במיהר א ואקבי ל לארע א ביו ם ניהו ר : “‘ואיהפו ד 
חגיבו ן לאיבל א וכ ל תושבחתכו ן לאילי א ואפי ק ע ל כ ל הרצי ן ם ק 
וע ל כ ל רי ש מר ט ואישוינ ה כאב ל יחי ד ופופ ה ביז ם מרי ר : “האס ! 
יומי א את ן אמ ר יהו ח אלהי ם ואשל ח כפנ א בארע א ל א דכפ ץ 
למיכ ל לחמ א ול א דצה י למישת י מ ד אלת ן לקכל א י ת פיתגמי א 
דיהוה : *'דשתלה ק מימ א וע ד מערב א מציפונ א וע ד מדעח א 
יהכו ן למיתב ע אולפ ן מ ן קד ם יהו ה ול א ישכחון : “ביומ א ההו א 
ישתלהיי ן כגישת א דישרא ל דאינו ן דמיי ן לבתולי ן שפ ^ ד י טע»מ 1 5 r 
בשופרה ן עי ם עולמי ן חייבי ן ויה ק מטרפי ן ודמ ן בצהות א : “דטקימי ן 
בחוב ת שמרו ן ואמר ץ קיימ א דרזלת א דבד ן וקיימי ן נימוס י בא ר 
9 שב ע ויפל ק ול א יקומ ק עו ד : ‘ אמ ר נבי א חוית י י ת יקר א דיהו ה 
איסתל ק בכרוב א ושר א ע ל מדבח א ואמ ר א ם לי ת עמ א בי ת 
ישרא ל תיבי ן לאורית א לאנהר א עובדיה ק ה י כפו ם מנרת א יתקט ל 20 
מלכ א יאשי ה ויחר ב בית א דתפגר ן עזרת א ומנ י בי ת טקדש א 
בשיבי א יהכ ק ושארה ק בחרב א איקטו ל ל א יערו ק לה ק דערי ק 
ול א ישתיז ב לה ק דטשתיזב : *א ם T מו ן לאיטטר א כדבש« ל 
מתמ ן בטימר י ידברוט ן וא ם יסק ק בינונ ק דרטיי ן ע ד צי ת שטי א 
טתט ן בטימר י יחתונ ק : * וא ם T טו ן לאיטמר א ברי ש מגדל י כרכי א 25 
מתנ ק איפק ד בלוש ק ויבלשונ ק וא ם יטטר ק בניס י יט א כ ק קד ם 
טיטר י טתט ן איפק ד י ת עמטי א דתקיפי ן כחוי א דקטלונ ק : *וא ם 
יהכ ק בשיבי א קד ם בעל י דבכיהו ן טתט ן אפקי ד י ת דקטל ק בחרב א 
דקטלונ ק ואישו י טיטר י עליהו ן לכיש א ול א לטב א : * מהו ה אלהי ם 
צבאו ת דגזי ך כארע א חייע א דצד ק כ ל דיתבי ן ב ה דס ק על ה טל ר 30 
במשירייתי ה דסג י כמ י נהר א ויחפע ה כול ה ותשתק ע כנה ר טצדי מ 
"דאשר י בתקו ף רומ א שכינ ת יקת ה וכנישת א ע ל ארע א קשט ה 
דאט ר לכנש א טשירי ק דפגיא ק כמ י נהר א וטכד ר לה ק ע ל אפ י Amod 7 8 


m 


איטוו ז דעד ק כת ר דאיתגזיז ת שיחת א דמלכא : * mm עז י ל א שיצ י 
למיכ ל י ת עיסב א דארע א ואטרי ת קבי ל בערת י יהי ה אלהי ם שבו ק 
כע ן לחוב י שאר א דבי ת יעק ב ט ן יקו ם רבע י ע ל דזטאיה ק אר י 
^לטל ץ איגק : *אתי ב יהו ה רוגזי ה p ד א ל א תתקיי ם אט ר יהוד : 

6 * בדי ן אחזיינ י יהו ה אלהי ם וה א עתי ד לטר ן כאשת א יהו ה אלהי ם 
ואכל ת י ת תהו ם רב ה ושיציא ת י ת אחםגת א : * ואטרי ת קבי ל בעות י 
יהו ה אלהי ם שבו ק כ ק לוזוב י שאר א דבי ת יעק ב אר י p יקו ם רבע י 
ע ל חטאיה ק אר י טטלטלי ן איגון : *אתי ב יהו ה רוגזי ה P ד א א ף 
הי א ל א תתקיי ם אט ר יהו ה אלהים : ’כדי ן אחזייג י וה א יהו ה 
• 1 טעת ד ע ל שו ר דדי ן וקדטוה י p : *ואמ ר יהו ה ל י מ ה א ת ח ד 
עמו ס ואטרי ת p ואמ ר יהו ה האג א ע ^ די ן בג ו עט י ישרא ל ל א 
אוסי ף עו ד לטשכ ק להק : "מצד ק במ ת יסח ק ומקדש י בי ת ישרא ל 
יוזרב ץ ואקי ם ע ל בי ת ירבע ם דקטלי ן בחרבא : "'ושל ח אטצי ה 
דכ א דביתא ל לו ת ירבע ם טלכ א ^שרא ל לטיט ר מר ד עלן ־ עמו ס 
15 בג ו בי ת ישרא ל ל א תיבו ל ארע א לסובר א י ח כ ל פיתגטוהי : "אר י 
כדנ ן אמ ר עמו ס בחרב א יתקט ל ירבע ם וישרא ל מיגל א יגלו ן טע ל 
ארעהון : *'ואטראמצי ה לעמו ס גבי א אית א איזי ל ל ד לארע א 
דבי ת יהוד ה ותיבו ל תט ן לחט א ותט ן תיתגכ י : *‘וכביתא ל ל א תוסי ף 
עו ד לאיתנבא ה אר י מקד ש טלכ א הו א ובי ת מלכות א הוא : "ואתי ב 
ס ג עטו ס ואמ ר לאטצי ה ל א נכ י אג א ול א ב ר גב י אג א אר י טר י 
נית ץ אנ א ושיקטי ן ל י ניי ח כשפלת א ט ן קד ם חוב י עט י אג א 
מסג ף נפ ש : " ודברנ י יהו ה ט ן דיר א טבחו ■ ענ א ואמ ר ל י יהוד . 
איזי ל איתנכ י ע ל עט י ישראל : •'וכע ן קבי ל פיתגט א דיהו ה א ת 
אט ד ל א תתנב י ^ ישרא ל ול א תלי ף ע ל בי ת ישח ק : ’ י בכ ץ 
5 2 כדנ ן אמ ר יהו ה איתת ד בקרת א תיטע י ובנ ד ובנת ר כחרב א 
יתקטל ק וארע ד בעדב א תתפל ג וא ת ע ל ארע א מסאב א תמו ת 
וישרא ל טיגל א יגלו ן טע ל ארעהו ן : י כדי ן אחזיינ י יהוו ז אלהי ם 8 
וד. א p טל י סייפ י קיטא : *ואמ ר ט א א ת חז י עמו ס ואמרי ת ט ן 
טל י סיפ י קיט א ואמ ר יהו ה ל י מט ת פורענו ת קיצ א לטית י ע ל עמ י 
30 ישרא ל ל א אוסי ף עו ד לטישב ק להו ן : *דללו ן חל ף זיטר א בבתיוז ק 
בעידנ א הוצ א אמ ר יהוו ז אלהי ם סג י פיגר י קטילי ן כב ל את ר דימ ר 
רמ י וסלי ק : * שטע ו ד א דשייטי ן כעפר א דארע א רי ש מסכני א 
וטדט ן לכטל א טיל י חשיכי א ט ן ארעא : *דאטרי ן אמת י יטט י יר ח 458 


Amod 5 6 7 


Tnjn למית י מ ן קד ם יהו ה הו א ^ 8 ו ך ול א ניהו ר : " כמ א דייערו ק 
גב ר מ ן קד ם ארי א רערעיני ה דוכ א וייעו ל לבית א דסמ ף ירז ז ע ל 
כותל א דכתיני ה היוי א : ״ * הל א השון • יומ א דעת T למית י מ ן קד ם 
יהו ה ול א ניהו ר וקב ל ול א דהו ר ליה : '*םנית י רהיקי ת הג^ןול א 
איקכילברעו א קרב ן כגישתכון ; ”אר י א ם תםק ק קדמ י עלוק 5 
וקורבניכו ן ל א לרעו א וניכם ת קודשיכ ק ל א יתקבלו ן קדמי : ”אעד י 
מ ן קדמ י איתרטש ת זמר ל וניג ק כינר ד ל א אשמע : ”דועל י כמי א 
דינ א הכות א כנח ל מגבר : “הניכם ת קודשי ן וקורבג ץ קרכת ק 
קדמ י במדבר א ארבע ץ שני ן בי ת ישרא ל : * * ונטלתו ן י ת סיכו ת 
פתכריכ ק וי ת בי ק טעוותכו ן כוכ ב צלמיב ק דעבדת ק ^ו ן : ” ואגל י 1 0 
יתכ ק מהלא ה לדמס ק אמ ר יהו ה אלה י צבאו ת שמי ה : י מ י דשל ן 
שלמ א כצי ק ומתרחצי ן ע ל כרכ א דשמר ק מקימ ץ שו ם כניה ק 
כשו ם בג י עמטי א ומדמ ן דיסתמכו ן עליה ק בי ת ישראל : *עיבר ו 
לכלנ ה וחז ו ואיזל ו מתמ ן לחמ ת רב ה וחות ו לג ת דפלישתא י המכי ן 
מ ן מלכמת א האילי ן א ם פג י תחומה ק מתחומכון : *איגו ן םרחקין 15 
מיו ם בי ש ואתו ן מקרבי ן בבי ת כגישתכו ן חטו ף : * דשככי ן ע ל ערס ן 
דמכבש ן בשי ן דפי ל ועימקו ק ע ל ערסתהו ן ואכלי ן פ^ז ץ מענ א 
ועיגלי ן מג ו ריבקא : ®דמגג ן ע ל פו ם ניכל א כדו ד אתקינ ו 
מג י זמר א : " דשת ן בפלוו ן דכס ף חמ ר ורי ש מישחי ן טב ק מתמשחי ן 
ול א כאי ב לה ק ע ל תברי ה דישראל : ’בכי ן כע ן יגלו ן ברי ש גל ן 20 
רעד י טינה ק מרזחי ן וטככין : *קיי ם יהו ה אלהי ם בטיטרי ה אטו ־ 
יהו ה אלה י צבאו ת מנב ל אנ א י ת בי ת מקדש א רבותי ה דיעק ב 
וכירנייתי ה רחיקי ת ואמפ ר קרת א ומלאה : "דה י א ם ישתארד ן 
עשר א גברי ן בבית א ח ד ממותק : "‘ויטליני ה קריבי ה טיקיד א 
לאפק א גרטי א מ ן בית א דימ ר לדבש T א דבית א הע ד כ ק עימ ד 5 2 
ויימ ר ספ ו דימ ר סלי ק אר י ב ד הו ו קייט ק ל א הו ו מצל ן בשט א 
דיהוה : "אר י ה א יהו ה מפקי ד ממח י מלכ ו רב א מח א תקיפ א 
ומלכ ו זעיר א מח א חלשא : *‘הירהט ק בכיפ א סוסו ק א ם יחרד י 
בתורי א אר י הפכת ק לרי ש הימ ן בישי ן דינ א ופיר י זכות א לגידין : 
“דחד ן לל א מידע ם דאטרי ן הל א בתוקפג א קניג א לנ א ניכסין: 30 
" אר י האנ א מקי ם עליכ ק בי ת ישרא ל אמ ר יהו ה אלה י צבאו ת 
ע ם ויחזק ק יתכ ק טטעלנ א דחמ ת ע ד נחל א דטישרא : 'כד ק 
אחזיינ י יהו ה אלהי ם וה א ביריי ת מבא י כאמ ל צימו ח לקי ש וה א 


Amosi 4 5* 


451 


אעבי ד ל ד איחקש ט לקבל א אולפ ן אורית א דאלה ד ישראל ; "אר י 
ה א טתגל י דצ ר טודי א ובר א רווז א לחוא ה לאינש א ט ה עובתה י 
לאתקנ א ניתו ר לצדיקי א כניהו ר צפר א דאזי ל ותקי ן ולאייתא ה 
תשו ך לרשיעי א לטיתב ר רשיע י ארע א יהו ה אלת י צבאו ת שמי ה ; 

5 י קמל ו י ת פיתגט א pn דאנ א נטי ל עליכו ן אילי א בי ת ישראל : 6 
*נפל ת vh תוסי ף למק ם בנת א חר א כנישת א דישרא ל איתרטיש ת 
ע ל ארע א ולי ת דיקיטינה : ’אר י כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם קרת א 
דיפק ק מינ ה אלפ א ישתא p ב ה טא ה ודיפקו ן טינ ה טא ה ישתאר ק 
ב ה ע ד עסר א לבי ת ישראל : *אר י כדנ ן אמ ר יהו ה לבי ת ישרא ל 
סותכע ו דמית י ואיתקייטו : ’ול א תתכע ק לטה ך לכיתא ל ולגילנל א 
ל א תיתו ן ולבא ר שב ע ל א תעיברו ן אר י סנד י כטסיי א דבנילנל א 
טיגל א ינלו ן ודפלח ץ לטעוות א בביתא ל יה ק ללמ א : " תבע ו י ת 
דחלת א דיהו ה ואיתקייט ו דילמ א T ל ק כאשת א רונזי ה בבי ת יוס ף 
דשיצ י ול א יה י חיי ס בחוכ ץ דהוית ץ פל ^ כביתא ל לטעוות א : 

1 s ’דהפכי ן לנ T א דינ א הכות א לארע א רטשו : ’שבק ו למידת ל קד ס 
ס ן דעב ד כימ ה וכסיל א ווזפ T לניהו ר קב ל רמ ס לליל י מקבי ל 
דאמ ר לכנש א טשירי ץ דסניא ץ כמ י יט א וטבד ר לה ק ע ל אפ י 
ארע א יהוד • שמיה : "דטנב ר חלש ץ ע ל תקיפ ק ובזוזי ן ^ כרכיה ק 
תקיפי א משליט : "‘סנ ןלדמוכ ח לה ק בכי ת דינ א פיתנמ י אורית א 
סנולדיטטלי ל כוונית א טעקמין : "בב ק תל ף בטיבזכו ן מסכיני א 
וטיגסכו ן תשיכי א בתי ן פסיל ן בניתו ן ול א תית ^ בה ק כרמ י 
חטדאת א נצבת ק ול א תשת ק י ת תטרה ן : " אר י גל י קדמ י דסניא ץ 
טדדיכו ן ותקיפ ן תמבתכו ן טעיקי ן לי ה לזכא ה בדי ל לקבל א מיני ה 
טמו ן דשק ר ודי ן חשיכי א בבי ת כנישתה ץ מסטן : *'בכי ן טלפי א 
5 ג בעידנ א ההי א מ ן קד ס רישע א שתיק ו אר י עיד ן כי ש הוא : *‘תבע ו 
לאיטכ א ול א לאבאש א בדי ל דתתקיט ק דד. י כע ן מימר א דיהו ה 
אלה י צבאו ת בסעדכו ן בט א דאטרתון : ®‘סג ו לאבאש א ורתמ ו 
לאטב א ואתקינ ו בכי ת כנישת ^ דינ א טאי ס יתרח ס מ ן קד ס יהו ת 
אלה י צבאו ת ע ל שאר א דישרא ל : “ בכי ן כדנ ן אמ ר יהו ה אלה י 
30 צבאו ת יהו ה ככ ל רחוכי א מספד א ובכ ל שוקי א ייטח ן וו י וו י 
דערע ק איכ ר לאיב ל ועכ T מספד א לדיד ע אילי א : ” וככ ל כרטי א 
טספד א אר י איתנל י למעב ד פורענו ת די ן כגוין • אמ ר יהו ה : * * וו י 
ד ט ה ט ד ק ליומ א דעת T למית י מ ן קר ס יהוד . לט א דנ ן ל ^ יומ א 

* 29 


450 


Attod 8 4 


וחז ו שיגושי ן סג^א ץ בגו ה ואנוסי ץ בגו ה t ול א yT ^ [ לכרעב ד 
אודית א אמ ר יהר ה דטל ץ אוצריוזו ן חטו ף וכיז א בבימייתהון : 

“ po כדנ ן אמ ר יהוד , אלהי ט עק א תקפ א לארע א מנמ ל מע ז 
תיקפ ז רתב ^ כירנייתז : **כדנ ן אמ ר יהו ה בט א דטשיז ע 
רעי א טפוט א דארי א חרתי ן כרעי ץ א ו חסחו ס דא p כ ן ישתזבק 5 
בנ י ישרא ל דיתבי ן כשמרו ן בתקו ף שול ק וע ל דטס ק רחיצין : 
*ישמע ו ואסה ^ בבי ת יעק ב אמ ר יהו ה אלהי ס אלה י «באות : 
**אר י כיו ס אסערות י חוב י ישרא ל עלוה י ואסע ר ע ל דפלחי ן 
לאעורי א בביתא ל ויתקטפןקרנ ת אעורי א דפל ן לארעא : ®*ואימת י 
בי ת סיתוו א ע ל כי ת ^ט א דיבד ק כת ץ דטכב ק בשי ן דפילס י 
4 דסו p בת ץ סגיא ץ אמ ר יהוה : *יקביל ו פיתגט א הדי ן עתיד י 
ניכסי א דככרכ א דשמר ק דעשק ץ טסמני א ודאנסי ן חשיכי א 
דאטר ץ לריבונה ק אשלטונ א וניכוז : *קיי ם יהו ה ^:י ם בשו ם 
קודשי ה אר י ה א מטי א את ן עליכ ק ויטל ק יתכ ץ עטטי א ע ל 
תריסיה ק ובנתכו ן בדגוני ת ציידין : *ויתרעו ן עליכו ן שוד א דפקון 5 < 
יתכו ן כנש ק גב ר לקיכלי ה ועלו ן יתבו ן ^זל ה ק טור י הורמינ י 
אט ר יהיה : *אית ו לכיתא ל ומדד ו בגילגל א אסגיא ו לטיחט י וסיו ק 
לצפר א דכחי p לתלת א עטי ן מעסריק : *ומגב ן ק אוני ם חודת א 
ומית ן ל ה בזמ ר ואטר ק ד ץ לרעו א אר י ב ן רחיטת ק בנ י ישרא ל 
אמ ר יהו ה אלהים : *וא ף אנ א יהכי ת לב ץ אקהיו ת שנ ץ בכ ל 20 
קירדכ ץ וחסרו ת מזו ן ככ ל אתרי ק ול א תבתו ן לפלחנ י אמ ר יהוה : 
יוא ף אנ א טנעי ת טעכ ץ י ת מיטד א בסו ף תלת א ירוז ץ לזט ן 
חצד א ואחי ת טיטר א ע ל קרת א חד א וע ל קרת א חד א ל א אחי ת 
אחסנת א חד א ייחו ת על ה טיטר א ואחסגת א דל א ייחו ת על ה מיטר א 
תיבש : *דשתל ^ תרתי ן תל ת ק T ד ן לקרת א חד א למשת י מיא 25 
ול א יסכע ץ ול א תבת ץ לפולחג י אט ד יהוה : "מחית י יתכו ן 
ב^פונ א ררקונ א סגיו ת גניכו ן וכרמיבו ן ותיני ק חיתי ק אב ל 
זחל א ול א תבתו ן לפולחנ י אמ ר יהוה : "‘שלחי ת ב ק טות א בי ד 
כאות ז מצרי ם קטלי ת כחרכ א עולימיכ ץ עי ם שב י סוסוות ק 
ואסיקי ת סירוו ת משירייתכ ץ וכאפי ק ול א תבתו ן לשלחנ י אס ר 30 
יהו ה : “ רחי ק מיטר י יתכ ץ בט א דרחי ק יהו ה י ת סד ם וי ת עטר ה 
והויתו ן כאו ד משחי ב מ ן יקיד ה ול א תכתו ן לפלחנ י אמ ר יד,וה : 
*‘בכי ן ד א אעכ T ל ד ישרא ל חל ף דל א תבת א לאודית א ד א Amori 2 8 


449 


I 


מא ב ביבב א בק ל שופר א : *ואשיצ י דיעה א טגוו ז וכ ל רברבה א 
אקטו ל עיט ה אמ ר יהוה : *כדנ ץ אמ ר יהו ה ע ל תלת א חוב י יהוד ה 
וע ל ארבע ה ל א אשב ק לה ק ע ל דקצ ו באורית א דיהו ה וקייטוה י 
ל א נטר ו ואטעיאונ ק כדביה ק דהליכ ו אבהתה ק כתריהק : *ואשל ח 
5 אישת א בדבי ת יהוד ה ותשיצ י כירגיי ת ירושלם : •כדנ ץ אט ר יהו ה 
ע ל תלת א חוב י ישרא ל וע ל ארבע ה ל א אשבו ק להו ן ע ל דזבינ ו 
בכספ א זכאי ן וחשיכי א בדי ל דיחסגק : ’דשייטי ן כעפר א דארע א 
רי ש טסכיני א ודי ן חשיכי א טסט ן וגב ר ואבוה י אזלי ץ לו ת עוליטת א 
לאפס א י ת שט א דקדש י : * וע ל שיווי ן דטשכ ק טסח p בסט ר כ ל 
סואיגוריהקוחטראונס א שת ן בי ת טעוותהק : •ואנ א שיצית י י ת 
איטורא ה ט ן קדטיהו ן דכרו ם אחי ן רוטי ה וחסי ן הו א ככלוט ץ 
ושיצית י איבי ה טלעיל א ושורשוה י טלר ע : " * ואנ א אסיקי ת יתכו ן 
טארע א דטצרי ם ודברי ת יתבו ן בטדבר א ארכעי ן שני ן לטיר ת י ת 
אר ע איטורא ה : * ' ואקיטי ת טבגיכו ן לנביא ץ וטעוליטיכו ן לטלפ ץ 
5 ! הבר ט לי ת ד א בנ י ישרא ל אט ר יהוה : **ואטעיתו ן י ת טלפיכו ן 
כחט ר וע ל גביי א פקידת ק לטיט ר ל א תתגב ק נבוא ה : • * האנ א 
טיית י ^יכו ן עק א וטעי ק למ ן באתרכו ן בט א דפייק א עגלת א 
דטעינ א עטיר א : ” וייכ ד בי ת עיחק י טדקלי ל ודתקי ף ל א יחסי ן 
חמיי ה וניכ ר ל א ישיזי ב גפשי ה : * * וא ^ קשת א ל א יקו ם ודקלי ל 
סנברינלוה י ל א ישתיז ב ורכי ב סוסי א ל א ישיזי ב נפשיה : •*ודתקי ף 
ליבי ה בגיברי א ערטלא י דל א זי ן ייעירו ק כעידנ א ההו א אט ר יהוה : 
‘קביל ו י ת פיתגט א הדי ן דגז ר יהו ה עליכו ן בנ י ישרא ל ע ל כ ל 8 
זרעית א דאסיקי ת טארע א דטצרי ם לטיטר : *לחו ד בבו ן איתרעית י 
^ זרעיי ת ארע א ע ל כ ן אסע ר עליכו ן י ת כ ל חוכימן : •היהמ ן 
5 2 תר ץ כחד א אילה ץ א ם איזדטנו : *הינהו ם ארי א בחורש א וצי ד 
לי ת לי ה הירי ם ב ר ארייו ץ קלי ה מטרבועיתי ה אילהי ן א ם אח ד : 
*התפ ל ציפור א בקול א ע ל ארע א וצי ד לי ת לי ה הישוו ר קול א ט ן 
ארע א וטיח ד ל א ייחוד : •א ם יתק ע שופר א בקרת א בל א זיטני ה 
ועט א דב ה ל א יזוע ץ א ם תה י בישת א בקרת א ומ ן קד ם יהו ה ל א 
30 איתעב T ת : *אר י ל א כשרי ן פיתגטי ן דטתעבדי ן מ ן קד ם יהו ה 
אלהי ם אילהי ן נל י חי ה לעכתה י נכיי א : •אח א נה ם מ ן ל א T ח ל 
יהו ה אלהיםטלי ל ט ן ל א יקב ל נכואתא : •בסר ו ע ל בירני ת באשדו ד 
וע ל בירניי ת בארע א דמצרי ם ואיטר ו איתכנש ו ע ל טו ח שמר ץ 

29 448 


loelit 4 Amoei 1 3 


ורטאת א יגת ץ טוב א וב ל פצ T י בי ת יהוד ה יוזכ ק טי א ומבח ן 
טבי ת טקדש א דיהו ה יה י נפי ק דה י משק י י ת טיש ר שיפ ק : "טצרא י 
לצד ו תה י ואדו ם לטדכ ר m תה י טחטו ף בנ י יהוד ה דאשד י ד ס זכ י 
כארעהו ן : "*דהוד ה לעל ם תית ב דרושל ם לד ר דר : '*ודאיתפרעי ת 
דטה ק ט ן עטטי א תו ב אנ א ע ^ לאיתפרע א אט ד יהו ה דאשר י 6 
שכינת י בציון : 

1 *פיתגט י עטו ם דהו ה טר י ניתי ן טתקו ע דאיתנב י ע ל ישרא ל כיומ י 
עוזי ה טל ר שיבט א דכי ת יהוד ה וכיומ י ירבע ם ב ר יוא ש טלכ א ■ 
דישרא ל תרתי ן שני ן קד ם מית י זייע א : * ואט ד יהו ה מציו ן יבל י 1 0 
וטירושל ם ירי ם מימרי ה ויצדו ן מדור י מלכי א דחר ב תקון ז ברכיהו ן : 

* כדנ ן אמ ר יהו ה ע ל תלת א חוב י דמס ק וע ל ארבע ה ל א אשב ק 
לה ק ע ל דדש ו במורינ י כרזל א י ת יתב י אר ע נלע ד : * ואישל ח 
אשת א בבי ת הזא ל ותשיצ י בירני ת כרהדד : *ואתב ר תקוףדטס ק 
ואישיצ י יתי ב מבקע ת או ן ועב T שולט ן מבי ת עד ן דנל ק עט א 1 5 
דאר ם לקירינ י אט ר יהוה : "כדנ ן אמ ר יהו ה ע ל תלת א הוב י עז ה 
וע ל ארבע ה ל א אשב ק לה ק ע ל דאגליאוג ק גל ו שלמ א לטטס ר 
לאדו ם : ’ ואישל ה אישת א בשור י עז ה ותשיצ י בירנייתה א : "ואשצ י 
יתי ב מאשדו ד ועב T שולפ ק מאשקל ק ואתי ב מת ת גבורת י ע ל 
עקר ק דיבדו ן שאר א דפלשתא י אמ ר יהו ה אלהים : "כידנ ן אטר 20 
יהו ה ע ל תלת א הוב י צ ר וע ל ארבע ה ל א אשבו ק לה ק ע ל דמסרונו ן 
גל ו ^מ א לאת ם ול א א T בר ו קי ם אחי ן : "'ואשל ח אשת א בשוד י 
צ ר ותשיצ י בירנייתהא : "כדנ ן אמ ר יהו ה ע ל תלת א חוב י אדו ם 
וע ל ארבע א ל א אשב ק לה ק ע ל רדפי ה בחרב א אוזוה י מזבי ל 
רחמוה י וקט ל קטו ל עלמי ן רוגזי ה וחיטתי ה גטר א לאפר ש : **ואשלו ז 15 
אשת א בדרוט א ותשיצ י כירני ת בצרה : "כדנ ן אמ ר יהוד ז ע ל 
תלת א חוב י בנ י עמ ק וע ל ארבע א ל א אשבו ק לה ק ע ל דבזע ו 
מעדיי ת אר ע גלע ד בת ל לאפתא ה י ת תחומהק : "ואדל ק אשת א 
בשור י רב ה ותשיצ י כירנייתה א ביבב א בממ א דקרב א בעלעו ל 
ביו ם זיקא : ®'ויה ר מלכהו ן בגלות א הו א ורברבוה י כחד א אטר 80 

2 יהוה : י כדנ ן אמ ר יהו ה ע ל תלת א חוב י מוא ב וע ל ארבע א ל א 
אשבו ק להו ן ע ל דאוק T גרמ י מלכ א דאדוםוסדינקבגיר א בביתא : 
'’ואישלו ז אישת א במוא ב ותשצ י כירניי ת ברכ א דמו ת באיתרגושת א loelis 3 4 


447 


בניכו ן ובנתיכו ן סביכו ן חילמי ץ יחלטו ן עוליטיכ ק חיזיוני ן יחזו ן : 

׳ וא ף ע ל עבדי ן וע ל אמה ן ביומי א האינו ן אשפו ך י ת רו ח קדש י. * 

^ ואתי ן אחי ן בשמי א ובארע א ד ם ואיש א ויטורי ן דתנ ץ : * שימש א 
יתהפי ך לקבל א וסהר א לדט א קד ם טית י יוט א דעתי ד לטית י ט ן 
5 קד ם יהו ה רב א ודחיל א : * ויה י כ ל דיצל י כשט א דיהו ה ישתיז ב 
אר י כטור א דציו ן וכירושל ם תה י שיזכות א בט א דאט ר יהו ה 
וטשיזכי א דיהו ה זטי ן : י אר י ה א ביוטי א האינו ץ ובעידנ א ההו א 4 
דאתי ב י ת גלו ת אינ ש יהוד ה ויתכ י ירושלם : *ואיבנ ש י ת כ ל 
עטטי א ואחתיגו ן לטיש ר פילו ג דינ א ואיתפר ע טינהו ן תט ץ ע ל 
1 0 עט י ואחסגת י ישרא ל דבדר ו בינ י עטטי א וי ת ארע י פליג ו : * וע ל 
עט י רט ו עדבי ץ ויהב ו עוליט א באג ר זנית א ועוליטת א זכינ ו בחטר א 
ואישתיא ו : * וא ף ט א אתו ן חשיכי ן קדט י צ ר וציד ן וב ל תחוט י 
פלישתא י הגיטל א אתו ן טשלטי ן קדט י א ם גטלי ן אתו ן קדט י קלי ל 
בפרי ע אתי ב גטלכו ן ברישכון : ®דכספ י ודהב י נסיבתו ן וטנ י 
5 זחטדת י טבי א אזדלת ק להיכליכק : ®ובנ י יהוד ה וכנ י ירושל ם 
זביגתו ן לכנ י יווגא י בדי ל לארחקותהו ן טע ל תחוטהון : ^האנ א 
טית י להו ן ביגל י ט ן אתר א דזבינתו ן יתהו ן לתט ן ואתי ב גיטלכו ן 
כרישכו ן : * ואיטס ר י ת בניכו ן וי ת בנתיכו ן כ T כנ י יהוד ה ויזבגונו ן 
לבנ י שכ א לעט א רחיק א אר י בטיטר א דיהו ה גזי ר כ ן : * אכל ו 
20 ד א בעטטי א זטינ ו עבד י קרב א יתו ן בנל י גיכרי א יתקרבו ן יסקו ן 
כ ל גבר י עבד י קרב א : " ‘ אתקינ ו סיכיכ ק לסיפי ן וטגליכו ן לטורני ן 
דוזל ש ייט ר גיב ר אנ א : ” יתכנשו ן וייתו ן כ ל עטטי א טסחו ר סחו ר 
דתקרכו ן תט ן יתב ר יהו ה תקו ף גיבריהון : *‘ייתו ן בגל י ויסקו ן 
עטטי א לטיש ר פילו ג דינ א אר י תט ן איתגל י לטד ן י ת כ ל עטטי א 
25 טסחו ר סחו ר : י י אושיט ו בהו ן חרכ א אר י טט א זט ן קיציהו ן חות ו 
דושיש ו קטיל י גיבריהו ן בכעו ט דטתבע ט כטעצר א אישור ו דטהו ן 
אר י סגיא ת בישתהון : ”טשירי ן טשרי ן כטיש ר פילו ג דינ א אר י 
קרי ב יוט א דעתי ד לטית י ט ן קד ם יהו ה בטיש ר פילו ג דיגא : 

* ' שטש א וסיהר א קבל ו וכוככי א בנש ו זיהוריה ק : ®‘ויהו ה טציו ן יכל י 
30 וטירושל ם ירי ם טיטרי ה ויזועו ן שטי א וארע א ויהו ה סט ך לעטי ה 
וסע T לבנ י ישראל : ”ותידעו ן אר י אנ א יהו ה אלהכו ן אשרית י 
♦שכינת י כציו ן טור א דקדש י ותה י ירושל ם קודש א ונובראי ן ל א 
יעידו ן ב ה עו ד : * ' ויה י כעידנ א ההו א ירבו ן טורי א חט ר טרי ת 446 


loelis 2 3 


כנש ר זיהורהון : " ויהי ה ארי ם מימרי ה קד ם טשיריחי ה אר י סגיאי ן 
לחד א טשריתי ה אר י תקיפי ן עבד י מיטרי ה אר י ר ב יומ א דעתי ד 
למית י מ ץ קד ם יהוד . וחסי ן לחד א ומ ן יכו ל לסוברותיה : *'וא ף כע ץ 
אמ ר יהו ה תוכ ו לפולחנ י בכ ל ליבכו ן וכצוט א ובבכית א ובטיספדא : 
ואעד ו רש ע ליבכו ץ ול א בכיזו ע לבושכו ן ותוכ ו לפולחנ א דיהו ה 5 
אלהכו ן אר י חגג א ורחטג א הו א מרחי ק רג ז ומסג י לטיעב ד טבוו ן 
ומתי ב מימרי ה טלאיתא ה בישא : "מ ן יד ע דאי ת בידיד . חוב ק 
יתו ב מיגהו ן ויתרת ם עלוה י וכ ל מ ן דיתו ב ישתבקו ן ליד . חובוה י 
ויקב ל בירכ ן ונחמ ן וצלותי ה כגב ר דטקר ב קורבני ן וגיסוכי ץ בכי ת 
מקדש א דיהו ה אלהכו ן : * ' תקע ו שופר א בציו ן גזר ו תענ י ערע ו 1 0 
כגיש א : " ' כגוש ו עמ א זמיג ו קהל א כנוש ו סכי א אית ו טלי א דגק י 
תדי א יפו ק חתנ א מאידרו ן בי ת טשכבי ה וכלת א מבי ת גנוטז א : 
בי ן אולמ א ולמדבח א יבכו ן כהני א דמשטשי ן קד ם יהו ה ויימר ץ 
חו ס יהו ה ע ל עט ף ול א תיתי ן אחסנת ר לחיסודי ן למשל ט בה ץ 
עטטי א למ א יימרו ן ביג י עמטי א א ן דאיתפריק ו במימ ר אלהה ק : 1 5 
*יוח ס יהו ה ע ל ארעי ה וריח ם ע ל עטיה : "'ואתי ב יד.ו ה ואמ ר 
לעמי ה האג א מברי ד לבו ן עיבור א חטר א ומישח א ותיסכעו ן יתי ה 
ול א אתי ן יתכו ן עו ד חיסור י כפנ א בינ י עמטי א : " * וי ת עמ א דאת י 
מציפונ א אירחי ק טינכו ן ואיגליני ה לאר ע צדי א וחרב א רישי ה 
ליט א טדינחא ה וסופי ה ליט א מערבא ה ותיס ק סרותי ה ויה ך ריחי ה 20 
אר י אסג י לטיעב ד כיש ן : י * ל א תידחלי ן ארע א דישרא ל ביע י 
וחדא י אר י אסג י יהו ה לטיעב ד בי ד טבוו ן לעמי ה :* * ל א תיתזלי ן 
חיוו ת בר א אר י איתעטר ו דירוו ת מדבר א אר י אילנ א אצל ח איבי ה 
תיני א וטפני א טעג ו פיריהון : **ובנ י ציו ן כוע ו וחד ו ימיטר א 
דיהו ה אלהכו ן אר י אתי ב לבו ן י ת טלפיכ ק כזב ו ומחי ת לבו ן טטר 25 
בכי ר בעידניד . ולקיש א ביר ח גיס ן : * * ויתמליי ן אידרי א עיכור א 
ויטופו ן נעוי א חטר א ובידי א מישח א :* * ואישלי ם לבו ן שני א טכת א 
חל ף שגיי א דבז ו יתכו ן עטמי א ולישני א שלטוני א וטלכוות א 
פורענו ת חיל י רב א דשלחי ת בבון : “*ותיכל ק מיכ ל ותיסכעו ן 
ותשבחו ן י ת שמ א דיהו ה אלהכ ץ דעב ד עיטכו ן פריש ן ול א יבהתק 30 
עמ י בי ת ישרא ל לעלם : **ותידעו ן אר י ב ט בי ת ישרא ל אנ א 
אשרית י שכינת י ואנ א יהו ה אלהכו ץ ולי ת עו ד ול א יבהת ק עט י 
3 לעלם : י ויה י כת ר כי ן אשפון ־ י ת רו ח קדש י ע ל כ ל ביסר א ויתנב ק loelis 1 2 


445 


ניקדש א דיהוו ז איתאבל ו מעי א דמשסש ץ בבי ת מקדש א דיהו ה : 
"‘איתבזיז ו חקלי א חרוב ת ארע א אר י ס ף עיבור א יביש ו טפני א 
בתר ו זיתיא : “בהית י איכרי א איליל ו מפלח י ברמי א ע ל חטי ן וע ל 
סער ץ אר י ס ף חצ ר חקלא : *'גופגי א יביש ו ותיני א נתר א ריטונ ץ 
5 א ף דיקל ץ וחזורי ן כ ל אילנ י חקל א יביש ו אר י פסק ת חתת א מבנ י 
אינש א : י י איסר ו וספד ו כהני א איליל ו דמשטשי ן ע ל מדכח א עול ו 
בית ו כסקי א דמשמש ץ קד ם אלה י אר י איתמנ ע מבי ת מקדש א 
דאלהכו ן קורבנ ץ וניסכ ק : “ גזר ו תענ י ערע ו כניש א כנוש ו סכי א 
כ ל יתב י ארע א ועול ו לבי ת מקדש א דאלהכו ץ וצל ו קד ם יהו ה : 

1 9 * ' וו י מ ן קד ם יומ א אר י קרי ב יומ א דעתי ד למית י מ ן קד ם יהו ה 
וכביז א מ ן קד ם שד י ייתי : •*הל א ע ד דאנחנ א חז ן עיכור א 
ס ף פס ק מבי ת מקדש א דאלהנ א ח T וו א וכיע : ^‘איתמסיא ו גרב י 
חמ ר תחו ת מנופתהו ן צדיא ו אוצרי א איתפגר ו חוסני א אר י ס ף 
זדבורא : *‘לחד א מיתאגח א בעיר א מתערבל ן כקר ן דתורי ן אר י 
15 ^ ת רעי א לה ן א ף עדר י ענ א צדיאה : "*קדמ ו יהו ה אנ א מצל י 
אר י קידו ם תקי ף כאיש א אסי ף דירוו ת מדבר א ושלהובית א שיציא ת 
כ ל אילנ י חקלא : ®*א ף בעיר ת בר א מסבר א קדמ ף אר י יביש ו 
פציד י טי א וק T ו ם תקי ף כאיש א אסי ף דירו ת מדבר א : * תקע ו 2 
שופר א בצי ץ ויביב ו במור א דקדש י יזוע ק כ ל יתב י ארע א אר י 
סגממ א יומ א דעת T למית י מ ן קד ם יהו ה אר י קריב : *יו ם חשו ד 
וקב ל יו ם עננ א ואמיטת א כניהו ר צפר א דפרי ם ע ל טורי א ע ם סנ י 
ותקי ף דכוותי ה ל א הו ה מ ן עלט א ובתרוה י ל א יוסי ף ע ד שנ י ד ר 
ודד : *קדמוה י אכל א אשת א ובתרוה י משיצי א שלהובית א כגינת א 
דעד ן ארע א קדמוה י וכתרוה י מדב ר צד ו וא ף שחב א לי ת בי ה 
25 לרשיעיא : *כחיז ו סוסוות א חזויהו ן וכפרשי א כי ן רהטין : ®כק ל 
רתיכי א ע ל ריש י טוריי א מקפצי ן כק ל שלהוכי ת אש א דמשצי א 
קש א יביש א כעט א תקיפ א ד T ע ס T ר י קרב א : •מ ן קדמוה י יזוע ץ 
עמטי א כ ל אפי א איתחפיא ו איכרו ם אוכמ ץ כקידד א : * כגיברי א 
רהט ץ כגבר י עבד י קרב א סלק ץ לשור א וגב ר כאורחי ה אזל ץ ול א 
30 טעכב ץ אורחתהץ : *ונב ר אחוה י ל א דחקי ן גב ר בכבשי ה אזלי ן 
ובאת ר דאינו ן שליחי ן אזלי ן קטלי ן ול א מקבלי ן ממץ : "בקרת א 
טזדיינ ץ ע ל שור א רהטי ן בבתי א סלק ץ מ ן חרכי א עלי ן כגנב א : 

" ‘ קדטוה י חרוב ת ארע א זע ו שטי א שמש א וסיהר א קבל ו וכוכבי א 444 


08ee 13 14 loelis 1 


טדכר א יס ק וייתר ב כי ת עזוה י וחוד י קיריי ת םלכותי ה הז א יכו ו 
14 אי)נר ץ כ ל מנ י חטדתא : ‘תחו ב שמר ק אר י סריב ת ע ל טי© ר 
אלה ה כחרב א יתקטל ק עולימיה ק יטרפ ק וטעדיתה ק יתכזעק : 
*חו ב ישרא ל לדחלת א דיהו ח אליי ד א ת איתקלת א כחוכר ; 

* קריב ו עיטכו ן פיתגטי ן דאיתוודא ה ותוכ ו לפולחנ א תהו ה איםרו 5 
קדמוה י קת ב קדמ ו למישב ק ע ל עוו ק ונתקב ל ה א כטב ק pm 
מיל י סיפוותג א מתקבל ן קדמ ד כתות ן לרעוו א ע ל מדכח ך : * מלכ י 
אתו ר ל א יפרקוננ א ע ל רכב י סוסו ק ל א נתרחי ץ ול א נימ ר עו ד 
אלהג א לעוב ת T נ א דמ ן קדט ר איתרח ם ע ל אבהתג א כ ד ה ת 
במצרי ם ה א כיתמי ן : * איקכלינ ק כתיובתה ק אישבו ק לחוכיה ק 1 0 
ארחמיג ק כ ד יתוב ק בנדב א א ת ת ב רוגז י מינה ק : " יה י מימר י 
בטל א לישרא ל חהר ק כשושגי א ויתב ק ע ל תקו ף ארעהו ן כאיל ן 
ליכ ק דמשלו ז עוכרתי ה : ‘ י« ק בנ ץ ובנ ן מה י כזי ו מגר ת קודש א 
זיווהו ן ותוזה ק כרי ח קטר ת בוסמי א : *יתכגשו ן מבינ י גלוותה ק 
ייתב ק כטל ל טשיחהו ן ייח ק מיתי א ויסג י טוכ א כארע א יה י חכרן 1 5 
טבתתהו ן עלי ל ול א פסי ק כדוכר ן יבבו ת תצוצרת א ע ל חמ ר עתי ק 
דמתנס ך בבי ת מקדש א :®יימ p בי ת ישרא ל מ א לנ א עו ד למיפל ח 
לטעוות א אנ א במימ ת אקבי ל צלותי ה תשרא ל ואיתזי ם עלוה י 
כמימ ת אעכדעי ה ככיתו ן שפיר ן p קדמ י סלמ ז לתיוכתה ק 
משתכחא : "‘כ ק חכי ם ויסב ר אילי ן סוכלת ן דדעינ ק אר י תקנין 20 
אורחת א תהוו ז וצדיקי א דהליכ ו בה ק ייח ק בה ק בחי י עלמ א 
ורשיעי א יתמס p לגיהנ ם דל א הליכ ו בהק : 

1 ‘ פיוזנ ם נבוא ה מ ן קד ם יהו ה דחו ה עי ם יוא ל ב ר פתוא ל : *שמע ! 
ד א מבי א ואצית ו כ ל יתב י ארע א הזזו ת ד א ביומיכ ק וא ם ביומ י 5 ג 
אבהתכק : יעל ה לבניכקאישתע ו ובגיכ ק לבניח ק ובניה ק לד ר 
אוחק ; *מות ר זחל א אמ י נוב א ומות ר נוב א אכ ל פרח א ומות ר 
פרח א אכ ל שמוטא : "איתעיר ו תי א ובכ ו ואיליל ו כ ל שת י חמ ר 
ע ל חמ ר מרי ת אר י איתטנ ע מפומכון : "אר י עמ א סלי ק ע ל ארע י 
תקי ף ולי ת מעיי ן שעווז י שע י את א וניכוה י כב ר אתוק : ’שו י 80 
פי ת גפנ י עמ י לצד ו ותינ T ^ ן למפח ת נפ ש מיקל ף קל ף ורמ א הווד ו 
שיבשהא : "כנישת א תשרא ל עיביד י אילי א כ^לת א דאסיר א 
מק א למיספ ד ע ל כעי ל עולימותזזא : "פס ^ קורכני ן עיסכי ן מבי ת 


08ee 12 13 


443 


איט ר להו ן כ ל עותרכו ן ל א יתקיי ם לכו ן כיו ם תושילט ת חוכי ן : 
"'ואנ א יהו ה אלה ף מארע א דטצרי ם עו ד אותיכינ ד כטשכגי ן 
כיומ י קדם : "ומלילי ת עי ם נכיי א ואנ א נכוא ןאסגית י וכי ד נכיי א 
שלחי ת : * ' א ם כגלע ד הו ו אנסי ן כר ם ללט א הו ו ככי ת גילגל א 
5 תורי ן לטעוו ץ דכח ו א ף איגוריהו ן אםגיא ו כיגרי ן ע ל תחומ י חקלי ן : 
נכי א איט ר להו ן ה א יעק כ אכוכו ן אז ל לחקל י אר ם ופל ח ישרא ל 
כאיתת א וכאיתת א נט ר ענא : "וא ף כ ד נחת ו אכהתכו ן למצרי ם 
נכי א של ח יהו ה ואסי ק י ת ישרא ל ממצרי ם וע ל יד י נכי א איתנטר : 

* ' טרנזי ן דכי ת אפרי ם טוספי ן למוזט י וחוכ ת ד ם זכ י דאש ד עלוה י 
10 יתו ב ווזיםודי ה יתי כ לי ה ריכוגיה : 'כ ד ממלי ל ח ד מדכי ת אפרי ם 13 
רתית א אחי ד להו ן לעמטי א טדרכרכי ן הו ו כישרא ל וכד ו דתכ ו 
ע ל דפלח ו לטעוות א מתקטלי ן : * וכע ן מוספי ן למיוזט י ועכד ו להו ן 
טתכ א מכספהו ן כדמותהו ן צלמי ן עכ ד אומני ן כולהו ן להו ן אינו ן 
מטע ן נכי י שיקר א דכחי ן לעכ ד T י אינש א תורי א לעינלי א נכסין : 

15 *ככי ן יחו ן כענ ן צפר א וכטל א דמות י פסי ק כמוצ א דגסכ ה רוח א 
מאדר א וכתננ א דעד י מכוו ת נור א : * ואנ א יהו ה אלה ד דאסיקת ד 
מארע א דטצרי ם ואל ה כ ר מינ י ל א תיד ע ופרי ק לי ת אל א לתאיכי ן 
אנא : "אנ א סופיקי ת צורכיכו ן כמדכר א כארע א דהויתו ן תאיכי ן 
כ ה לכ ל מידע ם : “ כ ד זנתינו ן שכע ו מסכ ע וראי ם ליכהו ן ע ל כ ן 
20 שבק ו לה ק י ת פולחני : ’והו ה מימר י להו ן כשחל א כגיטראדכמי ן 
ע ל שכילא : "ער ע מיטר י כהו ן כדו כ טתכי ל ותכרי ת רש ע ליכהו ן 
וקטילתינו ן תמ ן ככנ י אריוו ן כחיי ת שינ א דמכזע א שיציתינו ן : 
"כ ד טחכליי ן אתו ן עוכדיכו ן כי ת ישרא ל שלטי ן ככו ן עטמי א וכ ד 
תייבי ן אתו ן לאורית י מיטר י הו ה כםעדכו ן : " ' א ן מלכ ד כע ן ויפרקע ר 
25 ככ ל קירוו ך ודיינ ך דא ת אמר ת מג י על י טל ד ושלכ ק : " מנית י על ר 
טלכ א כרונז י ואעדית י כחיטת י : גניזי ן תוכ י כי ת אפרי ם נטירי ן 

לאיתפרע א כ ל חטאיהון : *'עק א וזי ע כחיכלי ן ע ל ילד ה ייתו ן עלוה י 
והו א כ ר דאיתרכ י ול א חכי ם יימיד ע דחלת י כע ן אית י עלוה י עקא - 
כאיתת א דיתכ א ע ל מתכר א וחי ל לי ת ל ה למילי ד : כי ת ישרא ל 

30 מי ד קטו ל פרקתיגו ן וטמוזכל א שיזכתינו ן כע ן יה י טימר י כהו ן 
לקטו ל ופיתנמ י למחכל א וע ל דעכר ו ע ל אורית י איםלי ק שכעת י 
מיגה ק : " י אר י אינו ן טתקר ן כני ן ועוכדי ן טקלקלי ן אסניא ו כע ן 
איית י עליהו ן טל ד תקי ף כרו ח קידומ א כמימר א דיהו ה מאור ח 442 


06ee 11 12 


P 


במלא ו שלי ח מ ן קדמ י דכרי ת באור ח תקנ א לכי ת ישרא ל ונטלתינו ן 
בי ד ע ל דרעי ן ול א י^גי ן דמ ן קדמ י מתרחי ם עליהון : ^ במגר ת 
בני ן רחימי ן נגדתינו ן בתקו ף רחמ א והו ה מימר י להו ן באיכר א 
מב א דמקי ל בבת ף תורי א ומורי ך בלחות א וא ף ב ד הו ו כמדבר א 
אסנית י להו ן מוב א למיבל : *ל א יתובו ן לארע א דמצרי ם בר ם 5 
אתורא ה ישל ט בהו ן אר י מסרבי ן למת ב : " ותחו ל חרב א בקירווה י 
ותקטי ל ניברוה י ותשיצ י רברבוה י ממילב י עיצתהו ן : ’ ועמ י פליג ץ 
למת ב לאורית י וכמרוע א קשי א יתערעו ן כחד א ל א יהכו ן כקומ ה 
זקופה : *איכדי ן אימםרינ ך אפרי ם אישיצינ ך ישרא ל איכדי ן 
אבדיג ך כאדמ ה אישדנ ך כצבאי ם מתער ע מימ ר קיימ י לקיכליס ו 
כחד א מתגלל א רתמ ת אבהתכו ן : ״ ל א אעב T תקו ף רוגז י ול א 
יתו ב מימר י לחבל א בי ת ישרא ל אר י אלה א אנ א מימר י לעל ם 
קיי ם ולי ת עובדי י כעובד י בנ י ביסר א דדירי ן ע ל ארע א כ ץ גזרי ת 
ביניכו ן שכינת י קדיש א ול א איחלי ף בקירי א אוחר י עו ד י ת ירושלם : 

״ ‘ בת ר פולחנ א דיהו ה יהכ ץ ממרי ה כארי א דמכל י אר י הו א יכל י 1 5 
ויתכנשו ן נלוות א ממערבא : "כעופ א דאת י בנל י כי ן יית ץ דיגל ו 
כארע א דטצרי ם וכיונ ה דיתב א לנ ו שובכה א כי ן יתוכו ן דאיטלטל ו 
לארע א דאתו ר ואתיביגו ן בשל ם לבתיה ץ ומימר י יה י בםעדהו ן 
13 אמ ר יהווז : ‘אםניא ו קדמ י בכדכי ן דבי ת אפרי ם ובניכלי ן דבי ת 
יעק ב ודכי ת יהוד ה הו ו מתקפי ן בפולחג א ע ד דגל א עמ א דאלהא 20 
מארעהו ן ואינו ן דהו ו פלחי ן קדמ י בבי ת מקדש א מתקר ן עכז א 
קדיש א כבי ן הו ו קיימין : *בי ת ישרא ל דמ ן לדרוד ז זר ע ועלעו ל 
חצי ד כ ל יומ א כדבי ן וביז א מםנ ן וקיי ם עי ם אתורא ה אקימ ו 
וקורבנ א למצרי ם מובלין : *ודינ א קד ם יהו ה עי ם דבי ת יהוד ה 
ולאםער א ע ל יעק ב כאורחתיד ז כעובדוה י תקני א יתי ב ליה : *נבי א 2 5 
אימ ר להו ן הל א יעק ב ע ד ל א יתיל T אמי ר דיםנ י מ ן אחוה י 
וכתוקפי ה איתרר ב עי ם מלאכ א : * ואיתרר ב עי ם מלאכ א דב ל 
בב א ובע א מיני ה בביתא ל יתגל י עלוה י ותמ ןימל ל עימנ א : ®נבי א 
אימ ר להו ן הו א יהו ה אלה י צבאו ת דאיתנל י ע ל אברה ם יצח ק 
ויעק ב וכמ א דאמי ר ע ל יד י מש ה יהו ה דוכרני ה לכ ל ד ר וד ר : * וא ת 0 ג 
בפולחנ א דאלה ך תתק ף חיםד א ודינ א ט ר וםב ר לפורקנ א דאלה ך 
תדירא : ®ל א תהו ן כתגרי ן דבידיהו ן מחנו ץ דנכ ל למינ ם רחמץ : 
"ואמר ו דבי ת אפרי ם בר ם עתרנ א אשכחנ א אוני ם לג א נבי א 


08ee 10 11 


441 


אוטיכ ו לקמתהק : *איתפל ג לבוזו ן מ ן אורית א כע ץ יחוכ ק כע ץ 
איית י עליה ץ סנא ה יוזז ר קדלוז ץ דאיגוריה ץ יבו ז קמתהון : ®אר י 
כע ץ ייטר ק לי ת מלכ א לנ א אר י ל א דחילנ א מ ן קד ם יהו ה ומלכ א 
ט א יעכ T לנא : *טמללי ן מילי ן דאוני ם יימ ץ לשק ר ללט א גזרי ן 
5 קיי ם כ ק אית י עליהו ן עק א ברי ש חיוי ן בישי ן די ן שיקריה ק ע ל 
תחומ י חקלא : ®ע ל דפאז ו לעינלי א בביתא ל טל ד כטשירייתי ה 
יס ק עליה ק ויגל י יתוז ק יסכ ק טינה ק עיגל א דשטרו ן אר י איתאבל ו 
עלוה י עמי ה ופלחוה י עלוה י יכועו ן ע ל יקרי ה אר י גל א מיני ה : 
*א ף יתי ה לאתו ר יוכלו ן קרבנ א לטלב א דייה י לאיתפרע א טינהו ן 
10 נבי א איט ר לה ץ בהת א דבי ת אפרי ם יקבלו ן דבהת ק בי ת ישרא ל 
ממלכ י עצתהץ : יבהית ת שמרו ן בטלב ה בריתח א ע ל אפ י מי א : 
*ויצדי ק כמ ת כיתא ל חוב י ישרא ל גרמ ו להו ן דינל ק כוכי ן ואטטי ן 
יסקו ן ע ל איגוריוז ק כ ק איית י עליהו ן עק א דיה ק דמ ן כאיל ו טורי א 
ח ק לה ק ורטת א נפל ן עליהון : ®מיומ י נבעת א חטיתו ן דבי ת 
15 ישרא ל תמ ן קמ ו טרד ו בטימר י לטנאו ז עליהו ן טלכ א וא ף ל א 
זכיא ו דתתקיי ם לה ק מלכות א בנכעת א ׳ לת ק את ו עליה ק עבד י 
קרכ א לקטל א אכה ן עי ם כני ן סליקו : " ‘ כטיטר י אייתית י עליה ק 
ייסורי ן וכנשי ת עליה ק עטמי א ושליט ו בהו ן עטטי א כמיס ר פדג א 
ע ל תרת ק עונתי ה : “ כנישת א דישרא ל דמי א לעיגלת א דטלפי ן 
20 ל ה לטירד י ול א אליפ א רחט א להלב א ברעו ת נפש ה ואנ א פרקי ת 
יתהו ן משעבו ד טצרא י אעדית י ני ר תקי ף מצוריה ק ואשרית י בי ת 
ישרא ל ע ל תקו ף ארע א דאטורא ה טכבש ק קדטיה ק דבי ת יהוד ה 
אחסני ת יתה ק אחסנת א דקייטי ת לאבוה ק יעקב : *'בי ת ישרא ל 
עיכ T ו למ ן עובדי ן טבי ן הליכ ו באורח א n » קיימ ו לכ ק אולפ ן 
25 אורית א ה א ככ ל עי ק נביי א אט p למ ן תוכ ו לדחלת א דיהו ה 
כע ן יתגל י ויית י זמ ק לכק : * * איתעשתת ק אוני ם רש ע עבדת ק 
קבילתו ן תושילמ ת עובדימ ן אר י איתרחיצת א באורחת ר בפנ י 
גיברך : **רקו ם איתרגוש א בעט ד וכ ל כרכ ר יתכזז ק ככת ת שלט א 
בכמנ א כיומ א דקרב א א ם ^ בני ן קטילת : *'כדי ן גרמ ו לכ ק 
30 חוב ק דחבת ק בביתא ל מ ן קד ם בישו ת עובדימ ן כסופ א בהי ת 
ואיחבנ ע מלכ א דישראל : ‘אר י רב י הו ה ישרא ל ורחימתיה 11 
ומ מצ רי ם קרית י לה ק כני ן : * שלחי ת נכי י לאלפ א להו ן ואינ ק טע ו 
מקבי ל אפיה ק לבעלי א מדכחי ן ולצילטגי א מסקי ן כוסמק : *ואנ א 440 


Osee 9 10 


ל א תבוע ץ כנימוס י עמטי א אר י פחדתו ץ מכת ר פולחג א דיוזו ה 
אלהכו ן רחיטתו ן למיפל ח לטעוות א ע ל כ ל אידד י עיבו ד : *טאידר א 
וטמעצרת א ל א יתזג ק וחטר א ל א יסופ ק להק : *ל א יתב ץ באר ע 
שכיגת א דיהו ה דתוכוןדבי ת אפרי ם למזצרי ם ולאחו ר יגלו ן טסא ג 
ייכלון : *ל א ינסכו ן קד ם יהו ה ניסכ ץ דחמ ר ול א יתקבלו ן לרעוא ס 
קרבנה ק דבחיה ק כלחי ם טרח ק להו ן כ ל דייכליני ה יסחא ב אר י 
קרכנהו ן ע ל נפשה ק ל א טכפ ר לה ק בבי ת מקדש א דיוזוה : 
*מ א תעבד ק ליו ם מועד א וליו ם הג א דיהוה : *אר י ה א ייגל ק 
p קד ם כזוזי ן לטצרי ם יתכנש ק לטפי ס יתקכרו ן כי ח חטדו ז 
כספה ק קרסול ק ישרו ן בה ק חתולי ן בכירניתהק : ’את ו יוטיס ו 
סעורנ א את ו יומ י תושלמ ת חובי ן T ע ק דבי ת ישדא ל דהו ו טתנב ץ 
לה ק גבי י קושט א וטשעמט ץ לה ק נכי י שיקר א ע ל דאסגיא ו חוב ר 
תקיפ ו חטאף : *מסכ ן בי ת ישרא ל דיתקיי ם לה ק פלח ן טעוות א 
לנכיאיה ק קול ק צל ן ע ל כ ל אודחתה ק מסג ן תקל א כבי ת טקדש א 
דאלההק : "אסגיא ו לוזכל א כיומ י גכעת א יסע ר חוביה ק דתפרע 15 
עויתה ק : " ' כגופ ן דשתי ל ע ל מבו ע דט ק כי ן במדבר א ער ע טיסר י 
לישרא ל כבכר א בתינת ה דבאת ל מאבב ה חכבי ת אכהתכ ק אינ ק 
איתחבר ו לבעל א פעור ־ וטע ו לבהת א והו ו שיקתר ק כ ד רחימו : 

‘ י בי ת ישרא ל כעופ א דאפרחוה י טיקיני ה ואיטלט ל כי ן גל א י ת 
יקרה ק ול א יסג ק וול ד ומפיר י טעיה ק ל א יחד ק וע ל דטנע ו רגליה ק» 2 
טלאיחוזזא ה בכי ת מקדש י :* * אר י א ם ירכ ק י ת בגיה ק ואתכיליגו ן 
מלטהו י גבר ץ אר י א ף וו י להקכסלקות י שכעת י טינהק : *'כגישת א 
דישרא ל כמיעבד ה אורית א דמי א ל 1 ו ר באצלחות ה בשלוות ה חכ ו 
דכי ת אפרי ם לקטל א לפלח ן טעוות א כניה ק : * ' ה ב להו ן יהו ה י ת 
תושילט ת עובדיה ק ה ב לה ק רח ם טתכי ל pw יבישק : *'כלג 2 
בישתה ק גלי ק קדמ י בגילגל א אר י ת ^ רחיקתעו ן ע ל בישו ת 
עובדיה ק מבי ת מקדש י איתרכינ ק ל א אוסי ף לרחט א ;דייה ק דכ ל 
רברכיה ק טרדק : “כי ח ישרא ל ד ק לאילג א דילק א שודשי ה 
מלר ע דב ש טפי ה טלעיל א ט ב ל א r>31r א ף א ם ידב ק בני ן 
ואיקטי ל שפ ר טיעיהק : "ירחקינו ן אלה י אר י ל א קכיל ו לטיטדיהס ג 
10 דה ק טטלטל ץ בעממיא : 'גפ ן בזיז א ישרא ל דהו ה גפ ן נס ב 
במיעבדי ה אורית א פיר י עובדיה ק גרט ו לה ק דיגל ק ב ד אסטת י 
לה ק עלל א אסגיא ו פולח ן לאיטריה ק כ ד אייתית י טוכ א לארעה ק Oaee 7 8 9 


439 


איתקרב ו לאתו ר גל ו :* ' כאת ר דיהכו ן אפד ש עליהו ן מצדת י כעופ א 
דשטי א איטלטילינו ן ייסורי ן איית י עליה ק ע ל דשטע ו לעיצתהון : 
*‘וו י להו ן אר י איתרחק ו טדחלת י כזחי ן איית י עליהו ן אר י מרר ו 
כטיטר י ואנ א הוית י פרי ק להו ן ואיגו ן הו ו טטללי ן קרט י כדבי ן : 

5 “ ול א טצל ן איגו ן קדט י בליבהו ן בכי ן טייללי ן ע ל ערסתהו ן טסג י 
עיכור א ווזטר א דהו ו כנשי ן טרד ו כטיטר י : ובט א דאנ א טיית י 

ייסו p וטתקי ף ע ל דרעיה ק כי ן א ף אינו ן טוסיפי ן לחשכ א קדט י 
בישן : " י תכ ו לטטר ד ט ן אורית א ל א ע ל דאבאשי ת להו ן רט ן אינו ן 
כקש ת ניכל א יתקטלו ן כחרכ א רכרביהו ן טעיטקו ת לישנה ק אילי ן 
1 0 עוכדיהו ן ע ד דאינו ן בארע א דטצרי ם : ‘ נבי א כחיכ ר אכל י כי ד 8 
בשופר א איט ר ה א כנישר א דטישתד י כ ץ יס ק טל ף בטשירייתי ה 
משר י ע ל בי ת טקדש א דיהו ה חל ף דעבר ו ע ל קייט י וע ל אוריית י 
טרדו : *בכ ל עיד ן דאתי א עליה ק עק א קדט י טצל ן אטרי ן כע ן 
T עג א אר י לי ת אל ה ב ר טינ ף פרוקנ א אר י אנחנ א עט ף ישרא ל : 

1 5 ’ טע ו בי ת ישרא ל טבת ר פולחנ י דבדילי ה אנ א טיית י להו ן טוב א 
טבע ן סנא ה ירדופינו ן : ‘ אינו ן אטליכ ו ול א טטיטר י רביא ו ול א 
טדעות י כספהו ן ודהכהו ן דאסיק ו להו ן טטצרי ם עבד ו להו ן טעו ן 
בדי ל דישתיצו ן : * טע ו בת ר עינל א דשטרו ן תקי ף רונז י כהו ן ע ד 
איטת י ל א ייכלו ן לטיזכ י : ®אר י טישרא ל והו א גב י אוט ן הו א עבדי ה 
20 תזל א דלי ת בי ה צרו ף הו א אר י לניסר י לוח ץ יה י עיגל א דשטרץ : 
*בי ת ישרא ל רט ן לדרו ח זר ע ועלעו ל חצ T קט ה לי ת לי ה נו ב ל א 
יעב T טאי ם יקנו ן נכס ץ עטטי א יבזונונ ץ : * איתבזי ז ישרא ל כז ץ 
הו י כעטטי א בטנ א דלי ת צרו ף כיה : ®אר י אינו ן נל ו לאתו ר ע ל 
דהליכ ו כרעו ת נפשה ץ כער ד מרו ד בי ת ישרא ל איתטסר ו בי ד 
25 עטטי א דרחיטו : "‘א ף א ם ישוו ן בי ת ישרא ל דחלת י ע ל ליכהו ן 
טכיג י עטטיי א אקרי ב גלוותהו ן ואפיל ו יחכמו ן כזעי ר אעד י טיגהו ן 
מרוו ת טלכ ץ ושילטוני ן : “ אר י אסניא ו בי ת אפרי ם איגרי ן למיחט י 
הו ו להו ן אינוד י טעוותהו ן לתקל א : * * כתכי ת לה ק סניו ת אורית י 
ואיג ץ כעמטי א איתחשב ו : י ‘ דכחי ן דטנב ן מ ן אוני ם דבחי ן בש ר 
30 ואכלי ן וקד ם יהוד , ל א רעו א בהו ן כע ן יפע ר חוכיהו ן ויתפר ע 
עויתהו ן ואיגו ן למצרי ם יתובון : “ושב ק ישרא ל י ת פולח ן עבדי ה 
ובנ א היכלי ן לטעות א ודבי ת יהוד ה אסניא ו קירוי ן כריכ ן ואשל ח 
אישת א בקירווה י ותשיצ י כירגייתהא : י ל א תיחדו ן דבי ת ישרא ל( 1 438 


08ee l) 7 


דטקש ט במיפקי ה ויית י בירכ ן לנ א כמט ר מגב ר וכלקיש א דטרו י 
ארע א : ‘ מ ן קד ם די ן דקשו ט מ א אעבי ד לכו ן דבי ת אפרי ם ט א 
אעבי ד לכו ן דבי ת יהוד ה וטכוותכו ן כענ ן צפר א ובטל א דטוח י 
פסי ק : ® ע ל דאוחרתיגו ן בשליחו ת נבי י ול א תב ו איתית י עליה ק 
קטולי ן ע ל דעבר ו ע ל טיט ר רעות י ודינ י כניהו ר נפי ק : ״ אר י בעבד י 5 
חיסד א רעוו א קדט י מדדב ח ועבד י אורית א דיהו ה טטסק י עלוו ן : 

^ ואינו ן כדרי א קדטא י עבר ו ע ל טיטר י ובאר ע טב א דיהבי ת לה ק 
למעב ד רעות י תמ ן שקר ו בטימרי : *נלע ד קרי ת אנוסי ן בניכל ק 
אשדי ן ד ם זכי י : " ובט א דמסב ר אינ ש לטיב ז טשיריי ן איתחכר ו 
אינ ק וכהניהו ן כאור ח חד א קטלי ן נפש ן כת ף ח ד אר י עצ ת חטא ק 1 0 
עבדו : " ‘ כבי ת ישרא ל חזית י שנ ו אשניא ו קייט א דנז ר עיטהו ן דל א 
למיפל ח לטעות א תב ו אינ ק לטיטע י כת ר עינלי א בביתא ל תט ן 
טע ו דבי ת אפרי ם איסתאב ו בי ת ישראל : “א ף דבי ת יהוד ה 
שריא ו לאסגא ה חוכי ן א ף להו ן יטט י קיצ א באתכות י נלוו ת עטי : 

ל י כטיתבע י חוב י ישרא ל יתנליי ן עווי ת אפרי ם וביש ת שטר ק אר י 1 5 
עבד ו שק ר ובלילי א בבתי א ננבי ן ובטדבר א כיט ם קפח ק : * ול א 
מחשכי ן בלבהו ן דב ל בישתה ק נליי ן קדט י כ ק יקפונו ן עובדיה ק 
בישי א דקדמ י הו ו נלן : ^בסריקותהו ן מהד ן מלכ א ובכדכיה ק 
רברבין : ^וכולה ק מחטדי ן למיג ף עי ם נש י חבריה ק דלקי ן כתנור א 
דאז י לי ה נחתומ א בכי ן ינל ק בפרי ע טקירויה ק בט א דמות ן לקיימ א 20 
מחשב ת רישע א וע ל דל א אידכר ו נימי ן וגבור ן דאיתעכיד ו לה ק 
ביו ם טיסקהו ן טארע א דמצרי ם מעיד ן דטל ש ליש א וע ד ל א חמע : 

* יומ א דמניא ו עליה ק טלכהו ן שרי ו רברכי א למישת י עימי ה חמ ר 
ננ ד לידי ה סיע ת שקרי ן : ®אר י איתקרב ו לעיצ ת חיטא ק ול א עכיב ו 
כתנור א בע ר ליכהו ן באיתכמניהו ן כ ל לילי א מארי ד רגזה ק ע ד 5 2 
צפר א הו א דלי ק כאיש א שלהובי : ^כולה ק טחטטי ן כתנור א 
ובליש ן שיקריהו ן מחייכי ן י ת דייניהו ן כ ל מלכיהו ן איתקטל ו לי ת 
דטצל י טינה ק קדמ י : *דכי ת ישרא ל בעטטי א אינ ק יתרב ו דבי ת 
ישרא ל דמ ן לחרר א דע ד ל א איתהפיכ ת איתאכלת : ®כז ו עטטי א 
ניכסיהו ן ואינו ן ל א ידעי ן וא ף חלשות א מטתינ ק ואינ ק ל א ס ג 
טסתכלין : "*ויטא ד יק ר ישרא ל ואינ ק חז ן ע ל דל א תב ו ל^ידזנ א 
דיהו ה אלהה ק ול א בעומ ן קדטוה י בכ ל דא : "והו ו בי ת 
ישרא ל כיונ ה שחירת א דאיתנסיב ו בנה א ולי ת ל ה ל ב למצרי ם 


Osee 4 5 6 


437 


חקג ץ כט א דלי ת איפש ר לטצ ר ת ח בכנ ף כע ץ איית י עליהי ן סנא ה 
ייבוזו^ ן טאיגור י טעוותהק : ישמע ו ד א כהני א יקביל ו בי ת ישרא ל 5 
ובי ת מלכ א אצית ו הל א לכו ן למד ע דחלת י אר י תקל א הוית ץ 
לטלפיכו ן וכמצד א דפריס א ע ל טו ר ר ם : * ודבו ק לטעוו ן טסג ץ 
נ ואנ א טיית י ייסורי ן לבולהוץ : *קדמ י גל ן עובד י בי ת אפרי ם ודבי ת 
ישרא ל ל א טטטרי ן מ ן קדמ י אר י כ ק טע ו בי ת אפרי ם איסתאב ו 
בי ת ישראל : *ל א שבקי ן עובדיה ק למת ב לפולו?נ א דאלההו ן אר י 
ח ח דטע ו ביניה ק ואולפ ן מ ן קד ם יוזו ה ל א תבעו : ®וימא ן יק ר 
ישרא ל ואינ ק חז ן ודבי ת ישרא ל ודבי ת אפרי ם יתקלו ן בחוביהו ן 
1 6 ית^ ק א ף דבי ת יהוד ה עיטד ק : * בענד ק ובתוריו ק יהכו ן למיתב ע 
אולפ ן מ ן קד ם יהו ה ול א ישכוזו ן יסלי ק שכינתי ה טינהק : ’במימר א 
חדזו ה שקר ו אר י בגי ן טבנ ת עטטי א קיימ ו לד ק כ ק איית י עליהו ן 
עטמי א יר ח ביר ח ויבזו ן י ת פיר י ארעהו ן : * נביי א ארימ ו קלכו ן ב T 
בשופר א איתגב ו חיתו ן עליהו ן עטטי ן קטולי ן ע ל דאטליכ ו זדייהו ן 
& 1 י ת שאו ל דמ ן גכעת א אצוח ו כי ד בחצצרת א איטר ו דייתו ן עליהו ן 
טלכי ן וטשיחיתהו ן ע ל דל א קביל ו לפיתגט י שמוא ל נבי א דטרט ה 
בס ח עליה ץ יבבו ת עב ח קרב א ע ל דשקר ו במימר י ואיסתחר ו 
לאחר א מבת ר פולחנ י ול א פלח ו קדמ י בבי ת מקדש א דבאר ע 
שיב ט בניק : "דבי ת אפרי ם לצד ו יחו ן ביו ם תושלמ ת חובי ן בר ם 
«נבשיבטי א דישרא ל הודעי ת אוחתא : "*הו ו רברב י יוזוד ה כמשנ י 
תחו ם עליה ק אשפ ך כמי א חימתי : "אניסי ן דבי ת אפרי ם כבישי ן 
בדינה ק אר י איתפניא ו חיניד ק לטיטע י בת ר טמ ץ דשקר : 
“וטיט ח כעש א לדבי ת אפרי ם וכרקב א לדבי ת יהודה : *'וחז א 
אפרי ם י ת מרעי ה מהוד ה י ת מכאובי ה ואזל ו דבי ת אפרי ם לאתו ר 
25 ושלח ו למלכ א דיית י לאיתפרע א לי ק נבי א איט ר להו ן והו א ל א 
יכו ל לאסא ה ל ^ ול א יני ח מיגכ ק טבאו ב : * * אר י טימר י כלית א 
לדכי ת אפרי ם וככ ר אח ק לדבי ת יהוד ה אנ א במימר י אקטו ל 
ואעד י ארי ם נבורת י ולי ת דמשיזיב : “ אפלי ק שכינת י אתו ב למדו ר 
קדש י דבשטי א ע ד חדעו ן דחב ו מבעו ן מ ן קדמ י כ ד תיעו ק לה ק 
סניתבע ק דחלתי : 'ייטרו ן אית ו ונתו ב לפולחנ א דיהו ה אר י הו א 6 
דמחג א ויסינ א ודאית י עלנ א תב ר יני ח לנא : *יחייננ א ליומ י 
נחטת א דעתיד ק למית י ביו ם אחיו ת טיתיי א יקיטיננ א וניח י 
קדטוהי : *וניל ף נירח ף למיד ע י ת דחלת א חהו ה כניהו ר צפר א 

I 


i 486 


Oflee 8 4 


דיהו ה אלוזוזוןדמ»תמעוץלטשיוז א ב ר דו ד םלכחו ץ ויועהוןלפולחג א 
4 דיהו ה וסג י טובי ה דיית י להו ן בסו ף יוכזי א : י קביל ו פיחגס א דיהו ה 
בג י ישרא ל אר י דינ א קד ם יהו ה עי ם יתב י ארע א אר י לי ת עבד י 
קושט א ולי ת גמל י היסד א ולי ת דטהלבי ן בדחלת א דיהו ה בארעא : 
*ייט ן לשק ר וכדב ץ וקטל י נפש ן וגנבי ן וגייפ ץ טולד ץ כנ ץ מנש י 6 
חבריה ץ וחוב ץ ע ל חוב ץ טוסיפ ץ : יע ל כ ן תחר ב ארע א דצד יכ ל 
דיתי ב ב ה כחיי ת בר א ובעופ א דשטי א וא ף טג י יט א הערו ן ק 
קד ם חוביהץ : *בר ם ע ל דאטרי ן ספ ר ל א ילי ף ול א יוכ ח נב י 
ועט ר נצ ן ע ם טלפיה ץ : * ותתקלו ן ביטט א ויתקלו ן א ף נבי י שיקר א 
דעיטכו ן כי ד בלילי א ואבהי ת כגישתכץ : •איטפש ו עט י טבל י 10 
דעת א אר י א ת טד ע דחלת י קצת א ואירחקינ ך טלשטש א קדמ י 
וע ל דאיתנשית א ^רית א דאלה ך ארחי ק בנ ך א ף אנא : יבט א 
דאסנית י להו ן עלל א כ ן אסגיא ו לטיחט י קדט י יקרהו ן בקלנ א 
חליפ ו : * כהני א פס ו לטיכ ל חטוו ת עט י ב ^ לאוספ א חוב ץ ע ל 
חוב י נפשהו ן : *ויה י כט א דשדא ו חילנא ה ככהנ א לאפס א קדש י 15 
ב ן אפי ס י ת יקרה ץ ואישו י דיקי ר לדבסי ר בדי ל לאיתפרע א טינהו ן 
כאורחתהו ן בישת א וכעובדיהו ן טקלקלי א אתי ב לה ץ : ״ דיכל ק 
ול א ישבעו ן יסב ץ נש ץ ול א יולד ץ בנ ץ אר י י ת פולחנ א דיהו ה 
שבק ו ול א נטרו : " זנות א וחטר א ורד ו שלי ף וטטע י י ת ליכהק : 

* ' עט י דכצל ם אעי ה שאי ל וטדט י דחטרי ה טחו י לי ה אר י ת ח ס ג 
דטע ו אטעיתינו ן וטע ו טכת ר פולחנ א דאלהה ץ : י ‘ ע ל ריש י טורי א 
טדכחי ן וע ל רטאת א טסקי ן בוסטי ן תחו ת בלו ט ולב ן וכוטט א אר י 
טעפא י טולי ה ע ל כ ן טזניי ן כגתמ ן דהווא ה לכ ץ ט ן כנ ת עטטי א 
וכלתכ ץ דנסיבתו ן לכניכו ן טעטטי א ניפ ן :* * ל א אסע ר ע ל בנתכ ק 
אר י זני ץ וע ל כלתכ ץ אר י גייפ ן אר י איט ן ע ם זניית א טסתייען 25 
וע ם נפק ת בר א אכל ץ ושר ק וע ם דר א דל א איסתכ ל באוריית א 
הל א איתרטי ש : "א ם טע ן אתו ן דכי ת ישרא ל ל א יתחייב ץ דבי ת 
יהוד ה ול א תיתו ן לגילגל א ל א תיסקו ן לכיתא ל ול א תישתבעו ן 
לשק ר קיי ם הו א יהו ה : • י אר י בתור א דאיתפטי ם וכעי ט ב ן טרד ו 
ב י טסג י טוב א בי ת ישרא ל כ ק T ברינו ן יהו ה כאיט ר בבקע ה:ס ג 
"איתחבר ו לטעות א בי ת ישרא ל שבק ו לה ץ יר ז פוד־יוזני : 
®‘שילטוניה ץ אסגיא ו שירת ן ט ן אוני ם ככ ץ טע ו איתפנ ו בת ר 
זטת א רחיט ו דיית י לה ץ קלנ א רברביהו ן : * * עובד י רברביה ץ ל א 08ee 2 B 


435 


ותיכלינקחיי ה ברא ן " ואסע ר על ה י ת יוטי א דהו ת פלח א לטעות א 
ווזו ת טסק א להו ן בוסטי ן הו ת דמי א לאיתת א דשבק ת י ת בעל ה 
ואיתקנ ת בקדש ה וחליט ת טרגלית ה וטע ת בת ר רחטה א כ ן כגיש ת 
ישרא ל רתימ ת לטיפל ח לטעוות א ופולחנ י שבק ת אט ר יהוה : 
5 ״ככיןהאג א משעב T ל ה לאורית א ואעבי ד ל ה נימי ן וגבור ן כמ א 
דעכדי ת ל ה במדבר א ובי ד עבדי י גביי א איטלי ל תנחומי ן ע ל לבה : 

” ואיטנ י ל ה י ת פרנסה א מתמ ן וי ת טיש ר'עכו ר לתחמוד י נפ ש 
ויתנהו ן תט ן למימר י כיומ י קד ם וא ף אנ א אעבי ד להו ן נימי ן ונבור ן 
כיו ם מימקהו ן מארע א דטצרי ם : יי ' ויה י בעידנ א ההו א אמ ר יהו ה 
1 0 תתנוזו ן לפולחנ י ול א תפלחו ן עו ד לטעוות א : * ' ואעד י י ת שו ם 
טעוו ת עמטי א מפומהו ן ול א יה י דוכר ן משומוזו ן עו ד ; " * ואינז ר 
לוזו ן קיי ם בעידנ א ההו א דיהו ן של ם עי ם חיי ת בר א ועי ם עופ א 
דשטי א וריחש א דארע א וקשת א וחרב א ועבד י קרב א איבטין • מ ן 
ארע א ואשרינו ן לרוחצן : '*ואיקיימינ ד קדמ י לע ם ואיקימינ ד 
15 קדמ י בקושט א ובדינ א בחימד א וברחמי : **ואקיטינ ד קדמ י 
בהיטנות א ותדעי ן למדח ל ט ן קד ם יהו ה : י * ויה י בעידנ א ההו א 
אקבי ל צלותהו ן אמ ר יהו ה ואפק ד י ת שמי א ואינו ן יחתו ן טיטר א 
ע ל ארע א :* * וארע א תרב י עיבור א חמר א וטישח א ואינו ן ימפקו ן 
לגלו ת עטי :ואיקייטינו ן קדמ י באר ע בי ת שכינת י ואירחי ם 
20 עליהו ן דל א רחימי ן כעובדיהו ן ואיט ר לדהוית י אמ ר להו ן ל א עט י 
בר ם עט י אתו ן והו א ייט ר אלה י : י ואמ ר יהו ה ל י עו ד איזי ל איתנב י 3 
נבוא ה ע ל דבי ת ישרא ל דאינו ן דמ ן לאיתת א דרחיט א ע ל בעל ה 
ומזני א עלוה י וע ל כדי ן רחי ם ל ה ול א צב י לטיפטח ז כי ן רחטו ת 
יהו ה ע ל בנ י ישרא ל ואיט ן מתפנ ן בת ר טעו ת עטטי א בר ם א ם 
25 יתובו ן ישתבי ק להו ן ויהו ן דמ ן לגב ר דאישתל י ואמ ר מיל א 
בחמרי ה : * ופרקתינו ן בטימר י בחטיש ת עמ ר ליר ח גימ ן ויהבי ת 
כם ף תיקלי א כיפו ר לנפשהו ן ואטרי ת דיהו ן מקרבי ן קדמ י עומ ר 
ארטות א טעלל ת מערין : ®נבי א איט ר ל ה כנישת א דישרא ל 
חוביכו ן גרמ ו לכו ן דתגלו ן יומי ן מניאי ן תתנהו ן לפולחנ י ל א תטעו ן 
30 ול א תפלחו ן לטעוות א וא ף אנ א עתי ד לרחט א עליכון : *אר י יומי ן 
סגיאי ן יתכו ן בנ י ישרא ל לי ת מלכ א טדבי ת דו ד ולי ת דעבי ד שולט ן 
ע ל ישרא ל ולי ת דדב ח לרעו א בירושל ם ולי ת קמת א בשטרו ן ולי ת 
אפו ד וטחו י : ® בת ר כ ן יתוב ק בנ י ישרא ל ויתבעו ן י ת פולחנ א 

*' 28 434 


Osee 1 2 


משב ק אישכו ק להון : ’וע ל דבי ת יהוד ה ארחי ם ואיפרוקינו ן 
במימר א דיהו ה אלההו ן ול א יתפרקו ן בקשת א וכחרב א ובעבד י 
קרב א בסוסוו ן ובפרשין : יודרהו ן דאיתגליא ו לבינ י עטמי N 
אישתכח ו דל א הו ו רחימי ן בעובדיה ק ואוסיפ ו ועבד ו עובדי ן כישץ : 

® ואמ ר יהו ה לי ה קר י שומהו ן ל א עמ י אר י את ק ל א עמ י כדלי ת 5 
2 אתו ן מקיימי ן פיתגמ י אורית י ומימר י ל א הו י בסעדכון : ‘דה י 
מיניי ן כנ י ישרא ל סג י כחל א דימ א דל א מיתכ ל ול א מיתמנ י דה י 
באתר א דאיתנליא ו לבינ י עממיי א ע ל דעבר ו ע ל אורית א ואיתאמ ר 
להו ן ל א עמ י אתו ן יתובו ן ויתרבו ן ויתאמ ר להו ן עמי ה דאלה א 
קיימא : ®ויתכנשו ן בנ י יהוד ה ובנ י ישרא ל בחר א וימנו ן להו ן 10 
ריש א ח ד מרבי ת דו ד ויסקו ן מאר ע נלוותהו ן אר י ר ב יו ם כינושיה ק : 
*נביי א אימר ו לאחיכו ן עמ י תוכ ו לאורית י וע ל כנישתכ ק ארחים : 
*אוכח ו לכנישת א דישרא ל ואימר ו ל ה אר י הי א ל א טתעני א 
בפולחנ י ומימר י ל א מקבי ל צלות ה ע ד דתעד י עובדי א בישי א 
מקבי ל אפה א ופולח ן מעוות ה מכי ן קירוהא : ®דילמ א איסלק 15 
שכינת י מינ ה ואעד י יקר ה ואישוינ ה רטיש א כיומי א קרטא י ע ל 
דל א איתקרב ת לפולחנ י דיחו ל רוגז י על ה כמ א רח ל ע ל ע ם דר א 
דעבר ו ע ל אורית י במדבר א ואישו י ארע ה צדי א ואיקטליגד ה 
בביצורת א : ״ וע ל כנה א ל א ארחי ם אר י בני ן דטע ן אינו ן : ’ אר י 
טע ת כנישתהו ן בת ר נבי י שיקר א בהית ו מלפיהו ן דהת ת אמר ה 20 
איה ף בת ר עממי א רחמ י מספק י מיכל י ומישת י כסו ת מיל א ובו ץ 
מש ח וכ ל פרנוסי : *בכי ן האנ א מקלקי ל י ת אורחת 7 ככובי א 
ואפסי ק כמ א דמפסקי ן בכותלי א ושבילה א ל א תשכח : "ותרדו ף 
של ם עי ם עממי א רחמה א ול א תדבי ק יתהו ן ותיבע י סזר ד ול א 
תשכ ח ותימ ר איה ף ואיתו ב לפולח ן ריבונ י קדמא ה אר י ט ב ל י כ ד 25 
הוית י פלח א קדמוה י מבע ן ל א אפל ח לטעות א : " ‘ ואינ ק ל א ידע ץ 
אר י אנ א בריבי ת להו ן עיבור א חמר א ומישח א וכספ א אסגית י 
להו ן ודהב א מיני ה עבד ו לטעוותא : ’*בכי ן יתו ב טימר י למט ל 
עיבור א בעיד ן אידרי ה וחמר א בזמ ן טעצרתי ה ואצי ל כסו ת מיל א 
ובו ץ דיהבי ת ל ה לכסא ה י ת קלנ ה : ® ‘ וכע ן איגל י י ת קלנ ה לעינ י J0 
עמטי א רחמ ה ואינ ש ל א ישיזביג ה מ ן T י :* * ואבטי ל כ ל וזדות ה 
חגה א ירח ה ושב ה וכ ל מועד ה : “ ואצד י פיר י נופנ ה ותינ ה דהוו ת 
אמר א יק ר אינו ן ל י דיהב ו ל י עטמיי א רחמ י ואישוינו ן לחורש א fizechidlift 48 08ee 1 


438 


תחו ם בנימ ן לרב א יה י : “ ושא ר שיבכד א מרו ח טדעח א ע ד רו ח 
מעדב א בגי ק חד : **וע ל תחו ם בני ^ מרו ח טדינח א ע ד רו ח 
טערכ א ש^ ן ח ד:* * וע ל תחו ם שמזמ ץ מרו ח טדינח א ע ד רו ח 
טערב א יששכ ר ח ד : " * וע ל תחו ם יששכ ר מרו ח מדגח א ע ד רו ח 
5 םערכ א זכול ן חד : י * וע ל תחו ם זכול ן מרו ח טדנח א ע ד רו ח 
טערב א ג ד ח ד : * * וע ל תחו ם ג ד לת ח עיב ר דרוט א והו י תחומ א 
מיריח ו ט י מצו ת רק ם אחסנ א ליט א רבא : ®*ד א ארע א דתפלגו ן 
כאחסג א לשיבטי א דישרא ל ואילי ן פלגותהו ן אמ ר יהו ה אלהים : 

* ואילי ן טפקג י קרת א מת ח ציפונ א ארכע א אלפי ן וחמ ש מא ה 
1 0 טישח ן :* * ותרע י קרת א ע ל שמח ת שיכטי א דישרא ל תרע ק תלת א 
דפתיחי ן לציפונ א תר ע ראוב ן ח ד תר ע יהוד ה ח ד תר ע לו י ח ד : 

* * ולח ח מדינח א ארכע א אלפי ן וחמ ש מא ה ותרעי ן תלת א תר ע 
יוס ף ח ד תר ע כגיט ן ח ד תר ע ק חד : “ורו ח דרומ א ארבע ה 
אלפי ן וחמ ש מא ה טישחת א ותרעי ן תלת א תר ע שמעו ן ח ד תר ע 
15 יששכ ר ח ד תר ע זכול ן חד : **רו ח מערב א ארבע א אלפי ן וחמ ש 
מא ח תרעיהו ן תלת א תר ע ג ד ח ד תר ע אש ר ח ד תר ע נפתל י ח ד : 

* * סחו ר סחו ר תמנ ת עש ר אלפי ן ושמ א דקרת א יתפר ש מיומ א 
דישר י יהו ה שכינתי ה תטן : 

20 'פתג ם נבוא ה מ ן קד ם יחו ה דחו ה עי ם הוש ע כ ר באר י ביומי ! 
עזי ה יות ם אח ז יחזקי ה טלכי א דכי ת יקוד ה וכיומ י ירכע ם ב ר 
יוא ש טלכ א דישר ^ : * שריו ת פיתגט א דיהו ה בהוש ע ואמ ר יהו ה 
להוש ע אחי ל איתנכ י נבוא ה ע ל יתכ י קרת א מעית א דאיט ן 
מוסיפי ן לטיחט י אר י מיטע א ימעו ן דייר י ארע א מבת ר פולחנ א 
25 דיהוה : *ואז ל ואיתנכ י עליהו ן דא ם יתוכו ן ישתבי ק להו ן וא ם ל א 
כמית ר עלל י תיני ן יגתרו ן ואוסיפ ו ועב ת עוכדי ן כישי ן : * ואט ר 
יהו ה לי ה קר י שוטה ק טכדרי א אר י עו ד צבח ד כזעי ר ואסע ר י ת ד ם 
פלח י טעוות א דאש ד יהו א כיזרעא ל דקטליגו ן ע ל דפלח ו לכעל א 
תכ ו אינ ק וטע ו בת ר עגלי א דבביתא ל בכי ן אחשכיגי ה ד ם זכ י 
סנע ל כי ת יהו א ואכט ל מלכות א מבי ת ישראל : ‘ויה י כעידנ א ההו א 
ואיתב ר י ת תקו ף עבד י קר ב דישרא ל בטיש ר חרעא ל : " ואוסיפ ו 
ועבד ו עוכדי ן בישי ן ואמ ר לי ה קר י שוטה ק דל א רחיטי ן בעובדיהו ן 
אר י ל א אוסי ף עו ד לרחמ א ע ל דבי ת ישרא ל כר ם א ם יתוב ק 

28 i32 


Ezechielis 48 


טערב א אפרי ם ח ד : * וע ל תחו ם אפרי ם מרו ח טדגח א ע ד ת ח 
מערב א ראוב ן חד : י וע ל תחו ם ראוב ן מרו ח טדנח א ע ד רו ח 
טערב א יהוד ה חד : *וע ל תחו ם יהוד ה טרו ח טדינח א וע ד רו ח 
טערב א תה י אפרשות א דתפרשו ן עשרי ן וחטש א אלפי ן פותי א 
ואורכ א כח ד מ ן חלקי א טרו ח מדינח א ע ד רו ח מערב א ויה י ביב ש 5 
טקדש א בגוי ה : " אפרשות א דתפרשו ן קד ם יהו ה אורכ א עשרי ן 
והמש א אלפי ן ופותי א עשר א אלפי ן : " ‘ ולאילי ן תה י אפרשו ת 
קודש א לכהני א לציפונ א עשרי ן וחמש ה אלפי ן ולמערב א פותי א 
עשר א אלפי ן ולמדינח א פותי א עשרא^אלפי ן ולדרוט א אורכ א 
עשרי ן וחמש ה אלפי ן ויה י כיב ש טקדש א דיהו ה בגויה : ”לכהניאס ! 
דקדישי ן מכג י צדו ק דגטר ו מטר ת מימר י דל א טע ו כמיטע י בג י 
ישרא ל בט א דטע ו ליואי : *'ותה י להו ן אפרשות א טאפרשו ת 
ארע א קד ש קדשי ן ע ל תחו ם לוא י : * ' וליוא י לקבי ל תחו ם כהגי א 
עשרי ן וחמש ה אלפי ן אורכ א ופותי א עס ר אלפי ן כ ל אורכ א עש p 
והמש א אלפי ן ופותי א עס ר אלפין : "ול א יזבג ק מיגי ה ול א יחלף 15 
ול א יעב ר רי ש ארע א אר י קודש א קד ם יהו ה : ® י וחטש א אלפ ץ 
דאישתאר ו בפותי א ע ל אפ י עשרי ן והמש א אלפי ן חול א הו א 
לקרת א לטות ב ולרו ח ויה י כיב ש קרת א בגוי ה :* ' ואיל ץ טישחתה א 
לרו ח ציפונ א ארב ע אלפי ן וחמי ש מא ה ולרו ח דרוט א ארב ע 
אלפי ן וחמ ש מא ה ולרו ח מדיגה א ארב ע אלפי ן וחמ ש מא ה ולת ח 20 
טערב א ארב ע אלפי ן וחמ ש מא ה : " ויה י רוח א לקרת א לציפוג א 
מת ן וחמשי ן ולדרומ א מת ן וחמשי ן ולמדגח א מת ן וחמשי ן ולמערב א 
מת ן וחטשין : *יודאישתא ר באורכ א לקבי ל אפרשו ת קודש א 
עשר א אלפי ן למדיגח א ועשר א אלפי ן לטערכ א ויה י לקבי ל 
אפרשו ת קודש א ותה י עללתי ה למיכ ל לדטפלחי ן כקררמא: 25 
"יודטיפל ח בקרת א יפלחוגי ה טב ל שכטי א דישראל : "*כ ל 
אפרשות א עיסרי ן וחמש ה אלפי ן כעיסרי ן וחמש א אלפי ן מרב ע 
תפרשו ן י ת אפרשו ת קודש א לאחסג ת קרת א : י * ודאישתא ר לרכ א 
טיכ א וטיכ א לאפרשו ת קודש א ולאחסג ת קרת א לקכי ל עשר ץ 
וחמש א אלפי ן אפרשות א ע ד תחו ם מדיגח א ולטערכ א לקב ל 0 ג 
עיסרי ן וחמש ה אלפי ן ע ל תחו ם טערב א לקבי ל ח ד מ ן חלקי א 
לרב א ותה י אפרשו ת קודש א וכיב ש מקד ש בית א בגויה : **וטאחסג ת 
ליוא י ומאחסג ת קרת א במציעי ן דלרב א יה י כי ן תחו ם יהוד ה וכי ן Eeechielis 47 48 


431 


I 


*ואמ ר ל י מי א האילי ן גפקי ן כגליל א טטדינח א ונחתי ן למישר א 
ועלי ן ביט א ליט א רכ א טתפקי ן וטתס ן טיא : "ויה י ב ל נפש א 
חית א דרחש א לכ ל את ר דייעל ק לתט ן ט י נחל א יחו ן ויהו ן נוני א 
סג י לחד א אר י עלי ן לתט ן טי א האילי ן וטת ק וטתקייטי ן לב ל את ר 
5 דייעל ק לתט ן ט י נחל א : ״ ‘ ויה י את ר לטק ס עלוה י צי T י ן טעי ן גד י 
• וע ד עי ן ענלי ם טשטו ז לציידי ן יה י לטיניה ק יה י גוניהו ן בנונ י יט א 
דכ א סג י לחד א : * ' ביצוה י ופצ T וה י ל א יתסו ן לטחפוריי ן דטל ח 
יהון : *‘וע ל נחל א יס ק איל ן ר ב ע ל כיפי ה טיכ א וטיכ א כ ל איל ן 
טיכ ל ל א יתר ק טרפוה י ול א יפסו ק איכי ה יר ח כיר ח יה י עב T 
10 פירי ן אר י טוה י ט ן טקדש א אינו ן גפקי ן ויהו ן איכי ה לטיכ ל וטרפוה י 
לאסו : *‘כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ם די ן תחוט א דתחסנו ן י ת ארע א 
לתר י עש ר שיבטי א דישרא ל יוס ף יתקב ל תרי ן חולקין : *‘ותחסנ ק 
ית ה נכ ר באחוה י דקייטי ת כטיטר י לטיתנ ה לאבהתכ ק ותתפל ג 
ארע א הד א לבו ן באחסג א : * * ודי ן תחו ם ארע א לרו ח ציפונ א ט ן 
ג 1 יט א רכ א אור ח חתלו ן לטיע ל לצד ד : " ‘ חט ת כירו ת סכרי ם דכי ן 
תחו ם דטש ק ובי ן תחו ם חט ת בריב ת עגיכא י דע ל תחו ם חור ן : 

* * והו י תחוט א ט ן יט א חצ ר עינ ן תחו ם דטש ק וציפונ א ציפונ א 
ותחו ם חט ת וי ת רו ח ציפונא : **ורו ח קידוט א טבי ן חור ן וטב ק 
דטש ק וטכי ן גלע ד וטבי ן ארע א דישרא ל ירדנ א טתחוט א ע ל יט א 
»גטדינחא ה תיטשחו ן וי ת רו ח ק T וטא : "‘ורו ח עיב ר דרוט א טיריח ו 
ע ד ט י טצו ת רק ם אחםנ א ליט א רכ א וי ת ת ח דרוט א דדרוט א : 
"*ורו ח טערכ א יט א רב א טתחוט א ע ד לקכי ל טעלנ א דחט ת ד א 
ח ח טערכא : ‘*ותפלגו ן י ת ארע א הד א לבו ן לשיבטי א דישרא ל : 
**רה י דתפלג ק ית ה באחסג א לכ ק ולגיורי א דיתגיר ץ ביניב ק 
5 גדאול T ו כני ן ביניבו ן ויה ק לכ ץ ביציכי א בבנ י ישרא ל עיטכ ק 
יפלגו ן כאחסג א בג ו שיכטי א דישרא ל : * * ויה י שיבט א דאיתגיי ר 
גייור א בנוי ה תט ן תיתג ץ אחסנתי ה אט ר יהו ה אלהים : ‘ואיל ץ 48 
שטה ת שיבטי א טסיפ י ציפונ א ע ל תחו ם אור ח חתלו ן טעלג א 
דחט ת חצ ר עינ ן תחו ם דטש ק ציפונ א ע ל תחו ם חט ת והו ה לי ה 
30 רו ח קיחט א טערכ א ד ן חד : * וע ל תחו ם ד ן טרו ח טדיגח א ע ד 
ח ח טערכ א אש ר חד : *וע ל תחו ם אש ר טרו ח טדגח א וע ד רו ח 
טערב א נפתל י חד : *וע ל תחו ם נפתל י טרו ח טדנח א ע ד רו ח 
טערב א טגש ה חד : *וע ל תחו ם טגש ה טרו ח טדנח א ע ד רו ח 430 


Eseobieli8 46 47 


דעב T י ת עלתי ה וי ת ניכס ת קודשווז י במ א דיעכי ד ביומ א דשבת א 
ויפו ק וייחו ד י ת תרע א כת ר טיפקי ה : * * ואיט ר כ ר שתי ה שלי ם 
רמגכ T עלת א ליוט א קד ם יהו ה כצפ ר כצפ ר תעכ T יתיר*. : 

" וטנחת א תעכי ר עלוה י כצפ ר כצפ ר ח ד מ ץ שית א כמכילת א 
וטישח א תלתו ת היג א לערכ א י ת םולת א טנחת א קד ם יהוד . קיי ם 5 
על ם תדירא : "ויעכדו ן י ת איטר א וי ת מנחאת א ד ת מישח א 
כצפ ר כצפ ר על ת תדיר א : " ‘ כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם אר י ית ן רב א 
מתנ א לח ד מבנוד. י אחסנתי ה הי א לכנוה י תה י אחודתה ק הי א 
כאחסנ א : " ואר י ית ן מתנ א מאחסנתי ה לח ד טעכדוה י ותה י לי ה 
ע ד שת א דיוכיל א ותתו ב לרכ א בר ם אחסנתי ה דבנוה י דילהקס ! 
תחי : *‘ול א יס ב רכ א מאחסנ ת עט א למינסהו ן מאתסנתוזו ן 
מאחסנתי ה יחס ץ לכנוה י בדי ל דל א יתכדרו ן עט י גב ר מאחסנתיה : 
"'ואעלנ י כטעלנ א דילעיכ ר תרע א ללשכ ת קודש א דכתני א 
דפתיח ן לציפונ א וה א תמ ן אתר א כסופה ץ טערכא : "*ואמ ר ל י 
די ן את ר דיכשל ץ תט ן כהני א י ת אשט א ד ת חטאת א דייפו ן י ת 1 5 
מנחת א בדי ל דל א לאפק א לדרת א בריית א לאיתערב א עי ם עטא : 
**ואפקג י לדרת א בריית א ואעכרג י ע ל ארבע ת זודי ת דרת א וה א 
דרת א בזוי ת דרת א דרת א בזוי ת דרת א : * * כארב ע זוי ת דדת א 
דרת א מקטר ץ ארכעי ן אורכ א ותלתי ן פותי א טשח א חד א 
לארבעתהו ן דדרתא : **וגדבכ ץ עכידי ן להי ן סחו ר לארבעתהן 20 
ואת ר לכשל א עכי ד מלר ע לגדבכי א סחו ר סחו ר : ” ואמ ר ל י P 
את ר מתק ן לכשל א דיבשלו ן תט ן משמש י בית א י ת ניכס ת קודש א 
47 דלעטא : יואתיכנ י לתר ע בית א וה א טי א נפק ץ טתחו ת סקופ ת 
בית א טטדיגח א אר י אפ י בית א לטדיגח א וטי א נחת ץ מלר ע 
מעיב ר בית א ליטינ א מדרו ם לטדכחא : *ואפקנ י כאור ח תר ע 25 
ציפונ א ואסחרג י כאורח א דלבר א לתרע א ברא ה אורו ז תרע א 
דפתי ח לטדינח א וה א טי א נפקי ן ט ן עיבר א דיטינא : ’בטיפ ק 
גבר א טמדיגח א וחו ט דמשחת א ב T י ה ומש ח אל ף אמי ן כאטת א 
ואעכרנ י במי א מ י קרצולי ן : ^וטש ח אלפ א ואעברנ י כטי א מ י 
רטכיץוטש ח אלפ א ואעברנ י במי א ט י חרצין : *ומש ח אלפ א נחלאס ג 
דל א יכילי ת לטיעב ר אר י תקיפ ו מי א מ י סחו א נוזל א דלי ת איפש ר 
לאיתעכרא : *ואמ ר ל י החזית א ב ר אד ם ואיכלג י ואיתיכג י ע ל כק ז 
גחלא : ’כטיתכ י וה א ע ל כי ף גחל א איל ן סג י לחד א טיב א ומיכא : Ezechielis 45 46 


429 


לכפר א ע ל בי ת ישרא ל :* ' ב T ג ן אכז ר יהר ה אלהי ם בקדמא ה כח ד 
לירח א תיס ב תו ר ב ר תור י שלי ם ותרב י י ת מקדש א : " ' ויס ב בהג א 
מדט א דחטת א ויתי ן ע ל סקופ ת בית א וע ל ארב ע זוי ת מסטת א 
לטדבח א וע ל סקופ ת תר ע דרת א גויתא : "*וכ ן תעבי ד בשבע א 
«בירת א מגב ר דמשתל י ומטפ ש ותכפרו ן ע ל ביתא : '*בניס ן 
בארבע ת עשר א יומ א לירח א יה י לבו ן פיסח א חג א שבע א יומ ץ 
פטיר א יתאכי ל : * * ויעבי ד רב א ביומ א ההו א חלופוה י וחל ף כ ל 
עמ א דארע א תור א לחטאת א : * * ושבע א יומ י תנ א יעבי ד עלת א 
קד ם יהו ה שבע א תורי ן ושבע א דיכרי ן שלמי ן ליומ א שבע א יומי א 
סוווזטאת א צפי ר ב ר עיזי ן ליומא : ‘*ומגחת א מכילת א לתור א 
ומכילת א לדיכר א יעבי ד ומישח א מל י הינ א למכילתא : "*בשביעא ה 
בחמש ת עסר א יומ א לירת א בתנ א יעבי ד כאילי ן שבע א יומי א 
כחטאת א כעלת א כמינחת א וכמישחא : ‘כ T ג ן אמ ר יהו ה אלהים 46 
תרע א דדרת א גדת א דפתי ח למדינח א יה י אחי ד שית א יומ י חול א 
15 וביומ א דשבת א יה י פתי ח וביומ א דירח א יה י פתיח : *וייעול .רב א 
באור ח אולט א דתרע א מלבר א ויקו ם ע ל סקופ ת תרע א ויעבדו ן 
בהני א י ת עלתי ה וי ת ניכס ת קודשי ה ויסגו ד ע ל סקופ ת תרע א 
דפו ק ותרע א ל א יתאח ד ע ד רמשא : יויסגדו ן עמ א דארע א 
כטעלנ א דתרע א ההו א בשכי א ובירחי א קד ם יהוה : *ועלת א 
20 דיקרי ב רב א קד ם יהו ה כיומ א דשבת א שית א איטרי ן שלטי ן ודכ ר 
שלים : ‘ומגחת א מכילת א לדיכר א ולאימר א מגחת א דתדב ק 
rPT וטישח א מל ו הינ א למכילתא : "וביומ א דירח א תו ר כ ר תור י 
שלי ם ושית א אימרי ן ודב ר שלמי ן יהו ן : ’ומכילת א לתור א ומכילת א 
לדיכר א יעבי ד טינחת א ולאיטרי א בט א דתדכי ק ידי ה וטישח א 
2 5 טל ו היג א למכילתא : *ובמיע ל רב א כאור ח אולמ א דתרע א ייעו ל 
ובאורחי ה יפו ק : "ובטיע ל עט א דארע א למיסג ד קד ם יהו ה כמועדי א 
דעלי ל באור ח תר ע ציפונ א לטיסג ד יפו ק באור ח תר ע דרומ א 
ודעלי ל באור ח תר ע דרומ א יפו ק באור ח תר ע ציפונ א ל א יתו ב 
כאור ח תרע א דע ל בי ה אר י לקיבלי ה יפוק : "'ורב א ביגיהו ן 
30 בטיעלה ק ייעו ל ובטיפקהו ן יפו ק : “ ובחגי א ובמועדי א תה י מינחת א 
מכילת א לתור א ומכילת א לדיכר א ולאימרי א דתדבי ק ידי ה ומישח א 
טל ו הינ א למכילת א :* * ואר י יעבי ד רכ א גדבת א עלת א א ו ניכס ת 
קודשי א נדבת א קד ם יהו ה ויפת ח לי ה י ת תרע א דפתי ח לטדיגח א 428 


Esechielis 45 


קד ם יהו ה קודש א ט ן ארע א אורכ א עשרי ן וחטש ה אלפ ץ אורכ א 
ופותי א עשר א אלפי ן קודש א הו א בכ ל תחוט ה סחו ר סחור : *דוז י 
מדי ן לקודש א חמ ש מא ה כחט ש טא ה טרב ע סחו ר סחו ר וחמש ץ 
אמי ן רוח א לי ה סחו ר סחו ר : * ומ ן טשחת א הד א תמש ח אורב א 
עשרי ן וחטש א אלפי ן ופותי א עסר א אלפי ן ובי ה יה י טקדש א קוד ש 5 
קודשי ן : *קודש א מ ן ארע א הו א לבהני א דטשמשי ן בבי ת טקדש א 
דיהו ה יה י דקריבי ן לשמש א קד ם יהו ה ויה י להו ן את ר שבי ק לבתי א 
וכיכש א למקדשא : "ועיסרי ן והמש א אלפי ן אורכ א ועסר א אלפ ץ 
פותי א ויה י לליוא י משמש י בית א להו ן לאחסנ א עיסרי ן לישב ן : 
®ואחסנ ת קרת א תתנו ן המש א אלפי ן פותי א ואורב א עשרי ן והמש א 0 J 
אלפי ן לקבי ל אפרשו ת קודש א לכ ל בי ת ישרא ל יהי : יולרכ א 
טיב א ומיכ א לאפרשו ת קודש א ולאחסנ ת קרת א לקבי ל אפרשו ת 
קודש א ולקכי ל אחסנ ת קרת א מרו ח מערכ א טערב א ומרו ח 
מדינח א מדינח א ואורב א לקבי ל ח ד מחלקי א מתחו ם מערב א ע ל 
תהו ם טדינח א : * ד א ארע א תה י לרב א לאחסנ א כישרא ל ול א 1 5 
ינסו ן עו ד רברב י י ת עט י וארע א יתנו ן לבי ת ישרא ל לשיבטיה ק : 
" כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם סג י לכו ן רכרב י ישרא ל חטפ א וכה א 
אעד ו ודי ן דקשו ט חכ ו עיביד ו סליק ו תקלתכו ן מ ט עמ י אמ ר יהו ה 
אלהי ם : " * טחנוו ן דקשו ט ומביל ן דקשו ט וביתי ן דקשו ט יה י לכון : 
”מכילת א ובית א טיק ס ח ד יה י לבו ן סכו ם תל ת סאי ן לטיסב 20 
מעש ר כור א בטביל ת רטיב א בית א ועש ר בור א יביש א מכילת א 
p בור א יה י טיקוסי ה :* * וסילע א עיסרי ן מעי ן תלתו ת טני א עס p 
סילע ץ מנ י בספ א עשרי ן וחטי ש סילעי ן רבעו ת טני א חמ ש עישר י 
סלעי ן בולהו ן שיתי ן טני א רב א מנ י קודש א יה י לכון : “ד א 
אפרשות א דתפרש ק ח ד מ ן שית א במכילת א טבו ר הטי ן וח ד 25 P 
שית א במכילת א טבו ר סערין : “ודח ד למיס ב p טשח א במכילת א 
רטיב א טעסר ה בית א מ ן כור א ח ד מ ן עשר א הוי א בית א כבור א 
אר י עש ר ביתי ן בור א : " ואיט ר ה ד מ ן ענ א מ ן מאת ן דחז י לטיס ב 
טפטימ א דישרא ל לטינחאת א ולעלת א ולנכס ת קודשי א לבפר א 
עליה ק אמ ר יהו ה אלהים : *יכ ל עמ א דארע א יהו ן עכדי ן ית 30 
אפרשות א הד א לרכ א כישרא ל : ” וע ל רב א תה י עלת א וטנחת א 
וניסכ א בחני א ובירחי א ובשבי א ובכ ל מועד י בי ת ישרא ל הו א 
יעבי ד י ת חטאת א וי ת מינחת א וי ת עלת א וי ת ניבס ת קודשי א 


Esechielis 44 45 


427 


I 

לתקל ת חובי ן ע ל כי ן קייטי ת בטיסור י עליהו ן אמ ר יהו ה אלהי ם 
ויקבל ץ חוכיהו ן :* ' ול א יתקרבו ן לפולחג י לשטש א קדט י ולטקר ב 
ע ל ב ל קודש י לקודש י קודשי א ויקבלו ן איתכנעותהו ן ותועיבתה ק 
דעבדו : **וטנית י יתהו ן נטר י טטר ת בית א לכ ל פולחני ה ולב ל 
5 דיתעכי ד בי ה : *’ובהגי א לעא י כנ י צדו ק דנטר ו י ת טטר ת טקדש י 
בטטע י בנ י ישרא ל טכת ר פולחנ י אינו ן יתקרבו ן לפולחג י לשטש א 
קדט י דשטשו ן ע ל טדכח י לקרכ א קדט י תר ב וניכס ת קודשי ן אט ר 
יהוד • אלהים : *'אינו ן ייעלו ן לטקדש י ואינו ן יתקרב ק לפתו ר לחי ם 
אפי א לשטש א קדט י ויטר ק י ת טטר ת טיטרי : י ‘ויה י כטיעלהו ן 
10 לתרע י דרת א גוית א לבוש י בוצ א ילכשו ן ול א תה י עליה ק כסו ת 
עט ר כשטשותהו ן בתרע י דרת א גוית א ולניוו ; ®‘כובעי ן דבו ץ 
יהו ן ע ל רישיה ק וטכינסי ן דבו ץ יהו ן ע ל חרציהו ן ול א ייסרו ן ע ל 
חרציד.ו ן אלה ן ע ל ליבכיהו ן ייסרו ן : " * ובטיפקה ק טדרת א דקודש א 
לדרת א ברית א לאיתערכ א עי ם עט א ישלחו ץ י ת לבושיהו ן דאינו ן 
1 6 טשטשי ן בהו ן ויחת ק יתהו ן בלשכ ת קודש א וילבשו ן לבושי ן אוחרני ן 
ול א יתערבו ן עי ם עט א בלבושיה ק : " * ורישהו ן ל א ינלח ק ופירו ע 
ל א ירבו ן ספר א יספר ק י ת סע ר רישיהו ן : * * וחט ר ל א ישתו ן ב ל 
כהי ן כטיעלהו ן לדרת א »יתא : “וארטל א וטתרכ א ל א יסבו ן להו ן 
לנשי ן אילהי ן כתולת א טזרע א דבי ת ישרא ל וארטלת א דתח י 
10 ארטלת א שא ר בהני א יסכו ן : * * וי ת עט י ילפו ן כי ן קודש א לחול א 
ובי ן טסא ב לדכ י יהודעונו ן :* * וע ל פלונ ת דינ א אינו ן יקוטו ן לטד ן 
כדינ י רעות י ידונונו ן וי ת אורית י וי ת קייט י ככ ל טועד י יטרו ן וי ת 
יומ י שכי א דיל י יקדש ק : “וע ל טית א דאינש א ל א ייעו ל לאיסתאכ א 
אילד,י ן לא ב ולא ם ולב ר ולכר ת לא ח ולאח ת דל א הוו ת לנכ ר 
5 2 יסתאכו ן : “ וכת ר דכותי ה שבע א יוטי ן יטנ ק לי ה : ” וביו ם טיעלי ה 
לקודש א לדרת א טית א לשטש א כקודש א יקרי ב חטאתי ה אט ר 
יהי ה אלהים : “ותה י להו ן לאחסנ א לחול ק טות ר קורבנ י חולקו־וו ן 
ואחסנ א ל א תתנו ן להו ן בישרא ל טתנ ן דיהכי ת לה ץ אינו ן 
אחסנתד.ק : "*טנחאת א וחטאת א ואשט א אינו ן ייכל ץ וב ל חרט א 
50 כישרא ל להו ן יהי : "יורי ש כול א ביכור י כול א וכ ל אפרשו ת כול א 
מכ ל אפרשותכוןלכהני א יה י ורי ש אצוותכו ן תתנ ק לכהנ א לאשרא ה 
כירכת א כבית ר : 'יכ ל נכיל א ותביר א ט ן עופ א וט ן כעיר א ל א 
ייכל ק כהני א : * ובפלטתכ ק י ת ארע א כאחסנ א תפרשו ן אפרשות א 45 426 


Esechielis 43 44 


ותת ץ ע ל ארב ע קרנתיו ז וע ל ארב ע זד ת טסטת א וע ל תחונז א 
סחור׳סחו ר ותרנ י יתיר . ותכפ ר עלוה י :* * ותיס ב י ת תור א דחטאת א 
ויוקדיני ה באת ר דחז י לבית א מבר א למקדש א :* * וביומ א תיגייג א 
תקרי ב צפי ר ב ר עיז י שלי ם לחכואת א ותרב י י ת מדבח א בט א 
ררכיא ו בתור א : “ כשיציות ד טלרכא ה תקרי ב תו ר ב ר תור י שלי ם 5 
ורכ ר מ ן ענ א שלים : **ותקרבינו ן קר ם יהו ה דתגו ץ כר.גי א עליה ק 
מלח א ויסקו ן יתהוןעלת א קר ם יהו ה : ”שבע א יומי ן תעב T צפיר א 
רחמאת א ליומ א ותו ר ב ר תור י ורכ ר מ ן ענ א שלמי ן יעכתן : 

״ * שבע א יומי ן יכפרו ן ע ל מרכח א דרכ ק יתיר . ויקרכ ק קורכני ה : 

” דשלמ ק י ת יומי א דה י ביומ א תמיגא ה ולהל א יענר ק כהני א 1 0 
על-מרבח א י ת עלוותכו ן ד ת ניכס ת קרשיכו ן ויתקבל ו קורבגיכו ן 
44 ברעו א אמ ר יהו ה אלהי ם : * ואתי ב ית י כאור ח תר ע מקרש א ברא ה 
רפתי ח למרינח א והו א אתיר : *ואמ ר ל י יהו ה תרע א הרי ן 
אחי ר יה י ול א יתפת ח ואינ ש ל א ייעו ל כי ה אר י יהו ה אלה א 
רישרא ל איתגל י עלוה י דה י אחי ר : * לרכ א רב א הו א יתי ב בי ה 1 5 
למיכ ל לחמ א קר ם יהו ה מאור ח אולמ א רתרע א ייעו ל ומאורחי ה 
יפו ק : *ואעלנ י באור ח תר ע ציפונ א לקר ם בית א וחזי ת וה א אתמל י 
יקר א ריהו ה י ת בי ת מקרש א ריהו ה ואשתטחי ת ע ל אפ י : * ואט ר 
ל י יהו ה ב ר אר ם שי י ליכ ד וחז י כעינ ד וכאורנ ר שמ ע י ת כ ל 
ראנ א מטלי ל עימ ד לכ ל גזיר ת בי ת מקרש א ריהוו ז ולכ ל רחז י לי ה 20 
ותש ד לב ך למעלנ י בית א לכ ל מפקנ י מקרש א : * ותימ ר לעמ א 
סרבג א לבי ת ישרא ל ברנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם סג י לבו ן מכ ל 
תועיבתכ ק בי ת ישראל : *כאיתיותכו ן בנ י עממי א רשיע י ליכ א 
וערל י ניסר א למיה ד כמקרש י ולאפס א י ת עזרת י בקרוביכו ן י ת 
קורבנ י תר ב ור ם ניכס ת קורשי ן ואשגיא ו קיימ י ע ל כ ל תועינתכון : 25 
*ול א נטרתו ן מטר ת קרש י ומניתו ן לנטר י מטר ת מימר י כמקרש י 
לבון : *כירנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם כ ל בג י עטטי א רשיע י לב א וערל י 
ביסר א ל א ייעלו ן למקרש י לכ ל בנ י עטטי א רבנ ו בנ י ישרא ל : 

" * אלחי ן ליוא י ראיתרחק ו מרחלת י בטיטע י ישרא ל רטע ו טבת ר 
פולחנ י בת ר טעוותה ק דקבלו ן חוביהון : "דהץכטקרשימשטשץ 30 
ממנ ן ע ל תרע י בית א ומשטשי ן י ת בית א אינ ק יכס ק י ת עלת א 
ד ת גיכס ת קורשי א רלעמ א ואע ק יקוטו ן קרטיה ק לשטשותהק : 
*'חל ף דהו ו טשטשי ן יתהו ן קד ם טעוותח ק דע ו לבנ י ישרא ל 


Ezechielib 43 


425 


*ובחיז ו חיזוו א דחזית י בחיזוו א דחזית י באיתגביות י לחכל א י ת 
קרת א וחיזו א בחיז ו דחזית י ע ל נה ר בב ר ואישתטחי ת ע ל אפ י : 
*דקר א דיהו ה איתגל י בבית א באור ח תרע א דפתי ח לאור ח מדיגחא : 
‘ונטלתנ י רוח א ואעילתנ י לדרת א גוית א וה א איתמל י יקר א דיהו ה 
5 בית א : ״ ושטעי ת דטמלי ל עיט י טלגי ו וגבר א חו ה קאי ם לקיבל י : 
יואט ר ל י ב ר אד ם די ן את ר בי ת מרס י יקר י ודי ן את ר בי ת אשריו ת 
שכינת י דאשר י שבינת י תט ן בג ו בג י ישרא ל לעל ם ול א יסאבו ן 
עו ד בי ת ישרא ל שמ א דקדש י אינ ק וטלכיהו ן כטעותהו ן ובפגר י 
טלכיהו ן בטותהון : *בטיתנה ק סיפיהו ן לקבי ל סיפ י בי ת טקדש י 
1 0 וכינייגיהו ן בסט ר עזרת י וכות ל בי ת טקדש י כי ן טיטר י וביניחו ן 
וסאיכ ו י ת שט א דקדש י בתועיכתהו ן דעבד ו ושיצית י יתה ק ברוגז י : 
"כע ן ירחקו ן י ת טעוותהו ן ופגר י טלכיהו ן טלטחט י קדט י ואשר י 
שכינת י ביניהו ן לעלם : "‘א ת ב ר אד ם חו י י ת בי ת ישרא ל י ת 
בית א ויתבנעו ן טחוביהו ן ויטשחו ן י ת טיקוסי ה : " וא ם יתכגעו ן 
1 5 מכ ל דעבד ו כטיחזיהו ן צור ת בית א וטיקוסי ה וטפקגוה י וטעלנוה י 
וב ל צורתי ה וי ת כ ל גזירתי ה וב ל צורתי ה וכ ל דחז י לי ה אוד ע יתהו ן 
וכתו ב לעיניהו ן ויטרו ן י ת כ ל צורתי ה וי ת כ ל גזירתי ה ויעבדו ן 
יתה ץ : * ' ד א אורית א דבית א ע ל רי ש טור א ב ל תחומי ה סחו ר 
סחו ר קד ש קדשי ן ה א ד א אורית א דביתא : “‘ואילי ן משח ת 
20 טדבח א באמי א באמת א דהי א אמת א ופשן • ותשוית א אמת א 
ואטת א פותי א וגדנפ א מק ף ל ה ע ל סיפות ה סחו ר סחו ר זרת א 
חד א ודי ן טיקו ס טדבח א : “ וטתשוי ת ארע א ע ד טסמת א ארעית א 
תרתי ן אמי ן ופותי א אטת א חד א וממסיטת א זעירת א ע ד מסיטת א 
רבת א ארב ע אמי ן ופותי א אמתא : ®'וטדבח א ארב ע אמי ן 
23 וממדבח א ולעיל א קרנת א ארבע : "'ומדבח א תרת אעיסר יאורב א 
בתרת א עסר י פותי א מרב ע ע ל ארבע ה סיטרוהי : ’*וטסטת א 
ארב ע עסר י אורכ א בארב ע עיסר י פותי א ע ל ארכע א סיטרה א 
וגדגפ א מק ף ל ה סחו ר סחו ר פלגו ת אטת א ותשוית א ל ה אטת א 
סחו ר סחו ר ומאת ר דסלקי ן ל ה מתפג ן למדינחא : *’ואמ ר ל י ב ר 
3c אד ם כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם אילי ן גזיר ת טדכח א כיוסאיתעבתתי ה 
לאסק א עלוה י עלת א ולמיזר ק עלוה י ד ם גיכס ת קודשי א : ®‘ותיתי ן 
לכהגי א ליוא י דאינו ן מזרע א דצדו ק דקריבי ן לפולחנ י אמ ר יהו ה 
אלהי ם לשטש א קדמ י תו ר ב ר תור י לחטאת א : ותיס ב מדמי ה 424 


Ezechielis 42 43 


כאור ח תרע א דפתי ח לאור ח ציפונ א ואעלנ י ללישכת א דקד ם 
כיצורת א וקד ם ביניינ א לציפונא : *לקבי ל אורכ א דאכד ן מא ה 
תרע א ח ד פתי ח לציפונ א ופותי א חטשי ן אמי ן : * קבי ל עיסדי ן 
דלדרת א גווית א וקבי ל רצפת א דלדרת א כרית א ז ד לקכי ל זו י 
טתלתין : *וקד ם לישכת א מחל ד עש ר אמי ן פותי א לגי ו אוח ז 5 
אטת א חד א ותרעיה ן פתיחי ן לציפונא : ®ולשכת א זדליית א תזיק ן 
אר י נסיב ן זיזי א טינה ן טארעיית א וממציעית א כיניינא : *אר י 
טתלת ן איני ן ולי ת לה ק עמודי ן כעמוד י דרת א ע ל כ ץ דחי ק 
מארעיית א ומטציעית אמארעא : ’וכותל אדלבר אלקכי ללישכת א 
אור ח דרת א כריית א דקד ם לישבת א אורבי ה חטשי ן אמין : *אריס ! 
אורכ א דלישכת א דלדרת א כרית א חמשי ן אמי ן והדי ן ע ל אפ י 
היכל א מא ה אט ק : * ומלר ע ללישכת א האילי ן טעלנ א ממדינח א 
דעלי ן להי ן טדרת א כריתא : "*כפותי א דכותל א דדרת א כאור ח 
מדינח א דקד ם כיצורת א ודקד ם כיניינ א לישב ן : “ ואור ח קדמיהו ן 
כחיז ו לישכת א דפתיח ן לאור ח ציפונ א כארכה ן כ ן פותה ן וכ ל 15 
טפקגיה ן וכ ד חז י לה ן ובפתחיהן : *‘וכתרע י לישבת א דפתיח ן 
לאוח ז דרוט א תר ע כרי ש אור ח קד ם תכ ן ליוא י אורז ז טדעח א 
כמעלניהון : * י ואמ ר ל י לשכ ת ציפונ א לשכ ת דרומ א דקד ם 
כיצורת א אינ ק לישכר ז קודש א דייכלו ן חמ ן כהגי א דקריכ ץ לשטש א 
קד ם יהו ה קודש י קודשי א חמ ן ייחתו ן קודש י קודשי א וטנחאת א 10 
ודזטאת א ואשט א אר י את ר קדי ש : “ כמיעלה ק כהני א ול א יפק ק 
טקודש א לדרת א כרית א וחמ ן יחת ק לכושיה ק דישטש ק כה ק אר י 
קודש א אינ ק וילכשו ן לכושי ן אוחרגי ן ויתערכו ן ע ם עט א : ®*ושיצ י 
י ת טישח ת כית א גווא ה ואפקנ י באור ח תרע א דפתמ ז לאור ח 
טדינח א וטשחי ה סחו ר סחור : **מש ח רו ח ק T וט א כקנ י מישוזתא* ! 
חמי ש מא ה קני ן כקנ י טישחת א סחו ר סחור : ”מש ח רו ח ציפונ א 
חמ ש מא ח קני ן בקני א דטישחת א סחו ר סחור : *‘י ת ת ח דתט א I 
מש ח חמי ש מא ה קני ן כקנ י מישחתא : "'איסתח ר לרו ח טערכ א 
מש ח חמ ש מא ה קני ן כקנ י טישחת א : " * לארב ע רוחי א משחיו ! 
שור א לי ה סחו ר סחו ר אורב א חמ ש מא ה ופותי א חטי ש טאה ^ 
43 לאפרש א כי ן קודש א לחולא : *ואיכלנ י לתרע א תרע א דפתי ח 
לאור ח טדינח א : * וה א יק ר אלה א דישרא ל איתנל י מאור ח מדינח א 
וק ל מכרכ י שטי ה כק ל מיי ן סניאי ן וארע א נהר ת מזי ו יקריח : 


EEechielis 41 42 


423 


עיסר י בסידר א קביעי ן ככותל א רטט ו לטחיצי א סחו ר סחו ר לטיהו י 
ריש י שרית א גייחי ן ע ל זיזי א ול א יהויי ן שריית א טעבר ן בכותל י 
בית א : ’ ופותי א טסיבת א וסלק א לעיל א לעיל א ט ן טחיצי א אר י 
טקפ א בית א וסלק א לעיל א לעיל א סחו ר סחו ר לגי ו ע ל כי ן פת י 
5 בית א טלזדל א וכי ן כטסיבת א סלקי ן מ ן ארעית א לעילית א באור ח 
טציעיתא : *וחזי ת לבית א רוט א סחו ר סחו ר טשכלל ן טחיצי א 
טשח ת קני א שי ת אטי ן רוח : "פותי א דכותל א רטחיצת א דלבר א 
חטי ש אטי ן ואת ר שבי ק בי ת טחיצי א דלגי ו : " ‘ וב ץ לשכת א פותי א 
עשרי ן אטי ן סחו ר סחו ר טק ף לבית א סחו ר סחור : "ותרע א 
סזדטחיצת א לאת ר שבי ק תרע א ח ר פתי ח לאור ח ציפונ א ותרע א 
ח ד פתי ח לדרוט א ופותי א דאתו ־ שבי ק חט ש אטי ן סחו ר סחו ר : 
“ובינייג א דקד ם ביצורת א רו ח אור ח טערכ א פותי א שבעי ן אט ק 
וכותל א דביניינ א חט ש אטי ן פותי א סחו ר סחו ר ואורכי ה תשעי ן 
אמין : *'וטש ח י ת בית א אורכ א טא ה אטי ן וכיצורת א ובינייג א 
15 וטתלי א אורכ א טא ח אטין : *‘ופותי א דקד ם בית א וביצורת א 
לטדינח א טא ה אמין : **ומש ח אורכ א דכיניינ א דקד ם ביצורת א 
דילאחורה א וזויתה א מיכ א וטיכ א טא ה אמי ן והיכל א גווא ה ואולט י 
דרת א :* * סיפי א וכוי ן סתיט ן ועתיקי א סחו ר סחו ר לתלתיהו ן לקבי ל 
סיפ א דחפ י ניסריןדארז א סחו ר סחו ר וארע א ע ד בר א וכוי ן סתימן : 
20 ” ע ד לעיל א ט ן תדע א וט ן בית א גווא ה ולבר א וע ל כ ל כותל א 
סחו ר סחו ר מלגי ו וטלכר א טישח ן : *‘וגל ף כרובי ן וכותר ן וטתרת א 
ב ץ כרוכ א לכרוב א ותר ץ אפי ן לכרובא : "‘ואפ י אינש א עבי ר 
לכותר א טיכ א ואפ י ארי א עכ T לכותר א מיכ א גלי ף ע ל כ ל בית א 
סחו ר סחור : "*מארע א ע ד לעיל א ט ן תרע א כרובי ן וכותר ן גליפ ן 
25 וכי ן לכותל א דהיכלא : ‘*היכל א דסיפוה י טרבעי ן ואפ י בי ת כפור י 
חיזווי ה כדזיז ו יקר א : * * כקכי ל מדבח א פתור א דאע א תל ת אטי ן 
רומי ת ואורכי ה תרתי ן אמי ן וזוי ן לי ח ואורכי ה ומתלוה י אע א 
ומלי ל עיט י די ן פתור א דקד ם יהוד . : **ותרתי ן דשי ן להיכל א ולבי ת 
כפורי : **ותרתי ן דשי ן איטה ן לדשי א תרתי ן מקפ ן דשי ן תרתי ן 
30 לדש א חד א ותרתי ן דשי ן לאוחרנתא : **וגלי ף עליהו ן ע ל דש י 
היכל א כרובי ן וטתר ן בט א דגלי ף ע ל מתלי א וסקופת א דאע א ע ל 
אפ י אולמ א מלכר א :* * וכוי ן סתיט ן וכותרת א טיכ א וטיכ א ע ל 
בתפיאולט א ומחיצ ת בית א וסקופיא : ‘ואפקנ י לדרת א בריתא 42 422 


Eisechielifl 40 41 


כטשתת א האלץ : “תווה י אלוה י ואולטוה י ובו ץ לי ה סחו ר סחו ר 
אורכ א חטש ק אטי ן ופותי א עסרי ן וחט ש אטי ן : ” ואלוה י לדרת א 
בריית א וכותר ן ע ל אלוה י טיכ א וטיב א ותטני א דרג ץ דרטהי : 
*יולישכת א פתיח א כאלי א דתרעי א תט ן טתקגי ן י ת עלתא : 
"®ובאולט א דתרע א תרי ן פתור ץ טיב א ותר ץ פתורי ן טיכ א לטיכס 5 
עליה ץ עלת א וחטאת א ואשט א : " * ולעיבר א דטבר א לטסקנ א 
כטעלג א דתר ע ציפונ א תרי ץ פתור ץ ולעיבר א אוחרג א דלאולט א 
דתרע א תר ץ פתורץ : ‘*ארבע א פתור ץ טיכ א וארבע ה פתורי ן 
טיכ א לעיבר א דתרע א תטני א פתור ץ ביניה ץ גכסץ : "וארבע ה 
פתורי ץ לעלת א באבנ י גד ת אורב א אטת א חר א ופל ג ופותיאס ! 
אטת א חר א ופל ג ורוטת א אטת א חר א עליהו ן יחת ץ י ת טגי א 
דיכפ ץ י ת עלת א בה ץ וניבס ת קורשיא : **ועונקל ץ גפק ץ פשן • 

ח ד קביעי ץ בעטור י בי ת טטבחי א טגי ו לאולטי א סחו ר סחו ר חד י 
פתורי א בס ר קורבגא : "וטלבר א לתרע א טוא ה לישכ ת למא י 
בדרת א גוית א דלעיב ר תר ע ציפונ א ואפיה ץ לאור ח דרוט א חדל ו 
לעיב ר תר ע טדיגח א אפ י אור ח ציפונ א : " וטייי ל עיט י ד א לישכת א 
דפתיח א לאור ח דרוט א לכהגי א נטר י טטר ת ביתא : "ולישכת א 
דפתיח א לאור ח ציפונ א לבהגי א נטר י טטר ת מדבח א אינ ץ בנ י 
צדו ק דקריבי ן טבג י לו י לפולחג א דיהו ה לשטש א קדטוה י : "וטש ח 
י ת דרת א אורב א טא ה אט ץ ופותי א טא ה אט ץ טרב ע וטדבחאס נ 
דקד ם ביתא : "ואעלג י ^»ולט א דבית א וטש ח אל א דאולט א 
חטי ש אט ץ טיב א וחט ש אטי ן טיכ א ופותי א דתרע א תל ת אט ק 
טיב א ותל ת אטי ן טיבא : "אורכ א דאולט א עסרי ן אט ץ ופותי א 
חר א עפר י אטי ן ובדרג ץ דסלק ץ לי ה ועטודי א ע ל אלי א ח ד טיכ א 
41 וח ד טיכא : ‘ואעלנ י להיכל א וטש ח י ת אלי א שי ת אט ץ פותיאל ! 
טיכ א ושי ת אטי ן פותי א טיכ א פותי א דטשכנ א : *ופותי א דתרע א 
עש ר אט ץ וכתפ י תרע א חטי ש אטי ן טיכ א וחטי ש אטי ן טיב א 
וטש ח אורכי ה ארבעי ן אטי ן ופותי א עיסר ץ אטין : * וע ל לגי ו וטש ח 
אל א דתרע א תרתי ן אטי ן ותרע א שי ת אט ץ ופותי א דתרע א שב ע 
אטי ן : * וטש ח י ת אורכי ה עשרי ן אטי ן ופותי א עסרי ן אט ץ דקד ם ס ג 
היכל א ואט ר ל י די ן בי ת קוד ש קודשיא : ®וטש ח כותל א דבית א 
שי ת אט ץ ופותי א דטחיצת א ארב ע אטי ן סחו ר סחו ר טק ף לבית א 
סחו ר סחור : ®וטחיצי א טחיצ א ע ל טחיצ א תלת ץ ו^ ת חד א 


Ezechielis 40 


421 


אמ ץ מיב א ושי ת אמי ן מיכ א : ” ומש ח י ת תרע א כזאיג ר תו א 
לאיגרי ה פותי א עיסרי ן וחמ ש אמי ן תר ע לקבי ל תרע : *'ועב ד י ת 
אלי א שיתי ץ רוטהי ן אמת א חר א יע ל אל א דדרת א דתרע א סחו ר 
סחור : *יוקד ם תרע א מציעא ה דקד ם אולט א דתרע א גווא ה 
5 חטשי ן אטין : "'ובו ץ סתיט ן לתוי א ולאליה ץ טגי ו לתרע א סחו ר 
סחו ר וב ן לאולטי א ובו ץ סחו ר סחו ר לגי ו וע ל אל א בותרתא : 

" ואעלנ י לדרת א בריית א וה א לישב ן ורצפת א עבי ד לדרת א סחו ר 
סחו ר תלתי ן לישב ן ע ל ריצפתא : *'ורצפת א לעיבר א דתרעי א 
לקבי ל אורב א דתרעי א ריצפת א ארעייתא : "'ומש ח פותי א מ ן 
10 קד ם תרע א מציעא ה דקד ם דרת א גוית א מבר א מא ה אמי ן 
לטדינח א ולציפונא : "*ותרע א דפתי ח לאור ח ציפונ א לדרת א 
בריית א מש ח אורבי ה ופותי ה : י * ותווה י תלת א מיכ א ותלת א טיב א 
ואלוה י ואולטוה י הו ה כמישח ת תרע א קדמא ה חמשי ן אמי ן אורכי ה 
ופותי א עיסרי ן וחמ ש אמ ץ :* * ובווה י ואולטוה י ובותרתי ה במישח ת 
1 5 תרע א דפתי ח לאור ח טדיגח א ובדרגי ן שבע א סלקי ן בי ה ואולמוה י 
קדטיהון : "*ותרע א לדרת א גוית א לקבי ל תרע א דפתי ח לציפונ א 
.ולטדינח א ומש ח מתר ע לתר ע מא ה אמין : **ואבלנ י באור ח 
דתט א וה א תרע א ח ד פתי ח לאור ח דרומ א ומש ח אלוה י ואולטוה י 
בטישחת א האילין : **ובו ץ לי ה ולאולטוה י סחו ר סחו ר בבוי א 
20 האיל ץ חטש ץ אמי ן אורב א ופותי א עיסרי ן וחט ש אמי ן : " * ודרגי ן 
שבע א דרגוה י ואולטוה י קדמיהו ן ומתר ן לי ה חד א מיב א וחד א 
טיכ א ע ל אילוה י : י * ותרע א דפתי ח לדרת א גווית א באור ח דרומ א 
ימש ח טתר ע לתר ע באור ח דרוט א מא ה אמין : **ואעלנ י לדרת א 
טית א בתר ע דרומ א ומש ח י ת תר ע דרומ א במישחת א האילי ן : 
25 **ותווה י ואלוה י ואולטוה י כטשחת א האילי ן ובוי ן לי ה ולאולטוה י 
סחו ר סחו ר חמש ץ אמי ן אורב א ופותי א עיסרי ן וחמ ש אמין : 
®*ולאולטי א סחו ר סחו ר אורב א עסרי ן וחמ ש אמי ן ופותי א חט ש 
אמץ : **ואולטוה י לדרת א בריית א ובותר ן ע ל אלוה י ודרגי ן תמנ י 
דדגוה י : **ואעלנ י לדרת א גווית א באור ח טדינח א ומש ח י ת תרע א 
סנסטשחת א האילין : **ותווה י ואילוה י ואולמוה י בטשחת א האילי ן 
וכווי ן לי ה ולאולמוה י סחו ר סחו ר אורכ א חטשי ן אמי ן ופותי א 
עסרי ן וחמ ש אמין : *יואולטוה י לדרת א בריית א ובותר ן ע ל אלוה י 
טיכ א וטיכ א ותטגי א דרגי ן דרגוהי : **ואעלנ י לתר ע ציפונ א ומש ח 420 


Ezechielis 39 40 


וסליקי ת שכינת י מינהו ן וטסרתיגו ן כי ד סנאיה ק ואיתקטל ו בחרכ א 
כולהון : ‘*כסואבתהו ן ובכזירדיה ק איתפרעי ת מינהו ן וסליקי ת 
שכינת י מינהו ן : “ בכי ן כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם כע ן אתי ב י ת 
נלוו ת יעק ב וארחי ם כ ל בי ת ישרא ל ואתפר ע פורענו ת נמרת י 
ט ן עטטי א ע ל דאחיל ו י ת שמ א דקודש י : **דקבלו ן י ת איתכנעותוז ק 5 
וי ת כ ל שיקריהו ן דשקר ו בטימר י כמיתבהו ן ע ל ארעהו ן לרווח ק 
ולי ת דטני ד : ” כ ד אתי ב יתהו ן מ ן עטטי א ואיכני ש יתה ץ ט ן 
מדינ ת בעל י דבביהו ן ואתקד ש בהו ן לעינ י עממי ן סניאי ן :* * py*n 
אר י אנ א יהו ה אלההו ן דע ל דחב ו קדמ י אנלית י יתהו ן לכינ י 
עממי א וכד ו דתב ו כנישתינו ן לארעהו ן ול א אשא ר עו ד מינהק 10 
תמ ן : ול א איסלי ק עו ד שכינת י מינהו ן דשפכי ת י ת רו ח קדש י 

40 ע ל בי ת ישרא ל אמ ר יהו ה אלהי ם : י בעיסרי ן וחמ ש שני ן לנלותנ א 
בריש א דשת א בעסר א לירח א בארב ע עיסר י שני ן כת ר דאיתרע ת 
קרת א בכר ן יומ א הדי ן שר ת על י רו ח'נבוא ה מ ן קד ם יהו ה ואעי ל 
ית י לתטן : ®ברו ח נבוא ה דשר ת על י מ ן קד ם יהו ה אעלנ י לארע א 15 
דישרא ל ואשריינ י ע ל טו ר ר ם לחר א ועלוה י כביניןקרת א מדרומא : 

" ואעי ל ית י לתמ ן וה א גבר א חיזוי ה כחיז ו נחש א וחו ט דכיתנ א 
בידי ה וקנ י מישחת א וה א קאי ם כתרע א : * ומלי ל עיט י נבר א כ ר 
אד ם חז י כעינ ד ובאודנ ף שמ ע ושו י לב ך לכ ל דאנ א מחז י ית ר 
אר י בדי ל לאחזיות ר איתיוכ א הלכ א הו י י ת כ ל דא ת ח ד לבי ת 20 
ישרא ל : " וה א שור א מבר א לבית א סחו ר סחו ר ובי ד גבר א קנ י 
טישחת א דח ד מינהו ן שי ת אמי ן כאטי א באטת א דהי א אטת א 
ופש ף ומש ח י ת פותי א דביניינ א קני א ח ד ורומ א קני א חד : *וע ל 
לתרע א דפתי ח לאור ח טדינח א וסלי ק בדרגוה י ומש ח י ת סיפ א 
דתרע א קני א ח ד פותי א וי ת סיפ א ח ד קני א ח ד פותיא : ®ותוא 5 י 
קגי א ח ד אורכ א וקני א ח ד פותי א וכי ן תויי א כותל א חמ ש אמי ן 
וסיפ א דתרע א מקבי ל אולמ א דתרע א טלגי ו קני א ח ד : * ומש ח י ת 
אולמ א דתרע א מלגי ו קני א חד : "ומש ח י ת אולט א דתרע א תמנ י 
אמי ן ואלוה י תרתי ן אמי ן ואולמ א דתרע א מלני ו : " * ות ר תרע א 
באור ח טדינח א תלת א טיכ א ותלת א מיכ א טשח א חד א לתלתיו ק ס ג 
ומשחת א חד א לאליי א מיכ א וטיכא : "ומש ח י ת פותי א דטעלנ א 
דתרע א עש ר אמי ן אורכ א דתרע א תל ת עש ר אמי ן : ותחוט א 

דקד ם תוי א אמת א חד א ואטת א חד א תחוט א טיכ א ותו א שי ת Ezechielis 39 


419 


תיתרט י נבילת ד א ת וכ ל משיריית ד ועממי ן סגיאי ץ דעיפי ר לעופ א 
ציפו ־ וכ ל דפר ח וחי ת בר א טסרת ד לאישתיצא ה : * ע ל אפ י בר א ■ 
תתרמ י נבילת ד אר י אנ א מרי ת בטיטר י אט ר יהו ה אלהים : 
•ואדל ק אשת א במגו ג וביתב י גגוות א דשר ן לרוחצ ץ ו T עו ן אר י 
5 אנ א יהוה : ’ד ת שט א דקודש י איגל י בג ו עמ י ישרא ל ול א אחי ל 
י ת שמ א דקודש י עו ד דדעו ן עטטי א אר י אנ א יהו ה קדיש א אשרית י 
שכינת י בישרא ל : *ה א אתי א ותתקי ם אמ ר יהו ה אלהי ם הו א יומ א 
דנזרי ת בטיטרי : *ויפק ץ יתב י קירו י ארע א דישרא ל ויהו ן שגר ץ 
ומסתובר ץ בטנ י זינ י כענילי ן ותרסי ן בקשת ן ובניררי ץ ובא; ד 
1 0 טורנ ץ ורומחי ן דדלקו ן כה ץ נור א שב ע שני ן : " ' ול א יסב ץ אע ץ 
ט ן חקל א ול א יקצ ץ p חורש א אר י בטנ י זינ א T לקו ן נור א ויבזו ן 
י ת כזזיה ץ דעידו ן י ת עדאיהו ן אמ ר יהו ה אלהים : "דה י בעידנ א 
ההו א אתי ן לנו ג את ר כש ר לבי ת קבור א בישרא ל בהיל ת טגזת א 
טדנ ח י ם גניס ר וסטכ א הי א לתר ץ טוריי א דקברו ן תמ ן י ת נו ג 
15 ד ת כ ל איתרגושתי ה דקרו ן היל ת איתרנוש ת גוג : “ויקכרונו ן 
בי ת ישרא ל בדי ל לדכא ה י ת ארע א שבע ה ירח ץ : י ‘ דקבר ץ כ ל 
עט א דארע א ותה י להו ן לשום.יו ם אתיקרות י אמ ר יהו ה אלהי ם : 
“וגבדי ן יטנו ן תדיר א לטיה ד עד ן כארע א טקברי ן עי ם דעד ן י ת 
דאישתאר ו ע ל אפ י ארע א לדכיות ה מסו ף שבע א ירחי ן ישר ץ 
ס ג למבד ק : • י ועד י אורח א דעד ן בארע א דא ם יהז י נרמ א דאינש א 
דכנ י לוותי ה צווא ה ע ד דיקברו ן יתי ה דמקכרי ן בחיל ת איתרגוש ת 
ט ג : וא ף לתכ ץ יתרטו ן קטיל י רומ י קרת א דסגיאי ן איתרנושתה א 
דדכ ץ י ת ארעא : ”וא ת ב ר אד ם כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם איט ר 
לעופ א ציפ ר כ ל דפר ח ולכ ל חיי ת בר א איתכנש ו ואית ו איתקרב ו 
25 מסחו ר סחו ר ע ל קטיל י דאנ א קטי ל לכ ץ קטו ל סנ י ע ל טור י ישרא ל 
ותיכל ץ בסר א ותישת ץ דמ א : * ' בש ר ניברי ן תיכלו ן וד ם רכרב י 
ארע א תשתו ן מלבי ן שילטוני ן וטורני ן גיברי ן עתיר י נכסי א כולהון : 

” ותיכל ץ תרכ א לטסב ע ותשתו ן דמ א לרוי ו טכס ר קטילי ן דאנ א 
קטי ל לכץ : "*ותיסבע ץ ע ל טור י עט י בס ר סוסוו ן ורתיכי ן ניברי ן 
וכ ל גבר י עבד י קרכ א אמ ר יהו ה אלהי ם :* * ואת ץ י ת יקר י בעממי א 
דחז ץ כ ל עטטי א י ת פורענות י דעבדי ת ד ת גבורת י דשוית י בהו ן : 
**דדעו ן בי ת ישרא ל אר י אנ א יהו ה אלההוןמ ן יומ א ההו א ולעילא : 
**דדעו ן עטטי א אר י בחוביה ץ נל ו בי ת ישרא ל ע ל דשקר ו בטיטר י 

* 27 418 


Ezechielis 88 89 


תה י א ת וב ל משיריית ף ועטכר ן סגיאי ן דעיטד : "‘כדנ ן אמ ר יהו ה 
אלהי ם דה י כע T נ א ההו א יסקו ן הרהורי ן ע ל ליב ף ותוד 8 ף ב 
מהשכ ן בישן : “ותיט ר איס ק ע ל ארע א דיתכ א קיר ר פאתי א 
איה ף ע ל עט א דשקטי ן ושר ן לרוחצ ן כולהו ן יתכי ן בל א שור א 
ועכרי ן ודשי ן לי ת להון : **לטיב ז כיז א ולטעד י עדא ה לכגשא 5 
טשיריית ל ע ל חרכאת א דאיתיתב א וע ל עט א דאיתבנש ו מבינ י 
עממי א אצלח ו בניכס ק וקינייני ן יתבי ן ע ל תוקפ א דארע א : שב א 
ודד ן תגר י ימ א וב ל מלכה א ייטרו ן ל ך הלטכ ז ביז א א ת את י 
ולטעד י עדא ה בנישת א משירית ר לטס ב בס ף ורה ב למשב י ניכס ץ 
וקינייני ן לטעד י עד י סגי : *‘בכ ק איתנב י ב ר אד ם ותיט ר לגוגס ! 
כדנ ן אט ד יהו ה אלהי ם הל א בעידנ א ההו א כ ד יתב ץ עט י ישרא ל 
לרוחצ ן תיד ע פורענו ת גבורת י : " ‘ ותה ף טאתרן ־ מסייפ י ציפונ א 
א ת ועממי ן סגיאי ן דעמ ל רכב י סוסוו ן בולהו ן טשירי ץ סגיא ן וע ם 
סנ י : " ' ותיס ק ע ל עמ י ישרא ל בעע א דסלי ק והפ י י ת ארע א בסו ף 
יומי א תה י ואייתיג ל ע ל אר ע בי ת שכינת י בדי ל דידע ק עטטי א 1 5 
פורענו ת גבורת י ב ד אתקד ש ב לויהו ן חז ןבפורענות לטג : ”כדנ ן 
אמ ר יהו ה אלהי ם הא ת הו א דטלילי ת ביומ י קד ם ב T עבד י נכי י 
ישרא ל דאיתנביא ו ביוטי א האיגו ן טלקדט ת דג א שנ ץ סגיא ן 
לאיתא ה ית ל עליהו ן : " ' ויה י ביומ א ההו א ביו ם מית י נו ג ע ל ארע א 
דישרא ל אמ ר יהו ה אלהי ם ידל ק רוגז י וחיטת י באפי : ״*ובאיתגלא ה 50 
פורענות י בטדל ק אש ת רונז י גזרי ת בטימר י אם • ל א ביומ א ההו א 
יה י זי ע סנ י ע ל ארע א דישרא ל : " * ויזוע ץ ט ן קדמ י נוג י ימ א ועופ א 
דשטי א וחיי ת בר א וכ ל ריחש א דרחי ש ע ל ארע א וכ ל אינש א 
רע ל אפ י ארע א ויתפגרו ן טורי א ויתתלשו ן מגדלי א וכ ל שו ר ר ם 
לארע א יתחמ ר : ” ואיזטניני ה לטיפ ל בחרב א ע ל טור י עט י אמ ר 55 
יהו ה אלהי ם חר ב נכ ר באחוה י תה י : * * ואיתפר ע מיני ה בטות א 
וקטל א ומט ר מגב ר ואבנ י אלגבי ש אשת א וגופרית א אטט ר עלוה י 
וע ל טשירייתי ה וע ל עטטי ן סגיאי ן דעימי ה : " * ואתרב י ואיתקד ש 
39 ואינל י גבורת י לעינ י עטמי ן סגיאי ן וידעו ן אר י אנ א יהוה : ‘וא ת 
ב ר אד ם איתנב י ע ל נו ג ותימ ר כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם האנ א 30 
של ח רוגז ^ על ל ט ג ר ב רי ש מש ל ותוב ל : * ואישדלינ ל ואטעינ ל 
ואסקיג ל מסייפ י ציפונ א ואייתינ ל ע ל טור י ישראל : *ואירט י קשת ל 
ט T סטאל ל ונירר ל מי ד יטינ ל איטג ר : * ע ל טור י ארע א דישרא ל Esecbielis 37 38 


417 


ייטר ץ ל ר בנ י עמ ך למימ ר הל א תחו י לג א מ א אילי ץ ל ד : "איתנב י 
לה ק כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם האנ א מקרי ב י ת שיבט א דיוס ף 
דהו א שבט א דאפרי ם ושבט י ישרא ל אהיה ק ואיהב ר יתהו ן עלוה י 
י ת שיבט א דיהוד ה ואעבדינו ץ לעמ א ה ד ויהו ן ה ד קדמ י : " * ויה ק 
5 לוחי א דתיכתו ב עליהו ן ביד ך לעיניהו ן : ואיתנב י להו ן כדנ ן אמ ר 

יהו ה אלהי ם האנ א מקרי ב י ת בנ י ישרא ל מבינ י עממי א דאיתנליא ו 
לתמ ן ואיכני ש יתהו ן מסחו ר סחו ר ואעי ל יתהו ן לארעהון : **ואעב ד 
יתהו ן לעט א ח ד כארע א בטור י ישרא ל ומלכ א ח ד יה י לכולהו ן 
למיהו י טלכ א ול א יהו ן עו ד לתרי ן עממי ן ול א יתפלנו ן עו ד לתרתי ן 
" ! מלכוו ן עוד : **ול א יסתאכו ן עו ד בטעותהו ן וכשיקוציהו ן וככ ל 
מירדיהו ן ואפר ק יתה ק מכ ל מותכניהו ן דחכ ו כהו ן ואדכ י יתהו ן 
דהו ן קדמ י לע ם ואנ א אה ד להו ן לאלה : **ועבד י דו ד מלכ א 
עליהו ן ופרנס א ח ד יה י לכולהו ן ובדינ י יהכו ן וקיימ י יטרו ן ויעכדו ן 
יתהון : **ויתכו ן ע ל ארע א דיהכי ת לעבד י ליעק ב דיתיב ו ב ה 
1 5 אבהתכו ן דתבו ן על ה אינו ן ובניהו ן ובנ י בניהו ן ע ד עלמ א ודו ד 
עבד י מלכ א לה ק לעל ם : " * ואנז ר להו ן קיי ם של ם וקיי ם על ם יה י 
עימהו ן ואיברכינו ן ואסג י יתה ק ואתי ן י ת מקדש י ביניהו ן לעל ם : 
**ואשר י שכינת י ביניה ק ואיה ד להו ן לאל ה ואינו ן יה ק קדמ י לעם : 

* * ו T ע ק עממי א אר י אנ א יהו ה מקד ש י ת ישרא ל במיהו י מקדש י 
20 כיניהו ן לעלם : *והו ה פתנ ם נבוא ה מ ן קד ם יהו ה עימ י למימר: 38 
* כ ר אד ם קבי ל נבוא ה ע ל גו ג אר ע מט ג ר ב רי ש מש ך ותוב ל 
ואיתנב י עלוה י : * ותימ ר כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם ה א אנ א של ח 
רוגז י על ר נו נ ר ב רי ש מש ד ותוכ ל : * ואשדלינ ד ואיתי ן שירי ן 
כליסת ך ואפי ק ית ך וי ת כ ל משרית ך סוסוו ן ופרשי ן לבש י נמ ר 
25 טלה ק משיריי ן סגיא ן דמזייני ן בענילי ן ותריסי ן אחד י סייפי ן 
כולהק : ®פרסא י כושא י ופוטא י עימהו ן כולהו ן מזייני ן כענילי ן 
וקולסי ן : * גומ ר וכ ל משירייתה א מדינ ת גרממי א סייפ י ציפונ א 
ד ת כ ל משריתה ק עממי ן סניאי ן דעימ ך : * איזדר ז ואתק ן ל ד א ת 
וכ ל משיריית ך דאיתכניש ו על ך ותה י להו ן למטרא : *מיומי ן 
30 סגיאי ן תמנ י משירית ך בסו ף שני א תה ך לארע א דתכ ו עמ ה 
מקטול י הרב א דאתכנש ו מעממי ן סניאי ן ע ל טור י ארע> * דישרא ל 
דהו ו לחרב א תדיר א ואינ ק מבינ י עממי א אתנליא ו ויתיכ ו לרותצ ן 
כולהק : "ותיס ק כאיתרנוש א תית י כעננ א דסלי ק והפ י י ת ארע א 

27 416 


Efeechielifl 86 37 


יתיב ו : “ויחג ץ עטטי א דישתא ^ סחרניכו ן אר י אנ א יהו ה בנית י 
טפנרת א קייטי ת צדית א אנ א יהר ה נזרי ת כטיטר י ואקיי ם : ^"כדג ן 
אט ר יהו ה אלהי ם עו ד ד א אשתאי ל בטיטר י לבי ת ישרא ל 
לטעב ד לה ק אסגינ ק כאינש א ואצלחיט ן בכעירא : “בעט א 
קדיש א דטדכ ן ואת ן לירושל ם כזט ן טועד י פסח א prp p קירו י 5 
ארע א דישרא ל דחווא ה חרב ן טליי ן אינש א עט א כי ת ישרא ל 
87 י T עו ן אר י אנ א יהו ה : י שר ת על י רו ח נבוא ה ט ן קד ם יהו ה ואפקנ י 
ברו ח נבוא ה דשר ת על י ט ן קד ם יהו ה ואשריינ י בנ ו בקעת א והי א 
טלי א גרט י אינשא : *ואעברנ י עליה ק סחו ר סחו ר וה א סניא ן 
לחד א ע ל אפ י בקעת א וה א יבישי ן לחד א : * ואט ר ל י ב ר אד ם 1 0 
היחיי ן גרטי א האילי ן ואטרי ת יהו ה אלהי ם א ת גל י קדט ך : * ואט ר 
ל י איתנב י ע ל גרטי א האילי ן ותיט ר לה ק גרטי א יבישי א קביל ו 
פיתגט א דיהו ה : “ כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ם לגרטי א האילי ן האנ א 
טעי ל בבו ן רוח א ותיחון : *ואתי ן עליבו ן נ T י ן ואסי ק עליכו ן כסר א 
ואקרו ם עליבו ן טשב א ואתי ן בבו ן רוח א ותיחו ן ות T עו ן אר י אנ א 1 5 
יהוה : יואיתנכית י בט א דאיתפקדי ת וה א ק ל כאיתנכיות י וה א 
זייע א וקריכ ו נרטי א גרט א לו ת חברי ה ; * וחזי ת וה א עליה ק נ T ק 
וכסר א סלי ק וקר ם עליוזו ן טשב א טלזדל א ורוח א לי ת כהו ן : ®ואט ר 
ל י איתנכ י ע ל רוח א איתנב י כ ר אד ם ותיט ר לרוח א בידנ ן אט ר 
יהמ ז אלהי ם טארב ע רוחיי א אית א רווז א ועול י כקטילי א האילקס ג 
ויידוו ן : " ' ואיתנכית י בט א דפקדנ י ועל ת כה ץ רוח א וחי ו וקט ו ע ל 
רינליהו ן טשיריי ן סניא ן לחד א לחדא : "ואט ר ל י ב ר אד ם גרטי א 
האילי ן ב ל בי ת ישרא ל אינו ן ה א אינ ק אטרי ן יביש ו גרטנ א פס ק 
סיברג א אכדנ א לנא : *‘בבי ן איתגכ י ותיט ר לה ק כדנ ן אט ר יהו ה 
אלהי ם האנ א פת ח י ת קיכריכו ן ואסי ק יתכו ן טקכריכו ן עט י ואזף ל 5 ג 
יתכו ן לארע א דישראל ; *‘ות T ע p אר י אנ א יהו ה ב ד אפת ח י ת 
קכריבו ן וכ ד אסי ק יתכו ן טג ו קכרי ^ עט י : “ ואתי ן רוח י pa 
ותיחו ן ואשר י יתכו ן ע ל ארע ^ pTw אר י אנ א יהו ה נזרי ת 
כטיטר י ואקיי ם אט ר יהו ה : ® ‘ והו ה פתג ם נבוא ה ט ן ^ ם יהו ה 
עיט י לטיטר : ®’וא ת כ ר אד ם ס ב ל ר לוח א חד א וכתו ב עלוהיס ג 
לשיב ט יהוד ה ולבנ י ישרא ל אחיהו ן וס ב לוח א ח ד וכתו ב עלוה י 
שכט א דיוס ף דהו א שכט א דאפרי ם וכ ל בי ת ישרא ל אחיהק : 
”ותקרי ב יתה ק ח ד לו ת ח ד ל ך ללוח א ח ד ויחו ן לח ד בידך : *‘וכ ד Ezechielis B6 


415 


ל א תקבלי ן עו ד ועמי ד ל א תתכלי ן עו ד אמ ר יהו ה אלהים ; ®'וחו ה 
פתג ם נבוא ה מ ן קד ם יהוד ! עימ י לטימ ר : ” ב ר אד ם כי ת ישרא ל 
יתכ ץ ע ל ארעהו ן וסאיב ו ית ה באורחתהו ן ובעובדיהו ן בסואב ת 
אית א טומא ה הו ת אורחתה ק קדמי : *'ושפבי ת חימת י עליה ק 
5 ע ל ד ם זבי י דאשד ו ע ל ארע א ובפולח ן טעוותהו ן סאבו ה : "‘ואגלית י 
יתה ק לבינ י עממי א ואתבדר ו במדינת א באורחתהו ן בישת א 
וכעובדיה ק טקלקלי א איתפרעי ת מינהון : "*ועל ו לבינ י עממי א 
דאיתגליא ו לתט ן ע ל דאחיל ו י ת שמ א דקודש י בדאטרי ן לה ץ א ם 
עט א דיהו ה אילי ן ואיבדי ן מאר ע בי ת שכינתי ה גל ו : י * והסי ת ע ל 
1 0 שמ א דקודש י דאחלוה י בי ת ישרא ל בינ י עטטי א דאיתנליא ו לתט ן : 
* * בב ק איט ר לבי ת ישרא ל בדג ן אמ ר יהו ה אלהי ם ל א בדילכו ן 
אנ א עב T בי ת ישרא ל אילהי ן לשט א דקודש י דאחילתו ן בינ י 
עטטי א דאיתגליתו ן לתט ן : **ואקדי ש י ת שמ י רב א דאיתח ל בינ י 
עטטי א דאחילת ק ביגיהו ן ו T ע p עטטי א אר י אנ א יהו ה אמ ר יהו ה 
1 5 אלהי ם ב ד אתקד ש בבו ן לעיניהו ן :* * ואקרי ב יתבו ן מבינ י עמטי א 
ואיכני ש יתבו ן מכ ל טדינת א ואעי ל יתכו ן לארעכון : **ואישבו ק 
לחוביבו ן בט א דמדכ ן בט י אדיות א וכקט ם תורת א דחטאת א 
pTm מכ ל סואכתכו ן ומכ ל טעוותבו ן אידב י יתכון : ®*ואתי ן 
לבו ן ל ב דחו ל ורו ח דחל א את ץ כטעימ ן ואתכ ר לב א דרישע א 
20 דהו ה תקי ף באבנ א מכיםרכו ן ואיתי ן לבו ן ל ב דחו ל קדמ י למעב ד 
רעות י :* * וי ת רו ח קדש י אתי ן כטעיב ץ ואעב ד י ת דבקיימ י תהבו ן 
ודינ י תיטר ק ותעכדון : **ותיתכו ן כארע א דיהכי ת לאכהתכו ן 
ותהו ן קדמ י לע ם ואנ א איהו י לבו ן לאל ה : " * ואפר ק יתכו ן מכ ל 
סואבתבו ן ואיכרי ך י ת עיכור א ואסג י יתי ה ול א את ן עליבו ן כפנ א : 
25 ״*ואסג י י ת פיר י אילג א ועלל ת חקל א בדי ל דל א תקכל ק עו ד 
חיסוד י בפנ א כינ י עטמיא : ‘*ות T ברו ן י ת אורחתבו ן כישת א 
ועוכדימןדל א תקני ן ות T נקוןותהו ן חז ן ע ל חוביבוןוע ל תועיבתכק : 
**ל א כדילבו ן אנ א עכי ד אמ ר יהוד . אלהי ם ית T ע לבו ן כהית ו 
ואיתכנע ו טאורחתבו ן בי ת ישראל : **כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם 
0 « כיומ א דא T כ י יתכו ן מכ ל חוכיכו ן ואיתי ב י ת קירד א ויתכניי ן 
חדכאתא : **ואדע א תזו ת צדי א תתפל ח חל ף דוזו ת צד ו לעינ י ב ל 
דעדי : **וייטת ן ארע א דיבי ן תשרא ל דהו ת צדי א תב ת לטהו י 
כגיגת א דעד ן וקירד א חרכת א וצדית א וטפגרת א כרכ ק תקיפ ק 414 


Ecevhielu 35 86 


ארגזות ד דאטר ת ע ל טור י ארע א דישרא ל לטיט ר צדיא ת ארעהו ן 
לנ א אתטסר ו לאישתיצא ה : ואיתררבתו ן קדט י בטיל י פוטכו ן 

ואסגיתו ן קדט י פיתגטיכו ן קדט י שטי ע : “ כדג ן אט ר יהו ה אלהי ט 
כטיחד י כ ל ארע א צד ו אעבי ד לד : *יבט א דחדית א ע ל אחסנ ת 
בי ת ישרא ל ע ל דצדיא ת ארעהו ן כי ן אעבי ד ל ך צד ו תה י טור א S 
86 דסעי ר וכ ל אדו ם בול ה ו T עו ן אר י אנ א יהו ה : י וא ת ב ר אד ם 
איתנכ י ע ל טור י ישרא ל ותיט ר טור י ישרא ל קכיל ו פיתגט א דידצה : 
*כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ם חל ף דאט ר סגא ה עליכ ץ חדו א ובט ת 
על ם לירות א הו ת לנא : *כבי ן איתנכ י ותיט ר כדנ ן אט ר יהו ה 
*«להי ם חל ף דאיתררכ ו חל ף דחשיכ ו לאחרב א ולאצדא ה יתכו ן 1 0 
■ טסחו ר סחו ר לטיהויכו ן ירות א לשאר א דעטטי א ואיתאטרת ק ע ל 
שפ ת ליש ן ודיננ ת עם : *כבי ן טור י ישרא ל קכיל ו פיתנט א דיהו ה 
אלהי ם כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ם לטורי א ולרטת א לפצ T י א ולחילי א 
ולחרבאת א צדיאת א ולקירוי א שכיקת א דהווא ה לח 7 וללעי ב 
לשאר א דעטטי א דטסחו ר סחו ר : * בבי ן כדג ן אט ר יהו ה אלהי ם 1 5 
א ם ל א באש ת פורענות י גזרי ת כטיטר י ע ל שאר א דעטטי א וע ל 
אדוטא י כולהו ן דיהכ ו י ת אר ע בי ת שכינת י להו ן לירות א כחידו ת 
ב ל ל ב בציפו ח נפ ש בדי ל לתרבות ה לטכז ה : " כבי ן איתנכ י ע ל 
ארע א דישרא ל ותיט ר לטורי א ולרטאת א לפצ T י א ולחילי א כדנ ן 
אט ר יהו ה אלהי ם האנ א ברוגז י וכחיטת י גזרי ת כטיטר י חל ף 20 
דאיתכנעו ת עטטי א קבילתו ן : *ככי ן כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ם אנ א 
קייטי ת כטיטר י א ם ל א עטטי א דכז ו יתבו ן טסחו ר סחו ר איט ן 
איתכנעותהו ן יקכלון : *ואתו ן טור י ישרא ל איככו ן תצלחו ן ופרי ^ 
תטענו ן לעט י ישרא ל אר י קרי ב יו ם פורקנ י לטיתי : •אר י האנ א 
מתנל י עליבו ן ואיתפנ י בטיטר י לאיטב א לבו ן ותתפלחו ן ותזדרעק: 25 
" ' ואסנ י עליכו ן אינש א ב ל כי ת ישרא ל בולה ק ויתיתכ ן קירוי א 
וחרבאת א יתבניי ן : ” ואסנ י עליבו ן אינש א ובעיר א ויסגו ן דפש ק 
ואתי ב יתכו ן כטלקדטי ן ואוט ב לבו ן כ T כ ק אול א ות T ע ק אר י 
אנ א יהו ה : * ' ואמנ י עליבו ן איגש א י ת עט י ישרא ל וירתוג ר ותה י 
להו ן לאחסנ א ול א תוסי ף עו ד לתכלותהון : *‘כדנ ן אט ר יהוהס ג 
אלהי ם חל ף דאטרי ן לי ד טקטל ת אינש א א ת וטתכל ת עפי ד הדת : 

” בכי ן אינש א ל א תקטלי ן עו ד ועמי ר ל א תתבלי ן עו ד אט ר יהו ה 
אלהי ם :* ' ול א אשט ע לי ד עו ד איתכנעו ת עטטי א וחיסוד י עטטי א 


Bseohielis 34 35 


413 


וכ ק גב ר מסכין : '*חל ף דברש ע ובדר ע דחקתו ן ובתוקפכו ן 
תברתז ן ב ל כאכיי א ע ד דבדרתו ן יתהו ן לבינ י עטטי א :* * ואיפרו ק 
לעט י ול א יתמסרו ן עו ד לביז א ואידי ן בי ן גב ר לגב ר : י * ואקי ם 
עליהו ן פרנס א ח ד ויפרנ ס יתהו ן י ת עבד י דו ד הו א יפרנ ס יתהו ן 
5 והו א יה י להו ן לפרנ ס ; * * ואנ א יהו ה אהו י להו ן לאל ה ועכד י דו ד 
דכ א ביניהו ן אנ א יהו ה גזרי ת בטיטר י : * * ואיגז ר להו ן קיי ם של ם 
ואיבטי ל חית א כישת א ט ן ארע א ויתכו ן בטדבר א לרוחצ ן ויתעתק ק 
כחורשיא : ®*ואשר י יתהו ן סחו ר סחו ר לבי ת מקדש י ויהו ן מברבי ן 
ואחי ת להו ן מט ר בבי ר בעידני ה מיטרי ן דכירכ א יהו ן : * * ויתי ן 
0 « איל ן חקל א י ת איבי ה וארע א חת ן עללת ה ויהו ן ע ל ארעהו ן לרוחצ ן 
וידעו ן אר י אנ א יהו ה כ ד אחב ר י ת ני ר תוקפהו ן ואישזכיגו ן מ T - 
דטפלחי ן כהון : ®*ול א יהו ן עו ד ביז א לעמטי א ומלכו ת ארע א ל א 
ישיציג ק ויתבו ן לרוחצ ן ולי ת דמגי ד :® * ואקי ם להו ן ניצכ א לקיימ א 
ול א יהו ן עו ד מטלטל י כפנ א כארע א ול א יקבלו ן עו ד איתכנעו ת 
15 עטטיא : ״®ו T עו ן אר י אנ א יהו ה אלההו ן מיטר י בסעדהו ן ואינ ק 
עט י בי ת ישרא ל אמ ר יהו ה אלהי ם : ' ® ואתו ן עמ י ע ם דאיתקר י 
שט י עלוה י בי ת ישרא ל אתו ן אנ א אלהכו ן אמ ר יהו ה אלהי ם : 
‘והו ה פתג ם נבוא ה מ ן קד ם יהו ה עיט י לטיטר : *ב ר אד ם קבי ל 8 5 
נבוא ה ע ל טור א דסעי ר ואיתנב י עלוה י : * וחימ ר לי ה כדג ן אמ ר 
20 יהו ה אלהי ם ה א אנ א של ח רוגז י על ר טור א דסעי ר וארי ם מח ת 
גבורת י על ך ואתגינ ך לצד ו ואישתטמ ו : * קירו ר חורב א אשו י וא ת 
לצד ו תה י ותיד ע אר י אנ א יהוה : *חל ף דהו ת ל ך דכבו ת על ם 
ותביכת א י ת בנ י ישרא ל ע ל T י קטול י חרב א כע T ן תכרהו ן כעיד ן 
תושילט ת חוכיהו ן : ® בכי ן קיי ם אנ א אמ ר יהו ה אלהי ם אר י לקטו ל 
25 אעבדינ ד ודקטלי ן בחרב א ירדפונ ך א ם ל א דט א דמהולת א סגית ק 
ואשד י דט א ירדפונ ך : * ואתי ן י ת טור א דשעי ר לצד ו ואישתטט ו 
ואישיצ י מיני ה דעד י ודתאיב : * ואיטל י י ת טורוה י קטילוה י רמתוה י 
מזילוה י וכ ל פצידוה י קטיל י חרכ א יתרטו ן כהון : ®צדו ת על ם 
אתניגדוקירוו ד ל א יתיתב ן ותידעו ן אר י אנ א יהו ה : ® י חל ף דאמר ת 
20 י ת תרי ן עממי ן וי ת תרתי ן מדינ ן דיל י יהויי ן וארתיגו ן וקד ם יהו ה 
גליי ן טוזשכ ת לבא : "בכי ן קיי ם אנ א אמ ר יהו ה אדהי ם ואעב ד 
כדוגז ד וכחמת ר דעכד ת טדסנית א להו ן ואיתנל י לאטב א מינהו ן 
כ ד אתפר ע מיגר : *'ותיד ע אר י אנ א יהו ה שטי ע קדמ י י ת כ ל 412 


Ezechielifl 34 


קד ם יהו ה עיט י לטיטר : *ב ר אד ם איתנב י ע ל פרנס י יעורא ל 
איתגב י ותיט ר להו ן לפרנסי א כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ם וו י ע ל 
פרנס י ישרא ל דהו ו טפרנסי ן נפשהו ן הל א לפרגס א עט א איתטגיא ו 
פרנסיא : *י ת טוב א אתו ן אכלי ן וי ת עט ר נק י אתו ן לבשי ן פטיטי א 
אתו ן נבסי ן עט א ליתיכו ן טפרנסין : ^י ת כאבי א ל א תקיפתון 5 
ולטרעי א ל א אסיתו ן ולתברי א ל א צטדתו ן וי ת דאיטלטל ו ל א 
אתיכתו ן וי ת דאבד ו ל א בעית ק ובתוקפ א אפלתת ק בה ק וכקשיו : 
"ואיתבדר ו מבל י פרנ ס ואיתטסר ו לאישתיצא ה לכ ל טלכו ת ארע א 
ואיטלטלו : "טע ו עט י בכ ל טורי א וע ל כ ל רט א טנטל א וע ל כ ל 
אפ י ארע א איתבדר ו עט י ולי ת דתב ע ולי ת דבעי : *בכי ן פרנסיאס ! 
קביל ו י ת פיתנמ א דיהו ה : * קיי ם אנ א אט ר יהו ה אלהי ם א ם ל א 
חל ף דהו א עט י לביז א ואיתמסר ו עט י לאישתיצא ה לכ ל טלכוו ת 
עמטי א מבל י פרנ ס ול א תכע ו פרנסי י י ת עט י ופרניס ו פרנמי א 
נפשהו ן וי ת עמ י ל א פרניס ו : " בכי ן פרנסי א קביל ו פיתגט א דיהוה : 
"כדג ן אמ ר יהו ה אלהי ם האג א של ח רוגז י ע ל פרנסי א ואיתכע 15 
י ת עמ י טידהו ן ואיבטלינו ן טלפרנס א עט א ול א יפרנסו ן עו ד 
פרגסי א גפשהו ן ואישיזי ב עט י טידהו ן ול א יתמסרו ן עו ד בידזזו ן 
לאישתיצאה : “אר י כדנ ן אט ר יהוד . אלהי ם האג א מתנל י ואתב ע 
י ת עמ י ואבקרינו ן : י ' כט א דמבק ר רעי א עדרי ה ביומ א דהו י כנ ו 
עני ה ומפר ש להו ן כי ן איכק ר י ת עט י ואישיז ב יתהו ן מכ ל אתריא 20 
דאיתבדר ו לתמ ן כיו ם ענג א ואטיטת א : " ואפיקינו ן מבינ י עטטי א 
ואיכנשינו ן מ ן טדינת א ואעילינ ק לארעה ק ואפרגסינו ן ע ל טור י 
ישרא ל כפצידי א ובכ ל טותב י ארעא : "כפירנו ס ט ב איפרני ס 
יתהו ן ובטו ר קודש א דישרא ל יה י בי ת מישריהו ן תמ ן יישר ק כאת ר 
דיא י ופרגו ס ט ב יתפרגס ק ע ל טור י ישראל ; ״אנ א איפרני ם עט י 15 
ואנ א אשריגו ן לרוחצ ן אט ר יהו ה אלהי ם : " י ת דאכד ו אתב ע ד ת 
דאיטלטל ו אתי ב ולתבירי א אצטו ד ולמריעי א אסוב ר וי ת חטאיי א 
וי ת חייבי א אישיצ י אפרנ ס עמ י בדיג א : " ואתו ן עט י כדנ ן אט ר 
יהו ה אלד.י ם האנ א דאי ן כי ן גב ר לגב ר לחטאיי א ולחיכי א : "הזעי ר 
למ ן דפרנו ס ט ב אתו ן מתפרגסי ן ומות ר פרנוסכ ק דישי ן ברגליכקס נ 
יטשת י מתק ן אתו ן שת ן וי ת טותר א ברנליכו ן אתו ן דישי ן : " ' ועט י 
מות ר מיכ ל שטשיכ ק אכלי ן ומות ר משת י שטשיכ ץ שת ן : " בכ ק 
בדג ן אט ר יהו ה אלהי ם להו ן האנ א מתגל י וא T י ן ב ץ גב ר עתי ר 


Esechielis 33 34 


411 


לרשיע א מט ת תמו ת ויתו ב טחוכוה י ויעב ד די ן דקשו ט וזכו : 
טשכונ א אתי ב רשיע א גזיל א שלי ם כגזיר ת חיי א הלי ר בדי ל 
דל א למעב ד שק ר טיח א ייח י ול א יטו ת : " ' כ ל חובוה י דוז ב ל א 
or ־ p לי ה ד ץ דקשו ט וזכ ו עב ד מיח א ייחי : ”ויימרו ן כנ י 
5 עמ ד ל א מפרש ן לג א אורח ת טוכ א דיהו ה ואינו ן אורחתהו ן דילהו ן 
6 * תקנ ן : * ’ כ ד יתו ב זכא ה טזכותי ה ויעבי ד שק ר וימו ת כהו ן : 

” וכ ד יתו ב רשיע א טחובתז י ויעב ד די ן דקשו ט וזכ ו עליהו ן הו א 
יתקיי ם : " * ואטרתו ן ל א מפרש ן לנ א אורח ת טוב א דיהו ה אינ ש 
כאורחתי ה איתפר ע טיגכו ן בי ת ישרא ל : י * והו ה בתרת א עיםר י 
10 שנ ץ כעסירא ה בחטש א לירח א לנלותג א את א לוות י משיזב א 
טירושל ם למיט ר איתרע ת קרתא : **ונבוא ה מ ן קד ם יהו ה הו ת 
עיט י ברטש א קד ם מית י טשיזכ א ופת ח י ת פוט י ע ד דאת א לוות י 
בצפר א ואיתפת ח פוט י ול א שתיקי ת עוד ; **והו ה פתנ ם נבוא ה 
ט ן קד ם יהו ה עיט י למיט ר : **ב ר אד ם יתב י חרבת א האילי ן ע ל 
1 5 ארע א דישרא ל אטרי ן למימ ר ח ד הו ה אברה ם יה T א י בעלמ א 
דיר ת י ת ארע א ואנחג א סגיאי ן לנ א יהיב א ארע א לטירת ה : ®*כבי ן 
איט ר להו ן כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם ע ל ד ם זכי י אתו ן אכלי ן ועיניכ ץ 
אתו ן זקפי ן לפולח ן טעוותכו ן וד ם זכי י אתו ן אשדי ן וארע א אתו ן 
מדמ ן למירתה : "*איתעתדתו ן ע ל תוקפכ ץ עבדתו ן תועיכ ה ונכ ר 
ס ג י ת אית ת חברי ה סאיכתו ן וארע א אתו ן מדמ ן למירת ה : * * כדנ ן 
תיט ר להו ן כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם קיי ם אנ א א ם ל א דכחרבאת א 
כתרכ א ימותו ן ודע ל אפ י בר א לחית א מסרתי ה לשיציותי ה 
ודכטצדת א ובטערת א במות א ימותץ : **ואיתי ן י ת ארע א לצד ו 
ואשתטט ו ויבט ל יק ר תוקפ ה ויצדו ן טור י ישרא ל מכל י עדי : 

25 * * דדעו ן אר י אנ א יהו ה כ ד אתי ן י ת ארע א לצד ו ואשתממ ו ע ל 
כ ל תועיכתוזו ן דעבדו : “וא ת ב ר אד ם בנ י עמ ד דרנ ן ב ך בםט ר 
כותלי א ובתרע י בתי א וטטלי ל ח ד עי ם ח ד נב ר עי ם אחוה י למיט ר 
אית י כ ק ושמע ו ט א פיתגט א דגפי ק מ ן קד ם יהו ה : 'י־וייתו ן לוות ר 
כטית י גברי ן תלט T י ן ויתבו ן קדט ד עמ י ושמעי ן י ת פיתגמ ר ויתהו ן 
30 ל א יעבדו ן אר י תולעכ א בפומהו ן אינו ן עבדי ן כת ר מטו ן אונסיהו ן 
אינ ק טק : “וה א א ת להו ן כזמ ר אכוכי ן דכסי ם קלי ה ומוטי ב 
לנגנ א ושמעי ן י ת פיתנט ד ולטיעכדה ץ לי ת איגו ן צב ן : “ וכמית ה 
ה א אתי א וידעו ן דנבי א הו ה כיגיהו ן : ‘ והו ה פתג ם נבוא ה מ ן 34 410 


Eiechielifl 32 33 


רברכה א דאיתטסר ו בגיברותהו ן עי ם קטיל י חרב א אימ ן עי ם 
חייבי א ישכב ק עי ם נחת י מ ב בי ת אבדנא : ”תמ ן רברכ י ציפוג א 
כולהו ן וכ ל צ T ונא י דאיתחת ו ע ם קטילי א באיתברותה ק מגיברותהי ן 
כהתי ן ושביב י חייכי א עי ם קטיל י חרכ א יקביל ו איתבנעותהו ן עי ם 
נחת י נו ב בי ת אכדנא : ‘ייתה ץ יחז י פרע ה ויתנח ם ע ל כ ל 5 
איחרנושתי ה קטיל י חרכ א פרע ה וב ל משירייתי ה אמ ר יהוד • 
אלהים : “אר י איתטסר ו לתכ ר ניכרי א ע ל דשליט ו כארע א דישרא ל 
ושמכ ו בנ ו חייכי א עי ם קטיל י חרכ א פרע ה וכ ל איתרמשתי ה אס ר 
83 יהי ה אלהים : י והוד . פתנ ם נבוא ה ט ן קד ם יהוד • עיט י לטיטר : 
* ב ר אד ם איתנכ י לו ת כנ י עט ף ותיט ר לה ק ארע א אר י איית י 1 0 
על ה דקטלי ן כחרכ א ו T כרו ן עט א דארע א גבר א ח ד טביניה ק 
רטנ ק יתי ה להו ן לטזד״רא : *ויחז י י ת דקטלי ן כחרכ א דאת ן ע ל 
ארע א רתק ע כשופר א דזה ר י ת עטא : *דשט ע דשט ע י ת ק ל 
שופר א ול א איזרת • ואת ו קטול י חרב א ודכרוה י חוב ת קטולי ה 
כרישי ה תהי : ‘י ת ק ל שופר א שט ע ול א אמדה ר חוב ת קטוליהל ! 
כי ה תה י והו א איזדה ר נפשי ה שתיב : •וטזו־מ־נ א אר י יחז י י ת 
דקטלי ן בחרכ א ראת ן ול א תק ע כשופר א ועט א ל א אחדה ר ואת ו 
דקטלי ן כחרב א ודבר ו טינה ק גפש א הו א כחובי ה א T כ ר ודטי ה 
ט T טזוע־־נ א אתב ע : ^ וא ת כ ר אד ם טלי ף טנית ד לבי ת ישרא ל 
ותקבי ל טטיטר י פתג ם ותזה ר יתה ק טלטיחט י קדטי : *כדאטריהס ? 
לרשיע א רשיע א טט ת תטו ת ול א טלילת א לאזהר א רשיע א 
טאורחיר • הו א רשיע א כחוכי ה יטו ת ודטי ה ט ן יח * אתב ע ; "וא ת 
או י אזהרת א רשיע א טאורחי ה לטת ב טינ ה ול א ת ב טאורחי ה 
הו א כחוכי ה יטו ת וא ת נפש ף שיזכת א : " ' וא ת כ ר אד ם איט ר לבי ת 
ישרא ל כ ן אטרתו ן לטיט ר אר י חוכנ א וחטאנ א עלנ א טתיהכקל 2 
ובה ק אנחנ א טתטס ן ואכד ץ ניויזי : "איט ר להו ן קיי ם אנ א אמ ד 
יהי ה אלהי ם א ס רעיג א כטותי ה דרשיע א אילהי ן ב ד יתו ב רשיע א 
טאורחי ה ויח י תוכ ו תוכ ו טאוררזתכ ץ כישת א ולט א תטותו ן בי ת 
ישרא ל ;* ' וא ת כ ר אד ם איט ר לבנ י עט ך זכו ת זבא ה ל א תשזכיני ה 
כיוט א דרזוכתיו ז וחוב ת חייכ א ל א יתק ל כ ה ביוט א דיתו ב טחוכי ה 30 
וצדיק א ל א ייכו ל לאיתקייט א כ ה כיוט א דחוכתי ה : ” בדאטרי ת 
לצדיק א טיח א תיח י והו א איתרחי ץ ע ל זכותי ה ועכ ד שק ר ב ל 
זכוותי ה ל א יידכר ן כשיקרי ה דעכ ד כי ה יטות : "וכדאטרי ת Ezechielis 32 


409 


”בחרב י גיברי א איטג ר משיריית ד תקיפ י עממי א כולהו ן וימו ץ 
י ת תקו ף מצרי ם ותישתיצ י ב ל איתרטשתה : ”ואובי ד י ת כ ל 
בעיר ה מע ל מיי ן סגיאי ן ול א תזיעיגו ן ריגל א דאינש א עו ד ופרס ת 
בעיר א ל א תזיעונון ; ”בכי ן אשקי ט לעמטי א וטלביהו ן בני ת 
5 א T כ ר אמ ר יהו ה אלהי ם : " ב ד איתי ן י ת ארע א דמצרי ם צד ו 
ותיצד י ארע ה ממלא ה באתיות י מח א ע ל ב ל דיתבי ן ב ה וידעו ץ 
אר י אנ א יהוה : *‘אמ ר נבי א אילי א הי א גבואת א ותה י לאילי א 
כפרנ י עמטי א ייללו ן ית ה ע ל מצרי ם וע ל כ ל איתרנושת ה יילו ן 
ית ה אמ ר יהו ה אלהים : ^‘והו ה בתרת א עיסר י שני ן כחמיש ה 
1 6 עשר א לירח א הו ה פתג ם נבוא ה מ ן קד ם יהו ה עיט י למימ ר : *‘ב ר 
אד ם איתגב י ע ל איתרגוש ת מצרי ם ותבר א ל ה ולכפרנ י עמטי א 
תקיפי א איתגכ י דיתמסרו ן לארע א ארעיית א עי ם נחת י נו ב 
בי ת אבדגא : "‘מט ן א ת ניכ ר חו ת ושכי ב עי ם חייביא : "*כנ ו 
קטיל י חרב א יתרמו ן לחרכ א יתטסרו ן לשיצא ה יתהו ן וי ת ב ל 
1 5 איתרגושתהו ן : '*יטללו ן עיטי ה תקיפ י גיברי א מג ו שאו ל עי ם 
סעדוה י נחת ו שכיב ו חייכי א קמיל י חרכא : **תמ ן אשו ר וב ל 
טשירייתי ה סחרנותהו ן קבריהו ן כולהו ן קטילי א דאיתקטל ו כחרב א : 
**דאיתטסר ו לקבור ה בסיפ י נו ב בי ת אבדנ א והוא ה משירייתהו ן 
סחרנותהו ן קכריהו ן כולהו ן קטילי א דאיתקטל ו בחרכ א דאיתטסר ו 
20 לתכ ר ע ל דשליט ו כארע א דישרא ל : * * תמ ן עיל ם וכ ל איתרגושת ה 
סחרנותהו ן קבריהו ן כו^זו ן קנרלי א דאיתקטל ו בחרכ א דאיתחת ו 
חייבי א לארע א ארעית א דאיתמסר ו לתב ר ע ל דשליט ו בארע א 
דישרא ל וקכיל ו איתבנעותהו ן עי ם נחת י גו ב בי ת אבדנא : **בג ו 
קטילי א איתמג א בי ת משככהוןלהו ן ככ ל איתרגושתהוןסחרגותהו ן 
25 קבריהו ן כולהו ן חייכי א קטיל י חרב א דאיתטסר ו לתב ר ע ל דשליט ו 
בארע א דישרא ל וקביל ו איתכנעותה ק עי ם נחת י גו ב בי ת אבדנ א 
בג ו קטילי א איתמסרו : "*תמ ן מש ך תוב ל וכ ל איתרנושת ה 
סחרנותהו ן קכריהו ן כולהו ן חייכי א דאיתקטל ו כחרב א דאיתמסר ו 
לתכ ר ע ל דשליט ו בארע א דישראל : **ול א ישככו ן עי ם גיברי א 
סנדאיתקטל ו מחייכי א דאיתחת ו לשאו ל בטנ י קרביהו ן דהב ו י ת 
סייפיהו ן תחו ת רישיהו ן והו ו חוכיהו ן ע ל נרמיהו ן אר י איתטסר ו 
לתכ ר גיברי א ע ל דשליט ו כארע א דישרא ל : * * וא ת בג ו חייביי א 
תיתכ ר ותישכו ב עי ם קטיל י חרכ א : * * תמ ן אדו ם מלכה א וכ ל 408 


Ezechielis 31 32 


פגר י טשירייתי ה גח א כ ל חיי ת בר א : *’בדי ל דל א יראט ק בתוקפה ק 
ב ל טלכ י קד ם ול א יתגו ן י ת טרוותהו ן ע ל טלבוות א ול א יתרכרג ק 
לה ק בתוקפה ק ב ל עבד י טלכ ו אר י כולהו ן איתטסר ו לטות א לאר ע 
ארעית א בג ו בג י איגש א עי ם גחת י גו ב בי ת אכדגא : *'כד ק 
אט ר יהו ה אלהי ם ביו ם אחתות י יתי ה לשאו ל איתאבל ו עלווזי 5 
חפ ת עק א י ת עלט א וחרוב א טדיגת א תע ו עטטי ן סגיא ק וחשוכי ת 
עלוה י אפ י טלבי א וכ ל טלב י עטטי א עלוה י טפח ו כתפא : "'מק ל 
טפלתי ה אזעי ת עטטי א באחתות י יתי ה לשאו ל;ד ם גחת י גו ב בי ת 
אבדג א ואיתגחט ו בארע א ארעית א ב ל טלב י קד ם שילטוגי ן ועתיר י 
גיכסי א כ ל עבד י טלכ ו : ״ א ף איג ק עיטי ה איתחת ו לשאו ל ע ם 1 0 
קטיל י חרב א ושילטוגוה י איתבר ו טתוקפה ק בג ו טלכוותא : •‘לט ן 
דטית א כדי ן כיק ר וברכ ו כטלכ י קד ם ותיתח ת עי ם טלב י קד ם 
לארע א ארעית א בג ו חייכיי א ותישבו ב עי ם קטיל י חרכ א הו א 
82 פרע ה וכ ל איתרגושתי ה אט ר יהו ה אלהי ם : י וחו ח בתרת א עיסר י 
שג ק בתר י עש ר ירח ק בח ד לירח א הו ה פתג ם גבוא ה ב ק קד ם צ I 
יהו ה עיט י לטימ ר : * ב ר אד ם טו ל אילי א ע ל פרע ה טלכ א דטצרי ם 
ותיט ר לי ה תקי ף בעמטי א הוית א וא ת כתניג א כיטטי א ואגחת א 
כטשיריית ר ואזעת א עטטי א בסוטכוות ר ואחריכת א טדיגתהק : 

* בדג ן אט ר יהו ה אלהי ם ואפרו ס על ר י ת טצדת י בקה ל עטטי ן 
סגיאי ן ותיתח ד כסריגת י : *וארטשינ ד בארע א ע ל אפ י בר א ארמ י 20 
קטיל ד יאשי י על ד כ ל עופ א דשטי א ואםב ע טינ ף חיי ת כ ל ארעא : 

* ואיתי ן י ת בש ר קטיל ד ע ל טורי א רתטליי ן חיליי א פיגר י טשיריית ך : 
®ואית י ארע א דוהגית א טדט ד ע ל טורי א ופצידי א יתטלו ן טינך : 

י ותיחפיג ר עק א כאכהיות י י ת זי ו יק ר טלבות ף ט ן שטי א וחער ק 
ע ם טשיריית ד דהו ו סגיא ן ככוככי א טל ד בטשירייתי ה יחפיקיצ ו 
כעע א דסלי ק והפ י י ת שיטש א וכסיהר א ביטט א ל א טזה ר גיהוריה : 

* כ ל שביל י אורחת 7 דמתקגי ן וגטירי ן קדט י ה א בטגהר י גיהורי א 
בשטי א אקלקליג ק על ד ותיחפ י עק א כקבל א י ת ארע ד אט ר יהו ה 
אלהים : "ואזי ע ל ב עטטי ן סגיאי ן באתיות י תכיר י קרב ך לבינ י 
עטטי א לטדיג ן דל א ידעתנ ק : " ' ואצד י על ר עטטי ן סגיא ץ וטלכיה ק ס ג 
יתטה ק על ר תיט ה באתיות י על ד דקטלי ן בחרב א ואינ ק חז ן 
וחועו ן ט ן קד ם תברה ק גב ר ע ל גפשי ה כיו ם טפל ת קטילף : "אר י 
כדג ן אט ר יהו ה אלהי ם קטול י הרכ א טלכ א דכב ל ייתו ן עלו : EwohieUs 30 81 


407 


* * ב ר אד ם י ת תקו ף מלכו ת פרע ה טלכ א דטצרי ם תברי ת וה א ל א 
פדתקפ א לאיתסא ה למית ץ עצ ה למיחכ ם לאתקפ א למוז ר מלב ו : 

“ בבי ן כדג ן אמ ר יהו ה אלהי ם האנ א של ח רוגז י ע ל פרע ה מלכ א 
דטצרי ם ואיתב ר י ת סעדוה י ד ת שילטוגוה י תקיפי א דבה ק הו א 
5 תב ר י ת מלבוות א ואירמ י י ת תוקפ ה מיגי ה : י * ואגל י י ת מצרא י 
לביג י עממי א ואיבדריג ץ במדיגת א : * * ואתק ף י ת מלכו ת מלב א 
דכב ל ואיתי ן י ת תוקפ י כידי ה ואתב ר י ת תקו ף פרע ה ויגה ם גיהו ם 
מטענ י חר ב קדמווזי : ®*ואיתקי ף י ת מלכו ת מלכ א דבכ ל ומלכו ת 
פרע ה תבטלי ן דדעו ן אר י אג א יהו ה ב ד אית ק תוקפ י ב T טלב א 
1 0 דבב ל דתפר ע פורעג ו מארע א דטצרי ם : * * ואגל י י ת טצרא י בינ י 
עטטי א ואבד ר יתהו ן כמדינת א דדע ק אר י אג א יהוה : *והוה 31 
בחד א עיסר י שני ן בתליתא ה בח ד לירח א הו ה פתג ם נבוא ה מ ן 
קד ם יהו ה עיט י למיטר : *ב ר אד ם איט ר לפרע ה טלכ א דטצרי ם 
^איתרגושתי ה למ ן דטית א בתוקפך : *ה א אתורא ה דמ י לארז א 
1 5 בליבנ ן דטפי ה שפי ר וסוכי ה טטל ן ור ם בקומ ה וע ל ניגדי ן של ח 
שורשוה י : * בעטמי א סג י בסוטכוות א תקי ף י ת טלכי א שעב T 
לתחו ת מלכותי ה וי ת שילטוגוה י מנ י ע ל ב ל מדינ ת ארעא : *ע ל 
כ ן ראי ם בתוקפי ה מכ ל מלכ י ארע א וםגיא ה משירייתי ה ואיתנצח ו 
סומכוותי ה ע ל עטטי ן םגיאי ן כאיתנצחותי ה : * במשירייתי ה כבי ש 
20 כ ל כרביןתקיפי ן ותחו ת שילטונוה י שעב T ב ל מדינ ת ארע א וכטל ל 
מלכותי ה יתיב ו כ ל עטטי ן סגיאי ן : * ואיתגצ ה בסומכוותי ה בסג י 
גיברוה י אר י הו ת אימתי ה ע ל עטמי ן סגיאי ן : * מלכי ן תקיפ ץ ל א 
איתנצח ו לקיכלי ה בוזקו ף גבור א דהו ה עיטי ה מ ן קד ם יהו ה 
שילטונ ץ ל א קמ ו קד ם טשירייתי ה וגיכר ץ ל א יבלי ן בסוטכוותי ה 
25 בתקו ף גבור א דוזו ה עימי ה מ ן קד ם יהו ה ל א דט א לי ה בתוקפי ה : 
•שפי ר עבדתי ה בפג י גיברוה י וזע ו p קדטוה י ב ל מלב י קד ם 
בתקו ף גבור א דהו ה עיטי ה מ ן קד ם יהו ה : " ‘ בכי ן כדנ ן אמ ר יהי ה 
אלוזי ם חל ף דראיטת א כקוט א ויה ב מרוותי ה ע ל מלכותי ה וראי ם 
ליבי ה בתוקפיה : ”ואיטסריני ה ב T תקי ף עטטי א איתפרע א 
30 יתפר ע מיני ה בחובי ה תרבתי ה :* * ושיציזה י נובראי ן תקיפ י עטטי א 
ורטשתז י ע ל טורי א וע ל חילי א נפל א משירייתי ה ואיתבדר ו 
סומכוותי ה בכ ל עציד י ארע א ונחת ו טטל ל טלכותיו ז ב ל עממ י 
ארע א ורטשוה י : י * ע ל טפל ת קטילוה י שר ו כ ל עופ א דשטי א וע ל m 


Etechielis 29 30 


אמ ר יהו ה אלהים : ‘*ביומ א ההו א אקי ם פור ק לבי ת ישרא ל ול ד 
80 את ן מפת ח פומ א בנבוא ה ביניהו ן דדעו ן אר י אנ א יהוה : * והוו ז 
פתג ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה עיט י לטיט ר : * ב ר אד ם איתנב י ותימ ר 
כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ם איליל ו ואטר ו וו י ט ן קד ם יוטא : יאר י 
קרי ב יוט א וקרי ב יוט א דעת T לטית י ט ן קד ם יהו ה יו ם ענ ן דז( 5 
ע T ן תב ר עטמי א יה י : *ותחו ל חרב א במצרי ם ויה י זייע א במ ש 
ב ד יתרטו ן קטילי ן במצרי ם דשב ץ אתרמשת ה ויתפגרו ן אושהא : 
®משא י ופוטא י ולודא י וב ל סוממת א ומ ב ובנ י אר ע קימ א 
עיטהו ן בחרב א יתקטל ק : " כדנ ן אמ ר יהו ה דתקטלו ן סעד י טצדי ם 
דבט ל יק ר תוקפ ה טטנד ל סוינ י בחרב א יתקטל ץ ב ה אמ ר יהו ה 1 0 
אלהי ם : י ויצדו ן בנ ו מדינ ן דצדיי ן וקיתיהו ן בג ו קירו ץ דהואו ז 
חרב ן יהווין : *ו T עו ן אר י אנ א יהו ה כ ד איית י עממי א דתקיפ ץ 
באש א ע ל מצרי ם ויתברו ן כ ל סעדהא : *בעידנ א ההו א יפקו ן 
איזנ p ט ן קדמ י בליגיוני ן לאזע א י ת מ ש דשרי א לרורס ק דה י 
זייע א בהו ן כיו ם מצרי ם אר י ה א אתי א : " ' כדנ ן אמ ר יהו ה אלהים 15 
ואבט ל י ת איתרגוש ת מצרי ם ב< ד גבוכ ד נצ ר טלכ א דכב S : 
“הו א ועמי ה עיטי ה תקיפ י עמטי א את ן לחבל א ארע א דשלפו ן 
סייפיהו ן ע ל מצרי ם דמלו ן י ת ארע א קטילין : *‘ואיתי ן נהריהו ן 
יבישת א ואטס ר י ת ארע א Tb טבאשי ן ואצד י ארע א ^לא ה כ T 
רשיעי ן אנ א יהו ה נזרי ת במיטר י :* ' כדג ן אט ר יהו ה אלהי ם ואו^ 20 
דפלחי ן לטעוות א ואישיצ י דפלזז ץ לצילטני א טטפי ס וטלכ א 
מארע א דמצרי ם ל א יה י עו ד ואת ץ דחל א בארע א דטצדים : 

“ ואצד י י ת פתרו ס ואית י עטטי א דתקיפי ן כאשת א ע ל טאני ס 
ואעבי ד.פורעט ת דיגי ן כאלכסנדרי א : * * ואשפו ך חיטת י ע ל סי ן 
תקו ף מצרי ם ואשצ י י ת איתרגוש ת אלכסנדריא : "‘ואיית י עטטיאנ ג 
דתקיפי ן כאשת א ע ל מצרי ם מז ע תזו ע סי ן ואלכסנדרי א תה י 
מתרע א משו ר ומפי ס כעל י דב ב יקפוג ה יו ם יום : ייעוליט י או ן 
ופיכס ת כחרב א יתקטלו ן ופלחיה ק כשיבי א יהכק : * * וע ל תחפנוז ס 
איית י השי ר בימ ם כ ד אתכ ר תמ ן י ת תקו ף מצרי ם ויבט ל ב ה 
יק ר תוקפ ה מל ך כטשירייתי ה יחפיג ה כעגנ א דסלי ק דחפ י יחס * 
ארע א דתב י כפרנה א בשיבי א יהכק : ’“ואעב T פורענו ת דינ ץ 
במצרי ם דדעו ן אר י אנ א יהו ה : " * והוד . בחר א עסר י שנ ץ בקדטא ה 
כשבע א לירח א הו ה פתג ם נבוא ה ט ן . קד ם יהו ה עימ י לטיס ר : 


E^chielifl 29 


405 


האג א של ח רו» י על ר פרע ה מלכ א דמצרי ם דא ת דמ י לתניג א 
רב א דשר י בג ו נהרוות א דאט ר דיל י טלכות א ואנ א כבשת : 
*ואית ץ שירי ן כליסת ד ואיקטו ל שילטוג י תוקפ ר עי ם גיברן ■ 
ואכטלינ ד מטלמת ך וי ת כ ל שילטוג י תוקפ ו עי ם גיבי ד יתקטלו ן : 

5 *וארטשיג ך לטדכר א ית ך וי ת ב ל שילטוג י תוקפ ך ע ל אפ י ארע א 
תתרמ י נבילת ך ל א תתכני ש ול א תתקכ ר לחי ת ארע א ולעופ א 
דשטי א טסרת ך לאישתיצאה : *וידעו ן כ ל יתכ י מצרי ם אר י אנ א 
יהו ה חל ף דהו ו סמ ך קני א ר;דע א לכי ת ישרא ל : י כאיתכניותהו ן 
T3 t 3 מל ך תקי ף תתמס ר וייב ד בי ת רוחצנהו ן וכאיסתמכותהו ן 
10 ^ ך תתכ ר ול א תה י להו ן לכי ת סומכן : *בכי ן כדנ ן אמ ר יהו ה 
אלהי ם האנא ז מית י על ך דקטלי ן כחרכ א ואישיצ י מינ ך אינש א 
וכעירא : "ותה י ארע א דטצרי ם לאישתטט ו וחורב א וידע ק אר י 
אנ א יהו ה חל ף דאט ר מלכות א דיל י ואנ א בכש ה ; " ‘ ככי ן האנ א 
של ח רוגז י על ך וע ל מלכות ך ואתי ן י ת ארע א דטצרי ם לחור ב צד ו 
1 5 ואישתשטט ו טטגדו ל סוינ י וע ד תחו ם כו ש : “ ל א תעיב ר ב ה רנ ל 
אינש א ורג ל כעיר א ל א תעיכ ר כ ה ול א תתית ב ארכעי ן שני ן : 
**ואית ץ י ת ארע א דמצרי ם לצד ו בג ו מדינ ן צדיי ן וקירוה א כנ ו 
קירד ן דהווא ה חרב ן יהוי ן לצד ו ארבע ץ שגי ן ואגל י י ת מצרא י 
לבינ י עממי א ואכדרינ ק כטדינת א :* ' אר י בדג ן אמ ר יהו ה אלהי ם 
50 מסו ף ארבעי ן שני ן אבני ש י ת טצרא י מבינ י עממי א דאיתבדר ו 
לתט ן : " ואתי ב י ת גלו ת מצרי ם ואתי ב יתהו ן לאר ע פתרו ם ע ל 
אר ע תותבותהו ן ויה ק תמ ן מלב ו חלשא : "מ ן טלמת א תה י 
ח^ א ול א תתרבר ב עו ד ע ל עטטי א ואזעריג ק בדי ל דל א יפלח ק 
בעטטי א : “ ול א יהו ן עו ד לבי ת ישרא ל לאיתרחצ א עליהו ן לאדכר א 
25 חובי ן באיפניותהו ן בתריהו ן ו T עו ן אר י אנ א יהו ה אלהים : ”והו ה 
בעיסרי ן ושב ע שני ן בקדמא ה בח ד לירח א הו ה פתנ ם נבוא ה מ ן 
קד ם יהו ה עימ י לטימר : ”ב ר אד ם גבוכ ד ראצ ר מלכ א דבב ל 
אפלו ז י ת טשירייתי ה פולח ן ר ב ע ל צ ר ב ל סע ר רי ש נת ר וב ל 
כת ף איתטרי ט ואג ר ל א הו ה לי ה ולטשירייתי ה מצ ר ע ל פולחנ א 
30 דאפל ח על ה : "'ככ ק בידנ ן אמ ר יהוד . אלהי ם האנ א יהי ב לנבוכ ד 
ראצ ר טלב א דבב ל י ת ארע א דטצרי ם משב י איתרגושת ה ויבו ז 
בה ה ויעיד י עדא ה ותה י אג ר למשירייתיד . : " * אגרי ה דאפל ח בד . 
ידגי ת לי ה י ת ארע א דטצרי ם דחב ו קדמ י לאיתפרע א טיגהו ן 404 


Ezechielis 28 29 


דטת ק כחכט א ו^ 8 בל ל כשופריה : "בפג י טו ב ותפנזק ץ א ת 
מתפנ ק כאיל ו כעד ן גיגת א דיהו ה א ת שד י עותר א גיות א ויקר א 
טתיה ב ל ר כ ל אבגי ן טב ן טסדר ן ע ל לבוש ד סטק ן ירק ן \םבהלו ם 
כרו ם יט א בורל א ופנתירי ן שבזי ז איזטרגדי ן וברק ן טשקע ן ברה ב 
כ ל אילי ן עיביד ת תיקינ ד בכי ן ראי ס לב ך כר ס ל א איסתכלח 6 
בפיגר ד דא ת עב T חיללי ן וגיקכי ן דאינו ן צורכ ף דל א איפש ר ל ו 
דתתקי ם בל א בה ק טיוט א דאיתברית א עיט ך טתקגי ן : “ א ת טל ו 
טרכ א לטלכ ו דהבי ת ל ך רבות א וא ת ע ל טו ר קודש א דיהוד ! כסרת א 
ובעט א קדיש א סברת א לטשל ט : * ' שלי ם א ת באורחת ד טיוט א 
דאתכרית א ע ד דאישתכ ח שק ר כ ך : **בסניאו ת סחורת ו איתטליא ו 10 
אוצר ך חטו ף וחבת א ואפסינ ך ע ל דכסרת א ע ל טו ר קודש א דיהוו ז 
ואבדיג ך טלכ א דרבתג א ע ל דסבר ת לטשל ט בעט א קדישא ; 
"ראי ס ליב ך בתוקפ ך אתחבל ת חכטת ך ע ל זי ו איטת ך ע ל ארע א 
רטשת ך אזהר א לטלכי א יהבת ך לאיסתכל א בך : “'טסג י חוב ך 
כשק ר סחורת ך אפיסת א טקדש ך ואיית י עטטי א דתקיפי ן באשתא 15 
טחוב י זדונ ך אינו ן ישצונ ך ואיתנינ ך כקט ם ע ל ארע א לעינ י ב ל 
חזך : "יכ ל ידע ך בעטטי א צדיא ו על ך בדל א הדת א אתנינ ך וכ ן 
תה י ע ד עלטא : "*וחו ח פתנ ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה עיט י לטיטר ; 
‘*ב ר אד ם קבי ל נבוא ה ע ל צ T ו ן ואיתנכ י עלה : **ותיט ר כת ן 
אט ר יהו ה אלהי ם האנ א של ח רונ ד על ך ציד ן ואיתיק ר בנויךס ג 
וידעו ן אר י אנ א יהו ה כ ד אעב T ב ה פורענו ת דיני ן ואתקד ש בה : 
**ואשל ח ב ה טות א וקטל א בשוקה א כ ד יתרטו ן קטילי ן בנו ה 
באתיות י על ה דקטלי ן בחרב א טסחו ר סחו ר ו T עו ן אר י אנ א יהוה : 
‘*ול א יה י עו ד לבי ת ישרא ל טל ך טבאי ש ושלטו ן טעי ק טכ ל 
סחרניהו ן דבזזי ן יתהו ן וידע קאר י אנ א יהו האלהים : **כדנ ן אטר 5 ג 
יהו ה אלהי ם כ ד איכני ש י ת בנ י ישרא ל טכינ י עטטי א דאיתבדר ו 
לתט ן ואיתקד ש בהו ן לעינ י עטטי א ויתכ ק ע ל ארעהו ן דיהבי ת 
לעבד י ליעק ב : " * ויתבו ן על ה לרוחצ ן ויבנו ן בתי ן ויצכו ן ברטי ן 
ויתבו ן לרוחצ ן ב ד אעבי ד פורענו ת דיני ן טב ל דבזזי ן יתהו ן 
29 טסחרניהו ן ו T עו ן אר י אנ א יהו ה אלההון : *כשת א עשיריתאס ג 
כעשירא ה בתר י עס ר לירח א הו ה פתג ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה עיט י 
לטיטר : *כ ר אד ם קבי ל נבוא ה ע ל פרע ה טלכ א דטצרי ם ואיועב י 
עלוה י וע ל טצרא י בולהו ן : * איתנכ י ותיט ר כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ם 


Ezechielis 27 28 


403 


תהורית א מחתי ן בקטטרוו ן חפ ן גילדי ן מאסרין , באטוגי ן דבוצ א 
טחתטי ן בעיזק ת גל ב עיביד ת יט א טחתי ן במגדל י אע י הדסי ן 
בה ק הי ה סחורתו ־ : ” בספיג י ימ א הו ו שייטי ן וטית ן סחור א לגוי ר 
ועתר ת ותקפ ח לחד א בג ו יטטי א : " * במיי ן סגיאי ן על ו על ך דבז ו 
5 ית T טל ד דתקי ף ם־־ו ח קידומ א תבר 7 ב ט יממיא : ייעותרי ר 
וגיבם ^ סחורתי ד ספג ד ופרגס ד טתקפ י צורכ ד וטיית ן סחור ת 
חגוותי ד וב ל גבר י עבד י קרב T ד י בי ד וב ל משירייתי ד דבגוי ד 
יתרט ק בג ו ימטי א ביו ם טפל ת קטילד : **לק ל צתח ת פרגס ד יזועו ן 
פרוריא : "*ויחתו ן טספיגיהו ן ב ל אחד י טשו ט ספגי ן ב ל פרגס י 
1 0 יט א ע ל ארע א יקומו ן : ״ * וישמעו ן על ד בקלהו ן ויצוח ק במר ד 
ויסקו ן עפר א ע ל רישיהו ן בקיטט א יחו ן חפיפי ן : ” ויטרט ק על ד 
טד ט דסרו ן סקי ן ויבכו ן על ד בטר ר גפ ש ויעבדו ן מספי ד טרי ר : 

* ’ דטל ק על ד בעיגיהו ן אילי א וייללו ן על ד מ ן בצ ר לי ת דדט י ל ה 
בג ו יטטיא : ”בטיפ ק סחורת 7 טביג י יטמי א סבע ת עטמי ן סגיאי ן 
t5 בסג י עותי 7 וגבס ד אעתר ת מלב י ארעא : **בע ן איתבר ת דהוי ת 
יתכ א בג ו יטטי א בעיטק י יט א סחורתי ד וב ל משירייתי ד בגוי ד 
נפלו : “ב ל יתב י גגוות א צדיא ו על ד וטלביהו ן זע ו ד ע איתרשיט ו 
אפיהק : “תגרי ן בעמטי א צדיא ו על ך בדל א הוי ת איתגיג ד וב ן 
תה ן ע ד עלט א : י וחו ח פתג ם גבוא ה מ ן קד ם יהו ה עימ י לטיט ר : 28 
20 *ב ר אד ם איט ר לטלב א דצו ר בדג ן אט ר יהו ה אלהי ם חל ף דראי ם 
לכ ך ואמר ת דחל א אג א מות ב תקיפי ן יתיבי ת בג ו ימטי א וא ת 
אינש א ולי ת ב ך צרו ך וחשיבת א בליב ד דא ת דחל א : י ה א חבי ם 
א ת טדגיא ל ב ל n ל א יתבס א מיגי ך ; * בחובמת ר ובסובלתגות ד 
קנית א ל ר ניבס ד ובגשת א דהב א ובספ א באוצר ך : ®בסג י חובטת ד 
25 בסחורת ד סגיא ה טשיריית ד וראי ם לב ף במשירייתד : "בבי ן ברג ן 
אט ר יהו ה אלהי ם חל ף דחשיבת א בליב ך דא ת דחלא : י בבי ן 
חאג א טיית י על ד נובראי ן תקיפ י עטטי א וישלפו ן סיפיהו ן ע ל תיקו ן 
חבטת ך ויחבלו ן זי ו אימת ך : “ לחבל א יחתוג ד ותמו ת מט ת טטעג י 
חר ב בג ו יטטיא : "הטיט ר תימ ר דחל א אג א קד ם קטל ד וא ת 
30 איגש א ולי ת ב ך צרו ך בי ד מחבלך : ״‘טמ ת רשיעי ן תמו ת ב T 
גובראי ן אר י אנ א גזרי ת בטטר י אמ ר יהו ה אלהים : *'וחו ח פתג ם 
נבוא ה ט ן קד ם יהו ה עימ י למיט ר : ” ב ר אד ם טו ל אילי א ע ל טלב א 
דצו ר ותיט ר לי ה כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם א ת דמ י לטג א דצורת א 

* 26 402 


Estechielid 26 27 


87 אלהים : ‘ והי ה פתג ם גבוא ה ט ן קד ם יהי ה עיט י ^יטר : * וא ת ב ר 
אד ם טו ל ע ל צ ר איליא : *ותיט ר לצ ר דיתב א ע ל טגר ש טחו ד 
יט א טםפק א םחור ה לעטטי א לנג ק סגיא ן כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ם 
צו ר א ת אטר ת אנ א טשכלל א בשופרי : *בג ו יטטי א תחוט ד 
ארדכיל ד שכליל ו ביגייגיר : *בירוו ן טסגי ר כנ י ל 7 י ת כ ל גישרד 5 
ארזי ן טלכנ ן גסיב ו לטעב ד תורני ן על ד : * בלוטי ן טטתנ ן עבד ו 
טשוט י ספיג ך תירוט י תרע ך דפי ן דאשכרעי ן טכבש ץ בשי ן דפי ל 
בי ת חופא ה לאיתייטר ק טטדיג ת אפולי א : י בו ץ וצייורי ן טטצדי ם 
הו ה פרסי ד לטהו י לי ד לא ת תכל א וארטונ א טטדיג ת איטלי א 
הו ה כםות 7 : "יתב י ציד ק וארו ד הו ו שייטי ן וטית ן סוזור א לגויר" ! 
חכיט ד צו ר הו ו בי ד אינ ק פרגס ד : ״ םב י גב ל וחכיטה א הו ו כ T 
טתקפ י צורכ ד כ ל נחת י םפינ י יט א וםפניה ק הו ו שייט ץ וטית ן 
סחור א לטי ד : " ' פרםא י ולודא י ופוטא י הו ו בטשיריית ד גבר י עבד י 
קרב א עגילי ן וקולסי ן תל ו ב 7 אינ ק אסגיא ו דוון־ : “בג י ארו ד 
וטשיריית ד ע ל שור ד סחו ר סחו ר וא ף קפוטקא י בטגדל ד הודשלטיה ק 1 5 
תל ו ע ל שור ד סחו ר סחו ר אינ ק שכליל ו שופר 7 : * ' p יט א טית ן 
סחור א למי ד טסג י כ ל עות ר בכס ף ברז ל בעי ץ ואב ר יהכ ו בבי ת 
גגז ד : י י יו ק תוב ל וטש ד איגו ן תגר ד בנפש א דאינש א וטנ י גחש א 
טית ן סחור א לגי 7 : *'טטדינ ת גרטטי א סוסו ק ופרשי ן וכודט ק 
טית ן סחור א לטי ד :* * בג י דד ן תגרי ד יתב י נטו ן סגיא ן טית ן סחור א 0 נ 
לגר ד בקרני ן דייעלי ן שי ן דפי ל וטווסי ן אתיב ו קורכנד : ״׳ P אר ס 
טית ן סחור א לגי 7 טסג י עותר T בתכריכי ן דארגו ק ורק ם ובו ץ 
וצייורי ן ואבני ן טכ ן וטרגליי ן יהב ו בבי ת גנע י : ” יהוד ה וארע א 
דישרא ל איכו ן תגי ד בחיט י ריחו ש וקלווי א ודב ש וטש ח ושעי ף 
יהב ו בחגותי ד :* ' ט ן דטס ק טית ן סחור א לט 7 בסג י עויט־י ד טסגי 5 נ 
כ ל עותר א בחט ר חיל ת טבש ל ועט ר טיל ת ככינא : "‘וד ן דו ק 
בשיריי ן סחורתי ד טית ן בערקי ן ד י ברז ל קד ה וקנ י בס ם בחנותי ד 
יהבו : ״ * ט ן דד ן טית ן סחור א לטק י בלבו ש דיק ר לרתיכ ק : **ער ב 
וכ ל רברב י נב ט אינו ן תגי ד בתורי ן ודיכרי ן וגד ק בה ק הו ת 
סחורתד : **תגר י שב א ורעט א אינ ק תגי ד כרי ש כ ל בוסטנק 30 
ובכ ל אכגי ן טב ן ודהב א יהב ו בכי ת עזן• : **חרו ק ונציבי ן וחדיי ב 
תגר י שב א טדיג ת אתו ר וטד י אינו ן תגרד : **אינ ק תגרן • כגמ ר 
טיג י כ ל תושכח א בגחזי ן דתכל א בכושפ ק דיורד א באיטלי ן 


Ezechielis 26 


401 


אלחי ם האנ א של ח תגז י על ד צ ר ואסי ק על ך משיריי ת עטטי ן 
סגיאי ן בטיס ק יט א באיתרגוש ת גלוהי : *ויחכלו ן שור י צ ר ויפגרו ן 
טגדלה א ואיעק ר עפר ה טיג ה ואתי ן ית ה לשעיעו ת כי ף גלי : 

* טשט ח ציידי ן תה י בג ו יט א אר י אג א מרי ת כמיטר י אט ר יהו ה 
5 אלהי ט ותה י לביז א לעטטי א : * ויתב י כפרגה א דבחקל א בחרב א 
יתקטלו ן דדעו ן אר י אג א יהוה : י אר י בדג ן אט ר יהו ה אלהי ט 
האנ א טיית י ע ל צ ר גבוכ ד ראצ ר טלכ א דככ ל טציפוג א טל ד 
טלכי א בסוסווןוברתיכי ן ובפרשי ן וכטשירי ן וע ט פגי : *יתב י כפרג ד 
דכחקל א כחרב א יקט ל ויכנ י על ף ברקו ט ויצב ר על ד טילית א 
10 דקי ט על ך דטזייגי ן יתריסין : "וטח ת פגוזוה י ית ן כשור ך וטגדל ד 
יתר ע כאבג י כתלי ה : " ‘ טריפס ת סוסוותי ה יחפיג ד אבקהו ן טק ל 
פרשי ץ וגילגלי ן ורתיכי ן יזועו ן שור ף כטיעלוה י כתרע ד כט א דעל ץ 
כקרת א דטתרע א טשור : " בפרס ת סוסותי ה ידו ש י ת כ ל שוק ד 
עטי ד בחרכ א יקט ל וקמ ת תוקפי ד לארע א יטג ר ; * ' ויבזו ן גיכס ד 
1 5 וישכ ק סחורתי ד ויפגרו ן שור ! ובת י חטדת 7 יתרעו ן ואבג ד ואע ר 
ועפרי ך בג ו טי א ישוון : *'ואכטי ל איתרגוש ת זטי 7 וק ל גיג ק 
כינרי ד ל א ישתט ע עו ד : * * ואיתניני ד לשעיעו ת כי ף גל י טשט ח 
צי T ק תה ן ל א תתכג ן עו ד אר י אג א מרי ת במיטר י אט ר יהו ה 
אלהי ט :* * כדג ן אט ר יהו ה אלהי ם לצו ר הל א מק ל טפל ת קטיל ד 
20 בגיהו ט מטעג י חר ב כ ד יתרמו ן קטילי ן כטי ד יזועו ן פרוריא : 
" ויחתו ן טע ל כורסותהו ן כ ל רברב י יט א ויעדו ן י ת טעילהו ן וי ת 
לבוש י צייוריחו ן ישלחו ן זי ע ילכשו ן וע ל ארע א יתבו ן ויזועו ן ט ן 
קד ם תברה ק ויצדו ן על ד : ” ויטלו ן עא ־ אילי א ויטרי ן ל T איכדי ן 
אבד ת דהוי ת יתב א בתקו ף יט א קרת א טשכחת א דהוו ת יתכ א 
25 בתקו ף יט א הי א ויתבה א איבדי ן איתמסר ו לתכ ר כ ל יתכהא : 
* * כע ן יזועו ן פרוורי א ביו ט טפל ת קטיל ד ויתכהלו ן גגוות א דביט א 
בטיפ ק גלוותי ף : " אר י כדג ן אט ר יהו ה אלהי ט כ ד איתי ן יתי ר 
קירי א חרוב א בקירוי ן דל א איתיתכ א כאסקות י על ד טשיריי ת 
עבוטי ן דסגיאי ן כט י תהוט א ויחפונץ • עטטי ן סגיאין : ״*ואחתיג T 
30 ע ם גחת י ט ב בי ת אבדג א עט א דטעלט א ואצדיג 7 בארע א 
ארעית א בחרבת א דמ ן עלט א ע ם גחת י גו ב בי ת אכדג א בדי ל 
דל א תתיתבי ן ואיתי ן ח T ו א בארע א דישראל : ‘*כדל א הוי ת 
אתגיג 7 וכי ן תה ן ותתב ק ול א תשתכחי ן עו ד לעל ם אמ ר יהו ה 

26 400 


BscN^hielk 24 25 26 


25 לחו ן לא ת וידע ק אר י אנ א יהוה ; ‘והווי ! פתג ם נבוא ה ט ן קד ם 
יהו ח עיט י לנזיטר : *ב ר אד ם קבי ל נבוא ה ע ל בנ י עמ ק ואיתנב י 
עליהק : *ותיט ר לבנ י עטו ן קביל ו פיתנט א דיהו ח אלהי ם כדנ ן 
אמ ר יחו ה אלחי ם חל ף דאטר ת חדוו א ע ל טקדש י אר י אתח ל יע ל 
ארע א דישרא ל אר י אדיא ת וע ל דבי ת יהוד ה אר י הליבוןב!נלותא : 5 
* כבי ן האנ א מס ר ל ד לבנ י טדינח א לירות א דתבו ן בירנייתהי ן ב ד 
וינת ן בי ר טשכניחו ן אינו ן ייכלו ן טו ב ארעי ד ואע ק יבז ק ניכסד : 

® ואתי ן י ת רכ ה לטדו ר נטלי ן וי ת בנ י עמו ן לבי ת טישר י עידרי ן 
דעא ן ותידעו ן אר י אנ א יהו ה : ״ אר י כדנ ן אמ ר יחו ה אלחי ם 
דטפחת א ביד ך ורפסת א בריגל ד וחדית א בכ ל איפו ת נפ ש ^ 10 
ארע א דישרא ל : י בכי ן חאנ א מרי ם י ת טח ת גבורת י על ד ואתנינ ד 
לביז א לעמטי א ואישיצינ ד מבינ י עטטי א ואכדע ד מ ן טדינת א 
אאדיג ר ותיד ע אר י אנ א יהוה : ®כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ט חל ף 
דאטר ו טואכא י וסעי ר ט ה שנ ו טכ ל עטמי א דכי ת יהודה : "כבי ן 
חאנ א תב ר י ת תקו ף מוא ב טק T ויהו ן טכרכיה ק וע ד פאחיהקל « 
חדוו ת ארעהו ן בי ת ישימו ת כע ל טעו ן וקיריתי ם : " ‘ לבנ י קד ם ע ל 
כנ י עמו ן ואטסריג ח לירות א בדי ל דל א יה י חכר ן כנ י עמו ן 
בעממיא : "ובמוא ב אעב ד פורענו ת דיני ן ו T עו ן אר י אנ א יחוה : 
*'כדג ן אמ ר יהו ה אלהי ס חל ף דעבד ו אדומא י בתקו ף פורע ט 
לבי ת יהוד ה וחכ ו חוב א ואיתפרע ו טיגהו ן : בכ ץ כדג ן אמ ר יחו ח 20 
אלהי ם וארי ס מח ת גבורת י ע ל אדו ם ואישיצ י טינ ה אינש א וכעיר א 
ואתגינ ה חורב א מדרומ א ויתב י דד ן בחרכ א יתקטל ק : ואת ץ י ת 
פורענות י כאדו ם בי ד עט י ישרא ל יתטסרו ן ויתפרע ק ט ן אדו ם 
כרוגז י ובחמת י וידע ק י ת פורענות י אמ ר יהו ח אלחים : ® י כדנ ן אט ד 
יהו ה אלהי ם חל ף דעב ת פלישתא י כדבב ו ואיתפמ ף פורעט 25 
כציפו ח נפ ש בדי ל לחבל א בדבבו ת על ם ז ® י ככ ץ כדג ן אט ר יחו ח 
אלהי ם חאנ א מרי ם טח ת גבורת י ^ פלשתא י ואשצ י י ת עט א 
דאר ע חייכי ן לאישתיצא ה ואוכי ד י ת שא ר פפ ר ימ א : ואעכ T 

בהו ן פורענו ן רברב ן בתקו ף רג ז וידע ק אר י אנ א יהו ח ב ד אית ץ 
26 י ת פורענות י בהק : ‘והו ח בחד א עסר י שני ן בח ד לירח א הוח 30 
פתג ם נכוא ח ט ן קד ם יחו ה עיט י למימ ר : * ב ר אד ם חל ף דאטר ת 
צ ר ע ל ירושל ם חדוו א איתכר ת דהו ת מספק א סחור ה לעטטי א 
איסתחר ת למית י לות י דהו ת מלי א חתכת : ®בכי ן כדנ ן אמ ר יהו ח £sechieli8 24 


399 


כי ה היהוטתי ה ל א נפקו ז טיג ה גל ו ע ל גל ו איתפ ק עימ ה מדל א 
יתעב ד ב ה תיוב א : י א ת ד ם זכי י דאיתש ד בגו ה כז T ו ובדר ע 
מרגו ם שפכתי ה ל א שפכתי ה בשל ו למעב ד עלוה י תיוב א : *למיעב ד 
פודעג ו לאיתפרע א בתקו ף גלית י חוביה ק ע ל דאשד ו ד ם זבי י בגל י 
5 בת ל דל א לאשתבק א : " בכי ן כדג ן אמ ר יהוד • אלהי ם וו י ע ל קרת א 
דאשד י ד ם זכי י בגו ה א ף אג א אסג י תברה : "‘אסג י טלכי א בני ש 
טשיריית א טקי ס סוטכות א הט ץ על ה עב ת קרב א וגיברה א ■ 
ישתכשק : “ואשא ר ארע ה צדי א בת ל תצדו ן דסופו ן תרע י 
קירווה א ויתטסו ן בגו ה עבד י סאוכת ה ויסופ ק בהובהא ; *'תסקופי ן 
• t איתטליא ת ול א תיפקו ן טיג ה עבד י בישת א בגור א תתוק ד מסגיאו ת 
חוכה א : “ בדסתאכ ת בעצ ת הטא ץ הל ף דדכיתי ר ול א דכי ת 
0 סאוכת 7 ל א תדכ ן עו ד ע ד דאגי ח המת י ב 7 : “ אג א יהו ה גזרי ת 
במיטר י אתי א ותתקי ם ל א אמנ ע ול א אחו ס ול א ארהי ם כאורהתי ד 
כיש א ובעובת ד מקלקלי א איתפר ע טיג ד אמ ר יהו ה אלהים : 
16 * ‘ והו ה פתג ם גבוא ה ט ן קד ם יהו ה עיט י למיט ר :* ' ב ר אד ם האג א 
גסי ב טיג ד י ת רגג א דעינ ך כטות א ל א תספ ד ול א תיבכ י ול א 
תשג ר דמעת ך : ”אידג ק שתו ק ע ל מית ר איבל א ל א תעב ד 
טוטפת ך יהוי ן בריש ך וטסג ך תשו ר בריגל ך ול א תתעטי ף ע ל שפ ם 
ולחי ם אבילי ן ל א תיבול : **ואיתגבית י לעט א בצפר א ומית ת 
20 איתת י ברטש א ועברי ת כצפר א בט א דאיתפקדית : "‘ואמר ו ל י 
עט א הל א תחו י לג א ט א איל ץ לג א דא ת עביד : "*ואטרי ת 
לה ץ פתג ם גבוא ה מ ן קד ם יהו ה הו ה עיט י לטיטד : '*איט ר לבי ת 
ישרא ל כתג ן אמ ר יהו ה אלהי ם האג א מפי ס י ת בי ת מקדש י יק ר 
תוקפכ ץ רגג א דעיגיכ ץ וחיבו ב גפשכו ן כגיכו ן וכגתכו ן דשכקתו ן 
צגכחרב א יתקטלון : ”ותעכד ץ בט א דעכדי ת ע ל ספ ם ל א תתעטפו ן 
ולחי ם אכיל ץ ל א תיכלון : **וטוטפתכץכרישכוןוטסגיכוןבריגליכו ן 
ל א תספד ץ ול א תיבכ ץ ותיתמס ץ בחוביכ ץ ותגד.טו ן גב ר ע ל אחוה י : 
**מה י יחזקא ל לבו ן לא ת ככ ל דעב ד תעכד ץ במית ה ותידעו ן אר י 
אג א יהו ה אלהים : **וא ת ב ר אד ם הל א כיומ א דאעד י מיגד. ץ י ת 
80 בי ת טקדשיה ץ יק ר תוקפה ץ ורז T וו ת תושכחתהו ן יתגס ב טיגה ץ 
רגג א דעיגיהו ן וחיבו ב נפשה ץ דט ב לה ץ טבגיהו ן וטבגתהון : 
**כיומ א הד.ו א יית י טשיזכ א לתת ך לאשטעות ך במור א : ”ביומ א 
ההו א יתפת ח פוט ך במית י טשיזכ א ותיתגב י ול א תשתו ק עו ד ותה י 898 


Encbielia 23 24 


א ת קכיל י חוב י עיצ ת חטא ך וטעית 7 : “ואס ר יהוו ז ל י כ ר »ד ם 
התוכ ח י ת אחל ה ד ת אהליכ ה וח ר ^ז ן י ת תועיכתהן : ”אר י מאי ן 
בהי ן וד ם זכ י אשד ו ב T יה ן ובת ר פלח ן כזעוותה ן טע ו ואן ז י ת 
בניה ק דעת T י ן למיפ ק טינה ק תולד ת קודש א קדמ י ^ר ו לח ץ 
לפלחץ : ”עו ד ד א ארגיז ו קדמ י סאיכ ו י ת בי ת מקדש י במםא 5 
ההו א ד ת יומ י שבי א דיל י אחילו : ”ובנכסותוז ק י ת בגיהו ץ לפלת ן 
טעוותה ק ועל ו לבי ת מקדש י ביומ א ההו א לאחלותי ה וה א כד ק 
עבד ו בג ו בי ת מקדשי : "*וא ף אר י שלח ת לגברי א דאת ן מרוזי ק 
דאיזג ד שלי ח לדתה ק וה א את ו לאת ר דזמינ ת אתקיג ת שוקי ן ומני ת 
פלטורץ : י * ורמי ת דרגשי ן מכיכ ץ מככ ץ דיק ר ופתור ץ מל ן כ ל טו ב 1 0 
סדר ת קדמיהר ן וקטר ת בוסמ י ומשח י שד ת על ה : **וק ל איתרטשתה ק 
דשל ץ שלד א בגו ה ולתקו ף גכר ץ מסג י אעש א א ^ מסחו ר סחו ד 
ממדבר א דהב ו שי p ע ל prrT ובת ר דתושבח א ע ל רישיהו ן : 
**ואמרי ת לכנישת א דישרא ל דבליא ת עמ ה בחוב ץ כ ק תשבו ק 
טטעותה א ותתו ב לפולחנ י ול א תכ ת : **ועל ו לוות ה כמ א דעלי ץ לו ת 1 5 
איתת א פוגדקית א ב ן על ו לאהל ה ולאהליב ה מדינ ן דעיצתה ק 
חטאין : **וגכרי ן זכאי ן כקיבלה ן איט ן יתפרע ן מגה ן פורענו ת 
גייפ ן ופורענו ת אשד ת ד ם זבי י אר י זנא ק אינ ק דד ם זכי י אשד ו 
כ T יהן : **אר י כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם איתנכ י דייסק ן עליוצ ן 
משירי ק ואימס ר יתה ק לתב ר ולביזא : **דרגמ ק יתה ן באבנ י קלע■» * 
משירי ן ויבזע ק יתה ן כסייפיה ק בגיה ק ובנתה ק יקטל ק ובתיהו ן 
בנור א יוקדון : **ואבטי ל חוב י עצ ת חטא ק מ ן ארע א ויתרדי ק פ ל 
טדינת א ול א יעבד ן כעיצ ת חטיכן : "*דתיהכו ן חוב י עיצ ת חטיכ ן 
עלימ ן וחטא י פולח ן טעוותב ק תקבל ן ותידעןאר י אנ א יהו ה אלהים : 
24 *והו ה פתג ם נבוא ה מ ן קד ם יהו ה עיט י כשת א תשיעית א בירחא 5 * 
עשירא ה בעשר א לירח א למיטר : * ב ר אד ם כתו ב ל ד י ת שו ם יומ א 
י ת בר ן יומ א הדי ן סמ ד טלכ א דבב ל ע ל ימשל ם בבר ן יומ א הדק : 
*ואיתנכ י לעט א סרבנ א נבוא ה ותיט ר לה ק כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ס 
דייסק ן טשיר ק ע ל קרת א וא ף יתיהי ב ל ה ארכ א לקבל א טצידא : 

* כנו ש רברבה א לט ה כ ל גב ר ניכ ר אימת ן וגב ר עב T קר ב טשידי ת 30 
עטטי ן מל י יתה : *מלכ י עטטי א קרי ב וא ף טקי ס סוטכוות א עיטה ק 
אכ ע זימנ ה א ף יתרט ק קטילה א בנוה : *בכי ן כדג ן אמ ר יהו ה 
אלהי ם וו י ע ל קרת א דאשד י ד ם זכ י בנו ה דהי א בדוד א חיהוטתי ה EseechieliB 23 


897 


סחת ץ קזלס ץ ברישהו ן חיז ו גיבדי ן כולה ץ דמו ת בנ י בב ל מדינ ת 
מדא י אר ע ילדותה ק : ® ‘ ואיתרעיא ת למנוע י בתריהו ן בת ר חיז ו 
עינה א ושלח ת אחגדי ן לותוז ק למדינ ת אר ע כסדא י : " ואת ו לוותו ז 
גנ י . בב ל למעב ד רחמ ו וסאיב ו ית ה בטעוותה ק ואיסתאב ת בה ק 
5 ע ד דקצ ת נפש ה בהון : * ' ואיתגליא ת בהתת ה ואיתחז י קלנ ה ורחי ק 
מיטר י ית ה במ א דרח ק מימר י י ת אחת ה : ואסניא ת י ת מעוות ה 
לאדכר א י ת יומי ן דמלקדמ ק דמע ת בהו ן כ ד הו ת בארע א דמצרי ם : 

" * ואיתרעיא ת למיה ר שמש א להו ן דבש ר חמרי ן בסרהו ן וצחנ ת 
סוסוות א צתנתהק : ‘®ואידכר ת י ת חוב י עצ ת המן ■ דמלקדמ ץ 
• 1 במעכד ך ממצרי ם רחמ ו בדי ל חמא י ינקותי ד : * * בכ ץ אהליב ה 
כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם האנ א מיית י בנל י י ת רחמן • על ד י ת דקצ ת 
נפשי ך בה ק ואיתינו ן על ד מסחו רסחור : ®*כנ י ככ ל וכ ל כסדא י 
פקודא י ושועא י וקועא י כ ל בנ י אתו ר עימה ק עולימ י חמדאת א 
^למוני ן ומורני ן כולהו ן גיב p חמיני ן רכב י סוסוו ן כולהון : 

1 5 * * דיתו ן על ד במנ י זינ א כרתיכי ן וגילנלי ן ובמשירי ת עממי ן דמזיני ן 
כענילי ן וקמיסי ן ימנו ן על ד סחו ר סחו ר ואתי ן קדמיהו ן פורענו ת 
p דתפרעו ן מיג ד בנימוסיחון : ®*ואתי ן פורענות י כי ד ויתפרעו ן 
מיני ד ברנ ז רברכ ד ויקיי ד על ק ועמי ד בחרב א יקמלו ן אינו ן כנ ד 
ובנת ד ישב ק ושפ ר ארעי ד תתוק ד כנורא : ®*וישלחוגי ד לבו ש 
20 יקרץ • דסכו ן מנ י תושבחתי ד : * * ואבמי ל חוב י עצ ת חטא ד מיני ד 
ד ת פולח ן מעותי ד דהו ה עיטי ד כ ד הוי ת בארע א דמצרי ם ול א 
תז^נקעיג ד להו ן ומעו ת מצרא י ל א תדכרי ן עוד : "*אר י כד ק 
אמ ר יהו ה אלהי ם האנ א מס ר ל ד ב T דסני ת בי ד דקצ ת נפשי ד 
בהק : ״*ויתפרעו ן מיגי ד בדבב ו וישכו ן כ ל ליאותי ד וישכקונ T 
025 מלטל א ושביק א ותיתנל י בהת ת מעות 7 וחוב י עיצ ת חמא ד 
חדוני ד : " * חוב ד גרמ ו איל ץ ל ד בדימעי ת בת ר עממי א ואיסתאכ ת 
בפולח ן טעוותחק : '®כאור האחתי ד הליכ ת ואיתי ן כ ס פורענות ה 
ב T יד : *®כד ק אמ ר יהו ה אלהי ם מ פורענו ת אחתי ד תשת ן 
תקיפת א וחסיגת א תה ן לחי ד וללעי ב מסג י עק א דתית י עלד ; **ה א 
30 כרוי א דוו ן תתמל ן כ ס צד ו ואישתטמ ו כ ס פורענו ת אחת 7 שמרון : 
**ותשת ן ית ה ותגמרי ן וי ת פורענות ה תקכלי ן ובסרי ד תתלשי ן אר י 
אנ א מרי ת כממר י אמ ר יהו ה אלהים : **בכי ן כדג ן אמ ר יהו ה 
אלחי ם חל ף דשבק ת פולחנ י וארחיק ת דחלת י מקבי ל עינ ד ואן! ז 396 


Esechielis 22 23 


נהטי ן למיקט ל קטו ל אעש א קט ^ עות ר דק ר נסיכ ו ארטלתדו א 
אסגיא ו כנו ה : " * כהנח א חטפי ן כאורית י וטפס ץ קדש י כ ץ קודש א 
לחול א ל א אפריש ו כי ן מסאכ א לרכי א ל א הורע ו וטיוט י שכי א 
דיל י ככש ו עיניה ק וחל ת רעות י כיניהץ : ’*רכרכח א כנו ח כדיב ץ 
חטפ י חטו ף לטשפ ף ד ס זבי י לאכד א נפש ן כדי ל לקכל א טט ק 6 
דשק ר :* * ונכי י שיקר א דכגו ה דכ ץ לדכנ י טיומ א ושע ע לי ה טי ן 
פטי ר דל א תכ ן מתגכ ן שק ר ומלפי ן להו ן כדכי ן אטרי ן כדנ ן אט ר 
יהו ה אלהי ם ומ ן קד ם יהוד • ל א איתטלל : "*עט א דארע א עשק ו 
עושק א וגזל ו נזיל א ומסכי ן T^m אוניא ו ולניור א אנס ו כל א 
כדחז י : * * ואיתבע י מינה ץ קדט י נכ ר דלי ה עזבדי ן טכ ץ דיקו ם » I 
כתירעת א קדמ י ויכע י רחטי ן ע ל עט א דארע א כדי ל דל א לחכ^מ ז 
ול א אשכחי ת : '*ושפכי ת עליהקחיטת י כאש ת פודענות י ש ש ריתי ט ן 
23 פורענו ת אורחה ץ כרישה ק יהכי ת אט ר יהוד . אלחי ס : *וחו ה סתנ ס 
נכוא ה ט ן קד ם יהו ה עיט י לטיטר : *כ ר אד ם איתנכ י ע ל תרתי ן 
טדיג ן דאינ ץ כתרתי ן נשי ן דכנ ת אימ א חד א הו ו : יוטעא ה כסמודי ם J h 
כת ר פולח ן טעוותה ץ טעאד . ומ ץ פלח א לטעות א וומז ן קלקיל א 
עוכדידזץ : ^ושטהתה ץ אהל ה רכת א ואהליכ ח אחתה ־ והוא ח 
טשטש ן קדט י ואצלח א ככני ן ובנ ן ושטחתה ץ שטרו ן אהל ח 
ררושל ם אהליכ ה : *וטע ת אחל ה ממז ר פולחנ י ו א יתר ע י א ת לטפח ד 
בת ר ר חט ח א כת ר בנ י אתו ר קריכהא ז *לכש י נט ר ש<^זנץ» 3 
וטודנ ץ עוליט י חטדוז א כולהו ן פרש ץ רככ י סו«ון : *ואיתרעיא ת 
לטיטע י בתריהו ן עוליט י בג י אתו ר מלהו ן וכפ ל דאיתרעיא ת כפ ל 
פולח ן טעדתה ק איסתאכת : *וי ת ®ולח ן טעוות א דהז ה עיס ה 
כמצרי ם ל א שבק ת אר י ית ה אפלח ו מעוות ה ואיט ן אל«ח א 
עוכדי ן בישי ן ושפכ ו טעוותדז ץ על ה ז ® בפי ן טסרתוא * ב T רחטת א ) 3 
ב T בנ י אתו ר דאיתרעיא ת לטיטע י כתריחץ : "'אע ק אנליא ו 
קלנ ה בנה א ובגתה א שכ ו ועט ה בחרכ א קטיל ו ווזו ת שו ם לטדינת א 
ופורענו ת דיני ן עבד ו כ ה : "וחז ת אחת ה אהליכ ה וחביל ת רחטת ח 
מינ ה וי ת טעדתה א מטעו ת אחתה : *‘בת ר כנ י אתו ר איתרעיא ת 
לטטע י שילטוני ן וטורני ן קריבי ן לבש י נט ר פרש ץ רפכ י סונאקסי . 
עולמ י חטדת א כולהו ן ; * ‘ וגל י וף־ט י אר י איסתאב ת אודח א ח ד 
שו י לתרויחץ : “ואוסיפ ת ע ל טעוות ח וחז ת גכר ץ טצייר ץ ע ל 
מתל א צילט י גסדא י טצייר ץ בססטנ ץ : ״ אסיר ץ frv כ חרציה ץ Esechielis 22 


395 


קד ם יהו ה עיט י לטימר : *וא ת כ ר אד ם התופ ח התופ ח י ת קרת א 
דאשד י ד ם זפי י כגו ה וח ד ל ה י ת פ ל תועיפתה א : י ותימ ר פדג ץ 
אט ד יהוד . אלהי ם קדת א דאשד י ד ם זפי י כגו ה מט א עי ק תפר ה 
ודפלח ץ לטעות א פגו ה בדי ל לסאכות ה : *כחוכ ת ד ם זפי י דאשד ת 
« חב ת ובפולח ן טע Tm דפלח ת איסתאכ ת וקרי כ יו ם תכדי ד וטט א 
עיד ן בישתי ד ע ל פ ן יהבת ד חיסודי ן.לעטטי א ולעי ב לב ל טדיגת א : 
^־יךי ק ודדחיק ן טיגי ף יתעלב ן ב*ן ר סואב ת שט א דסגיא ן 
איוזרגרמזהא : *ה א רברב י ישרא ל גב ר לחוקפי ה ה ד T3 בדי ל 
למשפ ך ד ם זפיי : ’אב א ואיט א אקיל ו בי ד לגיור א אנס ו אונס א 
• 1 בטי ד יתט ץ וארטל ן אוניא ו כ T : *ע ל קודש י בפר ת ד ת יוט י שפי א 
דיל י אחל ת : " גבר י אפל י קיר» 8 ה ד כי ד בדי ל לטשפ ד ד ם זפי י 
ובטזדי א פלח ו ! t 3 לטעדת א עיצ ת הטי ן עב ת כ 7 : "*עירי ת 
אב א גליא ו כי ד אית א טוטא ה עניא ו כ 7 : " וגב ר י ת אית ת חברי ה 
עב ד תועיב א וגב ר י ת פלתי ה סאי ב בעיצ ת חטא ץ וגב ר י ת אחתי ה 
1$ ב ת אכזה י עג י כ 7 : *ישוחד א קביל ו כ 7 בדי ל לטשפ ך ד ם זפי י 
חיבולי א ודיבית א נסיב ת ואהני ת רחמ ך באונס א ופולחנ י שבק ת 
אמ ר יד.ו ה אלהים : **וה א אתית י פורענות י על ך בחוב י טטו ן 
אונסץ • דאנס ת וע ל ד ם זפ י דאשתפ ך בגדך : **הייתק ף ליכי ד א ס 
יתחסנ ן ידי ך ליופי א דאנ א עת T לטעב ד עיטן • אנ א יהו ה גזרי ת 
סגכטיטר י ואקיים : **ואגל י יתי ך לבינ י עטטי א ואבדרע ך בטדינת א 
ואסי ף סאובתי ך **ואיתקד ש כ T לעינ י עטטי א ותידעו ן 
אר י אנ א יהוה : *יוהו ה פיתג ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה עיט י לטיטר : 
*'ב ר אד ם ה ד קדט י בי ת ישרא ל לפס^ א פולה ק פט א דטער ב 
נח ש ובעי ץ וברז ל ואב ר בג ו פוד א לפסול ת פספ א הוו : "*בפ ץ 
25 כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ם חל ף דהדתו ן פולפ ק לפסול א בפ ץ האנ א 
כגי ש יתפ ק לג ו ירושל ם : " * פטיפנ ש פס ף ונח ש וברז ל ואפ ר ופעי ץ 
לג ו בור א לאתקפ א עלוה י נור א לאטסיותי ה פ ן אפני ש ברוגז י 
ובחיטת י ואסי ף ואישצ י יתמן : ‘*ואפנ ש יתפ ק ואתקי ף עליפ ק 
באיש ת פורענות י ותתטס ק בגו ה : **פאיתטסאד . פספ א בג ו בור א 
30 פ ץ תתטסו ן בגו ה ות T ע p אר י אנ א יהו ה שפפי ת חיטת י עליפו ן : 
**והו ה פתג ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה עיט י לטיט ר :* * ב ר אד ם איט ר 
ל ה א ת ארע א דישרא ל אר ע ל א טדפי א הי א ל א אתעב ^ ב ה 
עובדי ן טב ץ דייגנ ץ על ה ביו ם לום : **סיע ת ספרח א בנו ה פארייד ן 394 


Ewchielig 21 22 


ושיצ א מ ץ ציפונ א לא ן אפ ד מזטנץ : **וא ף אנ א איית י פוחןנ ז 
ע ל פורענ ו ואני ח חמת י אנ א יהוד ו מרי ת כטיטר י : **וחו ח פתג ם 
נכוא ח ט ן קד ם יחו ח עיט י לטיטר : ‘*וא ת כ ר אד ם אתק ץ ל ד 
תרתי ן א^ח ן דיית ק בח ק קטול י חרב א דטלכ א דבב ל טטדינ א חד א 
יפקו ן תרדחו ן ואתר א אתק ץ כרי ש פרשו ת אור ח קרת א אתר א 5 
אתקץ : ‘*אורח א אתקי ץ דית ק כ ה קטול י חרכ א טרכ ת כנ י עטו ן 
וע ל דכי ת יהוד ה דנפק ו טירושל ם לטת כ כקיחי ן כריק : **אר י ק ם 
טלכ א דככ ל ע ל א ם פרשו ת אור ח כרי ש זע־תי ן אורח ן למקס ם 
קס ם קשי ת כגיררי א שאי ל כצילמני א חז א כככד א ; * * כיטיני ה 
חו ה קיסט א נפי ל לטה ר ליתשל ם לטנא ה איפרוח ק לפתח א תרע ץ 1 0 
דייעלו ן כה ק קטול ק לארט א ק ל כאצווח ת קרנ א ^ 1 נא ה איפרורוו ן 
ע ל תרעי ן למיצכ ר טילית א ולטיכנ י כרקו ם :* * והוד . לה ק קיסוטיהו ן 
כדכ ק כעיניה ק ניחש ק דחו ה טנחי ש ^!ו ן ואיט ץ ל א T עי ן דארכע ץ 
ותש ע זיטני ן הוד . כמי ן וטתית כ ע ל פיתגט א ע ד דתית י לי ה שעת א 
דתיתמסד ק כידי ח : ״ * ככי ן כדנ ן אט ר יהוד . אלהי ם חל ף דאידכד ת ק 1 5 
חוכיכ ק כאיתגלא ה טירדיכ ק לאיתחזא ה חטאיב ק ככ ל עוכדיכ ק 
חל ף דא T כרתו ן כ T טלכ א דככ ל ת י ת מס ר ון : "*וא ת חיי כ קטל א 
דשיע א דכ א דישרא ל דמט א מ ם תכדי ה ע^ ץ תושילט ת חוכוה י : 
'י^נ ן אט ר יהו ה אלחים 1 אעד י מצנפת א טסדי ה כהנ א דכ א 
ואכט ל כתר א טצדקי ה טלכ א איט ד ד ק לדי ן כאתדיד . ל א יתקיי ם 30 
טיגל א ינל ק גדלי ה כ ר אחיק ם דל א הוו ת דילי ה יסכינ ה צדקיד . 
דדילי ה הי א תעד י מיג T . : **חוכיהו ן דחכ ו כחוכיהו ן אתפר ע 
טינהו ן א ף לדי ן ל א תתקי ם לי ה ע ד דאיית י עלוה י פורעג ו ישטעא ל 
כ ר נתני ה ואימסריני ה כ T י ה :* * וא ת כ ר אד ם אתנכ י ותיט ר כדנ ן 
אמ ר יהו ה אלהי ם ע ל כנ י עמ ק וע ל חיסודיה ק ותיט ר חרכ א חרב א 35 
אישתליפ ת לטקט ל אישתנינ ת לשיצא ה כדי ל לטה ד ל ה צחצוחי ן : 
‘*כאיתגכא ה ל ך שק ר כאלפ א ל ד כדכ ץ לממס ר י ת צואר ך כצוד י 
קטיל י רשיעי א דטט א יו ם תכרה ק כעיד ן סעוד ן כישתהק : **אתי ב 
חרכ א ללדנ ה כאת ר דאיתכריתו ן כאר ע תותכותכ ק אתפר ע טינכק : 
**ואישפו ך על ד חיטת י כאש ת פורעטת י אתקי ף על ד ואטסריג 30T 
כ T גכר ק ^דעי ן דאוטני ן לחכלא : ’*לעטטי א דתקיפ ק כאשת א 
תתטסרי ן לאישתצא ה חוכ ת קטיל ר תה י כנ ו ארע א ל א ייעו ל 
22 דוכרנ T אר י אנ א יהו ה מרי ת כטיטרי : *והו ה פתג ם נכוא ה מ ן Etechielis 21 


893 


ע ל חזדש א דחק ל דרוט א : * ותיט ר לוז^דש א דדרומ א קבי ל פיחגמ א 
דיהז ה אלהי ט כדנ ן אט ד יהו ה אלהי ט האנ א טדל ק ב ד אשת א 
ותקט ל ב ד כ ל איל ץ רטי ב וכ ל איל ץ יבי ש ל א תטפ י לשלהובית א 
דנזשצי א דתרשטו ץ כ ה כ ל אפי א מדת ט לציפוג א : * ויוזז ץ כ ל כנ י 
5 ביסד א אר י אנ א יחו ה אדלקת ה ל א תטפי : ®ואמרי ת קכי ל בעות י 
mm אלהי ט האע ק אטרי ץ ל י הל א מטת ל טתלי ץ הוא : "והו ה 
פיתג ם נכוא ה ט ץ קד ט יהו ה עיט י לטיס ר : י כ ר אד ט קכ ל נכוא ח 
ע ל ירושל ט ואלין ז ע ל טקדשי ץ ואיתנכ י ע ל ארע א דישרא ל : 
*ותיט ד לארע א דישרא ל כדג ץ אט ר יהו ה האנ א ש^ ז רוגז י על ד 
1 0 ואפי ק חרב י טלדנ ה ואיגל י טינ 7 זכא ד בדי ל לשיצא ה חייב ד : 
"חלן ז דאגל י טינין ־ זכא ד בדי ל לשיצא ה חייב ד בבי ץ תיפו ק חרב י 
טלדנ ה ע ל כ ל ביטר א מדרו ט לציפונא : י״דדעו ץ כ ל בנ י בסר א 
אר י אנ א יהו ה אפיקי ת חרב י טלדנ ה ל א תתו ב עוד : “וא ת כ ר 
אד ם איתאנ ח בזיי ע חרצי ץ ובטר ר תתאנ ח לעיניהוץ : *‘ויה י אר י 
1 5 ייסר ץ ל ד ע ל טה • א ת טתאנ ח ותימ ר ע ל בסורת א אר י אתי א 
ויתמס י כ ל ויתרשל ץ כ ל יר ק ותעימ י כ ל ת ח וכ ל רכובי א 
יתאשד ן כסי א ה א אתי א ותתקי ם אט ד יהו ה אלהי ט :* * והוו ז פתג ם 
נבוא ה מ ץ קד ם יהו ה עיט י לטיסד : * ' ב ר אד ם איתנב י ותיט ר כדנ ץ 
אס ר יהו ה אלהי ט איט ר חרב א דטלכ א דבב ל תקט ל וחרכ א דבנ י 
20 עטו ץ תרא י ותשיצ י :® ‘ בדי ל לטקט ל קטו ל אישתליפ ת בדי ל לטעכ ד 
©זרענ ו אישתניג ת ע ל דוזדיא ו שיבט א דכי ת יהוד ה ובגיט ץ כ ד גל ו 
בי ת ישרא ל ע ל דפלח ו לטעוות א ותכ ו אינ ק למיטע י כת ר צלמ י 
אעיא : •‘ויה ב פודענותהו ץ לאתטסר א בי ד מלכ א דבב ל הי א טח ת 
תדכ א והי א תה י פודעטתהו ץ לטיטס ר יתה ץ כ T קטולי ץ : ” צו ח 
25 ואילי ל ב ד אד ם אר י הי א הו ת בעט י הי א בכ ל רברב י ישרא ל 
קטול י חדכ א דאיתכניש ו ואי צ ע ל עט י טסחו ד סחו ר בכי ץ טפ ח ע ל 
ירכא : **אד י איתנביא ו עליהו ץ נביי א ול א תכו • וט ה יח י בפומדו ץ 
איט ר אן ז שיבט א דכי ת יהוד ה וכניס ץ טיגל א יג 6 י ן ובעוכדיה ק 
כישי א יתקיימו ץ אס ר יהו ה אלהיט : "'וא ת ב ר אד ם ?מזנב י 
30 וטפ ח י ד ע ל י ד ותתכפ ל חדכ א תליתית א חר ב קטולי ץ הי א חר ב 
©דענ ו קטל א רכ א דטזיע א להוץ : "*כדי ל לטיתכ ר לכהו ץ ולאסגא ח 
טתקליהו ץ ע ל ב ל יךדויה ץ טנית י קטיל י חרב א וו י חרב א אשתלפ ת 
לטיקמ ל אישתנינ ת לאישתיצא ה : '*אישתלי © מןטיל י ט ץ דדוט א . . 89S 


EtechieU« 20 21 


דבחיהו ן עסיכ ו תנז ן י ת נסמהון : "*ואמרי ת לה ק ס א כסת א 
דאתו ן את ץ לאיעמטא ה הט ן ואיתקר י שט ה כסת א ע ד יומ א הדץ : 
*בבי ן איט ר לבי ת ישרא ל כדנ ץ אט ר יהז ה אלהי ם הבאוח ז 
אבהתכ ק את ק טסתאכ ץ ובת ר שקוציהו ן אתו ן טען : **וסמיס ל 
טתנתכ ק כאעבר א בניב ק בנור א אתו ן טסתאכ ץ לכ ל פולח ן 6 
טעוות ^ ע ר יוט א p ואנ א אשתאי ל למ ן בסיטר י בי ת ישו r ל 
קיי ם אנ א אמ ר יהוד . אלהי ם א ם אשתאי ל ל ^ בטיטרי : “ודאת ק 
טהרהרי ן ודיםליק ת ע ל ליב ^ קרט י גלי ץ דאתו ן אטר ץ נח י 
כעמטי א כזרעיי ת טריגת א לשטש א אע א ואמא : ”קיי ם אנ א 
אט ר יהו ה אלהי ם א ם ל א בי ד תקיפ א וכדר ע טרט ם וברג ז שפידס ! 
אטל ד עליכק : ”ואפי ק יתכ ק טבע י עטטי א ואיבני ש ית ^ ט ן 
טדינת א דאיתבדרת ק בהי ן ב T ומןיפ א ובת־ ע טרט ם וברג ז שפיד : 

” ואעי ל יתכ ק למדב ר עטטי א ואתפר ע טינ ^ תט ן אפי ן באפי ן : 
*בט א ראיתפרעי ת ט ן אבהתכו ן בטדב ר ארע א דטוודי ם ק 
אתפר ע טינבו ן אט ר יהו ה אלחים ; "ואני ח עליכו ן נזיר ת דינ י 15 
ואעי ל ית ^ בטסר ת קייטא : “ואפרי ש טינבו ן דטרד ו ודשק ח 
בטיטר י טאר ע תותבו^ו ן אפי ק יתהו ן ו לא רע א דישרא ל ל א ^ו ן 
ות T ע p אר י אנ א יהוה : *ואתו ן בי ת יש־א ל כדנ ן אט ר יחו ח 
אלהי ם גב ר פולח ן טעותי ה איזיל ו פלח ו ובת ר דתכתו ן ליתכו ן pr 
לקבל א לטימר י ד ת שס א p דש י ל א תחלו ן עו ר בטתנתבקס ג 
ובטעוותבו ן : *אר י בטור א p רש י בטו ר קודש א די ש ר א ל אמ ר 
יהו ה אלחי ם תט ן יפלח ק קרמ י כ ל בי ת ישרא ל טלח ק באר ע 
חיי א תט ן יתקב ל קורכנהו ן בפרי ע ותט ן אתב ע י ת ^שותסו ן 
ד ת רי ש אבוותמ ן בכ ל קדשיבון : "קרב ן לרעו א יתקנ׳ ל קורכנכו ן 
כפרי ע כ ד אפי ק ית ^ מבע י עטטי א ואיכנ ש « pn ט ן מדינת א 26 
דאיתבדרת ק מו ץ ואתקד ש כמ ן לעינ י עטטי א : " ותידעו ן אר י 
אנ א יהו ה כ ד אעי ל יתמ ן לארע א דישרא ל לארע א p יי D י n 
בסיטר י לטי ק ית ה לאבהתמ ן : ” ותדכרו ן תט ן י ת אודחתט ן ד ת 
כ ל עובדע ק דאיםתאבת ק בה ק ותיזעקו ן ותה ק חז ן כג ל בישתכו ן 
דעכדתק : ”ותידע ק אר י אנ א יחו ה ב ד אעב ד עיטמ ן בדי ל שט י 30 
ל א כאוחזתכ ק בישת א וכעובדי ^ טחבלי א בי ת ישרא ל אס ר 
21 יהו ה אלהים : *והו ה פתג ם נבוא ה מ ן קד ם יהו ה עימ י לטיטר : 
יב ר אד ם קבי ל נבוא ה לאור ח דתט א ואלי ף ע ל דדוט א ואיתגב י Eaechielis 20 


801 


יוזה ק דא ם ^נב T יתה ק אינש א דיח י בה ק בחי י עלט א :* ' וא ף י ת 
יוג ד שבי א דיל י יהבי ת לה ק לטיהו י לא ת ב ק טימר י וכיניה ק 
לטיד ע אר י אנ א יהו ה טקדשהק : ייוסריב ו ע ל טיטר י בי ת ישרא ל 
במדבר א כקייטי י ל א הליכ ו ד ת דיני י קצ ו דא ם יעב ד יתה ק אינש א 
5 ריח י בה ק בהי י עלט א וי ת יוט י שכי א דיל י אחיל ו להד א ואטרי ת 
לנישפ ד היטת י עליה ק בטדבר א לשציותהק : *‘ועבדי ת בדי ל 
מיטר י כ^ ל דל א יתה ל לעינ י עטטי א דאפקתינ ק לעיניהון : * ' וא ף 
אנ א קייטי ת בטיטר י להו ן כטדבר א בדי ל w « לאעל א יתה ק 
לארע א דיהבי ת עכד א הל ב ודב ש תושכה א הי א לב ל טדינת א : 

» 1 ” דבדינ י קצ ו ד ת קייט י ל א הליכ ו בה ק ד ת יוט י שבי א דיל י 
אחיל ו אר י בת ר פולת ץ גזעוותה ק ליבה ק אזיל ; ”ות ם טיטר י 
עליהו ן טלתכלותה ק ול א עכדי ת עיטה ק נטיר א בטדבר א ; "ואטרי ת 
לבניה ק בטדבר א בנדר ת אבהתכ ק ל א תהכ ק ד ת ניטוסיה ת ל א 
תיטרו ן ובפולת ן טעדתה ק vS תסתאבק : "אנ א יהו ה אלהכ ק 
1 5 בקייטי י הליכ ו ד ת דינ י טר ו ועיבי ח יתהק : " * ד ת יוט י שבי א דיל י 
קדיש ו דה ק לא ת ב ק טיטר י וביניב ק לטיד ע אר י אנ א יהו ה אלהמ ץ : 
'*וסריכ ו ע ל טיטר י כני א בקייט י ל א הליכ ו ד ת דינ י ל א נטר ו 
לטעב ד יתה ק דא ם יעכ T יתה ק אינש א יית י בה ק בתי י עלט א ד ת 
יוס י שבי א דיל י אתיל ו ואטרי ת לטשפ ד תיטת י עליהו ן דייהו ל 
ao רוגז י בה ק בטדבר א : * * ואתיכי ת י ת טת ת נבודת י ועבדי ת בדי ל 
שט י בדי ל דל א יתוז ל לעינ י עטטי א דאפיקי ת יתהו ן לעיניהק : 
**א ף אנ א קייטי ת כטימר י לה ק בטדבר א לאגלא ה יתהו ן כינ י 
עטטי א ולבדר א יתה ק בטדינתא : **הל ף דדינ י ל א עבד ו ובקייטי י 
קצ ו ד ת יוט י שבי א דיל י אתיל ו ובת ר טעו ת אבהתה ק המא ה 
ננעיניוזק : **וא ף אנ א טדטרד ו בטיטר י ול א אב ו לקכל א לנבי י 
ארוזיקתע ק וטסרתינו ן ב T שנאיהו ן ובת ר יצריה ק טפש א אזל ו 
ועכ ח נזי ק דל א תקנ ן וניטוסי ן דל א איתקייטת ק בהק : **וסאיבי ת 
יתה ק בטתנתה ק באעבר א כ ל פת ה דלד א בת ל דאצדינ ק בדי ל 
תדע ק דאנ א יהוה : י*ב p איתנב י לבי ת ישרא ל ב ר אד ם ותיט ר 
30 לה ק כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ט עו ד ד א ארגח ו קדט י אבהת ^ 
בדשקר ו כטיטר י שקר : **ואעילתינ ק לארע א דקייטי ת בטיטר י 
לטית ן ית ה לה ק והז ו כ ל רט א טנטל א וכ ל איל ן עכו ף ונכיס ו תמ ן 
י ת ניכסיה ק דהב ו תט ן ארגז א קרבניה ק ושויא ו תט ן פולת ן 
390 


Ezeehielis 19 20 


* ואיתכגיש ו עלוה י עטפר א סחו ר סחו ר טטדינת א ופרש ו זגלוה י 
מצדתה ק בסרעתה ק איתאחד : *ויהכוה י כקול p בששל ץ ואתיזה י 
לו ח מלכ א רכב ל אתיוה י במצדי א בדי ל ישתכו ע קלי ה קו ד 
ע ל טור י ישראל : "‘בנישת א דישרא ל בטעבד ה אורית א דטי א 
כגופ ן דשתיל א ע ל מבו ע רמי ק דנופ ה שפ T וסוכ ה כמול ן הי א 5 
שו^ ה ע ל מיי ן סגיאץ : ״ והו ו כ ה שילטונ ץ תקיפי ן טל p דגיכרי ן 
לשעבד א מלכ ו וראי ס בתוקפי ה ע ל טלכוות א ואיתנצ ח כסוטכוווזי ה 
כסג י גיכרוה י : * ' ואיתעקר ת בתקו ף מאר ע כיו ז שכינת א לאר ע 
אוחר י איתגליא ת ומל ו דתקי ף כרו ח ק T וט א קטי ל עט ה איטלמל ו 
וגל ו שילטונ י תקפ ה ועמטי א רתקיפי ן כאשת א שיציאו^ : “וכען 10 
רטי א לטפ ן רשתיל א בטדבר א באר ע צדי א וחרבא : "ואח ו 
עמטי א דתקיפי ן כאשת א טחוב י זדוג ה עט ה קטיל ו ול א הו ו כ ה 
שלטוגי ן תקיפ ץ טלכי ן דגיברי ן לשעבד א טלכ ו אמ ר נביי א אילי א 
20 הי א נבואת א והוו ת לאילי א : * והו ה כשת א שביעית א בחמישא ה 
בעשר א לירח א אמ ר נבי א את ו גב p טסב י ישרא ל לטיתבע 15 
אולפ ן p קד ם יהו ה דתיכ ו קדמי : *והו ה פתג ם גבוא ה ט ן קד ם 
יהו ה עיט י לטיטר : *כ ר אד ם איתגב י לסכ י ישרא ל ותיט ד לה ק 
כדג ן אט ר יהו ה אלהי ם הלטתכ ע אולפ ן p קד ם יהו ה אתו ן קיי ם 
אג א א ם אשתאי ל לכו ן בטימר י אט ר יהו ה אלהים : *התוכ ה יתה ק 
התוכ ח כ ר אד ם י ת תועיב ת אכהתהו ן הודעי^ : ‘ותיט ר לה ק 20 
כדג ן אט ר יהו ה אלהי ם כיומ א דאיתרעית י בישרא ל וקייטי ח 
כטיטר י לזדע א דבי ת יעק ב ואיתגלית י לטפרקה ק בארע א דמצדי ם 
וקייטי ת בטיטר י לה ק לטיט ר אג א יהו ה אלה ^ : *כיומ א ההו א 
קיימי ת בטיטר י לה ק לאפקותה ק מארע א דכממיי ס לארע א דיהכי ת 
להקעכד א חל ב ודב ש תושכח א הי א לכ ל מדיגתא : יואטרית 25 
להו ן גב ר י ת שיקוצוה י ארחיק ו מקבי ל עיגוה י ובפלה ן טעו ת 
טצדא י ל א תסתא ^ אג א יהו ה אלהסו ן : *וסריב ו ע ל טיטר י ול א 
אב ו לקבל א לגבי י גב ר י ת שיקוצ י עיניה ק ל א ארחיק ו וי ת פולח ן 
טעו ת טצרא י ל א שבק ו ואטרי ת לטשפ ד חיטת י עליה ק דייחו ל 
רוגז י בהו ן בג ו ארע א דטצדים : "ועברי ת כד ל שט י בת ל דלא 30 
יתח ל לעיג י עטטי א דאיגו ן כיניה ק דאיתגלית י לטיפרקהו ן לעיניה ק 
לאפקותהו ן מארע א דטצרים : ״‘ואפיקתי p מארע א דטצדי ס 
ואעלתי ^ לטדברא : "דהבי ת להו ן י ת קיימ י וי ת דע י אודעי ת 


E^bielis 18 10 


889 


דע י עב ד בקייט י הלץ ■ הו א ל א יביו ת בחוב י אכוה י מיוז א ייח י : 
ייאבוה י אר י עש ק עושק א גז ל גזיל ה לח ד טאחוה י ודל א תק ץ 
עב ד בג ו עטי ה וה א מי ת בחוביה : “ ואםרת ק מד ץ ל א לק י בר א 
בחוב י אב א ובר א די ץ דקשו ט חכ ו עב ד י ת כ ל קיימ י נט ר ועב ד 
5 יחחו ן טיוז א ייח י : “ * אינ ש דייחט י הו א יטו ת בר א ל א לק י בחוב י 
אב א ואב א ל א לק י בחוב י בר א זכו ת זכא ה בי ה יתקיי ם וחוב ת 
חיב א עלוה י תהי ; ‘*ורשיע א אר י יתו ב טכ ל חובוח י דעב ד ויט ר 
יז 1 כ ל קיימ י דעכי ד ד ץדקשו ט חכ ו טיח א ייזז י ל א ימות : **כ ל 
חובוה י דעב ד ל א ידכר ^ ^י ה כזכותי ה דעב ד יתקיי ם : * * הטירע א 
« י רעינ א טותי ח דרשיע א אט ר יהודי . אלהי ם הל א כ ד יתו ב טאורחי ח 
יתקיי ם : * * וכ ד יתו ב זכא ח טזכותי ה דעבי ד שק ר ככ ל תועיכת א 
דעב ד רשיע א יעבי ד האיתקי ם כ ל זכחתי ה דעב ד ל א T כר p 
בשי ק ר י ה דשק ר ובתובוה י דח ב בה ק ימות : * * ואמרתו ן ל א טפרש ץ 
לנ א אורח ת טוכ א דיחו ה שמע ו כע ץ בי ת ישרא ל האורח ת טוב י 
« 1 ל א טפרש ץ לכ ק הל א »עדחתכו ן דילכ ק ל א תקנץ : "*כ ד יתו ב 
זכא ה טזכותי ה ויעבי ד שק ר וימו ת עליח ק כשיקר א דעב ד ייטו ת ; 

י * וכ ד יתו ב רשיע א טחובוה י דעכ ד דעבי ד די ן דקשו ט חכ ו הו א 
י ת נפשי ה יקיים : י*ותז א ות ב מכ ל חובוה י דעכ ד מיח א ייח י ל א 
יעוו ת : " * ואמר ו בי ת ישרא ל ל א מפרש ן לנ א אורח ת טוב א דעע ה 
6 ג חאורח ת טוב י ל א מפרש ן לכו ן בי ת ישרא ל הל א אורחתכו ן דיל ^ 
ל א תקנן : ”כבי ן אע ש כאורחתי ה אתפר ע מיג ^ בי ת ישרא ל 
אמ ר יהו ה אלהי ם תוכ ו לפולחג י ואעד ו מינכ ק פולח ן טעות א ול א 
יה י לכ ק לתקל ת חובק : ‘יארחיק ו טיגכ ק י ת כ ל חוביכ ק דחבת ק 
בהו ן ועיבי ת לכ ק ל ב דחו ל ורו ח דרזל א ולמ א תטות ק בי ת ישראל : 
5 נ”אר י ל א רעע א כמות א דחיי ב למט ת אמר י יוע ה אלהי ם תוב ו 
ל«לחנ י ואיתקייטו : *וא ת טו ל אילי א ע ל רכרכ י ישראל : *ותימר 19 
ט ח כנישת א דישרא ל דהו ת דטי א ללית א בינ י מלכי א רב ת בינ י 
שילטוני א רביא ת בנחא : *ורכיא ת ח ד מבנה א מלכ א חו ה ואילין ! 
למקט ל קטו ל אעש א קטל : *ושמע ו עלוד״ י עטטי א כסריגתה ק 
30 איתאח ד ואתיוה י כשישל ן לארע א דמצרי ם : "וחז ת אר י פס ק אב ד 
סיכורו ז ורביא ת ח ד טכגה א מלכ א שויתי ה : " והלי ך כינ י טלכי א 
טלכ א הו ה ואלין * לטקט ל קטו ל אעש א קט ל : * ואצד י כירנייתי ח 
וקיתיהו ן אחרי ב »ריא ת ארע א ומלא ה טק ל איתרגושתיח : 888 


Eieohielia 17 18 


‘* m כ ל גיכחה י ככ ל טשירייתי ה כחרב א יתקטל ק ודישתאח ן 
לכ ל רו ח יתבדרו ן ותידעו ן אר י אג א יוזו ה גזת ת כמימרי : **כיר ק 
אמ ר יהו ה אלהי ם ואיקרי ב אנ א ממלכות א דכי ת ח ד דמוזי ל 
באח א רט א ואקיימעי ה מבנ י כטה י יני ק אירכ י ואקייפויני ה 
כמיטר י בטו ר ר ם וטנטל : **בטו ר קדש א חשרא ל איקייטי)גיה 6 
ויכנ ש משיריי ן מעבי ד סומכו ק ויה י למל ך תקק ז ויסחטכו ן עלוה י 
כ ל צדיקי א וכ ל עינוותני א בטל ל מלכותי ה ישר ק : * * מד^ ז.כ ל 
מלכ י עממי א אר י אנ א יהו ה גזדי ת אטאכי ת מלמ ת דהו ה itsrpn 
ותקיפי ת מלמ ת דהו ה חלש א אמאכי ת טלמ ת עטטי א דהו ת תקיפ א 
כא ע רטי ב ותקיפי ת מלכו ת בי ת ישרא ל דהוו ת חלש א כא ע יבי ש 16 
18 אנ א יהו ה גזרי ת כטימר י ואקיים : *והו ה פתג ם נבסט ז ט ן קד ם 
יהו ה עיט י למימ ר ; * מ א לכו ן דאת ק טתל ק י ת מתל א הדי ן ע ל 
ארע א דישרא ל למימ ר אבהת א חט ן וכני א לק ן : * קיי ם אנ א אט ד 
יהו ה אלהי ם א ם יה י לכו ן עו ד מטת ל טתל א הדי ן כישראל : *ה א 
כ ל נפשאת א דיל י אעו ן בנפ ש אב א וכנפ ש בר א קדמ י אינו ן אעש ג I 
דיחכ ר הו א ימו ת : * וגב ר א ח יה י זב י מעבי ד ח ן דקשו ט ה ט : 
"בטוח א ל א פל ח לטעות א ועיטה י ל א זקן 5 לפתיח ן טעו ת בי ת 
ישרא ל וי ת אית ת חברי ה ל א סאי ב ולו ת אית א טומא ה ל א על : 
יואינ ש ל א אונ י טשכ ק דחובת א אתי ב נזיל ה ל א גז ל טלחטי ה 
לכפג א יה ב וערטלא ה בס י טכסותמ ז : * בחיבולי א ל א יה ב וריבית א י * 

ל א נסי ב משיקר א אתי ב ידי ה ד ץ דקשו ט עב ד כ ץ גב ר לגב ר : 
“בקיימ י הלי ד ודינ י נט ר למעב ד קשו ט צדיק א הו א טיח א ייזז י 
אמ ר יהו ה אלהי ם : ״ ‘ ואול T כ ר רשי ע אשי ד ד ם מעב ח לאחוה י 
טרזד א טאילין : “ והו א י ת כ ל אילי ן ל א עב ד אילה ץ בטוח א פלז ז 
לטעוות א וי ת אית ת חבח ה סאיב : *‘מסכ ץ וחשי ד אונ י גזילאטלג פ 
משטנ א ל א אתי ב ולפולח ן טעוות א זר^ ז עינוה י תועיב א עבד : 
*‘בחיבולי א יה ב וחבית א נסי ב האיתקיי ם ל א יתקיי ם י ת te 
תועיכת א האילי ן עב ד מט ת ייטו ת חוב ת קטולי ה בי ה תהי : “וה א 
אול ד ב ר וחז א י ת כ ל חוב י אבוה י דעב ד וחז א ול א עב ד כמתהץ : 
*‘ע ל טורי א ל א פל ח לטעות א ועינוה י ל א זק ז לפולח ן טעו ת בי ת 6 « 
ישרא ל מ ת אית ת חברי ה ל א סאי ב : " ‘ ואינ ש ל א אונ י משטג א 
ל א נסי ב וגזיל א ל א גז ל טלחמי ה לבפנ א יה ב וערטלא ה כס י 
מכסותי ה : ” טטסכינ א ל א אתי ב T י ה חיכולי א וריכית א ל א גסי ב Etechielis 16 17 


887 


לכ ל דעבד ת אמ ר יהר ה אלהים : * והד ה פתג ם נבוא ה p קד ם יהו ה 17 
עיט י לטיטר : *ב ר אד ם חו ד חודית א וטתו ל מתל א ע ל בי ת ישרא ל : 

* ותימ ר כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ם גשר א רב א ר ב גפי ן ארי ך אבר ץ 
חפ י בנפ ץ דלי ה צייורי ן את א לליבנ ן ונפי ב י ת עוכרת א דארז א 
5 רט א : * י ת רי ש שיכשתי ה נסי ב ואיבלי ה לארע א דכטל א טפולחנ א 
כארע א דכג ק וע ד ל א ייעל ק ב ה בי ת ישרא ל בקרי ת תגרי ן שויה : 
*וגסי ב «רע א דארע א דהכי ה בחק ל ט ב לטזר ע נצכי ה ע ל טיי ן 
סגיא ץ גפ ן נםב א שוי ה : * וצט ח והו ה לגפ ן תקי ף טכ 7 בקוט ה 
לכפפ א עוברתי ה לי ה ושרשוה י תחותוה י יהו ן והו ה לגפ ן ועב ד 
to שיבקי ן ושל ח עוכרן : י והו ה נישר א ח ד רב א ר ב גפי ן והפ י כנפי ן 
וה א גופנ א הד א כפ ת שרשה א עלוה י ועוברתי ה שלח ת לי ה 
לאשקא ה ית ה טעוגי ת גיצבתה : *כחק ל ט ב ע ל טי ק סגיאי ן הי א 
שתיל ה לטעכ ד ענ ף ולטטע ן פיר ק לטיה ד לגפ ן תקיף : "איט ר 
כדג ן אט ר יהו ה אלהי ם תצל ח הל א י ת שורש ה יפם ק ד ת איב ה 
1 5 יק ^ דכש ק כ ל טרפ י צטח ה ייתר ק ול א כטשיר ק םגיא ן ובע ם 
®ג י יית ק לטעק ר ית ה טשורשה א : " ‘ וה א שתיל ה התצלו ז הל א 
כטקר ב כ ה ת ה ק T וט א תיב ש טיב ש ע ל עוגי ת נצבת ה תיב ש : 
“והו ה פתג ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה עיט י לטיטר : *‘איט ר כ ק 
לעט א םרבנ א הל א T עתו ן ט א איל ק איט ר ה א את א טלכ א דבכ ל 
le לירושל ם ודב ר י ת טלכ ה וי ת רכרבה א ואובי ל יתהו ן לוותי ה לכבל : 
ודב ר טזרע א דטלכות א וגז ר עיטי ה קי ם ואעי ל יתי ה בטוט י ד ת 
רברכ י ארע א דב ר : “ לטיה ד טלכ ו חלש א בדי ל דל א לאיתרברב א 
לטיט ר י ת קייטי ה לטיפלחיה : “וטר ד בי ה לשלח א איסגדוה י 
למצרי ם לטית ן לי ה םוסוו ן וע ם סג י היצל ח הישתיז ב דעבי ד איל ק 
25 *משג י קיי ם הישתיזב : •‘קיי ם אג א אט ר יהו ה אלהי ם א ם ל א 
באחר א דטלכ א דאטלי ד יתיו ז דבם ר ע ל טוטתי ה ודאשנ י י ת 
קייטי ה עיטי ה ב ט בכ ל יטות : ’‘ול א כטשירי ק םגיא ן ובע ם סג י 
יעכל ד עיטיז ז פרע ה קר ב כטיצכ ר טילית א וכטבנ י כרקו ם 
לשיצא ה טדינ ן םגיאן : *‘וכם ר ע ל טוט י לאשגא ה קיי ם וה א 
0 נ אטט י T י ה וכ ל איל ק עב ד ל א'ישתח ב : " ‘ כבי ן כדג ן אט ר יהו ה 
אלהי ם קיי ם אג א א ם ל א טוטת י דבם ר וקייט י דאשנ י ואית ק 
פורענו ת אורוזי ה ברישיה : "*ואיפרו ס עלוה י טצדת י ויתאח ד 
בסריגת י ואגליני ה לכב ל ואיתפר ע טיגי ה ת ^ שיקרי ה דשק ר בי : 

* 25 886 


£keohieH8 16 


יהבי ת אמ ר יהי ה אלהי ם ול א עבד ת לין • עצ ה לטת ב p כ ל 
תועיבתן • : ״ ה א כ ל דטת ל על ד יטת ל לטיט ר כעובד י אימ א P 
כרת א : “ לט א הוי ת כרת א לעט א דארע א דכג ק לטעב ד כעוכר י 
עט ה ראיתרב ו אכה ן עי ם כני ן ואהת א לסר ס ועטר ה דאישתיצ י 
עיטה ן אכה ן עי ם בני ן הל א איטכ ק שר ה כינ י היתא י הו ת ולא 5 
עכד ת כעובדיה ק ואכוכו ן אכרה ם כינ י איטורא י ול א הל T כעצתהון : 
"*ואהת 7 רבת א שטר ק הי א וכפרנה א דיתכ א ע ל סטאל 7 ואהתי ד 
תעיר א טינ 7 דיתכ א טיטינ 7 סדו ם וכפרנה א : " ואיל ו באורחהו ן 
הליכ ת וכתועיכתהו ן עכד ת הסק • הו ה הוכ 7 אילה ק דאסני ת 
, לחכל א טינה ן בב ל אורחת 7 : ״קיי ם אנ א אט ר יהו ה אלהי ם א ם 10 
עבד ת סר ס אהת 7 הי א וכפרנה א כט א דעכד ת א ת וכפרנד : 
״ ה א p הו ה חו ב סד ם אחת 7 ניותני ן סכעי ן לחט א ושליוו א 
ושתבי א הו ה ל ה ולבפרנה א ד ד טסכ ק וחש 7 ל א אתקפת : 
“ואיתרכרכ א ועבד א תועיכ ה קדט י ואנלית י יתה ן בט א דנל י 
קדטי : "ושטר ק בפלט ת חוב ר ל א הכ ת ואסני ת י ת תועיבתיך 15 
טינה ן חבי ת י ת אחתי ד ככ ל תועכתק • ^בדת : "א ף א ת קכ^ י 
איתכנעותי ך דבעי ת לאחת 7 כחוכ ר דאתעיכ ת טינה ן חב ^ טינ T 
וא ף א ת בהית י וקכיל י אתבנעותי ך כחבי ת אחוותיד : “ואתיכי ח 
עטה ן לה ן י ת עט א דסד ם וכפרנה א ד ת עט א דשטר ק וכפרנה א 
ואתי ב נלו ת עט T כיניהו ן : "כדי ל תתקכלי ן איתכנעות 7 ותתכנעי ן 0 נ 
טב ל דעכד ת כנחטות 7 יתה ץ : “ ואחת 7 סד ם וכפרנה א יתוכו ן 
לאוולה ן ושטר ן ובפרנה א יתוכו ן לאולה ן וא ת וכפרנ T תתוב ן 
לאוולק : “ול א הו ת סד ם אחת 7 לאולפ ן כפוטי ד כיו ם איתרכרכותי ר 
"ע ד ל א תיתגל י כישת 7 כעיד ן דחסיד ו בפרנ י אר ם וב ל סחרנה א 
בפרנ י פלשתא י רכז ו ית T טסחו ר סחור : “י ת חוכ י עיצ ת חטא ו 15 
ד ת פולח ן תועיכת T א ת קבילתיט ן אט ר יוזו ה אלהי ם : “ כדנ ן אס ר 
יוצ ה אלהי ם ואיתפר ע טיג 7 בט א דעכד ת דכסר ת ע ל טוט י לאשנא ה I 
קים : "®ודכירנ א אנ א י ת קייט י דעיטן • ביוט י קד ם ואיקיי ם לי ו 
קיי ם על ם : י ® ות T כרי ן י ת א m ^ת T ותתכנע ק כקרכותי ך י ת טדינ ן 
דרכרכ ן טיני ף עי ם דדעדק ן טינ 7 וטסרי ת יתהי ן לאישתטעא « 
וא ת ל א עבד ת י ת אורית א : * ® ואקי ם אנ א י ת קייט י עיט ר ותידעי ן 
אר י אנ א יהוה : *®בדי ל דת T כרי ן ותיכהת ק ול א יה י לי ר עו ד 
לאיתרכרכ א בטיל י ®יט 7 ט ן קד ם איתכנעות 7 ב ד אשבו ק לי ן 

t 


S^ecbielu 16 


885 


צ ל מרשו ת אור ח בני ת רמתי ד וארדל ת י ת TJWiip ואיתוזכר ת 
לי ד לפזפל ח לנועוות א ע ם ב ל רעד י ואסגי ת י ת טעותי ך : " * וגזעי ת 
בח ר בג י פמרא י קריכ ד ©סרכל י כש ר ואסגי ת י ת טעותי ף לארגז א 
^©י : ”וה א ארי©י ת ©ח ת גבורת י על ד ומנעי ת כוובי ד ואימסריגי ד 
5 כי ד כעל י דככ 7 כפרג י פלישתא י דאיל ו עליהו ן שלחי ת גבי י 
איתכנע ו וא ת ל א תכ ת ©אורח T דעיצ ת חטא ק : * * וטעי ת בת ר 
בג י אתו ר ©דל א ידע ת אורית א וטעי ת כהו ן וא ף ל א T ע ת תיוב א : 
**ואסני ת י ת טעותי ד לאיתחבר א לע© א דארע א דכגע ן ל©ה ד 
בגיסוס י בסדא י וא ף כד א ל א ידע ת אורית א : יי ® © ה תקי ף הו ח רש ע 
» 1 ליכ 7 א© ר יהו ה אלהי ם ב©עכדי ד י ת ב ל אילי ן כעובד י אית א גפק ת 
בר א דשלי ט ל ח בגפשה : '*כ©יבנ ד איגווץ ־ כרי ש כ ל פרשו ת 
אור ח ור©ת T עבד ת בכ ל רחו ב ול א הוי ת בנפק ת בר א דטתהגי א 
כאגרה : *יכגישו» « דישרא ל ד©י א לאיתת א דרחיט א ע ל בעל ה 
וטזני א עלוה י שבק ת י ת כעל ה וטע ת בת ר נוכראין : ®®לב ל גפק ת 
1 5 בר א יהבי ן אג ר וא ת אחגי ת י ת אגרי ך לב ל רח© ד ושחיד ת יתח ק 
למית י עלן • ©סחו ר סחו ר בטעותיד : *®וחו ה בי ד ש ט כנישת א 
דישרא ל © ן ©דיגת א כטעותי ד ובתר 7 ל א הו ת דטע ת כוותי ד 
וכ©תנ T אג ר ואג ר ל א איתיהי ב לי ד והו ת לשג ו ; ®®בבי ן דעוכדה א 
כגפק ת בר א כגישת א דישרא ל קכיל י פיתגמ א דיהוה : ®*כדנ ן 
20 אמ ר יהו ה אלהי ם חל ף דאיתגלי ת בחתתי ד ואיתחז י קלגי ד כדטעי ת 
כת ר רחט ד וי ת כ ל חוב י פולח ן טעו ת תועיבת ד ובחוב ת ד ם כנ ד 
דגכיס ת אזק : ®®בכי ן האנ א ©כגי ש י ת ב ל רחט ד דאיתרעי ת 
למי ט ע י כתריה ק וי ת ב ל דרחימ ת עי ם כ ל דסגי ת ואיבני ש יתהו ן 
על ד ©סחו ר סחו ר ואיגל י כהתתי ד להו ן ויחז ק י ת כ ל קלנ 7 : 

25 * * ואיתפר ע טינ ד פורענו ת נייפ ן ואשד ת ד ם ואימסרינ ד לקטו ל 
ברג ז ובחמה : ®*ואימס ר יתי ד כידיה ק ויפגרו ן שיי ד ויתרע ק 
ר©ת T דשלחוןית T לכוש י יקר T ויסכו ן ©ג י תושבחתי ד וישבקוג T 
טטלטל א ושכיקא : "®רסק ק זדי ד ©שירי ק וירגמו ן יחי ד באבנ י 
קל ע ויכזעונ 7 בסיפיהון : ‘*ויוקד ק בה ד בנור א ויעכדו ן ב T 
30 פורענו ת p לעינ י ©דינ ן סגיא ן ואיכטליג ד ©למהו י כנפק ת בר א 
וא ף אג ר ל א תתנ ק עוד : ®‘ואני ח חימת יבי ד ותיעד י קנאת י ©יגי ד 
ואסי ף ול א יה י תגז י עו ד :® ‘ חל ף דל א א T בר ת י ת יומי ן דמלקדמי ן 
והד ת ©רנז א קדמ י בכ ל אילי ן וא ף אנ א פורענו ת אורחי ד כרי ש 

25 384 


EzechieliB 16 


והויתו ן לזרעיי ן ולשיבטי ן ובעובד י אבהתכו ן יזקני א עיד ן פור ק 
כגישתכו ן טמ א אר י אתו ן משעבדי ן ומעג ן : * ואיתגלית י ע ל טש ה 
באסג א אר י גל י קדמ י אר י טט א זט ן פורקנכ ק ואגיגי ת בטיטר י 
עליכו ן ואעדית י חוביכו ן וקיטי ת בטימר י למפר ק ית ^ כמ א 
דקייטי ת לאבהתכוןאט ר יהוו ז אלהי ם לטיהוימ ן ע ם משמי ש קדמי : 5 
" ופרקי ת יתבו ן משעבו ד טצרא י ואעדית י תקו ף טרוות א טיגמ ן 
ודברי ת יתב ק בחירות א : " ‘ ואלבישי ת יתכ ק לבוש י צייורי ן טחמד ת 
סגאיבו ן ויהבי ת מס ן דיק ר בריגליכ ק וקדישי ת טיגבו ן כהגי א למיה ד 
משמש ץ קדמ י בטציגפ ן דבו ץ וי ת כהג א רב א בלבוש י ציבעוגין : 
"ותקיגי ת יתבו ן בתיקו ן פיתגט י אורית א כתיבי ן ע ל תר ץ לוח י 10 
אבגי א ויהבתיגו ן ע ל יד י מש ה ובקדוש ת שט י רב א קדישי ת יתב ץ : 
**ויהבי ת ארו ן קיט י ביגיכו ן ועג ן יקר י טט ל עילדב ץ וטלא ד שלי ח 
ט ן קדמ י מדב ר ברישיכו ן : ויהבי ת טשכג י ביגיט ן טתק ן כ 1 ה ב 

וכס ף ויריע ת בו ץ וציבעוגי ן וצייורי ן ומג א דט ב בסל ת ובדב ש 
ובמש ח אובלי ת יתכו ן ועתרתו ן ותקיפתו ן לתד א לחר א ואצלחתקג ! 
ושליטתו ן בכ ל טלכוותא : ‘יונפ ק לי ף שו ם כגישת א דישרא ל ביג י 
עמטי א כשופרי ד אר י גטי ר הו א יקר י דשוית י על ך אמ ר יהו ה 
אלהים : * ' ואיתרחיצ ת בשופרי ך וטעי ת ע ל שמי ד ואיתחכר ת ל 7 
לטיפל ח לטעוות א עי ם ב ל דער י ל א בש ר לי ר למעב ד ב ן : ®‘וגסיב ת 
מלבוש ו ועבד ת לי ד במ ן טחפי ן פתבוטרי ן וטעי ת עליהו ן ל א 20 
בדבש ר ול א כדחזי : ׳"וגסיב ת מג י תושכחתי ר מדהב י ומכספ י 
דיהבי ת לי ד ועבד ת לי ף צלמ י דכור א וטעי ת בה ץ : * ' וגסיב ת י ת 
לבוש י צייורי ו וכסיתיגו ן ומשת י וקטר ת בוסט י שוי ת קדטיה ץ : 
" וטוב י דיהכי ת לי ו סל ת ומש ח ודב ש אוכלתי ד ויהבתיגו ן קדטיה ק 
קורבגי ן לפלח ן הל א הווא ה כ ל אילי ן אמ ר יהו ה אלהים ; "*איבאנ ג 
אסגי ת לארגז א קדמ י בגישת א דישרא ל דדכר ת י ת בג ד ד ת כנת ד 
דעתידי ן לטיפ ק טיגה ץ תולד ת קודש א קדמ י וגכיסתיג ץ לה ץ 
קורבגי ן לפלח ן הזעיר א הו ת כעיג ד טעות T : **וגכיס ח י ת בג י 
ויהכתיגו ן כאעבר א יתהו ן להו ן :* * וי ת ב ל חוב י טעות 7 ותועבתי ד 
ל א אידכר ת י ת יומי ן דמילקדמי ן כ ד הוי ת טכמיטל א ושביקאס ג 
מתעגי א בשעכוד T הוית : “ט א יה י כסופי ד ע ל כ ל בישת ד גבי א 
איט ר ל ה וו י לי ד ע ל דחכ ת וי י ע ל דל א תב ת אמ ר יהו ת 
אלהים : ‘*ובגי ת לי ד איטרי ן ועבד ת לי ד רט ן ככ ל רחוב : ®*כרי ש 


Esechielis 14 15 16 


388 


בישת א ומוח א שלחי ת ע ל ירושל ם לשצא ה טינ ה איגש א ובעיר א : 
**וה א אישתאר ת ב ה שהב א דטתפקי ן בני ן ובנ ן איגו ן גפקי ן 
לוותכ ק ותיחז ק י ת אורחה ץ וי ת עוכדיהו ן ותיתנחטו ן ע ל כ ל בישת א 
דאייתית י ע ל יתשל ם י ת ב ל דאייתית י עלה : **וינחמו ן יתבו ן אר י 
5 תיחזו ן י ת אורחתה ק וי ת עובדיהו ן ^עו ן אר י ל א למג ן עברי ת 
י ת כ ל דעכדי ת כ ה אמ ר יהודי . אלהים : ‘והו ה פתג ם נבוא ה מ ן 15 
קד ם יהו ה עט י לטיט ר : * כ ר אד ם מ א שנ א איל ן גופנ א טב ל אילג א 
שבישת א דהו ת באע י חורש א ; * היסכו ן טינ ה אע א לטיעכ ד עיכיד א 
א ם יסכ ק מיני ה סיכת א לטיתל י כ ה כ ל טן : * ה א לאשת א איתמס ר 
1 0 לאישתיצא ה י ת תרי ן סיטרוה י אכל א אשת א וגוי ה ח ר היכש ר 
לעיב T תא : *ה א כ ד הו ה שלי ם ל א בש ר לעיביד א א ף אילהי ן 
דאשת א אכלי ה וה ר היכש ר עו ד לעיכידא : •בכי ן כדג ן אמ ר ית ה 
אלהי ם בט א דאיל ן גופג א באע י חורש א דטסרתי ה לאשת א 
לאישתיצא ה כ ן טםרי ת י ת יתכ י ירושל ם : ’ ואתי ן י ת פורענות י 
1 5 כהו ן ע ל פיתגמ י אורית א דיהיכי ן מג ו אשת א עבר ו ועטטי א 
דתקיפ ץ כאשת א ישיצונו ן ותידעו ן אר י אנ א יהו ה ב ד ייחו ל רוגז י 
בהון : *ואיתי ן י ת ארע א לצד ו חל ף דשקר ו שק ר אמ ר יהו ה אלהים : 
‘והו ה פתג ם נבוא ה מ ן קד ם יהו ח עימ י למיטר : *כ ר אד ם אוב ה 16 
י ת יתב י ירושל ם והו י להו ן י ת ב ל תועיכתהק : *ותיט ר כדנ ן אמ ר 
20 אדנ י אלהי ם ליתב י ירושל ם תותכתב ץ וילדתבו ן טאר ע בגענא י 
תט ן איתגלית י ע ל אברה ם אכוכ ק כי ן כתרי א והודעתי ה דאת ק 
נחת ץ למצרי ם בדר ע מדמ ם אנ א פרי ק יתכו ן ובזכו ת אכהתבו ן 
אנ א טתרי ף ט ן קדטיכו ן י ת אימורא י וטשיצ י י ת חיתא י : * וא ף 
כ ד נחת ו אבהתבו ן למצרי ם תותבי ן כארע א דל א דילהו ן טשעבדי ן 
15 וטע ק הו ת כנישת א דישרא ל דטי א לוולד א דרטי ש ע ל אפ י 
בר א דל א איתפסי ק שורי ה ובטי א ל א אישחטי ף לאיתנקד א ובמל ח 
ל א איתטל ח וכאסרי ן ל א איתאסר : ®ל א חס ת עליבו ן עינ א דפרע ה 
■ לטעכ ד לכו ן טב א חד א לאגח א לבו ן טשעבודיכו ן לרחט א עליב ק 
וגז ר עליכו ן גזיר ת גטיר א לטירמ י דכוריכו ן כגהר א לאכד א יתכו ן 
30 כעיד ן דהויתו ן במצרים : *וע ל דוכר ןקיסאבהתכו ן קדט י ואיתגלית י 
לטפרקכו ן אר י גל י קדמ י אר י אתו ן מענ ן כשעכודיב ק ואטרי ת 
למ ן כדט א דטועלת א איחו ס עלימ ן ואטרי ת ל ^ כד ם פיסח א 
אפרו ק יתכון : ירכוו ת בציטח י חקל א יהבתמ ן וסגיתו ן וחקפתו ן 382 


Esechielis 14 


ותקל ת חוכוה י ושו י לקכי ל אפוה י דית י לו ת נבי א אנ א יהוז ז 
משתא ל לי ה כטיטר י דאת י לטתב ע אול ק p קדמ י א ף ע ל ג ב 
דטער ב בסנ י פולח ן טעותי ה : * ב^ ל לקרב א י ת בי ת ישרא ל למיו ק 
ת^ז א כלכה ק דסט ו מכת ר פולחנ י ואיסתאב ו כפולח ן טעוותהו ן 
כולהון : ®בבי ן איט ר לכי ת ישרא ל כדג ן אמ ר יהו ה אלהי ם תוכ ו 5 
לפולחג י ואעד ו טיגכו ן פולח ן טעותב ק וי ת כ ל חוב י פולח ן טעו ת 
תועיבתב ק ארחיק ו מקבי ל אפיבק : ^ אר י גב ר גב ר מבי ת ישרא ל 
וטגייורי א דיתגיית ן כישרא ל ויסט י מבת ר פולחנ י מסי ק פולח ן 
טעוותי ה ע ל ליבי ה ותקל ת חובוה י יש ד לקבי ל אפוה י מית י לו ת 
נבי א למישא ל לי ה במימר י אנ א יהו ה טשתא ל לי ח כמיטרי: 0 ו 
*ואית ק רוגז י בגבר א ההו א ואשדני ה לא ת ולטתלי ן ואישיציני ה 
מ ט עט י ות T ע p אר י אנ א יהו ח : " ונבי א אר י יטע י רטלי ל פיתגט א 
אנ א יהו ה אטעית י י ת נבי א ההו א וארי ם י ת מח ת גבורת י עלוה י 
ואישיציגי ה מג ו עט י ישראל : "*וקכלו ן חוכיה ק כחו ב דאת י 
למיל ף ול א אלי ף בוזוכ י גבי י שיקר א יה י : “ בדי ל דל א יטעו ן עו ד 1 5 
בי ת ישרא ל מבת ר פולחנ י ול א יסתאכ ק עו ד ככ ל טרדיה ק מהו ן 
קדמ י לע ם ואנ א איה ד לה ק לאל ה אמ ר יהו ה אלהים : *'והו ה 
פיתג ם נבוא ה p קד ם יהו ה עיט י למימר : *‘ב ר אד ם ארע א אר י 
תחו ב קדמ י לשקר א שק ר וארי ם מח ת גבורת י על ה ואיתב ר כ ה 
סע T מיכל א ואשל ח ב ה כפנ א ואישיצ י מינ ה איגש א ובעירא: 20 
*‘ויהו ן תלת א גברי א האילי ן בט ה נ ח דניא ל ואיו ב איג ק בזבותה ק 
ישיזבו ן נפשה ק אמ ד יהו ה אלהים : ®'איל ו חיית א בישת א אעב ר 
בארע א ותתבלינ ה ותה י לצד ו מדלי ת עד י p קד ם חייתא : •‘תלת א 
גכרי א האיל ץ בט ה קיי ם אנ א אמ ר יהו ה אלהי ם א ם בנ ץ וא ם 
בנ ן ישיזב ץ איג ץ בלדזודיהו ן ישתזבו ן וארע א תה י לצדו : ’ י א ו 25 
דקטלי ן בחרב א איית י ע ל ארע א ההי א ואיט ר דקטל ץ בחרב א 
יעדו ן בארע א ואישיצ י מינ ה אינש א ובעיר א : * * ותלת א גברי א 
תאל ץ בגו ה קי ם אנ א אמ ר יהו ה אלהי ם ל א ישיזב ץ בנ ץ ובנ ן 
אילהי ן אינו ן בילחודיה ץ ישתזבץ : "'א ו טות א אשל ח ע ל ארע א 
ההי א ואשפו ך חיטת י על ה בקמת • לשיצא ה טינ ה אינש א ובעירא : 30 
" * ונ ח דניא ל ואיו ב בגו ה קיי ם אנ א אמ ר יהו ה אלהי ם א ם ב ר א ם 
בר ת ישיזבו ן איגו ן בזכותה ץ ישיזבו ן גפשהון : '*אר י בדנ ן אמ ר 
יהו ה אלהי ם א ף אר י ארב ע פורעגוו ן ביש ן חרב א וכפנ א ודזית א 


Eceohielie 13 14 


381 


פטי ר דל א תכן : ”איט ר לדכג י טיחצ א ושע ע לי ה טי ן פטי ר דל א 
תב ן נפי ל הו א כע ן יה י טט ר טגב ר וי ת אבנ י אלגבי ש ייחת ק ורו ח 
עלעולי ן תכזע : *‘וה א נפ ל כותל א הל א יתאט ר לבו ן א ן שיע א 
דשעתון : **כבי ן כדג ן אט ר יהו ה אלהי ט ואית י טל ר דתקי ף כרו ח 
ג עלעולי ן בחיטת י ועטטי ן קטולי ן כטט ר טגכ ר כרונז י יית ץ וטלכוו ן 
דחסיג ן כאבנ י אלגבי ש ברג ז לשיצאה : ”ואיפג ר י ת קרת א 
דאיתנכיתו ן ב ה גבוא ן דשק ר ואירטיג ה לארע א ויתגל ק אושה א 
ותיפ ל ותשתיצו ן בנו ה pyTw אר י אנ א יהוה : ®'ויחו ל רוגז י 
בקרת א ובנביא י שיקר א דאיתנביא ו ב ה גבוא ן דשק ר ויתאט ר לכ ץ 
0 י לי ת קרת א ולי ת נכי י שיקר א : " * נבי י שיקר א דישרא ל דטתנב ן 
ע ל ירושל ט וטט ק ל ה כאולפ ן של ט ולי ת של ט אט ר יהו ה אלהי ט : 
”וא ת ב ר אד ט קב ל נבוא ה ע ל כנ ת עט ף דטתנכ ן כרעו ת ליבהו ן 
ואיתנכ י עליהו ן : * ' ותיט ר כדג ן אט ר יהו ה אלהי ט וי י עליהו ן ע ל 
דטחטט ן רקע י חשי ד ע ל כ ל טדבק י ידי ן ועבד ן פתכוטרי ן ע ל 
15 רי ש כ ל קוט א לאבד א נפש ן הנפש ת עט י אתו ן יכלי ן לאבד א 
ולקייט א הל א נפשתכו ן דילכ ק ל א יכילתו ן לקייט א : ואחילתו ן 

רעות י בעט י בשעול י שערי ן וכטגוסיי ן דלחי ט לאטת א נפש ן דל א 
חז י לה ק דיטות ק ל א אתי ן טטתת ן ולקייט א נפש ן דל א חז י להי ן 
דתקייט ן ול א אתי ן טקייט ן בכדבותכו ן לעט י שטע י כדבק : "*כבי ן 
20 כדג ן אט ר יהו ה אלהי ט האג א של ח רוגז י ע ל רקע י חשוככ ן דאתי ן 
טטעי ן לעט י בה ק דאנחנ א טחרש ן י ת נפש ן לאבד א ואפסי ק יתהי ן 
מע ל דרעיכו ן ואשהי ב י ת נפשת א דאתו ן טחרש ן י ת נפשה ן 
לאכדותא : ‘*ואפסי ק י ת פתכוטריכ ק ואשזי ב י ת עט י ט T כ ן 
ול א יתטסר ק עו ד כ T כ ק לאישתיצא ה pyTW אר י אנ א יהו ה : 

25 י * חל ף דאכהיתו ן ל ב זכי י לטהו י שק ר וט ן קד ט טיטר י ל א איתכה י 
ולתקפ א יד י רשיע א בדי ל דל א לטתבטאורחיה.ביש א לקייטותיה : 
**בכי ן שק ר ל א תתנבי ן ואולפ ן ל א תילפי ן עו ד ואשזי ב י ח עט י 
מידכו ן ותידעו ן אר י אנ א יהוה : ‘אט ר נבי א את ו לוות י גברין 14 
מסב י ישרא ל ויתיב ו קדט י : * והו ה פיתנ ט נבוא ה ט ן קד ט יהו ה 
30 עיט י לטיטר : ®ב ר אד ט גברי א האילי ן אסיק ו פולח ן טעותהו ן ע ל 
ליכה ק ותקל ת חוביה ק יהב ו לקבי ל אפיהו ן האישתאל א ישתא ל 
בטיטר י להון : ‘בכי ן איתגכ י להו ן ותיט ר להו ן כדג ן אט ר יהו ה 
אלהי ט גב ר נכ ר טכי ת ישרא ל דיסי ק פולח ן טעותי ה ע ל ליבי ת 880 


Eeechielis 12 13 


וטישת ר בצד ו וכאישתממ ו תשת י : " * ותיט ר לעט א דארע א כדנ ן 
אט ד יהוו ז אלהי ם ליתב י ירושל ם ע ל ארע א דישרא ל טיכלה ץ בזי ע 
ייכלו ץ וטישתהו ן באישתטט ו ישת ץ בדי ל דתיצד י ארע ה טטלא ה 
טחטו ף כ ל דיתכי ן כה ; "*וקירוי א דהווא ה יתכ ן יחרב ן וארע א 
לצד ו תה י ^עו ץ אר י אנ א יהוה ; '*והו ה פתנ ם נבוא ה ט ן קדם 5 
יהו ה עיט י לטיטר : **כ ר אד ם ט ה טתל א הדי ן לכו ן ע ל ארע א 
דישרא ל לטיט ר יורכו ן יוטי א ותבט ל כ ל נבואה : **ככ ק איט ר 
להו ן כדנ ן אט ד יהו ה אלהי ם איכטי ל י ת טתל א הדי ן ול א יטתל ק 
יתי ה עו ד כישרא ל אילהי ן איתנב י להו ן איתקרב ו יוטי א ופיתג ם 
כ ל נבואה : **אר י ל א תה י עו ד כ ל נבוא ת שק ר וקס ם כדבי ן כנוס ! 
כי ת ישרא ל : **אר י אנ א יהו ה איטלי ל י ת דאיטלי ל פיתגט א התקיי ם 
ול א יבט ל עו ד אר י כיוטיכו ן עט א סרבנ א איטלי ל פיתנט א 
ואיקיטיני ה אמ ר יהו ה אלהי ם : " * והו ה פתנ ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה 
עיט י למיטר : ”ב ר אד ם ה א כי ת ישרא ל אמרי ן אולפ ן דהו א 
טלי ף ליוטי ן סניאי ן ולע ^ רתיק ן הו א טתנכי : **ככ ק איט ר לה ק 15 
כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ם ל א יבט ל עו ד כ ל פיתגמ י דאיטלי ל פתגט א 
13 ויתקיי ם אט ר יהו ה אלהים : י והו ה פתג ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה עיט י 
למיטר : * כ ר אד ם איתנכ י ע ל נכי י שקר א דטתנב ן ותימ ר לדטתנכ ן 
כרעו ת ליכהו ן קכיל ו פיתנמ א דיהו ה : * כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ם 
וו י ע ל נכי י שיקר א דטשתנ ק דאזלי ן כת ר הרהו ר ליכה ק ומידע ם 20 
ל א חזן : *כת^י ן כהרבת א נבי י שיקר ך ישרא ל הוו : *ל א קטת ק 
כתרעת א ול א עכדתו ן לכ ק עוכדי ן טכי ן לטבע י ע ל כי ת ישרא ל 
לטיק ם לטבע י עליהו ן רתמי ן כע ^ דאת ו עליהו ן עבד י קרב א 
ביו ם רונז א דיהוה : *טתנב ן שק ר וטלפי ן בדכי ן אטרי ן אט ד יהו ה 
ויהו ה ל א שלתינו ן וטחצפי ן דתתקי ם טילתהון : *הל א נבוא ן דשקר 25 
איתנכית ק וקס ם כדכי ן אטרתו ן ואטרי ן אט ר יהו ה ומ ן קד ם יהו ה 
ל א איתטל ל : *בכי ן כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם חל ף דאיתנכית ק שק ר 
ואליפתו ן כדכי ן בכי ן ה א אנ א של ח רונז י עליכו ן אמ ר יהת ז אלהי ם : 

" ותה י טח ת גבורת י ע ל נבי י שיקר א דטתנב ן שק ר וטלפי ן כדב ק 
ב ח ט ב דנני ז לעט י ל א יהו ן ובכת ב חי י עלט א דבתי ב לצדיק י בי ת 30 
ישרא ל ל א יתכתב ק ולארע א דישרא ל ל א ייעלו ן ות T ע ק אר י אנ א 
יהו ה אלהים : "*חל ף דאיתנביא ו שק ר ותל ף דאטעיא ו י ת עט י 
לטיט ר שלט א ולי ת של ם ואינו ן דט ן לדבנ י טיחצ א ושע ע לי ה טי ן 


£sechieli 1 11 12 


379 


♦וזהו ן דוז ק קדמ י לע ם ואנ א אהו י להו ן לאלה : ‘*ובת ר פולח ן 
שיקתליהו ן ותועיכתה ק ליבהו ן טע י פורענו ת אורחחו ן ברישיה ק 
יהבי תאמ ריהו ח אלהים : **ונטל וכרובי א י ת כנפיהו ן ונילנלי א 
לקיבליהו ן דק ר אלה א דישרא ל עליה ק מלעילא : **ואיסתל ק יקר א 
5 דיהו ה מ ן נ ו קרת א ושר א ע ל טו ר זית א דטמדנ ח לקרת א : י * ורוח א 
גמלתנ י ואובלתנ י למדינ ת אר ע בסדא י לו ת בנ י גלות א בחיזו א 
ברו ח נבוא ה דשר ת על י מ ן קד ם יהו ה ואיסתל ק מינ י חיזוו א 
דחזיתי : **ואיתגבית י לבנ י נלות א י ת כ ל פיתגמי א דיהו ח דאחזיינ י ; 
‘והו ה פתג ם נבוא ה מ ן קד ם יהו ה עימ י למימר : *כ ר אד ם בג ו 13 
1 0 עמ א סרכג א א ת יתי ב דעייני ן להו ן למיחז י ול א חז ן ואודני ן לה ק 
למשמ ע ול א שמעי ן אר י ע ם סרב ן אינו ן : ’ וא ת כ ר אד ם אתקי ן 
ל ר מנ י נלות א וגל י יימ ם לעיניהו ן ותיגל י מאתי ד לאת ר אוחר ן 
לעיניה ק מאי ם יחזו ן אר י ע ם סרב ן אינון : *ותפי ק מג ד במנ י 
נלות א יימ ם לעיגיה ק וא ת תיפו ק כרמש א לעיניהו ן כמפקנ י גלותא : 
15 *לעיניהו ן חת ר ל ד ככותל א ותיפו ק כיה : "לעיגיהו ן ע ל בתפ א 
תיטו ל כקכל א תיפו ק אפ ד תכס י ול א תיחז י י ת ארע א אר י א ת 
יהכת ד לבי ת ישראל : יועכדי ת כ ן כמ א דאיתפקדי ת מני י אפיקי ת 
בטנ י גלות א יימ ס וכרמש א איתחתרי ת ל י ככותל א כ T בקכל א 
נפקי ת ע ל בתפ א נטלי ת לעיגיהו ן : * והו ה פתג ם נבוא ה מ ן קד ם 
20 יהו ה עיט י לטימר : "ב ר אד ם הל א א ם יימרו ן ל ד בי ת ישרא ל 
עט א סרבנ א ט א א ת עביד : "‘אימ ר להו ן כידנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם 
ע ל רכ א מטו ל גכואת א הד א כירושל ם וכ ל בי ת ישרא ל דאינו ן 
כיניהק : ” איט ר אנ א אתכו ן כמ א דעכדי ת כ ן יתעכ ד להו ן כגלות א 
בשכי א יהבץ : **ורכ א דכיניהו ן ע ל בתפ א יטו ל בקכל א דפו ק 
25 ככותל א יחתר ק לאסקותי ה כי ה אפוה י יבס י חל ף דח ב הו א ול א 
יחז י י ת ארע א : " ואפר ש י ת מצדת י עלוה י ויתאח ד כסריגת י ואגל י 
יתי ה לכב ל למדינ ת אר ע כסדא י דת ה ל א יחז י ותט ן ייטו ת :* * וכ ל 
דבסחרנוה י סעדוה י וב ל טשירייתי ה אכד ר לכ ל רו ח ודקטלי ן 
כחרכ א אגר י כתריהון : ”דדע ץ אר י אנ א יהו ה ב ד אגל י יתהו ן 
30 כינ י עטטי א ואכד ר יתהו ן כמדיגתא : ®'ואשא ר טינהו ן גכרי ן 
דטני ן טחרכ א טכפנ א וטטות א בדי ל דישתעו ן י ת ב ל תועיכתה ק 
כעטטי א דאיתגליא ו לתט ן וידע ק אר י אנ א יהו ה : והו ה פתג ם 

נכוא ה מ ן קד ם יהו ה עיט י למיט ר : *‘כ ר אד ם מיכל ד בזי ע תיכו ל 878 


Exechielia 11 


ואעיל ת ית י לתר ע בי ת טקדש א דיהו ה טדינחא ה דפתי ח לטדיטז א 
וה א בטעלנ א דתרע א עסרי ן וחטש א נבר א וחזי ת געיהו ן י ח 
יאזניה ו ב ר עז ר ד ת פלטיה ו ב ר בניה ו רברב י עט א : * ואטו ־ ל י ב ר 
אד ם אילי ן גברי א דטחשבי ן לטינ ס ודטלב ץ טל ד בי ש בקרת א 
הד א : ’ דאטר ץ ל א בקרי ב לטבג י בת ץ הי א תשיב א לנ א בדוד א 6 
ואנחנ א השיב ץ בנו ה בבסר א דבשי ל בג ו דוד א : * בבי ן איתנב י 
עליה ץ איתגב י ב ר אד ם : * ושר ת על י רח ז נבוא ה ט ן קד ם יהו ה 
ואמ ר ל י איט ר כדנ ן אמ ר יוזו ה ב ן אטרת ץ בי ת ישרא ל ודאתו ן 
טהרה p ודסליק ת ע ל ליבבו ן קדמ י גליץ : "אסניתו ן קטיליכו ן 
בקרת א הד א ומלית ק שוקה א קטילק : י בכי ן כדנ ן אט ר יהוהס ו 
אלהי ם קטיליכ ץ דשוית ק כנו ה אינ ק בבסר א והי א בדוד א דתכ ק 
אגל י טגוה : *ט ן קד ם דקטלי ן כחרכ א חזלת ק ודקטלי ן בחרכ א 
איית י עליב ק אמ ר יהו ה אלהים : *ואגל י יתכ ק מנו ה ואטס ר יתכ ק 
כ T נוכראי ן ואעכ T כב ק פורעט ת דינין : "‘בחרב א תתקטלו ן 
ע ל תהו ם ארע א דישרא ל אתפר ע טיגכו ן ותידעו ן אר י אנ א יהו ה : 1 5 
“ הי א ל א תה י לכ ק בדוד א כר ם את ק תהו ן כט ה בבסר א דבשי ל 
כ ט דוד א ע ל תחו ם ישרא ל אתפר ע טינבון : *'ות T ע p אר י אנ א 
יהוד , דכקייט י ל א הליבת ק ודיגי י ל א עכדת ק ובנימוס י עטטי א 
דכסחרגיכו ן עכדתון : ייוהו ה כאיתנכיות י ופלטיה ו כ ר כניה ו טי ת 
ואישתטהי ת ע ל אפ י וצוהי ת כק ל ר ב ואטרי ת קבי ל כעות י יהו ה 20 
אל ד,י ם גטיר א א ת עכ T עי ם שאר א דישראל : **והו ה פתג ם נבוא ה 
ט ן קד ם יהו ה עיט י לטיטר : "כ ר אד ם אח ף אח ר אינ ש קדיב ד 
וכ ל בי ת ישרא ל בול ^ דאט p לה ק יחכ י T ושל ם איתרוזק ו 
מדוזלת א דיהו ה דילנ א הי א יהיב א ארע א למירתה : •'ככ ץ איט ר 
כדנ ן אט ר יהו ה אלהי ם אר י ארחקתינ ק לבינ י עטטי א ואר י 25 
בדרתינ ק כטדינת א ויהכי ת לה ק כת י בנישת א תיניי ן לבי ת מקדש י 
ואינ ק מעי ר כטדינת א דאתגליא ו לתטן : "כבי ן איט ר בדנ ן אמ ר 
יהו ה אלהי ם ואיקרי ב יתכ ק מבינ י עטטי א ואיכגי ש יתמ ן ט ן 
מדיגת א דאיתכדרת ק כ ^ ואי ^ לבו ן י ת ארע א דישראל : 
* ’ דיעל ק לתט ן וייעדו ן י ת מ י שיקוצה א וי ת ב ל תועיכתה א טינה : 30 
" * ואית ק ל ^ ל ב דחי ל ורו ה דח^ ו את ק כטעיה ק ואיתכ ר לב א 
דרישע א דהו א תקי ף באבג א טביסרה ק ואתי ן לה ק ל ב דחי ל קדס י 
למעב ד רעותי : " * בדי ל דכיקייטי י יה ^ ד ת דינ י יטר ק דעבדו ן 


Ecechieli• 10 11 


877 


לתחו ת כרוני א וטל י חופנ ד גוטר ץ דאש א טבע י ברובי א וזרו ק 
ע ל קרת א וע ל ואנ א חז י : * וכרובי א קייטי ן טדרו ם לבית א בטיע ל 
גבר א וענ ן אטיטת א איתטליא ת י ת דרת א גוית א : * ואיסתל ק יקר א 
דיוזו ה בכרוב א דהו ה שר י עלוזז י ושר א טעי ל לקבי ל סקופ ת בית א 
s ואיתטל י בית א י ת עג ן אטיטת א ודרת א איתטליא ת י ת זיהו ר יקר א 
דידזווז : *וק ל בגפ י ברובי א אשתט ע ע ד דרת א ברית א כקל א ט ן 
קד ם שד י בטילול א : ® ווזו ת בפקדוחי ה י ת גבר א דלבי ש לבושי א 
למיט ר ס ב אישת א טבע י גילגל א טביג י כרובי א וע ל וק ם בסט ר 
גילגלא : ’ואושי ט כרוב א י ת ידי ה טביג י כרובי א לאישת א דביג י 
1 0 כרובי א וגסי ב ויה ב לחפג י דלבי ש לבושי א וגסי ב וגפ ק : * ואיתחז י 
לכרובי א דטו ת t איגש א תחו ת גפיהון : ®וחזי ת וה א ארבע ה 
גילגלי א בסט ר ברובי א גילג ל ח ד בסט ר ברוב א ח ד וגילג ל ח ד 
בסט ר כרוכ א ח ד וחיז ו גילגלי א כעי ן אב ן טבא : ״יוחיזדהו ן דטו ת , 

ח ד לארכעתהו ן בט א חזו י גילג ל בג ו גילגל : “כטיזלהו ן ע ל 
1 5 ארבע ה סיטריהו ן אזלי ן ול א טחחזרי ן כמזלהוןאר י לאתר א דטתפג י 
קדטא ה כתרוה י אזלי ן ול א טתחזרי ן כטיזלהון : *יוכ ל בשרהו ן 
וגביהו ן ואשדתהו ן וכגפיהו ן וגילגלי א טל ן עיגי ן סחו ר סחו ר 
לארבעתה ק דגלגליא ; ®'לאופגי א להו ן יתקר י גילגל א ואג א שטע : 
*’וארבע ה אפי ן לח ד אפ י ח ד אפ י כרוכ א ואפ י תיגייג א אפ י 
20 איגש א ותליתא ה אפ י ארי א ורכיעא ה אפ י גשרא : ®‘ואיתרט ו 
כרוכי א איגו ן ביריית א דחזית י בגה ר כבר : ®'וכטיז ל כרובי א 
אזלי ן גלגלי א לקיבליה ק וכטיט ל כרוכי א י ת גפיה ץ לאיתרט א 
כטילר ע לח ם שטי א ל א טתחזר ץ גילגלי א א ף איג ק טקיבליהון : 
”כטקטהו ן קייט ץ וכאיתרוטיה ק טתרטי ן עיטהו ן אר י כרו ח 
26 ביריית א בהון : ®יואיסתל ק יקר א דיהו ה תזו ה שר י עלוה י טעי ל 
לקבי ל סקופ ת בית א ושר א ע ל כרוכיא : ®*וגטל ו כרובי א י ת גפיהו ן 
ואיתרט ו כטילר ע לרו ם שטי א ואג א חז י כטיפקהו ן וגילגלי א 
לקיבליהו ן וק ם כטעלג א דתר ע בי ת טקדש א דיהו ה טדיגחא ה דק ר 
אלה א דישרא ל עליהו ן טלעיל א : " * איגו ן כיחית א דחזית י תחו ח 
30 יק ר אלה א חשרא ל כגה ר ככ ר ו T עי ת א ח כרוכי א איגון : 
'*ארבע ה ארבע ה אפ ץ לח ד וארבע ה גפי ן לח ד ודטו ת T י איגש א 
תחו ח גפיוז ק : * * ודטו ת אפיה ק איגו ן אפי א דחזית י ע ל גה ר ככ ר 
חחויה ק ואיגו ן ברי א לקכי ל אפה א אזלא : יוגטל ת יח י רוחא 11 376 


Esechielis 8 9 10 


ב ר אד ם עו ד תוזו ב תיחז י תועיב ן רברב ן טאילין : "יואעי ל יו ד 
לדר ת בי ת סקדש א דיהו ה גדת א וה א תר ע היכל א דיהו ה ב ץ 
אולט א ובי ן טדכח א כעסר ק ודוטש א גבר א אחוריהו ן להיכל א 
דיהו ה ואפיהו ן לטדינח א והאיגו ן טתחכרי ן סגדי ן לטדינח » 
לשיטש א : ”ואט ר ל י החזית א ב ר אד ם הזעי ר לבי ת יהוד ה טלטעב ד 5 
י ת כ ל תועיכת א דעבד ו ב א אר י טל ו י ת ארע א חטופ ץ ותב ו לארגז א 
קדט י וה א אינ ץ טית ן בהת א לאפיהון : ״ואן ז אנ א אעב T כ ר ג ז 
ול א יחו ס טיטר י ול א ארחי ם ויצלו ן קדט י כק ל ר ב ול א אקבי ל 
9 צלותהו ן : י ואכל י ואנ א שט ע ק ל ר ב לטיט ר אתקרכ ו דטטנ ן ע ל 
קרת א וגב ר ט ן חיבולי ה בידיה : *וה א שית א טלאכי א טחכליאס ! 
בדטו ת גכרי ן את ן טאור ח תרע א עילא ה דפתי ח לציפונ א וגב ר 
ט ן ב T ורי ה בידי ה וגבר א ח ד כיניהו ן לכי ש לבוש ק ופינק ס ספר א 
כחרצי ה ועל ו וקט ו בסט ר טדבח א דנחשא : ’דק ראלה א דישרא ל 
איסתל ק ככרוכ א דהו ה שר י עלוה י בכי ת קד ש קדשי א ושר א טעי ל 
לבי ת סקופ ת בי ת טקדש א וקר א לגבר א דלבי ש לבושי א דפיגק ס 1 5 
ספר א בחרצי ה : * ואט ר יהוו ז ל י עיב ר בג ו קרת א ב ט ירושל ם 
ותירשו ם תו א ע ל בי ת עינ י גברי א דטתאטזי ן ודטידגקי ן ע ל כ ל 
תועיבת א דמתעכד א בגו ה : ’ ולאיל ק שית א טלאכי א טוזבלי א 
אט ר ואנ א שמ ע עיבר ו בקרת א כתרוה י וקטול ו ול א תחו ס עיני ^ 
ול א תרחטון : ״ס ב עולי ם ובתולת א וטפל א ונשי א תקטל ץלחכל א 20 
וע ל כ ל גבר א דעלוה י רש ם תו א ל א תיקרבו ן וטבי ת טקדש י תשרו ן 
ושריא ו בגכרי א סבי א דקד ם ביתא : יואט ר לה ק סאיב ו י ת בית א 
וטל ו י ת דרת א קטילי ן פוק ו ונפק ו וקטל ו בקרתא ; *והו ה כקטלותה ץ 
ואישתארי ת אנ א ואישתטחי ת ע ל אפ י וצוחי ת ואטרי ת קבי ל בעור ד 
יהו ה אלהי ם הטחבי ל א ת י ת כ ל שאר א דישרא ל בטשפכ ר י ת 25 
חטת ף ע ל ירושלם : "ואט ר ל י חוב י בי ת ישרא ל דהוד ה תקיפ ו כ ה 
לחד א לחד א ואיתטליא ת ארע א חייב י קטו ל וקרת א איתטליא ת 
אסטיו ת די ן אר י אטר ו רחי ק יהו ה י ת יתכ י ארע א ולי ת ד א גלי א 
קד ם יהו ה : " ' וא ף אנ א ל א יחו ם טיטר י ול א אירחי ם פורענו ת 
חוכיהו ן ברישיהו ן יהבית : "וה א גבר א דלכי ש לבושי ה דפינקםא 30 
0 ! כחרצי ה טתי ב פיתגט א לטיט ר עברי ת כט א דפקדתגי ; י וחזי ת וה א 
ברקיע א דע ל רי ש כרובי א כאב ן טב א כחח ו דטו ת כורסי א איתחז י 
עליהו ן : * ואט ר לגבר א דלבי ש לכושי א ואט ר עו ל לבינ י גילגל א 


Esechielis 7 8 


375 


חגזופין : **ואיית י טבאש י עסמי א ויחסג ק י ת בתיה ק ואנפזי ל 
רבו ת רשיע ץ דתחל ק טקדשיהון : * * איתקפד ת טט א ויבע ק שלמ א 
ולית : •*תכ ר ע ל תב ר יית י וכסורת א ע ל בסורת א תה י דכע ת 
אולפ ן טספ ר ואורא ה תפסו ק טכהץוטילרטחכים : ^*טלב א יתאב ל 
5 ורב א ילב ש m ו T י עט א דארע א יתבהל ן טאורחהו ן אעב T 
עיטה ק וכניטוסיה ק אתפר ע טינהו ן וידעו ן אר י אנ א יהו ה ; * והי ה 8 
בשת א שתיתית א בשתיתא ה בחטש א לירח א אט ר נבי א אנ א 
יתי ב בבית י וסב י בי ת יהוד ה יתבי ן קרט י ושר ת על י תט ן רו ח 
נבואו ז ט ן קד ם יהו ה אלהים : *וחזי ת וה א דטו ת כחיז ו אשת א 
1 0 חיז ו יק ר דל א יכל א עינ א לטיחז י ול א איפש ר לאיסתכל א בי ה 
ולר ע כחיז ו אשת א ודזיז ו יק ר דל א יכל א עינ א לטיחז י ול א איפש ר 
לאיסתכל א בי ה ולעיל א בחיז ו זיהור א כעי ן חשטלא : *ואושי ט דטו ת 
t ואחדנ י בסע ר ריש י ונטל ת ית י רוח א בי ן ארע א ובי ן שטי א 
ואעיל ת ית י לירושל ם בחיז ו נבוא ה דשר ת על י ט ן קד ם יהו ה 
1 5 בטעלנ א דתרע א טוא ה דפתי ח לציפונ א דתט ן טות ב צל ם קינאת א 
דטרגזין : *וה א תט ן שר י יק ר אלה א דישרא ל כחזו א דחזית י 
בבקעתא : *ואט ר ל י ב ר אד ם זקו ף בע ן עינ ך לאור ח ציפונ א 
חקפי ת עינ י לאור ח ציפונ א וה א טציפונ א לתר ע טדבח א צל ם 
קינאת א הד א בטעלנ א : " ואט ר ל י ב ר אד ם חז י א ת ט א דאינו ן 
20 עב p תועיב ן רברב ן דבי ת ישרא ל עבדי ן כ א לאיחרוזק א טע ל 
מקדש י ועו ד תתו ב תיחז י תועיב ן רברבן : *ואעי ל ית י לתר ע דרת א 
ווזזי ת וה א חור א ח ד בכותלא : *ואט ר ל י ב ר אד ם חת ר כ ק 
בכותל א וחתרי ת בכווזל א וה א תרע א חד : "ואט ר ל י ב ר אד ם 
וחז י י ת תועיבת א בישת א דאינ ק עבדי ן כא : "‘ועלי ת וחזי ת וה א 
5 ג ב ל דטו ת דרחי ש ובעיר א שיקוצי ן וב ל טעוות א דפלחי ן לה ק בי ת 
ישרא ל מציר ק ע ל כותל א סחו ר סחור : “ושבע ץ גבר א מסב י בי ת 
ישרא ל ויאזגיה ו ב ר שפ ן קאי ם ביגיה ק קיי^ ן קדטיה ק וגב ר 
טחתיתי ה דקטדת א בידי ה ויטו ר עג ן קטורת א סליק : *'ואמ ר ל י 
החזי ת ב ר אד ם דסב י בי ת ישרא ל עבדי ן בקכל א נב ר בא T ר ק 
30 בי ת משכבי ה אר י אטר ק ל א גל ן עובדג א קד ם יהו ה רוזי ק יהו ה 
י ת יתב י ארעא : *'ואמ ר ל י עו ד תתו ב תיחז י תועיב ן רברב ןדאינ ק 
עבדין : **ואעי ל ית י בטעלנ א דתר ע בי ת טקדש א דיהו ה דפתי ח 
לציפונ א ווז א תט ן נשי א יחב ן טבכ ק י ת תטח א : *‘ואמ ר ל י החזית א 


374 


Szecbielia 7 


ואשל ח רוגז י כי ד ואתפר ע טיג Tfffnuo T ואית ק על ד י ת te 
תועכתיד : *ול א יחו ס מיטר י על ד ול א א T ח ם אר י חו ב אורחתי ר 
על ד איתי ן ופורענו ת TMjnn כטי ר יהד ן ו^עו ן אר י אנ א יהוה ; 
* כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם כישת א כת ר ביעת א ה א אתי א ; • קצ א 
מט א מט ת פורענו ת קיצ א למית י על ד ה א אתיא : יאיתגליאת 6 
מלכות א למית י על ך יתי ב כארע א טט א עיד ן תבר א קרי ב מ ם 
איתרגוש א דלי ת לאמ 8 »תיזכ א כמצר י טורי א : *כ ק מקרי ב אשפ ך 
חימת י על ך וייחו ל תגז י T3 ואיתפר ע מינ 7 כאורחת 7 ואיתי ן 
על ד י ת כ ל תועכתיד : •ול א יחו ס מימר י ול א ארת ם כחוכ י אורחתי ד 
על ד את ן ופורענו ת תועכת 7 כג ^ יה p ות T ע p אר י אנ א יהו ה 1 0 
אייתית י עליכ ק מח א : "יה א מ ם פורעטת א ה א אתי א איתגליא ת 
מלכות א צמ ח שולטנ א הופ ע רישעא : "חטופ ץ קמ ו למסע ד 
רשיעי ן ל א מינה ק ול א מבניהו ן ול א מאיתרגושתה ק ול א מכנ י 
כניהק : *'מט א עיד ן תושלמ ת חוכ ץ קרי ב מ ם פורענו ת חטא ץ 
זכנ א ל א יחד י ומזכננ א ל א ידו י אר י רג ז מ ן קדמ י ע ל כ ל 15 
איתרגושתהק : *'אר י מזכע א לזביני ה ל א יתו ב וע ד דאינו ן חיי ן 
ידדנו ן כטיתה ק אר י נביי א מתנב ן ע ל כ ל איתרגושתה ק למח ב 
כתיוכת א ול א תייכ ץ נכ ר כחוכ י נפשי ה מת pn וע ד דאינו ן קייט ץ 
כתיוכת א ל א מתקפין : **נפקי ן באצווח ת קרנ א ומתקנ ק כמנ י 
זינ א ולי ת דאזי ל לקרב א אר י רג ז מ ן קדמ י ע ל כ ל איתרגושתהץ: 20 
*'חרכ א מלכר א ומות א וכפנ א מלגי ו דכחקל א כחרכ א יתקט ל 
ודכקרת א כפנ א ומות א ישיציגיה : •‘ומשזכי א ישתיזכ ק מינה ק 
ויהו ן ע ל טורי א ביונ י חילי א בולהו ן טנהמי ן נכ ר כוזוכ י נפשיה : 
״ כ ל ידי א יתרשל ן וכ ל רכוכי א יתאש ק כמי א :* ' דיסר ק סק ץ 
ותיחפ י יתה ק איתכנעות א וע ל כ ל אפיהו ן כהת א וככ ל רישיהק 5 ג 
מרט : ״'כספהו ן כשוק ץ י T מו ן ודהכה ק לכוס ק יה י כספהו ן 
ודהבהו ן ל א ייבו ל לשמכותהו ן כמ ם חגז א דיהו ה נפשהו ן ל א 
ישכעו ן ומיעיהו ן ל א ימלאו ן אר י לתקל ת חובי ן יהי : "*ווזידו ת 
תיקוני ה ליק ר יהכתי ה ואינ ק צילט י תועיכתהו ן שיקוציה ק עכ ת 
כי ה ע ל כ ן יהכתי ה לה ק לבוסרן : "ואטסריני ה ב T רשיעי ן למיכ ז 0 נ 
ולחייב י ארע א לעד י ויתלוניה : *יואיסלי ק שכינת י מינה ק ע ל 
דאחיל ו י ת אר ע כי ת שכינת י וייעל ק כ ה רשיעי ן ויחלוג ה :•*עיכ T 
שישל ן אר י ארע א איתטליא ת חייכ י קטו ל וקרת א איתמליא ת 


Ezechielis 5 6 7 


378 


לעמטי א דבסוזרנ ד כ ד אעבי ד t 3 פורענו ת דיני ץ ברג ז ובחמ ה 
ובתקו ף רנ ז אנ א יהו ה גזרי ת במימרי : "'בגריות י י ת מח ת כפנ א 
וטכתשי ן בישי ן דטתקני ן לחכל א דאשל ח יתהו ן לחבלותכו ן וכפנ א 
אוסי ף עליכו ן ואיתכ ר לבו ן סע T טיכל א : ” ואשל ח עליכו ן כפנ א 
5 וחית א בישת א דתכלוגי ד ומות א וקטל א יעידו ן בי ד ודקטל ק 
כחרב א איית י על ר אנ א יהו ה נזרי ת בטיטרי : ’וחו ח פתנ ם נבוא ה 6 
ט ן קד ם יהו ה עיט י למיט ר : * ב ר אד ם קבי ל נבוא ה ע ל טור י ישרא ל 
ואיתנב י עליהון : *ותיט ר טור י ישרא ל קכיל ו פיתגמ א דיהו ה אלהי ם 
כדנ ץ אט ר יהו ה אלהי ם לטורי א ולרמת א ולעצידי א ולחילי א האנ א 
1 0 טיית י עליכו ן דקטל ץ בחרכ א ואוכ T כמתכו ן : * ויצדו ן איטריכו ן 
דתבר ק הני ס נסיכו ן ואירט י קטיליכו ן קד ם פיגו ר טעותמ ן : *ואתי ן 
י ת פגר י כנ י ישרא ל קד ם פיט ר טעותהו ן ואיבד ר י ת גרמיכו ן 
סחרנו ת איגוריכון : "ככ ל מותבגיכ ק קירוי א יחרב ן ובמת א יצדיי ן 
בדי ל דייחרכו ן ויצדו ן איטריכו ן דתכר ן ויכטל ן טעוותכו ן ויתקטפ ן 
1 5 הני ס נסיכו ן ויתטח ק עוכדיכו ן : י ויתרטו ן קטילי ן ביניכו ן ות T עו ן 
אר י אנ א יהוה : ®ואשא ר במיהו י לבו ן טשיזב י חרכ א בעממי א 
באיתכדוריכו ן כטדינתא : *וידכרו ן טשזכיכו ן דחלת י כינ י עממי א 
דאישתביא ו לתמ ן דתברי ת י ת ליבה ק טפש א דסט א טכת ר פולחנ י 
ד ת חיז ו עיניה ק דטעא ה כת ר טעוותהו ן וידגקו ן ויחו ן חז ן ע ל 
סגבישת א דעבד ו לכ ל תועבתהון : “וידעו ן אר י אנ א יהו ה ל א למג ן 
גזרי ת כטימר י למיעכ ד לה ק כישת א הדא : "כדג ן אט ר יהו ה 
אלהי ם טפ ח ביד ך ורפו ם בריגל ר ואימ ר וו י ע ל כ ל תועיכת א 
ביש ת בי ת ישרא ל דבחרב א ככפנ א וכטות א יתרטון : "דרחי ק 
במות א ימו ת ודקרי ב בחרב א יתקטי ל ודאישתא ר ודיעו ל לכרכ י 
צגצייר א בכפנ א ימו ת וייחו ל רוגז י בהון : **ות T עו ן אר י אנ א יהו ה 
בטיה ד קטיליהו ן בג ו פיגו ר טעותהו ן סחרנו ת איגוריהו ן ע ל כ ל 
רט א טנטל א ככ ל ריש י טורי א ותחו ת כ ל איל ן עבו ף ותחו ת כ ל 
כוטט א טעפי א את ר דיהב ו תמ ן קורכני ן לפולח ן לכ ל טעוותהון : 

" וארי ם י ת טח ת גבורת י עליהו ן ואיתי ן י ת ארע א לצד ו ואישתטמ ו 
30 טטדב ר דבל ת ככ ל מותבניהו ן וידעו ן אר י אנ א יהו ה : * וחו ח פתג ם 7 
נבוא ה p קד ם יהו ה עיט י לטימ ר : * וא ת ב ר אד ם כדנ ן אט ר יהו ה 
אלהי ם לארע א דישרא ל קיצ א מט א מט ת פורענו ת קיצ א למית י 
ע ל ארב ע מח י ארעא : *כע ן מט ת פורענו ת קיצ א למית י על ר 372 


Eiechielis 4 5 


יהו ה כדי ץ ייכלו ן בנ י ישרא ל י ת טיכלה ץ מסא ב בע י עסכד א 
דאגלינו ץ לתמ ן : * י ואטרי ת קבי ל בעות י יהו ה אלהי ם ה א נפש י 
ל א מסאב א עביל א ותביר א ל א אכלי ת טזעור י וע ד כ ק ול א 
אכלי ת בש ר מרחק : ® י ואמ ר ל י חז י דיהבי ת ל ר י ת גל י תודי א 
. חל ף גל י אינש א ותעבי ד י ת מיכל ד עליהק : ״‘ואמ ר ל י ב ר אד ם 5 
האנ א תב ר סעי ד טיכל א ביתשל ם וייכלו ן מיכלהי ז בטתק ל ובייאפ א 
וטי א כצד ו וכאישתטט ו ישתו ן : " בדי ל דייחס ר להו ן מיכ ל וטישת י 
5 ויצדו ן גב ר ואחוה י ויתטס ק כחוכיהון : * וא ת ב ר אד ם ס ב ל ד חר ב 
חריפ א מספ ר גלבי א תיס ב ל ד ותעב ר ע ל ריש ך וע ל דיקנ ך ותיס ב 
ל ד מוזנוו ן דמתק ל ותפליגינק : *תולת א כנור א תדל ק בג ו קרתאס י 
כמישל ם יומ י צייר א ותיס ב י ת תולת א תקט ל כחרכ א סחרגזז א 
ותולת א תבד ר לכ ל רו ח דכדי ן יתבדרו ן ודקטלי ן כחרב א איגר י 
בתריהו ן : ״ ותיס ב מתט ן זעי ר במיני ן ותצו ר יתה ק כבנפ ד : ®וטיגה ק 
עו ד תיס ב ותירמ י יתהו ן לג ו נור א ותוקי ד יתהו ן בנור א בכי ן מיני ה 
תיפו ק אשת א ע ל ב ל בי ת ישראל : ״כ T נ ן אט ר יהו ה אלהי ם דא 15 
ירושל ם בג ו עטטי א שוית ה וסחו ר סחו ר ל ה מדינתא : "ואשניא ת 
י ת דיני י למחבבהו ן ט ן עממי א וי ת קייטי י מ ן טדינת א דבסחרנה א 
אר י כדינ י קצ ו וקיימי י ל א הליכ ו בהק : י בכי ן כדנ ן אמ ר יהו ה 
אלהי ם חל ף דחכתו ן מ ן עטמי א דבסחרניכ ק כקייטי י ל א הליבתו ן 
וי ת דינ י ל א עכדתו ן ובנימוס י עמטי א דבסחרניכ ק ל א עכדת ק : 10 
*בכי ן כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם האנ א של ח רעז י על ד א ף אנ א 
ואעכ T בגו T פורענו ת דינ ץ לעינ י עמטיא : ®ואעכ T3 T י ת דל א 
עכדי ת וי ת דל א אעבי ד דכוותי ה עו ד חל ף כ ל תועבת T : ״‘ב p 
אכה ן ייכלו ן כש ר כניהו ן כגי 7 ובני ן ייכלו ן בש ר אבהתהו ן ואעכ T 
בי ד פורענו ת דיני ן ואיכד ר י ת כ ל שא ר עמי ד לב ל תח : “בבץ 15 
קיי ם אנ א אמ ר יהו ה אלהי ם א ם ל א חל ף דטקדש י סאיב ת כב ל 
שיקוצי ד וככ ל תועבתי ד וא ף אנ א אקטו ף תקו ף דרעץ • ול א יחו ס 
טיטר י וא ף אנ א ל א אירחים : *‘תולת T כמות א יטות ק ובכפג א 
ישתיצו ן כט T ותולת 7 בחרכ א יתקטלו ן סחרנ ד ותולת א לכ ל רו ח 
אבד ר ודקטלי ן בחרכ א אגר י כתריהו ן : * ‘ ויחו ל רוגז י ואני ח חיטת י 30 
כהו ן ואסי ף ו T עו ן אר י אנ א יהו ה גזרי ת בטיטר י ואקיי ם כ ע יחו ל 
רוגז י בהון : “ואיתגעי ד לחרב ה ולחיסודי ן כינ י עממי א דכסחרנ ד 
לעינ י כ ל דעדי : ®*ותה ן לחיסודי ן ולאיתרברב א על ד צד ו ואישתטט ו 


•Eaechieli■ 8 4 


871 


דדישע א הו א גחובי ה ימו ת וא ת י ת נפש ו שיזבת א : " * וכ ד ייתו ב 
זכא ה טזכותי ה ו r גב T שק ר ואיתי ן תקל ת חוכי ן קדטוה י הו א ייטו ת 
ול א י^־־ ן זכוותי ה דעכ ד ודמי ה ט ן יי ד אתבע ; ‘*וא ת אר י 
אזהדת א זכא ה בדי ל דל א למחט י צדיק א והו א ל א חט א מיח א 
5 ייח י אר י אהרה ר וא ת י ת נפש ד שיזבתא : **ושר ת על י ת ^ רו ח . 
נבוא ה מ ן קד ם יהו ה ואמ ר ל י קו ם פו ק לביקעת א ותמ ץ איטלי ל 
עימד : **וקמי ת וגפקי ת לבקעת א וה א תמ ן קר א דיהו ה שר י 
כיקר א דחדת י ע ל נה ר ככ ר ואישתטחי ת ע ל אפי : ‘*ועל ת ב י תה א 
ואקמתנ י ע ל ריגל י ומלי ל עימ י ואמ ר ל י עו ל איטט ר בג ו כית ד : 

0 ! **וא ת ב ר אד ם ה א גזיר ת פיתגמ י על ד כאיםו ר גדיל ן ואסרי ן בה ק 
ול א תיפו ק כיניהון : •*ולישנ ך אדבי ק לחכ ד ותישתו ק ול א תה י 
להו ן לגב ר מוכ ח אר י ע ם סרב ן אינק : **ובטללות י עיט ךארכי ן י ת 
נמש ל ותימ ר להו ן כדג ן אמ ר יהו ה אלהי ם דמקכ ל יקב ל אולפ ן 
ודטיתטנ ע יתטנ ע מלטחט י אר י ע ם סרב ן אינ ק : * וא ת ב ר אד ם 4 
15 ס ב ל ד אכנ א ותיתי ן ית ה קדמ ד ותצו ר על ה קרת א י ת ירושלם : 
*ותיתי ן על ה כציי ר ותכנ י על ה כרכו ם ותצב ר על ה טילית א ותשר י 
על ה משיריי ן ומנ י על ה איפרור ק סחו ר סחו ר : * וא ת ס ב ל ד מסרי ת 
ברז ל ותיתי ן ית ה כות ל פרז ל בינ ל ובי ן קרת א ותתקי ן י ת אפ ד ל ה 
ותה י כצייר א ותצו ר על ה א ת הי א לבי ת ישראל : *וא ת שכו ב ע ל 
20 סיטר ל דסמאל א ותש ד י ת חוב י בי ת ישרא ל עלוה י מני ק יומי א 
דתשמ ב עלוה י תקב ל י ת חוביהק : *ואנ א יהכי ת ל ד ע ל ח ד תר ץ 
כחוביה ק לטיני ץ יוטי א תל ת מא ה ותשעי ן יומי ן ותקבי ל חוב י בי ת 
ישרא ל : * ותשל ם י ת איל ץ ותשכו ב ע ל סיטרן ־ דימע א תינייט ת 
ותקבי ל י ת חוב י בי ת יהוד ה ארבעי ן יומי ן יומ א לשת א יומ א לשת א 
5 גיהבתנ ק לד : *ולציי ר ירושל ם תתק ץ אפ ל ודרען ־ תתק ף ותיתנב י 
על ה : * וה א גזיר ת פיתגט י על ד כאיסו ר גדיל ן ול א תתחפי ד טסיטר ד 
לסיטח ־ ע ד שלמות ל יומ י צייוץ־ : *וא ת ס ב לן ־ חיט ץ וסערי ן 
ופול א וטלופח ץ ודוח ן וכונתי ן ותיתי ן יתה ק כמג א ח ד ותעב T 
יתה ק ל ל למיכ ל מגיי ן יומי א דא ת שכי ב ע ל סיטר ל תל ת מא ה 
30 ותשעי ן יומי ן תיכליגיה : "‘וטיכל ל דתיכליני ה במתקל א עשרי ן 
פיל ס ליו ם מעיד ן ע ד עיד ן תיכליניה : "ומי א במכיל א תשת י ח ד 
מ ן שית א כהינ א מעיד ן ע ד עיד ן תישתי : *‘וחרר א דלחי ם שערי ן 
תיכליג ה והי א ע ל גל י טפק ת איגש א תחדרע ה לעיגיה ק : * ' ואט ר 

• 24 370 


EzechieUs 2 8 


ית ה לקדמ י ווזי א כתיב א מאפה א ומאוזורה א מו ז דהו ה מ ן שימי א 
ימ א דעתי ד למיהו י כסופ א וכתי ב ב ה דא ם יעברו ן בי ת ישרא ל 
ע ל אורית א ישלטו ן בה ק עממי א וא ם יעבד ק י ת אורית א יסו ף 
3 מינהו ן אילי א ודוונ א ותינחתא : ‘ואמ ר ל י ב ר אד ם י ת דמיתיד ב 
ל ר קבי ל מ א דכתי ב במגלת א הד א ואיזי ל ואיתנכ י ע ל בי ת ישרא ל : 5 
* וארכני ת י ת נפש י ואחכמג י מ א דכתי ב במגלת א הד א : * ואמ ר 
ל י ב ר אד ם נפש ר תשב ע וטע ר תימל י א ם תקבי ל מ א דכתי ב 
במגלת א הד א דאנ א יהי ב ל ד וקבילת ה והו ו פיתגמה א בפומ י 
כדב ש הלי : *ואמ ר ל י ב ר אד ם אית א אחי ל לו ת בי ת ישרא ל 
ותתנכ י כפיתנמ י נבואת י להוץ : *אר י ל א לו ת ע ם עמיק י ממל ל 10 
ויקיר י ליש ן א ת שלי ח לאיתנבא ה אילה ץ ע ל בי ת ישראל : "ל א 
לו ת עממי ן סגיאי ן תקיפ י ממל ל ויקיר י ליש ן דל א תשמ ע פיתגמיה ק 
איל ו לתתהו ן שלחת ד ואינו ן יקבלו ן מינך : ‘ ובי ת ישרא ל ל א ייב ק 
לקבל א מינ ד אר י לי ת אינ ק צב ן לקבל א לממר י אר י כ ל בי ת 
ישרא ל תציפ י אפי ן ותקיפ י ליכ א אינ ק : * ה א יהכי ת י ת אפ ך תקי ף 1 5 
כקבי ל בי ת אפיהו ן וי ת בי ת עינ ך חסי ן כקבי ל בי ת עיניהק : "כמ א 
דשמיר א תקי ף מטינר א כי ן יהכי ת י ת בי ת עינ ד ל א תחחז ל מינה ק 
ול א תיתב ר מ ן קדמיה ק אר י ע ם סרב ן אינ ק : " ' ואמ ר ל י ב ר אר ם 
י ת ב ל פיתגמ י דאימלי ל עימן • קבי ל בליכ ך וכאודנ ד שמע : "ואית א 
אח ל לו ת כנ י גלות א לו ת בנ י עט ד ותתנב י להו ן ותימ ר לה ק כידנ ן 20 
אמ ר יהו ה אלהי ם א ם יקכל ק אולפ ן וא ם יתמנע ק מלמחפוי : 
*‘ונטלתנ י רוח א ושמעי ת בתרי י ק ל זי ע סג י דמשבחי ן ואטרי ן 
כרי ך יקר א דיהו ה מאת ר בי ת שכינתיה : * ' וק ל נפ י כיריית א נקש ן 
ח ד לח ד וק ל נילנלי א לקיכליה ק וק ל זי ע סני : *‘ותה א נטלתג י 
ונסכתנ י ואזלי ת כמר ר בתקו ף רוח י ונבוא ה מ ן קד ם יחו ה על י 5 2 
תקיפ ת :* ' ואתי ת לו ת כנ י גלות א לת ל אבי ב דיתכי ן ע ל נה ר כב ר 
ונחי ת ביניהו ן ואינו ן יתכי ן ת ק ויתיכי ת תמ ן שבע ה יומ ק שתי ק 
ביניהק : "‘והו ה מסו ף שבע א יומי ן והו ה פיתג ם נבוא ה מ ן קד ם 
יהו ה עימ י למימ ר : " כ ר אד ם מלי ף מנית ך לבי ת ישרא ל ותקב ל 
ממימר י פיתנ ם ותזה ר יתה ק מלמחכז י קדמ י : **כדאמרי ת לרשיע א 30 
ממ ת תמו ת ל א אזהרתה י ול א מלילת א לאזהר א רשיע א מאורתיו ז 
דרישע א לקיימותי ה הו א רשיע א בחובי ה ימו ת ודמי ה ט ן יי ד 
אתב ע : ® י וא ת אר י אזהר ת רשיע א ול א ת ב -מחובי ה ומאורחי ח Ezochielia 1 2 


869 


ובטיקטה ק קייטי ן וגאיתרומיה ק כטילר ע לרו ם שמי א מיתרמי ן 
גילגלי א לקיבליה ק אר י כרו ח כיריית א כגילגליא : ”ודטו ת ע ל 
ריש י ביריאת א רקיע א כעי ן גלי ד חסי ן טרכ ן ע ל רישיהו ן טלעילא : 
**ותחו ת רקיע א גפיהו ן טמונ ן חד א לקבי ל חר א לחר א חרתי ן 
גטכסיי ן להי ן ולחד א חרתי ן טכסיי ן לה ן י ת גויתהץ : **ושטעי ת י ת 
ק ל גפיה ק כק ל טיי ן סגיאי ן כק ל ט ן קד ם שד י כטהכהי ן ק ל 
טילוליהו ן כ ד טוד ן וטכרכ ן י ת ריבונהו ן קייט א טל ד עלטי א כק ל 
טשירי ת טלאכ י טרוט א כטקטהו ן טשתק ן גפיהו ן ט ן קד ם דכיר א : 

” ויזט ן דהו י רעו א קדטוה י לאשטע א דביר א לעבדוה י גבי י ישרא ל 
1 0 ה ד קל א וטשתט ע טעילו י רקיע א דע ל רישיה ק כטקטהו ן טשתק ן 
גפיה ן ט ן קד ם דבירא : ®*וטעילו י רקיע א דע ל רישיהו ן כחיז ו אב ן 
טב א דטו ת כורסי א וע ל דטו ת כורסי א דטו ת כחיז ו אינש א עלוה י 
טלעילא : ” וחזי ת כע ץ חשטל א כחיז ו אשת א טג ו ל ה סחו ר סחו ר 
חיז ו יק ר דל א יכל א עינ א לטיחז י ול א איפש ר לאיסתכל א בי ה 
1 5 ולעיל א חיז ו יק ר דל א יכל א עינ א לטחז י ול א איפש ר לאיסתכל א 
בי ה ולר ע חזית י כחיז ו אשת א וזיהור א לי ה סחו ר סחור : **כחיז ו 
קשת א דהו י בעגג א ביוט א דטטר א כי ן חיז ו זיהור א סחו ר סחו ר 
הו א חח ו דטו ת יקר א דיהו ה וחזי ת ואישתטחי ת ע ל אפ י ושטעי ת 
ק ל דמיתטלל : 'ואט ר ל י ב ר אד ם קו ם ע ל ריגל ו ואיטלי ל עיטר : 8 
20 *ועל ת ב י רווז א כט א דטלי ל עיט י ואקטתג י ע ל ריגל י ושמעי ת י ת 
דטיתטל ל עיט י : * ואט ר ל י ב ר אד ם של ח אנ א ית ך לו ת בג י ישרא ל 
לו ת עטטי א סורבגי א דסריב ו ע ל טיטר י איגו ן ואבהתהו ן טרד ו 
בטיטר י ע ד כר ן יוט א הדין : *וטתקר ן בגי א איגו ן חציפ י אפי ן 
ותקיפ י לב א אג א של ח ית ך לוותהו ן ותיט ר להו ן כדג ן אט ר יהו ה 
25 אלהים : *ואיגו ן א ם יקבלו ן אולפ ן וא ם יתטגעו ן טלמחט י אר י ע ם 
טסרב ן איג ץ וידעו ן דגבי א הו ה ביגיהון : ®וא ת ב ר אד ם ל א תדח ל 
טיגה ץ וטפתגטיה ץ ל א תידדז ל אר י טסרבי ן וטקש ן לקיבל ך ובג ו 
עט א דעובדיה ץ דט ן לעקרבי ן א ת יתי ב טפיתגטיה ץ ל א ת T ח ל 
וט ן קדטיהו ן ל א תיתב ר אר י טסרבי ן איגו ן : ׳ ’ ותתגב י י ת פיתגט י 
30 נבואת י להו ן א ם יקבלו ן אולפ ן וא ם יתטגעו ן טלטחט י אר י ע ם 
סרב ן אימ ן : ® וא ת ב ר אד ם שט ע י ת דאנ א טטלי ל עיט ך ל א תה י 
סרב ן כעט א סרבנ א ארכי ן גפש ך וקבי ל י ת דאנ א יהי ב ל ך : "וחזי ת 
וה א דטו ת t טתושט א לצ ד לוות י וה א בי ה טגל ת ספר א : "יופר ס 

24 E«t6hieU8 1 


«?!תלהב א לי ה סחו ר סחו ר וטג ו מגמ ו יטג ו עלעזל א מי ן 
חממל א מג ו ♦»ות א : * ומט ה דמו ת ארב ע ביריי ץ ו p ח יזוויח ק 
דמי ת איג ש א לה ץ : " וארבע ה אמ ץ לחד א וארבע ה לכ ל ח ד 
וח ד שיח ת עש ר אמ ץ לכ T יית א חר א טיניי ן אפי א דארכ ע כירי ץ 
שיחי ן וארבע ה אפ ץ ארבע ה גפי ן לחד א וארבע ה גפ ץ לכ ל ח ד 5 
וח ד שית ת עש ר גפ ץ לכ ל אפ א ואפ א שית ץ וארבע ה גפי ן לב T יית א 
חד א והו י מיגיןגפי א דארכ ע בריי ן מאת ן וחמשי ן ושית א גפץ : 
’ וריגליהו ן ריגלי ן כיוונ ן ופרס ת ריגליה ץ בפרס ת ריגלי ן סגלגל ן 
ומזיע ן עלט א כטחכהי ן וטנצנצ ן כעי ן נח ש טצלהב : *דדי ן כיד י 
אינש א עבי ד להי ן טתחו ת גפיה ץ ע ל ארב ע סיפוריה ן לטחתיס ו 
בהו ן נוטרי ן דאיש א מבינ י כרובי א טתחו ת רקיע א רע ל רישיה ץ 
לטית ן ע ל הפנ י סרפי א למיזר ק ע ל את ר רשיעי א לאבד א חייכיי א 
עכר י טיטרי ה ואפיהו ן וגפיהו ן שו י לארבעתחון : "מכוונ ן חד א 
עי ם חד א נפיחו ן ל א מתחז ק כמיזלהו ן כיריי א לקכי ל אפה א אזלא : 
״ ' ודמו ת אפיהו ן אפ י אינש א ואפ י ארי א עב T טיטינ א לארכעתהץ 1 5 
ואפ י תור א עכי ד טשטאל א לארבעתהו ן ואפ י נישר א לארבעתהץ : 
" ואפיהו ן ונפיהו ן פריש ן מלעיל א לחד א תרתי ן מכוונ ן חר א ותרי ק 
מכסיי ן י ת גויתהו ן : * ’ וכירי א לקבי ל אפה א אזל א לאת ר דהו * 
תמ ן רעו א אזל ן ל א מתחז ק כמיזלהון : * * ודמו ת כיריית א חיזויה ק 
כגוטרי ן דאיש א בער ן כחיז ו כעורי א אשת א טשתלהב א בץ 60 
כיריית א היהור א לאשת א ומ ן אשת א נפק א כרקא : "וביריית א 
באישתלחיהו ן למעב ד רעו ת ריכונהו ן דאשר י שכיגתי ה במרוט א 
עיל א מינהו ן כאגפ א עיג א למחז י חזר ן ומקפ ן י ת עלט א ותיב ן 
ברי ת חד א וקליל ן כחיז ו כרקא : * ' וחזי ת כיריית א וה א גילנ ל ת ד 
טשתו י כטילר ע לרו ם שמי א כספו ר ביריית א לארכזף ז אפוהי: 5 ג 
* י וחיז ו נילגלי א ועוכדיהו ן כעי ן אכ ן פוכ א ודמו ת ח ד לארבעתח ץ 
ודזיזויה ץ ועוכדיהו ן כט א דה ר גילג ל בג ו גילגל : ”ע ל ארבע ה 
סיטריה ץ בטיזלה ץ אזלי ן ל א טתחזרי ן בטיזלח ץ : ” וגביה ץ שוו ן 
לקבי ל רקיע א ורומ א להו ן ודחיל ץ איגו ן ונביח ץ מל ן זליג ץ סחו ר 
סחו ר לארבעתהץ : "‘וכמיז ל כיריית א אזלי ן גילגלי א לקיבליהון 0 נ 
וכאיתרמ א כיריית א כטילר ע לרו ם שטי א מתרמי ן גילגליא : "*ע ל 
את ר דהו י תט ן רעו א למיז ל אזל ץ לתט ן רעו א למיז ל וגילגלי א 
;מתרמ ץ לקיבליה ץ אר י כרוו ז ביריית א כגילגליא : ’*במיזלהוןאזל ץ 


leremiae 52 Esechielis 1 
ו 3 א ^ ץ לעטוד א תיגיינ א ודיטוני א : “ והו ו ריטוני א וממנ ץ ושימ א 
כעיכרת א כ ל ריטוני א טא ה ע ל סריגת א סחו ר סחוד : * * ודג ר ר ג 
קטולי א י ת שרי ה כהג א רכ א ד ת צפני ה סג ן כהני א ד ת תלת א 
אטרכליא : **וט ן קרת א דב ר גדא ה ח ד דהו ה טטנ א ע ל גבר י 
5 עבד י קרכ א ושבע ה גכ p דחז ן אפ י טלג א דאישתכח ו בקרת א 
ד ת ספר א ר ב חיל א דכני ש י ת עט א דארע א ושיתי ן גבר א טעט א 
דארע א דאישתכח ו בג ו קרת א : " * ודב ר יתה ק נבהרא ק ר ב קכדלי א 
ואובי ל יתה ק לו ת טלב א דבב ל לרבלת : ”וטח א יתהו ן טלכ א 
דבב ל וקטלינו ן ברבל ה בארע א דחמ ת וגל ו דבי ת יהוד ה טע ל 
• 1 ארעחץ : **די ן עט א דאגל י נבוב ד רצו • בשנ ת שב ע יהודא י תלת א 
אלפ ץ ועשרי ן ותלתא : "*בשנ ת תמנ א עסר י לנבוכ ד ראצ ר אגל י 
טיתשל ם נפשת א תטג י טא ה תלתי ן ותרין : "*בשנ ת עסריןותל ת 
לנבוכ ד ראצ ר אגל י גבהרא ק ר ב קטולי א יהודא י נפשאת א שב ע 
טא ה ארבעי ן וחט ש כ ל גפשת א ארבע ה אלפ ק ושי ת טאה : ‘*והו ה 
1 5 בתלת ץ ושב ע שנ ץ לגלו ת יהויב ק טל ף שבט א דבי ת יהוד ה כתר י 
עש ר ירח ץ בעס p וחטש ה לירח א רב י אוי ל טרוח * טלכ א דככ ל 
בשנ ת טלכותי ה י ת רי ש יהדב ץ טל ך שכט א דבי ת יהוד ה ואפי ק 
יתי ה טבי ת אסית : **וטלי ל עיטי ה פיתגמי ן תקנ ץ דה ב י ת כורסי ה 
מעי ל לבורס י טלכי א דעיטי ה בכב ל :* * ושנ י י ת לבוש י איסורי ה 
20 ואכ ל לחט א קדטוה י תדיר א כ ל יומ י חייוהי : **ושירותי ה שירד ת 
תדיר א מתיהכ ץ לי ה ק קד ם טלכ א דבב ל פיתג ם יו ם בדטי ה ע ד 
ד ם טותי ח כ ל יוט י חייוהי : . 

יוהו ח בתלת ץ שנ ץ לזט ן דאשכ ח חלקי ה בהנ א רכ א סיפרא ! 
25 דאודית א בכי ת טקדש א בעזרת א תחו ת אולמ א כפלגו ת לילי א 
בח ר טעלנ י סיהר א ביוט י יאשי ה ב ר אט ץ טל ף שבט א דכי ת 
יהוד ה בתמ ה כחטש א לירח א אמ ר נבי א ואנ א בג ו גלות א ע ל 
נה ר כב ר איתפתח ו שטי א וחזי ת כחיז ד נבוא ה דשר ת על י חיז ו 
יק ר שמנת א דיהו ה : * בחמש א לירח א הי א שת א חטישית א לגלו ת 
סנטלכ א דיכין : *הו ה פיתג ם נבוא ה מ ן קד ם יהו ה עי ם יחזקא ל ב ר 
בוז י כהנ א כארע א דישרא ל ת ב תינייגו ת ואיתטל ל עיטי ה כמדינ ת 
אר ע כסדא י ע ל נה ר כב ר ושר ת עלוה י תמ ן רו ח נבוא ה ט ן קד ם 
יהדז : * וחזי ת וה א רד ז עלעול א את י מ ן ציפונ א ענ ן ר ב ואשת א 
leremiae 52 


דסר ו על ה ובנ ו על ה כרכו ם סחו ר סחור : *ועל ת קרת א בצייר » 
ע ד חד א עיסר י שנ ץ לטלכ א צדקיהו : "בירח א רביעא ה בתשע ה 
לירח א ותקי ף כפנ א בקרת א ול א חו ח לחמ א לעפז א דארעא : 
^ואתרע ת קרת א וכ ל נכר י עבד י קרנ א ערק ו ונמק ו כ ץ קרת א 
בלילי א כאור ח תר ע כי ן שורי א דע ל גינת א דטלכ א וכסדא י שד ן 6 
ע ל קרת א סחו ר סחו ר ואזל ו באור ח טישרא : *ורדפ ו טשירי ח 
כסדא י כת ר טלכ א ואדכיק ו י ת צדקיה ו כטישר י יריח ו וכ ל 
טש T ייתיו ז איתכדר א טיניה : ®ואחד ו י ת טלכ א ואסיק ו יתי ה לוו ת 
טלכ א דבכ ל לרבל ת בארע א דחט ת וטלי ל עיטי ה פיתגמ י דינ ץ : 
“ ונכי ס טלכ א דככ ל י ת כנ י צדקיה ו לעינוה י וא ף כ ל רברכ י מצד ה 1 0 
נכ ס כרכלתה : ”וי ת עינ י צדקיה ו עו ר ואסרי ה כששל ן דנח ש 
ואובלי ה טלכ א דבב ל לבב ל רחבי ה בכי ת אסיר י ע ד יו ם טותיה : 
"ובירח א חטישא ה בעשר א לירח א הי א שנ ת תש ע עסר י שנ ץ 
לטלכ א נבוכ ד ראצ ר טלכ א דכב ל את א נכוזראד ן ר ב קטולי א ק ס 
קד ם טלכ א דככ ל ביחשל ם : *‘ואוקי ד י ת בי ת טקדש א דיהוו ז ד ת 15 
בי ת טלכ א וי ת כ ל בת י ירושל ם ד ת כ ל כתידכרבי א אוקי ד כנורא : 
“ וי ת כ ל שור י ירושל ם סחו ר סחו ר תרע א כ ל טשירי ת כסדא י דע ם 
ר ב קטוליא : ®'וטחשיכ י עט א ד ת שאר א דעט א דאישתאר ו 
בקרת א ד ת שטיעי א דאישתטע ו ע ל טלכ א דככ ל ד ת שא ר הטונ א 
אגל י נבוזרא ק ר ב קטוליא : *'וטחשיכ י עט א דארע א אשא ר 20 
נבתרא ק ר ב קטולי א לטיהו י טפלח ץ בכרט ץ וכחקלין : ”ד ת 
עטוד י נחש א דכבי ת טקדש א דיהו ה ד ת בסיסי א ד ת יט א דנחש א 
דבבי ת טקדש א דיהו ה תכר ו כסדא י ואוכיל ו י ת כ ל גחשה ץ לבבל : 
**ד ת דחיי א ד ת טגרופיאת א ד ת טזטרי א ד ת טזירקי א ד ת כזיכי א 
ד ת כ ל טנ י נחש א חזו ו טשטשי ן בה ץ נסיכו ; ®‘ד ת קולי א ד ת 25 
טחתיאת א ד ת טזירקי א ד ת חדי א ד ת טנרת א ד ת בזיכי א ד ת 
טכילת א דדהב א דהכ א ודכספ א כספ א נסי ב ר ב קטולי א : ®* עט ודי א 
תר ץ יט א ח ד ותור י תר י עש ר דנחש א דתזזו ת בסיסי א דעכ ד 
טלכ א שלט ה לבי ת טקדש א דיהו ה ל א הו ה טתק ל לנוזשה ץ דכ ל 
טני א האילין : **ועטודי א תטנ י עסר י אט ץ רוטי ה דעטוד א חד 0 נ 
וחו ט טש ח תרת א עשרי ן אטי ן טק ף לי ה וסוטכי ה ארב ע אצנ ק 
חלי ל : * * וקרונתה ץ עלוה י דנחש א ותט א דקרונתה ץ חד א חמ ש 
אט ץ וסריגת א וריטוגי א ע ל קרונתו ץ סחו ר סחו ר כול א גחש א I^emiae 51 '52 
אן ז לבב ל אתרמיא יקטיל ץ רכ ל ארעא : “מ^זבי א מחרב א גל ן 
^ תתעבכו ץ א T כר v טרחי ק י ת פולחנ א ninn דרושל ם תיס ק ע ל 
ליבכץ : '*בהיתנ א אר י שמענ א חיסודי ן חפ ת איתבנעות א אפנ א 
אר י על ו גוכראי ץ וסאיכ ו י ת כי ת מקדש א דיהו ה : * ® בכי ן ה א יומי א 
5 את ן אפו ר יהו ה ואסע ר ע ל צלטה א ובכ ל ארעה א יתרמו ן קנויל ץ : 
“ אר י תיבנ י ככ ל בניני ן דרס ץ ע ד צי ת שמי א ואר י תיכרי ד ברכ ץ 
תקיפי ן ע ד רומ א מ ן קדמ י ייתו ן כזהי ץ על ה אמ ר יהו ה : " ק ל 
צווחת א מבב ל ותבר א רב א מאר ע כשראי : “אר י אכי ז יהו ה י ת 
בב ל ואב ד טיג ה טשיריי ץ סגיא ן ויתכנש ק עליהו ן טשרי ת עטטי ן 
• י סגיא ץ דרימו ן כאתרגוש ת קלהק : “אר י את ו על ה ע ל כב ל בזתי ן 
ואיתאתדיא ו גיברה א איתכר א קישתתהו ן אר י אל ה מר י גיטלי א 
יהוו ז שלט א ישל ם לה ק גטילתה ץ : י ® ואירו י רברבה א ותכימה א 
ושילטונה א וטורנה א וגיכרה א וימותו ן טות א תיניינ א ול א ייח ק 
לעלט א דאת י אמ ר טלכ א יהו ה צבאו ת שטי ה : “כדנ ן אמ ר יהו ה 
ג 1 צבאו ת שור י בב ל פתי א איתחמר א יתחטר ק ותרעה א רמי א כטר א 
יתוקד ק ויהלו ן עטטיא'לריק ט וטלכו ק תסי ף אשת א וישתלהק : 
“פיתגמ א דפקי ד ירמי ה נבי א י ת שרי ה ב ר נרי ה כ ר מחסי ה כ ד 
אז ל בשליחו ת צדקיה ו טל ד שכט א דבי ת יהוד ה לבב ל בשת א 
דביעית א לטטלכי ה ושרי ה ר ב תוקריב א : “ וכת ב ירמיה ו י ת ב ל 
» * בישת א דעתיד א למית י ע ל בב ל ע ל סיפר א ח ד י ת כ ל פיתגטי א 
האילי ן.דכתיכי ן ע ל כב ל : * • ואמ ר ירמיה ו לשרי ה בטית ד לכב ל 
ותחז י ותיקר י י ת כ ל פיתגטי א האילין : **ותיט ר יהו ה א ת גזרת א 
ע ל אתר א הדי ן לשיציותי ה בדי ל דל א לטיהו י בי ה יתי ב למאינש א 
וע ד בעיר א אר י צדו ת על ם תהי : “מה י כשיצמת ד לטיקר י י ת 
25 כ ל סיפר א הדי ן תיקט ר כי ה אבנ א ותירמיני ה לג ו פר ת : “ ותימ ר 
בדי ן תישתק ע בב ל ול א תקו ם ט ן קד ם כישת א דאנ א מיית י 
על ה דשתלה ק ע ד הכ א פיתגט י ירמיה : 'ב ר עסרי ן וח ד שנ ק 52 
צדקיה ו כ ד טל ד וחד א עפר י שנ ק טל ד כ T ושל ם ושו ם אימי ה 
חטוט ל ב ת ירמיה ו טלבג ה : * ועב ד דבי ש קד ם יהו ה ככ ל דעב ד 
30 יהויקים : ®אר י ע ל דארגיז ו קד ם יהו ה הו ת בירושל ם וביהוד ה ע ד 
דאנל י יתה ק מאר ע בי ת שכינתי ה וטר ד צדקיה ו כטלכ א דככל : 

* הזו ה בשת א תשיעית א לטמלכי ה בירח א עשירא ה בעשר א לירח א 
אח א נבוכ ד רצו ■ טלכ א דבב ל הו א וכ ל טשירייתי ה לירושל ם 

I^remiae 51 


דיה ק סלקי ן סוסוותהו ן מפגכי ן ה א סחל א דטצלה ב :* * זטי ט nSjr 
עממי א י ת כ ל מלכ י מד י י ת שילטונה א ד ת כ ל טורנה א ד ת כ ל אר ע 
שולטני ה : " * ותזי ע ארע א ותתמר ע אר י קמ א ע ל מתשבת א דיוזי ה 
לשדא ה י ת ארע א דבכ ל לצד ו טבל י יתיב : "*איתמנע ו נער י 
בכ ל מלאגח א יתיכ ו בטצדי א איתכר א גיגתותהו ן הו ו חלשץ 6 
כנשי א איתדלק א בירניירעז א איתכד ו עכרהא : ”רהי ט לקד מ ו ת 
רהי ט ירהו ט ודטחו י לקדמו ת דטחו י לחדא ה למלכ א דבב ל אר י 
איתכביש ת קרתי ה מסופה : ”וטגזת א איתאח T א ד ת אנטי א 
אוקיד ו בנור א וגבר י עבד י קרכ א איתבהילו : "אר י כדנ ן אמ ר 
יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל כנישת א דבבלדטי א לאידר א דטט א 1 0 
עי ק אדרכותי ה עו ד צבח ד כזעי ר דית ק כזח ץ עלה : "אמר ת 
ירושל ם ב ז ניכסי י ושיציינ י נבוכ ד ראצ ר טלכ א דבכ ל נפצנ י כ ^ 
ריק ן בלענ י כתגינ א טל י בי ת גינד ה מטו ב ארע י טלטלנ י : “ חטופ י 
זכזה י ע ל בכ ל תיט ר כנישת א דציו ן וחוב ת ד ם זכ י דאיתש ד ב י ע ל 
יתב י אר ע כסדא י תיט ר ירושלם : "*בט ן כדנ ן אט ד ידזו ה האנא 5 * 
דא ץ י ת דינ T ומיתפר ע י ת פורענותי ך ואחרי ב י ת ימ ה ואייב ש י ת 
טכועהא : ”ותה י בב ל ליגר ץ מדו ר יחדי ן צד ו ואישתטט ו טבל י 
יתיב : “כחד א כאריו ק ינהטו ן ככנ י אדיזו ץיריב קקלהק : ”אית א 
עליה ק עק א ויה ץ ד ^ לרד א בדי ל דל א יהו ן תקיפי ן דמותו ן מות א 
תיניינ א ול א ידזו ן לעלט א דאת י אמ ר יהוה : "איטסרינ ק כתוריןס * 
לקטל א כדיכר ץ עי ם גדיין : ”אכדי ן איתכביש ת ככ ל ואיתאחד ת 
תושכח ת כ ל ארע א איכ^ ן הו ת לצד ו כב ל כעטטיא : "סלי ק ע ל 
כב ל מל ך בטשירייתי ה דסג י כמ י ימ א באיתרגוש ת גלוה י חפ ה : 
"הדא ה קירוה א לצד ו אר ע צדי א וחרב ה ארע א ל א יתי ב בו ז כ ל 
אינ ש ול א יעיב ר כ ה ב ר אינש : ״ואסע ר ע ל דפלח ץ לב ל כבכ ל 35 
ואכי ז י ת ניכסוה י מיני ה ול א ישתטע ק לי ה עו ד עטטי א וא ף שור י 
בב ל יתרמק : “פוק ו מנו ה עט י ושיזיכ ו גב ר י ת נפשיו ז מתקו ף 
רונז א דיהו ה : ״ ודילט א קו ע ליכמ ן ות T חל p מ ן קד ם כשורת א 
דתישתט ע כארע א ותית י כשת א כסורת א ובתרוה י כשת א כסורת א 
דסנו ן חטופ ץ בארע א ויקו ם שלט ץ ע ל שילטון : ” ב p ה א יוטי א 30 
את ן ואסע ר ע ל צילט י כב ל וכ ל ארע ה תחת ב וכ ל קטימז א יתרמו ן 
בנוה : "דשבח ק ע ל כב ל שטי א וארע א וכ ל דכה ק אר י טציפונ א 
יית ק על ה כזתיןאמ ר יהתז:.״א ף כבב ל איתר ^ קטילי.ישרא ל 


levemifte 51 


863 


כ ן זדלא י חוב ה דבב ל בכ ץ פורענ ו תקיפ א עתיד א תית י לו ז מ ן 
קד ם יהוו ז pTny דיתרוו ן מע ה רו ץ כ ל מלכ י עממי א ומכ ס 
פודעגווז ה ישתו ן עממי א ע ל כ ן ישתגש ץ עממי א : ®בוזכי ף נפל ת 
בכ ל ואיתכר ת איליל ו על ה סב ו שעי ף לתכר ה מאי ם תתס י : "אסינ א 
5 י ת ככ ל ול א מתסי א שכקוה א וניזי ל גב ר לארעי ה אר י קרי ב לשמי א 
הכרו ז ומגט ל ע ד שמ י שמיא : "'גל א יהו ה יו ן זכוותנ א אית ו 
עישתע י כצי ץ י ת עובד א דיהו ה אלהנא : "שנינ ו גיררי א מל ו 
שילטי א אע ר מזו ה י ת רו ח מלכ י מד י אר י ע ל כב ל ר ע ותי ה 
לחכלות ה אר י פורעגות א דידזוו ז הי א פורענו ת היכלי ה : " ע ל שור י 
1 0 בב ל זקופ ו את א אתקיפ ו מטרת א אקימ ו נמרי א אתקינ ו חוצני א 
אר י א ף חשי ב יהו ה א ף עב ד י ת דמלי ל ע ל יתכ י בכ ל : " דשרי א 
ע ל מיי ן סגיא ץ דסגיא ץ בי ת גנזרז א מט א יו ם תבר T עיד ן סעו ק 
כישתיד : ״קיי ם יהו ה צבאו ת כסימרי ה אילחי ן אימלינ T משידיי ת 
עטמי ן דסגיא ץ כזחל א דרמ ץ על ד בקלהון : *‘אמ ר איל ץ דעכ ד 
ג 1 ארע א בחילי ה שכלי ל תכ ל בחוכמתי ה ובסוכלתנותי ה תל א שמיא : 
"לק ל מיתניו ז ריכפ ת דמי ץ בשמי א ומסי ק עננ ץ מסייפ י ארע א 
ברק ץ לזמ ן טיטר א עב ד ומפי ק מח ץ מבי ת גנזוהי : ”איטפש ו כ ל 
עממי א טלטד ע חוכט א בהי ת כ ל קינ י מלמעב ד צל ם אר י שיקר א 
אתיכונ ץ ול א תה א בהק ; *‘לט א איג ץ עוב ד תולעכ א בעיד ן 
20 דאםע ר עליה ץ תוכיה ץ ייכדץ : "‘ל א כאילי ן חולקי ה דיעק ב 
אר י דבר א הו א דשרא ל שבט א דאחסנתי ח יהו ה צבאו ת 
שטידז ; "*מבד ר א ת קדמ י כרכ א דכי ה מג י קרב א ואיכד ר ב ד 
עטמ ץ ואידזבי ל בן * טלכק : ‘ * ואיכד ר ב ך סוסו ץ ורכביוז ץ ואיבד ר 
בן • דתי p ורככיהץ : **ואיבד ר כ ד נב ר ואית א ואכד ר ב ך ס ב 
25 דגי ק ואיבד ר בן • עוליטי ן ובתולן : **ואיבד ר ב ד רעי א ועדריו ז 
ואבד ר בן • איכ ר ופדניו ז ואיבד ר כ ד שילטונ ץ וטורנץ : **ואשל ם 
לכב ל ולכ ל יתב י אר ע כסדא י י ת כ ל כישתוזו ן דעבד ו בצי ץ 
לעיני י אמ ר יהוה : **האג א של ח רעז י על ד כרכ א מהכל א אמ ר 
יוזו ה דטחבי ל י ת כ ל ארע א וארי ם י ת מח ת גבורת י עלן ■ ואטגריג ד 
סג ק תוקפ א ואיתנינ ד לכרן • יק T א : "*ול א יס ^ מיג ד מל ד למלכ ו 
ושלטו ן לשולטג ו אר י צדו ת על ם תח י אס ר יהו ה : ‘*זקופ ו את א 
כארע א תקע ו שופד א בע מט י א זטי ט על ה עטמי א כס ת על ה 
טלסוו ח אר ע קד ח סשירי ת הורטע י וחדי ב זטי ט על ה עבד י קרב א 

802 


50 51 


לשלחותהון : **פריקה ק תקיפ א יחו ה צבאו ת שמי ה jrww » 
איתפר ע י ת עולבנהו ן בדי ל לטיתב ר רשיע י ארע א ולאייומו ה זייע א 
ליתב י בב ל : ” דקטלי ן בחרב א ייתז ן ע ל אר ע כסדא י אמ ר יהי ה 
וע ל יתב י בב ל וע ל רברבח א וע ל חביטה א : "*דקמלי ן בחרב א יית ק 
ע ל קסטח א וישתבש ק דקמלי ץ בחרב א ייתו ן ע ל גיברה א דתכרק : 5 
”דקטלי ץ כחרב א יית ק ע ל סוסוותה ץ וע ל רתיכיהו ן וע ל כ ל 
סוטכוות א דכגו ח ויהו ן תלשי ן כנשי א דק^ ץ בחרב א יית ק ע ל 
בי ת מזה א ויתכזזק : “שרב א בטח א וייכש ק אר י אר ע צלממ א 
הי א וכטעוותה א טשתבח ץ : ” בכי ן יערעו ן ^ווו ן כחתול ץ משרי ץ 
ב ה בנ ת נעט ץ לא־תית ב עו ד ל^י ם ול א תישר י ע ד ד ר ודר : 10 
י " רחי ק מיטר י יתכו ן בט א דרחי ק יהו ה י ת סדו ם ד ת עטר ה וקריבה א 
אמ ר יהו ה ל א יתי ב תט ן אינ ש ול א יתות ב תט ן כ ר אינש : "ה א 
עמ א את י מאר ע ציפונ א ועטטי ן רכרב ץ ומלבי ן סגיא ץ יית ק בגל י 
מסייפ י ארעא ; "קשת ן ותריסי ן אחידי ן אמראי ן אינ ץ ולי ת לה ץ 
רחטי ן קלהו ן ביט א באיתרגושתי ה וע ל סוסוות א רכיב ץ טסדרץ 15 
איגו ן כגב ר עבי ד קרבי ן על ך כנישת א דכבל : "שמ ע טלכ א דכב ל 
י ת שיטעה ץ ואיתרשל א T וה י עק א אהדתי ה ה א כחכלי ן לילדתא : 
"ה א מל ך בטשירייתי ה יס ק עליה ץ כארי א דסלי ק טרו ם ירדנ א 
והאי ל די ר רעיי ן אר י כזמ ן איתינ ץ על ה ושילטוגי ן איטג י על ה אר י 
p כוות י ומ ן דיערעיננ י ולי ת טל ד דאי ת לי ה תקו ף קדמי : "ב 20p 
שטע ו טילכ א דיהו ה דטל ר ע ל בב ל וטתשבתי ה דחשי ב ע ל אר ע 
כסדא י א ם ל א יגרת ן ויקטל ץ תקיפ י עט א א ם ל א יצדו ן עליהו ן 
טדורהו ן : " טר ^ דאיתחד ת בכ ל זע ת ארע א וצווחת א בעטטי א 
51 אישתטעת : ‘ כדג ן אמ ר יהי ה האנ א טיית י ע ל בכ ל וע ל יתכ י אר ע 
כסדא י עטט ץ קטולי ן דר ם ליבהוןושפיר ץ כקוט א חהה ק טחבלא ; 25 
יואשל ה ע ל ככ ל בזוזי ן דכזונ ה וירוקגו ן י ת ארע ה אר י ה מ על ה 
מסחו ר סהו ר ביו ם כישא : •ל א ימת ח דמת ה קשתי ה ול א ייס ק 
כסירייגי ה ול א תחוסו ן ע ל עוליטה א גמר ו כ ל ניכסהא : *דתרמ ץ 
קטילי ן באר ע כשרא י וטמעגי ן בשוקהא : •אר י ל א שכיק ץ בי ת 
ישרא ל מהודר . טאלהה ץ טיהור • צבאו ת אר י ארעה ץ איתטליא ת 80 
חוב י קטו ל טטיט ר קדיש א דישראל : •עירוק ו טג ו בכ ל ושידכ ו גב ר 
גפשי ה ל א תלק ק בחובה א אר י עיו ץ פורעגות א הי א קד ם ימ ח 
גיטל א הו א משל ם ל ה : ^ ה א כ 9 ס א דדהב א דחו א רגי ג מכ ל מגי א leremiae 50 


361 


«שיתה א איתפגר ו שודה א אר י פ 1 רעגו ת עמ א דיהו ה ידי א איתפרע ו 
עיג ה כס א דעכד ת עיבי ת ל ה : ״ ' שיצ ו מלכ א מכב ל Tr»n חרב א 
געיד ן קטז ל מ ן קד ם חר ב סגא ה דהי א כחמ ר טרוי א גב ר לעמי ה 
יתפנון־וגב ר לארעי ה יעירקון : ’*ע ם מבדר א ישרא ל טלכי א 
5 טלטילוג ק קדטא ה שלי ט בה ק מלכ א דאתו ר ודי ן בתרא ה אסיפינו ן 
נבוכ ד ראצ ר מלכ א דבכל : “במ ן כדנ ן אמ ר יהו ה צבאו ת אלה א 
דישדא ל האנ א מסע ר ע ל טלכ א דכב ל וע ל ארעי ה כמ א דאסערי ת 
ע ל טלכ א דאתו ר : “ ואתי ב י ת ישרא ל לאתרהו ן ויתפרנסו ן באר ע 
ברטל א ומתנ ן ובטו ר בי ת אפרי ם וטקדש א תשב ע נפשהון : 
10 ״*ביוטי א האינ ק ובעידנ א ההי א אמ ר יהו ה יתבעו ן חוב י בי ת 
ישרא ל וליתה ק וחטא י בי ת יהוד ה ול א ישתכחו ן אר י אשבו ק 
לשאר א דאשאר : ‘*ע ל ארע א דעט ה סרב ן סק ו על ה וע ל יתב י 
פקו ד דקטלי ן בחרב א ייתו ן לגמר א שארהו ן אמ ר יהו ה ועיב T 
ככ ל דפקדתןי : **ק ל קרב א בארע א ותבר א רבא : **איכדי ן 
15 איתקטי ף ואתב ר טלכ א דהו ה מזי ע לכ ל ארע א איכדי ן הו ת לצר ו 
בב ל בעטטיא : **איתצידי ת לי ד וא! ז איתאחד ת כב ל וא ת ל א 
ידע ח איתבעיא ו חוב ך אישתכח ו וא ף איתאחד ת אר י בעט א דיהו ה 
איתגרית : **גל א יהו ה י ת בי ת גינזי ה ואפי ק י ת מג י כ ס דלוו ט 
־ קדמוה י אר י עיב T א הי א קד ם יהו ה אלהי ם צבאו ת באר ע כסדאי : . 
2d * * עול ו ל ה טסיטר א פתח ו אבולה א גמר ו ניכסה א כט א דמגמרי ן 
עריט ת עיבור א כ ק גמרוה א ל א יה י ל ה שארא : **שיצ ו כ ל 
ניברה א יתטםרו ן לקטל א וו י עליהו ן אר י מט א יו ם תברהו ן עיד ן 
סעו ק בישתהו ן : * * ק ל דערקי ן ומשיזבי ן מארע א דבכ ל לחווא ה 
בצי ק י ת פורענות א דיהו ה אלהנ א פורענו ת היכלי ה ;״ * כסר ו ע ל 
25 בכ ל סגיאי ן כ ל מתח י קשת א שר ו על ה סחו ר סחו ר ל א יה י ל ה 
שיזב א שליט ו ל ה כאגר ה ככ ל דעכד ת עיביד ו •ל ה אר י ע ל עט ^ 
דיהו ה בפר ת אטר ת טיל ק דל א כשר ן קד ם קדיש א דישראל : 
•*כ p יתרט ק עוליטה א ברחוכה א וכ ל גיבר י עבד י קרכ א יתברו ן 
כעידנ א חחו א אט ר יהוה : ’®האנ א של ח רוגז י על ר טלכ א רשיע א 
30 אמ ר יהו ח אלהי ם צבאו ת אר י טט א יו ם תכר ד עיד ן סעור ן בישת ר : 
**ויתקי ל טלב א רשיע א ויפי ל ולי ת לי ה מקי ם ואדל ק אישת א 
בקידווה י ותשיצ י כ ל סחדנוחי : *®כדנ ן אט ר יהו ה צבאו ת אניסי ן 
3 ניי*שרא ל וכנ י יהוד ה כחד א כ ל.שכיהו ן אתקיפ ו בהו ן טסרב ק m 


leramiae 49 50 


ע ל עיל ם ברי ש מלכו ת צדקיה ו מל ר שבט א דבי ת יהוד ה לכדס ד : 
*®כדנ ן אמ ר יהוו ז «באו ת האנ א חכ ר m תקו ך עיל ם די ם 
גיברותהק : • י ואית י ע ל עיל ם ארב ע מלכוו ן מארב ע רוח י שמי א 
ואבדריג ק לכ ל תחת א האיל ץ ול א יה י ע ם דל א יהכו ן א 1 ס ן 
מטלטל י עילם : ”ואיתב ר י ת עיל ם קד ם כעל י דככיה ק וקד ם דכען 5 
למיקטלהו ן ואיית י עליה ק ביש א י ת תקו ף רוגז י אמ ר יהו ה ואגד י 
בתריה ק דקטלי ן כחרב א ע ד דאישיצ י יתהק : “ואישו י כורס י 
מלכות י בעיל ם ואוכ T מתמ ן מל ך ושילטוגי ן אמ ר יהו ה : ” דה י 
50 כסו ף יומי א אתי ב י ת גלו ת עיל ם אמ ר יהו ה : * פיתגמ א דטלי ל 
יהו ה ע ל כב ל וע ל אר ע כסדא י ב T ירמיה ו נביא ; *חו ו כעטמיאס ! 
וכסר ו הקופ ו את א כסר ו ל א תמגעו ן אימר ו איתכביש ת בכ ל כהית ו 
דפלחי ן לב ל איתכר ו דפלחי ן למרוד ך כוזית ו צלמגה א איתבר א 
טעוותה א : *אר י סלי ק על ה ע ם מאר ע ציפונ א והו א ישו י י ת ארע ה 
לצד ו ול א יה י יתי ב ב ה מאיגש א וע ד בעיר א איטלטל ו גלו : 
*כיומי א האיט ן וכעידנ א ההי א אמ ר יהו ה יתחברו ן בנ י ישראל » 
אינו ן ובנ י יהוד ה כחד א במיגליה ק כ ד הו ו ככ ן hi ' ובמתבה ק 
מאר ע גלותה ק פולחנ א דיהו ה אלהה ק יתבעק : "לציו ן ישאלו ן 
למיז ל תה י אורח א מכבש א קדמיהו ן ייתו ן רתוסמו ן ע ל עמי ה דיהוו ז 
יגז ר לה ק קי ם על ם דל א יפסוק : "עא ן מכדר א הו ו עט י מלכי א 
טלטלוג ק שילטוגי א בזונו ן מטו ר לרמ א גל ו איתנשיא ו מבי ת 20 
דוחצגהון : *כ ל דאשכחוג ק כזונ ק וסגאיה ק אמרי ן לי ת עלנ א 
הוב א חל ף דחב ו קד ם יהו ה איתרחק ו ממדו ר קושטי ה וסיכו ד 
אבהתהו ן יהוה : " גל ו מג ו בב ל וטאר ע כשדא י פוק ו והו ו כרבדב ץ 
כרי ש עט א : " אר י האג א טיית י ומסי ק ע ל ככ ל טשידיי ת עטט ק 
סגיאי ן מאר ע ציפונ א דסדר ק על ה קר כ טתט ן תתאח ד :גיררוהי 25 
כגיכ ר מתכי ל ל א תייכ ץ ריק ן : ” ותה י אר ע כסדא י לכוז א כ ל 
כזזה א יסבעו ן אמ ר יהו ה : אר י תיחד ק ואר י תכוע ק בזו י אוזסנת י 
אר י תדוצו ן כעיגל י ריבק א ותטול ק כגיבריא : *'בהית ת כגישתכו ן 
לחד א איתבר ת מדינתמ ן ה א ס^זו ן דעטטי א מדב ר צד י וחרוב : 

* * ע ל דארגיז ת כב ל קד ם יהו ה ל א חתית ב ותה י לצד ו כול ה כ ל 30 
דייעיכ ר ע ל בב ל יכל י וינו ד ע ל כ ל טחתהא : "סדר ו ע ל ככלסחו ר 
סחו ר כ ל מתח י קשת א שד ו ב ה ל א תזזוסו ן ע ל גיררי א אר י קד ם 
חזו ה חבת : *‘יביכ ו על ה,סחו ר סחו ר איתמסר ת כ T ה p - נפל א 


lerenuM 49 


850 


**אר י ה א חל ש יזזבת ד בעטסי א בסי ר בבנ י אינשא : •יטפשות ן 
אטעי ת ית ף רש ע ליב ן דא ת דמ י לנישר א דשר י בשינ י כיפ א 
סותבי ה בתקו ף רוט א אר י תרי ם כנישר א טחד ד טתט ן בטיטר י 
אחתינ ד אט ר יהו ה : * * ותה י אדו ם לצד ו כ ל דייעיב ר על ה יכל י 
5 דנו ד ע ל כ ל טתתהא : **כהפיכת א דסדו ם ועטר ה וקריכה א אט ר 
יהו ה ל א יתי ב תט ן אינ ש ול א יתות ב ב ה ב ר אינש : •יה א טל ו 
במשירייתי ה יס ק עליה ק כארי א דסלי ק טרו ם ירדג א וחא ל די ר 
רעי ץ אר י כזט ן איתינ ת על ה ושלטונ ץ איטנ י על ה אר י ט ן כוות י 
וט ן דיערעיננ י ולי ת דאי ת לי ה תקו ף קדטי : "*בכי ן שטע ו 
10 טילכ א דיהו ה דטל ף ע ל אדו ם וטחשבתי ה דחשי ב ע ל יתכ י אר ע 
דדומ א א ם ל א יגררו ן דקטל ק תקיפ י עט א א ם ל א יצדו ן עליה ק 
מדורהק : ‘*טק ל טפלתה ק זע ת ארע א ציווחת א ביט א דסו ף 
אישתט ע קלהק : **ה א כנישר א דסלי ק וטשתד י כ ן יס ק טא • 
כטשירייתי ה וישר י ע ל בצר ה ויה י ל ב גיבריה ק דאתטא י ביוט א 
« 1 ההו א כל ב איתת א דעייק א ל ה בחיבלהא : **לדטש ק כהית ו יתכ י 
חמ ת וארפ ד אר י בסור א כיש א שטע ו איתכר ו דחל א דצפ א 
אוזדונו ן ה א כנחת י יט א דשקטי ן ול א יכל ק לטנח : ‘*איתרשל ו 
יתב י דמש ק איתפניא ו לטיער ק ושפלות א אחדתנ ק עק א וחיכל ץ 
אחדונ ק ה א כחיבלי ן לילדתא : **איכ p ל א אישתבק ת קרת א 
#!משכחת א כרכ א חדאה : •*בכ ק יתרמ ק עוליטה א ברחוכה א וכ ל 
גבר י עבד י קרב א יתכמ ן כעידנ א ההו א אט ר יהו ה צבאות : 
ייואדל ק אשת א כשור י דמש ק ותשיצ י כירניי ת ב ר הדד : **לקד ד 
ולמלכו ת תצו ר דטח א נבוכ ד ראצ ר טלכ א דככ ל כדנ ן אט ר יהו ה 
קוט ו סק ו ע ל קד ר וכז ו י ת כנ י טדינח א : " * טשכניהו ן וענהו ן ישכו ן 
5 ג ידיעתה ק וכ ל טניה ק וגמליה ק יסבו ן לה ק ויתכנש ק עליהו ן דקטל ץ 
כתרב א טסחו ר סחור : "*עירוק ו גל ו לחד א ארחיק ו למת ב יתכ י 
תצו ד אמ ר יהו ה אר י טל ד עליכו ן נכוכ ד דאצ ר טלכ א דבב ל מילכ א 
ותשי ב עליכו ן מחשכה : * *קומ ו סק ו ע ל עמ א דיתב ק שליו א ש ק 
לרממ ק אמ ר יהו ה לי ת לה ק דשי ן ועכרי ן כלחודיה קשרן : *ידהו ן 
80 גמליח ק לכק א והטו ן גיתיה ק לעד י ואכדרי ^ לכ ל רוז ז מקפ י 
פאת א וסכ ל עיכריה ק איית י תברה ק אט ר יהוה : "ותה י חצו ר 
למדו ר ירור ק צד ו ע ד עלט א ל א יתי ב תכ ק אינ ש ול א יתות ב כ ה 
כ ר איג ש : * * דהו ה פתג ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה עי ם ירמיה ו נבי א 

iMmiae 48 49 


עמי ה דיהו ה איתח־מ : "דחל א וממצ א ופ«ד א עלדיתיבמוא נ 
אכז ר יהווז : “דייעירו ק מ ן קד ם דחל א יפ ל לג ו ממצ א וו־ייס ק P 
ממצ א יתאח ד כסריגת א אר י אית י עליה ק ע ל מואבא י שנ ת סעז ק 
חוכיה ק אכז ר יחו ח : "ע ל דאישתמע ו ליתב י חשמ ן גל ו אתקצ ר 
חיליח ק ערק ו אר י קידו ם תקק ז באש א נפ ק מחשבו ן ועבד י קרבא 6 
בשלהובית א טב ץ מח ן וק^ ו רברב י מוא ב ויק T י בג י איתרגושא : 
"וו י למ ן מואבא י אבדמ ן עט א דפלח ץ לכמו ש אר י אידבר ו ט ן 
בשבי א ובנת ר טלותא : "ואתי ב גלוו ת מוא ב בסו ף עסי א אס ר 
49 יהו ה ע ד הכ א למעב ד פו^ו ת די ן מ ן מוא ב : * לבנ י עמו ן כת ן 
אמ ר יהו ה הבני ן לי ת לישרא ל א ס ^ rr לי ת לי ה סדי ן «זסיןס ו 
מלבחו ן י ת אר ע ג ד ועמי ה בק T ווה י יתיב : * בבי ן ה א יוסי א את ן 
אמ ר יהו ה ואשמ ע לרב ת ט י עמו ן יבמ ת עבד י קרב א ותה י לת ל 
צד ו דתב י כפרנה א בנור א יתוקד ק ויחסנ ק בנ י ישרא ל נבפ י 
עסטי א דהו ו טחטי ן לה ק אמ ר יהוה : *אליל ו יתב י חשב ק אר י 
איתבזיז ת ע י צווח ו יתב י כפרנ י רב ה איפר ו סק ץ ספד ו ואיתהטסו « 
בסיע ן אר י טלכהו ן בגלות א יה ך פלחוה י ורברבוה י כחד א : * ס א 
א ת טשחבח א בטש ^ חרוב ו תוקפ ר טלמת א טפשת א דסתרוזצ א 
בבי ת גנזה א אמר א ט ן יעו ל עלי : *האג א מיית י על ך דחל א אס ר 
יהו ה אלהי ם צבאו ת טמ י סחרנ ד ותתבדר ק גב ר לקבי ל אפוה י 
ולי ת דמט ש לטבדריא : •ובת ר כ ן אתי ב י ת גלו ת מ י עמ ק אסר® ! 
יהו ה : ’לאדו ם כדנ ן אמ ר יהו ח צבאו ת הלי ת עו ד חכט א בדרוס א 
פס ק טלכ א טמי א איתקלקל ת חכטתהק : •עירוק ו גל ו ארחיק ו 
לטת ב יתכ י דד ן אר י תב ר עש ו איית י עלוה י עיד ן סעוז ק חובוהי : 
•א ם תטופ ק מןטופ ק את ו על ך ל א טשארי ן עולל ן א ם עב ק 
בלילי א חבל ו טסתהו ן : ״ ‘ אר י אנ א איתית י בלושי ן ע ל עש ו גלית י« { 

י ת טטטורוה י דא ם יבע י לאיטטר א ל א יכ ל איתכזח ו מוה י ואחות י 
וקריבוה י וליתנק : “אתו ן בי ת ישרא ל ל א תשתכקו ן יתטיכקאנ א 
איקיי ם וארטלתכ ק ע ל טיטר י יתרומק : *’אר י כדנ ן אמ ר יהו ה 
ה א דל א חז י לה ק לטשת י כס א דלווט א משת א ישת ק ואת ק מדמ ן 
דטזכ א תחכ ק ל א תיזכ ק אר י משת א תשתק : *‘אר י במטר י קייסיתס ו 
אמ ר יהו ה אר י לצד ו לחיסודי ן לחור ב וללוט א תה י בצר ה וכ ל 
ק T ווה א יהרי ן לחורב א לעל ם : “ בסור א שטעי ת ט ן קד ם יהח ז 
ואיזנ ד בעטטי א שלי ח איתכניש ו ואית ו על ה וקומ ו ^גח א קרבא : leremiae 48 


857 


ע ל ו«ד א דיכי : ״ * בהית י טואבא י אר י איתב ח איליל ו וצוח ו חו ו 
בארנו ן אר י איתבזח ו טואבא י : * * ועבד י פורעטת א מט ו לאר ע 
טישר א לחל ק וליוזצ ה וע ל טיפעת : * * וע ל ריב ן וע ל נב ו וע ל בי ת 
דבלתים : **וע ל קריתי ם וע ל בי ת נטו ל וע ל בי ת טעון : **וע ל 
, 5 ברכ א וע ל בצר ה וע ל ב ל קירו י אר ע טוא ב דרחיק ן ודקריבן : 
* * איתקטיפ ת טלבו ת טוא ב ושלטוניה ק איתבר ו אט ר יחו ה : "*אית א 
j עליה ק עק א רח ק דט ן לרור א אר י ע ל עט א דיהו ה איתררב ו 
וידדש ק טואבא י באתרה ץ ויחו ן ללעי ב א ף אינון : ”וע ל דחדיחו ן 
ע ל תברי ח דישרא ל בדל א חט ו לנו ן באיל ו בעבי ן אישחכח ו ע ל 
■ סודאסנית ק עליה ק פיתגטיב ק בבי ן תיטלטלון : **שבק ו קירר א ושר ו 
בכיפ א יתב י טוא ב והו ו כיונ ה דשבק א פו ס שובב ה ונחת א ושרי א 
בארעי ת נובא : " * שטענ א רברב י טוא ב דמתגא ן לחר א רברביה ק 
וטפנקיה ק וניוותגותה ק ורטו ת ליבהק : "*קדט י גל ן אט ר יהו ה 
עובד י רברביהו ן ל א תקני ן יקיריה ק ל א כדכש ר עבדו : **ע ל כ ן 
| 15 ע ל מואכא י טילל ק וע ל טואבא י בולהו ן טצווח ץ וע ל איג ש בר ד 
תוקפהו ן תק : **בכי ן בט א דאיתית י טשיריי ן ע ל יעז ר כי ן אית י 
ק^לי ן ע ל שכט ה טטלטלן • גז ו עכר ו יט א ע ד י ם יעז ר טט ו ע ל 
חצדין • וע ל קטופ T בזהי ן נפל ו :* * וחתבני ש בי ע וחדוו א טברטל א 
וטאר ע טוא ב וחט ר כטעצרי א אבטילי ת ל א יעיצרו ן עיצורי ן ול א 
»ניריטו ן כקלהק : **טצווח ת חשבו ן ע ד אלעל ה ע ד יה ץ אריט ו 
קלה ק טצע ר ע ד חרני ם עגל ת תלתו ם רכת א אר י א ף ט י נטרי ם 
^וד ו יהו ן : ®*ואיבטי ל ט ן טוא ב אט ר יהו ה טקרי ב קרב ן ע ל כטאת א 
וטטי ק בוסטי ן לטעוותיה : "*ע ל כ ן בלבהו ן טואבא י ככינר א הט ן 
ולכהו ן ע ל אינ ש בר ר תוקפה ק בזט ר אכובי ן דו י ע ל כ ן שא ר 
251 ניכסיה ק דקנ ו יתבזזון : ’*אר י כ ל סע ר רי ש נת ר וב ל דק ן גילו ח ע ל 
; כ ל סיע ן טתהטטי ן ה ד כ ל חרצ ץ ש ק :* * ע ל כ ל איגריהו ן דטואבא י 
| וכרחוביהו ן מלהו ן עכד ץ טספד א אר י תכרי ת י ת טלכו ת טוא ב 
בטנ א דלי ת צרו ר בי ה אט ר יהו ה : " ® איכדי ן איתכר ו איליל ו איב ^ 
אחז ת קדלה ק טואבא י בהית ו דהו ן טואבא י לחי ר ולתב ר לכ ל 
ן» 3 םחדניהק : ®*א ת כדג ן אט ר יהו ה ה א כנשר א דטשתד י ב ן יס ק 
טל ר בטשיתיתי ה וישר י ע ל טואב : '*יתכבי ש ברכי א וטצדאת א 
! יתאוזד ן דה י ל ב גיבריה ק דטואבא י ביוט א ההו א כל ב איתת א 
I דעיק א ל ה בחיבלהא : **וישתיצו ן טואבא י טלטח ד ע ם אר י ע ל 
TexemiM 47'^ 


י ת כ ל אר ע פלישתא י לשיצא ח לצו ר ולצידו ן כ ל שא ר סעי ד אר י 
אבי ז יוזו ה י ת אר ע פלשתא י שא ר נגוו ת קפוכמך א : *םס ה 
פורענות א ליתב י עז ה איתכר ו אשקלונא י שא ר תוקפה ק ע ד איסז ד 
תתהמטין : *י י וזרב א דשליח א p קד ם יוזו ה ע ד אימת י ל א תמח ץ 
איתכניש י ללדנ 7 לבי ת דטג א תנוחץ : ’איכדי ן תנווזי ן דהוה ג 
48 פק T על ה ע ל אשקל ק וע ל ספ ר יט א לת ק מזמנא : *למוא ב כדנ ן 
אמ ר יהו ה צבאו ת אלוז א דישרא ל וו י ע ל נב ו אר י איתכזת ת כהית ת 
איתכביש ת קיריתי ם בהית ו מבי ת רותצגהו ן ואיתברו : *לי ת עו ד 
תושבחת א דטוא ב בחשב ק תשיב ו על ה ביש א אית ו וגשיציני ה 
מלטהו י ע ם א ף מדמ ן תתברי ן בתר ך יהב ץ קפוול י חרבא : *ק ל 10 
צווחת א מחרני ם ביז א ותבר א רכ א : *איתבר ת מלכו ת מוא ב בסר ו 
צווחת א שילטוניהו ן : * אר י טסוקי ת לוחי ת כדבב ן יסק ק ב ק אר י 
בטחותי ת חורוגי ם צוח ת תביר י קר ב יבסרק : •עירוק ו שיזיב ו 
גפשכו ן והו ו כמגד ל ערע ר דשר ן בשמני ן בטדבר א : י אר י חל ף 
דאיתרחיצ ת באוצר ו ובי ת גנז ו א ף א ת תתאחדי ן דפו ק כמושג ! 
בגלות א פלחוה י ורברבוה י כחדא : *מיתו ן בזח ץ ע ל ב ל קירויהו ן 
וקירו א טינהו ן ל א תישתיז ב דיבדו ן דיתבי ן בעוטק א דשתיצו ן 
דש ק במישר א דאמ ר יהוה : "אעד ו בתר א מ ן מוא ב אר י מיגל א 
תיגל י וקירווה א לצד ו יהוי ץ טבל י יתי ב בהק : *‘לי ט דיעב T על ה 
עיב T א מ ן קד ם יהו ה בנב ל ולי ט דמנ ע חרבי ה מקטול : "שלן 0 נ 
מואבא י טזעוריהו ן ושקטי ן אינו ן ע ל גיבסיהו ן ול א איתגליא ו טאח ד 
לאת ר ובגלות א ל א הליב ו ע ל p אוריכ ו שליוו א ניכסיה ק כחטר א 
דנטי ר ע ל שיטרי ה וריחי ה ל א פג : *’בבי ן ה א יוטי א את ן אמ ר 
יהו ה ואשל ח עליה ק בזחי ן דבזונונ ק ונבסיהו ן ירוקנ ק וטו ב ארעהו ן 
יגמרון : *יויבהתו ן מואבא י דפלחי ן לבטו ש כט א דבהית ו ביח 55 
ישרא ל מביתא ל רוחצנהו ן :* ’ איבד ץ תימרו ן גיב p אנחנ א וגברי ן 
דחיל א למיעב ד קרב א :* ’ איתבזיז ו טואבא י וקיתיה ק תרוב א ושפ ר 
עוליטיהו ן יתמסר ק לקטל א אמ ר מלכ א יהו ה צבאו ת שמיה : “קרי ב 
תברהו ן דטואבא י למית י ובישתה ק מוחי א לחדא : *ידו ו עלוהיס י 
סחרנוה י וכ ל T ע י שטי ה אימ ת איבדי ן איתב ר מל ך מבא ש שלטו ן 6 נ 
מעי ק : * ' תות י טיקר א ותיכ י בצהי א מלכו ת כגישת א דדיב ק אר י 
בזוזי ן את ו ע ל מוא ב סליק ו על ן חכיל ו כרכך : "ע ל אורח א קמ ת 
וסכ ו דיתב ץ כערע ר שא^ ו לטיעירקי א ולטשיזבי א איטר ו מ ה המ ז 


leremuie 47 


855 


זת־ע א דמצרים. • “ ח ת כמצרי ם וכס ת כמגד ל ובסר ו בטפו ס 
ובתחפנח ם אמ ת אמד ת ואתק ק ל ך אר י קטיל ת חדכ א סחרנ 7 : 
“מד ק איתכרינ ק גיכי ד ל א יכיל ו למק ם א ת יהר ה תכרינק : 

“ אסגיא ו מתקליה ק א ף אישתמע ו גכ ר לחכריד ! ויימר ק קומ ו ונתו כ 
5 לעמנ א ולאר ע ילדותנ א מ ן קד ם חר כ סנא ה דהי א כחמ ר מרתא : 
’יזמינ ו לתמ ן פרע ה מלב א דמצרי ם דסגיא ק איתרגושתיו ז מעד י 
דמגי א : * י ^י ם אנ א אמ ר מלכ א יהו ה צכאו ת שמי ה א ת כמ א 
תצי כ פיתנמ א דתכו ר אי ת כטורי א וככרמל א כימ א כי ן יח י תכרי ח : 
*ימנ י גלות א אתקינ י ל T מלכו ת כנישת א דמצרי ם א ת מפי ס 
•זלצד ו תה י ותצד י מכל י יתיכ : "*מלכ ו יאיי א הו ת מצרי ם עממ ק 
קטולי ן מציפונ א ייתו ן על ה למכז ה : י * א ף רכרכה א כנו ה כעיגל י 
רכק א א ת א ף אינ ק איתפניא ו ערק ו כחד א ל א יכיל ו למק ם א ת 
יו ם תכרה ת את א עליה ק עיק׳סעור ת כישתהו ן : **ק ל ניקו ש זייניה ק 
כוזיו ק ^י ן אר י כטשיתי ן יהכו ן עליהו ן וכמ א דעלי ן ככשיל ק 
« 1 למיק ץ אע י חורשא : **שיצ ו רכרכה א אמ ר יהו ה אר י לי ת לה ק 
סו ף אר י סגיא ק מגוכ א ולי ת לה ק מינין : **כהית ת מלכו ת מצרא י 
איתטסר ת כ T עמ א דאת א על ה מציפונא : **אמ ר יהו ה צכאו ת 
אלה א תשרא ל האנ א מסע ר ע ל איתרגוש ת אלכסנדריא ה ע ל 
פרע ה וע ל מצרי ם וע ל טעוותה א ־וע ל מלכה א וע ל פרע ה וע ל 
» 2 דמתרוזצי ן עלוהי : ״*ואיטסריגו ן כ T דכ ק למיקטלה ק וכי ד גכוכ ד 
ר*« ר מלכ א דככ ל וכ T א דעכדתז י וכת ר כ ן תיש ת כיומ י קד ם 
אמ ר יהוד . : **וא ת ל א תיחז ל עכ ת יעק כ ול א תתכ ר ישרא ל א ת 
האנ א פת ק ל ר מרחי ק וי ת כנ ד מאר ע גלתתה ק ויתוכו ן דכי ת 
יעק כ דשקט ק דשת ן לרוחצ ן ולי ת דמג T : **א ת ל א תיתז ל עכ ת 
n יעק כ אמ ר יתד . אר י כסעח י מימ ת אר י אעכ T נמיר א ככ ל 
עממי א דאגלית ד לת ק ועימ ף ל א אעבי ד גמיר א ואית י על ר ייסו ^ 
לאלפות ך כר ם כת ן חסו ד ושיצא ה ל א אישיצינך : ‘דהור . פיתג ם 
נבוא ה מ ן קד ם יהו ה עי ם ירמיה ו גכי א ע ל פלישתא י ע ד ל א יית י 
פרע ה רטח י י ת יתכ י עז ה : * כדנ ן אמ ר יר.ו ה ה א עטטי א את ן 
€נמציפונ א תזו ן כנוז ל מגב ר רכז ק ארע א ומלא ה קירוי א ודיתכי ן 
כהי ן ויצוח ק כנ י אינש א דלל ק כ ל יתב י ארעא : ’מק ל מפסועי ת 
פרס ת ניברוה י מזי ע לרתיכוה י איתרטש ת נלגילוה י ל א מתפנ ן 
אכה ן לתזמ א ע ל כנ ק מאיתרשלו ת T ק: ■ *ע ל יומ א דאת י למב ז 

* 23 

leremiae 44 4$ 46 


טל ר עבט א דבי ת יהוד ה ב* ד נבוכ ד ראצ ר טלכ א דבב ל נעי ל 
46 דבבוה י ודכע א לטקטלי ה : ‘ פיתג ם נבוא ה דאיתגב י יתחה ו נבי א 
ע ל ברו ד כ ד נרמ ז כ ד כת ב י ה פיתגטי א האיל ץ ע ל סיפר א ס&ומ א 
דירטיה ו כשת א רביעית א ליהדקי ם ב ר יאשיה ו טל ר שכט א דבי ת 
יהוד ה לטיטר : *כדנ ן אט ד מזו ה אלה א דישרא ל על ד ברור: 5 
יאטר ת וו י כע ץ ל י אר י אוסי ף יהו ה דוו ן ע ל תבר י לאית י בתנחת י 
ונבוא ה ל א אשכחי ת : ‘כדג ן תיט ר לי ה כדנ ן אט ר יהו ה ה א דיכגית י 
אנ א איפג ר ד ת דקיטי ת אנ א איטלט ל ד ת כ ל ארע א דישרא ל 
דיל י היא : *ודא ת כע י ל ך רברב ן ל א תיבע י אר י האנ א טית י 
בישת א ע ל כ ל כישר א אמ ר יהו ה ואית ץ ל ך י ת נפשדלשיזכ א עלס ו 
46 כ ל אתרי א דתה ך לתטן : ‘דהו ה פיתג ם נבוא ה מ ן קד ם מזמ ז ע ל 
ירמיה ו נבי א ע ל עטטי א : * למוודי ם ע ל טשיריי ת פרע ה חג T א 
מלכ א דטצרי ם דוזו ה ע ל נה ר פר ת בכרכטי ש דטה א נבוכ ד ראצ ד 
מלכ א דככ ל כשת א רביעית א ליהדקי ם כ ר יאשמ ע טלן • שבט א 
דבי ת יהודה : *סדר ו עגילי ן ותריסי ן ואיתקרכ ו לאטז א קרכא:נ נ 
* טקיס ו סוסוות א דסק ק פרשי א דתעתד ץ בק^סי א צוזצח ו טורנית א 
לבש ו סירייניא : *טדי ן חזמז י איט ן תבירי ן טסתו^ p לא n ר א 
תיבריהו ן תכירי ן וטער ק ערק ק ול א טתפנ ן לטק ס ט ן קד ם דקטלי ן 
בחרב א דטתכנש ק עלמז ק מסחו ר סהו ר אט ר יהוה : •ל א יעידו ק 
דקלי ל ול א ישתיז ב דניכ ר ציפונ א ע ל כי ף נהר א פר ת איתקטיל ו 0 נ 
ונפל ו : י ט ן p דסלי ק בטשיתיתמ ז כענג א דסלי ק ותפ י י ת ארע א 
כטבו ע דמיי ן דטטרפ ק טוהי : *טלכ א דטצרא י דסלי ק כמשירייתיז ז 
כעננ א דסלי ק והפ י י ת ארע א וכטבו ע דטי ץ דטטדפי ן טמז י ואט ד 
איס ק איחפ י ארע א ומלא ה אוב T קירד א ודיתי ב כהץ : •יסק ק 
סוסוות א דשתגש ן רתיכי א דפק ק גיברי א בושא י ופוטא י אחדי » 
תריסי ן ולודא י דנג p וטח ן כ^ותא : "ויומ א ההו א קד ם יהו ה 
אלהי ם צבאו ת מ ם פורענות א לאיתפר ע מסנא י עטי ה ות^זלחדכ א 
ותישב ע ותר ד טדטהו ן אר י קטל א קד ם יהמ ז א^זי ם צבאו ת באר ע 
ציפונ א ע ל נה ר פר ת : י * סק י לגלע ד וסב י שעי ף מלטו ז כגישת א 
דמצרי ם ל א להנא ה אסני ת סטטנ ק אס ו ל א סליק ת ליד : *'שטע ו 10 
עטטי א קלני ר וצומזתי ד איתטליא ת ארע א אר י גיכ ר בניכ ר 
איתקיל ו כוזד א איתקטל ו תרויהק : “פיתנ ם נבוא ה דטלי ל יהו ה 
עי ם ירמיה ו נבי א למית י נבוכ ד ראצ ר טלכ א דכב ל לטימח י מ ז 


!«rraiae '44 
גיספד ^ לכוכב ת ’שמי א ולנסכ א ל ה גסכ ץ כמ א דעבדנ א אנחנ א 
ואכהתנ א טלכנ א ורכרכנ א בקיתי א דבי ת יהוד ה וכשוק י יתשל ם 
והדנ א סכע ץ לחט א והויג א של ן שלוו א וכישת א ל א חזינ א : *יומ ן 
עיז ץ דאיתטנענ א לאסק א כוסטי ן לכוכב ת שטי א ולנסכ א ל ח 

0 1[Wi חסרנ א כול א כחרכ א וככ« א ספנא : "*ואר י אנחנ א טסק ץ 
כוסטי ץ לכוכב ת שטי א וטנס ק ל ה ניסכי ן הכ ר טגברנ א עכדנ א 
ל ה כרדוטי ן לטעוות א וטנס ק ל ה ניסכ ץ : " * ואט ר ירטיה ו לכ ל 
עט א למברי א ולנשי א וע ל כ ל עט א דטתיב ץ יתי ה פיתגט א לטיט ר : 
**הל א י ת כוסטני א דאסיקת ק בקירוי א דבי ת יהוד ה וכשוק י ירושל ם 

חאתקואבהתכו ן טלכיכו ן ורברבניכ ק ועט א דארע א יתה ק דכי ר 
יהו ה וגל י קדטוהי : **ול א הו ת רעו א ט ן קד ם יוע ה עו ד דל א 
לטישכ ק ט ן קד ם בישו ת עוכדיכו ן ט ן קד ם תועיבת א דעבדת ץ 
ווע ת ארעכו ן לחורכ א ולצד ו וללוט א טבל י יתי ב כיוט א הר ץ ; •*ט ן 
קד ם דאסיקת ק כוסטי ן ודחבת ק קד ם יהו ה ול א קבלת ק לטיטר א 
1 s דיהו ה וכאוריתי ה ובקייטוה י ובסהידוותי ה ל א הלכתו ן ע ל כ ן ערע ת 
יתכו ן בישת א הד א כיוט א הדין : **ואט ד ירטיה ו לכ ל עט א ולכ ל 
נשי א קכיל ו פיתגט א דיהו ה כ ל דכי ת יהוד ה דבארע א דטצרי ם : 
**^נ ן אט ד יהו ה צכאו ת אלה א דישרא ל לטיט ר את ץ ונשיכו ן 
וגזרת ק כפוטכו ץ וכרעותמ ן קייטת ץ לטיט ר טיעב ד געב T י ת 
גדרנ א דנדרג א לאסק א בוסטי ן לכוכב ת שטי א ולנסכ א ניסכ ץ 
אקט א תקיטו ן י ת נ T בתכו ן וטיעכ ד תעבדו ן י ת נדריכון : •*בכי ן 
קביל ו פיתגט א דיהו ה כ ל דבי ת יהוד ה דיתבי ן בארע א דטצרי ם 
האג א קייטי ת כשט י דכ א אט ד יהו ה א ם יה י עו ד שט י טתקר י 

1 נפ ש כ ל אינ ש יהוד ה אט ר קיי ם הו א יהו ה אלהי ם ככ ל ארע א 
»דטצרים : **האנ א טסע ר עליהו ן לביש א ול א לטב א ויסופו ן כ ל 

אינ ש יהוד ה דבארע א דטצרי ם בתרכ א ובכפג א ע ד דישתיצון : 

* * וטשזכ י חרב א יתוכ ץ ט ן ארע א דטצרי ם לארע א דכי ת יהוד ה 
לאיתותכ א תט ן דדעו ן כ ל שאר א דכי ת יהוד ה דאת ן לארע א 
דטצרי ם לאיתותב א תט ן פיתג ם דט ן יתקיי ם א ם דיל י וא ם דילהו ן : 
א״וד א לכ ק את א אט ר יהו ה אר י טסע ר אנ א עליכ ק כאתר א ה p 
כדי ל דת T עו ן אר י איתקייט א יתקייטו ן פיתגט י ^:'יכו ן לכיש א : 
*כדנ ן אט ר יהו ה האנ א טס ר י ת פרע ה תכיר א טלכ א דטצרי ם 
T1 בעל י דככוה י דכע ן לטקטלי ה כט א דטסרי ת י ת צדקיה ו 

23 ^2 


lercmiae 44 


אמ י ית ה צבאו ת אלה א דישרא ל את ק pmn י ת כ ל בישת א 
דאיתית י ע ל ירושל ם וע ל ב ל קירד א דכי ת יהוד ה ואע ק חרב ה 
יומ א הדי ן ולי ת בהי ן יתיב : ימ ן קד ם כישתה ק דעכד ו לארגז א 
קדמ י למה ך לאסק א בוסמי ן למיפל ח לטעו ת עממי א דל א יחמנ ץ 
אינ ק את ק ואבהתבו ן : *ושלחי ת לוותכ ק י ת ב ל עבד י נכיי א מקדי ם 5 
ומשל ח למימ ר ל א כע ן תעבדו ן י ת עיס ק תועיבת א הד א דדחיקית : 
* ול א קביל ו ול א ארכי ט י ת אודנהו ן למת ב מבישתהו ן בדי ל דל א 
לאסק א בוסטי ן לטעו ת עממיא : *וח ל דוגז י וחימת י ודל ק בקידוי א 
דבי ת יהוד ה וכשוק י ירושל ם והווא ה לחרב ה ולצד ו כיומ א הדץ : 
יוב ק כדנ ן אמ ר יהו ה אלה א צבאו ת אלה א דישרא ל למ א אתו ן 10 
גרמ ק ביש א רב א ע ל גפשתבו ן לשיצא ה לבו ן גב ר ת^י Nn 
עולי ם ויני ק מג ו בי ת יהוד ה בדי ל דל א למשב ק לבו ן שארא : 
*לארגז א קדמ י בעובד י T יכו ן לאסק א בוסמי ן לטעוו ת עטטי א 
בארע א דמצרי ם דאתו ן את ן לאיתותב א ת ק בדי ל לשיצא ה לבו ן 
ובדי ל למיהויכ ץ ללוט א ולחיסודי ן כב ל עממ י ארע א : * האיתנשית ק 1 5 
י ת בישו ת אבהתכו ן וי ת כישו ת מלכי א דבי ת יהוד ה ד ת בישו ת 
נשוה י וי ת בישתבו ן וי ת ביש ת גשיבו ן דעב ת כארע א דבי ת יהוד ה 
ובשוק י ירושל ם : " ' ל א פסק ו ע ד יומ א הדי ן ול א דחיל ו ול א הליכ ו 
כאורית י ובקיימ י דיהכי ת קדטיכו ן וקד ם אכהתכון : “כבי ן כדנ ן 
אמ ר יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל האג א מש ד אפ י ככ ק לביש א ס ג 
ולשיצא ה י ת כ ל דכי ת יהוד ה : “ ואיס ב י ת שאר א דכי ת יהוד ה 
דשויא ו י ת אפיהו ן למיע ל לארע א דמצרי ם לאיתותכ א ת ק דסופו ן 
כולה ק בארע א דמצרי ם יתרמו ן כחרכ א וככפנ א יסופ ק טזעיר א 
וע ד רב א כחרכ א ובכפנ א ימותו ן ויה ק למוט י ולצד ו וללוט א 
ולחיסודין : *'ואסע ר ע ל דיתבי ן כארע א דטצרי ם בט א דאסעריוז 5 ו 
ע ל ירושל ם כחרב א ובכפנ א ובמות א : “ ול א יה י שא ר וטשיזי ב 
לשאר א דבי ת יהוד ה דאת ן לאיתותכ א ת ק בארע א דמצרי ם 
ולמת ב בארע א דכי ת יהוד ה דאינו ן מפת ק י ת נפשה ק למת ב למית ב 
תט ן אר י ל א יתוכ ק אילהי ן משהבין : "ואתיכ ו י ת ירמיה ו כ ל 
גברי א דידעי ן אר י מפקי ן כוסמי ן נשיהו ן לטעוו ת עטטי א וכ ל נשי א 30 
דקיינ ק קה ל ר ב וב ל עמ א דיתכי ן בארע א דמצרי ם כפתרו ם לטיטר : 
" ' פיתגמ א דמלילת א עימנ א כשט א דיהו ה לי ת אנחנ א צב ן לקבל א 
מינ ך : ” אר י מיעב ד נעב T י ת ב ל פיתג ם דנפ ק מפוטנ א לאסק א 


leremiae 42 48 44 


851 


פיתגגי א דיהו ה עליכו ן שאר א דבי ת יהוד ה ל א תיעל ק לטצרי ם 
טיד ע תידע ק אר י אסהדי ת בכו ן יומ א דץ : "*אר י א ט עיתו ן 
בנפשתכ ק אר י את ק שלהתו ן יה י לקד ם יהו ה אלהכ ק למימ ר צל י 
עלנ א קד ם יהו ה אאזג א וככ ל דייט ר יהו ה אלהג א ב ן הו י לנ א 
5 ו 1 עכ T : ‘*וחוית י לכ ק יומ א p ול א קכילתו ן למימר א דיהו ה 
אלהכו ן ולב ל דשלהנ י לוותכון : ייוכ ק מיד ע pyTn אר י כחרב א 
וככפנ א ובמות א המות ק באתר א דאיתדעית ק לבדע ל לאיתותב א 
חמן : * והו ה כ ד שיצ י ירמיה ו לטלל א עי ם כ ל עמ א י ת כ ל פיתגמי א 43 
דיהו ה אלההו ן דשלחי ה יהו ה אלחה ק לוותה ק י ת ב ל פיתגמי א 
יזהאילץ : *ואמ ר עזרי ה ב ר הושעי ה ויוחנ ן כ ר קר ה וב ל גכרי א 
רשיעי א אמ p לירמיה ו שיקר א א ת מתנב י ל א שלח ך יהו ה אלהנ א 
לטיט ר ל א תיעל ק למצרי ם לאיתותב א תמן : יאר י ברו ך ב ר נרי ה 
מנר י ית ד בנ א בדי ל לטימס ר יתג א ב T א דכסדא י לטיקט ל יתנ א 
ולאגלא ה יתנ א לבב ל ; * ול א קבי ל יוחנ ן ב ר קר ח וכ ל רבנ י חילוות א 
1 s וכ ל עט א למימר א דיהו ה למת ב בארע א דבי ת יהודה : "ורב ר יוחנ ן 
ב ר קר ח וב ל רבנ י חילוות א י ת ב ל שאר א דבי ת יהוד ה דתב ו מכ ל 
ענזטי א דאיתבד ת לת ק לאיתותב א בארע א דבי ת יהוד ה : " י ת 
גברי א ד ת נשי א ד ת טפל א ר ת בנ ת מלב א וי ת ב ל נפשאת א 
דשב ק נבהרא ק ר ב קטולי א ע ל נדלי ה ב ר אחיק ם ב ר שפ ן ד ת 
• ג ירמיה ו נבי א ד ת ברו ך ב ר נריה : ’ואת ו לארע א דמצרי ם אר י 
ל א קביל ו למימר א דיהו ה ואת ו ע ד תחפנחס : •והו ה פיתג ם נבוא ה 
ט ן קד ם ירזו ה ע ם ירמיה ו בתחפנח ס לטיטר : •ס ב ביי ד אבנ ק 
רברב ן ותיטטריט ן בטפ ל בניינ א דבתר ע בי ת פרע ה בתחפנח ס 
לעינ י נבר ק יהודאין : "‘ותיט ר לה ק בדנ ן אמ ר יהו ה צבאו ת אלה א 
ו ג דישרא ל האנ א שמ ז וא T ב ר י ת נבוב ד רצ ר מלכ א דבב ל עבד י 
ואישו י כורסוה י עי ל ט ן אבני א האילי ן דטטרי ת וינו ד י ת אודני ה 
עליה ק : ‘ידית י דטח י י ת ארע א דטצרי ם דלמות א לטות א ודלשבי א 
לשיבי א וד י לחרב א לחרב א : ואדלי ק אישת א בבת י טעו ת טצרא י 
דוקידינ ק דשבינ ק דתק ן י ת ארע א דטצרי ם בט א דטתעטן ז רעי א 
סנבלבשי ה דפו ק טתמ ן בשלם ; *'דתב ר י ת קמ ת בי ת שמ ש ד י 
בארע א דטצרי ם ד ת בת י טעד ת מצרי ם יוקי ד בטרא : יפיתנם 44 
נבוא ה דהו ה ע ם ירטיה ו ע ל כ ל יהודא י דיתבי ן בארע א דטצרי ם 
דיתבי ן במנד ל ובתחפנח ס ובמפי ס ובאר ע פתרו ס לטיטר : *כדנ ן S50 


leremiu 42 


זעיר א וע ד רבא : *ואמ ת לירמיה ו נבי א תתקכ ל כ ק כעוחנ א 
קדט ר וצל י עלנ א קד ם יהוו ז אלהנ א ע ל כ ל שאר א הר ץ אר י 
אישתארנ א זעי ר מסג י כט א רעינ ו תזיי ן יחנא : י דחו י ^ א יהו ה 
אלה ד י ת אורוז א דנה ך ב ח ד ת פיתנט א דנעכ T : * ואמ ר להו ן 
ירמיוז ו נבי א שמעי ת ה א אנ א מצל י קד ם יהו ה אלתכ ק כפיתגטיטן 5 
דה י כ ל פיתגמ א דיתי ב יהו ה יתכו ן איח ד לבו ן ול א אמנ ע מינס ן 
פיתגם : ®ואיג ק אמר ו לירמיה ו יה י מימר א דיהו ה בנ א לםהי ד 
קשו ט ומהימ ן א ם ל א ככ ל פיתגט א דישלוזינ ך ידזו ה אלה ך לותנ א 
כי ן נעביד : *א ם ט ב וא ם כי ש למימר א דיהו ה אלהנ א דאנחנ א 
שלחי ן ית ך לקדמוה י נקבי ל בדי ל דיוטי ב לנ א אר י נקבי ל למימר א 10 
דיהד ז אלהנא : ’והד ז מסו ף עסר א יומי ן והו ה פיתג ם נבוא ה P 
קד ם יחו ה ע ם ירמיהו : *וקר א ליוחנ ן כ ר קר ח ולב ל רבנ י הילוות א 
דעיטי ה ולב ל עט א למיזעיר א וע ד רכא : ״ואמ ר לה ק כ T נ ן אמ ר 
יהו ה אלה א דישרא ל דשלחת ק ית י לקדמוה י לטיכע י כעותב ק 
קדטוה י : ״ ' וא ם טת ב תתוב ק כארע א הד א ואבנ י יתב ק ול א איפג ר 1 5 
ואקיי ם יתכ ק ול א איטלטי ל אר י תכי ת מ ן כישת א דעכדי ת לכק : 
״ ל א תידחלו ן כ ק קד ם טלכ א דגכ ל דאתו ן דחלי ן כ ק קדמוה י 
תידחל ק מיני ה אמ ר יהו ה אר י כסעדכ ק טימר י למיפר ק יתכו ן 
ולשיזכ א יתכ ק מ ן ידי ה : " ואת ן לכ ק רחמ ץ דרוזי ם עליכ ק דתי ב 
יתכ ק לארעבון : *‘וא ם אמרי ן אתו ן ל א ניתי ב בארע א הד א כדילס ו 
דל א לקכל א למימר א דיהו ה אלהכון : “למימ ר ל א אילה ק לארע א 
דמצרי ם ניעו ל דל א ניח ד עבד י קדכ א וק ל שופר א ל א נשמ ע 
וללחמ א ל א ניכפ ן ותט ן ניתיב : ”ומ ק בכי ן קכיל ו פיתגמ א דיחו ח 
שאר א דכי ת יהוד ה כדנ ן אמ ר יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל א ם 
אתו ן שווא ח תשוו ן אפיכ ק למיע ל למצרי ם ותיעל ק לאיתותכ א תמן : 0 * 
*'ותה י חרכ א דאתו ן דחלי ן מיני ה ת ק תדבי ק יתכו ן כארע א דמצדי ם 
וכפנ א דאת ק יצפי ן מיני ה תמ ן T ב ק כתריכו ן כארע א דטצדי ם 
ותמ ן תטות ק : " דהו ן כ ל גכדי א דשדא ו י ת אפיח ק לטיע ל למצרי ם 
לאיתותב א תט ן יתקטלו ן כחרב א ככפנ א וכטות א ול א יה י להו ן 
שא ר וטשיזי ב מ ן קד ם כישת א דאנ א מיית י עליהק : ”אר י כדטס י 
אמ ר יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל כמ א רח ל רוג ד ודזיטת י W 
יתכ י ימשל ם כ ן יחו ל רוגז י עליכ ק כמיעלכו ן למצרי ם ותהו ן למוט י 
ולצד ו וללוט א דיחיםודי ן ול א תיתזו ן עו ד י ת אתד א הדי ן : ” גזיר ת 


leremiae 41 42 


349 


וקט ל יתי ה דמנ י מלכ א רכב ל כארעא ; יוי ת כ ל יוזודא י דהו ו 
עיטי ה עי ם גדליה ו במצפי א וי ת כסדא י דאישתכח ו תמ ן וי ת גכר י 
טגיח י קרב א קט ל ישמעאל : *והו ה כיוט א תינינ א לטיקט ל י ת 
גדליה ו ואיג ש ל א ידע : *ואת ו גברי א משכ ם ומשיל ו ומשמרו ן 
5 תטג ן גבר א כ ד טגלח ץ דקגהו ן ומכהעי ן לבושיהו ן וטתהמטי ן 
וקורבג א ולכוגת א כידהו ן לאיתא ה לבי ת מקדש א דיהוה : "וגפ ק 
ישמעא ל כ ר גתניה ו לקדמותה ק ט ן מצפי א אזי ל טיז ל ובכ י והו ה 
כ ד ער ע יתה ק ואמ ר לה ק עול ו לו ת גדליה ו כ ר אחיק ם : י והו ה 
בטיעלהו ן לג ו קרת א וגכיסיג ק ישמעא ל ב ר גתגי ה לג ו גוכ א הו א 
» 1 וגכרי א דעיטי ה : *ועשר ה »ברי ן אישתכח ו בה ק ואמר ו לישמעא ל 
ל א תיקטלוגג א אר י אי ת לנ א טטטורי ן כחקל א הטי ן ושערי ן ומש ח 
ודב ש ואיתמג ע ול א קטיליגו ן בג ו אחוהון : ®וגוב א דרמ א תמ ן 
ישמעא ל י ת כ ל פיגר י גברי א דקט ל בי ד גדליה ו הו א דעב ד טלכ א 
אס א כ ד זנ ר עלוה י בעש א מלכ א דישרא ל יתי ה מל י ישמעא ל כ ר 
15 נתגי ה קטילין : "'ושב א ישמעא ל י ת כ ל שאר א דעט אדאישתאר ו 
כטצפי א ד ת בג ת טלכ א וי ת כ ל עט א דאישתאר ו כטצפי א דטג י 
גבהראד ן ר ב קטולי א עי ם גדליה ו כ ר אחיק ם ושבג ק ישמעא ל ב ר 
נתגי ה ואז ל למיעכ ר לו ת בג י עמון : "ושמ ע יוחג ן ב ר קר ח וכ ל 
רבג י חילוות א דעיטי ה י ת כ ל בישת א דעב ד ישמעא ל כ ר גתני ה : 

20 *'ודבר ו י ת כ ל גברי א ואזל ו לאגח א עי ם ישמעא ל כ ר גתגי ה 
ואשכח ויתי ה ע ל כריכ ת מיי ן סגיאי ן דבגבעון : *'והוד . כ ד חז ו 
כ ל עמ א דעי ם ישמעא ל י ת יוחג ן כ ר קר ח וי ת כ ל רכג י חילוות א 
דעימיד . וחדיא ו :* ' ואיסתחר ו כ ל עט א דשב א ישמעא ל מ ן מצפי א 
וחכ ו ואזל ו לו ת יוחג ן כ ר קר ח : * ' וישמעא ל ב ר גתגי ה אישתיז ב 
סגבתטנ י גברי ן מ ן קד ם יוחג ן ב ר קר ח ואז ל לטיעב ר לו ת בג י עמון : 
**וגסי ב יוחג ן ב ר קרו ז וכ ל רכג י חילוות א דעימי ה י ת כ ל שאר א 
דעט א דאתי ב מלו ת ישמעא ל כ ר גתגי ה מ ן מצפי א בת ר דקט ל י ת 
גדלי ה ב ר אחיק ם גכרי ן גבר י עבד י קרכ א וגשי א וטפל א ורברבי א 
דאתי ב מגבעק : ’*ואזל ו דתיכ ו בגית ת דיה ב דו ד לכמה ם ב ר 
30 ברזיל י גילעדא ה דבסט ר בי ת לח ם לטיז ל לטיע ל למצרים : **מ ן 
קד ם כםדא י אר י דחיל ו מ ן קדטיהו ן אר י קט ל ישמעא ל כ ר גתגי ה 
י ת גדליוז ו כ ר אחיק ם דטג י מלכ א דבב ל בארע א : י וקריכ ו כ ל 42 
רבנ י חילות א דוחג ן ב ר קר ח ויזגי ה ב ר הושעי ח וכ ל עמ א מ ן 348 


leremiae 40 41 


עינ י על ר וא ם בי ש כעינ ד למית י עיט י לככ ל איתטנ ע חז י כ ל 
ארע א קדט ד לדתקי ן ולדכש ר קדט ר לטח ל לתנקאתיל : *וא ם לי ת 
א ת צכ י למת כ ותו כ לו ת גדליו ז כ ר אחיק ם כ ר שפ ן דטנ י מלכ א 
דככ ל כקירוי א דכי ת יהוד ה ותי כ עיטי ה כג ו עט א א ו לכ ל דכש ר 
כעינ ך לטיז ל אחי ל דה כ לי ה ר כ קטולי ן מתנ ן וטנחכ ן ושלחי ה : 6 
*ואת א ירמיה ו לו ת גדלי ה כ ר אחיק ם לטצפי א ויתי כ עיטי ה בג ו 
עט א דאישתאר ו כארעא : ’ושמע ו כ ל רכג י תילוות א ד י כחקל א 
אינו ן וגכריהו ן אר י מנ י טלכ א דככ ל י ת גדליה ו כ ר אחיק ם כארע א 
ואר י מנ י עיטי ה גכרי א ונשי א וטפל א וטחשיכ י עט א דארע א 
מדל א איתגליא ו לככל : *ואת ו לו ת גדליה ו למצפי א דשטעאלס ! 

כ ר נתני ה ויודזנ ן כ ר קר ח ושרי ה כ ר תנתומ ת וכנ י עיפ י ד ק 
נטופ א וחני ה כ ר טעכ ת אינ ק וגכריהק ; •וקיי ם לה ק גדליה ו 
כ ר אחיק ם כ ר שפ ן ולגכריהו ן לטימ ר ל א תידחל ק מלטיפל ח 
לכסדא י תיכ ו כארע א ופלח ו י ת טלכ א דככ ל ויוט כ לכק : "‘ואנ א 
האנ א יתי ב כטצפי א לטיק ם קד ם כסדא י דייח ק עלג א ואתו ן כנוש ו 15 
חטר א ודכילת א וטישח א ושו ו במניכו ן ותיכ ו בקירויכ ק ^זדתון : 
”וא ף כ ל יהודא י דכטוא ב וככנ י עש ן ובאדו ם ודככ ל טדינת א 
שטע ו אר י שב ק טלכ א דכב ל שאר א לדבי ת יהוד ה ואר י סנ י 
עליה ק י ת גדליה ו כ ר אחיק ם כ ר שפ ן : * ’ ותכ ו כ ל יהודא י מכ ל 
אתרי א דאיתבדר ו לתמ ן ואת ו לארע א דכי ת יהוד ה לו ת גדליה ו 20 
למיצפי א וכנש ו חטר א ודבלת א פג י לחדא : **ויוחנ ן ב ר קר ח וכ ל 
רבנ י חילוות א דבחקל א את ו לו ת גדלי ה לטצפיא : ”ואמר ו לי ה 
הט T ע ת T ע אר י בעלי ם מלכ א דכג י עט ק של ח י ת ישמעא ל כ ר 
נתני ה לטיקטל ד נפ ש ול א הימי ן לה ק גדליה ו ב ר אחיקם : • י דוחנ ן 
ב ר קר ח אמ ר לגדליה ו כסיתר א כטצפי א לשמ ר אחי ל כע ן ואיטחי 25 
י ת ישמעא ל כ ר נתני ה ואינ ש ל א T ע למ א יקטליג ר נפ ש דתבדרו ן 
כ ל דבי ת יהוד ה דאיתכניש ו לוותן • ויוב T שאר א דבי ת יהודה : 

* * ואמ ר גדליה ו ב ר אחיק ם ליוחנ ן ב ר קרו ז ל א תעב T י ת פיתגט א 
41 ה p אר י שיקר א א ת ממלי ל ע ל ישמעאל : *והו ה בירח א שכיעא ה 
את א ישמ ^ ב ר נתני ה ב ר אלישט ע שרע א דמלכות א ורכרניס ג 
טלכ א ועשר ה גוכרי ן עימי ה לו ת גדליה ו כ ר אחיק ם למצפי א ואכל ו 
ת ק לחט א כחד א בטצפיא : *וק ם ישמעא ל ב ר נתני ה ועסר א 
נברי ן דהו ו עיש ה וטח ו י ת גדליה ו ב ר אחיק ם ב ר שפ ן בחרב * 


leremiae 39 40 


347 


עבד י קרכ א וערק ו ונפק ו בלילי א כ ק קרת א כאור ח גינת א דטלב א 
כחרע א ב ק שורי א ונפ ק באור ח םישרא : ®ורדפ א משירייו ז כפרא י 
בתריה ק ואדביק ו י ת צדקיה ו כטשר י יריח ו ודבר ו יחי ה ואסקוה י 
לו ח גבוכ ד רצ ר מלכ א דבכ ל לרכל ת כארע א דחט ת ומלי ל עיטי ה 
5 פיחגמ י דינ ץ : " ונכי ם טלכ א דבב ל י ת בג י אדקיה ו כרבל ה לעינוה י 
ד ת כ ל רכרכ י יהוד ה נכ ס מלכ א דבב ל M ד ת עינ י אדקיה ו עו ר 
ואסרי ה כשישל ן דנח ש לאובל א יתיר • לכב ל : * ד ת בי ת מלכ א ד ת 
בי ת עט א אוקי ת כסדא י בנור א ד ת שור י יתשל ם תרעו : •ד ת 
שא ר עט א דאשתאר ו כקרת א ד ת שטיעי א דאישתטע ו ^יוה י ד ת 
• 1 שא ר עט א דאישתאר ו אגל י נכחרא ק ר ב קטולי א לכבל : " ' וט ן 
עט א חשיכי א דלי ת להו ן מידע ם אשא ר נבחראד ן ר ב קטולי א 
בארע א דבי ת יהוד ה וטנינו ן לטיהו י טפלחי ן בחקלי ן וככרט ק 
בימז א ההוא : * 'ופק T נבוכ ד ראצ ר טלכ א דבב ל ע ל ירמיה ו ב T 
גבומ-א ק ר ב קטולי א למיטר : ”דברה י ועינ ך ש ד עלוה י ול א 
5 נ תעכ T לי ה מידע ם בי ש אילה ץ בט א דיטלי ל עיט ך כ ן עכי ד עיטיה : 
“ושל ח נבחרא ק ר ב קטולי א ונבושזכ ן ר ב סרי ס ונרנ ל שראצ ד 
ר ב מג ) וכ ל רכרב י טלכ א דבבל : “ושלח ו ודבר ו י ת ירמיה ו 
מדד ת בי ת אסירי א דהב ו יתי ה לגדלי ה ב ר אחיק ם כ ר שפ ן 
לזעקותי ה לבית א דתי ב בג ו עטא : *'ועי ם ירמיה ו הו ה פיתג ם 
• ג נבוא ה p קד ם יהו ה כ ד הו ה כל י כדר ת בי ת אסירי א למימר : 
“ אחי ל ותימ ר לעבד א דטלכ א אדקיה ו לטיט ר כדנ ן אמ ר יהו ה 
«כאו ת אלה א ^שרא ל האנ א מית י י ת פיתגט י ע ל קרת א הד א 
לכיש א ול א לטב א ויהו ן קדטן י ביומ א ההו א : ” ואישזבינ ך ביומ א 
ההו א אמ ר יהו ה ול א תתמס ר כי ד גברי א דא ת דחי ל מ ן קדמיה ק : 
נג״אר י שהב א אישזכיג ד וכחרכ א ל א תתקטי ל ותה י ל ך נפש ך 
לשיזכ א אר י איתרחתלת א ע ל טימר י אמ ר יהו ה : ‘ פיתג ם נבוא ה 40 
דחו ה ע ם ירמיה ו p קד ם יהו ה בת ר דשל ח יתי ה נבהראד ן ר ב 
קטולי א p רטאת א כ ד דב ר יתי ה והו א אסי ר בעיזקי א בג ו כ ל 
גלו ת ישרא ל דהוד ה דאיתגליא ו לבב ל : * ודב ר ר ב קטולי א לירמיה ו 
30 ואמ ר לי ה יהו ה אלה ך גז ר י ת בישת א הד א ע ל אתר א הדין : *ואיית י 
וקיי ם יהו ה בט א דטלי ל אר י חבתו ן קד ם יהד ז ול א קבלת ץ לטימרי ה 
ימ ה לכ ק פיתגט א ה p : * וכ ק ה א שתת ך יומ א די ן p עזקי א 
דע ל יי 7 א ם תקי ן בעינ ך לטית א עיט י לבב ל אית א ואיש ד י ת 346 


leremiae 38 39 


ירמיה ו לצדקיה ו אר י איחו י ל ר חל א טיקט ל תיקטלינג י ואר י 
אטלכיג ד ל א תקבי ל מיני : ®*וקיי ם טלכ א אדקיח ו לירטיז ^ כסיתר א 
לטיט ר קיי ם הו א יהו ח י ת ^יי ם לנ א י ת נפשאת א האילי ן א ס 
איקטלינ ד וא ם איטסרינ ר כ T גברי א רבע ו לטיקטלך : י 'ואט ד 
ירמיה ו לצדקיה ו כדנ ן אט ר יהו ה אלה י צבאו ת אלה א דישראל 5 
א ם טיפ ק תיפו ק לו ת רכרב י טלכ א דכב ל ותתקי ם נפמז ד וקרת א 
הד א ל א תתוק ד בטר א ותית י א ת ואינ ש ביתר ; " *וא ם ל א תיפו ק 
לו ת רברב י טלכ א דבב ל ותיתטס ר קרת א הד א כיד א דכסדא י 
ויוקדונ ה כנור א וא ת ל א תישתז ב טידהק ; " * ואמ ר טלכ א צדקיו צ 
לירמיה ו אנ א יצי ף מ ן יהודא י דאישתטע ו לכסדא י דילט א יטסרקס ו 
ית י כ T ה p ויתעלב ק בי : ״*ואמ ר T טיה ו ל א יטסר ץ קבי ל כ ק 
למימר א דיהו ה לדאנ א טמלי ל עיטן • רוט ב ל ך ותתקי ם נפשד : 
'*וא ם טסרי ב א ת למיפ ק די ן פיתגמ א דאהזיינ י יהוה : ”וה א כ ל 
נשי א דאישתאר א בבי ת טו^ ר שיבט א דבי ת יהוד ה טתפק ן לו ת 
רכרב י טלכ א דבכ ל ואינ ץ אטר ץ אטעיי ד רכיל ו ל ד אינ ש שלמונ ו 
אישתקע א בכהת א ריגל ך איסתתר א לאוחרא : ” וי ת כ ל נש ך ד ת 
בנ ך טתפק ץ לכסדא י וא ת ל א תשתיז ב טידה ק אר י כ T טלכ א 
דבב ל תתאה ד ד ת קרת א הד א תתוק ד כנורא : **ואמ ר צדוךה ו 
לירמיה ו אינ ש ל א yr בפיתגטי א תאילי ן ול א תמות : ”ואר י 
ישטעו ן רברכי א אר י ^ילי ת עימ ד וייתי ן לוייי ד דיטרו ן ל ד הו י 0 * 
כ ק לנ א ט ה מליל ת עי ם טלכ א ל א תכס י טיננ א ול א ניקטלינ ד 
וט א מלי ל עימ ד טלכא : ®*ותיט ר להו ן בע ו אנ א כע י קד ם טלכ א 
בדי ל דל א לאתכות י בי ת יהונת ן למט ת תט ן : **ואת ו כ ל רברכ r 
לו ת trwT ושאיל ו יתי ה וה ד לה ץ ככ ל פיתנטי א האיל ץ דפקי ד 
טלכ א ושתיק ו מיני ה ול א אישתט ע פיתנמא : “ויתי ב ירמיה ו 16 
בדר ת בי ת אסירי א ע ד יומ א דאיתכביש ת ידושל ם וחו ה כ ד 
89 איתבביש ת ירושלם : *כשת א תשיעית א לצדקיה ו מלן • שיבטו ! 
דבי ת יהוד ה ביתז א עשירא ה את א נבוכ ד ראצ ר מלכ א דבב ל וכ ל 
משירייתי ה לירושל ם וצר ו עלה : *בחד א ע^ י שנ ץ לצדקיה ו 
בירח א רכיעא ה בתשע ה לירח א איתבוע ת קרתא : *ואת ו כלס ג 
רכרב י טלכ א דככ ל דתיכ ו בתרע א טציעא ה נרג ל שראצ ר סטג ר 
נכ י סרסכי ם ר ב סרי ס נרג ל שראצ ר ר ב מ ג וכ ל שא ר רברכ י מלכ א 
דבבל : *והו ח כ ד ימנ ץ צדקיה ו סל ד שבט א דכי ת יחיד ת וכ ל נם־ ץ leremiae 37 38 


345 


עליכו ן וע ל ארע א הדא : "’וכ ק שמ ע כזן ן ריבונ י מלב א תתקב ל 
ב ק בעות י pip ■ ול א תתיביננ י לבי ת יהונת ן ספר א ול א אמו ת 
חמץ : '*ופק T מלב א צדקי ה ופקד ו י ת ירמיה ו ברר ת בי ת אסירי א 
דהבי ן לי ה פית א דלחמ א ליומ א משו ק נחתומי א ע ד דשלי ם ב ל 
5 לחמ א מ ן קרת א ויתי ב ירמיה ו בדר ת בי ת אסיריא : י ושמ ע שפטי ה 38 
כ ר מת ן וגדלי ה כ ר פשחו ר ויוכ ל ב ר שלמיה ו ופשחו ר ב ר מלבי ה 
י ת פיתגמי א דירמיה ו ממלי ל עי ם ב ל עמ א למימ ר : * בידנ ן אמ ר 
יהו ה דיתי ב בקרת א הד א ימו ת בחרב א בבפנ א ובמות א ודיפו ק 
דשתמ ע לכסדא י ויח י ותה י לי ה נפשי ה לשיזב א ויתקיים : *כידנ ן 
10 אמ ר יהו ה איתמסר א תתמס ר קרת א הד א כי ד משיריי ת מלכ א 
דבב ל דכבשינ ה : * ואמר ו רברכי א למלכ א יתקטי ל כע ן גבר א ה p 
אר י ע ל כ ן הו א מרשי ל י ת T י גבר י עבד י קרכ א דאישתאר ו בקרת א 
הד א ד ת יד י ב ל עמ א למלל א עימהו ן כפיתגמי א האילי ן אר י נבר א 
ה p ליתוה י תב ע לשלמ א לעמ א הדי ן אילהי ן לבישא : ®ואמ ר 
15 מלכ א צדקיה ו ה א הו א מסי ר בידבו ן אר י לי ת מלכ א יכי ל לאתב א 
יתכ ק פיתנם : "ודבר ו י ת ירמיה ו ורמ ו יתי ה לגוב א דמלבי ה כ ר 
מלכ א דבדר ת בי ת אסירי א ושרכיב ו י ת ירמי ה באטוני א ובגוב א 
לי ת מי א אילהי ן טינ א וטב ע ירמיה ו בטינ א : ’ ושמ ע עכד א דמלכ א 
צדקי ה נב ר ר ב והו א בכי ת מלכ א אר י יהכ ו י ת ירמיה ו לנוב א 
20 וטלכ א יתי ב בתר ע שיב ט בנימן : "ונפ ק עבד א דמלכ א מבי ת 
מלכ א ומלי ל עי ם מלכ א למימר : "ריבונ י טלב א אבאיש ו נברי א 
האילי ן י ת כ ל דעבד ו לירמיה ו נבי א י ת דרמוה י לגוב א כב ר מי ת 
באתרי ה מ ן קד ם בפנ א אר י לי ת לחמ א עו ד בקרתא : "‘ופקי ד 
מלכ א י ת עבד א דמלכ א צדקי ה למימ ר דב ר עימ ד מיב א תלת ץ 
25 גברי ן ותסי ק י ת ירמיה ו נבי א מ ן נוב א ע ד ל א ימות : “ודב ר עבד א 
דמלכ א י ת נברי א עימי ה וע ל לבי ת מלב א לתתו ת אוצר א ונסי ב 
prw כלא י טפס ן ובלא י שחק ן ושרביבינו ן לו ת ירמיה ו לנוב א 
באטוניא : * • ואמ ר עבד א דמלב א צדקי ה לירמיה ו שו י כע ן בלא י 
טפס ן ושחק ן תחו ת מדבק י nT מלר ע לאטוני א ועב ד ירמיה ו בן : 

30 " ונגד ו י ת ירמי ה כאטוני א ואסיק ו יתי ה מ ן נוב א דתי ב ירמיה ו 
כדר ת בי ת אסיריא : “ושל ח מלכ א צדקי ה ודב ר י ת ירמיה ו נבי א 
לותי ה למעלנ א תליתא ה דבבי ת מקדש א דיהו ה ואמ ר מלכ א 
לירמיה ו שאי ל אנ א מינ ו פיתגט א ל א תכס א מינ י פיתג ם :* ' ואמ ר 

844 


leremiae 36 37 


טפוט א דירטי ה י ת כ ל פיתגט י סיפר א rpinn יהדקי ם טא • שיבט א 
דבי ת יהוד ה בנור א ועו ד איתוספ ו עליה ק פיתגט ץ סגיא ץ כמחהק : 

37 * יטל ד טלכ א צדקיה ו ב ר יאשיה ו הל ף כניה ו ב ר יהויקי ם דאטלי ד 
נבוכ ד נאצ ר טלכ א דבב ל בארע א דבי ת יהודה : *ול א קבי ל הו א 
ועבדוה י ועט א דארע א לפיתנטי א דיהו ה דטלי ל ב T ירטיה ו נביא ; 5 
*ושל ה טלכ א צדקיה ו י ת יהוכ ל ב ר שלטיה ו וי ת צפניה ו ב ר טעשיו ז 
כהנ א לו ת ירטיה ו נבי א לטיט ר צל י כ ק עלנ א קד ם יהו ה אלהנא : 
*דרטיה ו עלי ל ונפי ק בנ ו עט א ול א יהב ו יתי ה בי ת אסירי : 
*וטשיריי ת פרע ה נפק א טטצרי ם ושטע ו כסדא י דצייר ץ ע ל יחשל ם 
י ת שיטעהו ן ואיסתלק א טע ל ירושלם : •והו ה פיתנ ם נבוא ה ק 10 
קד ם יהו ה ע ם ירטיה ו לטימר : *כדנ ן אט ר יהו ה אלה א דישרא ל 
כדי ן תיטרו ן לטל ד שבט א דבי ת יהוד ה דשל ה יתכ ץ לקדט י לטתב ע 
אולפ ן ט ן קדט י ה א טשירי ת פרע ה דנפק א לבו ן לסעי ד תב א 
לארעהו ן לטצרים : *דתובו ן כסדא י ויניהו ן קר ב ע ל קרת א הד א 
ויכבשונ ה ויוקדונ ה בנור א : ״ כידנ ן אמ ר יהו ה ל א תיטע ק נפשתכ ק 1 5 
לטיט ר איסתלק א יסתלק ק טיננ א כסדא י אר י ל א יסתלק ק : " ' אר י 
א ם תיקטל ק י ת כ ל טשיריי ת כסדא י דטניחי ן קרב א עימכ ק וישתארו ן 
בהו ן נברי ן מטעני ן נב ר בטשכני ה יקומו ן ויוקת ן י ת קרת א הד א 
בנורא : “והו ה כ ד איסתלק א טשיריי ת כסדא י טע ל ירושל ם מ ן 
קד ם טשיריי ת פרעה : **ונפ קירטיה וטירושל ם לטיז ללאר ע שיבט 20 
בנימ ן לפלנ א אתסנתי ה דאי ת לי ה תט ן בנ ו עמא : *’והו ה הו א 
בתר ע שיב ט בניט ן ותמ ן נבר א מטנ א ושמי ה יראי ה ב ר שלטי ה 
ב ר הנני ה ואה ד י ת ירמיה ו נבי א לטיט ר לכסדא י א ת טשתט ע : 

“ ואמ ר ירמיה ו שיקר א א ת אמ ר לי ת אנ א משתמ ע לכסדא י ול א 
קבי ל מיני ה ואח ד יראי ה בירמי ה ואתי ה לו ת רברביא : * * ורנז ו 25 
רברבי א ע ל ירמיה ו ואלקיא ו יתי ה ויהכ ו יתי ה בבי ת אסיר י בי ת 
יהונת ן ספר א אר י יתי ה עבד ו לבי ת אסירי : *'אר י ע ל ירמיו ע 
לבי ת אסיר י ולני ו מ ן חטאת א ויתי ב תמ ן ירמיה ו יוט ק סניא ץ : 

י ' ושל ח טלכ א צדקיה ו ודברי ה ושאילי ה מלכ א בביתי ה בסיתר א 
ואמ ר האי ת פיתנט א מ ן קד ם יהו ה ואמ ר ירמיה ו אי ת ואמ ר TO ס ג 
טלכ א דכב ל תתמס ר : * * ואמ ר ירמיה ו למלכ א צדקי ה מ א חבי ת 
ל ך ולעבד ך ולעמ א הדי ן אר י יהבתו ן ית י לבי ת אסירי : •יוא ן 
נכיאיכו ן דשיקר א דאיתנכיא ו לבו ן לטימ ר ל א יית י טלכ א דבב ל « 


848 leramiM 86 

דק ר י ת א כ ה קד ם עט א סכה י כיי ד ואיוז א ונסי ב ברי ד ב ר נרי ה 
י ת מגילת א בי^ ז ואת א לוותהק : *‘ואכ t ר ו לי ה תי ב כ ק וקריה א 
קדטנ א וקר א ברו ר קדטיהון : *’והו ה כמשמעה ק י ת כ ל פיתגטי א 
תוה ו גב ר לחברי ה ואט ת לכרו ף חווא ה גח ד לטלכ א י ת כ ל 
5 פיתגטי א האילי ן : ”ד ת ברו ד שאיל ו לטיט ר ח ד כע ן לנ א איבד ץ 
כתב ת י ת כ ל פיתגטי א האיל ק טפוטיה : •'ואט ר להו ן ברו ד טפוטי ה 
^ י ל י י ת כ ל פיתגטי א ה^י ן ואנ א כתי ב ע ל סיפר א בדיותא : 
*‘ואטר ו רברבי א לכרי ד איזי ל איטט ר א ת ו T טיה ו ואיג ש ל א VT 
איכ ה אתון : " *ואת ו לו ת מלכ א לדרת א ד תטגילת א פקד ו בלישכ ת 
סואלישט ע ספר א וחויא ו קד ם טלכ א י ת כ ל פיתגטי א האילץ : 
**ושל ח טלכ א י ת יהוד י לטיס ב י ת טגילת א ונסב ה טלישכ ת 
אלישט ע ספר א וקרא ה יהוד י קד ם מלכ א וקד ם כ ל רברבי א דקייט ץ 
טעילדטלכא : **וטלכ א יתי ב בי ת סיתו א בירח א תשיעא ה ד ת 
נור א קדטוה י טדלק א : **והוד . כ ד קר י יהור י תל ת פצי ן וארב ע בזעה א 
15 באחטי ל ספר א ורט י לנור א דלגוטר י ע ד דשלימ ת כ ל טנילת א 
ע ל טר א דע ל נוטרי : **ול א תוה ו ול א בזע ו י ת לבושיה ק טלכ א 
וכ ל עכדוה י דשטע ץ י ת כ ל פתגטי א האילי ן :* * וא ף אלנת ן ודליד. ו 
וגטרי ה בע ו ט ן ^ א בדי ל דל א לאוקד א י ת טגילת א ול א קבי ל 
טינהון : •*ופק T טלכ א י ת ירחטא ל כ ר טלכ א ד ת שריה ו ב ר 
20 עזריא ל ד ת שלטיה ו ב ר עבדא ל לטדכ ר י ת כרי ד ספר א ד ת ירטיה ו 
נבי א ואגי ן עליה ק יהוה : י*והו ה פתג ם נבוא ה מ ן קד ם יד.ו ה עי ם 
ירמיד. ו כ» ־ דאוק T טלכ א י ת טגילת א ד ת פיתגטי א דכת ב ברו ר 
טפוט א דירטיה ו לטיטר : **חו ב ס ב ל ד טגיל א אוחר י וכתו ב על ה 
י ח כ ל «זגטי א דהו ו ע ל טגילת א קדטית א דאוקי ר יהדקי ם טל ד 
25 שכט א דכי ת יהודה : •*וע ל יהויקי ם טל ד שכט א דבי ת יהוד ה תיט ר 
^נ ן אט ר יהו ה א ת אוקידת א י ת טגילת א הד א לטיט ר טדי ן כתב ת 
על ה לטיט ר טית י יית י טלכ א דכב ל דחב ל י ת ארע א הד א דבט ל 
טינ ה אינש א וכעירא : ״ * ככ ק כדג ן אט ר ע ל יהויקי ם טל ר 
שבט א דכי ת יהוד ה ל א יה י ליד . יתי ב ע ל כורס י דו ד ונבילתי ה 
30 הד. י כד»ר א לשרכ א כיטט א ולגליד א בליליא : ‘•ואסע ר עלוה י 
וע ל בנוה י וע ל עבתה י י ת חוכיהו ן ואיית י עליהו ן וע ל יתב י יתשל ם 
וע ל אינ ש יהוד ה י ת כ ל כישת א דגזרי ת עליהו ן ו^ * קכיל ו : **דרטי ח 
טו ב מ;יל א אוחר י דהב ה לכרי ד כ ר נרי ח ©פר א וכת ב על ה 342 


leremiae 85 36 


י ת כ ל בישוז א דגזדי ת עליהו ן חל ף דשלוזי ת לוותה ק י ת כ ל קבדי י 
נביי א ול א קבל ו ואיתנביא ו לה ק ול א תכו : "ו^נ י בי ת רכ ב 
אמ ר ירמיו צ כדנ ן אמ ר יהו ה צבאו ת אלה א תשרא ל חל ף דקבילת ק 
לתפקיד ת יתד ב אבוכ ק ונטרתו ן י ת כ ל פיקודוה י ועכדת ק י ת כ ל 
דפקי ד יתכון : ״בבי ן כידג ץ אס ר יהוד ! צבאו ת אלה א דישרא ל ל א 6 
86 יפסו ק גב ר ליהונד ב ב ר רכ ב משמ ש קדמ י כ ל יופד א : יוהו ה בשת א 
רביעית א ליהויקי ם ב ר יאשיה ו מל ך שכט א דבי ת יהוד ה הו ה 
פיתגמ א הד ץ עי ם ירמיה ו מ ן קד ם יהו ה לטיטר : *ס ב ל ך מגל ת 
ספר א ותכתו ב על ה י ת כ ל פיתגטי א דטלילי ת עיט ך ע ל ישרא ל 
וע ל יהוד ה וע ל כ ל עמטי א מ ן יומ א דטללי ת עיפי ד מיומ י יאשי ה 1 9 
וע ד יומ א ה^ : *ט א אי ס ישמעו ן דבי ת יהוד ה י ת כ ל בישת א 
דאנ א מחשי ב למעב ד לה ק בדי ל דיתוב ק גב ר טאודחי ה בישת א 
ואישבו ק לחוביהו ן ולחטאיהק : *וקר א ירמי ה י ת בח ד ב ר נרי ח 
וכת ב ברון ־ טפומ א דירטיה ו י ת כ ל פיתגטי א דיהו ה דטלי ל עעוי ה 
ע ל טנל ת ספרא : ®ופקי ד ירמיה ו י ת ברו ד למימ ר אנ א כל י לית 19 
אנ א יכי ל לטיע ל לבי ת טקדש א חהו ה : "ותית י א ת ותיק ח כטנילת א 
דכתבת א טפומ י י ת פיתגמי א חוצ ה קד ם עמ א בי ת טקדש א חהו ה 
ביומ א דצומ א וא ף קד ם כ ל בי ת יהוד ה דאו ק מקדויה ק תיקחנ ק : 

' מאי ם תתקב ל בעותה ק קד ם יהו ה רתובו ן נב ר טאורחי ה בישת א 
אר י ר ב חגז א ותימת א דגז ר יהו ה ע ל עט א הדין : *ועב ד ברו ך ב ר 20 
גרי ה ככ ל דפקדי ה ירמיה ו נבי א לטיק ח בסיפר א פיתגמי א חוצ ה 
בבי ת טקדש א דיוצ ה : "והו ה בשת א חטישית א ליהרקי ם כ ר יאשיה ו 
מל ך שבט א דכי ת יהוד ה ביחז א תשיעא ה מר ו צוט א קד ם יוצ ח 
כ ל עט א ביתשל ם וכ ל עט א דאו ק מקירוי א דבי ת יהוד ה כירושלם : 
״וקר א בח ר בסיפר א י ת פיתגט י ירמיה ו בי ת מקדש א חוצ ה 26 
ב^זכ ת גמריה ו ב ר ש ק ספר א בדרת א עילא ה ב»ןלג א דתר ע 
בי ת טקדש א חוצ ה טדיגחא ה קד ם כ ל עטא : ”ושמ ע טיכיה ו ב ר 
גמריה ו ב ר ש ק י ת כ ל פיתגטי א חוצ ה מע ל סיפרא : "ונח ת 
לבי ת טלכ א ללשכ ת ספר א וה א תט ן כ ל רברבי א יתבי ן אלי ש מ ע 
ספר א ודליה ו ב ר שטעי ה ואלנת ן כ ר עכבו ר וגטריה ו ב ר שפן 50 
וצדקיה ו כ ר חנניה ו וכ ל ו ברכי א :* W לוצ ן מיכ ה י ת כ ל פיתגטי א 
דשט ע כ ד,קד א בח ד בספר א קד ם עט א : * ' ושלח ו כ ל רברכי א 
לו ת כרק • י ת יהוד י כ ר נתניה ו כ ר שלמיה ו כ ר כוש י לטיט ר מגילו » 


leremiae 34 35 


341 


דוקדונ ה כנור א וי ת קירד א דבי ת יהוד ה אית ן לצד ו טבל י יתי ב : 

* פיתנ ם נבוא ה דהו ה ע ם T מיה ו מ ן קד ם יהו ה ביומ י יהויקי ם ב ר 5 3 
יאשיה ו טל ד שבט א דבי ת יהוד ה לטיט ר : * איזי ל לו ת בנ י בי ת 
דב ב ותמלי ל עיטה ק ותעליט ן לבי ת מקדש א דיהו ה לחד א ט ן 
5 לשכת א ותשק י יתוע ן חטר א : * ודברי ת י ת יאזני ה ב ר ירמיה ו כ ר 
חבצנת ז ד ת אחוה י וי ת כ ל בנתז י וי ת כ ל בנ י בי ת רכב : *ואעילי ת 
יחה ק לבי ת טקדש א דיהו ה ללשכ ת ב ר חנ ן כ ר ינדליה ו נבי א דיהו ה 
דבסט ר לשב ת רברבי א דמיע ל לשכ ת טעשיה ו ב ר שלו ם אטרכל א : 
‘דוזכי ת קד ם כנ י בי ת רכ ב כל T י ן מל ן חטר א ובסי ן ואטרי ת להו ן 
1 0 שת ו חטרא : *ואמר ו ל א נשת י חמר א אר י יונד ב ב ר רכ ב אבונ א 
פקי ד עלנ א לטימ ר ל א תישת ק חטר א אתו ן ובניכו ן ע ד עלמ א : 
’ובית א ל א תיכנו ן הרע א לא-תיזרע ק וברמ א ל א תיצבו ן ול א יה י 
לבו ן אר י בטשבני ן תיתבו ן כ ל יוטיכו ן בדי ל דתיתקימו ן יומי ן 
סגיא ק ע ל אפ י ארע א דאתו ן דיירי ן תטן : *וקבילנ א למיט ר יונד ב 
5 ! כ ר רכ ב אבונ א לכ ל דפקדנ א בדי ל דל א למשת י חטר א ב ל יוטנ א 
אנחנ א נשנ א בננ א ובנתנ א : *ובדי ל דל א למבנ י בתי ן לטותבנ א 
וברטי ן וחקלי ן וזרע א ל א יה י לנ א : " ‘ ויתיבנ א בטשכני ן וקבילנ א 
ועכדנ א ככ ל דפקדנ א יונד ב אבונא : " והו ה כ ד סלי ק נבוכ ד רצ ר 
טלכ א דבב ל ע ל ארע א ואמרנ א אית ו וניעו ל לירושל ם מ ן קד ם 
20 משיריי ת כסדא י ומ ן קד ם טשיריי ת אר ם ויתיכנ א בירושלם : 
“ והו ה פתג ם נבוא ה מ ן קד ם יהו ה ע ם ירמיה ו לטיט ר : כדנ ן 

אט ד יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל אחי ל ותימ ר לאינ ש יהוד ה 
וליתב י ירושל ם הל א תקכלו ן אולפ ן לקכל א לפיתנט י אמ ר יהו ה : 
**איתקייט ו פיתנמ י יהונד ב ב ר רב ב דפק T י ת כגוה י בדי ל דל א 
5 ג לטשת י חטר א ול א אישתיא ו ע ד יומ א ה^ ן אר י קביל ו י ת תפקידת א 
דאכוה ק ואנ א שלחי ת לוותכו ן י ת כ ל עבד י גביי א מקדי ם וטמלי ל 
ול א קבילת ק לות י : ” ושלחי ת לוותכו ן י ת כ ל עבד י גביי א מקדי ם 
ומשל ח לטימ ר תוכ ו כע ן גב ר טאורחי ה בישת א ואתקיג ו עובדיכו ן 
ול א תהכ ק כת ר טעו ת עמטי א לטיפלחה ק ותיב ו ע ל ארע א דיהבי ת 
30 לכ ק ולאבהתכ ק ול א ארבינתו ן י ת אודגכו ן ול א קבילתו ן לטיטר י : 
* ' אר י אקיט ו בג י יוגד ב כ ר רכ ב י ת תפקד ת אבוהו ן דפק T ינו ן 
ועט א הדי ן ל א קכיל ו לטיטרי : ”בבי ן כדג ן אמ ר יהו ה אלה י צבאו ת 
ttnfM דישרא ל האנ א טיית י ע ל אינ ש יהוד ה וע ל כ ל יתב י ירושל ם 840 


leremiae 84 


יהוה : * ומלי ל ירמיה ו נבי א עי ם צדקיה ו סל ר שכט א דבי ת יהוד ה 
י ת כ ל פיתגמי א האילי ן ביחשלם ; יוטשיריי ת מלכ א דככ ל מגיחי ן 
קרב א ע ל ירושל ם וע ל כ ל קירוי א דכי ת יהוד ה דאישתאר א ע ל 
לכי ש וע ל עזק ה אר י אינ ץ אישתאר א בקימי א דבי ת יהוד ה קירו ק 
כריכן : *פיתנ ם נבוא ה דהו ה זף ם ירמיה ו מ ן קד ם יהו ה כת ר דגזד 5 
טלכ א צדקיה ו קיי ם עי ם כ ל עמ א דבירושל ם למיקר י לה ק חי ח : 
" לשלח א נכ ר י ת עבדי ה ונב ר י ת אמתי ה כ ר ישרא ל וב ת ישרא ל 
בנ י חירי ן בדי ל דל א יפלחו ן בהו ן גב ר כאחוה י יהודאה : ®*ושמע ו 
כ ל רברבי א וכ ל עמ א דעל ו בקיימ א לשלח א גב ר י ת עבדי ה תכ ר 
י ת אמתי ה בנ י היר ק בד ל דל א יפלחו ן בה ק עו ד וקבל ו ושלחו : 10 
ייותב ו כת ר כי ן ואתיב ו י ת עבדי א ד ת אמהת א דפטד ו בג י 
חירי ן וכבשונ ק לעבדי ן ולאמהן : *‘והו ה פיתנ ם נבוא ה ע ם 
ירמיה ו מ ן קד ם יהו ה לטימר : ’*כדג ן אמ ר יהו ה אלה א דישרא ל 
אנ א גזרי ת קי ם ע ם אבהתכ ק כיומ א דאפיקי ת יתה ק מארע א 
דטצרי ם מבי ת עבדות א לטיט ר : “ מסו ף שב ע שנ ק תשלח ק גב ר 15 
י ת אחוה י ב ר ישרא ל דיזדב ן ל ד דפלחינ ד שי ת שנ ק ותפטרעי ה 
כ ר חירי ן טעימ ד ול א קבל ו אבהתכ ק לטיטר י ול א ארכינ ו rf 
אודנהו ן : “ ותכתו ן אתו ן יומ א ד ק ועבדת ק י ת דכש ר קדמ י לטיקר י 
חיר ו גב ר לחברי ה וגזרתו ן קי ם קדמ י בבית א דאיתקר י שט י עלוהי : 
•‘ותבתו ן ואחילתו ן י ת שט י ואתיבת ק גב ר י ת עבדי ה וגב ר יתס ג 
אמתי ה דפטרתו ן בנ י היר ק לנפשהו ן וכבשת ק יתה ק לטיה ד לכ ק 
לעבדי ן ולאטה ן : " בכי ן כ T ג ן אמ ר יהו ה את ק ל א קבילת ק לטימר י 
למיקר י חיר ו גב ר לאחוה י וגב ר לחברי ה האנ א מכל י לכ ק חי ח 
אמ ר יהו ה מ ן חרכ א ומ ן כפג א ו ק טות א ואיתי ן יתמ ן ^ לכ ל 
טלכוו ת ארעא : •'ואיתי ן י ת גכרי א דעכר ו ע ל קיימ י דל א קיימ ו 5 ג 
י ת פיתגמ י קיימ א דנזר ו קדמ י עינל א דיפסק ו לתר ץ ועבר ו ב ק 
פלגוהי : " ‘ רברב י יהוד ה ורכרב י ירושל ס רכרבי א וכהגי א וכ ל עט א 
דארע א דעבר ו בי ן פלג י עיגל א : "*ואימס ר יתה ק בי ד בעל י דכביה ק 
וב T דבע ן למיקטלה ק ותה י נכילתה ק משגר א למיכ ל לעופ א 
דשמי א ולכעיר א דארע א : י * וי ת צדקיה ו מל ך שבט א דבי ת יהוד ה ס ג 
ד ת רברבוה י אמס ר בי ד בעל י דבביה ק וב T דב ק למקטלה ק ו ^ 
טשיריי ת מלכ א דבב ל דאיסתלק א מיגכ ק : * * האג א מפקי ד אמ ר 
יהו ה ואתיביגו ן ע ל קרת א הד א דגיח ק קרכ א על ה דכבשונ ה 


leremiae 83 34 


339 


"ת א ממי א את ן אט ד יהי ה ואקי ם י ת פיתגמ א תקנ א דמלילי ת 
ע ל בי ת ישדא ל וע ל כי ת יהוד ה :* * ביוטי א האינו ן ובעידג א ההי א 
אקי ם לדו ד טשית א דצ T ק א דעב T ד ץ דקשו ט הכ ו באדעא : 
״ביוטי א האיגוןיתפדק ק דבי ת יהוד ה וידושל ם תישד י לדו m ל ן וד ק 
5 שט ה דיהו ן ק ק ל ה יתעב ק לג א זכוו ן ט ן קד ם יהו ה בנו ה : ”אד י 
כדנ ן אט ד יהו ה ל א יפסו ק לדו ד גב ר יתי ב ע ל מרס י מלכות א 
דבי ת ישראל : *‘ולכהני א ליוא י ל א יפסו ק גב ר ט ן קדמ י טסי ק 
עלוו ן ומקרי ב קורב ן ועכ T גיכס ת קודש ץ כ ל יוטי א : " * והו ה פיתנ ם 
נבוא ה ט ן קד ם יהו ה ע ם ירטי ה למיטר : "*כדנ ן אט ד יהו ה כמ א 
• 1 דלי ת איפש ר דיבט ל קייט י דאקימי ת עי ם יטמ א ועי ם לילי א ובדי ל 
דל א לטהו י ייט ם וליל י בעידנהון : ‘*א ף קיימ י ל א יבט ל דאקימי ת 
עי ם ת ד עבד י מלמה ר לי ה ב ר טל 7 ע ל כורסוה י וי ת ליוא י כהני א 
דטשטשי ן קדמי : **כמ א דלי ת איפש ר דיתטנו ן תיל י שמי א ול א 
ייתכ ל הל א דיט א כ ן אסג י י ת זרע א דדו ד עבד י ר ת ליוא י דמשטשי ן 
11 קדמי : **והו ה פתג ם נכוא ה מ ן קד ם יהו ה ע ם ירמיה ו למימר : 
**הל א הזית א מ ה עמ א הד ץ ממללי ן למימ ר תרתי ן זרעיית א 
דאיתרע י יהו ה כה ק ורתיקינ ק וי ת עמ י מרגד ן מלמיהו י עו ד ע ם 
משמי ש קדמ י כקיכלה ק : * * ^נ ן אט ד יהו ה כט א דלי ת אפש ר 
דיבט ל קיימ י דאקיטי ת עי ם יממ א ועי ם לילי א כי ן גזיר ת שטי א 
•*וארע א ל א שרתינ ק דיעדון : "*א ף זרע א דיעק ב ודו ד עבד י ל א 
ארחי ק מלקרב א טבניהו ן עבדי ן שולט ן ע ל זרעי ה דאברה ם ישת ק 
דעק ב אר י אתי ב י ת גלוותהו ן וארחי ם עליהו ן : * פיתג ם נבוא ה 84 
דהו ה עי ם T מיה ו ט ן קד ם יהו ה ונכוכ ד ראצ ר טלכ א דבב ל וכ ל 
טשירייתי ה וכ ל טלכו ת אר ע שולט ן ידי ה וכ ל עטמי א מגיהי ן קרכ א 
ו*ע ל ירושל ם וע ל כ ל קירווה א למיטר : *כדג ן אט ד יהו ה אלה א 
דישרא ל אהי ל ותימ ר לצדקי ה מל ך שבט א דכי ת יהוד ה ותיט ר 
לי ה כדג ן אט ד יהו ה האנ א מס ר י ת קרת א הד א כ T טלכ א דבכ ל 
רוקדינ ה כנור א : *וא ת ל א תשתז ב מ ן T י ה אר י איתאתד א תתאת ד 
תתמס ר ועינ ך י ת עינ י טלכ א דככ ל יחזיי ן ופומי ה עי ם 
« 3 פוט ך ימל ל ולבב ל תתוב ל : * בר ם קבי ל פיתגמ א דיהו ה צדקיח ו 
מל ר שכט א דבי ת יהוד ה כדנ ן אמ ר יהו ה על ך ל א תיתקטי ל בתרבא : 
‘בשלט א תמו ת וכיקיד ת אבהת ך טלכי א קדטא י דהו ו קדמ ל כ ץ 
ייקד ץ ל ך ו ר ע ל מלכ א יספדו ן ל ך אר י פיתגמ א אנ א מלילי ת אמו - 

• 22 838 


leremiae 82 38 


הד א כקשו ט כטיטר י וכרעותי : ״אר י כ T נ ץ אמ ר יהוו ז « m 
דאייתית י ע ל עט א הדי ן י ת כ ל בישת א רב א הד א כי ן אנ א טיית י 
עליה ק י ת כ ל טכת א דאנ א טטלי ל עיטהון : *‘דזדבנ ק חקלי ן 
בארע א הד א דאתו ן אט p צדי א הי א טבל י אינש א וכעיר א 
איתטסר ת ב T א דכסדאי : ״חקל ץ ככספ א יזבנ ק ויכתכ ק בשטר א 5 
ויחתטו ן דסהד ק סהדי ן כאר ע שיב ט בני ק ובסחרג י ירושל ם 
וכקירד א דבי ת יהוד ה ובקית י טור א ובקירו י שפילת א ובקידו י 
38 דרוט א אר י אתי ב י ת נלוותהו ן אט ד יהוה : ‘והו ה פיוזנ ם נבוא ה 
מ ן קד ם יהו ה ע ם ירמיה ו תניינו ת והו א ע ד כע ן כל י בדר ת בי ת 
אםירי א לטיטר : *^נ ן אט ד יהו ה דעבד ה יהו ה בר א יתה 10 
לאתקנות ה יהו ה שטי ה : י צל י קדמ י ואקבי ל צלות ד ואחו י א • 
רברב ן ונטי ק דל א T עתינ p : * אר י כדנ ן אט ד יהו ה אלה א דישרא ל ' 

ע ל בת י קרת א הד א וע ל בת י מלכי א דבי ת יהוד ה דטתרעי ן לה ק 
וצברי ן מילית א לתקפ א שור א p קד ם דקטלי ן בחרבא : *את ן 
לאגח א עי ם כסדא י ולמליותהו ן י ת פגר י בנ י אינש א דאלקיתי 5 ו 
ברוגז י ובחימת י ודסליקי ת שכינת י טקרת א הד א ע ל כ ל בישתהק : 
•האג א טית י להו ן אם ו ופורק ן ואסינ ק ואיגל י לה ק תר ע תיובת א 
ואחויג ק דיהכ ק באור ח של ם וקשוט : יואתי ב י ת נלוו ת יהוד ה ד ת 
נלוו ת ישרא ל ואיקיימינ ק כ T בקדטיתא : יואידכינ ק מכ ל חוביה ק 
דחכ ו קדמ י ואישבו ק לכ ל חוכיה ק דחכ ו קדמ י ודטרד ו בטיטר י : ס ב 
יויה ק קדמ י לשו ם דחדוו א לתושבח א וליק ר לכ ל עטט י ארע א 
דישמעו ן י ת כ ל טבת א דאג א עב T עיטה ק דזוע ק ^חל ק ע ל כ ל 
טבת א וע ל כ ל שלמ א דאג א עב T להו ן : “ כדנ ן אמ ר יהו ה עו ד 
ישתט ע כאתר א הדי ן דאת ק אטרי ן חרו ב הו א טבל י אינש א ומבל י 
בעיר א כקירוי א דכי ת יהוד ה וכשוק י ירושל ם דצדיי ן מבל י אינש א 5 ב 
ומבל י יתי ב ומבל י בעיר א : “ ק ל בי ע וק ל חידוו א ק ל חתנ ק וק ל 
בל ן ק ל אמרי ן אוד ו קד ם יהו ה צבאו ת אר י ט ב יהו ה אר י לעלט א 
טבוותי ה מעל י תודת א לבי ת טקדש א דיהו ה אר י אתי ב י ת גלד ת 
ארע א כי ד בקדמית א אמ ר יהו ה : * * ^ג ן אמ ר יהו ה צבאו ת עו ד 
יה י כאתר א הדי ן דחרו ב מבל י אינש א ומבל י בעיר א ויכ ל קירויהקס ב 
דירוו ת בי ת מישר י רעיי ן ווזוטרי ן דעאן : *‘כקירו י טור א וכקיר ד 
שפילת א ובקיר ד דחמ א ובאר ע שיב ט בניט ן ובםחרג י י^זל ם 
ובקירד א דבי ת יהוד ה עו ד יתנהו ן עמ א ע ל יד י טשיח א אמ ר יהוה : 


Teremiae 32 


837 


חל ב ודבש : “ועל ו ואוזסינ ו ית ה ול א קביל ו לטימי ר ובאורית ד 
ל א ז^יכ ו י ת כ ל דפקידת א לה ק למעב ד ל א עבד ו וערע ת להו ן י ת 
כ ל בישוז א הד א : “ ה א מילית א צבר ו ע ל קרת א למכבש ה וקרת א 
איתמסר ת ביד א דכסדא י דמגיחי ן קרכ א על ה מ ן קד ם דקמל ק 
6 כחרכ א וכפג א ומות א ודמלילת א הו ה וקדמן • גלי : “וא ת אמר ת 
ל י יהו ה אלהי ם זבי ן ל ד חקל א בכספ א ואסהי ד סהדי ן וקרת א 
איתמסר ת ב T א דכסדאי : "*והו ה פיתג ם נבוא ה דיהו ה ע ם 
ירמיה ו למימר : ” ה א אנ א יהו ה אל ה כ ל ביסר א המ ן קדמ י יתכס א 
כ ל פיתנם : ”בכי ן כדג ן אמ ר יהו ה האג א מס ר י ת קרת א הד א 
te ב T א דכסדא י ובי ד נבוכ ד ראצ ר מלכ א דבב ל ויכבשינה : **וייעלו ן 
כסדא י דמגיחי ן קרב א ע ל קרת א הד א וידלקו ן י ת קרת א הד א 
בנור א ויוקדוג ה וי ת בתי א דאסיק ו בוסמי ן ע ל איגריהו ן לבעל א 
ונסיכ ו גיסכ ץ למעו ת עממי א בדי ל לארגז א קדמי : "*אר י הו ו בג י 
ישרא ל ובנ י יהוד ה בר ם עבדי ן דכי ש קדמ י מזעוריהו ן אר י בג י 
5 ! ישרא ל בר ם מרגזי ן קדמ י בעובד י T יהו ן אמ ר יהוה : ‘*אר י רוגז י 
וחימת י ח ל בקרת א הד א למ ן יומ א דבנ ו ית ה וע ד יומ א הד ק 
לאגליות ה מקבי ל מיטרי : **ע ל כ ל ביש ת בג י ישרא ל ובנ י יהוד ה 
דעג ת לארגז א קדמ י אינו ן מלכיה ק ורברבגיהו ן כוהגיה ק ונכיאיהו ן 
דשיקר א ואינ ש יהוד ה ויתכ י ירושלם : **ואהזר ו כפולהג י קד ל ול א 
20 שויא ו דחלת י לקבי ל אפיהו ן ושלהי ת לוותהו ן י ת ב ל עבד י נביי א 
מקדי ם ומלי ף ול א אינ ק צב ן לקבל א אולפ ן : * * ושויא ו שיקוציה ק 
בבית א דאיתקר י שמ י עלוה י לסאבותי ה : * * וכנ ו י ת במ ת בעל א 
דבחיל ת ב ר הנ ם לאעבר א י ת בניה ק וי ת בגתהקלמלדדל א פקידי ת 
כאורית י ול א רעו א קדמ י למעב ד תועיכת א הד א בדי ל להיב א י ת 
25 דבי ת יהודה : ״*וכ ק בכי ן כ T נ ן אמ ר יהו ה אלה א דישרא ל ע ל 
קרת א הד א דאת ק אמרי ן איתמסר ת ב T מלכ א דבכ ל בחרב א 
ובכפנ א ובמותא : **האג א מפגי ש להו ן מכ ל מדיגת א דאגליתיג ק 
לתמ ן ברוגז י ובהימת י ובתקו ף ר ב ואתיביגו ן לאתר א הד ק ואשריגו ן 
לרוחצן : **ויה ק קדמ י לע ם ואנ א אהו י להו ן לאלה : ®*ואיתי ן לה ק 
30 ליב א ח ד ואורח א ח ד למ T ה ל קדמ י ב ל יומי א דיט ב להו ן ולבגיה ק 
כו^*יהון : "*ואיגז ר להו ן קי ם על ם דל א יתו ב מימר י מבתריהו ן 
לאיטב א להו ן וי ת דרזלת י איתי ן בליבהו ן בדי ל דל א יסטו ן טבת ר 
פולחני : “ויחד י מימר י עליה ק לאיטב א להו ן ואקיימינו ן בארע א 

22 


letamae 88 386 

יוצדקיה ו טל ד שכפו א דבי ת יהוד ה ל א ישתיז ב טיד א דכסדא יאר י 
איתטסר א יתטס ר בי ד טלכ א דככ ל דטל ל פוטי ה ע ם פוכד ה ועינווז י 
י ת עינוה י יחזיין : *ולבב ל יוב ל י ת צדקי ה ותט ן יה י ע ד דייעו ל 
תכרני ה קדט י אט ר יהו ה אר י תגיחוןקרב א ע ם כסדא י ל א תצלחון : 
•ואט ד ירטיה ו הו ה פיתגמ א דיהו ה עיט י לטיטר ; יה א חנטא ל בר 5 
שלו ם אחבו ר את י לות ד לטיט ר זב ק א • י ת הקל י דבעגתו ת אר י 
ל ד חזי א אח^ז א לטזק : *ואת א לוות י חנטא ל ב ר אהב י בפיתגט א 
דיהו ה לדר ת בי ת אסירי א ואט ר ל י זבו ן כ ק י ת הקל י דבענחו ת 
דבאר ע שיב ט בגימ ן אר י ל ד חזי א ירות א וי ד אחסגת א זב ץ ל ר 
דדעי ת אר י פיתגט א דיהו ה הוא : •הבגי ת י ת חקל א ט ן חנטאלס ו 
ב ר אחב י דבענתו ת ותקלי ת לי ה י ת כספ א שבע ה ^ ועסר א 
סילע ץ דכסף : ״'וכתבי ת בשטר א וחתטי ת ואסהידי ת סה p ותקלי ת 
כספ א בטחניא : "ונסיבי ת י ת שטר א דזבינ י י ת דכתי ב בעי ץ 
ורותי ם כהלכת א וכ ד חז י ד ת שטר א פתיחא : * ’ דהבי ת י ת שטר א 
דזכינ י לכרי ד כ ר נרי ה ב ר טרזסי ה לעינ י חגטא ל אחב י ולעינ י 15 
סהדי א דכתיב ץ כשטר א חכינ י לעינ י כ ל יהודא י דיתבי ן בדר ת 
בי ת אסיריא : ״ופקדי ת י ת ברי ד לעיניה ק למיטר : ”כ T נ ן אט ר 
יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל ס ב י ת שטרי א האיל ץ י ת שטר א 
תבינ י הדי ן ד ת דכתי ב כעי ץ וחתי ם ד ת שטר א פתיח א הדי ן 
ותיתנינ ק כטא ן דחס ף בדי ל תתקייט ק יוטי ן סגיאץ : "אר י כדנ ן 0 נ 
אט ר יהוד . צבאו ת אלה א תשו ^ עו ד יזדבט ן בתי ן וחקלי ן וכרטי ן 
כארע א הדא ; " ' וצלית י קד ם יהו ה בת ר תהבי ת י ת שטר א תבע י 
לברי ד ב ר נרי ה לטיטר : י ’קבי ל כעות י יהו ה אלהי ם ה א א ת 
עבד ת י ת שטי א ד ת ארע א כחיל ד רכ א ובאדיע ד טרטט א ל א 
יתכס א ט ן קדט ד כ ל פיתנם : ״עכ T טיב ו לאלפי ן דרי ן וטשלם 5 * 
חוב י אבה ן לכני א כ ד טשלטי ן לטחט י כתריד. ק אלה א רב א גיבר א 
יהו ה צבאו ת שטי ה : ”דרברכ ץ טילכוה י וסגיאי ן עוכדוה י דקדט ד 
גליי ן כ ל אורח ת כנ י אינש א לטית ן לאינ ש כאורחתי ה ובפיר י 
עוכדוהי : ®*דשדת א אתי ן וטופת ק כארע א דטצרי ם ע ד יוט א הדי ן 
ולישרא ל עבד ת פריש ן בג ו בנ י אינש א ועכדת א ל ד שו ם כיוט א 0 * 
הדין : **ואפיקת א י ת עט ד י ת ישרא ל טארע א דטצדי ם באתי ן 
וכטופחי ן וב T א תקיפ א וכאדר ע טרט ם וכחזוונ א רכא : “דוע ת 
להו ן י ת ארע א הד א דקייטת א לאבהתד. ק לטית ן לה ק אר ע ^ד א lerenriae SI S2 


S85 


3 )%^ש א ואצלדדני ן גבעיר א :* * ויה י כט א דחשבי ת עליוז ץ לטיעק ר 
ולתדע א ולפגר א ולאבד א ולאבש א כ ץ יחד י טיטר י עליה ץ לטבנ י 
ולקייט א אט ד יהו ה : “ כיוטי א האעו ן ל א ייטרו ץ עו ד אכהתנ א 
חט ן וגני א לקן : ״יאילה ץ אינ ש בחובי ה ייטו ת ב ל אינ ש ^יחט י 
5 הו א יטות : “ ה א v טי א את ן אט ר יהו ה ואיגז ר עי ם דבי ת ישרא ל 
ועי ט דכי ת יהוד ה קייט א חדתא : “ל א כקייט א דגורי ת עי ם 
אבהתה ץ ביוט א דאתקיפי ת בי^הו ן לאפקותהו ן טארע א דטצרי ם 
דאעו ן אשגיא ו י ת קייט י ואנ א איתרעית י בהו ן אט ר יהו ה : ”אר י 
p קיימ א דאינז ר ע ם בנ י ישרא ל בת ר יוטי א האיגו ן אט ר יהו ה 
•!ואיתי ן י ת אורית י במעיה ץ וע ל ליבהו ן אכתבינ ה ואיהו י להו ן 
לאל ה ואיגו ן יחו ן קדמ י לעם : ”ול א ילפו ן עו ד גב ר י ת חברי ה 
וגב ר י ת אחוה י למימ ר דע ו לטידח ל מ ן קד ם יהו ה אר י בולח ץ 
ילפו ן למיד ע דחלת י לטיזערהו ן וע ד רבה ץ אט ר יהו ה אר י אישבו ק 
לחוביה ק וחטאיהו ן ל א ירכח \ עוד : ”בידנ ן אמ ר יהו ה דאתקי ן 
1 5 שימש א לאנהר א כיממ א גזיר ת סיהר א וכובבי א לאגהר א כלילי א 
נד ף ביט א והמ ן נלוה י יתו ת צבאו ת שמי ה : “ בט א דלי ת איפש ד 
דיעידו ן קייטי א האילי ן מ ן קדמ י אמ ר יהו ח א ף זרע א דישרא ל ל א 
יבטלו ן ^טהו י ע ם טשט ש קדט י כ ל עטיא : ”כ T נ ן אמ ר יהו ח 
בט א דלי ת איפש ר ד T ע אינ ש טשדז ת שטי א טלעיל א וא ף ל א 
• ג למבד ק יסוד י ארע א מלר ע א ף טיטר י ל א ירח ק כב ל זרע א דישרא ל 
ע ל כ ל דחב ו קדמ י אמ ר יהות : ”ת א יומי א את ן אמ ר יהו ה 
זתיתבנ י 5 ךת א יחשל ם קד ם יהו ה ממגד ל פקו ס ע ד תר ע זדתא : 
*דח י נפי ק עו ד חו ט טש ח ביניינ א לקיבלי ה ע ד מט י לגיבעת א 
דסטיכ א לגר ב ויה י מסתת ר לכריכ ת עיגליא : "*וכ ל טישר א את ר 
8 גדגפל ו ת ק פיגר י משירי ת אתורא ה וב ל אידיאת א ע ד נחל א 
דקדדו ן ע ד זוי ת תר ע בי ת ריס א דטלכ א מדינחא ה קודש א קד ם 
יהוד • ל א יתעק ר ול א יתפג ר עו ד לעלם : *פיתנ ם נבוא ה דהו ה עי ם 82 
ידמיד^ ו ט ן קד ם יהוד • כשת א עשירית א לצדקיה ו טל ד שבט א דבי ת 
ידמיד ה הי א שת א תטנ א עשר י שני ן לנבוב ד ראצר : *ובבי ן טשידיי ת 
טלב א דכב ל ציירי ן ע ל ירושל ם וירמי ה נבי א הו ה כל י כדר ת כי ת 
אסירי א דבבי ת טל ד שיבט א דכי ת יהוד ה : *דאסרי ה צדקיה ו מל ו 
שכט א דבי ת יהוד ה לטיט ר מדי ן א ת מתגב י לטימ ר כ T ג ן אמ ר 
יהו ה האנ א מס ר י ת קרת א הד א בי ד מלב א דבב ל דבבשינ ת : 884 


# 


leremiae 81 


לח ק יהי ה ב f גיבור א וכחטר א ובטי^»ח א ובבנ י עא ן ותזר י וח 1 ? י 
נפשוזו ץ טלי א תפגוקי ן כגינ ת שקי א דטרוי א ול א יוספו ן 
עו ד : " כבי ן יוזדיי ן כגישת א דישרא ל כי ד בחנני ן ועוליטי ן וטב ק 
כחד א ואחפי ד אבלהו ץ לכי ע ואעחטיג ק ואיחדינו ן טדוונהון : 
ואיסב ע נפ ש כוזני א תפנוקי ן ועמ י בי ת ישרא ל י ת טוב י דיהכי ת 5 
להו ן יסכעו ן אמ ר יוזו ח ;*‘כ T ג ן אט ר יהו ה ק ל ברו ם עלט א אישתנו ע 
בי ת ישרא ל דבכ ץ וטתאגח ץ בת ר T טי ה נבי א כ ד של ח יתי ח 
נבתראד ן ר ב קטולי א טרמת א אילי א ודככ ץ בטר ר יתשל ם ככי א 
ע ל בנה א טסרכ א לאיתנחמ א ע ל בנה א אר י גל ו : ״ ' כ 1T ץ . אט ר 
יהו ה מנע י קל T טלטככ י ועיג T מלשגר א דטעי ן א ת אי ת אג ר 1 0 
לעובד י אבהת ך צדיקי א אמ ר יהו ה ויתוכ ק מאר ע בעל י דבביה ק : 
” ואי ת סיבו ר לסופ T אמ ר יהו ה ויתוכו ן בגי א לתחוטהון : **שטי ע 
וגל י קדמ י בי ת ישרא ל דב ק וטתאנחי ץ ע ל דאיטלטל ו אמר ץ 
אייתית א עלנ א ייסורי ן ול א אליפג א כעג ל ל א טלי ף גי ר כד ו אתיכנ א 
לפולחנ ו ונתו ב אר י א ת יהוד • אלהנא : "א ת כ ד אגחנ א תיכין 5 ג 
לאורית א טתרח ם עלנ א וכד ו דאיתגל י לנ א טפחג א ע ל תכג א 
בהיתנ א וא ף איתכנענ א אר י קכילג א חיסו ת חוכנ א דטלקדטין : 
" * הכב ר חבי ב קדמ י ישרא ל הל א רב י רחי ם הו א אר י בזמ ן דטשו י 
פיתגט י אורית י ע ל ליכי ה למיעכדחו ן מ T כ ר דכ T נ א לאיטכ א ליו ז 
עו ד ע ל כ ן איתגולל ו רהט י עליהו ן רחמ א אירח ם עליהו ן אטר 20 
יהוה : '*כגישת א דישרא ל אדכר י לי ן עובד י אכהת ך תקני א 
שפוב י תחנוני ן בטר ר שו א ליבי ך איסתכל י כעוב p דעבד ת א ם 
תקגי ן דכי ן גלי ת לאר ע רחיק א כד ו תוב י כנישת א דישרא ל לאורית א 
ותתוכי ן לקירוו ך אילי ן :* * ע ד אימת י א ת טתחסג א לטת ב כגישח א 
דסגיאי ן תיובתה א אר י ה א כר י יהו ח תדת א בארע א ועט א בי ת 25 
ישרא ל יתניוו ן באורית א : ”כידג ן אמ ר יחו ח צבאו ת אלה א תשרא ל 
עו ד ייטרו ן י ת פיחגט א הת ן בארע א דבי ת יהוד ה וכקירווד. י כ ד 
אתי ב י ת גלוותהו ן יברכיג ך יהו ח מדו ר קושטי ה טור א קדיש א : 
**ויתכו ן ב ה דבי ת יהודד • וכ ל ק T ויהו ן כחד א איכרי ן ודנטל ץ 
כסיען : “אר י סכעי ת נפ ש טשלחי א וכ ל נפ ש יצפ ה טלית י טוב : 30 
"*אמ ר נבי א ע ל ד א בסורת א דיוט י נתטת א דעתית ן למית י 
איתערי ת וחזי ת תכי ת דטכי ת ושנת י הגתנ י : ” ה א יוטי א את ן 
אט ר יהו ה ואיקיי ם י ת דבי ת ישרא ל וי ת בי ת יהוד ה אסגעו ן leremiae SO 31 


S83 


גלו ת אחל ה דיעק ב וע ל קירווה י אירח ס ותיתבג י קרת א דיתשל ם 
כאתר ה ובי ת מקדש א כ ד חז י לי ה ישתכלל : "יויסגו ן בהו ן מעל י 
תודת א וק ל דטשכחי ן ואסגיג ק ול א קערו ן ואיתקיפינו ן ^ א יה ץ 
הלשין : "*ויהו ן כגוה י כי ד מלקדמי ן וכנשתה ק קדמ י תתק ן ואסע ר 
5 כיש א ע ל ב ל דוזקיהו ן : ‘*ויתרכ א מלבהו ן טנהו ן ומשיחהו ן מכיגיה ץ 
יתגל י ואיקדכיגו ן ויתנהו ן לפולחג י אר י ט ן הו א די ן דאתרע י 
לאיתקרכ א לפולחנ י אמ ר יהו ה : **ותהו ן קדמ י לע ם ואנ א איהו י 
ל ^ לאל ה : י*ה א טזופית א מ ן קד ם יהו ה כרג ז גפק א עלעו ל 
טתכני ש ע ל רי ש רשיע ץ יחול : ”ל א יתו ב תקו ף רוגז א דיהו ה עד - 
• 1 דיעב T וע ד דיקיי ם מחשכ ת ליכי ה כסו ף יומי א תיםתכלו ן כ ה : 
יכעידג א ההי א אמ ר יהו ה איהו י לאל ה לכ ל זרעי ת ישרא ל ואיגון 81 
מע ן קדמ י לע ם : * ב T נ ן אמ ר יהו ה דיה ב רחמי ן לעמ א דאםי ק 
טטצדי ם פופי ק צורכיהו ן כטדכר א ב ד הו ו טערקי ן מ ן קד ם דקטלי ן 
כחדכ א דב ר כטיטרי ה לאשרא ה בי ת ניח א ישראל : י אמר ת 
1 5 ירושל ם טלקדטי ן יהו ה איתנל י ע ל אכהתג א גכי א אימ ר להו ן ה א 
רתמ ת עלט א רחיטי ת יתכ ק ע ל כ ן דכרי ת יתכו ן כמכוון : *עו ד 
איקיימינ T ותיתקייטי ן בנישת א דישרא ל עו ד תיתקני ן כתיקוני ן 
ותיפקי ן כסיע ת טשכחין : *עו ד תיצכי ן כרטי ן כטור י שמרו ן צוכ ו 
שיתלי ן ואחלו : *אר י אי ת אריכו ת יומי א ומג י טוב א דעת T למית י 
20 לצדיקי א דגטר ו אורית י טלקדמי ן חולקהו ן כארע א דישרא ל דהו ו 
טחצזד ק לשנ י גחטת א דאתיי ן אטרי ן אימת י ניקו ם ונס ק לצי ק 
וניתחז י קד ם יהו ה אלהנא : ’אר י כדנ ן אמ ר יהו ה שכח ו דכי ת 
יעק ב כחידוו א ודוצ ו כרי ש נל י לעינ י כ ל עמטי א כפר ו שכח ו 
ואימרופר ק יהו ה י ת עטי ה י ת שאר א דישראל : *האג א מיית י 
25 לה ק טאר ע ציפונ א ואיבנשינו ן טסיפ י ארע א דהו ו כהו ן עוירי ן 
m גי p יסג ק כהו ן מעדיי ן די^ ן כחד א כטשריי ן סגיא ן יתוכ ק 
הלכא : *כטינליהו ן כ ד הו ו ככ ן גל ו ובטתכה ק מבינ י גלוותה ק 
כרחטי ן סניאי ן אקריכיגו ן א T בריגו ן ע ל פציד י מי א כאור ח תקנ א 
ל א ייתקל ק כ ה אר י הו ה מימר י לישרא ל כא ב ואפרי ם הכי ב הו א 
30 קדמי : “קביל ו פיתגמ א דיהו ה עטטי א והו ו כנגוו ן מרחי ק ואימ ת 
מ ן דבדרי ה לישרא ל יכגשיני ה ויטריני ה כרעי א לעדרי ה : ”אר י 
«־ ק יהו ה י ת דכי ת יעק ב ושיזכיגו ן מי ד דתקיפי ן מינהון : *'ויית ק 
דשכח ק כטו ר כי ת טקדש א דיתכנ י בציו ן ויתפגקו ן כטוכ א דיה ב 


332 


leremiae 29 30 


ירמי ה נביא : י * והי ה פיתג ם נבוא ה מ ן קד ם יהו ה עי ם ירמיה ו 
למימ ר : י י של ח לו ת פ ל בנ י נלות א למימ ר כדנ ן אמ ר יהו ה ע ל 
שמעי ה דמ ן חלי ם חל ף דאיתנב י לבו ן שמעי ה ואנ א ל א שלחתי ה 
וארח ץ יתכו ן ע ל שיקרא : “בכי ן כדנ ן אמ ר יהו ה האנ א מסע ר 
ע ל שמעי ה דמ ן חלי ם וע ל בנוה י ל א יה י לי ה נב ר יתי ב בג ו עמ א 5 
הד ק ול א יחז י במוב א דאנ א עתי ד למעב ד לעמ י אמ ר יהי ה אר י 
30 סטי א מלי ל קד ם יהוה : ‘פיתנ ם נבוא ה דהו ה עי ם ירמיה ו מ ן קד ם 
יהו ה למימ ר : * כ T נ ן אמ ר יהוו ז אלה א דישרא ל למימ ר כת ב ל ר 
י ת כ ל פיתגמי א דמלילי ת עימ ך ע ל סיפרא : *אר י ה א יונוי א את ן 
אמ ר יהו ה ואתי ב י ת נלו ת עמ י ישרא ל ויהוד ה אמ ר יהו ה ואתיביג ק 1 0 
לארע א דיהכי ת לאבהתהו ן ויחסטג ה : *ואילי ן פיתגמי א דמלי ל יהו ה 
ע ל ישרא ל וע ל יהודה : ®אר י כ T נ ן אמ ר יהו ה ק ל זייע א שמעג א 
דחל א ולי ת שלם : ״ימאיל ו כ ק וחז ו א ם יל T דכר א מדי ן חזית י 
כ ל נכ ר T וה י מחת ן ע ל חרצי ה כיל T ת א ומשתניי ן כ ל אפי א למיהו י 
כירקגא : ’וו י אר י ר ב יומ א ההו א ולי ת דכוותי ה ועיד ן עק א הי א 15 
ליעק ב וטינ ה יתפרק : *ויה י בעידנ א ההו א אמ ר יהו ה צבאו ת 
איתב ר גי ר עממי א מצוריכ ק וחנקיב ץ איפס ק ול א ישתעבח ן 
בישרא ל עו ד עטמיא : יויפלחו ן קד ם יהו ה אלהה ק דשתטע ק 
לטשחז א ב ר דו ד טלכה ק דאקי ם לה ק : ״ ' וא ת ל א ת T ח ל עבד י 
יעק ב אמ ר יהו ה ול א תיתב ר ישרא ל אר י האנ א פרי ק ל ר מרחי ק 0 נ 
וי ת בג ד טאר ע גלוותה ק דתוב ק דבי ת יעק ב וישקט ק משר ק 
לרוחז ק ולי ת דטניד : י י אר י בסעד ך טיטר י אמ ר יהו ה ליטיפרק ד 
אר י אעב T גטיר א בכ ל עמטי א דבדרת ך לת ק ועיטן • ל א איעב ד 
גטיר א ואיתית י על ד ייסורי ן לאלפות ך בר ם בדי ן חסו ך ושיצא ה 
ל א אישיצינן• : **אר י כידג ן אמ ר יהו ה תקי ף תברץ • טטדעאנ ג 
טחת T : **לי ת דדאי ן דינ ד לרחט א על ד אס ו ל א סליק ת לך : 

* * כ ל רחט ר איתנשיו ד טישא ל בשלטי ד ל א תבע ו אר י מח ת סגא ה 
אלקית ד ייסו ר אכזראי ן ע ל דסגיא ו חיכ ד תקפ ו חטאו : **מ ה 
א ת מצוות א ע ל תכר 7 טטרע א מחתי ד ע ל דסגיא ו חוב ל תקופ ו 
חטא ך עבדי ת אילי ן לך : •*בכי ן כ ל אנס ר יתאנס ק וכ ל סנאו 35 
כולה ק בשיכי א יהכ ק ויה ק עד ך לעד י וב ל בזזן • איטס ר לבהא : 
’*אר י איית י אס ו ל T וטטחת T אסיג T אמ ר יהו ה אר י טטלטלת א 
ק ח ל ז צי ק הי א תב ע לי ת ל ה : * ' כידנ ן אמ ר יהו ה האנ א טתי ב 


leremiae 29 


331 


דוכרנבו ן קדמ י ואקי ם עליכו ן י ת פיתגמ י תקנ א לאתב א יתכו ן 
’לאתד א הדק : "אר י קדמ י גליי ן י ת טחשבת א דאנ א מחש ב 
קליכ ק אמ ר יהו ח מחשב ת שלמ א ול א לביש א לטית ן לנו ן סו ף 
וסיבוד : "ותיצלו ן קדמ י ואקב ל צלותכו ן ותבעו ן מ ן קדמי ! ואיקב ל 
5 מןותכוץ : “ותבעקדחלת י ותשכחו ן אר י תיבעו ץ p קדמ י בכ ל 
ליככק : **ואישתאי ל לבו ן כמיטר י אמ ר יהו ה ואתי ב י ת גלוות ^ 
ואיבני ש יתכ ק טב ל עממי א וטב ל אתרי א דאגלית י יתכ ץ לת p 
אכז ר יהוד ! ואתי ב יתכו ן לאתר א דאגלית י יתכו ץ טת p : "אר י 
אסדת ק אקי ם לנ א יהו ה מלפי ן בבבל : “אר י ^ג ץאמ ריהו ה ע ל 
1 0 מלכ א דיתי ב ע ל כורס י דו ד וע ל כ ל עט א דיתי ב בקרת א הד א 
אחיכו ן דל א נפק ו עיטכו ן בגלות א : ״ כ T נ ן אמ ר יהו ה צבאו ת 
האנ א מגר י בה ק י ת דקפזלי ן כחרב א וכפנ א ומות א ואית ץ,יתה ק 
^מ א כישת א דל א מתאב ק מכיש ו : “ ואירדו ף בתריהו ן בדקטל ץ 
בחרם א בכפנ א ובטות א ואיתנינ ק לזי ע לכ ל מלכו ת ארע א למוכז י 
ג 1 ולצר ו ולאישתממ ו ולחיסודי ן בכ ל עטמי א דאגליתינו ן לת p : 
“חל ף דל א קביל ו לפיתגמ י אמ ר יהו ה דשלחי ת לוותה ק י ת עבד י 
נביי א מקדי ם ומשל ח ול א קבילתו ן אמ ר יהו ה : " * ואתו ן קכיל ו 
פיתגט א דיהו ה כ ל גלות א דאנלית י טירושל ם לכבל : '*כדנ ן אס ר 
יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל ע ל אחא ב כ ר קולי ה וע ל צדקיה ו ב ר 
20 מעשיה ו דאיתנביא ו לכ ק בשמ י שקר א האנ א מס ר יתהו ן כ T 
נבוכו • רצ ר טלכ א דבב ל דקטלינו ן לעיניכו ן : * * דתנסי ב טינה ק 
לופז א לכ ל גלו ת יהוד ה דבכב ל למיט ר ישוינ ד יהו ה כצדקי ה וכאח ב 
דקלנו ן טלכ א דבב ל בנורא : “חל ף דעבד ו קלנ א בישרא ל מניא ו 
י ת גש י חבריה ק וכזליל ו פיתגמ א כשמ י שיקר א דל א פק T תינ p 
#נוקדט י גל י וטימר י סהי ד אמ ר יהוו ז : “ולשמעיה ו דמ ן חלי ם תיט ר 
לטיטר : “כדנ ן אמ ר יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל למיט ד חל ף 
דשלחת א בש p • איגר ן לו ת כ ל עמ א דבירושל ם ולו ת צפני ה ב ר 
מעשי ה כהנ א ^ו ת כ ל כהני א לטימר : •*יהו ה «' T כה ץ חל ף 
יהדד ע כהנ א למהו י טטנ א סג ן כהני א בי ת מקדש א דיהו ה לכ ל 
au גב ר דמיש^ י וטטפ ש ותית ק יתי ה לכיפת א ולנ ו ציגוקא : ”וכ ק 
למ ה ל א טפח א כירמיה ו דמענתו ת דטתגב י לכק : **אר י ע ל P 
של ח לותנ א ^כ ל למיט ר ארוכ ה הי א בג ו כת ץ ותיכ ו וצוב ו גיני ן 
ואוכול ו י ת איכהן : "*וקר א צפני ה כהנ א י ת איגרת א הדן < קד ם 830 


leremiae 28 29 


יגביי א דהו ו קדט י וקדט ך ט ן עלט א ואיתנניא ו ע ל טרי ק סגיא ן 
וע ל טלכוו ן רברב ן לקרב א ולביש א ולטות א : ®גביי א טא ן דיתגב י 
^ולט א בטית י פיתג ם נבי א יתיד ע נבי א דשלחי ה יהו ה בקשוט : 
”ונסי ב חנני ה נב י שיקר א י ת ניר א מע ל צמ ר ירמי ה נביי א 
וחברי ה : ״ ואמ ר חנני ה לעינ י כ ל עמ א לטיט ר כ T נ ן אמ ר יהז ה 5 
כדי ן אחב ר י ת ני ר נבוכ ד נאצ ר טלכ א דבכ ל בסו ף תרת ק שנ ק 
htm צו ר כ ל עטטי א ואז ל ירמי ה נבי א לאורחי ה : * * והד ה פיחג ס 
נבוא ה מ ן קד ם יהו ה עי ם ירמי ה בת ר דתב ר חנני ה נב י שיקר א 
י ת ניר א מע ל צו ר ירמי ה נבי א לטימ ר : י ‘ איזי ל וחימ ר לחנני ה 
לטיט ר כדנ ן אמ ר יהו ה נירי ן דא ע תברת א ותעב T חילופיה ק נ T ין o ו 
דברז ל : “ אר י ^נ ן אמ ר יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל ני ר ד«־ז ל 
יהבי ת ע ל צו ר כ ל עטמי א האילי ן למיפל ח י ת נבוכ ד כצ ר טלנ א 
דכב ל ויפלחוני ה וא ף י ת חי ת בר א יהכי ת ליה : ®*ואמ ר ירמי ה 
נבי א לחנני ה נכ י שיקר א שמ ע כ ק חנני ה ל א שלח ך יהו ה וא ת 
ארחיצת א י ת עמ א הדי ן ע ל שיקרא : "*כבי ן כידנ ן אמ ר יהוהנ ו 
האנ א מגל י ל ד מע ל אפ י ארע א כשת א הד א א ת מאי ת ולשת א 
הד א א ת טתקב ר אר י סטי א טלילת א קד ם יהו ה : * * ומי ת חנני ה 
89 נב י שקר א כשת א ההי א ואיתקב ר בירח א שכיעאה : ‘ואיל ק 
פיחגט י ספר א דשל ח ירמי ה נבי א טירושל ם לו ת שא ר סכ י גלות א 
ולו ת כהני א ולו ת ספרי א ולו ת כ ל עט א דאגל י נבוכ ד נאצדס ג 
טירושל ם לבבל : *בת ר דגל א יכני ה מלכ א וטלכת א ורברבי א 
רברב י יהוד ה וירושל ם ואומני א ותרעי א טירושלם : *ב T אלעש ה 
ב ר שפ ן וגטרי ה כ ר חלקי ה דשל ח צדקי ה טל ד שבט א דבי ת יהוד ה 
לו ת נבוכ ד נאצ ר טלכ א דבב ל לבב ל לטיט ר : * pTD אמ ר יהו ה 
צבאו ת אלח א דישרא ל לכ ל נלות א דאגלית י טירושל ם לבבל : 16 
•בנ ו כתי ן ותיב ו וציב ו ננ ץ ואכול ו י ת איכהן : *סכ ו נשי ן ואולי ח 
בנ ק ובנ ן וסכ ו לבניכו ן נשי ן וי ת כנתכ ק הב ו לטכרי ן ^יד ן בנ ק 
ובנ ן וסנ ו ת « ול א תזער ק : * ותבע ו י ת של ם קרת א דאנלית י יתנו ן 
לתמ ן וצל ו ^ ה קד ם יחו ה אר י כשלמ ה יה י לכ ק שלם : *אר י כדנ ן 
אמ ר יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל ל א יטע ק לכו ן נבייכו ן דש<ך א 0 ( 
דכיגיכו ן וקסטיכו ן ול א תקבל ק מ ן חילמ י חילמיכו ן דאת ק מ ח למ ין ; 
•אר י שקר א אינו ן מתגב ן לכו ן כשמ י ל א שלתתינ ק א» • יהוה : 
•*אר י כדנ ן אמ ר יחו ה אר י לפו ם טישל ם לכב ל שבעי ן שנ ק ייעו ל leremiae 27 28 


329 


י ת טלכ א דכבל ; "ול א תקבל ק לפיתגט י גבי י שיקר א דאטר ץ 
לבו ן לטיט ר ל א תיפלוז ק יו ז מלכ א רכב ל אר י שיקר א אינ ק טתנכ ן 
לב ק ; “ אר י ל א שלחתינ ק אט ר יהר ה ואימ ן טוזנב ן בשט י שיקר א 
בדי ד דאיטלטי ל יתבו ן ותיבד ק את ק ונבי י שיקר א דטוזנב ן לב ק : 
5 *'ולכהני א ולב ל עט א הר ץ מלילי ת לטיט ר pT3 אט ר יהו ה 
תקבל ק לפיתגט י נביאיכ ק דשיקר א דטתנב ן לבו ן לטימ ר ה א טג י 
בי ת טקדש א דיהו ה מתותב ק טבב ל בע ן בפרי ע אר י שקר א אינ ק 
טתנב ן לבק ; ” ל א תקבל ק טנה ק פלח ו י ת מלב א דבב ל ואיתקייט ו 
לט א תה י קרת א הד א חורבא : *‘וא ם טתגב ן אינ ק וא ם אי ת 
» 1 פיתגט א דיהו ה עימה ק יבע ק כ ק במימר א דיהו ה צבאו ת בדי ל 
דל א יתובל ק טני א דאישתאר ו בבי ת טקדש א דיהו ה ובי ת טל ד 
שבט א דבי ת יהוד ה ובירושל ם לבבל : **אר י בידנ ן «<ט ר יהו ה 
צבאו ת ע ל עטודי א וע ל יט א וע ל בסיסי א וע ל שא ר טני א דאישתאר ו 
בקרת א הדא : ®*דל א שבגו ן נבוכ ד נצ ר טלכ א דבב ל כ ד אגל י י ת 
1 5 יכגי ה ב ר יהדקי ם טל ר שיבט א דבי ת יהוד ה טירושל ם לבב ל וי ת 
רברב י יהוד ה וירושלם : '*אר י כידנ ן אט ר יהו ה צבאו ת אלה א 
דישרא ל ע ל טני א דאשתאר ו בי ת טקדש א דיהו ה ובי ת טל ד שיבט א 
דכי ת יהוד ה ובירושלם : **לבב ל יתוכלו ן ותט ן יה ק ע ד יומ א דייעו ל 
תכרנה ק קדמ י אט ר יהוו ז ואסקינ ק ואתבינו ן לאתר א הדין : *והו ה 28 
סבבשת א ההי א ברי ש טלמ ת צדקי ה טל ד שיבט א דכי ת יהוד ה 
בשת א רביעית א בירת א חטישא ה אמ ר ל י חנני ה כ ר עזו ר נכ י 
שקר א דטגכע ק כבי ת מקדש א דיהו ה לעינ י כהני א וכ ל עמ א 
למימר : *כ T נ ן אט ר יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל לטיט ר תכרי ת 
י ת ני ר טלב א דבבל : *בסו ף תרת ק שני ן אנ א מתי ב לאתר א הדי ן 
25 י ת כ ל מנ י בי ת טקדש א דיהו ה דשב א נכוב ד נאצ ר טלכ א דבב י 
מ ן אתר א הדי ן ואובלינ ק לבבל : *ד ת יכני ה ב ר והדקי ם טל ד 
שיבט א דבי ת יהוד ה ד ת ב ל גלו ת יהוד ה דאיתגליא ו לכב ל אנ א 
מתי ב לאתר א ה p אמ ר יהו ה אר י איתב ר י ת ני ר טלכ א דבבל : 
‘ואמ ר ירמי ה נבי א לחנני ה נכ י שיקר א לעינ י כהני א ולעינ י כ ל 
30 עט א דקייטי ן בבי ת טקדש א דיהוה : ®ואמ ר ירמי ה נבי א אמ ן כ ן 
יה י רעו א p קד ם יהו ה דיקיי ם יהו ה י ת פתגמ ד דאיתנביאת א 
לאתב א טנ י בי ת טקדש א דיהו ה וכ ל נלות א טבכי ' לאתר א ה^ : 
’כר ם שמ ע כ ק פיתגט א הדי ן דאנ א ממלי ל קדמ ו וקד ם כ ל עטא : 328 


leremiae 26 27 


אורי ה ב ר שמעי ה מקרי ת יערי ם ואיתנב י ע ל קרת א הד א Sjn 
ארע א הד א ככ ל פיתגמ י ירמיה : ‘*ושמ ע מלכ א יהויקי ם וכ ל 
גיברוה י וכ ל רברכי א י ת פיתגמוה י ובע א מלכ א למיקטלי ה ושמ ע 
אורי ה ודחי ל וער ק ואת א למצרים : **ושל ח מלכ א יהויקי ם גבר ץ 
למצרי ם י ת אלנת ן ב ר עככו ר וגברי ן עימי ה למצרים : **ואפיקו 5 
י ת אוריה ו ממצרי ם ואתיוה י לו ת מלכ א יהויקי ם וקמלי ה בחרב א 
ורמ א י ת נבלתי ה לקבר י גליא : **בר ם t אחיק ם ב ר שפ ן הו ת 
עי ם ירמיה ו בדי ל דל א למימס ר יתי ה ב T א דעמ א למקטליה : 

27 ’ברי ש מלכו ת יהויקי ם ב ר יאשיה ו מל ך שבנו א דבי ת יהוד ה הו ה 
פיתגמ א הדי ן עי ם ירמי ה מ ן קד ם יהו ה למימר : *כ T נ ן אמ ר יהוה ס 1 
ל י עיב ד ל ד חנקי ן ונירי ן ותיתניט ן ע ל צורך : יותשלחינ ק לו ת 
מלכ א דאדו ם ולו ת מלכ א דמוא ב ולו ת מלכ א רבנ י עמ ק ולו ת 
מלכ א דצ ר ולו ת מלכ א דציד ק ב T איזגדי א ראת ן ליחשל ם לו ת 
צדקיה ו מל ך שבמ א דבי ת יהודה : *ותפק T יתה ק לו ת ריבוניה ק 
למימ ר כדנ ן אמ ר יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל כר ץ תימרון 5 ו 
לריבונכק : *אנ א במימר י עברי ת י ת ארע א י ת אינש א וי ת בעיד א 
דע ל אפ י ארע א בחיל י רב א ובאדרע י מרממ א ויהבת ה לדכש ר 
קדמי : ®וכע ן אנ א יהכי ת י ת כ ל מדינת א האילי ן ב T נבוכ ד נצ ר 
מלכ א דבב ל עבד י וא ף י ת חי ת בר א יהבי ת לי ה למיפלחיה : 
’ויפלחו ן יתי ה כ ל עממי א וי ת בריר . ד ת ב ר ברי ה ע ד דימט י עיד ן 20 
תב ר ארעי ה אן ז הו א יפלת ק כי ה עמטי ן סגיאי ן ומלכ ק רברב ק : 

* ויה י ע ם ומלכ ו דל א יפל ח יתי ה י ת נכוכ ד נצ ר מלכ א דבכ ל ד ת 
דל א ית ן י ת צוארי ה בני ר מלכ א רכב ל כחרכ א וככפנ א וכמות א 
אסע ר ע ל עמ א ההו א אמ ר יהו ה ע ד דאימס ר יתה ק ב T י ה : "ואתו ן 
ל א תקבל ק מ ן נכיאיכ ק דשיקר א וכ ק קסמיכ ק ומ ן חלמ י חלטיכקצ ג 
ומ ן ענניכ ק ומ ן תרשיכו ן דאינ ק אמרי ן לכ ק למימ ר ל א תיפלח ק 
י ת מלכ א דככל : "‘אר י שיקר א אינ ק מתנכ ן לכ ק בדי ל לארחק א 
יתכו ןמע ל ארעכו ן ואיטלטי ל יתכ ק ותיבדק : ‘*ועמ א דיעי ל י ת 
צורי ה בני ר טלכ א רכב ל ויפלחיני ה ואשריני ה ע ל ארעי ה אט ר 
יהו ה ויפלח ה דתי ב ב ה : * ‘ וע ם צדקיה ו טל ך שכט א דבי ת יהוד ה 30 
מלילי ת ככ ל פיתגמי א האיל ק לטימ ר אעיל ו י ת צודיכ ק בני ר טלכ א 
דבב ל ופלח ו יתי ה ועמי ה ואיתקייטו : *‘לט א תתקטל ק א ת ועמ ד 
בחרב א ככפנ א וכטות א בט א דמלי ל יהו ה ע ל עט א רל א יפל ח 


leremiae 26 


827 


גואורחי ח בישת א ואתי ב ט ץ כישת א דאנ א מחשי ב לטהנב ד לה ק 
ט ן קד ם בישו ת עובדיחון : *ותיט ר להו ן ב T נ ץ אמ ר יהי ה א ם ל א 
תקבלו ן לטימר י לטח ך באורית י דיהבי ת קדטיכו ן : *לקבל א לפיתגמ י 
עבד י נביי א דאג א של ח לוותכו ן טקדי ם וטשל ח ול א קבילתו ן : 

5 *ואיתי ן י ת בית א הדי ן בשיל ו וי ת קרת א הד א איתי ן ללוט א לב ל 
עטט י ארע א ; ’ושטע ו כועי א וספרי א וכ ל עט א דירמי ח טתנב י 
י ת פיתגמי א האיל ץ כבי ת מקדש א דיוזו ה : * והו ה כ ד שתנ י ירטי ה 
לאיתנבא ה י ת כ ל דפק T יהו ה לטלל א ע ם כ ל עט א ואחד ו יתי ה 
כהני א וספרי א וכ ל עמ א לטימ ר מט ת תמות : ®מדי ן איתנכית א 
וובשמ א דיהו ה למיט ר כשיל ו יה י בית א הדי ן וקרת א הד א תיחרו ב 
טבל י יתי ב ואיתכגי ש כ ל עמ א ע ל ירמי ה כבי ת טקדש א דיהו ח ; 

” ושמע ו רברב י יהוד ה י ת פיתגטי א האילי ן וסליק ו מבי ת טלכ א 
לבי ת מקדש א דיהו ה ויתיב ו כמעלנ א דתר ע בי ת מקדש א דיהו ח 
טדינוזאה : “ואמר ו כהני א וספרי א לרכרכי א ולכ ל עט א לטיט ר 
11 חוב ת די ן דקטו ל לגבר א הדי ן אר י איתנב י ע ל קרת א הד א בט א 
דשטעתו ן כאודניכון : *'ואמ ר ירמיה ו לכ ל רברבי א ולכ ל עמ א 
לטיט ר יהו ה שלחג י לאיתנכא ה ע ל בית א ה p וע ל קרת א הד א 
י ת כ ל פיתגטי א דשטעתק : *‘וכע ן אתקי ט אורחתבו ן ועוכדיכ ק 
וקכיל ו למימר א דיהו ה אלהכו ן רוזו ב יהו ה ט ן בישת א דמלי ל 
ו 2 עליכון : *‘ואנ א ה א אנ א מסי ר ב T כו ן עיב T ו ל י כמ א דתקי ן 
ופט א דכש ר בעיניכו ן ; ® י כר ם מיד ע תידעו ן א ם קטלי ן אתו ן ית י 
ש־ י ד ם זכי י אתו ן יהכי ן עליכ ק וע ל קרת א הד א וע ל יתבה א אר י 
בקשו ט שלחנ י יהו ה עליכו ן לאיתנכא ה קדמיבו ן י ת כ ל פיתגטי א 
האיל ץ :• * ואמר ו רכרבי א וכ ל עט א לכהני א ולספרי א לי ת לגבר א 
ן ג חד ק חוב ת די ן דקטו ל אר י כשט א דיהו ח אלהנ א מלי ל עיטנ א : 
”וקמ ו גכרי א מסכ י ארע א ואמר ו לכ ל קהל א דעט א למימר : 
*'טיפ ה דטיטריש א חו ה טיתנכ י כיומ י חזקי ה מל ד שבט א דכי ת 
יחוד ח ואמ ר לכ ל עט א דכי ת יהוד ה לטימ ר כדנ ן אמ ר יהו ה צבאו ת 
צי ק הק ל תיתרד י וירושל ם ליגר ק תה י וטו ר כי ת טקדש א דיהו ח 
לחיש ת חורשא : *'המיקט ל קטלוה י הזקיה ו מל ך שכט א דבי ת 
יהוד ה וכ ל דכי ת יהוד ה הל א דחי ל p קד ם יהו ה וצל י קד ם יהו ח 
וח ב יהוד • ט ן כישת א דטלי ל עליהו ן ואגחנ א גרטי ן לאיתא ה כישת א 
רכוו א ע ל נפשתאנא : " * וא ף נבר א חו ה טתגכ י כשט א דיהו ח S26 


letsmkM 25 26 


צו ר וי ת כ ל מלכ י ציד ן וי ת כ ל טלכ י ניס א דבעיכר א דימא : ** nn 
דד ן ד ת תיט א וי ת כ ח וי ת כ ל טקפ י פאתא : “וי ת כ ל מלכ י זןר ב 
ד ת כ ל טלכ י עיבא י דשר ן בשכונ ץ בטדברא : **וי ת כ ל מלכ י 
זטר י ד ת כ ל טלכ י עיל ם ד ת כ ל מלכ י טד י : •*ד ת כ ל מלכ י ציפונ א 
דקריכי ן ודרחיק ץ גב ר לאחות י וי ת כ ל מלכוו ת ארע א דע ל אפ י 6 
ארע א ומלכ א דבב ל ישת י בתריוזון : ^*ותיט ר לה ק ^ג ץ אפ 8 ־ 
יהו ח צבאו ת אלה א דישרא ל שת ו ורו ו ואישתגיש ו מ ן עק א ופל ו 
ול א תקוטו ן מ ן קד ם דקטל ץ כתרב א דאנ א של ח בינימן : “דה י 
אר י יסרבו ן לקכל א כס א p חץ • לטשת י ותימ ר לחו ן כידנ ן אט ר 
יחו ח צבאו ת טישת א תישתון : "*אר י ח א כקרת א דאתקר י שנזיס ו 
על ח אנ א משר י לאכאש א ואת ק מד ק דטחכ א תחכו ן ל א תחמ ן 
אר י דקטלי ן כחרב א אנ א מכל י ע ל כ ל יתכ י ארע א אט ר יחו ה 
צכאות : "’וא ת תיתנכ י לה ק י ת כ ל פיתנטי א חאיל ץ ותימ ר לה ק 
יהו ה טטרוט א יכל י וטמדו ר קודשי ה ירי ם טימרי ה אכלא ה יכל י 
דיית ק בזוזי ן ע ל אר ע כי ת שכינתי ה ה א כנחת י טעצר א דטריט ק ia 
קלה ק כ ן יית י זוע א לכ ל יתב י ארעא : *’טפו א איתרגושת א ע ד 
סייפ י ארע א אר י דינ א קד ם יהו ה כעטמי א מיתפר ע הו א לכ ל 
כיסר א רשיעי א דבהו ן טסרינ ק לקטל א אט ר יהוה : **כחע ן אט ר 
יהו ה צכאו ת ה א בישת א גפק א טע ם לע ם ועטמי ן רכרב ק יתו ן 
כגל י מסיפ י ארעא : “וחז ק קטילי א דט ן קר ם יהו ה ביומ א ההוא » 
מסייפ י ארע א וע ד סיפ י ארע א ל א יסתפדו ן ול א יתכנש ק ול א 
יתקכרו ן לזיכ ל מכד ר ע ל אפ י ארע א יהק : “איליל ו טלכי א וצווז ו 
וחופ ו רישכ ק בקיטט א תקיפ י עט א אר י שליט ו יוטיכ ק לקטל א 
ותיתבדר ק ותיפל ק דהדתו ן רגיני ן כטנ י חטדתא : ”דיב ד בי ת 
עירוק י ט ן טלכי א ושיזב א מתקיפ י עטא : “ק ל צוחז ת טלכיא * 
וילל ת תקיפ י עט א אר י אכי ז יהו ה י ת עטהק : ”דצד ק מדור י 
שלטה ק ט ן קד ם תקו ף רוגז א דיהוה : “גל א מל ך טכרכי ה אר י ת ת 
ארעח ק לצד ו מ ן קד ם חר ב סנא ה דהי א כחמ ר טרוי א ומ ן קד ם 
26 תקו ף רוגזיו ז : י ברי ש מלכו ת יהדקי ם ב ר יזמוי ה מל ו שבט א דכי ת 
יתד ה ת ה פיתנמ א הד ק p קד ם יהו ח לנדט ר : *כידנ ן אמ ר יוזו ה 0 
קו ם כדר ת בי ת מקדש א דיהו ה ותתגכ י ע ל כ ל קרד א דכי ת יהוד ה 
דעלי ן למיסג ד בכי ת טקדש א דיהו ה י ת כ ל פיתנמי א דפקדתן ■ 
לאיתנכא ה לה ק ל א תימנ ע פיתנם : ’מאי ם ישסע ק ויתוכ ק גב ר 


leremiae 25 


825 


דני ת יהוד ה וע ל כ ל יתב י ירושל ם לטימר : ימ ן תל ת עסר י שני ן 
ליאשיה ו ב ר אמו ן טל ד שכט א דכי ת יהוד ה וע ד יומ א הדי ן דנ ן 
עסרי ן ותל ת שני ן הו ה פיתנ ם נכוא ה p קד ם יהו ה עיט י ומלילי ת 
עיסכ ק טקדי ם וטטלי ל ול א קבילת ק : * ושל ח יהו ה לוותכו ן י ת כ ל 
8 עבתה י נכיי א טקדי ם וטשל ח ול א קכילתו ן ול א ארכינת ק י ת 
אודנכו ן לקבלא : ילטיט ר תוכ ו כ ק נכ ר טאורחי ה ביש א וטכישו ת 
עונדיכ ק ותכ ו ע ל ארע א דיה ב יהו ה לכ ק ולאבהתכ ק לט ן עלט א 
וע ד עלטא : * ול א תהמ ן כת ר טעו ת עטטי א לטימלחה ק ולטיסג ד 
^!קול א תרגז ק קדט י כעוכר י ידיכ ץ ול א אכאי ש לכון : י ול א 
!!קנילתו ן לטיטר י אט ר ידזורי ז כד ^ לארגז א קדט י כעוכר י 
T י p לאכאש א לכק : *ככי ן כ T נ ן אט ר יהו ה צכאו ת חל ף דל א 
קבילת ק י ת פיתנטי : •האנ א של ח ודב ר י ת כ ל טלכו ת ציפונ א 
אט ר יהוד . ולנכוכ ד רצ ר טלכ א דככ ל עבד י ואייתינו ן ע ל ארע א 
הד א וע ל יתבה א וע ל כ ל עטטי א האיל ץ סחו ר סחו ר ואגטרימ ן 
ן 1 ואישוי ^ לצד ו ולאישתטט ו ולחורב א לעלם : "‘ואוכ ד טינה ק ק ל 
ני ע וק ל ח T ו א ק ל התני ן וק ל כל ן ק ל סיע ן דטשכח ן כניהו ר כוצי ן ; 
"ותה י כ ל ארע א הד א לחרכ א לצד ו ויפלח ק עטטי א האילי ן י ת 
טלכ א דבב ל שכעי ן שנין : “ויה י כ ד ישלטו ן שבע ץ שני ן אסע ר 
ע ל טלכ א דבב ל וע ל עט א ההו א אט ר יהו ה י ת חוביהו ן וע ל אר ע 
^נכסדא י ואיש ר יתי ה *נדו ת עלם : “ואיית י ע ל ארע א הד א י ת כ ל 
פיתגט י דגזרי ת על ה י ת כ ל דכתי ב כסיפר א הדי ן דאיתנב י ירטיה ו 
ע ל כ ל עטטיא : “אר י אפלח ו בהו ן א ף איט ן עטטי ן סניא ץ וטלכי ן 
רנרבי ן ואשל ם לד. ץ כאגרה ץ וכעובד י prrT : “אר י כ T נ ן אט ר 
יר.וו ז אלה א דישרא ל ל י קכי ל י ת כס א דחט ר לוט א הדי ן ט ן קדט י 
)וותשק י יתי ה י ת כ ל עטטי א דאנ א של ה ית ך עליהק : “רשתו ן 
דשתנש ק רטרפו ן p קד ם דקטלי ן כחרב א דאנ א של ח כיניה ק : 
"וקכלי ת י ת כס א מ ן קד ם יהו ה ואשקית י י ת כ ל עטטי א דשלחנ י 
יהו ה לוותד.ק : *‘י ת ירושל ם ר ת קירר א דכי ת יהוד ה ר ת טלכה א 
דז ז רברבה א לטית ן יתד.ו ן לחרכ א לצד ו לאישתטט ו וללוט א כיוט א 
»הדין : "*וי ת פרעד . טלכ א דטצרא י ר ת ע^דוה י וי ת רברבוה י ר ת 
כ לעטיה : "*ר ת כ ל טלכ י סוטכוות א ר ת כ ל טלכ י אר ע עו ץ וי ת 
כ ל מלכ י אר ע פלישתא י ר ת אשקל ק וי ת עז ה ר ת עקרו ן ר ת שאר א 
דאשדוד : '*י ת אדו ם ר ת טוא ב ר ת כנ י עטץ : “ר ת כ ל מלכ י 824 


leremiae 23 24 25 


נבואת א בשט א דיהו ה ואסע ר ע ל גבר א ההו א וע ל ביתי ה : “כדי ן 
תיטר ק גב ר לחברי ה וגב ר לאחוה י ט א אתי ב יהוד . וט א מלי ל יהוה : 
•יוגבוא ה בשט א דיהו ה ל א 0Tn ־ p עו ד אר י גבואת א תה י לגב ר 
דטקיי ם פיתגט י רעותי ה ואת ק טדט ן לבטל א י ת פיתגט י אלוז א 
קייט א יד.ו ה צבאו ת אלד.גא : ”כדי ן תיט ר לגבי א ט ה אתנ ו 5 
יהו ה וט א מלי ל יהוה : ”וא ם גכוא ה בשט א דיהו ה תיטרו ן כבי ן 
כיד ק אט ד יהו ה חל ף דאטרת ק י ת פיתגט א הד ק גכואת א בשט א 
דיהו ה ושלחי ת לוותכ ק לטיט ר ל א תיטר ק גבואת א בשט א דיהוה : 

” כ p האג א של ח רוגז י וארטו ש יתבו ן טירט ש ואירח ק יתט ן 
ד ח קרת א הד א דיהבי ת ל ^ ולאבהת ^ מקבי ל טיטרי : "ואיתין» ו 
עלימ ן חיםוד י על ם ותיחפיכ ק איתכנעו ת על ם דל א תיפסוק : 

24 ’ אחזיג י יהו ה וה א תרי ן סל י תיג ק טחת ץ קד ם היבל א דיוצ ה בת ר 
דאגל י נכוכ ד רצ ר טלב א דכב ל י ת יכגי ה כ ר יהדקי ם טל ף שיבט א 
דכי ת יהוד ה ד ת דכרב י יהוד ה וי ת אוטגי א ד ת תרעי א מיחשל ם 
ואובלימ ן לבבל : *סל א ח ד תיני ן טב ן לחד א כתיגי א בביו ץ וסלא 5 ו 
ח ד תינ ץ ביש ן לחד א דל א טתאבל ן מכיש ו : * ואמ ר T1.T ־ . ל י ט א 
א ת חז י ירמי ה ואטרי ת תינ ץ תיגי א טבאת א טב ן 6 זד א ודכיש ן 
ביש ן לחד א דל א מיתאכל ן טכישו : *והו ה פיתג ם גבוא ח ט ן קד ם 
יהו ה עט י למיטר : * pT3 אט ר יוצ ה אלה א דישרא ל כתיגי א 
טבת א האילי ן כ ץ אישתטוד ע י ת גלו ת יד.וד ה דאגלית י כ ק אתרא • 
הדי ן לאר ע כסדא י לטב א : •ואיש ד טיטר י עליה ץ לטכ א ואתיבינו ן 
^ע א הד א ואיבגינ ץ ול א אפג ר ואיקייטיגו ן ול א איטלטיל : 

’ ואיתי ן לה ץ ל ב למיד ע חזלת י אר י אנ א יוצ ה דה ק קדמ י לע ם 
ואנ א איד. ד לה ץ לאל ה אר י pw לפולחנ י בכ ל ליבה ץ : * ובתיני א 
בישת א דל א טתאכל ן מביש ו אר י אט ר יד.וו ז p אתי ן ית * 
צדקי ה טל ך שבט א דבי ת יהוד ה ד ת רברבוה י ד ת שאר א דירושל ם 
דאישתאר ו בארע א הד א ודיתבקבאדע א דמצדי ם : •ואיתגינקלזי ע 
לביש א לכ ל מלכו ת ארע א לחיסודי ן ולטת ל לשוע י וללוט א בכ ל 
אתרי א דאגליג ץ לתמן : "'ואיגר י כה ץ י ת דקטל ץ בחרב א וכפג א 
26 וטות א ע ד דיסופ ץ כתן ל ארע א דיהבי ת לד. ץ ולאכזצצצן : 'פיתגס ס 
נבוא ה דוזו ה ע ם ירמיה ו ע ל ב ל עט א דבי ת יוצד ה כשת א רביעית א 
ליהדקי ם כ ר יאשיה ו טל ד שבט א דבי ת יהוד ה הי א שת א קדטית י 
לנבוכ ד רצ ר טלכ א דבכל : *דאיתנכ י ירמיד. ו נבי א ע ל כ ל עט א 28 S 28 !«remiae 

כריש י חיו ץ אר י ק נבי י T ושל ם נפק ת חגופת א לכ ל יתב י ארעא : 
ייכידנ ץ אמ ר יהו ה צבאו ת ל א תקבל ץ לפיתגמ י נכי י שיקר א 
דסתנב ן ל ^ טט ק אינו ן יתבו ן רש ע לבה ק טמללי ן ל א ממימר א 
דיוזות : ”אטר ק בנבוא ת שקריהו ן לדמרגזי ן קדמ י מלי ל יהי ה 
5 שלם א יה י לכו ן וכ ל דאזי ל בהירהו ר ליבי ה אטרי ן ל א תית י עליבו ן 
כישתא : “אר י ל א קמ ו דיתגל י לה ק ר ז מ ן קד ם יהו ה ול א חז ו 
ול א שטע ו י ת פיתגמוה י ול א אצית ו למיטרי ה ול א קביל ו : " ה א 
טזופית א מ ן קד ם ידזו ה ברג ז נפק א ועלעו ל טשתג ש ע ל רי ש רשיע ק 
יוזיל : יתו ב תגז א דיהו ה ע ד דיעכי ד וע ד דיקיי ם מחשכ ת 

10 רעותי ה כסוףיומי א תיםתכל ק ב ה איםתכלא : ‘*ל א שלחי ת י ת 
נבי י שיקר א ואעו ן רהטי ן לאבאש א ל א מלילי ת עיטה ק ואיגו ן 
סתנכ ן שק ר :* * ואיל ו קמ ו איתגל י לה ק ר ז מ ן קד ם יהו ה ואשטע ו 
פיתגט י י ת עט י ואתיכוג ק טאורחה ק בישת א וטכישו ת עובדיהק : 
**אנ א אלה א ברי ת עלמ א מבראשי ת אמ ר יהו ה אנ א אלה א 
;יועתידג א לחדת א עלט א לצדיקיא : ‘*א ם ידט י גב ר לאיטמר א כי ד 
נסיוש־ א וקדמ י הל א גל י אמ ר יהו ה הל א י ת שמי א וי ת ארע א 
יקר י טל י אמ ר יהוה : **שמי ע קדמ י י ת דאטרי ן נבי י שיקר א 
דטתנב ן בשמ י שיקר א לטיט ר פיתג ם נבוא ה בחילט א איתחו ה לי : 

" * ע ד אימת י אי ת כלבהו ן דנביא י שיקר א דטתנכ ן שק ר וטתנכ ן 
יורש ע ליכהק : ^*דטוזשבי ן לאנשא ה י ת עמ י שמ י בחילטיה ק 
דטשתז ק גב ר לחברי ה כט א דשבק ו אכהתהו ן י ת פולח ן שט י 
וטקיטי ן בשו ם טעוות א : * * נבי א דעיטי ה חילט א ישתע י חילט א 
ודפיתגט י עימי ה ימל ל פיתגמ י קשו ט ה א כט א דפרי ש כי ן תיבנ א 
לעיבור א כ ץ פרי ש ב ק רשיעי א לצדיקי א אמ ר יהו ה : " * הל א כ ל 
יופיתגט י תקיפ ק כאישת א אמ ר יהוד . וכפטיש א דטנפ ע כיפא : 
'*ב p האנ א של ח רוגז י ע ל נבי י שיקר א אמ ר יהוד . מגנבי ן פתגמ י 
גב ר מ ן חברי ה : * * האנ א של ח חגז י ע ל גבי י שקר א אמ ר יהו ה 
דמתגכ ן כרעו ת ליכה ק ואמר ץ כ ן אמר : **האנ א של ח רוגז י ע ל 
דסתנב ן חתיט ק דשק ר אמ ר יהו ה ומשת ק וטט ק י ת עט י 
• 3 בשיקריה ק ובבקרותד. ק ואנ א ל א שלחתיגו ן ול א פק T תינ ק ואוזנא ה 
ל א יהנ ק לעט א הד ק אמ ר יוצ ה : י * ואר י ישאליג ד עט א הד ק א ו 
ספ ר א ו כהי ן לטיט ר ט א נכואת א בשט א דיהו ה ותיט ר להו ן כדי ן 
נכואת א וארטו ש ית ^ אמ ר m.T : **וספ ר וכהי ן ועט א דיט ר 

* 21 


\ 322 


leremiae 22 23 


הדי ן כני ה כמנ א דלי ת צרו ד כי ה מדי ן איטלטל ו ה«? א וגנרוה י 
ואיתגליא ו לארע א דל א vt : "*טארעי ה אגליוה י לאר ע אוהר י 
ארע א דישרא ל קכיל י פיתגט א דיהוה : "*כדנ ן אט ר יהו ה כתוב ו 
י ת גבר א הד ץ דל א וול ד נבר א ל א יצל ח כיוטוה י אר י ל א יצלו ו 
פהרעי ה נכ י יתי ב ע ל כורס י דו ד ועכ T שולט ן ע ל דכי ת יהודה : 5 
28 * י י פרנסי א דטאכדי ן וטכדר ץ י ת ע ם דאיתקר י שט י עליהו ן אט ד 
יהו ה : *בכ ץ כדנ ן אט ר יהו ה אלה א דישרא ל ע ל פרנסי א דטפרנפי ן 
י ת עט י אתו ן כדרת ץ י ת עט י וטלטילתונו ן ול א תכעוצ ן יתהו ן 
האג א מסע ר עליכו ן י ת בישו ת עוכדיכוןאט ר יהו ה : *ואנ א איפני ש 
י ת שאר א דעט י טב ל טדינת א דאגלית י יתה ץ לת ק ואתי ב יתהו ן 1 0 
לאתרהו ן ויפש ק ויסגון : *ואקי ם עליה ץ פרנסי ן ויפרנסונ ק ול א 
ידחלו ן עו ד ול א יתברו ן ול א יזועו ן אט ר יהוה : ‘ה א יוטי א את ן 
אט ר יהו ה ואקי ם לדו ד טשיח א דצידק א דטל ך טלכ א ויצל ח 
ויעבי ד די ן דקשו ט הכ ו כארעא : *כיוטוה י יתפרקו ן דכי ת יהוד ה 
וישרא ל ישר י לדווה ק ודי ן שטי ה דיהו ן קר ן לי ה יתעבד ן לנ א זכוו ן 1 5 
ט ן קד ם יהו ה כיוטוה י : י בכי ן ה א יוטי א את ן אט ר יהו ה ול א יהו ן 
טשתע ן עו ד כגבורת א דיהו ה דאסי ק י ת בג י ישרא ל טארע א 
דטצרים : *אילהי ן יה ק טשת ק כגבורת א דיהו ה דאםי ק ודאית י 
י ת זרע א דבי ת ישרא ל טאר ע ציפונ א וטפ ל טדינת א דאגליתיבו ן 
לתמ ן דתוכו ן ע ל ארעהון : ® ק קד ם נבי י שיקר א איתב ר לכיס ו 
בטע י זע ו כ ל גרט י הדת י בגב ר ר ד וכנכר א דטשתט י מ ן קד ם 
חטרי ה מ ן קד ם יהו ה וט ן קד ם פיתגט י קודשיה : "'אר י זנא ץ 
איתטליא ת ארע א אר י ט ן קד ם מוט י דשק ר חרוב ת ארע א יביש ו 
דירוו ת מדכר א וע ל דמסג ן ברעו ת נפשהו ן בישת א תית י עליהו ן 
וגיבריהו ן ל א יצלחון : "אר י א ף ספ ר א ף כהי ן גניב ו אורחתהק 5 ו 
אר י א ף בבי ת מקדש י נלי ץ קדמ י כישתה ק אמ ר יהוה : *'כב ק 
תה י אורחהו ן להו ן כטשרחר ן כקבל א יתקלו ן דפל ק ב ה אר י איית י 
עליהו ן כישת א שנ ת סוער ן חוביה ץ אמ ר יהו ה :* ' ובנבי י שמרו ן 
חזית י רש ע מתנכ ן בשו ם טעוות א ומטע ן י ת עט י י ת ישראל : 

* ' ובגכי י ירושל ם חזית י שנ ו זנאי ן ומהלכי ן בשק ר וטתקפ ץ יד י 10 
טכאשי ן בדי ל דל א למת ב גב ר טכישתי ה ה ד קדמ י כולהו ן כסדו ם 
ויתבה א כעמרו ז : " בכי ן כדנ ן אמ ר יהו ה צבאו ת ע ל גבי י שיקר א 
האנ א מיית י עליה ק עק א טר ר כגיד ץ ואשקינ ק ב ם דלד ט בי ש 


leremiae 22 


821 


■ זיעיבר ק עמטי ן סגיא ץ ע ל קרת א הד א דיטרו ן גב ר לחברי ה ע ל 
ט ה עב ד יהו ה כ p לקרת א רבת א הדא : *דימר ק ע ל דשכק ו י ת 
קיימ א דיהו ה אלהה ק 1 t3w לטעו ת עטטי א ופלוזונון : "'ל א תיבכו ן 
ע ל טי ת ול א תדוו ן עלוה י בכ ו טיכב א לדגל י אר י ל א יתו ב עו ד 
5 דחז י י ת אר ע ילדותיה ; "אר י כדנ ן אט ר יהוד • ע ל שלו ם ב ר 
יאשיה ו טל ד שבט א דכי ת יהוד ה דטל ר תחו ת יאשיה ו אבוה י דגפ ק 
ק אתר א הדי ן ל א יתו ב עו ד לתטן : **אילהי ן באתר א דאגליא ו 
יתי ה תמ ן יטו ת וי ת ארע א הד א ל א ירח י עו ד ; י ' י י דכנ י כיתי ה 
בל א קשו ט ועיליתי ה כל א דינ א כ ד חז י בחברי ה טפל ת טג ן ואגרי ה 
ס ו ל א יהי ב ליה : "דאט ר אבנ י ל י בת ק דטשח א ועילי ן מרווח ן ופצי ם 
ליד . תרב ץ וטטלי ל בכיור י ארזי א וטציי ר כסמטנין : ®יה א א ת 
טדט י לטיהו י בטלכ א קדטא ה אבי ד הל א אכ ל ושת י ועב ד ד ק 
דקשו ט ה מ בכ ק ט ב לי ה : ״ ' ק ד ק טסכ ק וחש T בכי ן הו ה ט ב 
^ א הי א דעת א דרעינ א בי ה אט ר יהוד . : י ' אר י לי ת עינ ך ולב ד 
15 אילד.י ן ע ל טטוג א לטיג ס וע ל ד ם זכי י לטשמ ך וע ל עושק א וע ל 
דברעו ת נפש ד לטיעבד : *'בבי ן כדנ ן אט ר יהו ה ע ל יהויקי ם ב ר 
יאשיה ו מל ך שבט א דבי ת יהוד ה ל א יספד ק לי ה י י ע ל אח י ת י ע ל 
אח ת ל א יספד ק ליד . ת י ע ל טלכ א ת י ע ל מלכותיה : •*בט א 
דטשגר ק י ת נביל ת חמר א כ ק ישגר ק י ת נכילתי ה יתגרו • דשתד י 
• 1 להלאד . לתרע י ירושל ם : " * סק י לבי ת טקדש א תתח י ובתרע י טו ר 
בית א אריט י קל T וצוח י ע ל טנזת א אר י איתכר ו כ ל רחמד : 
'*שלחי ת לוותק • י ת כ ל עבד י נכיי א ב ד הוי ת יתב א שלת א אטר ת 
לי ת אנ א טקבל א אולפ ן ד א אורחת T טזעורי ד אר י ל א קביל ת 
לטיטרי : **כ ל פרנס ו יתכדר ק לכ ל רו ח ורחט ר כשבי א יהכו ן אר י 
סנככ ק תיכסזי ן ותיתכגע ק מכ ל בישת T : **דיתכ א כבי ת טקדש א 
כינ י טלכי א טרבי א בנה א ט ה תעבדי ן במית י ל T עק א הי ע ה א 
כתבלי ן לילדתא : ®*קיי ם אנ א אמ ר יהו ה אר י א ם יה י כני ה ב ר 
יד.ויקי ם מל ו שכט א דכי ת יהוד ה כגלן ז דעיזק א ע ל t ימינ י אר י 
מחט ן בטיטר י אגלינך : ®*ואטסרינ ך בי ד דבע ן למיקטל ד וב T 
30 דא ת דחי ל ט ן קדמיה ק וב T גכוב ד רצ ר טלכ א דכב ל וב T א 
דכסדאי : **ואיטלטי ל ית ך וי ת אט ך דילדת ך לארע א אוחר י דל א 
איתילדת ק תט ן ותט ן תטות ק :* * ולארע א דאינ ק מכח ק י ת נפשה ק 
לטת ב תט ן לתט ן ל א יתוכק : **בסיר א חלש א טטלטל א גבר א 

21 820 


leremiae 21 22 


מלכ א דבב ל ועי ם בסדא י חליידי ן עלימ ן מנד א לשוד א ואיבגי ש 
יחה ק לג ו קרת א הדא : *ואני ח קדכ א אנ א עיטכ ק T3 תקיפ א 
ובדד ע מרמ ם וברג ז ובחמ ה ובתקו ף רב : * ואימת י י ת יתכ י ^־ת א 
הד א וי ת איגש א וי ת בעיר א במות א סגיא ה ימותון : י ובח ד P 
«ז ר יהו ה אטס רי תצדקי ה מל דשיבט א דבי ת יהוד ה ד ת עבדזהי 5 
ד ת עמ א ד ת דאישתאר ו בקרת א הד א מ ץ מות א ומ ן חרב א ומ ן 
מנ א ב T נבוב ד נצ ר טלכ א דבב ל וב T בעל י דבביה ק וב T 
דב ק לטיקטלה ק דמחונ ק לפיתג ם דחר ב ל א יחו ס עליהו ן ול א 
יחט ל ול א ירחם : * ולעבז א הדי ן תימ ר כדנ ן אמ ר יהו ה האנ א יהי ב 
קדמיב ק י ת אור ח חי י ד ת אור ח מותא : ״דיתי ב כקרת א הד א ימו ת 10 
נחרכ א ובכפנ א וכמות א ודיפו ק דשט ע לכסדא י דציד ץ עליכו ן 
ויח י ותה י לי ה נפשי ה לשיזבא : “אר י ח ל רוגז י בקדת א הד א 
לכיש א ול א לטכ א אמ ר יהו ה כ T טלכ א דכב ל תתמס ר דוקדינ ה 
בנורא : "ולבי ת טל ד שכט א דבי ת יהוד ה קביל ו פיתנט א דיהוה : 

“ בי ת דו ד כדנ ן אמ ר יהו ה דינ ו לצפר א דינ א ושיזיב ו«יס א מי ד 1 6 
דאגי ם לי ה דילט א ידל ק כאישת א רוגז י דשיצ י ול א יה י חיי ם מ ן 
קד ם כישו ת עוכדיכ ק : " האנ א שלו ז רוגז י על ד דיתכ א בתוקפי א 
בקיר ק כריכ ן אמ ר יהו ה דאטרי ן מ ן ייחו ת עלנ א ומ ן ייעו ל 
בכירגיתגא : "ואסע ר עליכ ק כפיר י עובדיכו ן אמ ר יהו ה ואדל ק 
22 אשת א כקיחוה א ותשיצ י כ ל סחרגהא : יכידנ ן אמ ר יחוהחותס ג 
לבי ת טל ר שבט א דבי ת יהוד ה ותתנכ י «ז ן י ת פיתגמ א הדי ן : 

* ותיט ר קבי ל פיתגט א דיהו ה טל ר שיבט א דבי ת יהוד ה דיחי ב 
ע ל כורס י דו ד א ת וענ 1 ך ועמ ד דעלי ן כתרעי א האילי ן : •כדנ ן 
אמ ר יהו ה עיכיד ו דיג א וצדקת א ושיזיב ו אניס א מ T דאני ס לי ח 
וגייו ד ית ם וארטל א ל א תונו ן ול א תינסו ן וד ם זכ י ל א תשדון 26 
באתר א הדין : •אר י א ם מעב ד תעכדו ן י ת פיתגט א הדי ן דעלו ן 
כתרע י בית א הד ק טלכי ן דיתב ץ ^ו ד ע ל כורסוה י רכיבי ן ברתיכ ץ 
זבסוסוו ן הו א ועבדוה י ועמיה : *וא ם ל א תקבל ק י ת פיתגטי א 
האיל ק במימר י קייטי ת אמ ד יהר ה אר י לחרב א יה י בית א הדי ן : 
*אר י כדנ ן אט ר יחו ה ע ל בי ת מל ו שגט א דבי ת יהוד ה איל ו א ת 16 
חבי ב קדט י כבי ת טקדש א דר ם כריש י טורי א א ם ל א אישוימ י 
סדכר א קידוי ן דל א איתיחב א : יואיזטי ן על ד טדזבלי ן גב ר וזייני ה 
בידי ה דקטל ק ששי י גיבר ו בט א דקייצ ק אע י חורש א ורט ן לנורז ס leremiae 20 21 


319 


בחרב א מסחו ר סחור : *אר י כידנ ץ אמ ר יוזו ה ה א אנ א מס ר ל ד 
^זכ ר ל ך ולכ ל תחט ד ויתקטל ק בחר ב כעל י דכביה ק ועינ ך חזי ץ 
ד ת כ ל דכי ת יהוד ה אטס ר כ T מלכ א דככ ל דגלינו ן לככ ל ויטחינו ן 
כחרכא : *ואיתי ן י ת כ ל עות ר קרת א הד א ד ת כ ל עמל ה ד ת כ ל 
גליאות ח ד ת כ ל אוצר י טלכי א דכי ת יהוד ה איטס ר כ T כעל י 
דכביה ק דכזו ^ דשכוט ץ ויוכלונ ק לככל : ®וא ת פשחו ר וכ ל יתכ י 
בית ך תהכ ק כשיכי א ולככ ל תתוכ ל ותט ן תטו ת ותמ ן תתקכ ר א ת 
וכ ל רחט ר דאיתנכית א להו ן כשקר : ישכשתנ י יהו ה ואישתכשי ת 
תקיפתנ י דכל ת ל י הדת י ללעי כ כ ל דט א מלה ק טחיכי ן כי : *אר י 
• 1 כזט ן דאנ א מתנכ י אנ א טרי? ז קל י ככ י וטצוו ח ע ל חטופ ק וכזחי ן 
אנ א טתנכ י אר י הו ה פיתגט א דיהו ה ל י לחיסודי ן וללעי כ כ ד 
יוטיא : יואטרי ת ל א אדכריני ה ול א איטלי ל עו ד כשטי ה והוו ן 
סיתגטוה י כלכ י כאש א כער א שטפי ן י ת גרט י וליאית י לסוכר א 
ול א יכילית : "'אר י שטעי ת טיל י סגיאי א דטתכנש ק מסחו ר סחו ר 
1 5 חו ו ונחדני ה כ ל אינ ש שלט י כטנ ץ לאכש א ל י טאי ם יטע י וניכו ל 
לי ה ונתפר ע פורענותנ א מיניה : "ויהו ה טיטרי ה כסעד י כגיכ ר 
תקי ף ע ל כי ן רדפ י יתקלו ן ול א ייכלו ן לטק ס יכהת ק לחד א אר י ל א 
יצלח ק ותחפינו ן איתכנעו ת על ם דל א תפסו ק :* ' דהו ה צכאו ת כח ר 
קשו ט גליי ן קדטוה י כוליי ן ול כ אחז י פורענו ת דינ ך טינה ק אר י 
• ג קדסי ר אטרי ת י ת עולכני : ״שכח ו קד ם יהו ה אוד ו קד ם יהד ז אר י : 
שיזי כ י ת נפ ש טסכ ץ טיו ־ טכאשי ן : ״ לי ט יומ א דאיתיל T י ת כי ח 
יומ א דילדתנ י כי ה אט י ל א יה י נרי ר : " לי ט גכר א דכש ר י ת אכ א 
לטיט ר איתילי ד ל ד כ ר דב ר חדא ה חדיי ה : " דה י גכר א ההו א 
כקירד א דהפ ך יהו ה כרוגזי ה ול א איתותכ א דשמ ע צווחת א כצפר א 
5 ג דבכ א כעיד ן טיהרא : ייל ד דל א אט ר על י דטיתי ת מטעי ן והו ת 
ל י פ ק אט י קכר י והוי ת כדל א הדת : **לט א דנ ן טכטנ א נפקי ת 
לטיחז י עט ל ודוו ן וספ ו ככהת א יומי : י פיתג ם נכוא ה דהו ה עי ם 81 
ירמי ה ט ן קד ם יהו ה כ ד של ח לותי ה טלכ א צדקי ה י ת פשחו ר כ ר 
טלכי ה ד ת צפני ה כ ר מעשי ה כהנ א לטימר : *צל י כ ק עלנ א קד ם 
30 יחו ה אר י נכוב ד רצ ר טלכ א דבכ ל טגי ח קרכ א כנ א מאי ם יעכי ד 
יהוד . עיטג א ככ ל פרישתי ה ויסתל ק מיעא : י ואמ ר ירטירז ו לה ק 
כדי ן תיטר ק לצדקי ה : * כ T נ ן אט ר יהו ה אלה א דישרא ל האנ א 
טסח ד י ת טג י קרכ א דב T יכו ן דאת ק טגיחי ן קרכ א כה ק עי ם 818 


leremiae 19 90 


דקד ם תרע י קילקילת א ותתנב י חמ ן י ת פיתגטי א דאיטלי ל עמד : 

* ותיט ר קכיל ו פיתגט א דיהו ה טלכי א דכי ת יהוד ה דתכ י ^ 8 ל ם 
^נ ן אט ר יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל האנ א טית י בהפת א ע ל 
אתר א ה ^ דכ ל דרפטעינ ה יצל ן אודנוה י : * חלן ז דשבק ו פולחנ י 
וסאיב ו י ת אתר א הדי ן ואסיק ו בי ה בוסטי ן לטעו ת עטטי א דל א 6 
T עונ ץ אינ ק ואבהתהו ן וטלכי א דבי ת יהוד ה ומל ו י ת אתר א הד ץ 
ד ם זבאין : *ובנ ו י ת בט ת בעל א לאוקד א י ת בניה ק בטר א עלו ק 
לבעל א דל א פק T י ת באורית י ול א שלחי ת ב T עבד י נביי א ול א 
רעו א קדטי : "בכ ץ ה א יוטי א את ן אט ר יהו ה ול א יתקר י לאתד א 
הד ק עו ד תופ ת וחיל ת ב ר הנ ם אילה ק חיל ת קטיליא : יואקלקילס ! 

י ת טל ר אינ ש יהוד ה ויתב י יחשל ם באתר א הדי ן וארטי ק בחרב א 
קד ם בעל י דבביהו ן וב T דבע ן למקטלה ק ואית ק י ת נבילתה ק 
טשגר א למיכ ל לעופ א דשטי א ולבעיר ת ארע א : *ואיש ר י ת קרת א 
הד א לצד ו ולאישתטמ ו ב ל דייעיכ ר על ה יכל י רנ T ע ל כ ל מחתה א : 
*ואוכליט ן י ת כש ר בניה ק ר ת כש ר כנתה ק וגב ר נכס י קריביה 15 
יבז ק בצייר א ובעקת א דיעיק ק לה ק כעל י דבביה ק ודב ק לטיקטלהו ף 
®‘ותיתב ר זלוע א לעינ י גכרי א דאזלי ן עיטך : 'יותיט ר לה ק כ T נ ן 
אט ר יהו ה צבאו ת כדי ן אתב ר י ת עט א הדי ן ד ת קרת א הד א בט א 
דטתכ ר י ת טנ א דפחר א דל א איפש ר לאיתסא ה לי ה עו ד וכתופ ת 
יקבר ק טבל י את ר לטיקבר : ”כ ן אעבי ר לאתר א הד ק אט ר יהוה 20 
וליתבוה י ולטית ן י ת קרת א הד א כתופת : ”דה ק בת י יתשל ם 
ובת י טלכי א דבי ת יהוד ה כאת ר תופ ת דטסא ב לב ל בתי א דאסיק ו 
בוסטי ן ע ל איגריה ק לכ ל חיל י שמי א ונסיכ ו נסכ ק לטעוו ת 
עטטי א : ” ואת א ירטי ה מהתופ ת דשלחי ה יהו ה תט ן לאיתנכא ח 
וק ם כדר ת בי ת טקדש א דיהו ה ואמ ר לכ ל עטא : "כדנ ן אטר 25 
יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל ה א אנ א טיית י ^ קרת א הד א וע ל 
כ ל קיתוה א י ת כ ל כישת א דגזרי ת על ה אר י אקשיא ו י ת קר ל ה ק 
20 בדי ל דל א לקבל א י ת פיתגמי : יושמ ע פשחו ר כ ר אט ר כהנ א 
והו א טטנ א סג ן כהני א בכי ת טקדש א דיהו ה דירטי ה מיתנכ י י ת 
■פיתגמי א הא^ין : *ואלק י פשחו ר י ת tot ? נבי א רה ב יתיהס נ 
לכיפת א דכתר ע שיכ ט בניט ן עילא ה דבבי ת טקדש א דיהוה : 
*והו ה כיומ א דבתרוה י ואפי ק פשחו ר י ת ירמי ה ט ן כיפת א ואמ ר 
לי ה ירמי ה ל א פשחו ר רב י יהו ה שמ ך אילה ק יתכנש ק על ר דקטלי ן 


teemiae 18 19 


817 


הד ץ דל א יוכל א קדמ י למעב ד למ ן בי ת ישרא ל אמ ר יהז ה הלז ו 
3 מ א דמינ א T3 פחר א פי ן אתו ן חשיכי ן קדמ י בי ת ישראל : 
יזמ ן אימלי ל ע ל עט א וע ל מלכות א למיעק ר ולתרע א ולאבדא : 
ידתו ב עט א ההו א מבישתי ח דגזרי ת עלווז י ואתי ב מ ן בישת א 
צדוושיביו ן למיעב ד ליה : "וזמךאיטלי ל ע ל עמ א וע ל מלכתת א 
לטיבנ י ולקיימא : ״ ‘ ויעב T דבי ש קדמ י בדי ל דל א לקבל א למימר י 
ואתי ב מ ן מבת א דאטרי ת לאימכ א לי ה : “ וכע ן אימ ר כ ק לאינ ש 
יהוד ה וליתב י ירושל ס לטימ ר כדנ ן אמ ר יהו ה ה א אנ א בר י עליכ ק 
ביש א ומחש ב עליכ ץ מחשכ ה תוב ו כע ן גב ר מאורחי ה כיש א 
• 1 ואתקינ ו אורחתמ ן ועובדיכץ : *‘ואמר ו תבנ א מבת ר פולחנ ד אר י • 
בח ר עשתוע א נה ך וגב ר הרהו ר ליבי ה כיש א נעב T : בכי ן 

כת ן אמ ר יהו ה שאיל ו כ ק בעטטי א מ ן שמ ע כאיל ץ שנ ו עבד ת 
^ א כנישת א דישראל : *‘כט א דלי ת איפש ר דיפסו ק תל ג נחי ת 
ע ל חקל י ליכנ ן בי ן ל א יפסקו ן ט י מט ר נחת ץ וט י מבו ע נבעץ : 

5 « “אר י שבק ו פולחנ י עט י ל א להנא ה אפיק ו בוסמ ץ ואטעיאונ ק 
כאורחתח ק כישת א טשביל ק תקני ן דמ ן עלט א לטיז ל באורו ק דל א 
^ ן כשבילי ן דל א טכבשץ : " ' לשוא ה ארעהו ן לצר ו אישתטמו ת 
על ם כ ל דייעיב ר על ה יכל י וינ T ברישי ה : ”כבית ר רו ח קיתמ א 
אכדדיג ק קד ם כעל י דככיהו ן קד ל ול א אפץאיחזינקביו ם תברהץ : 

ס ג ואמר ו אית ו ונחש ב ע ל ירמיה ו מחש ק אר י ל א תפסו ק אורא ה 
סכה ץ וטל ו מחכי ם ואולפ ן מספ ר אית ו ונסהדיני ה סהדי ן דשק ר 
ול א נצי ת לכ ל פיתגטוהי : "‘נל י קדפי ד יהו ה דינ י ושטי ע קדס ך 
עולבני : "*האיפש ר לשלמ א חל ף טבת א בשת א אר י כר ו פחי ת 
לטיקטל י ייעו ל תבר ן טקט י קדמ ו לטלל א עליה ק פיתגטי ן תקנ ק 
«בלאתכ א חימת ר טינהק : **בכי ן ה ב י ת בניהו ן לכפנ א ותביכינו ן 
ע ל T י קטול י חרכ א ויהד ן נשיה ק תכל ן וארמל ן וגבריהו ן יהו ן 
קטיל י מות א עוליטיהו ן מטענ י חרב א בקרכ א :* * תשתט ע צווחת א 
טבתיה ק אר י תית י עליה ק טשירי ק בתבי ף אר י כר ו פחי ת למיקטל י 
זקול ק צל ו לפרס ת ריגלי : **וא ת יהוד . ידי ע תל י קהכי ד י ת כ ל 
» 3 אית ט לוכיה ק על י לטיקט ל ל א תכפ ר ע ל חוביה ק וחטאיה ק מ ן 
קדמ ך ל א יתטחו ן ויה ץ מתקל ק רט ן קדמ ך כעיר ן פורענו ת רוגז ו 
איתפר ע טינהון : *^נ ן אמ ר יהו ה אחי ל ותיזכ ק זלו ע דחס ף פח ר 19 
זתידכ ר עיט ך מסב י עמ א ומסכ י כהני א : * ותיפו ק לחיל ת ב ר הינו ם 816 


toraniae 17 18 


יהוו ן דבדילי ה א ת מיית י עליוזו ן יקר א כמבי ע דמיי ן ול א פםקי ן 
מותי : *'אסינ י יהו ה ואתס י פרוקנ י ואיתפרו ק אר י תושכחת י את ; 

" ה א אינ ק אמדי ן ל י א ן דאיתנכית א בשמ א דיהו ה יתקיי ם כק : 

“ ואנ א ל א עביכי ת ע ל מימי ד מלאיתנכא ה עליהו ן לאתכוחה ק 
לדחלת ר וליו ם כי ש דא ת מיית י עליהו ן ל א חמידי ת א ת גל י קדט ד i 
אפקו ת שי«ות י נל י קדמ ר הו ה : ” ל א יה י מימר ד ל י לתב ר חוומנ י 
א ת בעיד ן עקא : • י יכהתו ן רדפ י ול א אבה ת אנ א יתכלטו ן אינ ק 
ול א אתבלמ י אנ א איית י עליהו ן יו ם בי ש וע ל ח ד תר ץ תבר א 
תכרינ ץ ; " כדנ ן אמ ר יהו ה ל י איזי ל ותקו ם בתר ע כנ י עט א דיתולו ן 
בי ה טלכי א דכי ת יהוד ה ודיפק ץ כי ה וככ ל תרע י ידושל ם : ״*ותיט ד 0 י 
לה ץ קכיל ו פיתגמ א דיהו ה מלכי א דכי ת יהוד ה וכ ל דכי ת יהוד ה 
וכ ל יחכ י ירושל ם דעל ץ כתרעי א האלין : ‘*כדנ ן אמ ר יהו ה 
איסתמר ו כנפשתכו ן ו ^ תיטל ץ ממו ל ביומ א דשכת א ותעלו ן 
בחרע י יחשלם : **ול א תפקו ן מטו ל טבתיכו ן כיומ א דשכת א וכ ל 
עיכ T א ל א תעבד ץ ותקדשו ן י ת יומ א דשבת א כמ א דפקמ^ ז י ת i ו 
אכהתכון : **ול א קביל ו ול א ארכע ו י ת אודנהו ן ואקשיא ו י ת 
קדלהו ן בדי ל דל א לטישמ ע וכדי ל דל א לקכל א אולפן : **ויה י א ם 
קכל א תקכל ץ לממר י אמ ר יהוד • בדי ל דל א לאעל א מטו ל בתרע י 
קרת א הד א ביומ א דשבת א ולקדש א י ת יומ א דשכת א בדי ל דל א 
למיעב ד כי ה כ ל עיב T א : •*וייעל ץ בתרע י קרת א הד א טלכק« } 
ורכרכ ץ יתבי ן ע ל כורס י דו ד רכיבי ן ברתי p וכסוסו ץ אינ ץ 
ורכרכיד.ו ן אינ ש יהוד ה ויתב י ירושל ם ותיתי ב קרת א הד א לעל ם : 
•יויית ץ מקירוי א דבי ת יהוד ה ומסהרנ י ירושל ם ומאר ע שיב ט 
כניט ן ומ ן שפלת א ומ ן טור א ו ק דרומ א מיית ן עלו ץ וניכס ת 
קודש ץ וקורבני ן ולכונת א ומעל י תודת א לבי ת מקדש א דיהו ה : נ ו 
י * וא ם ל א תקכלו ן למימר י לקדש א י ת יומ א דשכת א ובדי ל דל א 
למיט ל מטו ל ולמיע ל כתרע י ירושל ם ביומ א דשכת א ואדלי ק 
18 אישת א בקירוה א ותשיצ י כירניי ת ירושל ם ול א תיטפי : ‘פיתג ס 
נבוא ה דהו ה ע ם ירמי ה נ ץ קד ם יהוד . למימר : *קו ם ותיחו ת לבי ת 
׳פחר א ותמ ן אשמעינ ד י ת פיתגמי : יונחתי ת לבי ת פהר א והא» 5 
הו א עבי ד עיבידת א ע ל סדנא : *ואיתחב ל מנ א דהו א עכ T דטינ א 
ב T פחר א ות ב ועבדי ה מ ן אוחר ן כמ א דכש ר בעינ י פחר א 
למיעכד ; *והו ה פיתג ם נבוא ה .דיהו ה עיט י לטימר : ^ הכפחר א 


leremiae 16 17 


815 


pw דצודוכ ץ טע ל כ ל טו ר וטע ל כ ל רט א וטשקיפ י כיפיא : 

” אר י קדמ י גל ן כ ל אורחתהו ן ל א טסתר ן ט ץ קדט י ול א טטטרי ן 
חוכיוזו ן ט ן קד ם טיטרי : *'ואישל ם לתינייני ץ כקדטאי ן חוביהו ן 
וחטאיהו ן ע ל דאחיל ו י ת אר ע בי ת שכינת י בנבל ת שיקוציהו ץ 
פותועיבתה ק טל ו י ת אחסנתי : ”יהו ה תוקפ י ורוחצנ י וטשיזב י 
בעיד ן עק א לשמ ע נבורת ד עמטי ן יתו ן מסייפ י ארע א וייטח ן בר ם 
לשיקר א פלח ו אבהתאנ א ללט א ולי ת בהו ן הנאה : "*האיפש ר 
דיעב T לי ה אינש א דחל ן ואיט ן טעו ק דלי ת בה ק צרוד : '*בכ ץ 
ה א אנ א טוזו י לה ק בזיטנ א הד א אחוינ ק י ת פורענות י וי ת טח ת 
•!גבורת י וידע ק אר י שט י יהוה : ‘חוב י בי ת יהוד ה בתיבי ן בע ט 17 
דברז ל בטפ ר שמי ר חרית ק ע ל לו ח ליבה ק ולקרנ ת איטריה ק : 

* כאיז^ר א בניח ק איגוריה ק ואשיריה ק תחו ת ב ל איל ן עבון ז וע ל 
רטאתאטנטלתא : יעלדפלחת ק כטורי א בחקל א ניכסיכ ק וכ ל 
בי ת גנזיכ ק לבח א איטס ר כחוכי ן דהדת ק פלחי ן לטעוות א ככ ל 
ג 1 תחוטבק : *ואית י סנא ה ע ל ארעכ ק ותה י צדי א כשטיטת א ובכו ן 
אעב T פורענו ת דיני ן ע ד דאגל י יתכ ק טאחסנתכו ן דיהכי ת לכ ק 
ותישתעבד ק לבעל י דבביכ ק בארע א דל א T עת ק אר י קידו ם תקין ז 
כאיש א נפ ק p קדט י ברג ז ע ד עלט א ייחול : ®כידנ ן אמ ר יהו ה 
לי ט נבר א דיתרחי ץ באינש א וישו י ביסר א רוחצני ה ו ק מימר א 
)«דיהו ה יעד י ליכיה : •דה י כעכובית א כטישר א ול א יחז י אר י ית י 
טוכ א וישר י דל א וול ד כטדכר א כאר ע סדו ם דל א איתיתבת : 

י כר T נבר א דיתרח ץ במימר א דיהו ה ויה י מימר א דיהו ח בסעדי ה : 
*דה י כאיל ן דשתי ל ע ל טבו ע דמיי ן וע ל ניגדי ן ישל ח שרשוה י 
ול א יחז י אר י יית י חוט א דה ק טרפוה י עכו ף ובשנ ת בוצרת א ל א 
ונייח ד ול א יפסו ק טלמיעב ד פירק : ®נבי ל ליכ א ממל א ותקי ף הו א 
T p עיניה : " ' אנ א יהו ה חק ר ליב א ובח ן מלית א לטית ן לאינ ש 
כאורחתי ה כפיר י עוכדוהי : "ח א בקוריא ה דטכני ש כיע ק דל א 
דילי ה ומשח ק אפרוח ק דבתרוה י ל א יהכ ק כי ן כ ל גב ר רשי ע 
דקג י גיכס ק דל א כדיג א בפלגו ת יוטוה י שבי ק להו ן ובסופי ה 
•גטיתקר י רשיעא : *‘פורענות א תתעכ T מיני ה p קד ם דשכינתי ה 
ע ל מרס י יקר א כשמ י מרומ א עי ל p אוול א מקבי ל את ר בי ת 
טקדשא : *‘סיבו ר ישרא ל יהו ה כ ל דשכק ו פולחנ ף יבהת ק ורשיעי א 
דעכר ו ע ל טיטר ד בניהינ ם אינ ק עת T י ן לטיפ ל אר י שבק ו פולחנ ד a14 


letemiM 15 16 


צדיקי א רעו ת סיםר י תקיי ם יתינהו ן אינו ן לפיחגט ד וא ת יי א תחו ג 
לטיטע י כתריה ק : " * ואתניג ר לעט א הדי ן כשו ר דנח ש ברי ר ויגיח ק 
לקיכל ד ול א ייכלו ן ל ר אר י בסעדן • טיטר י לטיפיק ד ו^פחבות ד 
אט ר יוזוה : ‘*ואישזבינ ד טי ד טכאש ץ ואיפרקיג ד טי ד תקיפק : 
16 *והו ה פיתג ם נבוא ה p קד ם יהו ה עיט י לטיטר : *ל א תיס ב ל ו 5 
איתת א ול א יהו ן ל ך בנ ק ובג ן באתר א הדין : •אר י כד ק אט ר 
יהו ה ע ל כני א וע ל כנ ן דטתילד ק באתר א הד ק וע ל איטהתח ק 
דיל ק יתה ק וע ל אכהתה ק דטוליד ק יתה ק בארע א הד א : * טט ת 
טטרע י כפ ן יטות ק ל א יסתפד ק ול א יתקבר ק לזיב ל טבד ד ע ל אפ י 
ארע א יה ק ובחרב א וככפנ א יסופ ק ותה י נבילתה ק טשגר א לטי^ס ! 
לעופ א דשטי א ולבעיר א דארע א : ‘אר י כדנ ן אט ר יהוד . ל א תיעו ל 
לבי ת טרזח א ול א תה ך לטספ ד ול א תידו י לה ק אר י כנישי ת י ת 
שלט י ט ן עט א הד ק אט ר יהוד . י ת חסד א ד ת רחטי : •דטות ק 
דברכי ן ודעדקי ן כארע א הד א ל א יתקבר ק ול א יסתפד ק *־.ו ן ול א 
יתהטט ק ול א יטרטו ן ^: ק : ’ ול א יפר» ן לה ק ע ל אכל א לנחטותה ק & 1 
ע ל טית א ול א ישק ק יתה ק כ ס תנחוט ק גב ר ע ל אבוה י וע ל איטיה : 
*ובי ת אסתחת א ל א תיעו ל לאסחר א עיטה ק לטיכ ל ולטשתי : 
•אר י כדנ ן אט ר יד.ו ה צבאו ת אלה א דישרא ל האג א טבטי ל P 
אתר א הדי ן לעיניכ ק וביוטיכו ן ק ל בי ע וק ל חדוו א ק ל חתנ ק וק ל 
’כלן : "*ויה י אר י תה ד לעט א הדי ן י ת כ ל פיתגטי א האילי ן דיטרקס ג 
ל ד ע ל ט א גז ר יהו ה עלנ א י ת כ ל בישת א רכת א הד א ט ה חוכנ א 
’וט א סורחע א דחכג א קד ם יד.ו ה אלהנ א : ” ותיט ר להו ן ע ל דשבק ו 
אבד.תכ ק ^ית י אט ד ידיו ה וטע ו כת ר טעמ ת עטטי א ופלחונ ק וסגיו ז 
לה ק ופולחנ י שבק ו ד ת אורית י ל א נטרו : *'ואת ק אבאשת ק 
'לטיעב ד טאכד.תכו ן מז א את ק אזלי ן גב ר בת ר הירהו ר ליביהצ נ 
ביש א בדי ל דל א לקכל א לטיטר י : “ ואיטלטי ל יתכו ן טע ל ארע א 
הד א לארע א דל א ידעת ק את ק ואבהתכ ק ותיפלח ק ת ^ לעטטי א 
פלח י טעמת א ייט ם וליל י דל א יה י לכ ק רחטין : “ ככ ק ה א יוטי א 
^את ן אט ר יהו ה ול א יה ק טשתז ק עו ד בגבורת א ריהוד . דאסי ק י ת 
בג י ישרא ל טארע א דטצרים : ‘*אילה ק יה ק טשת ק כגכורתאס נ 
^דיהו ה דאסי ק י ת בנ י ישרא ל טאר ע ציפונ א וטכ ל טדינת א דאנלינ ק 
לת ^ ואתיבינ ק לארעה ק דיועי ת לאכהתהק : **ה א אנ א של ת 
לעטטי ן קטול ק אט ר יהוד . דקטלונ ק ובת ר p אשל ח לסגיא ק 


: lerauMe U 


9» 


נגל י ותיס ר לה ק כדנ ן אמ ר יחו ה ד י למות א לטויו א וד י לחרכ א 
לחרב א ודלכפג א לכמנ א ודלשיכי א לשיכיא : ’ואסע ר עליה ק 
ארב ע פורענ ק כיש ק אמ ר יהו ח י ת דקטלי ן בחרכ א לטיקט ל ד ת 
בלבי א לגרו א ד ת עופ א דשמי א ד ת בעיר א דארע א למיכ ל 
5 ולחכלא : * ואתגינ ק לזי ע לב ל טלפוו ת ארע א ע ל דל א תב ו במנש ה 
ב ר חזקיה ו טל ד שבט א דבי ת יהוד ה ע ל דאסג י למעב ד בירושלם : 
*אר י מ ן יחו ס על ד ירושל ם ו ק יח ד על ד ו ק יזו ר לטישא ל 
לשלט א ליד : •א ת שבק ת פולחנ י אמ ר יחו ה לאחר א איסתחר ת 
וארי ם י ת טח ת גבורת י על ד ואיחבלינ ף ע ל דהד ת יכל א לטת ב 
» 1 ול א תב ת : ’ ובט א דד ק בטדירי א כי ן בדרי ת י ת עט י בקרו י ארע א 
תכילי ת אכ T י ת י ת עמ י טאורחתד% ן בישת א ל א תבו : •סגיא ח 
קדמ י ארטלתה ק טח ל יטט ק אייתית י עליה ק ע ל סיע ת עוליטיח ק 
בזחי ן כי ד בטיהר א אייתית י עליה ק טשירי ק כתבי ף וחביל א 
קירדהק : •עדיא ת ארעחו ן טבל י עט א ח ד לטפח ת נפ ש גל א 
1 5 יקרה ק בחייה ק וע ד דאינ ק קיט ק בהית ו ואיתבנע ו ושארח ק לחרכ א 
אמס ר קד ם בעל י דבכיחו ן אט ר יחוח : "‘ו ד ל י אט י אר י ילדתנ י 
גב ר p ואיג ש מזג ו לב ל יתב י ארע א ל א רש ן ב י ול א ט א דאנ א 
רש י אנ א תב ע מיג ^ בולה ק מלטטי ן לי : “כדנ ן אמ ר יחו ה א ם 
ל א סופ ף יח י לט ב איל א ייתו ן דכע ק טינ ף כעיד ן דאיית י עליהו ן 
20 םנא ח ויעי ק לחו ן בעי ל דכבא : *‘מל ד דתקי ף בפרזל א יס ק לסעי ד 
מל ך דתקי ף פפרזל א ובנחש א יית י טציפונ א על ה לטיתברה : 
"ניבסיכ ק ובי ת עזכו ן לביז א אטס ר ל א כדטי ן כחוכי ן דהדת ק 
«יח ק לטעות א בכ ל תחוטפון : “ותישתעבד ק לבעל י דבביב ק 
בארע א דל א דעתו ן אר י קדו ם תקי ף באיש א נפ ק ט ן קדמ י ברנ ז 
ג ג עליכו ן ייחו ל : * * א ת גל י קדט ד יהו ח יעו ל חכרנ י קדט ד ופקודנ י 
לאיטב א ל י ואסע ר ע ל כעל י דבב י ואתפר ע ל י טרדפ י ול א תת ן 
ארב א לעולבנ י גל י קדט ד דקכילי ת חיסודי ן ע ל טיטי ד : " ‘ קבילי ת 
לפיועטן • וקייטתיט ן וחו ח פיתגט ד ל י לבי ע ולחרו ת לכ י אר י אתקר י 
שטן • על י יחו ח אלח י צבאות : "ל א יתיכי ת כסיע ת משכתי ן ול א 
30 חזיית י ט ן קד ם טיטר ר פרי ש יתיבי ת אר י נכוא ן דלו ט טליתג י : 
* ’ לט ה חו ח ביב י לאפר ש ומחת י תקיפ א טסרב א לאיתסא ח ל א 
■יח י טיטר ר ל י כדכי ן כטבו ע דטי ק דפסקיןטוחי : ”בכיןבדנןאטו ־ 
•יחוד . א ם חתו ב ואתיכינ ר קדמ י תשטי ש וא ם תתי ב רשיעי א לטיוע י 312 


latemm 14 16 


םסלטל ץ ושביק ץ א ת גיב ר יכי ל לטפר ק זא ת שכיטז ד בינמ ו 
יזזו ה ושמ ד עלנ א איתקר י ל א תשכקיננא : "‘כדנ ן אמ ר יהח ו 
לעמ א הד ק כמ א דרחיט ו p איתפח ן טיגח ק לאגליזתהי ן טאח ן 
בי ת שכינת י וכט א דחו ו פחןרכ ץ כפולח ן פחנוות א •וטבי ת טקדש י 
דיגליהו ן ל א טנע ו וקד ם יהו ה ל א רעו א בחו ן כ ק יסע ר חו 3 יהק 6 
ויתפר ע עויתהק : ” ואט ד יחו ח ל י ל א ומול י ע ל עמ א הדי ן לט 3 א : 

* ' אר י י*וטו ן ל א רעו א קדט י לקבל א צלומז ק ואר י יסקו ן עלת א 
וסנחת א ל א רעו א קרט י בה ק אר י כתרכ א ובכפנ א וכטות א אנ א 
טשיצ י יתהון : **ואטרי ת קב ל בעות י יהו ה אלהי ם ה א נכי י שיקר א 
אט p להו ן ל א דצזז ק דקטל ק כחרב א וכפנ א ל א יה י לכ ק ארי• ! 
של ם דקשו ט אית ץ לכו ן באתר א הדין : “ואט ר יהו ה ל י שיקר א 
אטרי ן נבי י שיקר א דטתנכ ן בשט י ואנ א ל א שלחתיט ן ול א 
פקידתינו ן ול א מלילי ת עיטהו ן נבוא ת שק ר ואולפ ן וכדכי ן ורש ע 
ליבה ק אע ק טתנב ן לבון : "*ב ק כדנ ן אט ר יהו ה ע ל גבי י שיקר א 
רטתנכ ן בשמ י ואנ א ל א שלחתינו ן ואינ ק אטר ק תדכ א וכפנ א לא< 1 
יה י כארע א הד א כחרכ א ובכפנ א יסופ ק נכי י שיקר א האיטן : 

* * ועט א דאיג ק טתנכ ן לה ק יהו ן מטרפ ק רט ן בשוק י יחשל ם ט ן 
קד ם כפנ א וחרב א ולי ת דקב ר להו ן אעו ן נשיהו ן וכנייצ ן ובנתחו ן 
ואשפי ד עליח ק י ת בישתהון : ’‘ותיט ר לה ק י ת פיתגט א הדי ן 
ישגר ן עינ י ^ ן ליל י וייט ם ל א ישתק ן אר י תבר א רב א איתבר ת 0 נ 
טלמ ת כנישת א רעמ י טח א טמרע א לחרא : *‘א ם נפקי ת לחקל א 
וה א קטיל י חרב א וא ם עלי ת לקרת א וה א טמרע י כפנ א אר י א ף 
ספ ר וא ף כח ק איתפניא ו לסחורתח ק ע ל דבארע א ל א בקרז : 

“ * המרט ש רטשת א י ת דבי ת יהוד ה א ם י ת יתב י צי ק רחי ק ט יטר ך 
טד ק אלקיתנ א ולי ת לנ א אס ו סברנ א לשל ם ולי ת ט ב ולעיד ן 14 
סליחו ת pm וה א פורענו ת חובק : ״* T ענ א יהו ה חובנ א וחוב ו 
אכהתנ א אר י חבנ א לך : ‘*ל א תרחיקיננ א בדי ל שמ ך ול א תנב ל 
את ר בי ת סדס י יקרן • ייעו ל תכר ן קיי ם אבהתנ א סרט ו ל א תש ט 
קייט ן עטנא : **ה א לי ת צרו ף בטעוו ת עמטי א לאחת א טטר א 
וא ם שטי א ל א יתנ ק רסיס ק אלה ק ע ל טימר ך הל א א ת הו א יהו ה » 3 
16 אלהג א ונסכו • קדמ ך אר י א ת עבדת א י ת כ ל אילק ; ‘ואט ר יהו ה 
ל י א ם קו ם מש ה ושמוא ל לטבע י ט ן קדמ י ל א רעו א קדמ י בעט א 
הדי ן של ח טאר ע בי ת שכינת י דגלק : *ויח י אר י י^ ק ל ך לא ן 18 14 


811 


ל א 1 nn ־ a ־ p אר י כטיטד א דיהו ה גזי ר p : •*הב ו קד ם יוזו ה 
אלה p יקר א ע ד ל א תית י עליכו ן עק א ותה ק רט ן לדמהלב ץ 
כי ד כקכל א וע ד ל א יתעפ ן ריגלי p ע ל טור י קב ל ותיסברו ן לגיהו ר 
ויה י ^י p חשי ד לזיהו ר וה א בקבל א תה ק טהלכ ץ אתק : 

5 * * וא ם ל א תקבל ק אולפ ן כי ד בסיתר א תיככ י נפש י מ ן קד ם דיעד י 
טיגכו ן יקרכ ק וטדט ע תדט ע ותשג ר עינ י דטע ן אר י אישתב י עט א 
דיהוה : •*איט ר לטלכ א ולטלכת א אטאיכ ו תיב ו אר י גל א יקר p 
טי p1 נפ ל כלי ל תושכהת p : •*קיר ר דרוט א איתאחי ת ולי ה 
דפת ח גל ו דכי ת יהוד ה ^זו ן גל ו שלט א איתקכל ו תושלט ת 
1 0 עובדיהק : ״ * זקופ ו עיגיכ ק והז ו pp טציפוג א א ן עט א דאיתטס ר 
לי ד ע ם תושבחתי ר :* * ט א תיטר ץ ’אר י יסע ר על ר חוב ר וא ת אליפ ת 
יתהו ן לטיעב ד ביש ן על ד ה ר רכרכי ן ט ן אוול א הל א עק א 
זחב^י ן יחדוני ד ה א כחיבלי ן לילידתא ן **ואר י תיטרי ן בליב T 
טדי ן ערעוג י כ ל אילי ן ע ל דסגיא ו חוכ ר אתגליא ת בהתתץ • איתוזז י 
! 15 קלנ T : **האיפש ר דישנ י היתא ה טשכי ה וניטר א שלט י ריקטתי ה 
א ף את ק תיכל ק לאיטב א דהרת ק אלפ ץ לטעב ד ביש ן : **ואיבדרינ ק 
כקש א דעד י ט ן קד ם רוח א דטדבר א :•* p וחול ה אהסגת 7 
p קדט י אט ר יהו ה דשבק ת פולחג י ואתרהיצ ת ע ל שיקרא : 

• • וא ף אנ א אעל י בהת ת חוכ ר ע ל אפ ך רתחז י קלג T : ’*טפשותי ר 
סבושיטותי ד עיצ ת חטא י יגקותי ד ע ל רטת א בח^ א גל ן קדט י 
שיקוצי ד וו י ל ד ירושל ם ל א prn ע ד כ ק ל T ארכ א יוט ק סגיאץ : 

* דהו ה פיתג ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה עי ם ירטי ה ע ל עיסק י בוצרת א : 14 
*איתאבל ו דבי ת יהוד ה וקירויהו ן חרוב א איתחפיא ו אפיהקאיכרו ם 
אוכטי ן כ^ר א איתרטיש ו לארע א וצוח ת יתב י ירושל ם סליק ת ; 
15 *ותקיפיהו ן שלח ו תיניגיה ק לטי א את ו ע ל פצידי א ול א אשכוז ו 
סי א תב ו טגיה ק ריק ן בהית ו ואיתכגע ו תזפ ו רישיה ק : * בדי ל חוב י 
יתכ י ארע א איתבר ו אר י ל א הו ה טיטר א כארע א בהית ו איכרי א 
וזזפ ו רישיהון : ‘אר י א ף אילת א כחקל א ל T א ושביק א אר י ל א 
הו ו דיתא ץ דעסב : •וערודי ן קט ו ע ל נגדי ן שת ן רתז א כיחרי ן 
30 קט א עיניה ק אר י לי ת עס ב : י א ם חובאנ א אסה T ו בנ א יהו ה 
עיב T בדי ל שט ד אר י סגיאי ן תיוכתנ א ל ד הכנא : •סיבו ר ישרא ל V 
פרקי ה בעיד ן עק א לט א יחו ל רוגז ד עלנ א ואנחנ א כתותב ץ כארע א 
^כעד י אורוז א דסט א לטכתא : •לט א יחו ל רוגז ד עלנ א ואגחנ א 
810 


leremiae 12 18 


שלמ א לב ל ביסרא : *'ל א תה ק דמ ץ לחרע ו חט ץ ע ל ביי ר ול א 
משכח ק לטכנ ש אילהי ן כוב ץ וכזעללתה ק לי ת לה ק הנא ה ותיבהו^ ן 
בעוכדיב ק במית י עליכ ק תקו ף רוגז א דיוזוה : ‘* pTD אט ר יהי ה 
ע ל כ ל טגירי א בישי א דטנזקי ן כאחסנת א דאחסיני ת י ת עמ י י ת 
ישרא ל ה א אנ א טטלטלה ק טע ל ארעה ק ד ת דבי ת יהוד ה אטלט ל & 
טביניהק : *'רה י כת ר דאטלט ל יתה ק אתו ב בטיטר י וארחי ם 
עליה ק ואתיביט ן גב ר לאחסנתי ה ונכ ר לארעיה ; •'דה י א ם טיל ף 
תיפ ק מאורח ת כנישת א דעמ י לקיימ א כשט י קי ם הו א יהו ה כט א 
דאליפ ו י ת עט י לקיימ א בשו ם טעוות א דתקיימ ק בג ו עט י ; "וא ם 
ל א יקבל ק אולפ ן ואיטלט ל י ת עט א הדי ן טילטו ל דאבד ן אמ ר 10 
13 יהו ה : ‘כדנ ן אט ר יהו ה ל י איזי ל ותיזב ק ל ר ז ח דבית ן ותשויגי ה 
ע ל הרצ ל ובטי א ל א תעיליגיה : *הבני ת י ת זח א כפיתגט א דיהו ה 
ושדתי ה ע ל הרצי : *והו ה פיתנ ם נבוא ה דיהו ה עט י תיניינו ת 
לטיט ר : * ס ב י ת זח א דזבנת א דע ל הרצ ל וקו ם איזי ל לפר ת 
וטטרה י תט ן כשעיעו ת כי ף גל י : * ואזלי ת וטטרתי ה בפר ת בט א 1 5 
דפק T יהו ה יתי : •והו ה טפו ף יומי ן מניא ק ואמ ר יהו ה ל י קו ם 
אחי ל לפר ת וס ב טתט ן י ת זח א דפקידת ל לטיטטרי ה תטן : י^י ת 
לפר ת וחפרי ת ונסיכי ת י ת זח א ט ן אתר א דטטרתי ה תט ן וה א 
אתחב ל זח א לי ת בי ה צרו ל לכ ל מדעם : יוהו ה פיתג ם נבוא ה P 
קד ם יהו ה עיט י לטיטר : *כדנ ן אט ר יהו ה כד ק אחבי ל י ת תקו ף 20 
איג ש יהוד ה ד ת תקו ף יתב י יתשל ם דהו ה סגי : "'עט א הד ק 
דעובדיה ק ביש ק דסריב ו לקבל א י ת פיתנט י דאזל ק בהרהו ר לכה ק 
וטע ו בת ר טעו ת עטטי א לטיפלחה ק ולמסג ד <^!ו ן דהו ן מרז א 
הד ק דלי ת בי ה צרו ל לב ל מידעם : "אר י כט א דטדבי ק זח א 
בחרצ א דגב ר ב ן קרבי ת לפולחנ י י ת ב ל בי ת ישרא ל ד ת כ ל בי ת 15 
יהוד ה אט ר יהו ה לטה ד קדמ י לע ם לשו ם ולתושבח א ולרב ו ול א 
קביל ו : * ' ותיט ר לה ק י ת פיתגט א הדי ן כדנ ן אט ר יהו ה אלה א 
דישרא ל כ ל גר ב יתטל י חט ר דטר ק ל ך חט T ע ל א הויג א T ע ק 
אר י כ ל גר ב יתטל י חמר : "ותיט ר לה ק כדנ ן אט ר יהו ה האנ א 
טטל י י ת ב ל יתב י ארע א הד א ד ת טלכי א דיתב ק לדו ד ע ל כורסוח י 10 
ד ת כהני א ד ת גבי י שיקר א ד ת כ ל יתכ י ירושל ם עק א דה ק דמ ן 
לרוד א : " ואגרי ^ גב ר באחוה י ואבה ן ובנ ק כחד א אט ר יהו ה 
ל א אחמו ל ול א אחו ס ול א אירח ם טלחבלותה ק ;* ' שטע ו ואצייו ו 


teroffiiae 11 It 


m 


”כב ן כדג ן אמ ר יהר ה ע ל אעש י ענתו ת דכע ן לטקטל ך דאטר ץ 
ל א תרעב י בשט א דמזו ה ול א תמו ת בידנא : **בב ן כדנ ן אמ ר 
יהוו ז צבאו ת האג א מסע ר עליהו ן עוליטיהו ן יתקפול ץ כחרכ א 
גגיה ק ובנתהו ן ימותו ן בבפנא : **ושאר א ל א יה י <?תו ן אר י איית י 
5 בישת א ע ל איגש י ענתו ת שנ ת סעו ק חוביחו ן : י זכי י א ת יהו ח 12 
טלמיד ן לקב ל פיתגמ ד בר ם שאיל ת דיגי ן אנ א שאי ל מ ן קדמ ו 
מדי ן אורח ת רשיעי א מצלוז א של ן י^יו א כ ל משק ת שקר : 

| *קיימתינ ק א ף תקיפ ו עתר ו א ף קנ ו ניכסי ן קריכי ן פיתגמ י אורית ר 
נפומהו ן ורחיק א דחלת ך ממליתהון : י וא ת יהו ח כל א T ע וגל י 
• ז קדמ ף דא ת בח ר לככי א דר ק בדחלת ד רשיעי א אתקינינו ן כענ א 
לניכסת א וזטיגינ ק ליו ם קטול : * ע ד אימת י תיחרו ב ארע א ועסכ א 
דב ל חקל א ייב ש מחוב י רשיעי א דיתבי ן ב ה ס ף בעיר א ועופ א 
אר י אמר ו ל א גל י קדמוה י סופנ א : “ דג ה תיובת א לירמי ה נבי א 
ע ל בעותי ה נבי א א ת דמ י לגבר א דרה ט זד ם ריגלי א לא י ואיכרי ן 
15 א ת דמ י למירה ט לקבי ל סוסוות א בבקעת א ובאר ע שלמ א א ת 
מתבט ח ונפי ל ואיבדי ן א ת מדמ י למעב ד כקבי ל חיוו ת בר א ברוב י 
ירדנ א וא ם ע ל טבוו ן דאנ א מוטי ב לגבוב ד נצ ר מלכ א דבב ל 
ריגל א נביי א א ת חז י ומתמ ה ומ ן פו ן דאחז T מ א דאנ א ע ^ 
למעב ד לאבהת ך צדיקי א דמ ן עלמ א דרהט ו כסוסוות א למיעב ד 
סנעובדי ן טבי ן קדמ י וא ף אמרי ת להו ן דאיית י ע ל בניהו ן בירכ ן 
תיחט ן ה א במי א דנחתי ן שטו ף בירדגא : •ודא ת בע י עליהו ן 
רחמ ץ אר י א ף אח ף ובי ת אבו ד א ף אינו ן שקר ו ב ך א ף אינו ן 
אמר ו על ד מילי ן ביש ן ל א תהימ ן בהו ן אר י ימלל ק על ד פיתגמי ן 
תקגין : ישבקי ת י ת בי ת מקדש י רטשי ת י ת אחסנת י מסרי ת י ת 
5 נעט א דהו ה חבי ב קדמ י ב T סנאוהי : *הו ת קדמ י אחסנת י כארי א 
בחורש א סליק ת קדמ י איתרגושת ה ע ל ב ן רחיקתה : •כעופ א 
דמיתבד ר כי ן איתבדר ת אחסנת י קדמ י ובעופ א דמישתד י כי ן 
יתכנשו ן על ה דקטלי ן בחרב א מסחו ר סחו ר מלכ י עמטי א 
וטשירייתהו ן ייתו ן על ה לטיבזה : "'מלבי ן סגיאי ן קטיל ו עמ י 
30 דושיש ו י ת אחסנת י יהב ו י ת אחסנ ת חמדת י למדב ר צד י : “ שויוה א 
לצד ו איתאבל ת קדמ י חרוב ת צדיא ת כ ל ארע א אר י לי ת אינ ש 
דטשו י דחלת י ע ל לב : *יע ל כ ל גגד ק במדבר א את ו בזוזי ן אר י 
חרב א מ ן קד ם יהמ ז טקטל א מסיפ י ארע א וע ד סייפ י ארע א לי ת 


Immiae 11 


"כדי ל לקי» * י ת קייט א דקייטיי ו לאבחוזצ ץ לטיוז ן להו׳ ן אר ע 
עכמ ו חל ב ודב ש כיוט א הדי ן ואתיבי ת ואטרי ח אט ץ יהיה : •ואמ ר 
יהו ה ל י איתגב י י ת ב ל פיתגטח * ה«וילי ן בקידוח * דבי ת יהוד ה 
ובשוק י ירושל ם לטיט ר קבל ו י ת פיתגט י קייט» * הדי ן וומבדו ן 
יתהץ : י אר י אסהח * אסה^ ן באבהתכו ן ביו» * דאסקי ת ימזק 5 
טארע* < דטצרי ם וע ד יו» * הד ץ טקדי ם וטםה T לטיט ר קבל ו 
לטיטרי : *ול א קבל ו ול א ארכי ט י ת אודנה ק ואזל ו נכ ר בהירהו ר 
לבת ק כיש» * ו»*תית י עליהו ן פודענות א ע ל דל א קבל ו לפיתגט י 
קייט א הדי ן דפקידיו ז לטעכ ד ל* * עכח : “ו**ט ר יהו ה ל י אישתכ ח 
דטרד ו אינ ש יהוד ה ויתב י יחשלם : “חב ו לחוב י אבהתד ק קדטאיס ! 
דסריב ו לקבל א י ת פיתגט י ואי ^ טע ו כח ד טעוי ת עטמיזי * 
לטיפלחה ק אשניא ו בי ת ישר»* ל ובי ת יהוד ה י ת קייטי י דגזרי ח 
עי ם אבהתהו ן : “ בכ ן כדנ ן אמ ר יהו ה ת»*נ א טיית י עליה ץ כישת א 
דל» * ייכל ק ל»*ישתיזכ א טינ ה דצל ק קדט י ול א אקב ל צלותהון : 
*‘דהכו ן אע ש קירוי» * דבי ת יהוד ה דתב י ירושל ם ויבע ק 
טעוות א דאינ ץ טסקי ן בוסמי ן לה ץ הא ם ייכל ן למיפרקהו ן בעיד ן 
בישתהו ן : “אר י מיניי ן קירויבו ן הו»* ה דחלתכו ן דבי ת יהוד ה וטני ן 
שוק י ירושל ם שויתו ן אינור ץ לכהת א אינור ץ לאסק» * בוסט ק 
לבהתא : *‘וא ת ל א תצל י ע ל עמ א ה p ל א תתחנ ן עליהו ן כבע ו 
זצל ו אר י ל א רעו» * קדמ י כעיד ן ת* ת מצל י עליוזו ן בעיד ן בישתהק : 0 נ 
“ מ ה לעמ» « דהו ה חבי ב קדמ י שבק ו פולח ן ד״לת י עבד ו עיצ ה 
לחט א סגיאי ן טערב ק כש ר שיקוצי ן עי ם בש ר קודש א יינלו ן טע T 
ט ן קד ם בישתץ • כבי ן הוי ת תקיפא : "‘ה א כאיל ן זית א דשפי ד 
בריוי ה וי«* י בחיזוי ה וטובי ה טטל ן באילני» * ק רב י יהו ה שמי ד 
בעממי א וכד ו דעכר ת ע ל אורית א טשיריי ת עטמי ן סני»* ץ דתקיפין 5 ו 
באישוז א ייתו ן על ד ויתחכ ך לה ק סוטבו ן : ” ויהו ה צבאו ת דקיי ם 
ית T גז ר לאיתא ה על ד ביש א בדי ל חוב י בי ת ישרא ל ובי ת ידצד ה 
דעבד ו להו ן לארגז♦ * קדמ י לאסק א בוסטי ן לבעל»* : *‘ויהו ה אלפנ י 
ו»*ליפי ת כבי ן אחזיתנ י עובדיהק : *‘חונ א באיט ר בחי ר דלניכסת א 
טיתוב ל ל א T עי ת אר י על י חשיב ו עישתוני ן בישי ן אמר ץ איתוס ו 
נ T ט י ס» * דטות א בטיכלי ה ונשיציני ה טארע» * דישרא ל ושטי ה 
ל א ידב ר עוד : "*דהו ה צבאו ת דא ק קושט» * גל ק קדטוה י כלי ק 
ול ב אחז י פורענו ת דינ ך מינתו ן אר י קדט ד אמרי ת י ת עולבנ י : 


leremiae 10 11 


807 


מבב ל דא ם ייסרו ן לנו ן עטכל א דאתו ן ניגיהו ץ פלח ו לטעוות א 
בי ת ישרא ל תתיב ק ו^ ק תיטר ק לה ק טעו ץ דאת ק פלחי ן 
לוז ק טעו ק דלי ת בה ק ציי ד אינ ק ט ן שטי א ל א יכל ק לאחת א 
טיטר א רט ן ארע א ל א יכל ק לאצטח א פיר ק אילי ן אינ ק ופלחיה ק 
5 ייכ מ כ ק ארע א דשתצ ק נ ק תחר ת שטי א אילץ : *‘כד ק תיטר ק לה ק 
אנחנ א פלחי ן לדעב ד ארע א בחילי ה שבלי ל תב ל בחוכטתי ה 
כסוכלתנותי ה תל א שטיא : *'לק לטיתגי ה ריכפ ת דטיי ן בשטי א 
וטסי ק עגנ ק טסיפ י ארע א ברק ק לזכ ק טטר א עב ד וטפי ק רוח ק 
טבי ת גגזוהי : “איטפש ו ב ל עטטי א טלטיד ע חוכט א בהי ת כ ל 
10 קינ י טלטעב ד צל ם אר י שיקר א אתיבונ ק ול א תח א בהק : ‘ילט א 
אינו ן עוב ד תולעב א בעיד ץ דאסע ר עליה ק חוביה ק ייבח ץ : * ' ל א 
נאילי ן חולקי ה דיעק ב אר י דבר א כול א הו א וישרא ל שיבט א 
דאחסנתי ה יהו ה צבאו תשטיה : ייכגוש י טארע א סחורת T דיתכ א 
בתוקפי א כקיר ק כריכ ן : “ אר י כדנ ן אט ר יהו ה האנ א טיית י עק א 
1 s ע ל עט א הדי ן וכט א דשד ן אבנ א בקילע א כי ן אכד ר י ת יתב י 
ארע א בזיטנ א הד א ואעי ק לה ק בדי ל דיקבל ק פורעט ת חוכיה ק : 

י י מ י ל י ע ל תבר י טטרע א טחת י ואנ ת אטרי ת בר ם די ן טרע י 
ואסוכריני ה : "*ארע י חרוכ ת וכ ל קירו י איתבדז א עט י גל ו וליתנ ק 
לי ת דמת ח עו ד טשכנ י וטקי ם יריעתי : '*אר י איטפש ו טלכי א 
סנואולפ ן ט ן קד ם יהו ה ל א תכע ו ^ ב ן ל א יצלחו ן וכ ל עטה ק 
יתבדר : **ק ל כסורת א ה א אתי א חווע א רכ א טאר ע ציפונ א 
לשמא ה י ת קירמי א דכי ת יהוד ה לצד ו טדו ר ירורק : * * ידענ א יהו ה 
אר י ל א לאינש א אורחי ה ול א לגב ר דאזי ל וטתקי ן י ת פסעתי ה : 
**אית א עליה ק ייפור ק יהו ה בר ם בד ק חפו ר ול א יתקן ז מגז ד כה ק 
נגדילט א יזערק : **שפו ד חיטתן • ע ל עטטי א דל א אליפ ו לטד ע 
דחלת ך וע ל טלמות א דפולח ן שט ר ל א תכע א אר י שליט ו בדכי ת 
יעק ב ובז ו ניכסיה ק ושיציאונו ן ובי ת טדורהו ן אצדיאו : 'פיתגם 11 
נבוא ה דהו ה ע ם ירטי ה ט ן קד ם יהו ה לטיטר : * קביל ו י ת פיתגט י 
קייט א הדי ן ותטללינ ק ע ם אינ ש יהוד ה וע ם יתכ י ירושל ם : *ותיט ר 
630 ד ק כדנ ן אט ר יהו ה אלה א דישרא ל לי ט גבר א דל א יקבי ל י ת 
פיתגט י קיט א הדי ן : * דפקדי ת י ת אכהתמ ן ביוט א דאפיקי ת יתה ק 
טארע א דטצדי ם טכור א דפרזל א לטיט ר קביל ו לטיטר י ותעכד ק 
יתה ק בכ ל דאפקי ד יתכ ק ותה ק קדט י לע ם ואנ א איהו י לכ ק לאל ה : 

• 20 


806 


leremiae 9 10 


”דוחיי ן דטל ץ עלנ א אילי א דש ^ עיננ א דטע ץ וגלגל י עינג » 
יגד ק טי א : *‘אר י ק ל אילי א אישתט ע מצי ק איכד ץ איתבזיזג א 
כהיתנ א לחר א אר י חרוב ת ארענ א אר י צדיאו ז כרגייתגא : •‘אר י 
שטע א נשי א פיחגט א דיהוו ז ותצי ת אודנכ ק לטיל י נביוה י 
ואליפ א לבנתכו ן אילי א ואיתת א לחברת ה עינויא : "*אר י סליק ג 
טות א בחרכנ א ע ל כבירניתג א לשיצא ה ינק ץ טשוק א עוליט ק 
טרחובן : **איתגכ י כדג ן אט ר יהר ה ותיתרט י גכילת א דאינש א 
מיב ל מבד ר ע ל אפ י חקל א וכעטיר א טבת ר חצוד א ולי ת דטסנש : 

* * כדנ ן אמ ר יהו ה ל א ישתכ ח חכי ם בחוכטתי ה ול א ישתב ח גיבר א 
כגיכורתי ה ול א ישתכ ח עתיר א כעותריה : ,*יאילה ק בד א ישתב ח 10 
דטשתכ ח דחכי ם ואלי ף לט T ע דחלת י אר י אנ א יהו ה עביוע א 
חיסד א וד ק דקשו ט חב ו כארע א אר י כאילי ן רעו א קדמ י אט ד 
יהו ה : **ה א יוטי א את ן אמ ר יחו ה ואסע ר ע ל כ ל עטטי א ערליא : 
**ע ל בי ת מצרי ם וע ל יהוד ה וע ל אדו ם וע ל בג י עט ק וע ל מוא ב 
וע ל ב ל טקפ י פאת א דשר ן בשבוגי ן כטדכר א אר י כ ל עטטיאס ! 

10 ערל ק ככשרה ק וכ ל בי ת ישרא ל ערלי ן כליכהק : יקבל ו י ת 
פיתגט א הד ק דטלי ל יהו ה עליכ ק בי ת ישראל : *כדנ ן אמ ר יהו ה 
מאורח ת עטטי א ל א תילפו ן וטאת ק דטשתני ן כשטי א ל א תיחכרו ן 
אר י טיתכרי ן עטטי א טינחק : •אר י גזיר ת עטטי א לט א אינ ק אר י 
אע א טחורש א קיי ץ לי ה עוב ד T « נג ר כחצינא : *בכספ א ובדהבאס ! 
טחפ י לי ה כטסטרי ן וכטקוכ ק מתקי ף לי ה דל א יצטלי : •עוב ד 
גג T זקיפי ן אינ ק טטללי ן איתג^י א יתגטל ק אר י לי ת בהו ן 
רוח א להלכ א ל א תידחל ק טינה ק אר י ל א טכאשי ן וא ף לאיטב א 
לי ת אי ^ T עי ן : "לי ת כ ר מינ ו יהו ה ר ב א ת ור ב שט ן בגברותא ן 
יט ן ל א יתז ל ט ן קדט ד טל ד כ ל עלטי א אר י דיל ד הי א טלבותא« ! 
אר י ככ ל חביט י עטטי א וככ ל טלכוותה ק לי ת כ ר טיגו : יוכחד א 
יוווכ ק עטטי א ע ל דאיטפש ו וע ל דפלח ו לטעוות א אר י לט א אינק : 
•כספ א דטחפ ן טאפירק א טיית ן ודהכ א מאופי ר עוב ד נג ר דד י 
קיג י תכל א וארטונ א לכושיה ק עוב ד חכיטי ן ^זק : "‘דהו ה 
אלהי ם קשו ט הו א אל ה קיט א וטל ו עלמי ן טרוגד ה תזו ע ארע א» I 
ול א ייכל ק עטטי א לסוגר א רוגזיו ז : " כדנ א תיטר ק לה ק אלוזי א 
דשטי א וארק א ל א עבד ו יאכ ת מארע א וטתחו ת שטי א א 6 ז : 
דג ה פרשג ן אגרת א דשל ח ירמי ה נבי א לו ת שא ר סב י גלות א I 


80$ leremiiie 8 4 

•ימחפיא ו אפ י איכח ם אומזי ן כקדר א אישתמםוי^־תנ י : **אמ ר 
«ימי ה נבי א דילט א ל א אי ת ל י עובדי ץ טב ץ לטיבע י ע ל בי ת 
ישרא ל הל א מחטי ד הוית י לאולפני ה דאלי ה נבי א דטגדיע ד 
רפיתגטווז י אינ ץ אסות א אר י ע ל דל א תב ו בכי ן ל א סליק ת אס ו 
i למת ת כנשת א דעטי : ** p ית ן ריש י כנח ל דמיי ן ועינ י מזבו ע 
דטע ן ואיככ י יימ ס וליל י ע ל קטיל י כנשת א דעמ י : * p יתנענ י 9 
במדכד א בי ת טבתו ת עד י אורח ן ואישבו ק י ת כגישת א דעמ י 
ואידי ד טלותהוןאר י מלהו ן זנאי ן סיע ת שקר ק : *ואליפ ו י ת לישנה ק 
®יתגט י שק ד דט ן איט ן בקש ת ניכל א ול א להימנות א ומקיפ ו 
10 כארע א אר י מבישת א לבישת א נפק ו וטיד ע דחלת י ל א אליפ ו 
אט ד יהו ה : * כב ד מחברי ה איסתטד ו וע ל כ ל אח א ל א תתרחצ ק 
אר י כ ל אח א מבט ן כטי ן וכ ל רחי ם בניבל ו מהליד : * וגב ר בחברי ה 
טשקרי ן וקושט א ממללי ן אליפ ו לישנהו ן פיתגט י שק ר איטפש ו 
גועו : ®יתבי ן כבי ת בנישת^ ן וטשתע ן ע ל עויתהו ן בניבלי ן מסרבי ן 
u למיד ע דחלת י אמ ר יהוה : •בב ן כדנ ן אמ ר יהו ח צבאו ת האנ א 
מיית י עליהו ן עק א וצרי ף להו ן ובח ר להו ן אר י אבדי ן אעבי ד ט ן 
קד ם חוב י כנישת א דעמי : יכגי ר דטחר ף לישנה ק ניכלי ן טחש ב 
גפוטהו ן שלט א גב ר עי ם חברי ה טטלי ל וכמעוה י משו י כטעתי ה : 

• מע ל« 4 ל ץ ל א אסע ר לאיתא ה כיש א להו ן אמ ר יהו ה א ם P 
• געט א דכדי ן עובדוה י ל א אתפר ע טינהו ן ברעותי : "ע ל טורי א אנ א 
סרי ם קל י בב י וטצו ח וע ל דירוו ת מדבר א אילי א אר י צדיא ו טבל י 
אע ש דעד י ול א אישתמ ע ק ל כעיר א בארעהו ן טעופ א דשמי א וע ד 
כעיר א איטלטל ו גלו : “ואתי ן י ת ירושל ם ליגרי ן מת ר ירורי ן וי ת 
יףדוי א דבי ת יהוד ה את ן לצד ו מכל י יתיב : "ט ן גבר א דחכי ם 
15 ויסב ר י ת ד א ודאיתמל ל p קד ם יהו ה עימי ה ויחוינ ה ע ל ס א 
חרוב ת ארע א צדיא ת כטדבר א סכל י עדי : *‘ואט ר יהו ה ע ל 
דשכק ו י ת אודית י דיהבי ת קדטיהו ן ול א קכיל ו לטימר י ול א הליכ ו 
בה : •*ואזל ו בת ר הירהו ר ליכהו ן ובת ר כעלי א דאלפונו ן אכהתהון : 

“ בב ן כדנ ן אמ ר יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל האנ א מיית י עק א 
94 ע ל עט א הדי ן מר ר כגירי ן ואשקינ ק כ ס דלו ט בי ש כריש י חיד ן : 
“ואיבדדיגו ן בינ י עטמי א דל א T ע ו אי p ואבהתה ק ואיגר י 
כתריה ק דקטלי ן כחרכ א ע ד דאישיצ י יתהו ן : ® ‘ כדנ ן אמ ר יהו ה 
צבאו ת איסת ^ וק ת לאלית א וייתי ק ולחכימת א שלח ו ויתין : 

20 

I 


# 804 


ItremiM 8 


דאגליתינ ק לתט ן אט ר יהי ה מאו ת : * ותיט ר לה ק כדנ ן «ס ר 
♦הו ה היפלו ן ול א יקוטו ן א ם לטת ב גל י קדכ ד דל א יחוב ק : * טד ץ 
טתחסני ן לטת כ לפולחנ י עט א הדי ן יתנ י יחשל ם תכ ו לטטר ד ק 
אורית א ול א מ ן לטת ב אתקיפ ו בניבל ק טסרב ק לטת ב : •אןניתי ת 
וגל י קדט י ל א פדכש ר טטללי ן לי ת גב ר דטתי ב ט ן כישתי ה לטיטר 6 
ט א עבדי ת כולה ק טסג ן כרעו ת גפשיה ק כסוסי א דגז ר כקרנא : 
י א ף תוורית א כשטי א ידע א זיטנה א ד^פגינ א וכורכי א וסנוגית א 
נטר ק י ת עיד ן טיתיהו ן ועט י ל א הו ו ידע ק לטעכ ד י ת דינ א דיהוה : 
י איכדי ן תיטר ק חכיטי ן אגהנ א וע ל אורית א דיהו ה אנהנ א רחיצי ן 
בכי ן ה א לשיקר א עב T ספ ר קולט ז דשק ר לטזייפ א : ״ כהית ו חביטי א 0 נ 
איתכר ו ואיתאחד ו ה א כפיתגט א דיהו ה קצ ו והול ק בחוכטת א 
לי ת לה ק : " ‘ בכי ן אר ק י ת נשיה ק לאווזרנ ק חקלתהו ן ליתתי ן אר י 
טזעיר א וע ד רב א כולה ק אנס י טטו ן וטספ ר וע ד כה ק מלה ק עבד י 
שק ר : י * ואסיא ו י ת תכ ר כנישת א דעט י בטיל י שיקריה ק לטיט ר 
שלטאשלטאולי ת שלם : *'עליה ק לטכה ת אר י תועיב ה עבד ו 15 
א ף טבה ת לי ת אינ ק כהתי ן ואיתכנע ו לי ת אינ ק ידעי ן בכ ק יתרטו ן 
קטיל ק בעיד ן דאסע ר עליה ק הוביה ק ייתקל ק אט ר יהו ה : י * שיצא ה 
אישיציט ן אט ר יהו ה דסופ ק כטס ף עינכ ק טגפ ן וכנכל א טתינ ה 
וכטר ף מאיל ן ע ל דיהכי ת להו ן אורית י טסיג ♦ ועבר ו על ה : “ ע ל 
מ א אנהג א יתכי ן איתכניש ו וניעו ל לקירוי ן כריכ ן ונישתו ק תמןס ן 
אר י יחו ה אלהנ א איית י עלנ א תב ר ואכחתנ א ואשקיג א כ ס דלוו ם 
בי ש כריש י תיו ק אר י הכנ א קד ם יהו ה : " סברנ א ^פל ם ולי ת ס ב 
לעיד ן סליחו ת חוב ק וה א פורענו ת חטק : "*ע ל דפלת ו לעגלי א 
דכד ן טלן • כמשירייתי ה יס ק עליה ק ויגל י יתה ק טק ל טפסועי ת 
גיברוה י יזוע ק כ ל יתב י ארע א דית ק וימ ק ארע א וטלא ה קידויא מ 
ודיתכ ק בהק : *'אר י חאנ א מנר י בכ ק עטט ק קטולי ן כחיו ק 
חורטנ ק דלי ת לה ק ליחש א דקטל ק יתמ ן אט ר יהוה : **ע ל חע ו 
טלעגי ן לקבי ל נביי א דטתנב ן לה ק דוונ א ותינחת א איית י עליהו ן 
מ ן קד ם חוביהו ן עליה ק אמ ר נבי א לב י דוי : "*ה א ק ל צווח ת 
כנשת א דעט י טאר ע רחיק א נבי א אוכ ח יתה ק ה׳ 4 כינת א דיהוהס ו 
לי ת בצי ק א ם מלכ ה לי ת ב ה מד ק מרגזי ן קדמ י כצילטיה ק בפולח ן 
טעוותא : "*אמר ת בנישת א דישרא ל עד א זיטנ א שלי ם קיצ א 
ואנחנ א ל א טתפרקק : **ע ל תכ ר כגשת א דעט י א יז ד עז ע י ת leremiae 7 8 


808 


רדנןאט ר יהוד ! אלהי ם ה א רוגז י וחמת י ח ל באתר א הדי ן ע ל 
אינש א וע ל בעיר א וע ל איל ץ חקל א וע ל איכ א דארע א וישיצ י ול א 
יה י חיים : ‘*כדנ ן אמ ר יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל עלוותכ ק 
אוסיפ ו ע ל ניכס ת קודשיכו ן ואכול ו בישר א : * * אר י ל א מלילי ת 
5 עי ם אבחתכ ץ ול א פק T תינ p כיומ א דאפקי ת יתהו ן מארע« ► 
דטצרי ם ע ל עיסק י עלוו ן וניכס ת קודשי ן : * * אילהי ן י ת פיתגמ א 
הדי ן פקידי ת יתה ק למימ ר קביל ו למימר י ואחו י לבו ן לאל ה ואתו ן 
תהו ן קדמ י לע ם ותהכו ן ככ ל אורח א דאיפקי ד יתכו ן בדי ל דיוטי ג 
לכון : ‘*ול א קכיל ו ול א ארכינ ו י ת אדנהו ן והליכ ו בעיצתהו ן 
»!בהירהו ר ליכהו ן ביש א ואחזר ו בפולחנ י קד ל ול א שויא ו דחלת י 
לקבי ל אפיה ק :* * למ ן יומ א דנפק ו אכהתכו ן מארע א דמצרי ם ע ד 
יומ א הד ץ ושלחי ת לוותכ ק י ת כ ל עבד י נביי א יו ם מקדי ם ומשל ח ; 
**ול א קביל ו למימר י ול א ארכינ ו י ת אדנה ק ואקשיא ו י ת קדלה ק 
אכאיש ו מאכהתהון ; **ותמלי ל עמהו ן י ת כ ל פיתגמי א האילי ן 
ול א יקבל ה מינ ף ותיתנב י להו ן ול א יתיבוגד : **ותימ ר להו ן די ן 
עמ א דל א קביל ו למימר א דיהו ה אלהה ק ול א קכיל ו אולפ ן פסק ת 
הימגות א ואיתמנע ת מפומהון : "*תליש י ע ל רברכ ד דגל ו ומול י ע ל 
עדי ן אילי א אר י רחי ק יהו ה ורטי ש י ת דר א דעכר ו ע ל מימרי ה : 
"אר י עבד ו כנ י יהוד ה דבי ש קדמ י אמ ר יהו ה שויא ו שיקוציהו ן 
• 1 בבית א דאיתקר י שמ י עלוה י לסאבותיה : ‘*וכנ ו כמ ת רזופי־ ז 
דכחיל ת ב ר הג ם לאוקד א י ת כניהו ן וי ת בנתהו ן בנור א דל א 
פקידי ת באורית י ול א רעו א קדמ י : **בכי ן ה א יומי א את ן אמ ר 
יהו ה ול א יתאמ ר עו ד תופ ת והיל ת ב ר הנ ם אילהי ן היל ת קטילי א 
דקברו ן בתופ ת מאי ן אתר : **ותה י נכילת א דעמ א הדי ן משגר א 
» 1 למיכ ל לעופ א דשמי א ולבעיר א דארע א ולי ת דמני ד‘ * ואיבטי ל 
מקירוי א דבי ת יהוד ה ומשוק י ירושל ם ק ל בי ע וק ל חדו א ק ל התני ן 
וק ל כל ן אר י לחרב ה תה י ארעא : ‘בעידנ א ההי א אמ ר יהו ה יפקון 8 
י ת גרמ י מלכי א דבי ת יהוד ה ד ת גרמ י רכרביה ק ד ת גרמ י כהני א 
ד ת גרמ י נכי י שקר א ד ת גרמ י יתב י ירושל ם מקברהון : *וישטוזונ ק 
• 3 לקבי ל שמש א וסיהר א ולכ ל חיל י שטי א דריוזטונו ן ודפלחוגו ן ודטע ו 
בתריהו ן ודתבעונו ן ודסניד ו לה ק ל א יתכנשו ן ול א יתקברו ן לזיכ ל 
מבד ר ע ל אפ י ארע א יה ק : * דתרעו ן במות א מדכחי א לכ ל שאר א 
דישתאר ק מ ן זרעית א כישת א הד א כק ל אתרי א דישתארו ן 


B02 


teremiae 7 


ליפיתג ם נבוא ה דהו ה עי ם ירמיה ו p קד ם יהו ה *קו ם 

כתר ע בי ת טקדש א דיהו ה ותתנב י תט ץ י ת פיתגמ א הדי ן ותימ ד 
קכיל ו פיתגמ א דיהו ה כ ל דבי ת יהוד ה דעלי ן כתרעי א האילי ן 
למיםג ד קד ם יהוה : *כידג ן אמ ר יהו ה צבאו ת אלה א דישרא ל 
אתקינ ו אורחתכו ן ועובדיכו ן ואשר י יתכו ן כאתר א הדק : *ל א 6 
תתרחצו ן לכ ק ע ל פיתגמ י נבי י שיקר א דאמרי ן קד ם היכל א דיהו ה 
אתו ן פלחי ן קד ם היכל א דיהו ה אתו ן דכחי ן קד ם היכל א דיהו ה 
את ק סגדי ן תל ת זימני ן בשת א את ק מתחז ן קדטוהי : *אד י א ם 
אתקנ א תתקנו ן י ת אורחכו ן וי ת עובדיכו ן וא ם מעב ד תעכדו ן P 
דקשו ט בי ן גבר א ובי ן חברי ה : • נייו ר יית ם וארמל א ל א תעס ק 1 0 
וד ם זכי י ל א תישדו ן כאתר א הדי ן ובת ר מעוו ת עטטי א ל א תהמ ן 
לאבאש א לבון : י ואשר י יתכו ן באתר א ה p בארע א דיהכי ת 
לאבהתכו ן למ ן עלמ א וע ד עלמא : *ה א אתו ן טתרחצ ק לבו ן ע ל 
פיתגמ י נכי י שיקר א בדי ל דל א להנא ה : " גנכי ן קטול י נפש ן וגייפי ן 
ומשתבעי ן לשק ר ומסקי ן כוסמי ן לבעל א ואזלי ן בת ר טעו ת עממי א 1 5 
דל א ידעתו ן : " ' ואת ן אתו ן וקיימי ן קדמ י בבית א הדי ן דאתקר י 
שט י עלוה י ואטרי ן אתו ן שיזיבנ א בדי ל לטיעב ד י ת כ ל תועיבת א 
האילין ; ”הבבי ת כניש ת רשיעי ן הו ה בית א הדי ן דאיתקר י שט י 
עלוה י כעיניכו ן א ף קדמ י כי ן גל י אמ ר יהוה : **אר י איזיל ו כ ק 
לאת ר בי ת שכינת י דבשיל ו דאשרית י שכינת י תמ ן כקדמית א וחז ו 20 
י ת דעבדי ת לי ה מ ן קד ם ביש ת בנ י ישראל ; **וכע ן חלףדעכדת ק 
יו ז כ ל עוכדי א האילי ן אמ ר יהו ה ושלחי ת לותכו ן י ת כ ל עבד י 
נביי א מקדי ם ומטלי ל ול א קבילתו ן ואיתגכיא ו לכו ן ול א תכת ק ; 

* * ואעב T לבית א דאיתקר י שמ י עלוה י דאת ק רחיצי ן כי ה ולאתר א 
דיהכי ת לכו ן ולאבהתכו ן כמ א דעבדי ת לשילו : ®‘ואגל י ית ^ 25 
מאר ע בי ת שכינת י כמ א דאנלית י י ת כ ל אחוכו ן י ת כ ל זרע א 
דישרא ל : " ' וא ת ל א תצל י ע ל עמ א הדי ן ול א תתחנ ן עליה ת בבע ו 
וצל ו ול א תבע י מ ן קדמ י אר י ל א רעו א קדמ י לקבל א «יות ר : 

* * הלי ת א ת חז י מ ה דאינ ק עכדי ן כקירוי א דבי ת יהוד ה ובשוק י 
ירושל ם : * * כני א מלקטי ן אעי א ואבהת א מדלקי ן י ת נור א ונשי א סג ׳ 
לייש ן י ת לייש א למעב ד כרדיטי ן לכוכב ת שטי א ולנסכ א גסכ ץ 
לטעו ת עממי א בדי ל לארגז א קדמ י : " * המדמ ן דקדט י אינו ן מרגזי ן 
אמ ר יהו ה הל א לאכש א להו ן בדי ל דיבהתו ן בעוכדיהון : ?*כבי ן 


« 


Ieramiae'6 


301 


עולימי ץ כחד א אר י א ף גב ר ע ם אית א יתאחדו ן ס ב ע ם דשב ע 
יזט ץ : * י דסתחת ן בתיה ק לאוחרני ן חקל ן ונשי ן כחד א אר י ארי ם 
י ת מח ת גבורת י ע ל יתב י ארע א אט ר יהו ה : י * אר י טזעירהו ן וע ד 
רבהו ן כולה ק אנס י ממו ן ומספ ר וע ד כהי ן כולה ק עבד י שק ר : 

5 "ואסיא ו י ת תב ר כנישת א דעמ י במיל י שיקריה ק למימ ר שלמ א 
שלט א ולי ת של ם : " עליהו ן למבה ת אר י תועיב ה עבד ו א ף מיבה ת 
לי ת איגו ן בהתי ן א ף איתכנע ו לי ת אינו ן T עי ן בבי ן יתרמו ן קטילי ן 
בעיד ן דאסע ר עליהו ן חוכי ן יתקלו ן אמ ר יהוה : “'כדנ ן אמ ר יהוד . 
קומ ו ע ל אורח ן וחז ו ושאיל ו לשכילי ן דמ ן עלמ א בא T א אורוז א 
» 1 דתקנ א והליכ ו ב ה ואשבח ו ניי ח לנפשב ק ואמר ו ל א גיד ל : 
”ואקיטי ת עליכו ן מלפי ן קביל ו לטיל י נבי א ואמר ו ל א נקבל ; 
"בכ ץ שטע ו עמטי א ודע י כנישת א דישרא ל י ת חוכיהון : "שטע י 
»־ע א דישרא ל האנ א טיית י בישת א ע ל עט א חד ק תושלט ת 
עובדיה ק אר י לפיתגמ י עבדי י גכיי א ל א קביל ו ואורית י וקצ ו ב ה : 

« 1 "*לט א דנ ן קדמ י לכונת א טשב א חית י וקנ י טוכ א מאר ע רחיק א 
עלוותכ ק ל א לרעו א וניכס ת קודשיבו ן ל א יתקבלו ן קדטי : ‘*כבי ן 
כדג ן אט ר יהו ח האנ א טיית י ע ל עט א הדי ן תקי ן ויתקלו ן בהו ן 
אכה ן ובנ ק בחד א טגי ר וקריבי ה ייבדון : * * בדג ן אט ר יהוו ז ה א 
עט א את י טאר ע ציפונ א ועממי ן רכרכי ן ייתו ן כגל י מסייפ י ארע א ; 
» 2 **קשת ן ותריסי ן אחידי ן אכזראי ן אינ ק ולי ת לה ק רחטי ן קלה ק 
ביט א באיתרגושתי ה וע ל סוסוות א רכיבי ן טסדרי ן אינ ק כגב ר 
עבי ד קרבי ן על ד בנישת א דצי ק :* * שמענ א י ת שטעה ק איתרשל א 
T באעקאאחדתנ א ה א כתבלי ן לילדתא : **ל א תפק ק לחקל א 
וכאורח א ל א תהב ק אר י חרב א דסנא ה טקטל א לדטתכנשי ן סחו ר 
ל 2 סחו ר :“ * כגישת א דעמ י איסר ו סקי ן חופ ו רישיכ ק בקיטמ א איב ל 
כיחי ד עיכ T ו לכ ק טספ ד כטר ר אר י כתכי ף יית ק בזוזי ן עלנ א : 

” בחי ר יהבתן • בעט י בסץ • תקי ף ותהוד ע ותחו י לה ק י ת אורחח ק : 
“כ ל רברביה ק טתדי ן טהלכי ן בנפיל ו כט א דמער ב נח ש ע ם 
ברז ל מלה ק טחבלי ן אינק ; “ה א במש ב נפחי ן דחרי ד בג ו נור א 
•«כ ק ח ש קלה ק דנביי א דטיתנב ן להו ן תוב ו לאורית א ול א תכ ו 
ובאכר א דטיתמס י בג ו בור א פ ן הווא ח בטלי ן בעיניה ק טיל י נבי א 
דטתנכ ן לה ק ל א להנא ה אליפוג ק טלפיה ק ועוכדיה ק כישי א ל א 
שבק ו ; י * ה א ככס ף פסול א טרחקי ן קר ו לה ק אר י רחי ק יהוד . יתה ק ; 300 


lerenuae 5 6 


לי ה וטטרפ ק ול א יכלי ן והט ן גלוה י ול א עד ן לי ח :’ * ולעט א pn 
הו ה ל ב סט י וטרו ד וע ל דסט ו מבת ר פ^יחנ י גלו : ‘*ול א אסר ו 
בליבהו ן ג T ח ל כ ק ט ן קד ס יהוו ז אלהנ א דטחי ת טט ר בכי ר ולקי ט 
בעידני ה דבזט ן קיי ם שכועי א חצד א נט ר לגא : ‘*חוכיכו ן גרט ו 
^אילי ן לכ ק והטאיכו ן טנע ו טוב א טינכון : **אר י אישתכח ו בעטי ג 
חייבי ן בניבלי ץ אשדי ן ד ם זבי י בלבו ש דצי T י ן דטוז י וקטי ל 
טתעשתי ן לחבל א נפש ן קטליץ : ^ * בבי ת פיטט א דטל י עופ א P 
בתיה ק מל ן ניבל ץ ע ל ב ן עתר ו א ף ק ט ניבסץ : **עתר ו אן ז ק ט 
גיבסי ן א ף עבר ו ע ל פיתנט י אורית א עבד ו דבי ש די ן דקשו ט ל א 
דייגי ן ואיל ו הו ו דייגי ן די ן יתטי א הו ו כמלח ץ ודי ן תשיבי א בקושט א 1 0 
לי ת אינ ק דינין : ®*הע ל אילי ן ל א ז«ע ר לאיתא ה עליה ק ביש א 
אט ר יהו ה א ם ט ן עמ א דבדי ן עובתה י ל א איתפר ע טיגה ק ברע ותי ; 

״ ® תיט ה ושנ ו הו ה בארע א : * * נבי י שיקר א טתנב ן שק ר בשו ם 
טעוות א ובהני א טסייעי ן ע ל ידיה ק ועט י רוזיט ו ב ן וט ה תעב ^ 
»לסופה : יגל ו בנ י בגיט ן טג ו ירושל ם אר י ק ל צווח ת קרנא 5 ו 
אישתטע ת בארעה ק וע ל בי ת בקע ת מ־׳טי א זקפ ו עטטי א סטמת א 
אר י בישת א איסתביא ת טציפוג א ותבר א רב א : * יאית א וטפגקת א 
איבדי ן קלקל ת י ת Tnmw דב ק בהית ת בנישת א דציון : •ל ה 
יתו ן טלבי ן וטשירייתהו ן יטד ק על ה טשבני ן סחו ר סחו ר יסייעו ן 
נב ר י ת חבריה : *זטי ט על ה עבד י קרב א קוט ו וניס ק בטיהר א תי« ן 
לנ א אר י פנ א יוט א אר י נגד ו טול י רטשא : ®קוט ו וניס ק בלילי א 
וגחבי ל בירנייתהא : "אר י בדנ ן אט ר יהו ה צבאו ת קוצ ו אע ה 
וצבר ו ע ל ירושל ם טילית א הי א קרת א דאיתפק T ו ל ה חוטז א 
בולה ק אנוס ץ בטה : יבנוב א דטקיי ם מוה י ב ן אוריב ו ואיתקייט ו 
בנו ה עבד י בישת א ק ל חטופי ן ובזחי ן טשתט ע ב ה קדט י תדיר א 5 ג 
ע ל ב ן איית י על ה טר ע וטחא : *איתרד א ירושל ם דילט א ירחי ק 
טיטר י ית 7 דלט א אישוינ ד צדי א באר ע סד ם דל א איתיתבת : 

® ^נ ן אט ר יהוו ז צבאו ת איתבזז א יתבזזו ן בט א דטהלב ק ע ל שול י 
גפ ן לטיקט ף שאר א דישרא ל ועו ד תתי ב טחת ף עליה ק בי ד קט ף 
ע ל סלסלין : "‘ע ל ט ן אטלי ל ואסהי ד ויקבלו ן אולפ ן ה א איטפשת 30 
אודגה ק ^" א יבלי ן לטיצ ת ה א פיתגט א דיהו ה הו ה להו ן לחיסוד ק 
^ל א צב ן ביה : "ד ת נבוא ה בתקו ף ט ן קד ם יהו ה איתטליו ^ 
לאית י לסובר א ול א יבילי ת לטישפ ך ע ל ינקי ן בשוק א וע ל סיע ת leremiae 5 


299 


»זרח ן דתקנ ן קד ם יחוד . לשיעב ד די ן דקשו ט קד ם אלהה ק בר ם 
אינו ץ בחד א טרד ו ט ן אורית א איתרחקו-מ ן אולפנ א : "ע ל ב ן מל ד 
כטשיריתי ה ייס ק עליהו ן כארי א טחורש א ויקטלונו ן עטמי א 
דתקיפי ן בריב י רטש א יבזונ ץ שלטוני ן דחסיגי ן כגיטרי א כטנ ץ 
5 ע ל קירוידיו ן ב ל דיפו ק טינהו ן יתקט ל אר י סגיאי ן טירדיהו ן תקיפ ק 
תיוכתה ץ : י נבי א איט ר לי ה כנישת א דישרא ל ע ל איד א אשבו ק 
לבו ן אנ א קרית י לד.ו ן בני ן ואינו ן שבק ו לפולחנ י וטקייטי ן בשו ם 
טעות א ועו ד מבעי ת יתהו ן טוב א ואינו ן תב ו לטהו י זנאי ן ובי ת 
גפק ת בר א טסתייע ץ : * סוםוו ן אנירימי ן אחרי ן הו ו נב ר ע ל אית ת 
t u חברי ה טצווחי ן : " הע ל אילי ן ל א אסע ר לאיתא ה עליה ק ביש א 
אמ ר יוזו ה וא ם ט ן עט א דבדי ן עובדוה י ל א איתפר ע טינה ק 
ברעותי : "’סק ו בקירווה א וחביל ו וגטיר א ל א תעבדו ן פנר ו 
בירנייתה א אר י ל א רעו א קד ם יהו ה בהון : "אר י שקר א שקר ו 
בטיטר י בי ת ישרא ל ובי ת יהוד ה אט ר יהו ה :* * בדיב ו בטיטר א 
1 5 דיהו ה ואטר ו ל א ק קדטור. י אתי א עלנ א טבת א וא ף ל א תית י 
עלנ א בישת א ודקטלי ן בחרב א ובבפנ א ל א ניחזי : *'ונבי י שיקר א 
יהו ן ללט א ונבוא ת שיקרהו ן ל א תתקי ם ד א פורענות א תתעב T 
טנה ק : “ בב ץ בידנ ן אט ר יהו ה אלה י צבאו ת חל ף דאיתנבית ק 
י ת פיתנט א הדי ן האנ א יהי ב פיתגט י נבואת י בפוט ך תקיפ ק 
סגכאשת א ועט א הדי ן הלשי ן בקש א ויקטלונק : ®'האנ א טיית י 
עליב ק ע ם טרחי ק בי ת ישרא ל אט ר יהו ה ע ם תקי ף הו א ע ם 
דמעלט א הו א ע ם דל א תד ע לישני ה ול א תשט ע טד . דיטליל : 
“בי ת אזיני ה בקבר א פתי ח בולהו ן גיברין : ”יבו ז חצדן י וטיכל ד 
יקטלו ן בנ ך ובנת ך ישב י ענ ך ותור ף יבו ז פיר י נופנ ד ותינ ך יפג ר 
5 ג ^ד ר ארע ך בריבת א דא ת רחי ץ לאישתיזב א בהו ן ט ן קד ם דקטלי ן 
בחרבא : “וא ף ביוטי א האינו ן אט ר יחו ה ל א אעבי ד עיטבו ן 
נטיר א : " רה י אר י תיטרו ן חל ף ט א עב ד יהוד . אלחנ א לנ א י ת ב ל 
אילי ן ותיט ר להו ן בט א דשבקתו ן פולחנ י ופלחתו ן לטעו ת עטטי א 
כארעכו ן כי ן תשתעבדו ן לעטטי א פלח י טעוות א באר ע ל א דילכון : 
30 “חו ו ד א בדכי ת יעק ב וכסרוה א כדבי ת יהוד ה לטיטר : '*שטע ו 
כע ן ד א ^ז א טפש א ולי ת לי ה ל ב דעייני ן להו ן ול א חז ן אודני ן 
לה ק ול א שמעי ן :* * הט ן קדט י ל א תידחלו ן אמ ר יהו ה א ם ט ן קד ם 
טיטר י ל א 1 וזועו ן דשוית י חל א תחומ א ליט א קיי ם על ם ל א עד י 298 


lereuiae 4 5 


הו ו על ה טסוזו ר סחו ר אר י ע ל טיטר י סריס ת mrr ntw : 
* ' אורחתי ד בישת א ועובדו ־ טקלקלי א גרט ו אילי ן ל ר ד א פיעת א 
וטרר א אית י על ד יתשל ם ע ד דאיתב ר רש ע ליכ T ; ®‘אטר ־ נבי א 
טע י טע י ביי ק ל י ז ע סט ד לב י חט י ל י לכ י ל א שתי ק אר י ק ל 
צווח ת קרנ א שטע ת נפש י יבבוו ז עבד י קרב א : “תב ר ע ל תכר 5 
איתער ע אר י איתכזת ת ב ל ארע א בתמ ף חרוב ת ארע א מז ן חד א 
כ ל קרורי : **ע ד איטת י אנ א חז י סיטו ק שט ע ק ל קרגא : **אר י 
איטפש ו עט י ט T ע דחלת י ל א אליפ ו כני ן טפשי ן אינ ק ול א 
סובלתני ן אינ ק חביטי ן אינ ק לאכש א ולאיטב א לי ת אע ק ידעק : 
**חזית י י ת ארע א וה א צדי א וריקני א ואיסתבלי ת בשטי א וה א 6 « 1 0 
טזהרי ן ניהוריהק : ‘*חזית י י ת טורי א וה א זייע ק וב ל רטאת א 
איתפרקו : **חזית י וה א לי ת עט א שר י על ה וב ל עופ א דשטי א 
איטלטל ו ; " * חזית י וה א ארע א דישרא ל דהו ת טנצב א ככרטל א 
תב ת לטהו י בטדבר א וב ל קירווה א צדיא ה ט ן קד ם יחו ה וט ן קד ם 
תקו ף רונזיוז : **אר י בידנ ן אט ר יהו ה צד ו תה י כ ל ארע א וגטיראל ו 
ל א אערי ד :* * ע ל ד א תיחרו ב ארע א ויקבל ק נהור י שטי א טלעיל א 
ע ל דגזרי ת בטיטר י חשיבי ת בעצת י אעבדינ ה ול א אתיכעה : 
" * טק ל פרש ק ודנגדי ן בקשת א נל ו ב ל יתב י קרת א על ו לטיער ק 
בחורשי א סליק ו לאיטטר א בכיפי א ב ל קירדה ק שכיק ן ולי ת דיתי ב 
בהי ן אינ ש : " * וא ת וה א טתבזז א ט א אי ת חי ל לטעב ד אר י ס ג 
איתרחיצ ת ע ל לבש י ציבעוני ן וע ל דטיתקני ן בתיקונ ק דדה ב אר י 
תכחלי ן כצדיד א עינ ך ל א להנא ה תתקני ן קצ ו בי ר ריחט ד טקטל ק 
נפש ך בזק : ”אר י ק ל כטעדי א שטעי ת עק א באית א דטשרי א 
לטיל ד כבו ר ק ל כנישת א דציו ן דטשתטח א ופרס א יחז א וו י כע ן 
6 ל י אר י טשלהי א נפש י ט ן קד ם קטולק : ‘הליכ ו בשוק י יתשלם 5 ג 
וחז ו בע ן ודע ו וכע ו ברחובה א א ם תשבח ק נכ ר דלי ה עוכדי ן טב ק 
א ס אי ת עבי ד די ן דקשו ט חב ו בע י היטנות א ואישכו ק להק : *וא ם 
בשט א דיהו ה ייט ן בכי ן לשיקר א איט ן טשתבעין : *יהו ה הל א גל י 
קדטן ־ לאטכ א לעבד י היטנות א רשיעי א אלקית א יתה ק ול א חב ו 
שיציתינ ק סריב ו לקבל א אולפ ן אתקיפ ו אפיה ק טטינר א טסרבק 30 
לטתב : ‘ואנ א אטרי ת בר ם טדטסכני ן אינ ק איטפש ו אד י ל א 
אליפ ו אורח ן דתקנ ן קד ם יהו ה לטיעב ד די ן דקשו ט קד ם אלההק : 

" איה ד ל י לו ת רכרכי א ואיטלי ל עיטה ק אר י אינ ק אליפ ו לןזיד ע leremiae 8 4 


297 


איתכנעותנ א אר י קד ם יהו ה אלהנ א חבמ ו אגחנ א ואבהתנ א 
מזעודנ א וע ד יומ א הדי ן יל א קכילנ א כמימר א דיהו ה אלהגא : 
‘א ם תתו ב ישרא ל לשלחנ י אט ד יהו ה תתקב ל תיובת ד ע ד ל א 4 
תתחת ם גזירת ו וא ם תעד י שיקוצ ד מ ן קדמ י ל א תיטלטל : *א ם 
5 תקיי ם בשמ י קיי ם הו א יהו ה כקושט א בדינ א וכזכות א ויתברכ ק 
עסמי א כישרא ל וכי ה ישתבחון : יאר י בדג ן אמ ר יהו ה לאיג ש 
יהוד ה וליתכ י ירושל ם עיכ T ו לבו ן עוכדי ן טכי ן ול א תכע ק פורק ן 
כתוכ ק : ‘ תוכ ו לפולחנ א דיהו ה ואעד ו רש ע ליככ ק אינ ש יהוד ה 
דתכ י יתשל ם דילמ א T ל ק באשת א רוגז י וישיצ י ול א יה י חיי ם מ ן 
» 1 קד ם בישוו ז עובדיבון : *חו ו ביהוד ה וכירושל ם כפר ו ואימר ותקע ו 
שופר א כארע א אבל ו אסג ו ואימר ו איתכניש ו וניעו ל לקירוי ן 
בריק : "זקופ ו את א ע ל צי ק גל ו ל א תתעככו ן אר י כישת א אנ א 
טיית י מצישנ א ותבר א רכ א : ^גל ה מל ך מברכי ה ומהבי ל עממי א 
נמ ל כטשיריתי ה גפ ק מאתרי ה לשוא ה ארעי ך לצד ו קיחו ך יצדי ץ 
14 מכל י יתיב : ®ע ל ד א ייסרו ן םק ץ יספדו ן ויילל ק אר י ל א ת ב רוגז א 
דיהו ה מיננא : "ויה י ביומ א ההו א אמ ר יהו ה ייתכ ר ליכ א דמלכ א 
ולב א דרכרכי א ויצד ק בהני א תכי י שיקר א ישתעממו ן : " ‘ ואמרי ת 
קבי ל כעווז י יהו ה אלהי ם כ p ה א נכי י שיקר א מט ק לעמ א הדי ן 
ולירושל ם למימ ר שלמ א יה י לבו ן וכ ק ה א חרכ א מקטל א כעמ א : 
סג״כעידנ א ההו א יתאמ ר לעמ א הד ץ ולירושל ם ברו ח כדהרי ן ע ל 
ריש י גגדי ן דמיי ן במדכר א ב ן אור ח כנישת א דעמ י ל א לט T ר י 
ול א לכררא ; *‘ע ל דטע ו כת ר נכי י שיקר א דמתנכ ן להו ן כרו ח 
דשק ר ככ ק משיריי ת עממי א מאיל ץ קלילי ן ברוח א יתו ן עליהו ן 
כע ן א ף כמימר י איתינ ק ואימלי ל שרעמ ת דינ י מינהו ן : * * ה א 
כטשירייתי ה ים ק עליחו ן בעננ א דסלי ק והפ י יר ז ארע א 
וכעלעול ק רתיכחז י קלילי ן מנשרי א סושותיו ז וו י לנ א אר י את י 
לטיכזנ א : “ מנע י מלמיעכ ד ביש א ליכי ך י ו ושל ם בדי ל דתתפרקי ן 
ע ד איטת י יורכו ן ויתקיטו ן עבד י אוני ם דבגו T : ®‘אר י ק ל נכיי א 
דטתנכ ן עליהו ן דיגלו ן ע ל דפלח ו לעגל א דכד ן וטכסר י כסור ן 
30 כיש ן דייתו ן עליה ק קטולי ן ע ל דאישתעכד ו לצילמ א דאקי ם מיכ ה 
בטוראדכי ת אש־ים : *‘אדכר ו לעממי א ה א כפר ו ע ל ירושל ס 
אומר ו משיריי ת עממי ן תקיפי ; כקטופ ץ את ן מאר ע רחיק א וישרו ן 
ע ל קא־וי א דגי ת יהוד ה וירימ ק עליהו ן כקלה ץ : 7 ' כנטר י חקל ן m 


leremwe 8 


דכי ת יהוד ה אחיוז ק ואזל ו וטע ו א ף אינק : *וחור ז ס די^יל « 
כעיגה א טעוות ה וחייב ת יתארע א וטע ת ע ם פלח י אבגי א ואזגיא ; 
" ' וא ף כב ל ד א ל א תב ו לפולחנ י טשקדי א אחיה ק דבי ת יהוד ה 
כב ל ליכהו ן אילוז ץ לשיקר א אמ ר יהוה : “ואט ד יהו ה ל י זכיא ו 
נפשוז ק דטתחסגי ן למת ב לפולחנ י דכי ת ישרא ל טמשקרי א דכית 6 
יהודה : “איד ל ותיתנב י י ת פיתגמי א האלי ן זייפונ א ותיט ר תוכ ו 
דטתחסני ן לטת ב לפולחג י דכי ת ישרא ל אט ד יהו ה כ ד תתוכ ק ל א 
אשל ח תנז י כמ ן אר י מסג י למעב ד טבו ק אנ א אמ ר יהוו ז ל א 
איפש ר דיתנטרו ן לי ד חוכי ץ לעלם : “בר ם דע י חוב ר אר י במימר א 
דיהו ה אלה ף מרד ת וקלקל ת י ת Tnmw איתחבר א לעטטי א ^זי 10 
טעוות א תחו ת כ ל איל ן עבו ף ולמיטר י ל א קבילת ק אט ד יוזוה : 
“תוכ ו כני א דטתחסגי ן למת ב אמ ר יהו ה אר י אנ א איתדעית י 
בב ק ואיקרי ב יתבו ן באיל ו את ק משתארי ן ח ד מקרת א ותרי ן 
טזרעית א ואעי ל יתכ ק לצי ק : “ ואימג י עליכ ק פרנס ץ עבד י רעות י 
דפרנסו ן יתבו ן במד ע ובחכמ א : ® י דזז י אר י תיסג ק ותיפש ק בארע א 5 נ 
כממי א האינו ן אמ ר יהוו ז ל א יימרו ן עו ד אר ק קיימ א דיהו ה ^ א 
ייס ק ע ל ל ב ול א ידברו ן בי ה ול א חוע ק ול א יגיח ק ביו ז קרב : 
“ כעידנ א ההו א יקר ק לירושל ם את ר בי ת שכינת א דיהמ ז דחטש ן 
למפל ח כ ה כ ל עממי א לשמ א דימ ה לירושל ם ול א יהב ק עו ד בת ר 
’הירהו ר ליכהו ן בישא : “ביומי א האינו ן יתחכרו ן דבי ת יוזודהס » 
עי ם בי ת ישרא ל ויית ק בחד א מאר ע ציפונ א לארע א דאווסיני ת 
י תאבהתהון : "‘ואנ א אמרי ת איכדי ן אצלחינ ר בכגי א ואית ק לי ד 
אר ע חמדת א אחסנ ת חדו ת תושכח ת עממי א ואמרי ת ריבונ י 
תצל ן קדמ י ומכת ר פולחנ י ל א תתובון : "*בכ ק בט א דטשגך א 
איתת א בבעלו ז כי ן שקרתו ן במיטר י בי ת י^־א ל אמ ר יחוח: 6 ג 
“ קל א ע ל נגדי ן אשתמ ע דב ק ומתאגח ץ כנ י ישרא ל אר י קלקיל ו 
י ת אורחתה ק איתנשיא ו י ת פולחנ א דיחו ה אלההק : ”תוב ו בגי א 
דטתחסני ן לטת ב אשבו ק לכ ק כ ד תתוב ק ה א בכ ל עי ק את ק 
אמרי ן תכנ א לפולחג ר פרוקנ א אר י א ת יוזמ ז אלהנא : “ב p 
לשיקר א פלחנ א ע ל רמאת א ול א להנא ה איתרגשג א ע ל טורי א 0 • 
כר ם במימר א דיהו ה אלהנ א פור ק ישראל : **וכהתר ת חוב ק 
אסיפ ת י ת ליאו ת אכחתאג א טזעורנ א י ת ענה ק ד ת תוריח ק ד ת 
גניה ק וי ת כנתהק : “נישט ב בבהת ת חובאנ א וותחפיננ א 


leremiae 2 8 


295 


^ א ופרוקגא : ”וא ן דחלתכו ן חןבדת ק לכ ק יקומ ק א ם יכל ן 
למיפרקכו ן בעיד ן בישתכ ק אר י מעיי ן קירויב ק הוא ה דחלתכ ק 
דבי ח rmv ; ®*לט א את ץ מדמ ן למד ן לקבי ל פיתגט י כולכו ן 
סרדתו ן במימר י אמ ר יהו ה : ”למג ן אלקית י י ת בנימ ן אולפ ן ל א 
צקביל ו קטיל ת חרבכו ן נבייב ק בארי א דטוזכל : ‘י ־ ע ם דר א את ק 
קכיל ו פיומט א דיהו ה הכמדב ר צד י דלי ת בי ה הנא ה הו ה טימר י 
לה 5 ורא ל א ם באר ע חר» 1 ט א די ן אמד ו עט י איטלטלנ א ל א נתו ב 
מו ד לוותך : ”האיפש ר דתיתנש י בתולת א תיקונ ה כלת א קישוטה א 
ועט י שבק ו פולחנ י יומי ן דלי ת טיניין : "ט א א ת משתפר א 
• 1 באורחוז T למעב ד דחט י לאיתחבר א לעטטי א בבי ן א ף י ת ביש ן 
אליפ ת ט ן אורחת T : **א ף בסיתר א אישתבח ת דאשד ת ד ם זבא י 
ד ם נפש ן דטיסכיני ן זבא ץ ל א בט א דמשכח ץ בטתתרת א אילהי ן 
ע ל ב ל איל ץ עבד ת : * * ואמר ת אר י זכית י בר ם ת ב רוגזי ה מינ י 
האג א עכי ד עיט ך פורענו ת די ן ע ל דאמר ת ל א הטית י : ®*ט א א ת 
ts טסתבל א לחד א לקלקל א י ת אורחת T א ף ממצרי ם תיבהת ץ כט א 
דבהית ת מאתוראה ; י * א ף מלוו ת די ן תפקי ן ובהת ת חוב ר ע ל 
רישן • אר י רחי ק יהו ה מחצני ך ול א תצלחי ן להו ן : ’ לטיט ר ה א 3 
יפט ר גב ר י ת איתתי ה ותה ל מלוותי ה ותה י לגב ר אוהר ן האיפש ר 
דיתו ב לוותה א עו ד הל א טח ב תחו ב ארע א ההי א וא ת טעי ת 
21 ואיתחבר ת לעטטי ן סגיא ץ ותוב י טבע ן לפולחג י אמ ר יהווז : *זקופ י 
עיג ל ע ל נגדי ן וחז א איב א ל א איתחבר ת ל 7 למיפל ח לטעוות א 
ע ל אורח ת בי ת טישרהו ן אוריב ת לה ק כערבא י דשר ן בשכוני ן 
בטדבר א וחייב ת ארע א בטעות 7 ובכשתיל : *ואיתמנע ו רסיסי א 
וטלקוש א ל א הו ה וחוצ ף כאית א נפק ת בר א הו ה לי ל מסרב ת 
^ 2 לאיתכנע א : *הל א טבע ן תצל י קדמ י ריבונ י א ת פרק י דמ ן עלמ א : 
* האפש ר דיתנטרו ן לי ל חוכי ן לעל ם א ם תתק ף על ל טה א ^זפר ש 
ה א מלילת א ועבד ת כיש ן ואסגית : ®ואמ ר יהו ה ל י ביומ י יאשי ה 
טלכ א החזית א ט ה דעכד ו דמתתסני ן למת ב לפולחנ י דבי ת ישרא ל 
אזל ץ אע ץ ע ל כ ל רמ א טנטל א ותחו ת ב ל איל ן עכו ף ופלח ו תט ן 
» 3 לטעוותא : ^ואטרי ת כת ר דעבד ו י ת כ ל איל ץ לפולחנ י יתוכו ן ול א 
תנ ו והז ו משקרי א אחיה ץ דבי ת יהודה : *וגל י קדמ י אר י ע ל ב ל 
עיס ק דטע ו דטתחסגי ן למת ב לפולחג י דכי ת ישרא ל שלחתינ ץ 
כט א דיהני ן איגר ת ג ט פיטורי ן וטשלחי ן ול א דחיל ו טשקרי א 


29i 


Idremiae 2 


כגוכ ק תבירי ן דל א יכלי ן לקייט א טיא ; “הבעבד א הו ה יע»־» ל 
א ם יל T כית א הו א טאדי ן אתטס ר לכזח ץ : “ עלוה י יכלו ץ טלב ק 
יריטו ן קלהו ן וישוו ן ארעי ה לצד ו קירווה י יצדיי ן טבל י יתיב : •‘ cpe 
גנ י טפי ס ותחפנח ס יקטל ק גיבר ך ויכז ץ ניבסד : ”הל א ד א 
פורענות א תתעבי ד טינ ף דשכק ת י ת פולחנ א דיהו ה אלהד 6 
דאחז 7 אורח א דתקג א ול א הליכ ת כה : *‘ונקט ה ^קלאיתחכר א 
לפרע ה טלכ א דטצרי ם לטירט י דכוריכו ן בנהר א וט א לכו ן לסיגז ד 
קיי ם עי ם אתורא ה לאגלא ה יתכו ן טעיב ר פרת : "*איחית י על ד 
ייסורי ן ול א טגע ת טבישותי ר וע ל דל א תנ ת לאורית א פורענות א 
תתעכי ד טיני ך ודע י וחז א אר י כשת א וטרר א איית י על ר ירושלסס ו 
ע ל דשבק ת י ת פולחנ א דיהו ה אלה ז ול א שוי ת דחלת י לקכי ל 
עינ ך אט ר יהו ה אלהי ם צכאות : "*אר י טעלט א תכרי ת ני ר עטטי א 
טצורינו ן פסקי ת הנקיכו ן ואטרתו ן ל א נוסי ף עו ד לטעב ר ע ל 
טיטר ך אר י ע ל כ ל רט א טנטל א ותחו ת כ ל איל ן עכו ף א ת פלח א 
לטעוותא : '*ואנ א קייטתכו ן קדט י כטצ ב גפ ן בחיר א םלכו ן עכדי 5 ו 
קשו ט ואיכדי ן אישתגיתו ן קדט י כעוכדיכו ן טקלקלי א םכזיי־ ק 
טכת ר פולחנ י הויתו ן כגפ ן דלי ת כ ה הגאה : **אר י א ם תדט ן 
לאיתגקא ה טחוכ ך כט א דטנק ן כניתר א וטחוורי ן ככורית א ה א 
כרוש ם כיתט א דל א דכ י כי ן סגיא ו חוביכ ץ קדט י אט ר יהו ה 
אלהים : **איכדי ן תיטרי ן ל א איסתאבי ת כת ר טעוו ת עטטי א לא» 1 
הליכי ת זקופ י עינ ך ע ל אורחתידוחז א כ ד הוי ת יתב א בחילת א לקכי ל 
כי ת פעו ר דע י ט א עכד ת הוי ת דטי א ליגק א קליל א דטקלקל א 
אורחתהא : **כערד א דטדור ה כטדכר א טהלכ א ברעו ת כפש ה 
שתי א רוח א כירור א כ ן כנשת א דישרא ל טריד ת וטע ת ט ן א ורית א 
ול א צבי א לטת ב נבי א איט ר ל ה כ ל כעה א דאורית י ל א ישתלהק 5 נ 
בזיטנ ה ישכחונה : **טנע י ריגל ד טלאיתחבר א לעטטי א ופוטי ד 
טלטיפל ח לטעוו ת עטטי א ואטר ת חבי ת טבת ר ^'חנ ד ל א אר י 
רחיטי ת איתחכר א לעטטי א וכת ר פולח ן טעותה ק איהף : •*כבהת ת 
נכ ר דטתחש ב טהיט ן וטשתכ ח גני ב כ ן בהית ו כי ת ישרא ל אינו ן 
טלכיחו ן רכרביהו ן וכהניה ק וגבייה ק דשיקרא : **אטדי ן לצל ם 30 
אע א אכונ א א ת ולט א דטחעכ T ט ן אכנ א אטרי ן לי ה א ת כ n תג א 
אר י אחזר ו בפולחנ י קד ל ול א שויא ו דחלת י לקכי ל אפיה ק ובעי ק 
דכישת א אתי א עליה ק כפ p בטעותח ק טוד ן קדט י ואטרי ן רח ם leremiM 1 2 


293 


י ת «יתגס י נבואת ! ול א ייכלו ן ל ד אר י גסעד ד טימר י אט ר יהי ה 
לטחבותן • : י והח ז פתג ם נבוא ה ט ן קד ם יהו ה עיט י לכזיט ר : * איזי ל 2 
וומנב י קד ם עט א דכימשל ם לטיט ר כדנ ן אט ר יהר ה דכירנ א 
לבו ן טבוו ת יומ י קד ם רחט ת אבהתב ק דהיטיג ו כטיטד י ואזל ו בת ר 
5 הר ץ ^ח י כת ר מש ה ואהר ן בטדבר א ארכעי ן שנ ץ כל א זוודי ן 
באר ע ל א טזדדעא : *קודש א אינו ן בי ת ישרא ל קד ם יהו ה ע ל 
מזיהו ן כדט ע ארטו ת עלל א דט ן דאכי ל מיני ה חיי כ למט ח וכשיר ו 
חצ ד עוט ר ארטות א דע ד ל א טקרכי ן מיני ה כהני א כנ י אהר ן 
קודכנ א ע ל טדכח א כ ל דאכי ל טיני ה טתחי ב א ף כ ן ב ל כחיהו ן 
•ודבי ת ישרא ל יחוכ ץ כישת א חית י עליהו ן אט ר יהוה : ‘קכיל ו 
פיתגט א דיהו ה כי ת יעק ב וב ל זרעיי ת בי ת ישראל : ‘כדנ ן אט ר 
יהו ח ט א אשכח ו אכהתכ ץ כטיטר י שק ר אר י איתרחק ו טדחלת י 
וטע ו כת ר טעוות א והו ו ללט א : *ול א אטר ו נ T ח ל נ ץ קד ם יהו ה 
דאפי ק יוזנ א טטצרי ם דדכ ר יתנ א כטדכר א באר ע מיש ר וחרו ב 
כאר ע «די א ומול י טות א בארע א דל א עד א ב ה אינ ש ול א איתות ב 
אינש א תטן : יואעילי ת יתבו ן לארע א דישרא ל דהו ת טנצב א 
בכרטל א לטיב ל איכ ה וטוכ ה ועלתו ן וסאכתו ן י ת אר ע בי ת שכינת י 
ואחפנת י שדת ץ לפולח ן טעוותא : *בהני א ל א אמר ו נידח ל ט ן 
קד ם יהו ה וטלפ י אורית א ל א אליפ ו למיד ע דחלת י וטלכי א טרד ו 
•גבטטר י וגכי י שיקר א מתגב ן בשו ם טעוות א וכת ר דל א יהנו ן לה ק 
אזלו : יבכ ץ עו ד אנ א עת T לאתפרע א טינכ ץ אט ר יהו ה וע ם 
כנ י כגיבו ן דא ם יעכד ץ כעוכדיכ ץ אנ א עת T לאיתפרעא : "‘אר י 
עבר ו לנגוו ת כיתא י וחז ו ולטדינ ת ערכא י שלח ו ואיסתכל ו לחד א 
וחז ו עטמי א דגל ן טכרדלכר ד וממדינ ה למדינ ה נטלץי ח טעוותה ץ 
u וסובל ץ לה ץ עיטה ץ ובאת ר דאינ ק שר ן פרפי ן טשכגיה ץ וטקיטי ן 
י ת ט^ותה ץ ופגדי ן לה ק איד א הי א אוט א וליש ן ד י עבד ת כוותכי ן 
בי ת ישראל : ”ה א עטטי א ל א שבק ו פולח ן טעות א ואינ ץ טעו ק 
דלי ת כהו ן f רר T ועט י שבק ו פולחנ י דכדילי ה אנ א מיית י עליהו ן 
יקר א ואזל ו כת ר דל א יהנ ץ להון : *‘איתאבל ו שטי א ע ל כדי ן ע ל 
30 ארע א דישרא ל דעת T א לטיחר ב וע ל בי ת טקדש א דערזי ד 
לאיצטדא ה וע ל דעבד ו עובדי ן ביש ץ עט י לחד א אט ר יהו ה : “אר י 
חרתי ן ביש ן עב ח ^מז י פולחנ י שבק ו דכדילי ה אנ א טיית י עלירזו ן 
טוב א כמבו ע דמיי ן דל א פסי ק וטע ו כת ר טעות א יאינז ן להו ן m 


lefemiae 1 


אטהכלי א דהו ו כירושל ם גבר א דקכי ל אחסנתי ה כענתז ת r«o 
. שיב ט בנימן : *דהו ה פיתג ם גכוא ה מ ן קד ם יהוד • עיטי ה כיומ י 
יאשי ה כ ר אמון ' מל ך שיבט א דכי ת יהוד ה בתל ת עסד י שנ ץ 
למימלביה : *והו ה כיומ י יהדקי ם ב ר יאשי ה מל ך שיכט א דבי ת 
יהוד ה ע ד דשליט א הד א עסר י שני ן לצדקי ה כ ר יאשי ה םלר 5 
שיבט א דכי ת יהוד ה ע ד דאת א נכוכ ד נצ ד טלכ א דכב ל וצ ר ^ 
ירושל ם תל ת שני ן ואגל י עט א דכ ה כירח א חטישאד. : *והו ה 
«יתנ ם נבואד • מ ן קד ם יהו ה עיט י לטימר : *ע ד ל א כרית ל מטעי ן 
אתקינתן * וע ד ל א אתית א ל^יט א זטינת ף נכ י משק י כ ס דלוו ט 
לעטמי א מנית ר : •ואטרי ת קבי ל כעות י יהו ה אלהי ם ה א לי ת אנ א 10 
T ע לאיתנבא ה אר י דכ י אנ א וטשריות י עק א ונל ו אנ א מחנכ י 
ע ל עט א הדין : יואמ ר יהו ה ל י ל א תיט ר רכ י אנ א אר י כ ל את ר 
דאשלחינדתה ד וי ת כ ל דאפקדינ ך תמלי ל : * ל א תידח ל מ ן קדטיהו ן 
אר י כסעי ד מיטר י לשיזבות ך אמ ר יהוה : ®ושל ח יהו ה י ת פיחגט י 
נבואתי ה וסד ר בפומ י ואט ד יהו ה ל י ה א שוית י פיתגט י נבואת י 1 5 
כפוטן• : " ' חז י דטניתן • יוט א הדי ן ע ל עטטי א וע ל טלכוות א לפויעק ד 
ולתרע א ולאכד א ולפגר א וע ל כי ת ישרא ל לטיבנ י ולקיימא : "והו ה 
פיתג ם נבוא ה p קד ם יהו ה עיט י לטימ ר ט ה א ת חז י ירמיה ו 
ואטרי ת מל ד מוח י לאכאש א אנ א חזי : *'ואט ד יהו ה ל י יאו ת 
חזית א אר י מווז י אנ א ע ל פיתגט י לטעבדית : “והת ז פיתג ם נבוא ה 0 * 
p קד ם יהו ה עמ י תינינו ת למיט ר ט ה א ת חז י ואטרי ת טלן • דדת ח 
נדו ד אנ א חז י וטיקו ס טשירייתי ה דטדבר ן ואתי ץ מאפ י צי»נא : 

* * ואמ ר יהו ה ל י מציפונ א תישר י כישת א למית י ע ל כ ל יתב י 
ארע א : * ' אר י ה א אנ א מכל י לכ ל זרעיי ת טלכו ת ציפונ א אט ד 
יהו ה דיתו ן וירמו ן נכ ר מרסוה י לקבי ל תרע י יתשל ם וע ל כל 5 ג 
שורה א סחו ר סחו ר וע ל כ ל קירוי א דכי ת יהודה : “ואיטלי ל 
פורענו ת דינ י עיטהו ן ע ל כ ל כישתהו ן דשבק ו פולחנ י ואסיק ו 
בוסמי ן לטעוו ת עמטי א ואישתעכד ו לעובד י T יהץ : ”וא ת תחק ף 
חרצ ך ותקו ם ותתנב י להו ן י ת כ ל דאנ א מפק T ל ר ל א תתמנ ע 
טלאוכחותהו ן דילט א איתכרינ ד קדטיהון : **ואנ א ה א יועתוס * 
יומ א ד ץ תקי ף כקירו א כריכ א וכעטו ד דברז ל וכשו ר דנח ש 
לאשקא ה כ ס דלו ט לכ ל יתכ י ארע א למלכי א דכי ת יהוד ה לרנרכה א 
לכהנה א ולעט א דארעא : ®‘ויה ץ דייני ן וטגיח ץ לקיבל ר לטיסת ר IstuM 66 lereniae 1 


291 


אר י עת T א דתיתנח ם ציו ן ותיתמל י מע ם גלוותהא : •אנ א אלה א 
כרי ת עלמ א מבראשי ת אמ ר יוזוו ז אנ א ברי ת כ ל אינש א אנ א 
בדרי ת יתה ק לכע י עמטי א א ף אנ א עת T לבנש א גלותי ד אמ ר 
יהי ה : " ‘ חד ו ע ם ירושל ם ובוע ו כ ה כ ל רחמה א רוצ ו עימ ה די ץ 
5 ב ל דטתאבלי ן על ה : “ בדי ל דתתפנק ק ותיסכעו ן מביז ת תנחומה א 
בדי ל דתשתו ן ותתרו ק מחמ ר יקר ה :* * אר י כדנ ן אמ ר יהו ה ^אנ א 
מית י ל ה כשפ ע נה ר פר ת של ם וכנח ל מגב ר יק ר עממי א ותתפנק ץ 
ע ל גיססי ן תתנפזלו ן וע ל רכובי ן תתרכו ן : " כגבר א דאיטי ה מנחמ א 
לי ה כי ן מיטר י ינח ם יתכו ן וכירושל ם תתנחמק : “ותיוזזו ן ויחד י 
» 1 ליככו ן וגויתכ ק כדתאי ן חהרו ן ותיתנל י יקר א דיהו ה לאוטב א 
לעכדוה י צדיקי א ויית י לוו ט לבעל י דכבוהי : *'אר י ה א יהוד ז 
באשת א טתגל י וכעלעולי ן רתיכוה י לאתכ א ברזקו ף רוגזידי ! 
וטזופיתי ה כשלהוכי ת אישתא : ״ ’ אר י באישת א יהו ה מיתנל י למד ן 
ובחרכי ה י ת כ ל כפר א וסגיאי ן קטילי א קד ם יהוה : ”דטיזדמני ן 
1 1 ודטדכ ן לגיניא ד טעות א סיע א בת ר סיע א אבל י בש ר חזיר א ושיקצ א 
ועכבר א כחד א יסופו ן אמ ר יהו ה : *יוקדט י גל ן עוכדיהו ן ועישתוניהו ן 
עת T א לכגש א י ת כ ל עטמי א אוטי א ולישני א ויית ק ויחזו ן י ת 
יקר י : • י ואישו י בה ק את א ואשל ח מינהו ן טשיזבי ן לבינ י עטטי א 
למדינ ת יט א פולא י ולודא י דגגדי ן וטח ן בקשת ן למדינ ת תוב ל ויו ן 
> 2 נגוות א רחיקי א דל א שמע ו י ת שמ ע גבורת י ול א חז ו י ת יקר י 
ומזוו ן י ת יקר י בעמטיא : "יוייתו ן י ת כ ל אחוכו ן טב ל עמטי א 
קודבנ א קד ם יהו ה בסוסוו ן וכרתיכי ן ובירחילוו ן ובכודנוו ן ובתושבח ן 
ע ל טור א דקדש י לירושל ם אמ ר יהו ה כמ א דייתו ן כנ י ישרא ל י ת 
קורבנ א כטא ן דכ י לבי ת מקדש א דיהו ה : ’ * וא ף מינהו ן אקרי ב 
נ 2 ^פטש א לכהני א ליוא י אמ ר יהו ה : **אר י במ א דשטי א חרתי ן וארע א 
חדאת א דאנ א עב T קייטי ן קדמ י אמ ר יהו ה בי ן יתקיי ם זרעכו ן 
ושומכון : **ויה י בזמ ן רי ש יר ח ביר ח ובזמ ן שב א כשב א יתו ן כ ל 
ביסר א לטיסג ד קדמ י אמ ר יהוה : **ויפקו ן וייחזו ן בפגר י נכריי א 
חייביי א דטרד ו בטיטר י אר י נשטתהו ן ל א יטותו ן ואשתהו ן ל א 
w תיטפ י דה ק טתדני ן רשיעי א בגיהנ ם ע ד דיימרו ן עליהו ן צדיקי א 
טיס ת חדג א : 

יפיתגט י נבוא ת ירמי ה כ ר חלקי ה מ ן ריש י מטר ת כהגי א מן 1 

* 19 890 


laaiae 65 66 


תיללוץ : "ותשבק ק שמכ ק לקיימ א לבחיר י דמיתכי ן יהוד ! אלוזי ס 
טות א תיניינ א ולעבדוה י צריקי א יקר י שמ א אוחרנא : *‘דמבי ד 
כארע א יבררבאלה א קיימ א ורמקיי ם כארע א יקיי ם באלה א קיימ א 
אר י יתנש ק עקת א קדמיאת א ואר י מסתר ן מ ן קדמי : ”אר י ה א 
אנ א כר י שמי א חרתי ן וארע א חדת א ול א ידכר ן קדמיאת א ול א 5 
יתסק ן ע ל לב : ”אילהי ן יחר ץ ויבועו ן כעל ם עלמי א דאג א בר י 
אר י ה א אנ א כר י י ת ירושל ם בי ע ועט ה חדי : ”ואיבו ע בירושל ם 
ויחדו ן כ ה עט י ול א ישתמ ע ב ה עו ד ק ל דככ ן וק ל דמצוחץ : " * ול א 
יה י מהמ ן עו ד עי ק יומי ן וס ב דל א ישל ם י ת יוטוה י אר י דחאי ב 
עולי ם כ ר מא ה שני ן יה י מאי ת ורחמ י כ ר מא ה שני ן יתרך: 10 
'*ויכנו ן כתי ן ויתכו ן ויצבו ן כרטי ן וייכלו ן י ת איכהק : **ל א יכנ ק 
ואוחרני ן יתבו ן ל א יצכו ן ואוחרני ן ייבלו ן אר י כיומ י איל ן חיי א 
יומ י עמ י ועוכ ר prrr יכלו ן בחירי י :* * ל א ילהו ן לריקנ ו ול א ירכו ן 
לטות א אר י זרע א דכרבי ה יהו ה אי'נ ק וכנ י כניה ק עיטהץ : ^*דה י 
ע ד ל א יצלו ן קדמ י אקכי ל צלותהו ן וע ד ל א יכע ץ מ ן קדמ י 16 
אעכ T בעותהון : ®*דיכ א ואימר א ירעו ן בחר א וארי א בתור א יימ ל 
תיכנ א וחיוי א עפר א מזוני ה ל א יבאשו ן ול א יחכל ק בכ ל מור א 
66 דקדש י אמ ר יהו ה : י כידנ ן אמ ר יהו ה שטי א כורס י יקר י וארע א כיכ ש 
קדמ י אידי ן כית א דתיבנו ן קדמ י וא T י ן את ר כי ת אשריו ת שכינתי : 

* וי ת ב ל איל ץ נכורת י עכד ת הל א הווא ה ב ל איל ץ אמ ר יהו ה 80 
וכדי ן רעוו א קדמ י לאיסתבל א בי ה כ T ענוות ן וטכי ך רו ח ומשתו י 
לקבי ל פיתגטי : *נכי ם תור א בקטי ל נכ ר דכ ח איט ר כנקי ף כל ב 
מסק י קורב ן ד ם חזיר א קרכ ן טתנתהו ן מתנ ת אוני ם א ף אע ץ 
איתרעיא ו כאורחתהו ן וכשיקוציה ץ נפשהו ן איתרעיאת : *א ף אנ א 
אצכ י כתכרה ץ וטמ א דיצפ י ל א ישתיזכו ן חל ף דשלחי ת נכי י ול א 5 4 
תכ ו איתנכיא ו ול א קכיל ו ועבד ו דכי ש קדמ י וכדלא * צכיס א 
אית^יא ו : *קכיל ו פיתגמ א דיהו ה צדיקי א דמשת ץ לקכי ל פיתגמ י 
רעותי ה אמרי ן אחוכו ן סנאיבו ן מרחקיכו ן כדי ל שמ י יפנ י יקר א 
דיהו ה ונחז י כחדוותבו ן ואינו ן יכהת ץ : * ק ל איתרגוש א טקרת א 
ירושל ם קל א מהיבל א ק ל מימר א דיהו ה דמשל ם גמל א לכעליס ו 
דככוהי : ’ע ד ל א מית י עק א ל ה תתפר ק ע ד ל א יית י ל ה זיי ע 
בחכלי ן ע ל ילד ה יתגל י טלכא : ®מ ן שמ ע בהד א ו ק חז א באילי ן 
האיפש ר דתיתעכי ד ארע א כיומ א ח ד א ם יתבר י עט א זיטנ א חר א 


Isaiae 64 65 


289 


בראנ א ועוב ד גבורתן ־ כולנא : *ל א יה י רג ז מ ן קדמ ר יהוו ז בנ א 
ע ד לחד א ול א לעלט א תדב ר חובי ן ה א גל י קיפי ד דעמ ד אנחנ א 
מלג א : " קירו י קדש ך הוא ח טדבר א ציו ן מדבר א הו ת ויתשל ם 
לצדיא : " * בי ת קדשנ א ותושבחתנ א את ר דפלה ו קדמ ד אבהתג א 
5 הו ח ליקיד ת גו ר וכ ל בי ת רגגנ א הו ה לחרב ה : “ הע ל איל ץ תתחס ן 
יהו ה ואו ז יהי ב ארב א לרשיעי א למשעבדי ן בנ א ע ד לחרא : 
‘אישתאילי ת כטימר י לדל א שאיל ו מ ן קדמ י תבעי ת אולפ ן אוריתי 66 
לדל א תבע ו דחלת י אמרי ת ה א אנ א משתאי ל תדיר א כ ל יומ א 
לע ם דל א מצל י כשמ י t * שלחי ת גבי י כ ל יומ א לו ת עמ א מסרכנ א 
וודאזלי ן כאורח א ל א תקנ א בוז ר עישתוניהון : ’עמ א דמרגזי ן ע ל 
מיטו־־ י קדמ י תדיר א דבחי ן בגיגיא ד טעוות א ומסק ץ כוסטי ן ע ל 
לבגיא : *דיתבי ן בכתי א דבנ ן מעפ ר קיברי א וע ם פינר י כנ י אינש א 
דירי ן אכל ץ בש ר חזיר א ורטן ז פיגו ל במניה ץ : * דאמרי ן רחי ק 
להל א ל א תקר ב ב י אר י דכיג א מיג ד אילי ן חגזיהו ן כתננ א קדמ י 
1 1 פורעגותהו ן כגיהיג ם דאשת א דלק א כ ה כ ל יומ א : * ה א כתיב א 
קדמ י ל א אית ץ להו ן ארכ א בחיי א אילהי ן אישל ם להו ן פורענו ת 
חוביהו ן ואימס ר למות א תיניינ א י ת נדיתהון : יחוביכ ץ וחוב י 
אכהתכ ץ גל ן קדמ י כחד א אמ ר יהו ה דאסיק ו כוסמי ן ע ל טורי א 
וע ל רמאת א חסיד ו קדמ י ואית ץ אג ר עובדיהו ן בקדמית א ע ל 
חגה ץ : *כידנ ן •מז ר יהוו ז כמ א דאישתכו ז נ ח זכא י כדר א דטופנ א 
ואטרי ת דל א לחבלותי ה בדי ל לקיימ א עלמ א מיני ה כ ץ אעב T 
בדי ל עבדי י צדיקי א בדי ל דל א לחבל א כולא : •ואפי ק מיעק ב 
זרע א ומיהוד ה ירי ת טורי י רחסנוג ה בחיר י ועבד י צדיקי א ישרו ן 
תמ ן : " ' ויה י שרונ א לבי ת מישר י עדרי ן דעא ן ומיש ר עכו ר לבי ת 
ן * ארבע ה בקר ן דתורי ן לעמ י דתבע ו דחלתי : ‘ י ואתו ן בי ת ישרא ל 
שכקת ץ פולוזנ א דיהו ה איתנשית ץ י ת פולח ן טור א דקדש י דמסדר ץ 
למעו ץ פתור ץ ומטזג ץ לדוזלתח ץ אגנ ץ :* ' ואימס ר יתכו ן לחרכ א 
וכול ^ לקטל א תתמסר ק חל ף דשלחי ת נבי י ול א תבת ץ איתנביא ו 
ול א קבילתו ן ועבדת ץ דבי ש קדמ י ובדל א צכיג א איתרעיתץ : 
^ 3 **כ ^ כדנ ן אמ ר יהו ה אלהי ם ה א עבד י צדיקי א ייכלו ן ואיזו ן 
רשיעי א תכפנו ן ה א עבד י צדיקי א ישתו ן ואתו ן רשיעי א תצהו ן 
ה א עבד י צדיקי א יחדו ן ואתו ן רשיעי א תיבהתץ : “ה א עבד י 
צדיקי א ישבח ץמטו ב ל ב ואתו ן תצוחץ,מכא כ ל ב ומתב ר רו ח 

19 


288 


Ittaiae 68 64 


אגי ח קרב א בה ק : י י וח ס ע ל יק ר שטי ה בדי ל דוכר ן טבוותי ה דס ן 
עלמ א גכ p דעכ ד ע ל T י טש ה לעטי ה דילט א ייטרו ן א ן דאסיקינו ן 
טטצרי ם א ן דדכרינ ק כטדבר א כרעי א לעני ה א ן דאשר י ביניה ק 
י ת טיט ר נבי י קודשי ה : *‘דב ר ליטינ א דטש ה דר ע תושבחתי ה 
בז ע ט י יט א דסו ף ט ן קדטיהו ן לטעב ד לי ה שו ם עלם : *‘דדברי^ 5 
בי ן תהוטי א בסוסי א דבטדבר א ל א טתקי ל בי ן א ף איגו ן ל א 
איתקיל ו : בבעיר א דבטישר א טידבר א טיטר א דיהו ה דבריט ן 

בי ן דברתה י לעמ ך לטעב ד ל ך שו ם דתדסבח א :* ' איסתכ י טשטי א 
ואיתגל י טטדו ר קדש ד ותושבחת ד א ן פורענות ף וגיברות ד הט ק 
טבוות ף וםגיאו ת רחמ ד עלג א יתחסנון : *‘אר י א ת הו א דרוזטוס ו 
עלנ א סגיאי ן טא ב ע ל בגי ן אר י אברה ם ל א אסקנ א טטצרי ם 
דשרא ל ל א עב ד לנ א פריש ן בטדבר א א ת יהו ה דרחט ד עלנ א 
סניאי ן טא ב ע ל בני ן פרקג א טעלט א שט ף : ” לט א תרוזקיע א יהוו ז 
לטיטע י טאורח ן דתקנ ן קדט ר כעטטי א דלי ת להו ן חול ק באולפ ן 
אורית א ל א יתפנ י ליבנ א טדחלתן • אתי ב שכינתן • לעט ר בדי ל 15 
עבד ך צדיקי א דקייטת א להו ן בטיטר ד לטעב ד ביגיהו ן שבט י 
אתסנתד : *'זעי ר דירית ו עט א דקודש ף בעל י דבבג א דושיש ו 
טקדש ד :* * ה א אנחנ א עטן ־ דמ ן ^ט א ל א לעטטי א יהב ת אול ק 
’ אורית ך ול א אתקר י שט ף עליהו ן ל א להו ן ארכינת א שטי א איתגלית א 
64 ט ן קדט ד טורי א זעו : 'ב ד שלחת א רונזן • באשת א ביוט י אליה ו 0 • 
איתטסי א ימ א טי א טלחכ א אישת א להודע א שטן ־ לפנא י עטן • 

ט ן קדטן ־ עטטי א זע ו : * בטיעבד ך פריש ן ל א םברנ א להי ן איתגלית א 
ט ן קדט ך טורי א זעו : *וטעל ם ל א שטע ת אוד ן ק ל גבור א ל א אצית ת 
לטילו ל זי ע עי ן ל א חז ת ט ה דחז ו עטן ־ שכינ ת יקי ר יהוו ז אר י לי ת 
ב ר טינ ף דא ת עתי ד לטעב ד לעבד ו צדיקיא ; דמסברי ן לפורקנ ר : 15 
‘ טתערעי ן קדט ו עובד י אבהתנ א צדיקי א דחדיא ו לטעב ד רעות ו 
בקשו ט ובזכ ו ובאור ח טוב ו ורחט ו הו ו דכירי ן לדחלת ו ה א ככ ל 
עיד ן דהו ה רנ ז ט ן קדט ו עלג א ע ל דחכנ א כהו ן בעובד י אבהתנ א 
צדיקי א דמ ן עלט א אנחנ א טתפרקין : ®והוינ א כטסא ב כולנ א 
ובלבו ש מרח ק כ ל זבוותנ א ונתרג א כמית ר טר ף כולנ א וט ן קר ם ס י 
חובאנ א ברוח א איתגטלנא : *לי ת דטצל י בשמ ו טתרע י לאיתקפ א 
בדחלת ו אר י סליקת א אפ י שכינת ו טיננ א וטסרתנ א בי ד חוכאנא : 

י ובע ן יהוו ז דרחט ו עלנ א סניאי ן טא ב ע ל בני ן אנחנ א טינ א וא ת Isaiue 62 63 


287 


עולי ם עי ם בתולת א בי ן יתיתבו ן כגוץ י כנכ י ובט א דחד י חתנ א 
עי ם בלת א יחד י על ר אלה T : *ה א עובד י אבהתן • צדיקי א קרת א 
ירומול ם טתקנ ץ ונטירי ן קדט י ב ל יטמ א וב ל לילי א תדיר א ל א 
פסקי ץ טתאמו ־ דובר ן טבוותי ד קד ם יהו ה ל א פסי ק לבק : ’ל א 
5 יפסו ק דוברנה ק מ ן קדטוה י ע ד דיתק ן וע ד דישו י י ת ירושל ם 
תושבח א בארע א : * קיי ם יהוד . ביטיני ה ובדר ע תוקפי ה א ם איתי ן 
י ת עיבור T עו ד טיב ל לבעל י דבב ך וא ם ישתו ן כנ י עממי א חמרי ד 
דלאי ת בי ה : "אר י דבנשוה י לעיבור א ייכלוני ה וישבח ק קד ם יהו ה 
ודעצרוה י לחטר א ישתוני ה בדר ת קדשי : "ינביי א עיבר ו ותוכ ו 
1 9 בתרעי א אפנ ו ל ב עמ א לאור ח תקנ א בפר ו במור ן טב ן ונחט ן 
לצדיקי א דסליק ו הירהו ר יצר א דהו א באב ן תקל א ארימ ו את א ע ל 
עטא : "ה א יהו ה אשמ ע בסייפ י ארע א אימר ו לכנישת א דציו ן ה א 
פרק T מתגל י ה א אג ר עבד י מיטרי ה עיטי ה דב ל עובדיהו ן נל ן 
קדמוה י : * ' ויקרו ן להו ן עמ א דקודש א פריקי א דיהו ה ילי ד יתקר י 
« 1 תביעת א קרת א דל א איתרחקתא : ‘ט ן אמ ר אילי ן עתי ד לאיתא ה 63 
מח א ע ל אדו ם פורענ א תקיפ א ע ל בצר ה למעב ד פורענו ת די ן 
עטי ה בט א דקיי ם להו ן בטיטרי ה אמ ר ה א אנ א טתנל י בט א 
דטלילי ת כזב ו מגי א קדמ י חי ל למיפרק : *מדי ן יסיטקו ן טורי ן מד ם 
קטילי ן וטישרי ן יפיקו ן בחמ ר בטעצר א : * ה א כביעו ט דמתכעי ט 
• ג בטעצר א כ ן יפנ י קטו ל בטשיריי ת עטמי א ול א יה י להו ן תקו ף קדמ י 
ואקטלינו ן ברוגז י ואדושינו ן בחמת י ואיתב ר תקו ף תקיפיהו ן קדמ י 
וכ ל חביטיהו ן אפלעי ם : * אר י יו ם פורענות א קדמ י ושנ ת פורק ן 
עט י טטת : ®וגל י קדמ י ולי ת נכ ר דלי ה עובדי ן טבי ן וידי ע קדמ י 
ולי ת אינ ש דיקו ם ויבע י עליהו ן ופרקתינו ן בדר ע תוקפ י ובטיט ר 
רעות י סעדתינו ן : " ואיקפד ל עממן א ברוגז י ואדוששינו ן בחמת י 
ואירט י לארע א ארעית א קטיל י גיבריהון : ’אמ ר נבי א טבות א 
דיהו ה אנ א מדב ר תושבחת א דיהו ה בע ל כ ל דגמלנ א יהו ה ופנ י 
טובי ה לבי ת ישרא ל דנמלינו ן כרחטוה י וכפניאו ת טבותי ה : *ואמ ר 
בר ם עט י אינו ן בני א דל א ישקרו ן והו ה טימרי ה להו ן לפריק : 

30 * בב ל עיד ן דחב ו קדטוד. י לאיתא ה עליהו ן עק א ל א אעי ק להו ן 
וטלא ד שלי ח מ ן קדטוד. י פרקינו ן ברחמתי ה ובמחסי ה עליה ק הו א 
שחבינו ן ונטילינו ן ופוברינו ן ב ל יומ י עלמ א : " ‘ ואינו ן סריב ו וארניז ו 
ע ל טיט ר גבי י קודשי ה ואיתהפי ד מימרי ה להו ן לכעי ל דב ב והו א 286 


Isaiae 60 61 62 


אר י יהי ה יה י לי ד לניהו ר על ם משלטו ן יומ י אבל T ^ '*ועכי ד 
בולהו ן זכאי ן לעל ם יחסנ ק ארע א גיצכ א דחדות י עוב ד גבורת י 
לאישתבח א : * * דזעי ר בהו ן יה י לאלפ א ודחל ש לע ם תקי ף אנ א 
61 יהו ה בזטנ ה אייתינה : * אט ר נבי א רו ח נבוא ה ט ן קד ם יהו ה אלהי ם 
על י חל ף דרב י יהו ה ית י לבסר א עיטותני א שלחנ י לתקפ א לתביח 5 
ליב א לטיקר י לדישב ן חיר ו ולדאסירי ן איתגל ו לניחו ר : * לטקר י 
שנ ת רעו א קד ם יהו ה ויו ם פורענות א קד ם אלהנ א לנתט א ב ל 
אבילי א : * לשוא ה לאביל י ציו ן לטית ן להו ן בלי ל חל ף קכו ם טש ח 
דחידו א חל ף איבל א רו ח טשבח א חל ף רוחהו ן דהוו ת עטי א ויקדו ן 
להו ן רברב י קושט א עטי ה דיהו ה לאישתבחא : ^ויבנו ן חרב ת על ם ס י 
צדיא ת קדטא י יקוטטו ן ויחדתו ן קירוי ן ’דהוא ה חרב ן צדיי ת ח - 
וד ר : ® ויקוטו ן נוכראי ן וירעו ן ענכו ן ובנ י עטטי א איבריכו ן וטפלח י 
ברטיבו ן : ® ואתו ן בהני א דיהו ה תתקרו ן דטשטשי ן קד ם אלהנ א 
יתאט ר לבו ן ניכם י עטטי א תיכלו ן וביקרהו ן תתפנקץ : ’חל ף 
דבהיתתו ן ואיתכנעתו ן ע ל ח ד תרי ן בטבוו ן דאטרי ת לבו ן אית י 15 
לבו ן מבהתו ן עטטי א דהו ו טשתבחי ן בחולקהו ן בבי ן בארעה ץ ע ל 
ח ד תרי ן יחסנו ן חדוו ת על ם תה י להו ן : ®אר י אנ א יהו ה רחיטנ א 
דינ א טרחי ק קדט י שיקר א ואונס א ואיתי ן אג ר עובדיהו ן בקשו ם 
וקיי ם על ם איגז ר להון : ®ויתרב א בעטטי א בניהו ן ובנ י בניהוןבג ו 
טלכוות א ב ל חזותהו ן ישתטודעינו ן אר י אינו ן זרע א דברכי ה יהוה: 50 
"‘אטר ת ירושל ם טיחד א איחד י בטימר א דיהו ה תבו ע נפש י 
בפורקנ א דאלה י אר י אלבשנ י לבושי ן דפור ק וטעי ל דזכ ו עטפנ י 
כחתנ א דטצל ח בעוני ה וכבהנ א רב א דטתק ן בלבושוה י ובבלת א 
דטתקשט א בתיקונהא : “אר י בארע א דטפק א צטח ה ובגינ ת שקי א 
דזירוע ה טרבי א בי ן יהו ה אלהי ם יגל י זכות ה ותושבחת א דירושלם 55 
62 לקבי ל כ ל עטטיא : יע ד דאעבי ד פורק ן לציו ן ל א אני ח לעטמי א 
וע ד דאיית י נחט ה לירושל ם ל א אשקי ט לטלכוות א ע ד דיתגל י 
כשפרפר א נהור ה ופורקנ א בכעו ר יבער : *וייחזו ן עטטי א זכוותי ד 

’קיי י ייקיי ז ל T שט א חדת א דכטיטרי ה דיהו ה 
יפרשיניה : ®ותה ן כלי ל דחדוו א קד ם יהו ה וכת ר דתושכח א קדסס ג 
אלה T : * ל א איתאט ר לי ך עו ד שכיק א ולארע T ל א יתאט ר עו ד 
צדי א אי י לי ד יתקר י עבד י רעות י כ ה ולאיעי ד יתב א אר י תה י 
רעו א ט ן קד ם יהו ה בי ד וארעי ד תתותב : ®אר י בט א דטתות ב Isaiae 60 


285 


פורקגי ד דקר א דיהו ה על ד יתגל י : * אר י ה א חשוכ א יחפ י ארע א 
וקבל א לטלבוות א וב T ישר י שבינתי ה דיהו ה ויקרי ה על ד יתגל י : 
’דהכו ן עממי א לנהור 7 וטלכי א לקבי ל זהור 7 : י זקופ י ירושל ם 
סחו ר סחו ר עינ ד וחז א כ ל בנ י ע ם גלוותי ף דמתכנשי ן ואת ן לגי T 
5 בנ ך מרחי ק ייתו ץ ובנת ר ע ל גיססי ן יתנסבן : ®בכי ן תחזיי ן ותנהרי ן 
ותדוזלי ן דפת י ליבי ד בדחל ת חטאי ן אר י איתחל ף ל T עות ר מערב א 
ניבס י עטמי א יתעלו ן לנייר : ®שייר ת ערבא י תחפ י סחרנ ד תנר י 
מדי ן וחיל ר כולהו ץ משב א ייתו ן דה ב ולבונת א יה ק טעיני ן ודאת ץ 
עימהו ן בשמ א דיהוו ז יחו ן משתעץ : ^כ ד יתניירו ן עטטי א כ ל עא ן 
1 0 ערכא י תכנשי ן ל 7 דיבר י נביו ת ישמשוני ר יתסקו ן לרעו א ע ל 
טדכח י ובי ת תושבחתי׳אישכח : ®מ ן אילי ן דאת ן בנל י כענני ץ 
קלילי ן ול א לאיתעככ א גלוות א דישרא ל דמתכנשי ן ואתיי ן לארעהו ן 
ה א כיוני ן דאת ן לנ ו שובכיהון : *אר י למימר י נגוו ן יסברו ן ונחת י 
ספינ י יט א איד א פרס א קילעה א כקדמית א לאיתא ה בנ ר מרחי ק 
5 נ כספהו ן ודהכהו ן עימהו ן לשמ א דיהו ה אלה ר ולקדיש א דישרא ל 
אר י שבחיר : ״‘ויבנ ק בג י עממי א שור ר ומלכיהו ן ישמשוג T אר י 
ברוגז י אלקיתי ר וברעות י ארחי ם עלר : ‘*ויתפתחו ן תרע ר תדיר א 
יימ ס וליל י ל א יתאחדוןלאעל א לגו 7 ניכס י עמטי א ומלכיהוןזקיקין : 

* * אד י ע ם ומלכ ו דל א יפלחונ T ירושל ם ייבדו ן ועטטי א אישתיצא ח 
20 ישתיצו ן : יק ר ליבנ ן לגיי ר יתע ל בירוו ן מורני ן ואשכרעי ן כחד א 

לשבח א את ר בי ת מקדש י ואת ר בי ת אשריו ת שכינת י איקר : 

“ דהכו ן לגיי ר כפיפי ן בנ י טשעבד 7 וישתטוז ץ למיבע י מיני ר ע ל 
פרס ת ריגל 7 כ ל דהו י טרגזי ן ל T ייקיי ן ל 7 קרת א דיהו ה ציו ן 
דאיתרע י ב ה קדיש א דישראל : ®יחל ף דחיי ת שכיק א וטטלטל א 
25 ולי ת דעד י ואישוינ ר ליק ר על ם בי ת דיי ץ ד ר ודר : ®'ותיסבעי ן 
ניכס י עטמי א וביז ת מלכיהקתתפנקיןותדעיןאר י אנ א יהי ה פרקי ר 
ומשיזבי ר תקיפ א דישראל : ”חל ף נחש א דבז ו טיני ר ירושל ם 
איית י דהב א וחל ף ברזל א איית י כספ א וחל ף אעי א איית י נוזש א 
וחל ף אכני א ברזל א ואישו י פרנס ר של ם ושילטונ ר כזב ו :® ‘ ל א 
30 ישתט ע עו ד חטפ א בארעי ר ביז א ותבר א כתחוטי ר ויערעו ן פורק ן 
ע ל שור ר וע ל תרע ר יחו ן משכתי ן :® ‘ ל א תצטרכי ן לניהו ר שימש א 
כיטט א וא ף ל א לזיהו ר סיהר א בלילי א ויה י לי ר יהי ה לניהו ר על ם 
ואלהי ר לתושבחתי ר : " * ל א תבט ל עו ד טלכותי ר ויקי 7 ל א יעד י 284 


Isaiae 59 60 


וטפקי ן טליכהו ן מילי ן דאוני ם : ®ה א בביע י חיוי ן חורטג ץ טפרת ץ 
וכקוי ן דעכוכית א טחיי ן דמ ן דאכי ל טביעיה ק מאי ת וטשחנ ן טפ ק 
חיו ץ חורמני ן טפרתין : *ה א כקיי ץ דעכוביר־נ א דל א כשת ן 
לאיתבסא ה כי ן לי ת הגא ה בעובדיהו ן דרשיעי א עובדיה ק עובד י 
אוני ם וליאו ת שק ר בידיהו ן : ’ ריגליהו ן לטיעב ד דכי ש רהטי ן דוחיי ן 5 
למשפ ך ד ם זכי י עישתוניהו ץ עישתונ י שק ר בק א ותבר א בביכשיהק : 
*אור ח שלמ א ל א pvT ולי ת דינ א בטהכי ן שבילהו ץ עקימ ו לה ק 
ב ל דידרו ך בהו ן ל א יד ע שלטא : *ע ל p איתרח ק דינ א טיננ א 
ול א מערע ן לנ א זכוו ן םברנ א לניהו ר וה א חשו ך לזיהו ר וה א 
בדבקבל א אנחג א טהלבי ן : " י נטשט ש בםט ן בותלי ן ובדלי ת לה ק 1 0 
עיגי ן נטשט ש איתקילנ א בטיהר א בט א דמתקלי ן בקבל א איתח ד 
עלמ א באפאנ א בט א דאחידי ן קיברי א באפ י טתי א : ”עטג א ט ן קד ם 
בעל י דככנ א דמתבנשי ן עלנ א בדובי ן מלנ א וביוני ן נהמ א גהימג א 
םכרנ א לדינ א ולי ת לפורקנ א איתרח ק טינגא : *‘אר י םגיא ק 
חובאנ א לקיכלנ א וחטאנ א אםהיד ו בנ א אר י חובאג א גל ן לנ א 1 5 
ועוייתג א ידענ א להין : *'מרידנ א ובדיכנ א בטיטר א דידהוד ד 
ואיםתחרנ א לאחר א מבת ר פולחג א דאלהנ א הוינ א טמללי ן שק ר 
וםטי א טוח ן ומפקי ן מליבהו ן פיתגמ י שק ר : ואםתח ר לאחר א 

דינ א וזבות א מרחי ק קמ ת אר י איתקיל ו ברחוכ א עבד י קושט א 
ועבד י הימנות א ל א יבלי ן לאיתגלא ה : *‘והו ו עבד י קושט א טיטטרי ן to 
ודםכ ק מבי ש מתבזזי ן וגל י קד ם יהו ה ובאי ש קדמוה י אר י לי ת 
דינ א : " ‘ וגל י קדטוה י ולי ת נב ר דלי ה עובדי ן טבי ן וידי ע קדמוה י 
ולי ת אינ ש דיקו ם דיכע י עליהו ן ופרקינו ן בדר ע נבורתי ה וטיט ר 
רעותי ה םעדינון : ”ואיתגל י למעב ד זבוו ן לעמי ה תקו ף ופור ק 
יית י בטיטרי ה לטיעב ד לאיתפרע א בתקו ף טםנא י עטי ה דתיב 25 
נקמ א לבעל י דבבוהי : *'טר י גיטלי א נימל א ישל ם פורעטת א 
לםנאוה י גטל א לבעל י דבבוה י לנגוות א נימל א ישלם : "'דדח* ן 
מטערב א י ת שמ א דיהו ה וממדנ ת שמש א י ת יקרי ה אר י ית ק 
בשפ ע נה ר פר ת טעיקי ן במימר א דיהו ה יתבזזק : "*ויית י לציו ן 
פרי ק ולאתב א טרודי א דב? ת יעק ב לאורית א אמ ר יהוה : '*ואנאס צ 
די ן קיימ י עימהו ן אמ ר יהו ה רו ח קדש י דעל ך ופיתגמ י נבואת י 
דשוית י בפומ ך ל א יעית ן מפוט ר ומפו ם בנ ך וטפו ם בג י בג ך אס ד 
60 יהו ה טב ק וע ד עלטא : 'קומ י אנהר י ירושל ם אר י טט א זנ ק Isaiae 58 59 


283 


אוחז ן דתקנ ן קדמ י צב ן כעמ א דזכ ו עב ד ומדי ן אלהי ה ל א יתרח ק 
שאלי ן p קדמ י די ן דקשו ט כאיל ו לאיתקרכ א לדחלת א דיהו ה 
צבן : *למ א אנחנ א צימי ן וקדמ ך גל י מסגפי ן נפשאתג א וקדמ ך 
T י ע נבי א אימ ר לה ק ה א ביו ם תעניתכו ן אתו ן תבעי ן צורכיכ ק 
5 וכ ל תקלתכו ן אתו ן מקרבין : *ה א לתחר ו ולמצ ו אתו ן ציימי ן 
ולמימח י במרמיז א דרישע א ול א תתענו ן תעני א כאילי ן לאשמע א 
במרומ א קלכו ן : * ההד א הו א תעגית א דרעינ א בי ה יומ א דמסגי ף 
אינש א נפשי ה כפי ף רישי ה כאגמו ן כפי ף וע ל סק א וקיטמ א באי ה 
הלהד א אתו ן קר ן תענ י ויומ א דרעיג א בי ה מ ן קד ם יהו ה : * הל א 
1 0 ד א תענית א דרעינ א ב ה פרר ו כגיש ת רישע א שר ו קטר י די ן מםט י 
פטר ו דהו ו אנום ץ בנ י חורי ן וכ ל די ן מסט י תםלקו ן : ’ הל א תפרג ם 
לכפנ א לחט ד וחשיכי ן טטלטלי ן תעי ל לג ו בית א אר י תחז י ערטלא ה 
ותכםיגי ה ומקרי ב בסר ד ל א תיככו ש עינ ך : * בכי ן יתגל י כשפרפר א ׳ 
גהור ך ואםוו ת מחת ך בפרי ע תים ק ויהכו ן קדמ ד זכוות ר וביק ר מ ן 
נ 1 קד ם יהו ה תתכגיש : ®כבי ן תצל י ויהו ה יקב ל צלות ף תבע י מ ן 
קדמוה י ויעבי ד בעות ך א ם תעד י מינ ך אסטיו ת די ן מרמ ז כאצב ע 
ומלל א מילי ן דאונים : "’ותתפ ח קד ם כפג א נפש ך ונפ ש מםגפ א 
תיםב ע וידג ח בחשוכ א נהיר ד וקכל ד יה י כטיהרא : “דדבריג ד 
יהו ה תדיר א וישב ע כשנ י בוצרת א גפש ך וגופ ר יחי י בחי י עלמ א 
!*ותה י נפש ך מלי א תפנוקי ן כגינ ת שקי א דמרוי א וכמבו ע דמיי ן 
דל א פםקי ן מוה י :* * ויבגו ן מיג ך חרב ת על ם יםוד י ד ר וד ר תקומ ם 
דקר ק ל ך מקיי ם אורח א דתקנ א מתי ב רשיעי א לאורית א : י ‘ א ם 
תתי ב טשכת א ריגל ף למיעב ד צורכ ד כיומ א דקודש י ותערע ה 
לשבת א בתפנוקי ן לקדיש א דיהו ה תייק ר ותיק ר קדמוה י מלמיעכ ד 
)גאורדז ד מלםפק א צורכ ד ומלמלל א מילי ן דאונים : “כבי ן תתפנ ק 
קד ם יהו ה וישרינ ד ע ל תוקפ י ארע א ויוכלינ ך פיר י אחסנ ת יעק ב 
אבו ך אר י במימר א דיהו ה גזי ר כ ן : * ה א ל א מקפידו ת י ד מ ן קד ם 69 
יהו ה לי ת אינו ן מתפרקי ן ול א מדיקי ר קדמוה י מלמשמ ע ל א 
טתקבל א צלותכון : ®אילהי ן חוביכו ן הו ו מפרשי ן בינכו ן לבי ן 
אאלהכ ק וחטאיכ ק גרמ ו לסלק א אפ י שכינת א מינכו ן מלקבל א 
צלותכון : *אר י T יכו ן שותפי ן בד ם זכ י ואצבער־זכו ן בחובי ן 
שיפוותכו ן ממלי ן שק ר לישנכו ן ניכל ץ מחשב : *לי ת דמצל י 
בקשו ט ולי ת דטת ק כהימגות א טתרחצי ן ע ל למ א וממללי ן שק ר 282 


Isaiae 57 58 


ביפי א : ״ בשעיעו ת כי ף נחלי א חלקי ו א ף תנ ק אינ ק א ף 
להו ן נסיב ת ניסבי ץ אסיק ת קורבני ץ הע ל איל ק יתו ב טימרי : ’ bif 
טו ר ר ס וטנט ל שד ת את ר כי ה טישר ך א ף לתט ץ סליק ת לדבח א 
רב ת : * ואחור י דש א וטזהת א שד ת דוכר ן טעוותי ך הד ת דגי א 
באיתת א דרחיט א ע ל כעל ה וטע ת בת ר נוכרא ץ אפתי ת את ר כית 5 
טישר ך ונזר ת טינה ק קי ם רחיט ת את ר בי ת טשככה ק אח ר 
בחרת : ®כ ד עבד ת לי ך אורית א אצלח ת בטלכות א וכ ד אסגיתלי ד 
עובד ץ טבי ן סגיא ה טשירייתי ך ושלחר ז «איזגד ך ע ד טרחי ק 
ואטאיכ ת תקיפ י עטטי א ע ד לשאול : "‘בסניאו ת אורחתי ך לאיו ן 
ל א אטר ת לטת ב נכסי ן סניא ק אסגי ת ע ל ב ן ל א סבר ת לטת ב : 1 0 
"י ת ט ן יצפ ת וקד ס ט ן דחל ת אר י אסני ת לטלל א כדביןופולחג י 
ל א אידבר ת ל א שד ת דחלת י ע ל לכ ך הל א יהבי ת לי ד ארכ א 
טעלט א דא ם תתובי ן לאורית י ולקדט י ל א תבת : *‘אנ א חוית י ל ך 
עוכדי ן טכי ן דאיט ן זכי ת וא ת אסני ת לי ך עוכד ק בישי ן דל א 
יהנ ק לי ך : ’ י אצווח י כע ן א ם יפרקוני ך עובד י שקר 7 דהוי ת טתעסק א 1 5 
בהו ן טינקות T וי ת כולהו ן יטו ל רוח א יהו ן ללט א ודרחי ץ ע ל טיטר י 
יחסי ן ארע א דר ת טור א דקודש י : “ וייט ר אליפ ו אזהר ו אפנ ו ל ב 
עט א לאור ח תקנ א סליק ו תקל ת רשיעי א טאור ח כנשת א דעט י : 
*'אר י כידנ ן אט ר רט א וטנטל א דשר י בשטי א וקדי ש שטי ה 
כטרוט א שר י וקדיש א שכינתי ה אט ר לטיפר ק לתביר י ליבאס ! 
ולטכיב י רוח א לקייט א רו ח טביכי ן ולטיסע ד ל ב תכיר ק : • י אר י 
ל א לעלט א יתפר ע כדי ן ול א לאפר ש יה י חגז י אר י רוח י טתי א 
אנ א עת T לאתכ א ונשטת א אנ א עבדת : " בחוב י טטוניה ק דאנס ו 
חו ה רוגז י עליהו ן ואלקיתיט ן סליקי ת שכינת י טינהו ן וטלטלתינ ק 
בדרי ת גלדתה ק ע ל דטע ו כת ר הירהו ר ליבהון : *'אור ח תדבחהון 15 
גלי א קדט י ואישבו ק לה ק ואתזי ם עליה ק ואשל ם תגחוטי ן להו ן 
ולדטתאבלי ן עליהק : ®‘דבר א טטל ל סיפו ק כפו ם כ ל איגש א אמ ר 
נבי א שלט א יתעכ T לצדיקי א דנטד ו אורית י טלקדט ק ושלט א 
יתעכי ד לתיבי א דתב ו לאורית י קרי ב אט ר יהו ה ואישבו ק להון : 
״*ורשיעי א יטרדו ן בגיהנ ם ביט א דטר T דבע י לטינ ח ^ א יכי ל 30 
68 ועבדי ן טוה י סיי ן וטי ן : **לי ת שלט א אט ר יהו ה לרשיעיא : י נבי א 
אכל י כנרונ ך ל א תטג ע כק ל שופר א ארי ם קל ך וחו י לעט י טירדיהו ן 
ולבי ת יעק ב חוביהק : *וקדט י יו ם יו ם אולפ ן תבע ק כאיל ו לטיד ע laaiae 55 56 57 


281 


תיפקו ן מבינ י עטטי א וכשלמ א תתובל ק לארעבו ן וטורי א ורמאת א 
יבוע ץ קדטיבו ן תושבח א וכ ל אילנ י חקל א ישענו ן בענפיהון : 

" חל ף ישיעי א יתקיטו ץ צדיקי א וחל ף חיבי א יתקיימו ן דחל י חטא ה 
דח י קד ם יהו ה לא ת לשו ם על ם דל א יפסו ק : י בידנ ן אמ ר יהו ה 56 
5 טר ו דינ א ועיביד ו צדקת א אר י קריכ א פורקנ י למית י וזכות י 
לאיתגלאה : * טוב י אינש א דעבי ד ד א וב ר אינש א דיתק ף ב ה דיט ר 
שבת א מאחלותי ה מט ר T וה י מלמיעב ד כ ל דבי ש : ® ולא״יימ ר ב ר 
עטבזי ן דטיתוס ף ע ל עטי ה דיהו ה למימ ר אפרש א יפרשיננ י יהו ה 
מע ל עטי ה ול א יימ ר סריס א ה א אנ א כא ע יבי ש : * אר י כ T נ ן 
10 אמ ר יהו ה לסריסי א דנטרי ן י ת יומ י שבי א דיל י וטתרע ן בדצבינ א 
ומתקפי ן בקייטי : ®ואיתי ן לה ק כבי ת מקדש י ובאר ע בי ת שכינת י 
את ר ושו ם דט ב טכני ן ומבנ ן שו ם על ם אית ק לה ק דל א יפסו ק : 
•וכנ י עטטי א דטיתוספ ן ע ל עטי ה דיהו ה לשמשותי ה ולטירח ם י ת 
שמ א דיהו ה לטיהו י לי ה לעכדי ן כ ל דיט ר שבת א מאחלותי ה 
15 וטתקפי ן בקייטי : ^ואיתינו ן לטור א דקדש י ואחדינו ן בבי ת צלות י 
עלוותהו ן וניכס ת קודשיה ק יתסקו ן לרעו א ע ל מדבח י אר י בי ת 
מקדש י בי ת צל ו יתקר י לכ ל עמטיא : *אמ ר יהו ה אלהי ם דעתי ד 
לכנש א טכודר י ישרא ל עו ד אקרי ב גלוותהו ן לכנש א יתהק : “כ ל 
מלכ י עטטי א דטתכנש ק לאעק א לי ד ירושל ם בגוי ו יתרטו ן יה ק 
סנטיכ ל לחי ת בר א תסב ע טנה ק חי ת חורשא : "‘סכואיהו ן סט ן 
כולה ק ל א ידעי ן מ T ע ם כולהו ן כלכי ן חרשי ן ל א יכלי ן למיב ח 
ניימי ן שכבי ן רחמי ן למדטד : "וכלבי א תקיפ י נפש ן ל א ידעי ן 
לטסב ע ואינ ק מכאשי ן ל א ידעי ן לאיסתכל א כולה ק נכ ר לקב ל 
אורחי ה גל ו גב ר לטיב ז טטוני ה דישרא ל אתו : *'אמרי ן אית ו ניס ב 
25 חטר א וניתרו י ט ן עתי ק ותה י שירותנ א דטח ר טב א טדיוט א די ן 
רכ א סגיא ה לחד א : * צדיקי א טיתי ן ולי ת אינ ש דטשו י דחלתי ה 57 
ע ל ל ב וגבר י נטל י חסד א טתכגשי ן ול א טסתכלי ן אר י p קד ם 
בישת א דעתיד א לטית י טתכנשי ן צדיקי א : * יהכ ק של ם ינוח ק ע ל 
את ר בי ת טשככהו ן עבד י אוריתיה : ’ואתו ן איתקרב ו הלכ א ע ם 
30 דר א דעובדיה ק כישי ן דטנצב ת קודש א טצבתה ק ואיגו ן טנאפ ק 
וטזגן : *ע ל ט ן אתו ן טתפגקי ן וקד ם ט ן תפתח ק פוטכו ן תסגו ן 
לטלל א רברב ן הל א אתו ן ילד י טרו ד זרע א דשקרא : ®דפלחי ן 
לטעוות א תחו ת כ ל איל ן עכו ף נכס י יגקי א כנחלי א תחו ת שקיפ י 280 


Isaiae 54 55 


בטיטר י דל א יעדו ן ט י טופנ א דהו ו ביומ י נ ח עו ד ע ל p Kjrw 
קיימי ת בטיטר י ^ א יחו ל רוגז י עלן • ול א אזו ף בז : "'אר י טורי א 
יעידו ץ ורמאת א יפסק ק וטוב י מיני ו ירושל ם ל א יעד י וקיי ם שלט י 
ל א יתרח ק אמ ר דעת T לנחמ א על ך יהוה : "חשיכת א מקבל ת 
עולב ך קרת א דאמרי ן על ה עטמי א ל א תתנח ם ה א אנ א כבי ש 5 
בצד T א אבנ י ריצפתי ך ואישבללינ ך באבגי ן טבן : *‘ואיש ר 
במרגלי ן אע ך ותרע ך לאבנ י גמ ר וכ ל תחוט ך ^*בנ י צרוף : “וכ ל 
בנ ך אלפי ן באורית א דיהו ה וםג י יה י של ם בנך : *'בזכות א תתקנ ץ 
איתרחק י מעושק א אר י ל א תדחלי ן וטתבר א אר י ל א יעו ל ^ן : 
*‘ה א איתבגש א יתכגש ק לי ך נלוו ת עמ ז לםופ א מלכ י עמטיאס ו 
דטתבנש ץ לאעק א לי ך ירושל ם בגד ך יתרטון : ®‘האנ א ברי ת 
נפח א דגפ ח נו ר בשיתורי ץ ומפי ק טנ א לצורבי ה ואנ א ברי ת מהכל א 
לחבל א : * ‘ כ ל זי ן דיתק ץ על ך ירושל ם ל א יצל ח וכ ל ליש ץ תקו ם 
עיט ך כדיג א תחייכיני ה ד א אחסנ ת עבדי א דיהו ה חכותה ק ק 
55 קדמ י אמ ר יהו ה : ‘י י כ ל דצב י למיל ף יית י ויל ף ודלי ת לי ה כס ף אית ו 1 5 
שטע ו ואיליפ ו אית ו שמע ו ואיליפ ו בל א בדט ק ובל א כטמו ן אולפ ן 
דט ב מחמ ר ומחלב : * לט א תתקלו ן כספבו ן בל א למיכ ל וליאותכ ק 
בל א לטיסב ע קכיל ו קכל א לטימר י ואבול ו דט ב ותתפנ ק בדדהי ן 
נפשכון : ®ארכינ ו אודנמ ן וקביל ו לטיטר י ושמע ו ותתקי ם נפשכו ן 
ואגז ר לכו ן קיי ם על ם טכוו ת דו ד דטהיטגן : *ה א ר ב לעטטיא» ! 
מניתי ה מל ך ושלי ט ע ל טלמת א : * ה א ע ם דל א ת T ע יפלחונ ך 
וע ם דל א T עו ו ירהטו ן לאסק א ל ך טיס ק בדי ל יהת ז אלה ך 
ולקדיש א דישרא ל אר י שבחך : ®תבע ו דחלת א דיהו ה ע ד דאת ק 
היי ן כע ו p קדמוה י ע ד דאת ק קייטי ן : * ישב ק רשיע א אורחי ה 
דרישע א ונב ר אנ ס עישתונוה י דתו ב לפולחנ א דיהו ה דרח ם עלוה י 5 ; 
ולדחלת א דאלהנ א אר י מסג י לסלחא : *אר י ל א כמחשט־ל י 
טחשכתכו ן ול א אורוזתכו ן תקנ א כאורח ת טוב י אמ ר יוזוה : "אר י 
כמ א דרמי ן שמי א p ארע א כ ק תקנ ן אורחת י מאורחתכו ן ומחשבת י 
תקנ ן ממחשבתכק : ״‘אר י כמ א דנחי ת טטר א ותלנ א P שמי א 
ולתט ן ל א איפש ר לי ה דיתו ב אילה ץ טרו י י ת ארע א ומרב י ל ה 0 
וטוע י ל ה ויה ב ב ר זרע א כמיס ת לזר ע ולחט א כמיס ת לאכול : ״ P 
ה ד פתנ ם טוב י דנפי ק p קדמ י ל א איפש ר דיתו ב לקדמ י רי ק 
אילהי ן עב ד י ת דרעינ א ומצל ה י ת דשלחנ א ליה : *‘אר י בחיח א 


I8aiae 53 54 


279 


חשיבץכתיש ץ מח ץ מ ן קד ם יהו ה וטענ ן : ®והו א יכנ י בי ת מקדש א 
דאיתוז ל בחובנ א איתמס ר בעוייתג א ובאולפני ה שלמ א יסג י לנ א 
וכדניתנה י לפיתגמוה י חובאנ א ישתבקו ץ לנא : *בולג א כענ א 
איתבדרנ א גב ר לקבי ל אורחי ה גליג א ומ ן קד ם יהו ה הו ת רעו א 
5 למישב ק חוב י בולנ א בדילי ה : י בע י והו א מיתת ב ע ד ל א פת ח 
פוטי ה מתקב ל תקיפ י עטטי א באיטר א לניכסת א ימס ר וכרחל א 
דקד ם גזזה א שתק א לי ת לקיבלי ה דפת ח פומי ה ומלי ל מילא : 
*מייסורי ן וטפורענ ו יקר ב גלוותנ א פריש ן דאיתעבד ן לנ א ביוטוה י 
מ ן יכו ל לאישתעא ה אר י יעיד י שולט ן עטמי א מארע א דישרא ל 
• 1 וחובי ן דחב ו עט י ע ד לוותהו ן יטטי : "וימס ר י ת רשיעי א כגיהנ ם 
ד ת עתיר י נכסי א דאנס ו בטות א דאבדנ א בדי ל דל א יתקייטו ן 
עבד י חטא ה ול א ימלל ק גיכלי ן כפוטהו ן : " ‘ ומ ן קד ם יהו ה הוו ת 
רעוו א למצר ף ולדכא ה י ת רשיעי א דעמי ה בדי ל לנקא ה מחוכי ן 
נפשהו ן יחזו ן במלכו ת טשיחה ק יסג ק בני ן ובנ ן יורכ ק יומי ן ועבד י 
u אורית א דיהו ה כרעותי ה יצלחק : "משעבו ד עמטי א ישיזי ב נפשה ק 
יחז ק כפורענו ת סנאיהו ן ישבעו ן מייז ת טלכיהו ן בחוכטתי ה יזכ י 
זבאי ן בדי ל לשעבד א סגיאי ן לאורית א וע ל חוביהו ן הו א יבעי : 

* ' בכי ן איפלי ג לי ה ביז ת עטטי ן סניאי ן וי ת ניכס י כרכי ן תקיפ ץ 
יפל ג עדא ה חל ף דטס ר לטות א נפשי ה וי ת מרודי א שעב ד לאורית א 
ו»גוהו א ע ל חובקסגיא ץ יבע י ולטרודי א ישתבי ק בדיליה : *שבח י 54 
ימשל ם דהו ת כאית א עקר ה דל א יל T ת כוע י תושבחת א ודוצ י 
דהו ת כאית א דל א עדיא ת אר י סגיאי ן יה ק כנ י ירושל ם צדית א 
מבנ י חט י יתבת א אמ ר יהו ה : * אפת א את ר בי ת משי ז וקיר ד 
ארעץ • יתיב י ל א תמנעי ן אסנ א ע ם משיריתי ר ושילטונ 7 תקיפ י : 
25 * אר י לדרוט א ולציפונ א תתקפ ק ובנ ד עממי ן ירת ק וקירוי ן דצדיי ן 
ייתבק : *ל א תידחלי ן אר י ל א תתבהתי ן ל א תתכנעי ן אר י ל א 
תתכלט ק אר י בהת ת עוליטותי ד תתנשי ן וחיסור י ארמלותי ד ל א 
תתדכרי ן עוד : *אר י מרי ך דעבד T יהו ה צבאו ת שמי ה ופרקי ד 
קדיש א דישרא ל אל ה כ ל ארע א יתקרי : ®אר י כאית א שביק א 
» 3 ועיק ת חו ז ערע ת שכינת א דיהו ה וכאית ת עולימי ן דאיתחזק ת אמ ר 
אלהיד : יברג ז זעי ר תזקת ך וברחמ ק סגיא ץ איקר ב גלוותך : 
*בשע א זעיר א סליקי ת אפ י שכינת י זמ ן טינ 7 וכטבוו ת על ם דל א 
פ«ן ן ארח ע על ך אמ ר פרקי ך יהוה : * כיומ י נ ח ד א קדמ י דקייטי ת 278 


Isaiae 51 52 53 


52 כארע א יקרי ך והוי ת כשו ק לעדן : ‘איתגל א איתגל א לבש י תוקפ ו 
ציו ץ לכש י לכוש י תושבחת 7 ירושל ם קרת א דקודש א אר י ל א 
יוספו ץ דיעדו ן כי ד עו ד ערלי ץ וטסאכיץ : *איתגפצ י טעפר א קומ י 
תיכ י ירושל ם איתפסק ו חנק י צואריכ ק שכוי י כנישת א דציק : *אר י 
כדנ ן אט ר יהו ה טג ן איזדכנתו ן ול א ככס ף תיתפרק ק : * אר י כדנ ן 5 
אט ר יהו ה אלהי ס לטצרי ם נח ת עט י כקדטית א לאיתותכ א תט ן 
ואתורא ה כלט א אנסי ה : * וכע ן עתי ד אנ א לטיפר ק אט ר יהוו ז 
אר י איזדכ ן עט י טנ ן עטטי א דשליט ו כהו ן טשתכחי ן אט ר יהו ה 
ותדיר א ב ל יוט א ע ל פולח ן שמ י טרגזין : ®ככי ן יתרכ א כעטטי א 
שמ י בכי ן כעידנ א ההו א ת T עו ן אר י א«נא « טליליר ח וטיטריס ו 
לעלמ א קיים : ’ט ה יאיי ן ע ל טור י ארע א דישרא ל ריגל י טב ^ 
משמ ע של ם טבס ר ט ב משמ ע פורק ן אמ ר לכנישת א דצי ק 
איתנליא ת מלבות א דאלה ך : * ק ל פרנסיהו ן מריטי ן קלהו ן כחד א 
טשכחי ן אר י כעיניהו ן יחזו ן גבור ן דיעכי ד יהוד . ב ד יתי כ שכינתי ה 
לציון : *כוע ו ושכח ו בחד א חרכ ת ירושל ם אר י עת T יהו ה לנחמאנ ו 
עטי ה פר ק ירושל ם : " ‘ נל א יהו ה י ת דר ע קודשי ה לעינ י כ ל עטטי א 
ויחזו ן ב ל דבסיפ י ארע א י ת פורקנ א דאלהנא : “^!ירתפרש ו 
איתפרש ו פוק ו מתט ן בטסא ב ל א תקרכ ק פוק ו מנו ה איתכח ח 
נטל י מנ י בי ת מקדש א דיהו ה : * * אר י ל א ככהיל ו תפק ק מבינ י 
עטטי א וכעירוק י ל א תיתוכלו ן לארעבו ן אר י טדכ ר קדטי ^ יהוד . 10 
ועתי ד לבנש א גלוותכו ן אלד. א דישרא ל : י ‘ ה א יצל ח עכד י טשיח א 
ירא ם ויפנ י ויתק ף לחדא : *'כט א דסכר ו לי ה בי ת ישרא ל יוטי ן 
סניאי ן דהו ה חשו ך כינ י עטמי א חיזויה ק חיוהו ן טכנ י אינשא : ״ P 
יבד ר עטמי ן סניא ק עלוה י ישתקו ן טלכי ן ישו ק prnr ע ל פוטד.ו ן 
63 אר י דל א אישרמ ף להו ן חז ו ודל א שטע ו איסתכלו : ‘כ ק הימי ן 5 * 
לכסורתנ א ד א ותקו ף דר ע גכורת א דיהו ה כדי ן ע ל מ ן איתנליאת : 
*ויתרכ א צדיק א קדמוה י ה א כלכלב ץ דפר ן וכאיל ן דטשלו ז 
שרשוה י ע ל נגדי ן דמיי ן כי ן יסגיי ן תולד ת קודש א כאר ע דד.ו ת 
צריב א לי ה ל א חח ו אוול א חיזוי ה ול א אימתי ה אימ ת הדיו ט מה י 
זי ו קודש א זיוי ה וכ ל דיחזינ T . יסתכ ל כי ה : * ככ ק יד. י לכסר ן מפס ק ס ג 
יק ר כ ל טלכוות א יהו ן חלשי ן ודוו ן ה א באינ ש ביכ ץ ומזומ ן לטרעי ן 
ובט א דהוו ת טסלק א אפ י שבינת א טיגנ א כסירי ן ול א חשיכ ק : 

* ככי ן ע ל חוכאג א הו א יבע י ועוייתנ א כדילי ה ישתבקו ן ואנחנ א Isaiae 51 


277 


p יעד ץ וארע א בכסות א דבלי א כי ן תתבל י דתכה א א ף איגו ן 
הכ ץ יטות ק וזכות י לעל ם תה י ופורקג י ל א יתעכ ב :’ ’ קכיל ו למימר י 
T ע י קהםט א עט א דאולפ ן אורית י בליבהו ן ל א תידחלו ץ טחיסוד י 
בנ י אינש א וטאיתרכרבותה ק ל א תתכרו ן : ® אר י כלבוש א דאכי ל 
5 לי ה עש א וכעטר א דאח T בי ה רקב א הכות י לעל ם תה י ופורקנ י 
לד ר דרץ : ®איתגל א איתגל א לבש י תקו ף גבור א מ ן קד ם יהו ה 
איתגל א כיומ י קד ם דרי א דמלקדטי ן הל א בדיל 7 כנישת א דישרא ל 
תכרי ת גיברי א ושיצית י פרע ה וטשרייתי ה דהו ו תקיפי ן כתנינ א : 
"הל א בדיל ר כנישת א דישרא ל אחריבי ת ימ א ט י תהו ם רב א 
> ו שוית י עומק י יט א אור ח לטיג ז משיזכיא : "ופריקי א דיהו ה יתכנש ק 
מבינ י גלוותה ק דיעלו ן לציו ן כתושבח א חידוו ת על ם תה י להו ן 
דיל א פסק א ענ ן יק ר תה י מט ל ע ל רישיהו ן כי ע וחדוו א ישכחו ן 
דסו ף טינהו ן מבי ת ישרא ל דוונ א ותינחתא : *‘אנ א אנ א הו א 
טנחיטכו ן טמ ן אתו ן דחלי ן מאינש א דמאי ת ומכ ר אד ם דכעסב א 
11 חשיב : *'ואיתנשית א פולחנ א דיהו ה דעבח ־ דתל א שטי א ושכלי ל 
ארע א ודחילת א תדיר א כ ל יומ א מ ן קד ם חמ ת טעיק א כט א 
דטתקני ן לחבל א וא ן חמ ת טעיקא : “מוח י פורענ א לאיתגלא ה 
ול א יטותו ן צדיקי א ול א יחסרו ן טזונוה י : ® ‘ ואנ א יהו ה אלה ך נז ף 
ביט א והמ ן נלוה י יהו ה צבאו ת שטיה : “ושרת י פיתנמ י נבואת י 
m כפוט ד וכטל ל גבורת י אניני ת על ך לקיימ א עט א דאטי ר עליה ץ 
יסגו ן ככוכב י שטי א ולשכלל א כגישת א דאמי ר עליה ק יסגו ן כעפר א 
דארע א ולטיט ר לדדירי ן בציו ן עט י אתון : ייאיתרכ א איתרכ א 
קומ י ירושל ם דקביל ת p קד ם יהו ה י ת כס א דחטתי ה י ת פייל י 
כס א דחטתי ה שתי ת אעדית : *‘לי ת דטנח ם ל ה מכ ל בני ן דיל T ת 
ולי ת דטתקי ף ביח ד מכ ל בנ ק דרביא ת : " ‘ תרת ק ע ק אתא ה על ד 
ל א יכיל ת לטיק ם ארב ע יתי ץ על ך ביז א ותבר א וכפנ א וחרב א 
ולי ת דינחטינן • אילה ץ אנא : "*בנ ד יהו ן מטרפי ן רט ן כרי ש כ ל 
שוקי א כטרזק י מצד ן מל ן חיטת א ט ן קד ם יהו ה טזופית א מ ן קד ם 
^:ך : ‘*ב p שמע י כע ן ד א טטלטלת א דרוי א מ ן עק א ול א 
סנטחמרא : **כדנ ן אמ ר ריכונ ז יהו ה ואלה 7 עתי ד דטעב ד 
פורענו ת ד ק עטי ה ה א קכילי ת p קד ם יהו ה י ת כס א דלווט א י ת 
פייל י כס א דחטתי ה ל א תוספי ן לטישתה י עו ד : * * ואטסרינ ה בי ד 
דהו ו מונ ן ל T דהו ו אטר ק לגפש T אטאיכ י וניעד י ואמאכ ת 


276 


Isaiae 49 50 51 


מחמ ר מרי ת כי ן חייו ת בר א מדטה ק תתרו י דחןו ן כ ל כיסר א 
50 אר י אנ א יהו ה פרק 7 וטשיזבי ד תקיפ א דיעק ב : י כדנ ן אסו ־ 
יהו ה איר א הי א אגר ת פיטורי ן דיהבי ת לכנישתכ ק אר י איתרוזק ת 
א ו מ ן גב ר דלי ה הוב א קדמ י מכיני ת יתכו ן לי ה ה א כחוכיכו ן 
איזדבגתו ן וכמירדיכ ץ איתרחק ת כגישתכון : *מדי ן ש ר** ח י ת 5 
גבי י ול א תכ ו איתגכיא ו ול א קביל ו האיתקפד א איתקפד ת גבורת י 
מלמיפר ק וא ם לי ת קדמ י חי ל לשיזכ א ה א כמזופת י אחרי ב יט א 
איש ד נהרי ן מדבר א יסר ק נוניהו ן מבל י מי א וימותו ן בצהותא : 
*אכס י שמי א כי ד בקבל א וכסק א איש ר כסותהון : *יהו ה אלהי ם 
יה ב ל י ליש ן דמלפי ן להודע א לאלפ א לצדיקי א דמשלה ן לפיתגטיס ו 
אורית י חכמ א בכי ן בצפ ר בצפ ר מקדי ם לשלח א גכיוה י מאי ם 
איתפתח א אורג י חייבי א ויקבלו ן אולפן : ®יהו ה אלהי ם שלוזנ י 
לאיתגבא ה ואג א ל א סריבי ת לאחר א ל א אסתחרית : •גבייהבי ת 
למח ן ולסת י למרכר ן אפ י ל א טמרי ת מאיתכגע ו ורוק : ידהו ה 
אלהי ם יסע ד ל י ע ל כ ן ל א איתכגעי ת ע ל כ ן שוית י אפ י כטינראג ו 
ו T עי ת אר י ל א איבהי ת : * קריכ א זכוות י מ ן ידו ן עיט י גיקו ם כחד א 
מ ן בעי ל דיג י יתקר ב לוות י : " ה א יהו ה אלהי ם מעי ד ל י מ ן הו א 
יחייביגג י ה א כולהו ן כלבוש א דבל י דעש א אט ל לי ה : כ ק בכ ק 

מדחלי א דיהו ה דשמ ע בק ל עבדוה י גביי א דעב ד אורית א בעק א 
כגב ר דמהל ד בקבל א היי ת דהו ר לי ה מתרחי ץ בשמ א דיהווז « 
ומסתמי ר ע ל פורקג א דאלהי ה : ״ ה א כולכו ן fw כאש א מתקפ י 
חר ב איזיל ו פיל ו באש א דגריתו ן ובחר ב דתקיפת ק ממימר י הו ת 
61 ד א לכו ן לתקלתכו ן תתובון : יקביל ו מיג י רדפ י קושט א דב ק 
אולפ ן מ ן קד ם יהו ה איסתכל ו דכחציב א מטיגר א איתחצבת ק 
וכפסול א רמגו ב ריק ן איתפסלתון : *איסתכל ו באברה ם אבוכקג י 
ובשר ה דעדיאתכ ק אר י ח ד הו ה אברה ם יהידא י בעלמ א קריבתי ה 
לפולחג י ובריכתי ה ואסגיתי ה : *אר י עת T יהו ה לגחמ א ציקלגחט א 
כ ל חרבתה א ושו י מדבר ה כעד ן ומישר ה כגיגת א דיהו ה בי ע וחדוו א 
ישתכ ח כ ה תודת א וק ל דמשבחי ן : * קביל ו למימר י עמ י וכגישת י 
’ לפולחג י אצית ו אר י אורית א מ ן קדמ י תיפו ק ודיגי . כגיהו ר לי ה עמט ץ » 
יזדמגו ן : * קריכ א זכות י גפ ק פורקג י ולתקו ף דר ע גבורת י עממי א 
יתרגו ן למימר י גגוו ן יסכרו ן ולתקו ף דר ע גבורת י יכתרק : *זקופ ו 
לשמי א עיגיכ ק ואיסתכל ו בארע א מלר ע אר י שמי א כתגג א דעד י 

tsaiae 49 


275 


צולכוות א לדחו י עבד ק לשילטוגי ן להו ן טלכי ץ יחז ק ויקופוו ן רברכי ן 
דסגדו ץ בדי ל יהו ה דטהיט ן קדיש א דישרא ל ואיתרע י כך : *כידג ן 
אט ד יהו ה בעיד ן דאת ק עבדי ן רעות י אנ א מקבי ל צלותכו ן וביו ם 
עק א אנ א טקי ם פודק ן ומעי ד לבו ן ואיתניג ד ואיתקנינ ר לקי ם ע ם 
5 ^*קט א צדיקי א דשכבי ן בעפד א לאחםנ א ירות ן דצדיין : "למימ ר 
לדאסיר ק בינ י עממי א פוק ו לדעגיני ן בינ י מלכוות א כי ד בקבל א 
איתנל ו לנהו ר ע ל אודח ן ישרו ן ובכ ל נינדי ן מישריהו ן : " ' ל א יכפנו ן 
ול א יצה ק ול א ילקינו ן שרכ א ושמש א אר י דעתי ד לרחמ א עליהו ן 
T כרינו ן וע ל מבוע י מי א ישרינון : "ואישו י כ ל טורי א ככישי ן 
הקדמיה ק כאור ח וכבשי א יראטון : *יה א אילי ן מרחי ק יתיי ן ה א 
אילי ן טציפונ א וטמערכ א ואלי ן טאר ע דרוט א : שבח ו שטי א 

ובוע י ארע א ודוצ ו טורי א תושבח א אר י עתי ד יהו ה לנחמ א 
עמי ה וע ל עינוותנוה י ירחם : "ע ל דאמר ת ציו ן סלי ק שכינתי ה 
יהו ה מינ י ויהו ה רחקנ י : ® י האפש ר דתיתנש י איתת א בר ה מלרחט א 
1 i ע ל ב ר מעה א א ף אילי ן יתנשיי ן וטיטר י ל א ירחיקינ ד : ® י ה א כ T 
ע ל T יי ן א ת צוייר א קדמ י שור ך לקיבל י תדיר א : י ‘ יוחו ן יכנו ן 
חרבתי ד טפגר ך ומחריב ו מינ 7 ינלון : *‘זקופ י ירושל ם סחו ר 
סחו ר עינ ך וחז א כ ל בנ י ע ם גלוותי ך דמתכנשי ן ואת ן לגוי ך קיי ם 
אנ א אמ ר יהו ה אר י כולהו ן לי ך בלבו ש דיק ר ועובדיהו ן בנוי ך 
21 כקישו טכלתא : "‘אר י חרבתי ך וצדיותי ך ואר ע מפנרותי ך אר י 
כע ן תדחקי ן מיתי ב ויתרחקו ן מסלעמך : "*מבע ן יימרו ן ח ד ח ד 
כנוי ך בג י ע ם נלוות ך ע ק ל י אתר א רו ח ל י ואיתי ב : * * ותיטרי ן 
בליכי ך מ ן רב י ל י י ת אילי ן ואנ א תכל א ויח T ה נלי א ומטלטל א 
ואיל ץ מ ן רב י האג א אישתארי ת בלחוד י ואילי ן איכ א הו ו :* * בידנ ן 
25 אמ ר יהו ה אלהי ם ה א אינל י בעטטי א גבורת י ובב ל מלכוות א 
ארי ם ניס י וייתו ן כנ ר בצכי ן ובנת ך ע ל פרוו ן יתנטלן : **ויחו ן 
טלכי א תורבנ 7 ומלכוותהו ן ישטשונ ך ע ל אפיהו ן ע ל ארע א 
ישתטחו ן למיכע י מיגי ך ועפ ר ריגל ך י^חכו ן ור־נידעו ן אר י 
אנ א יהו ה דל א יכהתו ן צדיקי א דטסברי ן לפורקני : ‘*האיפש ר 
י) 3 דתיתנס ב טגיבר א עד י וא ם דשב ו זכאי ן ישתיזב : **אר י כדנן * 
אמ ר יהו ה א ף דישב ו גיכרי ן אתי ב ודעד ו תקיפי ן אישיזי ב וי ת 
פורעטתי ך אנ א אתפר ע וי ת בנ ך אנ א איפרוק : **ואיתי ן י ת 
בס ר דהו ו מונ ן לי ך מיכ ל לכ ל עופ א דשמי א וכמ א דמר־זרוו ן 

• 18 


% 274 


IniM 48 49 


לך : "בדי ל שמ י ארחי ק תגז י ותושבחת י איקיי ם ל ר בדי ל דל א 
לשיציותך : "יה א ארפת ד ול א בכס ף כחרת ר בדחו ק טסכינו : 
"בדי ל שט י בדי ל טיטר י אעב ד דל א אתוז ל דקר י דאיחגלית י 
עליכו ן לע ם אוח ק ל א איתן : *יקביל ו למיטר י דבי ת יעק ב דשרא ל 
טזטנ י אנ א הו א אנ א הו א דטלקדמי ן אן ז עלט י עלמי א דיל י איטן 5 
ב ר טינ י לי ה אל ה :* ' בר ם בממר י שבלילי ה ארע א ובגבורת י תלי ת 
שטי א קרי ת אנ א לה ק קט ו כחד א : * ' איתכגש ו כולכו ן ושמע ו ט ן 
בה ק ח ד י ה אילי ן יהו ה מדרחי ם לי ה לישרא ל יעב T רעותי ה 
בבב ל ותקו ף דר ע גבורתי ה יגל י בכסדא י : * ' אנ א בטימר י נזרי ת 
קיי ם עי ם אברה ם אבוכ ק א ף רביתי ה אעלתי ה לאר ע בי ת שכינת י 10 
ואצלחי ת י ת אורחי ה : ״ ' איתקרב ו לטיטר י שטע ו ד א ל א P אוול א 
בסיתר א מלילי ת טע ^ דאיתפרש ו עמטי א מדחלת י טתמ ן אברר ם 
אבוכ ק אנ א קריבתי ה לפולחנ י אט ר נבי א וכ ק יהו ה אלהי ם שלחנ י 
ומימרי ה : ” כ T נ ץ אט ר יהו ה פרק ו קדיש א דישרא ל אנ א יהו ה 
אלה ד טלי ף ל ד להנא ה מח ד ל ד באור ח דתה ד : * ' איל ו אציתת א 1 5 
לפיקוד י והו ה פו ן בשפ ע נה ר פר ת שלמ ד חכות ד בנל י יטא : "*והו ה 
פו ן סנ י כחל א רימ א בנ ד ובנ י בג ד בפרירוה י ל א יפסו ק ול א ישתיצ י 
שטי ה דישרא ל נ ק קרט י לעלם : "*פוק ו מבב ל ערוק ו טטדינ ת 
כסדא י בק ל תושבח א חו ו ובסר ו ד א ואפקוה א ע ד סייפ י ארע א 
איטר ו פר ק יהו ה עבדוה י דבי ת יעק ב : * * ול א אצהינ ק בחרבת א 10 
דברינ ק טי א מטינר א אפי ק להו ן ובז ע טינר א ונגוב ו מיא : **לי ת 
49 של ם אמ ר יהו ה לרשיעיא : יקביל ו נגוו ן למימר י ואצית א מלבו ק 
מרחי ק יהו ה ע ד ל א הוית י זמננ י מטע י אט י אדב ר שט י : * ושו י 
פיתגטוה י בפוט י בחר ב חריפ א בטל ל נבורתי ה אני ן על י ושדנ י 
בגי ר בחי ר דבבי ת אזיני ן מסת ר : *ואמ ר ל י עבד י א ת ישרא ל דבדס ו 
אשתג ח : * ואנ א אמרי ת לריקנ ו לאית י ללט א ול א מידע ם חיל י 
שיצית י בר ם דינ י גל י קד ם יהו ה ואנו ־ עובד י קד ם אלהי : ®וכע ן 
כידג ן אמ ר יהו ה דאתקגנ י מטעי ן לטיהו י עבי ד פל ח קדמוה י לאתב א 
דבי ת יעק ב לפולחגי ה וישרא ל לדחלתי ה יתקר ב דקירנ א קד ם יהו ה 
ומימ ר אלה י הו ה בסעדי : "ואמ ר ה א זעי ר לבו ן דאתו ן מתקקס ו 
עבד י לאקמ א י ת שבט י יעק ב ונלוו ת ישרא ל לאתב א ואיתנינ ד 
לניהו ר עטטי ן לטה ד פורקנ י ע ד סייפ י ארעא : ’בירג ן אמ ר יהו ה 
פרקי ה דישרא ל קדישי ה לדבסירי ן בינ י עמטי א לדמטלטל ץ בינ י 


Isaiae 47 48 


273 


* תיזי ת ע ל עט י אפיסי ת אחסנת י וטסרתינו ן בידי ך ל א איתמלי ת 
עליהו ן רחט ץ ע ל סב א אתקפ ת טרוותי ך לחד א : י ואטר ח לעל ם 
איה י תקיפ ת טלבו ק ע ד ל א שוי ת אילי ן ע ל ליבי ך ול א א T בר ת 
גסופ א : * וכ ק שטע י ד א טפנקת א דיתב א לרוחצ א דאטר ה כליב ה 
5 אנ א ולי ת כ ר טינ י עו ד ל א אתי ב ארטל ו ול א אד ע תכל ן : " ויתיי ן 
ל ך תרת ץ אילי ן זט ן כיוט א ח ד תב ל וארטל ו כי ד שלט ן ייתיי ן 
על ו בסגיאו ת חרש ך בתקו ף קיסט ך לחדא : ״'ואיתרחיצ ת בבישת T 
אמי ת לי ת דחז י ל י חכטת 7 ודעתץ ־ הי א קלקלתי ך וזייןטרר־ נ 
גליבי ד אנ א ולי ת כ ר טיג י עו ד : " ותית י עלן ־ כישת א ל א תידעי ן 
H לטיכע י על ה ותיפי ל עלן ־ עק א ל א תיכלי ן לאעדיות ה ויית י על ד 
נתכי ף איתרגושת א ל א תידעין : *‘קוט י כע ץ בקסט ד ובסגיו ת 
חרש ך דהד ת טתעסק א בה ק טינקות ך טאי ם תיכלי ץ להנא ה טאי ם 
תיכלי ן לטיתקף : *'לאי ת טסגיאו ת טילכ ך יקוטו ץ כ ק ויפרקוני ד 
דהו ו טסכ ן לטזל ת שטי א חז ן בכובבי א טהודעי ן כזיטני א טטע ץ ל ך 
11 לטיט ר כ ן עת T לטית י על ך יר ח כיר ח : “ ה א הו ו הלשי ן כקש א 
עטטי א דתקיפי ן באשת א שיציאונו ן ל א ישזכו ן י ת נפשהו ן טי ד 
קטולי ן לי ת להו ן שא ר וטשיזי ב א ף ל א את ר לאישתיזכ א בי ה : 
*‘כ ץ הי ו כ 7 עובד י שיקי 7 דהוי ת טתעסק א בהו ן טינקותי ר 
שילטזנ י תקפ ףנב רלקבי ל אפוה י נל ו ולי ת דפרי ק לך : ’שטע וד א 48 
K בי ת יעק ב דטתק ק בשט א דישרא ל וטזרעי ת יהוד ה נפק ו דגזי ר 
לה ץ קיי ם בשט א דיהו ה ואלה א דישרא ל ל א יפסו ק דוכרנהו ן הל א 
קיי ם טיטרי ה כקשו ט ובזכו : *אר י בקרת א דקודש א חולקהו ן וע ל 
אלה א דישרא ל רוחצנהו ן יהו ה צבאו ת שטיה : *קדמיאת א טבכי ן 
חרת י וטטטר י נפק א ובסרתינו ן בתכי ף עבדתינו ן ואתא ה : ’ נל י 
1 נ קדט י דא ת סרב ן וקש י כברזל א קדל ך ובי ת עינ ך חסי ן כנחש א : 
*וחוית י ל ך טכבי ן ע ד ל א יתיי ן בסרת ך דילט א תיט ר דחלת י 
עבדתינ ץ וצילט י וטתב י אתיכינון : ®שטעת א ה א איתגליא ת לב ל 
ע ם ט ה דאיתגליא ת לכו ן,ואתו ן הל א תהוו ן בסרת ף חדת ן טבע ן 
עטיר ן ול א ידעתינון : ’בע ן איתבריא ה ול א טבבי ן וקד ם (יו ם 
^נטיתיה ץ ול א בסרתינו ן דילט א תיט ר ה א ידעתינון : ®א ף ל א 
שטעת א לטיל י נכיי א א ף ל א קבילת א אולפ ן אורית א א ף לפיתגט י 
נירכ ן ולווטי ן קייט י דאקיטי ת עיטבו ן בחור ב ל א ארכינת א אודנ ך 
לקכל א אר י גל י קדט י דא ת שקר א תשק ר וטרו ד טטעיי ן יתקר י 

18 


m 


laaiae 45 46 47 


טלקדטי ץ טבכ ץ חיי ה הל א אנ א יהי ה דלי ת עו ד אל ה ב ר טע י 
אלה א דזכ י ופרי ק לי ת אל א אנ א : **איתפ ט לטיטר י ואיתפריק ו 
כ ל דבסיפ י ארע א אר י אנ א יהו ה ולי ת עו ד : * * בטימר י קייטי ת 
נפ ק ט ן קדט י בזנ ו פיתג ם ול א יבט ל אר י קדמ י תכר ע ב ל כר ד 
תקיי ם כ ל לישן : *®כר ם כטיטר א דיהו ה על י אט ר לאיתא ה זמק 6 
ותקו ף כטיטרי ה יוד ק ויכהת ק כטעוותה ק כ ל עטטי א חט ו טתגר ן 

46 כעטיה : **כטיטר א דיהו ה חכו ן וישכחו ן כ ל זרע א דישראל ; 'תטי ט 
כ ל איתקטי ף נכ ו הו ו צילטניה ק דמו ת חיוו א וכעי ר טטול י טעוותה ק 
יקירי ן ע ל נטליה ק אינ ק טשלה ן : * איתקציצ ו איתקטיפ ו כתד א ל א 
יכלי ן לשחכ א גטליה ק ופלחיה ק כשיבי א אזלו : ®קכיל ו לטיטריס ו 
דכי ת יעק ב וב ל שאר א דכי ת ישרא ל דרוזיטי ן טכ ל עמטי א וחכיכ ץ 
טכ ל מלבוות א : * ע ד עלט א אנ א הו א וע ד על ם עלמי א טיטר י קיי ם 
אנ א כרי ת ב ל אינש א אנ א כדרי ת יתה ק כינ י עמטי א וא ף אנ א 
אישכו ק לחוכיה ק ואסלח : *לט ן תדט ק קדט י ותשו ק ותכומ ק 
קדט י בקשוט : •ה א עטמי א גכ ן רה ב טכי ס וכספ א כמחני א תקלין 15 
אגרי ן קינא ה ועכ T לי ה דחל א סגדי ן א ף טשתעכדי ן : ® נטל ץ לי ה 
ע ל כתפיה ק סכלי ן לי ה וטחתי ן לי ה באתרי ה וקאי ם ומאתרי ה ל א 
איפש ר לי ה דינו ד א ף יכע י טיני ה ול א יתיכיני ה טעקתי ה ל א 
יפרקעיה : “א T כר ו ד א ואיתקפ ו ואתיכ ו מרוד ק ע ל לב : •אהער ו 
קדטיאת א דמ ן עלמ א אר י אנ א אלה א ולי ת עו ד אל ה כ ר מיני : 10 
״יטחו י ט ן אתל א לסופ א דמלקדטי ן ל א איתעכ T א אט ר סלב י 
יתקיי ם וב ל רעות י אעבד : "דאט ר לכנש א גלוות א טטדינח א 
לאיתא ה כגל י בעו ף קלי ל טאר ע תזיק א כנ י אברה ם בחיד י א ף 
מלילי ת א ף איתינ ה אתקנת ה א ף אעכדינה : *יק^ל ו לטיטד י 
תקיפ י ליכ א דתזיקי ן מזכוותא : ייקריב א זבוות י ל א תתרח ק ופורקני » 

47 ל א יתעכ ב ואית ק כציו ן פרי ק כישרא ל תושכחתי : * חות י ותיכ י ע ל 

עפר א מלכו ת בניש א דכב ל תיכ י לארע א לי ת כורס י יק ר טלס ת 
כסדא י אר י ל א תוספ ק דיקר ק רכיכ א וטפנק א : * קכיל י טרוע א 

ועול י כשעכו ד גל א יק ר טלכות 7 איתכר ו שילטונ T איתכדר ו ע ם 
טשירייתי ד גל ו כמ י נהרא : ®תיתגל י כהתת T א ף יתחז י קלנ T « ^ 
פורענו ת גטיר א איתפר ע טיג 7 ואשג י דיג T טכג י איגשא : *פרקנ א 
ירזו ה צבאו ת שמי ה קדיש א דישראל : ®תיכ י שתק א ועול י כקכל א 
יק ר מלכו ת כסדא י אר י ל א תוספ ק דיקרון.ל T תקיפ ת מלכוון : 


Itaiae 45 


271 


וחחו י טלב ץ אישר י לפתח א קדטוה י tsn ’ | ותרעי ן ל א יתאחדק : 
*פדטר י קדט ד יה ד ושורי א איכג ש דשי ן דגח ש אתב ר ועברי ץ 
דביז ל אקצץ ; ’ואית ץ ל ד אוצר ן דנח ש ופי ק דטיטמר ן בדי ל 
דתיד ע אר י אנ א יהי ה רבית ד בשו ם אלה א דישרא ל : * בדי ל עבד י 
5 יעק ב דשרא ל בחיר י וקרי ת ל ד בשמ ד אתקגת ד ול א ידעת א לטידח ל 
קדטי : *אנ א יהוו ז ולי ת עו ד ב ר טינ י לי ת אל ה סעדת ד ול א ידעת א 
לטיפל ח קדטי : ‘בדי ל ד T עו ן טטדנ חשיטש א וממערבי האר ילי ת 
ב ר טינ י אנ א יהו ה ולי ת עו ד : י דאתקי ץ ניהו ר ובר י חשו ך עב ד 
של ם ובר י בי ש אנ א יהו ה עכי ד כ ל אילין : * ישטשו ן שמי א טלעיל א 
» 1 וענני א יגרי ץ טוב א תפת ח ארע א ויחו ן טתי א תכות א תתגל י בחד א 
אנ א יהו ה כראתינון : "י י דטדט י לטד ן לקבי ל פיתגט י ברוה י ורחי ץ 
דיוטכ ק לי ה צילט י פחר א דעבדי ן מעפ ר אדטת א האיפש ר דייט ר 
טינ א חגבדי ה ל א עבדתנ י ועובי ד לי ת ידי ן ליה : “י י דאט ר לא ב 
ט ה תולי ד ולאיתת א ט ה תעד ן : ״ כ T נ ן אט ר יהו ה קדיש א דישרא ל 
נ 1 ודאתקני ה דעת T י ן לטית י אתו ן שאלי ן קדט י ע ל עט י וע ל עוב ד 
גכודת י תפקדועי : *’אנ א בטיטר י עבדי ת ארע א ואינש א על ח 
ברית י אנ א בטיטר י תלי ת שטי א וכ ל חיליה ק שכלילית : "אנ א 
איתיני ה בגל י בקשו ט וכ ל אורחתי ה אתקי ן הו א יבנ י קרת י ונלוו ת 
עט י ישל ח ל א בדט ץ ול א בטט ק אמ ר יהו ה צבאו ת : “ בדנ ן אט ר 
>ניהו ה לאו ת טצרי ם ותגר י צו ש ואיג ש פכ א גכר ק דפחור א על ד 
^ידו ן ודיל ד יה ק בת ר פיתגמ ד יהכו ן כשלשל ן יעידו ן ילי ד יפנדו ן 
טינן • יכע ק דודו ן לטיט ר בקושט א בי ד אלה א ולי ת עו ד אל ה ב ר 
טיגיה : "בקושט א א ת אלה א אשרית א כתקון ז רוט א שכינת ד 
אלה א דישרא ל פריק : "בהית ו וא ף איתכגע ו ^ה ק בחד א הליכ ו 
נאיתבנע ו פלח י צלטי א : ” ישרא ל איתפר ק בטיטר א דיהו ה פורק ן 
עלטי ן ל א תיבהתו ן ול א תתכנעו ן לעלט א ולעלט י עלטיא : “אר י 
כידנ ן אט ר יהו ה דבר א שטי א הו א אלהי ט דשכלי ל ארע א ועבד ת 
הו א אתקנ ה ל א לריק ט בר ה אילהי ן לאפגא ה על ה בג י אינש א 
אתקג ה אנ א יהו ה ולי ת עוד : ”ל א כפיתר א טלילי ת באת ר אר ע 
אקב ל ל א אטרי ת לזרע א דבי ת יעק ב לריק » תבע ו דחלת י אנ א יהו ה 
, טטל ל קשו ט טח ר כיוונן : "*איתכנש ו ואית ו איתקרב ו כחד א 
משיזכ י עטטי א ל א T עי ן דנטלי ן י ת אע א צילטהו ן וב ק ט ן דחל א 
דל א יפרו ק : * * הו ו ואיתקרכ ו א ף איתטליכ ו כחד א ט ן בפ ר ד א 270 


Isaiae 44 45 


עב ד דחל א וצלט א yrm בדי ל דל א להנא ה : “ ה א פ ל פלוזיהו ן 
יבהת ק ואוטגי ן עכמנ ץ טבג י אעש א יתכגש ק בולה ק יקומו ן 
יתפר ק ויבהת ק כחד א :* * ויע ף נפח א טברזל א חצינ א עבי ד ונפ ח 
גו ר בשיחור ק ופמקפי ן טתקי ף לי ה ועפי ד לי ה בתקו ף חילי ה דא ס 
יפפ ן עפדי ה ול א ייפו ל ל א יה י פי ה חי ל וא ם יצה י ול א ישת י טיא 5 
יה י טשלה י : י י פי ת נגר א אעי ן נפי ץ בחוט א טס ר לי ה בטשקולת א 
טגז י לי ה באחטיל א ופנצור א מאח T לי ה ועפ T לי ה בדמו ת גג ר 
פתושפח ת אית א יתפ א ביתא : *‘למיק ץ לי ה »־זקונסי ב תר ן ובלו ט 
ומתקי ף לי ה פאע י חורש א גצ ב אורנ א וטטר א טרפי : "דה י 
לאינש א לאדלק א ונסי ב טיגה ת ושחי ן א ף אז א ואפ ה לוד ם א ף 10 
עבדי ה דחל א וסנ T אתפי ה ממ א ופע א מיניה : •‘פלני ה אוקי ר 
כנור א ע ל פלגי ה פסר א אפ ל טו א טו י וסב ע א ף שח ק ואט ר 
א ח שחיני ת חזית י טר : ייושארי ה לדחל א עב ד לצילטי ה הגי ד 
ואישתעכ ד לי ה וכע א מעי ה ואמ ר שיזפג י אר י דחלת י את : ”ל א 
T ע ק ול א טסתפלי ן אר י מטטטט ן טלטחז י עיגיה ק טלאיסתכלאס ו 
ליכהק : ”ל א טתי ב לליכי ה ול א מד ע ול א סופלתג ו לטיט ר פלגי ה 
אוק T י ת בנור א וא ף אפית י ע ל גוטרוה י לחי ם טוי ת כישר א ואפלי ה 
ושארי ה לתועיפ ה אעפ T ליבל י א ע אסטד : "*ה א דחלתי ח פלגי ה 
קיטט א ליפי ה טפש א אטעי ה ול א ישיזי ב י ת גפשי ה ול א יימ ר הל א 
שיקר א עבד ת ימיני : **א T פ ר איל ק יעק ב וישרא ל אר י עכד י את • 
אתקנת ר לטה ד עב ד פל ח קדמ י א ת וישרא ל ל א תתנש י דחלתי : 
**מחית י פעיפ א חופ ר ובענ ן עד י פ ל חפוא ד תו ב לפולחנ י אר י 
פרקתד : **שפח ו שטי א אר י עב ד יהו ה פורק ן ל^וי ה יבוע ו יסוד י 
ארע א דוצ ו טורי א תושבח א חורש א ופ ל אלגי א דפי ה אר י פר ק 
יהו ה יעק ב ובישרא ל ישתבח : * * פהע ן אמ ר יהו ה דפרק ד ודאתקג ד S 
ממעיי ן אנ א יהו ה עב T כול א תלי ת שמי א במימר י שפלילי ת ארע א 
בגבורתי : **מבט ל אתוו ת ב T י ן וקסטי ן טשג ש טתי ב חכיטי א 
לאחר א ודעתהו ן מקלקל : **מקי ם פיתגט י עבדוח י צדיקי א וטי ^ 
שליחוה י משלי ם דאמ ר ליתש ^ תתית ב ולקירוי א דבי ת יהוד ה 
יתכניי ן וחרבתה א אקומם : ’*דאמ ר ע ל כב ל תיחרו ב ונהרחא ס 
אייבש : ”דאט ר ע ל פור ש לטית ן לי ה מלב ו ופ ל רעות י י^י ם 
46 ולדאט ר לירושל ם תתפנ י והיפל א ישתכלל : *פדנ ן אמ ר יחו ח 
לטשיחי ה לפור ש דאתקיפי ת פיטיפי ה לממס ר קדטוח י עטמי ן laaiae 43 44 


369 


חושבוזתה ץ : “אנ א יהו ה קדישכו ן דברה י לישרא ל טלככק : •יכדנ ן 
אמ ר יהר ה דאתק ץ ביט א אור ח לעט א בי ת ישרא ל ובמיי ן תקיפי ! 
שביל א : דאפי ק רתיכי ן וסוסוו ן טשיריי ן וע ם סג י בחר א איתבלע ו 

ול א קט ו דעוכ ו כבוצי ן עט י טפ ו : * ' ל א ת T כרו ן קדטיית א ודט ן 
5 אוול א ל א תסתכלו ן : ” ה א אנ א עבי ר חדת א כע ץ תיתגל י הל א 
תדעוג ה א ף אשו י בטדבר א אור ח בצדיות א גהרוו ן : " ® ייקרו ן קדט י 
כ ד איית ב טדינ ן דצדיי ן את ר דהווא ה שריי ץ ירו p ובנ ת נעטי ן 
אר י יהבי ת בטדבר א טי א נהרי ן בצדיות א לאשקא ה נלוו ת עט י 
דאיתרעית י בי ה : * * עט א ד א אתקיני ת לפולחנ י בתושבחת י יהו ן 
m טשתעץ : **אטי ר ע ל יד י נביי א ל א בפולחנ י ערעתו ן דבי ת יעק ב 
אר י לאית ק באולפ ץ אורית י ישראל : “ל א איתית א ל י אטרי ן 
לעלת ן ותר ב נכפ ת קודש ד ל א יקרת א קדט י ל א אסגית י על ו 
כקורכני ן ול א אתקיפי ת על ך בלבונת א :* * ל א זבינת א קדט י בכס ף 
קנ י בס ם ותר ב ניבט ת קודש ך ל א דהנת א ע ל טדבח י בר ם אסגית א 
1 1 קדט י בחוב ך אתקיפת א קדט י בעוית ך : * * אנ א אנ א הו א שבי ק 
לחוב ך בד ל שט י וחטא ך ל א 0T ־ p : "*איט ר כע ן נידו ן כחד א 
אישתע י א ת א ם תיבו ל ותיזכי : ®*אבו ך קדטא ה חט א ומלפ ך טרד ו 
בטיטרי : “ואפי ס רברב י קודש א ואיטס ר לקטל א יעק ב דשרא ל 
לחיסודי ן : י וכ ק שט ע יעק ב עבד י וישרא ל דאיתרעית י בי ה : * כדנ ן 44 
21 אט ר יהו ה דעבד ך ודאתקנ ך טטעי ן יסעדינ ך ל א תידח ל עבד י א ת 
יעקכדשרא ל דאיתרעית י ביה : "אר י בט א דטתיהבי ן טי א ע ל 
אר ע בי ת צהוונ א וטתנגדי ן ע ל יבשת א כי ן את ן רו ח קודש י ע ל 
כנ ך וברכת י ע ל בנ י בנך : "ויתרב ק צדיקי א רכיכי ן וטפנקי ן כלבלב י 
עס ב כאיל ן דטשל ח שרשוה י ע ל נגדי ן דטיין : *די ן ייט ר טדחלי א 
ו 2 דיהו ה אנ א ודי ן יצל י בשו ם יעק ב וד ץ יקרב׳קורבני ה קד ם יהו ה 
וכשט א דישרא ל יתקרי : ״כ T נ ן אט ד יהו ה טלכי ה דישרא ל 
ופרקי ה יהו ה צבאו ת אנ א הו א דטלקדטי ן א ף עלט י עלטי א דיל י 
איט ן וב ר טינ י לי ת אלה : ®וט ן כוות י יערעינ ה ויחוינ ה ויסדרינ ה 
קריט י טשדות י עט א דט ן עלט א ודאתי ץ ודעתיד ן לטית י יחו ץ לנ א : 
• 3 ‘ל א תידתלו ן ול א תיתברו ן הל א טבכי ן בסרת ך וחוית י ואת ץ סהדי ן 
קדט י האי ת אל ה ב ר טינ י ולי ת דתקי ף אלהי ן דט ן קדט י טתיה ב 
לי ה תקוף : "עבד י צלטי א כולהו ן לט א ופלהיהו ן דל א יהנו ן לה ק 
וסהדי ן אינ ק בנפשתהו ן דל א ח ק ול א T עי ן בדי ל דיבהתו ן : ® י ט | 268 


Isaiae 42 43 


בדי ל זכוותי ה דישרא ל ירב י לעבד י אורית א ויתק ף יתה ץ :* * והו א 
ע ם בזי ז ואני ס איתחפיא ו בהת א עוליטי ן טלה ץ ובבת י יסורי ן 
עיגונהו ן הו ו לעד י ולי ת דטשזי ב לביז א ולי ת דאט ר אתיב : “מ ן 
בב ץ יצי ת ד א יקבי ל ויסבר ־ לסופ א :* * ט ן טס ר לעד י יעק ב דשרא ל 
לבזוזי ן הל א מ ן קד ם יהו ה דחבנ א קדטוה י ול א א ט לטה ד באורח ן 5 
דתקנ ן קדטוה י ול א קביל ו אולפ ן אוריתי ה : ” ושפ ך עלוה י חיט ת 
רוגדד ז ותקו ף עבד י קרבי ה איית י עליהו ן וקטל ו בה ק טסחו ר סתו ר 
43 ול א ידע ו ושליט ו בה ק ול א שויא ו דחלת י ע ל ל ב : ‘ וכע ן ב T נ ן 
אמ ר יהו ה דאתקנ ד יעק ב ודבי ר ישרא ל ל א ת T ח ל אר י פרקת ד 
רבית ך בשמ ך דיל י א ת : * בקדמית א ב ד עברתו ן ביט א דסו ף טימר י 1 0 
חו ה בסעדט ן פרע ה וטצרא י דסגיאי ן בט י נהר א ל א יטל ו לבו ן 
וא ף בתיניית א ב ד תהכ ק לבינ י עטטי א דתקיפ ק כאישת א ל א 
יבל ק לבו ן וטלכוו ן דחסינ ן בשלהובית א ל א ישיצ ק יתכק : *אר י 
אנ א יהו ה אלה ך קדיש א דישרא ל פרקן ־ יהבי ת חילופ ך מצרי ם 
בו ש וסב א תחותך : ‘טדא ת חבי ב קדט י איתיקרת א ואנ א רחיטתר 15 
ומסרי ת עטטי א תחותן • ומלטות א חל ף נפשך : *ל א תיתז ל אר י 
בסעדן ־ טיטר י טמדינוז א איית י בנ ד וממערב א אקרי ב נלותד : 

" איט ר לציפונ א אית א ולטערב א ל א תעכ ב איית י בני א מרחי ק 
ונלוו ת עט י מסייפ י ארעא : יכ ל ד א בדי ל אבהתכ ק צדיקי א 
דאיתקר י שט י עליהו ן וליקר י ברתינ ק אתקיני ת נלוותה ק א ף עבט ת 20 ׳ 
לה ק ניסין : *דאפי ק עט א ממצרי ם דאיט ן ביסט ן ועייני ן להו ן 
וטזרשי ן ואודנ ק להק : "ב ל עטמי א יתמש ק בחד א ויתקרב ן 
טלט ק מ ן בה ק יחו י ד א וקדטית א יבסרונ ה ית ^ סהדיה ק וחב ק 
ישמע ק וייטר ק קשוט : "*אתו ן סהדי ן קדמ י אמ ר יהו ה ועב ט 
משיח א דאיתרעית י בי ה בט ל דתידעו ן ותהימנ ק קדמ י ותסתכלק 25 
אר י אנ א יהו ה אנ א הו א דטלקדטי ן א ף עלמ י עלטי א דיל י אינ ק וב ר 
מינ י לי ת אל ה : " אנ א אנ א יהו ה ^י ת ב ר מינ י פרוק : ”אנ א חוית י 
לאברה ם אטב ק ט ה דעתי ד למית י אנ א פרקי ת לבו ן ממצרי ם בט א 
דקייטי ת לי ה בי ן בתרי א אנ א אשטעי ת יתב ק אולפ ן אודית י מסינ י 
וע ד דאת ק קיימ ק ולי ת בכ ק נוברי י ואת ק סה p קדמ י אמ ר יחו ה 30 
ואנ א אלהא : ’יא ף מעלמ א אנ א הו א ולי ת דמ ן יו־ י טשד ב אעבדינ ה 
ול א אתיבינה : "בדנ ן אמ ר יהו ה פריקט ן קדיש א דישרא ל בדי ל 
חוביט ן איתגלית ק לבב ל ואחיתי ת במשוטי ן בולט ן וכסדא י בססינ י 


laaiae 41 42 


267 


לי ח יטל T טל ר ושאילתינ ץ א ם יתיב ץ פיתג ם :• * ה א בולדזו ן למ א 
ול א מידע ם עובדיה ק ביז א ותבר א עישתוניהו ן : י ה א עבד י משיח א 42 
איקרביני ה בהיר י דאיתרע י כי ה מימר י את ן חח א קודש י עלוה י 
ודינ י לעממי א יגלי : * ל א יצוו ה ול א יכל י ול א ירי ם בכר א קליה : 

5 *ענוותני א דבקג י רעי ע ל א יחב ר וחשיכי א דכבוצי ן עט י ל א יפופ י 
לקושט א יפי ק דינא : *ל א יהל י ול א ילא י ע ד דיתק ץבארע אדינ א 
ולאוריתי ה גגו ק יכתרון : *כידנ ן אט ר אל ה עלט א יהו ה דכר א 
שטי א וחלנו ן שבלי ל ארע א ודירה א יה ב נשט א לע ם רעל ה ורו ח 
לדטהלכ ץ בה : •אנ א יהוד . רבית ד בקשו ט ואתקיפי ת ביד ד 
אואתקנינ ד ואיתנינ ד לקי ם ע ם לניהו ר עטטין : ילפתח א עינ י בי ת 
ישרא ל דאינו ן כיסט ן מ ן אורית א לאפק א גלוותה ק מבינ י עטטי א 
דאינ ק דמ ן לאסי p ולטיפרקד. ק משעבו ד טלכות א דאינו ן עניני ן 
כאסיר י קבל : "אנ א יהו ה הו א שמ י דק ת דאיתגלית י עליכו ן לע ם 
אוח ק ל א איתי ן ותושבחת י לפלח י צלטיא : •קדטיית א ה א אתא ה 
וווחדת ן אנ א מח ד ע ד ל א יתיי ן אבס ר יתכון : “שבח ו קד ם יד.ו ה 
תושבחת א חדת א איטר ו תושבחתי ה טסיפ י ארע א נחת י ימ א 
וטלאי ה נגו ק דתביה ץ : “ ישב ח מדכר א וקירו ק דיתבי ן בי ה פצחי ן 
יתבז ן מדב ר ערבא י ישבח ק מתי א ב ד יפקו ן מבת י עלטיהו ן טתש י 
טורי א ירימו ן קלה ק : “ יש ק קד ם יהו ה יקר א ותושבחתי ה בעו ק 
איחוק : “יהו ה לטיעב ד גבו ק טתגל י לטיעב ד גב p טתגל י ברג ז 
גמילו ל אן ז בזי ע ע ל כעל י דבבוה י מתנל י בגבורתיד. : *‘יהכי ת 
לד.ו ן ארכ א טעלט א דא ם יתוכו ן לאורית א ול א תב ו ברויבלי ן ע ל 
ילד ה יתגל י תנ י עליה ק דצד ק ויסופ ק בחר א : “ אחת ב טורי ן ורט ן 
וכ ל עסכה ק אייב ש ואש ד נהת ן לנגו ק ואגמי ן איבש : “א T כ ר 
אדכיסט ן באור ח דל א T ע ו כשביל ק דל א אליפ ו אדתכינ ק אש ד 
קב ל קדמיה ק לניוע ר וכפל א למישר א איל ץ פיתגטי א איעבדינ ק 
ול א ארחיקיגק : ”יסתחרו ן לאחר א ויכהת ק כד.ת א פלח י צלטי א 
דאטד ץ לצל ם מתנ א את ק טעוותנא : “רשיעי א דאינ ק ברורשי ן 
הל א אודג ץ לכ ק שטע ו וחייבי א דאינ ק כיסט ן הל א עייני ן לבו ן 
סנאיסתכל ו וחזו : "הל א א ם יתוב ק רשיעי א יתקר ק עבדי י וחייבי א 
תבי י שלחי ת עליה ק אל א רשיעי א עחי p לאי ^ט א פורענו ת 
חוכיה ק בר ם א ם יתוב ק יתקר ק עבדי א דימה : "*חזית ק סגיא ן 
ול א נטרתז ן איתפתח א אודנכו ן ול א קבילת ק אולפ ן : ‘*יוזו ה רע י 266 


ludae 41 


"דקריבת ד טזרעיי ת ארע א וטטלכות א בחרת ך ואטרי ת ל ר עני י 
א ת איתרעית י ב ר ול א אירחקינר : " ‘ ל א תידח ל אר י בסעח־טיטר י 
ל א תיתב ר אר י אנ א אלה ד איתקפינ ר א ף אסעדינ ד א ף אחדינ ד 
ניטי ן קושט י : ‘ י ה א יבהתו ן ויתכנעו ן ב ל עמטי א דהו ו טתגר ן נ ד 
יהו ן כלט א ויבדו ן איגש י דינר : *‘תיבעינ ק ול א תשכחינ ק אינש 5 
טצותן • יהו ן בלט א ובל א טידע ם גנרי ן דהו ו טתגר ן לטעב ד זרט ו 
קרב : *‘אר י אנ א יהו ה אלה ר טתקי ף יטינ ד דאטרי ת ל ד ל א תיחז ל 
טימר י בסעדף : *יל א ת T חלו ן שיבטי א דבי ת יעק ב זרעיית א 
דבי ת ישרא ל טיטר י בסעדבוןאט ר יהו ה ופריקבו ן קדיש א דישראל : 
*יה א שויתב ק לטור ג תקי ף חד ת מל י סיטפורי ן תקטי ל עטטיאס! , 
ותשיצ י וטלבוות א בטוצ א תשוי : ®‘תדרינו ן ורוח א תיטולינו ן 
וטיטרי ה בעלעול א לקש א יבד ר יתהו ן וא ת תבו ע בטיטר א דיהו ה 
בקדיש א דישרא ל תשתבח : ייעטותני א וחשיבי א דמחטד ק 
לאולפנ א בצהי א לטי א ול א משבח ק רוחה ץ בסיגופ א משלחי א 
אנ א יהו ה איקבי ל צלותה ק אלה א דישרא ל ל א אירחיקינק : *'איקר ב 1 5 , 
גלוותבו ן טבינ י עטטי א וא T ברינ ק באור ח תקנ א ואפת ח לה ק ע ל 
נינדי ן נהרי ן ובג ו משר ק מבועי ן אישו י מדבר א לאגטי ץ דטי ק ואר ע 
ביתצהונ א למבוע י מיא : "‘את ן בטדבר א אחי ן שיטי ן והדס ק 
ואעי ן דטש ח אירב י בטשר א בירו ק טורני ן ואשברעי ן בחדא : 
״ * בדי ל דיחז ק וידעו ן וישו ק דחלת י ע ל ליבה ק ויסתבל ק בחד א אר י 00 
גבורת א דיהו ה עבד ת ד א וקדיש א דישרא ל בר א ית ה : * * קריב ו 
דינבו ן אמ ר יהו ה אעיל ו חיזוותבקאט ר טלבי ה דיעקב : **יתקרב ק 
ויחוו ן לנ א י ת דיערעאנ א קדמית א מ ה אינ ק חו ו ונשו י ליבג א 
ונד ע סופהקא ו דעתידי ן למית י בסרוגא : ”חו ו דאתיי ן לסופ א 
וגיד ע א ם לטעוו ן דאי ת בה ק ציי ר את ק פלחי ן א ם יבל ן אינ ק 15 
לאיטב א ולאבאש א ונסתב ל וניד ק בחדא : ”ה א את ק לט א 
ועובדיבו ן ל א מידע ם תועיבת א דאיחרעיתו ן לבק : ”איית י בגל י 
מלב א דתקי ף ברו ח ציפונ א ויית י מטדינח א אגבריני ה בשמ י ויית י 
דדו ש שלטונ י עטטי א בט א דדישי ן י ת עפר א ובפחר א דערי ד יו ז 
טינא : ”ט ן הו י ט ן אוול א וניד ע וטלקדטי ן וגיט ר קשו ט א ף ליתס « 
דטחו י א ף לי ת דטבס ר א ף לי ת דישט ע לטיליבון : ”פיועט י 
גחטת א דאיתנביא ו גביי א טלקדטי ן ע ל צי ק ה א את ו וליתשל ם 
מבס ר אתן : ”וגל י קדמ י ולי ת גב ר דלי ה עובד ק טב ק וטאיל ץ Isaiae 40 41 


265 


טסדר ץ קדטוה י : " ה א צילמ א נגר א עבי ד וקינא ה בדה ב טחפ י 
לי ה ושלשל ן דכס ף קינא ה טאחי ד לי ה : ״ ’ אור ן בר י אע א דל א 
אחי ד בי ה רקב א בח ר נג ר אוט ן בע י לי ה לאתקנ א דל א 
יצטל י : י * הל א ידעתו ן הל א שטעתו ן הל א איתחו ה ט ן קד ם אוול א 
5 עוב ד סידר י בראשי ת לבו ן הל א איסתבלתו ן לטדח ל קד ם ט ן דבר א 
יסוד י ארעא : **דאשר י בתקו ף רוט א שבינ ת יקרי ה וב ל יתב י 
ארעאיחשיבי ן קדטוה י בקטציןדטת ח בזעי ר שטי א ופרסינו ן בטשב ן 
יקר א לבי ת שכינתא : י*דטם ר שילטוני ן לחולש א דיינ י ארע א 
כלמ א עביד : **אפיל ו יפשו ן אפיל ו יסגו ן אפיל ו יתרבו ן בארע א 
סזבניהו ן וא ף רוגזי ה ישל ח בהו ן ויבהתו ן וטיטרי ה כעל^ א לקש א 
יבד ר יתהון : **ולט א תדטו ן קדט י ותשוו ן ייט ר קדישא : "*זקופ ו 
לרומ א עיניבו ן וחז ו ט ן דבר א אילי ן ואפי ק בטיני ן חיל י שטי א 
לבולה ק בשטה ן קר י טסנ י גבור ן ותקו ף חי ל ח ד טסדרי ה ל א 
מתעכ ב : י * לט א תיט ר יעק ב ותטלי ל ישרא ל טטטר ה אורח י ט ן 
15 קד ם יהו ה ומ ן קד ם אלה י דינ י יעדי : **הל א ידע ת א ם ל א שמע ת 
אל ה עלט א יהו ה דבר א יסוד י ארע א ל א בעמ ל ול א בליא ו לי ת 
סו ף לסוכלתנותיה : ®*יה ב לצדיקי א דטשלה ן לפיתנמ י אורית א 
חבט ה ולדלי ת לה ק תקו ף נכסי ן מסגי : י״וישתלהו ן עולימי ן חיבי ן 
דלא ק ורווק י רשיעי א איתקל א יתקלו ן :* ’ ודסבר ו לפורקנ א דיהו ה 
0 נ יתכגש ק מבינ י גלותהו ן ויסופו ן חי ל ויתחדתו ן לעוליטותהו ן מיטו ת 
דסלי ק ע ל גדפ י נשרי ן ירהטו ן ול א ילאו ן יהכו ן ול א ישתלהו ן : 
*אצית ו לטיטר י נגוו ן וטלכוו ן יוספ ן חי ל יתקרבו ן בכי ן ימלמן 41 
כחד א לדינ א נתקרב : *מ ן איית י בגל י ממדינח א אברה ם בחי ד 
צידק א כקשו ט קרבי ה לאתרי ה טס ר קדטוה י עטמי ן ומלבי ן תב ר 
25 דט א כעפר א קטילי ן קד ם חרבי ה כקש א רדפינו ן קד ם קשתיה : 
*רדפינו ן עד א של ם חיל ת אור ח ברגלוה י ל א עדת : *ט ן אמ ר 
איל ץ קיי ם אמ ר ועכי ד דסד ר דרי א טלקדטי ן אנ א יהו ה ברי ת 
עלט א מבראשי ת א ף עלמ י עלמי א דיל י אינו ן ב ר מינ י לי ת אל ה : 

* חז ו נגוות א ו T חל p דבסיפ י ארע א יזועו ן יתקרבו ן וייתו ן : " גב ר 
30 י ת חברי ה יסעדו ן ולאחוה י יימ ר תקוף : יהל א יבהתו ן בעובדיהו ן 
דמתק ף נגר א עי ם קנא ה טח י בפטיש א ע ם דמטפ ח בקורנס א 
זיטנ א אמ ר ע ל דיבק א תקי ן הו א ומתקי ף לי ה במסמרי ן דל א יצטלי : 
*וא ת ישרא ל עבד י יעק ב דאיתרעית י ב ך זרעי ה דבארה ם רחמי : 264 


Isaiae 39 40 


את ן מתנט ל כ ל דבבית ד ודגנז ו אבהת ד עד ־ יומ א הדי ן מתוב ל 
לבב ל ול א אישתא ר טידע ם אט ר יהיה : יוטבג ף ^פקו ן טינ ר 
דתול T T ברו ן ויהו ן רברב ץ בהיכל א דטלכ א דבכל : *ואט ד חזקיה ו 
לישעיה ו תקי ן פיתגט א דיהו ה דמלילת א ואמ ר אר י יה י של ם 
40 וקשו ט ביומי י : ‘נבייאאיתגב ו תגהוטי ן ע ל עט י אט ד אלהכון: 5 
*טליל ו ע ל ליב א דירושל ם ואיתנב ו ;די ה אר י עת T א דתית^ י 
טע ם גלווחה א אר י אישתביק ו ל ה חוכה א אר י קביל ת כ ס תנחוטי ן 
ט ן קד ם יהו ה כאיל ו לק ת ע ל ה ד תרי ן בכ ל הטאהא : יק ל דטכל י 
בטדבר א פנ ו אורה א קד ם עט א ^הו ה כביש ו בטשר א כביש ץ 
קד ם כנישת א דאלהנ א : * כ ל הילי א יראטו ן וכ ל טו ר ורט א יטא 1 0 p 
מת י כפל א למישר א ובי ת גידוד ץ לבקע ה : * מתגל י יקר א דיהו ה 
ויהזו ן כ ל בנ י ביסר א כהד א אר י במיטר א דיהו ה גזי ר כ ן : “ ק ל 
דאט ר איתנב י ואתי ב ואט ר מ א איתנב י כ ל רשיעי א כעםב א וכ ל 
תוקפהו ן כטוצ א דהקלא : י יב ש עםב א נת ר ניצי ה אר י רווז א מ ן 
קד ם יהו ה נשכ ת כי ה בכי ן כעיסכ א השיבי ן רשיעי א בעטא: 5 ז 
* טי ת רשיע א אבד ו עשתונוה י ופיתגט א דאלהנ א קיי ם ל^ט ץ : 
•ע ל טו ר ר ם סליק ו לכו ן נביי א דטבםרי ן לצ ק אריט ו בהל א 
קלכו ן דטבסרי ן לירושל ם אריט ו ל א תידהל ק אימר ו לקירמ א דכי ת 
יהוד ה איתגליא ת טלכות א דאלהכו ן : " ‘ ה א יהו ה אלהי ם בתקו ף 
טתגל י ותקו ף דר ע גכורתי ה שלט ה קדטוה י ה א אג ר עבד י טיטרי ה 20 
עיטי ה דב ל עובדיה ק גל ן קדטוה י : " כרעי א דעדרי ה רע י בדרעיו ז 
טכנ ש איטרי ן ובהני ה טסוב ר רכיכי ן טיניקת א טדב ר בניה : “ ק 
אט ר אילי ן קיי ם אט ר ועבי ד דב ל ט י עלט א השיבי ן קדטוה י כטיפ א 
בשעול א וטשה ת שטי א כאיל ו בזרת א טיתקני ן ועפר א דארע א 
כאיל ו בטכיל א איתכ ל וטורי א כאל ו טיתק ל תקיל ץ ורטאת א ה י 25 
כ T בטתני א : * ' ט ן תקי ן י ת רו ה קודש א כפו ם כ ל נביי א הל א 
יהו ה וצדיקי א עבד י טיטרי ה פיתגט י רעותי ה הודעיגק : “לה ק 
דבע ו ט ן קטוה י אסב ר חכט ה ואליפינו ן אור ח דדי ן מה ב לבניה ק 
אורית א אור ח דסוכלתנ ו לבנ י בניחו ן הודעינק : “ה א עטטי א 
כטיפ א טדו ל וכעי ל בטחני א חשיבי ן ה א עוות א כדוק א דפרוז: 30 
®*ואילנ י ליבנ ן ל א יספקו ן לאדלק א וחיוות א דכ ה לי ת הי א כטיפ ת 
לעלא : ”כ ל עטטי א כלט א עובדיהו ן גטיר א ושיצא ה אינ ק חשיב ק 
קדטוהי : *'ולט א אתו ן טדט ן לטד ן קד ם א ל וט ה דטו ת דאת ק 


InuM 88 89 


868 


בתרע י שאו ל ע ל דוכרנ י לט כ איתוס ף ע ל שני י : ”אמרי ת ל א איתחז י 
עו ד קד ם דחיל א דיהו ה יוזו ה באר ע בי ת שבינתי ה דב ה אריכו ת 
חיי א ול א אפל ח קדטוה י עו ד כבי ת טקדש א דטתט ן עתי ד לטיפ ק 
חידוו א לב ל יתב י אדע א טלטד ר כירד»ל ם קדת א דקודש א טדור י 
5 פסק : *'טכנ י דר י איתנטיל ו יוט י איתקציצ ו וגל ו טינ י איתקפיל ו 
כטשכנ א דדע י איתקפל ו טנח ל גיתדי ן חי י טיק ר טלכות י אג א גל י 
יטט י ולילוות י שליטו : *‘גהטי ת ע ד צפר א כארי א דגהי ם ותב ר 
כ ל גרמ י חיוות א כ ן טתברי ן ט ן קד ם דווג א כ ל גרט י יטט י ולילוות י 
שליטו : * י כסו ס דאח T וטנצ ף כ ן נציפי ת וגהטי ת ביונ ה זקפי ת 
10 עינ י דיית י ל י דו ח ט ן קד ם דשבנתי ה בשט י טרוט א יהו ה קבי ל 
צלות י עב T כעותי : "ט א איטלי ל תושבח א ואיט ר קדטוה י והו א 
אסג י טבו ק ^עכ ד עיט י ט א אפל ח ואשל ם קדטוה י כ ל שגי א 
דאוסי ף ע ל חי י ושיזי ב טטד ר נפשי : *'יהו ה ע ל כ ל טיתי א אטר ת 
לאחא ה וקד ם מלה ק אחיית א דוח י ואחייתנ י וקיימתני : ”ה א 
15 לעבד י אורית א סג י שלט א קדט ר וא ת מיית י טדר א לרשיעי א כ p 
כ ד T עי ת יו ם מות י שפכי ת דמעת י כצל ו קדט ד מ ר ל י סג י וא ת 
איחרעית א חי י בדי ל דל א לחכל א נפש י אר י ארחיקת א מ ן קדט ד 
כ ל חטאי : “אר י ל א דבשאו ל טור ן קדט ר טתי א ל א טשבחי ן ל ד 
ול א טסבר ק נחת י ט ב בי ת אבדנ א לפורקנך : ”דח י ח י הו א יוד י 
0 * קדט ך כוות י יומ א p אבח ן לבניה ק יחמ ן גבורת ו דוד ץ למיט ר 
דכ ל אילי ן קשוט : "*יהו ה לטפרקנ א וניגו ן תושבחתי ה עג ן כ ל 
מט י חיינ א ע ל בי ת טקדש א דיהוח : **ואמ ר ישעי ה יסבו ן דיכל ת 
חונ ק דשיטר ק ע ל שיחנ א דתסי : **ואמ ר חזקי ה ט ח א ת אר י 
איס ק לבי ת טקדש א דיהוה : יבעדנ א ההי א של ח טראדן ■ בלאדן 89 
5 נכ ר כלאד ן טלב א דכב ל איגר ן וקודבני ן לו ת חזקי ה ב ד שט ע אר י 
טד ע ואיתס י : *וחד י עליה ק חזקי ה ואחזינו ן י ת כי ת גינזוה י י ת 
כספ א ד ת דהב א ד ת בוסטני א ד ת טשח א טב א וי ת כ ל כי ת טנוה י 
ד ת כ ל דאישתכ ח בניגזוה י ל א חו ה מידע ם דל א אחזינ ק חזקי ה 
כביתי ח ובכ ל אר ע שולטני ה : *ואת א ישעי ה נבי א לו ת טלכ א חזקי ה 
36 מסט ר לי ה ט ח אמר ו גכרי א חאילי ן וטג ן את ו לוות ף ואמ ר חזקי ה 
טאר ע רחיק א את ו לוות י מבבל : *ואמ ר ט ח חז ו בבית ר ואמ ר 
חזקיה ו י ת כ ל דבבית י חז ו ל א חו ה מידע ם דל א אחזיתינ ק בנינז י : 
*ואט ד ישעיה ו לחזקי ה שט ע פיתגט א דיהו ה צבאות : •ה א יוטי א m 


I 


ItaiM 37 88 


ד^לו ק ע ד ל א טט א לטה ד ^ןוובלין : •*וטיתב ד בעיצ א וטיפק ד 
לאגח א קרב א וטית ף לארע א דישרא ל גל י קדמ י מ ת דארגחת א 
קדט י גל י : " * חל ף דארגיזת א ע ל טיטר י ואיתרגושת ך סליק ת לקדט י 
ואיש מ שירי ן כליסת ד חט ם כסיפוות ד ואתיכיג ד כאודח א דאתית א 
בה : "*וד ץ ל ר את א אכו ל בשת א הד א כתי ן ובשת א תינייתא 5 
כתבתי ץ ובשת א תליתית א זרוע ו וחצוד ו תוכ ז כרט ץ ואמל ו איבהק : 
‘ימוספו ץ טשיזבי א דכי ת יהוד ה דאישתאר ק כאיל ן דטשז־^ ח 
שרשוה י לר ע וגופי ה טרי ם לעילא : “אר י טירושל ם יפק ק שא ר 
צדיקי א ושהכ ת טקייט י אורית א טטור א חמו ן בטיטר א ^ה m 
צבאו ת תתעב ר דא : “בבי ן כדג ן אט ר יהו ה לטלכ א דאתח ־ לאס ! 
יעו ל לקרת א הד א ול א יקש ת תט ן גי ר ול א יקדטיג ה כתריסי ן ול א 
יצב ר על ה טיליתא : “באורח א דאת א כ ה יתו ב ולקרת א הדאל א 
יעו ל אט ר יהוה : ”ואג ץ ע ל קרת א הד א לטפרק ה בדי ל טיטר י 
ובדי ל דו ד עבדי : “ונפ ק טלאכ א דיהו ה וקט ל בטשרי ת אתורא ה 
טא ה ותמנ ן וחטש ה אלפ ץ ואקדיט ו בצפר א ווז א בולהו ן פגרין 15 
מיתץ : ”ונט ל ואז ל ות ב סנחרי ב טלכ א דאתו ר מתי ב בניגוה : 
“והו ה הו א סגי ד בי ת נסי ר טעותיו ז ואדרטל ף ושראצ ד כנוה י 
קטלוה י בחרכ א ואימ ן אישתהב ו לאר ע קרד ו ומל ל אס ר הד ן 
88 ברי ה תחותוהי : ‘ביומי א האינ ק טר ע חזקיה ו לטט ת ואת א לתתי ה 
ישעי ה ב ר אמו ץ גכי א ואמ ר ליו ז כדנ ן אט ר יהו ח פקי ד ע ל אינשס * 
בית ר אר י מאי ת א ת ול א תיח י טטרער : *ואסח ר חזקיה ו אפוה י 
לכות ל בי ת טקדש א וצל י חזקיה ו קד ם יהוה : *ואמ ר קבי ל כעות י 
יהו ה א T כ ר כע ן י ת דפלחי ת קדטלבקשו ט ובל ב שלי ם ודתק ק קדמ ר 
עבדי ת ובכ א חזקי ה בכ י סגיאה : *והו ה פיתג ם נבוא ה ט ן קד ם 
יחו ה ע ם ישעי ה לטיטר : *אהי ל ותיט ר לחזקי ה כידג ן אט ד יהווז 25 
אלה א דדוי ד אבו ל שטי ע קדמ י צלות ל גלי א קדמ י דטעת ל ה א 
אנ א מוסי ף ע ל יוט ל חט ש עסר י שנץ : "ומי ד טלכ א דאתו ר 
אישיזבע ל מ ת קרת א חד א ואני ן ע ל קרת א הדא : יוד ץ ל ל את א 
ט ן קד ם יהו ה דיעב T יהוו ז י ת פיתגט א ה p דטליל : יה א אנ א 
טתי ב י ת טו ל אב ן שעי א דנוות ת בטסקג א דאת ז שימש א לאחורוה י 80 
עש ר ש ק ות ב שיטש א עש ר שז ץ כצור ת אב ן שעי א דנתתת : 

* כת ב אודא ח ע ל גיס א דאיתעכ T לחזקיה ו ^ ל שבט א דבי ת 
יהוד ה כ ד טר ע ואיתס י טטרעיה : "‘אנ א אטרי ת בת ץממ י איה ל Isaiae 37 


261 


דבי ח יהוד ה לטיט ר ל א יפועינ ד אלה ך דא ת רחי ץ בי ה לטימ ר 
ל א תיתטס ר ירושל ם בי ד טלכ א דאתו ר : " ה א א ת שטע ת דעבד ו 
מלכ י אתו ר לכ ל טדינת א לגטרותהו ן וא ת טדט י לאישתיזבא : 
“השיזיכ א יתה ץ דחל ת עטטי א דחכיל ו אכהת י י ת גוז ן וי ת הר ן 
5 וחק ף ובנ י עד ן דכתלס ר :* ' א ן טלכ א דחט ת וטלכ א דארפ ד וטלכ א 
דלקדת א ספרד ם הל א טלטילינו ן ואגליאינון :ונטי ב חזקי ה י ת 
איגרת א ט T איזגדי א וקר א ח ד טנה ק וסלי ק לבי ת טקדש א דיהו ה 
ופרסי ה חזקיה ו קד ם יהוה : *‘וצל י חזקיה ו קד ם יהו ה לטיטר : 
"*יהו ה אלה א צבאו ת אלה א דישרא ל דשבנתי ה שרי א עי ל ט ן 
ו 1 כרוכי א א ת הו א יהו ה לי ת כ ר טינ ף לב ל טלבוו ת ארע א א ת 
עבד ת י ת שטי א וי ת ארעא : ”גל י קדט ר יהו ה ודו ן ושטי ע קדט ד 
יהו ה ואיתפר ע ועיב T פורע ט ע ל כ ל פיתגט י סגחרי ב דשל ח 
לחסד א עט א דיהו ה קייטא : *'כקושט א יהו ה אחריכ ו טלכי א 
דאתו ד י ת כ ל טדינת א וי ת ארעוזו ן : " ' וטוקדי ן י ת בי ת טעותה ק 
« 1 כנור א אר י ל א דדזל ן מעוו ן דאי ת כהו ן צרו ף אינו ן אילהי ן עוב ד 
יד י אינש א אע א ואכנ א ואכ T ונץ : “וכ ק יהו ה אלהנ א פרוקנ א 
כע ן מ ן T י ה וידע ק כ ל טלבוו ת ארע א אר י א ת יהו ה ולי ת כ ר טינ ד : 
”ושלד ז ישעיה ו כ ר אטו ץ לו ת חזקי ה לטיט ר כדנ ן אט ר יהו ה 
אלה א דישרא ל דכעית א ט ן קדט י ע ל סנוזרי ב טלכ א דאתור : 

20 ** p פיתנט א דטלי ל יהו ה עלוה י טכסר א על ף טטיק א על ף טלבו ת 
כנישת א דציו ן כתר ד רישיה ק טני p עט א דכירושל ם :* * י ת ט ן 
חסידת א וי ת ט ן איתררכת א וקד ם ט ן ארטת א קל א הקפת א לחט א 
עינ ל ואטר ת טילי ן דל א כשר ן קד ם קדיש א דישראל : כי ד עכד ד 

חסידת א עט א דיהו ה ואטר ת כסגיאו ת רתיב י אנ א םליקי ת לתקו ף 
25 כדמה ק וא ף איחו ד בי ת טקדשיהו ן ואיקמו ל שפ ר גיבריהו ן ומבח ר 
שילטוגיה ץ ואיכבו ש קרי ת תוקפה ץ ואישיצ י סג י טשירייתהון : 
”אנ א ומית י חפ ר טכי ן ושת י טאי ן ומפחי ת בפרס ת ריגל י עט א 
ועט י כ ל ט י נהר ץ עטיקין : "*הל א שמע ת טלקדמ ץ מ ה דעכח ת 
לפרע ה טלב א דטצרי ם ע ל דשלי ט בהו ן וא ף על ד איתנכיא ו נכי י 
30 ישרא ל ול א תבת א וד א חזיי א קדמ י מיומ י קד ם למעב ד ל ד א ף 
אתקנת ח כע ן איתית ה וד א הו ת ל ר לתקל א ע ל דהוא ה קדט ד 
כאיתרטש ת גל ץ דשוז ו קירוי ן כריק : ”ויתכיהו ן איתקצ ר חיליהו ן 
איתכר ו וכהית ו הו ו כעס ב חקל א וכירו ק דיתא ה כעס ב איגרי א 260 


laaiae 86 37 


ריגליה ק בציר א עיטבון ; י 'וק ם רבשק ה ואבל י כק ל ר ב יהודי ת 
ואט ר שטע ו י ת פיתגט י טלב א דרבתנ א טלב א דאתור : **בו ק 
אט ר טלב א ל א יטע י לבו ן חזקיה ו אר י ל א יבי ל לשיזב א יתבק : 
®‘ול א ירחי ץ יתבו ן חזקי ה ע ל טיטר א דיהו ה לטיט ר שיזכ א 
ישיזביננ א יהו ח ול א תתטס ר קרת א הד א T3 טלב א דאתור : • י ל א 5 
תקבלו ן ט ן חזקי ה אר י ברנ ן אט ר טלב א דאתו ר עיב T ו עיט י שלט א 
ופוק ו לוות י ואבול ו גב ר פיר י גופגוה י וגב ר פיר י תינוה י ושת ו גב ר 
ט י גובי ה : ע ד טית א ואידכ ר יתב ץ לאר ע טב א בארעב ק אר ע 

עיבו ר וחט ר אר ע חקלי ן וברטץ : ®‘דילט א יטע י יתבו ץ חזקי ה 
לטיט ר יהו ה ישהביגג א השיזיב א תזל ת עטטי א גב ר י ת ארעיהס ז 
טי ד טלב א דאתור : "'א ן דחל ת חט ת וארפ ד א ץ דחל ת ספרד ם 
אר י שיזיב א י ת שמר ק ט ן ידי : "*ט ן בב ל דחל ת טדיגת א האילי ן 
דשיזיב א י ת ארעהו ן מ ן יד י אר י ישזי ב יהו ה י ת יתשל ם ט ן T י : 
‘*ושתיק ו ול א אתיב ו יתי ה פיתגמ א אר י תפקיד ת טלב א הי א לטיט ר 
ל א תתבוגיה : **ואת א אליקי ם ב ר חלקיה ו דטמג א ע ל בית א 1 5 
ושבנ א ספר א ויוא ח ב ר אס ף דטמג א ע ל דוברגי א לו ת חזקיה ו פ ד 
87 טבוזעי ן לבושיהו ן וחויא ו לי ה י ת פיתגט י רבשק ה : י והוד . כ ד שמ ע 
טלב א חזקיה ו ובז ע י ת לבושוה י ואיתבס י בשק א וע ל לבי ת טקדש א 
דיהו ה : * ושל ח י ת אליקי ם דטטנ א ע ל בית א וי ת שבנ א ספר א 
וי ת סב י כהגי א כ ד מכס ן סקי א לו ת ישעיה ו ב ר אטו ץ נביא : 80 
* ואמר ו לי ה בדג ן אמ ר חזקיה ו יו ם עק א וחיסודי ן וניאתי א יוט א 
הדי ן אר י אקיפתנ א עק א כאית א דיתב א ע ל טתבר א וחי ל לי ת ל ה 
לטלד : *מ א אי ם שטי ע קד ם יהו ה אלה ף י ת פיתגט י רבשק ה 
דשלחי ה טלכ א דאתו ר ריבוני ה לחסד א עט א דיהו ה קייט א דעבי ד 
פורענות א ע ל כ ל פיתגטי א דשטיעי ן קד ם יהו ה אלה ך ותתחנ ן בצלוס ג 
ע ל שאר א הדי ן דאישתאר : ®ואת ו עבד י מלכ א חזקיה ו לו ת ישעיה : 

" ואמ ר להו ן ישעי ה בדי ן תיטרו ן לריבונכו ן בדג ן אמ ר יהו ה ל א 
תידח ל ט ן קד ם פיתגטי א דשטעת א דוזם T ו עוליט י טלכ א דאתו ר 
יתי : יה א אנ א יהי ב בי ה רוח א וישמ ע בסור א דתו ב לארעי ה 
ואפליגי ה בחרב א בארעיה : *ות ב רבשק ה ואשט ז י ת טלכ א דאתורס ס 
מגי ח קרב א ע ל לבנ ה אר י שט ע אר י נט ל טלכיש : "ושמ ע ע ל 
תרה ק מלכ א דכו ש לטיט ר נפ ק לאגוז א קרב א עיט ף ושמ ע ושל ח 
איזגדי ן לו ת חזקי ה לטיטר : "‘כדי ן תימרו ן לחזקי ה טל ד שיבט א Indae 35 86 


259 


וישב ח לישגהו ן דהו ה כאל ם אר י איתבזע ו במדבר א סי א ונחל ץ 
במישר א : י ומז י שרב א לאגמ ץ דמיי ן ובי ת צהוונ א למבחנ י טי א 
את ר דהווא ה יח p שרי ן חמ ן יסקו ן קנ י וגמא : *דה י חמ ץ אור ח 
כיב ש ותיק ץ אורח א דקודש א יתקר י ל ה ול א חניד ץ בו ז מסאב ץ 
5 ול א ימסקו ן עד י אורח א ודל א אליפ ו ל א יפמגון : "ל א יה י חמ ן 
מל ר מבאי ש ושילטו ן מעי ק ל א יגתיגי ה ול א ישתכחו ן תמ ן ויהכו ן 
פריק ץ : " ‘ ופריקי א דיהו ה יתכנשו ן מבינ י גלוותה ץ וייעלו ן לציו ן 
כחדו א חדוו ת על ם תה י לה ק ד י ל א פסק א וענ ן יק ר יה י מט ל ^ 
רישיה ץ בי ע וחדוו א ישכחו ן ויסון ז טינהו ן מבי ת ישרא ל דוונ א 
10 ותינחתא : ‘והו ה בארב ע עסר י שני ן לטלכ א חזקי ה סלי ק סנוזריב 86 
מלכ א דאתו ר ע ל כ ל קרד א דבי ת יהוד ה כריכי א ואחדינו ן : *ושל ח 
מלכ א דאתו ר י ת רבשק ה מלכי ש לירושל ם לו ת טלכ א חזקיה ו 
במשירי ץ סגיא ן וק ם בטזיק ת כריכת א עילית א דבכיב ש חק ל 
משמ ח קצריא : *ונפ ק לוותי ה אליקי ם ב ר חלקיה ו דטמנ א ע ל בית א 
15 ושבנ א ספר א ויוא ח ב ר אס ף דטטנ א ע ל דוכרניא : *ואמ ר לה ץ 
רבשק ה אמר ו כע ן לחזקיה ו ^נ ן אמ ר טלכ א דרבתנ א טלכ א 
דאתו ר מ א רוחצנ א הדי ן דאיתרחיצתא : *אטרי ת בר ם במיל ל 
סיפו ק במיל ר ובגבור ה אעב T קרב א וכע ן ע ל מ ן איתרחיצת א 
אר י טרדת א בי : •ה א איתרחיצת א ע ל סמ ך קני א רעיע א הדי ן ע ל 
20 פרע ה טלכ א דטצרי ם דא ם יסתטי ר גבר א עלווז י וייעו ל בידי ה 
ויבזעינ ה p פרע ה טלכ א דטצרי ם לכ ל דטתרחצי ן עלוהי : י ואר י 
תיטר ק ל י ע ל מימר א ^הו ה אלהג א אנחנ א רחיצי ן הל א הו א 
דאעד י חזקיוז ו י ת במתווז י וי ת איגורוה י ואמ ר לאינ ש יהוד ה וליתכ י 
יר^ל ם קד ם מדבח א הדי ן תיסגתן : •וכע ן איתער ב כ ק ע ם ריבונ י 
25 טלכ א דאתו ר ואת ן ל ד תר ץ אלפי ן סוסוו ן א ם תיכו ל למנא ה ל ד 
רכב ץ עליהק : "ואיבד ץ א ת מדמ י לאתב א י ת אפ י ח ד משילטונ י 
עבד י ריבונ י זעירי א ואיתרחיצת א ל ד ע ל מצרי ם לרתיכי ן ולפרשין : 

“ ומ ק הב ר ממימר א דיהו ה סליקי ת ^ 1 רע א הד א לחבלות ה יהו ה 
אמ ר ל י ס ק ע ל ארע א הד א וחבלה : "ואמ ר אליקי ם ושבנ א ויוא ח 
30 לרבשק ה מלי ל כ ק עי ם עבד ך ארמי ת אר י שמעי ן אנחנ א ול א 
תמלי ל עיטנ א יהודי ת קד ם עט א דע ל שורא : *'ואמ ר רבשק ח 
הע ל ריב« ד ועל ד שלוזנ י ריבונ י לטלל א י ת פיתגטי א האילי ן הל א 
ע ל גכרי א דיתבי ן ע ל שור א למיכ ל י ת מפקתהו ן ולטשת י י ת מימ י 

* 17 258 


iMiiae 34 86 


*וקטיליהו ץ יתרט ק ופגריהו ץ יס ק תנגהו ן דתטסו ן טורי א 0 ד 0 ד!ק ; 

* דתטסו ן משחבי ב ב ל חיל י שכד א ויתטוז ץ טתחו ת שפי א כמ א 
דאטי ר עליח ק בספר א וכ ל טשירייתהו ן יסופו ן כטית ר טדן ז « P 
וכגבל א טתאגה : ®אר י תתגל י בשטי א חרב י ה א ע ל אדו ם תתגל י 
וע ל עט א דחייבי ת לדיגא : *חרב א ט ן קד ם יהו ה איתטליא ת דס 6 
א T חג ת טתר ב טד ם טלכי ן ושילטוגי ן טתר ב כליי ת רברב ץ אר י 
קטל א קד ם יהו ה בבצר ה וגיכס א סגיא ה בארע א דאדום : יויתקטל ק 
גיברי ן עיטה ק ושילטוגי ן ע ם טורגי ן ותרו י ארע א טדטה ק ועפרהו ן 
טתרבהו ן ידה ץ : *אר י יו ם פורענות א קד ם יהו ה שג ת תושלטי א 
לטעב ד פורענו ת די ן עולבג ה דציק : •ויתהפכ ץ גחלה א דתטיס ו 
לזפ א ועפר ה לגופרית א ותה י ארע א לזפ א בער ה : “ ליל י דט ם 
ל א תיטפ י לעל ם יס ק תגנ ה טד ר לד ר תיחח ב לעל ם עלטי א לי ת 
דעד י ב ה : " ויחסנוג ה קתי ץ וקופדי ן וקיפופי ץ ועורבי ן ישר ק ב ה 
דתגגי ד על ה חו ט דחורבנ א ומשקולת א דצדיות א : * * דהו ו אטרי ן 
בג י חורי ן אנחנ א ל א צב ן לקבל א עליהו ן טלב ו וכ ל רברבה א יהק 15 
ללטא : “דסק ק בירגייתה א סירי ן קרסולי ן וחוח ץ בתקו ף כרכה א 
ותה י טד ר ירורי ן אתר א לבנ ת געטין ; “ ויערע ן תטו ק בחתולי ן 
ושדי ן ע ם חברי ה יחייכו ן בר ם לתט ן ישרו ן לילי ן וישבח ן ל ק נייח ; 
®‘תט ן תקנ ן קופד א ותשזי ב וקוריה ק ינצפ ן בטול ה בר ם לתמ ן 
יתכנשו ן דית א חד א לו ת חברת ה :* ’ תבע ו טע ל ספר א דיהו ה ובעוס ו 
חד א טינהו ן ל א שג ת איתת א לחבירתה א ל א עכיב ת אר י בטיטרי ה 
יתבגש ן וברעותי ה יתקרב ן : ” והו א בטיטרי ה רט א לה ק עדב א 
וברעותי ה פלי ג לה ץ בחוט א ע ד עלט א יחסטג ה לד ר וד ר ישרו ן 
85 ב ה : ’ יחדיי ן דיתבי ן כמדכר א ובאר ע צהי א ויבוע ק דישר ן בטשר א 
ויזהרו ן כשושניא : *טד ץ יזץצו ן ויחדו ן אףבי ע וחיתו א יק ר ליבנן 5 ג 
איתחז י להו ן זי ו כרטל א ושחנ א בי ת ישרא ל דילה ץ אמר ץ איל ץ 
יחזו ן יקר א דיהו ה זי ו תושבחת א דאלהנא : *אט ר גבי א תקיפ ו fT 
דרשל ן ורבובי ן דרעל ן הסיג ו ; * איטר ו לדטוח ן בליבה ץ לטעב ד 
אורית א תקפ ו ול א תיחזלו ן ה א אלהכ ץ לטעב ד פורענו ת P 
טתגל י טר י גטלי א יהו ה הו א יתגל י ויפרקינכון ; ®בכי ן יתפתחא 80 
עינ י בי ת ישרא ל דאינ ץ כיסט ן ט ן אורית א ואודניה ץ דכחרש ץ 
לקבל א טיל י נבי א יציתן : •בכי ן בטיחזיהו ן גלוות א דישרא ל 
דטת 3 גשי ן וסלק ן ואתי ן לארעהו ן ה א כאיילי ן קלילי ן ול א לאיתעכנ א Isftiae 33 34 


257 


יקידי ת ט ר כובי ץ טפסכי ן to בנור א יתוקדו ן : שמע ו צדיקי א 

דנטר ו אורית י טלקדט ץ מו ז עברי ת ודע ו תביי א דתכ ו לאורית י 
קדי ב גבורתי : “איתבר ו בציו ן חייבי ן חחל א אחדתגו ן לרשיעי א 
דהו ו מגנבי ן אורחתה ק אטרי ן מ ן T ו ר לנ א בציו ן רב ה זיהו ר 
גשכיגתי ה כאש א אכל א מ ן יתות ב לנ א בירושל ם רב ה עת T י ן 
רשיעי א לאיתדנ א לאיתמסר א לגיהג ם יק T ת עלם : *‘אמ ר גביי א 
יתתב ק ב ה צדיקי א כ ל דמהל 7 כזב ו וממל ל כיוונ ן מיתרחי ק מממו ן 
דשק ר מרחי ק נפשי ה מ ן אנוסי ן ומנ ע ידוה י מלקבל א שוחד א 
סטטט ם אודטה י טלטשט ע באשר י ד ם זכי י וכל י עינוה י מלמחז י 
10 כעבד י ביש : “הו א באת ר ר ם ומנט ל יה י בי ת טישרוה י בי ת 
טקדש א תשב ע נפשי ה טזוני ה מספ ק טוה י קייטי ן כמבו ע דמיי ן 
דל א פסקי ן טוהי : ”י ת יק ר שכינ ת מל ך עלטי א בתושבחתי ה יחזיי ן 
עינ ך תסתכ ל ותיחז י בנחת י אר ע ניהנם : “לב ד יחש ב רברב ן 
איכ ה ספרי א איכ ה חשכי א ייתו ן א ם יכלו ן לחשב א מניי ן קטיל י 
5 וריש י טשיריי ת גיבריא : "‘י ת מרוו ת ע ם תקי ף ל א תוסי ף למחז י 
עט א דהו ה עטי ק טמללה ק טלמשט ע טלעגי ן בלישנהו ן מדלי ת 
בה ק סוכלתנו : "*תיחז י בטפלתהו ן ציו ן קרי ת זמננ א עינ ד יחזיי ן 
כנחמ ת ירושל ם באצלחות ה כשלוות א כטשכנ א דל א מתפר ק ול א 
טשתלפ ן סיכוה י לעל ם וכ ל אטונוה י ל א יתפסקק : ‘*אילהי ן מתמ ן 
20 תתגל י גבורתי * דיהו ה לאיטב א לנ א מאת ר נפקי ן נהרי ן שטפי ן 
פתיו ת ידי ן דל א תיזי ל בי ה ספינ ת ציידי ן ובורנ י רבת א ל א תגוזיניה : 

* * אר י יהו ה דייננ א דאפקנ א בגבורתי ה ממצרי ם יהו ה מלפננ א 
דיה ב לנ א אולפ ן אוריתי ה מסינ י יהו ה מלכנ א הו א יפרקיננ א 
דע ^ לנ א פורענו ת p ממשירי ת גוג : **בעידנ א ההו א יתברו ן 
25 עטטי א טתוקפה ק ויה ק דמ ן לספינ ה דאיתפסיק ו חבלה א ולי ת ל ה 
תקו ף ע ל תורנהו ן דאיתפסי ק ול א אפש ר לטיפר ס עלוה י קל ע בכ ק 
יפלנ ק בי ת ישרא ל ניכס י עטמי א סגיו ת עד י וב ז כיז א ואפיל ו 
ישתאר ק בה ק עיורי ן וחגירי ן א ף איט ן יפלגו ן סניו ת עד י וב ז : 

* * ול א ייטר ק טבע ן לעט א דישר ן סחו ר סחו ר לשכינת א מלוותכ ק 
30 את ת מח ת מר ע עט א בי ת ישרא ל יתכנשו ן ויתובו ן לארעהו ן שבי ק 
לחוביהק : ‘איתקרב ו עממי א למשמ ע וטלכות א אצית א תשמ ע 34 
ארע א ומלא ה תב ל וכ ל דדירי ן בה : *אר י רג ז קד ם יהו ה ע ל כ ל 
עממי א וקטל א ע ל כ ל משירייתהו ן חייבינו ן טסרינו ן לקטלא : 

17 256 


leaiae 82 33 


״מדינ ן 3nn | שלו ה קומ א שמעג א קל י כרכ ץ דיש ק לרוומ ן 
אצית א למימרי : " יוט ץ עי ם שני ן יזועו ן דיש ק לתומ ק אר י ס ף 
עיבור א עלל א לי ת לטיכנ ש : " איתבר ו דיש ק שלו ה זע ו דיש ק 
לרוחצ ן שלח ו ואיתערכול ו ואסר ו ע ל הרצין : *‘ע ל תדי ץ ספדי ן 
וע ל הקל י חמדאת א וע ל טפני ן טענין : *‘; ד אר ע עמ י דהובאי 5 
וכו ר תסי ק אר י ע ל כ ל בת י די ץ קרי ה תקיפא : *‘אר י כי ת מקדש א 
חרו ב המו ן קרית א דהו ו פלחי ן כי ה צדיא ת כי ת תוקפג א ומטמורג א 
איתבלי ש כד ו חרו ב וצד י זד ־ זמ ן את ר דהו א בי ת חדוו ת חיד ו 
למלכי א כד ו הו ה מיכ ז למשירי ק : כ ל דנ א ע ד דיית י לנ א רו ח 

מ ן קד ם דשכינתי ה בשמ י מרומ א ויה י טדכר א לכרמל א וכרטל א 1 0 
קירוי ן סגיאי ן יתי ב : • י וישרו ן במדבר א עבד י דינ א ועבד י צידקת א 
י ת כרטל א יתבון : ”ויהו ן עבד י צדקת א של ם ומפלח י צדקת א 
ישר ק וישקמו ן לרוחצ ן ע ד עלט א : ויתב ק עמ י במדוריה ץ של ם 

וע ל ארעהו ן לרוחצ ן וכקיררהו ן שלוו ה : " ' ריחו ת ברד א ויקמ ל 
טשיריי ת עממי א ויצד ק ויסופ ק דיריהו ן : ״ * טוביכ ץ צדיקי א דעבדתו ן 1 5 
לבו ן עובדי ן מבי ן דאת ק דמ ן לחרעי ן ע ל שקי א משלח ק לאדרכ א 
83 בתורי א ולמיכנ ש בחטריא : ‘י י דאת י לטיב ז וית ד ל א יבז ק ודאת י 
למינ ם וית ד ל א יגס ק כ ד תית י לטיב ז יבזונ ד וכ ד תלא י לטינ ס 
ינסונ ד : * יהו ה רחי ם עלנ א למיטי ד סכרנ א ה ר תוקפנ א בכ ל יו ם 
א ף פורקננ א בעיד ן עק א : י מק ל הטו ן איתבר ו עטמי א טסנ י גבו ק 20 
איתבדר ו עממי א : * רכנשו ן בי ת ישרא ל נכס י עטמי א סנאיה ק 
בט א דכנשי ן י ת זחל א אז ן במאנ י זינ א כמ א דא ק בזריקתא : 
®תקי ף יהו ה דאשר י שכינתי ה בשמ י מתט א דאט ר לטמל י צי ק 
די ן דקשו ט חכו : ®ויה י מ א דאטר ת לאיטב א לדחל ד איתית א 
וקיימת א בעידני ה תקו ף ופורק ן חוכט א ומד ע לדוזלי א דיהו ה אוצ ר 25 
טובי ה עתיד : ‘ה א ב ד תיתגל י להו ן יצוחיז ק בטר ר אחגד י עטמי א 
דאזל ו לבסר א של ם תב ו למה ר בב ן כטר ר נפש : *צדיא ו כבשי א 
פסק ו עד י אורח ן ע ל דאשניא ו ע ל קיימ א איתרדזק ו טקירויה ק ל א 
תשיב ו בנ י אינש א דבישת א אתי א עליהק : "איתאבל ת חחכ ת 
ארע א יב ש לבנ ן נת ר הו ה שרונ א במשרא ׳ וצד י מתנ ן וכרטלא: 30 
״ ‘ בע ן איתנל י אמ ר יהו ה בע ן אתרומ ם כע ן אתנט ל : “איתעשתרצ ן 
לבו ן עטטי א עישתוני ן דרש ע עבדת ק לבו ן עובדי ן ביש ק ב ^ 
עוכדיב ק בישי א מימרי ה בעלעול א ישיצ י יתכ ק : * ‘ רהו ן עממי א 


32 31 30 255 Isaiae 

אישת א דלק א ב ה ב T באעי ן סגיאי ן מימר א דיהו ה כנח ל מגב ר 
גופרית א דלק א בה : 'י י דנחתי ן למצרי ם לסעי ד ע ל םוסוותא 81 
טסתמכי ן ומתרחצי ן ע ל רתיבי א אר י סגיאי ן וע ל פרשי א אר י . 
תקיפי ן לחד א ול א איסתמיכ ו ע ל מימ ר קדיש א דישרא ל ואולפ ן 
י . מ ן קד ם יהו ה ל א תבעו : *וא ף הו א כחוכמתי ה איית י בישת א ע ל 
דעבד ה ד ת פיתגמוה י ל א בטי ל ואקי ם ע ל בי ת מבאשי ן וע ל 
דסעדי ן ליאו ת שקר : *ומצרא י אינ ש ול א ר ב וסוסוותהו ן כש ר 
ול א רו ח ויהו ה ירי ם מח ת גבורתי ה ויתק ל טםע T ויפ ל נסעי ד 
וכוזד א בולהו ן ישתיצון : *אר י כדנ ן אמ ר יהו ה ל י כמ א דמבל י 
1 0 ארי ה ב ר אריוו ן ע ל צידי ה דמזדמני ץ עלוה י די ר רעיי ן מקלה ץ ל א 
טתב ר ומאיתרנושתה ק ל א מתעכ ב בי ן תיתגל י מלבות א דיהו ה 
צבאו ת למשר י ע ל טור א דציו ן וע ל רמת ה : ® כעופ א דטאי ס בי ן 
תיתנל י מלכות א דיהו ה צבאו ת ע ל ירושל ם יגי ן וישיזי ב יצי ל ויעדי : 
®תוכ ו לאורית א אר י אסניתו ן למחט י בי ת ישראל : י אר י בעידנ א 
15 ההו א ירחקו ן גב ר טעו ת בספהו ן וטעוו ת דהבהו ן דעבד ו לבו ן 
T יכו ן חובא : *ויפי ל אתו ר בחר ב ל א אינ ש וחר ב ל א אינ ש 
תשיציני ה וייעירו ק לי ה מ ן קד ם דקטלי ן בחרב א וניכרוה י לתב ר 
יהק : •ושילטונוה י מ ן קד ם דחל א ייעידו ן ויתברו ן מ ן קד ם גיס א 
רברבוה י אמ ר יהו ה דזיהו ר לי ה בציו ן לעבד י אורית א ותנו ר בע ר 
20 לי ה דאש א לדעבר ו ע ל מימרי ה בירושלם : יה א לקושט א ימלד 32 
טלב א וצדיקי א למעב ד פורענו ת ד ץ עממי א יתרבו ן : * ויהו ן צדיקי א 
דטטטרי ן מ ן קד ם רשיעי א כמ א דמטמרי ן מ ן קד ם זרמי ת יתובו ן 
דתרב ק ויתקב ל אולפנה ץ כפרי ע בפציד י מי א דנגדי ן בארע א 
צהי א כטל ל כי ף מק ר בארע א משלהיא : *ול א יטמטמ ן עינ י 
25 צדיקי א ואודנ י מקבל י אולפ ן יצית ן : * ולב ב מהרהר ץ יסבו • למד ע 
ולישנה ק דהו ה בלי ם יוח י למלל א בצחצחן : *ל א יתאמ ר עו ד 
לרשיעי א צדיקי א ולדעבר ו ע ל מימרי ה ל א יתאמ ר תקיפין : ®אר י 
רשיעי א רישע א ממללי ן ובלבהו ן מתעשתי ן אונ ס למעב ד שק ר 
ולמלל א קד ם יהו ה סטי א לשלהא ה נפ ש צדיקי א דמחמדי ן לאולפנ א 
30 ה א ככפנ א ללחמ א ופיתנמ י אורית א דאינו ן בצהי א למי א מדמ ן 
לכטלא : יורשיעי א דעובדיהו ן בישי ן ואינו ן ע ל עצ ת חטאי ן 
טתטלכי ן לחבל א עינוותני א מ ן ארע א בטיל י שק ר ופיתגמ י השיכי א 
בדינא : *וצדיקי א קושט א טתטלכי ן ואינו ן ע ל קושטהו ן יתקייטון : 254 


Isaiae 80 


גרכו ב ע ל ב ן יחו ן קלילי ן רדפיבון : י י אלפ א ח ד מ ן קד ם טזופי ת 
ח ד מ ן קד ם מזופי ת חטש א תיעירקו ן ע ד דתשתארו ן כבועד א ע ל 
רי ש טור א ובאת א ע ל רטתא ; *‘בבי ן עתי ד יהו ה לטח ס עליט ן 
ותקי ף הו א דירח ם עליבו ן אר י אלה א עבי ד דינ א יהו ה טוב י צדיקי א 
דמםברי ן לפורקני ה : ״ ‘ אר י עט א בציו ן יתי ב בירושל ם טבב א ל א 5 
תבב י רחמ א ירח ם על ך לק ל צלות ד יקב ל ויעב ד בעותד : "*דו ק 
יהו ה לבו ן גבס י סנא ה וביז ת טעיק א ול א יסל ק שביגתי ה עו ד 
מבי ת טקדש א ויהוי ן עינ ד חזיי ן י ת שבינתי ה בבי ת טקדשא : 
‘ * ואודנ ל ישטעו ן פיתגט א טבתר ד למימ ר הד א הי א אורח א דתקג א 
הליב ו ב ה ל א תיסטו ן מינ ה לימינ א ולסמל א :* * ותסאבו ן י ת חיפ ף 0 J 
צילט י בספבו ן וי ת תיקו ן טתב ת דהבבו ן תרחיקינו ן בט א דטרחקי ן 
י ת טומאת א בי ן תרחיקינו ן : * * וית ן טט ר זרע ך דתזר ע י ת ארע א 
ועיבור א ועלל א יסג י בארע א ויה י פירנו ס וט ב ויתפרנסו ן צדיקי א 
מגיתיהו ן בעדנ א ההו א שט ן רביבי ן ופטימין : **ותורי א וחטרי א 
דמפלחי ן בהו ן י ת ארע א בלי ל מפט ם ייבלו ן דדר א ברחת א ובטדיריא : 1 5 
* * ויה י ע ל ב ל טו ר ר ם וע ל ב ל רט א טנטל א פצידי ן נגדי ן דמי ק 
תקל א לטלבי ן ולטשרייתהו ן ביו ם קטו ל ר ב בנפו ל רברבק : •*דה י 
ניהו ר סיהר א בניהו ר שמש א וניהו ר שמש א יה י עת T לאזהר א 
ע ל ח ד מתל ת טא ה ארבעי ן ותלת א בניהו ר שבע ת יוטי א ביומ א 
דיתי ב יהו ה י ת נלוו ת עמי ה ומר ע טחתי ה יסי : "יה א שטאדיהוה 20 
טתנל י בט א דאיתנביא ו עלוה י נביי א טלקדמי ן תקו ף רוגזי ה וקש י 
טלסובר א מ ן קדמוה י ע ל רשיעי א נפי ק לו ט ומיטרי ה באיש א אבלא : 
“ * וטיטרי ה בנח ל מגב ר ע ד צוא ר תקיפ ק יקט ל לארט א עטטי א 
ברמו ת ריקנ ו וזמ ם דטע ו בלימ ת עממיא : "*תושבח א תה י לט ן 
בלילי א דאיתקד ש בי ה חג א וחדוו ת ליב א בט א דעדי ן בתודת א 25 
ובאבוב א לטיע ל בטו ר קדש א דיהו ה לאיתחזא ה קד ם תקיפ א 
דישרא ל : " * וישמ ע יהו ה י ת זי ו ק ל מיטרי ה ותקו ף דר ע גבורתי ה 
יגל י בתקו ף רג ז ושלהוב י אש א דטשצי א פסיל ן חרטי ת ואבנ ק 
גרד : **אר י טק ל מימר א דיהו ה מתב ר אתורא ה דבשולכ ק טחי : 
**ויה י ב ל מעב ר רברביהו ן ותקיפיהו ן דיני ח יהו ה פורענו ת גבורתיהס » 
ביניהו ן בתופי ן ובבנרי ן ישבחו ן בי ת ישרא ל ע ל קרב א תקיפ א 
דיתעב ד להו ן בעטמיא : **אר י מסדר א טעלטי ן לקב ל חוביה ק 
גיחנ ם א ף הי א מל ך עלטי א אתקנ ה לאעטק א ולאפתא ה מדור ה 


253 Isaiae 29 30 

בטיליה ק ולדםוכ ה לה ק בי ת דינ א פיתגט י אורית א בע ן לי ה תקל א 
ואסטיא ו בשק ר די ן זכאין : **בבי ן כדג ן אמ ר יהי ה ע ל בי ת יעק ב 
דפר ק י ת אברה ם ל א טבע ן יבהתו ן דבי ת יעק ב ול א טבע ן אפיה ק 
ישתנק : **אר י בטחזוה י גבור ן דעב ד לבגוה י טבוו ת אברה ם 
5 לזרעי ה בתרוה י ע ל ארעהו ן ביניה ק יקדשו ן שט י וייטרו ן קדי ש 
קדיש א ד^ק ב וע ל אלה א דישרא ל ייטר ק תקי ף : * * וידעו ן דל א 
אליפ ו רו ח דסוכלת ט ודהו ו אטרי ן לי ת כ ל אילי ן אינ ק יקבל ק 
אולפן : ‘י י בני א טרודי א אט ר יהו ה לטעכ ד עצ ה ול א טטיטרי 80 
לאיתטלכ א טל ר ול א שאלי ן בנבי י בדי ל לאוספ א חובי ן ע ל חוב י 
»זנפשהון : *דאזלי ן לטיח ת לטצרי ם וכפיתגט י נבי י ל א שאיל ו 
לאיתקפ א בתקו ף פרע ה ולאיתרחצ א כטל ל טצרי ם : י רה י לבו ן 
תקו ף פרע ה לי־הת א ואיתרתצ א בטל ל טצרי ם לאיתכנעו : *אר י 
הו ו בטני ס רברבוה י ואיזגדוה י ע ד תחפנת ס טטו : *כולהו ן אזלי ן 
לטבה ת לו ת עט א דל א יהנו ן להו ן ל א לסעי ד ול א להנא ה אר י 
ג ו לכהת א וא ף לחיסודין : *נ^י ן ע ל בעירהו ן באור ח דרוט א כאר ע 
עק א ועיו ק את ר דארי א ב ר אריו ק וחיו ק חורטני ן טפרתי ן נטל ק 
ע ל כת ף עילי ן ניבסיה ק וע ל חיטורי ת גטלי ן ט א דכאוצריה ק טיבלי ן 
לע ם דל א יהט ן להון : ’וטצרא י לט א וריקנ ו סעדהו ן בכי ן ערעי ת 
טינה ק קטילי ן זיטני ן אית י עליהק : *וכ ק עו ל כת ב ע ל לו ח כיניהו ן 
20 וע ל שיט ק דספ ר רשו ם ותה י למ ם די ן לסהד ו קדט י ע ד עלט א : 
•אר י ע ם סרב ן אינ ק בני א כדבי א בני א ל א אב ו לקבל א אולפ ן 
אורית א דיהו ה : " ‘ דאטרי ן לנביי א ל א תתנבו ן ולטלפי א ל א תלפ ק 
לנ א אולפ ן אורית א כסיט ן טליל ו עיטנ א אישתע ו לנ א שניין : 
"אסטונ א טאורח א דתקנ א אבטלונ א טטסרת א ארחיק ו ט ן קדטנ א 
25 יתטיט ר קדיש א דישראל : *‘בכי ן כדנ ן אטר *קדיש א דישרא ל 
חל ף דקצתו ן כפיתגט א הדי ן ואיתרעיתו ן בשקר א ובאונס א 
ואיסתטכת ק עלוהי : *‘כבי ן יה י לכ ק הוב א הדי ן ככי ד דחרו ב 
ואיתחט ר כשו ר טק ף דבתכי ף של ו יית י תכרי ה : “ וחברי ה כתיבו ר 
ט ן דחס ף דפחר א דטדקד ק ל א בחיי ם ול א טישתכ ח כדיקוקי ה 
» 3 חס ף לטחת י מ ר טטכעו ר ולטזל ח טי א טפצ T : * י אר י כדנ ן אט ר 
יהוד . אלהי ם קדיש א דישרא ל אטרי ת דתתוכו ן לאורית א תגוח ק 
תתפרק ק תשקט ק תה ק לרוהצ ן תשר ק גיברי ן ול א אכירזון : 

” ואטרת ק ל א אילהי ן ע ל סוסו ק ניעירו ק ע ל כ ן תעירקו ן וע ל קליל ן 
252 


Isaiae 29 


דטתכנשי ן על ה שנ ה כשנ ה בידחגי ן יכטלק : *ואעי ק לקרת א 
דמדכח א ב ה ותה י צדי א וריקני א ותה י מקפ א קדמ י ד ם קכדל ץ 
כאקפו ת מדבח א ד ם נכס ת קודשי א ביומ א דחג א סחו ר סחו ר : 
’ואשר י על ד משיריי ן ואיבנ י על ך קרקו ם ואצב ר על ד מיליתא : 
* ותמאכי ן מארע א תמללי ן ומעפר א ינצפ ן טיל T ויה י כאו ב מארע א 5 
קלי ד ומעפר א מילי ר ינצפן : ’ויה י כאב ק דקי ק המ ק מבדרי ד 
וכמ ץ דעד י איתרגוש ת תקיפי ן ויה י בתכי ף איתרנוש א : *מ ן קד ם 
יהו ה צבאו ת תתפק ד ברע ם ובזי ע וק ל סנ י כעלעו ל וכרו ח ושלהוכ י 
איש א דמשיציא : י ויה י כמחל ם הרהו ר ליל י המו ץ כ ל עממי א 
דמתכנשי ן ע ל קרת א דמדכח א ב ה כ ל חיליה ק ומשריתה ק ודמעיקי ן 1 0 
ל ה : * ויה י כמ א דיחל ם כפנ א וה א אכי ל ומתע ר וחסיר א נפשיו ז 
וכמ א דיחל ם צהי א ווז א שת י ומתע ר וה א משלה י ונפשי ה משלהי א 
כ ן יה י המו ן כ ל עממי א דמתכנשי ן ע ל מור א דציק : "איתרפ ו 
שה ו אשתגיש ו ואישתמימ ו רו ו ול א מ ן חמ ר טע ו ול א מ ן עתי ק : 
״‘אר י רמ א ביניכו ן יהו ה רוח ן דטע ו ואטמ ר מנכ ק י ת נביי א J5m 
ספרי א וי ת מלפי א דהו ו מלפי ן לכו ן אולפ ן אורית א טמ ר : “ מזו ת 
לכו ן נבוא ת כול א כפיתגמ י ספר א דחתי ם דא ם יתנ ק יתי ה לדיד ע 
ספר א למימ ר קר י כ ק די ן ויימ ר לי ת אנ א יכי ל אר י חתי ם הוא : 
* ' ויתיה ב סיפר א לדל א T ע סיפר א למימ ר קר י כ ק ד ק דימ ר לי ת 
אנ א יד ע ספרא : * ‘ ואמ ר יהו ה חל ף דאתרבר ב עמ א הדי ן כפומהוןס ג 
ובספוותהו ן מיקרי ן קדמ י וליבהו ן איתרח ק מדחלת י והו ת דחלתהו ן 
קדמ י כתפקיד ת גברי ן מאלפי ן : * * בכי ן ה א אנ א מוסי ף למיטח י 
י ת עמ א חדי ן מח ן מפרש ן ותיכ ד חוכמת א מחכימיהו ן וסוכלתנות א 
טסוכלתניהו ן תיטמר : ®‘י י דמדנ ק לאטמר א עצ ה מ ן קד ם יהו ה 
והו ו כי ד בקבל א עובדיהו ן ואטרי ן לי ת חזז י לנ א ולי ת דידע 8 « 
כעובדנ א : " ‘ הלמיהפ ך עוכדיכו ן את ק כע ן ה א כט א דטינ א בי ד 
פחר א כי ן את ק חשיכי ן קדמ י האיפש ר דיימ ר טינ א לעבדי ה ל א 
עבדתנ י וברית א דתיט ר לדבר ה ל א חכמ ת לי : ^‘הל א עודציבח ד 
כזעי ר ויתו ב לבנ ן לטהו י ככרטל א וכרטל א קרו ץ סניאי ן יתיב : 
*‘וישטעו ן בעדנ א ההו א דכחרשי ן טיל י ספ ר ומקב ל ומחשו ך עינ י 30 
סמ ן יחזיק : "‘ויוספו ן מקבל י עולב ן כמימר א דיהו ה חדוו א וחשיכ י 
כנ י אינש א כטיט ר קדיש א דישרא ל יכועו ן : " * אר י ס ף טעיק א 
אישתיצ י כזז א ספ ו כ ל דהו ו טשחרקלטנס : ‘*טחייבקבניאינש א Isaiae 28 29 


251 


דיהו ה גבר ץ רשיעי ן שילטונ י עמ א הדי ן ד י בירושלם : ”אר י 
אטרת ק גזרנ א קיי ם ע ם קטל א וע ם מחבל א עכדנ א שלט א מח ת 
סנא ה אר י תית י עליכו ץ בנח ל טגב ר דאתו ן אטרי ן ל א תית י עלנ א 
אר י שרנ א בכד ב רוחצננ א ובגי ן שיקרי ן איטטרנא : ”בבי ן כדנ ן 
& אמ ר יהו ה אלהי ם ה א אנ א ממנ י כציו ן מל ך מל ך תקי ף ניכ ר 
ואיטת ן אתקפני ה ואחסניני ה אמ ר נבי א וצדיקי א דהיטינ ו באילי ן 
נמת י עק א ל א יזדעזע ק : " ואשו י דינ א תקי ן דאטטרתו ן כחו ט 
בניינ א חכות א באב ן טשקולת א ו T ל ק רונז י ברוחצ ן בדביכו ן וע ל 
דאיטטרת ק ט ן קד ם טעיק א יתכו ן עטטי א ינלו ן : ” ויבט ל קייטב ץ 
• 1 עי ם קטל א ושלמכו ן עי ם מחכל א ל א תתקיי ם טח ת סנא ח אר י 
תית י עליכו ן כנח ל מגב ר ותה ץ לי ה לדיי ש : ” בזמ ן טעידוה י ינל י 
: יתכו ן אר י בצפ ר בצפ ר יעיד י כיט ם וליל י ויה י לעיד ן יטנ ר זמ ן 
לתט א תסתכל ק בטיל י נביי א : " * אר י איתקצ ר חילהו ן משעכו ד 
תקי ף ושלטו ן מעי ק יפנ י טרווא : '*אר י בט א דזע ו טורי א כ ד 
15 איתגל י יקר א דיהו ה ביומ י עוזי ה טלב א ובניסי ן דעב ד ליהוש ע 
נטיש ר גבע ק לאיתפרע א טרשיעי א דעבר ו ע ל מיטרי ה ב ן יתנל י 
לאיתפרע א טדעבדי ן עובדי ן נוכראי ן עובדיהו ן וטדפלחי ן פולח ן 
טעוות א פולחנהו ן : * * ובע ן ל א תתרשעו ן דילמ א יתקפו ן ייםוריכו ן 
אר י גטיר א ושיצא ה שטעי ת מ ן קד ם יהו ה אלהי ם צבאו ת ע ל כ ל יתב י 
20 ארעא : **אמ ר נבי א אצית ו ושמע ו קל י איתפנ ו וקביל ו לטימרי : 
”ככ ל עי ק טתנב ן נביי א לאלפ א מאי ם יתפתח ן אורנ י חייכי א 
דקכלו ן אולפן : ”הל א א ם ישוו ן בי ת ישרא ל י ת אפיהו ן למעב ד 
אורית א יתו ב דבנ ש יתהו ן מבינ י עטמי א דאינו ן טבודרי ן ביניהו ן 
ה א כקצח א ובכטונ א דטזדר ק ויקר ב יתהו ן זרעיי ן זרעיי ן לשבטיהו ן 
25 ה א בזרע י חיטי ן ע ל ליגנ ץ ושערי ן ע ל סוטני ן ובונתי ן ע ל תחומין : 
* * ה א כ ל אילי ן להו ן אולפ ן דדי ן וידעו ן דאלה א טחו י להו ן אורח א 
דדינ א דיהכו ן בה : י * אר י ל א כטורנ י כרזל א טדרכי ן קצח א ונלנל י 
עגל ה ע ל במונ א טחזרי ן אר י בחוטר א חבטי ן קצח א ובטונ א 
כטחכוטא : ” י ת עיבור א טדרכי ן אר י ל א לעלט א אדרב א T רכוני ה 
סנוטבלב ל בגילגל י עגלת א ומפר ש י ת עיבור א ומפר ה י ת דוקא : 
"א ף ד א מ ן קד ם יהו ה צבאו ת נפק א דאתקי ן עלט א במחשב ת 
דעתי ה רבת א אסג י עובד י בראשי ת בפג י חבטתיה : 'י י טדבתא 29 
טדבח א דבג י בקרת א דשר א ב ה דו ד ט ן קד ם כניש ת משיריי ן 250 


Isaiae 27 28 


דאתו ר ודאיטלטל ו לארע א דמצרי ם ויסגדו ן קד ם יהו ה בטור א 
28 דקודש א בירושלם : ’ י י דיה ב כתר א לטותנ א טפש א רב א דישרא ל 
1 יה ב טצגפת א לרשיע א דבי ת מקדש א תושכחתי ה רע ל רי ש חיל א 
שטינ א כתיש י חט ר : *ה א טח ן תקיפ ן וחסינ ן אתיי ץ ט ן קר ס יוזו ה 
בזרטי ת בר ד בעלעו ל רו ח כזרטי ת טיי ן תקיפי ן שטפ ץ כ ץ יתק 5 
עליהו ן עטטי א ויגלונו ן טארעהו ן לארע א אוחר י בחוב א דכידיהון : 
יכרגלי ן יחד ש בחר א דטותנ א טפש א רב א דישראל : *דח י דיה ג 
טצנפת א לרשיע א דבי ת טקדש א תושבחתי ה רע ל רי ש חיל א 
שטינ א בככר א ע ד ל א קייט א רא ם יחז י דחז י ית ה באיל ו הי א 
בידי ה יכלעינה : * בעידנ א ההו א יה י טשיח א דיהו ה צבאו ת לבלי ל 10 
דחדוו א ולכת ר דתושבח א לשאר א דעטי ה : * ולטיט ר קשו ט דדי ן 
לדיתכי ן בבי ת דינ א לטד ן די ן דקשו ט ולטת ן נצחנ א לדנפקי ן 
כקרב א לאתבותהו ן כשל ם לבתיהון : *וא ף אילי ן בחטר א רו ו 
ובעתיק א איסתלעט ו בהי ן וספ ר רו ו ט ן עתי ק איסתלעט ו ט ן חט ר 
רו ו ט ן עתי ק איתפניא ו בת ר טיכ ל בסי ס טע ו דיינהא : *אר י כ ל 5 י 
פתוריהו ן טל ן טיכ ל טגע ל וטשק ץ לי ת להו ן את ר דגק י ט ן אוניס : 

" לט ן איתיהב ת אורית א ולט ן איתפק ד לטסכ ר חכט א הל א לבי ת 
ישרא ל דרחיטי ן טב ל עטטי א וחכיבי ן טב ל טלכוותא : "'אריאינו ן 
איתפקד ו לטעב ד אורית א וט ה דאיתפקד ו ל א צביא ו לטעכ ד 
איתנכ י עליהו ן נבי א רא ם יתובו ן ישתכי ק להו ן ולטיל י נכיי א ל א 20 
קביל ו הליכ ו ברעו ת נפשהו ן ול א חטיד ו לטעב ד רעות י סבר ו 
דיתקי ם לה ק פולח ן טעוות א ול א סבר ו לפולח ן בי ת טקדש י מעי ר 
בעיניהו ן בי ת טקדש י לטפל ח תט ן כזעי ר כעיניהו ן שכינת י ת ק : 

" אר י בשינו י טטל ל ובליש ן תולעכ א הו ו טלעני ן לקבי ל נכיי א 
דטתנב ן להו ן עט א הדין : *'דאטרי ן להו ן נביי א ר ץ בי ת טקדשא 25 
פלח ו בי ה וד א אחסנ ת בי ת נייח א ול א אב ו לקבל א אולפן : *'ודי ן 
יה י כ ס פורענותהו ן ע ל דעבר ו ע ל פיתנט א דיהו ה ע ל דאיתפקד ו 
לטעכ ד אורית א וט א דאיתפקד ו ל א צביא ו לטעב ד בבי ן יתטסר ק 
לעטטי א דל א ידע ו אורית א וע ל דהליכ ו ברעו ת נפשה ק ול א חטיד ו 
לטעכ ד רעות י בכי ן יסוברו ן לסעי ד בעיד ן ראיית ' עליהו ן עק א ולא ס 3 
יה י להו ן סעי ד וסטי ד וע ל דהו ה בעיניהו ן זעי ר בי ת טקדש י לטפלו ז 
תט ן בכי ן ישתאר ק כזעי ר בינ י עטטי א דיגלו ן לת p בדי ל pm 
ויתקלו ן לאחור א ויתכרו ן ויתצד ק דתאחד ק :* ' כבי ן קבל ו פיתגט א laaiM 26 27 


249 


פריש ן ל א יבל ץ למעב ד דדירי ן בתבל : “א ת הו א מח י טתי ן גרמ י 
נבלתהו ן א ת מקי ם יח ק וישבחו ן קדמ ף כ ל דהו ו רמ ץ בעפר א אר י 
ט ל ניהו ר טל ד לעבד י אורית א ורשיעי א דיהכ ת להו ן גבור א ואינו ן 
עבר ו ע ל מימר ך לגיהנ ם תמסר : "*איזי ל עמ י עיבי ד ל ד עובדי ן 
5 מבי ן דיגנ ק על ד בעיד ן עק א איטמ ר בזעי ר זמ ן ע ד דייעיב ר לווט : 
“אר י ה א יהוו ז מתנל י מאת ר בי ת שכינתי ה לאסער א חו ב יתי ב 
ארע א עלוה י ותגל י ארע א ע ל ד ם זכי י דאיתש ד בו ז ול א תכס י 
עו ד ע ל קטילהא : ‘בעידג א ההו א יסע ר יהו ה כחרבי ה רבתא 27 
ותקיפת א וחסינת א ע ל מלכ א דאתרבר ב בפרע ה מלכ א קדמא ה 
1 0 וע ל טלכ א דאתגא י בסנחרי ב טלכ א תיגייג א ויקטו ל י ת » ג מלכ א 
דתקין ז כתגיג א דבימא : *בעידנ א ההו א כנשת א דישרא ל דהי א 
ככר ם נצי ב בארע א טב א שכח ו ל ה : * אנ א יוזוד ! נט ר להו ן קיי ם 
אכהתה ק ול א אישיצינ ק אל א כזמ ן דאינ ק טרנז ק קדמ י אנ א 
משק י להו ן כ ס פורעטתה ק אל א חוכיהו ן נרמי ן לאיתפרע א מינה ץ 
16 ככ ר ליל י וימ ם מימר י מג ן עליהון : ^ה א גבור ן סג י קדמ י הל א א ם 
ישוו ן בי ת ישרא ל אפיהו ן למעב ד אורית א אשל ח רוגז י וחמת י 
בעטמי א דמתגר ן בה ק ואשיציט ן בשעת א במ א דמשצי א אשת א 
כקש א יכיש א הוכאיובו ר כחדא : ‘א ם יתקפ ק בפיתגמ י אורית י 
יתעכ ד שלמ א לה ק שלמ א יתעכ ד להק : *יתכנשו ן מבינ י גלוותהו ן 
20 ויתובו ן לארעהו ן תמ ן יתילד ק דבי ת יעק ב יפש ק ויסגו ן דבי ת 
ישרא ל דמל ק אפ י תב ל כנ י בני ן : ’הבמחת א דהו ה מח י מחה י א ם 
כקכוו ל קטילווז י יתקטל : *כםאת א דהוית א ביי ל כ ה יכיל ק ל ד 
דהדת א של ח ומעי ק לה ק מיג י עליה ק במילי א ומתקי ף עליה ק ביו ם 
לוט : •בכ ק בד א ישתכק ק חוב י בי ת יעק ב ודי ן כ ל עובד י אסטיו ת 
25 חובחז י בשוויותי ה כ ל אבנ י איגור א כאבנ י גי ר מנפז ק ול א יתקיימ ק 
אשירי א וחניסנסיא : ®‘אר י קרת א דהו ת ס־־יכ א כלחודה א תות ב 
תרז י מטלטל א ושכיק א במדבר א ב ה יניח ק צדיקי א ויבזו ן נבסה א 
מסופ ק משירייתה א מלמפק : ”יתקצ ר חילה ק רבהת ק כעובדיה ק 
יתברו ן נשי א על ן לבי ת דחלתה ק ומלפ ן יתה ק אר י ל א ע ם סוכלת ן 
30 אי ^.ע ל כ ן ל א ירח ם עליה ק דעכדינ ק ודכרג ק ל א יחו ס עליה ק : 
“מה י בעידג א ההי א יתרט ק קטיל ק קד ם יהו ה מכי ף נחל א פר ת 
ע ד נחל א דטצרי ם ואתו ן תתקרמ ן ח ד לסט ר ח ד כנ י ישראל : 
“מה י בעידנ א ההו א יתק ע בשופר א רכ א מית ק דגל ו לארע א 248 


Iiaiae 25 26 


ההו א ה א אלהג א די ן דסברנ א לי ה ויפרקיע א p יהו ה דהדנ א 
טסברי ן לטיטרי ה נכו ע ונחד י בפורקני ה ; " * אר י תתגל י גגורת א 
דיהו ה כטור א הדי ן דתדשו ן טואבא י כאחו־יה ץ כט א דטיתד * 
תיבנ א בג ו טינ א : “ ויפר ם טת ת גמרתי ה כיגיה ץ כט א דטפר ס 
שיט א לטש ט ויטא ך יקרי ה ע ם אשוו ת T והי : **ובר ד תקו ף בר ט 5 
26 עטטי א יטג ר ירט י יטט י לארע א ע ד עפרא : * בעידנ א ההו א ישבחו ן 
תושגחת א הד א כארע א דבי ת יהוד ה קרי ת תוקפ א לג א פורק ן 
יתש ם ע ל שורה א ורחטין : *פתח ו תרעי א ויעו ל עט א זכא ה דנט ח 
אורית א בלב ב שלים : *כלב ב שלי ם גטר ו שלט א שלט א יתענ T 
להו ן אר י ע ל טיטי ד איתרחיצו : *איתרחיצ ו בטיטר א דיהוהס ! 
לעלט א ולעלט י עלטי א אר י כבי ן תתפרקו ן בטיט ר דחיל א יהוד . 
תקו ף עלטיא : ®אר י אטא T יתב י רוט א קרי ה תקיפ ה יטאכינ ה 
ירטיג ה ע ד ארע א יטטיג ה ע ד עפר א :• T ושוג ה רגלי ן רגל י צדיקי א 
פרס ת ענותני א השיב י עטא : *אורח ת צדיקי א מנ ן א ף עבד י 
אורח ת צדיקי א תתקין : *כר ם לאור ח דיג ך יהו ה סברג א ^םו 15 
ולדוכרג ר חטיד ת גפשנ א : * נפש י טחטד א לצלא ה קיט ר בלילי א 
א ף רוח י בטע י טברב א ל ד אר י בט א דדיג ד תקי ן לארע א קושט א 
יתאלפ ק לטעב ד דדירי ן בתבל : "*יהכת א להו ן ארב א לרשיעי א 
דא ם יתומ ן לאורית ד ול א תב ו כ ל יוטי ן דהו ו קייטי ן יעבד ץ קשוג ו 
ע ל ארע א הו ו שקרי ן א ף אימ ן ל א יחזו ן בתושבח ת יקי ד יהוד .: 20 
“יהו ה כ ד תתגל י בגכורתן • לאיטכ א לדחלן ־ ל א יגה ר לסגאיעט ד 
יחזו ן רשיעי א ויכהתו ן פורענו ת עט א תחפינו ן א ף אשת א לבעל י 
דכב ד תשצ י יתהון : **יהו ה תתקי ן