Skip to main content

Full text of "Przewodnik bibliograficzny"

See other formats


Google This is adigiial copy of a bix>k thal was presen-cd for generał ions on library shekes before ii was carcfully scanncd by Google as parł of a projecl 

to make the world's books discovcrable onlinc. 

Ii has survived long enough for ilu- copyright lo expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one ihal was never subjecl 

Ui copyright or whose legał copyright term has e.\pired. Whelhcr a book is in the publik domain may vary couniry loeouniry. Public domain books 

are our galeways lo the pasł. represenling a weallh of bisiory, cullure and knowledge lhat's oflen diflicull to discover. 

Marks, notalions and olher marginalia presenl in the original volume will appear in this lile - a reminder of this book's long journey from the 

publisher lo a library and linally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner willi libraries lo digili/e public domain malerials and make lnem widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their cuslodians. Neverlheless. this work is e\pensive. so in order lo keep providing this resource. we have laken steps lo 
prevent abuse by commercial parlics. iiicliiJiiig placmg Icchnical reslriclions on aulomated querying. 
We alsoasklhat you: 

+ Make non -commercial u.se ofthc files We designed Google Book Search for use by individuals. and we reuuesl that you usc thesc files for 
pcrsonal, non -commercial purposes. 

+ Refrain from imtomuted t/ncrying Do not send automaled i.|ueries of any sorl to Google's system: If you are conducting research on machinę 
translation. optical characler recognilion or olher areas where access to a large amount of te.\l is helpful. please conlact us. We encourage the 
use of public domain malerials for thesc purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you sec on each lile is essenlial for informing people aboul this projecl and hclping them lind 
additional malerials llirough Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legał Whatever your use. remember thal you are responsible for ensuring ihal whal you are doing is legał. Do not assume that just 
bccausc we believe a book is in the public domain for users in the Uniied Staics. thal the work is also in ihc public domain for users in other 

counlries. Whelher a book is slill in copyrighl varics from country lo country, and we can'l offer guidancc on whclhcr any specilic usc of 
any specilic book is allowed. Please do nol assume ihal a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the worki. Copyrighl infringcmcnl liabilily can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google 's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discoYcr llie workfs books whilc liclpmg aulliors and publishcrs rcacli new audiences. You can search 1 1 inni, u li I lic luli lc\l of this book on I lic web 
al |_-.:. :.-.-:: // books . google ■ com/| Google Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana była na bibliotecznych pólkach, zanim została troskliwie zeska- 

nowana przez Google w ramach projektu światowej biblioteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zdążyły już wygasnąć i książka stalą sic częścią powszedniego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego 

dziedzictwa to książka nigdy nie objęta, prawami autorskimi lub do której prawa, te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego 

dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota, do przeszłości. Stanowią nieoceniony 

dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują sic również w tym pliku - przypominając 

długą podróż tej książki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady użytkowania 

Google szczyci sic współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich 
upubliczniaińa. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a mv po prosili staramy sieje zachować dla przyszłych 
pokoleń. Niemniej jednak, prace takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostarczać te materiały, podjęliśmy środki, 
takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów 
komercyjnych. 
Prosimy również o: 

• Wykorzystywanie tych plików jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Seareh to usługa przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w niekomercyjnych 

celach prywatnych. 

• Nie automatyzowanie zapytań 

Prosimy o niewysyla.nie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badań nad tłumaczeniami maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków lub innymi dziedzinami, w których przydatny jest 
dosl.ęp do dużych ilości tekstu, prosimy o koniaki z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów będących powszechnym 
dziedzictwem do takich celów-. Możemy być w tym pomocni. 

• Zachowywanie przypisań 

Znak wodny"Google w każdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania, dodatkowych 
materiałów za pośrednictwem Google Book Seareh. Prosimy go nie usuwać. łganie prawa 

W każdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że 
skoro dana książka została uznana za część powszedniego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam 
sposób traktowano w innych krajach. Ochrona praw- autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych krajów, a 
my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jc-t dozwolony. Prosimy nit 1 przyjmować, że dostępność 
jakiejkolwiek książki w Google Book Seareh ozna.cza. że można jej używać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za 
naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe. 

Informacje o usłudze Google Book Seareh 

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book 
Seareh ułatwia czytelnikom znajdowanie książek / całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst 
tej książki można przeszukiwać w biternccic jod. ado -'■u Ti ttp ://books. google. comTl miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, jako tóź 
czytających i kupujących książki wydawany przez Sra Władysława Wisłoctiep. Rok L - 1878 

lipiec — grudzień. KłtAKÓW, 

takładem wydawcy, na składzie w księgarni G. Gebethnera i S$.j 
z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego 
pod zarządem Ignacego Stelcla. 

18T8. ii 'rzewodnik bibliograficzny. Sktfowids abeciiłowy 
autorów, wydawców, tłómaczów, redaktorów, jako też pism zbiorowych 

i bezimiennych. 

Liczba oznacza stronicę ; Ar. — Archi v, Archiwum ; At. — Ateneum ; Bw. = Biblioteka 

warszawska ; Dn. = Dwutygodnik naukowy ; N. = Niwa ; P. — Pamiętnik , Pamiętniki ; 

PI. = Przegtyd lwowski; Pni. = Przewodnik naukowy i literacki; Pp."— Przegląd polski ; 

Pt. = Przegląd techniczny ; R. = Rocznik, Roczniki, Rozprawy ; Spr. - Sprawozdania. A. A. (Zarysy) 31, 45. 
ABC w obrazk. 17. 
A. J. d' (Vercruysse) 
98. 

A. R. (At.) 33. 
Abakanowicz (At.) 89; 

(N.) 6, 54. 

Aceraus 76. 

Acta Pol. hist. (Ze- 
brzydowski) 98. 

Adler-Sieradzki43,64, 
87, 103. 

Adres 17, 65. 

Adressbuch 17. 

Aforyzmy 49. 

Ahn 89. 

Airam 1. 

Akta grodzkie i z. 
(Liske) 93. 

— podkanclerskie76. 

— poselskie 76. 
Akty k istor. jużn. i 

zap. Rossii 65. 
Alexander O. 76 [76. 
Algebra dla szk. nar. 
Amicis £. de 49. 
Anczyc 11, 12, 47, 84; 

(Baśnie) 31, 45, 84; 

(P.) 22. 
Annexa do Rei. 76. 
Archi v f. slav. Phil. 65. 
Archiwum do dziej. lit. 

polsk. 49. 

— wróblew. (Tarnow- 
ski Wł.) 8, 42. 

Argentus 76. 
Arnold 84. [76. 

Artykuły prawa magd. 
Asnyk 33, 60; (PI.) 23; 

(Pp.) 7. 
Astrea 76. 
Ateneum 1, 17, 33, 49, 

65j 89,104. 
Au 33, 60. 

B. F. Y. 49. [89. 
B. K. (Bartoszewicz) 
B. K. dr. (Pni.) 24. 
B. Marya W\ . 
Badggiada 33. 
Bagiński (Zagórski) 
gain 89. [26. Bakowski 17. 
Bałucki 89. 
Bandtkie .1. S. 30, 76. 
Bandtkie K. W. 77. 
Banzemer 89. 
Bar§cz S. 77. 
Baracz Wł. 49. 
Baranowicz 77. 
Barcikowski (Pt.) 55. 
Barklajus 77. 
Baron (Spr.) 57. 
Barthels 50. 
Bartoszewicz 30, 77, 

89, 101. 

Bartsch (Bw.) 66. 
Barwińskij (Kostoma- 

row) 36.' 
Baryczka 89. 
Baśnie Trzy 31, 45,84. 
Baszko 77. 
Bataillard 50. 
Bawopowski (Ville- 

frauche) 57, 
Beekmann 77. 
Beecher-Stowe 1. 
Belkę (P.) 38. 
Bellenger 1, 17; (For- 
ster) 2. 

Bełcikowski (Bw.) 50, 
Bembus 77. [66. 

Benoni 43,64,87, 103. 
Bentkowski 77. 
Benzemer (N.) 37. 
Beranger(Faleński) 2. 
Berdau (Scboedler) 11. 
Berger 65. 
Berlicz Sas (Strutyń- 

ski) 25, 29, 61. 
Berti (Bw.) 33, 90. 
Berzeviczy 65. 
Beyer 77. 
Bezmaski 12. 
Bezzenberger (Ar.) 65. 
Białecki 90; (N.) 22. 
Białobrzeski 77. 
Białuski 77. 
Biblia 77. 
Biblioteczka kalolie. 

(Nabożeństwo) 6. 
Biblioteka dla młodz. 

(Hoffmann) 3, 35. —'filozoficzna (Kar- 
tezynsz) 92. 

— histor. (Peschel) 70. 

— illustr. dla młodz. 
(z Rymanowa Z.) 96. 

— kaznodziejsk. (Isa- 
kowicz i Dąbrowski) 
67. 

— Mrówki (Gosz- 
czyński) 67; (Rozen- 
blatt) 96; (Słowacki, 
8, 97; (Śpiewnik) 25, 
72; (Syrokomla) 97; 
(Woronicz) 73. 

— najceln. utworów 
lit. europ. 18, 33, 50, 
65, 90, 104. 

— obrazkowa (Pude- 
lek) 96. 

— ordyn. Krasiń- 
skich 77; (Bw.) 90. 

— pamiętników i po- 
dróży 30. 

— teatrów amat. (Bli- 
ziński) 18. 

— umiejet. prawnicz. 
(Schulte) 7. 

— warszawska 1, 18, 
33, 50, 66, 90, 104. 

Bielowski 78. 

Bielski M. i J. 78. 

Biesiada liter. 104. 

Bitw* pod Grunwal- 
dem 66. 

Blakston 78. 

Blrgnieres 78. 

Bliziński 18. 

Blumenstok 2, 66, 90. 

Bluszcz 104. 

Błonie Nicolaus de 82. 

Bobrzyński 12, 29. 

Bock 78. 

Bodouen de K. 2. 

Bodyński (Mocnik) 21, 
42. 

Bóg wdzieją 12. 

Bogorya 50. 

Bohomotee 7& 

Bolancten 46. 

Boiesławita 101. 

Bolesławiusz 66. BoUz (Bellenger) 17. 

Borowicz 50. 

Bottala 34. 

Bractwa cerk. 66. 

Brandowski 66. 

Brandt 2. 

Braun 78. 

Brehm (Niewiadom- 
ski) 85. 

Brewiarzyk 18. 

Brodziński 29. 

Broglie 90. 

Broniovius 78. 

Bruckner (Ar.) 65. 

Brykczyński (Bw.) 90. 

Brzeziński Gd. 

Buckie 29. 

Buffon 78. 

Bukwar (Bodouen de 
K.) 2. 

Busson 50. 

Buszczyński 62, 101. 

Bykowski 18; (Zbiór) 
26. 

Bylicki (Spr.) 40. 

Callier (James) 51. 

Cantu 78. 

Castelar 66. 

CH. F. 2. 

Oh. P. (N.) 22. 

Chałubiński (P.) 22. 

Chamiec 66. 

Chęciński 84; (Schnaid 
ksO 85. 

Cherbuliez 2. 

Chmielewski 43, 64, 
87, 103. 

Chmielowski B. 78. 

Chmielowski P. (Ąt.) 
1, 49; (Bw.) 66; (N.) 

6,22,37,38,54,70,94. 
Chociszewski 18, 50. 
Chodkiewicz 2. 
Chodźko 2. 
Chojecki 78. 
Chomętowski 31, 45 

78; (Akta) 76; (P.) 29. 
Chrzanowski (Schrott) 

Chwałkowski 78. 
Chwila obecna 12. flkorowłdzTTffW. m Chwile rzecz. szcz. 2. 

Chyliński Michał (At.) 
33; (Dn.) 34. 

Co kto lubi 34. 

Cobbet 90. 

Collection 90. 

Congrós, Le 18. 

Constant 66, 100. 

Constitutiones 78. 

Coss (At.) 17. 

fotel (Pelczar) 23. 

Cracovia Matth. de 82. 

Crescentyn 78. 

Curtze 90. 

Ćwiczenia nauk. 79. 

Ćwierczakiewiczowa 
66. 

Ćwikliński 18. 

Cybulski 34. 

Czacki 79. 

Czapski 79. 

Czech 90. 

Czemeryński 2. 

Czerny 2; (N.) 22; 
(P.) 22. 

Czerwieński (At.) 89. 

Czerwiński Alb. 18. 

Czerwiński J. 14, 34. 

Czy Jezuici zgubili 
Polskę 79. 

Czy mówisz po pol- 
sku 34. 

D. L. L. (Historya) 47. 

D. T. 34. 

Dąbrowski 18; (Isa- 
kowicz) 67 

Daisenberg 12. 

Damalewicz 79. 

Dambrowski 79. 

Danielson 66. 

Dante (Faleński) 2. 

Dantiscns 79. 

Darwin 101. 

Daudet 2, 34, 67. 

Dawid 79. 

Declaratia 79. 

Decreta 79. 

Delacroix (Zieliński) 

Dembowski 2. [98. 

Deni8owicz 79. 

Deotyma (At.) 89. 

Derdacki(Roniecki)7 

Deskur (At.) 33. 

Dickstein (N.) 54, 94. 

Długosz 79. 

Dmochowski 31, 45. 

Dobrski (P.) 38, 95. 

Dobrzycki (Kartezy- 
usz) 92. 

Dodatek do Pam. Ko- 
ściuszki 2. Dogłel 78. 
Dorszewski 51. 
Dragomanów (Hro- 

raada) 35 

Draper (Rozbiór) 13. 
Drohojowska 90. 
Drwęca (Radzimiński) 

39, "44. 
Dubiecki 91. 
DuChaillull,34,102. 
Duch pociesz. 51. 

— św. Joanny Fr. de 
Ch. 34. 

Dunajewski 12, 34; 

(Pp.) 39. 
Duńczewski 79. 
Dwutygodnik nauk. 

i lit. 18, 34, 51, 67, 

91, 104. 
Dydyński (R. pozn.) 

56. 
Działowski (R. tor.) 

56. 
Dzieduszycka (N.) 22, 

37, 38. 
Dzieduszycki M. 29, 

101. 
Dzieduszycki W. 60, 

67; (Bw.) 66; (Pp.) 

7, 39. 
Dziegiecki (Hillegeer) 

51. 

Dzierzkowski 19. 
Dziwiński (Spr.) 25. 
Dzwin (Pawlik) 54. 
Dżedżałyk 67. 
Edgeworih 84. 
Elementarz dla szkół 

lud. 51. 
Eliasz (P.) 22. 
Eloge hist. 79. 
Ely 101. 
Encyclopódie d'hist. 

nat. 62. 
Encyklopedya koś- 
cielna 63. 

— powszechna 79 

— rolnictwa 19, 67, 
91. 

EngestrOm (Tarnow- 
ski Wł.) 8, 42. 

Essenwein 79. 

Estrejcher51;(Pp.)39. 

Ewangelia dla dzieci 
31, 45. 

Expo8Ó o stanie Pol- 
ski 19; (Pp.) 39. 

F. G. 34. 

Fabian 19. 

Fabrucci (Bellenger) 
17. Faleński 2, 31, 45. 

Falissowski (Florus) 

Faure 35. [79. 

Fecht (Zieliński) 98. 

Feigei 91. 

Feliński 67. 

Fi. R. 67. 

Fischer (Bellenger) 1, 
17; (Forster) 3. 

Flaubert 91, 101. 

Fliegier 67. 

Florus 79. 

Forster 2, 3; (Bellen- 
ger) 1, 17. 

Fraenkel-Hertzberg 3. 

Frankę 43, 64, 87, 103. 

Franzos 3 

Fredro 91, 100; (Pp.) 
55, 96. 

Friesius 79. 

Fritsche G. (At.) 89. 

Fritsche K. 35. 

Fritz-Hommel (Dn.) 
67, 91. 

Fudakowski (N.) 54. 

G. J. (PI.) 23, 39, 55, 
96 

G. L. 19, 100; (Pp.) 71. 

G. Z. (Janet) 3, 12. 

Galerya kandyd. do 
małż. 35. 

Gałęzowski 91. 

Gapiński (R. tor.) 56 

Gąsiorowski 79. 

Gasztowtt 51. 

Gawrzyjelski (Szmidt 
ks.) 40. 

Gazeta rolnicza 104. 

Gdeczyk 51. 

Geramb 46. 

Gerstmann (Pogląd) 

Gindeli 19. [38: 

Ginter 79. 

Girdwojń 14. 

Giżycki 51. 

Gliczner 80. 

Gloger 31, 45; (N.) 69. 

Głos synogarlicy 51. 

Godlewski E. (Kos- 
mos) 20. 

Godlewski M. (N.) 6, 
22, 37, 54, 69, 94. 

Godziny dwie ador. 46. 

Goethe 67, 100; (Pp.) 

Golian 3, 19. [55. 

Gołda 67. 

Gołowackij 91. 

Gorajski 35; (Pp.) 23. 

Górecki A. i E. 60. 

Górnicki 80; (Barkla- 
jus) 77. Górski (N.) 37. 

Gorzkowski 67. 

Gospodyni wiejs. 104. 

Gostkowski (Pt) 55. 

Goszczyński 3, 67; 
(Poetes ill.) 13. 

Gotz 19. 

Grabowski 35. 

Grecki 80. 

Graefe 35. 

Gran vii (Revue) 71. 

Gretschel 12. 

Grochowski St. 80. 

Grochowski W. (Zda- 
nowicz) 29. 

Grodek (Pni.) 24, 39. 

Grodzicki 80. 

Grudziński (N.) 22, 
37, 38, 54, 69, 70, 94. 

Gruell (Landsberger) 
53. 

Grzesznik nawrócony 

Gunesch 51. [51. 

Guttmann 27. 

Gwagnin 80. 

Habura (Sallustyus) 
13; (Bw.) 34. 

Hand- u. Eisenbahn- 
karten 3. 

Hausner 91. 

Heidenstein 80. 

Hejne (Faleński) 2. 

Herbest 80. 

Herbort 80. 

Heroina chrzęść. 80. 

Hertzberg (Fraenkel- 
Hertzberg) 3. 

Heurich 31, 45. 

Hezyod (Faleński) 2. 

Hilarion 80. 

Hilary J. (Pni.) 71, 96. 

Hillegeer 51, 60. 

Hipler 19. 

Historya kraj. rodzin- 
nego 47. 
— o siedmiu mędr. 35. 

Hoffmanowa 84. 

Hoffmann 101. 

Hoffmann Fr. 3, 35. 

Holewiński (At.) 17. 

Hołowczyc (Ar.) 49. 

Homer (Pp.) 39. 

Horacyusz (Faleński)) 

Horain 3. [2. 

Horodyński 35. 

Horowskij 92. 

Horwat 3. 

Hosius 80. 

Hrehorowicz 67. 

Hromada 35. 

Hubner 11. rv Przewodnik bibliograficzny. •a* Hugo W. (Biblioteka 

naje. utw.) 18, 33, 50, 

.65, 90; (Faleński) 2. 

Hulewicz 92. 

Humiecki 92. 

Humnicki 3. 

Icones famil. Kadzi- 
vii. 80. 

Informacya o Różań- 
cu 92. 

Isakowicz 67. 

Iwaniw 35. 

Iwanowska 12. 

Izdebska 84. 

J. Antoni 60; (Bw.) 
18; (Pni.) 7, 24, 39. 

J - d (Bw.) 2, 50. 

J. F. (Bw.) 34, 66. 

J. H. (Ewangelia) 31, 
45. 

J. J. (N.) 6, 22, 37. 

Jacopone z Todi (Fa- 
leński) 2. 

Jabłonowski Al. 19. 

Jabłonowski St. 80. 

Jachimowski 12. 

Jackowski 3. 

Jadwiga Teresa 11, 
92, 102. 

Jagić (Ar.) 65. 

Jahres-Bericht 35. 

Jakubowicz (Wapp- 
ler) 58. 

Jakubowski (Spr.) 67; 
(Steiner) 27. 

James 51, 60. [25 

Jamrógiewicz (Spr.) 

Janet 3, 12. 

Janicki (Akta) 76. 

Janikowski 19, 68. 

Janiszewski 3. 

Janota 19, 52; (Księ- 
gi) 20; (Pni.) 7. 

Janozki 81. 

Janusz 92. 

Januszowski (Podwo- 
rzecki) 83. 

Jarochowski (At.) 1; 
(R. pozn.) 56. 

Jaroszewicz 81. 

Jasiński 68. 

Jaskulski 20. 

Jedrzejewicz (Pt) 55. 

Jeleński 3; (N.) 54. 

Jełowicki 60. 

Jeske 3, 52. 

Jezierski (Bw.) 33, 90. 

Jeż ob. Miłkowski Z. 

Johnston (Witowski) 
43, 64, 86, 103. 

Jokai 4. Jordan 101. [103. 
Józefczyk 43, 64, 87, 
Jurasz 27, 35. 
Jurkiewicz 16, 47. 
Juszkiewicz 52. 
Juvenalis (Faleński) 2. 
K. A. 4. 
K. F. (At.) 33. 
K. J. 92. 
K. M. 68. 

Kaczkowski (N.) 22. 
Kahany 68; (Kosmos) 

20. 
Kajsiewicz (Pp.) 71; 

(Zaleski Br.) 26, 61. 
Kalendarz polski 68. 

— powieściowy 92. 

— powsz galie. 92. 

— poznański 68. 

— nowy pozn. 68. 
Kalendarzyk kieszon- 
kowy 68. 

— pugilaresowy 68. 
Kalicki 4. 

Kalinka 35;(LeonXin) 
4, 10; (Pp.) 55. 

Kalinoski 4. 

Kałużniacki 92. 

Kamieński 36; (Kos- 
mos) 20. 

Kamocka 4, 31, 45. 

Kantecki (At.) 89; 
(Pni.) 24, 55, 71,96; 
(Szajnocha) 8. 

Karliński 20, 52. 

Karłowicz 92; (At.) 
17; (Dn.) 34, 61, 67. 

Karnkowski 81. 

Kartezyusz 92. 

Kasparek 59, 88; (Bw.) 

Kasprowicz 52. [18. 

Raszewski (At.) lv. 

Katalog dzieł 4. 

Katechizm mały 92; 
wielki 36; (S... Z. hr.) 
96. 

Kerekjarto (Spr.) 57. 

Kętrzyński (At.) 89; 
(Pni.) 7; (R. pozn.) 66. 

Kierunki nieprzej. (L. 
E.) 68. 

Kijew, w rus. poez. 52. 

Ki'lińskiJan(F.G.)34. 

Kirkor 4; (Zbiór) 26. 

Klasyfikacja ucz. 36. 

Kleczewski 81. 

Kleczkowski 52. 

Kleczyński 68; (Pni.) 
39, 55, 71; (Wiado- 
mości) 73, 98, 100. 

Klemensiewicz L. (Spr.) 25. 

Klemensiewicz R. 92. 

Klttden 62. 

Klonowicz (Acernus) 
76. 

Kłobukowski (N.)54, 
70, 94 

Kłosy 104. 

Kochanowski 81. 

Kochowski 81. 

Kock 36. 

Kodex wielkopol. 68. 

Koehler 36. 

Koenigk (Łukasze- 
wicz) 93. 

Kojałowicz 81. 

Kołomyjanin 92. 

Kondratowicz 29. 

Konopacki 4, 60. 

Kopernicki 20; (Zbiór) 
26. 

Kopernik 81; (Dan- 
tiscus) 79. 

Korzeniowski 30. 

Korzon 29. 

Kościałkowska (N.)6. 

Kościuszko (Tarnow- 
ski Wł.) 8, 42. 

Kosiba 12. 

Kosiński K. 31. 

Kosiński P. S. 99. 

Kosmos 20. 

Kossakowska (Tar- 
nowski Wł.) 8, 42. 

Kostomarow 36. 

Koszutski 20. 

Kowalski 59, 80. 

Kozłowski L. (Pp.) 71. 

Kozłowski S. 68. 

Kozłowski Wł. (AU 

Krajewski 68. [49. 

Kraków Paul. 11, 52, 
85. 

Krasicki 81, 92; (Bi- 
blioteka naje. utw.) 
18, 33, 50, 65, 90. 

Krasiński Fr. (Akta) 
76; (Biblioteka) 77. 

Krasiński S. 12; (Re- 
vue) 71. 

Krasiński Wł. (Akta) 
76. 

Krasnosielski (At.) 1, 
65, 89. 

Krasuski 68. 

Kraszewski J. I. 4, 
11, 20, 31, 36, 45, 
62, 60, 74, 75, 93; 
(At.) j, 17; (Biblio- 
teka pam.) 30; (Bw.) 
1, 18, 33, 50, 66, 90; (Brodziński) 29; (N.) 
94; (Sniadecki) 8, 10. 

Kraszewski K. 4, 60. 

Krausharowa 93. 

Kremer Al. (Gutt- 
mann) 27 

Kremer J. 12, 36, 47. 

Krepski (Pni.) 7, 24, 

Knegelli 62. [39. 

Król 52. 

Kronenberger 36. 

Kronika rodzinna 104. 

Kropiwnicki (Cobbet) 
90. 

Kruczkowski (Spr.)72. 

Krukowski 12, 36. 

Krupa 52. 

Krygowski (Spr.) 41. 

Kryński (Ar.) 65. 

Krz. Edm. (Bw.) 18. 

Krzyżanowski 93. 

Książeczka złota 53. 

Książka dla wszyst- 
kich 14. 

— do czyt. dla głu- 
choniemych 53. 

— jubil. dla J. I. Kra- 
szewskiego 74. 

— pierwsza do czyt. 
53. 

— - druga do jęz. pol- 
skiego 68. 

Księgi najstarsze m. 
Krakowa 20. 

Kubala (Pni.) 7, 24, 39. 

Kubisztal (Jahres-Be- 
richt) 35. 

Kucharz warsz. 20. 

Kucharzewski (Pt.) 55. 

Kuczborski 81. 

Kujot (R. tor.) 56. 

Kuligowski 82. 

Kunasiewicz 4, 42; 
(Hoffmann) 3; (Tar- 
nowski Wł.) 8, 42, 

Kuryło wicz 43, 53, 
64, 87, 103. 

Kwadrans rozm. 56. 

L. E. 68. 

Laboulaye 69; (Du- 
biecki) 91. 

Lachowicz (P.) 28. 

Lam 20. 

Landsberger 53. 

Langie 93. 

Lasocki (Constant) 66, 
100. 

Lassalle 21, 53. 

Lata ost dziej. 21, 60. 

Lebiński 4. 

Ledochowski 4. Skorowidz, 1878. Lehmann 36. 
Leja £. 93. 
Leja M. J. 93. 
Lelewel 93; (PI.) 96. 
Lemcke 30, 62. 
Lengnich 82. 
Leon XHI 4, 10, 60; 
(PI.) 70. 

Leonard św. 12. 
Leopolita (Biblia) 77. 
Leskien (Ar ) 65. 
Lewandowski 14, 21. 
Lewicki J 53 
Lewickij 0. 93. 
Lezyam 21. 
Librowicz 4. 
Liczba siedem 36 
Liebig 101. 

Lietopis 93. [88. 

Liguori Alf. św. 69, 
Limanowska (At.) 1, 
33, 49, 65. 

Lind (Nawarski) 22. 
Lisicki 21, 53, 61,69. 
Liske 5, 69, 93; (Pp.) 
7, 23, 39. 

List do Groch. 5. 
Listki i ziarnka 85. 
Listy do córki 93. 
-o Galicji 12. 
-o Rzymie (G. L.) 
19, 100. 

Litwa (Slizień) 8. 
Lebenstein (Kraszew- 
ski J. I.) 93. 
Lorichins 82. 
Louis 5. 

Lubieniecki 14. 
Lubieniecki St. 82. 
Lubomirski J. 21. 
Lubomirski T. J. (En- 
cyklopedya) 19, 67, 
Lubowski 37, 60. [91. 
Lukas 53. 
Lntostański 69. 
L St. (At) 33. 
Ładowski 30. 
Łapicki (At.) 1, 19. 
Łapiński 93. 
Laski (Communej 78. 
Łepkowski 101. 
Łętowski 29. 
Łodzią z Byt. (N.) 70. 
Łomnicki 21, 37, 53, 
W, 93; (P.) 22. 
Łoziński Br. (Pnl.)39. 
Łoziński Wł (Pni.) 
/ 23, 55, 71, 96. 
Łubieński (P.) 29. 
Łukaszewicz 93. [56. 
Łukowski 37; (R.poz.) Lunkiewicz 69. 
Łuszczkiewicz (P.)6. 
M. (Pl.> 55, 70. 
Machiayel 94. 
Maciejowski 21. 
Maczyński 82. 
Magnuszewski 31,45. 
Majer 5; (Zbiór) 26. 
Malczewski (Pofctes 
ilU 13. 

Małachowski P. 82. 
Małachowski St. 5. 
Małecki 53; (Biblia) 77. 
Malinowski L. (Ar.) 65. 
Malinowski T. (Spr.) 

40. 

Mansfield 94. 
Marciszewska 94. 
Marelle (Bellenger) 1; 

(Forster) 2. 
Marenć Wal. (Bw.) 66. 
Markiewicz M. (Gin- 

deli) 19; (K. M.) 68. 
Markiewicz St. 53; 

(At.) 89. 
Masalski 5, 12. 
Matejko 101; (PI.) 70, 

96; (Pp^ 96 
Matkowski 94. 
Mattei 5, 42, 60. 
Maurer 'At.) 17. 
Mayne-Reid 11, 37, 

102 

Mayzl 21. 

Merunowicz 21, 69. 
Miazga (Spr.) 97. 
Michałowski E. 53. 
Michałowski J. (Pp.) 

96. 

Michna 47, 53 
Mickiewicz Ad. 5, 11, 

12, 29, 30, 37, 48, 

60, 62; (Stule) 8. 
Mickiewicz Lad. (Rze- 
wuski) 62. 
Miechowita 82. 
Mielnicki 37, 59, 88. 
Mień (Słowacki) 13, 
Mieroszowski 54. [62. 
Mierziński 5. 
Miklaszewski (Spr.) 

57. 

Miłkowski Wł 69, 88. 
Miłkowski Z. (Jeż T. 

%) 35, 54, 60; (AV 

65, 89. 
Misztołt 82. 
Mizlerus(Collectio 78. 
Młotek duchowny 82. 
Mochnacki J. 94. Mocbnacki M. 101. 
Mocnik 21, 42. 
Modrevius 82. 
Moimir 21. 60. 
Molin 54; Spr.) 40. 
Molytwennyk 37. 
Moment, Le 5. 
Monumenta historica 

'Księgi) 20 
Morawski A. 12, 54, 59. 
Morawski K. 5. 
Morawski M. iBw.)50. 
Morkowin 94. 
Mostowski 37. 
Moszyńska 5; (Zbiór) 

26. 

Moszyński (Bw.) 2. 
Mowa kwiatów (K. 

A.) 4. 
Mozer 5 
Miiller E. 85. 
Miiller K. 30, 62, 101. 
Miiller M. 1 01. 
Musset (Faleński) 2. 
Muzeum sztuk europ. 

21, 69, 94. 
Mycielski 6. 
Myszkowski 59, 88, 94. 
Na jaw 37. 

Na pamiąt. Kom. ed. 

43, 6ł, 87, 103. 
Nabielak 6. 
Nabożeństwo do ser. 

ca Jez. 89. 

— na urocz. Bożego 
ciała 6. 

Nakielski 82. 
Nałęcz <Pp.) 71, 96. 
Narody Rassii 94. 
Nauka o wytw. nap. 
69. 

— trud i hroszi 69. 
Nawarski 22. 
Neczuj 69. 
Nchring (Ar.) 65. 
Niedżwiecki (At.) 89; 

(Dn.) 19, 91; (N.) 

22, 37. 
Niesiecki 82. 
Niewiadomski 85. 
Niewiarowicz 6. 
Niewęgłowski 62. 
Niwa 6, 22, 37, 54, 

69, 94, 104. 
Novicampianus 82. 
Nowakowski 43, 64, 

87, 103. 

Nowicki Al. (Pni.) 7. 
Nowicki Wł. 6; (Bw.) 

66. 
Nowickij 94. Nowodworski 63; (Vil- 
lefranche) 57. 

Nowolecki 22, 94, 95. 

Obacznyj 38, 95. 

Objawienia (R. i S.) 24. 

Obraz świata rośl. 85. 

Obrazki dziej. (Ja- 
dwiga Ter.) 11, 92, 
102. 

Obtułowicz 54. 

Occasione 22. 

Ochorowicz 42. 

Oczapowski 13 

Odezwa Kom. praw. 6. 

Odyniec 31, 45, 60; 
(AU 49; (Bw.) 66. 

Oettinger 70; iSteiner) 
27. 

Officyum na cześć P. 
Panny 54. 

Okolski (N.) 6. 

Ołtarz złoty 38. 

Ołtarzyk 95. 

Opeć 28, 59. 

Opis kuli ziemskiej 
(K. M.t 68. 

Opowiadania (J. An- 
toni) 60. 

Orda (Bw.) 33. 

Ordon 101. 

0'ReiIly 70. 

Orłowski 83. 

Orzeszko 11. 

Osiecimski (Busson) 
50. 

Ossowski (Dn.) 19; 
(R. torJ 56. 

Ostoja 38, 60. 

Ostrowski J. K. 22. 

Ostrowski T. (Blak- 
ston) 78. 

P. dr. 'PI.) 55. 

P. A. (N.) 22, 38, 54. 

P. P. (Pp.) 71. 

Padura 95. 

Page 95. 

Palmstein (Spr.) 40. 

Pamiętnik Akademii 
umiej. 6; (N.) 54. 

— Tow. lek. warsz. 
38, 95. 

— Tow. tatrzańskie- 
go 22, 27, 42. 

Panslawizm 22. 
Paparrigopulo (Bw ) 
Papce (At.) 17. [66. 
Paprocki 83. 
Pareński (Guttmann) 
Paszkowski 29. [27. 
Pawiński 23. 
Pawlicki (Pp.) 39, 96. VI Przewodnik bibliograficzny, Pawlik 54. 

Pawlikowski 70. 

Pawliszczew 70 

Pawłowski 23, 95. 

Pecci (Leon XIII) 4, 
10. 

Pechnik (Spr.) 25. 

Pelczar 13, 23,42,60; 
(PI.) 96 

Pełesz (Wappler) 58. 

Perkowski 23. 

Perraud 6, 38. 

Peschel 70. 

Peter 54. 

Petion (Pt.) 55. 

Petrarka (Faleński) 2. 

Petrów (Zbiór) 26. 

Picot Kartezyusz) 92. 

Piekosiński 38, 54, 
60; (Dn. ł 34; (Księ- 
gi) 20; (R) 71. : 

Pieniążek (Wiede 
mann) 9. 

Pierling 70 

Piesiennik nisk. 95. 

Pietkiewicz 30, 62; 
f At.) 49, 65. 

Pietraszek 23. 

Piłat 38; (Pni.) 7; (Wia- 
domości) 73, 98, 100 

Piotrowski 70, 88. 

Platon 54. 

Plenkiewicz (At.) 65. 

Plewińska 85. 

Początki języka nie- 
mieckiego 95. 

Poczynki (D. T.) 34. 

Podgórski 6. 

Podolski 23, 39, 55, 
70, 95. 

Podręcznik dla gosp. 

Podworzecki 83. [38. 

Pod wysocki 38. 

Poetes ill. 13. 

Pogląd na Tow. pe- 
dagogiczne 38. 

Pohlens 14. 

Pol 62, 101;<Bodou- 
en de K.) 2. 

Polemika Szujskiego 
z Wolskim 42. 

Polkowski 23, 30, 62; 

(Pp.) 7. 
Polnicz (Castelar) 66. 
Popiel biskup (Bw.) 
Popiel A. 13. [90. 
Popiel J. (Pp.) 96. 
Popiel P. (Pp.) 39. 
Posnaniensis (Valen- 

tinus) 83. 
Potebnia 95. Potkański (N) 6. 

Potocki I. (Tarnow- 
ski Wł.) 8, 42. 

Potocki W. 83; iBar- 
klajus) 77. 

Powieści żółte 85. 

Prasa rew. 23. 

Program Czasu 55; 
(Pp.) 55. 

— wykładów w Uni w. 
lwów. 70. 

Projekt Statutu 55. 

— ustawy 55 
Prokop Ó. (Ventura) 
Promyk 95. [11. 
Proyart 70 
Przegląd katolicki 1 04. 

— lwowski 23, 39, 
55, 70, 95 

— polski 6, 23, 30, 
39,55,71,96, L04. 

— techniczny 55. 
Przewalski 23. 
Przewodnik bibliogr. 

104. 

— naukowy i literac. 
7, 23, 39, 55,71, 96 

— zakładu w Nowem 
m. 39. 

Przezdziecki 24. Rapacki 55. 
Rastawiecki 30, 62, 

101. 

Regenvolscius 83. 
Reguła i brewiarzyk 

55. 

Reichman (At.) 1. 
Reiff (Horodyński)&5. 
Reise-Karte 7. 
Reitzenheim 24, 60. 
Rembieliński 31, 45. 
Rembowski «N.)6,22, 

37, 38, 54, 69, 70, 94. 
Renta 13. 

Revue Slave 71; (AU 
Rittner 60. [17. 

Roberti 71, 100. 
Rocznik Akad. umiej. 

24; (Bw.) 90. 

— kółek roi. (Bw.) 18. 

— Tow. osad. roln. 96. 
Roczniki Towarzyst. 

przyj. n. pozn. 55. 

— Tow. n. w Toru- 
niu 56. 

Rodecki (Spr.) 40. 
Rodoć 71. 
Roepell 7. 

Rogalski (Cantu) 78. 
Rogojski 96. Przyborowski J. Dn.)Roguski (Żeleński 62. 67. 

Przyborowski W. 96. 

Przybylski 71. 

Przybysławski fKo- 
pernicki) 20; (Zbiór) 
26. 

Przygody m. Wandzi 
85. 
— w obrazkach 85. 

Przyjaciel ludu 83. 

Przyłuski 82. 

Przyroda i przemysł 
16, 47, 104. 

Przystański (Encyklo- 
pedya) 19, 67, 91. 

Pudelek p. Gryp- 
skiej 96 

Qućtelet 101. 

R i S. 24. 

Rabinowicz (N.) 54. 

Radda 39. 

Radzimiński (Drwę- 
ca) 24, 39, 44; (Dn., 
19; (Zbiór) 26. 

Radziszewski Br. (Ko- 
smos; 20. 

Radziszewski Fr. 13, 
29. 

Radziszewski St. 96. 

Radziwiłł 83. Roniecki 7 
Roszkowski (Schulte) 
Rothe 'N.) 38, 54, 69. 
Rovani 101. 
Rozbiór Drapera 13. 
Rozenblatt 96. 
Rozmowy (Fi. R. 67. 
Rozprawy Akademii 

umiej. 71; (Bw.) 50; 

(N.) 54. 
Rozwiązanie kwestyi 

wschodniej 7. 
Rulikowski E. (At.) 

49, 65. 
Rulikowski W. 44. 
R) barski (At.) 17. 
Rybowski 24, 56. 
Rydel 7. 
Rydygier 7. 
Rylski 56. 
z Rymanowa Z. 96. 
Rymarkiewicz 24; (R. 

pozn.) 56. 
Rzączyński 83. 
Rzążewski 29. 
Rzewuski Gr. 1 1 . 
Rzewuski H. 62. 
Rziga 71. 

Rzut oka ( J. Jerzy) 92. 
S. F. iPp.) 71. S. F. (Stelnbach) 72. 
S. P. (Mayne-Reid) 

37, 102. 
S. W. 7. 
S. W. (At.) 17. 
S... Z. hr. 96. 
Sabowski 101; (Grae- 

fe) &5; rStorch) 97. 
Sacher-Masoch 39, 56, 
Sacranus 83. [97. 

Sacrobosco de 81. 
Sadowski (P.) 6; (Pni.) 

7. 

Sallustyusl3;(Bw.)33. 
Samolewicz 43,64,87, 

103; (Spr.) 40. 
Sasonow 24, 97. 
Saulsonowa 56, 61. 
Sawczyński 43, 64,87, 

103; (Welter) 58. 
Scherk 97. 
Scherr 39. 61. 
Schiff (Laooulaye) 69. 
Schmidt ks. 40, 85. 
Schmidt II. 101. 
Schmidt J. 97. 
Schober F. 56, 71. 
Schober K. 7. 
Schoedler 11, 47. 
Schrott 40, 71. 
Schulte 7. 
Schwartz 71. 
Sciborowski (P.) 22. 
Scriptores rer. Sil. 83. 
Segel 56. 
Segur 7, 71, 85, 88, 

89. 
Selingerowa 43, 64, 

87, 103. 

Sementowskij 72. 
Semkowicz 24. 
Seredyński (Ar.) 49. 
Serkowski 97. 
Serwatowski 31, 45. 
Sewer (PI.) 96. 
Siarkowski7,24;(Bw.} 

2; (Zbiór) 26 
Siedlecki 24, 30. 
Sielecki (Spr.) 72. 
Siemieński 29, 30, 47, 
Siemiradzka (Amicia 

de) 49. 
Siemiradzki (Spencer] 

11. 1 

Sieniawski 7, 10, 61: 

iDn.) 34. 
Sieradzki (Adler-Sie« 

radzki) 43, 64, 87 

103. 

Simon 101. 
Simonenko 72; (N.) 70 Skorowidz, 1878. Vii Skałkowski (Wiado- 
mości) 98, 100. 
Skarbek 7, 61; (PI.) 

70, (Pp) 71; (Pni. ..55. 
Skarga 83. 
Skarżyński 8. 
Skład Uniw. Iw. 72 
Skórczewski 8, 40. 
Skrobiszewski 83. 
Skrochowski 6, 23, 

39, 55, 71, 96. 
Sieczkowski 83. 
Slendziński 40. 
Slizień 8, 10, 61. 
Słotwiński 13. 
Słowacki 8,13,62,97. 
Smiałowski 56. 
Smoleński ks. 46. 
Smoleński Wł. 24; 

iBw.ż 66. 
Smolikowski (Bw.) 

18,50. 

Smolka 40, 56; (P.) 22 
Sniadecki 8, 10, 61; 

(N.) 94; (PI.) 55; 

(Pni.) 24 
Sobieski 25,97; (Spr.) 

25. 

Sokoloski 83. 
Sokołowski A. (Pp.) 

71; (Zbaraski) 58, 61. 
Sokołowski M. (P.)6 
Soldenhoff (Pt.) 55. 
Solecki 56, 72. 
Solidarność (K.J.) 92. 
Soplica (N.) 6, 22, 69, 

70,94. 

Soroczyński (Page)95. 
Sosnowski 8. 
Source8 min. 13. 
Sowiński Alb. (We- 

ekerlin) 9. 

Sowiński L. 14, 25; 

(Bw.) 90. 
Sozański (Machiavel) 

94. 

Spasowicz (At.) 1,17, 
». 49, 65, 89. 
Spencer 11. 
Spielhagen (At.) 1,33, 

pewnik polski 25, 
72. 

Spis wykł. w Uniw. 
Jagieł. 72. 

Sprawa polska 97. 
Sprawozdanie czytel. 
akad. w Krak. 72. 
-gimn. w Drohoby- 
czu 57. 

-w Kołomyi 72. — w Krakowie 40, 57. 

— we Lwowie 40; 
(Jahres-Bericht) 3> 

— w Nowym Sa^czu 
25 

— w Rzeszowie 25. 

— w Tarnopolu 72. 

— w Tarnowie 25. 

— w Wadowicach 40. 

— Rady szk. kraj. 25. 

— szkoły real. w Ja- 
rosławiu 25. 

— w Krakowie 40. 

— we Lwowie 40. 

— w Stanisławowie 
97. 

— szkoły roi. w Czer- 
nichowie 8 

— To w przyj sztuk 
p. w Krakowie 72 

— zakładu głuch. 25 

— z wystawy roln. 
(Langic) 93; (Ryl- 
ski) 56. 

Stadnicki (Pp.) 39. 
Stahlberger (Spr.) 57. 
Stanihurst 46. 
Stanley 11. 
Starkel (Hoffmann) 35. 
Staszyc (Buffonk 78 
(Statut Tow. druk. 8 
Stawarski (Spr.- 40. 
Stawiski (Encyklope- 

dya) 19, 67, 91. 
Stęczyński iS. W.) 7. 
Steinbach 72 
Steiner 27 

Stenzel (Scriptores )83. 
Sternberg 25. 
Storch 97. 
Strojno wski (Hiibner) 

11. 
Stroka 25, 6l. 
Strutyński 25, 29,61. 
Stryjakowski 8 
Studzieniecki 57. 
Studziński 57; (Spr.) 
Stule 8. [40. 

Sulima 57. 
Sulita 8. 
Sutor 25. 
Sutowicz 13. 
Świat zwierzęcy 31, 
,45, 85. 

Swiderski (Pni.) 55, 
,71, 96. 
Święcicki 97; (Bw.) 

18, 33. 

Świeźawski 72; (Bw.) 
,2, 66, 90; (P.) 38. 
Świętochowski 41. Świtalski (Pni.) 55, 

,71, 96. 

Świtkowski 25 

Sygietyński (At.) 49. 

Sypniewski 97. 

Syrokomla (Kondra- 
towicz) 29, 97. 

Sz. St. iNeczujł 69. 

Szajnocha 8. 

Szaniawska (Jokai 4 

Szaraniewicz 97. 

Szarłowski <Pp.) 96. 

Szczepański (PpJ 7. 

Szczerbowicz - Wie- 
czór (Dn.» 51, 67. 

Szekspir <Faleński>2. 

Szkoła 43,64,87,103. 

Sznabl 97. 

Szulc 57. 

Szujski 13,26,30,41, 
iO ; (Ar.) 49; (Księ- 
gi 20; (Polemika) 42; 
(PI.) 96; tPrzezdzie- 
cki) 24. 

Szukiewicz (Pp.) 7, 
23, 55, 71, 96. 

Szyller (Faleński) 2. 

Szymański 72. 

Szymkiewicz 41. 

Taczanowski 72. 

Taine (N.) 6, 22, 37, 

Talko 97. [38. 

Tarczyński 57 

Tarnowianin 98 

Tarnowski J. 83. 

Tarnowski St. 13, 41, 
72; <Pp ) 7, 23, 39, 
55 96. 

Tarnowski Wł. 8, 42; 
iP.) 22. 

Tatoinir 30. 

Tempie 8. 

Tertil 73. 

Tęgoborski i Eloge//9. 

Th. K. (Pnij 24, 39. 

Tkaczenko 57, 73. 

Tokarski (Spr.) 25. 

Tomek 73. 

Tomkowicz 8; (Ar.) 49. 

Towarzysz wes. (Ch. 
F.) 2. 

Trejdosiewicz (At.) 1, 
17, 33, 49, 65, 89. 

Trembyckij 57. 

Treterowa 73. 

Tretiak (Peschel) 70. 

Tripplin 41, 57, 98. 

Trzaskowski (Spr.) 25. 

Tschubinskij 98. 

Turczyński (Horow- 
skij) 92. Turgeniew 9. 
Turkawski .Spr) 72.' 
Tygodnik illustr. 104. 

-mód 104. 

- powszechny 104. 

— rolniczy 104. 

— romansów 104. 
Tymieniecki 26; 

(Zbiór) 26. 

Tyndall lOi. 

Tyszkiewicz 9. 

Tyszyński (Bw.) 50, 

Ujejski 98 [90. 

z Ulisbony Marek 82. 

Urzędów 83. 

Ustawa 57. 

Urina (Pp.) 71. 

Uwag dziesięć 57. 

Ventura de k. 11. 

Vercruysse 98 

Verhratskij (Ar.) 65. 

Verne 9. 

Vie de Śt. Kostka 73. 

Villefranche 57. 

W. F. (Bw.) 18. 

W. K. (Lassalle) 20, 
22. 

Wachnianin (Spr.) 40. 

Waga (Inwentarz) 80. 

Walter-Skott (Faleń- 
ski) 2. 

Wałecki (Schoedler) ł . 
47. 

Wappler 58 

Warnka 73; (PI.) 96. . 

Wasilewski 73. 

Wąsowicz (Kosmos) 

Weber 9. LO. 

Wechslerowa (Ann) 
89. 

Weekerlin A. 30, 62. 

Weckerlin J. B. 9. 

Węclewski iPnl.) 24, 

Wędrowiec 104. [39. 

Wędrówka po Galilei 
30. 

— po niebie i ziemi 
85. 

Węgierski (Regenvol- 

scius; 83. 
Weinberg 41. 
Weinert (Bw.) 18. 
Welter 58. 

Wendt 41. [8. 

Wężyk (Tomkowicz) 
Wiadomości stat. 73, 

98, 100. 

Wicherkiewicz 58. 
Wiedeman 9. 
Wielopolski i jego 

syst. 73. I w Przewodnik bibliograficzny. Wierzbicki 41; (P*) 22. 

Wilczyński A. (Sio- 
stra) 61. 

Wilczyński B.(Bw.)l. 

Wildt 73. [2. 

Wirgiliusz (Faleński, 

Wisłocki 9, 26, 58, 
61; (Ar.) 49; (Ze- 
brzydowski) 98. 

Wiśniowski 31, 45; 
(Stanley) U. 

Witcomo (Bellenger) 
1, 17. [103. 

Witowski 43, 64, 87, 

Wodzicki 13, 29 

Wójcicki 81, 45, 98; 
(Bw.) I, 18, 33, 50, 
66, 90. 

Wolski (Hausner)9l; 
(Polemika) 42. 

Wołowski 41. 

Wołyński (Bw.) 33, 

Woronicz 73. [90. 

Wróbel (Valentinus 
Posn.) 83. 

Wróblewski 41; (Ko- 
smos) 20. Wroński-Hoene 1 58. 
Wrotnowski (Bw.) 2, 

18, 33 
Wrześniowski (Du 

Chaillu) 34, 102. 

Wspomnienie o Wolt. 
(Bw.) 18, 50, 66. 
Wujek (Biblia) 77. 
Wundt 62, 101. 

Wttstenfeld (At) 17 
Wybór naboż. 9. 
Wyborek naboż. 73. 
Wypisy dla gimnaz. 
58, 98. 

Z. S. (Dn.) 91. 
Z. St. (PI.) 55. 
Zaborowski 26. 
Zaborowski J. 6<J. 
Zaborowski St. 83. 
Zacharyasiewicz 9, 31, 
45, 61. 

Zagadki w wiersz. 85. 
Zagórski 26. 
Zahajkiewicz (Spr. )72. 
Zakrzewski 98, 100. 
Zaleska (Wieczory) ll;(Obraz)85;(Swiat) 

85. 

Zaleski A. (Pp.) 39. 
Zaleski Bohd. 41; (Po- 

etes Ul.) 13 
Zaleski Br. 26,41,61; 

iPp.» 23. 
Zalewski K. 73, 98. 
Załęski St. 13; (Czy 

Jezuici) 79 
Zaleski W. (N.)6,22, 

54; 70, 94 
Zarański 9, 13, 61. 
Zarewicz (Bw.) 2. 
Zaruski 41. 
Zathey (Goethe) 67, 

100; (Pp.) 55, 96. 
Zawadzki 26,61; Bw.) 

2; (Buckie) 29. 
Zbaraski 58, 61. 
Zbierzchowski (Spr.) 

40. 
Zbiór wiadomości do 

antrop. 26. 
Zbrożek 58. 
Zbyszewski (Liczba) 

36. Zdanowicz Al. 29; (So- 
wiński) 14, 25. 

Zdanowicz L. 41. 

Zebranie Polaków 58. 

Zebrzydowski 98. 

Zeissberg (Pp.) 23, 39. 

Zgórski A. 58; Wia- 
domości) 98. 

Zieliński 98; <At.) 17. 

Ziemba 13, 47. 

Ziembiński (Pt.) 55. 

Ziemięcki 9, 61; (Dn.) 
18, 19, 34,51,67,91. 

Zipper (Mickiewicz 
Ad.) 5. 

Zola 58. 

Zoria (B F. Y.) 49. 

Źródła dziej. (Jabło- 
nowski Al.) 19. 

Zwyczaje tow. 73. 

Żebiawski 41, 73. 

Żeleński 62. 

Żychliński 26. 

Żytie św. Iłii 73. 
— św. Jeremyi 9. 

Żywot J Chrystusa 
13; (Opeó) 28, 59. OGŁOSZENIA. Akademia umiejętności 10. 

Anczyc Wł. L. i Sp., drukarnia w Krako- 
wie 10. 

Bartoszewicz K. (A. Dygasiński) w Kra- 
kowie 101. 

Bogucki A. B., księgarnia w Warszawie 14. 

Bohuss H., ksieg. w Jarosławiu 59, 88 

Chaberski W, antyk, w Krakowie 30, 62. 

Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego 86. 

Drwęca 44. 

Encyklopedya kościelna ks. M. Nowo- 
dworskiego 63. 

Friedlein D. E., księgarnia w Krakowie 
76—83, 99. 

Gebethner G. i Sp., księg. w Krakowie 
12, J3, 27, 29, 42, 47, 48, 60, 6', 75, 
100, 104. 

Gebethner i Wolff, księg. w Warszawie 
11, 16, 31, 45, 47, 84, 85, 102. Kasparek Franciszek prof. dr. 59 ? 88. 

Książka jub. dla J. I. Kraszewskiego 74. 

MiłkowskiWł. dr., księg. katolicka w Kra- 
kowie 32, 46, 59, 88, 99. 

Opecia Żywot Chrystusa z r. 1522, w wy- 
daniu Haller- Ungler- Sandecki 28, 59. 

Kulikowski W. i Radzimiński L. Z 44. 

Siedlecki Jan ks. 30. 

Stowarzyszenie do wydawnictwa dzieł le- 
karskich polskich 27. 

Szczepankiewicz B., księg. w Kaliszu 14. 

Towarzystwo pedagogiczne we Lwowie 
43, 64, 87, 103. 

Towarzystwo tatrzańskie 27. 

Wild Karol, księg. we Lwowie 42. 

Wiśniowski St., drukarnia fotograficzna 
w Krakowie 15, 32, 46, 62, 99. 

Zawadzki Józef, księg. w Wilnie 14. 

Żupański J. K., księg. w Poznaniu 10. Ul* '/^ PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tśź czytających i kupujących książki. 

Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości %— i ł / a arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., zjprzesyłką 1 złr. 24 cnt.; */, rocznie 50 
cnł., z przesyłką 62 cnt; ł / 4 rocznie 2$ cnt, z przesyłką 34 tnt; miesięcznie 
10 cnt, z przesyłką 12 cnt. — Opłata od Ogłoszeń za każdą y 14> cześć strony 
50 cnt, za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalsi do 20 każdego miesiąca albo do księgarni (fobfttlinera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. /) 
/ 
Kraków, 1 

AJBAK. Litwa, dramat liryczny w czte- X BELLBOTEB, FOBSTEB et^JSBSSB. 
rech aktach na tle Iituanii Artura Grot- \ Guide nouveau de converBations mo- 
gera, oraz kilka ulotnych wierszy, na- \ dernes en francais, polonais et allemand, 
pisał Ajram. Kraków, nakł. autora, ou *alogues usuels et familiers, conte- 
druk. Fr. X. Pbbudkićwicza, 1878, nant en outre de nourelles conversa- 
w 8ce, str. 63. 75 cnt. jtions sur lea voyages, les chemins de 

Ateneum pismo naukowe i literackie, ' er ' ! es bateaux & japeur etc, i 1' usage 
pod redakcyą J. Trejdosiewicza, zeszyt deB V ?W£ f ^ f rśonnes qui se 
czerwcowy r. 1878. Warszawa, wydaw- h™ nt * 1 ćt ? d « de 1 une <* de P lu " 
ca W. Spasowicz, druk. K. Kowalewskie- ™ u ™ Ae ™ la W n ^ e J le * d ' re ' 
go, w 8ce większej, str. 397-601 i 4 f ? nd » e -'. £**; Behr, 1878, w 16ce ; 

k.nl. tytułowi Spirn 8tr - y * 248 ' 2 ma ' kl ' _ 

Treść: Francya dawniejsza, przez R.\ BELLEłKłEB, WITCOMB; F1SCHEB' et 
Jarochowskiego (str. 397—434); Wycho- \ POBSTEB. Guide nouyeąu de conversa- 
wanie publiczne- w Anglii, według źródeł > tions modernes en francais, anglais, 
aarielsldchiiuemieckich opracował Teo- a n ema nd et en polonais, ou dialogues 

fil Krasaosielski (dok., str. 435— 469); Gtoe- i „ . . « ,.,. *; . „' , °- 

the, zarys biograficzno-literacki przez Pio- usuels et fennliers a 1 usage des voya- 
tra Cmmełowskiego (dok., str. 470—506); ł geurs et des personnes, qui se livrent 
Powódź, powieść Fryderyka Spielhagena, > a Y etude de ces langues, nouvelle ćd., 
w skróceniu opo^edziana przez Wincentę revne pollr la partie f ranca i se par prof . 
Limanowska (c. d., str. 507— 525); Leopold s nu »c\.^ii^ t* i- n u 10^1^ . 
Kronenber^ wspomnienie pośmiertnępi-zez Ch * Marelle. Berlin, Behr, 1878, w I6ce, 
J. I Kraszewskiego (str: 526— 540); Wpływ i str. X i 494. 2 marki 50 fenig. 

bitara handlowego na stosunki finansowe BiWiotf ^ warszawska, pismo poświę- 
i ekonomiczne Kosyi, przez Juliana Ła- s *'* ł "* vw *<* ? . f v * 

pickiego (str. 541-578) ; Kronika nauko- cone naukom, sztukom i przemysłowi, 
wa, przez Br. Rejchmana ; Kronika mie- pod redakcyą K. WŁ Wójcickiego, ze- 
sieczna. <szyt czerwcowy r. 1 878. Warszawa, Ge- 

BEECHBB-STOWE. Kajdany z lilii i s bethner i Wolff, nakł. i druk J. Bergera, 

róż, powieść pani przekład z an- 1 w 8ce, str. 349 — 520. 

gielskiego. Poznań, nakł. N. Kamień- Treść: Poezya ruchu w muzyce, stu- 

(dr. W. Łebiński), 1878, w 8ce, str. 149. opo^danle z końca kvin w. przez J. i! 
i marki. \ Kraszewskiego (c. d., str. 375—405) ; Drogi Przewodnik bibliograficzny. _!_*. handlowe w Królestwie polskiśm, przez Ant. I ce (Bibliotheque orientale elzćvirienne). 
(str. 428—443); Pięć ustępów z eyklu po-pOO. 5 franków. 

wieści historycznych J. I. Kraszewskiego, \ Chwile rzeczywistego szczęścia na 

?Eqx ł7 Eme l t Swieźaw8 . k i ( ^fj?' ^ZT ziemi czyli wspomnienia z pielgrzymki 
489); Z wystawy paryskiej (str. 490— 500):? , . . , . r ,,. t» x " iT i i 

Przegląd piśmienmWa:L.Zarewicza 'Pod- do ziemi ŚW1 ^J- Petersburg, druk. 
komorzy koronny, przez I— d, A.. Moszyń- 1 F. Suszczynskiego, 1878, w 8ce, str, 
skiego Kronika kolegium lubieszowskiego, \ VIII, 254 i VIII. 60 kopijek. 

przez R Wł Siarkowskiep Dzwony wgu- CZEMERYNSZI Ign. Szczęsny fe Powsze- 
bernn kieleckiej, przez W. (str. 500— 508) : ? *""**""■ •«— *g-. wawij*"/* 44 
Korespondencya; Wiadomości bieżące; Ne- chne P rawo austryackie dla użytku 
krologia. (podręcznego, wydanie drugie, tom I 

BLUMENSTOK L. dr. prof. Przypadek* afa- 1 zeszyt 3. Lwów, druk. Gazety narodo- 
zyi urazowej (aphasia amnestica chroń. >wej, 1878, w 8ce, str. 145 — 230. 
traumatica), oraz uwagi sądowo-lekar- j 75 cnt. 

skie nad afazyą w ogóle (Odb. z Prze- < CZERNY Franciszek dr. Znaczenie la- 
glądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. \ sów zwłaszcza w górach i dla gór, 
Jag., 1878, w 8ce, str. 23. j skreślił prof. geografii przy Uniw. 

BODUEN - de - KURTIENE I. Ruskij buk- 1 Jag. (Odbitka z III tomu Rocznika ta- 
war dla polskich dietiej; Historyczny ctrzańskiego). Kraków, druk. Wł. L. 
obszar Polski, przez W. Pola (kritika). \ Anczyca i Sp., 1878, w 4ce, str. 19. 
Kazań, tipogr. Uniw., 1878, w . 8ce, DAUDET Alfons. Jack, powieść, tom I. 
str. 1 — 7 i 9 — 15. ? Warszawa, nakł. i druk. Przeglądu 

BRANDT Henryk generał, Wspomnie-j tygodniowego, 1878, w I6ce, str. 128. 
nia z wojny w Hiszpanii i Rosyi w r. \ DEMBOWSKI Herm. dr. Die Quellen der 
1808 — 1812, zeszyt I i II. Warszawa, j christlichen Apologetik des 2 Jahrhun- 
Gebethner i Wolff, druk. J. Kaufmana, i derts, I Theil: Die Apologie Tatian's. 
1878, w 8ce małej, str. 96 i 97— 192. Leipzig, B<5hme et Drescher, 1878, 
Za całość 3 złr. 33 cnt. w 8ce, str. 96. 1 marka 80 fehig. 

CH. P. Wesoły towarzysz czyli spo-J Dodatek drugi do Pamiętnika pomni- 
sób przyjemnego zabawiania się w to-jka Kościuszki, obejmujący czas od 1 
warzystwie, zebrał F. Ch. Sambor, nakł. | lipca 1852 r. do końca r. 1876. Kra- 
i druk. J. Czaińskiego, 1878, w 16cesków, nakł, Komitetu pomnika Kosciusz- 
małej, str. 279 i 6 ni. 1 złr. 20 cnt. > ki, druk Czasu, 1878, w 8ce, str. 48. 

CHERBTILIEZ Wiktor. Niebezpieczna PALEŃSSI Felicyan. Przekłady obcycli 
gra, przekład z francuskiego. Lwów, i poetów : Hezyod, Horacyusz, Wirgiliusz, 
nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. s Juvenaliś, Jacopone z Todi, Dante, Pe- 
A. J. O. Rogosza, 1878, w 8ce małej ,| trarka , Szekspir, Walter-Skott , Śzyl- 
str. 269. 1 złr. 40 cnt. ler, Wiktor Hugo, Hejne, Alfred de 

CHODKIEWICZ Stanislaus. Beitrag zućMusset, Beranger. Warszawa, nakł. 
der Lehre von den Darmeinschiebun- j autora , druk J. Sikorskiego, 1878, 
gen, sowie zu der Lehre von derjw 8ce, str. II i 155. 
amyloiden Entartung, Inauguraldisser- \ PORSTER et BELLENGER. Guide nou- 
tation. Kieł, Maack in Comm., 1878, <veau de conversations modernes en 
w 4ce, str. 18 i 2 tabl. 1 marka 20 fenig. I polonais et en francais , ou dialogues 

CHODŹKO A. Theatre persan, choixjusuels et familiers a Pusage de voya- 
de tóaziós ou drames traduits pour lajgeurs et des personnes, qui se livrent 

premierę fois du persan, par ja r ótude de ces langues, nouvelle 6d., 

chargó de cours au Oollegó de Frań- s revue pour la partie francaiee par prof. Kraków, 1 lipca 1878. Ch. Marelle. Berlin, Behr, 1878, w 16ce, l HOEAIN Julian. 5 P — IR (pięć P 
str. V i 248. 1 marka 50 fenig. s minus jedno R), wielka ramota ze wspo- 

POBSTEB etnsCBEB. Neuer Sprachen- > mnień ojczystych spisana. Chicago, nakł. 
Mrer, Leitfaden der polnischen und) i druk. Władysława Dyniewicza, księ- 
deutschen Conversations - Sprache, ent- < garza i wydawcy Gazety polskiej w Chi- 
haltend GesprSche ttber Reisen, Eisen-jcago, Illinois, 1877 (na okładce kolo- 
bahnen, Darapfschiffarth etc*, zum Ge-Jrowej: San Francisco Cal. i Chicago 
brauch flir Reisende und diejenigen, e UL, 1878), w 16ce, str. 184. 
welche diesen Sprachen erlernen wol- < HOSWAT Jerzy. Dwór i dworek, po- 
len, neue umgearbeitete und vermehr- \ wieść. Warszawa, druk. K. Kowalew- 
te Auflage. Berlin, Behr, 1878, w 1 6ce, ) skiego, 1878, w 8ce, str. 135. 50 kop. 
str. V i 248. 1 marka 50 fenig. ł HTJMNIGKI Valentin. Supplćment au 

FBAENKEL-EEBTZBEBG- Leo. Baschin- < Catalogue des plantes Tasculaires des 
ka, scenes de la vie des Juifs polonais. \ environs de Luxeuil (Haute-Saóne). Or- 
Reyue des deux mondes z dnia 1 czer-jlćans, imp. Puget et Ce, 1878, w 8ce, 
wca 1878, Paris, w 8ce str. 659—678. str. 77—92 

FSANZOS Pr. Emil. Aus Haib-Asien, JACKOWSKI H. ks. T.J. Rozważ todo- 
Culturbiłder aus der Bukowina, Gali-sbrze, myśli zbawienne dla dobrych i 
zien, Stidrussland und Rum&nien, 2te > złych, wyd. drugie. Pelplin, nakł. J. 
rev. Auflage, 2 Bandę. Leipzig, Dun-?N. Romana, 1878, w 12ce, str. 2 ni., 
cker et Humblot, 1878, w 8ce, str. 132 i 1 ni. 45 fenig. 
XVII i 365. 10 marek. \ JANET Paweł prof. Materyalizm współ- 

GtOUAKt Zygmunt ka. dr. List otwarty l czesny, przez członka Akademii 

do ks. Ruczki, deputowanego #o Rady ? paryskiej, przekład z drugiego wyda- 
państwa,; plebana; z dyecezyi tąrnow-jnia oryginału za upoważnieniem autora 
skiej. Kraków, nakł. autora, druk. Wł.s przez Z. G. Kraków, nakł. tłómacza, 
L. Anczyca i Sp«, 1878, w 8ce, str. 58. ! druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, 

GOSZCZYŃSKI .S$yerin. Cycle ukrainien ) w 16ce, str. 168. 1 złr. 

IH (Pogtęs illustres de la Polo- 1 JANISZEWSKI Jan Chr. ks. Dwadzie- 

gne au XIX siecle). Nice, imp. Malva- \ ścia mów i kazań przygodnych mianych 

no, Mignon et Ce, Paris, lib. Plon, 1878, \ przez licencyata św. teologii, o- 

w 12ce, str. 273 — 436. >becnie biskupa eleuzyftskiego i. p. inf., 

Hand-.und Eise&bahnkartan. liber alle i suffragana, oficyała i kanonika metro- 
Theile Deutachląnds und Oesterreichs A politalnego poznańskiego. Lwów, nakł. 
sowie alle Lander Europas und dersks. O. Hołyńskiego, z druk. ludowej, 
Welt, bearbeitet von A. Graf, Ć. F. 1878, w 8ce, str. IV ni., 271, VII i 
Weitand, H. Kiepert, neue 10 Auflage, J 1 ni. 1 złr. 75 cnt. = 3 marki. 
Nr. 12,-13, 14, 27, 31, 69. Weimar, JELEŃSEI Jan. Dworacy Żydów, przy- 
Geogr. Institut, 1878, fol. wielkie ko- spisek do kwestyi żydowskiej. Warsza- 
lorowane. Ner po 1 marce 50 fenig. ?wa, druk. J. Noskowskiego, 1878, 

Ner 12. Preus8en,Posen,Polen;13.Pom->w 8ce, str. 17. 25 kopijek. 
mern: 14. Schlesien; 27. Mahren und Oe-S ._„_.- Ł Q ^ x i 

sterr. Schlesien; 31. Ungarn, Galizien; 69. JESKE August. Systematyczny kurs 
Gralizien. inauk: ABC czyli nauka czytania i pi- 

HOFFHAN Pr. Plebania, opowiadanie Ssania na podstawie nauki poglądowej, 
dla młodych moich przyjaciół, przeło-swyd. 2gie poprawne. Warszawa, nakł. 
żył Stanisław Kunasiewicz, z 4 ryci-SSt. Arcta w Lublinie, druk. E. Skiw- 
nami (Biblioteka dla młodzieży, tomik l skiego, 1878, w 8ce małej, str. X, 1 
X). Brody, nakł, i druk. J. Rosenbei- i ni., 192, 6 i 8 kart ni., z drzewory- 
aa, w 16ce ; str. 176* 50 cnt. . jtami w texcie i wzorami rysunkowymi Przewodnik bibliograficzny. * ■* i"«*» ■"■ T ■ *'■ ŻTT ~*"i* i kaligraficznymi podług rysunku M. [ KBASSEWSKI J. I. Wybór pism, wy- 
Andriollego. 45 kop. ) danie jubileuszowe na korzyść jubilata, 

JOCAI Maurycy, Smutne dui, romans, i tom II: Dolą i niedola, powiesi histo- 

przekład Karoliny Szaniawskiej, j ryczna, część I. Warszawa, cjruk. J. 

Warszawa, nakł. i druk. A- Pąjęwskiego, \ Ungra, 1878, w 8ce f str. &%5. 

1878, w 8ce, str. 325 i 1 ni. 60 kop. — Toż > tom Ul: Doi*, i niedolą^ 

2. A* Mowa kwiatów, zabawa towa- 1 powieść historyczna, część IŁ Warszawą, 
rżyska dla dorosłych, ułożył A. K.jdruk. J. Ungra, 1878, w 8ce, str f 378. 
Lwów, nakł. i F. H. Richtera, I zwiąż- U 1 ni. 

kowa druk., 1878, w 16ce małej, str. ? KRASZEWSKI. Kajetan. Chełmiąnie* o- 
63. 60 cnt. | powiadania z lat 1793—17%. War- 

KALICKI Bernard. Bogusław Radziwiłł, < szawa, nakł. Gr. Sennewalda, drut* J. 
koniuszy litewski, szkic historyczny \ Ungra, 1878, w 8ce. małej, s£r. 265. 
(Odb. z Przeglądu polskiego). Krakpw, > 1 rubel, 
drak. Czasu, 1878, w 8ce, str. 1 94 i 2 ni. KTOASIBWIG2 , Stanisław, Pogadania, a 

EALINOSEI Etienne. La Pressa (vers). tłómaczach poetów polskicłł, l: Bu. AL 
Agen, imp. du Journal d'Agen, 1878, Rappaport, jego, stanowisko, w Sfcołe- 
w 8ce, str. 4. > czeństwie źydowskiem i kraju^ wydanie. 

KAMOCKA Jóaefa. Bądź wola twoja, i w tóre pomnożone. Lwów, nakł* i druk. 
modlitwy i rozmyślania na wszystkie j K. Pillera, skład w księgarni IjL Wilda, 
dni tygodnia i miesiąca, na wszystkie 1878, w l6oe, str. XVII i 90- 70 cnŁ 
uroczystości kościelne i na wszelkie ŁEBBhlI Ca8łaipV01l . Die Deolmatłon 
okohcznosci życia, ułożone przez ka, dep 8ubstantiva in der o&Spraohe: 
płanów i świętych katolickiego kościoła L Me auf Credtien8 . de Troies-f Inau^ 
ku czci j i chwale ukrzyżowanego Qhi7- .gonił - Mswrtrtlcm-. Fosen, Breslati, 
stusa. Warszawa Gebethner i Wolff, | oebner 1878 w>8ee 8tr , 5 g ; X . mstT k» 
Kraków, druk. Wł. L. Anczyca 1 Sp«, ) 20 fenig 
1878, w 32ce, str. 764 i XL 1 mbel- LMKWH0WBn IgMoe< Nrfee- sur- le 

P * , ■ i , , • i x , • t R. P- Casimir S&rbiewski- de la Com- 
Katalog dzieł polskich teologicznych, ie de J6s ^ lałin (1695 _. 

łustorycznych i. literatury polskiej dc 1640) 8nivie de qHe i qU efl-nneB de ses- 
tyczących Gniezno, druk J. B, Lan ; od traduite8 ^ ^ ta le 

gwgo, 1878, w 8ce małej, str, 110 comte gce«ix, i ttpv Ctarałw et 

1 ? nL rt . . . flis, Faris, lib. Orovi«e-Moraofe 1S7A 

HBKOB A, H, O znaczeniu i ważności w g ce 8tr ' 43( 

zabytków pierwotnych oraz umiejętnemu '. _1 ^ . . . • .« Ł _ 

ich posaukiwaiuu, dwa odczyty publi- =■« »Ł foscioł i cywilijiacya,. 
czue w Muzeum techoiczno-przemysło- *™\ *• J °f t ch . ima k"ffr»* P *<*V 
wem w Krakowie, Kraków, nakł. autora, a d * lS ««*"*» panującego papieża. 

druk Wł L Anczvca Sd 1878) przettómaczył ks. Waleryan Ka- 

. t» .i <n P " 'linka, C. R. Kraków, nakł; i' druk. 

w oce, sir. ?u. , . a . WŁ L. Anczyca i 8p., 1878, w Sće, 

ROKOPA^Bsy^ja Chronologia dwe- mał6j ^ n5 * litogn popjeR>ie» : 
jów królestwa polskiego dla młodegp i ie j a l złr 

pokolenia, edycya. 2g» z popraw-, i i LBa ^ oa aygmunti Z wrazeft-kap^ 
dodatkami z tegoczesnyyh antorowczerr ciarzaj Warez8wa> Gebethne^ i Woią= 
panymi, tom I. Poznań, nakh.J. K, 2u- drak , E _ Skiwakiego, l#78> w l€co, 
pańskiego, czcionkami N.KanutóiskiftgoJ^ j „^ , 62 . i:1 rf 6(> fc^ 

1878,, w 8ce, str. 2 ni,, GIX,. 194- i 1; tmś(S: Zamiast praedmowy^.Żydti. i. 
Ul, Za, 2, tomy 12 macek. . i beUetrystyka.; Żydówii l,ich. ohajafetery,. Kraków, 1 lipca 1S78. w powieści; My i Niemcy; Z dziedziny > w 16ce, Btr. XXXII, 234, portret, wi- 
hyironucPrzestaitete d 2 tablice m 

Izraela; O nauce religii; Miłość u Żydów; +***—-*-** . - o ± u j i l 
Czego nam brak? MIflSifiWICZ Adam. Petersburg, deutsch 

USZE Zawery. Bar. Brttggena „Roz- ™«* Alb. Zipper, 2te Auflage. Ham- 

ad Polski", ocenił (Przegląd burg, H. Grttning, 1878, w I6ce, str. 

polski, rok XII zeszyt XII czerwiec 51 - 60 &*»£•> w oprawie ze złocenia- 

1878, nadbitka). Kraków, druk. Czasu, ™ 1 marka 20 fenig. 

w "8ce, str. 299—312. IttBŁZlŃSSl Sta&islatis dr. Die Theer- 

— Polens Aufl&sung von Preih. farbatoflfe, ihre Darstellung und AYi- 
Bmst v, d. Brliggen. Gtfttingische ge-|wendwg. Leipżig, O. Wigamd, 1878; 
lehrte Anzeigen, Ner 22 z dnia 29 w 8ce, Btr. 636 z rycinami w tencie, 
majar. 1878, w I6ce, str. 673—687.! 10 marek. 

Lirt de JW. Grocholskiego , prezesa \ Moment, Le, par un ancien depute 
kola polskiego w Wiedniu. Wiedeń, a la dićte de GaHicie. Izopol, Gubry- 
nakł. i druk. P. Eipeldauera i 8p., nowicz et Schmidt, irapr. des typogra- 
dostać można w księgarni Mayera i Sp. P*"* associes, 1878, w 8ce, str. 42. 
w Wiedniu, 1878, w 8ce, str. 14. 4 <> centów. 
16 cnt. MOBAWSEI Kazimierz dr. Studya do 

LOinS Józef Wawel. Powszechna ustawa historyi retoryki za czasów Augusta 
o księgach gruntowych , wraz z usta- ( 0db - z toHQU V1 Rozpraw Wydz. filo- 
wamfw związku zostającemi, przetłó- log- Akademii umiej.). Kraków, druk. 
maczona i praktycznie objaśniona przez l Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str, 30. 

Lwftta, nakł, redakcyi Prawnika, j MAJER Józef dr. Głos prezesa 

dmk. J, BotefcaAskiego i K. Gromana, Akademii umiejętności w Krakowie, na 
lfc% w 8ce r Btr. 380. 2 złr. posiedzeniu publicznem r. 1878 (Odb. 

— Streitfragen bei Neulegung vonj z bocznika zarządu Akad. za r. 1877). 
Gnmdbiiehern (Separat - Abdruck aus Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w8ce 
der ^G^icŁt»lialłfe a , Jahi£tti£ 18T6 małej, str. 13. 

und 1878). Wfcm, Verlag der Gerichts- — Roczny przyrost ciała u lud- 
halle, J. B. Walltechausaers Hoftheater- »o*ci galicyjskiej między 20tym a 23cim 
DnickewŁ, 1 878, w 8oe, stf . 33. 40 ent. rokiem iycla, jako przyczynek do jej 

MAŁACH0WSZ2 $tataisfcw fc*. WBpo- charakterystyki fizycznej oznaczony co 
ratiienie o generale Ludwiku hr. Pacu. < <*° Rusinów (OJb. ze Zbioru wiadomości 
Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. d ° antropologii krajowej, tom II dział 
J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiiski), j H). &*ków, nakł. Akad. umiej., druk. 
1OT8, # «<*, *tr. 21. 1 marka. Uniw - Ja Śv 1878, w 8ce, str. 34. 

HASAL9KI E. J. O naturze i pocho- MOSZYŃSKA Józefa* Zwyczaje, obrzędy 
dzeniu dusa ludzkioh. Kraków, nakł. \ i pieśni weselne ludu ukraińskiego 

autora, druk. Wł.; L. Anczyea i Sp., > z okolic Białejcerkwi, opisała 

1878, w Iflfce, fiNfer. 46. .36 cnt. (Odbitka ze £biorli wiadomości do an- 

MAf&fr&fc Elektro - homeopatyczna < tropologii krajowej, tom I! dział tli), 
meteda tecattaia, jej środki i zsMboA Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. 
warna* -fc* piftedniową i listami hrabiego^ Uniw. Jag., 1878, w 8ee, str, 26. 
oraz noweML wskazaniami *ó leczeniu j MOZEB Ot. Natielmaj&y apostoł Tfewó- 
ndś, o dgtmśk i ChoTO&afeh ByfiłityCz- j body, ciekawa iśtoria z fiytla sociałysta, 

nyoh, ttómaoBonfc z francuskiego; z por- \ ż nimećkoho, posła . perełożyw 

tretem kr. Mattei i Widokiem jego Kain- \ Mych. Car Cina. Lwiw, nakł. Hazety 
ku la Rochette. Kraków, nakł. tłóma- ? szkolnoj, druk. im 8zewczenka, 1878 ; 
mą Arufe WŁ L, AwasJJca i Spi, i«78 ; \ w 8ee małej, str. 32. 10 cnt. 6 Przewodnik bibliograficzny. KYCISŁSZI X. ks. T. J. Zbiorek mo- \ (c. d., str. 954—966) ; Sprawy biedce, 
dlitw dla członków Apostolstwa Jezu- P rzez J - SopUcę; Rozmaitości przez J. J. 
sowego, wyd. 2gie pomnożone, exera- 1 NOWICKI Władysław. Szlachetna zaba- 
plarz dla kobiet. Kraków, druk. WŁJwa, zbiór oryginalnych powiastek i o- 

L. Anczyca i Sp., 1878, w 16ce, str. powiadaó dla młodzieży, wydał 

128. 15 cnt. czyli 30 fenig. i mag. nauk. hist. fil. Warszawa, M. 

HABIELAK Ludwik. Ludwik Kicki, g* Orgelbrand, druk. okręgu naukowego 
nerał wojsk polskich (1791 — 1881). warsz -> 1S \ S > w 8ce mM h 8tr - 222 
Poznań, nakł. J. K. ŻupaAskiego, druk. \ l x nL 60 kop. 
J, I. Kraszewskiego (dr. W. Łebinski), a Odezwa Komisyi prawniczej Akade- 
1878, w 8ce, str. 45. 1 marka 50 demu umiejętności w Krakowie w przed- 
f en jg # s miocie zebrania prawa zwyczajowego, 

* . . , .. ^ *. \ przysłów i wyrazów prawnych w Potece 

NaDoieńBtwo na uroczystość Bożego ^ danie 2 ^ e) Kra P ków / druk . tlniw. 

ciała i na całą oktawę (Biblioteczka }' 1878 w 8ce str 14 
^i^fciw!!; J^JjfwS SdfWk Akademii 'umiejętności w 
tTstJT^l^l^S ' Krak °" ie ' Wydziały filologiczny i histo- 

w <52ce, str. «5 i 1 ni. 10 cnt. ryczno - filozoficzny , tom UL Kraków, 

MIEWIABOWICZ Alojzy Ligenza. Wspo- nakł . A k a(i umiej ^ druk. Czasu, 1876 
mnienia o Adamie Mickiewiczu (Odbi- (1878), w 4ce większćj, str. 1 ni., 
tka z Ruchu literackiego). Lwów, nakł. 277? j nlł i tablic . lłtogr- 1_X1V, 
Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. < 7 z } r# 50 cn t. 

Pillera, 1878, w 8ce małśj, str. 194. j Treść : Drogi handlowe greckie i rzym- 
2 złr. 20 cnt. > skie przez porzecza Odry, Wisły, Dniepra 

Niwa pod redakcya. Mścisława God- ^r^iTa^tt^^ot© 
lewskiego, zeszyt z dnia 1 czerwca > archeologicznej przez J. N. Sadowskiego 
1878. Warszawa, druk. W ł. Dębskiego, Mstr. 1—88); Kościoły i rzeźby Duninowskie 
w 8ce, str. f- 17— 896. w Strzelnie na Kujawach-, przyczynek, do 

Treść; Dla nauki; W sprawie upada- »&T i 8 *? 1 " t ™£™ w - M SJ »?"" 
jacych posiadłości ziemskich, przez Jul. ?!. ,ł c , W i ad 7 8ław ^zczluewwz (str. 8?^ 
yotkańskiego (str. 820-826); I&broezyn. 1 1 } 6 !' Emn y na 1 ? 8 j r0W V s £? 10r * Le ± ł 5J» 
ność publiczna w Polsce, przez A. Okol- W™ . nad budownictwem w przed- 
skiego (c. d., str. 826-844); Anielka, opo- chrześciaaskich i pierwszych cb^eściań- 
wiadanie lekarza, spisała W. Z. Kość alko- *« ch . ^^f* w F .°* ce > SJFP 1 ™"? 
wska (str. 845-86Ś); Kronika przyrodni- \*j$f wspólnie na mieiscu , pdbytych z prof. 
cza i przemysłowa, przez prof. Br. Aba- Władysławem Łuszczkiewiczem . źródfowo 
kanowlcza (str. 865-871); Stató } aw opracował i napisał Maryan Sokołowski 

Leszczyński jako statysta, przez Alesan- S^ "' ii' jl i „. TV ., D i 

dra Rembowskiego (c. d., str. 871 i nn.) I PBBBAOT) Mgr. Pie IX et la Pologne, 

Sprawy bieżące, przez Jacka Soplicę; Roz- <j par eveque d' Autun, "Chilon et 

maitości, przez J. J. 5 Macon. Autun, imp. Dejussieu pftre et 

— Toż, zeszyt z dnia 15 czerwca. < fils, 1878, w 32ce, str. 10. 
Tamże, w 8ce, str. 897 — 976. s PODGÓBSKTMaryan ks. Wola zarey- 

Treść:Materyały statystyczne do stanu Scka, streszczona kronika kościetna na 

f °™ Z *48? n Ł 6 7 EW* 8ki ^° m! 76 zakończenie trzeciego stólccia. *wło, 
r., przez Witolda Zaleskiego (str. 897— l ,, , , ,° T ^ a . y 

907) ; Początki Francyi współczesnej Hen- Dakł - a^ora, druk. L. D. Stoegera, 

rykaTainea, przedstawił Piotr Chmielowski) 1878, w 8x56 małój, str. 106. 

(c. d., str. 907—922) ; Dobroczynność pu- Praegląd polski pod redakcya dra Ign. 

nie lekarza, spisała W. Z. Kościałkowska 1878 - Kraków, druk Czasu, w 8ce, str. 

(dok., str. 941-954); Stanisław Leszczyn- 299 — 460. 

ski jako statysta, przez A. Rembowskiego s Treść; Bar. Brttggena Rozkład Polski, Kndców, 1 lipca 1676. 7 mm law. Ltakegofetr. 299— S12)? Tra- } wersytetu Jagiellońskiego (Odb. z Prze- 

fttT&fi% sla JSg 1 h? f ^ D ! e « k 7 a " kieg « } - Kr f kd n drot Uniw - 

stut, tragedya w 6 aktach, przez Adama i Ja £*> 187M ? w ° C€ > 8tn 4&i 

Asnyka, (dok., str. 346—399); Do reformy BYDYGHEB dr. Nowy sposób leczenia 

stosunków wiejskich: XI. Izba rolnicza, sustawó w wrzekomy eh, skreślił .... w Je- 

2^ Z ^^ a ™P a * Bki *e? (Btr. 400 r nie (0db z p rz egladu lekarskiego). 
411); Szkoły w Polsce i ubodzy uczniowie ( „ h ) , , , T . ° i 1070 q 
krakowscy w czasach najdawniejszych, ? JVraKOW ? uruK. uniw. Jag., lo/», w oce^ 
przez ks. Ignacego Polkowskiego (str. 412 5 str. 15. 

-434); Przegląd literacki, przez Stanisła- s g t ^ Bogusz Zygtount Stęczyński i 
wa Tarnowskiego; Przegląd polityczny, je a t w g. Kraków, nakł. 

przez Alex* Szukiewicza: Kronika żałobna; !t «• • * 1 • ^ 1 ^ L- 

Nowe książki. >l£ n - Siemieńskiego, druk. Czasu, 1878, 

Przewodnik naukowy i literacki, pod? w 8ce, str. 8. 
redakcyą Wł. Łozińskiego, zeszyt czer- 1 SCHOBBB Bari J. dr. Sigismund Frei- 
wcowy r. 1878. Lwów, nakł. Gazety jherr von Herberstein, ein ósterrei- 
lwowskiej, druk. Wład. Łozińskiego, Fischer Staatsmann des 16 Jahrhun- 
w 8ce, str. 481 — 576. sdertes (Historische Bibliothek filr die 

Treść: Jerzy Ossoliński, przez dra L. \ Jugend, X Bandchen). Wien, Hólder, 
Knbalę (c. d., str. 481— 502); Józef Ignacy 1878, w 8ce, str. VII i 96 z rycin. 
Kraszewski i ks. Stanisław Chołoniewski, j ąa fonio- 

przez dra Antoniego J. (str. 503 - 514vJ , _ M '."7' , , m _ a „ A 

Nowe i dawne kierunki romansu, przez SOHTJLTE J. Pr. 7. dr. Zasady prawa 
Stefana Krępskiego (c. d., str. 515-^524) ; kanonicznego o małżeństwie, przełożył 
Wędrówki po kraju, II. Okolice Żółkwi d r . Gustaw Roszkowski. Warszawa, 

8?* A!!?™?? 1 *! łowickiego (c. d., str nakł Biblioteki umiejętności prawnych, 
525 — 544); Pogląd na rozwój urządzeń (, , a ^ „ , * 10™ 

gminnych i patrymonialnych w dawnej druk. s - Orgelbranda synów, 1878, 
Folsce, przez dra Tadeusza Piłata (o. d., w 8ce, str. 2 ni., 92 i 2 ni. 70 kop. 
str. 545—557); Lud i jego zwyczaje, przez SBGKJB ludwik Gaston de ks. Miesiąc 
dra E Janotę (dok., str. 558-567); Kro- N gerc j ezil8 owego : O Najświętszem 
mka literacka : Sadowskiego Drogi hand- < T ± 2. 

ldwe, przez dra W. Kętrzyńskiego (str. sercu Jezusowóm przez z francu- 

568--676). oskiego. Pelplin, nakł. J. N. Romana, 

Bebe -Bartę der Insel Rtigen. Berlin , > czcionkami St. Romana, 1878 (1876), 
Barthol et Co., fol. wielkie litogr. ijw 12ce, str. 198. 10 sgr. 
kolor. 50 fenig.. SIABB0WSB1 Władysław ks. Dzwony 

EOEFBŁIr Blehard dr. Repnin und die \ w guberaii kieleckiej, rzecz archeolo- 
Czartoryski, 1794— 1797 (Abdruckaus?giczno-historyczna. Warszawa, druk. F. 
dem XLI Bandę der Preussischen JahrO Czerwińskiego i 8. Niemiery, 1878, 
biieher). Berlin, Druek vonG. Reimer, <w 8ce, str. * 50. 
1878, w 8ce, str. 485—506. j SIENIAWSBI dr. Biskupstwo warmiń- 

BONISCBI Emil. Drobne poezye \ skie ? J e S° założenie i rozwój na ziemi 

Dominika Derdackiego, Lwów, nakł. pruskiej, z uwzględnieniem dziejów, 
własnym, I związkowa druk., 1878,5 ludności i stosunków geograficznych 
w 16ce, str. 71 i 2 ni. 80 cnt. ) ziem dawniej krzyżackich, praea kon- 

brirlattiil* kwestyi wachodniej przez kursowa, uwieńczona pierwszą, nagrodą 
b. oficera BZtabiL Kraków, nakł. i druk. P rzez Akademią umiejętności w Kra-. 
W. Korneckiego, 1 878, w #ce małej, kowie. r. 1876, tom Ii II. Poznań, 
Btr. 81. 40 cnt. siiakł. J. K. Żupańskbsgo , druk, J. I. dr. prof. Spostrzeżenia klinicz- Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1878, 
saćmą i jej operacyą, poczy- w8ce, str. 2 ni., 272 i 119. 7 x / 2 marek. B7DBL 
ne nad z: 

nione od października 1869 po koniec ś SBABBBE Fryderyk Łr. Pamiętniki. 
1877 r, ir klinice okulistycznej Uni- \ Poznań, nakł. J. K. Źupańskiego, druk. Przewodnik WWiqgwflc«ny. M. Marxa, 1878, w 8ce, str, 1 ul. i 5 STBWASWWBS1 W. ks, Pod*ęc*nik o 
321. 6 marek. ?brzędów używanych w kościołach ka* 

SZAKŹ7Ń5B Witold dr. von. Adam Smith jtolickich w czasie wielkiego tygodnia 
ais JdoraJphiLosoph und Sebflpfer der dla użytku sług kościelnych, Pelplin, 
Nationąlokononie, ein Beitrag zur Ge- > Giertzwald, nakł. J. N. Romana, ozcjon- 
gehickto der Kątionalokonomie. Berlin, \ kami St. Romana, 1878, w 16ae, str. 
Grieben, 1878, w 8ce, str. XIX i 461 f 32. 8 sgr. 
7 marek. s STOŁG Vislav. Sebrau$ apisy J>&sni- 

BIÓWZEWSKI Bolesław dr. Przyczyny l cke, svazek II: Kniha prekU<ł|v bAani 
i wywód chorobowy niektórych posta-SA. Mickiewiozovyck (Nśrodni Biblio* 
ci zwątlenią (atonii) żołądka i jelit, < teka, vybor prąci ^elnej&ch spisoya- 
oraz leczenie tego cierpienia w Kry- s telń ćejskoslovanskycb). Praha, nakl. 
nicy (Odbitka z Pamiętnika warsz. jji tisk. J. L. Kobera, 1878, w 16ce, 
Towarz. lekarskiego). Warszawa, druk. \ str. XII, 660 i 4 ni. 
M. Ziemkiewicza, 1878, w 8ce, str. 58. \ Treść: Graźina (str. 1—54).; Konrad 

mm —•_*'. a ^ t u a •• i v i i Wallenrod (str. 56—147) ; Sonety krym- 

SLIZIEN A. hr. Litwa do unu 4ubel- sk6 (str . 149-I68) ;* Bal*4y (str. le- 
skiej, przez autora Poglądu na litera- 1 208) ; Dziady (str. 209— 520); Z drobnych 
turę polską. Poznań, nakł. J. K. Żu- baśni (str. 521— 556) ; gajky (str, 557 i n».) 

pańskiego, czcionkami N. Kamieńskie- 1 SUL1TA St. January. Mateusz Trębacz 
goi Sp., 1878, w 8ce, str. 57. 1 marka. ? i Czarna Jagna, powieść ludowa wiel- 

SŁÓWACEZ Juliusz. Marya Stuart, dra- < kopolska (Odbitka z Ruchu literackie- 
mat historyczny w 5 aktach (Bibli-śgo). Lwów, druk. K. Pillera, 1878, 
oteka Mrówki, t 60). Lwów, księgar-jw 8ce małej, str. 98. 50 cnt. 
nia polska, druk. Gazety narodowej, SZAJNOCHA Karol. Dzieła, *om X: 
1878, w 16ce, str. 100. 30 cnt. r> wa lata dziejów naszych (dokończę- 

SHIADECKI Jan. Listy ..... w spra- n i e ) ; żywot K. Szajnochy, przez Kle- 
wach publicznych od r. 1788— 1830 me nsa Kanteckiego. Warszawa, nakł. 
pisane z autografów, wstęp i przypi- i fa^ j, Ungra, 1878, w 8ce, sir. 
ski J. I. Kraszewskiego. Poznań, nakł. 1 426 i 1 ni. 

J. K. Żupańskiego, druk. J. I. Kraszew- TARNOWSKI Władysław. Archiwum wło- 
skiego (dr. W. Łebinski), ' 1878, w Sce, blewieckie zeszyt III, z rękopisów -wy- 
str. VII i 206. 4 marki. dał objaśnił i wstępem opatrzył 

SOSNOWSKI H. E. von. Alphabetischer Stanisław Kunasiewkz. Lwów,, nakł. 
Katalog der Raczyóskischen Bibliothek, K . Wilda, druk. K. Pillera,. 1878, 
enthaltend die Erwerbungen ans den w 8ce? gtr . XXII, 1 94 i 1 ni. 1 złr. 80 cnt. 
J. 1865— -1877, auf Grund 'sorgMtiger Treść: 1. Listy p.K. Kossakowskiej do 

TiteloopienbibliographischhearbeitetTOnj Ignacego Potockiego, % History* kjtftów 
..... Bibliothekar. Posen, Merzbaeh'sche \ elekcyjnych przez Ign. Potockiego, 3. Ma- 
t},w»i*,i«., a i„~wv: 1Q7Q „7 o_ a- .„^smfest generalnosci barskiej z r. 1773, 4. 
Buohdruekerei, 1878, w 8ce, str. 130 Hi8tor / a wyprawy Jana Ifl pod Wiedeń, 

1 * *"• < 5. Listy T. Kościu&zki, ign. . Potoekieg** 

Sprawozdanie Kuratoryi szkoły rolni- 1 i Wawrzyńca Engestr6roa> 

czej czernichowskiej za rok 1876/7. i gj fiKBŁS August* Herzog Kasimir von 

Kraków, nakł. Towarzystwa rolniczego s Auschwitz (Oś wiecem), reg, 14 14 — 1433 

krak., druk. Wł. L. Anczyca i Sp.,>(Aus der Zeitschrift fur Geschichte 

1878, w 8ce, str. 13. und Alterthum Schlesiens, Band XIV 1)- 

Statut Towarzystwa wzajemnej po-<Breslau, J. Max et Comp., 1878, w Bce, 

mocy drukarzy w Krakowie. Kraków, śsty. 41 — 51. 

nakł. Towarzystwa, druk. Wł. L. An- 1 T01CK0WIGZ Stanisław d*. Przyczynek 

czy cza i Sp v 1878, w 16ce, str. 8, >do hifitoryi piątków ro^aĄtyjspau Kraków, 1 lipea JMt. 9 ^&i. w Polsce : Franciszka Wężyka rozpra < WIEDEHAHN Francisie*. Przewodnik 
wa poezyi romantycznej, tudzież zda- i pedagogiczny dla nauczycieli i każdego, 
nie o niój sprawy przez deputacyą < kto się wychowaniem dzieci zajmuje, 
wyznaczoną z grona warszawskiego To- j *b* jim^j W sprawy wychowania domo- 
warzystwa przyj, nauk w r. l&H, dojwego i szkoły pospolitej, opracowany 
druku przygotował i wstępem opatrzył przez Czesława Pieniążka, zeszyt I. 

(Odbitka z tomu I Archtwam -Stryj, nakł. i druk. A. Mtlllera i syna, 

Komisyi dla hist lit. i oświaty w Pol- 1878, w 8ce, str. III i 48. 

sce). Kraków druk Czasu, w 8ce PŁOCKI ^ Gwa , t er Burley i Mar- 

^£S™ I vi!' ,*w*^v '* **& <°<* b - ***** VI Roz P raw 
RBHMBW 1 Nowiny (©*itka z Wdz filoio Akademii umiej,). Kra- 

^lĄa^^ ^ trniw.Jag., 1878, V&*, 

N. Kamieńskiego iSp druk X 1. <Kra- ^ fi4 50 cnt 

szewskiego (dr. W. Łebinski), 1878, , _.. , Ł ^^ A , 

w Sce, str. 275. 1 talar. ***** osobliwy* nabojteństw na du- 

_ „ ., _. schowną pociechę i pożytek ludzi po- 

mZOBWlOZ Eusiwbr to. Krota Sta- bożn A danie nowe poprawne . Wa _ 

msława Augusta ostatni pobyt w Gro- d<wi iMfcł _ i<wsWbll | Fr . Fołtyna, 
dnie Poznań, nakł. J. K. Zupańskiego, lg78 w , 6 gtf U1 

^•n J \ I ;^ a8ZeW8k,eg ° i^ - W - _ Ł f" — Toż, z przydaniem najużywań- 
bmski), 1878 ; w Sce, str. 189. 6 marek. 5 ch ^^ n|e8zporów> gorzkich żali) 

VEBlTEJnttw&. Hektor Bemdac, prty- jkrzytowej drogi itd., wydanie nowe 
gody w podróży po światach słonecz- j poprawne. Wadowice, nakł. i ezcienkami 
nych, dzieło uwieńczone prze Akade-^Fr. Fołtyna, 187$, w ł(}ee, str. 447. 
jjł francuską częś6 I i II Lwów, ZAO HABTASIBWIOZ Jan. Królewskie 
księgarni polska, druk. A. J O, fi»- ^^ ^^ W8połcze8na (Odbitka 
gosza, 1878, w 8ce, str. 272 i 264. f j^Jfc, pp^kjeg^ Boznań, 

_' „ „^ T ?hakł. J, K. Zupańskiego, druk'. J. I 

WEBBB Łotar. Preussen vor 500 Ja- Kraszewskiego (dr. W. Łebiński); 1878, 
hm. m cultprbistoriacher, staturtischer L^g fa. .&*. * mĄk 60 ftnig. 
una militamscher Beziehung, nebst SpeO . ^ , . 

cial-Geographie yon . . . . . Ritterguts- ZABAITSKI Stanisław. O nazwach ge<* 
besitzer zu Gross Sobrost bei Gerdau- Rożnych stowmnskich i nuMtali ibk 
en. Danzig, Th. Bertling, Druck von K^Tf ed , uk f ^"^ <™ b - K G *» 
Longriea et ., Leuprid . iin KdnigsbergJ «$: *J»Wf? *"*r £^M 87 «i w8ce ; 
l«« r w ,*c<v si*. VHr,lnL, 692 i 8 ^ ł 34 " ?4 CIlt - 
1 tablica. 8 marek. ZIEMIĘCEI.fc Muzeum narpdawe w Kcftr 

WECEEBLIN J. B. Musiciana, wyjątki k°wie, projekt członka Komisyi 

z dzieł rzadkich i mało znanych, anek- 5***- Aka& wnfcj. .Kraków, nakł. auto- 
doty, listy etc. tyczące się muzyki i? ra v drak. Po bu d kiowic za , l& TB^ wJtoo 
miłków, vkWww»e^fe AJberta Sowiń^^J; .* r « 18 « 36 cnt. . ,ą 
ttgo z przykładami muzyki. Paryż, l Żyfo i cuda swiatoho i sławnoho 
nakł. tłómacza, księgarnia polska Wł. I proroka Jeremyi. Kołomyja, z peczatni 
Mickiewicza, druk. \A. *lafii, \ 87^ >i- nakł. M.' B8óttai^ 1878, w 8ce małój, 
w 12ce, str, 4 ni., 296 i 8 ni. 5 frank, ś str. 43. . : ! \ « c -i { * ■■ + •■1 : .: > 1 10 Przewodnik bibliograficzny. 
Biuro Akademii umiejętności 

zawiadamia strony interesowane, iż akademickie nakłady są złożone 

w komis u P. P. 

D. E. Friedleina w Krakowie, 
Władysława Bełzy we Lwowie, 
Gebethnera i Wolffa w Warszawie. 

Kraków, dnia 18 czerwca 1878. . 

Dr. Władysław SeredyńsM 

kustosz zbiorów Akademii, umiejętności. 

* u . 1 U ■ ■ :jr<r;; n ,y. .■,, ; ,. , ■■■ ■ i. .■ :j . -t i r r.n,i : a.nin 1 ; , 'i."ii m i i ■ iv.. ■■,.■■' -n u ir 

Nakładem księgarni J. K. ŻUPA ftS KIEGO w Poznaniu 

wyszły dzieła: - . • < 

Litwa do unii lubelskiej, przez autora Poglądu na litera- 
turę polską. — Cena 1 marka. 

Biskupstwo warmińskie, jego założenie i rozwój na ziemi 
pruskiąj, napisał dr. Wieniawski, praca konkursowa, uwieńczona pierw- 
szą nągrpdą przez Akademią umiejętności w Krakowie, tom I i U w je- 
dqym. — Cepa 7V f marek; 

Listy Jana Śniadeckiego w sprawach publicznych od r. 

1768 — J 830, pisane z autografów, wstęp i pray piski J. L Kraszew- 
skiego. — Cena 4 marki. 

D# nabycia we wszystkich. księgarniach.. 

■•i" -.r? ii .m t ! Ł8 .'. TltTX'i\ '■ u-.rtii.m l . ł i i m ■ n ■ i i ,j . ■:.... z.:- .." ł i;i ■ tJ '. ■!■■. ii : :« ==== 

Nakładem i drukiem Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie 

wyszło dzieło; , 

Kościół i Cywilizacya 

przez ks. Joachima kardynała Pecci 

dziś 

LEONA XIII PAPIEŻA, 

przekład ks. Waleryana Kalinki C. R. — Cena złr. 1. Kraków, 1 lipca 1878. %l Nakładę m księgarni 

GEBETHNERA i WOLFFA 

w Warszawie 

wyjdą w ciągu roku bieżącego następujące dzieła: 

ANCZYC Wł. L. Księga odkryć geograficznych, przeznaczoną, dla ^dorastającej mło- 
dzieży, wydanie trzecie. , , ;..,,.,,., 

DU CHAILLU Paweł. Przygody podróżnika i myśliwego w Afryce zachodniej, 
przystępnie opowiedziane, z francuskiego przełożył A. Wrześniowski, z rycinami. 

HUBNER J. A. baron. Sykstus Piąty według korespondencyj dyplomatycznych 
niewydanych znajdujących się w Archiwach państwa w Watykanie, Simancas*, 
Wenecyi, Paryżu, Wiedniu i Florencyi, przekład z francuskiego St. Strojnow- 
skiego. 

KRAKÓW Paulina. Wspomnienia wygnanki, wydanie nowe. ...-•* 

KRASZEWSKI J. L Jak się Pan Paweł żeni i jak się ożenił. 

— Krasicki, życie i dzieła, kartka z dziejów literatury. 

— Pan na czterech chłopach, historya szlachecka z XVIII wieku. 

— Pod blachą., powieść historyczna w 3-ch tomach. 

— Syn marnotrawny, opowiadanie z końca XVIII wieku, 2 tomy. 

— Z siedmioletniej wojny, opowiadanie historyczne, 2 tomy, wydanie drugie. 

MAYNE-REID kapitan. Porwana siostra, opowiadanie dla młodzieży, z 7 rycinami. 

— Wygnańcy w lesie, przekład J. B., wydanie drugie 2 12 rycinami. 

MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz, wydanie nowe. 

Obrazki z przeszłości, powieści historyczne dla młodego wieku przez Teresęs, 
Jadwigę, z £ rycinami pomysłu i rysunku Juliusza Kossaka. 

ORZESZKO Eliza. Z różnych sfer, nowelle i obrazki, serya Iw 2-ch tomach, za- 
wiera: Stracony, Dziwak, Pani Luiza, Szara dola, Julianka, Czternasta część 
Silny: Samaon, Milord. 

RZEWUSKI Gra.cyan ks. Katechizm rzymsko-katolicki przystępnym sposobem wyło- 
żony, wydanie trzecie. 

SCHOEDLER Fryd: dr. Mineralogia i geologia, obrobił dr. Fel. Berdau, wydanie 
trzecie, przerobione i uzupełnione, z licznymi drzeworytami. 

SPENCER Herbert. O wychowaniu morainćm i fizycznóm, przełożyrMciiS^Sie- 
miradzM. 

STANLEY H. Najnowsze podróże po Afryce, w streszczeniu obrobił Sygurd Wi- 
śniowski. 

VENTURA de RAULICA. Wzór doskonałej chrześcianki w tegoczesnytn świecie. 
żyjącej, tłómaczeriie O. Prokopa, kapucyna, wydanie nowe. '' '' * ■ 

Wieczory czwartkowe, opowiadania o cudach przyrody i znakomitgzych pdkry* 
ciach naukowych dla młodego wieku, zebrana Marya Julia Zaleska, wydanie 
trzecie, uzupełnione z uwzględnieniem najnowszych odkryć i ozdobione licz- 
nymi drzeworytami. 


tt Przewodnik bibliograficzny. Najnowsze dzieła nakładowe i komisowe księgarni 

€r. Oebethnera i Spółki 

w Krakowie, Rynek główny Nr. 17. 

ANCZYC Wł. L. Krótki rys dziejów narodu polskiego dla niższych zakładów na- 
ukowytfc trfldcłfffe ufcHfcbny, wyd. M% zupefrnte rjombiotte. ftwafeów, 1877, 
w 8ce, str. 268 i II. — 80 cnt. 
BEZMASKI Józef. Notatki do dziejów i historya ostatnich 98 lat Bzeczypospo- 
.... litej.;polflkiej> Toruń, 1876, w 8ee, str. VIII, 524 i 1 tabl. — 3 .złr. 60 >ea*. . 
BOBRŹIYnSKI Michał. Historya prawa niemieckiego w zarysie wraz z historya 
prawa tego w Polsce, zeszyt I : Pierwotne ludy germańskie i państwo Frtmków. 
:t r Kmfa^w, 18ł6, w 8©e, str. 484 i ŁXXDL — 2 złr. 
!Bóg nadzieja nas z a. Zbiór nabożeństwa dla chrzescian katolików. Kraków. 1877, 
w 16ce, str. 619 i 7 ni. 2 złr. ; opr. w płótno ang. 2 złr. 80 cnt. ; opr. w cnagrin 
.: S zfer. 60 cnt. ; w oadobnrejezych oprawach «d 4 »do 12 złr. 
Chwila u be cno, pree* byłego posła na Sejm krajowy. Kraków, 1878, w 8ce, str. 

. c 27. — 20 cnt. 
DAISENBERG Wł. dr. Filozofia Leibniza. Kraków, 1875, w 8ce, str. 157. 1 złr. 25. 

— Filozofia duchowego rozwoju w obec innych filozoficznych prądów. Krttków, 
1876, w 8ce, str. 204. — 2 złr. 

— Ogólny pogląd na filozofią duchowego rozwoju. Kraków, 1875, w Bce, str. 
106. — 1 złr. 

DUNAJEWSKI Julian. Mowa posła miana £ grudnia 1835 r. w rozprawie ogólnej 
nad budżetem w łabie deputowanych Bady państwa w Wiedniu. Kraków, 1876, 
w 8ce, str. 32. — 25 cnt. 

GBETSCHEŁ Karol. Tablice do obliczania miąższości drzewa według miarmetry- 
cznych z ótoctotlriem tablic pemocmezych tndsież d© zamiany miar i w^tg ine- 
^ttryc&iijtefr BA; miary i wagi wiedeńskie i odwrotnie* Kraków^ 1876, w 8ee, str. 
■. 132. — 1 złr. 50 cnt. 

IWANOWSKA Feli cy a. Słowa żywota czyli pidiao Swiete starego i ttowego *&$$- 
mierzą w rodzimi em gronie opowiedziane, z 80 rycinami, 5 tomów* Kraków, 
1874, w dużej 8ce, str. XV i 703, XI i 526, XII i 737, -X i 649, ii i 7458. Na 
papierze welinowym zwycz. 12 złr., na pap. welin. grubym 16 fch*. 

JACfeoTOWSKI Wł. Jul. ks. Liturgika czyli wykład ceremonii i obrzędów koś- 
cioła katolickiego, przełożył z niemieckiego i miejscami irempeinił. Praga cze- 
ska, 1875 f w 8CC, str. 240 i IV, — 80 cnt. 

JANET Paweł prof. Jftateryalizm współczesny, przekład z 2go wytl. oryghi&łu za 
upoważnieniem autora przez Z. G. Kraków, 1878 w 8ee, tetr. Ifl8. — 1 złr. 

KOSIBA Antoni dr. prof. O uczuciach ze stanowiska psychologii. Kołomyja, 1878, 
..:^.Wf^!oe ł .^»te ; =82.•i,2 ni —.1 zh\ "••'•. 

KRASIŃSKI sig. L*aube du grand jour, traduit du polonais, Przedświt. Paris, 
1876, w 12ce, str. 105. — 1 złr. 50 cnt. 

E&filfER Jóitef dr. Poozaiki logiki dla szkół średnich. Kraków, 1876, w, Mt) str. 
VH i 216. — 1 z^r. 60 cnt 

KRUKOWSKI Józef ks. Przewodnik teoretyczny dla katechetów czyli katechety- 
ka katolicka. Kraków, 1877, w 8ce, str. 312 i VII — 1 złr. 80 cnt. 
-r** Przewodnik praktyczny do nauczania katechismu w klasie I szkól indriwy eh. 
. ^Kraków, 13J&.W 8ce,.str. .162. — 1 złr. - -■ ~ -- . .. 

LEÓtfAiRD 6W kPóttó^a-UTicio. Skarb ukryty. Kraków, 18?7, w 8ce, str. fSt^O^cirt. 

Listy o Galicyi do Gazety polskiej, 1875—1876. Kraków, 1877, w 866% "968 i 

MASAŁSkI E/T, Ó naturze i pochodzeniu dusz . ludzkich. Xrf&ów, XŚ7§~w 12će, 

str. 45. 36 cnt. '-• ._..,. 

MI0KIE*IGZ A#*ffii MottStetir Tforióe de tfdptfoa ou >le fleraier $mte «* Łlfihu- 

.<*nt* sjti genfcris, 'rtęit hifltOrUftee en douze chantfe, 2 totny^ Paryż, 1676/7, w>8ce, 

etr, WL 318. — 6 złr. 
MORAWSKI Adam. Po za krajem, napisał rodzinom polskim. Kraków, 1877, 

w 8ce, str. 292. — 2 złr. Kroków, t lipca Wt i& Najrtotfsze działa nakładowe i komisów* księgarni 

Gk Grebetłmera i Spółki 

w Krakowie, Rynek główny Wx. 17, 

OCZAPOWSKI J, B. dr. Władza i, układ państwa, zarysy polityki, i porówn: gra*- 

wa konatytoterj, część szczegółowa, dokończenie toinu I. Kraków, l!8.77j wwfefi, 

str, 217—382. — 1 zb. 50 cnt. 
PELCZAR Józef ks. Życie duchowne czyli doskonałość chrześcMska wftdttfg^ttajt- 

celniejszych mistrzów duchownych, wyd. 2gie znacznie powiększone, tom Y. 

Kraków, 1878, w doe. stn XVI i 476/ Cena prenumeiacyjna za 2 tomy 2 złr. 

70. cnt.,. po wyjściu Ugo tomu podwyiazonc- zostanie ną złr. 3. 
Poetes iliustres de la Pologne au Xix aiecle. Gycle Ukralnien: I. Ajr|oine 

Malczewski, Hr Bohdan Zaleski, III. Seyórin Goszczyński: Nice, -ł878, v '~W"8ce> 

str. 438 — 3 ałr. 
POPIEL Ant. Wychów królików. Kraków, 1877, w 8ce, str. 45. — 90 cnt. 
RAWIS£J&W<SKI l Ęcanc. Wiadomość* his*oryozoo-s|t^8tycijnar o sroi&oipitsftfch bi- 
bliotekach* Kraków^ 1875, w 806) stu. 124;, i 2. ni. — li zfr. 70 tyU 
Renta trzydziestoletnia zastosowana do emerytury. Kraków, 1877, w 8ce, str: 

32. — 25 cnt. 
Rozbiór krytyczny dzieła Wilh. Prapefa pod tytułem: „Historya* zatargu reli* : 

gji z nauka*. (Z „Ciyilla Cattolica" 1877, przedruk z Przeględu- katolie&tego^. 

Kraków, 1878, w 8ce, str. 173; — 1 złr. ' 
SALLUSTYUS Gajus Kryspus. Dziełk wszystkie na język polski przełożył, uw* 

garai Jakobaa oraz własnemi objaśnił i żywotem autora zaopatrzył pnMT Fr. 

Habura, tom I: Żywot antom i księga o spisku Katyliny^ Tooaów, 1877, w8ce, 

str. XII i 120. — 1 złr. 
S&Q?W3ŃS&I Adam k& Higiena moralna ożyli wskaz&wkr dla matek chraefeta 

ańskich jak maj§ wychowywać dzieci. Kraków,u l£76j w 8ca, sta 224..-* 80 cnt, 
SŁOWACKI Jules. Lilia Venóda, tragćdte en 5 actes et prologue, trąd; en veia= 

avec une notiee biographiąue sur 1'auteur par Jules. Mianf. Pfcris r 1878, w 8ce, 

str. XXIV i- 1S7: — 2 złr; 50 cnt 
So.ujcęą mjueralea et etabliaaement imperial royal des baina de Krynica. Kra^ 

ków,.l878, w 16<m>, ątr 22. — 25 cnt. 
SUTO WICZ- «*u lian. Walka Kazimierza Jagiełłońeżyka * Machem Kłtfwhteto óv 

koronę czeską. Kraków, 1877, w 8oej str.. 165. — 1 złr. 20 cnt. 
SZUJSKI Józef. Dwór królewicza Wladysłkwa, komedya historyczna w 3 aktach. 

Kraków, 1876, w 8ce, str, 45. — 25 cnt. 

— Maryna Mniszchówna, dramat, w-Sfclr częściach. Kraków/ 1876, w 8ce, str. 
151. —r 80 cnt, na welinie 1 złr* 

— Śmierć Wlwetysiiiwaiy, Anmąt iwt 5 aktach. Kraków, 18^, w 8ce^ str. 84. 30 cnt 

— O fałszywej BTstoryi jako mistrzyni fałszywej polityki. Kraków, 1877, w 8ce, 
str. 31. — 20 cnt 

— Cecora i Chocim, pjrelekcya z d. 5 grudnia, 1870. Kraków, 1871, w 8ce, 
str. 16. — 50 cnt. 

TARNOWSKI Stan. dc Romans polski w początku 19 wiel^u, prelekcya z d. 10 

i l¥ grtidńia 1879 r. Kraków, 1871; w 8ce, str. 65. — 25 cnt : ' 

W0DZICKI Kazimierz hr. Zapfeki ornitologiczne.: 

I. Bocian, wyd 2gie, popr. Kraków, 1877, w 8ce, str. XV i 91. — 75 cnt. 
Ui Jaskółka, wyd. 2gie. Tamże, 1878^ w 8ee,< sto 190 — 1 afri Stetmt 
ffi. JastłflCty wyd.' 2gie; Tamże, w«8ee, str, 14& — 1 -źki 30'ont? m 1 .-': 

IVY< Kuropatwi Tamże, w 8ce, str. 231: — • 1 zfr.'8e v e»t i m: o . : . ; A 

ZALESKI Śt: te. Psychologia samobójstwa. Kraków, 1877, w^oe^sfryM 1 . 6<*&itf - 
ZARAŃSKJ'**. Gieograficane imiona słowiański, zestawione' aAfafoetytraM* ^lł%<' 
naawrickl niemieckich, włoskich Euimuiskioh, węgierskich- i' tueeckick^doda- 
ni6nv niektóry^ łotcaakich i, innych zagramcznycntspołszoaaiiych, wyd» AJsacL 
umiej. Kraków, 1878, w 8ce, str. IV i 264. — 2 złr. s . ? » . 

ZIEflffiA Teofil Zygm.untdr, Psychologia* Kraków* 1 8-7 7 V wr 8oe,fitn>łfl6i Uałr.25. 
Ży.w<ot shsimłalft świata^ ju Jeanem Chrystusa; spisany wedle' ozjtemh fiwapgtaU- >. 
stów. Kraków, 1877, w 8ce, str. XVIi690.1złr.25<mtmiflft|fciWc^ i4 _ Przewodnik bibliograiJcźńy. ■*<»-^ ^. Z dniem 1 maja j. b.. otwartą zortaU w KALISZU przy. ulicy Warszawskiej 

Księgarnia B. SZCZEPANKJEWICZA 

i czytelnią i składem materyalów piśmiennych. 

Księgarnia dostarcza wszelkie książki katalogami objęte, oraz nuty, atlasy, 
karty geograficzne, globusy; przyjmuje prenumeratę na piema peryodycefte krajowe 
i zagraniczne (Tygodniki po cenach warszawskich). „Bibliografia Xli wieku 44 oraz 
^Przewodnik* bibliograficzny" od początku swego istnienia jest każdej 5 eh wili. w księ- 
garni, de przejrzenia. . 
,xiiia i skład aut 

A. B. B O G U C K IEG O 

vt Warszawie, krakowskie Przedmieście Nr. 411, nowy 7. 

Poleca- wielki wybór 'dzieł rolniczych, teologicznych i innych we wszystkich 
językach, oraz dzielą następujące drukowane nakładem tejże księgarni. 

1. Czerwiński, Technika materyalów budowlanych, kop. 30. — 2. Oirdwojń 
1L, Jfieco o przyrodzie łososia, kop. 75.-3. Książka dla wszystkich. Przepisy doty- 
czące najmu sług, kop. 15. — 4. Lewandowski, Poradni* weterynaryi gospodarczej 
wraz z atlasem, rs. 4. ~ 5. Tegoż O ratach koni i bydła, kop. 40. — 6. Lu bie nie- 
cki, Pszczekdcjtwo 3 tomy, rs. 3. — 7. Pohlens, Leśnictwo, rs. 2. 

Taż księgarnia przyjmuje przedpłatę na wszystkie, pisma krajowe i zagranicz- 
ne. — Expedycya prędka i punktualna — katalogi książek, i pismna na żądanie franco. 
Zamawiający w obrębie Królestwa za rs. 5. dostaje przesyłkę gratis, Zawsze na 
składzie dzieła ogłaszane przez wszystkich nakładców krajowych i zagranicznych 
po cenach takich, jak u nakładców- 'w ii • r* "j JV w ' J% ■ Vr -^^ , Uakładem i drukiem księgami p. t. 

li) i £ FI MWIMJOM© 

w Wilnie 

wyszedł tom Vty i ostatni dzieła p. t. 

RYS DZIEJÓW LITERATURY POLSKIEJ 

.'••-,>. /••.•. . podług notat 

ALEXANDR A ZDANOWICZA 

oraz i innych źródeł opracowany i do .ostatnich czasów doprowadzony przez 

LEONARDA SOWIŃSKIEGO. 

Dzieło niniejsze przedstawia w tresciwóm i popularnóm opowiadaniu kom- 
pletny obraz literatury polskiój od samego jej początku do ostatnich czasów, 
z przytoczeniem celnieiszych wyjątków każdego ze znakomitszych poetów i pro- 
zaików. Pragnących bliżej nieco z dziełem nowyższóm się obeznać, odsyłamy do 
osobnego prospektu, który każdemu na żądanie bezpłatnie nadesłany będzie. ' • 

Cena prenumeracyjna niezwykle niska za 5 tomów obejmujących 3345 stronic 
ścisłego druku in 8-to rs. 10 a z przesyłką rs. II, pozostaje bez zmiany do Igo 
stycznia 1879 r. 

Szanowni Prenumeratowie, którzy wnieśli prenumeratę za 8 tomy rs. 8, 
a otrzymali tom IYty obejmujący str. 887 bezpłatnie, raczą przy otrzymaniu toma 
YtikU dopłatę po rs, 2. Kraków, 1 lipca 18?8. # CENNIK DRUK ARiNl. FOTOGRAFICZNEJ 
ST. -V7"lS2iTIO"V7-SK:XĘC3-0 

Eraków, Eynek Nr. 17. 

DRUK FOTOGRAFICZNY (Albertotypia, fotodruk). Fotografie odbijane czarną farbą 

drukarską. Za każde 100 odbić 

z tej płyty bez 

papierń Nr. Wielkość obrazu Zdjęcie fotograficz- 

ne wraz z płytą 

• drukarską * 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 5 ł /,x9 cm. 9x11 

10x16 
14x20 
I7x-i2 
22x28 
28x33 "ZłrT n 
tt 

TT 
P 
T» 4 
6 

6 

8 

10 

14 

18 cnt. — T» 
TT 
TT 
TT 50 
50 
50 TBr. » 

TT 
TT 
TT 

TT 4 
4 

5 

6 

8 

10 

15 cnt 

60 * 

TT 
TT 
TT 
TT 

TT 50 2x3'/," format wizytowy 
3Y*x4 
4x5 V» format gabinet. 

6»/ t x7V t 
6%x8V, 

8y,xiov, 

l0Y,xi2y, 

Te same odbicia w kolorze i z połyskiem zwykłych fofrgrafij # 25% drożej. . 

CYNKOGRAFIAi (* henrigrafta). ftlitze cynkowe zastępąją coraz więcej drze- 
woryt; są one bez porównania tańsze, pomimo że wytrzymają o wiele więcej odbić 
w prasie drukarskiej pospiesznej. *<-...£ 

Otrzymanie ich może tyć w czworaki sposób uskutecznione: 

1. Z rysunku wykonanego piórkiem na papierze lnb kalce autograficznej tu- 
szem antograficznym. 

2. Z rysunku zrobionego tłustą kredką litograficzną na papierze umyślnie 
do tego przygotowanym fpapierze groszkowym). 

3. Z odbitki z grawowanego kamienia farbą do przenoszenia (Umdrnckfarbe) 
u papierze do przenoszenia. 

4. Z rysunku wykonanego krtskami, liniami (nić pędzlemVna~ białym gład- 
kim papierze, zwykłym tnszem chińskim, lub z daneco odbicia z drzeworytu. 

W pierwszych trzech razach rysunek przenosi się wprost na cynk a gotowy 
do druku klisz kosztuje z rysunków wykonanych pod Nrem-1 i 2 za 1 cm. 2 1 /, 
centa (niżej 30Q cm. liczy się za pełne 30Q cm.). 

Z odbitki podanej pod Krem 3, kosztuje ID cm. 3 1 /, centa (niżej 30Q cm. liczy 
a? za pełne 30Q cm.). 

Rysunek na zwykłóm papierze jak pod Krem 4 musi być z pomocą fotografii na 
cynk przeniesiony, i wtedy 1Q cm. wraz ze zdjęciem fotograficznym . kosztują. 6 
centów; wyżej 200Q cm. 1Q cm. po 5 centów (klisz mający mniej jak 100Q cm. 
liczy się za pełne 100D cm. ). 

FOTOLITOGRAFIA. Służy do reprodukcyi rysunków, planów, wykonanych tu- 
Biem chińskim aa zwykłym białym gładkim papierze, jak również do otutarsaat* 
ttarych druków, drzeworytów etc. 

Za zdjęcie fotograficzne wraz z przeniesieniem na kamień litograficzny: Sr. 1. Wielkość obrazu 5 % x9 cm. 2. 


» 


n 


9x11 


3. 


• 


n • 


10xl§ 


1 


n 


u 


14x20 


5. 


» 


i» 


17x22 


6. 


u 


» 


22x28 


7. 


n 


n 


28x33 


8. 


«, 


w 


33x38 3x3 V," 


Złr. a. 


8 l /,x4 


. 8 


4x5'/, 


. *• 


5%X7'/, 


. 5. 


6%X8% 


n 6- 


8V,xl0 1 /, 


. 8- 


i0'/,xi2y, 


. w. 


wy.xuy. 


. 18. Cenę zaś druku sa- 
mego iiczę po 3—4 
centy za jedno prze- 
ciągnieme kamienia 
przez prasę litogra- 
ficzną (bez papieru;. Materyaty autonraticzne do Cynkog rafii: 

autograficzny kawałek po 

a autograficzna 4 sztuki po 

pier antograficzny do rysunków pod Nrem 1 arkusz., . . 

łka autograficzna „ „ " „ ' n ~ ". ." . .' 

pier do przenoszenia grawur arkusz 

Ipier groszkowany arkusz . Ceny tylko ca gotówkę lab za pobraniem poostowtm. Złr. 


— $0 cnt. 


TT 


— :5 


» 


»•< 


-.10 


• ■ 


Tl 


— 15 


11 


* 


- 10 


n 


■ m 


.1 — . 


n • - t* frzdwddnłk bitóiogróltaifcy. IVatkła,dein lrsiegrarni 

&EZ&En?ttErJ51& Jk. i WOLFFA 

w Warszawie 

.... - • - ....,-... .. . . 

ff jchoM zaćmie z dniem Igo lipca r. b., 

, zawieszone blisko od roku przez poprzedniego wydawcę, 
< . - czasopismo p. t. 

Przyroda i przemysł, 

Tygodnik popularno* uaukowy 

pod, redakcyą 

dra KAROLA JURKIEWICZA, 

I Cfo^eąo.rą Un;i,węrf ytetiz war,s2«tw«fe£etfo* \ 

- • - » t 

Pftiramerata za 5£ Nrtfw wynosi*. na prowincji ł w Cfeą&ttrtJWie 
z przesyłką roczńife' rs. .# 
n: flófrócziiie n 4 

a . kwartąMe, » ..2: w Warszawie 
rocznie . . ro. 6 kop. 


— 


półrocznie . „. 3 „ 


— 


kwwfcalnie- . „ l v 


50 


- w Wlioyl ; 
rócsftiie . ... . złr: 


12 


pótroozfcie ... „ 


6 


kwartalnie . . . „ 


3 w W. &ifcfctwU Poznańskiem 
rocznie . . . nfarek 24 
półrocznie . . " ( „ 12 
kwartalnie 1 . . ^ 6 ^d-^UM^ŃUl A - - Wydawca i redaktor odpowiedzialny dn Władysław Wi«tecki. »dt*ktai* UW#*rtył^tt-Wtł*flotftWeg<r po* nrtąddrtf %**<*#> *SiełoU. PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tśź czytających i kupujących książki. Wychodzi w Krakowie Igo kaSdego miesiąca w objętości %-— 1% arkusza. 
Przedpłato wynosi: rocznie 1 złr., znrzesyłką 1 złr. 24 cnt.; % rocznie 30 
cnŁ, z przesyłką 62 cnt; l / 4 rocznie 28 cnt, z przesyłką 34 cnt.; mieeięcmUe 
10 cnt., z przesyłką 12 cnt. — Opłata od Ogłoszeń za Uaidą Vi o c *?& strony 
50 cnt, za całą stronicę czyli 6Ź wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać nałeiy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera 1 flp. w Srako 
wie, aioo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

i i ii i i ■ ■ ■ i ' 
Kraków, 1 sierpnia 1878, 

ABC * 24 kolorowanych obrazkach \ w Rosyi, czasowe ograiiiczgMeiivyzdykcyi 

królów polskich i dawnych łudzi (no- ?fc£ u Pjzysif głych, przez W: S. (str. 159- 

, r . . . . __ t Vr , . v ,, 170) : Nowe dokuinenta odnoszące się do 

we wydam* tytułowe). Kraków, nakł. Jana Chryzostoma Paska, podał Felix Ry- 

i własność J. M. Htmmelblaua, 1878, barski (str. 171—177); Krytyka: R. Blau- 

w 8ce, str. 80 z rycinami w texcie i rera Urzędnicy kancellaryjm Władysława 

24 obrazkami zlitogr. A. Pruszynskie- ^ąiełły i Codoi diplomaticus Maioris Po- 

, • * slomae, przez dra Fr. Papee; T. Wusten- 

go. 1 z*r. ) felda Die Uebersetzungen arabischer Wer- 

Adres Wydziału lekarskiego Uniwer- ke ; przez J. Karłowicza; Wł. K. Zieliń- 
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie do skiego Monografia Lublina; Revue Slave; 
Wielm. prof. dra Teodora Sch wanna, K r ™ ik a miesięczna. 
kawalera wielu orderów, członka wielu BĄKOWSZI Józef. Ślimaki i małże z o* 
Akademii, Towarzystw uczonych i t. d. kolic Strzyżowa, zebrane w r. 1876 

i t. d. w Leodyum (Liege), dan w Kra* i P^ez nauczyciela c. k. semina- 

kowie 23 czerwca 1878 r., fol. wiei-^y 1 * 111 męskiego w Rzeszowie (Odbitka 
kie 2 karty ni. \ z tomu XII Sprawozdań Komisyi fizy- 

Afl rflf młm^ von Inowrazlaw, nebst) ^- Akad - » m ^j- za r. 1877). Kraków, 
0rtechtó»-Verzeiclmis8 vom Kreise Ino- drilk - u « iw - Ja S-> 1878, w 8ce, str. 12. 
wrazlaw, Inowrazlaw, Oławski, 1878, \ — Sprawozdanie z wycieczek bo- 
w 8ce, sfer. IV i 97. 1 marka. tanicznyoh odbytych wr. 1876 i 1877 

Ateneum pismo naukowe i literackie) w okolicy Strzyżowa pod Rzeszowem 
pod redakoyą J. Trejdosiewicza, zeszyt ) (Odb. z tomu XII Sprawozdań Kom. 
lipcowy r. 1878. Warszawa, wydawca \ fizyogr. za r. 1877). Kraków, druk. 
W. Spaeowicz, druk. K. Kowalewskie- s Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 24. 
go, w &* większej,, str. 197. BBLLBSBEB, FABRUCCI, WIT001CB» Th 

Treóó: Nero, dramat w 5 aktach przez i SOBER* F0BSTE& et B0LT2 Guide non* 
Piotra Cossa wolny przekład wierszem veail de C(mverBationg mo dernes, ou 
z objaśnieniami, wstępem i przypiskamić ,. . ^ . , r ... . 7 . 

dokonany praez Kazimierza Kiszewskiego d»iogae» usuels et famihers, contenant 
(str. 1—91); Krasicki, życie i dzieła, kart- > en outre de nouvelles conversatión$ sur 
ka z dziejów literatury przeaj J. I. Kra- s fcg voyages , les ebemins de fer , les 

™ W8 J^ wlckwa bateaux a va P eur etc - en fiłx ****W*5 

Kw^ki^ italien, anglais, allemand^ po* 

aych zmianach w prawoiwritwia karńem \ lojj&fy rusie, & 1' Uiage dei voyagetcn 18 Przewodnik bibliograficzny. et des personnes, qui se livrent a Tetude konu pokutującego św. ojca Franciszka 
de 1' une ou de plusieurs de ces lan- \ serafickiego pod zarządem 00. Kapu- 
gues, nouvelle ćd. refondue. Berlin, ' cynów zostających, wydanie 3cie po- 
Behr, 1878, w 16ce, str. X i 494 J prawne. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. 
3 marki. i Anczycą i Sp. ; 1878, w 8ce małej, str. 

Biblioteka najcelniejszych utworów li- \ 702. 1 złr. 25 cnt. 
teratury europejskiej , pod kierunkiem ł BYKOWSKI P. Pieśni obrzędowe ludu 
redakcyi Kłosów, zeszyt czerwcowy i ruskiego z okolic Pińska (Odbitka ze 
1878. Warszawa, nakł. i druk. Lewen- \ Zbioru wiadomości do antropologii kra- 
tala, w 8ce, str. 33-208 i 1 — 16. ?jowej, tom II dział HI). Kraków, nakł. 

Treść: Dzieła Ignacego Krasickiego, > Akad. umiej., druk. Uniw. Jag., 1878, 
tom II str. 33 — 208 ; Nędzarze , przez 5 w g ce g ^ r 25 
Wiktora Hugo, tom I str. 1—16. ] --^L«.«L—-1. ., * t ^ -i_ i_ . 

— warszawska, pismo poświęcone L 0H00I8ZBWSKI Jówf. Liatowmk, ksią- 
naukom, sztukom i przemysłowi, pod ż * a Poczną zawierająca naukę pisa- 

redakcyą K. Wł. Wójcickiego, zeszyt ° ,a llStÓ u \ WZ01 ? ™^r"* ń * z ? oh h " 
lipcowy r. 1878. Warszawa, Gebeth- » tów chodzących w życiu, 2gie wy- 
ner i Wolff, nakł. i druk. J. Bergera, dan ! e .^datkiem pomnożone. Toruń, 
w 8ce str. 172. jnakŁ 1 druk. E. Lambecka, 1878, w 8ce, 

Treść: Ostateczne rozwiązanie co do5 str ' 2 *° i 16. 24 sgr. 
wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego s Congr&s, Le, et la ąuestion połonaise. 
do Polski, przez Alexandra Wejnerta (str. Posen, chez J. I. Kraszewski (dr. W. 

l Tl^' I^TT marnotra Y n T y t °P° wia 1 danie Łebiński), 1878, w8ce, str. 15. 1 marka, 
z końca XVIII w. przez J. I. Kraszewskiego > , n , 7 7 

(str. 13—34) ; Wspomnienie o Wolterze s ĆWIKLIŃSKI Ludwik dr. Chronica Po- 

z powodu stuletniej rocznicy jego śmierci lonorum. Kronika polska, wydał 

(str. 34-43); .Najnowsze objawy filozofii (Odbitka z ni tomu dzieła Monnmenta 
pesymistycznej w Niemczech, filozofia wy- ? ;^ ,. Ł . A . j. r^o *r»\ 

zwolenia, napisał Seweryn Smolikowski Polon,ae histonca, str. 578—656). 
(c. d., str. 43-81); Drogi żelazne w Kro- Lwów, druk. Zakładu im. Ossolińskich, 
lestwie polskiem, przez Ant. Wrotnowskie- s 1878, w 4ce, str. 80. 
go (c. d str. 81-102) ;Przefflad teatralny C2E BWlłTSK2 Ali). Die Tanze des XVI 
za r. 1877, przez F. W. (dok., str. 103— \ T /T^ ^ _r j j- nr .. • ł 
111); Z wystawy paryskiej (str 111-133); Jahrhundertes und die alte franzosische 

Wycieczka na wschód : I. O poetach i poe- \ Tanzschule vor Einfiihrung der Menu- 
zyi arabskiej przed Mahometem, studyum < ett, nach Jean Tabourotfs Orchćsogra- 
literackie oprawwaj i Julian Adolf Święci- phje herausgegeben , mit dem Portr. Tko- 
cki(str. 134— 145); Korespondencya ; PrzeOf , A , , «.'«. . rr^i Ł 
glad piśmiennictwa: dra Fr. Kasparka lnot Arbeaus, 34 Fig. m Holzschii. 
Prawo polityczne, przez Edm. Krz., dra s und 72 Notenbeispielen und Tanzme- 
Antoniego J. Nowe opowiadania history- hodien. Danzig, Saunier, 1878, w 8ce, 
czne. przez K. Wł. Wójcickiego, Rocznik L tn VIII { 140ł 16 marekł 
kółek rolniczo -włościańskich w W. księ-? -..••*-. mmmm - ,_ w a 1 

stwie poznańskiem, przez K. Wł. W. (sto. DĄBROWSKI Tomasz ks. Historya c. k. 
147-163); Wiadomości bieżące; Nekrologia. I gimnazyum wyższego w Stanisławowie, 

BŁZSSUSKI J. Pan Damazy, komedya s skreślona przez katechetę gimna- 

konkursowa w 4 aktach. (Biblioteka j zyainego (Odbitka ze Sprawozdania 
teatrów amatorskich, Ner 7). Lwów, ? szkolnego ża r. 1878). Lwów, I zwią- 
F„ H. Richter, druk. J. Dobrzańskiego < zkowa druk., 1878, w 8ce, str. 48. 
i K. Gromana, 1878, w 8ce, str. 1 ni., \ Dwutygodnik naukowy poświęcony ar- 
63 i 1 nł. 1 złr. ścheologii, historyi i lingwistyce, pod 

Brewiarzyk tercyarski, w którym o- ? redakcyą Teodora Ziemięckiego, Ner 
prócz reguły, jej objaśnień i pacierzy 1 13 z dnia 1 lipca 1878. Kraków, druk. 
zakonnych, zamieszczone jest nabożeń- 1 Wł. L. Anczyca i Sp., w Sce, str. 305 
Utwo szczególniej dlą bracji i sióstr Za- i —328 i 1 tablica* Kraków, i sierpnia 1878. 19 Treść: Jeden szczegół do mającej się < Michał Markiewicz, tom II: Dzieje śre- 

ułoiyć ^ycanój oiti^Um dniowieczne. Rzeszów, nakł. i druk. J. 

Wł. Niedżwieckiego (str. 305— 313) ; Oher-< A D1 ł0 - y , OKn . 

bie „Krzywasny* pospolicie Drużyna i Srze- A - "lara, 1878, w 8ce, str. 250 i 
niawa zwanym, przez Z. L. Radzimińskiego { IV. 1 złr. 80 cnt. 

Toż, Ner 14 z dnia 15 lipca IV ł 2 toWlce - X złr ' 80 cnt 
1878. Tamże, w 8ce, str. 339—362. GWLZAN Slgismond. Lettre a monsieur 
Treść: Mieszkańcy osad nawodnych A 1'abbć Buczka, dćputć au Oonseil d'etat, 
przez T. ZiemięcMegc ^(o. d., słr. 339— a*7); | curć du diocese de Tarnów, par..... 

du diocese 
'auteur, druk. 

nia Akademij i Towarzystw naukowych ; l Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ee, 
Wiadomości. s»tr. 66. 

a*** fJmOS 1 fl^^l MTeitoeelll. Mapa gubernii Krd- 
dan.e typowe). Lwów nakł. F.H. legtwa uki z 02nac2e niem odle- 

Buhton, 1878, w 8ce, str. 197-206. głości n F a dro | a 4 żelaznych bitych i 

* , . A . , , A zwyczajnych, ułożona i litografowana 

Encyklopedya rolnictwa i wiadomości J , Warszawa, nakŁ Gebeth- 

zwupek z mem mających, pod redak- nera { Wolff Ht M Pftj 187g 

cyąj. T. Lubomirskiego, E. Stawiń- ^ wleM e.bO kop w oprawie na 

Sfa ^'r^w V " J ^^T' *TZ PM*"!* 1 ™»>. 20 kop. 
zeszyt IV. Warszawa, Gebethner i Wolff, s _ . ^ . , AJ 

druk. J. Bergera, 1878, w 4ce, str. =™ *• £. ?!« <*»»»«*» <£ 

241-336 z drzeworytami w texcie. « ml J ind ] 8ch « n .» , ! ch f'L ( A »? d « m 7 1 

^ ., ti i / i * . n • > Bandę der Zeitschnft rur die Geschi- 

Eiportdelćtat actueldelaPologne chte Ermland8 be90nder8 abgedrnckt). 

iSTS, ^rr Q ° ng 1 8 * f ?'* ™ P " ♦" Braunsberg, Huye's Buchhandlung (E. 
Sittenfeld, 1878, w 4ce, str 15. 20 cnt. Bender) ermlandische Zeitungs- und 

- Expose o stanie obecnym Pol- Verldruckerei (J c Pohl) , 87g 
ski z okoliczności kongresu (Odbitka ś g ce gtr 32 
z Czasu). Kraków, nakł. i druk. Czasu, \ 9 ' ' 

1878, w 4ce, str. 14 i 1 ni. 20 cnt. J JABŁONOWSKI Alezander. Sprawy wo- 

FABIAN Alezander dr. Przyczynek do ło8 ^ . za J«^«idir> akta 1 listy, 
leczenia ehorób gorączkowych chłodne- ^ l szkicem historycznym poprze- 

mi kąpielami, rzecz napisana na temat ^ lł (^J» ^0™, tom X). 

koiikursowy Warszawskiego Towarcy^ arszawa ^ l ^oMF, .*«£• 

**a lekarskiego pod tytułem: „Rozę- l 3 -???*™'™ 78 '" *£> 8tr * 2 nL ' UI ' 
braft wpływ kąpieli podawanych celem 0Jj2UV * lbd * 3 rubIe - 
otaftenia. gorączki" (Odbitka z Pamię- JANIKOWSKI dr. prof. O przeglądzie 
tnika warsz. Tow. lek.). Warszawa, sanitarnym miasta, projekt wzoru. (Od- 
1878, w 8ce, str. 133. bitka z Dwutygodnika medycyny publi- 

G. L. Listy o Rzymie do Antoniego \ cznej). Kraków, druk. Pobudkiewicza, 
Edwarda Odyńca, przez L. G. Kraków, 1878, w 4ce, str. 3 ni. . 
nakł. i czcionkami druk. Czasu, 1878, j JANOTA Eug. dr. prof. Htatorya na- 
w 8ce*, str. 128. Uuralna w piśmiennictwie niemieckićm 

MMDBLl Ant. dr. prof. Dzieje powsze- > w wiekach dawniejszych, przyczynek 
chne dla wyższych klas szkół średnich, j; do znajomości dawniejszego piśmiennir 
według czwartego wydania przełożył ![ otwa niemieckiego. Lwów, nakŁ Ttowa* 20 Przewodnik bibliograficzny. rzystwa przyrodników im. Kopernika, J kowskiego, 1878, w 8ce małej, str. 154 
I związkowa druk., 1878, w 8ce, str. 73. < i 149. 1 rubel 50 kop. 

JASKULSH A. ks. Gramatyka hebrąj- — Upiór, opowiadanie przy kami&- 

ską napisana przez lic. św. teolo- ^u (Odbitka ze Strzechy), byrów, nakł. 

gii, dawniejszego nauczyciela religii i ję- \ F. **. Richtera, druk. W. Manieckiegb, 
zyka hebrajskiego katolickiego gimna- 1878, w 8ce, str. 54. 60 cnt. 
zyum w Ostrowie. Poznań, T. Daszkie- Księgi najstarsze i rachunki miast* 
wicz, Warszawa, Gebethner i Wolff, Krakowa od r. 1300—1400, wydali 
czcionkami W. Simona, 1878, w 4ce, dr - Franciszek Piekosi^ski i dr. Józef 
str. 3 ni., 92, 4 ni. i X tablic. 4 marki Szujski, wstępem poprzedził dr. Jtfzef 
25 fenig. j Szujski (Monumenta medii aevi histo- 

EABLIŃSEI prof. dr. Meteorologische ri<5a res S estas Poloniae illustrantia, 
Beobacbtungen angestellt auf der k. k. tomus IV). Kraków, nakŁ Akademii 
Sternwarte in Krakau im Monate Fe- ^ m ^iv druk - Cz **u> *$ 7 $> w 4ce# str. 
bruar — Juni 1878. Krakau, Verlag der LXXXIII, 247 i 354. 10 złr. 

k.k. Sternwarte, Universitfits-buchdru- . Treść . : . D 5^^W^ W*f«- 
i . o j A i i AJ < wieżowi i radcom miasta Krakowa (str. I— 

kerei, w 8ce, po 4 str. ni na każdy vi); Kraków aż do początku XV wie^u, 

miesiąc. > wstępne słowo do najstarszych ksi^g tego KOPBRHIOKI Iz. dr. Poszukiwania ar- ™"» ^"A »«U««W° ™*ul--- 
ftvfa«iMvu w. w. r ** < LXXXIII) ; Liber actorum , resugtttiojngm, 

eOlOfflCZne W łlOrOamCy nad Dnie- > n an nnri nrrlinafmnnm ni^foHa^TW^rJo^ % _ $ miasta przez J. Szujskiego (strona IX — 
" s LXXXIII) ; Liber actorum , resi^aatiojanm, 
roumcy nau i^me- > nec nQn ordinationum ciyitatis Cracoyi&ę 
strem wspólnie z p. Wład. Przybysła- 1 1300—1375, wyd. Pr. Piekosiński, t Li- 
wskim, człon. Kom. antrop. i arch. Akad. \ dexem i Słowniczkiem do zapisków nie- 
mniej., dokonane w r. 1877 (Odbitka f e ^i c *K^^ 

JA . , , . , . v i -• > 1— '234 1 235—247) ; Księga proscriptłonum 

ze Zbioru wiadomości do antropologu e t gravaminum miasta Krakowa z czasów 

krajowej, tom II dział I). Kraków, nakł. \ Kazimierza W. 1361—1370, wyd. J. Szuj- 
Akad, umiej., druk. Uniw. Jag., 1878, ski (str. 1—29); Dalszy ciąg proskrypcyj 

w 8ce, str. 56 i 3 tablice. K* r ' ^J^J^P I°TF*»\ ^ 

7 < naj starsza księga konsularyów krakowskich, 

Kosmos czasopismo polskiego Towa-*wyd. J. Szujski (str. 31—75); Actaconsu- 
rzystwa przyrodników imienia Koper- < laria nec non proscriptiones 1392—1400, 

nika, pod redakcy, prof. dra Br. Ra- ffi ep UKffibSSiilSfS 
dziszewskiego, zeszyt V r. 1 878. Lwów, ^j^ a . 1390—1393, 1395— 1#)5, nec non 
I zsric&kowa druk., w 8ce, str. 199—245. 1 1407 — 1410, wyd. Fr. Piekosiński (str. 

Treść: O prawach, według których ga- ^"^ 3); Index do lls ' 1 ® cz § ścl < str - 
zy rozchodzą się w ciałach ciekłych, na- \ ó *® **^*)- 

wpółstałych 1 stałych, rozprawa Zygmunta \ Kucharz praktyczny warszawski, za- 
Wróblewskiego (c. d., str. 199-207); Te- > wierający 1500 różnych potraw oraz 
orye rozpłodu płciowego w swym pocho- pr2e pisy przyrządzania zapasów spi- 
dzie historycznym, przez Zygmunta Kaha-sf f ; |*\ * s S: m£)k . • Jl w. „„.fi 
nego (str. 208-226); Kronika naukowa, żądanych i pieczenia ciast. Wars**- 
przez E. Godlewskiego, Fr. Kamieńskiego, wa, B. Cassius, druk. J* NOffcowskie* 
L. Pirtelenza i M. D. Wąsowicza; Wiado >go, 1878, w 8oe, str. 537 i XXII. 1 rubel* 
mości bież%ce. LAM Jan Rozmaitości i powiastki, 

KOSZUTSKI Hilary ks. Żywoty świę- Lwów, nakł. F. H. Richtera, dri\k. A. 
tych sług, oddziałll (Żywoty świętych, \ j. a Rogosza, 1878, w $ee> str. 245 
tomik VIII). Pelplin, nakł. J. N, Ro-ćj \ n L 2 złr. 

mana, czcionkami St. Romami, 1878, LASSALLE Ferdynand. Kapitał i pra- 
w 12ce, str. 254 i II. 1 marfca 20 fen. ca czyli pan Bastiat- Szulce z Delicza, 

KBAS2SWSJS J. Z. Hołota, powieść j Julian ekonomiczny, przełożył EL W. 
współczesna, tom I i II. Warszawa, (na pamiątkę 40 letniej roesnky uro- 
nakł. Gebethąera i Wolffa dmk. J. Nos- \ d^in Kopernika),, Lwó,w, nakł, Ą, i KMkftr, 1 ŚtapAk ltML U 

kowskiego, I związkowa druk,, 1878, s — La comtesse Damałanty (le Can- 
w 8ce małej, str. XI i 211. 1 złr. cer), par le prince ..... 2e ódition. 

— Pośrednie podatki i położenie i Le Puy, imp. Marchessou, Parig, łib. 

kto pracujących Obrona przed Didier et Cie, 1878, w 18ce, str. 399. 

król. sądem fiskalnym w Berlinie z po- j 3 franki. 

woito oskarżenia o jawne wywołanie \ ŁOMNICKI M. prof. Wykaz szarańcza- 
w proletaryaci© nienawiści i pogardy \ ków zebranych w miesiącu sierpniu 
ku kksom zamożnym, przełożył K. W. U 877 r. w górach Słotwińskich (Odbi- 
Lwów, nakł. A. Mańkowskiego, I zwią- l tka z tomu XII Sprawozdań Komisy? 
iłowa druk., 1878, w 8ce małej* strJfizyogr. Akad. umiej, za r. 1877). Kra- 
111. 50 cnt. Sków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, 

Lata ostatnie dziejów powszechnych, j 8 * r « 5 i 1 ni. 
1848—1875. Lwów, księgarnia polska, MACIEJOWSKI Wacław Alex. Żydzi 
I związkowa druk., 1878, w 8ce, str. \ w Polsce, na Kusi i Litwie, czyli opo- 
285 i 1 ni. 1 złr. 50 cnt. I wieść historyczna o przybyciu do po- 

J.BW ASDÓtf SB JaMb Henryk. Pota- cenionych krajów dziatwy Izraela i o 
foik weteryńaryi gospodarczej czyli na- powodzeniu jej tamże w przestworze 
eto dochodzenia przyczyn, poznawania, VIII— XVIII wieku, którą jako czwarty 
zapobiegania i leczenia chorób koni, dodatek do Historyi prawodawstw sło- 

bydła rogatego, owiec, trzody chlewnej, wianskich drukiem ogłosił War- 

, kotów i ptastwa domowego spo- 8zawa > druk - K - Kowalewskiego, 1878, 
aleopatycznym i homeopatycz- ) w ° ce » s ^ r * VIII i 151. 1 rubel. 
ftjffl dla ażytku ziemian i hodujących j MA7ZŁ W. O pierwszych zmianach 
zwierzęta domowe, część Illcia z Atla- \ w jajku zapłodnionym i o podziale ko- 
sem, wydanie Sćfe zupełnie przerobione \ morek (Odbitka z Pamiętnika Tow. 
i powieszone. Warszawa, nakł. A. B. ] lek. warsz.). Warszawa, druk. Skiwskie- 
Boguckiego, 1878, w 8ce, str. 237— \ go, 1878, w 8ce, str. 10. 
$2, 3 ńi i 14 tablic rycin. < MEBUNOWICZ Teofil. O c. k. uprzy- 

LE2YAM Brunao. Rys siedmioletniej \ wilejowanym galicyjskim Zakładzie kre- 
fciałalności warszawskiego Towarzy- < dytowym włościańskim we Lwowie. 
8twa ubezpieczeń od ognia. (Przedruk s Lwów, nakł. księgarni polskiej, I zwią- 
i Echa). Warszawa, druk J. Koskow- > zkowa druk., 1878, w 8ce, str. 24. 
tego, 1878, w 8ce, str. 1 ni. i 45. 40 cnt. 

60 k °P- MOCNIE Franciszek dr. Arytmetyka i 

IISR3& Henryk. Alexander Wielopól- \ algebra dla klas wyższych szkół śre- 
i, 1803 — 1877, tom I i II. Kraków, j dnich, % XV wydania niemieckiego na 
MkL i druk. Czasu, 1878, w 8ce, str. | język polski przełożył Józef Bodynski, 
łffl, 451, XLVI i 463, z portretem, zeszyt III. Lwów, nakł. K. Wilda, I 
16 złr. ^związkowa druk., 1878, w 8ce, str. 

LUBOMIRSKI JoBdph Ftlttt. Auf des \ l 6 l —240. 
fotren BeYelil ! Roman ih 2 Banden, MOIMIB Marta. Dzieci pani Onufrowej, 
toforisirte dentśche Bearbeitung. Leip- j powieść dla młodzieży przez Martę Moi- 
ag, Zieger, 1878, w 8ce, str. 221 i mir. Kraków, nakł. i czcionkami druk. 
2 38. 2 marki. {Czasu, 1878, w 8ce małej, str. 116. 

— Fońctionnaires et boyards, par < 80 cnt. 

fe prince Le Puy, imp. Marches- \ Muzeum sztuki europejskiej, tom III 

»«, Paris, lib. Didier et Cie, 1878,) zeszyt XI: Galerye włoskie. Warszawa, 
* 18CC, str. 279, \ nakł. M. Gltickaberga, druk. S. Orgel- 22 Przewodnik bfbliogitifieoiy. ?'™ m !'~*l~**—-H***giUm'*'**-^m*>m—mmśąm brauda synów, 1878, w 4ce, str . 81 — ^ prowadzony i historycznemi objaśnię- 
88 i 3 ryciny. > niami uzupełniony przez A. N. Kraków, 

NAWABSKI ». von. Die Jagellonen - &&}. L, Bajera, druk. W. Korneckie- 
Kapelle am Dome zu Krakau, bespro- g0? 1878 w 8 ce, str. Xm, 271 i M 
cben von dr. Karl Lind (Sep. Abdruck kart nL 2 złr. 50 cnt. 
aus der Allgemeinen Bauzeitung). Wien, ( Occassione, Neli', delia serata a be- 
Verlag und Druck van R. v. Waldheim, * nefizio della gignorfna Maria Stolzman 
1878, fol., str. 3 textu, 14 tablic i 3 (Pryska) di Varsavia che, neł earne- 
drzeworyty. 3 złr. 50 cnt. vale 1878 egordi come prima d0LDa 

łTłwa dwutygodnik poświęcony spra- \ nel Balio in maschera sulle scenę del 
wom społecznym, naukowym i litera- S R. Teatro di Parma, sonetto. Parma, 
ckim, pod redakcyą Mścisława Go- tip. Grazioli, 1878, fol., 1 strona, 
dlewskiego, zeszyt z dnia 1 lipca 1878. OSTEOWSEI Julius Z. Assecuranz-Mifl- 
Warszawa, druk. WŁ Dębskiego, w 8ce, \ cellen. Warschau, Druck von J. Un- 
str. 90. śger, 1878, w 8ce, str. 24. 40 cnt. 

Treśó: O konwencyi genewskićj, odczyt p am tetnłk Towarzystwa tatrzańskiego, 

^fi^f^ss^js-i «* 1878 to r py^' ■**.?■ 

nomicznego Królestwa polskiego w roku warzy siwa, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 
1876, przez W. Zaleskiego (c.d., str. 21—1878, w 4ce, str. 1 ul., 59, 150, 2 tabJ. 
29) ; Wianki, przez Władysława Medżwie- litogr., z drzeworytami w texcie. 2 dr. 
ckiego (str. 30-35); Początki Francyi Treść: Część I; Skład Towarzystwa i 
współczesna Henryka Taineja, przez 1>. s pra wozdania (str .1-59) ; Część II: 1. Zna- 
Ghmielowskiego (c. d., str. 35-50); Ło- cz F enie lasów w ^ órach /'dla ^ór, skreślił 
kciem i miarka powieść społeczno - oby- dr> Franciszek g zerny pro f. Uniw. Jag. 
czajowa przez Stanisława Grudzińskiego (stn 1-19) % Kilka słów o Jaszczurówce, 
( 8 ł tr - 5 + 1 - 65 )5 Stanisław Leszczyński jako jedynym znanym dotychczas zdroiu cie- 
B 5 t3 2^.JB[ ie a Rembowskiego (cd.,^^ kraju naszym, przez dra Włady- 

str .65-79); Sprawy bieżące, przez Jacka ^ wa Sciborowskiego (str. 20-27); 3. Spis 
Soplicę; Kuch hteracko-naukowy, przez P. mcłłów zebranych i oznaczonych z wycie- 
Chmielowskiego ; Rozmaitości, przez J. J. C zek w Tatry w r. 1876, napisał dr. Ty- 

— Toż, zeszyt z dnia 15 lipca. <tus Chałubiński (str. 28—31); 4. Wycie- 
Tamże, w 8ce, str. 91 — 170 czka w £ órv Sołotwińskie, przez Maryana 

Treść: Handel ludźmi w Atryce, odczyt ^2™™*?!°' Fw S* mn - Ł w Stanisławowie 
publiczny miany w d. 12 grudnia 1877 r. <•* «?-#) 5 6 " W y?^ czka d S 1 . Czes HT 
w Krakowie przez dra Franciszka Czer- ^ T ^ aC *' ? T raez Wal . ere S° Eliasza (str. 
nego, profesora geografii przy Uniw. Jag. ^r 54 ) 5 6 - Urycz wycieczka w góry Stm- 
(str. 91-105); Jeszcze o wychowaniu i po- ?H e ' pr T zez , d 2 5^S£j w t ^ mol ¥^ pr 5 
wołaniu kobiety, przez Anastazya Dzie- £ n . lw * Ja ^ ( s & f 5 "" 62 )' 7 / Z P^M 
duszyck| (str. 106-114) ; Początki Francyi jgP ,ż11 > C zez c Walerego Eliasza (str. 63- 
współczlsnói Henryka Taine'a, przez f. f); 8. PięcStawów^eszcz^ówskałEoz- 
Chmielowskiego (c.d., str. 115-130) ;Ło- t0kl i* ad S j¥ aw & %T Z J&*' *"** — * 
kciem i miarkę, powieść społeczno-oby- ™£skiego ^^T 84 )' 9. Wspomnienie 
czajowa przez J3t. Grudzińskiego ^c. d.,$ z n £ a ^' n prz £L^ Ł \^?Z Ca ^J^ 
str. 131—144) ; * * " "~~" — — — ™^ *. 

Eaczkowskieg( 
P. Chi 

wzez*P. V Ch7i a"~R * ~~~" -— -j w 10 4_138); Instrukcya dla stacyj meteoro- 

logicznych niezupełnych, spisana przez dra 
NOWOLECKI Alezander. Wykaz ulic , Daniela Wierzbickiego (str. 139—150). 
placów, kościołów i domów miasta Kra- 1 Panslawizm Polska i traktat w Ban- 
kowa, jego przedmieść i miasta Podgó- Stefano, artykuły wstępne „ Czasu" pod- 
rza wraz z nazwiskami właścicieli, na l czas kongresu berlińskiego (Przedruk 
podstawie ksiąg hipotecznych i urzę- ) z Czasu). Kraków, nakł. i druk. Czasu, 
dowych.do dnia 10 maja 1878 r, do- $1878, w 8ce ; str. 32. 25 cnt, Kuk**, 1 iłwjml* 1871. 98 PAWflSraE A. Pologne (Eztrait de la \ (Odbitka z Przeglądu polskiego). 

Revue historiąue). Nogent-le-Rofrou, Kraków, druk. Czasu, 1878, w 8ee, 
imp. Daupeiey, Paris, 1878, w 8ce, str. 26. 30 cnt. (Dochód ze sprzedaży 
gtr. 11. i na rzecz Stowarzyszenia ku niesieniu 

PAWŁOWSKI J. N. Die Provinz West- < pomocy ubogim uczniom szkół krako- 
preuBsen in ihrer geschichtliehen, cultur- \ wskich). 

historischen und sprachlichen Entwieke- > p ra8a rewolwerowa, bajeczka z sen- 
lrag von den altesten historischen Zei- gem moralnym na końcu. Kraków, nakł. 

ten bis jetzt, von Hauptlehrer in Ludwika Stahla, druk. Czasu, 1878, 

St. Albrecht bei Danzig, mit histori~|w 8ce, str. 1. 1 cnt. 
schen Karten, I Lieferung. Danzig, Th. Przegląd lwowski, pismo dwutygo- 
Bertlmg, Druck von H. F. Boenig, dniowe p l> ńw i ę cone sprawom religijnym, 
1878, w 8ce, str. 48. 50 fenigów. nau kowym, literackim i politycznym, 

PELCZAB Józef ks. dr. Zycie ducho- pod re a a kcyą ks. Edwarda Podolskiego, 
wne czyli doskonałość chrześciańska zegzyt z dnia 1 lipca 1878. Lwów, 
według najcelniejszych mistrzów du- drnkarnia łu d wa, w 8ce, str. 34. 
chownych, tom II, wydanie 2gie poprą- \ Treś( i . Kiejstut Adama Asnyka, przez 
wionę i znacznie powiększone. Kraków, s Lambdę (str. 1 — 14) ; Listy z Wiednia (str. 
nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i \ 14—27)'; Kronika (str. 28—34). 

Sp., 1878, w 8ce, str. 404 i V. Za — > Toż > z ^ z ^ z d - 15 h P ca 1878 - 

(lwa tomy 3 złr. Tamże, w 8ce, str. 49—96. 

\rn«w» r, Ainkosti* a\* Aa /K t*/. ) Treść : Realizm w literaturze nowocze- 
~ Nauka o ślubach dla osób, kto- ^^ 3 Q (gtr 49 _ 66) . Przedsta . 

« «§ Bogu poświęciły w stanie za- \ w i en ie obecnego stanu rzeczy w Polsce 
konnym, według dziełka „Catechisme<> wręczone członkom kongresu w Berlinie 
desvoeux par le P. Pierre Cotel de (str. 65— 73); Listy z Wiednia (str. 74- 

la Compagnie de Jesus" (Odbitka z Ży- jg£ K RzyinU (str ' 85 " 88); Kr0mka 
cia duchownego). Kraków, staraniem ) , !. , , , -, A ■ - 

PP. Wizytek krakowskich, druk. WŁ--* 01 * 1 P ° d ™*f C ™ ^J^ 

L. Wca i Sp., 1878, w 8ce, str. 32 j Skrochowskiego zeszyt lipcowy r. 1878. 

J r? ? ? < Kraków, druk. Czasu, w 8ce, str. 156. 

PSKOWSKI S. dr. med. Przyczynek Treść . Księcia Adama Czartoryskiego 

do usiłowań określenia czynności mózgu } ministerstwo spraw zagranicznych w Ro- 

* związku z objawami umysłowymi u syi, odczyt miany na posiedzeniu publicz- 

człowieka r Odbitka 7 Pamiętnika To- nem Towarzystwa histor. literackiego w Pa- 
wwieKa (uamtKa z ramiętniKa 10 źu d 3 . 18?8 r z Bronigława 

nn. warsz lek.). Warszawa, druk. £ a i e8 kiego (str. 3—37); Lucyan Siemień- 

E- Skiwskiego, 1878, w 8ce, str. 40. l ski, rzecz czytana na posiedzeniu publi- 

PIETBASZEE Jan Mechanika popu- cznem Akademii umiejętności w Krakowie 

lama czvli nodrerznik dla mas7Vnistów d - 3 Daa J a 1878 r - P rzez stanis * awa Tar " 
™*7, Poaręcznik ma maszynistów n0Wskie J g0 (gtrł 38-95); Do reformy sto- 

nechmków w ogólności, tudzież dla sunkow wiejskich: Xn. O kredycie rol- 

gospodarzy wiejskich i do wykładów ? niczym, przez Augusta Gorajskiego (str. 

^ szkołach rzemieślniczych, zeszyt V. 96— 131); Przegląd literacki: Zeissberga 

Wara**™ iimiir wi fłaKatiao-A i ft7« ł Kleiner e Geschichtsąuellen Polens, przez 
jawzawa, druk. Wł Dębskiego, 1878, Xaw Ligkego (gtr ? 32 _ 139) . Nowe ksia- 

* oce, str. 385—480 z drzeworytami żki . p rzeg iąd polityczny, przez Alexan- 

* texcie. i dra Szukiewicza. 

POLKOWSKI Ignacy ks. Szkoły w Pol- $ PRZEWALSKI. Die Reise des Ober- 
że i ubodzy uczniowie krakowscy i sten zum Lob-Nor. Russische Re- 

* czasach najdawniejszych, opowiedział vue, zeszyt 6 z r. 1878, Petersburg, 

* radnej sali miasta Krakowa d. 17? w 8ce, str. 561 — 582. 

marca 1878 r. na korzyść ubogiej mło- Przewodnik naukowy i literacki pod. 
tóży szkół ludowych krakowskich \ radakcy% Wł. Łozińskiego, zeszyt, lir I & Przewodnik MbUogttifeftny. peowy r. 1878. Lwów, druk. Wł. Ło-!w 8ce małej, str. 1 ni., 141 i 75. 
zlńskiego, w 8ce, str. 577 — 672. jj 1 złr. 50 cnt. 

Treść: Jerzy Ossoliński, przez dra L.\ BYBOWSEI Mikołaj. Koń, opisy i opo- 
Kubalę (c f str 577-600); J. I. Kra- * wiadania z życ i a tego zwierzęcia dfe 
szewski i ksiądz Stanisław Chołoniewski,? , , . , . / , f .... * ,, 
przez dra Antoniego J. (c. d , str. 601- młodzieży i ludu, skreślił kiero- 

619); Nowe i dawne kierunki romansu, > wnik szkoły ludowej (Odbitka z Mie- 
przez Stefana Krępskiego (c. d., str 620— j siecznika galie. Towarzystwa ochrony 
634); O olwerwacyach ^ Lwó nflkł t^^^ 

przez dra K. B. (str. 635—644); Dominik? , , ™ ™ » 7 i0n , o 1 *J 

Ridolfino, pułkownik w służbie Rzeczy-. E. Wwiarza, 1878, w 8ee, str. 

pospolitej polskiej w XVI wieku, przez s 53 i 3 ni. 20 cnt. 

K. Th. (str. 645—658); Listy J. Śniade- s BYKAEKIEWIGZ dr. Pieśń „Bogu-Ko- 

^ g V p ^£ K \ K ^^ (Odbitka z X tomu Roczników 

666); Listy Ernesta Gotfr. Gródka do Jo-> v __ . ... , . 

aehima Lelewela, podane przez Z. Węc- Towarzystwa przyjaciół nauk poznań- 

lewskiego (667—672). skiego). Poznań, nakł. Towarzystwa, 

FEZEZDZIECEI Alezander hr. Jagieł- s czcionkami N. Kamieńskiego i Sp., 1878, 
lonki polskie w XVI wieku, uzupełnię- \ w 8ce, str. 77 i 2 podobizny w 4ce. 
nia, rozprawy, materyały, głównie z ces. jj SASOtfOW. Istoricziesko-jarfcliczeskije 
tajnego Archiwum wiedeńskiego czer- \ matieriały izwlecziennije iz aktowieb 

pane przez przeznaczone na do- ^ kuig gubfiernij Witiebskoj i Mogilew- 

datkowy tom V, z pozostałości autora > skoj, chraniaszcaych sia w cientralnom 
wydał i dopełnił dr. Józef Szujski. Kra- i archiwie w Witiebskie i izdańnije pod 
ków, nakł. Konstantego i Gustawa hr. s redakcieju archiwariusa siego archiwa 

Przezdzieckich, druk. Uniw. Jag., 1878, \ Witiebsk, 1877, w4ce, Btr. 530 

w 8ce, str. XXII, 1 ni., 0CLXV ; 400 i VII. 

i 1 rycina. SEMKOWICZ Alezander dr. Zapiski hi- 

E. i S. Objawienia Najświętszej Ma- storyczne odnoszące się do dziejów 
ryi Panny w Gietrzwałdzie, z źródeł Polski, Szląska i Czech, i Kronika o 

autentycznych na miejseu i z różnych Piotrze Właście, opracował (Od- 

pism zebrali R. i S. Pelplin i Gietrz- bitka z III tomu dzieła Monumenta Polo- 
wałd, nakł. Romana i Samulowskiego, *»»« historica). Lwów, druk. Zakładu im. 
czcionkami St. Romana, 1878, w 8ce Ossolińskich, 1878, w 4ce, str. 77. 
małej, str. 48. 30 fenig. SIABEOWSEI Wfed. ks. Materyały do 

EADZIHIKSEI Ł. Zygmunt. herbie \ etnografii ludu polskiego z okolic Kielfc, 
„Krzywasny" pospolicie Drużyna i > część I (Odbitka ze Zbioru wiadomości 
Srzeniawa zwanym, rzecz odczytana na) do antropologii krajowej, tom n dział 
posiedzeniu Komisyi archeologicznej j III). Kraków, nakł. Akad. umieją druk. 
Akademii umiej, dnia 18 czerwca 1878 s Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 51. 
r. (Odbitka z Dwutygodnika naukowe- 1 SIBBLB0E1 J. ks. Śpiewniozek zawie- 
go). Kraków, nakł. autora, druk. Wł.? rający pieśni kościelne z melodyaaii 
L. Anczyca i Sp v 1878, w 8ce, str. j dla użytku młodzieży szkolnej, zebrał 
23 i 1 tablica. \ katecheta przy szkole pospolitej 

EEITZBNBBIM Józef. Udział piątego l u św. Barbary w Krakowie. Kraków, 
pułku ułanów wojsk polskich podczas j nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1878, 
kampanii r. 1831 (Odb. z Ruchu lite- < w 12ce, str. 184. 25 cnt. 
rackiego). Lwów, druk. K. Pillera, s SHOLEŃBKI Władysław. Mazowiecka 
1878, w 8ce małej, str. 116. 80 cnt. I szlachta w poddaństwie proboszczów 

Bocznik zarządu Akademii umiejęt- i płockich. Warszawa, wydanie redakeyi 
ności w Krakowie, r. 1877. Kraków, l Ateneum, druk. K. Kowalewskiego, 
ńakł. Akademii, druk. Uniw. Jag., 18 78 ? H 8 78 7 w 8ce ; str, 80. 60 kop; StthdWi 1 iiferjtóiiii 1M8. §o rf«W«> 8ÓBIB8C StiaUtar. ćwiczenia łacin- } Treść : Flora okolicy Rzeszowa . przez 

skfe (fMadnia przypidków) na klagę Tomasza^ Tokarskiego *8-8§iWj* 
m -i_ . .. *V ,* r . ' . , ; < mości szkolne, przez dyrektora Stanisława 
IH. Rzeszo*, nakł. autora, czcionkami Sobieskiego (str. 39-62). 

J, A. Pelara, 1878, w 8ee, str. 106, s — dyrekcyick. gimnazynm wTar- 
XX XIX i 1 ni. 80 cnt. nowie za rok szkolny 1878. Tarnów, 

ftwlftUEl letaatfl Ry* dziejów litera- n akł. funduszu szkolnego, w tłoczni J* 
tury pólskfcj podtog notat Atexandra Sty my, 1878, w 4ce małej, str. 56. 
Zdanowicza oraz innych źródeł oprabo- \ Treść: Rys dziejów gimnazyum tamo- 
wał i do ostathick czasów doprowadził wskiego, przez dyrektora Bronisława Trzą- 

tort V. Wilno, nakł. i drdk. J. 8 ^ , WBki l^^ str * ^^Y^ "^ ™J£ 

„ „ , t. 10 , fi ' . xmi! s *yka zakładu za rok szkolny 1878, przez 

Zawadzkiego, 1878, w 8ce, str. VIII te £ oż (§tr# z\^\ 

i 342. Za całość l O rubli. __ etanie gai. zakładu głucho- 

Bpfcwiil* polski, tom I (Biblioteka niemych za rok 1877/78. Lwów, nakł. 

Mrówki, t. 61). Lwów, księgarnia pol- Zakładu, druk. J. Dobrzańskiego i £- 

ska, dmk. J. Dobrzańskiego i K. Gro- Gromana, 1878, w 4ce, str. 22. 

IT^ii 87 L W i 6 !L glr - 96 ' 2 ° CUt, \ SWlEOTEBa Hermann. Geschichte der 
^f?' tt Si,. . Ł *r jt ^ J «den in Połen unter den Piasten nad 

* ^ J°\ t0m ?i Blbl l ° e o* 5^' *«" Ja^iellonen , nacb polnisehen und 
i 62) Tamże, w 16ce, str, 96. 20 cnt., g ruggigch6n QueU ' en uiprig> Dunck ^ r 

na welm. pap. ÓO cnt. et Humblot> Pi er ersche Hofbuchdrnck^ 

Sprawozdanie c. k. Rady szkolnej re i ? st. Giebel et Co. in Altenburgy 
krajowćj o stanie wychowania publi- 1878, w 8ce, str. VIII, 191 i 1 ni. 
eznego w foku szkolnym 1876/7. Lwów, s 4 marki 40 fenig 
nakł c k. Rady szkolnćj, druk. W. . z mt& r,^ 

Man.ectiego 1878, w 4ce wiekuj, skieg0 Nieboska J^ } Niedo koń- 
str. 44 i ló ni. sezony poemat, studyum, napkał ,...< 

^Lii fTBŁŁŁ ,7S JSS P rol ^ imn ' w K **Vl. Kołomyja,^ 
reaiwy w Jarogławta za fok szkolny bładem auto m8 w g gtr ne 

1878. JaroBław, nakł. ftmduszn szkol- ; przedmowa. 

nesro, drak. H. Bohussa, 1878, w 8'ce, \ ,' _ „ 

str 67 i 7 tablic litogr. w 4ce. L STBUTTOSSI Juli™ te. P<»zy« Ber^ 

TreWiPowiśraohnia&lowaPresnelaze llcza Sa8ft * wspomnienia jego wier- 
atsmowiek* geometrycznego, napisał Placyd \ szem, wydanie pośmiertne. Kraków, nakł; 
Dziwiński (&tr. 1-40) ; Wiadomości szkol- Atazandry hr. StrutynskiĄj, druk. Wfc 
ne, potf^przez zastępcę dyrektora Mie- L Anczyca i 8p., 1878, w 8ce mał#, 
esysfowu Jamrógiewicza. ) . 000 ttt • -^ • ± o \L 

- dywkcyi e. k. giwmttymn wyż- Jj- 328 > m » P0P*™« »»tera. 3 słc 

ezego W Nowym Sączu za rok szkolny j cn 

W78. Nowy Sącz, nakł. funduszu na- ST/TOB A. W. kt. Krótki przewodnik 
ntenwgo, drak J. Pisza, 1878, w 8ce, <*o Zakopanego i po Tatrach. Kraków, 
sir, tó. <dmk. Wł. L. Anezyca i Sp,, 1878^ 

Treść: Die antiken Elemente in Schii- w 8ce małe^J, str. 8 ni. 10 cnt 

1^1^^* v ^Q?^ e88 T! naU V V0, ? JP%Tl er ŚWITZOWSKI August. Główniejsze z*- 
Pechmk (śtr. 3 — 39): Kronika i statystyka, ( »™f ***_"■*** ««*»**«• j 

prziz Rektora, dra Ludwika Siemensie' *"*? )&y k * francuskiego ze stósownemi 
wicśa (etr. 40—65). ł ćwiczeniami połączone, napisał 

— dyrekcyi c; k. wyższego gim- 1 nauczyciel języka i literatury franou- 
nazym w Rzeszowie za rok szkolny \ skiej przy c. k. Instytucie technicznym 
1878. Rzeszów, nakŁ dyrekcyi, czcion- \ w Krakowie, 3cie wydanie przerobione 
kami J. A. Pellara, 1878, w 8ce wię-ji powiększone. Kraków, nakł. ). W» 
kszój, str. 62. * Himmelblaua, druk. Uniw. Jag. v . łft?% 86 Pntwo&DJk Wbllogrtdcmy. Ml w 8ce matej, str, 2 ni, 236 i IV.; ZAWADKI Wł. Dziennikarstwo irGali- 
80 cnt. Ścyiwr. 1848, dalszy ustęp z pamiętni- 

SZUJSZI Józef. Ostatnie lata Zygmunta Ww Lwów, nakł. Seyfartha i Czaj- 

Augusta i Anna Jagiellonka (Nadbitka kowskiego, druk. A. J. O. Rogosza, 
z V tomu Jagiellonek Przezdzieckiego). 1878, w 8ce, str. 3 ni. i 151. 80 cni. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, ) Zbiór wiadomości do antropologii kra- 
str. CLXI— CCLXV. l]ow% wydawany staraniem Komisyi 

- Zdanie sprawy z ruchu naukowe- \ antropologicznój Akademii umiejętności 
go Akademii umiejętności od dnia 3 w , Krakowie, tom IL Kraków, nakł. 

maja 1877 r. podane przez sekretarza Akad - umie J-> ^ k ' U ™ w ' l 1 !*'. 1 ?** 
generalnego (Odbitka z Rocznika za- w 8ce, str. 2 ni., 76, 34, 285 i 4ta- 

rządu Akad umiej, za r. 1877). Kraków, hh ™ }^°f' 4 . ? łr ' . . . 

-ł«,T, tt„;«* t«« io7o « o « «ia: S Treść: I. Dział archeologiczno-aniropo- 

druk. Uniw. Jag., 1 8 78, w 8ce małej, logi L Sprawozdanie i wykaz zabyt- 

str. 23. s ków złożonych w Akademii umiej, z wy- 

TYinEMlECKl Seweryn. Wiadomość o «jecz ki ar ch^logi«no - antropologkzn6j 

^..i. i i J!^*i. i. i ) w r. lo77, przez A. U. KirKorafstr. o — lo) 

cmentarzyskach przedhistorycznych od 2 p oszu ^ nia archeologiczne w Horo- 

krytych w Kaliskiem (Nadbitka ze Sernicy nad Dniestrem, spoinie z p. Wła- 
Zbioru wiadomości do antropologii kra- \ dysławem Przybyslawskim dokonane w r. 

jowej, tom II dział I ). Kraków, nakł. J 87 '' r .°P i8ał *■ L KopendcU (str. l?-72}; 

«u_j . . ,_ , TI . T ,o-70 $3. Wiadomość o nowych wykopaliskach 

Akad. umiej., druk. Umw. Jag., 1878,^ w powie cie ostroskim na WoryniS, podał 

w 8ce, str. 75—76. Uygm. Luba Radzimiński (str. 73—74); 

W1SŁ0CZ1 WŁ Dzieła i rozprawy wy- ^^T^t^f^&wZ"™ 
■, .. aij» • • i j. • ? storycznycn odkrytych w Hańskiem, przez 

dane przez Akademią umiejętności Seweryna Tymienieckiego (str. 75-76). 
w Krakowie w ciągu pierwszego pię- i n. Dział antropologii w ściślejszym zna- 
ciolecia 1873 — 1878, spisał porządkiem < czeniu : Roczny przyrost ciała u ludności 

abecadłowym (Dodatek do Rocz- f*^?^ Tz^cYnek^ ^chwakte^ 

nika zarządu Akad. umiej, za r. 1877). ^j^ 

Kraków, nakł. Akad. umiej., drukiem pr zez prof. dra J. Majera (str. 3—34) ; — 
Uniw. Jag., 1878, w 8ce małej, str Ą III. Dział etnologiczny: 1. Lud zienii Do- 
76. 50 cnt. > brzyńskiej, j" ego charakter, mowa, zwyczaje, 

\ obrzędy, pieśni, przysłowia, zagadki i t. p. 

ZAB0B0WSK2. L/homme prćhistoriąue ze brał i ułożył Alexander Petrów (str. 3— 

(Bibliothfeąue utile, XV). Paris, libr. < 182) ; 2. Zwyczaje, obrzędy i pieśni we- 

Germer Baillifcre et Cie, Coulommiers, sel * e . ludl J ukraińskiego z okolic Białfr 
x-_ Air».Axnnjj .. o^o i cerkwi, opisała P. Józefa Moszyńska (str. 
typ. AL Ponsot et P. Brodard, 1878, J 188— 208) ; 3. Materyały do etnografii ludu 
w 16ce, str. 199 i 1 ni. 60 centimów. polskiego z okolic Kielc, zebrał ks. Wład. 

SAaÓBSKI Adam dr. Wady publiczne- fiarkowski (str 209-259) ;f Pieśni obrzę- 
r **»««* **■ j r >dowe ludu ruskiego z okolic Pińska, ze- 

go wychowania ze stanowiska lekar- bra} P . Bykowski (str .260-285). 
skiego, podług dra Bagińskiego napisał ŹYCHLIŃSZI Ludwik. He naszój gleby? 

Lw <5w, księgarnia polska, druk. stosunek polskiej a niemieckiej większej 

A. J. O. Rogosza, 1878, w 8ce małej, własności w Wielkiem księstwie po- 
str. 26. 25 cnt. znańskiem przed 30 laty a dzisiaj, 

ZAIB8SZ Bronisław. Ksiądz Hieronim l z szczegółowym uwzględnieniem polskiej 
Kajsiewicz, wyciąg z listów i notatek ) własności i Polaków właścicieli. (Odbitka 
zmarłego, 1812 — 1873. Poznań, nakł. c z Dziennika poznańskiego). Poznań, M. 
J. K. Źupańskiego, druk. J. I. Kra- \ Leitgeber i Sp., druk. J. I. Kraszew- 
szewskiego (dr. W. Łebiński), 1878, \ skiego (dr. W. Łebiński), 1878, w 8ce, 
w 12ce, str. 278 i 1 ni. z portretem. I str. 50 i 2 tablice in fol. i marka 
3 miarki. ?25 fenig. Kraków, 1 sierpnia 1878. 97 Nakładem 
Towarzystwa TatrzatiNkiego 

wyszedł właśnie z druku 

Pamiętnik za rok 1877. 

Cena 2 złr. 

Do nabycia w księgarni G. Gebethnera i Spółki w Krakowie. 

Taż księgarnia przyjmuje wkładki od Członków Towarzy- 
stwa Tatrzańskiego i doręcza tymże Członkom Pamiętnik za r. 
3877 bezpłatnie. — Osoby życzące sobie przystąpić do Towa- 
rzystwa, mogą się tamże zapisywać. Dzieła wydane staraniem 

Stowarzyszenia do wydawnictwa dziel lekarskich polskich 

w Krakowie 2 

I. Dra PAWŁA GUTTMANNA Nauka sposobów klinicznego 
badania narządów piersiowych i brzusznych, przekład dokonany pod 
kierunkiem dra A. Kremera i doc. dra St. Parenskiego. Warszawa, 
nakładem J. Ungra, 1877. 3 złr. 75 cnt. = 2 rs. 60 kop. 

H. Dra JANA STEINERA Rys nauki o chorobach dzisci dla 
ocznych się i lekarzy, przekład dokonany pod kierunkiem prof. dra 
M. L. Jakubowskiego i prof. dra J. Oettingera. Kraków, 1877. 4 złr.«= 
2 rs. 70 kop. 

m. Dra ANTONIEGO JURASZA (docenta w Heidelbergu) Laryn- 
goskopia, ozdobiona 43 drzeworytami. Kraków, 1878. 2 złr. 25 cnt 

Stanowi część pierwszą dzieła obszerniejszego p. t. Laryngoskopia i cho- 
roby krtani. Część druga obejmująca choroby krtani wyjdzie wkrótce. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicz- 
nych. Skład główny w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie, 99 Pn&wodttfk błblfogtuicKny. Rzadkość pierwszorzędna do nabycia: 

ŻYWOT JEZUSA CHRYSTUSA, 

przełożony przez Baltazara OPECIA, w nieznanćm dotychczas wydaniu, 
drukowanym w Krakowie r. 1 5 2 2 nakładem Jana Hallera przez Flory ana U n g 1 e r a 
i Jana Sandeckiego, w 4ce, literami goekiemi, kart 10 ni. na początku razem 
z tytułowa, sygn. ij — C ij, listów czyli kart po jednej stronie liczbowanych 193 i 1 
karta ni. na końcu, sygn. A— piij , Y, z licznymi drzeworytami w tęxcie. 

Tytuł tej pierwszorzędnej rzadkości, nieznanej dotychczas nikomu, której nie 
posiada żadna jeszcze biblioteka, brzmi dosłownie: 

Zif w ot pana Jezu krista || stworzyciela ij zbaiviciela rodzaiu 
ludskiegoj j| wedle Ewanielist świętych z rozmyśla* || nijm nabożnym 
doktorów pisma || świętego/ krotko sebrany. || Item Modlitwy roskossne 
przy vmęcżeniu bożym. || Item to nowo przydano. || Grates nunc omnesj 
polskie/ z łacińskiego icyhżone || Pieśni Pange lingua/ Druga/ Vexilla 
regis. \\ Pieśń o zmdrtwych wstaniu za procesyią. fl Druga osobliwe 
noty. Regina celi/ teyże noty. || Ewanielid wielkonotznd. Drugie 
wirssyki/ teyże || Pieśń o nańskim w niebo wstąpieniu. \ Spolek Apo- 
stolski/ wiary krztsciańsJde. |) Pieśń o s: duchu/ noty Nieitoietzkiś. 
Veni creator. || Aue maris Stella/ Salue regina/ prawie przełożone. j| 
Zndfhiołia które będą przed sądnym dniem strassliwe. \\ Ku tzcicielowi J| 
Drudzy cŻtĄ ufdlki Troiańskić/ || Ałbo ij dzieie pogańskió/ \\ Tzci tu 
iestći pożyteczno/ \\ Hiewierzyssli pocżni iedno. 

Miejsce druku, drukarz, nakładca i rok wydania dzieła tego, niepospolito) 
ważności dla dziejów literatury i języka polskiego, wyrażone s$ na końcu na osta- 
tniej karcie nieliczbowanej : 

Wyrażono w Krakowie przez Floriana Bawara 

ij Jana Sandetzkiego/ nakładem opatrznego 

męża p<km Jama Hallera. Lata bożego 

narodzenia tysiątznego pietzsetnego 

dwńdżióśtógo totorego. 

Za panowania ndiasnieyssego Zygmunta 

krcrla Polskiego pana nassego milo* 

sciwego. Lata krolowantd iego 

ssostógondstego. 

Żywot jest poświęcony siostrze Zygmunta I, królewnie Elżbiecie, księibie 
legnickiej (f r. 1517), w dedykacyi na kartach ni. 9 i 10: „Przedmowa na żywot 
tfRAa Jezusów ku oswietaone || pannie pannic Elżbiecie/ dobre pamięci/ królewnie \\ 
Polski* y księżnie Legnitzkió etc". 

Jestto już drugie wydanie Żywota, różniące się w wielu razach bardzo, tak 
efr do układu zewnętrznego jak i pod względem językowym, od późniejszych wydań 
drukarza Hieronima Wietora z r. 1522 — 1538. W przedmowie do czytelników, zamie- 
szczono) na odwrocie tytułu : „ Wsselkiemn wiernemu krzescianinowi/ ktoregokoli II 
stadia będącemu/ Jan Sandetzki w pa* || nu Jezusie dawa pozdrowieni^. || u , oświadcza 
Jan Sandecki między innemi, że Żywot niniejszy : „iuź powtóre wyrażony ij pole f 

S baony/ praydanim tćż mnogich rzeczy (których w |j pirwssym wybijaniu nienay 
ziecie) okrassony/ was || sse przyiazni oddawamy". Pierwsza edycya wyszła pra- 
wdopodobnie r. 1517 lub 1518, t. j. za życia lub zaraz po śmierci królewnej Elżbiety 
MF~ Żywot jest kompletny i dobrze zachowany. Właściciel dzieła daje bibliote 
kosi polskim pierwszeństwo w nabyciu tej rzadkości, i uprasza o łaskawe nadsy- 
łanie ofert na ręce redaktora „Przewodnika bibliograficznego 1 *, który pośrednictwo 
w fcj sprawie bezinteresowni^ na siebie przyj- raozył. Kraków, 1 sierpnia tóftL 0* ES IĘG AEN I A 
dr. Gebethnera i ^p&lki 

w Krakowie 

poleca następujące dzieła: 

BEKLICZ SAS (Juliusz hr. Strutyński). Poe-zye i wspomnienia jego wierszem, 
wydanie pośmiertne z portretem autora. Kraków, 1878. 3 złr. 20 ónt. 

BOBRZYŃSKI Michał. Kazania sejmowe Skargi, wykład publiczny miany V &. 
29 marca 1876 r. w Krakowie. Kraków, 1876. 90 cnt. 

BRODZIŃSKI Kazimierz. Pisma, wydanie zupełne, poprawne i dopełnione 
z niaogłoszonych rękopisów staraniem J. I. Kraszewskiego, 8 tomo>w. Poznań, 
1872/4. 13 zŁ 

BUCKLE H. T. Historya eywiłkacyi w Anglii, z angfelsktogo przełożył Wł. Za- 
wadzki, wydanie cpugie, 2 tomy. Warszawa, 1873* 6 złr. 

DZIEDUSZYCKI Maurycy. Piotr Skarbi i jago wiek, wyd. 2gie, przejrzane i po- 
mnożone, 2 tomy. Kraków, 1868/9. 8 złr. 

— Zbigniew Qty stoicki* 2 tomy. Kraków, 185^. 8 zlr. 

KONDRATOWICZ Ludwik (Wł. Syrokomla). Dzieje literatury* w Polsce od 
pierwiastkowych czasów do XVII wieku, 3> tomy. Warszawa, 1874. 2 złr. 50 cnt. 

KORZON Tadeusz. Historya starożytna wyłożona sposobem elementarnym, z do- 
łączeniem 3ch map, planu, tablicy synchronwtycznej i 97 drzeworytów. War- 
szawa, 1876. 2 złr. 50 cnt. 

ŁETOWSKI L. K. biskup. Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, 
* 4 tomy. Kraków, 1852/3. 6 złr. ' T * T ' 

MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie, historya szla- 
checka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach. Kraków, 1878. 

Pamiętnik Felixa hr. Łubieńskiego, ministra sprawiedliwości, skreślił i opracował 
Wł. Cbomętowaki. Warszawa, 1876. 1 złr. 60 cnt. 

PASZKOWSKI generał. Dzieje Tadeusza Kościuszki, pierwszego naczelnika £<*■ 
laków. Kraków, 1872. 2 zlr. 

RADZISZEWSKI Franciszek. Wiadomość historyczno- statystyczna o znakoHfc 
szych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych, tak niegdyś by^ycl 
jako i obecnie istniejących w krajach dawu§ Polskę składających. Krak&H, 
1875. 1 złr. 70 out. 

RZĄŻEWSKI A. Stadya nad literaturę polskę XVII i XVIII w. do czasów pano- 
wania Stanisława Augusta, I. Hieronim WeBpazyan Kochowski. Warszawa. 
1871. 1 złr. «5 cnt. 

SIE£IEŃS£1 Lucyan. Dwaj Juliusze (Małachowski f 1831 i Tarnowski f 1$S3)» 
iartki z ostatnich dni ich żywota. Kraków, 1869. 2 złr, 

— Wieczory pod lipa,, czyli historya narodu polskiego opowiadana przez G^ZGr 
gorza z pod Racławic, wydanie znacznie powiększone i wieloma rycinami ozdór 
bione, Kraków, 1872. 1 złr. . 

W0DZŁCK1 hr. Kazimierz. Zapiski ornitologiczne, I— IV. Kraków, 187Ł 
I. Bocian, wydanie drugie poprawne. 75 cnt. 
IL Jaskółka, wydanie drugie. 1 złr. 50 cnt. 
m. Jastrząb, wydanie drugie. 1 złr. 20 cnt. 
IV. Kuropatwa. 1 złr. 80 cnt 

ZDANOWICZ Alexander. Historya powszechna dla młodzieży ułożona: Pztato 
starożytne od najdawniejszych czasów do upadku zachodniego państwa rzjrti- 
akiego, wydanie Sgie, przejrzali uaupeWł W. GWwfcowtfci. WaS^awa, 1871. 3 złr, 30 ftoeWodnik bibliograficzny. X. Jan Siedlecki, katecheta:' 

frllYIIOSlI MŚ8ISŁBLT 

z melodyami na duet, ■ilw^StS zawierający 150 melodyj z całkowitym textem. Jest to zbiorek pieśni 
najużywańszych i najnowszych, na cały rok kościelny i pewne szcze- 
gólna święta. Samych kolęd najdoborowszych i najnowszych zawiera 34 
a pieśni do N. Panny 30. Melodye są zastosowane do głosów dziecin- 
nych. Zawiera stronic 184. Cena 25 cnt. (20 kop.; 5 sgr.). Dostać 
można u wydawcy w Krakowie przy szkole św. Barbary, albo w księ- 
garni A. Krzyżanowskiego. 

MA.ŁY KATECHIZM 

dla młodzieży rzymsko-katolickiej, 

konkursowy, wydanie trzecie poprawne w oprawie pięknćj, str. 80. 

Cena 12 cnt. 

NOWENNA do Św. JANA KANTEGO 
Patrona młodzieży szkolnej, 

z. odpustami wyjednanymi, na welinie z obrazkiem drzeworytowym, 

str. 72. — Cena 20 cnt. Antykwami a książek i nut W* Chaberskiego 

w Krakowie, ulica Szewska, 

poleca po cenach zniżonych: 

BANDTKE J. S. Dzieje królestwa polskiego, 2 tomy. Wrocław, 1820, tylko 2 złr. 

* BARTOSZEWICZ Julian. Historya literatury polskiej, 2 tomy, tylko 4 złr. 
Biblioteka pamiętników i podróży po dawnej Polsce, wydawana przez J. I. Kra- 
szewskiego, 6 tomów, zamiast 12 złr. tylko 6 złr. 

KORZENIOWSKI J. Dzieła, 12 tomów, w opr. zamiast 25 złr. tylko 15 złr. 
LEMCKE K. Estetyka, 2 tomy* zamiast 6 złr. tylko 4 złr. 

ŁADOWSKI M. M. Inwentarz konstytucyj koronnych i W. X. litewskiego. Lipsk, 
1733. Esemplarz czysty i dobrze zachowany, tylko 5 złr. 

* MICKIEWICZ Adam. Literatura słowiańska wykładana w kolegium francuskiem, 

4 tomy, zamiast 6 złr. tylko 5 złr. 

* MULLER K. Świat roślinny, 2 tomy, zamiast 4 złr. tylko 2. złr. 

* PIETKIEWICZ A. Meteorologia, zamiast 5 złr. tylko 2 złr. 

* POLKOWSKI I. ks. Groby i pamiątki polskie w Rzymie. Drezno, 1870, w 4ce, 

zamiast 2 złr. 40 cnt. tylko 1 złr. 
Przegląd polski, rok 1876 i 1877, zamiaBt 30 złr. tylko 10 złr. 

* RASTAWIECKI E. Mapografia dawnej Polski, zamiast 2 złr. tylko 75 cnt. 
SIEMIENSKI L. Wacław Rzewuski i jego przygody w Arabii, tylko 1 złr. 50 cnt. 
SZUJSKI J. Rys dziejów piśmiennictwa świata niechrześeiańakiego, zamiast 3 złr. 

50 cnt. tylko 1 złr. 50 cnt. 

* TATOMIR L. Geografia ogólna i statystyka ziem dawnej Polski, tylko 1 złr. 
— Geografia Galicji, zamiast 1 złr. tylko 50 cnt. 

* WECKERLIN A. Hodowla zwierząt domowych gospodarskich, 2 tomy, zamiast 

4 złr. 25 cnt. tylko 1 złr. 50 cnt. 
Wędrówka po Galilei, komedya nie przyjęta na deski, tylko 1 złr. 

pzjeJa oznaczone * 09 zupełnie nowe i nie rozcięte. Kraków, 1 sierpnia 18^8. $L * • Najnowsze iiieła wydane nakładem bipii 
GEBETHNERA i WOLFFA 

CIIOMĘTOWSKI Władysław. Synowie hetmańscy, opowiadanie histo- 
ryczne, 2 tomy. rs. 2 kop. 40. 

DMOCHOWSKI F. S. Krótki zbiór historyi polskiej, podług najnowszych 
źródeł historycznych opowiedziany. Wydanie nowe, poprawione, rozwi- 
nięte i uzupełnione spisem chronologicznym i wykazem książąt z ple- 
mienia Piastów i Gedyminów. kop. 75. 

Ewangelia dla małych dzieci przez H. J., z ryciną, kop. 30. 

FALEŃSKI F. Sama jedna, opowiadanie, kop. 75. 

GLOGER Zygmunt. Starodawne dumy i pieśni, kop. 25. 
— Krakowiaki ze źródeł drukowanych i ust ludu. kop. 30. 

HEURICH Jan. Przewodnik dla cieśli, obejmujący cały zakres ciesielstwa, 
z 299 drzeworytami w texcie, podług najlepszych dzieł obcych tr za* 
stosowaniem się do potrzeb i zwyczajów krajowych. Wydanie 3-cie. 
rs. 1 kop. 20. 

KAMOGKA Józefa. Bądź wola twoja, modlitwy i rozmyślania na wszyst- 
kie dni tygodnia i miesiąca, na wszystkie uroczystości kościelne i na 
wszelkie okoliczności życia, ułożone przez kapłanów i świętych kato- 
lickiego kościoła ku czci i chwale ukrzyżowanego Chrystusa. Wydanie 
osobne dla kobiet i męszczyzn. rs. 1 kop. 20. 

KOSIŃSKI K. ks. Mały katechizm dla ludu i dzieci. Wyd. 2-gie. kop. 5. 

KRASZEWSKI J. I. Bracia rywale, obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII 
wieku. rs. 1. 
— - f .Hołota, powieść współczesna, 2 tomy. rs. 1 kop. 50. 

MAGNUSZEWSKI Dominik. Dzieła, tom L Lwów, 1877. rs. 1 kop. 20, 

ODYNIEC A. E. Listy z podróży (z Neapolu do Genewy), tom IV. rs. 1 
kop. 50. Cena 4-ch tomów rs. 5 kop. 40. 

REMBIELIŃSKI Gustaw. Machiny parowe w zastosowaniu do potrzeb rol- 
nictwa i machiny rolnicze, rs. 1 kop. 20. 

SERWATOWSKI W. ks. Dzieje starego i nowego testamentu, krótko ze- 
brane dla dzieci, wydanie ósme, przejrzane i poprawione, ozdobione, 
licznymi drzeworytami w texcie, w oprawie, kop 37 1 /,. 

Świat zwierzęcy w obrazkach, zebrany dla młodocianego wieku przez 
autorkę „Wieczorów czwartkowych", z 96 tabl. rycin kolor., w opra- 
wie, rs; 1 kop. 50. 

Trzy baśnie: Mądry kot. Księżniczka z głogu. Kopciuszek. Z 19 ryć. 
kolor., z textem Wł. L. Anczyca. rs. 1 kop, 50. i 

WIŚNIOWSKI Sygurd. Dzieci królowej Oceanii, rs. 1 kop. 50. 

WÓJCICKI K. Wł. Społeczność Warszawy w początkach naszego stulecia 

(1800—1830). rs. 1 kop. 80. 
ZACHARYASIEWICZ Jan. Prawo bezprawia, powieść, rs. 1, .. 
Zarysy charakteru Germanów i Słowian przez A* A. kop, 40, & Prswofaik bibHogM&ww. Księgarnia katolicka 

Dra Władysława Miłkowskiego 

w Krakowie 

przy ulicy św. Arniy, róg Rynku główtfego 

jedyna w PoLw* księgarni* sjtcjrahiie katolicka 

poleca wielki wybór dzieł w językach: 

polskim, francuskim, łacińskim i niBmleckim / 

kaiążki do nabożeństwa ozdobnie oprawne, obrazy i obrazki z nąjpi^rwa^ych 
fabryk paryskich. — Artykuły dewcucyjne jako to: różance, krzyżyki; meda- 
lik^ szkaptórze, kropielniczki i t. p., od aajjSkromniejszycłi do. najwykwint- 
niejszych ze srćbra, złota, kości słoniowej i perłowej macicy. =a=S= Drukarnia fotograficzna St. Wiśniowskiego 

w Krakowie, Bynek Nr. 17. 

CENY DRUKtt FOTOGRAFICZNEGO (Albertotypia, fotodrnk). Fotografie odbijane. 

czarna farbę drukarską. ""--■' 

Zdjęcie fotograiicz- Za k'ażd^t(XT odbić Nr. Wielkość' obraza ne wraz z płytą 
drukarską z te| Pty fe y bez 
gapiem Złr. 4 cnt. — 

» 6 „ 50 

„ 8 n 50 

„ 10 „50 

* 14 „ - 
. 18 . - « 4 » 50 
» 5 » — 
n 6 n 50 n 8 „ 1. (5 ł / 2 x9 em. ~ 2x3 J 4" fomat wizytowy 

2. 9x11 8 , / 1 x4 

3. 10xi5 4x5*4 format gabinet. 

4. 14x20 5y t x7% 

5. l7x22 6V,X8V, 

6. 22x28 8%xtoy 4 

7. a8x33 iay f xi2y t 

• Te same odbicia w kolorze i z połyskiem zwykłych frtogrąfii.o 36% dr£j£j. 

Jeżeli odbicia mają być naklejone, należy podać wielkość kartonu. 

Druk fotograficzny jest niezaprzeczenie w wielu razach najlepszym sposobem 
reprodukowania, gdyż obok ceny mogącej konkurować z innymi sposobami, pozwala 
odtwarzać oryginalny rysunek trwałości miedziorytów. Nadaje on się miedzy kraenii 
do odtwarzania obrazowego wyrobów przemysłu i sztuki, takie do zajęcia fotCjgBa- 
nczńego z samego przedmiotu jako tćż z rysunków, do rozmnażania planów, map, 
dp reprodukcyl sztychów 2 stalorytów i t. p. , w ogóle do każdego rodzaju obrazo- 
wego przedstawienia, gdzie dotychczas używano zwykłej fotografii. - • 

Przy zdjęciach fotograficznych, które do druku fotograficznego słtt&yć maja;, 
upraszam trzymać się następujących przepisów : , - • - 

Taię szklaną należy jat najdokładniej oczyścić i przed kołodyonowaniem po- 
smarować rozczy nem lcz. wosku żółtego w 400— 500 cz. eteru, a następnie "baweł- 
nianą szmatką dopóty wycierać, dopóki nic już smug nie znać, poezćm się ja kolo- 
dyonuje i jak zwykle preparuje. — Zdjęcie samo (kListz) powinno byc o ii* 
m^ino^ci miękkie, w cieniach przeźroczyste, i nie wzmacniane; la- 
kierować również nie można. Klisz taki należy jak najstaranniej zapakować, 
gdyż ulega, bardzo łatwo uszkodzeniu. 

Gdyby odbitka zrobiona na okaz nie nadawała się, należy zwrócić koszta otrzy- 
mania kliszu i płyty drukarskiej. 

Ponieważ drukować można na każdym, rodzaju papieru, dlatego przy. zamówie- 
niach uprasza si ( ę o dokładne podanie gatunku papieru. 

Wydawcami redaktor odpowiedzialny dr, Tftadyuław ^isfocki* 

"•P""^ ^ fc»*^ ■a*MBBMMH HB > MMMMM* 

P talkami aa&reagrftrti JJ^ltofiifciego fra* t****** JgJnoeg* fitoleia.' PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tśź czytających i kupujących książki. Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości 7*— 1% arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie i złr., z przesyłką 1 złr, 24 cni.; % rocmie 50 
cnł., z przesyłką 62 cnt.; J / 4 tocznie 28 cnt, z przesyłką 34 cnt; -miesięcznie 
10 cni., z przesyłką 12 cnł. — Oplata od Ogłoszeń za każdą J / 10 część strony 
50 cnt., za całą stronicę czyli 61 wierszy peiytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce^ i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 kaidego miesiąca albo do księgarni Gebethnera, i Sp, w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 


Kraków, 1 września ASNYK Adam. Kiejstut, tragedya w5)w dwudziestu pieśniach, wydanie czwar- 
aktach (Odbitka z Przeglądu polskiego), l te. Paris, lib. Ghio, imp. Reif, 1878, 
Kraków, druk. Czasu, 1878, w 8ce, \w 32ce, str. 311 z ryć. 
8tr. 128. 1 złr. I Biblioteka najcelniej szych utworów li- 

Ateuemn pismo naukowe i literackie j teratury europejskiej, pod kierunkiem 
pod redakcyą, J. Trejdosiewicza, zeszyt 5 re dakcyi Kłosów, zeszyt lipcowy 1878. 
sierpniowy r. 1878. Warszawa, wyda- 1 Warszawa, nakł. i druk. Lewentala, 
wca W. Spasowicz, druk. K. Kowalew- w gce, str. 209—336 i 17—48, 
skiego, w 8ee większej, str. 201—) Treść: Dzieła Ignacego Krasickiego, 
404 i 1 ni. ?tom II (str. 209— 336); Nędzarze, przez 

Treść: O krytyce, napisał F. K. (str. i Wiktora Hugo, tom I (str. 17—48); 
201—220); Powódź, powieść Fryderyka) — warszawska, pismo poświecone 
Spielhagena ^w skróceniu Lopowiedziana przez naukom? sztukom j przemysłowi,* pod 
Wincentę jjimanowsKa (c. ci., str. ały — ^t>4)i s j ■. T »- -nn mt • • i • ^ 

Pamflet lalkenberga, ustęp z dziejów krzy- redakc y^ K - m Wójcickiego, zeszyt 
żacko-polskich przez Maryana Chamskiego sierpniowy r. 1878. Warszawa, Gebeth- 
(str. 265—289) ; M^śl w czynie, studyum | ner i Wolft^ nakł. i druk. J. Bergera, 

przekła- 

^"liŁS^S £*r- ^5£ polakiem prze Antoniego Wrotnowskiego 
TOpowBzechnśjwParyżu Mr. 366-388* \J dok gt ;/ 2 16-243) ; Ryn marnotrawny, 
towarzystwo kredytowe .ziemskie, przez ^ w d ( konctt ' X VIII wie ku, przez 
fi. A^ (str. 389-4M) ; Ogłoszenia, j / L Kraszewskiego («. d., str. 248-258); 

ii Juliusz dr. bocyalizin jako objaw | Kopernik i przygody systemu Koperniko- 
choroby społecznej,, zarys ustroju spo- > wego w Italii w drugiej połowie XVI i 
lecznego i krytyozną odprawę socya- \ w pierwszej XVII stulecia, wedle prafey 

lizmu skreślił (Odbitka t Dzień- E">£ W,rt^ ł li^w* & £*% 

.. . , . N jl . , , T T;r < Wołyński (str. 253 -271) : Wycieczki na 

nika poznańskiego). Poznań, nakł. J. K. Wschód, I. poetach i poezyi arabskiej 
Zupańskiego, druk.. J. L Kraszewskie- i przed Mahometem, studyum literackie opra- 
ffo (dr. W. Łebiński), 1878, w 8oeJ cował Julian Adolf Święcicki (dok., str. 
itr. XI i 188. 3 mark ■ . 272^-305) ; Z wystawy paryakiói (str. 30*~ 

<331); Piśmiennictwo krajowe i zagranicz- ' 
Bad***** °*y« ' Napoleon' MII, pa* ne . napoleona Ordy Album widoków przez 
emat heK^koffikany tfa tte dtóejowómjW., G. Sallusta K. Dzieła, tom I przeł, dl Przewodnik bibliograficzny'. Łll I — ^i^— M <fcnto^^«ll«A^« przez Fr. Haburę, przez P. J. (str. 332— > Bach świętej Joanny Franciszki de 
342); Wiadomości bieżące ; Nekrologia. Chantal , wzór do naśladowania dla 

BOTTALLA Paul. La lettre de Mgr matek ^„^^1^ { niewiast w świe- 
Czacki et le Thomisme, rćponse a un de ży j ąoych> 3 , UWAg na wgzys tkie 
recent opuscule les Constitutions de la dni miesiącat przekład z francuskiego. 
Compagnie de Jesus et le Thomisme, Kraków? nakŁ s . A. Krzyżanowskiego, 
par le R. P..... S. J., professeur 4 la druk w Korneckiego, 1878, w 16ce 
facultó de theologie de Poitiers. Poi- małćj gtr 80 { 2 nL ^ CQt 
tiers, imp. et lib Oudin fr6res Paris, ^ 0HA1LLTJ paweł Przygody podn5 . 
meme maison, 1878, w 8ce, str. 67. żnika { myśliwego w Afryce zachodniej 

Co kto lubi, wiązanka rzeczy powa- ( przystępnie opowiedziane, przełożył A. 
żnych i humorystycznych ozdobiona Wrześniowski, z 4 rycinami. Warszawa, 
licznymi rysunkami Tegazza, Kostrzew- na kł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, 
skiego, X. Pillatiego, Wł. Szymanów- druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, 
skiego, Lanciego i innych. Warszawa, w 8ce małej, str. 301 i V. 
druk. A. Pajewskiego, 1878, w 4ce,^ DUNAJEWSKI poseł. Mowa przy dys- 
str. 74, 73 i 3 ni. 45 kop. ^kusyi nad wnioskiem Komisyi budże- 

CYBULSEI Józef. Zbiór 40tu piosnek > towej o udzielenie rządowi kredytu 60 

teatralnych , wydany przez art. milionów na cele mobilizacyi armii, 

dram., zeszyt I. Warszawa, G. Centner- < na 12 posiedzeniu delegacyi austry- 
szwer, druk. J. Goldmana, 1878, w 8ce| ac kiej Rady państwa w dniu 4 czer- 
małej, str. 39 i 1 ni. 10 kop. wca 1878 r. (Odbitka z Przeglądu pol- 

— Zbiór 45ciu piosnek teatralnych, gkiego). Kraków, druk. Czasu, 1878, 
zeszyt II. Warszawa, druk. J. Toma-< w 8 ce> str. 11. 
szewskiego, 1 878, w 8ce małej, str. 39 j p^^^ nauk owy poświęcony ar- 

1 1 ni. 10 kop. Scheologii, historyi i lingwistyce, pod 

OZEEWINSn Józef. Technika matery- redak Teodora ziemięckieg0 Ner 
ałów budowlanych, na podstawa spe- 15 z dnia x si ia 1878 K raków 
cyalnych źródeł ułożona przez . . . . druk wł L An . g w 8 

Warszawa, A. B. Bogucki, druk. okręgu > * r 363_3g6 

nauk. warsz., 1878, w 8ce, str. 52, T reść: S łowo'ród ludowy, przez Jana 
1 ni. i 1 tablica. 30 kop. ^Karłowicza (str. 363—372); Recenzye:dra 

Czy mówisz po polsku? Sprichst du Sienia ^ sk ^° r , B i? ku P*two warmińskie, 
, / 7; "i * jwMiłui r ? przez M. Chylińskiego, Epigrafika grecka, 

polnisch ? oder poinischer Dolraetscher ^ rzez T ziemieckiego (str. 372 - 382) ; 
enthaltend polnisch - deutsche Gesprache, s Wiadomości ; Bibliografia. 
Redensarten und Vokablen nebst, gram-> — Toż, Ner 16 z dnia 15 sierp- 
matischen Andeutungen und Regeln tibcr jnia 1878. Tamże w 8ce, str. 387 — 
die Aussprache, 11 vermehrte Auflage.<410 i 2 tablice z fotodrukarni St. Wi- 
Thorn, Verlag und Druck von E. Lam- s śniowskiego. 

beck, 1878, w 16ce, str. 188 i IV. > Treść: Wiadomość o wykopalisku kra- 
1 marka 20 fenig. kowskiem monet Kazimierza Wielkiego, 

ł przez dra Franciszka Piekosmskiego (str. 

D. T. Naszi proświtni poczynki , kry- > 387—392) ; Mieszkańcy osad nawodnych, 

tycznyj ozyrk. Lwiw, nakł. T. Zawistia- > przez T. Ziemieckiego (c. d., str. 392— 

ka, druk. im. Szewczenki, 1878, w 8ceJ 3 ? 9 )' Słoworód ludowy, przez JKarło- 
' A 7 ' >?wicza (c. d., str. 399—407): Posiedzenia 

8tr ' ób * >Akademij i Towarzystw naukowych ; Wia- 

DATJDET Alfons. Jack, powieść, tom II domoścL 

zeszyt III. Warszawa, nakł. i druk. I F. Gh Jan Kilinaki szewe warszaw* 
Przeglądu tygodniowego, 1878, w 16ce, jski, obraz dramatyczny mieszc&ańaki 
|tr, 128. iw pięciu aktach a siedmiu odsłonach, Kraków, i września 1878. 36 napisał O. F. Lwów, nakł. i druk. K. j EOBODYŃSZZ Z. k REIFF A. Przewo- 

Pillera, 1878, w 16ce, str. 171. 90cnt. jdnik paryski, opis Paryża i jego oko- 

FATOE Ł. dr. L© materialisme devant \ lic z rysem historycznym i artystycz- 

la science et la logique, reponse aux<nym, oraz opisanie placu wystawy. 

deux ńićmoires de M. le dr. Stański Paris, imp. Reiff, w 18ce, str. 241 

sur la spontanóite de la matiere dans \ z mapami. 3 franki. 

les manifestations »physiques et vitales. \ Hromada ukraińska , zbirka wporiad- 

(Extrait de la Gazette módidale de \ kowana M. Dragomanowym, Ner 1 : 

YAlgłńe). Paris, lib. Ulmer, imp. Col- s Perednie słowo do Hromady. Geneve, 

lombdn et Brftló, 1878, w 8ce, str. 54. 5H. Georg libr. editeur, 1878, w 8ce, 

FBITSCHE Karol. O naglącej potrze- | str - 101 - 1 frank 60 centimów. 
bie poprawy stanu sanitarnego miasta? — f ^°*> ^ r * %' świstki pro Ukra- 

Warszawy, napisał b. naczelnik inu > 1876—1877. Tamże, 1878, w 8ce, 

technicznego oddziału w b. administracyi s 8 ^ r ' ^^> ^86 i 4. 8 franków, 
zakładów górniczych rządowych. War- > IWANIW H. Wijna za wolu, opowi- 
szawa, druk. J. Noskowskiego, 1878, ? danie. Lwiw, kosztom i zachodom lwiw- 
w I6ce, str. 109. 20 kop. ?skich akademikiw Rusyniw, druk. im. 

Galerya kandydatów do małżeństwa. \ Szewczenki, 1878, w 16ce, str. 42. 8 cnt. 
Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskie- Jahres-Berłcht des k. k. zweiten Ober- 
go, wydawcy Kolców, 1878, w 8ce Gymnasiums in Lemberg ftir das Schul- 
małej, str. 152. 30 kop. jahr 1878. Lemberg, Verlag des Ober- 

OOSAJSZI August. O kredycie rolni- < Gymnasiums, Buchdruckerei des Stau- 
czym (Odbitka z Przeglądu polskiego), ropigianischen Instituts, 1878, w 8cs, 
Kraków, druk. Czasu, 1878, w 8ce, ?str. 75. 
str. 38. i Treść: Ueber die wichtigsten Kultur- 

BBAB0WSK1 Bronisław. Sprzymierzeń- < statten des alten Aegyptens bis zur Ero- 

pv C7vli inteliffenova w miastppzkn < berung durch die Perser, nebst einer Ueber- 
cy czyn intengencya w miasteczku, sicht der gegenw5rti gen Kultur und Civi- 

komedya w 4 aktach (w 5ciu odsło- lisation in die8 em Lande, von dr. Stanislaus 
nach). Warszawa, nakł. autora, druk. | Kubisztal (str. 3—40); Schulnachrichten von 
A. Pajewskiego, 1878, w lCce, str. der Direction (str. 41— 75). 
143. 50 kop. s JĆŹ T. T. Pod obuchem, powieść, tom 

&BAEFB Xaz dr. Spekulanci i oszuś- 1 1 i II. Lwów, nakł. Gubrynowicza i 
ci czyli walka o byt, przełożył i opra- 1 Schmidta, druk. J. Dobrzańskiego i K. 
cował Wł. Sabowski, zeszyt XXIII iJGromana, 1878, w 8ce małej, str. 209 
XXIV. Kraków, nakł. S. Landaua, druk. i 203. 3 złr. 80 cnt. 
W. Korneckiego, 1878, w 8ce, str. I JT7BAS2 Antoni dr. Laryngoskopia i 

193 — 240 i 241 — 283. Zeszyt po 30 \ choroby krtani, opracował docent, 

cnt. | były asystent polikliniki lekarskiej w Hei- 

Bktorya o siedmiu mędrcach, prze-sdelbergu: I. Laryngoskopia ozdobiona 
drałowana. Warszawa, nakł. J. Bres->43 drzeworytami. Kraków, nakł. Sto- 
lauera, druk. 8. Burzyńskiego, 1878, jwarzyszenia do wydawnictwa dzieł le- 
w 8ce małej, str. 103. 20 kop. czyli i karskich polskich w Krakowie, księgar- 
1 złp. 10 gr. | nia S. A. Krzyżanowskiego, druk. Uniw. 

EOPPMAH Pr. Ciężka próba, opowia- Jag., 1878, w 8ce, str. 1 ni. i 80. 
danie dla młodych moich przyjaciół,? 2 złr. 25 cent. 
przełożył Romuald Starkel (Biblioteka \ KAŁIHSA Walery. Najśw.Marya Panna 
dla młodzieży tomik XIII, serya II tomik \ w Gerczwałdzie, przez ks. W. K. Zgr. 
I). Brody, nakł. i druk. J. Rosenheima, s Zmartw. Pansk., przedruk z Czasu, 
1878; W 16ce, etr. 99 i 4 ryciny. 50 cnt | wy d. drugie. Kraków, nakł. księgarni 36 Przewodnik bibliograficziiy. katolickiej dra WŁ Miłkowskiego, druk. > — Z siedmioletniej wojny, opowia- 
W. Korneckiego, 1878, w 16ce, str. < danie historyczne, wydanie, 2gie, tom 
36. 6 cnt. Ii II. Warszawa, Gebethner i Wolff, 

KAMIEŃSKI Fr. dr. Vergleichende A- \ Kraków, G. Gebethner i Bp*, nakł. i 
natomie der Primulaceen (Aus den ? własność wydawctfw, druk. WŁ L. An- 
„Abhandlungen der naturforsch. Ges. < czyca i Sp. w Krakowie, 1878, w 8ce 
zu Halle"). Halle, Schmidt, 1878, w 4ce, małej, str. 224 i 239. 2 ruble. . 
str. 90 i 10 tablic litogr. 12 marek, j EREMEB Józef. Dzieła, tom V (tytuł 

Katechizm wielki dla katolickich j tymczasowy). Warszawa, nakł» i druk. 
szkół początkowych. Lwów, nakł. Za-ŚS. Lewentala, 1878, w 8ee, str. 209 — 
kładu nar. im. Ossolińskich, druk. E. < 372, 6 ni. i 208 z drzeworytami 
Winiarza, 1878, w 8ce małej, str. 1 63 \ w texcie. 
i 1 ni. Oprawn. 25 cnt. Treść: Nowy wykład logiki, arkusz 14— 

Klasyfikacja uczniów szkoły pospolitej 24 ? Podroż do Włoch > tora \ &tk ' 1 ~ 1 ; 3 
w Podgórzu po ukończeniu roku szkol- KRONENBEBGEB Andrzśj is. Czy ist- 
nego 1878. Kraków, nakł. Zarządu nie J e prawdziwy wizerunek Chrystusa 

szkoły, druk. W. Korneckiego, 1878, | Pana [ £ (lzie 5° szukać? napisał.' 

w 4ce str. 8 ni. s Zgromadzenia księży Cystersów mogil- 

— ' uczniów i uczennic szkoły czte- skich - Kraków, nakł. autora, druk. Wł. 
roklasowej w Szczyrzycu po ukończę- L - Anczyca i Sp., 1878, w 8 ce małej, 
niu drugiego półrocza 1878. Kraków, > s * r - ?6 i 1 ni. 

nakł. księży Cystersów w Szczyrzycu, ERT7K0WSKI Józef ks. Kazania na uro- 
druk. W/ Korneckiego, 1877 (tak! za- czystości i inne święta N. Maryi Pan- 
miast 1878), w 4ce, str. 4 ni. ny, tudzież nauki majowe, wydał 

KOOK Paweł de. Pani Tapin, powieść doktor i profesor teologii przy ć. k. 
(Ogólnego zbioru tom 15), Warszawa, Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków, 
nakł. i druk. A. Pajewskiego, wydawcy nakł - autora, druk. Wł. L. Anczyca i 
Kolców, 1878, w 8ce, str. 234. 60 kop. SP-; 1878, w 8ce, str. IX, 1 ni. i 402. 3 złr. 
Kwadrans 
w krwotokach" md^ych^TodW&i j dziełko potwler dzó ne i zalecone przez KOEHLEE dr. z Kościana. Ciepłe okłady , ... 

na głowę jako środek pobudzający , Kwadrans rozmyślania samotnego, 
perełożyw O. Barwińskij, tom III. Lwiw, doell(kl Poznaczony Ha rzecz ubogich, 
nakł. redakcyi „Prawdy", druk. im. LEHMANN H. dr. Pommern. zur Zeit 
Szewczenki, 1878, w 8ee, str. 154. 0ttos von Bamberg, aus einer Redę 
60 cn t. < bei der Hedwigsfeier des Gymnasiums 

KRAS2EWSKI J. I. Historya prawdziwa zu Neustettin von Gymnasial-Di- 

o Petrku Właście palatynie, którego rektor (Sammlunggemeinverstandlicher 
zwano Duninem, opowiadanie history- wissenschaftlicher Vortrage, herauBge- 
czne z XII wieku, tom I i II (Powieści jg eben von Rud - Virchow und Fr. von 
historyczne, VII). Kraków, nakł. Spółki Holtzendorff, Heft 299). Berlin, Yerlag 
wydawniczej księgarzy w Warszawie, von c - Habel ? D ™ck von Gebr. Unger 
Gebethner i W r oiff, M. Glttcksberg, M. (Th- Grimm), 1878, w 8ce, str. 36. 
Orgelbrand, E. Wende, druk. Wł. lJ 7 ^ feni S- 

Anczyca i Sp., 1878, w 8ce małej, stir. \ Licrtft siedem,, uwagi nądsnąosęnjem 
247 i 226. 2 ruble, . ^tej liczby w abr^cd^ch raligyayftłi ; tu- Kraków, 1 wrzeAnła 1878, 8T faieft nad połrednim jój wpływem na|L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce małćj, 
żyeie dueh owe, napisał citewiek dobrój str. 363 i 1 ni. 1 złr. 
wolł. Kraków, nakł. Karola Zbyszew- \ — Sonety krymskie, muzyka S. Mo- 
Bkiego, dr. Wł. Miłkowski, dmk. W.jniuszki. Kraków, nakł. Towarzystwa 
Korneckiego, 1878, w 8ee, str. 80. < muzycznego, druk. W. Korneckiego, 
60 ent. (oaysty dochód przeznaczony s 1878, w 8ce, str. 8 ni. 

na cele Stowarayszenia wspierającego 1JIELMICZI Jan. Listy, ułożył 

ubogich uczniów krakowskich). przewodniczący i członek kilku Rad 

LUBOWSZI Edward. Pogodzeni z 1 - miejscowych szkolnych, tomik II (Oświata 
sem, komedya w óciu aktach (przed- Indu). Jarosław, nakł. i druk. II. Bo- 
stawiona po raz pierwszy na scenie \ kussn, 1878, w 16ce, str. 45 i 1 nL 
warszawskiej w dniu 7 lutego 1878 r.)Ą Mołytwenyk narodnyj ruskij. Lwiw, 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Jjdrok. im. Szewczenki, 1878, w 16ce, 
Wł. Dębskiego, 1878, w 8ce, atr. 143. jstr. VIII i 488. 1 złr. 
75 kop. <j MOSTOWSKI Adolf. Dwie komedye : 

ŁOMNICKI M. prof. Ryby zebrane w o- s Złocona gwiazda, komedya oryginalna 
kolicy Sołotwiny, Stanisławowa i Ha- \ w dwóch aktach wierszem, i Znakomici 
liczą (Odbitka z tomu XII Sprawozdań | mężowie, komedya w jednym akcie 

Komisyi fizyogr. Akad. umiej, /a rok * wierszem, przez Warszawa, Ge- 

1877). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, sbethner i Wolff', druk. J. Ungra, 1878, 
w 8ce, str. 11. i w 8ce małój, str. 2 ni. i 146. 60 kop. 

ŁUKOWSKI dr. ks. Liber beneficiornm | Na j awI p 0Z nań, druk. J. Lcitgebra, 

Jana arcybiskupa Łaskiego, napisał s 1878, w 8ce, str. 35. 27 cnt. 

(Odbitka z tomu X Roczników Towa- dwutygodnik poświęcony spra- 

wstwa przyjaciół nauk poznańskiego). wom 8połecanym naukowym i litera-. 
Poznań nakł. Towarzystwa czcionka- cki pod re dakcyą Mścisława Godlew- 
mi N Kamieńskiego i Sp., 1878, w8ce, gkieg ^ zegzyt z dnia ± gicrpnia 187g 

str. 109. -Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce, 

MAYNE-EEI3). Porwana siostra, przez- l71 _ 2 50. 

przekład z francuskiego P. fl. T reść: Q now ' Q zawi a ZU j §c ćm się Towa- 

Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, rzystwie wzajemnych ubezpieczeń od gra- 
G. Gebethner i Sp., nakład i własność dobicia w Warszawie, przez dra fil. Jana 
wydawców, druk Wł. L. Anczyca i Sp. Benzemera (str. 171—188); Jeszcze o wy- 

•* , ; . - rtfłf , o i»« i c chowaniu i powołaniu kobiety, przez Ana- 

w Krakowie, 1878, w 8ce małej, str. stazyą Dzieduszyck^ (c.d.,str. 188-205); 

188 i 1 ni. s Początki Francyi współczesnej Henryka 

HEYEESONOWA lialwina. Z ciasnej \ Taine'a, przedstawił Piotr Chmielowski (str. 

sfery, powieść podług podań i papierów 205-213); Łokciem i miarka, powieść spo- 

* li. i «r • i . u łcczno-obyczaiowa, przez St. Grudzińskiego 

familijnych. Warszawa, czcionkami M. (c dj str . 214-222); Stanisław Leszczyn- 

Ziemkifewicza i W. Noakowskiego, 1878, <ski jako statysta, przez Alexandra Rem- 

w 8ce, str. 214. 1 rubel. bowskiego (c. d., str. 222—240); Uroczy- 

mCKnntiCZ Adam. Pan Tadeusz. War- ? tośó z^enm do grobu rodzinnego zwłok 

^ w ^ , i Trt " 77 • 1TI7 iir tr } sw. p. Alexandra hr. Wielopolskiego, przez 

szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kra- M G (gtr 241-246) ; Ruch ltt«racko-nau* 

ków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, < ko wy, przez Władysława Niedżwieckiego; 
w 8ce małćj, str. 350 i 1 ni. Rozmaitości, przez J. J. 

— Pan Tadeusz czyli ostani zajazd — Toż, zeszyt z dnia 15 sierpnia 
na Litwie, historya szlachecka z r. 1811 1*78. Tamże, w 8ce, str. 251—328. 
11812 w dwunastu księgach. Paryż, Treść: Dobrowolne umowy z włościanami 
, . . , ■ , , , v? i a i . 'w celu zniesienia służebności leśnych wo- 

księgarma lulemblirska, Kraków, ksic- bec p rze pi B ów z dnia 31 grudnia 1875 r., 

sarnia 6. Gebethnera i Sp., druk. Wł. i przez Ludwika Górskiego (str. 251-268); 58 Przewodnik bibliograficzny. ■ .j < > -m i f - P nww it ^.f ■■■>.i w p«g w ii " V.J!t f X i . ll^J. -' IW P I H - - .T JJ.wir ' W Król Lear, studyum psychologiczne, przez 5 PBBBATO Adolf. Słowa wyrzeczone 
dra prof. Adolfa Rothe (str. 269-279) ; na cmen tarzu w Montmorency we czwar- 
Jeszcze o wychowaniu i powołaniu kobiety, < , , ^ •nono -u* w 

przez Anas&zya Dzieduszycką (dok., A. tek 21 ma J a 1878 V™? pogrzebie Wi- 
280— 295); Początki Francyi współczesnej >tolda Zamojskiego zmarłego w dzie- 
Henryka Taine'a, przedstawił Piotr Chmie- \ więtnastym roku życia w poniedziałek 

lowski (dok str296-3(M); Łokciem i miar- 18 maj z ze zgromadzenia 

ką, powieść społeczno-obyczajowa, przez St. } ^ * 7 i -n • • £ •*• **•!_*• 
Gradzińskiego (c. d., str. 304-313); Ste- Oratoryanów. Paris, imp. Reiff, Biblio- 

nisław Leszczyński jako statysta, przez Stheąue polonaise, 1878, w 16ce, str. 17. 
AL Rembowskiego (c. d., str. 313- 324) ;ś PIEKOSIŃSKI Franciszek dr. O mone- 
Zbiórprzeds^ { gt . menn i cz ćj w Polsce w XIV 

jakie ziazd leśników w Warszawie odbyć {. VXT .^, ,/%■,,.,, J . rv r> 

się mający rozbierać będzie , przez A. P. l XV wieku (Odbitka z tomu IX Roz- 
(str. 324—328). " spraw Wydz. hist. filoz. Akad. umiej.). 

OBACZNYJ 0. Symptomy epidemiczni, \ Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, 
dalsza studija na naszim cerkowno-na- \ str. VIII, 312 i 7 tablic z fotodrukar- 
rodnim poły. Lwiw, nakł. K. Bałabana, < ni St. Wiśniowskiego. 4 złr., na papie- 
druk. im. Szewczenki, 1878, w 8ce, srze lepszym 5 złr. 
str. 72. PIŁAT Tadeusz dr. proŁ Pogląd hi- 

Ołtarz złoty czyli zbiór nabożeństw ? storyczny na urządzenia gminne w Ga- 
dla chrześcian katolików, z przydaniem < licyi. Lwów, nakł. Wydziału krajowe- 
najużywańszych pieśni, nieszporowego, I związkowa druk., 1878, w 8ce 
gorzkich żali, krzyżowej drogi i t. dJ większej, str. 46. 
z ksiąg przez kościół święty potwier-? Podręcznik dla praktycznych gospo- 
dzonych, dla użytku wiernych ułożony, < dyń zawierający najnowsze przepisy 
poprawny i za pozwoleniem zwierzeń- \ przyrządzania wszelkich zapasów spi- 
ności duchownej wydrukowany. Wado- \ żarnianych, pieczenia ciast i porządków 
wice, nakł. i czcionkami Fr. Fołtyna, \ domowych , przez autora Kucharza war- 
1878, w 16ce, str. 438 i IX. śszawskiego. Warszawa, druk. J. Nos- 

OSTOJA Kajetan. Projekt do reformy < kowskiego, 1878, w 8ce, str. 240 i X. 

szkół, przez Kajetana Ostoję. Kraków, \ 75 kop. 

nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i \ Dla posiadających „Kucharza warszaw- 

Sp., 1878, w 8ce małćj, str. 73. skiego" książka ta byłaby zbyteczną. 

• a s. ». two^w™ lfl L ni , a L. ttA P0DWTS00SI Valerian. Anatomische 
Pamiętnik Towarzystwa lekarskiego Untersuchu en tiber die Zungendrlłsen 

warszawskiego wydawany staraniem i dflr Mengche 5 n und Sauge t h i e re Inaugu- 
nakładem tegoż Towarzystwa pod re- ral _ Diggertation . D orpa t ? Karów, 1878, 
dakcyą Konrada Dobrskiego r. 1878, \ g gtr 1U { 2 ^ lit ^ ! 

tom LXXIV zeszyt HI. Warszawa, \ dłnz ^ m foL 2 markL 
czcionkami M. Ziemkiewicza i W. Noa- \ . . . . . 

kowskiego, w 8ce, str. 441—604 i 2 .?«**» ^ rdtkl na dz ^łame dziesię- 
karty ni. ścioletnie Towarzystwa pedagogicznego 

Treść: Przyczynki do dziejów medycy-? 1868 — 1878 > z polecenia zarządu 
ny w Polsce, zbierane przez Ernesta Świe- < głównego zestawił dr. Teofil Gerstmann. 
żawskiego : VI. Jan Radlica, dr. medycyny, ? H. Sprawozdanie z czynności Towa- 

vtv U ? 4v a ?f erz A7^^^?^ W ^ ek ^\ rz y^^ pedagogicznego za czas od 
XIV i XV (str. 441—457); Kilka słów os * ^oJ? ? -.^ t *o*c> 

wilku różycowym, napisał Teofil Belkę 10 h P ca 1877 do 10 h P ca l 878 P°" 
(str. 458—472) ; Guzy krwawnicze wewnę- dane przez zarząd główny do wiado- 
trzne znacznej objętości, wykonał i opisał ! mości członków na XII walnóm zgro- 
dr. Antoni Lachowicz (str. 473-482); ma dzeniu tegoż Towarzystwa odbytom 
Czynności Towarzystwa lekarskiego war-< XT <? , . * + n . ftr . ;. 

szawskiego (str. &3-602); Bibliografia; w Nowym Sączu d. 18, 19 i 20 lipca 
Ogłoszenia, $1878. Lwów, nakł. Towarzystwa, I Kraków, 1 września 1878. 80 ki związkowa druk,, 1878, w 4ce, atr. \ tyczny, przez Antoniego Zaleskiego (str* 
88, XT, 31 i 16 ni 804-820). 

. . . • . , . — stanu szkół lądowych w Galł- 

Przegląd lwowski, pismo dwutygo- . ^ ^ ^ L Gubrynowicz 

dniowe poświęcone sprawom religijnym, . J Schmidt dru £. w . Manieckiego, 1878, 
naukowym, literackim i pohtycziiym, w 4 gtr u . 7 kart nl t zb 40 ^ 
pod redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, . . . 

zeszyt z dnia 1 sierpnia 1878. Lwów, Pwewodnik naukowy i literacki pod 
drukarnia ludowa, w 8ce, str. 97-164. redakcyą dra Bronisława Łozińskiego, 

Treść: Realizm w litemturze uowooze* «e«y* ^pniowy r. 1878. Lwów, druk. 
radj, przez J. G. (str. 97—107); Czarna Wł. Łozińskiego, w 8ce, str. 673 — 768, 
suknia, zdarzenie prawdziwe, przerobił) Treść: Jerzy Ossoliński, przez dra L. 
z francuskiego ks. E. Podolski (sta. 107— JKnbalę (c. d., str, 673 — 693); Józef Igna- 
115); Przegląd literatury historycznej (str icy Kraszewski i ksiądz Stanisław Choło- 
116- — 124) ; Ifcóźności (str. 124—128) ; Listy j niewski, przez dra Antoniego J. (dok.; 
z Wiednia (str. 128—136); Dwa listy z Rzymu, f str. 694—71 7) ; Nowe i dawne kierunki 
przez K. T. (str. 137—140) ; Stanisław Tar : j romansn, przez Stefana Krepskiego (dok., 
nowski o Lucyanie Siemieńskim (str. 140— ! str. 718-731); Dominik Ridolfino, pułkownik 
146) ; Nekrologia (str. 146—148) ; Kronika ; w służbie Rzeczypospolitej polskiej w XVI 
(atr. 148—164); Świętopietrze. i wieku, przez K. Th. (dok., str. 732—748); 

- Toż, zeszyt z dnia 15 sierpnia \ g^gg ^SSSS^^ 
1878. Tamże, w 8ce, str 165-220. ^S^^^ 

Treść: Na jaw (str. 165 169); O reah- Lelewela, podane przez Z. Weclewskiego 
zmie w literaturze nowoczesno), przez J. G. \ (<jok str 765—768) 
(c. d., str. 170-176); Zemsta Żyda, powieść- s J| za kładu przyrodo - leczniczego 
z włoskiego (str 176-182); Przegląd lite- XT . . , • \i tvi- w 
ratury historycznej; Listy z Wiednia; Li^ w Nowćm mieście nad Pllic * Warsza- 
sty z Rzymu; Kardynał Franchi; Cerkiew wa, Gebethner i Wolff, druk. S. Or- 
moskiewska; Ostatnie słowo sekty ; Nekro- > gelbranda synów, 1878, w 16ce, str. 
logia; Kronika. IV i 33. 15 kop. 

— polski pod redakcyą dra Ign. i BADDA Karl. Beitrśige zur Geschichte 
Skrochowskiego, zeszyt sierpniowy z r. der Stadt Teschen. V Programm der 
1878. Kraków, druk. Czasu, w 8cc, W k. Staats-Realschule in Teschen, 
str. 159—320. Teschen, 1878, w 8ce, str. 8—46. 
d^Stefen?S^^ EADZIMIŃSnLubaZygm. Wiadomość 
SSdy Homera pieśń XV, przekład dra o nowych wykopaliskach w powiecie 
Pawła Popiela (str. 179—199); Tragicy ostrogskim na Wołyniu (Nadbitka ze 
greccy, przez Wojciecha Dzieduszyckiego 1 Zbioru wiadomości do antropologii kra- 
(dok., ^5)0-226), Do „Reformy stósun- j ow6 : tom n dział I)# Kraków, nakł. 
ków wiejskich", XIII. Organizacya techni-s J AK y . . , , ,/ . T _ 7 < Q - Q 
cznych władz i służby, przez Jana Stadni- Akad - umie Jv druk. Umw. Jag., 1878, 
ckiego (str. 227—244); List do redakcyi w 8ce, str. 73—74 i 1 tablica. 

w sprawie recenzyi dzieła dra Zeissberga, i — Naścia Drewlanka, legenda z po- 
przez to ^ Estreichera (str. 245-246) ; Od- dań uadsłuczańskiego ludu, wysnuta 

powiedź dra Liskiego (str. 247); Po kon-> t\ ^ xr i^«, 11 «„*^«„ 

pesie, przez Stanisława Taraowskiego (str. P rzez Drwęcę. Kraków, nakł. autora, 
248— 278) 5 Dodatki : I. Interpelacya posła druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, 
Grocholskiego i towarzyszy z dnia 22 lu- ? w 8ce dużej, str. 28. 60 cnt. 
tego 1878 r. (str. 279-280); II. Mowa po-< SA0HBR MasocŁi Der neue Hiob, Ro- 

&2F2E^^ «-*-* Verlag und Druck der 

rządowi kredytu 60 milionów na cele mo- j J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1878, 
bilizacyi armii, na 12tem posiedzeniu de -jw 16ce, str. 1 nl. i 384. 4 marki 
legacyi austryackiej Rady państwa w dniu 5 /cr> f P11 ia. 

4 czerwca 1878 r. (str. 281-289); Expose '!li>l , ni, 1 * x%> u-^ 
o stanie obecnym Polski z okoliczności SCHEER J. Charaktery osób histo- 
kongresn (atr, 290—303); Przegląd politycznych, naszkicowane podług 40 Pszwochrik bibllografiesmy, •(Biblioteka powieści, podróży, parnie- ? druk. Wł.. L. inczycai Sp.> 18M, 
tników i opowiadań historycznych), w 8ce, str. 96. 

Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, a Treść: Ueber Immermaniis «¥erlin tf von 
1MO ' i. oki o „i„ i o A «f dr. Johann Moim (str. 8—66) ; Cześć achm- 

lg 3,7 r 8 ^ 8tr> 2 il' 2 J? 1 ^ 1 ™M lustracyjna, praez dyrektora Ignacego Sta- 
m Treśó : I. Joanna d'Arc ; n Kromwel ; warald ^ (a ^. , 67.4^. 

III. Nmon de Lencloe; IV. Karol XII; , , ; , , 

V. Mirabeau i Marya Antonina ; VI. Ma- — dyrśkcyi c. k. wyższej szkoły 
tylda, królowa duńska. < realnej w Krakowie za rok szkolny 

SCHMIDT ks. kanonik. Róża z Tanen- s 1878. Kraków, nakł. funduszu ezkol- 
bergu, powieść starożytna dla katoli- 1 nego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 
ckićj młodzieży, tłómaczenie z niemie- i 1878, w 8ce, str. 63. 
ckiego, nowe poprawne wydanie. Warr Treść: Charakter i rz§dy Marka Aure- 
szawa, J. Breslauer i W. Lange, druk. »* ; H. Rządy. Marka Aureliusza 16)~ 
n t> i. i i • -.owo o x« ( 180 po Chr., napisał dr. Franciszek Byli- 

C. Przybylskiego, 1878, w 8ce, str. cki (gtr . 3 J 31) . Kronika i statyst yka za- 

96. 20 kop. | kładu, przez dyrektora Marcelego Śtudziń- 

— Stanisław młody pustelnik, po- skiego (str. 32—63). 
wieść nader powabna i pouczająca tak — dyrekcyi c. k. gimnaziji akade- 
dla ludu jak i dla młodzieży , podług micznoj wo Lwowi na rik sekilnij 

pism opracował Paweł Gawrzy- 1877/78. Lwiw, nakł. c. k. Rady szk. 

jelski. Warszawa, druk J. Noskowskiego, k*v druk. im Szewczenki, 1878, w 8ce, 

1878, w 16ce, str. 72. 20 kop. str - 44 > 2 ni - * * ma P*- 

-—_*.- . xt i \ %. * • \ Treść : Fiziograncznyj naczerk powzdow- 

SCHBOTT dr. Nauka rachunkowości, źnoi dołypy horisznioho Sianu, podaw A. 

zeszyt VIII, IX i X. Lwów, druk. J. Wachnianyn; Czaśt' uriadowa, wid dy- 

Doł)rzańskiego i K. Gromana, 1878, rekciji. 

w 8ce, str. 225 — 256, 257 — 288, — dyrekcyi c. k. wyższćj szkoły 

289 290 i XIV. Srealnćj we Lwowie za rok szkolny 

8KÓ8CZBWSSI Bolesław. O zachowaniu 1878 '^ "JJ ^duszu naukowe- 
się tętnic i żył pod wpływem strumie- fc ' d ™ k " K> Pll,era ' 1878 ' V 8ce, 
nia gazu kwasu węglowego rzecz przed- 8 r — ; Q Hnlach ^ & lnajnjniej . 
stawiona na posiedzeniu Wydziału ma- 8Z( y krzywizny i linii wskazującej; iiapi- 
tematyczno-przyrodniczego Akad. umiej J gał W; Gv Żbierzchowski (gtr. 3—18); 
dnia 20 marca 1878 r. (Odbitka z tomu Kronika i statystyka Zakładu, przez dy- 

V Rozpraw Wydz. matem, przyr.). Kra- jJSjS *** CEesława Rodeekie S° ( sfr - 

ków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, \ , ,, , , 

. og ) — dyiektora c. k. lwowskiego g»- 

l._.^-w.— ..di- • j jmnazyum im. Franciszka Józefa za rok 

SLBOTZWSnA J Rośliny m, ę dzy- 8zkoln lg78 Lw(J , zwhlzkowa 

rzeczą Zbruczui Seretu (Odbitka z tomu dnik mg w g ^ g9 . j nl 
XII Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akad. j^. ^z o znaczeniu studyów hu- 
umiej. za r. 1877). Kraków, druk. i manitarnych w starożytności i w naszych 
Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 42. wczasach, napisał Koman Palmsteiń (str. 

SMOLKA Stanisław dr. pref. Urycz , Jz 8 ^ « j^ m AZt-.F^ e l^^ 
wycieczka w góry stryjśkie (Odbitka fTnl?^ Samolewicza (str. 37-89 

z HI tomu Rocznika tatrzańskiego).! _' dyre k cy j c k realnego | WTZ 
Kraków, druk. Wł L. Anczyca i Sp.,j 8aeg0 ginmazynm J Wadowicach za 
1878, w 4ce, str. 8. rok szkolny 1878. Kraków,' nakł. fun- 

Sprawozdame dyrektora c k. ginma- dugz „ 8zkolncg druk . rj' niw . Jag 
zyum Nowodworskiego czyli sw. Anny lg7g w g ^ 7g< 
w Krakowie za rok szkolny 1878. Tl ^ Ui mytach p i aton8kioh) preez 
Kraków, nakl. funduBZU naukowego, J prof. Teofila Malinowskiego (sto 3— 41) 5 Kraków, 1 września 1878. 41 Część statystyczna, przez c. k. dyrektora l kó w, druk. Wł. L. Anczycai 8p., 1878, 
Antoniego Krygowskiego (str. 43—78). j w 4 ce> gfr, \ 2. 

ŚWICTOCHOWSE Ateai^e*,;W.dtw \ IfelDiftfty la%lb (Odbitka iCuro). 
w stuletnią rocznicę jego śmierć). War- \ Kraków", nakł. Banku galie, dla h. i p., 
szawa, wydawnictwo Spółki nakłado- druk. Czasu, 1878, w 8ce małej, str. 21. 
w6j, druk. K. Kowalewskiego, 1878,} WBÓBLEWSH Zygmunt dr. O ilości 
w 8ce, str. 42 i 2 ni. 30 kop. \ stałej rozchodzenia się bezwodnika kwa- 

UVJKX JÓMf dr. Kraków aż do po- eu węglowego w czystej wodzie, przez 
początków XVgo wieku, - jaka wstęp?- • • *- doeenta/ «*si tołTnicy Strasburśfciej 
do wydania, jiajitarszych Jcsteg i legfo' (Otfbifca, «, Cosnjosu)., L.wtfw, pak&Tó- 
miasta napisał ..... ' (Nadbitka z ' tv\ warzystwa im. Kopernika, 1 związkowa 
tomu Monuraenfca medii aevi historica). 5 druk., 1878, w 8ce, str.' 16. 
Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. — O prowach, f>odłdg których gazy 
Czasu, 1878, w 4ce, str. IX-LXXXJI. rozchodzą się w ciałach ciekłych,, na- 

SZYimEWICZ Stanisław. Ó ekonomi- *Pf tałych * stałych (Qdb.. z Kosmosu). 
czfiym koniu dla Żmudzi i Litwy, przez ^w, nakł, Towarzystwa im. Kopt* 

lekarza i weterynarza. Warsza mka > J wiązkowa druk., 1878, w 8ce, 

wa, druk. J. Noskowskiego, 1878, str * 37 ' _, , , . . n 

w 8ce matój, str. 1 ni. i 56. 40 kop. JHŁISff BoWw. C r cle ukratnien Ifc 

_i~*,~ MM «. *x . n. t c,. • Chants d'Ukriuae, par...,. (PoStes 

TASKOWSSI Stanisław Lucyan Sie- iU|retre8 ^ la Póło u XIX giMe N 

mięnsb (Odetka z Przeglądu pol- N] . Malvanó - Mignon, 1878; 

Bhego). Kraków, druk. Czasu, 1878, w ^ ^ 145 _274. • 
w 8ce, str. bO. < g^ggjj Bromi8łaWł Księcia Adama 

TEIPPLIN Teodor dr. Wspomnienia Czartoryskiego ministerstwo spraw za* 
z ostatnich podróży, tom I z portre- granicznych w Rosyi, odczyt miany 
tem autora. Warszawa, nakł/ autyra/? n a ^siedzenia .flublicznem Towarzy- 
Gebetlner i Wolff, druk. Alex. Gińsa, $ gtwa historyczno-literackiego w Paryżu 
1878, JJi %»j^, 8 !A- Za . czt ^ . to-Ad* ? tigfa 10TJ8T * ,((ttb)ka ^Ptze- 
my 2 fdblf 3<J Rcfc. f glądu polskiego). Kraków, druk. Cza- 

Treść: Morze czarne, Warna, Bosfor,^ flil ^b 7 a/ w q pp flłr o 7 
Konstantynopol, Skutari, Marmora; Darda- *\ ™L*L m ' ^ 
nelle, T.en^ą #il Sn)yma,. Efę^ Cbios, Sa- ZAĘIJSSI Jan, Dawne, wychowanie 
mos, Kosv ' Sfotios,' Oyper, ' ' Beiriit, " ' BMon, s szkolne, ttbtaly że zbioru ' przepisów 
Tyr, Akra, Karmel, Jaffa, Ramie, Jero-< administracyjnych Królestwa polskiego, 
zolima. , ;. ;. , - -Warszawa, dńik.J.No^kowsiieg^, 18 78 ; , 

WEWBERG Jn}ba dr,. Polacy w rodzi; w . g ce , «t r . 21# ii 3 al: 76 ka£. 
nie Słowian, księga' driiga z 5 drzewo- $ ZDANOWICZ Ludwik. Przemówienie na 
rytami w?- texcie. .Warszawa, nakł. *»-< pogrzebie' ś. "p. ' Edwarda feomera 4 
ton,' tfrui. --Al. ; Ginsa, 1878, w 8ce, hi aj - a ^g- Tm . ^ kościele §w\ Jana 
str. W,, 3»W229 i II. i rubel 50 kop. ^ Wilnie, przez....; M.T. kanonika 
.WnSSr 8. *?■ Die ? Natjoinaljtąt, der £ katedry ;yijeń8k%'., Wilno,- druk. J. 
Bevolkerung der deutschen, Ostmarken? Zawadzkiego, 1878, w 8cę ? s^r. 11. 
vor dem Beginne der ' Germanisirung. $ ŹEBRAWSKI T. firugi dodatek do sp,i T 
G5ttingien,. Peppmułler ; 18 7£, tw 8ee y | su owadów ińotyłowaliych ź okolic Kra* 
str. 63. 1 marka 20 fenig. < kowali niektórych Lodłeglejsfcytth; (Od- 

^IE^ZBIPEI PftA^ł *i Inptrukcya 41a > bitka z tomu XII §prąwoqdai^ Cptpit 
stacyj meteorologicznych niezupełnych J syi fizyogr. Akad. umiej. za'r. 1877). 
spisana przez ..... (Odbitka z in?Kfaków, druk. Uniw. Jag.^ 1878, 
tomu^ Pamict«ft^^ tótritafiWki4gb); Kfanjw 8oe, ! stri 7v " i 49 Przewodnik bibliograficzny. \ i 
Najnowsze wydawnictwa 

Księgarni KAROLA WILDA we Lwowie. 

Archiwum Wróblewieckie zeszyt III. Z rękopisów wydal Władysław 
. Tarnowski. (Treść.: Listy p. K. Kossakowskiej. Historya królów elekc. Ma- 
nifest generalności barskiej. Historya wyprawy Jana III pod Wiedeń. Listy 
Kościuszki, Ign. Potockiego i Wawrz. Engestróma). XXII i 194 str., w 8ce, 
" 1878. — 1 złr. 80 cnt. 

KUNASIEWICZ St. Lwów w r. 1809 (Ustąpienie Anstryaków. Zajęcie miasta 
p, żołnierzy polsk. Moskiewskie rządy) Opowieść dziejowa spisana na podsta- 
wie pamiętnika naocznego świadka, gazet, notatek i dokumentów. 236 str., 
w małej 8ce, 1878. — 1 złr. 

itOCNIK dr. Fr. Arytmetyka i Algebra dla klas wyższych szkół średnich. Z 15go 
* wyd. niem. na język polski przełożył Józ. Bodyński, w dużej w 8ce, str. 1 
do 240. — Przedpłata na całą 2 złr. 20 cnt. 

OCHOROWICZ J. O twórczości poetyckiej ze stanowiska psychologii. Dwa od- 
czyty. 105 str., w 8ce, 1877. — 90 cnt- 

Polemika Józefa Szujskiego z Ludwikiem Wolskim w sprawach narodo- 
wych. 109 str., w 8ce, 1878. — 80 cnt. 

» ' ■ ' ..... — . . . 

KSIĘGARNIA 
-'Gi;Gebethnera i spółki 

w Krakowie 

otrzymała na skład główny następujące nowe dzieła: 

KRUKOWSKI Józef ks. Kazania na uroczystości i inne święta 
Najśw. Maryi Fanny, tudzież nauki majowe. Kraków. — 3 złr. 

MATTEI hr. Elektro - homeopatyczna metoda leczenia, jój środki i 
zastosowania, z przedmową i listami hrabiego oraz nowemi wska- 
zaniami o leczeniu raka, o dozach i o chorobach syfilitycznych, 
tłómaczone z francuskiego z portretem hr. Mattei i widokiem 
jego zamku „la Rochetta". Kraków. — 2 złr. 50 cnt 

Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, rok 1878, wydawnictwa 
tom IIL Kraków. — 2 żłr. 

PELCZAR Józef ks. Życie duchowne czyli doskonałość chrześci- 
ańska według na jcelniejszy eh mistrzów duchownych, 2 tomy, wy- 
danie 2gie, poprawione i gnaczpie po większone. Kraków. — 3 złr, Kraków, 1 września 1878. 43 ADMINISTRACYA 

wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego 

we Lwowie, plac Maryacki I. 9. 

ma jeszcze na składzie i poleca: 

ADLER- SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków cho-> 
robowych u dzieci. Lwów, 1877. cnt. 24. • , f 

BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń karto- 
graficznych. Część I. Galicya. Lwów, 1873. cnt- 50. 

— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych. Ozęśó I. Galicya. 
2gie wydanie, Lwów, 1875. cnt. 20. 

CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszśj szkoły 
ludowój przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. cnt. 34. 

FRANCE dr.' O wystawie szkolnój w Londynie w r. 1871; Lwów; 
1875. cnt. 25. 

JÓZEFCZYK Andrzśj. Listy pedagogiczne. Lwów, 1872.' cnt 55. 

— Geometrya dla szkół ludowych pospolitych. Lwów, 1877. cnt. 50. 

— Ta sama w tłómaczeniu niskiem. Lwów, 1877. cnt. 50. 
KURYŁO WICZ Stefan. Nauka fizykiw szkole ludo wśj pospolitej, 

zawierająca 114 stronic i 68 figur w texcie. Podręcznik dla na- 
uczycieli, Lwów, 1878. cnt. 80. . 

Na pamiątkę stuletniój rocznicy ustanowienia Komisyi Edukacyi 
Narodowój. Lwów, 1873. cnt. 25. 

NOWAKOWSKI Pr. dr. Jak Izba Edukacyjną golęciła przygoto- 
wywać dzieci do nauki czytania? Lwów, 1872. cnt 30. 

— Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać dzieci do 
nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. cnt. 50. 

SAMOLJEWICZ Z. dr. O karności szkolnśj w Prusiech a u uas. 
Lwówki 872. cnt. 10. 

SAWCZYŃSKI Z. Benjamin Franklin. Jerzy Wasyngton. Żywoty. 
Lwów, 1876. (Dziełko polecone do bibliotek szkolnych przez Wy& • 
Radę szkolną krajową), cnt 80, { 

SELINGEBOWA Julia. Ziemie polskie. Lekcye geografii w po- 
łączeniu z etnografią. Lwów, 1876. cnt 70. 

WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego podług 
J. Johnstona. Kraków, 1869. cnt. 70. 

Roczniki „Szkoły" z roku 1873, 1874 i 1876 po' 2 *ftr., z roku 
1877 4 "złr. 4* Praewodńfk bibliograficzny. legenda z podań nadEtłuczańskiego Indu. wysnuta 

przez DRWĘCĘ. 

' " ,' *; \ : Kr^kót?; 1878 . w rMSj 8&ev -^- Oóna §0: cnt* 

Do> nabyefa we wszystkicn księgarniach krajowych i zagranicznych. ST i - • l - =.-- - — ^ gg: .-=- Począwszy od Igo stycznia 1879 r. wychodzić będzie 

* * * • * 

w Krakowie peryodycznie co kwartału poszytami, zawierającymi 
w Sobie po sześć arkuszy droku in 8vo na papiefrze welinowym, 

9 

z rysunkami herbów, dzieło p. t. : 

KNIAZIOWIE i SZLACHTA 

' między ' 

Sanem \ Wieprzem, Bugiem, Prypetią,; Dnie- 
prem, Siniuchą, Dniestrem i północnymi 

stokami Karpat osiedleni. 

' Opowiadanie historyczne , heraldyczne - genealogiczne 

i obyczajowe 

przez 

& % • 

¥. Mkoifio i Z, L. 
Cztery kwartalne poszyty w końcu każdego roku stanowić 
będą tom jeden. Prenumerata roczna jednego tomu, 24 arkuszy 
druku zawierającego, wynosić będzie: 

w cesarstwie Austryjackićm 12 złr. w. a. 
„ Rosyjskićm f2 rub. sr. 

» « 4 J • I 

„ Niemiecktóm 24 marek. • 

O biłety prenumeracyjne można : się zgłaszać pod adresem: 
Z. L. Radzimiński, Kraków, ulica Krupnicza Nr. 168, L piętro. kralców, 1 września tófe. tó Najnowsze iziela wyflaae latłata tsipii 

GEBETHNERA i WOLFFA CHOMĘTOWSKI Władysław. Synowie hetmańscy, opowiadanie histo- 
ryczne. 2 tomy. rs. 2 kop, 40. , 

DMOCHOWSKI F. &, Kratki zbiór lustoryi pólekiej, podług najnowszych 
źródeł historycznych, opowiedziany. Wydania nowe* poprawione, fązm-. 
nięte i uzupełnione Bpisem chronologicznym i wykazem książąt z pło- 
mienia Piastów i Gedyminów. kop. 75. 

Ewangelia dla małych dzieci przez H. J., z ryciną, kop. 30. 

FALEŃSKI F. Sama jedna, opowiadanie, kop. 75. 

GLOGER Zygmunt. Starodawne dumy i pieśni, kop. 25.' 

— Krakowiaki ze źródeł drukowanych i ust ludu. kop. 30. ! ' 
HEURICH Jan. Przewodnik dla cieśli, obejmujący cały zakres ciesielstwa,, 

z 299 drzeworytami w texcie, podług, najlepszych dzieł obcych a* za- 
stosowaniem się do potrzeb i zwyczajów krajowych. Wydanie 3-eie. 
rs. 1 kop. 20. 

KAMOCKA Józefa. Bądź wola twoja, modlitwy i rozmyślania na wszyst- 
kie dni tygodnia i miesiąca, na wszystka uroczystości kościelne i ha 
wszelkie okqlicznóści życia,,, ułożone przez kapłanów i świętych kato- 
lickiego kościoła ku czci i chwale ukrzyżowanego Chrystusa. Wydania 
osobne, dla kobiet i męazozyzn. rs. 1 kop. 20. 

KOSIŃSKI K. ka. Mały katechizm dla ludu i dzieci. Wyd, 2»gie, kop. 5. 

KRASZEWSKI J. I. Bracia rywale, obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIH • 
wieku. tśj'1. ' " 

— Hołota, powieść współczesna, 2 tomy. rs. 1 kop. 50! 
MAGNUSZEWSKr Dominik. Dzieła,-.tom I. Lwów, 1877. rs, 1 kop. 2Q. 
ODYNIEC A. E. Listy z jpodróży (z Neapolu do Genewy), tom |V-, rs. 1 

kop. 50. Cena 4*ch.toniów. rs. 5 i^p, 4q # 

REMBIELIŃSKI Gustaw. Machiny parowe w zastosowaniu do potrzeb /rol- 
nictwa i machiny rolnicze, rs. 1 kop. 20. 

SER WATO WSKI W. ks. Dzieje starego i nowego testamentu, Jcfótko że- 
brane dla dzieci, wydanie ósme, przejrzane i poprawióite, ozdobiona . 
licznymi drzeworytami w texcie, w oprawie. kop f( 37 1 /,. 

Świat zwierzęcy w obrazkach, zebrany dla młodocianego wieku przez 
autorkę „Wieczorów czwartkowych", z. 96 tabl. rycin kolor.,, w opra- 
wie, rs. 1 kop. 50. 

Trzy baśnie*: jCądry kot Księżniczka- z głogu. Kopciuszek;- Z 19 ryc. 
kolor., a testem Wł. L, Anczyca. rs.. 1 kop* 50. « • 

WIŚNIOWSKI Sygurd. Dzieci królowej Oceanii, rs. 1 kop. 50. : l 

WÓJCICKI K. Wł. Społeczność Warszawy w początkach naszego stulecia 
(1800—1830). rs. 1 kop. 80. " • . * . 

ZACHABYASIEWICZ Jan. Prawo bezprawia, powieść, rś. 1*- . 

Zarysy charakteru, (ftr^awj^ i $tawi««V FW» J^ A* hpp> 4Q f •> 48 Przewodnik bibliograficzny. Na&sw.ycftajae gniienle. cenyl 

SMOLEŃSKI ks. Sieroty, powiastka dla młodzieży. 10 cnt. 

— Siostra Wiktorya, powiastka dla młodzieży. . .' 12 cnt. 

GERAMB de. Pamiętaj o ostatecznych rzeczach. 12 cnt 

Erwie, godziny idoraoyi Najśw. Sakramentu . # . . fl) ojat 

BOŁANDEN fc/Kielnia albo krzyż '. '. . . 115 cnt. 

STANIHURST 0. T. J. Boga nieśmiertelnego święta historya 1 złr. 

Do nabycia w księgarni katolickiej dra WŁADYSŁAWA MIŁKOWSKIEGO 

ypv Krakowie. 

_■ , ! ■■.»» ■ ■ ■ , « » »« lii' ■ ■> -T *^^ »■« i i ■■■■ T - ; ■ ■ fc » ą ■■■■■■ ■ ■ -■■■■■,...■-. ; ■ . wj « ■ ■ — m * * ■« ■ »■ •■■ ■ » ■■ « ^ ■ ^ . — « ^ * ■■ .» ■ »■ »■ ■ ■ ■ ■ 

,■ tl >»lli4 ■* * ^» i - ^ »** > • * * -%^ * * ' '■ ■ - * ' ' ■ *-^^ ■ »■■■! — ^. *^ ■>*■ ■■■* ■■»■■■ ■■■■, . ■■■ II ■■■■^ l ^ I ,i I . I I ■ ■ . ■ 

CENNIK DRUKARNI FOTOGRAFICZNEJ 
ST, - V7"lS25TIO - V7-SICI^]GhO 

w Krakowie, Rynek Nr. 17. 

1. DRUK FOTOGRAFICZNY (Albertotypia, fotodruk). 

Obszerniejszy cennik w poprzednim Nrze Przewodnika. 

II. CYNKOfiRAFIA (Chemigrafia). Otrzymanie kliszów typograficz- 
nych, wszystkich rodzai ilustracyj dla dzienników, dzieł nauko- 
wych, map etc. 

Za pomocą procesu chemicznego dostarcza cynkografia klisze, które wraz 
z czcionkami tak jak drzeworyty mogą być na drukarskiej prasie odbijane. Zastę- 
puje ona zwykły drzeworyt nietylko co do nadzwyczaj prędkiego otrzymania 
zdatnych do druku kliszy, ale szczególniej pod względem ceny tych kliszów, która 
jest o 7» mniejszą od drzeworytu; odtwarza jak najdokładniej artystyczne wy- 
konanie rysunku, a przewyższa drzeworyt nadzwyczajną twardością metalu, gdyż 
klisz z najdelikatniejszym rysunkiem wytrzyma sta tysięcy dobrych odbić bez 
zniszczenia się. * , ' • 

Otrzymanie kliszów cynkowych może być w czworaki sposób uskutecznione. 
. 1» Z rysunku 'wykonanego piórkiem na papierze lub kalce** autografleznej tu- 
szem autografieznym. 

2. Z rysunku zrobionego tłustą kredką litograficzną na papierze umyślnie 
do tego przygotowanym (papierze groszkowym). 

3. Z odbitki z grawowanego kamienia farbą do przenoszenia (Umdruokfarto) 
na papierze do przenoszenia. 

4. Z rysunku wykonanego kreskami , liniami (nie pędzlem) na białym gład- 
kim papierze, zwykłym tuszem chińskim; lub z danego odbicia z drzeworytu. 

W piórwszych trzech razach rysunek przenosi się wprost na cynk, a gotowy 
do druku klisz kosztuje z rysunków wykonanych pod Nrem 1 i 2 za 1Q cm. 2y a 
centa (niżej 30Q cm. liczy się za pełne 30D cm.). 

Z odbitki podanej pod Nrem 3, kosztuje 1Q cm. 3% centa (niżej 30Q cm. liczy 
się za pełne 30D cm.). 

Rysunek na zwykłóm papierze jak pod Nrem 4 musi być z pomocą fotografii na 
cynk przeniesiony, i wtedy 1Q cm. wraz ze zdjęciem fotograficznóm kosztuje 6 
centów; wyżej 200D cm. ID cm. po 5 centów (klisz mający mniej jak 100Q cm. 
liczy się za pełne 100Q cm.). 

: Materyały aotograficzne wyłącznie do cynkografii używane: 

Tusz autograficzny kawałek po < c . Złr. — 20 out. 

Kredka autograficzna 4 sztuki po „ — 25 « 

Papier autograficzny do rysunków pod Nrem 1 arkusz , n — 10 n 

Kalka autograficzna i ' •' „ '* „ „ „ ...... n — 15 

Papier do przenoszenia grawur arkusz „ — 10 

papier groszkowany arkusz . » , . v ..... „ 1 ***; 

Ceny tylko sa gotówkę lub sa pobraniem pocztowym. n » ■-. Kraków, 1 września 1878. 4? Następujące książki szkolne poleca 
KSIĘGARNIA 

<3r. Oebetliiieira i spółki 

w Krakowie: 

ANCZYC Wł. Ł. Krótki rys dziejów narodu polskiego dla niźszycH 

zakładów naukowych treściwie ułożony, wydanie 3-cie, zupełnie 

przerobione. Kraków,. 1877. — 80 cilt. 
Historya kraju rodzinnego dla klas niższych szkół średnich 

galicyjskich przez L. D. L. Kraków, 1875. — 80 cnt. 
KREMER Józef dr. Początki logiki dla szkół średnich. Kraków,: 

1876. — 1 złr. 60 cnt. 
MICHNA W. Geografia powszechna ze szczególnym względem na 

nowy administracyjny podział Galicyi, ułożona tokiem składowym 

dla użytku młodzieży w szkołach ludowych, miejskich. Kraków, 

1867. — 60 cnt. 
SCHOEDLER Pr. dr. Zoologia, przełożył A. Wałecki, wyd. 2-gie. 

Warszawa, 1873. — 2 złr. 
SIEMIENSKI Ł. Wieczory pod lipą czyli historya narodu polskiego. 

Kraków, 1872. — 1 złr. 
ZIEMBA T. Z. dr. Psychologia. Kraków, 1877. — 1 zb\ 25 cnt. Z dniem Igo lipca r. b. zaczęło wychodzić nakładem księgarni 

GhEBETiaONrER/JL i -WOLFFA. 

w Warszawie, 

zawieszone blisko od roku przez poprzedniego wydawcę, 

czasopismo p. t. 

PRZYRODA i PRZEMYSŁ, 

Tygodnik popularno-naukowy, 

pod redakcyą 

dra KAROLA JURKIEWfC2 A, 

profesora Uniwersytetu warszawskiego. " . , • i i w Warszawie 

rocznie rs. 6 kop. — 

półrocznie 

kwartalnie 60 w Salicyl 

rocznie złr. 12 

półrocznie . . » 6 

kwartalnie #«<«< .«•*•• „ i Prenumerata wynosi: 

na prowi&cyi i w Ceftarttwie 

z przesyłka rocznie rs. 8 

„ półrocznie l wartalnie w W. ks. Pos&ańskita 
rocznie .......... marek 24 

półrocznie ♦ . . . 4 * - • • * .. 12- 
kwartalnie t ..♦,.♦♦, n 4* Przewodnik biblfograHićmJ'. r » W yszedl" ^właśnie ^ druku ' # 
• ■> *« K i / . * J G.Gebethnera i Spółki t n . ; w iKf&ko^ife 


. ! i jest do nabycia we wszystkich księgarniach krajowych 
..:«•:■ i zagranicznych ; 

Adama Mickiewicza ■ : i • < • * ^ czyli r* ,- / * • ■ » '..i. ' . i .-■ > ostatni sajad na Litwie, * . . .'I I .T '. -\ i. t historya szlachecką z j\. 18 1 1 i 1812 w dwu- 

f V' >• :■ I • « ■ * I * * * . t 


• » 'z» Edycya ta popularna, wy ,d<*n<|y postała w celu uła- 
twienia najmniej' zamożnym' nabycia tego pięknego utworu 
Mickiewicza. 

. " Cena 1 złr. » » ' Wydawca i redaktor odpowiedzialny, djf. Władysław Wisłocki.,,; 


£ dmłMTBi CnłwMtjrtti* -JtgfclfaiUktego tftd garbem Ignacego* StoloU. PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tóż czytających i kupujących książki. 
Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości y*— l ł /t arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie Izłr., z przesyłką 1 złr. 24 cnt; "y, rocznie 50 
cnt, z przesyłką 62 cnł.; y, rocznie 28 cnt, z przesyłką 34 cnt; miesięcznie 
10 cnt, z przesyłką 12 cnł. — - Opłata od Ogłoszeń za każdą y l0 częłd strony 
50 cnt., za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. t 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

Kraków, 1 października 1 

Aforyzmy polskie po wypadkach 1875 > ryi początków romantyamu w Polsce, do 

-1878 r. Wiedeń, wydawca i nakł. 1*™** J^j^^v taak ^ m Tomkowie 
ro n -,. a ^ t ir i i- < (str. 265— 341); Bibliografia z zakresu hi- 

W. Prawdzie, druk. L. K. Zamarskie- ^ toryi i iter atury i oświaty w Polsce z r. 

go, 1878, w 8ce większćj, str. 8. 20 ent. i 1877/78, przez dra Wł. Wisłockiego (str. 

AMICIS Edmund de. Hiszpania, wspo- j 342—378). 

mnienia z podróży z piątej edy- ) Ateneum pismo naukowe i literackie 

cyi oryginału włoskiego przekład Ma- < pod redakcyą J. Trejdosiewicza, zeszyt 
ryi Siemiradzkiej. (Dodatek do Wędrow- \ wrześniowy r. J 878. Warszawa, wy dar 
ca). Warszawa, nakł. Filipa Sulimier* \ wca W. Spaaowicz, druk. K. Kowale- 
skiego, reJakcya Wędrowca, druk. J. j wskiego, w 8ce wi^kszój, str. 409—626. 
Ungra, 1878, w 8oe> małej, str. 518< Treść: Herbert Spencer, przez Włady- 
i 1 ni. 1 rubel. s s l awa Kozłowskiego (str. 409—448) ; Ba- 

» /. jj j • -s i-A i. . Srometr w stosunku do pogody, przez A. 

Archiwum do dziejów hteratury i p ietkiewioza (8tr . 449-464) ; Powadź, po- 

oświaty w Polsce, wydawane przez Ko- 5 wieść Fryderyka Spiolhagena w skróceniu 
misyą do badań tego zakresu przez < opowiedziana przez Wincentę Limanowską 

Wydział filologiczny Akademii uraieje* {«• d > 8tr - 465-501) ; Dawne drogi i szla- 
. J , . v tT ' i j. J \ ki na prawym brzegn Dniepru i ich zna- 

tnosci w Krakowie powołaną, tom 1. 1 czen ie historyczne, przez Edwarda Ruli- 
Kraków, nakł. Akademii umiej. , druk. > kowskiego (str. 504—528) ; Francya daw- 
Czasu, 1878, w 8ce większej, str. YlJniejsza (str. 529—548); Listy z podróży 
1 ni i 378 A. E. Odyńca, przez Piotra Chmielów- 

nerahiti południowo-wschodnich wydzia- ^ 01 ^? /^ LJ^nf «£\ P 
łów smolnych, odprawionej imieniem Ko* na Łapickiego (str. 605-626). 
misyi edukacyjnśj w r. 1V82, wydał dr. B. F. Y. Zoria na ruskom nebokłosie, 
Władysław Wisłocki (str. 21— 70); Statuta sostawy w F. Y. B. Kołomyja, nakł. i cze- 
i matrykuły wydziału i teologicznego Uni- ren kamy M. Biłousa, 1878, w8ce,str. 14. 
wersytetu Jagiellońskiego z XVI wieku, \ 7 

wydał dr. J> Szujski (str. 71—94) ^ ZałoO BARĄOZ WŁ Meine Berłiner Leindens- 
żenię i urządzenie Collegilminoris. podał ! geschichte, seineti Freunden gewidmeł 
dr. J. Szujski (str: 95-118); Zapiski i do- von Ladig i ftu8 von Baronche 1878-. 
kumenta do dziejów instrukcyi publicznej < « t . r, , „ , TT , n » 

w Polsce, wydał dr. Władysfew Seredyn- BerK D™k von Gebr. Unger (Th. 

aki (atr, 113~a64) v $ Przyczynek do histo- ś Grimm), 1878, w 8ce, str. 16. 5ó * Przewodnik bibliograficzny. -Ł !_: *■..*-*, , , .«f»»_-Ł ,._.>-«■ *' BABTHELS Artur. Tydzień poleski, £ B0&0&7A Jaroslas. LabatailledeGrun- 

ustęp z życia myśliwskiego na Litwie > waid ; par Paris, imp. Schmidt, 

wydany staraniem redakcyi cza- ? lib. du Luxembourg, 1878, w 18ce, 

sopisma „Łowiec". Lwów, Gubryno- str. 36. 

wicz i Schmidt, I związkowa druk., s BUSSON G. J. ks. Rady dla służących 

1878, w 8ce, str. 69. 1 złr. 50 cnt. j(z francuskiego przez ks. K. Osiecim- 

BATAIŁŁABD Paul. Les Zlotars, dits £ skiego), wydane z pomocą Akademii 
aussi Dzvonkars, Tsiganes fondeurs l umiejętności z funduszu powierzonego 
en bronze et en laiton dans la Gali- \ tejże na popęd wydawnictw tej treści. 

cie orientale et la Bukovine, par I Kraków, staraniem i nakł. ks. Konstan- 

archiviste de la faculte en módecine ? tego Osiecimskiego, druk. Czasu, 1878, 
de Paris (Extrait des Memoires de lać w 8ce małej, str. IV i 356. 1 złr. 
Societó d' anthropologie de Paris, 2e CHOCISZEWSEI Józef. Chłop polski za 
serie t. I). Paris, E. Leroux editeur, oza sów polskich : Czy rzeczywiście tak 
imp. Hennuyer, 1878, w 8ce, str. 70 U\ e było w dawnej Polsce, jak o tern 
(499—569) i tabL rys. p i 8ze p . Roman Szymański w 13 i 15 

Biblioteka najcelniejszych utworów li- 1 Nrze Orędownika z r. 1878? Kilka 
teratury europejskiej, pod kierunkiem i słów serdecznych w tej sprawie dla ludu 

redakcyi Kłosów, zeszyt sierpniowy < polskiego napisał Poznań, nakł. 

1878. Warszawa, nakł. i druk. Lewen- s J. Chociszewskiego, druk. H. Schmae- 
tala, w 8ce, str. 337—448 i 49— 80. dickiego, 1878, w 12ce, str. 36. 15fenig. 

Treść: Dzieła Ignacego Krasickiego, tom > — Dzieje narodu polskiego dla 

Hu^Slfffi^ młodzieży, skreślił i 

l — warszawska," pismo poświecone ™j ważniej szemi wiadomościami z pi- 
naukom, sztukom i przemysłowi/ pod śmienn T lctwa P olskl 5°. l geografii zao- 
redakcząK. Wł. Wójcickiego, zeszyt P**"?* •• •• •. wydanie czwarte ozdo- 
wrześniowy r. 1878. Warszawa, Gebeth^, 110211 ^ 11 ! 1 ©brukami. Poznań, nakł. 
ner i Wolff, nakł. i druk. J. Bergera, J.K.Żupańskiego, czcionkami H.Schmae- 
w 8ce, str. 349— 504. dickiego, 1878, w 8ce małć), str. 244. 

Treść: Lucyan Siemieński, przez Adama 80 feni S-> w opr. 1 marka 10 fenig. 
Bełcikowskiego (str. 349-368;; Najnowsze ś — Nowa Sybilla zawierającą naj- 
objawy filozofii pesymistycznej w Niem- < ważniejsze przepowiednie o przyszłości, 
czech : Filozofia wyzwolenia napisy Sewe- t gi kościo i a św Po i ski i S ło- 

ryn Smohkowski (c. d., str. 369—385); > J . " * . tt r» - 1 1 

Syn marnotrawny, opowiadanie z końca wianszczyzny, częsc II. Poznań, nakł. 
XVIII wieku, przez J. I. Kraszewskiego < J. Chociszewskiego, druk. H. Schmae- 
(c. d., str. 385-411) ; Wspomnienie o WoM dickiego, 1878, w 12ce, str. 60. 30 
terze z powodu stuletniej rocznicy jego \ f PT „>A w 

śmierci (c. d., str. 411-434); Z wystawy e s * , , . . A , ,. , .. 

paryskiej (str. 434-458); Kronika poznań- • — Polskl sowizdrzał czyli zbiór 
ska (str. 458-465); Piśmiennictwo krajowe \ uciesznych i dowcipnych powiastek, hi- 
i zagraniczne : Ks. M. Morawskiego Filo- 1 storyi, anegdot, dykteryjek, figli, żartów, 

R^pi^ * k ^<* i -zwykłych opo- 

jętności, tom IV-VI przez J-d (str. 465- wiadań, dla rozweselenia serc kocha- 
492); Konkurs; Wiadomości bieżące. <nych wiarusów w tych smutnych a 

BOBOWIOZ Antoni-Lucien. De la fievre < ciężkich czasach, z rękopisów, z ksią- 
intermittente symptomatique de la li- 5 żek i z opowiadań ludzi dogwiadczo- 
thiase biliaire, these pour le doctorat ? nych, co to nie z jednego pieca chleb 

en módecine, presentee et soutenue de- j jedli, zebrał Poznań, nakł. J. 

yant la faculte de Paris. Paris, imp. ! Chociszewskiego , druk. H. Schmaedi- 
Parent, 1878, w 8ce, str. 37. |ckiego, 1878, wl2ce ; »to\ 72.301910$, Kraków, i października 18?8. 51 t*\ »■ B0ESZEW8ZI Zazim. ks. Zapiski i X se pour le doctorat en módecine, j>rś- 
wrażenia z podróży do ziemi św. i Egip- \ s6ntóe et soutenue devant la facultć 

tu, odbytej w r. 1872 przez lic. I de Paris. Paris, imp. Parent, 1878, 

św. teologii, kanonika metropbl. poznań- j w 4ce, str. 44. 

skiego. Gniezno, nakł. i druk. J. Ba &D2CZYZ Stanisław, ks. Przewodnik 

Langiego, 1 878, w 8ce, str. VI, 309 \ historyczny po Gnieźnie i jego kościo- 

i 2 ni. 4 marki. \ łach, ułoży! wikaryusz katedral- 

Duch pocieszyciel, książka podręczna ? ny. Gniezno, nakł. autora, druk. J. B. 
dla wszystkich, którzy ulgi, światła iJLangiego, 1877 (1878), w 16ce, str. 
pociechy w życiu swćm potrzebują : \ 2 ni., 80, 2 ni. i 1 rycina. 1 marka. 
Officyum świętej miłości czyli psałterz l GHŹYCZI Gk von. dr. Die Ethik Da- 
Ducha Przenajświętszego. Warszawa, ? vid Hume's in ihrer geschichtlichen 
druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery, j Stellung, nebst einem Anhang liber die 
1878, w 32ce, str. 128. 12 kop. |universelle Glilckseligkeit ais oberstes 

Dwutygodnik naukowy poświęcony ar- Moralprincip. Breslau, Kohler, 1878, 
cheologli, historyi i lingwistyce, pod w 8ce, str. XVII i 357. 8 marek, 
redakcyą Teodora Ziemięckiego, Ner Głos synogarlicy na pustyni świata 
15 z dnia 1 września 1878. Kraków, | tego jęczącej, t. j. duszy chrześciań- 
druk. Wl. L. Anczyca i Sp., w 8ce, skiej rozmyślania do Pana Boga, oblu- 

str. 411 431. j bieńca wiecznego, wzdychania i w ohrze- 

Treść: Mieszkańcy osad nawodnych , j ściańskiej doskonałości ćwiczenia, dla 
pracz T. Ziemięckiego (c. d., str. 411— pożytku dusz krwią Chrystusowa od- 
419); Słoworód ludowy, przez Jana Kar- kupionych przedrukowane w drukami 
łowicza (c. d., str. 420 — 427): Wiadomość S , ,.>,. ,, , ... -.«.... 

niektórych odkryciach starożyrniczych Ja8n6 J Gor y częstochowskiej r. p. 1811. 
w ostatnich latach dokonanych, podał L. l Warszawa, druk. J. Cotty, 1878, w 16ce, 
Szczerbowicz- Wieczór (str. 428 — 430) ; Po- ? gtr. 384. 1 rubel. 

siedzenia Akademij i Towarzystw nauko- j^^ nawrócony mową Jezusa 

wych: Wiadomości. i™. I j i * A • i- 

m , A , . „ „ .. Chrystusa do pobożnego życia, czyli 

1 «™ J° Z '* ZeSZy « Z T \ ?J rZe ,T 8 P° tób Pojednania się z Bogiem przez 

18 J 8 --7 a «- G ' v W - 8ce ' 8t , r - 435 T 4 \ 8 - Uziesięcio - dniowe uwagi. Warszawa, 

Tresc: Mieszkańcy osad nawodnych, \ A i n n -^ i • • a xt- • 
przez T. Ziemięckiego (c. d., str. 4B5- druk - F - Czerwińskiego i S. Niemiery, 
442); Słoworód ludowy, przez J. Karłowi- 1878, w 32ce, str. 95. 10 kop. 

cza (c. d.. str 442-450) ; Wiadomości o aTOB S0H Rud. B. von. Der Lupkower 
niektórych odkryciach starożytnych, po- m , 7 t • u v • u 

dał L. Szczerbowicz -Wieczór (dok., str. Tunnel der ersten ungansch-gahzischen 

460—453;; Posiedzenia Akademij i Towa- 1 Eisenbahn. Wien, Lehmann et Wentzel, 

raystw nauk.; Wiadomości. 1 1878, w 8ce, str. III, 52 i 9 tablic 

Elementarz dla szkół ludowych uło- \ litogr. 6 marek, 
iony z polecenia Rady szkolnśj kra- \ HILLEGEEB 0. S. J. Daleka podróż, 
jowej. Lwów, nakł. Zakładu nar. im. ) książeczka ku napomnieniu i pociesze- 
Ossolińskich, druk. E. Winiarza, 1878, \ niu ludzi dobrój woli, napisał po nie- 
w 8ce, str. 116. Oprawn. 33 cnt. <miecku przełożył na polskie ks. 

ESTBEICHEB Zaroi dr. Bibliografia s B. Dziegiecki. Gniezno, nakł. i druk. 
XIX wieku, tom V zeszyt II (Woro-^J. B. Langiego, 1879, w 16ce, str: 
nicz — Żyżń). Kraków, druk. Uniw.)238 i 2 ni. 60 fenig. 
Jag., 1878, w 8ce większój, str. 161 \ JAMES Henryk. Amerykanin, powieść, 
— 385. 2 złr. \ przekład z angielskiego A. Callier, 

9A8ZT0WTT Gabryel. Des accidents i tom I i II (Biblioteka podróży, pa- 
prćmonitoires de la goutte, et du trai- miętników, opowiadań historycznych), 
tement prćventif de cette maladie, thi> j Lwów, nakł, Gubrynowicza i Schmidta; 62 Przewodnik bibliograficzny. druk. K. Filiera, .1879, w 8ce, stronami, Warszawa, nakł. Gebethnera i 
221 i 233 3 rfr. 20 cnt. • Wolffa, Kraków, druk. WŁ L. Ano&y- 

JANOTA E. dr. prof. Lud i jego zwy- \ oa i Sp., 1878, w lCce, atr. 223, 90 kop. 
czaje : I. Zwyczaje świąteczne (Odbitka | KRASZEWSKI J. I. Ada, sceny i cba- 
z „Przewodnika nauk. i lit. tt ). Lwów, raktery z życia powszedniego, tom I, 
nakł. autora, druk. WŁ Łozińskiego, J n \ ni. Wilno, nakł. i druk. J. Za- 
1878, w 8ce, str. 2 ni i 96. 1 złr.^ wadzkiego, 1878, -w 8ce, str. 259, 

JESKE August. Początki czytania za- 252 i 243. 2 ruble 40 kop. 
wierające opisy, powiastki, bajki i za- \ ' — Jak się pan Paweł żenił i jak 
gadki z drzeworytami (Odbitka z Ele- \ się ożenił, powieść. Warszawa, Gebeth- 
mentarza). Warszawa, nakł. księgarni i ner i Wolff, Kraków, G, Gebethner i 
St. Arota w Lublinie, druk. E. 8kiw- > Sp., nakł. i własność wydawców, druk. 
skiego, 1878, w 8ce, str. 68. 20kop.jwł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce 

JTJSZKIEWICZ Antoni. LictuviSkos daj- s małej, str. 1 99 (przez pomyłkę, za- 
noś, suraśitos par Antaną Juśkevice. J m i ft8 t 200). 1 rubel. 
Kazań, typogr. Uniwersyteta, 1878, — Sąsiedzi, powieść z podań szla- 
w 8ce str. 7 i 1 ni. icheckich z końca XVIII wieku, tom I 

Cztćry pieśni litewskie, drukowane ła- i II. Warszawa, nakł, M. Glttcksberga, 
cińskiemi literami, druk. S. Orgelbranda synów, 1878, 

KABLIŃSKI dr. prof. Materyały do kii- w 8ce małej, str. 198 i 199. 1 rubel 
matografii Galicyi, zebrane przez sek-|so kop. 
cyą meteorologiczną Komisyi fizyogra-j _ Wybór pism, wydanie jubile- ficznej Akademii umiej., rok 1877 (Od- 
bitka z tomu XII Sprawozdań Komi- 
syi fizyogr. za r. 1877). Kraków, druk. uszowe na korzyść jubilata, tom IV: 
Jasełka, wyciąg z pamiętników Ktosia, 
część I. Warszawa, druk. J. Ungra, Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 215 i 1 ni. ig78, w 8ce, str. 387. 

KASPEOWICZ E. Ł. Tornister- Dolmet- j KRÓL Źegota prof. Mięczaki lądowe 
scher der deutschen Reichssoldaten im i i słodkowodne ze stoków głównego 
taglichen Verkehr mit den Grenzvol- ;> działu wód i przyległych temuż części 
kern des deutschen Reiehs: daniach, ? niżu północno-europejskiego w Galicyi 
hollandisch, franzózisch, russisch, pol- s wschodniej (Odbitka z tomn XII Spra- 
nisch und bohmisch, Sammhing derswozdań Komisyi fizyogr. Akademii 
nothwendigsten Wórter und Ausdrticke > umiej, za r. 1877). Kraków, druk. 
mit Wiedergabe ihrer Aussprache in s 'llniw. Jag., 1878, w 8cc, str. 1.4. 40 cnt. 
deutscher Schrift. Leipzig, Kasprowicz, \ — Roślinność na granicznym pa- 
1878, w 16ce, str. 79. 75 fenig. ssie wyżyny podolskiej i niżu północno- 

Kijew w ruskoj poezii (albom). Ki- ^ europejskiego w Galicyi wschodniej 
jew, druk. Frica, 1878, w I6ce, str. > (Odbitka z tomu XII Sprawozdań Ko- 
VIII i 116. 60 kop. s misy i fizyogr. Akad. umiej, za r. 1.877). 

KLECZKOWSKI Wladislas. Notice sur s Kraków, druk. Uniw, Jag., 1878, w 8ce, 
Fhygiene de Talimentation, etudes phy- str. 43. 50 cnt. 
siologiąues tirees des connaissancea g$- 1 — Beitrag zur Kenntniss der Mol- 
nerales et appuyćes d^bseryationspra-Muakęn- Fauna Galiziens (Aus. denVer- 
tiques sur ralimentation au point de \ handlungen der k. k. zoologach -bota- 

vue de Thygiene, par de Wilna. I nischen Gesellschaf t in Więn, . Jahr- 

Paris, imp. Goupy et Jourdan, 1.878, \ gang 1878, besonders abge4ruqkt). 
w 16ce, str. 32. \ Wien, 1878, w 8ce, str. 10. 60 cnt. 

KRAKÓW Paulina, Wspomnienia wy- EROTA J, Wykaz mchów , zebranych 
pnanki, wydanie czwarte z 6mą ryci? \ w Tatrach w sierpniu l£7 y 7 r» (04: Kraków, 1 paittoiernłkft 1878. 58 bitka z tonm XII Sprawozdań Komteyl > oznym a Ideą klaay robotniczo), od- 

fizyogr. Akad. umiej, za r. 1877). Kra- sczyt wydanie trzecie. Lwów, 

ków, dmk. UWw. Jag., 1878, w 8ce, nakł. Księgarni polskiej, plac halicki 
str. 14. 14, I związkowa druk., 1878, w Sce, 

Książeczka złota czyli nauka pokory str. 40. 30 cnt. 
prowadzącćj do doskonałości chrze- LEW1CKIJ Iwan. Ukraińskij hetman 
śctaftskiśj, przekład z francuskiego (Bi- Bohdan Chraielnyókij i Kozaczyzna. 

Młoteczka religijna, tom 1). Pelplin i Lwiw, zachodom M. Pawlika, I zwia- 

Gietrzwałd, nakł. J. N. Romana, czcion- zkowa druk., 1878, w 8ce, sta*. 150 

kami St. Komana, 1879, w 16ce ma-d 2 ni. 

tej, str. 116 i 1 rycina. 40 fenig. LISICKI Henryk. Alexiander Wielopol- 

Ksiąika pierwsza do czytania i na- 8ki > totn IIL Krak <K nakł - * *ak. 
uki języka polskiego dla szkól począt- \ Czimi > 1878 > w 8ce > s{r - XXXI Sa- 
kowych. Lwów, nakł. Zakładu nar. im. \ ^ z * r - , . , . ... 
Ossowskich druk. E Winiła 1 878 ^ft^W&Ł "pTkft 
w 8ce, str. 17* i 3 ni. Opraw. 40 cnt. L\ ks. Metternicha". 

- do czytania dla głuchoniemych LUSAS stanJs j aw< Erazm Ciołek bi- 
ułożóna praeR Radę pedagogiczną war-$„ knp płocki (i 503— 1522), dyplomata 
szawskiego Instytutu głuchoniemych 1 \ po , 8ki XVIg0 wieku Warszawa, wyda- 
ociemniałych i zatwierdzona przez J W. jj nłe JjitHiotefei warszawskiój, druk. J. 
kuratora okręgu naukowego warszaw- Bergcraj Lwów Gybrynowicz i Schmidt, 
skiego, senatora de Witte, część po- 1878j w 8ce , str. 114. 1 złr. 20 cnt. 
czątkowa.. Warszawa, nakł. i druk. In- i enrawvi 7 ' k" lo ' 

stytutu głuchoniemych i ociemniałych, (0 STtomu" KlfspmwTdań Ko- 
1878, w 8ce małći, str. 102. 40 kop. s v . . « A1 , \ . ^ 07l7 , 

innwŁflWMB hJL ««f Nauka fizv- misyi fiz y°S n Akad. umiej, za r. 1877). 
KTOYŁGWICZ Stefan prof. *auka nzy R ^ d ^ Uniw# j 1878 w 8 

ki w szkole ludowej pospolitej, podrę- } q 

cznik dla nauczycieli ułożył star- s r * ' • Gramatyka iezyka 

szy nauczyciel w c. k. seminaryum < »^*« w aowju. ^ j j* j 

J . . , \_., *., r J . opolskiego szkolna, wydanie piąte prze- 

nauczycielskiem męskiem we Lwowie, > ,. °* » n * 5 i w 

/»o • ^ • /-d-It * i ^i '? robione. Lwów, nakł. autora, druk. L. 

z 68 rycinami (Biblioteka dla nauczy-?™ . i0 „l , 7 QOO . 

• t i -njy A i x -i Tłt\ t • <Winiarza, 1878, w 8ce, str. 322 i 2 
cieli szkół ludowych, tomik III). Lwów. e . . ' _ > } 

nakł. Towarzystwa pedagogicznego, I \ n ' 

związkowa druk., 1878, w 8ce, str. \ MARKIEWICZ Stanisław dr. Assemza- 

XIV i 1 1 4. 80 cnt. \ c y a Miast, tymczasowe środki asseni- 

LANbSfiEBGtEB Sr. Podręcznik chi- ™W miast naszych, opracował ..... 
Turgii poło wćj, przekład dzieła: „Hand-5 Z soczewki (Odbitka z „Medycyny"), 
buch der Kriefeschirurgisehen Technik" Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza i 

von Ttibingen, 1875, uwieńczo- W. Noakowskiego, 1878, w 8ce wię- 

neg-o nagrodą konkursową i poświęco- \ kszej, str. 1 ni. i 79, z 9 drzewory- 
nego Najjasn. cesarzowej niemieckiej < t am * w texcie. 

Auguście, przez Mieczysława Gruella,j MICHAŁOWSKI Emil. O nauce języka 
lekarza ordynującego w szpitalu św. ] polskiego w szkołach realnych, skreślił 

Antoniego w Włocławku. Warszawa, j .' c. k. inspektor szkół ludowych. 

nakł. i druk. Gazety lekarskiej, 1878, j Tarnopol, nakł. wydawcy, druk. J. 
w 16ce, str. 191 i 2 tablfee. 2 ruble. Pawłowskiego, 1878, w 8ce większej, 

ŁASSAŁŁE Ferdynand. Program robo- str. 21. 
tników : O szczególniejszym związku ^ MICHNA Wojciech, Geografia dla szkół 
pomiędzy spółczesnym okresem history- ludowych, ułożył i napisał . na 54 Przewodnik bibliograficzny. podstawie planu naukowego przez Wys. ? Ruch literacko - naukowy, przez A, P. 

Radę szkolną krajową w szkołach lud. j ( 8tr - 400—408). 

zaprowadzonego. Kraków, nakł. autora,; — Toż, zeszyt z dnia 15 września 

druk. Czasu, 1878, w 8ce, str. 179 1878. Tamże, w 8ce, str. 409 — 488. 

i 1 ni. GO cnt. s Treść: Sprawa floty ochotniczej przed- 

«•*««* *«■»*<«*««* mx . i ^ a„»« m ^ 5 stawiona ze stanowiska dziś obowiazują- 
IflEBOSZOWSZI Stanisław hr. Sprawo- ceff0 prawa TOie d Z ynarodowego, przez Stl- 

zdame z czynności Rady państwa pod- ) nisława Kłobufcowskiego (str. 409—425) ; 
czas sesyi z r. 1877 — 78 wyborcom < Król Lear, studyum psychologiczne, przez 
swoim przedkłada poseł gmin po- dra prof. A. Rothe (c. d., str. 426—439); 

wiata krakowskiego, chrzanowskiego i STfc^t S"3ESJSS 
wielickiego. Kraków, nakł. autora, druk. > ( s tr. 439—451) ; Łokciem i miarką, powieść 
Fr. Pobudkiewicza, 1878, w 8ce, str. 24. < społeczno-obyczajowa, przez St. Grudziń* 

ICŁEOWSH Zygmunt (T. T. JEŻ). J* ie «?\ £ *•» *• m ~^^ p#y£ a: 
t ^-u n,™u i>„ , „ «™:~aa i,:„x™™„„ ( Yergleichende Grammatik von J. M. Ra- 
Lech - CzecŁ i- Rus, powieść historyczno- Mno %, c przez R Chmielowskiego (str. 

spółczesna. Poznań, N. Kamieński i Sp., 472-478); Matervały statystyczne do stanu 

czcionkami H. Schmaedickiego, 1878, < ekonomicznego królestwa polskiego 1876 

w 8ce, str. 116. 1 marka 50 fenig. r -> P rz ez Witolda Zaleskiego (dok., str. 

9 TT _ T > 478— 483); Ruch literacko-naukowy : Pa- 

MOLIN Johann dr. Ueber Immermanns miętnik tom in i Rozprawy Akademii 

„Merlin" (Abdruck aus dem Programm \ umiejętności, Wydział matematyczno-przy- 

des k. k. Gymnasimns bei SŁ Anna Mnicjy tom IV,p rJS e Z S. Dicksteina (str. 

in Krakau ftir das Jahr 1878). Kra- ~S1 J ' ^ nm m , , M TT 

kau, Druck von VI. L. Anczyc et 0BTTO0W10Z TaSmaŁ dr. Uwagi 

Comp., 1878, w 8ce, str. 66. ? ad ™ą™™*J™ środ J ami V™™*: 

..£L » _..»» * . r> i • słowymi, używanymi do wstrzykiwaó 

MOBAWSEI Adam. Po za kraiem, na-S /, .' , J , J , 1 . l , . . 

AVMnBMawuu. j , < podskórnych, skreślił na podstawie spo- 

pisał były żuaw Ojca św Piusa r, . . f ,. '. , r xxiv 

tv t x tt/ i \ir vi • i • ostrzeżeń klinicznych asystent kli- 

IX, z listem JEx. ks. Wierzenie] skiego, \ ., . , ., J ^ . J T 7 ~ , 

.' , . , , ,. i ^ x '\niKi chorób zewn. w TJmw. Jag. (Od- 

arcybiskupa lwowskiego o. ł., do autora, < ,. 4l „ i^ii i- \ £ i* 
%.^ . rri^ i » i • > Wtka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, 

wydanie drugie. Kraków, nakł. księ-s, , T t • t i^^o o x ** 
> a • rsn uui f juto ?druk. Umw. Jag., 1878, w 8ce, str. 65. 

garni dra Wł. Miłkowskiego, druk. W. > & ? ? > 

Korneckiego, 1878, w 8ce, str. 292. Oflicyum na cześć Przebłogosławionój 
2 z i r# > Panny, wydanie drugie pomnożone. 

Niwa dwutygodnik poświęcony spra- Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i 
wom społecznym, naukowym i litera- S - Ni emiery, 1878, w 32ce, str. 384. 
ckim, pod redakcyą Mścisława Godlew- \ ^ ^op. 
skiego, zeszyt z dnia 1 września 1878. PAWLIZ M. Dzwin, hałyćko-ukrain- 

Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce, ska J a zbirka > w y daw Lwiw > l zwia " 

str. 329 408. <zkowa druk., 1878, w 4ce, str. 300. 

Treść: W sprawie rozwoju handlu i prze-? PETEB Ant. Teschen, ein historisch- 
mysłu, VII: Kilka myśli o organizacyi han- topogr. Bild. Teschen, Prochaska, 1878, 
dlu zbożowego u nas, przez Jana Jeleń- o _x r -. 1 9 9 mSLr \r\ 
skiego (str. 329-341); Atmosferyczne po- W 0ce > slr ; l1 *' Z marKU 
wietrze, jego obecność i znaczenie w zwierz-? PIEEOSINSKI Franciszek dr. Wiauo- 
chnich pokładach ziemi, przez prof. H. > mość o wykopalisku krakowskićm mo- 
Fudakowskiego (str. 342— 358); Król Lear, S ne t Kazimierza Wielkiego (Odbitka 

SRo^lff iT' &8)? &\\ Dwu^godnika naukowego). Kraków, 
ciem i miarkę, powieść społeczno - obycza- \ c " u k. Wł. h. Anczyca i op., 1878, 
jowa przez St. Grudzińskiego (c. d., str. > w 8ce, str. 6 i 2 tablice z fotodru- 
369—377); Stanisław Leszczyński jako S karni St. Wiśniowskiego, 
statysta, przez Alex. Rembowskiego (c. d.,< M . «^. -r» ± / ii j ^ 

str. 377-393); Listy o wystawie paryskićj, PLATON. Protagoras (przekład z edy- 
przez B. Abakanowicza (str. 394— 400) ; J cy i Heindorfa). Poznań, N. Kamieński Kraków, 1 października 1878. flg i Sp., cscionkami Wł. Simon*, 1878, \ 27 lipca 1878 roku (»tr. 477-487); Prae- 
w 8ce, gtr. 69 i 1 ni. 1 marka 50 fenig. { «!%<* polityczny, przez Aleiandra Szukie- 

Progira Czasu, artykuł wstępny z dnia »>«»(•* -488-499). 
27 li£cal878 r. (Przedruk z Czasu A ~ techniczny, piamo miesięczne po- 
Ner 171). Kraków, czcionkami druk. śwl « co ° e B »™? om *^™ kl * ^ zem ^ 
Czasu, 1878, w 8ce małej, str. 22. *J pod Tei ^ Fel«a Kucharzów- 
5 cn k oskiego, zeszyt lipcowy i sierpniowy r. 

Projekt Statutu Towarzystwa druka- 187 Q 8 ' T^oT*' *fJ- A " ^^ 

rzy krakowskich „Siła". Kraków, nakł. w T 8c 2ł 8t *' **? l V*u A • 

rr/ , j ? tt • i /rTJo s Treść: Sposób wykreślny sprawdzania 

Towarzystwa, druk. Uniw. Jag., 1878, równowagi statycznej sklepień, przez A. 

w 16ce, str. 10. Barcikowskiego (str. i— 13) ; Obliczanie siły 

— ustawy o Izbie rolniczej w Kra- \ parowozów i ciężaru pociągów, przez Ro- 

kowie przez zebranie ogólne Towarzy- ma ? a bar *. Go8 ^ ow s fei ?&° ( str - l±-30); 
n > \ , , , f . „ J X Koksowanie węgla kamiennego, przez R. 

stwa roln. krak. w d. 4 i 5 czerwca \ Soldenhoffa (str. 31-43) ; Cukrownia i ra- 
1878 r. uchwalony. Kraków, nakł. s finerya w Uładówce, sprawozdanie z ubie- 
Towarzystwa, druk. Wł. L. Auczyca S^J kampanii wraz z krótkim opisem sy- 
i Sn i ft7ft w a na ałi. 1 q ] steniu przerabiania, podał Cz. Jędrzejewicz 

op., lo^o, w *ce, str. ló. | (gfc M _ 49) . Nowe rodzą j e pnsyraądów 

Pnegląd lwowski, pismo dwutygo- > ostrzegających o wszczynającym się po- 
dniowe poświecone sprawom religijnym, \ żarze > P rz ? z Stanisława Żiemomskiego (str. 

naukowy™, literackim i pa^»7^ | SŁjSJ^^z5Ł e< SS!Ł^l4^!S7E 

pod redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, 56-74) ; Przegląd kongresów, wystaw, kon- 
zeszyt z dnia 1 września 1878. Lwów, > kursów; Bibliografia; Kronika bieżąca. 
drnk. ludowa, w 8ce, str. 221— 284. Przewodnik naukowy i literacki pod 
sta Żyda (c. d., str. 242—248); Przegląd Wł. Łozińskiego, w 8ce, str. 769 — 864. 
literatury historycznej ; Podania chińskie < Treść : Artur Grottger, szkic biograficzny, 
a chrześciaństwo ; Dwaj sekciarze ; Dar- 1 przez K. Kanteckiego (str. 769—799); Ję- 
winizm na wystawie paryskićj ; Listy z Rzy- \ drzćj Morsztyn, studyum literackie, przez 
mu; Różności; Nekrologia; Kronika. S Tytusa Świderskiego (str. 800—822); Sta- 

— Toż, zeszyt z dnia 15 września S tystyka gospodarstwa gminnego, przez dra 

1878. Tamże, w 8ce, str. 285— 332.H óze t a l K1 ?? Z i y . ńskiego(c : *•*■*' ^S"" 88 ^ 
Treść: Realizm w liteiaturze nowocze- J ^ k łaci ? 8kl w orgamzmie publicznego 
B**j (c.d., str. 285-291); Zemsta Żyda (c. fe ch ^^ 

d., str. 29i-297) ; Jezuita-Rosyanin o Dy- P^ 85 ^; S r . omka llte ™* a : ?*'£?' Skar ?" 
mitrze Samozwańcu, przez §t. Z. (.JJ^Ptoetaiki, priei Ł Kanteckiego (str. 

297—305); Przegląd literacki: Listy Jana ^Tl A Ł, _. x ™ i x» i • 
Śniadeckiego, przez M. (str. 305-313); RAPACEI Wincenty. Macko Borkowic, 
Różności; Książę Leon Sapieha; Z piel- 1 dramat w pięciu aktach. Warszawa, 
grzymki do Gietrzwałdu; Kronika. B. Cassius, druk. J. Ungra, 1878, 

— polski pod redakcyą dra Ign. w g ce małej, str. 82. 40 kop. 
Skrochowskiego, zeszyt wrześniowy z r. Begtlła i brewiarzyk tercyarski za- 
1878. Kraków, druk. Czasu, w 8ce, Skonu naszego ojca patryarchy św. Fran- 
str. 32$ — 499 i II. Ścieżka Serafickiego prowincyi Najśw. 

Treść: Śpiew kowali przez ; Jana Alexan- Matki bole8m y w p olsce . Kraków, nakł. 
ara Fredrę (str. 323 — 324) ; Otwarcie sejmu \ . ^^ -n * ,. n ' ,. . 

1788, pierwsze zwycięstwo Prus i opozy- zakonu 00. Reformatów w Gahcyi, 
cyi, przez ks. Waleryana Kalinkę (str. 325— < druk. Pobudkiewicza, 1 8 78, w 8ce, 
392); Pieśni i Ballady Goethego wybrane, str. XXVIII, 672 i VII. 
tłómaczył Hugo Zathey (str. 393-439); ; SocKliki Towarzystwa przyjaciół nauk 
Po kongresie II, przez Stanisława Tar- ) ■»«*»«*** j r jj 

nowskiego (str. 440-^76); Dodatek, III A poznańskiego, tom X. Poznań, nakł. 
Program „Czasu", artykuł wstępny z Anin, \ Towarzystwa, . druk. N, Kamieńskiego. fi6 Przewodnik bibliograficzny. i Sp., 1878, w 8ce, sfer. 438, 1 nl.,jr., wydana z polecenia Wydziału kra- 

4 tablice i 2 podobizny. jjowego, zeszyt I). Lwów, nakł. Wy- 

Treść: Liber beneficiorum Jana arcy- działu kraj., druk. Wł. Łozhtekiego, 

biskupa Łaskiego, napisał ks. dr. Łuków- Gubrynowiez i Schmidt, 1878, w 8ce, 

JJ"^- 1 "! 1 ^! °. B l f. źy / ń ? kic 1 Vi na | ) i?? ł «tr. 2 ni., 98 i 33 rycin w texcie. 
dr. Wojciech Kętrzyński (str. 111 — 131); 5 , ' J 

Kaplica prymasa Teodora Potockiego w ar- < 1 z * r - ^ ent * 

chikatedrze gnieźnieńskiej (str. 133—172). SAOHEB - MASOCH. Le legs de OaTn, 
Urny z krzyżami, napisał ks. Dz. J. Dy- \ Un testament, Basile, Hymen, le Para- 
dyński z Kiecka (str. 173-200) : O rocz- dig gur le Dn $ es ter (BibliotMąue eon- 
nłku małopolskim, przyczynek do annali- < x . \ n i • • t* j. 

styki polskiej w kfal itV wieku, napi- temporamc). Coulommiers, imp. Ponsot 

sał dr. Wojciech Kętrzyński (str. 201— \ et Brodard, Paris, lib. C. Lśvy, lib. 
242); Najstarsze Statuta kapituły gnieź- nouveIle, 1878, w 18ce, str. 323. 
nleńsktej (str. 243-273); Oblężenie miasta 3 frariki 50 centim# 
Poznania przez Patkula, epizod kampanii? mtmammAmM£kmm ^ -«*_£*• .* ... t\ • 
roku 1704, napisał Kazimierz Jarochowski SALtTSOHOWA z FELKÓW Rozalia. Lteic- 
(str. 275—329); Pieśń „Bogu - Rodzica", s je Starego testamentu z dodaniem dal- 
napisał dr.Rymarkicwicz (str. 331—407) ; s 8ze go ciągu historyi ludu izraelskiego 
Sprostowanie; Sprawozdanie z czynności aż do M ac i iabe nszów, w pytaniach i 
Tow. przyi. nauk pozn. od lipca 1876 do< , . , . , , . . j, i j . 

czerwca 1878 r.; Zmarli członkowie Towa- odpowiedziach ułożone i dla tołodocia- 
szystwa od r. 1867 do czerwca 1878; Usta-$nego wieku zastosowane, mianowicie dla 
wy Tow. przyj, nauk pozn. \ młodzi wyznania Mojżeszowego służące. 

— Towarzystwa naukowego w To-? Kraków, nakł. autorki, druk. Wł. L. 
runiu, rocznik I. Toruń, nakł. Towa- i Anczyoa i Sp., 1878, w 8ce małćj, 
rzystwa, druk. J. Buszczyńskiego, 1878, < str. Iii 129. 60 cnt. 
w 8ce, str. 98, 4 ni. i 4 tablice. | SCHOBEB Pelis. Barnaba Fafuła i 

Treść: Przegląd historyczny czynności s Jóżo Grojseszyk na wystawie paryskiej, 
Towarzystwa naukowego w Toruniu (str. śmiesznogt ka w 5 aktach oryginalnie 
1— 5); Mowa na otwarcie Muzeum . Towa- \ . /t^*. A i j. a i \ w 

rzystwa naukowego w Toruniu w dniu 20 napisana (Biblioteka teatralna). War- 

listopada 1876 r., miana przez Zygmunta > szawa, druk. J. Ungra, 1878, w 16ce, 
Diałowskiego (str. 7—13); O pomnikach s tr. 149. 30 kop. 
przedhistoryczny eh Prus królewskich, przez MMŁ £d d fc ( Rzeszowa). Spie- 
G. Ossowskiego (str. 15—46), Margrabio- < £?£, j « i?- \: t V: 

wie Brandeburscy w dziejach Pomorza gelbilder aus dem arztlichen Leben. 

za księcia Mestwina II, napisał ks. Stani-$ Wien, M. Perles, 1878, w 8ce, str. 153. 

792 
:a 

wy" Towarzystwa; Spis członków'; Spis i z Ruchu literackiego). Lwów, Gubry- 
depozytów; Wykaz statystyczny zbiorów nowicz i Schmidt, druk. K. Pillera, 
Towarzystwa; Sprawozdanie kasowe. 1878? w ]6c€? gtr 120i x nL 90 cnt 

B7B0WBE1 U. Wpływ rozrywki i za- SMOLEA Stanislaus Ir. Ferdinand des 
baw na rozwój fizyczny i umysłowy t Bemtihungen urn die Krone von Un- 

dziatwy, przez kier. naucz, szkoły garll; von k. k. Professor an der 

na dworcu kolei we Lwowie. Lwów, Universitat Krakau (Aus dem Archive 
staraniem Towarzystwa pedagogicznego, fn r oesterreichische Geschichte, LVII 
nakł. autora, I związkowa druk., 1878, Bnd. I Halfte, besonders abgedruckt). 
w 8ce, Btr. 18. Wien, K. Gerold's Sohn, Druck von 

BYLSKI Tomasz. Narzędzia i machiny i A. Holzhausen, 1878, w 8ce, str. 172. 

rolnicze, grupa 5 i 1 5, napisał s SOLECKI Leonard. Cantionale eccle- 

profesor wyższ&j szkoły rolniczćj w Du- > siasticum, complectens ea omnia, quae 
blanach (Sprawozdanie z wystawy rol-?in ecclesiis parochialibus, praesertim 
niozój i przemy słowój we Lwowie 1877<Polonicis, secundum eGclesiae catholi- Kraków, 1 paMriernflca 1878. fi? oae ritiim per totem tlecantari solent^ SŻtTLÓ E. dr. O spółkaoh produkoyj- 
annum, ex variis antiątti sque libris a > nych. Poznart, aakł. autora, czcionkami 
synodfe ecclcsiae Polonicac provincia- j N. Kamieńskiego i Sp., 1877 (1878), 
libus approbatis fideliter collectnm et i w 8ce, str. 11. T6 feni^r. 
cum brevi ad cantum chorałem in- s TARCZYŃSKI Eip. Beg. Jakie są obo- 

stractione editum per ricarium et > wiązki obywatela, napisał dla ludu 

cantorem ad ecclesiam metropolitaflara ? wiejskiego i miejskiego atttbr 

Leopoliensem. Leopoli, sumptibus L. < „Pierwszych wiadomości o świecie^ War- 
Solecki, Campoduni, ex typogr. J. Koe- s szawa, nakł. i druk. Przeglądn tygo- 
seliana, 1878, w 8ce, str. 828. 3 złr. dniowego, 1878 (1877), W 16ce, sfr. 

Sprawozdanie dyrekcyi c. k. realnego s **2 i 2 ni. 20 kop. 
giranazyum im. Franciszka Józefa w Dro- TEAC2ENK0 1C. Nowa wira na Ukra- 

hobyczu za rok szkolny 1878. Lwów, ini wydaw Lwiw, I związkowa 

nakł. ftmdnszu naukowego, druk. In- ś <*"*■> 1878, w 16ce, str. 48. 
stytutu stauropigiańskiego, 1878, w 8cc TBEMBYCKU I#dor. Obłoha Plewny, 
większej, str. 42. j obraz w trech aktach z prolohom 

Treści De oratione, quac in Sophoclis ^ BibIiotoka nowych dramatycznych 80* 
Oedipo rege w. 216—275 extat, przez > czyneny i, I). Kołomyja, peczat. M. Bi- 
Józefa Barona (str. 3—10); Wiadomości ^łousa, 1878, w 8ce, str. 72. 25 cnt. 

S 0l l?-^)° ł dyrektora Jana Kerek > r ^ TRIPPLIN Teodor dr. Wspomnienia 
3 " w , . . > z ostatnich podróży, tom II. Warszawa, 

t7 d £ re k tor * c - \*^^ drak - A - ai ™*> 1878 > 

Jteka w Krakowie za rok szkolny 1878. w 8 ^ ^ Tom x mh ' M fc > 

Kraków, nakł. funduszu naukowego, Treść: Jerozolima, Świątynia Salomona, 
druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, Kościół św. Grobu Betlełiem, Ogród Sa- 
w 8ce, str. 65. Slnmona, Klimat - Ceres - Pomona - Fauna 

Treść: Wojny pomorskie Władysława \ Palestyny, Odwieczne wodozbiory, Jerycho, 
Hermana i Bolesława Krzywoustego, cześć Jordan, Morze martwe, Klasztor św. Saby, 
I, przez Juliusza Miklaszewskiego (str. 3— Hebron, Cholera azyatycka w Jerozolimie. 
33); Stan zakładu, przez dyrektora Teo- 1 Ustawa obowiązująca w królestwie 
dora Stahlbergera (str. 35—65). • Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem księ- 

STtfDZIfiNIECKI Pelis von dr. Die \ stwem krakowskiem o uchronię niektó- 

strenge Milchcur, von Mitglied > rych zwierząt dla uprawy ziemi poży- 

der Wiener medicinischen Facultftt, ? tecznych (Odbitka ze „Szkoły"). Lwów, 
prakt. Arzte in Tarnopol (Separat- Ab*ś I związkowa druk., 1878, w 8cc, str. 8. 
druck aus dem „Med. chir. Central- \ Wydana stanmiem i nakładem Towarzy- 

btatt", Nr. 25 etc, J. 1878). Wien> twa PJ Mia *^ 

ił / i t^ i /^i i ii c cxemplarzacn, dla rozdania bezpłatnie mie- 
Selbstverlag, Druck. von Ch. L. Prae- dzy mulczycid i 8zkoł ludowych. 

torius, 1878, w 8ce, str. 18. Uwag MeB [& dla osób w smutku 

STTOZINSH Marceli. Plan nauk c. k. i utrapieniu zostających. Pelplin i Gietrz- 

wyżsaej szkoły realnej w Krakowie wa łd, nakł. J. Ń. Romana, czcionkami 

za rok szkolny 1878 (Odbitka z Spra- st. Romana, 1879, w 16ce małej, str. 

wozdania c. k. wyższej szkoły realnej 47 i 1 rycina. 20 fenig. 

w Krakowie). Kraków, druk. Wł. L. i 7ILLEFBANCHE J. M. Gołąb i małpa, 

Anczyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 33. j z francuskiego przez hr. Wiktora Ba- 
SUŁIUA 3ygmunt Łucyan. Wsporanie- s worowskiego. Tarnopol, nakł. wydawcy, 

nia ułana z 1863 roku, cześć II. Po- < druk. J. Pawłowskiego, 1878, w 8ce, 

znań, nakł. E. Calliera, czcionkami H. ) str. 3. 5 cnt. 

Schmaedickiego, 1878, w 8ce, str. 71. — Pius IX, z ośmego wydania 

1 marka. i francuskiego przetłómaczył ks. M. No- 68 Przewodnik bibliograficzny. wodworski. Warszawa, druk. F. Czer- 1 absolue des pćriodes philosophiąnes 
wingkiego i S. Niemiery, 1 8 78, w 8ceJ paraltóle aux pćriodes historiąues de 
ątr. 344 i 2 ni. z fotograficznym por- j 1' humanitó corame partie intógrante 
tretem i podpisem Piusa IX. 75 kop. I de l'apodictique messianique, oeuvre 

WAPPLEB Antoni ks. Historya kościo- posthume. Paris, imp. Duval, 1878,w4ce, 
ła katolickiego napisana dla wyższych j 8tr - VIII i 240. 
zakładów naukowych, przełożona na< Wypisy polskie dla klas niższych 
język polski przez ks. Władysława s c. k. szkół gimnazyalnych i realnych. 
Jakubowicza Sch. Piar., mag. nauk. > tom II zeszyt I, wydanie czwarte, 
filolog, hist. Szk. gł. warsz., wydanie ? Lwów, nakł. Zakładu nar. im. Obso- 
trzecie poprawione i pomnożone. War- < lińskich, 1878, w 8ce, str. 160. Za 
szawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. s całość 1 złr. 

Orgelbranda synów, 1878, w 16ce, > — Toż, tom III zeszyt I, wydanie 
str. XV, 258 i 1 ni. 75 kopijek. ? czwarte. Tamże, 1878, w 8ce, str. 

— Uczebnyk katołyckoi religii dla < 1 60. Za całość 1 złr. 

klas gimnazyjalnych piśla pere- ZBASASZI Jerzy książę. Listy 

łoży w na jazyk ruskij Julian Pełesz, \ kasztelana krakowskiego z lat 1621— 
czaśt' II. Lwiw, nakł. funduszu kraj., 1631, wydał dr. August Sokołowski 
druk. im. Szewczenki, 1878, w 8ce, (Odbitka z II tomu Archiwum Komi- 
str. 218. < 8 yi histor.) Kraków, nakł. Akademii 

WELTEE. Dzieje powszechne skro- S umiej. , druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 
cone, przełożył na język polski Zy- 1878, w 8ce większćj, str. 171. 1 złr. 
gmunt Sawczyński, część III. Dzieje 1 80 cnt. 

nowożytne, wydanie czwarte przejrzane m ^ EZ Piotr. Gmina Zalesie. Lwów, 
i poprawione. Kraków, nakł. J. M. nakł komitetu wydawnictwa dziełek 
Himmelblaua, druk Uniw. Jag 1879, ludowych pod przeW odnictwein Alfreda 
w 8ce, str. 6 ni., XXXII i 215. 90 cnt. Mockieg0; K. Wild, I związkowa druk., 

WICHERZZEWICZ B. dr. Przypadek h 8 78, w 8ce małćj, str. 40. 8 cnt. 
wsporniaka (glioma) siatkówki, kilka Zebranie Polaków w Berlinie w dniu 
uwag nad tego rodzaju nowotworami, 19 u m8 rokUł B lg78 

rzecz miana na walnem zgromadzeniu s ^ + a 

sekcyi lekarskiej Towarzystwa przyj.) , } ' „«««,* *_ 
nauk w Poznaniu d. 24 czerwca 1878. ZaO*SH *"** dr. 1877 Czwarty 
(Odbitka z Przeglądu lekarkiego). Kra- roczmk stowarzyszeń zarobkowych i 
Sów, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce , f spodarczych w Gahcyi i W. ks. kra- 
x r g > kowskićm, zebrał i ogłosił re- 

WISŁOCKIWł. Bibliografia z zakre - f akt( ? r ^Związku*. Lwów nakł autora, 
su historyi literatury i oświaty w Pol- * f*** ™ ?™ k '\ 1878 ' W 4ce W1 * 
sce z r. 1877/78 (Odbitka z I tomu klćj > str ' 41 l * nL 
Archiwum Komisyi do dziejów litera- ZOLA Emil. Typy duchowieństwa, 
tury i oświaty w Polsce). Kraków, nakł. Warszawa, druk. Przeglądu tygodnio- 
Akademii umiej., druk. Czasu, 1878, wego, 1878, w 32ce, str. 14, 15, 15, 
w 8ce większej, str. 38. < *&> 15. Po 5 kop. 

WE0ŃSE1 - HOENĆ. Prospectus de laL Pięć luźnych zeszytów: J?go Przęwie- 
ttmw^mm " V ^ M| JJt , slebnosc: Ksiądz Gerard: Ksiądz Miche- 

płulosophie absolue et son dćveloppe- laine . pYobosIcz Paintoux; Wikary Vil- 
ment, recherche de la vćritć, fixation j leneiwe. Kraków, 1 października 1878. 09 •~tf*$1r>iu~ ŻYWOT JEZUSA CHRYSTUSA ZS^SSSS^. 

1522 w Krakowie nakładem Jana Hallera przez Floryana Unglera i Jana San- 
deckiego, w 4ce, (ob. przewodnik bibliogr. z dnia 1 sierpnia r. b., str. 28), 
nabył dr. Franciszek Nowakowski dla biblioteki hrabiów Branickich w Suchej. 

Kraków, 12 września 1878 r. Rozpoczął się druk ligo i ostatniego tomu dzieła pod tytułem: 

PRAWO POLITYCZNE POWSZECHNE, 

poprzedzone nauką* ogólną o państwie, 

przez prof. dra Franciszka Kasparka. 

Pierwszy tom, który wyszedł r. 1877, jest do nabycia w kancelaryi Uniwersytetu 
Jagiellońskiego za 6 złr. 30 cnt. w. a., a nabywcom każdy następny arkusz ligo 
tomu liczony będzie po 10 cnt. Po ukończeniu dzieła cena znacznie zostanie pod- 
wyższoną. — Zgłaszający się otrzymają książkę franko. Najnowsze wycia ^rnictwa 

księgarni HE. BOJHTJ89A. w Jarosławiu: 

MIELNICKI Jan. Listy, tomik I i II, 1878, w 16ce, str. 46 i 45. Razem 24 cnt. 
MYSZKOWSKI Stanisław. Maciej, opowiadanie, 1878, w 16ce, str. 40. 12 cnt. 

— O strachach, opowiadanie, 1878, w 16ce, str. 23, 6 cnt. 

— Pozłacany kozik, opowiadanie, 1877, w 16ce, str. 24. 6 cnt. 

— Wdzięczność dwóch sierót, opowiadanie, 1877, w 16ce, str. 34. 9 cnt. 

— Podręcznik do wolnych ćwiczeń gimnastycznych, 1877, w 16ce, str. 32. 25 cnt. 

Taż księgarnia nabyła na własność dzieło: 
KOWALSKI Tomasz ks. Gnomika czyli nauka robienia zegarów słonecznych, 
1868, w 8ce, str. 120 i 4 ni. z drzeworytami w texcie. Cena zniżona 70 cnt. 
Do nabycia we wszystkich księgarniach. Nakładem księgarni katolickiej 
dra WŁADYSŁAWA MIŁ Xi O W S KIEGO 

w KRAKOWIE 
wyszło świeżo dzieło pod napisem: napisał Adam Morawski, były żuaw Ojca św. Piusa IX, z listem zalecającym JEx. 
ks. Wierzchlejskiego, Arcybiskupa lwowskiego o. ł., do autora. 

Wydanie drugie. — Cena £3 zł. w. a. 
Wyborna lektura w kółku rodzinnym, wspomnienia bardzo zajmujące. &> Przewodnik blbMograftezny. KSIĘGARNIA 
Gr. Get>etlinei*a i 8półki 

w Krakowie 

poleca następujące nowe dzieła: 

ASNYK Adam. Kiejstut, tragedya w pięciu aktach. Kraków, 1878. 1 złr. 

AU Jul i n s z dr. Socyalizm jako objaw choroby społecznej. Poznań, 1878. 1 złr. 
80 cnt. 

DZIEDUSZYCKI W. Aurelian , powieść. Lwów, 1870. 1 złr. 80 cnt. 

GÓRECKI Antoni. Pisma zebrane i wydane przez Ewarysta Góreckiego. Lipsk, 

1877. 4 złr. 20 cnt. 

HILLEGEER 0. T. J. Daleka podróż, książeczka ku napomnieniu i pocieszeniu 
ludzi dobrej woli. Gniezno, 1879. 36 cnt. 

JAMES Henryk. Amerykanin, powieść, 2 tomy. Lwów, 1879. 3 złr. 20 cnt. 

JEŁOWICKI Alexander. Moje wspomnienia. Poznań, 1877. 4 złr. 50 cnt. 

JEŻ T. T. Pod obuchem, powieść, 2 tomy. Lwów, 1878. 3 złr. 80 cnt, 

KONOPACKI Szymon. Chronologia dziejów kiólestwa polskiego. Poznań, 1878, 
tom I z przedpłatą na tom II. 7 złr. 20 cnt. 

KRASZEWSKI J. I. Jak się Pan Paweł żenił i jak sif ożenił, powieść. Warszawa, 

1878. 1 złr. 50 cnt. 

— Historya prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego zwano Duninem, 
opowiadanie historyczne z XII w. Kraków, 1878, 2 tomy. 3 złr. 30 cnt. 

— Z siedmioletniej wojny, opowiadanie historyczne. Warszawa, 1878, 2 tomy. 
3 złr. 30 cnt. 

KRASZEWSKI Kajetan. Chełmianie, opowiadanie z lat 1792—1796. Warszawa, 
1878. 1 złr. 65 cnt. 

Lata ostatnie dziejów powszechnych, 1848—1875. Lwów, 1878. 1 złr. 50 cnt. 

LUBOWSKI Edward. Pogodzeni z losem, komedya w 6ciu aktach. Warszawa, 
1878. 1 złr. 25 cnt. 

MATTEI hr. Elektro-homeopatyczna metoda leczenia, jej środki i zastosowania, 
z przedmową i listami hrabiego, oraz nowemi wskazaniami o leczeniu raka, 
o dozach i o chorobach syfilitycznych, tłóm. z franc. Kraków, 1878. 2 złr. 50 cnt. 

MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie, historya szla- 
checka z r. 1811—1812. 1 złr., w oprawie w płócienko ang. 1 złr. 60 cnt. 

MOIMIR Marta. Dzieci pani Onufrowej, powieść dla młodzieży. Kraków, 1878. 80 cnt. 

ODYNIEC Antoni Edward. Listy z podróży, 4 tomy. Warszawa, 1875—1878. 9 złr. 

Opowiadania nowe historyczne, przez dra Antoniego J. Lwów, 1878. 3 złr. 

OSTOJA Kajetan. Projekt do reformy szkół. Kraków, 1878. 50 cnt. 

PECCI Joachim, ks. (Papież Leon XIII) Kościół i cywilizacya, przetłómaczył 
ks. Waleryan Kalinka. Kraków, 1878. 1 złr. 

PELCZAR Józef ks. Życie duchowne czyli doskonałość chrześciańska według naj- 
celniejszych mistrzów duchownych, 2 tomy, wyd. 2gie. Kraków, 1878. 3 złr. 

PIEKOSIŃSKI Franciszek dr. O monecie i stopie menniczej w Polsce w XIV 
i XV wieku. Kraków, 1878. 4 złr. 

REITZENHEIM Józef. Udział piątego pułku ułanów wojsk polskich podczas kam- 
panii r. 1831. Lwów, 1878. 80 cnt. 

RITTNER Edward dr. Prawo kościelne katolickie. Lwów, 1878, tom I z przed- 
płata, na tom II. 6 złr. Kraków, 1 października 1878. tii KSIĘGARNIA 
G-. Grel>etliiiei-a i ^Jpółlii 

w Krakowie 

pofeca następujące nowe dzieła: 

* 

SAULSONOWA Rozalia. Dzieje starego teąteimentii z dodaniem dalszego ci§gu 
historyi ludu izraclickiego aż do Maohabeuszów, zastosowane mianowicie dla 
młodzi wygnania Mojżeszowego, Kraków, 1878. GO cnt 

SCHERR. J. Charaktery osób historycznych. Lv ów, 1878. 2 zlr. 12 cnt. 

SIENTAWSK1 dr. Biskupstwo Warmińskie, jego założenie i rozwój na ziemi pru- 
skiej % uwzględnieniem dziejów ludności i stosunków geograficznych ziem 
dawniej krzyżackich. Poznań, 1878. 4 złr. 50 cnt. 

Siostra mojej żony, obrazek z życia wiejskiego naszkicował autor „Kłopotów sta- 
rego komendanta u . Lwów, 1878. 2 złr. 60 cnt. 

SKARBEK Fryderyk hr. Pamiętniki. Poznań, 1878. 3 złr. 60 cnt. 

SLIZIEŃ A. hr. Litwa do unii lubelskiej. Poznań, 1878. 60 cnt. 

ŚNLADECKI Jan. Listy w sprawach publicznych od roku 1788 do 1830, pisane 
z autografów, wstęp i przypiski J. I. Kraszewskiego. Poznań, 1878. 2 zlr, 40 cnt. 

SOKOŁOWSKI August dr. Listy księcia Jerzego Zbaraskiego, kasztelana kra- 
kowskiego z lat 1621 - 1631. Kraków, 1878. i złr. 80 out. 

STROKA Wincenty. Zygmunta Krasińskiego Nieboska komedya i Niedokończony 
poemat, studyum. Kołomyja, 1878. 84 cnt. 

STRUTYŃSKI Juliusz hr. (Berlicz Sas). Poezye i wspomnienia jego wierszem. 
Wydanie pośmiertne. Kraków, 1878. 3 złr. 20 cnt 

Wielopolski Alexander, 3 tomy. Kraków, 1878, na pięknym papierze weli- 
nowym, z portretem, podobiznę- podpisu i zbiorem dokumentów po największej 
części nieznanych, mianowicie z epoki 1861 — 1863. 24 złr. 

WISŁOCKI Władysław dr. Gwalter Burley i Marcin Bielski. Kraków, 1878.50cnt. 

— Dzieła i rozprawy wydane przez Akademia umiejętności w Krakowie w ci^gu 
pierwszego pięciolecia 1873-1878, spisane porz$dluein abecadło wy m. Kraków, 
1878. 50 cnt. 

ZACHARY ASIE WICZ Jan. Królewskie krzesło, powieść współczesna. Poznań, 
1878. 2 złr. 70 cnt. 

ZALESKI Bronisław. Ksiądz Hieronim Kajsiewicz. (Wyciągi z listów i notatek 
zmarłego) 1 8! 2—1873. Poznań, 1878. 1 złr. 80 cnt. 

— Z życia Litwinki 1827-1874. Poznań, 1876. 3 złr. 60 cnt. 

ZARAŃSKI Stanisław. Geograficzne imiona słowiańskie zestawione alfabetycznie 
według nazw ich niemieckich, włoskich, rumuńskich, węgierskich i tureckich, 
z dodaniem niektórych łotyskich i innych zagranicznych* spolszczonych. Wyd. 
kom. jęz. Akad. umiej. Kraków, 1878. 2 złr. 

— O nazwach geograficznych słowiańskich i znaczeniu ich w systemie eduka- 
cyjnym. Kraków, 1878. 24 cnt. 

ZAWADZKI: Władysław. RoM84& Dziennikarstwo w Galicyi. Lwów, 1878, 80 cnt. 

ZIEMIĘCKI Teodor. Muzeum narodowe w Krakowie, projekt Kraków, 1878. 
36 etit. 

— Rozbiór dzieła J, N. Sadowskiego : , Drogi handlowe greckie i rzymskie praoss 
porzecza Odry, Wisły, Dniepru, i Niemna do wybrzeży morza Bałtyckiego tf f 
Warszawa, 1878. 30 cnt 6£ Przewodnik bibliograficzny. — * - • ■- x '»-^^ * * - DRUKARNIA FOTOGRAFICZNA 
I0WSEI16O 9 

w J«Li*»łcowie 

przyjmuje zamówienia na: 

CYNKOGRAFIĄ t. j. otrzymanie kliszo w ilustracyjnych zastę- 
pujących drogie drzeworyty; 

FOTODRUK (Albertotypią), najtańsze zastąpienie fotografii przy 
większych nakładach (wykonanie może być uskutecznione 
czarną farbą lub też w kolorze zwykłych fotografij); 

FOTOLITOGRAFIĄ, służącą do reprodukcyi starych drzeworytów, 
druków, planów i t. p. Antykwarnia książek i nut W. Chaberskiego 

w Krakowie, ulica Szewska, 

poleca, po cena(;h zniżonych ; 

* BUSZCZYŃSKI St. Pol i jego pisma, str. 68, tylko 15 ent 

* Encyclopćdie d'histoire naturelle ou traitć complet de cette science, Paryż, 

„str. 312 z ilustracyami, tylko 3 złr. 
KLÓDEN. Geografia powszechna, 1865, w opr. zamiast 3 złr. 32 cnt. tylko 1 złr. 

* KRIEGELLI. Corpus juris civilis, 3 tomy, 1870, w opr. zamiast 17 złr. 40 cnt. 

tylko 9 złr. 
LEMCKE. Estetyka, 2 tomy, zamiast 6 złr. tylko 4 złr. 

* MICKIEWICZ Ad. Literatura słowiańska, 4 tomy, zamiast 6 złr. tylko 5 złr. 

* MULLER. Świat roślinny, 2 tomy, zamiast 4 złr. tylko 1 złr. 50 cnt. 

* NIEWĘGŁOWSKI. Arytmetyka z teoiyą przybliżeń liczebnych i z notami, Pa- 

ryż, 1866, zam. 2 złr. 50 cnt. tylko 1 złr. 25 cnt. 

* PIETKIEWICZ. Meteorologia, zamiast 5 złr. tylko 2 złr. 

* POL W. Dzieła, wydanie kompletne, 10 tomów, Lwów, 1875—1878, zamiast 30 

złr. tylko 20 złr. 

* POLKOWSKI ks. Groby i pamiątki polskie w Rzymie,"] Drezno, 1870, zamiast 

2 złr. 40 cnt. tylko 75 cnt. 

* RASTAWIECKI. Mapografia dawnej Polski, zamiast 2 złr. tylko 50 cnt. 

* RZEWUSKI H. Les rćcits d'un vieux gentilhomme Polonais, traduction, pró- 

face et notes de Ladislas Mickiewicz, avec eaux fortes et illustrations de Br. 
Zaleski et E. Andriolli. Paryż, str. 384, drukowano tylko 50 ex., elegancko 
oprawne w skórę chagrin, tylko 8 złr. 

* SŁOWACKI J. Lilia Vćne*da, tragódie, traduction en vers avec une notioe bio- 

fflraphigue sur Tauteur par J. Mień. Paryż, 1878, zam. 2 złr. 50 cnt. tylko 1 złr. 25 cnt. 

* WECKHERLIN. Hodowla zwierząt domowych gospodarskich, 2 tomy, zamiast 4 

złr. 50 cnt. tylko 1 złr. 

* WUNDT W. Wykłady o duszy ludzkiej i zwierzęcej, zasady psychologii, 2 tomy, 

zamiast 9 złr. tylko 3 złr. 

ZABOROWSKI J. Wycieczka na księżyc, czyli zbiór wiadomości wedle obecnego 
stanu umiejętności, tylko 60 cnt. 

ŻELEŃSKI i ROGUSKI. Nauka harmonii oraz pierwszych zasad kompozycyi. War- 
szawa, 1877, zamiast 6 złr. 65 cnt. tylko 4 złr. 

Pzieła oznaczone * 09 zupełnie nowe. Kraków, 1 października 18?8. *c& Encyklopedya kościelna 

podług* teologicznej Encylilopedyi 

WETZERA i WELTEGO, 

z licznemi jej dopełnieniami, 

przy wepółpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób, wydawana 

w Warszawie, 

przez 

ks. MICHAŁA NOWODWORSKIEGO. 

Obejmuje wszystko, co się odnosi do naukowej znajomości religii chrze- 
ściańskiój i życia kościelnego, a mianowicie: 1 . Nauki biblijne, jako to: 

Introdukcyą do ksiąg starego i nowego Testamentu, Geografią biblijną, 
Estoryą, Starożytności, Krytykę i Hermeneutykę biblijna, 2. Apologe- 
tykę, 3. Teologią dogmatyczną, 4. Teologią moralną, 5. Pastoralną, 6. 
tatechetykę, 7. Homiletykę, 8. Liturgikę, 9. Prawo kościelne powsze- 
chne i prowincjonalne, io. Dzieje kościoła, ii. Biografie znakomitszy eh 
wlościele ludzi, 12. Starożytności chrześciańskie, 13. Historyą herezyj, 
14. Patrologią, 15. Literaturę kościelną, 16. Filozofią chrześciańską, i 17. 

Dzieje religij niechrześciańskich, o ile wchodzą do kwestyj tyczących 
Kościoła. 

Dzieło to obejmować będzie 20 tomów, razem 800 arkuszy ścisłego 
druku (burgoisu). Dotąd wyszło już tomów jedenaście; tom dwunasty jest 
pod prasą. 

Przedpłata składająca się przed wyjściem każdego tomu wynosi rs. 2. 

Nadsyłający prenumeratę na przesyłkę książki, do rs. 2 dołącza 

kop. 15. 

Prenumerata na tom następny składa się po odebraniu tomu poprze- 
dniego. Można tćż od razu złożyć prenumeratę na większą ilość tomów, komu 
się to wyda dogodniejszem. Po wydrukowaniu każdego tomu, cena jego dla 
tych, którzy prenumeraty na ten tom nie złożyli, podniesioną będzie o 50 kop. 

Wydawca naznaczył cenę niską w przekonaniu, że tym sposobem 
ułatwi nabycie dzieła nieodzownego dla każdego kapłana i dla każdego 
oświeconego katolika. 

Adres: Do Redakcyi Przeglądu katolickiego w Warszawie, ulica 
Senatorska Nr. 6. 

O wydawnictwie tern prasa peryodyczna polska, a mianowicie: Kra- 
nika rodzinna. Echo, Przegląd krytyczny krakowski, Biblioteka warszawska, 
Przegląd lwowski i inne wypowiedziały sąd bardzo pochlebny. Za pożyte- 
cznością i sumiennem prowadzeniem dzieła przemawia rosnąca wciąż liczba 
prenumeratorów, tak iż spodziewać się można, że przed ukończeniem tego 
wydawnictwa cały jego nakład będzie zupełnie wyczerpany, 6i przewodnik btt)lio£ra&c3jn}V ■*^L.» ^^^tm^J^ś ADMINISTRACYA 

wydawnictw Towarzystwa pedagogica^ego. 

we lwowie, plac Maryacki I. 9.' 

ma jeszcze na składzie i polecat 

ADLER -SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków cho- 
robowych u dzieci. Lwów, 1877. cnt. 24. 

BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń karto- 
graficznych. Część I. Galicya. Lwów, 1873. cnt. 50. 

— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych, Część I. Galicya. 
2gie wydanie, Lwów, 1875. cnt. 20. 

CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszfej szkoły 
ludowśj przed ubyciem elementarza. Lwów, 1877. cnt. 34. 

FRANKĘ dr. O wystawie szkolnćj w Londynie w r. 1871. ' Lwów, 
1875. cnt 25. 

JOZEFCZYK Andrzej. Listy pedagogiczne. Lwów, 1872. cnt. 55. 

— Geometrya dla szkół ludowych pospolitych. Lwów, 1877. cnt. 50. 

— Ta sama w tłómaczeniu niskiem. Lwów, 1877. cnt. 50. 

KURYŁOWICZ Stefan. Nauka fizyki w szkole 1 udo w śj pospolitej, 
zawierająca 114 stronic i 68 figur w texcie. Podręcznik dla na- 
uczycieli. Lwów, 1878. cnt. 80. 

Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi Edakacyi 
Narodowej. Lwów, 1873. cnt. 25» 

NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak Izba Edukacyjna poleciła przygoto* 
wywać dzieci do nauki czytania? Lwów, 1872. cnt. 30. 

— Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać dzieci do 
nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. cnt. 50. 

SAMOLEWICZ Z. dr. O karności szkolnej w Prusiech a u nas. 
Lwówki 872. cnt. 10. 

SAWCZYNSKI Z. Benjamin Franklin. Jerzy Wasyngton. Żywoty. 
Lwów, l£76. (Dziełko polecone do bibliotek szkolnych przez Wys. 
Radę szkolną krajową), cnt. 80. 

SELINGEROWA Julia. Ziemie polskie. Lekcye geografii w po- 
łączeniu z etnografią. Lwów, 1876. cnt. 70. 

WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego podług 
J. Johnstona. Kraków, 1869. cnt. 70. 

Roczniki „Szkoły" 2 roku 1873, 1874 i 1876 po 2 złr., % roku 
1877 4 złr. 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław WfełócJri. 

% drukarni Uniwersytetu JagteOlotiekiego pod aureądeni Ipwtgo-SMcł*. PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jaks tóż czytających i kapujących książki. Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości y, — l ł / t arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 złr. 24 cnt.; y, rocznie 60 
cnt. , z przesyłką 62 cnt ; l / % rocznie 28 cnt , z przesyłką 34 cnt ; miesięcznie 
10 cnt, z przesyłką 12 cnt. -— Opłata od Ogłoszeń za każdą Vi o wb&& strony 
50 cni., za całą stronicę czyli Oź wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 kaidego miesiąca albo do księgarni Gebetanera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

KraJcótCj 1 listopada 1 Adres 00. Jezuitów krakowskich j dawca W. Spasowicz, druk. K. Kowa- 

(po łacinie wierszem) do biskupa wroO lewskiego, w 8ee większej, str. 1 — 192. 

oławskiego Henryka Foerstera. Kra- \ Treść: Kwestya wschodnia w nowej 

ków, druk. Czasu, 1878, w 4ce wiel- fa ?* e > skreślił T. T Jeż (str. 1-25); Po- 

,... . q n \ Swódz, powieść Fr. Spielnagena, w skróoe- 

Kiej, str. o ni, > D j u opowiedziana przez Wincentę Liraa- 

Aktj otnosiaszczie siak istorii juznoj nowsk^ (dok., str. 26—57); Dawne drogi 

i zapadnoj Rossii, sobranrryje i izdan-ji szlaki na prawym brzegu Dniepru i ich 

nyie arcbeologioaeskoju Kommisieju, jeżenie historyczne (dok str. 58-^4); 

* v c* r> A *L.f„ <o7o a } Wychowanie publiczne w Anglu, według 

tom X. St. Petersburg, 1878, w 4ce, ^ deł angielBkich j niemieckich oprawf- 

str. 877. Swał Teofil Krasnosielski, cześć U (str. 85 — 

ArcHłt fllr słavische Płulołogie, urówiUS? Frania dawniejsza (Sok str. 119- 
, £ .* . , _ _ 4 T . . i x XT sl38); Barometr w stosunku do pogody, 

Mitwirkung voa A. Leakien und W.s p „£; A Pietkiewicza (dok., str 13l£ 

Nehring herausgegeben r. V. Jagic,) 155); Jan Kochauowski wedle najnowszych 
HI Band 2 Heft. Berlin, Weidmannsche \ opracowań, przez Komana Plenkiewicza 
Buchhandlung, 1-878, w 8ce, atr. 233--. ( str - l- r >6-184); Kronika naukowa. 
543 s BERGER J. B. Sobieski ou la gloire 

Na str. 233r-ail: Zur Lehre yon den de V Europę chretienne. (Bibliotheąue 
sprachlichen Neubildungen im Litauischen, \ chretienne et morale). Limoges, imp. 
von Dr. A. Briickner; str. 381— 413: Ein et lib. Barbou freres, 1878, w 8ce, 
weiterer Beitrag znr Betanung im Klein- s s ^ r jgg 

russisdten, von J> Verohratskij ; Itr. 468— < L--...1.— «.- - « T . A ±. x 

479: Ueber die Namen fur Polen und Le- BEBZEVICZY E. Wieczory starego żoł- 
chen, von W. Nehring; str. 479— 484 : Das nierza (poświęcone J. I. Kraszewskie- 
Wori kry, krew hn Altpomrechen, von W. mu). Lwów, nakł. Wł. Bełzy, I związ- 
Nehring; Receazye: A • Bezzenbetgera BeU kowa druk 1879 16 ^ 2?1 

trage zur Gescktichte der ktauisohen Spra- < . „ , ? . , > . . , ' orv . 

che, von A. Łeskleti (str. 485-504); L. 1 1 » L > z P*rfrBtamr. 1 złr. 80 cnt. 
Malinowskiego Zarysy życia ludowego na > Biblioteka najcelniej szych utworów H- 
Szfapkn, von A. A. Kryński (str. 504— teratury europejskiej, pod kierunkiem 

!2«\ 5 a'?;J^ Kł *> 8ÓW > **V* wrześniowy 

nen FAdverbiaU)ildung im Polnischen, von<- - "w ; 1 1 . j •_ T 

"W Nehring \ 1 ^ ' 8ł Warszawa, nakł. i drak. Lewen- 

Atenauapismo naukowe i literackie, l^ Z 8o ^.f' x~ 128 i81 Tj. 35 - 
pod redakcy, J. TreJdosiewicza, zeszyi ^ £^U^%^^ 
pażttziernikowy r, 1878, Warszawa, wy-'$ Wiktora Hugo, tom I (str. 81-135J. fitf Przewodnik bibliograficzny. M ----■■ ■ . ■ ... ....... t — warszawska, pismo poświęconej 1878, w 8ce większśj, str. 1 id., 104, 
naukom, sztukom i przemysłowi, pod j 1 ni. i 1 rycina. 50 cnt., z prze- 
redakcyą K. Wł. Wójcickiego, zeszyt ssyłką 60 cnt. 

październikowy r. 1878. Warszawa, 0A8TBLAR Bmil. Cmentarz pizański, 
Gebethner i Wolff, nakł. i druk. J. przekład M. Polnicza. Lwów, Księgar- 
Bergera, w 8ce, str. 1—176. <!nia polska, druk. A. J. O. Eogosza, 

,rr f ć: Hellenowie, pisma MC Paparri-| 1879 l6 fr 42 
gopulo, W. Dzieduszyckiego, H. Bartsch a, > 7 } 

przez Felixa Jezierskiego (str. 1—32) ; Lu- > CHAMIEC J. S. Ozom chata bogata, 
cyan SiemieńBki, przez Adama Bełcikow- r ymy ulotne, Paryż dnia 22 grudnia 
skiego (ser. 32-51); ^n marnotrawny, 1875 p ari druk D Jouaust, 1878, 
opowiadanie z końca XVIII wieku przez- __ . ' ... rt . rrw ' ' 

J. I. Kraszewskiego, tom II (c. d., str. w 32ce > str - 22 °- 2 złr - W oirt- 
52—66) ; Wspomnienie o Wolterze z po- _ Która ? kartka z wspomnień pa- 

?^ 7 ^[^^f ,Di 7J i ^ryskich, Paryż dnia 10 sierpnia 1878. 
str. 67 — 82): Kromka lwowska (str. 82— }.; . : i . «« A „ Art 

103); Z wystawy paryskiej ; Słówko o kry- Pana, imp. Jouaust, w 32ce, str. 199. 
tyce Listów A. E. Odyńca Piotra Climie- ? 2 złr. 50 cnt. 

^T k ! e i?' i. przez ^ alery§ p— enó • i 8tr * CONSTANT kB. Papież i wolność, prze- 
143— 149); Korespondencye; Piśmiennictwo). , , „ . , , ^ T .. * K . 

krajowe i zagraniczne (str. 154-170): Wł. łoz y ł Bronisław hr. Lasocki. Kraków, 
Smoleńskiego Mazowiecka szlachta, przez \ nakł. tłómacza, druk. Wł. L. Anczyca 
Ernesta Swieżawskiego, Wł. Nowickiego > i Sp., 1878, w 16ce, str. XXXIV, 
Początki języka polskiego, przez F. X; 36 2 i 2 ni. 2 złr. 
Wiadomości bieżące, naukowe, literackiej 

i artystyczne; Nekrologia; Sprostowanie. \ Cały dochodź rozprzedaży tego dziełka 
Bitwa pod Grunwaldem (Odbitka przeznacza tłómacz na pomnik dla Piusa 

z Czasu). Kraków, nakł. i druk. Czasu, \ /** awe u * 

1878, w 8ce małój, str. 20. OWIEBCZAEEWICZOWA Lucyna. Je- 

BLUMENSTOE prof. Sprawa zakładu d y ne praktyczne przepisy wszelkich za- 
dla obłąkanych w Kulparkowie przed P a8ÓW spiżarnianych , oraz pieczenia 
sejmem (Odbitka z Przeglądu lekar- ciast > P rzez autork S 36 ^ obiadów, wy- 
skiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., danie dziewiąte poprawione i powięk- 
1878, w 8ce, str. 20. szone - Warszawa, nakł. autorki, Ge- 

BOLESŁAWITTSZ Klemens ks. Przeraź- bethner i Wolff, Lwów, Gubrynowicz 
Hwe echo trąby ostatecznej, albo cztery * Schmidt, druk. Wł. Dębskiego, 1879, 
rzeczy ostatnie człowieka czekające, w 8ce m ™h str. VI, 1 ni. i 247. Opr. 

przez rytmem polskim poprawione \ ^0 kop. — 6 złp. 

i na nowo na światło wydane. Wado- — Kalendarz na rok 1879, kolęda 
wice, nakł. i czcionkami Fr. Fołtyna, Ula gospodyń przez autorkę 365 obia- 
1878, w lGce, str. 165 i 1 ni. j dó w, rok czwarty. Warszawa, Gebethner 

Bractwa cerkownyi na Kusy. Lwiwj 1 Wolff, Lwów Gubrynowicz i Schmidt, 
nakład. Obszcz. im. Kaczkowskoho, druk. \ druk M - Ziemkiewicza i W. Noakow- 

Staurop. instyt., 1878, w 16ce, str. 48. skie S > 1878 > w 8ce > *} r ' 56 nL > 27 > * 
10 cn £ J ' ' ' ni., 206 i 50 ni. 50 kop. 

BBANDOWSKI Alezander ks. Parafia DANIELSON JoL Eich. Zur Geschichte 
Borecka podczas napadu szwedzkiego der Sachsischen Politik 1706 — 1709, 

od roku 1655 — 1657, napisał jacademisehe Abhandlung, welche mit 

proboszcz tejże parafii (Odbitka z Warty). Genehmigung der philosophischen Fa- 
Poznań , czcionkami i w komisie Wł. < cultat der kaiserl. Alezander - Unhrer- 
Simona, 1878, w 8ce, str. 76 i 1 ni. sitat in Finnland óffentlich vertheidigen 

BBZEZIŃSKI Erazm dr. Tytoń i jego j wird Cand. pMlos. im historisch- 

skutki. Warszawa; druk, J. Kaufmana, \ philologischen Auditorium den 27 April Kraków, 1 listopada 1378. 6? 1878. Jletaingfprs,. J. Cv FraepgkeH etjskich, kanonika honorowego. Warszar 
Sofan, 1878, w 8ce, str,. 109 i 1 ni. wa, H. Trenkler, czcionkami M, Ziem- 

DATOET Alfons. Jack, powieść, tomjkiawiCM i W; Noakowskiego, 1878, 
Ul. Warszawa, nakł. i drufc. Pwsgła/lu w !^e, str. III, 1 nL i 153. 60 kop. 
tygodniowego, : 18 78,' w 16ce, sta:. 223. PL E. ks. Rozmowy, o Panu Jezusie. 

Dwutygodnik naukowy poświęcony ar- Wmaawa, druk F. Czerwińskiego i 8. 
cheologii, historyi i lingwistyce, fod J łiemiw 3 r > 1878 > w 16ce > str - 9a 7V * 
redakeyą Teodora Ziemieckiego, Ner. ko P* ^ 15 & 1 * 0825 ?- •< 
19 z dnia 1 października 1878. Kra- FLIGIEE dr. (z Poanania). Zur prahi- 
ków, druk. WŁ L. Anczyca i Sp., sto * lschen Ethnologie der pyrenaischen 
w 8ce, str. 459—482. Halbinsel (Separat-Abdruck ans Nro 

Treść: Mieszkańcy osad nawodnych,) 7-9 Bndł VUI der „Mittheilungen der 
przez Teodora Ziemieckiego (c. d., str. \ anthropolog- Gesellschaft in Wien"). 
459—470); Słoworód fudowy, przez Jana Wien, Druek von A. Holzhausen, 1878, 
Karłowicza (c. d str. 470 -477) ; Windo- w 8 ' str . Um ' 

mości; Bibliografia. > > * ' 

— Toż, Ner 20 z dnia 15 paź- GOETHE. Poezye wybrane, tłómaczył 
dziernika 1878 r. Tamże, w 8ce, str. Hug0 Zatbe y* ( 0d *>itka z Przeglądu 
483— 506. polskiego). Kraków, druk. Czasu, 1879, 

T¥eśó : Pierwotne siedliska Semitów, roz- w 16c ^ str - 109 i 2 ni. 1 złr. 
prawa odczytana przez dra Fritz Hommel G0ŁDA Andrzdj ks. Austrya i Polska, 
w d. 13 września r. b. we Florencyi na Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 
posiedzeniu czwartego międzynarodowego iq7q w o op fiłr U n on „„f 
kongresu oryentalistów (str*48§^ \u° ** n 

czenie napisu „Junom Reginae" na monę- GOBZKOWSKI Maryan. Bitwa pod Grun- 
tach rzymskich, przez Józefa Przyborów- \ waldem, wskazówki do obrazu Jana 
skiego (str.: 487-490); Słoworód ludowy, Matejki. Kraków, nakł. autora, druk, 
przez Jana Karłowicza (dok., str. 490— w* T, An/)7 VM { <a„ i«7q J ia,» A 
499);Notatkl lingwistyczne, przez L.Szczer- {, t; , ™ yoft i 8 ^ \*™> W **?*> 
bowicza -Wieczora (str. 499-502); Posie-s st? - ^ 5 l Inograna. in fol. z własno- 
dzenia Akademy i Towarzystw naukowych; < ręcznego szkicu J. Matejki. 30 cnt. 

nmmmrtrmw «» . . ^ a r \ GOSZCZYŃSKI S. Krół zamczyska, po- 

DZIEDUSZYOKI Wojciech. Aurehan, po- L^ (B i bl i ot eka Mrówki, tom X). 

wiesc {L czasów cesarstwa rzymskiego. W m A m mvi *• n... r . 7 

Lwów nakł Wł Bełzv druk W Ma ^ wow > nakł - K«l««™ polskiej, I związ- 

• Z'™'L™ i > ? 7"o , \ i a ~ kowa druk., 1879, w 16ce,- str. 111. 

mec^ego, 1879, w 8ce, str. 188. 1 złr. 35 cnt , _ > ? ggn 

Jv^atw • j . s r> « , HBEHOBOWICZ Thadaeus. Die Willens- 

u.?3K£ *3L W" 11 ?)- , Du T P ro Kreiheit und die Strafe. Dorpat, Schna- 
Małedykta Płoskoloba, « starych pa- kenłj 1878 w 8 ^/y' i 143. 

penw wyporpaw Lwiw, I zwiazk. 2 mar £/ 

druk., 1878, w lGce. sjr.. IG. . toa™™** ^ - ^A««A«,« Wł * ,_ r>- 

„ , , , ,' . ^ . • , . ISAKOWICZ ks. i DĄBROWSKI T. ks. Bi- 

Eacyaopftdya, .rolnictwa i wiadomości bliotęka kaznodziejsko-polska, wydana 

związek ?,mem znających, pod redak- z dzieł oryginalnych dawnych naszych 

cyą J. T. Lubomirskiego , E. Stawi- 1 kaznodziei, tom IV : Kazania i nauki . 

skięgo. i.,& ?rzy t stanskiego, tomu Vj na fe^dą niedziele i święto w prze- 

zeszyt, V. Warszawa, Gebethner i Wolff, j c i%gu całego roku/ Lwów, nakł. i druk. . 

druk. J. Bergera, .1878, w. 4ce,. str.^w. Manieckiego, 1878, w 8ce, str. 

337 — 41 6. ? drzeworytami wteicie.;. 342. 3 złr. 

PBLIŃSII' Stanisław ks. Kazauia na JAKUBOWSKI Maciój. Leon dr. Sprawo* 
niektórei niedziele i uroczystości, z do- zdanie z ruchu chorych w szpitalu św, 
daniem życia Chrystusa Pana, przez Ludwika dla dzieci w Krakowie z r. 
kapelana wojsk cesarsko-rosyj^ 1877. (Odbitka z Przeglądu lekar. • •» • » #8 Przewodnik bMograflczny. — -•--—— ~««^'> •«»—-** **^j ■«** • skiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., * nflkł. i dritk. J; Leitgetta, 1878, V 16ce, 
1878, w 8ce, str. 22. - str.' 2"38 i 2 ni., z rycinami w tedteie. 

JAfflZGWSZI dr. prof. Uwagi nad nie- \ 50 fenig. 
którymi wnioskami Wydziału krajoO Eilendarzyk kiesz6*fcowynaraki879, 
wego w sprawach szpitalnych (Odbit-jz fotografią. Cieszyn, aakh E< Feiteiii- 
ka z Dwutygodnika medycyny fcubli- \ gera , druk. IŁ Feitzingera, 1878, 
cznej). Kraków, drtik. Pobhdkiewicza J w 4Śce, str. 24 ni. 20 cni, opr. ze 
1878, w 4ce, str. 4. | złoceniami 40 cnt. 

JASIŃSKI Stanisław. Wzory i plany < — pugilaresowy aa rok 1879. Cie- 
ogrodów, zastosowane do potrzeb na- s szyn, nakł. E. Feitzingera, druk. H. 
szego kraju, oraz wzory kobierców kwia- > Feitzingera , 1878, w 24ce, str. 16 nJ. 
towych z 16 (?) tablicami planów i opi- j 25 cnt. 

sem hodowli stosownych roślin. War-< ZLBdZYŚTSKI Józef dr. Statystyka go- 
szawa, nakł. H. Cassiusa, druk. J. Nos- s spodarstwa gminnego (Odbitka z Frze- 
kowskiego, 1879, w 4ce większej, str. > wodnika nauk. i liter.). Lwów, druk. 
66, 1 ni., tabl. I— X i I— V. 3 ruble Wł. Łozińskiego, 1878, w 8ee, str. 44. 
50 kop. | 75 cnt. 

K. M. ks. Krótki opis kuli ziemskiej \ Kodez dyplomatyczny Wielkopolski, 
zastosowany do użytku szkół począt- > obejmujący dokumenta tak jtii druko 
kowych przez Michała Markiewicza, i wane, jak dotąd nieogłoszone, sięga- 
prof. gimn. Rzeszów, nakł. i druk. J. uąće do r. 1400, wydany staraniem 
A. Pelara, 1878, w 8ce małej, str. 97. \ 'towarzystwa przyjaciół nauk poznań- 
36 cnt. ? skiego, tom II zawiera Nry 617 — 

KAHANY Sygmunt. Budowa tasiemca 1292, lata 1288 — 1349. Pozna*, nakł, 
nastroszonego (Taenia perfoltata G#ze),< Biblioteki kórnickiej, druk. J. I. Kra- 
jako przyczynek do anatomii i htetoło- < szewskiego (dr. W. Łebiński), 1878, 
gii ogniwców (Cestodes) przez ....A w 4ce, str. LII i 629 (przez pomyłkę 929). 
byłego asystenta i docenta w w5 T źszej > KOZŁOWSKI S. ks. Histnrya święta 

szkole gospodarstwa wiejskiego w Dub- i katechizm dla dzieci, przez 

łanach (Odbitka z IV tomu Pamięt- < prałata katedry wileńskiej, wydanie 
nika Wydziału matem, przyr. Akade-y dziewiąte. Wilno, nakl. i druk. j. Za- 
mii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag^ l wadzkiego, 1878, w 8ce małej, str. 
1878, w 4ce większej, str. 1 n)., 61 mor. 20 kop. 
i 2 tablice litogr. KBAJEWSKI Antoni. Ostatni rycerz, 

Kalendarz polski powszechny rzym- j poemat. Warszawa, drtik. F. Czerwiń- 
sko- i greckokatolicki, ewangielicki i skiego i S. Niemiery, 1878, w 8ce, 
żydowski, astronomiczny, gospodarski \ str. 28. 30 kop. 
i domowy na rok 1879, z illustracya- KBASUSfcl J. O reformie leśnej rzą- 
mi, rocznik V. Cieszyn, nakł. E. Feitzin- dowej w Królestwie polakiem (Od- 
gera, druk. H. Feitzingera, 1878,wl6ce, bitka z Gazety roto.). WarsflaWa, druk. 
str. 46 i 42. 18 cnt. J. Noskowskiego, 1878, w 8ce, str. 13. 

— poznański na rok 1879 ożdo- Ztf$fta <fraga &> ***M języka poi- 
biony rycinami, rok VI. Pozfcań, mte. skiego. LwóW, nakł. i druk. Zakfcdtt 
i druk. J. Leitgehra, 1878, w 8ce ma- nar. kn. Ossolińskich, 1878, w 8ce 
łej, str. 208 i 56. 1 marka. małej, str. 62 i & ftł. 10 cirt. 

- - nowy poznański, połstó kało- L. Ł. Nieprzejednane kierunki, prae- 
licki na rok 1879, rocznik IV (pole- łożył z wra^skicgo E. L. Poznań, 
eony przez dyrekcyą Towarzystwa nakł. autora (! Lwów, Księgarnia, pał* 
piwiaty ludowój w Poznaniu)* Pozna- \ ska>, 1878 r w 8ce małiy, str, 63* 80 cafc Kraków, 1 listopada 1878. 60 LABOULAYE Edward. Państwo i jego l eony Wacławowi Żylińskiemu, bisku- 
granice, studyum prawno-państwowe, < powi wileńskiemu), wydanie czwarte; 
przekład Józ. Scliiffa, Lwów, Księ-S Wilno, nakł. i druk. J, Zawadzkiego, 
garnią polska, druk. A, J. O. Kogo- > 1878, w 8oe małśj, str. XX i 408. 
sza, 1879, w8ce małćj, str. 130. I złr Ą 1 rubel 20 kop. 

LIOTOBI Alfons św. Modlitwy do N. HBBTOOWICZ Teofil. O c. k. uprzy- 

Maryi Panny na każdy dzień tygodnia, \ wilejowanym galicyjskim Zakładzie kre- 

wyd. 3cie poprawne. Kraków, nakł. dra > dytowym włościańskim we Lwowie, 

Wł. Miłkowskiego, druk. W. Korneckie- ? rozprawa II. (Bank rustykalny). Lwów, 

go, 1879, w 16cemałćj, str. 17. 6 cnt. < nakł. Księgarni polskiśj, I związkowa 

LISICKI Henryk. Odpowiedź na uwagi s druk., 1878, w 8ce, str. 34. 40 cnt. 
nad dziełem p. t. Alexander Wielo- HIŁKOWSEI Władysław dr. Katalog księ- 

polski (Odbitka z Czasu). Krakowami katolickiej w Krakowie 

druk. Czasu, 1878, w 8ce mafój, str. przy u ]. św . Anny 191, róg rynku 
18. 20 cnt. głównego. Kraków, nakł. dra W. Mił- 

USKE Zarer dr. Der Wiener Con- Akowskiego, druk. W. Korneckiego, 1878, 
gress von 1515 und die Politik MaxiO w 8ce, str. 8 i 8 ni. 
milian'8 I gegentlber Preussen und Po-< Rozdaje i rozsyła księgarnia bezpłatnie, 
len (Nadbitka z tomu XVIII For- s Muzetm gz tuki europejsktój, tom III 
schungen zur deutschen Geschichte, zeszyt xii: Galerye włoskie. Warszawa, 
herausg. von der historischen Commis- na kł. M. Glticksberga, druk. S. Orgel- 
sion aer k<5nigł, bayrischen Akademie), branda synów, 1878, w 4ce, str. 89— 
Gottingen, 1878, w 8ce, str. 445 — 467. <% [ 3 ryciny. 

— Noch ein Beitrag zur Wahl- Katlka tr ud i hroszi. Lwiw, nakł, 
geschichte Karls V. (Nadb. z tomu \ Obszcz. im. Kaczkowskoho, druk. Stau- 
XVIII Forschungen zur deutschen Ge-* rop j g . i ra tyt., 1878, w 16ce, str. 96. 
schichte). Gottingen, 1878, w 8ce, str. \ 20 cnt. 

632 637. i — wytworiuwaniu napojew iz 

— Zur Geschichte des Augsburger owoczej krajewych. Kołomyja, nakŁ 
Reichstages 1518. (Nadb. z tomu i druk . M. Biłousa, 1878, w 16ce, str. 16. 

X l^A° r a^ Sen T«7 d r tSC a en G f1 NBCZtTJIwan. Przybłęda, powieść 
S« !ł« ^ 1878 > w8ce > 8tn ukraińska, przebył St. Sz. Poznań (?), 

LUTOSTANSEI dr. Uwagi nad proje- ' 

ktem Ustawy nadajacćj statut dla zdro- ^™ dwutygodnik poświęcony spra- 
jowiska Krynica -Słotwiny (Odbitka™* społecznym, naukowym 1 litera- 
z Dwutygodnika medycyny publicznej). c £ m > pod redakcyą Mścisława Godlew- 

Kraków, druk. Pobudkiewicza, 1878, ^f ^ zesz ^ z dni ? *P a * d f c /. mka 
w 4ce str. 3 sl878. Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 

iOTNICn A. M. Mineralogia i geolo- w 8ce > st I: n 489 — 568 \ . . , . 
^ aT 11 * u 1 *\ A 1 • 1 > Tresc: Kilka wiadomości o szlachcic za- 

gia dla klas wyższych szkół średnich, gonow6j mazowiecktój i pod laskiśj, przez 

przez profesora c. k. gimnazyum Zygmunta Glogera (str. 489—503) ; Król 

w Stanisławowie, zeszyt I. Lwów, nakł. ] Lear, studyum psychologiczne przez dra 

autora, I związkowa druk., 1878, W<A- ?°* he ( dok :> *}*• 503-514); Łokciem 
o i n a n x 'ji 1 i on i. >i miarka, powieść społeczno-obyczajowa 
8ce, str. 64. Za całość l złr. 20 cnt. prxez $ <§ rudztó8ld S g0 (c . d) s fc. g^ 

ŁT7NS2EWIC2 Jas Ludwik ks. Piar. Wy- 528) ; Nowe prace historyczne o Żydach 

kład obrzędów i religijnych zwyczajów ]f J^g* Pfez Karola Dunina (rtr. 529- 

i_ i x i- 1 • i: I • i 1 > 536) : Stanisław Leszczyński lako statysta, 

rzymsko-katolickiego kościoła zewzglę- rz ^ ^ Kembowskiego (c. d., str. 536- 

4ft qa ich duchowne znaczenie (poświc- \ 555) ; Sprawy bieifce, przez Jana Soplicę; 70 Przewodnik bibliograficzny. ■ 1 .,■ r.lMM«n Ruch literaeko-naukowy, przez P. Chtnłe- 1 wieku, przełożył s niemieckiego Józef 

lowskfego; Rozmaitości; Sprostowanie. iVetiak. (BfWiotefca historyczna, toto 

— Toż, zeszyt z Ania 15 pażdzter- 2 4). Lwów, nakł. Kśięgarrii polskiej, 

nika 1878 r. Tamże, w 8ee, sfr 539— p i ac łialrcki 14, I z^ia*ową ditik., 

64 8. 1878, W 8ce, str. 486. » złr. 

Treść: List otwarty premweratofca JSd^ry) 
do jej redakcyi : opływie i zadaniu prasy * PJE8LIN& P. ,S. J. -Korne et Dćmć- 
naszej, przez Łodzie z Bytynia (str. 569— jttrius, d'apres des dociunents nouveąux, 
578) ; Krytyka ;G.Simonerika Królestwo ayee pi6ces j U stificątives et fajesjmile. 

5 P $;£oE *■¥■ Moureau Paria, lib. 

obyczaiowa, przez St. Grudzińskiego (c. d. Leroux, 1878, w 8ce, str. XXX, 224. 
str. 593—607); Stanisław Leszczyński jako s PIOTROWSKI Jan ks. Utyagi o "bosktóm 
statysta, przez Al. Rembowskiego te. d., 5 powołamu człowieka do stanu, stan 

635) ; Sprawy bieżące, przez Jacka Soplicę; s cym użyteczne, przez z auto- 

Ruch literacko-naukowy, przez P. Cmnie- \ rów łacińskich wybrane. Kraków, aakł. 
lowskiego. dra Wł. Miłkowskiego, druk. W. Kor- 

OETTINGEE Józef dr. pof. Rys da- necłdeg0 1879 w 18ce małć j atr . 41# 
wnych dziejów Wydziału lekarskiego s 10 cnt 

Uniwersytetu Jagiellońskiego od zało- ' m wy fc ład(5w w c . k . tJniwer- 
żema tegoż w r. 1364 aż do reformy sytecie j m . cesarza Franciszka 1 we 
dokonanej przez Komisyą edukacyjną Lwowie w zimowóm półroczu r .1878/9 
w r. 1780: Część I, (>d założenia Uni- odbć g ^ -^ Lwó j zwi a zkowa 
wersytetn aż do końca XVI stulecia. druk 1879 - w ^ gfc 23ł 
(Odbitka z. tomu VI Rozpraw Wydziału PSł0YART yie de Marie Łecfcwpeka, 
filolog. Akademii umiej.). Kraków, druk. princeBse de Pologue, reine de france, 
Urnw. Jag., 1878, w 8ce, str. 1 <nl a^ge" de Fouvrage ^e M. TątW 

1 ^^' w . . , ? Limoges, imp. et lib. E. Ardant ,et Ce, 

0'HBIILY 0. Więźniowie Mamertyń- m8 12 ^ 108 

scy, opowiadania z bistoryi menws2yełi ',,,'' ,. . . . 

wieków kościoła przez . . . . autora^ *»•** . łwow * kl > ^ mo *"**«*■ 
„Obrazków z histoVyi Koloseum rzym- 1*°™ P 08 W« «?* a ™ m *JjWm 
*W, przekład z angielskie-. War>« kow ^ l «*% ?m ,' f^<*?W 
szawl, 'At F. Czertińskielo i * jl^ 

Niemiery, 1878, w 8ce, str. 580 i 1 ni. W** * fT/ P 1 *™™* lł,?8 - 
1 rubel 20 kop. Lw$w, daruk. ludowa, w Sce, ^tr. ?3£— 

PAWLIKOWSKI J. ks. Pacim wyznaw J 38 ^ Ze ^^ (Mic kiewiczu 

ców Kościoła rzymsko-katolickiego, ze- ( str . 333-349); Realizm w literaturze no- 

brał proboszcz z Jabłonny, na \ woczefBnćj (c. d., str 349—355) ; Zemsta 

korzyść budującego sie kościoła w Tu- M» (c- d., 355-362); Przegląd 1$***$*? 

cbowiczu w dek. Łukowskim. Warszawa, ^^ n $; ^ ię ^!. ^j^wFfe 
, , ™ r« .. , . . a XT . . 7 1 przez M. (str. 362—368); KoznQsci Listy 
drak. F. Czerwińskiego i S. Niennery, \ z R zymu; Kronika. 

1878, w t6ce małej, str. 22. 3 'kop, _ Toi? zeazyt z dnia 15 pażdzier- 

PAWUSZCZEW N. J. m Polskaja anar- nika 1878 r. Tamże, w 8oe, str. 3g5— 
chija pry Janie Kazimirie i wojna za < 433. 

Ukrainu (Sócziuienia, tom I). 8t. Pe-s Treść: Prolog czteroletniego sejmu (str. 
tersbttrg, 1878, w 8ce, str. VHl i 262, J88&-«fi); Zemsta Żyda <c. d ? afc. fl^- 

z portretem i i kartą. t"^^^^ 1 ^ ^f J ń^' 

£L«m**m* a ^ 5 * -• 11 • u <ki»dynała .Niny (str. 401—405); Ołuraz 

PE30BEŁ 0«kar. Historya wielkioh, Matejki Bitwa pod Grunwaldem (str. 4D5— 

ndkryć ceocraficsmyeli ^ XV i XV1J407); Łtoty z«zymu; fczyił 'btoku^^dh Kraków, 1 łtetopftdft 18». 71 Sea św. Leona XHI; Józef Badenj; Ks.Jdruk. WŁ L. Ancayca i Sp., 1879, 
lpanlonp, biskmp orleański; Kronika. | w 16ce m ^^j y 8tr# 10 4. 26 cnt. 

— polski pod redakcyą dra Ign. ^ODOÓ X. Piosnki i gawędy humory- 
Skrochowskiego, zeszyt październikowy gtyczne, zesz III, wyd. 2-gie. Bruxella 
z r. 1878. Kraków, druk. Czasu, (?), 1879, w 8ce małej, atr. 48. 50 cnt. 
w 8ce, str. 1 — 161. e Bozprawy i sprawozdania z posiedzeń 

Treść: Zarząd rosyjski w Bułgaryi, uwagi Wydziału historyczno-filozoficznego Aka- 
i wspomnienia naocznego świad(ca przez demJi umiejętności, tom IX. Kraków, 
Eugeniusza Utina, tłómaczył Ludwik Ko- \ ,, A1 , .. , \ TT . T , ft -«' 
tfowiki (c d., str. 3-49); Austryacka po- nakł - Akademii, druk. Uniw. Jag., 1878, 
liryka Zygmuuta III, przez Augusta So- w 8ce, Btr. 2 ni, 320 , XXVI i 7 ta- 
korowskiego (str. 50—76); Do Reformy s błic. 4 złr. 

stosunków wiejskich: XIV- Kilka słów Treść: O monecie i stopie menniczej 
o urzędnikach , przez F. S. (str. 77—98); w p i 8re w xiY i XV w., przez dra Fran- 
Przegląd literacki, przez Romana Nałęcza: c i BZ ka Piekosińskiego (str. 1—320); Spra- 
Kb. H. Kąisiewicza Listy o Rzymie przez, wozdania (str. I— XXVI). 
^SSftK EJiąA F Sra^itielnyja etimologi- 

landra Fredry; Przegląd polityczny, przez czeskija tablicy sławianskych jazykow: 
AL Szukiewioza; Pogrzeb w Krasiczynie, driewnie - sławianskago, mskago, pol- 
praez P. P. | skago, łużyeko - serbskago , czeskago, 

PraewQtaik naukowy i literacki ppd < sławiansko - serbskago i bołgarskago. 
redakcyą Władysława Łozińskiego, ze-jst. Petersburg, 1878, w 4ce, str. VII, 
szyt październikowy r. 1878. Lwów, 5 243 i XV. 

drak. Wł. Łozińskiego, w 8ce, str. 865 — jj SCSOBBB Felis. Podróż po Waraza- 
960. iwie, operetka komiczna w siedmiu 

Treść: Artur Grottger, szkic biografi- \ obradach, ljbretto oryginalnie napisane 
czuy przez K. Cąnteckiego (str. 8j>5— 8^2); < przez ..... muzyka Adolfa Sonnen- 
Je(&zej Morsztyn, studyum literackie przez felda (Biblioteka teatralna). Warszawa, 
Tytusa Swiderskiego (c. d., str. 893— 915);? , . i. „ ^„i. *o*o - o 

Statystyka gospodarstwa gminnego, przez drak - St - Burzyńskiego, 1878, w 8ce 
dra Józefa Kleczvńakiego (dok., Atr. 91 £-j małej, str. 167* 30 kop. 
933) ; Jfzyk łaciński w organizmie &uj>l}- \ SCHROTE Józrf dr. Nauka rachunko- 

? Zne #° ^ Ch 9?4-94^ e Ste^^a ^ gQ H ^ Z trzeoie G w y dan *a przełożył 
miankk,przezi »■* Chrzanowski, wice- 

nika literacka: Towarzystwo naukowe w Tci- < dyrektor oddziału rachunkowego gali- 
nmiu, przez K. (str. 958—960). < cyjskiego Wydziału krajowego. Lwów, 

PRBTOYLSJS Zygmunt. Krytyka tea- > nakł. M. J. Chrzanowskiego i A. Nie- 
tralnsw Krakowie (Przedruk z Ech,ą) Ą dzielskięgo, Crubrynowicz i Schinidt, 
Kraków, nakł. autora, druk, Wł. U < druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromaua, 
Aaozy^i i Śp,, 1878, w 16ce, s^r. 44, 1878, w 8ce, str. 29Q i XIV. 3 złr. 
40 cnt. 40 cut. 

fieme Slave, pod redakcyą A. de SPHWA5M X. Z. Korsykanka, Dwaj 
Fonteine, Ner IV z dnia 1 pażdzier- bracia, powieści tłóniaczone ze szwedz- 
nikar. 1878. V*rsoYie, imp. de J. tfo- kiego. (BĄlipteka powieści, podróży, 
skowaki, w 8ee, str. 357—475. pamiętników i opowiadań historycz- 

Na str. 865-400: La Comedie infernale«y ch )- Lwów, nakł. Gubrynowicza 
par Sigismond Krasiński, par Sylvere<i Schmidta, druk. K. Pillera, 1879„ 
Granyil. <w 8ce, sta% 226. 1 złr. 60 cnt. 

fcOBE&TI 0. S. J. O ważnośoi małych 8ŻGKJB ks. biskup. Pasek św. Frau- 
cnótj wydanie czwarte. Kraków, GL Gte- ? ciszka. (Kraków, nakł. dra Wł* Mił- 
jbethnej i Sm, Warszawą, Geb^t^er ^kpwstóego,drukłW.Konieckiegq, 1878), 

Wolff, nakł. i własność wydjftrp<frr, /jt lśfae mą^, str. i^. 4 cut. ■te Przewodnik bibliograficzny. SBMEłTTOWSZlJ A. Pamiatnąja kniżka L z k i n y 1878. Kołomyja, nakł. fundu- 
Witebskoj gubernii na 1878 god so- 8ZU szkolnego, druk. H. Zadembskiego 

stawlena po razporiażdieniju Wi- U gp., 1878, w 8ce, str. 112. 

tebskago statisticzeskago Komiteta. Wi-Ś Treść: Życie i dzieła Grzegorza Wigi- 
tebsk, 1878, w 8ce, str. 420. lancyusza Samborczyka, poety łaciństo- 

SIMONENKO Qr. Carstwo polskoje sraw- P 018 ^ , x ^ ™f%? p + isa ? J toce, i ł ' 1 J 1L 

. ™ £ .. . ^ ,. .. . , Jkawski (str. 3— 10); Statystyka zakłada, 

mtielno s Poznańju 1 Gahcijej w atna- przez dyrektora Kalixta Kruczkowskiego 

szenii ich uspiechow ekonomiczeskich, ? (str. 71—112). 

umstwiennych i nrawstwiennych so wre- _ Ct fe. gimnazynm Tarnopolskiego 
mieni krestianskich reform 1848, 1850 za ro fc szkolny 1878. Tarnopol, drnk. 
i 1864 godów w etich prowinciach, j. Pawłowskiego, 1878, w 8ce, str. 58. 
pubheznyja lekcii czitannyja w War- ? Treść : Wpływ gimnastyki Hellenów 
szawie w żale msskawo sabranija w < w świecie starożytnym i znaczenie jćj w te- 
polzu obszczestwa krasnawo kresta pro- razjiiejszości napiął prof. Wiktor Za- 
* t ttt tt • -xx rrr ? haikiewicz (str. 3—27); Czesc admimstra- 

fesorom J. W. Uniwersiteta ..... War- cy j na , przez dyrektora" Leona Sieleckiego 
szawa, druk. Gazety medyc., 1878, J ( s tr. 29— 58). 

w 8ce, str. VI, 86 i 2 ni. — z czynności wydziału Czytelni 

Skład c. k. Uniwersytetu im. cesa- akademicki- w Krakowie za rok 1878. 
rza Franciszka we Lwowie w roku Kraków, nakł. Czytelni, drak. Uniw. 
1878/79. Lwów, I związkowa druk., jag M 1878, w 8ce, str. 30. 

"iiflŁra^^ STBINBACH Fryderyk. Anna Hyde 
SOLECKI Leonard ks. ™ cler f co<men p g Tarnów czcionkami 

ny, książeczka do nabożeństwa dla m A ^ , m8 w 16 &tr m 

dzieci, z uwzględnieniem przystępują-?- z i r 

cycb do pierwszćj spowiedzi i komu- Cał ^ dochod przeznacz011 y dla rodziny 

nii, 3cie znacznie powiększone wyda- dotkniętej pożarem, d. 25 lipca 1877 r. 

nie. Lwów, nakł. autora, I związkowa l w Wieliczce. 

druk., 1878, w 16ce małćj, str. 160? ŚWIEŚAWSKI Ernst. Pięć ustępów 

z rycinami w tescię. Opr. 20 cnt. (z cyklu powieści historycznych J. I. 
Śpiewnik polski, tom III. (Biblioteka \ Kraszewskiego. Warszawa, wydanie 

Mrówki, tom 63). Lwów, Księgarnia \ Biblioteki warszawskiój, A. B. Bogucki, 

polska, druk. Gazety narodowój, 1879, ? druk. J. Bergera, 1878, w 8ce, str. 

w 16ce, str. 96. 20 cnt. = 1 złp. jl ni. i 126. 1 rubel. 

— Toż, tom IV. (Biblioteka Mrów- > SZYMAŃSKI Franz. U*ber • einige pa- 
ki, tom 64). Tamże, 1879, w 1 6ce, ? rasitische Algen, Inaugnral-Dissiertation 
str. 96. 20 cnt. = 1 złp. Czur Erlangung der Doctor-Wiirde an 

Spis wykładów odbywać się mają- s der philosophischen FacultSt der Uni- 
cych w c. k. Uniwersytecie Jagiellon- 1 versitat Breslau. Namslau, O. Opitz^sche 
skim w Krakowie w półroczu zimowćm ? Buchdruckerei, 1878, w 8ce, str. 1 ni., 
roku szkolnego 1878/9. Kraków, druk. j 23 i 1 ni. 

Uniw. Jag., 1878, w 4ce, str. 21. \ TACZANOWSKI L. Quelqnes mots sur 
15 cnt. 5 les pies-^grieches a queue rousse de 

Sprawozdanie dyrekcyi Towarzystwa £ TAsie centrale. Pafis,*imp. Lucan, a la 
przyjaciół sztuk pięknych w Krakowie \ Sociótó zoologiąue de Francei, 1878, 
z czynności w r. 1877/78, rok XXIV. w 8ce, str. 10. 

Kraków, nakł. Towarzystwa, druk.? TARNOWSKI St. Leon Sapieha (Od- 
Czasu, 1878, w 4ce, str. 71. j bitka z Czasu). Kraków, nakł. i druk. 

— dyrekcyi c. k. realnego i wyż- < Czasu, 1878, w 8ce małój, str. 32. 
szego gimnazyum w Kołomyi za rok ) 20 cnt. Kmkow, 1 listopada 1«T9. 16 TEBTIL ludwik. Podręcznik zawiera- { Heyi, przez prof. dra T. Piłata (str. 3- 
JW Popisy dotyczące odwania J& J^g* Jgf p ' ro f ^ *■£ 
mięsa, wódki i cukru, ułożony i *y- < ( 8 tr. 47-96) ; Życie gminne w Galicyi, opi- 
dany wedle ustaw z 16 czerwca 1877 ssał dr. J. Kleczyński (str. 97 — 279). 

i 27 czerwca 1878, przez c. k.5 Wielopolski i jego system, z powodu * 

komisarza straży skarbowej. Wadowice, książki p. Henryka Lisickiego (Od- 
nakł. wydawcy, druk. Fr. Fołtyna , j bitka z Czasu). Kraków, nakŁ i drak. 
1878, w Sue, str. 246 i X1H. Ozasn, 1878, w 8ce małej, str. 68.50 cnt. 

TKACZENZO M. Martewskoje dwyie- S f?;t4>T Jarefa. Powiastki ze światka 
żenię studentiw kijewskoho Uniwersy- ) dziecinnego, wybrane i tłómaczone przez 

teta 1878 hoda. Lwiw, I obsaoz. drilkJ Kraków, nakł. J. Wildta, druk. 

1878, w I6ce, str. yi, 1 ni. i lfiO. Uy. Korneckiego, 1878, w 16cs, str. 

TOMEK W. W. Pomory wezi Cechy 5. 2 „j. j % a rycinami w texcie. 80 ewfc. 
a Polskem behem walky Husitskź. WOROMIOB Paweł. Sybiłla. (Biblioteka 
Jahresbericht der kónigj. bóhm. Ge- Mrówki, tom 1). Lwów, nakł. Księ- 
sellschaftderWissenschaftenansgagebenUaria polskiej, I związkowa druk., 
am 10 Mai 1878, Prag, w 8ce, str. 1879, w 16ce, str. 82. 25 cnt. 

x *^ ^"* . \ Wyborek nabożeństwa dla młodzieży 

TSBTSWWA J4sefa. Wraienja z po- katolicktój wydan i e nowe poprawne. 

droży na wschód. Lwów, nakł. Wł. Wadowice, nakł. i druk. Fr. Fołtyna, 
Bełzy, druk. A. J, O. Rogosza, 1879, 187 g w 16< , e Btr . lU j IV) z rra- 
w 16ce, sto-. yiU i 116. 80 cnt. Bami ' w Usai ^ 

71. de saint Stanislas Kostka de ła aALfiwgil jarim*,. Bpudłowali, ko- 
Compagnie de Jesus. Limoges, imp.et medya w j ednym «kcie oryginalnie aa- 
lib. E. Ardant et Ce, 1878, w 1206,^^ z UłllgtraC y ami x . Pillatego. 

str - ł° 6 ' T ,. _ , Warszawa, B. Cassius dawnie 8. H. 

WA3WT5A Stajdtfaw. Joachim* ŁeJa- M erzbach, 1878, w 8ce, str. 40 i 2 ry- 
wela zasfagi na polu geografii. Ppznań, cjny w iee . &0 w 
nakl J, K, Żupań^iego, druk J. L % ^ towarzyskie (Le sapoir- 
Kraszewskiego (dr. W. Łebinski), 1878, ^yre) T ^ ważnie j 8zycłl okolicznością* 
w 8ce, str. 192. S [JM***; . Wia przyjste, według dzieł francu- 

WASILBWSKI T. Ueber Vagusreizung ^^ isani) wydaiue 8cifi ^p^me 
beim Menschen. (Aus der medicipischei> 4 ^^oi^^ Kraków, nakł. J. Wildta, 
Klinik des Prof. Dr. Korczyński in ^^ ^ Metzgera i Wittiga, 187*, 
Krakau, Separatabdruck aus der y,er- $ u ^ lg5 . , nl t ^ 

teljabrechnft flir praktische tteilkunde). ŹBMAWSSI ff. Uwagi nad rozprawą 
1878, w 8ce, str. 69—82 z figurami profesora Maxyw. Curtze w przedmio- 

w tejcie. ,\<ż& pisowni imienia i narodowości Wit- 

WlaAomofcl statystyczne o stosunkach k autora t ki z Xffl wiekn (0d . 
krajowych, wydane przez krajowe B,uro bitka z tomu VI BBBpimw Wydziału 
statystyczne pod redakcyą prof. dra filol Akademii umiej.). Kraków, 
Tadeusza Piłata, rooznik IV: S,tajystyk.a dnik- Uaiw j 1878 w 8oej gtn n 
ł4 Przewodnik bibliograficzny. 
Redakcya Książki jubileuszowej dla uczczenia pięćdziesięcio- 

letniśj działalności literackiej 
J. I. KEA8ZEW8KIEGO 

powołując się na swój prospekt, wydany w marcu r. b., i na odezwy, 
ogłoszone w czasopismach codziennych, ma zaszczyt oznajmić wszystkim 
wielbicielom talentu i zasług jubilata, że bliskim jest już czas, w którym się 
druk pomienionój książki rozpocznie, a więc, że pożądaną byłoby rzeczą, 
aby pragnący ją posiadać, pospieszyli ze złożeniem przedpłaty ; wydawcy 
bowiem, księgarze i drukarze, którzy na tę publikacyą pamiątkową nakład 
bezinteresownie ofiarowali, potrzebują wiedzieć zawczasu, ile exemplarzy 
mają odbijać, a w tćm zastosować się muszą do ilości przedpłaci cieli, gdyż 
nie chcieliby, drukując nad potrzebę, znacznych już i bez tego kosztów po- 
większać, a z drugiój strony są w obawie , żeby nie wydrukowali za mało. 

Książka jubileuszowa, wynosząca od 30 do 35 at-kuśzy w ósemce 
większój, obejmie: 1. życiorys Kraszewskiego; 2. obraz wszechstronny dzia- 
łalności jego literaokiój, przedstawiony w śtudyach nad pracami jego we 
wszystkich gałęziach piśmiennictwa; 3. artykuły odnoszące się do rozmai- 
tych epok jego życia, i 4. bibliografią dzieł jego; ozdobioną zaś będzie trzema 
wizerunkami Kraszewskiego i trzema facsimilami jego pisma (z lat młodo- 
cianych, męskich i sędziwych); portretami rodziców i babki jego,, która go 
w dzieciństwie pielęgnowała; oraz widokami miejsc, upamiętnionych jego 
urodzeniem lub przj^dłuższym pobytem, jak n. p. dom przy ulicy *Alexan- 
drya w Warszawie, Romanów, Biała, Dołhe, Omelno, Horodeę, Gródek, 
Hubin, dom w Dreźnie i wnętrze gabinetu. 

Wszystkie znaczniejsze księgarnie w kraju i za granicą i redakcye 
wszystkich pism peryodycznych pośredniczą w przyjmowaniu przedpłaty, 
wynoszącćj w Warszawie za exemplarz broszurowany rubli 3, na prowin- 
cyi i za granicą rubli 3 i pół; za oprawę w płótno angielskie czarne 
dopłaca się 75 kop., a kolorowe rubel 1. 

Wraz z tćm, redakcya ,,Książki jubileuszowćj", przypominając swym 
łaskawym współpracownikom, że dzień 1 grudnia r. b. jest terminem 
ostatnim na składanie artykułów przyobiecanych, oświadcza im, że za uprze- 
dzenie terminu tego byłaby najmocnićj obowiązaną; bo jeśli wszystkie 
prace jednocześnie na dzień oznaczony nadejdą, może komitetowi redak- 
cyjnemu na ich odczytanie i zredagowanie czasu zabraknąć. 

W końcu odwołuje się redakcya po raz wtóry do wszystkich, którzy 
czy to przez osobiste, cgy parzez listowne z jubilatem stosunki , bliżćj są 
w jego życie wtajemniczeni, upraszając ich najusilnićj o wszelkie matery- 
ały i wiadomości, mogące się przyczynić do uzupełnienia biografii jego. 

Listy i rękopisy przesyłane- bye mogą pod adresem Antoniego 
Pietkiewicza w redakcyi Kłosów w Warszawie, Nowy Świat Nr. 39. Kraków, 1 listopada 1878. 75 Nowsze powieści 

J. I. KRASZEWSKIEGO 

do nabycia w księgarni 

6. Gebethnera i Spółki 

w Krakowie s 

Ada, sceny i charaktery z życia powszedniego, 3 tomy. Wilno, 1878. 4 złr. 
Bracia rywale, obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII wieku. Warszawa, 

1877. 1 złr. 65 cnt. 
Briihl, opowiadanie historyczne, wyd. 2gie, 2 ty. Warszawa, 1876. 3 złr. 30 cnt. 
Cześnikówny, powieść, z illustr. Chełmońskiego i X. Pillatego. Warszawa, 1875. 

2 złr. 50 cnt. 

Dziennik Serafiny, z autografu spisał B. B. Lwów, 1876. 2 złr. 40 cnt. 

Hołota, powieść współczesna, 2 tomy. Warszawa, 1878. 2 złr. 50 cnt. 

Jak się pan Paweł żenił i jak się ożenił, powieść. Warszawa, 1878. 1 złr. 50 cnt 

Jesien"ią, powieść, 2 tomy. Warszawa, 1876 3 złr. 

Kawał fiterata, wizerunki społeczne z końca XVIII wieku, w 2ch częściach. 

Warszawa, 187fi. 2 złr. 50 cnt. 
Klin klinem, nowella. Warszawa, 1875, 1 złr. 

Król i Bondarywna, powieść historyczna. Lwów, 1875. 2 złr. 40 cnt. 
Krwawe znamię, powieść. Lwów, 1878. 1 złr. 50 cnt. 
Mori tur i, powieść, 2 tomy. Warszawa, 1875. 3 złr. 75 cnt. 
Nad modrym Dunajem, nowella przez B. B. Lwów, 1876. 2 złr. 40 cnt. 
Niebieskie migdały, powieść, 3 tomy. Warszawa, 1876. 5 złr. 
Ostatnie chwile księcia wojewody (Panie kochanku), z papierów po Glince, 

wyd. 2gie. Warszawa, 1877. I złr. 50 cnt. 
Pamiętnik panicza, z francusko - polskiego oryginału na polsko - francuskie prze- 
łożony z niektórymi dodatkami. Lwów, 1875. 2 złr. 40 cnt. 
Powieści historyczne, Warszawa, 1876—1878. 

I. Stara baśń, powieść z IX wieku, 3 tomy. 5 złr. 
II. Lubonie, powieść z X wieku, 2 tomy. 3 złr. 30 cnt. 
m. Bracia zmartwychwstańcy, powieść z czasów Chrobrego, 3 tomy. 5 złr. 
IV. Hasław, powieść z XI wieku, 2 tomy. 3 złr. 30 cnt. 
V. Boicszezyce, powieść z czasów Bolesława Szczodrego, 2 tomy. 3 złr. 
30 cnt. 

VI. Królewscy synowie, powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywo- 
ustego, 4 tomy. 6 złr. 60 cnt. 

VII. Historya prawdziwa o Petrku Właście, palatynie, którego zwano Du- 
ninem, opowiadanie historyczne z XII w., 2 tomy. 3 złr. 30 cnt. 

Powrótdo gniazda, powieść z podań XVI wieku. Warszawa, 1874. 2 złr. 50 cnt. 

Resurrecturi, powieść, 2 tomy. Warszawa, 1876. 2 złr. 50 cnt. 

Koboty i prace, sceny i charaktery współczesne. Warszawa, 1875. 2 złr. 

Sąsiedzi, powieść z podań szlacheckich z końca XVIIIgo wieku, 2 tomy. War- 
szawa, 1876. 3 złr. 

Serce i ręka, powieść prawie historyczna, 2 tomy. Lwów, 1875. 2 złr. 40 cnt. 

Starosta warszawski, obrazy historyczne z XVIII wieku, 3 tomy. Warszawa, 
1877. 5 złr. 

Upiór, opowiadanie przy kominku. Lwów, 1878. 60 cnt. 

Zaklęta księżniczka, nowella. Warszawa, 1877. 1 złr. 

Z siedmioletniej wojny, opowiadanie historyczne, 2 tomy, wyd. 2gie. Warv 
szawą, 1878. 3 złr. 30 cnt. 

Zeliga, powieść. Lwów, 1877. 2 złr. 40 cnt. 

Żywot i sprawy JM. Pana Medarda z Gołczwi Pełki, z. notat familijnych spisane, 

3 tomy. Warszawa, 1876. 5 złr. W Przewodnik bibliograficjmy. ■■— W m>WII»» l Le«»Ł"."JI LŁLI- f *M> *i ■ ■! m. -^p^y^^T^l*łW!Wi 1 *^^" 1 ^^* D ZIELA 

■ * 

które nabyć można 

*OT S KI Ł A. D Z I E ANTYKWARSKI 

KSIĘGARNI D. E. FRIEDLEINA 

w KI rakowie^ IŁ y n e k: Nr. 11. Księgarnia nabywa polskie książki, manuskrypta, autografy, ryciny, mapy, monefy 
i medale; podejmuje się dostarczania poszukiwanych, jako też sprzedaży powierzo- 
nych jej do pozbycia. 

Oeny *sv walucie siustirytickiej. B. Bentkowski, Historya literatury — Krw. Brown, Biblioteka |«isa?zów Tow. Jez. — K Kstreicher' 
Bibliografia XVI w. — Jan. Janozki, Nachrieht v. raren Bfichora — .1. Jocher, Obraz literatury i na" 
nk. — Ju. Juszyński, Dykcyonarz poetów. — M. Maciejowski, Piśmiennictwo. — W. Wiszniewski, Hi- 
storya lit6r. — Ż. ŻełirawBki, Bibliografia matem. — B. B*. H 3 dosy<J rzadkie, r/adkie, bardzo rzadkie 

— Z. Z'i. Z3. zachowanie złe, dobre, bardzo dobre. — df. defekt. — dd dedykowane. — T, Tom — 
Tw., Tomów. — Ty., Tomy. — k. n., kart nieliczbowanych. — k. 1., kart liczbować, y eh. — sir., stron. 

— tbl., tablic — mp., map. — prt,, portretów- — ryc, rycin. — Kr., broszurowane. — p , papierowa 
oprawa. — ppl., pólpłótno. — - psk., półskórek. — ppg , półpergtroin. — pł. t płótno. — » sk., skóra. — 

Fg.ł pergamin. — exp., exemplarz. 5375. ACERNUS Seb. (KLONOWICZ). Victoria Deornm. B. m. b. r., 8Vo (k. n. 20, 
str. 683, k. n. 3). pg. Z*, ale 12 k. dd. Firlejowi i Gorajskiemu faksym. autogr.— 
Jan. I 81 ; B. I 337. 65. — 

5376. Akta podkanclerskie Franc. Krasińskiego 1569—1573, wyd. Wł. hr. Kra- 
siński, objaśnił przypiskami Wł. Chomętowski (Biblioteka Orayn. Krasińskich, 
rok 1869, 70, 71). Warszawa, 1869—71, Ty. 3, 4to (I. k. n. 3, str. 365, XVI; 
II. str. VI, 410, XX, ryc. 2; III. k. n. 3, str. 503, XXV, 33). br, Z s . 9. - 

5377. — poselskie i korespondeneye Frane. Krasińskiego 1#58 — 1576, zebrał 
i opracował dr. Ign. Janicki, wyd. Wład. hr. Krasiński (Biblioteka Ordyn. 
Krasińskich, rok 1872). Kraków, 1872, 4to. (k. n. 5, str. 366, VIII i portr. 2), 
br. Z 3 . 3. — 

5378. AŁEXANDER 0. Castris et astris, Wład. z Lubrańca Dąmbski, kazaniem 
pogrzebowym w kościele krak. Michała św. ogłoszony. Kraków, 1684, fol. 
(k. n. 17.) br. Z. - 60 

5379. Algebra dla szkół narodowych. Warszawa, 1782, 4to (k. n. 10, str. 352, 
tbl. 3). br. Z». 1. 20 

5380. Annexa do części pierwszej relacyi w materyi o buntach na sejmie 1790 
uczynionej. Warszawa, b. r., Śvo (k. n. 2, str. 440). br. Z*. — 80 

5381. ARGENTUS I. De rebus Societatis Jesu in Tegno Poloniae ad Sermis. Sigis- 
mundum III. Cracoviae, 1620, 8vo. pg. Z*. — J. 9278 c. 6. — 

5382. Artykuły prawa mąjdeburskiego, które zowie, Speculum saxonum, z łać. 
języka na polski przełożone. Kraków, 1560, Łazarz, 4to (k. n. 8, k. 1. 64). 
Ustawa płacej u sadów w prawie majdeburskiem. B. m., 1659, Łazarz, 4to 
(k. 1. 10). 

Ten postępek wybran jest z praw cesarskich. Cracoviae, 1559, Lazarus, 4to 
(k. 1. 51). pg. Z\ R. - B. II 243 i 264. 8. — 

5383. Astrea, pamiętnik narodowy. Warszawa, 1825, 8vo, kwiecień, br. Z 2 . — 25 

5384. BANDTKIE Gt S. De primis Cracoviae in arte typographica incunabulis. Cra- 
coviae, 1812, 4to (k. n. 1, str. 8). br. 1. 50 

5385. — Historya drukarń krakowskich. Kraków, 1815, 8vo. br. Z*. R. 1. 80 

5386. — Historya drukarń w Królestwie polskiem. Kraków, 1826, 8vo. 3 TV. 3. 50 

5387. — Krótkie wyobrażenie dziejów Król. polskiego. Wrocław. 1810, 8vo, 
2 Ty (I. str. VIH, 444, ryc. 12 ; fi. str. VHI, 664, ryc. 10). sk. Z 9 . R. 3. — 

Księgarnia D. E. Friedleina w Krakowie, Rynek Ker 11. Kraków, 1 Hftfcopadia 1878. W 5888. BANDTKIE K. W. Numizniatyka krajowa. Warszawa, 1889— 1840, 4to. 2 Ty. 
br. Z 3 . 28.- 

5389. BARANOWICZ Łaz. Żywoty Świętych ten ApoHo pieje, jak ei działali, niech 
tak każdy dzieje. Kijów, 1670, 4toI Z 3 , ale tytuł faksym, i brak dedyk. kart 
2 i rejestr. 7. R 3 . - W. VIII 388; .Tu. I 12. 50. — 

5390. BARĄCZ S. k8. Żywoty sławnych Ormian w Polsce. Lwów, 1856, 8vo. 4. - 

5391. — Pamiętnik zakonu W W. 00. Bernardynów w Polsce. Lwów, 1874, 8vo. 
br. * 2. 40 

5392. — Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce. Lwów, 1861, 2 Ty. 
(I k. n. 2, str. 402, k. n. 1; II. k. n. 2, str. 526, k. n. 2). br. 8. 40 

5393. BARKLATUS Jan. Argenida z łacińskiego tłómaczył Wacław Potocki. War- 
szawa, ,1697, fol. (k. n. 2, str. 761 ». psk. R. Z*, ale na początku narożniki 

. dolne naprawiane i plamy z wilgoci miejscami. — B. I 461. 24. — 

5394. — Paraenesis, to jest napominania i przestrogi nowowiernych ksiąg dwoje 
(z łacin, przetłóm.) przez Łuk. Górnickiego. Kraków, 1628, 4to (k n 10, str. 
263). br. Z 3 .R. dd. E. Wołowiczowi bisk. wil. — W. IX 134; J. 3212.18. — 

5395. — Z. brak. tytułu i 9 k. nastep. zawierających dd., zresztą exp. cały. 10. — 

5396. BARTOSZEWICZ Jul. Pogląd na stósunkf Polski z Turcyc i Tatarami. War- 
szawa, 1860, 8vo (k. n. 2, str. 155). br. Z 3 . — 70 

5397. BASZKO Go dziś ław. Kronika Lechitów i Polaków. Warszawa, 1822, 8vo. 
br. Z 3 . — 60 

5398. BECKMANN Fr. dr. Zur Geschichte des Kopernikanischen Systems. Brauns- 
berg, 1861, 8vo (str. 43, k. n. 1). br. - 30 

5399. BEMBUS Mat. ks. Kometa to jest pogróżka z nieba, na postrach, przestro- 
gę i upomnienie ludzkie. Kraków, 1619, 4to. br. Z\ — J. 6222. 1. 50 

5400. BENTKOWSKI Fel. Historya literatury polskiej. Warszawa i Wilno, 1814, 
8vo, 2Ty. psk., Z 3 . 25. ~ 

5401. - Spis medalów polskich. Warszawa, 1830, 8vo. psk. 2. 25 

5402. BEYER Kar. Gabinet medalów polskich, dopełnienie dzieła Edw, Raczyń- 
skiego. Warszawa, 1830, Zesz. I— III. br. Z 3 . 1- S0 

5403. — Ryciny pieniędzy polskich, nieobjętych dziełem Ign. Zagórskiego War- 
szawa, b. r., 8vo (tabl. 28). br. Z 8 . ' 2. 50 

5404. — Wykopalisko wieleńskie (Filehne). Warszawa, 1876, 8vo br. Z 3 . 2. 50 

5405. BIAŁ0BRZESKI Marcin. Katechizm albo wizerunek prawej wiary chrze- 
ścijańskie* j wedle nauki Pana Jezusa Chrystusa. B. m., 1566, 4to. pg. Z a . R 3 .— 
J. 2775; E. 126 (Lissner exp. df. 150 tal.). 100. — 

5406. BIAŁUSKI Jan. Łupieże martwe skryptu Marcina Gratiana, ministra, teraz 
świeżo nazwanego Protestacya, gdzie szczypie dysputacyą wydaną, ks. Mar. 
Smigleckiego. Wilno. 1599, druk Daniel Łeczyckf, 4to (k. n. 25). ppg. Z*, ale 
2 karty faksym autogr. R. — J. 4049. " 12. 50 

5407. Biblia to jest księgi starego i nowego Zakonu na polski język z pilnością 
według łacińskiej Bibliej od kościoła krześciańskiego pow. * przyjętej nowo 
wyłożona (Leopólita Jan). Kraków, Szarflenbcrger, 1561, fol. sk. exp. kom- 
pletny ale kilka k. naprawianych. — J. 2257. 150. — 

5408. — to jest księgi starego i % nowego Zakonu na polski język według łaciń- 
skiej Bibliej od kościoła cbrześciańskiego powszechnego przyjętej na wielu 
miejscach z pilnością poprawiona i figurami ozdobiona (Leopólita Jan). Kra- 
ków, 1577, Szarffenberger, fol. pg. Z\ ale tytuł i 1 k. przedmowy faksym. — 
J. 2259. 90. — 

5409. — to jest księgi starego i nowego Testamentu, według łacińskiego pree- 
kładu starego na polski język znowu przełożone przez Jak. Wujka. Kraków, 
3599, fol. pg. Z'\ z tytułem pierwszym allegoryczuyin rzniętym w całości na 
drzewie. R. — J. 2260; B. II 502. * 125. — 

5410. — królowej Zofii, wydana przez Ant. Małeckiego. Lwów, 1871, 4to (str. 
L, 349 i tab. 7) br. Z 3 . 2. — 

5411. Biblioteka Ordynacyi Krasińskich Warszawa, 1868-72, 4to, rok 1868— 72, 
Tw. 5. [1868. Dyaryusz sejmu Piotrkowskiego r. 1565, (str. XXIII, 324, VI); 
r, 1869-1871 Akta podkanclerskie Fr. Krasińskiego 1569—1573 (1869. k. n. 
3, str. 365, XVI; 1870. str. VI, 410, XX, ryc, 2; 1871. k.n.3, sir. 503, XXV, 

Księgarnia D. E. Friedleina w Krakowie, Rynek Ner 11, ^* Przewodnik bibliograficzny. 33); 1872. Akta poselskie i korespondeneye Pr. Krasińskiego 1568—1576. 
(kn. 5, str. 366, VIII, portr. 2.)] 12. — 

5412. BIELO WSKI Aug. Wstęp krytyczny do dziejów Polski. Lwów, 1850, 8vo. 
ppł. Z 3 . fc 2. 50 

5413. BIELSKI Marcin. Kronika polska nowo przez Joach. Bielskiego, syna jego, 
wydana. Kraków, 1597, fol. (k. n. 6, str. 804, k. n. 5). sk. Z a . exp. komple- 
tny, staranie restaurowany i w paru miejscach po rogach uzupełniony. — 
B. II 723. 150. — 

5414. — Kronika niegdyś w Krakowie drukowana, teraz znowu z doprowadze- 
niem aź do Augusta III przedrukowana. Warszawa, 1764, fol. (k. n. 7, sir. 
856, k. n. 5). sk. Z 3 . Jestto tom I Zbioru dziejopisów polsk. 16. — 

5415. BLAKSTON Wilh. Prawo kryminalne angielskie, tłóm. przez T. Ostrowskie- 
go. Warszawa, 1786, 2 Ty., 8vo. p. Z 3 . 2. — 

5416. BLTCrNIERES. Poćsies consacrćes a la gloire de madame la princesse Douairićre 
Sangnszko.a Varsovie le 4 Xbre 1782. 4to (k. n. 6). br. — 40. 

5417. BOCK Pryd. Sam. Historia Antitrinitariornm maxime Socinianismi et Soci- 
nianorum, ex fontibns magnamque partem monumentis et documentis mssc- 
tis recens. Regiomonti et Lipsiae, 1774, 1 T w 2 Cz. 8vo (I. Cz. I str. 
30, k. n. 3, str. 556; I. Cz. II. str. 13, k. n. I., str. od 557 do 10092, k. n. 
12). psk. Z 3 , ale tytuł I Cz. uszkodzony. — J. 9872. 10. — 

5418. BOHOMOLEC Fr. X. Życie Jerzego Ossolińskiego, kanclerza w. k. Warsza- 
wa, 1777. 2 Ty. 8vo. p. Z 3 . 2. 60 

5419. BRAUN D. Anhang zu dem histor. Bericht von polnisch. u. preussischem 
Miintz-Wesen. B. m., 1726, 4to (str. 38). br. 1. — 

5420. BRONIOVIUS M. Tartariae descriptio. Coloniae, Birckmann, 1595, fol. (k. n. 
4, str. 75, mo. 3). sk. Z 2 , ale brak 1 mp. R. — E. 128. 8. — 

5421. BUFFON. Epoki natury, wytłóm. przez ks. Staszyca. Kraków, 1808, 8vo. 
br. Z 3 . —.60 

5422. CANTU C. Historya powszechna, przeł. przez C. Rogalskiego. Warszawa, 1853— 
57, 8vo Tw. 11. (I. str. 592, k. n. 2; II. str. 642, k. n. 3; m. str. 727, k. n. 2-, 
IV. str. 646, k. n. 2; V. str. 654, k. n. 2; VI. str. 756, k. n. 2; VII. str. 848, 
k. n. 2; VIII. str. 633, k. n. 2; IX. str. 553, k. n. 2; X. str. 605, k. n. 2; 
XI. str. 980, k. n. 2). ppł. Z 3 . 40. — 

5423. CHMIELOWSKI ks. Bened. Nowe Ateny albo akademia wszelkiej scyencyi 
pełna, cześć I. Lwów, 1755, 4to, psk. Z 3 3. — 

5424. — Zbiór krótki herbów polskich oraz wsławionych cnotą i nauka Polaków. 
Warszawa, 1763, dd. Józ. Załuskiemu. Z 3 . 6. — 

— Z. df. brak na końcu 3. k. 3. 60 

5425. CHOJECKI Edm. Patryotyzm i objawy jego u niektórych narodów. Paryż, 
1870, 8vo (k. n. 2, str. 64). br. — . 50 

5426. CHOMĘTOWSKI Wł. Dzieje teatru polskiego od najdawniejszych czasów do 
1750 roku. Warszawa, 187Ó, 8vo (str. 157, k. n. 1). ppł. Z 3 . -. 75 

5427. CHWAŁKOWSKT N. Regni Polon iae pis publicum. Regiomonti, 1684, 4to. 
(k. n. 12, str. 587, k n. 3, ryc. 5 mp. i), p. Z 3 . R. — B. II. 225. 8. — 

5428. Cod ex diplomaticus regni Poloniae et M. D. Lituaniae ex Archiv. publ. ed. 
M. Dogiel. Vilnae, 1758—1759. Tm. I i V. — B. II 683. 40. — 

5429. Collectio historiarum Poloniae et Magni Duc. Lithuaniae scriptorum, ed. 
Laur. Mizlerus de Kolof. Varsoviae, 1761, fol. br. Z 3 - B. II 700. 16.— 

5430. Commune incliti Poloniae regni privilegium constitutionum et indultum etc. 
(Statut Łaskiego). Cracoviae, 1506, J. Haller, fol. sk. Z 3 , ale tytuł i kartka 1 
faksym autogr., wielka rycina przedstawiająca sejm jest cała i oryginalna. R 3 — 
B. II 130; Jan. I 32. 150. — 

5431. Constitutiones Conventus Craćoviensis } de Anno Domini 1532. fol. (k. n. 
8). br. Z 3 . - E. 134. 12. — 

5432. ^ — tożsamo ale druk inny, fol. (k. n. 8). br. Z 2 , ale exp. od góry obcięty 
i k. ostatnia u dołu naddarta, text jednakowoż zupełnie cały. — E. 134. 10. — 

5433. CRESCENTYN Piotr. pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków 
ksi§g dwojenaście. Kraków, Stan. Szarffenberger, 1571, fol. (k. n. 6, szpalt 

Księgarnia D. E. Friedleina w Krakowie, Rynek Ner 11, Kraków, 1 listopada 1878. 70 

IM ^ ■» p^— i ■» ■ ■ ■■ i ■ . i i i i ii — — - — ■ - '- — — «- — tj*-'^* 

700, ale k. 165, k. ti. 9). sk. Z 1 , ale tytuł i 16 k. Msymilowańe antograficznie. 

- B. U 424. 70. - 

5434. Ćwiczenia naukowe. Warszawa, 8vo. Rok 1618, Oddział literatury T. I i 
n.psk. Z\ - 25 

5435. CZACKI T. litewskich i polskich prawach. Warszawa, 1800-1801, (z ta- 
blicami monet), psk. Z a . 18. — 

5436. CZAPSKI E. C. Catalogue de la collection de medailles et monnaies polonai- 
ses. St. Petersburg, 1871—1872, 2 Ty., 4to (Tom trzeci pod prasa dostar* 
czonym być może)^ 53. — 

5437. Czy Jezuici zgubili Polskę. Lwów, 1872, 8vo (k. n. 3, str. 394, k. n. 2). 
br. Z ! . * t. — 

5438. DAMBROWSK1 Sam. ks. Kazania albo wykłady porządne św. ewangel. 
niedziel, przez cały rok. Lipsk, 1728, 4to (k. n. 3, str. 515, *prt. 1). pg. Z 8 . 6. — 

5439. DANTISCUS J. und seines Frcundes Nicolaus Kopernicus geistliche Gedichte, 
beraus u. ubers. v. Fr. Hipler. Munster, 1857, 8vo (str. XLVII, 304, ryc; 1). 
br. Z*. 1. 40 

5440. DAVID. Psalterium nsihus psalmodiam canentiiim religiosorum ac quorum- 
cunqiie ]>oenitentium accommodatum, 1748 reimpressam. Lublini, 4to (k. n. 
1, str. 257). br. Z 1 . exp. nieobcinany. 6. 50 

5441. DAMALEWICZ Stef. Series arohiopiscoporum Gnesnensinm. Varsaviae, 
1649, 4to (k. n 7, str. 406, k. n. 1). ppł. Z 2 , ale tytuł splamiony i w kilku 
miejscach ślady robaków. IV — li. II 66. 40. -^ 

5442. Declaratia albo zniesienie pretensyej stanu rycerskiego przeciw ducho- 
wieństwu wznieconej około łanowego żołnierza z dóbr duchownych. B. m. 
b. r., 4to (Tyk i przedm. k. n. 3, textu k. n. 23). p. Z*. R 3 . 2. 75. 

5443. Decrę t ta in Conventu generali Cracoviensi omnium regni ordinnm consenau 
edita. (na końcu) Dat, Cracoviae, 1527. fol. (k. n. 6). br. Z 2 . exp., ale u góry 
obcięty. — E. 137. , 6. - 

5444. — et Cpnstitutiones publicae in Conventu generali Piotrkoviensi pro festo 
sanctorum Trium regum Anni Domini 1538, consitiariorum regni et nunctio- 
rum terrarum mutuo consensu factae fol. (k. n. 18). br. Z 3 , ale 2 k. faksyra. 

— E. 137. 16. — 

5445. DENISOWTCZ Hi lar. Parergon cudów świętych obraza Przeczystej Boga- 
rodzice w monastyru Kupiatickim roku 1638,* w drukar. świętocudótwornśj 
Kijowopieezarskiej Ławiy, 4to (k. n. 1, str. 52). ppg. Z\ ale 2"karty faksym. 

b\ — w. Viii 432. 12. - 

5446- DŁUGOSZ Jan. Vita beatissimi Stanislai Cracoviensis episcopL Cracoviae, 
1511, J. Haller, 4to. psk. Z 3 . R*. (Ceny lipskie i berlińskie 40-80 
tal,):— J. 8588. , 33. - 

5447. BUŃOZEWSKl Stan. Herbarz wielu domów Korony polskiej i W. X. Li- 
tew. Kraków, 1757, fol. 2 Ty. sk. Z 3 . K. 80. — 

5448. Eloge historique de Stanislas Augustę, par un citoyen (Tegoborśki, secret. 
du roi). Varsovie, 1785, 4to (k. .n. 1, str. 172). br. Z 2 . 4. — 

5449. Encyklopedya powszechna (wyd. S. Orgclbrauda). Warszawa, 18)9 — 
1608, 8\q maj., 28 Tw. płt. Z 3 . exp. nieobciety, oprawa zniszczona. 165. — 

5450. ESSENWKJŃ A. Die mittelalterlichen Kunstdenkiuale der Stadt Krakau. 
Leipzig, 1869, 4fo (k. n. 5, str. 186 i 43, tabl. 80). br. 20. — 

5451. FLORUS Juk. O początku i dziejach narodu rzymskiego powieści ksiąg IV, 
z łać. na polsk. przctł. Krzysz. Grotlia Falissowski. Kraków, 1646, 4to. br. 
Z?, ale kilka narożników jest naprawianych, dd. Piotr. Firlejowi, wojewodzie 
lubelsk. - B. II 788. 9. — 

5452. FRIESIUS Chr. De episcopatu Kioyiensi, ci\jus sedes olim fuit Kioviae nunc 
vero Zytomiriae in Ukraina, ejusque Praesulibus brevis commentatio. Vars"a- 
viae, 1763, fol. (str. 103). br. df. brak tytułu. 12. — 

5453. GASIOROWSKI Lud. Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiej w Pol- 
sce: Poznań, 1839, 8vo, 4 Ty. br. Z 3 . 12. 

5454. 'GINTER Bartł. Księżyc świadek wierny na niebie ludzkiej we świecie pró-- 
• żności przy anniwersalnycb obsequiach J. W. J. M. P. Adama Hier. z Gra- 

KsifgSriira V! B. Friedleina w Krakowie, Rynek Ner II. 80 Przwodirtk WbUograHeeny. nowa Siemawakiego. Bialynieze, 1653, 4to (k. n. 81). br. Z*. Bandtkie J. S. 
Histor. drukarń, I str. 44. R . 12. — 

5455. GLICZNER Er asm. Chronfcon regum Połoninę. Thorunii, 1597, 4ta> (k. a. 
78). sk. Z 3 . R a . W. I 57. 14. 

5456. GÓRNICKI Łukasz] Dworzanin polski. Kraków, 1639, 4to (k. n. 8, str. 
428). pg. Z 3 , ale na tytule małe plamy, dd. Zygmuntowi Aug. królowi. — B. 
I 644. 35. — 

5457. GRĄCKI And. ks. Kazanie na pogrzebie Hieronima Chryz. Chodkiewicza. 
Wilno, 1614, 4to (k. n. 20). br. Z*, (tytuł uszkodzony), dd. Jan. Kar. Chod- 
kiewiczowi, hetw. W. X, Lit — M. HI 595. 6, €10. 

5458. — Kazanie aa pogrzebie kniazia Alexandra Masalskiego, marszałkowicza 
grodzińskieg© miane. Wilno, 1614, 4to (k. n. 20). br. Z 3 . 3. 50 

5459. GROCHOWSKI Stan. ks. Hymny kościelne. Kraków, 1598, J. Sibeneycher, 
4to. p. Z 3 . R 2 . — E. 147. 28. — 

5460. GRODZICKI Stan. Prawidło wiary heretyckiej to jest okazanie iż wodzo- 
wie kacerscy nie pismo św. ale własny mózg swój za regułę albo prawidło 
wiary sobie mają. Wilno, 1592, Lencycyusz, 4ro (k. n. 4, itr. 236, k. ». 2) 
pg. Z 3 . R 3 . — J.' 3173. 26. — 

5461. GWAGNIN Alex. Kronika Sarmacyi europejskiej. Kraków, 1611, fol. Bk. Z*. 
R.- W. VII 534 80. — 

5462. — Sarmatiae Europeae descriptio. Cracoviae, 1578, M. Wierzbięta, fol. sk. 
Z 2 . exp. miejscami plamisty z wilgoci, kilka kart uszkodzonych, oprawa dawna 
z wyciśniętym wizerunkiem Zygm. Aug. R*. — B, II 632 ; W. VII 534. 60. — 

5463. HEIDENŚTEJN Reinold. De bello moscovitico commentariorum lib. sex. 
Cracoviae, Lazarus, 1584, fol. pg. Z 3 , dd. Sigismundo Battori principi TransiW.— 
B. II 756 ; W. VII 448. 24. — 

5464. HERBEST Bened. Wiary kościohTrzymskiego wywody dla Rusi i Ormian 
osobliwie. Kraków, And. Piotrkowczyk, 1586, 4to (k. n. 13. ?). ppg. Z 2 , ale 
df. brak tytułu i kart Ai. Aii. R 3 . — J. 9444. 8, — 

5465. HERB0RT Jan. Głównych o wierze artykułów po polsku i po łacinie pisa- 
nych księgi I, w których prawego kościoła chrześciańskiego z doktorów 
i z koncylistów, pewne a bardzo jasne pokazanie znajdziesz. Kraków, w druk. 
Matt. Siebenejchera, 1569, 4to (k. n. 15, str. 214, k, n. 22). pg. Z*, ale tytuł 
faksymil R 8 . — W. IX 51; E. 151. 35. — 

5466. Heroina chrześciańska świątobliwymi aktami i wdzięczna rozmaitością, mo- 
dlitw najprzedniejszych uzbrojona etc. Jasna góra Częstochowska, 1743, 4to 
(k. n. 4, str. 616). br. Z a . R. Wydanie nieznane Siennickiemu. Brak. str. 3, 
parę narożników urwanych i nadklejonych. 16. -— 

5467. HILARION Fr. Wojsko serdecznych noworekrutowanych na wiekszę chwałę 
boską, affektów. Poczajów, 1739, 4to. br. Z 3 . R*. — J. 6654. (Dzieło pod wzglę- 
dem stylu osobliwe) 1$» — 

5468. HOSIUS Stan. De expresso Dei yerbo. Dilingae, 1558, 8vo (k. n. 132). pg. 
Z 3 , dd. Zygm. Aug. k. p. 20. — 

5469. Icones familiae ducalis Radivilianae ex origtnalibus picturis desumptae, 
inscriptionibus historico - genealogicis ex documentis autheatiois compendiose 
illustratae ab anno Virginei partus 1346 ad annum 1758 deductae, Nesyisii, 
in typgr. priv. duc. Radiviliana denuo yeteribus tabulis aeneis expressae, 
cura J. Wersenii. Petropoli, 1875, łoi. (k. n. 4, tab. 166, k. n. 2). oS. — 

5470. Inwentarz praw, statutów, konstytucyi koronnych i W. X. Lit. znajdują- 
cych się w sześciu pierwszych tomach Voluminów legum, przez ks. T. Wagę 
powtórnie przedrukowany. Warszawa, 1789, fol. (k. n. 2, str. 925, k. n. 4). 
p. Z 3 . — B. H 173. 8. — 

5471. JABŁONOWSKI Stan. Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowiń- 
skiej Stan. Jabłonowskiego wojew. i genarała ziem ruskich, hetmana W. K. 
Zamość, 1745, 4to (Tyt. i przedm. k. n. 4, textu k. n. 83). psk. Z 3 . R 3 . -»-B. 
I 381; Ju. I 143. 8. — 

5472. JANOZKI J. D. A. Excerptum polonica® literaturae. Vratfslaviae, 1764 — 
1766, 8vo, 3. Zeszyty (atr. 313, k. n. 8). psk. Z 3 . 4. — 

Księgarnia D. E» Friedleina w Krakowie, Rynefc Ner 1%. Kraków, 1 listopada 1878. 01 5473. — Janoeiana sive clarorum atque illnstr. Poloniae autorum Maecenatumąue 
memoriae miscellae Varsoviae, 1779. I T. br. Z*. 2. 50 

5474. — Lexicon derer itzlebenden Gelehrten in Polen. Breslan, 1755, 2 Ty. 
(1 str. 224, TI k. n. 2, str. 202, k. n. 8). psk. Z s 6. — 

5475. — Musarnm Sarmatieanim speeimina nova. Vrati8laviae, 1771. Cz. I (k. n. 
3, str, 116). br. Z 3 . 3. — 

5476. — Nachricht von denen in der Zalnskisehen Bibliothek sich befindenden 
raren polnischen Biichorn. Dresden, 1717, 8vo. 5 Cz. Z 3 . 12. 50 

5477. JAROSZEWICZ FI. Matka świętych Polska. Kraków, 1767, fol. sk. Z 2 . 14 — 

5478. JOANNES de Sacrobosco. Sphericum opusculum, cnm Incida et familiari 
expositione per Matthaeum Shamofulicnsem, artium magistrum, in studio Almae 
TJniversitatis Cracoviensis eolleetum. Craeoviae, apud Florianum impensis Haller, 
1522, 4to fk. n. 7, k. 1. 70, k. n. 1). br. Z 3 , dd. Piotr. Tomickiemu biskupowi 
pozn. — Ż. str. 97. 29. — 

5479. KARNKOWSKI Stan. Epistolae illustrium viromm in tres libros digestae. 
Cracoviae, 1578, 4to.pg Z 3 . R. — B. II 747. 10. — 

5480. — Messyasz albo kazania o upadku i. naprawie rodzaju ludzkiego, przy- 
dane na końcu tegoż auctora kazanie o dwojakim kościele chrześcijańskim. 
Poznań, 1597, fol. sk. dawna z XVI w. R 3 . Z a . dd. Zygmuntowi III k. p. — 
J. 3789, 24. — 

5481. — Messiasz albo kazania fol. pg. Z\ ale 20 k. mają narożniki na- 
prawiane, exp. kompletny. * 16. — 

5482. KLECZEWSKI Stan. Lechus historiae polonae restitutus. Olomucii, 1774, 
4to (k. n. 7, str 149, k. n. 4). sk. Z 8 , dd. ks. Alex, Jabłonowskiemu. 8. — 

5483. KOCHANOWSKI Jan. Elegiarum libri IV, eiusdem Foricoenia sive Epigram- 
matum lił>ellus. Cracoviae, 1612, 4to (str. 164). ppł. Z 8 . Przyborowski, Wia- 
domość, Poznań, 1857, str. 154. 8. — 

5484. — Fragmenta albo pozostałe pisma. Kraków, 1604, 4to (str. 52). pg. Z 2 , 
ale k. 2ga faksym. a 2 ostatnie naprawiane. Jest to wydanie 2gie. Przyb., 
str. 150. 18. - 

5485. — Fraszki Kraków, 1629, 4to (str. 83). ppg. Z 3 . Przybór, str. 117. R. 10. — 

5486. — Jan Kochanowski. Kraków, 1611, 4to (str. 287 tb. 2). pg. Z 3 , ale tablice 
do Fenomenów faksym. 40. — 

5487. ■ — Jan Kochanowski. Kraków, 1629, 4to (k. n. 4, str. 315). płt Z 3 , ale 4 
początkowe karty z innego exp. i na str. 315 dokończenie w 16 w. drukiem 
gockim, dd.Jan. Myszkowskiemu, kasztel. Zarnowskiemu od J. Januszowskiego. 
Przyborowski, str. 140. 55. — 

5488. — Rymy wszystkie w jedno zebrane. Warszawa, 1767, 4to (k. n. 7, str. 
634). p. Z 3 . ' 4. — 

— Wtargnienie do Moskwy Krzysztofa Radziwiła polnego Hetmana W. 

5489. X. Lit. roku 1581. 4to (k. n. 5).br.*Z 3 . ale brak tytułu, jeżeli był. R*. — W. 
VII 79; Przyborowski, str. 110. 30. — 

5490. KOCHOWSKI Wesp. Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV Climacter 
primus, scundus, et tertius. (Vacoviae, 1683/93, fol. 3 Ty. psk. 

b. Roczników polskich Klimakter IV, obejmujący dzieje Polski pod panowa- 
niem króla Michała. Lipsk, 1853, 8vo (str. 16", "382, prt 1). psk. 46. — 

5491. — Liryka polskie w niepróźnujacćm próżnowaniu napisane. Kraków, 16 7 4, 
4to (k. n. 4, str. 377). psk. Z*, ale brak k. 123. 5. 7. 9. 131. 3. 5. 28. — 

5492. KOJALOWICZ Woje. O rzeczach do wiary należących rozmowy teologa 
z różnymi wiary prawdziwej przeciwnikami. Kraków, 1671, 4to. (k. n. l, str. 
132). br. Z 3 . R\— J. 2949.' b. 5. 25 

54^3. KOPERNIK Mik. O obrotach ciał niebieskich ksiąg sześć. Warszawa, 1854, 
fol. (k. n. 2, str. 75, k. n. 642, str. 7, tb. 4, ryc. 2). br. Z 3 . 10. — 

5494. KRASICKI Ign. Dzieła. Warszawa, 1803 - 1806, 8vo,Tw. 10. psk. Z 3 . & — 

5495. — Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych. 
Warszawa, 1781, 2 Ty,4to. psk. Z 3 . — B. I 54. * 8. — 

549$. KUCZBORSKI Wal. Katechizm albo nauka wiary i pobożności krześcijań- 
skiej według uchwały św. Trydentskiego Concilium przez uczone a bogoboj- 

Ksifgarnia D. E. Friedltfina w Krakowie, Rynek Ner 11. 89 Przewodnik bibliograficzny. ne Indzie zebrana i spisana. Kraków, druk. Mik. Szarffenberga, 1568, fol. Z*. 
ale k. II i 97 faksymuowane. — El 162. 46. — 

5497. KUL1GOWSKI Ign. Mat. ks. Heraklit chrześciaóski ks Piotra Besseuszą 
z łacińskiego textu wierszem polskim wyrażony. Warszawa, 1604, 4to (k. n. 
4, str. 325, k. n. 4). psk. Z\ ale exp. z plam. od wilgoci. 8. — 

5498. Legę a sen statuta ac privilegia regni Poloniae omnia ab Jac Prilusio col- 
lecta. Cracoviae, 1553, foL sk. Z 3 . — B. II 135. 60. — 

5499. LENGNICH Gottf. Geschichte der preusischen Lande kdnigiich połnischen 
Antheils. Danzig, 1729, fol. T. I- IX. pg. Z 3 . R. — B. II 763. 50. — 

5500. L0RICHIUS Reinhard. Księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego prze- 
łożonego nie tylko panu ale i poddanemu każdemu ku czytaniu bardzo po- 
żyteczne, teraz nowo z łacińskiego .języka na polski przełożone. Kraków, 
Mark. Szarffenberg, 1558, fol. sk. Z 3 .' ale tytuł fotodrak. R. — B. II 55; E. 
165. 80. - 

5501. LUB1ENIECKI Stanisl. Historia reformationis polonicae. Fraistadii, 1685, 
8vo. pg. Z 3 , ale tytuł z odwrotnej str. splamiony. R*. — B. I 18; J. 9815 i 
III 691 do 695; W. I 108. 8. — 

5502. MAŁACHOWSKI Piotr Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych 
familiom zostającym w Królestwie polskićm i W. X. Lit. Lublin, 1805, 8vo, 
(str. 817). br. Z 3 . 10. — 

5503. MAREK z Ulisbony. Kroniki trzech zakonów postanowionych od św. ojca 
patryarchy Franciszka, I Cześć wedle kasty Iskiego i włoskiego języka wy- 
tłómaczona. Supraśl, 1747, fol. (k. n. 6, str. 912, k. n. 9). sk. Z ? . 32. — 

5504. MATTHAEUS de Craco via Polonus. Dialogus exhortatorius ad freąuen- 
tem communionera. Lugduni, 1651 , 4to. (k. n. 4, str. 46). pg. Z*, ale kilka na- 
rożników uszkodzon. R*. J. dd. Janowi Kazim. król. polsk. t 9. — 

5505. MACZYŃSKI Joann es. Lexicon latino-polonicum ex optimis latinae linguae 
scnptoribus concinnatum. Regiomonti, 1564, J. Daubnann, fol. psk. Z 3 JL— 
B. I 216; E. 166; W. VI 400. 30. - 

5506. MIECHOWITA M. Chronica Polonorum. Cracoviae, 1521, Yietor, fol. sk. Z 3 , 
ale tytuł fotodrukowany. — B. II 629. 48. — 

5507. — Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana et de contentis 
in eis. Ćracoviae, J. Haller, 1517, 4to (k n. 34). p. Z 3 . R. — E. 16ft. 18. — 

5508. MISZTOŁT Ant. Al. Historia Jll. domus Sapiehanae ab origine et antiqui- 
tate sua genealogico syllabo per gloriosos heroum ejusdem ac CQnnexaram 
familiarum progressus in praesens sec. deducta. Yilnae, 1724, 4to. psk. Z*. 12. — 

5509. Młotek duchowny i testament albo dusze człowieka woli ostatecznej oświad- 
czenie Kraków, 1655, 8vo (k. 197, ryc. 4). br. Z 3 . R 3 . — J. 15. — 

5510. MODREVIUS Fric. Andr. Sylvae ąuatuor. B. m. (Racoviae?) 1590, 4to (k. 
n. 9, str. 273, k. n. 1). pg. Z 8 . — W. IX 32 12. - 

55 J 1. NAKIELSKI Sam. Miechovia sive promptuarium antiquitatum monaąterii 
Miechoviensis. Cracoviae, 1634, fol. sk. Z 3 . R. 50. — 

5512. NICOLAUS de Błonie. Tractatus sacerdotalis de sacramentis deque diyfrus 
officiis et eorum administrationibus. Argentinae, 1487, 4to (k. n. 139). psk. 
R 3 . Z 3 , ale pićrwsza k. uszkodzona — E. 16. — 

5513. — Tractatus sacerdotalis de sacramentis deąue divinis officiis et eorum 
administrationibus Argentinae, Mart. Flach, 1492, 4to (k. n. 126). ppg. — E. 
172. 8. — 

6514. — Tractatus sacerdotalis de sacramentis deąue diyinis officiis et eor. 
administrationibus. Cracoviae, J. Haller, 1519, 4to (k. n. 92, k. n. 1). psk. Z 3 — 
E. 107; J. 4309. 8. — 

5515. NIESIECKI K. Korona polska, herby i familie rycerskie jako i W. X. Lit 
Lwów, 1728-43, fol. 4 Ty. psk. Z 3 .R.-B. II 670. 100. — 

5516. NOVICAMPIANUS Alb. Apologia pro catholica fide. Craooviae, Lazarus, 
1559, 4to (k. n. 8, str, 271, k. n. 5). sk. Z 3 , oprawa oryginalna — E. 174. 10. — 

5517. — Fabricatio hominis a Ciceronis libro II de natura Deorum descripta, 
item Oratio de laude Physices. Cracoviae, Lazarus, 1551, 8vo (k. n. 81). psk. 
Z\ exp. w środku uszkodzony przez robaka. 18. — 

Księgarnia P. Ę. FriecUeiną w Krakowie, Rynek Ner }}, Kraków, 1 listopada 1878. fó 5518. ORŁOWSKI K. Nep. ks. Defensa biskupstwa i dyecezyi kijowskiej. Lwów, 
1748, 4to (k. n. 17, str. 365, k. n. 19). psk. Z 3 . R. 25. — 

5519. PAPROCKI Bart. Herby rycerstwa polskiego na pięcioro ksiąg rozdzielone. 
Kraków, M. Garwolczyk, fol. (k. n. 20, str. 723). sk. Z*. exp. starannie 
Zfeestturowany, tyt. i ostatnia k. faksym. autogr. — B. I 361. R s . 825. — 

5526. FODWGREECKI Jan (JANUSZOWSKI). Wróżki. Kraków, *t drukarni Łaza- 
rzowój, 1589, 4to (str. 63). ppg. Z 3 . R 3 . — E. 155. 36. — 

5521. POTOCKI Wacł. Syloret albo prawdziwy obraz nieosłabionego najdotkliw- 
szemi przeciwnościami męstwa. B. m., b. r., 4to. sk. Z 2 . R. 12. — 

5522. Przyjaciel iudm czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości, 
szesnaście roczników w 30 tomach. Leszno, 1834—1349, 4to. 36. — 

5523. RADZIWIŁŁ N. C h. Jerosolimitana peregrinatio, dum assertiones ex universa 
philosophia publ. propugnaret Josephus Erdelyj, auditoribus oblata. Cassoyiae, 
lt56, fol. (k. n. 2, str. 229, k n. 3, ryc. 5). p. Z\ R 8 . Wyd. nigdzie nie opi- 
•sane. 25. — 

5524. REGENVOLSCIUS A ndr. (WĘGIERSKI). Systema historico - chronologicum 
ecclesiarum Slavonicarum. Trajecti ad R., 1652, 4to (k. n. 5, str. 499, k. n. 

1). Pg- . . 24 ~ 

5525. RZĄCZYNSKI Gabr. Historia naturalis curiosa regni Poloniae, Mag. Duc. 

Lfcnanaae etc. Ssndomtriae, 1721, 4to. psk. Z 3 , dd. Joz. Vlad. Gonzaga Mysz- 
kowskiemu kaszt, sandom. 

b.) Auctuarium Historiae naturalis regni Poloniae. B. ro. i r.. 4to. Z 3 , ale 
brak tytułu i 7 pocz$tk. k. R. 20. — 

5526. SACRANUS Juan. Elucidarius errorum ritus Ruthenici. B. m. i r. (około 
1500), 4to (k. 33, i k. n. 2). p. Z 3 . R*. — W. V 22, VIII 282. 80. — 

5127. Seriptores rerum SiLesiacarum oder Saramlung schlesischer Geschiohtsschrei- 
ber, herangg. von Stenzel. Breslau, 1835, 4to Tw. 5. psk. Z 3 . 20. — 

5528. SCROBISSETTUS Jac. Vitae archiepiscoporum Haliciensium Leopoliensium. 
Łeopoli, 1628, 4to (k. n. 79). ppg. Z 3 , ale tytuł i 2. k. faksym. autogr. 15. — 

5529. SKARGA Piotr. Kazania na niedziele i święta całego roku. Kraków, And. 
Piotrkowczyk, 1597, fol. (k. n. 4, str. 737, k. n. 6). sk. Z*, ale 1. k. faksym. 
a kilka restaurow. 26. — 

5530. SLECZKOWSKI Seb. Odkrycie zdrad złośliwych, ceremonii tajemnych, rad, 
praktyk szkodliwych Rzeczypospolitej i straszliwych zamysłów żydowskich. 
Bronsbergae, 1621, 4to (k. n. 114). ppg. Z*, ale tytuł fotodruk. R 8 - B. 
II 112. 60. — 

5531. S0K0L0SKI Marcin Jerzy. Bonae spei promontorium albo o morowe 1 m po- 
wietrzu nauka z różnych autorów osobliwie niemieckich zebrana i w polskim 

Syku nowo .do druku podana. Kalisz, 1679, 4to (k. n. 6, str. 124). br. Z*. 
exp. df. brak str. 125 i następnych. R 3 . ksia&ka nigdzie nie opisana. 56. — 
5582. TARNOWSKI Jan. Ustawy prawa ziemskiego polskiego dla pamięci lepszej 
krótko i porządnie z Statutów i z Constytucyi zebrane, z przydatkiem o o- 
bronie koronnej, o sprawie i powinności urzędników wojennych. Kraków, 
1579, 4to (k. n. 2, str. 809). pg. Z 8 , ałe tytył i 1 k. faksym. autogr. R 3 . — 
E. 205; W. IX 300. 100. — 

5533. URZĘDÓW Marcin. Herbarz polski, to jest o przyrodzeniu ziół r drzew 
rozmaitych i innych rzeczy do lekarstw należących. Kraków, 1595, Łazarz, 
fol. sk. Z\ ale brak k. 27, 435, 441, 469, 471, '473, 475, 477, 479, 481, 483, 
487, i k. n. 1., dd. Gabryelowi Wojnie pkncl. W. X. L. - B. II 396. 50. — 

5534. VALENTINUS Po sn. (Wróbel). Opusculum ąuadragesimale. (Lipsiae), 
Jfel. Lother, 1537, 8vo (k. n. 263). sk. Z 3 , dd. Johanni ex Ducibus Lit. ep.isc. 
posn. — J. 6565; E. str. 206. 26. — 

5535. — Propugnaculum Ecclesiae advers. varias Sectas hujus tempestatia ex 
yariis s. scripturae locie cołleotum. Lipsiae, M. Lotther, 1536, 8vo (k. n. 176). 
.psjk. Z 8 — E. 206. 8. — 

5536. ZABOROWSKI Sk Ordo misgae aecundum institutionem sacrosaactae eccle- 
siae Rojmąnae, auae est caput et princeps totius orbis. Cvaeoviąe, per. Mat. 
Scharflenberg, 1529, 4to (k. n. 4, k. 76). ppg. Z 3 , ale w kilku miejscach plamy 
od wilgoci. 20. — Księgarnia D. E. Frie<Ue4n* w brakowi vRyne<k>N er U, 84 Przewodnik bibliograficzny. 

■ ■'■ » ' " ■ ■ i mu " -»— — — ^— i ■ i i i . ' U i i i i i n i i ■■. ■ ^^»— m I n , | 

Dzieła dla dzieci i młodzieży 
wydane nakładem księgarni 

Gebethnera i Wolffa 

w WARSZAWIE : 

ANCZYC W i. L. A. B. C. pierwsza nauka dla dzieci z wielu ryc. 45 kop. 

— Krótka nauka o ziemi i świecie, z objaśnieniem najważniejszych zja- 
wisk napowietrznych, wiadomości popularne z nauk przyrodniczych, 
wyd. 3-cie, przejrzane i znacznie powiększone. Kraków, 1869. 50 kop. 

— Opisy i przygody z podróży po różnych częściach świata, z 6 -ma ryc, 
wyd. 2-gie. 1873. 1 rub. 60 kop. 

— Perły, zbiór celniejszych powieści z literatury angielskiej dla młodo- 
cianego wieku, wolny przekład z 8 -ma ryc. 1871. 1 rub. 

— Przygody prawdziwe żeglarzy i podróżników pośród dzikich ludów kuli 
ziemskiej, z 8-ma ryc, wyd. 2-gie. 1876. 1 rub. 20 kop. 

— Przypadki Robinsona Kruzoe, podług najlepszych źródeł dla dzieci 
polskich oprać, wyd. 2-gie, z 10-ma ryc. i liczn. drzewor. w texcie. 
1870. 1 rub. 20 kop. 

ARNOLD dr. Krótkie powiastki dla wprawy młodzieży w polskim i nie- 
mieckim jeżyku, mianowicie do odczytywania, opowiadania swojemi sło- 
wy, odpisywania, poprawiania, powtarzania przez pytania i odpowiedzi, 
uczenia się na pamięć i tłómaczenia, zebrał i przeh z niemiec. T. No- 
wosielski, wyd. 2-gie. 1870. 60 kop. 

Baśnie trzy: Mądry kot. Księżniczka z głogu. Kopciuszek. Z 19 ryc. 
kolorowan., w 4ce. 1878. 1 rub. 50 kop. 

CHĘCIŃSKI J. Dzieli grzecznego Władzia, w rymowanych ustępach opo- 
wiedziany dziatwie, z dodaniem różnych wierszyków, z 12-ma drzewor. 
rys. J. Kossaka. 1867. 1 rub. 80 kop. 

— Malowanki, dziesięć kolorowanych tablic, opisane rymem dla drobnej 
dziatwy, wyd. 2-gie, w 4ce dużej. 1877. 1 rub. 

— Opowiadania historyczne, zebrane dla młodych czytelników, wyd. 2-gie, 
z 10-ma drzeworyt. 1876. 1 rub. 20 kop. 

EDGEWORTH M. Powieści dla młodszej dziatwy, przekł. J. Chęcińskiego, 

z ryc. 1876. 1 rub. 
HOFFMANOWA KI. z T. Małe powieści i rozmowy dla dzieci, nowe wyd. 

Berlin, 1861. 75 kop. 

— Powiastki, powieści i komedyjki moralne, wyd. 2-gie. Berlin, 1858. 
90 kop. 

— Wiązanie Helenki, książeczka dla małych dzieci uczących Bic czytać, 
wyd. 6-te, z ryc. kolor. 1872. 60 kop. 

— . Toż samo po polsku i po niemiecku, z 4-ma ryc. 1853. 60 kop. 

— Druga książeczka Helenki, powieści dla dzieci zaczynających już czy- 
tać gładko, wyd. 6-te, z ryc. kolor. 1874. 75 kop. 

— Helenchen's Angebinde, ein Btichlein fiir kleine Kinder, welche lesen 
lernen, mit 4 Kupfern. 40 kop. 

IZDEBSKA W. z R. Pamiętnik Babuni, dziełko poświęcone dla dorastającej 
mło(^ieży ; % ryc. 1876* 1 rob. 20 kop. Kraków, 1 listopada 187& £5 J iJO Dzieła dla dzieci i młodzieży 
wydane nakładem księgarni 

Gebethnera i Wolffa 

w WARSZAWIE : 

KRAKÓW P. Niespodzianka, zbiór powiastek dla pilnych dzieci, iryd. 7 -me, 
z 4-ma ryc. kolor. 1875. 75 kop. 

— Pamiętniki młodej sieroty, wyd. 3-cie, z 4-ma ryc. 1868. 90 kop. 

— Proza i poezya polska, wybrana i zastosowana do użytku młodzieży 
żeńskićj. Część I. 1860. 60 kop. 

— Wieczory domowe, zbiór zabawek, opisów i powiastek dla nauki 
i rozrywki dobrych dzieci, z ryc. kolor. 1868. 1 rub. 20 kop. 

— Wspomnienia wygnanki, wyd. 4-te, z 6-ma ryc. 1878. 90 kop. 
Listki i ziarnka, powiastki, opowiadania i rozmówki dla dzieci, przez 

autorkę „Wieczorów Czwartkowych", z 8-ma ryc. kolor. 1874. Opr. 
1 rub. 20 kop. 

MtjLLER E. Młodość sławnych ludzi, przekł. J. Chęcińskiego, z 23-raa rye. 
1873. 1 rub. 20 kop. 

E11WIAD0M8KI W. Życie i obyczaje zwierząt według Brehma i innydi 
źródeł najlepszych, z 40-ma rye. i drzewor. w texcie, w 8ce dużej. 
1873. fes. 3 kop. 60, opr. 4 rub. 50 kop. 

Obraz świata roślinnego, obejmujący życie roślin, klasy fikacyą i opisanie 
znaczniejszych rodzin, młodemu wiekowi ofiarowany przez autorkę „Wie- 
czorów Czwartkowych", z licznymi drzewor. 1875. Rs. 2 kop. 25, kar- 
ton, rs. 2 kop. 40, opr. 2 rub. 80 kop. 

PLEWIŃSKA z MARKIEWICZÓW Mary a. Powiastki dla moich siostrze- 
nic i siostrzeńców, z 8-ma ryc. 1875. 1 rub. 20 kop. 

Powieści żółte ; czyli książka dla małych dzieci, (po polsku i po fran- 
cusku), z ryc. kolor 1 rub. 20 kop. 

Przygody małej Wandzi, powiastka dla dzieci od lat 5 do 10, z 6-n® 
kolor. fyc. Kraków, 1876. 30 kop. 

Przygody w obrazkach dla dziatwy, z 8-ma ryc. kolor, na płótnie, w 4ce. 
1877. 75 kop. 

SCHMID k». kanonik. Dziewiędziesiąt powiastek dla dzieci, spolszcz, przez 
J. Chęcińskiego, z 8-ma ryc. 1868. Opr. 1 rub. 20 kop. 

— Sto powiastek dla dzieci, spolszcz, przez J. Chęcińskiego, wyd. 3-cie, 
z 8-ma ryc. 1874. Opr. 1 rub. 

SJ&UR de kr. Grzeczne dziewczynki, wolny przekład z franc, ozdób. 19-ma 
ryc. 1873. Opr. 1 rub. 20 kop. 

Świat zwierzęcy w obrazkach, zebrany dla młodocianego wieku przez au- 
torkę n Wieczorów Czwartkowych", z 96-ma tabl. ryc. kolor. 1876. 
Opr. 1 rub. 50 kop. 

Wędrówka, po niebie i ziemi. Opowiadanie o układzie wszechświata i bu- 
dowie ziemi, młodemu wiekowi poświęcone przez starego przyjaciela 
dzieci. 1873. 1 rub. 

Zagadki w wierszykach dla dziatwy, książeczka obrazkowa kolorowana na 
płótnie dla małych dzieci, w ozdobnej okładce. 75 kop. 8Ć Przewodnik bibliograficzny. 

»&\ 

C*C£ 
P3 •d fr 


O go 


O 
^ 


GO £3 

o -52, o CD 

N 

-o 'OB 

O ^4 
o ISI CD 3 

ca 
ca •o "5? 

"8 

•r-ł 


O 

o 

S 

P 

O 

a o 
o 

a -*4 

.3 •CO H25 co 

csi 
O 5* 

■s 

Ki I>» CL> 3 Ł fc ^4 
PS 

ISI 

esa OS A o 

IS3 o 

es a 

o 

CS 

WD 

•l—ł 
OQ 

UJ a 

£ 

-a 

o 

CA 

CAS 

Oh 4 
! Pm 'o 

04 
GO 

O 
CO O 
C*> 

c« O 

•g a- 

. co 

Pn £ 

PM 

• 1—1 

a. 

o 

CS 

I 

J>* ■ 
CS3 
O 
N 

C/J 

cS* 

CM 


* * *. 


fi 
•tsj 

o 

a 

'O 

■S 

/H . ^ 

H s 

B W M 

CD. » 03 H 

M 

0-3 
P5 

.fl • p*^ 

^57 o 


•l«* 

o 

00 

« 

a 

ctr 
P' 

a. f N 
CO 
CD 

• MIM 

CO 

co E 

'CO 

5 O E al 

N 

55 f -I N 
CD co 

3 

CD 

| 

O 

«0 

E 

es 

N 

CD ' i M N 
CO I Kraków, 1 listopada 1878. 8? ADMINI8TRA0YA 

wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego 

we Lwowie, pfac Maryacki I. 9. 

ma jeszcze na składzie i poleca: 

ADLER -SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków cho- 
robowych u dzieci. Lwów, 1877. cnt. 24. 

BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń karto- 
graficznych. Część I. Galicya. Lwów, 1873. cnt. 50. 

— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych. Część I. Galicya. 
2gie wydanie, Lwów, 1875. cnt. 20. 

CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszćj szkoły 

ludowśj przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. cnt. 34. 
FRANKĘ dr. O wystawie szkolnej w Londynie w r. 1871. Lwów, 

1875. cnt. 25. 
JOZEFCZYK Andrzej. Listy pedagogiczne. Lwów, 1872. cnt. 55. 

— Geometrya dla szkół ludowych pospolitych. Lwów, 1877. cnt. 50. 

— Ta sama w tłómaczeniu niskiem. Lwów, 1877. cnt. 50. 
KURYŁOWICZ Stefan. Nauka fizyki w szkole ludowśj pospolitśj, 

zawierająca 114 stronic i 68 figur w texcie. Podręcznik dla na- 
uczycieli. Lwów, 1878. cnt. 80. 

Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi Edujcacyi 
Narodowej. Lwów, 1873. cnt. 25. 

NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak Izba Edukacyjna poleciła przygoto- 
wywać dzieci do nauki czytania? Lwów, 1872. cnt. 30. 

— Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać dzieci do, 
nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. cnt. 50. 

SAMOLEWICZ Z. dr. O karności szkolnej w Prusiech a u nas. 
Lwów % 1872. cnt. 10. 

SAWCZYNSKI Z. Benjamin Franklin. Jerzy Wasyngton. Żywoty. 
Lwów, 1Ł76. (Dziełko polecone do bibliotek szkolnych przez Wys. 
Radę szkolną krajową), cnt. 80. 

SELINGEBOWA Julia. Ziemie polskie. Lekcy e geografii w po- 
łączeniu z etnografią. Lwów, 1876. cnt 70. 

WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego podług. 
J. Johnstona. Kraków, 1869. cnt. 70. 

Roczniki „Szkoły" z roku 1873, 1874 i 1876 po 2 złr., z roku 
1877 4 złr. 8$ Przewodnik bibliograficzna. Rozpoczął się 4ruk ligo i ostatniego tomu dcitła pod tytułem: 

PRAWO POLITYCZNE POWSZECHNE, 

poprzedzone nauką ogólną o państwie, 

pnez prof. dra Franciszka Kasparka* 

Pierwszy tom, który wyszedł r. 1877, jest do nabycia w kancelaryi Uniwersytetu 
Jagiellońskiego za 6 złr. 30 cnt. w. a., a nabywcom każdy następny arkusz ligo 
tomu liczony będzie po 10 cnt. Po ukończeniu dzieła cena znacznie zostanie pod- 
wyższoną.. — Zgłaszający się otrzymują książkę f r a n k o. Najnowsze wydawnictwa 
księgarni H. BOHTTSS-A. w Jarosławiu: 

MIELNICKI Jan. Listy, tomik I i II, 1878, w 16ce, str. 46 i 45. Bazem 24 cnt. 
MYSZKOWSKI Stanisław. Maciej, opowiadanie, 1878, w lGce, str. 40. 12 cnt. 

— O strachach, opowiadanie, 1878, w 16ee, str. l.-J. 6 cnt. 

— Pozłacany kozik, opowiadanie, 1877, w I6ce, str. 24. G cnt. 

— Wdzięczność dwóch sierót, opowiadanie, 1877, w IGee, str. 34. 9 cnt. 

— Podręcznik do wolnych ćwiczeń gimnastycznych , 1877, w lGce, str. 33. 25 cnt. 

Taż księgarnia nabyła na własność dzieło: 
KOWALSKI Tomasz ks. Gnomika czyli nauka robienia zegarów słonecznych, 
18G8, w 8ce, str. 120 i 4 ni. z drzeworytami w texcie. Cena zniżona 70 cnt. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach. KSIĘGARNIA KATOLICKA 

dra Władysława Miłlioweskieg^o 

W KRAKOWIE 

wydała świeżo i poleca: 

LIGUORI A. św. Modlitwy do. Najśw. Maryi Panny na każdy dzień tygo- 
dnia. 6 cnt. 

PIOTROWSKI ks. Uwagi o boskiem do stanu człowieka powołaniu, stan 
obierającym potrzebne, w stanie będącym użyteczne. 10 cnt. 

SĆ6UR ks. biskup. Pasek św. Franciszka. 4 cnt. 

Taż księgarnia wydała świeżo Ner. 4 Swego Katalogu, kt^ry każdemu 
za zgłoszeniem się kartą. korespondencyjną bezpłatnie i franko wysła- 
ny natychmiast aosjtonie* wm Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. 'Władysław Wisłocki. Z drukami Uniwersytetu Jagiellońskiego pod sar»|dem Ignacego Stelcla. *^M**«»* przewodnik: bibliograficzny 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tśż czytających i kupujących książki. Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości %—l% arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 złr. 24 cnt.; % rocznie 50 
cnf., z przesyłką 62 cnt.; '/, rocznie 28 cnt. , z przesyłką 34 cnt; miesięcznie. 
10 cnt. y z przesyłką 12 cnt. ~ Opłata od Ogłoszeń za każdą y j0 cześć strony 
50 cnt., za całą stronicę czyli 6ż wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 
Kraków, 1 grudnia 187 

hffl P. dr. Kurs praktyczny nauki b nizacya miast, przez dra G. Fritsche (str. 
języka francuskiego bez uczenia się \ ^T 373) ; . Kronika naukowa, przez Br. 
*ri na pamięć podług zasad . . . < L ik tłomaczenLe 

<V I, ósme wydanie polskie podług > ielski tom L Dedukcya tom 

19ago niemieckiego, poprawione z do- „ Iuduk Warszawa, Gebethner i 
damem krótkiego wykładu zasad wy- WoJff dn]k j Bergera / mtj w 8ce 
mamania i zbiorku najpotrzebniejszych K xx { *> xy yiu > 

wyrazów, na nowo przejrzała Stefaniak . ... ' ' ' ' ' 

Wechslcrowa. Lwów, nakł. K. Wilda, \ ' ' 

Sanok, czcionkami K. Pollaka (tytuł 5 . BAŁUOSI Kichał. Za winy mepopeł- 
i przedmowa z drukarni ludowej we $ n«one, powieść. Lwów Księgarnia pol- 
Lwowie), 1879 (1878), w 8ce małej, 8ka ' dv " k \, A - J - ?• Rogosza, 187 9; 
str. 2 ni., XVI, 171 i ł ni. GO cnt.| w 8ce male J> str - 443 ' 3 złr - 

Ateneum pismo naukowe i literackie, \ BANZEKEB Jan dr. Instytucye prze- 
pod redakcyą J. Trcjdosiewicza, zeszyt \ mnoid w królestwie polskiem z po- 
listopadowy r. 1878. Warszawa, wy .^ziitkiem 1878 r., z dodatkiem uzupeł- 

dawca W. Spasowicz, druk. K. Kowa- ^JW" 1 °P i8al czlonek } i0a °- 

lewskiego, w 8ce większej, str. 193— nowwy paryskiego Towarzystwa msty- 
38U * s tncyj przezorności. Warszawa, G. Scn- 

Treić: Krayż nad otchłanią, grndynm newald, druk. J. Bergera, 1878, w 8ce, 
kobiece przez Deoryme (str. 198— 233); str. 2 ni. i 64. 

fe.T^ot, Zł%i£& fZ . lABMUmWta. Meh (wy- 
ci/wam Mniszchów, przez Kanteckiego > <* ane P rzez K - B -)> tom m : Historya 
(str. 259 —290); Wychowanie publiczne l pierwolna Polski, wydanie pierwsze 
* Anglii, według źródeł angielskich i nie- ] z rękopisu, tom I. Kraków, nakł. Ka- 

Pobud- 
ka 6zerwieóskiego^(8tr.' ,7 329 — 348);|kiewicza, 1878, w 8ce, str. Vfll i 494; 
Zbigniew Ossoliński, wojewoda sandomier- \ 3 złr. 50 cnt. 

£ fiTawT Wo*^ -K*qv*Mmo\ BAEYBm gtofan< satyry, serya Ł l 
ŁF" **9— 357); Dzień św. Marcina, . przez «r* rT ? 7? • n w fr«A^ 

Władysława Niedżwieckiego (str? 358- Warszawa, Gebethner 1 Wolff, Kijów, 

365); Krytyka: dra 8t. Markiewicza Asse \B. Korejwo, Żytomierz, K. Budkię** 90 ■ Prwrtodmk bibliofraficWty; 

wicz, druk. Al. Ginsa, 1878, w l€ce, £ — TodtmFetter,VerkoMung(Nadł>. 

str. 240. 1 rubel. i z Bla'tter fttr ger. Medizin). Ntirnberg, 

Bal maskowv; Emancypowatm owieczka: m 878, w 8ce, str. 847 — 354. 
Przygody pięknego osła; Ona i on; Zme- \ _«.,„_. T * * 

czeni ; Dom waryatów. \ BMttB de. he seeret du roi, cor- 

BIAŁECEI A. dr. prof. O konwency 
genewskićj, odczyt. (Odbitka z Niwy) 
Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 1878,, . ^ , _ . . _. . A „ 

w 8ce, str. 20. Sf 8 ^ 2 /? 1 - ^ ™ P ' Cha,X „ et G *TJ«' 

. , . . , A , ,. $ lio. C. Lćvy, hbraine nouvelle, 1878, 
Biblioteka najce niejszych utworów li- \ g gtr xn , 081 lfi franków 

teratury europejskiej , pod kierunkiem Dotyczy sekretna negocyacyi Ludwika 
redakcyi Kłosów, zeszyt październikowy XVgo w sprawie polskićj. 
1878. Warszawa, nakł. i druk. S. Le- _ Toż, 2e ćdition, 2 v.ol. Tamie, 
wentala, w 8ce, str. 129—240 i l— 48. 5 1878, w 8ce, str. VIII, 1087. 15fran- 

Treść: Dzieła Ignacego Krasickiego, 5 ^ w 
tom III (str. 129—240); Nędzarze, przez \ "«,„„ _... . T r« A r 

Wiktora Hugo, tom II (str. 1-48). COBBET WilŁelm. Historya reformy 

— warszawska, pismo poświęcone pwtestanckiój w Anglii i Irlandyi, prze- 
naukom, sztukom i przemysłowi, pod tłómaczona z angielskiego^ przez J. 
redakcyą K. Wł. Wójcickiego, zeszyt Kropiwnickiego, nauczyciela języka ang. 
listopadowy r. 1878. Warszawa, Ge- 1^ c ' > Uniwersytecie Franciszka 
bethneri Wolff, nakł. i druk. J. Ber- Joz ? fa .> dw ° ch ?"??*£«* ł J zk °\ e 
gera, w 8ce, str. 177-327 i 1 ni. ™ alnó J we Lwowie (Odbitka z Warty). 

Treść: Syn marnotrawny, opowiadanie Poznań, nakł. dra L. Rzepeckiego, czcion- 
z końca XVIII wieku przez J. I. Kraszew- \ kami T. H. Daszkiewicza, 1877 (1878), 
skiego, tom II (dok., str. 177—199) ; Ko- w 8ce, str. 2 ni. i 288. 1 złr. 50 cnt. 
pernik i przygody systemu Koperniko-< .... -, ,*, ,. * 

wego w Italii w drugićj połowie XVI i pierw- Ooltaction des platres moules sur les 
szśj XVII stulecia, wedle pracy prof. Berti ) monuments de Pologne dans Y atelier 
przełożył dr. Artur Wołyński (c. d., str. du Musee techniąue et industriel de 

200-212); Romantyzm angielski XIX C racovie. Cracovie, imp. de L. L. An- 
wieku, przez Fehxa Jezierskiego (str. < , ~ .' r . , .. 

212-225); Kronika poznańska (str. 225- \ cz y c et Coi »p., 1S ™> w 8ce większćj, 
230) ; Rys dziejów literatury polskićj L. ) str. 8. 

Sowińskiego, przez Alexandra Tyszvń- CURT2E Masimilian. Die Handschrif- 
skiego (str -230--255); Druki polskie XVI ten d seltenen a i ten Drucke der 
wieku nieobjęte BibliogTatia p. K. Estrei- < ,„ . „ .. ,. ,. . .,,. , , . 

chera, przez ks. A. Brykczyńskiego z Płocka Gyrnnasialbibliothek zu Thorn, beschrie- 

(str. 255—260); Z wystawy parysktói (str. ben von II Theil : Das XVI Jahr- 

261—292); List ks. biskupa Popiela do hundert und Nachtrage (Beigabe zu 
Leona XIII, z odpowiedzią (str. 293); Ko- den Michaelis - Programmen 1877 und 
respondencya (str. 294 — 296); Przegląd l, _ , ~ °. ■ m , N 

piśmiennictwa krajowego i zagranicznego: 1878 de8 Gymnasiums zu rnorn). 
Biblioteka ordynacyi Krasińskich tom III, Leipzig, Verlag von Quandt et Handel, 
przez Ernesta Świeżawskiego, Zbiór wia- Druk von J. Buszczyński in Thorn, 
domości do antropologii ta*}owti tom H 1878 w 4ce afc IV 45 i 1 ni. 
i Rocznik Akademii umiej. 1877, przez i ' . . ; ' 

W. (str. 296—318); Wiadomości bieżęce; 2 marki. 

Nekrologia; Sprostowanie. i CZECH Józef. Kalendarz krakowski 
BltJMENSTOK L. dr. (z Krakowa). Ein^na r. 1879, rok 48. Kraków, nakł. 
Fali von traumatischer amnestischer s i czcionkami druk. Czasu, 1879, w 4ce, 
Aphasie und gerichtsfirztlicbe ' Bender- > str. 108. 50 cnt. 
kpngen liber Aphasie Uberhaupt (Nad- \ DBOHOJOWSEA Kme la cotntesse. La 
bitka z Blatter fUr gerichtliche Medizin), < Pologne catholique , une semaine k 
^ttrnberg; 1878, w 8ce, str. 363—386. }Oracovie ; par (nie Symon dę Kraków, 1 grudnia 1878. 91 ■teUUtfOki Latreiche), 3e edition. lilie, imp. et l druk Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 2 
lib. Lefort, Paris, meme maison, 1878, < ni., 121 i XVIII z 9 rycinami w texcie. 
w 8ce, str. 167 z ryc. \ — Otrucie gazem tlenku węgla 

DUBIECK llaryan. Historya Stanów j a w szczególności gazem świetlnym, ze 
zjednoczonych, tąm IV: Rys dziejów i stanowiska sądowo-lekarskiego opisał 

od r. 1788 do r. 1865, opracowany j prosektor szpitala powszechnego 

podług najlepszych źródeł przez \ i lekarz sądowy we Lwowie (z dedy- 

uzupełnienie polskiego przekładu Histo- i kacyą drowi St. Janikowskiemu). Lwów, 
ryi Stanów zjednoczonych Edwarda La- < I związkowa druk., 1878, w 8ce, str. 
honlaya, arkusz 1 1 do końca. Warszawa, U 47 i 2 ni. 

wydawnictwo M. Glficksberga, druk. > PLATJBEBT fiustaw. Pani Bovary, prze- 
S. Orgelbranda synów, 1878, w 8ceJkład z ostatniego wydania L. Kacz, 
str 161 — 384. <tom I. Warszawa, nakł. i druk. Prze- 

Dwntygodnik naukowy poświęcony ar- \ glądu tygodniowego, 1878, w 16ce, 
cheologii, historyi i lingwistyce, pod $ str. 128 (nieskończone). 
redakcyą Teodora Ziemięckiego, Ner.? FBEDBO Jan Alesander. Do młodzieży, 
21 z dnia 1 listopada 1878. Kraków, < wiersz (Odbitka z Przeglądu polskiego), 
druk. WŁ L. Anczyca i Sp., w 8ce,s Kraków, druk. Czasu, 1878, w 8ce, 
Btr. 507 — 530. str. 4. 2 cnt. 

Treść: Pierwotne siedliska Semitów,5 GAŁEZOWSEI dr Etude sur la mi- 
rozprawa odczytana przez dra Fritz Hoinmel ine ^ hthalmi ^ ue (Extrait deg Ar _ 
w d. 13 września r. b. we Florencyi na < °, . . r , . * v , , . . . , 

posiedzeniu czwartego międzynarodowego chlves generales de medecme, jum et 
kongresu oryentalistów (c. d., str. 507— > juillet 1878). Paris, imp. Parent, lib. 
515); Mieszkańcy osad nawodnyeh, przez l Asselin, 1878, w 8ce, str. 45. 

L Z ir^ ęC A k l^i^ f ^-^tri^iL w \ GOŁOWACEU J. P. Narodnyja pieśni 

sobrannyja 
dumki s pri- 
pada 187& Taioże, V 8~ce7str" 533- \ ^enijem etnograficzeskoj karty ruskawo 
554 i 1 tablica lito«r narodonasielenya w Galiczynie, siewie- 

Treść : Mieszkańcy" 5 osad nawodnych, rowastoczno j Ugry i Bukowinie. Moskwa, 
przez T. Ziemięckiego (c. d., str. 533—542); > izdanije imp. Obszczestwa istorii i drew. 
Ustęp munizmatyczny, przez S. Z. (str. S rassi). pri mosk. Uniw., typ. Uńiw., 
542-544); W kwestyi mytu o Szklannej 187 g w 8 gtr 667 _ U7 2 4 i 388. 
górze", przez Wł. Niedzwieckiego (str. > 

545—550); Posiedzenia Akademij i Towa- i — Toż, czaśt' II: Obriadnyja pieśni, 
rzystw naukowych; Wiadomości*. i Tamże, w 8ce, str. 841. 

Encyklopedya rolnictwa i wiadomości) _ Toż, czaśt' III od. I: Razno- 
związek z niem mających, pod redak- C ztienija i dopołnienija. Tamże, w 8ce, 
cyą J. T. Lubomirskiego, E. Stawi- < g t r# 532. 

Bkiego i S. Przystanskiego, tomu V _ Toż, czaść' III od. II. Tamże, 
zeszyt VL Warszawa, Gebethner i Wolff, w gce, s t r . 556, 16 i LXXX. 
druk. J. Bergera, 1878, w 4ce, str. HAUSHEB Otton 1 WOLSKI Ludwik. Mo- 
417—496 z drzeworytami w texcie. wy m i an e dnia 4 i 5 listopada 1878 

FEIGEL Longin dr. Kazuistyka rząd- \ w parlamencie austryackim. Lwów, 
kich wypadków chorobowych ze sta- j Księgarnia polska, I związkowa druk., 
nowiska patologiczne - anatomicznego i s 1879, w 8ce, str. 31. 25 cnt. 
klinicznego, zeszyt I (Odbitka z Prze- > — Oesterreichisch oder kosakiscŁ ? 
gladu lekarskiego, Dwutygodnika medyc. \ Reden der Abgeordneten Hausner und 
publicznej i Pamiętnika II zjazdu lek. < Dr. Wolski in der Adressdebatte des 
i przyroda, polsk, we Lwowie). Kraków, j flsterreichischen Abceordnetenhau6e$ f l Ziemięckiego (c. d str. ólb-D^Fo- G0 Ł0WACSU J. P. Naroć 

siedzenia Akademii 1 Towarzystw nauko- < «*«* "«*««• *. •. 

W y C h ' J sgahekoj 1 ugorskoj Kusi 

— Toż, Ner 22 z dnia 15 listo- ;•••-.. cza f I : Dumy i c te Przewodnik bibliograficzny. Wien, Verlag von L. Rosner, DrackJ Kalendarz powieściowy zastosowany 
von J, C. Fischer et Comp., 1878, < do potrzeb wszystkich mieszkańców 
w 8ce, str. 47. 20 cnt. sGalicyi na r. p. 1879, rocznik VIII. 

H0R0W6KU Łnbart (pseudonim). Czor-JLwów, nakł. F. Ł. Bodeka, druk. im. 

nobroweć, perespiw Lwi w, peczJ Szewczenki, 1878, w,4ce, kart nL 74. 

Szewczenka, 1878, w 8ce małej, str. 48. < 50 cnt 

Tłómaczenie Turczyńskiego powieści < — powszechny galicyjski rzymsko- 
o Czaraobrewcu. Lwów, 1867. J { grecko-katolicki i żydowski, astrono- 

HULEWICZ Maurice. Expressions ana- s m i C zny, gospodarski, domowy i gpra- 
lytiąues et tables des moments d'iner- wun kowy nar. p. 1879, rok XXX. Lwów, 
tie et des moments rćsistants des sec- nakł. i druk. E. Winiarza, 1878, w 4ce, 

tions a double T., par ingenieur. kart 52 ni. 50 cnt. 

Paris, irap. Reiff, lib. Baudry, 1'auteur, \ KAŁUŹNIACKI Emil. Dokumenta mol- 
1878, w 8ce, str. 5(5. 3 franki. dawskie i multańskie z Archiwum mia- 

HTJHIECKI M. dr. Darwinizm. Lwów, \ sta Lwowa, opracował (Odbitka 

nakł. autora, druk. Instytutu stauropi-Sz tomu VII Aktów grodzkich i ziem- 
giańskiego, 1878, w 8ce, str. 31, 1 nlJskich). Lwów, =druk. W. Manieokiego, 
i 1 tablica litogr. w 4ce podł. 25 cnt. <1 8 78, w 4#e, str. 60, 1 ni. i 3 tablice 

Informacya o Różańcu świętym dla lito S r - 1 zlr - 50 cnt 
braci i sióstr tegoż arcybractwa. Lwów, KARŁOWICZ Jean. Projet d'une nou- 
nakł. bractwa, czcionkami drukarni lu- \ veIle notation musicale. Varsovie, impr. 
dowćj, 1878, w 16ce, str. 128. ^ de J - Unger, 1878, w 4ce większej, 

J> Jway. Rzut oka na Polskę zagro - str - 11, 1 ni. i 6 kart znaków i nut 
bową, przez Jerzego J. Lwów, nakł. < muzycznych. 

i drut. drukarni ludowćj , Seyfarth \ KARTEZYUSZ Renat. Rozprawa o me- 
i Czajkowski, 1878, w 16ce, str. 38. 5 todzie, jak dobrze kierować swym ro- 
30 cnt. szumem i szukać prawdy w naukach, 

Sprzedaje się na rzecz pomnika ojca św. I przytem list ks. Picot, oraz reguły 
Piusa IX. j do kierowania umysłem, przetłómaczone 

JADWIGA Teresa. Obrazki dziejowe prze z Wojciecha Dobrzyckiego (Biblio- 
dla młodzieży, przez Teresę Jadwigę, teka filozoficzna, tom i). Lwów, nakł. 
z 6ma rycinami rysunku Juliusza Kos- 1 i druk. I związkowej drukarni, F. H. 
saka. Warszawa, nakł. Gebethnera i s Richter, 1878, w 16ce, str. 186 i 1 ni. 
W T olffa, Kraków, G. Gebethner i Sp., z popiersiem Kartezyusza. 1 złr. GO cnt. 
druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, Katechizm mały. Lwów, nakł. i druk. 
w 8ce małej, str. 311 i 1 ni. 1 rub.< Zakładu nar. im. Ossolińskich, 1878, 
20 k °P- > w 8ce malćj, str. 32. 6 cnt. . 

JANUSZ W. Słownik polski i francu-i KLEMENSIEWICZ Rudolph dr. BeitrSge 
ski, oddział polsko-francuski, wydanie < zur Kenntniss des Farbenwechdels der 
drugie, starannie przejrzane i poprą- Cephalopoden (Aus den Sitzungsberich- 
wione, tom II. O— Z. Dictionnaire polo- j ten der k. k. Akademie der Wissen- 
nais et francais, partie polonaise. Lwów, i schaften). Wien, C. Gerołd's Sohn, 1878, 
nakł. i druk. E. Winiarza, K. Wildjw gce, str. 44, 2 tablice litogr. i 4 
1878, w 8ce, str. 1 ni. i 684. Za tom < drzeworyty. 90 cnt. 
Ii II 6 złr. i Kołomyjanin kalendarz powszechny 

Ł I. Solidarność a jawność i toleran- na rok 1879, rocznik II. Kołomyja, 
cya. Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego j nakŁ i druk. H. Zadembskiego, w 4ce. 
(dr. W. Łebiński), 1878, w 8ce, str.) KRASICKI Igaaey. Myszeida, poemat 
ii ni. 00 fenigów. \ humorystyczny w 10 pieśniach, wydar . Kraków, 1 grudnia 1878. &J •«*> nte dla młodzteiy i drieoi z 10 drze- j druk. J. I. Kraszewskiego (dr. *W\ Łe- 
worytami. Warszawa, nakł. redakcyi > biński), 1878, w 8ce, str. XXXV i 495. 
czasopisma Świat, druk. Przeglądu ty- 7 marek 50 fen. 
godniowego, 1878 (1879), w 4ce wię- LEWICEIJ Orest. Afanasij Filipowicz, 
kszej, str. 20. 40 kop. jigurroen Brest-Litowskij, i jewo dieja- 

KBASZE WSEI J. I. M oritnri, ans dem • tielnost' w zaszczitu prawosławija pro* 
Poln. libertr. und bevorwortet' von Ph. hi w unii. Kijew, typ. Uniw., 1878, 
Lobenstein (Universal - Bibliothek, Nr. <w 8ce, str. 30. 

1086 — 1090). Leipzig, Ph. Reclam \ Lietopis samowidca po nowo otkry* 
jun., 1878, w 16ce, str. 516. 1 marka. > tym spiskam z prilożenijem trioch 

— Wybór pism, wydanie jułwteu- ? raałorassijskieh chronik: Chmielnicko), 
szowe na korzyść jubilata, tom V : Ja- < Kratkawo apisanija Małorassii i 8abra- 
sełka, wyciąg z pamiętników Ktosia, snija istoriezeskawo, izdana ktjewskoju 
część II. Warszawa, druk. J. Ungra, £ wremiennojii Kommissijeju dla razbora 
1878, w 8ce, str. 394. jdrewnieh aktów. Kijew, typ. Milew- 

KRAUSHABOWA Jadwiga. Alfred de skawo, 1878, w 8ce, str. XVIII, 468. 
Musset, szkic biograficzno-literacki we- \ LISZE Kawery dr. prof. Akta grodz- 
dług nowych źródeł (poświęcony J. I. k » e i ziemskie z czasów Rzeczypospo- 
Kraszewskiemu). Warszawa, Gebethner H^j polskiej, z Archiwum tak zwanego 
i Wolff, druk. S. Orgelbranda synów, bernardyńskiego we Lwowie w skutek 
1879, w 16ce, str. 137. 60 kop. ftmdacyi św. p. Alexaridra hr. Stadni- 

ZBZ7ŹAN0WSKI S. A. Katalog księ- ekiego wydane staraniem galicyjskiego 

garai w Krakowie. Kraków , nakł. Wydziału krajowego, tom VII. Lwów, 

8. A. Krzyżanowskiego, druk. W. Korne- Seyfarth i Czajkowski, druk. W. Ma- 
ckiego, 1879, w 8ce małej, str. 23. 10 en t. nieckiego, 1878, w 4ce większej, str. VI, 

LAWIE Karol. Ogrodnictwo, grupa 6, 325, 1 ni. f 3 podobizny litogr. 5 złr. 

opisał członek nadzw. Akademii \ Listy do córki o zarządzie gospo- 

umiej. w Krakowie i komitetu Towa- 1 darstwem domowćm, z dodaniem prak- 
rzystwa gospod, roln. krak. (Sprawo- } tycznych przepisów kucharskich, przez 
zdanie z wystawy rolniczej i przemy- < matkę. Warszawa, nakł. i druk. Prze- 
słowej we Lwowie 1877 r., wydane sglądu tygodniowego, 1878, w 8ce, str. 
z polecenia Wydziału krajowego, ze- < 64. 25 kop. 

szyt II). Lwów, nakł. Wydziału kraj., \ ŁAPIŃSKI P. Powstańcy na morzu 
druk. Wł. Łozińskiego, 1878, w 8ce, jw wyprawie na Litwę z pamiętników 
str. 3 ni. i 38. \ Lwów, nakł. autora, druk. Gazety 

LEJA Emilia. Mały niemowa z Fry- s narodowej, 1878 (1879), w 8ce małej, 
burga, czyli wynalazek prochu, z nie- > str. 214. 1 zlr. 20 cnt. 

mieckiego przez Warszawa, nakł. i ŁOMNICKI A. M. prof. Mineralogia i ge- 

D. Langego, druk. J. Cotty, 1878, w 8ce \ ologia dla klas wyższych szkół średnich, 
małej, str. 85 i 1 ni. 15 kop. s zeszyt II i 111 (koniec). Lwów, nakł. 

LEJA Marya Józefina. Piszczałka czar- i autora, I związkowa druk., 1878, w Hce, 
noksięska czyli dzieci z miasta Ha- 1 str. 65 — 160. Za całość 1 złr. 20 cnt. 
meln, tłómaczenie z niemieckiego przez < ŁUKASZEWICZ Jos. ' Historisch-statis- 

Warszawa, nakł. D. Langego, s tisches Bild der Stadt Posen in vor- 

druk. J^ Cotty, 1878, w 8ce małćj, ) maligen Zeiten, erschienen zu Pośen 
str. 85 i 1 ni. 15 kop. jim J.; 1838, verdeutscht durch L. Ko- 

LELEWEL Joachim. Listy, oddział jnigk im J. 1846,1 Band 1 Lieferung. 
pierwszy: Listy do rodzeństwa pisane, \ Posen, Jolowicz in Comm., 1878, w 8ce, 
tom I. Poznań, nakł. J. K. Żnpańskiego, \ str. 1--48 i 2 tablice. J marka. 94 Przewodnik MblłograflcBny. MACHIATEL Iflk. Książę, spolszczył \ str. 97-104 i 3 ryciny, 105—112 
A. Sozański, drugie wydanie. Sambor, < i 3 ryciny. 

druk. J. Czaińskiego, 1879, w 16ce,| MYSZKOWSKI Stanisław. Małageogra- 
str, IV i 124. fia i historya Polski, z litografowaną 

MANSFIELD Charles Edward. A latter mapą. Jarosław, nakł. i druk. H. Bo^ 

day novel, by lieut. colonel her hussa, 1878, w 16ce, str, 80 i mapka 

Majesty'8 agent and consul-general ate w 4ce. 12 cnt. 

Bucbarest, in two volumes. London, < Narody Rassii: Łatyszi i Litowcy. 

Chapman et Hall, printed by E. J. St Petersburg, typ. tow. obszcz. Polza, 

Francis and Co., 1878, w 8ce, str. VI, U 878, w 8ce, str. 44. 

1 ni., 284, i 1 ni., 315 i 1 ni. W opr. Kiwa dwutygodnik poświęcony spra- 

angielskiój 21 szylingów. wom społecznym, naukowym i litera- 

Powieść osnuta na tle polskićm ; autor < ckim, pod redakcyą Mścisława Godlew- 
był przed laty konsulem w Warszawie. skiego, zeszyt z dnia 1 listopada 1878. 

MAEOISZEWSKA Marya z KBZYWKOW- Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce, 

SKICE. Kucharka szlachecka, podarek L^ 549 728. 

dla młodych gospodyń, przez Li- Treść: Środki zapobiegawcze (str. 649- 

twinkę zamieszkałą na Ukrainie, wy->656); Sprawa floty ochotniczej przez St. 
danie 3cie poprawne, znacznie powie- Kłobukowskiego (o!ok., str. 657-674) ; Po- 

k 8 zone i na 2 tomy podzie.one, tom IJ ^^^ 

Kucharstwo, tom II. Spiżarnia. Zyto- lowskiego (str. 675-682); Stanisław Le- 
mierz, nakł. K. Budkiewicza, Warszawa, \ szczyński jako statysta, przez Al. Bembow- 
Gebethner i Wolff, Kijów, Gtinther ? kie £° ( c * d ' str - 683 - 699) ; Łokciem 

i Małecki Idzikowski Korpvwo drut * miark §> powieść społeczno-obyczajowa 
i MaiecKi, laziKowsKi, Koreywo, druk. przez gt Grudzińskiego (c. d., str. 699- 

Uniwersytetu ( J. Zawadzkiego) w Ki- 719) ; Sprawy bieżące, przez Jacka Soplicę, 
jowie, 1878, w 8ce, str. 402, XV, _ Toż, zeszyt z dnia 15 listopada 
i 231,. X. 2 ruble 85 kop. 1878. Tamże, w 8ce, str. 729 — 806. 

MATK0SK1 J. D. H. 1'abM. Eloge fu- Treść : Dwie postacie choroby społecznej 
n&bre de Sa Saintetć le papę Pie IX, s (str. 729—738) ; Hermann Grassmann, wspo- 
prononce le 28 fóvrier 1878 dans Fe- ) mnienie P rzez Samuela Dicksteina . (str. 
glise de Saint-Orient de Sireuil. An- \3££%*fflZ £&£££% 
gouleme, imp. Baillarger, Pans, lib. 752-760); Materyały do statystyki kr. pol- 
Vic, 1878, w 8ce, str. 20. < skiego, przez Witolda Załęskiego (str. 760— 

MOCHNACKI Józef. Obrona w sprawie 768 ) ? Stanisław Leszczyński jako statysta, 
karnej p dra Ferdynanda W^^\^^SS^SSR£^^S^ 
ciw ks. Waleryanowi Serwatowskiemu obyczajowa przez St. Grudzińskiego (c. d., 
o występek obrazy czci z §§. 488 \ str. 781—796) ; Sprawy bieżące, przez Ja- 
i 491 Ustawy karaśj, wygłoszona na cka Soplicę; Ruch literacko-naukowy, przez 

i~A nr „n r • • rr i j i \ jewskawa centralnawo Archiwa Nr. 12. 

kow, nakł. Kazimierza Koska, druk. ś^.. »~ . ,^ . • j • a v>- 

ru«„„ 10-70 o ut- x jo ŚKyew, officialnoje lzdame Archiwa, 

Czasu, 1878, w 8ce ma% str. 43. L^ ^ ^ w gtr 36 

HOBKOWIN X. Oczerk istorii zapo-} N0 W0LECKI A. Kalendarz dla ludu 

rożskago kazacziestwa. St. Petersburg, U a rok 1879? układu rok wy- 

1878, w 8ce, str. 81. dania XI Kraków, nakł. L. Bajera, 

Muzeum sztuki europejskiej, tom III druk. W. Korneckiego, 1878, w 8ce, 
zeszyt XIII i XIV: Galerye włoskie, str. 56, z drzeworytami. 18 cnt 
Warszawa, nakł. M. Gllicksberga, druk. j — Kalendarz illustrowany powsze- 
8. Orgelbranda synów, 1878, w 4ce, ?chny dla wszystkich stanów na rok Kraków, 1 grudnia 1478. 06 1879 na uczczenie jubileuszu 50-lets' PAGE Dawid. Zastosowanie geologii 
nich zasług literackich J. I. Kraszew-jdo rolnictwa, budownictwa, inżynieryi 

skiego, układu rok wydania Xl. > cywilnej i górniczej, hutnictwa, cera- 

Tamże , 1 878, w 8ce , str. LVI, 50, 4 ni., < miki, medycyny , farbiarni , wyrobów 
78, 2 ni. i 48 z drzeworytami. 65 cnt. I chemicznych, sztuk, przemysłu, malar- 
Na str. 1—78: Rys życia i zasług J. listwa i jubilerstwa, z upoważnienia au- 
Kraszewskiego z powodu 50 rocznicy jego. tora na lgkie przełożyl i do potrzeb 
działalności autorskimi skreślony przez S. . \. . r T £ , r ,. . 

Wł. Sabowskiego i A. Nowoleckiego. kra J u zastosował Leon Syroczyński, in- 

— Kalendarz illustrowany krakow- Uynłer cywilny, zeszyt I Lwów, Wł. 
ski, domowy i gospodarski na rok B f m >} wiązkowa druk., 1879 w 8ce, 

1879, układu rok wydania I. Btr - 46 z r y<™ ami w texcie. 60 cnt 

Kraków, nakł. L. Bajera, drak. W. Pamiętnik Towarzystwa lekarskiego 
Korneckiego, 1878, w8ce,str. LVI, 56 warszawskiego, pod redakcyą Konrada 
i 48, z drzeworytami. 45 cnt. Dobrskiego, rok 1878 zeszyt IV. War- 

— Kalendarz (ścienny) nar. 1879. szawa, czcionkami M. Ziemkiewicza 
Tamże, 1878, fol. wielkie, arkusz roz- i W. Noakowskiego, 1878, w 8ce, str. 
łożony. 25 cnt. VII i 605—654. 

— Kalendarzyk (ścienny domowy) PAWŁOWSKI J. N. Die Prorinz West- 

na rok 1879, układu Tamże ; preussen in ihrer geschichtlichen, cultur- 

1878, w 8ce, 1 karta. 24 cnt. s historischen und sprachiichcn Entwicke- 

— Kalendarzyk (kieszonkowy) na lung von den altesten historischen Zei- 

rok 1879, układu Tamże, w 48ce, ten bis jetzt, II— IV Lieferung. Danzig, 

str. 32 ni. 18 cnt. Th. Bertling, 1878, w 8ce, str. 49—96, 

— Kalendarzyk pugilaresowy na 97— 144 i 145—192. Po 50 fenig. 
rok 1879 na cześć jubileuszu 50 -let-j Pieslennik połnyj ruskij sadierżaszczij 
niej pracy literackićj J. I. Kraszew-j w siebie 700 russkicb,małorossijskich,cy- 

skiego, układu Tamże, w 12ce<ganskich, wojennych piesień, romansów, 

małej, str. 24 ni., z drzeworytami. 25 cnt. \ szansonietek i kupletów. Moskwa, typ. 

OBACZNYJ 0. Pożarnyi słuhy, I łyst S. Orłowa, 1878, w I6ce, str. XVI, 524. 

narodnyj do ruskoho świaszczeństwa, Początki nauki języka niemieckiego 

iz nahłych pyśm ridnoho brata, komu* dla szkół ludowych pospolitych (arkusz 

nysta, ta i światoj wiry, bratnoi liu- -—6)- Lwów, nakł. i druk. Zakładu 

bowy i rusko-narodnoi doli, peredaw nar. im. Ossolińskich, 1878, w 8ce, 

Kołomyja, nakł. i czerenkamy str. 96. Za całość 70 cnt. 

M. Biłousa, 1878, w 8ce małćj, str. 28. POTEBNIA A. Słowo o połku Igo- 

— Najłechszi zadaczi z uarodnoi 1™%^ * V ™lT™!? ^rf^^o 
ekonomii, Ul łyst narodnyj do ruskoho W ' J ' Isa J ewa > 1878 ? w 8ce > st [- 1 1 , 1 168 - 

ńwiaszczenstwa, iz nahłych pyśm L ^0*** Sazimierz. Druga książeczka 

Kołomyja, nakł. i czerenkamy M. Bi- £ czytania wydanie nowe dopełnione. 

łousa, 1878, w 8ce małćj, str. 22. W ™!£ K ' ^ z ^ k \^ * Un ' 

,. u^ ; A . , ,, gra, 1878, w 8ce, str. 47. 5 kop.= 
Ołtarzyk czyli zbiór nabożeństwa dla ? () ' ' 
PADTHtA Tyako. Spiwanki Ukraińca po d re dakcyą ks. Edwarda Podolskiego, 

(Ruski Spiwanki, czaśt' I). Ko- ze g Z yt z dnia 1 listopada 1878. Lwów, 

łomyja, nakł. i druk. G. Zadembskoho, druk. ludowa, w 8ce, str. 433—492. 
1878, w 8ce, str. 56. < Treść: Socyalizm albo chrześciaństwo % Przewodnik WblfogBaflcanf. (str. 433—440); O realizmie w literaturze \ w organizmie publieanego wychowania, 
nowoczesnói, przez I. G. (c. d., str. 440— } przez M. Świtolskiego (dok., str. 1037— 
445) ; Zemsta Żyda (c. d., str. 446—453) ; 1056). 

Soeyaliści w Niemczech i obrady nad PBZYBOBOWSB Walet*. Najazd o cze§- 
nchwalom} przeciw n] n iMtam (str 453- nmwm powieś6 z XVII wieku według 
459) ; Przegląd literatury historyczno] : dra . A .., fc \ K A . ^ X7 . . . «r. , i 

J. SzujskiegoKraków aż do początku XV statek Imei pana Niemiry. Kielce, I 

wieku (str. 459— 464) ; O sejmie (str. 464— nakł. Gazety kieleckiej,, druk. M Żeli- 
465) ; Uroczystość* Matejki, z Czasu (str. chowskiego, B. Cassius w Warszawie, 
465-471) V Listy z Iteymu; Listy z Kra- 187 g w 16će małś} gtr- ,j 6- 30 fc 
kowa; Kromka. ■■( / " v 

— Toż, zeszyt z dnia 15 listopada < — O' cześć ojcowską, powieść. 
1878. Tamie, w 8ce, str. 493—576. [Warszawa, nakł. B. Caśstusa, drak. 

Treść: ^ielka księga, Powieść Sewera J'. Noskowskiego, 187-9, w 8ce, str. 
(%tr. 493— 507); Zemsta Żyda (c. d., str. 148. '75 k<*p. 

5Q7-*-515$; Socyalizra albo chrześciańetwo «*..'. • n, i »*• j-o-łi- a. i 

(Ute. 515-520).; Realizm w literaturze Pudelek pam Orypsktćj (Biblioteka 
nówoczesnej y przezI. G.(c.d., str. 520—527); obrazkowa dla dzieci, serya II). War- 
Ź dziedziny ascejyki, dzieło ks. dra Pel- szawa, nakł. P. Hłjsicka, druk. J. Nos- 
ozara (str. 527-534); (^graficzne prace kowskiego, 1878, w 4ce, kart 8 ni. 
Lelewela, dzieło dra Warnki (str. 531— ]..* , ° ' ' 

536) ; Misya ka#o]hjka w Egipcie (str 536— 5U k0 P- 

543); Listy z łtzyrau; Listy z Wiednia;^ BADZISZEWSKI St. ,ks.' Prawdjr wiary 
Listy z Wielkopolski; Ó solidaniości pod.s j obyczajów: przez . . '. . . lic. św. teo- 

)5P ,, SS " arod .t wym ' pr ™ z Z J * ( fitr |logii. Poznań, nakł. wydawnictwa im. 
563— 568); Kromka* ?, • ti „/.,.' /W i a- n 

r - polski pod redakcyą dra Ign. *L Q Fr ' t Bażyńskiego (Jł Simona), 

grochowskiego, zeszyt listppadowy % r, 1878 > w 16ce > stn 2 nL ? 2 ^ 4 - * marka - 
1878, Kraków, druk. Czasii, w 8ce,; Boczaik Towarzystwa osad rolnych 

str. 155 311. >'•* przytułków rzemieślniczych za rok 

Treść: Z notatek podróżnych, I. Boże) 1877, wydany staraniem zarządu To- : 
narodzenie na Nilu, przez Józefa Popiela warzystwa. Warszawa, dnik. J. Sikor- 

CMJS^W^ w 8će, str. 2 ni. 108, 

Alexandra Fredrę (str. 199— 202); Nąmow-j™ °. '. rf) t ' • ' 

sze odkrycia na Marsie, przez dra Stefana \ Alj * ***• °^ fc0 P* 

Pawlickiego (str. 203— 216); Arcbimandrya BO&OJSKI J. B. dr. Kultura i jej pra- 

kołoźska, przez Alojzego Szarłowskiego widła. Warszawa, 8. Czarnowski i Sp., 

( ? < ?;. 217 ~ 2 ^ ); Po,Bk S [ PolR0 J^ m Z}?' druk. K. Kowalewskiego, 1878, w 8ce, 
skić] powieści, przez Romana Nałęcza (str. i . a ~ . . * a* % • 

235 — 259); Nowy obraz Matejki, bitwa 8tr - yu 1 * nL 45 ko P- . ; 

pod Grunwaldem, przez Stanisława Tar-j BOZENBLATT dr. Rzecz o pojiedynku 
nowskiego (str. 260-285); Józef Badeni, (Biblioteka Mrówki, tom 73). LwóW,Ksic- 
przez Józefa Michałowskiego (str. 286- garnia po ] 6ka drllk . A . J. O. Rogosza, 
294); Józef Zamoiski, przez St. Tarnów- <^ - A m *- ni* • n • i r nk J 

skiego(str.295-2i9a); Andrzej Józefczyk, 187y ? w lfece ? str « 76 l 2 nL 20 cnt - 
przez Hugona Zatheya . (str. 297 — 299) ; z RYMAKOWA Zofia. Powiastki i na- 
Hipolit Stupnicki (str 299); Przegląd po- uczki dk Stasia j j a dwisi, przez Zofią - 
Ittyczny, przez Alexandra Szukiewicza (str. < ^ ... : r . ,*%.,.. 

300— <ń.l). < z Ry manowa ? z wielu rycinami {Bibli- 

PrBewodniS naukowy i literacki pod oteka illustrowana dla młodzieży). War- 
redakcyą Władysława Łozińskiego, ze- szawa, nakł. F. Hósicka, druk. J; Nos- 
szyt listopadowy r, 1878. Lwów, druk j Akowskiego , 1879, w 8ce małej, str. 
Wł. Łozińskiego, w 8ce, str. 961—1056. 1 3 ni. i 1 5 1 . 90 kop. , 

Treść : Artur Grottger, szkic biograficzny s S . . . Z. hr. Katehizm rzymsko-katoli- 
przez K. Kanteckiego (c. d., str. 961—998) ; cki, ułożony dla małych dzieci prssez 

i ę l rz ^ j ^ 8Zty ^f^ dy T ^^oo^!^? hr. Z. S . . . Warszawa, nakł. A. B. Bo- 
Tytusa Swiderskiego (c. d., str. 999 — 1018);? ,. , , ™ ' , 

Starożytna Rzymianka, przez J. Hilarego £ u <*iego, druk. Okręgu muk. warsz., 
(dok., str, 1019-1036); Język łaciński < 1878, w 32ce ; str. 22 i 1 ni. 5 kop. Kndtów, 1 grudni* 1979. W SACHES-MASOCH. D»s Verm^tnis0 cNaumburg, drak. Q. Faetża (O. Hau- 
Kains, I Theih Die Liebe, 2 Bandę J tbi.1), 1878, .w 8ce, «tr. 36. . 30 cnt: 
3, Anflage. Stuttgart, Cotta, 1878, Sprawozdanie dyrefccyi .o. k. wyfcasećj 
w 8ce, str. 401 i 550. 10 marek. | szkoły realnśj w Stanisławowi za rok 

SASONffw". Tstoriko-juridiezesky* ma- ^ szkolny 1878* Lwów, nakł. Rady szkol- 
teriały, izwłecz. iz aktowich knig gub. n^j krajowej, I awiązkowa druk>, 1878, 
Witebskoj i Mogilcwskoj, chrania-św 8ce, str. 38. 

szczych sia w centr. archi wie w Wi-L Treść: .9 ^ lo ^ ch destylacyi Żywicy 
tyskie, I izdannyje pod redakcijeju fcy^ 

archwianusa wyp. 9. Witebsk, > przez nancz. Fr. Miazgę, rozprawa chemi- 

łyp. witebsk, gub. prawi., 1878,, w 4ce, \ czna; Część nr^edowa pracz dyrektora. 
str. Vn, 546. 2 ruble, \ STOBCH Artur. Na około świata czylF 

SOEEBK. Der kleine Pole oder die \ P^goit za szczuciem, przekład Włady-' 

Kunst, die polnische Sprache in eini- sława Sabowskiego, zeszyt 1 i 2. Kra- 

gen Tagcn verstehen, leseri. schreiben > ków, nakł. S. Landaua, druk, W. Kor-, 

und sprechen zu lernen, ein Htilfsbueh sneckiego, 1878, w 8ce,str. 1— 48 i 49r— 

fiir Militairs, Kaufleute, Landwirthe und ^ 96- Zeszyt po 30 cnt. 

alle nacb Polen Reisende, mit diirch- ŚWIĘCICKI Julian Adolf. Wycieczki n* 

gehender Angabe der Ausspraclie des \ wschód : T. O poetach i poezyi arab-* 

Polnischen,. aebte vermehrte AuflageJ skłćj przed Mahometem, studyitm Ji- 

Berlm, Verlag von Friedberg et Modę, \ terackie. Warszawa!, wydanie Biblioteki 

Rndolstadt, . Hofbuehdruckerei , 1878, warszawskiej, druk. J. Bergera, 1878, 

w 16ce, str. IV i 124. 1 marka 25 w 8ce, str. 50: 60 kop. ' ' '. 

fenig., op*\ X marka 50 fenig. SYPNIEWSKI Juliusz. . Wełną pod 

SCHMIDT Józef. Kuchnia polska czyli względem handlowo-przemysłowym (Od- 
dokładna i długą praktyką wypróbo- bltka , z ® we fr ^lniczej). Warszawa, 
wana naiika sporządzania potraw mię-j dru k- J - Noskowskiego, 1878, w 8ce, 
snych i postnych, szóste wydanie. Prze-^ s ^ r ' 9ł 4 ^ -P* .**.%: 

myśl, nakł. braci Jeleniów, Cieszyn, . SYROKOMLA WŁ Was, sielanka bo- 
czcionkami K. Prochaski, 1879, w 8cel^ r wa , z bło * poleskich. (Biblioteka 
str XXXI i %) 87 2 zlr ) Mrówki, tomik 13). Lwów ; nakł. Księ- 

SEBKOWSE Bolesław dr! Toorya for ,|garnipolskiój Iz wiązkowa druk., 1879, 
mentacyjna przeziębienia, zakażenia ki wi ) w ] " ce > 8tr - "*• 20 cnt - 
i gorączki.podał * , . . . lekarz ordynn- ! SZAEANIE7TIC2 Izydor dr. Krótki opis 
jacy w szpitalu w Brzeżanach (Odbitka \ geograficzny austryacko-węgiersktej mo- 
z'Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. narch " z szczególnem uwzględnieniem 
Uw. Jag., 1878, w 8ce, str. 84. królestwa Galieyi i W. księstwa kfa- 

„.._.._. ... ,. . , . ,, ,. Akowskiego, do użytku klas niższych 

SŁOWACKI lvkm. Mindowe kroi 1,- 8zkó} ^^ /^ 2 Je mbion<y 

rawski, obraz histon r czny w 5 aktach • , _„ . 7 T . ?i c*^ a. j.u ••' 

HKM^f-t. m-wi,; L„l 1o^ tw« i 1 Poprawione. Lwów, nakł. Seyfertha i 

ludowa, 187S, 
2 ni. 90 cnt. 

^ Warszawy )* O sztu- 

SOBIESKI Stanisław. Ćwiczenia łació-| czn ^ m żywieniu noworodków i niemo- 
skie: Składnia przypadków, na klasę s wląt (Odbitka z Medycyny). Warazaw-a, 

m ułożył Rzeszów, nakł. autora,,^ druk. M. Ziemkiewicza i W* Noakow- 

1878, w 8ce, str. 106 i XXXIX. 80 cnt. \ s kiego, 1878, w 8ce większej, str. 54 

Sprawa polska jako wewnętrzna pan- i 1 tablica litogr. 
stwa rosyjskiego. Bmxella, C. Mucjuardt, \ TALKO J. fc Zakład wód iel^zistycb. 88 Przewodnik bibliograficzny, w Nałęczowie (Odbitka z Gazety le- \ Tadeusz Skałkowski (str. 61—66} ; Poda- 

karskiej). Warszawa, druk. Gazety lek., tk j bezpośredniew Galica rozpisane na 
, Q - Q i; ,. . J J } \rók 1878, zestawił dr. J. Kleczynski (str. 

187S, w «ce, str. «. 67-81); Loterya liczbowa, napisał dr. J. 

Tarnowianin kalendarz polski, ruski, Kleczynski (str. 83—94); Drogi galicyj- 
żydowski i mahometański, astronomi- \ skie a w szczególności drogi powiatowe, 
czno-gospodarski i domowy, wyracho- P rzez , dra J - Kleczyńskiego (str. 95—124). 
wany na południk tarnowski na rok WÓJCICKI K. Wł. Baśnie i ^ podania 
pański 1879, rocznik I. Tarnów, nakł. ludu Piskiego, z lilustracyami Włady- 
i druk. Wł. Angełusa, 1878, w 8ce, sława Szymanowskiego : Pan Twardow- 
str. 102 i 8 kart ni. Ogłoszeń. 50 cnt. sk, W ar8ZaW a, nakł T . HOsicka, druk. 

TBIPPLIN Teodor dr. Wspomnienia J Noskowskiego, 879, w 4ce, str. 
z ostatnich podróży, tom III. Warszawa, * ni., 11 i 6 iHustracyi z litogr. M. 
nakł. autora, druk. Al. Ginsa, 1878, ^jansa. 1 rubel 20 kop. 
w 8ce, str. 170. 1 rubel 25 kop. Wypisy polskie dla klas niższych 

Pogoda, Wielkanoc , Wiosna w ogrojcu > c. k. szkół gimnazyalnych i realnych, 
Salomona, Nawrócenie, Jaskinia Dawidowa l tom II, wydanie czwarte. Lwów, nakł. 
pod Adullam, Benjamin, Bethel Efraim . druk> Za kładu nar. im. Ossolińskich, 
i Napluza, Samarya i Dziennm, Niedziela < . OPTO , VT . . Q - Ą x 7 

w Samaryi, Nazaret, Jezioro Genezaret, i«78, w 8ce, str. Al i 4b7. 1 złr. 

Źródła Jordanu. ZAKRZEWSKI Wincenty. Po ucieczce 

TSCHTOINSKIJ P. Kurze Charakteri- > Henryka, dzieje bezkrólewia 1574 — 
stik der Klein-Rusen (przekład z ro-<1575. Kraków, wydanie Akademii u- 
syjskiego). Russische Revue, zeszyt 10 < miejętności, druk. Wł. L. Anczyća i Sp., 
r. 1878, St. Petersburg, w 8ce, str. S 1878, w 8ce, str. XVI, 440 i 1 ni. 
361—378. 4 złr. 

TTJEJSKI Kornel. Sprawozdanie poseł- ZALEWSKI Kazimierz. Artykuł 264, 
skie dnia 8 września 1878 przed wy-<komedya w 5 aktach, uwieńczona 
borcami w Rohatynie. Lwów, 1878, $ pierwszą nagrodą na konkursie imie- 
w 8ce, str. 14. >nia hr. Fredry we Lwowie. Warszawa, 

,VEBCBTJYSSE Bruno T. J. Przewodnik ? B. Cassius, druk. S. Lewentala, 1878, 
prawdziwej pobożności, z 3go wydania < w 8ce małej, str. 88. 75 kop. 
francuskiego przetłómaczony za pozwo- ZEBBZYDOWSKI Andreas de Vencil>orco. 
leniem autora przez I. d' A. ; tom I Epistolarum libri a. 1546—1553. An- 
zeszyt 3 i 4. Lwów, nakł. ks. Ottona Grzeją na Więcborku Zebrzydowskiego, 
Hołyńskiego, druk. ludowa, 1878, w 8ce, biskupa włocławskiego i krakowskiego, 
str. 207—398. Korespondencya z lat 1546 — 1553, 

Wiadomości statystyczne o stosunkach < z przydaniem synodów r. 1547 i 1551 
krajowych, wydane przez krajowe biuro s wydana przez dra Wł. Wisłockiego 
statystyczne pod redakcyą prof. dra l (Acta Poloniae historica, tomus I). Kra- 
Tadeusza Piłata, rocznik V zeszyt I. ?ków, wydanie Akademii umiejętności 
Lwów, I związkowa druk., 1878, w 4ce, <z funduszu po św. p. N. Bredkreiczu, 
str. 124 i 5 tablic in fol. 1 złr. 50 s druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, 
cnt, w 4ce, str. XXXII, 579 i 1 ni. 8 złr. 

Treść: Stowarzyszenia zarobkowe i go- ZIELIŃSKI W. Nowy Komeniusz czyli 
spodarcze wGalicyi i W. ks. krakowskiem, < . «*";"*""*" ^ , J 

zebrał i ogłosił dr. Alfred Zgórski, wyciąg pierwiastki konwersacyi polskiej , fran- 
z wydanego równocześnie IV Rocznika cuskiej i niemieckiej, wydanie siódme 
Stowarzyszeń zarobkowych i gospodar- < przejrzane i poprawione przez N. De- 
czych (str. 3-20 i tabl. I-V); Wybory lacroix j W . Fechta. Warszawa, nakł. 
do seimu w 1876 roku, zestawił dr. J. ) ~ a ,, , , T TT -.owr* 

Kleczynski (str. 21-60); kasach oszczę- G - Sennewalda, druk. J. Imgra, 1879, 
dności w Galicyi w r. 1877, napisał dr. < w 8ce, str. 3 1 5 i 1 ni 75 kop. Kraków, 1 grudnia 1878. M ^WWW— M»wrw^l"^^WW « i i »■■' "■ ■ — ^ r»»» ■ 
KSIĘGARNIA D. B. FRIEDLEINA 

w Klukowie, .Rynek Ner 11 5 

nabywa polskie książki, rękopisy, autografy, ryciny, 
mapy, monety i medale , podejmuje się dostarczania poszu- 
kiwanych, jako też sprzedaży powierzonych jej do pozbycia. KSIĘGARNIA KATOLICKA 

dra "Władysława MiłUowskiegro w KraJkowie 

wyd.ła świeżo i poleca: 

KOSIŃSKI Piotr Paweł k s. Skarbczyk nieba czyli mały zbiorek modlitw, west- 
chnień i pobożnych uczynków, do których b$ przywiązane odpusty, wydanie 
trzecie. Kraków, 1879, w 16ce, str. 40. — 10 cnt. 

Nabożeństwo do Najsłodszego Serca Jezusowego. Kraków, 1879, w 16ce, str. 
22. — 6 cnt 

SEGUR biskup ks. Pasek św. Franciszka, wydanie drugie. — 4 cnt. DRUKARNIA FOTOGRAFICZNA 
ST. WIŚNIOWSKIEGO 

w Krakowie, Rynek 17, 

załączając jako „Dodatek" na okaz w zmniejszonym formacie podobiznę 

drzeworytu z dzieła polskiego z XVI w. ? wykonaną za pomocą fotolitografii, 

zwraca uwagę P. T. Panów wydawców, antykwarzy jako też miłośników 

ksiąg starożytnych na ceny podobnych reprodukcyj: 

Za fotolitografią pierwszego exemplarza w rozmiarach 

Sd^2 i ^ 

® o. ** 

J2 M X * 

> .2 o '3 I 57, 


X 9 cm. 


albo 


2 X 3 1 /, cali 


złr. 2 


9 


X u „ 


n 


3% X 4 „ 


. 3 


10 


X 15 „ 


7) 


4 X 57, , 


n 4 


14 


X 20 „ 


Ti 


6'/. X 7'/, „ 


, 5 


17 


X 22 „ 


n 


67, X 8V, , 


. 6 


22 


X 28 „ 


n 


87, x ioy, „ 


. 8 


28; 


X 33 „ 


n 


10'/, X 12'/, * 


. io 


33 


X 38 „ 


» 


12'/, X 14'/, » 


, 13 ■^ ft o te „, 2 e« C 
r5 * n G? 

N fi g S 100 Przewodnik faibBogrtfczty. 
otrzymane na słrład główny i wydane nakładem księgarni 

G. Gebethnera i Spółki 

w Krakowie 

' V • ' : w miesiąca listopadzie: * 

CONSTANT k s. Papież i wolność, przełożył Bronisław hr. Lasocki. 
V Kraków, w 8ce, str. XXXIV, 362 i 2 ni. .2 złr. 

. Cały dochód z rozprzedaży tego dzieła przeznacza tłómacz na pomnik 
tfla Pińsa IX na Wawelu. 

FREDRO Jan Alexander. Do młodzieży, poezy a. Kraków, w 8ce, 
str. 4. 2 cnt. 

GOETHE W. Poezye .wybrape, tłómaczył Hugo Zathey. Kraków, 
w 16ce, stf! 109 i 2 ni. 1 złr. 

KRAKÓW Paulina. Wspomnićńia wygnanki, wydinie czwarte z 6 
rycinami. Warszawa, w 16ce % str. 223. W oprawie 1 złr., 50 cnt. 

Listy o Rzymie do Antoniego Edwarda Odyńca przez L. G. Kra- 
ków, w 8ce, str, 128. 1 złr. 

ROBERTI O. O ważności małych cnót wydanie czwarte. Kraków, 
w 16će, str. 104. 25 cnt. 

Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych, wydane 
przez krajowe Muro statystyczne pod reilakcyą * próf; dra Ta- 
deusza Piłata, Rocznik czwarty: Statystyka gminna. X«wów, 
• * 'w 4€e* str. 279." 2 złr. 50 cnt. 

Treść: Pogląd historyczny na uyzadfceuią gminne w Galicyi, przez 

prof. dra T. Piłata; Statystyka gmin i obszarów dworskich w Galicyi, 

. s praez prof. dra Piłata ; Życie gminne w Galicyi, opisał dr- J. Kleozyński. 

— Rocznik piąty, zeszyt I. Lwów, w 4ce, str. 124 i 5 tiabl. 

• 1 złr. 50 cnt. 

Treść: Stowarzyszenia zarobkowe i gospodarcze w Galicyi i w W. 
ks. krakowskićm, zebrał i ogłosił dr. A. Zgórski; Wybory do sejmu 
w 1876 r.,, zestawił dr. J. Kleczyński; O kasach oszczędności w Gali- 
cyi w tu 1877, napisał dr. T. Skałkowski; Podatki bezpośrednie w Ga- 
licyi rqzpisane na r. 1878, zestawił dr. J. Kleczyński; Loterya licz- 
bowa, napisał dr. J. Kleczyński; Drogi galicyjskie a w szczególności 
drogi powiatowe , przez dra J. Kleczyńskiego. 

ZAKRZEWSKI Wincenty. Po ucieczce Henryka, dzieje bezkró- 
lewia 157i — 1575. (Wydanie Akademii umiejętności w Kra- 
kowie), Klraków, w 8ee, str. XVI i 440. 4 złr. feaków, i grudnia l«fe. l(tt księgarni X DYGASJŃSKIEGO w Krakowie 

. tyllęo prze? o;z&£* krotki ; i ( ■ ; I 

następujące książki po nadzwyczaj zniżonćj cenie są do sprzedania: 

• 4 . la 

SIMON. Rzecz o szkole, z 2 złr. — zniżone na 60 cnt. 

RASTAWIECKL Słownik malarzcjw polskich (16 stalorytów). z 2JL złr. — zniż. na 12 złr. 
QUETELET. Układ społeczny i jego prawa. z 2 złr. 56 fcnt. — Znii. mii złr. 
MOCHNACKI. Historya powstania z r. 1830—31 , 3 tomy. z 11 złr. — zniż. na 

2 złr. 50 cnt, 
MATEJKO. Atbnm iłbiordw w Pol^fce. 7 złr. t ' . 

ORDON. Poezye. z 1 złr. 50 cnt. — zniż. na 40 cnt. 
MARY A B. Poezye. z 1 złr. 20 cnt. -^ zniż. na 50 icift 
BOLESŁAWITA. Trzeci maja, dramat, z 1 złr. 50 cnt. — zniż. na 50 cnt. 
ELY. Żyd, dramat z 1 złr. 50 cnt — zniż. na 40 cnt . Ł 

SABOWSKI. Intrygant, powieść, z 1 złr. 50 cnt. — zniż. na 40 cnt. 

— Bucik, humoreska, z 80 cnt. — zniż, na 25" cnt. 
DZIEDUSZYCKI Jl Żywot H. Sierakowskiego, z 2 złr. — zniż. na 60 cnt. 
WUNDT.' Wykbury o duszy ludzkićj i zwierzęcej, 2 tomy. z 9 złr. — zniż. na'3 1 złr? 
MULLER M. umiejętności języka, 2 tomy. z 9 złr. — zniż. na 4 złr; , . . 

— Religia jako przedmiot umiejętności, z 2 złr. — zniż. na 80 cnt. 
ROYANI. Młodość Juliusza Cezara, powieść, z 3 złr. — zniż. na 1 złr. 
FLAUBERT. Córa Hamilkara, powieść, z 3 złr. — zniż. na 80 cnt. 
DARWIN. Pochodzenie człowieka, z 4 złr. — zniż. na 2 złr. 20 cnt. 

— Dobór płciowy, 2-toniy, z 8 złr. -- zniż. na, 4 złr. 50 j cnt , , 

— O wy racie t uca ud u człowfe^a i zwierząt ż 5 %k* — : zm&:na;l,zir. 80 cnt 
TYNDALL. Ciepło jako rodzaj ruchu. . z 4 złr. — zniż. na 1 złr. 60 cnt. 
BUSZCZYŃSKI. Ameryka i Europa, studyum porówn. z 5 złr. — zniż. na 1 złr. 40 cnt. 
ŁEPKOWSKI. Sztuka (104 drzeworytów), z 4 złr. ~ zniż. na 1; .zł* 40 cnt. 
MULLER. Świat roślinny, 2 tomy (300 drzeworytów), z 5 złr. — zniż. na 1 złr. 20 cnt. 
JORDAN. Położnictwo, 2 tomy. z 4 złr. — zniż. na 3 złr. - [ 
HOFFMANN. Chemia, z 3 złr. 50 cnt.'— zniż. na 1 złr. 

LIEBIG« Wiedza zastosowana do rolnictwa i fizyoloffii. z 10 złr. — zniż. na 4 «zhrv 

POL W. Obrazy z życia i natury, 2 tomy. z 5 złr. — zniż. na 1 złr. 

SZUJSKI. RyB dziejów literatury świata niechrześciańskiego. z 3 złr. — zniż. na 
1 złr. 20 cnt. ' 

SCHMIDT. Dzieje Polski 18 i 19 w., 3 tomy. z 6 złr. — zniż. na 2 złr. 
/ » -. .i t tf. i t-'d. i t, d." . : r •« I 

99^ k A*d resbwać należy: Z. Bartoszewicz w drukarni A. Koziańskiego 
w Krakowie, Rynek L. 18. . ... i ... ! 

Zamówienia za pabrapiem pocztowem lub za przysłaniem gotówki. Kupu- 
jący za 10 złr. nie ponosi* opfafy pocztowćj. Przy większych zamówieniach opuszcza 

się stosowny rabat. > 

" — ■ — ■ — '» ' 

• WUśmę cpuścił prasę .tom IHci Dzieł. Juliana Bart«*ewicaa,i 
zawierający Historyi pierwotyój Polski Tom I. . . . 

1 0ena3 rtr; 50 cnt* "' ,; 5 r% 102 Przewodnik bibliograficzna. - -ii ni i, 1 1 NAKŁADEM KSIĘGARNI » i • i • Gebethnera"!' Wolffa 

w W arszawie 

wyszły z druku następujące nowe dzieła dla młodzieży: 

Przygody podróżnika i myśliwego 

w -A.fryce zachodniej , 

przystępnie opowiedziane przez Pawła Du Chailhl, przełożył A. WrżeŚBlioWSki 

z 4 rycinami 

kartonowane 1 rs. 20 kop. 

w ozdobnćj oprawie w płótno angielskie . • 1 „ 50 „ OBRAZKI DZIEJOWE dla MŁODZIEŻY 

przez Teresę Jadwigę 

z 6 rycinami rysunku Juliusza Kossaka 

kartonowane 1 rs. 20 kop. 

w ofcdobnćj oprawie w płótno angielskie . . 1 „ 50 „ PORWANA SIOSTRA 

przez Mayne Reid'a 

" przekład z francuskiego P* S. 

z 7 rycinami 
kratónowatio .'' *. i ! .' v" . . . . . . f . 1 rs. 2*0 kop. 

W ozdobnfej oprawie w płtftmo anielskie , .' . 1 „ 50 „ Kraków, 1 grudnia l8?8. lfó ADMINISTRACYA 

wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego, . 

we Lwowie, plac Maryacki I. 9. 

ma jeszcze na składzie i poleea; ; 1 - 

ADLER -SIERADZKI. Naucz jeiel wobec nagłych wypadków cho- 
robowych u dzieci. Lwów, 1877. cnt. 24. 

BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń karto- 
graficznych. Część I. Galicya. Lwów, 1873. cnt. 50. 

— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych. Część L Galicya. 
2gie wydanie, Lwów, 1875. cnt. 20. 

CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszćj szkoły 1 
ludowćj przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. cnt. 34. 

FRANKĘ dr. O wystawie szkolnój w Londynie w r. 1871. Lwów,? 
1875. cnt. 25. ' 

JOZEFCZYK Andrzej. Listy pedagogiczne. Lwów, 1872. cnt. 55. 

— Geometrya dla szkół ludowych pospolitych. Lwów, 1877. cnt. 50. 

— Ta sama w tłómaczeniu ruskićm. Lwów, 1877. cnt. 50. 
KURYŁOWIOZ Stefan. Nauka fizyki w szkole ludowśj pospolitój, 

zawierająca 114 stronic i 68 figur w texcie. Podręcznik dla na-. 

uczycieli. Lwów, 1878. cnt. 80. 
Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi Edukacyi 

Narodowój. Lwów, 1873. cnt. 25. 
NOWAKOWSKI Pr. dr. Jak Izba Edukacyjna poleciła przygoto-', 

wywać dzieci do nauki czytania? Lwów, 1872. cnt. 30. 

— Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać dzieci do* 
nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. cnt. 50. 

SAMOLEWICZ Z. dr. O karności szkolnej w Prusiech a u nas.* 

Lwów, 1872. cnt. 10. '. 

SAWCZYNSKI Z. Benjamin Franklin. Jerzy Wasyngtoi*. Żywoty. 

Lwów, 1876. (Dziełko polecone do bibliotek szkolnych przez Wys.; 

Radę szkolną krajową), cnt. 80. i 

SELINGEBOWA Julia. Ziemie polskie. Lekcye geografii w po-: 

łączeniu z etnografią. Lwów, 1876. cnt. 70. ' l 

WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego podługj 

. J._Johustona. Kraków, lflfi9. cnt 70.. 

Roczniki „Szkoły" z roku 1873, 1874 i 1876 po 2 złr., z toku 

1«T7 4 złr, 1(M ttaeWodńlk 1)iiiil<j;jrjifłfzn$ ; . KATALOG 

ważniejszych cza&opiam polskich na r. 1879, 

na HM prenumeratę mmw Wcprnia 

<jt. Gebethnera i {Spółki 

1 w Krakowie. Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. ■ Władyiław Wiełtcki. 

f drukinal Oal«m/Mtii JigUUuiiikitgo goi nri^dun Ignaoafo Stoleli. : **.•: > < . « i ł , 
ł ' ł 

i. -ar 


«'.f i *• . t x .. t . '■■ w . 


PODATEK DO PRZEWODNIKA BIBLIOGRAFICZNEGO 
■ dalii ftntfBUUTt t. Fotolitografia 
St. Wiśniowskiego w Krakowie. miesięcznik 

dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, jako tćź 
czytających i kupujących książki wydawany przez dra Władysława W isłociiep. Rok II. - 1879 

styczeń — grudzień. BRAKÓW, 

nakładem wydawcy, na składzie w księgarni Gh Gebethnera i ftp., 

z drakami Uniwersytetu Jagiellońskiego 

pod zarządem Ignacego Steiclą. 

1879. II Przewodnik bibliograficzny. Skdtowidi abecadłowy 

autorów, wydawców, tłómaczów, redaktorów, jako tóż pism zbiorowych 

i bezimiennych. 

Liczba oznacza stronicę ; Ar. = Archiv, Archiwum ; At = Ateneum ; Bnu. = Biblioteka 
najceln. utworów; Bw. = Biblioteka warszawska; Dn. = Dwutygodnik naukowy; N. = 
Niwa; P. = Pamiętnik. Pamiętniki; Pip. = Przyroda i przemysł; PI. -Przegląd lwow- 
ski ; Pni. - Przewodnik naukowy i literacki ; Pp. - Przegląd polski; Pt. = Przegląd tech- 
niczny ; R. = Revue, Rocznik, Roczniki, Rozprawy ; Spr. - Sprawozdania ; Sz. = Szkoła. A. J. d ł (Yercruysse) 

167. 

A. M. (R.) 57. 
A. R. (At.) 49. 
Abakanowicz (At.) 1, 

17, 65, 81, 113, 185. 
About 81. 
Abrahamowicz 1. 
Adamkiewicz 165, 185. 
Adamy 1. 
Adler-Sieradzki44, 62, 

127. 
Ann' 185. 
Aimard 33. 
Airy 165. 
Aischylos81;(At.) 185; 

(Pp.) 88. 
Akty k istor. ^użn. i 

zap. Rossii 165. 

— wil. Kom. 97. 
Al-Bekri 1; (Jirećek) 

36; (N.) 7. 
Albertrandi 30 
Album kaplicy Zyg.49. 

— uczącej się mło- 
dzieży 165. 

Alcott 162. 
Algierski (Spr.) 176. 
Allioli (Wujek) 107. 
Alqd'(Wilczyńska)91. 
Alth 1,97; (P.) 119; (R.) 

57. 

Alzog 29. 

Amicis £. de 65, 113. 
Anagnosti 48. 
Anczyc 14, 17,81, 149, 

185; (Verne) 10. 
Andreas ep. Posn. 

(Pomniki) 22. 
Andriolli 1^4, 200; 

(Kraszewski) 171; 

(Orzeszkowa) 7. 
Angel 97. 
Anioł stróż 65. 
Annibal z Kapui 46. 
Antoni z nad Wisły 

126. 
Antoniewicz K 133. Antoniewicz L. (Hof- 

mann) 4. 

Antoniewicz M. B. 166. 
Antonowicz 33, 166. 
Apostolstwo serca 

Jez. 17, 65. 
Aramowicz 129. 
Archiy f. Gesch. Liv. 

Est- nnd Gurlands 

(Schirren) 176. 

-f. slav. Phil. 81, 

133^ (At.) 1. 
Archiwum do dziej. 

lit. polek. (At.) Id3; 

(Bw.) 98; (N.) 138. 
— wróblew. 48. 
Aręt 17. 

Arendar (Izdania) 4. 
Ariet l. 
Armatowicz 65. 
Arnt 113. 

Artykułów kilka 97. 
Artysta mały 14. 
Arystofanes 81. 
Asnyk 150, i 66, 185; 

(Bw.) 50; (P.) 119; 

(Pni.) 89; (Pp.) 8; (R.) 
Astruc 133. [40, 89. 
Ateneum 1,17,33,49, 

65, 81, 97, 114, 133, 

150, 166, 185, 197. 
Au (At.) 133. 
Auleitner 113. 
B. A. (Bw:) 186. 
B. B. (Sz.) 108. 
B. J. (Mattei) 190; 

(Mayne-Reid) 172. 
B. J. dr. (Pip.) 130. 
B. M. 75. 
B. M. 1. 82. 
B. N. 49. 

B. R. (At.) 113; (Bi- 
blioteka) 150: (N.)191. 
B. St. (Mattei) 172. 
B. Wincenty 49. 
Baozakiewicz 11 3. 
B§czalski 2, 133, 185. 
Badęgiada 113. Badzkiewicz (Bw.) 

151. 
Bagehot 78. 
Bagiński 46. 
Bain75, 78; (At.) 113; 

(Bw.) 134; (Dygasiń- 
ski) 187. 
Bairon 98. 
Bakałowicz 124. 
Bakowski 150. 
Balfour-Steward 78. 
Baliński 29. 
Balzer 113; (Album) 

165; (Homer) 84. 
Bałucki 49, 113; (N.) 

70. 

Bandrowski 65. 
Bandtke 148. 
Bar§cz 49, 60, 94. 
Baraniecki 113; (At.) 

33, 65; (P.) 39. 
Baranowski B. 1, 65, 

160, 166, 180; (Sz.) 31, 

47, 61, 130, 182, 199. 
Baranowski J. (Pip.) 

180. 
Barbedette 33. 
Barbier (R.) 57, 89. 
Barcikowski (Pt.) 8, 

192. 
Baron 82. 
Barth 162. 
Bartoszewicz J. 29, 

33, 97, 114, 129, 183. 
Bartoszewicz K. 33, 

97, 114. 
Barwińskij (Prawda) 

39, 56, TO, 174. 
Baśnie 33. 

— trzy 15. 
Battig (Pt.) 71. 
Baumeister 78. 
Beaumont de 33, 132, 

179. 
Beethoven 14. 
Beheim - Schwarzbach 

82. 
Beliinger 150. Bellini 82. 
Belot 97. 
Bełcikowski 2, 66, 94, 

185; (Bw.) 2. 
Bełza St. (Bw.) 98, 

134, 150. 
Bełza Wł. 150. 
Benediet 166. 
Benoni 44, 62, 114, 

127; (Spr.) 141; (Sz.) 

146. 
Bensdorf(Pt.)71. 
Bentkowski 148. 
Berdau (Pip.) 61. 
Berendt 17. 
Berlicz Sas (Strutyń- 

ski) 58, 79, 94. 
Berman 166. 
Bernatowicz 17. 
Bernstein 150. 
Bert (Pip.) 130. 
Berti (Bw.) 2. 
Berwiński 46. 
Białecki 49; (Mohl) 

63; (N.) 38. 
Białośnieżka 134. 
Białyniak 82. 
Biblia z w XIV 26. 

— z r. 1478 26. 
Biblioteczka ludowa 

(Gloger) 67, 76, 94, 
116; (Zygmunt) 74, 
76. 

— religijna (Nabożeń- 
stwo) 21. 

Biblioteka dla mło- 
dzieży (Hoffinan) 1 16. 

— dribna (Dragoma- 
nów) 35; (Franko) 
135; (Haeckel) 169; 
Pisarew (139). 

— historyczna (Roe- 
pell) 9, 57, 90. [78. 

— międzynarodowa 

— Mrówki (Feliński) 
115; (Kochanowski) 
189; (Krasicki) 101, 
117; (Słowacki) 41, Skoro widm, J8?9. Ul 72; (Śpiewnik) 24, 
90, 121, 141; (Syro- 
komla) 107. 
-najceln. utworów 
lit europ. 2, 17, 34, 
50, 66, 82, 97, 114, 
134,150,166,185,197. 

- ordyn. Krasińskich 
(Saady) 58. 
-polska (Słowacki) 
176, 193. 

— powieści (Broni- 
kowski) 50; (Ed- 
warda) 168; (J. An- 
toni) 84, 188; (Przy- 
borowski) 193; (Wil- 
czyński) 42. 
-powszechna (Gyu- 
lai) 100; (Jeż) 170; 
(Jokai) 170; (Na 
rzymski) 173; (Tur- 
geniew) 107; (Wdo 
wiszewski) 178. 
-teatrów amat. 97; 
(About) 81; (Bału- 
cki) 49; (Bliziński) 
50, 82, 186; (Dela- 
cour) 3; (Eyraud) 51; 
(Labiche) 37, 53, 189. 
- umiej. lek. (Vogel ) 
195; (Zoenker) 195. 
-umiej, prawn. 150; 
(Boistel; 114. 
-warszawska 2, 18, 
34,50,66,82,98,114, 

1134,150,166,186,197. 
Biegeleisen 167; (Al- 
(bum) 166; (Pni.) 8. 
Bielak (Kronika) 37. 
Bielilowskij 134. 
Bielowski 2. 
ielski (Jirećek) 100. 
iełorusow 66. 
ieraacki98, 131, 181. 
ierzyński 34. 
iesiada liter. 197. 
iesiadecki 82. 
iesiadzki (Spr.) 141. 
ieliński 114. 
irkenmajer 151; (Al 
bum) 165. 

Bomson H2; (Biblio- 
teka teatr.) 98. 
nchin 34. 

Jiński 50, 82, 186; 
Biblioteka teatr.) 98. 
och (Bw.) 18, 34. 
umenstok 50. 
iwzcz 197. 
watek 186. 
oński 98. Błotnicki (Wilczyń- 
ski) 11. 42. 

Boberskf (Sz.) 161, 
182. 

Bobrzyński 18, 43, 
48, 64, 75, 76, 79, 
8/, 96,110,111, 151, 
183; (At.) 133; ^Bw.) 
82, 134; (Kalicki) 101; 
(Kalinka) 85; (Liske) 
102; (N.) 87, 103; 
(Pl.)| 88; (Pomniki), 
22; (Pp.) 104, 156; 
(Szujski) 122. 

Bochenek 114. 

Bock (Łukowski) 38. 

Bodaszewski (Kos- 
mos) 101. 

Bodyński 98. 

Boerne 66, 167. 

Boeszermeny 134. 

Bóg najw. dobro 50. 

Bogacki (Pip.) i98. 

Bogucka (Ouida) 155. 

Bogucki (Stettegast) 
78. 

Bogumił bł. (Chodyń- 
ski) 115. Brandon 162. 
Brandowski dr. 2. 
Brandowski ks. 18, 

83, 186. 
Brandt 128. 
Brandt K. (P.) 39. 
Brandsfcaeter 34, 98, 

167 ^ 
Branicki 134, 167; 

(Herschel) 169; (So- 
lowej czy k) 72. 
Braun (Pt.) 40, 71, 

104, 139, 175, 192. 
Bret-Harte 112. 
Brochard (Bojasiński) 

186. 

Brodowski 128. 
Brodowski Wł. (P.) 

103. 
Broglie de 83. 
Bronikowski A. 50; 

(PI.) 56 ; (Plato) 22. 
Bronikowski R. 114. 
Brosius 2, 15, 32, 64, 

114, 131. 

Browicz 2; (R.) 57. 
Brueckner 186; (Ar.) 

133. Bogumił z nad Wisły 
(Rivaux) 90, 105, 129, 
183. 
Bogumiła 50. 
Boguski 34; (Du Bois- 
Rey-mond) 51 ; (Pip.) 
180. 

Bogusławski A. 18, 98. 
Bogusławski G. 34. 
Bogusławski 50. 
Bohdanowicz 186; 
(Kraszewski) 171. 
Boistel 114. 
Bojarski (Mittheilun- 
gen) 103 ; 138. 
Bojasiński 186. 
Bolesław Śmiały 82. 
Bonawentura św. 167. 
Bonghi (PI.) 156. 
Boniecki (Bw.) 134. 
Bontzek 82, 92, 134. 
Booch-Arkossy 50. 
Borkowska (Kronika) 
20, 37. 

Borkowski 98. 
Boruń ( Wielogłowski) 
59 79. 

Boiłrnouf (Pi.) 156 
Bouyier 26. 
Boyes (Smiles) 4i. 
Braciszek i siostrzy 
czka 2. 
Brafman 48. Bruehl (Baumeister) 
78; (Heiden) 78. 
Brydak 186. Brzeski (P.) 85. 

Brzozowski (Mowy) 
190. 

Bućkiewicz 66. 

Budwiński 50. 

Budyta J. 15 J. 

Budyta X. 114. 

Bugalskii 186. 

BuKno 134. 

Bukoyansky 115. 

Bukowski 115. 

Buliński 115, 129; 
(At.) 166. 

Bułharyn 29. 

Bumbke 3. 

Buszczyński K. (Al- 
bum) 166. 

Buszczyński St. (We- 
gner) 10. 

Bykowski 48. 

Bykowski P. J. 151, 
181. 

Bylick|66,126;(Spr.) 
121. 

C. D. M. 167. 

C. L. 66. 

Calinka 134. 

Callierowa (Farino) 
168; (Jokay) 136,170. 

Campana 161. Cantor (Coppernicni) 
99. 

Caro (Luchs) 86. 

Carriere 34, 134. 

C&Bsius 34. 

Castillon 132, 179. 

Catalogue 34. ^ 

Catalogus cleri 50. 
— Soc. Jes. 18. 

Cegielski 98. 

Celichowski (N.) 138, 
191. 

Cenova 3, 115. 

Cesarz nasz 66. 

Ch. P. (At.) 65; (N.) 
21, 173; (R.) 40. 

Chałubiński (P.) 119; 
(Rajchman) 105. 

Chamisso 167. 

Chantrel 167. 

Charivari 186. 

Chaszczyński 167. 

Chęciński 83, 98; (Ca- 
stillon) 132, 179; 
(Mayne-Reid) 132, 
179; (Schmid) 140. 

Chełmecki 50, 99. 

Chełmicki 50. 63. 

Cherbuliez 99. 

Chłędowski (Pni.) 71, 
89, 157, 175. Chmielewski G. 167. 

Chmielewski J. 44, 
62, 127; (Sz.)31,77, 
93, 108, 146, 199. 

Chmielowski (At.) 17, 
33, 49, 65, 133, 166; 
(Bnu.) 97; (Bw.) 2; 
(Carriere) 34, 134; 
(Hettner) 188; (N.) 
7, 38, 55, 70, 119, 
138, 155, 173. 

Chociszewski 50, 151; 
(Historya) 52: (Lech) 
143; (Schmid) 24. 

Chodkiewicz 186. 

Chodorowski 132, 144, 
163, 182, 199. 

Chodyński 115. 

Chodźkiewioz 134. 

Chodźko A.. 135. 

Chodźko V. 99. 

Choiński 99. 

Chojecki (Pp.) 120. 

Chojnacki) 167. 

Chruszczow 18. 

Chudziński (P.) 39. 

Chyliński 18; (Bo- 
brzyński) 18, 48, 79; 
(Dn.) 3, 19, 35. flf. Przewodnik bibliograficzny. Ci|g ( (Jalszy ogłoszeń 

Cicero 151, 186. 
Ciecierski 46. 
Cieglewicz (Album) 

166, 
Cieńciała. 99. 
Cieślikowski(Pt.)192. 
Clerk 167 ; (Pip.) 77, 

93, 109, 130, 144. 
Ccltyz (Ar.) # 133. 
Cbmmendoni 29. 
Constant 13. 
Cooligde 148. 
Coppernicus 99; (At.) 

33; (Hittheilungen) 6. 
Cournere 83; (Bw.) 

167: 

Cozel 3. 
Crueger 168. 
Cuny 132. 
Curtze ( Mittheilun- 

gen) 6; (Żebrawski) 

.159. 
Cwierczakiewićzowa 

35 75 1 6$. 
Ćwikliński (Pni.) 1 05. 
Cyfro wicz 135. 
Cynk 128. 
Cytowicz (Pp.) 89. 
Czaczkowski (Spr.) 

194. 
Czajkowski 99, 186. 
Czaplicki 66. 
Czapuczyński ( I ł t.) 

71, 104, 105. 
Czarkowski 29. 
Czarnowski 29. 
Czartoryski 29. 
Czasopismo Tow. 

aptek. 146, 161. 
Czech 187. 
Czemeryński (Praw- 
nik) 47, 93, 182. 
Czerkawski 3. 
Czermak (Album) 

16i5, 166. 
Czernicki 29. 
Czerny 99, 187; (P.) 

119. 
Czerwieński (PI.) 8, 

23, 71, 88, 104, 120, 

139, 156, 174, 175, 

19fc 
Czesław 135; (Bw.) 

151; (Kronika) 21. 
Czubiński (Majer) 

102; (Trudy) 25; 

(Zbiór) 123. 
Czytania majowe (Z. 

S. T. J.) 74. Czy tanka stenog. 196. j Dodatek do Pam. b. Czyżewicz (Spr.) 141. 
D. A (Edwards) 168. 
D. Celina (Delacour) 3. 
D. H. (N.) 191. 
D. K. 187; (At.) 33. 
D. L. L. (Delav£aux) 
66, 79, 94, 111*183. 
D. N. iz W. (Izdani- 

D. S. (Kronika) 20. 
D. z nad D. (Izdani 

ja) 4. 
Dąbrowski (Wolin 

ski) 9l, 123. 
Dante (N.) 70. 
Darwin (Pip.) 61. 
Daudet 51. 
Dawaszkiewicz 48. 
De Alarcon 112. 
Dębicki K. 115. 
Dębicki L. 99, 151; 

(PI.) 192. 
Dębicki W. M. 151; 

(Bw.) 151. 
Dębska 196. 
Delacoui 3; (Bibl. te- 
atr.) 98; (Labiche) 

53. 
Delacroix (Zieliński) 

179. 
De Laveaux 66, 79, 

94, 111, 183. 
Delpot 135. 
Dembiński B. (Pol) 

156. 
Dembiński H. 30, 31. 
Dembowski (Lucas) 

132, 179. 
Deotyma 168, 181; 

(At.) 1, 17, 33, 49; 

(Kronika) 20,21,37. 
Deslys 135. 
Dickstein (Clerk) 167; 

(N.) 87; (Pip.) 77, 

93, 109, 130, 144. 
Dimmel 18. 
Directorium hor. can. 

66. 
Długosz (N.) 70, 87, 

119, 155. 
Dłużniewski 46. 
Dmochowski 15, 64. 
Dobieszewski 83, 99; 

(Poglądy) 88. 
Dobrijskij 67. 
Do broni 126. 
Dobrzański 115, 147. 
Dobrzyński 35. 
Dobrski (P.) 103, 139. Kość. 48. 

Domaszewski 51, 83. 
Domejko 35; (Kroni 

ka) 20, 37; <R.) 57. 
Donizetti 161. 
Don Juan (Mozart) 87. 
Dore (Wujek) 107. 
Dość dwie słowie 99. 
dr ski (Bobrzyń- 

ski) 151; (Pp.) 156. 
Dragomanów 35. 
Droba (Pp.) 120, 139. 
Droga do zbawienia 

18. 
Drwęca 79. 
Drzewiecki 168. 
Dubiecki 51, 135, 145, 

181; (Pp.) 39, 56. 
Du Bois-Reymond 5 1 . 
Dubowicz 48. 
Duch i świat 83. 
Du Chaillu 15, 64. 
Duchaut 135. 
Duchińska (Bw.) 2, 

98,114,150,167,186. 
Duchiński 126. 
Dulczyński 128. 
Dumas 3, 83, 99. 
Duncker 18. 
Dunikowski (Kosmos) 

53, 101. 

Dunin (Książka) 153. 
Dunin K. (At.) 81, 133. 
Dunin T. (Luys) 190. 
Dwutygodnik litera 

cki 46. 

— medyc. publ. 18, 

109. 

-nauk. i lit. 3, 19,35, 

51, 67, 83, 99, 115, 

135,151,168,187,197. 
Dydyński 19. 
Dygasiński 187; (N.) 

70. 
Działyńska 99, 111. 
Dzieci dobre 148. 
Dzieduszycka (Gree- 

ne) 19. 
Dzieduszycki 1. 67, 94. 
Dzieduszycki Kaź. 51. 
Dzieduszycki KI. 67. 

(Bw.) 98. 
Dzieduszycki M. 29, 

46. 

Dzieduszycki W. (At.) 
49; (Bw.) 50, 82, 98, 

114, 150, 167; (Kro- 
nika) 20, 37. (N.) 191; 

(Pp,) 175, 192. Dziedzicki (Bara- 
nowski) 1, 65. 
Dziedziński 83. 
Dziejopisowi kraj. 29. 
Dziennik 3. 

— ustaw 51, 67. 
Dziewulski 99; (P.) 

119. 
Dźwignia 77, 92, 112, 

144, 180. 
Dźedżałyk 35. 
Echo muzyczne 130, 

197. 

fdwards 168. 
ger 84. 
Ehrenberg (Szekspir) 
177. 

Eichhorn (Album) 166. 
Eiloart 148. 
Elementarz 51. 

— dla chłopców 67. 

— wielki 3. 

— z obrazkami 3. 
Elenchus cleri 35. 
Eliasz 168, 183; (We- 
gner) 10. 

Elzenberg (N.) 55. 

Emerson 115. 

Encyklopedya koś- 
cielna (Nowodwor- 
ski) 87. 

— rolnictwa 35, 67, 
115, 168. 

Engestroem 19, 35, 

135, 147, 151, 162, 

183. 
Epsilon 135. 
Erzepki B. (Album) 

165; (Dn.) 1 15, 187. 
Erzepki R. (Dn.) 19, 

151. 
Eschyl (At.) 185. 
Estreicher 35, 151, 

168, 183; (Bw.) 66. i 
Expose 31. 
Eyraud 51; 

teatr.) 98. 
F. W. 135. 
Falk 187. 
Falkenberg (Pomniki) 

22. 

Falkenstein 29. 
Falkowski 3. 
Farmo 168. 
Farmazony 48. 
Faure 161. 
Fecht (Zieliński) 179. 
Fedorowicz 5i. 
Feigel (Dwutygodnik) 

18. 
Feldmana 168. (Bibl. .i Skorowidz, 1870. Feliński 115. 
Filipowicz (Pip.) 198. 
Finkel 115; (Album) 

165. 

Finkelhaus 51. 
Flammarion 3. 
Flaubert 19. 
Flavius 26. 
Fligier 185; (Brandow- 

ski) 2. 

Flotow "(Friedrich) 84. 
Fontaine (R.) 23, 40, 

57, 89. 

Forster J. J. (Pul.) 71. 
Forster K. 36, 169. 
Fortuna kalend. 3. 
Franceska z Rawen- 
ny (H. W.) 152. 
Franciszek Józef 1. 67. 
Frankę 3, 44, 51, 62, 

127; (R.) 57. 
Franko 185. 
Fredro 29. 

Fredro Al. (Poetes) 70. 
Fredro An. (Album) 

166. 
Fredro J. A. 45; (Bibl. 

teatr.) 98. 
Friedlein 4. 
Friedrich 84. 
Froebl (Łamigłówki) 

14. 

Froń (Pt.) 175. 
Fudakowski (P.) 139. 
G. 169. 

G.A.(Bw.)34,167. 
G... A... (Catalogue) 131, 181, 187; (Bw.) 34. 
G. F. X. (Gawroński) 

36. 
G. J. (PI.) 8, 39. 
G. L. (Listy) 13. 
G. T. (Sz.) 103, 136. 
G. Zygmunt (N.) 55. 
Gabelsberger 196. 
Gabryella (At.) 97, 

113,133. 
Gagarin 4. 
Gajkiewicz 187. 
Galerye mnichowskie 

126. 
Galicz 187. 
Gałęzowski 35. 
Gans 161. 

Gargulski (Bw.) 186. 
Garlicki 136; (Album) 

165. 

Gartner 52. 
Gasowski 115, 169. 
Gasztowtt G. 84. Gasztowtt W. (PpO 
120; (Słowacki) 176. 
Gaszyński 30. 
Gaume 46. 
Gawiński 52, 129. 
Gawroński 36, 84. 
Gazeta lekarska 197. 

— przemysłowo t rze- 
mieślnicza 197. 

— rolnicza 1 97. 
Gebethner G. i Sp. 

4, 187. 
Gebethner i Wolff 4, 

169. 
Geikie 84. 
Gergowicz 152; (Ha- 

bura) 116. 
German 187; (At.) 166; 

(Pni.) 175; (Słowa- 

cki) 106. 
Gerson 128. 
Gerstacker 132. 179 
Gerstman (Sz.) 81, 

47, 161. 
Geschichte d. Ostsee- 

prov. 169. 
Giedrojó 46. 
Giermański (Kosmos) 

53. 

Gierymski 128. 
Giller 4, 169. 
Giltiebrandt (Radivil) 

120. 

Gindeli 84. 
Gliszczyński 46. 
Gloger 67, 76, 94, 1 16, 2, 18, 34, 66, 98, 167. 
Glueck 187, 188. 
Głębocki 128. 
Głos roln. szl§sk. 1 16. 
— synów oj czy zny 99. 

Głosy o wojnie dom. 

19; (PI.) 23. 
Głowacki 48. 
Gnatowski 52, 79. 
Goczałkowski 29. 
Godlewski M. (N.) 7, 

21, 38, 55, 70, 87, 103, 

119,138,154,173,191. 
Godlewski S. (Boistel) 

114. 
Godzinki na cześć św. 

Izydora 84. 
Goehring 46. 
Goethe 13, 14; (At). 

17;(Bw.)l8;(N.)103. 
Goffart 67. 
Gogol 19. 
Goiriena 67. Goldberg (At.) 49. 

Goldberger(Ahn)l85. 

Golichowski 99; (Bóg) 
50. 

Goltz (N.) 155. 

Gołąb pożaru 46. 

Gołda 19. 

Gołębiowski 46. 

Gondek 116. 

Gorajski (Pp.) 192. 

Gorczak 152; (Album) 
166. 

Gordigiani 161. 

Górecki 29. 

Górecki X. 67. 

Górski L. (N.) 119. 

Górski W. A. (Pró- 
vel) 39. 

Gorzkowski 19, 79. 

Gościmska (Beau 
mont) 33, 1S2, 179. 

Gosiewski (Bw.) 82. 

Gospodyni wiejska 
197. 

Gostkowski (Pt.) 71. 

Goszczyński 67, 84. 

Gounod 161. 

Gra w szachy 14. 

Graben-Hoffmann 161. 

Grabowska (Teatrzy- 
ki) 194. 

Grabowska M. (Des- 
lys) 135; (Swietla) 
141. 

Grabowski A. 46. 

Grabowski B. (Bw.) 
34, 50, 66, 98; (N.) 
7, 55, 191. 

Grabowski E. (Bnn.) 
97. 

Grabowski Józ. 100. 

Grabowski Jul. (Wa- 
gner) 78, 158. 

Grabowski K. (Dwu- 
tygodnik) 18, 109; 
(Kalendarz) 188. 

Grabowski M. 46. 

Grabowski S. 132. 
144, 163, 182, 199. 

Graham 116. 

Gramatyka serbska 
48. 

Granvil(R.) 23, 40,89. 

Granville 52. 

Greene 19. 

Gregorowicz (P.) 119. 

Gromnicki (R.) 106. 

Grosglik 136. 

Grottger 100, 128. 

Grudziński 36, 52; 
(Bw.) 50v(N.) 7,38. Gruenhagen 84. 

Gruszecki fBw.) 2. 

Gruźewski 169. 

Gryf (PI.) 23. 

Grzechy i cnoty 188. 

Guensberg 136. 

Guercia 161. 

Gumplowicz 36. 

Gustawicz 116; (Kb- 
zenn) 153; (Przyja- 
ciel zw.) 124; (Spr.) 
141. 

Gusty 46. 

Guszalewicz 36. 

Guttmann 61, 160/ 

Gwiazda przewodnia 
(Z.) 123. 

Gwiazdka cieszyńska 

Gyulai 100, 112. 
H. R. (N.) 7, 
H. W. 152. 
Habich (P.) 39.: T 
HaburaU6; (Bw;)tf2. 
Haeckel 169. 
Haendel 161. '\ 

Haliczanin kalend. 4. 
Haller 36. 

Handtke 100. ! 

Hankiewica 100: (£.) 

119. ^ 

Hardowski 52. r 
Harwot (Sz.) 199. ' 
Hausner 4, 86, 68. • 
Hausser li 6. 
Heczko 4. 
Heiden 78. 
Heidensztein 29.- 
Heine 14, 68,|i69,l£fe; 

(Album) 165. 
Helcin 163, 184, 199. 
Helfert (Pni.) 40. * 
Helleniusz 108. '• 
Helmert(Pl)8,40;7l. 
Heppe (Dźwignia) 77, 

92, 112, 144, 180.' ł 
Hering 136. ■ '' 
Herschel Schossburg 

169. 

Hertz (At.) 65. 
Herzel 169. ' 

Hettner 188; (Bnu.J 

97, 114, 134, 150; 166. 
Hexenmeister 100: 
Heyse (Bnu.) 82, 1^6. 
Heyzmann 188; (Po- 
mniki) 22. i. 
Hiltebrant (Trudy) 25. 
Hipler (Treter) 14Ź. 
Hirschberg 19, 116; 

(Bw.) 1*4.' • • ' VI Przewodnik bibliograficzny. Historya naturalna 
152. 

— o Magelonie 19. 

— papieżów (Chan 
trel) 167. 

— 6w. 52. 

— wojen i rewolucyi 
126. 

Hoff (Spr.) 121. 
Hoffmann F. 4, 116. 
Hoffman K. 116. 
Hofman 46. 
Hofmanowa 78, 152. 
Holewiński 152. 
Hollak 188. 
Holzwarth 116. 
Hołowkiewicz (Pni.) 

105, 120, 140. 
Hołubowicz 152. 
Hołnbowskij 19. 
Homer 45, 84; (Al- 
bum) 165. 
Hoppe 86. 
Horbaczewski 169. 
Horbowski 161. 
Horsin-Deon (Pt.) 71. 
Horwat 36. 
Hoszowski J. 100. 
Hoszowski K. 52. 
Hoyer (At.) 33; (P.) 

103. 
Hryć Turczyn (R-n 

H-n) 40. 

Hryniewiecka 4. 
Huber (Pt.) 104. 
Hubert 46. 
Huebner 64, 68, 76, 

94, 3 10, 145, 181. 
Hueckel (Spr.) 157. 
Hugo 36; (Bnu.) 2, 18. 
Huguet 19. 
Hulewicz 169; (Pt.) 

105, 189, 140. 
Hytrek (Pp.) 156, 175. 
Ihering (Pip.) 109. 
Unicka 169. 
Hnickij 152; (Crue- 

ger) 168. 

Intering (R.) 40, 57 
Iskrzycki 84. 
Ixus (R.) 89. 
Izdanija 4. 
Izdebska (Teatrzyki) 

194. 
Izwiestija 52, 136. 
J. (PI.) 23. 
J. A. X. (Tomasz 

z Kempis) 177. 
J. Antoni 52, 68, 84, 

94, 126, 188; (At.) (R.) 106. 

J. F. (Bw.) 18, 50, 
82, 167. 

J. J. A. z nad Sanu 
100, 147, 183. 

J. M. J. Z. (Remar- 
ques) 89. [1, 185. 

Jabłonowski 80; (At.) 

Jadwiga Teresa 132, 
179. 

Jaegermann (Dźwi- 
gnia) 77, 92, 112, 
144, 180. 

Jagić (Ar.) 81, 133. 

Jagodziński (Hollak) 
188. 

Jahrbuch d. ung. Kar- 
pathen-Vereins 100. 

Jabresbericht des 
Gymn.in Brody 188. 

— d. Gymn. in Lem- 
berg 136. 

Jakimowski 169, 170. 

Jakubowski A. (Fran- 
kę) 3; (R.) 57. 

Jakubowski M. L. 
(Steiner) 61, 160. 

Janczewski 117, 183. 

Janek głupi 136. 

Janet 79; (At.) 65. 

Janicki (Saady) 58. 

Janikowski (Dwuty- 
godnik) 18, 109; (Ka- 
lendarz) 188. 

Janiszewski 52; (Les- 
coeur) 54. 

Jankę 20. 

Jankowski 16. 

Janota 127; (Kozenn) 
153. 

Jarnatowski 4. 

Jarochowski 4, 68, 94; 
(At.) 17, 33, 133; 
(N.) 21, 38. 

Jad i Marycbna 117 

Jasieński 100. 

Jasiński 84. 

Jaworski 5, 170. 

Jażdżewski 136; (Dn.) 
135, 151, 168. 

Jefferson 68: (Pp.) 56. 

Jeleński (N.) 7, 21, 

Jelinek 100. [55, 103. 

Jerzykowski A. (Ne 
pos) 138. 

Jerzykowski S. 52. 

Jezierski (Bw.) 2,66, 
82, 98, 184, 151, 186. 

Jóż 112, 170. 

Jireóek 36, 100, 109. 166; (Pni) 175, 192; Jocelin (Żywot) 25. Jokay 112, 136, 170. 
Jolandczyk (Żywot) 

25. 
Jolowicz 170. 
Jonsac 46. 
Jordan 100, 131, 145, 

181. 
Józefczyk 44,62,127. 
Jucewicz 46. 
Jungmann 45. 
Jurasz 61 ; (Steiner) 

160. 
Jurkiewicz (Bw.) 150, 

166, 186; (Pip.) 31, 

47, 61, 77, 93, 109, 

130,144,163,180,198. 
E. 68. 

K. (At.) 33, 166. 
K. A. 101. 
E. A. A. (At). 133. 
E. E. (Jokai) 170. 
E. F. 84. 
E! F. (At.) 1, 133; 

(Bw.) 82. 

K. H. T. (B. M. L) 82. 
E. K. (N.) 155; (Pni.) 

175. 

mx. Jv. JL* O. 

E. Marya 170. 
Ę. R. (N.) 7, 173. 
Kabała 5. 
Eabat 101. 
Eaczała 117. 
Eaczkowski M. (Izda- 

nia) 4. 

Eaczkowski Z. 52. 
Kaczyńska (Heine) 68, 

169 
Eadyi 20, 84; (P.) 55 
Eabany (P.) 55. 
Kalendarz Chaty 20. 

— dla farmaceutów 
188. 

— domowy 152. 

— Echa 5, 188. 

— lekarski 5. 

— lekarski krak. 188. 

— ludowy 5. 

— Muchy 5. 

— popularno - ziem. 
152. 

— powszechny 170 

— powsz. polski 170. 

— pszczeln. ogr. 170. 

— ścienny 5. 

— Wieńca i Pszcz. 20, 
188. 

Kalendarzyk 170. 

— kieszonkowy 188. 

— dla duch., katol. 
16, 188, 199, Ealicki 46, 101; (PI.) 

88, 104; (Pp.) 156, 

175. 
Ealina (Ar.) 81, 133; 

(Pni.) 89; (R.) 24. 
Ealinka 85, 101, Ul, 

147, 183; (Pecci) 18. 
Eamienobrodzki 36. 
Kamieński (R.) 57 
Eamiński li 7. 
Eamocka 15, 52, 64, 

188, 189. 
Eantecki 5, 13, 53, 

85, 94, 96; (At.) 1, 

65; (Bw.) 34, 186; 

<Dn.)35;(N.)70;(Pl.) 

8; (Pni.) 8, 23, 40, 
56,71,105, 120,140, 
157, 192. 

Karasowski 20. 

Earatajew 68. 

Earliński 53, 136. 

Karłowicz 20; (Ar.) 
81; (At) 1. 65; (Dn.) 
3, 115, 135, 168. 

Karnicki 36, 126. 

Karpiński 30; (Szop- 
ka) 158. 

Kartezyusz (At.) 49; 
(Bw.) 50. 

Kasprowicz 36, 117. 

Easprzycki 85, 189. 

Easzewski (At.^ 17, 
185;(Bw.)5O;(N.)70. 

Katalog d. Garnisons- 
bibl. 68. 

— d. milit. w. Ver- 
eins 101. 

— dzieł 5. 
Eav 189. 
Keltsch-Stem 5. 
Kempiński 117. 
Kępiński 189. 
Eerekjarto (Spr.) 157. 
Kętrzyński 5; (At.) 

81; (Bielowski) 2; 
(N.) 38; (Ossoliński) 
38, 94; (Pni.) 8, 40, 
140; (Spr.) 24. 

Kicki (Spr.) 176. 

Kieł i Eolba 85. 

Eieniewicz (Szajno- 
cha) 177. 

Kierdei (Gogol) 19. 

Kijeński (Portrety) 

,174. 

Eirkor 48, 68; (Bw.) 
114, (Zbiór) 123. 

Kisielewski H. U2. 

Kisielewski Wł. T, 
(Spr.) 141, Skorowidz, 1870. vn KI. Ar. 36. 
Klaczko (PI.) 8, 28. 
Kleczkowski A. 170. 
Kleczkowski Wł. 136, 

152. 
Kleczyński 101, 152; 

(At.) 150, 185; (N.) 

70,155,l73;(Pp.)139. 
Klemensiewicz 152. 
Klimek 152. 
Klink (P.) 103. 
Kliszewski 85. 
Kłosy 197. 
Kniżka grodn. gub. 6*. 
— lubi. gub. 136. 
Koch iBrosius) 2, 15, 

32,64,114,131. 
Kochanowski Jan 63, 

189. Kochanowski Józef Kotowicz 69. 36. 

Koczubińskij 11 7. 

Kodex wielkop. 136. 

Koehler 68, 117. 

Koenigk (Łukasze- 
wicz) 69, 102, 137. 

Koerner 101. 

KohnA.68,117; (Dn.) 
135; (Magazin) 130. 

Kohn G. 170. 

KoJBiewicz (R.) 57. 

Kolady 20. 

Kolberg 101, 170, 196; 
(Zbiór; 123. 

Kolce 197. 

Kolega 152. 

Kołodziejski 37, 153. 

Kominkowski 5. 

Komorowski (Zawadz- 
ki) 132, 144, 163, 
182, 199. 

Konarski (Album) 4 65; 
(Arystofanes) 81. 

Kondratowicz 53; (Sy- 
rokomla) 107. 

Konitz (N.) 119, 138; 
(Pip.) 180; (R.) 193. 

Konopacki 5. 

Konopka 170. 

Konstantynowicz 69; 
(At.) 65. 

Kopciuszek 5, 117. 

Kopczyński 171. 

Kopernicki 48, 101, 
137; (Zbiór) 123. 

Kopi tar 45. 

Korabicz (N.) 70. 

Korzeniowski 53. 

Korzon (At.) 1 66. 

Kosaczewa 171. 

Kościałkowska (N.) 55, 70. 

Kosiba (Spr.) 176. 
Kosiński K.(Spr.) 176. 
Kosiński P. P. 5. 
Kosiński St. 171. 
Kosmiński (P.) 108, 

139. 
Kosmos 53, 101, 109, 

146. 
Kossak 128; (Kra 

szewski) 189. 
Kossuth (Pt.) 40, 71, 

104, 139, 175, 192. 
Kosteckij 171. 
Kostomarow (Pni.) 23. 
Kostrzewski 128. 
Koszutski 153. 
Kot obóty 6. 
— w butach 117. Kotula (Spr.) 24. 
Kwalczyk ^Pip.) 31. 
Kowalski 6. 
Kozenn 153 
Kozioł (Spr.) 122. 
Kozłowski L. (Pp.) 89. 
Kozłowski S. 101. 
Kozłowski Wal. 126. 
Kozłowski Wł. (At.) 

17, 81, 113, 185. 
Kozłowski Z. 53, 69. 
Kożmian (Pp.) 40 ; 

(Shakespeare) 68. 
Kozubowski 117, 153, 

171; (Graham) li 6; 

(K.) 68; (Kraszew- 
ski) 153. 
Krafft 15, 189. 
Kraków 64, 189. 
Krakowiaki 6. 
Krammer 117. 
KramsztykJ. 153; (P.) 

139. 
Kramsztyk St. 53; 

(Bw.) 82; (N.) 87; 

(Pip.) 93, 109, 144. 
Kramsztyk Z. 101. 
Krasicki I. 53, 101, 

117, 158, 189; (Bnu.) 

2, 18, 34, 50, 66, 82, 

97, 114, 134, 150, 

166, 185. 
Krasicki K. 85. 
Krasiński H. 117. 
Krasiński Z. 63; (Bw.) 

82; (R.) 40, 89. 
Krasnowolski (Album) 

165. 
Krassowski 153, 
Kraszewski J. I. 6, 

15, 20, 30, 32, 37, 58, 60, 62, 64, 69, 78, 85, 
96,101,102,110,117, 
U8,t27,137,t45,153, 
164,171,181,183,189, 
200; (Drzewiecki) 
168; (Manteuffel) 12, 
54, 94; (Na pamią- 
tkę) 44, 62; (N.) 55; 
(PI.) 71; iR.) 40, 57, 
89; (Sz.) .99; (We 
gner) 10. 

Kraszewski K. 85, 132, 
171, 179; (Bw.) 18. 

Kraushar (Heine) 169. 

Krausharowa (Bw. ) 34; 

Krauze 1*9. [(R.) 40. 

Krebs 153. 

Kreiskarten 20, 85. 

Kremer A. (Guttmann) 
61, 160 

Kremer J. 6, 53, 153. 

Kreutz 85. 

Kriżek 20. 

Król Z. 37. 

Król żab 153. 

Królewna 37. 

Królewszczyzny 20. 

Krones 6. 

Kronika rodzinna 20, 
37, 197. 

Krówczyński 6, 37, 
69, 171. 

Kruczkiewicz 37, 53. 

Kruczkowski (Spr.) 
176. 

Kruków siedm 137. 

Krukowski] 137. 

Krupa 171. 

Kruszyński (Album) 
165. 

Krygowski (Spr.) 122. 

Kryński 69; (At.) 17, 
33, 49. 

Krz. (Bw.) 2. 

Krz. E. (Bw.) 186. 

Krzepicki 102. 

Krzywdy kościoła 21, 
196. 

Krzyżanowski F. 118. 

Krzyżanowski K. 171. 

Krzyżanowski St. 
(Mowy) 190. 

Książeczka dla dzie- 
ci 118, 137. 

— jubil. (B. N.) 49. 

— rysunkowa 14. 

— z obrazkami 6. 
Książka dla podof. 6. 

— do naboż. 153. 
-druga 53. — pierwsza obrazk. 
126. 

— pierwszarach. 137. 

— z poczat. czyt. 58. 
Kubala (Pni.) 23, 40, 

56, 71, 89, 105, 120. 
Kucharzewski (Pt.) 8, 

40,71, 104, 189, 140. 

175, 192. 
Kuczyński A. 189. 
Kuczyński S. (Mit 

theilungen) 103, 138. 
Kudelka (Kosmos) 53. 
Kukliński (Buliński) 

115. 
Kuliczkowski 172. 
Kunasiewicz (Hoff- 
mann) 116. 
Kunik (Al-Bekri) 1. 
Kurdyś 21. 
Kurefla 128. 
Kurowski M. (Spr.) 

194. 
Kurowski W. (Dwu- 
tygodnik) 46. 
Kurtzman 153. 
Kuryłowicz 44, 62, 

127. 
Kwiatkowski S. 137; 

(Album) 166. 
Kwiatkowski Wł. 53. 
Kwietniewski (Bal- 

four) 78. 
Kwitka 6. 
L. J. 172; (Kosmos) 

101. 
Labiche 37, 53. 189; 

(Bibl. teatr.) 98. 
Laboulaye 189; (At.) 

33. 

La Fontaine (R.) 40. 
Lalka Maniusi 190. 

— Stasi 190. 
Lallement 172. 
Lam 154. 
Lamenais 196. 
Landowski 154, 172. 
Langkusch 6. 
Lasocki (Constani) 13. 
Latinik 6, 154; (Kli- 
mek) 152. 

Laurentowski 154. 
Laurysiewicz (Krafft) 
15. 

Lauterbach 196. 
Lavisse 102. 
Lech 143. 
Leeder 69, 85. 
Lehmann 137. 
Leja 154. 
Lelewel 13, 118. VIII Przewodnik "bibliograficzny. Leliwa 102, 129, 147, 

183. 
Lenartowicz (PI.) 174. 
Leniek 137; (Album) 

165. 
Leon XIII. 1! 8, 172; 

(Pecci) 13; (PI.)" 39, 

56, 71,104,156, 92. 
Leonard św. 190. 
Leppert (P.) 103. 
Lescoeur 54; (Jani- 
szewski) 52. 
Leskien (Ar.) 8 1,133. 
Leśniak 43, 86, 92. 
Leśniowska 172. 
Lesser 128; (Anczyc) 

14, 17. 
Lesser B. (Pt.) 40. 
Lessing 14. 
Letopisi srbskie 48. 
Lettau 37. 
Lewandowski 16'. 
Lewestam 63. 
Lewi CR.) 193. 
Lewicki A. (Pni.) 105. 
Lewicki J. 54. 
Libelt 30, 63. 
Libera 154. 
Ligęza (N.) 119, 138, 

155, 173. 
Liguori 154. 
Limanowska (Zola • 1 1 . 
Lindan (N.) 138. 
Lindlej 86. [100. 

Lindner (Jahrbuch) 
Lipiner (Bw.) 82. 
Lipnicki 190. 
Lisicki 31, 69; (Pni.) 

'56; (Pp.) 192. 
Liske 21, 63, 86, 102; 

(Bielowski) 2; (Bo- 

brzyński) 151, 183; 

(Pp.) 8, 104, 156; 

cRonquillo) 9. 
Lissenko 132, 144, 

163, 182, 199. 
Listy do Apatyi 129; 

(giemieński) 121, 

183. 

— o Rzymie 13. 
Litania o N. poczęciu 

172. 
Littrć (N.) 70. 
Loebenstein (Korze 

niowski) 53; (Kra 

szewski) 171. 
Loeffler 128. 
Lomel (Pt.) 104. 
Lorenz (Jahrbuch) 100. 
Loteryjka 14. 
Louis37,102,118,l90. Lubomirski J. 38, 102, 

118, 172. 
Lubomirski T. 86, 

172; (At.) 133; (En- 

cyklopedya) 35, 67, 

115, 168. 
Lubowski54,l54, 181; 

(N.) 138. 
Lucas 132, 179. 
Luchs 86. 
Lucius (N.) 191. 
Ludziom dobrej woli 

102. 
Lukas 86; (Album) 

165; (At.) 65; (Pni.) 

175; (R.) 106. 
Luter ( Heczko ) 4 : 

(Otto) 7. 
Lutostański 86; (Dwu- 
tygodnik) 18. 
Luys 190. 
— ł— (NO 87, 103, 119; 

(P.) 119. 
Ł. B. (Pni.) 140. 
Ł. S. <Dn.) 151, 168. 
Ł. W. (Goffiart) 67. 
Łada 63. 
Łagowski (At.) 150; 

(N.) 21, 138, 173. 
Łamigłówki 14. 
Łapicki (At.) l; (N.) 

155, 173: (Pip.) 180, 

198. 
Łasicki 29. 
Łaszczyński 102. 
Łazarski (Spr.) 157. 
Łempicka (Sz.) 31, 

47, 61, 77, 93, 108. 
Łepkowski 30. 
Łomnicki 86, 154,190; 

(P.) 119. 
Loski 102. 
Łoziński B. 86 ; (Pni.) 

56, 71, 89. 
Łoziński W. (Pni.) 8, 

23, 40, 56, 71, 89, 

105, 120, 140, 157, 

175, 192. 
Łubieński 29. 
Łucki 54. 
Łuczycki (Bw.) 34. 
Łukaszewicz 63, 69, 

102, 137. 
Łukowski 38. 
Łuniewski (N.) 119. 
Łuszczkiewicz 54,79, 

94,102,118,129,172; 

(Bw.) 82; (Spr.) 90, 

121. 
Łza cicha 69, 102. 
M....a C. (Delpot) 135. M. M. (Bw.^ 18; (PI.) 

56. 

M. x. (Mikołaj) 21. 
Macaulay 75, 86. 
Maciejowski 48, 63; 

(Bw.) 82. 
Mączyński 30. 
Madejski E. 54, 60, 

95,118,127,144,198. 
Madejski S. 21; (Pp.) 

39. 

Modrzejewski 54. 
Magazin f. d. Lit. des 

Auslandes 130. 
Maj (Spr.) 121. 
Majchrowicz 86. 
Majer 54, 102, 103; 

(Zbiór) 123. 
Majlath (Jahrbuch) 

100. 
Majorkiewicz 63. 
Makarij 69. 
Makowiecki (N.) 138. 
Makuszew(At.)17,33, 

49; (Kryński) 69. 
Malarstwo 14. 
Malczewski 126; (Bw.) 

18. 

Maleszewski 128. 
Maliewicz 137. 
Malinowski M. 21 ; 

(Commendoni) 29. 
Malinowski T. (Spr.) 

122. 
Małachowski (R.) 57. 
Małecki (Bielowski) 

2; (Słowacki) 176, 

193. 
Mancini 112. 
Mango (Sacher - Ma- 

soch) 121. 
Mańkowski 190. 
Manna 172. 
Manteuffel 12, 54,94; 

(Bw.) 82; (Pni.) 7l; 

fPp.) 104. 
Marassó (Pni.) 120, 

140. 
Marcel 1 38; (Kraszew 

ski) 85. 

Marcinkowski 63. 
Marczewska 45. 
Mardyrosiewicz (Al 

bum) 165. 
Marek ks. (Proroctwo) 

56. 

Marie (Verne) 194. 
Markiewicz (Gindeli) 

84. 
Marko 111. Markowovzok (Stahl) 
73: 

Markstein 69. 

Martin (Bibl. teatr.) 
98;'Labiche)37,l89. 

Martinów (Rostow- 
ski) 43. 

Martynowski (P.) 39. 

Martyński 54. 

Marya Bernarda (PI.) 
120. 

Maryan 21, 112. 

Masalski 79. 

Maskulińska (Gran- 
ville) 52. 

Masłowski 38. 

Masoni 172. 

Massenet 161. 

Maszyński 128. 

Matejko 16, 124, 128, 
154. 

Mattei 172, 190. 

Matuszewicz 75. 

Matuszewski (P.) 55. 

Matuszyński (Wa- 
gner) 42. 

Matyasovszky (Jahr- 
buch) 100. 

Max Hans (Kruszew- 
ski) 137. 

Maxymowicz 103. 

Mayne-Reid 15, 64, 
132, 172, 179. 

Mayzl 38. 

Mecherzyński 54; (R.) 
24. 

Medicus 132, 179. 

Medycyna 197. 

Mehlis (Dn.) 135; 
(Kohn) 68, 117. 

Melbourne (Kronika) 

' S7. 

Menda (Album) 165. 

Menzzer (Copperni- 
cus) 99. 

Mercadante 161. 

Mercier (Kraków) 189. 

Merczyng (R.) 193. 

Merunowicz 103. 

Messtisch-Bł&tter 38. 

Mętlewicz 190. 

Meyerbeer 161. 

Mezler (Bugno) 134. 

Michałowski (Bodyń- 
ski) 98. 

Mickiewicz A. 13, i5, 
30, 37, 63, 64, 79, 
126, 173; (R.) 23. 

Mickiewicz L. 173. 

Miechowita 163. Skorowidz, 1879, IX Mieleszko - Maliszkłe 
wicz (Heine) 188. 

Mień (Kraszewski) 
171; (R.) 23, 40, 57, 
89, 184. 

Mierosławski 54. 

Miesiąc czerwiec 103. 

Mika 154. 

Miklaszewski (Spr.) 
176. 

Miklosich 45, 173. 

Mikołaj Reformat 21. 

Mikołajczak (Kosmos) 
101. 

Mikrot (Album) 165. 

Miller 128. 

Miłkowski S. (Ger- 
staecker) 132, 179. 

Miłkowski W. 173. 

Miłkowski Z. 54, 60. 

Miłość jedna (P. A.) 
155. 

Minajew (Kondrato- 
wicz) 53. 

Minasowicz (Załuski) 
148. 

Mirkowska (Teatrzy- 
ki) 194. 

Misiaciosłow 21, 173. 

Misiński (Spr.) 10. 

Mittheilungen d.Akad. 
in Krakau 103, 138. 

— des Coppernicu8 
Vereins 6; (At.) 33. 

Mocnik ( B%czalski ) 

133. 
Modrzejewski (P.) 103. 
Moers J. z Parado wa 

190. 

Mohl 63. 
Mohort 86. 
Molicki 118,129,183. 
Monastyr w Hosze- 

wie 6. 
Moniuszko (Wolskij) 

142. 
Monniot 55. 
Moraczewski 63. 
Morawski A. 86. 
Morawski K. 87, li 8, 

190; (At.) 65; (Pp.) 

23, 71; (R.) 24. 
Morawski S. 30, 63. 
Morawski T. 6, 13. 
Mostowski 87. 
Mowy 7. 

— dwie i90. 
Mozart 87. 
Mrówka 7, 12, 87. 
Mszał gnieźnieński 26. 

— krakowski 26. Muczkowski (Załuski) 
148. 

Mueldner 69, 118. 

Musset 87; (Bibl. te 
atr.) 98. 

Muzeum sztuki europ. 
69. 

Mycielski 103; (Apo- 
stolstwo) 17, 65. 

Myśli trzy 87. 

Myszkowski 126. 

N. (PI.) 8. 

N. T. (Sz.) 47, 182. 

N. Wł. E. (Pip.) 144. 

Nabielak (R.) 57. 

Nabożeństwo dla piel. 
87 

— doN.P.M.2i. 

— do św. Homobona 
118. 

Nakłady Bibl. kórn. 

190. 
Nałęcz (PI.) 8; (Pp.) 

8, 39, 104. 
Nałkowski 69, 79; 

(Pp.) 71. 
Na pamiętke 44, 62, 

127. - 
Napierkowski (Eliasz) 

168. 
| Napoleon (Testament) 

10. ! 

Markiewicz - Jodko 

(P.) 103. 
Naruszewicz 30. 
Narzekanie (K. K. X.) 

5. 

Narzymski 173; 
Natanson 119. 
Nauczyciel stary 126. 
Nauka krótka 193 

(X.) 159. 

— rachunkiw 7. 

— trud i hroszi (Iz 
dani ja) 4. 

Nawrocki 190; (Peti- 

grew) 78. 
Neczuj 21, 69. 
Nehring 48; (Ar.) 81, 

133; (Cegielski) 98. 
Nełhunow 173. 
Nepos 138. 
Niedziałkowski (P.) 

119. 

Niedzielski 173. 
Niedżwiecki J. 154. 
Niedźwiecki W. (N.) 

155, 191. 
Niejełow 55. 
Niemcewicz 48, 63. Niemojowski (Tro- 

schef) 161. 
Niepoprawni 48. 
Niewęgłowski 138. 
Niewiarowicz ( Pp.) 8. 
Nieznany 154. 
Niwa 7, 21, 88, 55, 

70, 87, 103, 119, 13^, 

154, 173, 191, 197. 
Noire-Isle ( Poetes ) 

70; (R.) 40. 
Norblin (Krasicki) 189. 
Norma (B«llini) 82. 
Nosiwuda 119. 
Noskowski (R.) 40; 

(Schlipf) 24. 
Notizen chronol. 155 
Nowakowski P. 44, 

62, 63, 127, 1 55; (Sz.) 

61, 146, 182. 
Nowakowski L. 7; 

(P.) 5*. 
Nowakowski R. (R.) 

193. 
Nowakowski W. 87, 

191. 

Nowenna 87. 
Nowicki A. (Pni.) 157, 

175. 
Nowicki M. 119, 155; 

173; (Pp.) 192. 
Nowicki W. 70. 
Nowina 138, 191. 
Nowodworski 87. 
Nowolecki 155, 191, 

(Sabowski) 72. 
Nowosielski (Marcin 

kowski) 63. 
Nywa (Izdanija) 4. 
0. V. (Album) 166. 
0. W. (Pni.) 71. 
Obacznyj 2 1, 38. 
Obentraut 19 1. 
Objaśnienia Encykl. 

wychów. 119. 
Obrazki z król. zw. 7. 
Ochenkowski 38. 
Ochocki 30. 
Ochorowicz J. 22,163, 

184, 199; (At.) 65, 

150, 166; (N.) 7, 2i, 

38, 55, 70, 87, 119, 

138, 155, 173, 191. 
Ochorowicz W. 173. 
Oczko (Glueck) 188. 
Odczyty popularne 78 
Odpowiedź 94. 
Odyniec 15, 1 55; 

(Kronika) 20. 
Oettinger 138; (R.) Offioia proprra 174. 
filozofii (C. D. M)- 

167. 
Ogonowski 48. 
Ogrodnik 197. 
Okenczyc 155. 
Okoński 119, 155. 
Olewiński 196. 
Olpiński 7. 
Olszewski 22. 
Ołdakowski 1 38. 
Ołtarzyk mały 103. 
Omega dr. (PI.) 8. 
Onufry z Bajek (Sz. 

L.) 141. 
Opisanije cerkwiej 

138. 

— ikony 87. 

Opowiadania matki 

191. 
Ordon 38. 
Orkisz 88. 

Ornowski (N.) 21,55. 
Orzeczenie Wydział. 

kraj. 155. 
Orzelski 29. 
Orzeszkowa 7, 174, 

181; (N.) 21, 38, 55; 

(Pp.) 39. 
Osiński 63. 
Osnowianenko (Kwit- 
ka) 6. 
Ossoliński Je. (Pp.) 

71. 

Ossoliński J. M. 148. 
Ossoliński Z. 38, 94; 

(Pp.) 104. 
Ossowski 103, 191; 

(Zabytki) 178; (Zbiór) 

123. 
Osterloff (Lucas) 132, 

179. 
Ostermeyer 196. 
Ostroróg (Pomniki)22. 
Ostrowski K. U 9. ' 
Ostrowski S. (N.) 38. 
Ottman (Pp.) 156. 
Otto F. 162. 
Otto L. 7. 
Otwinowski (Bw. ) 

151; (Saady) 58. 
Ouida 112, 155. 
O zarazach (Izdanija) 

4. 

Ożegalski 22. 
P. A. 155; (N.) 38, 

103, 138, 155, 191. 
P. E. (PI.) 88, 120. 
P. L. (At.) 113. 
P. P. (PI.) 23. 24; (Steiner) 61, 160. P. S. (PI.) 156, <192. Przewodnik bibliograficzny. Pacanowski (R.) 193. 

Paeumann (Kraszew- 
ski) 137. 

Palacky (Śafarik) 45. 

Palloni 161. 

Palmin (Kondrato- 
wicz) 53. 

Pamiątka 7. 

Pamiątka jubil. J. I. 
Kraszewskiego 174. 

— jubil. Leona XIII. 
55. 

— ośmw. roczn. 88. 
Pamiętnik Akad. um. 

55. 

— Instytutu głucho- 
niem. 55. 

— Tow. lek. warsz. 
103, 139 

— Tow. nauk. ści- 
słych 38. 

— Tow. tatrzańskie- 
go 119. 

Panhans 60. 

Papee 88; (Album) 

165; (Pni.) 157. 
Papłoński 156. 
Parasiewicz (Sz.) 77. 
Parczewski (Bw.) 114. 
Pareński (Guttmann) 

61, 160. 
Partyckij 70. 
Parylak 44, 62, 127; 

(Spr.) 157; (Sz.) 161, 

182, 199. 
Pasek 30. 
Pasiecznik 88, 156. 
Paszkowski F. (Jef- 
ferson) 68; (Pp.) 56. 
Paszkowski J. (Sha- 

kespeare) 78. 
Paszliński 39. 
Paul 120. 
Pauly 191. 
Pawiński 39, 75, 80, 

88, 104. 
Pawlewski (Pip.) 77, 

109, 144, lbO. 
Pawlicki 70; (Pp.) 71. 
Pawlikowski (P.) li 9. 
Pawłowski 22. 
Pawłyk 89. 
Payne (Dygasiński) 

187. 
Pecci 13. 
Pechnik 120; (Spr.) 

122. 
Pelczar 39. 
Pelesz 22. 
Perez Galdos (At.) 

166, 185. Perkowski 22. 
Perwolf (Ar.) 133. 
Peschel 78; (At.) 33. 
Petelenz (Kosmos) 

101. 
Peter 55. 
Petigrew 78. 
Petroniusz - Arbiter 

(Dębicki) 151. 
Petfović (Siemień- 

ski) 106. 
Petrow (At.) 166. 
Petrowicz (Kondra- 
towicz) 53. 
Petryka (Sz.) 61. 
Pfotenhauer 88. 
Piasecki 48. 
Piekosiński 88, 19 1; 

(Dn.) 83. 
Pieniążek C. (Spr.) 

10; (Wiedeman) 142. 
Pieniążek P. 174, 183. 
Pieńkowski 14. 
Pierce 112. 
Pierling 48, 75. 
Pierożyński (Album) 

165. 

Pieśni dziesięć 120. 

— weselne 22. 
Pietkiewicz (Pip.) 77. 
Pietraszek 39. 
Piłat R. 70. 
Piłat T. 70; (N.) 155, 

173 
Pillati 124. 
Piotrowski 128. 
Piotrowski J. ks. 92. 
Piotrowski J. K. C. 

(Bw.) 18. 
Piotrowski R. 30. 
Pisarew 139. 
Piskunow 55. 
Pisma dramatyczne 

(Moers) 190. 
Pismo iz Krakowa 

(D. K.) 187. 
Plato 22, 174; (PI.) 56. 
Pleszczyński 55. 
Ploetz 191. 
Płaczkowski 63. 
Początki nauki jęz. 

polsk. 7. 
Poczobut (Album) 

165. 
Podarek dla chłop- 
czyków 192. 

— dla panienek 192 
Podniesienie kości św. 

St 88 
Podolski 174; (PI.) 8, 23,39,56,71,88,104, 

120,139,156,184,192. 
Podołyńskij 70. 
Poetes mil. 70. 
Pogadanki (S...J.) 106. 
Poglądy na sprawę 

polsk. 126. 

— warsz Tow. lek. 88. 
Pol 48, 156; (Poetes) 

70. 

Polaczek (Pt.) 192. 

Polak (Zoenker) 195. 

Polański (Spr.) 24. 

Poliński 120. 

Polkowski 139, 156; 
(Dn.) 3, 83, 168: (R.) 
157; (Skarga) 90. 

Pomian (N.) 70. 

Pomniki prawa polsk. 
22. 

Pomorski 56. 

Poniatowski (Dn.) 3. 

Ponińska 7. 

Popiel J. 22; (Pp.) 23. 

Popiel K. (PI.) 56. 

Popiel P. 7, 13, 104, 
196; (Spr.) 90. 

Popławska (Teatrzy- 
ki) 194. 

Popławski 104. 

Popów 156. 

Popper 156; (Feld- 
mann) 168. 

Poradnik przemysł, 
rolniczy 47. 

Porębski (Teatrzyki) 
194. 

Portrety 174. 

— cieniowe 14; (An- 
czyc) 17. 

Postęp rolniczy 93. 
Potebnja (Ar.) 81. 
Potocka 56, 79. 
Potulicki 8, 156. 
Poucbkine (R.) 40. 
Prasa katolicka 56. 

— peryodyczna 48. 
Prawda (At.) 97, 133, 

166. 
Prawda misiacznyk 

23, 39, 56, 70,126, 174. 
Prawdomowski 56, 

120, 139, 174, 192. 
Prawdzie 120. 
Prawnik 47, 93, 182. 
Preisschriften (Bruck 

ner) 186. 
Prevel d9. 
Prochaska (At.) 49, 

81, 97, Program Instyt. techn. 
w Krakowie 139. 

— stron, postęp. 104. 

— szkoły politech. 8, 
156. 

Prejekt podn. ośw. 56. 

— ust k. oszcz. 88. 

Prokop 70; (Bona- 
wentura) 167; (Wen- 
tura) U, 15, 181. 

Promyk 70, 71, 174. 

Propaganda soc. 23. 

Proroctwo Michaldy 
56. 

Prószyński (At.) 65; 
(N.) 87. 

Przededniu, W, wy- 
borów 104. 

Przegląd katolicki 
197. 

— lekarski 3 1,77, 197. 

— lwowski 8, 23, 39, 
56, 71, 88, 104, 120, 
139,156,174,192,197. 

— polski 8, 23, 39, 
56, 71, 88, 104, 120, 
139,156,175,192,197. 

— techniczny 8, 40, 
71, 104, 139, 175, 
192, 197. 

Przepisy dla żeglugi 

140. 
Przewodnik do pis. 

listów (B. W.) 49. 

— nauk. i liter. 8, 23, 
40, 56, 71, 89, 105, 
120, 140, 157, 175, 
192, 197. 

— po Krakowie 129, 
175. 

— w Wieliczce 89. 
Przeżdziecki (Anni- 

bal) 46; (At.) 97. 
Przyborowski K. 

(Roeppel) 9. 
Przyborowski W. 71, 

175,193;(Smiles)193. 
Przybylski 79, 89, 

105, 111, 140. 
Przybysławski 105 ; 

(Zbiór) 123. 
Przyjaciel dzieci 197. 

— zwierząt 124. 
Przyłęcki (Kocha- 
nowski) 63. 

Przyniczyński(Postcp 
roln.) 93. 

Przyroda i przemysł 
31, 47, 61, 77, 93, 


Skorowidz, 1879. XI 109, 180, 144, 163, 
180, 197, 198. 
Przystański £Ency- 
klopedya) 35 , 67, 
115, 168. 
Ptaćek (Lubomirski) 

118. 

Pudelek wesoły 126. 
Puffke 175. 
Pułaski (Pni.) 23, 40, 
56, 71, 89, 105, 120, 
140, 157, 175, 193. 
PnHanowski (Biblio- 
teka) 150, (N.) 70. 
Puzyna (Album) 165. 
Pychowska (Ostrow- 
ski) 119. 
Pypin40;*(N.)70, 155 
Pyrrbys a Varillaeo 
(Bw.) 82. 
Pytania i odpowiedzi 

8. 
R. (Bw.) 34, 82, 98, 
114. 

R. A. (Biblioteka) 
150; (Dn.) 115; (Sz.) 
161, 182, 199. 
R-n H-n 40. 
R. S. (At.) 97. 
Rabbinowicz 56. 
Raczyński (Artyku- 
łów) 97. 

Radivil-Sirotka 120. 
Radliński (At.) 81 ; 
. (Dn.) 51, 67, 83, 99, 
115, 168. 

Radwański (Dźwi- 
gnia) 77, 92, 112, 
144, 180. 
Rady dla matek 89. 
Radziejowski 23. 
Radzimiński 40, 72, 
89, 126; (Dn.) 83; 
(Zbiór) 123. 
Radziszewski 140 ; 
(Czasopismo) 146, 
161; (Kosmos) 53, 
101, 109, 146. 
Radziwiłł 23. 
Rajchman 105; (At.) 
33, 150. 
Rakió (Czajkowski) 
99, 186. 
Rakowski 57. 
Rapacki 89. 
Rawer 140; (Album) 

166. 
Rawoj (Krebs) 153. 
Redlicb 128. 
Rehman 72, 105, 120, 
157, 196; (At) 49, 81; (P.) 119; (Pp.)|Ronquillo 9; tPp.) 8. 40, 71, 89, 104, 139, 

175. 
Remarques 89. 
Rembowski 40: (N.) 

7, 38, 55, 173. . 
Reprezentacya kraju 

140. 
Revue des litt. slaves 

184. 

— slave23,40,57,89. 
Richter (Airy) 165. 
Rigoletto (Verdi) 91. 
Ringeltaube 196 
Riscbka i93;(Jabres- 

beru-ht) 188. 
Rittner 89; (Bibliote- 
ka) 1 50; (Bw.) 2,186; 

(PP-) 8 
Rivaux 89, 105, 129 

183. 
Roberti 79. 
Rocznik Akad. nraiej. 

121. 

— kół.roln.(Bw.)114. 

— literacki 40. 

— prac nauk. 193. 

— sejmików gosp. 
w Toruniu 90. 

— Tow. dóbr. 157., 

— Tow. hist. liter. 
w Paryżu 57, 94; 
(Pp.) 89. 

— Tow. nauk. w To 
runiu 94; (Bw.) 66. 

— warsz. liter. 163. 
Rodecki (Szuster) 177. 
Rodoć (Biernacki) 98. 

131, 181. 
Rodziewicz 90. 
Rodzina wielka (Le- 

liwa) 102, 129, 147, 

183. 

Roenne 9. 

Roeppel 9, 48, 57, 90. 
Rogalenko (Album) 

166. 

Rogalski B. 72. 
Rogalski L. (Duch) 83. 
Roger (Bibl. teatr.) 

98; (Delacour) 3. 
Rogosz 9; (R.) 193 
Rogowicz 9. 
Roguski G. 161. 
Roguski S. M. 105; 

(Pt.) 8, 105, 139, 192. 
Rohling 175. 
Rohlwee 140, 145, 181. 
Rola 9; (At.) J; (Emer- 
son) 115. 
Romańczuk 175. Rosenblatt E. 105; 

(Pp.) 103. 
Rosenblatt J. 40, 105. 
Rosenthal 57; (Izwie- 

stia) 5?. 
Roses blue 90. 
Rossini 161. 
Rostafiński 57, 79, 

94 1 93. 
Rostin 23, 72, 106. 
Rostowski 43. 
Roszkowski G. (Pni.) 

192 (Pp.) 89, (Wal- 
ter) 42. 
Roszkowski S. (Pt.) 

'39. 
Rothe 23, 143, 157, 
ri75, 79,196;(P.U39 
Rotwand (Astruc) 

133; (Bernstein) 150. 
ftouppert ( Tissot * 42. 
Równiny nad cis. (C. 

L.) 66. 

Rożen (Al-Bekri) 1. 
Rozprawy Akad. u- 

miej. 24, 57, 106; 

(Bw.) 98, 167. 
Rozrywki dla dzieci 

193. 
Różaniec apostolstwa 

175. 
Różański 57; (FpJ 

8; (Ronquillo) 9. 
Różycki 126. 
Rudawski 29. 
Rulikowski 72, 126, 

183: (Zbiór) 123 ? 
Rupniewski (Dn.)5l. 
Russie ou la Prusse 

175. 
Rycharski 126. 
Rychterl75;(Pt.)I04. 
Rydygier 106. 
Rykaczewski (Cyce- 

ro) 15.1. 
z Rymanowa Z. 126. 
Ryszard (Dn.) 168. 
Rzepecki (Pt.) 8, 40, 

71. 
z Rzeszowa J.9, 148, 

193. 
Rzętkowski (Verne) 

194. 
Rzewuska 9. 
Rzewuski G. 32, 41, 

64. 
Rzewuski W. (An- 

czyc) 81. 
Rzyszczewski (Pt.) 

40, S. (PI.) 71. 
S. A. 140. 
S. A. (Stekert) 176. 
S. F. (Pp.) 104. 
8 . . . J. 1 06. 
8. K. (Bierzyński) 84. 
S. K. J. (Kronika) 20. 
8. P. (Meyne-Reid) 15. 
S. St. (N.) 103. 
Saady 58. 
Sabatowski 157. 
Sabowski 24, 72, 176: 

(R.) 57 ; (Storch) 24, 

73, 158. 
Sacher-Masoch 121. 
Sadkowski (Pt.) 40, 

71, 104, 105, 139, 

175, 192. 
Satarik 45. 
Saint-Georges 157. 
Samobójca 41; (Bw.) 

82. 
Samolewicz 12,26,44, 

62, 90, 127; (Schen- 

kel)60,90;(Spr.)122. 
Samotnik z pod Go- 

łogór (Giller) 169. 
Sapalski 157, 183. 
Sapieha 31. 
Saryusz 41. 
Sasonow 193. 
Saulsonowa 157, 183. 
Saunders 24. 
Sawczyński 44,62,95, 

127, 140 144, 198; 

(Baranowski) 166; 

(Sz.) 47, 61,. 77, 93, 

108; (Welter) 178. 
Sawicki 24. 
Sawicki-Stella (Pip.) 

144, 180. 
Sayee (Bw.) 114. 
Scheibler (Pt.) 104. 
Schematismus cleri 

41/ 121. 

Schenkel 60, 90. 
Scherfel (Jahrbuch) 

100. 
Schiff (At.) 33. 
Schiller 14. 
Schimatizm kłyra 12 1 . 
Schirren 176. 
Schlipf 24. 
Schlosser 78. 
Schmid 24, 140. 
Schmids (Ariet) 1. 
Schmidt 78. 
Schmitt 126. 
Schott (Pip.) 03. 
Schreibkalender 9. 
I Schubert 140, XII Przewodnik bibliograficzny. Schuch 106. 
Schulte (Pp.) 89. 
Schulz 106. 
Schvab - Polabsky 

(Przybylski) 140. 
Schwartz F. L. \V . 90. 
Schwartz Ph. (Toll) 

142. * 

Ściborowski 79, 94. 
Secchi (At.) 65. 
Selingerowa 44, 62, 

127. 
Selous (Shakespeare) 

78. 
Semkowicz (Pni.) 40, 

105, 157, 175. 
Sennik 90. 

Seredyński (Gawiń- 
ski) 52, 129; (Ste 

bełski) 29. 
Serres (Pt.) 71. 
Sewer (PI.) 8, 23, 39, 

f>6, 71, 88, 104, 120, 

139, 156, 174. 
Shakespeare 78. 
Shearman (Graham) 

116. 
Siarkowski 41, 48; 

(Zbiór) 123. 
Siedlecki J. |72, 106, 

157, 176. 
Siedlecki St. (Plato) 

174. 
Siedziba wodza 58. 
Sielecki (Spr.) 176. 
Siemieński J. 72, 79, 

121, 141; (Pp.) 71. 
Siemieński L. 106; 

(Bw.) 34, 66; (Ho- 
mer) 45. 
Siemiradzka (Amicis 

de) 65, 113. 
Siemiradzki 128. 
Siemiradzki M. (Spen- 
cer) 72, 76, 94, 110, 

131, 181. 
Sieniawski (At.) 8 1 ; 

(Pni.) 8. 
Sienkiewicz 9, 193; 

(Pni.) 120, 140. 
Sieradzki (Adler) 44, 

62, 127. 

Sieradzki H. (Pip.) 47. 
Simmler 1 28. 
Simonenko 58; (At.) 

113; (Biblioteka) 150. 

(N.) 87. 
Sindioo J06, 157. 
Sivers 30. 
Skarbek (Dn.) 35. Skarga 90; (Pamiątka) 

88. 
Skład Uniw. Jag. 9, 

193. 
Skomorowski (Bw.) 

2, 82, 151. 
Skórczewski 121; (P.) 

103; (R.) 57. 
Skórkowski (Pip.) 47, 

6 f, 93, 109, 130, 144, 

180, 19^. 
Skrochowski (Pp.) 8, 

23, 39, 56, 71, 88, 

104, 120, 139, 1&6, 

175, 192. 
Sieczkowska (Sz.) 77. 
Ślendziński 193. 
Śliwka 9. 
Śliwowski (Zaccone) 

195. 
Ślósarski (P.) 119. 
Słoniński (Dźwignia) 

77, 92. 112, 144, 180. 
Słowacki 41, 72, 106, 

176, 193; (At.) 166; 
(Bw.) 114, (Pni.) 175; 
(Pp.) 120; (R.) 23. 

Służewski (Spr.) 141. 
Smiles 41. 193. 
Smoleński M. 106 
Smoleński St. 41. 
Smoleński W. (At.)17, 

33, 49, 65, 166; (N.) 

38, 173. 
Smolikowski /Bw.) 

18, 66, 114, 186; 
(Kraszewski) 85. 

Smolka (At.) 17, 33, 
49, 133, 150. 

Smorczewski (N.) 138. 

Snopek miry 58. 

Sobieski 106; (Cice- 
ro) 186. 

Sobolewski 121. 

Sochocki (P.) 39. 

Sofokles Album) 165; 
(Pp.) 175, 192; (Wę- 
żyk' ii, 16. 

Sokołowski A. 58 ; 
(Chyliński) 18; (Dn.) 

19, 35: (Pp.) 8, 23. 
71 104. 

Sokołowski Alf. 157. 
Sokołowski M. (At.) 

49. 
Solikowski 29. 
Solski (Mowy) 7. 
Sołowejczyk 72; (Pp.) 

89. 
Sołtan (At.) 150; (Pt.; 

40. Sonnyk (B. M. I.) 82. 
Soplica (N.) 7,21,38, 

55, 70, 87, 103, 191. 
Śpanhel (Kraszewski) 

H7. 
Spasowicz (At.) 1, 17, 

33, 49, 65, 81, 97, 

113, '33, 150, 166, 

l*5;(N.)70;(Pypin) 

40. 
Spencer 9, 72, 76, 94, 

110, 131, 181; (At.) 

81, 185. 
Śpiewnik polski 24, 

90, 94, 121, 141. 
Spis wykł. w Uniw. 

Jag. 72, 176. 
Sporny (Pt.) 7i. 
Spostrzeżenia 41. 
Sprawa polska 13. 

— pomn. 194. 
Sprawozdanie ankie- 
ty zbóż. 90. 

— Czytelni akad. we 
Lwowie 72. 

— gimn. w Brzeża- 
nach 194. 

— w Drohobyczu 141. 

— w Kołomyi 176. 

— św. Anny w Kra- 
kowie 141. 

— św. Jacka w Kra- 
kowie 176. 

— akad. we Lwowie 
158. 

— im. Franciszka Józ. 
we Lwowie 121. 

— w Przemyślu 24. 

— w Rzeszowie 122. 

— w Nowym Sączu 
122, 196. 

— w Stanisławowie 
157. 

— w Tarnopolu 176. 

— w Tarnowie 1 22. 

— w Wadowicach 
122. 

— Kom. balneolog. 73. 

— do bad. hist. sztu- 
ki 90, 121. 

— fizyogr. 58. 

— Komitetu wz. pom. 
10. 

— parafii ewang. 158. 

— przedwyborcze 
w Brzeżanach 24. 

— Rady zdrowia 141. 

— sejmu gal. 9. 

— Stowarzyszenia do 
ochr, zw. 122. — szkoły real. w Ja- 
rosławiu 121. 

— w Krakowie 121. 

— we Lwowie 141 . 

— w Stanisławowie 
157. 

— w Stryju 9, 176. 

— w Tarnopolu 176. 

— szkoły roln. w Czer- 
nichowie 176. 

— Tow. farmaceuty- 
cznego 141. 

— opieki nadzw. 158. 

— pedag. 141. 

— przyj, sztuk piękn. 
we Lwowie 106. 

— wzaj. pomocy 194. 

— zachęty do sztuk 
piekn. 72. 

— Zakładu Ossol. 24; 
(Bw.) 114. 

— z wystawy roln. 
(Frankę) 51. 

Stablewski 91. 
Stadnicki J. (Pp.) 8. 
Stadnicki K. 30, 58, 

60, 124, 146, 182; 

(Pni.) 105. 
Stahl A. 112. 
Stahl P. 73. 
Stahlberger(Spr.)l76. 
Stalmach 92. 
Stańczyki akons. 158. 
Stanichurst (Żywot) 

25. 

Stankiewicz (P.) 103. 
Staroobriadec 24. 
Starzecki (Sz.) 93. 
Statut Stów. Gwia- 
zda 176. 

— Stów. ochr. zw. 122. 
Stawarski (Spr.) 141. 
Stawiski (Encyklope- 

dya)35,67, 115, 168. 

Stebelski 129. 

Stecki (N.) 138, 155, 
173. 

Stęczyński 73. 

Stefanowicz 48. 

Steiner 61, 160. 

Stekert 176. 

Stępowski (R.) 193. 

Stettegast 78. 

Stodołkiewicz (Izwie- 
stija) 52: (R.) 193. 

Stojałowski (Kalen- 
darz) 188. 

Storch 24, 73, 158. 

Storożewskij 91. 

Strasburger 141: (R.) 
57. Skorowidz, 1879. 


Stryszowski, 13, 91, 

106. ! 
Strebinger (Sacher- 

Masooh) 121. 
Strebitzki (Thietmar) 

73. 
Streitt 128. 
Strippelmann 58. 
Strojnowski 10, 162; 

(Hubner) 64, 68, 76, 

94, 110. 145, 181. 
Strutyński 58, 79,94. 
Struve 4 1 ; ( K remer) 6. 
Strzelecki 10, 177. 
Studziński K. 58. 
Studziński M (Spr.) 

121. 
Stwiertnia (Dźwignia) 

77,92, 112. 144, 180. 
Suchodolski 128. 
Suck (P.) 139. 
z SułgustowaE. (Hu- 

guetj 19. 
Sutowicz (Bw.) 93, 

114. 
Świat dziecięcy 148. 
Swiderski Fr. (94. 
Swiderski P. 141. 
Swiderski T. (Pni.) 8. 
Święcicki dr. 106. 
Święcicki J. A. 177; 

(At) 97, 113, 133, 150, 

166; (Bw.) 66, 114, 

167. 
Swiejkowski 10. 
Swierz 194. 
S Wierzbiński (Dn.) 
,187. 

Świetla 141. 
Świętochowski (N.j55. 
Swieżawski (Bw.) 150; 

(P.) 139; (Pip.) 3l, 

47, 61, 77, 93, 109, 
,130, 198. 
Świt i ludy 73. 
Świtalski (At.) 6>. 
Sybilla (Proroctwo)56. 
Sygietyński (At) 33, 

166. 
Sypniewski 128. 
Sypowski 177. 
Syrokomla 107. 
Szi L. 141. 
Sz. St. (Neczuj) 21. 
Szajnocha 30, 177. 
Szaraniewicz 58, 91, 

126; (R.) 106. 
Szczepański 41, 73, 

107, 177. 
Szczerbowicz (Dn.) 5 1 . Szekspir 177, (Sha- 

kespearej 78. 
Szeliga 194. 
Szematyzm Gal, 41, 
Szewczenko (T-yj A.) 

59. 
Szkoła 31, 44,47, 61, 

62, 77, 93, 108, 127, 

130, 146, l6i, i82, 

199. 
Szkoły w Gal. 107. 
Szokalski (P.) 103. 
Szopeczka 194. 
Szopką 158. 
Szpaderski 129, 158. 
Szujski 41. 58, 107, 

122; (Aischylos) 81; 

(At.) 97; (N.» 38,87, 

103; (Pp.) 40, 56, 89; 

(Spr.) 90. 
Szukiewicz (Pp.) 8, 

23,39,56,71,89,104, 

120, 139, 157, 175, 

192. 

Szulc (Bw.) 50. 
Szurek 141. 
Szuster 177. 
Szwejkowski (Goeh 

ring> 46. 
Szymanowska 148, 

194. 
Szymanowski 126,132,' 

179. 

Szymański (P.) 55. 
Szymusik (Album) 

166. 

Szystowski (P.) 39. 
T. A. (Bw.) 18. 
T— yj A. 59. 
T. K. (Pl.j 23,71,88, 

104, 120, 139, 156, 

174, 175, 192. 
T. L. (Sz.) 130. 
Taczanowski 122 ; 

(Pip.) 31, 144, 180. 
Talko 91, 158. 
Tańce (KI. Ar.) 36. 
Taniec śmierci 59. 
Tański 41. 
Tarczyński 122, 194. 
Tarnowianin 158. 
Tarnowski J. 177. 
Tarnowski S. 158 , 

177; (Mittheilungen) 

103, 138; (Pp.) 8, 23, 

71, 89, 104, 157, 175, 

192; (Zyblikiewicż) 

159. 
Taryfa celna 107 
Tatomir 142 , 143 ; 

(Sz.) 31, 47, 61, 77, 93, 108, 130, 146, 

161, 182, 199. 
Teatr dla młodzieży 

(Przybylski) 89. 
— małpi 194. 
Teatrzyki dla dzieci 

194. 
Teka narodowa (For- 
ster) 35. 

Tekieliński (Elemen- 
tarz) 51. 

Terlecki 48, 126. 
Ternowskij 91. 
Tertil 10," 158. 
Testament 10. 
Tetmajer 73, 158; (P.) 

55. 

Thackeray (Lam) 154. 
Thieme (Pip.) 144, 

198. 
Thietmar 73. 
Tiesler (Łukaszewicz) 

69, 102, 137. 
Tietze (Paul) 120. 
Till 42. 
Ting-Ting 10. 
Tissot 42. 
Toeppen 10, 73; 

(Falk) 187. 
Tokarski 10; (Spr.) 

122 , 

Toli 142. 
Tołstoj 79. 
Tom al (R.) 193. 
Tomasz z Kempis 177. 
Tomkowicz 91; (Pp.) 

56, 104: (Wężyk) 

11, 16. 
Towarzystwo imien. 

Kraszewskiego 158. 
Trauczyński 24. 
Trauungs-Lieder 194. 
Trejdosiewicz 158 

(At.) 1, 17, 33, 49, 

65, 81, 97, 113, 133, 

150, 166, 185. 
Trembecki 59. 
Trembicki 59; (Wes- 

na) 61, 93. 
Treter 142. 
Tretiak(At.)33;(l > nl.) 

192. 
Trevannćs 112. 
Tripplin 73. 
Trochanowski 122, 

142. 
Troschel 161 ; 
Trubadur (Chęciński) 

83. 
Trudy etn. 25. Truszkowski (Spr.) 
122. [78. 

Trylski (Stettegast) 

Trzaska (P.) 39. 

Trzaskowski (Spr.) 
122; (Sz.; 47. 

Turgeniew 107, 112. 

Turka wski 122. 

Tychowicz (Jahres- 
bericht) 136. 

Tygodnik illustr. 197. 

— mód 197. 

— powieści 112. 

— powszechny 124, 
197. 

— rolniczy 197 

— romansów 197. 
Tymieniecki (Dn.) 99. 
Tymolski 60. 
Tyndal 78. 
Tyszkiewicz iR.) 57. 
Tyszyński (Bw.) 134. 
Uczta na cześć J. 

Majera 10. 
Udrycki 177. 
Ueberreiter (Schreib- 

Kalender) 9. 
Uebersicht des Herz. 

Schlesien 194. 
Uhland 14. 
Uhlig 42. 
Ujejski (Poetes) 70; 

(R.) 40. 

Układanie kwadrata- 
mi 14. 
Ulrych (Shakespeare) 

78. 
Ulubieńcy dziecięcia 

10. 
Umgebungskarte von 

Krakau 142. 
Umiński 42; (Zbiór) 

123. 
Underowicz 10. 
Unger 10. 
Urrabieta (Flamma- 

rion) 3. 

Urysz (Spr.) 176. 
Urzędnik 109, 129. 
Ustawa przemysłowa 

194. 
Ustawy dla szkół 122. 

— dla Szlaska 73. 
Ustyjanowycz 73. 
Użytkowanie owoców 

•S. A.) 140. 
Vacano 112. 
Vambery 158. 
Vercruysse 177. 
Verdi 91; (Chęciński) 

63. m Przewodnik bibliografiicztiy. Verne 10, 194. 
Vero (N.) 191. 
Verteszy 112. 
yiadimiri (Pomniki,) 

22. 

Voelkel 91. 
Vogel A. 196. 
Vogel W. H. 195. 
Vrana (Hofmanowa 

152; (Krasicki) 53, 

153. 
• Vue des m. de la Ta 

tra 73. 

W. (Bw.) 66, 114. 
W. A. 91, 10rt. 
W. F. (Bw.) l86. 
W. J. (Kronika) 37. 
Wachnianin (Spr.) 

158. 
Waga (Pip.) 47, 180. 
Wagner A. 10. 
Wagner R. 42, 78, 

158. 
Wajgiel (Geikie) 84. 
Walicki 107; (At.) 133. 
Waliszewskil95,(At.) 

97, 113; (N.) 33, 55, 

103, 119. 
Walter 42. 
Wałecki (Bw.) 50; 

134; (Pip.) 61. 
Warmski 177. 
Warnka 13; (At.) 17. 
Warszawiak 48. 
Warta 108. 
Wąsowicz 122, 159; 

(Czasopismo) 146 , 

161; (Kalendarz) 188; 

(Kosmos) 101. 
Wassenberg 29. 
Waż (At.) 33. 
Waowiszewski l7d. 
Weber L. (Pni.) 40. 
Weber M. 178. 
Weber S. (Jahrbuchj 

100. [77. 

Wechslerowa (Sz.) 6 1 , 
Węclewski 1 22; (Pni.) 

23,40,56,71,89,105. 
Wędrowiec 197. 
Wędrychowski 142. 
Wegner 10, 107, 178, 

195; (Gyulai) 100; 

(Turgeniew) 107. 
Weinert 142; (Bw.) 2. 
Weiss 73. 
Weitzenblut 59. 
Welter 178. 
Wentufa de R. II, 

15, 64, 181. Werchratskyj 25, 9l. 
Wernicke 91, 107.* 
Wernyhora (Proro 

ctwo) 56. 
Wesna 61, 93. 
Wężyk li, 16, 79; 

(Bw.; 6G. 
Whittney 148. 
Wicherkiewicz 59, 

123. 

Widakowicz 48. 
Widmann 123, 143, 

160. 
Więckowski (Izdani- 

Wieczfiński (Pt.) 71. 

Wiedeman i42. 

Wielicki (Pt.) 40, !92. 

Wielogłowski 25, 59, 
79, 195. 

Wieńkowski 195; 
(Książka) 6. 

Wiercieński (N.) 21, 
138. 

Wiersz na zg. Ko- 
ściuszki 126. 

Wierzbicki 11, 44, 
62, 127, 159, 195; 
(Kosmos) 53; (P.) 
65, 120. 

Wierzbowski (At.) 33, 
65, 97,133, 150,166, 
185; (lzwiestija; 136. 

Wierzeiski (Pp.) 192. 

Wiesiele narodnoje 
73. 

Wiesiołowski 126. 

Wiktor 59, 79, 

Wilczek 123, 129. 

Wilczyńska 91. 

Wilczyński U, 42, 
59, 195; (Tp.) 8. 

Wilkońska 25, 30. 

Wilkoński 74. 

Winter Paweł 25. 

Wirgiliusz (Wężyk) 
11, 16. 

Wiślickiego wydaw- 
nictwo (Boerne) 66, 
167; iChamisso) 67; 
(Goszczyński) 67,84; 
(Heinej 68, 169; (Ma- 
caulay) < v 6; (Musset, 
87; (Szekspir) 177. 

Wisłocki T. (Pe- 
schel) 78. 

Wisłocki W. 74; (R.) 
24. 

Wiśniewski 59. 

Wiśniowski 91. Wiszniewski 63, 148. 

Witkowski (At) 1. 

Witowski 44, 62, 127. 

Włocki yPt) 175. 

Włoszek i S ... J.) 106. 

Wnorowski (Kamo- 
cka) 188. 

Wodziński U. 

Wójcicki 30,123,126, 
148, 162, 163, J78, 
184,199;iBw.) 2,18, 
34, 50, 66, 82, 98, 
114, 134; (R.) 89. 

Wojejkow (Pip.) 47. 

Wojewódzki 74; ^At.j 
97; iN.i 13S. 

Wojno (Brosius) 2, 15, 
32, 64, 114, 131. 

Wojtuś i Zosia (W. 
A.; 91, 108. 

Wolfring (P.) 103. 

Woliński 91, 123. 

Wolle 59, 142. 

Wolski (Hausner) 4. 

Wolskij i42. 

Wołyński 74; (Bw.) 2. 

Wremennyk 1J. 

Wróblewski 178. 

Wrotnowski A. (Bw.) 
114, 134, 150, 167, 
18ti; ^N.) 191. 

Wrotnowski F. (Mic- 
kiewicz) 63. 

Wrublewskii 25. 

Wrześniowskf 74, 1 59; 
iDu Chailiu) 15; 
(Pip.) 61; fSchmidt) 
78., 

Wspomnienia 94. 

Wujek 107, 143. 

Wurtz (Pip.) 31, 180, 
198. 

Wy cif g ze spraw. 74. 

Wycieczka (L. J.) 172. 

Wyderkowski 25. 

X**. 159. 

X. Y. Z. 178. 

Youmans (Dygasiń- 
ski) 187. 

Z 1 23 

Z.' M. J. 178; (Kroni- 
ka) 20. 

Z. S. (Dn.) 67. 

Z. S. 74; (PI.) 104. 

Z. T. (Dn.) 168. 

Zabawki Kazia 195. 

Zabawy po szkole 195. 

Zaborowski 91. 

Zaborowski S. (Pom- 
niki) 22. Zabytki przedhisto- 
ryczne 178. 
Zaccone 195. 
Zachariewicz (Dźwi- 
gnia) 77, 92, 112, 

144, 180. 
Zacharyasie wicz 1 95 ; 

OPp.) 120, 139. 
Zadanie Galicyi 107. 
Zagórski 11. 
Zajączkowski M. (Pt.) 

140. 
Zajączkowski W. 

(Dźwignia) 77, 92, 

112, 141, 180. 
Zakon Dominikanów 

(X Y. Z.) 178. 

— nasz 129, 183; (J. 

J. A.) 100, 147. 
Zakrzewski 13; (At.) 

185; (N.) 119. 
Zaleska 25. 
Zaleski A. 25. (Pp.) 8. 
Zaleski B. 59, 107, 

123; (R.) 57. 
Zaleski J. B. 25. 
Zaleski M. 59: (R.) 

67. 
Zaleski M. M. (Spr.) 

122. 
Zalewski (Bibl. teatr.) 

98; (R.) 40, 57. 
Załęski S. 142; (Fi.) 

8, 120, 174, 175, 192; 

(Z. S. T. J.) 74. 
Załęski W. 75; (N.) 

87. 
Załuski 148. 
Zamiary panslawisty- 

czne Is. 
Zaraza błonicowa (K. 

F.) 84. 
Zaręczny 11. 
Zaremba 178. 
Zarewicz dr. l42. 
Zarewicz L. 59. 
Zarubin 42. 
Zaruski 42, 75. 
Zasady Tow. art. muz. 

107. 

Zasadyus (Arnt) 11 8. 
Zathey (At.) 17; (Bw.) 

18; (Goethe) 13; (N.) 

103. 
Zatorski 1 07. 
Zawadzki M. 132, 144, 

163, 182, 199. 
Zawadzki W. (Bw.) 

18, 151; (Kraft) l89. 
Zawisza 178. Skorowidz, 1879. XV Zbaraski (Dn.) 35; 
(Pni.) 71. 
Zbigniew 59. 
Zbiór katechizmu 159. 
— nabożeństwa (Kur- 
dyś) 21. 

-wiad. do antrop. 
kraj. 123. 
Zbroiek 74, 142. 
Zdanie sprawy warsz. 
gminy star. 195. 
Zdrowie ułańskie L. 
J.) 172. 

Zebrzydowski (At) 
133: (PI.) 8. 
Zeiasberg 75. 
Ze sejmem 11, 31. 
Zgliebnickij 159. 
Zgórski 178. 
Ziarnka złote 178. Zieleniewicz 48, 126. 

Zieleniewski 25. 

Zieliński G. (Bw.) 34. 

Zieliński W. 179. 

Ziemba 48. 

Ziemięcki 159, 183; 
(At.) 49; (Dn.) 3, 1 9, 
35,51,67,43,99, 1 1 5, 
135, 151, 168, 187. 

Ziemsen i 95. 

Zimmermann 42. 

Zipper (Bw.) 18; (Za- 
leski J. B.) 25. 

Znaczenie posłuszeń- 
stwa (Z. M. J.) 178. 

Zoeller 107. 

Zoenker 195. 

Zola II. 

Zoll (Pp.) 8. 

Zosia i Mania 11. Źródła dziejowe 80; 

fPawiński) 39. 
Źródło wski U. 
Zwierkowski 126. 
Zwierzyniec 195. 
Zyblikiewioz 159. 
Zygmunt J. A. 74 

76, 181. 

Z życia zwierząt 195, 
Żaba 159. 
Żdżarska 178. 
Żebrawski 159; (B.) 

Żebrowski U. 
Żeleńska 148. 
Żeleński (Asnyk) 150. 
Żełechiwski (Prawda) 

23. 
Ż micho wska (Hofma- 

nowa) 78. Żmurko (Jahresbe^ 

richt) 136. 

Guliński 44, 62, 127. 
Życie św. Wincente- 
go 195. 

Żychliński L. (Bw.) 2. 
Żychliński T. 25; 

(Bw.) 134. 
Żydówka 42. 
Żywot Ledochowskie- 

go 42. 

— P. M. 74, 94. 

— św. Patrycyusza 
25. 

— Wielopolskiego 
(Epsilon) 135. 

Żywoty { No wólecki) 
155. OGŁOSZENIA. Altenberg i Robitschek, księgarnia i skład 
obrazów w Warszawie 128. 

Anczyc Wł. L. i Sp., drukarnia w Kra- 
kowie 16. 

Ascher A. & Co. ? księg. w Berlinie 163. 

B. M. w Krakowie. 75. 

Banarski Wł., księg. w Warszawie ISO. 
Bezimienni w Warszawie 12, 16, 60, 75. 
Bezimienny w Jarosławiu 108. 
Bezimienny w Krakowie 31. 
Bezimienny w Nowym Sęczu 112. 
Bezimienny w Paryżu 43, 48, 75. 
Bezimienny w Pradze 409. 
Budkiewicz K., księg. w Żytomierzu 45. 

C. W. w Krakowie 196. 

Chaberski W., antykwarnia w Krakowie 
30, 45, 198. 

Czasopismo Towarzystwa aptekarskiego 
we Lwowie 146, 16 i. 

Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego 45. 

Dwutygodnik medycyny publicznej, organ 
Towarzystwa lekarzy galicyjskich w Kra- 
kowie 109. 

Dźwignia, organ Towarzystwa politechni- 
cznego we Lwowie 77, 92, 112, i44, 180. 

Echo muzyczne, dwutygodnik w Warsza- 
wie 130. 

Gebethner G. i Sp., księg. w Krakowie 
13, lii, 29, 46, 48, 63, 79, 94, Ul, 129, 
147, 162, 183, 197. 

Gebethner i Wolff, księg. w Warszawie 
15, 32, 43, 64, 76, 96, 110, 131, 145, 164, 
181, 200. 

Guide du naturaliste w Paryżu 26. 

Gwiazdka cieszyńska 92. Hosick F., księg. w Warszawie 126, 348, 
162. 

Hopcas J., w Krakowie 163. 

Jolowicz J., księg. w Poznaniu 48, 126, 196. 

Kamieński N. i Sp., ksieg. w Poznaniu 112. 

Korejwo B., księg. i skład nut w Kijowie 
132, 144, 163, 182, 199. 

Kosmos, organ Towarzystwa przyrodników 
im. Kopernika we Lwowie 109, 146. 

Kowalski A., księg. w Warszawie 163, 
184, 199. 

Lechj tygodnik w Poznaniu 143. 

Leśniak Fr. ks. 43. 

Magazin fur die Literatur des Auslandes, 
w Lipsku 130. 

Aiiłkowski Wł. dr., księg. katolicka w Kra- 
kowie 16, 26, 45, 92, 108, 143, 180, 199. 

Orgelbrand M., ksieg. w Warszawie 124. 

Poradnik przemysłowo-rolniczy illustro- 
wany w Krakowie 47. 

Postęp rolniczy, organ Towarzystwa go- 
spodarczego dla Górnego Szląska, w By- 
tomiu 93. 

Prawnik, pismo tygodniowe we Lwowie 
47, 93, 182, 

Przegląd lekarski, organ Towarzystwa 
lek. krakowskiego 31 ? 77. 

Przyjaciel zwierząt, pisemko w Krako- 
wie 124. 

Przyroda i przemysł, tygodnik w War- 
szawie 31, 47, 6 , 77, 93, 109, 130, 144, 
163, 180, 198. 

Bevue des litteratures slaves, w Krako- 
wie 184. 

Saryusz K. w Warszawie 14 m Przewodnik bibliograficzny. Sennewald G., księg. i skład nut w Warsza- 
wie 132, 161, 179. 

Sozański A., w Samborze 125. 

Spółka wydawnicza księgarzy w Warsza- 
wie 78. 

Stowarzyszenie do wydawnictwa dzieł le- 
karskich polskich w Krakowie 61, 143, 
160, 179, 196. 

Szkoła, organ Towarzystwa pedagogiczne- 
go we Lwowie 31 47, 6i, 77, 93, 108, 
130, 146, 161, 182, 199. 

Taffet M., antykwarnia w Krakowie 143. 

Towarzystwo pedagogiczne we Lwowie 
12, 26, 44, 62, 95, 127, 143, 144, 160, 
180, 198. Towarzystwo przyjaciół nauk w Pozna- 
niu 27, 28, 

Tygodnik powieści, w Poznaniu 112. 

Tygodnik powszechny, pismo illustr. 
w Warszawie 124. 

Urzędnik, czasopismo w Przemyślu 109, 
129. 

Warta, tygodnik w Poznaniu 108. 

Wesna, pyśmo w Kołomyi 61, 93. 

Wild Karol, ksieg. we Lwowie 60, 124, 
146, 182. 

Wydawnictwo zabawek i gier pedagogi- 
cznych w Warszawie 14. 

Źródła dziejowe 80. 

Żupański J. K., księg. w Poznaniu 12. PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tóź czytających i kupujących książki. 

Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości J / 2 — iy a arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., zjprzesyłką 1 złr. 24 cnt.; % rocznie 50 
cnt. , z przesyłką 62 cnt. ; X / Ą rocznie Ź8 cnt. , z przesyłką 34 cnt. ; miesięcznie 
10 cnt, z przesyłką 12 cnt. — Oplata od Ogłoszeń za każdą y, część strony 
50 cnt, za całą stronicę czyli 61 wierszy pelytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraziiie pisdne ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

. . . _ > j___^____ _. ... 

Kraków, 1 stycznia 18 

ABBAHAMOWICZ Dawid (poseł na sejm 1 przymierza. Wilno, nakł. i druk. J. 
krajowy). II List otwarty do Wpana Zawadzkiego, 1878, w 12ce, str. 95. 
Ottona Hausnera, posła do Rady pań- s 1 2 V kop. 

stwa, dd. Lwów 4 grudnia 1878. Lwów, Ateneum pismo naukowe i literackie, 
I związkowa druk., w 4ce, str. 7. po d redakcyą J. Trejdosiewicza, zeszyt 

ADAtfY Heinr. Geographie von Schle- \ grudniowy r. 1878. Warszawa, wy- 
sień ftlr den Elementar-Unterricht, 17 l dawca W. Spasowicz, druk. K. Kowa- 
Auflage. Breslau, Trewendt, 1878,w8ce, Slewskiego, w 8ce większej, str. 387 — 
str. 48 i litogr. karta Szląska w 4ceJ600 i 1 ni. 
podłużnej. 30 fenig. <• Treść: Służebności przysługujące wło- 

AL-BEEBI Abu Obeid Abdalach. Izwie- pianom w Królestwie polakiem wobec o- 
„*• ai oi • • .i !!l* **™""« w "' . ) bowiązujących przepisów z r. 1875, przez 

sha Al-Bekn i drugich awtorow o Rusi Juliana Łapickiego (str. 387-426); Kresy 
i Sławianach, czast' I: Statii i raziska- > ukrainne po „Licholeciu tt do „Rniny", 
nija A. Kunika i barona W. Rozena^ przez Alexandra Jabłonowskiego (dok., 

(Prodołżenije k' XXXIImu tomu Zapi- ■?• 427 ~ 45a ^ F " 0Z ^ fi c a o *f& d V ty hi ; 
Lu •.*, au x~~" i w c% Si. )storya, przez F. K. (453— 48 i): Krzyż nad 

sok imp. Akademii nauk, No 2). St. otc ń a {4, studyum kobiece przez Deotymę 

Petersburg, tipogr. imp. Akademii nauk, h c . d., str. 4*2—528); Z Archiwum Mnisz- 

1878, w 8ce, str. VI, 191 ii ni. i chów, przez Klemensa Kanteckiego (dok., 

75 kop s 8 * 1 ** ^ 2 ^ — 552;; Krytyka: Archiv fur slav. 

Zawiera ustępy o Polsce Mieczysława I E h !l olo Ji ie > P rze ? ?** Karł ° wicza > T. J. 
i SłowianszczSe zachodnia JŁ^ pTzez^lL^ 

ALTH Alojzy dr. O galicyjskich ga- kowskiego (str. 553 — 570) ; Ruch spółek 
tunkach skamieniałych otwornic rodzaju \ zaliczkowo - wkładkowych w guberniach 
Gyroporella Gttmb. (Odbitka z V tomu północno-zachodniej przez Jana Karłowi- 
x> m j • i x_ lL , cza (str. 571-^572); Kronika naukowa, przez 

Rozpraw Wydziału matem, przyr. Akad. Br Abakanowicza ; Kronika miesięczna. 

umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., B AB ANO WSEI B. i DZIEDZICE I L. Geo- 
1878, w 8ce, str. 42 i 2 tablice litogr. gra fi a powszechna, ułożona dla użytku 
A2&LET Paweł ks. ńistorya biblijna \ szkół średnich tudzież dla nauki samo- 
dla dzieci wyjęta z ważniejszych dzieł > dzielnej przez Bolesława Baranowskie- 
pana (Schmids) Schmida, z niemie- 1 go, inspektora szkół ludowych we Lwo- 
ckiego na polski język przetłómaczona < wie, i Ludwika Dziedzłckiego, profeso- 
przez część Ii: Po wieści nowego j> ra żeAśk, Sem. naucz, we Lwowie, wy- 
2 ' Przewodnik bibliograficzny. danie wtóre pierwsza połowa (arkusz; kurs; Przegląd piśmiennictwa krajowego 
1—12). Lwów, nakł. Seyfartha i Czaj- } zagranicznego : dra Edw. Rittnera Prawo 
, ./ T • i ^ i ..o™ kościelne katolickie, przez Edm. Krz., 

kowskiego, I związkowa druk., 1879, L żychlińskiego Ile naszćj gleby, przez 

w 8ce, str. 192. Za całość 2 złr. K. Wł. W. (str. 602-504); Wiadomości 

Pierwsze wydanie tego dzieła aprobo- J bieżące, literackie, naukowe i artystyczne; 
wała Wysoka Kada szkolna krajowa uchwa- < Nekrologia ; Sprostowanie ; Od redakcyi. 
ła. z d. 26 czerwca 1876 do L 4853. BIELOWSKI August. Monumenta Polo- 

BĄCZALSSI Edmund. Kalendarz dla ? n i ae historica : Pomniki dziejowe Pol- 
nauczycieli i wykszłałceńszych stanów s ki ? tom III wydany nakładem Akade- 
kraju naszego na r. 1879, opracował m u umiejętności w Krakowie, opraco- 

profesor wyższej szkoły realnej l wany p rzez lwowskie grono członków 

w Stanisławowie. Stryj, nakł. autora, Komisyi historycznej tejże Akademii 
druk. A. MUUera i syna, 1878, w 16ce, ( po d przewodnictwem dra A. Małeckie- 
str. 244 i kilka ark. czystych. 1 złr. \ g a redakcyą drów W. Kętrzyńskiego 
20 cnt. U x. Liskiego). Lwów, Gubrynowicz 

BEŁCIKOWSH Adam. Przysięga, dra- i Schmidt, druk. Zakładu nar. im. Os- 
mat w pięciu aktach. Wiek warszawski solińskich, 1878, w 4ce, str. XI i 876. 
Ner. 243 — 268 z dnia 29 pażdzier-|i2 złr. 
nika-29 listopada r. 1878. MuA . sio8trzyczka , opowiadanie 

Biblioteka najcelniejszych utworów li- ciekawe dla małych dziatek, z 6 ko- 
teratury europejskiej, pod kierunkiem lorowanymi obrazkami. Warszawa, nakł. 
redakcyi Kłosów, zeszyt listopadowy m. Orgelbranda, 1878, w 4ce, str. 8 
1878. Warszawa, nakł. i druk. S. Le-U q obrazków. 75 kop. 
wentala, w 8ce, str. 241—368 i 49—80. BEANDOWSKI Alfred dr. Etnolog dr. 

TTT T / re £ Ć \>?, zieł « a if ia iS e ? Krasickieg0 4T Korneli Fligier (Odbitka z Warty). Po- 
III (str. 241—368): Nędzarze, przez Wik-< . , ° . . v . . , . „*V( . 

torą Hugo, tom II (str. 49-80, znan > w komisie i czcionkami Wł. Si- 

— warszawska, pismo poświęcone mona > 1878 > w 8ce > str " 16 ' 
naukom, sztukom i przemysłowi, pod l BEOSITJS, SOCH i WOJNO. Szkoła ma- 
redakeyą K. Wł. Wójcickiego, zeszyt jszynisty, podręcznik dla urzędników 
grudniowy r. 1878. Warszawa, Gebe-jdróg żelaznych i uczniów szkół techni- 
thner i Wolff, nakł. i druk. J. Bergera, < cznycli, opracowali J. Brosius , mecha- 
w 8ce, str. 329 — 523 i 1 ni. ś^ik drogi żelaznej królewsko-pruskiej 

Treść: O jaskiniach na przestrzeni od \ w Hanowerze, i R. Koch, naczelnik biura 
Karpat po Bałtyk, przez Artura Grusze- s technicznego drogi żelaznej kolonsko- 
ckiego (str. 329-352); Kopernik i przy : mind# w Dor t miln dzie, tłómaczył z trze- 
gody systemu Kopermkowego w Italii? . , . T , \. „, . 

w drugiej połowie XVI i pierwszej XVH cie S° wydania Ludwik Wojno, inży- 
stulecia, wedle pracy prof. Berti przełożył s nier-mechanik, część I: Kocieł parowozu 
i dopełnił dr. Artur Wołyński (dok., str. i jego uzbrojenie, z 159 drzeworytami 

Pw" a8 Pii ?? eg1 !? P eda ^ ic Q z Q ^ P™ z i 2 tabl. litogr. Warszawa, Gebethner 
Piotra Chmielowskiego (str. 382 — 397): < . «r ,«. «- , . ^ n v. \v. -a 
Lucyan Siemieński, przez Adama Bełci- 1 1 Wolff > Kraków, G. Gebethner i Sp., 
kowskiego (dok., str. 397-410;; Stuletni s nakł. i własność wydawców, druk. Wł. 
jubileusz pierwszej opery polskiej, przez L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce małćj, 
Alexandra Wejnerta (str. 410—422): Bo-s s t r VIII 164 i 2 ni 
manty zm angielski XIX wieku, przez Felixa> * ._' « . ^ , , , , 
Jezierskiego (str. 422-456); Z dziedziny BBOWICZ Tadeusz dr. Wypadek bada- 
przyrodoznawstwa, przez T. Skomorow- s nia doświadczalnego zmian nćrek w za- 
skiego (str. 456—480.) ; Wystawa rolniczo- < paleniu ostrćm, napisał docent 

Rw^ ysł ?r Yj^ et ^ S ne \ Zy ^ xm ^\(Odbitk^ z V tomu Rozpraw Wydz. 
Glogera (str. 480—490): Kronika poznań- > v . A1 , . \ v ^ /. 

ska; Nagrody z wystawy, przez Sewerynę matem, przyr. Akad. umiej.). Kraków, 

f A>cL Duchińskf ; Korespondencyaj Kon- druk, Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 13, Kraków, 1 stycznia 1879. 3 BU1CBZE Otto Geographie von Schle- \ do Poczobuta (str. 573—574) ; Dodatek do 

sień fur den Elementarunterricht, nebst "TO 1 ?* Ł^°^f & ^T^ — ^ 
, TT , . , , , 9 ,, . wstr. 574— 575): Posiedzenia Akademii 1T0- 

emer kurzeń Uebersicht der scnlesi- > warZ y S tw naukowych. 

schen Geschichte, 2te verb. und ver-> — Toż, Ner 24 z dnia 15 grudnia 
mehrte Auflage. Breslau, Gerlich, 1878, 1878. Tamże, w 8ce, str. III, 2 ni. 

w 8ce, str. 32 z litogr. i kolor, szkol- ś [ 579 602. 

ną mapą Szląska. 30 fenig. S Treść: Od redakcyi, przez T. Nieczuje- 

CEN0VA Florian dr. Sbjór pjesnj svja- \ Ziemięckiego; Mieszkańcy osad nawodnych, 

tovih, które lud słovjanjskj v króle- gr z f.Teodora Ziemięckiego (str. 579-594); 

. . 7 .. . . 1 t. .j 1 (Siedziby Rusinów wzdłuż Karpat, zarys 

stvje pruskjm spjevacj lubj, vidat etnograficzny przez M. Chylińskiego (str. 

Wójkasin ze Sławósóna, sesit trzecj : S 594— 598); Wiadomości. 
Frantóvkj, sętopórkj, prosjbi na vesele I Dziennik na rok 1879. Warszawa, 
i t. d. V Svjecju nad Vjsłą, garnoxję- na kł. i druk. Ungra, 1879, w 16ce 
3njk J. Hauffe, 1878, w 8ce małej, małej, kilka arkuszy czystych. 30 kop. 
str. 32. s Elementarz wielki polski z 8 koloro- 

COZEL Edward. Katalog dzieł znaj-> wanym i obrazkami. Warszawa, nakł. 
dujących się w bibliotece Czytelni aka- i druk. J. Noskowskiego, 1879, w 4ce, 
demickiej w Krakowie z końcem roku 8 tr. II, 40 i 8 obrazków. 60 kop. 

1878, ułożył bibliotekarz. Kra- _ z obrazkami. (Drezno, nakł. C. 

ków, nakł. Czytelni, druk. Uniw. Jag., Szwagra , 1878), w 16ce, str. 32 
1878, w 8ce, str. 118. obrazków kolorowanych. 20 cnt. 

CZEBKAWSKI Julian dr. Mowa prze- < FALKOWSKI Juliusz. Wspomnienia 
ciwko nadaniu obywatelstwa honoro-L roku 1848 i 1849, przez autora 
rowego p. O. Hausnerowi, miana 9 li- ? Obrazów z życia kilku ostatnich po- 
stopada 1878 r. na posiedzeniu Rady > koleń w Polsce" (w hołdzie Józefowi 
miasta Lwowa. (Odbitka z Czasu). Kra- \ Ignacemu Kraszewskiemu na uczczenie 
ków, nakł. autora, druk. Czasu, 1878, S pięćdziesięciu lat genialnych prac jego 
w 8ce, str. 33. S na wszystkich polach literatury poświę- 

DELACOUB i PAUL BOGER. Zarzutka \ cone). Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, 

balowa, komedya w 1 akcie pp > druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łe- 

przełoźona z francuskiego przez Celinę l biński), 1879, w 8ce, str. 2 ni. i 390. 
D. (Biblioteka teatrów amatorskich, 1 6 marek. 

Ner. 8). Lwów, F. H. Richter, druk. < FLAMHABION Oamilo. Vida de Coper- 
Gazety narodowej, 1878, w 8ce, stronico e historia del descubrimiento del 
18 i 1 ni. 40 cnt. >sistema del mundo, obra escrita en 

DUMAS Alezander. Rok we Florencyi. I frances por y traducida al ca- 

Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. < stellano por D. Mariano Urrabieta. 
J. Kaufmana, 1879, w 8ce małej, str. sParis, imp. Motteroz, lib. Bouret, 1878, 
350. 1 rubel. Iw 18ce, str. 229 z ryc. 

Dwutygodnik naukowy poświęcony ar- 1 Fortuna kalendarz szczęścia na rok 
cheologii, historyi i lingwistyce, pod \ pański 1879, zawierający prócz całego 
redakcyą Teodora Ziemięckiego, Ner. \ kalendarza także znakomity sennik 
23 z dnia 1 grudnia 1878. Kraków, u tajemnice gry w loteryą. Lwów, nakł. 
druk. Wł. L. Anczyca i Sp., w 8ce, $ A. Mittiga, druk. A. J. O. Rogosza, 
str. 555—578. 1878, w 4ce, kart 58 ni. 50 cnt. 

Treść: Mieszkańcy osad nawodnych, i FBANKE J. N. i JAKUBOWSKI A. Maciej 
p ™ ez ?•' . Zi f mi C ckl ^ ^ d -> st u 555 -i Głosko wski, matematyk polski XVlIgo 
S°'fcE£^^^ Bulili Jan Nep. Frankę, prof. 

biskupa Michała Poniatowskiego z r. 1783 \ Szkoły politechnicznej we Lwowie ; 1 Kraków, 1 stycznia 1879. !f kampanii r. 1704 (Odbitka z X tomu 5 KANTEOKI Klemms. Artur Grottger, 
Roczników Towarzystwa przyj. f nauk. I szkic biograficzny (Odbitka z Przewo- 
pozn.). Poznań, nakł. J. K. Żupań- > dnika naukowego i literackiego). Lwów, 
skiego, czcionkami N. Kamieńskiego 5 druk. WŁ Łozińskiego, 1879, w 8ce, 
i Sp., 1879, w 8ce, str. 55. 1 marka Utr. 1 ni., 160 i 9 ni. 1 złr. 50 cnt. 
60 fenig. \ Katalog dzieł wydanych nakładem 

JAWORSKI Jan. Kalendarz rodzinny > redakcyi Przeglądu tygodniowego. War- 
na rok 1879. Warszawa, Gebethner J szawa , druk. Przeglądu tygodniowego, 
i Wolff, druk. S. Burzyńskiego, 1878, 1879, w. 16ce, str. VII i 1 ni. 
w 8ce, str. 144 i 16 ni. Ogłoszeń, z ry- KĘTRZYŃSKI Wojciech dr. O Bażyń- 
cinami w texcie. 1 5 kop. ) skich, napisał (Odbitka z tomu 

K. K. Z. Narzekanie i płacz Ojców ? X Roczników Towarzystwa przyj, nauk 
świętych przed narodzeniem Chrystusa < poznańskiego). Poznań, nakł. Towarzy- 
Pana blisko 4.000 lat w otchłaniach \ stwa, czcionkami N. Kamieńskiego i Sp., 
zostających aż do dnia wstąpienia Chry- 1 1878, w 8ce, str. 21. 
stusa Pana do piekłów, tłómaczenie j ■ — O Roczniku małopolskim, przy • 
z niemieckiego przez X. K. K., wyda- \ czynek do annalistyki polskiej w XÓI 
nie 15. Wadowice, nakł. i druk. Fr/śi XIV wieku (Odb. z tomu X Roczni- 
Foltyna, 1878, w 16ce, str. 260 i 1 ni. jków Tow. przyj nauk. pozn.). Poznań, 

Kabała moralna zawierająca w sobie ) nakł. Towarzystwa, czcionkami N. Ka- 
różne zagadnienia i na te pożądającą < mieńskiego i Sp., 1878, w 8ce, str. 42. 
odpowiedź, przetłumaczona z greckiego s — Ueber die Verleihung Pomme- 
na język polski. Warszawa, D. Lange, > rellens an Herzog Przemysław von 
druk. Al. Pajewskiego, 1878, w 8ceJ Gross- Polen 1282 (Separat-Abdruck aus 
str. 16. 5 kop. = 10 gr. ćder Altpreuss. Monatsschrift, Bnd. XIV 

Kalendarz humorystyczny illustrowany Heft 7 nnd 8 8. 567—571). KSnigsberg, 
„Muchy" dla porządnych ludzi na r. ?1878, w 8ce, str. 5. 
1879, rok IV. Warszawa, druk. J. Un- KOMINKOWSKI Julian. Trzy sztan- 
gra, 1878, w 4ce, str. 83 i 23 ni. <* ai 7> broszura polityczna. Kraków, 
50 kop. snakł. autora, druk. W. Korneckiego, 

— illustrowany „Echa" na rok 1878, w 8ce, str. 14. 30 cnt. 
zwyczajny 1879. Warszawa, nakł. i\ KOHOPACKI Szymon. Chronologia dzie- 
druk. J. Noskowskiego, 1879, w 4ce, \}ów królestwa polskiego dla młodego 
kart 9 ni., str. 48, kart 6 ni., str. XIX \ pokolenia, tom II, edycya druga z po- 
i 35 nL Ogłoszeń. 20 kop. \ prawą i dodatkami z tegoczesnych au- 

— lekarski na rok 1879, rok X. Horów czerpanymi. Poznań, nakł. J. K. 
Warszawa, wydanie i czcionkami Ga- < Żupańskiego, czcionkami N. Kamień- 
zety lekarskiój, 1878, w 16ce, str. 24, skiego i Sp., 1878, w 8ce, str. 277 
32, 55, 60, 2 ni., 8, 27 ni., V, 6 ni. i 70. Za obydwa tomy 12 marek. 

i 12 arkuszy ni. Dziennika. 1 rubel. \ Kopciuszek bajka dla grzecznych dzie- 

— ludowy na rok pański 1879. \ ci, ozdobiona pięknymi kolorowanymi 
Lwów, Księgarnia polska, druk. A. J. O. j obrazkami. Drezno, nakł. C. Szwagra, 
Rogosza, 1878, w 8ce małćj, str. 134^(1878), w 4ce, str. 8 i 6 obrazków. 
i 1 ni. 33 cnt. i 80 cnt. 

— ścienny na r. 1879 (bez tytułu), KOSIŃSKI Piotr Paweł ks. Skarby nie- 
wydany na uczczenie 50-letniój litera-? ba czyli mały zbiorek modlitw, west- 
ckiój działalności J. I. Kraszewskiego i chnień i pobożnych uczynków, do któ- 
(z portretem tegoż). Lwów, K. Wild, \ rych są przywiązane odpusty, wydanie 
litografia w kolorach. 60 cnt. ] trzecie, Kraków, nakł, dra Wł, Miłków- fi Przewodnik błblio^raŚc2ny, skiego, dmk. W. Korneckiego, 1879, ś 1878), w4ce małój podł., str. 11 obraz- 
w 24ce, str. 40. 10 cnt, j ków kolor. 75 cnt. 

Kot obóty, bajka dla grzecznych Książka instrukcyjna do użytku w szko- 
dzieci. Drezno, nakl. C. Schwagra, łach dla podoficerów i szeregowców c. k. 
(1878), w 8ce, str. 8 i 6 obrazków kawaleryi, in's Polnische iibersetzt von 
kolor. 40 cnt. < Georg von Wieńkowski, k. k. Ober- 

KOWALSKI Adolf. Katalog Ner 10 1 Lieutnant, Lehrer an der k. k. Kadet- 
księgarni i składu nut w połączeniu tenschule zu Wien, zeszyt I, II, III, 

z espedycyą pism peryodycznych V, VI. Cieszyn, księgarnia i czcionka- 

w Warszawie, Nowy-Świat 39. War- mi K. Prochaski, 1878, w 8ce małśj, 
szawa, druk. K. Kowalewskiego, 1879, str. III, 165, III i III, 65 i 4 ni., 
w 4ce, str. 16. 106, II i II, 106 i 4 ni., 94 i 2 ni. 

Krakowiaki najnowsze, wydanie piąte. ■ tablicami \ rycinami w texcie. 60 cnt., 
Wadowice, nakł. i druk. Fr. Fołtyna, 40 > 60 > 60 1 40 cnt 
1878, w 24ce, str 143. KWITKA H. P. COSNOWIANENKO). Py- 

KBASZEWSKI J. I. Z dziennika stare- f nia, tom II (Biblioteka ruska, wyd. 

go dziada, spisane przez War- L Onyszkiewycza) Lwiw peczat. In- 

szawa, nakł. M. Orgelbranda, druk.^yj ;. stauropihyskoho, 1878, w 8ce, str. 

Wł. Dębskiego, 1879, w 1 6ce, str. 68. XXIV > 613 i 4 ni. 
40 kop LAłTGKTTSCH A. 0. Littauische Sagen, 

— U babuni, powieść, tom I i II. ^ammelt von . (Separat-Abdruck 

Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, *»* der Aitpreng. Monatsschnft Band 
1878, w 8ce, str. 171 i 179. I rubel XV *** * ™ d 6 S - 412-459). Ko- 
50 kop. <nigsberg, 1878, w 8ce, str. 48. 1 

KREMER Józef. Dzieła, tom VI (tytuł < -*-*.*„- k ł . m*™™*^ ~«* a i^ 
tymczasowy). Warszaw- nakł. i Sak. \ %Tg£ t £ i £ y £J *"*£ 

skreślił Henryk Stnive (ark. 3-4); Podróż dla wszystkich klas społeczeństwa pan- 
do Włoch, tom I (ark. 14—20)5 tom II. \ stwowego. Kraków, nakł. autora, druk. 
(ark. 1—15). W. Korneckiego, 1878, w 8ce małćj, 

KRONESP. ar. Zur Geschichte des str. VII, 78 i i 2 ni. 
deutschen Volksthuras im Karpatenlande, ? Mittheilungen des Coppernicus-Vereins 
mit besonderer Riicksicht auf die Zips < fur Wissenschaft und Kunst zu Thorn, 
und ihr Nachbargebiet, Studie von . . . . \ I Heft : Inedita Coppernicana, aus den 
ord. óff. Professor der oSsterr. Geschich- 1 Handschriften zu Berlin, Frauenburg, 
te (Festschrift der k. k. UniversitSt j Upsala und Wien, herausgegeben von 
Graz aus Anlass der Jahresfeier anwM. Curtze. Leipzig, C. A.Koch, 1878, 
15 November 1878). Graz, Verlagvonjw 8ce, str. VIII, 74 i 1 tablica. 1 mar- 
Leuschner et Lubensky, Vereins-Buch- S ka 60 fenig. 

druckerei, 1878, w 4ce, str. 33 i 1 ni. Monastyr czyna św. Wasyla Weły- 
60 cnt. ^ \ koho na jasnoj hori w Hoszewie z cu- 

KRÓWCZYNSKI Z. dr. (ze Lwowa). O me- dotwornoju ikonoju Preśw. Bohorodycy 
todzie leczniczej zwanśj goerbersdorf- sływuszczeju czudesamy. Lwiw, stara- 
ską. (Odbitka z Przeglądu lekarskie- n i em i na kł. B. M. Płoszezańskoho, 
go). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, 1878, w 8ce, str. 45. 
w 8ce, str. 14. MOSAWSKI Teodor. Wskazówka abe- 

Ksiąźeczka z obrazkami nie do roz-jcadłowa do dziejów narodu polskiego, 
darcia. (Drezno, nakł. C. Szwagra, l Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. Kraków, 1 stycznia 1879. Handkiego i Chocieszyńskiego, 1878, \ NOWAKOWSKI leon dr. Przyczynek do 
w 8ce, str. 260. 6 marek. s morfologii i systematyki Skoczków (Chy- 
nowy Ludwika Wolskiego i Ottona tridiaceae), przez z czterema ta- 

Hausnera, i głosowanie tychże w Ra- blicami, rzecz przedstawiona na posie- 
dzie państwa w Wiedniu, ocenione przez \ dzenhl Wydziału matem, przyr. Aka- 
jednego z posłów wielkopolskich, W y-^ dem » umie .J- w d - 20 h P ca 1878 r - 
dał W. F. Solski, drugi nakład. Lwów, HOdbitka z IV tomu Pamiętnika Wydz. 
czcionkami druk. ludowej, 1878, w 8ce, matem, przyr. Akad. umiej.). Kraków, 
gtl . t 53 Sdruk. Uniw. Jag., 1878, w 4ce więk- 

HRÓWKA Janek. Kto jest Kraszewski "**J. 25 z królestwa zwierzat fD re- 
i co zrobił? opisał Janek Mrówka. War- °*™}\ « królestwa *™^ l^re 

szawa,nakł.J 'Jeleńskiego, druk. J. Nos -KfiW \ ^ ' 

i i- ^o^o o /o^ * u™ s7 obrazków kolor. 40 cnt. 

^^^^JtouJLSSl OLPtórSZI Filip. Praktyczna grama- 

Didrnc^vk' dla uczyteliw Lwiw, c. k! t 5 rka ^ z y ka P 0,skie £ mniejsza. Lwów, 
pidiucznyk dla uc^zyteiiw. j ww c k. M Wo|f druk . In8ty tutu stauro- 

nakład szkilnych knyzok stauropin. In-> . ' a J i , 

styt., 1878, w 8ce, str. 434. Pf^ sTcnt! 

Niwa dwutygodnik poświęcony spra- T ^ p rakt yć Z na gramatyka języka 
wom społecznym , naukowym i litera- pol8kiego w j e ksza, wydanie wtóre. Lwów, 
ckim pod redakcyą Mścisława Godlew- v nakł M w ^ ]fa? dfuk jngt^tu sta u- 
skiego, zeszyt z dnia 1 grudnia 1878. ropi > 1878, w 8ce, str. 2 ni. i 164. 
Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce, 6() cn ' t 

str. 807-886. OBZESZKOWA Eliza. Meir Ezofowicz, 

Treść: W chwili obecnej (str- 807-813); ... , . A ** „ 26 iHustra- 

Warszawskie Muzeum przemysłowe i ostat- \ powieść z życia ^dow, z Ib illustra 
nia wystawa wyrobów z drzewa, szkła cyami M. Andnollego. Warszawa, nakł. 
i gliny, przez Jana Jeleńskiego (str. 814 — ji druk. S. Lewentala, 1878, w 4ce, 
831); Kronika przyrodnicza, przez Juliana !> gtr 242. 2 ruble 50 kop. 

Ochorowicza (str. 831— 841); Łokciem i T *^ia v« 4» Mnipis7v kate- 

miarka, powieść społeczno - obyczajowa S OTTO Leopold ks. dr. Mniejszy kate 

p. St. 'Grudzińskiego (c. d., str. 841— 861); chizm Marcina Lutra, objaśnił 
Stanisław Leszczyński jako statysta, przez i część I, 5 wydanie. Cieszyn, Feitzin- 
Alexandra Rembowskiego (c. d., str. 861— ł* 187 g w 8ce 8 t r . 76. 75 cnt. 
876); Sprawy bieżące, przez Jacka Soplicę; 7 . 

Ruch literacko-naukowy, przez P. Chmie- Pamiątka 3 maja 1 848, napysano 
lowskiego; Rozmaitości. sawtorom „Sprawy w seli Klekotyny". 

— Toż, zeszyt z d. 15 grudnia Lwiw, nakł. „Nauki", typ. stauropih. 
1878. Tamże, w 8ce, str. 887— 975, In styt., 1878, w 8ce, str. 95. 25 .cnt. 
1 ni i 3 karty. Początki nauki języka niemieckiego 

Treść : Zagraniczne bankructwa (str. 887— < dla szkół ludowych pospolitych (Do 
895); W sprawie rządności domowej i go- uzupe łnienia i ułatwienia nauki języka 

spodarstwa domowego, przez R. K. (str. ¥11 - Pfn | pp i ri - pjrA w S7 kolp ałii*v 8 tablic 
896-911); Tegoroczny ruch literacki w Cze- m ? mieck t l ^o w szkole służy a tamie 

chach, przez Bronisława Grabowskiego (str. ściennych). Lwów, nakł. 1 drak. Z.a- 

912—928; Łokciem i miarką, powieść spo- < kładu nar. im. Ossolińskich, 1878, 

łeczno- obyczajowa przez St. Grudzińskiego^ g ce s t r . 272. 70 cnt. 

(dok., str. 929—947) : Stanisław Leszczyn- < -'-- - „> Do moicll wv borców. 

ski jako statysta, przez Al. Rembowskiego *°™| f**™ a • iq*q vZ 9 

(dok., str. 948-962); Sprawy bieżące, > dd. Kraków 1 grudnia 1878 r. Kra- 

przez Jacka Soplicę; Ruch literacko - nau- ( ków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, 

kowy (o dziele geograficznem Al- Bekri), w g ce strł 2 4. 15 cnt. 

przez R. H. (str 974-975) ; Rozmaitości; p0NIŃSEA Adelheid ^^ Annuncia- 

Spis rzeczy zawartych w tomie XIV Niwy > fw«i«BAa awuww wwuu. 

oraz kartka tytułowa, < ta, d*e Lilie d, Himalaja und ihre 6 P^ewodnik bibliograficany. Mission im deutschen Reiche, ein Weck- \ dyrektor królewskiej bMołeki w Eskori- 

ruf zurLósung der brenn. christlich- alu (stępem opat»yłl objaśnił prof. dr. 

. , a r L c\ t>« * t> !X. Liske, str. 330—368); Austryacka po- 

socialen Anfgaben, 2 Bandę. Bremen, lityka zygmuat* IIT , prZ ez Aususta Soko- 

Mttller, 1878, w 8ce, str. XIV, 400 łowskiego (c. d., str. 369-390); Z teki 

i 227. 8 marek. \ Adama Asnyka (str. 391— 396); Teatr kra- 

POTULIOSI Ad. ks. Kalendarzyk dla)]™^ ^J', 1877 ^ P™ ez J ^ ton i eKO ? a " 
f v«vwwMaK. *». j leskiego (dok., str. 397—413); Przegląd 

duchowieństwa rzymsko - katolickiego literacki . v dra Edw mUner& ^^ Yo- 
w Polsce na r. 1879, rok I. Kraków, ścielne kat. przez Fr. Zolla, Wilczyńskiego 
nakł. ks. Ad. Potulickiego, dr. Wł. I Siostra mojej żony i A. L. Niewiarowicza 
Miłkowski, druk. Czasu, 1879, w 16ce, Wspomnienie o Ad Mickiewkzn, przez 
, ne . : + , ., \ a * < Romana Nałęcza (str. 414 -425); Posennowe 

str. 254 i 1 ni. 1 złr. b cnt. wypadki w Galicyi, przez Stanisława Tar- 

Program c. k. Rzkoły politechnicznej nowskiego (str. 426—441) ; Przegląd poli- 
lwowskiej na rok naukowy 1 878/79, < tyczny, przez Al. Szukiewicza (str. 442— 
VII. Lwów, nakł. Szkoły politechni- 452 ) 5 Nowe książki, 
cznój, I związkowa druk., 1878, w 4ce, — techniczny, pismo miesięczne po- 
str. 63 i 4 tablice in fol. święcone sprawom techniki i przeroy- 

Przegląd lwowski, pismo dwutygo- sta P<>d redakcyą Felixa Kucharzew- 
dniowe poświęcone sprawom religijnym, skiego, zegzyt listopadowy r. 1878. 
naukowym, literackim i politycznym, Warszawa, druk. A. Ginsa, w 8ce, str. 
pod redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, 257—320 i 2 tablice. 
zeszyt z dnia 1 grudnia 1878. Lwów, Jreśó: Nowy kanał w Warszawie prze- 
,/,, o . --Tj nAO 7 s chodzący pod ulicami Trębacka w poprzek 

druk. ludowa, w 8ce, str. 577--648. Wierz bowej i Nowa kołJ pałacu Briihlow- 

Treść: Rozwój kwestyi wschodniej (str. skiego, opisał A. ' Barcikowski, inżynier 
577-597); O realizmie w literaturze nowo- ( str . 257-261); Niektóre uwagi o usuwa- 
czesnćj, przez J. G. (c. d, str. 597— 606); n iu fosforu z wytworów wielkiego pieca, 
Wielka księga, powieść Sewera (str. 607— podał & M R guski, inżynier mechanik 
617); Listy z Rzymu; Listy z Wiednia; (str . 262—273); Krzywe przejściowe na 
Korespondencya z Mińskiego; Kissingen drogach żelaznych, z przykładami rachun- 
i Centrum; Przegląd pism peryodycznych; kowymi i tablicami do użytku praktycznego, 
Kronika. < przez dra F. R. Helmerta, przekład doko- 

— Toż, zeszyt z dnia 1 5 grudnia \ nany z upoważnienia autora przez Wacla- 
1878. Tamże, w 8ce, str. 649—716. £ a Rfpeckiego, inżyniera (str 274-293); 

Treść: Rozwój kwestyi wschodniej: II. ^^ ^ttfl^t' konkursów; 
ProwosławnaRosya,przL Juliana Klaczkę &£ ka . * ^K £ LS? £ iL^' 
(str. 649-656); Wielka księga, powieść ule P sz * l celn ' robót ' Kromka b,ezaca - 
Sewera (str. 656-668); Zemsta Żyda (c. d., < Przewodnik naukowy i literacki pod 
str. 669 — 675) ; KI. Kanteckiego Artur ł redakcyą Władysława Łozińskiego, ze- 
Grottger, przez N. (str. 675-679); Kores- 8 t ^^0^ r . 1878 . Lwów druk. 
pondcncya Zebrzydowskiego, przez St. S 1S7 \ P . , , . J . A c - 

Załęskiego (str. 679-687)? Dwie mowy Wł - Łozińskiego, w 8ce, str. 1057 — 
ojca św. (str. 687-692); Listy z Wiednia, 1148. 

przez ks.Z. Czerwieńskiego ; Listy z Rzy- \ Treść : Artur Grottger, szkic biograficzne- 
mu ; Ogniska socyalizmu ; Ludwik Mierosła- > przez K. Kanteckiego (dok., str. 1057— 
wski, przez dra Omegę; P. Agaton Giller, i 1105); Jędrzej Morsztyn, studyum litera- 
przez Nałęcza ; Kronika. < ckie przez Tytusa Swiderskiego (dok., str. 

— polski pod redakcyą dra Ign. 11( ^^ 21 )i Towarzystwa uczone w Polsce 
01 ii- j. 1 • < w XVIII wieku, przez Biegeleisena (str. 
Skrochowskiego, zeszyt grudniowy z r. U22-1135); Kronika literacka: Sieniaw- 

1878. Kraków, druk. Czasu, w 8ce, skiego Biskupstwo warmińskie, przez W. 
str. 315—460 i II. Kętrzyńskiego (str. 1136-1148). 

Treść: Sesya sejmowa r. 1878, przez l Pytania i odpowiedzi, pierwsza ksią- 
Jana Stadnickiego (str. 315-329); Listy 2eczka obrazkowa dla zabawy i nauki 
Piotra Ronouillo, posła hiszpańskiego, pi-< , , , . . , , . n ' , 

sanę z Polski 167* roku, z hiszpańskiego mał y ch dzieci od lat 3 ~ 6 P rzez sta - 
przetłómaczył i wydał ks. Felix Różański, 5 rego nauczyciela: rozwyame myśli i po- Kraków, 1 stycanta 1879. jęó metodą poglądową za pomooą obraz- 1 oultativo de Arcbiyeros -bibliotecarios, 
ków, pytań i odpowiedzi. Warszawa, ś Madryt, (1878), w 8ce, str. 73. 
nakł. F. Hósicka , druk. J. Hoffmanna l z BZESZOWA Jan. Mały zwierzyniec, 
w Sztuttgardzie, 1878, w 4ce większej, j historya naturalna dla dzieci ułożona 

12 kart chromolitografowanych z testem, j przez Warszawa, nakł. F. H9- 

1 rubel. j sieka, druk. Al. Ginsa, 1878, w 16ce, 

JtOBNNE Eugeniusz baron. Poezye i \ str. II i 107 z rycinami w teście, 
prace dramatyczne. Wilno, druk. J. Za- > 75 kop. 

wadzkiego, 1878, w 8ce, str. 400 Ą RZEWUSKA Gonstanet. Naturę de la 
1 rubel 50 kop. (paternitó divine dans ses principales 

RQEP?EL Ryszard. Dzieje Polski do \ manifestations, par la oomtesse - 

XIV stulecia, przełożył dr. K. Przybo- jEspira • de - PAgly, imp. et lib. Jam- 
rowski (Biblioteka historyczna, tom XXV i met, 1878, w 8ce, str. 54. 50 centira. 
zesz. 149). Lwów, Księgarnia polska, < Schreib-Ealender neuer Krakauer auf 
1879, w 8ce, str. 80. Wien bereclinet auf das J. 1879, CXXV 

B090SZ Jćief. Choroby Galicyi w la- 1 Jahrgang. Wien, C. Ueberreuter (M. 
tach od 1866— 1878, podpatrzone i o- Salzer), 1878, w 4ce, str. 10 ni., 256 
powiedziane przez Dukata, serya nowa. < i 2 ni. 60 cnt. 

Lwów, nakł. autora, druk. A. J. O. Ro- s SIENKIEWICZ Henryk (UTWOS). Na 
gosza, 1879, w 8ce, str. 253 i 1 ni. Smarne, szkic powieściowy. Warszawa, 
% złr. ?nakł. i druk. Przeglądu tygodniowego, 

BOGOWICZ J. Jr, Rocznik medycyny 1879(1876), w 16ce,*str. 244. 75 kop, 
polskiej, wydawany staraniem i nakła-| Skład Uniwersytetu Jagiellońskiego 

niem redaktora „Medycyny", rok i w Krakowie w roku szkolnym 1878/9. 

I 1879, część I i II. Warszawa, czcion- \ Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 4ce, 
kami M. Ziemkiewicza i W. Noakow-śstr. XXII. 

skięgo, 1879, w 16ce, str. 198 i II, \ ŚLIWKA Jan. Historye biblijne dla 
71, 1 ni, i kilka arkuszy czystych \ początkowej nauki dziatek, opracował 
Dziennika. 1 rubel. 5 wyd. Cieszyn, Feitzinger, 1878, 

EGLA T. Jf. Błogosławieństwo na dro- \ w 8ce, str. 163. 50 cnt. 
gę życia. Warszawą, nakł. T. Osie-j SPENCER Herbert. Naukowe, polity- 
ckiego, druk. J. Sikorskiego, 1879, \ czne i filozoficzne studya, I. Obyczaj'e 
w 8ce mało), str. 125 i 1 ni. 40 kop. ? i zwyczaje. Lwów, nakł. Księgarni 

RC&WTILIO Pitfr. Listy posła polskiej, I związkowa druk.., 1879, 

hiszpańskiego, pisane z Polski 1 674 r., \ w 8ce małej, str. 50 i 1 ni. 30 cnt. 
z hiszpańskiego przetłómaczyl i wydał J Sprawozdania stenograficzne z dru- 
(z wstępem i objaśnieniem prof. dra l giej sesyi czwartego peryodu sejmu kra- 
X. Liekiego) ks. Felix Różański, dy-sjowego królestwa Galicyi i Lodomeryi 
rektor królewskiej biblioteki w EskorS wraz z Wielkiśm księstwem krakowskiem 
riąlu (Odbitka z Przeglądu polskiego), i w roku 1878 (od 12 września do 19 
Kraków, druk. Czasu, 1878, w 8ce, '< października). Lwów, druk. ludowa i 
str. 41. s Gazety narodowej, 1878, w 4ce, str. 

— Mision secreta del emba}ador<l ni., 414, 913, 97 Indexu osób 
D. Fedro Ronąuillo en Polonia (1674)Ji przedmiotów, 9 i 1 — 144 Alegatów 
segun! sus cartas? odginałeś al marąues l z różnych drukarń i rozmaitej obje- 
de los Balb^ses, eaabajador en la corte 5 tości 

de Viena, descifradas y precedidaa de? Sprawosiaate (Jyrekcyi c. k. wyższej 
^uora introdu^ccion por D. Antonio Ro- i szkoły realnej w Stryju za rok szkolny 
dfiguęzi yill^ indmduo del Cuerpo %-* % 87 7/8, Slryj, n#kh funduszu s pfcojitfgo, 10 Przewodnik bibliograficzny. druk. Mfillera i syna, 1878, w 8ce, >z pięknymi kolorowanymi obrazkami. 
Btr. 18, XXXIX i 1 tablica w 4ce Drezno, nakł. C. Szwagra, (1878), 
podłużnej. <w 4ce, str. 8 i 7 obrazków. 80 cnt. 

Treść: Dzieła Z. Krasińskiego jako przed- TOEPPEN M. dr. Da s Danziger Schof- 

miot lektury w szkołach średnich, napisał f en buch, herausgegeben von Dan- 

Czesław Pieniążek (str 5—18); Kronika . , 7 \ ° £, ^ ,,. t> xr 

i statystyka zikładu, przez dyrektora Era- z, £> Verla & von T*- Berttrag, R. Kan- 
zma Misińskiego (str I-XXXIX). ter'sche Hofbuchdruckerei in Marien- 

— komitetu Towarzystwa wzajem- < werder, 1878, w 4ce wielkiej, str. 
hej pomocy uczniów Uniwersytetu Ja-s51. 2 marki. 

giellońskiego z czynności w roku 1 877/8. 1 TOEARSKI Tomasz. Flora okolicy Rze- 
Kraków, nakł. Towarzystwa , druk. ł szowa, część I. (Odb. ze Sprawozdania 
Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 27. <gimn.). Rzeszów, autor, czcionkami J. 

STROJNOWSEI Stanis. Europa w obra-s A. Pelara, 1878, w 8ce, str. 38. 40 cnt. 
zach: Opisy malownicze krajów, lu-> Uczta ua cześć Józefa Majera, prezesa 
dów i obyczajów, z najcelniejszzch au- j Akademii umiejętności (Odbitka z Czasu), 
torów ojczystych i cudzoziemskich oraz (Kraków, druk. Czasu, 1878, w 8ce 

własnych prac zebrał z wielu ry- s małej, str. 14. 

cinami (Ziemia i jej mieszkańcy, tom II: Ulubieńcy dziecięcia, pogadanki zaj- 
Europa północno-wschodnia). Warsza- mil ją Ce dla małych' przyjaciół, z 6 ko- 
wa, nakł. F. Hosicka , druk. J. Cotty, lorowanymi obrazkami. Warszawa, nakł. 
1879, w 8ce, str. 317. Opr. 1 rubel. |m. Orgelbranda, 1878, w 4ce ; str. 8 
80 kop. ji 6 obrazków. 75 kop. 

STRZELECKI Antoni. Kalendarz roi- TODEROWICZ Adam. Poezye pie 

niczy, wydany staraniem na 1879 sn j ? mazurki, romanse, wiersze różne. 

rok, część I i II. Warszawa, czcion- Par i s , j mp . R e iff, 1878, w 12ce, str. 
kami M. Ziemkiewicza i W. Noakow- j jq7 # 2 franki. 

skiego, 1878, w 16ce, kart 22 ni. UNGER Józef. Kalendarz warszawski 
i kilkanaście arkuszy, „Kart do notat ilustrowany na r. 1879, rok XXXIV. 
codziennych", str. 1 ni., 160, 138, Warszawa, nakł. i druk. J. Ungra, 
kart. 50 ni. i' 1 rycina w 4ce, z ry- 1878, w 4ce większej, kart 12 ni., 
cinami w texcie. 1 rubel. str . 128, 77, kart* 35 ni., szpalt 70 i 

SWIEJEOWSEI H. Marek Jakimowski, \ str. VII z rycinami w texcie. 50 kop. 
Podolanin (1620 roku), poemat histo-J VERNE Juliusz. Przygody trzech Ro- 

ryczny przez Paris, imp. Reiff, 1 syan i trzech Anglików w południowej 

1878, w 8ce, str. 124. < Afryce, ozdobione 50ma rycinami, dzieło 

TERTIL Ludwik. Szkoła chemii fer- \ uwieńczone przez Akademią francuską, 
mentacyjnej zastosowana do fabryka- 1 przełożył Wł. L. Anczyc. Warszawa, 
cyi piwa, wódki i cukru, opracowana j nakł. Wł. Banarskiego, druk. J. Ungra, 
podług najnowszych dzieł chemicznych < 1879, w 8ce małej, str. 335 i 1 ni. 

przez c. k. komisarza straży skar- \ 1 rub. 20 kop., opr. 1 rub. 40 kop. 

bowej. Wadowice, nakł. wydawcy, druk. I WAGNER A. dr. (ze Lwowa). Teorya 
Fr. Fołtyna, 1878, w 8ce, str. 109, ć neuropatyczna przeziębienia, odczyt 
1 ni. i IV. jmiany na posiedzeniu sekcyi lwowskiej 

Testament Napoleona, nowella z te- \ Tow. lekarzy galie, z dnia 25 maja 
ki starego szlachcica, odpisał autor > 1878 r. (Odbitka z Przeglądu lekar- 
„ Plotek i prawd*. Lwów, druk. A. J.| skiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, 
O. Rogosza, 1879, w 16ce, str. 80. < w 8ce, str. 20. 
60 cnt. , WEGNER Stanisław. Złote myśli z dzieł 

Tlng-Tlng chińska bajka dla dzieci > J. I, Kraszewskiego; zebrał , ♦ . . • kry- Kraków, 1 stycznia 1879. 11 tycznym przeglądem pism jubilata opa- \ wydanie drugie z rysunkami E. 

trzył Stefan Buszczyński, wydanie ju- \ Błotnickiego, tom I (Biblioteka powieści, 
bileuszowe na korzyść jubilata, z foto- > opowiadań historycznych, pamiętników 
drukiem rysunku W. Eliasza. Poznań, i i podróży). Lwów, nakł. Gubrynowicza 
nakł. i druk. N. Kamieńskiego i Sp., h Schmidta, druk. K. Pillera, 1879, 
1879, w 8ce małćj, str. LXVII, 169 w 8ce, str. 230. Za 3 tomy 5 złr. 80 cnt. 
i 2 ni. 2 marki 50 fenig. > WODZIŃSKI A. Lóonne. Lagny, imp. 

WBłTTTOA de Baulica 0. Wzór dosko- Aureau, Paris, lib. Dentu, 1878,wl8ce, 
nałćj chrześcianki w tegoczesnym świe- < str. 324. 3 franki, 
cie żyjącćj czyli żywot Wirginii Bru- \ Wremennyk Instytuta stauropihijskoho 
ni-Granei, zmarłćj w Rzymie wr. 1840, jz misiaciosłowom na h. 1879, hod 

po włoskn napisał ex-generał za- 1 izdania XVI. Lwiw, typ. stauropih. 

konu 00. Teatynów, a na polski ję-<Instyt., w 8ce, str. XXVIII, 136 i In- 
zyk przełożył ks. Prokop Kapucyn, s seraty. 

Warszawa, Gebethner i Wolff, Kra-> ZAGÓRSKI A. O przyczynach i sku- 
ków, G. Gebethner i Sp., nakł. i wła- i tkach wzroku krótkiego ze względu na 
sność wydawców, druk. Wł. L. Anczy-< wychowanie publiczne. Lwów, Księgar- 
ca i Sp., 1879, w 8ce małej, str. lsnia polska, druk. A. J. O. Rogosza, 
ni., 244 i 1 ni. 90 kop. > 1879, w 16ce, str. 22. 25 cnt. 

WEŹYZ Franciszek. Pisma: Poezye ZAR3JJCZNY Stanisław dr. O średnich 
z pośmiertnych rękopisów, tom I, II warstwach kródowych w krakowskim 
i Ul (wyd. przez dra Stanisława Tom- okręgu. (Odbitka z tomu XII Sprawo- 
kowicza). Kraków, nakł. rodziny auto- zdań Komisyi fizyogr. Akad. umiej.). 
ra, Gebethner i Sp., druk. Wł. L. An- Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, 
czyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 406 i str. 72 i 5 tablic litogr. 
1 ni., 429 i 1 ni., 338 i VI. 6 złr. = Ze sejmem. 1879. Ze sejmem. Lwów, 
12 marek. 5 nakł. drukarni ludowćj, 1878, w 8ce, 

Tom I: Tłómaczenia klasyków: Eneidaj8tr. 56. 
Wirgiliusza (str. 7—336); Edyp król Sofo- > gOLA Emil. Karta miłości, powieść 
kiesa (str. 337-406); tom II: Utwory dra- w 5 częńc iach, spolszczyła Wincenta 
matyczne z dodaniem Urywkowych parnie- > T . , j. T • tt t ^ le- 

tników autora; tom III: Poezye liryczne, limanowska, tom I i II. Lwów, Księ- 
okolicznościowe i inne pomniejsze z doda- 1 garnia polska, druk. A. J. O. Rogosza, 
niem bibliografii. \ 1879, w 8ce małćj, str. 252 i 272. 

WIERZBICKI D. dr. Ruch dzienny pręż- J 3 z j r . 
ności pary i wilgotności powietrza Zogia i Mania, opowiadanie jak to 

w Krakowie, obliczony przez adj. < grzeczne dzieci ładnie bawić się umieją, 

obs. astron. (Odbitka z IV tomu Pa- z (• kolorowanemi rycinami. Warszawa, 
miętnika Wydziału matem, przyr. Akad. na y. m. Orgelbranda, 1878, w 4ce, 
umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., s t r . 8 i 6 obrazków. 75 kop. 
1878, w 4ce wiekszśj, str. 21. ŹRÓDŁOWSKI Ferdynand dr. Die Ver- 

WILCZTOSKI Albert. Z pamiętników jahrung nach ósterreichischem Rechte, 
plotkarza, obrazki z życia przez auto- m jt yorzUglicher Berticksichtigung des 
ra Kłopotów starego komendanta, tom \ r 6 m i sc hen und gemeinen Rechts. Prag, 
I i II (Odbitka z Gazety lwowskiej). Dominicus, 1878, w 8ce, str. VII, 132. 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, s 1 ^ % 30 cn t, 

druk. Wł. Łozińskiego, 1879, w 16ce, ŻEBROWSKI Oskar. Obraz ogólny po- 
str. 238 i 203. 4 złr. 20 cnt. s t ęP u społeczeństw ludzkich, skreślił 

— Kłopoty starego komendanta, j Paris, imp. Reiff, 1878, w 8ce. 

obrazki naszych czasów, opowiadanie ( str. VI, 168. M Przewodnik bibliograficzny. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego wejdzie 
z końcem grudnia r. b. pierwszy zeszyt 

Gramatyki łacińskiej dra Zygmunta Samolewicza 

wydanie wtóre przejrzane (10 arkuszy druku, obejmujących przedmiot nau- 
kowy dla I. iii. klasy gimnazyalnej). Zeszyt ten sprzedawany będzie z przed- 
płatą na całość. Druk całego dzieła ukończony będzie najdalej w miesiącu 
maju r. 1879. 

Lwów, dnia 11 grudnia 1878. 

Administracya wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego 

plac Maryacki, 1. 9. 

Kto jest KRASZEWSKI i co zi-obił, 

książeczka luxloTva, 

napisana przez Janka Mrówkę, 

wyszła świeżo w Warszawie nakładem czytelni Jana Jeleńskiego. Cena 5 kopgek. 

Nabywać można we wszystkich księgarniach. 

' ' ■ ■■— " - ■■ ■■ ■ " ■ r ■ ■ - > - . -i ■■■■■■■■■■»»-.■■■■■• T ■■■■■■■ p ■ ■■— ■ ■ ■ ■ mm m * » 

™ -- I ■! ■ M"^ — ■!— I ■ ■■ ..-■■ I ■■■■ ... ■ ■ ■ I ■■ ■— ■ ■ - ■ I ■■ - . 

Na początku stycznia b. r. wyjdzie 

w księgarni J. K. Żupaiskiego w Poznaniu 

dzieło pod tytułem: 

Inf 1 anty Polskie 

poprzedzone krótkim rzutem oka na siedmiowiekową ich przeszłość 

przez 

Manteufila 

z przedmową J. I. Kraszewskiego. 

Wydanie nader ozdobne z wielu drzeworytami i mapami 
in 4to, arkuszy dwadzieścia kilka. 

Cena przedpłatna 30 marek* ifrak<W, 1 stycznia iŚlL \Ś NOWSZE DZIEŁA 

Jo nabycia w Uipni 

G. Gebethnera i Spółki 

w Krakowie: 

CONSTANT k s. Papież i wolność, przełożył Bronisław hr. Lasocki. 2 złr. 

Cały dochód z rozprzedaży tego dziełka przeznacza tłómacz na pomnik 
Piusa IX na Wawelu. 

GOETHE J. W. Poezye wybrane, tłómaczył Hugo Zathey. 1 złr. 

JANET Paweł. Materyalizm współczesny, przekł. z franc. przez Z. G. 
1 złr. 

KANTECKI Klemens. Artur Grottger, szkic biograficzny. 1 złr. 50 cnt. 

LELEWEL Joachim. Listy, oddział pierwszy: Listy do rodzeństwa 
pisane, tom I. 4 złr. 50 cnt. 

Listy o Rzymie do Antoniego Edwarda Odyńca przez L. G. 1 złr. 

MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie, 
historya szlachecka z r. 1811 i 1812 w dwunastu księgach. 1 złr., 
w oprawie 1 złr. 60 cnt. 

MORAWSKI Teodor. Wskazówka abecadłowa do dziejów narodu pol- 
skiego. 3 złr. 60 cnt. 

PECCI Joachim kard. (Leon XIII). Kościół i cywilizacya, tłóm. ks. 
Waleryana Kalinki. 1 złr. 

POPIEL Paweł. Do moich wyborców. 15 cnt. 

Sprawa polska jako wewnętrzna państwa rosyjskiego. 30 cnt. 

STRASZEWSKI Maurycy dr. Jan Śniadecki, jego stanowisko w dzie- 
jach oświaty i filozofii w Polsce. 3 złr* 

WARNKA Stanisław. Joachima Lelwela zasługi na polu geografii. 
1 złr. 80 ent. 

ZAKRZEWSKI Wincenty dr. Po ucieczce Henryka, dzieje bezkróle- 
wia 1574— im 4 złr, 14 Przewodnik bibliograficzny. Wydawnictwo zabawek i gier pedagogicznych 

w Warszawie 
poleca nowo wydane zabawki 

na podarki dla dzieci i młodzieży: 

Malarstwo za pomocą napryskiwania, Gra w szachy z płaskiemi chromolito- 

zabawka dla młodzieży w pudełku z przy- grafowanemi figurami i objaśnieniem. 60 kop. 

borami do malowania i objaśnieniem uźy- ,, . h , . . , 

cia. 2 ruble 40 kop. . ^mjałówka geometryczna, zabawa zaj- 

^ mująca dla dzieci i dla młodzieży z obja- 

Portrety cieniowe królów polskich, za- śnieniem i kluczem, składająca się z 12 

bawa historyczna dla młodzieży z textem tablic łamigłówki i tyluż tablic klucza. 50 kop. 
"I^ł t. Ariczvca i objaśnieniem u^voia 

(portrety podług Lessera), w ozdobnem pu- Loteryjka geograficzna, nowa gra to- 

dełku z chromolitografoWanym tytułem. ""W'** ^ dan ! e I""*", 1 " ^-6 osób 

2 rs 40 koD z objaśnieniem użycia w ozdobnem pudeł- 

ku. a rs. 

Książeczka rysunkowa, zabawka dla — Toż, wydanie większe na 2— 10 osób 

dzieci, pierwsze początki rysunku z czar- z objaśnieniem użycia w ozdobnym pudeł- 

nemi tablicami do kopiowania. 60 kop. ku. 2 rs. 50 kop. 

Układanie kwadra am i, zabawka dla Łamigłówki geograficzne według meto- 

dzieci w pudełku z kolorowanym tytułem, dy Fr. Froebla: łamigłówki planiglobu, 
1 rs. Europy, Azyi, Afryki, Ameryki, Australii, 

Mały artysta, zabawka rysunkowa, ^J!S£S ^wT' v° 8 T*' w . oz ^bnych 
poświęcona dziatwie, wydanie w ozdobnem Eft*?* ob J»* MeMem » ż y c '»- Po lr »- 

bamf? rs P koD b 80 mi ^ ry8 ° Wania ' **" - Toż mniejsze, wydanie nowe w pu- 

-* Toż; wydanie w ozdobnem pudełku d ełk ?f.^ chromoUtografowanymi tytułami 

bez przyborów rysunkowych. 1 rs 20 kop. * objasmemem użycia. Po 1 rs. 

Lot*rvil<a z histarai naturalnej nowa i Łamigłówka Królestwa polskiego, po- 

dzieży z objaśnieniem użycia, składająca lu 6 iwu " flu J iu ^ 

się z 6 chromolitografowanych tablic, wy- Wielka łamigłówka Europy w ozdobnćm 

danie drugie w ozdobnćm pudełku.. 1 rs. pudełku z objaśnieniem użycia. 3 rs. 

Do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgarniach. 

Mając zamiar w niedługim czasie wydać poemat św. p. Karola Pieńkowskiego 
p. t. „Nawróceni", poprzedzony jego życiorysem i oceną prac, z autobiografii jego 
widzę, że w Lipsku skradziono mu przekłady z Goethego „Gotz von Berlichin- 
gen tf , „Clavigo" i „Ksenie" (?), Heinego różnych poezyi 6*000 wierszy, jak również 
przekłady z Schillera i Lessing a; we Lwowie zaś „Niewolnika" i „Klątwę 
wieszcza" (Sangersflucht) Uhlanda z muzyką Beethoyena. 

Zaznaczając ten smutny fakt i zapobiegając nieprawemu przedrukowi ich 
przez jakiego pseudo-literata pod własnćm nazwiskiem , nadmieniam , że niektóre 
z tych poematów posiadam, i że upoważniony do wydania ich przez rodzinę w celu 
uczczenia pamięci zgasłego poety nagrobkiem, liczę na zbudzenie się sumienia u 
przywłaszczycieli wobec mogiły nieszczęśliwego, i zwrot wymienionych przekładów 
pod adresem moim : w księgarni W. Banarskiego w Warszawie, Krakowskie przed- 
jńieście Ner. 71. 

K. Saryuw. Kraków, i stycznia 1879. id Dzieła wydane w r. 1878 

nakładem księgarni 

Gebethnera i Wolffa 

>v Warszawie: 

Baśnie trzy: Mądry kot, Księżniczka głogu, Kopciuszek, z 19 kolorowa- 
nemi tablicami, w 4ce. 1 rub. 50 kop. 

BROSIUS J. i KOCH R. Szkoła maszynisty, podręcznik dla urzędników dróg 
żelaznych i uczniów szkół technicznych, tłóm. z niem. Ludwik Wojno, 
inżynier- mechanik, część I: Kocieł parowozu i jego uzbrojenie, ze 159 
drzewor. i 2 tabl. litogr. 

DMOCHOWSKI F. S. Krótki zbiór historyi polskiej podług najnowszych 
źródeł historycznych, wydanie nowe, poprawione^ rozwinięte i uzupeł- 
nione spisem chronologicznym i wykazem książąt z plemienia Piastów 
i Gedyminów. 75 kop. 

DU CHAILLU P. Przygody podróżnika i myśliwego w Afryce zachodniej 
przystępnie opowiedziane , przełożył A. Wrześnio wski , z 4 rycinami . 
karton. 1 rs. 20 kop., w ozdobnej oprawie 1 rs. 50 kop. 

KAMOCKA Józefa. Bądź wola twoja, modlitwy i rozmyślania na wszystkie 
dni tygodnia i miesiąca, na wszystkie uroczystości kościelne, i na 
wszelkie okoliczności życia. 1 rs. 20 kop., w oprawie od 2 rs. do 25 rs. 

KRAFFT Guido dr. Uprawa roślin gospodarskich na podstawie nauki 
i praktyki, część szczegółowa, przeł. z niem. dr. M. Laurysiewicz, 
z 136 drzewor. 2 rs. 

KRAKÓW P. Wspomnienia wygnanki, wyd. czwarte, z 6 rycinami. 90 kop. 

KRASZEWSKI J. I. Hołota, powieść współczesna, 2 tomy. 1 rs. 50 kop. 

— Jak się pan Paweł żenił i jak się ożenił, powieść. 1 rs. 

— Z siedmioletniej wojny, opowiadanie historyczne, wyd. drugie. 2 rs. 

MAYNE-REID. Porwana siostra , przekład polski przez P. S. z 7 rycinami, 
karton. 1 rs., w ozdobnej oprawie 1 rs. 20 kop. 

MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz. 60 kop. 

ODYNIEC A. E. Listy z podróży, 4 tomy. 5 rs. 40 kop. 

WENTURA de Ra ul i ca. Wzór doskonałej chrześcianki w tegoczesnym 
świecie żyjącej czyli żywot Wirginii Bruni-Granei, zmarłój w Rzymie 
w r, 1840, z włoskiego przełożył ks. Prokop. 90 kop. !(} Przewodnik bibilogra&tfiiy. \i nirtii^-.iK.fnr KALENDARZYK 

dla duchowieństwa rzymsko-katolickiego w Polsce 

na rok 1879 

*str. 254 w 16ce, oprawiony elegancko w płótno angielskie z wyciskami złoconymi 

wyszedł świeżo 

w księgarni katolickiej dra Władysława Miłkowskiego w Krakowie. 

Cena exemplarza 1 złr. 6 cnt. , z przesyłką 1 złr. 20 cnt. Drukarnia i Stereotypia 

"WŁ L. Anozyoa i Spółki w Krakowie 

przeniesiona do nowo wybudowanego lokalu przy ulicy 
Kanonnej Nr. 125, poleca się względom Szanownej Publiczności 

z doborem pism, ornamentów i papierów. 

Wykonywa roboty spiesznie po cenach umiarkowanych. 
AU T^GRÓD OWOCOWY przez Edmunda Jankowskiego, 

kandydata nauk przyr.* starszego ogrodnika ogrodu pomo- 
logicznego, w Warszawie, drukiem J. Sikorskiego, str. 408 
z 153 drzeworytami w texcie. 2 ruble. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach. Gk Gebethnera i Spółki w Krakowie 

otrzymała na skład główny: 

FRANCISZKA WĘŻYKA 
Poezye z pośmiertiiyeli i*Qk:opisóvr 

w trzech tomach, cena 6 złr. 

Tom I zawiera : Tłómaczenia klasyków : Wirgiliusza Eneidę i Sofoklesa 

Edyp król. 
Tom II: Utwory dramatyczne z dodaniem urywkowych pamiętników autora. 
Tom III: Poezye liryczne, okolicznościowe i inne pomniejsze z dodaniem 

Bibliografii. 

JANA MATEJKI 
Bitwa pod Grunwaldem 

fotografia w 3ch formatach: 

I. Format wielki (80x36 cm*, z kartonem 105x65 em.), 15 złr., z opakowaniem 
16 złr. 20 cnt. 

U. Format średni (43x19 cm., z kartonem 64x47 cm.), 5 złr., z opakowaniem 
5 złr. 60 cnt. 

III. Format mniejszy (28x12 cm., z kartonem 47x32 cth.), 2 złr.SOcnt, z opa- 
kowaniem 2 złr. 80 cnt. 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wlfiłocki. 

Z (frakami Uniwersytetu Jagiellońskiego pofl zarodem Ignacego Stelela. przewodnik: bibliograficzny 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tśi czytających i kupujących książki. 

Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości 1 l % —l l U arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr. t z przesyłką 1 złr. 24 cnt.; y, rocznie 50 
cnt., z przesyłką 62 cnt; y, rocznie 28 cnt. , z przesyłką 34 cni.; miesięcznie 
10 cnt, z przesyłką 12 cnt. — Opłata od Ogłoszeń za Uaidą y ]0 część strony 
50 cnt, za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyrainie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera 1 Sp. w Krako- 
toie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. II. -NTOTOTT7! TT FTT A ^TTT 2. 
Kraków, 1 lutego 1879(if-^C\ ANCZYC WŁ L. Portrety cieniowe kró- ] praez Władysława Kozłowskiego (c. d\£> r f^i 

lów polskich, zabawa towarzyska z tex- *■ 33-188); Krzyż nad otchłanią, stu- ' 
. r 7 . . ,, . , . S dyuin kobiece przez Deotymę (c. d., str. 

tem portrety podług wizerunków i&_i64 ); Z dziejów jeżyki polskiego, 

Lessera (Wydawnictwo zabawek i gier? objaśnienia do rozprawy W. W. Makuszewa 
pedagogicznych). Warszawa, Gebethner < p. t. „Ślady wpływu ruskiego na pismien- 
i Wolff, Kraków, druk. WŁ L. Anczyca *«**<> . storopołskie*, wydriikowan| iw cza- 
• n inrrr, < r» a - i . * ,% > sooismie rosyiskiem „oławianskii Sbornik" 
i Sp., 1879, w 16ce, str. 1 nL i 40. ££ ni, napisał Ad. Ant. Kryński (str. 
Razem z portretami 2 ruble 40 kop. 166—174); Krytyka: St. Warnki Zasługi J. 

Apostolstwo serca Jezusowego, zwią- Jl le * eła W ta JF**S fii ' P rz ?? A m 8mo ' 

tT u-* V J ai i. * i Z * \ x l lenskiego, i Goethego Poezye tłóm. przez 

zek katohcki dla tryumfu kościoła Św. U Zat g e ^ przea 6 K . Kaszowskiego (str. 

i zbawienia dusz ludzkich, intencya ) 175—184) ; Kronika naukowa, przez Bru- 
miesięczna styczeń — luty 1879. Kraków, nona Abakanowicza (str. 185—201); Kro- 
nakł. kg. Mycielskiego T. J., druk. nika miesięczna. 

Czasu, 1879, w 16ce mafój, str. 31 BEBENDT a. dr. prof. Die pomme- 
i 1 nL, 33—63 i 1 ni., z rycinami. < rellischen Gesichtsurnen, Nachtrag mit 
Po 2 cnt = 4 fenigi. (Wydrukowano s 5 Taf. in Steindruck und 1 eingedn 
78.000 exemplarzy). sHolzschn., sowie einem Yerzeichniss 

ABOT 8. Katalog dzieł nakładowych ** mmtL " 8 ^ e l r » efttnden f 4 UHd h JV*™- 

księgami w Lublinie. Warszawa, fr ne f Gesichteurnen Ans „Schnften 

druk. E. Skiwskiego, 1878, w 16ce, de u r ^^W 1 - P^jkal. ©konom Gesell- 
str XVII i 1 ni schaft*). Konigsberg, Berlin, FriedWn- 

Ateneum pismo naukowe i literackie, dei \ et u ? H 1878 > w , 4 . ce ' str - 48 l 5 
pod redakcyą J. Trejdosiewicza, zeszyt "^ <"«**«««*• 4 marki, 
styczniowy r. 1879. Warszawa, wy- . WWATOWM1 Pełli. Powieści z podań 
dawca W. Spasowicz, druk. K. Kowa- ^obyczajów krajowych przez autora 
lewskiego, w 8ce większej, str. 1—212. ^fty wydanie nowe. Poznań, drak. 

Treść: Katastrofa Patkula, przyczynek \ J - Leitgebra, 1878, w 16ce, str. 144. 
do dziejów epoki 1704—1707, przez Kazi- < 1 marka 50 fenig. 
mierzą Jarochowskiego (str. 1—22) ; To- ? Biblioteka najcelniejszych utworów li- 

^u?** 1 / ^fM 6 ^.?' ^Tt 2 R S hmiel l w " teratury europejskiej , pod kierunkiem 
skiego (str. 23—68); Polska wobec wybu-S * , • w i J, A j- 

dra wojen husyckich, napisał Stanisław redakcyi Kłosów, zeszyt grudniowy 

Smolka (str. 69 — 92) ; Herbert Spencer, { 1878. Warszawa, nakł. i druk. S. Lę- 18 Przewodnik bibliograficzny. i •> i i l ■■ 3 i . ,« ii fc. i fl *i wentala, w 8ce, str. 369 — 441, 1 — 96 \\ czcionkami Wł. Simona, (1878), w 8ce, 
i 81—96. \ str. 11 ii ni. 

Treść: Dzieła Ignacego Krasickiego, tom> Catalogus provinciae Galicianae Socie- 
HI (str. 369-441), tom IV (str. 1-96); N§- tatis Jesu ineunte anno 1879. Craco- 
dzarze, przez Wiktora Hugo, tom II (str. ^ typQgn ephemeridum Czag; 1879; 

— warszawska, pismo poświęcone < w 8ce, str. 40. 
naukom, sztukom i przemysłowi, pods CHBTJSZCZOW J. P. O drewne-ruakich 
redakcyą K. Wł. Wójcickiego, zeszyt > istoriczeskich powiestiach i skazanijach, 
styczniowy r. 1879. Warszawa, Gebe- \ XI— XII st. Kijew, typ. Uniwers., 1878, 
thner i Wolff, nakł. i druk. J. Bergera, < w 8ce, str. X, 212. 
w 8ce, str. 176 i IV tablice. \ CHYLIŃSKI Michał. Recenzya dra Au- 

Treść: W sprawie Szczerbca Bolesławo- gusta Sokołowskiego Historyi powsze- 
wesro, przez Kai etana Kraszewskiego lSe- \ ... T T ^.. A ; / /r ^ A 
werVńa Smolikowskiego, z tablicami (str. chnej, tom I: Dzieje starożytne (Od- 

1_36) ; Wpływ dróg żelaznych na ruch \ bitka z Dwutygodnika naukowego). Kra- 
ekonomiczny w Rosyi, przez Jana Blocha 5 ków, nakł. redakcyi, druk. Wł. L. An- 
(str. 37-58); Warszawa, jej życie urny- a { g 1879 w 8ce str . 8 . 10 cnt. 

słowe i ruch literacki w ci§gu lat trzy- 1 J r 7 7 7 

dziestu. od 1800—1830 r., przez K. Wł. > DIMMEL Władysław ks. Kazania przy- 
Wójcickiego (str. 59—92); Kronika lwów- > godne. Lwów, nakł. autora, druk. Gą- 
ska, przez Wł. Zawadzkiego (str. 92-107); zety naro d wej, 1878, w 8ce, str. 35. 
Voltaire i Rousseau na polu ekonomii po-< .* f 
litycznej, przez J. K. Corvin Piotrowskiego < 4U cnt ' . 

(str. 108— 117); Kronika paryska ;Korespon-> Droga do zbawienia, książka do na- 
dencya, przez Zygmunta Glogera i A. T*; > bożeństwa. Kraków, nakł. G. Gebeth- 
Przeglad piśmiennictwa krajowego i za- nera { Sp Naumburg, druk. G. PStza, 
granicznego: Malczewskiego Marya w prze- < . - ft r J c , T KA n , 7 

kładzie Alberta Zippera, napisał F J., ^ 79 ; w 16ce > str - 352 ' 50 cnt Ł 
Goethego Poezye, tłómaczył H, Zathey, ? DUNCEEB Alezander. Die landlichen przez F. J., Kilka uwag o recenzyi książki > Wohnsitze, SchlGsser uud Residenzen 
MozofiaHej zadanie", przez X. M. M. der ritterschaftlicheu Grundbesiteer in 

(str. 148—170); Wiadomości bieżące; fte-<, . , ,, ,. T .. - 

krologia. ś^er preussischen Monarchie, Lieferung w BOBBZYŃSEI Michał. Dzieje Polski *- 12 > ™T™\ Be J 1 !. n ' A ' ^^ 
„ zarysie. Warszawa, nakł. Gebethnera \j 87 \ w P° dł * n * m / oll ?> 3 ^ om( !\ 
i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Sp., °S™ fi ?> 3 * aH ? ***? ' 3 / h r om ' ł 3 
druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879 k ' textu - Po 4 markl 26 fen ^ 

w 8ce, str. 495. L Li £ feru,1 l Vr^ 1 Pr ° vinZ Po8en "' ^ 

; $65: Prov. Schlesien. 

— IJzieje ojczyste z szczególnćm Dwutygodnik medycyny publicznej, 
uwzględnieniem Galicyi , dzieło prof. rgan Towarzystwa lekarzy galicyjskich, 

Uniw. Jag do użytku wyższych po d redakcyą doc. dra. K. Grabow- 

klas szkół średnich zastosował Michał i s kiego i prof. dra St. Janikowskiego 
Chyliński. Kraków, nakł. G. Gebethnera < w Krakowie, oraz dra L. Feigla we 
i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., Lwowie, Ner 1 i 2 z dnia 1 i 15 sty- 
1 879, w 8ce, str. VII i 358. lzłr.50cnt. czn i a 1879. Kraków, druk. Pobudkie- 

BOGUSLAWSH A. von maj. Das Leben ? w i cza (A. Koziańskiego), w 4ce, str. 

des Generals Dumouriez, I Band. Ber-śj 16 i 17 28. 

lin, F. Luckhardt, 1879, w 8ce, str.j Tre ść: Badanie wody do p i c ia W cehwh 
X, 167. 5 marek. \ higienicznych, przez dra B. Lutostańskiego; 

BBAOTOWSKI Alezander ks. Trzy obra-j Kromka i rozmaitości; Statystyka lekar- 
zy w kościele zdzieskim pod Borkiem, *•? Sprawy Towarzystw; Medycyna s* : 
v . , , * ,. ~y ) do wa, przez dra Janikowskiego; Drobiazgi 

napisał ..... proboszcz borecki (Od- Ba dowo- lekarskie; Wiadomości osobowe; 
bitka z Warty). Poznań; w komisie ] Nekrologia. Kraków, i lutego 1879, > 19 — naukowy poświęcony archeologii, {Matejki ( wydanie j 2gie). Krakowy nakł. 
historyi i lingwistyce, pod redakcyą j autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 
Teodora Ziemięckiego, Ner. 1 i 2 z dnia? 1878, w 16ce, str. 29 i litografia in, 
1 i 15 stycznia 1879. Kraków, druk. < fol. z własnoręcznego szkicu J. Matej- 
Wł. L. Anczyca i Sp., w 8ce, str. 32 j ki. 30 cnt. 
i tablic 7 autografowanych. \ — Bitwa pod Grjunwaldom, objas- 

Treść : Teorya wpływów kultury feni- 1 nteny a k kartinie Jana Matiejki (Na 
ckiej, rzecz odczytana na posiedzeniach Ko- \ odwrotnój stronie tytułu : Izdanije pier- 
miśyi archeologiczne" j Akademii umiej, w d. woj rugk • kniżki w gławnom koroL 
20 maja i 11 czerwca r. z. (str. 1—17):? >• w i • \ rr ? A * «n. 

Wykopalisko we wsi Włoszakowicach, opi- gorodie Krakowie). Kraków, tipogr. Wł. 
sał i rysunkami opatrzył Romuald Erzepki S L. Anczyca i Komp., 1879, w 8ce 
(str. 17—20); Recenzye: dra A. Sokołów- < małej, str. 20 i litogr. in folio, 
skiego Historya powszechna, przez Michała \ -»>. ~ ,, i A - . n „ 13 j 

Chylińskiego (sto. 20 - 29) ; Posiedzenia — Die Schkcht bei GrUnwald und 
Akademij i Towarzystw naukowych; Bi- Tannenberg (15 Juli 1410), Erlaute- 
bliografia. s r ung zum neuesten Gemfilde des J. Ma- . 

DYDYŃSKI liaryan a Raciborska. Spra- tej ko. Krakau, Verfasser, Buchdrucke- 
wozdanie z czynności sejmu krajowego < rei des W. Kornecki, 1878, w 16ee, 
podczas sesyi. w r. 1878, wyborcom \ str. 30 i litogr. in folio. t 

swoim przedkłada poseł z mniej- > &BEE1TU. Szary dom, powieść dla 

szej własności okręgów wielickiego, l młodzieży przez panią przełożyła 

podgórskiego i dobczyckiego. Kraków, < z angielskiego Anastazya Dzieduszy- 
nakł. autora, druk. Czasu, 1879, w8cescka. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, 
małćj, str. 15. (druk. W. Dębskiego, 1879, w 8ce ma* 

ENGESTBOEM W. hr. Karta jubileu- łój, str. 142. 50 kop. 
szowa dla J. I. Kraszewskiego (bez HJBSCHBER& Alezander dr. Jan Łaski 
osobnego zatytułowania), dd. Drezno 1 \ arcybiskup gnieźnieński sprzymierzeń- 
stycznia 1879, w 4ce, ze złoconymi cem sułtana tureckiego (Odbitka z„Ty- 
brzegami. 5 marek. godnia"). Lwów, nakł. Tygodnia, druk. 

PLAUBEBT Oustaw. Pani Bovary, prze- Dziennika polskiego, 1879, w 8ce ma- 
kład z ostatniego wydania L. Kacz,s^j 8 t r . 75. 

zeszył II i III. Warszawa nakł. i druk. ' B . " 8zlachetn6j a iękn6j Ma _ 

Ti f U S ?7™\IT 8> w ' N e,0nie ' CÓrce *»» Z N «* 0lu > io 

str. i^—^»8 i^»y— 448. Piotrze rycerzu hrabiem, różne przy- 

¥!% °rZv!T Ti' / k ? C6m toij, Bmutki * pociechy, nieszczęścia, 
r 1878 (Odbitka z Przeglądu lwów- p rz / ddmianach F my ^ Bg0 świata re- 
skiego). Lwów nakl. drukarni ludowej, J rezent|]j Wadowlce nakł . i drnk . 
1879, w 8ce, str 20. 20 cnt. ^ # Pol £ m8 w ^ fctr , m 

GOGOL Mikołaj. Martwe dusze, powieść * . • -„, ./ t>^"- 

(przeŁ hr. Zygmunt KierdĄj). Po- 1 TOTOOWIBI P. Chromka DUmara 
znań, nakł. J. Leitgebra, druk. L.Merz- * ak ^tocznik dla ruskoj istoru Ki- 
bacha, 1879, w 8ce małój, str. 363. J ew > typ. Um wers., 1878, w 8óe, str. 14. 
4 marki. HTOUET ks. Z. IŁ Wstawienie się oj ca 

GOŁDA A&drzój ks. In necessariis uni- sw. Piusa IX: Cudowne uzdrowienia, i 
tas, przez autora broszury „Austrya > nawrócenia za pośrednictwem tego 

i Polska". Wiedeń, nakł. autora, druk. Wielkiego papieża, przez ż fran- 

Mechyth. (W. Heinricha), 1878, w 8ce cuskiego przełożył Edward z Sułgo- 
większśj, str. 12. 30 cnt. stówa. Lwów, nakł. ks. 0. Hołyńskie- 

90B2S0WBS1 Haryan, Bitwa pod Grun- go, druk. ludowa, 1879, w 16ce, str, 
waldem, wskazówki do obrazu Janaj*>9« 20 cnt. &ft Przewodnik Ubliograrfićzny. •■»■ .t.',; i. fyTTi^rr JAKZB A. Hauptm. Ldhr. Skizzen ans | KRAJEWSKI J. Ł Wybdr pism, wy- 
dem europ&ischen Russland, mit be- i danie jubileuszowe na korzyść jubilata, 
sondererBerttcksichtignngmilitairischer <tom VI: Powieść bez tytułu, część I. 
Verh&ltmsse, I und II Heft. Berlm, \ Warszawa, druk. J. Ungra, 1878, w 8ce, 
F. Luckhardt, 1879, w 8ce. Po 2 marki str. 2fr2. 

40 fenig. < Kreiskartea y om preussischen Staate, 

i L ^?!^^^ d i^ 0ł ^ 2 i Ti ^i" ) k herausgegeben von der kartograpM- 
lage* (1877), str. 129; II. St. Petersburg^ * & .?a ., A i * • i ™ 

mid Fronland, str. IV i 124. * schąn AWheilung der kdnigl. preuss. 

KABY1 Henryk dr. O oku kreta po - Landesau&ahuie : Kras Neuenburg, Ro- 
spolitego (Talia europaea) pod wzglę- » be '* (**• ■ Bea - Manenwerder), 0- 
dem porównawczo - anatomicznym, roJ f* ode ( R ^; Bez ' ^'f * er #J£** 
prawa habilitacyjna, z dwiema tabli- &*"*»> *>L wielkie, 1: 100-000, 8 
cami (Odbitka z IV tomu Pamiętnika barty kolorowane. Po 2 marką, 
Wydziału matem, przyr. Akad. umiej.). \ BUZEK Wenzel. Genealogiscfte Ta- 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w4ce$bellen und die wechselseitigen verwandt- 
większćj, str. 1 ni., 29 i 2 tablice ) schaftlichen Beziehungen der Regen- 
litogr. >tenhauser: Babenberg, der Przemyśli- 

Sal«d*r» Chaty, czasopism* lrto- *•»/ P | a8ten > Ar P aden > d £ Ha " s f : 

wego wychodzącego we Lwowie, rok Ani ou, L^enburg, Jagajlo Wąsa Haba- 

X, na r. p. 1879. Lwów, nakł. ks. O. b ™£ uiidLothringen, Tabor Jansky, 

Hołyńskiego, drukarnia ludowa, 1878, 187 «> tahI - ko,or - w kiełkiem fol. 2 

w 8ce, str. 96 i 14 kart ogłoszeń. > z * r - . 

35 cn t \ Królewszezyany naaze gazie się po- 

— 'ludowy Wieńca i Pszczółki, pi- ««ały? Regestr czarny czyli tabela 

aemek politycznych ludowych, na r. p. wszystkich dóbr koronnych i ducho- 

1879. Lwów, wydawca ks. Stanisław wn y ch w części Polski przez dom bran- 

Stojałowski, druk. K. Budweisera, denburski Prusami południowemi na- 

(1879), w 4ce, kart ni. 11, str. i -^anej, w nagrodzie rozdarowanywten- 

107 i kart ni. 6. > czas, gdy minister Hoym od 1794 aż 

•..«.-«.-„-. .i .x i? • a • i. nu s*o 1798 roku tą prowincyą zarządzał. 
ZABASOWSn Honta. Fnednch Cho- poz kŁ * * druk £ Leitg \ br% 

Tm PoLn ChoTns unćTd rtc "m! ł879 ' w8cemał ^ str ' 32 " 80 feni S 

lirten OrTeinal-SdscZift Minea" "e - KronikjŁ rodzinna P od "dakcyą A. 
lirten ""g'^1 m ™ 8Ch "" 8e . ,ne8 ™ z Ch. Borkowskiej, Numer 1 z dnia 1 
moll - Praeludmms (Op. 28Nr.4),zweite< . . iołnm.i..™» j m tu7;«™ 
i, «• v v -i. f j -i. s stycznia 1879. Warszawa, druk. M Aiem- 

gaazlich umgearbeitete und mit neuen s, . . • m- -m- i i • ~ _. a . 
5. ..... P , ... A , > kiewicza i W. Noakowskiego , w 4ce, 

Origmalbrieren bereicherte Ausgabe. „„ ° ' ' 

Dreaden, Riea, 1878, w 8ce, atr. VIII, 8 r ^ eś<$ ; Parafraza psalmn XLVj wiersz A. 
388. 9 marek. I E # Odyńca; Ludzie i rzeczy z czasów od- 

SABŁOWICZ Jan. Słoworód ludowy J2?* g ? ia ; : L T ^* ft , B Czwnolesia, ptzea te. 
(Odbitka ^ Dwutygodnika -auko^ego). Si^ ez D S^fcó^a StyfL- 
Kraków, nakl. redakeyi, druk. Wł. Jb. SZC zyński6j, przez V; Korespondencya 
Anczyca i Sp., 1878, w 8ce, str. A8ł\ z Londynu, przez S. D.; Zwiereiadtowiar za- 
i i D i a ? gadka, przez Beotymę; Silva rerum; Ne- 

Solady na Rożdestwo ChryBtowoje. krolo ff ia - . 

Lwiw, nakł. i druk. 8tau*op. I^t, % ~ ™*>. Ner * z **» J{ ^f 111 * 
^o^o ** i. i»o • o -i i 1879. Tamże, w 4ce, str. 66 — 64. 

1878, w 16ce, str. 78 i 2 ni. TltM . Hrab ^ a Zofia z ^^1^^ Po . 

— Toz, tamze ; 1878, w loce ; <tocka, wspomnienie pośmiertne; Pbgadanka 
0tr. 56* )q trzęsieniach ziemi, przez Ignacego Do» Krttótr, 1 htcgo 1670. W umai • i u i aieike; Postęp ntik ipołecwiytA; Nowsze ?<5za (A Koziańskiego), 1878, w 8ce, 

publikacye francuskie z zakresu historyi \ głr fin 2fi mf 

nlozoni; Słówko o zabawkach dziecinnych, J 

przez M. J. Z.; Nie mów, wiersz Czesława; llteiaciosłow narodnyj ruskij na rik 

Koresposdencya z Rzymu, Jerozolimy i Pe- 1879. Kołomyja, czerenk. i nakł. 1L 

teraburga; Zwierciadlana zagadka, przez Biłousa, 1878, w 4ce, str. 86 ni. 

Deotyraę (c. d.); Silva rerum. s 

fczywdy kościoła polskiego pod ber- L Nabożeństwo dziesięciodniowe do N. 

lem rosyjskióm: Urzędowe dokument* l**?** ^Ł-J.** 1 ?° g V » 7* 
ze sekretaryatu stanu Stolicy apostoł- \??}> r \ r ^7 (Biblioteczka reli^jna toni 
skićj, tyczące sie prześladowania ka - J 1 )' Pel P h " * G^wałd, nakł ' J ' *J' 
tolików w>olscei w Rosyi i zerwa- R ° o f* ' ,**£ St * omana > ^ 
nia stosunków dyplomatycznych z rzą- w 32ce > str ' 66 2 r y c,fl * 25 fen! ^ 
dem rosyjskim. Lwów, nakł. ks. 0. Ho- HBCZW Iwan. Przybłęda, powieść 
łynskicgo, druk. ludowa, 1878, w 8ce, ukraińska, z rusinskiego przełożył St. 
str. 31. 25 cnt. j^ 2 - Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 

KTODYŚ Floryan ks. (przeor 00. Pauli- 1878 > w 8ce > 8tr - 232 - s marki - 
n$w krakowskich). Zbiór nabożeństwa dla | Niwa dwutygodnik poświęcony spra- 
wygody wiernych katolików, wydał X. ł wom społecznym, naukowym i litera- 
F. K. (na pamiątkę uczczenia 800 let? ckim pod redakcyą Mścisława Godlew- 
nej rocznicy śmierci św. Stanisława), s skiego, zeszyt z dniał stycznia 1879. 
Kraków, staraniem i nakł. autora, druk. \ Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce, 
Czasu, 1879, w 8ce małej, str. XX \ str. 1—80. 
i 424. \ Treść: Obrachuuek za rok 1878, przez 

LISZE X. dr. Mision secreta del em- \ ; Lm \ Reńskiego (str. 1-17); Polityka 
str 16 J 3 1G29 sdnicza, przez Juliana Ochorowicza (str. 

\ 37—47) ; O powieściach T. T. Jeża z rzu- 

MADSJSZI Stanisław dr. Układacie s tera oka na powieść w ogóle, studyum 

kontraktów, systematyczne studya z pra- Elizy Orzeszkowej (str. 48—66); Sprawy 

wa cywilnego, tudzież wysnute z niełi ^żące, prze* Jacka Soplicę (str. 66-76); 

i j* i . i A W sprawie Towarzystwa zachęty pracy, 

wskazówki praktyczne, przez no- , igt J^^y Henryka Wiedeńskiego (str! 

taryusza, tom I. Kraków, nakł. autora, s 76—78); Rozmaitości. 

druk. W. Korneckiego, 1878, w 8ce, _ Toż, zeszyt z dnia 15 stycznia 

str. 7 ni. i 228. 1879. Tamże, w 8ce, str. 81—152. 

MALINOWSKI Mlecislaus. Ueber Thy- Treść : W sprawie oświaty i wyehowa- 
reotomie zur Entfemung intralarynge- nia, I. Szkoły prowincjonalne prywatne, 

aler Neubildungen, InauguralDisserta- E rz £ z J 1 ?^*™ Łagowskiego (str. 81-94); 

„ . tt \ . ofl0 \ Polityka brandenburska, przez K. Jarochow- 

tion> Bresiau, Koebner, 1878, w 8ce, L M ^ (c> d> str . 95-.110) ; Opowieściach 

Str. 28. 1 marka T. T. Jeża, studyum Elizy Orzeszkowej 

. MABYAH M. Primavera, powieść, (c d., str. 111-^127); Z galicyjskich szia- 

z francuskiego przełożył M. Maryan. ^» JK 68 J s ^ isław . a Ornowskiego (str. 
r» . 1 1 • j 1 t t -i. u < 128— 138); Sprawy bieżące, przez Jacka 

Poznań, nakł. 1 druk. J. Leitgebra, Soplicę; Ruch literacko naukowy, przez 
1878, w 8ce, str. 228. 2 marki 50 P. Ch. 

fenig. I OBACBNYJ 0. Pubłyczna prodaż, do- 

UIKOŁAJ ks. Reformat. Scharakteryzo- j datok do tretoi czasty Studii na naszim 
wanie miłości świętej, napisał X. M Ą cerkowno-narodnim poły* Lwiw, nakł. 
Kraków, nakł. autora, w komisie dra <K. Bałabana, druk. im. Szewczenki, 18 78, 
WŁ Miłkowskiego ; druk, Pofondkiewi- 1 w 8ce ; str, 28, 22 Przewodnik bibliograficzny, ' 0CB0E0WI0Z Julian dr. Pogadanki i PBBEOWSB S. dr. Godne uwagi na- 
spostrzeżenia z dziedziny fizyologii, psy- stępcze objawy rany postrzałowej krę- 
chologii, pedagogiki i nauk przyrodni- gosłupa w okolicy szyjowej, rzecz od- 

czych, przez docenta psycholo- \ czytana na posiedzeniu warszawskiego 

gii i filozofii natury w Uniwersytecie i Towarzystwa lek. w d. 19 listopada 
lwowskim. Warszawa, nakł. A. Kowal- 1878 (Odbitka z Gazety lekarskiśj). War- 
skiego, druk. K. Kowalewskiego, 1879, szawa, druk. Gazety lekarskiój, 1878, 
w 8ce, str. 366 i 2 ni. 1 rubel 50 kop. w 8ce, str. 35 i 1 ni. 

OLSZEWSKI Stanisław dr. Krótki rys < Pieśni weselne dla młodzianów i dru- 
wycieczki geologicznej we W. księ-sżbów w czasie aktu ślubnego, z do- 
stwie krakowskiem, skreślił ..... słu- \ datkiem oracyi i życzeń weselnych, 
cbacz c. k. Akademii górniczój w Leo- > wydanie 5 pomnożone. Poznań, J. Cho- 
ben. (Odbitka z XII tomu Sprawozdań ł Ciszewski, druk. H. Schmaedickiego, 
Komisyi fizyogr. Akademii umiej, za \ 1879, w 32ce, str. 64. 30 fenig., 
rok 1877). Kraków, druk. Uniw. Jag., sw oprawie 40 fenig. 
1879, w 8ce, str. 39 i 2 tablice litogr. > PLATO. Dzieła, przekładał z gre- 

— Spis minerałów znanych z W. jckiego Antoni Bronikowski, tom II. 
księstwa krakowskiego (Odb. z XII \ Poznań, J. K. Żupański, druk. J. I. 
tomu Sprawozdań Komisyi fizyogr.). \ Kraszewskiego (dr. W Łebiński), 1879, 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, >w 8ce, str. 1 ni., 404 i 3 ni. 6 marek, 
str. 3. ł Pomniki starodawne prawa polskiego, 

OŹEGALSEI Józef. Uwagi myśliwskie < tomu V część I (tytuł tymczasowy): Re- 
dlą wszystkich myśliwych i właścicieli \ rum publicarum scientiae, quae seculo 
dóbr ziemskich w Galicyi jako tóż>XV in Polonia viguit, Monumenta lite- 
w Królestwie polskićm. Kraków, nakłJraria, editionem curavit Michael Bo- 
autora, druk. W. Korneckiego, 1879, <brzyński, in supplemento Statuta syno- 
w 8ce, str. 16. 25 cnt. \ dalia Andreae, episcopi Posnaniensis, 

PAWŁOWSKI J. łT. Die Provinz West- > edidit dr. Udalricus Heyzmann. Cra- 
preusen in ihrer geschichtlichen, cultur- i coviae, sumptibus Academiae literarum, 
historischen und sprachlichen Entwicke- < typis VI. L. Anczyc et Soc, 1878, 
lung von den altesten historischen Zei-sw 4ce, str. 2 ni, 9 — 316 i XL. 6 złr. 
ten bisjetzt, mit 2 historischen Karten) Treść: Tractatus de natura jurium et bo- 

und dem Wappen Westpreussens. Dan- n ? ru ™ T e 4r et de r e ? ormatione **&* ac 

• mu r» ^.t *or,i\ o j. vm < eius Reipubhcae regimme, quem m lucern 

zig, Th. Bertlmg, 1879, w 8ce, str. XIII, edidit St am 8 laus Zaborowski, regni Polo- 

295 i 1 ni. 3 marki. niae thesauri notarius (str. 9—104) ; Claris- 

PELESZ Julian dr. Geschichte der \ simi baronis Joannis Ostroróg, juris utri- 
Union der ruthenischen Kirche mit ™<l ue doctoris, Monumentom pro comi- 
t> j .. lx x r# •*. v *<tiis generahbus regni sub rege Casimiro 

Rom von den altesten Zeiten bis auf pro R e i pu bJicae ordinatione congestum (str. 

die Gegenwart, von Lemberger 105-144); Magistri Pauli Vladimiri Trac- 

Metropolitan-Consistorial-Rathe,PfarrerUatus de potestate papae et imperatoris 

zur heil. Barbara und Rektor des griech. jespectu infidelium nec non de ordine 
i ai t ł n j. i a • • w 1 Cruciferorum et de bello Polonorum con- 

kathohschen Central-Seminars in Wien, tra dict0B fratre8? traditi oecU menico Con- 

I Band: Von den Sltesten Zeiten bis < stantiensi concilio, accedit liber De doctrina 
zur Wiederherstellung der Union der i potestatis papae et imperatoris, editus con- 

ruthenischen Kirche mit Rom 1595. j™ f aulu ™ Y] ?£ m{ l\£ er J }™ nem F$- 

mi ^ , j tt i j ir r.'^ s kenberg (str. 145—316); Statuta synodaha 

Wien, Druck undVerlag der Mechitha- Andreae, episcopi Posnaniensis, seculo XV 
nsten - Buchdruckerei (W. Heinrich), s confecta (str. I— XL). 
Mayer et Comp., 1878, w 8ce, str. 2> POPIEL Józef. Kolegium polskie w Rzy- 
nl., 638 i 2 ni. 4 złr. 52 cnt. >mie (Odbitka z Przeglądu polskiego). Kraków, 1 lutego 1870. g$ Kraków, druk, Caasu, 1879, w 8ce,$ Przeclad polityczny, przez Alexandra Szu- 
Btr. 24. jkiewicza (str. 164—180). 

Prawda (czaśtf literaturno naukowa), J 1 "* ^* n » ukow y * literacki pod 
rocznyk XI tom II, pid redak. Mar- redakc yi Władysława Łozińskiego, ze- 
kiła Zełechiwskoho. Lwiw, nakł. i drak. «** s^oiowy r. 1879. Lwów, druk. 
im. Szewczenki, 1878, w 8ce, str. 252. W *' Łozińskiego, w 8ce str. 1 — 96. 

- . ' !• ? ^ '. ^ , ? Iresc: Szlazacy w Polsce: I. Adam 

Propaganda socyahstyczna między lu- S chroeter, przez Zygmunta Węclewskiego 

dem wiejskim (Odbitka z Czasu). Kra- > (str. 1—20); Józef Korzeniowski, przez K. 

ków, druk. Czasu, 1879, w 8ce małej Ą Kanteckiego (str. 21—45); Jerzy Ossoliń- 

str. 57. \ sk i cześć II, przez dra Kubalę (str. 46— 

m , j i m ,. mn ^i «:™~ a „i > 64); Mendli Girej, chan Tatarów perekop- 

Przegląd lwowski, pismo dwutygo- gk fc h> przez Kazimierza Pułaskiego (s&. 

dniowe poświęcone sprawom religijnym, 65-89); Kronika literacka: Kostomarowa 
naukowym, literackim i politycznym, i Bohdan Chmielnicki, przez K. Kanteckie- 
pod redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, < &° ( str * 90—96). 

zeszyt z dnia 1 stycznia 1879. Lwów, BADZIEJEWSKI St. ks. Prawdy wiary 
drnk. ludowa, w 8ce, str. 1-76. l obyczajów, przez lic. Św. teo- 

Treść: Rozwój kwestyi wschodniej: II. lo ? n - p oznań, nakł. wydawnictwa im. 
Prawosławna Rosya (str. 1—8); Wielka S ks. Fr. Bażyńskiego (Wł. Simona), 
księga, powieść Sewera (c. d, str. 9-17); 1878, w 16ce, str. 2 ni. i 244. 1 marka. 
Zemsta Żyda (c. d., str. 17-23); Głosy o BADZIWIŁŁ Edmund książę. Canossa 
wojnie domowej z końcem r. 1878 (str.? , ?r JTff. «*w. v ^» 

24-43); Listy z Wiednia, przez ks. Z. oder Damascus ? Eme Lebensfrage fiir 
Czerwieńskiego (str. 43—49); Listy z Rzy- s das Deutsche Reich. Berlin, Germania, 
mu; Notatki literacko-bibliograficzne; Wia- < 1879, w 8ce, str. 60. 1 marka. 
t^Mk!^ katolickiego; Nekrolo- _ Do Kanossy czy do Damaszku? 
gla L Toż*' zeszyt z dnia 15 stycznia k ™»tya żywotna dla cesarstwa nie- 
1879. Tamże, w 8ce, str. 77-152. mieckiego, napisał poseł bytom- 

Wigilia mojego dziadka (z warszaw- skl > <»*<>Dek parlamentu niemieckiego, 
skiego Echa), przez Romana Gryfa (str. ?z niemieckiego przełożył ksiądz %*. 
77—83) ; Rozwój kwestyi wschodniej : n. Poznań, nakł. autora, czcionkami i 
^awosławna Rosya, przez i Juliana Klaczkę w kom i 8ie drukarni J. Leitgebra, 1878, 
(dok., str. 83—89) ; Socyahzm albo chrześ- < * « i • * * • i 

ciaństwo (str. 89-96); Wielka księga, po- w 8ce > str - 2 nL 1 56 - 1 marka, 
wieść Sewera (c. d., str. 96—105) ; Zemsta ? Revue Slave, pod redakcyą A. de 
Żyda (c. d., str. 105-108); Listy z Wied- Fontaine, Ner. VII i VIII z dnia 15 
J* V™ z ł k8 ' Z -Czerwieńskiego (str ^108- grudnia 1878 i x stycznia 1879 r. 
121) ; Listy z Rzymu, przez K. T. (str. < vV . j T • xt i i • o 

121-129); Listy z Krakowa, przez j. Varsovie, imp. de J. Noskowski, w 8ce, 

(str. 129—133); Ze świata katolickiego A str. 225—442 i 1 ni. 
przez X. E. P. (str. 133—139); Notatki) Na str. 225— 260 : La littćrature populaire 
literacko-bibliograficzne (str. 139 — 141); sen Pologne, chants rustiąues, par Jules 
Zofia Arturowa Potocka, przez P. P. (str. \ Mień; str. 389—399: L'Arabe, poesie tra- 
141 — 145); Kronika. ćduite de Słowacki par J. Mień; str. 418— 

— polski pod redakcyą dra Ign. i 19 ;. Pńmevfcre, poesie de Mickiewicz, tra- 
ci, ł i • 4. x • i duction de Sylvere Granvil. 
Skrochowakiego, zeszyt styczniowy z r. B0STINE . Der 8chwarze i wan oder 

18(f W 6 ' dieRached-yerstossenen^eineGeschich- 

8 ^. a' n -tt xi u-s*© aus den russisch-polnischen Wal- 

Tresc: Gaj us Lucy li u s, satyryk rzymski < , . a ./ t» j 

z czasów Rzeczypospolitej, przez Kaziraie- dern > neuester Sensationsroman, Band 
rza Morawskiego (str. 3—32); Austryacka^I Heft 1 — 4. Neusalza, Oeser, 1878, 
polityka Zygmunta IH, przez Augusta So-> w 8ce, str. 1 — 128 z kolor, rycinami, 
kołowskiego (c. d str 33-70); Koriolan Zet 20 feni 
Szekspira, przez Stanisława Tarnowskiego < _ J v ..... rr ji T x_i 

(str. 71—141); Kolegium polskie w Rzy- ] ROTHE Adolf dr. Król Lear, studyum 
mie, przez Józefo Popiela (str. 142—163); * psychologiczne (Odbitka z Niwy). War- S4 Praewodnik bibliograficzny. wttimtm szawa, druk. Wł. Dębskiego, 187^, i Śpiewnik polski, tom I zeszyt 2 i 3 
w 8ce, str. 44. u Biblioteka Mrówki, tom 65 i 66). Lwów, 

Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń > Księgarnia polska, druk. Gazety naro- 
Wydziałn filologicznego Akademii umie- \ dowej, 1879, w 16ce, str. 99 — 192 
jętności, tom VI. Kraków, nakł. Aka- < i 195 — 282. Zeszyt po 20 cnt. 
demii, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, s Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimna- 
str. 3 ni , 435, XVIII i 1 tablica litogr. śzyum w Przemyślu za rok szkolny 1878. 
3 złr. | Przemyśl, druk. Żupnika i Knollera, 

Treść: liczebnikach w języku staro-? 1878, w 8ce, str. 62. 
polskim, jako przyczynek do' historyi ję- Treść : Flora leśna okolicy Przemyśla, 
zyka polskiego, przez dra Antoniego Ka- prz ez nauczyciela Bolesława* Kotule (str. 
linę (str. 1—73) ; Wawrzyniec Korwin z, No- 3.-41 ) . Wiadomości szkolne, przez cfyrek- 
wegotargu. poeta szlaskl z końca XV wiekuj torą Tomasza Polańskiego (str. 42—62). 
przez dra Karola Mecherzyńskiego (str. > _ stenograficzne z rozpraw na zero- 
74—100) ; Studya do historyi retoryki za> ^ . j u * ji u 

czasów Augusta, przez Kazimierza Moraw- madzemu przedwyborczym dla wyboru 
skiego (str. 101 — 130); Gwalter Burley delegata do Rady państwa z grupy 
i Marcin Bielski, przez dra Wł. Wisłockiego i większych posiadłości w Brzeżanach 

(str. 131-182); Rys dawnych dziejów Wy- dnia 11 grudnia 1878. Lwów, nakł. 
działu lekarskiego Uniwersytetu Jagiellon- 5 ™ fl ,,. T ., ,, i0fT0 

skiego od założenia tegoż w r. 1364 aż F - Solskiego, I związkowa druk., 1878, 

do reformy dokonanej przez Komisyą edu- j w 8ce, str. 43. 

kacyjnę, w r. 1780, część I, od założenia j — z czynności Zakładu narodo- 
Uniwersytetu aż do końca XVI stulecia, wego i m j €11 j a Ossolińskich za rok 1878: 
skreślił prof. dr. Józef Oettinger (str. 183 — ) T . ,1 » 1 1 i • n t* 1 • u 
424); Uwagi nad rozprawa profesora Maxym. Lwów > druk - nakładu im. Ossolińskich, 
Curtze w przedmiocie pisowni imienia i na- < 1878, w 8ce, str. 70 i 2 ni. 
rodowości Witka, autora Optyki z Xliii Na str. 22— 33: Zbigniew Ossoliński, wo- 
wieku, skreślił T. Żebrawski (str. 425 — 436);>jewoda sandomierski, przez dra Wojciecha 
Sprawozdania (str. I— XVIII). ^Kętrzyńskiego. 

SABOWSEI Wł. Mierniki czyli koła > Staroobriadec. Kołomyja, trudamy i iz- 
miernicze, przyczynek do teoryi kart ? datelstwom Nykoły Czerniszewa iz Bi- 
geograficznych (Odbitka z V tomu Roz- <łoj Krynyci, typogr. M. Biłousa, 187$, 
praw i sprawozdań Wydziału matem. \ w 8ce, str. 24. 

przyr. Akad. umiej.). Kraków, druk. I STOECH Artur. Na około świata czyli 
Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 5. ? pogoń za szczęściem, przez prz«- 

SAUtfDEES. Izrael Moor, powieść \ kład Władysława Sabowskiego, tom I. 

przez z angielskiego przełożył*^*. I Kraków, nakł. 8. Landaua, druk. W. 

Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, s Korneckiego, 1878, w 8ce, str. 295. 
1878, w 8ce, str. 271. 4 marki. j — Toż, tom II (zeszyt 7). Tamże, 

SAWICZ! Edward dr. Zakład leczni-jw 8ce, str. 32. Zeszyt po 30 cnt. 
czy „Ftlrstenhof" w Styiyi górnej, przez < SCHlflD ks. kanonik. Nagroda cnoty, 

prymaryusza szpitala powsze- s trzy powiastki wyjęte z pism 

chnego we Lwowie (Odbitka z Prze- > opracował Józef Chociszewski (Anzelm 
glądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. ? w tureckiej niewoli ; Lekarz cudowny 5 
Jag., 1878, w 8ce, str. 15. <Jak Bóg nagrodził miłość Antosia dla 

SCELZPF. Wykład popularny nauki s matki). Poznań, nakł. i druk J. Leit- 
gospodarstwa wiejskiego (dzieło uwień- < gebra, 1878, w 16ce, str. 168. 75 
czone nagrodą konkursową), z ósmego < fenig. 

wydania niemieckiego przełożył Wła- TBATCZYŃSKI Jfaef (radca miejski), 
dysław Noskowski, z 314 figurami w tex-> Interpelacya z dnia 5 grudnia 1878 r. 
cie. Warszawa, nakł. B. Oassiusa, druk. 1 w sprawie Sukiennic na posiedzeniu 
J. Noskowskiego, 1879, w 8ce, str. < Rady miejskiej. Kraków, druk. Wł. L. 
IX i 643. 4 ruble. < Anczyca i Sp., 1879, w 4ce, str, 4 ni. Kraków, 1 lutego 1879 25 Trudy etnograficzesko-statisticzeskoj jski, nakł. autora, Bydgoszcz, druk. A. 
ekspedicii w zapadno-ruskij kraj, sna- 1 Dittmanna, 1879, w 16ce, str. 47 i 
riażonnoj imp. rns. geogr. Obszcz. jugo- < 1 ni. 

zapadnoj atdieł: Matieriały i izaledowa- Dochód na budowę kościoła w Samo- 
nija, sobrannyje P. P. Czubinskira, tom > klęskach. 

n, izdannoj pod nabludienijem P. A. ZALESKA Marya Julia. Wieczory 

Hiltebranta. 8. Petersburg, typ. A. Tran- (czwartkowe, opowiadania o cudach przy- 
szela, 1878, w 8ce, str. 688. 3 ruble, j rody i znakomitszych odkryciach nau- 

WEECHBATSZU Iwan. Kicz pro jkowych dla młodego wieku, wydanie 

Hryhoryja Kwitku Osnowianenka, wy- trzecie uzupełnione z uwzględnieniem 
hołoazena na weczernyeiaoh w soti ro najnowszych odkryć i drzeworytami 
kowyny rodyn pysatela uładżenych ozdobione. Warszawa, nakł. Gebethnera 
w sały Narodnoho domu. Lwiw, peczat. i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Sp., 
im. Szewczenki, 1878, w 1 6ee, str. 40. druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, 

WIELOGŁOWSEI Walery. Podróż po w 8ce, str. 344 i 1 ni. 
szerokim Awiecie, czyli jak jest gdzie ZALEgEI Antonl Teatr krakowgki 
indzie a jak u nas? napisał dla ludu w 1877/8 rokn (Odbitka z Przeglądu 
wiejskiego .... wydanie drugie. Kra- polskiego ). Kraków, druk. Czasu, 1879, 
ków, nakł. G. Gebethnera i Sp., War < w g ce g ^ r ^ 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. Wł. ś ' ' ± ' " * .^«« 

L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce, atr.L ~ T ° Ż ' tamŻe > 1879 > W 8ce > 8tr - 
106. 25 cnt. Mb ' 
Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce,^ tr 47 * 60 fenig ' 

str. 144. 30 cnt ZIELENIEWSKI Micbał dr. O ruchu i 

WILKOSZA Paulina z L. Dwa śluby, j rozwoju c. k. zakładu zdrojowego w Kry- 
powieść, z dodatkiem powiastki Pró- \ ™y- Kraków, nakł. c. k. Zarządu zdro- 
żność ukarana. Poznań, nakł. J. Cho- .fow«go, druk. Czasu, 1879, w 8ce du- 
ciszewskiego, czcionkami H. Schraae-<^J> B ^ r * 68. 
dickiego, 1879, w 8ce, str. 82. 1 marka. \ ŹY0HLIŃS2I Teodor. Złota księga 

— Prima Aprilis, komedya w je- > szlachty polskiej, rocznik I. Poznań, 
dnym akcie. Poznań, nakł. J. Chociszew- \ nakł. i druk. J. Leitgebra, Warszawa, 
skiego, czcionkami H. Schmaedickiego, < Gebethner i Wolff, 1879, w 8ce wiel- 
1879, w 8ce, str. 27 i 1 ni. 60 fenig. kiej, str. 4 ni., 400, 5 tablic in folio 

Wintar Paweł powieść z angielskiego, > i 1 rycina. 10 marek, 
przez *,*. Poznań, nakł. i druk J. Leit- 1 Żywot św. Patrycyusza, arcybiskupa 
gebra, 1878, w 8ce mał^j, str. 343. < i apostoła w Hibernii, pisany przez 
4 marki. sJocelina mnicha, Probusa Jolandczy- 

WBTJBLEWSZIJ A. Swiedienija o Ru-ska, Rycharda Stanichursta i wielu in- 
si, wstrieczajuszczija sia w Chroń ikie \ ny eh (żył około r. p. 458), przedruk 
polskawo letopisca Martina Galla. Ki < oryginalny z dzieła obszernego p. t. 
jew, typ. Uniwers., 1878, w 8ce, str. 18. ) Nowe żywoty św. Wadowice, nakł. i 

WYDEBZOWSEI A. ks. Męczennicy, na- druk. Fr. Fołtyna, 1878, w 16ce, 
pisał drugie wydanie. Samoklę- ( str. 63. M Przewodnik bibliograficzny. U II » mm w 
Nakładem Towarzystwa pedagogicznego wyszła: 

Gramatyka języka łacińskiego dra Zygmunta Samolewicza 

wydanie drugie, we Lwowie 1879, 

Część I, str. 160, obejm, przedmiot naukowy dla I i II klasy. 

Cena 2 złr. z przedpłatę, na całe dzieło, i jest do nabycia w Administracyi 
wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego, plac Maryacki 1. 9, I piętro, 

tudzież we wszystkich księgarniach. Od 1 stycznia r. 1879 zaczął wychodzić w Paryżu, nakładem księgarni librai- 
rie des sciences naturelles pod redakcyą A. Bouviera, miesięcznik bibliograficzny 
poświęcony Historyi naturalnej: 

Guide du naturaliste, reyue bibliographiąue des sciences 
naturelles, bulletin mensuel, par A. Bouvier: Zoologie, gśologie, 
botaniąue. 

Prenumerata roczna z przesyłkę 6 franków 25 centim. Adres wydawnictwa: 
Paris, librairie des sciences naturelles, quai des Grands- Augustins, 55. 

Rzadkości bibliograficzne 

do nabycia 

w księgarni katolickiej dra Władysława Miłkowskiego 

(Kraków, róg ul. św. Anny i Rynku głównego) : 

Biblia na pergaminie in folio, rękopis łaciński z końca wieku XTVgo, w oprawie 
starożytnej odnowionej, zawiera część od Izajasza proroka do ksiąg Machabe- 
uszów. Cena 100 złr. 

Biblia in folio, drukowana r. 1478 w Norymberdze u Antoniego Coburgera, z pię- 
knie złoconymi i malowanymi inicyałami, w oprawie starożytnej odnowionej. 
Cena 50 złr. 

Mszał krakowski in folio, tak zwany mszał kardynała Fryderyka Jagiellończyka, 
drukowany około r. 1494/5 nakładem mieszczanina krakowskiego, Jana Hallera, 
u Jerzego Stuchsa ex Sulczpach w Norymberdze, z pięknie złoconymi i malo- 
wanymi inicyałami i rycinami, i z Kanonem na pergaminie wewnątrz, w opra- 
wie starożytnej odnowionej. Cena .75 złr. 

Mszał gnieźnieński zr. 1555 in folio, p. t. „Missale Ecclesiae et provinciae 
Gnesnensis", drukowany r. 1555 w Moguncyi „in officina Francisci Bohemi" 
nakładem mieszczanina i księgarza poznańskiego Jana Patrui, z Kanonem we- 
wnątrz na pergaminie. Cena 75 złr. 

Jose pni Flavii Historia de antiquitate et De judaico bello in folio, wydanie pier- 
wsze (z r. 1475) dobrze zachowane, z wyjątkiem dwóch kart ostatnich, które 
są facsimilowane, Cena 60 złr. Kraków, 1 lutego 1879. »ł -.■— KONKURS HISTORTCZNT. Towarzystwo przyjaciół nauk w Poznaniu ogłasza następujący konkurs: 

„Pogląd na dzieje Słowian zachodnio-północnych między Elbą a 
granicami dawnej Polski, od czasu wystąpienia ich na widownią dzie- 
jową aż do utraty politycznego bytu i znamion narodowych". 

W rozwiązaniu tego zadania pożądany jest szczególny wzgląd na: 

a) związek etnograficzny między pomienionemi plemionami słowiań- 
skiemi a ludnością Polski Piastowej; 

b) stan kultury tychże plemion w owej epoce, mianowicie z rzutem 
oka na religią, zwyczaje i obyczaje, ' ustrój polityczny i społeczny, 
na stan rolnictwa, przemysłu, handlu, budownictwa i sztuki ów- 
czesnej w ogóle; 

c) zewnętrzny przebieg dziejowych wypadków, ze szczególnóm uwy- 
datnieniem wydarzeń, które spowodowały w różnych stronach Sło- 
wiańszczyzny północno-zachodniej ostateczną zagładę rozmaitych 
plemion ; 

d) wreszcie stosunek między temi plemionami a Polską. 

Praca wyczerpująca w zupełności przedmiot ten, oraz mająca od- 
powiednie zalety układu i stylu a obejmująca przynajmniej 25 arkuszy 
druku w dużej ósemce otrzyma 1.500 marek nagrody. 

Jeśliby między nadesłanemi taka się nie znajdowała, wtedy roz- 
prawa względnie dobra, to jest odpowiadająca przynajmniej głównym 
warunkom zadania, otrzyma 900 marek nagrody. 

Pozostałe 600 marek zostaną albo w całości przyznane dziełu naj- 
lepszemu po poprzednióm, albo tóż rozdzielą się miedzy rozprawy przy- 
najmniej częściowo przedmiot wyczerpujące. 

Prace nagrodą uwieńczone pozostają własnością autorów, którzy 
jednakże będą obowiązani ogłosić je drukiem w przeciągu roku po otrzy- 
maniu nagrody. Gdyby tego nie spełnili, zarząd, jeśli uzna stosownóm, 
ogłosi je swym kosztem na dochód Towarzystwa. Manuskrypt przeto 
musi pozostać w rękach zarządu. 

Każdy rękopis opatrzony być winien dewizą lub jakim innym 
znakiem, a nazwisko autora dołączone w zamkniętej kopercie z równćm 
oznaczeniem. 

Ostateczny czas nadsyłania oznaczony na dzień 1 października 
1879 roku pod adresem: 

Hieronim Fcldmanowski w Poznaniu, ul. Młyńska 25. 

Zarząd Towarzystwa przyjaciół nauk poznańskiego, 68 Przewodnik bibliograficzny. 

— il ■ im*fmś*m*łg> ' *ii—wi>Mt—- mm* | r i 1 1 . i j i - u ir »j KONKURS DRAMATYCZNY 

z zapisu ś. p. Norberta Bredkrajcza w Poznaniu. Z funduszu przeznaczonego na konkurs dramatyczny poznański, rozstrzy- 
gnięty w czerwcu 1877 roku, pozostało 900 marek, ponieważ przyznano jedne tylko 
pieniężne, i to najniższą nagrodę. Z tego powodu komisja konkursowa * wynurzyła 
życzenie^ aby sumę tę przeznaczono na nowy konkurs, którego przedmiotem byłaby 
komedya obyczajowa o dążności moralnej, wytykająca śmieszności lub wady obe- 
cnych czasów. 

W myśl tego polecenia ogłaszamy konkurs na komedyą wierszem lub prozą, 
odpowiadającą powyższemu życzeniu, najmniej w 3 aktach, zdolną cały wieczór 
wypełnić. 

Komedya taka, uznana bezwzględnie dobrą, otrzyma pełną nagrodę, to jest 
900 marek. 

W braku bezwzględnie dobrego utworu komisya konkursowa podzieli po- 
wyższą sumę między inne sztuki, jeżeli te w przeważnćj mierze odpowiadać będą 
wyłuszczonyin warunkom, to jest między najlepsze i wedle ich wartości* W żadnym 
razie nagroda nie będzie niższą od 300 marek. 

Sztukom kwalifikującym się do pieniężnej nagrody, ta ostatecznie przyznaną 
nie będzie, aż dopiero po przedstawieniu w teatrze poznańskim, to jest skoro się 
komisya przekona, że sztuka równie dobrze wydaje się na scenie, jak przy czyta- 
niu, że poz3 7 skała przychylny sąd znawców. 

Sztuki nieuwzględniające żądanych warunków, scenicznym nieodpowiadające 
wymaganiom i zaletom, ale odznaczające się trafnym pomysłem lub charakterystyką 
osób, lub wzorowym stylem i udatnóua opracowaniem, otrzymają pochwałę. 

Tłómaczone z obcych jeżyków,, albo już grane lub drukowane, albo takie, co 
się już ubiegały o nagrodę gdfziekolwiek indziej, nie będą przyjęte. 

Komisya konkursową składać będą pp.: dr. Rymarkiewicz, Stanisław Motty, 
Józef Kościelski, Władysław Bentkowski, Marceli Motty, A. hr. Sołtan, B. Stud- 
niarski, dr. CybichowsÓ, J. K. Żupański, Stanisław Koźmian, dr. W. Łebiński, 
Hieronim Feldmanowski. 

W miarę ilości nadesłanych utworów powyższa komisya będzie upoważnioną 
do przybrania sobie nowych członków, a według liczby członków oznaczy komplet 
konieczny do prawomocnych uchwał. Utwór uwieńczony pieniężną nagrodą, autor 
zezwoli oprócz pierwszej próby, trzy razy odegrać miejscowemu teatrowi bez żąda- 
nia honoraryum. Zresztą zostanie jego praca tak co do ogłoszenia drukiem, jak co 
oddania na inną scenę, zupełną jego własnością. 

Sztuki winny być nadesłane franko przed 1 października 1879 do Poznania, 
pod adresem: Hieronim Feldmanowski, 25 ul. Młyńska. 

Przesyłkom winien towarzyszyć list zapieczętowany, zawierający nazwisko i 
adres autora, a opatrzony tą samą dewizą, co rękopis. Żadna z sztuk nadesłanych 
nie może być wycofaną przed rozstrzygnięciem Konkursu. Żadna też autorowi a wró- 
coną nie będzie, chyba że się sam po nią osobiście, lub przez upoważnioną osobę 
zgłosi w przeciągu trzech miesięcy. Inaczej będzie zniszczoną, lub jeśli ma jaką 
wartość, oddaną zbiorom teatru poznańskiego. W każdym razie listy zapieczętowa- 
ne spalone wprzód zostaną. 

Zarząd Towarzystwa poznańskiego przyjaciół nauk, kroków, 1 iutego 18?§. 2# --■'^■^-—^ .■ .-'-/- ^ P« znacznie zniionśj aenie 

8% do nabycia 

w księgarni G. Gebethnera i Spółki 

w Krakowie 

następujące dzieła historyczne (wy sortowane z czytelni): 

ALZOG Jan. Historya powszechna kościoła, według 5go wy& niero. przeŁ najęć 
polski przez JL Belejowską, 6 tomów. Warszawa, 1855. 3 złr. 

BALIŃSKI Michał. Pamiętniki o Janie Śniadeckim, jego życiu prywatnćm i dzie- 
łach jego, 2 wielkie tomy. Wilno, 1865. 3 złr. 

— Sfodya historyczne-, z 5eiu rycin, litogr. Wilna, 1856. 2 złr. 
BARTOSZEWICZ Julian. Królewicze biskupi, żywoty czterech kapłanów* War- 
szawa, 1851. 1 złr. 

— Pogląd na stosunki Polski z Turcya i Tatarami. Warszawa, 1860. 40 cnt 

— Znakomici mężowie polscy w XVIII w., wizerunki historycznych osób, 3 to- 
my. Petersburg, 1853—66. 3 złr. 

— Bezkrólewie po Janie III Sobieskim, przekład działa M. Bizardiera. Wilno, 
1853. 90 cnt 

BUŁHARYN Jerzy. Rys wojny węgierskiej w latach 1848 i 1849. Paryż, 1852. 

1 złr. 50 cnt. 
COMMENDONI J. F. Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta, 
t obejmujące listy J. F. Commondoniego do kardynała Borramausza, wiadomość 

o życiu Commendoniego i objaśnienia dodał Mik. Malinowski, 2 tomy. Wilna, 

1851. 3 złr. 
CZARKOWSKI Piotr. Dzieje w Polsce, Litwie i na Rusi z poglądem na wpływ 

Europy, od 862 da 1825* r. Warszawa, 1859. 60 cnt. 
CZARNOWSKI J. N. Dwaj Zygmund Jagielloni czyli Polska w łszej połowie XVI 

wieku, 2 tomy. Warszawa, 1859. 2 złr. 

— Ukraina "i Zaporoże czyli historya Kozaków od pojawienia się ich w dziejach 
do czasu ostatecznego przyłączenia do Rosvi, 2 tomy. Warszawa, 1854. 2 złr. 

CZARTORYSKI Adam. książę: Żywot J. IL Niemcewicza. Berlin, 1860. 2 złr. 
CZERNICKI Gustaw. Żywot i korespondencye Tomasza Zana. Kraków,. 1863. 80 cnt. 
DZIEDUSZYCKI M. Piotr Skarga i jego wiek, 2 tomy. Kraków, 1868. 5 złr. 

— Zbigniew Oleśnicki, 2 tomy. Kraków, 1854. 5 złr. 

Dziej opisowie krajowi w przekładzie z języka łacińskiego na polski, 12 to- 
mów Petersburg 1854. 8 złr. 

Treść: Tom i/Solikowskiego Pamiętnik (1572-1590); Jakóba Sobie- 
skiego Pamiętnik wojny Chocimakiej. 
II. In. IV. V. Swiętosława Orzelskiego Bezkrólewie (1572—1576). 
VI. VH. Heidenszteina Dzieje Polski (1572—1594). 

VIII. Łasickiego Historya wtargnienia Polaków na Wołoszczyznę. Góre- 
ckiego Opisanie wojny Iwonia (1674). Fredry Dzieje narodu polskiego pod 
Henrykiem Walezyuszem. 

IX. Łubieńskiego Droga do Szwecyi r. 1593. Rozrnchy domowe od r. 
1606-1608. 

X. Wassenbefga Więzienie Jana Kazimierza we Franeyi. 

XI. XII. Rudawskiego Historya polska od 1648-1660. 
FALKENSTEIN K. Tadeusz Kościuszko czyli dokładny rys jego życia, przekład 

z niem. Wrocław, 1827. 1 złr. 
GOCZAŁKOWSKI W. Wspomnienia lat ubiegłych (1869—1854), 2 tomy; Kraków, 
1862. 1 złr. 50 cnt. 

NI. Wtaystkłft pewyłtf wyszczególniał)* dzieła znajdują się w jednym •xemplarzu i 

są oprawione w zwyczajne czarne płftno. 80 Przewodnik bibliograficzny. ^MMltiBMUiMa ANTYKWARNIA KSIĄŻEK i NUT W. Chaberskiego w Krakowie, ulica. Szewska, 
poleca po cenach bardzo zniżonych: 

ALBERTRANDI J. Dzieje królestwa polskiego. Lwów, 184& 1 złr. 
DEMBIŃSKI H. g&nerał. Pamiętniki. Poznań, 1860. Cena 2 złr. 70 cnt, za 1 złr. 
GASZYŃSKI K. Pisma prozaiczne. Lipsk, 1874. Cena 2 złr. 10 cnt, za 1 złr. 
KARPIŃSKI F. Dzieła, wydanie zupełne (Turowskiego). Kraków, 1862, str. 1272. 

za 1 złr. 30 cnt. 
KRASZEWSKI J. I. Masław, powieść historyczna z. XI wieku, 2 tomy. Cena 3 złr. 

30 cnt., za 2 złr.' " 

— Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stanisława Augusta. Poznań, 1867. Cena 
4 złr. 80 cnt, za 1 złr. 25 cnt. 

— Wieczory drezdeńskie. Lwów, 1866. Cena 2 złr. 25 cnt., za 60 cnt. 
LIBELT K. Rozprawy o odwadze cywilnej, miłości ojczyzny, wychowaniu ludów. 

Kraków, 1869, str. 204. 50 cnt. 

LEPKO WSKI J. zabytkach Kruszwicy, Gniezna, Krakowa i t d. 1 złr. 

MĄCZYŃSKI J. Pamiątka z Krakowa, opis tego miasta i jego okolic, 3 tomy, z pla- 
nami i rycinami. Kraków, 1845. 2 złr. 50 cnt. 

MICKIEWICZ A. Konfederaci barscy (po francusku). Paryż, 1867. Cena 1 złr. 50 
cnt., za 80 cnt. 

— Pan Tadeusz, wyd. pierwsze, 2 tomy. Paryż, 1834, z portretem, exemplarz 
nowy, opr. w płótno. Cena 5 złr., za 1 złr. 50 cnt. 

MORAWSKI Szczęsny. Sądecczyzna, 2 tomy. Kraków, 1863. Cena 8 złr. 40 cnt, 
za 3 złr. 

NARUSZEWICZ A. Historya narodu polskiego, tom II, panowanie Piastów. War- 
szawa, 1780. 2 złr. 

OCHOCKI J. D. Pamiętniki, wyd. J. I. Kraszewski, 4 tomy. Wilno, 1857. 10 złr., za 3 złr. 

PASEK J. Chr. Pamiętniki. Lwów, 1877. Cena i złr. 80 cnt., za 1 złr. 20 cnt. 

PIOTROWSKI Rufin. Pamiętniki z pobytu na Syberyi, 3 tomy. Cena 9 żłr., za 2 złr. 

Rozbiór drugi Polski z pamiętników Siyersa. Poznań, 1865, str. 431. Cena 3 złr. 
60. cnt., za 1 złr. 50 cnt. 

STADNICKI K. Piasty, rys historyczny. Paryż, 1842, str. 243. 1 złr. 

SZAJNOCHA K. Szkice historyczne, tom I. Lwów, 1858, z portretem. Cena 2 złr. 
50 cnt., za 1 złr. 40 cnt. 

— Toż, tom IL Lwów, 1857. Cena 2 złr. 50 cnt, za 1 złr. 40 cnt. 

— Toż, tom IV. Lwów, 1869. Cena 2 złr. 20 cnt., za 1 złr. 10 cnt. 
WILKOŃSKA P. Moje wspomnienia o życiu towarzyskie* m w Warszawie. Poznań 1 

1871. Cena 3 złr., za 1 złr. 50 cnt. 

— Moje wspomnienia o życiu towarzyskićm na prowincyi w Kongresówce, 2 to- 
my. Poznań, 1875. Cena 3 złr. 60 cnt., za 1 złr. 80 cnt 

WÓJCICKI K. Wł. Warszawa i jej społeczność w początkach naszego stulecia, 
Wa^zawa, 1875. Cena 3 złr., za 1 złr. 50 cnt Kraków, 1 lutego 18?9. Si 

Do nabycia we wszystkich księgarniach. 

Pamiętniki o powstaniu w Polsce 1830 — 31, przez generała Henryka Dębińskiego, 

wydanie drugie, 2 tomy. Cena 4 złr. 
Wielopolski i jego system, z powodu książki p. H. Lisickiego (Przedruk 

z Czasu). Cena 50 cnt. 
Leon Sap i echa (Przedruk z Czasu). Cena 20 cnt. 
1879. Z sejmem. Cena 30 cnt. 

Expose* o stanie obecnym Polski z okoliczności kongresu. Cena 20 cnt. 
Expose" de 1'etat actuel de la Pologne a propos du congres. Cena 20 cnt. PRZEGLĄD LEKARSKI 

organ Towarzystwa lekarskiego krakowskiego 

rozpoczął w dniu 1 stycznia 1879 osiemnasty rok swego istnienia i wychodzić będzie 
w objętości średniej l l / 2 arkusza na tydzień jak najregularniej. 

Prenumerata Przeglądu Lekarskiego z przesyłką pocztową bezpośrednią wynosi : 

w Anatroi w królestwie Polskłóm w Cesarstwie we Franeyi 

^ i Cesarstwie rosyjskióm niemieckióm i Belgii 

rocznie 8 złr. 80 c. 6 rsr. 18 marek 24 frank, 

półrocznie 4 „ 40 „ 3 „ 9» 1^» 

kwartalnie 2 ,, 20 „ 1% „ 4 1 /, „ 6 „ 
W innych krajach według przepisów pocztowych. 

Prenumeratę przyjmuję: w Krakowie Administracya, nadto w Warsza- 
wie pp. Gebethner i Wolflj w Paryżu p. Adam, Carrefour de la Croix rouge 2. 

PRZYRODA 1 PRZEMYSŁ tygodnik popularno - nau- 

kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prze- 
syłką 8 rubli, w Galicyi 12 złr., w W. Ks. Poznańskićm 24 marek. 

Treść nrów 27—29 z dnia 1—15 stycznia 1879 : O budowie materyi w stanie 
gazowym, odczyt A. Wurtza (27); Kongres antropologiczny międzynarodowy (27); 
Na Maderze, wspomnienia z pobytu na tćj wyspie przez £. Swieżawskiego (27 — 29;; 
Całkowite zaćmienie słońca w dniu 29 lipca 1878 r., przez J. Kowalczyka (28); 
Przyrządy słuchowe owadów (28); Wal wolina (28); Zmyślność konia (28); Użytek 
kuchenny liści (28); Kobalt metaliczny (28); Wiadomość o nowych nabytkach ga- 
binetu zoologicznego, przez Władysława Taczanowskiego (29); Długość dróg żela- 
znych na kuli ziemskiej (29) ; Linia śnieżna na Kaukazie (29) ; Metale rzadkie na 
wystawie paryskiej (29) ; Ostatni jarmark mleczny w Nowym Jorku (29) ; Kronika. 

i " ■ i ■ i i ■ ■ n u i . , .i i. — . » - n . . , 

6ZK.OiJ A. tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 
Cena roczna: w państwie austryackióm 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 1 — 3 z dnia 4—18 stycznia 1879: O zaufaniu dzieci do nauczy- 
ciela, przez Józefa Chmielewskiego (1); .Nauka geografii w szkole ludowej na dru- 
gim stopniu rozwoju, przez Bolesława Baranowskiego (1—3); Stan zakładów wy- 
chowawczych przez gminę miasta Wiednia utrzymywanych, przez dra T. Gerst- 
manna (1—3); Przyczyny zimna na wysokich górach, przez T. N. (1— 2); O życiu 
i pismach Grzegorza Piramowicza z poprzednićm wspomnieniem o Komisyi eduka- 
cyi narodowej (2—3); Lekcye fizyki w szkole ludowej, przez Helenę Łempickę (3), 
Wiadomości potoczne z dziedziny szkolnictwa; Inseraty. 88 Pwewoćtoik bibiiograieźn^ ■ •» ■ * ■*' i, - .. _^ — _ — — r ^. .■>■■•_>. -.-«.,•>-■,. _. 7 .--.-^ ~-^,-.^~ Nowe wydawnictwa 

KSIĘGABNI 

Gebethnera i Wolffa 

w W arszawie. 

Szkoła maszynisty 

podręcznik dla urzędników dróg żelaznych i uczniów szkół technicznych 

opracowali 

J. Bposius i R. Koch, 

tłómaczył z 3go niemieckiego wydania 

Ludwik Wojno, 

Inżynier - Mechanik. 

Część pierwsza: Kocieł parowozu i jego uzbrojenie, ze 159 drzeworytami i 2 tabli- 
cami litogr. Przedpłata na 3 części rs. 3. Po wyjściu całego dzieła cena zofltaaie 

podwyższona na rs. 4. 

Pan aa czterech chłopach ? 

hi&torya szlachecka z XVIII wieku, 

przez J. I. Kraszewskiego, 

90 kop. 

Syn marnotrawny, 

opowiadanie z końca XVIII wieku, 

2 tomy, 

przez J. I. Kraszewskiego, 

2 rs. 40 kop. 

Katechizm rzymsko-katolicki, 

przystępnym sposobem wyłożony 

przez 

ks. Gracyana Rzewuskiego. 

Wydanie 3-cie przejrzane i znacznie powiększone, w oprawie 30 kop* 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Włsłooki. 

Z djukftrni (Jaiweuftetu JafMłotokiego pod wsadem Ignftctf* Stetofo, PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tśi czytających i kupujących książki. Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości J /„ — l ł / 2 arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 złr. 24 cnt.; y t rocznie 50 
cnt., z przesyłką 62 cnt.; J / 4 rocznie 28 cnt., z przesyłką 34 cnt.; miesięcznie 
10 cnt., z przesyłką 12 cnt. — Opłata od Ogłoszeń za każdą J / I0 częśó strony 
50 cnt., za całą stronicę czyli 61 wierszy peiytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać naleiy najdaUj do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera I Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliogr graficznego. n. 2śtow:e książki. 3. 

Kraków, 1 marca 1879) 

AIMAED Gustaw. Awanturnicy, po- \ przyrodniczy Akademii umiejętn ości w Kra- 

wieSÓ przełożona z francuskiego, ^£ k f ■£ RS rETtykt lt 

tom I i II (Odbitka z Tygodnika po- Pe8chla ft i8t orya odkryć geograficznych, 
wszechnego). Warszawa, Gebethner i tłóm. J. Tretiak, przez K., 2. Mittheilun- 
Wolff, drnk. Wł. Dębskiego, 1879, gen des Copermcus Vercins, przez T. 

w 16ce, str. 276 i 200. 1 rub. 50 kop. W^ ^ ^ 3- E. Labpulaya Pastwo 

. *•-»***•-*«.. — ~ n i • * .. >przekł. J. Schifta, przez K. D. (str. 385— 

ANTONOWICZ W. B. Oczerk istorn 397) . objaśnienie z powodu poezyi Mic- 

Wielikago kniażestwa litowskago doSkiewicza „Gdybym się zmienił w wstęgę 

połowyny XV stolietija, wypusk I. Ki- złocista, przez Mikołaja Węża i P. Chmie- 

jew, 1878, w 8ce, str. 156. lowskiego (str 398-400); Kronika nau- 

' . i . ,., i. śkowa, przez Bronisława Keichmana (str. 

Ateneum pismo naukowe i literackie, \ 4oi_407) ; Kronika miesięczna. 

pod redakcyą J. Trejdosiewicza, zeszyt BAaBE T) ETTE H Chants populaires 

lutowy r. 1879 Warszawa, wydawca (]e u Pol ^^ 3e 

W. Spasowicz, druk. K. K^lewskio ■ L^^ u Rochell , Siret 1879 

go, w 8ce większej, str. 213-422. I l6cc? ^ 19 

Treść: Drobna szlachta w Królestwie, \ _ kA-fc-Jk . -«.— - ... ^ • i / j 
studyum społeczne, napisał Władysław BARTOSZEWICZ Julian. Dzieła (wyda- 
Smoleński (str. 213— 226); Polska wobec sne przez K. B.), tom IV: Historya 
wybuchu wojen husyckich, napisał St. s pierwotna Polski, wydanie pierwsze 
Smolka (c. d., str. 227-247); Katastrofą z rekopi8U t om II. Kraków, nakł. Ka- 
Patkula, przyczynek do dziejów epoki > . .' v» A . , TT 

1704-1707, przez K. Jarochowskiego (dok., zmierza Bartoszewicza, Warszawa, 
Btr. 248— 271); Krzyż nad otchłanie, stu- Gebethner i Wolff, druk. F. K. Po- 
dyum kobiece przez Deotynie (c d., str. budkiewicza (A. Koziańskiego), 1878, 
272-300); Pogląd na dawniejsze i tego- 8ce gt 622 3 złr 50 t 
czesne podstawy nauki lekarskiej, przez J 7 

dra Hoyera, prof. Uniw warszawskiego Baśnie: Czerwony kapturek. Warsza- 
(str. 301—334); Rzeźba na wystawie w Pa- W a, nakł. Gebethnera i Wolffa, w 8ce, 
ryżu, przez A. Sy gięty ńs kiego (str. 335- t 8 { 6 chromolitogr . 2 5 kop. 
ooO); Z dziejów języka polskiego, obja-< m , „ . °. « . r 

śnienia.do rozprawy W. W. Makuszewa — Toż > Kopciuszek. Tamże, w 8ce, 
p. t. „Ślady wpływu ruskiego na piśmien- > str. 8 i 6 chromolitogr. 25 kop. 

metwo staropolskie-, wydrukowanćjw cza- BEATjaoNT le prince de . Czarodziej- 
sopismie rosyiski^m n Sławiańskii Sbornik u ,.!"..*, * lłU * c »»■ j 

tom III, napisał Ad. Ant. Kryński (c. d., skie basnie dIa młodego wieku, zebrała 
str. 351—371) ; Wydział matematyczno - i i przetłómaczyła K. Gościmska. War- 
34 Przewodnik bibliograficzny. szawa, nakł. G. Sennewalda, druk. J. i domości farmaceutycznych). Warszawa, 
Ungra, 1879, w 8ce małej, str. 183 druk. Wł. Dębskiego, 1879, w 8ce 
i 1 ni. z rycinami w texcie. 1 rubel . ? większej, str. 2 ni. i 72. 60 kop. 

Biblioteka najcelniejszych utworów li- < Treść: 1. Skraplanie gazów trwałych; 
teratury europejskiej, pod kierunkiem 2 : Telefon; 3. Mikrofon; 4. Oświetlanie 

ii . Tri i x a • ? elektryczne. 

^^ BOaUSLAWSEl aeorg dr. von. Bericht 

1879. Warszawa, nakł i druk. S. Le- tlber die Ergebnisse § er neue8ten Tief . 

wentala, w 8ce, str. 97-256. see-Forschungen. Geographisches Jahr- 

Treśc: Dzieła Ignacego Krasickiego, U , , ™ t? i ^ H ^o^o o 

tom IV ark. 7-16 (str. 97-256). buch von E - B * hm ; G°fta, 1878, w 8ce, 

— warszawska, pismo poświęcone^ 0111 ^11 ^r. ^96 — 549. 
naukom, sztukom i przemysłowi, pod \ — Di ^ Tiefsee und ihre Boden- 
redakcyą K. Wł. Wójcickiego, zeszyt s und Temperatur- Verhaltnisse, mit ei- 
lutowy r. 1879. Warszawa, Gebethner n ^ r Tiefenkarte der Oceane der Erde 
i Wolff, nakł. i druk. J. Bergera, und 6 Diagrammen im Text (Samm- 

w 8ce, str. 177 352. elung gemeinversta'ndlicher wissenschaft- 

Treść: Pamiętniki kantora katedry kra- licher Vortrage, herausgegeben von R. 
kowskićj, przez Lucyana Siemieńskiego Virchow und F. v. Holtzendorff, Heft 

(str. 177-191); Rzut oka na piśmiennictwo 310, 311). Berlin, Habel, 1878, w 8ce, 
w Ameryce południowej, według źródeł stl , 64 j litogFł a w 4ce# t mrkł 80 fen 
hiszpańskich przez A. G. (str. 192—211); iB flAMMmA ™ - A . . nu 

Syn Margrafa, tragedya z X wieku w 5 BBANDSTAETEB F. A. dr. prof. Chro- 
aktach, przez Bronisława Grabowskiego \ nologische Uebersicht der Geschichte 
(str. 212—262); Wpływ dróg żelaznych na Danzigs (in 2 Heften), I Heft. Danzig, 
ruch ekonomiczny w Rosyi przez Jana Rertling, 1879, w 8ce, str. 48 i ta- 
Blocha, częsc II (str. 263— 286); Sumienie?,,. ° \ „l f . ' 
i moralność, przez K. Łuczyckiego (str. s Dllca w 4ce » •*> teiug. 
287—302); Zabobony meteorologiczne ludu CABBIEBE Maurycy. Sztuka i literatu 
nadnarwiańskiego, przez Zygmunta Glo- ra w XVIII i XIX wieku, epoka roz- 

gęra (str. 302-305) ; Hieronim Spiczyński, . ducha { ideal ludzkości przez 

wiadomość bibliograficzna przez Gustawa ? J , , , , r j • . . 

Zielińskiego (str. 306-315); Kronika po- Pokład z drugiego wydania memie- 
znańska (str. 315-325); Przegląd piśmien- ckiego uzupełniony poglądem napoezyą 
nictwa: 1. J. Krausharowej Alfred Musset, polską w XIX stuleciu, skreślonym 
przez Kazimierza Kaszewskiego, 2. KI. przez Piotra Chmielowskiego, część I 
Kanteckiego Artur Grottger, przez R., ? , - < rt ~ „ T ° ' , * 

3. Pamiętnik Instytutu warszawskiego głu- arkusz n ~ 2a Warszawa, wydawni- 
choniemych i ociemniałych, przez K. Wł.Utwo M. Glilcksberga, 1879, w 8ce, 
W. (str. 326—341); Wiadomości bieżące; str. 161 — 320. 
Nekrologia. CASSITJS B. (dawniśj S. H. MEEZBAOH). 

BIEBZYŃSEI Boman. Studyum heral- s Katalog dzieł nakładowych i najśwież- 
dyczne z rękopisów pozostałych po > szych (oraz książek wysortowanych 
heraldyku K. S. (Dowody szlachectwa l po cenach znacznie zniżonych) księ- 

dziedzicznego familii Bierzyńskich). < garni w Warszawie, przy ul. Mio- 

Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i \ dowej nr. 14. Warszawa, druk. J. No- 
S. Niemiery, 1879, w 16ce, str. 32. I skowskiego, 1879, w dużej 4ce, str. 32. 

BLANCHZN Zawory dr. Wiadomość oj Catalogue de la bibliotheąue du 
winie Saint-Raphael. Paryż, lib. J. B. <prince A... G..., 3e partie: Ouyrages 
Bailliere et fils, imprim. Reiff, 1879, $ sur la Russie, la Pologne, Y Allemagne, 
w 8ce, str. 24. ?Ia Turąuie et autres pays, dont la 

BOGUSKI Józef Jerzy. Najnowsze od-^yente aura lieu le 12 mars 1879 et 
krycia w dziedzinie fizyki, z drzewo- |les trois jours suiyants. Paris, imp. 
rytami w texcie oraz dwiema tablica- Gauthier-Villars,lib. Chossonnery, 1879, 
mi litografowanemi (Odbitka z Wia-|w 8ce ; str. 83. Kraków, 1 marca 1879. 35 ÓWIEECZAZIEWIOZ Łuoyna. Nauka ro-un civilibus subjectae anno salutis 1879. 
bienia kwiatów bez pomocy nauczyciela, $ Cracoviae, typ. Univ. Jag., 1879, 
z 239 rycinami. Warszawa i Kraków, ? w 16ce, str. 88. 
nakł. -autorki 365 obiadów, Gebethner _ U niversi cleri nec non sororum 
i Wolff, druk, J. Noskowskiego, 1879, Uiarum congregationum dioecesis War- 
w 8ce f str. 138. 1 rubel. emiensis, conscriptus sub finem Novem- 

DOBBZTOSKIO. Tabellariache Ueber-ibris 1878. Braunsberg, Huye, 1879, 
sicht der franzósischen unregelmassi- 1 w i6ce, str. 34. 1 marka, 
gen Verba zur Eleichterung der Ein- Encyklopedya rolnictwa i wiadomości 
tibung und Wiederholung. Berlin, Kob- związek z niem mających, pod redak- 
ligk, 1879, w 8ce, str. 15. 20 fenig. cyą j. t. Lubomirskiego, E. Stawi- 

DOMEJKO Ignacy. Rzut oka na Kor- 8 kiego i S. Przystanskiego, tomu V 
dyliery Chilijskie i zawarte w ich łonie ze8 zyt VII. Warszawa, Gebethner i Wolff, 

pokłady metaliczne, przez członka <jruk. j. Bergera, 1879, w 4ce, str. 

czynnego Akademii (Odbitka z tomu 497 — 576 i 2 ni, z drzeworytami 
V Rozpraw Wydziału matem, przyr. S w texcie. 

Akad. umiej.). Kraków, druk. Uniw. ENGESTBOEM hr. Notatki drezdeńskie, 
Jag., 1879, w 8ce, str. 114. ro k jedenasty 1879 (Kalendarz nar.p. 

DBAGOMANOW M. Literatura ukraiń- 1879). Drezno, nakł. hr. Engestróma, 
ska proskribowana riadom rossyjskim Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. 

perekład z francuskoho. (Biblio- w. Łebiński), w 32ce, str. 98. 

teka dribna, II). Lwiw, druk. im. Szew- ESTREICHER Earol dr. Teatra w Pol- 
czenka, 1878, w 16ce, str. 48. * 8ce , tom III (wydanie w 100 exempla- 

Dwutygodnik naukowy, poświęcony rzach). Kraków, nakł. autora, druk. 
archeologii, historyi i lingwistyce, pod Czasu, 1879, w 16ce, str. 741, 1 ni., 
redakcyą Teodora Ziemięckiego, Ner. 24 i 13. 4 ruble 50 kop. = 5 złr. 
3 z dnia 1 lutego 1879. Kraków, druk. Treść . chełmn0t Czerniowce, Czerpo- 
Wł. L. Anczyca i Sp., w 8ce, str. wody, Dąbrowa, Drohiczyn, Dukla, Dyna- 
33 — 56. >burg, Elbląg, Elizawet, Górka, Grodno, 

Treść: Wyroby ceramiczne, przez T . £ a *' ' K fe J^ 1 ™' % olom Ą a > K ° nin ' 
Ziemięckiego (c. d., str. 33-49); Reeen- &^ '^^ £ ro " 

zya: Pamiętniki Fryderyka hr/ Skarbka, \To7 Tr ^ ^ Krotoszyn, Kroże Kry- 
przezM. Chylińskiego (str. 50); Wiado- {?**>. K ll^ y T P r\ K ™ mi *™?> ^utno, 
mość o Mieczysławie I z pisarzów arab- fel L <S /-ewartów, Lida, Lipno, 
skich (str. 51-52); Posiedzenia Akademij ^? W ^^^' ^?> Lwów > Bogusław- 
i Towarzystw naukowych; Wiadomości. £ (£r&8^ 

— Toż, Ner 4 z dnia 15 lutego i Dobrzańscy. 
1879. Tamże, w 8ce, str. 57 — 80. ? POESTER Zaroi. Odsłona przeszłości, 

Treść: Teorya wpływów kultury feni- < z powodu dzieła p. Teodora Moraw- 

ckiej (c. d M str. 57—73) ; O Listach ks. i skiego, przez część I (Teka 

J. Zbaraskiego, odpowiedź na recenzyą K. narodowa pisma historyczno-polityczne, 
Kanteckiego, przez dra A. Sokołowskiego } XT •,.,.' „ ,. \ . * i 

(str. 73-78); Posiedzenia Akademij i To- Ner VI )- Berl,n ' wydawnictwo pol- 
warzvstw naukowych; Wiadomości. jskie, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. 

DZEDŹAŁYK (pseudonim). Duma pro | W. Łebiński) w Poznaniu, 1879., w 8ce, 
Nauma Bezumowycza, odeń łystokjstr. 72. 1 marka 50 fenig. 

z istoriji Rajchsratu Lwiw, I ? GAŁĘZOWSKI dr. Des amblyopies et 

zwiazk. druk., 1879, w 16ce, str. 14. i des amauroses toxiques, par le 

Elenchus Venerabilis cleri tam saecu- < professeur de cliniąne ophthalraologiąue. 
laris quam regularis partis dioeceseos $ Paris, imp. Parent, 1879, w 8ce, str, 
Cracoyiensis imperio caesareo-austriaco ? 184. 3 franki 50 centim. 36 Przewodnik bibliograficzny. GAWB01TSKI Pelis ks. dr. Socjalizm, l HTOO Wiktor. Historya zbrodni, dzień 
jego historya i zasady, przez X. F. G. \ trzeci i czwarty (tom III i IV) : Ze- 

Lwów, nakł. drukarni ludowej, Sey- 1 znanie świadka, przez przekład 

farth i Czajkowski, 1879, w I6ce, str. z francuskiego. Warszawa, nakł. i druk. 
50. 25 cnt. J. Kaufmana, 1878, w 16ce, str. 129 

QBTJDZltiSKl Stanisław. Dwie mogiły, {i 206. Po 50 kop. 
poemat na tle ludu ukraińskiego osnuty. £ JIBEĆEK Josef. Zpravy Arabuv o stfe- 
Warszawa, M. Orgelbrand, 1879, w 8ceJdoveku slovanske*m. Ćasopis ceskćho 
str. 51. 50 kop. < Muzea, Praha, 1878, w 8ce, tom IV 

— Łokciem i miarka, powieść spo- \ 8 * r * 509 — 526. 

łeczno- obyczajowa (Odbitka z Niwy). L r . Zawie , ra wyjaśnienia ustępów o Polsce 
„ T j i ,m n ui- -ło^ń s Mieczysława Ii Słowianszczyzme zachod- 

Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 1879, < n | ć j ^ c| z i e i e Al-Bekri, 

w 8ce, str. 2 ni., 191 i 1 ni. 1 rubel SAMIENOBEODZZI A, Kalendarz te- 

20 kop. <chniczny na rok 1879, wydany stara- 

GTOPLOWICZ Ludwig dr. Das Recht n j em Towarzystwa politechnicznego we 

der Nationalitaten und Sprachen in Lwowie, pod redakcyą rocznik I. 

Oesterreich Ungarn, von Docent Lwów, nakł. Towarzystwa, druk. K. 

des Staatsrechts an der k. k. Univer- Pillera, 1879, w 16ce, str. 8 ni., 4, 
sitat Graz. Insbruck, Verlag und Druck kart 24 ni., str. 33- 351, 1—164, 2 
der Wagner^schen Buchhandlung, 1879, n i #) XII, II, 6 kart Ogłoszeń i kilka 
w 8ce, str. VIII i 329. 3 złr. tablic, z rycinami w texcie. 2 złr. 30 cnt. 

GUSZALEWICZ I. N. Poezii SARNICH Jan (sekretarz stanu przy b. 

czaśt' wtoraja. Lwiw, typogr. staurop. Eadzie admistracyjnśj Królestwa). Suum 
Inst., 1879, w 8ce, str. 237 i 2 ni. C uique, kilka słów z powodu niektó- 

— Podhoriane, melodrama w 3 r j C h ustępów dzieła p. t. „Alexander 

dijstwijach, napysannaja Lwiw Wielopolski". Drezno, czcionkami E. 

i Kołomyja, nakł. O. Markowa i M. Blochmanna i syna, 1878, w 8ce, str. 
Biłousa, typ. staurop. Instyt., 1879, 20 (Wydrukowano jako manuskrypt nie- 
w 8ce, str. 43. będący w handlu). 

HALLER Henryk. Matejki Bitwa pod> KASPBOWICZ E. Ł. Der Spiritismus 
Grunwaldem. Kraków, nakł. autora, U n Deutschland: I. Der Spiritismus und 
druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, se ine Stellung zum Spiritualismus ins- 
wl6ce, str. 9. besondere in Deutschland, ein offentli- 

— Okupacya. Kraków, Hakł. au-jcher Vortrag gehalten am 27 Novem- 

tora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, \ ber 1878 zu Leipzig, von Grtin- 

w 16ce, str. 10. ?der und Prasidenten des Vereins ftir 

HAUSNER Otton. Mowa miana dnia jj spirite Studien. Leipzig, E. L. Kaspro- 
24 stycznia 1879 w parlamencie au-<wicz, Weimar, Uschmann et Wagner, 
stryackim. Lwów, Księgarnia polska, \ 1879, w 8ce, str. 24. 
I związkowa druk., 1879, w 8ce, str. > KL. AB. Tańce salonowe, prakty- 
26. 25 cnt. jczny poradnik dla tańczących, ułożył 

HOPPE Perd. Orts- und Personenna- < AR. KL. Lwów, nakł. F. H. Richtera, 
men der Provinz Preussen, VI (Ausśdruk. W. Manieckiego, (1879), w 16ce, 
„Altpreuss. Monatsschr."). Oumbinnen, > str. 115 i 1 ni. 80 cnt. 
Sterzel, 1879, w 8ce, str. 32.80 fen ig. i KOCHANOWSKI Josef. Repertorium tiber 

HOEWAT Jerzy. Wyklęte dusze, po-<Gesetze und Verordnungen selt 1778 
wieść. Warszawa, druk. K, Kowalew- s bis Ende 1877, mit besonderer Rttck- 
skiego, 1879 (1878), w 16ce, str. 135.|sichtsnahme auf die Agenden der po- 
00 kop. hitischen Verwaltung, aus einera lanc. Kraków, 1 marca 1879, 37 j&hrlg gefilhrten Vormerk zusammen- 1 kicwicza i W. Noakowskiego, w 4ce, 

gestellt von k. k. Bezirkshaupt- ) str. 65 — 96. 

mann. Wien, Selbstverlag, Drack von Treść: Pogadanka o trzęsieniach ziemi, 
Fr. Jasper, 1878, w 8ce, str. 1 nlJ przez Ignacego Domejkę '(dok.); Postęp 
i 252 2 złr jnauk społecznych (dok.); Nowa encyklika 

\ papieska; Korespondencya z Poznania; 

KOŁODZIEJSKI Walery. Kwestya wo- j Zwierciadlana zagadka, przez Deotymę 
dociągów miasta Krakowa na począ- 1 (c. d.) ; Silva rerum. 

tku r. 1879, odczyt inżyniera j — Toż, Nr. 4 z dnia 3 lutego 

cywilnego w Krakowie, na posiedzę- j 1879, Tamże, w 4ce, str. 97 — 128. 
niach Towarzystwa techn. krakowskiego, > Treść: Starożytność człowieka, przez 
odbytych w dniach 20 stycznia i 3? dra J. z W.; Opis obchodu ostatnich świat 
lutego 1879, Kraków, nakł. autora, ?°^go narodzenia w ' Betleem. pne« ky. 
i i xx7i r a -a -o™ Jukundyna Bielaka; Pamiętnik lorda Mel- 

druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, bourne; Aurelian, powieść hr. Wojciecha 
w 8ce, str. 23. 20 cnt. > Dzieduszyckiego ; Korespondencye z Pa- 

Czysty dochód przeznaczony na ubogich ryża i Bruxelli ; Zwierciadlana zagadka, 
zostających pod opieką Tow. Św. Win- V™™ Deotymę (c. d.) ; Silva rerum, 
centego a Paulo w Krakowie. ERÓWCZYNSKI Z. dr. O zachowaniu 

KBASZEWSKI J. Ł Pan na czterech ^ C }™W ] } syfilitycznych podczas le- 

chłopacb, historya szlachecka z XVIII § c i c ^ s ^ W .? le ^ n .! a ™ 1 ł . l^r e ™ I A^Kfl C r 

wieku 

Wan 

druk. _ 

1879, w 16ce, str. 195. 90 kop. KBUCZSIEWIC^^ 

1 ' <Der altlatemische und oskische Diph- 

— Stach z Konar, powieść histo- thong OU. Zeitschrift fUr ósterreichische 
ryczna z czasów Kazimierza Sprawie- Gymnasien ze stycznia r. 1879, Wien, 
dliwego, tom I— IV (Powieści histo- w g cei s t r . i_i5. 

ryczne, VIII). Kraków, nakł. Spółki LABICHE i M. E. 1CARTIN. Podróż pa- 
wydawniczój księgarzy w Warszawie, na Perichon, komedya w 4ch aktach 
Gebethner i Wolff, M. Gliicksberg, M. (Biblioteka teatrów amatorskich, Ner 
Orgelbrand, G. Sennewald, E. Wende, 9 ), Lwów, F. H. Richter, druk. Ga- 
druk. Wł. L. Anczyza i Sp., 1879, zety narodowej, 1878, w 8ce, str. 40 
w 8ce, str. 2 ni. i 263, 263, 276 U \ n \ 9 80 cnt. 
i 252. 4 ruble. LETTATJ H. Kurze Heimathskunde 

— Syn marnotrawny, opowiadanie i der Provinz Wcstpreussen, nebst einem 
z końca XVIII wieku, tom I i II. (Wy- < Anhang, enthaltend einen kurzgefassten 
danie redakcy i Biblioteki warszawskiej). \ geographischen Lernstoff, fftr Hand 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. > der Schiller bearbeitet, mit 4 Karten 
Bergera, 1879, w 8ce, str. 2 ni., 140 1 im Text, 2 Auflage. Leipzig, Peter, 
i 146. 2 ruble 40 kop. 1879, w 8ce, str. 31. 25 fenig. 

EBÓL I. (in Zrakau). Zur Methodik | LOTJIS Józef Wawel. Dawna jazda i 
und Didaktik des naturwissenschaftli- s piechota, dwie kartki z dziejów wojen- 
chen Unterrichtes in den unteren Clas-|nych polskich. (Odbitka z Czasu). Kra- 
sen der Mittelschulen. Zeitschrift ftir>ków, nakł. autora, druk. Czasu, 1879, 
ósterreichische Gymnasien ze stycznia- w 8ce małej, str. 32. 20 cnt. 
r. 1879, Wien, w 8ce, str. 66—72. _ q prawie rybołówstwa w Ga- 

Zronika rodzinna, pod redakcyą A. ? licyi (Odbitka z Prawnika). Lwów, 
z Ch. Borkowskiej, Numer 3 z dnia ił nakł. redakcy i Prawnika, 1879, w 8ce ; 
lutego 1879. Warszawa, druk. M. Ziem- 1 str. 26. 20 cnt. 88 Przewodnik bibliograficzny. LUBOMIRSKI J. kn. Na rozkaz cafe, ) kane w rozwinięciu ustawy Towarzystwa 

roman, z ruśtiny od Ant. Ptaćka. ^7*°^^ /^'^ ? ^ 1 2Sjg5 B 
n i , 9 ^ ^t . x *r>r, n o A i Stanisława Ostrowskiego (str. 209 — 225); 
Schlan, Fr. Neubert, 1879, w 8ce, str. Sprawy bieżące, przez Jacka Soplicę; 

399. 1 złr. 80 cnt. l Rozmaitości. 

ŁUKOWSKI Stanisław Wojciech. O ró- j _ Toż, zeszyt z dnia 3 lutego 
żnych metodach leczenia, według prof.J 1379. Tamże, w 8ce, str. 233—312. 
dra Karola Ernesta Bocka. Warszawa- Treść . Profil historyczny Nerona, przez 
W. Banarski, druk. Al. Ginsa, 1878, i dra Józefa Szujskiego (str. 233-258); 
w 8ce, str. X, 49 i 1 ni. 50 kop. < powieściach T. T. Jeża, studyum E. Orze- 

MASŁOWSKI Wacław. Szkice Kaukazu: szkowei (c. d, str. 259-2?5); Kronika 
t^.j , : . , . .7 h • • aa ? przyrodnicza, przez Juliana Ochorowicza 

Dido, ostatni książę Swanecyi, powieść. f 8t / 2 76 -289); Krytyka: W. Smoleńskiego 

Lwów, nakł. F. H. Richtera, druk. Ga- Mazowiecka szlachta, ocenił A. Rembow- 

zety narodowój, 1879, w 16ce, str. ski (str. 290-297); Sprawy bieżące, przez 

385. 2 złr. 40 cnt. ?"*? Sop I i 9? ; Ru( * ^racko-naukowy: 

...... — . r\ • • u >a. « ? 1. Bitwa pod Grunwaldem, przez dra W.Ke- 

MAYZL W. ar. O zjawiskach przy seg- trzyńskiego, 2. Dwie mogiły St. Grudziń- 
mentacyi jajek robaków (Nematoda) skiego, 3. J. Ochorowicza Pogadanki, 
i ślimaków (Odbitka z Gazety lekar- < ocenił Piotr Chmielowski, 
skiej). Warszawa, druk. Gazety lek., OBACZNYJ 0. Skażim sobi raz ciłu 
1879, w 8ce, str. 7. sprawdu w oczy, tretia czaśt' studii na 

Messtiflch-Blatter des preussischen j naszim cerkowno - narodnim poły, pry- 

Staates, kónigl. preuss. Landes-Auf- zbyranoi Lwiw, nakł. K. Bała- 

nahme 1876. Berlin, Neumann, 1878, bana, drak. im. Szewczenki, 1878, w 8ce, 
fol. wielkie litogr. i kolorowane, 1 : S str. 1Q3. 

25-000, BI. 19, 21—29, 36—45, 51, OCHENKOWSKI W. von dr. Englands 

58. Po 1 marce. \ Gesetzgebung in Bezug auf die Preise 

19. Wtelno, 21. Zatten, 22. Tuetz, 23. (1326— 1601), Dissertation zur Erlan- 

Ruschendorf, 24. Arnsfelde, 25. Gr. Wit- gung der venia docendi bei der philo- 

i nb wSsel!- l? h wS V w JS?: 8oph i 8chen ^ ac f at d ° r *rr m Je - 

Schloppe, 38. KI. Drensen, 39. Schónlanke, na. Jena, Druck von Ed. Frommami, 
40. Radolin, 41. Usch, 42. Morzewo, 43. 1 1878, w 8ce, str. 60. 
Samotschin, 44. Jactorowo, 45. Gromaden, i OEDON Władysław. Na strażnicy, sce- 
51 mcSwiS Itm^Konrad Wallen .Ua dramatyczna; Loterya. Warszawa, 

ro mSJP I A Brockhaas 1878 nakł " * druk ' Przeglądu tygodniowego, 
roa. lJipsK, r. a. nrocKnaus, 1 °' o 1 3 7 9 w ig ce s t r 14 9 i 1 n l 15koD 

w 16ce, str. 1 nl., 117 i 1 nl. 1 marka. < ,J MK ' MW L '. 'o . /.. F " 

wom społecznym, naukowym 1 litera- > J . J . „ lt , • v\ i- A 

,. r , j r w , . 1 r*~Ai <z polecenia Zakładu nar. im. Ossoliń- 

ckim pod redakcyą Mścisława Godlew- \ . *\ jij m • • 1 v * ^i_- 
,. r , v. t , . ^ 1Q7U <skich wydał dr. Wojciech Kętrzyński, 

skiego, zeszyt z dnia l lutego 1879. < , . , J , .... . , . * ,..,.? /tW,. ' 

Warszkwa, druk. WŁ Dębskie|o, w Sce, ?y rek ' or b * h ° t . ekl °«!» linsk ; ch (J* 1 *- 
t 153— -232 Jteka Ossolińskich, zbiór materyałow do 

8 Treść: Pomoc naukowa (str. 153-158) ; J 1 ^ 

Rektor Józef Mianowski w Warszawie od 1 druk. Zakładu im. Ossolińskich, 1879, 

1862—1869 r., przez prof. Antoniego Bia-<w 8ce, str. VII i 133. 90 cnt. 

i^J%iS^i£S^?SS. *■*»* To TT twa Dauk ś SS ch 

XII i misya Przebendowskiego do Berlina w Paryżu, tom X Paryż, nakł. Biblio- 
w r. 1704, przez K. Jarochowskiego (dok., s teki kórnickiej, imp. E. Martinet, 1878, 
*} T ' ^I 2 — i 8 T> 5 List 7. z ^d Sekwany, przez w 4ce większć j str . 4 nl 37 2 8, 
dra K. Wali szewskiego (str. 188-197); ft fi 7 Q * 19 7 a qa 1 ni tuhl 
Przegląd czasopism, I. Ekonomista, przez °> b ; '> y ?> }^ *\ ó > au > 1 \ nl v ^1. 
A. P. (str. 198—209); Trudności napoty-jIX in folio 1 ryciny w texcie. 20 fr. Kraków, 1 marca 1879. 39 Treść : Wyznaczenie stałych mnożników j PIETBASZE2 Jan. Mechanika popu- 
we wzorach dla Hnijnej transformacyi funk- larna czyli podręcZ nik dla inżynierów 
cvi 0, Summy Gausai prawo wzajemności { . , . T i .■ . 

symbolów Legendrea, przez J. Sochockiego budowniczych, mechaników, maszym- 
(str. 37) ; O zasadzie zachowania powierz- 8tów i techników w ogólności, tudzież 
chni, przez Edmunda Habicha (str. 28); dla gospodarzy wiejskich i do wy kła - 
tworzeniu systematu sprzężonego podsta d(5w w 8Z kołach przemysłowo • rzemieśl- 
wien liniowych, przez M. A. Baranieckiego r . , eri £ , J . . 

(str. 8); O zasadach teoryi bezwzględnej niczych, z 502 drzeworytami w tex- 

zjawisk materyalnych w ogóle, przez Wła- < cie. Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 
dysława Gosiewskiego (str. 6); wyzna- M 879, w 8ce, str. 6, 696 i VIII. 5 rubli, 
czeniu wspólnych pierwiastków dwóch ró- > . . . , ,, , , 

wnań danych przy pomocy rugowania tych Prawda misiacznyk dla słowesnoty, 
równań, przez M. A. Baranieckiego (str. 7); \ nauki i polityki, rocznyk XII, wypusk 
Anatomia porównawcza zwojów muzgo-<I za misiaó siczeń 1879, pid. red. 
wjrch przez Teofila Chudzińskiego (str. w Barwińskoho. Lwiw, druk. im. 
9o); Dodatek do sposobu praktycznego gzewczenka 1879 w o ' str 72 
budowy murów oporowych, przez Kazi- s °*owo*«ikh, ioi?, w olc, Bir. i*. 

mierzą Brandta (str. 12); mnożeniu < PRŹ7EL Juliusz. Maż płaczący, ko- 

m ? k $? kołow y el J | Mperboltemrch, napi- , t a kcie, przekłak Wła- 

sał Wł. Trzaska (str. 7) ; Dowód pewnego ? , / r , * . n f **7 

wzoru Lamego, podał Wł. Trzaska (str. 3); aysława Antoniego Górskiego. War- 
Rachunek wykreślny na płaszczyźnie, przez Uzawa, Wł. Banarski, druk. S. Burzyń- 

M. Szystowskiego i A. Martynowskiego gkiego, 1879, w 16ce, str. 51. 30 kop. 
(str. 80); Materyały do słownictwa nauko-} _ . . , , . . j . 

wego polskiego; Spis rzeczy; Lista człon- Przegląd lwowski, pismo dwutygo- 
ków Towarzystwa; Spis nakładów Biblio- 1 dniowe poświęcone sprawom religijnym, 
teki kórnickiej. s naukowym, literackim i politycznym, 

FASZŁIŃSSI Karol. Na rozdrożu, obra- j pod redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, 
zek z życia wiejskiego. Poznań, M. < zeszyt z dnia 1 lutego 1879. Lwów, 
Leitgeber i Sp., druk. Mcrzbacha, 1879, s druk, ludowa, w 8ce, str. 153 — 216. 
w 16ce, str. 234. 1 marka. j Treść: Encyklika oica św. Leona XIII 

Dziełko polecone przez dyrekcyą To- < (str. 153—168); Wielka księga, powieść 
warzystwa ośw. lud. w Poznaniu. \ Sewera (c. d., str. 168—179); Listy z Wielko- 

PAWIŃSSI Adolf. Sprawy Prus ksią- Po^M .*fty l ^nta; Liat Z 7 ??S 

, „„m „„ ™ F ł* *. s Notatki literacko-bibliograliczne ; Ze świata 

żęcych za Zygmunta Augusta w r. katolickiego . Nekrologia; Kronika. 

1566-1568, dyaryusz trzykrotnego _ Toż zefiZ y t z dnia 15 lutego 
poselstwa komisarzy królewskich, wyj Taffi > w \ gtr 217 _ 26 \ 

dał i wstępem historycznym objaśnił? m ., „ ,. ,.' A 

rt*AM« a*;*i«w f„™ vm l Treść: Realizm w literaturze nowocze- 
..... (Zrodła dziejowe tom VII). 8n6j j G (dok., str. 217-225); 

Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. < wielka księga, powieść Sewera (c. d., str. 
J. Bergera, 1879, w 8ce, str. CLX, 225— 232); Zemsta Żyda (c. d., str. 232— 
339, VII X 1 ni. 3 ruble, 238); Listy z Wiednia ; Listy z Rzymu; 

., , x . . fl ... < Ze świata katolickiego; Nekrologia; Notatki 

PAWŁYK M. Mołot, halyćko - ukraiń- literacko - bibliograficzne ; Przegląd polity- 

ska zbirka, wydaw Lwiw, I?czny; Kronika. 

zwiazk. druk., 1878, w 8ce, str. 220. _ polgki? pod re dakcyą dra Ign. 

PELCZAB Józef ks. dr. prof. Mowa na skrochowskiego, zeszyt lutowy z r. 

nabożeństwie żałobnem za duszę św. p. 1879 Kraków, druk. Czasu, w 8ce, 

Zofii z hr. Branickich hr. Arturowej ? g ^ r ^§3 334 

Potockiej, odprawionym 22 stycznia- " „ , ' . , . tJ . 

1879 staraniem miasta Krakowa. Kra- L*!^ 

,. 1 • «n T a . r. sokolice, monografia historyczna, przez Jtta- 

ków, druk. Wł. L. Anczyca 1 Sp., ryana Dubieckiego (str. 183— 230); , Krajp- 

1879, w 8ce, str. 13. 10 cnt. (wy Zakład hipoteczny dla włościan (bo 

Na dochód ubogich uczniów szkół kra-) reformy stosunków wiejskich, XV), przez 

kowskich. $ Stanisława Madejskiego (str. 231— 270) 5 40 Przewodnik bibliograficzny. Szkice z podróży dc ; południowej Afryki, ) stasiulewicza, 1879, w 8ce, str. 477. 
odbytej w latach 1875—1877, przez Ant. o „„u,^ ' ' '■ 

Rehmana (str. 271-296); Pani Arturowaf* rllDle ' , 

Potocka, przez St. Koźmiana (str. 297— BADZWINSEI Zygmunt Łaba. Odpo- 
306); Tytus Trzecieski, wspomnienie po- wiedź jednemu ze Srzeniawczyków na 
śmiertne przez Józefa Sziyskiego (str. 307 recenzyą rozprawy herbie Krzy- 
—312); Przegląd literacki: Orzeszkowej ) włł , „« * „ r • T ? * u • « J 
Meier Ezofowicz, przez Romana Nałęcza w . aśnv > pospolicie „Drużyna" i „Srze- 
(str. 313— 318); Przegląd polityczny, przez s niawa" zwanym, w Nrze 194 Czasu 
Alexandra Szukiewicza (str. 319 334). < z r. 1878 umieszczoną. (Odbitka z Czasu). 

— techniczny, pismo miesięczne s Krak( * w > nakł - autora, druk. Czasu, 
poświęcone sprawom techniki i prze-S 1879 > w 8ce ma ^J> str. 16. 
mysłu pod redakcyą A. Brauna, S. REMBOWSKI Alesander. StauisławLe- 
Kossutha, P. Kucharzewskiego i AlJszczyński jako statysta (Odbitka z Ni- 
Sadkowskiego, zeszyt styczniowy r. <wy). Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 
18 79. Warszawa, druk Al. Ginsa, w 8ceJ 1878, w 8ce, str. 1 nl„ 207 i 1 ni. 
str. 64 i 2 tablice litogr. in fol. >2 ruble. 

Treść: Uwagi o racyonalnćm kontrolo-) Revue slave, pod redakcyą A. de 
ITll^^-lwJl!^!!I5!?^ Ł ^I^ , ^ fcotWw j^&rowyoh, skra- 1 Fontalne, Ner IX i X z dnia 1 lutego 

de J. Nosków- 
Soitana, inżyniera cywilnego (str. 12 — 16); 5 Na str - 30-34: Un mot sur Joseph Ig- 
Ostrzegacz pożarny, przez Bron. Lesseras nace Kraszewski, par Sylvere Granvil; 
(str. 17— 19); Sprawozdanie z czynności < str - , 35 - 78 •' La comtesse Cosel, roman hi- 
pracowni chemicznej przy zakładach hutni- \ storiąue par J. I. Kraszewski, traduction 
czo-górniczych Starachowicko - Ostrowie- de J - Mien 5 8tr - 117—120: Le Myosotis, 
ckicb, przez Wł. Wielickiego (str. 20—33); simple histoire par Adam Asnyk (El...y), 
Krzywe przejściowe na drogach żelaznych, < traduction de A. Intćring; str. 202—204: 
z przykładami rachunkowymi i tablicami i Le cnale n oir, cróation d' Ujejski sur un 
do użytku praktycznego, przez F. R. Hel- theme de Pouchkine, traduit par M. de 
merta, przekład z niemieckiego przez W. j^oir-Isle; str. 205—221: Causerie, par A. 
Rzepeckiego (c. d., str. 34—40); Przegląd InteTing: Kieystoutt, dramę en 5 actes en 
kongresów, wystaw, konkursów; Krytyka \ vers > de Mr - le dr - A - Asnyk, Biographie 
i bibliografia ; Kronika bieżąca. \ d' Alfred de Musset en polonais, par Me 

. . .. A 1 . , sKraushar, Traduction polonaise des Fables 

Przewodnik naukowy i literacki, pod de La Fontaine par M. Ladislas Noskow- 
redakcyą Władysława Łozińskiego, ze- \ ski, Marco Foscarini dramę en cinq actes, 
szyt lutowy r. 1879. Lwów, druk. Wł. P ar Ca si mir Zalewski; str. 222-223: Dou- 
Łozińskieffo w Scp str <*7 1Q9 leur de la sćparation, poe*sie de Sigismond 

££!a£\ ' oi } ka Krasiński, traduite par Sylvere Gr!nvil. 

Tresc: Szlazacy w Polsce: I. Adam? « vr w L Hm* ow**™ «;*«;« 
Schroeter, przlz Zygmunta Węclewskiego 1 R " N Al ?" Xł \ ? r J ć Turczyn, P lśnia P™ 

(c. d., str. 97-117); Józef Korzeniowski, rekruckie żytie, złożyw Lwi w, 

przez K. Kanteckiego (c. d.,str. 118— 144);<nakł. J. Franka, I zwiazk. druk., 1878, 

Jerzy Ossoliński, przez dra Kubale (c. d., \ w 8ce, str. 8. 

str. 145— 160) ; Mendli-Girej, chan Tatarów) « MA ^;% W ai.Q*.i roo lr,- i ;+*-..« A i: i 

perekopskich, przez Kazimierza Pułaskiego L *?°™? waiszawski literacki, rok 

(c. d., str. 161-174); Kronika literacka: VIII > kalendarz na r. 1879. Warszawa, 

L, Webers Preussen vor 500 Jahren przez < druk. K. Kowalewskiego, 1878, w 8ce. 

W. Kętrzyńskiego, Zbaraskiego Listy przez str. 14 ni., VIII i 60. 30 kop. 

K. Kanteckiego, Helferta Karolina von S tr. I-VIIl: Pogląd ogólny na ruch 

^ Pe iQ9? rZeZ dFa A ' Semk0Wlcza ( 8tr - umysłowy w r. 1878, V^ef P Ch ; str! 

175-19J). 1-60: Bibliografia polska 1878 roku. 

PYPIN A. i SPASOWICZ W. Istoria BOSENBLATT Josef dr. Die Sfrafen- 

sławianskich litieratur izdanije j Concurrenz, ein Beitrag zur Lehre von 

wtoroje w now piererabotannoje i da- der sogenannten Verbrechens - Concur- 
pałnionnoje, tom I. Pietierburg, tipogr. \ renz von Privat-dozenten an der Kraków, 1 marca 1879. 41 Jagellonischen ttaiyersltat in Krakau. Ś spolszczona i wydana staraniem reda- 
Tesehen, Veflag von C. Malik, Buch-^kcyi Przeglądu tygodniowego, wyd. 
di-uckerei von K. Prochaska, 1879, 3cię. Warszawa, nakł. i druk. Prze- 
w 8oe, str. 5 ni. i 107. 80 cnt. glądu tygodniowego, 18?9 ; w 8ce,str. 

BZEWflSKI Oracyan kk Katechizm VI i 408. 1 rubel, 
rzymsko-katolicki przystępnym sposo-< BłiOLENSEl Stanisław 4r. Z khmki 
bem wyłożony, wyd. 3 przejrzane i zna* lekarskiej prof. dra Korczyńskiego 
cznie powiększone* Warszawa, nakł. \ w Krakowie : Doświadczenia nad dzia- 
Gebethnera i Wolffa, druk. 8. OrgelO łanietn chlorku pilokarpina (pilocarpi- 

branda synów, 1879, w 8ce małej, str. num muriaticum), przez (Odbitka 

170 i IV. Opr. 30 kop. z Pamiętnika Towarzystwa lek. z r. 

Saaobdjca poemat. Toruń, druk. J. 1879). Warszawa, druk. M. Ziemkie- 
Buszczyńskiego, 1878, w 16ce, str. 55. wicza i W. Noakowskiego, 1879, w 8ce, 

SABYUSZ K. Książę Alf i poeta Sźpa-JBtr. 36* 
rag, szkic ź życia. Warszawa, nakł. Spostrzeżenia pojawów w świeci© 
autora, W. Banarski, druk. A. Ginsa, roślinnym i zwierzęcym, wykonane 
1878, w 16ce, str. 38. 30 kop. w roku — w — przez — (Komisya 

Schematismus universi cleri saecula- fizyograficzna c. k. Akademii umieję- 
ris et regularis dioeccsis rit. lat. Prae tności w Krakowie). B. m. i r M Kra- 
misliensis pro a. d. 1879. Jasio, typ. ków, druk. Uniw. Jag, 1879, w 8ce, 
L. D. Stoeger, 1878, w 8ce, str. 250. str. 19 wzorów do wypełniania. 

— religiosi ordinis s. Pauli pritni i STRTJVB Henryk. Jan Jakub Rousseau 
eremitae, olim in Hungaria, ubi nactus < (Odbitka z Tygodnika ii lustrowanego), 
incunabula, celeberrimi, nunc teraporum \ Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
injuriis in imperio Austriae et Polonia ? J. Ungra, 1879, w 16ce, str. 25. 
Russica ad duo monasteria restricti, < 20 kop. 

Sedi apostolicae immediate subjecti, SZCZEPAŃSKI Alfred. Którędy 1 do- 
adannum a Christo nato 1879. Craco- kąd? i nc j z j oni? z którymi wiąże mnie 
viae, sumptibus pp. Paulinorum, typogr. wza : emny szac unek i ufność, 'uwagi te 
ephemeridum Czas, 1879, w 8ce, str. 16. pośw i ęcam (Odbitka z Dziennika 

SIARKOWSKI Wład. ko. Materyaly do pozn ańskiego). Poznań, nakł. St. We- 
etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, drllk j L Kraszewskiego (dr. 

część II (Odbitka ze Zbioru wiadomości w# Łebinski), 1879, w 8ce, str. 14 i 
do antropologii krajowej, tom III dział < \ n \ 39 f e nig. 

III). Kraków, nakł. Akademii umiej., <- . „, L'>lestwa Galicvi i Lo- 
druk Uniw Jasr 1879 w 8ce str Szematyzm Kioieatwa uancyi i uu 
Silił domeryi z Wielkiera księstwem kra- 

„:' AWT T „ - n . . M ,. m . kowskiem na rok 1879. Lwów, druk. 
SŁOWACKI Juliusz. Ojciec zadzumio-?^ . .. , .. 1Q7a „, Qnn 

polskiej, I związkowa druk., 1879, 8yłk ^ J złr ' 7U cnt ' 

w 16ce, str. 48. 15 cnt. = 20 gr. SZTJJSKIJózef. Mowa rektora 

polsk. \ Uniwersytetu Jagiellońskiego przy im- 

S1CLES Samuel. Pomoc własna (Self-* matrykulacyi uczniów dnia 25 listo- 

Help), dzieło liczące trzydzieści P ada 18 ? 8 r. (Odbitka z Czasu). Kra- 

wydań o 500*000 exemplarzach w ję- 5 ków, druk. Czasu, 1878, w 8ce małej, 
zyku angielskim, przełożone na wszy-!; 8 * 1 ** 21. 

stkie języki europejskie, serya I z nie- \ TAŃSKI Józef. Wspomnienia z wygna- 
mieckiego obrobienia Józefa Boyesajlnia (Odbitka z Czasu). Kraków, nakł. 4*2 Przewodnik bibliograficzny. autora, druk. Czasu, 1879, w 8ce ma- 1 ckiego, tom II i III (Biblioteka powieści, 
łój, str. 94. | opowiadań historycznych, pamiętników, 

TIŁŁ Ernest dr. O znaczeniu posiada- j i podróży). Lwów, nakł. Gubrynowicza 
nia przy nabyciu nieruchomości na mo- i Schmidta, druk K. Pillera, 1879, 
cy aktu prawnego i zasiedzenia, stu- w 8ce, str. 272 i 199. Za trzy tomy 
dyum z dziedziny prawa prywatnego} 5 złr. 80 cnt. 
austryackiego, napisał...... adwokat j ZARTJBIN Jakub. Na pamiątkę No- 

i docent Uniwersytetu lwowskiego, jwego roku 1879: Rozkład naszych 
(Odbitka z Przeglądu sądowego i adm.). j społeczno - ekonomicznych stosunków i 
Lwów, nakł Przeglądu, druk. ludowa, \ zaradcze środki przeciw zubożeniu kra - 
1879, w 8ce małej, str. 127 i 1 ni. ju, napisał dla wszystkich sta- 

TISSOT Wiktor. Wiedeń i życie wie-? nów i wyznań. Lwów, nakł. autora, 

deńskie, przez autora „Podróży druk. Gazety narodowej, 1879, w 8ce, 

do krainy miliardów", przełożył z fran- str. 48 i 1 ni. 40 cnt. 
cuskiego na język polski Zygmunt l ZARUSKI Jan. Dawne wychowanie 
Rouppert. Warszawa, nakł. i druk. A. ? szkolne i domowe naszych kobiet (Od- 
Pajewskiego, 1878, w 8ce małej, str. < bitka z Kalendarza Ćwierczakiewiczo- 
425 i 3 ni. 75 kop. wej na r 1879). Warszawa, nakł. L. 

UHLIG- Victor. Beitrage zur Kentniss > ćwierczakiewicz, druk. M. Ziemkiewi- 
der Juraformation in den Karpatischen ? cza i W. Noakowskiego, 1878, w 8ce, 
Klippen, mit 2 Tafeln, XVI und XVII str. 40. 15 kop. 
(Aus d. Jahrbuche der k. k. geologi- ZIMMERMAN1T. Vorgeschichtliche Kar- 
schen Reichsanstalt, Band XXVIII Nro j te von Schlesien, nach alteren und 
4). Wien, A. Hólder, k. k. Hof- undjneueren Forschungen (e. G. Schwenk- 
Universitats buchdruckerci, 1878, w4ce,<feld jr., Nic. Henelius ab Hennefeld, 
str. 18 (641 — 658) i 2 tablice litogr. sL. D. Herrmann u. A.), insbesondere 
^ T7MIŃSKI P. Sprawozdanie z poszu- > nach den Acten des unterzeichneteń 
kiwań archeologicznych na cmentarzu j Vereins und im Auftrage desselben 
pogańskim w Popówce, odczytane na < bearbeitet, herausgegeben von dem 
posiedzeniu Komisyi archeologicznej s Vereine fiir das Museum schles. Al- 
Akademii umiej d. 22 listopada 1878 tertumer (abgeschlossen im December 
(Odbitka ze Zbioru wiadomości do an- 1877). Breslau, Korn, 1878, fol. wiel- 
tropologii krajowej, tom III dział I), kie, 4 karty litogr. i kolor. 7 marek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, s ŻYDÓWKA. Z salonów żydowskich, 
w 8ce ; str. 5. s szkic do powieści skreśliła Żydówka. 

WAGNEB Ryszard. Lohengrin, opera ? Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 

romantyczna w 3 aktach tłóma-<K. Kowalewskiego, 1879, w 8ce tna- 

czenie L. Matuszyńskiego. Warszawa, łej, str. II i 60. 40 kop. 

nakł. Wł. Banarskiego, 1879, w 16ce, Żywot Mieczysława hr. Halki Le- 

str. 62. 30 kop. | dóchowskiego, rzymskiego św. kościoła 

WALTER Ferdynand dr. prof. Historya < kardynała i królestwa polskiego pry- 
filozofii prawa i państwa, przełożył s masa, legata, arcybiskupa i t. d., we- 
Gustaw Roszkowski, dr. fil., mag. pr.jdług wskazówek dwóch kapłanów ar- 
i adm. Warszawa, druk. K. Kowalew- ? chidyecezyi poznańskiej, jednego zmar- 
skiego, 1879. w 8ce, str. II, II i 112. jłego a drugiego wygnańca, sporządzony. 
75 kop. ^ < Poznań, nakł. wydawnictwa ks. Fr. 

WILCZYŃSKI Albert. Kłopoty starego ? Bażyńskiego, czcionkami i w komisie 
komendanta, obrazki naszych czasów, W. Simona, 1879, w 8ce małej, str. 
wydanie 2gie z rysunkami E. Błotni- Jl ni. i 184. 1 marka 25 fenig. Kraków, 1 marca 1879. 43 W m aj u. r. *>• "w y j dzio; 

MORALNA 

czyli nauka obyczajów chrześciańskich dla młodzieży, 

przez ks. Fr. Leśniaka, b. dyrektora szkół ż. 

Lituanicarum Societatis Jesu historiarum libri decem auctore Stanislao 
Rostowski, recognoscente Joannę Martinów, ejusdem Societatis presby- 
tero, jaxta exemplar rarissimum editionis Vilnensis a. 1768. Parisiis et 
Bruxellis, typis A. Vromant, 1877, w 4ce, str. V, 1 ni, 507, 1 ni., 
1 litogr. mapa i podobizna własnoręcznej profesyi Andrzeja Boboli z r. 
1630. Cena 25 franków. Do nabycia: w Paryżu apud V. Palmo via dicta Grenelle- 
Saint-Germain 25, i w Bruxelli apud G. Lebrocąuy via dicta de Lou- 
vain 5, także we wszystkich księgarniach znaczniejszych. Wydawnictwo księgarni 

Gebethnera i Wolffa w Warszawie: 

DZIEJE POLSKI 

w zarysie 

przez ML ichała Dobrzyńskiego 

w 8ce dużej, str. 495. 

Cena 2 rs. 25 kop. = 3 złr. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach krajowych i za- 
granicznych, skład główny na Galicyą w księgarni GL Gebeth- 
nera i Sp. w Krakowie. 44 Przewodnik* bibliograficzny. Administracja wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego 

we Lwowie, plac Maryacki I. 9, 1 piętro, 
ma jeszcze na składzie i poleca: 

ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków chorobowych u 
dzieci. Lwów, 1877. 24 cnt. 

BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń kartograficz- 
nych, część I: Galicya. Lwów, 1873. 50 cnt. 

— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych, część I: Galicya, 2gie 
wydanie. Lwów, 1875. 20 cnt. 

CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszej szkoły ludowej 

przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. 34 cnt. 
FRANKĘ J. O wystawie szkolnej w Londynie w r. 1871. Lwów, 1875. 25 cnt. 
JÓZEFCZYK A. Geometrya dla szkół ludowych pospol.Lwów, 1877. 50 cnt. 

— Ta sama w tłómaczeniu ruskiem. Lwów, 1877. 50 cnt. 
KURYŁOWICZ S. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitej, z 68 rycina- 
mi. Lwów, 1878. 80 cnt. 

Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi edukacyi narodo- 
wej. Lwów, 1873. 25 cnt. 

(Zawiera oprócz opisu uroczystości, urządzonej przez Towarzystwo 
pedagogiczne we Lwowie dnia 17 lipca r. 1873 kn uczczeniu stu- 
letniej rocznicy ustanowienia Komisyi ed. nar., jeszcze dwie wielce 
cenne rozprawy, mianowicie: 1) J. I. Kraszewskiego Komisya edu- 
kacyjna, jej prace i zasługi na polu wychowania publicznego; 2) Z. 
Sawczyńskiego O zadaniu wychowania publicznego, a w szczególności 
w zastosowaniu do potrzeb naszego narodu). 

NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać 
dzieci do nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. 50 cnt. 

PARYLAK P. Mieszaniny językowe. Lwów, 1877. 16 cnt. 

SAMOLEWICZ Z. dr. Gramatyka języka łacińskiego, 2gie wyd., część I. 
Lwów, 1879. Z przedpłatą na całe dzieło 2 złr. 

— O karności szkolnej w Prustech a u nas. Lwów, 1872. 10 cnt. 
SAWCZYŃSKI Z. Benjamin Franklin, Jerzy Wasyngton, żywoty. Lwów, 

1876. 80 cnt. 

SELINGEROWA J. Ziemie polskie, lekcye geografii w połączeniu z etno- 
grafią. Lwów, 1876. 70 cnt. 

WIERZBICKI D. dr. O kalendarzu pod względem historycznym, astrono- 
micznym i kościelnym. Lwów, 1878. 68 cnt. 

WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z źyeia codziennego podług J. John- 
stona. Kraków, 1869. 70 cnt. 

ŻULIŃSKI J. dr. O znaczeniu astronomii w wychowaniu i j'ej nauczaniu. 
Lwów, 1874. 60 cnt. 

— Rachunki miarami i liczbami dziesiętnemi, podręcznik metodyczny. 
Lwów, 1877. 70 cnt. 

Roczniki „Szkoły" z roku 1873, 1874, 1876 i 1877 po 2 złr., rocznik 
z roku 1878 4 złr. Kroków, 1 mutra 1879. 46 Księgarnia katolicka ira Władysława Miltoistiep 

w Krakowie 

ma zaszczyt donieść, że niewychodząc z zakresu swojej specyalności, założyła 

przy swej księgarni: 

ANTYKWARNIĄ TEOLOGICZNĄ 

i spodziewa się, że na tthu polu odda również pożądane usługi Wielebnemu Du- 
chowieństwu i Publiczności katolickiej. 

DRUKI SZKOLNE 

Regulaminem Wysokićj Rady Szkolnćj krajowej przepisane, nabyć można 

w Drukarni c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego 

-w Krakowie 

przy ulicy Grodzkiój Nr. 71 (róg ulicy św. Józeta). 

Do nabycia w Antykwami książek i nut 

W. Chaberskiego w Krakowie, ul. Szewska: 

FREDRO Jan Alexander(syn). Komedy e, tom I i II. Warszawa, 187.?, w 8ce. 

Zamiast 3 złr. 32 cnt. tylko 2 złr. (zupełnie wyczerpane). 
HOMER. Odysseja, przekład L. Siemień skiego. Kraków, 1874, w 8ce. Zamiast 12 złr 

tylko 7 złr. (zupełnie wyczerpane, wyd. illustrowane). 
JUNGMANN. Historie literatury ceskó. W Praze, 1826, w 8ce. 1 złr. 
KOPITAR. Glagolita Clozianus Vindobonae, 1836, fol. 3 złr. 
MIKLOSICH. Lexicon linguae Sloyenicae vet. dialecti. Vindobonae, 1850, w 4ce. 1 złr* 
ŚAFAftlK et PALACKY. Die altesten Denkmaler der bOhmischen Sprache. Prag, 

1840, w 4ce. 3 złr. 

Nakładem księgarni 

K. BUDKIEWICZA w ŻYTOMIERZU 

wyszło w nowem wydaniu znacznie powiększone, od lat kilku wyczerpane i wielce 

poszukiwane dzieło pod tytułem: 

KUCHARKA SZLACHECKA 

podarek dla młodych gospodyń przez Maryc Marciszewsk$ (Litwinkę, zamieszkała 

na Ukrainie). 

Zawiera około 3000 przepisów spiżamianych domowo-gospodarskich, tualeto- 
wych, łatwym sposobem opisanych i na długoletnićm doświadczeniu opartych, oraz 
dyspozycy§ obiadów na cały kwartał i na Wielki post, wykwintnym, "smacznym 
i prostym sposobem, ustawienie stołów na Wielkanoc i wigilię, Bożego narodzenia, 
śniadania gorącego i zimnego, podawanie herbaty po angielsku, pieczenie różnego 

rodzaju ciast etc. etc. 

Całe dzieło stanowi 42 arkusze ścisłego druku, na 2 tomy podzielone, a mia- 
nowicie: tom lszy, Kucharstwo w ogólności; tom 2gi, Spiżarnia, Gospodarstwo 
domowe etc. 

Cena dzieła karton z tytułem litogr. rs 2 kop 85 ; opr. w płótno ang. rs 3. 

Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie, oraz u Bole- 
sława Koreywo w Kijowie,' jako też we wszystkich znaczniejszych księgarniach; 
Księgarze wydawcy mogę- ż$dać bezpośrednio w zamian za własne nakłady. i6 Przewodnik bibliograficzny. Po znacznie zniźonśj cenie 

są do nabycia 

w księgarni G Gebethnera i Spółki 

w Krakowie 

następujące dzieła (wysortowane z czytelni): 

ANNIBAL z Kap u i. Listy o bezkrólewiu po Stefanie Batorym i pierwszych latach 
pan. Zygmunta III, z włosk. przeł. A. Przeździecki. Warszawa, 1852. 60 cnt. 

BAGIŃSKI ks. Dominikan. Rękopis (1747—1784), wydany przez E. Tyszkiewi- 
cza. Wilno, 1854. 40 cnt. 

BERWINSKI R. W. Studya o literaturze ludowej ze stanowiska historycznej i na- 
ukowej krytyki, 2 tomy. Poznań, 1854. 1 złr. 50 cnt. 

CIECIERSKI ks. Pamiętnik, zawierający jego i towarzyszów lego przygody, do- 
znane na Sybirze w latach 179f— 1Ó01. Lwów, 1865. 1 złr. 

DŁUŻNIE WSKI M. Nowa Polska i federacya narodów wobec chrześcianizmu. 
Przemyśl, 1863. 80 cnt. 

Dwutygodnik literacki pod redakcyą Waleryana Kurowskiego, 2 tomy. Kra- 
ków, 1844. 2 złr. 

DZIEDUSZYCKI M. Żywot Wacława Hieronima Sierakowskiego, arcyb. lwowskie- 
go, Kraków, 1868. 60 cnt. 

GAUME J. ks. Dzieje życia rodzinnego wszystkich starożytnych i tegoczesnych 
ludów, czyli wpływ chrystyanizmu na stosunki rodzinne, 2 tomy. Warszawa, 
1858, 3 złr. 

GIEDROJC G. Kilka wspomnień z kaukaskiego wygnania. Lwów, 1867. 80 cnt. 

GLISZCZYŃSKI M. Rozmaitości naukowe i literackie, 10 tomów (opr. w 5ciu) 
Warszawa, J860. 1 złr. 50 cnt. 

GOEHRING C. Historya narodu polskiego od jego początku aż do teraźniejszości, 
przeł. z niem. dr. J. Szweykowski, 5 tomów (opr. w 2ch). Lwów, 1867. 1 złr. 

Gołąb pożaru album wydane w r. 1843 na korzyść pogorzelców m. Rzeszowa 
wyd -nowe. Lwów, 1862. 40 cnt. 

GOŁĘBIOWSKI Ł. Opisanie historyczno-statystyczne m. W arszawy, wyd. 2. War- 
szawa, 1827. 1 złr. 50 cnt. 

— Ubiory w Polsce od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych, sposo- 
bem dykcyonarza ułożone i opisane, wyd. K. J. Turowskiego. Kraków, 1861. 
30 cnt. 

GRABOWSKI A. Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski, 2 tomy. 
Kraków, 1845. 1 złr. 50 cnt. 

— Skarbniczka naszej archeologii, obejmująca średniowieczne pomniki wojen- 
nego budownictwa Polaków, wiadomości do dziejów sztuk pięknych i t. cL, 
z 39 wizerunkami baszt i bram krakowskich. Lipsk, 1854. 2 złr. 

— Władysława IV listy. Kraków, 1845. 40 cnt. 

GRABOWSKI M. Korespondencya literacka, 2 tomy. Wilno, 1843. 2 złr. 50 cnt. 

— Literatura i krytyka, 2 tomy. Wilno, 1840. 2 złr. 50 cnt. 

GUSTY Fr. ks. Historya kościoła ruskiego, z włoskiego przeł., 2 tomy. Kraków, 

1857. 1 złr. 
HOFMAN K. B. Historya reform politycznych w dawnej Polsce. Lipsk, 1867. 1 złr. 
HUBERT L. Pamiętniki historyczne, 2 tomy. Warszawa, 1861. 1 złr. 
JONSAC P. Życie Stanisława Jabłonowskiego, kaszt, krak., hetra. w. k., przełóż. 

z franc, 4 tomy. Poznań, 1868. 2 złr. 
JUCEWICZ L. A. ks. Wspomnienia Żmudzi. Wilno, 1842. 80 cnt. 
KALICKI B. Zarysy historyczne. Lwów, 1869. 1 złr. 

* 

fIB. Wszystkie powyźój wyszczególnione dzieła znajdują się w jednym exemplarzu 

są oprawiene w zwyczajne czarne płótno. Kraków, 1 marca 1879. 47 

PORADNIK 

przemysłowo- rolniczy illustrowany 

wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca. 

Obejmuje: całe gospodarstwo rolne, leśne, rybne i cały przemysł rol- 
niczy, oraz sprawy ekonomiczne i finansowe krajowe. 

Prenumerata całoroczna 1 złr. 12 cni 

Od roku 1870 po- &% jjfj fr\ ąą j |*1 ą &>} pod redakcyą dra 

cząwszy wychodzi B* &| Łi \ftll Im] Ą M Ignacego Czemerjń- 

" we Lwowie 9 09 U w Va lvii 3 8^ skiego. 

pismo tygodniowe, poświęcone teoryi i praktyce prawa i administracyi. 

„ Prawnik" obejmuje następujące rubryki: 

I. Artykuły wstępne z zakresu prawa obowiązującego i nauk społecz- 
nych. — II. Przeglądy 'tygodniowe, iako artykuły redakcyjne podające wia- 
domości o ważniejszych wypadkach lub Kwestyach ruchu prawniczego, treściwe 
sprawozdania z rozpraw Sejmu krajowego i Rady państwa, tudzież z ważniejszych 
prac innych ciał ustawodawczych. — III. Praktykę sądową i administra- 
cyjną, a mianowicie: 1) wypadki praktyczne, sadowe i administracyjne; 2) zasady 
orzeczeń sądowych i administracyjnych w innych czasopismach prawniczych ogła- 
szanych ; 3) orzeczenia zasadnicze najw. trybunału sprawiedliwości wpisane do Księ- 
gi i Repertoryum orzeczeń; 4) orzeczenia trybunału administracyjnego i try- 
bunału Państwa; 5) orzeczenia trybunału kasacyjnego; 6) sprawozdania z rozpraw 
karnych. — IV. Korespondencye oryginalne. — V. Literaturę prawniczą 
i Krytykę. — VI. Okólniki urzędowe, główniejsze. — VII. Feljeton. — VIII. 
Wiadomości potoczne ze stowarzyszeń prawniczych, rozmaitości prawnicze, 
wiado mości urzędowe (mianowania i t. p.), upadłości, wykazy bezwłasnowolnych. 

SV Okólnikami c. k. Prezydyów obu sądów wyższych, a to Lwowskiego 
z dnia 23 stycznia 1874 r. 1. 942. pr., i Krakowskiego z dnia 8 marca 1874 1. 481. 
pr., „Prawnik" wszystkim władzom sądowym w kraju został zaleconym, z wezwa- 
niem do jak najsilniejszego poparcia tego wydawnictwa (Nr. 6 str. 52 i Nr. 12 
str. 108 „Prawnika" 1874 r.). 

Prenumerata wynosi: całorocznie 6 złr., półrocznie 3 złr., kwartalnie 1 złr. 50 cnt. 

PRZYRODA 1 PRZEMYSŁ tygodnik popularno - nau- 

kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prze- 
syłką 8 rubli, w Galicyi 12 złr., w W. ks. Poznańskiem 24 marek. 

Treść nrów 30-33 z d. 22 stycznia - 12 lutego 1879: Nafta, przez H. Sie- 
radzkiego (30—33); Metale rzadkie na wystawie paryskiej (30) ; Żywe kolibry w Eu- 
ropie, przez A. Wagę (30); Na Maderze, przez E. Świeżawskiego (30—33); Józef 
Mianowski, nekrolog (30); Las i step w Rosyi południowej, p. Wojejkowa (31— 33); 
Ząb mądrości i rozwój człowieka (31 ) ; Pojęcia o życiu, skreślił Antoni Skorkowski 
(31, 33); Ryba Wioślarz (32); Kronika. 

uZElOŁ A tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 

Cena roczna: w państwie austryackićm 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 4—7 z dnia 25 stycznia — 15 lutego 1879: Ks. Felix Dupan- 
loup, przez Z. Sawczyńskiego (4 — 7); O życiu i pismach G. Piramowicza (4, 6); 
Nauka geografii w szkole ludowej, przez B. Baranowskiego (4 — 7); Przyczyny zi- 
mna na wysokich górach, przez T. N. (4); Lekcye fizyki w szkole ludowej, przez 
H. Łempicką (5, 7) ; Towarzystwo pedagogiczne a Rada szkolna krajowa (6) ; O 
praktycznem zastosowaniu światła elektrycznego, przez dra T. Gerstmanna (6); 
Adres Zarządu głównego do Bronisława Trzaskowskiego, dyr. gimn. w Tarnowie 
(7); Wiadomości potoczne; Inseraty. 


48 Przewodnik bibliograficzny. ROMĘ et DIlMĆTRIUS, (Tapres des documents nouveaux avec 
introduction, ptóces justificatives et dix fac-simile, par le P. 
Pierling. Paris, chez Leroux, 28 rue Bonaparte. Cena 
7- 50 franków. Nakładem księgarni 

G. Gebethnera i Spółki w Krakowie 

wyszły z druku i są do nabycia we wszystkich księgarniach: 

DZIEJE OJCZYSTE 

ze szczególnem uwzględnieniem historyi Galicyi, 

dzieło prof. Uniw. Jag. M. Bobrzyńskiego 

do użytku wyższych klas szkół średnich zastosował 

Michał Chyliński, 
w 8ce, str. VII i 358. Cena 1 złr. 50 cnt. Księgarnia J. JOLOWICZA w Poznaniu 

poszukuje i uprasza o oferty z podaniem ceny: 

Archiwum Wróblewieckie, zesz. I, 1869. — Pieśń o ziemi naszej, wyd. 
z rycinami Kossaka. - TERLECKI, Sława heroicznych dzieł Borysa Szeremetej, 
s. 1., 1698. — ZIELENIEWICZ, Memorabilis victona de Szeremethio 1665 repor- 
tata, Cracoviae, 1668. — Serbskie Lietopisi, w Budinu, rozmaite roczniki.— Le- 
topis Matice srbske, v Nowim Sady, 1874, 1877 i 1878. - WIDAKOWICZ, Gram- 
matyka serbska, Peszt, 1838. — STEFANOWICZ, Pismiennica serbskajo jeżyka, 
Wienna, 1814. — Serbska Grammatyka, Montegao, 1838. — ANAGNOSTI, 
Les armements russes, Cronstadt, 1877. — Niepoprawni, uwagi o legionie pol- 
skim w Turcyi, Poznań, 1877. — GŁOWACKI. Stauropigianskoje lwowskoje brat- 
stwa, Lwów, 1877. — PIASECKI, Piamiętniki do panowania Zygmunta HI, przekład 
Wójcickiego. — NIEMCEWICZ, Konstanty ks. Ostrogski. — DUBOWICZ, Hierar- 
chia kościoła wschodniego. - MACIEJOWSKI, Helcel, Kraków, 1877. — BYKOW r - 
SKI, Pieśni ludu ruskiego, Kraków, 1878. — KOPERNICKI, Poszukiwania archeol. 
w Horodniey, Kraków, 1878. — SIARKOWSKI, Materyały do etnogr. ludu, Kra- 
ków, 1878. — Dodatek I i II do Pamiętnika budowy pomnika Kościuszki. — 
ROEPELL, Repnin unddie Czartoryski, Berlin, 1878. — Zamiary panslawlstyczne, 
Kraków, 1878. - OGONOWSKI, przyimkach w językach starosłow., polskim i 
rusk., Kraków, 1878. — Św. p. Jan Dar as z kie wic z, Paris, 1878. — BRAF- 
MANN, Żydzi i kanały, Lwów, I wydanie (tylko pierwsze!). — Farmazony i 
konserwatyści, Kraków, 1877. — KIRKOR, Badania archeol., Kraków, 1877. — 
NEHRING, Pan Tadeusz Mickiewicza, Warszawa, 1877. — Prasa peryodyczna, 
Lwów, 1877. — WARSZAWIAK, Czy będzie Polska, Lwów, 1877. — ZIEMBA, 
Jan Śniade cki. Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki. 

% drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcl*. 

PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tóź czytających i kupujących książki. 

ITj/cAodzt to Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości %— l 1 /, arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 złr. 24 cnt.; % rocznie 50 
cnt. } z przesyłką 62 cnt ; J / 4 rocznie 28 cnt. , z przesyłką 34 cnt. ; miesięcznie 
10 cnt.y z przesyłką 12 cnt. — Opłata od Ogłoszeń za każdą l / 10 czesi strony 
50 cnt., za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalel do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

n. :łtow;e 

Kraków, 1 kwietnia 1 

Album ozdób- z kaplicy Zygmuntów- 1 mięckiego (str. 578-607); Kronikar- 
skiej i z dwóch nagrobków kanonika s S1 § czna - . " : — 
Stanisława Borka (t 1556) i Wielkiego *• »■ **; Książeczka jubileuszowa 
marszałka Piotra Kmity (t 1505) w ka- czyl j nauka o odpustach, szczególnie 
tedrze krakowskiej. Kraków, wydanie o odpuście jubileuszowym, razem mo- 
Muzeum techniczno - przemysłowego, dl,tv 7 P"/ odwiedzaniu kościołów 
druk. WŁ L. Anczyca i Sp., i 878 w celu zyskania odpustu odmawiać się 
fol. wielkie, 1 karta testu i I-XVI tab. 5£W? w r. 1879 napisał X. N. B. 
fotogr. przez A. Szuberta. 21 złr. 50 c. Wrocław, nakł Pr Goerhcha, druk. 
. . . ,., , . 5 Gazety szląskiej ludowej, 1879, w 8ce 
Ateneum pismo naukowe i literackie mafój gfc 39 { ! nL 15 fenig0> . 

pod redakcyą J. Treidosiewicza, zeszyt s 7 _ , .. , . 

marcowy r. 1879. Warszawa, wydawca ,. £• Wincenty. Przewodnik do pisania 
W. Spasowicz, druk. K. Kowalewskie- M"* * . m ^8 n ych, oraz tyczących się 
go, w 8ce większej, str. III i 423-630. ołenieni* i zamążpójscia, ułożył Win- 
1 ,, n , , , , , . > centy B., wyd. drugie. Poznań, J. Cho- 

Tresc: Polska wobec wybuchu woiens . ,' i i t? ^i • nu • 

husyckich, przez St. Smolkę (dok., str. Ciszewski, druk. Handkego i Chocie- 

423-463); Krzyż nad otchłanie, studyum szyńskiego, 1879, w 16ce, str. 48.50 
kobiece przez Deotymę (c. d., str. 464— ? fenigów. 

494) ; Drobna szlachta w Królestwie, stu- > .. . . _ ___ ... . . m * A i • 

dyum społeczne, napisał Wł. Smoleński BAŁUCH Kichał. Teatr amatorski, 
(c. d., str. 495—509) ; O wychowaniu mło- < krotochwila w 2 aktach (Biblioteka te- 
dzieży, przez R. A. (str. 510— 531)j Zejatrów amatorskich, Ner 12). Lwów, 
sfery plastyki: W. hr. Dzieduszyckiego p H Richt I zwi%zkowa druk., 1879, 
Ateny i Studya estetyczne, przez Piotra i _ , A e . .. i Q /\ i. 
Chmielowskiego (str. 532-546) ; Z dzie- w 8ce > str - 26 l * nL 80 . cn *' 
jow języka polskiego : Objaśnienia do roz- < BABĄCZ Sadok ks. Pamiętnik szła • 
prawy W. W. Makuszewa p. t. „Ślady i chętnego Ledochowskich domu, napisał 
wpływu ruskiego na piśmiennictwo staro- ) j wydał Lwów K Wild druk. 

polskie", napisał Ad. Ant. Kryński (dok., S^ J , ' ' V * .. lor ,n ' *J 

str. 547-571) ; Bitwa pod Grunwaldem Ja- Gazety narodowej, 1879, w 8ce, str. 
na Matejki, przez Wojciecha Dzieduszy- 2 ni. i 220. 1 złr. 20 cnt. 
ckiego (str. 572—577); Krytyka: 1. Kartę-? BIAŁECKI Antoni prof. Legat hr. Ki- 
zyusza Rozprawa o metodzie, przez Henry- ckieg0 j ogady rolne# Warszawa, druk. 
ka Goldberga, 2.M. Sokołowskiego Ruiny s ,-, j? . . , ... . Q . n _ .. ' , 

na ostrowie jeziora Lednicy, przez T. Zie- F - Krokoszyńskiej, 1879, w 16ce, str,, 
J ' 5 30. 15 kop. 60 Przewodnik bibliograficzny. ; n -■ 1 ; Biblioteka najcelniejszych utworów li- ) BOGUSŁAWSKI Władysław. Teatr i lite- 
teratury europejskiej, pod kierunkiem < ratura dramatyczna, siły i środki na- 
redakcyi Kłosów, zeszyt lutowy 1879. Uzej sceuy. Warszawa, Gebethner i 
Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, \ Wolff, druk. J. Sikorskiego, 1879, w 16ce, 
w 8ce, str. 257—400. str. 378. 1 rubel 20 kop. 

Treść: Dzieła Ignacego Krasickiego,} B00CE- ABKOSSY P. dr. Neues voll- 
tom IV (arkusz 17—25). Sstandigespolnisch-deutschesunddeutsch- 

— warszawska, pismo poświęcone śpolnisches Wórterbuch, 3 durchgese- 
naukom, sztukom i przemysłowi, podchene und verb. Auflage (in 15 Liefe- 
redakcyą K. Wł. Wójcickiego, zeszyt s rungen), I Band 1 und 2 Lief. Leip- 
marcowyr. 1879. Warszawa, Gtebethner > zig, Haessel, 1879, w 8ce, str. 112 
i Wolff, nakł. i druk. J. Bergera, w 8ce, ji 113 — 224. Po 1 marce, 
str. 353—500 i 4 ni. < BBOłTIKOWSZI A. Powieści history- 

Treść: O potrzebie poprawy kanału czne: Kazimierz Wielki i Esterka, 
Ogińskiego, przez Alberta JSzulca, inży->Moina. (Biblioteka powieści, podróży, 
niera (str. 353—371); Warszawa, jej życie i pamiętników, opowiadań historycznych), 
umysłowe i ruch literacki w ciągu lat Lwów nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 
trzydziestu, od 1800-1830 r., przez K. < , . ? „ D . n J 10 _ n ' 

WŁ Wójcickiego (str. 372-406); Syn Mar- druk - K - P,1,era > l879 > w 8ce, str. 
grafa, tragedva z X wieku w 5 aktach,) 294. 2 złr. 12 cnt. 

KL°^t^ ™^^™** ™- . £" 

przez K. Wł Wójcickiego (str. 427— 438)| kentmsse des k. k. Verwaltungsgenchts- 
Kronika paryska; Podróże i odkrycia, wy- 1 hofes, zusammcngestellt auf dessen Ver- 

prawa naukowa prof. Nordenskiólda na ? anslassung von HofSecretaLr II 

morza północno-wschodnie, przezAntonie- ^ Bafad j ahrg ang 1878. Wien, Manz, 
go Wałeckiego (str. 464-467); Korespon-s iU - n o * i\r cco a i- 

deneya; Przegląd piśmiennictwa: 1. R. 1879 > w 8ce > str - IV * 658 - 4 złr - 
Kartezyusza Rozprawa o metodzie, przeze Catalogus ecclesiarura et utriusąue 
F. J., 2. 8t Grudzińskiego Dwie mogiły, c i er i tam saecularis quam regularis 
3. A. Asnyka Kiejstut, przez K. Kaszew-> .. . TT1 ... . . • w* i- • 

skiego (str. 469-491); Wiadomości bieżące, dioecesis Vladislaviensis et Oahssiensis 

BLIZIŃSEi Józef. Mąż od biedy, ko- P™ a ;. d _. 1B79 Varsaviae, typis F. 

medya w 1 akcie (Biblioteka teatrów C ™7n N,em,era > w 8ce > str ' 

amatorskich, Ner 11). Lwów, F. H. 14 ° ! 7a 

Richter, I związkowa druk, 1879, CHEŁMECEI Jan to. S łowo o majątku 

w 8ce, str. 19 i 1 ni. 40 cnt. duchownym dyecezyi krakowskiej (Od- 

BLUMENSTOE Ł dr. Ambroży Tar- f** « C ^ *""*' druk Czasu ' 
dieu (Odbitka z Przeglądu lekarskiego). iy7y > w lbce > 8tr ' 14 ' 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, OHEŁICCZI Zygmunt to. Mowa wypo- 
g ( r 24 świedziana na nabożeństwie żałobnóm 

Bóg najwyższe dobro, czyli uczucia za *»»«9 św - P- &* med Józefa Mia- 

serca nabożnego katolika, wydanie no- newskiego, b. rektora Szkoły głównej 

wo poprawione i uzupełnione przez ka- warszawska, które się odbyło w War- 

płana zak. 00. Bernardynów (ks. Go- 8z ?* ,e . dn, f r 1 «•*«»» .1879 r. w ko- 

lichowskiego). Lwów, nakł. St. Baylego, »"<** sw ' ^ ż \ *ETi ." "£ 
druk. ludowa, 1879, w 16ce mał6j , wańców .profesorów tejże Szkoły ^War- 

str. XII, 4 ni., 402 i 5 ni. 1 złr. 50 cnt. ? zawa > ^ k °& W !l row "' , S k ; A , , '" 

._ _ . x _ . . newskiego, 1879, w I6ce, str. 20. 30 kop. 

BOGUMIŁA. Kobieta w rodzinie, przez s prae daje sie na korzyść funduszu imie- 

Bognmiłę. Warszawa, druk. M. Ziem-^nia św. p. Józefa Mianowskiego. 

kiewicza i W. Noakowskiego, 1879, s CHOCISZEWSKI Józef. Mały wybór na- 

w 12ce, str. 79. 40 kop. i>bożeństwa dla dzieci, ułożył wy- Kraków, 1 kwietnia 1879. 61 danie wtóre. Poznań, nakł. J. Cho- \ najnowszych odkryć w piśmie klinowem, 
Ciszewskiego, czcionkami fi. Schmae- L . ^lińskiego (str. 122-126) ; Posiedzę- 
* , . ?'^ rt ~ ^ n* r\ > ma Akademii i Towarzystw naukowych; 

dickiego, 1879, w 32ce, Btr. 64. Opr. wiadomości. 

25. fenig. DZIEDUSZYCKI Kazimierz Łr. Odpo- 

DAUDET Ernest. Baronowa Miroel, < wiedź na kwestyonaryusz dla ankiety 
przekład z francuskiego. Warszawa, ] zbożowej, zwołanej na dzień 10 mar- 
nakł. i druk. J. Kaufmana, księgarnia ca 1879. Lwów, I związkowa druk., 
G. Centnerszwera, 1879, w 16ce, str. 1879, w 8ce, str. 17. 
144. 45 kop. i Dziennik ustaw państwa dla królestw 

— Na zgubnej drodze, powieść, j krajów w Radzie państwa reprezen- 
przekład z francuskiego. Warszawa, towanych, rok 1878. Wiedeń, z c. k. 
Gebethner i Wolff, Piotrków, druk. L. druk. nadwornej i rządowej, 1878, 
Chodźki, 1 879, w 16ce, str. 285. 75. kop. w 4 ce , str. XVIII i 484. 

D0MASZEWSS1 Victor von. Das Was- ^ Elementarz z następującą po nim 
ser ais Quelle der Verwiistungen unds książka dla początkowego czytania, 
des lieiehthums, nach der Natur ge- > ułożony według najlepszych podręczni- 

schildert von Agricultur- und \ ^ w I10 wej nauki czytania i poświęcony 

Wasserbau- lugenieur. Wien, K, von l dobrym dziatkom ku wzbudzeniu w nich 
Waldheim, 1879, w 8ce, str. 127 i 1 \ stopniowego rozwoju uwagi i pilności 
ni. 1 złr. >( wydany przez Wł. Tekielińskiego). 

DUBIECKI Maryan. Kudak, twierdza Wilno, nakł. wydawcy, tipogr. O. S. 
kresowa i jej okolice, monografia hi- ( Blumowicza, 1879, w 8ce małej, str. 
storyczna poświęcona J. I. Kraszew-s 172. 35 kop. 

skiemu. (Odbitka z Przeglądu polskie- j EYEATJD Achiles. Panna Pivert, ko- 
go w dziesięciu exemplarzach). Kraków, me dya w 2 aktach, z francuskiego (Bi- 
druk. Czasu, 1879, w 8ce większej, blioteka teatrów amatorskich, Ner. 10). 
str. 91. j Lwów, F. H. Richter, I związkowa 

DU BOIS - REYMOND. Historya cywi- druk., 1879, w 8ce, str. 24 i 1 ni. 
lizacyi i nauki przyrodnicze, przekład > qq cn t. 

I. J. Boguskiego. Warszawa, nakł re- FEDOBOWICZ Władysław. Studya poli- 
dakcyi czasopisma „Zdrowie", A. B. tyczne, historyczne i filozoficzne Lwów, 
Bogucki, druk. Ziemkiewicza i Noakow- na kŁ Gubrynowicza i Schmidta, druk. 
skiego, 1879, w 8ce małej, str. 68. k. Pillera, 1879, w 8ce, str. 301. 2 
20 kop. złr. 60 cnt. 

Dwutygodnik naukowy, poświęcony FItfKELHAUS I. J. Bohater wieku 
archeologii, historyi i lingwistyce, pod (lord Beaconsfield), szkic z życia spo- 
redakcyą Teodora Zlemięckiego, Ner. łeczno-politycznego Anglii. Warszawa, 
5 z dnia 1 marca 1879. Kraków, druk. Gebethner i Wolff, druk. Przeglądu 
Wł. L. Anczyca i Sp., w 8ce, str. tygodniowego, 1879, w 16ce, str. 140. 
81—104. 50 kop. 

ckSi e t 'd 60 ^ 7/ y 99V wSalfsko raANKE Jaa »* PrZyrZ * dy naUk °' 
w"^^^ [ instrumenta muzyczne na wysta- 

Władysława Rupniewskiego (str. 100— wie krajowej, grupa 29, opisał 

102) ; Posiedzenia Akademij i Towarzystw J profesor Szkoły politechnicznej we Lwo- 
naukowych ; Wiadomości. wie (Sprawozdanie z wystawy rolni- 

— Toż, Ner 6 z dnia 15 marca czś j i przemysłowej we Lwowie 1877 r., 
879. Tamże, w 8ce, str. 105— 128. wydane z polecenia Wydziału krajo- 
4td?s7^ ł SrHS^ f e s D ;: -go, zeszyt III) Lwów nakł W y - 
stemat języków semickich Renana wobec ] działu kraj., druk. Wł. Łozińskiego, 1879. 52 Przewodnik bibliograficzny. ■•fc ■ ■>■■■■■■ *« ■ ■ n\-i..> ,t.- w^f— 1879, w 8ce, str. 2 ni, 16 i 5 tablic l dowody historyczne przypisami obja- 

w 4ce. 40 cnt. s śnił Kraków, nakł. autora, druk. 

GARTHNER. Na polu pracy: I. 0>Uniw. Jag., 1879, w 4ce większej, str. 
własnych siłach, obrazek, treść zaczer- ? VIII i 20. 

pnięta z powieści pani Amery- j Izwiestia warszawskija uniwiersi- 

kanki. Wilno, nakł. G. Wołłka księ-J tietskija, 1878 No 5. Warszawa, tipogr. 
garza-wydawcy, druk. O. Blumowicza,^ I. Noskowskago, 1878, w 8ce, str. 20, 

1878, w 8ce, str. 73. 30 kop. 37, 5f— 72, 108, V, VIII i 4 litogr. 
GAWIŃSKI Jan z Wlelomowio. Pisma \ Na str. 1—108: Paralysis progressiva, 

pozostałe z autografu wydał dr. dtaertaoga A. - Brnentife 

Władysław Seredyński. (Odbitka z n " T j} \Tw7S ITl TlS^ 
tomu Archiwum dla dziejów oświaty »*; ; 3 f> V 5 ' U > 10,73-88,7,109- 
i literatury w Polsce). Kraków, wyda- \ lól > m J l nL 

nie Akademii umiej., druk Czasu, 1879, N » ^ .?- 7 : Wywód formuły Keli dlia 
. . . . . nAC L oi < wyczislenija czisla razhcznych czlenow sim- 

w 8ce większej, str. 249. 2 złr. metriczieskago opriedielitiela, studienta J. 

GNATOWSKI Jan. Realizm w sztuce Stodołkiewicza; str. 109— 131: Paralisis pro- 
nowoczesnej, studyum. (Odbitka z Prze- s gressiva, diss. A. Rosentala (prodołżenije). 
glądu lwowskiego). Lwów. nakł. autora^ J. Antoni dr. Józef Ignacy Kraszew- 
drukarnia ludowa, Warszawa i Kraków Jski i ksiądz Stanisław Chołoniewski 

G. Gebethner i Sp., 1879, w 8ce, str. (Odbitka z Przewodnika nauk. i liter.). 

1 ni., 77 i 1 ni. 80 cnt. {Lwów, nakł. autora, druk. WŁ Ło- 

GRANVILLE MTORAY E. 0. Zbrodnia oskiego, 1878, w 8ce, str. 57. 80 cnt. 

i poświęcenie, powieść przekład JANISZEWSKI mgr. Histoire de la 

Antonii Maskulińskiój (Dodatek do Ty- persecution de 1'eglise catholiąue en 

godnia). Piotrków, druk. L. Chodźki, Passie (1870—1876), par eve- 

1879, w 16ce, str. 216. ( l«e suffragant de Posen et Gnesen, 
GRUDZIŃSKI Stanisław. Zuch dziew- ancien membre de la dietę de Berlin, 

czyna, powieść obyczajowa (poświęco- traduite en francais par ***, revue 

na J. I. Kraszewskiemu). Warszawa, et prócedće d'une introduction par le 

nakł. i druk. J. Noskowskiego, 1879, R. P- Lescoeur, prStre de V Oratoire. 

w I6ce, str. 191. 75 kop. Bruxelles, imp.etlib.de H. Goemaere. 

HAEDOWSKI J. Strażacy, obraz spo- P ^ ris ^ *** J ' ^aux 1879, w 8ce, 

łeczny ze śpiewami w 4 aktach, ory- str - CXXXV > 432 ! 1 ,,L 7 fr * nk ° w - 

ginalnie napisany przez muzyka . JERZYKOWSHI Stanisław, dr. O dzu- 

A. Kozłowskiego. Lwów, nakł. autora, \ ™ azyatyckieji zaradczych przeciwko 

I związkowa druk., 1879, w 8ce, str. ^J . ś ™ dk * ch \ 1°™™' ^l' 1 cz ™ n ' 
5 g 1 złr jkami N. Kamieńskiego, 1879, w 16ce, 

Czysty dochód na cele Towarzystw Stra- \ °" 

źy ogniowej ochotniczej, Harmonii i Sokoła. \ KACZKOWSKI Zygmunt. Graf Rak, po- 

Historya święta z dodatkiem małego \ wi eść. Lwów, nakł. F. H. Richtera, 
katechizmu w krótkości zebrana, dla J druk. W. Manieckiego, 1879, w 8ce, 
użytku w niższych oddziałach szkół < 8 ^ r « 314. 3 złr. 
katolickich, z 40 obrazkami. Poznań, ś KAlfOGKA Józefa. Zasady poprawnego 

nakł. i staraniem J. Chociszewskiego, l pisania w przykładach, wyłożyła 

czcionkami H. Schmaedickiego, 1879 Jb. nauczycielka gimnazyum żeńskiego 
w 12ce, str. 120. 40 fenig., opr. 50. < i wyższych zakładów naukowych w War- 

BOSZOWSKI Konstanty dr. Przyczynek \ szawie. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
do dzieła o opatach księży Cystersów \ druk. J. Noskowskiego, 1879, w 8ce 
W Mogile pod Krakowem, skreślił i i małej, str. 1 ni. i 208. Opr. 60 kop. Kraków, 1 kwietnia 1879. 53 ZANTECZI Siemens. W sprawie Listów \ dla uczniów Szkoły handlowej 1 rs. 
księcia Jerzego Zbaraskiego. Lwów, \ 50 kop. 

nakł. K. Wilda, druk. Wł. Łozińskie- ,; KRASICKI Ign. Kytice z bajek 

go, 1879, w 8ce, str. 16. I; pro mladeż ćesko-slovanskou z pol 

ZABLIŃSZI prof. dr. Meteorologische \ śtiny uvil Fr. M. Vrana, druhe rozmn 
Beobachtungen, angestellt auf der k. k. { vydani (Knihovna nova pro mladeź 
Sternwarte in Krakau im Monate Juli ] seś. 21). Praha, Fr. A. Urbanek, 1879 
1878 — Januar 1879. Krakau, Verlag w 8ce małej, str. 70. 30 cnt. 
der k. k. Sternwarte, Universitatsbuch- < ZBASZEWSEI J. I. Wybór pism, wy- 
druckerei, w 8ce, po 4 str. ni. na ka- s danie jubileuszowe na korzyść jubilata, 
żdy miesiąc. I tom VII : Powieść bez tytułu, część II. 

ZOtfDBATOWICZ Ludwik (Władysław Warszawa, druk. J. Ungra, 1879, w 8ce, 
SYROKOMLA). Izbrannyja stichotworenija < str. 316. 

w pierewodie Ł. I. Palmina, D. D. Mi- s ZBEMEB Józef. Dzieła, tom VII (ty- 
najewa, M. P. Petrowicza i drugich ,£tuł tymczasowy). Warszawa, nakł. i druk. 
tom I. Moskwa, 1879. 2 ruble. ŚS. Lewentala, 1879, w 8ce, str. 65 — 

ZOBZENIOWSEI Job. Unsere Szlachta 96 > 241—290, V i 288. 

(Kollokacya), aus dem Polnischen tiber- L ^ e ^i^ cie J v pr u Ce . Kr ?? iera ' "*• ?* 
2_ j u x j. nL ... 6; Podróż do Włoch, tom II ark. 16—19, 

tragen und bevorwortet von Philipp<t om DI ark. 1—18. 

Lebenstein (Universal - Bibliothek, Nr. ZBUCZZIEWICZ Bronisław dr. O różni- 
1123, 1124). Leipzig, Ph. Reclam jun., C y ; która zachodziła w złotym wieku 
1879, w 16ce, str. 248. 40 fenig. literatury rzymskiej między łacińskim 
Zosmos czasopismo polskiego Towa-ł językiem gminnym a poprawnym czyli 
rzystwa przyrodników imienia Koper- 1 klasycznym (Odbitka z tomu VII Roz 
nika, pod redakcyą prof. dra Br. Ra- j praw Wydziału filologicznego Akademii 
dziszewskiego, zeszyt I z r. 1879. < umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, 
Lwów, I związkowa druk., w 8ce, str. \ w 8ce, str. 94. 

1 — 40. > Zsiaika druga do czytania dla szkół 

Treść: Astrologia u starszych i now- < ludowych. Lwów, nakł. i drttk. Zakła- 
szych ludów, przez dra D. Wierzbickiego du na k n im# Ossolińskich, 1879, w 8ce, 
(str. 1 — 23); O śnieci moharowej 1 kuku-) x rtrtQ . a i_ Wr • a 

rudzowej, przez dra Szczęsnego Kudelkę str - 228 l ma P a Austro- Węgier w 4ce. 
(str. 24—31); Kronika naukowa, przez E. <54 cnt. 

Ł Dunikowskiego i P. Giermańskiego 5 _ z począt kami czytania religii 
Wiadomości bieżące. ?. J. T ,, ^ . ., ' ,, . .. 

ZOZŁOWSZI Zygmunt Sprawozdanie 1 S eo S rafil dla użytku początkującej 
z czynności poselskich w kole polskiem młodzieży Warszawa Gebethner i Wolff, 
i w Radzie państwa w Wiedniu, oraz druk ' J ; ?° tt * 1879 > w 16ce mM *> 
rozprawy zgromadzenia wyborców wiek- 8tr * 127 * 1 nL 15 kop * 
szych posiadłości okręgu przemysko- \ ZWIATZ0WSZ1 Władysław. Może krok 
jarosławskiego z dnia' 3 marca 1879 naprzód w dziedzinie kosmicznej fizyki, 

roku. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, napisał inżynier górniczy. War- 

1879, w 4ce, str. 29. 20 cnt. szawa, Gebethner i Wolff, Piotrków, 

ZBAMSZTYZ Stanisław. Wykład aryt- druk. L. Chodźki, 1879, w 16ce małej, 
metyki handlowej, część ogólna, obej-< s ^ r - *5. 15 kop. 
mująca zastosowanie zasad arytmetyki s ŁABICHE i DEŁA00T7B. Wróble, kome- 
do potrzeb i zwyczajów kupieckich. \ dya w trzech aktach. (Biblioteka tea- 
Warszawa, nakł. Szkoły handlowej j trów amatorskich, Ner 13). Lwów, F. 
prywatnej, druk. S. Orgelbranda synów, < H. Richter, druk. Gazety narodowej, 
1879, w 8ce, str. 268 i III. 2 ruble, < 1879, w 8ce, str. 40 i 1 ni. 80 cnt. 54 Przewodnik bibliograficzny. LESCOETJB Ł. prdtre de 1' Oratoire. M. * polskiego). Kraków, nakł. wydziału pow. 
de Bismarck et la persecution religieu- < w Brzesku, druk. W. Korneckiego, 
se en AUemange (Extrait du Corre-|l879, w 8ce, str. 44. 
spondant). Paris, libr. de Ch. Douniol \ MODRZEJEWSKI Stanislaus. Ueber die 
et Ce, imp. de 8oye et fils, 1879, Einwirkung der kohlensauren alkali- 
w 8ce, str. 83. 1 frank 25 centimów. j schen Erden auf Silicate in hoher Tem- 

Dosłowny text przedmowy do dzie- 1 peratur, chemische Inaugural-Disserta- 
ła ks. Janiszewskiego ? Histoire de laper-hion. Namslau, 1879, Breslau, Koeb- 

™^r J^^^y 1 ^ 6- - ner, w 8ce, str. 30. i marka. 
LEWICKI Jan. Ruch Rusinów w Ga-> ., A -~ ., • a n^ a • • i 

licyi w pierwszej połowie wieku P a„o- .. » AJBB «■* "• *&*»?? . oac ^J I 
wania Austryi. 177^-1820. Lwów, '^ .f^ "-ozd^elanm różnej | 
nakł. autora, druk. Gazety narodowej ludno * cl wedłu ? WZr ^." ecZ f™' 

1879, w l6ce. str. 32. 30 cut. \%?T P ™w'r , ( ^ * ^ 

Tf^^^ « a a n i -x i <Vl Rozpraw Wydziału matem, przyr. 

LUBOWSKI Edward. Czarnokwit, kro-? A1 A .. . . i ^ , , , , K T : 

tochwila w trzech aktach. Warszawa, f^" T^i ^ K ^ow druk Uniw. 

nakł. M. Orgelbranda, druk S. Orgel- **!. 1879 ' W 8t ' 6 ' 8tr - 61 l 4 tabI - 

60 n ko a p. 8yn<5W ' 1879 ' " 16C6 ' 8tP - l86 ' "liSSlOłłlL Gustaw W Inflanty 

ŁUCKI T fil O ' ' ' h d * sP * 8 ^ 61 * poprzedzone rzutem oka na 

kwiatów letaich. Lwów," ńakh 3u J^T*?"' przeszłość całych In- 

nasion T. Łuckiego, druk. Dziennika ff' 8 \ resl £ lamowe napi- 

polskiego, 1879, w śce, str. 64. 60 cnt. ^W, -^F™! \ *"?*£' ° akŁ 

TTTsiM^mTM Wl D * i r> <J. K. Zupanskiego, druk. J. I. Kraszew- 

Jri^SHE? 8 ? 1 ^ ? art0l T° S" 9k Wo (dr. W. Łebiński). 1879, 
recci, architekt kaplicy Zygmuntowskiój f wiekszei str IX 168 1 ni 

t 1537, oraz kilka wiadomości w przv- * 4ce W . lę ~® 'f w- • W i 

Aathn a~ *„.:,.**• ui-i • i. a'i ś *» mapy i 20 tablic rycin. 30 marek, 
datku do świeżej publikacyi p. t. Al- VA £L*SM s«w+.™, v«, Ohrzedv 

bum ozdób z kaplicy Zygmuntowskiej . ?T? , , • . Sebast 7* n kB ; t V b . r . /ędy 

i t d., skreślił ..... prof. szkoły ^icte kościoła rzymsko- katolickiego, 

sztuk pięknych i członek Akad. umiej". ?"" i"""^ ^oły wydzia- 
Kraków, nakł Muzeum techn. przem , OT żeńsk,ĆJ ' [ az k ^ nodzie J« pę- 
dnik Wł L Anczyca i Sd 1879 dra,neg0 " a Zamk " W Krakowie - Kra " 

ir 8ce większej, str. 35. 60 cnt. 1^^^ "^t- d ?S J^"!* 1 " 

J scza (A. Kozianskiego), 1879, w 8ce, 

HADEJSKI Edward. O potrzebie zre- 8tr . X I, 176 i 1 ni. 50 cnt. 
formowania dotychczasowego szczepie- HECHEBZYŃSEI Karol dr. O poemacie 
ma ochronnego od ospy, z projektem filozoficznym Lukrecyusza De natura 
szczepienia wprost z krów, rozprawa reruni) nważanym ze 8trony e8tety . 
czytana częściowo na posiedzeniach czn6 j (Odbitka z tomu VH Rozpraw 
oddz. lwowskiego Tow. lek. gal. dnia Wydziału filolog. Akademii umiej.). 
4 i 18 stycznia 1879. Lwów, nakł. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, 
autora, K. Wild, I związkowa druk.,5 8 t r . 34. 

1879, w 8ce,str. 4 ni. i 46. 50 cnt. Mierosławski Ludwik generał, kilka 

JS?&J^gZ£^ fl^l^ o jego życiu i pogrzebie, portret 
lekarzach. \ i mowa jego przed sądem berlińskim. 

MADEJSKI Stanisław dr. Sprawa kra- Paryż, druk. A. Reiffa, 1879, w 18ce, 
jowego zakładu hipotecznego dla włos \ str - 34. 1 frank, 
cian, przedstawiona na posiedzeniu wy- \ MIŁKÓWSKI Zygmunt. Sprawa ruska, 
działu powiatowego w Brzesku przez .... prowodyrowie Rusi spółcześni. (Odbitka 
jako referenta. (Przedruk z Przeglądu j z Dziennika poznańskiego). Poznań, Kraków, 1 kwietnia 1879. 66 nakł St. Wegnera, N. Kamieński i Sp., j Pamiętnik Akademii umiejętności 
druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łe- > w Krakowie : Wydział matematyczuo- 
binski), 1879, w 8ce, str. 6G i 1 ni. przyrodniczy, tom IV. Kraków, nakł. 
1 marka. (Akademii umiej., druk. Uniw. Jag., 1878, 

MONNIOT V. Dziennik Małgorzatki, j w 4ce wielkiej, str. 1 ni, 198 i 10 

przez pannę przekład z francu < tablic litogr. 7 złr. 50 cnt. 

skiego F. B., w\d. drugie toni I i II. i Treść: Teorya. rozwinięcia funkcyj nie- 

Warsrawa nakł i druk Wł Dębskie- wyraźnych, przez Józefa Tetmajera (c. d., 
Warszawa, naw. i uruK. m. uęosKie s ^ Budowa Tasiemca nastroszo- 

go, 187ś», w 16ce, str. d«8 i .^71, neg0 (Taenia perfoliata, G5ze), jako przy- 

z rycinami. 2 rub. 40 kop. ćczynek do anatomii i histologii Ogniwców 

NIEJEŁOW N D Wospominanija o (Cestodes), przez Zygmunta Kahanego (str. 

nolskoj wojnie 1831 goda, iz zapisok 63-123); oku kreta pospolitego (talpa 
|juio«.uj wjnc tc*.j. g , t <europaea) pod względem porównawczo- 

pokojnago ... . (Iz żurnala „Wojen- j anat omicznym, napisał dr. Henryk Kadyi 
nyj Sbornik"). Pietierburg, Isakow, W 8 tr 124—152); Ruch dzienny prężności 
1879, w 8ce, str. 49. 1 rubel 50 kop. pary i wilgotności powietrza w Krakowie, 

%»• /ix.r.ił V o./.^n;ir ™aun*»prmv anra i obliczony przez dra D. Wierzbickiego (str. 
Niwa dwutygodnik poświęcony spra- 168 _ 17 £ * P rzyczynek d o morfologii i 

wom społecznym, naukowym i litera- sy8t ematyki Skoczków (Chytridiaceae), 
ckim, pod redakcyą Mścisława Godle w > przez dra Leona Nowakowskiego (str. 174 
skiego, zeszyt z dnia 1 marca 1 879. t— 198). 
Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce, — warszawskiego Instytutu głucho - 

gtrł ^j3 392, < niemych i ociemniałych z roku szkol 

Treść: Dwa podręczniki szkolne do na- nego 1877/8, rok IX. Warszawa, druk. 
uki dziejów, przez Stanisława Ornowskie- s Instytutu, 1878, w 8ce, str. 1 ni., 221, 
go (str. '313— 321); Obecny ruch literacki i j^yi i 3 karty in fol. 
w Chorwacyi, przez Bronisława Grabów- T „' R nauki g łuchoniemy ch na 
skiego (str 322-333); Anarchia ekono- lftt rozłoźoIiy? Spracowany przez 

nnczna w Europie przez Henryka Elzen- Marcele ^ Brzeskiego, nauczyciela Insty- 
berga (str 334-339); O powieściach T. głl f cho niemych w Poznaniu (str. 1- 

T ^. 3 £% 8 o^7 U S E ii^ y 0r Jf z | ^ ^ ok " 185) ; Historya poznańskiego Instytutu głu- 
str. 340-357); Krymka: Al. Wocbow- h ^ ^ » k § roz ^ ojn n V 

skiego Wolter i P. Chmielowskiego Rous- ki ^^ n &„£efi W J W . księstwie poznań- 
seau, przez Al. Rembowskiego (sr. 358- ski £ ni przez Matuszewskiego, dyrektora In- 
373); Sprawy bieżące, przez Jacka Sopli- sty t„tu głuchoniemych w Poznaniu, tłóma- 
cę; Ruch literacko-naukowy: J. I. Kra- J, z ft nieniieckieg0 F. Szymański (str. 
szewskiego Krwawe znamię i Z dziennika 18 £_ 198) . s praW ozdania i wykazy; Kro- 
starego dziada, przez P. Chmielowskiego 5 n - ka n v J J 

^-^I^IL 15 marca . P^R Ant, Burgen und SchJ = 

1879. Tamże, w 8ce, str. 393-472. \™^™^™ 8 f ™ e kJ^^^ 

Treść: kształceniu naszej młodzieży Lobenstem, Wiegstein, Wagstadt Jle 
rzemieślnicze"], przez Jana Jeleńskiego (str. schen, Prochaska m Comm., 187y, 
393 — 412) ; Obecny ruch literacki w Chor- < w 8ce str. 64. 50 cnt. 
wacyi, przez Br. Grabowskiego (dok , str. pisZTTNOW F Szewczcnko, jewo żizń 
413-423) ; Kronik a przyrodnicza, przez J. . "* , f^Jj ; ' , a hnpn : k ma tier i iało w 
Ochorowicza (str. 424-439); Listy z nad » saczinienija (kboinik matierijałow 
Sekwany, przez dra K. Waliszewskiego dla połnoj biografii T. G. Szewczenka). 
(str. 439—446)^ Głos ze wsi, przez Zyg- \ Kijew, tip. Fronckiewicza, 1879, w 12ce, 
munta G. (str. 447—451); Wrócona życiu, L tr 230 

SSffiW^SaajT sp--?' SSE nuianim **u *>. upominek 

przez Jacka Soplicę; Rozmaitości. * dla parafian, zawierający treść wiary 
Pamiątka jubileuszu nadanego przez s i moralności chrześcianskiej, wyd. dru- 
ojca św. Leona XIII w roku 1879.|gie powiększone. Warszawa, druk. F. 
Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczycn Czerwińskiego i S. Niemiery, 1879, 
i Sp., 1879, w 18ce, str. 45, i 1 ni. lOcnt, < w 32ce, str. 68. 7 % kop. 56 Przewodnik bibliograficzny. FOHOBSZZ Max. Ueber einige Verbin * świętopietrzu; Przegląd polityczny; Kro- 
dungen der Thonerde mit Metalloxyden, s mka " 

chemische Inaugural-Dissertation. Bre- — Toż > zeszyt z dnia 15 marca 
slau, Koebner, 1879, w 8ce, str. 27. 1879. Tamże, w 8ce, str. 325—392. 

I marka < Treść: Gwiazda Messyasza (str. 325- 

s329); Kilka słów o socyalizmie, przez 

Potocka Arturowa, wspomnienie po- > Konstantego Popiela (str. 329—334); A. 

śmiertne. (Odbitka z Przeglądu pol- 1 Bronikowskiego przekład dzieł Platona, 

skiego). Kraków, druk. Czasu, 1879, P^ k f . M - M T .- ,f- < Btr - 334-336); 

o 4~ 1 o < Wielka księga, powieść Sewera (c. d., str. 

w oce, str. 1J. > 336— 344)* Zemsta Żyda (dok. str. 344— 

Prasa katolicka polska ojcu Św., Le- 350) ; Notatki literacko-bibliograficzne (str. 
onowi XIII, w dzień pierwszej roczni- 351—359) ; Listy z Wiednia ; Listy z Rzy- 
cy wst^piema „a stolicę Piotrowa dnia -iMowa o|ca Św. do g-g^Jgo- 
20 lutego 1879 r. B. m. (Rzym, wy- ckieg0 ; Kronika, 
danie ks St. Pawlickiego), 1879, fol., _ pol8ki pod redakcyą dra Ign . 

* . . . .,, , t \ Skrocbowskiego, zeszyt marcowy z r. 
^"T 46 1 ." n f? en, y k dla słowesnoty, , g79 KfM druk c wg 

nauki i polityki, rocznyk XII, wypusk) gtr qoy 493 \ jj 

II za misaó lutyj 1879, pid red. W. <"..„-, ,./ ~ 

r> . , , , T • j 1 • a l Treść : Pronl historyczny Nerona, pre- 
Barwinskoho. Lwiw, druk. im Szew- lekcya p ubliczil a przez Józefa Szujskiego 

czenka, 1879, w 8ce, str. 73— 140. (str. 337-365); Kudak, twierdza kresowa 
60 cnt. \ i jćj okolice, monografia historyczna przez 

tt . > Maryana Dubieckiego (dok., str. 366— -403): 

PBAWDOMOWSZI Bronisław. Heloci Listy Jeffersona, prezydenta Stanów zje- 

XIX wieku, społeczno-historyczne spie- S dnoczonych Ameryki północno), do Kos- 

wy. Lwów, nakł. Br. Lasockiego, K. \ ciuszki, przez Franciszka Paszkowskiego 

Wild, I związkowa druk., 1879 (1878), < B * r ' ^-^ Głofl y Ruskie o spra 
o i \bo • In < 1 *^ A S wie polskići, przez Stanisława Tomkowi- 
w 8ce, str. 158 1 VI. 1 złr. 50 cnt. cza £ fe 43^4^4); Józef Mianowski, re- 

Projekt dotyczący podniesienia oświa- > ktor Szkoły głównej warszawskiej, wspo- 

ty rolniczej wśród włościan (uchwało- ] mnienie pośmiertne przez J. Szujskiego 

ny przez oddział lwowski Towarzystwa ^ l 65 ^ 47 ?)' I ^^B? li ^SS7»JP cl 
j i_. i» • i • \ t » s Al. ozuKiewicza (str. **itJ-~"'4o*/): JNowe 

gospodarskiego galicyjskiego). Lwów, ksi§żki . Kronika. 

1879, w 4ce, str. 7. Przewodnik naukowy i literacki, pod 

Proroctwo M\chaldy k * ólow Jb ze redakcyą Władysława Łozińskiego, ze- 
Sabby 13 Sybihi ks. Marka, Werny- t ^ r 18?9 Lwó druk 

hory 1 mnych, od r 578 przed naro- w , . Łozinski eg0 , w 8ce, str. J 93-288. 

dżemem Chrystusa aż do późnych wie-> n, ., 01 ńi ta^ 

u x Tir a • i-i - a t. ^ ( Treść: Szlązacy w Polsce: I. Adam 

ków. Wadowice, nakł. 1 druk. Fr. Sc hroeter, przez Zygmunta Węclewskiego, 
Fołtyna, 1879, w 16ce, str. 59. ( c . d., str. 193-217); Józef Korzeniowski, 

Przegląd lwowski, pismo fw^^ 
dniowe poświęcone sprawom religijnym, str , & 5 i_ 2 66); Mcndli-Girej, chan tatarów 
naukowym, literackim i politycznym, perekopskich, przez K. Pułaskiego (c. d., 
pod redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, i str. 267—279); Kronika literacka: H. Li- 
zeszyt z dnia 1 marca 1879. Lwów, "ckiego Alexander Wielopolskie przezdra 
druk. ludowa, w 8ce, str. 269—324! Bromsława Łozińskiego (str. 280-288). 

Treść: Dwudziesty lutego (str. 269— BABBINOWICZ Israel-MIchel dr.Legisla- 
273); List ojca św. Leona XIII, ogłasza- j tion civile du Th al m ud, nouveau com- 
iący jubileusz (str. 273—277); Wielka mentaire et traduction critiąue du trai- 

teStdlT^ Baba Bathra - Paris ' ^ auteur, lib. 

Listy z Rzymu 1 Listy zWiednia; Mowa Thorin, imp. Lahure, 1879, w 8ce, str. 
ojca św. do redaktorów katolickich; 0) LI, 420. 20 franków. Kraków, 1 kwietnia 1879. ' 57 EAK0W8ZI Antoni. Chorągiew po- ś jącego, rozprawa na temat konknrso- 

wszecbna, wiersze ułożone przez <' W y Wydziału lekarskiego ces. Uniwer- 

Paryż, księgarnia lnxemburska, drnk. gytetu warszawskiego, nagrodzona me- 
A. Reiffa, 1878, w 12ce, str. 12 i 1 dałem złotym (Odbitka z Pamiętnika 
rycina w 4ce. 50 centimów. Towarzystwa lek. warsz.). Warszawa, 

Earue slave, pod redakcyą A. de > czcionkami M. Ziemkiewicza i W. No- 
Fontaine, Ner XI i XII z dnia 1 marca Akowskiego, 1879, w 8ce, str. 173, 
1879 r. Varsovie, imp. de J. Nosków? 2 ni., 3 tablice w 4ce i 4 chromolito- 
ski, w 8ce, str. 225—448. grafie. 1 rubel 20 kop. 

Na str. 238-261: Marco Foscarini, dra- ROSTAFIŃSKI J. dr. Wykład publi- 
me en cmq actes par Casimir Zalewski.? •*■*•**»«-•*«.««. j r # 

traduction de M. A.; str. 269-285: La czn y ° P raw,e Malthusa w przyrodzie, 
Roussalka; str. 286 340: La comtesse Co- \ miany w Warszawie w d. 27 marca 
sel, roman historiaue par J. I. Kraszew-< 1879 r na korzyść Towarzystwa osad 
ski traduction de J. Mień (c. d.); str 361 rolnych. Kraków, nakł. autora, druk 
—389: La litterature populaire en Polo ? w , T A . « <or , ft 7 

gne, par J. Mień (c. d.) ; str. 437-439: M. Wł - L - Anczyca i Sp., 1879, w 8ce, 
Zola en Russie et en Pologne, par A. \ str. 50. 

Intćring; str. 443 — 448: Courrier de Var-< Rozprawy i sprawozdania z posie- 
sovie, par A. Barbier. śdzeń Wydziału matematyczno - przyro- 

Bocznik Towarzystwa historyczno- dniczeg o Akademii umiejętności, tom V. 
iterackiegow Paryżu, rok 1873-1878, Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, 
tom I. Poznań, nakł. I.K. Zupanskiego, gtr 12 n , 272 CIX . 8 tablic , it 
druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łe- < 4 z i r 

biński), 1878, w 8ce, str. XXII, 1 ni. Tre " ść: H istorya rozwoju zarodka Pły- 
i 419. Za dwa tomy 24 marek. swacza pospolitego (Utricularia vulgaris L.), 

Treść : Zakłady polskie na wy chodź twie s przez dra Fr. Kamieńskiego (str. 1—8) ; 
(str. I — XXII) ; Króla Stanisława Augusta < O wielozarodkowości, przez dra E. Stras- 
ostatni pobyt w Grodnie, przez Eustachę- 1 burgera (str. 9—32) ; zachowaniu się 
£0 hr. Tyszkiewicza (str. 1 — 189); Ludwik > tętnic i żył pod wpływem strumienia gazu 
Kicki, generał wojsk polskich, przez Lud- 1 kwasu węglowego, opracował dr. Bolesław 
wika Nabielaka (str. 190— 232); Wspomnie- 1 Skórczewski (str 33—70); galicyjskich 
nie o generale hr. Pacu, przez Stanisława < gatunkach skamieniałych Otwornic rodzaju 
hr. Małachowskiego (str. 233 --253); Ksiądz v Gyroporella Giimb., napisał dr. Alojzy Alth 
Hieronim Kajsiewicz, przez Bronisława Hstr 71—112); Wypadek badania doswiad- 
Zaleskiego (str. 254—419). jczalnego zmian nerek w zapaleniu ostrem, 

— Toż, tom II. Tamże, 1879, s napisał docent dr. Tadeusz Browicz (str. 
w 8ce, str. XV i 458. 113-125); MaciśjGłoskowski, matematyk 

Treść- Pamiętniki Michała 7aleakiWo P olskl XVI1 wieku > skreślili Jan Nep. 
^IZiL* w V. i\f^?it^ Jakubowski (str. 126- 

:Z k lTrI^ k l. -SŁfi^^); Rzut oka na Kordyliery chilijskie i 
^J^r^S^T^^r n^i^^7.i^C«^; 1 6p»woidanie > posiedzeń Wydziału i K 
zredagowane przez Bronisława Zaleskiego ) „;?„_; ™™i„5„i rt ™„k /„*.. t niv\ . u ; A ~ 
(str 225— 4#tt- Snis r7ep7v mis yj wydziałowych (str. I— CIX): Mier- 

• ^A^S^Ti' V l ?? ^. t> , 1 . 1 niki czyli koła miernicze, przyczynek do 
BOBPELL Eyszard. Dzieje Polski do teoryi £ art geograficznych, przez Wł. Sa- 

XIV stulecia, przełożył dr. K. Przy- bows kiego (str. XCVIII— CII), 
borowski, tom I (Biblioteka historyczna, J RÓŻAŃSKI Pelis ks. Izraelici, ich re- 
tom 25). Lwów, Księgarnia polska, \ ligija, obyczaje i zwyczaje, skreślił 

I związkowa druk., 1879, w 8ce, str. \ dyrektor król. biblioteki w Esko- 

446 i 2 ni. 6 złr. jrialu, wyd. drugie wznowione, tom I 

BOSENTAEL Albert. Paralysis pro-ji II. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
gressiya, krytyczny rozbiór psychi- < Paryż, druk. Renou et Maulde, 1879 
cznych i nerwowych zaburzeń przy po- U 1861), w 12ce, str. 309 i X, 378, X 
czątkowym rozwoju porażenia postępu- li 2 ni. 2 złr. 58 Przewodnik bibliograficzuy SAADY z Szirazu. Perska księga na \ STADNICKI Kazimierz. Przyczynek do 
polski język przełożona od Imci pana \ heraldyki polskiój w średnich wiekach. 
Samuela Otwinowskiego, sekretarza J. ) Lwów. nakł. K. Wilda, druk. J. Ro- 
kr. Mci, nazwana Giulistan to jest senheima w Brodach, 1879, w 16ce 
ogród różany, z dawnego rękopisu wy- małej, str. XII, 307 i 3 ni. 2 złr. 80 
dał dr. I. Janicki (Biblioteka ordyna- cnt., na pap. lepszym 3 złr. 60 cnt. 
cvi Krasińskich, Muzeum Konstantego STBIPPELMANN Leo. Die Petroleum- 
Swidzińskiego, tom IV). Warszawa, nakł. ? Industrie Oesterreich-Deutschlands von 

Swidzińskich, druk. M. Ziemkiewicza ii Berg- und HUtten - Ingenieur, Ab- 

W. Noakowskiego, 1879, w 4ce, str. theilung I und II. Leipzig, G. Knapp's 
1 ul., XVIII i 285. 3 ruble. Verlagsbuchhandlung, Druck von Hti- 

— Toż, rnmże, w 8ce, str. 1 ni., thel et Herrmann, 1878/9, w 8ce, str. 
XVIII i 285. 1 rubel 50 kop. XVIII, 1 ni., 130 i 2 tablice, XIV, 

Siedziba wodza legionów, 1812. Po- 1 1 n U 238 i 2 tablice. 4 marki i 8 
znań, nakł. J. K. Żupańskiego, dru^. marek. 

J. I. Kraszewskiego 'dr. W. Łebińskj) s I: Allgemeine Veihaltnisse der oester- 
187D, w 16ce, str 16. 50 fenie reichischen Petroleum Industrie; Westga- 

«*.,*%*,* c* . {hziens Petroleumzone und Petroleum - In- 

SIMONENKO Cfr. prof. Srawmtielnaja ^dustrie. — II: Ostgaliziens Petroleum-, 
statistika carstwa polskago i drugich \ Er dwachs- und Asphalt- Zonę und Indu- 
ewropejslsich stran, z podrobnym ntwip 8 t rie; We ? t_ . und Ostgaliziens Untersu- 
tom na ivn7r.^ ni ';. ,!/>««, n«kr u c . chungsergebmsse zu allgemeinen Schluss- 
tom na uozrazemja protiw publicznych folgerungen verschmolzen und gegeniiber- 
liekcy o carstwie polskom sraw n itielno?gestellt den Petroleum- Vorkommen Ame- 
z Pozn.iniju i Galiciej, czitanych \ rikas UI,<i Deutschlands, nebst allgemei- 
w Warszawie, tom I. Warszawa, tiDoer ?r Gn , Bemerkll 1 P& ei J uber die Petroleum 
Medic. Gazicfy, 1879, w Pietierbu^ der ^ ™ d 

w 8r\rS"vi/°4^ ITTM STRUTYŃSKI Juliusz.hr. Pan Jeremi- 
50 8 ^p ł 8tKXLVin ' 472 ltó -2rub!e| a M, pamiętnik, napisał Berlicz Sas 
głosem, wyd. 
trzecie. Warszawa, nakł. autora, Gebe- 

Noskowskiego, 
i 81. 1 rubel. 

i litor łnmin ■ vir „ « t f\x^t"~l oaAj*AiNijB*wAwa Izydor dr. Patryarchat 

litcr tomie VII zesz. 2 (Odbitka wschodni wobec kościoła ruskiego i 

flrS ST r ,ka A naukowe ^°)- Kraków ? Rzeczypospolitej polskiej, z źródeł 

w 8ce Itr e' 1CZJCa * SP " 1879 » «P*»»»y^ (Odbitka z tomu VIII i 
' /? sX Rozpraw Wydziału histor. -filozof. 

Sprawozdanie Komisyi fizyograficznej Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. 
Akademii umiejętności w Krakowie, \ Jag., 1879, w 8ce, str. 170 i 1 ni. 
obejmujące pogląd na czynności doko-< SZUJSKI Józef. Tytus Trzecieski, wspo- 
nane w ciągu r, 1877, oraz matę ryały mnienie pośmiertne (Odbitka z Prze- 
do fizyografii Galicyi, tom XII. Kraków, glądu polskiego). Kraków, nakł. redak- 
druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str.|cyi, druk. Czasu, 1879, w 8ce, str. 7. 
V, 1 ni., 52. 215. 288 i VIII tablic \ — Profil historyczny Nerona, pre- 
Jjtogr. 3 złr. 50 cnt. \ lekcya publiczna (Odbitka z Przeglądu Kraków, 1 kwietnia 1879. 59 polskiego). Kraków, druk. Czasu, 1879, ^i druk. W. Korneckiego, 1879, w 8ce, 
w 8ce, str. 31. Utr. 19. 25 cnt. 

Taniec śmierci w opisie obrazu, s WILCZYŃSKI Albert. Słomiany wdo- 
znajdującego się u księży Bernardy- ^ wiec, obrazki współczesne przez auto- 
nów w Krakowie- i w Czerniakowie ra „Kłopotów starego komendanta" 
pod Warszawą, przedstawiony. Poznań, (Odbitka z Gazety lwowskiej) Lwów, 
nakł. J Chociszewskiego, czcionkami l nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. 
H. Schmaedickiego, 1879, w 12ce, str. Wł. Łozińskiego. 1879, w 16ce, str. 
U. 15 fenig. (156 i 11 4 2 złr. 60 cnt. 

TREMBECKI Onufry dr. Sprawozdanie \ WIŚNIEWSKI T. Kucharka polska 
o ruchu i postępie zakładu zdrojów le- £ miejska i wiejska, zawierająca kilkaset 
czniczych w Szczawnicy w roku 1878. s przepisów kucharskich, wyd. drugie. 
Kraków, nakł. zakładu zdrojowego, \ Poznań, nakł. J. Chociszewskiego, czcion- 
druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str 26. > kami H. Schmaedickiego, 1879, w 12ce, 

TREMBICKI Izydor. Historya państwa \ str. 84. 60 fenig., opr. 75 fen. 
austryackiego, połączona z geografią.!; WOLLE Ottomar. Plan miasta Kalisza: 
dla szkół ludowych, wyd. .trzecie prze- s ge kcv a I, według kopii mapy geometry 
robione. Kołomyja, nakł. autora, druk. Politalskiego z r. 1785, przerysował 

M. Biłousa, 1879, w 16ce, str. 48 i 2 i wydał geometra przysięgły; 

ni. 20 cnt. \ sekcya II, według mapy inżyniera Bern- 

T — YJ A. Taras Grigorjewicz Szew- harda z r. 1825; sekcya III, plan dzi- 
czenko w atzy wach a niem inostrannoj j giejszego miasta Kalisza, wypracował 

pieczati, sastawił i izdał A diessa,^ oryginalnie i wydał Kalisz, 1878, 

tip. „Nowor. Telegrafa", 1879, w 8ce, \ Warszawa, litografia S. Orgelbranda 
str. 56. bO kop. > synów. fol. wielkie, 3 mapy litogr. 

WEITZENBLUT Leopold. Szkic higie- i' kolorowane, 
niczny: Mężatka i matka czyli prze-j ZALESKI Bronisław. Seweryn Gałęzow- 
pisy zachowania się kobiet w stanie \ g]^ Eustachy Januszkiewicz. Karol Ru- 
brzemiennym oraz pielęgnowania nie- \ precht, nekrologi. (Odbitka z Rocznika 
mowląt, wyd. trzecie powiększone. War- 1 Towarzystwa histor. -literackiego w Pa- 
szawa, nakł. i druk. J. Noskowskiego, ,-yżu). Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, 
1879, w 16ce, str. 2 ni. i 156. 75 kop. | druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łe- 

WICHEREIEWICZ B. dr. Pierwsze spra- Sbiński ), 1879, w 8ee, str. 57. 3 marki, 
wozdanie zakładu leczniczego dla ubo- \ ZALESKI Michał. Pamiętniki .... woj- 
gich chorych na oczy w Poznaniu za skiego W. ks. litewskiego, posła na 
czas od 1 lipca 1877 do 31 grudnia 8e j m czteroletni (wydał Bronisław Za- 
1878. Poznań, druk. J. I. Kraszew- leski). Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, 
skiego (dr. W. Łebiński), 1879, w 8ce, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łe- 
str. 22. biński), 1879, w J2ce, str. VIII, 

WIELOGŁOWSZI Walery. Pielgrzymka \ XXV i 376. 4 marki 50 fenig. 
do ziemi św. odbyta w r. 1863 przez- ZABEWIOZ Ludwik. Erem Margrabski 
Felixa Borunia, włościanina z Kaszowa 00. Kamedułów w Szańcu, wspomnienie 
pod Krakowem, wyd. drugie. Kraków, \ historyczne. (Odbitka z Czasu). Kraków, 
nakł. Gebethnera i Sp., Warszawa, Ge- \ druk. Czasu, 1879, w 16ce, str. 28. 
bethner i Wolff, druk Wł. L. Anezyca!; ZBIGNIEW. Stryj Inocenty, opowieść 
Sp., 1879, w 8ce, str. 85. i humorystyczna, skreślił Zbigniew. War- 

WIKTOE E. Gh Ostrołęcki bój dnia J4Śszawa, nakł. i druk. Przeglądu tygo- 
maja 1831 r., urywek (poświęcony \ dniowego, 1879, w 16ce małej, str» 76. 
J. I, Kraszewskiemu). Kraków, nakł. } 15 kop. 60 Przewodnik bibliograficzny. II. ? i Bolesława Krzywoustego, 

Lubonie, * 4 *"■* l re Powieści historyczne 

JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO 

wydane nakładem 

Spółki Wydawniczej Księgarzy w Warszawie: 

i. \ vi. 

Stara baśń, Królewscy synowie, 

powieść z IX wieku, 3 tomy. 3 rs. j powieść z czasów Władysława Hermana 

sława Ki 
4 tomy. 

powieść z X wieku, 2 tomy. 2 rs. \ VII. 

ni. Historya prawdziwa o Petrku 

Bracia zmartwychwstańcy, \ Właście, palatynie, którego zwa- 

powieść z czasów Chrobrego, 3 tomy. 3 rs. \ rT • 

lv no Duninem, 

«- _ . S • opowiadanie historyczne z XII w., 

MasłaW, V 2 tomy. 2 re. 

powieść z XI wieku, 2 tomy. 2 rs. \ 

V. ™ 

Boleszczyce, Stach z Konar > 

powieść z czasów Bolesława Szczodrego, \ powieść historyczna z czasów Kazimierza 

2 tomy. 2 rs. \ Sprawiedliwego, 4 tomy. 4 rs. 

Księgarnia Karola Wilda we Lwowie, 

ulica Halicka Nr. 21, 
poleca następujące swoje nakłady i dzieła komisowe: 

BARĄCZ Sad ok. Pamiętnik szlachetnego Ledochowskich domu. Lwów, 1879. 

1 złr. 20 cnt. 
MADEJSKI Edward. O potrzebie zreformowania dotychczasowego szczepienia 

ochronnego od ospy. Lwów, 1879. 60 cnt. 
MILKO W SKI Zygmunt. Sprawa ruska. Poznań i Lwów, 1879. 80 cnt. 
SCHENKEL. Ćwiczenia greckie, do polskiego języka zastosował dr. Zygmunt Sa- 

molewicz, wydanie trzecie (przypisane J. I. Kraszewskiemu). Lwów, 1879. 

1 złr. 20 cnt. 
STADNICKI hr. Kazimierz. Przyczynek do heraldyki polskiej w średnich wiekach. 

Lwów, 1879, (w oprawie). 2 złr. 80 cnt. 
— Toż samo, na tęższym papierze. 3 złr. 60 cnt. 
Tańce najnowsze i z dawniejszych najulubieńsze : 

1. Ź Ukrainy przez A. Panhansa, dumka i trzy kołomyjki. 60 cnt. 

2. Pelagia, walc tegoż. 90 cnt. 

3. Z pod ciemnej gwiazdy, mazury F. Tymolskiego. 60 cnt. Kraków, 1 kwietnia 1879. 61 Dzieła wydane staraniem 

Stowarzyszenia do wydawnictwa dziel lekarskich polskich 

w Krakowie s 

I. Dra PAWŁA GUTTMANNA Nauka sposobów klini- 
cznego badania narządów piersiowych i brzusznych, 
przekład dokonany pod kierunkiem dra A Kremera i docenta dra 
St. Pareńskiego. Warszawa, nakładem J. Ungra, 1877 3 złr. 75 cnt. 
= 2 rs. 50 kop. 

II. Dra JANA STEINERA Rys nauki o chorobach dzie- 
ci dla uczących się i lekarzy, przekład dokonany pod kierun- 
kiem prof. dra M. L. Jakubowskiego i prof. dra J Oettingera. Kra- 
ków, 1877. 4 złr. = 2 rs. 70 kop. 

III. Dra ANTONIEGO JURASZA (doc. w Heidelbergu) La- 
ryngoskopia, ozdobiona 43 drzeworytami. Kraków, 1878. 2 złr. 25 cnt. 

Stanowi część pierwsza dzieła obszerniejszego p. t. Laiyngoskopia i choroby 
krtani. Część druga obejmująca choroby krtani wyjdzie wkrótce. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicz- 
nych, skład główny w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie. 

PRZYRODA 1 PRZEMYSŁ tygodnik popularno - nau- 

kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prze- 
syłką 8 rubli, w Galicyi 12 złr., w W. ks. Poznańskiem 24 marek. 

Treść nrów 34—37 z d. 19 lutego — 12 marca 1879: Analogiczne objawy 
w życiu roślin i zwierząt, według odczytu F. Darwina skreślił dr. A. Wrześniow- 
ski (34—37); Gaz czy elektryczność? (34); Pojęcia o życiu, skreślił Antoni Skór- 
kowski (34—35); Na Maderze, przez E. Świeżawskiego (34- 37); Bibliografia (34); 
Podróż prof. Nordenskittlda przez ocean Lodowaty w lecie 1878 r. (35—36); Barto- 
lomeo Gastaldi, nekrolog (35); Zbiorowa produkcya złota od najdawniejszych cza- 
sów (35); Początek piór stalowych (36); Kawior, przez Ant. Wałeckiego (37); Na- 
grody za wynalazki, przez dr. F. Berdaua (37); Henryk Geissler, nekrolog (37); 
Kronika. 

taZKOJuA tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 
Cena roczna: w państwie austryacktóm 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 8—11 z dnia 23 lutego — 15 marca 1879: Ks. Felix Dupanloup, 
przez Z. Sawczyńskiego (8—9, 11); O życiu i pismach G. Piramowicza (8 — 10); 
Nauka geografii w szkole ludowej, przez B. Baranowskiego (^); O poprawianiu 
ćwiczeń i wypracowań, przez dra Fr. Nowakowskiego (9— 10) ; Lekcye fizyki w szko- 
le ludowej, przez H. Łempicką, (9, 11); O wychowaniu dziecka głuchoniemego i 
ciemnego, przez Stefania Wechslerow§ (10, 11); Wiadomości potoczne; Inseraty. 

Jl>_ljOH A nncbMO amh 3a6aeu h HayKH, buxoahti bi Kojommh 4ea paau 

ua Micaub KO»4oro p. 8 h 24. — Uiiia npe^aTu: Ha p6ie& 3 3p., Ha uóbi 
pony 1 3p. 60 np. OrBtwaTtMbHuii pe4aKT0pi» M3iuop* TpeMÓHUKift, H34a- 
Tejb MuaiMft Eiioyci. 62 Przewodnik bibliograficzny. Administracja wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego 

we Lwowie, plac Maryacki I. 9, 1 piętro, 
ma jeszcze na składzie i poleca: 

ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków chorobowych u 
dzieci. Lwów, 1877. 24 cnt. 

BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń kartograficz- 
nych, część I: Galicya. Lwów^ 1873. 50 cnt. 

— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych, część I: Galicya, 2gie 
wydanie Lwów, 1875. 20 cnt. 

CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszej szkoły ludowej 

przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. 34 cnt. 
FRANKĘ J. O wystawie szkolnej w Londynie w r. 1871. Lwów, 1875. 25 cnt. 
JÓZEFCZYK A. Geometry* dla szkół ludowych pospol. Lwów, 1877. 50 cnt. 

— Ta sama w tłumaczeniu niskiem. Lwów, 1877. 50 cnt. 
KURYŁOWICZ S. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitej, z 68 rycina- 
mi. Lwów, 1878. 80 cnt. 

Na pamiątkę stuletnio)' rocznicy ustanowienia Komisyi edukacyi narodo- 
wej. Lwów, 1873. 25 cnt. 

(Zawiera oprócz opisu uroczystości, urządzonej przez Towarzystwo 
pedagogiczne we Lwowie dnia 17 lipca r. 1873 ku uczczeniu stu- 
letniej rocznicy ustanowienia Komisyi ed. nar , jeszcze dwie wielce 
cenne rozprawy, mianowicie: l) J. I. Kraszewskiego Komisya edu- 
kacyjna, jej prace i zasługi na polu wychowania publicznego; 2) Z. 
Sawczyńskiego O zadaniu wychowania publicznego, a w szczególności 
w zastosowaniu do potrzeb naszego narodu). 

NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać 
dzieci do nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. 50 cnt. 

PARYLAK P. Mieszaniny językowe. Lwów, 1877. 16 cnt. 

SAMOLEWICZ Z. dr. Gramatyka języka łacińskiego, 2gie wyd., część I. 
Lwów, 1879. Z przedpłatą na całe dzieło 2 złr. 

— O karności szkolnej w Prusiech a u nas. Lwów, 1872. 10 cnt. 
SAWCZYŃSKI Z. Benjamin Franklin, Jerzy Wasyngton, żywoty. Lwów, 

1876. 80 cnt. 

SELINGEROWA J. Ziemie polskie, lekeye geografii w połączeniu z etno- 
grafią. Lwów, 1876. 70 cnt. 

WIERZBICKI D. dr. O kalendarzu pod względem historycznym, astrono- 
micznym i kościelnym. Lwów, 1878. 68 cnt. 

WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego, podług J. John- 
stona. Kraków, 1869. 70 cnt. 

ŻULIŃSKI J. dr. O znaczeniu astronomii w wychowaniu i jej nauczaniu. 
Lwów, 1874. 60 cnt. 

— Rachunki miarami i liczbami dziesiętnemi, podręcznik metodyczny. 
Lwów, 1877. 70 cnt. 

Roczniki „Szkoły" z roku 1S73, 1874, 1876 i 1877 po 2 złr., rocznik 
z roku 1878 4 złr. Kraków, 1 kwietnia 18?9. 6Ś Po znacznie zniźonój cenie 

sa. do nabycia 

w księgarni G Gebethnera i Spółki 

w Krakowie 

nastgpująoe dzieła (wysortowane z czytelni): 

WISZNIEWSKI Michał. Historya literatury polskiej, 10 tomów. Kraków, 1841 - 

1857. 25 złr. (dzieło wyczerpane). 
KOCHANOWSKI Jan. Wszystkie dzieła polskie, wyd. Turowskiego, z rozprawą 

S. Przyłęckiego o życiu i pismach J. Kochanowskiego. Przemyśl, 1857. 

2 złr. 50 cnt. 

KRASIŃSKI Zygmunt. Irydion. Poznań, 1851. 1 złr. 

LEWESTAM F. H. Krótki rys historyi literatury polskiej. Warszawa, 1867. 1 złr. 20 cnt. 

LIBELT Karol. Pisma pomniejsze, 6 tomów. Poznań, 1819—51. 6 złr. 

— System umnictwa czyli filozofii umysłowej, 2 tomy, wydanie 2gie. Poznań, 
1857. 3 złr: 50 cnt. 

— Estetyka czyli umnictwo piękne, 2 tomy w 3ch częściach. Petersburg, 1854. 

3 złr, 50 cnt. 

LISKE X. dr. Studya z dziejów wieku XVI. Poznań, 1867. 1 złr. 80 cnt. 

ŁADA K. Historya muzyki. Warszawa, 1861 2 złr. 

ŁUKASZEWICZ Józef. Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościół- 
ków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali, zakł. dóbr. w dawnej 
dyecezyi poznańskiej, 3 tomy. Poznań, 1858 -\ 63. 6 złr. 

MACIEJOWSKI W. A. Historya prawodawstw słowiańskich, wyd. 2gie, 6 tomów. 
Warszawa, 1856—65. 10 złr. 

— Roczniki i kroniki polskie i litewskie najdawniejsze. Warszawa, 1850. 1 złr. 
MAJORKIEWICZ Jan. Literatura polska w rozwinięciu historycznym, wyd. 2gie. 

MARCINKOWSKI A.' (NOWOSIELSKI A.). Pogranicze naddnieprzańskie, szkice 
społeczności ukraińskiej w wieku XVIII, 2 toiny. Kijów, 1863. 1 złr. 50 cnt. 

— Lud ukraiński, jego pieśni, bajki, podania, klechdy, zabobony, obrzędy, zwy- 
czaje, przysłowia, zagadki, zamawiania, ubiory, tańce i t. d., 2 tomy. Wilno, 
1857. 2 złr. 

— Pisma krytyczno filozoficzne, 2 tomy. Wilno, 1857. 1 złr. 50 cnt. 
MICKIEWICZ Adam. Literatura słowiańska, wykładana w Kolegium francuskiem, 

tłóm. F. Wrotnows kiego, 4 tomy. Poznań, 1865. 6 złr. 75 cnt. 

— Pierwsze wieki historyi polskiej, dzieło pośmiertne. Paryż, 1868. 60 cnt. 
M0HL Robert. Encyklopedya umiejętności politycznych, przeł. A. Białecki, 2 du- 
że tomy. Warszawa, 1864. 2 złr. 

M0RACZEWSKI Jędrzej. Dzieje Rzeczypospolitej polskiej, 9 tomów. Poznań, 
1844—1862. 8 złr. 

— Polska w złotym wieku, przedstawiona wyimkami z dziejów Rzeczypospolitej 
polskiej. Poznań, 1851. I złr. 

MORAWSKI Szczęsny. Materyały do konfederacyi barskiej r. 1767 — 68 z nie- 
drukowanych dotąd i nieznanych rękopisów. Lwów, 1851. 75 cnt. 

— Sądecczyzna za Piastów i Jagiellonów z miasty spiskiemi i księstwem Oświe- 
cimskióm, z mapkami i planami, 2 tomy. Kraków, 1863—65. 4 złr. 

NIEMCEWICZ J. U. Zbiór pamiętników o dawuej Polsce z rękopisów tudzież dzieł 
w różnych językach o Polsce wydanych, oraz listami oryginalnymi królów, 
5 tomów (wyd. BobrowiczaV Lipsk, 1838—40. 7 złr. 50 cnt. 

NOWAKOWSKI F. K. Źródła do dziejów Polski, 2 tomy. Berlin, 1841. I złr. 50 cnt. 

OSIŃSKI Ludwik. Dzieła, 4 tomy. Warszawa, 1861-62. 3 złr. 

PŁACZKO WSKI W. Pamiętniki porucznika dawnej gwardyi francuskiej, spisane 
w r. 1845. Żytomierz, 1861. 1 złr. 64 Przewodnik bibliograticzriy. Najnowsze wydawnictwa księgarni 

GEBETHNERA i WOLFFA 

w Warszawie. 

BOBRZYŃSKI Michał. Dzieje Polski w zarysie. 2 rs. 25 kop. 

BROSIUS i KOCH. Szkoła maszynisty, podręcznik dla urzędników dróg że- 
laznych i uczniów szkół technicznych, tłómaczył L. Wojno. Część 
pierwsza: kocieł parowozu i jego uzbrojenie, ze 159 drzeworytami i 
2 tabl. litogr. Cena 3ch części 3 rs., po wyjściu całego dzieła 4 rs. 
Część II i III pod prasą. 

DMOCHOWSKI F. S. Krótki zbiór historyi polskiej podług najnowszych 
źródeł historycznych, wydanie nowe. 75 kop. 

DU CHAILLU P. Przygody podróżnika i myśliwego w Afryce zachodniej 
przystępnie opowiedziane, przeł. A. Wrześniowski, z 4 rycinami. Karton 

1 rs. 20 kop., opr. w płótno ang. 1 rs. 50 kop. 

KAMOCKA Józefa. Bądź wola twoja, modlitwy i rozmyślania na wszystkie 
dni tygodnia i miesiąca. 1 rs. 20 kop., w oprawie od 2 rs. do 25 rs. 

KRAKÓW P. Wspomnienia wygnanki, wyd. 4te, z 6 rycinami. 90 kop. 

KRASZEWSKI J. I. Pan na czterech chłopach, historya szlachecka z XVIII 
wieku. 90 kop. 

— Syn marnotrawny, opowiadanie z końca XVIH wieku, 212 rs. 40 kop. 

— Stach z Konar, powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedli- 
wego, 4 tomy. 4 rs. 

MAYNE REID kapitan. Porwana siostra, przekład polski przez P. S., 
z 7 rycinami. Karton. 1 rs., w płótno ang. opr. 1 rs. 20 kop. 

MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz. 60 kop. 

RZEWUSKI Gracyan ks. Katechizm rzymsko-katolicki, przystępnym spo- 
sposobem wyłożony, wyd. 3cie, opr. 30 kop. 

WENTURA de RAULICA. Wzór doskonałej chrześcianki w tegoczesnym 
świecie żyjącej czyli żywot Wirginii Bruni Granei, zmarłej w Rzymie 
w r. 1840, z włoskiego przełożył ks. Prokop. 90 kop. 

Pod prasą: 
HUBNER J. A. baron. Syxtus V, przekład St. Strój no wskiego, 2 tomy. 

KRASZEWSKI J. I. Bratanki, powieść i podanie z początku XVIII w., 

2 tomy. 

— Krasicki, życie i dzieła, kartka z dziejów literatury. 

— Krzyżacy (1410 r.), obrazy z przeszłości, 2 tomy. 

— Pod blachą, powieść historyczna w 3 tomach. 

— Złoto i błoto, powieść współczesna, 2 tomy. 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki. 

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod ga r ządem Ignacego SteloU. PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tśż czytających i kupujących książki Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości J / a — 1% arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 złr. 24 cnt; y, rocznie 60 
cnt. , z przesyłką 62 cnt. ; y 4 rocznie 28 cnt. , z przesyłką 34 cnt. ; miesięcznic 
10 cnt., z przesyłką t2 cnt. — Opłata od Ogłoszeń za każdą l / l9 część strony 
50 cnt., za całą stronicę czyli 61 wierszy petytówych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, owo wprosi do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

Kraków, 1 maja 1879. 

AHZCIS Edmund de. Konstantynopol, > kwietniowy r. 1879. Warszawa, wyda- 

wspomnienia z podróży z piątej > wca W. Spasowicz, druk. K. Ko wale w- 

edycyi oryginału włoskiego przekład \ skiego, w 8ce większej, str. 1 — 202 • 
Maryi Siemiradzkiej. Warszawa, nakł.s Treść: Przed Grunwaldem, przez dra 
F. Sulimierskiego, redakcya Wędrowca, Antoniego Prochaskę (str. 1-24); Ludy 
, , T rr .. Q ~ n i uf i. < pierwotne południowej Afryki, przez dra 

druk. J. Ungra, 1879, w 8ce małej, str. £. Ohmami (c. d., str. Ź5-46); Krzyż 

498 i II. 1 rnbel. ] nad otchłanie, studyum kobiece, przez De- 

Anioł stróż czyli książka do nabo- otymę (dok., str. 47—69); Zastosowania 

żenstwa dla młodzieży katolickiej, no- Py^jWL P™ z , Juliana Ochorowicza 

* . «r j • i (str. 70—102); Drobna szlachta w Kro- 

wo przejrzana i poprawiona. Wadowice, i e8 twie, przez Wł. Smoleńskiego (dok., 
nakł. i czcionkami Pr. Fołtyna, 1879, str. 103-125); O gwiazdach stałych, przez 
w 24ce, str. 354 i V. \ Angelo Secchiego, podał Karol Hertz (str. 

Apostolat™ serca Jezusowego, zwią- 126 p " 15 , 6 )? Towarzystwo nauk ścisłych 
ajwwmuww , f . , . \ w Paryżu w r. 1878, przez Maryana A. 

zek katolicki dla tryumfu kościoła sw. Baranieckiego (str. 157-163); Rozbiory i 
i zbawienia dusz ludzkich, intencya -sprawozdania: 1. KI. Kanteckiego A. Grott- 
miesięczna na marzec — maj 1879. Kra-śger, przez P. Ch., 2. K. Morawskiego Ga- 
ków, nakł. ks> Myciełskicgo T. J., druk. W Lucylius, przez P. Ch., 3. H Swital- 
n lu « ft i/, i±- * cc ( skiego Język łaciński, przez P. Ch., 4. St. 

Czasu, 1879, w 16ce małej, str. 65— Luk f sa ^J azm cio ^ k ; praez Teodora 

$6, 97—128, 129—160, z rycinami. Wierzbowskiego, 5. M. J.. Konstantynowi- 
Po 2 cnt. =s 4 £enigi. < cza Przewodnik, przez Konrada Prószyń- 

AWIATOWICZ Pelix. Odpowiedź na ^^ 6 ; */ Jane f te -S^H^ *™? z 

• r j i j. ****T j • i. • • 5 Jana Karłowicza (str. 164—184); Kronika 

wniosek dyrektora budownictwa miej- naukował przez B. Abakanowicza (str. 

skiego, p. Macieja Moraczewskiego, przez U85— 190); Kronika miesięczna. 

Wgo prezydenta miasta Krakowa na \ BANDEOWSKI Ernest dr. O kwasie 

posiedzenia d. 6 marca 1879 r. w Ra- > acetylenodwuksrbonowym i pochodnych, 

dzie miejskiej względem psucia się be- j opracował nauczyciel Instytutu 

lek w budynku szkolnym u św. Schola- < techn. przemysłowego w Krakowie (Od- 

styki postawiony. Kraków, nakł. autora, l bitka z tomu VI Rozpraw Wydz. matem. 

druk* Fr. Pobudkiewicza (A. Koziań- ? przyr. Akademii umiej.). Kraków, druk. 

skiego), 1879, w 4ce, str. i. eUniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 8. 

Ateneum pismo naukowe i literackiej BASAHOWSEI B. i DZIEDZICZI L. Geo- 

pod redakcya J. Trejdosiewicza, zeszyta grafia powszechna, ułożona dla użytku 
6ć Jtatotipditfk WWi^fraficany. * * * * ■ * ' ■ ' ■ ■ -■-«»-•.■» »■ ..,-f— - ą-0— , fr szkół średnich tuizfcfc 44a *aaki -samo- < 'SiEŁOSffSflW A. Opis aktbwty knigi 
dzielnej, przez Bolesława Baranowskie- \ kijewskawo centralnawo Archiwa, Nr. 
go, inspektora aakół lądowych we Łwo-S 1& Kijew, ofiwdłnoje iadanrje Ałchiwaj 
wie, i Ludwika Dziedziflkiege, .profe-j 1879 7 w tteo, fitr. «*4.. 
sora żensk Sem. naucz. fe Lwowie, BQEm Luawłkł Wybór szkiców i po- 
wydanie wtóre. Lwów, nakł. Seyfortha wieści t L Warazaw ^ wydawnict F W0 

i»7y, w sce, str. 4 -ul., 509 i X. ^j^^ 1879? m 16ce ffiał ^ ^ 

*• a« • ♦ -i-i v 89 * * nl - 12 kop. 

Pierwsze wydanie tego dzieła aprobo- s , 

wała Wysoka Bada szkoka krajowa < BtfCEEWICZ Adam. Studya nad su- 

uchwała. z d. 26 czerwca 1876 do 1. 4.853. 1 chotami, czyli badanie przjczjra sae- i Wolff, druk. J. -Bergera, 4"SF9, w 8ce, mtr). *WaTsżawa:; "drut. A. Ginsa, 1879, 
str. 52. 60 kop | w gce, str. 3 ni., 324 i 1 ni. 1 rubel 

Biblioteka najpełniejszych utworów li- n Franelg8ek> Antoni Rubin ; 

teratury europejskiej, pod k.erunk.em 8tei stud <0dhkkft c } 
redakcyi Kłosów, zeszyt marcowy 1879. kó druk> Cza ^ im t ^ 
Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, J fit 2 8 
w 8ce, str. 401—482, VI i 1 — 142. 1 ^ . , . L . . 

Treść : Dzieła Ignacego Krasickiego, tom C - iL « "WHiay nad<asan«kie i Sae- 
IV arkusz 26—31, i tom V arkusz 1-7. gedin, napisał L. d( Odbitka* Daien- 

— warszawska, pismo poświęcone i nika poza&ańskiego). Poznań, nakŁ i 
naukom, sałukam i przemysłowi, >pod < druk. J. I. Kraszewskiego (dr. IW. Łe- 
redakcyą K. Wł Wójcickiego, zeszy 1 1 bińeki), 1879, w 8ee$ str, 16. 
kwietniowy r. 1879. Warszawa, ^ćbeth- g Dsa(PZ nas z, Franciszek Józef I, ży- 
ner i Wolff, nakł. i druk. J. Bergera, W ot szlachetnego monarchy dla hidu 
w 8oe, str. 183 i 1 ml U młodzieży opisany, z 4ełcc«e»iem wi- 

Treść: Cnota i występek, rzecz o roz- > zerunków cesarza i' cesarzowej. Cieseyn, 

whif^TTW^ i cacionkami K. ProcbMkL tó79, 

Wojciecha nr. Dzieduszyckiego (str. 1— < %c . ort . . /T. „J^ / 

20); Pamiętniki kantora katedry fcrakow w 16<?e ' str ' 37 ! 2 wiBertiHrki. IG c»t 
skiej, przez Lucyana Siemieńskiego (dtfk., \ CZAPLICKI władysław. 'Czarna kaięjga 
str. 20-51); Syn Margrafa, przez Broni- 1863— 1868, przez autora „Po wieści 
sława Grabowskiego (c. d., str. 52—73); s R^roAnniP 44 mA ^o^a ft..n^ 
Warszawa od 1800-1830 r. przez K. Wł! ° 4 1°™ ™ • ' V?. d *^ e ' Wznań, 
Wójcickiego <c. d., str. 74-90); Nirwana \ na . kł - F. n hocies»yn*kiego, J. K.iZtfpaft-' 
wobec metafizyki, csyli ocena podstaw j ski, druk. H&ndkege i "Cłrocietóyó* 

metafizycznych fflozofii wyzwolenia w zwiąOskiego, 1878, w See-^str. 1 -al., 327 
zku z systetnatami nlozoncznymi Schop-Sj .» n i o tttl o*fei 

penhauera i Haftmanna, pra«z Seweryna \ - m ,'SmJzJTm . - . «..*.. 
Smolikowskiego (ser. 91—130); Krotiłka^ ł DB 'LATBACZ Ludwik *hr. 'Pamiętniki 
poznańska (str. 130—143); Obrazy z za-? wydał z rękopisu L* : ©.L. za- 
mierzchłych dziejów, odozyt aa iw<x&j>s*d \ ków, nakł. ■ ¥. Dyakowskiego, €tóbeA^ 
rolnych w wielki^ AlexaadJ?owBkiej «aUi Be r i Sb dmk Oi!*aii 1«Tft •A.fiM. 
ratuszowej w Warszawie, przez Zygmunta rff L„ P 1 A ^ \ ^ TL » ' ^ 
Glogera (str. 143-153); Piśmiennictwo 8tr - YIII > 344 1 ! 1 l * L * «łr 4 
krajowe i zagraniczne: 1. Pisma iPr. -Wę-> Wrectorhan korarum -caflonicflinim *t 
źj^ka, prz0z T. Jezierskiego, 2, HBo«zni6i > missałtim 'pŁo • dioestedi llwceoriewii et 

3 f< E^he?a^StrT ?^^'WS*J*!*-« * «-- J ^ ini »«* 
(str. 154-175); Wiadomości bieżące: Ne- Zytomir, typ. Brodowioz, 1878, w 8ce, 
krologia. ^śtr. 76,116 i 1 ml Kraków, 1 maja 1 809. 67 DOBBIJSglJ 7. Katalog priedmietow.} zeszyt VIIL Warszawa, Gebethner i Wolff, 
Muzeja diiewoostiej, sostojaszezago pri < druk. J. Bergera, 1879, w 4ce, atr, 
wilenskoj publicznej bibliotiekie. Wilna, ^577 — 656, z drzeworytami w teście, 
tip. Blumowiczą, 1679, w 8ce. > Jranclsaeł Jóief I obraz jego życia, 

Dwut$gc4aik naukowy, pofcwjęconyiuponiua«k na obchód 25-letmój pamiąt- 
archeolpgii, Ijietoryi i lingwistyce, pod \ ki zaślubin Najjaśniejszego państwa 
redakcyą Teodora Zjeroięckiegę, Ner. i w dniu 24 kwietnia. Kraków, nakł. J. 
7 z dnia 1 kwiątnia 1879. Kraków, >M. Himmelblaua, drn>k. Kohlera w Wie- 
druk,. Wł. L. Anczyca i Sp., w 8ceJdniu, 1879, w 18ce, str. 35 i 8 illu- 
str. 129 — 152 i 1 tablica z fotodru- <stracyj. ;15 /cnt. 
karni St. Wiśniowskiego. I GLQGER Zygmunt, gaśnie i powieści, 

Treść: Teorya wpływów kultury feni-Ue źródeł etnograficznych i własnych 

ckiej (e. d., str/129 -146); Ustęp numizmą- notat Z(ibrał (Biblioteczka ludowa). 

tyczny, przez S. ?. (ąfcr. 146—146 i tabh- < IX7 , , \ , ., . .„ * } 

ca); HiBtorya i syątemat języków semi- Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 

ckich Renana, J. Radlińskiego (c. d., str. \dn\k. J. Ungra, 1879, w 16ce, str. 
146-160); Wiadomości. ^95 i 1 ni. 20 kop. 

— Toż, Ner. 8 z dnia 15 kwie-s 90FFA&T August. O uprawie i za 
tnia 1879. Tamże, w 8ce, str. 153—1 76. chowaniu kukurydzy oraz wszelkiej 

Jl^ l **^^^\ k ^ y v fen H zielonej paszy, napisał kawaler 

ckiei(cd., str. 158— 168); Notatki hngwi-S. .. , F *■ 1 11 
styczne, przez J,. Szezerbowicza- Wieczora le S 11 honorowej, członek kor. centr. 
(str. 169—170); Historya i systemat języ-^Tow. roln. francuskiego, sekretarz Ra- 
k6w semiokioh Renana wobec nainowazveh dy rolniczej w Romorantin, czł. centr. 

° *J2? ^7K e ^ kl w (?W i In, I :? adlińakie ' roln. dystryktu w Sologne etc. etc, 

go Cstr. 17Q — 175); Wiadomości. ... • * ", 1 • / « T T S 

DZIĘOTS?YCKI Wdor. .Polityka bran- ^maczenie z francuskiego (wW.Ł.). 

denburska podczas wojny polsko-szwedz-P°f a ^ nakh , J ; K ' ^ pa ^ kl ^°J. dr , u .^ 

kiej w latach 1655-1657. Kraków,^ *- Kr ^ 

nakł. autora, druk. Pr. Pobudkiewicza 18 \ 9 > w ° ce > 8t ^ V1I1 ,\ 70 > 1 nL ! 3 

(A. Koziąńskiego), 1873, w 8ce, str. ^^ w 4ce - 2 markl ' 

2 ni., II, 95 i 3 ni. 1 złr. \ 60IBIENA Francisco de. Impugnacion 

DZIEDTJSZYCn Zlemens. Jan Herburt, \ d «l sistema Copernico y exposicion 

kasztelan sanocki, rys biograficzny (po- <, de l vulgar, por presbitero ca- 

święcony J. I. Kraszewskiemu). Lwów, \ pellan de Arrazu* en Yizcaya. Paris, 
nakł. K. Wilda, druk. Dziennika pol-^^P- Mersch, 18/9, w 8ce, str. 34. 
skiego, 1S79, w 8ce, str. 56. < GÓRECKI Karier dr. Traitement rapi 

Dziennik ustaw i rozporządzeń kra- 1: de des maladies des voies lacrymales, 
jowych dla królestwa Galicyi i Lodo- ;> rćtrćcissement du canal nasal, tumeur 
meryi wraz z Wielkiśm ks. krakow- \ et fistule lacrymajes, larmoiement, oph- skiem, rocznik 1878. Lwów, druk. \ thalmięs rehelles et a rópetition 1 etc, 

Dziennika polskiego, w 4ce, str. IX, \ par le daeryo-cautere du ' profes- 

VI i 143. Ueur librę d' ophthalmologie a V ecole 

Elementarz dla chłopców wiejskich, > pratiąue de la faculte de módeeme de 
wydanie fX powiększone. Warszawa, j Paris. Paris, imp. Parent, 1879 ; w 8ce, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. P. I str. 16 z fig. 

Krpkoszyfiskiej, 18*70, w 16ce, str. 100.Ś GOSZCZYŃSKI Seweryn. Powieści, 
6 kop. l przez autora -Zamku kaniowskiego, 

Ejicyklopedya rolnictwa i wiadomości \ tom I (Oda). Warszawa, wydawnictwo 
związek z niem mających, pod redak-sA. Wiślickiego 1, druk. Przeglądu 4y- 
cyą J. T. Lubomirskiego, E. Stawi śgodniowego, 1879, w 16ce małej, str, 
skiego i S. Przystanskiego, tomu V?84. 19 kop. ł 68 Przewodnik bibliograficzny. HATJSNEB Otto. D&8 nienschliche l żnie skreślił K. Cieszyn, księgarnia K. 
Elend, Geschicbte seiner Auffassung s Malika, czcionkami K. Proohaski, 1879, 
und Entwurf einer Statistik desselben. w 8ce, str. 34. 

Wien, Verlag der „Alma Mater", Com-j KABATAJEW I. Apisanije sławiano- 
missionsverlag M. Perles, Druck von ruskich knig, napieczatannich kiriłłow- 
W. Stein, 1879, w 8ce, str. 23. J skimi bukwami, 1491—1730, wypusk 
30 cnt. jjl g 1491—1600 g., sostawił 

HEINE Henryk. Obrazy z podróży, s 8. Pietierburg, tip. W. 8. Bałaszewa, 
przekład L. Kaczyńskiej, tom I. War- > 1879, w 8ce, str. VI, 280. 4 robie, 
szawa, wydawnictwo A. Wiślickiego 2, katalog der k. k. Garnisons-Biblio- 
druk. Przeglądu tygodniowego, 1879, thek in Krakau. Krakau, Universitats- 
w 16ce małej, str. 92. 12 kop. Buchdruckerei, 1879, w 8ce, str. 95. 

HTJEBNEB baron. Syxtus V, przez \ ZIBKOB A. H. Badania arcbeologi- 

byłego posła austryackiego w Paryżu czne w r . 1878 (Odbitka ze Zbioru 
i Rzymie, według korespondencyj dy- wiadomości do antropol. kraj., tom III 
plomatycznych nie wydany eh, znajdują- dział I). Kraków, druk. Uniw. Jag., 
cych się w archiwach Watykanu, Si- 1879, w 8ce, str. 54 i IV tablice, 
mancas, Wenecyi, Paryża, Wiednia Treśc . L Sprawozdanie z poszukiwań 
i Plorency i, przekład 8t. Strojno wskiego, > w grocie Lisionki pod Czerną; 2. Spra- 
tom I i II. Warszawa, nakł. Gebeth? wozdanie i wykaz zabytków złożonych 
nera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner w Akademii umiej z wycieczki archeo- 
.« jiTTTiTA -a {logicznej wr. 1878; 3. Bołdy w Stryiskićm. 

i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., s B J ' J A / J , 

1879, w 8ce małej, str. 513 i IV, KLACZKO Julian. Le secret du chan- 
422 i HI. 3 ruble 60 kop. = 5 złr. celier, orient et occident (Extrait du 

~ . . . , < Journal des debata). Pans, E. Plon et 

A .^ ntp £\ Polonica, materyały do Ci impr i m eur8-editeurs, 1879, w 8ce, 

S W f2S? W f r08yjsklch str. 31. 2 franki. 

(1700-1862), zebrane przez ... ^ £atnaja Grodnienskoj gu 

praca uwieńczona nagrodą przez To- biernii na 18?9 d adries-kaliendar 

warzystwo historyczno-literackie w Pa- . 8 ta tis ti C ziesko-8prawocznyja swiedie- 
ryżu, część I ; (Odbitką z tomu X Roz- J^ Gr(|d fi Wern8 L 

praw Wydziału histor. filozof . Akademii 18?g w 8 gtr 16 w 262 CLXf 

umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, . 4 j rube j 6Q kop 7 

w 8ce, str. 119. EOEHLES dr. (z Kościana). Pielęgno- 

JABOGHOWSKZ Kazimierz. Oblężenie j wanie skóry, włosów i zębów (Odbit- 
miasta Poznania przez Patkula, epizod k a z dwutygodnika „Zdrowie"). War- 
kampanii r. 1704, wydanie drugie. BzaW a, druk. Ziemkiewicza i Noakow- 
Poznań, nakł. J. K. Zupańskiego, \ skiego, 1879, w 8ce, str. 31 (przez 
czcionkami N. Kamieńskiego i Sp., s pomyłkę 30). 
1879, w 8ce, str. 93. I marka 50 fenig. K0H jj ^bin nn4 j£gHLIS 0. dr. Matę- 

JEFFEBSON. Listy prezydenta \ rialen zur Vorgeschichte des Menschen 

Stanów zjednoczonych Ameryki półnooim ftstlichen Europa, nach polnischen 
cnej do Kościuszki, z przedmową Frań- 1 und russischen Quellen bearbeitet und 

ciszka Paszkowskiego (Odbitka z Prze- <herausgegeben. von I Band Jena, 

glądu polskiego). Kraków, druk. Czasu, \ H. Costenoble, G. Patz'sche Buchdruk- 
1879, w 8ce, str. 28. > kerei in Naumburg a. S., 1879, w 8ce, 

E. O wyborze książek dla dorasta- 1 str. XV, 1 ni., 375, 1 ni., 9 tablic 
stającej młodzi, kilka słów do rodzi- < litogr., 4 kolor, i 162 drzeworytów 
ców, opiekunów i nauczycieli, pobie- \ w. texcie. 16 marek. Kraków, 1 maja 1879. 69 KONSTAOTTOOWIOZ Mlohftł Józef. Prze- \ Czasu, 1879, w 8ce, str. VIII i 494* 
wodnik opisowo-porównawezy do wyu-<8 złr. 

czenia czytania i pisania po polsku ŁTJKASZEWICZ Joseph. Historisch-sta- 
wszystkich dorosłych dzieci w krótkim tistisches Bild der Stadt Posen, aus 
czasie, z illustracyami, przez nauczy- dem Polnischen libersetzt von L. K<5- 
ciela ..... Warszawa, A. B. Bogucki, i nigk im Jahre 1846, revidirt und be- 
druk. Okręgu nauk. warsz., 1879,w8ce5richtigt von Prof. Dr. Tiesler, I Band 
małej, str. 224, kart 24 i 1 in fol. ill. 2 Heft. Posen, Commissions-Verlag von 
L. Kraków, rysowanych przez Muchar- J. Jolowicz, gedruckt von W. Decker 
skiego. 60 kop. Jot Comp., 1879, w 8ce wielkiej, str. 

KOTOWICZ I. (swiaszcz.)- Istoriczie- \ 49 — 96 i 1 litogr. 1 marka, 
skaja zapiska o Htowskoj duchownoj \ Zza, cicha chrześciańska, książka 
sieminarii. Wilna, tipogr. gubiern. prawi.,) do nabożeństwa dla katolików, wyda- 

1878, w 8ce, str. 83 nie nowe (exemplarze dla kobiet). War- 
EOZŁOWSEI Zygmunt (poseł przemyski), j szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kra- 

List otwarty do wyborców okręgu prze- ^ Wj druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 
mysko-jarosławskiego (Odbitka z Czasu). 1879, w 32ce, str. 579, 1 ni. i 2 
Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, chroraolitografie. 1 rubel 20 kop. 

1879, w 16ce, str. 16. > HAKASU. Istorija russkoj cerkwi 
EBASZEWSKI J. I. Wybór pism, wy- archiep. łitowskawo, tom IX. 

danie jubileuszowe na korzyść jubilata, g. Pietierburg, tip. Bokrama, 1879, 
tom VIII: Chata za wsią. Warszawa, w gce, 8 t r . 690. 2 ruble 50 kop. 
druk. J. Ungra, 1879, w 8ce, str. 423. MABZSTEIN M. dr. Der Berliner Con- 
EBÓWOZYITSEI Ź. dr. Stanowisko le- gr eBBj e i n komisches Gedicht. Tarno- 
karzy prostytucyjnych wobec nauki < po i ? Verlag des Dr. M. Markstein, 
(Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Druckerei des J. Pawłowski, 1879, 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, w g ce? s t r . 14. UO cnt. 

8tr ' l9 ; .... P7 a • -x • ul WJELDNER Henryk. Przyczynek do 
KETOSE1 Ad. Ant. Z dziejów języka historyi j statystyki zarazy morowej, 

polskiego, objaśnienia do rozprawy W. zebrał % różnych żródeł historycznych 

W. Makuszewa p. t. „Siady wpływu (Odbitka z Czasu). Kraków, nakł. 

ruskiego na piśmiennictwo staropolskie", aut druk c 1879? w lQce) 

wydrukowanej w czasopiśmie rosyjskiem l , ^ 

„Sławianskij sbornik" tom III (Odbi- < czysty dochód z rozprzedaży przezna- 

tka z Ateneum). Warszawa, druk. K. ś cza au tor na warszawskie Towarzystwo 

Kowalewskiego, 1879, w 8ce, str. 1 ni., > dobroczynności. 

54 i i ni. Muzeum sztuki europejskiej, tom III 

LEEDEE E. Wandkarte der Provinz zeszyt XV i XVI: Galerye włoskie. 

Pommern, fUr den Schulgebrauch ent- Warszawa, nakł. M. Glttcksberga, druk. 

worfen, gezeichnet und herausgegeben, S. Orgelbranda synów, 1879, w 4ce, 

2 Auflage. Kłislin, Schulz, 1879, fol. str. 113—120 i 3 ryciny, 121—127, 

wielkie 1: 300.000, 4 karty chromo- 25 i ryciny 3. 

litogr. i kolor. 3 marki 50 fenig. s HAŁEOWSZI Wacław. Afganistan, za- 
LISICKI Henryk. Alexander Wielopól- rys porównawczo-geograficzny (Odbitka 

aki, tom IV : Przyczyny powstania r. z Przeglądu polskiego). Kraków, Ge- 

1830/31; Papiery z misyi do Londy- bethner i Sp., druk. Czasu, 1879, 

nu; List szlachcica polskiego do ksJw 8ce, str. 40. 50 cnt. 

Metternicha; Dokumenta z r. 1862. NECZTJJ Iwan. Istorija Rusy wid per- 

Kraków, nakł. i czcionkami drukarni ] szych kniaziw aż do napadu tatarskoho TO PrźSwodnifr blblitr£rł*tt<&nv piśfa (Knyżtfczfca .50). Lmw,i fAOTYOSM ft KflBtttf «ayt«*«f dla 

nakł. towar. „Proświta", druk. in*. > Hf klarty gzkił narwhiycłr,' afoiytf . . . . . 
Sźewczenka, 1879, w I6cie, str. 72.^Łwiw, w c. k. nakładł szkil. toiyż; 
15 crtt. jstańropl Iristytrita* i879, w* 8fcfe, str. 

lliwa dwutygodnik poświęcony spra- 1 267 i 5 ni. 35 ĆBft 
wom społecznym, naukowym i litera- fA^ICaft Stefan. Łeotr Xffl i pfrfcs* 
ckhn, pod redakcyą Mścisława Godlew- 1 ka^ofieka (Odbitka i Przeglądu pol- 
skiego, zeszyt z dnia 1 kwietnia 1879. < sftiego 1 ). rtraków, druk. Cżaśti, 1870, 
Warszawa, druk. Wł. t)ębsktego, w 8ce ! , l w gce; str. 37. 

8t * 4 ' 7 ' 8 "7v 5, 2L- «. • : ^ PIŁAT Boman dr. Pf*«* „rWrorfźi- 

Tresc: Optymiziri i pesymizm w spo-? « ?ri i i • V i £±±f //*A- 
łeczeńsiwie (itr. 473-477); W sprawie c f : T - Kestytucya i trarfft pifeśht (Odbi- 
oświaty i wychowania, II. Nauczanie po- ś tka ż tomu IV Pamiętnika Wydziału 
gladowe i muzeum geograficzno - pedago- < filolog, i hist. filóz. Akademii umiej.). 

?lc ZTie ;o?f ze o ^ 0lfa ^^^kfefco (rt*. Kraków, druk. Uniw. Jag., Y879, w 4ce 
478 — 494) ; Podstawy moralności ze stano- ? . . , .: ' , t . « i ? • i i 
wiska spirytualizmu francuskiego, przez s wl § K szej, str. 1 nl.y 1J4 i l ni, 

Kazimierza Kaszewskiego (str. 495—512) ; ś KLAT fttUtiitt. Wpływ taryf koiejo- 

-694); Z cesarstwa: Hiśtorya literatur ferat przedłożony na XIV radzie ogól- 
słowiańskich przez Pypina i Spasowicza > nty galie. Towarzystwa gospodarskiego 
i Prądy społeczne, przez Józefa Długosza S 24 lutego 1879 r. (Odbitka z Rolnika). 
(Str 525-536); Sprawy bieżące, £rzeZ f jWÓW <j rnk . Gazety narodów^ 1879, 
Jacka Soplicę; Rozmaitości. I Q 7 iC J •* 

— Toż," zeszyt z dnia 15 kwietnia w yce < 8tF ; lbv 
1879. Tamże, w 8ce, str. 553—632. POtfOŁYŃSIII S; Zytia i ssawmiK lu- 

Treśó: Ceny ziemi włościańskiej w Ga-<*fój na Ukrain i, fltofcyw . . . ; ; B. w. 
licyi, przez Józefa Rleczyńskiego (str.? mv, 1879, w 8rfe, str. 243; 
553-563) ; Flegias, wiersz^ przez Wacława f % k n\nvtrh* <fó \ń Połogi au 
Pomiana (str. 564—566); Podstawy morał- > VT trrf , , ,. . T ^^ 4 

ności ze stanowiska spifytualiztira fran- XIX ^ cle > cycle galicfeen : I. Ymcent 
cuskiego, przez K. Kaszewskiego (dok., Pol, II. Kornel Uj«#Bki, IM. AtetaTfdre 
str. 567-582); Kronika przyrodnicza, przez ( Fredro, traduetion par Charles de No- 
J. Ochorowicza (str. 583-596); Wrócona j^, Weł Pari g Marpon et Plmrinwirión, 
życiu, opowiadanie lekarza, spisała w . Z. > XT . . w i *. **• • i«i_ v 

Kościałkowska (dok., str. 597-610); Głos N1ce M m ^- Malyaro-Migmm, lib; Vis- 
ze wsi II, przez J. Korabicza (str. 611 < conti, 1879, w f8ce> srtr. 54^. 5frAirMów. 
—616); Sprawy bieżące, przez Jacka So-j Prawćtó nrisiacżnyk dla" aftewćanófy, 
plicę (str. W7-623); Ruch literacko nau- nduk } f po^i rótznyk XD. wypiisk 
kowy: 1. M. Bałuckiego Za winy niepo-) . . Ł r r. ' , *>»!■/ -j< « m 
pełnione, przez P. Chmielowskiego; 2. Litt- za rtl8Aft m ^ ec 1B79 r P ld re «- w - 
rśgo przekład Boskićf komedyi Dantego, \ Barwińskoho. Lwiw, druk. im. Sże*- 
przez A. Pnłjanowskiego, 3. K. Ranteckie- 1 czcnka", 1 €(79, W 8ce, śtr. 1*1^^204. 
gó W sprawie listów Zbaraskiego, przez ? §q cn '^ 

Ltot[ eW8kieg0 (8tE ' 624 " 63 ° ); R0Z ' AU o. iapućy*. Ż^wet Matki bo- 
NOWICKI Władysław. Jak uczyć pdczął- s**j» Kraków 7 hakł. JędWći^wiew^ dfNifc. 
ków języka? wskakówki dla rodziców WŁ L. Anc«yba i Sfl., 1879^ w 8w/ 
i nauczycieli (poświęcone J. I. Kraszew- str. 631 i IIL 1 złr. 50 ont. 

skiemu), napisał magister nauk \ PBÓM7K EailńiierŁ EtomeUtan, w ktd- 

hist fil., autor książki do czytania p. t. s rym nauczysz czytać w 5 albo 8 ty- 
„Początki języka polskiego*. Warszawa, > godnie wyd. czwarte. Wartóawa, księ- 
M. Orgelbrand, druk; Okręgu nauk. ?garnia Konrada Prószyńskiego* druk. 
warsz., 1879, w 16ce, str. 4 ni. i 85. U. Ungra, 1879, w 8cfes str^ 31. 3y ś 
25 kop. Jkop.«=7 groszy* Kraków, 1 maja 1879. 71 — O księdza Stanisławie Staszycu, j — techniczny, pismo miesięczne 
wyd. czwarte. Warszawa, mkł. K. Pró-j poświęcone sprawom techniki i prze- 
szyuskiego, drak. J. Ungra, 187$, w8ce, jmysłu, pod redakcyą A. Brauna, 8. 
str« 31. 8 kop. j Kossutha, F. Kucharzewskiego i Al. 

Przeriad lwowski pismo dwutygo- 8 * dkow8kie S*> «*«yt z lutego i marca 
dniowe poświęcone prawom religijnym, r - * 879 - 4 W ~™> «?™ k ; v f. L ^ n8a ' 
naukowym, literackim i politycznym, \T f* » ir ' 65 ~ 192 * 2 tablice htogr. 

pod redakcyą ks. Edwarda Wol*w ^ Nowe gatunki bruków asfalt 
zeszyt z dnia 1 kwietnia 1879. Lwów, wych i gankowych w Warszawie, przez 
druk. ludowa, w 8ce, str. 393—456. < Józefa Spornego, inżyniera (str. 65-74); 
Treść : List ojca św. Leona XIII do re- \ Nowy system budowy wierzchniej na po- 
daktora Przegada (s*r. 398—396); Cer- 1 dłużnych pokładach z żelaza pp." de Ser- 
kiew ruska t cerkiew rosyjska, przez S. > res- Wieczfińskiego i Battiga, przez J. 
Prusa (str. 396—431); Wieika księga, po- > Bensdorffa (str. 75— 82); Obliczanie po- 
wieść Sewera (c. d., str. 421—432); Listy s wierzchni ogrzewalnej przyrządów steźa- 
z Wiednia, przez ks. Zygmunta Czerwień- i jacy eh w próżni, artykuł p. Horain-Deon 'a, 
skiego (str. 482 — 440); Listy z Rzymu, \ przełożony przez K. Czapuczyńskiego (str. 
przez K. T. (str. 441—447) ; 2e świata ka- > 83—97) ; Prawa ruchu pociągów po torach 
tolickiego ; Dwa oświadczenia p. J. I. Kra- \ dróg żelaznych ułożonych na spadkach, 
szewskiego; Różności; Kronika. s przez Romana bar. Gostkowskiego (str, 

— Toz> zeszyt * dnia 15 kwietnia 98-128) ; Pogłębienie ujścia Mssissipi, 
<0 - ń rtt a o 1 akt, c^o < przez F. Kucharzewskiego (str. 129—135); 
1879. Tamże, w 8ce, str. 457— 508. Krzywe przejściowe na drogach żelaznych. 

Treść : Nowe ustawy szkolne i kateche- > z przykładami rachunkowymi i tablicami 
ci szkół ludowych (str. 457— 474); Gwiazda \ do użytku praktycznego, przez F. R. Hel- 
Mesyasza (e. d., str. 474—477); Wielka < merta, przekład W. Rzepeckiego (dok., 
księga, powieść Sewera (c. d., str. 477— \ str. 136—154); Przegląd kongresów, wy- 
487); Notatki literacko -bibliografi«zne (atr. \ staw, konkursów; Krytyka i bibliografia; 
487—489); Listy z Wiednia, przez ks. S Kronika bieżąca. 

Czerwieńskiego (str. 489—496); Listy Przewodnik naukowy i literacki, pod 
z Rzymu, przez K. T. (str 496-501); re dakcyą Władysława Łozińskiego, ze- 
Listy ojca aw. do J. Em. kardynała Nmy? . . J s . . J tami t a 1 i 
w spriwie szkolnej (str. (K)2~Ó04); że szyt kwietniowy r. 1879. Lwów. druk. 
świata katolickiego; Kromka. Wł. Łozińskiego, w 8ce, str. 289— 

— polski, pod redakcyą dra IgnĄ^^ * 16. 

8b-ochow.kiegO t z^zyt K ^Polsce: Ej^ą, 

z r. 1S79. Kraków, druk. Czasu, w 8ce, \ przez dra ' z ygmunte Weclewskiego (c. d., 

Str. 3^177. >str. 289-304); Paszkwif polski, przez Ka- 

Treśó: Petroniusz Arfriter i jego romans, \ zimierza Chłędowskiego (str. 305-^316); 

przez Kazimierza Morawskiego (str. 3— \ Je ^L2 M 2Jj? 8kl l. . pr ' ez d I a ^ ubaIe & <*•> 
26); Afganistan, zarys porównawczo - geo- J str. 317—334); Listy cudzoziemca (Jana 
graficzny, skreślił Wacław Nałkowski (str. Jerzego Forstera) o Witaie 1784-1787, 
27-65); Biskup Dupanlonp i jego dzieło sP™ 2 dra W. O. (str. 335— 349); Ndrodo- 
o wychowaniu* prze* ks. Jana Siemień- i wośó a państwo, przez dra Bronisława 
skiego (str. $6—84); Szkice z podróży do Łozińskiego (str. 350—362); Mendli-Girej, 
południowej Afryki odbytej w latach 1875 \ ch .an Tatarów perekopskich, przez Kazi- 
—1877, przez dra Antoniego Rehmana mierzą Pułaskiego (c. d., str. 363-379); 
(e. d., star. 85-112); Leon XIII i prasa ^anteufla Inflanty polskie, przez Klemensa 
katolicka, przez Steśana Pawlickiego (Btr.^Kanteckiego (str. 380^384); W sprawie 
113— 147); Przegląd literacki: Jerzego Listów J. Zbaraskiego > przez K. Kante- 
OsSofińskiego Autobiografia i Dyaryusz ckiego (str. 1—16). 
legacyi, pi zez dra A. Sokołowskiego (str. PB2TB0B0WSE Walery. Dzieje Polski 
148—152); Przegląd polityczny, przez A.? do r. 1772, opracowane dla młodzieży. 
Szidriewicza; Nowe kalffU; Korespon- Warszawa, nakł. i druk. J. Nosków- 
deneya: Generał Chłapowski, wspomnienie ? ..^ ioJ™ « 1/. j_ tt • ma 

pośmiertne, przez StTamowskiego (str. Bkie ^ i8 ™> w 16ce, str. II i 274. 
172—177). >1 rob«l 20 kop. 72 Przewodnik bibliogranozny. EADZIMIŃSKI Zygmunt Luba. Dalsze l Kraków, nakł. autora, druk. TJniw. Jag., 
poszukiwania archeologiczne w powie- 1 1879, w 16ee. małej, str. 132 z ryc. 
cie Ostrogskim na Wołyniu, dokonane) w texcie. 

w r. 1878 (Odbitka ze Zbioru wiado-j SIEMIEŃSEI Jan ks. Biskup Dupan- 
mości do antropologii kraj., tom Illhoup i jego dzieło „O wychowaniu" 
dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag., \ (Odbitka z Przeglądu polskiego). Kra- 
1879, w 8ce, str. 8 i 1 tablica. |ków, Gebethner i Sp., druk. Czasu, 

BEHMAN Antoni dr. Opoczątkuwspół- J1879, w 8ce, str. 21. 20 cnt. 
czesnych okręgów roślinnych (Odbitka > SŁOWACKI Juliusz. Hugo, powieść 
z tomu VI Rozpraw Wydz. matem. ? krzyżacka ; Mnich, powieść wschodnia; 
przyr. Akademii umiej.). Kraków, druk. | Arab. (Biblioteka Mrówki, tom 76). 
Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 53. sLwów, nakł. Bartoszewicza i Bierna- 

BOGALSEI Bruno (k. k. Notar). Posses- \ ckiego, I związkowa druk., 1879, 
sio im Geiste und Sinne der Pandek-?w 16ce, str. 51. 20 cnt. 
ten, ein bescheidener Beitrag zur — Lambro, powstaniec greeki, po- 
Saecularfeier der Geburt Friedrich Carl \ wieść fantastyczna. (Biblioteka Mrów- 
v. Savigny's. Krakau, Verlag des Ver- ki, tom 75). Tamże, w 16ce, str. 63. 
fassers, Druckerei des Fr. Pobudkie- ? 20 cnt. 

wicz (A. Kozianski), 1879, w 4ce, \ — Żmija, romans poetyczny z po- 
str. 49 i 1 ni. dań ukraińskich w 6 pieśniach (Biblio- 

EOSTIN E. Der sch warze Iwan oder teka Mrówki, tom 74). Tamże, w 16ce, 
die Rache d. Verstossenen, eine Ge- ? str. 72. 20 cnt. 

schichte aus den russisch - polnischen \ SOŁOWEJCZYfc Eliaaz rabin- N"flp ^p 
Waldern, neuester Sensationsroman, Kól Korć (vox clamantis). Biblia, tal- 

Band I Heft 5—8. Neusalza, Oeser, mud i ewangelia, przez . Ewan- 

1879, w 8ce, str. 129—256 i ryciny gelia Św. Mateusza, przekład dokonany 
kolor. Po 20 fenig. l pod kierunkiem Żawerego Korczak Bra- 

BULIKOWSEI Eawarl Zapiski etno- < nickiego. Paryż, druk. A.Reiffa, 1879, 

graficzne z Ukrainy, przez człon- w 8ce, str. 363 i 3 ni. 5 franków. 

ka Komisyi antropolog. Akademii umiej. SPENCER Herbert. O wychowaniu mo- 
w Krakowie (Odbitka ze Zbioru wia-Jralnem, umysłowem i fizycznćm, prze- 
domości do antropologii kraj., tom III < łożył Michał Siemiradzki. Warszawa, 
dział III). Kraków, druk. Uniw. Jag., nakł. Gebethnera i Wolffii, druk. J. 
1879, w 8ce, str. 105. Bergera, 1879, w 8ce małej, str. 303 

SABOWSEI Wł. 1 NOWGLECKI A. Pół i 1 ni. 1 rubel 35 kop. 
wieku pracy, rys życia i zasług J. I. g p i s wykładów odbyć «ię mających 
Kraszewskiego, z powodu pięćdziesiątej w c. k. Uniwersytecie Jagiellońskim 
rocznicy jego działalności skreślony w Krakowie w półroczu letnióm roku 

przez wydanie drugie poprawione szkolnego 1878/9. Kraków, druk. Uniw. 

i pomnożone. Kraków, nakł. L. Bajera, J a g. ? 1879, w 4ce, str. 22. 15 cnt. 
druk. W. Korneckiego, 1879, w 8ce, Sprawozdanie wydziału Czytelni aka- 
str. 88 i 27. ) demickiej we Lwowie z czynności w r. 

SIEDLECKI Jan ks. Nowenna do Najśw. i 1877/8. Lwów, nakł. Czytelni, druk. 
i Niepok. serca Maryi, z przydaniem \ E. Winiarza, 1878, w 8ce, str. 51. 
na każdy dzień budujących przykładów, > — . komitetu Towarzystwa zachęty 
oraz modlitw odpowiednich a zastóso- < sztuk pięknych w Królestwie polakiem 
w^nych do potrzeb szczególnie człon- < za rok 1878. Warszawa, druk. K. Ko- 
ków Arcy bractwa Niepok. serca Maryi \ Walewskiego, 1879, w 4ce, str. 67 
w kościele P. Maryi w Krakowie. \ i 8 rycin. Kraków, 1 maja 1879. 73 — s posiedzeń Komisyi balneolog schichte der Provinzen Ort- und West- 
gicznćj Towarzystwa lekarskiego kra- < prenssens). Leipzig, Verlag von Dunk- 
kowskiego w >. 1878 (Odbitka z Prze- 1 ker et Humblot, Konigsberg, Hartung 1 - 
glądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. j flcbe Buchdruckerei, 1879, w 8ce, 
Jag., 1879, w 8ce, str. XXXVII i 3 ni. str. 400. 

STAHL P. J. Maroussia, d' aprós une i TEIFFŁZN Teodor dr. Wspomnienia 
legćnde de Markowovzok. Faris, lib. $ z ostatnich podróży, tom IV. Waraza- 
Hetzel et Ce, imp. Labure, 1879, w 18ee, i wa, nakł. autora, druk. Al. Ginsa, 
str. III i 318. 3 franki. 1878, w 8ee, str. 256. Za całość 

— Toż, dessins par Th. Schuler. s5 rubli. 

Tamże, 1879, w 8ce, str. 274 z ryci-j Małe Kąty, Alpejskie sceny, Z Glognic 
nami. 7 franków. jdo Wiednia, Wiedeń, Dunaj, Huzarka, 

STBOZYŃSZI Bogusz Zygmunt. Święta Prezburg, .Cyganki Raab Buda Peszt, 

?** ,.*T *™» uo f «/g*ui*«». y <Zydzi węgierscy, Mohacz, Drawa, Merecz, 

prawda czyli krakowiak napisany w cza- D J wór g * lachci £ weff ierskiego, Puszcza, 

sie karnawału 1879 roku, przez A Apatin-Osiek, Belograd, Rumunia, Bulga- 

Kraków, nakł. H. Miildnera , druk. I rya, Nikopolis, Ujścia Dunaju. 

Czasu, 1879, w 16ee małej, str. 16. < Ustawy i rozporządzenia dla księ- 

STOBCH Artur. Na około świata czyli \ stwa górnego i dolnego Szlaska, ro- 
pogori za szczęściem, przekład Wł. Sa- > cznik 1878. Opawa, druk. A. Pawli- 
kowskiego, tom II. Kraków, nakł. S. śczka, 1878, w 4ce, str. XIII i 111. 
Landaua, druk. W. Korneckiego, 1878, < tfSTYJANOWYCZ N. Strastnyj czetwer, 
w 8ce, str. 346. $ opowidanie Lwiw, nakł. Gazety 

Świt i ludy. Lwiw, nakł. Obszcz. 8Z kol.. peczat. staurop. Inst., 1879, 
im. M. Kaczkowskoho, peczat. staurop. t w g ce 8 t r . iq2 45 cnt. 
Inst., 1879, w 16ce, str. 95 i 1 ni ' deg mont de la Titra: 

SZOZBPAHSn Alfred. Przesilenie pań- An8icht deg Hohe * Tatragebirgeg A 
stwowe w Austryi w r. 1879 (Odbit i T&tn h ^ {&]u (La Tatra de 
kaz Dziennika poznańskiego, poświę- \ YJasecz a V] Legzna)- V Deg8in6 et 
C °ut » £ Kraszewskieimi). Poznań, , .^ dan8 -,, , mprimer j e rovale hon . 
nakł. N. Kamieńskiego , 1 Sp., druk J. ige d> hg de(j hotografi ; 8 origi . 

;o£*"T kW C 1^ -«y# ^ eb ' A9 ' ' n^, fol. wielkie podłużne, 1 karta 
1879, w 8ce, str. 30. 50 fenig. Uromolitogr. 1 złr. 34 cnt. 

TETMAJER Józef Przerwa. Rozwiążą- < _ . , _ , xx 

nie równań trzechwyrazowych (Odbit- WEISS Alb. dr. Proussisch - Littauen 
ka z tomu V Pamiętnika Wydz. matem. un ? Masuren, histonsche imd topogra- 
przyr. Akademii umiej.). Kraków, druk. phisch-statistische Studie betr. den Re- 
Uniw Jag., 1879, w4ce większć,\str.27. jPerungs-Bezirk Gumbinnen, nach amt- 

TmETICAE von Merseburg. Die Chro- ^ «*" ^ wo ?™>* "fi- 
nik des uebersetzt von W. Lau- R^olsted , Froebel, 878/ , w 8 ce, 

rent, 2 Auflage, durchgesehen und str - J™ l 187 > 346 > VI 1 164 - Po 6 
verbessert von dr. I. Strebitzki (Ge- marek - 

sichtschreiber der deutschen Vorzeit, L }.* 2: Geschichte, Geogniphie und Sta- 
* . x Ł iir tir \łi^ t ia t^*-. ?tistik des Reg. Bez. Gumbinnen: 3. Ge- 

fortgesetzt von W. Wattenbach). Leip- nera lbericht liber das flffentliche Gesund- 
zig, F. Duncker, 1879, w 8ce, str. XII heitswesen des Reg. Bez. Gumbinnen fBr 
i 380. 3 marki 60 fenig. die Jahre 1872—1875 (1878). 

TOEPPEN H. dr. Acten der St£nde-< Wieslele narodnoje, połnyj ruskij 
tage Ost- und Wertpreussens, heraus- \ i małoruskij piesiennik. Moskwa, P. A. 

gegeben von Band II Lieferung) Szyszków, i 879, w 8ce, str, 246 i VI. 

1 (Publication des Vereins fiirdieGe-jl rubel, W Pttewodaik biMtograAczny. WILKOWO! Sigłntaid dt. r§n. ffirolo^ ! w>H% ze sprawozdania, które Wy 
ser Credit oder slchere Htłlfe d«r Land- j driAł Stowarzyszenia nauczycielek 
wirtłmchaft und Industrie, iieues Crc-i w Krakowie aa rok ubiegły 1878 
dit- imd Mttnasystem. Berlin, Lorentz, | fflt walnego zefcrania na dzień 16 In- 
1879, w 8ce, str. 48. 50 fenig. l teg0 iS79 R wypracował. Kraków, 

WISŁOOKI WŁ Katalog rękopisów bi- > nakł. Stowarzyszenia nauczycielek, druk. 
bliotefci Uniwersytetu Jagiellońskiego, W. Korneckiego, 1879, w 8ce, 
zeszyt IV (rękopisy 1467—2008), Kra- j str. 8. 

ków, nakł. Akademii umiej., druk. I z. 8. T. J. ks. CzyHania majowe dht 
Uniw. Jag.. 1879, w 8ce większej &tr. > ludu, czyli zWór krótkich rozmyślań 
301—488. 1 złr. HO en*. ?na każdy dzień miesiąca maja c świę- 

W0JEWÓD22I Justyn. Stanisław Waw- tach i uroczystościach Nąjśw. P„ Maryi, 
rzynice Staszyc jako założyciel To- j układu X. 8. Z. T„ J., z dodaniem 
warzygJwa roltoiczf»gf> hrubieszowskiego < objaśnię* i przykładów, tudzież itabo- 
i jako autor „Ziemim-odztwa" założy- Uenstwa jubileuszowego. Lwdw, nakł. 
ciel górnictwa krajowego, wraz z krót 5 ks. O. Hołyriakiego, druk. łHdowa, 
kim zarysem życia i zasług ogólnych? 1879, w I6ce, str. 140 i 1 rycina, 
dla kraju. (Odbitka z Encyklopedyi j 32 ertt. 
rolnictwa, pomnożona streszczeniem? Autor: kg. Zaleski Stanisław Towarzy- „Zieraionydztwa 4 * i stanu górnictwa kra 
jowego). Warszawa, A. B* Bogucki, stwa Jezusowego (?). 

3BE0ŹEK Piotr. J*k się wybiera Ra- 
dę gminną i naczelnika gminy. Lwów, druk. J. Bergera, 1879, w 4ce, str. i , ? , ... , _ . 1 ** x i , 

i¥ ™ Tir • * i j \ .<nakł. komitetu wydawnictwa dziełek lu 

II, 60, Iii i 1 nr., z drzeworytami \ A , A J A . . »,- A 

.' . ' . , . , , . . ^,, . <dowych pod przewodnictwem Alfreda 

testamentowych podpisowi pieczątki . „. ' £ T fL |aBkewa drufe l879 

tudzież łaski podróżnej składanej Sta-S * ft0 o * 
_ r , ! J v jw 8ce, str. 28. 8 cnt. 

™<mm£«-?^ x m a * « a-\ ZYMITOT J. A. Nowy zbiór powin- 

Niccolo Copernico, race cnt i ed ordiwcti< . ... , . Ix v i„ 

, , ™- .o-rr. j • s uroczyste, imienin (sic !}, Nowego roku 

dal Firenze, 1879, w 4ce wię-s. . J J A . . v . /* ? * 

, .. , , . ' ,. A. T VT ; T i t p. dla rodziców i krewnyco, oraz 

kszći, 4 karty, tablic htogr. I — XVI> . r , . ., ., A ( i , . i 

. *V j. . i , & ? wiersze do użytku osób dorosłych, jako 

i 1 karta m fol. <. , . . : r . . A ., , . ^ , 7 ^ . 

e to na dzień imienin, zaślubin, do wpi- 

— Medaglie di Niccold Oopernioo, 8y wania w a ibumy f toaaty i t m na- 

descritte dal Firenze, tipogr. pi8ftł oryginalnie wierszem i prozą J. 

delia G*zzetta d' Itelia, 1879, w 8ce, A# Zygmunt, wydanie drugie znacznie 
str. 1 6 i 2 karty litogr. w 4ce. i lira, powiększone. Warszawa, nakŁ Gebeth- 

— - Protokoły Uniwersytetów itał- nera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1879, 
skich (Bolonii, Ferrary, Padwj- i Rży- w 16ce, str. 164 i II. 50 kop, 
mu) w sprawie narodowości toruitokte- fa^ Najświętszej panny Maryi, 
go astronoma (bez osobnego tytułu). Niepokalanej Bogarodzicy, z różnych 
Florencya, 1879, w 4ce większej^ 8 autorów dla ludu miejskiego i wiej- 
kart litog*. pedoMzny podpiaów, skiego zebrany przez niegodnego sługę 

WR&EŚMÓWSK1 A. Uwagi o układa- Maryi (Biblioteka ludowa)* Warszawa, 
mu wyżłów. Warszawa, Gebethner > nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J« 
i Wolff, druk. J. Noskowskiego, 18 79> sUngra, 1879, w 8ee n»łój, str. 80. 
w 8ce, str. 51 i 2 ryciny. 50 kop. ) 15 kop. ** Kftfców; 1 mrfp 1879. 1& 
AV^ pierwszy ok dniach maja. opućoi prasę: 

I iie dziejowej prawdy: 

Rzecz o zadaniu historyi i dzisiejszera jśj stanowisku, z powodu 
głosów dziennikarskich o swojśj książce „Dzieje Polski w zarysie" 

skreślił M. B. *MMtaJMk^n«*^4irtta«hrt* Do nabycia w zriacznierjsZych księgarniach krajowych i zagra- 
nicznych: 

BAIN Al ex ań der. Logika, tMniaczenie z angielskiego, 2 tomy. 5 rs. 
MACAULAY T. B. Dzieje Anglii od wstąpienia na tron Jakóba II, przekład z an- 

fielskiego pod kierunkiem A. Pawrnskiego. 10 tomów. 7 rs. 
ZE WICZ Marcin (kasztelan brzesko - litewski). Pamiętniki (1714-1765), 
wydane przez Adolfa Pawińskiego, 4 tomy. 4 rs. 50 kop. 
ZALESKI Witold. Statystyka Królestwa polskiego. 2 rs. 50 kop. 
ZEISSBERG Henryk. Dziejopisarstwo polskie wieków średnich, przekład z nie- 
mieckiego dokonany pod redakcyc A. Pawińskiego', 2 tomy. 4 rs. 

ROMĘ fit BĆMIiTftTUS, d'apfSs des dóćiiments nouveaux avec 
iTrtfaffnctiofl, piftces justificatives et dix fac-sitnile, par le P. 
Pi er ling. Paris, chpz Leroux, 28 rue Bonaparte. Cena 
7 50 franków. WYDAWNICTWA 

L. ĆWIERCZAKIKWICZOWfiJ. 

Zwraca się uwagę na liczbę wydań, każde składające 

się z 5.000 exemplarzy: 

1) 365 Obiadów, wydanie ll-ste. l rs. 

2) Jedyne praktyczne przepisy, wydanie 9- te. 90 kop. 

3) Peradaik porządku, wydanie ł-sze. 50 kop. 

4) Kolęda dla gospodyń, (kalendarz) rok 4 ty. 50 kop. 

5) Nauka robienia kwiatów ż 239 rycinami, bez pomocy nauczy- 
ciela. 1 tś 

6) Dawne wychowanie szkolne i domowe naszych niewiast, przez 
Jana Zaruskiego 15 kop* 76 Przewodnik bibliograficzny. Najnowsze dzieła wydane nakładem 

księgami Gebethnera i Wolffa 

w Warszawie: 
H erberta Spenoefa 

wychowaniu 

moralnym, umysłowem i fizycznym, 

przełożył Michał Siemiradzki. 

1 rs. 35 kop. JEJ arona H ttbnera, 

"byłego posła anstryaokiego w Parysfcu. i Rzymie, 

Syxtus piąty 

według korespondeiicyj dyplomatycznych niewydanych, znajdujących się w archi- 
wach Watykanu, Simancas, Wenecyi, Paryża, Wiednia i Florencyi, 2 tomy, 

przekład St. Strojnowskiego. 

3 rs. 60 kop. 3£ieliala. Bobrzyńskieg-o, 

profesora Uniwersytetu Jagiell. 

IDZIZE-TE POLSKI 

w z a r y s i e. 

2 rs. 25 kop. Biblioteczka ludowa. ze źródeł etnograficznych i własnych notat 

zebrał Zygmunt Gloger. 

20 kop. J. A. Zygmunta 

I^owy zbiór powinszowań 

do użytku młodzieży, 

na dni uroczyste : imieniny, Nowy rok i t. p. dla rodziców i krewnych, oraz wiersze 
do użytku osób dorosłych, jakoto na dzień imienin, zaślubin, do wpisywania 

w albumy i t. p. 

Wydanie drugie znacznie powiększone* 50 kop. Kraków, 1 maja 187$. W DZ W l(jJNl A organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, 
wychodzi dnia 20 każdego miesiąca. 

Komitet redakcyjny składają panowie: Edward Heppe, nadinży- 
nier kolei Karola Ludwika ; Józef Jagermann , profesor c. k. Szkoły po- 
litechnicznej ; Władysław Słoniński, inspektor kolei czerniowieckiój ; Pa- 
weł Stwiertnia, inżynier-elew kolei Karola Ludwika ; Julian Zachariewicz, 
prof. c. k. Szkoły politechniczni ; i dr. Władysław Zajączkowski, rektor 
c. k. Szkoły politechnicznej. Odpowiedzialny redaktor : Ludwik Radwań- 
ski, autoryzowany inżynier cywilny. 

W" Prenumerata z przesyłką pocztową w Austryi wynosi: rocznie 6 złr. 
w. a., półrocznie 3 złr. w. a. Redakcya i administracya znajduje się przy ulicy 
Wałowej L. Ł PRZEGLĄD LEKARSKI organ Towarzystwa lekarskiego 
krakowskiego rozpoczął w dniu 1 stycznia 1879 osiemnasty rok swego ist- 
nienia i wychodzi w objętości średniój 1 y, arkusza na tydzień najregularnićj. 
Prenumerata z przesyłką pocztową bezpośrednią wynosi: 

m a ««+.«; w Królestwie polakiem w Cesarstwie we Francyi 

w Austryi . Cesarstwie r0 syjskiem niemieckiem i Belgii 

rocznie 8 złr. 80 c. 6 rsr. 18 marek 24 frank, 

półrocznie 4 „ 40 „ 3„ 9» 12 „ 

kwartalnie 2 „ 20 ? 1 J A „ 4% „ 6 „ 

W innych krajach według przepisów pocztowych. 

0F* Prenumeratę przyjmuje: w Krakowie Administracya, nadto w Warsza- 
wie pp. Gebethner i Wolff, w Paryżu p. Adam, Carrefour de la Croix rouge 2. 

PRZYRODA 1 PRZEMYSŁ tygodnik popularno - nau- 

kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
pod redakcya prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prze- 
syłką. 8 rubli, w Galicyi 12 złr., w W. ks. Poznańskićm 24 marek. 

Treść nrów 38— 42 z d. 19 marca — 16 kwietnia 1879: Materya i ruch, 
przez Clerka Maxwella, przekład S. Dicksteina (38—42); Kanał panamski w sto- 
sunku do klimatu Europy, przez A. Pietkiewicza (38—40);. Siła żywotna roślinna, 
przez L. Jastrzębowskiego (38—39) ; Na Maderze, przez E. Swieżawskiego (38 — 42); 
Słonie azyatycńe i afrykańskie (39) ; Wiadomości bieżące z dziedziny chemii, przez 
Br. Pawłowskiego (40); Wartość pożywna mięsa (40); Kozwój i znaczenie roślin- 
ności podbiegunowej (41); Soda i stal w r. 1878 (41— 42); Oszczędzanie lasów 
(41); Murzyn. Żulu w Londynie (4-0; Co się w miodzie zawiera? (42); Szarańcza 
w Stanach zjednoczonych (42); Kronika. 

bZKOŁ A tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
nego, wychodzi we Lwowie pod redakcya prof. Lucyana Tatomira. 
Cena roczna: w państwie austryacktóm 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 12—16 z dnia 22 marca — 19 kwietnia 1879: Ks. Felix Dupan- 
loup, przez Z. Sawczyńskiego (12, 14—16); O życiu i pismach G. Piramowicza, 
przez Sz. Panasiewicza (12, 14); Lekcye fizyki w szkole ludowej, przez H. Łempi- 
ckc (12) ; O wychowaniu dziecka głuchoniemego i ciemnego, przez. St. Wechslerow§ 
(13, 14); O szkołach i oświacie w Stanach zjednoczonych, przez J. Chmielewskiego 
(15); Kilka stów o grzybach pasoźytnych, przez M. Sieczkowska (15, 16); O szkol- 
nictwie w niektórych pozaeuropejskich krajach, przez J. Chmielewskiego (16); 
Wiadomości potoczne; Inseraty. 1$ Przewodnik WtołograficiSny. .. , ,,— - . _— _ _^- *.... - - . _ .. fc .^ .., . r NAKŁADY 

Spółki Wydawniczój księgarzy 

BAUMEISTER W. Chów trzocjy chlewnej, przekład K. .Briihlą, 1 rs. 
Biblioteka niięcUyuarodawa; 

I. Tyndal J. Woda, jej kszałty i przeobrażenia, jako obłoki i -rzeJrf, lód 
i lodniki. 90 kop. 

II. Bain A. Duch i ciało, mniemania .o ;ich wjsajemijfm stpsufijoi, ttym. 
i ang. 1 rs. 

•III. Balfour-Steward. Zasada zachowania energii, tiómaczył Wł. Kwiet- 
niewski. 90 kop. > 

IV. PetJgrjBw J. Ruch zwierzęcy, tłóm. dr. Nawrocki. 1 rs. '50 kop. 

V. Bag.ebot W. O początku narodów, przekład z ang. jl rs. 

VI. Schmidt 0. Nauka o pochodzeniu gatunków i dąrwinizm, ,tł^. 
prof. A. Wrześniowski. 1 rs. 35 kop. 

sjCena wszystkich 6oiu tomów 5 rs. 
HEIDEN £. dr. Nauka o nawozach i statyka rolnicza, przefcł. z niem. K. 'Bruhla. 

1 rs. 35 kop. 
HOFMANÓW A K. z T. Dzieła, wydane pod redakcya, N. Żmichowskiejj, 12 tomów. 

15 rs. 
KRASZEWSKI J. I Powieści histeryczne : 

I. Stara Baśń, powieść z,I£ w., 3 tomy. 3 ra. 

II. Lubonie, powieść z X w., 2 tomy. 2 rs. 

III. Bracha zmartwychwstańcy, powieść z czasów Chrobrego, 2 r tomy. ^ r*. 

IV. Masław, powieść z XI wieku, 2 tomy. j2 rs. 

y. polęszczyce, powieść z czasów .Bolesława $«$zopj:ego, 2 toiny. 2 ul 

VI. Królewscy synowie, powieść z czasów Władysława ^Hermana i Bole- 
sława Krzywoustego, 4 tomy. 4 rs. 

VII. Historya prawdziwa o Petrkii W łaście, palatynie, którego zwano 
Duninem, ppowiaojanie historyczne /z &U wieJm, :2 ; tQmy. 2 .rs. 

VIII. .Stach z Konar, powieść historyczna z czasów Kazimieraa Sprawie- 
dliwego, 4 tomy. 4 rs. 

Odczytów" dwanaście popularnych. 1 rs. 35 kop., pojedyncze po 15 kop. 

PĘSjCIJĘL 0- Nwfca. o Igrach (Etnologią), .praeld. z nienKPW? 4r%£ rWfełącjfiie- 
go. 4 rs. 

SCHLOSSER F. K. Historya XVin i XIX w. do upadku cesarstwa francuskiego 
z szczególnćm uwzględnieniem duchowego rozwoju ludzkości, 8 tomów. 8 rs. 

SETTEGAST H. Hodowla zwierząt, podług 3go niem. wyd. jpr#& A. <Try]ski. 3rs. 
— Nauka żywienia domowych zwierząt gospodarskich, z niem. przeŁ A. Bo- 
gucki. 1 rs. 50 kop. 

SPAKĘSPEARE W. Dzieła feamatyczne, wydanie z illustr. fl, C. Selousa, przekł. 
S.t. Kp^miana, J. Ęąszkawsk^ego i L. ,Ulrycha, 3 tomy. J.5 r#. 

WAGNER R. Podręcznik technologii chemicznej, tłóm. J*,iGraboffBkLj6iis» Jtiaków, i maja 18?9. W Nowsze dzieła nakładowe i komisowe 

księgarni G Gebethnera i Spółki 

■ 

w Krakowie: CHYLIŃSKI Michał. IMeje ojczyste ze szczególnym uwzględnieniem hfstoryi Ga- 
licji, dzieło prof. Uniw. JagicH. M. Bobrzyńskiego do użytku wyższych 
klas szkół średnich zastosowane. 1 złr. 50 cnt. 

DE LAVEAUXtLJudwik'hr. Pamiętniki, wydał z rękopisu L. D. Ł. 3 złr. 

DRWĘCA. Naścia Drewlanka, legenda z podań nadsłuczańskiego ludu. 60_cnt. 

GNATOWSJCI Jan* Realizm w literaturze powoczesnej, studyum. <80,ont. 

GORZKO WSKI Maryan. Bitwa pod Grunwaldem, wskazówki do obrazu J. Matejki, 
E dołączeniem facsiinHe z własnoręcznego szkicu J. Matejki. 30 cnt. 

— Księdzówna, powieść galicyjska, wyd. 2gie. 1 «łr. 20. cnt. 

— O rusipskićj i rosyjskiej szlachcie, wyd. 2gie. 1 złr. 30 cnt. 

— Przegląd kwestyj spornych o Rusi, wyd. 3cie, uzupełnione dodatkami. 1 złr. 
.20 cnt. 

JANET Paweł, tfateryąlizm współopeeny, jwzękład « 2go .wyd. przez Z. G. 1 złr. 

ŁUSZCZKIEWICZ Wł. Bartolomeo Berecci, architekt kaplicy Zygmuntowskićj 
t 1537, oraz kilka wiadomości w przydatku do świeżej publikacyi p. t. 
n Album ozdób % kaplicy Zygrountowskiej**. £0 cnt. 

MASALSKI E. T. naturze j pochodzeniu dusz ludzkich. 36 cnt. 

MICKIEWICZ Adam. 'Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie, historya szla- 
checka z r, 1811 i f1$1£. w dwunastu kaicgajch. 1 złr., .w oidobnój oprawie 
1 złr. 50 cnt. 

NAŁKOWSKI Wacław. Afganistan, zarys porównawczo-geograficzny. 50 cnt. 

Hani Arturów* Ptfotka (ćytiorys). 10 ont., z fotografia 80 ent. 

PRZYBYLSKI ?^gnłu.nt. Krytyjśa teatralna w Krakowie. 40 cm*. 

ROBERTI ks. O ważności małych cnót, wyd. 4te. 25 cnt. 

ROSTAFIŃSKI J. dr. Wykład publiczny o prawie Malthusa w przyrodzie, miany 
w Warszawie w d. 27 macca 1879 r. 50 ent. 

ŚCIBOROWSKJ Wł. dr. Krzeszowic© jako zakład lekarsko zdrojowy wódrsiarcza- 
nych (z rysem historycznym tego miejsca i opisem treściwym okolic). 50 cnt. 

9EBMJEŃ8KI ,Jan ks. Biskup Dupańloup i jego "dzieło „O wychowaniu**. 20 cnt. 

STRUTYNSKI Juliusz hr. (BERLICZ SAS). Poezye i wspomnienia je#>.waerszem, 
wyd. r pośm. 3 złr. 20 cnt. 

TOŁSTOJ A. K. hr.Car Borys* Fiedorowicz Godunow, tragedya w 5 aktach. 1 złr. 

~~ Gar łBteflor i w a n ^w ioz, tragedya Wi 5 aktach. I złr. 

— Śmierć Iwana Groźnego, tragedya w 5 aktach. 1 złr. 

WĘŻYK Franciszek. Poezye z pośmiertnych rękopisów, 3 tomy. 6 złr. 

WIELOGŁOWSKI W. Pielgrzymka do ziemi świetćj, odbyta w r. 1863 przez Fe- 
lisa Bpjrunia, wjlppcianiiia .z.Kassowa (pod Krakowem,),. spisana, za opowiada- 
niem pielgrzyma, wyd. 2gie. 25 cnt. 

— Podróż po szerokim świecie, czyli jak jest gdzie indziej a jak u nas, wyd. 

■BTv>t B%T \SIIV. 

— Światy .laydoi* oracz jza wz4r życia rolnikom podany, wyd. 2gie. 30 cnt. 
WIKTOR E. G. Ostrołęcki trój d. 14 maja 1831 r., urywek (wierszem). 25 cnt, 80 Przewodnik bibliograficzny. 

Źródła dziejowe 

Do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgarniach 

krajowych i zagranicznych. 

Tom I. Listy i mowy Krzysztofa Grzymułtowskiego, woje- 
wody poznańskiego, wydał Alexander Jabłonowski. 1 rs. 80 kop. 

Tom II. Dzieje zjednoczenia Ormian polskich z kościołem 
rzymskim w XVII wieku, z dwóch rękopisów, włoskiego i ła- 
cińskiego, w przekładzie polskim wydał Adolf Pawiński. 1 rs. 
25 kop. 

Tom III. Stefan Batory pod Gdańskiem w roku 1576—1577. 
Listy, uniwersały, instrukcye wydał i szkicem historycznym po- 
przedził Adolf Pawiński. 3 rs. 

Tom IV. Początki panowania w Polsce Stefana Batorego 
r. 1576—1577. Listy, uniwersały, instrukcye wydał i rozpraw- 
ką o Synodzie piotrkowskim z r. 1577 poprzedził Adolf Pa- 
wiński. 2 rs. 50 kop. 

Tom V. Lustracye królewszczyzn ziem ruskich: Wołynia, Po- 
dola i Ukrainy z pierwszśj połowy XVII wieku, wydał i mo- 
nografią historyczną o starostwach ukrainnych poprzedził . Ale- 
xander Jabłonowski. 3 rs. 

Tom VI. Rewizya zamków ziemi wołyńskiej w połowie XVI 
wieku, wydał i szkicem historycznym poprzedził Alezander Ja- 
błonowski. 2 rs. 50 kop. 

Tom VII. Sprawy Prus książęcych za Zygmunta Augusta 
w r. 1566 — 1568, dyaryusz trzykrotnego poselstwa komisa- 
rzy królewskich, wydał i wstępem historycznym objaśnił Adolf 
Pawiński. 3 rs. 

Tom X. Sprawy wołoskie za Jagiellonów, akta i listy wy- 
dał i szkicem historycznym poprzedził Aleiander Jabłonowski 

3 rs. 

Pod prasą: 

Toin VIII, IX. Księgi skarbowe z czasów Stefana Batorego, od r. 
1576—1586. Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki. Z drukami Oniwnjtetu Jagiellońskiego pod Mra%d«m Ignaoego 8t«lol*. PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tóż czytających i kupujących książki. .o 

Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości V t — 1% arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 złr. 24 cnt; y„ rocznie 50 
cnt, z przesyłką 62 cnt; */ Ą rocznie 28 cnt. , z przesyłką 34 cnt; miesięcznie 
10 cnt, z przesyłką 12 cnt — Opłata od Ogłoszeń za każdą J / J0 cześć strony 
50 cnt., za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. ^ 

iś^ 

H. ISTOWIEJ 

Kraków, 1 czerwca 

ABOTJT Edm Morderca, komedya ^nisches Hochzeitsgedicht aus dem XVI 

w jednym akcie, przekład A. Walew- & h ™* e £' ™ n W A N « hr?n & 8tr - 659 ~ 

i • /«-i.i • A i j. j. x x i • x. >666: Nachtrage und Benchtigungen zu 

skiego (Biblioteka teatrów amatorskich, Matzenauers Werk uber die slavischen 

Ner 15). Lwów, F. H. Richter, druk. ? FremdwGrter, von Dr. J.Karłowicz. 
Gazety narodowej, 1879, w 8ce, str. < AEYSTOPANES. Komedya Rycerze, 
22 i 1 ni. 40 cnt. Ukt I, z oryginału wierszem przełożył 

AISCHYLOS. Persowie, tragedya i wstępem opatrzył Franciszek Konar- 
w przekładzie Józefa Szujskiego (Od- B fci ? słuchacz fil oz. w Uniwersytecie 
bitka z Przeglądu polskiego). Kraków, lwowskim (Odbitka z „Albumu uczą- 
druk. Czasu, 1879, w 8ce, str. 37. < c ,&j 8 i ę młodzieży polskiej, poswięco- 

ANCZYC Wł. L. i BZEWUSKI W. Czy ne g j. i. Kraszę wskiemu"). Lwów, 
potrzebny nowy teatr w Krakowie? druk. Gazety narodowej, 1879, w 8ce, 
O potrzebie budowy teatru w Krako-) 8 t r . 46. 

wie, napisał Wł. L. Anczyc; Ze wzglę- i Łi&mm pismo naukowe i literackie, 
du na stan majątkowy miasta Krako- d redak j. Trejdosiewicza, zeszyt 
wa w r. 1879 co budować wprzódy maj r lg79 Wars wydawca 

teatr czy wodociąg przez Walerego w 8pasowicz d ruk. K. Kowalewskie- 
Rzewuskiego. Kraków nakł W Rze- w gce większ6j 8tr . 2 03-403. 

wuskiego, radcy miejskiego, druk. Wł. Tre ść: gady gminne> przez g^k Du _ 
L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce, str. Uina (str. 203-219); Kasia i Marynka, 
114 i 2 drzeworyty. |z papierów pozostałych po Gabryelli (str. 

Archiv fllr slavische Philologie, unter 220-241) ; Przed Grunwaldem, prze2 j dra 
lf .f . , ¥ . T i . ° j wr \ Antoniego Prohaskę (c. d., str. 242—273); 

Mitwirkung von A. Leskien und W. Ludy p f erwotne południowej Afryki, fil. 

Nehring herausgegeben v. V. Jagić, Kafrowie, przez dra A. Rehmana (dok., 
III Band 3 Heft. Berlin, Weidmannsche str. 274—301); Herbert Spencer, m. Zasa- 
Buchhandlung, Druck von Breitkopf J . J^g ^J^^^£^ 
und Hartel in Leipzig, 1879, w 8ce, poez 6 ya ^rajska, przez L Radlińskiego 
str. VII, 549—763 i 1 ni. (str. 343—369); Ludność polska wbiskup- 

Na str. 614—620: Zur Frage nach demjstwie warmińskićm: dra Sieniawskiego 
urspriinglichen Lautwerth der slavischen i Biskupstwo warmińskie, przez dra Woj- 
Nasahrocale, von A. Potebnja; str. 621— >eiecha Kętrzyńskiego (str. 370— 383}; Kro- 
636: Anecdota palaeopolonica, von Dr. A. Snika naukowa, przez dra B. Abakanowi- 
Kalina; str. 637—639: Ein schlesisch-pol- \ cza (str. 384—393); Kronika miesięczna. $2 Przewodnik bibliograficzny. t . t ■■ B. IŁ I. i E. H. T. Sonnyk iii tołko? przez T. Skomorowskiego (str. 234—249); 

wanie sniw, służaczyj dla zabawy i Jf™ 1 ^ P^? j 8tr b!fłT 280) ; l n %^ 
,..' , , ...i .j .. shteratury polskiej: Pyrrhysa a Vanllaeo 
rozweselinia, ułożenyj piśla najdawny- Compendium politicum i M. Bobrzyńskiego 
szych i najnowijszych soczynenyj toho l Dzieje w zarysie, przez F. K. (str. 280— 
roda, wraz z towaryszeskimi zabawa-? 297); Przegląd piśmiennictwa krajowego 
my, sobrały i iz sobstwennoho opyta ł ^granicznego: 1 G. Manteuflla Inflanty 
J} , „ t „ . tt tt m xr x • \ polskie, przez K. Wł. W., 2. St. Kramszty- 
spysały M. I. B. i K. H. T. Kołomyja, ^ Wykład arytmetyki handlowej, przez 

z peczatni i nakł. M. Biłousa, 1879, \ Władysława Gosiewskiego; 3. Wł. Łuszcz- 
w 8ce, str. 68. Skiewicza Bartolomeo Berecci, przez R, 

BAEON Carl. Der Haidamak oder'der 4 : W : AL Maciejowskiego Dopefcienia hi- 
t *r! • l łri . , , . <storyi prawodawstw słowiańskich, przez 

Landstreicher von Klemrussland, eine Fr> feabure, 5. Samobójca, poemaf, przez 

Erzahlung (Neue Volks^Bibliothek, Ner \ F. Jezierskiego, 6. S. Krasińskie Fragment, 
33). Oberhausen, Spaarmann, 1879, ubertrag. v. S. Lipiner, przez F. J. (str. 
w 8ce, str. 48. 25 fenig. 298-315); Wiadomości bieżące; Nekrolo- 

7 ° ,, . X gia ; Od redakcyi. 

Bram.SOHWABZBAOHMaz.dr. Fne- BIESIADECK1 dr. protomedyk. Sprawo- 
drich Wilhelm s I Colonisationswerk m zdanie przeb iegu dżum/w gubernii 
Lithauen, vornehmhch die Salzburger a8tranan8ki6j 2 zimie i 8 78/9, wykład 
Colonie. Kónigsberg, Hartung 1879, miany w dniu 2 maja 1879 r w To _ 
w 8ce, str. X i 423. 8 marek. warzystwie lek krak., według zapisków 

BELLIN1. Norma, opera w trzech gtenograficznycłl (Odbitka z Przeglądu 

aktach, muzyka Lwów druk. lekargki e ) .Kraków, druk . Uniw .Jag., 

Gazety narodowoj, 1«79, w 16cc ma- 1879? w 8ce więkgz6j? gtr . 24 . 

łój, str. 56. 25 cnt. BLIZIŃSSI Józef. Chleb ludzi bodzie, 

Jedyne wydanie przejrzane i aprobowa- s* ? • j i • /»-ui« * i_ 

ne przez dyrekcya teatru lwowskiego. komedya w jednym akcie (Biblioteka 

BIAŁYN1AS. Pamiętniki starego żoł- teatrów amatorskich, Ner. 14). Lwów, 

nierza, napisane przez zeszyt V \ F - H - Richter, druk. Gazety narodowej, 

(Odbitka z Oświaty). Poznań, czcion- ^79, w 8ce, str. 23. 40 cnt. 
kamj i w komisie W. Simona, 1879,? BOBBZYŃSZI Michał. W imię prawdy 
w 8ce, str. 449 — 544. \ dziejowej, rzecz o zadaniu historyi i 

Biblioteka najcelniejszych utworów li- dzisiejszym jej stanowisku, z powodu 
teratury europejskiej, pod kierunkiem głosów dziennikarskich o swojej ksiąz- 
redakcyi Kłosów, zeszyt kwietniowy <* „Dzieje Polski w zarysie" skreślił 

1879. Warszawa, nakł. i druk. S. Le- Warszawa, nakł. Gebethnera i 

wentala, w 8ce, str. 113 — 240 i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. Anczy- 
1_32. ca i Sp., 1879, w 8ce, str. 40. 25 

Treść : Dzieła Ignacego Krasickiego, \ kop. = 30 cnt. 

tom V ark. 8-15; Wybór pism Pawła Bolesław badały a święty Stanisław 

Heysego, I. Sabinki, ark. 1—2. ) a ** w * , " w * w •«**«•*/ w 

J ° y _ . i Szczepanowski, wspomnienie history- 

- warszawska, pismo poświęcone czno . religijne . Po znań, nakł. wydawni- 

naukom, sztukom i przemysłowi, pod ctwa im . ks . Fr . Bażyńskiego (Włady- 

redakcyą K. Wł. Wójcickiego, zeszyt glawa Simona) czcionkami Wo j c iecha 

maj °. W L^ 187 i 9 ; y* r »™ w *> T , 6ebeth " Simona, 1879, w 16ce małej, str. 94, 
ner i Wolff nakł i druk J. Bergera, , nl . 31 5Q fenig 

w 8ce, str. 185—326 i VI. Na gtr 1 _ 3l . Podniesienie kości św. 

Treść: Przegląd literatury hiszpańskiej, Stanisława Szczepanowskiegor. 1253,wier- 
przez Juliana Adolfa Święcickiego (str. s 8zem 

185-224) ; Cnota i występek, rzecz o roz- B o NTZEK N§ k8i Stary kościół Mie 
woju dziejowym wyobrażeń o cnocie, przez j •*"«•--■»«• ~ J . . ,. - 

Wojciecha hr. Dzieduszyckiego (c. d., str. chowski, obrazek obyczajów wiejskich 
225—234); Z dziedziny przyrodoznawstwa, s w narzeczu górnoszląskióm. Bytom, Kraków, 1 czerwca 1879. &t nakł. autora, druk. Gazety górnoszlą- < D0MAS2BWSKI Victor von. Was kos- 
skiój, 1879, w 16ce, str. 200. s tet der unvermeidliche Wasser- Krieg 

BBANDO WSE Alezaader ks. Baron ) im osterreichisch - ungarischen Donau- 

Macićj Borkowicz, umorzony w r. 1358 igebiete, von Agricultur- uud 

wojewoda poznański, napisał pro- < Wasserbau - Ingćnieur. Wien, Verlag 

boszcz borecki (Odbitka z Warty). Po- \ und Druck von R. von Waldheim, 1879, 

znan, w komisie i czcionkami W. Si-* w 8ce, str. 14. 20 cnt. 

mona, 1879, w 8ce, str. 67. 75 fenig. s Duch i świat. Kraków, druk. W. 

BROGLIE de. Le secret du roi, cor- > Korneckiego, 1879, w 8ce, str. 382. 
respondance secrćte de Louis XV avec \ 2 złr. 50 cnt. 
aes agents diplomatiąues (1752 — 1774), \ Wydanie tytułowe książki: „Świat du- 

3e ćdition, tom I, II. Paris, lib. C. ch ^ w > °V? snv > Przeczucia i widzeniapod 
T . ,.. u • m~ • *. n- >redakcya Leona Rogalskiego, serya II a , 

Lćvy, hb. nouve!le 1 imp. Chaix et Cie, dra kow7nói w Warszawie r. 1869 u C. Kel- 
1879, w 18ce, str. VIII i 1090. 7 ? tera; wyszła z nowym tytułem bez wjrmie- 
franków. dnienia nakładcy, rozprzedażę zajmuje się 

CSEOIŃSEI Jan. Trubadur, opera w 4 <k»*kowi antykwarze. 
aktach (akt czwarty w 2 częściach), . DITMAS Aleiander (ojciec). Wybór po- 
z muzyką Józefa Verdi'ego, tłómaczona wieścl > *?? , I: ? rabia A e Mon * echr y- 
z włoskiego i podłożona pod muzykę 8to > przekład z francuskiego. Warsza- 

przez Lwów, nakł. dyrekcyi te- wa \ ? a »- Biblioteki romansów i po- 

atru lwowskiego, druk. Gazety narodo- wieści druk. J. Kaufmana,1879, wl6ce, 

wej, 1879, w 16ce małej, str. 64. str - I60 ' 

25 cnt Dwutygodnik naukowy, poświęcony 

CHEŁKIOE Zygmunt ks. Obowiązki archeologii historyi i lingwistyce, pod 
rodziców, rozebrane w siedmiu kaza- «^« Teodora Ziemięckiego, Ner. 
niach pasyjnych, wypowiedzianych \»* f* l^*?t^^^E 
w kościele metropolitalnym Św. J™\mJmJ\ 

w Warszawie. Warszawa, druk. F.< 17 J .7 ' , . , ,. r . 

n • . i_. . a xt- • iopta ) Tresc: Teorya wpływów kultury feni- 

Czerwińskiego i S. Niemiery, 1879, cki6 : (c ed-f8tr> {77-190); Odpowiedź panu 

w 8ce małćj, str. 173 i 2 ni. 1 rubel. >S. Z. w przedmiocie monet sredniowiecz- 

COTOEIŹEB 0. Histoire de la littóra- nych, znajdowanych na ziemiach polskich 

****■*.**-*.- w. / a nerDem kujawskim oznaczonych, przez 

tarę contemporame chez les Slaves, dra ^ Piekosińskiego (str. 190-195); 

par membre du comitó slave de? Słowo o wstępie do Listów ks. Jerzego 

Kief. Paris, G. Charpentier óditeur, < Zbaraskiego, przez Z. L. Radzimińskiego 
imp. E. Capiomont et V. Renault, 1879, £ tr - 195-199); Posiedzenia Akademij i 
w 12ce, str. XXIII, 553 i 1 ni. ^Towarzystw naukowych; Wiadomości, 
franki 50 centimów. - £oż, Ner 10 z dnia 15 maja 

Na str. 299-314: Littóraturepetiterus-. 18 J 9 ;J amŻ % W *»' 8tr ' 201 ~224 
sienne; str. 315-479 -.Littóraturepolonaise. 1 2 t* 01106 "Utografowane. 

. DOBIBSMWSja Zygmunt dr. med. Ma- Jffi ^J^^g^ 
nenbad, jego lecznicze znaczenie, jak k odŹx pergaminowy z Archiwum kapituły 
się w nim zachować i jak się urządzić trakowskići, opisał ks. Ignacy Polkowski 
należy (Opis zdrojowisk obejmujący ustr. 217—219 i 2 tabl.); ffistorya i syste- 

celniejsze źródła mineralne Europy : ł™* J^yków semickich Renana, I. lUdliń- 
* j-,i J . , 1 . . T (/ Jakiego (c. d., str. 219—223); Posiedzenia 

Źródła mineralne czeskie, tom L Ma- A kademij i towarzystw naukowych ;Wia- 
rienbad). Warszawa, nakł. i druk. J. < domości. 

Noskowskiego, 1879, w 16ce małój, \ DZIEDZIŃSEI ks. dr. Książka jubi- 
str. 96, 2 ni. i IV, z rycinami w teście. > leuszowa czyli nauka o odpuście i ju- 
50 kop., opr. 60 kop. jbileuszu, ogłoszonym przez papieża 84 Przewodnik bibliograftcztry* Leona XIII d. 15 lutego 1879 r., z do- j Przeglądu tygodniowego, 1879, w 16ee 
datkiem odpowiednich modlitw przyjmałćj, str. 98. 12 kop. \. 
odwiedzaniu kościołów napisana przez! GBUENHAGEN G. dr. Regesten zur 

prof. teol. w seminaryum ducho* < schlesischen Grescbichte, Namens des 

wnóm poznanskióm, wydanie drugie \ Vereins ftir Geschicbte und Alterthum 

poprawione. Poznań, nakł. T. Dasz- > Schlesiens herausgegeben von 

kiewicza, druk. H. Schmaedickiego J vom Jahre 1281 — 1290. Breslau, J. 
1879, w 16ce, str. 64. <Max et Comp., Buchdruckerei von E. 

EGtEB Adam. Uczczenie Józefa Igna- \ Nischkowsky, 1879, w 4ce, str. 152. 
cego Kraszewskiego z powodu 50cio->5 marek. 

letnich jego prac i zasług na polu li - ? HOMEB. Iliady część I, przełożył 
terackićm i naukowśm dnia 30 wrześ- i Oswald Maryan Balzer (Odbitka w 20 
nia 1879 r. (wierszem). Warszawa, \ exemplarzach z „Albumu prac młodzie- 
druk. Czerwińskiego i Niemiery, 1879, ?ży polskiej ku uczczeniu pół wiekowej 
fol., półarkusz rozłożony, j pracy literackiej J. I. Kraszewskiego"). 

FBIEDBICH W. Marta czyli kiermasz < Lwów, druk. Gazety narodowej, 1879, 
w Ryszmondzie, opera w 4 aktach, poe-sw 8ce, str. 19. 

zya muzyka Frydryka Flotowa. j ISEBZYCEI M. (in Erakau). Zu den 

Lwów, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gro- i Scholien der Odyssee. Zeitschrift fur 
mana, 1879, w 16ce małej, str. 112. ósterr. Gymnasien, Wien, 1879, w 8ce, 
30 cnt. zeszyt III str. 166—167. 

GASZTOWTT Georges dr. en mód. Du J, Antoni dr. Gawędy z przeszłością 
rótrćcissement acąuis de Partóre pul- 1 tom I i II (Biblioteka powieści, po- 
monaire. Paris, lib. Rey, imp. Parent, < droży, pamiętników, opowiadań histo- 
1879, w 8ce, str. 33. jrycznych). Lwów, nakł. Gubrynowicza 

GAWBOŃSKI F. ks. dr. Nauki w czasie) i Schmidta, druk. K. Pillera, 1879, 
rekolłekcyi czyli ćwiczeń duchownych. S w 8ce, str. 314 i 1 ni., 294 i 1 ni. 
Lwów, nakł. autora, druk. ludowa, < 5 złr. 40 cnt. 
1 879, w 8ce, str. 350 i 2 ni. 1 złr. 50 cnt. L Przed wiekiem ; Oficyalista starego 

GBI2IEA. Geografia fizyczna dla ??^?^^°5 , ^L^ to JS" 1 ^ 
/TT i^i j • i * • . 5 U: Ostatni zajazd ; Krescytywa : Z dziejów 
młodzieży szkół wydziałowych i wyz- 8erca . Figiel konfederacki. 

szych ludowych, przełożył Leopold JASIŃSKI dr. Jakie leczenie suchot 

Wajgiel. Kołomyja, druk. H. Zademb- daje najpomyślniejsze rezultaty, rzecz 

skiego, 1879, w 8ce małej, str. 98. czytana na 5 tegorocznym posiedzeniu 

^0 cn *« j Towarzystwa lekarzy galicyjskich. 

BINDELI Ant. dr. prof. Dzieje powszech- Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1879, 
ne dla wyższych klas szkół średnich, | w 8ce, str. 27. 30 cnt. 
wedłag czwartego wydania przełożył Ł Pi Zaraza błonicowa czyli dyfte- 
Michał Markiewicz, tom I: Dzieje sta- r y a> podług dra Oertla i dra Steinera 
roźytne. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. I dla wiadomości i przestrogi troskliwych 
Pelara, 1879, w 8ce, str. 346, II i 1 ojców i matek (skreślił F. K). Kra- 
nl- 2 złr. ko* Wj na kł. J. Wildta, druk. Pr. Po- 

Godzinki na cześć św. Izydora, pa- \ budkiewicza (A. Kozianskiego), 1879, 
trona rolników. Wadowice, czcionkami | w 3^ gtr. 39. 60 cnt. 
Pr. Fołtyna, 1879, w 16ce, str. 30. j^DYI Hanryk dr. O gruczołach feur- 

GOSZCZYŃSKI Seweryn. Powieści, < czykowych dodatkowych w okolicy 

przez autora Zamku kaniowskiego, tomjgnykowej (glandulae praehyoideae et 
II (Zamek kaniowski). Warszawa, wy- 5 suprahyoideae), napisał Iszy asystent 
dawnictwo A. Wiślickiego 4, druk J anatomii opisowej i docent anatomii Kraków, 1 czerwca 1879. 85 ludzkiej i porównawczej w Uniwefsy- 1 we Wielkopolsce kószkami zwanych, 
tecie Jagiellońskim (Odbitka z toma Gniezno, nakł. i drak. J. B. Langiego, 
VI Rozpraw Wydziału matem. - przyr. j 1879, w 8ce małej, str. 54 i 1 ni. 
Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. ) 75 fenig. 

Jag., 1879, w 8ce, str. 14 i 1 tablica. EBASBBWSZI J. Ł Jermola, histoire 

KALINKA Waleryan ks. C. B. O książ- ? polonaise, tradaite par Etienne Marcel, 

ce prof. M. Bobrzyńskiego Dzieje Pol- \ $e edition (Bibliotheque Saint-Germain). 

ski w zarysie, napisał słów kilka > Paris, iib. Allard , Abbeville, impr. 

(Odbitka z Czasu). Kraków, druk. Czasu, i Retaux, 1879, w 18ce, str. 319. 
1879, w 16ce, str. 80. 2 franki. 

Na str. 65-80: Odpowiedź pana Bo- _ Skrypt Fleminga, powieść hi- 

brzynskicgo na powyższa recenzya. } . Jif , . D ' / „ 

_**«.JL~ ~ A • rr - , J story czna z czasów Augusta ligo, tom 

KAUTBCEI Itanni. Dwaj Krzemień- j . n Warg nakŁ Gebethnera i 

ciapią, wizerunki literackie: L Alojzy Wo , ff druk j D 1879 w 8ce 

Jehński II. J. Korzeniowski Lwów, mał ^ gtf 166 . m x ^ 60 k 
nakł. Gnbrynowicza i Sclimidta, druk. __ J w gta . n gtudyum pg y. 

Wł. Łozińskiego, 1879, w 8ce małej, \ „^„„„^.„^ to—JL™./ «.w rZi 
R tr 2 ni i 157 I61_<m i 1 qq chograficzne. Warszawa, nakł. Gebeth- 
?"ł Jf% \ l 9y> nera i Wolffa, druk. J.Noskowskiego, 

6 złr. W cnt. 1879, w 8ce, str. 150. 1 rub. 20 kop. 

KASPBZYCZI P. P Teorya hydrotera- _ w bór ; danie jubile £_ 

pu i zastosowanie jćj zasad do leczę- szowe na k ść juWlat tom IX . 
ma dżumy tyfusu, dyfteris i cholery Król . Bond ieś ' ć Dzis j 

jako też środek na solitera, napisał ]at temu t gtnd ob ; czajowe . 

. : ...inzyn,erc.k.uprzyw.kole»arcyksię- Warszawa , druk ; j. Ungra i 879 ,w8ce, 
cia Albrechta, członek komisyi rew| "? s ł r 399 i 1 n i 

zyjnój Towarzystwa hidropatów we KRASZEWSKI Kajetan i SMOLIKOWSKI 
Lwowie. Lwów, nakł. autora, F. H. g ewei7ai W sprawie Szczerbca Bolesła- 
Richter, I związkowa druk., 1879, wowego (Wydanie Biblioteki warszaw- 
w 8ce, str. 39. 50 cnt. skiój). Warszawa, Gebethner i Wolff, 

Czysty dochód z polskich exemplarzy druL j Bergera, 1879, w 8ce, str. 36 
przeznacza autor na bursę im. Sapiehy, <. « ... %n w 
zaś z niemieckich na dotkniętych powo-j 1 ^ tablice. DU Kop. 
dzic w Szegedynie. Kreiskarten vom preusischen Staate, 

KEŁTSCH - STEIN V. von. Keltische ] herausgegeben von der kartographischen 
Konigshofe in Schlesien, eine etymolo- < Abtheilung der kbnigl. preuss. Landes- 
gische Studie. Oels, Grtineberger et Cie, \ aufnahme : Kreiss Strassburg im Re- 
1879, w 8ce, str. 24. 50 fenig. I gierungs-Bezirk Marienwerder und Ma* 

KISŁ A. i KOLBA P. Nieomylny sposób i rienburg. Berlin, Schropp, 1879, fol. 
wyjścia za mąż, ku zbudowaniu mło- < wielkie kolorowane, 1 : 100.000. 2 
dzieży płci obojga napinany przez! marki. 

Adama Kieł i Felixa Kolbę. Warsza* l KBETJTZ Felis dr. Istota różnopo- 
wa, nakł* i druk. C. Przybylskiego ? staciówości i stosunek odmiennych mo- 
(Wł. Btfnarski), 1879, w 16ce, str. i dyfikaćyj ciał różnopostaciowych, przez 
88 i 2 ni. 20 kop. \ profesora mineralogii w Uniwer- 

tLlS2SWSZl Ignacy. Niewierz nigdy sy tecie lwowskim (Odbitka z tomu VI 
kobiecie, nowella (Odbitka z Echa). ) Rozpraw Wydziału matem, przyr. Aka- 
Kraków, nakł. autora, druk. Wł L. 1 demii umiej.). Kraków, druk. Uniw. 
Anczyoa i Sp., 1879, w 16cę, str. 41. < Jag., 1879, w 8ce, str. 32. 

K&ASIOKZ Kasimferz dr. Gospodarstwo s LEEDEE E. Politische Kartę der Pro* 
pszczelne w słomianych bezdenkach, ^ vinz Schlesien, flir den Schulgebrauoh 86 Przewodnik bibliograficzny. 

entworfen und gezeichnet, 4 Auflage.śJ. I. Kraszewskiemu ). Lw£w, drak. 
Górlitz, Vierling, 1879, fol. wielkie po- > Gazety narodowej, 1879, w8ce, Btr.21. 
dłużne, 1: 950.000, karta chromolitogr. \ LUTOSTAŃSEI B. Wnioski w sprawie 
40 fenig. \ zaopatrzenia m. Krakowa w wodę, przed- 

LEŚNIAE Franciszek ks. Moralna czyli ? stawione komisyi wodociągowej kra- 
nauka obyczajności chrześciańskiej dla < kowskiój Rady miejskiej (druk. jako 

młodzieży, napisał były dyrektor s manuskrypt). Kraków, nakł. autora, 

w. szkół żeńskich. Tarnów, druk. W. I druk. W. Korneckiego, 1879, w 8ce, 
Angelusa, (Kraków, dr. Wł. Miłkowski), ? str. 21. 

1879, w 8ce, str. 203, III i 1 ni. ŁOMNICKIM. Dolina Prutu od Dela- 
1 z * r - | tyna do Czarnohory pod względem ge- 

ŁINDŁEJ W. Projekt kanalizacyi i < ologicznym, skreślił (Odbitka 

wodociągu w mieście Warszawie, spo-sz IV tomu Rocznika Towarzystwa ta- 

rządzony przez inżyniera przekład S trzańskiego). Kraków, druk. Wł. L. 

z niemieckiego. Warszawa, druk. magi- > Anczyca i 8p., 1879, w 8ce dużej, 
stratu, 1879, fol., str. XV, 52, 39, str. 9. 

1 ni., tablic 1—5, 1—4, str. 32, S\ ŁOZIŃSZI Bronisław dr. Narodowość 
ni. i plan 1 (4). 2 ruble 25 kop. a pa ń 8 two (Odbitka z Przewodnika 

LISZE Xaver. Ofversigt af den Pol- \ nauk. i liter.). Lwów, druk. Wł. Lo- 
ska litteraturen med sarskildt afseende 5 zińskiego, 1879, w 8ce, str. 26. 

pa den svenska historien, af > Rozbiór dzieła dra L. Gumplowicza „Da* 

prof. vid. Univer8itetet i Lemberg (8e- i Recht der Nationalitaten und Sprachen m 
parat - aftryck ur Historiskt Bibliotek). Oesterreich-Ungarn u . 
Stockholm, P. A. Norstedt & Simer, HACAtJLAY. Szkice krytyczne i bi- 
kongl. boktryckare, 1879, w 8ce, str. storyczne, tom I: John Milton. ^Warsza- 
3^q <wa, wydawnictwo A. Wiślickiego 5, 

LTOnvffisri T^J W W a # fl Naidaw- druk - Prze e ]a > tygodniowego, 1879, 
LUBOMISSZI Tadeusz książę. JNajdaw > 16ce mafó . gtr g3 12 fe 

niejsze księgi sądowe: Księga ziemi MAJ0HE0W J I0Z g kfl§ T> j. Pa . 

czerskiej 1404-1425, poprzedzona ffii ka mi . . p^. - a nfebie . 

wstępem historycznym wydał T.IL Lj^ M ' ^ ^ z ^ ie się 

Warszawa, druk. J. Bergera, 18/9, >„ i™-*™ ; A m :^S: z*^ „„ t**^ 
o * 1 i n\r qk7 vtv • 1 < z bogiem i świętymi jego, na każdy 
w 8ce, str. 1 ni., CV, 357, XIX i 1 dzien % tygodniu sposobem na misyi 
ni., z rycinami, w texcie. Societatis Jesu zwyczajnym rozłożone, 

LUCHS dr. Schlesiens Vorzeit in Bild wy a. 3 c ie poprawne. Lwów, I druk. 
und Schrift: 41 Bericht des Vereins związkowa, 1879, w 16ce małej, str. 
fiir das Museum schlesischer Alterthli- XV, 1 ni., 383, 1 litogr. kolor, i ry- 
mer. Breslau, Druck von R. Nischkow- c j ny w texcieł Opr. 1 złr. 25 cnt. 
sky, 1879, w 8ce większej, str. 345— KOHORT Julian. Listy do przyszłej 
3?6. \ narzeczonej, wyd. drugie. Warszawa, 

i^ a n lK : ? ie S C ^ b M i0r8Za Gebethner i Wolff, Lwów, F. H. Richter, 
1514 nacn dem grossen Budę im Museum ) r . , , ' * nr .L , -. ^J 

schles. Alterthumer Nr. 6451, von Prof. * związkowa druk., 1879, w l£ce, str. 
Dr. J. Caro. S 64. 50 cnt. 

LUKAS Stanisław. O rzekomej wy-j MOEAWSKI Adam. Książeczka kie- 
prawie na Turka w r. 1497, przyczy- > szonkowa do nabożeństwa dla wszystkich 
nek do dziejów Jana Olbrachta i do? stanów, tak męszczyzn, kobiet jak i 
ocenienia kroniki Bernarda Wapow- < młodzieży. Kraków, nakł. autora, druk. 
skiego (Odbitka z „Albumu uczącej sWł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 64ce, 
się młodzieży polskiej, poświęconego ] str. 189. 60 cnt. Kraków, 1 czerwca 1879. 87 IttOWKA 
mosrli MOEAWSKI Ł dr. von (taKrakau). Be-* w Tatrach wycieczka bez programu, przez 
merkungen zu den attischen Kednern. j^Jg ^&.5^r» 
Zeitschrift fllr osterr. Gymnasien, Wien, ; literacko . naukowy . St Kramsztyka Wy- 
1879, w 8ce, zeszyt III str. 161 — 166. i kład arytmetyki handlowej, przez S.Dick- 

MOSTOWSZI Adolf. Dwie komedye: 8zteina ( str - 703-704); Rozmaitości. 
Bruliony, krotochwila w jednym akcie — Toż, zeszyt z dnia 15 maja 
oryginalnie napisana prozą, i Wogro- 1879. Tamże, w 8ce, str. 705—783 
dzie, komedya oryginalna, w jednym s i 1 ni. 
akcie prozą. Warszawa, Gebethner i \ Treść : Moralne siły społeczne (str. 705- • 

Wolff, druk. J Ungra 1879, w 16ee, ^ T\uE&2St^*Z 
str. 2 ni. i 104. 50 kop. Szujski (str. 711—725); Kronika przyro- 

— Nieznajoma, komedya oryginał- \ dnicza, przez J. Ochorowicza (str. 726— 
na w trrM-h aktach i>roza Tamże \ 737 )? Krytyka: Gr. Simonenka Statistika, 
?L« , t x « . P - „ ?ó zZT P raez w - Zaleskiego (dok., str. 738-765); 
1879, w 16ce, str. 2 ni. 1 118. 50 kop. § ze8C dni w Tatrach, przez — ł— (c. d., 

MOZAET W. Ł. Don Juan czyli gość str. 76«— 773); Sprany bieżące, przez J. 

kamienny, opera w 4 aktach, z muzy- r^i™^'', » n.łoo,, M 
ką.... Lwów, nakł. dyrekcyi tea- NOWAKOWSKI Władysław. Ustawa po- 

tra polskiego, druk. Gazety narodo- ^7?" V* i ««f e ^ M ^° ? dma 

wej, 1879, w 16ce małej, str. 101. 20 ,,sto P ada - 1864 r - ze . zm >? naml 
9 , J . " . \ zapro wadzonemi przez Najwyżej za- 

TnwifA j a ««v Jakbv sie wieśniacy twierdzone Postanowienie z dnia 19 
TS&S? ^gmin^rWarS l«tego 1875 r., 1 objaśnieniami ułożo- 

nakł J Jeleńskieeo druk Wieku nemi P rzez część l art 1— 201 

1879, w 8ce, str. 24. 5 kop. ' ( Bibl i T ° I teka ^fZ^ ^"T^ T 

KTOSET Alfred do. Karmozyna, dra- J7* " N / r 29 )/ War „ 8Zawa ' J"^ f' 
marwTzetnaUch. Warszawa,' wy- fe 1 b ™ da ?***> 1878 > w 8ce > str - 
dawnictwo A. Wiślickiego 6, druk. V1 "> dbb * * nl \ „... 

małej, Btr.»4.i/Kop. francusku zakonnik pustelniczy reguły 

Myśli (Trzy) Polski i Rosyi. Kraków, \ i i w i> w«^ 

Cr t o j—ł i* / i ulu t w. Brunona, spolszczył W. R. War- 

nakł. J. Seredyńskiego, druk. *ł. L. B Heinricha (A. B. Bo 

Anczyca . Sp., 1879, w 16ce, str. 35. \^ ^ Qkręgu ^ wam> 

\twy« dla Dielerzvmów w Cze- 1879 ' w 16ce ' str - 256 ' 60 k ° P ' 
Nabożeństwo dla pielgrzymów w uzę HWODW0E8łl Michał ks , Encyklope- 

stochowie. Piotrków, nakł. i druk. L.\ , wg »»"*»»»* 5r * i :._1a: «„ 

Chodźki, 1879, w 12ce, str. 117 i ! ^ k*el«y »ft g teJJ en- 

sn lr < cyklopedyi Wetzera i Weltego, tom 

rycina, du Kop. XII (Lateraneńskie sobory —Łyżeczka). 

Niwa dwutygodnik poświęcony spra- J naH redak J j p rzeff]adu 

IZ S 6 SVMś k c?sIa y waG Ł k »«^ drak ' C-rwinskiego i 8. 
ckm, pod redakcją MScisława trottiew Niemiery 1879 w 8ce str . V III, 634 i 

skiego, ^zyt z dnia 1 maja 1879. * ^ k ; 

ST33-704 § g ' * 0P«« ikon y Czenstochowskoj bo- 

leść: W sprawie czytelń i poradnika dla \ «<>J .?>*««y» pokrowitielnicy wsiech 
zarządzających niemi, przez Konrada Pro- chnstijan na Jasnoj Gone, s opisanyem 
szyńskiego (str. 633—643); Krytyka: Gr. Micznosti i żizni spasitiela Jisusa Chri- 
Simoneńka Statistika carstwa polskago i S gta 3 izdanije. Warszawa, tip. Ziem- 

ff^-^fz 1 crsSL^prz^S kwiczą i Noakowskago, 1879, w !6ce, 
zefa Klosza (str. 672-682) ; Sześć dni > str. 15 ? 88 Przewodnik bibliograficzny. O&EISZ Józef dr.mea. Biegunka krwa-^ PIJSKOSlŃSn Fr. dr. Odpowiedz pa- 
wa czyli dysenterya, sposób leczenia s nu S. Z. w przedmiocie monet średnio 

jej wyłożył Warszawa, druk. AL j wiecznych, znajdywanych na ziemiach 

Gin8a, 1879, w 16ce, str. 38. 20 kop. \ polskich a herbem kujawskim oznaczo- 

Pamiątka osmiowiekowej rocznicy \ n y cn (Odbitka z Dwutygodnika natiko- 
męczenstwa św. Stanisława Szczepa- > w ego). Kraków, nakł. autora, druk. Wł. 
nowskiego, biskupa krakowskiego, cu- s k. Anczyca i 8p., 1879, w 8ce, str. 8. 
darni wsławionego patrona Polski, i Podniesienie kości św. Stanisława 
' Lwów, I związkowa druk, 1879, w 16ce jSzczepanowskiego r. 1253 (wierszem), 
małej, str. 32 i 1 rycina kolor. 20 cnt. l Poznań, czcionkami i nakł. W. Simo- 

Na str. 5—30: Żywot męczennika Chrjr- 1 na, 1879, w 16ce małej, str. 31. 
stusowego. biskupa krakowskiego, napi- <-.,., ^ i . m x 

sany prtez ks. Piotra Skargę, Tow. Jezu- *ogMy warszawskiego Towarzystwa 
sowego. \ lekarskiego w przedmiocie zabezpie- 

PAPŹE Fryderyk dr. Kandydatura czenia Warszawy i Królestwa polskie- 
Fryderyka Jagiellończyka na biskup- S° od wybuchu dżumy i mnych zara- 
stwo warmijskie, 1489—1492, ustęp z żliwych chorób (Odbitka z dwutygod- 
dziejów poiityki Kazimierza IV wobec nika „Zdrowie"). Warszawa, druk. 
Prus po odzyskaniu tychże (Odbitka Ziemkiewicza i Noakowskiego, 1879, 
z „Albumu uczącej się młodzieży pol- j w ** ce > 8 * r " ^ ni. i 94. 30 kop. 
skiej, poświęconego J. I. Kraszewskie- Referaty dra Z. Dobieszewskiego. 
mu"). Lwów, druk. Gazety narodowej, l Projekt ustawy kasy przezorności i 
1879, w 8ce, str. 43. \ pomocy nauczycieli prywatnych. War- 

PASIECZNIK Boiydar. Pogadanki o < szawa, Gebethner i Wolf, druk. Insty- 
mądrych ludziach, dobrych książkach \ tutu głuchoniemych i ociemniałych, 
i pożytecznych wiadomościach, zeszyt I. S 1879, 16ce, str. 23 i 1 ni. 10 kop. 
Warszawa, nakł. T. Osieckiego, K. p rze gląd lwowski, pismo dwutygo- 
Prószyński, 1879, w 12ce, str. 15 < dniowe poświęcone sprawom religijnym, 
3 kop. = 6 groszy polskich. naukowym, literackim i politycznym, 

PAWIŃSKI Adolphus. De rebus ac sta- po d redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, 
tu ducatus Prussiae tempore Alberti zeszyt z dnia 1 maja 1879. Lwów 
Senioris, marchionis Brandeburgensis, druk. ludowa, w 8ce, str. 509—568. 
illo vero mortuo Alberti Junioris, ducis Treśc: Generał Chłapowski (str. 509- 
Prussiae a. 1566—1568: Commentarin 526); Wielka księga, powieść Sewera (c. d., 
comissariorum Sigismundi Augusti regis. \ str. 526—536) ; Listy z Wiednia, przez ks. 

editi cura et studio. Varsaviae, Z- Czerwińskiego (str. 536-544); Lis^y 

n u *u , Wlfl . of7ft . ' z Rzymu, przez K. T. (str. 544—549); Ze 

Gebethner et Wolff, 1879, w 8ce, str. świa & katolickiego; Carat i nihilizm a 

350. 10 marek. j Polska, przez ks. E. P. (str. 555—559); 

Wydanie tytułowe dla zagranicy VII to- 1 Kronika, 
mu „Źródeł dziejowych". _ Toż, z dnia 15 maja 1879. 

PFOTENHATJER Paul dr. Die -bcMmi- U w 8 gtp- 5 69 _ 6 o 8 . 

schen Siegel von 1250 bis 1300, be- t^. Najnow8ze sądv Karolu Sza j. 
ziehentlich 1327, im Namen des Ver-? nosze (z powodu Dziejów Polski M.BobrzyA- 
eins fiir Geschichte und Alterthum Schle- skiego), przez Bernarda Kalickiego (str. 
siens herausgegeben von . . konigl. 569-578); Wg^^^g^ 
Archivsecrater. Breslau, J.MaietKomp., ^'ks. Z. Czerwińskiego (str. 595-60$ 
Buchdruckerei von R. Nischkowsky, Listy z Rzymu, przez K. T. (str. 601— 
1879, fol., str. VIII, 43, 1 ni., XIV 606); Kronika. 

i XII (razem 26) fotolitografowanych \ — polski, pod redakcyą dra Ign. 
tablic. 30 marek, ] SkroGhowskiego, zeszyt majowy z r. Kraków, 1 czerwca 1879. 89 1879. Kraków, druk. Czasu, w 8ce, 5 RADZIMIŃSKI 2. L. Słowo o wstępie 

8tr. 181 — 327. I do Listów ks. Jerzego Zbaraskiego (Od- 

Treść: O Horsztynskim Słowackiego bitka z Dwutygodnika naukowego 1 ). 

z powodu jego przedstawienia na scenie Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 
krakowskiej, przez Stanisława Tarnowskie- 1879 w 8 str 4 5 cnt 
go (str. 181—206); Aischylosa . Persowie ,\ m .L Łmmmm J.. ± * /™ v 

tragedya w przekładzie J. Szujskiego (str. RAPACKI Wincenty. Acernus (* abian 
207—241); Geneza nihilizmu w Rosyi we- Klonowicz), dramat w czterech aktach 
dług konserwatysty rosyjskiego, prof. Cy- z prologiem. Warszawa, B. Cassius, 
I»V/J ^LUJttlj \J\AKJJ 1>VJ łł lUttWII 1UIU XV ł 1, f 

przez dra Antoniego Rehmana (c. d M str. 5 Remarąues a I' occasion de quelques 
281—298); Przegląd literacki: i. E. Soło- paroles de Pie IX. Reichenberg, edi- 

wejczyka Biblia, przez dra P 2 Rocznik t ion de 1' autem-, imp. Stiepel freres, 
Towarzystwa histor. liter, w Paryżu, przez \ , T . — .«..,, x *nr,#* « A 
Romana Nałęcza, 3. Schultego Zasady pra- (Lwów, K. Wild), 1879, w 8ce, str. 
wa kanonicznego, przełożył dr. G. Rosz- S 29. 50 cnt. 

kowski, przez dra r (str. 299—315) ; \ Podpisany na końcu autor : J. M. J. Z. 

Przegląd polityczny, przez Al. Szukie- < zajmuje się prawie wyłącznie spra- 

wicza. ? wami polskiemi. * 

Przewodnik naukowy i literacki, pod i Revue slave, pod redakcyą A. de 
redakcyą Władysława Łozińskiego, ze- Fontaine, Ner XIII i XIV z dnia 1 
szyt majowy r. 1879. Lwów druk. kwietnia 1879 r. Varsovie, imp.de 
Wł. Łozińskiego, w 8ce, str. 385-480. J. Noskowski, w 8ce, str. 1 -232. 

Treść: Szlązacy w Polsce, II. Andrzej L N . a str \, f "^ : ^ d \ eil % » rit *!{? P ar 

Schoneus, prlez \ Weclewkiego (c. d., ^"n ?Ti? B lł «tt? 'T ^l t 

Bk. 385-400); Król Duch Słowackiego S ^ lv ^ Grandvil; str. 83-87 : Le roi Juba 

przez Adama Asnyka (str. 401-421); Pasz- £51 Ada ™ Asnyk traduction de M. Jules 

Lii polslri, przez-. Chłedowskiego (dok, Mien ? str. 88-145: La comtesse Cosel, 

str. 422-431); Jerzy Ossoliński, przez dra f 01 ™* ^toriąne par J I Kraszewski, 

Kubale (c. d. str. 432-442); Narodowość ^ u #™ JV v^* • ( * d ' V* 2 v ~ 

a państwo, przez dra Bronisława Łozin- 232: Cou j; ie !; d ° Varsoyie par A.Barbier. 

skiego (dok, str. 443-454); Mendli-Girej, — Toż > Ner xv , XVI z dnia * ma " 
przez K. Pułaskiego (c. d, str. 455— 474); ja 1879. Tamże, w 8ce, str. 233 455 
Z filologii słowiańskiej, przez dra Anto- j i 1 ni. 
niego Kalinę (str. 475-480). Na 8tr . 283-314: Contes populaires po- 

— z katalogiem salin w Wieliczce, * on . ais > recueillis par K. WL Wójcicki, tra- 

, T Q - n rr i x ii oduits par J. M. Ixus; str. 314: Je ne re- 

wydany w r. 1879. Kraków, nakł. i viend rai plus, stances de Sigismond Kra- 
druk. W. Korneckiego, 1879, w 8ce siński, traduction de Sylvere Grandvil; 
małej, str. 14. 35 cnt. > str. 315—373: La comtesse Cosel, roman 

mmm***m+mm» m x "d^„i «- i,« > historiaue par J. I. Kraszewski, traduction 

PSZYBTLSn Zygmunt. Posługacz, ko- de j fo ien \ Cm d<) . 

medya w 1 akcie, wyszczególniona na BITTNEB Edward ar. prof. Prawo koś- 
konkursie we Lwowie w r. 1874, ogło- cie i ne katolickie, tom II. Lwów, nakł. 
szonym przez Księgarnię polską ; Skra- autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. 
dziona książka, obrazek sceniczny w 2 wł. Łozińskiego, 1879, w 8ce, str. V 
odsłonach (Teatr dla młodzieży, 7 i 8) jj 41(3 3 z \ r 

Kraków, nakł. J. Wildta, druk. Wł. L.| RiyATJZ ks. Opowiadanie dziejów 
Anczyca i Sp., 1879, w 16ce małej, \ kościoła rzymsko-katolickiego, w stre- 

str. 27 i 33. 40 cnt. iszczeniu napisał dyrektor semi- 

Eady dla matek. Warszawa, nakł.śnaryum duchownego w Grenobli, z 
redakcyi dwutygodnika „Zdrowie", | piątego wydania francuskiego, przej- 
druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakow- ) rżanego, poprawionego, znacznie powiek'; 
skiego, 1879, w 16ce, str. 4. 1 kop.>szonego i doprowadzonego aż do na> 00 Przewodnik bibliograficzny. szych czasów przełożył ks. Bogumił* SCHWABTZ P. Ł. W. dr. Materialien 
z nad Wisły, tom I. Kraków, nakł.jzur prahistorischen Kartographie der 
tłómacza, druk. WŁ L. Anczyca i Sp., V Provinz Posen, I Nachtrag : Zusam- 
1879, w 8ce, str. 567 i 3 ni. jmenstellung der Fundę und Fundorte 

Boczniki sejmików gospodarskich w| ge it Ostern 1875. (Beilage zum Pro- 
Toruniu od r. 1867 aż do r. 1879. gramm des kfoiigl. Friedr. Wilhelma 
Toruń, nakł. Towarzystwa moralnych f Gymnasiums in Posen, Ostern 1879). 
interesów (Ign. Łyskowski z Mileszew), l Posen, Heine, Hofbuchdruckerei von W. 
druk. J. Buszczyńskiego, 1879, w 8ce,S Decker et Comp., 1879, w 4ce, str. 11, 
str. 394, 1 ni. i 2. tablice. 3 marki, ji n i. i i Htogr. tablica. 75 fenig. 

RODZIEWICZ Siemens z Florencji. Ka- < Sennik egipsko-chiński, ułożony przez 
talog zbioru obrazów oraz innych przed- najznakomitszych astrologów, i tajem- 
miotów sztuki, znajdujących się w po nice gry w loteryą. Lwów, nakł. A. 
siadaniu rodziny hrabiów Sierakowskich j Mittiga, druk. Dziennika polskiego, 
w Waplewie (Prusy zachodnie), spo- 1879, w 4ce, str. ni. 36. 50 cnt. 
rządzony w listopadzie r. 1878, Po-> SKARGA Piotr ks. Żywot męczennika 
znań, nakł. i druk. J. I. Kraszewskie- < Chrystusowego, Stanisława Św., bisku- 
go (dr. W. Łebiński), 1879, w 4cej pa krakowskiego, napisany w r. 1579 
wielkiej, str. ni. 37. | przez wydany w r. 1879 na 

EOEPPBL Ryszard. Dzieje Polski do > pamiątkę ośmsetnćj rocznicy męczeri- 
XIV stulecia, przełożył dr. K. Przybo- < 8 twa jego (z przedmową ks. I. Pol- 
rowski, tom II (Biblioteka historyczna, \ kowskiego). Kraków, nakł. 00. Pau- 
tom 26) Lwów, Księgarnia polska, 1 1 linów na Skałce, druk. WŁ L. Anczy- 
związkowa druk., 1879, w 8ce, str. ca i Sp., 1879,wl6ce, str. 28. 10 cnt. 
265 i 2 ni. Za dwa tomy 6 złr. I Śpiewnik polski, tom III zeszyt 2 

Eoses (Blue) or Helen Malinofska'8 (Biblioteka Mrówki, tom 67). Lwów, 
marriage, by the author of „Vóra" , 2 na kł. A. D. Bartoszewicza i M. Bier- 
tomy (Coliection of british authors, J nackiego, druk. Gazety narodowej, 
Copyright ed, voi 1815 and 1816). ?1879, w 16ce, str. 97— 190. 20 cnt. 
Leipzig, B. Tauchnitz, 1879, w 16ce,| _ Toż, tom IV zeszyt 2 (Bibliote- 
str. 304 i 304. 3 marki 20 fenig. $ ka Mrówki, tom 68). Tamże, w 16ce, 

SAMOLEWICZ Zygmunt dr. Gramatyka j 8 t r . 97—190. 20 cnt. 
języka łacińskiego, wyd. drugie. Lwów, Sprawozdania Komisyi do badania 
nakł. Towarzystwa pedagogicznego, K.Uistoryi sztuki w Polsce, zeszyt III. 
Wild, I związkowa druk., 1879, w 8ce, Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. 
str. 7 ni., VIT, 402 i XXIII. 2 złr. wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 4ce 

Pierwsze wydanie teM gramatyki zaliczy- wie ikiej, str. 53—78 i 8 tablic litogr. 
ła Wysoka Rada szkolna krajowa w po->, YVT y Y ttt\ o i ca « * 
czet książek do użytku szkolnego dozwo-H A Ji— AAlli). J zff. du cnt. 
lonych, rozporządzeniem z dnia 19 lipca Tresc: Trzy granitowe kosciohr Wielko- 
1875 do L. 6679! \ polski z epoki romańskiej w Kruszwicy, 

«**•_».— . - . - /i • • \ Kościelcu i Mogilnie, i kościół Św. Jana 

SOHENSEL Zaroi dr. Ćwiczenia gre- na gródce w p 0Z naniu, skreślił WŁ Łuszcz- 

ckie, podług dziesiątego wydania nie->kiewicz (str. 53 — 62); Czynności arty- 
nńeckiego do polskiego języka zastó- \ styczne na dworze Zygmunta I wedle za- 
sował d, Zygmunt Samolewicz, wy- ggj ^^525^7 "S?VS)! 
danie trzecie (poświęcone J. I. Kraszew- E wangeliarz XI wieku kapituły katedral- 
skiemu). Lwów, nakł. K. Wilda, druk. S nej krakowskiej, wiadomość udzielona 
H. Mercego w Pradze czeskiej, 1879,? przez dra J. Szujskiego (str. 73—78). 
w 8ce, str. 1 ni., 230 i 1 ni. 1 złr, j Sprawozdanie stenograficzne z obrad 
20 cnt j ankiety zbożowej; odbytej we Lwo- Kraków, 1 czerwca 1879. M wie w dniach 12 — 14 marca pod prze- \ Dobrzańskiego i K. Grotnana, 1879, 
wodnictwem J. E. pana namiflfltmka, s w 16ce małej, str. 64. 25 cnt. 
hr. Alfreda Potockiego. Lwów, druk. Jedyne wydanie przejrzane i aprobowa- 
WL Łozińskiego, 1879, w 8ce większej, ne P rzez dyrekcy* teatru lwowskiego, 
str. 49. 70ELEEL Mazlm. J. M. Lithauisches 

STABLEWSKI Ploryan ks. dr- Mowa ^ementarbuch • H^ 1 ^. °- ^»*J- 
na pogrzebie Św. p. Dezyderego Chła- ,879 > w 8ce > 8tr ' VI11 ! HO. 3 marki, 
powskiego, generała b. wojsk polskich, — Die lettischen Sprachreste auf 
zmarłego w Turwi dnia 27 marca 5 der Knrischen Nehrung. Tamże, 1879, 
1879 r., miana 1 kwietnia w kościele w 4ce > * tr - 32. 1 marka 60 fenig. 
parafialnym w Rombiniu. Poznań, nakł. ( W. A. ks. Wojtuś i Zosia, powiastka 
i drak. J. Leitgebra, 1879, w 4ce, str. s ludowa wierszem przez X. A. W. Ja- 
32. 1 marka 50 fenig. jrosław, nakł. i druk. H. Bohussa, 1879, 

STOBOŹEWSEH B. K. Andriesnaja kni w * 6ce * ^ T - 68 i 1 ni. 
ga goroda Kijewa na 1879 god Ki- S WEBCHBATSKYJ Iwan. Rukopys ko- 
jew, tip. Dawidienka, 1879, w 16ce, > roledworska, zbornyk staroczeskych 
str. VI, 232, 1 ni. i 13. 75 kop. jepicznych i lirycznych piseń, perewod 

STBASZEWSKI Hanryoy. Mowa na po- > Lwlw, peczat. im. Szewczenka, 

grzebie św. p. Marcelego Łętowskiego, j 1879 > w 16ce > str - 52 « 25 cnt - 
w dniu 3 marca 1879 r. wypowiedzią- j WERNICKE E. dr. Kurzgetasste topo- 
na. Kraków, nakł. rodziny autora (sic!), \ graphische Chronik der Stadt Brieg 
drak. Wł. L. Anczyca i 8p., 1879, \ bis zum Aussterben der Piasten 1675. 
w 16ce małćj, str. 11. I Brieg, Łebek et Weiginann, 1879, 

SZABANIEWICZ laldor dr. Słowo wy- w Sce, str. 32. 60 fenig. 
bołoszene na otkrytie torżestwennoho WILCZYŃSKA Helena z hr. EUSSOCEICH. 
obchodu serebriannoho wesiłia Ich We- 1 Dobry ton, przewodnik towarzyski i 
łyczestw, ustrojennoho wsimy ruskimy salonowy według dzieła pani d' Alq. 
towary8twamy u Lwowi w sali naro-| Lw( * w > nak *« F « **• Richtera, druk. W. 
dnoho doma dnia 12 (24) ćwitnia Manieckiego, 1879, w 8ce, str. 2 ni., 
1879. Lwiw, druk. im. Szewczenka, 22 1 i 1 ni. 2 złr. 
1879, w 8ce, str. 13. WIŚNIOWSKI Sygurd. Światełka w cie- 

TALKO Józef dr. med. Badanie nie- m »y m kraju, nowella (Odbitka z Blu- 
ezułości na barwy u służby dróg że- szczu). Warszawa, nakł. M. Glttcks- 
laznych (Odbitka z Medycyny). War-j*> er 6»> drnk - s - Orgelbranda synów, 
Kawa, druk. M. Ziemkiewicza i W. 1879, w 16ce, str. 124. 60 kop. 
Noskowskiego, 1879, w 8ce większej,? WOLIŃSKI Pr. Zaw. Homilie na nie- 
8tr. 18. ł dziele całego roku księdza zgro- 

TEBHOWSEIJ P. A. Oczerki iz istoryi \ madzenia ks. Misyonarzy, poprawione 
kijewskoj jeparchii w XVIII stolietii, na * pomnożone przez ks. Tomasza Dą- 
08nowanii dokumientow sinodalnago browskiego, katechetę gimnazyalnego 
Arcbiwa. Kijew, tip. Uniwiersitieta, 1879, w Stanisławowie. Lwów, nakł. wydaw- 
w 8ce, str. 49. j c y> drok- ludowa, 1879, w 8ce, str. 

TOMEOWIOZ Stanisław. Stanisław Au-j vn i 176. 
gust jako poeta (Odbitka z Czasu). \ ZABOBOWSKI. L' origine du langage 
Kraków, druk. Czasu, 1879, w 8ce <( Bibliotheąue utile, L). Paris, libr. Ger- 
fcałej, str. 30. i mer Bailliere et Cie, Coulommiers, typ. 

TEBDIGh Rigoletto, opera w trzech >P. Brodard, 1879, w 16ce małej, str. 
dctach, muzyka Lwów, drak. J, J 191 i 1 ni. 60 centimów. & Przewodnik bibliograficzny. —nMWp 8 **— Celem ustalenia nakładu na przyszłe półrocze uprasza redakcya „Prze- 
wodnika bibliograficznego" wszystkich P. T. pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przed- 
płatę tylko do czerwca r b., o wczesne odnowienie prenumeraty. 

* 

JJZ W lljJN 1 A organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, 

wychodzi dnia 20 każdego miesiąca. 

Komitet redakcyjny składają panowie: Edward Heppe, nadinży- 
nier kolei Karola Ludwika ; Józef Jagermann, profesor c. k. Szkoły po- 
litechnicznój ; Władysław Słoniński, inspektor kolei czerniowiecktój ; Pa- 
weł Stwiertnia, inżynier-elew kolei Karola Ludwika ; Julian Zachariewicz, 
prof. c. k. Szkoły politechnicznej ; i dr. Władysław Zajączkowski, rektor 
c. k. Szkoły politechnicznej. Odpowiedzialny redaktor : Ludwik Radwań- 
ski, autoryzowany inżynier cywilny. 

MP* Prenumerata z przesyłka pocztową w Austryi wynosi: rocznie 6 złr. 
w. a., półrocznie 3 złr. w. a. Redakcya i adnńnistracya znajduje się przy ulicy 
w atowej Ju. 4. 

Z dniem 6 maja r. 1879 rozpoczęło wydawnictwo Gwiazdki Cieszyńskiej 
rocznik 32gi. * 

GWIAZDKA CIESZYŃSKA pismo ludowe, wychodzi 

w Cieszynie na Szląsku austryackim, tygodniowo (co sobotę) arkusz 
z dodatkami. 

Zawiera : artykuły i wiadomości polityczne, powieści historyczno - narodowe, 
rozprawy pouczające, historyczne, przyrodoznawcze, gospodarskie, rozmaitości, do- 
niesieni a pi śmiennicze, nowiny miejscowe, ceny targowe, ogłoszenia i t. d. 

&ĘT Przedpłata wynosi z przesyłką pocztową: całorocznie 4 złr. 60 cni, 
półrocznie 2 złr. 30 cnt., ćwierćrocznie 1 złr. 15 cnt. * 

Redaktorem i wydawcą jest P. Stalmach. 

KSIĘGARNIA KATOLICKA 

dra WŁADYSŁAWA MIŁKOWSKIEGO w Krakowie 

otrzymała i poleca: 

BONTZEK N. ks. Stary kościół Miechowski, obrazek obyczajów wiejskich w na- 
rzeczu górnoszląskićm. Bytom, 1879, str. 200, w 8ce. 60 cnt. 

LEŚNIAK Fr. ks. Moralna czyli nauka obyczajności chrześciańskiej dla młodzieży. 
Tarnów, 1879, str. HI i 203. 1 złr. 

PIOTROWSKI J. ks. Uwagi o boskiem powołaniu człowieka do' stanu, stan obie- 
rającym potrzebne, w stanie będącym użyteczne, z autorów łacińskich wy- 
jęte. Kraków, 1879, str. 41, w *32ce. 10 cnt. 

O.ysŁy, dochód przeznaczany na ngiękseeni* kościoła ,w= lyiepołomicact), fundowanego pxMs 
Kazimierza Wielkiego pod wezwaniem „Dziesięciu tysięcy męczenników". * Kraków, i ctfefwca i&1$. (A POSTĘP ROLNICZY organ centralnego Towarzystwa gospo- 
darczego dla Górnego Szląska, wychodzi co czwartek w Bytomiu (Beu- 
then O. — S.) pod redakcyą Stanisława Przyniczyńskiego. 

Ę0f- Przedpłata kwartalna wynosi na pocztach J markę w państwie 
pruskićm, w Austryi 60 cnt., w Królestwie polskićm 60 kop. 

Skład główny na Królestwo polskie u p. J. J. Okońskiego w Warszawie 
(Księgarnia krajowa i zagraniczna). 

Za ogłoszenia płaci się od wiersza petytowego lub od zajętego takiegoż 
miejsca 20 fen. 

Listy adresować należy: Redakcyą lub expedycya „Postępu rolniczego* 
w Bytomiu (Beuthen 0. — S.). 

Od r. 1870 począwszy wychodzi we Lwowie pod redakcyą dra Ignacego 
Czemeryńskiego : 

PR A W JN1K. pismo tygodniowe, poświęcone teoryi i praktyce pra- 
wa i administracji. 

MF* Okólnikami c. k. Prezydyów obu sądów wyższych, a to Lwowskiego 
z dnia ~33~ stycznia 1874 r. 1. 942 pr., i Krakowskiego z dnia 8 marca 1874 1. 481 pr., 
„Prawnik" wszystkim władzom sądowym w kraju został zaleconym, z wezwaniem 
do jak najsilniejszego poparcia tego wydawnictwa (Nr. 6 str. 52 i Nr. 12 str. 108 
„Prawnika" 1874 r.). 

Prenumerata wynosi : całorocznie 6 złr., półrocznie 3 złr., kwartalnie 1 złr. 50 cnt. 

PRZYRODA 1 PRZEMYSŁ tygodnik popularno - nau- 

kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prze- 
syłką 8 rubli, w Galicyi 12 złr., w W. ks. Poznańskiem 24 marek. 

Treść nrów 43—46 z d. 23 kwietnia — 14 maja 1879: Materya i ruch, przez 
Clerka MaxweUa, przekład S. Dicksteina (43 - 46) ; Soda i stal w r. 1878 (43) ; .Fa- 
bryki towarzystwa Liebiga (43); Przyczynek do dynamiki chemicznej (43); Oświe- 
tlenie elektryczne czytelni w Muzeum brytańskióm (43) ; Na Maderze, przez E. Swie- 
źawskiego (43—46) ; Saliny w Cheshire (43) ; Ciecze zawarte w jamkach mikrosko- 
pijnych topazu (43) ; Nowe badania nad planeta najbliższą słońca, przez Stanisława 
Kramsztyka (44); Kolumb i jego pojęcia o świecie, przez dra Teodora Schotta 
(44 — 46); Jaskinia lodowa w Decorah (44); Venezuela (45); Przyszłość człowieka, 
skreślił Antoni Skórkowski z Medowatój (46); Wiek rzeczywisty Sekwoi kalifor- 
nijskich (46); Nowy środek ochronny (46); Kronika. 

bZJKOijA tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 
Cena roczna: w państwie austryackióm 4 złr,, dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 17-20 z dnia 26 kwietnia - 17 maja 1879: Ks. F. Dupanloup," 
biskup orleański, przez Z. Sawczyńskiego (17—20); nauce historyi w szkole lu- 
dowej, napisał Romuald Starzecki (17—18) ; Lekcye do odpowiednich ustępów w Hlciej 
kshjżce do czytania, przez Hel. Łempick§ (17—18) ; Szkoły w Japonii, przez Józefa' 
Chmielewskiego (19); Polska Zygmuntowska, przez L. Tatomira (19—20); Stan 
szkół ludowych w Galicyi w r. 1877/8 (20); Wiadomości potoczne; Inseraty. 

IJJ^OJllA. rmcbiwo mu aaóaBU h HayKH, buxo4^t'b b% Kojomhh 4ea pa3M 

h» Mtcnuii KOW^oro p. 8 m 24. — U*Ha npe4njaTu: na póict 3 3p., hu nóet 
poKy 1 3j). 60 np. OTBtMaTejbHuH pe4aKTopx Il3H4opx TpeMÓHUKiil, M34a- 
Teab Mm\uij;11 Btjioyci. * 94 Przewodnik biMiograficttfity. I i" •' ij ' - ■ • • •, ■ ~ ,.,.---. r t -| .- Niektóre nowsze dzieła do nabycia 

w księgarni 6. Gebethnera i Spółki 

w Krakowie: 

ANTONI J. dr. Gawędy z przeszłości, 2 tomy. 5 złr. 40 cnt. 

BARĄCZ Sadok ks. Pamiętnik szlachetnego Ledochowskich domu. 1 złr. 20 cnt. 

BEŁCIKOWSKI Adam. Lucyan Siemieński. 80 cnt. 

Biblioteczka lndowa: 

GLOGER Zygmunt. Baśnie i powieści ze źródeł etnograficznych i własnych 
notat zebrane. 30 cnt. 

Żywot Najświętszej Panny Maryi, z różnych autorów dla ludu miejskiego i 
wiejskiego zebrany przez niegodnego sługę Maryi. 15 cnt., kartono- 
wane 25 cnt. 

DE LAVEAUX Ludwik hr. Pamiętniki, wydał z rękopisu L. D. L. 3 złr. 

DZIEDUSZYCKI Izydor. Polityka brandenburska w latach 1655-1657. 1 złr. 

HUBNER baron. Syxtus V, według korespondencyj dyplomatycznych niewyda- 
nych, znajdujących się w archiwach : Watykanu, Simancas, Wenecyi, Paryża, 
Wiednia i Florencyi, pizekład St. Strój nowskiego, 2 tomy. 5 złr. 

JAROCHOWSKI Kazimierz. Oblężenie miasta Poznania przez Patkula, epizod kam- 
panii roku 1704. 90 cnt. 

KANTECKI Klemens. Dwaj Krzemieńczanie, wizerunki literackie: I. Alojzy Fe- 
liński, II. Józef Korzeniowski, 2 tomy. 3 złr. 60 cnt. 

ŁUSZCZKIEWICZ Wł. Bartolomeo Berecci, architekt kaplicy Zygmuntowskiej, 
i 1537, oraz kilka wiadomości w przydatku do świeżej publikacyi p. t. Al- 
bum ozdób z kaplicy Zygmuntowskiej. 60 cnt. 

MANTEUFFEL Gustaw. Inflanty polskie, poprzedzone ogólnym rzutem oka na 
siedmio wiekową, przeszłość całych Inflant, z przedmowę J. I. Kraszewskiego. 
18 złr. 

Odpowiedź jednemu ze Srzeniawczyków na recenzy§ rozprawy „O herbie Krzy- 
waśny pospolicie Drużyna i Srzeniawa zwanym", w Nrze 194 „Czasu" z r. 
1878 umieszczoną. 15 cnt. 

OSSOLIŃSKI Zbigniew. Pamiętnik Zbigniewa Ossolińskiego, wojewody sando- 
mierskiego, t 1623, z polecenia Zakładu nar. im. Ossolińskich wydał dr. Woj- 
ciech Kętrzyński. 90 cnt. 

Rocznik Towarzystwa historyczno-literackiego w Paryżu, 1873—1878, 2 tomy. 
14 złr. 40 cnt. 

Roczniki Towarzystwa naukowego w Toruniu. 90 cnt. 

Treść ob. w „Przewodniku bibliograficznym" r. 1878, str. 56. 

ROSTAFIŃSKI J. dr. Wykład publiczny o prawie Malthusa w przyrodzie, miany 
w Warszawie w dniu 27 marca 1879 r. na korzyść Towarzystwa osad rol- 
nych. 50 cnt. 

ŚCIB0R0WSKI Wł. Krzeszowice jako zakład lekarsko-zdrojowy wód siarczanych. 
50 cnt. 

SPENCER Herbert. O wychowaniu moralne" ni, umysłowćm i fizycznćm, przełożył 
Michał Siemiradzki. 2 złr. 

Śpiewnik polski, zawierający piosnki patryotyczne, religijne, obyczajowe i mi- 
łosne, zeszyt po 20 cnt, na pap. wel. ,30 cnt. Dotąd wyszło 8 zeszytów. 

STRUTYŃSKI Juliusz hr. Pan Jeremiasz, pamiętnik, napisał Berlicz Sas. 1 złr. 
50 cnt. 

Wspomnienia z r. 1848 i 1849, przez autora „Obrazów z życia kilku ostatnich 
pokoleń w Polsce". 3 złr. 60 cnt. Kraków, 1 czerwca 1879. 98 **— ** 'n > o u i r Wyszedł z drułru i jest do nabycia 

w Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego : 

Ósmy tomik Biblioteki dla nauczycieli szkół ludowych 

pod tytułem: 

Gimnastyka w szkołach ludo wy oh, 

Instrukoya dla nauczycieli, 

ułożona przez Edw. Madejskiego, 

magistra nauk lekarskich, dyrektora zakładu gimnastyczno-ortopedycznego, nauczyciela gimnastyki w c. k. 
seminaryach nauczycielskich lwowskich, członka komisy i examinacyjnej dla nauczycieli gimnastyki i t. d. 

Z 8 tablicami litografa wanemi, Lwów, 1879, nakładem Towarzystwa pedagogicznego. 

Cena exemplarza: 60 centów. 

Do dziełka tego napisał przedmowę prezes Towarzystwa pedagogicznego, 
którą dla zapoznania czytelników z znaczeniem tego dziełka dosłownie się umieszcza: 

„Gimnastyka, jako przedmiot w planie szkół ludowych przepisany, jest u nas 
rzeczą nową, zaliczyła ją bowiem w poczet przedmiotów szkół tych dopiero powszechna 
ustawa szkolna z dnia 14 maja 1869, a wydane rozporządzeniem Wys. c. k. Mini- 
steryum wyznań i oświecenia z dnia 18 maja 1874, następnie przez Wys. Radę szk. 
kraj. ogłoszone, plany nauk, do szkół ludowych ją zaprowadziły. 

„Nie idzie jednak zatem, żeby w kraju naszym nie było przeświadczenia o zba- 
wiennym gimnastyki wpływie na fizyczny i umysłowy uczącej się młodzieży rozwój. 
Już bowiem od lat 40 istnieją w kraju prywatne zakłady gimnastyczne, w których 
i młodzież szkolna pobierała i pobiera naukę, zatem i niejeden z dzisiejszych nau- 
czycieli ludowych z nauki tej korzystał. Wreszcie i o tern wspomnieć nie zawadzi, 
że rozpowszechniające się po miastach naszych straże pożarne, przyczyniają się 
także do rozpowszechnienia przeświadczenia o ważności ćwiczeń gimnastycznych. 

„Atoli wykształcenie gimnastyczne, jakie posiada część nauczycielstwa ludo- 
wego — dawniejsi bowiem nauczyciele nie mieli sposobności obznajomić się z gi- 
mnastyką — nie zupełnie odpowiada potrzebom szkoły ludowej; w nici bowiem 
chodzi o postępowanie metodyczne, zastosowane do stopnia rozwoju fizycznego 
dzieci, nauczyciele zaś, obznajomieni jako tako z ćwiczeniami gimnastycznemi w cza- 
sie uczęszczania czy to do tak zwanych preparand czy do szkół średnich, wykonywali 
je niegdyś jako ówcześni uczniowie, ćwiczyli więc siły własne, bez wskazówek, jak 
ćwiczenia te zastosowywać należy na różnych wieku dziecięcego stopniach. To też 
ćwiczenia gimnastyczne bez metodycznego postępowania zamiast pomóc, zaszkodzić 
mogą. Z metodyką gimnastyczną dopiero seminarya nauczycielskie obznajamiają 
swych kandydatów. 

„Okazała się więc niezbędna potrzeba Instrukcyi metodycznej wobec dzisiejszo] 
organizacyi szkoły ludowej, a na wezwanie Zarządu głównego Tow. pedagog, podjął 
się jej napisania p. Edward Madejski, lekarz z zawodu i od r. 1872 nauczyciel gimnastyki 
w ip tej szych seminaryach nauczycielskich. W kilkuarkuszowej książeczce wyłożył on 
podług planu, szkole ludowej przepisanego, naukę w szeregu po sobie idących ćwiczeń^ 
tablicami ^ objaśnionych, podając przez to i nauczycielom, którzy się gimnastyki 
nie uczyli, łatwe do zrozumienia wskazówki, jak zadaniu szkoły w tym kierunku 
mogą uczynić zadość. 

„Książka jawi się w porze roku, ułatwiającej odbywania ćwiczeń gimnasty- 
cznych pod gołem niebem; tćm skwapliwiej więc powinnni nauczyciele korzystać 
z niej na rzecz nauki tak ważnej, bo tyczącej się zdrowia ciała, a z niem i zdrowia 
duszy dziatwy szkolnej. Gimnastyka bowiem nietylko wszechstronnie kształci ciało, 
nadając mu zgrabność i zwinność, lecz zarazem wyrabia rzeżwość i przytomność 
umysłu, a z nią i uwagę zaostrza; budzi w uczniu zaufanie do sił własnych, roz- 
wija odwagę i dzielność woli, a w ćwiczeniach gromadnie wykonywanych uczy 
karności, poskramiania siebie samego, stosowania się do całości, aby wykonać cel 
wspólnemi siłami; uczy więc i cnoty, w życiu społecznym niepoślednej. 

„Mam nadzieję, że podręcznik ten, wchodzący w skład Biblioteki pedagogi- 
czno), staraniem głównego Zarządu Tow. pedagogicznzgo wydawanej dla nauczy- 
cieli, dobre sprawie odda usługi, a nie godzi się zapominać, że hasłem' no wozy tnej 
szkoły jest: „Zdrowa dusza w zdrowem ciele". 

„Pisałem we Lwowie dnia 28 kwietnia 1879. Zygmunt Sawczymki, 96 Proe^rodnik bMioz&Jiiimy. 

TV »k ładem 

księgaroi Gebethnera i Wolffa 

w Warszawie 

wyszły z druku i są do nabycia we wszystkich księgarniach następu- 
jące dzieła: 

Skrypt Fleminga, 

powieść historyczna z czasów Augusta ligo, w 2ch tomach, 

przez J. I. Kraszewskiego. 

1 rs. 60 kop. W starym piecu, 

s t u d y u m psychograficzne, 

przez J. Z. Kraszewskiego. 

1 rs. 20 kop. Taż księgarnia otrzymała na skład główny: 

W imię dziejowój prawdy, 

rzecz o zadaniu historyi i dzisiejszem jej stanowisku, 

z powodu głosów dziennikarskich o swojój książce „Dzieje Polski w zarysie" skreślił MjcŁal Bobrzyński, 

25 kop. ARTUR GROTTGER, 

szBc Mi 
przez 
Klemensa Kanteckiego. 

1 rs. 50 kop. Celem ustalenia nakładu na przyszłe półrocze uprasza redakcya „Prze- 
wodnika bibliograficznego" wszystkich P. T pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przed. 
pła?ę tytko do czerwca r b., o wczesne odnowienie prenumeraty. 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Włsłocki. 

f , . 2 dnikurni Uniwersytetu Jagiellońskiego j>od zarządem. Ignacego Stęicla. PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako łśź czytających i kupujących książki. Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości %— V/ % arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 złr. 24 cnt; % rocznie 50 
cni, z przesyłką 62 cnt.; l / Ą rocznie 28 cnt, z przesyłką 34 cnt; miesięcznie 
10 cnt, z przesyłką 12 cnt — Opłata od Ogłoszeń za każdą l / 19 część strony 
50 cnt., za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalej do 20 kaidego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 


II. INTOWE KSIĄŻKI. 7 |Sf I 

Kraków, 1 lipca 187tt. ~^ 

Akty izdawajemyje wilenskoju archie- \ przez dra A. Prochaskę (dok., str. 465- 
logiczieskoju Komissieju, X tom: Akty ^6); Kasia i Marynka, z papierów pozo- 
% i J • * * • i- ł "i stałych po Gabryelh (c. d., str. 487—608); 

wilenskago magratrata i magdieburgn. obyczaje ekonomiczne we Francyi, przez 
Wilna, tip. A. G. Syrkina, 1879, w 4ce,Sdra K. Waliszewskiego (str. 509-542): 
str. 672. 2 rabie. ?Z zagranicy (str. 643—567); Rozbiory i 

AITH Alojzy dr. Wycieczka do doli- 5 sprawozdania : 1. Al. Pr^zdzieckiego Ja- 
«„ nu T i * £•*• i* ł0fyo <giellonki, tom V wyd. dr. J. Szujski, przez 

ny Chochołowskiej w lipcu r. 1878 | e odora Wierzbowskiego, 2. J. Woje- 
(Odbitka z IV tomu Pamiętnika Towa- wódzkiego St. Staszyc, przez 8. R. (str. 
rzystwa tatrzańskiego). Kraków, druk. > 568—590) ; Kronika miesięczna. 
WŁ L. Anczyca i Sp., 1879, w 4ce, j BAST082EWI0Z Julian. Dzieła, tom V: 
str. 12. <Historya pierwotna Polski, wydanie 

ANGEL. Bćbó ou le Nain du roi Sta- \ pierwsze z rękopisu, tom III. Kraków, 
nislas, comódie historique en un acte>nakł. K. Bartoszewicza, druk. F. K. 
m£16e de couplets, avec une notice i Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), War- 
(Thóatre du gymnase des enfants a < szawa, Gebethner i Wolff, 1879, w 8ce, 
Paris). Paris, lib. Fouraut et fils, im- s str. 450. 3 złr. 50 cnt. 
prim.Blot, 1879, w 18ce, str. 87. BELOT Adolf. Artykuł 47, powieść. 

Artykułów, Kilka wstępnych, Warty Warszawa, nakł. i druk. J. Kaufmana, 
zr. 1878 i 1879, oraz mowa hr. Edw.^ 1379^ w 1^ str. 398. 1 rubel. 
Raczyńskiego na korouacyi w Królew- < Bftii teka najcelniejszych utworów li- 
ca w r. 1840. Poznań, w komisie i teratury europejskiej, pod kierunkiem 
czcionkami W. 8imona, 1879, w 8ce, j redakcyi Kłosów, zeszyt majowy 1879. 
str. 44. 75 fenig. > Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 

Ateneum pismo naukowe i literackie, w 8ce, str. 241—304, 33—97 i 32. 
pod redakcyą J. Trejdosiewicza, zeszyt? Treść: Dzieła Ign. Krasickiego, tom V. 
czerwcowy r. 1879. Warszawa, wydaw-śark. 16-19; Wybór pism P. Heysego, 
ca W. Spasowicz, druk. K. Kowalew- L ^fitt * rk - 3 " 7 ? ms * ^ literatury 

T2i ^- 8ce ^ft"* 8łr - 40 f- 608 - khwlzie Piotra Chmielowskiego i idwarda 
a J"1$A. L, 2Jy. . CI ? 8ki ę) P 1 ? 62 Prawdj (str. Grabowskiego, ark: 1 i 2. 

S^ 5 • liS? de lł V ffl^^ "~ teatrów amator8kicb > tom L 
terackieTprMzXianl AdbHa Święcickie- Lwów, P. H. Richter, druk. Gazety 
go (str. 430—464); Przed Grunwaldem, J narodowej, 1879, w 8ce, str. 27, 16, 08 Przewodnik bibliograficzny. >«» m • . -. 18, 37 ii ni., 17 i 1 ni., 19 i 1 ni., 63$Civil-Pensionsvor8chriften. Wien, Hanz, 
i 1 ni., 18 i 1 ni, 40 i 1 ni., 24 i 1 ni. 1879, w 8ce, str. 112. 80 cnt. 

3 złr. 50 cnt. BODYŃSKI M. i MICHAŁOWSKI J. Ma- 

Treść: i Nowożeńcy, komedyjka w dwóch > pa statystyczna Galicyi i Bukowiny, 

w^TetySSe^. I h^^ •*«« ogólne polityczno- 

prys, komedya w jednym akcie Alfreda administracyjne, komunikacyjne, rol- 
de Musset; 4. Przezorna mama, komedya \ nicze, a poszczególnie przemysł kra- 
w trzech aktach J. Blizińskiego ; 5. Na Mowy, na podstawie najnowszych po- 
wędke, komedya w 1 akcie ; 6. Spudło- szukiwan j dokumentów urzędowych 
wali, komedya w 1 akcie K. Zalewskie- S «orro i« xr V t> 

go; 7. Pan Damazy, komedya w czterech w r - 1878 opracowali Maxymiliaa Bo- 
aktach przez Blizińskiego; 8. Za rzutka < dyński, sekretarz lwowskiej Izby han- 
balowa, komedia w jednym akcie pp. De- i dlowej i przemy słowćj, i Jarosław Mi- 
lacour i Paul Roger; 9 Podróż pana Pe- Ubałowski, inżynier. Wien, Druck von 
nchon, komedya w czterech aktach pp. S„ T /■To™\ * i • n • * 

LabicheiM. El Martin; 10. Panna Pivert, Fr - J*»P«V (1879), fol. wielkie, 1: 
komedya w trzech aktach z francuskiego, 1 288*000, 10 arkuszy kolor, 
przez Achilesa EyrauoT. BOGUSŁAWSKI A. von Maj. Das Le- 

— warszawska, pismo poświęcone \ ben des Generals Dumouriez, II Band. 
naukom, sztukom i przemysłowi, pod l Berlin, F. Luckhardt, 1879, w 8ce, 
redakcyą K. Wł. Wójcickiego, zeszyte str. VIII, 312 i 2 litogr. karty. 7 marek, 
czerwcowy r. 1879. Warszawa, Gebeth-< BOBKOWSKI Jerzy hr. Dunin. Oświata 
ner i Wolff, nakł. i druk. J. Bergera, s ludu wobec prądów współczesnych, 
w 8ce, str. 327 — 490. >Lwów, nakł. autora (K.Łukaszewicz), 

Treść: Stosunek Władysława Jagiełły I związkowa druk., 1879, w 8 ce, str. 13. 
do Husytów czeskich, przez Juliana Su- s -- awtłstaptipti p» a«* a* « M f 
towicza (str. 327-340); Cnota i wy- BBAOTSTAETEB Pr. Attg. dr. prot 
stępek, rzecz o rozwoju dziejowym wy- Chronologische Uebersicht der Geschi- 
obrażeń o cnocie, przez W. hr. Dzie-?chte Danzigs, II (Schluss-) Heft. Dan- 
duszyckiego (c. d., str. 341— 363); Antoni z i gj Bertling, 1879, w 8ce, str. VIII 

°v? 8 rn^£V ? rae ^ Sew ^ ^yn |Qr l ^ n?° W " U 49-114. 75 fenig. 

skich Duchinską (str. 364—390); Obrazy < T , jt a j t n • 

z zamierzchłych dziejów, przez Zygmunta — Land und Leute des Landkrei- 
Glogera (dok., str. 390-400); Syn MarOses Danzig, eine topographisch- histo- 
grafa, przez Br. Grabowskiego (dok., str. i r i 8C h- statistische Schilderung, im Auf- 
^i^ 15 ^ Kirch ^P^śni historyczne t der K reisstfinde verfasst, I Lie- 

z 1605 r., przez K. Wł. Wójcickiego (str. <« ° ~ . ~ ... * ™ o 
416-429); Muzeum Kopernika w Rzymie ferung. Danzig, Bertling, 1879, w 8ce, 

(str. 429-434); Z podróży i przechadzek > str. 32. 50 fenig. 

po południowo zachodnio j Norwegii, z luz- > CEGIELSKI H. dr. Nauka poezyi za- 

iSEr ??£**£ 8p £ ał Stanis , ław * e }™Al tT ' wićrająca teoryą poezyi i jej rodzajów, 
435—448); Kromka poznańska (str. 449— < J ^ Ł • * • i • • Z 

461); Przegląd piśmiennictwa: 1. Archi- oraa znaczny zbiór nąj celniej szych 
wum do dziejów literatury i oświaty w Pol- ) zbiorów poezyi polskiej do teoryi za- 

sce, przez K. Wł. W., 2. Rozprawy Wydz. > stosowany, przez uzupełnił prof. 

filolog. Akad. umiej., przez f Jezierskie- dr W} Nehring wyd. 5 pomnożone. 

go, 3. KI. Dzieduszyckiego Jan Herburt, <„ . , , T °l x* . , . 

przez R., 4. Bajrona Don Żuan, przez f! ! Poznań, nakł. J. K. Zupanskiego, czcion- 

Jez. (str. 461-479); Wiadomości bieżące; \ kami H. Scbmadickiego, 1Q79, w 8ce, 
Nekrologia; Sprostowanie. § £str. CXXXII, 795 i 1 nl. 6 marek. 

BIEENACKI Mikołaj (M. EODOÓ). Piosn- \ CHĘCIŃSKI Jan. Malowanki, dziesięć 
ki i satyry. Warszawa, Gebethner i kolorowanych tablic, opisane rymem dla 
Wolff, druk. J. Ungra, 1879, w 8ce drobnej dziatwy, wyd. trzecie. Warsza- 
małej, str. 241 i III. 1 rubel. wa , nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. 

BŁOŃSKI Jufitln dr. Systematische Zu- s Orgelbranda synów, 1879, w 4ce, str. 
sammenstellung der ćteterreichischen $ 32 i 10 tablic litogr. 1 rubel. Kraków, 1 lipo* 1879. 93 0ZSŁHE0KI Jan ks. Posłanie do wy- * bad). Warszawa, nakł. i druk. J. Nos* 
borców. Kraków, nakł. autora, druk. > kowskiego, 1879, w 16ce małśj, str. 
Czasu, 1879, w 8ce, str. 24. 50 ent. 100, III i 1 rycina. 50 kop. 

CHEEBULIEZ Viotor. L'aventure de Cotó <j w i e 8 ł wie. Poznań, nakł. 
Ladislas Bolski, 5e śdition. Paris, lib. U czcionkami H. Schmaedickiego, 1879, 
Hachetteet Cie, Couiommiers, imp. Bro-j w g ce ma |gj fi tr. 28. 
dard, 1879, w 18ce, str. 375. 3 franki 5 Broszura treści polityczno); redakcya 
50 centim. i „Przewodnika" otrzymała exemplarz z do- 

CEODŹEO Vitold de. Mśmoire d'un eon- datkiem, że broszura nie istnieje w handlu 
fribnable dupo en ' Fan de disgraee kfllcgarskuiL 

1877, par Ko-ou-ha-oud (V. deChodżko). D™AS Alezander (ojciec). Wybór po- 
Clermont-Ferraud, imp. et lib. TJiibaud, wieści < przekład z francuskiego, tom II: 
1879 w 18ce str 177 i Hrabia de Montechrysto. Warszawa, 

CEOIŃSEZ T. Syn burmistrza, obra >akU d™fc J. Kaufmana, 1879,wl6ce, 

zek z niedawnej przeszłości. Lwów, \ " Ł a ' , 

nakł. i druk. Gazety narodowej, 1879 C"*WR^ naukowy, poświęcony 

w I6ce, str. 165. 80 cnt. archeologu, history. , lingwistyce, pod 

' ,, . , . . , redakcya Teodora Ziemięckiego, Ner. 

OmULL Jerzy (poseł na sejms«l v u z ^ j ^^ 1879 . k^ 
sh). Szanowni ziomkowie! (Odezwa? , . w . T ._.._„„ • «„ „ „ ' 
z dnia 20- oerwea 1879 r.). Cieszyn, J^J^j^ " C 7 ™ Sp " **' 
drak. K. Prochaski, w 4ce, 1 karta. 8 T reśC! Te0 rya wpływów kultury feni- 

COPHISNl<nJS Nicolaiu. Ueber die C kiej ( e . d., .str. 226-242) ; Historya i sy- 
Kreisbewegungen der WeltkSrper, liber- < stemat języków fenicldch Renana, przez L 
wtot nnd mit Anmerkungen von Dr. Radlińskiego (c. d., str. 243—245) ; Wia- 
C. L Menzzer, durcbgesehen und mit domości; Bibliografia 
»i™ . w >x . t\ »* •* n i ( — Toż, Ner 12 z dnia 15 czerwca 
mem Vorwort zon Dr. Montz Cantor, > 249-272. 

heransgegeben von dem Coppernicus- TtMi TeQ ^ & ^ ów kul feni . 
Verem flir Wissenschaft und Kunst zu cki6 ; (c . dł> str . 249-266) ; Denar kaliski 
Thorn. Tborn, E. Lambeck, 1879, S Kazimierza W., przez Seweryna Tymie- 
w 8ce, str. XXII, 363 i 66, z rycina- nieckiego (str. 266-268); Historya i sys- 
mi w tPTM« 1 2 marek temat języków semickich Renana, I. Ra- 

mi w texcie. l ^ mareK. ^ dlińskiego (c. d., str. 268-270): Posiedzenia 

CZAJKOWSKI Mich. Termolama, pnpo- Akademij i Towarzystw naukowych ; Wia- 
vetka, 8 poljskog preveo Mita Rakić. s domości. 

Belgrad, W. Waloźić, 1S79, w 32ce, DZIALTOSKA Nelly mile. Memoires 
str. 63. 10 cnt. I &' un damnó. Gen£ve, impr. Ch. Pfef- 

CZEBNY Franciszek dr. prof. O wy- fer, 1879, w 8ce, str. 15. 30 cnt. 
tworzeniu się gór (Odbitka z 1H tomu DZIEWULSKI Eugeniusz. Rybie jezioro 
Pamiętnika Towarzystwa tatrzańskie- > w Tatrach polskich (Odbitka z IV to- 
go). Kraków, druk. Wł. L. Anczycaimu Pamiętnika Towarzystwa tatrzań- 
i Sp., 1879, w 4ce, str. 16. skiego). Kraków, druk. Wł. L. An- 

DĘBICKI Ludwik. Alexander Wielopól - czyca i Sp., 1879, w 4ce, str. 9. 
ski, tom IV (Odbitka z Czasu). Kra- Ołos synów ojczyzny. Kraków, nakł. 
ków, druk. Czasu, 1879, w 16ce, str. 47. i druk. W. Korneckiego, 1879, w 8ce, 

DOBIESZEWSKI Zygmunt dr. med. Karls- str. 30. 2 złp. 
bad, jego lecznicze znaczenie, jak się! O0LI0H0WSKI Norbert ks. Żywot bło- 
w nim zachować i jak się urządzić l gosławionćj Małgorzaty Maryi Alaco- 
należy (Opis zdrojowisk obejmujący j que, praktycznemi uwagami przepla- 
celniejsze źródła mineralne Europy: < tany, modlitwy na jój cześć oraz na- 
Źródła mineralne czeskie, tom IL Karls- j bożeóstwo czerwcowe wraz z nowen- lOfl Przewodnik bibliograficzny. iJk4^Ap4UMMfti^^fc4a^MU ną i mszą na cześć serca Pana Jezusa. $ autora, druk. Wł. U Ąnczyca i Sp., 
Lwów, nakł. autora, druk. ludowa ,| 1879, w 8ee, str. 1 ni, 167 i VEL 
1879, w 16ce małej, str. 72. 15 cnt. Jahrbuch des ungarischen Karpathen- 
GBABOWSKI Józef. Pieśni kościoła Vereines, VI Jabrgang, 1879. Kes- 
rzymsko-katolickiego, tom I i II (nuty \ mark, Selbstverlag, Druck der Iglóer 
z textem). Warszawa, lit. Mękarskiego, Gesellschafts - Buchdruckerei, 1879, 
1879, w 4ce podłużnej, str. 108 l w 8ce, str. 4 ni., 492, 1 ni. i 2 ryeiny. 
i 109—240. 3 + 4 ruble. Na str. 1—16 i 17-35: A. Magas Ta- 

GEOTTOEB Artur. Lituania, test obja- * ra geologia! vazlata, Geologische Skizze 

«*-*. «iui, , j c der jj | ien T^tra, von Jak. Matyasovsaky; 

śmajacy (po polsku, po francusku i po str 231 _-237 i 238-244; Kiralyi tourista 

niemiecku). Kraków, nakł. Towarzy- a Tatraban, Ein kOniglicher Tourist in 

stwa przyjaciół sztuk pięknych, druk. der Tatra, von Majlath Bola; str. 245- 

Czasu, 1879, folio wielkie, str. 7 textu Tf 64 i 265- 287: Adalókok a Szepesi -Ta- 
. ,» /. , />• nr j . .. • I tra alhavasi es havasi viranyanak lsmere- 

l b fotografij. W ozdobnej oprawie tóhez> Kleine Beitrage zur Kenntnis der 

12 złr. < subalpinen und alpinen Flora der Zipser 

ROUI P. Pamiętniki komedyanta, «j^ von %* Jj^-f 1; *£»£ 

przekład z węgierskiego (przez fctani- j Bergbau in der Tatra, von Weber Sama; ** tt*H.u Einicrp UfoprflranfifG obór di a T&£t& 
HANDTKE F. Kartę von Schlesien, von Viktor Lorenz 

^ 8 n«r„ ial K Ka ł rte - 1 VOm rT Ri08eng H birge PIEŃSKI Henryk dr. „Carthagiuem 

und Htttten- Kartę der Umgegend nm egge delendam". Lwów, nakł. autora, 

Beuthen Ausgabe 1879 Berlin, Bar- dfuk Gazety narodow6j 187 9, w 8ce> 
thol et Co., 1879, wielkie litogr. i kolor. l air 17 9 t „„* • 

fol. podłużne, 1: 1000-000. 75 fenig. ' _„,. a . .. 

EANHEWICZ Włodriaien. Wycieczka «™ = d *«*- Bibliografa dzieł, 

na Czarnohorę (Odbitka z IV tomu rozpraw i artyknłów czeskich, dotyczą- 

Pamiętnika Towarzystwa tatrzańskiego).! T**!!"* 7 P otek, °M° koń * a r - >*" 

Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i S^K * 1 *?, » tom ™ Y U .. Ro2p . r, ?T Wy ' 
1879 w 4ce str 10 > działu filolog. Akademii umiej.)- Kra- 

Eeźenmeister, Der ueue polnisehe, eiu k * w ' J r uk " Uniw Jag '' 18W ' w 8ce > 
beredter Dolmetscher fur Alle, welcheJ 8tr- 42, _, , „ . Ł , 

in kurzer Zeit ohne Lehrer polniscb J JMOni J«. Ckronograf Vrckobfe- 
sprechen, lesen und schreiben wollen, ""** 8e "Ustata vzhled«n k obsa- 
dritte verb. Auflage. Breslau, J. U. Kern ^. 6mn , v , ° em , $**** , ™*«™*f 

(Max MUller), 1879, w 16ce, str. 192. ^ T ^. ( ,^ °Si **. W 
1 marka 50 fenis > zasedacieh kralovske ceske Spokcnosh 

HOSZOWSKI Justyn. Egon, dramat J|" k )- ^ n * kl * 8p0, 1 ^ 8łi "^ 
w pięciu aktach. Lwów, nakł. autora, tlske " ' dra E ' ^^^ 1879 > w 8ce > 

druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, l « . i, . ~ .,. , . . ^ . „. » 
ioTn o tl . °. irj • « i ? Wyjątki z Kromki świata Marcina Biei- 

1879, w 8ce małśj, str. 154 i lnl. > s kiego, tłómaczonój r. 1650 na jeżyk serb- 

Czysty dochód przeznaczony na oświa- Q ^\ w mieście Vrchobrzeznicy przez mnicha 
tę ludową. } hercegowiśskiego, Gabryela ze Stefiuija 

J. J. A. a nad Sann. Nasz narodowy Polja. 
zakon, czyli wskazówki dla synów i<j JC^DAN. Ze wspomnień Marymon- 

cór polskiój ziemi, I (poświęcony ps^ Ukich, opowiedział Warszawa, Qe- 

mięci Zygmunta Krasińskiego przez j bethner i Wolff, druk. }. Ungra, 1879, 
A. J, J. z nad Sann). Kraków, nakł. |w8eemałśj, str* InŁ, 120 i U. 60. kop. Kraków, 1 lipca 1879. 101 Ł A. Do Najpraewielebniejszego JW. 5 jshrigen Jubilfiums. Tborn, B. Lambeek, 
księdza Albina Sas Dunajewskiego, bi- j'i 879, w 8ce, str. 122. 2 marki, 
skopa krakowskiego, w dniu jego kon- mBEM 0gkar< pj e śni lodu litew- 

sekracyi 8 czerwca 1879 r. (wiersz 8 fe ieg0) zebrał (Odbitka ze Zbio- 

A. K., datowany 6 czerwca 1879 r- ra wiadomości do antropologii krajowej, 
w Modlmcy) Kraków, nakł. A. K.,j tom In dział ffl ). Kraków, nakł. Aka- 
drnk. Umw. Jag, 1879, w 4ce, str. 3 nU demii umie j } druk Uniw . j agv i 8 79, 

SABAT Itauryey dr. prof. Postępowa- 1 w 8ce. str. 64. 
nie sądowe w sprawach drobiazgowych SOPEmoia L fc Czaszka ze Słabo- 
(Bagatell-Verfahren), stenograficzne od- g?ewa w powieclft Mogilnickim W. ks. 
rayty miane w czerwcu i lipcu 1873, poznańgkiśm (Odbitka ze Zbioru wia- 
wyd. drugie przez autora poprawione. domośd do antropologii krajowej, tom 
Lwów, nakł. Towarzystw akademickich, m ^j « Krako>ł nakł / Akademii 
Biblioteki słuchaczów prawa i Czytelni ^ druk Uniw j 1879 w 8c6ł 
akademickiej, druk. ludowa, 1879, j^ 1Q . x tebl5ca , itogr 
w 16ce, str. 222 i VII. 1 złr. Kogmos czasopi8mo p „i 8 kiego Towa- 

SAUOKI B. Najnowsze sądy o Ka- rzvstwa przyro dników imienia Koper- 
rolnSzajnoszezpowodu książki „Dzieje njka d redakcya prof . dra B r. Ra- 
Polski w zarysie" przez Michała Bo- dzi8zeW 8kiego, zeszyt IV z r. 1879. 
braynskiego, Warszawa i Kraków, 1879, Lwów i związkowa druk., w 8ce, str. 

na P iMl (Odbitka z Przeglądu 12 1— 160 i 1 tablica litogr. w 4ce. 

• lwowskiego). Lwów, druk. ludowa, 1879,5 Treś(5 . Nowe f 0ra minifery kredowe roar- 
w 8ce, str. 23. 15 cnt. ?glu lwowskiego, opisał Emil L. Dunikow- 

ŁLUHKA ks. C. &. Męczeństwo sw. ski (dok., str. 121—135); Automatyczny 
Stanisława i jego znaczenie w dziejach Ug^Bjo-^Jg- ^JJo- 
narodu, rzecz czytana na posiedzeniu S krytyczny podręczników używanych &o 
publicznem Akademii umiejętności 3 > wykładu nauk przyrodniczych w galicyi- 
maja 1879 w Krakowie. Kraków, nakł. oskich szkołach średnich, przez dra L. J. 

i druk WŁ L Anczyca i Sp (^j5«^^J^f)^*£ ^ 
ner i 8p.), 1879, w 8ce, str. 72 i 1 kołajczaka, M. D. Wasowicza i J. L; 
rycina 60 cnt. = 1 marto 20 fenig. > Wiadomości bieżące. 

Katalog, Statuten und Geschafts-Ord- KOZŁOWSKI S. ks. Historya święta 
nung des k. k. militar - wissenschaftli- < i katechizm dla dzieci, dla szkół ele- 
chen Verein8 zu Krakau. Krakau, k. k. s mentarnych w Królestwie polskiem za- 
Universitats - Buchdruckerei, 1879,>lecone, wydanie 11. Wilno, nakł. J. 
w8ce, str. 29. 2 ni. i 8. ^Zawadzkiego, 1879, w 16ce, str. 127 

KLECZYŃSKI Jan. O wykonywaniu \ z 24 drzeworytami. 30 kop. 
dzieł Szopena, trzy odczyty wypowie- s KBAMSZTYK Zygmunt. Optometrya 

dziane w resursie obywatelskiej w War- > objektywna, przez (Wyciąg z to- 

szawiewd. 11, 15 i 17 marca 1879r.|mu XI Pamiętnika Towarzystwa nauk 
(poświęcone Marcelinie z książąt Ra- ścisłych w Paryżu, r. 1878). Paryż, 
dziwiłłów Czartoryskiej). Warszawa, nakł. Biblioteki kórnickiej, druk. Mar- 
druk. J. Sikorskiego, 1879, w 16ce, tineta, 1879, w 4ce, str. 46. 
str. 1 ni., 87 i tablic I— VI. 50 kop. KBASICKI Ignacy. Bajki i przypowie- 

lOEBNESr geh. Beg.-R. Thorn, seinejści (Biblioteka Mrówki, tom 33). Lwów, 
ehemalige Bedeutsamkeit und seine al- s nakł. Księgarni polskiej, I związkowa 
ten Baudenkmaler, Festgabe an den druk., 1879, w I6ce, str. 93. 20 cnt. 
Copernicus-Verein fUr Wissenschaft und \ KRASZEWSKI J. I. Dajmon, fantazya. 
Kunst in Thorn, zur Feięr seines 25 i Lwów, nakł. Gubrjnowiczą i Schmidta, 102 Przewodnik bibliograficzny. druk. Gazety narodowej, 1879, w 8ceśgo i Sp., 1879, w 8ce, str. 17 i 20. 
małej, str. 200. 2 zh\ 20 cnt. 75 fenig. 

— Wybór dzieł, wydanie jubileu- LOSKI Józef. Ryciny polskich i ob- 
szowe na korzyść jubilata, tom X: cy ch rytowników XVII i XVIII wieku, 
Sfinx, powieść. Warszawa, druk. J. Un- zeszyt XIII. Warszawa, nakł. wydaw- 
gra, 1879, w 8ce małej, str. 316. 5cy, druk. J. Noskowskiego, 1879, fol., 

ZBZEPICKI Haurycy dr. Początki nau- \ kart 6 textu * 6 W™ z fbtodrukarm 
ki religii Mojżeszowej, przełożył z o- < ^. Gtotza. 3 ruble, 
ryginału niemieckiego, drukowanego \ ŁUEASZEWICZ Joeepfc. Historisch-sta- 
nakładem c. k. wydawnictwa książek tistisches Bild der Stadt Posen, ans 

szkolnych wydanie trzecie. Kraków, ] dem Polnischen ttbersetet von L. K6- 

nakł. J. M. Himmelblaua, druk. Uniw. nig* ™ Jahre 1846, revidirt und be- 
Jag., 1879, w 16ce małćj, str. 47. richtigt von Prof. Dr. Tiesler, I Band 
12 cnt. \ 3 Heft. Posen, Commissions-Verlag von 

LAVISSE Ernest. R&its de Thistoire J- Jolowicz, gedruckt von W. Decker 
de Prusse: I.Laconąuete de la Prusse et Comp., 1879, w 8ce wieikiój, str. 
par les chevaliers Teutoniąues, II. La \ 97 — 1^4. 

puissance de 1'ordre Teutoniąue, III. ŁtJSZOfflOEWICZ WŁ prof. Trzy grani- 
La cbute de 1'ordre Teutoniąue. Revue towe kościoły Wielkopolski z epoki 
des deux mondes z dnia 15 marca— romańskiej: Kruszwica, Kościelec, Mo- 
15 maja 1879, Paris, w 8ce, str. 319— Sil™, * kościół św. Jana na Bródce 
340, 794 817 i 445 469. > w Poznaniu (Odbitka z III zeszytu* 

LELIWA Ludwik Piotr. Wielka rodzi- Sprawozdań Komisyi do badania historyi 
na (hr. Rzewuskich) w wielkim naro- "taki w Polsce). Kraków, nakŁ Akad. 
dzie. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. umiej., druk. WŁ L. Anczyca i Sp., 
Anczyca i Sp , 1879, w 8ce matój, 1879, w 4ce wielkiej, str. 10 i 3 tablice 
str. 265 i 2 ni. litogr. (XVI— XVIII). 

LISZE Sawery. Prof. Bobrzyńskiego | Łza cicha chrześciańska, książka do 
Dzieje Polski (Odbitka z Przeglądu \ nabożeństwa dla katolików, wydanie 
polskiego). Kraków, druk. Czasu, 1879, \ nowe (exemplarze dla męszczyzn). War 
w 8ce, str. 51. 50 cnt. iszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kra- 

LOTJIS J. Projekt do nowelli mającćj < ków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 
naceluhipoteczneuporządkowaniewięk-sl879, w 32ce, str. 567, 1 ni. i 2 
szćj własności ziemskiój (Odbitka z Cza- > chromolitografie. 1 rubel 20 kop. 
su). Kraków, druk. Czasu, 1879, w 16ce,| MAJER J. dr. prof. Charakterystyka 
str. 16. (fizyczna Rusinów Naddnieprzańskich 

LUBOMIRSKI J. le prince. Le nihi- \ podana przez p. Czubińskiego, poró- 
lisme en Russie. Paris, lib. Dentu, ) wnana z Charakterystyką Rusinów ga- 

imp. Balitont et Questroy, 1879, w 32ce, ] licyjskich przez (Odbitka ze 

str. 93. 1 frank. I Zbioru wiadomości do antropologii kra- 

Ludziom dobrśj woli i wiary: Przed sjowój, tom IH dział II). Kraków, 
wyborami do Rady państwa. Brtutella l nakł. Akademii umiej., druk. Uniw. 
(Lwów), 1879, w 8ce małćj, str. 31. Jag., 1879, w 8ce, str. 8. 

ŁAS2027ŃSKI Wł. dr. O nawozach | — Głos prezesa Akademii 

sztucznych, dwie rozprawy odczytane \ umiejętności w Krakowie na posiedze- 
na walnych zebraniach centralnego l niu publicznóm r. 1 879 (Odbitka ż Ro- 
Towarzystwa gospodarczego w W. ks. jcznika zarządu Akademii umiej., r. 1878). 
poznańskiem. Poznań, nakł. J. K. Żu- j Kraków, druk. Uniw, Jag., 1879, w 8ce 
pańskiego, czcionkami N, Kamieńskie- \ małćj, str. 14, Kraków, 1 lipca 1879. 103 — Boczny przyrost ciała u Pola- ś Warszawa, druk. WŁ Dębskiego, w 8ce, 
ków galicyjskich między 20 a 23 ro- str. 785—863. 

kiem życia, jako przyczynek do ich Treść: O handlu okowitą I, przez St. 

rjharaktftrvfltvki fizwznći oznaczony S * ( 8tr * 786—814); Listy z nad Sekwany, 
Liiarakterystyki nzycznej, oznaczony R Waliszewskiego (str. 815-824); 

przez (Odbitka ze Zbioru wia- Kilka uwag Dziejach Polski M. Bobrzyń- 

domości do antropol. kraj., tom III > skiego, przez J. Szujskiego (c. d., str. 

dział II). Kraków, nakł. Akademii, 825-839); W obronie uczciwości w sto- 

<k«iV rjJli™ t««. iQ7Q «r Q«n afi- 07 ? sunkach handlowych z powodu artykułu 
druk. Un.w. Jag., 1879, w 8ce, str. 27. < w sprawie handlu w p ^ czeniu z ' prze _ 

MAmCOWICZ M. A. Słowo o połkujmysłem", zamieszczonego w Nrzel8Eko- 

Igorewie, w perewodie na nyniejsznij nomisty, przez A. P. (str. 840—848); Cry- 

rnskii ia7vk Kipw rpdakoia Kiew na-^y ka: Poez 7 e Goethego, tłóm. H. Zathey, 
rusky jazyk. JUew, redaucia ^ew.na . ' p c j; mielowgkiego (gtr . 849-853); 

rodn. Kalendara, 1879, w 8ce, str. J8. j§ prawy bieżące, przez Jacka Soplicę. 

MEBTOOWICZ Teofil. Żydzi, studyum j — Toż, zeszyt z dnia 15 czerwca 
społeczne. Lwów, nakł. Księgarni pol- j 1879. Tamże w 8ce, str. 865—944. 
skiśj, druk. J. Dobrzańskiego i K. Treść: W sprawie rzemiosł, L Stosunki 
o^mono 1G7Q ro Q«a ofi* 099 i o < i położenie klas rzemieślniczych w War- 
Giomana, 1879, w 8ce, str. 222 i 2 5^ przez J. Jeleńskiego (słr. 865- 

ni. 1 ztr. 50 cnt. 887) ; Kilka uwag o Dziejach Polski M. 

Miesiąc czerwiec, nabożeństwo do Bobrzyńskiego, skreślił J. Szujski (dok., 

NaiAw flPr™ Tpziisoweffo wvd 2ffie str - 887-914); Sześć dni w Tatrach, przez 
JSajsw. serca Jezusowego, wya. zgie >_ ł _ d ^ 9l 5_932); Sprawy bie- 

poprawione i znacznie pomnożone. Kra źacey przez Jacka Soplicę (str. 932—941); 
ków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, < Rozmaitości, przez J. S. 
w 16ce, str. 460, VI i 1 rycina. Ołtarzyk mały polski, wydanie wzno 

ffittŁeilungen (Literarische) und bi- ™>*e. Kraków, nakł. Wydawnictwa 
bliographische Berichte Uber die Pu- dzieł katolickich (G. Gebethner i Sp.), 
blikationen der Akademie der Wissen- druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, 
schaften in Krakau, herausgegeben von >w 32ce, str. 287 i IV. 
den Sekretaren der drei Abtheilungen OSSOWSKI GkJdfryd. Sprawozdanie 

(Classen), Dr. Stan. Tarnowski, ptailo- "* badan archeologicznych w Prusach 
log.Abth., Dr. A. Bojarski, phil. hist. królewskich, z polecenia Komisyi an- 
Abth., Dr. S. L. Kuczyński, mathem. \ tropologicznej Akademii umiej, w Kra- 
naturw. Abth., Januar-Marz 1879. kowie dokonane w r. 1878 (Odbitka 
Krakau, Verlag der Akademie, gedruckt «? Zbioru wiadomości do antropologu 
bei VI. L. Anczyc et Comp., 1879, krajowej, tom III dział I). Kraków, 

w 4ce większej, str. 16. drak Uniw Ja S-> 1879 > w 8ce ' 8tr * 

._«•«,* M ~* *#.,_*,_ m * t>5«a«5 j a !20 i 2 tablice litogr. 
ltYOIBLSSl Kichał ta. T. J. Piefai dos Towarzystwa lekarskiego 

Najsłodszego serca P. Jezusa, wyd. pią- ^ wydawany staraniem 

te. Kraków, druk. Czasu, 1879, w 16ce warszawskiego, wy "»™y »™ ne 
ix- i nu , n * ar, #„««» s« nakładem tegoż Towarzystwa, pod 

mafój, str. 76. 10 cnt. « 20 femg j ^^ ^^ Dobrgkiego? r . 1879 

— Przewodnik apostolstwa modii^ zegzyt n Warszawa, czcionkami M. 
twy czyli apostolstwa serca Jezusowe- Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 
go, przekład z najnowszego wydania 1879i w 8ce> gtr> 219—458 i 3 drze- 
francti8kiego. Kraków, nakł. ks. M. wor yty. 

Mycielskiego, druk. Czasu, 1879, w 16ce Zawiera prace: Modrzejewskiego, Szo- 
małój, str. 93. 16 cnt. z: 32 fenig. kalskiego, Wł. Stankiewicza, Wł. Lepper- 
Niwa dwutygodnik poświęcony spra- ta, Narkiewicza-Jodko, Hoyera, Wolfringa, 
mx w a j© r * / ^ s Perkowskiego, H. Korzeniowskiego, Kos- 

wom społecznym, naukowym i litera- f^^ l %\ . Brodowskiego, Ma|zia, E. 
ckim, pod redakcyą Mscisława bodlew- Rosenblatta, B. Skórczewskiego i dra 
skiego, zeszyt ż dnia X czerwca 1879, ś Klinka. tfastr, 301—327 : skutkach fizyo. 104 Przewodnik bibliograficzny. logicznych i leczniczych wlewania do je- j Treść : Cerkiew ruska, pod rzędem pol- 
lit większych ilości płynów, przez dra E. < skim, przez S. Z. (str. 651 — 667) ; Uroczy- 
Rosenblatta; str. 328—401: kipielach \ stość konsekracyi Najprzewielebniejszego 
borowinowych część I, przez dra Bolesła- j ks. biskupa Dunajewskiego (str. 667—678); 
wa Skórczewskiego ; str. 411—457: Spra-5 Listy z Wiednia, przez ks. Z. Czerwień- 
wozdanie z wycieczki lekarskiej do Peters- s skiego (str. 679 —684) ; Listy z Rzymu, 
burga, podał dr. E. Elink. przez K. T. (str. 684—687); Ze świata ka- 

PAWIŃSKI Adolf. Sprawy Prus ksią- > S^ ni £ otatki literacko " hm °&& 
żęcych za Zygmunta Augusta (Nad-Ś ' 

bitka z VII tomu Źródeł dziejowych) A — polski, pod redakcyą dra Ign. 
Warszawa, druk. J. Bergera, l879JSkrochowskiego, zeszyt czerwcowy z r. 
w 8ce, str. CLX. Ś1879. Kraków, druk. Czasu, w 8ce, 

POPIEL Paweł. Jenerał Chłapowski, 8 * 1 ; ^"I 4 ?* 1 ^ Ł . 
wspomnienie pośmiertne (Odbitka z Cza- Treść: Prof. Bobrzyńskiego Dzieje Pol- 

\ -wr t_jt ji n ^o-rrt <ski, ocenione przez Xawerego Liskiego 

su). Kraków, druk. Czasu, 1879, (8tr ' . 331-379); Głosy francuskie o spra- 

w 16ce, str. 21. <wie polskiej, przez Stanisława Tomkowi- 

POPŁAWSKI i™™^W\%JSfc %3tfft oUSfTS. 
111. Rmo episcopo Cracoviensi, Albino cyaln6j u na8 J kilki [ uwag? przez ' F g 

de Dunajewski, tempore in solium epi- w 8 tr. 403—424); Szkice z podróży do po- 
scopale intronisationis clerus curatus > łudniowej Afryki, odbytej w latach 1875— 

finitimae dioecesis Tarnoviensis in tes- ^'J^jJ™ Antoniego Rehmana (c. d., 

/» j j. • • \ sir. ^^jo ~~ 4xł y ) i tr rze&riao. HteracKi i x. \j. 

seram profundae yenerationis omnia Manteuffla in^nty polskie, przez Romana 

fausta apprecatur, sensa expnraente Nałęcza, 2. Pamiętnik Zbigniewa Ossoliń- 

curato ex Niegowiec, canonico > skiego, wyd. dr. W. Kętrzyński, przez 

titulari ejusdem dioecesis. Cracoviae, £j*^ j^™ 1 "** **% ^zukte^ri 
typ. Univ. Jag.. 1879, fol., str. 4 el. Lj 6 ^ tó^^flC książki" K^I* 

Program polskiego stronnictwa po->nika; Horacy Delaroche, przez St. Tar- 
stępowego, odezwa do wyborców r. 1879. nowskiego (str. 476-484). 
Lwów, nakł. Al. Pilarskiego, I zwią- — techniczny, pismo miesięczne 
zkowa druk., 1879, w 8ce, str. 27. poświęcone sprawom techniki i prze- 
15 cnt. Smysłu, pod redakcyą A. Brauna, S. 

Przededniu (W) wyborów. Lwów, Kossutha F Kucharzewskiego i Al. 
nakł. i druk. Dziennika polskiego, 1879, Sadkowskiego, zeszyt kwietniowy r. 
w 8ce większej, str. 32. 20 cnt. 187 Q 8 ' Warszawa, druk. AL Gmsa, 

_ , . , , . . . A w 8ce, str. 1 93—256 i 1 tablica fo- 

Przegląd lwowski, pismo dwutygo- tolJt ' in foL 

dniowe poświęcone sprawom religijnym,? m ,. ' _ ' . , . 

.i r f. A ,. . i-* s Treść: O zapobieganiu wylewom rzek 

naukowym, literackim i politycznym, praez odwrocen i e „&,„•»„, 4d od łożysk 

pod redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, s naturalnych, z zastosowaniem do górnego 
zeszyt z dnia 1 czerwca 1879. Lwów, \ Dniestru, podał Józef Byohter, profesor 
druk. ludowa, w 8ce, str. 609— 650. Szkoły politechn. lwowskiej (str. 193—227 

Treść: Najnowsze sady o Karolu Szaj- lAJ?^ 5 *&**{. *»>■«■»>» ™?*?*>™ 
nosze, przw B. Kalickiego (dok., e ^J^ w roshnach eukrodajnych, ]ako tei 
609-618); Wielka księga, powieść Sewera H dz !« Um » w °«° U . cwł rozpuszcaalnyck 
(c.d., str. 619-629) j* Listy z Wiednia, 2* "empuszczalny eh, podany przez dra 
przez ks. Z. Czerwina kiego (str. 629-636) K / Scheiblepa, przekład z „Deutsche Zu- 
Listy z Rzymu, przez K.T. str. 635-640 ck . e ™l du ^j,»P ra ? ował K : Czapuczyn. 
Allokucya ojca Św. Leona XIII, miana na H? («*-. 228-236); Droga żelazna praez 

WFES&* 12 m - ia 1879 {Bix - m - l&JT&iSZSrK! £££& 

1879, Tam*e t w 8ce ; str. 65t— 698,$fia; Kronika bieżąca. Kraków, 1 lipca 1679. 105 — To*, zeszyt majowy r. 1879. \ BAJCHHAN Bronisław. Wycieczka na 
Tamże, w 8ce, str. 257 — 320 i 1 tabl. s Łomnicę odbyta pod wodzą prof. dra 
litogr. in fol. > T. Chałubińskiego, opisał War- 

Treśó: Wyrażenia analityczne i tablice < szawa, nakł. F. Sulimierskiego. redak- 
momentów bezwładności i momentów wy- 1 C y a Wędrowca, drak. J. Ungra, 1879, 
trzymałości przecięć kształtu podwójnego w 8ce 'małej, str. 120. 30 kop. 
T, przez Maurycego Hulewicza inżyniera) m . mmmmmmŁtM : . ^ i_ A • i. 

(str. 257-275): doświadczeniach doko- BEHMAN A. dr. (reo botaniczne sto- 
nywanych z blachę stalową -ze względu < sunki południowej Afryki (Odbitka z to- 
na jej zastosowanie do budowy kotłów | mu V Pamiętnika Wydziału matem.- 
parowych, według źródeł angielskich po- Akademii umiej.). Kraków, druk. 

dał S. M. Roguski, lnźynier-mechanik (str. \\ y : , ^ « rt i . , .. . 

276-284); Droga żelazna przez góreSim- Un,w - Jag., 1879, w 4ce większej, str. 
plon, przez -Al. Sadkowskiego (dok.*, str. < 69 i 3 tablice litogr. 
285—290): Sposób oznaczania zawartością — Kilka kartek z Kaukazu, ustę- 
cukru w roślinach cukrodajnych, przez K. nieogłoazonej dotąd drukiem po- 

Czapuczynskiego (dok., str. 291 -294): > y .. S ... ' ^o- r 

Przegląd Kongresów, wystaw, konkursów; dróż ^ <^ł>ytój w r. 1873 przez 

Krytyka i bibliografia; Kronika bieżąca. (Odbitka z IV tomu Pamiętnika Towa- 

Prsewodnik naukowy i literacki, pod rzystwa tatrzańskiego). Kraków, druk. 
redakcyą Władysława Łozińskiego, ze- Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 4ce, 
szyt czerwcowy r. 1879. Lwów, druk. X 8 * r - 82. 
WŁ Łozińskiego, w 8ce, str. 481—576 BIVATO ks. Opowiadanie dziejów 

Treść: Szlązacy w Polsce, II. A. Scho- kościoła rzymsko-katolickiego, w stre- 

neus, przez Z. Węclewskiego (dok., str. szczenin napisał dyrektor semi- 

481—499); Sumy neapolitańskie, przez l naryum duchownego w Grenobli. z pią- 
Klemenfla Kanteckiego (str. 500-514); teg0 wy a an ia francuskiego, przejrza- 
Wedrówki po kraju, przez Emila Hołow- ( ° J . ° . r J . 

kiewicza (str. 515-536); Jerzy Ossoliński, ue S°> poprawionego, znacznie powie, 
przez dra L. Kubalę (c. d., str. 537— 550); > kszonego i doprowadzonego aż do na 
Mendli Girej, chan Tatarów perekopskich, ^ szych czasów przełożył ks. Bogumił 
przez K. Pułaskiego (c. d., str. 551 -560); s z nad wiftły tom n j m Kra k ów> 
Kronika literacka: O najnowszych bada- < , , xl . ' , , „« T . 
niach (dra L. Ćwiklińskiego, dra A. Sem- nakł - tłómacza, druk. WŁ L. Anczyca 
kowicza i K. hr. Stadnickiego) nad kro- i Sp., 1879, w 8ce, str. 544 i 2 ni., 
niką Piotra Własta, przez dra Anatola 1 554 i 1 ni. Za 3 tomy 10 złr. 
Lewickiego (str. 561-576). s ROGTOSH S. M. Indykator i jego za- 

PB2YBILSKI Zygmunt. Gałązka ja*- stosowanie w przemyśle (Odbitka z 
minu, komedya w jednym akcie (przed- \ Przeglądn technicznego). Warszawa, Ge- 
stawiona w Krakowie po raz pierwszy \ bethner i Wolff, druk. Al. Ginsa, 1879, 
dnia 14 września 1878). Poznań, nakł.s w a ce? gtr , 31 i 3 tablice. 40 kop. 
J. Chociszewskiego, czcionkami H. \ BOSENBLATT Emanuel. Z kliniki le- 
Schmaedickiego, 1879, w 8ce, str. 27 barskiej prof. dra Korczyńskiego w Kra-' 
i 1 ni. 50 fenig. skowie: O skutkach fizyologicznych i 

P&Z7B78ŁAW3ZI Władysław. Ustęp \ leczniczych wlewania do jelit większych 
z poszukiwań archeologicznych nad \ ilości płynów. (Odbitka z Pamiętnika 
Dniestrem, dokonanych w r. 1878, od- s Towarzystwa lek. warsz.). Warszawa* 
czytany na posiedzeniu Komisyi an- \ 1879, w 8ce, str. 27. 
topologicznej dnia 26 lutego 1879 r. \ ROSENBLATT Józef dr. Gwarancye 
(Odbitka ze Zbioru wiadomości do an-5 sprawiedliwego wyroku, rzecz osądzie 
tropólogii krajowej, tom III dział I). > ławników, dwie rozprawy z dziedziny 
Kraków, nakł. Akademii umiej., druk Ą postępowania karnego (Odbitka z Prze* 
Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str 8 i .1 \ glądu sąd. i adm.). Lwów, druk. ludo- 
tablica. j wa, 1879, w 8ce małej, str. 121. 1 afav 106 / Przewodnik bibliograficzny. ROSTZN B. Der schwarze Iwan odeHlandes Bukowina. "W ien, Arteria et Co., 
die Rache d. Ver8tossenen, eine Ge-) 1879, fol. wielkie litogr. 1 złr., ko- 
schichte aus den russisch - polnischen i lor. 1 złr. 50 cnt. 
W&dern, neuester Sensationsroman, < SIEDLECKI Jan ks. Ceremoniał w cza- 
Heft 9—16. Neusalza, Oeser, 1879, j 8 j e konBekracyi czyli poświęcenia bi- 
w 8ce, str. 257 — 384 (I tom) i l — >skupa, zebrany z ksiąg liturgicznych. 
128, z rycinami kolor. Po 20 fenig. \ Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 

Bozprawy i sprawozdania z posie- 1879, w 16ce matój, str. 16. 6 cat 
dzeń Wydziału historyczno-filozoficzne- SJEMJEHJgzl Lutójaxił 8taro vreme , 

go Akademii umiejętności, tom X (po- gtapi obićaji ^ g 

święcony J. I. Kraszewskiemu). Kra- Petrović (Biblioteka za źengki 8vel ^ 
ków druk IJmw Ja^ 1879, w 8ce, gveska vn) Novy g^ M# p opovićj 

rk. •• i ? w i. a - u ^ !879, w 8ce, str. 56. 25 cnt 

Tresc: Patryarchat wschodni wobec ko-? --.L--* -. T ii a n 
ścioła ruskiego i Rzeczypospolitej polskićj, SINDICO Plerre. Le systóme de Coper- 
przez Izydora Szaraniewicza (dok., str. \ nic en face de V observation. Paris, 
1—80); Polonica, materyały do dziejów <imp. Parent, 1879, w 8ce, str. 7. 
Xne%«^ SŁOWACY Julius. Maria Stuart, Dra- 
199); Rozbiór podługoszowćj części kro- ma in 5 Aufzligen, libersetzt von Lu- 
niki Bernarda Wapowskiego, p^zez Stani- domił German. Leipzig, W. Friedrich, 
sława Lukasa (str. 200—280); Święci Cy- Druck von Brlickner et Niemann, 1879, 
ryl i Metody, przez ks Tadeusza Grom- w 8ce mał6 j 8tl% ± nL j 94. 2 marki, 
mckiego (str. 281—354); Sprawozdania «„*-«,%«»* %* i~ n^K^ n^*» ™ 
z posiedzeń Wydziału i Komisyj wydzia- SMOLEŃSKI 21. ks. Dobra Berta, po- 
lowych (str. I-XVIII). jwiastka religijno-moralna, napisał 

BYDTOIEBdr. Krótkie sprawozdanie s Bytom, druk. Gazety górnoszląskićj, 
z VIII zjazdu chirurgów niemieckich > nakł. ks. M. Smoleńskiego, 1878, w 16ce 

w Berlinie, napisał docent chi-?małój, str. 173. 

rurgii w Jenie (Odbitka z Przeglądu < SOBIESEI Stanisław, ćwiczenia ł&» 
lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. s cińskie (Formy wzorowe) na klasę II, 
Jag , 1879, w 8ce, str. 7. > wydanie trzecie niezmienione. Rzeszów, 

— O martwinie fosforowśj (Odbit- ? nakł. i druk. J. A, Pelara, 1879, w 8ce, 
ka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, \ str. 4 ni., 146 i XXXI. 80 cnt. 
druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 30. s Sprawozdanie dyrekcyi Towarzystwa 

S... J. Pogadanki o rzeczach pozy- 1 pzryjaciół (sic!) sztuk pięknych we 

tecznych wydał Sz. T. Włoszek, > Lwowie o czynnościach i stanie Towa- 

wyd. drugie powiększone. Warszawa, < rzystwa w r. 1878 (XI). Lwów, nakł. 
K. Prószyński, druk. Al. Pajewskiego, | Towarzystwa, I związkowa druk., 1879, 
1879, w 16ce, str. 82. 7 7 2 kop. = w 4ce, str. 22. 
15 groszy. STRASZEWSKI Manrice. Herbart, sa 

SCHUCH E. (In Weimar). Die Kastel-śvie et sa philosophie d'aprós des publi- 
lanei Sandewalde und ihre Germani- < cations rócentes. Revue phiIosophlque 
sirung, eine ortsgeschichtlichte Studieśz maja i czerwca r. 1879, Paris, 
im Kreis Guhrau. Zeitschrift des Ver-|w 8ce, str. 504—526 i 645—673. 
eins fiir Geschichte und Alterthumj ŚWIĘCICKI dr. Medycyna, lekarze i 
Schłesiens, Breslau, 1879, w 8ce, tomach stanowisko w społeczeństwie naro- 
XIV str. 486—520. dów najdawniejszych (Odbitka [Prze- 

SCHTJLZ B. A. General - Post- und > druk] z Przeglądu lekarskiego Ner. 
Srrassen - Kartę des Kronlandes Gali- j 7 i 8 rok XVIII). Poznań, czcionkami 
zien und Lodomerien mit Auschwitz, < H. Schmaedickiego, 1879, w 8ce, str. 
Zator und Krakau, sowie des Kron-slS i 1 ni. Kraków, 1 lipca 1879. 107 S7B0S0HŁA Wł. Janko Cmentarnik, Ś 1879, w 4ce, str. 4 ni. i kolor, ryciny, 
gawęda ludowa (Biblioteka Mrówki, ) — Zabawki dla grzecznych dzieci, 
tom 2). Lwów, Księgarnia polska, Ii śliczna książeczka dla pilnych dzieci, 
związkowa druk., 1879, w 16ce, str. £z 6 rycinami i odpowiedniemi powiast- 
43. 15 cni jkami. Tamże, 1879, w 4ce, str. 4 

SZCZEPAŃSKI Alfred. Józef Ordęga \ ni. i kolor, ryciny. 
(1802 — 1879), wspomnienie history- 1 WEBNICKE E. dr. Adressbuch der 
czne (Odbitka z Dziennika poznań- gtadt Brieg, nebst einer kurzgefassten 
skiego). Poznań, nakł. i druk. J. I. topographischen Chronik der Stadt 
Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1879, Brieg bis zum Aussterben der Piasten 
w 8ce, str. 25. i 1675. Brieg, Łebek et Weigmann, 

fokoły ludowe wGalicyi wr. 1877/8. 1879, w 8ce, str. XXXII i 141. 2 mar- 
Lwów, druk. W. Manieckiego, 1879, <fcj 50 fenig. 
w 4ce, str. 59 i VI Wykazów in fol. ^^ JMb ^ pimo św 8tareg0 

i itr. ou cm. >j nowego testamentu według teitu ła- 

SZOTSH J. dr. Ewangeharz XI wieku c ; ngki Wnl ^ Had 

kapitały katedralnej krakowska wia- zatwierdzony przez ' stolicę, apostolską, 
domość udzielona przez (Odbitka d>nje nowe % objaśnieniami j. Pr . 

x III zeszytu Sprawozdań Komisyi do ba- A1Holi ozdoblone 230 niustracyami G. 

dama historyi sztuki w Polsce). Kraków, Dor6g wyd 2 ^ zegzyt !_ XXI 

nakl Akad. umiej., druk. Wł. L. Anczy- War8Zawa nakł . M . Qi ttck8b erga, 1879, 

Ir ^ 8 %o ^ Ce ^ e T 'V> 8tr * 6 ' 5 fol. Zeszyt po 50 kop. 
tablic litogr. (XIX — XXIII). > V. .. . «_ , , 

Taryfa celna ogólna handlu curopej- z ^anle Gahcyi wobec wyborów 

skiego Najwyżej zatwierdzona dnia 5/1 7 * roku . {^ 79 \. Lw 1 ó ^ nakh o *"?" 
lipca 1868 r. Warszawa, druk. Pajew- J^* j 0-0 ^ J 879 ' W 8ce ' 8tr ' 
skiego, 1879, w 8ce, str. 24. 30 kop. 2 nL 1 M ' 20 cnt 

TTJB&BMIEW Iwan. Król Lyr stepu, l ZALESZ1 Bronisław. Konkurs Towa- 

powieść przełożył z rosyjskiego < rzystwa historyczno-literackiego w Pa- 

Stanisław Wegner; Malek-Adel, nowella Ujk*, sprawozdanie Rady tegoż Towa- 
(Biblioteka powszechna 1; na okładce \ rzystwa, odczytane na posiedzeniu pu- 
kolorowój: Biblioteka powsz., 3). Po- blicznóm dnia 3 maja 1879 r. (Odbit- 
znań, nakł. N. Kamieńskiego i Sp., ka z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 
druk. J. L Kraszewskiego (dr. W. Łe-j* 8 ? 9 ; w 8ce małej, str. 27. 
bińaki), 1879, w 8ce małej, str. 107? Zasady Towarzystwa wsparcia arty- 
i 37. \ stów muzyki, tudzież pozostałych po 

WALICKI Alezander. Błędy nasze \ nich W<JÓW * sierót Warszawa, Gebeth- 
w mowie i piśmie ku szkodzie języka j ner * Wolff, 1879, w 12ce, str 14. 
polskiego popełniane, oraz prowincyo ZATOBSEI M. dr. prof. Notatki z wy- 
nalizmy, wydanie drugie we dwójna- j kładów prawa cywilnego austryackiego 

sób powiększone. Warszawa, nakł. au- 1878/9, tom I i II. (Kraków, 

torą, J. Sikorski, 1879, w 12ce, str. 1879), w 4ce, str. litografowanych 
XXV i 265. 1 rubel. 336 i 8 ni., 337—614 i 7 ni. 

WEGHBB Stanisław. Rozkosze mło- ZOELLEB Zaroi ks. Główne prawdy 
dzieży, śliczna książeczka dla pilnych > wychowania, z najlepszych dzieł pe- 

dzieci, wydana przez z 6 ryci- ? dagogicznych zebrał lic. św. 

nami i odpowiedniemi powiastkami. <j teol., katecheta gimnazyalny. Brody, 
Ftirth, nakł. i druk. G. Lttwensohna, s nakł. i druk. J. Roeenheima, 1879, 
(N. Kamieński i Sp. w Poznaniu), l w 8ce, str. 83 i 1 nL 108 Przewodnik bibliograficzny. OO-ŁOSZEIsTI A . Na budOWę pomnika bł. P PlUSa IX«°w katedrze wawelskiej, piękny złożył dar 
znany zaszczytnie pisarz H e 1 1 e n i u s z. Ofiarował bowiem trzy nakłady swoich dzieł, 
mianowicie: „Pielgrzymka do Ziemi świętej'*, „Rozmowy o polskiej koronie" 
w 2 tomach, i .. Wspomnienia lat minionych" także w 2 tomach. Komitet budowy 
pomnika z wdzięcznością przyjawszy tę cenną, ofiarę, złożył pomienione dzieła 

w księgarni fcatoMiej flra Władysława Elbnthp, 

gdzie po zniżonych cenach, według woli dawcy, są do nabycia. Będzie to sposób 
dla wielu, którzy dot^d nie dorzucili swego grosza do ogólnej składki, przyczy- 
nienia się do tego dzieła katolickiego i polskiego, jakióm będzie pomnik Piusa IXgo 
na Wawelu. 

Br. ŁaSOCld, podskarbi komitetu. 

Pielgrzymka do ziemi świętej, gruby tom, na welinie, zamiast 5 złr. 3 złr. 

-Rozmowy o polskiej koronie, 2 grube tomy, na welinie, zamiast 10 złr. 6 złr. 

Wspomnienia lat minionych, 2 grube tomy, na welinie, zamiast 10 złr. 6 zh\ 

feZKOJuA tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 
Cena roczna: w państwie austryackióm 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 21-25 z dnia 24 maja — 21 czerwca r. 1879: Ks. F. Dupan- 
loup, przez Z. Sawczyńskiego (21—24); „Szkolą" i szkoły wiejskie i miejskie, 
przez B. B. (21 22); Stan szkół ludowych w Galicyi w r. 1877/8, przez B.B.(21); 
Lekeya z rachunków, przez Józefa Chmielewskiego (22); Preparacya do ustępu 
4go, zawartego w czytance trzeciej „O telegrafie elektrycznym", przez Hel. Łem- 
p^cką (23, 24); Nauka niedzielna i prawne środki przymusowe względem termina- 
torów (25); Czego uczyć z chemii w szkole ludowej (25); Siódmy walny zjazd 
austryackich nauczycieli w Wiedniu, przez dra T. G. (25); Recenzye; Wiadomości 
potoczne; Inseraty. 

ty A.RTA. tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu, 

wychodzi w Poznaniu od lat pięciu. 

Oprócz artykułów historycznej i filozoficznej treści, oprócz powieści 
a wyższemi tendencyami a ciekawćm przedstawieniem rzeczy, oprócz 
poezyi, recenzyi z dzieł i sprawozdań z wszystkich ważniejszych pło- 
dów ducha narodowego lub sztuki, zawiera Warta znane dzisiaj w ca- 
łym kraju artykuły wstępne, które bez pretensyi, ale starają się byó 
zwierciadłem narodowego życia, jak się ono objawia w którejkolwiek 
części rozebranego kraju. Niema dziś żadnćj sprawy politycznój albo 
społecznój, którójby w tych artykułach wstępnych nie dotknięto. 

{HF* Prenumerować można na wszystkich pocztach za cenę 1 tal. lub od- 
powiednią walutą austryacką kwartalnie. 

Wojtuś i Zosia, powiastka ludowa wierszem przez X. A. W. Jarosław, nakład i 
druk księgarni H. Bohussa, 1879, w 16ce, str. 68 i 2. 30 cnt. fcrafeów, 1 lipea 18f0. lód ■v *^»«* w. Rukopisove Zelenohorsky a Kralodvorsky, staroćesk^m textem vydal Josef 

Jirećek. V Praze, nakładem Frant. ftivoaće, 1879, 16°, Btr. IX + 60 + 1. 
25 kr. 

DWUTYGODNIK MEDYCYNY PUBLICZNEJ 

organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich. Pismo to poświęcone: 1. Spra- 
wom zawodu lekarskiego i organizacyi służby zdrowia, 2. Higienie pu- 
blicznej i prywatnój, 3. Medycynie sądowćj, wychodzi już rok trzeci. Wychodzi 2 razy na miesięc 1 i 15 każdego miesiąca w objętości średniej 
~[ya aoc. dra Grabowskiego i prof. dra Janikowskiego w Krako- 
wie, oraz doc. dra Feigla we Lwowie. arkusza, podredak Prenumerata wynosi w Krakowie rocznie 3 złr., półrocznie 1 złr. 60 cnt., 

w Cesarstwie auatryackiem z przesyłkę pocztowa 3 złr. 30 cnt, półrocznie 1 złr. 
70 cnt. 

Pod redakcyę prof. dra Br. Radziszewskiego wychodzi we Lwowie czasopismo: 

KOoMOo organ Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. 

Prenumerata wynosi: we Lwowie rocznie 5 złr., półrocznie 2 złr. 60 cnt.; 
w całej Austryi z przesyłkę pocztowe 6 złr., półrocznie 3 złr.; w całych Niemczech 
z przesyłkę pocztowe 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z prze- 
syłkę pocztową 14 franków, półrocznie 7 franków. 

IMP Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i za- 
granicznych. UW PRZYRODA I PRZEMYSŁ tygodnik popularno - nau- 

kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prze- 
syłką 8 rubli, w Galicyi 12 złr., w W. ks. Poznańskićm 24 marek. 

Treść nrów 47—51 z d. 21 maja — 18 czerwca 1879: Materya i ruch, przez 
Clerka Mazwella, przekł. S. Diokstcina (47—51) ; Przyszłość człowieka, skreślił A. 
Skórkowski (47—48); O ważeniu ziemi, przez S. Kramsztyka (47—48); Kolćj że- 
lazna w Palestynie ,(47); Kobieta jako pierwotny garncarz i dekorator (47); Na 
Maderze, przez E. Świeźawskiego (47—51); Otr/,ymywanie nitromanitu i badanie 
warunków sprzyjajęcych jego wybuchowi, przez B. Pawlewskiego (48); Obserwa- 
toryum na Etnie (48); O zapłodnieniu jaika u zwierzęt, przez dra H. v. Iheringa 
(49—50); Cellulojda albo sztuczna kość słoniowa (49); Węgorze samce (49); Wia- 
domości bieżęce z dziedziny chemii, przez B. Pawlewskiego (50); Podróż do Sikki- 
mu (50); Kanalizacya Warszawy (51); Ciekawy zabytek paleontologiczny (51); 
Kronika. 

Zaproszenie do przedpłaty: 

UjKZJ^DJNlK czasopismo poświęcone sprawom urzędników wszel- 
kich zawodów, wychodzi w Przemyślu na dniu 10 i 25 każdego 
miesiąca. 

Cena prenumeraty: kwartalnie wraz z przesyłkę pocztowe 60 cnt., półrocz- 
nie wraz z przesyłkę 1 złr. 20 cnt 

Ogłoszenia przyjmuje Administracya za opłatę 6 cnt. od wiersza drobnym 
drukie m; prz y kilkakrotnym umieszczeniu ogłoszenia cena ta zostaje znacznie obniżone. 

Mr* Listy i prenumeratę nadsyłać należy : Do redakcyi „Urzędnika" w Pr ze* 
myślu, rynek główny 1. 59. 110 Przewodnik bibliograficzna {.-■>■- .«- . Nowsze dzieła nakładowe księgarni 

GEBETHNERA i WOLFFA 

w "W^arszawie : 
B aroua H iibnera, 

byłego posła austryacklego w Paryżu i Rzymie, 

SYXTTJS FIATY 

według korespondencyj dyplomatycznych niewydanych, znajdujących się w archi- 
wach Watykanu, Simancas, Wenecyi, Paryża, Wiednia i Florencyi, 2 tomy, 

przekład St. Strojnowskiego. 

3 rs. 60 kop. HERBERTA SPENCERA 

WYCHOWANIU 

moralnem, umysłowem i fizycznym, 

przełożył Miotał Siemiradaki 

1 rs. 35 kop. Michała Bobrzynskiego 
w zarysie. 

2 rs. 25 kop. 
J* I. KRASZEWSKIEGO Skrypt Fleminga, 

powieść historyczna z czasów Augusta ligo, w 2ch tomach. 

1 rs. 50 kop. J. I. KRASZEWSKIEGO 

W starym piecu, 

studyum psychog^raficzae, 

1 rs. 20 kop. fcraków, 1 lipca 18W. iii Nowsze dzieła komisowe księgarni G. Gebethnera i Spółki 

w Krakowie: 

Męczeństwo św. Stanisława 

i jego znaczenie w dziejach narodu, 

rzecz czytana na posiedzeniu publicznym Akademii umiejętności 3 maja 1879 

w Krakowie, 

napisał ks. Waleryan Kalinka C. E. 

60 centów. Pamiętniki Ludwika hr. De Laveaux, 

wydał z rękopisu L D. L. 3 złr. W imię prawdy dziejowej, 

rzecz o zadaniu historyi i dzisiejszem jej stanowisku, 

z powodu głosów dziennikarskich o swojśj książce „Dzieje Polski 

w zarysie" 

skreśla Michał Dobrzyński. 

30 centów. Gałązka jaśminu, komedya w jednym akcie, przez Zygmuta Przybylskiego, 

30 centów. M ^moires d'un damne, par Mile Nelly Działyńska. 

30 centów. Les effrontós de la politiąue 

(a propos de la ąuestion daye) 

par F. Marko, 40 centów. 1\ L Ź Przewodnik bibliografie/n^ . DZWKtNIA organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, 

wychodzi dnia 20 każdego miesiąca. 

Komitet redakcyjny składają panowie: Edward Heppe, nacfinży- 
nier kolei Karola Ludwika ; Józef Jfigermann, profesor c. k. Szkoły po- 
litechnicznej ; Władysław Słoniński, inspektor kolei czerniowieckićj ; Pa- 
weł Stwiertnia, inżynier-elew kolei Karola Ludwika ; Julian Zachariewicz, 
prof. c. k. Szkoły politechnicznej; i dr. Władysław Zajączkowski, rektor 
c. k. Szkoły politechnicznej. Odpowiedzialny redaktor : Ludwik Radwań- 
ski, autoryzowany inżynier cywilny. Prenumerata z przesyłkę pocztową w Anstryi wynosi: rocznie 6 złr. 
w. a., półrocznie 3 złr. w. a. Redakcya i administracya znajduje się przy ulicy 
Wałowej L. 4. Nakładem księgarni N. KAMIEŃSKIEGO i Sp. w Poznaniu (Bazar) wycho- 
dzi od 1 października 1878 r. TYGODNIK POWIEŚCI, co tydzień 1^1 % wielkiego arkusza. Cena wynosi w Cesarstwie nienmckiem 
2 marki kwartalnie, w Austryi 1 złr. 25 cnt, w Cesarstwie rosyjskiem 75 kop. Przed- 
płatę przyjmuje wszystkie księgarnie i urzędy pocztowe. 

Tygodnik Powieści jest bez zaprzeczenia najtańszym i najobfitazym 
z wszystkich powieściowych tygodników, i daje rocznie mniej więcej 

12—15 tomów zwykłych formatów książek. 

W wyszłych numerach zamieszczono: T. T. JEŻ: „Ko leje życia". BRET- 
HARTE: „Waryat" (z angielskiego). „Jakób de Trćvannćs u (z francuskiego). 
P. A. DE ALARCON: „Klarnet" (z hiszpańskiego). MARYAN: Entuzyasta'. 
M. JOKAI: „Dwurożny człowiek" (z węgierskiego). GYULAI: „Pamiętniki 
komedyanta". 

Obecnie drukuje się: E. W. PIERCE: „Na obu półkulach" (z angielskie- 
go), jeden z najznakomitszych utworów obecnego powieściopisarstwa angielskiego. 
A.STAHL: „Czarowna wyspa" (z niemieckiego). OUIDA: „Żółty lub błęki- 
tny" (z francuskiego). 

W przygotowaniu są, i następnie drukowane beda: TURGENEEW: „Nie- 
szczęśliwa". BJORNSTERNE-BJORNSON : „Córka rybaka". A. MANCINI: 
„Papiery familijne". VACANO: „Obraz- (z niemieckiego). M. JOKAI: „Wło- 
sek kobiety". E. VERTESZY: „Szkoła nędzy", powieść uwieńczona nagroda 
Akademii umiejętności w Peszcie, i w. i. Wspomnienia z Xllgo walnego zjazdu Towarzystwa pedagogicznego 

w Nowym Sączu w lipcu 1878 r., rys historyi i monografii Nowego 
Sącza, tudzież wycieczka z Nowego Sącza w stronę Krynicy, w Pieni- 
ny i Tatry, skróślił na tle topograficzno-historycznćm Henryk Kisielew- 
ski, nauczyciel nowo-sądeckićj szkoły wydziałowej. Nakładem autora, 
drukiem Józeta Pisza w Nowym Sączu, 1878, w 8ce, str. 51 i 1 ni. 

|^ Cena exemplarza 30 cnt., niekładac tamy dobroczynności; czysty do- 
chód na korzyść Bursy nowo-sadeckiej. Z datkami lub zamówieniami zwracać się 
należy wprost do autora, który z wyniku pozbycia broszury niniejszej publicznie 
zdać sprawy nie omieszka. 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki. Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla. PRZEWODHIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jaka tśź czytających i kupujących książki. Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości i / % — l 1 /, arkusza 
Przedpłata wynosi .* rocznie 1 złr. , z przesyłką 1 złr. 24 cnt. ; % rocznie 50 
cnt. , z przesyłką 62 cnt. ; J / 4 rocznie 28 cnt , z przesyłką 34 cnt ; miesięcznie 
10 cnt., z przesyłką 12 cnt — Opłata od Ogłoszeń za każdą k / 10 część strony 
50 cnt, za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych # złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy 
najdalćj do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera 1 Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

— 

Krakóto, 1 sierpni 

AMICIS Edmund de. Wspomnienia l AULEITNEB Ant. O potrzebie inten- 

z Londynu, z oryginału włoskiego prze ssywnego leśnego gospodarstwa i zara- 
kład Maryi Siemiradzkićj. Warszawa, > zem oszczędniejszego obchodzenia się 
nakł. Sulimierskiego, redakcya Wędrow- 1 z drzewem wobec kopalń węgla i torfu, 
ca, druk. J. Ungra, 1879, w 8ce ma- < Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1879, 
tój, 8tr. 67. 30 kop. w 8ce małćj, str. 16. 20 kop. 

ABHT Jan (superintendent). Rajski j BAOZAEIEWIOZ P. Herders paedagogi- 

ogrddeczek pełen cnót chrześciańskicb, j BC h e Grundsatze von Professor 

Podług edycyi polskiej od ks. Samuela am k. k. Obergymnasium zo Jasło. 
Ludowika Zasadyusa, proboszcza stras- j as ł 0; Buchdruckerei von L. D. Stoe- 
fortekiego, w Braegn szląskim r. 1736 ger> 1879, w 8ce, str. 38. 

" y u*k?°r * dmk °7£l ^ rdl6Wi ^ Badeglada czyli Napoleon XIII, poe- 

? k V^ k ' H ^^ Ł-komiczny na tle dżejowćm 

str 457 (przez pomyłkę 157) 80fenig. w dwudże8tu ieś / ach (mi) W J dane 

Ateneum pismo naukowe i literackie ite p ż ^ ydawc / A . Chio, Kra- 
pod redakcya J. T>ejdosiewicza, zeszyt w E p ; iedlei druk . A# ^ 
lipcowy r. 1879 Warszawa, wydawca 18?9 w 16ce ^ gtr m% ± ^ 

W. bpasowicz, druk. K. Kowalewskie- j - .„*:•.*, 
~ . * ». , - -«.^ < i 2s ryciny. 

go, w 8ce większćj, str. 1 — 198. \ T _ , 

TVe^r Koniec Radziejowskiego, rok BALZER Oswald Maryan. Konkurenci 
1704/5 (gtr. 1-28) ; Najznakomitsi korne- P aim y Endoxyi, komedya w jednym 
dyonisarze hiszpańscy, przez J. A. Swię- ś akcie (Odbitka z „Albumu młodzieży 
eickiego (c. <L, str. 23—58); Iustytucye \ polskiej, poświęconego J. I. Kraszew- 
ziemsfie w .cesarstwie rosyjskiem, samo : 8kiemu «). Lwów księgarnia K. Łuka* 
raad miejscowy, jego organa, charakter i ) . ' , ~* . *° , ., , or , ft 
irodki, przez t! P(str. 59-83); Obycza- szewicza, druk. Gazety narodowój, 1879, 

je ekonomiczne we Fraucyi, przez dra Ł w 8ce, str. 38. 50 cnt. 

Waliszewskiego (dok., str. 84-120); Ka- BAŁ u 0nHiclMlłi Ojcowska wola, ustęp 
sra i Marynka, z papierów pozostałych po \ *•«■**«* »**«»»■ j i i . \ 

Gabryelli (c?cL, str. 121-150) ; Rozbiory powieściowy z życia górali tatrzańskich, 
i sprawozdania: 1. Al. Baina Logika przez- \ Tarnów, nakł. i druk. Wł. Angelusa, 
Wł. Kozłowskiego, 2. G. Simonenka Sta-h879, w 8ce, str. 57. 
tistika przez R. B. (*tr. 151—173); Kro-< 1 m 

nika naukowa, nrzez B. Abakanowicza l BĄBAHIBOEI Maryan AlezanJer. Teo- 
(str. 174—187); Kronika miesięczna. śrya Wyznaczników (determinantów), kurs Hi trzewodhik bibttdgraficztiy'. - « ^ *- ■■ ■-- "■ uniwersytecki wyłożył Paryż, Bi-śpkora o znaczeniu zabytków, przez R., 

w * i ~ i„i,„ \*„™£ u-^;«Ał iQ7Q <3. Bocznik kółek roln. włość, w W. Ks. 
bhoteka polska, druk Martineta, 1879, w Ł Sprawozdail i e z czyn . 

w 8ce, str. XXIII i 60o. 15 franków. no ści Zakładu nar. im. Ossolińskich, przez 

BARTOSZEWICZ Julian. Dzieła <R. (str. 116— 129); Wiadomości bieżące; 

tom VI : Historya pierwotna Polski, wy- Nekrologia. 

danie pierwsze z rękopisu , tom IV. \ BILIŃSKI Leon. System ekonomii spo- 

Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk $ łecznej, napisał rektor Uniwer- 

F. K. Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), sytetu lwowskiego, czynny członek Aka- 
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1879,<demii umiejętności w Krakowie, wy- 
w 8ce, str. 336. 3 złr. 50 cnt. < danie drugie nowo opracowane i zna- 

BENONI Carl dr. prof. Ueber diejcznie powiększone, tom I zeszyt 1. 
Dniestrąuellen und die Thalbildungen Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 
im oberen Dniestr- und Strwiążgebiete, j 1880, w 8ce, str. 1—240, Za całość 
physikalisch - geographische Untersu- \ 6 złr. 50 cnt. (?). 
chung (Separatabdruck aus den Mit l BOCHENEK dr. prof. Ekonomia poli- 
theilungen der k. k. geographischen j tyczna, wykłady uniwersyteckie. Kra- 
Gesellschaft). Wien, Gerold et Comp. <ków, 1879, w 4ce, str. 486 litogr. 
in Comm., 1879, w 8ce, str. 29. 50 cnt. j BOISTEL A. Wykład prawa handlo- 

Biblioteka najcelniejszych utworów li- j wego, skreślił profesor prawa 

teratury europejskiej, pod kierunkiem j handlowego w wydziale prawa w Pa- 
redakcyi Kłosów, zeszyt czerwcowy < ryżu, przełożył z francuskiego Stefan 
1879. Warszawa, nakł. i druk. S. Le- s Godlewski, kandydat praw, tom II 
wentala, w 8ce, str. 305 — 400 i 33 — 96. > (Biblioteka umiejętności prawnych, serya 

Treść: Dzieła Ignacego Krasickiego, m Ner 30.). Warszawa, nakł. redak- 
^^^E^^Z^^y Bibl umiej, prawnych, drak. a 
3_f 6 . Orgelbranda synów, 1878, w 8ce, str. 

— warszawska, pismo poświęcone < 461 i XVII. 3 ruble, 
naukom, sztukom i przemysłowi, pod \ BBONIKOWSKI Rajmund. Pamiętnik 

redakcyą K. Wł. Wójcickiego, zeszyt kapitana wojsk polskich (Odbit- 

lipcowy r. 1879. Warszawa, Gebeth- ka z Lecha). Poznań, nakł. J. Cho- 
ner i Wolff, nakł. i druk. J. Bergera, Ciszewskiego, czcionkami H. Schmae- 
w 8ce, str. IV i 144. jdickiego, 1879, w 8ce, str. 46 i 1 ni. 

Treść : Sprawozdanie z konkursu i no- \ 80 fenig. 
wy konkurs redakcyi Biblioteki warszaw < BSOSIUS J 1 KOCH B Szkoła maszy- 

f iż^^Ł£r&"Sss ^ **"*** ** iż***' *? 

Wrotnowskiego (str. 1— 15); Cnota i wy- żelaznych i uczniów szkół technicznych, 
stępek, przez W. hr. Dzieduszyckiego (c. \ tłómaczył z trzeciego wydania L. Woj- 
d.,* str. 16—41) 5 Stosunek Władysława Ja- 1 no cze § c jj : Parowóz jako maszyna 

w cięgu lat trzydziestu, od 1800-1830, llto S r - Warszawa, nakł. Gebethnera i 
przez K. Wł. Wójcickiego (c. d., str. 57— \ Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Sp., 
82); Pamiętnik z lat młodych Juliusza druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, 

2S3?S? r z 89?riffi^ Ż0 S: w »°?r l ti 8tr ; V 1 - 447 - Za ** 

wicza w Bolonii (str. 89—91); Nirwana \ cz S ńci 3 ruble = 5 złr. 

wobec metafizyki, przez S. Smolikowskie- \ BTOYTA Kawery ks. Mowa żałobna 

go (c. d., str. 92—111); Ruch literacki na kandydata teologii, wygłoszona 

Łuźycach przez A - fv^^°W(*^ w cza8 i e nabożeństwa za duszę Św. p. 
111 — lio); .Piśmiennictwo krajowe i za-> T , « _,. .. , ,* * 

graniczne: 1. A. H. Sayee Babylonian li- Jozefa Mianowskiego, b. rektora b. 

terature, przez J. A. Święcickiego, 2. A. ) Szkoły głównej w Warszawie, odby- Kraków, 1 sierpnia 1879. 11$ MA.^^«fc4> l^MhM tego przez JEz. JWks. biskupa Gin- 1 Dwutygodnik naukowy, poświęcony 
towta w kościele katedralnym płockim? archeologii, historyi i lingwistyce, pod 
dnia 8 lutego 1879 r. za staraniem 5 redakcyą Teodora Ziemięckiego, Ner. 
wychowańców tejże Szkoły. Warszawa, j 13 z dnia 1 lipca 1879. Kraków, druk. 
druk. J. Bergera, 1879, w 8ce małćj, ?Wł. L. Anczyca i 8p., w 8ce, str. 
str. 16. 20 kop. 273—296. 

BUE07ANSKY Zaroi Jar. Polska O- \ Treść: Teorya wpływów kultury feni- 
strava a okoli. Moravka Ostraya, Pro- S^K*** ■*• 273-289); ISowe materya- 
kisch, 1879, w 8ce, str. 59. 30 cnt. ** SSS^Aff^ 

BUEOWSKI Julian ks. Kazania pasyj- Historya i systemat języków semickich 
ne tudzież nauki w czasie ćwiczeń du-sRenana, I. Radlińskiego (c. d., str. 291 — 
chownych dla młodzieży gimnazyalnej $295); Wiadomości, 
z dodaniem kilku kazań przygodnych, ~ £ oż > Nen 14 z dma * 5 h J£* 
przez proboszcza kościoła Św. 1879 ' Jamże, w 8ce, str. 297-320 

Anny, profesora gimnazyum św. Jacka l JL tf r! hc * lltogr * . , , . 

rrl Z • / r • i« Aiu- t) Tresc: Przyczynek do zbiorą przysłów, 

w Krakowie (poświęcone ks. Albinowi pioseil ek, ucinków i przypowieści od nazw 
Dunaj ewskiemu, biskupowi krakowskie- ? rodowych i miejscowych, przez Jana Kar- 
mu). Kraków, nakł. St A. Krzyża- łowicza (str. 297— 302); Teorya wpływów 

nowskiego, druk W. Korneckiego, 1879, ku. 1 ^ fenickiój (c d., str. 303-318); 

* .mj • i i <i sWiadomosci numizmatyczne, przez A. R. 

w 8ce, str. 124 i 1 ni. 1 złr. > (Btr 318 _ 319 { ± ^^ p 08 i e dzenia Aka- 

BUUNSZ1 Iff. ks. Monografia miasta <demij i Towarzystw naukowych; Wia- 
Sandomierza, wydanie pośmiertne ks. sdomości. 

Wawrzyńca Kuklińskiego. Warszawa, EMEBSON Ralf Waldo. Roboty i dni, 
druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery, \ przełożył (z angielskiego) T. J. Rola. 
1879, w 8ce, str. XXIV, 448, VII, 1 Warszawa, nakł. T. Osieckiego, druk. 
ni., portret autora, widok miasta z r. |J. Sikorskiego, 1879, w 16ce, str. 
1656 i 18 innych drzeworytów. 2 ru- IV i 36. 15 kop. 
ble 50 kop. Encyklopedya rolnictwa i wiadomości 

CSK07A Plorjan dr. Zarós do gram- 1 związek z nićm mających, pod redak- 
tikj kattbafaHAoYJnskjć móv6, napjs&jcyą J. T. Lubomirskiego, E. Stawi- 

6 vódSł wojkaain ze Sławóśena skiego i S. Przystańskiego, tomu V 

(Die kassubisch - slovmisthe Sprache). zeszyt IX. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
Poznań, gcjonkamj W. Simona, 1879, Uruk. J. Bergera, 1879, w 4ce, str. 
w 8ce, str. 79 i 1 ni. 80fenig. < 657—736, z drzeworytami w texcie. 

OHODYŃSZI Ad. Błogosławiony Bogu-> FELIŃSKI Alojzy. Barbara Radziwił- 
mił, arcybiskup gnieźnieński, życiorys \ łowna, tragedya w 5ciu aktach wier- 
i nabożeństwo do bł. arcypasterza, któ- Bzem (Biblioteka Mrówki, tom 77). 
rego zwłoki spoczywają w Uniejowie j Lwów, nakł. Kaiggarni polskiej, I zwią- 
nad Wartą, przez Ad. Ch. Warszawa, zkowa druk., 1879, w 16ce, str. 94. 
nakł. ks. T. Bukowskiego, druk. F. 20 cnt. 
Czerwińskiego i 8. Niemiery, 1879, PIKSEL Ludwik. Poselstwa Jana Dan- 

w 16ce małej, str. 96, 1 ni., z ryciną ty szka, napisał sł. wydz. filoz. 

i nutami w tercie. > Uniw. lwowskiego (Odbitka z „Albumu 

DĘBICO £1. dr Iwonicz w r. 1878. uczącój się młodzieży polskiej, poświę- 
Lwól£ K. Wild, 1879, w 8ce, str. 2 lanego J. L Kraszewskiemu"). Lwów, 
ni., 46 i 1 karta. 50 cnt. druk - Gazet y narodowój, 1879, w 8ce, 

DOBBSAŃSKI Mirosław. Poezye. Kra- 8tr > 68 - 
ków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca \ OĄSOWSKI Edward. Obrazki z Tatr 
i Sp., 1879, w 8ce małój, str. 87. 80 cnt. \ i z podgórza tatrzańskiego, odczyt . . . . f 116 Przewodnik bibliograficzny. 

wygłoszony w Tarnowie dnia 20 kwie- $ zyum u św. Anny), Kraków, nakł. auto- 
tnia 1879 r. (Odbitka z Gwiazdy), ra, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, 
Tarnów, nakł. i druk. Wł. Angelusa,jw 8ce, str. 1 ni., 54 i 1 ni. 
1879, w 8ce małej, str. 41. 15 cnt. < HABUBA Franciszek. Dydaktyczno- 
GLOGEB Zygmunt. Krakowiaki, 657 > pedagogiczne rozprawy Edmunda Ger- 
spiewek ze źródeł etnograficznych i wła j gowicza, nauczyciela szkół ludowych 

snych notat zebrał wydanie 2gie £ we Lwuwie, słowo krytyki napisał 

pomnożone (Biblioteczka ludowa). War- 1 profesor gimnazyalny, obecnie 

szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Cł k. inspektor okręgowy szkół todo- 
J. Ungra, 1879, w 8ce małej, str. 148. j wyc h w Tarnowie. Tarnów, nakł. au- 
30 kop. torą, druk. Wł. Angelusa, 1878, w 8ce, 

— Kujawiaki, mazurki, wyrwasy 8 tr. 41 i 1 ni. 30 cnt. 

i dumki pomniejsze, ze źródeł etnogra- \ Czysty dochód przeznacza się na bursę 

ficznych i własnych notat zebrał 1 im. Sapiehy we Lwowie. 

Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, ? HAUSSEB- A. dr. Der Kurort Krynica, 

druk. J. Bergera, 1879, w 8ce małej, < von k. k. Regimentsarzt in Tar- 

str. 88. 25 kop. s nów (Separatabdruck aus Dr. Wittels- 

Gło3 rolnika szląskiego: W sprawie l hofers Wiener medic. Wochenschrift 
wyborów do Rady państwa. Cieszyn,? Nro 13 — 24 1879). Wien, Selbstyerlag, 
druk. H. Feitzingera, 1879, w 18ce,<Druck der k. Wiener Zeitung, 1879, 
str. 18. \w 8ce, str. 28 i 1 tablica. 

GONDEK Feli* ks. Siedm grzechów HIBSCHBEEG Alesander dr. Stromii- 
głównych: I. Pycha, wyd. drugie. Kra- ctwa polityczne w Polsce za Zygmunta 
ków, nakł. G. Gebethnera i Sp.> War- \ f odpowiedź na poglądy w tej spra- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. Wł. < w j e p ro f. Liskego w Przeglądzie pol- 
L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce, str. gkim, czerwiec 1879 (Odbitka z Ty- 
175 i 1 ni. 40 cnt. godnia polskiego). Lwów, nakł. Tygo- 

GBAHAM Sylwester prof. dr. O ezy- dnia, druk. Dziennika polskiego, 1879, 
stości obyczajów, odczyt dla młodzieży, > w 8ce małej, str. 20. 
tudzież ostrzegające i pouczające wska ? HOFFMAN Pr. Praca a złoto, opo- 
zówki dla małżeństw, rodziców i opie < wiadanie dla młodych moich przyja- 
kuno w, podług angielskiego oryginału \ ciół, przełożył St. Kunasiewicz (Biblio- 
i niemieckiego tłómaczenia dra Sbear- > teka dla młodzieży, tomik XV). Brody, 
mana wolno przełożył i objaśniającą ) nakł. i druk. J. Rosenheima, (1879), 
przedmową opatrzył K» (ozubowski) A w 16ce, str. 119 i 4 ryciny. 50 cnt. 
autor prac: O wyborze książek dla do-s H0FF1CAU Karol. Na letnióm mieszka- 
rastającej młodzi i Przewodnika ksią-oniu, nokturn sceniczny w jednym akcie, 
żek dla młodzieży szkolnej. Cieszyn, ? przez ..... oryginalnie napisany. Sn- 
nakł. Jerzego Kotuli, czcionkami K.j wałki, nakŁ E. Trautsołta, druk. gu- 
Prochaski, 1879, w 8ce, str. 91 . lzłr.jbern., 1878, w 8ce, str. 15. 10 kop. 

CHJSTAWICZ Bronisław. J6ż^ obrazek l — Nieznany gó&6, zbiorek wierszy 
prz5'rodniczy dla ludu i młodzieży (Od- j Ifemźe, 1878, w 8ce> str. 117, 1 ni. 
bitka z Przyjaciela zwierząt). Kraków, ! i II . 50 kop. 

nakł. autora, druk. Fr. Pobudkiewicza \ EOLZWABTH F. J. Hfetorya powsze- 
(A. Koziańskiego), 1879, w 8ce, str. 7. jchna, przez przekład polski li- 

— O kongruencyi liczb w zastoso- ? cznemi uzupełnieniami rozszerzony, tom 
sowaniu do rozwięzywania zrównaj I: Dzieje starożytne, wschód. Warsza- 
nieoznaczonych pierwszego stopnia (Od- \ wa, nakł. Przeglądu katolickiego, druk. 
bitka ze Sprawozdania o. k. gimna^F. Czerwińskiego i ,S. Niemiery, 187 9, Kraków, 1 sierpnia 1870. 1 19 NATAlfSOH Ludwik dr. O uczeniu rze- \ wa, druk. J. Sikorskiego, 1879, w 8ce, 

miosł, odczyt b. czł. b. Rady j str. XIII i 16. 

wychowania na dochód Osad rolnych > OKOŃSKI W. Dramata : Antea, Na 
(Odbitka z Kłosów). Warszawa, druk A targu, Helvia, Poddanką, Błazen, Za 
S. Lewentała, 1879, w 16ce, str. 32 J maską. Warszawa, wydawnictwo Spółki 
20 kop. (nakładowej, druk. K. Kowalewskiego, 

Niwa dwutygodnik poświęcony spra-j!879, w 8ce małej, str. 191. 1 rubel, 
wom społecznym, naukowym i litera- ś 0STB0WSKI Krlstlen. John Sobieski, 
ckim, pod redakcyą Mscisława Godlew- second part: The siege of Vienna, a 

skiego, zeszyt z dnia 1 lipca 1879. drama in five actes by represen- 

Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce, ted at the theatre of the Porte-Saint- 
gfr, i go 4 ni. i X. > Martin December 25th 1875, transla- 

Treść: Andrzej Zamojski, przez Ludwi- ted from the french by mrs. Lucia 
k» Górskiego (str. 1-31); Kronika przyoDuncan Pycho wska nóe Cook, with 
rodnicza, przez J. Ochorowicza (str. 32— 5 a splcndid portrait on steel. Paris, 
46); Charakterystyka Ignacego Krasickie- ubli8hed by A1 h# Lemerre, printed 
go. przez P. Chmielowskiego (str. 47— 57); ł £ xf J A \ . Q _ n ' r 10nn 

Sześć dni w Tatrach, wycieczka bez pro- *>? Morm and son > 1879 > w 12ce > 
gramu, przez — ł— (dok., str. 58— 69); str. 140 i 1 staloryt. 
Sprawy bieżące, przez Ligęzę (str. 69— Pamiętnik Towarzystwa tatrzańskiego, 
80) ; Spis raeczy, karto tytułowa i lista rok l879 wy dawnictw Towarzystwa 
odbiorców Niwy. L iy ( ' poświęcony j. L Kra8zew . 

i Q Z m° Ż ' W8Zyt * dnla * 5 V^ a skiemu). Kraków, nakł. Towarzystwa, 
1879. Tamże, w 8ce, str. 81 — 160. druk Wł L Anczyca j Spł> 1879j 

Treść: W sprawie rozwoju mniejszej w 4ce str LXIII 158 j 2 „1., z ry- 

własności ziemakiói, przez T Łuniewskie- .... 

go (c. d\, str. 81-93) ; W. Zakrzewskiego *"*«" , w ^cie. 

Po ucieczce Henryka, ocenił M. Bobrzyń- .Treść: Stan Towarzystwa isprawozdą- 

ski (itr. 94-102) ; Z cesarstwa, przez J. nia * czynności (str I-LXIII) ; Ranek 
Długosza (str. 103-112); Rozwój szkół- górach, przez El...y'ego (str. 1-2); 

elementarnych w Królestwie polskiem, Balka kartek z Kaukazu, ustępy z meo- 

przez Henryka Konitza (str. 113-121): gaszonej dotąd podróży, odbytej w r. 1873 
szewskiego (str. 138—146): Sprawy bie-^ dra Tytusa Chałubińskiego (str. 35-36) ; 

ż$ce, przez Ligęzę. \ Wycieczka na Czarnohorę, przez Włodzi- 

J , * 1 1 t o u i s mierzą Hankiewicza (str* 37—46) ; Sześć 

Nosiwoda. Moguncya, nakł. J. Scholza, dni w Tatrach, wycieczka bez programu 

(1879), w 4ce, str. 4 textu i 7 chro-s przez ł (str. 47— 78); Dolina Pru- 

ffiolitogr. Hu od Delatyna do Czarnohory pod wzglę- 

„*___ mm ... . „ XT . sdem geologicznym, skreślił M. Łomnicki 

NOWICKI Itoymllian dr. prof. Nieco Btr 7 9_87) ; Okoniu huculskim, przez 

o naszych wodach i rybach, oraz kul- i Jana Gregorowicza (str. 88—91) ; Wycie- 
tarze rybnej. Lwów, nakł. c. k. To- \ czka na Łomnicę i szczyt Kezmarski 26— 
warzystwa 'gosp. gal., druk. Gazety ^J 1 ^ ^ 8 ^ napisał Jan Pawlikowski 
M . i xi ?o2L / x oi S(str. 92—98); O wytworzeniu się gór, na- 
narodowej, 1879, w 4ce, str. 3 ni. j^sał dr# Franciszek Czerny (str. 99 -114): 

— SpoHÓb wychowania narybku ło- \ Rybie jezioro w Tatrach polskich, przez 
sosiowatego tudzież narybku karpia n& Eugeniusza Dziewulskiego (sH. 1 15 - 123); 
„„,« . . ,. . . , r m Badania mikroskopowe mułów z dna Ry- 

wylęgarni i zarybiania nim rzek. Tam- bieg0 j ez iora, przez A. Ślósarskiego (str. 

te, 1879, w 8ce, str. 20. <124); Zimowa wycieczka do Kardolina 

ObjrinienU wraz z uzupehńonyn, spi- ^JS^f^yLSSKSS^ 
sem wyrazów wejść mających w skład cho łowskiej w lipcu 1878 r., opisał dr. 
Encyklopedyi wychowawczej. Warsza -\ Alojzy Alth (str. 139— 149); Wyniki spo- 120 Przewodnik bibliograficzny. 

strzeżeń meteorologicznych, dokonanych &0— 35) ; Listy z Rzymu, przez K. T.(str. 
staraniem Tow. tatrzańskiego w r. 1878/9, 36-39); Ze świata katolickiego; Notatki 
obliczone i zestawione przez dra Daniela (literacko - bibliograficzne ; Izabella z hr. 
Wierzbickiego (str. 150—158). jStadnickich Krasicka; Kronika. 

PAUL & TIETZE. Neue Studien in — Toż, zeszyt z dnia 15 lipca 
der Sandsteinzone der Karpathen, vbn 1879. Tamże, w 8ce, str. 51 — 102. 
C. M. Paul und Dr. E. Tietze (Aus Treść : 00. Jezuici we Lwowie, przez 

dem Jahrbuche der k. k. geologischen fe: .£*• £jg*^ i c : tj^^^li 
t> . ł x ix t> j vviv\ w a JWielka księga, powieść Sewera (dok., str. 

Reichsanstalt, Bnd. XXIX). Wien, A. 62-69); Zemsta Żyda (c. d., str. 69-76); 

HSlder, Druck von J. C. Fischer et?Srebrny wieniec dla p. Kraszewskiego, 

Comp., 1879, w4ce, str. 116 (189— 304). P*zez ks. E. P. (str. 76-85); ListyzWie- 

risBU : Ale^nde, Goethes ^.^J--* ŁOj-W^^Jg 

mann und Dorothea" und „Herr Thad 92-94); Notatki literacko-bibliograficzne; 

d&us oder der letzte Eintritt in Lithau- JKronika. 

en a von Mickiewicz, eine Parallele mit j — polski, pod redakcyą dra Ign. 

Beigabe von mehreren libersetzten Aus- <Skrochowskiego, zeszyt lipcowy z r. 

ztigen aus dem letzteren Gedichte (Od-sl879. Kraków, druk. Czasu, w 8ce, 

bitka ze Sprawozdania gimn. w Nowym ?str. 1 — 136. 

Sączu z r. 1879). Neu-Sandez, Verlag Treść: O nowowynalezionym Pamiętni- 

des Verf r r 8 Druck von J. Pisch, fe %SE£fi^ ) frU2& 

1879, w 8ce, str. 101. ^ Juliusza Nowackiego (str. 32-51); Stra- 

Pieśni, Dziesięć nabożnych, do Najśw. ?cony poemat, kartka z podróży, przez 

Panny Ostrobramskiej. Wilno, druk J Jana Zacharyasiewicza (str. 52— 94); An- 

J Bluuiowicza, 1879 w 16ce, str. 15 feStSrSŁ^^TE-iJS^&SS 
i 1 nl.,^ z ryciną. 5 kop. -polityczny, przez Al. Szukiewicza (str. 

POŁIŃSEI Boman. Nauka stenografii >U9— 127); Alezander Dzieduszycki, wspo- 
do wykładu w szkołach. Lwów, 1878, jmnienie pośmiertne, przez Stanisława Cho- 
w 8ce, str. 54 litogr. 1 złr. Reckiego (str. 128-133); Korespondency.. 

PEATOOltóWSKI Bronisław. Córka LS^JS^^SSEIŁ ^ 
Neptuna i olbrzym Północy, oraz inne f ed f k ,^ Władysława Łozińskiego, ze- 

drobne utwory Kraków nakł 8zyt h P cow y r - 1879 - Lw<Jw > druk - 

i druk W.' Korneckiego (8 A. W ™ e ^^^ 

żanowski), 1879, w 16ce, str. 36. czonych północnej Ameryki, przez Hen- 

PBAWDZIC W. Głos patryoty, nie- >ryka Sienkiewicza (str. 577—591) ; Sumy 

posła i nie-kandydata, z okazyi doko- jneapolitańskie, przez KI. Kanteckiego (c. d., 

nywających się wyborów w r. 1879 "F; 5 ??- 611 ^ ,9 °^S^ Publikacyach 
n ■£ J ^\ a ^_ • tst' j ^ etatystycznego biura krajowego, przez M. 

do Rady państwa Austryi. Wiedeń, M arassć (sir .612-624); Jerzy Ossoliński, 
wydawca i nakładca W. Prawdzie, >przez dra L. Kubalę (c. d., str. 625—635); 
druk. L. K. Zamarskiego, 1879, w 8ce. Wędrówki po kraju, przez E. Hołowkie- 
g j. r on swicza (c. d., str. 636 — 648); Mendli- Girej, 

1 " , t_. . ^ A schan Tatarów perekopskich, przez K. Pn- 

Przegląd lwowski, pismo dwutygo łaskie go (c. d., str. 649-672). 
dniowe poświęcone sprawom religijnym, BADITIL - SIBOTEA kniaź. Pochożdie- 
naukowym, literackim i politycznym, n ij e w ziemliu swiatuju 1582—1584, 
pod redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, po d redakciej P. A. Giitiebrandta (Pri- 
zeszyt z dnia 1 lipca 1879. Lwów, fożenije k' XV tomu imp. rusk. gieogr. 
druk. ludowa, w 8ce, str. 1—50. Obszcziestwa). Pietierburg, imp. rusk. 

Treść : Ojcowie Jezuici we Lwowie, przez jgieogr. Obszcz., 1879, w 8 ce, str. 253. 
ks. St. Zaleskiego T. J. (str. 1—20); Ma-?j rubel 

rya Bernarda (str. 20 - 24) ; Wielka księga, 5 „™„\« A . , . a „ . . 

powieść Sewera (c. d., gfr., 24-29); Listy BEHMAN Antoni dr. Systematyczny 
z Wiednia, przez Z. Czerwieńskiego (str. 'przegląd porostów znalezionych dotąd Kraków, 1 sierpnia 1879. 121 w Galicyi zachodniej, opracowany na \ SOBOLEWSKI Bonmald. Choroby zara- 
podstawie własnych i ondzych spo-iżliwe, wspólne ludziom i zwierzętom, 
strzeżeń (Odbitka z tomu XIII Spra- \ Warszawa, nakł. B. Cassiusa, druk. 
wozdań Komisyi fizyogr. Akademii JJ. Noskowskiego, 1879, w 8ce, str. 
umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., i 334. 1 rub. 50 kop. 
1879, w 8ce, str. 66. \ śpiewnik polski, tom II zeszyt 3 

Bocznik zarządu Akademii umiejęt- \ (Biblioteka Mrówki, tom 70). Lwów, 
ności w Krakowie, rok 1878. Kraków, na kł. Księgarni polskiój, druk. Gazety 
nakł. Akademii, druk. Uniw. Jag., narodowej, 1879, w 16ce, str. 191— 
1879, w 8ce małój, str. 1 ni. i 192. > 281. 20 cnt. 
1 złr. 20 cnt. _ Toż tom m zegzyt 3 m ibKo . 

SAOHEB-ltASOCH A Kolomea, contes teka Mrfwki tom 71) Tamż m9 
juifs et petits-russiens traduits avec w 16 gtr 191 _ 282 . 2 cnt 
r autonsation de rauteur par A. O. \ _ m „..._...__. „ 

Strebingc 
Cie, 
str — 

- ~Le* nou^eau J^jTl^n^-i " 6w >?* h Akademii umiejętaości, 

yelles traduites de 1'allemand avec dr " k ' W . ł \ L ' . An . czy ^ \**-> m "W, 
¥ autorisation de 1'auteur par mme w 4ce wl 9 ksz6 J> str - 79—104 i 8 ta- 
flami Mango nfe Reclus. Tamże, 1879, ™ c h > r - < XXIV ~ XXXI >- * złr " 
w 8ce małój, star. 280 i 1 ni. 1 frank b0 cnt ' 

25 centim. < r ^ re ^ : Kościół kolegiacki łęczycki dziś 

. , . ,. {parafialny we wsi Tumie jako zabytek 

Schematisnras unwersi clen dioece- xn wie ^ opigał j rysunkami objaśnił 

seos TarnoYiensis tam saecularis quam ś Władysław Łuszczkiewicz, członek Aka- 
regularis a. d. 1879. Tarnoviae, im->demii umiej. 

pensie cleri dioecesani, typ. A. Rusi- 1 Sprawozdanie IV dyrekcyi c. k. wyż- 
nowski, 1879, w 8ce, str. 8 ni. i 334. < szćj szkoły realnćj w Jarosławiu za 
1 złr. 50 cnt. srok szkolny 1879. Jarosław, nakł. 

Schimatism wseho kłyra rusko-katoły- > funduszu szkolnego, druk. H. Bohussa, 
czeskoho Bohom spasemoj eparchii pe-$1879, w 8ce, str. 51 i 1 tablica li- 
remyszlskoj nahod od rożd. Chr. 1879. <togr. in fol. 

Peremyszl, nakł. i typ. ruskoho Sobo-S Treść: Przyczynek do znajomości biał- 
ra kłyrosa, 1879, w 8ce, str. 515 ^ napisał Bogdan Hoff (str. 1-14) :Wia- 
• i i ii i oc 4. ? domości szkolne, podane przez dyrektrora, 

i 1 ni. 1 złr. 25 cnt. Andrzeja Maja (str. 15-51). 

SIEIDENSEI Jan ks. Listy do pani \ — czwarte dyrekcyi c. k. wyższej 
Apatyi, która stała się Progresyą, ofia- \ 8Z koły realndj w Krakowie za rok 
rowane J. I. Kraszewskiemu, serya I 1879. Kraków, nakł. funduszu szkol- 
(Odbitka z Echa). Kraków, nakł. wy- neg0 , druk. Wł. L. Anczyca i 8p., 
dawnictwa Echa, druk. Wł. L. Anczyca m q 79^ w g C e, str. 46. 
i 8p., 1879, w 16ce małćj, str. 225. \ Treść: Kilka słów o nauczaniu geogra- 
80 cnt. \ fii i statystyki monarchii austryacko - wę- 
lach 

ozna, opracował lekarz zdrojowy \ [str. 13—46). 

w Krynicy (Odbitka z Pamiętnika To- 1 — dyrektora c. k. lwowskiego gi- 
warzystwa lek. warsz.). Warszawa, ? mnazyum im. Franciszka Józefa za rok 
drak. Ziemkiewicza i Ńoakowskiego, < szkolny 1879. Lwów, I związkowa 
1879, w 8ce, str. 74 i 1 ni. Jdruk., 1879, w 8ce, str. 82 i 1 ni. 122 Przewodnik bibliograficzny. i T™ 00 ^*^ druk. Pobudkiewieza (A. 

lensche Tatigkeit, przez M. M. Zaleskiego ( v ^ .1. *. ' v 1Q « ft _ . V 
(str. 1-20); Część urzędowa, przez d y- Koziańskiego), 1879, w 8ce, str. 8. 

rektora, dra Zygmunta Samolewicza (str.S SZUJSKI Józef. Kilka uwag o „Dzie- 

21-82). Jach Polski w krótkim zarysie" Michała 

— dyrekcyi c. k. gimnazyum wyż- \ Dobrzyńskiego (Odbitka s „Niwy 14 ). 
szego w Nowym Sączu za rok szkolny < Warszawa, druk. WŁ Dębskiego, 1879, 
1879. Nowy Sącz, nakł. funduszu na-|w 8ce, str. 57. 

ukowego, druk. J. Pisza, 1879, w 8ce, ? TACZANOWSKI Ł. Leg Aranóides du 

str. 128. ^Pórou, par conservateur du Mu- 

Treść : Goethes „Hermann und Dorothea a Uóe de Varsóvie, avec 1 planche. Mo- 
und „Her Thaddaus oder der letzte Eintritt \ gkwa, izdanije imper. moskowskago 
in Lithauen" von Mickiewicz, eine Parał- Obszcziestwa ispytatielej prirody, tip. 
lele mit Beigabe von mehreren ubersetz- ? . . ... . , r ; or _ A J *L Z. m 

ten Auszttgen aus dem letzteren Gedichte, uniwiereitietska, 1879, w 8ce, str. 97 

von Alexander Pechnik (str. 3-101); Kro- i 1 tablica chroniolitogr. 

nika i statystyka zakładu (str. 102—128). < TABOZYŃSZI Hip. Bo;. Zwierciadło 

— dyrekcyi c. k. wyższego gimna- j towarzyskich nieprzyawoitosci naszych, 
zyum w Rzeszowie za rok szkolny 1879. ( do użytku wszystkich, którzy ludźmi 
Rzeszów, nakł. dyrekcyi, czcionkami \ być pragną. Warszawa, nakł. autora, 
J. A. Pelara, 1879, w 8ce wielkiej, l Gebethner i Wolff, druk. Przeglądu 
str. 52. | tygodniowego, 1879, w 8oe małej, 

Treść; Botanische Fragmente aus OstOgtr. 105 i 1 ni. 30 kop, 

Galizien, napisał nauczyciel Tomasz To- TBOOHANOWSEI Karol. Chemiczny iló- 
karaki (str. 3-20); Cześć urzędowa, przez j . I iw »"^» ł »«»• y"™"*' "J 
zastępcę dyrektora) prof. Walentego Ko- 6ciowv rozblór wodv mineralnej wys- 
zioła (str. 21—52). ł sowskiej, dokonany i opisany przez 

— dyrekcyi c. k. gimnazyum w Tar-? asystenta chemii w Uniwersytecie Jag. 
nowie za rok szkolny 1879. Tarnów, < (Odbitka z tomu XIII Sprawozdań Ko- 
nakł. funduszu szkolnego, druk. J. Styr- \ misyi fizyogr. Akademii umiej.). Kra- 
ny, 1879, w 8ce, str. 66 i 1 ni. >ków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, 

Treść: Koronacya Karola W. w Rzv->gtr. 20. 
mie, opracował źródłowo A. Truszkowski TTOKAWSK n^^ Zamek Melsztyn 
(str. 3-39); Kronika i statystyka zakła- . . ,. , *L J* - J 

du, przez dyrektora Br. Trzaskowskiego 1 J e S° zwaliska, studyum geograficzno- 
(str. 40-66). j historyczne (Odbitka z Wędrowca). 

— dyrekcyi c. k. wyższego gim- ? Warszawa, druk. J. Ungra, 1879, w 8ce 
nazyum w Wadowicach za rok szkolny < małej, str. 23 i 2 drzeworyty. 
1879. Kraków, nakł. funduszu szkol- \ Ustawy i najważniejsze rozporządzo- 
nego, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce,>nia dla szkół ludowych w królestwie 
str. 61. \ Galioyi i Lodomeryi wraz z Wfelkiem 

Treść: O ^mytech^ Platońskich (dok.), ^ księstwem krakowskie* m, wydanie uzu- 

Lwów, 
_ w8ce 

(str. 25— 61). ? ° "° ~S małej, str. 2 ni., 170 i 4 ni. 40 cnt- 

— z czynności krakowskiego Sto-< WĄSOWICZ Miecz. Dunin. O rozwoju 
warzyszenia ochrony zwierząt za czas \ i obecnym stanie farmakognozyi (Od- 
od 17 czerwca 1877 do 31 grudnia > bitka z Czasopisma Towarzystwa aptek.). 
1878 r. Kraków, nakł. Stowarzyszenia, ? Lwów, I związk. druk., 1879, w 8ce, 
druk. Pobudkiewieza (A. Koziańskiego), < str. 21. 

1879, w 8ce większej, str. 32. \ WĘ0LEWSZ1 Z. dr. prof. Szlązacy 

Statut krakowskiego Stowarzyszenia^ w Polsce: 1. Adam Schroeter, poeta 

ochrony zwierząt. Kraków, nakł. Sto- \ uwieńczony, II. Andrzej Scboneus, re~ 
fcakdw, 1 sierpnia 18?$. li? w 8ce, str. XVI, 493 i 1 ni. 1 mb. < ZOHN Albin k ItESŁIS C. dr. Materia- 
20 kop. — 8 złp. \ len zur Vorgeschicbte des Menschęn 

JANCZEWSKI Edward. Zapiski po-| im óstlichen Europa, nach polnischen 
mologiczne, wyniki doświadczeń z sadu und russischen Quellen bearbeitet und 
Blinstrubiskiego na Żmujdzi. Kraków, herausgegeben, H Band. Jena, H. Co- 
nakł. G. Gebethnera i Sp., Warszawa, i stenoble, 1879, w 8ce, str. VIII, 352, 
Gebethner i Wolff, druk. WŁ L. Anczyoa \ 32 drzeworytów w texcie, 6 litogr. ta- 
iSp., 1879, w 8ce matój, str. 52. 40 cnt. blic i 1 archeol. karto. 15 marek. 

Jaś i Harychna. Moguncya, nakł. J. Sopciusiek. Moguncya, nakł. J. Schol- 
Scholza, (1879), w 4ce, str. 4 textu *»> (1879), w 4ce, str. 4 textu i 7 
i 7 chromolitogr. chromolitogr. 

KACZAŁA Stefan. Polityka Polakowi ** w ^taeh. Moguncya, nakł. J. 
względem Rusi. Lwów, nakł. autora, Sc * olz *' C 1 * 79 *' w 4ce > stn 4 textu 
druk. im. Szewczenki, 1879, w 8ce, \ l 7 chromolitogr. 
str. 367 i 2 ni. 1 dr. 50 cnt. Z0ZTTB0WSZ1 Pelk. Z życia Polaków 

ai i. ) P° świecie, opowiadania i obrazki, se- 

ZA1CNSZ1 Antoni Odrowąż. Algebra pierwsza t om L Cieszyn, nakł. K. 

elementarna inaczćj zasady liczni ogól- Malik czcionkami K . Proc haski, 1879, 
nój czyli nauka rachowania znakami w 8ce> 8tf x nl . lg8 x zh 
ogólnymi, część L Warszawa, druk. chwila wiary . z źycia źohuma fran . 
Okręgu nauk. warsz., 1878 (1879), >cuskiego; Przygoda naszego kapitana; 
w8ce, str. 180 i II. 1 rubel. ?Czy za późno; Podług sumienia. 

KASPBOWIOZ E. L. Der Spiritismus JBAIOBB ftuUw. Rzecz o dwóch ńa 
m Deutsehland, II & III. Leipzig, E. płaszczeni lezących krzywych rzędu 
L. Kasprowicz, Weimar, Uschmann et ***«*? (Odbitka z tomu VI Rozpraw 

Wagner, 1879, w 8ce, str. 40 i 16. W? 1 *** T em ' A IW* . Akad T emU 
80 fenig. i 40 fenig umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 

U. Hauptgrunds&tzederLehrevomGei- 187 ^ w 8ce, str. 52 i 2 tablice. 
ste, von E. L. Kasprowicz ; ffl. Der Spi- ZBASICC Ignacy. Wojna chocimska 
ritualismus der „Physischen Studien" und j (Biblioteka Mrówki, tom 78). Lwów, 
Herr Staatsrath Alexander von Afcsakow, nakL Księgami polskiój, I związkowa 
von E. L. Kasprowicz. > , , - Sn V* * no oa ^ * 

EUFdnn KujBOiu. O wraże- drak " 1879 > w 16ee > 8tr ' 9 * *> «*; 
niach fizyognomicznych, odczyt publi- KEASINSEI hr. Hubert dr. ' Pogadanki 
czny wypowiedziany w Sieradzu na naukowe o wodzie warszawskiej (Od- 
dochód straży ogniowój ochotniczej bitka z Wieku). Warszawa, druk. Wie - 
w dniu 25 marca 1877. Warszawa, U*, 1879, w 8ce, str. 80. 
nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. \ KRASZEWSKI J. I. Chata za vsi, ro- 
J. Ungra, 1879, w 16ce, str. 40. 30 kop. < m&n dle vyddni tfetiho, spisova- 

KOCZTJBINSKYJ A. prof. Polabani, raz- telem pfehlednutćho i opravenćho pfe- 
bor soczinienija na fakultietskuju pre- 1( >żil Vilćm Sparihel, dii I, II, III (Kni- 
miju „Oczierk jazyka Sławian baltij- hovna lacinś, n&rodnf, ćislo 27). Praha, 
skago pomorija i Brandienburga po sried- > n*kl. a tiskem J. Otty, 1879, w 16ce, 
niewiekowym gramatam". Odiessa, tip. \ str - XXIV i 111, 168, 215. 1 złr. 
G. Ulricha, 1879, 8ce, str. 40. 10 cnt. 

ZOEELSE dr. Pielęgnowanie skóry, s — O pracy wydanie na pa- 

włosów i zębów (Odbitka z dwutygo- > miątkę 50 lat pracy tego pisarza, 
dnika „Zdrowie"). Warszawa, druk. \ Warszawa, K. Prószyński, druk. K. 
Ziemkiewicza i Noakowskiego, 1879, < Kowalewskiego, 1879, w 8ce, str. III, 
w 8ce, str. 31. 15 kop. \ 1 nl., 56 i drzeworyt. 7 l / 2 kop*. 118 Przewodnik bibliograficzny. — Wybór pism, wydanie jubileu- ś bytek architektury XII wieku, opisał 

szowe na korzyść jubilata, tom XI : ? i rysunkami objaśnił (Odbitka ze 

Sfinx (dokończenie); Ongi, po wieść. < Sprawozdań Komisyi Akad. umiej, do 
Warszawa, druk. J. Ungra, 1879, < hist. sztuki). Kraków, druk. Wł. L. An- 
w 8ce małej, str. 377 i 1 ni. Sczycai Sp., 1879, w 4ee wielkiej, str. 

KBZYŹANOWSE Tellz ts. Wiadomość 26 i 8 tablic litogr. (XXIV— XXXI). 
historyczna o zjawieniu się cudownego 1 2 złr. 50 cni 

obrazu Chrystusa Pana w mieście Bo- < HADEJSKI Edward. Gimnastyka 

remli na Wołyniu blisko Łucka 30 w sz kołach ludowych, instrukcya dla 
marca 1773 r., według dawnego ka- nauczycieli (Biblioteka dla nauczycieli 
lęndarza z procesu komisarskiego i BZ kół ludowych, tom VIII). Lwów, nakł. 
z inkwizycyi świadków poprzysięzo- < Towarzystwa pedagogicznego, 1879, 
nych wyprowadzona, wydana nakładem w see, str. IV, 82 i 8 tablic litogr. 
i staraniem ..... zakonnika 00. Ea- > go cn t # 

pucynów w Krośnie. Sambor, druk. j HOLICB Antoni dr. Wykład systema- 
J. Ozaińskiego, 1879, w 8ce, str. 47. tywny tagraaMogii i j. nauki q po- 

Zsląźeczka dla grzecznych dzieci. Mo- s rządku istnoftci, część fundamentalna: 
guncya, nakł. J. Scholza, (1879), w 8ce, Metodologia. Kraków, nakł. J. Kamien- 
str. 8 ni. textu i 8 chromolitogr. śskiego, druk. W. Korneckiego, 1879, 

LEŁEWE& Joachim, Listy, oddział w 3^ str . X, 414, V i 1 .ni. 3 złr. 
pierwszy: Listy do rod^eftstw*, tom H, \ MOBAWWI Caslmlra. De Dionysii et 
Poznaft, «nakł. J. K. Żupań^kiego, drak. Caecilii studiis rhetoricis. Bfaeiniaefaes 
J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łetónski), Mnseum ,fiir Philologie, N. F. XXXIV, 
1879, w 8ce, str. 481. 7 marek 50 fenig. Bon*, 18,79, w 8©e, str. 370—376. 

LEO 2III papa. Epistoła encyclioa ad s jnniŁjijfBB Ęen*yk. Kąpiele Sebwar- 
parttiarchas primates, a*c&iepiscopGft> Z enberg, węgierski GWtfFenberg na Bpi- 
et apiscopo8 universos catholici orbis, ? ZQ , wspomnienia z podróży odbytćj 
gratiam et communionem cum aposto- wiecie 1878 r. (Odbitka w 100 exem- 
Uca aede habentes, dd. Romae 28 De- \ plarzach z Wędrowca), Warszawa, Ge- 
oembtis 1878. Lublini, typis gubernia- bethner' i Wolff, drnk.JfJ. Ungra, 1879, 
lrnue, 1879, w 16ee, str. 20. w 8 ce małój, str. 55, 1 ni. i 2 drze- 

— Toż, Varsaviae, Jyp. F. Caer- woryty. 40 kop. 

wioski et S. Niemiera, 1879, w 8ce,ś Cały dochód z rozprzedazy przeznacza 
str. 22, \ autor na cele dobroczynne. 

LOUIS Józef Wawel. Uwagi nadipro-j Nahoieńrtwp do świętego Homobona 
jektem ustawy o rybołówstwie w Ga- < wszelkim ątapom ludzi zalecone, kup- 
licyi (Odbitkaz Przeglądu sądów, i adm.).śców i krawców osobliwego patrona, 
Lwów, druk. ludowa, 1879, w 8ce j> także i życje., z niemieckiego na ojczy- 
małćj, str. 27,. 20 cnt. \ sty język do naśladowania cnót jego 

ŁTOPMICS5I J, le ; prinoe, Les Vi- 1 wyłożone, r. p. 1763 w Krakowie 
veurą 4'hier. Paris, lib. Pentu, Poissy, \ w drukarni Stanisława Stachowicza, 
imp. Lejajr et Oie, 1879, W I8ce, ŚJ. K. Mości typografa i bibl. (powtó- 
str. 3T35. jrzone podług exemplarza biblioteki 

— Ną rozkaz cafe, roman, z ru- 1 Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kraków, 
śtiuy od Ant. Ptóóką. Schlan, Pr. Neu- nj &*- hrabiny K. Adamowej Potockiej, 
bert, -18-79, ,w 8ce, str. 339. 1 tfrJdnik, Czasu, 187.9, w 16ce, str. ril. 48. 
35 cnt. i Odbito 200 exenrolarzy z zachowaniem 

« w«mmm—~wm~mm ~~ m * v t. • i ) ortografii pierwotni i ózrionkami zbHżo- 

LUSZCZKIEWICg WU47Btew. Kościół nemi do druku w ' wydaniu pierwa^m 

kolegiacki łęczycki we wsi Tumie, za- \ z r. 1763. Kraków, 1 sierpnia 1879. 127 Administracya wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego 

we Lwowie, plac Maryacki I. 9, l piętro, 
ma na składzie następujące dzieła: 

ADLERnSIERADtZKL Nauczyciel wobec nagłych wypadków chorobowych u 
dzieci. Lwów, 1877. 24 cnt. 

BENOlNI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń kartograficz- 
nych, część I: Galicya. Lwów, 1873. 50 cnt. 

— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych, część I: Galicya, 2gie 
wydanie. Lwów, 1875. 20 cnt. 

CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszej szkoły ludowej 

przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. 34 oni 
FRANKĘ J. O wystawie szkolnćj w Londynie wr. 1871. Lwów, 1875. 25 cnt. 
JANOTA E. dr. Jakby uczyć można języka niemieckiego. Lwów, 1876. 

80 cnt. 
JOZEFCZYK A. Geometrya dla szkół ludowych pospolitych, 2gie wydanie. 

Lwów, 1879. 50 cnt. 

— Ta sama w tłómaczeniu ruskićm. Lwów, 1877. 50 cnt. 
KURYŁOWICZ S.« Nauka fizyki w szkole ludowćj pospolitej, z 68 rycinami. 

Lwów, 1878. 80 ont. 

MADEJSKI Edw. Gimnastyka w szkołach ludowych, instrukcya dla nauczy- 
cieli, z 8 tablicami litogr. Lwów, 1879. 60 cnt. 

Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi edukacyi narodo- 
wej. Lwów, 1873. 25 cnt. 

NOWAKOWSKI Pr. dr. Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać 
dzieci do nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. 50 cnt. 

PARYLAK P. Mieszaniny językowe. Lwów, 1877. 16 cnt. 

SAMOLEWICZ Z. dr. Gramatyka języka łacińskiego, 2gie wydanie. Lwów, 
1879. 2 złr. 

— O karności szkolnej w Prusiech a u nas. Lwów, 1872. 10 cnt. 
SAWCZYŃSKI Z. Benjamin Franklin, Jerzy Waayngton, żywoty. Lwów, 

1876. 80 ont. 

— Ks. Felix Dupanloup, wspomnienie pośmiertne. Lwów ; 1879. 60 cnt. 
SELINGEROWA J. Ziemie polskie, lekcye geografii w połaszeniu z etno- 
grafią. Lwów, 1876. 70 cnt. 

WIERZBICKI D. dr. O kalendarzu pod względem historycznym, astrono- 
micznym i kościelnym. Lwów, 1878. 68 cnt 

WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z $ycia codziennego, ppdług J. John- 
stona. Kraków, 1869. 70 cnt, 

ZULIŃ8KI J. dr. O znaczeniu astronomii w wychowaniu i jej nauczaniu. 
Lwów, 1874. 60 cnt. 

— Rachunki miarami i liczbami dziesiętnemi, podręcznik metodyczny. 
Lwów, 1877. 70 cnt. 

Roczniki „Szkoły" z roku 1873, 1874, 1876 i 1877 po 2 złr., rocznik 
z roku 1878. 4 złr. m Przewodnik bibliograficzny. KSIĘGARNIA i SKŁAD OBRAZÓW 

ALTENBERGA i ROBITSCHKA w WARSZAWIE 

Krakowskie-Przedmieście Nr. 41, poleca 

ALBUM FOTOGRAFII 

Z OBRAZÓW MALARZY POLSKICH, 

składające się z yO-ciu następujących fotografij gabinetowego formatu: Sfr. 


1. 


» 


2. 


» 


3. 


n 


4. 


» 


5. 


w 


6. 


n 


. 7. 


Tł 


8. 


n 


9. 


n 


10. 


n 


11. 


n 


12. 


ił 


13! 


n 


14. 


u 


15. 


j» 


16. 


» 


17. 


D 


18. 


ti 


19. 


it 


20. 


» 


21. 


n 


22. 


łł 


23. 


n 


24. 


» 


25. 


» 


26. 


n 


27. 


n 


28. 


7) 


29. 


Tl 


30. 


Tł 


31. 


ri 


32. 


n 


33. 


Tł 


34. 


n 


35. Brandt. Puk, puk w okieneczko. 
Brodowski. Jazda na kulig. 
Cynk. Miecznik i Marya. 
Dylczyński. Stłuczony talerz. 
Gerson. Zachwycenie. 
Gierymski. Wieczernice. 
Kossak i Brodowski. Bitwa pod 

Beresteczkiem. 
Kostrzewski. Sprawa o gęś. 

„ Powrót z jarmarku. 

„ Adwokat przed 

spraw-. 
„ Adwokat po sprawie. 

„ Klient przed sprawą. 

- Klient po sprawie. 

Kurella. Rybka. 
Lesser. Wanda. 
LSffler. Powrót z jassyru. 

„ Śmierć Stefana Czarnie- 
ckiego. 
Maleszewski. Grajek. 
„ Miodek. 

Matejko. Wit Stwosz. 

„ Jan Kazimierz w czasie 
pożaru Krakowa. 
„ Zygmunt i Barbara. 
Piotrowski. Wieczór flisaków na 

Niemnie. 
Redlich. Krytycy. 
Simmler. Śmierć Barbary. 

„ Przysięga Jadwigi. 

Streitt. Czaty. 
Sypniewski. Toast weselny. 
Brandt. Obozowisko w Harthusen. 
Brodowski. Mohort. 
Gerson. Kopernik w Rzymie. 
Głębocki. Sierota. 
Kostrzewski. Odpust na wsi. 
Lesser. Skarbek Habdank. 

„ Młody Bolesław III, rok 

1094. Nr. 36. Tł 
Tł 

r» 

Tł 
Tł 

Tł 

Tł 

Tł 
Tł 
Tł 
Tł 
Tl 
Tł 
Tł 
Tł 
Tł 
Tł 

łł 
Tł łł 
Tł 
łł 

Tł 
Tl 
Tł 
Tł 
łł 
łł 
Tł 
Tł 

n 

Tł 37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 

54. 
55. 

56. 

57. 

58. 
59. 
60. 

61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. Lesser. Obrona Trębowli w ro- 
ku 1675. 
Maszyński. Rok 1812. 
Miller. Leszek Biały. 
Siemiradzki. Elegia. 

„ Jawnogrzesznica. 

Suchodolski. Czerkiesi. 
Sypniewski. Konrad Wallenrod. 
Siemiradzki. Pochodnie Nerona. 
Grottger. Pójdź za mn§ w doli- 

„ Zły znak. [nę łez. 

„ Losowanie. 

„ Pożegnanie. 

„ Ofiara wojny. 

„ Głód. 

„ Zdrada i kara. 

„ Ludzie czy szakale. 

„ Nic prócz nędzy. 

„ O rodzie ludzki, plemię 

Kaina. 
Lesser. Ostatnie chwile Kopernika. 
Miller. Zamojski odwiedza Kocha- 
nowskiego w Czarnolesiu. 
Suchodolski. Wjazd Sobieskiego 

do Wiednia. 
Matejko. Zygmunt August w Lu- 
blinie 1569. 

„ Kazanie Skargi. 

„ Czytanie wyrotu śmierci. 

„ Wieszczba ukraińskiego 

liraika. 

„ Śmierć Przemysława. 

„ Otrucie królowej Bony. 

n Wierzynek. 

„ Michał Sędziwój. 

„ Bolesław "Śmiały. 

„ Mikołaj Kopernik. 

n Stańezyk. 

„ Bolesław Rogatka. 

„ Maciek Borkowic. 

„ Śmierć Wapowskiego. Każda fotografia sprzedaje się osobno po kop. SO. Kupującym naraz 

za rs. 7, dodaje się bezpłatnie piękna ozdobna teczka. 

Nr. 44 do 53 Albumu stanowi całość kompozycyi Grottgera 

M WOJNA«< ozyU „W DOLINIE ŁEZ«. 

Cena za całość w ozdobnej teczce rs. 5, fotografij Kraków, 1 sierpniu 1879. 1 28 ktor Akademii krakowskiej (Odbitka > maja 1879 r. Pary*, Biblioteka pol 
z Przewodnika naukowego i liter). śska, druk. A. Reiffa, 1879, w 8ce,str. 14. 
Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1879, ^ wiadomości do antropologii 
w 8ce, str. 117. krajowej, wydawany staraniem Korni- 
W10HBBSIEW10Z B. dr. Okulistyka po- < B yi antropologicznej Akademii umie- 
pularaa, w pojedynczych wybranych jętności w Krakowie, tom III (po- 
działach przedstawiona przez ze-j święcony J. I. Kraszewskiemu). Kra- 

szyt 1, zawierający anatomią oka i na- k^ na |rf. Akademii, druk. Uniw. 
ukę o jaskrze. Poznań, nakł. autora, j ag ., 1379, w 8oe? gtr . VI, 141, 35, 
druk. J. Leitgebra, 1879, w 8ce, str. 2 30 i 13 tablic litogr. (I— XI). 5 złr. 

■____...,*■ , 1 nu u- < Treść: I. Dział archeologiczno-antropo- 

WffiHAlSWr Oskar to. Choroby serca lo ^ czny: 1# Sprawozdanie z poszukiwań 

i tętnic w zarysie. Kraków, nakł. Sto •< archeologicznych na cmentarzu pogańskim 

warzyszenia do wydawnictwa dzieł le-$w Popówce, przez P. Umińskiego (str. 

karskich polskich w Krakowie, S. A. 1 1~ ^el^" łS^^ "^^ ^3«emi P0M M«? r ff 

Krzyżanowski, druk. Pobudkiewicza (A. £ .^ora JEte8-ft; ^SprawoldLnie 
Koziańskiego), 1879, w 8ce, str. 3 i wykaz zabytków, złożonych w Akade- 
nl., 137 i 3 ni. 1 złr. 85 cnt. cmii umiej, z wycieczki arcneologiczno-an- 

WU6ZEZ JM ks dr. Mowy ; P-emo- ^ 
wy ślubne, pogrzebowe, instalacyjne przel l A . H . KirlaWa (str. 46-61); \ Dal- 
i t. p. Kraków, nakł. autora, Gr. Ge- < sze poszukiwania archeologiczne w pow. 
betbner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca \ Ostrogskim na Wołyniu, dokonane w r. 
iSp., 1879, w 16ce, str. 118 i II. 80 cnt. 187 ? P™ez Zygmunta Luba Radzimińskie- 
Ll ™— - — _ rr * i:* i <S° (str. 62—69); 6. Ustęp z poszukiwań 

WÓJCICKI Ł Wł. Historya literatury I rc heologicznych w Horódnicy nad Dnie- 
polskiej w zarysach, dla młodzieży < s trem w r. 1878, skreślił Władysław Przy- 

napisał Warszawa, nakł. A. Ko- \ bysławski (str. 70—73); 7. Sprawozdanie 

walskiego, druk. K. Kowalewskiego, f ba ??» archeolo^gicznych w Prusach kró- 
iorrn o w i. WT17 • joa ? lewskich w r. 1878, przez Godfryda Ossow- 

1879, w 8ce małej, str. XXIV i 420. skieg0 (8tn 74 ^ 91 , ) f 8 . Czaszka ze Sła- 

1 rub. 50 kop., opr. 2 ruble. sboszewa w powiecie Mogilnickim w W. 

WOLIŃSBt Pr. Xaw. Homilie na nie- \ ks. poznańskiem, opisał dr. I. Kopernicki 

dziele całego roku księdza zgro- K 8tr - 9 ?~ 101 ^ 9 - Czaszki z grobów rzę- 

, . ■ P ,,. * " > do wy eh w Tczewie w Prasach królew- 

madzenia ks. Misyonarzy, poprawione gkio ^ pMez tegoż (s<r. 102-113); 10. Cza- 

i pomnożone przez ks. Tomasza Dą- ( szki z powiatu Ostrogskieero na Wołyniu, 
browskiego, katechetę ghnnazyalnego s przez tegoż (str. 114—123); 11. Uwagi 
w Stanisławowie (część II). Lwów, nakł. tymczasowe o starożytnych kościach i 
j j_ u i-.j i *„ iQF7n o ( czaszkach z Podola galicyjskiego, przez 

wydawcy, druk. ludowa, 1879, w 8ce, tegoż (gtr 12 4-141); - Tl. Dział antro- 

atr. 177—375 i 5 ni. Za całość 2 złr. i pologii w ściślejszym znaczeniu : 1. Boczny 

Z. Gwiazda przewodnia, za którój przyrost ciała' u Polaków galicyjskich, 

światłem wyborcy posła do Rady pań- l ako przyczynek do ich Charakterystyki 

. , A ' ' ? nzycznći, oznaczony przez prof. dra J. 

stwa kroczyć powinni, przeznacza au- Ma j era J ( ' 8tr 3 _ 27 £ £ charakterystyka 

tor (Z) jako odczyt dla zgromadzeń \ fizyczna Rusinów naddnieprzańskich po- 
wyborczych dla wyboru posła do Rady \ dana przez p. Czubińskiego, porównana 
państwa. Kołomyja, nakł. autora, druk. z Charakterystykę Rusinów galicyjska 
»# T>»i io»rft i o * \ o 5 przez prof. dra J. Majera (str. 28—35); — 

M. Biłousa, 1879, w 12ce. str. 12. mMateryały etnologiczne: l.Materyały do 

ZALS8ZZ Bronisław. XVII 8prawo- etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, 
zdanie z czynności Towarzystwa hi- 1 zebrał ks. Wł. Siatkowski, część II (str. 

storyczno - literackiego od 1 kwietnia 3 ~~ 61) if* z «/^ ^nograficzne z I^Ł^, 
-.owo j i i ^.i^.iw-1 i o™ i (przez Edwarda Ruhkowskiego (str. 62— 

1878 do 1 kwietni* 1879 r., odczy- ? 66j; 3 . Pieśni ludu litewskiego, zebrał 

tanę na posiedzeniu publicznćm d. 3 \ Oskar Kolberg (str. 167—230). 124 Przewodnik bibliograficzny. Nakładem KABOLA WILDA we Lwowie wyszło dziełko: 

KAZIMIERZA STADNICKIEGO 

Przyczynek do Heraldyki polskiój w średnich wiekach. 

Treść: 1. Spis imion starosłowiańskich tudzież obcych używanych w Pol- 
sce, mianowicie w średnich wiekach, z osobnym wykazem tych, które przeszły na 
nazwiska szlacheckie polskie; 2. Spis przydomków w średnich wiekach używanych, 
które przeszły na nazwiska szlacheckie polskie; 3. Spis szlachty piastowskiej t j. 
tej, która już przed wstąpieniem Jagiellonów na tron polski miała nazwiska swe 
rodowe ; 4.' Rozprawy o Piotrze Duńczyku i o Piotrze synu Własta, o Herburtach, Zakli- 
kach, Zawiszach i Źegotach ; 5. Dodatek drobniejszych zapisków genealogicznych. 

16mo, XII i 307 str. W oprawie fl. 2. 80, na ładnym papierse fl. 3. 60 cnt. 

Od marca r. 1879 wychodzi w Krakowie na początku każdego miesiąca pod 
redakcyą Bronisława Gustawicza: 

PRZYJACIEL ZWIERZĄT pisemko przyrodnicze dla 

młodzieży i ludu. 

Ęf^- Przedpłata roczna wynosi 60 cnt. Administracya i expedycya w Kra- 
kowie, ul. Wielopole, 1. 89 m. — Członkowie krakowskiego Stowarzyszenia ochrony 
zwierząt otrzymują pisemko bezpłatnie. 

Wydawnictwo Maurycego Orgelbranda w Warszawie: 

TYGODNIK POWSZECHNY, 

Pismo illustrowane, wszelkim gałęziom literatury, nauce, sztuce i po- 
lityce poświęcone. 

Siły literackie i artystyczne dobrze wypróbowane i zasłużone; wiele 
między temi pierwszorzędnych. 

Każdy z prenumeratorów otrzymuje w ciągu roku bezpłatnie cztery 
większych rozmiarów premia, wykonane z rysunków artystów polskich, 
czyli w każdym kwartale roku jedno bezpłatne premium; nazwiska ich: 
Andriolli, Bakałowicz, Matejko, Pillati. 

Nadto wszyscy prennmeratorowie Tygodnika Powszechnego mają prawo, 
po bardzo niskich cenach nabywać OŚm oleodruków artystycznie wykonanych. 

Prospekt i Nr. okazowy pisma rozsyła się pocztą na żądanie, bezpłatnie. 

Przedpłata wynosi: 

W Krakowie: kwartalnie fl. 2 cnt 75, na prowincyi fl. 3 cnt. 50. 
.We Lwowie: kwartalnie fl. 3, na prowincyi fl. 3 cnt. 80. 
W Poznaniu: kwartalnie marek 5, na prowincyi marek 6. 

Redakcya i expedycya główna w księgarni Maurycego Orgelbranda 

w Warszawie naprzeciw posagu Kopernika. Kraków, 1 sierpnia 1879. 125 Konkurs na dzieło pod tytułem: 

Historya wojen i rewolucyi domowych w dawnój Polsce, począwszy 
od ucieczki Henryka aż do zniszczenia Państwa (1574 — 1796). 

W przybliżenia treść dzieła: Cztery podwójne elekcye czyli czterokrotne 
zdarzenia, że dwóch królów obrano i jeden walczył z drugim. Pierwsza taka po- 
dwójna elekcya była po ucieczce Henryka r. 1576, draga po zgonie Batorego r. 1587, 
trzecia po zgonie Sobieskiego r. 1697, ozwarta po zgonie Augusta II r. 1733- Związ- 
ki czyli rewolucye wojska koronnego i litewskiego za panowania Zygmunta III. 
Jana Kazimierza i po zgonie Sobieskiego. Wojny z Kozakami od czasu Zygmunta III 
aż do rzezi humańskiej. Wojna króla Batorego z miastem Gdańskiem. Zaburzenie 
ze Zborowskimi. Sejm inkwizycyjny za Zygmunta III. Rokosz Zeb rzydowskiego 
Zaburzenia z Hieronimem Radziejowskim. Wojna z adherentami Szweda w czasie 
panowania J. Kazimierza. Proces a w końcu wojna z Łubomirskim. Gwałtowne 
zajścia podczas elekcyi Michała. Naprężenie między konfederacyą gołąbską a związ- 
kiem w Łowiczu. Niespokoje wywołane przez arcybiskupa Prażmowskiego. Dzia- 
łania stronictw w ezasie panowania Sobieskiego. Wojna Litwinów z Sapiehami. 
Wojna między Augustem II a Leszczyńskim. Haniebne postępki arcybiskupa Mi- 
chała Radziejowskiego. Wojna konfederacyi tarnogrodzkiej naprzeciw wojskom 
saskim. Sprawa toruńska r. 1724. Niespokoje wywołane przez arcybiskupa Komo- 
rowskiego. Zaburzenia w czasie elekcyi Poniatowskiego. Ściganie konfederacyi 
barskiej przez Branickiego. Walka Targowiczanów z obrońcami konstytucyi 3 ma- 
ja 1791 roku. 

Dayilla i Lacretelle opisali wojny domowe francuskie, Olarendon angielskie, 
Draper i inni amerykańskie, Denina, Varchi i inni włoskie. Ten sam Denina opi- 
sał także niemieckie wojny domowe, Vertot opisał portugalskie, a mnóstwo jest 
dzieł o wojnach domowych hiszpańskich. Nadto o wojnie trzydziestoletniej istnieją 
dzieła Szyllera, Woltmana, Szporszylla i innych pisarzy. Słowem wszystkie cywi- 
lizowane narody, tak europejskie jak amerykańskie, mają w mnogich dziełach opi- 
sane swoje wojny domowe, i można powiedzieć*, że czśm naród dojrzalszy, tern 
lepsze i obszerniejsze dzieła posiada w tej materyi. Clarendona historya wojen do- 
mowych angielskich wypełnia 12 tomów, a o niedawnej domowej wojnie amery- 
kańskiej (1861—1865), prócz wspomnionego Drapera, wyszło 3 czyli 4 innych dzieł. 
Więc nie wojen i rewolucyi ale tego powinniśmy się wstydzie*, że wśród cywili- 
zowanych narodów tylko jedni Polacy, Rusini i Litwini nie mają dzieła history- 
cznego o swoich wojnach i rewolucyach domowych, zwłaszcza gdy w żadnem pań- 
stwie wojny i rewolucye domowe tak długo nie trwały i tak często się nie powta- 
rzały, jak w dawnej Polsce. Nic nas tyle nie poprawi z odziedziczonych błędów 
i nic więcej nie oświeci na przyszłość', co dobra historya naszych wojen i rewolu- 
cyi domowych. Będzie ona zwierciadłem politycznego sumienia a oraz probierzem 
rozumu stanu naszych przodków. Ich upadek i przyczyny tego upadku należą do 
historyi, nasza przyszłość zależy od nas. I dlatego ogłaszamy niniejszy konkurs. 

Rękopis ma być tej objętości, aby go można wydrukować na 30 arkuszach 
in 8vo. Tylko autorowie ze stanu świeckiego będą przypuszczeni do konkursu. Ho- 
noraryum 1000 (tysiąc) guld. aust wal. Termin do napisania oraz bliższe warunki poda 

A. SOZAŃSRI w Samborze (Galicya). 126 Przewodnik bibliograficzny. NAJNOWSZE WYDAWNICTWA DLA MŁODZIEŻY 

KSIĘ&ARNI i SKŁAM »DT FERDYHAKDA HOSICK VT WARSZAWIE: 

Dla dsieci od łat 3 do 6. Pan Twardowski. 

Podanie ludowe według klechdy 2. Wł. 
Wójcickiego, dla małych dzieci opracowane, 
z pyeznemi koftnrowa&emi illustnrcyami 
(oleodrukami) Wł. Szymanowskiego. Ozdob- 
nie kartonowane z kolorowa ryciną na 
tytule rs. 1 kop. 20. 

Ach co za prześliczne 
Abecadło. 

Przepyszny abecadlnik chromolitograr 
fowany z 24 rycinami. W ozdobnej opra- 
wie kartonowany, ułożył Wład. Szyma- 
nowski, w formacie in 8vo ziyc. kol. rs. 1, 
z ryc. czarnemi kop. 50, w iorinacie Le- 
porello (parawanikowym) zryć. kolor. rs. 1, 
z rycinami czarnemi kop. 50. Pytania i odpowiedzi. 

Pierwsza książeczka obrazkowa dla za- 
bawy i nauki małyeh dziatek od lat 3ch 
do 6ciu, przez Starego nauczyciela. Rozwi- 
janie myśli i po eć metoda poglądową, za 
pomocą obrazków, pytań i odpowiedzi. 12 
tablic chromolitografowanych z odpowie- 
dnim textem i ozdobną okładką kolorową. 
Kartonowane. Cena rs. 1. 

Powiastki i nauczki 

dla Stask i Jadwini. 

Zabawne opowiadania z mnóstwem ebras- 
ków i bardzo dużym drukiem -dla małych 
dziatek, przez Zofią z Eymanowa. Cena 
w ozdobnej oprawie w czerwone, zielone, 
niebieskie lub bronzowe ang. płótno z ozdo- 
bnymi wyciskami rs. 1 kop. 20, w opra- 
wie papierowej kop, 90. Wesoły pudelek pani Grypskiej. 

Zabawna książeczka ż kolorowanymi obrazkami dla bardzo matotfe dzieci, które 

śmiać lubią, w kolorowo] okładce. Cena kop. 50. 

KSIĘGARNIA JÓZEFA JOLOWICZA W POZNANIU 

poszukuje na drodze antykwarskiej : 

TERLECKI P. Sława heroicznych dzieł Borysa Szeremety. 1698. — SEŁE- 
NEWITSCH (ZIELENIEWICZ). Memorabilis yietoria de Szeremethó 1660 (V Nov,) 
reportata. Cracoyiae, 1668. — Prawda (czasopismo małoruskie), rocznik 1871,1874* 
1875. — ARAMOWICZ. Pamiętnik o ruchu partyzanckim w wojew. Grodzieńskiero 
w r. 1863. Bendlikon, 1865. - Dalszy ciąg ogłoszeń opisów dotyczących obro- 
tów korpusu 2 armii z r. 1831. Paryż, 1844 (ZWIERttOWSKI). - DUCHINSKI. Do 
rządu narodowego powstańczego, będącego na służbie krajowej w Paryżu; przed- 
stawienie. Paryż, 1863. — RÓŻYCKI. Powstanie na Wołyniu czyli pamiętnik pułku 
jazdy wołyńskiej. Bourges, I. wyd. 1832, DL wyd. 1833. - SCHMITT. Uwagi wy- 
wołane przez broszurę pod napisem: „Kilka słów z powodu odezwy kś. Adama 
Sapiehy". Bendlikon,' 1864. — Do broni! Pielśń na nutę Marsylianki. Paryż, 
1863. Pin i s Mosooviae. Bendlikon, 1867. — MALCZEWSKI. Marya. Paryż, 1867, 
wyd. m. - Toż. Lipsk, 1852. - MICKIEWICZ. Konrad WaMenrod. Lipsk, 1858, 
w 16ce. — Wiersz na rocznicę zgonu Tad. Kościuszki, Bendlikon, 1865. — KO- 
ZŁOWSKI Wal. Sprawa rusko-ukraińska. Lwów, 1867. — P ogląd na sprawę pol- 
ską przez Antoniego z nad Wisły. Lipsk, 1867. — WIESIOŁOWSKI. Ustęp z mdich 
wspomnień. Jasło, 1861 (przedruk z Gońca). — MICKIEWICZ. Ad Napoleonem m, 
Caesarem Augustum. Paryż, 1854. — MICKIEWICZ. Do Napoleona HI, tłóm, Bawo- 
rowski. Tarnopol, 1863, w 4ce. — RYCHARSKI. Odpowiedź Dzi enni kowi, Pozn. 
z powodu artykułu o Hist. lit. polsk. Kraków, 1868. — SZARANIEWICZ. Patryar- 
chat wschodni (odb. z Rozpr. Akad.). Kraków, 1879. — KAElNICKI. Suum euiąne. 
Drezno, 1878. - MYSZKOWSKI. Mała geogr. i hist. Potoki. Jarosław, 1878. - 
BYLICKI. Rubinstein. Kraków, 1879. - J. ANTONI. Polonica (odb. z Rozpr. Akad.). 
Kraków, 1879.' — RADZIMIŃSKI. Dalsze poszukiwania archeologiczne (ódb. ze 
Zbioru do antrop.). Kraków, 1879. — RULIKOWSKI. Zapiski etnograficzne (odbW. 
ze Zbioru do antrop.). Kraków, 1879. — G a 1 e r y e Mnichowskie, tom I. Warszawa, 1856. 

Oferty wprost pocztą uprasza: JÓZEF JOLOWICZ, Poznań. Kraków, i sierpnia 18%. 120 

>— ITIT1 I THIMMIllMI 1111.1 ■łiril ■ . HilT 1 I ■■ TT" — -- -"Y fT 1 '■' "T ' ■•■*■" ' ' i , 

Księgarnia G. Gebethnera i Spółki 

"w Krakowie 

otrzymała na skład główny następujące dzieła: 

BARTOSZEWICZ Julian. Historya literatury polskićj, potocznym sposobem 
opowiedziana, wyd. 2gie powiększone, 2 tomy. 7 złr. 
— Historya pierwotna Polski, 4 tomy. 14 złr. 

BULIŃSKI Melchior ks. Historya kościoła polskiego: tomŁ epoka Piastow- 
ska; II. epoka Jagiellońska; III. epoka królów obieralnych. Kraków, 
r 1873/4. 8 złr. 

GAWIŃSKI Jan z Wielomowic. Pisma pozostałe, z autografu wydał dr. 
Wład. Seredynski. 2 złr. 

LELIWA Ludwik Piotr. Wielka rodzina w wielkim narodzie (monografia 
o hetmańskiej rodzinie Rzewuskich). 1 złr. 50 cnt. 

Listy do pani Apatyi, która stała się Progresyą, i jćj odpowiedzi, serya 
pierwsza. 80 cnt 

ŁUSZCZKIEWICZ Władysław. Kościół kolegiacki Łęczycki we wsi Tumie, 
zabytek architektury XII wieku, z 8 tabl. litogr. 2 złr. 50 cnt. 

MOLIGKI A. dr. Wykład systematyczny tagmatologii to jest nauki o porząd- 
ku i&tności, część fundamentalna: Metodologia. 3 złr. 

RIVAUX ks. Opowiadanie dziejów kościoła rzymsko - katolickiego w stre- 
szczeniu, z Vgo wydania francuskiego przełożył ks. Bogumił z nad 
Wisły, 3 toiny. 8 złr. 

STEBELSKI ks. Ostatnie prace, z antęgrafu wydął, wstępem i przypisami 
objaśnił dr. Wł. Seredyński. 1 złr. 50 cnt. 

WILCZEK Józef ks. Mowy, przemowy ślubne, pogrzebowe, instalacyjne itp. 
80 cnt. 

Zakon nasz narodowy czyli wskazówki do umiejętności życia dla. synów 
i cór polskiej ziemi, 1 złr. 50 cnt, 

Taż księgarnia nabyła; 

Przewodnik po Krakowie i jego okolicach z dodaniem wszelkich wiado- 
mości i objaśnień potrzebnych dla podróżnych. Cena exemplarza 
brosz. 75 cnt, kart. z rycinami 1 złr. 25 cnt. 

SZPADERSKł ks. Kazania, w 3 tomach. Kraków, 1875. 4 złr. 50 cnt. 

Uji^J^i)JNltv. czasopismo poświęcone sprawom urzędników wszel- 
kich zawodów, Tfychpdzi w Przemyśl u^a dniu 10 i 25 każdego 

miesiąca. 

Cena prenumeraty: kwartalnie wraz z przesyłkę pocztowa. 60 cnt., półrocz- 
nie wraz z przesyłkę 1 złr. 20 cnt. 

Ogłoszenia przyjmuje Adminisfaaeya za opłatę 6 cnt. od wiersza drobnym 
drukie m; pyz y kilkakrotnym umieszczeniu ogłoszenia cena ta zostaje znacznie obniżone. 

■P Listy i prenumeratę nadsyłać należy: Do redakeyi „Urzędnika" w Pr za- 
myśl u, rynek główny 1. 59. ( ł, 136 Przewodnik bibliograficzny. 

i ■ ■ ■ i i . u « « »■■■ i . . .. ., — „i — - «>i.i * p - i ■ i ~ ■ - k i. . . i , 

Dwutygodnik literacko - artystyczny. ' 

Wychodzi dwa razy na miesiąc. Oprócz literackiej części, zajmującej 
się wyłącznie sprawami muzyki, zawiera jeszcze dodatek nut muzycznych 
poważniejszej treści. 

Cena w Warszawie wynosi: rocznie rs. 6, półrocznie rs. 3, kwartalnie 
rs. 1 kop. 50. W Cesarstwie i na prowincyi : rocznie rs. 8, półrocznie rs. 4, 
kwartalnie rs. 2. 

Główna ezpedycy a w Warszawie w księgarni Wł. Banarskiego 
ulica Krakowskie Przedmieście Nr. 71. 

I ■ I * III - , , 

Die eben erschienene No 29 des 

MAGAZIN ftlr die Literatur des Auslandes 

(Verlag von Wilhelm Friedrich in Leipzig) enthalt Folgendes: 

Inhalt: Neuigkeiten aus der Literaturwelt, vom Eosmopolit. — 
Deutschland und das Aus land. Zur Fremdwórterbildung in den modemen 
Eultursprachen II, von Dr. M. Scbasler. — Frankreich. Eugene Łabiche und Łe 
Voyage de M. Porrichon, von Helwikg. — Belg i en. Novellen von Emil Greyson, 
von Lina" Schneider. — Russland. P. Polewoj; Geschichte der russischen Litera- 
tur im Skizzen und Biographien, von Albin Eohn. — Eleine Rundschau. Noims 
Rimas de G. F. Caderas. — Eine Biographie und Charakteristik Manzoni's. - 
H. Frauberger: „Die Kunstindustrie auf der Weltausstellung in Philadelphia 1876" 
und„ Die Kunstindustrie auf der Pariser Weltausstellung 1878". — Tranaiations from the 
German poets. — Englische Bibliographie. 

SMT* Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie jedes Port- 
amt nehmen Bestellungen an. — Preis: pro Quartal 4 Mark. — Probenummern 
sendet die Yerlagsbuchhandlung gratis und franco nach allen Orten. 

PRZYRODA I PRZEMYSŁ tygodnik popularno - nan- 

kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prze- 
syłką 8 rubli, w Galicyi 12 złr. ; w W. ks. Poznańskióm 24 marek. 

Treść nrów 52 i 1—3 z d. 27 czerwca — 16 lipca 1879: Materya i ,ruch, 
przez Clerka Maxwella, przekład S. Dicksteina (52—3) ; Na Maderze, przez £. Świe- 
żawskiego (52); Szczury w Brazylii (52); O zapłodnieniu jajka u zwierząt, przez 
dra H. v. Iheringa (52 - 2) ; Od redakcyi (1) ; Pospolitośó ceru, lantanu i dydymu 
w przyrodzie (1); O śmierci, przez A. Śkorkowskiego (1—3); Produkcya nafty 
w Ameryce (2); Związki miedzi, przez P. Berta (2—3); O przyczynach snu, teorya 
postawiona przez Preyera, streścił dr. J. B. (3); Kronika. feZKOŁ A tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 
Cena roczna: w państwie austryackićm 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 26 — 29 z dnia 28 czerwca — 19 lipca r. 1879: szkole wydzia- 
łowej żeńskiej (26—28); Nauka niedzielna i prawne środki przymusowe względem 
terminatorów, przez Bolesława Baranowskiego (26) ; Czego uczyć z chemii w szkole 
ludowej (26-27, 29); Polska za Wazów, przez L. Tatomira (26—27); Olesko, Brody 
i Podhorce, przez L. T. (27—29); Wiadomości potoczne; Inseraiy. Kraków, 1 sierpnia l8?Ś. tói Nakładem- ksiQg>a/rai 

GEBETHNERA I WOLFFA 

w "Warszawie 

wydane zostały następujące nowe dzieła: 

SZKOŁA MASZYNISTY, 

podręcznik dla urzędników dróg żelaznych i uczniów szkół technicznych, 

opracowali J. BBOSIUS i E. KOCH, 

tłómaczył z 3go niemieckiego wydania L. Wojno. 

Część pierwsza: Kocieł parowozu i jego uzbrojenie, ze 159 drzeworztami i 2 tabl. litogr. 
Część druga; Parowóz jako maszyna i wóz, z 364 drzeworytami i 2 tabl. 
Część trzecia: Wiadomości o budowie i exploatacyi dróg żelaznych, ze 128 drze- 
worytami (pod prasg). 

Przedpłata na 3 części 3 rs., po wyjściu całego dzieła 4 rs. Kujawiaki, mazurki, wyrwasy 

i ćhiraki pomniejsze, 
ze źródeł etnograficznych i własnych nołat zebrał ZYGMUNT GLOGER. 

25 kop. ; mmJShmw W UMkmJLt 
657 śpiewek, ze źródeł etnograficznych własnych notat zebrał 

Zygmunt Gloger. 

Wydanie drugie. 30 kop. MIZOŁAJA BIEENACEIEGO (M. Eodocia) 

PIEŚNI i SATYR 

1 rs. 
Ze wspomnień Mary nioncki cli, 

opowiadanie JOEDANA. 

60 kop. Herbert Spencer, 

wychowaniu moralnóm, umysłowem i fizycznśm, 

praełoiył KICHAŁ 8IEIOBAS2B. 
1 rs. 35 kop. 134 Przewodnik bibliograficzny. .■m. ->..,,• .«- .w. ■- - ^^a>«lv ^n. ^^.'. -vel .--■». Nowości muzyczno wydane nakładom Księgarni i składu nut muzycznych 
BOLESŁAWA KOBEYWO W KIJOWIE: 

CHODOROWSKI G. La Fileuse (Przaćniczka) transcrit pour le piano, kop. 75. 

GRABOWSKI St. Polonaise pathetiąue, kop. 45. 

LIS8ENKO M. Op. 2, Suitę in G. Śpiewy ukraińskie : Nr. 1. Preludya (Chłopcze 
mołodcze, jakij ty ledaszczo), kop. 60; Nr. 2. Couranta (Po mału braciku 
hraj), kop. 4o; Nr. 3. Toccata (Piszła maty na seło), kop. 45; Nr. 4. Sara- 
banda (Sońce nyzeńko), kop. 30; Nr. 5. Gavotte (Oj! czyja ty diwczyno, czyja 
ty), kop. 45; Nr. 6. Scherzo (Ta kazała meni Sołocna pryjdy), kop. 45. 
Wszystkie Nry w 1 kajecie zebrane, rs. 1 kop. 80. 

ZAWADZKI Mich. Op. 109. Valse de salon (ded. a Me la comtesse Potocka 
nee Sanguszko), kop. 75; — op. 231. Kalina. Śpiew Komorowskiego nafortep., 
rs. 1. kop. 5; — op. 280. Marche nuptiale, kop. 90;<— op.315. Parafraza na dwie 
piosnki Igu. Komorowskiego „Idzie sobie pacholę 4 i „Wspomnienie*,, kop. 75; 
— op. 324. Cotillons de plus jol i es yalses de Strauss pere et fils et de Keler 
Bela, kop. 75; — op. 340.. Marsz Zaporożski Nr. 1, 2, 3, po kop. 60. 

^^Mfc Osoby zamawiające jednorazowo nut z a rs. 5, kosztów przesyłki nie ponoszą. #^^m 
1^^^ Katalogi nut na żądanie wysyłają się bezpłatnie. ^^* 

Najnowsze nakłady księgarni i składu nut w Warszawie, Miodowa 4: 

Chełmianie, opowiadanie z lat : 792/96, przez K. Kraszewskiego, 1878. Cena rs. 1. 

Nauka chodowania pszczół, przez Piotra Cuny. Część I, obejmująca naukę budowy 
ułów, 1872, rs. 1 kop. 50. — Część II, obejmująca Przyrodę pszczoły i jejcho- 
dowanie w ulach z plastrami, a w szczególności w słomiankach, w okolicy 
ubogiej, 1872, rs. 1 kop. 50. — Część III, obejmująca chodowanie pszczół 
w ulach z plastrami ruchomymi, czyli w ulach ks. Dzierżona, 1673, r». 1. 

Sadownictwo zasadzające się na prostych prawach. Poradnik podręczny dla wykładu 
uprawy owocowej, oraz własnego nauczenia się takowej, przez dra Edwarda 
Lucasa i dra Fryderyka Medicus, przełożył z ostatniego wydania niemieckiego 
Fryderyk Osterloff, 1878, rs. 1 kop. 20. 

Warzywnictwo, zawierające dokładny wykład teorytyczno-praktyczny uprawy ogro- 
dowej i rolnej roślin warzywnych, przez dra Edwarda Lucasa, z ostatniego po- 
mnożonego wydania niemieckiego przełożył Ludwik Dembowski, z 115 rycina- 
mi, oraz planem ogrodu warzywnego, 1876, rs. 1 kop. 35. 

Książki dla młodzieży: 

Czarodziejskie baśnie dla młodego wieku p. Le Prince de Beaumont, z francuskie- 
go przetłómaczyła K. Gościmska, 1879, rs. 6. 

Chwile rozrywki, sześć moralnych powieści dla starszych dzieci, przez Teresę Ja- 
dwigę, z rycinami rysunku Władysława Szymanowskiego, 1875, rs. 1 kop. 20. 

Mały poszukiwacz złota w Kalifornii, opowiadanie dla młodzieży przez Fryderyka 
Gterstackera, przełożył z niemieckiego Stanisław Miłkowski, 1874, kartonowa- 
ne rs. 1 kop. 20. 

Na spodzie okrętu, czyli podróż młodego marynarza wśród ciemności, przez kapitana 
Haynę-Reil, tłómaczył J, Chęciński, Warszawa,. 1872, in 12,< kartonowane 
rs. 1 kop. 20. 

Po szkolnym roku, powieść naukowa dla dzieci, praż A. Castillona, profesora Kol- 
legium św. Barbary w Paryżu, przełożył Jan Chęciński, z 37ma rycinami, 
1874, kartonowane rs. 1 kop. 20. 

Wakacye na wsi, powieść' naukowa dla dzieci przez A. Castillona, profesora Kol- 
legium św. Barbary w Paryżu, przełożył Jan Chęciński, z 34ma rycinami, 
1873, kartonowane, rs. 1 kop. 20. 

ii . ' i 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław WisłockŁ 

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla. ■PKIMMII BIBLIQMAFIGZ: 

miesięcznik dla wydawoów T księgarzy, antyJcwarzów, 
jako też czytających i kupujących książki. . . o Krakowie Igo każdego mieniąca w objętości '/,— l 1 /, arkusza 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., s przesyłka i złr. 24 cnt.; 'A' rocznie 50 
ni!., z przr.sycką 62 cnt.; '/, rocznie 28 cni., z przesyłką 34 cnt; miesięcznie 
Ul cnt., 2 przesyłką 12 cnt. — Oplata od Ogłoszeń ta każdą '/,, czjAJ strony 
50 cnt., za całą stronicę etyli 61 wierszy peiytowych 5 tir. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźni/: pisane ojśo&enia przesyłać należy 
mjdalS do 20 każdego miesiąca albo do księgarni (reDBthiiara 1 Sp, w Krako- 
ak, aloo wprost do redaktora Przewodnika bibłiografieznego.- ■ 

n. ustowe iestą^ebel 9. 

Kraków, 1 września 13t9. 

Ateneum piamo naukowe i literackie. 
pod redakcyą J. Trejdosiewlćza, zeszyt 
sierpniowy r. 1879. Warszawa, wydawca 
W. Spasowicz, druk. E. Kowalewskie- 
go, w 8ce Większej, str. 201—405. 

Treść: 
hi b tury i i 
dy d*icji 
(str. 201- 
pisarze '. 
ckiego (i 
dziejowa! 
chowskie 
czeskie, 
gika i m 
321); Ka 
stałych t 
skiego (i 
aprawozi] 
dawnie ja: 
brz ruski* 

przez K.. 
oświaty, 
Żebrzydówakieg( AHTOHISWICZ E. ta. Poselstwo anioł- 
ka v niebie do matki na ziemi, wyd. 
zgie. Kraków, nakł. G. Gebethnera: 
i Sp., Warszawa, Gebethner i Wolff, 
dmk. Wł. L. Anwyca i 8p., 1880, 
» 16ee, str. 57. 26 cnt. 

AkMt fiir slaróohe Phllologie, untor 
Mitwirkung von A. Leskien usd W. 
Nehring herausgegeben v. V. Jagni, IV ■ 
Band 1 Hef t. Berlin, Weidmannsche Bach- 
hsndlaog, Druck von Braitkopf and HSr- 
telinLcipzig, 1879, w 8oe, str. 1^176. 

Na str. 1—26 : Zur Lehre vóO den sprach- 
licheu Neubildungen im Litauischen, von 
Dr. A. Bruckner (dok.): str. 29-62: Ueber 
dio Schreibung der Nasahocale in den 
•Itpoiniacben DenŁmSlern, von Dr. A. Ka- 
lina; etr. 63—73: Polen, Ljachen, Wen- 
to. von J. Perwoif: str. 74-78: Ein 
Sichtrag zur yorbergehenden Abhandlilrig, 
toq V. JagW; str.86-97: Polnische Gies- 
sen mis dem XV— XVI Jahrhundert, von, 
Dr. H. Collita, mit begleitenden Anmer- 1 
kungen von W. Nehring; str. 97—128 : Die | 
neiieaten Forgchungen liber die a1avigchen [ 
Apostel Cyrill und Methodius, von V. Jagi*. , 

ASTEUC S. A. Historya Żydów i ich : 
wierzeń, wyłożona w skróceniu prcez ■ 

b. jałmuinika cesarskiego lice-; 

am w Paryżu, nad rabin a Belgii, trtoa- 
czona przez Jakuba Rotwanda, b. se- 
kretarza' zarządu warsz. gminy star o - 
takonnych. Warszawa, nakł. tłumacza, 
druk. H. Ziemkiewicza i W. Noakow- 
•kiego, 1879, w 16ee, etr. 179. 75 kop. Koreapondencya,' przez 
x. Wierzbowskiego (str. 358—383).; Kro- 
nika miesięczna. 

BAOZALSKI Edmund. Arytmetyka dla 
użytku szkół niższych realnych, wy- 
działowych , handlowych , przemysło- 
wych, rolniczych i innych podobnych 
zakładów naukowych, podług dra Er. 
Mocnika Arytmetyki dla szkol realnych 
z uwzględnieniem miar metrycznych 
ułożona i w mysi nowego piana lek- 
cyjnego dla szktół realnych a r. 1873 134 Przewodnik bibliograficzny. 

uzupełniona przez E...« B.... części ben. Danzig, Saunier, 1879, w 4ce, 
I na Ii II klasę realną, wydanie dru-jstr. 13. 1 marka 20 fenig. 
gie poprawne. Stryj, nakŁ autora, BONTZEE tf. Die Armen Scbulschwe- 
A. Mtiller i syn, 1879, w 8ce, str. 8 t er n D. N. D. an der Elementarschule 
VH, 240 i Spis rzeczy. 1 złr. 30 cnt zu Beuthen 0/8., Bilder aus dem Le- 

Białośnleżka. Moguncya, nakł. J.Schol- < ben und Wirken dieser Ordensfrauen, 
za, (1879), w 4ce, str. 4 textu i 7$fiir die dankschuldigen Schtłlerinnen 
chromolitogr. snach pfarramtlichen Quellen zusam- 

Blblloteka najcelniejszych utworów li- 1 mengestellt von Kapłan. Beu- 

teratury europejskiój, pod kierunkiem < then O/S., O. Waeldner, 1879, w 8ce, 
redakcyi Kłosów, zeszyt lipcowy 1879. 1 str. 78. 50 fenig. 
Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, ? BBANICKI Zarier Korczak. Les natio- 
w 8ce, str. 401— 476 i 1—111,97—176. i nalitós 81aves, lettres au Róvśręnd P. 

Treść: Dzieła Ignacego Krasickiego, 5 Gagarin S. J. Paris, E. Dentu, imp. 

Um .Y\.*! k - 26 ~??i Histonra literatury \ L. Hugonis, 1879, w 8ce, str. 408. 
an^elskićj, przez Hermana Hettnera, ark. 7 franków 50 centinił 

„,«,.«„„ ™i™ «;„*«„ ^& m inr>M<±} La Slavie primitive; La Russie norman- 
— warszawska, pismo poświęcone de ^ u^fa Po iogne des Piast; Ka- 

naukom, sztukom i przemysłowi, pod^mi^ ro i & eB paysans; Larśfbrme enPo- 

redakcyą K. Wł. Wójcickiego, zeszyt Mogne; Paul Ier; Alexandreler; Lesrćcits 

sierpniowy r. 1879. Warszawa, Gebeth- du comte de Witt; Le tsaróvitsch Con- 

«,/,., ^ « . < nauce stylu dla szkół ludowych, we- 

^)tt gZ&35^fa** '• *»*"• ułożyHdo po- 

(str. 145-163); Z podróży i przechadzek $ trzeb szkół zastosował dyrektor 

po południowo-zachodniój Norwegii, przez \ szkoły ludowój w Rzeszowie, wydanie 
Alexandra Tuszyńskiego (str. 184-205) ;>nL 1 złr. 50 cnt. 

Przemysł cukrowniczy w Króledtwfe pol- S Oalinka. Moguncya, nakł. J. Scholza, 

8 *? 6l 5^ pi ^ A ^ Wrptńowskiego (e. d., (1879), w 4ce, str. 4 textu i 7 chromolit. 
str. 206—223); Kromka poznańska (str.< v -.,:'- ' Q w t«v«» i iu A «i 

224-232) ; Wrzawa, 16j życie umysłowe O* 8 ™"" *«C' . 8 f* aka \ htera " 
i ruch literacki od 1800-1830 r., przez K. \ tura w XVIII i XIX wieku, epoka roz- 

WŁ Wójcickiego (c. d., str. 233— 260); l woju ducha i ideały ludzkości, przez 

Kronika paryska (str. 260—283): Kores- przekład z drugiego wydania 

pondencya do redakcyi, przez A. Wałe- < . . , . ^ „„„^u*;^„ Z*~inA*~. ... 

ckiego {str. 283-285); fciegląd piśmien- niemieckiego uzupełniony poglądem na 
nictwa: 1. T. Żychlińskiego Złota księga, \ poezyą polską w XIX stuleciu, skreślo- 
przez Adama Bonieckiego, 2. dra A. Hirsch* s nym przez Piotra Chmielowskiego. War- 
berga ;Jan Łaski, przez K. Wł.yrad(*ie, 8zawa W y dawnic t wo M. GHlcksberga, 

$<&£ )5 Wiadom08C1 bież ^ ce 5 1879, w 8ce,str. 321-387 i 1 Ł| 

BBUŁOWBOI Oosar Q Katorga, mej ^^ j ^ a do koń śó n ^ 

lodrama w 3 aktach (Biblioteka no-h_g* 

wych dramatycznych soczynenyj, 4).> 0H0DŹKS1EWI0Z LadislaB. Une in- 
Kołomyja, pecz. M. Biłousa, l879,ś scr iption cunćiforme de Persćpolis, nou- 
w 8ce, str. 51. 20 cnt. >velle interprćtation par (Actes 

BOESZOERMENY prof. Der Bau des de la Socićtó philologiąue, tome IX 
Rathhauses zu Danzig, zur Erinnerung < fasc. 1). Paris, E. Leroux, 1879, w 8ce, 
AD da$ 5QOjahrige Bestehen dessel-$str. 40. 2 franki 50 centiw. Kruków, 1 września 1899. 135 GRODZKO' A. Les chants historiąues i redakcyą Teodora' Ziemi^ckiegó/ Ner. 
de r Ukrainę et les chansons des La->15 z dnia 1 sierpnia 1879. Kraków, 
tyches des bords de la Dvina occiden- ? druk. Wł. L. Anczyca i Sp., w 8ce, 
tale (periodes paYenne, normande, tar- < str. 321—344. 
tarę, polonaise et cosaąue), traduits Treść: Przyczynek do zbioru przysłów, 

8ur les texte8 originaux par \ przez J. Karłowicza (c. d., str. 321—325); 

charge de cours au College de France. * £eorya wpływów kultury femckiói, przez 
n • iw t -~„ o-»^ R *• • <T. Ziemięckiego (dok., str. 325— 335); Re- 
Parig, hb. Leroux, Saint- Quentin, irap. cenzya l zieł | ^'dalen zur virge- 

Moureau, 1879, w 8ce, str. LXXI i 211.s 8 chichte des Menschen, von A. Kohn und 

CYPBOWICZ Leon dr. Przemówienie c - Meh h's tf , P r zez tegoż; Wiadomości. 
przy złożeniu do grobu zwłok św. p. — Toż, Ner. 16 z dnia 15 sier* 
Lndwika Georgeona, właściciela pen- \ P nia 1879. Tamże, w 8ce, str. 345 — 368. 

syoiiatu wycho wawczo-naukowego i rad- Treś £ : £' z Jczynek do zbioru przysłów, 
J m x i u * • a. • s przez J. Karłowicza (c. d., str. 345—352): 

cy Towarzystwa dobroczynności, zmar- Skytoby ceramiczne, grzez T. Ziemieckie- 
łego w Kaltenleutgeben pod Wiedniem \ go (c. d., str. 352—366;; Jeszcze słów 
dnia 3 sierpnia 1879 r., miane dnia \ Kilka o denarze kaliskim Kazimierza W., 

6 sierpnia 1879 r. na cmentarzu kra- P^ ez oe ^ ład Z sła . wa Jażdżewskiego (str. 
i™ u- v i a-. ii 4. a i s 366—367) ; Posiedzenie Akademii umie- 
kowskim. Kraków, nakł. autora, druk. j ętn ości; Wiadomości. 

Czasu, 1879. w 8ce większej, str. 9. s mmMnmAM «•» * *. t>-«.:^ 

^«MA«f p^„™ LJi w«„ \ EUaBSTSOEU Wawrzynlsc Łr. Pamią- 
CZBSŁAW. Poezye, zeszyt I War- tka obchodu ur0 czystości imienin J. I. 

szawa, M. Orgelbrand druk. K. Ko- Kra8zew8bieco w J Dreznie w roku je . 

wąskiego, 1879, w 16ce, str. 94 g0 jubileu8 ^ wym 1879> 2 polecenia 

1 «l--«r^P"' a± j. . > komitetu medalowego zebrał i wydał 
UUOT P. Straszna tajemnica, po- Poznan nak £ 2biorowym> / ruk . 

wieść osnuta iui tle najnowszych spe- j L Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 
kulacyi bankierskich, z francuskiego m9 w 4 8t * ^ . 3 m ^ 
oryginału przetłómaczona przez hr. U mar kj ... 

z C. M . . . . ą, częśó I. Poznań, wko- " a ± . _. , 

misie i czcionkami W. Simona, 1879, ,"""»• Z ? wo } l czyny Wielopol- 
w 8ce, str. 143. 2 marki. skiego, podług najnowszych badań o pi - 

BUŁTBIud. Siedemnasta wiosna * ał E P silon - P f 1 nan ^ nakl «. r f da ^ 
Marty, przekład Maryi Grabowskiej *»7 era ^l^ B ^\^ n ^? 1 . 3 ' 
(Dodatek do Tygodnia). Piotrków, druk. Leitgebra, 1879, w 8ce, str. 62. 50 femg. 

L. Chodźki, 1879, w 8ce mniejszej, F. W. ks. O św. Piotrze i pierwszych 
str. 191. < latach kościoła bożego na ziemi, przez 

DUBIECKI Haryan. Kudak, twierdza ks - w - F - Warszawa, nakł. Przeglądu 
kresowa i jój okolice, monografia hi- kalekiego, druk. F. Czerwińskiego 
storyczna nagrodzona przez Akademią?* S. Niemiery, 1879, w 16ce małej, 
umiejętności w Krakowie (poświęcona \ 8 * r « 84. 6 kop. 
J. I. Kraszewskiemu). Warszawa, nakł. 5 FLICHEB dr. (z Poznania). Ethoologi- 
Gebethnera i Wolffa, Kraków, G.Gebeth-?sche Entdeckungen im Rhodope Ge- 
ner i 8p., dnik. Wł. L. Anczyca i Sp., j birge (Separat-Abdruck aus Nro 7 — 8 
1879, w 8ce małej, str. 139. 90 kop. \ Band IX der Mittheilungen der antro- 

DUBAUT Charles. Platerliska ou le > polog. Gesellsohaft in Wien). Wien, 
soulevement de la Pologne, tragódie f Selbstverlag, Stern, 1879, w 8ce, str. 
en cinq actes. Luxeuil 7 imp. Bonnet, ( 34. 1 marka. 
1879, w 8ce, str. III, 77. < FBANKO Iwan, Dumy i piśni naj- 

Dwutygodnik naukowy, poświęcony \ znatnij szych ewropejskich poetiw, wy- 
archeologii, historyi i lingwistyce, pod \ braw i wydaw I (Biblioteka drU>- H6 Przewodnik bibliograficzny. •aMakataMkOtałtuaki na, V). IiWiW) drak. im. Szewezenka, ? Tretó: Ueber den Taylortuben Lehr- 
1870, w 16ce, str. 30. 10 cnt. satz im Allgemeinen f nebat Angiibe der 

-. 1-.—. - « x x • • wiohtigjjten Eestfonnen, Abbandlnng mit 

GtASLICEI T. Estetyczne ocenienie Zugrundlegung der Symbolik des Prot 
i oznaczenie czasu powstania Trachi- 5 Dr. Lorenz Żmurko, von Ignaz Tychowicz 
nek Sofoklesa (Odbitka z „Albumu ft?- £- 2 ?)"' Schutoachriditen, von der 
uczącej się młodzieży polskiej, poświę- Dlrectlon ( etr - »-«)> 
conegó J. I. Kraszewskiemu"). Lwów, J «?*k głupi. Mogiracya, nąkł. J. Schol- 
księgarnia K. Łukaszewicza, druk. Ga- z f' (1879), * 4ce, str. 4 textn i 7 
zety narodowej, 1879, w 8ce, str. 27. chromohtogr. 

BUOSGLIE Izrael Leon. Chedery i me-j JAŹDBEWSSI Władysław. Wykopali- 
lamedy, kilka uwag w sprawie wycho- < fl ko Jarocińskie a mianowicie monety 

wania młodzieży żydowskiej, ku roz- \ Bolesławów czeskich, opisał czfo- 

wadze zachowawczej braci skreślił >nek Komisyi archeologicznej Towarzy- 

sekretarz zarządu warszawskiej gminy jstwa przyjaciół nauk poznańskiego, 
izraelk kiój (Odbitka z Izraelity). War- \ Poznali, nakł. J. K. Żupańskiegty drak. 
szawa, druk. Ziemkiewicza i Noakow- 1 J« Ł Kraszewskiego (dr. W. Łebióski), 
skiego, 1879, w 8ce, str. 23. 25 kop. 1879, w 8ce, str. 53, 3 ni. i 4 tablice. 

GTTENSBES& Rudolf dr* prof. Podręcznik 1 5 marek. 

wyrobie spirytusu, cześć I i II. Lwów, j JOEAY Maurycy, czarne dyamenty, 

nakł. autora, druk. W. Manieckiego, \ powieść z upoważnienia autora 

1879, w 8ce, str. XII, 281, 1 ni. i 76 } przekład A. Całlierowej, tom I i fl. 
drzeworytów w texcie, VII, 200, 1 ta- j (Odbitka z Tygodnika ilłustr.). War- 
blica i 3j5 drzeworytów. 8 złr. \ szawa, nakł. 6. Cassiusa, druk. J. Un- 

CEEIN& Teodor dr. Q cperaeyi poIi : J g«l, 1879, w 8ce małej, str. 29& i 1 
pów krtani metodą wewnątrzkrtaniową, j ni., 272. i 2 ni. 1 rub. 50 kop. 
ną podstawie 24 obsęrwacyj opracował j SARŁlftSEI M. dr. prof. Materyały do 
..... (Odbitka z Gazety lekarskiej), j kllmatografii Oalicyi, zebrane przez 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. I sekcyą meteorologiczną Komisyi fityo- 
Gazety lekarskiej, 1879, w 8ce, str. j graficznej o. k. Akademii umiejętności 

1 ni., 72, 1 tablica w 4ce i 24 drze- j w Krakowie, rok 1878 (Odbitka ze 
worytów. 75 kop. < Sprawozdań Komisyi fizyogr.). Krabów, 

Izwiestia warszawskija uniwiersi- j druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 221 
tietskija, 1879 Ńo 1. Warszawa, tipogr.ji 2 ni. 

I. Noskowskago, 1879, w 8ce, str. 15, j ELEOZKOWSKI Władysław* Notatki 
89—104, 15, 133 — 176, 51, XII i 3 < tyczące się hygieny pokarmowi stu- 
tablice. s dya fizyologiczne na podstawie doftwiad- 

— Toż, No 2. Tamże, 1879, w8ce, jczeń oparte, a do pojęć ogółu zasto- 
str. 26, 68, 7, 105 — 128, 15, 14,<sowane przez ..... fabrykanta kon- 
XIII— XXVIII, IV, 2 ni. i 1 tablica, serwów. Warszawa, M. Orgelbrand, 

Na str. 1-68: Otcziet V kandidata-sti- druk. S. Burzyńskiego, 1879, w 16ce 
piendiata impieratorskagc iwarszawskago mafó j 6t r. 32 j 14 . 15 kop . 
Umweiraitietą, Tieodora - Wierzhowskago, \ - ,.. ^-j^+u i„kw*«iL: m,^ 
o naucznych zaniatijach za granicieju ****** pamiatnaja lublinsko} gubier- 
w tieezienie 1878 goda. jnii na 1879 god. Lublin, tipogr. ca- 

Jaltresberlcht des k. k. zweiten Ober* jbiern. prawi., 1879, w 12ce, str. 924 
gymnasiums in Lemberg fiir das Sehul- > i i karta* 1 rubel, 
jahr 1879. Lemberg, Verlag des Ober- Eodes dyplomatyczny Wielkopolski, 
gymnasiums, Buchdruckerei des Stau- < obejmujący dokumenta tak już druko- 
ropigianischen Inetituts ; 1879, w 8ce, wane, jak dotąd nieogłosaoae^ sięga- 
rtr, Hf ij^ce da r. 1400, wydany ^ staraniem Kraków, 1 września 1879. 137 Towarzystwa przyjaciół nauk poznanego. Pietierbnrg, lit. W. Kuroezkina, 
skfegty tom lii zabiera Nity 1293— 1879, w 4ce, str. 48. 
2053, lata 1 360—1 399. Poznań, nakł. j Ksiąźeoska dla dzieci przygotowywą- 
Bibłkrteki kórnickiej, druk. J. I. Kra- ? jących się do pierwszój komunii, przez 
M b fr akitfg tt (dr. W. Łebiński), 1879, < autora dziełka p. t. „Plewki złotej 
w 4ee, str. LXI i 789. 12 matek. < przekład z francuskiego. Warszawa, 

IOPEENICKI I, dr. Dalszy przyczy- 1 nakł. Przeglądu katolickiego, druk. Ś\ * 
nek do antropologii przedhistorycznej Czerwińskiego i S. Niemiery, 187$, 
ziem polskich (OdWtka ze Zbioru wiado- 1 w I6ce małej, str. 285, 36 kop. 
mości do antropologii krajowej, tom III Książką pierwsza rachunkowa <Jla 
działl). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, uczniów szkoły ludowej pospolitój. 
w8ce, »tr. 60 i 4 tablice (VIII— XI). Lwów, nakł. Zakładu nar. im. Osso- 

Tresć: Czaszka ze Słaboszowa w po- lińskich, 1879, w 8ce małej, str. 69. 
wiecie Mogilńickim wW. ks. poznańskfóms 12 cnt. 

(str. 1-10) ; Czaszki z grobów rzędowych < KWIATKOWSKI Saturnin. Itinerarium 
w Tczewie w Prasach królewskich i (str. władysława tli Warneńczyka, króla 
11-22): Czaszki z powiatu O&trogskiego { « , , : . u r . • , . t J v , 
na Wołpiu (str. 23-32); Uwtlgitymcza- Polski * Węgier, ułożył ..... słuchacz 
sowę o starożytnych kościach i czaszkach ł wydziału filoz. Uniwersytetu lwowskie- 
z Podola galicyjskiego (str. 33—50). | g (Odbitka z „Albumu uczącej się 

E&ASZEWSKI J. I. Krasicki, życie > młodzieży połskiej, poświęconego J. T. 
i dzida, kartka z dziejów literatury j Kraszewskiemu. u ). Lwów, dnik. Gazety 
XVIII wieku. Warszawa, nakł. Gebeth- i narodowej, t679. W 8ce, str. 33. 
nera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner s LEHJiAKS Ó. Yerkehrs - Kartę der 
i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Śp., ] Proviiizen Ost- und West - £reU8sen ? 
1879, w 8ce, str. 368. Ił ruble, na papie- ] Pommern und! Posen , nach amtlichen 
rze w większym formacie 2 ruble 60 kop. > Qtfelkn. Berlin, lithogr. Institut, 1879, 

— Wybór piótn, wydanie jubiłeu-jw 8cfe, str. 22 texttt i kolor, karta 
szowe na korzyść jubilata, tom XII:<litogh w wielkiem fol., 1: l.OOÓ.OOO. 
Historyą o Januszu Korczaku i o pię- s 2 marki. 

knej miecznikównie, powieść. Warsza-J LENIEK Jan. Pełka, biskup krakoW* 
wa, druk. J. Ungra, 1879, w 8ce ma-jski, 1186 — 1207, opracował . ;... 
lej, str. 343. \ uczeń filozofii Uniwersytetu kr&kow- 

— Meister Twardowski (Der pol oskiego (Odbitka z „Albumu młodzieży 
msche Faust). Volkssage nach dem? polskiej, poświęconego J. I. Krapzew- 

Polnischen des frei bearbeitetjskiemu"). Lwótf, druk. Gazety naro- 

von Hans Max (Baron Paumann), mitidowój, 1879, tf 8cfe, str. 15. 
be8onderer Bewilligtmg des Yerfassers, S ŁUKASZEWICZ Joseph. Higtoriach-sta- 
Band I— 41. Wien^ Yerlag und Druek | tistisches Bild der Stadt Posen, aus 
von R. v. Waldheim, 1879, w 8ce|dem Polirischen libersetzt von U Ko- 
matój, str. IV, 222 i 2 ni., 159 nigk im Jahre 1846, revidirt und be- 

i 1 ni. s richtigt von Prof. Dr. Tiesler, I Band , 

Srilewna śpiąca. Moguncya, nakł. J. 1 4 Heft. Posen, Commissions-Verlag von 
Scholza, (1879), w 4ce, str. 4 textu|j. Jolowicz, gedruckt von W. Decker 
i 7 ehrómolitogr. et Comp., 1879, w 8ce wielkiej, stri 

Kruków aiedm. Moguncya, nakł. J. > 145 — 192. 1 marka. 
Scholza, (1879), w 4ce, str. 4 textu MALIEWICZ Konstantfn. Kijewo -pie- 
i 7 ehrofaolftogfi < czierskaja ławra w XVIIm wiekie, 

WttmmS A. &»\pw, komiedija wyn. II. Wilna, tip. gub. ferawl., 1879, 
w Im diejstwii, pteriodielka s polska -^w 8ce, str. 84, > i 138 Przewodnik bibliograficzny. MAECEL Źtienne. L' Hetman Maxime \ Bce, przez Floryana Łagowskiego (gtr. 
(poświęcony Sewerynie Duchinskiój). 220-228); Sprawy bieżące, przez Ligęzę. 
Paris, lib. et imprim. Plon et Cie, 1879, — Toż, zeszyt z dnia 15 sierpnia 
w 12ce, str. 1 ni. i 324. 3 franki 1879. Tamże, w 8ce, str, 241—320. 
50 centim. > Treść: Jeszcze słowo w sprawie kształ- 

lflttheiluńgen (Literarische) und M- cSowski^ 
bliographische Berichte liber die Pu- Srystyka I. Krasickiego, przez P. Chmie- 
blikationen der Akademie der Wissen- \ lowskiego (c. d., str. 249-*265J; Rozwój 
schaften in Krakau, herausgegeben von szkółelem^tarnychwKróles^iepols^m, 
den Sekretaren der drei Abtheilung.n ^ ŁE^JfWŁ &S 
(Classen), Dr. Stan. Tarnowski, philo- prz ez E. Lubowskiego (dok., str. 275-282); 
log.. Abth.* Dr. A. Bojarski, phil. hist. 5 Miasto Równe, kartka z kroniki Wołynia, 
Abtb., Dr. 8. L. Kuczyński, mathem J P™?. T. J. Steckiego (str. 283-295); Spra- 

naturw. Abth., April-Juni 1879. Kra- £^ 

ktfu, Yerlag der Akademie, gedruckt bei ckiego Praca dzieci i kobiet, przez A.P., 
VI. Ł. Anczyc et Comp., 1879, w 4ce>2. — 4. J. Wojewódzkiego^ Kwestya domu 
większći str. 17 i 1 ni. \ zarobkowego, O polepszenia losu podrzut- 

» śków, St. W. Stasżyc, przez H. Konitza 

NEPOS Korneliusz. Żywoty z ob- S ( S tr. 307—316) ; Rozmaitości. 

jaśnieniami i słownikiem dla szkół, > NOWINA Eoman. W starym piecu <Jya- 
wydał prof. dr. Antoni Jerzykowski, i beł pali, przysłowie dramatyczne w 1 
3cie wyd. przejrzane. Poznań, nakł. < akcie oryginalnie wierszem napisane. 
J. K. Żupańskiego, czcionkami Hand- s Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
kiego i Chocieszyńskiego , 1879, w 8ce,>F. Czerwieńskiego i S. Niemiery, Ło- 
str. VIII i 266. 2 marki. jwicz, nakł. R. Oczykowskiego, 1879, 

NIEWĘGŁOWSKI G, H. Algebra, przez w 8ce małćj, str. 50. 40 kop. 

profesora matematyki w Paryżu, ? OETTINGEB Józef dr. prof. Maurycy 

część I zawierająca algebrę elementar- < GotUieb urodzony w Drohobyczu dnia 
ną. Paryż, nakł. Biblioteki kórnickiej, \ 29 lutego 1856, zmarł w Krakowie 
druk. A. Reiffa; 1879, w 8ce, str. dnia 17 lipca 1879, wspomnienie ża- 
XII i 896. 12 franków, s łobne, wynurzył w domu modlitwy izra- 

Niwa dwutygodnik poświęcony spra- f"*™ *»» « 15 P C * 1879 - • V # Kra " 
wom społecznym, naukowym i litera- £ ó *> ° a . kł ' Komitetu nagrobkowego, 
ckim, pod redakcyą Mścisława Godlew- druk ' Fischera i Weindhnga, 1879, 
skiego, zeszyt z dnia 1 sierpnia 1879. J w *%/ łp ' 4 nŁ 15 . cnt - 
Warszawa, druk. Wł. Dębski^o, w 8ce, Jjg^ P™ znacza «• na ■■««** * 

str. 161—240. OŁDAEOWSKI Julian ks. Podręcznik 

Treść: Audaces fortuna juvat, przez < katechizmowy dla młodzieży wyznania Charakterystyka Ignacego Krasickiego, s w gimnazyum płockićm. Warszawa, M. 
przez Piotra Chmielowskiego (c. d., str. Orgelbrand, druk. J. Bergera, 1879, 

l 7 ^Ł?3^" zk ^ f le S cn ^ ch w 8ce, str. 252 i II. 60 kop. 
w Królestwie polakiem, przez H. Konitza? .... . , . . . . Ł Z. 
(c. d., str. 186-192); Dwie chwile z źy- Opisanie cierkwiej i pnchodów mm- 
cia Alfreda de Musset wedłng dzieła Pa- \ skoj jeparchii, sostawleno po otfficiatoo 
wła Lindaua p. t. „ Alfred de Musset", X zatriebowannym ot pricztow swiedienij, 

^ Z ł d I^^r We ° (8tr i A 9 H*yP- H: Borisowskij ujezd (Priłożie- 
206) ; Kromka przyrodniczą, przez J. Ocho- ? .. t , M . i . J . m- a u\ *#• u 
rowicza (str. 206-219); Krytyka: Archi- m J e k » Minek, jeparch. Wied.*). Minek, 

wum do dziejów literatury i oświaty w Pol- $1879, w 8ce, str. 17<J. Kraków, 1 września 1879. 139 

-i—— — i., i. — — p.— ^^— _^_ _ ,!■ — > 

Pamiętnik Towarzystwa lekarskiego £ Treść: List redaktora Przeglądu do ojca 

warszawskiego, wydawany staraniem * w :> Leon * ™ i 8tr - 103-104) ; Wielka 

• llj_ x' x rru™ ™ A j> księga, powieść Sewera (c. d., str. 104— 

i nakładem tegoż Towarzystwa, pod n 2 ^ zemsta Żyda («• £ str. 112-119); 
redakcyą Konrada Dobrskiego, r. 1879 Listy z Wiednia, przez ks. Czerwieńskie- 
zeszyt HI. Warszawa, czcionkami T&Ągo (str. 119-126): Listy z Rzymu, przez 
Ziemkiewicza i W. Noakowskiego J K - T - ( str - 126-135); Kronika. 

1879, w 8ce, str. 459—641. $ — Toż, zeszyt z dnia 15 sierpnia 

Treść: Przyczynek do psychiatry! pra-l 1879 > Tamże, w 8ce, str. 143—194. 
ktycznój, oparty na dziesięcioletnim do- ] Treść : Dwie wycieczki misyjne w Buł- 
świadczeniu w warszawskich zakładach dla \ £*& (*tr. 143 -147) ; Wielka Rsiega, po- 
obłakanych w latach 1867/76, przez A. wieść Sewera (c. d., str. 148-159); Sta- 
Rothego (str. 459-567); Życie i działał- nis *» w Hozyusz (str. 159-171); Listy 
ność naukowa św. p. Hermana Fudakow-< z Wiednia, przez Z. Czerwieńskiego; Li- 
slriego, przez Juliana Kramsztyka (str. sty z Rzymu, przez K. T.; Ze [świata ka- 
568-585); Przyczynki do dziejów medy- > tolickiego ; Notatki literacko-bibhograficz- 
cyny w Polsce, zbierane przez Ernesta \ 22} Nekrologia; Najczcigodniejszy ks. 
Swieżawflkiego, XI. Nierząd w Polsce do \ Włodzimierz hr. Czacki ; Kronika. 
XVgo wieku włącznie (str. 586— 625); < — polski, pod redakcyą dra Ign. 
Wypadek z praktyki akuszenrjnój lekarza ł Skrochowskiego, zeszyt sierpniowy z r. 

E śm ^ 8 Q W' P rae * dl ? ™ed. Sucka(str. 1879 Kraków, druk. Czasu, w 8ce, 
626-633); Sprawozdanie I komitetu do > . 1 „ Q 9Qft ' 

atrwalenia pamięci dra Polikarpa Girsztow- s Blr * l^y— zoo. 

ta (str. 634— 641). < Treść: Stracony poemat, kartka z po- 

„„.«__. „ . , r> i ś droży * przez J. Zacharyasiewicza (dok., 

PISAEEW Hytro Iwanowycz. Pczoły, str . i 39 u_i64) 5 Adrzćj Krzycki jako pisarz 

z rosyjskoho perekław Wasyl Polan- i polityk, przez L. Drobę (dok., str. 165— 

skyj (Biblioteka dribna, VI). Lwiw, < 200) ; Szkice z podróży do południowo) 

druk. im. Szewczenka, 1879, w 16ce, ^W odb y?j ^ to ^JgW-W7jpn«i 
, n. m , ' ' 'A. Rehmana (c. d., str. 201— 244) ; Wybo- 

«r. do. 1U cnt. <ry do Rady państwa w Galicyi, przez Jó- 

POLKOWSKI Ignacy ks. Życiorys Zofii \ zefa Kleczyńskiego (str. 205— 270) 3 Prze- 
zhr.Branickichhr. Arturowój Potockiój, ^271-288?^ ***** AL Szukiewic5ia 
prezesowój dam Towarzystwa ^ dobro- (8 1. techn { czny , pismo mie8 i ę czne 
czyimyści w Krakowie , skreślił ..... świ Qm techniki .* 

SS To ™ z 7?t™ dobroc 7 nno i cl mysłu, pod redakcyą A. Brauna, S. 
(Odbitka 1 Rocznika ^Towarzystwa do- \ Kos ^ F , Kuchalzewskiego i AL 
broczynności). Kraków, druk. Czasu, SadkoW8kie go, zeszyt czerwcowy r. 
1879, w 8ce, str. 29. 1879- Warszawai druk . A1 . G insa, 

PRAWDOHOWSZI Bron. Ani z soli ani w 8ce, str. 321—384, IV i 2 tablice 
z roli, ale z tego, co mię boli. Lwów, rysunków (VII i VIII). 
nakł. druk. Gazety narodowój, 1879, Treść: Wydobywanie soku z buraków 
w 16ce, str. 72. 80 cnt. j za pomocą pras połączonych z maceraeyą, 

* i_TAAx.xt- i w porównaniu z wyaobywaniem za porno* 
Program c. k. Instytutu techniczno- ^ ^y^ prag) p / zez g t Roszkowskiego 

przemysłowego w Krakowie, I. Kra- (str. 321—331) ; O doświadczeniach doko- 
ków, nakł. Instytutu, druk. Fr. Pobud- nywanych z blachą stalowe ze względu 
kiewicza (A. Koziańskiego) , 1879, na J 6 J zastosowanie do budowy kotłów 
v fi*n *+. ik > parowych, przez S. M. Roguskiego (dok., 

w oce, Sir. 10. 5 8t - 330 _ 341N. Wvrażenia analityczne. str. 332—341); Wyrażenia analityczne, 
naukowym, literackim i politycznym, konkur8 <& ; K r^ka i bikogra^a; Kro' 
pod redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, ! nika bieżąca. 

zeszyt z dnia 1 sierpnia 1879. LwówJ — Toż, zeszyt lipcowy r. 1879.Tamże, 
druk. ludowa, w 8ce, str. 103 — 142.$ w 8ce, str. 1 — 72 i 3 tablice rysunków. 140 Przewodnik bibliograficzny. Treść: O grzybie drzewnym domowym, l druk. Gazety narodowej, 1879, w8ce, 
warunkach jego pojawiania ate i Bposo-L^ .33 

haob tępienia, przez Migała Zajączków- \ ' , . *^ a „ M ^ w p„ 

skiego, budowniczego (str. 1-14 i tebl. Baprwntaoya kraju naszego w Ra- 
ty; Wyrażenia analityczne, przez M. Hu-sdzie państwa 1879 r. (Odbitka z Cza- 
lgwieza («. <J«, *tr, 15-^24); Wodociąg i su). Kraków, druk. Czasu, 1879, w 8ce 
kanalizacja w T^szawie, ttsez P,Ku- Uałćj, str, 243. 2 złr. 
charzewskiego (str. 25— 62i tabL HiIII;> _/!._.- r> ł* „ ^ -i ^1 

Regulacya Rodanu w kantonie Wallis BOHLWĘS. Praktyczny poradnik dla 
(dok., str. 03—67); Krytyka i bibliografia; gospodarzy czyli nauka chowu, utrzy- 
Kronika bitffca. < manią, iywienia, poznawania i lecze- 

ftrwpłey tymczasowe dla żeglugi n i* chorób koni, bydła, owiee, świń, 
i spławu na rzekach w granitach ce- j^ j p 8( j w> przekład z 21 niemieckie- 
s^rptwa rosyjskiego i Królestwa pol- g0 wydania, opracowanego podług dzi- 
skŁego. Warszawa, druk A. Pajewskie- siejszego stanu nauki weterynaryi, dzie- 
go, 1879, w 16ce, str. 29 i 1 ni. h uwieńczone przez król. Towarzystwo 

— Toż ; po niemiecku. Tamże, ekonomiczne Marchijskie. Warszawa, 
Druck. von A. Gins, 1879, w 16ce, na kł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. 
str. 30 i 1 ni. ŚOrgebranda synów, 1879, w 8ce ma* 

Przewodnik naukowy i literacki, pod h^ gtr . y, 224 i IV. Oprawne 1 ru- 
redakcyą Władysława Łozińskiego, ze- s De J 20 kop. ' 

sz,yt sierpniowy, r, 1879, Lwów, druk. s§ A§ Użytkowanie owoców czyli 
Wł, Łozińskiego, w 8ce, str. 673 — 7 68. ś konserwowanie i przerabianie na kon- 

Treśór Osady polskie w Stanaeh zjedno- fitury 8oki llkiery ^^ cukiy wo- 
czonych północnej Ameryki, przez H.> J7 . . 7 Jy 7 . \ , 

Sienkiewicza (dok.*, str. 673-680); Sumy cowe l *• P- oraz zasuszanie i kon- 
naapojitańskie, przez KI. Kanteckiego serwowanie jarzyn, według najlepszych 
(c» d., str. 681— 710); Q ostatnich publi- < przepisów zebrane i uzupełnione przez 

^S*M 1SST Wok ^st? -tS^S^I^ S, ' Z licznemi Htastracyami w texcie. 
wjSówki po* kraju, przez V' Hołowkie- Warszawa, nakł. i druk. A. Ginsa, M. 
wicza (dok., str. 721-737); £ historyi Ga- < Orgelbrand, 1879, w 8ce małej, str. 
lieyij przez dr. Rr.Ł.(fltr. 738-748); Mendli- III, 3 ni., XVI, 288 i 80. 1 rub. 
Giręi, chan Tatarów perekopskich, przez ? *o t/m 

K. Pułaskiego (c. d., str. 749-762); Kro- -f*f* ^„ „ Ł v • a wmi 

nifea literacka,- przez dra W. Kętrzyn- SAW&2TOSKI Zygmunt. Ksiądz Fełii 
skiago (etr. 7fl9— 768). * ŚDupanloup, biskup orleański, wspo- 

PB0YBYMEI Zygmunt Vetvićka jas- < mnienie pośmiertne przez dyrekto- 

mtou, komedie/ y jednom jedndni, se-sra seminaryum nauczycielskiego we 
psaj . % . *. z polskeho pfelojgil Arnośtj Lwowie (Odbitka ze Szkoły, po&wię- 
Schvab-Polabsky, autorisorany pf eklad < eona J. I. Kraszewskiemu). Lwów, nakł. 
(Besendsi divadlo, 5). Praha, n&kl. < Towarzystwa pedagogicznego, I związ- 
a tisk. MikulA&e a Knappa v Karlino, j kowa druk., 1879, w 8ce, str. 105. 
(1879), w 16ce, str. 24. 10 cnt. >60 cnt. 

- 8ABZI&Z5WSKI Bronisław ix, pro£ Wy- 1 SCEMIP Krzysztof k. kanonik. 90 po- 
padki rozbioru chemicznego zdroju < wiastek dla dzieci, spolszczonych przez 
„Wandy* w Bzczawnfoy (Odbitka z to- s Jana* Chęcińskiego, wyd. trzecie. War- 
mu XlCt Sprawozdań Komisji fizjegra- \ szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
ficz^j Akademii umiej.). Kraków^ drukuj J. Bergera, 1879, w 8ce małćj, str. 
Dtótar* Jag>, 1879> w 8c«u str. 7 i 1 n\A 164, 4 ni, i 8 rycin. 90 kop. 

BA^BB Karol, O metodach i formaoh) SCHUBERT Karol Rys geografii po- 
natiki szkolnój (OdWtka z „Albmnujwszechnćj, podług trzynastego niemie 
ucz^efy si^ młodzieży polskiej,, poświę- \ ckiego wydania na język polski prze 
coucgo, J, J. Kraszewskiemu"). Lwów, J łożony i da potrzeb naszego kraju po- Kraków, 1 wWetola 1078. 141 większo&y przez dra Jaaa Lenartowicza, J na XIII . waluem zgro«H*l&enhi tegoż 
pr«f68^m 9. k» wyższej sfckoły reehri$( Towarzystwa odbytom w Brodach dnia 
w Krakowie. Kraków, nakł..J..M. Hira-V21, 22 i 23 lipca 1879. Lwów, nakl, 
melblauą, 4ruk. Uniw, . Jag,, 1880J Tow**zy*twa, I związkowa druk.y 187% 

w 8oe małej, atr, VII, 340 i 3 tebBce w 4ce, ztn 51 i 1 AL 

litogr. 80 cnt. . _ ^gtc dyrakcyt e. kv Wy*8z4| 

SIE1HEŃSCI Jat kfl. »owa miana na| g^oiy realnej we Lwowie za rok szłról- 
ogółem zebraniu Towarzystwa Św.< ny 1879 . Lwów, hakh fuirittsau sakol- 
Salomei w sali radnej krakowskiej, drfia. ne ^ 0v drtthł Kł PiUeni> 18 79 f w 8#e, 
15 grudnia 1878 r. Kraków, nakł. g^ q^ 

autora, drnk. WŁ L. Anczyca i Sp., Tt ^. z pow ^ u asieWej rocznie* 
1879, w 16ce inatój, str. 19. 10 cht. zaślubin Najjaśn. Państwa mewa dra Ka- 

Spiewnik polski, tom IV zeszyt 3 \ rola Benoniego podczas uroczystości dnia 
(Biblioteka Mrówki, tom 72). Lwów, 24-kwietnia 187S [^ r J- 6 > ? WykładróW- 
..vi ir™,™~; ^\Lia: a«J, r n ,Mv nań w zakresie VII klasy szkół rtsałaycb, 
nakł. Księgami polskiej, druk Gazety MpUał M , 8^*^*1(^.7-33); Ki^l 

narodowćj, 1879, w 16ce, atr. 191 — ^ statystyka zakładu za rok szkolny 1879 
282. 20 cnt. (str. 35-64). 

Sprawozdanie <*• k* krajowćj Radyj — z czynności Towarzystwa far- 
zdrowia o stosunkach zdrowotnych Ga- < maceutycznego w' Warszawie oraz z o- 
licyi za rok 187S i 1876. Lwów, nakł.jbtfotn kasy wsparcia podupadłych for- 
Moszu rzędowego c: k. Rady zdro- ) m&cetitów za rok 1878» Warszawa, 
v?ia, dmk. Dziennika polskiego, 187dJdntk. Wł. Dębskiego, 1879, w 16ee> 
w 8ce wielka, str. 65 i 1 2 tablic < 8 tr. 44. 

— dvr«kcvi Tk wvższeeo eim- 5P<» 6 P« rmto und ffl * Gymtiospfeftńttt. 
nazynm realnego im. francisżka józeta? fto 7 . ^ ' /-, h z ^ A u ? 
'Drahobycia «a rok szkolny 1879; l7 «J Li***? ^ ^A^i- 
Lwów, nakł. fm.du.au smolnego, drak. . ŚWttgBSn W jrof. <»•**»*. 

T« f«*L« * «~r 1fi ^n J Qłw . s niemieckie, wydał Stanisławowy 

jnljtata staurdpig, 18W, w 8ce, L ^ , ; ^kfawlcii, 1880, w to, 

Tretó: Pofccy pisarze pplitywu W wie- str - l74 J 2 nU *° "*■■ • .. _ 
kii XVIII a£ do Konarskiego i Sienni- BWIBTŁA Eawlittft. Córka kamunia- 
ckiego, przez Władysława Tadeusza Ki- ] raa, powieść łndowa, przekład » nś^ 
sięlewskłe^o • (str. 3-^*1); j Wiadomości Ufciego Maryi GrabowsHtj. Piotrków, 
nkotoą przez dyrektora, Wojciecha Bie-> .7 „^..i™: rrur^^«;.u ^.«u «w !. 
siadzkie^ (str. 33-66)7 nakL «hkqr» ^Ty^0dnia tf y . drak. >F. 

— dyrektora c. k. gimnazyiin No- \ Bełchatowskiego f Warszawa- GeWth- 
wodworekiego czyli św. Antiy w Kra- ner ! . Wdff 7 1^79 r w«6e matój r afar* 
kowie za rok szkolny 1879. Kraków, 116 J IV - 60 ko P- 

nakł. funduszu szkolnego, druk Wł. L. SZ ...... . ŁeueL Poezye Onufrego 

Anczyca i Sp., 1879, w 8ce, str. 85. z Ba J ek ; 8 P isał Leszek Sz dwa 

Treść : O kongruencyi Kczb w zastoso- \ tomy w jednym. Lwów, nakł. autora, 
waniu do rozwiązywania zrównań nieo-|druk. K. Budweisera, 1879, w 8ce«' 
znaczonych pierwszego stópnhl, przez Br. gfc l04 | 131- t złn 60 cnt 

Guetawicza (str. 1-56) ; Czętó admuustra- gBm «^ ffarft1 r n8 trnkcva służbowa 
cyjna, przez dyrektora, Ign. Stawarskiego \ 5ZT7BEK Karol. msiruKcya stuzoowa 
(str. 57- 85). ( dla woźnych i wykonawców sądowych, 

— z czynności Towarzystwa pe- 1 ułożył c. k. sędzia powiatowy 

dagogieznegtf z* ćik» od 10 lipca 1878 1 w Milówce. Przemyśl, ' nak^ l^dakcjri 
do 10 lipdA 1879, pddaiie praez ft*j Urzędnika, di^uk. J. Cara, 187#, W*(te. * '. 
rząd główny do wiadomości- <«łoftkó#£str. 13^8.- Opr. 80 cnit. ■ i: JJ l ^ u 142 Przewodnik bibliograficzny. TAT01OB Lucjan. Dzieje Polski w za- i WEWEBT Alesander. Kawalerowie 
rysie, dla klas wyższych szkół sred- > Złotój ostrogi w Polsce do XIX wieku, 
nich/ seminaryó w nauczycielskich i pry- j skreślił .«..., magister prawa i admi- 
watnych zakładów naukowych ułożył (nistracyi. Warszawa, druk. J. Ungra, 
Lwów, nakŁ autora, I związko- s 1879, w l6ce, str. 40 i 1 rycina. 

7 a „i d r^TT *Sii£^d^ WIBDEKAH Pranctaek. Przewodnik 
l n \ l T^J^S *™ imow * l ded y pedagogiczny dla nauczycieli i każde- 

kacyi. 1 złr, 40 cnt 5 * ui ® Stt i™i.*™«*«™. a*;™; ..; mn 

* > go, kto się wychowaniem dzieci zajmu- 

1 TOŁŁ Eobert von baron. Chronologie ? je, obejmujący sprawy wychowania do- 

der Ordensmeister tiber Livland, derjmowego i szkoły pospolitej, opraco- 

Brzbiscbftfe von Riga und der Biscbttfe \ wany przez Czesława Pieniążka, ze- 

von Leal, Oesel- Wiek, Reval und Dor- 1 szyt II. Stryj, nakł. i druk. A. Mtil- 

pat, aus dem Nachlasse von jlera i syna, 1879, w 8ce, str. 49 — 88. 

(Bnefl^e, est - u. livł«ndische, III). n|a . L wedł sporządzono) 

^ ,e %,? e . U * n o e o l l C0mU t' 18?9 ' W 8CC; miesiąca stycznia 1799' r. przeT km- 
str. XV i 382. 9 marek. duktora Grappow, wykazujący mury 

TBBTBB Thomas. Theatrum yirtutam ł obronne z czasów Kazimierza Wielkie- 
Stauislai cardinalis Hosii, episcopi War- < go, króla polskiego; II. według mapy 
miensis, per . .... can. custod. War-sz 1823 r. przez geometrę F. Berge- 
mień.) centum. odis illustratum, pri- ] manna sporządzony, przerysował i wy- 

mum Cracoviae a. 1685 luci publicaeidał 1879 r. geometra przysięgły 

exhibitum, nunc tertio post optimi prae- < Warszawa, litogr. 8. Orgelbranda sy- 
sulis mortem saeculo elapso demo re-śnów, 1879, fol. wielkie, 2 mapy litogr. 
cognitum atąue epi8copo cleroąue War- Halka kn 

miensi ad instar zenu dedicatum (aFr. L 4 aktach / muzyka St Moniuszko. 

Hip ^ r ło^ P » m m v emonam diei „ V U " Moskwa, tip^ A. W. Kudriawciewskoj, 

^ 8tl . , ?I?o Brnn 1 8 5 ergae ; C vn -Ton !879, w 12ce, str. 40. . 
miensi, 1879, w 12oe, str. XII i 120. > 

m^.n^n . i pi.«™5«. m ZAŁBSn Stanisław ks. T. J. Kościół 
raOOHAlIOWSn Karol. Chemiczny Q0 j^^tow we Lwowie pod wezwa- 

rotb.ór wód studziennych i rzecznych niem fiw apo8 tołów Piotra i Pawła 
miasta Tarnowa, dokonany i opisany (0dbitka < % Przeglądu i wowgki ego). 
przez asystenta przy katedrze chemii Lw(} drllk . i udowa \ 1879 , w 8ce, 
w Untw. Jag. (Odbitka z tomu XM? gtr 05 
Sprawozdań Komisyl fizyogr. Akademii { ' * _ ,. . . 

i^mieJO. Kraków, druk. Uniw. Jag., I ZASEWICZ dr. O wyróżnianiu wrzo- 
1879, w 8ce, str. 27 i 2 karty tablic! dów wenerycznych części płciowych 

s ze stanowiska klinicznego, odczyt mia- 

Umgebungskarte von Krakau, heraus- 1 ny na posiedzeniu Tow, lek. krak. (Od- 
gigeben vom k. k. militltr. geographi- 1 bitka z Przeglądu lekarskiego). Kra- 
schen Institute, aus vier Specialkarten- U<j Wi druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce 
Bł&tterń zusammengesetzt. Wien, 1879, ?większój, str. 45. 
fol. wielkie litogr., 1: 75.000. 80 cnt., ^^ ^ Prawa • obowiązki 
kolor. 1 złr. 20 cnt. naczelnika gminy. Lwów, nakł. wy- 

WĘSBYCSOWSZI Emile dr. en módecine. i dawnictwa dziełek ludowych pod prze* 
Contribution k Y ótude des abc^s de ś wo d n ictwem Alfreda Młockiego, I zwiąż - 
la paroi abdominale antórieure. Paris,a wa druk., 1879, w 8ce matój, str. 
imp. Parent, 1879, w 8ce, str. 53. $30. 8 cnt Kraków, 1 września 1879. Itf: <• Staraniem i nakładem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł le- 
karskich polskich w Krakowie wyszło dzieło p. t. 

Choroby serca i tętnic w zarysie, ~ 

skreślił dr. Oskar Widmami 

prymaryws* oddziału chorób wewne, trutych w sspitalu powsiechnym krajowym we Lwowie, były , asystent , 
katedry fisyologii w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, emeryt, asystent kliniki lekarskiej b. sikoty 
medycino chirurgicznej we Lwowie, członek Towarzystwa lekarzy galicyjskich we Lwowie. - 

> 

Cena 1 dr. 85 cnt Kraków, 1879. Skład główny w księgarni 8. A. Krzy- 
żanowskiego w Krakowie. 

Pod prasę, znajduje sif następujące dzieło: dra A. Botfctgo (naczelnego 
lekarza zakładów dla obłąkanych w Warszawie), cayli 

Nauka o chorobach umysłowych 

w zastosowaniu do sadownictwa, a w szczególności do praw obowiązujących 

w Królestwie polskióm i Galicyi. 

LECH tygodnik illnstrowany, poświęcony nauce, sprawom słowiań- 
skim i rozrywce, redaktor Józef Chociszewski. 

90- Wychodzi co sobotę w Poznaniu. Przedpłata ćwierćroczna wynosi na' 
pocztach 2 marki, roczna wprost w redakcyi 8 marek, dla Austryi 5 złr*, dla Ame-,, 
ryki 3 dolary. W Poznaniu dla tych, co sami w expedycyi (ul. Wodna Ńr. 15) od- 
bierają, ćwierćrocznie 1 m. 50 fen. Listy dochodzę pod adr. Lech, Poznań. 

Właśnie opuściły prasę we Lwowie: 

Ł. Tatomira 

Dzieje Polski w zarysie. 

Cena exemplarza w wielkiej 8ce, 22 arkuszy ścisłego druku, 1 złr. 40 cnt., 
z przesyłkę pocztowe 1 złr. 60 cnt. Zamówienia należy przesyłać albo do autora 
pod adresem ul. Garncarska 1. 4, albo do I drukarni związkowej hotel Zorza we 
Lwowie. Posyłki expedyuje się franko tylko za otrzymaniem należytości z góry 
za przekazem pocztowym. 

i ' i ii .u i iii i i . . . i 

Rzadkości bibliograficzne do nabycia: 

WUJEK Jak. Biblia t. j. księgi starego i nowego Testamentu. Kraków, 1599, fol.— 
Exemplarz dosyć dobrze zachowany, tylko pierwszy tytuł allegoryczny, rznięty 
w całości na drzewie, uszkodzony na rogach. 

WUJEK Jak. Postilla katoliezna. Kraków, 1584, fol. — Esemplarz miejscami uszko- 
dzony, według potrzeby można go nabyć częściami pojedynczemi a nawet 
lużnemi kartkami 

Dr. Władysław MUkowśki, ' 

księgarza katolicka w Krakowie. 14* PrteWodaifc bfWiógrafictt.?. W Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego 

we Lwowm, ptoC:M*yartl Ł $ 1 piętro, są na skodzie: 

Gimnastyka w szkołach ludowy ch, instrukcya dla nauczycieli, ułożona przez 
Edw. Madejskiego, z 8 tablicami Któgfafewanemi. Cena 60 cnt. 

Ksifdz Felix Dupanloup, biskup orleański, wspomnienie pośmiertne przez 
Xt^nuDt*~fcw«łj^kie*o, dyrektora se*Hn»yum naucąyejeiikiego. Cena 
60 cnt. ; 

Nowości tntyiito wyetaae nakłaicm Źslffearńl ! Składu nut mtizyćznycŁ 
BOLESŁAWA KOREYWO W KIJOWIE: 

CHOpOJtóWjSKI & La Filettóe terz^śniezka) transcrit ponr le piano, kop. 75. 

GRABO WhKl St. folonaise pattetiąue, kop. 45. 

LISSENKO #. Op. 2, Suitę in G. Śpiewy ukraińskie: Nr. 1. Preludya (Chłopcze 
nlołcraczć, Jakij ty ledaszćżo), kóp. 60, Nr. 2. Oouranta (Pb mału braciku 
hraj), kop. 45; Nr. 3. Toccata (Piszła maty na seło), kop. 45; Nr. 4: Sara- 
banda 1 (Sofctfe hyzeiko), kop. 30; Nr. 6. G*votte (04! ezyja ty diwczyBO, czyja ty) } kop. 45; Nr. 6. Scherzo (Ta kazała meni Sołoeba pryjdy), kop. 45. 
Wszystkie Nry w 1 kajecie zebrane, ra. 1 kop. 80. 
ZAWADZKI Mich. Op. 109. Valse de salon (ded. k Me la comtesse Potocka nće Sanguszko), kop. 75; — op. 231. Kalina. Śpiew Komorowskiego nafortep., 
rs. 1. kop. 5; — op. 28O, Morenę nufrtiale, kop. 90; — Qjh3l5. Parafraza na dwie 
piosnki Ign. Komorowskiego * Idzie sobie pachole" i „Wspomnienie", kop. 75-, 
— op. 324. CotiUons de plus jolies yalśes de Strauss pere et flis et de Keler 
. Bela, kop.. 75; — op. 340. Marsz Zajiorozskt Nr. i, 2, 3, po kop. 60. 

% ^^_^, Osoby zamawiające jednorazowo nut są rs. 5, kosztów przesyłki nie ponoszą. *^^m 
w^W Katalogi rnot pa żądanie wysyłają si? bezpłatnie. ^^H 

DZ W IGrNI A. organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, 

wyttoodri dnia 20 kś&dtigo miesiąca. 

itoiftitet redakcyjny okładają panowid : Edward Heppe, aadinży* 
ijjer kolii Karoli Ludwiko: Jóżgf Jśłgórttónn, pfrofesdr (5. k. Sfckółjr po- 
litechnicznej ; Władysław Słoninski,. inspektor Kolei cżerniowieckifij ; Pa- 
weł Stwiertnia, inżynier elew kolei Karola Liidwika ; Julian Zachariewicz, 
prof. c. k. Szkoły politechnicznej ; i dr. Władysław Zajączkowski, rektor 
c. k. Szkoły polrtecbnicznćj. Odpowiedzialny redaktor :. Ludwik Radwań- 
ski, autoryzowały iriżyriretf- cywilny. 

. MT Prenumerata z przesyca pocztowa w Austryi wynosi: rocznie 6 złr. 
wi. *♦, pojroćznie 3 złr. w. a. Redakcya i adiofnisirślcya źnajmije sig przy ulicy 
Wałowej Łl 

PftŻtftOftA I PRZEMYSŁ tygo(fc& popdaruo - nau- 
kowy, w j dawany prac a ks i ęgarni ą Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
pod redakcyą prof.; 4f*, Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prze- 
syłką 8 rubli,w Galicyi 12 złr., w W. ks. Poznańskićm 24 marek. 

, Tres^ ńrów 4-7 ,ż d. 2Ś lipca — 14 sierpnia 1879: Materya i trick praez 
Gierka Maxwe!la, prźekł. S. Dickateina (4)i Słońce i węgiel, przez Edw. wł. N. 
(4-6); Kolej- żelazna przez Andy z Caflad do* Oroya (4): Wiadomości bieżące 
z;dziedztóy ateniiLtttttt fit. PawWski (4-5); O tóferci, niiltfBal A. Skor<o*ikf 
(4-7); Fadha oriHtólogićźn& Ameryki zwrotnikowej, pracz Wł. Ttf6z*mowtfkiego 
(5—7); Słówka w. kweptyi regnUcyi Wisły, podał Al. Thieme (&fi Drzewa* inleczne 
(6); Trafia pftwietrzW na wyspie Rótiriton (6); Magnetyzm zwierzęcy i jasnowidze- 
nie, przez dra J. BteUcf Srtw5eki«g» <7) ; Deszcz i słońce, przez S. Kramsztyka (7). ftralctfw, 1 wrzednte 18? 0. 145 

nrtfc¥ .a 1 i .łi ^^nrf ■■ " ■i '"1 ' -" ■ ■ i ■ i i i i ir ii » !■■» . ■■ «■■ - 

Najnowsze dzieła nakładowe księgarni 

GEBETHNERA I WOLFFA 

w Warsza wie : , , ' / ! 

KRASICKI,' 

życie i dzieła, kartka z dziejów litęrajwy &VtII wiekę, 

przez J. L Eraszawskiego, 

2 rs., w większym formacie $ r*. 60 kop. v 
tnr lerdza fcresowa 1 jĄj oltolloe, 

ikonografia historyczna, nagrodzona przez Akademią iimie-jętno^oi 
w Krakowie, skreślona pt&t ffi&ryąn* lpl#iecki&gOi. 

90ikop. opasudazue JOBMłUu. . 

60 kop. PRAKTYCZNY PORADNIK 

dla gos j)odaa*fcy 

czyli nauka chowu, utrzymania, żywienia, poznawaniai Leczeń* 

efeerób koni, bydła owiec, *wiń, kóz i ps6tr. " 

. . . 

Prpekfad z 21 niemieckiego wydania •.*•'.*. v < 

Drieło uwieńczone przez król. Towarzystwo ekonomiczne Ifaa^hijBkfel 

Cena w oprawie 1 r&. 20 kop. ^ . ) przez .■•.■•'.:. » 

3 JJL » O Itf -A. KC t* B> 3KT B Zt ,4fc* i 

byłego p©iła ausfcytoJtiego w Pary** 1 Rzymie. 

, r 

Wedfog korespondencji dyplomatycznych ńiewydanych, znajdnjctiycn jri£ W arcŁt- 
wach: Watykanu, Simancas, Wonecyi,, Paryża,, Więdnij ifFWrwc^. , 

Przekład St. Stwtaowikiegb. ' 

2 tomy. Sra. 90 kop. * :r ; , ., 14jS Przewodnik bibliograficzny. 

Nakładem KAROLA WILDA we Lwowie wyszło dziełko: 

KAZIMIERZA STADNICKIEGO 

• Preyczynek do Heraldyki polskiój w średnich wiekach. 

* i ■ • * 

Treść: 1. Spis imion starosłowiańskich tudzież obcych używanych w Pol- 
sce, mianowicie w średnich wiekach, z osobnym wykazem tych, które przeszły na 
nazwiska szlacheckie polskie; 2. Spis przydomków w średnich wiekach używanych, 
które przeszły na nazwiska szlacheckie polskie; 3. Spis szlachty piastowskiej t. j. 
tój, która już przed wstąpieniem Jagiellonów na tron polski miała nazwiska swe 
rodowe ; 4. Rozprawy o Piotrze Duńczyku i o Piotrze synu Własta, o Herbnrtach, Zakii- 
kaoh, Zawiszach i Źegotach ; 5. Dodatek drobniejszych zapisków genealogicznych. 

- 16mo, Sil 1 307 itr. W oprawie fl. 2. 80, na ładnym papierze fl. 3. 60 cni. 

CZASOPISMO Towarzystwa aptekarskiego 

pod redakcyą dra M. D. Wąsowicza i prof. dra Br. Radziszewskiego. 

Wychodzi we Lwowie co Igo i 15go każdego miesiąca w objętości 1— IV, 
arkusza druku. — Prenumerata wynosi dla członków Towarzystwa rocznie 4 złr. 
30 cnt., półrocznie 2 złr. 20 cnt; dla nieczłonków w Austryi rocznie 6 złr. 30cnt, 
półrocznie & złr. 20 cnt; w Warszawie roeznie 4 rs. 60 kop., na prowincyi w Kró- 
lestwie polakiem i Cesarstwie rosyjskićm z. przesyłką 5 rs. 20 kop.; w Niemczech 
roeznie 10 marek, w Belgii, Francyi i Szwajcaryi 12 franków. — Cena ogłoszeń 
wynosi 5 cnt. od wiersza (petit). Administracya we Lwowie w aptóce Z. Rukero 
ul. Skarbkowska 1. 7. Wszelkie korespondencie i listy dotyczące redakcyi a i re- 
klamacye adresować należy do redaktora, Lwów ul. Ossolińskich 1. 16 I piętro. — 
Ogłoszenia w Paryżu przyjmuje wyłącznie Agence Havas, Lafitte et L Comjp., place 
de la Bourse 8; w Warszawie główny skład u Gebethnera i Wolffa. 

t _ __ _ __ 

Pod redakcyą prof. dra Br. Radziszewskiego wychodzi we Lwowie czasopismo: 

KOSMOS organ Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. 

Prenumerata wynosi: we Lwowie rocznie 5 złr., półrocznie 2 złr. 50 cnt.; 
w cafój Austryi z przesyłka, pocztową 6 złr., półrocznie 3 złr.^w całych Niemczech 
z przesyłka pocztową 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z prze- 
syłką pocztową 14 franków, półrocznie 7 franków. 

Ę0* Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i za- 
granicznych. 

« * ' 

feZKOdJ A tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
nego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 
Cena roczna: w państwie austryackićm 4 złr,, dla zagranicy 3 talary. 

Trett nrów 30-33 z dnia 26 lipca — 16 sierpnia 1879: Trzynaste walne 
zgromadzenie Towarzystwa pedagogicznego w Brodach d. 21—23 lipca 1879, przez 
ora T. G. (80); Przemówienie L. Tatomira przy odsłonięciu tablicy pamiątkowej, 
postawiono) w miejscu urodzenia Józefa Korzeniowskiego w Brodach d. 21 lipca 
1879 (30, 31); Czego uczyć z chemii w szkole ludowój (30, 33); Uwaęi o projekcie 
ankiety gimnazyalnćj, przez dra E. Benoniego (31); nauczycielach i nauce szkol- 
nej w starożytności greckićj, przez J. Chmielewskiego (31, 32); Wycieczka do Pod- 
horzec, przez dra T. G. (31); Sekcya dla szkół średnich na XIII walnćm zjeździe 
Tow. pedagogicznego w Brodach (32); Przemówienie dra Fr. Nowakowskiego przy 
odsłonięciu tablicy pamiątkowćj, postawionej w miejscu urodzenia J. Korzeniow- 
skiego w Brodach d. 21 lipca 1879 (32); Pouczyć dzieci w praktyczny sposób o 
bajce na podstawie 66go kawałka z Iszćj Książki do czytania, przez J. Chmielew- 
skiego (33); Wiadomości potoczne; Inseraty. ,J, II ■■! Kraków, 1 wrzeinia 16/1$. iii 

— r • ji_ . • -..--. — . . 

Księgarnia G. Gebethnera i Spółki 

w Krakowie 
otraymala na skład głó wiiy : 

PAMI4TKA OBCHODU 

uroczystości imienin 

J. I. KRASZEWSKIEGO 

w Dreźnie 

w roku jego jubileuszowym 1879. 

Z polecenia komitetu medalowego zebrał i wydał Wawrzyniec hr. Eng68trtal. 

1 złr. 80 ont. Poezje Mirosława Dobrzańskiego. 80 cnt Męczeństwo św. Stanisława 

i jego znaczenie w dziejach narodu, napisał ks. W. Kalinka. 

(Rzecz czytana na posiedzenia publiczkom Akademii umiej, w Krakowie 3 maja 1879 r.). 

60 cnt. w WIELKIM NARODZIE, 

(monografia o hetmańskiej rodzinie Rzewuskich), 

przez Ludwika Piotra Leliwę. 

1 złr. 50 cnt 

NASZ NARODOWY ZAKON 

czyli 

Wskazówki do umiejętności życia dla synów i cór polskiej ziemi, 

przez A. J. J. z nad Sanu. 
l złr, 60 cnt, m PntńktŚttk tiffli£grX&!4il£ - i-^-^ł-y. ■ --f-. T ■>■■*..-- : . - r - t 
NAJNOWSZE WYMWKfcTWl DLA MUU)ZKŻX 

I i SKŁADH Mf FEBlTMM HflSICf Dla dzieci od łaś 6 do 5. 
Mały Zwierzyniec. 

Historya naturalna wierszem dla dzieci, 
ułożona przez Jana z Rzeszowa* z wieloma 
rycinami i dużym wyraźnym drukiem. 
W ozdobnej oprawie w czerwone angiel- 
skie płótno ze złotemi i czarnemi ozdo- 
bami. Cena kop. 75. 

Co Kasia robiła. Powieść dla młodocianego wieku, przez 
Lud. Coolidge. Cena w oprawie re. 1, bez 
oprawy kop. 75. Ernest Elton leniwy chłopiec 

ffewtótt jtoni Blloatt, 2 angielskiego. 
Cena w oprawie rs. 1, bez oprawy kop* 75. 

Dła dopastąjącyoh panienek Z domu i i% szkoły. 

Mały i wielki świat dziecięcy. Zajmu- 
jącą książeczka dla dzieci. Z 30-tu drze- 
wojtylaiśii. Cena w ozdobn. oprawie rs. 1 
"kop. Ud, befc oprawy kop 90. 

Mały i wielki świat dziecięcy. 

Zajmująca książeczka dla dzieci, z 60-ciu 
drzeworytami i 3-ma rycinami Cena w o- 
zdobn. oprawie rs. 1 kop. 26, bez oprawy 
kop. 90. 

Dobre dzieci — Zacni ludzie. 

Szkofet inądro&u i cnoty w przykładach 
z życia rżąSywistego. Z 40-tfi drzewory- 
tami ' i ©-to* rytetaanl. Cena w oadobn. qpa- 
wto db. 1 kop. 20, bez oprawy kop. 90. Znakomite Niewiasty. 

Szkice opracowane przez W&adę łeleń- 
ską. Na papierze welinowym, z pięknemi 
rycinami. W ozdobnej oprawie w czerwo- 
ne, zielone lub niebieskie angielskie płótno,, 
brzeg złocony. Cena rs, 2 h wydanie tańsze 
na papierze zwyczajnym* w oprawie rs. 1 
kop. 20. ' 

' , - R|ałe Kobietki. 

■ * * * • ____ ' 

Powieść pani Whittney, z angielskiego. 
Cena w Oprawie rs. 1, bez oprawy kop. 75. Dobre Zony, 

Po#fcśó pani Whititay, i angielskiego. 
Cena w oprawie rs. 1, bez oprawy kop. 75. 

Pamiętnik Laury. 

• Upominek babuni dla>swej dorastającej 
wniteki, naśladowany przez Felicyą Szy- 
manowską, Z rycinami. Cena w ozdobnej 
ppriwie, w czerwone,, ziełono, niebieskie 
lub bronzowe angielskie płótno, z boga- 
tymi wyfci«ka*ri F żJłoceniami rs, 2. 3C Antykwarnia M. TAFFETA w Krakowie, 

- ul. Szpitalna, Nr. 380> . . , 

poltar imsłfcpujfce dzieła, wyczerpane w nahtłfb księgarskim: 

BANDTEE J. S. Historya drukarń w Królestw** fcefskł&n i W. ks. Litewskiem, 

3 tomy. Kraków, 1826. 4 złr. 
BENTKOWSKI F. Historya literatury polskiej,, 2 tomy. Jtfarszawa* tól4. Exem- 

plarz oprawny 20 złr. 
OSSOLIŃSKI J. M. Wiadomości nist.-kryt. do dżibjów literatury polskiej, tom 1, 

U, HI 1, HI 2. Kraków, 1819—22. Ex. prawie nierozcinany. 5 złr. 
WISZNIEWSKI M. Historya literatury polskie! 10 tomów, Kraków, 1841-52. Ex. 

nowy nierozcinany z wyjątkiem tomu V., który jest obcięty. 20 złr. 
WÓJCICKI K. Wł. Biblioteka starożytna pisarzy polskich, 6 tomów. Warszawa, 

1843-44. E&.opr. w półpergamin. 10 złr. 
ZAŁUSKI J. J. Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów 

polskich, z przypiskami J. S. Minasowicza, wyd. J. Muczkowski. Kraków, 

1832. 1 złr. ■L...W 1 1 1 ł i i i' M - 'li lilii Wydawca i redaktor adflęwiedtfalfly.. d& Władysław Wisłocki. 

Z drukarni Uniwersytetu Jagkllóifeskie^ pid zarządem Ignacego Stelda. PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tśź czytających i kupujących książki. Wychodzi w Krakowie Igo kaidego miesiąca w objętości '/,— l 1 /, arkusza 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 tir. 24 cni.; '/, rocznie 50 
■-' z ■przesyłką 62 cnt.; '/, rocznie 28 cni., z przesyłką 34 cnt.; miesięcznie 10 en'., z przesyłką 12 cnt. — Opłata od Ogłoszeń za każdą '/„ ezeid strony 
50 cnt., za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce, i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać naleiy 
najdalej do 20 każdego miesiąca alba do księgarni (łabethiisra i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

ioT na dzień 3 października 

jubileuszowy 1879 r. Kiedy wszystko, co tylko zacnego w Narodzie, 
Spieszy Ci złożyć hołdy w tym prastarym grodzie, 
Gdy jedna myśl powstała we wszystkich dzielnicach, 
Aby Cię w Każmierzowych uczcić Sukiennicach, 
I zewsząd się zgromadza rój życzliwych braci, 
Ziemiawe i artyści, damy, literaci: 
Pozwól, ażeby w gronio Twoich wielbicieli, 
Choć skromny, lecz serdeczny, szczery udział wzięli 
Ci, których z Twym geniuszem los wielce kojarzy, 
Zastęp bibliografów, wydawców, księgarzy. 
Tyś Czcigodny Autorze ! tworzeniem* dzieł mnóstwa 
Bibliografię polska wydżwignjjł z ubóstwa, 
A zbudziwszy z gnuśności umysły drzemiące, 
Wywołał swym przykładem innych dzieł tysiące. 
Zasługa Twa tem większa i wdzięczność dla Ciebie, 
Ze ten piękny krzew wyszedł na ojczystej glebie, 
Że znać, iż każdy listek wyrósł w tej krainie, 
I z każdego kwiateczka ojczysta won płynie. 
Dziś krzew ten swe konary rozpostarł daleko, 
I drobny zrazu strumyk stał się wielka rzekę: 
Pół wieku, jak zacząłeś pierwsze prace tworzyć, 
A dziś można 1 dzieł Twoich książnicę ułożyć ! 
Więc dzięki Ci składamy i szczere życzenia : 
Nieoh Ci Bóg zachód życia wdzięcznie opromienia; 
Niechaj słońce Twych myell długo nam jaśnieje, 
Młode dusze nzaema, a starców pierś grzeje. 
Niechaj nas ta nadzieja ożywia i pieści, 
Ze nam dziejów, ojczystych dokończysz w powieści. Wł. L. Anczyc 150 Przewodnik bibliograficzny. >, » ■ I. > . Ł ■■ > ł ^ 
Krak ów, 1 października 1879. 

ASNTK Adam. Kantata na jubileusz śwarzysza pilnych dzieci"). Lwów, 
J. I. Kraszewskiego, na chór męski A I związkowa druk., 1879, w 8oe, 
solo baryton z towarzyszeniem orkie-jstr. 4 ni. 

stry, słowa muzyka Władysława < BEENSTBIN A. Fejgela Magid czyli 

Żeleńskiego. Kraków, nakł. Tow. mu- kobieta kaznodzieją, obrazek z tycia 
zycznego, druk. Wł. Ł. Anczyca i Sp., > prowincyorialnego Żydów, tłómaczył 
1879, w 4ce, str. 2 ni. Iz niemieckiego Jabób Rotwand, wyd. 

Ateneum pismo naukowe i literackie, s 2gie. Warszawa, nakł. tłómacza, Al- 
pod redakcyą J. Trejdosiewicza, zeszyt tenberg i Robitscbek, druk. Ziemkie- 
wrześniowy r. 1879. Warszawa, wy- wicza i Noakowskiego, 1879, w 8ce 
dawca W. Spasowicz, druk. K. Kowalew- małej, str. VIII i 151. 60 kop. . 

skiego, w 8ce większej, str. 407 — 613. 5 Biblioteka najcelniejszych utworów li- 
Treść: Zabiegi cesarza Maxymiliana II teratury europejskiej, pod kierunkiem 
o koronę^ polską, 1565-1576, P^ ^ redakcji Kłosów, zeszyt sierpniowy 
dora Wierzbowskiego (str. 407— 446): < 1or7ni * 5 i_i • j i o t 

Wśród białśj nocy, ustęp z wycieczki ta- 1879 « Warszawa, nakł. i druk. 8. Le- 
trzańskiej, przez Bronisława Reichmana wentala, w 8ce, str. 1 — 48 i 177 — 288. 
(str. 447—460); Stosunki gminne w Gali- s Treść: Dzieła Ign. Krasickiego, tom VI 
cyi, przez Józefa Kleczyńskiego (str. 461 j ark. 1—3; Historya literatury angielski^, 
—491); O pojęciu, zadaniu i stanowisku \ przez H. Hettnera, ark. 12 — 18. 
historyi, przez clra St. Smolkę (dok., str.? — umiejętności prawnych, wydaw- 
492-514); Najznakomitsi komedyopisarze nictwo zbiorowe wyc hodzące dwa razy 
hiszpańscy, przez J. Ad. Święcickiego < . . . J _ _ . ' *, -„. J 

(dok., str. 515-537): Siła jako ruch, stu- na miesiąc, zeszyt 22 i 23. Warszawa, 
dyum z filozofii fizyki, przez Juliana) druk. S. Orgelbranda synów, 1879, 
Ochorowicza (str. 538— 564); Kanalizacya > w 8ce, str. 143 i 1 ni. 
i zaopatrzenie w wodę miasta Warszawy, Miscellanea: Nasze pisma prawne, przez 
przez W. Sołtana (str 565-583); Litera- A . R. (str. 1-11); Przepisy tyczące się 

tu x ra d hi? du ** r V.} 878 l P ierW8Z y ^ war " exekucyi podatków w Królestwie polskiem, 
tał r. 1879, przez Floryana Łagowskiego \ przez Antoniego Pułjanowskiego (str. 12- 
(str. 584-601; ; Kronika naukowa. \ 40) . Śluby cywilne w historycznym roz- 

SĄZOWSSI Józef. Mięczaki z okolic \ woju, skreślił dr. Edward Rittner rstr. 

Bobrki i Przemyślan, podał na- \ fl-H3); Krytyka: G. Simonenk* Statisti- 

. ^ . M ' A i • i.- o ? ka carstwa polskago, przez R. B. (str. 

uczyciel semmaryum męskiego w Rze- i 14 _i 33) . p r Vegl§d bibliograficzny, przez 
szowie (Odbitka z tomu XIII Sprawo- } A. R. 

zdań Komisyi fizyogr. Akademii umiej.). < — warszawska, pismo poświęcone 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, s naukom, sztukom i przemysłowi, pod 
w 8ce, str. 9. > redakcyą dra K. Jurkiewicza, zeszyt 

BELLHTOES J. Krótki rys geografii \ wrześniowy r. 1879. Warszawa, Gebcth- 
w dwunastu kursach dla użytku mło-!ner i Wolff, nakł. i druk. J. Bergera, 
dzieży szkolnej, wydanie dwunastej w 8ce, str. 305 — 472. 
przejrzane. Bochnia, nakł. i druk. W. < Treść : Kazimierz Władysław Wójcicki, 
Pisza, 1880, w 8ce małej, str. 99 i } przez Ernesta fiwieaawsfaego (atr.305- 

„1 en _/ $317); Cnota 1 występek, przez W. hr. 

1 ni. 50 ent Dzieduszyckiego (c. d., str. 318-349); 
BEŁZA Władysław. Czcmajgodniej- Antoni Moszczyński, przez S. z Żocb. 

szemu Józefowi Ignacemu Kraszewskie- Duchińskę (c d.„ str. 350—368) ; Przemysł 
mu na dzień Jego jubileuszu 3 pat- cukrowniczy w Królestwie poktita, przez 

dziernika 1879 hołd w imieniu polskich £po^ 

dzieci (wierszem, przez redaktora „To- -zachodniej Norwegu, przez Si Bełzę (dok., Kraków, 1 października 1879. 151 

rtr. 387—402) ; Romantyzm angielski XIX ł ściach, O wynalezieniu retorycznóm, prze- 
wieku, przez Fehxa Jezierskiego (c. d.,>i ft * v i ^ p^tan^nt; p^«»a „«m 
str. 403-415); Z dziedziny przyrodoznaw' ! Jg? /£. ^J" ?™ 1 : ^ t ł tf^ 
stwa, przez T. Skomorowskiego (str. 416 < Biblioteki kórnickiej, druk. J. I. Kra- 
—486); Kronika lwowska, przez Wł. Za- \ szewskiego (dr. .W. Łebiński), 1879, 
wadzkieąo (str. 435-448); Piśmiennictwo w 8ce, str. XI i 573. 8 marek, 
krajowe i zagraniczne: 1. S. Otwinowskie- > tmwvt t PiW* -Kral*** ł,. u Aa90 A 
perska księga, przez A. Baszkiewicza, . ?W £ L : . *™g* "• Moszyn- 
2. Czesława Poesye, 3. W. M/Dębickiego 8kl Ct 18 sierpnia 1879), wspomme- 
Biesiada (str. 449—465); Wiadomości bie-jnie pośmiertne (Odbitka z Czasu). Kra- 
sce; Nekrologia. k<$ W) d ra k. Czasu, 18 79, w 16ce, str. 23. 

BZBKSNICAJEB Ludwik A. dr. Studya 30 cnt. 
z dziedziny fizyki teoretycznój, napisał l DCBICKI Wład. Mich. Biesiada u mi- 

L O wewnętrznym ustroją ziemi jlionera rzymskiego za czasów Nerona, 

(Odbitka z w Kosmosu tf ). Lwów, nakł. j według satyrykonu- Petroniusza Arbitra 

Tow. przyrodników im. Kopernika, < przez Warszawa, nakł. N. Zło- 

I związkowa druk., 1879 (1878), w 8ce, 5 wodzkiego, Gebethner i Wolff, druk. 
str. 122. 1 złr. )J. Noskowskiego, 1879, w 8ce, str. 108. 

Bobrzyński prof. i profl Liske o Zy-| Dwutygodnik naukowy, poświęcony 

gmuucie I (napisał dr ski. Od- ś archeologii, historyi i lingwistyce, pod 

bitka z Przeglądu polskiego). Kraków, ] redakcyą Teodora Ziemięckiego, Ner. 
druk. Czasu, 1879, w 8ce, str. 41.J17 z dnia 1 września 1879. Kraków, 
40 cnt. (druk. Wł. L. Anczyca i Sp., w 8ce, 

BTOYTA Jan. Gośó na pustyni czyli str. 369—392. 
św. Paweł, pierwszy pustelnik, i iw.L. 1 *?* /. w * Iob J r w™**™™* P™ z T. 
Antoni, poemat w WW^\*~? , &JS& 5JKTU3; 
wany na tle Żywotów świętych pań- ucinków i przypowieści od nazwisk rodo- 

skich, napisał rzecz dzieje się l wych i miejscowych, dodatek przez St. . 

około r. 342. Warszawa, druk. P. Czer- Ł - (» tr - 384-388) ; # Wykopalisko brakte- 

*ft i * -Niemlery, 1879, w 16ce brsCTrn^rS^&iS 
małój, str. 67, 18 kop. opisał WŁ Jażdżewski (str. 388-390); 

BYKOWSKI Piotr Jasa. Trzy epizody j Wiadomości, 
z dawnego życia szlacheckiego : I. Świę- > — Toż, Ner 18 z dnia 15 wrze- 
cone w Łabuniu a wojewody Stępkow- \ śnią 1879 (poświęcony pamięci 501et- 
skiego, II. Córka hetmańska, III. Mirza j niego jubileuszu literackiego J. I. 
Tadż-El-Faher. Warszawa, druk. J. ? Kraszewskiego). Tamże, w 8ce, str. 
Noskowskiego, 1879, w 8ce, str. 1 ni., 393— 418 i 3 tablice. 
262 i 1 portret 1 rub. 50 kop. \ Treść: Zamek na Wawelu i Muzeum 

CHOOISZEWSn MIM ^ BS). ^o V Ii^Xr^Ł 
Łytwy i Rusy. Lwiw, nakł. i druk. dru- ^ opisał ró mua ld Erzepki (str. 416- 
karni ludowoj, Seyfarth i Czajkowski J 418 i 3 tabl.). 

1879, w 16ce, str. 196 i 3 ni., z ry-j ENGESTBOEM Wawrzyniec ar. Jan Ja- 
cinami w texcie. 25 cnt. skób Berzelius, życiorys z portretem 

— Toż, drukowane azbuką. Tamże, > (poświęcony J. I. Kraszewskiemu), 
druk. im. Szewczenki, 1879, w 16ce,| Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczy- 
str. 196 i 3 ni., z rycinami w texcie. jca i Sp., 1879, w 8ce, str. 103. 
25. cnt- < ESTBEJCHEB K. dr. Pięćdziesiąt lat 

CYOEBO Marek Tullusz. Pisma, tom < pracy j. I. Kraszewskiego (1830 — 
VIII (i ostatni): Pisma filozoficzne,* 1879), abecadłowe i chronologiczne ze- 
częsć II : O wróżeniu, Ó przeznaczeniu, j stawienie pięćdziesiątletniśj działalności 
O starości, O przyjaźni, O powinno- \ nauk owśj i literackiój jubilata, z wy- 152 Przewodnik btoliognifićzrif. 

mienieniem wszystkich wydań dzieł je-^glądu tygodniowego, 1879, w 8ce, str. 
go i -przekładów na obce języki. Kra- \ 3 ni. i 66. 40 kop. 
fców, >nakł. i pracą zarządu drukarni j> HOŁJJBOWICZ Józef ks. T. J. Upomi- 
i zecerów „Czasu" na pamiątkę uroOnek dła młodzieży chrześciańskiej, wyd. 
czystości jubileuszowej w r. 1879. ł ł drugie. Lwów, nakł. 00. Jezuitów, 

Odbito: 15 exemplarzy na płótnie 9 me- druk. ludowa, 1880, w 16ce, str. 317, 
trów ^SJem, 50 ex na papierze tejże m { x ina ± zlr 2Q t 
długości. 50 ex. w formacie plakatowymi MŁ „JL. _ >, i . . «. ., 
złożonym z trzech arkuszy, i 200 ex. w 8ce. ILHICKIJ W. Geołogicznyj czołowik 

_ ... ■ , \ w Europi. Lwiw, druk. im. Szewczenka, 

<*E&G0WICZ Edmund. Zapiski peda- 1879 w 16 gtr# 2() , 2 nl 

goga, spisane przez ..... nauczyciela z d na ^ t 

w szkole miejskiej im Konarskiego 1880 , rok XXIV. Warszawa, druk. SOr- 

, W ^ LW0 To;o J !' a i X* '• *^ gelbranda synów, 1879, w 8ce, str. 114 
ludowa, 1879, w 8ce, str. 133 i 3 ni. ? X IV 15 kop 

* s — popularno - ziemiański na rok 

GORCZAK Bronisław. Kilka uwag nad przestępny 1880, rok XXX. Warszawa, 
Mową Jana Kazimierza, w której prze-^ druk. S. Orgelbranda synów, 1879, 

powiada upadek Polski, skreślił ^ w 4 ce? 8 tr. 51- i 13 ni. 20 kop. 

uczeń Wydz. filoz. Uniwersytetu lwów- > KLECZKOWSKI Władysław. Bulion i 
skiego (Odbitka z „Albumu uczącej się j e xtrakt mięsny jako konserwy z eko- 
młodzieży polskiej, poświęconego J. I. nomicznego stanowiska uważane. War 
Kraszewskiemu"). Lwów, druk. Gazety 8za wa, M. Orgelbrand, druk. S. Burzyó- 
narodowej, 1879, w 8ce, str. 23. skiego, 1879, w 16ce małej, str. 14. 

H. W. Franceska z Rawenny, trage- \ KLECZYŃSEI Józef dr. Ueber die Be- 
dya w pięciu aktach, przez W. H. Srechnting der Bevólkerung zwischen 
Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 1879, > den Zahlungs - Perioden (Separat - Ab- 
w 8ce, str. 113 i 1 ni. 1 rubel. jdruck aus der „Statistischen Monat- 

Historya naturalna dla piątej i szó-jschrift", V Jahrgang 8 Heft). Wien, 
stej klasy szkół wydziałowych. Lwów, s A. Holder, 1879, w 4ce, str. 11. 
nakł. i druk. Zakładu nar. im. Osso-^ KLEMENSIEWICZ Bnd. prof. tTber la- 
lińskich, 1879, w 8ce, str. IV 1 15l|cunare Usur der ąuergestreiften Mus- 
Opr. 60 cnt. s kelfasern (Aus „Sitzungsberichten d. k. 

EOFMANOWA El. z TAŃSKICH. Pamat - j Akademie der Wiss. tf ). Wien, Gerold's 
ka po dobre matce ciii pośledni radyjSohn, 1879, w 8ce, str. 15 i 1 litogr. 
jeji dćeri, z polstiny pfelożil Pr. M.) tablica. 60 fenig. 
Vrana , s podobiznou a żivotopisem i KLIMEK Edward. Mapa królestwa Ga- 
spi8ovatelky (Biblioteka paedagogicka, s licyi do nauki z poglądu, podręcznik 
sv. LII). Praha, nakl. Fr. A. Urbanek, l dla uczniów szkół pospolitych i wy- 
tisk. dra E. Grćgra, 1879, w 8ceJ działowych, na tłach dwóch zlewów 
str. 106 i 1 ni. 1 złr. - s morskich z nowem dokładnćm ozna- 

— T^oż, z polstiny pfelożil Fr. M. \ czeniem etnografii kraju, przez 

Vrana (Żensky svet, sv. VI). Praha, ) na podstawie ogólnie używanej i po- 
nakl. Fr. A. Urbanek, tisk. dra E. Gregra, ? leconej mapy ściennej A. Latinika. 
1879, w 16ce, str. 139 i 2 ni. 1 złr. Bielsk, litogr/ E. Klimka, 1879, fol. 

EOLEWIŃSKI Wacław. Zasługi Koper- \ wielkie kolorowane. 60 cnt. 
nika dla cywilizacyi, studyum czytane l Kolega kalendarz studencki na rok 
w Warszawie na dochód Muzeum Ko- ? szkolny 1^80, rocznik I. Przemyśl, 

pernika, napisał magister nauk j nakł. redakcyi Urzędnika, księgarnia 

przyrodzonych. Warszawa, druk. Prze- \ braci Jeleniów, druk. J. Cara, (1879) Kraków, l października 1879. 158 -^^w^y ■«»» i^f^g^Mtf^ 1 

w 16ce, str. 7, 16 ni., 17 — 105, kart Śnie i druk. Gazety lękarskiój, 1879, 
23 i tablica w 4ce. Iw 8ce, str. 414, II i 210 drzewory- 

KOLODZIEJSKI WaUry. Krótki pogląd Ww w texcie. 4 rabie, 
na „Wnioski w sprawie zaopatrzenia) KRASZEWSKI J. L Bratanka powieść 
m. Krakowa w wodę, przedstawione j z podania z początku XVIII wieku, tom 
komisji wodociągowej krakowskiej Ra- (I i II. Warszawa, nakł. Gebethnera i 
dy miejskiej przez B. Lutostańskiego", ] Wolffa, druk. S. Orgelbranda synów, 

zestawiony przez Kraków, nakł. 1 1880, w 8ce małej, str. 228 i 221. 

autora, druk. W Korneckiego, 1879, j 2 ruble. 

w 8ce, str. 14. • j _ Hymny boleści. Kraków, nakł. 

KOSZUTSKI H. ks. Żywot św. Guiliel- zbiorowym, druk. Wł. L. Anczyca 
ma, patrona piekarzy (Odbitka z Piel- i { Sp., 1879, w 4ce, str. 32 i rycina, 
grzyma). Pflplin (sic!), nakł. J, N. Wydanie ozdobne, z pięknie kolorowa- 
Romana, czcionkami St. Romana, 1879, Snymi inicyałami i obwódkami, nakład abio- 
w 16ce małej, str. 124 i 1 ni. 40 fenig.>rowy drukarń krakowskich: Wł. L. An- 

— Żywot Św. Jana egipskiego, f^^ *^^ yWu ^^ tóśkto ^ 
cieśli (Odbitka z Pielgrzyma). Pflplin l _1 wyprawie szkół ludowych na 
(sic 0, nakł. J. N.Romana, czcionkami SzIągku> kilka uwag dla nauczyc i e li, 

?L °^T^ ' W 6 J ' 8tF ' z życiorysem autora (pióra FelixaKo- 

160. 50 *enig. zubowskiego). Cieszyn, nakł. J. Kotuli, 

MW B. Atlas geograficzny dla czcionkami K . ProchaBki , 1879 w 8ce , 
szkół średnich i wydziałowych, spol-s^ 28 30 cnt 

szczył pro* dr E. Janota, poprawił i '_ ' w bóf p| danie jubileu . 

wupełnił Bronisław Gustawicz. Wiedeń, szowe na korzyśc j ubilata , tom XIII: 

Ed. Holzel, 1879, w 4ce, str. 6 ni. Półdyablę wene ckie, powieść; Pomy- 

textu i kart 39. 3 złr. waczka, obrazek z końca XVIII wieku.' 

KOZUBOWSSI Pelto. Przewodnik w wy- War8Zawa> druk . J. Ungra, 1879, w 8ce 

borze książek dla młodzieży szkolnej, małćj tr 306 { x nl 

rzecz dla nauczycieli ludowych. Cie- mBS Weronika . Umańskaja rieznia, 
szyn nakł. J Kotuli czcionkami K. pierew . B po l 8 kawo M. Rawoj, s pri- 
Prochaski, 1879, w 8ce, str. 1 nl. mieczan ij ami . K ijew, tip. Frica, 1879, 
i 88. 1 złr. . Jfll w 8ce, str. 40. 25 kop. 

KBAliSZTYK Julian. Zycie i działał- k mMEa j4mŁ Dzieła, tom VIII (ty- 
ność naukowa św. p. Hermana Fuda- tuł tymczasowy ). Warszawa, nakł. i druk. 
kowskięgo (Odbitka z Pamiętnika To- g Le wentala, 1879, w 8ce, str. 289— 

warzystwa lek. warsz.). Warszawa, ? Q 9 y yj • * ^o 

druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakow- Treść:' Podróż doWłoch, tom HI ark. 
skiego, 1879, w 8ce,. str. 18. s 19—21, tom IV ark. 1—10. 

KBASICKI Ign. Kytice z ...... bajek, > Król żab. Moguncya, nakł. J. Schol- 

pro mladeż <5esko-slovanskou z polśtiny?za, (1879), w 4ce, str. 4 textu i 7 
uvil Fr. M. Vrana, druhó rozmnożone* < chromolitogr. 

vydanf (Knihovna nova pro mladeżj Książka do nabożeństwa dla wszyst- 
fada II sv. 21). Praha, nakl. Fr. A. \ kich katolików, na wzór książki pole- 
Urbanek, tisk. dra E. Gregra, 1879, econśj przez arcybiskupa Dunina ułożona, 
w 16ce, str- 70. 30 cnt. < dla kobiet. Wadowice, nakł. i druk. Fr. 

KRASSOWSKI A. prof. Akuszerya, prze- \ Fołtyna, 1879, w 8ce małćj, str. 720 

kład dzieła (rosyjskiego) tom II: > i XVI. 

Operacye akuszeryjne (Biblioteka umie- ? KTJETZMANN Ł. Goethes Beziehungen. 
jętności lekarskich). Warszawa, wyda-<zu polnischen Dichtern. Magazin fiir 154 Przewodnik bibliograficzny. 

die Literatur des Auslandes, Ner 35 ś T. Daszkiewicza, czcionkami Handkego 
z dnia 30 sierpnia 1879, Lipsk, w 4ce,S i Chocieszyńskiego, 1879, w 16ce, 
str. 537—540. jrtr. 221. 75 fenig. 

ŁAM Jan, Pan komisarz wojenny, \ LTJBOWSZI Edward. Ciefay Janek i 
powiastka. Lwów, nakł. F. H. Richtera, ? głośny Franek, powieść w dwóch 
drak. Dziennika polskiego, 1 880, w 8ce > tomach (poświęcona J. I. Kraszewskie- 
małej, str. 63. 50 cnt. Jmu). Warszawa, nakŁ Gebethnera i 

— Spisek w Bedford-Row, nowella Wolffa, druk. J. Sikorskiego, 1879, 
według W. M. Thackeraya. Tamże, w 8 <* małej, str. 1 ni. i 256, 395. 
1880, w 8ce małćj, str. 64. 50 cnt * ru bel 80 kop. 

LAND0W8E E. Sur 1'acclimatement < ŁOMNICE! A. M. Zapiski ortopterolo- 
en Algórie (Association francaise pour giczne (Odbitka z tomu XIII 8prawo- 
T avancement des sciences. Congres de \ zdan Komisyi fizyogr. Akademii umiej.). 
Paris, 1878). Paris, imp. Chaix et Ce, Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, 
1879, w 8ce, str. 7. < str - 6. 

ŁATINIZ Antoni. Mapa królestwa Ga - . ^TMIO Jm. Objaśnienia dziesięciu 
licyi, podręcznik do nauki z poglądu t * bl ^ 1 ubl0rów 7 **«?.<* B ° lesława 
dl. t 'szkół początkowych, z hypsometry- Wstydliwego do ^Stanisława Augusta, 
cznem oznaczeniem t. j. uwidocznieniem, w / danych w . '• 1860 przez .... od- 
ffdzie i iak sie krai wznosi nad po- p18 z <WTP nd,ie go rękopisu autom. 

wiercchnię morza, przez nauczy- ^ na * ł ; a aut0 o ra > d f uk ' w -** 

cielą szkół realnych i początkowych \ nec ^°> 1879 J l **%**' *5" 8 * f l 
w Krakowie. Kraków, nakł. J. M Him- ^ZA £• * 8 ; Ł *• . 6eno ^ J«*Jf 
melblaua, litogr. M. Salba, 1879, fol. z ^Piękniejszych i najczulszych hi- 
wielkie 1 karta 45 cnt 8tory 3> nowo °P 0Wiadan * dla wszystkich 

LATOENT0W5H Adalbert. Beitrfige ^rych ludzi, szczególni^ dla matek 
zur Radicaloperation der Hernien, In- l dziatek > na P olskl J «*_ V™***™- 
augural-Dissertation zur Erlangung der czona JF?" T ' * ' ' J? . J *? e « po ffT 
Doctorwtirde. Breslau, Buchdruckerei wne ' ^ o wlce ' ^ \ dra hJ r \ F °" 
Lindner, 1879, w 8ce, str. 26 i 2 ni. *"• 1 . 879 ^ w 16ce > 8tr ' 163 > l nL 

LEJA Andrzśj ks. dr. Kazanie w dzień j 1 VTT ^Ł wł T „ n^<*; a ^ tt„ 
Narodzenia Najśw. Panny Maryi na \ t NIEMWIECn Julian. Geologische Un- 
dniu 8 września 1879 r., miane w koście- £"»**«« ™ westhchen Theile des 
le św. Floryana na Kleparzu w Kra- f^^JSf ™ de !l an £ ? nz * nde " <*" 
kowie podczas jubileuszu pięćdziesiąt- J*** 1 ; VIII: Zur Kenntnis der Erup- 

letniego kapłaństwa ks. Józefa * Wilczka . ^f^ de * ™* h u Balka ^ < A ? 

Tarnów, druk. A. Rusinowskiego, 1879, "7. «^w" ?, \}' ^TL 
w 8ce, str. 19 i 1 ni. Wiss.«). Wien, Gerold's Sohn, 1879, 

Ze sprzedaży tych książeczek czysty < w 8ce > 8tr - 45 - bU ten, S- 
dochód poświęca autor bursie tarnowskiej. j NIEZNAJOMY. Poezye, przez 

ŁZBEEA Anna. Apostata, poemat < Lwów, nakł. autora (?!), druk. Insty- 

w VII pieśniach, napisała Kra- stu tu stauropig., 1879, w 8ce, str. 160. 

kowianka. Kraków, nakł. autorki, druk. > 80 'cnt. 

Fr. Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), j Niwa dwutygodnik poświęcony spra- 

1879, w 16ce małej, str. 75. 1 złr. < wom społecznym, naukowym i Htera- 

ŁIGKJOBI Alfons Marya św. Nawiedze- s ckim, pod redakcyą Mścisława Godlew- 
nia Przenajśw. sakramentu ołtarza i oskiego, zeszyt z dnia 1 września 1879. 
Najśw. Panny Maryi na każdy dzień ? Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, w 8ce, 
miesiąca, wyd. drugie. Poznań, nakł. \ str. 321—400. Kraków, 1 października 1879. 155 Treść: Co uczynić należy przed wpro-SLwów, druk. Dziennika polskiego, 1879, 
wadzeniem i prawa o ^wMowKió-L 8oe matój BtTt 4# 
lestwie polskiem (str. 321—328); Zpowo-< J1 

du wspomnień o Mickiewiczu, przez K. J NOWICKI X. dr. Zoologia obrazowa, 
K. (str. 329—336); Charakterystyka Ign. metodycznie opracowana dla niższego 
Kraaiekiego praez P Ctoielowskiego 8lopnia nauki d . ^ Kraków 

(c. a., str. 336—344); Kronika przyrodni- s , , a , \ i rr • T *«o^ 

cza, przez J. Ocborowicza (str. 345-357); nakl autora, druk. Umw. Jag., 1880, 
Miasto Równe, kartka z kroniki Wołynia, w 4ce, str. 244 i 554 rycin w texcie. 
praż T. J. Steckiego (c. d., str. 358— NOWOLECKI A. Dwanaście ży wptów 

3 ?$A ^S i łów ? d P .T iedzi na a jfi laA błogosławionych i świętych niewiast 
„Audaces fortuna juyat*, przez Adama , •• u * .j . . i * 

Goltza (str. 370-375); Z cesarstwa: Pan- Piskich, oraz dwa najdawniejsze koś 

slawiztn literacki, Pypin w Wiestniku Eu- i cioły, w Warszawie, kościół katedralny 

ropy za czerwiec, przez J. Długosza (str. św. Jana i kościół św. Marcina ks. 

l 7 ^r^ ); o^ raw / bie ^°? , - praez LigęzC Augustyanów, wydał A. N.- Kraków, 
(str. 385^399); Rozmaitość, J* £ >. J ^ w ^ 

1879. Tamże, w 8ce, str. 401-480^ u drzeworytow w texcie . 

1 S&ruSr elementarne w Królestwie JJ™ " Z Rabki: Rabskie 
polskióin, z uwaga na stosunki szkół i u - wróżki bosonóżki, krakowiaczek rabski 
dowych w krajach zachodniej Europy, J (Odbitka z Czasu, Ner 185 z dnia 13 
przez Juliana Łapickiego (str. 401— 412); sierpnia). Kraków, druk. Czasu, 1879, 
Przyczynek do etnografii! polskiej, Polacy w 16ce 8tn e i 1 ni. 
na pótoocnem pograniczu Węgier, przez < A -_„--- - A , D j -i 

Władysława Niedżwieckiego (str. 415- OKENCZYC Aleiander. Podręcznik 
424 i tabl); Charakterystyka Ign. Krasi- \ techniczny dla fabrykantów cukru, uło 
ckiego, przez P. Chmielowskiego (c d,>żony przez chem. techn. War- 

fwit^P 1 ? rz gS lad P ra ? P rof - , dra szawa, B. Heinrich, druk. Ziemkiewi- 
T. Piłata i dra J. Kleczynskiego, odno-< . XT . ,. ' * „n ■*,. 

szacych de do samorządu i gminnego w Ga- cza l makowskiego, 1879, w lbce, 
licyi (str. 435-444); Miasto Równe, praez \ str. 152, VIII, 2 tablice i drzeworyty 
T. J. Steckiego (c. d., str. 445 - 456) ; \ w texcie. 1 rub. 35 kop. 
Krytyka: dra T. Piłata Wiadomości sta- oiOŃSB W. O życie: I. Damian Ca- 
tystyczne V, ocenił A. P. (str. 456—464);$ , „ 7;, i> Ł - ttt w i 

Sprawy bieżące, przez Ligęzę; Roz- P enko > IL Chawa Rubin > m Karl 
maitośei. ?Krug (Odbitka z Nowin). Warszawa, 

Notizen, Chronologische , ans der? Spółka nakładowa, druk. K. Kowalew- 
Baugeschichte des Klosters 01iva. Dan- < skiego, 1879, w 8ce małej, str. 1 ni. 
zig, Gruihn, 1879, w 8ce, str. 8 i 1 i 87. 50 kop. 
tablica. §0 fenig. > Orzeczeni© Wydziału krajowego we 

NOWAKOWSKI Pr. dr. O poprawianiu \ Lwowie w sprawie dra Walerego Waj- 
ćwiczeń i wypracowań, rzecz czytana < garta, naczelnika gminy m. Przemyśla, 
na posiedzeniu oddziału wadowickiego l Lwów, 1879, fol., str. 173 litogr. 

dnia l lutego 1879, przez człon > OUIDA. Sława, powieść, przełożyła 

ka honorowego Towarzystwa pedago-jz angielskiego Jadwiga Marya Bogu- 
gicznego (Odbitka ze Szkoły w 200<cka. Warszawa, nakł. red. „Mód pa- 
exemplarzach). Lwów, nakł. autora, s ryskich tt , druk. J. Noskowskiego, 1879, 
staraniem Towarzystwa pedag., I zwia/- \ w 8ce małej, str. 32. 
kowa druk*, 1879, w 8ce, str. 15. j p, A. Jedna miłość przez całe życie, 

— Przemówienie .... * przy spo- j powieść z XVIII wieku przez A. P., 
sobności odsłonięcia pamiątkowej ta- 1 tom I i II. Lwów, nakł. A. Skerla, 
blicy w miejscu urodzenia Józefa Ko- < druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 
rzeniowskiego w Brodach dnia 21 lipca \ 1879, w 8ce małej, str. 238 i 251. 
1879 (Odbitka w 60 exemplarzach). > 2 złr t 60 cnt. 156 Przewodnik bibliograficzny. PAPŁOŃSZI Jan, Zasady i zakres wy- \ POPÓW A. Materijały dla ietorii eer- 
chowania domowego oraz historya me- \ kownoj unii w jugo-zapadnoj Rusi. 
tody poglądowej, odczyty publiczne \ Moskwa, 1879, w 8ce, str. 30. 
miane na rzecz Osad rolnych 1879, r.j POTULICKI Adam k& Kajendarzyt 
w d. 19 i 20 marca, przez ..... dy-jdla duchowieństwa rzymsko-katolickis- 
rektora Instytutu głuchoniemych. War- j go w Polsce na 1880, rok II. Kraków, 
szawa, druk. Instytutu głuchoniemych? nakł. autora, dr. Wł. Miłkowski, dnk. 
i ociemniałych, 1879, w 8ce, str. 52. < Czasu, 1880, w 16ce„ str. 240 i por- 
30 kop. stret ks. biskupa A. Dunajewskiego. 

PASIBCZOTS Bcłydar. Pogadanki o ^ * złr ' 6 CD ^ **%£**}*:%«% 
poszanowaniu stworzeń bożych i po- *W»»; c ; k - S ? koł y P ohte f c S* J 
żytku z nich w gospodarstwie, H >e Lwowie na . rok naukowy 1879/80, 

Warszawa, nakł. T. Osieckiego, drak. J lU - . L f ów > »» k *; 8 £$ Pohtechn , 
X Sikorskiego, 1879, w 8ce, str. 23. 1}.?"? ko £ a .*■*•» 1879 > w 8ee w,e1 ' 
5ko P . = 10gr. k,e^ str. 60 i 9 n . 

% l Przegląd lwowski, pjsmo dwutygo- 

POL Wincenty. Pieśń o ziemi naszej, ? dniowe poświęcone sprawom religijnym, 

kantata na głosy męskie z towarzysze- naukowym, literackim i politycznym, 

niem orkiestry (w pięciu ustępach), po d redakcyą ks. Edwarda Podolskiego, 

słowa z poematu , muzyka BoleO ze8Z yt z dnia 1 września 1879. Lwów, 

sława Dembińskiego, partytura forte- druk. ludowa, w 8ee, str. 195—254. 
pianowa ze śpiewem układu autora \ Treśó : Współczesny katolicyzm według 
(poświęcona J. I. Kraszewskiemu). Po- \ panów Bournoufi Bonghi, przez dra S. P. 
znań nakł. J K żupańskiego, druk. ^^^^ 

Merzbacha, (1879),. w 4ce wielkiej, źem> ^etaz (str. 208); Encyklika ojcaśw. 
str. 1 ni. X 115. 18 marek. Leona XIII (str. 209—222); Listy z Wie- 

-«--*_«..• • xt *j • • s^nia, przez ks. Z. Czerwieńskiego: Listy 

POLKOWSKI Ignacy. Najdawniejszy z Rzymu> piiez K T . Ligt ze Szczawnicy; 

kodex pergaminowy z Archiwum kapi-S Z pod Wawelu; Ks. arcybiskup Czacki; 
tuły krakowskiej (Odbitka z Dwutygo -^Ze świata katolickiego; Kronika. 

dnika naukowego). Kraków, druk. W\A — Toż, zeszyt z, dnia 15 września 

L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce, str. 3 < 1879. Tamże, w 8ce, str. 255—304. 

i 2 tablice autogr. w 4ceJ \ Treść: Współczesny katolicyzm według 

\ panów Bournouf i Bonghi, przez dra S. 

POPER Franciszek. Trzydzieści lat pa-<p. (str. 255-265); Wielka księąa, powieść 

nowania cesarza Franciszka Józefa I, > Sewera (c. d.,' str. 265-270); ListyzWie- 

odczyt miany podczas obchodu uroczy- dn J?> P rzez ks - Z. Czerwieńskiego; Listy 

4. ' • oc i il-/« • ai v xt • ś z Kzymu, przez K. T.; W sprawie pomm- 

stosci 25 letniej rocznicy zaślubin Naj- ka p( U8a 'T& ua Wawelu; W odpowiedzi 

jaśniejszych Państwa w dniu 24 kwie- drowi Zyblikiewiczowi, przez ks. E. Po- 
tnia 1879 r. w sali c. k. seminaryum > dolskiego; Ze świata katolickiego; Kronika, 
nauczycielskiego żeńskiego w Krakowie, \ — polski, pod redakcyą dra Ign. 

przez nauczyciela starszego tegoż < Skrochowskiego, zeszyt wrześniowy r. 

seminaryum. Kraków, nakł. krakow-S 1879. Kraków, druk. Czasu, w 8ce, 
skiego oddziału Towarzystwa pedago-? 8 ^- 291 — 479; 

gicznego, druk. W. Korneckiego, 1879,5 Treść: Górny Szl§sk pod względem o- 
w 8ce, str. 23. 15 cnt. byczajów, jeżyka i usposobienia ludności, 

/ - s przez B. Kalickiego i A. Hytrka (str. 291 

Czysty dochód przeznaczony w poło- ! —319); Stefan Witwicki, życie i pisma 
wie na pomnik dla świ p. Andrzeja Józef- n ego. przez R. Ottmana (str. 320—357); 
czyka', a w połowie na krakowską bursę \ Z Wilna, przez Stanisława Tarnowskiego 
dla syiiów nauczycieli, nauczycielek i wdów > (str: 358—412) ; Prof. Bobrzyńftki i prof. 
po nauczycielach szkół ludowych. \ Liske o Zygmuncie I, przez dra. .... .skiego Kraków, 1 października 1879. 157 (str. 413—4M) ; Przegląd polityczny, przez < strojenie ich samemu uskuteczniać łtd., 
Al. Szukiewicza (str. 452— 466) : Piotr Mo- \- , A łAA . A i n/11 , BA nM u v „ łn v HI* do- 
szyński, przez St. Tarnowskiego (str. 467 W* 1 teoretyczno-praktyczny dla do 
-478); Tadeusz Chłapowski, przez tegoż z orcó w kościelnych, proboszczów, buau- 
<str. 478-479). jacych kościoły, jak niemniej miłośni- 

Pwewodnlk naukowy i literacki, pod ków muzyki kościelnej, objaśniony 
redakcyą Władysława Łozińskiego, ze- 1 trzydziestoma drzeworytami. Kraków, 
szyt wrześniowy r. 1879. Lwów, druk.Uakł. autora, druk. W. Korneckiego, 
Wł. Łozińskiego, w 8ce, str. 769—864. 1880, w 8ce, str. 5 ni.. 243 i i nh 
Treść*; Dwa pokolenia, przez Kazimie-? SATJLSONOWA Rozalia V FELIKÓW. 
m Chłędowskiegó (str. 769-787); Sumy wiąaanka powiastek wierszem napisa- 

n? ^ B S'-^vSr6w K c c kS h } dzkt * ie **?% m TTl 

okolice Rawy ruskiej, przez AIexandra dnia uroczystości jubileuszowej J. *~ 
Nowickiego (str. 806 833) ; Mendli-Girej, ) Kraszewskiego w Krakowie ofiarowana, 
don Trtar^perekopskich przez K. Pu- Kra k ów na kfc autorki, druk. Wł- L. 
iMbeffo (o. .4, str. 834-856); Kronika . '. a , 1Q7a ' ««•.,_ „ łit i 

literacka: dra.Fr. Papśe Policka polska Anczyca.i Sp., 1879, w I6ce, Bth 4 

w ćmie upadku Jerzego z Podiebradu, i ni. i, §9, z ryciną 75 cnt. 

pnez dra A. Semkowicza (str. 857-864). SHIDŁBCKI Jan ki. Śpiewnjezek za- 

SEHMAN Antoni dr. Przyczynek do terający pieśni kościelne a roelodya- 
bryológii Galicyi (Odbftka z tomu XIII mi d £ uiytku młoda i e4 y azkolnój,- 
8prawozdań Komisji flzyogr. Akade- . d ie p0 p raw i ne i powiększone, 
mu umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., Krak(}W) „akł. wydawcy, druk. Uniw. 
1879, w 8ce, str 7. j 1879< w 12ce , 8tr . 252. ,30 cnfc 

Joeinlk LX krakowskiego Towa- l . T . , * r>„ 

rzystwa dobroczynności z r. 1879. SIKDICO Pierre. Le syst*me oV Co- 
Kraków, rtakł. Towarzystwa, druk., ?ermc eomparó ""ft^J^ "' 
Czasu, 1879, w 8ce, strf 1 ni., 150, im P- Seguin frere 8> .1879, w 8ce, str. 8. 
1 ni. i l portret. SOKOŁOWSKI Alfred dr. O niektórych 

Na str. 1—33: Zofia z hr. Branickich odrębnych poBtetciach -suchot płucnych 
hr. Arturów* Potocka, prezesowa dam j (Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kra* 
Towarzystwa dobroczyności w Krakowie, ków drukł Uniw . j„ 1879, w 8ce 
skreślił ks. Ignacy Polkowski. • i, a- + i j. 

EOTHfi Adolf dr. Przyczynek do psy- W1 ^ k8z6 ^ 8tr * 14ł " . # 

chiatryi praktycznej, oparty na lOlet -\ Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimna- 
niera doświadczeniu w warszawskich z y ur " w Stanisławowie za rok szkolny 
zakładach dla obłąkanych w latach 1879. Lwów, nakł, funduszu szkolnego, 
1867/76. (Odbitka z Pamiętnika To- < d™k. Instytu stauropig., 1879, w 8ce 
warzystwa lek. warsz.). Warszawa- większej, str. 50. 
druk. Ml Ziemkiewicza i W. Noakow- Treść: ° Pieśniach Jana Kochanowskie- 
fl L- „ 107Q x iwp go z uwzgiędmemem poetów. klasycznych, 

skiego, 1879, w 8ce, str. 116. ^ rze2 pro f. p io tra Parylaka (str. 3-28); 

SABATOWSKI Joseph, dr. en midecine. \ Wiadomości szkolne, przez dyrektora, Ja* 
De 1'atilitó de la módication" salicyle > na Kerekjartę (str ; . 29—50). 

dans la dysmenorrhśe. Paris, imp. Pa- ? — dyrekcyi c. k. wyższej szkoły 

rent, 1879, w 8ce, str. 49. J realnej w Stanisławowie za rok szkol- 

SAWI-9E0S8ES de, Małżeństwo księ- ny 1879. Lwów, nakł. Rady szkolnej 
cia, przez l.V. , Warszawa, nakł. i > krajowej, druk. K.Pillera, 1879, w $ce, 
druk. J. Kaufn\ana ; (187.9), w , 8ce > str. 35 j i tabl. litogr. w 4će. 
małej, str. 264. 75 kop. ' < Treść:- Dwa zagadnienia z geometry! 

SAPAŁSK1 A. Przewodnik dla orga- wykreślnej, przez Pf /- ^eczysława La- 
m«łA T i *• - i 5 Czarskiego (fffcr. 3-8 i tabl.); Część uraę- 

niBtów, wskazówki, jak organy w do- dowEł * n £ z d v reU om, Edwardl HuoWą 

orym stanie utrzymywać, reparacye i \ (str. 9—35). 15$ Przewodnik bibliograficzny. — dyrekcii c. k. gimnazii akade- i Tarnowianin kalendarz polski, ruski, 

micznoj wo Lwowi na rik szkilnyj żydowski i mahometański, astronomi- 

1878/9. Łwiw, nakł. c. k. Rady szk.} czno-gospodarski i domowy na r. p. 

kr., druk, im, Szewczenka, 1879, 1880, rocznik II. Tarnów, układem 

w 8ce, str. XXII i 32, ■ | druk. W. Angelusa, 1879, w 8ce 

Treść: 1. O doktori Francisku Skoryni \ większo j, str. 76 i 10 kart ni Ogło- 
i jeho literaturnij dijalnosto rozprawa \ BZ ^ 30 cnt 

prof. Anatola Wachnianma; Czaśt' uriado-< «*«*.*.««... m± , . tv * i# * 
wa wid dyrekcii \ TABWOWSEI Stanisław. Piotr Moszyń- 

— z zarządu parafii ewangelicko * ki . f*"? 1 . z ^zeglądu piskiego). 
aug*burgskiój warszawskiej za rok 1878. \ K ™\ 6 7> drukł Cza8U ' ,879 ' ^ 8ce ' 
Warszawa, druk. J. Cotty, 1879, w 8ce, 8tr - 14, ^ 

str. XXXII i 68. TEETIŁ Ludwik. Warunki uzyskania 

_ '. . \ 10% względnie 20% opustu gorzel- 

IflTO *°LZ XXXn^8 TamŻe i« ia ^<> dl * gorzelń gospodarczych, 
1S79, ,w »ce, str. A A Ali i b«. ustanowione rozporządzeniem c. k.mi- 

— z działań oddziału warszaw- > n isterstwa skarbu z dnia 26 sierpnia 
skiego Towarzystwa rosyjskiego opie- 1 879 r. Tarnopol, nakł. wydawcy, 
ki nad zwierzętami za 1878 rok. War- śdnik. podolska, 1879, w 8ce> str. 8. 
szawa, druk. F. Czerwińskiego i 8. TETKAJEB Józef. Dodatek do m* 
Niemiery, 1879, w 16ce, str. 71. ? wiązania trygonometrycznego równań 

Stapczykl a konserwatyzm polski, \ dwuwyrazowych (Odbitka z tomu V 
rozprawa polemiczna. Lwów, nakł. i s Pamiętnika Wydz. matem, przyr. Aka- 
druk. K. Pillera, Księgarnia polska, ? demii umiej.). Kraków, druk. . Uniw. 

1879, w 8ce większej, str. 40. 60 cnt Ą Jag., 1879, w 4ce wielkiej, str. 6. 
STOBGH Artur. Na około świata czyli \ Towarzystwo imienia J. I. Kraszew- 

pogoń za szczęściem, przekład Wł. 8a- \ skiego ku szerzeniu oświaty w języku 
bowskiego,- tom HI. Kraków, nakł. S. ? polskim między młodzieżą starozakonną: 
Landaua, druk. W. Korneckiego, 1 879, < Projekt statutu przedłożony walnemu 
w 8ce, str. 392. {zgromadzeniu założycieli na dniu 28 

Szopka różnych ciekawości, zawiera- 1 września 1879. Przemyśl, nakł. zało- 
jąca powieści dla ludu. Poznań, nakł. ? życieli, bracia Jelenie, druk. J. Gara, 
J. Jolowicza, czcionkami M. Manta, 21879, w 4ce wielkiej, str. 8 ni. 

1880, w 8ce małej, str. 92. <' TBEJDOSIEWICZ Jan. Opis badań ge- 

L. Almanzor, przez Fr. Karpińskiego, sologiczny eh dokonanych w Królestwie 

2. Klimena, nraez tegoż, 3. Histonra o polflkf6ni w r . 18 78, oraz spostrzeżeń 
kulawym Frydzie, 4. Bieda z nędza, 5. Ta- ? r . , «. . ki • /c\a 

ka była woli Boga, powiastka/ 6. O do- we wsmch Zbrz y ł Kleczanowie (Od- 
brćj sławie. zbitka z tomu XIII Sprawozdań Korni- 

SZPADEBSZI Józef ks. Patrologia (oj- \ syi fizyogr. Akademii umiej.). Kraków, 
cożnawstwo) albo nanka o ojcach koś- > druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 11. 
cioła katolickiego i znakomitych pisa- J VAHBEBY E. Obrazy obyczajowe ze 
rzach kościelnych, tom I. Kraków, nakł. < wschodu, przez profesora języków i 
A. Koziańskiego, Gebethner i Sp.,s literatur wschodnich przy król. Uni- 
druk. Fr. Pobudkiewicza, 1879, w 8ce, > wersy tecie w Buda-Peszcie. Warszawa, 
str. 1 ni. i 309. 5 nakł. i druk. J. Kaufmana, 1880, w8ce 

TAŁEO Józef dr. Szósty przypadek < małej, str. UL 454 i 1 ni. 1 rubel 50 kop. 
torbieli surowiczej ocz odołu pod po- \ WAGNEB Budolf t, Podręcznik tech- 
wieką dolną przy małooczności (Odonologii chemicznej, tłómaczył z osta- 
bitka z Medycyny). Warszawa, 1879, itniego wydania Julian Grabowski. War- 
w 8ce większój, str. 8. * szawa, nakł. Spółki wydawniczej ksic- Kraków, 1 października 1879. jfi$ garzy, Gebethner i Wolff, M. Glttcks- ś kiewicza (A. Koziańskiego), 1870, 
berg, M. Orgelbrand, G. SennewaldJ w .16ce małej, str. 116. 20 cnt. 
E. Wende, druk. J. Bergera, 1879 2Mór krótki katechizmu według naii 
(1877), w 8ce większej, str. III, 1072, ki ko8C j oła ra . kat . dla łatwiejszego 
XIV i XVIII, z drzeworytami w texeie. wyuczenia dzieci po WB i ac h, nowe wy- 
6 rUD »« | danie za aprobacyą zwierzchności dye- 

WĄSOWICZ Kleci. Dunin dr. Kilka u- ^ cezalnój. Kraków, nakŁ G, Gebethnc- 
wag o opisaniu kwasu będzmowego, ra j 8p#? Warszawa, Gebethner i Wolff, 
umieszczonem w dodatku do rakuskiego < druk wł L Anczyca i 8p., 1880, 
lekopisn (Odbitka z Czasopisma To- w 16c 8tr# 30 { j nl 5 cnt 

warzystwa aptók.\ Lwów, I związkowa) ._..„.„ . X y /*• •• • i. 

druk 1874 w 8ce str 4 * ZGLIEBH1CHJ W. Ł Nieftianya isto 

r\ «*1 • l 4. • vi'j • .-sczniki w carstwie polskom. Pietierburg, 

— O uprawie tytuniu w Wirginii <.. A1 , .. / <0 . A -_ 2 
i *„*„^^i,-; *„*„ : ai a* ?~ 5 tip. Akademii nauk, 1879, w 8ce, str. 6. 
i statystyka tytumowa północnej Ame- \ r 9 ' 

ryki, według angielskiego streścił \ ZIEMICCZI T. Teorya wpływów kul- 

(Odbitka z Kosmosu, IV 5 i 6). Lwów, tur y Unickiej krytycznie rozebrana 
I związkowa druk., 1879, w 8ce, str 6 (Odbitka z Dwutygodnika naukowego). 

— Aconitum heterophyllum Wall. f r ak <K .™ k Ł autora, druk. Wł. L. 
in pharmaeognostiseh - chemischer Be- ^^°* J S f- 1879 ' W ^ 8tn ™ 
ziehung nebst einigen Bemerkungenr ' „ V' «r i • « 

liber fubera' Aconiti japonici (Tsaon- ~ Zm * ™ W * W ?? \ M TT 
woo), Beitrag zur Kennmiss der Aco- nar " dowe (°* b,t J* z i*"*^ 111 ? 
nite,von .!:.. Assisteot der Chemie -owego). Kraków, druk . m i 

an der Universitfit Lemberg in Gal. Anc ^ ca * *£> 1879 ' w j£J * 2 *' 
(Separatabdruck aus dem Archiv der ZYBLKIEWICZ dr. i TARNOWSKI Bt. to. 
Pharroacie, XI 3). Halle a/S., Buchhan- \ Czy pomnik Piusa IX ma stanąć na 

dlung des Waisenhauses, 1879, w 8ce, Wawelu lub nie? korespondeneya uaię 

str. 33 z drzeworytami w texcie. <*zy magistratem miasta Krakowa a 

— Ueber die Verryken , sche Zer- komitetem zajmującym się budową po- 
atorungsmethode bei toxicologischen mnika Piusowi IX (Odbitka z Czasu), 
chemischen Untersuchungen auf Metali- Kraków, druk. Czasu, 1879, w 8ce 

gifte (Separatabdruck a. d. Arch. d. małej, 8tr - H i 1 ni. 
Pharm., XI 4). Tamże, 1879, w 8ce, ŻABA N. P. Kościesza. Wiązanka Po- 
Btr. 8. flaków zamieszkałych w Australii, Nó- 

WIEBZBICKI D. dr. Peryodyczne \ W <M Zelandyi i Tasmanii, na jubileusz 

zmiany prężności pary i wilgotności obchodzący półwiekową literacką pracę 
powietrza w Krakowie, obliczone przez Józefa Ignacego Kraszewskiego, zło- 

adj. Obser. astron. (Odditka z <>na przez Kraków, hakł autora, 

Btomn V Pamiętnika Wydz. matem. <huk. WŁ. L. Anczyca i Sp., 1879, 

)rzyr. Akad. umiej.). Kraków, druk. w 16ce, str. 17 i rycina. 

iJniw. Jag., 1879, w 4ce wielkiej, str. 20. > ŻEBBAWSH dr. Quelques mots aa 

WEZEŚNIOWSZI August. Zwierzęta \ sujet de la notę de m. Maxiintlien 

tsące i zwierzyna (Odbitka z tomu V$Curtze sur 1'ortographe du nom et la 

Dncyklopedyi. rolnictwa). Warszawa, i patrie de Witelo (Extrait du Bulletino 

Irak. J. Bergera, 1879, w 4ce, 8tr. 86 > di bibliografia e di storia delie scien- 

'< drzeworytami w texcie. i ze matematiche e fisiche, tomo XII 

X**, Krótka, nauka o rozmyślaniu JMaggio 1879). Romę, impr. des scien- 

rachunku sumienia, przez X**. Kra- 1 ces mathematiques et physiąues, 1879, 

tfw, nakł. autora, druk. Fr. Pobud-Sw 4ce większej, str. 3 i 1 ni. 16Ó Jh-zewodnik bibliograficzny. Pod prasą znajduje się i wyjdzie w tych dniach dziełko pod tytułem: 

Józef Ignacy Kraszewski 

Jego życie i zasługi 

skreślił 

Bolesław Baranowski, 

..i 

Łfiląika pamiątkowa, wydana w pięćdziesięcioletnią rocznicę pracy literacktó] 
J. t. Kraszewskiego przez Towarzystwo pedagogiczne z portretem Jubilata. 

We Lwowie, 1879. 

Piękny odczyt p. Bolesława Baranowskiego o J. I. Kraszewskim przyjęty 
był na walnym zjeździe Towarzystwa pedagogicznego w Brodach nader sympa- 
tycznie. Dziełko niniejsze jest obszerniej opracowane na podstawie rzeczonego 
odczytu, i będzie miłe, pamiątka dla każdego, który obchodzić będzie jubileusz 
naszego wielkiego pisarza. 

Życiorys J. I. Kraszewskiego poprzedza adres, wystosowany przez Towa- 
rzystwo pedagogiczne do czcigodnego Jubilata. 

W przekonaniu , że nawet w pomniejszych miastach prowincyonalnycłi dzień 
jubileuszu J. I, Kraszewskiego obchodzony będzie, polecamy niniejsze dziełko jako 
przedstawiające treściwie zasługi Jubilata, a tćm samom podające pożądany mate- 
ryał do stosownych odczytów. 

Cena exemplarza 40 cnt. , z przesyłkę, pod opaska 45 cnt. 

Administracja wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego 

(Plac Maryacki 1. 9 Isze piętro) 
przyjmuje już zamówienia na powyższe dziełko , aby je zaraz po odebraniu z dra- 
kami wysłać mogła Szanownym pp. zamawiąj&cym. 

Staraniem i nakładem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł le- 
karskich polskich w Krakowie wyszły dzieła następujące: 

Dra Pawła GTJTTMANNA NAUKA SPOSOBÓW KLINICZNEGO BADANIA 
NARZĄDÓW PIERSIOWYCH i BRZUSZNYCH, przekład dokonany pod kierun- 
kiem dra Alexandra Kremera i docenta dra Stan. Pareńskiego. Warszawa, 1877. 
Cena 3 złr. 75 cnt — 2 rs. 50 kop. 

Skład główny w drukarni J. Ungra w Warszawie. 

Dra Jana STEINERA RYS NAUKI CHOROBACH DZIECI dla uczaoych się 
i lekarzy, przełożyło na język polski grono lekarzy Uniwersytetu Jagiell. pod kie- 
runkiem prof. dra M. L. 'Jakubowskiego i prof. dra J. Oettingera. Kraków, 1877. 
Cena 4 złr. w. «. ir 3 rs; 70 kop. 

Skład główny w księgarni 8. A. Krzyżanowskiego w Krakowie. 

Dr* Antoniego JURASZAJ docenta w Heidelbergu, LARYNGOSKOPIA, dzieło 
oryginalne ozdobione 43 drzeworytami. Kraków, 1878. Cena 2 złr. 25 cnt. w- a 

Skład główny w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie* 

Dra Oskara •'wlDłJANMA, prymaryusza oddziału chor. wewn. w szpit. powszech- 
nym we Lwowie, CHOROBY SERCA i TĘTNIC w zarysie, dzieło oryginalne, 
jfrąków, 1879. Cena 1 złr. 85 cnt. w; a. • 

Skład główny w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie. Kraków, 1 października 187& IGI CZASOPISMO Towarzystwa aptekarskiego 

pod redakcyą dra M. D. Wąsowicza i prof. dra Br. Radziszewskiego. 

Wychodzi we Lwowie co Igo i 15go każdego miesiąca w objętości 1— 1% 
arkusza draka. — Prenumerata wynosi dla członków Towarzystwa rocznie 4 złr. 
30 cnt, pobocznie 2 złr. 20 ont. ; dla niecało nkó w w Austryi rocznie 6 złr. 30 cnt., 
półrocznie 3 złr. 20 cnt. ; w Warszawie rocznie 4 rs. 50 kop., na prowincyi w Kró- 
lestwie polskióm i Cesarstwie rosyjskićm z przesyłkę 5 rs. 20 kop.; w Niemczech 
rocznie 10 marek, w Belgii, Francyi i Szwajcaryi 12 franków. — Cena ogłoszeń 
wynosi .5 cnt. od wiersza (petit). Administracya we Lwowie w aptece Z. Rukera 
ni. Skarbkowska L 7. Wszelkie korespontlencye i listy dotyczące redakcyi a i re- 
klamacye adresować należy do redaktora, Lwów ul. Ossolińskich 1. 16 I piętro. — 
Ogłoszenia w Paryżu przyjmuje wył§cznie Agence Havas, Lafitte et Comp., place 
de la Bourse 8; w Warszawie główny skład u Gebethnera i Wolffa. WOWE NUTY 

WYDANE NAKŁADEM KSIĘGARNI w Warszawie, ulica Miodowa Nr. 4. '2 TAŃCE na FORTEPIAN 

L. LEWANDOWSKIEGO, 

grywana w teatrze Rozmaitości, na maska- 
radach, balach 1 koncertach, w Solinie 
Szwajcarskiej : 

„Zuchowaty", mazur . . . . .22% kop, 
„Rozkoszna*, polka- mazurka . 22% 
„Zadumana", polka- mazurka . .22% 
„Niewinne ploteczki" , kontre- 

danse 30 

.Modny", mazur 22 % 

.Wróżka", polka 22% 

.Hejże ha!", mazur ;...,. 22% 

.Wesolutka", polka 22% 

.Dzwony w Corneville", kontre- 

danse z operetki Lecoq'a . . 30 

TR0SCHEL W. 

,Sama jedna", mazurek do śpie- 
wu (słowa Niemojowskiego) 52 % n 

» 
n 
n 
» 
n NUTY do ŚPIEWU. ♦ 

PERŁY i KWIATY, 
zebrał li. Horbowaki: 

1. Faure: „Niedziela palmowa", 

hymn 22'/, kop. 

2. Graben - Hoffmann : „Najpięk- 

niejszy Anioł" . . . . 22 V, 

3. Gans: „Nie zapominaj mnie" 37% 

4. Roguaki G.: „Do lutni" . 30 

5. Haendel: „Pozwól mi płakać" 22% 

6. Guercia: „Zdradziłaś" ... 30 

7. Rossini: „Stwórco mój" . . 22% 

8. Gounod: „Ustroń rodzinna" 30 

9. Palloni: „Smutny powrót" 30 

10. Meyerbeer: „Jeśli okrutny 

los" 30 

11. Massenet: „Cudna wiosno" . 22% 

12. Campana: „Jo tfaniero" . . 30 

13. Mercadante : z op. I Normani, 

romans „Ona płakała" . 15 

14. Donizetti : z op. Anna Bolena 

„Kawatina" 22% 

15. Gordigiani: „Odjazd" . . .37% 9 
Ił 

r» 
n 
n 
n 
n 

n 
n 
n 


Do nabycia we^wszystkich składach nut w Warszatvie i zagranicą. SZKOŁA, tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicz- 
no, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. 
Cena roczna: w państwie austryackićm 4 złr., dla zagranicy 3 talary. 

Treść nrów 34—38 z dnia 23 sierpnia — 20 września 1879: O zasadach or- 
Ranizacyi szkół* przemysłowych w Austryi, skreślił dr. T. Gerstman(34— 36) ; Uryw- 
ki z mineralogii, przez Wł. Boberskiego (34, 35); Czego uczyć z chemii w szkole 
todowćj (34, 35) ; O sadownictwie w' ogólności, przez A. R. (35) ; O fizycznej kon- 
stytucji słońca *(36— 38): W jaki sposób szkoła ludowa, rozbudzi i wykształci 
* swoich uczniach zmysł do wszystkiego, co piękne i szlachetne, przez E." Petry- 
f§(37, 38); Mieszaniny językowe, przez P. Parylaka (37, 38); O szkółkach drzew 
i uzewów owocowych, przez A. K. (38). Wiadomości potoczne; Inseraty. 1G2 Przewodnik bibliograficzny. "*t-— r— Ł -fh 1^1 '■mm . * Księgarnia G. GEBETHNERA i SPÓŁKI w Krakowie 

otrzymała na skład główny dzieło p. t. 

.a. :m: i ą t :k 

obchodu uroczystości Imienin Ł L K E Ł skiigo w Dreźnie 
w roku Jego jubileuszowym 1879, 

z. polecenia komitetu medalowego 
zebrał i wydał 

Wawrzyniec hrabia Engestrom. 

Dzieło ozdobione portretem Jubilata, kopia/ z obrazu Kostrzewskiego, ofia- 
rowanego na pamiątkę Jubileuszu, a przedstawiającego widok gmachu i bramy tir 
sitarskiej w Lublinie, gdzie Jubilat pobierał pierwsze nauki, oraz widokiem willi 
J. I. Kraszewskiego w Dreźnie, podług własnoręcznego rysunku właściciela. 

W końcu dodany jest spis chronologiczny prac literackich Jubilata. 

W formacie wielkiej 8ki. 1 złr. 80 cnt. NAJNOWSZE WYDAWNICTWA DLA MŁODZIEŻY 

KSIIGABHI i SKŁADU HUT FERDYNAWDA HOSICK W WABSZA.WIE: 

fila dorastającej młodzieży. Pokój dziadunia. 

Opowiadania z dziejów przeszłości dla 
młodocianego wieku , napisał Z. Wł. Wój- 
cicki, z wieloma rycinami, w ozdobnej 
oprawie, w czerwone, zielone lub niebie- 
skie angielskie płótno z bogatymi złotymi 
i czarnymi wyciskami. Cena rs. 1 kop. 80. 

Ziemia i jćj mieszkańcy. 

(Azya, Afryka, Ameryka i Australia). 

Opisy malownicze krajów, ludów i oby- 
czajów, z najcełniejszych autorów ojczy- 
stych i cudzoziemskich, oraz własnych prac, 
zebrał Stanisław Strojnowskl, z 40-tu drze- 
worytami. Cena w ozdób, oprawie rs. 1 
kop. 20, bez oprawy kop. 90. Toż samo 
na papierze wetinowym w bogatej opraime 
gtoaownęj do treści dzieła w czerwone, zie- 
lone, niebieskie lub' bronzowe płótno an- 
gielskie, rs. 1 kop. 80. 

Z rodzinnej zagrody. 

Życiorysy, napisał S. Wł. Wójcicki, z 20-tu 
drzeworytami. Cena w ozdobnej oprawie 
rs. 1 kop. 20, bez oprawy kop. 90. Mali męszczyzni. 

Powieść pani Alcott, z angielskiego. 
Cena w oprawie rs. 1, bez oprawy kop. 75. 

Europa w obrazach. 

Opisy malownicze krajów, ludów i oby- 
czajów, z najcelniejszych autorów ojczy- 
stych i cudzoziemskich oraz własnych prac 
zebrał Stanisław Strojnowski, z 40-tu drze- 
worytami. Cena w ozdobnej oprawie sto- 
sownej do treści dzieła w czerwone, zie- 
lone, niebieskie lub bronzowe ang. płótno 
z bogatemi złoceniami, rs. 1 kop. 80. Złota 

Życiorysy sławnych ludzi w dziedzinie 
sztuki, przemysłu, nauki i czynów wojen- 
nych, według Sarda Brandon, P. Otto 
i Bartka, z 40 tu drzeworytami i 4 ryci- 
nami. Cena w ozdobnej oprawie rs. 1 
kop. 20, bez oprawy kop. 90. Kraków, 1 października 1879. 163 

j— Ł«aafci*HBi^ *— — ■■ ■ ■ ■ i — ^——— ■— i^— * wn ■ — i ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■^■» ■— ^— — — — ^ ■■ ■ ■ ki b ■ ■■■■!■ . ■ i ■ ■■ —_ _, 

.A.. ASHER Ac Co. in Berlin 

suchen: 

3. Warszawski Rocznik literacki, Band VI (1876). 

NAJŚWIEŻ8ZE NOWOŚCI WYDANE NAKŁADEM 

Księgarni ADOLFA KOWALSKIEGO w Warszawie. 

BEŁCZN August. Gra w szachy wyłożona na mistrzowskich partyach Andersena, 
Morphy'ego. Stainitza, Paulsena, Dubów, Kolischa, Stauntona, Kizieryokiego , 
Horwitza, Owena, Loyda,Arnous de Riviere, Zakertorta, G. R. Neumanna, Be- 
niowskiego, Rosenthafa, winawera, Petrowa, Barnes i w. i. Metoda służąca do 
wydoskonalenia się praktycznie samemu. Rs. 1 kop. 20, w ozdobnej płóciennej 
oprawie rs. 1 kop. 50. 

00E0BOWZOZ Julian dr. fil. Pogadanki i spostrzeżenia z dziedziny fizyologii, psy- 
chologii, pedagogiki i nauk przyrodniczych. Rs. 1 kop. 50. 

Treść: O wrażeniach zmysłowych; O wrażliwości siatkówki; O kształce- 
nia słuchu; Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania; Myśl i ciepło; 
Myśl i światło; możności zbudowania przyrządu do przesyłania obrazów 
optycznych na dowolne, odległość; O wartości pokarmów; Rozwój' filozo- 
ficznych i chemicznych pojęć o atomach; Teorya mikrofonu; O jednej nowel 
książce (Przyczynek do dziejów filozofii popularnej) ; O jednej z naszych wad 
narodowych; Właściwości charakterów kobiecych. 

WÓJCICKI 2. Wł. Historya literatury polskiej w zarysach dla młodzieży. Rs. 1 
kop. 50, w ozdobnej oprawie płóciennej rs. 2. Rzadkość bibliograficzna do nabycia: 

MIECHOWITA Matb. Chronica Polonorum. Ćracoviae, impressum opera atque 
industria H. Yietoris, 1521, fol* — Exemplarz cały i pięknie zachowany, 
z tytułem oryginalnym, bez żadnych braków. Cena tylko 30 złr. w. a. 

Do nabycia w Krakowie w drukarni Czasu u P. Józefa Hopcasa. PRZYRODA I PRZEMYSŁ tygodnik popularno - nau- 

kowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie 
pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z prze- 
syłką 8 rubli, w Galicyi 12 złr., w W, ks. Poznańskiem 24 marek. 

^ T"~~ ■ i i - - i i ■ - ■ i i ■ • - i r ■ Jł- i ri a rr-i . — ■ i - - --- , -■ — 

^ i ... M ■ , ■■■ , ■■■■-■■■■■■ ^ ■■■ * ■■■■ . ■ ■■■■ ^m ■■■■■! ■ ■■■■ ■ — i m.^ ■■ . . ■ ..-■-. ■■■ 

Nowośoł maycm* wydane nakładem Księgarni i składu nut muycsnych 
BOLESŁAWA KOREYWO W KIJOWIE: 

CHODOROWSKI G. La Fileuse (Przadniczka) transcrit pour le piano, kop. 75. 

GRABOWSKI St. Polonaise pathetique, kop. 45. 

USSENKO M. Ojp. 2, Suitę in G. Śpiewy ukraińskie: Nr. 1. Preludya (Chłopcze 
mołodcze, jaku ty ledaszczo), kop. 60; Nr. 2. Couranta (Po mału braciku 
hraj), kop. 45; Nr. 3. Toccata (Piszła maty na seło), kop. 45; Nr. 4. Sara- 
banda (Sonce nyzeńko), kop. 30; Nr. 5. Gavotte (Oj! czyja ty di wczyno, czyja 
ty), kop. 45; Nr. 6. Scherzo (Ta kazała meni Sołocna pryjdy), kop. 45. 

, Wszystkie Nry w 1 kajecie zebrane, rs. 1 kop. 80. 

UWADZKI Mich. Op. 109. Valse de salon (ded. y a Me la comtesse Potocka 
nee Sanguszko), kop. 75; — op. 231. Kalina. Śpiew Komorowskiego nafortep., 
rs. 1. kop. 5; — op. 280. Marche nuptiale, kop. 90; — op. 315. Parafraza na dwie 
piosnki lgn. Komorowskiego .Idzie sobie pacholę* i „Wspomnienie", kop. 75; 
— op. 324. Cotillons de plus jolies valses de Strauss pere et fila et de Kełer 
Bela, kop. 75; — op. 340. Marsz Zaporożski Nr. 1, 2, 3, po kop. 60. 

Osoby zamawiające Jednorazowo nut są rs. S, kosztów pomyłki nU poneeaa/. 
Katalogi nut na żądanie wysyłają sif bezpłatnie. i(łl Przewodnik biMiofrraficfflty. v r* 
DZIEŁA 

Qr (9 99(9 6S9W OftflSJ <3wgsV 

wydane nakładem księgarni 

GEBETHNERA i WOLFFA 

w W^arszawie : 

Bracia rywale, obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII wieku, 1877. 1 rs. 

Bratanki, powieść z podania z początku XVIII wieku, 2 tomy, 1880. 2 nu 

Br ii hi, opowiadanie historyczne, wyd. 2gie, 2 tomy, 1876. 2 rs. 

Cześnikówny, powieść z illuatr. Chełmońskiego i Pillatego, 1&75. 1 ra. 50 kop. 

Hołota, powieść współczesna, 2 tomy, 1878. 1 rs. 50 kop. 

Hrabina Cosel, powieść historyczna, wyd. 2gie, 2 tomy, 1876. 2 rs. 

Jak się Pan Paweł żenił i jak się ożenił, powieść, 1878. 1 rs. 

Jesienie, powieść, 2 tomy, 1876. 1 rs*. 80 kop. 

Kawał literata, wizerunki społeczne z końca XVIII wieku, 1876. 1 rs. 50 kop. 

Krasicki, życie i dzieła, karta z dziejów literatury XVIII wieku, 1879. 2 rs., 
w większym formacie 2 rs. 50 kóp. 

Macocha, powieść z podań XVIII wieku, 3 tomy, 1873. 2 rs. 25 kop. 

Mogiły, Abracadabra, dwa fragmenty, oraz Dyaryusz podróży z Warszawy 
do Petersburga hr. Kazimierza Konstantego de BrOhl Platera, w 1792 r. 
odbytej, 1859. 50 kop. 

Mor i tur i, powieść, 2 tomy, 1875. 2 rs. 25 kop. 

Niebieskie migdały, powieść, 3 tomy, 1876. 3 rs. 

Ostatnie chwile księcia woj ewody (Panie kochanku), z papierów po Glin- 
ce, wyd. 2gie, 1877. 90 kop. 

Pan na czterech chłopach, historya szlachecka z XVIII wieku, 1879. 90 kop. 

Powrót do gniazda, powieść z podań XVI wieku, 1874. 1 rs. 50 kop. 

Resurrecturi, powieść, 2 tomy, 1876. 1 rs. 50 kop. 

Roboty i prace, sceny i charaktery współczesne, 1875. 1 rs. 20 kop. 

Skrypt Fleminga, powieść hist. z czasów Augusta II, 2 tomy, 1879. lrs. 50 kop. 

Starosta warszawski, obrazy historyczne z XVIII wieku, 3 tomy, 1877. 3 rs. 

Syn marnotrawny, opowiadanie z końca XVHI wieku, 2 tomy, .1879. 2 ra. 40 kop. 

W starym piecu, studyum psychograficzne, 1879. 1 rs. 20 kop. 

Z siedmioletni ej wojny, opowiadanie hist., wyd. 2gie, 2 tomy, 1878. 2 r& 

Żywot i sprawy JMPana Medarda z Gołczwi Pełki, z notat familijnych 
spisane^ 3 tomy, 1876. 3 rs. 

W druku: 
Herod Baba. 

Krzyżacy w r. 1410, obrazy z przeszłości, 2 tomy. 
Pod blacha, powieść historyczna, 3 tomy. 
Przygody P. Marka Hinczy. 
Ramułtowie. 
Złoto i błoto, powieść współczesna, 3 tomy. 

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wifiłocki. 

<- Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod larzadem Ignacego Stelda. PBZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, 
jako tóż czytających i kupujących książki. Wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca w objętości '/,— 1*/^ arkusza. 
Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z jorzesyłką 1 złr. 24 cnt; % rocznie 50 
cni., z przesyłką 62 cnt.; y, rocznie 28 cnt, z przesyłką 34 cnt; miesięcznie 
10 cnt., z przesyłką 12 cnt — Opłata od Ogłoszeń za każdą J / 10 część strony 
50 en 1 ., za całą stronice czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. 

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać naleiy 
najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krako- 
wie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. 

n. isro"WEs książki ii. 

Kraków, 1 listopada 1879. 

ADAMSIEWZCZ Alb. dr. Das Schick płożył Oswald Maryan Balzer (str. 21— 37); 
sal des Ammoniak im gesunden und Kandydatura Fryderyka Jag^Hończyka 
,. r, „ , rw i aa \t i na biskupstwo warimjskie 1489 — 1492, 

die Quelle des Zuckers und das Ver- przez dra Fryderyka Papee (str. 39-79) 

hriten des Ammoniak im Diabetes- ? Mściwy zdrój, ballada, przez Józefa Pu- 
kranken Mcnschen (Aus „Archiv f. szynę (str 81—83); Arystofanesa komedya 
pathol. Anat. u. Physiol. u.- f. klin Rycerze^ akt I, przełożył Franciszek Ko- 
MaAu\ n«.i:« n TtaiL^ i«70 «r««n \ narski (» tr - 85-128); O całkowaniu alge- 
M«L"). Berlin, G. Rei mer, 1879, w 8ce, braicznem tunkcyj algebraicznych, napisał 

str. 66. 1 marka. Ludwik Birkenmajer (str. 129-181); Z Hei- 

AIEY dr. Metoda naturalnego leczę- ne £.°i 8 £- 182 ,V P^yczynek do dziejów poli- 
nia, opracował dr. Adolf Richter, sidd- te*^^ 
me polskie znacznie poprawione i po Konstantego Pierożyńskiego (str. 197) ; 
wiekszone illustrowane wydanie. Lipsk, < Włodku z Daraborza, kasztelan nakielski, 
nakł. Richtera, druk. Metzgera i Wit- j ) e S° stosunki z Kazimierzem Jagiellończy- 
♦;«.. i o™ i* „*« cau „ «„«: skiein, przez Walentego Mikrota (str. 199— 
tiga, 1879, w 16ce, str. 508 z ryci 2 38); Trzy epoki polikiego rolnictwa, szkic 
nami w texcie. 1 marka. > rolniczo-historyczny, opracował Stanisław 

Akty otnosiaszczije sia k' istorii ju- Kruszyński (str. 239 - 252) ; Burza wiersz, 
. . V o . r» •• u • • s przez Józefa Czermaka (str. 253— 256) : Este- 

znoj i zapadnoj Rossn, sobrannyje ^ L C zne ocenienie czasu powstania Trachinek 
izdanyje archieolog. Kommissieju, tom s g foklesa, napisał T. Garlicki (str. 257— 
XI, 1672 — 1674, pribawlienije 1657. > 283); Zawsze to samo, wiersz K. Piero- 
Pietierburg, 1879, w 4ce, str. 840. żyńskiego (str 284); Język ludowy pol- 
o ui < ski w ziemi chełmińskiej, napisał Antoni 

* ruDle ' Krasnowolski (str. 285—312) ; Pamiętnik 

Album uczącej się młodzieży polskiej i Jana Wł. Poczobuta Odlanickiego, napisał 
poświecone Józefowi Ignacemu Kra- Władysław Mendą (sti ■.313-329) ; Do aum- 
v jv , P ... . ski, wiersz K. Pierożyńskiego (str. 330); 

szewskiemu z powodu jubileuszu jego Poselstwa JaQa Dantyszka, skreślił Lud- 

pięódziesięcioletniej działalności litera- ^wik Finkel (str. 331-386); Konkurenci 
ckiej. Lwów, staraniem i nakł. Czy- panny Eudoxyi, komedya w 1 akcie, na- 
telni akademicki- lwowski^ druk Ga- g^S^aĄ 1 ^U^,! 
zety narolowej, 1879, w 8ce, str. XIX, Le„i e k ( 8 tr. 423—435): Na śmierć mło- 
664 i 4 tablice litogr. w 4ce. 5 złr. i dzieńca, Fantazya, Zachwycenie, Dumka, 

Treść: O raekomej wyprawie na Turka *?«"• ^T^^T ^ i^^l 
w r. 1497, przez dra Stanisława Lukasa ^JT^ JSWT^ °J2^ł fCff^ 
(«tr. 1-1§);' Homera Iliady pieśń I, prze- Botesław Erze P ki <*• 4*1- 451 Utabl.), 
164 Przewodnik bibliograficzny. 

Ranek letni, wiersz K. PieroŻYńskiego > r jne polską 1565 — 1576, przez T. Wierz- 
(str. 452); Itinerarium Władysława Dybowskiego (dok., str. 52— %9); Najnowsze 
Warneńczyka, króla dolski i Węgier, uło- s prace oryentalistów polskich za granica 
żył Satarnin Kwiatkowski (str. 453— 483); < przez Juliana 5 Adolfa Święcickiego (str. 90— 
Prześladowanie czarów w dawnej Polsce, \ 121); Siła jako ruch, studyum z filozofii fizyki, 
podał F. 0. (str. 485—509) ; metodach ) przez Juliana Ochorowicza (c. d., str. 122— 
i formach nauki szkolnej, napisał Karol > 150) ; Wystawa sztuk pięknych w Paryżu 
Rawer (str. 511—546); rozwoju rozumu, s w r. 1879, przez A. Sygietyńskiego (str. 
skreślił Władysław Cięglewicz (str. 547— < 151— -163); Rozbiory i sprawozdania: 1. 
562) ; Doświadczenia co do wartości od- 1 Al. Petrowa Lud ziemi dobrzyńskiej, przez 
żywczej wstrzykiwań podskórnych poży->Wł. Smoleńskiego, 2. J. Słowackiego Ma- 
wek, skreślił Ferdynand Eichhorn (str. Srya Stuart iibers. von Ł. German, przez 
563—578) ; Kilka uwag nad mow§ Jana < P. Chmielowskiego, 3. M. Balińskiego Mo- 
Kazimierza, w której przepowiada upadek < nografia Sandomierza, przez Tadeusza Ko- 
Polski, skreślił Bronisław Gorczak (str. } rzona, 4. dra Antoniego J. Polonica, przez 
579—599); Antygona i Ismena, studyum >K. (str. 164—181); Kronika miesięczna. 

ffift!#Xffi^^ ™°*™ Jó f h acy 

Jezuity Franciszka Bohomolck, skreślił Kraszewski, jego życie i zasługi skre- 

Henryk Biegeleisen (str. 619-659); Czar slił książka pamiątkowa wydana 

ziele, wiersz Rogalenki (str. 660) ; Szka- j w pięćdziesięcioletnią rocznicę pracy 

&' WTU? i ó ł e - ° M, ? Mka ł fi tr - ^^ Hterłcktój J. I. Kraszewskiego przez 
669); Polski żołnierz, wiersz tłómaczonys m -\ , . T *J r ,. 

z francuskiego przez Andrzeja Fredrę (str. Towarzystwo pedagogiczne. Lwów, nakł. 
671—672) ; Zamek trocki, poemat Konstan- \ Towarzystwa, I związkowa druk., 1879, 
tego Buszczyńskiego (str. 673-678). Spisów 8ce, str. 72, 1 ni. i portret jubilata, 
rzeczy; Ważniejsze pomyłki drukarskie. >^q cn ^ 

ANTONIEWICZ Mikołaj Bołoz. Do J. I. < Na początku: Adres wystosowany do 
Kraszewskiego podczas obchodu uro- s J* I* Kraszewskiego przez Towarzystwo 

czystości jubileuszowej w Sukiennicach ^ da f^ 5 e zn ^, u ^ "5 * m^^awcT* 
w Krakowie dnia 4 października 1879 L&^oY^r^ 

r. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu A madzenia Tow. pedag. w Brodach dnia 
1879, w 4ce, 1 kartka. 21 lipca 1879. 

ANTONOWICZ W. B. Archieołogiczie- BENEDIET Lee. Walerya, powieść 
skija nachodki i razkopki w Kijewie amerykańska. Poznań, nakł. i druk. 
i w kijewskoj gubiernii w tieczienii Merzbacha, 1880, w 8ce małej, str. 
1876 goda (Odtisk iz „Cztienij istor. \ 2U ' 2 markl 50 ' e r m S- . fl . 
Obszcz. lietop. Niestora"). Kijew, 1879, L BEBKAN Simon. Masuoth Simon..... 
w 8ce str 18 s Reisebeschreibung im heihgen Łande 

ASm ii. .*.y) Adam. Przyjaciele <P° hebrajska) Krakau, Verlag des 
Hioba, komedya w dwóch aktach (Od- yerfassers, Druck von Fischer et Wem- 
bitka z Bluszczu). Warszawa, nakł. M. ? h n £> 1879 > w 8ce m * U J> atr " XVI 

Gltieksberga, druk. S. Orgelbranda sy-r 286, . , . . , . J ,. 

nów, 1879, w 8ce małej, str. 100. x Biblioteka najcelniejszych utworów li- 
gQ £ op jteratury europejskiej, pod kierunkiem 

Atenom pismo naukowe i literackie J "gf** Kloa6v > ««** ™**F 
pod redakcyą J. Trejdosiewicza, zeszyt \ 1879 ' Wrzawa, nakł. i drak. S.Le- 

październikowy r. 1879. Warszawa, wy- \ JJJ "T* » w **> Btr ' * 9 ~ U4 > 289— 

dawca W. Spasowicz, druk. K. Kowalew- 5 •>£ \ . ' . . . _ . , . ,„ 

O i,;o^ „ n„„ m ;»i,„„A: «*■ 1 ioo e Tresó: Dzieła Ign. Krasickiego, tom VI 
^S&A «, 8 " większa, str. 1—192. „ k . 4 _ 9 Historya literatury iragielskiej, 
Treść : Gloria, romans i B. Pereza Galdosa, prz6Z h. Hettaera, ark. 19-24. 

J3?ttSfclVHŁ jSPSSS T warszawska, pismo poświęcone 
społeczne, przez Prawdę (d d., str. 28- naukom, sztukom i przemysłowi, pod 
§1); Zabiegi cesarza Maxymiliana II o ko- { redakcyą dra K. Jurkiewicza, zeszyt Kraków, 1 listopada 18?9. ~ 16? - a - j - ja - >ł -' — październikowy r. 1879. Warszawa, * Gagarin S. J., seconde ćdition revu© 
Gebethner i Wolff, nakł. i druk. J. Ber- \ et corrigee. Paris, libr. E. Dentu, im- 
gera, w 8ce, str. 1—172. jprim. L. Hugonis, 1879, w 8ce małej, 

Treść : Tomasz August Olizarowski, przez > 8 tr. 408 
Sewerynę z Żoeh. Dochińsk* (str. 1—36); ' ' . 

Cnota i występek, przez W. hr. Dziedu- 0. D. U. O filozofii : 1. Czy i jaki 
szyckieęo (c. d., str. 36—63); Rzut oka^jest przedmiot filozofii jako wiedzy, jej 
w Królestwie polakiem, przez A. Wrót- 3 ; Gz Y * j» ki j<*t prawdziwy i właś- 
nowskiego (str. 93—1 14) ; Kronika paryska, i ciwy system filozofii, napisał D. M. C. 

Courri6re'a Histoiya literatury u ludów p ar yż, lib. Andryson, druk. Reiffa, 
słowiańskich (str. 115-129); Głos prasy 1Q7Q _„ Q/ł _ oł _ o t 
niemieckiej w sprawie jubileuszu J.I.Kra- i0 '^ w ° ce > 8tr - ól * 

EE?!!^ CHAMISSO Adalbert. Dziwna historya 

SS&^i^w Sh? Sc w lemihla ' tłóm r ył . A - g t 

Zygmunta Glogera (str. 146—152) ; Piśmien- s szecki. Warszawa, wydawnictwo A. 
nictwo krajowe i zagraniczne: 1. Cour- < Wiślickiego 10, druk. Przeglądu tygo- 
riere'a Histoire de la litterature chez les dniowego, 1879, w I6ce, str. 71. 12 kop. 

S V ^n eZ AdeJretT«e 2 z.F° C J.; . .CHAKTBEL J Św. Grzegorz Wielki 
3. Rozprawy Wydziału histor. filoz. Aka- \ l jego w *ek, tłómaczenie z francuskie- 
demii umiej, toin X, przez F. J., 4. Marya \ go (Historya popularna papieżów, tom 
Mciewskiego praedareopagiem krytyka y). Poznań, nakł. i druk. Merzbacha, 

Ko^Ęfi^l^-^i^.- ««. *• IM. 1 marki 

BIE&ELEISEN Henryk. Żywot ks. Je- 50 fem S- , 
znity Franciszka Bohomolca (Nadbitka CHASZCZYNSEI Pelis. Zorza, poezye 

z „Albumu uczącej się młodzieży pol- nauczyciela szkół ludowych, z po- 

Bkiej, poświęconego J. I. Kraszewskie- wodu jubileuszu półwiekowej pracy 
mu a ). Lwów, druk. Gazety narodowej, piśmienniczej J. I. Kraszewskiego. Sam- 
1879 w 8ce str. 619 659. >bor, nakł. autora, czcionkami J. Czaiń- 

BOEBNE Ludwik. Wybór szkiców jakiego, 1879, w 8ce, str. 126 i 2 ni. 1 złr. 
i powieści, tom II. Warszawa, wyda- s CHMIELEWSKI GL Kurs przygotowaw-. 
wnictwo A. Wiślickiego 9, druk. Prze- > czy mineralogii podług metody po- 
glądu tygodniowego, 1879, w 16ce, oglądowej, ułożył magister nauk 

str. 70. 12 kop. < przyrodzonych Szkoły głównej w War- 

BONAWENTUBA Św. biskup i dr. Ży jjszawie. Warszawa, druk. Okręgu nau- 
wot Pana naszego Jezusa Chrystusa > kowego, 1879, w 8ce, str. 111, z ry- 
w pobożnych rozmyślaniach zawarty, l cinami w texcie. 70 kop. 
ttómaczenie O. Prokopa, Kapucyna. CHOraACK1 j A . T . pro to]eMJ. Swiataja 
Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. WŁ czudotwornaja ikona bożiej matiery 
h fi .°v yCa * Sp *' 1879> W 8c6 ' 8tr * $ poczajewskoj na Atonie, o. bywsziem 

numiTJjnm W* Am dr nwrf ot nieja znamienii * nowosozidajerooj 

u?d A Sf fSJnJŁfc & r e ^ zn vr^^ oi *?? M 

„• . . *• ł x *• *• ł śgone Atonskoj, sostawheno na osno- 
zig, eme topographisen - statistische i ° .. -,,. *' A1 . . //w,.*, 

Sclnlderung im^oftrage der Krcisstande ^W^to TpT SdT PoizaSw 
yerfaast, Lief. 2-8. Danzig, Bertling, "„Ł™* * V £l ^ } ' Pocza J ew ' 
1879, w 8ce, str. 33-394. Zeszyt 18 ™' w Bce » 8tn „ 
po 50 fenig CŁBfiS Kazwell J. Materya i ruch, 

BBANIOSI Sarier Koruak. Les natio- Pokład S. Dicksteina (Odbitka zeza- 
BaUtóa Slayes, lettres au Reverend P>°P l8ma »Przyroda i przemysł"). War- 168 Prz« wodnik bibliograficzny. szawa, <Gebe*hner i Wolff, druk. S. Or- Harocmakie, precz ks. LPołkowalniego (str. 
geibranda synów, 1879, w 8ce małój, 463-4j64); Wiadomości, 
str. 4 ni. i 136, z rycinami w texcie.L.P**pS A. B. Tysia.c mil na falach 
6 q ^ op ?Nil«, tłómaczył z angielskiego hr. A. 

CEUB&BE I. dr. Naczerk psychologii P- *?» X ł " gMiotek. powieści, 
do użytku szkolnoho i nauki prywa- P^"** pamiętników , opowiadań hi- 
tnoi, perełoży w W. Ilnickij. Lwiw, nakł. ^orycznych) Lwów nakł Gubrynowi- 
c. k. Rady szk. kr., druk. im. Szewczen- c * a > Schmidta, druk