Internet Archive BookReader

Protocoll, hållne hos Kongl. Öfverståthållare-Embetet för Police-Ärenden vid Udersökningen angående det af Skomakare-Lärlingen Carl Eric Vesterlund å Skräddare-Gesällen Peter Askbom den 24 Augusti 1819 föröfvade Mord.