Skip to main content

Full text of "propisi-hajz-nifas"

See other formats


MUHAMED IBN SALIH EL-USEJMfN 


ifflZU, ISTfflflZI I MfflSU 

5fl ODOOVOQIMfl nil 60 PITflmfl 
o 

# *? ^ # ^ Naslov originala: 

(jt Lull j *~> U%L* )flj oadl^jif l£=v- 1 

Naslov prijevoda: 

PROPISI O HAJZU, ISTIHAZI I NIFASU 

Autor: 
Muhamed ibn Salih el-Usejmin 

S arapskog prevela: 
Ummu Muhamed Hardaus 

Redaktura prijevoda i recenzija: 
Muhamed Mehanovic 

Kompjuterska obrada: 
Meliha Sisic 

Lektor: Korektor: 

Omer Resulovic Abdulmedzid Nezo 

Izdavac: 

AKTIVNA ISLAMSKA OMLADINA CIP - Katalogizacija u publikaciji 
Nacionalna i univerzitetska biblioteka 
Bosne i Hercegovine 

297.1 - 055.2 
348.97 - 055.2 

el-USEJMIN, Muhammed ibn Salih 

Propisi o hajzu, istihazi i nifasu/Muhammed ibn Salih el-Usejmin; 
[Sa arapskog prevela Ummu Muhammed] . 
- Sarajevo : Aktivna islamska omladina, 2000. - 79 str. ; 21 cm 
Nasi. orig. na arap. jeziku 
ISBN 9958- 9622-4-1 

COBISS/BiH - ID 8618246 
PROPISI O 

HAJZU, ISTIHAZI I NIFASU 

Sa odgovorima na 
60 pitanja 

Muhammed ibn Salih 
el-Usejmin SARAJEVO, 2001. /1422. god 
Uvod 
RIJEC IZDAVACA Hvala Allahu koji je rekao: Mi u Knjizi nismo nista izostavili, i 
neka je salavat i selam na Poslanika koji je covjecanstvo ucio 
dobru. 

Krv koja izlazi izlazi iz zene, prouzrokovana menstruacijom ili 
nifasom nakon poroda, je jedno od iskusenja kojim su iskusane 
Ademove kceri. Ova krv u Serijatu ima razlicite propise i velikom 
broju nasih sestara i majki ti propisi nisu jasni. Povod tome su 
nedostatak znanja ili stid da se postavljaju pitanja vezana za ovo. 
Allah bio zadovoljan nasom majkom Aisom kad je rekla: "Divne li 
su zene Ensarijke, stid ih nije sprijecio danauce vjeru." Do ovoga 
dolazi kad se ustali iman u srcima i onda rim srcima nema drugog 
cilja izuzev zadovoljstva Allaha, a Njegovo zadovoljstvo ne 
mozemo zadobiti ako Gane budemo obozavali kakoje propisao. 

Plemenita sestro, pred tobom je knjiga koja se specijalno 
pozabavila pitanjima krvi koja izlazi iz zene i propisima vezanih za 
nju, uz 60pitanjanatutemu saodgovorimananjih od strane sejha 
Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina, r.a Knjigaje jako korisna, te 
je toplo preporucujemo. Mi molimo Gospodara da nagradi sve koji 
su ucestvovali u realizaciji ovog projekta. 

Izdavac: 

Aktivna islamska omladina Uvod 
Uime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Hvala pripada Allahu, Njega hvalimo, od Njega pomoc i 
oprost trazimo. Njemu tevbu cinimo i Njemu se utjecemo od 
zla nas samih i od zla nasih djela. Koga On uputi, taj nece 
zalutati, a koga u zabludu odvede, njega niko uputiti ne moze. 
Svjedocim da nema boga osim Aliaha Jedinog, Koji nema 
suparnika i svjedocim da je Muhammed Allahov rob i 
Njegov poslanik, nekaje salavat i selam na njega, njegovu 
porodicu, njegove ashabe i one koji ih slijede u dobrocinstvu 
do Sudnjeg dana. 

Krv koja se pojavljuje kod zene, to jest hajz, istihaza i 
nifas, vazna je pojava koja za sobom povlaci potrebu 
objasnjenja, poznavanja njenih propisa i razlucivanja 
pogresnih od ispravnih stavova ucenjaka o njoj. A oslonac za 
one stavove koji se u pogledu toga smatraju ispravnijim, ili 
slabijim, treba biti Kur'an i Sunnet, zato sto su oni osnovni 
izvori na kojima se grade Allahovi propisi putem kojih Mu 
Njegovi robovi robuju i kojim ih je On obavezao. U 
oslanjanju na Kur'an i Sunnet jeste smirenje za srce, vedrina 
za grudi i ugoda za dusu i izvrsavanje obaveze. Sve osim 
Kur'ana i Sunneta zahtijeva argumentaciju u svoju korist, a 
samo ne moze biti argument, jer argument moze biti samo u 
Allahovom govoru i govoru Njegovog Poslanika. Takoder, 
po ispravnijem misljenju, stavovi ucenih ashaba mogu biti 
serijatski dokazi, ali uz dva uvjeta. Prvi, da se taj stav ne 7 Uvod 

suprotstavlja Kur'anu i Sunnetu i drugi, da torn stavu ne 
proturjeci stav drugog ashaba. Pa, ako u Kur'anu i Sunnetu 
bude nesto sto se suprotstavlja torn stavu, obavezaje uzeti 
ono sto je u Kur'anu i Sunnetu, a ako torn stavu bude 
proturjecio stav drugog ashaba, trazi se misljenje koje vise 
preovladava i ono se uzima za punovazno. A Uzviseni kaze: 

A ako se u necemu ne slazete, obratite se Allahu i 
Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i onaj svijet; to vam 
je bolje i za vas rjesenje Ijepse. (En-Nisa 1 , 59.) 

Ovo je sazeta studija o neophodnim pojasnjenjima u vezi 
s krvlju, koja se pojavljuje kod zena, kao i propisa o njoj. 
Studija sadrzi sljedecapoglavlja: 

Prvo poglavlje: 

ZNACENJE HAJZA I NJEGOVA SVRSISHODNOST 

Drugo poglavlje: 

VRIJEME HAJZA I NJEGOVO TRAJAN JE 

Trece poglavlje: 

NEOCEKIVANE (NEUOBICAJENE) POJAVE U HAJZU 

Cetvrto poglavlje: 
PROPISI O HAJZU 

Peto poglavlje: 

ISTIHAZA I PROPISI O NJOJ 

Sesto poglavlje: 

NIFAS I PROPISI O NJEMU 

Sedmo poglavlje: 

UPOTREBA ONOGA CIME SE SPRJECAVA ILI IZAZIVA 

HAJZ I CIME SE SPRJECAVA ZACECE ILI IZAZIVA 

POBACAJ Propisi o hajzu, istihazi i nifasu Prvo poglavlje: 

ZNACENJE HAJZA I NJEGOVA 
SVRSISHODNOST Rijec hajz Q/&-) u arapskom jeziku znaci tecenje i 
curenje necega. U serijatskom pravu to predstavlja krv koja 
se javlja zeni u vezi s njenom prirodom, bez uzroka i u 
odredeno vrijeme. To je normalna krv, kojoj nije uzrok 
bolest, rana, pobacaj ili porod. S obzirom daje to normalna 
krv, ona je razlicita u skladu sa stanjem zene, mjestom u 
kojem boravi i klimom. Zbog toga postoji ocita i vidljiva 
razlika medu razlicitim zenama. 

Svrsishodnost 

Plod u majcinoj utrobi ne moze se hraniti onim cime se 
hrane bica van utrobe, a ni njegova majka ne moze da mu da 
nesto od hrane. Zato je Uzviseni Allah stvorio u zeni krvne 
izlucevine, kojima se plod hrani u majcinoj utrobi bez 
potrebe zahranom i probavom. Te izlucevine dodu u njegovo 
tijelo preko pupcane vrpce, gdje krv prodire u njegove vene i 
tako ga hrani. Panekaje slavljen Allah, najbolji Stvoritelj. To 
je svrsishodnost hajza, i zato kad zena zatrudni, prekidajoj se 
hajz, osim u rijetkim slucajevima. Takoder, mali broj zena 
koje doje imaju hajz, a narocito u prvom periodu dojenja. 

* * * Propisi o hajzu, istihazi i nifasu Drugo poglavlje: 
VRIJEME HAJZA I NJEGOVO TRAJANJE Godine zivota u kojima sejavlja hajz 

Godine u kojima se vecinom javlja hajz jesu izmedu 12. i 
50. godine. On se moze pojaviti i prije i poslije toga, ovisno 
od zeninog fizickog stanja, zivotne sredine i klime. Ulema se 
razilazi oko toga da li godine u kojima sejavlja hajz imaju 
odredenu granicu tako da postoji misljenje da zena ne moze 
imati hajz prije i poslije te granice, a ono sto se javi prije i 
poslije toganije mjerodavna krv i nije hajz. 

Nakon sto je spomenuo razilazenja uleme u vezi s tim 
pitanjem, Ed-Darimi kaze: "Sve ovo je po mom sudu 
pogresno, jer ono sto je mjerodavno u svemu tome jeste 
postojanje krvi. To znaci kada se pojavi u bilo kom stanju, 
intenzitetu ili godini, to je hajz, a Allah najbolje zna." Ovo 
stoje rekao Ed-Darimi ispravnoje i toje stav Ibn Tejmijje. 

Stoga, kad god zena vidi hajz, onaje u stanju hajza, pa 
makarto bilo i prije devete godine ili poslije pedesete godine. 
Toje zato sto su Allah iNjegov Poslanik s.a.v.s. odredili propise o 
hajzu na osnovu njegovog pojavljivanja i nisu to ogranicili 
odredenim godinama. Za ogranicavanje hajza odredenim 
godinama potrebanje dokaz iz Kur'ana i Sunneta, a u njima o 
tome nema dokaza. 

Trajanje hajza 

U pogledu trajanja hajza ulema se razilazi na sest ili 
sedam stavova. Ibn el-Munzir je rekao: "Jedna skupina kaze: 
'Nema donje niti gornje granice u trajanju hajza.'" Ovaj stav Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 10 

je identican prethodnom stavu Ed-Darimija, a to zastupa i Ibn 
Tejmijje i to je ispravno, jer na to ukazuje Kur'an, Sunnet 
AllahovogPoslanikas.a.v.s. ishvacanje(odnosnoanalogija). 

Prvi dokaz: Rijeci Uzvisenog: 

I pitaju te o mjesecnom pranju. Red: 'To je 
neprijatnost. " Zato ne opcite sa zenama za vrijeme 
mjesecnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. 

(El-Bekara, 222.) 

Uzviseni Allah odredio je da kupanjem (zene) prestaje ta 
zabrana, a nije odredio da ta zabrana prestane nakon jednog 
dana ili noci ili nakon tri ili petnaest dana. Ovo je dokaz daje 
uzrok ovog propisa hajz, bio on prisutan ili ne. Kada je on 
prisutan, za njega vazi ovaj propis, a kada se zena ocisti od 
njega, onda prestaje taj propis. 

Drugi dokaz: U Muslimovom Sahihu navodi se da je 
Allahov Poslanik s.a.v.s. Aisi, kojaje stupilau obrede umre, a 
dobilahajz, rekao: 

"Radi sto rade hadzije, osim obilaska (tavafa) oko 
Allahove kuce, dok se ne ocistis." Aisa kaze: "Ocistila sam se 
od hajza kadaje bio Dan klanja kurbana." 

U Buharijinom Sahihu stoj i da j oj j e Allahov Poslanik s.a.v. s. 
rekao: 

"Sacekaj, pa kada se ocistis, izadi do Ten'ima." 

Tako je Allahov Poslanik s.a.v.s. odredio ciscenje zavrsetkom 
te zabrane i nije taj zavrsetak vremenski odredio. Ovo je 
dokaz da se ovaj propis o hajzu ustanovljava na osnovu 
postoj anj a ili nepostoj anj a haj za. 

Treci dokaz: UKur'anui Sunnetu AllahovogPoslanikas.a.v.s. 
nema tih vremenskih i brojcanih ogranicenja niti pojedinosti 11 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

koje su spomenuli neki pravnici o ovom pitanju, iako je 
potrebno, pa cak i nuzno, da se to pojasni. 

Da su te pojedinosti ono sto ljudi trebaju znati i shvatiti, i 
da spadaju u ono cime se Allahus.v.t. ibadet cini, Allah s. v. t. i 
Njegov Poslaniks.a.v.s.na njih bi jasno ukazali svakom 
pojedincu. To bi ucinili zbog vaznosti drugih serijatskih 
propisa koji su u ovisnosti s time, kao sto su namaz, post, 
brak, razvod braka, nasljedstvo i drugo. Uostalom, Uzviseni 
Allah i Poslanik objasnili su broj namaza, njihova 

vremena, broj rekata i sedzde; zekat i imovinu na koju se 
daje, kolicinu (nisab) i osobe kojima se daje; post i njegovo 
vrijeme i trajanje; hadzdz i njegove propise. Objasnili su cak i 
manje zivotne stvari, kao sto su: bonton prilikom 
konzumiranjajela i pica, spavanja, spolnog odnosa, sjedenja, 
ulaska u kucu i izlaska iz nje, obavljanja nuzde, pa cak i broj 
onoga cime se cisti nakon obavljene nuzde (kamencica i si.). 
Oni su objasnili i manje i vece stvari od ovih, sto samo 
ukazuje na to daje Uzviseni Allah time usavrsio Svoju vjeru i 
vjernicimaupotpunio Svoje blagodati. On kaze: 

Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objasnjenje za sve. 

(En-Nahl, 89.) 

I kaze: 

Kur'an nije izmisljena besjeda, on potvrduje Knjige 
prije njega objavljene, i objasnjava sve, i putokaz je i 
milostnarodukojivjeruje. (Jusuf, in.) 

S obzirom da u Allahovoj Knjizi i u Sunnetu Njegovog 
Poslanikas.a.v.s. nema pojedinosti ni vremenskog ogranicenja 
hajza, jasno je da akcenat nije na tome, nego na samom 
pojmu hajza za koji se vezuju serijatski propisi u ovisnosti da 
li hajz postoji ili ne postoji. Ovaj argument (mislim na 
nespominjanje propisa u Kur'anu i Sunnetu, sto je dokaz da Propisiohajzu, istihazii nifasu 12 

to spominjanje nije sustina) koristit ce ti u vezi s ovim i 
drugim pitanjima, jer serijatski propisi temelje se samo na 
Kur'anu, Sunnetu, konsenzusu uleme i ispravnoj analogiji. 

Sejhul-Islam Ibn Tejmijje ujednom svom pravilu kaze: 
"... u to spada i pojam hajz za koji je Allah s. v. t. vezaorazne 
propise u Kur'anu i Sunnetu. On mu nije odredio ni najmanju 
ni najvecu vremensku granicu niti period cistoce izmedu dva 
hajza, iako je to nesto sto zaokuplja sve muslimane i ono sto 
oni trebaju znati. U jeziku nema razlike izmedu jednog i 
drugog vremenskog perioda, pa ko u vezi toga odredi neku 
vremensku granicu postupioje suprotno Kur'anu i Sunnetu." 

Cetvrti dokaz: Ispravna analogija. Allah s. v. t. objasniojeda 
je hajz neugodnost. Kada je prisutan hajz, prisutna je i 
neugodnost. Nema razlike izmedu drugog dana i prvog, 
izmedu cetvrtog i treceg, izmedu sesnaestog i petnaestog, 
izmedu osamnaestog i sedamnaestog. 

Hajz i neugodnost su prisutni, a neugodnost je pravni 
uzrok i on je isti i na pocetku i na kraju, tokom svih dana 
hajza. Kako se onda moze praviti razlika izmedu dana i dana, 
iako u svim danima postoji isti uzrok. 

Peti dokaz: Razlicitost stavova u odredivanju te granice. 
Ovo dokazuje da u vezi s ovim pitanjem nema kategorickog 
dokaza koji se treba uzeti kao punovazan. To su samo sudovi 
zasnovani na idztihadu ucenjaka (mogu biti ispravni ili 
pogresni) i nijedan nije preci od drugog da se slijedi. 

Kod razilazenja neophodno je kao izvor uzeti Kur'an i 
Sunnet. Ako se pokaze da je jaci stav onaj kojim se ne 
odreduje donjaniti gornja granica, taj stavje preovladujuci. 
Znaj da svaka normalna krv koja se pojavi kod zene, a kojoj 
uzrok nije rananiti tome slicno, toje krv hajza, bez obzira na 
vrijeme ili godine, izuzev ako je to krvarenje neprekidno ili 13 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

se prekine dan ili dva u mjesecu. Tadaje to istihaza o kojoj 
ce biti kasnije govora. 

Ibn Tejmijje kaze: "Osnovno misljenje u vezi svega sto 
izlazi iz rodnicejeste daje to hajz, dok se ne javi nesto sto 
ukazuje daje to istihaza." On, takoder, kaze: "Kakva god 
krv da se pojavi, to je hajz, osim ako to nije krv iz vene ili 
rane." 

Ovaj stav, koji je ispravniji s obzirom na argumentaciju, 
takoder je blizi shvacanju i razumijevanju, i laksi je za 
primjenu, za razliku od onog sto su spomenuli oni koji 
postavljaju vremensku granicu hajzu. On je preci da se 
prihvatijerje u duhu vjere Islama i njegovog principa, atoje 
lahkoca. Uzviseni Allah kaze: 

/ u vjeri vam nije nista tesko propisao. (El-Hadzdz, 78.) 

AAllahovPoslaniks.a.v.s. rekaoje: 

"Zaista je vjera lagahna, i nece niko biti strog i 
ekstreman u primjeni vjere, a da ga vjera nece svladati. 
Zato, vi radite ispravno, iskreno i umjereno i radujte se." 
(Biljezi ga El-Buhari) 

Jedna od Vjerovjesnikovih s.a.v.s. osobina bilaje i ta da bi 
uvijek kada bi imao mogucnost izbora izmedu dvoga, izabrao 
ono stoje lakse, s tim da to ne bi spadalo u grijeh. 

Hajz trudne zene 

U vecini slucajeva trudnicama se prekida hajz. Imam 
Ahmed, Allah mu se smilovao, rekaoje: "Zene znaju da su 
zatrudnjele po prestanku pojave hajza." Pa ako se zeni pojavi 
krv na dva ili tri dana prije poroda, i uz to ima trudove, to je 
nifas. Ali ako se to desi na duze ili krace vrijeme prije 
poroda, a pri tome nema trudova, onda to nije nifas. Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 14 

Medutim, da li je to hajz, za kojeg inace vaze propisi hajza, 
ili je to krv koja nije mjerodavna i za koju ne vaze propisi 
hajza? 

Po ovom pitanju ulema se razilazi. 

Ispravno je daje to hajz, jer osnovje, ukoliko se zeni 
pojavi krv, daje to hajz, osim ako ne postoji uzrok koji to 
negira. A u Allahovoj Knjizi i Sunnetu Allahovog Poslanika 
s. a. v. s.nenavodisenista sto negirahajz zeni kojaje trudna. Toje 
mezheb Malika i Safije, i izbor sejhul-Islama Ibn-Tejmijje. 
Na strani 30. u djelu El-Ihtijarat, on kaze: "To prenosi El- 
Bejheki od Ahmeda, odnosno da se povratio nataj stav." 

Na osnovu ovog, zahajz zene kojaje trudna vazi isto sto i 
za zenu koja nije trudna, osim u dva slucaja: 

Zabranjeno je dati razvod zeni kojaje u hajzu, a nije 
trudna, dok to nije zabranjeno zeni kojaje trudna. Toje zato 
sto je razvod zene kojaje u hajzu, a nije trudna, oprecan 
rijecima Uzvisenog: 

Vi ih u vrijeme kada su ciste pustite. (Et-Talak, l.) 

A sto se tice razvoda zene kojaje trudna, a ima hajz, to 
nije oprecno ajetu zato sto pustena zena, kojaje trudna, mora 
cekati na udajujedno odredeno vrijeme (iddet), bez obzira da 
li je ona bila u hajzu (u toku trudnoce) ili ne. To vrijeme jeste 
vrijeme trudnoce, te zbog toga nije zabranjeno pustiti tu zenu 
nakon spolnog odnosa s njom, za razliku od zene koja nije 
trudna. 

Cekanje (iddet) zene kojaje trudna ne zavrsava se hajzom, 
zato sto se ono zavrsava samo porodajem, svejedno da li je ona 
imala hajz ili ne. To se temelji na rijecima Uzvisenog: 

Trudne zene cekaju sve dok ne rode. (Et-Talak, 4.) 

% % % 15 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

Trece poglavlje: 

NEOCEKIVANE (NEUOBICAJENE) 
POJAVE U HAJZU 1. Povecano ili smanjeno trajanje hajza u odnosu na 
uobicajeno, kao kad, naprimjer, zeni hajz traje sest dana, pa 
joj se hajz produzi do sedmog dana ili dajoj traje sedam dana 
pa prestane sestog dana. 

2. Pomjeranje perioda u kojem se javlja mjesecni ciklus, 
kao da, naprimjer, bude uobicajeno da zena ima hajz na kraju 
mjeseca, alijoj se onjavi na pocetku mjeseca, ili dajoj se 
hajz uobicajeno javlja na pocetku mjeseca, pa joj se javi na 
kraju mjeseca. 

Ulema se razilazi u pogledu serijatskog tretmana ove 
dvije vrste neocekivanih pojava. Kada zena ugleda krv, treba 
znati da to predstavlja hajz, akadajoj prestane, ondaje cista, 
bez obzira da li se hajz produzio ili skratio te da li se javio 
prije ili kasnije. 

Dokaz za to je naveden u prethodnom poglavlju, jer je 
Zakonodavac propise o hajzu ucinio ovisnim o postojanju 
samog hajza, to jest krvi. Ovo je mezheb Safije i stav sejhul- 
Islama Ibn-Tejmijje, a to podupire i autor djela El-Mugni, pa 
kaze: "Da je uobicajenost u trajanju hajza dno sto je 
mjerodavno, to bi Vjerovjesnik s.a.v.s. objasnio svome Ummetu i 
ne bi imao pravo da to odgada, s obzirom danjegove supruge 
i druge zene u svakom vremenu imaju potrebu da to znaju. 
Zbog toga, on nije mogao zanemariti objasnjenje toga, atoje 
spomenuo samo u vezi zene koja ima istihazu." Propisi ohajzu.istihaziinifasu 16 

3. Zuckasta ili smeckasta (tamna) tekucina; tako da zena 
vidi zuckastu krv, kao kod zagnojene rane, ili da vidi 
smeckastu krv (izmedu zute i erne). Ako se ovo pojavi u toku 
hajza, ili se nastavi na hajz prije nego se zena ocisti, to je hajz 
i za to vaze propisi hajza. Ako se javi nakon sto se zena 
ocisti, to nije hajz, na osnovu rijeci Ummu Atijje, r.a.: 
"Nismo pridavali vaznost zuckastoj ili smeckastoj krvi nakon 
StO bi se ocistile." (Hadis biljezi Ebu-Davud s vjerodostojnim lancem 
prenosilaca.) 

Hadis biljezi i El-Buhari, ali bez rijeci "nakon Sto bi se 
ocistile". El-Buhari je taj hadis stavio podnaslov "O zuckastoj 
i smeckastoj krvi izvan perioda hajza". U komentaru El- 
Buharijeva djela Fethu-l-Bari, uskladujuci hadis koji prenosi 
Aisa, r.a., u kojem stoji: "... dok ne vidite bijeli iscjedak", i 
spomenuti hadis koji prenosi Ummu Atijje, autor kaze da se 
hadis koji prenosi Aisa, r.a., odnosi na to kada zena vidi 
zuckastu i smeckastu krv u toku hajza. Medutim, izvan perioda 
hajza postupa se onako kako je rekla Ummu Atijje. 

Hadis koji prenosi Aisa, r.a., El-Buhari navodi kao 
mu'allek (predanje bez seneda), ali u aktivnoj formi. U torn 
hadisu stoji da su zene slale Aisi, r.a., uloske (ed-deredze) na 
kojimaje bilo malo pamuka, na kojem je bila zuckasta krv, 
pa bi im Aisa, r.a., govorila: "Ne zurite (s kupanjem) prije 
nego vidite bijeli iscjedak." (Toje ono sto izade iz rodnice po 
prestanku hajza). 

4. Prestanak krvi tokom hajza, tako dajedan dan zena vidi 
krv, a drugi ne, i tome slicno. Ovo se moze javiti u dva 
oblika: 

a) daje to kod zene stalna pojava i to je istihaza, i za 
zenu kojoj se ovo pojavi vaze propisi istihaze i 

b) da to kod zene ne bude neprekidno, nego se javlja 
povremeno, a period u kojem je cistanormalanje. 17 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

Ulema se razisla u tome da li je taj prekid krvi period 
cistoce ili zanjega vaze propisi hajza. Mezheb Safije stoji na 
stanovistu da se tada primjenjuju propisi hajza i daje to hajz. 
To je stav i sejhul-Islama Ibn Tejmijje, autora dj el a El-Faik, 
a to je stav i Ebu-Hanife, jer se nije pojavio bijeli iscjedak. 
Kada bi se to smatralo periodom cistoce, period prije i poslije 
toga bio bi hajz, a to niko ne smatra. Takoder, ako bi se 
spomenuti period smatrao cistocom, kupanje bi predstavlj alo 
poteskocu svaka dva dana, a, hvala Allahu, nema poteskoce u 
Serijatu. 

Poznati stav u hambelijskom mezhebu jeste taj da je 
period kada tece krv, period hajza, a kada prestane, to je 
period cistoce. Tako nije u slucaju kada oba ova perioda 
prelaze najduzi uobicajeni period hajza, i sve sto prede preko 
tog perioda smatra se istihazom. 

U djelu El-Mugni stoji: "Kao ispravno namece se to da 
ako krv prestane na manje od jedan dan, to nije period 
cistoce, a na osnovu onoga sto smo rekli o nifasu da se ne 
obazire na period manji odjednog dana. Ovo je, ako Bog da, 
tacno, zato sto krv jedanput tece a drugi put prestane. 
Naredba kupanja za onog ko se ocisti poslije svakog sata bila 
bi teska. Kaze Uzviseni: 

/ u vjeri vam nije nista tesko propisao. (El-Hadzdz, 78.) 

Ako se hajz prekine na manje od jednog dana, to nije 
period cistoce, osim ako vidi nesto sto dokazuje daje hajz 
prestao ili daje zena vidjela bijeli iscjedak." 

Ove rijeci autora djela El-Mugni predstavlj aju sredinu 
izmedu, dva stava, a Allah najbolje zna ono sto je ispravno. 

5. Isusenost krvi, tako da zena vidi samo obicnu vlaznost. 
Ako se ovo vidi u vrijeme hajza ili se ono nastavlja na njega, 
prije nego se zena ocistila, to je hajz, a ako sejavi nakon sto Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 18 

se zena ocistila, to nije hajz. U torn slucaju to se moze 
pridruziti situaciji kada zeni tece zuckasta ili smeckasta krv i 
isto se tretira. * * * 19 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

Cetvrto poglavlje: 
PROPISI O HAJZU Postoji vise od dvadeset propisa o hajzu, a spomenut 
cemo one za koje mislimo da su najpotrebniji. 

1. Namaz. Zabranjen je namaz, kako obavezni tako i 
dobrovoljni, zeni kojaje u hajzu i ne bi bio valjan ako se 
obavi. Ona nije duzna naklanjati propustene namaze, osim 
onaj namaz u cijem vremenu bude cista onoliko koliko bi 
mogla obaviti jedan potpuni rekat. Takav namaz zena je 
obavezna naklanjati bilo da se radi o pocetku ili kraju 
namaskog vremena. 

Primjer za prvo jeste slucaj kada zena dobije hajz nakon 
sto je od zalaska sunca proslo vrijeme u kojem je moguce 
klanjati jedan rekat. Ona je obavezna taj namaz (aksam) 
naklanjati nakon sto se ocisti. 

Primjer za drugo jeste slucaj kada se zena ocisti od hajza 
prije izlaska sunca za vrijeme u kojem je moguce klanjati 
jedan rekat. Onaje obavezna naklanjati sabah-namaz nakon 
sto se ocisti. 

Medutim, ako to vrijeme ne bude dovoljno za obavljanje 
jednog potpunog rekata, naprimjer da zena dobije hajz nakon 
sto od zalaska sunca prode jedan trenutak, ili da postane cista 
prije Izlaska sunca na jedan trenutak, tada nije obavezna 
naklanjati namaz. Ovo se temelji na rijecima Allahovog 
Poslanika s.a.v.s.: 

"Ko stigne da klanja jedan rekat od namaza, stigao je 

cijeli namaz." (Muttefekun alejhi) Propisiohajzu.istihaziinifasu 20 

Iz ovog se razumije da ko ne stigne na kraju namaskog 
vremena obaviti u cjelosti jedan rekat nije stigao obaviti 
namaz. 

Ukoliko zenu zadesi od ikindijskog vremena onoliko za 
koliko je moguce klanjati jedan rekat, da li je duzna klanjati i 
podne s ikindijom, i ukoliko je zadesi odjacijskog vremena 
onoliko za koliko je moguce klanjati jedan rekat, da li je 
duzna klanjati i aksam sjacijom? 

U ovome se ulema razisla, a ispravno je daje obavezna 
klanjati samo onaj namaz u cij em vremenu j e bila cista onoliko 
za koliko se moze obaviti jedan rekat u cijelosti. U ovom 
slucaju, to je ikindija i jacija, na osnovu rijeci Allahovog 
Poslanikas.a.v.s.: 

"Ko stigne da klanjajedan rekat od ikindije, prije nego 
sto zade sunce, stigao je klanjati cijelu ikindiju." (Muttefekun 

alejhi) 

Allahov Poslanik s.a.v.s. nije rekao daje takav covjek stigao i 
podne i ikindiju, te daje obavezan klanjati podne, a ono sto je 
osnova jeste neobaveznost (dok se ne ustanovi nesto sto 
obavezuje). Ovoje stav Ebu-Hanife i Malikakoji se navodi u 
komentaru na djelo El-Muhezzeb. 

A sto se tice zikra velicanja, slavljenja i hvaljenja Allaha 
s.v.t. izgovaranja bismille prije jelaiudrugimsituacijama, 
citanja hadisa, fikha, ucenja dove i njeno popracanje rijecju 
amin i slusanja Kur'ana, to nije zabranjeno. 

U dva Sahiha, i u drugim hadiskim zbirkama potvrdeno je 
daje Allahov Poslanik ucio Kur'an, a bio je naslonjen u 
krilu Aise, r.a., koja je bila u hajzu. Takoder, u oba Sahiha 
zabiljezeno je da je Ummu Atijje, r.a., cula Allahovog 
Poslanikas.a.v.s. dakaze: 21 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

"Neka izadu starice, djevojke i one u hajzu na Bajram da 
bi prisustvovale dobru i pozivu upucenom vjernicima, a one s 
hajzom neka se udalje od musalle." 

Stose tice toga da zena u hajzu uci Kur'an gledajuci ili 
uceci u sebi bez izgovora jezikom, kao naprimjer da stavi 
Kur'an nanesto i da gledau ajete uceci ih u sebi, to ne smeta. 
En-Nevevi u komentaru djela El-Muhezzeb kaze da je to 
dopusteno bez razilazenja. Medutim, ako ucenje bude 
izgovaranj em jezikom, toje po vecini uleme zabranjeno. El- 
Buhari, Ibn-Dzerir et-Taberi i Ibn el-Munzir kazu: "To je 
dopusteno." Takav stav zastupaju Malik i Safija (prvobitni 
njegov stav), abiljezi ga autor djelaFethu-l-Bari. 

El-Buhari, bez lanca prenosilaca, navodi od Ibrahima en- 
Nehaija daje rekao: "Ne smeta da prouci ajet." Sejhul-Islam 
Ibn-Tejmijje u Fetvama kojeje sakupio Ibn el-Kasim kaze: 
"U Sunnetu, u osnovi, nema nista cime se zabranjuje ucenje 
Kur'ana zeni u hajzu, a izreka: "Neka zena s hajzom i dzunup 
ne uci nista iz Kur'ana" jeste slab hadis, oko cega su se slozili 
hadiski ucenjaci. S obzirom da su zene u doba Allahovog 
Poslanika s.a.v.s. dobivale hajz, pa da imje ucenje Kur'ana 
zabranjeno kao sto jenamaz, to bi Allahov Poslanik s.a.v.s. 
obznanio svome Ummetu i to bi znale majke vjernika, pa bi 
se to prenosilo medu ljude. Posto niko od Allahovog 
Poslanika s. a. v. s. ne prenosi zabranu o tome, nij e dopusteno da se 
to zabrani, znajuci da to on nije zabranio. Ako to on nije 
zabranio, i pored cinjenice daje hajz postojao i u njegovo 
vrijeme, tada se zna da to nije zabranjeno." 

Ono sto trebamo reci, nakon sto smo saznali za 
razilazenje uleme, jeste: prece je da zena u hajzu ne uci 
Kur'an izgovarajuci gajezikom, osim u nuzdi, kao naprimjer 
da je uciteljica, pa je potrebno da poducava ucenice, ili 
prilikom ispita, kada je potrebno da ucenice uce zbog 
polaganja ispita i tome slicno. Propisiohajzu, istihazi i nifasu 22 

2. Post. Zabranjeno je zeni da posti za vrijeme hajza 
obavezni i dobrovoljni post i on joj ne bi bio ispravan 
ukoliko bi postila. Medutim, onaje duzna napostiti obavezni 
post, na osnovu rijeci Aise, r.a.: "Dobivale smo hajz, pa 
namje naredivano napastanje posta, a nije nam naredivano 
naklanjavanje namaza." (Muttefekun alejhi) 

Ako zena u momentu dok posti dobije hajz, post joj je 
pokvaren, pa makar hajz dobila na trenutak prije aksama. 
Onaje duzna napostiti taj dan ako se radilo o obaveznom 
postu. 

Ako zena osjeti dolazak hajza prije aksama, ali ga ne 
dobije do poslije aksama, post joj je potpun i nije pokvaren. 
To je ispravniji stav jer krv u unutrasnj osti stomaka nema 
nikakvog serijatskog tretmana (znacaja), te zato sto je 
Allahov Poslanik s.a.v.s. kadajebioupitandalisetrebaokupati 
zena koja vidi u snu ono sto vidi u snu muskarac, rekao: "Da, 
ako vidi tekucinu." Takoje Allahov Poslanik s.a.v.s. propisucinio 
ovisnim o videnju sperme ili tekucine kod zene, a ne o 
pomjeranju toga u utrobi covjeka. Takav je slucaj i sa 
hajzom. Njegovi propisi vaze tek posto krv izade iz rodnice, a 
ne dokje krvjos u utrobi. 

Ako svane zora, a zena bude u hajzu, nije joj ispravan 
post tog dana, pa makar se ocistila od hajza jedan trenutak 
nakon svitanja zore. 

A ako joj prestane hajz prije zore, paje postila taj dan, 
post joj je ispravan, pa makar se i ne okupala do izlaska zore. 
Takav je slucaj i osobe kojaje dzunup. Ako zanijeti da posti, 
a dzunup je, i okupa se nakon izlaska zore, post joj je 
ispravan, na osnovu izreke Aise, r.a., koja kaze: 

"AllahovogPoslanika s.a.v.s. tokomramazanazaticalajezora, 
a bio bi dzunup zbog spolnog odnosa, a ne zbog snovidenja, 

zatim bi postio." (Muttefekun alejhi) 23 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

3. Tavafoko Ka'be. Zabranjenoje zeni tavafiti oko Ka'be, 
bio taj tavaf obavezan ili dobrovoljan, i ne bijoj bio ispravan 
ako bi ga ucinila u vrijeme hajza, na osnovu rijeci Allahovog 
Poslanika s . a. v. s . upucenih Aisi, r. a. , kada j e dobila haj z : 

"Radi sto rade hadzije, osim tavafa oko Allahove kuce, 
dok se ne ocistis." 

Sto se tice ostalih radnji i drugih obreda hadzdza i umre, 
kao sto je s'aj izmedu Saffe i Merve, boravak na Arefatu, na 
Muzdelifi i Mini, bacanje kamencica i drugo, nisu joj 
zabranjeni (haram). Ne smeta ako zena obavi tavaf dok je 
cista, a zatim dobije hajz odmah nakon sto je obavila tavaf ili 
u toku obavljanja s'aj a. 

4. Oprosni tavaf. Ako zena upotpuni obrede hadza i umre, 
a zatim dobije hajz prije odlaska iz Mekke i hajz joj se 
nastavi sve do odlaska, ona ce otici (iz Mekke) bez obavljenog 
tavafa, na osnovu izreke Ibn-Abbasa, r.a, koji je rekao: 

"Naredeno je ljudima da svoje zadnje vrijeme boravka u 
Mekki provedu kod Ka'be, osim sto zena u hajzu ima 
olaksicu U vezi toga." (Muttefekun alejhi) 

Zeni u hajzu nije mustehab da prilikom napustanj a Mekke 
dode do vrata Harema i da uci dovu, jer se to ne navodi od 
Allahovog Poslanika s. a. v. s. , a ibadeti se temelj e na onome sto se 
od njega navodi. Ono sto se navodi od Allahovog Poslanika 
s.a.v.s. ukazujenasuprotno. Naime, postomujerecenodaje 
Safija dobila hajz nakon obavljenog tavaful-ifade, rekao je: 
"Neka ide." (Muttefekun alejhi) On nije naredio dolazak do vrata 
Harema, a daje to naredeno, bilo bi i obznanjeno. 

5. Boravak u mesdzidu (dzamiji). Zabranjenoje zeni koja 
je u hajzu boraviti u mesdzidu, pa cak i u musalli gdje se 
klanjaju bajram-namazi, na osnovu hadisa koji prenosi 
Ummu Atijje, r.a. Onaje cula Allahovog Poslanika s.a.v.s. da 
kaze: Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 24 

"Neka izadu starice, djevojke i one u hajzu na Bajram da 
bi prisustvovale dobru i pozivu upucenom vjernicima, a one s 
hajzom neka se udalje od musalle." (Muttefekun alejhi) 

6. Spolni odnos. Zabranjeno je njenom muzu da spolno 
opci s njom i njoj je zabranjeno da mu to dopusti, na osnovu 
rijeci Uzvisenog: 

Ipitaju te o mjesecnom pranju. Red: 'Toje neprijatnost. ' 
Zato ne opcite sa zenama za vrijeme mjesecnog pranja, i 
neprilazite im dokse ne okupaju. (El-Bekara 222.) 

Pod rijecju "el-mehid" - jaJ^\ - u ajetu misli se na vrijeme 
trajanja hajza kao i na mjesto gdje se javlja, a to je zenski 
spolni organ, jerAllahovPoslaniks.a.v.s. kaze: 

"Radite sta god hocete (s zenama u hajzu), osim spolnog 
akta." (Muslim) 

A i muslimani su se slozili oko zabrane opcenja u spolni 
organ zene dok je u hajzu. Ljudima koji vjeruju u Allaha i 
Sudnji dan nije dopusteno odvaziti se na ovaj gnusni cin, a na 
cijuzabranuukazujeKur'an, Sunnet AllahovogPoslanikas.a.v.s. i 
konsenzus muslimana, pa da tako budujedni od onih koji su 
se suprotstavili AllahuiNjegovomPoslanikus.a.v.s. idaslijede 
put suprotan putu vjernika. 

U djelu El-Medzmu\ komentaru na djelo El-Muhezzeb, 
(str. 374, torn II) En-Nevevi kaze: "Safijaje rekao: 'Ko ucini 
tako nesto pocinio je veliki grijeh.'" Ucenjaci naseg 
mezheba, a i drugi, kazu: "Ko dopusti spolni akt sa zenom u 
hajzu on se tretiranevjernikom." 

Dopusteno je covjeku, Allahu hvala, udovoljiti svojoj 
strasti putem ljubljenja, grljenja i snosaja izvan spolnog 
organa, ali je prece izbjegavati dio tijela izmedu pupka i 
koljena, osim ako to bude prekriveno. To se temelji na 
rijecima Aise, r.a.: 25 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

"Naredivao bi mi Allahov Poslanik s.a.v.s. dapokrijemdonju 
polovinu tijela, pa bi mi se priblizio, aja sam bila u hajzu" 

(Muttefekun alejhi) 

7. Razvod, braka. Zabranjenoje muzu pustiti zenukojaje 
u hajzu, na osnovu rijeci Uzvisenog: 

O Vjerovjesnice, ako pustate zene, pustajte ih u 
vrijeme kada su ciste. (Et-Talak, 4.) 

To znaci, u stanju u kojem mogu stupiti u odredeno 
vrijeme postrazvodnog cekanja. Znaci daje muz pusti trudnu 
ili cistu od hajza, ali prije odnosa s njom. To je zato sto ako 
se zena pusti u stanju hajza, ona ne stupa u taj period s 
obzirom da se hajz u kojem je pustena ne racuna u period 
cekanja-iddet. 

A ako je pusti cistu, ali nakon odnosa s njom, tada nece 
biti poznat period kojeg ce cekati, buduci da on ne zna da li je 
ona ostala nakon tog odnosa trudna, pa da se broji cekanje na 
osnovu trudnoce, ili nije ostala trudna, pa da broji period 
cekanja na osnovu hajza. Kada nije sigurno o kojoj vrsti 
cekanja je rijec, njemuje haram pustiti je dok to ne bude 
poznato. 

Razvod je u stanju hajza zabranjen (haram), na osnovu 
prethodno navedenog ajeta, a i na osnovu onoga sto se od 
Ibn-Omera, r.a., navodi u oba Sahiha, a i u drugim hadiskim 
zbirkama. Naime, onje pustio zenu za vrijeme hajza, paje 
Omer, r.a., obavijestio AllahovogPoslanika s.a.v.s. o tome, te se 
on zbog toga naljutio i rekao: 

"Naredi mu daje vrati i zadrzi dok se ona ne ocisti, a 
zatim dobije hajz, pa se opet ocisti. Zatim, ako hoce, nekaje 
zadrzi, a ako hoce, nekaje pusti, ali prije nego ima odnos s 
njom. Ovim pocinje vrijeme cekanja (iddet) i Allah nareduje 
da se tako pustaju zene." Propisio hajzu, istihaziinifasu 26 

Covjek koji pusti zenu kojaje u hajzu grijesan je i on je 
duzan pokajati se Allahus.v.t. i vratiti zenu pod svoju zastitu 
kako bi je pustio prihvatljivim serijatskim razvodom koji je 
naredio Allah iNjegov Poslanik s.a.v.s.. Nakon sto juje vratio, on 
ce sacekati da se zena ocisti od hajza u kojemju je pustio, 
zatim ce nakon sto zena dobije hajz drugi put i ocisti se od 
njega, zadrzati je, ako hoce, ili pustitije, ako hoce, ali prije 
nego sto bi imao spolni odnos s njom. 

Zabrana razvoda u vrijeme hajza izuzima se u tri slucaja: 

a) ako zena bude pustena prije nego se muz osamio s 
njom ili imao odnos s njom, tada ne smeta daje pusti u stanju 
hajza i ona ne treba cekati kako bi se ponovo udala. Taj 
razvod nije u suprotnosti sa rijecima Uzvisenog: 

Pustajte ih u vrijeme kada su ciste; 

b) ako dobije hajz, a bude trudna, cemu smo prethodno 
objasnili uzrok; 

c) ne smeta pustiti zenu kojaje u hajzu ako taj razvod 
bude uz nadoknadu, naprimjer da izmedu supruznika bude 
spor i los meduljudski odnos. Tadaje dopusteno muzu da 
uzme nadoknadu da bi pustio zenu, pa i ako ona bude u 
hajzu, na osnovu kazivanja Ibn-'Abbasa, r.a., da je zena 
SabitaibnKajsadoslaAllahovomPoslanikus.a.v.s. irekla: 

"Allahov Poslanice, ja nemam zamjerki na njegovo 
ponasanje niti vjeru, medutim, ja u Islamu ne volim nijekanje 
dobrocinstva svome muzu." Allahov Poslanik s.a.v.s. upitaoje: 
'Da li ces mu vratiti njegovu bascu'? Reklaje: 'Da.' Tadaje 
njemu Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: 'Primi bascu, a nju 
definitivno pusti.'" (El-Buhan) 

Allahov Poslanik s.a.v.s.nijepitao da lije zena u hajzu ili ne. 
Zbog toga sto je ovaj razvod zenino otkupljenje on je i 
dopusten u bilo kojoj situaciji, ako postoji potreba zanjim. 27 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

Obrazlazuci dopustenost raskida braka u stanju kadaje 
zena u hajzu, autor djela El-Mugni kaze: "S obzirom daje 
zabrana pustanja zene dok ima hajz ustanovljena zbog 
nanosenja zeni stete koja se ogleda u duzem iddetu, a raskid 
bracne veze jeste zbog uklanjanja stete koja se ogleda u 
losem odnosu i suzivotu sa onim koga zena ne voli, sto je 
gore od duzeg postrazvodnog cekanja-iddeta, dopusteno je 
uklanjanje vece stete manjom. Zbog toga, Vjerovjesnik s.a.v.s. 
zenu kojaje trazila raskid bracne veze, nije uopce pitao o 
njenom stanju." 

Sto se tice samog akta sklapanja braka sa zenom kojaje u 
hajzu, to ne smeta zato sto je osnova dopustenost (toga) i 
nema dokaza daje to zabranjeno. 

Medutim, treba sagledati ulazak muza kod zene kojaje u 
hajzu. Pa, ako bude siguran da nece s njom imati odnos, ne 
smeta. U suprotnom, nece ulaziti kod nje dok se ne ocisti od 
hajza iz bojazni da nece upasti u haram. 

8. Uzimanje u obzir hajza u pogledu iddeta. Ako covjek 
pusti zenu nakon sto je imao odnos ili se osamio s njom, ona 
je obavezna cekati tri puna mjesecna pranja, ako bude jedna 
od onih koje imaju hajz, a ne bude trudna, na osnovu rijeci 
Uzvisenog: 

Raspustenice neka cekaju tri mjesecna pranja. p- 

Bekara, 228.) 

Iddet trudne zene traje sve dok se ne porodi, bez obzira da 
li to bilo nakon kraceg ili duzeg vremena, na osnovu rijeci 
Uzvisenog: 

Trudne zene cekaju sve dokne rode. (Et-Talak, 4.) 

Ako ne bude imala hajz zato sto je mlada i nije pocela 
dobijati ga, ili zato sto nema hajza zbog starosti, ili zbog toga 
sto je odstranila rodnicu operacijom, ili nema hajz zbog Propisiohajzu.istihaziinifasu 28 

neceg drugog zbog cegajoj se nece povratiti hajz, u torn 
slucaju iddet traje tri mjeseca, na osnovu rijeci Uzvisenog: 

A one zene vase koje su nadu u mjesecno pranje 
izgubile i one koje ga nisu ni dobile, one trebaju cekati 
tri mjeseca, ako niste znali (Et-Tahk, 4.) 

Ako zena budejedna od onih koje imaju hajz, ali joj on 
kasni zbog poznatog razloga, kao sto je bolest ili dojenje, ona 
ce ostati u iddetu dok ne dobije hajz, makar se to vrijeme 
oduljilo i racunat ce cekanje na osnovu njega (tog hajza). 

U slucaju da nestane uzrok, ali se hajz ne vrati, onda ce 
ona cekati cijelu godinu od trenutka kadajoj je nestao taj 
uzrok. Ovo je ispravan stav koji je u skladu sa principima 
Serijata. U ovom slucaju ovaj problem se tretira kao slucaj 
zene kojoj je prestao hajz bez poznatog uzroka. U torn slucaju 
zenino cekanje trajat ce cijelu godinu dana: devet mjeseci u 
slucaju trudnoce kojanajcesce toliko traje i tri mjeseca, inace 
predvidenih za cekanje-iddet. 

Medutim, ako se razvod desi nakon sklapanja braka, a 
prije spolnog odnosa i osamljivanja sa zenom, tada zena nece 
uopce stupati u iddet, bilo da je pustena u hajzu ili ne, na 
osnovu rijeci Uzvisenog: 

O vjernici, kada se vjernicama ozenite, a onda ih prije 
odnosa s njima pustite, one nisu duzne cekati odredeno 
vrijeme koje cete vi brojati (Ei-Ahzab, 49.) 

9. Propis vezan za utvrdivanje zaceca i nepostojanja ploda 
u rodnici zene. Za ovo se veze nekoliko propisa, kao sto je 
sljedece: ako umre neko od zeninih bliznjih, a koga njeno 
dijete ima pravo naslijediti, i ta zena ima muza, njen muz 
nece imati s njom odnos sve dok ona ne dobije hajz ili se ne 
pokaze daje trudna. Ako se pokaze daje trudna, propisuje se 
nasljedstvo na osnovu postojanja trudnoce u vrijeme smrti 29 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

onogako se nasljeduje, a ako dobije hajz, tadanemanaslijeda 
na osnovu nepostojanja ploda. 

10. Obaveznost gusula-kupanja. Obavezaje zeni kadajoj 
prestane hajz, okupati se tako sto ce oprati cijelo tijelo, na 
osnovu rijeci Allahovog Poslanika s.a.v.s. upucenih Fatimi bint 
Ebi-Hubejs: 

"...Pa ako ti dode hajz, ostavi namaz, a kada prode, 
okupaj seiklanjaj." (El-Buhari) 

Najmanje sto je obavezno u vezi gusulajeste to da se 
opere cijelo tijelo, pa cak i ispod kose, a najbolje je da to 
bude onako kako je opisano u hadisu u kojem je Allahov 
Poslanik s.a.v.s. kada gaj e Esma bint Sekl upitalao gusulunakon 
hajza, rekao: 

"Neka uzme svaka od vas svoju vodu i sidr pa se dobro 
ocisti. Zatim neka polije svoju glavu trljajuci dobro tjeme, a 
zatim neka polije po sebi vodu i uzme pamucni komad platna 
nakojemje misk i ocisti se njime." Esmajeupitala: 'Kako da 
se njime ocistim?' On je rekao: 'Subhanallah?!', na sto je 
Aisa rekla: 'Slijedi trag krvi.'" (Muslim) 

Onanije obavezna rasplitati kosu osim akoje kosa cvrsto 
upletena tako da se boji da voda nece dospjeti do korijena 
kose. U Muslimovom Sahihu stoji daje Ummu Seleme, r.a., 
upitala Allahovog Poslanika s.a.v.s.: 

"Ja sam zena koja uplice svoju kosu, pa da li cu je 
rasplitati prilikom gusula od dzenabeta?" (u drugom predanju 
stoji: "...prilikom gusula od hajza i dzenabeta?") Rekao je: 
'"Ne, dovoljno ti je da pospes po glavi tri pregrsti vode i da 
polijes po sebi vodu i tako se ocistis.'" 

Ako zeni prestane hajz u toku nekog namaskog vremena, 
onaje obavezna pozuriti s kupanjem kako bi stigla obaviti 
namaz u njegovom vremenu. Ako bude na putu i nema vode, Propisiohajzu, istihazi i nifasu 30 

ili ima ali se boji da cejoj naskoditi ako je upotrijebi, ili je 
bolesna pa cejoj naskoditi kupanje, ona ce uzeti tejemum kao 
zamjenu za gusul, sve dok ne nestane zapreka (za gusul) i 
tada ce se okupati. Nekim zenama prestane hajz u vrijeme 
nekog namaskog vremena i one odgadaju kupanje do isteka 
tog namaskog vremena, te kazu da ne mogu upotpuniti 
kupanje u torn vremenu. Medutim, ovo nije dovoljan razlog, 
jer one mogu skratiti kupanje na ono sto je obavezno pri 
kupanju i tako mogu obaviti namaz u njegovo vrijeme. A 
kasnije, kada budu imale vremena, upotpunit ce svoje 
kupanje. 

* * * 31 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

Peto poglavlje: 

ISTIHAZA I PROPISI O NJOJ Istihazaje stalno krvarenje kod zene koje se nikada ne 
prekida ili se prekine na kratko vrijeme, kao sto je dan ili dva 
u mjesecu. Dokaz za prvo stanje potvrden je u Sahihu od El- 
Buharija, od Aise, r.a., kojaje rekla: "Fatima bint Ebi-Hubejs 
reklajeAllahovomPoslanikus.a.v.s.: Allahov Poslanice, meni 
se krvarenje ne prekida.'" U drugom predanju stoji: 
"Stalno krvarim i nikada mi ne prestaje." 

Dokaz za drugo stanje u kojem se krvarenje prekida samo 
nakratko jeste hadis u kojem se navodi da je Hamna bint 
Dzahs dosla Allahovom Poslanikus.a.v.s. i rekla: "Allahov 
Poslanice, ja imam jako i dugo krvarenje." Hadis biljezi 
Ahmed, Ebu-Davud i Tirmizi, koji ga smatra vjerodostojnim. 
Prenosi se da gaje Ahmed ocijenio vjerodostojnim, a El- 
Buhari dobrim. Stanja zene sa istihazom 

Zena sa istihazom ima tri stanja: 

Prvo stanje: jeste da zeni bude poznato odredeno vrijeme 
hajza prije istihaze. Ona ce se ravnati prema torn vremenu 
hajza i u torn vremenu vazit ce propisi hajza. Sve preko toga 
jeste istihaza i zato vaze propisi istihaze. 

Primjer za to jeste da zeni hajz traje sest dana od pocetka 
svakog mjeseca, a onda joj se na to nastavi istihaza i 
krvarenje joj ne prestane. U torn slucaju njen ce hajz biti sest Propisi ohajzu.istihaziinifasu 32 

dana od pocetka svakog mjeseca, a sve preko togaje istihaza, 
na osnovu hadisa koji prenosi Aisa, r,a., daje Fatima bint 
Ebi-Hubejs rekla: "Allahov Poslanice, ja imam krvarenje i 
ono mi se ne prekida, pa hocu li ostaviti namaz?" On je 
odgovorio: "Ne, toje samo krv iz kapilara, ali ostavi namaz 
onoliko danakoliko si uobicajeno imalahajz, zatim se okupaj 
iklanjaj." (El-Buhari) 

U Muslimov omSahihu stoji daje Allahov Poslanik s.a.v.s. 
rekao Ummu Habibi bint Dzahs: "Ostani u stanju kada ne 
klanjas i ne postis onoliko koliko ti je trajao hajz, zatim se 
okupaj iklanjaj," 

Na osnovu ovoga, zena koja ima istihazu. a hajz joj traje 
poznato, odredeno vrijeme, nece klanjati i postiti u torn 
odredenom vremenu. Nakon toga, okupat ce se i klanjati i 
nece se obazirati na krv. 

Drugo stanje: jeste da zeni ne bude poznato odredeno 
vrijeme hajza prije istihaze, tako da joj je krvarenje 
neprekidno od trenutka kada joj se prvi put pojavila krv. Ona 
ce postupiti tako sto ce hajz odredivati na osnovu onoga cime 
se on odlikuje: erne krvi, gustoce ili mirisa, i tada ce vaziti 
propisi hajza. Sve je preko toga istihaza i za to ce vaziti 
propisi istihaze. 

Primjer za to jeste daje kod zene krvarenje neprekidno od 
trenutka kadaje vidjela krv, s tim da tih deset dana krv bude 
crna, a u ostatku mjeseca crvena. Ili, deset dana bude gusta, a 
u ostatku mjeseca rijetka. Ili, da deset dana krv ima miris 
karakteristican za hajz, a u ostatku mjeseca nema tog mirisa. 

Njen je hajz u prvom slucaju ono vrijeme kada joj je krv 
bila crna, u drugom slucaju kadaje bila gusta, a u trecem 
kadaje imala miris karakteristican za hajz. Sve preko togaje 
istihaza, na osnovu rijeci Allahovog Poslanika s.a.v.s. upucenih 
Fatimi bint Ebi-Hubejs: "Ako je krv hajza, ona se poznaje po 33 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

tome sto je crna. Ako bude tako, ostavi namaz, a ako bude 
drugacije, uzmi abdest i klanjaj, jer je to krv iz kapilara." 

(Ebu-Davud i En-Nesai, a Ibn-Hibban i El-Hakim ocijenili su ga 

vjerodostojnim). Ucenjaci, Allah im se smilovao, postupaju po 
ovom hadisu i pored toga sto postoje odredene primjedbe na 
njegov lanac prenosilaca (sened) i tekst (metn). Postupati po 
ovom hadisu prece je nego da zena u ovakvom stanju racuna 
hajz kao sto on traje kod vecine zena. 

Treceje stanje: da zeni ne bude poznat odredeni period 
hajza, niti se on icim odlikuje, tako dajoj je krvarenje od 
pocetka neprekidno, a krv joj je jednolicna ili se javlja u 
promjenljivim stanjima i ne moze biti hajz. Ona ce 
postupati na osnovu uobicajenog trajanja hajza kod vecine 
zena. Njen ce hajz biti sest ili sedam dana svakog mjeseca, 
pocevsi od trenutka kadajoj se pojavila krv. Sve preko 
togaje istihaza. 

Primjer za to jeste da zena vidi krvarenje petog u 
mjesecu i ono joj se nastavi s tim da u njemu ne bude nesto 
cime se odlikuje hajz, kao sto je boja i drugo. Njen hajz ce 
biti sest ili sedam dana, pocevsi od petog dana svakog 
mjeseca, na osnovu hadisa u kojem stoji daje Hamna bint 
Dzahs rekla: 

"Allahov Poslanice, ja imam j ako i dugo krvarenje. Ono 
me sprecava da klanjam i postim, pa sta kazes u vezi s tim?" 
On je rekao: "Objasnit cu ti. Stavi krpu od pamuka na spolni 
organ jer to zaustavlja krvarenje." -"Krvarenje je jace od 
toga", rece ona, a on na to doda: "To je onda sejtanska 
kusnja, a ti smatraj hajz sest ili sedam dana, a tacno znanje o 
tome je kod Uzvisenog Aliaha. Zatim se okupaj dok ne vidis 
da si postala cista i da ti je krv prestala, pa klanjaj dvadeset 
cetiri ili dvadeset tri noci i dana i posti." (Ahmed, Ebu-Davud i 

Et-Tirmizi, koji ga smatra vjerodostojnim. Prenosi se da ga je i Ahmed 
ocijenio kao vjerodostojan, aEl-Buhari kao dobar). Propisiohajzu, istihazi inifasu 34 

Rijeci Allahovog Poslanikas.a.v.s.: "...smatraj hajz sest ili 
sedam dana", ne znace da zenajednostavno odabere jedan od 
dva perioda, nego ona treba razmotriti svoju situaciju i 
usporediti je sa situacijom zene kojajoj je najbliza izgledom, 
godinama ili rodbinski. Ona ce razmotriti krv pa ce ono sto je 
najblize daje hajz smatrati hajzom. Takoder, uzet ce u obzir i 
druge okolnosti, pa ako je blize da hajz bude sest dana, 
smatrat ce daje sest. A akoje blize daje sedam, smatrat ce 
da on traj e sedam dana. Stanja zene slicna zeni sa istihazom 

Zeni se nekada desi nesto sto dovede do krvarenja iz 
spolnog organa, poput operativnog zahvata na materici ili 
nesto drugo. Ovo se manifestuje na dva nacina: 

1. Da se zna da nije moguce da ona dobije hajz nakon 
operacije, kao npr. da se operacijom odstrani materica ili se 
ona zatvori tako da iz nje ne moze izaci krv. Ova zena ne 
tretira se kao zena sa istihazom, nego kao zena koja vidi 
zuckastu ili tamnobojnu (smeckastu) krv ili tecnost nakon sto 
se ocistila. Ona nece ostaviti namaz niti post i nije joj 
zabranjen spolni odnos niti joj je obavezan gusul zbog ove 
krvi, ali kada hoce klanjati, mora oprati krv i na spolni organ 
staviti krpu ili nesto drugo (vatu, ulozak), kako bi sprijecila 
prolazak krvi na odjecu. Ona ce se abdestiti za svaki namaz 
nakon sto nastupi njegovo vrijeme, ako su u pitanju namazi 
koji imaju odredeno vrijeme, kao sto je pet dnevnih namaza. 
U suprotnom, ona ce se abdestiti kada htjedne obaviti neki 
namaz, kao stoje slucaj sanafilama opcenito. 

2. Da se ne zna sigurno da zena poslije porodaja nece 
imati hajz, nego postoji mogucnost i jednog i drugog. U 
ovom slucaj u ova se zena tretira kao zena s istihazom. Dokaz 
za to su rijeci Allahovog Poslanika s.a.v.s. upucene Fatimi bint 35 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

Ebi-Hubejs: "To je krv kapilara i nije od hajza, pa ako ti dode 
hajz, ostavi namaz!" 

Njegove rijeci "...ako ti dode hajz", ukazuju natretiranje 
one zene kod kojeje moguc hajz i kod koje bude i prode, kao 
zene s istihazom. A sto se tide zene kod koje ne postoji 
mogucnost hajza, krv koja se kod nje javlja, u svakom 
slucaju, jeste krv iz kapilara. 

Propisi vezani za istihazu 

Prethodno smo saznali kadaje krv hajz a kada istihaza, pa 
kadaje hajz, zanjega vaze propisi hajza, a kadaje istihaza, za 
nju vaze propisi istihaze. 

Prethodno smo spomenuli i vazne propise hajza, a sto se 
tice propisa vezanih za istihazu, oni su kao i propisi koji vaze 
za cistu zenu. Zena s istihazom ne razlikuje se od ciste zene, 
osim u sljedecem 

1. Obaveznaje abdestiti se za svaki namaz, na osnovu 
rijeci AllahovogPoslanikas. a. v.s. upucenihFatimibintHubejs: 

"... zatim se abdesti za svaki namaz." (Buharija u poglavlju 

Sapiranje krvi) 

Ovo znaci da ce se abdestiti zanamaze koji se obavljaju u 
odredenom vremenu, nakon sto nastupi njihovo vrijeme. 
Medutim, ako nije u pitanju namaz koji se obavlja u odredenom 
vremenu, ona ce se abdestiti kada htjedne da ga obavi. 

2. Kada se htjedne abdestiti, oprat ce trag krvi i stavit ce 
pamuk (ulozak) ili slicno na spolni organ kako bi zaustavila 
krvarenje. Ovo setemeljinarijecima AllahovogPoslanikas. a. v.s. 
upucenih Hamni: 

"Objasnit cu ti. Stavi pamucnu krpu, jer to zaustavlja 
krv." Reklaje: 'Ono (krvarenje) je jace od toga.' Rekao je: Propisiohajzu, istihazi inifasu 36 

'Pa, uzmi komad platna.' 'Ono je jace od toga', rece ona. 
'Pritegni to', rece on." 

Ne smeta ono sto izade nakon toga, na osnovu rijeci 
AllahovogPoslanikas.a.v.s. upucenih Fatimi bint Ebi -Hub ejs: 

"Ostavi namaz u danima u kojim imas hajz, zatim se 
okupaj i abdesti za svaki namaz, a onda klanjaj, pa makar i 
kapalakrv na prostirku." (Ahmed, ibn-Madze) 

3. Spolni odnos. Ulema se razisla oko dopustenosti 
spolnog odnosa za vrijeme istihaze ako bi u njegovom 
izostavljanju doslo do poteskoca. Ispravno je da je on 
opcenito dopusten zato sto je mnogo zena (deset ili vise) u 
vrijeme AllahovogPoslanikas.a.v.s. imalo istihazu, a Allah 
kao ni Njegov Poslanik nisu zabranili spolni odnos tim 
zenama. Cak, rijeci Uzvisenog; Zato ne opcite sa zenama za 
vrijeme mjesecnog pranja, dokaz su da nije zabranjeno opciti 
sa suprugom u stanjima izvan hajza. S obzirom na to daje 
zeni s istihazom namaz dopusten, ondaje i spolni odnos, koji 
je manje bitan u odnosu na namaz, takoder, dopusten. 

Upotrebljavati analognu komparaciju izmedu spolnog 
odnosa sa zenom u ovakvom stanju i zenom u hajzu 
neispravno je, jer slucaj ove dvije zene nije isti. To cak 
smatraju i oni koji smatraju zabranjenim spolni odnos sa 
zenom u stanju o kojem je rijec. Analogija (kijas) nije 
ispravna ako postoji razlika izmedu stanja (stvari) koja se 
porede. 

* * * 37 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

Sesto poglavlje: 

NIFAS I PROPISI O NJEMU Nifas je krv prouzrokovana porodom, a koja izlazi iz 
rodnice, bez obzira da li se krv javila uporedo s porodom, 
poslije njega ili prije njega na dva ili tri dana uz postojanje 
kontrakcija (trudova). 

Sejhul-Islamlbn-Tejmijje je rekao: "Ono sto vidi zena 
kadajoj nastupe porodajni bolovijeste nifas." Ibn-Tejmijje to 
nije ogranicio s dva ili tri dana, a pod porodajnim bolovima 
misli na one koji sejavljaju neposredno pred sam porodaj. 

Ulema se razisla oko toga da li nifas ima donju i gornju 
granicu trajanja. Sejh Tekijjuddin u svojoj poslanici o 
pojmovima za koje je Zakonodavac vezao serijatske propise, 
na strani 37. kaze: "Nifas nema najnizu niti najvisu granicu. 
Ako bi se pretpostavilo da kod neke zene postoji krvarenje 
40, 60 ili 70 dana, ali uz prekid, to je nifas. Medutim, ako se 
to krvarenje nikako ne prekida, ondaje nifas 40 danajerje to 
krajna granica u vecini slucajeva, a koju spominju predanja. 
Krvarenje preko 40 dana, u ovom slucaju, nije mjerodavno." 

Na temelju ovoga kazem: Ako se zeni produzi krv nakon 
40 dana, a uobicajeno je dajoj poslije toga prestane ili vidi 
neke znakove koji joj ukazuju na blizinu prekida krvarenja, 
sacekat ce dok se ono ne prekine. U suprotnom, okupat ce se 
kada se napuni 40 dana, zato sto je tako u vecini slucajeva, 
osim ako se tada ne poklopi vrijeme hajza. U torn slucaju ona 
ce sacekati dok se ne zavrsi hajz. A ako se prekine 
(krvarenje) poslije toga, to treba smatrati kao ono sto je kod 
nje uobicajeno i prema tome ce u buducnosti postupati. Propisiohajzu, istihazi inifasu 38 

Medutim, ako se krvarenje nastavi poslije toga, toje istihaza i 
za nju vrijede propisi istihaze. Ako se zena ocisti prije 40 
dana tako sto joj prestane krvarenje, nakon sto se okupa, ona 
postaje cista pa ce klanjati, postiti i njen muz ce moci imati 
odnos s njom. Ona nije cista u slucaju da joj se krvarenje 
prekine u periodu manjem od jednog dana i taj prestanak 
krvarenja nema nikakvog serijatskog tretmana. Ovako se 
navodi u djelu El-Mugni. 

Smatra se daje zena u nifasu i u slucaju da rodi plod na 
kojem se ocrtavaju konture ljudskog bica. Ako plod koji zena 
rodi bude mali i na njemu ne budu vidljive konture ljudskog 
bica, tada krv kojajoj se pojavi nije krv nifasa nego krv iz 
kapilara i za nju vaze propisi istihaze. 

Najmanje vrijeme za koje se moze uociti da su formirane 
konture ljudskog bicaje osamdeset dana od pocetka trudnoce, 
a u vecini slucajeva to je devedeset dana. Ibn-Tejmijje kaze: 
"Zena se nece obazirati na krv koja se pojavi sa 
kontrakcijama prije porodaja. Medutim, ako se krv pojavi 
poslije, ona ce prestati sa obavljanjem namaza i postom. Ako 
se nakon porodaja ustanovi stanje suprotno onome sto je 
uobicajeno (uocljivo), ona ce poceti ponovo klanjati i postiti i 
nadoknadit ce ono sto joj je proslo. U slucaju da se ne utvrdi 
drugacije stanje, ona ce postupati na osnovu onoga sto je kod 
nje uocljivo i nece nadoknadivati propustene namaze i post." 

(Komentar djela E\-Ikna') 

Propisi vezani za nifas 

Propisi su nifasa kao i propisi hajza, osim sto se razlikuju 
u sljedecem 

1. Iddet; on zavisi od rastave braka, a ne od nifasa, jer ako 
rastava braka bude prije nego zena rodi, iddet ce prestati 
samim porodajem, ane nifasom. U slucaju da se razvod desi 39 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

poslije porodaja, cekat ce se pojava hajza, kao sto je to vec 
prethodno pojasnjeno. 

2. El-Ila', a to je kada se covjek zakune Uzvisenim 
Allahom da sa svojom suprugom nece opciti duze od cetiri 
mjeseca. Ako se on zakune, a supruga htjedne s njim opciti, 
dat ce mu se da saceka 4 mjeseca, a poslije treba s njom ili da 
opci ili daje pusti na njen zahtjev. Razlika izmedu cekanja 
el-ila' u slucaju zene s hajzom i zene u nifasu jeste da se 
period nifasa ne racuna u ova cetiri mjeseca koja muz treba 
cekati, dok se vrijeme u kojem zena bude u hajzu uracunava 
u spomenuta cetiri mjeseca. 

3. Punoljetnost nastupa hajzom, a ne nifasom, zato sto 
zena ne moze zatrudnjeti prije nego dobije hajz. 

4. Ako se prekine krvarenje hajza, a zatim se povrati dok 
jejos vrijeme hajza, to je hajz, kao naprimjer da zeni inace 
hajz traje osam dana, alijoj se javi krv cetiri dana, zatim se 
prekine dva dana, a onda se opet javi u sedmom i osmom 
danu. Krv koja se ponovo javila, bez sumnje, jeste hajz i za 
njeg vaze propisi hajza. A sto se tice perioda prilikom 
prestanka krvarenja nifasa prije isteka cetrdeset dana, a zatim 
se vrati u toku tih cetrdeset dana, to je ono sto dovodi u 
nedoumicu i zenaje obavezna klanjati i postiti ono sto je farz 
koji je propisan u odredeno vrijeme i njoj je zabranjeno ono 
sto je zabranjeno zeni u hajzu i nifasu, osim farzova koje ce 
opet nadoknaditi nakon sto se ocisti. Ovo je poznati stav 
pravnika hambelijskog mezheba. 

Tacno je da ako se krv vrati u vrijeme kadaje moguce da 
je to nifas, ondaje to nifas, u suprotnom to je hajz. Osim ako 
se krvarenje nastavi (nakon 40 dana), ondaje to istihaza. Ovo 
je blizu stava imama Malika koji je prenesen u djelu El- 
Mugni. Imam Malik kaze: "Ako zena vidi krv nakon prekida 
od dva ili tri dana, toje nifas. U suprotnom, to je hajz." Ovo 
je u skladu sa stavom Ibn-Tejmijje. U skladu je i sa Propisiohajzu, istihazi i nifasu 40 

stvarnoscu i ne moze se reci da u pogledu krvi postoji nekih 
nedoumica. Nedoumica je relativan pojam i ljudi se u 
pogledu toga razlikuju s obzirom na njihova znanja i 
shvacanja. 

U Kur'anu i Sunnetu objasnjeno je sve i Allah nije nikom 
naredio da posti dva puta ili da tavafi dva puta, osim ako pri 
prvom putu postoji neki nedostatak koji ne moze otkloniti, 
osim da ga nadoknadi. Sto se tice toga da kada covjek obavi 
ono cime je zaduzen u skladu sa svojim mogucnostima, tada 
je s njega spala odgovomost, kao sto Uzviseni Allah kaze: 

Allah nikog ne opterecuje preko mogucnosti njegovih, 
(El-Bekara, 286.) 

Bojte se Allaha koliko mozete. (Et-Tegabun, 16.) 

1. Ako se zena ocisti od hajza prije nego sto joj inace 
traje hajz, dopustenoje njenom muzu opciti s njom i to nije 
mekruh. A sto se tice nifasa, ako se zena ocisti od njega prije 
isteka cetrdeset dana, mekruh je njenom muzu opciti s njom i 
to je poznato u hambelijskom mezhebu. 

Ispravno je, medutim, da to nije mekruh i vecina uleme 
smatra tako jerje kategorija mekruh serijatska norma i za nju 
je potreban dokaz. A o ovome postoji samo ono sto biljezi 
imam Ahmed ibn Hanbel, a to je daje zena Osmana b. Ebi el- 
Asa dosla kod njega prije nego sto je napunila cetrdeset dana, 
pa joj je on rekao: "Ne priblizuj mi se." Medutim, ovo nije 
dokaz daje to mekruh, zato sto je covjek rekao zeni da mu se 
ne priblizava iz predostroznosti, ili zbog toga sto je mislio da 
ona nije sigurna da li se ocistila, ili se bojao da joj se ne 
pojavi krv prilikom odnosa, ili zbog neceg drugog. A Allah 
najboljezna. 

* * * 41 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

Sedmo poglavlje 

UPOTREBA ONOGA CIME SE SPRJECAVA 

ILI IZAZIVA HAJZ I CIME SE SPRJECAVA 

ZACECE ILI IZAZIVA POBACAJ Upotreba onoga cime se sprecava hajz dopusteno je zeni 
uz dva uvjeta: 

1. danema bojazni da cejoj nastetiti. Pa, ukoliko postoji 
bojazan da cejoj nastetiti, onda upotreba toga nije dopustena, 
na osnovu rijeci Uzvisenog: 

I sami sebe u propast ne dovodite. (El-Bekara, 195.), 

.../ jedni druge ne ubijajte! Allah je, doista, prema 
vama milostiv: (En-Nisa',29.); 

2. da to bude uz dopustanje muza, ako on ima veze s tim; 
naprimjer da ona bude razvedena od njega, ali na nacin koji 
ga obavezuje daje materijalno izdrzava. Nije dozvoljeno zeni 
upotrebljavati sredstva koja sprecavaju hajz kako bi se 
produzilo vrijeme njenog priceka, a time i njegova skrb o 
njoj, osim uz dopustenje muza. Takoder, akoje potvrdeno da 
se upotrebom onoga sto sprecava hajz sprecava i trudnoca, 
onda je nuzno da to bude uz dozvolu muza. Bolje je ne 
upotrebljavati ta sredstva, osim u nuznoj potrebi, zato sto je 
prepustanje da se stvari odvijaju same po sebi blize zdravlju i 
ispravnosti. 

Sto se tice upotrebe onoga sto izaziva hajz, toje dopusteno 
uz dva uvjeta: Propisiohajzu, istihazii nifasu 42 

da putem toga zena ne nastoji izbjeci vadzibe, kao 
naprimjer da to upotrijebi malo prije ramazana kako 
ne bi postila ili klanjala i slicno; 

da to bude s dozvolom muza, zato sto hajz njemu 
sprecava potpuni uzitak, pa nije dopusteno 
upotrebljavati ono sto sprecava njegovo pravo, osim s 
njegovim zadovoljstvom. 

U slucaju da bude pustena, upotrebljavajuci ta sredstva 
zena ubrzava prolazak muzevog prava da je vrati, ako bude 
imao pravo daje vrati (tj. ako se ne radi o definitivnom 
razvodu). 

Postoje dvije vrste upotrebe onoga sto sprecava trudnocu, 
a to je: 

1. da se time trajno sprecava zacece i to nije dozvoljeno, 
jer zbog toga nema trudnoce, a tako ni potomstva. Ovo je 
suprotno namjerama Serijata, a to je sirenje islamskog 
ummeta. Ovo nije dopusteno i zbog toga sto zena nije sigurna 
da nece umrijeti njena djeca koju vec ima, pa bi mogla ostati 
bez djece; 

2. da se time privremeno sprecava zacece, kao 
naprimjer da zena cesto ostaje trudna i trudnoca je 
preoptereti, pa ona zeli planirati svoju trudnocu svake dvije 
godine, ili tome slicno. Ovo je dopusteno, ali uz odobrenje 
muza i da u tome ne bude stete po nju. Postoji dokaz da su 
ashabiuvrijemeResulullahas.a.v.s. prilikomsnosajasasvojim 
zenama, ponekad ejakulirali izvan rodnice, zbog toga da im 
zene ne bi ostajale trudne i to im on nije zabranjivao. (Za 
ovakav postupak u arapskom jeziku upotrebljava se termin 
el-'azl). 

Sto se tice upotrebe sredstava koja izazivaju pobacaj, ona 
mogu biti koristena s razlicitim namjerama: 43 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu 

1. Da se njima namjerava pobacaj kako bi zena izgubila 
plod. Ako to bude nakon sto plod ozivi, to je bez sumnje 
haram, zato stoje bespravno ubijanje zabranjeno po Kur'anu, 
Sunnetu i konsenzusu muslimana. A ako to bude prije nego 
sto plod ozivi, u torn slucaju ulema se razisla oko njegove 
dopustenosti. Neki od njih suto dopustili, neki zabranili, dok 
neki kazu: "Dozvoljeno je ako plod ne bude ugrusak (alekah), 
to jest da nije napunio cetrdeset dana." Neki pak kazu daje to 
dozvoljeno u slucaju da plod nije poprimio ljudske konture 
tijela. Ispravnije je daje zabranjeno izvrsiti pobacaj ploda 
osim u nuznoj potrebi, kao naprimjer daje majkabolesnai ne 
moze da nosi plod i tome slicno. Tadaje dozvoljeno pobaciti 
plod, ali ako je proslo vrijeme u kojemje moguce da su se 
oblikovale konture ljudskog tijela, tadaje to zabranjeno. A 
Allah najbolje zna. 

2. da se tim odstranjivanjem ploda ne namjerava njegov 
gubitak, tako da taj pokusaj odstranjivanja ploda bude na 
kraju trudnoce i blizu termina porodaja. Ovo je dopusteno 
pod uvjetom da u tome ne bude stete za majku niti za dijete i 
da nema potrebe za operacijom (carskim rezom). Postoje 
cetiri stanja kod kojihje neophodna operacija: 

a) daje ziva i majka i dijete. Nije dopusteno izvrsiti 
operaciju, osim u nuznosti, tj. pri teskom porodu, tako daje 
operacija nuzna. Toje zato stoje tijelo emanet covjekov i ne 
moze raspolagati s njim po svom nahodenju u slucaju da 
postoji bojazan za njega. To moze uraditi u slucaju da to za 
njega ima veliku korist i zato jer mozda smatra da nema 
nikakve stete u operaciji, apokaze se suprotno; 

b) da su mrtvi i majka i dijete. Tada nije dopusten 
hirurski zahvat kako bi se dijete odstranilo, jer u tome nema 
koristi; 

c) da majka bude ziva, a dijete mrtvo. Tadaje dopusteno 
izvrsiti operaciju kako bi se dijete odstranilo, osim ako Propisiohajzu, istihaziinifasu 44 

postoji bojazan za majku. Ono sto je skoro vjerovatno, a 
Allah najbolje zna, jeste da ako plod umre, on ne moze izaci 
bez operacije. Njegov boravak u majcinoj utrobi sprecavao bi 
narednu trudnocu i predstavljao bi tegobu zanju; 

d) da je majka mrtva, a dijete zivo. Ako ne postoji nada 
za njegov zivot, nije dopusteno izvrsiti operaciju, a dopusteno 
je ako postoji nada. U slucaju da iz utrobe izade jedan dio 
djetetovog tijela, ili ne izade nista, onda ce se dijete izvaditi 
operativnim putem. Ucenjaci naseg mezheba smatraju da nije 
dopusteno izvaditi dijete operativnim putem jer je to 
masakriranje tijela. Ispravno je, medutim, da se to moze 
uraditi ako plod ne moze sam izaci. Ovaj stav odabire Ibn- 
Hubejre koji u djelu EX-Insaf kaze daje ovo prece. Ja kazem 
da je to prece, narocito u nasem vremenu i to nije 
masakriranje tijela, jer se nakon operacije stomak zasije i zato 
sto je nepovredivost zivog preca od nepovredivosti mrtvog, te 
sto je spasavanje nevinog od stradanja obaveza, a plod u 
utrobi je nevin (bezgrijesan insan) i obaveza gaje spasiti, a 
Allah najbolje zna. 

if i|t $ 45 Propisi o hajzu, istihazi i nifasu UPOZORENJE 

U prethodno spomenutim situacijama u kojim je 
dopusteno pobacivanje ploda, neophodnaje saglasnost onoga 
kome taj plod pripada, to jest, muza (oca). 

Ovim smo zavrsili ono sto smo htjeli napisati o ovoj 
vaznoj temi. U temi smo se ogranicili na osnovna pitanja i 
opce postulate, a inace ogranci i partikule i ono sto se desava 
zenama, kadaje rijec o ovim pitanjima, more je bez obala. 
Medutim, onaj ko je pronicljiv moze ogranke rjesavati na 
osnovu temeljnih pitanja, a partikularna pitanja na osnovu 
generalnih i opcih. Analogija se upotrebljava u slucaju slicnih 
pitanja. 

Bilo koji muftija treba znati da je on neka vrsta spone 
izmedu Allaha i Njegovih robova u pogledu dostavljanja i 
pojasnjavanja onoga sto su donijeli poslanici. On je 
odgovoran za ono sto se nalazi u Kur'anu i Sunnetu, a oni su 
serijatski izvori koje je covjek duzan razumijevati i raditi po 
njima. Sve stoje oprecno njima, pogresno je, duznost gaje 
odbaciti i nije dopusteno raditi u skladu s time. Iako onaj 
koji zastupa pogresan stav moze biti mudztehid i bit ce mu 
oprosteno, a imat ce nagradu od Allaha za svoj idztihad, 
drugom koji zna tu njegovu pogresku nije dopusteno da je 
prihvati. 

Muftija mora imati iskren nijjet u ime Allaha i On mu 
mora biti oslonac u svemu sto se desi i od Njega treba traziti 
postojanost i uputu ka onome sto je ispravno. Ono sto ce 
muftija uzimati u obzir mora biti Kur'an i Sunnet. Njih ce 
proucavati i istrazivati, kao sto ce proucavati stavove Propisiohajzu, istihazi i nifasu 46 

ucenjaka koji mu mogu pomoci da spomenute izvore bolje 
razumije. Cesto se desava da covjek neko pitanje trazi u 
govoru ucenjaka, ali ne pronade ono sto bi ga zadovoljilo u 
vezi propisa o torn pitanju. Stavise, mozda ne nade uopce 
tome spomena, a kada se ponovo vrati Kur'anu i Sunnetu 
postane mu potpuno jasan propis o tome, a sve u skladu sa 
njegovim ihlasom, znanjem i razumijevanjem. 

Muftijaje duzan cekati i ne zuriti s fetvom u slucaju kada 
postoji nedoumica, jer mnogo je ishitrenih sudova i fetvi koje 
su iznijele neke muftije, a zatim imje postalo jasno da su 
pogrijesili. Poslije toga slijedi kajanje, a mozda i ne budu 
mogli popraviti fetve koje su dali. Kada ljudi upoznaju da 
neki muftijane zuri sa fetvama i da dobro razmisli, oni imaju 
povjerenja u njegove rijeci. Ako vide da daje ishitrene fetve, 
a takav covjek grijesi, izgube povjerenje u njega i njegove 
fetve i tako on svojom zurbom uskrati sebe i druge za znanje 
koje posjeduje, kao i zaispravan stav. 

Molimo Uzvisenog Aliaha da nas i nasu bracu muslimane 
uputi na Njegov pravi put i da nas cuva od pokliznuca. On je 
plemenit i darezljiv. Neka je salavat i selam nasem 
vjerovjesniku Muhammedus.a.v.s.,njegovoj porodici i svim 
njegovim ashabima. Neka je hvala Allahu, Cijim se 
blagodatima upotpunjuju dobra djela. 

* * * 60. PITANJA O 

PROPISIMA 

HAJZA 

I 

ODGOVORI 
NA NJIH 60 pitanjaiodgovori na njih 4g 

PROPISI CISTOCE VEZANI ZA 

NAMAZ 1. Pitanje: Ako zeni prestane hajz odmah nakon izlaska 
zore, da li ce ona postiti taj dan i da li joj je primljen, ili ga 
mora napostiti? 

Odgovor: Sto se tice posta dana u kojem se zena ocistila 
nakon izlaska zore, postoje dva stavauleme. 

Prvi stav: Obaveznaje postiti ostataktog dana, alijoj taj dan 
posta nije primljen, nego je duzna da ga naposti. Ovo je poznati 
stav u mezhebu imama Ahmeda. Allah s.v.t. mu se smilovao ! 

Drugi stav: Ne mora da posti ostatak tog danajerjoj post 
tog dana nije ispravan, zato sto je ona na pocetku dana imala 
hajz i nije bila jedna od onih koji poste. Pa ako joj nije 
ispravan post, nema koristi ni od ostatka posta. Taj period u 
vezi nje nije neprikosnoven jer joj je naredeno da naposti. 
Stavise, zabranjeno joj je postiti taj period. A serijatski post 
je, kao sto znamo, ustezanje od onog sto ga kvari u vremenu 
od izlaska zore do zalaska sunca. I ovaj stav, kao sto se vidi, 
preteze u odnosu na prvi, a po jednom i dragom stavu, 
obavezaje napastanje tog dana. 2. Pitanje: Ako zeni prestane hajz i ona se okupa nakon 
sto nastupi vrijeme sabah-namaza, a zatim klanja i upotpuni 
post toga dana, da li je obavezna napostiti taj dan? 

Odgovor: U slucaju da zeni prestane hajz prije 
nastupanja zore, makar i najednu minutu, a uvjeri se daje 
hajz prosao, ona je obavezna postiti ukoliko se to desi tokom 49 60 pitanja i odgovori na njih 

ramazana i post toga dana joj je ispravan. Ona nije obavezna 
taj dan napastati, jer ga je (zapostila i) postila u stanju kada je 
bila cista od hajza, makar se okupala nakon sto je nastupila 
zora. U ovome nema smetnje kao sto ne smeta da se muskarac 
koji je dzunup od spolnog odnosa ili polucije sehuri, pa da se 
okupa nakon nastupanja zore. Postje takvog covjeka ispravan. 
Ovim povodom zelim skrenuti paznju na drugo pitanje koje 
se tice zena, a to je pojava hajza kod zene koja posti. Naime, 
neke zene misle da im je post pokvaren ako dobiju hajz nakon 
sto su se iftarile, a prije nego su klanjale jaciju. Ovo nema 
nikakva osnova. Stavise, njihov je post ispravan i potpun, 
makar dobile hajz samo jedan trenutak nakon zalaska sunca. 

3. Pitanje: Da li je obaveza zeni kojoj je prestao nifas 
prije napunjenih 40 dana da posti i klanja? 

Odgovor: Kada prestane nifas prije 40 dana, obaveza je 
zeni postiti ako to bude u ramazanu i obaveza joj je klanjati. 
Njenomje muzu dopusteno opciti s njom i ne postoji nesto 
sto zabranjuje post, namaz i spolni odnos. 

4. Pitanje: Kakav je propis za zenu kad koje hajz 
uobicajeno traje sedam ili osam dana, a zatimjoj se jednom 
ili dvaput produzi preko toga vremena? 

Odgovor: Ako zeni hajz traje sest ili sedam dana, a 
zatim se produzi i traje osam, devet, deset ili jedanaest dana, 
ona i dalje nece klanjati sve dok joj hajz ne prestane. To je 
zato sto Allahov Poslanik s.a.v.s. nije postavio odredenugranicuu 
trajanju hajza, a Uzviseni Allah kaze: 

Ipitaju te o mjesecnom pranju. Red: 'Toje neprijatnost. ' 

I sve dok postoji krvarenje zena ce postupati onako kako 
treba u takvom stanju sve dok joj krvarenje ne prestane i dok 
se ne okupa. Nakon toga ona ce obavljati namaze (i sve drugo 60 pitanjaiodgovori nanjih 50 

stoje duzna). Ako joj hajz sljedeceg mjeseca bude trajao krace 
od prethodnog, ona ce se okupati kadajoj on prestane, pamakar 
i ne trajao koliko prethodni. Za zenu je vazno da ne klanja kada 
ima hajz, bez obzira da li se trajanje tog hajza podudara s 
trajanjem prethodnog ili je duze ili krace u odnosu na njega, a 
kadajoj prestane, ona ce poceti obavljati namaze i sve drugo. 

5. Pitanje: Da li ce zena kojaje u nifasu ostaviti namaz 
i post cetrdeset dana ili je znak prestanka nifasa kod zene 
prestanak pojave krvi, te ce se ona okupati i klanjati kadajoj 
ona prestane? Kojije najkraci period kojije potreban da bi se 
zena ocistila od nifasa? 

Odgovor: Za zenu koja je u nifasu nema odredene 
vremenske granice za njegovo trajanje. Sve dok ima 
krvarenje zena nece klanjati, postiti, niti ce njen muz imati 
odnos s njom. Ako se ocisti prije nego sto istekne cetrdeset 
dana, pa makar joj nifas trajao pet ili deset dana, ona ce 
klanjati, postiti i imati odnos sa svojim muzem i u tome nema 
nikakve smetnje. Vazno je daje nifas pojava kojaje uocljiva 
i za njega vaze propisi u ovisnosti od njegovog postojanja ili 
nepostojanja. Onda kada nifas postoji, za zenu vaze njegovi 
propisi, a kada joj on prestane, prestaju i njegovi propisi. 
Medutim, ako se produzi preko sezdeset dana, onda je u 
pitanju istihaza. Tada ce zena sacekatijos onoliko vremena 
koliko joj inace traje hajz, nakon cega ce se okupati i klanjati. 

6. Pitanje: Ako se zeni u danima ramazana pojave male 
kapljice krvi i to se nastavi tokom ramazana, a ona posti, da li 
je ispravan njen post? 

Odgovor: Da, post joj je ispravan, a sto se tice ovih 
kapljica krvi, one su iz kapilara. Zabiljezeno je od Alije ibn 
Ebu-Taliba, r.a., da je rekao: "Kapljice koje su poput 
krvarenja iz nosa nisu hajz." 51 60 pitanjaiodgovori na njih 

7. Pitanje: Ako prestane hajz ili nifas prije zore, a zena 
se okupa nakon svitanja zore, da li joj je ispravan post (tog 
dana) ili nije? 

Odgovor: Da, ispravan je post zeni kojoj prestane hajz 
prije izlaska zore, a ona se okupa poslije izlaska zore, a to 
vazi i za zenu kojoj je prestao nifas, jer je ona u to vrijeme 
bila postac. Onaje kao i dzunup koji je osvanuo kao takav i 
njegov post je ispravan na osnovu rijeci Uzvisenog: Zato se 
sada sastajte s njima u zelji da dobijete ono sto vam je Allah 
vec odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati 
bijelu nit od erne niti zore. Pa je Uzviseni Allah dopustio 
sastajanje muza i zene sve dok se mogne razlikovati zora; iz 
toga proizlazi da kupanje bude nakon svitanja zore. I na 
osnovu hadisa Aise, r.a., kojaje rekla: "Allahovog Poslanika 
s.a.v.s. bi zaticala zora, abio bi dzunup od sastajanja(odnosa) sa 
svojim zenama, a postio bi." Znaci da se Poslanik s.a.v.s 
nije kupao od dzunupluka do poslije svitanja zore (a prije 
izlaska sunca). 

8. Pitanje: Ako zena osjeti hajz ili bolove hajza, ali se 
krv ne pojavi prije zalaska sunca, da li joj je ispravan post tog 
dana ili je duzna napostiti ga? 

Odgovor: Ako zena koja posti osjeti nastupanje hajza ili 
bolove hajza, ali se on ne pojavi sve do poslije zalaska sunca, 
njen je post ispravan i nije obavezna napastati ga ako je u 
pitanju obavezan post, niti joj propada nagrada ako je u 
pitanju dobrovoljan post. 

9. Pitanje: Staje s postom zene kojoj se pojavi krv, a 
ona nije sigurna daje to krv hajza? 

Odgovor: Nj en je post tog dana ispravan jer je osnov da 
nije hajz dok se ne ustanovi daje to hajz. 60 pitanja i odgovori na njih 52 

10. Pitanje: Desi se da ponekad primijeti trag krvi ili 
veoma male kapljice u razlicito doba dana, nekada u vrijeme 
hajza, a nekada u vrijeme cistoce. Kakav je propis posta u ta 
dva stanja? 

Odgovor: Prije smo odgovorili na slicno pitanje, ali 
preostalo je jos da se kaze da ako se te kapljice pojave u 
vrijeme kada zena treba imati hajz i ona ih smatra hajzom, 
ondaje to hajz. 

1 1 . Pitanje: Da li zena s hajzom i nifasom jede i pije u 
danima ramazana? 

Odgovor: Da, jede i pije u danima ramazana, ali prece 
je da to bude tajno ukoliko kod nje u kuci bude neko od 
djece, kako kod njih ne bi izazvala zbunjenost i nedoumicu. 

12. Pitanje: Da li je potrebno da zena kojoj je prestao 
hajz ili nifas u vrijeme ikindije klanja podne s ikindijom ili je 
duznaklanjati samo ikindiju? 

Odgovor: Kod ovog pitanja preteze stav da joj je 
obavezna samo ikindija, zato sto nema dokaza o obaveznosti 
podne-namaza, a pravilo je da je osnova nepostojanje 
odgovornosti (dok se ne ustanovi). Rekao je Resulullah s.a.v.s.: 
"Ko stigne da klanja rek'at od ikindije prije zalaska sunca 
stigao je cijelu ikindiju", a nije spomenuo da je stigao i 
podne. A daje i podne obaveza, obznanio bi to Resulullah s.a.v.s.. 
Zbog toga, zeni koja je dobila hajz nakon nastupanja 
podnevskog vremena, obaveza je naklanjati samo podne bez 
ikindije, iako su podne i ikindija namazi koji se spajaju kada 
za to postoji opravdanje. I nema razlike izmedu ovoga i 
onoga sto je pitano, sto znaci daje njoj obavezno naklanjati 
samo ikindiju, na osnovu onoga na sto ukazuje tekst i 
analogija. Isto vazi i ako se ocisti od hajza prije nego sto 53 60 pitanjaiodgovorinanjih 

zavrsi jacijsko vrijeme, obavezajoj je klanjati samo jaciju 
bez aksama. 13. Pitanje: Kakavje propis za zene koje pobace plod 
prije nego sto se plod uoblici, ili nakon sto se uoblicio, u vezi 
posta dana kada se desio pobacaj i posta dana u kojima traje 
krvarenje? 

Odgovor: Ako plod nije oblikovan, onda ta krv nije krv 
nifasa, i na osnovu ovoga ona ce postiti i klanjati i postjoj je 
ispravan. A ako je plod bio oblikovan, ta krv je krv nifasa, 
nije joj dopusteno klanjati, niti postiti. Osnova ili pravilo kod 
ovog pitanjajeste to da ako se plod uoblicio, ondaje ta krv, 
krv nifasa; a ako se nije uoblicio onda ta krv nije krv nifasa. 
Pa, ako je ta krv, krv nifasa, onda joj je zabranjeno ono sto se 
zabranjuje zeni s nifasom, a ako nije krv nifasa, onda joj se to 
ne zabranjuje. 

14. Pitanje: Da li ima utjecaja na post pojava krvi u 
danima ramazana zeni kojaje trudna? 

Odgovor: Ako se pojavi krv hajza, a zena posti, postjoj 
jepokvaren,na osnovu rijeciResulullahas. a. v.s.: "Azarnijetako 
da zena koja dobije hajz ne posti i ne klanja!?", i zato ga 
smatramo onim sto kvari post. I nifas i izlazak krvi hajza 
kvare post. Izlazak krvi kod zene kojaje trudna u danima 
ramazana ako je hajz, pa onje kao i hajz kod zene koja nije 
trudna, tj. utjece na njen post, a ako nije hajz, onda nema 
utjecaja na post. Hajz koji se moze javiti zeni kojaje trudna, 
jeste hajz koji se ne prekida od vremena kada je zena 
zatrudnjela. Stavise, javlja joj se u vrijeme kadaje trebala 
imati hajz. Po misljenju koje preovladava ovo je hajz i za 
njega vaze propisi hajza. Medutim, ako se prekine krvarenje, 
pa poslije primijeti krv koja nije uobicajena, ova krv nema 
utjecaja na njen postjer nije krv hajza. 60 pitanja i odgovori na njih 54 

15. Pitanje: Ako se zeni pojavila krv jedan dan u 
vrijeme kada treba imati hajz, pa sljedeci dan prestane, sta da 
ona radi? 

Odgovor: Ocito je da ta cistoca, odnosno suhoca koja 
joj se desila u danima hajza, spada u hajz i ne smatra se 
cistocom. Na osnovu ovoga zabranjeno joj je ono sto je 
zabranjeno zeni s hajzom. Neki od ucenjakakazu: "Ko vidi u 
jednom danu krv, a u drugom cistocu, ta krv je krv hajza,' a 
bez krvi je cistoca sve dok ne stigne do 15. dana. A kada 
stigne do 15. dana, krvarenje vise od togaje istihaza." Ovaj je 
stav poznat stav u mezhebu imama Ahmeda ibn Hanbela, 
Allah mu se smilovao. 16. Pitanje: U zadnjim danima hajza, a prije cistoce, 
zeni se ne javi krv. Da li ce ona postiti taj dan s obzirom da 
joj se nije javio bijeli iscjedak ili sta ce uciniti? 

Odgovor: Ako je obicaj kod nje da ne vidi iscjedak 
kao sto je to kod nekih zena, ona ce postiti, a ako je obicaj 
kod nje da vidi iscjedak ona nece postiti dok on ne 
prestane. 

17. Pitanje: Kakav je propis ucenja Kur'ana zene u 
nifasu ili hajzu gledajuci ili uceci napamet, u slucaju potrebe, 
kao npr. ucenice ili uciteljice? 

Odgovor: Ne smeta zeni koja ima hajz ili nifas uciti 
Kur'an ako je potrebno da ga uci kao sto je to slucaj kod 
uciteljice i ucenice ili pak one koja svakodnevno uci dio iz 
Kur'ana. A sto se tice ucenja Kur'ana trazeci ucenjem 
nagradu i sevape, bolje je to ne ciniti zato sto mnogi ucenjaci 
ili vecina njih smatra da zeni s hajzom nije dopusteno uciti 
Kur'an. 55 60 pitanja i odgovori na njih 

18. Pitanje: Da li zena koja ima hajz mora promijeniti 
svoju odjecu nakon sto se ocisti, s tim da nanju nije dospjela 
krv? 

Odgovon^Q mora, zato sto hajz ne cirri necistim tijelo, 
a krv hajza oneciscuje samo ona mjesta na koja dospije. Zbog 
togaje Resullulah s.a.v.s. naredio zenama ako im dode krv na 
njihovu odjecu, daje operu i daklanjaju u njoj. 19. Pitanje: Zena nije postila sedam dana ramazana 
zbog toga sto je bila u nifasu i nastupio je drugi ramazan, a 
ona nije napostila te dane. Zatim je propustila sedam dana od 
drugog ramazana jerje dojila dijete i nije ih mogla napostiti 
zbog bolesti koju je imala. Sta ta zena treba uraditi s obzirom 
daje skoro nastupio treci ramazan? Posavjetujte me, Allah 
vas nagradio! 

Odgovor: Ako je ova zena bila bolesna, kako je 
spomenula, i nije mogla napostiti propustene dane, ona ce ih 
napostiti kada to bude u mogucnosti, makar i nakoh sto prode 
drugi ramazan, zato sto za to ima opravdan razlog. Medutim, 
ako ne bude imala opravdanje i bude trazila olaksicu i 
opravdanje, nije joj dopusteno odugovlaciti napastanje 
ramazana tako da nastupi drugi ramazan. Aisa, r.a., reklaje: 
"Imala sam napostiti odredeni broj dana ramazana, pa nisam 
mogla to napostiti osim u mjesecu sa'banu." Na osnovu 
ovog, zena treba sagledati svoje stanje i ako ne bude imala 
opravdan razlog, ona je grjesna, treba se pokajati Allahu i 
napostiti ono sto je propustila. A nije joj grijeh odloziti 
napastanje posta godinu ili dvije, ako bude imala opravdan 
razlog: 20. Pitanje: Neke zene zatekne drugi ramazan, a one 
nisu ispostile dane iz proslog ramazana, sta im je obaveza? 60 pitanja i odgovori na njih 56 

Odgovor: Obavezaimje dase pokaju Allahu s.v.t. od 
ovoga sto su uradile, zato sto nije dopusteno onome ko ima 
da naposti od ramazana da to odgada do drugog ramazana 
osim s razlogom, na osnovu rijeci Aise, r.a.: "Imala sam 
napostiti od ramazana, pa nisam mogla da ga napostim osim u 
sa'banu." Ovo dokazuje da se post ne moze odgadati do poslije 
drugog ramazana. Na njoj je da se pokaje Uzvisenom Allahu i 
da naposti te dane koje je duzna napostiti nakon drugog 
ramazana. 21. Pitanje: Ako se zeni pojavio hajz u jedan sat 
popodne, a ona nije klanjala podne cim je nastupilo vrijeme 
podne-namaza, da li je obavezna naklanjati ga kada se 
ocisti? 

Odgovor: U ovome postoji razilazenje medu ulemom. 
Ima onih koji kazu da nije obavezna naklanjati taj namaz zato 
sto joj nije proslo cijelo njegovo vrijeme i nije grjesna buduci 
da je dopusteno da odgada namaz do kraja njegovog 
vremena. A ima onih koji kazu daje obavezna da ga naklanja 
(opcenito), zbog opcenitosti rijeci Resulullaha s.a.v.s.: "Ko stigne 
(klanjati) jedan rek'at od namaza stigao je taj namaz." 
Takoder, sigurnije joj je naklanjati ga, jer u naklanjavanju 
jednog namaza nema teskoce. 

22. Pitanje: Ako se zeni pojavi krv na dan ili dva prije 
poroda, da li ce ostaviti namaz i post zbog toga i sta treba 
uraditi? 

Odgovor: Ako se trudnoj zeni pojavi krv prije poroda 
na dan ili dva, a imatrudove, toje nifas. Zbog toga ce ostaviti 
namaz i post. A ako (s torn krvlju) ne bude trudova, to je 
nemjerodavna i nevazeca krv, i nije joj zabranjen post niti 
namaz. 57 60 pitanja i odgovori na njih 

23. Pitanje: Sta mislite o uzimanju tableta da bi se 
sprijecila pojava hajza zbog posta u vrijeme kada svi poste 
(tj. ramazana)? 

Odgovor: Ja upozoravam da se to ne cirri zbog toga sto 
su ove tablete veoma stetne, sto su potvrdili ljekari. Zeni 
treba reci daje ovo nesto sto je Allah s.v.t.propisaokcerima 
Ademovim i budi uvjerena u ono sto ti je Allah propisao. 
Posti sve dok ne bude opravdane zapreke, pa ako nades 
zapreku, onda prekini zadovoljavajuci se onim sto ti je 
Uzviseni Allah odredio. 24. Pitanje: Dva mjesecanakon sto se udala i nakon sto 
se ocistila od hajza, zeni su se pocele pojavljivati male 
kapljice krvi. Da li ce ta zena ostaviti post i namaz, i sta da 
radi? 

Odgovor: Problemi udatih zena u vrijeme kada imaju 
hajz jesu more bez obala, a uzrok tome je upotreba 
kontracepcijskih tableta i tableta koje sprecavaju pojavu 
hajza. Ljudi prije nisu imali ovakvih nejasnoca i problema. 
Tacno je da su nejasnoce prisutne od vremena poslanstva 
Allahovog Poslanikas.a.v.s., odnosno odpostankazena. Medutim, 
mnogobrojnost tih nejasnoca naspram cijeg rjesavanja covjek 
ostaje zbunjen, zalosnaje stvar. Ali, opce pravilo jeste to da 
tek udata zena, kada se ocisti od hajza i uvjeri se dajoj je hajz 
prestao, nema smetnje da obavlja namaz, posti i ima spolni 
odnos sa svojim suprugom. Pod prestankom hajza 
podrazumijevam izlazak bijelog iscjetka, atoje bijelatecnost 
koju zene poznaju kao ono sto dolazi po prestanku hajza, bilo 
da se javi u vidu srneckaste, zuckaste tekucine, kapljica ili 
mokrine. Sve ovo ne spada u hajz. Ummu Atijjaje rekla: 
"Zuckastu i smeckastu krv nismo niusto ub raj ale." Hadis 
biljezi El-Buhari, a kod Ebu-Davuda stoji dodatak: "...nakon 
sto bi se ocistile." Sened (lanac prenosilaca) ovoga hadisaje 60 pitanja i odgovori na njih 58 

vjerodostojan. Na osnovu ovoga kazemo da sve sto se od 
navedenog pojavi kod zene, nakon sto se uvjeri da joj je 
prestao hajz, ne smeta joj niti je sprecava od obavljanja 
namaza, posta i spolnog odnosa s njenim muzem. Medutim, 
obavezna je da ne zuri dokjoj hajz ne prestane (kada vidi 
uobicajene znake za to), zbog toga sto neke zene pozure i 
okupaju se cim im prestane krv, a prije nego sto im prestane 
hajz. Zbog ovoga su zene ashaba slale Aisi, majki vjernika, 
uloske od pamuka na kojima je bilo krvi, pa bi im ona 
govorila: "Nemojte zuriti (s kupanjem) dok ne vidite bijeli 
iscjedak." 25. Pitanje: Neke zene stalno imaju krvarenje, a nekad 
se prekine dan ili dva pa se nastavi. Kakav je propis u ovom 
slucaju u odnosu na post i namaz i ostale ibadete? 

Odgovor: Poznato je kod mnogih ucenjaka to da zena 
koja ima ciklus, a zatim joj se zavrsio, ona ce se okupati, 
klanjati i postiti i ono sto se javi nakon dva ili tri dana nije 
hajz zato sto ta ulema smatra daje najmanje trajanje cistoce 
13 dana. Neki kazu da kada vidi krv, to je hajz, a kada joj 
prestane, to je cistoca, pa makar i ne bilo izmedu dva hajza 
13 dana. 26. Pitanje: Sta je prece zeni, klanjati u nocima 
ramazana u svojoj kuci ili u mesdzidu, a posebno ako tamo 
budu predavanja i poduke? Sta savjetujete onim zenama koje 
klanjaju (teravija-namaz) u dzamijama? 

Odgovor: Prece je klanjati u svojoj kuci, zbog 
opcenitosti rijeci Resulullaha s.a.v.s.: "...i njihove kuce su im 
bolje." Dodatni razlog za to jeste taj sto izlazak zena dovodi 
do smutnje u mnogo slucajeva, paje zeni bolje ostati u svojoj 
kuci i ustegnuti se od izlazenja radi namaza u mesdzidu. A 
predavanja i govore (poduku) moze dobiti posredstvom 59 60 pitanja i odgovori na njih 

kaseta, a moj savjet onima koje klanjaju u mesdzidu jeste taj 
da kad izlaze iz svojih kuca, ne pokazuju svoju ljepotu 
ukrasavanjem niti otkrivanjem. 

27. Pitanje: Kakavje propis u vezi s pitanjem kusanja 
hrane u ramazanskim danima, dok zena posti? 

Odgovor: Ne smeta, u slucaju potrebe, ali da ispljune 
ono stoje okusila. 

28. Pitanje: Desila se saobracajna nesreca zeni koja je 
bila u pocetku trudnoce, paje pobacila plod, a sve je to bilo 
popraceno zestokim krvarenjem. Da li joj je dopusteno 
prekinuti post ili ce zavrsiti post? A ako je prekinula post, da 
li je grjesna? 

Odgovor: Kazemo da zena koja je trudna ne dobiva 
hajz, kao sto to kaze imam Ahmed, nego zene znaju da su 
trudne na osnovu prestanka hajza. A hajz je, kao sto kazu 
ucenjaci, stvorio Uzviseni Allah iz mudrosti hranjenja ploda 
u majcinoj utrobi. Pa ako nastane trudnoca, prekida se hajz, 
ali nekim zenama nastavi se hajz u vrijeme kada su trebale 
imati hajz kao sto je bilo prije trudnoce. Hajz kod ovakve 
zene tretira se kao ispravan (normalan) hajz, zato sto joj se 
nastavio i ne utjece na njega trudnoca. Ovaj hajz zabranjuje, 
zahtijeva i ski da obavezu zeni kao i hajz van trudnoce. U 
stvarnosti, te krvi koja izlazi iz zene kojaje trudna ima dvije 
vrste. Prva vrsta koja je hajz jeste ona koja se nastavila 
javljati kao sto je bio slucaj i prije trudnoce. Znaci da 
trudnoca ne utjece na njega. I druga vrsta jeste krv koja se 
javi trudnoj zeni uslijed saobracajne nesrece, ili nosenjem 
necega, ili padanjem s necega i slicno tome. Ova krv nije hajz 
nego je to krv iz kapilara, pa joj se na osnovu ovoga ne 
zabranjuje namaz niti post, za nju cak vaze propisi koji vaze 
za ciste zene. Medutim, ako saobracajna nesreca prouzrokuje 60 pitanja i odgovori na njih 60 

pobacaj ploda, onda za to postoje, na osnovu stavova 
ucenjaka, ove mogucnosti: Ako je plod poprimio ljudske 
konture, krv koja se pojavi poslije pobacajajeste nifas. Zena 
ce za to vrijeme ostaviti namaz i post, i njen muz nece imati 
spolni odnos s njom sve dok se ne ocisti. Ako plod nije 
poprimio ljudske konture, to nije krv nifasa nego krv koja 
nije mjerodavna, i nije joj zabranjen namaz, niti post, a ni 
ostalo pored njih. Kazu ucenjaci da najmanje vrijeme koje je 
potrebno da plod dobije ljudsku konturujeste 81 dan zato sto 
je plod u majcinoj utrobi, kao sto kaze Abdullah ibn Mes'ud, 
r.a.: "Pricaonamje Allahov Poslanik s.a.v.s. a on istinu govori i 
potvrduje mu se njegova istinitost: 'Covjek se stvara u 
utrobi majke 40 dana kao sjeme. Zatim, bude isto toliko 
vremena zakvacak, pa bude isto toliko kao komad mesa. 
Potom, Allah s.v.t. posalje meleka da mu udahne dusu i naredi 
da mu zapise cetiri stvari: nafaku, duzinu zivota, njegova 
djela i da li ce na Ahiretu biti nesretan ili sretan.'" I nije 
moguce da se formiraju konture ljudskog bica prije toga. 
Preovladavajuce je misljenje da se konture ne vide prije 90 
dana, kako kazu neki ucenjaci. 

29. Pitanje: Ja sam zena koja je prije godinu dana 
pobacila plod u trecem mjesecu trudnoce. Nisam klanjala dok 
mi nije prestalo krvarenje, kada mi je receno da sam trebala 
obavljati namaze. Sta da radim, s obzirom da ne znam tacan 
broj dana u kojima sam propustila namaze? 

Odgovor: Poznati stav uleme jeste taj da zena koja 
pobaci plod od tri mjeseca ne klanja, zbog toga sto je krv koja 
se pojavi kod zene koja pobaci uoblicen plod, krv nifasa i ona 
u nifasu nece klanjati. Ulema smatra da su ljudske konture 
kod ploda uocljive kada on napuni osamdeset jedan dan, a to 
je manje od tri mjeseca. Ako se zena uvjeri daje pobacila 
plod prije nego je napunio tri mjeseca, krv koja joj se pojavi 61 60 pitanja i odgovori na njih 

nije mjerodavna i ona nece zbog nje izostavljati namaze. Ova 
se zena treba sjetiti kada je pobacila plod, pa ako se to desilo 
prije nego je napunio osamdeset dana, ona treba naklanjati 
propustene namaze. A ako ne zna koliko je namaza 
propustila, ona ce pretpostaviti i naklanjati ce onoliko koliko 
po njenom misljenju preovlada daje propustila. 30. Pitanje: Jedna zena kaze da ona otkako joj je 
obavezan post, posti ramazan, ali ne napasta post onih dana 
koje je mrsila zbog hajza i zbog toga sto ne zna broj dana 
koje je mrsila. Ona trazi uputu ka onome sto je sada obavezna 
uraditi? 

Odgovor: Zalosti nas da se ovako nesto zbiva medu 
zenama muslimankama. Ovo ostavljanje, mislim na 
ostavljanje onog sto treba napostiti, moze biti iz neznanja ili 
nemarnosti, a oboje je nesreca. Za neznanje lijek je znanje i 
pitanje, a sto se tice nemarnosti i neodgovornosti, za to je 
lijek bogobojaznost, osjecaj Allahovogs.v.t.nadzora, strahod 
kazne i hitanje ka onome u cemuje Allahovo zadovoljstvo. A 
na ovoj zeni je da se pokaje Allahu s.v.t. od onoga sto je ucinila, 
da trazi oprosta, te da odredi i proracuna koji su to dani koje 
je propustila, te da ih, u skladu s mogucnostima, naposti. 
Time ce s nje spasti obaveza, amolimo Allahas.v.t. dajoj primi 
dovu (tevbu). 31. Pitanje: Kakav je propis ako je zena dobila hajz 
poslije nastupanja namaskog vremena, da li je obavezna 
naklanjati taj namaz kada se ocisti, a isto tako ako se ocisti 
prije prolaska namaskog vremena? 

Odgovor: Prvo: ako je zena dobila hajz nakon sto je 
nastupilo namasko vrijeme, obaveza joj je da kada se ocisti, 
naklanja taj namaz u cijem je vremenu dobila hajz, ako ga 60 pitanja i odgovori na njih 62 

nije klanjala prije nego je dobila hajz. A sve to na osnovu 
rijeci Resulullaha s.a.v.s.: "Ko stigne rek'at od namaza, sti- 
gao je namaz." Ako je od namaskog vremena bilo dovoljno za 
jedan rek'at, a zatim zena dobila hajz prije nego je klanjala, 
njoj je obaveza da ga naklanja kada se ocisti. 

Drugo: ako se ocistila od hajza prije prestanka namaskog 
vremena, duznaje naklanjati taj namaz. Ako se ocistila prije 
izlaska sunca za onoliko vremena u kojem je moguce klanjati 
jedan rek'at, obaveza joj je naklanjati sabah-namaz, a ako se 
ocistila prije zalaska sunca za onoliko vremena koliko je 
dovoljno za jedan rek'at, obavezanjoj je ikindija-namaz, a 
ako se ocistila prije polovine noci, za onoliko koliko je 
vrijeme jednog reka'ta, obaveza joj je naklanjati jacija- 
namaz. A ako se ocistila poslije ponoci, nije obavezna da 
naklanja jaciju-namaz, a obaveza joj je naklanjati sabah- 
namaz kada nastupi njegovo vrijeme. Rekao je Uzviseni 
Allah: "A u sigurnosti obavljajte molitvu u potpunosti, jerje 
vjernicima propisano da u odredeno vrijeme obavljaju 
molitvu." Tj. farz namaz obavlja se u odredeno vrijeme i nije 
dopusteno covjeku klanjati ga van njegovog vremena, niti 
poceti s njim prije njegovog vremena. 32. Pitanje: Sta da radim s obzirom da sam u toku 
namaza dobila hajz? Da li trebam naklanjati namaze koje sam 
propustila dok sam imala hajz? 

Odgovor: Ako zena dobije hajz nakon sto nastupi 
neko namasko vrijeme, npr. dobije hajz pola sata nakon 
zevala (kada je sunce na polovini neba), ona ce nakon 
kupanja naklanjati namaz u cijem joj je vremenu prestao 
hajz, na osnovu rijeci Uzvisenog: Namaz je vremenski 
odredena obaveza vjernika. Ona nece naklanjati namaze koji 
su joj prosli dok je imala hajz, na osnovu rijeci Allahovog 
Poslanika s.a.v.s. izjednogdugoghadisa, akojeglase: "Zarnije 63 60 pitanja i odgovori na njih 

tako da zena u hajzu ne klanja i ne posti?!" Ulema se slaze da 
zenane trebanaklanjati namaze koji sujoj prosli dokje imala 
hajz. Medutim, ako joj hajz prestane, a od namaskog vremena 
ostane onoliko vremena za koliko se moze klanjati samo 
jedan rekat ili vise od toga, ona ce naklanjati taj namaz u 
cijem joj je vremenu prestao hajz, na osnovu rijeci 
Vjerovjesnikas.a.v.s.: "Kostigne (klanjati) jedan rekat odikindije 
prije nego zade sunce, stigao je ikindiju." Ako zeni hajz 
prestane u vrijeme ikindije ili prije izlaska sunca, a do zalaska 
ili izlaska sunca bude preostalo vrijeme u kojem je moguce 
klanjati samo jedan rekat, ona ce u prvom slucaju klanjati 
ikindiju, a u drugom sabah. 

33. Pitanje: Osoba pita: "Moja majka ima 65 godina i 
19 godina nema djece, a tri godine ima krvarenje sto je 
izgleda bolest kojaje pocela da joj dolazi u to vrijeme. S 
obzirom da dolazi vrijeme posta, molim Vas da me 
posavjetujete kako da onapostupi?" 

Odgovor: Propis za zenu kao sto je ona koju snade 
krvarenje jeste to da ce ostaviti namaz i post onoliko koliko 
joj je trajala menstruacija prije ovog dogadaja koji je zadesio. 
Ako joj menstruacija dode prvog svakog mjeseca u trajanju 
od 6 dana, npr. onda ona od prvog svakog mjeseca nece 
klanjati niti postiti 6 dana. A kada se zavrsi, okupat ce se, 
klanjat ce i postiti. Namaz ce obaviti tako sto ce potpuno 
oprati svoj spolni organ i zastititi ga higijenskim uloscima, a 
zatim ce se abdestiti i ovako ce raditi nakon sto nastupi 
vrijeme obaveznog namaza i tako ce raditi ako bude htjela 
klanjati nafilu (izvan vaktova u kojima je namaz farz). U 
ovakvim stanjima zbog teskoce njoj je dopusteno sastaviti 
podne-namaz s ikindija-namazom i aksam-namaz s jacija- 
namazom. Ona ce to (pripremu za namaz) uraditi jednom za 
dva namaza podne i ikindiju, jedanput za aksam i jaciju i 
jedanput za sabah. Umjesto da to radi 5 puta, ona ce to raditi 60 pitanjaiodgovori nanjih 64 

3 puta. I kazem, ponavljajuci drugi put. Kada htjedne postici 
cistocu (abdestiti se), oprat ce svoj spolni organ i zastititi ga 
higijenskim uloskom ili necim slicnim, zatim ce se abdestiti i 
klanjati. Klanjat ce 4 rek'ata podne, 4 ikindije, 3 aksama, 4 
jacije, i 2 rek'ata sabah-namaza. Naime, ona nece skracivati 
namaz, kao sto pretpostavljaju neki neuki ljudi, ali joj je 
dopusteno spojiti podne i ikindiju, aksam ijaciju. Podne s 
ikindijom bilo u podnevsko ili ikindijsko vrijeme, a isto tako 
aksam s jacijom u aksamsko ilijacijsko vrijeme. Ako bude 
htj el a klanjati nafilu s ovim abdestom, dopusteno joj je. 

* * * 65 60 pitanja i odgovori na njih PROPISI HAJZA KOJI SE ODNOSE 

NA NAMAZ I POST 34. Pitanje: Kakav je tretman boravka u Haremu (El- 
Mesdzidul-haramu) zene koja ima hajz kako bi slusala hadise 
i hutbu? 

Odgovor: Zeni koja ima hajz nije dopusteno boraviti u 
Haremu, niti u bilo kojem drugom mesdzidu. Medutim, 
dopusteno joj je da prode kroz mesdzid kako bi uzela nesto 
iz njega i tome slicno, kao sto je Poslanik naredio Aisi, r.a., 
da mu donese serdzadu. Ona je rekla da je serdzada u 
mesdzidu i da ona ima hajz. Na to je on rekao: "Hajz nije u 
tvojoj ruci." Zeni koja ima hajz nije grijeh proci kroz dzamiju 
ako je sigurna da krv nece pokapati po dzamiji. Ukoliko ona, 
medutim, zeli uci u mesdzid i sjediti u njemu, to joj nije 
dopusteno. Dokaz za to jeste sto je Poslanik s.a.v.s. naredio 
zenama da na bajram-namaz izadu starice, djevojke i one 
koje su u hajzu, s tim da ove zadnje ne ulaze u musallu (tj. 
dzamiju). Ovo je dokaz da zeni koja ima hajz nije dopusteno 
boraviti u mesdzidu (dzamiji) kako bi slusala hutbe, dersove 
ili hadise. 

35. Pitanje: Da li je bijela ili zutatekucinakoja izlazi iz 
zene cista ili ne? Da li je obavezna zbog toga abdestiti se, 
imajuci u vidu da izlazi neprekidno? Kakav je propis ako se 
ta tekucina javlja u prekidima, posebno sto vecina zena, a 
narocito obrazovane, smatraju daje to prirodna mokrina i da 
zbog nje nije potreban abdest? 60 pitanja i odgovori na njih 66 

Odgovor: Ocigledno je nakon sto sam istrazivao da ta 
tecnost koja izlazi iz zene, ako ne izlazi iz mokracne besike 
vec iz maternice, onaje cista, ali kvari abdest iakoje cista. To 
je zato sto nije uslov za ono sto kvari abdest da bude necist. 
Tako npr. pustanje vjetrova kvari abdest. I na osnovu ovoga, 
ako nesto izade iz zene, a ona ima abdest, pokvarenjoj je 
abdest i duznaje obnoviti ga. 

A ako to izlazi neprekidno, ne kvari abdest, ali ce se zena 
abdestiti za namaz kada nastupi njegovo vrijeme, klanjat ce u 
torn vremenu u kojemje abdestila farzove i nafile, ucit ce 
Kur'an i radit ce od onog sto joj je dopusteno. Tako kazu 
ucenjaci o ovom nekontrolisanom izlazenju mokrace. Ovo bi 
bio tretman tekucine. Sa stanovista cistoce, onaje cista, a sa 
aspekta kvarenja abdesta, ona kvari abdest, izuzev ako izlazi 
neprestano, a ako izlazi stalno, onda ne kvari abdest, ali zena 
ne treba da abdesti dok ne nastupi namasko vrijeme i treba na 
to paziti (stavljajuci higijenska zastitna sredstva). A ako bude 
isprekidano i uobicajeno da se prekida u vrijeme namaza, ona 
ce sacekati sa namazom do vremena kada se to prekine, ako 
se ne boji da ce proci namasko vrijeme. A ako se boji 
prolaska namaskog vremena, onda ce se abdestiti, staviti 
higijenska zastitna sredstva, paziti na svoj problem i klanjati. 
Nema razlike izmedu male i velike kolicine, zato sto sve sto 
izlazi iz prirodnih otvora na tijelu na koje se vrsi nuzda, kvari 
abdest, bilo ga malo ili puno, za razliku od onog sto izlazi iz 
ostalog dijela tijela, kao sto je krv i povracanje, ne kvari 
abdest bilo da gaje malo ili puno. 

Sto se tide toga da neke zene smatraju da ne kvari abdest 
(izlazak tekucine), ja ne znam za to osnove, osim stava Ibn 
Hazma, Allah mu se smilovao. On kaze da to ne kvari abdest, 
ali nije spomenuo nijedan dokaz, a daje imao argument za to 
iz Kur'ana, Sunneta ili iz govora ashaba, to bi bio dokaz. 
Zena je duzna bojati se Allahas.v.t. i teziti za cistocom, a 
namaz nije primljen bez cistoce pa makar klanjala i stotinu 67 60 pitanjaiodgovori na njih 

puta. Cak, neki od ucenjaka kazu da ne vjeruje onaj koji 
klanja bez prethodnog ciscenja, zato sto je to ismijavanje s 
Allahovim s.v.t. ajetima. 

36. Pitanje: Ako se zena kojoj tekucina stalno izlazi 
abdestila za obavezni namaz, da li joj je ispravno klanjati sta 
hoce od nafila ili uciti Kur'an s tim abdestom, do drugog 
namaskog vremena? 

Odgovor: Ako se zena abdestila za obavezni namaz na 
pocetku namaskog vremena, ona moze klanjati sta hoce od 
onog sto joj je obavezno i dobrovoljno i ucit ce Kur'an sve 
dok ne nastupi vrijeme za drugi namaz. 

37. Pitanje: Da li je ispravno da ta zena klanja duha- 
namaz sa sabahskim abdestom? 

Odgovor: Nije ispravno, zato sto duha-namaz ima 
odredeno vrijeme, pa se ona mora abdestiti nakon nastupanja 
njegovog vremena, i zato sto je ova zena kao i zena koja ima 
istihazu, anaredioje Resulullah s.a.v.s. dase zena koja ima istihazu 
abdesti za svaki namaz. Podnevsko vrijeme nastupakada sunce 
bude napolovini nebapa sve do ikindije. Vrijeme je ikindije od 
nastupanja ikindijskog vremena pa dok sunce ne pozuti (priblizi 
se zapadu), a u slucaju nuzde, do zalaska sunca. Vrijeme je 
aksama od zalaska sunca do nestanka rumenila. A vrijeme je 
jacije od nestanka rumenila do polovine noci. 

38. Pitanje: Da li je ispravno da ta zena klanja kijamu- 
lejl (nocni namaz), ako je proslo pola noci s abdestom od 
jacije? 

Odgovor: Ne, ako je proslo pola noci, obavezajoj je 
obnoviti abdest. Postoji drugi stav koji kaze da ne mora 
obnavljati abdest i on preovladava. 60 pitanja i odgovori na njih 68 

39. Pitanje: Koje je zadnje vrijeme jacije i kako se 
moze prepoznati? 

Odgovor: Zadnje je vrijeme jacije do ponoci, a zna se 
tako sto se podijeli napola izmedu zalaska sunca i izlaska 
zore. Zavrsetkom prve polovine zavrsava se vrijeme jacije, a 
druga polovina nije namasko vrijeme nego meduvrijeme 
izmedujacije i sabaha. 

40. Pitanje: Ako se zeni kojoj se u intervalima javlja 
tekucina (sekret) i koja se abdestila, ali nakon stoje zavrsila s 
abdestom, a prije nego sto je klanjala, pojavi sekret drugi 
put, sta da radi? 

Odgovor: Ako je to pojavljivanje u intervalima, ona ce 
sacekati vrijeme u kojem se ne javlja. Ako ono nema 
odredenog intervala, nekad izlazi, a nekad ne, onda ce ona 
abdestiti nakon nastanka namaskog vremena i nije duzna 
nista drugo. 41. Pitanje: Sta je potrebno uraditi kada tekucina 
dospije natijelo ili odjecu? 

Odgovor: Nije potrebno nista ako je ta tekucina cista, a 
ako je necistoca koja izlazi iz mokracne besike, obavezajoj je 
oprati odjecu. 

42. Pitanje: Da li je dovoljno samo se abdestiti zbog 
izlaska te tekucine (sekreta)? 

Odgovor: Da, dovoljno je, ako je u pitanju cista 
tekucina koja izlazi iz rodnice, a ne iz mokracne besike. 

43. Pitanje: Koji je razlog da se ne prenosi hadis od 
Resulullahas.a.v.s.kojibidokazivaokvarenjeabdestaizlaskomte 49 60 pitanja i odgovori na njih 

tekucine (sekreta), s obzirom da su ashabijke bile revnosne u 
raspitivanju o svojoj vjeri? 

Odgovor: Zato sto se tekucinanejavljakod svake zene. 

44. Pitanje: Sta je sa zenom koja zbog neznanja ne 
uzima abdest po propisu? 

Odgovor: Duznaje pokajati se Allahu s.v.t. i otome pitati 
ucene. 

45. Pitanje: Ima onih koji Vam pripisuju stav da se ne 
treba abdestiti zbog te tekucine? 

Odgovor: Oni koji mi pripisuju ovaj stav ne govore 
istinu. Ocito je da oni iz mojih rijeci daje ta tekucina cista, 
razumiju da ona ne kvari abdest (a nije tako). 

46. Pitanje: Kakav je propis za tamnu tekucinu koja 
izlazi iz zene na dan, vise ili manje, prije hajza. Ponekad ona 
ima izgled tankog crnog ili smedeg konca ili tome slicno? I 
kakav je propis ako se to javilo poslije hajza? 

Odgovor: Ako je ono doslo s dolaskom hajza, to je hajz, 
a zna se na osnovu bolova u stomaku koji obicno dolaze 
prilikom hajza. A sto se tice tamne boje poslije hajza, zena ce 
sacekati dok to prestane, zato sto ova tamna boja koja je 
povezana s hajzom jeste hajz, na osnovu rijeci Aise, r.a.: 
"Nemojte zuriti dok ne vidite bijeli iscjedak." A Allah 
najbolje zna. 

* * * 60 pitanja i odgovori na njih 70 PROPISI HAJZA KOJI SE ODNOSE 
NA HADZDZ I UMRU 47. Pitanje: Kako ce zena koja ima hajz klanjati dva 
rekata prilikom stupanja u obrede hadzdza ili umre? I da li 
moze zena s hajzom ponavljati Kur'an u sebi ili ne? 

Odgovor: Prvo. Potrebno je da znamo da za ihram nema 
propisanog namaza, jer se navodi od Resulullaha s.a.v.s. daje 
naredio namaz pri oblacenju ihrama rijecima, a ne djelom, 
niti daje nekog vidio da to cini, pa to odobrio. 

Drugo: Ova zena koja je dobila hajz prije nego sto je 
stupilau ihram, moze dau to stupi zato sto je Resulullah s.a.v.s. 
naredio Esmi bint Umejs, r.a., zeni Ebu-Bekra, r.a., kojaje u 
vrijeme dok je bila na Zul-hulejfi dobila nifas, da se okupa, 
zastiti higijenskim sredstvima spolni organ i obuce odjecu 
koja je bila dostupna ihramu. Tako ce postupiti i zena s 
hajzom, ostat ce u svom ihramu sve dok se ne ocisti, a zatim 
ce obaviti tavafi s'aj. 

A sto se tice pitanja da li ce ona uciti Kur'an, odgovor je 
da zena koja ima hajz ima pravo uciti Kur'an radi potrebe ili 
radi koristi. Medutim, kada nema nuzde i koristi, kada ga 
zeli uciti radi ibadeta i da se priblizi Allahu s.v.t. bolje joj je da 
ne uci. 48. Pitanje: Otputovala je zena na hadzdz, a dobila je 
hajz pet dana prije putovanja. Nakon sto je dosla do mikata, 
okupala se i stupila u ihram, a nije joj se zavrsio hajz. U 
vrijeme kada je stigla u Mekku ostala je izvan harema ne 71 60 pitanja i odgovori na njih 

obavljajuci nista od obreda hadzdza ili umre. Dva dana 
boravilaje na Mini, a zatim joj je prestao hajz, okupala se i 
obavila sve obrede umre. Zatim joj se ponovo pojavilakrv, a 
onaje bila na obavljanju tavaful-ifade od hadzdza. Ona se 
zastidjela i nastavila obrede hadzdza ne obavijestivsi o tome 
svoga staratelja sve dok se nije vratila u svoje mjesto. Kakav 
je propis zato? 

Odgo vor: Propis za ovo jeste taj da ako je krv kojajoj 
se pojavila pri obavljanju tavaful-ifade, krv hajza, a to zna po 
njegovoj prirodi i bolovima, tavaful-ifada joj nije ispravna i 
treba se vratiti u Mekku radi obavljanja tavaful-ifade. Stupit 
ce u ihram na mikatu s nijetom obavljanja umre i obavit ce 
umru s tavafom i s'ajom i skratit ce kosu, a zatim ce obaviti 
tavaful-ifadu. A ako ta krv nije krv hajza nego obicna krv, 
a ona se moze pojaviti usljed velike guzve ili tome slicno, 
onda joj je tavaf ispravan, po misljenju onih koji ne 
uvjetuju cistocu za tavaf. A sto se tice prvog propisa, 
ukoliko zena zivi daleko pa ne moze da se vrati, hadzdz joj 
je ispravan, zato sto ona ne moze uraditi nista preko onoga 
sto je uradila. 

49. Pitanje: Zena stupi u ihram za umru i nakon sto je 
stigla u Mekku, dobije hajz. Njenje mahrem bio primoran 
putovati odmah, a ona nema nikog da bi mogla ostati u 
Mekki. Kakavje propis? 

Odgovor: Putovat ce s njim i ostat ce u ihramu, zatim ce 
se, kada se ocisti, vratiti. Ovoje u slucaju zene iz Saudijske 
Arabije zato sto je povratak lahak i nema teskoce s pasosem i 
tome slicno. A ako bude strankinja i tesko joj je vratiti se, ona 
ce zastititi spolni organ higijenskim sredstvima, uciniti tavaf, 
s'aj, skratiti kosu i zavrsiti umru u torn putovanju. U torn 
slucaju njenje tavaf bio u nuzdi, a u nuzdi dopusteno je ono 
sto je inace zabranjeno. 60 pitanja i odgovori na njih 72 

50. Pitanje: Da li je ispravan hadzdz zeni muslimanki 
kojaje dobila hajz u danima hadzdza? 

Odgovor: Nije moguce odgovoriti na ovo pitanje dok se 
ne saznakadje dobila hajz, zato sto neke obrede hadzdza nije 
zabranjeno obaviti zeni koja ima hajz, a neke jeste. Tavafne 
moze obaviti osim ako je cista, dok ostale obrede hadzdza 
moze obaviti u stanju hajza. 

51. Pitanje: Obavljala sam hadzdz prosle godine, i 
obavila sam sve obrede osim tavaful-ifade i oprosnog tavafa, 
jer me je od toga sprijecilo serijatsko opravdanje, pa sam se 
vratila kuci u Medinu s tim da se vratim jedan dan da obavim 
tavaful-ifadu i oprosni tavaf. I zbog moga nepoznavanja 
vjerskih naredbi uradila sam sve sto je inace zabranjeno osobi 
kojaje u ihramu. Zatim sam pitala o mom povratku u Mekku 
radi obavljanj a tavafa, pamije receno da mi nije ispravno da 
obavim tavaf, vec da mi je pokvaren i da obavim hadzdz 
drugi put sljedece godine, s tim da zakoljem kravu ili kamilu. 
Da li je ovo tacno? Da li ima neko drugo rjesenje i kakvo je? 
Da li mi je hadzdz pokvaren? Da li je na meni da ga 
ponovim? Odgovorite mi sto sam duzna, Allah s.v.t.Vas 
blagoslovio. 

Odgovor: Ovo je, takoder, jedna od nevolja koja je 
prouzrokovana davanjem fetvi bez znanja. Tebi je obavezno 
vratiti se u Mekku i obaviti samo tavaful-ifadu. A sto se 
tice oprosnog tavafa, ne trebas ga obaviti ako si imala hajz 
do izlaska iz Mekke, to je zato sto zena s hajzom ne mora 
obaviti oprosni tavaf, po hadisu od Ibn-Abasa, r.a.: 
"Naredeno je ljudima da zadnje svoje vrijeme boravka u 
Mekki provedu kod Allahove kuce, osim zene koja ima 
hajz, koja ima olaksicu u vezi s tim. U rivajetu kod Ebu- 
Davuda stoji: "...da njihovo zadnje vrijeme kod Allahove 
kuce bude tavaf. "KadajeAllahovPoslaniks. a. v.s.obavijesten 73 60 pitanjaiodgovorina njih 

da je Safija obavila tavaful-ifadu, rekao joj je: "Neka ide." 
Ovo je dokaz da oprosni tavaf spada sa zene koja ima hajz, a 
ti trebas obaviti tavaful-ifadu. Posto si se iz neznanja 
oslobodila svega onoga sto je zabranjeno u ihramu, to ne 
smeta, jer kada onaj koji ne zna uradi nesto sto je 
zabranjeno onom sto je u ihramu, nema mu grijeha, na 
osnovu rijeci Uzvisenog: Gospodaru nas, ne kazni nas ako 
zaboravimo Hi sto nehotice ucinimo. I Njegove rijeci: Nije 
grijeh ako u tome pogrijesite, grijeh je ako to namjerno 
ucinite. Sve sto je Uzviseni Allah zabranio onom ko je u 
ihramu, ako ga uradi iz neznanja i iz zaborava, ili pod 
prisilom, nema mu grijeha. Medutim, u trenutku kada 
nestane opravdanih razloga, on mora prestati ciniti ono u sto 
se bio upustio. 52. Pitanje: Ako zeni pocne nifas dan prije Arefata i 
ona obavi ruknove hadzdza osim tavafa i s'aja, dok nije 
primjetila dajoj se poceo nifas zavrsavati 10 danaposlije. Da 
li ce se okupati i obaviti rukn koji je ostao, a to je tavaf? 

Odgovor: Nije joj dopusteno da se okupa i tavafi dok ne 
bude sigurna da se ocistila, a iz pitanja se razumije da se 
zavrsava (znaci da nije vidjela potpunu cistocu), a to je ono 
sto je neophodno. Onda kada postane cista, okupat ce se, 
obaviti tavafi s'aj. Ne smeta ako je obavila s'aj prije tavafa, 
jerjeResullulah s.a.v.s. upitanodonogakojijeobavio s'aj prije 
tavafa, paje rekao: "Ne smeta." 

53. Pitanje: Zenaje stupilau ihram iz Sejla (mjesto u S. 
Arabiji) radi obavljanj a hadzdza, a imalaje hajz. Nakon sto je 
stigla u Mekku, otisla je u Dzidu, ocistila se od hajza, 
okupala i iscesljala kosu, a zatim je dopunila hadzdzske 
obrede. Da li joj je hadzdz ispravan? Da li podlijeze nekim 
sankcijama? 60 pitanja i odgovori na njih 74 

Odgovor: Hadzdz joj je ispravan i ne treba dapodlijeze 
nikakvim sankcijama. 54. Pitanje: Krenula sam naumru i prosla sam mikat, a 
imala sam hajz i nisam stupila u ihram. Ostala sam u Mekki 
dok se nisam ocistila od hajza, zatim sam stupila u ihram u 
Mekki. Da li je ovo dopusteno, i sta da uradim i sta mi je 
obaveza? 

Odgovor: Ovo nije dopusteno. Zeni koja hoce obaviti 
umru nije dopusteno da prode mikat a da ne stupi u ihram, pa 
i ako ima hajz. Ona ce stupiti u ihram iako ima hajz i njen 
ihram je ispravan. A dokaz za to jeste slucaj Esme bint 
Umejs, zene Ebu-Bekra, r.a., kojase porodila, aResulullah s.a.v.s. 
bio je na Zul-hulejfi radi oprosnog hadzdza. Onaje poslala 
nekoga do njega da ga pitaju sta da radi? Rekao je: "Okupaj 
se, stavi krpu na spolni organ i obuci ihram." A krv hajza je 
kao krv nifasa. Zeni koja ima hajz, a hoce da obavi umru ili 
hadzdz, kazemo da kada dode u mjesto mikata, da se okupa, 
da zastiti svoj spolni organ higijenskim sredstvima i da stupi 
u ihram bilo za hadzdz ili umru. Kada stupi u ihram i stigne u 
Mekku, nece ici u Harem i nece obilaziti (tavafiti) Ka'bu dok 
se ne ocisti. Zbog togaje rekao Resulullah s.a.v.s. Aisi, r.a., koja 
je dobila hajz u vrijeme umre: "Radi sve sto rade hadzdzije 
osim tavafa oko Allahove kuce dok se ne ocistis." (Prenosi 
Buharija i Muslim.) Takoder, u Sahihu Buharije spominje se da 
je Aisa, r.a., kada se ocistila, ucinila tavaf oko Allahove kuce i 
s'aj izmedu Safe i Merve. Ovo dokazuje to da zena kojaje 
stupila u ihram radi hadzdza ili umre, a ima hajz ili je dobila 
hajzprije tavafa, ona ga nece obaviti, niti ce obaviti s'aj dok se 
ne ocisti i okupa. Medutim, akoje obavila tavaf cista, i nakon 
stoje zavrsila tavaf dobije hajz, nastavit ce s obavljanjem s'aj a 
iako ima hajz, odrezat ce kosu i zavrsiti s umrom zato sto za 
s'aj izmedu Safe i Merve nije uslov cistoca. 75 60 pitanjaiodgovorinanjih 

55. Pitanje: Ja i moja zena smo krenuli iz Jenbu'a (grad 
u S. Arabiji) da obavimo umru. Ali kada smo stigli u Dzidu, 
moja zena je dobila hajz. Ja sam nastavio obavljati umru sam 
bez zene. Kakav je propis u odnosu na moju zenu? 

Odgovor: Tvoja zena treba sacekati da se ocisti, a onda 
obaviti umru, zato sto je Resulullah s.a.v.s. kadaje Safija, r.a., 
dobila hajz, rekao: "Je li nas to ona sprijecila (da se 
vratimo)?" Rekli su: "Onaje obavila tavaful-ifadu." Rekao 
je: "Onda neka ide." Rijeci Resulullaha s.a.v.s: "Je li nas to ona 
sprijecila?", jesu dokaz daje obaveza zeni koja dobije hajz 
prije tavaful-ifade sacekati da se ocisti, a zatim obaviti tavaf. 
Tako je i u slucaju tavafa prilikom umre koji je kao tavaful- 
ifada, zato sto je on rukn umre. Ako zena koja obavlja umru 
dobije hajz prije tavafa, sacekat ce da se ocisti, a zatim ce 
obaviti tavaf. 

56. Pitanje: Da li mjesto obavljanja s'aja spada u 
Harem, i da li mu se moze pribliziti zena koja ima hajz? Da li 
je obavezno da onaj ko ude u Harem sa strane gdje se obavlja 

s'aj da klanja tehijetul-mesdzid? 

Odgovor: Ono sto je ocigledno jeste to da mjesto gdje 
se obavlja s'aj ne spada u mesdzid i zato su napravili niski 
zid koji njih dvoje dijeli. Nema sumnje daje ovo dobro za 
ljude. A da je mjesto s'aja unutar Mesdzida, zeni koja je 
dobila hajz izmedu tavafa i s'aja bio bi zabranjen s'aj. Moj 
sud (fetva) jeste taj da ako zena dobije hajz poslije tavafa, a 
prije s'aja, ona ce obaviti s'aj zato sto njegovo mjesto ne 
spada u Mesdzid. A sto se tice tehijetul-mesdzida, moze biti 
receno daukolikoje covjek obavio s'aj nakon tavafa, a zatim 
se vratio u Mesdzid, on ce ga klanjati. A ako ne klanja 
tehijetul-mesdzid, nema grijeha, ali je bolje da iskoristi 
priliku i da klanja dva rekata, zbog vrijednosti namaza koji se 
klanja u Haremu. 60 pitanja i odgovori na njih 76 

57. Pitanje: Kada sam obavljala hadzdz dobila sam 
hajz, pa me je bilo stid da o tome ikog obavijestim. Usla sam 
u Harem i klanjala, obavila tavaf i s'aj. Sta sam duzna u vezi 
s tim, imajuci u vidu da mi je hajz dosao nakon nifasa? 

Odgovor: Nije dopusteno zeni s hajzom ili nifasom 
klanjati bilo u Mekki ili u svojoj kuci ili na bilo kom 
drugom mjestu, na osnovu rijeci Resulullaha s.a.v.s o zeni: "A 
zar nije tako da zena koja dobije hajz ne posti i ne klanja!?" 
I slozili su se muslimani oko toga da nije dopusteno zeni 
koja ima hajz da posti i da klanja. Stoga, ova zena koja je to 
uradila duzna je da se pokaje Allahu i da trazi oprost za 
ono sto je uradila. A njen tavaf nije ispravan u stanju kadaje 
imala hajz, dok joj je s'aj ispravan, jer je po stavu koji 
preovladava, dopusteno s'aj obaviti prije tavafa prilikom 
hadzdza. I ona je obavezna ponoviti tavaf zato sto je 
tavaful-ifada rukn od ruknova hadzdza i ne moze se potpuno 
osloboditi od zabrane koja vazi u ihramu sve dok ga ne 
obavi. Ova zena nece imati odnos sa svojim muzem ako 
bude udata dok ne obavi tavaf, i nece se moci sklapati brak s 
njom ako bude djevojka, dok ne obavi tavaf. A Uzviseni 
Allah zna najbolje! 58. Pitanje: Sta da radi zena kojaje dobila hajz na Dan 
Arefata? 

Odgovor: Ako je zena dobila hajz na Dan Arefata, 
nastavit ce sa obavljanjem hadzdza i radit ce sta rade drugi 
ljudi, a nece tavafiti oko Ka'be dok se ne ocisti. 

59. Pitanje: Ako zena dobije hajz poslije bacanja 
kamencica na Akabi, a prije tavaful-ifade, a ona i njen muz 
dosli su organizovano u grupi. Sta da ona uradi, s obzirom da 
se ne moze ponovo vratiti poslije ovog putovanja? 49 60 pitanja i odgovori na njih 

Odgovor: Ako se ona ne moze ponovo vratiti, ona ce 
zastititi spolni organ (higijenskim zastitnim sredstvima), a 
zatim ce tavafiti u nuzdi i uraditi ostale obrede hadzdza. 60. Pitanje: Ako se zena ocisti od nifasaprije 40 dana, 
da li joj je ispravan hadzdz? A ako se nije ocistila od nifasa, 
sta da radi s obzirom daje nanijetila hadzdz? 

Odgovor: Ako prestane nifas zeni prije 40 dana, ona ce 
se okupati, klanjati i radit ce sve sto rade one koje su ciste, pa 
i tavaf, jer nema granice za najmanje trajanje nifasa. 

A ako joj nije prestao nifas, hadzdz joj je ispravan, 
takoder, ali nece tavafiti oko Allahove kuce dok se ne ocisti, 
zato sto je Resulullah s.a.v.s zabranio zeni s hajzom datavafi oko 
Allahove kuce, a nifas se tretira kao i hajz u vezi s ovim 
pitanjem. 

* * * Sadrzaj 78 SADRZAJ UVOD 

Prvo poglavlje: 

ZNACENJE HAJZA I NJEGOVA SVRSISHODNOST 8 

Svrsishodnost 8 

Drugo poglavlje: 

VRIJEME HAJZA I NJEGOVO TRAJANJE 9 

Godine zivota u kojima se javlja hajz 9 

Trajanje hajza 9 

Hajz trudne zene 13 

Trece poglavlje: 

NEOCEKIVANE (NEUOBICAJENE) POJAVE U HAJZU 15 

Cetvrto poglavlje: 

PROPISI O HAJZU 19 

Peto poglavlje: 

ISTIHAZA I PROPISI O NJOJ 31 

Stanje zene sa istihazom 31 

Stanja zene slicna zeni sa istihazom 34 

Propisi vezani za istihazu 35 

Sesto poglavlje: 

NIFAS I PROPISI O NJEMU 37 

Propisi vezani za nifas 38 

Sedmo poglavlje: 

UPOTREBA ONOGA CIME SE SPRJECAVA ILI IZAZIVA HAJZ I 
CIME SE SPRJECAVA ZACECE ILI IZAZIVA POBACAJ 41 

UPOZORENJE 45 79 Sadrzaj 

60. PITANJA O PROPISIMA HAJZA I ODGOVORI NA NJIH 47 

PROPISI CISTOCE VEZANI ZA NAMAZ 48 

PROPISI HAJZA KOJI SE ODNOSE NA NAMAZ I POST 65 

PROPISI HAJZA KOJI SE ODNOSE NA HADZDZ I UMRU 70 

SADRZAJ 84 


• 
\^ 
1 
J/2* 
it 
iimu isuum iiiiiiu