Skip to main content

Full text of "P. Virgilii Maronis opera, notis novissimus illustr. C. Ruæus"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digiti^e public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken stcps to 
prcYcnt abusc by commcrcial partics, including placing tcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfix)m automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht Goog^s "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whclhcr any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http : //books . google . com/| Mp" 'li|^ 


^^Kr , » ;''" ' ^SJr 3 


^^^(^'''«^Hj^B^Ka^B 


t^3li 


^^^^^^^^H^^^^IB^^Hk* ■1^-' A^^^l 


IB^^^ v« •^ r . • » ' 


■^'" ^^'^^'^IMi^ i^5><^ y^s^ *-::%i: 

_ PAJvlMis 

sim Liconns P. yiRGILII 

M A R O N I S 
O P E R A- 

»OTIS NOYISSIMIS ILLUSTRAYIT 

CAROLVS RVAVS SOC. flsV' 
J u s s u 

CHRISTIANISSIMI REGIS, 

AD USUM SERENISSIMI DELPKINl. 

Nava Editio longe AuUior , ^ imendatior. 

Cnm Appcndicc dc Dii^ , & Heroibas Poeticis , ad 
PoKMrum intclJi^eiiriam necellaria. 
1 MV S P R 1 M V S. 
P AR I S I I S Apud Frat[M BAR,Bou,via Jaco1\ri, prope 
fontein S. Bcncdiai, fub Cicnniis, MDCCX XIX. 
evj^PjtjyjZMaiO REGIS. X!Iie.v K. ricl-ardBOn? ^i^ 

A D 

SERENISSIMUM 
DELPHINUM 

CAKOLVS Kl^Mt^S 

-E S C. ] E S U. 

RMA ciht , LODOICE , (inic jam firmior ira«, 
AKMA fetuii[ }Aa(x : blaiidis illz anibus olim 
TepueruiD roIitz moltcs foimare fub annes ; 
Bdla mndo, a:rataf(]; acics, antmar<|; ruperba.<: 
HeTouyecerum, &ii^agnxcapi;aulciiiuiRoinx 
jtiieimqucIluinqoc,facrotibivetHce Pindi 
DftlucuncaIacres,ciiac|ueuItroa(lIiinina£ftunt. 
Arpicis inlignet kuro Patnainde vul[us , 
Ho[tcmcmquecomani ,& lorandaiclacruore , 
Bc'Ja;oruHi habitus > Nonhxc tibi nomina primum 
N'oia ,nccinluetxpcrccllunt li]minaformr. 
Jamiudum facifcs oculos perfxcula(jiicens, 
fofcr!em ,a£Cafu( ,& fbitiamcnterecraaaj 
fi^viciim:nct[c[a[icuraexci[at£mulusa[doi 
Nitentem celcn lauitum ad faftigia grcllu ; 
|.i;]ii;:Tam,& MAGNI (timulant cxempla'parenci9. 
iiguc is, credje^7j:i/cin,c<rptistcincaiibnsangit 
i ij E P 1 ST aL J. 
lateii^m timor , Emathium qui Fezfidis oliai . 
yi^orem fumaos intcr vezab;u hoaores s 
Ke deeflet fadis voz olim di^oa canendis • 
Forfan , ut bk Tatem Pelidx imridit Homerum i 
Tu quoquc, poft genitis avidtts traipffmittere nomen j 
jEnexiHTideas Andtniple£lra Maronis i 
]Major & JEaA , ma^rque fumrus Achille. 
Ketamen iHeanimum metus urgeat : aurea pod^uam 
¥luminaCaftaIiisfuditREX MAXIMUS arvis , 
Pertilis in vates omnis (e gleba relbWit^ 
Qualis inarmatos tellus Cadmsa maniplos. 
Jam chorusa:qualisprocerum , jam Gallica pubes 
Komulidum numeriscantuque alTuelcit olorum 
Aufpicete : mox aptiomnes tua dicere bella ^ 
Totquetui auondam , quotcrunt cabella, Marones» 
lp(c ncmus jinquens placidum , ripafquc beatas 
£Iy fix Ledies , Prancas Romanus in auras 
Yirgilius , yatum dux antiftefquetuorum , 
Sponte venit : non ille modos & Pranca pcr artem 
Vcrba (onans , noftroquc reccns fimulatus amidlu » 
ScdgravisutquoDdam , &LatiiLupar2cacanote 
Tedarcplcns licui, Verfaliaquearva pererrans j 
Aufonia in trabea & Sarrano lucidus oftro. 

Non tamen hoc habitu , non hoc fe more ferentem 
Dura palatiuas carpent ludibria turba; . 
Hoscnierintprius: in{ano cum Gallia faftu 
Scrmonis Latii probro fibi Ycrteret ufum. 
Ex quo autem iuYitae nutricis ab uberc raptus 
Pieridum ingremio confiieftiducere fomno$ 
Rcgalis puer , & Latiae ridere Minerva5 : 
Rcdditus hinc noftris honor artibus , hinc ducc vatc» 
Yirgilio pcnetrantaulasatque aurca rcgum 
Atria : turba audax , ignarae plcbis iniquos 
Ulta fales per te , & IcYium fccura jocorum. 

Quantus Ta^narios fines Ephjrca^uctcdbi 
Lesbius intraYit Yates , quem Au^ibus atris 
Mer{crat impia gens & lurdi ad carmina nautas : 
At Delohin , blandi CAPTUS DVLCEDINE CJKrvS 
lonio e magno terris invexit amicis 
Miigntem : & tuto cclcbraatiem i litore munus» E e t ST O L ^. 
Non aliter , lODOICE , tuo nmicmunecepiodu 
menoTaminlucemTctcncoiiIpcaai honote 
Vireiliiu :t4ntuni tadiaifoiutumquercftingitf 
' Auaitivu]gopaiien5panenrquevidcrii 
Etre^ Tocum Ictic , nunicti(<:]UC rolutis , 
D»na rudes tii^ens otimadmodulamina Tates. 

JnTeritho£alHis:tii!iithociibifimpliceculci], 
Mac nihil arccopuseil : pIenodudumotcfonantcm 
Virgiliuni , & magnoj capis aico pe€tore ienrus. 
llIeruastil>ipandeteope5,ruafiinafateri 
Sxpeamat. Augunoqualis Priameia&ca, 
Tattarcamquc3omum, & Tyrios mrrabac amorei: 
Cumrpoliis Acabum gravis ,& Gangccide ptaidil , 
itajarum hic (o nces txtam cjue rer iferec uH>cm , 
YiAticesmuIcen! Andinocattnincciicas. 

Huncl^C|actc,Kfaiaii,8t raagniTacisamore; 
Ucta^ne digui cnis laus moribus , ncraoue- fatii. 
}3m(]ucadeobeIIifttepitiUMattirqueIaootes 
Mitibusadiunztifhidiis;tcDoIa &emcntcm 
Harniit ad muros , igncfqnc ac tclaminancem ; 
NiItaraenhxcmitestutbaiQncprxliaMufas 
Tu(;uo<!uc,cummaenisxcasaucaracriumphis 
Moj aderit. fivc Auuriaeam cremefecetis ArAon ,' 
SeumagisHefperia;penecrabisdauftraPyrciKSi 
Mularumralibu5durosafpetgeIabores: 
Marciaail miccs turbabmuptatlia Mttfx. LUTETIiE PARISIOB.UM. 
Eal. 0cT91, Anno u i>c i,xxt. 
j(^ «IJK «^ HJh HJl»HJh HJW^ h{^ «^ Hljl' •$• HJh «^ hJ^ njh 4j|^ 

PR^PATIO- 

♦ 

FVit iis hormnibm , qmfinptM ^ttmmexflanarunt^ iaf 
. in omni At4ftfiHniUat9 viti0m , ut fe fnmum , dutcrem, 
deinde /uum^ ilU^rimdor ^mundĕ/jie Jkjceperint , eos^ 
«uorum/crii^r^nt^wiiynstUoudmĕdumMioco ac numero 
kAkuerint^^.^iuji^nim/erikere ĕti§fis wdentur VoluiJfe , ^ui^ 
hus adlibeUiinteUifentiam^iimerdumfutis^igui,muU^ ^ 
magna commentsiionstm vdumi h0 ftactrefoffen$iuuterU'' 
ditis/niris i^ ma^muimm rerum cognitione jam imbutis^ 
qui levia ^ €ommuniafafiidifem\ SQi *^t/h ' fri/hos juve - 
num conMtHS adjuvaf »c» Jk fua digm^utĕ aliehum duce* 
ret , ,vix e fot0interfreium gentĕ unue ati(Ue alter inventu€ 
eft, Idcircĕ iane partem-i frofe defofitamh cdteris,. tant}f 
ftudiofihs fmfeipi vduit , qui efi ah Jtej^ Chriftianifiimo 5e- 
fenijfimi J>etf}^inSi$utia»i frafefituf,Iliuftrijfimus Mon'» 
tauferii TytiK ; quanto regii altemni indolem adfernofcenda 
veterttm oftra4ir9fe»fiofom ^oidehat : atijste ut Frincefs of* 
timusfrode&ĔJam tttmitecifefeffttiP^fii* orbU utilitati na" 
tum feinte&geret i hae pyuatorttmejus ftt(diorum qualia-> 
sum^tte fu^^itk^fHbli(afacere^ ejtiam vtfum eft. 

His ego at$^firihtki a^c detHhme^^in hac Yirgitii exflanntione, 
frAter hrevitatit ttitonffito jkttiieim v id imprimis mihi 
frofofui i fttliiicis .lommodis' y rton meer me iaudi feYvire, 
Igitttr verfihus intarfretatiottem ,. notas interfretatiofiii 
ftebjeci, Et etem quidem interfretationis oftimum ejfe du^ 
xi modtom i frimum ut ejfet continua : ne dum omitto 
facilia , nonnulla etiam, utfit, difticilia frateriremi tum 
ut exfedita foeticis nuntetk verfuum fententia redderetur, 
flano reBoqtie ordine ,vĕ¥6it totidem aliisi tit freter vim 
fenfumque verborum, etiameorum cofia comfararetur, In 
notu neglexi nihil, cujus itt legettdo Yirgilio uju4 e[fe aliquii 
fojfet yttihii ad folam litterature, oitentationem ufurfavi, 

Atque idquidem mihi afummis viri$ imfofitum quantA 
fide ferfecerim „ declarahit fruBm , utffero , non mediocrio 
inde fercifiendu5, Si!*amfit autemfcite frudenterque infti' 
tutum, ex iifdem iffis confilii auiioribu^ exiftimare jam 
tMtH licet* f^ieHim in injirmattdit ttMximi Prineifis morh^ \ HL ^ r A T I O. 

Uu HMntMm^ npn civdU mpdo militarifqtis prudemU ; fed 
ktir0ttx etji^m fafienM vim pĕ fe femfef ttUit , Careltte 
SenBM^rnm^rMS Mentattferii Dux',fetiiit is ad eamdemfa^ 
fiemiam fmrum tutiun ncfntid4m $ffi aditnm aperirer Po* 
tuit ad "ueram eruditienem nen eftima quAque frefidia cen" 
juirere 'virdivinis bumanifquedeBrinis exeultijjimus, ^P^/" 
tefui Comdamienfis 'Jacobm Benignus BoJfuetittef Horum 
$1» monitUluu3oritatiyfrudenti^ non decedorem, ^uihtu 
lfix fafi€ntijfmus fuai regniquefu$ffetsmnes unic^ commi' 
ftf Prafertim cum curis meis C4»filia flerM0que accederent 
PHrtDanielis Huetii , cujus in inoderandis Sereniffimi Prin* 
eifisfitidiisfecundafiitttf4rtMs^ Is , cum ^ doSrinAfama 
multum afud.c4uroSf C^ morum fttM!vitate fUis afudme 
tliquid feff^s ^ecit amicitia fuA lenocmiis , communicatis 
ttiam meiruen j^tis in Yirplium quihufdam fuis, ne tanto 
me operi omnine itnparem futarim. 

In quo quid frdLter tdios interfretee freftitenm , facile 
melliget, quifquis eos aliquando- attigerit : quorum quidem 
trrores notare nolim affertus , qui excufari meĕs feto. Sane 
efera non inutilis a me fofita eft in exflica9tdis ex fide 
hifloriA comflurihus locis , ohfcurisfrius , aut parum ^elicl- 
ter enodatis : advocata etiam interdum fuhfidia aliarum 
ertium ac difciflinarum , ne grammaticum egiffe tantiim 
dictrer: quihus tamen in finguii$ fi cui videhor nimis frefs^ 
flriB^que verfatu4 , cujujmodi quereU jam ad me delat€ 
junt \is me, non Geografhum , aut Philofofhum , aut Rhe" 
thorem,fed Virgilii interpretem efie intelligat, 

Hdcfeftima Editione, tum atia multa, que frimis curis 
exciderant, adjeBa aut emendata -^tum wro imfrimis tex' 
tus iffe Yirgilii mtdtis in locu , ex fide Kic. Heinfii , refti- 
tutus : cum ille novijJimam editionem fuam ex MSS, tri^ 
Itntadiligentijjime contexuerit, Cujusviri omnihus, quiiitte* 
TMs amant , lH^uofa mors , tnemeria carafemfer ^jucunda 
fiiturMeft^ 
9 V I T A . 

I N C E R T O X U C T O R E, 

Quem alkiiii Donatiun fals6 purant. 

PUBLiusYirgilius Maro parencibusmodici* ruic^&prac- 
cipue pacre Maione : t^uem qui(iamopificem figu]um ; 
plures , Magi cu ju^clam viacoris inicio mereenarium , raox 
ob iiidudriam generum cradiderunt : quem cum agricolacio* 
ni reiqae ruftic3B & grcgibus praefeciflrec focer j filvis codr 
mundis & apibus curandis reculam ausit. Nacus c(l. Cn;s'r. 
Pompcio Magno , & M. Licinio Craflb , primum CofI. ^ 
Idnum 06^obrium dic , in pagoqui Andes dicicur , qui 
cd a Mancua non procul. Prsgnans macer Maia, cum 
fomnia(Iet enixam (e laureum ramum , queni compac- 
tum , cerras coaIui(}e , & cxcrevifle illico in rpeciem ma- 
turae arboris , referta variis j^omis & Aoribus , cerncrcc: 
fequenci lucc cum marico rus propinquum pecens , ex ici- 
nere divercic , acque in fubjeda fofIa parcu levaca e(t. Fe- 
runt infantem , ut fuit edicus , nec vagifle , & adeo mici 
vulca fuifTe , uc haud dubiam fpem proiperioris genituras 
jam cpm indicarec. £c acceffit aliud praciagium. Siquidem 
virga populea more regionis in puerperiis eodem (hicim lo- 
co depadia , ica brevi coaluic , uc mulco ance facas populos 
adaecmaric : qux acbor yirgiliiex eo dida ^acque conTecraca 
t&y lumma gravidarum &f(rtarumreligionefufcipiencium 
tibi & folvcncium voca. 

Inicia aecacis, id efl,afqueadfepcimumannum,Cremonas 

^cgic:&xvi I .anno virilemcogamcepic,illisconfulibus icerum 

quibus nacnserat. £venicc[ueut eo ipfo die Lucretius pocca 

decederec.Sed VirgiIiusCremona,Mediolanum,& inde paulo 

po(lNeapolimcranfiic : ubi cum liceris Sc Grxcis &Lacinis 

vehemenciffimam operam dedidec, candem omnicura omni- 

que (ludio indulfic medicinas &machemacicis. Quibus rebus 

cum ance alios erudicior periciorque eflec , (e in urbem 

cc^jjyit: ri:acimque magidri (labuli equorum Augufti ami- 

^'^'-ij^yi^ilm , Jhuhos yario(que morbos itkcidcnces equis 

curanc. Ac Augaibis in merccdem fiDga\is AitW% v^x^» R YIltGILIT MARONIS. 
Tir^ic^ , ut unier ttabukriis , dari julHt. Interea a Gro- 
lonucis pullus equi mirae pukhritudinis CasGLri dono fui: 
midiis : (juiomniuiji iudiciorpem portcndebatvirtutis 8c cc- 
iKiucis immen&. Hunc cura arpcKiilct Maro , magilhro 
ftabu]i dixit , natum ede ex morbpla equa , & ncc v iribus va' 
limrum , nec celeriute : idquc verum fuif{e inventumcfL 
Qiiod cam magider Aabuli AuguAo recicaiTct , duplicari 
ipfi in mcrcedem panes juffic. Cum item ex Hi(pania Auguf^ 
tocanes dono mitterentur, Sc parcntes eorum dixv Vir« 
giJius, &aiiimum ccleriutemquefuturam. Quocognico , 
mandac iterum augmentari Yirgilio paucs. 
Dabicavic Augu{lusOdaviiue fi]iusenct,analtenus: idquc 
Mironem apcrire pofle arburacus efl , quia canum & cqui 
uturam parence{que cognorat. Amotis igitur omnibus ar- 
Bicris , illum in penitiorem partem domus vocat:&rolum- 
togac ,an (ciacauifiiamcflec, &quamadfclicitandoshonii* 
ncs Eiculucem haberet. Noyi , inquic Maro , te Cxfarem 
Augudum : & fcrmc asquam cum Diis immortalibus potcP 
ticcm habere fcio , uc quemvis fcliccm facias. £o anira^ 
fuin y rcfpondit C2:far , uc fi vcruni pro rogacu dixcris , bca- 
ram cc felicemque rcddam. Utinam , aicMaro , mtcrrogan- 
ritibi vcradiccrcqucam. Tunc Augullus : putant aliimc na- 
rum Od:avio : q\iidam fufpicantur alio mc genitum Yiro. 
Maro fubridens : facile , inquit , fi impune licenternue 
tjua: fcntio Joqui jubes , id dicam. Affirmat Caefar jurc 
jurando, nullum cjus di<5^um acgrelaturum: imo nonni^ 
donatum abeodi^ceiTurum. Ad haec , oculos oculis Augufli 
infigcns Maro : Facilius,ait :incaetcrisanimalibus qualira- 
tcs parentum Mathematicis & Philofophiscognofci pollant : 
in homine ncquaqfiam po/Hbile efl. Sed dc tcconjciSluram 
^uibco fimiicm veri , ut quid exercucrit patcr tuus , fc!re 
p^^A^m. Attcnre cipcdabat Auguflus quidnam diccret. Ac 
i!lc : cpiantumcgorcmintclJigcrepofrum , piftoris filius cs , 
iuQuit. ObflupucratCjefar & flatim quo id padto ficriporuc- 
Jit,animovolvcbar. IntcrrumpcnsYirgilius : Andijin^u it, 
pjo paAo id conjicio. Cum quacdam cnuntiaYcrim prx- 
(lixerimque, quaeintclligifcirique non ni^iab eruditinimis 
fummifquc viris potuiAcnt , tu princcps orbis iterum Sc ice- 
rum panes in mcrccdem dariju^fli; quodquidcm aut pif" 
toris , aut nati pifIore ofHcium erac. PlacuitCzfari facctia. 
Ar deinccps , iiujuit Caifarnon a piflorc , ^edarcjj^e mw\v\«L* 
mnjo ricna £:res, lUumaue glurimi fccit, 6c PoUiouicc»? 

MtCMiLiviC,- ^. V I T A 

€orpore&ftaeurafuitgrandi , aquiIirto eorore,facieruA 
ticani^ > yaletudine varia : nam plerumj^ue ab (lomacho 8c 
faucibus ac dolorecapicis laborabat : (anguinem eciam fkpius 
cjecic.Cibiviniciueminimi. Famaeft eumlibidinis pronio- 
ris in pueros fuifle : Ted boni ica ami pueros ama^Te pucave- 
runt y uc Socrates Alcibiadem ySc Plato Tuospueros. Yeruni 
incer omnes maxime dileiic Cebetem^, & Alexandrum y 
quem (ecunda Bucolicorum Ecloga Alexim appcUac , dona- 
tum fibi ab Aiinio Pollione. Ucrumque non ineruditum 
dixnifit: Alcxandrum grammaticum, Cebetem vero&po<^» 
tam. Yulgatum eft ,conruevi(Ie eum cum PlotiarHieria. 
Sed A(conius Paediamis aSirmat , ip^um poftea miuoribus 
natu narrare £olitum , invicacum quidem fe a Vario ad 
communionem mulier is , verum £c percinaciAimĕ recufaflc. 
Caecera£anevici, &ore,&animo,camprobum fuifrccoiiftat;. 
uc NeapoHParchenias vulgoappellaftcur:ac d quandoRomae 
quo rarifnmc commeabat vifcrecur , in publico fe(5!antes de- 
monftrantefque fe,fubcerfugcre folitum in proximum tcdii. 
Bonaautemcuju^damesulanti-s o£rerenteAugufto^non fufti- 
nuit accipere. PofIedit propecenties feftertium ex liberali- 
tatibusamicorum.Habuitque domumRomas in Exquiliis ^ • 
yuxta hortos Mascenatis : quamqu^m' ^cccAii Campaniae Si- 
ciliaeque plurimumuteretur.Quaccunque ab Augufto pete- 
ret , rcpulfam minquam habult. Parentibus quotannis au- 
nimad abundantem alitum mittcbatquos jam grandisanii- 
fit : ex quibus , patrem oculis captum : & duos fratres germa- 
nos ^Silonem impuberem , Placcum Jam adultum , cujus exi- 
tum fub nomine Daphnidis dcAet. Inter caetera ftudia , ut fu- 
pra diximus , medicinarquoquc, ac maiimt mathcmaticac 
opcram dcdit. Egit & caufam unam omnino , nec amplius 
qiiam fcmel, Sermone tardiffimum , acpeneindbdio fimilieni{ 
fuifle , Mclidus tradidit. 

Pocticampuer adhucaufpicatus,in Baliftam ludi gladia- 
torii magiftrum ^ ob infamiam latrociniorum^coopcrtum; 
lapidibiis , dillichon fccit; r 

Montefub hoc lapidum iegiturBaHftafepuUus t 
^QBe » die,, tutum carpe viAter iter, 
DcinJc Catalcdon , & Moretum , & Priapcia ^& Ep^ram- 
mata, & Diras iSC Culicem ,,cum eActannorum quindecim t 
cii/as /22areria talis cft. Paftor Hitigatus aeftu , cum fub 
^if€>re oBdormidct , & £'crpcnsadillum^rorcperctcpaIudc •, 
«£fex/?raKoZavit^atq^uc incct dkLatem!goia.a^\Av:\xm^A P. YIRGILIlMAItONrS. 
rnn. At illc continuo culiccm contrivit , & YirumTcrpc»»' 
Km intcrcmit ^ ac rcpulcrum culici (latuit^ &. didichon kcic; 
P0rve ctdiK , pecttdam cuH&s tibi tale merenti 
Funeris e^uium, njitAtro munere, reddit. 
ScripGt ctiam , dc qua ambigitur , i£tnam^ Etmox ,cum 
tes Romanas inclioaffet^ofFciuus ma£cria,& nominumafpe- 
ritsae» ad Bttcolica tranfiit : marime ut Afinium PoUionem ^ 
Aiphenum Yarum^ &CorneIium Gallum celebraret : quiaL 
in diClributione agrorum qui poft Philippen(em vidorianx 
Tcteranis , Triumvirorum juiTu trans Padum dividcban- 
tur , indemnem fe pra:ftitiflent. Dcinde Georgica in hono- 
icm Moecenatis edidit : cum (ibi vixdum noto opem tuliflct 
adverrus ClaiKlii vcterani militis , vcl ut alii putant, Arii 
centurionis yiolentiam : a. quo in altercatione litis agrarias 
parum abfuit quin occideretur, Noviflime autem iEneidem 
aggre^Tus eft , argumentum varium*& multiplex , & quaff 
amborumHomĕri carminum inftar : prasterea nominibus ac 
rcbus Graxis Latinifque, commune:& in quo quod maiime 
ihidebat, Romana; (imul u rbis & Auguft i origo contincretur. 
Cum Gcorgica {cribcret, traditnr quotidie meditatos mane- 
plurimos verfus di6tare foIitus , ac per totum diem retrac- 
tando ad pawciAimos redigere r non abfurde , carmcn fc 
urfac more parerc dicens'; & lambendo dcmum effingcre. 
i^ncida prosa prius oratione fbnnatam : digeflamquc in 
duodecim libros , particulatim componere inftituit,ut qui- 
dam tradunt. Alii cjm fententiae funtut eiiftimenteum , (T 
diutius viriflct , qua£uor&vigintiribrosufquead Augiifti 
tempora fcripturum : atqne alia quidem percurfiiTum , Au- 
gufti verogeftadiligentiffimcexccuturum : quippe qui dum 
fcriberct , ne quid impetum moraretur ,. cmaedam imperfec- 
ta reliquit : alia !evifnmis verfibus fcripfit, quos per jocum 
pro tigillis vcl tibicinibus interponi a fe dicebat , adfufti- 
aendumopus ^doncc^olidas columnae advcnirent. 

Bucolica triennio ,. Afinii PoIIionis fuafu , perfccir. Hic 
Tranfpadanam provinciara rcgebat : cujus favorc , cumve- 
tcranis Augufti militibus Cremonenfiiim & Mantuano- 
rum agri diflribuerentur , fuos Yirgilius non amifif. Fada 
enim diftributione fuos,Ckudio feu Ario datos ,recupcrav it.. 
Hunc PoIIionem maximcamavit Maro,.& dilie»3lus ab ca 
majjna mu urcra tulit : quippe qui inv itatus ad ccatnam ,c:!L^t\x^ 
^Ta)chnnjili'iic& diUgcmih A/cxaftdri PblUoms^\x«\ -> ^^wt. 
doQQm£u^Huius PoiGooisAIiuiaC. AfiaimaCotufc\iMJ0B: V I T A 

Gairitm i^oratorem^larum , &poet;!am nonmediocrem ^mf« 
ro amore dileiit Yugilius. Is crandulit Euphorionem iii 
Latinum : & Ubris^uataoramoresiuoscleCythcridercrip- 
$t. Hic primo in amicitia Caelaris AuguCU fiiit : poilca in* 
Tulpicionem coajurationis concra illum addudlis , occirus 
cft. Yerum uCcj/at adco huoc Gallum Yirgilius amarat, ut 
quartus Georgicorum a medio afqueadfinemejasJaudem 
contineret : qaem podea, jubeme AuguRro > in Aridjdr 
iabulam commutavic. 

Georgica reptennio Neapoli r i£neida partim in Siciha, 
partim in Campania undecim annis coniecit. Bucolica eo 
nicccdu edidit , ut in ftena qaoqueper cantores crebra pro- 
nunciatione recitarentur. Ac cum Cicero guordam yerrus 
audif1*et, &, ilatim acri judicio intellexi{lct non communi 
Tenaeditos, juint ab initio tatam Eclogam recitari : quam 
cum accurate pcrnotadet > in finc ait , MagnAffe$ altem 
RomAiqusG ipfc lingu^ Latmsrpes prima fui(Iet, & Maro 
f\iturus efletfecunda.(^as verbapo(leai£neidi ipfe inieruir. 

Georgica , reverfo ah A6f iaca vidk>ria Augufto , atquc 
reficicndanimvirium caufa Atella: commoranti , per conti- 
nuum quatriduum legit : fufcipiente Moccenate legendi vi- 
cem, quotresinterpcllareturipie vocis ofFen(ione. Pronun- 
riabat autem maximacum fuavitate , & lcnociniis miris. 
Scncca tradidit , Julium Monunum-poecam (blitum dicere , 
invohturam fe ouacdam Yirgilio , (i & vocem podet, & os , 
liypocrifiin : cofncm enim verfus , eo pronunciante , bcne 
ronare j (ine illo inarefcere , quafi mutos. itneidos vixdi: m 
cocptas eititit fama , m Sext. Propertius non dubitarit Cic 
pr^edicare : 

Ctdite Komsniferift9fes , eediteGraji: 
Kefcta qHid majtts n afciturlliadt . 

AuguHius vcro, cum jam fort^ expeditione Cantabrica. 
abeflet,&fupplicibus atqueminacibusperiocum literisclBa» 
gitaret, utfibideitneidc ,-ut ipfius verba funt , vc]primas 
carminis hypographas,.velquodlibet colon mittcrct :iiega- 
vitfcfadurum Yirgilius. Cui taraen multopotl , perfcda 
demumsmatcria ,.tres omnino libros recitavit : fccundum 
videlicet,quartam, &.fcxmm. Sed huncpraecipueobO«Sba- 
viam : qux cam recitationi intere(Iet , ad jllos de Hlio^uo^ 
verfiis ,r«A/;«rcWi«srriidefeciflcfermr :atque iKgrerefociI- 
/^r<3, ^cna fe/t^fth pTo fingtiIo vcrfti Yirgihodan juAit. Rc- 
citayu & pjuiihus : fcd ncguc ficqjicttl« ^ &. &trat- Ulaidc P. YIRGILII MAltONI^ 

^aibus ambigebac , qao magis judicium hominum erpe- 
rireoii. Eiotcm librarium &libercum ejus , eTseGatjtmCc" 
ne^ucis « tradunc rcferre 'fbiitunf ouondam ui rccitando 
cam duos dimidiatos yerras compiene ex eempore : & huic , 
iiifinum JE^Udii* ,zdjcc^c, qu9 nonfr£ftanttor nlter. Icem 
huic, ^ri citfe viros , (iinili cadore ja^aHhn fubjunxiflc, 
Martem^m aceendere ct^ntn : ftatimque fibi imperade, uc 
ucrumquc yoluminiadrcriberet. 

Bucolica GeorgicaqQe cm(5nday-it. Afiiho yero quinqua* 
getimo (ccundo ut ukimihi^mandm iEneidi imponerer, 
Itamic iniGrsciam & Atiam^etedere! , triennidquecontinao 
omnem operamliniatiphi tlare \ ut ih'i*eHqnii vica tantum 
philofophia? yacaret.-Sedetim aggrelTuJ itcr j Arhenis occur- 
riffet Augufto"abOrieifitC'Romia[m icvertenti , una cum-Cx- 
iare rcdjre; ft^tuit; At dura Mdgara , vkinum Athenis oppi- 
duia^ vi{cndi gratii pctdrct,»Ianguor«h:naduscft:quem 
hon intcrmii&nayigatioaihtit itautgravibr in dies , tandem 
Bnmduduiti adventarit : ubi diebus paucis obiit , decimo 
Calend. Odobris , Cb(. Plautio , S&Qj^ Lucretio,cofrQui 
cum gravari morbo k£t {cntiret , fctinia Tapc & magna 
inftantiapetivit, crematurus /Eiieida : quibus ncgatis , tc{^ 
tamento combui?i ^uAit , ut rem iiieracndatam imperfec- 
tamque. Ycrum Tucca & Yarius monueninc , id Augut 
mm non pcrmiJIurum^ Tunc eidem Vario ac (imul Tuccae 
(cripta fub ea conditione l^vit : ne quid addcrenc quod 1 
fe edicum non e(Iet 5 & verfus eciam imperfe6tos , (i qui 
crant , relinqucreHt. Yoluit etiam «jus oAa Ncapolim 
transferri , ubi diu & fuaviffime vixerat : ac extrcma ra- 
lecudinchcc ipfe (ibiEpitaphiamfecitdiftichon: 

M^ntua megenHtt CaMri rapuere : tenet nune 
PM>rthenofe : cecini Pufcus , rur/t , duces^ 
Tran{lata isitur juJTu Auguiti cjus ofla , prout ftatucrat,' 
Neapolim tuerc : fcpulcaque viSl PuteoJana , incra lapidem 
{ccundum : fuoque fcpulcro id diftichon , quod fecerac, in- 
(criptum cft. Heredes fccit cx dimidia parcc , Yalcrium 
Proculum , fratrcm cx altcro patrc:exquarca Augu/ium : 
ex duodccima Moecenatem , ex reliquaL. Yarium , Sc Plo- 
tiumTuccam ,quiejus ^neidcm poftobituni >proucpeci« 
yerat , ju^Tu Caciaris cmendaverunt. Nam nullius ommtvci 
fententia crcmatu ^ncis diensL vi{a fuit : de(\ua ttSuYmuk 
Cuthjginienns exeaat bajultnodi verfus : 

y^smik4€r0fi4is Mk^Uti cikmiwfLMnm\%. V I T A 

V$fgiUus, FhtygiHmquAcecinefe dueem i 
Tucc4vetat, VariufqHe fimul : tu , maximeCAfafi 
Non finis , c Latid con/ulis hiii^riA . 
lnfilix gemino ceciditpropePergamus igni, 
Et feneeft alio Trojacremata rogo. 
£xtant & AuguRide ip^a eadem re Terfuspluxes & clariH 
mi , quorujii initiumeil: 

Ergonefufremis petuitvok improba verbis : 
Tam dirum mandare nefas f ergo ibit in ignes , 
Mugnaque do^ilo^uimorietur mufa Maronisf 

£t paulo poil ,' 
Sed legumfervanda fides : fi»frema voluntas , 
i^uod mandat ,fierique jubet , parere necejfeeft. 
Trangatur fotius legum venerandafoteftas , 
S^uam tot congeftos nociefqHe diefqHe labore 
Iiauferit una dies. Et ca quae fequuntur . 
^il igitur audore Augufto Varius addidit , quod & Ma 
ro praeceperat : fed fummatim emendavit: ut qui verfus e 
tiam imperredlos, fi qui erant , reliquerit. Hos multi mo 
fupplcre conati , non pcrinde valuerunt , ob difficultatem 
quod omnia fere apud eum hemidicliia , praster iliud 
Siuem tihijam Troja feferit y fenfum videntur habere per 
fe<5lum.Ni{us grammaticus audiflefe a (enioribus dicebat 
Yarium duorum librorum ordinem commutaAci & qui tun 
/ecundus erat , in tertium lociLim tranftulifle : etiam primili 
bri correxilIe principium , his demptis verfibus , 

Jlle ego qui quondam gracili modulatus avena 
Carmen ; ^ egreffusfil'ois ,vicina coegi 
' Dt qHamvis avido farerent arva colono 5 

Gratum ofus agricolis : atnunc horrentia Martis 
Arma, virumque cano. 
Obtredlatores Yirgilio nunquam defiierunt, nam necHo 
meroquidem. Proiatis Bucolicis , innominatus quidam re 
fcripfit Antibucolica, duas modo Eclogas , fed infulfifnm< 
w*^J"nsAi , quarum prioris initium ef): : 

Tityre ,fi toga calda tibi eft , quo tegminejagi t 

Sequentis : 
DiV mihi Damoeta , cujum fecus t unne Latinum ? 
Non\ verum JEgonis :noftrificrurel.oquuntur. 
AIIus , recitante eo ex Georgicis ^Kudus ara ,fere nudus \ 
^ubjecIt,haMls/r$g^ra,f€bfefm^ . • . » 

^^eIdomaaix. Al. yipraniuscuniaMacw»c&x^Y^^x»3 P. V IRGILII MARONIS. 
appellabat noY« KM^t^u^iait repertorem : (licebatque neque 
tumiciumede, neqaeexileni ;fed communibus yerbis opus 
il]udconfecifle. Hcrennius vitiacjus tantum contraiit, Pcri- 
lius Fauftinus furta Sunt Sc Q^ Odavii Aviti voIumina : 
tjuibus annotatur , quos, Sc undeverrustranftulcrit. Afco- 
nius Pacdianus , libro qucm contra obrredlatorcs Yirgilii 
fcripGt , paucaadmodumci objcdaproponit : & potiAimum 
quod non rcAc hidoriam contexuit , & quod plcraque ab 
Homcro fumpfit. Sedhoc crimenScdcEendcrcaAuetum ait : 
Cur non il]iquoqiief^dem ^urtatentarcnt, verum intelkc- 
turos , facilius cdeHcrculi clavam , quam Homcro Ycrfum 
Airripere. Et tamen dedinaiTe fccedcrc,ut omnia ad fatietat' m 
malcYolorum decideret. Refert etiam Pasdiauus , benignum, 
cultoremque omnium bonorum , atque eruditorum fuifrc : 
& ufque adco invidiat expcrtem ^ ut H quid eruditc didum 
infpiceret alterius , non minus gauderet ac ii fuum fui(l? t : 
neminem yitaperare : laudare bon«s : ea humanitate efrc , u t 
JiiGperverfas maximc , Guifqueillumnon diligcrctmodo , 
fcd amaret. Nihil proprii habere videbatur. Ejus bibliothc- 
ca non minas aliis dodis patcbat , ac fibi : illudquc Euripi- 
disantiqaamfcepeafiirpabat r« r»» fix»y mi*u t^mmunia 
tjjh MmicoYUm omnia, Quare coasvos omnes po<ftas , ita ad* 
jun<flos habnit 5 ut ciim inter fe plurimum inyidia ardcrenr ^ 
illumunaomncscolerent. Yarius, Tucca, Horatius, Gallus, 
Propertius, Anfcr ver6, quoniam Antonii partes fecutus cfl, 
illum non obfervafIe dicitur. Cornificius ob perverfamna- 
taram illamnontulit. Gloriaever6 adeocontemptor fuit, uc 
cum quidamvcrfus quofdam fibi adfcribercnt,eaque dc re 
dodli habercntur , non mod6 aegrc non fcrcbat, imo yoIud- 
tuofumidfibierat.Cum enim diflichon , quod laudcm fe- 
Iicitatcmque Auguflicontinebat, fccifl[et, valviique non no- 
minatoaudtore infixiflct, ideratejufmodi j 

'N9cie flmt tota , redeunt ffeciacuU mane : 
Divifum imperium cum Jo^e Ca/uy hahet, 
Diuqua?ritans Auguflus,cujufnamhiverfus eflent, corum 
audlnrcm non inveniebat. Bathyllus vero , pocta quidam 
mcdiocris , taccntibus aliis , fibi adfcripfic. Quamobrem 
donatus honoratufque a Caefare fuit. Quod a:quo animo 
non ferens Yirgilius ,iifHem valvisaffixit quater hoc prin- 
cipium , Sicvosnon*v0his, Po/J-aiabat Auguttus \\t ViVnci?\^s 
complcrentur. Qaod cum frofJ:ra aliouiconati cffcut>N ^^^* 
jpliiisprxfo£todilti€ho£{jubjiax^ JP. yiRCILn MARONI^S 

ilsiretrus utii^ue complures arperfi> qui iu Georgicls & J^neTdK ' 
auc iidem omnino , aut paullo accuratius limati reperiuntur. No« 
c^Te autem , mihi perruadet ftjlus cneryis ac vagus > obrcura Tenten- 
tia > numeri dilTbluti : prorrus uc ^uitam Tordide huniilis fuit , non 
vidc»tttr potuide unquam adperrpicuaro }Ilam3ucolicorum tenui* 
tatem, multo minus ad Tplendidam iLneidos majeihtem aiTurgece^ 
Bene quidem Scaliger fairumdemonftrac , id quod iji vita Virgiiii 
kgitur , (cripdlTe Culicem , quicumque tandem Cuks ilie iit » an» 
iiosx]uindecim natum. Quippe Statius in Genethliaco Lucani , Sylv^ 
1. z. V. .74. tedatur Lucanum rccipniTe Pharrali am , ante antm CuliciS' 
3il«r«»>«»i. At Lucanus poft muJtaopera ultimam condidit PhaiTa* 
liam > eammie ma^na ex parte inemendGtam relrquic , anno quo 
morcuus eft actatis vigefimo repcimb. Addo ego , Culicem hunc , 
quem habemus> O^ano dicacnm eATe. Ai Oftavius cum , cum nu- 
nerabac Yirgiliusannum decimumquincuai > iprecan(um oftavum 
actigerat : qua stace , nec. ipfi poemaca dicari , nec ea dici de ipro 
potuerunc s ^t tu > cui meriri^ mturJidMeit tantis ; auc ut habent 
codices ilii , »At.tu , cui nteritir oritur Jrducia cajiris , OSiaiH >m«« 
rande, IgicucTcripcum^uilTe Ciclicemprobabile eft , cum Oftaviuft 
'a!2quo in nomine coepit e(!e : ctrca id^cemporis , quo donacus ^ Ju"» 
lio Ccrare milicaribus.donis , eum in Hifpanieniia cailra Tecutus eft , 
anno U.C. circiteryo^.O^^iiip. Yirgilii 26. Qued quiscredatf 
yirgilium ab illa Culicis exilitate ica repente convalui(ie j uc anno 
foft teccio quarcove Bucolica fcribcretam 2quabili Sc vivido 6c 
putonitoceinceperic. Hisadducor utputem,inrul(um illumCuIt- 
Gem,quem habemus prz manibus ,aD ineptoaliquo pofteriorum 
attatumictiptore fiAum e^Te^ ^ui cura apud veteres laudari pailini 
Yidecet juvenileai Maconis Culicem ; ami^um illum vitio cempo- 
rttmce£[ituereperludum aucperfummamaudaciam volueriC)quo- 
modo deinceps .^ Ievi(iimis rcriptoribws mnlca maliciore-conH^a 
fuiit , uc Cornelii.Galli Elegis , ic nuper Pecronii fragmencura. 

Idera efto deCiri judicium > quam Ovidii cempore pol^eriorem 
efiilndicac Scylls , pacris 8c patris ruinam medicancis , cum nuccjce 
colloquium ; locus omnino exacatus ad iimilitudinem illius colIo« 
quii » quod habec Myccha paccis amore inlaniens , cum nucrice i tem 
iuat Metara. I. 9. NecabAinet Scyilc nntrix ab exemplo ipfius Myr- 
chx proierendo : uc plane exi((imem fiftorem illum Yirgilianae Ci^ 
cis.a ad Myrrham Ovidianam incer fetibendnm -oculos incendi/Te. 
Ition efi igitur audiendus-Scaligei ,<ttm Ciiim jlhm ipfam ulcimiini 
e(fe ftacuic .opas.Yirgilii , eciam iCneide peilerius :quanquam enioi 
fufum e(l fdI|ciore vetf&, quam Culcx j-tamen jacenc in eo multa , 
mulca horrCBt , nitencquampauci(Iima r nec k Yirgilio fene(cence» 
tc xquo rerum (Juatum «Aimacore Tcribi cancilio in poemacio po- 
tuiCa u^ccipe douametTuukMm yigiiata ialore, necVii^ilium:iuve« 
aem > & Bac^Iica , Geocgica , JE.neida medicancem> cancum rei poe* 
t!cx;jam tum coepecac caediumt ucin hoc cam leyi opere deiinere 
non dubitarc| : /» quojuremeas utinam requieftene \iufaf , ^ leri/er 
^/jffui*fmikeatJUf9neremonm* Ncc jtt?eais iu^ue , ncc (eaex Yirgi« HI S T O R I A. 

\Annas \J. C. 699* ^Aiĕgulli 9, yirgilii 1 6, 
CN. POMPEIUS MAGNUS II. 
M. LICINIUS CRASSUS U. 

ylnlera togam rumpiiire dicituc Yirgilius apud Freudo.Donj|. 
tiun , anno xtatis 17. iiidem illis Conrulibus , guibus natHs 
CER. Idiprum agnofcit Scaligei > Ted minus coniiderate. Keoue enim 
^kUbusO^obcibus pcimi Pompeiani ConHiIatus, ad IdiisOdo. 
bres{ecuDcii ,corapletos annos leperio pluresguamguindecim. St 
Bgo Virgilius toga vicili donatus eft Pompeio dc CralTo (ecundum 
Coil. \d anno Yirgilii aut decimoquinto completo , autdecimorex. 
toineuntecontigit. Sinad ur^ue decimum Teptimum ineuntem re- 
oedendum eft , annus is fuit U. C. 700. Conrules , L. Domitius 
&aobarbus,& Ap. Claudius Pulcher. Si dehique decimus Tepti. 
Bius completus requiritur annus fuit U. C. 701. Confules , Cn. 
Domirius Calvinus , & M. Yalerius MeHala \ quem annum condg. 
Mt his vecbis Hieronymus in £ufebio : yirgiliHs pimpta /o^ Me- 
diiUnMm tranftreditur. 

Et vcro,etli Komano jure pueritia anno 17. finiretur, tumnue 
rumeretur toga pura feu virilis : tamen pco arbitrio tcmpus illud 
aIiquando immutatuiit reperimus. Augudus ex Suetonio togam 
rumpiic anno 16. CaliguIaexeodem , anno zo. M. Antonius philo» 
fophusex Julio Capitoline, anno 15. 

^nnusl]* C. 708. ^ugupi 18. yirgilii 25. 
C. JULIUS CASAR III. 
M. AMILIUS LEPIDUS I. 

JUIius Czfar menfe OAobri quater triumphat , de Gallla , de A(ia , 
de Agypto , de Africa Odavius , fororis ej us nepos , militari^us 
i*nirtriumpboCaJaris ^Africano donatus eft , quanquam expers helti 
pfpter ^tatem, Suetonias in Augui^o > 8. 

^nnus U. C. 709. ^u^ufti 19. yirgilii z6, 
C. JXJL1US CASAR IV. folus. 

CJ£.far proficircitur in Hifpanias adverfus Pompeii magni lihei 
ros. Oftavius yixdmm jirmus a gravi raletudine , per i7ifeff.-ef 
htjiihus yias , paucijjimis comitibus , naufragio eiiam ^aRo , ayuncu^ 
iitm fuiffeciUus magnopere demeruit. Suetnnius ibid. Cslas xeduX' 
kh iaitium Odobris triumphat quintum de Hifpaniis., 
^nnus U« C. 710. ^ugujii 20. yirgilii 27.. 
C. JULIUS CASAK V. 
M. AN TONIUS. 

CJSJki expcditionem dcftinans in Parthos , 0^avmm prarmit* 
tit Apolloniam. Ibi ille , dum (ludiis vacat , audit C2farem iti- 
ienatuoccifum etTeidibus Martiis , (e ab eo innomen &familiam^; 
idoptatBB. Romam redit : fed adverfante M. Antonio CobIuIc ^- 
tdjun^it feoptimatibus, quosei infenfos lciebar. 

w43$nHS U. C. 711. yAugujli. n, yirgilii xS« 
C. yiBIUS PANSA. 
A. HIRTIUS. *% ' 

OCtavius mittitur catn Confultbus adycrrus M, Antonlum^ ^\u 
Dec/iaam ££utam^Hiiun9 fii)/c/Ittm wncbat. S(>i\\vut oU\- 

-4- A P. YIRGILII MARONIS 

£e : ConruIe$ tamen bello pereant. Fit agrorum all^ainterm}* 
lites diviflo per Decemviro^ , in quibus erat Cicero. 06lavius ar- 
jnata manu Koroam ingrelTus , ConPulatum , mortuo Pans^ tunc 
yacuom , ab in^ho lenatu extotquet 14. Kal. Septemb. Teu 19. Au- 

Suili , ame annnm setatis vigeiimum expletum. Inito CorfuIatu 
atimin nomen & bona Cae(ar)s lege trandit, vocatuf^ueeftdeini> 
cepsab omnibus» Dione tefte I.46. C. JULIUS GASAR OCTA« 
YIANUS. Paulo poft , nempe 27. Novembris , ipfe ac M. Antonius 
& M. a^milius Lepidus > triumviros Te leipublies' conftituendz in 
^uinouennium renunciant , magidratus aDfque fenatus Scpopuli ' 
coniilio deGgnant in idero teropus , prolcriptionem inimicorum 
£fiOTum indkunt , qui Cicero 7. Decembris occifus elb 

Hinc erroris arguuntut , qui voIunt £cIogam Yirgilir {cxram 
E.6m2 auditam ^ Cicerone fuifle in theatro , cum a Cytheride mi« 
ma cantaretur : eumdemque R;Oman£ eIoquentias principem , ad 
£iam & novi poĕtac laudem exclamafle i.'Magna Jpes ahera H^omai 
qu2 verbadeinceps Yirgiliusin ^i^neida retuierit. Tumenim , cum 
Cicero occiCus eft , Eclogas Tcribere nondum Yirgilius coeperat : 
necdum veneiatRomam :.fed adhuc , aut MedioianL, aut in ruie 
fiio veifabatur , ut moz.deinde oAendemus. 

Jinniis U C. 712. ^u^ufti 22. yirgilii i^. 
L. MUNATIUS RLANCUS. 
M. AMILIUS LEPIDUS IL 

KAtĕndis JanuariisTriumviri, intercsteros Julio Cacniri ha^ 
bitos ho:}Ores , faceHum ipitdedicant in foro, ejus iimula- 
crum ludis Circenfibus cum Yeneris (imulacta circumferendura 
decernunt. Hinc 0£lavianusfe Divifiiium appeHavit. Circa No- 
vembrerr. pugnaturadPhilippns in Macedonia.,pereuntque CaAlius 
& Brutu$ , duobus prsliis , meniis fere unius intervalIo diditis ., es, 
Slurarcho. M. Antonrusabit in Airam : 0£^avianus in Italiam ic- 
iiit , ut agros fu!S Antonianifque veteranis dtvidar. 

^nnus U. C. 71}. Jiu^ujli 2^i yirgilii %o,, 
L. ANTONIUS. 
P. SERYILIUS ISAURICUS.. 

FIt agrorum divifio , ex. optimis quibufque urbibus Italiar'> 
cjeAis per vim^ominiS', non iis tantum quicontra Triumvi/^ 
' 105 Oeteranr ., (ed etiam aliis , ut habent Appiaiius 5f Dio. £ulv)a M. 
Antonii uxor > & Lucius Antonius Coniul Marci frater,cum di- 
tuiionis i}£us adminiArationem & gratiam apud>niil>ites d^rivarc 
«d (e Don potuiilent >vetettim pOHeiTorum ouerelis in fpecien\ 
•ommoti , bellum in Odavianam fu(citant. Aunius PoIIio , M.An- 
toiiii finga)aris amicus , Galliam Cifalpinam loterim copiis tenet ,, 
^Alpium traniitum Odaviani legioiiibus intcrcludit , ut coBfta( 
tx Appiano lib. 5, Idem Lucio Pcru&r eblelTo fuppetias ferie fra>. 
Hia conatus > fab anni fequeatis initium dedita Perui]a,.cum fep- 
tcm le|ionibus Yenetiam , in ^ua legione Manttia tft > in poteftatc 
ikntonri diu retinet > ut tcftattii VeDeius. 
Jktqii&.}uui\\:k cft Agraria largitio* qui YirgilinsAndino patrs^ 
'-'^ fao iDul^iu cfti» Nc^me tmm c&. > cut Coutdus calami» H I S T O R I A. 
Utem illam accidKTe poĕts CuCpicctur decemyuall itli ihtEionel 
aiucMutinenlebdlumrecutaeil, &cui inteieiat Ciceto : tum eniib 
levis erat aciere nulla Slomae Ollaviani auAotitas , ut optimates 
Bc.iple.Cicero de eo oaidendo cogitarent. Quare yireilius dkett 
tumde illo non potuit id £cl. i. Dĕuino6$jrbac otia fecit : ne^ue 
illud : ffic H/nm yidi JMVenetn^.7Aeli&ate , qmtannis his jenos curntm 
fira dies alt*rui junuint : potuit verb iiac Philipp.enii diyilionc j cuni 
fe jam 0^viaDus Di^i JhTu filium appellaret» fummaque polle- 
tet t£iumviiatus -auSioritate. Miilto minus f<»endi Probus 5c Fom<« 
ppniusSabinus,^ui id ad A^acam diviiionem tejiciunt«Sc annumU. 
C.723.Cum enim e plerlfque omnibus Yirgilians vitx (criptoribus 
certum (it , Bucolica triennio efle perfefta}certum item , ut mox.dc- 
aonftrabitur,Sclog^fl3 quartam anno U.C. 7 i^»P6llione Confure , 
e(reedicain:ceitumid^uoquehabendum eft ,rpatiumillud triennif 
circa Confulacum PolUonisomnino efle numerandum. Addequod 
idera ip(e Pomponius YTr^liumdicat edidiHeBucelica anno statis' 
23.aut 24. Proous& P^ianus, anno 28..$e]:vius, anno 29* At^ur 
diyiiionis Adiacae rempore annos numerabat plenos atque intesroa- 
noveraac trigiota : quod ihcuiiam fcriptoiumejulniQdi manife&ia 
facir. 

Igitur iic (btuOk yirgilinm Aiinio Polliom , tum io Gallia Cif« 
alpina & Venetia , cujus pars f({.ager Mantuanus^ cum impnio 
verfanti > five per Varum quocuro phi]o{ophiac (luduerat , (ive per 
Coineliura GaUiun ', fiv«.pet (cip(um innotui^Te : per PollioneiiL 
commendatura e^e Moecenati^perhunc adOdavianrgrat!am ir- 
rep(if7e. Quanquam enim tunc divetfarum eiant parthim Mcecenas 
lc Pollio : fimilitiido tamen (ludiorum & xqua probitatis ^ma (ic 
utrumquefociabat , ut anno proxime fequenteadminillrl Brundtt- 
(inac pacis una adhibiti (int. Cette PoUioois in VirgilLum priora 
fuj(re merita , Moecenatis pociora , vel ea res probat : quod prioc 
r VirgiIio gratia Pollioni > major Mcecenati lelata (it : Ecloga uni- 
ca moK in illius honorem edita s Georgieis deiiide libris quatuox 
hujus nomine*nuncupatis. 

Pretas eaioramendatione Virgilius ,' agros ux reclperet fnos , 
Romara fub anni hujns^ initia priraum 'vemt. Quidniei)im Virgi- 
Ho de (e fides habeatur ? At Ecloj^i primil fub Tityri perfona te- 
flatur , (ibi ante amiiros agros Romam ignotam fui(Ie Vrhtm 
tfuam- dieunt ^omamMeKhett putitpipuitus e^o huic mjira (imilem , 
hrc, felibcrtatis obtinendas gratileb profed"um : Et^ua tanta fmt 
Kom^m tiĕii caufa yidendH Lihertai, &c. 

£am*ob rem inter fabulasputo qakquid habet vitae fctiptoi deejus 
ad 0^viani.gratUniadttn:qtiod magiAro itabuH carusprimum 
fuerit : quod panes eidem ut uni e-Aabulariis in fingulos dies dati : 
auod 0^vianus , degenere ^cpatte tuo aliquando (eUicitus , con- 
fuluerit ea de reAabularium Marcmem ^ e^ul^ue operi fperaverit 
patrem (c poAe fttum certo intelligere « quia is de canura equo- 
suraque genere ac parentibas (cite interdunre(pondebat. Puerit 
coimvero Maioni finguhris illa, ^uam reipfa fuifl[e Ubii Gcqi« 

lptt4efiiicuM>xfif rcicdiBaiir jpaim^f(icxiat hauoottaac^iuti^. P. yiRGILIIMARONIS 
lantiir temporum rationi accommodi , ut minime Tunt : quis tsn* 
0^aviani fui(Ie ilaporem credat » at veterinari2 medicinc 
tamelTe vim fibi perruaderet .* aut rantam Komani motisinrcitiam > 
i]t Te re^em ma^nanimmn apjatellaret f aut ipfi Yltgilio tantum futu« 
lorum eventuum notitiam > ut Odavianura «/fw^»/?i nomine ap. 
pellaret, ante annos minimum quatuordecim)<}uam edet hono- 
2ifica illa appellatio ejus-in gtatiam inftituta. Quid' t iocus ipfe 
^uam inluirus: PiAorisiilium ilbi O^ayianum videri , quod panes 
liberaliter. erogaret» Cui fabulx locum puto prarbuiATe quod apud 
Suetonium legitur; Antonium Oftaviano inter cstera probra Toli- 
tum objicerej quod proavum haberet piAoreiti. 

Hoc itaqueanno (criptaed £cIoga prima , qua poeta Tuam in 
agro Jtecupetando felicitatem Tub Tityri nomine repi^rcntar. Pto- 
inde exorfus eft Bucolica , cum annum decurteret nonum ac vige- 
iimam ; necdum Idus O^obtes attigiiTet , quo temporetrigefimum 
^rat ingreATuius. Statimque ELoma profedus Mantuam , novofque 
poireiTores conatus e» agto ejicere , Arium aempe Centurionem , 
aut primi^ilarem Milienum Toronem , aut veteranum Claudium : 
abeo, quifquis fuerit , mate habitus, 2gre vit2 fuzconruIuit , 
Hincio natatu traje^o. E.oraam regretTlis , ut vim novoOdaviani 
cdido reprimeret : Eclogam, qux otdine nonalegitur , obtuliire 
yidetur Varo , apud 0^avianum gratiofo > quaii libellum fupplicem 
indicemque calamitaiis 3 eamque , ut res urgebat , fubitario impetu 
^ vatiis carminum , qu2 meditabatur > fragmentis concinnwt : 
^uod legent'i perfuafttm fore facile confido. 

*4nnus\3.C, 714. ^ugupi z^, Virgilii 31; 

CN. DOMITIUS CALYINUS. 

C. ASINIUS POLLIO. 

OCtavianus Ludum Antonium urbemqae PeruHam deditione 
accipit. MarcUs in Italiam veniens , maximo belli metu hCtOy 
Brunduiii pacem cum 06iaviano componitj adminiOris , ex parte 
0£^aviani , Moecenate j ex parte Marci , Pollione. Odavia loroi 
Oftaviani', mortuo Marcello priore viro , M^irco Antonio conjux 
datur. Redeunt Romam Triumviri : fed Sexto Pompeio Magiii 
iilio mttt Siculum infeftis navibus obtinente , fames in urbe i2- 
viens urbem inTriumviros concitat* Oil:avianus &. Antonius > ^ 
plebe tantum non laniati, de pace cum S. Pompeio conveniunt ad 
Puteolos , in litore^Campaniz. Ita compoiitis rebus j Istitiacom- 
munis & rerum omnium copia in urbem redit. Decedunt e ma* 
giAtatu ConTuIes , Calvinus& Pollio ,' in paucosqui fupererant an- 
nihujusdies, moreillorumtemporam. Antoniusexercitusfuipar- 
tem , ut per hyemem exerceret , mittit adverfus Parthinos , gentem 
lllyricam , & olim Bruti Cai!iique iludioiam : expeditionemque 
Pollioni f(io committit « ut colligitur ex ejus triumpho de Par«- 
thinis anno proxime confequente. 

yirgilius , cum filius Poliioni natus elTet , ejus genethliacon cai- 

Mi/t Eclogi qu2tti : SLntcq\xzm Pollio magii^ratum abdicaiTet , nana 

r- II, r^f»^ adcc decH/hoc ayi>U f#»/w/< 'w\h\t P«il» ; ^^ti^&iuwdy^ P. YIRGILII MAR.ONIS. 
fiatiii pacem PiUhotiis opec^ conAitutam , nam v. i7,Pae4tMmfti9 
wtget p^triisyirtHtibns wbim : poft paccm etiam Puteolanam , inve« 
6u (ciitcet in utbem abundancil , nam v. 21. //;/> USed^iuHm t€- 
fmntdtfientA capelU ubers^^, Igituc Aib extremos anni^lier. 
Jarumjcnioi Tana fuiiret iila «tatis aureac promiHio^ imminciice » 
auc Econduiini belli > aut Pompeians fam is mecu. 

^Annus U. C 715. ^«^«^» 2f. P^irgUii ii» 

X. MA&CIUS CENSORINU3. 

C. CALV1SIUS SABINUS. 

POlIio beilum adverrus Pacthinosfeliciter gecit: de ^uibus triuni* 
pliuraagit 8. Kal. Novembrls. 
Dum mic Poliio R.omam redit ad tnumphum , per1uilratqHe 
illyrici & Tenetis iitora : Yirgiiius Eclogam odavam componic » 
ubi perftringiti>ellicas ejus laudes, v. 6,Tnmihiifeu mMgni fnfe^ 
WAS JM»faX4i Timayi , Jiye oram Ulyrici legis ^^u&ris , &c. 

Kec procul ab eo tempore , Bempe cicca raedium Odobrem » 
«idetur Tcripta etiamiHa ,^u« ordine tertia legitur.: cum Icilicet 
viftiinac & (acra triumphalia pro Potlionis viftoriapararentur. Ide* 
commendat poeta > at yituli caurique Pollioni pafcantur v. 84. 
f>oUio amatnofiramj ^uamyis fit rufiica , 74nfanj^ : Pierides , yitulnm 
iiciori fafcite yepro, PoHio ^ ipfe facit m/ya cairmina : fafcite tan^ 
rum , &c. Quam H quis levem conje&urara pucet 3 dc illa non ad^ 
jDodum pugnabo juecum ut (entiat. 

^nnus U.^C. 71^. ,Au^ufti z6, yirgilii 31* 
APPIUS CLAUDKJS PULCHER^ 
q. NOB.BANUS FLACCUS. 

BEltumintec Odayianum 5(S. Pompeium renoyatut , adverfii 
primum 0^aviani fort4ina. 
Yirgilius Bucolicis finem imponit , poftquam ea triennio ante 
incepiiTet. Tunc ergo rcciptaed, Edoga , qu2 decima numeratur » 
nuamh&cipteconlignat noti : Extremum hunc ^rethu^a mihi con- 
eede lahorem. Csterx« qjLias hic omitimus /quo tempore Tcripts iiM% 
nihilcertoindicat. 

^nnus U. C. 717. ^u^ufii 27. Vtrgttii 34« 
M. YISPANIUS AGRIPPA L 
%, CANINIUS GALLUS^ 

DUm adver(i^s $. Pompeium Odavianus bellum inftaurat s 
orditur TirgUius Moecenatis ruaCu Georgtca , qux (eptcm aA<« 
nis conrequentibus e«equittK , masima ex parte KeapoIi« 
»AnnHS U C. 7ig. ^u^u^i 28, P^ir^iHiS» 
L. GELLIUS POPLICOLA. 
M. COCCEIUS NERVA. 

S.Pompelusab0^vianonavalipu^nl vincitur. OAavianus divi«i 
nis honoribus coli nunc primum incipitt ur habet Appianus lih 
S. Ciyil, M. Antonius , re adverrus Parthps niale gcQi , concedtt ii^ 
Jtgyptumad Clcopatiam ; ubi Te Iuxui dc Yoluptacibus ccadir^ .1 \ H I S T O RI A 

'^nnut U. C. 719. >Augufti 29. P^irgiiii i4» 
L. CORNlFXClUS. 
S. POMPEIUS S. F. 

Sfompeiusfugarcrecipitad Antonium, ejufque {ulTu iii Phryg^ 
* occiditur^ Titio. 0^avianus vidor incer Deos tutelares oppi- 
datim*coniecratuc , cum jam annos zi. esegilTet , ut habet diCercc 
Appianus lib. ;. 

Quicquid ergo ha^enus de di?initate Odaviani apud Virgiliura 
jieperitur : id ab eodiAum , aut per adulationem,, aut quia.jam inin 
^jiimo'7 1 2. Diyi Julii fe filium appellabat. 

^nnur U. C 7-20 ^ugup^ 30. Virgilii 37, 
M. ANTONIUS II. 
L. SCRIBONIUS LIBO. 
^nnus\J,C. 721. ^ugu/ii ii, Firgiiii 3t« 
C CALSAR OCTAVIANUS H. 
L. VOLCATlUS TULLUS. 
jinnus U.C. 722. ^.ugufli ii.Virg^lii 39, 

CN. DOMITIUS ANOBARBUS. 
C. SOSIUil. 

HIs annis tiibus ja£la runt belli femina > 0^avianum intei ^ 
Antonium. 
* ^nnus U. C. 723. ^^u^u/ii 35. Virgi1ii 40. 

C. CASAR OCTAVIANUS IZL 
M. VALERIUS MESSALA. 

DEbellatur apud AAium ,^pin promoQtorium> 2.S^tembri$, 
M. Antonius ab0^aviano, cum immenlis auxiliis> quac e)C 
Atmenia,Media, iCgypto, Arabia, India , totaque ferrae AiiacoUe- 
ferat. Mox i^ A.gyptum cum Cloopatra bellum jepai[gt.ucus fugi,t> 
tAnnus U. C 724. *Augufli 34. p^iri^ilii 41. 

c. casar octavia>ius IV. 

M. LICINIUS CRASSUS. 

R£verfus in Italiam pdavianus , ut quartum .Coiifulamm ^e« 
ciperet> obvium habet Biunduiii Senatum , at quo Conful 
lenunciatur : ibique dies )uxta Suetonium feptem & viginti , juicta 
Dionem triginta cum fubflitiilets inde Aatim abit in Afiara> ut^ 
xeliquam hyemem traducit , inAruendo belli J&gyptii apparatu. 

Falfum igitur , ^uod in vita Yiigilii legitur : hunc Caelari ex Ac« 
tiaco bello leduci , & ad reficiendas vires Atells , qux urbs cQl 
Campanis, commoranti legiAe Georgica : Mgecenate fufcipiente 
legendi vices , quoties is vecis Q£Fenfione interpellaietur. Aut id 
ii verum eft ; non poft ^Adiacmn bellum > fed ppft iEgjptium se- 
cdreeftaccidi(fi;. 

Alexandriam , /B.gypti regiam,p^vianuscapit , menie Sextili^ 

3ui deinde Augi^iliis appellatus eft. Tum Cleopatrc & Antonit 
bitufolusuniTerii orbispotitus imperio : primum .A.gypti prs- 
fe&um , fub procuiatoris nomine , mftruit Cornelium Gallum , 
^ 4PUJI1, de ^uo decima £clogafcripu eft. Inde .paavianus per Sy- 
x/iiJB ia A/iam revextitut , ibideraqae hyemat rvon long^ ab Eu« 
pJtrste : tum Tmdztem & Phraatera de iCBno Twt>»\3f opiattAwti- itS' a^tSk^^^it palam , permiiitque iibi templa extrui Nicomedij^ '» 
Pergarai , &c. Qc|c omnia contigete pec hyemem anni hujus , ex 
Bione lib. 5i. 

Interira Yirgilius Neapoli ulcimam Georgicis manam & clau- 
&Iam adhibebat his ycrbis : H^ac fuper aryorum cmUu pecorij^e cn'^ 
witMm > &* fHper ^whorihHt : C«/«r dum mMgnus ad altum /tUminat 
Euphrdttem ieiib , yifiorque yoieutes per populot dat jura , yiamtiue 
i^Etdt Oiympo; llio yirgiiiMm me tempore duicit aiebat Parthempe, 
Ct. IdoiP rtinc prioribos libris quoraam attexuit verrus, hujus^ 
ipfias anai & iLgyptiacs vidorix indices : ut Georg. 2. 171. r« 
mutxim€ Cafarj qupnM»c extremit ^ji^t jam yiSor i» orit^ imbel^ 
fn» icrertit KamMt arcitmr Jndum» Item Georg. i. z%, ^At^ue hh 
tndantem 6eU6 , mag^iumque /iuentem Hiium , 0* nayait fur^entet 4trt 
toiumnat : addmn urbet ^ji^ domitas puifumque Hiphaiem , 6rr. 
Qi;a eadem hyeme Aatim animum ad A^neida convertit , eamque 
pcr annos undecim e^ecutos cft, ut communitec vit» (cclpcoce^ 
habent. 

Annut U. C. ii$,J&ifftfti 35. yirgiiiij^i. 

C. CA.SAR OCTAVIANU5 V'; 

S. AfPULElUS. 

CJiSsLT Homam reverrus ter triumphat Sexcili menie : de Dalma^ 
tis > de Macedonia & Adio » de Cleoparra & Agypto. Atqutf 
ita pace per uniyerTum orbem Komanumconfticut&, templum Jani 
claudit tertium \ Romulo. Quod inCeruit Yirgilius iS.neidos libro 
primo, quemtunc hakebatin manibus , v. 29 5* ^Appera tunc pojitit 
Mitefcent /acuia iieiiit , chtudtntur hlivporta , ^^* 

Eodem anno cenfuram exercet Gzrar) & eollesam ^bi atTumiC 
M. Agrippam : quoin munere , ad espurgatidos ordines reipubiicx. 
more(que ambo multa fccerunt.. Id ouoqtte fignificat Virgitfuj eo^- 
dem libro v. 2. ^5, Cana fidec , ^ yejta , H^emo cumjratre jQuirinuty 
jura dabunt, 

Dicitur & hoc anno Catrar deliberaAe de imperio deponendo , 
eaquede re conTuItores adhibuilTe Moeccnatem & Agrippam. Ec 
Aiadebat quidem Agrippa deponendum: ncgibat Moeccnas,- cujus 
coniilio obfecutus eft. Id vero perquam ablurdum , quod fi elTjc, 
non fuiirct ^ folo Pfeudo-Donato> fcd^ gravi(iimi8 etiam hifto-r 
ricis memotatum' : Maronem nempe ab Cxfare rocatum etiam 
in cendlium, Moecenaci alTen^um ed[e,nutanteBiquepcincipi8ani« 
mum a(Ienfu hoc fuo confirnniire. 

^Annut U. C. 'jx6.^uxufii 35. Virfilii 43. 
C. CASAR OCTAYIANUS Vr. 
M. YIPSANIUS AGRIPPA II. 

CAfar perfeft3 hoc tnno cenfuta> foIcmnibus facrificiis Ro* 
mano more Iuftrum condit: ludos Ad^iacos quinqHennaIes , 
ad aeternam yidoriae fux memoriam^ fe prius inftirutOs , primam 
cthibet, nobilium puerorumequeftridecur{ione ^gymnica excr- 
ciutione praccipue iufignes: ex Dione I. 51. & 53. 0-1« omnia 
fub Ancac perfona repratfentat Virgilius 1. 3. V. 279. lw[ty<tmHrqwe 
Uyi, y0t'»rf»e mre»i^smur mt . ^aiaaue liiacis celebt^mus Ulw* 
^.. £xerc,»f^^^ ,^ U6eniefalefirM nHdatrfocti,Vr^. H I S T O R I A 

^JbM/U. C. 727.^»g«y?» 37. T^irgiln 44. 

C. CASAR OCTAYIANUS VIL 
Mi VIFSANIUS AGBLIPPA III. 

AUgu^i nomine donatur O^ysanus ^Senatu, Manatii Hand 
rententil > Januario menie. 
m4»mts U. C 728. ^Hgupi 38. p^rgilii 4f* 
C. CJ5.SAR AUGUSTUS VIir, 
T. STATILIUS TAURUS II. 

COrnetius Gallus , amicus Yireilii , primus Mgypii pmctirator 
ab Augufto conAitutus, 00 multa ibidem yiolenter ada 
eidem invifus , & i Tenatu damnatus , {eipfiim interficit. Aiunt 
cius laudes fu(e ^ Virgitio fuifre celebratas Georg. iib. 4. indeque 

Jod ejus necem juAtu AugulH Aiblatas > & Aridaei faburam earum 
2CO fubftitutam. Sed fidem H apud rae non .faciu^t : tum quod 
Ariflzi fabula iic cum apum cultura connexa efl , utnata ^ re ipr»» 
AOn huic attexta videatur r tum quod VirgiHBS tantam operit 
partem laudando Gallo minmiedebuit ttibaiUe, qui non niii pau- 
cuk>s verfus Moeceaatt dedetat (tio , cui totum ipfum opus dedi. 
cabat: tum q|uod Auguilus ipic, ^ai Snetonio tefte luxerat Galli 
iiecera s non ita videtuc inCeuua tjus fHifIe memoxi« » ut inanes 
ci laudes invideret. 

^Annus U. C. 72f . tAn^^i jp. Vir£itii 4^^ 
C. CJE.SAII AUGUSTUS IX. 
M. JUNIUS SILANUS. 

AUguftu s movet expeditionem in Cantabros r qui dum abeffet, 
lupplicibus 9 ut Pfeudo- Donatns ait, rainacibuf(^ue literis 
partem Aneidos aliquam efflagitat \ VirgiIio : nec obtiner. Vir- 
«iliansr ad Anguitum epitlolas fragmcntum proferr Macrobius Sa- 
tum. lib. i.cap. ultimo : l.g% yerofrequentes d te literae accipi;., 
D« t/£nea ^uidem me» , Jl mehercule jam dignum AurHms hA6erent 
tuis , li&enter mitterem, Sed tanta inchoata res e^ , ut pene yiti» 
tnentis tantum opns ingreffits mihi yidear : cum frafertim, utfeis^ 
mlia epte^ue fiudia ad id tpus ,^multoque potiora impartiar» 
^nnus U. C. 73 o. '^«#»/« 4o. rirgtii» 47. 
C. CASAR AUGUSTUS X. 
C. NORBANUS FLACCUS. 

MArcellus , OAaviz fororis AugufH fiHus , fit JCdilis , anno9 
natus 1 1. Quintiliu5 Crcraonenfis , Virgilii & Horatii fa« 
jniliaris, moritur, ex Hieronjrmo in £ufeb. Horatius de huius 
•bitu Virgilium confoIatur , Od. 1. 1.24. Huncgrammatici, null* 
ireteri au^^ore , Varmn appellant. Sed Quintilium Cremonenlĕo^ 
^ QuintiIio Varo debere oiflingui , oflen3emus £cK 6. ?. 7. 
jtnnusU. C. 731. »Augu/i$ 41. P^irgiiii 48, 
C. CASAR AUGUSTUS XI. 
CN. CALPURNIUS PlSa 

MOritur Marcellus , anno circiter ztati» 20. maximo AugufH 
& Odavis totiufque populi Roraani ludu , apud Bajas. 
€k>rpus ejus inecnti pompl creaaatur in carapo Martio. Virgilius 
J9wt multo poS{extum Aneidos Ubiani jctficit , ornatque pul- 
tdscrrsmis de Mucelli obitu ac faiieie ^etlsbiLS *. ^\io% cam icceik\v 

md/iue tioJoiic JkugnOo iedtmt , dicitui OCk^m ^tefed\& i ^ ^^» f. YIRGILII MARONI5. 
Ii^ttlis hujus argumenri vexfibus po^ts dena Teileicia jalHAe na« 
Bcraii . 

Tiridates , Arraenis tex , aui cura Phraate Parth<Mrura lege mal(f 
•o&Tenicbat , Bionue ab Augufto eiCtipiciiir. Quo tempore accidic: 
^od innuit Dio , uc capcivos 5c figna , beliis {uperiocibus Ro« 
BUJiis ciepu , AuguAus 4 Paccho repctercc. Haec Yirgilius, cum in 
Arthicam bellura yergere cum rurpicarecur , inreruit libro Cepti^ 
mo , cui tunc dabat operam v. 604. She Geth ioferreparat U- 
erymMie ^eilMm , &c. Sen tendere ad Iniot , awroram^ue feip*t^ 
Partb»fjMe re^Jcere fignaifnnt gemina BelU port^ , ^r. Igirur an-. 
nis minus quacuor , les £^e. ulcimos aperis> libros poeca peTfecie& 
■ec vcro tanta in iis ehicec , (^uanta in ruperioribus * cuca» 
^ ^^jiMMi- U. C. 73Z. ^AHgHJit 4z. P^irgilii 49* 
M. CLAUOIUS MAKCELLUS. 

. I.. ARKUNriUS. 

SUb anni hu jus finem,ante<]uam (equentes Coiifu]es magi^atani 
inircnt , ex Dione , icec in Graeciam Auguilus ruicipir. . 
^Ammj U. C. 7JJ. ^u^ujli 43. yirgilU 50^ 
O^ iE.MILIUS LEBIDUS« 
M. LOLLIUS. 

AUguUus perluftrac Graeciae & SiciIiaB civitates hye^em^iic 
trandgitin inruIaSamo. 
^nnus U. C. 734. 'Augujii 44. yirgilii 5 u 
M. APPULEIUS. 
P. SILIUS NERVA. 

TKajicit Auguilus in Afiam , roul^at Syri* civrtates : ibiqiie 
amiflas \ Ciafi« aguilas recipic \ Parchis» IHoinam rcycrcituc : 
iccium^ein Samum kyematurus con(edit. 

,Annus U. C. 73J. >Augufti 45. yirgilii $1,. 
C. SENTIUiw SATUR.N1NUS. 
C^LUCSLEnUS V£SPXLLa. 

VIrgilwis , Ancideconfeaa,proficifcitur in Grxciam,utdivinam 
opus pcr ociura eipolirci. Cuu. «•— „ aui ufto R^oraam re- 
vcrtencioccuRilIec,deredicucum eo cogitans lauguorc cuiivj/i.v«. 
eft:auft4que per navigationem valetudioc,Tarentum,aiM juxtaplu- 
ics , Brunduuum appulic , ibidem^ue deceltit, 22. Seprcmbris,annos 
nacus 50. menres 1 i.dies 7. Dicicurmoriens A.neida ,cum nondum 
adeam quam inftituerat animo formam pecviuxift£t,petiifl(ecoaw 
burendam 3 ncgatamque fibi ab amicis , per teftamentura iega(re Plo- 
tio TucoB , & Vario , qui eamaot combuterent , aut emendarenr/ 
Pabulam putatCorradus:fed^um idaperte Gellius , Macrobius, ini- 
piimifquePlinius,.hiftoriae fuaelib. 7. c 30. teftentur:nonyideo 
contra teftes ejufmodi quac vis pQftit e(retanta rationum. Plotii Va- 
iiiqueraentiofre^uensap«dHoratium : ĕquibus Varius Epici cac- 
minis tk «tace princeps fuir. Sacyr. I. i. 5. P»l^era lux oritur multe 
gratiffima : nam^ue Ptotiut tT VariHs tinuefljt^Vtrgtliufeiue-fiCCurYunti 
aninueyijuaies ne/j[Me candidi9.res terra tulit , nec queismejtt devincii»r 
aiter. Corpus VirgiliiNeapoIim,uccupierat > translacuiii,vid Pucec- 
iana (epulcumeft. Scxipta,fubhtis aUqaot verfibus,nuUo adduQ^^\- 
ĕunttu cMpurgata. Menim.Afamz cognhio , h Yeteioj» td\\mo\v\«, 
M€fJiaaeretuks ^'foa'us fuvn cx Pfci»dQ.D«aatQ ccpctottdai cft.» ^ V E T E R U M 

D E V I R G ! L I O. 

H O R A T I U S. Sat.t. x. to, 
farteef6f,^ieer 
l^inemi , P^arimrdueii : meite nt^ne/aeetum 
J^irpiSo amtMentnt gjmdSentĕr nere Cdinetn^' 

lDEM,Sat.6. 
6ptimMfolim 
P^irpimr; ptfi httttc TtehMt , mxĕre eptit elJem. 

PiLOPEILTlUS , M.z. Eleg. tU^ 
lUejttpet ^ternis poptrnn Unptere cwUir , ^ 

S^tiem tetigitjaHu certus fd ejja DeHSt 
^ABui J^ir^ilitm cttStodis litoi^M Pheebi^ * 

C^e/Mris ^ ^orter dicerĕ fo(fe rater ^ 
• J^itmnc t/Enese Trojatti' fiifcit^ ĕtmui ^ 
JaBa^ue jbntittis mmaM iitoriiinr. 
€editeSiomMnifcr'tptorer , cedite Graji i 
Tiejeio ^ttid majtts naJcitMr lliade, 
fti canis mnbroji [ubter pinetd Gdleji 

th^fm\ (3r dttritit Daphnin druttdiHiStir , C^^ 
y» eants ^fcrdi yeteris praceptd poetd , 

J^ofeges in campo , ^iw yiret uyajugb;- 
Mefdcis cdrmrn de&a tefhtdine , e^uafe 
Cyttthittf impojitis temperat dHtcttiis , 

O V I D I U S , ^rttt amat. Itĕ. ji 
Mt profitgttm o£nedn > aita primordia Rjtm^e » 
S^UO' nnUnm Latio ciariur extaf opus, 

\D-^VL ^ u4morttm iiii, i, 
%ijrut , ^Jhgetes , t/£neiaque arma ie^enturt 
BMion triomtphatl dum eajnt orbirertt. 

1 1> £ M , Trijt^ i, 2,- 
M0' tdmĔH tiiettm felix o£neidos ottBor 

Contttiit in Tyrios armayirttmtitte toros, 
Ikerietiturpars ttlia magir de carpore totoy 

Sh^io iton iegttititof(itdeirejutt&us amor, 
Phyiitdis hic idem^ teiteraqtte .^naryiiidir igner 
Bttcoiicisjttyenir iu/erat ante modie, 
SILIUS, /»^.8. 
Wiamtna ydujarttmdomns , aitpte ad jideracantn 
treBa *Andine\V SmymaisamuiapieBrir^y 
S T A T I U S thebaida aiioquens, 
Wiyeprecor^ ttectn dinhnam o^neidateiotai- 
Sed iongepmtelre , & yepifiafeinper adora^ 

J'UVENALlS,f^Jf7r-f n. 
€onditor liiados cantabitnr^ atfieMaronit 
\^iiifoni dnbiamjacientia carmtnapabnam. 
,^,. , ,, ^AATIALIS,i^.^.«fc 

.^tmjp^^^r m^rir ittar cnm cedat trtoHtm^^ Kec ^Hem^uamtaitU belU f9nare tuBa f 
\d Macenates , nm deerunt , Flacce , 'Marinet^ 
p^ir^Uinm^He tibi yel tu/i rnra dabmt ^ 
&c. 

IDEM. /1^.14* ^ 

{rripe facundi Culicemjiitdi^pe Maronir j 
2ie nu^ifpofitis arma rirumque canas, 

SULPICIUS CARTHAGINENSII?* 
'HJjerat hxc rapidis ainleri carminaflammir 

yir^ilius , Phrygium qua cecinere ducem. 
nccayetat > Vaiiuftiue jimul : tu maxime Cafa9 

tlon jinis , CJT* latia conftUis hi^orue» 
nfelix gemim cecidit prope Pergamur igni , 
Etpene ejl atio Troja crernata rogo. 

ALCIMUS* 
ioeonio yati ^iuipar aut proximus effet y 
Confultus Paan rijtt ^hac cecinit: 
^onpotuit nafiiquem tufequererir , Homerei 

Kafcetur aui te poJftt , Uomere , />^Mi. - 

YELLEIUS, /;^.2. 
Inter quz maxime noAri aevi eaiinent, princeps earminutl yirgl. 
lus , Rabiriur^ue , &c. 

S E N E C A , Controy. lib. 3^ 
Yirgili um illa felicitas ingenii in oratione Toluta reli^^ic: Cicero* 
3em eloauentia fua in carminibus deftituit. 

P L I N I U S , Hift. /. 7.f. 3<>. 
D.AuguHus carmina VirgiIiicretBaricontrateftament!ieJus vere- 
:uncliam vetuit : majufqueita Vati teftimonium contigit • quam H 
pfe Tua carmina probav ilTet. 

P LINI US , Epi/i. 2i./i^.3. 
Virsiliianteomnes(imaginem venerabatur SiIius)cuJHsnataIeqi 
;eIigiof]us ^uamTuum cclebrabat : Neapoli maxiaie , ubi n^na. 
oientura ejus adire ut templum (blebat. 

T A C I T U S , Dialogo de Orat^ 
Malo fecurum & recretura yirgilii fecemim.: inquo tamen > ne- 
que apud D. Auguflum gratia caruit , neque apud populum Roma- 
num notitia. Teltes Augufli epifloIjt : teflis iple populus , quiau- 
ditisin theatro veriibus yirgilii furrexit univerfus, &forteprxfeii- 
tem fpe&antemque Virgilium veneratus efl ficquafi Augudum, 

QU I N T I L I A N U S , /ii. I o^ 
Utai verbis iifdem , qu2 ab Afro Domitio juvenis accepi , qiii 
mihi interroganti, quem Homero crederet maxime accedere : fecun- 
dus , inquit , eft Virgilius : propior tanien primo quaj|^ teuio» 

I D E M , ti6. 9. 
Vetuftatis amator unicefuit yirgilius. 

MACROBIUS,(2rGEX.LIUS, 
Totiscapitibus , qux exfcribere Jongum eiret. 

LAMFRIDIUS, ds Mexanir% 5e>m. 
YlrgUmm , ptatonem poet jrum vocabat : caufquc \m;^€\ti«.m ^ A R G U M E N T U M 

IN BOCOLICA. 

\ 

BVctlicj4m cATtnen idemefi ac fafioml6 , deduMo nomine 
afafiorihus , ^Uorum/^nt frAcifui qui curant boves ,fi^ 
'ue bubulci , GrAce ^•vhu>(h , a bos, ^cmgener^ Yirgiliui 
Theocritum t Syracufanum fo'etam,imitundumfibpfrofĕ^ 
fuit. 

Csrmina ejufmodifiia vocavit Theocritus idyllia , F/V- 
gilius cclogas. Efi autem ^«'^•y» ccloga , deleBus faucorum 
Miqt4ct ofufculorum e fluribus gjuA^ecerit auBor^ nec lu^ 
ce digna judHcarit : vel, deleilus quorumdam v4rfuumquos 
€ Theocrito ferimitationem exprefierit; efi enim l^^^ytt» eligc- 
rc, fcccrncrc. Male autemfcrtbitur k quibufdam Mgioga , 
quafi »b 4«f capra ^ ^^«^ ferxTio ; tum quia non ixa#>ii 
fed ««^•'^•y*»' dicenda e[fet: tum quia'minima pars hujus ope^ 
ris adcajras fertinets adoves , cantus, amores ^multo ma» 
xima : tum denique quia nomeneclogA aliis oferibus tribui^ 
tur bene multis , in quibus fafioritium nihil , imo nihilom" 
ninofrAterdc\e^uinfignificat. Taleshabemus hodie Polybii, 
"ipiodiiri , Str^bonis cclogis , five excerftAemajori oferet 
edas Horatii *vocat Sidonius Afollinatu , varii carmini» 
cclogas ; ejufdem Horatii fatyrA quibufdam in codicihm 
cclogac infcribuntur, 

Ccepta funt bucolica anno Yirgilii 19. exeunte , V»C^ 
713.^ trieipiio ferfe£ia ; ut jam in vita , moxq uefinguUf, 
iaulogisdipremus. 
^, N\^ti\\.\V 
P U B L I I . 

VIRGILII MARONIS 

B U C O L I C A. 

ECLOGA I. TITYRUS. 

ARGVMENTVif. 

«HtHdttu-pir^pittiKi PtUismn . 
TItyiii'!] Apium areuiiwma Scnio,an>iiii<iirtUi(erf[cliTh«> 
or>iiicn. EHcDinTicrrui.Heir- cnii.Wi/iti. P.'VIRGtIII MAKONrS 3/BU 'Tkyie , tu paiulc recubint Tub tigtnine fagl 
Sylveftinn icaui Murin mediMrii arent: 
Koi p4tTix Gnet & ialcU ]inqaiiHui 4iva i 
Noi patriiim fugitBUt : lu Titirre lennit in nmbra 
f Tormaram leroDaic docei Amaryllida Cyhas. 
TIT. O Melibae. Dem Nobii iaaic otia feci[. 
Nam^ae erit lUe mihi rempcr Deui ; illiut aram 
Sxpe tcner noltris tb ovilibui imbuei aguui. 
Illc meu crrare bsvci • at ccrnii , & ipfum 
iD ludere <tax »ellcm ealama permilit agrelli. 

MEL. Noii cquidem invideo. miror raagit : nndilac tOtU 
urquc adeo lurbatur Igril. En ipft capcllu 
Protinui aigcr »eo . hine eiiam vi* Tityre doeo. 
Hic inter denTu eorrlot mode namgue gemellot , 
■( Spcm gregii ah ! Clice in nuda eoniiixa religuit, 
jipe milum boe nobli j fi meni nan lzva ^uUTctt 
De c(t!o la^tai memini pracdiccre <]Hercut : 
'Scpe fiiiiftia'ciTS prxdiiit ab ilice cotnii. fJtEtUia»i.TBoamtaiim,i„ ^hi, »vtllan» IVIv»nnt. ,, _ 

mmf *Ij«w.l""«"'J"»* finiftt»p.«,»iBhl«Hafto»aofiii 

i.5.(..l F»gu». «wS «rculnt ft ,. ,s. iSpe In bonum , uijGi 

i-cirut^, »t^i I.Uii<i'fa» . J"M". «(,. I„,„»7, J«»fc Pc^<« l| 

tjc«u»oi™>)»i:nnti«itafii«!un« dtitn pii» . allijnaBila baai. di'i£i!'Ginii qiiiif«ni f>y*t /_ , 

BiBiAi. : luiii «inindtnibui «b. ilc qnirflionibni KoB^i... Ahti 


■ruum <|>ii<ld»uirn(gcntCicerode<iitlB. li 

^1.11. ._:_.i.-u_ ^.^.rn^hn. ^,9 1 «1. Cum cBim ^icit Giaxii ouUta 

B? «,'/^mSe™»- AiM/i^^I " b.tb»tiid.,it.wi^tii, ■««•«• 

Si.',^t.'p»»u£cbtSft;uiS2: po«i..«Rom.mftp.li».6rpeGr». 

M iirurptniur. , „_ - , Unde autem iiiiiquc Gnittru de«- 

icL«^ii^?i'A'):i'i": •^K.r"' '^»"*">*'"« 

rifcDe.l.4rjiIrJ.inftf,verf.,.. ,i. /,.,,j?.,jI™,e.fc]N6i.,nidem 

^Biit , oucBDnim pet riulaiio- iia.iiat'cinixiimihtt.tm,ui 

IIBBappcllM. Ertani auipp. quj &. i,t,rt raiKin /'■lil i ui dO(EtCi<(r« 

J!J!l°!f.i™ ^S.L'." '1Kf^""lli! i"'''!'°i '^'\\' *j-8i PiiutiiOiiASo. coEpji dirinli IwBonbiH niii potl ni- EEniRcit , ci 4ua<umqut pare 

tlmamileSeitta PonpelenaDtiain, ntrii. Kui lii: aic iddn Ctcerc 

•niw3natliit.uihab(idiranT Ai- dirin. lib. i. Ei. HW umn-i . 

jilanui 1. 1. C,-oiLl,<x c» annii tribui milt f*-i fi'ijiti ■gi diiin , «i 

poH etHa. i Yirgiiie buiolica fininl i,xt'i /w. Olii veii , maU , qi 

J4- C'tr/tj.fcoMiit Ctudtitr, Nnk rtiuv UttWw btia -, \vMa. l> BUCOLICAECL. T. j 

Sed tjRien lUe Deos qui /itida > Tityre » nokis. 
10 r/T. Urbem qaain dicHnt Romam > Meliboee > putayi 
Stultus cgo huic no(b«e fimilem > qud rspe rolemug 
Pa/lorcs oviam teneros depellere f(£tus. 
Sie canibus catolos nmiies > Hc orutribus Iiaedos 
Noram : fic parvxs cemponere magna r«lcbnm. 
ir Vcnim lixc tantum alias inter caput extulic urbes • 
Quantum Icnta Tolent inter viburna cupredi. 
MEL, £t qQ2 tanta fuit Romam tibi caura videndi^ 
Trr. Libcrtas : qaaB Tera tamen rerpexit inertem » 
Candidior poftqaam tondenti barba cadebat : 
\t Rrrpcxic tsmcn > k, longo poil tempore venit , 
PoftqiMm nos Araaiyllis habct > Galatea reliqult. 

(nendationis Teritas ex eo , quod tMndidi^r referatar ad lihettds ^ boe 

iLo<}ui locDS ille torus (cnru careac , pado : Poftqiiam tondenri barba ca> 

frali:s 1 Larobino racentlAimis erro- derecaepiiTec , id eft « po^^uam c<ept 

rihus pun;acns fic. Porrd fuDefta harc barbam alere ; cuiu inercem refpcxic 

ift Vir«:iliana cornix. i. qula cornix mt UbertMSCMdidior , id eft , fpeciofa 

Miais ^er rc fi]nefta. a. quia ex ilice, e^ btnignt, Ita Serviiis II* Si per can- 

ir Jtre irem funcfti. j* qaiaexiiicc didiorcm barbam priraa incelligatiir 

ca/a 6c pucri. lanugo , quae cenerior eft , necdum 

Ah ilice, 3 IIex arbor glandifcra, colorem induic : hoc padbo : Libenas 

igenere quercuum , dei*ytmfe, refpexic me , cum , cum condcnci cgb. 

19. Dm y Tityrt. 3 Dare & aeciperi PJ^^^g» decidere. Ica Pomppniiir^ 

rodieere&audire, Terencius Heauc. J?^^^ camen uterque , quia dcinde 
ftd mali : quicquid enim aSerc e ve- ^^<^'< V ?-^ "^ Probus , eddom licentid. 

lerihuseam m rem , probac dmre pro fsp'^f'i**if% cumjtt ft$xfenii ; qnd ps^ 

^ctrt a^ivc dici, aon palCve. JzSf"'* f*fecif « cumRt nrhĕn^is ; «ms 

Senrium lesitimus bi« eft : Pucabam „«?i;£f "?i*1"l"''* » ^J' -• ^!"!i*'5* 

antca Romam ita fimilem eflc urbl- 5^2*"* • ^fJ/J'/^ ^»'"*'*^» ^»aftc dc- 

bus aliis 9 Mt rantcaculi canibus fimi. """»» » ^"Od Grarcd eft y^« , y«. 

la , qui foll magnicudine difierunc : Aaxrof l AmaryllU ab iocililRis , per 

iBqiwerrabam : nnnc enim probari . qua> in aaris aquaB derirantur , hoc 

2£l^L"i>5!?'.A ff *" ^ *"'"" ^"''" «^ » ^fi^. rufticum ucrum- 
dmare:nam ledcs cADeorum, tam-- «„.•»„«««1^^ , .. 

qaenoftns nrbibusantecellic , qu^m S"*p^5S°"' S?i' ^°^""^ *•'/ nonuni- 

cnpreili vibumis : au* arbores diiaT *»"» ^o™»"! «c Mantuamadumbran , 

nanSl iS« ft, nw fo?4ma5m!ud ne ?"'" «*?'>nr. Pelitianus quidem . 

difcmni. ««««wiuuwnc Rornam dicit arcano nomine Ama- 

atf. /»r#r t/iWM cii»r€/?i. 3 Vibur- f,?"Jr ''ocatam effe ; quo id anftore? 

Bum»irgnhlfpecies,li;m«.Cupref. y^"»» conftec ex Plmio ircanuin 

fus,cVri:arlii,rnoci. *^ ?cF!f.lE'"'"/"P > <»"?d «rulgatc 

--^£ ,... ^,- _ _ ncras eATec , fa»ia quld lUudnominia 

b!J5!^SSw£K.®£?*'*>«t5-^9''*X« ^***"* ^ nemine prodicum eft. Nan- 

Mji , qnod Ylrgilins , qai hic Tity- fultu$, Areeumcampum ,aui feptem 

EiUS^S^Ji^ir?»^"»^''"^^'^^^ ¥>llibus i,?cIudebaT^'n1indXn^ 

£r^2SifSlifnf k?r ^2?'^- ?"5: I^i^"* inhibitabilcm aliqiundo 

«r aoihilUWtar luc nodus.I, Sj AiiAc ait : ^a^ii d«mae ^ttlMm^ fA^il 4€in<ie Vtu>UBA» 4 P. VIII GILM MAKONIS 

Namque ( fatebor enim ) dum me Galatea tfnebat 
' Nec Tpes libertatis erat i nec cura peculi. 

Qiiamvis multa meis exiret vidima reptis « 
jf Pinguis & ingrata? premeretur careus urbi» 

Kon um<]uam gravis xre domum mihi dextra redibat* 

MEL. Mirabar quid m<rfta Deos , Am^arylli > Yocores» 

Cui pendere f]u^.patereris in arborc poma» 

Tityrus hinc aberat , jpfx te Tityre pinus. 
40 Ipn te fontes , ipfa haec arbulla vocabanc. 

TIT, Quid facerera ? neque fervitio me exirc licebat/ 

Nec tim pracfentes alibi cognofcere divos. 

Hic illum vidi juvenem , Meliboee » quotanms 

'htrit cx(7ceatnni : qaod per incilia ut mendam trrer/iAe Rue velmt , ft 
fatftum ciTo furpicarur , atque Inde reponi , Galateam pro AmdiyUtdt^ 
iributum i(.omaEnomen^/€ni((r>//fe/i}: quo fibi eonOec aIleftoria. Pttentur 
ut &Gaiateabnomen,Manrua:r, quod qu'ppe in Romam cadere tfta non 
illic Galats togati ledes haberenc , po^Te : quia neque Meltboeut «Korna* 
trafturque illc Oallia togatit voc2rt' narum rerum tnlciuc « Romae dolo*' 
cur. His omiAlis nugis , ego nullam rem de abiencc Ytreilio feu Tttyro- 
l)!callef;ortama^nofco. I. O^ra Poe* (cire pocuit , ciira doeeatur ab ipl» 
ta bis in hac £cl. Komam dnerre ae Tityro quid Rt Roma : ^thtm ^»am' 
yroprio nomineappellat , quam qnid diatntl^omam^t^C' Neque Virgtiiuf« , 
rireccaurarjCurmoddRoroam «modd poetarum modeilif!iraus , Ira de fe' 
^miryllida appellacec i II. Diftin- fcnticbat jam cum ac icribebac raa^ 
guit pariter Mancuam i Galacea , gniSc^ > ut tantamde re^uriTeRonue 
ciim dicit fe,dum feririret Gilatear, rollicicudinem purarer. Pianus ab(- 
#iuefrudlu caftos ingrata; urbi pre(^ quealIci;or»afenfus eft , Adeaniictt 
tiiTe. Ill.Si Aet allegorla; inextrica- puellis intclligatur. Abjecic Gala* 
btlis eft verfns tlle : Mtrahar qttid team Tityriis , aroac Amaryllida, 
»i<Bfi4 Deos i &c% uc mox conltabic. proficircitur Roroam : Amarylli&lni» 
X V« Monet Scrvtus in vtca Virg. llUd ccrim , qu^ Mancux relinauicur, ab« 
$tvendHmt(fe , in bHcelicis , neqHenHf- Tencts defiderie cabefcir. Meliboetti » 
^uam neqHe nhi^He t ali^Htd pgHrate qui dolorem AroaryIIid:s noverac» 
dicii hec eji > per allegoriam» non icem caulam doloris ; nunc de« 

33, Net cnra pecHit*J Pro pecHlii, nium k Tityro profeftionis caufam 
TecHliHm aurem. I. Juxta Pompo- intelligic , ctdcmgue abicHtiam ex« 
Tiium , patrimonlum univer(im Sgni- probrat qua(i levicer amant( : unde 
ficat , iptCH G^epecore ; iinde & pecH^ purgat fe Tityrus : QMfd/4cer*» ,in» 
nia di6t\ : five qudd omnia veterum qnic , quid alind remedii malis meia 
trana olim in pecoribus con(ifterenc » ciTe poterat , qu^mRomara profieifci? 
uc habenc Varro & Plucarchus : five &c. 

tfuod prima pecunia faAa (ic «k inci* 40. ^Arbn^a, ] Non arbufcnla; Tunt 
m pecnllm coriis , uc yolunc Ca^ 8e truticeta , ut quidam pucant. Nam 
liod.&Suidas: fivequoda;sanciqutf-> convaUes e^ arboreta magna erant ^ 
iimum , ciim (ignati coepic , ovis auc inquir GelLus I.17. e. z.exUi.Claudii 
¥oviscapite (ignatum fic , uc referc anrulibus; additqus, arboreta igno^ 
PliniuS' II. PecHttHm propric eft pri- biUtu ^etbHm eji , arhnAa celtbratiu»% 
vaca pecunia , quam fervus domini Iginir loca func arboribus condta 
jpermiiTu , feparatim a domini racio* frii^iferis , vel non fcudlifcris ; uc 
nibut comparabac , auc ad rsdimen- fc{ce quidem ValU & Ramus colli* 
dam libcrcacem , auc alios in Qfus, gunc cx audboribtis rei ruClicsr. Ncc 
Atque co quoquc niodo h!c fiimi obc(iquodIef»atur£cK4*?* Honom^ 
«oce(l , ubi Ticyrus rcrvt perronam nesarbHJla inyant hHmileJ^He myrica^ 
mduit* Si canimut f^Li/as , c^c. ScniUs enim 

^6, GtM^U are. ] Pecunia anae pr!- eft , non onyntbHS place-t myrica , ac nt 
mum apud Romanos erc rudi , nec* ipfa quidem arbores : fed fyi'^a altio^ 
dumSgnato, conditic* tes •^i^c» 

17. Mirabar, ^nid , ^c. ] Hic ver« 42./«fve»ein*] 0^avianum , annot 
^as iia crucia^ alicggiiaB paitoooi » nacua tti&c circiccr ai. DtatatttĔM UUCOLICAICL. r. f 

%is renos cui nodra dlcs alcaria fumant. 
4f Hic mihi rcCpoaCam primus dcdit ilJe pctenti: 

Pardte » ut amc , hovcs , pocri : fubmittite taurosi. 

JiEL, Portunate fencx , crgo tna rura mancbant : 

£t tibi magna facis : quamvis lapis omnia nudut > 

Iimofoque palus oSducac pafcua junco : 
f» Nou infueca grarcs tcntabunt pabula fcetas • 

Kec mala vicini pecoris contagia Isdeae. 

f ortunate fencx , hic intcr flumina nota * 

£t fonces facros , frigus captabis opacura. 

Hiuc tibi , quae fempcr vicino ab limite fepes 

mmSttnnmt , inquic Senrius , »e tjttis putanc EcT. 9. 7* ^ ttillt Iap'<fof& id 

MK puenun ^ppellaret , ne maiejtgs fluviuin urque Mincium vicinafqRe 

mprrii mtjtuer^ur, pahidcs pcrrinebac : id<6qiie nee 

44* 3i$ lencs.^ Sin^ulas duodecim paTcuis opportunns. Ego iis non a& 

■SDi »enfiuni Calendas auc Idus in- reacior : cum quo4 ejus aicri deicri- 

Ulli^ e cum Servio , qnibus force Ta- ptio qux fic £cL 9» non ftcrilicacem , 

crificia fiebant : ad cenciliandos qut- led ubercaccm pocius notec ^ tun» 

dem OAaviano Deot/non verd cura quod bic frequcns de Tit\r( gregi- 

io ipfiiis 06taviani honorem , uc di- biis , parcuis & umbraculis mentio 

timus a J verf. 6, ' fiac. iKicur dc catterit Mantuanoruo» 

45* Primm, } Pr«venie beneficio agrislocumexplico.Tibifcilicecagri 

freces meas. tui colendi & excrcendi pcrmirten- 

46. PM«r«. } Pneri appellacto cres cur: quamvis reliqua omns regio> 

babec fti;n Acaciones , cx Patilo i» tamculcaprius ,nuDc belli calami- 

•i>erb*figuif. Unam qni fcrvi pueri cate horreicar. 

Acnntur , alceram qu2 pucr puellie 50. Grayts tentahmt pMhtila fata4, } 

epponirur , cerriam qul pKcrilis n?cas Poetas & ^rdi^ejconiuni^ie , uc (igniA- ■ 

dcmonft ratur. Addi poceft & quarta , cet t>r*gnante< : qM\zf«tĕs (inc addico- 

•we td blan(fiiias pertinec : quan- deiisetiam dicipo^rec, qu2Jamfoe- 

do parMnus auc dominus fubdicos , cum five parcum ediderunt. £c yer» 

edam ztace grandiarcs , popularicer fwta aIiquando c(V grarida , plena» 

hxw^h compellac. Oyarcahsc, & JE.r\. 1. 55. Loca fcetafttrentibm ^m- 

prima convemunt Ticyro , qui fer- Jirit, Mn»z.ti2,¥(etaarmii ytmchmsL 

vam fbfingir, &/mrjrapreiIacur. cqui Trojani. Aliquando eft , /«im 

4^. Submittite tauros,'^ Secuti Tu- enixa : /Bn. 8.530. FatamMa-vorti$ 

■ius incerpretacionem Servii , utpoce in antro procubuife Upam , gtmtnct 

fimplic7orcra & coiivenienciorcra lo- huic ubera circum ludere pendentes 

co : fenfus enira eric : Pafcite er ara- pueres. 

te , qul duplicl curi res fcrd oninis Non infueta , <^c. 1 Ojji non 

ruftica concinetur. Alio tamen de- coKerisuccarren, cxulaoirein novaf 

daci potcft. I. Cum Nanalo ',fuperin' & infuetas rcf!'ones cumgrcgibus. 

iinite ad propag^ationem : aIiquando s i- Nee mala , t^c. ] Q.uia ex difH« 

enim in compohcis /m& nfurpatur pro culrace paAionis , famcs oricur in 

f»per nt /f.n, 12. 287. corpera faltu grcgem, exfamemorbus,quifempce 

[iihiiciumt iueiiucsMoccRjiiperjiciunt, in greee c*inagiofu$ cli, 

Il.Cum Cerdano , profertet^ produ- ^r.Tlmr.wanota, 3 Mincium , Men» 

uteinpafcua : eft enimapud Lucrec. ;t;o, de quo Ecl. 7. i;.0c Padum, /• 

1. 1. Latifie9S nequeatfeetM fubmittere Po^^t quoGeoTg. i. 482. 

teilu» , id cft , proftrre, III. Cum Hri- 5^. Hinc tihi , e^c. 3 SenfMS hu jua 

thrso , fuppUtegregem , & fubfticiiite loci latis intricatiis , his notis cxpla« 

n->vos cauros , in locum eorum qui nabitur. I.Sepes quxdam VirgiliuBt 

b Tli cempore perlerunc : eft enim in incer c}urque vicinum acri limes ac 

J ftin. •-Ait. K 1. de rerum d>vif. Si cerminusfuir. II. Sepesillalalicibus 

frtgit ufumfruStHm ^uit habeat , in conAabac. III. Dele^antur florefa- 

/oc»if» demettuerum capitmm ex feetu licum apicub , & levt fufurro fopo« 

[ruduarim fukJltteredehet. rem conciliant. IV. Apes HybUse 

48.Qm«ni>w^^m. 3 YotaUHI^eri- figuracz dicuntur pro apibus o^tu. 

f oe nmnes defcr!bi his verbii virgi. mis : Hyhta enim oppidumeii ^ci* 

fiaaiftcriliitfcnagrij ouij tttianui l#, & mens o^ido vkin\a\ \qk% 4 ?. V1RGTLTIMAK0NX$ 

ff Hyblxis apibus Aorem clepafta raliai, 

S«pe Ievi fomnum fuaHcbic inirc fufurro. 

Hinc alta1fub rupc canet froBdator ad aurat. 

Nec tamen interea raucx > tua eura , palumbcs 

Nec gemcr6 aSria ceAabit turtur ab ulmo. 
ib TJT. Ante lcvcs crgo pafccntur in «tlictc cervl » 

Et freta dcftitucnt nudo» in litorc pifccs , 

Antc , pcrerratis amborum iinibus exul 

Aul Ararira Parthni bibet , aut Germanu Tigrim ; 

Ogam noftro illius labatur peaarc valtus. 
if MEL, At nos hinc alii fitientcs ibynus Afroc« 

nelle commendatirSma. V. Pamilia- inox erumpensaufbior , per AffVriAfli 

yit efl Grarcis hxc loquendi forma , ac Meropouroiam in Enphratem 2ii« 

/Umn depaHM , ur ^n. i. 59}. 0* bi*- iluic , quocum in Perficnin finiim de« 

mter»fifHe Df fimilu^f^c. id tO ^/f- fcrcur. j4mb§rum. ] Inuille Pompo* 

tumdum jlortm , fecundnm o$ f^ humt' nius cxpltcac de Ambis Arabte PO- 

w/. VI. SaliStidicitur, pro Saliceti, Putis , qm nihll htc ad rem. Meuut 

Smliutum locus eft falicibus coniicus » Ramus de utroque fluvio : (ed opcimc 

nc4r6M^(«marboribns. Serviusde utriniueponilis» Parthia 

sS.P4/Nm6o.TColumbsriylvcftres, &Germanis. Porro «ilidam fugillanc 

pigetnsramieri, Dicicur cciam paium* Yirgilium , quod videacur Tisrim in 

bus & palumba. Pirchia . Ararim in Germania perpt- 

61. PrttM. ] Vrttum , fynecdochc rim collocare. £xcufanc erroreoi 

fro mari i frttum enim proprii eft alisj^ui ex decoro inPciciae padoralis. 

anicuAum mare inccr duas rcrras : uc Alii melius animadverrunc , hoc efle 

frttum Sicutum , Gaditauum , f^c. k Yirgilio familiare , non ex infcich» 

ftrvende diAum , 4uod in co mare fed pociut ad maicrrcm diKniracem p 

compreSum eftccvcfcac , ac vclati rcgionum limices , (ynancum Sne vc« 

cbuliiac. ricacisdifpcndio fieri potcft« exten- 

6t, . <nte pt^erratit , ^c. ] Parthi derc « qued faepius deinde ^iilebimot» 

«uriundi e Scythis , eam A<izrcgio- Georf!.x. 490(lt Georg.4. 187* At« 

nem occupavcre , qu« ab occafu, quivcrumcftAranmac Ticrim,&ea 

Mcdia; iilprcntrione)mariCafpio$ in Gcrmania quidem auc Paniiia 

•boricnce > BaAriana& Ariana ; k prcMiric did^a ; (cd iklccm in fubdi* 

raeridie , Carmania; defcriis cermina- tis Germanoium 8c Parcbornm imp«- 

batur. MOx in imperium prope iro- rio regionibus tunc futflrc. San^ Par- 

Renfum cvas£re fub Arftcidis regi* tbos Ibngo fpacio Ttgrim ciTc praeter- 

bus, rcgna duodeviginci compIcxi, grcAbs » paccc cx cladc Craa : qai 

juxra Solioum c. 5P. Romanum ju- pauld ancd cxfus fuerac ab iifdcm» 

Rum nunquam omninofabiĕre , fii- ad Carrhas Meropotamta; urbem^ 

licris formidolofi rraKipuc , qaas non procul ab Euphracc. Germanr 

intcr fugiendum in infequentes rc- autem « ucconftar cx Cariarc 1. i.de 

cerquebanc , miri artc vcrfis eauis bcIIoOal. ad CXX. mitlia, confe* 

tcinftauratapugna. G«rm«is. ] Rhe- dcranc in Scquants « quesAraritiii- 

Bo ab occidencc , Oceano 8c mari ce^ttoic; aclicic indepuKiabcodcni 

Balchico , k fcpccncrione ;, YiAuIa , /^iAkntuhraRhcnum , id tamen de 

aboricntc; Danubio,imetidieolim Ari0viftodumcaxaTcjufqDccxercitu« 

circumlcripci : nuBc ccrmioisab o- non ctiam '^e pacacis k inermibus 

ricnte paulo angaftioribus ucunrur : £iBiiltii intcll»gi potcft. 
k mendie vero lacioribus , ncmpc ¥5.J4fMffreio/f/V«i^]Africamnndi 

Alpibus ab Iralia divifi. ^rarit, ] non ^HiraiL pars , jUiieus difta quia zonae 

Germania; , f^d Galliae tluvius , Ut torndie maKna cx parrc fub)efta % 

Saont , orirur ex Yo^elb montc , maribusundequaqucalluftur cribus» 

'^iH^Cs&placididSmeAnens^adLtt- Medtcerraneo ad fertcntriencm , 

gdunum Rhodano rapidiftimo amni Occano ad occidcntem &. meridicm > 

eommixcus , cum co in marc Mcdlcer- £ry chrxo ad oricnrcaM^ lane cri an- 

reneumAuic: undcCIaudlanucie»- gttians in^ula , ni^JMpi continend 

ti« Arar^ K}ttdaHufqut ctltr, Tifiris%\ Afix^|MWtngercc ai^Koc lcucarum 

Nm cft in Parchia proprie dida : fcd Ifthmiil^iRtcr Erythraenm 6e Mc^ 

enut cx Armenis moncibus , a(i- diccrraneuBiBargiiucijcAuii^Jni 

#iu(0ii?i«fji8Cipififerrasacji(tur, dciiM^c* 1 U C O l I C A E C L. r. 
t Scythiam < 2c rapidam Crctx veniemus Oaretl § 
penicus coto divifos orbe Bricaanos. 
unquam patrios longo poft cempore fines* 
peris lc tugiiri cengeAum cerpite culmen » 
: aliguoc , mea regna > videns mirab«r ajri(Us ? 
ius hcc tam culta novalia miles habebit i 
>arus has Tegeces > £n quo dircordia cives 
iax]C mireros : en queis conrevimos agros*' >rbMii».] Scytharum nomlne 
ionalii orones Afiae populos 
oniplexi runc ,qut vagi , Cine 
y ce£fcis & lcgibns , opes in 
habcbanromnes , axores& 
planftris corio ceAis ^inc 
rnmferebant , Martem Tub 
jnacisadorabant , ex Hcrod. 
irtari regionem illam nunc 
: 9 quar monte Imae , qut 
rs eft , fere dividiKur duas 
y quarum q\ix ad occidea- 
Scychia five Tariaria cice- 
ntra Imauro ; quz ad oricn- 
Ui alcertor8cextraIniaum 

t/eniemuĕ Oĕixem,] Exrac tto- 
!S DominisDon in Creta , Ted 
otamia , de quo fermonem 
onscndic Serviut , eumque 
7rePd vocari aic , qu6d cre- 
i tcrram albam cur^u lccum 
nde fit curbulenius. O^od 
nm rano placear. Voiui}e 
»m ret a ruiiTe in Crera, 
t in Geographis veteribui 
>n h-beac'uc, ranenconii- 
o,quod ApoUoniis A<gon. 
I. Creram vocat tellHrem 

cnmHerodorus 1. 4. Oajci , 
reta olira reg-ae , meminic , 
m cributum nomen ab Oaxe 

Apollin-s Alio refcrt ex 
Serv;us.Qu!dni Huviuse)nr- 

nrbe nonttnis fui(rc ibidcm 
luodmalim vel unoauAere 
iffirmate , qcim ad vanum 
aftoralis cftugium cum aliis 

• 

•xn/of 0xhe Btitanmps. ] Bri- 
lim Alb ion , inruiaEuropae 
lOcearK» , Galliz ob(erva , 
fk in partes , Angliam & 

Di^ijeto^be, iqmA orbeni 
ocabant cerram contincn* 
r O. eano aUuitur } unde » 
i^ives » inAilae Oceani extra 
;untur eife , non item infu- 
errantj^m^ris , uc Sicilia 9 
ftc. ^*** 
HnqMMm ] Scrvtus o«pi|cat , 

, aliemandone» Prutenus , 

mu Noa toxa ^hBmcti fuDC enim ifta omnta duyrantis rail» 
cum 8c inccrrogantis , V/rgiliana ait* 
tem vox , etiam optantis p qui ige* 
<ftus per nec^ationem apcius «xpri* 
mctur , nunquamne , ut manife(mm 
eft ex Ech 8. 7*. En erit »nqnam iU§ 
dies , mihi cum lictat , c^c. 

6P. Tugm%,1 Pro tinpirii , ut fupri 
petnli pro ^ecnUi > eftquc omne ardi'* 
ficium ruAicae ref cuftodiend:e coa« 
yeoiens » i tcgendo diAum. Ceffite,1 
Cefpes hcrba eft cum propcia terra 
cxciA , d»gafon* Cnlmw»} TcAuai 
quia apnd antt^uos cedta Aebanc d 
culmis , feu paleis , inquit Scrvius. 

70. PonaltaMt^meartgnay cjrc.J 
Locus dilKctlts. I. Artjta hic c«m« 
muniter pro meJsUms » 8e meiTcs pr« 
annis capiuntur , ouo cxcmplo dixie 
ClaHdian. 4. CoH aotieru tdecimas 
emenfu» ari/tas. Non placet German» 
& Ccrdano , d enim , inquiunt , 1/1« 
Hnauam 8c UngoPoJi temporeimiomed^ 
poH atiqnot arijtas (ivc annos , quod 
brevt cempus nocac » nira fua revi* 
furus cft i II. Itaque iidemiili <>(>/}, 
non prspoiitionem , fed advcrbiuni 
cATc tolunt } 8c interprccancnrd«iMde« 
koc fenfu, nunqtumnc,nclongoqui« 
dcm pdft ceroporc , dabitur hoc ^ uc 
videam mea regna » pauculas^dt*»^^* 
ariUas ; id eft , ex Aorenti mcAe , qua* 
liscrac cum ibi regnarem , paucuhs 
jam ac fteriles ariftas fuperftires? 
Sed hoc ntcorcum vidccur, III, Coiw 
jicercm ego cum Gbrmano , pofi ari^» 
fias » eidem forma diftum ctt^c , aui 
Ecl. 7. to. poji careHa latebas y.det» 
riere tes bleds i derriere les rofeaux ^ ic 
cfle dcicriptioncm agelli Mcliboer^ 
cujus regnum confticcric in paucuUs 
aliquoc jugcribus, adiacencibus pau* 
pcri carulac $ chjus quidem teaum 
tc^ humilc forec , uc vix cmincrcc 
grandioribus ariftis , ade^ue incce 
cas , fi ve poft cas , laccrc dici poiTcc. 

71, Noyalia. ] Dicitm baenoa/alie^ 
8chocno-valei eftquetcrra,vel,jux^ 
^erviu9) , ex qua rylva rccciis eradi- 
cara eft , vel pociits in qua factim jam 
aliauid fuit , 6t quae , priurquate 
alla faTinne renovecur , ccirac ptc 

aaaum Ht rcqui€fcit % idquc £kv« &% t y. ^IRCItri MARONI5 

Infcrc nuac MeHbcee pyros, pene ordine vkcs%' ^ 

tff Ice mca: > felix quondam pecus , itc capcllae. 

Non cgo yos podhac viridi projc^us in aatro • 

Dumora pcndcre procul de rupc videbo. 

Carmina nulla^anam : non > me parcciKC , capclls 

rlorcntcm cyciium & raliccs carpccis amaras. 
Zo TIT, Hic tamcn hac raecum poteris rcquicrccre noftc 

prondc Aipcr viridf. Sunt nobis micia poma > 

Caftanc« -mollcs , Sc prcflfi copia Ja<ais. 

£t jam rumma procul villarum culmina fumant > ^ 

Maiorefquc cadunc altis dc montibus umbrar. 

•Iternis annis. IcaGeorg. i. 71. «/^/* ConAac greges inde imprimit pin- 

ttmiiidtm tonfas ceS^-are noyales» gueicere 8e angeri lac. In inrula 

74. lnfere nnnc. \ Apoftrophe iro- Cychno , qu¥c' Cycladum una eft , 

ntca Mcliboei ad feipfuni,qua indi- P"nioinvcntu$menloratur ,cxeaqu« , 

gnatur fe fruftra laborem colendis nomcn accepiHc. J 

Bortis & vtcibus impcndiirc , cum in %%'Caftanea moUes, ] Servio , «t«- \ 

barbarorum commoda cc(rura; funr. ^»»'^ 5 trytbr^OjH^i/^ jr«e»rM,mali 

liimc. ] particula ironii* & in^eaa- utri^ue , qu6 cnim maturiores &. re- 

rioni apta- Juvcn. Sat. ii. 57. X nunc , centiores , cd duriores. Igitur moUi* . , 

^ yentii i/itam committe ^(^d lnft- tiem , vel ad co^ionero refer , qui 

.«re eft rurculutn , vel diverfi , vel edulcshunt , ycladcorttcem, cafta- 

ejufdcm gencris , fylveftri arbon im- ncarurn emm aliud genus eft deniio- 

inlcterc , ut fruftiis mitiores*ferac , rc>.aliud molliorecortrce. exNican- 

tnter, Vidc Gcorg. 2. 7j. dn interpr. K.aroiv60f re /Jr Xo7r</toM 

79. Cytifum> ] Genus fruticis five ro /f /uiaXctxor. Undc & Ecl. sj* 
Jberb» cujtts fpecie« mulciplcjc » & Cajlaned hirfH$a, hic ^odjlantd moU 
aclcnpcie apud diverfus aivcrfiflTroa. Us, 

^^ E C L O C A I I.. 

•**.--' A L E X I S. AKG^^MEHTnJM. Mabst Yirgiliut puerum: hn»v^iex$dis, fe Corydouis nomtne dif^ 
-- (imulAt^&I.Duririe7niffifxprobrat. 11. ^a&at apud eum fHAt 
0pes, mu/icaperitiami elefdntiamfer»fa, III. Invitat eumin /}/vas , 
€0mmendArione vita agre/tis. IV. Promirtit munufcula. ^AgnopLit infd^ 
ft/Amfuam , & ad curam rei fa9»iiliaris redit. Puerum'hnnc innuit 
^puleiut iApclogia i. fuiffe Pollionis ; Ma$tialis l. ^6.fui/e Macena- 
tis : nihil prohibet tjuominus itajit, Prohibet vero Handiti^arum ejuf- 
modi levitas , <fucminus eas OSfaviano^ di^as putemt in <juemfane 6ri/is 
dĕminum cadere ifia n§npoJfHat , ddicias^doRiini : immo ne in Corne- 
iium ^uidem Gallum , viruatjfftt Ec(, 10. videbitur , muneribus gra- 
vem. Siuarum opintonum prifndm Serviustfecun4ant Lud. Vives perpe" 
wam tnentur^ De \tempore , qU»}cripta eft , nihil e9njicipoteft, 

Ĕ^ B X X s-] ^b &Af{(if artngi^ opitu- Corydoncro ; reu qiua Yoluptat crtC 
* tithr i fctt quia pucc aiccbai kje H ioUciuni donuEU* fQt\»Olltt BUCOLICA. ECL. Tl. 9 

p Ormoram paftor Coridon ardebat Alexim t 

Delicias Domini .* nec quid Tperaret > habebat. 
Tantum inter denras > umbrora cacumina » fagos 
AAidae veniebat : ibi li«c incondita foIui 
5 Montibns , lc fylvis iludio jadabat inani» ^ 
O crudelis Alexi , nihil mea carmina curas ; 
Nil noAri mircrere : mori me deniqiie cogcs. 
Nunc ctiam pecudes umbras & frigora captant • 
Nunc Yirides etiam occultant fpineta laccrtos • 
10 Theftylis & rapido feflis me^oribus xftu , 
AliU ferpyUumque her&as contundit olentes. 
At mecum raocis > tua dum ve(ligia laAro > 
Sole fub ar<ienti refonant arbuda cicadis. 
Nonne fuit fatius trirtes Amaryllidis irjt ' 
f Atque fuperba pati faftrdra ? nonne MtiiJifcafr> 
Quamvis ille niger , quamvis tu candidas elles; 
OTormofc puer , nimium oe crede colori. 
Alba liguftra cadunt * vaccinia nigra leguniur. 

1. Coridon.^ z «owcT oc «of » J*«Xcr ^ ^4* AmMtyllidis » (^CiMenakAm, J 
imdM . oloiiMU, btfagis Eci: 1. 1. £*"?"??! ^";^*7//irf« Ecl., ,. ,1. 

xjsxAbH\ vocavit imcnditas : quia S";t^"ii*^?H\?"^i"' J 
Kt^mlLm^^^M< mt^t^ rnm. tinJ^cndis vcftibus: iia tit quamvi$ 

nanturnmbra: m^irores xftu defef. .^»f * iS^Tl^l Ma^i «1?,*^^.' 
a1Snru^t"Ju^;S^^n?c'ulf«ra?d^^ fefc?;nf;^^^^^^^^ ""' 

Z 2Sre<? «i^rJ^SrlHa. aiiiba; «'Kras , fivc acinos cfle ligiiftri7quafi[ 

^ln^^r^J^rlrh^t ' ^ *"«»"•-» > ^»* fcriptorio ^atraicnti». 

•idigac Arepitanc arborcs. _ inn r.ianr. a li: mora ^«r.Ai* «»^ a 
Unileinruin derirat Scrrias k La- \^^uuil^nlJ^^ ■'^'J'J' 

oa voce s»yj-. quia herbas ad cibura ^!(/jJ ^^rJri^\^!!i\lTi il^itl ' 

«fl;»raMM/r«A9U«:» n<w>ni;« Mifi<iok«r Mcuus igitur cumTumcbo & Salma-' 

csominmteltacets pocnlis tundebat, i;-^j;-.-mii« K«ar.n»i,..». -«r- . •..« ^w. 
_ ad boaos ou^m ad malos odorcs ^ '«' '«>' ^*»' *' *"•' ^ «Ve^3rra » «- 

stlnen$.AdbonMquidem, quilt> ««»60». Axldc qttod& vaccinlum tin* 

tSerpylll , ad milot , quaUs eft al- ecnd» fcrvorum purpurse urui crar.er 

>mD. iSic apod Horat.. 1. i. Sit. Plin. & hyacinthu» hyrgino coiori, 

17. Paft*lhs R0fiU»s ĕltt^ GorgontHS qui purpurat fpecicsefb , conSeiendo 

rcM»:. msl mtdtmm» Contra tl^s pariWtur , itcm ex Plinio* Sic Sil- 

lUm tnt^nem aUque «imttur. raaf. in Solin. p. ty^.Sr 1175. qui vac. 

t?-C»C4d<f. lC*gallt ,tnfeai ?enut, cinium ad cam hyacinthi Coeam Tt- 

.«^SiHS^^^^^^^wnoruiibPe fcrt ^ qux gUdi^lus dicliS «l^-Lv 10 P. YIRGILTr MARONIS 

Oerpedus tibi Cam > nec qul fim q\ixrh > Aicxi : 

20 QsA^^ divf s pecoris » nirci quam iadis abundaas. 
Millc mca: Siculiserant' ia mantibus agnx : 
Lic milii non z(late i novum non frigore dctic. 
Canto quz rolitus > (i qitando armcnta vocabat • 
Amphioa Dirc^cus in A^aeo Aracyntiio. 

*y Ncc fuOT adco informis : nupcrme in Iltore vidi» 
Ciira placidum vcntis ftaret mare : non cgo Daphnin» 
jHdicc te mctuam , fi num quam fallat iraago. 
O tantum libcat mccum tibi fordida rura 
Atque humiles habitare caTas , & figcre cervos. 

30 H(zdoraiinque gregera viri dl compellere hibifco ! Iiomtnls, ad «ttn rpectc« <|iiam voca* ackilti matrem ulti Tunt fuam« eccTst 

nui 'uaciet. Vide Ecl. 2. 6zi Dirce , quam Bacchus in fonteiB hu- 

K»jfr«.] Non proprte ni^ra ; fed ius nonrinis rautavii, non procul- 

ferrttgiaea Ainr : unde Geon;. 4. i8j. Tbebts. Amphion cicharae fono, quam 

Jperritgtneos hyacinthos, Ferru?ineMS k Mercurio dono acceperac , Theba- 

autemcolor eft ,iion rubtginoli qui- rum muros extruxir. Dircam , vel l 

dem ferrt^ u' <)uid«m voIunt; Ted po- Dirce occtla, vel i fonte ipfo Theba* 

Yiri ac le^ieari ferri , poftquam cande- no didus. 

fiiftum reft"i<'r > Gallice dicimus&m %A> ^H^to ,Xrac^tho, 1 Mons A- 

ntjiinrt, Is au*em color non adniodum racynthus Vibio quidem in Attica eft 

^!violaceo diverfu9 eft ; videturquc h oua: kwli yocata eft , unde 8c mons 

rubro, ni^ro, ac coeruleo tempcra- llie dSlat/n : Scd VibIo pUrt^ue om- 

tus: undc protribushis coloribus ne* rcpuenant, & Aracynihum ii» 

]»a(fim ururpatur : pro rubro qttidem Bocotta communi ferme fuffra|io col- 

^n. II. 772« rerntgint clarus f^olhro\ locanc , prope Thcbas , tn mare pro- 

prenigro JEn. 5. :?oj. de Charonce,& minentem; his adbrrendum eft. At 

Jerri^gtnea JulnteStat corpora cymhay undc htc vocatur A8ka»s ?Prohus ab 

pro coBruleo apud PU'k. in rail. 4. ^aaont Thebano deducit , quicirca 

4. 4^,p^lltot»mhaheas rermgintnnn hunc raontero fortc venabatur,cuni 

»a*nts color thalajstcKs eil : id eft roa- i canibus , ob vifam in lavacro Dia- 

wnus & coerulcii^Tah'^ cil hyacinthi nam , laniacus eft. Servtus Aftzum 

& raccinii color. vocatum putat , quafi /»^«rtf/cm : efl? 

jfcena hu;us Ecloj^ forte in St^iiit vi^^..K^'*^^,It^L^LU^U 

conftttuitur ; vel quia pocta imir^tiir X!!?Ji'??- S iij^ ^' P««»'"»^'* 

Stculuw Polyphemum, quiiifdem -'"'? w^^lr» n-fi,«i«. 1 ATm* m 

fcre verbis Galateam apud Theocri. ^ *^* ^*^ ?" %*"*!?• •* ^TI ^^ 

tum allo^uitiir Idyl. 11. vel porius ^^^•* ^o""* nobihs. Nomeni^«?»*« 

^toia Sictlia!fcrriliflimisabuadat pa- ^'«••»"'f» ,, .„.- _ .....^ 

*uUs;ttadeolimRomaniimperiihop- ^o. Comptlltrt hthtlco.^ HtbtUM^ 

»cum vocan eft ,ob vina, frumenta , g^n^* c «senerc malvarum .^iVJvc- 

& pafcua. De Sicilia inPula , luliat ftrium,folio major & caule pilofior,, 

«diacente ,fure >Etieid. 3. 587. iP*??f ^Ati^e. Hanc Scaliger ^n nott» 

21. .Amphion Dircam. T Jo^is fiUtts «.<* ^arr. rcfcrt inrer i>afcua pun an» 

8r Antlopes, qu« Lyci Tbebarum rc- f'* :. ".«<!« §«*«««« »1« *<*.?*"» .Plantam 

Sii uxor fucrar , ab eodemaae repu- »«aictnx causa compelli /oliros : at- 

iata,&a PJrce»cumqua Lycut fe- ^«c iia hthrco » ent ad hthtlcmn j 

eundas nu ptias contrax etac , carcere "[» »' clamorcsio , pro ad 09/i»m.,Sie- 

inclufa I inftante partfis tempore k Pbanus jcrd aic in fcminarno, ita in- 

Tove liberata eft , &in Cytheronem trrdumlitbifrum grandercere, ut eie 

]montemfu<iienf , ibi ^mello» edidit "«rbacea natura vclut in arborcitt 

ln Wvio. Hos invenios pattores eda- traofeat >unde partores conSccre ba- 

caverttnt : & atterum oiiidem rfppcL *"»*^ PpARni : & i»a eompelltrt htbtko , 

raverttnt Zerum, l CHrJr a^^ert^ al- JSe^r^u^^i /^«V;i«^ 

terum Amphi«iem. quo3 W UU pl^^iSi^^h^^Jl^^li^r^^ii 

4Knc0ttsr '9%am cdmu tiTeu Ht ^u pro8Q&iQk B u c a L T C A. E C L. r I. ^ 

m nni in fylvis imicabcre Pana canendo. * 

rimas calamos ccta conjungcrc plurcs 

lit : Pan curat ovcs , ovium<]uc magi^os. * 

: pceaitcat calamo trivii][c2abclhin : 

Mdem at fcirct , qitid non facicbat Amyntasf 

ihi difparibus fcptcm compa6(a cKutis 

! > Damcetas dono mihi quamdcditoIim : 

it moricns : Tc nunc habet ifla fccundiim^ >' 

Damcetasj rnvidit fturtus Amyntas* 

ca dao , nce tuta mihi ^atle rcpcrti 

oli , fparfiis ctiam nunc pcllibus albo t 

icticcant ovis ubcra :quos tibi rervo. 

idcm a mcillos ab«Jucere Thcrtylis orat : 

ict : quoniam fordcnt tibi munera nodra. 

les • 6 formofe pucr. Tibi lilia plenis 
'crunt Nymphac calathis : tibi candida Na'if > 
rc5 vioIas & fumma papavcra carpcns, 

1 Pan rudlcar Sc piftorlti« illa numina r^tus jiista Ptu^Sjn-ai» 

>cut,qacni habiteric pa- non immortaha quidcm> red,ion^if- 

(ktis condac : Mercutium fimi & pcnc tnnumerftbilit xvi poiar 

:um. Sic appcHatus i irSn tantur. Prarcrant autem aauis flu- 

iuxtaHomcrum in hym- v»alibus Kaiades y five Natdes, ^ 

!oram omnium dcIeAavc- recut ^mert i marinis Ktrtidet , Ncrei nda facic, aethcrcm; capri- ""^^*"* • ««> «/*• ^»»»/ K «^pw» dr-^ 

, tcrra roliditatem, pilit ^•r^yw^cum iifdem arboribut oc-^ 

rx arbores, & fcras, &c. *^^^«bajn , hortis Sc lucn ^ap/^ , i 

mpci^Arc dicitur primus cx '»«* M*»' > >/wri»«» ; PJ*"». i-»w«- 

calamis, ccm Syringem wWw a AH/«er^r<<^"»> w*!^* I.»»- 

auamdcperibar,fociararn »i*rfe/ , i a/a^» /f «^iwr. 
iratam v.d,flrct;n arundi. ^^^ ^^^^^.^^ ^ Gr«umeft»t<t*4«^ 

(lulaGrarc^-p^^p^y? ««<*»; Urine C4w^mi» , ^/i»m., ^jualtts , 

ttas."] Ah ou*vri* CuUt*fo, ^iMltllnm , ^»4/(mi>^. CaUthi rorma* 

\rihHs, c^c.Fiftu?a conti- paticntlHlio (imtlit» Lih'am enim ita 

im reptcm calamis» apud acjtribit Plin. I. it. c» y. Effifie c#- 

letiam nqvcm, Idjrl. 8.ur »**«" ,rejupimt per ambitum lambris, ' 
imina rotidem imitaretor. 47. Pallentes -uiolas* ] Plin. I, ar. ^i 

ro ceri intcr (c conjan<5li VioIas ait , alias «(Te purpnreas , aliat 

ione dccrcieebant , ut in Iuceas,alias albas : ad aIbasrevo* 

11 inHabantur, a><iuates cantur pallcnres, quas clcRir Cory-^ 

lualcs in imo , quS exibat dbn , ut amantium tinAas colorc. 

:wtam. jScali^r vttlt hfc Horat. cnim 1. 3. od. la 14. £» tinilup 

im eflre vencnaram cuios 0/10/41 patloramantu»m* 
licnrcsadpublicummor. 47 p^p^i/wir. 1 Papaycr, NarciCi 

MJJ , caulc autcm cavo ad fu» , J» Anethum dela»et , pulcherri- 

Cbantur , de la «.fi«*. Ser. mi pueri fttcrunt, qui iuxta Servium^ 

j? "'•'P®»'"^'» quocum- in Aores fuorum nomtnum cnnvera 

>dia^ftd JneteftcJ3 ^ fttnt: quotdumoflFcrtCorydon, Ale- 

tfi. J Xlonce)p,proAN/uMrM xim qiia(iadreoncc > ne ipfc tale ali- 

U ^opwUris i k J^^u%t p0- ^^^ ^ amorc olim patiacur.Dc Nar' 

r r" ' giffg quidem nota cft fabula. Fnit Ce- 

,u^ T \r ..L .-r..V phifiBoeotiajamnis,&Liriope»Nym« 

r« apparens. & ngniHc:if, tandia vianrum , qttandia i^l wu-. 
00/fam;Jriui fcemaai /P«^u*baunr«J«<;umU\k^H>m* fk ?. VIRGItTI HAROKrS 

NarciAum & Aorem iangic bene dlentis anechi. 
Tum cafia > atqae alti» intexeRS ruavibiis herbis,- 

fo MollialuteolapiagicTaccinia ealtb^. 

Ipfe ego cana legam teneril lanugiiie maU » 

Cadaneal^iie nuces^» mea qaas Amaryllis amabat. 

Addam cerea pruna : &honos eric huic quoqtte pom»; 

£t vos 6 tauriearpam « & te proxima rayrce t 
iS Sio poHra: quoaiara Tuayes mirceiis Oilores« 

RuAisus es Corydon > nec munera curac AIexisi 

Nec fi muneribus certes > concedat lolas. 

£heu ! quid yolui.mireroraihi ? Aoribus Audrunt 

Perdicus > dc liquidis immiH fontibus apros. 
to Quem fugis » ah « demens l habitaiUBt dii quoquc Tylyat t Jihx amorem i];)revMirt, rttanique in ctftaneis\ ob amorem Anaryllidin 

bnte imaginem conrpexiiiec aroore 54. Proxima myrrr. 1 Myrtut pcr* 

Ibi contabuic , & in Aorem cognemi- petu6 virens, Veneri Uicra y vel qiiia. 

BCffieilnutatus.De ^iietjbiautem& propier odorem accommoda cil ad 

Pdpayeris mecamorph^ii nibil apud dehctas,vclqaiamarislicoribBSgaii- 

vcteret legi. de»)UBde & Veous orta.. Pr«4nm« 

45. T»m safia,2 Caiia multtplcii. I. lauro , vffl iitB , vel odore, vel eciaa 

Frutcx ctinnamomo aiiiais, odoraco «tenicate,quialaurcaecoran«Kom2 

cortice , de la canelte, II. Fiftnla cu- uiui tuerunt in triampho : mynea; i» 

fus medolla medicinalis cil, de U 9V4tione,quae mioor Nriumpbus crat, 

C4^e. III. Herba coronaria , qu3m «n equo , non in curru* 

cciamCneorum ex Hyitino Phnius 5^«i<«*>}>cw^cjw]Tria ameriiimpe» 

vocat I. ai.c. 9» Cneorum auccm al- dimenca , Corydon ignobilis 8c nifti- 

bum , La-vendulam ^nigrum' , I^Jma^ cus, Alcxis munerum negligcDS , ri- 

rinHm ^fCt piicat Dalccampius^De valis lolas muneribus porentior. 

Iiac tertia rpccte roliim hic rernJb eft 57* lolas, ] Force ab intericAione 

f ;o. yttuinia caUbd, 1 De Kacciniis quaE modd lattitjaa modd luAuai fi- 

llipriv, 18^. C4/rl^4 iiosiucci iive cro« t^^^* 

cei coloris ,/e/oi*ci' , quaii/o//r^i»f i«ai, 5*. Ebeu 1 qmd yolm , «^c. ] Multi- 

4uiapra:rertimcum tencrior eil,ad plcx esplicatio. I. Lud. Vtvis: Ina- 

wkm iniledttur: nera operam Aimo , fuado cairmina 

^uCanalegam^ C^c. ] Mala intcl- lurdts auiibus: pcrinde ac fi Aorca 

Us t Cydonia five Cotonca , dts coins^ vcntts rapiendot exponercm , aut pa« 

ut excanitic & lanugine coUigitiir : raro aguam ritibus proculcandam. II» 

iteni ex fragmento Pecrqn»t , quod cx Nannii : Res meafs Horentes hoc amo* 

ftoc loce raanif)iile CKprefium ci^. rc cor ruiri. Qpam lententiam h>c du- 

Sordent yeHeribns birfuta Cydonia pl^<^^ proverbto, Vfntorum & p6rco- 

^ eanis^ ^uin^deindceKpreAGs verblBexpomt'S 

Sordent hirfuta munera Cajianea : 9*^' tedementta^cmpit \ femifu$atatibii 

H^ nuces Amarylii tuas ^nec urea ejr^' III* Abiamt : Ogicoam vox exci- 

pruna , ' dit mthi • cnm lolam nomi navi , 8c 

; J^JiicusbscCirydenmunerarmapsa munerum fcci mentionem? Alexit' 

pute^ enim , ii me audierft, Inlam dirioi cn» 

93* CaftaHeaft{ue nuees»'] Nux, genus lane roibi przponct. Perinde igitnr 

eft fcnduum omnium <iui duriore ce- fieci , ac djtoribHs aujirum , e^^r. 

rio muiuti Tunt : fpecies rimt > avei- ^AuJirum. ] Auiler five Nocu*, ven- 

l«nar,amygdalx, jttgland^s,caila- tns a meridic tians magnos homores 

Aear , 8rc. co!ligens,qaibus infert iloribus & va- 

5|* Ceiv4 pTuna* ] Cerea , vel ob lerudini pernicicm. 

Biollltiem , ur Horat. de A. P. 163, 60»Dit quoquefylvas. ] Apollo fct« 

Ceteus in -uitium (Lt&i. Vel ob colo- licet, ciim Admeti gregem pavit, cec^ 

■cmcroceum, ucin Pnapeiis, magif^ lo puirus ob cardem Cyclopiim , qul 

^urd luteum no^ud prumtm, f ulmiiu Jovi £ibricavcruQt , ad oeci- 

M^sertt^huiepomo.} Commeo- dendiUB 4*Jiaetboota iUium Apolli-' 

*fiw»e stttBtam AiMidti ; Asui 9m 

WKUiiiHfq)i»' BUCOLICA. ECUII. $r 

w»ditmCqnc Paris : Pallas qiia« condidic arces • 

Ip/j colat : aobis placeant anteomiiia Cylvx, 

Torva leacna lupum Te^uitur , Jupas ipre capellain : 

Fioremem cytirumrequicurlarcivacapella : 
(f Te Corydoa , 6 Alexl : trahit Tua quemque Yoluput* 

Arpice t aratra jujso referunt Airpenra juvenci > 

£t Tol crercentes decedens daplicat umbras : 

Me camen urit amor » quis eaim modus adfit anori ? 

Ah t Corydon • Corydon > qux te dementia cepic ! 
1* Semipucau tibi frondosa vitis in ulmo eft t 

Quin tu aliqaid Taltem pocius > quorum indigec uiis # 

Yiminibus »oIliqae paras detexere junco i* 

Invcnir3 alium * fi ce hic faiUdic t Alexim* 

JFT, DartUni»fjii0 Paris, ] Prtatni & anininni Corydoa , 8c tx occaAi roKr» 

IcculHe filtus : i pacre esponcus in & ceA^cione opcrum rudicorum « 

lylvis , quia cum Hecuba ncera ar- «ii^norcic jadluraia temporiii tfc infk- 

tecem Mirere Te romntairet,cenje- Riam amoris Tui : Moxinudquafi ex* 

dores reiponderanr, fafantem, quem probrando d bi ob jicit, Air tamen Hri€ 

m uccro gedabac ,^ Trojanl excidii amor: qmt t^immcdtn^o-C' Tum ne« 

cauiai» fucurum. Icaque cducatus in- RliRentiam /ibi Tuam ponic ob oculoc 

ccr ittllores ^ in aeonali certamine , /emipHtata tibi , cS^c. Denique ad 

SuodadTrojamceIebnibantur,cum faniora coniiUa prae dcrperaciene 

[eAorem vicifroc ,&ab eodemiraco roencem rcvocaCt Cj^in t» ali^uid » 

Stipccdrcc occidendus, proejurdem <^c« 

itre agnicus eihCTCrra piffim in 7i* Qit»nm indiget ujus, ] Qyc ck>> 

i£n. Dardant»s,\'\A eft Troianus,i Aulat uius^ & coaruecud<> qttociaia-' 

Dardano Eiedirnejoyir^uc fiiio , uno na rirx rudicae : ut ninc naiDe, cracci » 

iTroiz condicoribus. calathi. 

61, Pallas , aitas^ e^-c.] PalUs, na- 7*. Detexer«* ] Non minuendi , fe4 

U i ccrebro Tovis , armaca & hartam aucendi verbum: eftquc perfeSte te.re- 

Wi&Bsrunde nomen habuic k x-«^x« re,Sic Plaucus tii Pieiid. i. 4« 7. Nr- 

Mati$, Artium Dea , prima aediRcio- ,9*/ t*^rdiripnmum unde ccctptat ha» 

ruS invcncrfx: & apu\i Achrnienfcs ?!;» 2!?^^"'*'**''''^ '''""• ^*^** 

nrbit partc poiita crac. De Onyi. «'f«<'«« y«xar«ur «r»-« >£. KaXA(«r 
Ec I: 1. 7 9. at^Aar.pii/rn»*»* Gaiat€amforte^pHkf 

64, AJfpi(*y itratrs , c^.] Collisit chriorem aliam. Idyl. ii. 7^ . 

E C L O G A I I !• 

P A L i£ M O N. ^RGVMBNTVM. 

£S T dmtt(f*d eontentiĕ inter Menalcam & Dammtam pa^oret * ACpr*^ 
mo continet jur£ia , deinde^ mujtcum certamen , deni^ue judicium 
fdlamoni4 de Htroqua : unde d judtce Palamone nomen habet. 'Vtvet al- 
ligoricam hanc Eclogdmputat ; & V4T£ilium , fbperfona Damata:^ 
fmam ex ejtu obtreStdtorihus ali^uem »jubperfona Menalca n^norit^ 

jlmeĕbaumvero carmen t altemHm ,/i/ereciprccum «/^ * «/^'jS^/or: 
hujm lex eft:ut»quipofterior dicit» autmajlora dicat^^uam ^mprior; dvt 
imeparid :fen/H , vt{€ftlm « Vf / diiv8rj9 : 4(hfni vi^m MiS^wt , fi\ P. y I R G 1 L T I M A R N t S 

TempM editA hnJM Ec/g^s trui f$tefi ex hk ejufdem verjibus, Pblllo 
am.it noiiram , qaamvis ht ruftjca > muram : Pierides^vitulam leAori 
palcitc veftro. Pollio & ipCe factt nova carmina t pa/cite taurum> &c. 
Hac enim tauri & vituU mentio facit » ut crcdam , /criptum hec epu* 
fui£e tum , cum ui/iniita PtUio mi^us a M, ^Antonio ad expeditionem 
Dalmaticam Mlversus Parthiitos t inde reverjus ejfet vilkor , tr jam^ 
triurnpbi apparatus fi^rent, Hujm ^utempempa pars erat nprr ultima , 
ideduff-io taurorum , aliarumque vi^imarHm ipendentihus vittu t deau- 
ratiffue cornibus : ^i^a JroviCafitolino malfandaa triumjihante oj^ere' 
hantur, Prafcribit t£itur poeta bucolicus , ut taurus & vitula adjAcri^ 
ficia PoUionU 'trium^haiia ft£inentur : idque pr*fcribit Mu(is ipps ,• 
^uia PoUio nonfoliim beUo ijed literis ettam' iy poefi claru* fuit* Bcl. 4. 
m argum. P«/tro cum triumphud iUe notetur in Fafiis ^ ad%. Kal, Nov, 
t^. 'y. C. 71S . fcjripta fuit hae Ecloga circa medium OSobrem.iUiut anni; 
^ui fuit Yirgiiii 31. dejinens , aut lx. incipiens. Hac quan^uam levk 
conjeS^ura , non inutiiu tameu ejuibufdam vtdebituT, 

PalaemonJA verbo xt0^iui luSari: pro quo patts dicunt ^tiKMfufiiu 

MlNALCASt DAMOETASt PAX/EMOK. 

JiE, T\ Tcmihi Damoetaj cujum pccus ? an Meliboei i 

D ^. Non t vcrum i£gonis: nuper mihi cradidic SSOtU 
ME. Infelix drcmper ovcs pecus ! ipie Nearram 
Dum fovct » ac » ne ne libi pn-ererac illa , verecur s 
5 Hic alicnus ovcs cuftos bis mulgec in hora : 
{ c Tuceus pecori t & lac Aibducicur agnis. 

X>«^. Parcius ifta viris camen objicienda mcmcnto* 
>lovimus & qui ce , cranrverra cuentibus hircis 
£c quo , Ted faciles Nlmpbae riferc t facello. 

Jdenakas. ] k fAm rohur, irel ^i',» ^, Btfucciks Hcori , <&' lac. 1 Um 

iiito,manfOy& aAxn austiUum. Da- lac, «|iii niacribusqHidciiinacivuscft 

wimias Ecl a 37 fuccn$ , faetibus autcm,fivc agnii, 

1. Cu)umficis-\ Antiduumnomen. alimcntura. Notetur h!cdefcAus ^- 

«i»^<,ci»;4,ei*/»#ii..Tercnr. CnEun. z. naJoeptt». 

3. ip. Vwgo cuja ryi^plauc. in Curcul. 7. paYciusiJla a/mJ.e^^cJScito mo* 

n. 1. 1 4> Cujam yoeem)a»dio r idem in «{eracius & cautius ea c(Ic cxprobran- 

JRud. ?. 4* 39» ^rgeHtimi Pro tjttjie «{a viris, & pudicis, iis pr2fcrtim, qut 

mmbabus , cujaerant deminodtdt. ^ cc mollem & corup: um fciunc.Serviu4 

i,*/€^r».J PaAor rivalis Menalcx in non inruire cxplicac , & incerpttngit 

aroore Neacrar, & he^s. Damaetx. ^WteriPartim^i^a^^iristamenobiim 

»>*i«'» •b^i'!^ j?ty« capra, Uedra J a ,dtnda memtnto. Novimus , c^e. hoc 

Miuea r»men, abdomen. Melibaus. eft :parcc quicquanii mihi exprobra* 

^ / , . . . re ; fi lamen cxprobre$ , meminetts 

Ecl. 1. Jub inJtium. - eaeCc eiufinodi * quac ^iro objtcipof- 

3. JtrfeUx 6 Jemper oyes fecui,2 Le- (,„« , at novimus cua fcclcra v4ro in- 

Itunc aiigui , oyts. Quod Servius pcf- ^igaj^, 

lime intcrprecatur : O jnrelix pccus » _ ■,••.,« 

femper oyIj , id eft ,feraper imbecillc .«• Tranfyerfa tuenttbus htrat, J Se«- 

futurnm. Ramus rerd fic : O femper vius ktrqH>s legic , hirquos expllcat , 

lnfellx pecus oTium , iu uwisiu ge- anRuIos oculoruai , m quot rctortt 

rtfivo fitfingulati, pro plnraU o»»m». oc uh , IibidiDem notenc Alii fimpli- 

Scd finceriffimi coJices Wenc, o^^es : cius dc htras .incelligunc , libidinofi« 

plano fenrn : O oves , pecus, ftmpcr «? ufque aniroalibus , ut 11$ ctiam 

uifelixl Quare autem infeliffl & pro- dic»ntur invider€, quos Itbtdini in- 

pter i»aftorcm , qui , uc vacet amori- dulgenres V4derint, tranfverfa autem 

W, curaro c}us abiccic ,& propcer cueri myidiae fignumeft. 

riinodem i 4 4U0 «jkluiU^Uttr & cx- 9. Sa^elio. 3 SaccUum s locus facer 

i^Mtur, numiiil3parr««<Uiula?iJcpe,pr«fcr- BirCOLICA. E C t. M T. K 

10 liE. Tkimcredo > cum me arbuttum videre Myconis 

Atque mala Yites incidere falce novcIlas. 

D ^, Aui hic ad veteres fagbs , quum Daphnidis arcum 

Fregifti & calanaos : .quac tii perverfe Menalca * 

£f cuni vidifti pnero donata * dolebas : 
ff Et (i non aliqua nocuiAcs , mortuus c/lcs. 

ME. Quid domini faciant , audent cum talla furcs J 

Nen cgo te vidiDaraenis , peHime , caprum. 

£zcipere iniidiis , raultum lanrante Lycirca * , 

Et ciim clamarcm : Q<io nonc fe proripit ille i 
ib Tityre , cogc pccus ; td poft carcAa latcbas. 

D w^. An mihi cantando viclus non redderet iJle » 

Qacm mcacartnihibusmcruiAct iiilula capruni ? 

Si nefci$ . mcusillc caperfuit : & mihi Damon. 

Ipfe fatebatur , fed rcddere pode negabat. 
i^ liE N. Cantaado tu illum ? aut unquam tibi fiftuh cCrl 

Junda fiut ? non ni in triviis , indo^ * foIebas 

Stridenci miftrura ftipul5 difl)erderc carmcn ? 

i^sAM. Vis ergo intcr nes , quid po/rit uterqu« , vicirtini 

Ejrpcri.iraur ? cgo hanc vitulam ( ne forte recures , 
30 Bis venit ad raul<flram , binos alit ubere firtus ) 
Depono .• m dic mccum quQ pign0re certes,' 

ME N, De grege non auHm qaicquam deponcre tccura» 
£ft milii namquc domi pater , eft injufta noverCa : 

Hmapnd ruft:cos , aBtnim erar.Kym- ftptiforcm^ non negat babcrcighobl* 

^ĕ* j Vel Dryades , vel Napacx. Ne- icm ^«mpliccro , atque imius calami. 

■>cffan. £cl.2. to. ii^^ ttlitis mrms C.cicuca, ^ AipuU , de quo gencr^ 

Dryĕdti , qHdqut dntra NaP^£» •^^'- *• S'^* Ait eniui. Kon $w in triinis^ 

10. 7*1»«» credo , cS^-c ] Ironice lo- O*^» , . ».. 
quiiur , & fceluf alienum qua(i dc fe *<^' Jntntws,'] Biyitm , tmiwn , 

n*rrat,fcdeo vultu&nutu,ut reipPa ^'♦'•«rji/»!»»» ., locus in qttem duae- 

«amceiat ejus audor eflc Intelli^a- tr5s»quatuorvc concurrunt viz. Ru- 

tur. ^rbujiitm. } Non arbufcula eft, ^'Ci per trivia ululare certis diebna 

kJ locus arboribus con(icus , pr^rer- r^lebanc ^Sc f lcbile aliquid cantillare 

|im hoc loco ad fulciendas vices, qua: 1" honorem Diana: , five Prorerpinar, 

Wep srbHjliy^ i Columclla dicuncur. *M^^ *d imitationem Ccreris , eant 

tcl. I. 40,JMycon, Padoris nomen k * Hutonc rapcam rertriviacumcla'- 

mtneiu mugio. Dabhuis ^ \ ioktut ?"•«. vcftigancis. Unde Diana did* 

'*nint Uurea. -Trm*, fiveex illis clamoribus, five, 

^^ •• ^^"u o»tifAvrt mtriyus apud Gnecos pbneretur. 

i8. L7cifea.} Canls exlut)o&rane r^^'^^'^'*-^'"^^ Propric hyencam* 

^ rt-TT «*w" •* ". oic. tcl, 6. 47. Paiiphaen rutrgtnem 

ao. C^rr«*.j Locus ubi mulcae funt vocat , pro muUcrc qua iam viro lic 
arices.C^*jtJpUnia eft exarundinpo conjunAa. 

rTrJ^-'L?f i^^Tn^aTSim "'"• ^* ^9.NeforPerecHres.-\Vt\rcnriXtfi{i: 
S rJnt^hi^iSI^^\ I • "« f<»fte ^«i-'^«5 mecuragratis ccrcarc 

t «li «d rCirem & i,?irS™T™ ' *"^? ^^ ad ccrtartieS moveari$. Vel, i9 P. V I R. GI L r I M A R O N rS 

fiirquedfie numerant ambo pecust alcer & hxdou 
3f Verum id quod multo tute iprc fVtebere majus» 
Inranire libet quoniam tibi * pocula ponam 
fagina* coelatBm divjai opus Alcimcdontis : 
Lenta quibus torno ftcili Aiperaddita viti$ > 
X>iHufos hcdeiS yeftit paliente corymbos. H^nm , muPBral* » vat ruAtcam exci- ntmyptomdPtnai^wataiL^tintdlicuJI» 

piendo laAi conparatnm : MmStra Vid€o,(or«Mm4r4>qu»proprie in ▼€- 

cmm dicttur pro ipra aAione mal- ieribusploflr*exponnntur )«pertfr«r0o 

«ndi* *dfdy fumi promifcue a p^obatiliimis 

34; Bifquediey t^t»2 L Sefvius (ic fcriptoribus proccelateopere: cuiuf- 

•xpltcac , ut alterAd novcrcam refe- modi funt calices , cratercs , (iKna 

ratnr : & fic rccenfiototius prcoris vi- hominu m ac ferar um cxcuntia estan. 

iTeaturuni pacti atcribui. Malc,tum tiaque. Sic Martialis I. 4» 35>* SoIhs 

Stia ambo peccs nurocranr, ergo non Phidiaci torenma cali» Sic Cicero fre- 

luspater:cum qmz alter ad m«r- guenrer in Verr. eodem fcnAi. III. 

culinum eenus pertinet > ergo non ad Plmius 1. 34. 9. arcis roreutices inve»> 

2iovercaro. II. Cerdanus fic : Ambo toremmemorac Pkidiam,confumma- 

«ccus n< mcrant) altrryid eft pacer torcm Polycletum: (muos fcuIprorcs 

lieor rum hardos. III. Nannius verd , ac Aaiuarios , non (blum tomatores , 

^uem fcquimur, fic : Aaibopecus^ fu\ffe confVat. Unde exiftTmo> lic^c 

|deft,nncresnumeranc;«<tcr, ideit cxa6te tornus i coelo & fcalpro di- 

Alcerucer, hr<U>s , idcftf<xtuss co ftinf;uatur : ufu tamen efl'e faftum , 

auod ad maiorem mtmerum bini cu- ut promifcue baberentur. Favec iQ* 

Itodes adhibendi fint;ad minorem rnpcr etymon, r0r»it^ enim A rt^iut ,uUin3l..ddo4torrura. . l"/,,";*" .?«r'itr*^Iti'i? 'Sll 
juxta 

do in ^ _ __ _ ^ _ 

vecenfcntur ramen a poiitisin pau* pltcant| rudey 8c racilinec Ionfiorf> 

wnm nipellediii. Ovid. Faft. 5* i^^» opcri eleboracum. II* Alii» •verfatiU 

iretra rub^s , crater ; peaUa > fagHfy qnemadmodMm Vin;. Mn»i» 310. Ftf- 

0rat, •ile^He oculet frrt omniatircmrn: IIL 

37. Ctdatitm,'] Impreflum, inciAim, Alii ,/vsci/« obfeqHeHS , & ajl lii;ni cc- 

yer cavicatem cxfculpciim , ^ »tiAeii ntritudincm rcferunc , quemadmo- 

tmmi unde 8e coeli nomen pcr m fcrt- ^"™ ?»>"*• ?' ** 40. Pew/a <^ /4«/ • 

bcndum: (ivc pro topcriorc illa 8C <<>ntpofHttqHeluto, 

concava mundi pane , fivc pro fcal- « \p'J^'fT/ h'^^'*- J jn"J" \"«« 

•ro ilimatur. oehederamhfcimplcxasfuifievolunr. 

J7. ^UimeionHs, 3 Scul ptoris no- ^^** ^**" N.annlo folam _ hk hederam 

«en, ab hi^rk auMilium & ui/^ agnorco: vitcmque accip.o pro ipfo 

— -... L««. n«m-«i.-.^" r I e w>^ 1'«»»»»« > quod ytttcula voca- 

V£;? o^r?„^ ^*"*^' ''"*'" '^"^P' '"»■ ^ PlJnio; hederam vcr6 pro fotiis, 

^i^rl^J^ulhue ^ , 1 c,i .r Koc fcnfu: vimcn hedtraccum im- 

«r^rVr^ni;,^H..«H;^^*Ki. ^ "*'^"' ^^'^^^ ^o»"'» PaHcntibus corymbos 

S.w«^,V«7J°v^rIi?**«V^'^ «»'" infculpca,quia Baccho fa^a. 

SmT^t?a5lo^?ofiSl,*o^?: Or,«*a J Ko>^;g.r Ifidoro cft 

qno ligna teruntur tantum & lfvi- annnIu$mhedcra,q*io provimaquT- 

gantur; fcd foI/u$ ceeli five fcalpri que comprchcndir aVquc allitjat : fc4 

•pus efle, qnofiveligna,fivcmetal- P'"»»»» eft raccmus bedcra; in or- 

Ja inciduntur » cxca»anrur.HilocHm *»"" circumiAu». Corymbus n«md 

iftum ita explicant , ur rcHnt anibHS appcMarus eft AibrrAio quardam 8c 

tfftablativicafus,ror«tf ^ativi , hic fu5^«ftus capillorum in Atticornm 

•pAdtoiinaHibHsl^a-uitis per casU* capite, quarc dcnvac Voflms 4 

n»ram addtta eft tomo , fi-ut materia n.itfa eapu$ , uudc ^ j|0|vs £4- 

jam iawatai £go !• vix putca isr- Ua^ BUCOLICA. E«I. lir, H 

4o In mceljo duo figna , Coaon : & qui$ fuit altfr» 
Dercripfic radio cotura qui gentibus orbem ? 
Tempora qua5 meiTer > qua! curvui arator haberet ? 
Necdam illis labra admovi , fed* cendita fervo. 
■ D^M, £c nebis idem Alcimedon duo pocula fecit » 

4r £c moUi circam e/t anPas amplerus acantho : 
{• . Orpheaque in medio pofuit , fylvafquc fequences. 
Needum illis labra admovi , fed condita ferve. 
Si ad yitolam fpe6tes , nihil cd quod pocula laudes. 
MEK, Nunqaam hodie effugles: veniam quocumqae YOcaiis»' 
j fo Audiat haec tantum vcl qui venit , ecce Pal^tnjoo. 
£flic]am poft hac ne quemquam voce lacc£ia$. 
D,AM„ Ouin age fi quid habes: in me mora non Crit ulla» 
Nec quemquam fugio : tantum , vicinc Palacmon * 
^ Senfibas hxc imis, res eft non parva , reponas. 

fr P^L» Dicite .* quandoquidem in molli confedimui Herba ^ 
£t nunc omnis ager , nunc omnis parturic arbo^ 
Nunc Trondent fVlvx , nunc fbrmofi^mus annus. 
Incipe Damoeta , tu deinde fequĕre Menalca. 

40. Contn. ] Nx)n dux ille cal^ bris 45* J^eaiabi, ] HerBa eft aeanthtst 

AtbenlenGum » Tcd nobilis Xf athema. longo latoque Se flexaoro foIi<>, 

Itcns , pacril Sknaias > qui in gMttam branche Mr/f»e ; capitnl>s columna* 

?iolenizi Ever«ecz ^gypti ref^'s , rum , in ordine Corinthio adhibert 

comamBcreniccseJus conju|[ts inter Tolita ad ornatum ; unde Romanii 

fvdera finxit elTe relatam ; uc habct AlarmordYta didtaeft , au6kore Fuf- 

Call maclius in cpigr. quod k Catul- chio. 

lo Lacine rcdditum exrar. yEqual<s 4«$. 0rpbf4<^ue. 3 OrphcttS)Tbrax» 

Itanicns Aiic Archimedis; immo, uc Apolliais 8e Calliopcs Alius , lyram 

eetnatar PompoBins , ctiam ia Ma- k patre > auc ii Mcrcurio accrpr^m it« 

tacn*maSifter. fuavitec impellebac , ut fiuminvn» 

£S9»M tUitalttr^pie.lOhlltut pa- fiftere curnis , & {ylvzs ferarque tra-. 

' ior Matlicmatici alcerius , ftipfum here didtus Gt: £jus cum Eurydic« 

' Interroitac ; & non ocf urrcnte nomi- amores , profe<%ionem ad inferos 6c 

le , perfonam dcrcribicab operibus^ mortem lege Geor^. 4. 454. 
iis maxime > qnx ad a((reftcm urum 49. SHn^ttam hodie tffiigies , e^-c. ] 

peninenc ; quaUs en divifio tempo- DepePuerat jurencam , BeRavcrac 

ruro &tiMf s 8c ararionis. ^/terautem Menalcas Te ob patris merum po^TIb 

iile , vel Aracus eft , poeta SolenAs, mvencam deponer* , & pocula obtu- 

qDi fcnpfic Graec-e Phanomena , five lerac : hxrcbac tamen in rponlinne 

* notum fitumqueftellarum;quequi- juvencx Damcecas , fi ad njttnlam 

demopcreiic Romanidele<ftatf fnnr, jpe^es y nihil efi ^ e^c. atqiie adei 

atilludCiceroadolercens,Claudius videbatur cercaraen fubrerfiugcte » 

item , 8c Germanictts , Latinam red> quod hac rponHone adm<tti a Me- 

diderinr. Ycl HcHodus eft poeca , ex nalca non poterac. Ergo Menalcas , 

Afcra Boeoris oppidulo , qui inrer n«adverfarius e&ugiac, admitcit ju-> 

alia rcripfic O0crtf c^* dw ^ five Geoi^ rencs condftioneiVi , depotito, per 

tiea. Vci dcniqucprobabiIitts Archi- rpemvidon>, pacrisSt novcrcx mc- 

ibedes , Cononis vel dilcipulus , vel tu. Veniafn qHotumqwe yocaris, Unde 

raUem amicus , celebris ante alios arbiter raIxmon , de prsmio deinde 

Machematicus & bcllicarum machi- iudiciumferen$,nullampoculorum, 

Barum in^entor ; quiin expu?natio- Ted juvencz dumtaxac mcntioneni 

ue Syracuf^ram , ab ijtnoco Marcelli facit. Et uitulaiu. di^^nu» , e^ hic. 
vidoris militc interfeftus cft , cum $0, ^Hdiathdctanturn.'] Adiunwit 

fi|uras in arcnadefcriberet. Iiic aterquc , adfunc pt^nora , deeft 

41. I(fidf0. ^Radius hic virga eft , rantitm iudex : audiac ille qui venic. 

Iive baculus matbcmaticus , quo va- yel qui yenit. 1 Menalcas vifoeminut 

»iicrtlftcrrarum3uepartcsaffignan- paftorc , necduminfpcftovulcu , hu« 

lur,9ufisarzinarcnadfrfcribuacttr. jufce fub}icic arbiccko , <\uicUH\\\l% ^ir p. yiRGiLir maronis^ 

Alternls ciiceds : amant alterna Cnmcnx. 
€o D^M, Ab Jovc principium , MuHr : Jovis omnia plenaj 

Ille collc terras , iili mea carmina curs^. 

MEN. B me Phcebus amat : Phoebo fua rcmper apud mC 

Munera Aint » lauri » & Tuaye rubens hyacinthus« 

D^M. Malo me Galatea petit , Iafciva puella : 
€i. £t Tugit.ad falices > U fe cupit ante videri. 

MEH. At mihi fcfe orfert ultro meus ignis AtnyiUaJ ? 

Kotior ut jam (It canibus soa Oelia noilris; nndem ille (it : ineft quippe ea vls 
kuic voci :-^e/ qfiitftnit, Mox aRnito 
PaJarmoiiStiprum nominc compella', 
& armulum audacius aUoquitur > e/> 
£ci4mp9Jihacne^f^e* 

59. Camcnd*'] MuAe : priut di^s 
Carmen£ , & Ca^meme : Cx Varr. Ra- 
«rix , carmm^ quod pHus didkum e<i, 
tikjmen « (icuc 4r^9r , «ren^^i, ianifori 
prius <<r/)9i , afena,fsnitoSi ex codem 
Varr. Unde crranc qui fcribunt Ca- 
moena , & deducunt ^««i^Miimami^. 

50. .X6 Jcueprincipi^m , Mufg,1 
£x illo Tbcocnti m ^^t ap^^^iutcda ^ 
3^ hi Aia AJtyt ri f4Kv*i : ^Joye in- 
ttpiamut , c^* *n Joyem dejinite 9 d mt*» 
/a! Idyl. 17. i. Undc mald quidam 
liic legunt Mu^a «n Bcnitivo : Quafi 
ertci , Ah Jcve principimn JW*t/>-, 
ideft ) carmin s* Joyu omnia pUna.^ 
Tura qttia Deorum iile princeps , Sc 
rerumomnium amma ; cum qura Jo^ 
vlt nomcn acii criburum eft und(que 
dttftifo* Georg. 2« ?z^. Tmn patetom- 
pipotins /anundi* tmbribtu ather eonf' 
f**gi* i^ ITemittm lata- dejcendir^ <^ 
omnes magnut alit magno commixtM 
cerpore feBttu, 

60. Mnfa. 3 Jovif & Mncmofync« 
filtz novemarciumprz(ides;Caliio- 
pe ) Clio , P^raco ,Thalia » Melpume- 
ne , Tcrp(ichore , Euterpe , Po-jm- 
nia , Urania ; nacx in Pieria rcgione 
Macedonix; fedem habctedicunrur 
tn Hclicone Bceotis , & ParnaiTo 
Phocldis moRcibus inter fe vicinr4. 

52. Phcebw.} Idcm qui Apollo & 
Sol , Jovii & Lacona: (ilius » eodem 

Kirtu cum Drana editusin inAila 
elo , medicina: repercor ,dirinatio*'. 
nis,mu(ica:,&poefeosDeus. Phoe- 
bus didlus quah ^ «oc flift^ , Imuen 
nnta,- 

Suaptmjtrapudmomimera,'} Sacra 
munera phoebo , laurus & hyacin* 
tbus , de lanro quidrm £cl- 2, 54. 
a^acinthuĕ Hos orciis ĕ V4ila3re pueri 
cogiioroinis> qui Zephyro & Apol* 
lint ciim placerct , & ahquando difce 
ludcrec cum ApoUine , iTcphyri tn- 
vi4u inur iudenduaperik* 4ifcas quem Apollo libraverar 3 in pdetl 
f aput malign* dcAcro. Quis autem- 
fios iUe fic , <^ua:riti:r. Cerce non is 
eft , qui vuIgo ijc nominatur , coeru- 
leu» totus , OL abfquc uilis literarum 
nonsi Certiirirae is cft ,qui Cirxcit 
gipt vel |u^)i dicitur , hoc eft , acu' 
tm ; Lacints autem , gladiotue , ob 
acutoeum uirimque longorumque 
foliorum cumgladionmilitudinem > 
Gallis verd y glaieul ; & communi 
Grzcis , Latinis , GaIIifque vocabu« 
lo , Irit ', vel oD colorum direrfica* 
tem ; vel deformato nomine ^^iptt^, 
Hoc multis nrobat Salmaiius in So« 
lin. p.1224. j. £xColuniella 1.57.4« 
Cceieltu nominii h^acinthm ,' non uii- 
min» , uc mulu habent codices. 

ruid porro caclcfte nomen , niii Jrii } 
I;_Ex ralUdio 1. i. J7. Hyacintbus ,) 
oM Iris , yei gtadiolut y diclcur. I \ I. 
Giaaiolus habet in folto difcurrentes 
lineas , quae multa A , & multa 1«. 
coafufe falcem exprimunt $ ar hya*- 
dnchus , ai aijlo* habtt inTcnpt^». 
Orid. Met. 10. 215. IV^ Gladiolttt* 
magnicudine & fpecie accedic ad li- 
lium , ar hyacinchus/^rwiiw^M capip 
qnam lilia , fi nonpmpmem color hu^. 
argonteu* ejJainiUU* Ovid. Mtc. lo.' 
212* V. Gladiolus purpureus eft ,. 
undc &>ferrnKrneus , & niger & ru* 
bens 3 utexplicuimus£cl..2.i8. Qiii 
omnes colores tribuuntur hyacinclio 
iipoetis. Keliauainfra. v.io7. 

, 67. Delia.) i)iana , Luna , venacio- 
nis Dea , cnjus in tutela canes , La- 
ronx filia , Ibror Phoebi , Dclia di<fta , 
uc ille Delius. Vei quod luce ful 
omnia /h^» > id eft , manife]ia fa- 
cianr. Vel ab infula Delo , quae cum 
ancea laterec , aut }uxta alios crra«- 
ret mari ,,Latonae locum ad parcum 
qurrcnt( fubito emerfit , & lcfe ob- 
tulic ; unde in prsmiuni a(Kxa eft uni 
loco , &confpicua deincepsac ftabitis 
fafta , diAa Delos ,-quart «/^JiAor mani^ 
^^4. Tamen hic Delia force non 
Dea , fcd Mcnalcx famula ex iofuU 
Dcio , cbi fand roulco quam Deje, 
(onvenic masis iUa cum cambus £a« -B U C O t I C A. E C L. III. Ip 

J>^M, Parta mez Yeneri rant munera : namque notay4 

IpCc locara , aerbt ^uo congelTcrc palumbes. 
p MEN. Quod potui , puero fylvcftri ex arbore leda 

Aurea mala decem miG * cras altera mictam. 

DuiM, O quoties & qu« nobis Galaiea locuu cft 1 

Partcm aliquam , Ycmi i disTum rcfcratis ad aurc^. 

MEN. Ouid prodett quod me ipfc animo non fpcinis, AmyDUS 
1) Si , dum tu feaaMS apros,eso rccia fervo ? 

D.>iM, PhilJida mittc mihi , meos eft nataljs , lola. 

Ciim faciam vitula pro frugibus , ipfe venito. 

MEN. Phyllida amo ante alias : nam me difcedere Hcvltfi 

Et , longum formofc vale , v«Ie j inquit , lola. 
|o D^M. Trifte lupus Aabulis > maturis frugibus tmbres » 

Arboribus yenii : nobis Amaryllidis irx. 

MEN. Dulce fatis humor , dcpuIAs arbutus haedis > 

Lenta falix ^oeto- pecori , mihi foIui Amyntas. 

Po4M, Poilio amat noHrara » quamvis eft ruftica > X(ufaiiu 

iiliarirai. De Amynts, £c1. a. ;5* ficio Itcebat voluQtati Indulgere : non 

6%.Med a/tfi»en.l Amatorum blan- icem in ambarvaii , quod pro terrac 

Ahe, amicas Ycnercs vocant. Lu- ^rugil^us^Cereri o.^rebatur ; ter du« 

(rR.4. 178. Ntc y»nrr*i naHras b9C ^3l circum agros.,autagnA > auc vi- 

fiUtt, Mariciancem,uxorcsfuas )n- tuli immolata> Uade puella invita- 

wnes,uxorcs vici(fim , ntaritos Javss tur ad nacale , falus ^(tor ad ambar- 

iTpellanc. Plaitr. inCar. t*}. 14. 6«^ vale.DeainbarvaliG. 1.^45. 

•eijuno , non dectt te ef»etam trijiem 77. Ciim faciam 'vitnla. ] Pactre ft 

tujow, 1 T» 1 t_ oferari finc addito , cft facrafacere % 

6^ AertJt efUO , «^c J Palumbcs , facris operari. Et facere 'uitnU , cft 

^ttns tsmiers : Ycnen racrc, cujus facTa faceie tx -vhnla, 

nhrndo . urnii iddicuntur. jierta. J 7^, yale , inauit , lola. ] IJIa vox 

wl ouia aeiii funt coloris , inquic joU , non eft Phyllidis ad lolam • 

Semus , 8c //a/i* appellantur : vel cui vale dicai ; fed Mcnalcce ad lo- 

jorios , qu a cdicis in arboribus mdi- lam. Uc eniro Damoctas compellave- 

Scint. Cowjr«y>«inf.Jaccamulaverefc- rat prlus lolam : leta mitte mihi 

kasAi , Hoccos , aha id genus : qua: J>hyllida* Ita nunc Mcnalca» eumdcra 

Piaotus m Rud. i, 6. ^i. utdamenta compellat : Jola , amo PbjUida^ 

lnncupat. «... 1 17 1 nam dixitmihiiongHm uale. 

f,D;i tea« fi« P«mi£„u» G.. k'rri;'Id'.'lTumL,So?."jc!{?ftir,& 
«Qril:inpucci n.filoc.ecatcmpariat . . ,^^^^ ^^ ^^^ ^^^^^ Jl 

^?SI7/°J? T; Ula eh-t IToias Pt^rafWriiatem : i \\rt!.\\\o athutai 

i^ .?.... • . _ que arbHta racra dehcertnt JyiT/*!. £t 

ttiaula PM'« ^ com.M-.nis amica Da- Gcorc i. 510. i^jwt arbttta^yl^a. 
BKcae & Menalcx:a ^v\Xo» /i/ium. g,. Mihi^oiut ^mynta* . 1 Ut oftcn. 

J<iHi«)l4M»tfti«.JNataUift Ocu- dacM€aalcai»quk4uidaK:d«luaH 10 ». yiHGILII MARONIS 

fS Titniti > vhulara ledori parcicc veftro. 

MEN, PoUio & ipre facit apva carmina .* paTclte caurum » 
Jam cornu petat > & pedibus qui Tpargat arenam. 
D^M. Qui te« Pollio > amat ; veniat > quo ce qaoque gaudccs 
Melia Auant iili > ferat 8c rubus aCper amomum. 

5t MEN, Qai Bavium noa odit . amec cua carmina > Ma:vi .- 
Atque idem jungac vuipes > & mulgeat Iiircos. 
D^M» Qui legitis Aores > & liumi naCccntia fraga * 
Fri^dus > o pueri > fugite hinc ^ latet anguis in herba^ 
MEN, Parcite oves nimium procedere : non bene ripae 

^T Credicur > ipPe aries etiam nunc vellera (iccat. 

D^AM, Tityre > paTccnces h Aumine reice capellas .* 
Ipre > ubi tempus erit > omnes in fonte lavabo. 
MEN. Cogice oves > pueri : (i lae prarceperit aedus • 
Uc nuper > fruUra predabimus ubera paJmis. 

taoD^M, Eheu j quim pingui macer eft mihi caurus in arvot . 
idem amor exicium pecori eft > pecoj:irque roagldro. I P]ivlltiis , deque flio in cam anwre Yirgilio paricer Sc Horatto tnftrftt. 

4i«uni eft , per jocutn cNdbum eiTc > Iniprecacio eft refpondens d contra- 

51U0 Damaetam aliqua invtdta ftimu- rio votit Damoets pro PoUtone : fi 

iarec : nttnc ulcro proficctur fe pra:- ouis non odit Bavium , ita tttircut 

ttr Amyntam) aniarencmincra. ftac , uc & amec Maevium , & juio 

«5. Pierides.} Muf« novem , de fttpponac vulpcs. , c.„r,. m, 

qutbu«v.tfo.Sicdift5t,velaP.eri« . 94-Parciteoyes,&c.JScnCuseh 

Xhe(rali«monte,ubiexJovc&Mne- )««» Scrvium & Part^ab.um ; O 

iiiofyne natx dicuntur : vel ex vifto. P«c" > ^^'''5!, "5.f.T.l*'f"?'"! ^J'*' 

ria, in Picri Macedonisnovcmfilias, cedanc : <l"°^,t^'"/& *V^";«««>^ 

reUca i quse Mu/as aufac ad raotura Pl<> «^* >*«",«:» »°lJ^Pr."*"®„», *"? 

proYocare, & ab iifdem fupcratat , nitlturexemplis, eft cmm apod Ca- 

locidcm in J^cas ab iis mucaiae func. cull. tn Argon. 1 4C. Nti mttiiunt 

^ 8^. P,//i.^.>/e.] Quis fuerit,fufe roXmtXfi;?^^^^^^^ 

Mctae laudem ; ad cenAtlacum anno t«i /jtnHe^it »</ § rj/uicoT-t , «c. 

U.C. 714. ad triumphnm anno 715* difceditt ab eieajir» capella , hU j?4/^ 

£ quibus laudibus yoeticam fnlam citti, 

Jhocloco ei cribuicapertĕ VirKilius: 941 Non benenpa credltur,"} Quiz 

VolUo e^ ipfe faci$ no^ua carmina ; periculumeft , ne> vel oves hprx in' 

csrcros bonores , uc paftoritiis nio- proHuentemrapiantur; vel rtpalpfa, 

dulis sraviores , tancum innuic his fluftuum allapfu fubcusexefa, rui« 

Vocibus: yeniat quo te quoqHegaU' nam f»ciar. 

det'y nempe ad courulatum, & trium- 96. ](eice capelloi. ] £ft hic primd 

phum. fyncope , reiice in re-iee ; lum con- 

S^. Mella flua»t illi , f^c, ] Vota craAio gemina; rocalis brcvis « in di« 

Ibnc ejus in gratiam , quicunque phchongum lon^m t rt-iee , in rtice, 

PolHoncm amaveric. Sic eitit pro ejictt , apud Lucrcr. 1. j. 

^it>0iiiMm.]Parvuseft frutex «ma- Spi* Ne radicitus e yita fe tcllit o* 

eni intc-raromacanomtnis , eyligno eicit, 

Kfe convoIveas io racemi modum ; pS. Si lacpraceperit tfj?i(<.] Vel ex« 

aureocolorc,florecx:Kuo^ccuviolae ficcaveric, velicacorrupciic , lu va« 

albse ; linio fubrufb & vaidc odora- nefcac , & nimis liquef a^ . 

to ; in An)[ria , Armcnia , Porto , 8t 100. Inar^uo, .1 Alii legunt iner#0* 

Mcdia opcimUBi. Ica feri ^ Dioico- Ertwm autem , <^f$ m , Uguminis ge- 

ride defcribicar. Plerique c men ab nus eft,pifis attnc , bobus figinandfB 

eadefcripcionediflentiunc. ucile. 

' 90» Hiti ^ayiumnon odir , e^r. ] loi. Prcmy^Mcmn^Mlro.^Damoetai 

lUTitts.^ MasYiuta poctse pc^ai» nccccoariopccodtciwodi» auidum 

MUV^ B U C O L I C A. E C T,. I I I. u 

J/EAT. His cciie neque amor cauHi ell ; vix o/tibus lucrent. 
Ne(cio quis teneros oculus mihi fjicinat agno6. 

D^M. Dic qaibus in rcrtis , & cris milii magnus Apollo > 

C}f Trcs pateat caeli fpatium non ampllus ulnas. 

MEN, Dic quibus in terris inrcripti nomina rcgum 

Narcantur Aores : & Phyllida folus habeto. 

laiat Phy Ilida., Galtteam , Amaryl- idque mire, placet SaIma(7oIn SoIin« 

lirla ; Tidetur pecus ^ tam multiplici p. 1222. II. De SVcnĕ urbc in confi- 

nagiilri rollicirudine maciera con- nioyEgypri^iCthiopi.r^ rubrroptco 

trahcrc. .. Cancri : quem locum ita \t&o lu- 

103. Octtluĕ mihi fafcindt a^os, ] minc Tol irradiarc putabatur , n edio 
Tgrtinm» rpecics incamationis : (ic rolRitit die ; uc ne altifnmo quidcni 
ddum. I. Vel a farciis , Hyc liciis % in putco , cam in rem a pli!loro}»his 
fil:s , quibus ad illigaados & incan- efit>flo,umbramu]Iameificcrct. lli. 
liRdos homines maK;icis in lacris uce- Alii de Ajacis clypeo , qui cali fit!u- 
buncur, de quo more £cl. 8. 74t II. ram przferebat , eratque trium ul- 
Vel a tando, ut rult Feftus : quia narum , id cft , trium cubiiorum : 
Yerbis , ac przrertim laudacione im- fic enim aliquando ulna fumirur , uc 
■lodlca , pcrficiebarur : de qua fpecic oftcndit Voflfius in Etym. IV. Alii 
Ecl.7. Z7« in. Vcl ut probat Vo(« dc fpccu in Sicilia , ubi rapta tcrrur" 
Susin Etym. ^ ^et0-Kiximr <n>{'der« : a Plurone Prorcrpina. V. Ciacco- 

quod eft , iiuart ^kiWiXaUin ocHtii Tl^:^ll^JiSu^r^%/''I^^^^ 

^ . , . i^ _ • .. • „ l<omsB m comitio facta morc l.cml- 

•CMtrg guia ociilorum inru|tu pri- ^^^^^ . quxniundus dicebatnr , sc 

cipuefii/afcmacio : ci;m icilicet ma- j^to anno claudi foi.ta , patcbat cr r- - 

Iieai rpintus , cx invIdo aut male jj, d„mtaxat d:cbus tribiis : bi .'.utcm 

iftefto peAorc cmi{fi .pcr. oculos , ^^.„„ ^, ^^„^^ accipiiinc , ulnas 

ae.-cm circutnfuaim mcerficiunt ; tres , pro (fuf-;.5 irifc«/. VI.Fon 1 o- 

!Je.i!quc fic mfeftus acr eos inficit , nj^,, JcCcrloquodam , cujus ftatuta 

iaqu05 ,velorc.vclocuU$, yclaar- triumdumtaxatcffetcubitorum.Vll- 

bus comnicac. .Ica fere HeUori. vt- Alciatusdc clibano, cujusofVium.id 

tluop. h 3. Junionbus yero , utpoie „!„„ „„ apcrtum fir. VIII. Ali? 

Katrions naturae , f3Ep»us fafcmura acquolibet puteo : in qucmquidcr- 

adiiacrcicit. ^ ^ rcndcrit , fpatiumcocli tantumcon- 

104. Z?»5 <iKtbHsttiterru,&'C.^ Uter- ^^i^-i^^ quantum puici laticudo per- 
Que , quafi dc viftoria dclpcrans , ad nilferit. tligc. . 

"SJ!?. 3 Vaclm' Deus , dc qun ru- 107. Safcanturfioref , «. r. ] CerJa:: 

f>r^lJi^rnrOc aMlletur dJcc "'"'^ expltcat dc arf5Cnteo numo qU4 

Krml^ Sam?S 1 ?7 I Omi rad ol «'^"^ > *="^"' *^«»'* P^" AuRurti ct?i- 
.^acrob. Sacurn. j^.^7'i'Wir»,Aio$ ; ^j ^^^^^-^ . ^ yj„, ^^ Ar; 

II. au»* radiorum vi morbos fre. g^ x.i#c»i»5 ^qttiiiHS llorus triun.^' 

inenccr exc tat , quibus mortalcs ^,y, Sed «onadvertit vir do(flifJiiruc - 

igt\yvfi > »dcir, entcat, lll.^uta Augurti cft?nomen Oftaviano non 

ealori^ bemsnitate morbos omncs tributum elTe hifi anno U. C. 7^7* • 

kxtKti.uf€i > id eft , fitgat. IV. Quia Virgilii 4g.Oft.1vio VII, & Agrippa 

- :A»a. «'.«-«« <^»«^M</.u..M«i.. III. CoiT. uthabetCcnforinn$, lidi- 

«r*T«^f, , ideh.inerHtrHm^uemun' ^^ ^^^^^ ^^^^ Eucolica anno Virr> 

it p9l»i» wtitHr, V. Ou-a unus cft , \\\ circiter g2. Igiiur «d vulgarero & 

non mu1tiFlex:idemenn7iaIiquando pa.^^oralcm fenfum confugio , qm tii 

eft arque Sol. Ab « priTarivo , & dc hyacincho florc, in guem Hyacin» 

v(XXH mttlti. thus primum , Piicrbo dilc(5^u$ jnicr^ 

lO^. Trespateat , c>.c. 1 ^nignia 'um^i*^ Grrcoruni poft Ach.llem 

difficile^ in quo Vii?lium cru?cm forti{rimu$ , mutati funt. yidcntur 

fixifrc Grammaticrs , rcfert Servius ?."»"» »0 illo fcnpir quodamniodo 

ex A^conio , qui hoc ipfum c Virgilio !««•= , <u , q"ac pnm» funt tM Aja- 

audiAc fe prolcffu$ cft. Serviux inicr- ce 5 & , fi rctrorfum lcganrar i primar 

preracur. I. dcCcelioquodamMan. etiam aiiquo modo:oi-Iyacint(io , H 

mano : qui dilapidato intrimonin ut vulc Nannius , per j. non per y* 

fepulcram nbi duntaxat trium ulna- icribatur, contra communeiD Crx- 

nuB i lca p€4MBfcx ^ i«fc<vavw»t 3 cis i9im fidcm. Acquc illa diaicul' li P. y.IRGTLII MARONIS 

PsAL, Non Hodrum inter vo$ cancas componere lliti» 
£c vicula cu dienus , & Iilc / & quifquis amores^ 

JioAuc memec dulce& * auc experiecur amaro«. 
Ciaudice jam rivos , pueri : Tac prau biberuiic. 

«as HytciniW nonuDis OrWium no- lop. EttjM^jKi^amerts , aur , t^cj 

Vic,uc Aoris illiut lircras ad Aiacis Noiiunidignieitisvirulipropr«nito. 

quidcm nomen rctcrret j ad Apolli- fcd ctiam quicuniquc vobi$ fim:lci ica 

ms verd gcmirus , roorccm Hyacintbi bcllc ciprimcnc ai^edlus amancum : 

deplorancis. Quippe cu gcmicum no- five cius qui fclix in amorc felicicaci 

*"- — j_ -^ ./v ,. », fuacdilfidlc , gualis Menalcas :/?«/« ^tiMYhdSHomtmSiil^a^Hetclm.^/Ajr ^ 

^rro & Hyadnthm . non rcgcs , Vtd uuClaudtte jam , e^c.] AUcgoria 

rcgum Blii fucrc : Ajax qmdem Te. <"• 1^°) cantare dednice : facis cnim 

lamonis , Hyacmclius Amyclarum ^"ces noftra cantu vcftro dcleAacas 

rcRis. Rcgcs camcn vocac Virgilius , Ainc , qaemadmodura aquarua ha« 

co morc , quo Laviniaffl 8c Ariadncn nortpraca reficittncur» 

rcgtnas alibi vocavir»' 

E G L G A IV. 

1? a L L I o. A K G 'U M E H T "1^ I^»^ 

^^feffo beUo Petuftno > de qm dicFum eft in argum. lEeL is Id'^.%An>- 
^ tonitu muttis- de ca^Jts in/enjks Off-avianc i cum ingenti exercitik 
^entTat in Itaitam.. Reconciliati tamen circa Brundujitim : admini' 
jtru /;. Cocceio commnni amico y, & ex partt OS-aviani Macenate ; ey» 
parte ^ntonii , ^AJinio PoUione , tum confule : ambo cum o^ationU ho- 
nore Romam ingre^i JUnt, Sed p^^cis pojt diebiu : cttm Sext, Pon^ 
fe'iw i Ma£pi pldus , occupata Sictlia commeatum intercluder-et ; tdeo^ 
^ue Roma fame prtmerttur : O^^a^iarttts tT ,Antonii4s , lapid^btu pa- 
iam appetiti a populo , coaSi funt Pacem cum Sext Pompeto compo-' 
nere. Pax comPoJita ad Puteolos, Sublato igitur fitmU meru ,. cibariit 
in urbem conjtueniiifi4i , cii/ilibtĕg beU^ tanto pojt tempore extinff\f t^ 
^uadam aurea Jpecjits^ atatis affuljit.. flac autem emnta cMm 4ccidif^ 
Jent fub extremum PoUioni» confulatuin » & ipfo PoUione admint^To » 
cui tunc temporit filitu nattu erat : huic PoUionit fiUo genethttaconi 
Yirlititu cecinit ; ejujktmfi*e , & temporum , iUorur» in taudem de- 
Hrft i quicquid in Cumana SihyUa tibrit , de €hrifii ortu , ejufque ma* 
tr^ attfue atate tegerat, 

Scripta eftan»o Virgitii 31. ineunte : V. C, 714, exeunte : fub ipfunt 
pacM Puteolana tempm • Coff. Domitio Calvino , & ^/inio Po&ione .• 
pauio antequam. hi confutet ^a^ijtratum abdrcarent ; ^uod more ifio* 
rum temporum fecerunt , ad paucot ^ui Jiipererant ex iUo anno dies r 
ingratiam L, Cometii Balbi Gaditani , & P, Canidii , fui c^fulei itk 
annttm rttiquumappeUati Jista, 

Pnz.iio. ] C. A^nius Pollio , ^ }uIio cardcm amiciiSmds fuli M. Anconioa, 
Ca:farc, pauldance cxdem,. Hif^ ut ipre proGcecur fuis in cpiftalts» B UC O L r c 
Tn ejurdem Aoconii partes 
abuslegiombuscranGtc, pau- 
! crtuc3viratuni. Triuniviraru 
0, & crinniYirit arbanot ma- 
s in quinqucniiium alBgotn- 
ip(t in an. y. C.714> Conrul 
us cd : adniceace . uc credi- 
, amico Ancooio. Qupeodera 
B FefceoniBia verfibu< ab O- 
3 laceracus dicicur. Mactob» 
2« 4« £i cunc tn Gallia Ciral- 
rlanti vidctur Virgilfus inoo- 
Bc per sum coromendacus eAe 
ici : uc adicum baberec ad 
nam ^ qui agrorum dividen- 
n fttos & Antonianos miltces 
m imut in Te furceperac. Orco 
Perufino bello : L. Anronio 
ratri > (Uppeciai culic Pollio 
)Aavianuiii. Appisn-L^j.Ci» 
i vi^ Lucio > ipre curaCon- 
1 retenti m poccAact Marci 
) eius in parces Domirium 
■Imin eiafque claiTem allexit. 
/»fr.a.Conlccutaeft pax Pu- 
, ftacimque iu Partbinos , 
m geotem , & Bruti olim 
e iaidio<i<£mam ,aufpiciis M. 
expedicionem duxic , crium- 
ac anno fequencc 715. Reli« 
racem rraduxic In Italia , & 
l mervatum anioreCltopatr4 
tmimum , partibtts ejm nunm A E C t. I V. St 

^nam fe mifcHerit , ad bclhtm tamea 
Adiacum pro/ici(ci nolulcrumOda- 
viano , propter notiora in fe Antonii 
heneficia > aic re//ri'w5/. 2. Hifterian» 
fcrijpfic bellorumciviHumyitem cra- 
eoediasB accufavic iuvenit Caconcni 
orator egrei^ius , fcd Ciccrtmis elo- 

Suentiae infeftiflBmus. Cjtinnl. LS,% 
** /. 10. iz. fortafre ob mcmoriai& 
M« Antonii , quem illc Philippicis. 
laceraverat. Vixic ftcme ad cxtre* 
mum Augufti principatum , & an. 17* 
C. 757. obiic oAoeenarius , uc colli^ 
gitur ex Eufebii Chron. 

Piltum habuic nnllum, Salminum- 
nomine^fed nepotem, qut certe» 
ciiiD edica eft hzc £cloga,nondiint 
orcus erac ', qiuppe qui annis , poft 
editam hanc jBclogam , 60, juvenic 
obiic, Tiberio prcgener <Ufiinat»s , ia<» 
quic Tacit. Mnnai, 2. 75. 

Piliutaiirem PoJlionisdi^uscft C 
AHnius Gallus,BOii Jd/An/ni»;, dirii 
deinde Aipplicns i Tiberio Caifarc 
necacus anno U. C^ 789. Ille igicur 
Poilionit SaUninus > qui ^ Servio di- 
cicur inter ipfa primordia periifie , auc 
SeTvii commencum eft , auc cerce 
cunc , ciim lcripca eft Ecloga, Salsm 
ninus dici non pecuic , cum Salona k 
Pollione n.on captx finc ntH aano edi«^ 
tionem Edoga: coifequcilCC; yidtt^ 
Ecl. 8.I3, ^ cclides }A\iCx > paullo majora canaiBUs. 

hfoa omncs arbuda >uvant , huniiIefT}iie rayrtear%. 

animus fylyas , fylvae Cint confuicdigiix. 

ma Cttmsi vemt jam carmitiis «tas : . ;e'f"d«. 3 A Grasco nomlnc 
lxtXir ^ Lacino enim Stci- 
: SitUides y abrona vox , pro- 
uiutem Itterat • fipius repe- 
tnvocatMuf3S, ouiaTheo- 
culus , ex nrbc SyracuiTs , 
rum prtneei» Aiit. Uhde £c 
•» o/er/Jtm dicic pro bucolico 
8c .ATeth»fam Siciliae tbntcm 
EcK la 1. 

rica.l Myricafrutex humi- 
ic alii Tamancen vocanr ; 
frara fylvcftrem , de /4 Brw 
nimjiis Ecl. i. 40: 

'os. 3 Per Jylvas hic > & per 
> mufam £ccl. T. z, bucolica 
iricia carmina incelligit.Coe- 
>dif . auAor eft tamen > i*kr 
i^/« dignas > allufumad fyl- 
iram , qux miniraa crat pro- 
niarum,quac confuli ĕ ma- 
ibcuatimandabancur. ITndc 
nwtm UciBiM X oetimatM ex invidia conatot efl^ y ut ea ^uTS^ 
C2Bfari provinciajrommicceretur,qua- 
ii minimi negotii;httnc verdconcrft 
perfec!ire , uc dhi Gallia darctur» 

^. a//rtnia. 3.Vcl pojirtma eft; vel 
prtma, & abaetate noAra rcmotiAR- 
ma: ucroqufl enimrenrudicicur»/»!- 
mum, Harca^icem a:cas> de qtia hie 
Yirgiliiis , pojirema dici potcA: quod 
eam Sybiliaqua(i quinto loco c»nfti- 
tuerit, poftaliasquatuorper metalla 
dcfienatas,2uream,argenieam,zf ea n 
& fei:ream. Prima verd dici etiaia 
poteft : quod hjcc cadem inftauratio 
fit primar statis autea;, flc eadem ve« 
luti aetas rcdiviva. 

4. Cumai carminis, 3 SlbyHini. Ciio 
maam ver6 Sibyllara aliqui^diftin- 
guunt a Cumana , nc altcra Iralica , 
aJtera iEoIica ^i.Cuma enim dua: per« 
celebret , inter urbes atias ejufdeni 
nominis.alis in ^lide A/iae; aliae- 
Mi Campania Italia^' Utrumque tameii 
ftOflicn ioaftaAidi <i£b^ 2>€ SibiUa» jf P. VIX.GIIIT MARONTS 

Qi2X tenurc Thetun ntibus i quz cing.-re murls 
Oppida t <]iue jubcant teliari infindcre Tulcos. 
Alter crit tum Tiphys « & alteri quz vchat Argo 

^r DelcAos heroas : cmnt eciaai altcra bdla • 

Atqac itcrum ad Trojani ougniis aittctur Achcilei ■ 
Hinc obijamtirmata virum te fcccric ztjs * 
Cedct & IpCc mari vcclor : ncc oaatica pinus 
Motabit merccs: omnis feret omnia tcJIus. 

43 Nonraftros patictur hjaias , non vinea filce.ii r 
Robnilus quoqae jam traris juga foIvet arator. 
Kcc varios dircct mcntiri lana colorcs : 
Iprclcdin pratis arics jam fuave rubenti 
Murice » jam croceo mutabit vclJera luto ; jram pueri zrate rrocedemtt: ita nt 
in ipfius or:H refloref;ere Daiaravi- 
deaiur. ^nndtnt CMnstmU Atres , in 
cius adolcrccnt?a fruftus ferre,«r»- 
Jf45, f*x/<f r , mei/<(icnnialiqiiibusca- 
men pri&r fraudis , & amcis ferreae 
vefti9iis: firniaca de.iique eiusin .Tca- 
ce, qnafi plena pace gaudere , bellis 
6l laboribiis ex'.iD<^is , timnis feretom- 
mia tellus. Quod esprimic abundan- 
tiam rerum omnium , qui gaudcbat 
Soma poft pacem PuceoUnam. 

31« Thetim, 1 Bft_& Tbetis,GnKt 
Girit ^catti\oTbetiiis , priir.a brcvi. 

Bc On^otTetbys , geniciYo Tethyot pri- 

ni longil. Ifta Trrl^; , nsor Oceani « 
fiveNeptani ,Nym[4iarum marina- 
rura macer. Hzc vero Tbetit Nctei 8e 
Poridtiili2 , quamcum amarec Ju- 
p tecUsorMT.^ae ducere cecrevifret; 
monicus cft a Promechco fic ci7e 
in fttis, uc qui ex ea nafceretur , 
patre majoTef?c;futurns: quo aud*co 
jnpiter ab ejns nupriis abAinuic. 
Haoc icaquc dusit Pelent,^ci fi!ius, 
excaque Aclrll.-m rurccpit* 

34. Tip^j* 3 Oubemai«rnavis awc 

4ifta cft Ar^o. ^Ar^eA nav!t, five 

nrima inxta fabulas, nve apparatu 

^moleiDaximi omntum , quz pnus 

in ttfa fut.rairc : co*^ftruda ad expedi 

lionera Colcbicara , ex pinis Pclii , 

montis in Tbeiril a : inrerco i ^uer- 

Cttbus Dodoncs Ty lva- malo, qui ora- 

cula rediebar. Nomcn, velab Archi- 

tc6ko, qu(m u/trjMir» nominat Yaler. 

riKcus: Vel ab ArgiTis^ id eft , 

Grarcis nucibus , quos vc!if bat : uc 

aic tnnius apud Cic. i. Tunul. Vel 

i celeci;ate : a\y\i ti\\mydox cft. 

Inventrix ejus Minerva.Locuf fibri- 

cationis > PagApa , promontorium & 

opr'dum The«alJX, no.T jprocul k 

Vc\io monte* l/a<l€ Paiahtg »avif 

«ieta cfU 3S* DeleSĕs htroMt.'] Jtffemmi4i% 
Dobiles Grscot , e Tlieiaha pned- 
pue ; qui numcro circitcr qnuiqiia<« 

Sinca n vi Ar^o vcAi Tnnc in Cokht> 
em , ad diripiendttai Tellnsaureuai» 
a Tauris iKniTomu , ^ Dtaconc CQ« 
(todicum. Dux Jafon: poft ciun no« 
ciAmi, Caftor, PoIlttx, HcrcBlcs, 
Tbcrcus , Orpheus» Zeces ft Ct* 
lals. 

16. jithilUs. ] Tbetidis & Pclei B^ 
IIds , de quo iEn. i* 34. Per Achilka 
vero, qi:emcumqnc vimmfbrtea: 
per Trojam, quamcumqBeciTiiatcm; 
rcrAigo,quamcumque oaTeiDcptr 
Tipiiym , quemcumque f ubcmato* 
rem nc!n.ficar?,beneadmotiec:iervinCs 
& eft rxporirio illius , quod an^ dixc« 
rat : fncura nempe bella & naviga- 
tiones. 

jS.rr^lor.] Tamaftivcd(citurpt« 
eo ^ui >eJbi>,qu4mpaifive proeo ^bs 
ytbttur. 

3P. I^utahit mertes.'} Ant* num« 
mos repcnos , commercia omnia per 
rernm commuiatioiKm ficbant, ac 
adhuc ficcumper<grinis roulcia gen* 
cibus. 

40. J(aflros. 1 Kajirum , plur* 
rajlri t vel rajtra , inttrumncuia 

2u9 fringuntur glebz , k raicndo 
;dum. 

a^.Murice ]Murex,pilbit cftma- 
rinus^ d concharum eenere , paulu- 
lum a purpura div«.ruis , caro in tf- 
cam , (anguis in cotcrem airumitur • 
ex Marciale epig. 1. 13. 87. 

^ Croceo luto. ] Alii pro croco Ute» • 
didlum volunc , crocusaucero, U/k/^ 
/r«n,lu;ei coloris efl , id efl, A*vl m« 
befcen:is. Alii lutum herbam acnol^ 
cuDt,qMz vcl gUjlum iit^pafiel4» 
l^iHgutdoc ,-vel c^/M>« quzdMi ^%% 
MCiiW»y«Bgr« BUCOLTCA.ECL.IV. irf 

T^dncCt nqaaiaancatfccIeri5vcftigtanoftri# 

Irrita perpetua folvcnt formi4ine ccrras. 
if IIIc Deum vicani accipiet i Divifque videbic 

Permrxcos heroas , 6c ipfeviciebitur illis '.. 

Pacaturaquc rcget patriis virtutibus o«r'oem, ' 

At tibi prima , pucr ! nuUo muHufcula culcu ^ 

Errances hedcras padim cum baccare celius , 
^ Mixtaqae ricienci colocada fundec acancho. 

Ipfx lai^^e domam referenc di(ienta capella; 

Ubera : ncc magnos mecuent armenca lcones* 

Ipla cibi blandos fundent cunabuU Hores • 
■ Occidec 8c fcrpcns , & fallax herba veneni • 
tS Occidec : Ailyrium vuIgo iiafcetur amomum. 

Ac (imul hcroani laudcs : & fa£):a parcRtis 

Jamicgere , & qux Cit poceris cognofcere vircus : 

Molli paullatim flavcfcet campiis ariH^ , 

Incultifqac rubens pendebic fencibus uva » 
|o £t darx quercus fudjbunc rofcida mella > 

Pauca camcafuberun't prifcae veftigia fraudis« 

(ft ; ia*Bio non ante an. tJ. c 7£7. Odavfanuni & M. Anronrum. 

9ldpii€Tt;oiMenf*jdiccndiyqu.omoi9 19. Hederas pafsim cum bdecdre'1 

Uiirkmagnm ordo fdclornm» v. 5. Ptfrc4r,hcrba eft tz,d\c\% odorata*, quae 

it.Sceleris^eHi^ianoJiri,} Scelus vim ad fa<cinaiionetn depcllendam 

Dhid i Tcl Tunc permria Trojanoruni, babere pucabacur. Nominc Gallico 

^nibuc omncs po^erorum S.omano- caret :quibufdani ▼idetur efle,ntfr(iiM 

roin calaniicaces cribuuntur. Gcori;. rujhicat qoiburdam vero, digitalis^ 

I. yii. JamfrridemfangmnenoJiro Lao» gandde Nojhre-Dame, Derpaucero toe- 

uedentea IminHsperjuria Treja, Vel minini generis: ac vero , uc probae 

liclh ci^ilia Cj:uris & Pompeii.Vel exemplis veterum Vo(fius» leroper 

cardes ipfa Ca:faris, Tpedlantc fcnatu neucrius : hec haccar. Hederam puero 

Ctraca ; cuiusin pccnam atrociHima pronTiccic, ucfuturo poccr,quem9d- 

lla Odl:aviani phncipatus inicium moduro Eccl. 7. 25. Pajlores hederd 

t&feftarunt. crefcentem omafe poetam ; baccar,uc 

15. llie DeHm 'vifam , ^c. ] All'^ • puero farmo(b , qui proinde &fcina- 

£tad auream aecacem , qua Dii cum ctotii invidentium magis obnoxius{ir, 

bcHDrnibas familiaricer degcbant , in- cyicmadmodum ibid. 27. Baccare^ron- 

n'iitquepucrumineadem, qu^ pater temcingite-, nenjati noctat mala lin^ 

eft , futurum quoque gratia apud gitafttti*ro, 

TriamTiros & alios deinde reipnbli- 20, CoUcaJia fundet acantho,'] Cole* 

catadminittratorcs , quos pcr adula- ca/tnm , ii , vel colocdjia , a. faba eft 

doocm Dcos vocac , ut Odavianum ^eyptia ;cuiusradix&caul(s, adci-^ 

rocaveTat. £cl. 1. v. 6, ^ buin ; flos ad coronas adhibebacur. 

17. Pacathmeiue rtget pat-nis , c^c. ] De acantho Ecl. ?. 45. 

f^ddir eumdem pueruni re^orcoi or 24. F4£/4jr W64 's/nriit.] Genera. 

!>«,i4cft,conrulemfururuni.Sicenim cim omnem^herbam intelligit lacen. 

oqui cunc adhucpocuic pcicca.non- tioris vcaenL De Amcmo £ccl. |. 

ium fcilicec excinda republica: irsk- .8p. 

10 fpe turo vigentc n-.axiroa rcfti- 16, sAtJimul heroum > Cj-c. 3 'Pro- 

:oendx mox a Triumvirisantiquz li. fecucuspuerh atludos , uunc cria {iw 

»ettatis , ut ex Appiano condac dia adoIcfccnt4x enumerac. I. I-ocRm, 

Pa^irs yirt»tibu4.yvcl refer tur ad rr. heroum laudes. II. Hiftoriam,/4i?4 pw 

«: Rcgetorbem,ufa&cxcmpIo Tir- r«iifif,qux yidein arp. III. Philoib- 

iitum omm'um parriarum, id eft,Ro- phiamjO- ^i«4 /itpoterisco^nofc€re 'vir-' 

BiDirum. Vcl rcfcrcnrad pacatumi tns» Deinde ad Yirilis acatis laudet 

K.egetorbem . pacaciun vinuteacquc arcendic. Hinct^bijam (irmajta , ^c. 

•daAria Pollionis patris: aui cum .^i. Pauiatamen^ ^c 3 Gradus 

lirccoateadminiilec iiiit paci$,ti|cec qiioIda4p^ pouic scatis attrea? ^ (tniu,l 

T«eme /• . \i 4f F. VIRGI1 I T'M AR O Nt S 

Qux tentare Thetiin ratibus * q\xx eingere muris 

Oppida t Qux iuBeant ceiluri infindere rulcos. 

Alter erit tum Tiphys » & altera quaE vehat Argo 
^r DeleAos heroas : emnt ctiatn altera bella » 

Atque iterum ad Trojara magnus raittetur AchHlcs* 

Hinc ubi jamiirmata virum te fecerit ztas » 

Cedet & ipre mari veftor : nec nautica pinus 

Mutabit merces : omnis feret omnia tellus. 
40 Non railros patietur huoios > non vinca falcem t \ 

Rohuilus quoqae jam tjiuris juga roivet arator. 

Kec varios diPcet mentiri lana colores : 

Ipre Ted in pratis aries lam ruave rubenti 

Muricc > jam croceo mutabit vellcra luto ; 

cumpuert Ktate woeedentis: ita ut 3^. DeUSts htreas.^i jit^owĕHidtt 

in ipdus ortn retiorercere naturayi- Bobtks Grzcos , e Thefiaiia prarci- 

^mur j fiind«nt cunabuU jflores ^ in pue; qui numcro circiter quuiqua- 

eius adolercentia fruAus terre,4r>- ĕinta nivi Ar^o vcfti func inColcht- 

Jftf >, ttuat • mella , c um alfquibu9 ta- dem , ad dirtpiendum Yellus aureum » 
tnen prifca; fraudit^ &aecatis ferreae . a Tauris ignivomu , ^ Draconc cu- 

veftigiis: firmaca denique etusin^ca- {lodicum. DuxJaron:poft cum no- 

ce, qua(i plenapace gaudere, bellis tiffinu , Cafter, Pollux, HcrcaUs , 

6tlaooribiisextin^is,oiRfi»j/emom- Thcreus , Orphcus » Zcces ft Ca- 

mia teUiis, Q.ubd cxpnmit abundan- lais. 

o/t; i.nl^^'Jrh.t:%7tr^l*ih^^^ v«^o ' quemcumquc virum forcem : 
eiric genitivoTfcrt»d»i.prima brevi. p^r Trojam, qu«rocumqBecivicaccm: 

« &nkotTethys , genicivo Tetbjos pri- rcr Argo , quamcumque navem : pcc 

iBilonga. Ifth r«ffcr^,nxor Oceani, Tiphym , quemcumque gubcmato- 

fiveNepcuni .Nyropharum marina- remfignificari,beneadmonecServiu«, 

rura matcr. Hafc vero Thetit Nere» & & cft cxpofitioilHu$,quod an-^dixe« 

Portdisiiiia , quamcum amarec Tu- r^t : fntura nenipe bella & naviga- 

p;ter>u«orem9ne ducere decrevifrct; tioncs. 

raonitus eft a Promecheo fic effc jg.rraor.] Tamafttvedfciturpr» 

infttii,ut qut ex ea nafceretur , #o «i»i >eJbif,qu«mpaifive proeo «i» 

patre ma)orenetfuturus: quoaad!to ythttur. 

^''^'''^l.n^^^li^l^n^^ 39.1^utahit menes.l Ante num- 

lianc ««'J"* **,Y?^ V?^^^^^^^ *^»"*> mos repcnos , commercia oronia pec 

'**^V-*.uJ;VJ;.?Li?n«£l ;.•;.«„• '"»" commitationcm fiebant, uc 

di^l: ift''itgl?"»'n;;^ ?.tf «^-» ^^^S""" "^"^^^* »'"• 

f?'"'*iJ«al-JflmnVi''^?.ra^^ 4^ J(aftros, ] K^JirHm , plur. 

?'"??fiw??«?ro^ft?uA^?Jf,SIS w/ri, vel r^yir* , inarumntum 

rn'^m^"cXhicam1'"ef^^^^^^^^ 3"iJ'^^"8""'"^ S^*^*- * "^'* 

snontis in ThciTil a : inrerco i ^ucr- ««"'"• 

Cttbus Dodones fy lvae malo, qui ora- 0.4, Mnriee ] Murex , pilbis eft ma- 

cuiaiediebat. Nomcn, velab Archi- rinus d concharum ecncre , paulu- 

tc6lo, quem ^r^m nomihac Yaler. lum a purpura divcrius , caro in ep" 

Tlaccus: Vel ab Argivis^ id cft , cam, (anguis in colcrem airumitur » 

Grscis nucibus, quos vcbebac: uc ex Marcialc epig. 1. 13. 87. 

aic Enntus apud Cic. i. Turciil. Vel Croceoluto. ] Alii pro croco Utea 

k cclcrttatc: ijyei cnim>«/c* cft. dJAum volunc,crocu$autero,/«^/- 

Invcnrrix ejtts Miaerva* Locuc fabri- franj lutei coloris cft , id efti fl4v: ru« 

cationis >P4;4yir ] promontorium & befcentis. Alii Utum herbam acnol^ 

opp*dum Thenalix, non jprocul i^ cuoc,qnz vcl gUlium iit^pafiel4ĕ 

J>elio montc* l/a<lc Pagapta »avif Languedoc ,'vel ^ittjb^ quaedaai fpc^ B U C O L I C A. E C L. I V. r?J 

nte Cai randix parcentes ve(Uec agnos. 
ia rxcla Tuis dixeru(it , currlce * fufis ' 
icordcs ilabili facorum numine Parcar. 
^redere > 6ma!;nos > aderit jam tempus « honorcs > 
a Deum Toboles » magnum Jovis incrcmencum. 
ice > convejpo nutantem pondere mundum > 
rarquc > cradu£que marls , ccelumque profundum : '5^^'^ 
ice > Yentura lxtĕncurut omnia fa;cIo* ^^ 

nihi cam longs maneac pars ulcima vit£ > 
itus > & qaantum faC eric tua dicere {aAa l 
nme carminibus vjncet, nccThracius OrpheHS > 
: Linus : huic mater quamvis » acque huic paccr adfit > 
hei Calliopea > Lino formofUs Apollo. 
cciam Arcadia mccum H judice certec . 
ctiam Arcadia dicac fe judicc vi^um. 
?e parvc puer rifu cognofcere aiacreni : 
i longa dccem culerunc faflidialmenfcs. : 
icparvc*puera cui non rifcre parentcs > 

m(fi;r.3 VeIcolnreftcompo* centrum nicencibut. ' 

^qua Cindarachje & rubric» 55, LmmiO ApoUinis & Terp(ich<r^ 

tonc ex Plin. 1. 35. 6. fkm* ret filhis , vsnko: idem & muncc p.'H« 

minio coucolor , yermillon , ciiCmns , Orphei 8c Hercults ci in 

r/»M. Vel fruccx > aut herba arteprsceptor^HuncabipIbHercuU 

:icuri qutbjif<!am riosfimiiif, occirumferunc , impadain capuc ci* 

l*i:mrlatif, tbar^ , quo<i ipAim Hercuicm ruiti* 

rc<. J lirebi & Noftii filiaf. ciuscancnterolrrid^ret. 

vcl a partu , quari Part^y 57. Orj>fcei, ] Dativus Grjccus^bTc 

arronem , quia narcentibui. (fiffyitabus Offfvr , ei( > 1/ vel n irtc 

malumqae in ra/tu confe. apud CataUumcA PtUit^S TIji\1u 

lperanfipbrafimip»rcendo, t\^^,.^ ^.^ ,^^^trl i -i 

.oV, qiua nem.ni pircunt! peOrpheoEcL^ 4tf.CrfW^*. Tvel 

untur , quia tr.a runt t:m- f/^^'Ji'« v «« V^^m^ . yel P^^opu 

;io inftru<ft« , quia v:t.v hu- J^^*.^ ."«''«"? "»"<«» > =^«f" , «^ rhci , 

imina deduciinr. Primi cft kei:oicicarmin.s-pr«rc«: AMa^AMfM/- 

ax»6« '^oiyo : Secunda La- cbritudo s & , o^]/ , birot i"fX' 
Km,'yx'ctb> fortior, Tcrtia A- 58. Vam JDeus Arcadtai ] D« Pana 

b ; privativo,& Tf^Ta,>*r. f^^\l'-^':-^''^'^'f' ^4^*?if??mn«" 

:»ii»a: ««« «n.r*/v S'° intima, a man undique remota » 

infle«inon potert. ubique in monies aiTurgcns; und« 

-uts tncrementum,^ Jovis fi. paft,©ni pecorum ,quamagricultur« 

mnos ; ideo incrcmcntum 8c ipnor:i/«oqut Pana pattorum Deuaj 

um : (inia pitres ptoIc d.- fiSgaiari culnu vencrata. 

uger..>v.s aurem beorum- /,.li^^^ d«m. ] Vu?io mcnfeno. 

^^!P H «',r^.* wl".'"^ «'.'' nonarcuntur infanTcs : undc hic Vi- 
,uo Hpraerus hcroes mos , ve$,&Turnebusdecem Lunacmenres 
« K 6^^«,» A<of , »i»J«fo> agnofcunt ,qui breviore». Alu mcn* 

feni decimumtnenntemintelligiint« 
ttantem eo»ytxo i^c,'] Ge- vel etiara complecun; : cum ad boc 
ft prsIaRiciacommoYcntcm ufquetcmpus part^Ai ^tSctn poAs 
'«Min , cft curratura cxterior con(lec ; immo ctiaRT ulcerius. 
icai/iMntCiiCYatura interior : Tulerwtt, ] pcnultiml brevi , cum 
e promircuerumitur i pof- Vulgo.habeatur longa. Sici£n.z.774* 
4. 451. Tddet cotti coniic^a i, ^i^Steterunt^ue coma: Georg. i, 
eft , concdt/A qux foIa iDtac- IZ9. AiifcHerHntque herbas, Liicret: 
'ptJKum dh\t ponius, quia 3» B6. Prodiderunt, 104^^» Occiderunt ^ 
»ndus & gravicas rocundum c^c. 

ideoqne conrcsum ciEcic : 6t, Ck»,^c. Parentei -^ ^c.lli* 
i cjui puabtti xqu»liceri4, luc duplick vocc conuoNU&\ ^» i * P. VrR8lLII UAKOKIS 

l4ec Deus hunc menra > dea nec dignata cubili efl. 

ffi*f* ] Oiiimilianus 1. 9.3. lcRit, Rulis Geniuni& Junonem «tntelares 

i^Kt,pIurali nominativo, bocfenru : Deos, ab ipfo ortu attribuiiTe. Sed 

^uipueri mnr$fere > hitnc , id tft yhps conAac eriam apnd erudicos omncs, 

^ per eoaUagem,nve commutatio» Genium roWsroar(ulis,JunoQcmfolis 

nem numecprum >»ec Detts menfa di- fa;m!nis fuifle accributam « atque it4 

gnatiĕr ) nec, c^c. II. Servius legit , nnt eidemque Pollionis mio Geniut 

Ciĕi , dativ« finf!ttlari ; five > ilHoi , &}uno non convcniunr.Miniire au* 

«luomodo vctercs Latlnircriprcrunt , temconAac id , q.uod hoc loco Phi- 

ur^ue ad fpfiusQuintiliani pueritiam, hrgyrius commentatur , ncmpe pue- 

.utatripfc , I. I. 7*^c bfc critfenfus: ris nobilibus editis , in atrio Junoai 

C»i puero parentes non arrijttesbunc Lucins lcAum fterni folitum, 8c 

uec Dem.^titC' Qui quidem ienms uc menfam Herculi ; Hye juxta alios» 

conilet raa&is , barc niperiora vcrba , Genio* Refert quidem Politianus du- 

»/!• co^«e/<mm4nmf, derifu matris, plicem Yarronis locum, quorum 

nondepuert rifu accipib:cum £ry-- alter, initiari pueros Educa ^ Potina 

thrzo& Bembo. Soicnc enimparen- e^ Cubai di-uis edendi , potandii cb» 

tfs antc cztcros k ljberi<f agnofcl cx cuba^di , altcr docct, natusji eratjub' 

bJandiore rifu , & cA iA-lioerisomeii Utus , Diisconjugalibus^i Pilunino&» 

ingcnii bonzque indoiis , cx illo rifu Picumno-iin adibui leStum Jitmi, At ex 

citil^me parcntes agnofcere. .Quare ils locis nibil crui poTefl ; nid quod 

pocta pucruminvitac j ut ex rifu cito menfaDeabus, leAus Diis poncrccur: 

I>arcntesaKnofcat. Parentes* ] Qiu le- ciim Vtrailibs concra ^ menfam D^o , 

tuntcum Servio5Ci»>,nikil hic ha- ledum Dcse accribuat. Q::arc tgo 

ent negotii: &t}>4m»rej,nominati- duplici modo nodum folvo. I. Per 

Yopluraii, inccUigunt. Qui vcro cum menfam , cducationem & nutrliionem 

Quintiliano legunt , 'il¥fi »1. vcl pa- pueriintelligo , cui rei fatenrur om- 

l"entesefle .voIunt in vocjtivo: 4 l^^- ncs pra^uiiTc Geniuni ; ptr cubiUi 

rentesfitz Politianus, Mifcell. S9i conjuRium rntclligo, cui condac prx- in Capr. 3. i. vi. Hliaji ntuttplent, ne- permiferit ^certe nonpemiiiutJy.no ad 

4M< metidtntv pro , mihi arrrdeptl ftticĕsnupttas pewenire. 11. Sic ptse- 

^cviumfe(|iior ,quia figura,Q,uimt- tcrea commodc poaft expl:cari. Si 

liliani durior hoc loco yidettir. ^ nan •inoCcas matrem rifu , ir.felix eris , 

6$» Nec Deus httncj (^Ctl Certe neque ad iUam poteru Deorum yttam 

^i^omminatio cft immincijtis puero ca- e^ tonfortium petyenire^^uod prius tibi 

lor- pro7r.tferam i ^/erju 15. illa auiem I)e©riim vira, (ivcapothcofis ,gcmino iamicat»*: iimacremrtfunon agnoi 
«at. Qu?B autcm Atillacalamiras, du- 

biumtft. I.Strviuscxplicat dc vul- capitc pracip. etf^iiiiocbaturj ionvi- 

cano, cui puer limilis fit futurus: ftu Jc/s , & Dca» alIcu;usconj;:2io, 

Yulcanus vcrd, cum ei nafccnti pa- Sicapud Horaiium.]. 4. Od. 8. Hcr- 

rentes Jnpircr & Juno prDpccj de- culijd.viuicas inde ftatuitur, .qu6d , 

ibrniicatemnon arrtfiff"cnt i abiis in Jouis intereji optatis epulii impize% 

Lemnum infulamd«icftus cft : qu6 Hercnle^- Idcmcme, uc noruracit I-tc- 

Cx cafu claudus £i^us , deinccps , ben iuvencucis Deani accepicincon- 

nec i Jonje ad mcnfam Dcbrum 5 nec juec.iu Sic & Vi.rgil-u$ Gcorg. 1. ji, 

^ Ai/ney-yd in maricum admi(fus cO^. Jmniortal::aten<,quamproir.ittir Au« 

Obdac tameii Sciv!o Homcius, qi:i guiio, ita exptiroit , Teque fibi gene- 

Yulcano datlocum in roclcrti convi. rum Tetbys emat omnibusundis. Eo ita- 

vio, Iliad. 1. 595. II» Politianus, que recide t Ytgilii min^ in puc- 

Milccl* ^p» expl:catpe Gewio &/»«•• rum, Non frueris Deorum '^itd , quia 

'ffon« , qul rueto ptopiiii non fint fu- temcjupiter admittct «idme»y^m,ne( 

turi. Cenitat en n e*x Sencca £p. i lo. Dea u>ila in cubiie, 
cx Plin. 1; z» 7. V^»e$ hominibus fia- 
E C L O G A V. 

D A P H N I S. 


A K G 'U M E N T 1/ M, 

- p oljtcres du$funtbres dc divin9s hontres MPiico S>aphnidi exhihent f 
, • Mop/us illius ^pitaphiuTn ; Menaicas sp^theajim canit. giuis auten* 
ft ille Daphnis ambi^uunt efi, I. xAiiq,Mi pafioreme^e putant Siculumr 
it 9»« Diedcr, fth. 4. Mercurii filiuin: natum iaureo in nemore , unde 
temen halrHerit a /aitht * laurea : peritum illumquidem mufices ; tf 
Bsuolici carminis' apud Sicuios tn-oentorem. glui cicm amaretur a Nym^ 
jha , eique datotn fidem fefeiiifiet , ob amor'em filia Rtgis : ocuiis ii% 
ptnam captus , carminis argumentum deinde pajtoril;us juit. Nec /ana 
ver§ abfimHe Vir£iiium , ^uitoties in Bucoiicis rerum Stcuiarum me-^ 
mhist, juyeuis Illius laudes efieprofecutum : exempio Tbescriti » quf 
yidetur ejue in memoriam firipfifie Idyliium prtmum, II. Jilii PoHiO' 
fiitfilium efie cenjiciunt-.cujus genethiiacon Ecto^a fitpertore ; hic mors 
immarkra ceiei^retur^ xAtfi inter ipfa , ut voiunt ., oiiiit primordia £■ 
' fwnedo curru Aiblungere tigres inditiiit , & thiaros indacere Bacr 
cbo ? Sentit Vives a Yirgiiio , ^uantjuam infcio ir imprudente > mor» 
Paanat^ue redivivum Chrifh*m ej?e iaudatum. Sedpius magis , ^uamr 
vertt4 ille fenftiU efi.IV. Pierius vult effe ^iintiiium Cremonenfem Yir^ 
lilii at^ue Horatii JAmiiiarem. ^t ejus' obitus hac Ecloga pofierior 
rf, anrnt circiter ^uindecim : eaditque tn an, V. C. 7^o. ut patet ^ ex 
i*fib. Cbron, V.%y4iii de ^uintiiio Varo interpretanti^r , iiio , (]ui in 
Cermania cafiis efi an. V. C. 76i. poft obitum ipfius Yirgilii^ 17. Hiamr 
fitte , ipfi vtderint. V.L ^ui. Scaiiger Poet, i.i. 4. fufpicatur Piaccum^ 
tfe ejHemdam , ipfius Virgiiii fratrem :■ id(fue aiii probant hoc incerti 
Moris veteri difiicho r Tridln fara tui dum fles in Daph^ide 
flacci , DoAe Maro , fratreni Dits immortalibus xquas. Non puten»- 
temen amodefiifiimo poeta tam fuperijĕ defletum fratrem fuifi;y olfJcu~ 
rumhominem ac femipaganum ; nec fidem habeo verfic>tlis iucertis, 
VII, Meiitn J^of. Scaiiger in Eupb. Chron.p. 14 j. tr alii y de cs.de ^ 
epothe§fi J-ulii Cafaris rem expiicant. ^lnam commode % confiabit ex 
Mĕtis. 

Scripta efi > fohe qHibufdam iudis , aut facrificiis , in honorem J-i** 
Hi€eiebr4Ltis, §luo pracife tempore i non ii^net. Certe pofi fecundam ^ 
ae tertiam Ectogam :fi^uidem extremis hufus verfibus mentio fit ft* 
tunda ir tertia. 

Menalcas» Mopsvs. 

MEN.^ UR non, Mopfe > boni quoniam convenjmu$ ambo » 
Tu calamos jnAare lcves , ego dicere verrus » 

Hic corylls miictas inier confedimus ulmos ? 

MOP. Tu major : tibi rae eft acquam parcre , Menalca : 
f S!ve fnbincertas ^'ephyris motantibus umbras* 

4 -r t/m^/cr.lAmbeMtnen juDiores. 5. T^^phytis.^^^P^y^t^^^^^i 

' Sicenimdeind; v. 19. MopPus ^d ab ocalu a*qmnoA-iaii ,dtd^us 

Menalcam , fed tu dtjine ptura puer, turpoptit vitam Prrent. Latims . 

It vlcHfim Meoalcas id Moprum v. nius. HU efi genitalU mundi [ptrttus^ 

Afi. lorlunau ptter^ iu nmc» ^fo^ende di&tus ,inqutt Plimu^.uC yentut^anl 

quaft 

Pa^uom 39 P. yiRGILTlMARONTS 

Sive atltro potias AiccedimUs : arpice ut antrura 

Sylveftris raris rparfit labrurca racemis. 

MEN. Moiitibus in nortris foIUs dbi certet AmynMs. 

MOP, Quid (i idem certet PAcebum Tuperare caneni^o * 
H MĔN. Incipe Mopfe prior i n.quos aut Phyllidis igacs » 

Aut Alconis habes laudes > aut jurgia Codri , • ^ 

Incipe : pafcentes fervabit Tityrus haedos. 

MOP. Imthohaeci in virjdi nuper qua: cortice fagi 
^ CarmiAa de^cripii > Sc modulans aherna notavi > atfu^ — ^/epm 
iS Erperiar : tu deinde jubeto certet Amyntas. 

MEN, Lentaf3lix quastum pallcnti cedItoliva: , 

iPuniccis humili^ quantum faliunca rofetis : 

Judicio noilro tantum tibi ccdit Amyntas* 

MOP, Sed tu deHne plura paer : fucce({imus antrOi 
^o £xtin«^um Nymphz crudeli funere Daphnim 

f Icbint : vt)s coryli teftes & Aumina Nymphis : 

Cum i compIexa fui corpus mifcrab2Ie sati , 

Atque Deos acque allra vocat crudcliji mater. iCn^u 

j€, i^. five uc h.benc ^utdani codi- piis aliquot ex hoAilms Iacefl[ivtr,ab 

cct , d favendo, ^ iifque occiAis eft , hodet re coenita H** 

^. I<ti>n»/c4. J Vitis rylveftr!s : fic nc prslio vi<5li domum abierunu 

dii^a , vel quia cfrca macerias & fe- PhMs camen, Alcon & Codttn , for'* 

pca , in ccrrae marginlbus 8c labtis cauc hic paaoricia nominA rnnt. Puic 

narctcur; velquia fapore acerbo la- & Codtni poeta , de quo £cl. 7. ii. 
bra lardir. De sAmyntd' £il. z. 35. Dc I4' Modutans alttma notayi. } Ita 

Phoebo, bd. ^. 6%' uc modo canerem , niodo quz canca- 

10. Thytlidu irnes, j Phyllis Lycurgi rcraiB , deArribrrenT fn ttgl cortice* 
Thraciae regis filia: qu« Deaoplio< Dcfagc Ecl. i.i» 

•nta rhcfci rc2is Athenitndi ex 17. Pimiceis.^i PnnkiHf<» five Ph^ 

Phardra f}iit(niamavic; cxcep'cqued nieriM colorlpicnd>de mbct , q»ales 

Trojano bcllo redeuntem. Is ciim /mitw paltna arborii non admodum 

Atbenas ad componenda regm nego foU inco&i , undefpadicis & phoenicei 

tiarevcrfus , illic longiores conna nomen efi , inguic Gi^llius 1. z. z6» 

fidem datam crahcrct moras $ PbylLs cinuh^ enim Dorice fignificat , aynl» 

iiprecara fc raca, amoiis impan.ntia fit^ifalnia termitem c»mffHHi4y & 

vicam laquco fi,nivit , & m arborem •iommuniter , »*r,if palma eft & pal 

tmygdalum roliit carencem eft con- ^ _ , i .: ' ^ ^ ^ ^„ ^.. ' t 
verfa. Revcrfut .detnde 
ciim arborem am 

ioonfiadvencnm veluci fencien$emifit ^u^l^rLT.rilL^^L^m 7oTk2iu 

fgl^ : unde foliaqu« .nte ^^. di- tj^^^^^^;^^^^^^ 

tebancur , ab ejus uoniine dl^a funt vcndul;ira; eire putauc;ali nardum 

fuXXa» Celticam.. 

11. Alconis.'^ h\con celebris Aigtc- ao. Crudeli fmtere Daphnim''} Ap- 
tarius Cretenfis: qui tn ferpentera tum mihi videcur ]uIio Ca?fari no« 
Phaleri Slii fui corpori circumplica- mcn , Lauream cntm fiRnificat. Ac 
tum tam induftritt ikgiccam direxir , Cnrrar,cx Suec. c. 45* Cal^uitii fui 
uc eam in ferptncc dcfigcrct, nec deformttatem ckm iniquijiime ferret ^ 
iiliuro tangcrec.jttrjw £odn,} Co- ex omnibuideentit/ibi djenati* popu- 
drut rex Athenienfium fuic : qut bcllo loqt^e honoribiuy non alittd , autreceptt 
adverstis Laconat , ut atc Servius; ant ufHrpavit libentiin . q»am >m5» 
•utDoricnfc», ut Jufti!ius;autThra- lanreacorona perpetnb gejtanda. Bene 
cet , uc Plutarchns , cum ab oraculo icem , ctit.deli fmere. QuiaCc(ar me- 
refponfum eATet , eum populum vi(flo- dio in renacu , tribus & vg>nri pugio- 
rem forc , cujus rex periiiTct , acque mim iAibus occifutcft , ducibus con* 
adeo^^edi^um ^tiiiTec ab hoftibus, ne juracionis Bruco 8c Cadio, cjufdeai 
quit reRcm Achenienfem Isderec , £imiliaHbus,tdibusMarcii$. 

Jv^ £tm£(0 Ug^oMtotUiayiiWi jrur» 22* Ma^tr,} Ccrdaaus iraQif€tcr 
riiniiiitDtii HjniH' 


iro t4S"'> i'>'i>"''' »i''iultu B: licdcil , imiu* tnl^iik ia loni 

tm onniuio ranptotatjonc f<HmaiD <tcBnciiK , B«cb[ gtOuMn 

: , ntas ci ipAt tiibunaiibui K caminuB tiui Rcmininiai , qnu 

lliicctciuis > ut clt apuil Siakal «catanr. Tb[ifui iiuippe 

*UlI- Jl TH ft- t'r'''lf* ""'''""'' '" «'"^■' "' "• 

ntn Calailt pnccllnuni. tarum. rbw/!» cA chaini , livc Ikera 

(lii*iMMiunM"ir««, Wf fuJahtu cancniium , riltanrium , 

inJi JMHfiH AnauK (in/i- canTlTaniiuni , nnn rcmncc ad Dac> 

ciw<M»'jSi'*«>/l'>i''<'ii^/'- cbuiD,feilailiUa(tiniiiivinipcni. 

tritprrtiiittifihiH fMbiUiib- Dcni, biciiat^uca C» £,u idi*iu 

"*«Ti'"?"' *'"• E^ui ptc M»„(, Dci„ct»ioffiv.«p. 

"ilT !>L^!!^V^'^ W.Cw™/..*j«i«.t/[w.]C.w 

,7i*-S«^"»*«wj"n«™ rcocinnH. YcicrcicDiiB innsmioi. 

i' '."Jii''^, ;,„■-:. E buiflnait«,ienitivum titnltreper 

idn>.J13uftavir,uiiE>t.^. ii,„miiji*dativBmpeiii,nwSri. 
Uadc peHcii iicnc )^niiivum cDntia- 

' auanita toninatrc dativuni in ■ , 

1 atnui , ciiin.. Hoc innntr GelUui , 

l.4.i«.4Bimuliac«necric eienpla 

' ViiRilii & nlisiutti. SiciEd. 1. itfi. 

tubam ntecai. . ^ enimvoif cRAtBcnn , « Varr.iM II Itnnul Punicei ; id clt | ueDid>)nc.j£n.i.j4i.Fcci ^. P. yiR.CTtll MAHONIS 

wcu^K/ttr ^^^^^^^ Holium , & ftcrilc« dgiwinantur avcnc. 
ffgr /. /S^ *«•• .molli vi6U , pro ^urpurco narcilto , 

Card,uus & rpiais Airgic paliurus acutis. ' ^ 

40 Spargicc humum foiils , iaducice foncibus umbrat 

Paftorcs : maadac ticri- (ibi caita Daphnis. 

£c tumulum facice » & cumulo rupcraddite carmcn» 

Daphnis cgo in rylvis hinc ufque ad Tidera notus; 

Formo(i pecoris cuftos,forraofior ipfc. 
^^ MEN. Ta\c cuum carmen iioUls , divinc poeca > 

Qualc fopor fd!is in gramiue , Quale pcr a:ftui]| . 

Dulcis a(2U2 /alience Hcim ceftingucre rivo. 

>Iec calamis foIum zquiparas , Ted vocc magiftriini« 

Portunacc pucr , cu nunc cris alccr ab ilio : 
fo Nos camcn h2c quocumque modo cibi noftra yiciiTirsk 

£)iccRius , Dapbninque tuum tollemus ad aftra : 

Daphnin ad aftra fcrcmus : amavit n6s quoquc Daphnis* 

MOP. An quicqviam ftobis tali fic .munerc majus ? 

£c pucr ipfc fuic caiitaci dignus , & ifta 
ff Jampridcm Scimicon budavit carmina nobis. 
' MBS. Can4i^us inruetum miratur liinicn Olympi , 

^7. Jnftlix Ulnim » t^e. ] I.oliutn , 8c carreroi Galliz Ciralpin» popuk 

deVjyr_aye : Grxcis l^iykmt' A-^ena J utpotc cx ca provincia, nuam Csri 

dupJCK : alrcra fiitiva , & ad equinum taotopcrce«pctiiflcr. VirgiliMautc 

pabulum uiilis ; altera plan^ inanis Mantuanus tuit. 

ac ftcrili$, de qua hic fcrmo. In banc 54..f ^ P"*»" «pAl Negat Scrvii 

lilumam , & in lollum dicuntur iiru- P««€ id tonvcn.re J. C«fan , qui m 

■ Senta dc^encrarc. P«" V fcd annos natus 55. inrcrfed^. 

38. PHYpHteo rjarcrjio.-] Duplcx nar- f «• tgo exift»n>o C3efarc«. conful 

' cifli fpecie$ pi-«cipua , ex D.of.oride h'C yotari pucruro quia rtUtusit 

L 4. 161. Fhs albm > »nquit , intus "t intcr caleftcs Dcos , Dii vc. 

cracem , KfiSK»<tU 5 in oHibi^/iiam pur- c?nfcbantur vigorcm fcmpcr habc 

cracei»» , IC0KWO *i , ^ y r ,uvemlcm , ncc aliam ob caufa 

fMre»s , viffVfcH<rU' Heben , Ayc/jti/enWw, Diis^d poci 

3P.CtfrdMMje^,C^c.]Carduasagre- la niini^randa adbibebant. Conti 

ftis. chardon. PaliuKHs'] herba , vel SeneSlm inrcrinfcrna nuroina num( 

iuxra ali«s-frutex afperrimus , qui- rabatur- iEn. 6. 47J. Primifque •. 

liam fpinam albara putai/c; /aucibns Orti , &c. paUentefqvii hab 

49'AlterabiUo.i Secundus , non tant morbi ^ trijlifqfte ptnettHs. Si 

dignitace quidem , quia do^rina par Ovid. >icc. 1.4. 17.de BacCo ca-nii 

1itriqu'' Tedicicur, nec calamitfclHn» Tibi enim in confumpta jwuenta , i 

^qut^^ras , fed yoce magijlrj»n , fed pu§r atemns , tHformofifiimus alto co« 

ordine caatum cemporis , ica ut alreri fpiceris cotlo» 

fM nmilis « ied roagifterprimus & an- 5^. CandidHS' ] Color Diis rupcri 

tiqmor , Mopfu$.vcrd fejcundu$ & ju- addi<ftu« , ut niger intcris & mortuii 

nior. Magifier'f.\xxtva ille Mop(t , vu Ti bul. h 1,6.1. candide liber ades.Oyii 

detur ipfc fiil(rc Daphnis. , Tnft.-5*5i4* adKataUmDeum,C4i 

$a. Anuiyit ncs .^Mane Daphnis. ] didu* huc t/eniasi Adde quod heroa 

At , inqutUDC , Menalcas Virgilius in ladeo circulo crcdcrent habita 

cft , <iquidem dcinde dicit de lua fi- re ,exCicer.in SomnioScip. qui (:ti 

ftula i Hacnos FcirmofumCorj/den ar' culus non m^t coeli veiliDnlum i 

debatAlexim , hac eadem docnit , erc. limen vocan potctl. Limeii] cft rranl 

YirRilium auccm non amavit J. Cu ^ verfum in janua lignuin , inferiat vc 

far,qinfpefsnorumadhucturc(em- fupcrius. Sic dicitur , vel a limes 

Doris , atqtte ided Daphnis non e(t |. quia terminatur hic doaiu« > vel 

Vae)Ur. Sed nihM obftat , quominus Ittn^s i'tdtA,obliqHHs9LtTĕnfverfHS 

- Sd lUCO t IC A. E CL. V. ^5 

lab pcdibur^ue videc nabrs 6c /idcra Daphnk. 

Irgo alacris Tylyas & cerera riira voluptas, 

Panaque t paftorefque tenet , Dryadargue puellas, ' 
16 Nec iupus inGdias pecori > nee retia cervis 

Ulla dolum meditaucur : amac bonus otia Daphnis» 

Jpfi lactida voces ad (idera ja£^ant 

Intonfi monces : iprae )am carmina rupes > 

IpHi ronant arbuAa : Deus , Deus ille , Menalca, 
lf Sis boaus 6 felizque tuis ! en quattuor aras : 

£cce duas tibi Daphni , duoque altaria Phcebo. 

Pocula blna novo fpumai)cia la£le quotannis » 

Craterarque duos (latuam tibi pinguls olivi : 

£c mulco imprimis hilarans convivia Baccho > 
70 Ante focum > fi frigus eric ; fi menis , in umbra. 

Vina novum fundam calathis Arvifia r»eftar. 

Cancabuac mihi Damcrcas > & Ly<fiius i£gon i- 
' Saicantes Satyros imitabicur Alphenbccus» 

f#. 0/7mpi.]Mom« duodcclm hoc ftur , quf a ey (irtcro tnarrir fiilhj'nataf 

IWaiine in(iiTniti (unr. Prarcipuus in cranAatusin Jovi$ tcmur , indc nia- 

ei p3rteThe(ulix , gusc ad Maccdo- turo partus ttniporc iterum prodiit.- 

Biaai vers;-t,cujusvercex itaeditut, Orbem terrarum peragravit , lindo» 

Btnttbes penecrare , 8r ad c celum uf- doniuit , primus omnium iriumpha-' 

«oe mrnnerc dicatur , i:iimo & pro vit inreAus elcphinto : turW ftipa- 

«• uinurur a poect». 1> 6Uis nuaH '"* Tcmulcntanim & voc(fcrantiut» 

»>0J(«/u:rBC Mmlttcidusy qujanubes f<«minarum , qaas ab co Saccha4 di-' 

S i-?f Ecl. z. 45. Dc P4»i*. primonior o Chii imuU ,r in marl 

^d^rer^itffet^f\a^^ C'^»»«: fxpĕ«men promi^cn^ iunnin. 

Utido n. m Munatio Pjanco Coff.. °'*V ^f^''^''^°' ^'* P"v«'va p^r^ 

Siautem bonores pratcipui fuerunt j *»«"** > « «rtirte ««>«* > ambrtfia\,i\>' 

kczdesciiaforo, ubicrcnaitumejut a privacivo , & ^poroi morfalif, U^ 

adarer Hierac , cpnrtrue.ctnr , nr trumque miniftrarunr diis Hcbc . 

UDulacruni C)us Indis C.rcenfibuf five Tiiventa ; & Ganyn?cdfr. C4/4*' 

SJ^? '^r^^Ta^T''' ""'""^- 'fc«-3 Poculisa^eSca^^^^ 
mctBr,ot, fiquaviAo'amincia- formatis. Ecl. 2. 4^. Et Mari.alis- 

^Zr\V ^^r/i*;.?^"'-^ ''^r' *"" ^Pophor. ,07. dc cilathi$ ak : i^T 

greror , ut gui.in eju« :w^cm con- S»yrytr>mi Bacchutamat: nndepattc 

h».Ttt,ab.niunatutu.cmr. Etab calathuro poculumquoquecffe; uon. 

»ccmpo.rcoaaviaDUsfi6 i;m filium lamum caniilrum. ^*""**"^^"* ' ""^ 

5«. C«ffnrf,»e.}Cr^«.Gr "a tot, . 73'^lphejtt^ui. ] Ab ^A^io^ i^e- 
f^f a Ht^knvfjumifcfo j iftud au- *"* > ^' ^«v» °°^' ^^^ ^*^^*> nomcn pa- 
"» * ««V»c wrwi* : qu>d veterct ^orijpropriumett » fcdapud Home'-- 

a»if cornibu. ,.aureffieci» «1 £gu. ?""J^'- 'JL^l^^L^Sll^l"*'^™^^ P*"''" 
in. cornuum liculis bibcrent?in hIS" ,' Si^rir?nr Ji^"'!'" '-E*" 
W^e viaum agul mifeercnt. ' Kvi .r?in^K.nl"^r'' • ^ ^*."'^"^ 14 ?. VIRGrLIIMARONlS 

Hxe tibi remper erunc».& cum rolennia vota 

7f Reddemus Nymphis > & cum ludrabimus agrds. . ' : 
Dum juga montis aper« AuTios dum pircis amabit; 
Dumque thymo • parcentur apes , dum rore cicads : 
Semper honos » homenque tuura i lauderque manebunt, 
Uc Bacclio Cererique > tibi 6c vota quotannrs 

to AgricoIx fa<ient : damnabis tu quoque votjs.. 

M9P, Qux tibi^ qu2 tali reddam pro carniine dona ^ 
Nana neqae me tantum venientis (Ibilus Audri > 
Nce percuiTa iuvant f)udu um litora».nec quz 
Saxc^a$ tnter decurrunt Aumina valles. 

tS MEN» Hac te nos fragili donabimus ante cicuta. 
-Hapc nos , Formofum Corydon ardebat Alcxim : 
HaEC eadem docult , Cujum pecus ? an Melibcei? 
JMOP. At tu f«me pcdum , quod me , cum ficpe rogarCt'»- 
Non tulit Antigenes (& erat tum dignus amari) 

90 Tormorum paribus nodis atque arre, Menalea. 

74. "Bt tiimpoltnnia yofa. ] Slcra 1. ?• DeoSy DeafqHe precabantur , »( 
Kytnphis fi.ert Iblica , vel ia agris , illis fau^um iter fMxqtie pugna titt - 
Ul) Turnebo placcc , ve\ecramiildc- ^damnarentttripJtyotemTn ^ qua pn 
taib\x%y.\itViAotioSolenniafuatq.U3i irt fufcepiffent. Alneid. 5. 1J7< eodeo] 

felum i» annot fiunc,id cit , rcmel nn- Tcnlu dcitur , yoti reus, 

f ulis annit.. 82. t^enientis fibilHs Anj^n. 3 Vc' 

75. Et cttm luJirabimHS agros»} Sa- niencis , id eft , narcentis , tunc cn n 
crificium innuit di^m ^Ambar^^ale» potius eft anra, guatn rmtus. Sif /En 
IDc^uoGeorg. I..J45.. 5. i44^grattor &• pulthro yeniens it 

79» Cereriaue. ] Ceres Sacurni Opis corpore njtttus , id eft , nafcens t^ cref 

filia>ra»terProfcrpin3B,quam aPla- cen/. De AuOro ,£cl.-z.5S» 

tonc raptam ftrcur laboriofilfime to- 96. Hac noj,formofHm , d^c. 3 Ha< 

toocbe qu2fivi/re , fruguai 8c cultus ekdem {\ftvi}». ccciniraus £clofum t 

terr^ , roagna ex parce repercrix. qusr «ncipit, Formafumpa{lorCorydon 

90.. Damnabis t» quoqii9 •votis..1 c^-cltem £clogani,g*^quaeincip}t,Df 

Qui voia rHfcipit ^ pei^ulac aliquid a mihi Dammtay CHfHmpecHs ? an Meli- 

Deo etdem^tic altquid proinitcir.. Si bceii 

Deus promiiHi annuac , ciim royens S8. Prdom.] V''rgam paAoraleni in 

qnafi damnacur , 8c judicio cenetur curvam : formofum are , quo ruppa- 

promiflaexolvccc..UndeI>eusdicicur 6ti\m eHiitnodis paribits yi6 cft ,nodi: 

4fjm»«rt >c«»iV.cli/«ti^ci^mpoftulata qui a:quaii inieiTailo a. fe inyiccu 

annttic , & fic adiRit voyentem ad diftanc. 
cxolvenda promiAa. Liyius , dcc. j. 

X C L O G A V T. 

S I L E N tJ S. ' 

^JtGVMENTVM. 

milenm puero$ Chromin- & Mnajjlum doeet primam rerum originem , 
^juxtA do&rinam Epicuri : additque varta/sfabutat. Per Siienum , Sj 
ronem Epitureum phUofophum ; ter Chromin «Jr Mnajilum , YirgiUun 
4t y^Htm i Sjtuut tA ih^hilo^o^niA tUfii£ulo4 » imeUi^unt interpretts, I ^u c ©^ ti c A. E c L. r r. ir 

tme Rtmji tunc temporu vix*b»t k^c fe&a plurinmm. Bt Vir^ilium 
ftidem o^endit hac Ecle^a di/ctpUna huic ali^jnand» adbdjij^e, 

btom C9nfe^yusntibm annis videtur ad Pythagoram ant Platonem de- 
pMfe , cujur fhiUfophiamfe^uitur,^ tALn, 6. 71+. Varurh autem ii^ 
bm j deauo hic Jermo , ab Epicurir di/hiplina , etiam in moribm , non 
itkerruiJSe conjicio , ex Ode Horatii ig. iibr. i. ^na- ad eum Jiripta eji, 
irplane Epitttrum Japst. De Syrone utriufyue j>raceptore habemue apud 
Gtn$nem , & tjuod tpfiut Ciceroni» amicwtfuertt , £pi/l. famil. /. 6. 1 1- 
t ^ntd vir optimm , doS:ifimufque Epicnrem , De finib /. i. 115;; 
SlHjt eodem ex'opere favHe coiiigitur , eum in ItatiaJloruiJfe ultimaCi^ 
tatnu atate : qua atare Yirgilim , tumjuyena , aperam ei darepotmt» 

Ex boc primo. Ecloga verjn > Pritna SyracoHo , &:c. funt tjurprobentt 
kinc inter caterat ordine temp^rit primam e/Seieam^ne a Cicerone Jui/ie 
enditam in theatro , cHm a Cytheride five Lycoride mima cant$rerur r 
tmde adjuam & yirgilii laudem Cicero exclamarit : Ma^nac fpcs alte- 
U Romz. Sed hac Donati Jomniajunt , auaiia muita Jomniavit. Vi^ 
ĕttw <juippe poita projiteri Ecl. i, veni^ĕ Je primo Romam , ut agros re- 
tupetaret Jiios : at Cicero atinit ante divifionem agrorumferme duobu» 
Mitt nenipe fitb initium TriumviralU projcriptiouis ,.anno-V. C, iii» 
ctuna^ri divifi nonfint nifi anno V. C. 713. ineunte» Jmmo probo eg9^ 
•xiifiem varfibut , hanc non ejfe primam : Priraa Syraco^o dii<;nat^ 
rit luderc rcrru : igitur non jam primum , ^ed antea etiam lujerat ; 
idipie lenum (ignificat , fi primum omnium inter Latinos , Bucoticurm 
[eribendi genus e Graciafe;i Sicitta . tranfiulifie» ^o autemordine ae 
tempore hacjcriptafit, incertum.efi. 

C7l BK ^s ] Sencx , Biacchi nutri- elTe teAattsr : Iceaique altnm ftb' omnt 

^'put & pacdasogus ; feniper aiino Alexandrino popalo , Conftantini' 

kU, lemperebnusdercribi rolitus^ temporibus: Alii tamen hos intec 

ceniDto capite, fimis naribus : ma- rprdtra autnarurae m«nftra referuiir, 

lur tanen Ibtertia; : undc dcitur toti-.nique id eetius revocant ad fa^ 

aiultaQpientetdlfrcrniireregi Mid.r, bulas. bloroen dediicit yBIianus i' 

ancoratarque rcx Aati?onu$ ver- at ffttB{f ^ju ^ <l\xodt^ yoshakereinmo» 

liffe fibi laudi ., quod ab hortibus dnm riHt» canini can/otmatum : CZ' 

^ropter dcebrinitatcm quafi Sllcniis faubonu«. k Dorica voce ckrup y 

tMieretur ,ut eftapudSenec.DeIra, . • ,• , ..-• •«.*»|'»^ 

L, ,x. i}on.n a ...x.;,i, rc.m... '-S;fKn'rbfiroiIc., quoru«.. 

r5:MV. r^^^^SretS^^te P"-- /:- > Merc«ri, HUus , a .2, . 

tantur omnes Saiyri feniorei , ex '""£'' ^>**?°j^li?i?--H^\V.V' a • 

PauCiniain Attic.Quanquama iqui . ^^'«W-»^^^»'^' : q"'j£yl^<ftnr 

pncant Stlenum pedibus bumanis , ^»"* '" l«ci« aftan homincs & alloaui. 

Stjroi caprinis. ^ pu«ab»ntur : quod a.unt in pracW 

Sltjri «ucem ĕ Bacchi comitibn, ?.^™.T.'.^!L"I.»i.^4^rm?in^ Lcri* 

Anum Quo<iue i S. Antonio vifum ^ca-io*»^. 
pRima Syracofio digiiata cft ladere ycrrii 


Nottra , nec erubuit fylvas habitarc Thalij. 

Cttin cauercm regcs & pra^lia , Cynthius autcm 

l*pj(im4t Syracop.». ] Primus e Lati- ma ; urbes olim quatuor , ex Cfcer«r* 

* nis non fixvn dedignatui Rribere ne ;. quinque , ex Strabone anibitlt} 

camnia bucolica , ad imirahoncm fuocomplcftens.Nuoc Jtfr4(;fiy<i. 

Tbeocritt Syracufan?. Sjracolio : ut 2, Thalia. 1 Una c novcm Mufis ^. 

Previs eCet fyihbatertu qua; alro- comredi^ & ludicrorum pracres , «. 

lui loDSa cft tn S^aeujsoy 2t/g« ««0- lu. 6ttMw > 'vit«fco , /loreo , txhilaret. 

ijns»/a a. wbs Siciliac tunc ampJiiE- j, Ciim Witem T«iei. 1 J) .clius Vij( i4 P. YlRGTLTr MARONTS 

VeJKt » 8c adtnonuU : Paltorem Tityrc pingues 
f Parcere oportet oves t de<iuAu'm dicere carmen. 
Nunc ego ( namque Tuper tibi erunc qur dicere lauic» » 
Vare » tuas cupiant » & tridia condere bella ) 
Agreftcm tenui meditnbor arundine mufim. 
Non inju/Ti cano : A quis tamen harc q]uoque , G quif 

Xo Captps amorc legct ; te nodrar , Vjre r myric* , 
. Te nemus omne canct: nec Piicebo gratior ulla eft> 
^i^am fibi (tax Vari pr^rcripHt pagina nomcn , 
Pergite » Piertdcs^ Ciiromis & Mnadlus in antra 
Silenum pueri romno videre jacentem r Kiliui res Albanas ]»rimo traiS^andas 
fiti<:epifre y Ted »bjecifle deinde opus , 
&ad bucolica Audium conyerciile.^ 

Cynthiui* ] 8c Cynthia , nomina A- 
«ollinit 8c Diana; : qnia nati atnbo in 
inrula maris i£sxi Drin , ubi nions 
eft Cynt^Mt, 

4. Atnrtm vellif. 1 Protcrb"'aUter 
d'dtum ) pro Mimonuit , fivequia , ut 
vnlt EraOiius ■» in jus ituri yellica- 
bancaureiD illiut , quemeile rcftem 
volebanc : unde Horar. Sat. !• i. p. 75» 
Lictttmte^ari i egc 'uetb oppono sitri- 
tHlam y rapit in jw* Vel quia ,uc vulc 
$ervlu$ « auris memoria: cnnrccrata 
eft ; q4}ema|dmodtim frons Genio ) & 
4igiri Minerv*. Tityrum h£cfe appel- 
lat Virgtlius» ur Eci. 1. 1.' 

5. DtdwBHm Carmtn, ^ Id eft , te- 
iHie : i lana, quz ad maiorcm tenui- 
tacemncndodedncicur. Horac. £pift. 
1. a. T. a25> Tenni dedmSta poemata 
filo' Tibal. I. I. ^ $S' Dtdmaf pUna 
^amina longa colo, 

7. yare » e^c. ] De illo raa^na lis 
spud interpreces. Alii enim laudes 
Hht atcribuunt P. ^lpheno yaroi^hi 
P, Ouintilio Karo ; alii Ouintilio Cre- 
mononji , quem tcem yarnm vocant. 
Conriac hos tres Vtr|;ilii arquiles 
fui(re. Ec j4lpbenti*xi\x\4itm yaru*. Ser- 
«i( Sulpicii jurit.onruht <lircipulus, 
jurirconAiItus ipfe fuic celebns : qui 
9x arte fucor<a ; auc , uc volunc ahi , 
tonforia , ad conruiacum adrepllc , 
an. U. C. 755. Digeftoruro libros 
ftrip(]t quadraginta. Landacur aGel. 
liopropcerAndiumanti^uicat 5 , lib. 
tfk 5. Ab Moracio memoratur prop'er 
Yartitiem , Sac»!. (.;. Ab interpreii- 
bu^ Horatii , Cremoneniis d.dus*. 
Tamen hn*c non puco dicacam ef(e 
lianc Ecloi^in ; canfrquia nulla laude 
bellica , fed una fi»renii cla<-utc : rum 
c|Uta cum futor dicaciir f\x\fftt , nec 
»d conrulatum ni(t dlu poft obitura 
Yirgilii peryeneric ; non yiiecurejus 
^rmoĔ tum, cum JEcIogc (criberen- uc hic illi cam eft'uftslau(tibutad^d4 
larecur» OuintiliM verd Cremonenfis y 
de quo (tc Eufebii chron< ad annum 
primum Olymp. i?p. qui rc^pondcc 
anno U. C; 7^0. Hmntilim Cremontn» 
fis iVir%ilii f^ Horatiifamiliarii ,iwfl- 
ritwr. Idem ille eft , qa«m Serviut 
Virgilii cognacumappclUc $ & cujus 
in morte Horacius YirGnlium con(b*> 
lacur, Od. 1. 1. 24. Sed huic a nemi- 
nc ) prxtetquam i Grammaciculis 
yar* cognomcn tribuit-ur. Oraniod 
igicur laudes iftae ad P. Qmntiliitm 
var»m referenda> (linc , qnt magnic 
raunerlbHs fub Augufti imperio per* 
funftuseft. Conlitl, an. U. C. 741« 
Syriar dcinde prz(es per annos oAo. 
Deniqae rainus in Germaniam cum 
tribus Ieg!onibus ; quas in^enti clade 
amiiic , iniidtis ab Arminio circum- 
ventus an. U. C. 76%. tanco fuo do« 
lore , uc (ibi confciverit morcem; 
tanto Augufti Iuftu , ut caput illt- 
dens paricti exclamaret , Vart^ iegio» 
mesrtdde. 

7. Ertridiabella: ] Miror hlc Nan-' 
nium & alios^ qui bella intelligunt 
Germanica , Varo ram funefta : illa 
cnim anno , poft obitura Virg<lii , fe» 
ptimo circiter& vit^e(imo geita (bnii- 
Bella igtcur(ifnificanturalia ,quibus 
Varus per Triumvirales tamultus 
inierfiierat : trifiia , non thi y C%d 
ejashoftibus,& pacria; gencratiiD. 

$.Si tjmt tamen > ^c. 3 Qttanqvam 
Ap-^Ito ine deicrrucric i tuis faAi» 
heroico verfu defcribemi:s .- (t quift 
tamen hxc iegac bucolica j is aomca- 
tuum ncftris infylvis , feu bucolicis 9 
undiqu? fparfum , quiafcio , icriprs 
Phoebo placerc magitnulla , guaaa- 
qiue itomen tuum pra!ferunt. %x verdr 
etiam nona £clo;a mentionem Varl 
crebram facit. De Myritit , £cL 4. 2» 
De Pitridibtu , Ecl . 3. ^s. 

U,Cbromii ep- Mn*film.'^ }Uniorc» 
Sacyri; Cbromk 1 x((^/^ hiunitm » 
sndacia. ' 

AIn4[UinvlV {f<ft»xiivnimlfefacio t ^B r C O L I fc A. E C t. V I. 
tf TnAjtom hcAerao venas • ut remper laccho. 

Serta procul tantun capiti delapra jacebant : 

£t gravis attritl pendebat cantharus ansS. 

AggreAi C nam Oepe renex Tpe carminis aroba 

Lurerat) injiciunt ipHs cx viiicuJa Tertis. 
10 Addlc Teklbciam « tiinidirqne fuper?enit -^t le t 

•^gle Naiadum (iulcherrima : jamque yidenti 

Sanguineis Trontem moris & tetnpora pingir. 

Ille dolum ridens : Quo Yincula ne^itis ? inqujc 

SoIv2te me * pueri .* Tatis eft potuifIe videri. 
15 Carmina t q\ix vulcis > cogno^cite : carmina vobif » 

Huic aliud mercedis erit : fimul incipit ipre. 

Tum vero ia numerum Faunorque ferarque videret 

Lodere» tam rigidas moure cacnmina qaercus. 

Nec untum Phsbo gaudet PamaAia rupes > 
h Nec tantum Rhodope miratur & irmarus Orphea« 

Namque canebac uti magnum per inaae coada 

^ #«XAoc f«otnmĕh riM», fraft us aiboris mĕri i mmrt, V<w 

15. Ut€b0. 3 Bicchl neneii , ab «" UngmmtM , quod , candida cum 

iw». c/«iiwr:ob v«cifcraote« in ejus «f«ni P"«.» * ran^mne Pyraini dc 

yjy.' «v.:-.«..,i:— .. Thylbes ruborem induennt. Ovid. 

coBiucu ebnas muheres: , y ^'j 4. ?4. 

opIirtcTurncbiMharKjocera,S*r- j/ ^ impetrandim quod vuhii. 

dcUpni < capitc , Bonrupta , non ^p/^^j^,^^ t^j^^h», acqueadeo, 
calcita. SicCerdanui : jacebat , dor. ^ ^jj^^. ^^^„0^ ^jj^u^ ^^ ^^,, ^^,^J 

JKbac , viniim inhalat , omnes habe- ^identlbus poftuIata concederc. Vdl 

W ebriecacis notas ; h»c una tantttm j^^^^, ^f^ ^,^1^, ^ f^,,, ^^^, j^JJ 

aoca deerat ,.quod Terta non gereret ^^ ;;f -, ^j,^, g„ y j ^ 

IB eapite. .Hic emm erat ebnornm | ^flf-„^ 

?ff- St^^j^i"^*^* 'Siff.?^^ a7./»»»»i«nen«»Were.]Saltareitf, 

MmdMbo m€d_ «A'«;?J»w« fi*»»^;" ut motuum ratio & roeniUrt . can- 

Aaiphtc, j. 4. itf- C^Pir» ] pro c^^»rf. ^^^^ ^j,.^^. g^ „,«„^„^3^ rerpondearl 

Sic Georg. i. »*7. N«»« t^rrttt tgn$ jj^ p^^^ , ^ ^ ^^^^ ^^ argumenrum 

ir^-jt/J-O ^" 7*'?*?"" »iu ^"if . SL/"i« n^«. ] Mons in Pho- 
iKmam Scarabaci , Qal U9»\im^ 41- ^1^^^ Citharoni & Heliconl vicinui, 

glmr. Baccho Tacer eft t und« Rota» gemino ▼ertiee , quorttm aher IltfM 

m fupcrbia C. Marius , quod poft v«catur ^B&cchoAieer,aherCfnrb4« 

tlAeriam Cimbricam canclians po- Ph«bo MunrmDidicatus. 

nre liberi patris excmplo aufus ^e. j?Wop«. j Mons Thraciae , nivf« 

^^c , cx Ph'n.1. ». II. biu femper horrcns , ad Ĕusinuni 

18. «yCn»^* 3^mMf Latinl rorma ; mare prorenrus , ex qUQ Hebrus pro- 

gnp^ Gnect , 4l/btf e»« Stcdii«J,&dM«, flait. Jpmarus^ plur. Jfi/hara ^ mont 

Ji. Ecl. y. «8. Craf€rafqMdu(>slia' aUer , in maritima rcgioneThraciar , 

/ia. SM.1. 7- -.. \ ^ ,^.^ non procul ab ortii» Hcbn. Hsec loc» 

IMM. An.jii. »S5.J»d**r^er*4U. peraRravic Orpheus vate» , de qua 

Abaiyjiii/W«»«'«''- Nympharnoroen, it.Ndmqyecanehat»ti,(Stc.}OriZQ 

Kezrz & SoUs filiar. De K«iWd>^iiJ > mundi ,inxta opintonem £pfcuri pb»« 

E<l. 1. 4«. Dicuniur Ha-i^ades , qua- lerophi A chenicnAs , cx oppido Gar- 

drifT' laM voce , ut htc ; vel Hatadtt, Itetto : qni natus anno antc Chriftu« 

tat Naides , triryllabi voee , ut £cl. circiter ?4i. regnante m Macedonta 

Kvio. Saiaits mdirae citm GĕUm PhilippoAlexandripitre,ex calculo 

Mgmiore periret. Unt% obilt. CujuS pbi\ofovV\akm d« 

XI. Sangmmmt ffm9m marih JMt^ ttnm ttttujra vccfibtti«et fecuUiA %^ Seraiat ■ 

El liquldi limul ignii i uE hii exQ[dia pi 
Omnii > ie ii>re uaa mundi concteveii[ orbii. 
jr Tuna dutHC rolum i te dirdudere Nerci ponla 
Coeretit I 8c terum paullatim Aimete fbriiui. 
Jamiiue novuia ut tetfx Itupciiic tucelcere rolemi ; 

^tltiui >tque cadiDC rubmotii nubibui imbrei : 
lncipiant fylvx cttm ptimto ruigere ■ cumqua 
40 Rtti pcr ignoioi errcac inimalia montei. 
Hinc iipid" Pyrthx jiAos ■ SilDtnii regni > . 
Caucjreal^ue refert volucr« • fiinumqiic Promeihei, ; 

' Hii adjungit < HyUn nautz qua fan[c rcli£tum 
ClamilTent . uc lituj , Hyla , Hyla omne roniret. 
. I.uctciliit<. Siaiuctaii^ruc duorc- 41. !-'fidiiPyTTbM, a'i,J9jn}it 

^^^'^^"^^'''{mMsntait",'^^ Tk?ff'iD("tegSJie ""iJnJI^t dSu- 
ileimm i ttl coniinct , tc tft ur<iu. viun> : n qno ferTari «UBiaiat IK 
7M>i(,vacaliat , rpitiuni nlqii(qua- duo,6inaviculadclaiiinFaTnifliinii 

BlaHMiappelIabat,ac*iDo>, liieini- m«ruinonfumt. Ibi Tbcinidiiait. 

■inia cBipDlciiu, toia inani Talitin- culum conruluciunt de tepaiaiianc 

lia i aiMEliic i Vi[»li*/i»B« vacan- gtncti) humani : aeccpioque icrpoR- 

■nr: «uotnm ei TotiuitB cencurru lo.lit niiEnc oacTiiajn paD icTruoi 

saaliiftiiKilU4naiBar,qnzdi{iniui pTDjketcdi , leAai e tctia omnipa- 

cIennn.iBnit,aqiw,ictra,&ii!r. mitelipidc) ptajeccre , ■uoiuri qui 

AKiem bTc «■!■><■» vocit , poft Lu- nuiii DDu(>liDnti>Ti>ie£t>,lRiiijm{ 

CTCIilUD Ltf. ]77> ''Mtw lib , it^nt qiii I Pyrthi , in tcemiDli cDnrinua 

«UM< miM VII mg*im* 4»'iUm. niniiii Isni. Ovid. Mct. i. 11). Dĕ 

dsi» mmMk sf rtintilii ijt i tx J-jhht»! rH>t<, Ecl. 4. «■ 

(Sccr. Dc nM. Dcor. i.f i.. £1 hit 4'-CiMtt<thin,(fr.XPrrtmc<iitai, 

ItnpenH* • c«(»m , tol , aninialia , lionii paicr, ciim iincni f catloruii. 

^netctKint deinde nrniata lUM. lui elTcT , BdniDK htii curtul tacei 

/ i<.MiM.]Primo diciluTde piania (^rulii conCcdi :eaqui iRnc, >el ko- 

mte*.SitlMt.hi-si4.4t*imPiiri' mintm ift eluio foriiia,uni!iniiBir- 

iumJHttmltUtmUiimmitrittrt. Tet i .el , ui natnint alii , plunmn 

~i(.HlDc7>'''diCin,qu2p»iei)iillan anciad iifunilianiiiiimriperiirct: i 

r.di»oli«Sit.H<"ca/'S-!»o[«« Mmp.rie. juiTuJoYi, in taucali r.o- 

wlBaflitidinr,eiViiT.l.^de L.l. pulo ligtiui eft , vu1tui,aut aquilt 

Sl<a/tI*,idcft,Fl»>npcilit[«>tur. lecan ciui alf diii pcicundcnda ad- 

cqnt pia ttlra tantmn , Sti pio hibiti. Ci<itifii> , A^o: maninatilB- 

nnaquBquc Te,quz alien fupponi- inui , imtr niiic Euninuni 81 Caf« 

^;i,fik„MU,^...f>l-m. Pto«- Hili.pner.dcliciAcUl.>'?nl! 

I» iiiini , Ovid. Mei.i. 71. ^/tnn- quccaiDei laArionaHiiia cipedieio- 

■ntc»/<fl'/«'HiB.>"«qucniiuiianicn nc. ii iriiiD i naii ittttniillkt id 

noieTra.ram iniin^lari , quliaia aaDaiioneni , inr<ptni tbanincn» 

Hutali niiimTo. Gcoig. 1. 80. «.y»- bcnt niiuc rcndtce dcnie[fni tl»7t 

tH».v j(i>iiip'>F,.i rM»! rnU- NrDipbii. ui iabnlaDinr ^raptu, ; ab 

I>,7il»din >f(r» pi°H. ] PeUw Hcicnlett A'i!enaiiCiid>aĕuflraiB- utpacutDii/carnniaDii^Hiiriniu,?», pwriKn. luiL.icniin niniraiBM 

iai<nali<>i,OcianitiTaib)raiiiIioi. |i[^. SolinB, F^n ionicn ft la 

liuiciOorido.lbrorelcuiaicrna, cuDiaSinai ,quil>[iiliadtn>i'liTnii 

jMiiniani. NjiBphaiuni iniriniruni nrbuialluii. Alii y<jMi.M,n ejulitu 

nirbiin>iilc»>ii,qnf^m>^idiAx. i(EJ>nii<lutium,Si. B U C O L I C A. B C L. V f • UT 

fertunatam i fi numquam armema fui(reiic • . 
iphaen nivei Tolatur amore )avenci. 

! virg.o iafelix * qux te dementia ceplc i 
etides implerunt fal(is mugitibus agros : 
non tam rurpes pecadum tamen alla Teeata eft 
ncubltus : 4uamvis collo timuiiTet oratrum > 
faepe in levi ^osMet cornua fronte. 

! virgo infelix > tu nuoc in moatibus errasl 

latus niveum m'olIi fultus hyacintho > ^ 

e fub nigra pallentes ruminat herbas : 

t aliquam in raagno Te^uitur grege. Claudite Nymphar » ) 

ixx Nymphc , neniorum )am claudite raltus : 

lua forte ferant oculis fefe obvia aollris 

ibunda bovis ve(Ugia. PorHtan illum> 

i herba eapcum virldi « aut arraenta recutnin y 

ducant aliqua; flabula ad Gorcinia vaccst. 

a canit Hefperidum miratam mala puellam." 

anre aiiaiD vocalem raro C/4iM^>rf.]Retibus , fivflin<Iaginey 

, ft fiepc corripiunt , ita hoc guomodotirraecUaciuacurin venatio« , 

'gilius. ne , ne aufaRiant. 

^d/iphaen, 1 Filia rolit fHit : Sdhus*! A aiicn«lo : pars eft fylva« 

i ratre deduAuia , qui xu(ri rum , vcTin qua fpiffae arbnresesn- 

tnihus luctt r uxor Minois re- 1'««« * »ffuntiiat altius , uc Ifidoro 

.. ^it-n •..i..». ,«*... ,«^ » placet : vcl pottiis , uc Varrom ,pars 

f^:t^ ?i? ,t" iM*^* ' ^ 'icua & cxpcdita kb arboriboi ' ubl 

lAi iS r?'^t *"'^° l^^^"^ ' i ^«of8- ?• 1«. SalHbus in -uacm 
imeni&femibove»i), Reljciua *,ai.ait 

'''i.^'!£l"r'JA''^*'''^''™ /Ji'»i-r,nDi(fte,quimo«seftia 
?a«r T^r^n^M^ r.?5' "^}' Crcta cclcbris , cujus in antro apct 

r^^Ji^^cTp^pe^lgn^t^rl;! iT"^ »«^*"^^» ^^"«^- ^^«'«- ^- 

tiam auamhbei faeminam, ^* ^ r ... , t- ir 

nior fit. S8. f9rfitan illtm , c^e.] PortaAJr , 

«r»ief.3 Piliar Proeri reg?sAr- «i^ claudiris Tylyas , effugtet Jtdbula 

, & Antiae, vcl S(benob<Ke. ««^ ^ortynia, Gortyna , m Cor^yna ,. 

fe Tunoni formi iequ>para-> oppidum Cretae raediterraneum , lae- 

Ila m eam rabiem aftx funt , ^'^" bus pabulis inngne, ubi propter- 

I Te putarent : poAei fanatx ^^ Solisarmenta fuerunt. 
.elampo. Falfos mugitus vo- tf l. Herperidnm miratam mala intt" 

\Z re tpsa non erant vaccae , Um, ] Atalanta eft , filia Schoenci re- 

» crrore deceptar fepc fron- gii in Scyro, maris JE%x\ inOiU :qu3a 

abant , explorabancque num cum procis curfu contenlebac ed le* 

cAenc. ^ ge , utvi^orinuberec, viftumocct- 

MM»yf4r. J ]((#me}» eft pars emi. derer. Vifta tandem eft ab Hippo- 

curis , cuius in cavitacem de- mene , Martis , vel Neptuni ncpote : 

i , a quibufdam animalibus dum aureis malis . qttac ab illo pro- 

ur , & reguftantur : quod ]tdtx inter currendum fuerant , col- 

diCTum eft. ligendis occuparetur. Mala Hippo<« 

tesherbas , ] qaia calore fto- meni dederat Venus , cx horto Hen. 

Indicatera amiferunc , ciim peridum. Hefperides fiiĕre cres , iE- 

ncur. De hjacinthii , EcL j. rIc , Arethura , & HefTperchufa : filiae 

tcey tcl. 1. 18. Herperi ,qui frater Atianrisfuit» Hae 

MditeNympha , es^c. ] Vcrba ad Lfxum Mauritanias oppidum , hop- 

:1 Panphaes , qu.im Silenus tos incolcbant aureis arboribus pre- 

m «nducit ad Nymphas : vel tioros , &. k peryigili dracone cufto- 

leni Pahphaen rolantis, & ditos . quera Herculcs occidtC atttt- 

5 precamis, uc ci io iaveAifA- ft ufqa€ dcprsdacui cft. H» P..*VTIliG,ItTI MAHONIS 

Tum Pha^cli6iitiadat murco clrcumdac amarac ' ' '\ 

Corticis » acque Tole proceras erigit alnos. 

Tum canit , errantem PermeiH ad /kimtaa Gallum 
4f Aonas in montes ut duxerit ana rororum ; 

Utque vieo Piusbi chorus aiTurreYerit oranis : 

Ut Linus luec iili divino carmine paflor> ? 

rloribus atque apio crines ornatus aroaro > 

Dixerit : Hoi ^bi danc calaraos > en accipe > Muf« s 
90 Arcrzo qaos anle feni .* quibu9 ille rolebac 

Cantando rigidas deducere mentibus ornos. 

Kis tibi drynsi nemotis dicatur origo : ■■ ^ 

Ne quis Rt iucus > <iao Te plus jadec Apollo. 
Quid ]oqua ? aut Scyllam Nili > quam faina Tecota t(k » 

^ttPbaethonHsddt.} Sororcs Phae- cujus patria *Afcrd , v!aii Boeetic , 
tliontis ) filiz Solii , a ouo di€tx quo- in dextro Heliconis litere (icus : q]il> 
%ue Tunc Heliadesy Ph«etluifa , Lam- uc ipre de fc fabulatur inicjo Theĕ- 
pecie , Sc La»pecliu(a : quz nimio gontx,cum«enosinHetkonepa(ce- 
Itt^u ob fracrcm deje^kum i curru rec.>accepii ^MurisnoncaIamosqBt- 
Solis in Endanum y mutscae func, vei dem, fed lauri virentts raaum. Scra* 
ihfllnos,uc hlcnarrac Vin;iWus,vel bo Cumam iEdlicam illi patnan 
i|i populot > uc JEju 10« ijK>* Ovidius aiiiRnac , tuide cum Dio pacrecomnt- 
verd M. a«|^5. aic ex carum ramis gravic Afcrara. Hunc alit Homero 
^leAram > nve Aiccinnra , in £rida- anciquiorem, aliiaeciualem ^ nonniilU 
sium , lacrymarum inAat^ Aillare. junioremputanc. tlsadhuc pender. 
M»fciuy eft quicauid excimo arbo- yi.Omo;.] Orf7ia< Fraxinusfylve« 
rum corcici quau lanuginofUm & ftris&moncana. Fr^»e/4f»x'4r;0w 
vilIofum adhaerec. Corte» mafculini Grynni nemorii, ] eryuinm jusra 
lc tbeminini eeneris. Scraboncm , oppidum tuic j£olidIs : 

tf 4. Permefsi md fhmind Gallnm, ] ubi tcmplum Apollinis candido ĕ U. 
JPermeJiitt fluvius Borotiae , ex Heli- pide,&lucuseidcmfacerfutc:locus 
cone proAuens. 'oraculis intiKnis. Gaiint aucem , de 

GdUnm, ] De eo , Ecl. 10. in argu* quofus^ dicemus £cl. 10. fertur red* 
neiito. didifle Latinis verfibus quardam tx 

6^, Acnas inmentes% ] Heliconem Euphorione poeta Clialcidenfi : Sui» 
iCCtcha*ronem,montesBoer>riaE;qtt3e das ver6 , intcr illius Eupborionis 
yrimo Apnia di^a tXt > ab Aone Ne- opera , memorac 3Soffepia , (i vc Cew 
ptuni filto , qut montanisejus rc^io- fufa i in quibus varias hidorias , in 
Bik gtncibus imperavic , deinde Bceo- primifquc multa de oraculis , naira- 
tia ,«a bove ; cujus d\xA\x Cadmus bar. Q^o in opcre probabilc eft.ori« 
fervenitad eum locum > ubi Thebas gincm Grynaci oraculi fuifie defcri« 
sondidir.Oyid. Mer. ?. 14. Hinc Mufx ptam,eamque partcm AGalloLacini 
ulmtides appellacz,quia iacer eli iplis redditam cfre. 
lielicon. 7 4. Qnid io^tkar , at^t Scyitam, (O^c] 

66. Pl>a6ici^nM.] Mufar novem , Duplex vul^o Scjrlla diftipgtiituf ! 
VClpoetar. altera Hifi McgarenHum regis filta 

«^/Mrre^mr.] Surreierit k ftdibus, quae pacrem , exedo fatali cius ca* 
Mnoris causi. ptllo , prodidit hofti Minoi , cojtti 

Linm, ] ApoIIinis & Tcrpdchores amore Hagrabat ; & in avem cei#in; 
Jllus. £cJ' 4« 56. e(l converfa. CeirU quibufdam , eft 

69,jipie. ] jipium , perfii : herba luigrette ; quibuldam i*aleiiettt. Al- 
toronarta , qua & ^epulthra fpari;i lera PborciAlia > quz cuni amarerui 
fole|>anc , ex Suida ; & viAores lilh* a Glauco , pcr Circes inytdiam m\X' 
jnicisNemeifquc ladisjtcp^ue epu- tata eft infertori parre corpors ir 
lantescoronari ,ex Horatio Od.l. i. caninos t\6tvi% , fonte quo lavari (6- 
7. 2j. Qi*Hudo deproperare apio corO" lebat , veneficit$infcdo : cujus de. 
nas , curat^^e myrtoiCXuem tTenu* arhi' formiratis horrore Siculum t"n fretun 
$rnm dicet bihendi i Ergo ad ludlus & fe prscipirem dcdit » tbique in ica 
a^gjjcns idoncj, ., pulum cft converfa ; non longe i ce« 

7O»^j(r40iU9tMĕtlmi,'\ Hcaodo» Uba ^oogMic^ cui ChmaPdk «ona BtTCOlTCA. ECL. VI. 

Iida fuccinaam latrandbus inguina monftr& » 
chias ▼ezafle rates . & gurgite in alto 
timidos nautas canibut lacera/le marinis i 

ut mutatos Terei narraverit tirtiis ? * 
s illi Philomela dapes > quz dona pararic ? 

curru dererta petiverit > & quibns aBCe 
Iiz Tua te^a rupervo!itaverit ali» P 
aia qu2 , Phcebe quondam meditante » beacUi 
iit iurotas » ]u(ntque edifeere laurot » 
canic ; pnirc referunt ad (idera vaUes. 
fre donec oves Aabulis » numerumque referre 
t > & iayito proce^c Vefpcr olympo. ua ^n. i> 4ta Hoc loco va- 
peAace jaAats func navet 
regis Icbaca;& Dulichii . in- 
iffi lonio mari. Igicur plcri- 
iliun accuianc , quod ucram- 
ilam confuc[eric ; tribuerit- 
d Hify qux ad Seyllam Phprci ' 
c. lidemaiie non maU verfum 
ii cx fide MSS. l(euncque. 
uS¥ « du Scyllam Nifi , a%t 
»4, <^c Vel : il}$sd loauari 
tm N<^) tfwr, e^c- Ccrdanus 
rulgarera lc<^ionem tuecur 
Ovid>i , Amorum 1. 3. (t. ii. 
4( K>^ canes qnoque cribuic : 
Scylla i J>atrfcanafurata ca- 
ubeprĕtMfYabidos inguinibuP- 
t Icem Piopcrc» 1. 4* v. |9« 
'um in patrios Snllam fayi0i 
candidaque im /avos inguiua 
nes^ 

erei,f^c. 1 Philomela 8C Pro. 
fucrunr Pandionis , Ache- 

I regis. Tereus rex Thiaciae 
uxo|rem duxic , ex eaque 

Icym filium. Pcftea Philo- 
prum inralit ,eique lini^am 
, ne icelus evulgarcc : quo 
t cela dercripco, utraquc fo- 

II ju^ulavic , & Tereo iiedic 
II m: prolaco d^nde Tub finem 
m capice pueri , cum Tereus 
nfc in ultioncin raperecur , 
sptipam avem mutatus (ft, 
hiloRcla in luRiniam , ro/?«- 
ogne in hiruudinem ; Icys in 
im , faifan» 

$«ia qua , ^c. ] Quas omues fabulat andilc Eurorat fbivttfs ^ 
Apolline ; cumApoUo cjusinripi» 
verftretttr , obamorem Hyacinchi ^ 
Lftconfs pneri. 

8?* Suttas,} Laconic iutins no« 
bilis , or(uf ia Arcadia , lauris fre« 
quencibat tnumbratus. Nnnc BajUi* 
potamo, 

8«. lH9i$oPr9cefiit reiper Olyi»po.J 
yepper^ ftve reww, t fcp:em piaoccit 
nnus t Solem fere comicaiur. Bt mare 
4Uideffl dicitur tmsfer } Gnech ^ma^ 

fh^ » 4ui etiam voce LacioeuruseA 
Marcialis Epig. 1, S. ii* i.,Phofphor9' 
redde diem, Dicicur &. Fohs , id cft »■ 
marucinus, Geora;. I. tg^» Auf titm 
Sole tiovo terfas irrorat V^us. Sero 
c dm spparec , vocacur ^e/j>rr , Hefpem 
rus , apiid Plaucum yefperugo. Hitb.c 
iinicocquovehi pucibanc» ucSolem 
quadriKis , fr Lunam bigis : rCil cguo- 
mane albo , Tero furco : undc, quta 
ex tquo tn cquum dc/ilicbar , ^uos 
ei dicabancd^/r0r^0f , ex Krdoro 3l 
Cailtodoro., Steliam hanc atii Venc- 
rcm ipramdix&re,alti Aurbrse^iliuia». 
alii fracrem auc iiliam Aclantis , He/- 
pcrum nomine ; qui cum. alci^Ii.mun» 
conlJcendiiTec mohrem, ui inde (iciera . 
mellus conccmpUrerur , in ccelurn- 
rapcus credirur , & in Acllam mu* 
tacuK. 

Inyito Olympo.li Qu:a cancus fua- 
viracc guaii c^pcus agrc ferebac no* 
Acni cum Ve(pcro procedere , qux 
tanrum abrunperet» I>€ QipB§ĕ»^ 
Bcl. s* S^* 
m 

ECLOGA VII. 

MELIBOEtJS. * 

yj^rrat Melibdtw faftor contentionem ametbAAm , five alternam t 
^ Thyrjidu tr Corjydonu yfecoram& Daphnide judictbw , qui Cory-m 
doni palmam addtcunt. In Corydone poJjHmm agnojcere Corneliuin 
Callum , aut ^JtntHm PoUionem ^ utrum^ne poe/eos laude jloren- 
tem : in Thyrjide poetam aii^uem ex eorum amulu : in Daphnide , tom-' 
munem eorum amicum , apud ^uem iUi contenderent :. in Melibeeo , K/r» 
^ilium , e^ui dum amicos conjuUt , de^ recuperandU agru & pecoribus 
/oUtcitus ; affumttur ab iis in jud/cem , jubetur^ue de re /lajecurm ejfe, 
Certejub hts pajioribm non injima fortu homines latere , vel ex eo C0»' 
jicipotejt , ^uod aureas marmoreaf^ue Diu voveantftaruas, Yirgiltum 
t/ero nihii prohibet ^ic Meliboeum vocari , ^ui non unam in Eciogisper^ 
Jonam , fed multiplicem induit: Titytum enim fe , in prima Ecloga g 
Corydonem , injecunda > Menalcam , in nona nuncupat^ De fctiptiom$ 
tinipore , nihil certum. xAffinu eft IdyUio Theocriti 0&avo» 

MeLIBOEUSi CORYDONi THYHSiS. 

MEL, COrtK Tub arguca conrederat il>ce Dapbnls , 

Compulerantque greges Corydon & Thyrfis in unusi j 
Thyrlis oves , Corydon diftentas lafte capellas. 
Ambo f?orentes actatibus , Arcadcs ambo : 
I £c cantare parcs , & rerpondere' parati. 
Hic mihl > dum teneras defendo d trigere myrthos » 
Vir gregis ipfc caper deerrayerat ; atqiie ego Daphnim 
Afpicio : ille ubi me contra videc : Ocius « inquit. 
Huc ades , 6 Melibaee ; eaper tibi falvus & hccdi » 

!• Et , fi quid ceAare potes , requiefce fub umbra. 
Huc ipfi potum renient per prata juvenci : 
Hic viridis teneia prztexit arundine ripas 
Mincius . equc facra refonant examina querca 

MB L I 8 oE u s. 3 A cura beun Aatuirur , ad Mincil ripas , nen pro» 

diaut : ijAKei tune eft , /g«?f bos, cul k Mantuar De j4rcadibus , £cU 4« 

Corydon k Kopud^oi * aUuda , aUUettey 58i MyrtU , Ecl. i. 54« 

JPafhnH l /^mthU^rea. Thrfis i ^.7»f'irjngUipfecaper.yCzver Vt9 

tLf i.,ir^?«fM«U v^Jt> :n hircodiAus^&t/irperrranAatioiwm: 

•»pf wr ,, »»*fta Pampmw v«ftita m ^^^ ^^^ proprii horoiniim ert. Sic 

Bacciiiracrit. , .-i. . ,Ge«rR. j. 115. dc tauro : Huem letere 

1. Uice,^ Arbore Rlanditcra ,de ducem ^O' pecoridixhemaritum. Ho- 

iNei*/*. Ecl- 1. 18. uirgutSi reu ftrj- rar.Od.l.i. 17. 7- de capilli$& hirco: 

dula ; vel •bayiom inea rcd«ntmra oientu »xores mariti. AuAar hnjus 

Mncentns ; vel «b vcmoru» ««tcr }jceniix Theocritus. Idyl. 8. 49. u 

%"riS"v.l e. Are.att*!un. r^by,raUi^^ &^a. ».f •• W 
tK , vel Arcadibus arte cancndi «mi- edbstrum caprarum vtr, 
3es, Scctu enim hajut Eclocae ,noa \i,Mincius, 3 FUivius Gallia: Ci& 
mAreidi^» M iu GaiJi4CilklfiBa .alpins leoiiUAC tlucAs>if«aM;«i4 BUCOLTCA. ECt. VIT. m 

^id faccrcm ? neqiic ego Alcippea nec Phyllida habebjinu 
if Depairos i laAc (ioroi qu« clauderec agnot : 

Et certamen crat , Corydon cum ThyrAile » masnum* 

Poft habuitamen iHorum mea reria ludo. 

Alternis igitur contendere verJSbus ambo « 

Ccepere , akernos Uufx mcmininc ▼olebant. 
ao Hos Corydon , illos referebat in ordine Thyrfis. 

COR, Nymph*, nofter amor, Libethrides: aut miiii carmCH # 

QiiaIcmeo Codro , concedite ( proxima Phcebt 

Yerlibus ille facit j aut Q non podumus omnes • 

Hic arguta facra pendebit fi(lala pinu. 
ir TH. Paftores hedcra crcfccntcm ornate poetam 

Arcades , invidia rumpantur ut ilia Codro. 

Aut (i ultra pUcitura laudarit , baccarc frontem ^ 

Seoaco lacu cmiAus , Mantuain al* 21. Kjmph^^ ^c. Likethridet, PH« ' 

lieni,indeqaeuiHuensin Paduni; mani hoc amaebarain continec rott 

E^utpMcrayO-e' qHercH.}Szcxz Apttd pro pogh',pecicqueCorydonii MuGs^ 

Cncot, qul eim dicabanr }ovi , 8c uc fibi denc viiii condendi carminis, 

CiWiIisaddicebantDryadas&Ham» qMalem Codro conc^iTeranc 3 «lio- 

dryadat , qa2 cum illis , *l viverenc , quin £c artem depodcurum. 
& occiderent : ab iuM ^mul , 8c Avff Njnnpha. ] Mu£r. Libethtidet, ] 

jMmmt. Apud Romanos item : qui Practidcs Ubethrii foncis , quem So- 

Kymphas fivc rjr*/ awerauttulanas l»nus,c. S. inMa?nefia locat,vocat. 

colebanc , pracfidcs illtus atierceci , S"* prMfid*»m toetaimm 5 cacicn i« 

knod Romi incra portam luic , ap' 5«5»"*> *«* Htlkoncm,.auAore Pau^ 

pcllatam Idtb, querqivetHlanam\ t% ?"'» »" 1?~«- ^«» *<*«!« k'»'?"» !««- 

Rfto. Apud daTlos eciam , qaorum **«" eflc Nympharum & Muiarum. 

&cerdotes Druidae , indc quoqu« ap- . "• ^f '^'^*- ^ ^°<»'"' P?"^ f"«« V;ir. 

pellati, facra nufla faciebant riJe gil»« ?»cmporum «auaiis, ut probac 

iuerneo vifco,rw decbefne, cx Plinio Servius cx tlegus Valgu , quac pcric 

Examina.2 Apum colom>, ad . »4.Hlf arguta /acray f^c.2 Mot 

rotas fedei qiicrehda$ emiffx: di£tx f»>»? emer^orum aUqu a in arrc , ut ar- 

fic, vtlabe]rci»»»d»,quia abalveari- m inttruraenta Dus eju» prarfidibut 

bas eicunt; vcl nielius,uc probac fufpendercac Sic Vejanms gladiator 

Vofias inEtym.quafi lj^ntmu»fimHl apud Horat. fcp. 1. 1. 4. Vtiantm ar^ 

I/f-.-..>rf«en.:mdift«fUiicab an- mj5 Hr«i*/.5 4ii,.yj«n/r*»/4m4WM 

rjuo rrrbo ' ^^^^; h«f »««*» ^**^^^';; jicr4Vi,w.3 Sacra maRn» Deorum. 

ft»ni ab «Trfc / ^« : 4Uia lipc apei ^^ri Ly belc , proptcr aniicnm Atyn 

c«ir^arar in curoulum videntur> in pinum coromutacum. 

Georg 4.257. AmtiUajedihm cw- ^^.pajieres bederd,2 Hederi nott* 

•t**ad tmtnapendent.Bi ^dhuc LZ- tantiim lauro j coronamur poct«. 

cfae apruBi d'citur ,quicquid lii?atum Vel quia, ficut lauri, fic bcderx fcm- 

Sconjunetum e». Oeorg. 3. i58. p-rvirenc:ideoquc carminibui por- 

i$fife terambm aptot fili»gfPf^f* C^<^' tcndunt atternltatcm. Vcl quia po^cae 

14. Mctppen^tiec PbylUda^ <^c. J Baccho etum facri func , prppter fu. 

Fi».ilarum MclilHri nom na. .* leip- rorem,quo interdumBacciumium in- 

tf*i^kxjtwJi*hfidtum^OitiewH fq»*"i (larcortlpiuntttr.Uode c duobusPat- 

Vttfi,ciiTaa cauo|. PhyUiti^mi^iir Baffi jugis , alterum diltum Cirrba , 

<^.- facrum «ed ApoUini ; altcrum di* • 

U.EtC0rtamenerat,Corydon,fi,'C.2 a*m Ni/4 , fi»ccuni Baccho. 

Aotiptofin hic Ramut a^nofcic, ca- ^7* Laudarit^ baceare prontem^ C^c ] 

im pro csfu, Corydon , pro Corydenit Brac in laude immodif a ^pecies qux- 

hti Corydoni maf;num certamen damfafcinacionis: quia l/«m«/7i Dca 

nm Tbyrfide. Alii cerr^Mm accipi- fcelerum ultrix,& bonorumrcmune. 

■K*, quaficrrr(fr«r:quaH(;uradicitar ratrix,inde iram concipere pacaba- 

Ma. 5. 329. NiMic rerSM palmaDioreSy tur i t(t ab eo qui fic laudatus tutt^t , 

U eft , tttHtti wĕ^Tt Dt Mnfit» £€U poDai ifpe(ccCf AU & PUJMu» \«7 • x% 44 p. riR cr i r r M AR. OMK 

CEn^te , ne vati npceat in»U lingui fiituro. 

COR. Setoli clliut hoe alni tJbi < Oclia , parviit 
)0 Ei riiinafa. Mycon vivici( cornua cervi. 

Si praprliim hoC fuerlt • Ievi ile marmate toia. 

Puniicea Aabis furu evinai CDlliurno. 

TH. Sinum uau , & hsc (c lilia . Ptiape . ^uacaniitt 

EKpedate Cu tll: cullot et pauperit boni. 
K NuacEcniatinoreuin protetnpare reciiBui : attu: 
Si fa![ura gregemruppleierit . aureui eito. 
COK. Ncrinc Ciliica . ibrmo milti dulcior HybU . 

a;fi«> AfTit» ftmUUi Mf44m tgkf Jw«. ] Snra piii eft tlblit miiliat 
2iMMi»i>: ^iwn» (M^»( S-u- Cir|»aft»>llii,,uiloU(iDcl( W 

fJaiin>rni^r«.Ad jTeneadHni igi- Ctrinmt ] Caihurnui cA nltta- 

inr Artinnn, vel baccirit conna ■enil geniu aiilqae ipiiiB pedi . a 

«wS lanleio aubiaiuT : vel Uudi uin^ur lenu. Nonmuliuni d ITcm 

wzniitebanc vacaItDi , trMau , >iile»r ibocreii, llquideni alR ruMt 

»»e , ►wP/tBH, hoc tlt,fntftfaiut bicludii. en.i. i4i.i).fuirn4U<lR 

ift mnuereac a latulare ^ocere . non Jitrm ytnan ni£Mn». Tuii in uAi , 

■Bimal^liiiiindi.ltaPUuc. A<fn. 1- lan in vcBuionc , ut binc paieti 

4,tt,I>«f/iiiwb«eniw(d>«mi.>i». 4u'«>iniheatro, qua prindtii i(S*. 

•H (■»•■( AuAni iarrJ»iiK(,iH. phoclc indo«ut eft. Std iri|inMl 

iH mt jttbtnii «11 tltrr hiiii iiiif. vcniiatlD in to diSni,qB^ iti;iiu 

UA) aii(r(il(T(S(Miir»>>tc>i>.Sea- rpilliBtl Aibcre ruppadtBi eHĕt.id 

AiiitiiDT E(le|t«efl: Coionaienie. iUf(ndan dicentii Aatutiini m ib- 

■tt laurD, uitnvidia runpaiucCo- nmt Juitnalii, Sat. C. ]04. Sri>Hr> 

Jrnii aut hiccaie, ne »* ftfclnti V>f»'if»'yi'gi->>Pjimt;n»i!i, ,U- 

BiatlaJ.idcA.iniDiodicllandatia- ^McotiHni,. 

i«.Ki#.-i4«,W.».w.0e/*/ci™ J\t'J"JSf,l'-^ J™«..?.i , VII 

,i9. Sinli utiakMttii , »-c] fie. vMn,m q,,im tia!, baiai , inguit 

■nndum imrEtnuiB babcl voia pio yatra.^.d i.'ui» rrinalyllibi.is Ah 

mnalione , naue rnftica. At t>riai6 «l™S».in/Ii.i> brevii,vidctur VoS 

" ' -' '•- ue.ptrMrcs- liadc<rucenduml Aii«TcrA.(tKi>w 

apni* ceryi *i(,ijuia io eo buiyriini ycilijndo 
^iu.Mali:ani4mimDiiDi,aper, „,-», nuitaenl no*i. jBOii/m , rt , 

^ cnnaa ad poiliDi^ Mel.u. : ui «wd deeftft)fieere^alia rt ni in «aW- 

^nodui i^inbuinilicerii ^eDanDite, ciiu/iistkoaiM, nni militei; 

kUA connfit; hoc mihi fit ptopiiuni j7. (?Siix CciaKH.l Tercinn aas^ 

■'^/'i^I^-i'','^"-''- . b*OBic«iiioei.nii«de6derii.C»- 

—Sj^iS!^'^ '{^'"'tl'""" "" iTiioniniitii «n iribMBiollllSiiB 

inbtlc^Dnt,natBioieft,f(rjfcTr.. bWdiriic, ut ruh ao««D ad ftve> 

*«-■ m jtffi.j,to frtquini (iPAbidL niii.TtiyrCiiriiinirceciiurGbi.iiu 

'^'^* Mt\ax dicn HN uuo tffe loMa. B U C O L r C A. E C L. V 1 I. 4> 

Candidior cycnis , hedcrl fortno(ior alba : 

Cam primum pafti repetent prsCepia taiiri > 
4d Si qua tui Corydoais habet te cura > venito. 

777. Inamo ego Sardoisvideartibi amarior herbis» 

Horridior rurco > projeda vi]ior alga- > 

Si mihi non bxc lux toto jam longtor anno ell. 

Ite domum pafti i (i quis pudor ^ ice juvenci. 
4f COR, Murco(i-fontes > Sc Tomiio mollior herba> 

£t qux vos rara viridis tegit arbutus umbra > 

So]ftjtiuni pecori defendite » jam venit sdjs 

Torrida > jam Izto turgent in palmite gemmar. 

777. Hic foeos > & txdz pingues : hic p]urimus igni§ 
90 Semper > & atTTdua poftes fuligine nigri* 

Hic tancum Bbrear curamus frigora > quantum 

& javencot incu(kt Tuos,. quafi SoIAitia dida noa qHod ibi Sor ffet ^uns pafi:cndo producerent dieni> immocus , ticd qiiod ulceriut non 

&iiodeinreiiiorerenc.N'm'iic,ideft> progrediatnr, ft iter fuum incipiac 

Nereifi1iaft Doridit.Nympha fuic ceiegere: ande qma eundo 8i rede* 

iPolirpbciiioamata,qui cumAcim» undo bis eidem vizvtdecHrin/iAcrcy 

SicalumpaAoreiii, Faunifiliuni,fibi iiiea-obis quafi immotus apparcb. 

abcapnclierri inccUigereccumrupe- SUttinum tamen difdlfiitia s.i^netewr 

uMpa^ iiKcrfecic.^Gala<ca monuum Columellam veccrcs omnes de sEfti«ai 

eaitorcm miferau> mucavic in fUi- tancumincelligunc,.uchic Yirgiliusj; 

ir.oqico((nemiQcm, ^uiinitcnamon- bycmalc verd bmmM» yocanc. Ic« 

te ortDs m marc Siculum 4efercur. Cerdanus in Georg. i. loo. Dicitu r 

CorydonGalaccam Tuam ru Aiculam ,. TP^"^ ' pcfenderealiquem ab al^u» 

Amnm CMlafesm hic-vocac, qua(i re jf\iprAv, 6. tentras def^ndo A^rigorĕt 

«ympbzilliforroirupivirem.. myrtos -, & dcfcndere aliquam ren» 

. Thrmo mibi di#/«or,<^c.]. DuU ■"cui ,uchic, «c apudHorac. Od. 1* 

iarodorc , nonr guAu. HjbU mons ^. »7. 3» Ji^tat» deftn<Ut d^^ium. m» 

«^ilia, ihymo abimdans, acquc /"i"% , . ,-, . 

ipibus* 4** Jn pMlmttfg»mms.}Vi\mtt prow. 

^uSiitdois herbis','] Sic dlAls, ouia P^^i^ ^^ vitibus dicitur , id quod in 
lilcoacur {n SardiniaK^nAiIa t & man- - arboribus/Mrc»/M5 : nempe lignum il» 

inriun ora fic coacrabunc , uc ii ]"<^ <luod ex ipPa rbirpe quotanni« 

[3afi ridenccs earum venino emori- emerjgic, gemmarque producic ; qu2r 

BKur. Unde provcrbium: i^W^wMMi deindc abeuntin virgulas : virgulae 

Vax.i{M/a»4 virffulcumacutisfoIiii& >u'Cin veluti palnue digitot. tobt'' 

«mecncibut d»boinx. AlU. herba ^nc. 

ilis 9 foliit laAocae fimilis ,4n mari Gemm^* J NodtTuncpalmicuin, qu» 

afiEcnt« undeailicusejeaacur. corcicem rumpunc, & in pampinos 

45. MmJecfifomtet,2 Quarcum arace» *»** racemo$cvadanc. Dlcuncur quo- 

BMicontinec commendationem a- 4ueoc(i/t,obhguram.. 
cc^um antcm, a loco « lene. iJc: »itu«>iuxiioc:( , miitcrics ignu. i^ro— 
vij€»t Ecl. tf. 62. pne camen ^^rd^arbor eft. 4 piteAnon 

Sommo mtcUiou "y Moltls ft com- adSnodura divcr(k,lgncm facilcccn.^ 
•«U «41 romnum. Sic diiic Propert» «U?»».?» propter pinCTedinimt:iBft- 
}. 15. «p. Et dunm.ZetMmy ^ Ucty- cnficil$ pro faceadhiberi fohtat under 
»y€mpbion4imollni,idefkymo\iettk, larpc apud pocras.wd^ cro /5ci/iw.. 
i Ucrrmas. 5i« Bored,} Vcncuseft tfansi.fep^ 

47. Solflitium Pecori d*fendit€,\ tenirione , Jrijidu* & ficcus : i. 
Uhtmm dupl€x c/t, unum xftivum, /^oat» ^'^^^ > ot ^m decurro *> quia nac 
i-«raduCiocri ,.4^ quo hic agi- cumTonlhi*. Yocatur 8c ^^mih^ ii 
^yCunc 7ftas ^ft fumma , dierque. tchemcntinri iUcu 8t volaui:qiialk 
wsIonKidimus: brumale alccrumy AqmU -, inouir Feftus. Srrymeniai 
'. u rradu Capricornis & cunc Macedonia» fluvii Alius ^ OtUWats» 
icmi (umma, mTw iicn^matm Srtciubni AUmuian ' tt^ 6^^»- 


4< F. VlRGlLrr WARONIS 

Aut RUnterum lupus > auc torrentia Huraina ripat^ '^ 

COR. Scant & iuniperi > & caftane2 liirruca; .* 

Strata jacent pailim Aia qujeque Tub arbore poma ^ ^ 

f f Omnia nunc rident .* at H formorus Alexis 

Montibus,his abeat , videas & Aumina (icca. 

T//. Arec agcr , vitio moricns (icit aeris herba : 

Liber pampineas inyidit collibus umbras: 

Phyllidis adyeotu noftrx ncmus omae virebit t 
#0 Jupiter & i^to dercendet plurimus imbri. 

COR, Populus Alcids grati/Itma > vitis laccho r 

Pormorac myrthus Yeacri , iua Jaurca Phoebo.1 

Phylli^ amat corylos : illas dum Phyllis amabit • 

Nec myrthus vincec corylos , nec laurea Phoebi. 
Cf TH, Fraxinusin rylvis pulcherrima , pinus inhortis» 

Populus in f]uviis , abies in montibus altis : 

Sjcpius at (x me , Lycida fotmoCt , revifas ; 

Fraxinus ia TyWiscedac tihi • pinut in hortis. 

MEU Hccmemrni, & vi£lum fruftra contendere Thyrnn- 

Hpuic ex aiia rurcepic Calaim 8c 60» Jttpiter t^ Ut9 ^ ^s^e,'] Joret» 

Zetemy quiDUf dcindccK pstriaori- veterrs acrcro dixere ; euirdem*' 

ginealae (liccreveriinT. que Veftat, fiye Terrr conhigm r 

1l,ftdttpf^fmiferi,2Q^*nt<ygmct» quatn imbre £becundac. Gcot's. u- 

Boeodircrtbiintnr effeftus varii {)ra;« 1^5» . 

Ibnciae gc abrentia; aDict Sc amtcar. 6u Popultu ^lcids. 1 Scxrnin 8r 

SUmP Htfmtd , nemfc nncibus , qux ulcimum ancebarum laudes prore^ui- 

Cum hirAicis ecbinisinclufoe finr, ar- cur «nici & amicae , eaniue laudes h 

boremiplam, (i muhx ^fit>amcsna variis arboribus pecic. Ptpt^tmy It 

tuadam liirratie fjpedabilem reddunc ptuplitry Tacra Hercnli , quia is popu» 

ca JEn. 6- 300* fianttHmina fldmma* locoronacus adiit inferos;unde pact 

Jtmipmu, ] Arbor foiiis, rpinarum in ca foliorum, quae capiti appreiTa erar, 

nedum, ani;aftis 0c acucis: baccis ex capi&s ludore palluic ; quc pars 

Sitrrsrotundis.Sc odoracfs,^i»>rvrc. ad auras olwerni erac ^ loci fiilr^ine 

c Csjtaniis ^Ecl, u 8x. Yerriis gra- nieram quaiiidam virtdic%ceni concra- 

yirate irfignis, propcer fpondxum xic. De^o^i*/o,Geors.iz.i3. Dc^/« 

qQlnci pedis, ft hiarum geramum lyl- tide , ^n. f. 414. 

laBae longar, abfque fynalacpha, morc Kitit, 3 Baccho facra ,quia ▼ini in« 

Graeco. ventor apud profanos auAotes h-:» 

54. Sus: qi»Jtqni fub mhere pem4*.1 becur. De laccho, Bacchi iromincy 

Mulciplex eft incerprecatio. 1. Oum" £cI. 6, 15. 

qu9 poms iacent -i fms ptb 4tr1^re< Ac 6Zi Myrtus^'] Veneri lacra , rel 

xttm/M4vel contrahitur unam in propterodorisdelicias; vel<|uia frc*' 

lyilabam > ur in Jua^t ^ auretu ; vel guens in litore maris, cu jus e fpnnui 

/Wynon [ud diftum eft , more vetc« Yenusortailn^mr.^Bcl. o. 54» 

tum^ ^\fusyfa^ fum dixere, im- Lauretb, ] »acra Phoebo-, propter 

prirois jBnnius, cujus tn 6ragmentis Daphnen tn laurura muratara» Sumi- 

extat ; Pe^auam lumirtsJSs ocuUsbo^ tur firpius pro corona d lauro : hfc 

nus Aneusreit^uit» IT. i^^uejubar- lamen pro ipfa trbore: ur 8c apo^. 

btre , fus facent poma,At tum tegititr Hor. Od i 1. 1. X5« 9> Tum fpijia rami» 

^na^ue non ausque > ut a4 arboren laurea, De Isuro^ Ecl. tu 54. Dtcory 

reumur , icd (ine vetcrum libro- /^,£cl.i.i«. 

run andoritate» III.Abfque his tri- tf 5. Prajomus y t^c^^^rtpte, ^Xbiety 

cis > quidni dicas,iii^ sii^AribusrsctBP JaptH^ t^t, 

Jns tjusiiHepomi^ 691 EttnBumfrufirSyeirt J^ V.fto* 

58. Li^. 3Bacchu9 de quo£cl»^ rta penesCorydonem.Q:>ia €ofya«a 

to. i>c di^tus I vcl quia Boeociam ,.in in prtmo amocbaeo , odicur i pietarc 

Jua natus eraty^ liberaoB. fccit> ut aic in Deos ; Thyriis i rabie ,-quia inimi- 

*lnfarci^vel4ttiavinuniHVeraranf-> cum inceffit.InfccBisdoCoiifdon ia- 

kittm c«uris ,tHl ,l»«MaKl^lital«se9» w« IJiwm %ĕSiim BBmtoi 7hyi>* 

tndBcil» * H U C O l T C A. B C L. V I t V ^ 

yo lx illo Corydon , Corydon c/l temporc nobis. 

fis Priapum, obrcenuni Deum. In babetur inobit, vidoriMlMTf$fbprt 

Krtto Corydoa bUtuliliiau vota fa- omnes. Sed hoc durutii. II. •Nanniutr 

m'- Thyrfis dira imprecacur fibi. lii unns omnium Iteir , non qiiidem n«^ 

idiants Corydon lxcasThyrfii criilia kis , Vtd noblit^ leu n9biUs per coni* 

■plnrimumcanir. rra^ionem: redboc durtutetabrgue 

TOw Ex illo 9 e^cj I: Senriui vhIc audoricate. II USimpIicius : e». ill» 

UclenrumabruprumeAre, esdecoro rcmpore Corydoh habctur i nobis 

fiftoralis ruAicicacis: &nc Aipplec; ' vereCorydon^, itl eft,vcredtgnai ci 

I illo ccmpore Cdrydon eft nobis , ftmiqui iiorct apud omnes» 

E C L O G A Y II T* 

PHARMACEUTRIA. 

*—————— —^— ■ ■——————■ 

^RGVMENTVU. 

"nl/t/^ Junt hutus Ech^dpartes,. Rrima t tertso :/ecuuda i /ecuntt»- 
^ Jheocr/ti Idyllio fere deprompta, In prima.t fuvems , Ni/k puellm 
precus i ^MopfUm rivAlem (shi pralatiun doiet. In /ecunda , venefia^ 
Dĕphrum , afe Aver/umt incantationibus magtcis ad fe fHumfuo amo* 
rempeliicit. Ptimam oanit Damon» /ecundam sAlphe/ibmus x net>ter 
hfisa; ftd hic snvenefica , itie in proci frerfona. l/truhu^ue paftoreim 
inducit Virxilius, Tum opus dicat sA/inio follioni ; non , ue muitC 
Putant , Ottaviano €afari : e^uemadlmodum nota docohunt, 

Scripta efi anno v. c. 7if . Yir^ilii ii. L. Marcio Cenforino ^ ^ C. 
talvifio SaBino, Cofi. Cum Roilio , /ubaUts Parthinis, & periu^atir 
era Ittyrica populis , per Yenetiam ^ Timavi Jluvii ofiia , Romam 
ad triumphum rediret, 

^ -oeu^aa : f «y^iw., «mm ambiRua .^.j^^j^^ ^^^^^ rjj ^^^^^^^^ ^^„ ^ 

!•* ^^ * ?L"*t*^° remedium , roodo Ecloga pirtcm acttncc .qaae canicur 
Ycacoum ^oiScat : unde faf^«xivi ab A7phefib<»o. 

DAMOK» AjLPHESIB(SV»k- 

p Aftorum Muram , Damonis & AlpheHboei, 
^ Immemor herbarum quos e(l mirata ruvenc4 

Ccitanies , qaorum Ihipefa6:z carminc lynces t> 

£c mutata ruot requierunt fhimina curAis : 
\ Daraonis Mufam dicemus & Alpbe/ibGci. 

Td Buhi , Tcu magni iiy^erar iam faxa Timav! .* 

f\AMoir.l Ecl. .7. 17' nina (Hrerunc curAim ; mutarar^ idT 

"^ Alpbefibvus.'\ £cU;. t^ cft,ft«f&<sttf : undts quz atBuebanc y 

I. Lymcet. J Lynx^ animal acatidT- in eas ^ur jam Aeteranr, incurren- 

m vinit ,i luporum cervariorum gc- tibus. Sic Proprrr. I. r. ii. 25* /"p»» 

lerc , raoculot^ & vari5 pelle. ter Alcmenageminas reqHie>orav Ar* 

4. J^qmermtytre.\ Vel neucrum Aos. kt Sencca in Hcrculc Ocrsro • 

KI,hoc Itnru: Plumina mur^ra ft- J^S6, Huam $uas lauder popuH quiefm 

«ndum Aios cur Ai 8, tdeft, mucato s^tnr. 

nrfta dettedkenria ab aIveo , ut id 6. Tu mihi jeu , c^c* 3 PoHicneni 

Nlorcs currcrcot » qtticveruK 8c bJc appeUar , non Odavianum: \>c]r 

ICBemnt >^oft^afli •A co^ porven«>* l«m> cntm .Illyrieum It DdmaskuM (H RyrRGiiirMARONTsr 

Sive oram Illyrici legis aequoris : en eric unquani 
\ Illc dies j mikl cum liceac tua dicerc FaAa ? 

En eric , uc liceat tociim mihi ferre per orbem 
to Sola ' Sephocleo tua carmina digna cotburno i 
A ceprincipiiim * tibi deiitiec: accipe iu/Cs 
Carmina coepta tuis ,. atqae hanc (ine tempora circanr 
lates viAncc» iicderam: cibt Sctpere lauros« Wii poft freviAoni oceirum^iie , Scx- pofteribribos > ut veriJ[imHe t^ 

tum P*nipeiuin. Pollionis autem cx- cacifque teniporibus. Adde q 

Sedicio in Parchtnos , Illyrtci popu- luccm non edidit , ac ne pcrfec 

)s , otnnino in hoc iprum^tcmpus dem , Ted delevit , unde diccre : 

cadic : uc ceoilac ex faftis Capiiol. erac , AJacem Tuum inrponi;i: 

& animadvcri!onibu» ]or. Scalii^eri cubuiiTe, uceA-apud^Suetoniu 

ad ]^&b. Errac tanien in eo Scaliger, cx Horatio Od^ L 2^1. conftax ! 

quod perfaxa Timai/i , res tntclli» nero , triumphi fui cemrore , c 

tac ab eodem PoUione geftas circa diaTura (criptorc m fu<fre nol 

Altinum , urbem in Yenetia: quibus PaiMHm feyera Mufa tragadii 

de rebut ita. Yelleius 1. 2. po(tquam ' ibtatrU^t^t* "Pcrcotimmitm ralt 

I«ucii ABtonii P«rufinam d(.dicionem calceum , tragoedia ipra inielli 

de(crip(it* Po0>0 j(fi»i»s cum feptem urper/octKm»caleeumhumiler 

ii^tonibHs j ditkretentain poteflatej4n' moedia , verru(quchumiles.Ho! 

tonii yenetia » marnis ffecicfifque rebiu A . P, 8p, Jndipiatur enim prii 

^irKO. .Altimun aliafqU§ e;tu regioni* prope focco dignii carminibin n 

mrbeseiitii^ ^ntoninm petenSt^uagttm toena Thjejla» Sophecles Atbcni 

0dh$tcD<nnitium ep* propriacwsis/a- tragica: pocleos ptinceps, ex 

£ittm ducem-i conjtLiH f»it ilUanm at fabulas ixi. in quibus tcr & 

fde datayfunxit Antonio. tJnde nia- viAoriam rcrulic , ^uarum pol 

xiifeftom ciV rea illas i Pellionc, con- ciiro ei prarrer Tpem concigiiTei 

traO'dlaviamim, 6c pro M» Antonio pentinogaudioc'xpiravit.Cothi 

Xucii fracre , geftas effc r neqDe Vir- primus induxit in tbeatrujn.. J 

gilins adeo expers fuic bonae mentis , thnmo, E :1. 7. yt, 

ut in ip(is Oftaviani oculisPoUionem 11. A te prtncipiHm,tibi dejtnt 

]audarec,obeaipraquseadversus ip- Vfdcri poteft hoc adAuguftui 

fum prarclare geAerar. I^irur mclius Aare ,cujus in honorem prima 

Iwec intelligo de scdicu Pollioni» t logtm,&ultimuroopus(>«nef£/ 

Balmacta Romam; non refto quidcm fcripfir. Melius tamenad Polli> 

itinerc , (ed oram lllyricaffl,8c ipfa cujus eratia rccuperavit agro 

Yenecia; licora luftrando. ^ deque icribendi eccanonem ari 

Tima^oiy c^c. ] Tima-vHs, Pluvius Qtiod fi non definitin ejus lauc 

Carnorum, qui populi fui}t InPoro- ucpromiferat , memineris mulc: 

iulienfi ditione , dans le yriouL Lacif- cas promirtere , qu9e non-e»e1vi 

fimtts , fed breviffiBus ejus decurfus, ig. J^edrrtim ics^c.] Permicce i 

quippe novem foncibus d monte e- tam cibi capur hac hedera poi 

rumpens,ad fanuiB Diomedis,nunc dum te militcs tui criomphi 

J. Gioyanni , non loneo p6ft fpatfo corouanc lauro viArici , id cn , 

in mare Hadriaricum dcvoivicur* Ad laudem rio'ecam pocta , dom te 

•tus oftta infala! parv£ quxdam funt, rcm laudanc ii\ qui cecnm ri 

in(igncs calidis fonribus , quf maris funr. Olim eorona poccarum c 

arftu increli:unr. Has forti iQfulas vo- dera , criumpbantium ĕ lauro , • 

jcac hic Voi:tSi.faxa Timaui* quam deinde poecis etiam ĕ lauj 

7. tUyrici*} lUyricum , rcgio ani- ta eft, Yide Ecl. 7. 15. 

fliffima , in longitodlnem obverfa ^»«r«M/4im»j.]TriHmphii» 

. taliar , a,Qua per marc Hadriaiicum ligic Pollionis de Parthinis , an 

.d{viditur , unirerfim hodie d:da , E/? C» 715. 8. Kal. Nbvemb.. de qu 

^la^^onie* Vulg6 diias in pancs apud argumento£cI.4.diftumcft£4 

Tcccres divifi , LibHmiam , otiae ad aucem , five Parthinei ♦ qui fi 

•ecaAim , 8c Dalmatiam , quar ad or» ambictttur.Hos in Macedonia Pl 

.tum eft. E»«nr. Ecl^i. 58. tn Epiro Scrabecollocac,.intIll 

io./if/bac/ea ,&'C.2ScTip(it quideni ca^ccri, elqoe Illyrici parce,qi»a * B0OOLICA. ECL. V III. {Y 

Wgida vix ccelo noAis decejrer.ac umbra > 

U Cum ros in tencra pecori gratiAimus herba cft : 

Jocumbcns tereti Damon ^c coepit oliv«. 

D^M. Nafccref pras^ue <fiem vejiiens age Lucifcr alaiam: 

Coajugis indigno Nif« dece^itus amore 

Dum qucror , Sc Divos ( quanquam nil teftibus illii 

J> Profeci ) extreaia morieas tamen aHo^uor hora* 

Incipe Msnadios mecum > mea tibia » verfus. 

M^rnalus argutumquc ncmus pinofqtte Ioqucntcs 

Semper habet : femper paftorum ille audit amores » 

Panaquc > qui primus calamos n9n patTus incrtcs 

lf lacipc Msnalios mecum > mea tibiaj verfus. 

Mopfo Nifa datur : quid aon fperemus amantes ? 

^ii^ntur jam gryphcs equis > zvoque requeati 

Cum caaibus timidi venient ad pocula damz. 

Mopfc > novas incide faces : tibi ducitur uxor. 

]o Sparge , maritc > nuces : tibi dcfcrit Hefpertts Octam. 

parte Dalmaciae . dubicacur. ITtbs Pidonis conhieium ambiebant. 

eirinieorunipr2ci^aaftatuiruraCz- 19. Nilttjlibm iUis, f^c,l Krhtl 

Jare in ea Dalmari^ oca , quz Dyr- mihj profu{c > quod Nifa fUani mihi 

rliicb:o 8c Macedoni2 conAnis eft. ndem (tederit}ejuf(|ueteftcsapeIU- 

Alii Dionem recuti Epidattrum elTe ^erJc Deot. 

v»lunc , J(a^iĕfej in mtm\ feri Dal- ti. Imipe Mdnslios , t^^c. "} Verfut 

aacia. Alu SsUnssciCc putanc > in eo imttrcalarts )qui f2pius aliisintespo- 

Dilmatia; licore, <iuod ^ Macetionia nitur. 

cemodtfimumeft :idqueaudlereSer»' Mamalhs,'] Qu4es i paftoribtti 

liOj Qui deSalonis urbc Dalmaris , cani folent in Mxnalo , moace Ar- 

tnmnphairc Pollionrm ante conruU« cadi^ > qui Pani lacer : in plurali nvu , 

tnm referr. Hinc fadum eft , ut Jofc- mero Manala, ^rgHtum , Ecl. 7« u ' 

J»bnslpreScaltgerin£ufebiunp. i52. Ptin^. ] tcl* a. n. 

aplicem ejut triumphum perperam 97* GiyphesJ] Vei;rjr/fa»)totoc^« 

difttnxcrit , primum de Salonis Dal- pore lcones , alis 8c roAro a^uila: , 

nati^ , anre -con^uUtum ; aiterum equis vehenienrer' infcfti4 ApolIiM 

de Parthinis Macedenia: , poft confu facri , inqutc Servius. Pitm'ns tamen 

latum : Ted contra faftorum fidem , fabuIo(a monAraputac } uc dt Pegs- 

contra^dcm hiftoria;tqua?resab eo foSi 1. 10. 49. 

etftat urqucad confaUtum. immo 2?. Dams.l £ penerc caprarum 

icieera ejut omnia fere deicrlbir, fylveftrium, d^in»/. Vir5ilio,mafcu- 

ibfQiic ulla priorit-ilHut inDalmatat lini ; carter't , faemiiMni eenerit. 

tspeditionis mentione. Dicendum ip^A^op/eowdi, e^c.jRivalifu<»s 

ieitut^iuika expedrtione PolUoncm Nifz martto , inyide gratulatur: 

[ilyncum perluftrafre: eamaite vi- eumque horcatur, cum amara indt* 

Storiam &D4iifi«fictfmfuifredidam, gnattone , ut rknt omnet exequa-> 

inia Dalmac a prarcpoa pars Illyri- tur nupciarom^ cum nox immincac* 

:i;&Pi<re<»nfctfw,quiaParthinicum !• enim, pr£viis facibtts qutnque | 

n Dalmacia force plurimura ppte- ducebitur uxorfttbiioftem inmariu 

'ani ; 5c SaUninam , quia Parthino- domum : faces d ft>ina , vel ^orylo , 

nuB4ictosd hanc ufque urbemper- v:l pinu, incidebantur in fomma 

uaere etiam potuit. parte minuus in yirgulat . fpicaruni 

16^ Jucmm^tenstereti oliya,2 Dict- inftai 0cari(larum,audficil!usignem 

mteres , auicquid rotuodum & eb- concipercnt. undc Cieorg. i. z9r,Per» 

loogum cft, uc columna , truncus re^ne facts injpicat acttto, II, MtLrituu 

irborit « baculus. Incnmbtns, vel in- nuces fpargebat pucris, vel ut ofteni. 

Bitcns baculo ex oIiva ; tcI ttunco deret fe puerictam rclinquere : tii»c» 

Irboris i pfius deren^us.'^ enim reiinquen3 adaeium cft , hoc ip» 

ti, Cenimgis , c^c. ] Non auseerat fum ngniti. ans. VeIob alia myftenaj 

bd qttx fore fpcrabacur conjux.Sic quje apud Kofinum videreeft. 

JEn. 4« ^i^' OJt^i *lo jam toties/Hm de- 30. HefperM Oetam. 1 Oeta > Thel^ 

Uinata marttos, id cfky£ro(if^ qui ftUae^oa» 3 ia tiaam Mallax:vi» ^c- fif ^ P. YIRGILII MAR0NI5 

lacipe Msnalios mecum , mea tlbia , YerAis. 

O digno conjuu^ia viro ! dum derpicis omnes « 

Dumque tibi eft odio mea fiftula 9 dumque capellcj ' 

Hirfuiumque rupercillum • prollxaque barba : 
3f Nec curare Deum credis mortalia quemquam. 

Incipe M;cnalios mecum , mea tibia , YerAis. 

Sepibus in noftris parvam te rofcida miala ', 

( Dux ego vefter eram ) vidi cum matre legentemt 

Alter ab undecimo tum me jara ceperat annus : 
40 Jam (ragiles poteram a terra contingere ramos. 

Ut vidi , ut perii > ut me malus abilulit error ! 

Incipe Macnallos meeum 1 mea tibia , verrus. 

Nunc Tcio quid (it amor. Duris in cotibus illum 

irmarus > aut Rhodope , aut extremi Giramantes • 
4T Nec generis nollri puerum > nec ranguini s edttnc« 

Incipe Masnalios niecum , mea tibia > ^erAis. 

Sxvus amordocuit natorum Tanguine matrem 
- Commaculare manus : crudelis tu quoque mater i 

Cnidelis mater magis > an puer improbus ille ? 
fo Improbus ille puer , crudelis tu quoque mater. 

iRcipe MJtiratios mecum , mea tibia > verrus« 

Nunc & eve8 altro fiigiat lupus , aurea durs 

Mala ferant quercus > narciiTo Aoreat alnus : 

linens , alcIAiniut ; ica «t Atcici & dectmuin tertTaai fieBari; «r> inau^i 

Soeoci > qoi hunc habebant ad Occi-. tmusahundttimoJitdiMittimui,tuXrrt 

deateni,ex eo Aellascadere dicerent: dmmus ttrtius» Ejgo annum inccUigt 

qiif»adnodnm ex Id^ ; PhryKias duodecinmn] puto; icauc undecimus 

scontc Icemaltisiimo^aucm habebant unum aliquid cura aliis Aiperioribui 

ad Oriemrm « oridl eafdem fabula* componac ; alttr verd huic adjedus » 

bantor* Qui loqaendi inos,adaIia« di poA illum primus, adcoque d« 

rum etiam regionum po2'as tranfiic , numeris vcluti duobus dicacur. Sic 

ctfi alio ficu policos. NeCtem icdtur %c\.^ ^9. Alttr ahiUo., cAomniuni 

jaroprocederefignijficat. DeJKe/^iero, iudicio primus poji ilUmt ^dtotmoit 

Bcl* 6, %6. CecHndus ,non cercius. » 

34. Hirfutumefttt, t^c» 1 Hoc addir, 41* 1/^ i^idi , utptrii , f^c, ] Om* 

tei ucrobur cotvmendet mum,cujus ninoi Thcocjrico ,IdyI. j. 4^im «/«r 

S^^pS&K^^^^^^^^^ -4. nneriit.utiupror^dt^Ut' 

Ibum exafKeer4t de amiiTa Nift dolo- ^*^;'/ iTJI^s .ut vu.A.^. i P^l ^ 
rn?umSfm"Sric'^ "^ ^^"'"""" iO^t^ltS^ls^r&lk} uiy* 

"^\ l'^ •«• Hi«K «/j« «rt^r Colchorum regii fi!iam: qiac Cnni 

pMft ytntjlt mts cum matre,Difcri. j^ foni Arijonaiitarum duci arcem dc- 

ipcneft quod apud Theocrirum puer diATec expngnandi aurei vclleris; flt 

Mtrem ducac in monces : apud Vir' «um ee i paremis rcRnis aufiigiflrec : 

Jtilium verd in horto&i, & domeAicas rcpudiaca deinde ab eodem , ob 

«pes;quem in locum ducepucro nea amorem Creurs Corinchiorum regit 

cgebat ruamacer. ^ filiz; Creiiram cum Creonte pacre 

3P. ^lter dh undtemo, ] An duo- magicii igntbusabnimAc : filios ipfli 

dccimuseft,'andecimus tectius^Cer- fuos,ex Jaronc rurcepces, >n oculit 

tc tfUer dc duobus tancuni dicicur. pacris jugulayic: cun^^ue alatis (er- 

i/n4^€, €ODcJudit Scr?ini hic «nnam («ntibut aUuin ijiiocum oevcda cd* BUCOLICA. ECL..VI1I. ii 

Pingaia corticibus fudenc cledra myricjc : 
ff CercciU fic cycnis ululx : fic Tityrus Orpheu» : 
Orpheus in rylvis > inter dclphinas Arioo. 
lacipe Mznalios Aiecuni t mea tibia » verruf. 
Omnia vel medinm tianc mare : vivice rylva;. 
Pr^ceps aerii rpecull de montis in undas 
(o DcTcrar : ertremiiiii hoc munus morientis habeto* 
Deiine Msnalios t jam de(ine » tibia » verfus. 
H2C Damon : yos * quz refpontderit Alphenhceus » 
Dicite Pierides : non omnia poiTumusomnes. 
xALPH. Ef{er aquani & moUi cinge hxc altaria vitca ; 
ff Verbenafque adole pingues > & marcola tura » 
Conjugis ut magicb fanos ayertcre facris 
Erperiar fenfus : nihil hic nifi carmina dcfunc. 
Ducite ab urbe domum > mea carmina > ducice Daphnioi. 
Carmina vel corlo poHunt deducere Lunam : 
% Carminibus Ciree focios mutavic Ulyirei .* 

54*EUHrs myricd.'] EleHrmm» di abiictmut, 8cabitc iubemus. CatnL 

rgmbre : (jc Grjscis diauia , quia rc- H* X7. Cwmfms •vt'vaU'vslestq»f mar« 

kn fuIgorcni Solit , qiu vocaciir chit : id ctt , abeat, 

aAJxr«*f. LatinityiicciiNMi! quia iUc- ^4* EffeTaq»am,'} Sast pnccipit 

cas cft arbomm quaramiim i pinco '^^.^^'^.^^iS^liJil?^ Jiri^- 
tencrc , ex quibut quaa «ummi dif- ^^. rirbenalqiH,2 Propc.e '^erbena 
iaiciabceanam , ibiaueinduracum f«"» Q"*d«« hcrbjc rp«cictcit , de ai^ cL V:«cBst h/m/^ _, i^._,;--- coronabanc : ulc» lcfatl f«rcUint 

_ aim7 iS^ caSir. « au«« ** »"« Cipicolina ecuui, & oAeata- 

5fci'?.>i^,SriJSS fc7«»"uJi^ b»nclioftibu..cum adcos ^bancre. 

«rttridul». Oao aagit mirumTde- f?P"« rcpecicumj & legacorum unus 

f«r , ande uSTa apud Gr»:ot Uri- »<«<». '^*'^"»*'"»' vOcabacw.Hac per- 

iiofaued«Cycneicancutdeliciit««- "?,?j "tSLJ:*'*^*'!^ rrf «tf*««K« 

mm iltum r^en ad plaunimalarura, tiatconcllun. Plin.r. za. a.&c. Map- 

^ephyris inter penaarum cala^' ?j£^'trS-ii^'fi*.HL»*'^.?^"'**"""« 
Zi7Bcri\ir «" e*J n»^i "1"» requiricur pr«cr 

<Z ^^rMs! 1 B« inAila T Mfi« n.. carmina .id efti (blcmocm ac ricua- 

l»^Mech?S;ifcic"har«dtt?^ lem vcrtonm. formulam. Demdc 

cot p^a nobibtt qai cum cx ItiLa. i"P^*" horcacut cxcmplo Circe. . 

nUniilracMuaRe nia^«;iiA.I.t* <lequa, dequc Todu Uly(fift tn Tuet 

c5riS!ih?«^r«\d"V&'^^^^ iran.forma5t , i£a.j. jW. & An. 

SSSlS3.£STm?re*ptleAS ^V/-D«lMCereI^«.] Amiqni P». 

S : rcdTDjlphino "uSm dula<£ lA^^c Lunm ciTc magoru» mca.a. 

pe cancui illcxerac , txcc wut 5 Ti- ??"•;>»>"« fu Witam : ita uc , quociet 

aanm. aaod oimidum eft 1?^.^^:« "* luberec, ruberccrei illa m rnodum 

JSa^aSSSM. I)2l,lYa^,i ranguinit: & k coelo deduccrccur .c 1 

d^nrar & mufici & a^u^rl 1™; inviu ,uc in herbat dcrpumarct. Ar- 

jjasnmr « muBc* & amorc homi- qu«iinJic putabanc cam dcligumm 

Sf. fc/Wx...3 Graccit;,^',,^ SmhccS^^r. ""^'^ ''"'*'^- 

CMdctc. £uam la coi. qaoi cua odi* 70, .x»{y/,i. ^ ^ko T;tyf».^\ft W%* fc KYIRGItllMARONU 

■rrigidiu in pt»tii cintando mmpiiijr snguit. 
Buciie ah urbe donmm , mea cjrmina , ducite S^iphDIDi: 
Teriu Eibi bce riinum uipHci diverfa eoloce 
Lici](irciiinijt>>teique hzc aI»Na circiim 

7T ESillicn] duco. NumcioDcas imp^ire giudec. 

Sucite ab uibe doiiium, cnea eamiina , ducUe Dapbninh 
NeOe iribm nodii leraoi , Amarrlli . caloies : 
Ne£te , Ani4TyUi , modo ! Gc , Yeneris , dic , vi«eula neSu~ 
Itaciie ab nibe domum , mea carMiHa , ducite Daphaiiiii 

te Limut ui hic dureleii , & luec ui ccia li>|aefcit . 
Uao eodenique igni : lie ndftro Oaphnis imore; 
Spiige moiani, & frlgilci incende biiumine latlroi'. 
Diphnii me malus utic , cgo hanc in Diphnidc laurumt 
Dueiic ab urbe domum , mea caimina . diiciie DaTbiiiiBk 

■f Talii amsr Daphoim , qaa1ii cum JelTa iuvencuni 
Pci nemon atque aluii oiurendo bucula lueoi •. 

nt.Oil.l. i,«. 7.1fH»r/i>i it.tlitl' lt\< ft Miicirclia , coHliiii in A 

I^iiaicnLBCmiiDiKiUi OAr- mn qinminfĕroiuni ,fipifitamh! 

.rt«,AxAMH,0,tiM| "'4U"'I« ni(a^NeJ,uni k,p.tun. itidtni, 

adlccDiidiiiicltcliniiLi<n>in te<luie- p|utonUciniti>ict|<t, Farc2 iicn 

K:-Vlj>i-,ri!^d.J(l.-i,r.iOir- Sbii» t«l, ApoHD)J.ni, Sol fc U- 

rbiw,(> lali^iundoad tiiiijwi., Ui j^, didiur , tria wtiitinr* C™* , 

^W"',"!-^'*""".'"' ^. , ,, BBiDiaiiartuiietiii.Liiiialnctt' 

71. C«.r*>ds «myiww «fw<.]ld is, uuaic iniiif(ui , ctdeiii*!* cib 

CH, duni incantmit. S;c Giorg. j. ,ii,nrinttiTiif. rHw.l Val nuiUbM 

«jpj J,dfiiHiB»>(rm «dJmHiJn- Dcni.id Hccaie, i]uzni«giiu le- 

tt/Hili,tMd.iid.cft,diimBJl>eiur, but ptieii. Cmi» enim gcnetc fc™l. 

tiaaaiuiime di^tii. Uudipatiiae- ninodiei pofl« amdaniwluoctt «e 

■imdja ciuriniiili pagiiun lxf ba- Lucaniinidc(»tilt di»i« lll>..i..SCk 

lccc SeiuScaiKiOTiii. TtTnhiUfaitfDitifHiir<m. 

7^ Liut. ] Suui linbi iiiii nbn tuSunitn. *.t]gicuno eodem- 

lilncindeciii|iini,ftlDqmbui capiti aattmott niiftro,liqiieH*r,8E mDl> 

ttainiiiunicoadiintur, Ttmt iriilin llotiiu mlhi ,cnerii dnrenat, 

ieJi>n.]No-i'(«, iiualba, iiia ni- ti. Shtrftm^»m-\MtlAV^<ta- 

Ei>,ei bacv<ini,inCnii, ;ri, T^tr- reounlaB^wiM^iiucntbatonr. 

•MKinnalwaltrJiIiciiliTcr/d iilsrt rtbCTM, BliUl lionitiid cS, aiim 

tU,Bt.Q.uxno',ciiiIiciaic,biiidc- «ini- E> &tre,iniinam,iUf«; tollo, 

iidcIicaiinirnadii,I4(A(iri&i>i w- gt.moliio, node mtU ■ppellabi* 

Hturmni jtmtriUi Klsrcj. E, y„,. iut| ji.iAima diecbaninliiMieran, 

tiidityiwtmlm ■(3v,i|uibnivertai in-' qiiia gifroni.viAiniaiunt .A bci > « 

•aniatiDnl(focii>iilaiontinciHc.. culiri bacnoll m<iieiEeb>niuc.ria. 

7f. KtmiirDtm imftn gtmdit. ] qnc nioll confpetpiac ctGEiti Di. 

HliinciM lerniB oniuum ntiDnm plinidii,ui viftiniahujui niirici I^- 

cAnaioilSimabant PribaHrlci: in cctlicii: 

{■IBiibuiinBiiBii tlniefli •ulgut Jwnde UiwMnr.] BiiiMn linui 

puiabat.tTni&pnKipiiuiinGcgpo- auc leita, cujui a'tiua.viciDa cS 

«icii, L ig.utnumcmiRrctii rin- ruIi)iucT> 

V«rtnpufic,inrebelticaapndVe- ^ J» DMtkaiii.^i Ei Thtoemi '%'••' ^*'/"?' kilMtn, tiyiJ- Wi ii»*«ft /4»«, 

.drui»Hyemp,r"uJS™ioi%t°. ^i'- T^'^"l"^','ZmbT»'"^t 

farein , iccnatini 6gnifieatHt,ptla- tnm v«ci« Theociiii Inmpcciei 

tmeaamia,tmiu»tti,KiAif Gtwi iiri 4i»f.d>) »«™"»»«.it ? IT C d t r C A. 1 C L. V T I I. J? 

hopter aqu«e rWum itiridi procumbjt in ulva 

Tertiita »• ncc fcrx meminit dccrdcrc noAi .• 

Talis amor teneat : ncc fit mihi cura nicderi. 
f> Ducitcab urbedomum s mca carmina-t ducite^ Daphnlns* 

H2S olim cxuvias mihi perlidus illc rcliciult t 

Pignora cara Tui : qaz nunc ego irmine in ipro . 
~ Tcrra , tibi mando : debent hste pigaora Daphnim. 

Z>uc]te ab urbe domum > mea carmina % ducice Daphninu 
9f Has hcrbas t atque hzc Ponto mihi leda vcneoa 

Iprcdcdit Moeris: naTcuntur plurima Ponto» 

Hiscgo fitpc lupum fieri ^ fe condere rylvis 

Moerinj fxpe animas imis excire Tcpulcris , 

Aque fatas ali6^ vidi traduccre meiTes. 
«oDucite abiirbc domum I mca carmina» ducite Baphnimij 

Fcr cineres > Amarylll * foras : riYO^ue Huenti , 

Tranrque caput jace : ne rerpexeri&. His ego Daphnim 

Aggrediar : nihil iltc Deos-, nii carmina curat. 

.Ducite ab urbe domum , mea carmina , ducite Daphninar* 
ief AA>ice « corripuit trcm^^is altaria ilammis 
■ Sponte fUa, dum fcrre moror^ cinis ipCt: bonum (it! 

Nercie'quid ccrtc eft.: & Hylar in limine latrat. 

Credimos h aa >. qui anant ,. ipH {ilii Tomnia fingunt ? 

Parcite > ab urbe venit >. jam parcice , carjnina « Dapimis; 

'a&IIi/«p ctMprs^ DelphidatinDeU Colchide nata eft Me<ica,.cdebrifi 

A'» D^/Mn^^r^^ /^c Aska^* ^» t concipiunr, L.ariuni oroen i auco-re- 
^5Sk^V\L%cxi\i^^^ rcnti. Ciccronis uxori fa2rificanci 

5pS?^"- '^- * -' " ^?^?*?^" ** P'*" cnrti accidiCet. «Tuari fiKnum aur.ica. 

ficra 

«'/ 

Sread limen^ 8tin ipro llmine fi- « ^^^.''{ll^* ^5?° u ^TA* 1k 

juj, ti A«M * w >^«xr«a» wr*. Lairatus^ 

^. ^«iitD. ] Penrus Af?a» mtnorit autera caair ia linisc notaraddTB 

legio» £uxino. mari five Ponto^-i Daphnim. .r ,• • 

Sepccncricjie cerminata; ab Orience, io8. ^An qin 4m4at- 3 Yocalis » i. 

CoIch>de , fVra)c yenenorum utraauc nec paticnr hic rynaloepham ) nec 

i«f!ofuit. In PontoregnavicMichri- fttTac propriam ouamicatcm w«» 

daies 3iqiu «nGuus pafcebatur , in^ Bam Ucdhiat a 8c brcyis&(» 

*«4 

ECLOGA IS. 

M 0£ R I S. i««M«i £^VM tn a^rorum divt/iĕne Yir^iUum indtntncm 4unici fvUffiftitlP' 
^ fent > utin Ecl.^ i. dilfhm ejt : itab »y4ri§ Centwi^ncy vel m Aiilient- 
Tarone primipiUri, vei a Claudio veterano ( variantenim in eo nominr 
inrerpretes ) ab eo certe militum» cui pradium tttudob^enerat, ms^eba" 
bittn &ferme occifus : ut vita c§nfioUret, Idinctum natatu trajecit» 
Momam deinde pro^eS-tu > ut vim amSoritata OStaviani reprinuret f 
intcrtm relttj.Hit domi viUicum fuum pdcerim» moBuittjHe ; ut m§^um 
agri dominum efficiut quibwpoffei , teniret omnibus. Hic ita^ue IdttrUy 
huic domino munuCcula Mantuam deferstts ^ exitinere in Lycidamfa» 
miliarem incidit : quocum d§ MenaicA, id ejt , Vifgiiii f§rtH^ia coUt' 
4juitur .' Jimui^ue variu cantilcnit tadtum itinerit ievaHt. 
loco 

tum . ^ ^ , .,- - Y 

mentio. II. Vit iliata deciaratio. 111. Inv§catio Vari , & ampiiorit 
§jw in iaud^m bperis pr§mtfio, IV, }uiii Cafaris con/ecratio ^uadam »> 
ttd aduiajidnm comparAta. Tumcatera qua congerit earminum fra^^ 
menta, notant opm , ut res ferebati properathm ae^tbitarium : ex v4-^ 
riu concinnatumverfibu4 , quot primo impetu eWuderdt poeta i- aut e». 
§ccafionepritts tnchoatos , nondum fu§ ^uoj^ue fu§ ac ten§rĕ ad'exitnM 
duxerst. ^nn§ i^itur eodem, qu§prima Eclo^a :Jah§baudtaHif§dt9ft^ 
de Jcripta efi; 

Maexii. J A (t97^ifatumy [ors, pars ; qut»3groruiii partm tWM snifi3ll% 

I T C r D A S , M OE R X S. 

LTC, Q UO te, Mcrri * pedes ? an > qao via ducit» iansbeii* 
MOE, ^ O Lycidi i vivi peryeniinu* j advena aoihi • 

(Quod nunquam verlti rumus) ut podeilbr agelli 

Diceret : Hacc mea funt , veteres migrate colont* 
r Nanc Tidi > criAes , quoniam Tors omnia verrat* 

Hos illi ( quod nec bene vertat ) mittimus iiaedoc. 

LTC, Certe equidem audieram , qua Te rubducere coUet 

lacipiunt , mollique jugum demittcre cliva, 

Urque ad aqiiam & veteris jam frada cacumina fagi * 
10 Omnia carminibus veilrum Ter^aiTe Menalcan. 

MOE, Audieras , & fami fait : Tcd carmiua tantum 

YciOAs. 3 A ^vM > i**^s > 01 JJuie acerhirsjimum yiy§ yiy§ntique fm 
>vmittity luporum catulL "*'**i'"^%.j -. t% ^ . 

t, Vii/i peryenimus, 2 ExiBgerst ptioagri VirgilUni, cuj us eranc iii 
«ox i(la calamitatis indiRniuteai. Ut terroini , liinc clivius,inde la^us & 
aipud Qccroiu6is pro O^iaAio* soi s^ua vd paludis ^ vcl Mincii Aun B tr C O L I C A. E C t. I ^. j^ 

I valent , Lyaidi > tela inter Martia t qiiaacaai . 
lias dicunti aquila veniente> columbas. 
nin me guactmiciue novas incidere Utes 
Hnidra cavl monuillet ab ilice corninki 
lus hic Moeris > nec-v]veret ipre Menalcas. 
4eu > cadit in quem<luam tantum Tcelns i hes taa n^hit 
(imal teeum folatia rapta . Menalea. '■ ' 
:aneret Hymphas ? quis humum Aorentibus herbii 
;ret / aut viridi foiites induceret umbrl) 
jx Tablegi tacitus tibi carmina nuper , 
te ad delicias ferres Amaryllida noAras. 
' , dum redeo » brevis eft via t pa(ce capellas ; 
:um .paftas age > Tityre > & intcr agendum 
•fare capro i comu ferit H!e » caveto. 
Immo hacc , qu« Varo nccdum per£eAa canebat* 
tuum nomen (fuperet raodo Mantua nobis » 
la vac mifcr« ntmium vicina Creii^onst) m eft inclinatum monrit 

ri4.] Bellica^ quia Mars 
s , diftus ctiatn Mayors , 
t 'V€rtit» Ojiitini fxajitf6a)^ 
hfotro : quod poctic^ ciicu 
«vf^tt?]unoms & Iovis» 
Junonts abfque parrc fi- 
abfque in2tre fi!ia. Hunc 
lo concepiATe radtu cajuf- 
, queni ip(i eum in utum 
tftraverat. 

>nias coitmbas, ] Specietn 
gcnerc : quia ia Dodon«a 
a , oracuU redd diiTc di- 
crcus , & iis infidcnte$ co- 
r : quarum altera Delphoa 
nApoIlinis al?era 'n Jov»$ 
templum evo1'4-vcnr ;ubi 
cincfps tucriin: oracula. 
tem Chaonia ripcd.citur : 
mei.y %tnt Epiroric''! , oltni 
li impera7criDt,utaii Scta- 

':efinijiraj. fSfC ] Prarterilla 
c yeced aafunr)Et\ i. i6» 
ndum rupercil , undc vcte- 
i 'Romanique dtxtram ac 
n au'picits percrent. Utri- 
diverro modo locuti • idcm 
iioceft or.enta1*a auipicia., 
I & motus principium ab 
ft, vifa lunt utriurque me- 
: rameneadcm, Grseci^^jr- 
mani fimjira , v«»cavcrunt. 
s patec cx Homero Iliid. 
rbi He^or ait , Te aves au- 
inime curare ; ^i/# add«X' 
lant y€rfu4 auroram t!yfolfm^ 
ifirsm i/er/uj octa/Hm §bftif rwn\ £5p' I»} /tji Jij^i «^er "tSr» 

NfA<*iTf «r* •»■' 2sf iripac T%!iy% sroti 

^6f(r>)ff««rr<i. De B.omanis cdnAac 

ex Varronc Epift.Qnarft. I. 5. jiDeO' 

r»m Cedt ctm in mertdiem /peHes , ai 

fiKifira» fitnt partesmt^ndi exorientet , 

ad dexteram occidentes : faH»m arbi- 

trar ; nt finiflra meliora anfpiciat 

qnhnAextra-i «fse esnJUmentnr. Bie- 

fcrc hunc lecumPetius Pempcius , 

a)iofque citac vcceres e)Ufdem Ten- 

rcntia?: CcnErmat Pliniusl' 2. cap. 

54; Laya , profpera etnfiimant»r s 

aitoniam _lava parte mwndi ertits yfi» 

Riiio vatixappcllatienis fuic : quod 

inaurpiciis, Grzci ad JScptenctio* 

ncm , Komani ad meridiem , Te fon« 

ver-erent: ut paccc ex antedi^is i 

quod cur ita ii;cerint >non cft hujus 

loci dirauirere. • 

^i. StMegi,'] Subiegereyt(tfitfttrarii 
unde inquit Servius,/<:cri(e^M« dici* 
tur qui ja*,ra legit , id ttki^uratnr, 

24. Tityre , d^c. ] Rcnarrac pri- 
mun Fragmentum carminum, quaB 
fuble^erar. Titjrut hic eft caprariut 
a)tquis t Yirgilii £imulis. De Kart , 
Ecl. tf. 7. 

Z7. yare^ tmm, ^e'] Secunduta 
fragmcnCDm , de lai>dibus Vari. 

zi-^ Mantua , Cremona, t^c. ] Gal« 
lix CiTalpinur nrbes vicinar. Manttts 
ad MiBLJum fluvium , Jlfer;^o : nunc 
ducacuscaput: Cr(mon4«ad Padum« 
le Po : nunc ducacu Mediolancnii 
comprchenra. H cc Aoreni) parceg 
cum advcrfasOdtavtanDro tenuiiTec, 
ejus agsr vcreran<s 0^aviani militi« 
bu& Addi^uscft i Sc cuin noti (^ffi!^v 
r«c a ad(Uu pari agtl UaAivAtti% W T. YIRCILIl MAHONIS 

CantanEn rublime kieat ad fidera cyeni. 
|o LTC, Sic iiu Cyincai fiisi>Bl ciamini uxoi . 

Sic cyciro pi&x dittenteiii uhera viecx : 

Itieipe , li qiiid.iiibei : Ec aie ieccre pocum 

Pietidei : iant Cc mihi cirmina : me quoque dicnBt 

Vncm -paltorci , Tcd noii ego crcduius itlii. 
%_f Nam neque adlmc Varo -tideor nec dicetc Cimi) 

DigDK 1 red argutoi intcr (Irepeie »nfer olorei. 

JlfO£, Id quidcra ato > Bc taciiut , Lycida meaum ipfc VDlino > 

Si valeim mcmiBilTe : iic<]ue eft iguobite earmcn. 

Huc adct . 6 Galaiea : qHii ttt aam ludut in undiii 
Ho Hic ver purpureum , yariot hic Aaminj ciicum ' 

Fundit hLtmus Itoret : bic caadidi populut anuo 

Imminer, & lenra teinni umbiienla viiet. 

Huc adci : infHii iĕrianl Tme liltoia ilu£tu>. 

LTC. Quid , quz iej>ucl foluni rub^no^c canenten 
ftt Audiciam? numeros mcmini , fi vciba lencrem. , M-f>iMfi>>(^(rnii.] Vtl idat*» ditui i CatuUo, !>«'.& ib Oiidis 

nlwTipDttft,<»laJverbiflo(anAiii. TriD. 1.1.435. Acii jimindc i»Sf 

lnGcore. KjiO. Stt'"*' « ni<w- portCalareciaHlii.irioiE aomlDiii 

ta. imii/Sttimi taulpon trMrmt. Et pro CainelloClniu f iiiom k da- 

Clccoac N>i.t'Ioi.i>4(>/!>HiiiH/fr- tii1ioft< > iDltbcoctiOit Fiicmi nl 

nrt id«t,lubliwi-r,>Dni>liBe. eAapudSndon.ll.Oyim^arHtaiii 

Oiw-JPa(lx.SKRorat.Od.l.4. eorelniii illaniw, devubiit^cL 

ft. it. MmlM CtrcAM <iut ■■nt 0. 7. Dulh» )n po«G namen baliu;flk 7. Dulh» )n po«G iH 

^- litut. IlI.Quiali(ei 

Cicei.Tnrc. i- 7J. fiinii poc^ai^iriH-.iltiiuol^ptHo- 
''■■H /pti ^M *btt rjthu , iiupr'ii»i^i .Od. I..i. ' ■ r*-irf«'«« 

jo.Jictu,»-(.V>bicflandifbimiila ■DieVi<(iliui.>'art,ni>iiit «•■<■,«■(• 

ftbeneciccindi,quotti:iquidibaIi- Itiaue rccniidaiBopinlaDenlicntBh 

quafeiiiDut. iJcH : Sic iKi ide 7. Q«iiifiiiiii ''«m» innll Midc oira 

CT^cnt laiei , quoiB«do a'U ctci- £c!. K. T.Ei CimtliiimChuum Ma- 

labiicarmina. I»» > Pompcii MaBileiGliinct- i»tliisaiilfiinun>cuduni : undcCoi> BiuilgiCaSl.iitDDiailiplintiDca' 

fiu: nicl in&Bie , auDd liEi. inJula pui 9. i. 1. Seneuilt Cltmtmlaa 

niiiSiclruiJ abDudct, Ovid.AniB- macna , deiacepi ■pud enm Aaiall 

isiu 1. 1.11. m. Kiliiji^ i'f»mi C<ir. «aili ;aurui tiaien Id bcnefia«CBi 

Iricit icinncc) , qi:zcnDi SariliniiSi nlaisib coieiDacccpii , -O^onruto. 

Sicilialiiliiadiarci: CTr«>>C<Rcii lum, in.U. C. 7;S. 

di«i,i tegchii)Usnoniinii.DcM«- js. ^n/cr.] V<jIuBt hieal[nniiB'ai 

nii»il«,b:1.7. :;. Uc ciliAi Ecl. I. Anrerem , huius arails poiiiam.M. 

7ji. D. PirriJibm, Ecl. t. E|. Antami laudaioieiK , cui Anianiiu i 

n.Vtr;r!rc,Cliehi-lAli'pKi3siirt bonit Pompiii in Pilcino aEia alt- 

MluDc i alii vitui OAaviaDi eniil nuld in prannium dederai 1 iindc C- 

inlillBci. ScJ,priB«ol*nia-ftamioti (ecal'bili(i.IJ.ll.^/»ft(diF4Jn«a 

potclL I. OjuaCinni hicpeeii.niin dt^iHatiH. 

tHett efle aTiui «Hiin HWhmi Cm»*, js.HMtiiit, o-blT^ertiPincai* 

Setocc&o" 'ujt^Bi 'in^"iem Ci^; TlTeociiir^ydoi^ j Id^L Jil" J>t 
-•»»•«■1"*- C«V.I«,E(l.I.ii. ^^^ BUCOLICA. ECL. IX. j7 

Daphtii » quid antiquos {ignorum {u{picis ortui! 
ionzi procedic Csraris aftraai : 
i » quo hsgeces gaudcreat fragibus > & quo 
t apricis in collibus uva colo/em. 
Daphni piros , carpenc tua poma nepoces. 
. fert actas , animam quoque : Tspe ego longot 
ido paerum memini me condere Toles. 
obliu mihi toc carmina : vox quoque Mcsrim 
igit ipra : lupi Mcerini videre priores. 
nen iAa Tatis referet tibi {jcpe Menalcas. 
:aurando noftros in longum ducis amores t 
tc omne tibi (Iratum Hlet a:quer> & omnes 
e) Ventofi'Ceciderunt mormuris aurx. • 

ideo media cli nobis via * namque repulcrunci 
; apparerc Bianoris : hic ubi denhis 

^ni , quid , c^c. ] Qaartuni finire » ad occarum ducere , 8: aiUf! 
^Ciucmum : q»iod recirac ftpelirejQucmadmoduni({icitur;£n.x» 
eo Menalcas five YirgUius ^78. jinpe ditmcLiMpt componet yejper 
Dapbnim , amicum pafto- Oljmpoi quafi ,ad iepulturam com» 
arre J.Cseraris: cuius in poncc. 

ludn crintta (lella per 53. Kimco6/(r4m»^*.] Du» notanda* 
tinuosdiesful(iflediciturs I. Ohlits. pa{Iiva /ign.iicatioar. II. 
10 88. €rcdituroque cft Mihi, pro, i m«.Sic ^n. i. ijo. UulU 
re C^iaris in calum rc» tudmm nuditA mibi ntqut "^i^a [c 
e»fimulacrit ejus&nKmo rorykm, 

avercice addlca.Georg.i. 54. iMpi JHmrim a>id«r« prions,"} 

Bicuncur lupi , Jed falfo .. vdcem et 
«f . ] Cxfzr ex eente lulia ^incre , <iucm priores courpc^crint; 

gens ort» ab Julo A.nene perdcrc vero ipii conrpc^bi prtus , ex 
as Yeneris & Anc)nix6. Plinio. Hinc, lMptisinFab»U'> 9i:o> 
is, fuxta multos , Jovis & rerbium eft , quoc.es coIloqueutibus 
mphz marinxfilia; liccc fupervenic aliquis , de quo feriroe' 
.orca fit ĕ fpuma maris. rac , is enim tum fui prar^ent-ii fct- 
nm qmo '[egttei. ] Afirwm moDem ampucat loquentibus. 
^UBi eft^, r mulns ileHis 5^^.c«i»W*.}Caufai 81 eseurario- 
D, vnlgoco»ijlr//*f 10 : hK ^^^ practexendo , ncmpc caducam 

A«"» "7"^» *^"r"^"l^ memoriam , rauccdlncro , 8c alia , qu«^ 

rw.3 Soir cxponTis & aper- actulerar Maris , nc vctfu$ can are 
^ertcti , tBquu Volfiu$. Nifi cottcrecor. Huac iglittr I ycidas varur 
icduccre malis ab » priva- invitameniis ad cantandum pelliclr ,. 
.Ucnborr^i quod fint fine filent venti , mcdium it«r conlicci» 
ndc 8f AfTicam drdam vo. mus , 8cc. 

muntttr apriti^s , & optcus, ^^^Stltt^ a^wr. ] won «•«,««- 
i Ddphnipyros, ] Hottatur aaua Mwctt tf uvii , 9"» "*"*"*" * 
ttt Satarbo-e»: fiiturum v'c«nas regionesaliuit Afwv.» J€!*f^ 
it fidere illo faventc cref- cntm d>cuur de quahbet P»«g'« *»i* 
ter , 8r p.>ftcrorum <om- aquarum , fi»c camporum. tt vrTcr 
lant : Injirere hic , non in- mare longe indc rcrooturo cft* An- 
gnifi.acj qna ^urculuspe- *. 780. . rv,„„, «--, -«; st- 

%ori alt?rms naiur» im- £p. ^''«<'^«4?".f|l"*f&t^Lr 
r4fimplicifer plaotatlonem Ttrtcorum tcx ;Tiberi« »»rj» » J^^ 
quon;odo Columertadi.it, tus &tidicac Nymphac «»««'*^'^ 
^e. Tum quafi deficiente tutm de matris porome c«^J"^^^ 
Alct Mecris. Huius ftpulcrum lu yia » '^J^»*»» 

mtni mt conden. ] Pro cm- morc, idee lepulcrorum f lo|W ad 
c Ciccro ad Atr. L n. JM«- v:ai«l*s dirigttBt^, St4 -uuUt^^ ^b% 
Ubrm» afferti i X?«»»«»n<r, i/ig^pr;. 
Ilatum tttiit. Candertttk fS P. VIRCI L r I M AR b NI S 

AgrlcoIx Aringunt frondes : hic Moeri , canamiis*. 
Hic hoedos depone > camen veniemus in urbero : 
Aut a , nox plnYiam ne cotligac ante , veremur > 
Cantantes licet ufque ( minus 'via l^det) eamus* 

ĕS Cantantes uc camus , ego hoc te TaCce Ievabo*. 

MOB. Dciine pJura puer.: & quod ouac iiiilac , agamus:. 
Carmina tum melius , cum renerit ipre canemus. 

ĕu Stringuttt ftondts» 3 Srnn^* di- battas^ oleamque , ciMenta<mt myrta, 

Cunciir ca , vcl qux ftrfdii manu de- Vel qua» colhguiuur in taicictilum , 

cerpuntur j uc Georc i. J05. t^uerntu ut hic , & Georg. i. 317* Trigili /M» 

g^^Kle^tmcfywgerttempus.i o-lawri Jiringerethmrdeacuimo» 

E QL O G A. X. 

G A L L U S. 

^ R G V. M E N T V U> 

J^iabatGallm Lycotidem.:ffrevit hac illum , ut Aliiimjibi carierem 
"^ fet^eretur iu Rbatiam, atia/que regiones lealia ,Jive Gallia tot^tap 
.^uae Rhemu aliuit & sAtpasinfi(ientt Gallue abire Jingittir^, tjuaS iu 
exitium , reputfaimpatiintia : tocus ex$tti (toMitur Jircadia , pa/reri'. 
kue nota/eiies ipoettjc[:te Bucotici*j, qualis ipje Gatlmjuit'. Hue amici, 
louc Dii J^tveftres , ad jfotandum ejuadolorem conveniunt, Itte multa d\B 
remediit amoru , deefue Jha Jorte diu.fruftra meditatm , ut amantum 
in^eniUm eft , iterttm adamorem redit» Muttabie.ex Idjtt, Theoeriti 
prmo, 

Yoluttt omnes hane Lycoridem eamdem e(je cum Cytheride mima^ 
(jua Yotumnii Eutrapeti-, Setiatoris ,ntbi ^imi , tiherta primum ; ae 
tUittde M. ^ntonio.y ficearafuit , ut it iltam in Itatia perti'.firatione 
per civitates ^ municipia /ecum aperta -te^l-ica circumjptrret -, trahenti' 
tU4 teonibm , utptinim notat; /* 8. 16 f Idjanejt ita^e^ , muttis eam ne^ 
eefie efi n^minibm i»f^gttitam ; ^nam & VoIui«niam ab-^^ntottia v»r 
eettam e^eCicero indignapur , Philip, 2,, 4J. ^od antem votuMt ^ iter 
gUud Lycoridk \y1tpittttm & Rhenatmt , eam ipfam ejfe %Arttonianam 
pertufiratienem Ttalia iparumcerte congruitltempori. ^ippe dttptent 
dbu/4ntoniofertuJlTatiofa£f:a efi , eadem comite-raiman im^uit Cicere^ 
ibid.^lMtera ante pugnamPharj4ticam,a^.-eo tum tribune,plebis;atter^ 
pejtptignam , ab eodem tum equiti'm magifiro : hoc efi anttu , tu mini* 
mum . dseem ante (ditsorsem hujm Ectoga , quApofiremA omnium-JcriptM 
fuit i ea tempefiaee , qua-jam sAntonim i» Oriente cumimperio verfabei^ 
tur. Exiremum hunc AttthMC^ , &c.- 

Ita igitur fiatuo : aut Lyetridem iUam , a Cytheridi , Jiije Yoliimnid 
mima diiierjam ejfe \ autiiaHiri^Atĕm , diverfum ab yAntonio ; aut hkn 
Ectogk exhtberi GaMo prateritorum amtrum hiftoriam , vfterumque 
caJuHm memoriam.voluptaiis cauta reyocattJ «um Lycoriditji^ga muit9 
prMs contigifiet» 

^ALLDSOCneuiiYelPHbliusCer» mam 0^av!am grariHni , rnmie 9t 

^ ntlius Gallus , nam »aripjy;tno- amictciam eve(Skns tii. Suet, in Jlug* 

ttMierepcritur:parr»a£oraMKnfis; 66i Egreeianr ci fnvavii operam 14 

dieJ^ricMii QriAfiiM&sittiMa^r«aD» Alesamihoe bcllo: ia qao capcaai B U C O LI C 

i^irPltartdDhlni urbetn , adyerAis 
Tin doIolque M. Anionii > vi doIirqne 
fbrttrer propagnaTiri Itted monuA 
€leopacr& & Anconio . rcdadiiqtte 
ia provinciae forniAin ^gypto , non 
aiuusCa;far, metnnoyarum lurba- 
niinscopioram regionem,fencenique 
kTimmam viro.iiobili coramitcere ; 
Umea eara amico Gallo crederc 
Iton dubitaric.l>(0. /. 5U 
Acnon ita malco.poft3^ufns-for- 
niicamiilicudinc , Thebasob cributa- 
ftdic'ooera movcnccs , auc expilAvic , 
utAmmiauo^ /. X7. luc fundiT us ever-> 
WytJ^ Hieronymo im E»feb. .Tttro co&- 
pitin ipfum imperacorcm mttltain- 
iciBperanceridAare, praercrcim inter 
Pocula. Vio, /• ^i.OuidJTtiJi» 2. 44f. 
Suruas ubiquc (ibi per itgypcum 
crexic, a^a fua pyr«midibusinfcri- 
ffit' Quibus aomintbu« cum ciTec k- 
VaIerio Larigp, f«cio {!& conyiAore 
•lim fuo ,^cufacus ; AuguAus huic 
Gallo ob ingtatum & malevolura 
animuDi , doino &.pjcovinctis fuis in^ • 
terdixtr. .Senatus grayiorc rcntentia , 
nuldacum bonis , 8ccxil(i ignominia- 
Botacumeoadegic , ucfua (ibimanu 
■oriemaccerlcrec. Mor:uHmtamen 
Gallnm luxic AuKuftus > 8c ob fcvc' 
ricaicm iĕnarus viccm faam con^ue' 
fttts eft ^HodRhi Polinonlicttet , amicis 
fkgttmmf 'oePtt irafci, Sutt» 66, pcriic 
ascatis anno 4CL auc ^j.-uc in Hicron. 
£ufcbio varie fcnpium eft : 17. C. 
T^S. ance obicum Yir^ilii , 7*MuIcis 
Mrus , Ponioni impnmis:, icemque 
Ciceroni , uccolli^cur ex cpiAolis 
BollicMiisadCLceronem ^ .qii£ nabea» A. E C U. Xfc.' nP^ 

cttc apud ipfiim Clceronem , TgmiL /* 
10. 3i>Q>f 3;. Vireiiiocerce cAriiliinus: 
qui c)us eciam lauaes cclcbraAc di- 
cicurquatso Georg.libro: undepoA' 
ejus necem AueuAi juilu fublac3e 
finc ,& earum in locura, Arii^jei fabu- 
la fubfticuta.- Oipd mihitamen vcr^ 
fimik non ridecur : icabelic Ari(lxi 
Abula cum rcliqu.s libri partibus 
lc arcumenco cohasrec. . 

Pocta. fuir. ScripAc de^Lycoride 
Aia force elcgiaco carnine., libros 

?uatuor : qHo in gcncre Tibullo 8c 
'ropertioduriorfai/re dtcttur k Omim' 
tiU 1 10. i. .Tranitulir pnrterea buco- 
licis verri bus aliqttid cx Eu pkorionc , 
poeca CbalcidenH « uc probamus BcU 
hac.io, 50. f^ Ecl, 6, 71. PtrJerunc 
omnia.^ Illas enim fcx clegias-, quje 
ejus nomine circum^runtur , opus 
infic^cum & barbarttra , planeconfta{ 
M2ximianicujur<iamefre, reccncio- 
ris nc buloais : ubi prjctcr crrores in 
fyllabarun^quanticate'^ bcncn.iuIros , 
&.incpcam minimaque Laciuam ver' 
borumftruduram,accediciUud pra:- 
cerra ; qttod in iis^aVIus (cnem fe 
protiteatur , qut tamen fi:rma adhuc 
astate deccmt , Gyraldus , yoJiimSi t^c* 
Alia icem fragmenta , qiix ab Aido 
Manudojtiniorereperra Ycnccits , 8e 
edi:afuiu , erfi minus innilla , ramen 
omnino-fuppo(iticia efle eviiicic JoH 
Scaligcr in opuiculis. In 9U0 pecca* 
vic & hoc alterum Manutius , quod 
Gallum.hunc Comclium,cum Afinio 
Gallo P()iIicRisfilioconfundiC, dc- 
liirnsA veceribus grai«maUculiS Vir' 
giliano: vic9e rcripcoribus. EXti%iiiatn hunc, Arethuf^ , mihl c^ncede lahorcnu 
Panca meo Gallo , fed qu7 legat ipra Lycoris , 
Carmina funt dtcen^a : negec quis carmina Gallo l 
Sic tibi com Aii^Us fabter labere Sicanos > 
f ' Dons- aBiAra fuam non i»tcrmifceat uadam; ]• A.R Bir R-v«A.] Kbnsin fn». 
" fula Ortygia, gua SiciliK ad« 
ifcec, ft qnarcam Syracuiana; urbis 
parteii» etncic. Alpfaeusautem,PelOf> 
ponneii fluvins, poAouarmia roare 
dcfluxic^ 'mpermixcas dicitur fervarc 
aquas , it «ontinuo lapfd in Orty- 
glajn erumpcrc , pcr hunc ipfum fbn- 
tcm Arethufam : idqne ex eo proba- 
tiir,9aod proicAain Alpheuin iii 
Grarcta , per 05- Arcrhttice tbntiS) in 
Orry^a rcddantur. Narrant verd fa* 
btalie, Alphcum flBvium Arechune 
Mymphat niiAeatBaiorcm ; hanc fu« 

£eaccip , i Diana converfam cfie in 
num , cldcmqne fii«& fubcer nure 
i» OrtTgiam cmerfifrc : Alphaua: 
Mdem tiBpciHi ctAlccurva4 unin ei fuas dcinde mIfcutfR'. JEfn. ^,691» 
a. Hunc fonrem invorat Sicnlum , 
UC aticc Sictlides Mufar, ob Theocri* 
cuai Siculum po<^m > Bucolicorudi 
principem. 

*• ^^ '«?'»»' "» ***''3 Qpa! Ic?at 
Lycoris « ad pndorem, quod ic Gall« 
CAm duram prxHuerir.- • 

4. Sicattos."^ Siculi fic diAr Cunt-^ 
vel ^Sicano Cyclopis fiI»o}vel k Si- 
ratiis HSpanrr popHbs « illaih in ia-^ 
iHlamrranikirkt. 

Si€ tiW. 3 Ecl. p.- ?o; 

5. iJoMi. 30ceani tSt. Tĕthynsfilia^ 
Nereofiacri nupca , ex qua Nercr» 
dcs peperic* Hic Himitiir pro amara 
muitis 4^4, quz dulcibus Actib\iiiii 

& Alphci aqais noa aM)WAfet\ux% Intnpt t rollicicos Galli dicamus araores > 

Dum tenera attondenc fimx virsulta capella;* 

Noncanimus Turdis » reTpondenc omnia rylvx. 

Quz aemora > aat qui vos Taltus habuere , puella^ 
ip Naiades » indigno cum Gallus amore periret ? 

Nam neque Parnaffi vobis jugaiDam neque Piadl» 

UUa moram &cere » neqtie Aonia Aganippe. 

Ilium etiam laurS > illum eiiam Hevere myrrcje»- 

Pinifer illum ctiam Tola Tub rupe jacentem 
i^ Msnalus » & gelidi Aeyerunt £axa Lycsi. 

Stant & oves circum, noHri nec pcenitet illas^^' 

Nec te pceniceac pecoris> dfvine poeti. 

£t (ormoCoB oves ad Aumina pavit Adonis» 

Venit & upilio» tardi venerc bubulci: 
slbr Yuidus hybema venic de glandc Menalcas. 

Omnes , unde amor ifte > rogam tibi > Vemt Apolle^ 

Gallc , quid infanis ? inquit : cua cura Lycoris » * 

Ferqoe nives alium , perque horrida cailra rccusa tSki 

Venit & agipelU capitis SyLyanus lionore» 

9» Cus rtemotM^ 4Ntt,4Sre, J:Nara- 1«. ^onis, 1 Pilioi Cinyr» Cy^ 

«et aIlQquitur poeta , five Mymrhai priorum regis , K Myrrhar cjus-fi)(«r: 

frxndes feiuiuni, qui^ ParnaiTo, oiieni Venus m deliciis habiiic* tt 

'indo&HelicoiicpoHiuinc:eafque dum in /d«/^ , noncit Cyprii , ne» 

increpac» quod ad (blandum Galli moreven3rctur,apr{ dcntepercur- 

anorem non Ycnerinr, tam muhis eo lus inreriic : a-Vcnere mulcit lacry* 

adyoltncibus. £ftque cacita quxdam mis deAetut. Hujnt m«ntionem £&• 

ip6us GaUirepreh^nno,quod ftudia cic poeia , ad Gaili rolacium:ttc ir 

carrainum omirerir , ut amori vaca* mcmineric , ne ipCam quidem aoMrit 

ttuDcNaiadibui ,%c\.'i, 46^ Beara Vencrcm in anore felicCDii 

II. N4mt ntane Pirtdi , ,^c ] Mont Tumama«)res aiihiberDeos; A90U 

in Maccdonias , Epiri , & Thefralia: bnem , oui iJarhncnj Pana, qu» 5y- 

confiflio : unde tribus hi« rceionibur ringa j SyWanum , qui Cypantraia 

exarquo tribuicur. Dtcunt-quidam amavit: qui onmesparum telicicer 

cnm tn Phocidemi& Jcc<Jtiaro ufque «maTerunt , Daphne m laDrnnr,iSjr* 

percinere : & in Phocide qu=dem "W »» arundincm , Cypanlto in 

Pamafmmi in Bceeria Heliamem ^ arborem co^omincm > tsawlor» 

acdeniqueCft^m»?mvocarf.Caetert matis. 

inontesini quacuor, If<ec in longa if» *Vptlfo»^jPro o|>»(m : ff brem » 

IpAcia dift'art j tameti fcre contigni »« •♦ longum , ir.etn cauA n»«tatr».' 

iunt ,8c pcrinde Mufis'dicatl. Etamiqui 0/« dixerf , quas- poHcrt. 

Ibny, Mufis fe?er , cx Hiliconc ^4- J^J;^*»*'.! Deus„tvXi.r: «X» 

monte , noo procul Thebu, in Per» autem alti Jyl^^dm intccprttantur,; 

fne«um «uvium dcAiiens. ^eni^. 1 inide fylvarum Deum hnnc frc«ej 

U eft Boeotica, ab Aone Nrptuni aai/-<c«» omniumelementorum,fe* 

ft}io. Nora hic hiatum vocalit)m: ^^^^ duunc Pcripateiiti mateti^m 

^enia jitanippt* Dt myncis , Ecl, ptimam > cx qiia omnia conOanr.. 

4f . «2. <2:^reeundenieflevoluntcuraP»nej. 

iT. M4bfalm\ ^ ^e^r.] MiMlm, ^^' *<'"""^ naturasDcus cft ut dixi- 

&j;K^m,Arcadi3eiSSnc«,Pam U- «^*""' » ^^ *• ^\ '''' «n m , eft 

cri..Undc & Lytaa f fta , eyns in ho* tmnii &> vAif , omnimn maHria^ Pi» 

«orcin ibi i paAoribns inAltucat Aineuuntiir tamen Sylvanus Sc Paiw 

quae LHfrrcaluf Larinitdid»- 1 inttt Gcorg. 1, i7»8t ao. 

tunt induAi fuiK ab Eraiadro ^ Ar- j4$Yefi bwort, ] .Cosoal h Ibliit 

ra^j'^ regc» cnm 10 UHmm pro-^ asrcttibui. • il U C O I I C A. E C L. X. n 

xs ferulas &< grandia lilia qua{fans« 
ras ArcadUe venit , <iuem vidimus ipii 
neis ebuli baccis minioque rubencem. 
eric modus ? inquit : amor non talia curat» 
crymis crudelis amor > nee gramina rivis • 
'ciro raturantur apes • nec frond« capelhe. 
at ille. Tamen cahtabitis * Areades » in^uit ^ 
3US hzc veftrts { roli cancare perici 
?s. O mihi tum quam moiliter ofIa quiercant> 
meos olim Ci fiftula dicat amores ! 
utinara ex vobis unus j veftriqiie fuiirem 
iftos grcgis • auc macurz vinitor uvx : 
(ive mihi Phyliis > (ive elTec Amyntas * 
iicQmque furor (quid tum » (i furcus Amyntas! 
rac vioIx runt , & vaccinia nigra ) 
n inter CrUccs lenta fub vite jaceret. 
nihi Phyllis legeret , oancaMt AmyataSk 
;iidi fontes « hic mollia prata > Lycori : 
;mus > hie ip^o cecum confamerer ;evo. 
inCanus amor duri me Martis ia armis 
incer media atque adverfos decinet hoftes. 
ocol a patria ( nec Cit mihl credere ) tantuni 

i4/.] Pcrula, planta cft expertus eft; ^h ! ne te frifi>raU' 

icalo: cujiis caBletn, lerir- dmnt , e^c. modo ad poeSm & mu(i • 

iara cucc munitum , Dines cam , roodoad rylrarum Alentium , 

z in baculos: narthes i modo ad venationem $ qtial! ad coci- 

I dicitur , ^f rK/«. dcm arooris divcrcicula & remedia 

li bauU, 3 Ebulum, dtPhtt- f onttiRlt , mox ie furorem relaprus , 

auc virgulcum affiDC fam. immcdicabilem fuum cflfc amorem 

«rwi». profiteturi De Pfcjr//»<i# Ecl. .?. 7^; 

mt. ] Minium , dit '^er- S^,^^J»t*»^tLi,ii,Dt^sicintifi 

iteries cft fofril!$ , vel d ^I* *;J^' . r 

enis, vel cx argenii vivi 44;N««»»5»i»/«iwj4mor,c^c.]SenAis 

li folca : pra:fercini in Hif- eft : Hic , (i cibi liberet , ambo quieti 

rca f)uvium , qui Minitu & fecuri viveremut , nunc propter 

r , JHinho , Gall«ciam A duriciem tuam ambo miTcri fumut, 

div'dent. Hoc colore fimu- Amor enim meutcogir me prae derpe- 

Tum , Jovit pr.f cipue , li- racione bellicis periculis capuc meum 

: Camillus vulcu quoque ««poncre , qiiod ira vile cibi ac deJjpi- 

iumphavir. catum eft. Tc inrertm alienus amor 

fs"i]t'- •• ^'- °' -*'- ',i?.?diSt;i*„?,r' '•"'"° ""- 

Hmollitfr»r<A ^^r 1 <in 4^* J^tc Jttmihicredert* ^ KccUcen 

Sia" S« mbomm l«->ti.,.pu<l cuo, ;„ fignific.,(«.r. 

Jtt tihi terra leyii, Sic Homcrut OdyAT. ll. 157. rir OKiros 

qnicHmqite /itrcr. ] ^mor , < rJ n ef*lfl«« > q»tm non licet rr«s/m>r- 

rpe.mulcum demencise & tere. 

\. Et TCro ea qttx fequun- Tantum. ] Tribns praccipu^ modtt 

ciem habcnc dementiAimi exphcatur. I. Itaut nt nomcn& re- 

4amque inops cen6Jit , mo- feracur ad ctedtre, Utinun Uctn^titta 

u:it pi» «0 > cm9 fgm<iU indcrt $g»tm > id ^ > ttm utkxm ] ĕl P. VIR G ILI I M AR O NIS 

Alpifi3s » ah dura » nives , & frigora Rhcni 
Me ruic fola vidc$. Ah te ne frigora hedant r 
Ah tibi ne tencras glacics rccet arpera plantas ! 
fo Ibo > &: Chalcidico qua: Auit mihi condita Ycrrn 
Cannina paftoris Siculi modulabor avena. 
Ccrtum cft in fylvi$ , inier fpelza ferarum t 
Mallc pati > tenerifque mcos incidcre amores » 

Arboribus : crefcent illz , crefceti$ amorCs* 
f r Incerea mixtis iulbabo Mxnala Nymphis > 

Aiit acres venabor apros : non mc ulla yetabunC 

Prigora Parthenios canibus circundare faltus. 

Jam mihi per rupes videor Iucofque fonantes 

Jre : libet Partho torquere Cydonia corna 
Ce Spicula : tan^uam hxc (iat nodri mcdicina furoris » 

Aut Deus ille mslis hominam mitefcere difcat. 

Jam ncquc Hamadryades rurfttm > nec carmina nobis 

tamauc indignam. II. Ira nr fic td- inter irenat exhaoritur. 

vcrbiuni » & referacur iAfiti Ucinam 50* Iho 3 Yagabor htnc ac^uc 

Jit tatittmt i uiinaa llcrat tĔHtum^ hoc Vel , abibo hinc > deferaa cafti 

non crederc. Onali dicac.non peto iyivis abdicus cirmma niodul 

uc Lycoris non nc perfida> ot ira Cinc; Chalcis m bs eft Euboec infulae . 

fcd pcco ut Hceat mihi taiitwmmodo% Chalcts quoqiie vocaca eft. £ 

id noa crederc. III. Ica nt iic advcr- porco Borocia. concinenti dicitui 

biiim , & referatur ad iencentiam adbxfiire , ab ca nunc Euripo • 

fequentis verfur > vtdes tantutnmoiU da , tam anguAo , ut aliquaiidc 

nives&frigora , ecc. Prima exp!ica* ce cranrmiiius fueric» £x illa 1 

cio infirmior , fecunda lubiilior , ter- oriuncur Euphorion , Anciochi 

tia facilior. ^no Syrior regi percarus > cjuig 

47i jilpinds, e^c.l Alpcs , excelfi bli'oihcc« pr»feaus , pocia nc 

mSnie» ,qui Italiam l Gallia Genna- f«4 . J"x« ^««'^•nf» j PJ>^^ 

niaque<fifterminant,multisdiaa: no- c"jns opc" '" <»«""»» fu>fle T 

wiiiibus, pro varia rc|ionum, ^aibus Cxt4ri tnemorantur , ex qttibv 

adiaccnc; racione. Sic cnim Mpes q»a Latints verfibus cxprciliirt 

maririna , Cottiar , Graj» , Pocninjr, n»»»» butic Gallutn. . Ecl. d. 72. 

RhTcicac , Tridcncinx , &c. £x his ^.5r.PtfiJor«Wi.3TJico.-nc., 

mulci ortumur duvii cdcb^rrlmi , Stcuh, ftylo.Non tg.cur elcgiar 

Padus , Ticinus , & Achcfis ,UPo, U ^ uni,u t puiat Prpbui , qeqs enti 
vicnr. conda in poAcrum fequi , acqi 

»fc«»#.lFluviiEuropaipoftDanu- dcpcrlre. 

bium c«ici»crrimi , qui aHtiqMui Gal- 5V Mianalai} Montcm Arcadia 

liae&Geraianiacterminusfuit,ifon- «•*'• , . - « , . 

tibus ad oftia. Ponccs cjus duo in . 57. P*rr»»e«»oy. ] Parthentus 

Alpibns,apudah«tosoccidcntalcs, Arcadjarmons,ubi viig.nc$ yen 

Us GrijoHS, Oftia plurima , quibus in «banr. unde nomcn a ,rapti»o( 

Occanun ipfluir. Mirum canten eft ^9*Lil>etPartho ^^cISpccu 

tanca;famaBfluviumadraarenonpcr- Kcncrc , arcus ParrhicKS & is 

ferre nomcn* Nam ubi ad arccm Cydoniat , proqunIibcc arcu S 

SKtnKiam , <iux capur<ft infuU Ba- builibei iksiciis. Parthi enim 8 

cavta; , duasdivifuscft in partcs^Ya- dones arre raKicrandi celebrcs : 

halim , & Rhenum , undr bicomti ap- la 85S. ParthmRyt Cydon toim 

pellatur , mox varios detndc rciadi- medicabiU torfit. De Parthis^EcL 

«ur minores in alvcos , quornm mi- Cj^don urbs f uit in Crcia inliila. ' 

nime Rheni permancc nomcn t icd dixic , pro arcu t cotnea matcr 

ja ad LuKdunum Baravorum , L^dm^ bricato, 

sar€quMm U Omuun ffcmaaric , 62j0m9t^iH Hgmĕdi^ĕdth} F 17 <>o 1 1 c-A. I c t. y:. ffi 

Tpra placenc : ipr« rurAim concedjtc rylvz. 

Non jllum noftrI podunc macare laborcs : 
Sf Nec fi frigoribus mediis Hebrumque bibamus» 

Sithoniarque nives hyemis Tubeamus aquorz : 

Nec fi t cum moriens alta liberarec in ulmo > 

•^thiopum yerremus oves £ub fii{ere Cancri. 

Omnia vincic amor > & nos cedamus amort. 
;d Hxc Tac eric > Divae » ve(lrum ceciniiTe poeram i 

Dora Tedcc » & gracili fircellam trxic hibirco « 

Pierides : vos ha:c faciecfs maxima Gallo : 

Gallo > cujus amor caatum mihi crercic in horas > 

Quancum vere jiovo viridrs Te rub)icic alnus. 
7f Surgamus : Tolec efle gravis cancantibus umbra : 

Juniperi gravis umbra : nocenc 6c frugibus umbrx» 

Ite domum Tacur^ * vcnit Herperus » ite capells. 

£cl.i. 46, Hic incipic Gallus renc- Jlns, Tota 200« torrtdc rubfefta eft«* 

diorumSc conlilioruni ruoruminani- k cropico Cancri» uUra •ouacorem 

ucCB affnnfccrf > fcque amori vi» porreAj. Vir^*lius crfEO fid»siMncY9' 

dBtttradcre. disit , pro rr«^<c» Cmct» & trtipicuni 

■*• ^ 1--.- /11— ^ n.TJ_-. ^..^j ip/ati — *^ " :-"• €&, Sithamui^ueniws^ Slttionra «K/ire.arboraauoCs locisgaodens. 

■ut eft Thracle > vergent , vel in yj. Grd^is cantantib»s nmbrd* ] Inio 

iowam Euijnnni , juvta Solinum , grariffima , prarcipud }4imperi , lA» 

«el in oram Macedonicam .^sei mn» genityre > qu2 arbor & edara eft , 8t 

ris,juxra aliot. Thracia frigida & nihil yenenarum paticur, &advecruf 

niYola eft , propter altiffimum raoa- aSrtt vicia comburi foler. Scd tigni- 

mHaenium , quodividitnr. ficac diurumioiem in umbra moram 

6%. *^tbiopwm* 3 i&hiopia regrts nocere canencibut poiTe propcer fri- 

Aftic«v. Ailbma , i£ftypto finicima , kus. Unde qoidam Icgttnt atnBanti* 

oiam NiIusquoanefcremediamuc , ^j , non c4Bt4mtikiu* Dt H*fftt9 

mJE^yptumiitm\iitilifĕyidesAbiJ' £cl.^S5. FiNXs Bi/coiiceRUM* ARGUMENTUM 

IN GEORGICA. 

AEer^icerum nemerkik ytifcv«c agricola : fJoc autema y«7* vel yim 
cerra » & ^y^^ opus. Traduntur h»c epere praeeptA de a^ricultura » 
fkLtuer libris, I. De aratiene, IL De plantatiene. III, De paftione 
nitH^ue pecerum. IV, De apibus & mellatiene, Eaque emntA nAtum 
ut9mtm9ddntMr JrsiUt/ĕh' /pnsjirnm^ut Ycntti > »n f uc M^nnu fuiU «t ?. ylRGIlIIMAltONU i 

dsq>u iliximm Eil. 6. 70. CujMi liUum . •ifi'ipium ;,y. i, j^tr<" ( 
opttJ Bi dics , /•'« e «b- eapi4 «• cltgantii^-piTt-uit. Cltprun cjt iitMt . J 
*u»,ciT,itn V. C. 717. C.«.V.-; ... ^ut „. &f,ft,T,„l,p,Tfotltum. 1 

*/■«(•* , c-> Gwr^/M ,r>finfCt fi,nt , nrii»« .i. oa»vimi irati» 
t,«uit c«« .Airifl>^Zrijm. G.Mtri T«fiu, , „ 4nf.^». £fr«.-. rr^i. 
Im : ^Bn-nni ^d^<f. . fifi multtt ^iHtu cUici , Riratntm .n m-iM/f"» ! 
. tdmifi , taHejhi diptitdlt vix,TUnt. ErHditts c,mfl,xm tfi , iTnpTi- 
mi yirsiUum & Hn.Iium ; a^ti D.rf,m i-B.-Jw . *( .a/ cittrit •n.-i^J. 
fr«ihm impiTtiM . iffi t^utthi „rdit,t . &■_ urbU «qu, Iltlii/r,f,. 

6U^'diT^^, 'dtpnnd, ,'itti»tndum 'pcr'fu^. S,ff'k Ĕi.^urtm 
y», . ir. v,fiftH . inttp ,fuf,iuaiU , c„„-,.LiH ,lffA^» diat„<t m=l. 
litr ac T,mipi,T. ScTiff!t fT,m,lh,um & OEIiyiam traiadia, , carmi- 

j'^i,U7,'».Z'Zi'mlliiV&£lmmH"TA'ltt'"',m^i"p"i^,. D^ljii, 
MK, V. C. 74fi. C. MMrti, CcrftTiia & C. .ASri, Gajj C./T. Ttipltx 
tf af,4 crudito, dt tju. ntminc c.nrr,-vcrlit. I. ^,d«.m ipjiut nfm,n 
fuZt ? L»mt,inm_ in VLpfani>ra lc.tcm i.du^iT. fii cJm c,„f.ndi, 
tum.Apifpu , cujm cttt.gtntUt .,>«,« h,cfui, : P.ulm M.nucim m 
Cintiim : Gltndirpim ,n HeliHin : Murctm in Aquili»ni . .m... M 
i,vitm MMt UtSt cnjtauri, .■ »ia«.Bi4 & ,ftimt far, , Turncbm , Li- 
trim , &c, m Cilniim , «WIIiiii cor^ruiiK iir^H .'■ Etrurit. II. Vnde 
'tf «™»B Miceuatil ■ infHlT. dcduti, BccmiMnmai tjm moritm . fu.d . <t A ^..i 
Grtti nutiautm ■• 


\, L. L. i iMt diilur, tifiuiur. ' Efi i£iti 

,^Mtufil^"&'^£t,n't,U*,McndZ°,'lT''''''" 
iaM&m,di»e,gntmir,M^llti*pirt£,ndAfit ., _ .. 

jio»; juiaGrtce vulii fini li£h,ir. ernBM titl f,rx > v,l fngei 
^uiMi!tytt,riiueiJ. utrt^ut mtd,.'tpeTitur i pir xfr,if»tntiui, J^itm . pr,fiun,.- 
III. Suimtdtprl- . Maci 
' V I R G I L I I 

M A R O N L S * 

; E O R G I C O N 

A D 

:iLNIUM M-ffiCENATEM# 

L I B E R PR I M U S. ARGVMJENrVMn 

Tl N ET hic lihr propojinonem ntiu* operk > ejHj!fue div^ 
rm ^tuuirupiicem. Tnm fe^Hitur Deorum invocdtto , Mot^uoi 
icsprit/ident rei , quos inter O^Aviano Cd/kri loeuĕ trtbuitur f 
e iuu temporibut adulationU exempio ; ^uo deinde Lucahw im 
'« l^ Statius in ThtbtLtde t ad iaudem Neronu & Demitiani 
iiue ahHfifunt. xAtque ex exordio comprehenduntur, Ltber V€r» 
habet partes, J. Muitipiicema^ri colendi rationem ^ juxtava* 
w naturam, II, K>4gricuitura originem, III, ,A£rieoiarum in» 
■u». IV, Rujtieorum operum tempora, V. Tempefiatum progtte* 
l. Digrepionem ad varia prodigia , t^ua cademj-uiii Cafaris » 
e^erunt i aut fubfecutafunt, Deni^ue , Epiiogi ieco y Deos pra 
itate 0^aviani y & pro /aiute popuii Romani precatur. Tament 
\iiorunufue iibrorum praceptu , nen pauca ob/oievcre t contrari^ 
riorum temporum , noftrorum imprimit i qua multa^i ut artilMĕ 
ita buie quoq*te addidere^ 

id hcUt Lccas Xegetes : qao fideie terram 
^ertere , Msecenas, ulmiroue adiungere vite» 
eniat : quz cura boum , qai cultus habendo 
rcori : atque apibus quanta experientia parcisr •'►*♦,'•,. 
caaerc incipjam, Vos , 6 clariAima mundi ^ 

i faeiat1 Quatuor his verfi- 4, Apbns qvtanta , c^c. J Prat^r ina 

I diAinguitur ctilcura qiu- terpretacioiicm jam craditara a&errt 

tetra , arbornm , peconm , poteft h.Tcaltera : Dicam cinx ^c a« 

juje Angula; (ingulis libr ^ pum cxpcrientia , prudencia , in(>e- 

ur : eftque particio tocius nium , ars ^uairciam : non ufu quideni 

comparata, redingenita», 
cultus habendo , Gt-c. ] Ibi 'i,Clarifsimammdi Ittminay LtbtTi 

lur y aptuĕ ^ far ^ n<cefsariHs , c^c..] Libetum & Cerercm appellac 

lid timile , quod dativum mundilumina,anmqu«dudorcs. vel 

t apud Cicer. ad Acr. l.i^. quia prx(ides3c repertores habcnrur 

»/veiiiondi> ertfl. ApudPliu. meifis & vindcroi3e ^ qux ^x.tc\^u« 

•uejkeoda* iiinc anni parccs , &';^xc\ttVA.vsv>xvi^ lumina t labentem ccelo quz ducitis annum » ^ 

liber & alma Ceres ; yedro fi munere tellus '^ 

Chaonlam pingui glandem mutavit arida » 

Po€ulaque inventis Acheloia mircuit uvis : 
10 Et Vos agreffiam prxrentia numrn.i' Fauni ', 

Ferte noiui Fauaique pedem Dryadergue puell^e ; 

Munera veftra cano. Tuque 6 t gui prima fremeBteai 

Fudit equum magno tellus percnita trMcnti , . j 

Neptune : & cultor nemorum , cni pinguia Cae<e 
vr Ter ecntum niye»- tondeot dumeta juvenci : 

Ipfe nemus Knqucns patrium , faltufque Lycaci » 

Pan ovium cuftos , tua R tibi MaEnala curx > 

Adfis 6 Tegeate favens : oIexque Minerva 

Inveatrix , uncique puer monftrator aratti f 

omatnenta , unde clbDs homanuni 8c thenls nominc ; j^lacaiAetotie. 1Xir|r 

9otus exiftfr. Vel qttia per ees Lunam ut ejas nominc ci ^icas appeilaretur» 

K r«leffl iif!nificat> £t Wtd Prperex- qui munu* hominibus 'utilint d«<Hfr 

tatus «t)ud Macrob. 1* i. r. i8. fui'e fet i Ncptunum pcrcuSb litorc c- 

probat Soltm , non Liberum 8t Dio- quum , bellicum animal , prosunift|- 

nytium dumtaxat : fcd & Tovem ) & Minervam baft4 impaAS oliYaai, 

Martem , & Mercurium & Herculcm pacis inligne , procrcaAe : viftoriaM* 

iplum eAc ; L»6crfM» vero dici , quod qtte Mincrvac fuiffc adiudlcltaik 

hbere. iiagettn' Lunam iccm addir , NeptuniinOgne tnd^ni:obcnsorM 

ipfan e(te Ctrerem : Cujus nomen anti^ui psrtes, quaeroariamtMuiiiufc- 

ali^uidcducunt kcreando. , qtiod ad Hoc locoinvocarur , nonqiiidcmH 

rerum produ^ionrm plunmum va* m^rsDrus ; rrduteouorum anAM^ 

lear. De Libtrt , £cl. 7< S^* ^e Cereret de qutbus libro 3. niulta dicenda Amt»^ 

£cl'5. 7P* Cd^, 3 Cta , inlbrlamarir:^9rij> 

S: p. ChaenisiHtlattdem , ^c. Achtm Cy cladum una i qium , reliAts Thc-' 

Wia pecuU , &>€. } Specics p. o i^net i- bis , orcnpavir Ariiiarus Poft lanit* - 

bas : primi enim h»minum glande ad tum a canibuc AAaroacm Mliugi ^ tl^ 

vaftum,«quiiadponimuH Aint* Ce-- vifim ia iavairo Dianam.IcApol^ 

jcbris autem iuit inter fylras tian- l(nis Mins fui 1 1% Cyrcne , SiiA Pcncl 

diferasDodonaia,in£ptrofiveCba» TlieAaliae Auminis : rivalii Orpbd 

aia: dcqua £cl.«^ia. Sicut intcriiu- in amore Burydiccs : apum & mcllil 

vios Achelous , ih iEt«Iia : fivc quia uAim tnvenic , laftifquc coagulunt 1 

liamtts eterracrupit, iiyequiae}Ui undc hic invocatar« Ptmroi Wdc» 

in ripa primar vinca; funt coniitae , ab Georg. 4. 3174 

Ocne» ^Atoliae relte : qui ex uva k 17. T»a fi tibi , <^c. 3 Scnnis cft : ft 

St^^phylo paftore fuo repcrta liquo- curai Macnalum , Lycasum , |c rcK« 

rem expreirum , Libcro patri , ajpud qnos Arcadia: tux aiontcs 8c fylvaf f 

fe tum divcriteri v eum obrtuiAct : toca illa nunc rclinquc , ut nihi dt 

abeocolcndas vitis acccpic modum; re paAontia & arborea diccnri pra> 

10. Pauni,} Inar«nnentoEcI.<5. «ns adiis : liis enim locis & honon-^ 
JUDryades<'lBcf,'X.4.6, ^^us St utilis crit leroo mcus. Dt 

11, Prima tellt^. ] Vcl rccens fbr- ^w , Ecl. t, 31. • 
naca. Vcl li'oralis,quomodoGcorg. »8. Tegeae, 3 Non Tegaej iir qi^ 
t, 44. Primi Ugelitetu eram, Vcl At- <!«»» legunr. Conttat cnim T^eamU 
tica , quia Aibenienres iMminnm fc Arcadir, Pam facra , brevibusfylhi- 
irimos 8c antiqui(fimos ciTc lada- bis , TiyUs unde adjeaivum rc 
Mnr. geMHs, 

14. Ueptune. ] Fuic Opis «c Saturni 19. t/wci^HC pner ,«►€. 3 VclOi!rii', : 

nlius , Jovis flc Plutonis fratcr» cui apudi£t;ypcios,aracri invcnror:vel 

hi miindi dlriiione marls imperium potius Triptolemus » Celei EleuHn^ 

obrigit. Uioeem babuir Amphitritco utbis in Attica rcgis , filius 1 qucdl 

Ncrei vcl Oceani iiliam. £quos do- adhuc puerum nutriTit Ccres ^ 

muiiTc primus dicitur : unde ta bulan- apud patrem excepta ho(^*tio , dua 

litr poecs , cum lit inter eum Sc Mi- Proferpinam inauircrcc , euni dcia- 

acryaiaoru cflet % , de •tribaeado A« dc srandiot t m tadkttm «srieulumM G E OX GI C A. LI B t. if 

> Ec teneram ab radice ferens Sylvane cupreAum. 
Diique Deaeque omnes >^^ftudium quibus trva tuerl : 
Quiquc novas alitii nonnul.lo '/cmine frugcs » "-' ' •'• ' " ' ■ ' ' 
Qui<jue rauc largum ccelo demitckis imbrem. 
Tuque adeo « quera mox quz nnt habitura Deoruot '•''.lu^ • 
f Conciiia ', incertun eft > urbirne invircre > Csrar t 
Terraramque veHi curam : & te maximus orbis 
Au6toreni fhisum • cempeAatum^ue potentem 
Accipiat 9 cingCRC roaterni^ tempora myrto : 
An Deus immenfi veiiias maris , ac tua nautae 
§0 Numina Tola -celant i tibi rerviac ultima Tholet 
Tequc (ibi gencrum Tethys emat omnibus undis* 
Anne aovura (ardis fidus te mcndbus addas » 

cdocnit ; impofituniquc fuo currua , ri , macri iEiteae , un^ etnu^^ducrs i 

^BCD aUci ler pentcs trahebanc; mt(ic £cl. 9, ^6* De myrto.^ £cL a. 54. 

VCT tetum orbeni , lu ufaD> frumcn- jo. TW^*] Terrariun ulciina,quM 

tanm hominibus Indicarer. Eleutini anciqui noyerinc , & maiimc fepten-> 

iocolc a k€ncficii mcmores ^ Cereri crionalis verfusoccidtnieni. Orccliut 

licra inttinietunc. pucatcdb tradum iUum Norvrgis » 
naii 

Ml , _ . _ 

ciira cx dolore eccil' a fe per etro- Daniae , qnas nauta:dfcunc ThylenjtU 

len ccrv«s quam habt-bac in deli- Carceri J»4ifdttfm , c jttfdem dicioms 

dli, cstabuiucc ; ab amacorr Deo in maximeBorealem iniulam,ubi mons 

cB|»rcirjB ari-orem efl conver(Us. otk nive perpecua opercus, Aammis 

Dc Sjti/mi» 9 1:cl . la 14. xft uanc 

11« iijiiqHemov*talittSt C^c.^Sen* ^i.Tethys itnat.'] Tcthys, £cl. 4* 

hi cft • vel qui jadka ab haminibui 31. Allurum puiat Serviiis Danielis 

feifum fciniiia , occulco^uodam fc- adricus Romanos , j-usta ques con- 

iJBe , pluvii , r<»re , alicis ; )uxca jugiacribuslicbanr modis,uiu,firrc, 

8crviuin. Ycl qui novas fruRes , uovo & coemptione,ufu,cum aliquo ten» 

iB^o invcnco icmine , producicis; pore Hmulconjuges ^ueraBr, faire, 

■sa Cecd*inum. Vcl qui finqulas cum per Plaminem Dialem «ur Pon* 

^fum rocciet coBf<rvacis ; retido ci6cem , fparib farre five mola (alcS , 

leDpcraliquo lemtne , in conrtquen- cenjuRRebancur , cocmptiune , cum 

tuianBnni rupcrAii^ , quo renoven- fc fubcerca verberum forn)ula iBcer- 

lBriLceit>I' Hciniiui, non ulloffmu rogabanc , vir muliercm, anjtbi ms^ 

«,8c4fitfas bic cfl^ poccft : Q^i n^ terfamtlias efie relUt , uxor virum , 

)n fki2f|ca prodttxiftis primilm fine Htrum fibi paterfamiHĕS effe ^eilet^ 

dlo-feniinc« . Oc* 

«5« l/rinJneintnPere , e^c. ] Mulri 32. TardisteMenfibu4 addas.'] JEA\' 

arM, a^oKuncingenitiv(« caiii- Scd vis nienfibuf furce«as,inl<)cumL<£r«, 

ni pttto Lacinc dici . inw^ert cnram inter yirrinem & Storpium , id cft , ki 

tĕibioySi practerca Probus Valetius mcnfera ScpiembreiD. Tardos vocac 

apud -Gcuiuni, 1. 13. 20. urbis c(k mcnfes a;ftivos, quia dies men(iuni 

Valc iiiaccnfatfVQcaiU , pro nrbesyU illorum lcngiores lun; , Hc tcora Se* 

Mniraquc fu:flrc olim in ufu , ut lis in boiilbnce diticurnior. Unde 

t«miM&-n*rrfm. Undc 8e plerum^uc menlĕs ipfi, quanquam reipsa iion 

l«nrur iir6fi<, ancipici proHunc-acto- ptgriores csi*teri« «tamenhominibus » 

ne. Iwtur^w^-cij^eUrtiJinaccBCici- qu» die pracfeitm inier fe agunt , 

voaccttHu > hecfcnni $41» 'uetit o*- lonRiotcs dici poirunr. Adde quod 

«»»t«rTtfniw,c^MKi/i/ffr»f»r6fi.Quod civilidinicnirione, dies quilibecduo- 

ne batbarc dtftum cui piam yjdeatur , dccim iii horas dividiiur ab ortu So- 

iruiabitnr hac Horaiii locuttona pla- lic ad occafum ; ncx itcm duodecim 

nc fimili. Od. !• r. 3. 49 Kic maghos in horas , ab occaru Sol.sad orrMn. 

KtiiM triumphos yhic amesdici pater Unde iic , uc acftivac horar per dieai 

itaut princeps. hybernis mulco (int long ores , pcr 

M.JUicniif»/ria.]DkaU Vfioe- no^ca teeviorci i concra bycmc • tt- P. YIKCILIIMAROKTS 

Q£» locus Etigonen intn > Chelarque rcquentec 
Pandimr: ipft libi iam bracliia comrahic niem 

}( Scarpiui . & cttli iultl plai patte idiguit. 

Quicquid erii ; ( nam te nec rptrcut Tirtir) icgem ■ 
Nrc <i'>i icgnandi veni>c t«in dira cupidt): 
Quainvii UtIioi mireiur Gr«cia campot . 
Nec repniti-&qui cuiet Prgreipina iiiairem) 

40 Da ficl]eni dtibDi . aiquc audaciliui annuc cicptill 
IgDararque vuc mecum mirciaiut agrdtct . 
iHBredcrc . & voiit iam nunc alTuerce vocarL 
Vere noyo , gdidui canis cum montibus bumot 
Iiquiiux , ic 2ephrto putris fe glel>a refolvi( i 

$1 DeprClIs incipiai iam (um mihi taurui aralro 
Ingemere . & fnlco atiriius fplendefcete vomer, 
JlU regc» demum votii icrpondct avati,,^ ^^■-i« e/U^/i '. CW> Agitcolar. bii quz falem , bii trigora renlu: 
Illim-imnaenfz rumuj.ii liorrea. meflci. .^^^ 

■4» At piiui ignoium feiio^uam fcindimui zquori 
Yeiitoi & v«ium cieli ptxdifceie moiem 
Cura Hi < ae patrioi culufquc habitnfqae loconim : 
£c quid qiixque fcrat rcgia > & quii(.qiizquc tccuret. 
Hie regeiei , iliie veiiiunt feliciui uvjc .■ 

fT Arbotei feiui alibi aique injuAa vitereum 

GiamiiM. Noniie yidcs , ctoceoi oi Tmoliu aioits • 

dinniE bnret , noAiime lonitiatci. tnt , ci Jst'. Scaligtti nentr , «1 

SicMaiiialii Ep. I.i-.. i, Hm kk naiui(H principio Libn , ItUutt 

^Eiy» iB,iita,lmgi. EiTliui.in stUOttob. Dc TdrMn , Ge«is. 

]>liU(i. S'iiii uIt. CmlsiaaUn,»- ^Hl. Di:FlyBisctmtii,JtB.e. nl 

».i f M>»or A^SxVbitr» » ^-M I»». lii:. , i ^luhat hia,i .iltrt . 

r. hh,^' MiK.^itit . brt V.. ^uniia , » rcptrtai in.p«iani 1 , 

11. f 'iIoHii. J Uaiii Gli^ni,qii2 ve, uiiiUDiannii leiinaiGbiii at 

tanini pairis , i irinulcnH piAtrnni fupcioi , Iti apud inlctoi ikgti 

AtiipiUniiurbaBcciH.iaDiBtiyitrt Aii tintD pneialic caDi Blrliiili 

lulii , ui laaiKO Ebi yiiamadoKIit. ciiic:riV>itpirunifuFeiaicBf<t. 

Obpictatni a Diii iii mluin irinr- 4].nn,a-c. JI.Pui. Dtagri 

Qaiiiqaama]iifi«nuinil]ud AHr^am piimtn, Dt trim* Mr/^t**w Dcj 

nilant,d(qiiaE(l,4.<. ihn, , Ecl. ^. 5. 

CliilkhmfM<uais.l Ycietci diu ^i.Sis a„film, ^f'^Kt*tU,fi 

I.tfa'A<ngnuniigiiDiaTetiint,mrdiuni ■nirytSim inicliiEiii agium liiJL 

liitc' ririiHtm & Sartinm : iindt qui piinci ymtHns , id cft, atati 

cl>riai,idcnjfsilicei&£iaclii>S<ar- itta quiefcii icHitei iub lub «d 

lii.dKiipoeopnll Ylrg^inun :cqui. aiiiun>nl,fiT(v(iitconaqneotitj 

liaquc Ur<li>ce,Scorpiuniin Itia- ila, fentciiii paiaiut ; ac dtui4c 

eintadiYiilctant (ladui. Oiid.M.i. cunita^aaietiiittHmrett 1 usd* 

isS. Ttmjit w /f<ti«iit /igninma gctraieB, K buhremtiBntilBr, 

mmbr*tminim. __ «. .,fc priw > i>-<. 1 II- Piicciici 

}j.J../l4t-li,e-e.]Ccditlibinel Dt utn,fmitfiti nMrm. ^£i 

Stic .nuaoi ha«cniu BtD^uun lu- lenam : pmpri« ca qnzlibec pki 

in ac dbi dtbiia» elicmnic. Vcl. lict nttia. £n. 1. 7C0. '^ 

Cedittibiplufqo»n,juftiinteeliFar- i«.Trr,itus «'ini.lMoniPhn, 

itniidta plu[quamociitfii, ui inien>, incanlin.a Trdi^r, nni 

camDwdc tcdeai : nimpelacuni Li- lai.iuiii Yiigil.GcorB.i.eg it 

k^e. Iliatlg(iiiOAa*ilI»aSsDi- cini.juu*sĕuiUlait.$I.c«irM , , G E O R C I C A. L I B. I. t» 

Ibdia mitllt ebu««moIles fua tura Saba:i? 

At Chalybes niidi ferrum > viroraque Pontus 

Cadorea > Eliadam palmas Epirus e^uarum / 
ift Continuo has leges zternaque f(cciera certis 

Imporuit natura iocis » quo tempore primum 

Beucalion va£pum lapides )a£tavit in orbem: '•'♦^^•^W 

Unde hominernati , durum genus. Ergoage» tcnz 

Pingae rohim primis estmplo a mendbus anni 
^ Fort« hiyertant tauri : glcbarqae jacentcs 

Pulverulenta coquat maturis Tolibus zftas. 

At n non fuerit tellas f(Ecunda > Aib iprunt 

Ardurum tertui fat erit (ufpetiderc fuIco .v« -' '*J'^'^/t*'^*f<'"*f ^^« 

lilic oificiant Utis ne fVugtbus^ herbsrt - 

•^*mallqui vinum intelligunt ddoris 1. t. 4. 104. Omne henigtie ylnu y ĕda ' 

crocri : ali^oieliat 9 crocum iprum, ri/eris jirabitm ^ttoddoHns in arvif-p • 

'ijafrMn, e^c. in malam paffiin apud reUguoN ' 

57. Indid mittiP tbur, ] h(ix rei^o Hic itaque gravem odorem /ignlAcic, ^ 

anpliASma : adoccidentem Indofiu- gualis tribuirur i Plinio ctitoreis. 
^ i «d orienrem Scroirem flu»io : sp. EUadum patinM Epirus eejMa" * 

ta neridiem OceanO'Tndico rermi* n(m.]£;?tn<J3 0ltmreKnum,fitaintcr 

Aua:ad reptentrionem Emodis mon<' lonium marc , TbcAaliam , Maccdo» 

dtMis,qturTauripart cft ,i Scythia niam & Achilum; difta auiburdam , ^ 

fcparata:Giiueefiur(t)induasdivt(i - Albania fnf^ricr , equoram ferS]r« 

Wrtes, ref(tus hodie plurimis dtftin- Elis , five £/m, re^io PcIoponncA '■ 

ia. Elephantos alit Libycis multo maritimajirrerAcbaikmjMcireniam 

Ajores, unde ebur , qui'deiiseft elc* Hl Arcadiain. Cujui urb: s praccipue ' 

untinus, in India celebre. Eiis, ad Psneum ; & Olythpia itt^ero • 

57.ri»r4j46«.]Arabiaf Pelicisjpo- Pi(aro ad Aiphcum fl«vtum> Joy:»' 

hti : aollet didti > vel prepter aeris Olyinpti templo , ludir^ue meroora» ' 

lcaiejuiaro;.Telpropter odorumco- ta,de quibusGeorg.3.4P*F9i*Arw»» ; 

iadk £or»nenimdivtti2bairamo, divit,quiaeasaliquipurantcquisef{c- 

Ula,m]rrrhil,cianamomo,tureprjf. Yclociores. Palmas eqi*arum : id eft, «' 

TriB conAant, -quod exarbufculis equas vi4ftrices in Olynipicocurru , > 

tair lacrymx guttarim Huir. Apud quoinodoJB.n, S»U9. Utir.ctertiapal^' 

M ex Plinio ). 12- 17* N^onalia ligni ma Diores > id e(t , Diorcs tertius vi^ " _ Mi t»f%funt , qi*am odorata i ti- i^or. 
(autc»qmwtttHriilir,n0yaiitmyrrh'4t, 61. DeiAealicn.^^Ech 6. 4T» ' , 
^UCbatjbes nitdifirrHm,2 Nario , . 64,Primisa.men/tbusanni.'\j2nii%"' 
dPooriLaj ad Thermodontem Ait- rio & }-'ebruario. Nec obilac qued > 
aaexSrrabone: vel Htrpanicajad ' pr2ccpif pt us; ^ereno^uo, Stccnim ' 
halybcni fhlvium en }uftino , fcrri ColumcUa^). 9« ^. Neqne no^oiyerir * 
tdiats cdebrata : unde chalyhs di- principium fic ohferx>arerttfiktis Athn ^ ■> 
aaeft,pur ilimum optimc^uc rcm- ^nemadmoium ajtroto^HS , fed ali((h^ia- ' 
uanim rcrrum. tti^m fvimat departehtemis , ^t*«niatt* ' 

fjhCafidred,2 Caft«r iivc fiber , ca- * ccn/umptd brtimd }am fntepefcttamiiks^ ' 
(p cft Parijticus : ita Ui^ut p quod in permittit^ne cUmenUbrdiei cpera wt ■> ' 
IRo frc^emilfimns : hujus re{l> liri, . . . , 

|fi nedicos in uTus eypctuntur : 66, Meturis fouhv.s*1 Dieb»i-4 vcl ' 
p<|uc ubr ft rcquiri renrit , ur virae Solisarddribus, Bt matnris palBve pro ' 
nluat i eos avellit morAt 8e vena- adivo mariir^ori^Hi. . ,, 

Mibat peratfnir. Ojtod tamen nte- * 6%. ArH.trum, ] j4rHttruf^i\ls tft ^ 
lopleriqUe fairum exiflimant' C<f- primo; ma^nicudinis in (ignoBoot;*^ -, ^ 
/unc ca/loris teAiculi. yircfa >rope caudam urfx maiorit.^ nnde^' 
yclik t/trttitc, quia ad mc- nomen habtt ab ^^wm «n/^ ^ 0»^» ^ 
^adhibcntur , vel a Tir»*, j^^^^ . pMivias tempeftat«fouc p^- " UOmir, 

iramenta IMI medix fl(?nifi<farionis vocabu- tcnditortn&oc«afufua.Monct:Vir^ - 

nicit 1 ur faf/A»xov «nioclo bo- gjlius , ucfterilis TerraJevJtcr arcwir ^ 

Hi , nodo malam in parrem rumi- fub ejus cxortumco/wrct(ii> , q\u<^r^ * 

Uijn bonam apud Sutium Sylv. ticgis juata Celnaicnam i clrci^ '5* 7» T. YIRGILII MARONrS^j- 

70 Hic » (lerilcai exiguus ne dererat humor arenanu 
Alternis idem tonfas cellare novales, 
/ j : tiAi^t fegnem patiere fitu durercere campum» ^y uii /ĕ /ti/«*/u, •/! 
Aut ibi f1ava feres mutato (idere £ma i j;4<^€ 
Unde prius laetum filiqua quailautclegumcn > 
7f Aut tenues faetu5 vicix » triAii^ue lupini 

Suiluleris fragiles calamos » rylvamque ^onanteau aWhi "^ 
Urit enim liiii campum ^cgcs » urit 'aveRZ : 
Urunt Letkso perfufa papavcra fomno. 
Sed tamen alternis facilis labor : arida tantum 
io Ne faturarc fimo pingui pudeat fola > neve 
T/^.j, EfF(rto$ clnerem immundum ja^are pcr agros» 
Sic quoqu€ mutatis requiefcunt foBtibus arva » 
Nec nulla intcrea eft inaratz gratia terrar. 
Sacpe etiam {lcriles incendere profuit agros, 
Sf Atqac levem ftipulam crepicantibus urerc Aammr^; 
Sive inde occultas^ vircs & pabula terras 
Pingttia concipiunc : fivc illis omne per ignem 
£xcoquitur vitium , atque exudat ihutilis humorr 
Seu plures calor ille vias , & cacca relax3t 
j« Spiramenea, nova& veniat qua fuccui in hcrbasr 
Seu durat magis j U venas aftringic hiantcs : 
Ne teaft<?s pluvrx , raprdive potentia Solis 
Acrior., autBorez pcnetrabile frigus adurac. 
Multum adeo^radris gicbasqui ^rangic incrtcs»' 

' S«;ptcmbri$ , iuxta PHniuiti ^circa la* iiliqpa granis , Vtfct» LupiriuSi *Vvĕ 

ejurdem men(is.. Nunc tamen niHlto lcKumen , /i<>pm ,cujut femina iaporC 

lardiut , nempe Bonni^i initio Ofto- amarirtima • unde trijHs dicitur. 

Uris. £xoriri autcm ftelta dicirur cof 78. Leffcifo. ]Obliviofo , k tbnteln» 

inic«,cum afcendicfupra horirontem ferorum Lrri?», cujus unAt epow 

noi\rum orienralem , codem momen- rerumomniumoblivioneminducunf^ 

to , quo Sol iprc. a X)i6n •kliuk* Jtn» 6* 31;» 

71. ^lttrnis idem . tj^e. ] IIL. Prar- go. S*rMmr4tre , cS^c. 3 IV^ PrBECe- 

ceptum incnlcat , pe noyattone agrO' «tum eft, DeJieriUtatisremedtis^ auae 

rjtm , (ive alterna^cejsattone, O^ i lcyt , iria pratcipuc Aint, HercoraPk^ «»#- 

ri ptopcer foh angaUias ferva.ri non ^^ iaBatio , glihdritm gww /iipuli» 

potiic , moaet nc continuis annis rru> incenjio, 

menta fcrant , fcd alrcrnis fru- S^.Jjt/eJwd^, <^c.3Qji>ttMWcau- 

roenta & legtiaiina Ieviora : quaJi9 Ui profert huius inccndii.^ Ut terr* 

ticia , aut lupmus. Confulit tamen , novum inde alimcntum con«piat,Cx 

ut ihno,&t7«na & wpa^enbus ibi eoruraphilorophia^guiomntoeKigne- 

f«rendis a*fhii«anr , nifi ag ri copiof» docebant,procreati.Ut nojcius hnn«r 

Hcrcoranone reparentur. exficc«ur. Utdenfitas terrac relaxt- 

75. F;tfr4. 3 Far , punirimum & cp- tur. Ut e5ufdem rariiat allrin^air. 

tittum frumenti gcnus. 93. Borespenett^Utrii^iaiMth,! 

74. SiU<iykaq»afsante legtnmen, 35»- De Borea^ Ecl. 7. 51. Peaetrabtl* par- j 

^tjna^ folIiculus , invoIucrum femi- fiva vox , adive mmpta , pr" pme» j 

ni«' Qnafsante,} Adbive, vfotjuafsa- trans. SiciBn; lO. 481. Afptte nttm 

ta , nimirum a ycm^^o , cujas impulfa mare fit no^rum penetrabil* w«»«»» 

filiquae crepttant. Sic. An. i. a}8i .Adttrat,'] Vox tara frigori» quani 

yol^uentibus annis ^ipmyclntis. calori attributa. tucan.. 1. .4* 5*» 

Ltgumen. 3 ^ruSer , qux non teca» 'Urebant montana ni^oes. Tacit. u XJ» 

tur, fed manu lecuntur Ann. AmbufliartHsyirrigcris* 

, 7S«^«»< itrifiifqiie!Hpini' 3 f^icia» 94' Mnltwn adeo raftru , «^c J V,. 

*cj;umcQ mintttia Sc nigrantibus in TtXQ^is^um ^De agri cnmplMattoM» G E O R: G I C A. t r H. t '% 

5f Viiaiflea(l]ue trahic crates » iuvat arva : neque iilam 

Fiiva Ceresalro neguicgnam Tpeaai Olympo ; 

Kt^ui, prorcinb qiiz Tarcitat zquor^cerga^ 

R.urfus in oUiquum vcrfo pcrrumpit aratro : 

Ezercetque frcqaens tellurem , aique impera.t arvis* 
JooHainkia (oIAitia atque byemes orate /^renas, 

Agricolac ; hybcrno Isti/Iima pulrcre farra * 

I^tHs ager : nullo tantum Te Myfia cultu^ 

Jadat, & ipfa Tuas mirantur Gargara meHcs. ' 

Ojud dicam i jado 4ui remine cominus arvj • / 
>•? Infequitur t cumuIofqiie ruit male pingnis arciiae'? /^ 

D«inde fatis fliivium ioducit , rj vofque fequentes 

£t cum exaftus ager moricntibus at^uat herbis » 

£cce , £uperciiio cIivofi tramitis undam 

£'icit : Hla cadens raucum per Ievia murmur 
iioSaia ciet , fcatebrifquc arentia temperat arva. J/. XJf '. 2? r rVt 

Qaid I qui , ne gravidis proeumbat calmus arifHs 9 

Lumriem (egctum tenera depafcit in hcrba , 

^um prrmum fuIcos jtquantfata ? ^uli^p-iludU 

CoIIcftuni humorem bibula^ dediicit areiM ? 
''f Prxfertim Inccrtis (i raenfibus amais abundans 

£xit , & obdado late tenee omnla Hmo » 

CujosdapHcem exhibetmoduTn.A1- quAGprope'^ e njscinoloee : Utc ramenf 

ttrum ptr occas vcl rxftros : her/f , fign« retnpus , qaafi jlatim^ ^nem»*- 

'*f«». Alternm , per iecundam ara- t^. Et hanc quoque habere fien'fica- 

tn i/npre/nonem yquS Tt6ti lulci fiil- tionem notat Cujacius 1. 11. Obfcrv* 

nssli/s oblmuc dud^is ^biguntur. c. 39« 

*«C*w*, EcJ. 5. 7<r. 105« J^Iaie pinguU arens.J Arena 

lOOtHnmida roltHttatiS^c.^i VX. farpe pro terra qiiaUber. Ec verd 

'nrcepniro, De exoranda A Diit GeorR.4. rpi.proIimoNili fiimitur, 

ttMM«i«-rrm»«j^4re.Commodaautem qui pinc^uis eft; "Et ijiAdem ^-gyptHm 

eric, fi 8e 2ftat epporrunis pluvtis nigrd /cecnndat arend» £t Georg. «• 

Jhitigctur ; & kyems Accirate frigida 139. dicitur : Tnriferif Panchaiapln» 

U ftrena temperecur. Sot/litiadUhy ruis arenpi.Atq\\t ica male pinguit non 

KB ^Jiatt. Vide Ecl. 7« 47. hic t^^Jierili* terra\ Std maleyintem-' 

I 10 1. KuUo tantum ft, f^t, ] Senfus peftive > & frujlra eompa&a eS?* coh' 

eft: Nullus culcus tancum predeft globata. 

MTnz& Girgaris, ferriliflimis regio. iotf. DeindefatU^ t^c.l yill.Pr^^ 

BiM» ; ^uaorum lila corli tcmpenes. cepcum.De irrigatione agri /icciori^. 

Myfi0. ] Vel Matfia, duplex : £u- iio. Scattbrit-) Effa<ionibas, ebul- 

Miara > quae proprie Maefia dicirnr , licionibus. Scatebra eft i fcateo ; uc 

iater M acedoni&m^ Thraciam & Da- latebra a latto : fk. fcateo eft redundo , 

eiam; nunc Strviam^ Bnlrariam , & ex ptenittidine effl\M : propricque de 

9tittrafnam complesa. A(iatica,qu3s foncibus dicitur « craiiaicive dealiis, 

proprie MyHa , d-? qua hic fermo eft; Vitfcatenttm belli*if pontum: Horatn " 

Afiae minoris pars maxime occidenca* Od. 4. Z7- i^* Scatet mtica plnrimit 

lit» ad PropoBtidem^ Hellefponcum ^ remediii, PHn. 1. iz. ij. 

ft iEcanim maTe: Troadem unde- iri:i^'d, ^uinegraytdH y^^c*"} 

cumgae ambiens, nifi qua parcc l\.PrxctiitamyDeno»iap9nguedm» 

Tmasmarialluitar. coercenda. .. ,„ , .. 

Gargar^, j Pan Id r moncis, & op- 11». Depafcir. ] Ut calami brevio. 

pidnm tn Troade: regioocs ubertace res& crarrtores furganc. acqueadeo 

Bemorabiles..* ^ ftrendofpicaconcriapciores. 

104. {l»id dicam ioBe , e^c. 1 YIT. 115. Jncertit menftbu4.j Vcris « Au» 

PneceptuiB , De ceopertione /tminit» cumni: quando ceropencs nunc ^uda^ 

Cimtam.1 YaliĔo iocum nocAC j. aunc pluvia«(cai0Ct dubiacA». -»'. p; V I R G I L T I M A R o N rr 

iT&de €tvx tepido fudanc iiumore laeuns. 

Nec camen ( h«c cam iinc hOminum^uC) boumque laborCt 

Yerrando terr^nn^ erperci ) nihU impr^us anrert- 

m Scrymoaiaeque grues» & amaris intuba fi!>rls > *ri^^Qiy 
O^Hciunt^auc umbra nocer. Pater ipre colendi 
Haud facilem' eile viam voluic i primurque per aitctti 
Movic agros > curi» aeuens mortalia corda : 
Nec torpere gravi pa(Sis Tua regna- vctemo« 

SAT Ance Jovem nulli rubigebant arva coloni : 

Nec Hgnare qui<lem > aut parciri limice campurrr . . 
Fas erat : in raedium quarrebanc : ipraque tcllus ^;^,,,^^ c. 
Omnia Iiberius s nul^d poroeme ) ferebar. • * ' ^ 
Ille malum viras ferpencibus addidic atris.: 

i jo Prxdarique lupos ^uARt, potiCum^ue^moYcri.: 
MeIIaque decu/Iic folii$ » ignemque removic : 
£c padim rivis currentia vina repre/Tic: 
Uc variasufus meditandd extunderec artes- 
Paulacim* & fulcis framenti quacrerec herbamV 

r;f £t (ilicis venifr<ibftrufumr eicuderet ignem. 
Tunc alnos primum-flavftr fenfere cavacas : 
Navita cum Aellisr numeros & nohiina fecit % • 
Plciadas , Hyadas , claramque Lycaonis< Ar6t6n»' 

tl7* TtpidofudMti^c, ] rienque ad lethargHm^ aHi ad bydr9pifin 

titplicact da foiIis at^ros diyidtiiti- Md phthifim refrrunt ^ aic ^o 

biis ; qu.x aquis implentur. £«;o de ^ de/tdia ramicur. 

cavitatibus, guarplurneinipccu, aut in* Ignemque rĕm§vif, ] N< 

aqu2e inftdehtit pondere ftQar in tiTixit,auc a^(luUc;iedtanruin 
tgrls, & uligtnoro Aidorc diu pc^ea- luit , vef in lapidibus j vel m 

jn^dent. virceribus. lllum ver^'qiua m 

Tepido, Q\ih tcrraautJumnaUvcr- rinmad humdnos uflfs, dicjtU 

nS(lucpluvil,inxepcfcic , quo tem- metheus doib ^urtHis tSb: i 

poregenerantur yermiculi ,&c..- narra^imas £c). tf. 42.: 

1 1^. Nettame» , ete. ] Enumcratio . i?»- PUiadas--\ Stellaemnf f 

dtvcrfarum rerum^ quz fesecibus incc^Iio Taun. Sk dime , 5 

Bocent. c>M/«rnocer^'0jr«:tum>quta nayigo 9 quia tiavigandi rempi 

Cx Colnm. I. S.. li.Hmctjuid ttnemm dicanc » cum oriantur clrca arc 

«0titinfere pdtefi , carpit : tunvquia qx ftium vernum>, nnde dictintaT 

Pallad. 1. 1. zi.nA»/initm Jierctu fatif nis % a/ere , t^er^ilia. D'canrur 

9mnibt44 inimicHm efi,.Grues nocent, yttlantidesy ab Arlante Kiaur 

. «[uia , quonridn)oduni avcs csterr , rege , cu^us E)i« fuorunr, cx '. 

lemina depr^dantur. Strymonia dt- ne Nympha. Harum nomitia E 

^; ouia^clrea Strymonero, Mi^ce- j4lcinoet Celene , SUrope^Ta 

domaefluvium. in coniinio Thracix, A^^m Mercurii macerex4ovc 

f4Cquenc€s verrancur. Nocet & Jnty- fc x dicuntur apparere > quia L 

bitm i yelintybttĕ , olus ĕcichbreTgc- macoreshabuerunt; SeptimaJk 

jDere:rel qiiia radtcibus fcrpic la- quia mortaU Sifypho naj^r 

this , ve! quia ab anfefibns expet4- pndore larerc. />^t'tfci4i , bi«q 

Tttr, edrque alJicic: ex Turnebo; fyllabum eft , apud Ovld. F: 

•Umbra denique nocet,-quia, utmo* i69' triryllibura Pleiades inc 

net Pliniusl. 17. Ii. .Attq^andji nu.' humerosrelt^^are patemos ,z^\x 

tdxy ali^Hondo no^ercĕ eji, uum SyW. lj. 9^. etiani priuii 

lai. P4teripfeyfi^C'^ll, PAits Hacper^*A^ga4i4.hyemey> Piu 

likorigineagriatitnm. ^•♦*"»'^,'V'''"»A''«'- „^ , ^^ 

i24rf^et^no.>^ reternnm Bl k^eter- . J'*""''^*''.^!^*^"* £"»* f« 

9M , inoi*Bseft Anporei» Inducens -, »« '''0«« Taun; Sit d Aa! abi«, 

um aaiaoi > q4iam menibtotUK raiii auia plaJrtas- creaAt.-' Lacitic- S 1^< 


^l^t^i. GC^llGICA. LIB. l4 
Tum Iaqaeis captare feras « & fallere virco 
I4elnvemum : ^ nnagnos canibus circumdjre raltui% 

Atque alius laiuna funcla iam yerberat amnem ^ , 

Alta petens « peIagoque aliiis trahit humida lina« h^ii^^ 

Tum ferri Tigor,atque ari{atx lamina^rcrra « 

(Nam primi cuneis icindeban^t fi(file llgnum) -»tM. 
l4fTum yari« venere artes. Labor omr.ia vincit 

Improbus , & daris urgeAs in rebus egettas. 

Prima Ceres ferro mortalcs verterc terratn 

Indituit : cum jam glandes atque arbuta ficra? 

DeAcereiit iylyae > & yiaum Dodona negaret. 
1folilox & frumcntis laber adiitus : itt mala culmot 

Iflet rubigo , fegnifquc h.^rrerct in aryJs 

Carduus : intcreunt fcgetes , fubit afpcra fylvai 

Lappzque , tribulique : imerquc nitentia culta 

»b eadem illa dracci voce, non i 143, Ttrti rigor, ] Art inilurand? 

/NtiM,quain impcrhorntB eiTe op;« fern , & fub hac Tpecic arces nictal* 

nioaein, ait Ciccro ,dc- nat. Dcor.i. licar omneteyp imuntur. 

lii.Pingunrur quoqueAclantis fuir- 14^, h/iprobM.} Id cfV, juxra Scr- 

r. filc, e* iEtbra mat c j qiiae cum v mn , ma%nm : jiixra Poirponium , Hyai.ien, fracrem faum, k lcone in- 
rerfiftuni, infolabiruc( lugerenc , 
aiferacione ]ovn tocidem in Aeilas 
conTccije funt . & ad pietaiis mcmo- 
fiamDon:ne fra ris, & imbriff rl vir- 
tute iBfignicz. Nomina , j4mhroJiA , 
Buiexd , Paptbot ,Cor#»r, P»«xai*r(f , improbH* aHu, 
Pfiho i & ijche, « ^ r J47' PrimaCeres2Saprzy,i9, 

i<9. Lycaonit Jraon.} JUrJa y 148. w^riwt^.JPruAusaibucijEcI. 

ell,maior»minf^r,ucraquccir..a po- UP.^^o^/ow^.^SyltainEp ro,fupra 
■ ' • ' r.8.> tci. 9. ij. C0»rm(*M^, jaxta A c;n(ium ymodum 
nejcieui^bc quafi infatiahUiti juxca 
Ram -cm , improhattu : jo^'^ alios, 
irtcommodu* iimportunt4i,dif^icitii, Eo- 
dtmomne$fcreritidiint.Su.iEn.iZ» 
687. Perpur in abruptum magno mons Jumieptencrionalem. quj iudc voca- 
tur Araicus Maior vocacur. e:jam 
HeUce^ ab 'txt^ circumyolutto , quia 

clrca po*um vol/i'ur majori circui- 
tu , quam Biinor.Minor vo atur Cy- 
Bojura , i xt0» cwtis , St ot/f « C4iid4 , 
loajorciii nai.c.i Grxci , minnrcm 
naucsPbcen ces inruebancur. Maior 
faic Lycaonis Arcad:x reg s tilia , 
Callifto d.fta «quza }ov<- ^imata, a 
lur.one io urtam converfa eft, caque 
lub forina cumab Arca(«efilio,qucm 
tx )ove fuf<.eperat , pnpe eilcc oc- 151. l^bigO'2 Viii eenus-,qi>ocuI- 
mi nicrckunt , nielle, Ex nebula naf- 
cJtur , vcl ex pliwia , auc rorc ,cuin b 
Jpica non dcc uTi»ur , fed Solii ruper- 
vei-cu rutrrf ir, Hmc apud Roma- 
: os Hobigus Deuj , & I^phtgalia fvfta , 
X. Kal. Maias , ad ayeriendam hanc 
pcftcm. 

I5a.^rprrtf/r/'r/4.]irfurp'^cur& pro 
arundir.ihus. >En. io.7io,/^l'vdpaftus 
arundined. Proc«/i«7/n, apud Juyenal. 
S.p. iji' HorridaJfCcafylyafOma Pro 
legumini^us 1 liigta v 76. Trijlipl :perat , p-npeellci oc- legumint^yus , lupta v 76. TrijtijtMt 

cidĕoda , in coelum a ]ovc cum eo- inpini fuj>ulsrif fragHes calamos ,/>/- 

dem iiUo rapcacft : & ipl' quidemin 'uam^ue fonantem, Pro r-eriis , apud 

iidut «liitdemnominis, fiIiusinBoo C<er. DeOat. ^ lO^ Sylyarerum 

tem five Ar^ophyjacem muc>ti!S cft> f^fententtarumcomparandaeJl. Ig tue 

Jklinor uria Nymphi fu!t c nutrici- fi(;n ficac rranri2tive , copiam mulca- 

but Jovit in^ratianimiccftimonium rum rerum. Ec ufuvenic , uc poccac 

co craoilaca. Demajore hic fermo ronKeriem br.Tiorum preroatum di- 

rft. ver(i carminis & atgun-.cnci , fyhai 

i4l.FiMMiii. IRecicuIum eft quod voia:enc , immo&iinguUcimcorum 

io amni m projicicu/ , k fandendo di unumauedciuc (ylvam. Tales habe- 

ftum,inquiCServius. nicr.us a/wndo, mus Sratii Papinii /y/>4rt4m librcs 

pt Taubmannus fug^erit. quinque. 

HtmudMlind'} Kcua t lia« con- , I5?. i-appa^ue , trihufique , ^c.l 

•e.ta. Lappa , gio^tttron , bardMne . herba , n^ P. V I It G r tjl I M A R O N 14 

rnfeli3r lolium 6c Aeriles do!RffiiM)tur aven<r. 
lf9Quod niG. dc a/Tiduis terram inrc^^abere rntkrisp 

£t ronitu terrebis aves , & ruris cpaci 

Falce prcmes umbras t votirque vocaveris imbrem : 

Heu ! magnum alterius fruftra Tpedabis acervam > 

Concu{raque famem in fylvis folabere guertu. 
i^oDicendum & qax (int duris agreitibus arma: 

Oijeis finc , nec potucrc ftri , nec furgere meAes. 

Yomis , & iuflexi primum grave robur aratri , 

Tardaque £leunaz matris voIventia plaudra , 

Tribulaquc , trahezque , & iniguo ponderc raAri : ^. J. ^^ 
i6f Virgca practerca Celei vilifquc fupellex , 

Arbutez crates , & raydica .vannus lacchi. 

Omnia qux multo aittc memor provira repones » 

Si te digna manet divini gloria ruris. 

Continuo in fylvis magna vi flexa domatur 
170 In burim, & curvi formam acclpit ulmus aratri. 

rapitula ferens hamis arpera ; qua: ftra guorum roia> aon erant radittar, 

veflibui pnEtereuntium adlisrenr. red inftar tympanorum i iblidis ta. 

Trib»lits , hcrba item Aoribut aculea- bulis ; arque tta axi impaAaE , ut uni 

ri(. Gallico nomine caret* Lolituni cum eo yo^erentur. Talt vehicul» 

titumt dt l^yi^raie, naiulacrum Cereris circimi asros 

Nitentia cMlta. ] Loca culta & pin' duccbatur , adhibcbatnr etiam Seren- 

guia : »iteyf cnim dicuntur vuIr6 auac dnalu» onenbus. Ejiit ulUs , tam m 

pin<?uia runt. Pari forroa dicet mtra , ^?cris Ccrcrts , qiiatn to re trumenra- 

V. 39?: ^pertaftfena , id eft , fpaaa "» , ab Eleufi , Atticar iirbe , ubirc- 

acns fcrena & apcrta. gnavit Celcus , 'upra v. ip. 

157. ^Jmhras. J Raroos fic infra v. yoL^uerttta. ] Paflive fijjn>ficat , ut 

J9I. Mli l»x*rtd /oUornm exHberat ^n.i. z?8. yoL-uenttbiĕS aimUy ideft , 

itmbra. revoluns , volubilibus. 

160' DicendHm cjy , c^c.] III. Pars- i*^*- MyHica uannus -T^ccbi. ] My- 

De rufiict4 injirHmentu. Aratrum , la ftica , id eft , in myftcni$ Baccht adh|. 

tharrue. Vomi$ vi 1 vomer, ^^rrum bita. VclquTa liisdictturcnbro inw 

arairi tcrram fecan$ , lejocdela char- rofuifrcmcmbraOfiridii,fifcBiCch/, 

ri*#. Plauftrum , charrete- Trtbulum , a Ty phone dilaniara. Vel poiius quta 

tabulafcrroafpera!a,qua tercban- Bacth-) pimitias frugum m vanno 

tur frugcs , nmic finc nomitic. Tra- rurtici otiercbanr. DeJaccbo , Bacchi 

hea , rel traha , genus vehiculi fine nomine 5 tcl. 6, 15» 

rotis , tratneai*. Kaft rum , in plurali , 169. Contintto in /ylyis ,<^r. ] Aratri 

r^ytr» ▼clrtfyrr4, fcrreis aut lij^acis defcript:o. <i/^mM5, onnc , apca ejut 

deotibus armatu m , r4>4(«. Virgea ma:eria. Surit y aratri curvatura , & 

fQpcllex, ^«nnterj d*ofier. Cratcs , pro-cipua p^rs aratri , cui cartera ap- 

claye^ cx ar«uro arbore contexta. Ecl. tantur. Temo , qui u(que ad iugani , 

.;. 82. Vannus , cnbrnm vel veatila- inter bovcs aut cquos extendtcur* 

brura frumcntirinm , crible\ '^an. Dentalia , quibus vomer infigitur & 

l$l. Gra-ye rohur aratri. ] I(obury iroponitur ,dicunturdor/oii»/^'c», i4 

vel eft aratri molcs & pondus iplum , eft,ut vitlgd expl{catur,/4ro, & ersfi^ 

quod durum ac robufttim eft , fic JEn, iv Grorc. 3- 87. sAtd»pLex agit»rtv 

f. 609. Centttm arei cta^dnnt '^eSies^ lumhos fpina ; vel quia reipiadupiek 

atemaque ferri rohora. Vel eft lignuro hibentlarus.^Mret , annexi circa vo- 

quodcumque , undearatrum ^abrica- merem aficrculi , ^uibus fulcut tm« 

tur , fic «nim allquando rohm' fumi- plior fir. Jngnm , qao doroaocor alli- 

tur , pro lieno quovis duriore , in^ra , eati cqui aut boves , idque « vel cx 

V. 175* Ec^/jp«»/It focis eatploret robo» tilia , arbore !cviSRma , ttLLtiui vel ex 

ra fHmus, Sumitur etum aliquando fi^ , hitre, dc qua Ecl. x. i. StiySt 

pro iprcie arboris i querceo^nere. pars quam agricola manu tenet , ad 

1^3. Tarda^Ht Eleti^nd^t^c^ Plau- i etcodam aratrum , /# mnnibu CJ-EORGICA. LIB. I. ^s 

Huic a ftirpe pedes temo protentiu in oAo « 

Binae aures > duplici aptantar dentalia dorHs. 

Cxditur & dlia aace jugo levis > altaque hgu»yf 

5 ti v aqa e, quatcurru$ a tergo torgucit imosi 
i7f £t furpenfa focis expIorat robora fumus. 

PoAum amlta tihi veterum przcepta referre i 

Ni refugis » tenuefc}ue piget cogaofcere curas* 

Area cumprimis ingentt 2quanda cylindro » 

£t vertenda manci , ic creta Tulidandji tehaci : 
itoNe fubeant herbx, neu pulvere vi6ta fatlfcat : 

Tum yarix illudunt pe^es. Sispe eriguus mus' 

Sub terris pofuitqae domos , atque horrea feciC': 

Aut oculis capci fbdere cubilia talpat» 

Inventufque cavis-bufo , & quae plurima terrae 
jBT Monilra ^unt : populacque ingentem fM-is acervum 

Curculio , acqae inopi metuens formica leneAs. 

Contemplator item , cum fe uux pjurlma fy!vis- UaIhu ' 

Inducc in Aorem , & ramos eurvabit olentes : /'*«*/^ 

Si fuperaat foetus » poricei' frumenta fequentur • 
I5DMagnaque cum magno reniet tritura calore* 

At & luxuril foliorum exuberat timbra > 

Nequicquam pingues palea teret area culmos. - 

Semiaa Vidi equidem muhos medicare ferentes»' 

£t'nicro'prius & nigra perfundere amurca: * 
19S Graodior uc fuetus filiquis fal]acibus eiret. 
quz icfcirco»»»4cft, qu:a Yoraercm- ipo. TraMr*. ] Terendi aftio . « 

coatinee, acquciu magis inierr^ni- hic pro fertilitate ururpacur: ubi 

propcndet. . enininiulcxfruges, ibi mulii opus 

175. ExpUrst robwM funnu, ] Pro- .eft trftur4 
tec2enim foliditacis ea func Icna , ip^. Pingttespalei,'] Alii lcgune 

2az fumo expo(ica rimasnon agunt. pale* : & rcferunc ad culmosipalc* 

npra v. i^ z. culmes : roeliits alii cum Servio paled 

178. j4rea lumpriwUi t^c»"} Inrtru- in abl^r. & rcfcrunt ad pingttes : fcn- 

menris rufticit anneAic prarceptum , fufque eft \ culmos non granis 8e fru- 

Dt parsmda sd fr»ges terendss area , ^u , Ted inucili i;alea pmiues fore. 
t*sirr» . ipj. Semina yidi , c^c. J Aliud ad- 

Cyimiro. 3 LapideratiliSc cereci , dic prxceptum, V* [eminum curau 

U CR , longo ac rocundo « in modum Qaa de re duo conrulic , medicacio • 

celamnc , a xvxiiJ^tt 'vol'v9, nem , & majorum cIcAionem rcmi" 

' 179. Cretd.} Terr* argiloii ac num , fcdlft,udmajis. t„.,„,^. 

teoaci. , ^9A» Et mtto pnm , «W. J Nitruni 

l8a Pmlyere. ISiccitate ,quT pul- fuccus calidae nacurz, »11 affims ; 

werem creat: ica ^upra v. 101. Hjher- ftequeni in ca Agypti regionc , qu« 

M UtitSima pnl-uere farra, mdc Nitria vocata eft. r«tque ,^vel 

181. EJtirmumm,} Mus rufticus Niliaqua, vel pluvi4 Solis ardore 

ac rubccrraneus , muLot, 1S4* Biffoy concoda lapidis m modum. Yulgo 

trapamU, i8tf . CitraUio , vcrnvs fru- lal petra dicitur ,/i/|>e»re 5 fed male, 

Benca corrodens ; di«aus quafi gur- ,Amurta , fa;ccs olivarum , ttv« lcai- 

tuLio^ qula nihil in co fcre pr»(6r Bencum & fordcsolei. . 

giutw , tslmdrt , tbsre»fm. w* talUd^. ] Viilco. enim K« t P. vixaTLri MARONrS 

lx ^amvis Igni exigao properata maderent » 
Vidi Iefta diu > & multo TpeAata labore , 
Degenerarc tamen \ ne vis huraana quotannis 
Maxima qu2que manu le^eret: (ic omnia fatit 

ttDoln pejus ruere, ac retro fublapfa refefri. 

Non aliter quam qui atlverfb vix fhimtne kmbun- 
Remigiis fubi<rr : (i brachia ibrtc remitit » 
y U iAA^^^ illum in prxceps prono rapit aWeu» amnii 
" '^**.'^y^terea $jtm Cunt ArAuri fidera nobis 

20S iix^ovumqnc dies fejrvandij& lucidus anguis { 

O^atn quibus in patriam ventofa per a?quora veAift ^ 

PoRtus 6c onti£eri fauees tentantur Abydi. 

libra die fomnique pares ubi fecerit horas , 

£c medium luci atque umbri^ jam dividf t orbem : 

^o£xercete * viri * M^ros , ferite hordea eampis, 
Ufque fub-extremum brumz intrac^abilis hnbrem*^ 
Necnoa 5c lini fegetera 8c cerealc papaver ;L.,jkU4Uy 4^»I.«a 
Tempus humo tegere > & ja mdud um iocumbere aratri^r 
Dum (icca ^ellure iKet , dum. nubila pendenc. 

gnmmum foIl:cuti , rkxioret & aro- pro hybernoroI(litfo ponfClir , qllo^ 

yifores , min-ma eranacontnnem. cadicinricremum Decembrem : ac* 

\96, Properata maderent. J Mader-- que t ca Yir^itium ex piicat Phniut » 

cuntpropter humorcm vicaloris e« l«i^.i4.. 

duAum : atque ira (ieri dicicur , uc Die,\ i[7fft$antiqnorum more , qiu 

citius crefca^t rrmina. fic gciiirivum illum^cArercbam.^ro* 

^ ;. 30|. ^r^i^e.] H.c (igniAcat j?4f>ms bac enim ex<nplit CcUius hh. ^ 

fistto. ||texpIicacGcihus,l. lo. 2^* I4.abii$ diAumeATe, lbi»iM5rf»«»fc1»» 

104' Pr^ereSy Crc. ] IV. Pars. jus dii , hMjttsditi quoa nunc eft» 

JOe ttmporiims eperum ntjiicarum. huius diei. 

llonet tam elTe agncolis obrervanda aii. Certale papayer» ] Sic diSkumi 

fidera , quam naucis : ea pr.rrertim vel qma inventum k Cierere , jusM 

auz tempedaces cieric , vn uirBurm ^ Eurtbium de prapar. Ev%Qg. 1. *}• 

e quo V. 58. H^i.i fie!lx duz in Vel <)uod eo Ceres uTa faertr , a4 

humero auirigae , five £richrhonii. oblivionem doloris de amiiTa Prorer* 

^afNf5,nempe repcentrionalis ; nam pina; juxta Servium. Vel quo<l6fott« 

triplexeft, unosad reptcntrionem , lacra Cereris- illud in manu geira* 

Alter jn Ophiucho Oib xquarere cir- rent; justa Brodxum.8c Turneb. Vel 

culo, cerciutad Auftrnm: de ulttmo q^od frequensnari:4rur inftgecibat». 

bic rermonem cflb putac Servius; de quc in Cereris tucela funt ; iuxta 

primo caeteri omnes , quia nobis ma- Probum. Vel potius , q.uia papaytris 

gis eft conrpicuus. ca»didifemen tojlmn in feCHnda menft 

207. Ponttts^ ejiri^eri yt^c^^lc' citm melle apttd antiqt$os dabatttr, O* 

rtque Pontwn mtell.gunr B»*xfBNm, psnis rujlict crufia eo infperithatiM ^, 

]ati<fimum iilum mar s finum , inter juxca Piin..\.ip. S. idque ad del:ciat 

Proponcidcm 8c \izQCidem paludem. & famem cscicandam : unde vefam 

'Ee.o de HeUtfpontt accipio> dttroitde papayer > id eft ,e<ii«/e dtcttur Geoc^ • 

64l/>fo/*,cujusinanguftiffiniapartc 4..ni. <• 

du2 iunc arces , mille paiTuum cra. 1,14. DnmjSceatellHre licet , c^Cs] 

jeftu diABtsE , Je/loiin £urpps,v467. p]erique poft Setvium interprecan- 

(i^iinAiia, les Dardanelles, totam tur : Ajitequam pluat , dum imbct 

illudliciis oilrei's terax,u-ideEnnius: immincc, n-ccdum venfc pInviofii 

Idnres fnnt s^ni , aft sfpra ojireapltt. tempeftaf. £go fic : Qupciet , ia illa 

wimaAbydi, ipra pluTtoni tempc ftate , terra erh 

tO%, Li7>ir4d(e,c^c.]I.Praec?prura, muIIo ^ccior , & imber Airpenitat. 

I^.tfationehordeiilintypapayeris*A.b £t verd pi>cta (ationcm illam affl* 

.aequino^ioautumnalt, iiveprincipio gnat Aucumno, cuius ultima part 

/fer4 } ad extremot ufque 6nim4 dics. plnuioTa eft: eamdem<iuc fatIoneai 

l7bitoimtfanoari:ococahyca9,fcd profcrc Hfiue ft(f> eMremmi bnmĕk GEORcrcA. iTir. r. 

iif V^e fabis ratio : tum ce quoque , Medica , putret 
Accipiunt Ailci , & milio ventt aanua cura : 
Candidus auraeis aperk cum cornibu» annum. 
Taurus , 8c averro ceHen» canis occidit aftro. 
At (i triticeam in mcilem robu(laque f^rra 

kio Ererc^bis humum • rolifque fnflabis- ariAis t. 
Ante tibi £oz Aclantides ahrcondaatur , 
Gnofiaqiie ardlentis decedac ikcUa, coxonz ;> M<r«<f< imbrtm: noiigtcur Jubet pra:vcniri 
tciiipefti{Cin imbriM^-ani ; CeA illtut 
tcmi^aatit cos eiifn dics , qui ficci 
■sgis ac rcrent erunr. 
' ti5. f^tre fdhis ^ ^c. ] II. Prarce- 

£am, De tempon jtnndd fab£j me- 
\dymtlii. Mtdica^ herb i elt , in 
Grcciaoii Meditadveda , per bella 
lcrfarutn , qu.e Gr rc.-t D.rtus incu- 
£c: 6nitlit trtToi.o , opMRUOi ani- 
! naliain pabulunit rrand tredt , ou 
■piMdtBomrgoi^ei lemel r» , dicf- 
tnr danre trkenit annls a. Plin..r; 
ii».i6, l/ade hic opponitur m.lio , m^ 
niUety cujut eft atnnwa cur^ , quia 
iaiulis anh>t rercndum eft. 

aZ7. Cmtdiims dwatis^ , ^c, ] Tem < 
ptts illius faiionit atnj^ira: , no.i ini. 
ttum veris , Ted vcr jam adultum.: 
auaodo Co/uchIo. five SiriHS , qii i: 
teJla eft tn ore canis majort:. occi- 
dir «raniccc uin Sole,. apud cauru;n 
iancc»iftcotc, id eU,qtiandoSiriut 
Mceadic «nPta horironcenr noitrum 
Kcidenralem; eodem momemo, q*in 
lol iocauro exiftens infra enmd.^m 
terilbnceni defcendir. Hic eft en-m 
ccaTus icrro(»'ci»5 ) ab ac^i cjt^re^ 

MS..ft »vg fMjv: qufa fi. in primo 
ioftft rermino ,feu initto. Porro oc- 
•rut i'Uecanit,e»euntc Aprili rum 
ontingebar ,nunc tnultotardius. 
117. Aperit ;am comibHi amntm taif~ 
u. } Annum (iiiAe apertum ab«rt«te 
venienTe Mart-o, vulgarecft , Vir- 
iUnscamcnapcririaii ktamo , fivc 
ienfe Apcili: vel quod refpexcric 
i cryoion Aprili» , qui ab aperiendo 
idtns cft , quia tunc aperiunrur 
nnia motliori ceropcftate:vel quod» 
c iic Jor. ScilHccr , locutut nc ex 
eate Hefiodi 8t Bceocorum : <|ui aa« 
amAium, non ab orruariecis : fed 
» ortu Vcrftlliarum fivc Pleiadum 
i tauro , incboabanc. 
2x7. ^'^uratiscomibusASu^cYittStl- 
iS putac ad morem Komanorum , 
li criumphanum taurorum cornua 
aurabant. £gofic dict puto, quia 
cidi(flaiam in ucroque cornuuni 
onine ftcllam tamrus gerit ; alrc- 
iB rccnnda: , akerao». cetcu: matoi- 

dlnil. %it,A>*rfo cedeHseank otaditaftro*1 
Ita corrii;ic c MSS. N. Heinfiut , cuoi 
anrea lv(^re ur , a-uerfo , diHicili 8e 
ambigaofenru , nuncplano. Adytr^ 
fumei\ mal^rum, eft »4>i5 ^^r^o^ i>o le 
canero fequent,8tpoft eum occidcnr: 
illa autem ,.coacri na«ium roorem , 
aversi & pofteri«rc Hii partc ince- 
dens =ncoe)o dricribitur, puppe. fci* 
licec,.nonproii. 

219. €tfitriticeam , c^ c. ^ ir I. P rxm 
cepcu.n ,, de temporeferendt tritici <>• 
farris , quje dtcuncur robujla >,cuni 
quit frumcnra orania muUo plus ha»» 
benc,qRam lcgumina ,virtum,.idc6^ 
qu' tcrram extgunc muico pingnio- 
rem t tum quiJL inccr ipri ^rumenta 
prmum locum tcnentfar8c triticmm» 

aii. Antetibi Eoa , cp-c J Tempu* 
illnd aiiignat ex duplici intiicio , nem- 
pe p«>ltoccafumc0/i»tc(«m,matuMnuni 
PUiadum , Ht or: um heliacum macuti» 
nuin corona frpct.ncnonal(s , id eft^ 
quando Pleiadcs deicendunc infra. 
horifoncem noftrui:i occidentalem..; 
eo momeuco , quo Sol afiend.c fupra 
horifoncem noltrum orientalem , Sc 
ouando corona fcptencrionalis facis 
diilar a^Sole ; uc poiitc expedire fc ^ 
fuIgorc Solis & paulo ame cjut oz^ 
cum , in horifonce orientaliapparerc» 
quod ucrumquc concingebac virgilii 
a;cace fubextremumOAobrem,nanc ; 
aucem ionge tardius* Octariis coymi- 
ctts dicicur , a xoe-/tAos-'*'M"<'M< »- orcttS 
heliacus , ab h%oc ^ol, 

^^tlantides. 3 Pleiades ,. Vergiliar« 
v.i?8.. 

Eoa, lHon orientales hoc loco , quiA. 
agicur oe earum occafu yerAis hori* 
fontem eccidenralem j red matutina^ 
quia occai us ille manc concingic : ab 
n»r* anrora^ , dilMiUum, .-■MiM 

%^Z'GnoJia,']Crttic3i..Gn9fusoppim 
dum eft Crecz infulje , in qua rcgna- 
vir Mioos patcr Ariadnet : ()aa: i 
Thefc:o rapca , ab eodem reli^a in 
inAila Naxo , nupiir deinde Baccho : 
quibut in nupciis^ cum a Diisomni- , 
bus dona acceptATec , imprinirquc 
coronam h Venere ; coron.im Bac* 
chus ,nivc iuxca alios ipfam Ariad*» 
BciT» uTcoeluim traaftalit». .t^ 71 r. VIRGItII MAKONtS Deblta qBam Calch cemmicus rcmina > quamiac~ Invicz properes aon! Tpem crederc ccrrs. 

W Mulci ame occarum Mais ccei^ece : Ccd iilos 
£xpedaca Teges vanis eludc aridis. 

Si vero viciamque fcres , vilcmque fa(elum i 7uh*^ St^m^ 
Nec Pelufiacz curam arpernaberc Icntis ; ., ^r 

Haud obrcura cadens miccec dbi iigna Booces : 

230 Incipe > & ad medias rementem exteadc pruiaas» >■ 

Idcirco cercis dimenruni partibus orbem %c *5 j- 

Per duodena regit raundi Sol aureus aftfa. '*^''''** *A^9^i '" 
Quinque ccnent corium 20nx : quarum.una corareo • » 

Scmpcr foIc rubeas , eSc torrida femper ab igni : 

i^y Quam circum excrcmac dextra levaque trahnncin? , 
Coerulea glacle concrets atque imbribus acris. 
Has intcr mediamquc, duat.morcalibus argris- 
Munerc concclHc DivLbn« & via fcAa i^er ambai'»- 

Vtcedat,2iion k nohi$, qutbui canc e^tende > five renntte > i^cnndam Oiw 

i|;icipi(ficricAnfpicuaanteortumSb- tionetn ur^ue ail roediam hyemen:» 

Ls i red i Sele , cui anrca cum e/Tcc menfcmque Januariunr» Tettlam fil- 

vicinior , nobis manc non appircbar , tioncm menhs Mart i , qnK convea{c. 

^Biatunc ejus nimia luceoeleb&tur. ium occalu B'ioc« co/mict > vtdecit( 

•irs-Ante cccji/Hm Mau, ] Monet rcifta nrti admijtere. De- ^r&.»», 

ad rationcm non crTc rrrveniendum ^*^^' ^« ■5^<'** » w^"<» Arftutus ttt» 

©ccafnm Verginarum:quarumunani v. 138; ^ t-. «,/ 

appellat proomnibus,nemreA;4»4i»»> 23?. Q»tnque^^c»K9nM.\Z(mM ^«ri» 

2«« Mcrcurium ex Jovc pepcrit \i\ Latine ciniHlum y fAfcia : quincuplex 

ylJene monre Arcadio:. cft:fic di6i3. ^ quia mundura tO'Ax in- 

»47« J^i/cMT/icMw^aejCS^t J IV. ftarciicumcip?; r. Media torrlda,ia* 

^^?f.^9^^n\^Dettmporefertni£yUi4(, rer utrmni^ue tropicunr comprenen- 

^>'"j ^ /«il»i. Vic'a , T/r/ce. Fafc- fj , rempcr itincri lubiedaSolis , qat 

l^* ^atfolle. lens i Ur.tille : t'rcquens punau^m ex ea excurrit : cxcrcnix 

ittJEeiyptOy pr^ lerrmapud PelHjrHm, d;;ie fr 5idx , circulis polaribus » po« 

• PPjoum a 4UO extremum ĕ repteni lifque dcEnitas ; duac tempcrat» , 

Ntli oft;i$ , Pelufiacum didi m rft. mtcr torridam & frigidain hlac indc 

ti9»CddensmittettibifignaSootis.'] tnterj.:<flj:. 
Tcmpus huius faiionis coniienat ca- ''■i^. f^iafeSa , f^c, 1 Zodtatus ,cir« 

fu Bootz. Sed dubitarur quo Boocae rulus obliauus , in 4U0 duodectn» 

cafu. Duplex cnimhuicrationicon- fi^a coeleltia fpatiis xqttalibusde- 

venire poicA » cofmicusi & ^croiiscM» : £-ripta funr. De eo ifta quinque 119- 

sofmic$u , ctimdcfcendic Bootefitnfia tanda. I. Dividitur in pjrtcs , livo 

horirontem occidcntalem>co moroen - f?«-adus , 160, figna tin^ala in gradus, 

-toquoSoiafcenditrupraorientaiem; 30. ^ quibus unusi circicer eradum 

quod continKebat tunc initio Marcit : linfulis diebus motu propno Sol 

itcronicttt , cnm delcendic infra hori- conficit , ab occidente m oriemcn» 

Ibmem occidenralem ^ eedem mo- procedcndo ; atqae ita iino circiccr 

mento quo Sol ipfe ; qu«d continee» anno duodecim (igna^ecurrit. Inter- 

bat fnitioNoveirbris.£t vcro Plinius ea diim commnni motu , Qai raprt» 

). ig. £$. triplicem aenofcit vicixfa- dicicnr,aboricnteineccidcnrcmpro« 

tionent ; primam circa occafum Ar- cedendo , quatuor & vtginti horarun 

Aiiri, quem indicatmenfeDcccrabri Tpatio orbem rcrrarum circuir. 11« 

JTiorem cffe ; fecundam circa menfem Signorum ordo Sc nomiDa his rerti- 

anuariuro ; tcrtiara circa Martium. buscnntincntur. Suntaries , toHnm , 

gitur primjt faiioni convenier occa- gemini , ctfi»crr , Uo , vitgo , libraqHe , 

fu$ Ardtn ri , fi ve Boota: , asronicm ; fiorptHt , atcitenens , eaper , ampbora , 

cercuB cofmieut» Hujusitaquc ,& pro- pt/cej. Quae quta maximacx parcc ani- 

xtmcconfcquentisverfus, bicfenfus otaiia faac , hlnc circulus ?iodiatHs 

e» : Incipe prim^m fatt«ncmacafu appclUiur, ik'^«c(^of > mmal. Ili, 

^ov!8r«y£tf#u;jiitcaiieNovcmWi>8( 14fia& Manio ccCtoadct anui iji GEOR.GICA. tTB. f^ ^0 

Obli<iaus qui ^^ fignorum vcrtcret ordo. 
i40Miindus ut ad Scytbiam Riphzarque arduus arocs 

ConAirgit * premitar jL.ibyx devcx«s ia Audros. 

Hic vertcr nobis fempcr liiblimis ; at illum 

Sub pcdibus Styx atra vidct, mancfque.profundi. 

Mjiimus hic flcxu {inuofo elabitur anguii 
%AS Circum , perque duas in morem Auminis Ardos : 

Ardos , Oceani mctucntes rquore tingi. 
lllic, ut pcrhibent, aut intempcfta filct nojc 

«rai i<(feei! Sol d?citar circa v\^t- Sic Gcorg. 4. 47i. FUrHnf l(bo4opeui 

unere , ufque lub vi^eiimum A p. f- i^t^h^ 3 >*on«» Sarmatiat Euro- 

Ito: quA tcraporc in taHrum CuWt : pe*, nanc A!f«/c# w : porraAi vcrrui 

Itane ua fere oc c^steris.l V .Obliqit»s Oceanum bcythicum , a« urque oi\Ug 

dKirur , quia non dirtat aqual:tcr i Obii riuvu: a qujbufdam nuncappel- 

yjlit : lert per zonam torridam cranf- lani ur Stoip* 

terfus,utrumque trop curcattinei», 241. Lihy4t drvtxus in ^njirosA 

& .quatoreni circulum bis fecat. At- Partes mundi mcndionales dchgnac 

linpt m pnmo gradu cancri tropi- per vcntum,qui indchat, ^MyirMm t 

canfepttncrtonaiem , qut inde fro- dequo £cl. 2. 58. I>eindc per i|)fain 

^stMiri dicitur ; airfogic in primo Libyam t tcrrariimanct(iuiorlMS,ver« 

Snda ^apricorni tropcum mciidio- fuspoluniUum,remotiffimam.CertC 

nka, quiinde v<)catur rro^icHf c4- Libya vulgd apnd vctcrcs pro toca 

priarau Secac zquacorcm in prin''^ Africafumitur,aLihyaHpapbifilia. 

Cnduariecis,&inprimogriduitbnr. Qua:,huicnomcn fuumdedit: proprie 

V. Cum Sol FCrvtnic ad tropicum i^men Afric« pars c(t ca , qtt.c mari 

caocri , circa ai. Ji'n=i ; tnnc «obis Mcditerraneo,iEBypto,Tripolirana 

«Arllas Tu tiima, fi »c/tf //J itiKm :Cum regioae , & A,thiopia circumciuJt- 

adrropicumcaprjcorni, tircaai.Dc- luj. nuncregnum & dcfcrrum -P4rc4, 

irMmai iiqiie croplci dicuntur a rft7r« roriim Hu^i ' ^aC^iidc.Aa.e. 3ii. 

lerto i quia Sol quando corum alie- jj^ Manihus iirc iimbrii , Ib. 74?. 
nmi acrigit , ad alcerum vercit cur- ^^^, ^ntnis , e^c. ] Stve draco , cu- 

fiim. CuiB vero Sol pcrvenic ad fc- ^^j Yiotii Hclpcndum k Junonc con- ^4v. «"«"- » ^ '—w y ■' uiiiiwi^iii corporc compledliturw 

lis d Acrit : qui func pun«a duo circa ^Ag.ytr^s. Oceani , &-€.'] Urfti ^C- 

quat miindus volvi:ur,a«-oM« '^trto, ^jppj^ qu3c nunQuan»uefcendnntin- 

cnds i Latinis o/erricM appcllantur. frahorifon!cmnoUriira,quiavicinio« 

Dciiscria dicit. I. Duos eATc , nempc ^ei polo feptencrionali , qui ferapcr 

Borcalcm , & AtiftrAlf n». II.Borei- nobis actollitur : dto d:cuntur nuf- 

lctn femp:r i n>bis v'dcri , Italis , qua»p acMre tingi , id eft , nufquam 

Ga'I)S , occ» Aurtraiem nunquam i occidere,morepoecarum ,qiiiSolem 

noD^s Yidcri i fcd ab iis quos appella- gc aftra , cum occidunc , in Oceanum 

m\i%MBtipoiasi \ \rx,i\\\x% manes pro" decumberefebuhntur, Ovidiusrero 

tundotjCyi i«nara: vccuftaiis rocnce , Faft.ii 191. dc majore urlacaulani 

quz fcdem illam inf.!i$ tribueSat. afftrt,odium Junon-$,qusc,cumcani 

IlI.Utrumque rolumdefcnbii : Bo- i^ cocluro admiriara dolerei , Tethyn 

realem quidem * ccclcAibus «ignis, rogavii , ne unguara aqui$ cam fitil 

qu3c inde appa? cnt , dracone , prxfcr- UvAri pcrmiticret.Dc Ardo utraque> 

tim&i«r5*lgcminaj.jc Auftrali,ut- y. i?8. . .,,/1-^«.,« 

poce enoto , conjicit , auc Solcm a Metttentesa^itorettnp.} Iit eit,nuit- 

Iiobtsf«cedenten;i*lucabirc,autillic quam tinecnaai. ht eft Miniluns 

noAem c«e pr-rc"'»™. jiociis locutio. Sic Horat. Od. a. z. 

SertUam. Riphaajaue ardHus arces,} jilttm azet pennd meti*entelolyt j ama 

. .' .. ^-*_. — :_—:,: ^ " *" • -"^ ,nunquamfolvendi. 

fiiet noxt ] Qiufi 

agcaauad ia*«Qx« SertUam. Jiiphaajtiite ardum arces.} ig^m aget pennd met 

Dc Jcjtbi4,pcr quam inteilii?ic partcs /UperJlesM eft »"""9 

nandi fepieiitiionaics , lHcl.i. C6' 147. Intempefia fii 

t/lrui» i lAon.ci • ab *«xp« Jttwtmus, i»umpefti-vĕ j$c ad a 


9» P. yiBLGTlII liAROKlS 

Semper » & obcenta dcnrantinr no^e tenebrc t 
Aut redit i •nobis aurora • diemque reducit : • 

AyoNor^ue ubi prinius eqtus onieiis afflavk aiikeUi? 

lllic fera rubens accendit lumina Vefperl" \. 'u.n^Av 
Hinc tempcftates dubio prxdifcere ccelo 
PoITumus : hinc mcflifqae diem > tempufque ferefldt « 
Ec auando infidum i-emis impellcre marraor 

]tf f Conveiiiat ; quando armatas dcducere clailes « 
Aut tempeftivaQi fylvii e¥ertere pinum. 
Nec iirttiba (ij^norum obitos Tpeculamur & ortat« 
Teiyiporibufque parem di^ecds quatu6r annum. 
jprigidus agricolam fi quando continet imbcr : 

!ltfb-MuItai forent qu« mox ccclo propcranda fereno « 
Maturare datur : durum procudit arator 
Vomeris obtufi dentem j csrnt arbore lin^es: 
Am pecori ngnum » auc numeros imprefik accryiu 
Eracunnt alii vaJlof » furcafque i>icornesi 

jLtil Atqtte >\merina paraijnt ^cnts retinacula vi(l. 
K«nc £«ciiis tubca learatur fifcina Yirga^ 

knoda : 4efin'it cniin^ai^ Varro U 5* pocibus » id eft , qtit -poted « 

I.,l^tMmretnp»s^ien4iitfinHlium, tx fcle cmitccrc ac Airpedita 

i^p. A»fotA, j l.tauts 8r Terrae apiid Citcr. ^ar di]fntnd* 

ll\«a * Meninonisjnarer ,cxTichono, C[iL'ntiU pMr iMbttrtbtu torfu 

LaoteedoDCis Trtiiani tcgis fiIto , Quali idtm yMlentem > atquc <] 

queni hc amavic , ur cum fcnem tcr- ip(as tcmpcltatcs , locum ei 

barum viTCute ad jmrentucem tcvo* a:qiialc parci4>us , nc apud C 

carcrit. Amavit&CcpbaIum.Roic<*s D^f in. ii.Verbum Latimum p^ 

ci digico* tribuit Homcrut ^ rofcos co^t^idemyalens' yt\quzh4t^ 

cqucsaiii« fivc b^gas , (tve Quadrigis, 4>'*<m/m** inquaiuor parrts q 

quibus pcrire dlcm & Solcm prar- t^ulx,crcsmcnfesoccupancj^ 

currere di^imr^ idque ob-colorrm Ciccr. inOrac.38. Ter^ 'utrb 

fBbrubcncem& aurcum^ in quem.d( - dimenfk , fir pMtia rejpvnde0nt, 

jinii fepe matotinum crcpufculnm. 259. Prigidus.o-c.W. Pra:c< 

Hndc eiAurora yocaca eft , ab auro , r>e ii^ aj^ kibcmd & pU-oid 

|U>taVa.ijOMi4n. fia$t agncoltsfaciendafinp, 

450.BM»5«riw4jgtfi/fr,erc.]Sol 26t.jW«r«rlirf.J{>jcpeij|?nfic 

|)eTfudu haJiiu 8c aiJlaru cq, «rum , Jen u ajiquid facerc, uijEn. 

qi]i quatuor ipfi i pcjctis affTZ..antur ; Matntate fugam , aputl C ic 

Ptrots , a «t>f tgnn ; Eons , ao mm A**- CluciuiO 171. Mat^rare mont 

r9ra ; *^thon , ab yij^ MtdiM ; ^l!;^- cui, &c. Hic tamcn opp«n{tui 

gon , ^ «Aivft» combnro, properarr , ^ fign ficac al qui« 

aSI. JJcc^dir 6«ni„^ rofptr, ] ycf. f,*'e" nca Sc*fJS?^-*-s5„^SiKf 

per , prima ItclUrum apparci ftro , '"V » • T ' "*^»**^' 

tndc cartcras dicitur acccndcEC. De na'*^^"'J ^*»ter,velna 

co,Ecl.5.8tf. eftfluviatili$, exunitaacbon 

«56. TempediyMm , frc. ] Hoc eft , vata , vcl vu aquando 4>ctor 

tenipoteidonco csedcndis arboribus , P*'*^»! , cx uno item iigao < 

i>enpcdecriefc(ntcLunii , poA mcri- "PW^* 

dicm , finevcnto Andro, fine.rorc , \m -^* Numeros imprefsit mct 

lcmine maturo , n.cnfibus pr«fertim J*©diorum numcrum , vel teff< 

Julio & AuRUtio , quia tunc roinus Jf"'F^n°o.velfacc.Sipii$quib« 

obnoxiz lunt putrer.d.oni , ac ver« ^*"*"'^»" «ppmgendo, 

***"«*% ^ •L.r ^ j- r ^^^'^alUs.^SudtSydespieu 

.1^i^,TemporthufyMeparem dtwBsy ^e^. Arr.triia. ] £x Amwia 

C^c. jyen,aEftati, auiumno hycmi. ute Umbria- , ub{^f,cqueni« 1 

Mu^/0fiamtm ««utuci Ulii ua- ^^^.^ubtd-uirid.ywT^» 

J C E O R G I C A. L I B. T. U NuictOTTCtc iani^^ruj^csi nunc fringice ^1x0. 
^ippe'SkiSh"»ft2s quae;dam excrcere tiicbus 
Tu &. jura Jinunt: riyos deducere nulU ■..•«. .:>'. 

170 Relligio veiuit , rcged praecendere repem > 
IniiJiai Avibus moliri > incendcre vepres > 
Baliiitumque gregem Havio merfjre rilubri. 
52pe -elco tardi codas agicator aielli t 

yilibus aut encrat pomis : lapidemque rcvcrtens 
S7fiocufum9 aut atrz manam picis urbe reportat. 
Ipia dicc |l]os alio dedit ordine Luna' 
Pclices opcrum. Qiiintam fuge: pallidus Orcus 
Eumenidef(]uc fitx : tum partu Tcrn nefjndo 
Gceum^ue > Japetumiuc creat 1 fxvumque Typhoea • 
289 £t coniuracos corlum rcfcinderc firatres. 
Ter funt conati imponcrc Pelio OiTam 
'Scilicct t atquc 0*lz £rOndofum invoivere Olympum : : 
Ter patcr cxtcuilo5 disiccit fulmine montes. 
Scptiraa pbA decimam felix * & poncre vitem> 
sSf£t prcnfos donitare bovc5, & licia tclae 

dac circA J(t^s op^idttm Campa- Homero de Tirareiio amne, auem 

niar, vel qtta: fic ex r»bo > virgulci ancedercnplic 1 omnino dict . neqii ; 

ipccic. illic, ocKcr s aliutl iignincare gtiAin * 

aj7. Kiwc f#rrff». ^c. ] Pan'ficiui» jttramtittiml non fluvium.Dlcit qui j ' " 

intd ig-c , quo frumeacumiiioliriir, peStygiam paludcm , cuiusT.tar;- 

Kdeindepiftunicoqmcttr. Vclallu- «usriTUs eft. juramcntumeSc Dcc* 

dlc td mercm J?«rum . qui frugibus ,„01. Confin^atur »era tucc icaieii' 

iiiep:ftiira toft.s veice6antur. cia iStrabone , lib. 9. 

iff?. «IKM**'**» Cr^J Y^* ^^^' »78. EHmenides. ] Furiz fit difts^ • 

cepcam y^ejts ti»sftlitsdnbm ejcer- «4^ antiphranm , quod minl mc finz : 

mnhcadrrteitl^, f .r^^.^Une^-oUi Achercntii Hiiyii 

272. ^«/koi^i. 1 Expiica< Cn^umeUa « kt «.- ci- — ■ u . *. 

U9Mntmuu»sdUydrio>,s:niJipr0pter ftitibiis.nftruftx, ujtncci cnmmuni . 

medicin4im yi^^ilim id.ireo adhcit, numcro trcs: t/ticrfc ab » pnva.".:c. 

^n-viom9rfarefjilnbri, Nrmpe, non uc & Ti^yM ceffo% Tifipl*one^ u Att ^l<*- -' 

plirfeiurlana.redutctirccurfcabie$. ^cr, & e^.ot. "«/''• 3r*v'*r«i , =k* 

%74' LsPtdemqn§ ,o-c.t/teufum,l * , V"".' 

Lapidcmm*^larro,nveraolam,antc ^/*«pfc' »"'»'»"«• 
277. i>rf//«di»jOrfHJ. 3 ProPlurone CRa^ Chm^o. \Jt Olympo y licl. 

fomiTraCicero«CjdsNa-. Dtor.j. ^o, 

^A Silio Ira\i#.o pro Cerbro ca-je. Ttthcea. j Noo Typhaay ur • ?af. 

al i$ prft Cbaroncc porcitArc. Ma- fim Kribirur - ncviuc cnsm m co. r.^\. . 

le auccm i plerirque pro Thifl;l ^ "i"e « & e m unum coalclcunt ; fe<^, i 

lluvio , quem di' unc rnffuem circ in eSc si quippc cft k Gr:tf o n^^^t 

modum , olei , id-oque innirantem u jj ^ cum 1 non facic dirhiHon^um ^ ' 

Veneo,inqucm iS.yein piludt ia- .•.j .,.„ xT«r/,r-.i. v»rr.i* r; •-»«., > 

flnic. Foiis erroris eh HcDitn -.cr. "** « ^"'" "' ^oictjr ver.as V7«i j 

fli» Iliad. a. 755« 0'jr?w vap /mtu "o^« ^ ' '"*^* » Terjunt tonati .^i.' 

3r»y «1 td^arit irl» ctiri^j p»^ ,7i*>4. .j.. j,„.j ^u,,,, 
WHmtemtm$frrtbtlti , aqnaSt,igia ri- j^j, Ikj^ rc/n,] )EtU«.7^. 
vitf ff /}. Paccc veii» l^aitbiul idkk 


'::4 9^ P. V I R G I L 1 1 M A R O W I S> 

Addere : nona fugne mclior» ^Antraria furt|s. 

Mulca adcp^ S^^j^^ na^lius fc nofte dcderc: * * ^'^ '^* ^"^ '» '' ' 

Aut cum SoIcjipYO terras irrorat Hous. 

Node lCYCS (lipuU mclius > node arida prat»; 
230 Tondentur : noftcs lentus non deficu huraor.. 

£c quidan3 rero».I)yberni ad luminis.iii^ne& 

CervJgiIat > fcrroque facfis infpicac acuto. 

Interea lon;gum cantu Tolata laborem 

Arguto conjux' pcrcurrit pc^ine telai tr -i. 44,34^^^1 . ^^^^ 
Vt**»*A»<?^Aut dulcis mufti Yulcano decoquit humoren^ ' ' ' ' 

Et foliis undam tepidi dcPpumat ahcni, " - - / ,- -j jr 

At rubicunda Ccrcsmedio focciditur xftu, "' '^ ^ 

£t medio toftaj>eftu terit arca frugcs. 
^. j^Y. <^i Nudus ara , fcre nudas; hyem&ignav>a colono.. 
ipo Frigoribus parto agricolc pleramquc fruuncur». 

Mutiuqu^ iiiter. fe Izti. couvivia curant : 

Invicac genialis hyems , curarqtic refoIvic. 

Ceu prcAi.gim jam portum tctigcrc carinac..rU j?.:}/* 

Puppibus & fzci nautx. impofucre coronas, 
fOf Sed camen & quernas glandcs cum ftringere cempasy 

£c lauii baccas * oIeamquc , cruencaque myrca : 

Tunc gruibus pedicas 5c retia poncre cei^is». 

Auricofqtic feqai Itpores; tum iigcre damas». 

^ 6, TitkgA wetior , tontraria/urtU* ] lp7. Ctres, ] Fro tegett: hic accipiA 

QppoTCuna fervis autcapciyis fugtCB' tur,alibi ^ro pane. De ca, Ecl. %, 79* 

tibus , inquiunc aliqui. Melius oppor- 302. Gentalis hy^nns^} £a , quibus in- 

tuna icintribus 8c pcregrinationi , yC' i&-vo\uff n^tenialia dicuotur y k G^t» 

]ox enim cvLrr\:ifkga vcXt\t dicicur , nio iroliipcacis Deo : undC dtcimu» 

Georg. ^. 101 IlU yolAf } fi»nHl arva genio indulgere , yolupcaciindulgcrca 

/H^ sj^ntul *quoya yerrens» & genium d(fraudare , .Yohipcue att» 

287, Mklta-^io , ©-c. ] Vni. Prx- ftinerc. 

cepnin),II< itiaManoHu^acdiUiajiate ;oj. Pre^a^^^^iGiSit^ mari 8c a/B:Ae 

a^nehyememeu^sprajlantm. Ic^pulis , juxta Ramum ; eneratas 

xt%*Boi*s»']\.\.c\ttr jjc.c\,6,%6t% .nurcibus^ juxta Taubmannttm » fic 

ai}z, Fafes ipfpicat^l Faics h ligno Tibul. 1. t. 196. Pnfi4trat. exttmS 

ininucas in virgulas ^^ncidit fptcarum nayitameneratenu . 

& ariftaruni in modu^m.Ecl. 8. i^; 304. Coronas, ] Reduces ĕ navigt» 

2P4* Pir3f«e.]Peden cft inftrumen- tione i oronabanc nayct, pyippes prap- 

tum que deRfacttr crla. iBn. i. 48^^ ctpui, qufa in poftreniaillanavispar- 

^9^*.M*tfii,'] VIni no7(. Deicnbic reracrarruro eraCi. 

autcm hic vini coAionem , qiiod 6 ad 30;. Stringere ] Ecl. p< 61* JAyrta^\. 

• cerciamparcemrocnfurs<tecoquacur, Fru<5tus myrti arborit , qHi maton- 

/4/>4'diak»<.r ,,(iad<limidium,vocacur denlo ruborc.nigjcicunt* 

defrtHum> , du rejini > ex Pli n. I* 14 • 9- V>7' Gruibus pedicss* ] ' LaqBC«r 

• rlo^a re^^mdanccoi iiltimam verfus qiubusimplicancur pedess 8c;rM«bM 

! ryllabim ,. qua: cnm prima feqHco(ts pofuit pro qulbufcuiaq^e. anclbus > 

, vcrfus elidenda cft. ipeciea> pro gencre». 

yulcano^'^ Pro^gne fumitusr , qui ?o8. F4geredamatfiupea^C'\Ov4m' 

ii\ ejus eft uitela , Jovis .& Junonis eft : lempuseil , torquentem, jd eft ^ 

diint fuit , ab iis i coclo propter.de- eum qui corouec verbera funda( , £• 

t formicatemdejedhisininmlamLem- ger&damas. NcRat.Pbllargyrius figi^ 

i»um,chudus ^eaAifadus eft , & fer* p9(it damas fuindi ; fed cancum euati 

rariam ibi fabrteam .exercuit > tixo* m locum «ompelti , ubi deinde jacui^ 

rffflque duxic Veneremb O^an^uam lis^gantur. Qaidntcamei> pIuiDto.i' 

erus 6£&einam ^icgHiw Aliol.tABA^ fundis excuftb perlnde figAntur , ws. 

\i^i&n*itAi<». jM«^fifiiuiittE.fx9loiixex«xdstabii!-- cr E O-RT G I C A. LrB. r. )| 

. ^pea'corquentein Balearis verbera fuiidz : 
lioCom niz alta jacet • glacicm cum Aurajna trudaau 
' Ooid tempeilates autamnr tc (idera dicam ?' 
Atque ubi jam breviorque dies >-8c mollior aedas-». 
Ojut vigilantlj yiris'? vel cum ruit imbriferum veri) &'.-*/',» 
Spicea jam campis cum mclTis inKorruit > & cutn.. 
)ilPrumenta in virtdi dipula ladentia turgent? 
&cpe ego f cura flavis meilbrem iaduceret arvis 
AgricoIa^& fragili jam £lringercc hordca culmo •• 
Oouiia veBtorum concurrere^praclia vidi > 
Oju; gravidam late regetera ab radicibus imis 
ftoSubIime expuiram eruerent-: itaturbine nigro 
Jerrethyems cuimumque 2evem , ftipulafque volaflies&. 
Szpe ciiam iinmenAim coelo venit agmen aquaruni.k. 
«/K £t fbedam glomerant tempeAatem imbribus^tris* 
' Collc&x ez alto nubes: ruit arduus 2ther,- 
W^ pluvi^ ihgenti (Jta lzta * boiMnque labores^. 
Diiuit : implentur £oSk > & cava Aumina crefcuiicr 
Cum fonitu » fervetque fretis fpirantibus zquGr. 
Tpfe pater, medil^ninaborum in node , corufca- 
Pulmina molitur dcztia:quo maxima motu ,-u--. 
JioTcrra tremit : AwA^e fcf« , & mortalia corda 
?cr gentes humiiir ftravit.pavor : lile Aagranti' 
Aat Atho , aut Rhodo'pen , aut alta Ccraunia tcla 
Dejicit : ingemihant Audri , & den^({imus imbcri: 
Nkuic nemora ingenti vento , nunc litora planguut*^ 
JHHoe metuenr, coeli mcnfcs Sc (idera ferva:. 

B plnmbA ? S'c enim Orid. Met. -a. limi«nobit-; Aurter , five merrdies% 

Ji9*N9Hfeais txarft,q»am emm BM' d^preAus-crt ; at procellae taaicn 6 

unca tlBmbum Junda iacit ; -^oUt mcridionali parte , Auftro Aantc , 

Juia^ ittcattdejcip^ eundo ! Baleati- pracrcrtiraingrmiac ;& mox.dicetur* 

w aircein mrulx drca HiTpaaiam I^tgemittant ^ftri, Ui Colled^os i 

iuit% Matorqne tjr Mdiner^itti guarum mari , jiuta Pomponium ^ qu.a nu- 

Ktue funda: uAi prx cztens inii- bes-c mari & lacubus aquas colli- 

^> inde nomcn nabere- memoraa- ^unr. illk Collediae ex aerefHblimi-i 

V * « fik/9i»n fsure, jujita alioscommunicer. 

»9,St»pea. '^erbeta*} Pltnes^ llDpa 3*7; Ftrvetq»e fretu,'] Etymon>#r» 

««yri ,five lora , quibus Upts auc ■PP9^'f- '^«^»"»» «""> «<* marc intcc 

^bam intor^uctur, Remmi hroris aneudias compreflam, . 

«liionem >pi«runi «c- „^„, ^ i„ Macedonia , imninens 

,•-. ^ * T,, , . "»*'« JEviflto% Rhodope in Thracia, 

leJriLm^I!!!!*'*^'?*^"**^^*'»^"*^ Cerauniala Bprro,^fic difta . qui» 

5rrS*iE?'"" ? impetum.Agni- frcquenrf fuhmne propter altir udi- 

IJ, Proptcr tsMttttinimmenr^, accufan vus Gr«ca legc e ft 56«! Ufii 

**i KDtmicopic » quam motui coa- tamen Tjieocrici , irocraits , Srrabo. . 

^* *!• , &c. rcceptus eft accufttiviis «^ , 

^Cbttena ex df nubĕs. ] I.CoN cujus uUtma hic brcvi$ fir, nec elidi- 

S: /f Jtpit^trtOHe k: Aq ui lone , tur, Gracco morCi ut V. 2tl , ImonMtt 

»ttaccuillDSq«a lcpECUrialUb. 'P»lio>OJ[am^. •^**mfnm tst ^ p. riitGiLrr maronls 

Prigida Sacuriti (eCc qao Itella rtceptrc , 
Quos ij^is cceli Cylleniu» erret ia orbei. 
Imprimis venerare Deos : atque aimua nidgn«- 
Sacra refcr Cereri , lactis operatus m herbisf 

54o£xtrem« (kb carum hyeini»*>lam vere fereno« 
Tunc agtri pingaes , & nmc molJi^ma vina : 
Tunc fomni dulces , <len£eque iii montibns timbrar^ 
Cunda cibi Ctrerent pubes agreilis aioret : 
Cui cu la^ £ivos & mici dilueBaccho, 

54TTerque aovas circum ^elb&^ hodia fruges« 
Onmis qiiam chorus 8c Tocii comiiencur ovaiices.: 
£t Cererem clamore voceiac in tc^ : neque aste 
Faloem maturSs ^uir^u-^m fupponat ariiUs • 
Quam Cereri , tort<^redimicu5 tempoia quercu» 

jloDct motus iacomponcos , & carmina dicat* ^ .^.^ 

Acque haec ut eertis po0i|nui= dircerc figms, 
l. isi ififtufque , plavi«fquc • &> agences frigor« ventos ;.- 
Ipfe pa6er<ftatuit> quid mcuilrua Luna moneret j 

3)tf. Pr^ii^-IsHMniiyC^^c.] Visa- ritlocutio. Sic fuprs-v. 45« 

Arerum , planecarum imprimis, ad intiptMt iam tim mihi tskr 

procellas 6c anni cenpertem Anc iniemer», 
iiiaxima, augctur, aut minuicur, vel 344* C»i r» laHefavos %ftn 

prout yariis zodiaci fi^is quifque ficiimaceriero explicat:Iac 

cefpendei < & boc tigm^cac q»o fe num , hodiam : quz t juxi 

^ receptePtytl prout planctis aiiit con Ecl. 3. 77' a/it»la erac : juxi 

juncitur, & boc ftSoificat ^mo^ erret l^%» 1. agnus i jusca cuod 

tMarbes, Affi(nuitur enim oianetis «r- forctĕs^ juxia Servium , f»sg 
^i«fivccii€ulttt cuiane Ums. Ica^uc 144. Jl«s«<ii/i»«^4ictl)«0 C 

SatHmus aoxtus eA, & refpunciens- P1au>o Aulul. aft. 2^ 6. 5. 

Capricorno,ctetplav:as ,refpondens facrificiis Ccrcrisabfuifre , < 

icorpio , grandines. AFerfMnw5prj:rer- hic iideft } I>ouza tn iilum P 

fim uulla virtutc pcculiari iuSgiiis , tnm,di(tinguit duo Ccreris i 

talis ett,qualis plan^ta cui fcr.' ad- ambarvalia , qtt£e cum vino 

novet: ujow, fclix dl ) fi SatHr' quod patet ^x Tibulli ioc 

ra>funcftus : ui e minifier Deornm Eleujina ^ quxnvLVMttiVi c)\ 

«Hlitur' De Santmo ,. ^l. 4. 6, riam ce- «brabant , & hacc &e 

ii7'CjUeniut'^ Mercuriut, aCyl- vino, Je lis Pliutuscxplica 

lcnc Arcadis luoncc , in qiio natus CererinehifHntfaB»rin»ptit 

cft « patrc Jo^e, roatre Ma:a, un4cx temeti, id ctt , vim , nihuaU 

Plciadibus. Bene erra : plancc^ e- teUigo, 
fiirafeptcra, ?xi|uibus unus eft,ho. 347* Cereremclamre •v«t 

nen nabcnt ii ,r;^yii«rr«r:quianon £^tf>] Ut coriTm domino proj 

fi)ca , fed errantia fidcra Tunr. vcliiquc copjolam Ieget:cm , 

3ii- Sacra refer Cenri. ] duo Indicic f^/"i'^^ ^''^*'**' ' *" '^"' 
facrificia , vcrnum unuro iam 'uere ,1" V>a***M 1 ok «i»m« 

fer,no , altcrum acft;vuni, mqHtante A?it«rS?irn**iS^l/?l\S 

yWceii.m^i*rw qnify»am.erc/^.i47^ t^tlTSur^^^^^^^^iS^^ 

, ' Operat»s.:i Operari Oi facere ,(inc ?"fi,:***r "?Jf. ' 

• addlto,eft fecere facrificiuro , Ed. "<?/«« ?.fS*^.e«.^ t^ 
. 253- iljjw mewftn*a juem 

^ llyCm&a tibis <j.c,] Ritum de- JjJJJ "^» """J^ 4^5^^?* 

ftrlhifacrificii amlar^^ak, quo folc- JPiL^lj «' ".V"r,f« mS; 

lant 4rva ambire, & circuire cum 7S?%*i* f *^f J.J^ w 

lioftt4.C^a5vftlcfufiuf apud TibnU **«» «« » f^^ ^*»^* ** 

. 1,1.1. ^oeca.cempeftacum prognc 

Tibi. 1 Ttto j uflu , tui caufa , 8cc. peu poAc duplici c CApitc < ' 

€ftque JLacinis , ut & Gallis , f4miii»> logia k capeticatia.Aftxolc C E O R G I C A. L T 1. T. t$ 

igno caderenc Ai|ftri > quid Hcpe videntei 

obe propius fial>ul]s armenta tenerent. 

nuOyVentis rargentibus t aui freta poati ^ 

uut agitata iumercere > 3c aridus aliis Xvav ku^t^ J/ v: ^ 

bus tudiri fri)gor : auc reronancia longe 

I mirceri > &i nenrutruni increbrercere murnaniw 

ibi tum rur^is male temperat unda carjnis: || ^^< ^y.H"^ 

medio celeres revolant ex a:quore mergi , fvt^wd ^ tc & 

>rem(]ue f£iunt ad licera % cumque Miarins 

co ludunt *?fflicx : notaf«iue paludes 

it > atquc alcam lupra volat ardea nubem» 

ecijm iielUs > vento impeAdence > vidcbis 

piies ccelo labi f noAIAiue per umbram 

narum lcngos a cergo alberccre cra<^us ; 

levem paleam & frondes voIitare caducas » 
'umma nantes in aqua colludere plumas. 
)re2 de parte crucis cum fulminat , & c4im 
ue, Zepliyrique tonat domus s omnia pleait 

natanc fo/Iis > atqu. omnis navica ponto 
ida vela legic. Nunquam imprudencibus imber 

AArolociani esprimit his labi,redboc h Vttlgiinente diftafli 

»m( mew^ 1*4 Li*if4 mofffrer : e(re«cui labi vidccur. Laprutautem 

C^c. £xpericncianihis ver. illi juxraPltniuni I- 1. i{. Tunt redun- 

/(gp^i/iientesagricold, 0-c. dariones qiiaruanf humons jliius, quo 

prof!no(ticis cxpcrientiz, aluniur fteltar : uc in luniinibus 1«^ 

. curo cxequerur prognoAi- cenCis Uquore olei ridcniHS accidere« 

;iK,de Solc jk Luna vcriu ]ux a Scrvium , Rinc particulxqtta:- 

■ dam ignisacthcrei , qux decuciuntaf 

*fig^ ) «^'C.] Vel ^uoCub a Tento vehemenriore,.cuni a!:iora 

l meTius ,4Koirfd«c(oinrclii- confcenderir. Nug7. Juxca AiiAote* 

rcntoi dcbcere. ^u^ri pro lem , Hinr terrs exb lac oiie#«ptJS 

:t prccelloris vtat(S : de ii$ ad concipienduni ignem : qux ad ne- 

. ^ diani ufque aeris rrgDtiem taaAtt g 

ontinu9 i/tntii fHrgentibu4 , iilicy circnmfufi aS^s frigore com* 

niorum ad^.rc prognoAica preiTjc igneicunr. 
gicat onem maris. 2. Fra- 370. %At Sore£ depsrt» , «^c. ] ?ro* 

nontibus. 3. Soniri:ra lico- ftnoft-ca pluv.ari.Bi tolligic XII, u< 

Curmur TyWarum. ;. Vola- rlumen i Borca , id efl , repccnirio-' 

orumi mari. 6, Ludos fu- ne.,2. Concurrum £uri Ycati orica-. 

narena. 7. Fi>gTm ard-a- talis :& Zephyri , venti occidenta^ 

ipflimftellaruni.9. NoAur- lis.3.Fug.n) gruume vairibas. 4.BU* 

cra^us. 10. Palcarum vo. culam capiancem Hatibus auras. 5 • 

. Plumarum iaaquatollu* Hirundiacralicuscircumvol tamcai. 

6 Rinas coixance5. 7.Fo ir.iias ova 

ridti» fragor. "^ Epirhrtum h ^ lacebni cducentes. 8. Arrum coe- 

1. 6. 118« ^rtdta mtdeaurct leftem. p.Corvos raucd crocitantct* 

m» Siccus 8c acucus ; qualis lO. Mannarum avmm & cycnnruiM 

s> cumTrangirur. f'rcqucnces Tub aqui5 demeriiwnes* 

trgi»'] Ptongeons i A\i{% corvi ii.Soli-ariamcernicum in arerj di(^ 

iicuncnr. curracioncm. la.Pungosiu luceraa 

\lUa'lFoulques^poulesd*eaui concrefi:ences& 
noa admoduni ablimiles. ?7i. Eurique y t^c*"} Spir.~t ab q* 

€rd4a., 3 Heron : ĕ prxpecum riencc brumali. Latinis yultuntui ap- 

luar alcius velant : unde di- iiellacur ex Plin. 1. a. 47. De Tepljm 
i ardua' ro ,£cl. 3. 5. De 3orea <% £cl. 7. $1. 

ape ettam jieUas-, tjtc. ] Con- 37^. Uun^uam imprudePti^^u- if>.^9f 
omncs DttllaiB iceio Lcllam ob/uts > c^s* J Nuo^uaa iuc^ucis no- r.r? •ctmi U F. VIRGILTIMARON15 

Obfuit. Aut illutn furgcntcm vallibus irais 
37f Aerijc fijg;frc grucs : aut bucula cccium 

Surpiciens , pacuLis captavit naribus aurai ; 

Aut arguta" lacas circunvolitavit hirundo : 

Et vctcrcm in limo ranjc cccincre qucrclani. ^*A i.Zil 

Sxpius & tcclis pcnctralibus cxtuLit ova 
)8o AnguAum formica tcrcns iter : & bibit ingcns 

Arcus : & e paftu dcccdcns agminc magno 

Corvorum iacrcpuit dcnris excrcjtus alis. 

Jam varias pclagi volucres , & qu2C Afia eircum 

Dulcibus inAagnis rimantur prataCaydri» 
|8f Ccrtatim largos humcris infundcre rercs : 

Nunc caput obieAarc Frctis * nunc currcre ia undas ■• 

£t (ludio incaffum vidcas gcAirc Iavan4i. 

Tum cernix plcn^ pluviam vocat improba voce » 

Et rola in iicca Tccum (patiatur arcna. 
590 Ncc no^turna quidcm car£cntcs pcnra guclla; 

Ncrcivcrc hycmem : tcfta cum ardcnte vidercnt 
jf^,.:'. .. Scinjillare olcum , & putrcs concreTccre fuQgo< 

Nec^minus cx imbri Tolcs , & apcrta fecena 

cuic , qufa ram clara dat flii f gna : 
uc quibufcunque nocuic, ii cavefe 
potucrint. 

l7^.Et'vettrtin,f^c,'] Alluditurad 
mccamorphotim , qu& Lycia: ruflici 
in ranas comnaucaii lunt : cum La- 
ton.T, Diansro & Apollinem libe- 
ros iinu gerenci , & ad lacum prje 
fici accedenci, convictura reciATenc. 
Oyid. Mec. 6. Sttnc ^»cq»e tttrpts ;• »:-.^ nem poteft. 

Gtjiire, ] Eft Icticiam 8c tontcn- 
ttoncm luam mocu, gcftuque cavpo« 
rif Cxprimere. 

3S8. Tm» comix f/«n« , f^c, 2 Ita 
Vul(;o legitur: Servius lanen rsucd» 
Corvi icaquc in ucrirqut; prcgnolticili 
locum habenc ad pluviam quid(m> 
C9rvorwm increpHitdtmJity &c. Cemuit 
plena pluviam , &c. Ad ferenicarein Utibus eseercent lingHMs : pHlfon»e pth- vero v. 4ro. Tumliq»ida» corviprefi9 

dore , «uam^uit/int j»b a^tta^ fub aqt*a Urgitttnre njocesy 8cc. Nempc GpleKS 

maledtcere t^ntant , O^c. vocc ac rauca diu crocitenc , plu- 

i1fO, Etbit>it ingens arcuu ] Vulgus viam indicjnt ; ii te* aut qttater, 8C 

▼eterum putahat ;ircum cccIcAem 9 preflo ^nttttre t Sc liqnida "^oce ^ fcre* 

five7rf f»,haurire ruis corni bus aquam nitatem nuncianc. ĕ tnncibus» eaqiie nucriri. Unde 8c 

cam7>«m^i»Mnun<iainiioxere «idcfts 

aerii, 

l^jgj. Et qHa'j4Jia circumy fSrc,'} 

Cycnos inccil.eic; ticqueiiies in Cay- 

ftrl ripis : Cayjler^vc\ CayjirHS , ilu i$o, Penfa, 1 Lanas , qux pnelUi 
dancurad pen(uin,idefttntniconftt« 
tutam diem expediendx. 
3Pi.Te)?4.]Lucerna ceftAcea«FiMtf«i» 
ScinciUat , quaBcircumfufi acrisEu- 
more & craihtte erumperccum fuiiia 
vius A(ir min6ris,na(icensin Pliry- probibicae , in lUccrn» rcfident > 8t 
Ria majore > crajcftaque Lydii, per cumulancur in qitamdam fungoTitai 
Ionia-litutini£g.'eummaredeflurns. fimilicudincm. 
^/ia p.ilus 8t oppidum incerC^iyyimm 393* Nec tninitsast imbri > c^c.3 E- 
f)uvium, 8c moncem Tmolitm ^ qui numerac prognoAica rercnicacis IX« 
cft in confinio Lydix8i Phrygi^nia- i. Nicorcm, ttcllarnm. i. Nicorcn 
joris: prioiam fyllabam haoec lon- Lunae exorientis. 3. Coelum iine rcN 
garo: y^^<fvero, mundi part,bre- leribus & nubcculit. *4. Halcyona 
vcm> /(itfitfii'» cft cibum per rerrj; ri. alas ad Solem non explicantet. s • mat veitigare , vermiculos , &c. Sta 
gna hic j praca Ainc , in qua: Cayttcr 
exundat , U iti quibus ftanc ccbdct 
a^ua'. 
387. /nc4'7wm* } Fruftra, OiJa cyc Sues non jaAances manipulo. 6, NOi 
bulas ad cerram deprcffas. 7. N^- 
duam cadenccSoIcliicncen^.S. Fal- 
conis in alaudam incnrilis* 9» Cor> 
Vorum laercs ftrcpirus. aoiuaicaadori mhil Aiii pcc locio- _ £x,imbri*'} VcJ feji fmbr*nim Ycl \ eEORGICA. LIBI. 99 

TtoCpicCrt > 6c certis poceris cognorcere (ignis. 
J9f Nam fteque Cura (lellis acies obtura vjdetur > 
Kec fra(ris radtis obnosia Airgere Luna : - ^' 
fii|/ Tcnuianec laax per calum vellera fcrri . 
'3^ Noii cepittum ad Solempennas in licore pan.iunt 

Dileftz Thetidi Hilcyones : non ore Tolucos 
4oolmmtindi memine*re Tucs jji^are m.inipIo5. * .v;t '•' •••' 
Ac nebulx magis imi pecunc > cimpo lue rccjmbunt : 
Solis & occaram Ter^ans de culmine rumino 
Neq'iic.]uam Teros exercec nodua cancus. 
( Appircc JiquidorubIimis in aere Nirus > 

' 4or Ec pro purpureo poenas dac Scylla capiilo. 
c Quaciinque illa levem fugiens recat xthera pennis t 

• Ecce inimiciis acrox migno {Iridore rer auras it . 

? Inre«iaitur Nifus : qua fc fcrc Nifus ad auras , 

J Illa Ievcm fj?icn$ raptim fecac xthera penuis. 

4»Tiim li-juiiUs corvi prcllo ter gutcure voccs 
Amc «luacer imiemiHainc , & fzpe cubilibus aliis > 
Nefcio qua prxcer folicum dulcediae Isti , 
Intcr fe foIiis (Irepicani : )uvat imbribus a6^is 
r Progeniem pjrvam , du ke/q ue revifere nidos. 

4lf Hiud equidem credo , ^BNIc divinicus illis ^u$fi. 

ingcniumi auc reniTn faco prademia major : 

Vcmna ubi cempeltas & cceli mobilis humor 

ti ipro imhre . (ive obrervacione in- tnintet ad retn ali^uam fuc»ien<Itm , 

iicioninapluyisteirpcdiciSjioa^nor- auc appecendata mnyenciir ;liuoci'jt 

cct oppjficam cemperiem : fi nimi- iprcirsiUs , rct (imilit objet^lu !^; 

tnminUicta ilU abruermr. pr.rlL-niia, excicancur. Tta rpecict i'.i> 

jtptrts/ettitM. ] Supra, v. 15J. penira a^icanoi luri, rolvendiquo na* 

395.'0^ojrfj. 3 Oita cam clare nipuli movcr ruero:QUAtirs luci, aac 

lacct, ut lucem run , iion k Solr, Ted maniDuli nbjedlu excitatwr. 
kie ipTt hibcre vid?nur. Sol & Ln- 40^. Netiitictjitam exercet. ] id eft 

aa • Laconc liberi ., E.-I.j. 67'* hoc locOynon e*ercet: iuxta Scrvium, 

i99» DileBd Thetidi H^/c^om». 3 qui fic espli.ai Ferfinm. S. z. si-N<- 

Ccyx, Lucif<.rifil.us,Trachinir rrx, qtticejnam fundo fufpiett nHmmH^in 

eb mulca dom.:ftica porrenii profe- (mj,ideit,i>o»/U/p(m: Hocl\ta^ avis 

ftus ad Clarii Apollinit oraculu-p , in funeft i ic n.-^dlurna , cho Uettt, 
iE^ro mari ntu^^^a^ium fecic*U>-.or 404. NtTw^, e^-c] H4<i«et«i, five 

cjut Halcyone , iEoli fi;ia , cum '.\\ falco , /am/cj», olint N<fut Mc^^aren- 

narici cadaver appulTum licori invo> /ium rex: Scylla , Ceiris , (tvc le/itHi^, 

larcr amorit impeta : ambo in aves «t/oHcite, cjus filia:avciinimiciiliiiiae;: 

converli Tunc > uxont nomine Hal- tic earuni mecamorph* Ecl. 6 7,4. 
^fomes di^t : & in fidei prxniir.in 415. HA^d eqmdem , cb^c ] Cau> 

quocannisipnrudffac:uc2r raarepli- Tam aATrrc , cur avet, czcers:que 

cidiAimum fubftcrnicur per 7. vel 11. animancctmuiacionem aeris prx(cn« 

▼el 14. diet, qulindc Hakyonii dies cianc: non iccm homo. Ac ncgjc eas 

appellantnr.Sc concinKunr circa bru. habere rarionem , 6c tngenium «iivi- 

nam. Hinc dileBa TbHidi func. Oe nicut datum : inde^ue difcrimen re« 

Tbetide. Ecl. 4. jt. pecit ; quia homo racione poller, ar- 
racat: iedmemoriAimpropriediAi, tes reliqux, cuni rationc careanc . 
afiam *ocanctif/^iif£l.'tm, qujefic per obrequuncur nacurx aeris; acquc 
(peciw ia •nu iii|e]uus,qaibus «uu- ad^ qiio(i€s , n\ ttkftes ^ Nd Uu^ 

* U |S P; VIR G TLII M A !t'o NI$ 

Mutavere vUs : & Juppiter humidus Auitris 

Denrac> erant qux rara modo : & qux denra > rclaxatl 
410 Yertuntur rpecles animorum * & pe(flora motus 

Nunc alios t alios dum nubila veatus agebat > 

Concipiunt ; hins ille avlum concedtus in a^is » 

Ec lxtas pecudes > & ovantes gucture corvi. - ^ -*- 

Si ver6 Solem ad rapidum Lunarque requentes 
«|fcf Ordiiie rerpicies -> nunquara te crailina fallet 

Hora i neque inddiis nodis caplere Terens. 

Luna revertentes cnm Primum colliglt igaes» 

Si nigrum obrcuro comprenderit afe'ra cornu : 

Maxfmus agricolis pelagoque parabicur imbcr«. 
4|o At» (t virgineuni ruBTaderic ore ruborem , 

Ventiis erit : venco. remper rubet aurca Phoebc. 

Sin orcu in quarco ( naniqae is cerci/nmus audor ) 

Pura » neque obtuds percoelum cornibus ihic i 

Tocus & ille diesi &qui narcencur ab illo 
4M Exadum ad menrem * pluvia vencirque carcbuatt 

Votaqae fcrvati rolvent in litore naut« 

dauco « & Panopcs > & Inoo Meliccrtap. ^«^ 

tppatent ,.til ex aliqiu coeli acnTque ai^^t mtculoAis aiit medtt rantiini 

ascAionbJMr^ probabilius eft , qut iHprceappareac ;tmbreBi nunrit^ 

SeceAario comni-)ventur. 3* 8e 4« Si inortu<livinfincradii,aitt 

418« MutaiJere yiiu,} Mutavcre Aurora palleat, ventos pra:dicir. f« 

rttionetn <$c qualitarem aerit. yia & 6.V\ occaru fi /it cceruleus, pla- 

tnim eft Tarpe ratio t^ modHS» Sic viam ;ft ii^neus, vencos. 7. Si mtf> 

<?eorg.. a. ai. iMrtr tf/fi f M»> ippewM culorus,pluviam 8c ventns.8. Si iil 

JK^ repperit m/m. ortu Sc occaru iucidus > fcrtAuhi at 

419, Den^atitp^e.^^DenJareeik i\\' fudum Aqiitlonem. 

4lii«l in minorcm dimennonem con« 417. Coltigit ignes. 3 Quot decre& 

srahere : relaAtar* y Ttu rareracere , censamiriAe videbatur }&qutndilH- 

lft in majorcm dimeniionem dtiatare* palTc. 

Qixx duo tmprimis cadunt in aerem > ^;/. Glaitco cSr Panopea, t^c-"] Ma« 

^ni natur.s eft facile mobilis: acris riius numinibus.Verrus bishiat Grae* 

aucem vis eft in animtntes inaxiroa. cum in morem* Glawm pircator fuii 

ltaque muracoaHre, muctntur ,va- qui cum ptrcct a fc captos forriuto 

tie^uet^ittntur Ppecies & imagines cuturdamkcrbaiatradureiilire in t* 

ycrum > in animantium memoria fa- quam vidi(rec .eadeni ipTe de^uAata 

y«rftices : niutatii fpeciebus , mu- piicesiin mare rccutus eft , & m mt* 

tttiu' eognitio: rautata cosjnicione , rinum Deum e(^ con^erAis. i>tfH0p«« 

appetitus quoque varie moretur : vel Panopea : Nvmpha mtris , Merci 

ive td trifticitm ,nvca4 Isetitiam , & Dondis fi\\x*Melicertay vei Meli- 

l!ve ad prorecucioncm , five td fU' cencs /s4jfilius fuir. inoautem Ctd- 

ctm. Per/^«cfei4i>fmamw« cognitio mi fitia , Atbtmantis -Tliebarum re- 

cxprimitur } per moiMj, tftc^io di- gisuxor ,quz maritua AigierTs, :n 

.ver(k appetitus , cujus fedes eft in marc fe cum fiiio Yrarcipirem dedtr t 

corde, reu peHore» ambo maris numinibus addiri ;8c Jm 

42?. Oo/^ntM.lI^ctntes^^&n. 3.189. qiiidem Gtsecis L«iic«tX;M, Rontnis 

. 427. LiMi4 rca/«t4«iirM.3 Proponit Matmta i Mielicerta iWit PaUmon , 

tt prognofttca quje ab aftrologit pe- his Portunm, tppellatus eft. Alii ct- 

tuncur. I. A LMoitcria. i. Si nova fit mcn Auroram his nominibtis de(i- 

ob&ura) pluvias notar. 2. Si rubef- gnatam putttt : Sc Lettcotheam Grx« 

ctr, ventum mtnttur. j. Si quartt conomine ,qutfi«/6tfm Deam : Ma» 

die feretvi fit, menfem ferenum pro* tntam Ltcinodiftam efTe , qutfi ma» 

miccit. Unde vuli;are cA : Pallida Lto» ti*tinam. 

maplMt , rubi€undaflat, atba ferei^at» Inoo, 1 Inomy tdje^YUBI DOIBCn > 

U, A Stit otei» ft 3« & ia OKttt) i4 cft • ilimWku . *tfBORCrCA. LIB. I, mm 

Sol qaoque & exoriens , & cum fceondft In undai , 

Signadabit : Solemcertiniitaa fignareqHiintur: 
440 £c qux mane refert , & qax rurgeiitibus a(iris. 

lHe ubi narcentem maculis variaverit ortum 

Conditus in nubem , mecIioque rcfiigerit orbe ; 

Safpeftrtibi fint imbres : namque u n^ et ab alto •». '\'./. . *.. 

Arboribufque fatifque Notus . pccorniue Aniden u.j.u: • .u 
44f Aut ubi fub lucem denfd inter nubila fcfc 

Diverfi erumpent radii > auc ubi pallida ^ur^et^ 

Tithoni croceum liaquens aurora cubiie : 

Heu male tum mites defendic pampinus uvas , 

Tam multa in te6tis crepitans falit horrida gran<Io« 
4(0 Hoc etiam , emenfo cum jam decedet Olympo , 

Profuerit meminifle magis : nam fz^e videmus 

Ipfius in vu!tQ varios errare colores. 

CoBruleus pluviam denuntia^ijgneus Euros : 

Sin maculx incipient rucilo immifcerier igni ( J^i .;. .) : .. 
MS Omaia cunc parlter vento ninabil^ue vldebis 

Fervere. Non ilirquif<iuamme no&e per aituta 

Ire.s neque i terra moneac convellere funem. 

Ac (i-, cum referetque diem » condetquerelatum., 
«^ Lucidus or^is erit } ffulira terrebere nimbis 1 
i» £t claro f7lvas cernes Aquilone mo vcri. -^.- 

Dealque qujd Vef^er ferus vehac , unde ferenas 

Ventus agatnubes , quid cogitet iuiraidiis Aulter §. 

Sol cibi ligna dabit : Solem quis dicere falfuin 

Audeat ? ille eciam cxcos iniUre tumultus 
l^r Szpe monet : firaudemqtte &c operta tumefcere bella» 

llle etiam eitin^o miferatus Cae(are Romam : 

Ciun capuc obfcura nitidum ferrugine cexic >. 

443. *^f> altĕ- ] Supra V. n^. CAnfirniabo. Vidcndus Ovidiut Mth 

444. Nottts. Idem qui Aufter,veii- 25. 781. qui i>-odigia ilia recenruic » 
«I (DCiidionalis , £cl. z. sS. & Virg.lium ioiiiacus eft. 

444S. Se/e erumpent , o-c. ] Hic a^i- 467. Cum CAput objcitrd femM(t»e « 

t luniirur, audore Lucretto 1. 4. c^c. J Servius dc vero Solis deiectil 

lOS. Titmdem ubift etnpit neruk col- incerprecacur , fi^ ecUpA , quam ca« 

tBa^mpido. oien auc illo , auc fequence ann« 

447* Titbomi cmccmm», ^iyc^^G ^uiAte u lam negac Scdigcr ,& ex- 

''itbono i «lcqae ^»ror« , iupra v. plictc deiniolico Solis pallorc , dt. 

49 Croceui c«>lor , iiM/4jfr«», £cl. quo <ic PWn. U 2. 80. Fitmf prodigioA 

m 44. Dc Oljmpo , Ecl. 5. 5<5. <$>■ iottgioresSotis defeHus > qMMoectr0 

4Stf. Pert/tre,'] Penulcima brev! jL>i£tatoreCaefMreyf^ AntauBanobeUo^, 

kmper apud Virgilium: ut ^fnlgete^ totinspene anni pallore M»fM»«»fl. Iia 
\ridM y efnlgere ^t^ertme» 4. fw^. qu«que PlutarcBUS in Caefare. K«i 

4fO. Aqmlone. ] Vento fe]?centrIo- to »«pi Tir iiXio» kfAi»^t** ritca/yHt 

lali, %m ac Bore«u dicicur , «iccac nu- ^c.Circa SotemqiMqttebebetatiofpleti^ 

«f & ccelumabrtentit. Ecl. 7. 5». dorit : nam toto ilto awno pallens eJM 

464'.IIle etiam , o^c J VI. P A x s. glohus , f^finefnlgore orieni , dtbiUm 

ytgrr/tio , deprodigw qitaocaedemJ, Cr tennem emi0t calorem l '*'*f?* "*• 

Ujaru, OHtp raetetUrmt , Mt r»bfecuta bilm a*r &> grayu extitit : mndeprnehu 

mt» Olje (ingula Scripcornm alio- crudi immatt*riq»e elanguerwtt ob tmM 

m au^oriciic » quozdpotvir £en , rigortmi (^ilacctit^e-y^Tera... , fv P. VrRGILII MAtldNlS 

Tmpla^ue' ^cernam timuerunt rscub no6tem. ^ 

Tempore qu3aquarn ilIo^^t^ll^s^<ju9.que . &c xquora ponti $ 

47B Obrc(rnique caner. im^ortunaeque voIucre$ "^ 

Signa dabaiit. Qiioiie$ Cyclbpum cfifervere iu agroj 
Vi<limu$ imdamemrupti$ fornacihus ittn.im , 
Plammarumquc globos > liqucfe|taque voljrcrc faxa^ 
Armorum fdnitumtoto Germania ccelo **?• '>' i- '. '.'/«»^;^ w«.' 

47t Audit,»inf9iitis tremucrunt moiibus Alper. 
Vox qu(lque per lucos vuIgo e)fauclita filentes 
Ingeni . «ciimulacra moijis palleniia miris 
Vira Tub obfturam noais : pecudcfque locutar , 
lnfandum ! fiftunt amnes , tcrrar^iue dchiicunt : 

V 

Ferrufint, ] bUthpropri^ caliginc , S^\y <|uia unicum habebant tn fronte 

ftd rwbore nigricamc i dc eo colorc , oculum orbicularem , undc no ier| 

EcJ. ». 1«. ipfitindrrum a xvitx«t ttrcHlHS^^^^ 

4($8.J'4Cf»/4.3Gcnu$homimini,ho* «aUn^ 'vultus : iidcm Yulcine mini. 

mincs, LuLretii mo*e : cu! nihil efl ftri & opiftces actribuci ; rret praeci» 

illalnt urnnefamiliatiot,l. i. ip9p* p<ie,6ronces. SceropesSr Pyracnioos 

il»ippettidm "ut^ci e terramortaIiafe- oflicinam habcnt apud ^inam.fupri; 

ĕla.l ^.9^6. MortaUa/acUdHletaiin v. 295. 

qutbantlahtntii Umina^uita' Sic t. 4*^ 4-7^* Liqu-tfaSlaqut 'vol'V*rt [ojca^ 

1120. Etmuliebreorititr patrio de/e" Saxa excia ^' igne comminura , fea 

minepadttrn,' \ id cfl . tiu) r^ ; >.?. pinnices aridos ac fpongiofbs , vel 

754' jye^perent homines t raperentrtra c.neret : qiiod inde conftat magnila* 

Jacla feramm ; id eft , f rat : 1. 5« 850. terdum copia erumpere. 

Leonwn fada\ id cft, Iconcs : 1. 5. 854- . 474« Armorum/hnipttm , &•€. ] Ap^ 

3ucerafacla ; id eft , bo\res , &c. St»fr pianus I. 4. At/f>Ap rf fuy«Aiti /3e«r, 

pkacur Gijanius id ĕ Grx^i$ hauftnm Bcc,.Bxauditbanturmarnidamortt i/j- 

tire , apu 4 quos yi,fst 8c ^«11« K /*- r^rMir» , Qr armorHm /Irepitus , e?' «♦r- 

Cm/mi» ) iut certc Tpacium aIiqiioC an- /'♦i eguorum , ci»m nifci/ fd/r cetntretim 

norum fi^nificar. , iJc G«rm4»fie, quar bcllocencaca , 8c 

! 470. Obfcaniaae caues , «^r.] Mali aiNUa cx parce viA* aCarfarc ^uci^ 

■ •minis ; fic rimm k probatis audlori. 'at , vidc td. i. <jj, 

r b'ut/wdtf dicumur ormna dc auguna , 47?' Motibut >^i/?rf.30v!diu$ j.non' 

■• 4na:funefta (bnt. De hac voce iEn. j. Alpes , lcd Romam crcmore con.uf- 

atf2. Appianusautem I. 4.civil.inrer *am dicic Mer. 15, 799. JM,^amqu€ 

eftcnta,qujctriumriracura,in ultio- tremortbus urbem» Dc /Itpibus , hi^l» 

»fm Julans caedis mrticucnm pra». 10. 47» 

ctATerc , hoc qnoquc reccnrcc. Kvm c ^. 47^» fo* q»oque per lucos , ^. ] 

nyip ur^^^r. 0M»v«c . •/« X»«i. ,„^ ^^^,>i /i„^4 V yerJ^mi^T^ 

Canes vero uluiabant excompofito- , tn- lucis. 

JlarUporum. 477- SimuUcramodis^^c.^Phiitr^ 

Importun4que yolucres. ] PIu- chusm Cirare. Twtcwj .«KTa»* ?ra)u 

tarchuB Kabcc intc> p.atnuncia ne it . ^.^ a,^ ^^ iwtsws .wKT»f to^- 

ilIiusprodigia,K«r*L,T«ifViV«- ^- «^'-?«Cfi".V: »»»4^w« iio^»» 

^ »/ V ''^'^•'c^»T.7y'**/'r pafsim dtfcurrentes. 

¥%f ip/;^.t/i 5(rri»«< : 4X5 folttartas tn *- ^j^. Pecudtr^ue tocuta , infandtm.-\ 

nrum delatas.Sue^o-y-iusycrt* itt Ju- Appian. 1. 4. B-iJj ri f (urNr «f »inr &*I 

110. C; 81. Prtdteeajdem Jdut at^em re» A«Z-.i« Srr »ii» sti^m. Lu^^m^^ „..,,-.- 

^*/f<./»m cumtaureoramulo Pompiiana ^?*'.^*» *^* ?' ''"*"» humanam -uocem 

turiafe inferentnn yĕlucrts yarii-rtne' tmt/tty^tntansrecens natustocutus efil 

•« '* proseimo nemore perjicuta ibidem . ^79. Stjiunt 4m»«.:)Unde r.cjuituc 

difcerpferunt. inundacio rcdundantmm Audtuunu 

471. Cyctopum egeryere in arroiy Ho.^*f' 9**''',^* ''»^»'»"»i^'*»fw Ti- 

l^c. ] De hoc prodftio ncmo fin|ul t- **"!• > t'^*'»/ L*"*"* '^**^'»/^'' i/r<>/r»f cr 

lim hoc temporc. u^tna ,raoni cft **"*",' tredeteStum monumenta- regis ^ 

SicilixymentGibet:d€qUfiAn.l.$7U »"»W*?»** ^r^^r, ^c. ^uo addc qu« 

ttjc/op** » juxta Diodorum , primi Si- ?*>.* ^*'^*^"*"; ^. 48». dc inuiidatlone 

cilise habitatoret fHere : iuita fabtt- '^^Pdant.Dt fequenn prodit?io,ncniw- 

hs a UtBwA dc Amphicritcs iilii i fi€ *^* ^»«#i*>;Qufiiium mcuno. G E O il C I C A. L I S. I. #£ 

Ksdam illacry mai cenaplls ebur i xraqiie fadikic. 
uic inranoxoiuorqitens rorcice fylvas 
loru^ rer Endanus > camporque per omnes "k. « ■ 
I riabiilis armenca culic : nec cempore eodeai 
ribus auc extis fibrz apparere minaces 9 
Puceis manare cruor ce^avic ; & alce 
Dodem reronare lupis ululancibus urbes. 
aliascoelocectderuHcpIura Tereoo 

ura I nec diri cocies arrere cemecs. % 

r-incerfcfe paribus conrurrerecelis 
nanas acies icenimj^ yidere PAilippi : 

> 4 . T»? lottrdcr ree /uf r i/f¥ rnm diJcHrrebsnt, 

u a$ua.ld'&¥ i E fim»lacris 4?7. CmU cecidertmt plnrd fermo ^ 

UmfHdalHmtialiaetUmfan- CS^c-J Appian.l.4.K«it»e^rdj^ ^i^M- 

'uaabant- yt^t pt tif» Sj ay«^«» «riirT»r 

tlttriorum jreJc EruiaHits. ] ^^ /nlmina trebra in templa 0- Hatna* 

vs Cmis , Latiiiii P^das , It caitbant. Pulmcn & tulgurjereno caUo, 

>flilo monce in AlpibusCot- aliquando niali amimsfuit , ut liic i 

ieni , Galliam Cilalpinam , aliquando etiam bont, uc An» 9* ^ |0« 

c Iralia pars eft,tn Tr4»/j|»f- jiudiit , ty c<BUgenitordeparteferens 

^ Cifpadanam dividens , in intonuit U^um^ 

adriacicum mulcis oftiiB in- ^SS. Comtta. J Plutarchus in C«C 

„ . , ,. O ri u.fVMf ««ft»Ti« lif>wnh Grandit 

Vel quia Auyioru» Italj j^^rt* pJ> Cajariinectm eximiefHl' 

I e<t , vel quia inAjjnittim cft gf^,rgpfem.„oaesapfaruit, Hic autem 

une fignum coelettc vaftsr ma. tometa,ftclla eadcro illa fuit, dequa 

is , ab xquatore vcrfui Ono- t;c1. ^. 47. £„* X>»«»« proeejnt C^- 

circulum ufquc polarem an- r^^^, <,j5r»»ii» ,lic enim Sucron. io CxC 

n , Tarioanfraau periineni. jjg^ Lndts , oMOi prJmo c«nfecratos ei 

>nfii»-3 vcl pesansMtrtuspro hereiAMgHjiHsedebatyJielia.crinitapet 

tiicappofitui;veldua:brevcs /^K^e» dlw conriwMOi /m/^ exorsent 

iunamlongamcoaiefcunt,ut ^,^^^ mdtcimam horam '. credititm4}iĕi 

J97. S«»iw4 wee /«»4 , e^c. gfl ammam tj[e Cajarii in caLum r#- 

''riliibtts a»t extis fibr^ >&-c,'] cepti, . _ 

ic divinat. 1. 1. 119. de J. Cz- 489. Paribm ttlis» 1 Quia Romant 

vm immoUret ilb die , quo pri" contra Romanos bcllo civili certa* 

fiUa anrta fedit, &'CutHpitr'' bant. 

tfieproteJiity inextts bovisopi- 490. K^manas actes tterum 9 indete 

r» /wir. OuaiUerei uo^itate Phelippi ye;-e.] NodusdiAictltt. Hsec 

: cMiff Sjpurina dicertt^ timen» certa praenntio. I. PhtUppi urbs eft i|l 

^neconfiUMmcr^itadeficereti .confinio Thracia: 9c Maccdonic , ad 

tiif> rerMW utram^ue i eorde radices Panga;i montis , quiparseft 

: pojiero dieeaput m jtcore non Hami. II. Pharfalus ^ urbi cft in ea 

\a qmdemiUt portendebantur A parceTbe^^^lis ,qu9ead Macedoniaa 

mertaUhus , ut ytderet interi • vergit. 1 1 1. Hmathiae nomenjab £ma- 

if Ht caTteret' Eadem ferc ha- thione rcge, Mennonis fratrc, datum 

itarchus, Valerius Makimus, eft Macedonic locifque confinibusi 

4 , d<<fla juxtaFeftuni, quia IV. 06tavianus Cjciar hiud dubic 

ibus ca Diis prxfecantur, Brucum ik Ca(fiumidclcvit , adHx. 

Kime ejrritnr eminentqiie. Fi- niuro £[ Philippos Thraciae : lultus 

quc didta eft antiquis -iuxca vc.ro Carfar Pompeium , ad Pharia* 

rm , cnjufquc rei e^tretnttast lumThe(ialiaJitque ita locus utriuf. 

3 vcnulis OC ncrvulis & radt- que pugnae , tuta Macedonia inter« 

:(»oui'ufpatur ,& veftiumex- iredia , immo leucis admodum o6to. 

rs appe*'antur jimbriae. i»<'nr?, dilTituse^ : m conftat e Gratcit 

rffS |>ifr«V p t^c» Zy a'teperno^ fcriproribu$. V. Au^ores tamen Ro« 

c. ] I>e primo porteuro tacenc mani, VirtiUo poftcriores, Lucanus» 

, 4c f;cUAdd tic Ap^iao. 1. 4. tlgru$,ftcttuamqu€ pugnaa ci4uB 51 P. VIRGILII MAR(>NrS 

Nec Tuit indignum Aiperis , bis ranguine noftr« 

Bmathiam & iatos Hxmi piiiguercere carapos* 

Scilicet & tempus yeniet , cum tiuibus illis 

Agricola > incurvo tetram molitus aratro« ^. 

45f£xera inveniet Tcabr^ rubigine pila : 

Aut gravibus radris galeas puirabit inanes » 

Grandiaque effoflif mirabitur oATa Tepulcris. *— — 

Dii patrii Indigetes, & Romuie « Veftaque macert 

/ * . • - 

«mnino addicunc leco. Oyidins ipre ycrbium ittrHm , non td Phiiippĕit 

Metani5.Sz5. deO(f^aviano,fucuro fed adRomanorum esercituum con* 

Brutivii^ore,vacic<na:ur: Pharfalia 'curAim refero. Undc fit hic renfbs» 

fgntiet iUitm , iimathii^He iterum ma- . n>eo judicio p]ani{fin-us , Ergo Pbim 

defient cade Phtlippi , planc quafi u- lippi t/iderunt tiomanas acits iterum 

num i<iemque Ai , Pharjali^ & Phi» concnrrere» Thilippi quidem tunc ipfi 

iippiĕ primum vfdernnr , pugnam camcn /t' 

Wc nodus. Hzc rolutio mu]tiplex. cnndam , de rummo ccrraruro impeno 

I. Rcpcrerunc al<qui apud S'epha- drt.re(oriam , inter OAaviartum 8L 

num , Tcriptorem Grxcum nobilem , Brucum , cum prima jam aocc c«^« 

ThcbasThcilklicasauc Ph:h:ocic4s , mifra tntt apud Pharralum inccr 

Pharialo vicinas , eciam vocaras elTe Pompeium 8c Ccrareni. 

thilippos, Hinc ucramque cladem , & 491. £isfanruintnoflroFmdtbuniu 

Fompe>anam , & Brutianam • uni e^ latos Hamt pingnefcerĕ uimf4s,j 

cidemque«ucaic Plorus ,arensaddi- AdmifsaexpiicacioneproximiaIlacl, 

serunc , Pharfal:cae nimirum : 8r Phi- renfus e(t facilis', bis lane^inc Boftro 

lippis, non Thracicis,at ThiiTahcts. Emachia , fivc Mactdonia redun^ 

£rranrilH/, quippcquiBrucicUdem vic , primum ad Phariaiun vlfto 

Philippis ill.s Thracicis & Haema PompeioiiterumadPhilippos, vido 

l&onti abjudicanc, quibus conAanti Bruco & Caino* Pharlalus cnin ft- 

• tcciushi/^onsRdetnbuitur. Il.Cen- Phihppi , ietfinon in Macidomaftrt« 

fentalii,The(falixThracizqucfincs, ftc fump:a ; ramen in ejns conCnio 

ac proinde Pharfilum & Pbilippos, funr. Vox auccm illa > bts, in Enia» 

H2rmumqueaded montem , Ema.hiaE thiam cancum cadic ; non in Hxnii 

five Maccdoma: nominecoraprchcn- campcs Philippicos, ubi icmcldum* 

di , przrertim cuni hxc omnia Mace- caxac puG^natun' eft,fi.d Harmtm iwse* 

donum re^um , Philippi,,Alexandri, cipue (ignar , uc ir(if(nem recenciore 

aliorumc^ueditioncccnercncur.Idaue plagd , nimirum clade Bruii<icCatfii, 

in4>re poctarum > •impnmir^ue vir- qi<3: nupcr crntlg- rat. Qi.'ji(xdicac: 

Rilii,cuifamiliarce(1'e rcs!Onumfines J it fanfuine Romano rijata fiut Emd" 

3uam latiiHmos defcribire , j.imvt- jthia Jedpr*feYtimfemelHitmtismoms, 

(mus £cl. I. 6*3. Reiflcquidem illi , 'Sn.Gcr^rg,i,i9^*Pateri*libamHijO' 

fi Virgilius,& cu ceri* pugnam ucram- auro. Id e(t : pateris variis , fcd prx« 

que unfver(im £machix a(fiKna(rcuc ; cipue -^ureis. Sic GcorR. 7. $6. Maca» 

non Philippis nominacLm ,aucPhar- iiiinJignii^&albo^idtit^tngitU.Uty^'» 

IaIiar.Qi:isver6idcapiat?urbcsduas, riis,itupr cpuealbis. . 
eAogtnta leucairini fpacio diilicas , 498./)>if^tr(Mndi^<Se«,C^c.]Alil 

unum eurrodemque locum ((Te. III. conjurgunt , uc iidem (int pAtrii$L 

£xi((imavi aliquando VirgiliumnuU indigetes Dii , alii diftinguunt : primt 

}am htc 4e Pompeiano cifu Tacere niclius,&fWx;eteiciiAi,velquiacoi 

inentionem ; fed caniiim de gcmina indigetare , id eit appellare & invoca« 

Bruii & Ca(Iii clade , qux utraque, re nios erac , vel quia homincs fue- 

apud Philippos Thracix, adraaices rant ; incodcm (blocum hominibut 

Hsemi cencigic , & primii quidem Car- degentes ; vcl jam inter Deos m coelo* 

£us , (ecunda Brutus, pcriic, ucraque degcntes ; vcl quia biaci , nullius rci 

ncniis terc uniusinrervallodil'creca, (ndi^enrrj.TalisBomulus,&i£neass 

ur 1 quec exPIucarcho in Bruro. Ac Quem turba Quiiini nuncupat indigĕm 

vifum eft accuracius dcinde mcdican- tcm , tttnplocue atiftiu* rtcepit. OvTd, 

ti,clades illasdtmsica vtcinasatque M. 14* c>c\i.Vi: I{on,ulo ^ i£n. 1. iSOb 
conjun<flac e^Tc ; uc agri dici non pof- yejia^ue.'] (ieminam cATc volunr§ 

finc inde hiipingutfcere , quod anno- altcran. Saturni marrem , ouam pro 

rum dtvcr(icaceni) imuic. IV. Igitur tcnaaccipiunt; dc quaOvid. Faft. 6. 

'0ajpIi€ius itL iaaiiU iiacitplict» Ad- 300. Stat^uiterrd^isaii/ijtMdoyeJts 


ĕI :\ CioiLG 1 c A. L r B. r. 

^ Oaie Tufcum Tibcrim & Romana palatia Ccrysa: 

lUHunc fakcm everfo juvenem (Uccurrcrc r*clo 
Ne prohiI4(e : faii$ iampridcm Tanguine noltro 
laomecloniest luimas perjuria Trojar. 
Jampridem nobis cocli te regia , Cxrar, '" '" 

]nvidec, atque hon^num queritiir «urarc triumphos. 

|0f Ogippe ubi fas vcrfum atque nefas , tot bella pcr orbem ; 
Tam multae fcelerum facies ; non ullus-arairo 
Dignus honos , fqualent abduAis arva colonis t 
lt-curvar rigidom folce$ conAantur in enfcm. 
Hinc movec Euphrates , iJlinc Germant4 belium : 

fioVicinx ruptis inter fe lcgibus urbes 
Arroa fhmm : fzvit toto Mars impius orbe. 
Uc cum carceribus fefe e/Tudcre quadrigx> 
Addanc fe in flpatia : & firuftra retinacuJa tendens^ 
Rrcur equis auriga ^aeqae audit currus habenas. 9^ i>fMl»r:aIrcrtinSaramifiltam,quain compIuresTrojanis infcfti ,qu«riim 

'aii ■**'Si'*cmft «cms prxfickmftacuunt ; odio Reaunas quoque calamiiaccs 

'^*^ ib Irta f9cm , de qiia-Cicero^ dc BKribuir. 

:Kat. s. ff7r Vii]gd tancn ucraque $09*HincmoyetF.Hpyatĕs:,Ulinc, 

CDnfDnclitttr. Hanc vo'unc adyedam^ O-r. ] SiRnificac bellum aboriesice, 

ib ^ca tncer Deos Penates , ut vi- a b occi Jence , ab ipfa ItaJia im mine- 

dtbicnr JB^, Xt 717. cJHfque facra re , ^civibusvfcinirque urbibus ; k- 

ir4dica deindt Albanii , &i Numa Parthis , quorum ccrminus erac £u- 

Pinpilio illaca Rbman ; collegio phrates ; 8e a Germanis : de ucra>|ue- 

• YirgiBum inft.cuco , qua: perpecuum "^' " " ' ' ' " 

igncm «d r-iurem-imperiialerenr. 

499» Titfeiim TUnnm, ] Itali^ ttu. 
¥mi cftTufciam t fi«e Erruriam ^k 
Laclo d{v'4«ns.. De eo ^n. 8.^0. JDe 
pĔistiii Romanit. JEn. 9, 9» 

Soa*Jt*>eiiMi.ir>d)vianum Czfiu 
rem, £cl. i. Dcficlo j Tupra v. 468. 

5(>i.L«fM«i<mrMrC^c. JLaomedon Trigide conjundus 

Priamip2tcr , Trojmorum rex>cum finum influ:t.- 

Iirbem- Tuam hidtenui imntunitam ^iu*Vtcumcaneribi*SiCfe^lScpds3z- 

angcret moenibns : Nepcunum 8i five repa^nls , quibus coaunebau-- 

ApoIIinem,qui ^abricara ilUm fb£i carequiadcu7fuin paraci. 

repcranr , paaa mercede firaudavir«. ^iMdrrj^«.]QuaHicr equ' drmii idn-- 

ideo pcftc s inundariene vexarus , fti , difti , vel quod fub CiJderii ;%rge^ 

cnmad plactndos Deos , HCAonem finc', quafi 4u«drr;M.^/-, ut cft*a-^^i 

Clitm jtiinBoraculi marina; cyporu.r* Gell. 1. it. V<J qi:ofl tmpcllanmr ■JC 

fttbellue: eaquc per Herculcm li-- agantnr iimul , qu<i(i nuadrtMA.^ lu' 

bcrara e^Tcr: Lqunseidem Iiberatori, recenrioribus magis placec. De^iiU' 

qttos prom' rerar , abnuic : ifeo capca eqaeftri decurAi , indi «(ttcC&Hf »6^* 

lichi ab KcrciUc ac dircpu a Duquc bits , JEau 5- iSt. - gcnce , Ecl. I. C;. Bt vcr6 de Parthts 

gaulo ante criumpharac Vcncidtus:,. 
; adhuc adverlUs cos bellum moye*" 
bar Anconius. 

EHphrates. ] Nobilis fiuvius, ex Ar-- 
meniae monribus crtus : Meib|ibc.«t- 
miam deinde , Nili iniYar , inunda-^- 
trenc faecundai)s ^ dcnigHc cuit.^ 

, in PcrHcuin^ 
/J 0. '■*-' •.'. /»-'. > n m P. YIRGILII MARONIS 

P. YIRGILII MARONIS 

GEORGICORUM 

L 1 B E R 1 I. •mU TTibct lii'c Uber de plautAtl^ne partei feptem. I M§do4 emnes pr^d^ 
cendarum arborum , tAm ex nat ra , q dm ex Atte. 11. i^drias ea- 
rum/pecies , \i^ ijiio Jingnta modo truitanUa /int » natyrali , an arti^m. 
siofi, m. Sijibusjiu^nla l^cis feliciui 0roven:aat ; ub* excHrritHr *»■ 
iaudss ItaUci/ali. lVm^rtem di^cernendautitura cujujijiii- foU. V . CuU 
turam vitis. VI. Cult ram elea , ^ aliarum aiiqiot ariorum* yil. hpi» 
iogum de vita rufticA feLii.it ate, 

rjr Kilenus arvorum culcus % & fi.]cr.i cctli : 
*^ Nluiic te B iccJic cinjtii . ncc non rylv«fbt«i cecuii^. 
Vir 'uita i & pruletn t.iriie crcrcentis Qlivz». 
Huc pater d Lenxe: luis hiL oninia plena 
1 Muncribus , tibi pnmpineo gravidus autumiio *'»*? ■'^ C^*^\k 
plorct ag:r. ipuinjt plenis vind'.-mij labris. 
Huc pater 6 Lcnj:e veni : uud^taiiue muda/ 
Tinge novo mccum ilireptis crura coihurnis* — 

*• lOr :/»cfeJ54C'for5C>elA-?.niei*-a \,^^^hIus^^ Lihm: l>atir^^tnm 

^ P oponi h..j. j libri prscipua Cajlare. J-cUujc, De Bjc.ho , ejuiqu* 

Per Bacchum > vtnuin iniell (;.t , pcr inlipni >us , J&ct. 5.2p. Sg, 
prolrm oltr^, vcl fraAjni , vel ptopt n^-nj-,- r«>^Wut ^jt,A^«ns •s.- T. ' 

tarde c rc fcit i uc pe ducc ntos annos P^° ^^? <*»» k»^««' 

creacte i ^uibu dam dicatur > tani ^ ** F/m» 4f »»• 3Vite« autumno no» 

card fruAumormn)i:t, utexPl.n. nore-u : ideoqUch cjlorer#,nonpro- 

1. 15. r. I. Hefiodns ntga^^eritoleara^ prium » f d me biphoricum cO. Sic 

tcrem fruHum ex ea pertepij^e quemr i»n. 7. io^Eoteutes dre caterva^ 

quam , fuatam n « a c baciaslecun- Lucre?. 1. %,fl»retmatt aaytbus > la 

doanno dccerpi , air •dem Plinius.. cli . ahundat^rattdet yt^c, 

Hinc. diaa Graecis o4iV¥M A'« ^<- titrii."} r^^um vafi$«?ciius,iaqwo 

„:f^ ♦!' A«a r«.u^um f#rMt iavabant , qua(i /if>tfbw«», . 

- n^*Iii i— -- iinu«r«,»i«tt««.«-i.: 7-Mi*ff#.^iiee»«>«.jRedHndatlic 
4. Pitter 4 L«4c.]lnvocatioBacchi. j^ . J. ». Af i»/^«m enlm 

l"^,?h^?S *^tU » %«hl i^ wwi«»fimpltcic r , ut fcribit Nonius, 
|iraEfcnbendo. /-en.io, Ricchi.no. ct4furqiie fn illa (5Rn:ficaiionc t% satus putat , fed i am»-,». tonuiojr, A t jbr;o,^f»4 w,*ff^ , proquo mag.s pla- 
9Atĕr , licct d« omnLi^us Diis C071- cuir Pnnio, mulitum piper ^ mu^eut Plinius junior , mAjleus /(6«r, 
noymxnuns».l>v^ tĕtbusiM 
G S O It e I C A« IilB; IT. 

dpio arboribus varia elt natura creandis. 
iqiie aliz > nuliis hominum cogentibus : ipfie 
te Tua Teaiunt t camporque & Aumina latc 
a tenent : uc molle (iler » Ieutxque genilbe • 
lus , & glauca ^anentia fronde Tali^a. 
aucem pofito rurgunt ^e Temiue i uc altae 
nez^^, nemorumqae Jovi qux maxima ^rondct 
lus> act]uchabitx Graiis oracula guercos*. 
lat ab radice aliis denn^Iima (ylva : 
ratGs , ulmirque : etiam ParnalTia hurat 
lAibingemi matris Te rubMcic umbra» 
aiura modos primum dedit:his genusbmne- 
ram fruricarnque virct > nemorumque racromm»^ 
ilii t .qiios h>re via fibi repperit ufus. 
'iJntasMenero abfcindcns decorporc matrunk- 
fuic Tulcis : hic (Itrpes obruit arvo'> 
rilida(que futies , Sc acuto robore Yallos*» oiiSY ' .«,,' '^pi§arhorikĕ»J] I, Pars. I>9 
is at*orts pmntenimit > tAm 
y^km ab arte. An^curatr;- 
onuncuc- j fpoiue Tua * fe- 
tu.co , ic radice , Teiiine , 
v»rcu'Co ; ell entni qu«dam 
) q[axadarcc'ni e:tam per- 
arce quoc modit oruntur 

iJentaq%exenifia*. 1 S'ler, 
niliv & 'cntus ^dHjtiti^^ uc 

,du-gemfi» 

ĕlM.lptuptier, Tria hufut 
X Plin<o . ifi.c. ij» alOay 
qua« Lihyea apptilatmry » i- 
4C nigerrima. Alba folio 
tme candicans ) inftrtore far- 
Imo con ra , inf rne can> 
>erne -ir-dis,ur norat Ma 
i am dupltcis hu jus «. oloris 
E 1- 7.6\. 

canentia frĕndt faliHa* } 
)ribus <onfi'a d«xlt ^ pro 
ribHs; CaliHa vrl (altceta, 
tu<y faHles. M .ltiplexeaiuin 
sraecpuaa^^ ^uatYalidio- 
reir rami* . Si qucnadin> - 
lus , PoLis ntnc vircntfbus> 
'ibnsnorahiliteir. Rrl quac 
»a« vir^is *^ere ionftant , JJc 
na r«rtnfe:icur,cyinr5. 

atteae,] Chafiairniers.^'f- 
or plandift.ra , frcqucns in 
lemore, quod Jovt di -atum 
m cum tuio confundunc. 
>c quercubus eius nemo- 
usoracula repeti rolcbantt 

if , »tmifque. ] Cerafm > crn- 
• tx Cerarunre , urbe Cap- 
uicinu j dcppcucA-^trliBo Roniam i-l^ LucuIIo, & Ta «jirRYea^ 
de Michrtdace Ponti rege criumph» 
circunUata.-Sctte aurera nocat Ca«- 
(auboaus in Athensum , non arbori 
nomen ab urbe ; frd urbi potius ab- 
arboruni eiufmndi mulrrtiidine' iti^- 
di'um riTc :ut8c aliis compluribnt 
loc'S. Sic tmm I(hamt>us y untit vicii»- 
in Attica , kyhamnu \ ,A'hraduA , unm- 
tis , Atttcs tribus ab »^(j^k\\kih 
{^w^^yrusJyit^eBrit eft ; Selinus , utt^- 
n/, inSailia >iC' mquein Cl.cia , k. 
aiytt9t ^pi**f**- 1/ mtu a b<>r Aoca> 
orme, Lattrus ^BcL 2. 54» Parnafsia»- 
quta fr qucns in Pa>naiIo , < e[ quta 
in tutcla cft ApolJin s , cui Tacet 
ParnaiTus. 

2i.FritCi«i»iM.]Frat-cc»j*(iu»& ytpm. 
tulta : fant ea qu> Aacm a radire Te 
in ramosjac vtlut vreulas tKwa^ 
dunc,& nunquamarborefcum. Me* 
dtz nacurs fnnc,.inter arborcs,ftp 
herbasfive.oIera: quz ver6 propiut- 
ad h'. rbas arcedunt , yocantur a j^li*^ 
nto fufrutices. 

rr, Sunt mlii,2 Modos rnumer«r 
fcrt^m , quibuk arbtorcs per arteai 
froveniunc. 

2?. Hicplantat, O^c. T T. Modnt/, 
y^'UM//f0 ; qi'a Holonet , let rtiettont^ '] 
una cumbbris & radiculis, £ Airpe ■' 
aut corpore-arbo: s abf'indiintur,St 
& fulci^ fivc fi:obibns nandamur. 

t^. Hic llirpes,^ II. Modos. 1?«».; . 
fcfsio JHirpium , id eft , iroi ft rrarfie-«' ' 
ris trunci cum rart-ibas^dei/cncbeA» 

25. Quadrifdafque fudes &- )C^c«3 . 
III. Mo^tis. ittfoftopatommy iivr t« 
quaruor partes, fivc in acuraen !n<-> 
ciforuin , des pteux, ^ohort. } Hic crutt ^ 
cu4iiipfuar B»Uiigaitot«<D]A HM.* m- p. viRGiLir M ARONrr 

S9rIVaniinque aliz predbB propaginis arcus fAvvir 
Ixpcftant ,& viva fuJi plantaria terrai — 
Nil radicis egent aliar ; ruftimutnque putator 
Haud dubicat terra: referens mandarc cacumcn* 

|0|Quin & caudicibus fedis , mlrabiic didlu »- 
Trudicur e ficco radix oleaginaligno. 
£tf<epe aiterius ramos impuRC vidcmus' 
Ycrterc in altcrius , mutatamque infita mala 
Ferre pyrum , & prunis Iapidofa rubcfcerc corna*-.. . 

K Ojjarcagite , 6 proprios generaciin difcite cultui » 
Agricolie , fru£fcufquc fcros moliite colendo. 
Ncu fegnfs jaceant tcrra; i iuvat Ifmara Biccbo- 
Conferere • atque olca masnamve(tire Taburnum. 
Tuque adcs, inceptumoueunadecurrclaborem > 


I > »f . durior eft: fic eii!ni Pltn.l.iT; ly^K^^iio^ 
pmntHr f!r pnnica , ittm myrtm , lon^ 
gitHdinetrsHin ptdum trimco priHstxa— 
tHtato» Alibi aliud eft^ ro^itr. Georg. 

t6, Syl^uoTHmijHt •aUs'^ (^ c. 1 ' I V;> 
Hodus.Proj^d/a^i^iauc pr^rernni in 
yicibus uiui cht proangner. Ciun pal« 
nnres ĕtrunccytn rerram arcuacim in« 
fledluntur,evaduncqae i>ovai in plan» 
tas :quj; rudi \d eft , propria nacivi- 
otie rm-/deinde pullulanr; if& 'vi\ta 
•kuarar , quia n»n rcciduncur c ma> 
iris corjiM>e, fed ei Teiuper adtiz- 
renr. 

Propago, e(t palmes iHe infle«us , 
quo \ icis propagacur 8e multiplicacur 
pTOT/in» / 

i^ Sil radicist (^cil V. Modus. 
' JnfQfsiofummi furcitU^nvt.tAitx c ta- 
cumine rami amputacz, qu2 aWque 
tadicecreicic & virercic; 

70. Sain &! , c^c. ] VI. Modur. /»- 
,ypfsio circ\tmfeStiRipttis , qui non acu* 
' minatttS, non e cacum.nc decifus, 
»tin cercio quarcoque niododiAum 
eft ; fcd prjrcirusabucraaue parce^ Sc 
yamulis undecungue fpoliacus, radi- 
ccmex reTeprogii^nic. C4Hd«x in ar- 
boiibus , idrm eA , quo'i canltt in her^' 
^ : nempe id, quod k cerra fimpiex 
sAurgir , ex quo rami & folia circum 
cruDrpunt',^ tige. 

It. EtfipeaitTriHt, &c. ] VII. Mo- 
ivisi»fifioy cum Turculas uniusarbo- 
tis alccri immitcitur, qua: quaA in 
•ius nacaram crantit : enttADtcJt fu- 
fiui inPra v. 7I' 

ll,Vertere. J id cft , vcrr<Tefe , ufr 
Gcorg. ?• 3^ 5« IngLaciei» njertere ta- 
tuna , ideft, verterunc f(r. £c i£n. 
ji I oS. tum ptora ayertit: id eft , a ver- 
tji Te. Ec /bn. 2. 1,19. no-vu$ perpttio- 
euee»niHt injiinnapaytri id eft ^ iafi- 341 Ptunis»wrubofcereconta,^Ce 
fructus cft j comus , arbor , com 
Senltit ambic;uus : vel enim 
corna indta riibercerc in prunis 
ribus:vel cornos arborei rubi 
prunisiniicisj^uplen^u ulcimo 
comaj rcdcomi >dicendum fuifre 
inrerdum- ^irgUius fruftum 
pro arbore:uc infcrius r,.^x6. 
ufarpac , non pomos. 

36.FrMHufqu* feros. ] Plim'ui 
c. ionicplancis:ii>4ii/i«</ci»»rcr4 
ceu fera, • 

Ij.Juyat lfmara , O-c, ] lfma\ 
T«oi*nfNiK pro qttibuflbec mor 
accipir. lfmarust pluralineuci 
nuira , in maritima T-hracis re 
mons , non procul ab oftiis I 
KegionisincolarCiconcs abHc 
appellancur: i pfa rcsio ^ perc e 
vina;quoUiyfl'e$Polyphemun 
clopcm inebriaire narratur Od 

^n. Tabumum. "] Tabumui 
Campani.r in confinio Samnii , 
Capua^n , & Nolam , fera« oleu 
die Taburo. 

Sp. Tuejueades.'] Vidctur-hxc 
cacio M^cenacis hiinc in locum 
peram rr>Cwta,ac fi con|icere f< 
ab jproVirgilio ftacim acccxca f 
invocacioni Dcorum,quae dac in 
huic recundo libro. Acque adec 
fiki ifte , cum fcpce>n confcquer 
adnedtcndus eft o<fto pritpis , q 
Ui>ri CKordium concinecur , u 
fu ordo. tiaclrenus arvorumcultu 
nudataquemu(lo tingeno^uo mecu 
reptis cmra ccthumis. TuaUeade 
ceBptUmque urta decurre Idoorem > 
cu9 , &€. Tum 'pera<fta duplici i 
cacione Deornm 8c Ma.cenat;9 
quecur plana f4ci!is , & tion i 
ceptanarraiiOj dcdiverfis arb< 
Sjea«iibus«» Priinipio arbori^ms ' C E O R G T C A. L IB. ir. ^^ 

}fi O ieeus 1 6 famz merito pars iiiaxiraa^noftrx» .>,»^ ^-'S "u*/ 

Alsceuasi pelagoque volans da vcla patenti. i'^/ins 

Nou cgo cunila mcis ample<ai vcrfibus opto: ro^ .'c/, .?///.:; 

5lon s mihi (i linguz ccntum Hnt > oraqne ccntum « 

Pcrrca vox : adcs t & primi lcgc litoris oram. ^^^ ^- ^-^ 

♦f In manibus tcrrac ■: non Tiic te carmine fido » 

Atqiic pcr amba^es & longa cxorra cencbo...- 

^ponce rua quz (c coUunt in luminis auras » 

Iofaecunda qaidem , Tcd lzta &. fortia rurguut. 

Ouippc folo natura fube(l. Tamen ha:c quoque (i qtus 
fo Ioferac * auc rcr^bibus mandet mutata fubadis * . . ^ , 

tHndhtracreaitdiSyS^cJ^^apJ^mara dam bic recimi puenare Vin;ilfuii 

BMtho conptrtre , atqM€ oled magnmm Alii agnorcunc hu hguram , quzc(7r« 

ytHire TMwrn»m» Sponte CmA qHa Je r«^/o dicitur ,quafi d*c2t,ti FxpaHd0 

tMamt snluminisaHraSyt^C' 'vela in altum, QHanqtiamn$n omnis 

Detarre laherem» ] Pleriqueomncs dicamyfed fumma tantum capitaiita^ue 

alUgoriam hanc a circo repciunc , Lege dmtaxat litm» Cgo neque cor* 

in qao cicat» equis decurrebaiur: re<icionjm , nequc pugnam hica^nor* 

cainrmantque Tuam rentenciam h:s co : pAte»s enim mare, htc nen alrum 

nttrcmis libri liujits vci<ibus. Sed & iongc :cmocum luoribus marc fi* 

tam tempHt «quitm ^umantia pol^oere gnificat i f(.d hunchabct rcnCum:!/^» 

t»Ua , (^c. Eko a na vti(ai:onc repcco , wga dt*m mare patet ^ apertum efi « 

BC ACcaetcra qu.c feqt:unrur. £c vero noncla\*fmn 'uentis ; m c(* : jtfpira 

wrbtim decmrro ,criamaqui<inrervici mihi^dum^oenaHHit^dum fcribere tn-' 

ip^id CatuL €t%, ti. .AHfifunt njada cipio ; & lege Utus terrarum , cS^c. 
UafaMadec»rrerepuppi. itn. 5. iit. 45> /" manihtts terr* ] Servius ex- 

Prans petit maria tSr petago decurrit pUcai: In tacili Sc inprompcu edter. 

mperto, r£,runs,dercripcio^ deciijus cultii 

40. fama merito ,cjrc. ] Mscenas fcribimus : 7rpoxi/g^v cnim Grarcis /4« 

^rs famz Vir?«Ui ; qua(i non tam uc ^Ue eft; Alii melus : Non rccede- 

poB:a ,,qiiim ucamicusM^ccnacis, njus 4 cerra inccr navigandum: ^- . . 

in horainum notiriara irrepferir. legenms tantum litora : lerra: fcra- -■ 

^uPeLago^itcootaHSiCre.^Atitti per eriinc in propinquo , Sc ri-l ■ 

rof{averac M.i-cenacem , uc fecum la- veluc in potc(latc ac manibus noftris. 

boreei fulcipflrec . non quidem uc Sic JEn. 9.i^z, Terraautemin mani» • 

fociut in fcribendo9 fed uc faucor in busnojirii> 

comrocndando opere ; nunc idcin ice- 47* Spontefita , c^c; ] J m rcIcKic 

rar, invlcandouc fccumnav:gcr. $0- (tngulcs m^idos ; uoccrsjuc quid cu- ^ 

lemnecftauceDivccui(isfcripkoribus, juluue (fc proprium: tuni atlmonec, 

Krave quodlibcr incaepcum per ua. art:ficiales modi quibus arboribus 

«igacioncm explicare : quod Gilli conYeman^^j^uemaJmcdumanteade 

qnoque familitfc rermoue urutpa- naturalib.^s ni:>RucrciC, v. iz. 
miis , s*etnharquer , id e(t , n . gocium 49« Solo r,aturafubefi. J SoUtm Tur- 

ftIiqiiodfufi.'ipere. nebus explica:, pcaeni fcu radicem 

yUans* 3 Id tVt ^natAgans : mutua arboris : cuiut nacur^ rlridior cft;in 

cft cnim meraphori iacer «rnlacuni, fylveftribus,ad eliciendum fuccuni. 

9t naticum , auc navii;ationem. Sic Ai'i deterr^ ipfa rxpl(canc, cui na« 

iEn. $. zi9.de navi Mneftlier.^ri//tfm civa vis inctt ; eaque veluci faircioc 

^ertimpettu ipfe yolantem. tt i£n. 6. ad fylveftrcs arborcs, quam ad faci« 

ltf. dc rolaru Djedali . Jnfuetum per vas luAemandas. Dc folo , fubucra- 

Iter geltda* tna-yit ad AriUi, hx. ib.d. quc fignLficacionc }t«rr<> & j)«dfi, i£cl. 

V. 19* Tibi Phahe ^acra^uit remigium <?. 3 5» 

slarum. Er Cipore. 4. ^g. de apibus. 50. Jnperat."] Idcft,per inGtionem 

Ĕia*« per aHatem liquidam fufpexeris in aliuni cruncum cransterat , inquic 

mimm- Afccu(ius.Male: noncnim arbcr ryU 

a.4.- Primilege litoritoram, ] Ne re veftris ilcrri crunco, fed arbori lyU 

6 Ma:ccnas,«lco mariconimicias; fed ve(tri furculus ex ahcro crunco fce- 

iegt rantum ,ideft,ftringe ccrrarum cundunc imponicur.Quippe irferero 

licora. Tamcn cum ancci dixcric pc arhorem , non eft dumc»xaL, ean; al- 

Ug» da vela patenti^ vid;cur quibuf> iCci iAl^SCIC i M m!km , eata 'vq&.\\a« f^ P. .V I R^L I r M A-R O N T S 

*Ĕxucrint fylvcilrem am^lh : cuhuque frequenii 9 

In quafcunquc voces attet, haud tarda fcquentur. 

Nccnon & fterilis quz ^f£^^M j|5^^ ^^ '"^'^ > 

Hoc facict , vacuos fi fit aigeiu per agros : * 

ff Nunc altz frondes & rami matris opacantt 

Creft:cntiquc adimunt foctus , uruntquc fcrentcm. 4— 

Jam I quz fcminibus jadis fc fuflulk arbos > 

Tarda vcnit , fcri5 fadura ncpotibus umbram : 

Pomaquc dcgcncrant fuccos ^ita priorcs : 
fo £t turpes avibus pratdara fert uva raccmos. 
}f-'Si. scilicct omnibus cft labor impcndcndus , & omnc^ 

Cogenda; in Tulcum , ac multa mcrcedc domandjc. 

Sed truncis oIcz melius , propa^ine vitcs ^.'11 

R^pondcnt , foiido Paphis dc roborc myrtuj, 
»- c/,^,^<f plan'?^^ cd&S^coryli nafcuntur , & ingcns ■'»■'» tk«y¥f^ 

/)ift*o ms Pr*xinus , Hcrculeaeque arbos umbrofa coronar 
;rA.fCyw ^haonjiquc patris glandcs : etiam ardua pdi^a 

Nafcitur, & cafus abies vifura marinos.y^^^;, 

lnferitur vcro cx foetu nucis arbutus horrida^^/rti^r. 9^«^/*«/) 
70 £t ftcriles pUcani malos geiTerc valenccs : . :;/' 

nealreriut perficeee! f?c Plin. 1. 17. boifier, Ecl.3. Si. UdUI ĕ reptem ndi 

j^.Corellitnin^ruitcd^ianeam/itomet' dis lUpereA , nempe detdCMmimtth ^ 

ipfamfiirculo. iive talea :'cuiusufuB] non attultt, 

60. *vi'a racemos- ] Aur hic t^i/j , quia fere convenit , vel cum tertia 

^ro !/!>« ; ^ut racemus, pro 4cmM uvae, loodo, vel cum rexto. 
ponitur. N imque, ut admoncc Taub- 64, Paphia,^ Vcneri« : i Papho « 

mannut : 1*0/4 > racemut , & botrM , urbe in iniula Cypro , ubiinfisnjter 

ideniplane)fcilicet totusipre^ri^Aus colebatur. Cur rayrtus fit dicata Ve- 

vUis :paftes eju$ lui 1 4Cf»»,five gra- ncri , Bcl. 7. 6x, 
na : partes acini t/b//ict*/fM, Hvc cucis, 65. Edttracoryli, ] Nuces avellaiur» 

/itccm-icaro , & nucleM' condriers, Edura , id eft valde<lurje ; 

6 a. Multa mtrcede. ] Vel multo la- httra enim e vocabulis prarfixa , ali« 

bore « vel multo rumptu. guandoauget , uthic , & apud Ovid. ' 

63. Sed truncis oledy ^c, ] Docet in arte , Nectamen edure^ ^Mdpetit 

quo(ingul3? niodo meliut arboret per itla , nega. Aliauando mtnuit, ut in- 

artem traAan4x iint. I. Tritncis oleai fra, v; 78. BnodtstrttaciiiiL eft > nodo 

id rft , caudicib us undecunque fe^is, carences. 

qui fextus eft modus , fupra v. ?o; 66. ^ra^inus.^^Trene, HercuUamn 

Hnin f^ caudicibu4yf^ c, trnditHr eficco arboSi erc.'] PopttlnSypeHplien dt aua 9 

tadix oleagina ligno. II. Propagine 0t Herculis corona , £c1.7. tfi. ^ AV^ 
l>ftes ; qri«iuarcus eft modua , V. z5« 67. Chaoniique patrit gUndes*'} ■ 

^Uapreflospropaginitarcuĕi&'C.lU, Quercus , oicata Jovi , ia aemorc 

Soiidode robore myrttu : id eft , palo Chaonio , five Dodon2o,£cl.9. 13. 
acuminato ;qui terciuse(l modus,r. 58. Abies.^Sapin, Q\i]\x% aliqua • 

3.5. Et ac»toroboreya'los. £t ^ero fic fpecics apca navibus : unde ipfi quafi 

Piin. 1. 17. 17. K^moptrnntur e^ pmi- fenrum tribuit , ad videQda maris pc« 

Ctf , item mjrtm , longitudine trinm pe» ricula. 

dmn . trunco prim exacuato. P^obnr eft tfp, Arbutus, ] Jtrboxfitt. Ecl. ?. «»• 

ipfa pars trunci lire rami dur»or , uc Horrida , quia raris eft folii$ ft yor- 

ciiximu$ v.25» IV. & V. />/4»rt*<<i#r4i fut ultima fyllaba cum fequeat« 

tonii , erc. \d eft , vcl ftolonibus vel verfu eliditur. Ycttunntis , furcale * 

Airpibus: «iui primus & fecundus mo- vcl semma ^ nuce decerpca. 
^u« eft , r. 2?. Hic plantastenero ab- 70. Steriles platani maUs , c^c. 1 

Jcmdens , eS^c. VI. Jnferitur 'uero ex Platanusy («i»J>/4n«.arb»rumbrz taa« 

fcBtn. 9iK(i arbntHS : td cft , nu^ arbuto turo opaciiate , 8e foIiorum ampHnM 

iQfita Bcliitt fuc€C(Uu Arbiuiu 3 ar^ diac uiilis. AtaUts , unpommitr. GEORGICA. LID. II. $$ 

^ €a({ane2D fagus > omufque incmuh albo 
Flore pyri : glandemque fucs frcgcre fub ulmis. — 
Ncc medus inferere atquc oculos iuiponcre rimplex. >.. ■• :' 
Nam qBa fe raedio trudunt dc cortice gemma: i 
'h £i ccnues riap3pant tunicas > angudus in ipfo 
Fit Rodo fiinis"Thuc aliena ex arbore germcn. ' '>/ 

\ Includunt /udoque doccnt inolefccrc libro. 

Aut rurfum enodcs trunci rcnccantui', & altc 
Findjjjur in folidum cuneis via : deinde feraccs 

\ lo Plantic^^mmiituntur. Ncc longum tcmpus , & ingeoi 

' £xiit ad ccelum ramis felicibus arbos > 

Miraturque novas frondcs-, & non fua poma. — 

Prstcrea genus haud unum > nec fortibus ulmis ^ 

Nec falici , lotoque > nec idicis cyparilHs : 

fr Nec pingucs unam ih faciein narcuntur oIivx, 

*^ 
7i«C4/l4f>e4/4;MjO Vu1f;ole(;rrtir: tn locuin rubAituebatur alterlns ar- 

' Cdltaue£fagos : qaod abrurdum vide> boris genima , pari magnitiidine, quz 

iar,ia caitanea fcrcili , fagum infGe- lublati corticis Ipatium replerct. 14 

caRdaiiiinferi.Undemire fecorquent patet ex Plin. 1. 17. c. 16, 18. 8tc* 

iacerprctes. I. Afcenfius legit." Et Undcconrtat variam fuiflrc,pro tcm- 

pmUs ptattni mmIos gt^tre ijaientes porumratione , in^erendi artem , in 

caltanea:fsgmomttfqtteincanmtiO-ci coque nodros hominet k Yirgilio 

iMcfenfa: plarani geffiere ramos ca- diCcedere , quod hicy»»»miniproar- 

llan.'2arboris , ica valentes ac robu- boris noio ac gemma fac!endum mo- 

ftos, uc ctiam oaviuni mali videri neat,qucainos,infra,velfuprano- 

MATent. Sedhocdurius.il. Scaliger dum, in corticis parre maxime tcrfa 

4^ ^ic : CaSdneas/agw : ita uc faf?u$ tc nitida , aperimus. Dc YCrbe:»«;!:y« 

^mA^c in plurali nominativn , quarrst d«- cere , /En. 6. 7^8. 

ClinAcioniK. At illa le^io , cajlaneas 74- Gemnu. ] Proprie nodi funt ,& 

- JPt? ^*'*'*'»'^ » pauio fane andacior. permina , quibu« in Aores auc folii 

' /111. Meliut Abramuslei>ic , non /i- arbor prornberac , tTieiaphoi ice vo- 

•gĕs , fed lcri licerar unius immutatio. cantur ociUi , Scgemma : oculi , pro- 

pci CaltMneatagiu : itz nt cajianea Cit pter corrugationem corticis , quas 

.in ReniCjVo ; fagi*s , in nominactvo , circumplicatam orHlorum cuticulain 

tcr cxfara; licenciam hic produAo : imitatur igemma fimili uictaphoia. 
oc reafa : ^agus incanuir Aoreca- 78. Enodes.'] Supra v. ^5. 
. ftine« , fic omus florc pyri. Et vero S^.Praterea lenHs , c^c, ] II. PAnr. 

Soret caftanex cum aliqun albo-c Dc^uariis arborHmfpetiebHS, Defli' 

' vlrefca9r. Fas»SihStre^ Ecl. 1. 1. Or- ctbnsv. 13. Lo(i#5arbor Atncana , ir.im 

' wus ^rrine fattvage ^EcL 6,7 u Pyrnsy gni ufu5 pro pine,&vino , unde Sc 

[poirier, popuM diAiT.otophagi , de qua fanB 

72* Glmemque /i»«,e^c.;i Si^ni- Plinius 1.13.17. De €yparifsis , vcl 

acac goercus slandi&ras ulmis fuifre cupre({is , Georp . i. lo. 
illfitat , ad paAum porcorum. 84. Id^is.'] Mons Ida duplex s alccr 

7?. Neemod»s inferere , f^c, ] De- •" Phryt^ia , alter in Creta infuli , dfl 

fcrioicur tn6tionis duplex roedus : nltimo hic fermo eft ,quemPiiniusl. 

tlllVS qui proprie vocacur inRtio^enter ^^'U' appellat patriam cuprefsi. 
9B grefe } alter qui dicicurf«oc*»/4t»o, 85. Necptngites , €^c. ] Tres ciume- 

«ittr en tcitfson. Addiiur k Plinio tcr- >*•« olivarum rpecics. Orchades , vel 

tn% t gmPUfifatio : quae abaliiscum utalii Icguric , Orcb*te^> nonab iiifu- 

iDocuUcione confunditur. Yidetur lisScotia-adjacentibuY , qupe Orcades 

tUKn 9 inrer tres illoi modoi , id appellancur ; fed ab t^y^it tejUcHlus t , 

eJTe diicriminis : quod infitio fiebat , quod rocundr fint , /^4i»oj ,quod ob- 

■"• V -15'* '*^"P*^J? » * mrcwlis uno 1 ing.c finc , inftar radii tcxtotii , Patt"^ 

yelpluribus in ipfam trunci /iiTuram Jias j qiiod ad oleum e^ptimendaTi 

infercis. ImĕoUatto autem , Hnu intcr tunda itur , ab anii^ua voce pai^ire 9 

corcicem ac cruncum aperto , cui id cft, tundere : monet enimColu- 

furcalus indudebatar. Emplajiratie mella Orchitcs & radios, ad efLam 

4ciuquca uiDUM part€ cor(icii ,cujus clTe , qaam aU liquorera > mclioici • ^ p, VI\GILII MARONTS 

X j/,;^<^ ^,,Orcfiades , & radil, &^amara pauPia bacca : 
's }aultkr Vomiq\xc , de Arcirtoi fylvx r ncc Airculus idert» 
^./.«*/ CrullumiM . Syriiraue pyris , gravibHfquc voJcmiSr 
Non cadcm arboribus pendct vindemia nodris » 
50 C^am Methyranxo carpit de palmite Lesbos. 
Siint Thafix vitcs , funt & Marcotides albx : 
Pinguibus h.c terris habilcs , lcvioribus illar. 
':•«/• ^i/.nt^* paflb Piythia utilior , tcnuifqu€ l^gcos- 

Tcntatura pcdes olim , viuauraque Ijnguam ; 
SS Purparc* , prccixque : & quo te carminc dicain, 
Rhictica? nec cellis idco' comende Palcrnis. 

itaane paufia prooter amariticm ad 5UoGra^iae<krmtumeflre^(tt«ideBi 

•leum apta eft. CoIumelU L 5. c. t. Pfyrhiam ?itein 

87. AUinoifyl-vx.] Alcinous Phaea- Grxe»lam foc« , Vcl i -^tSa , qBoJ' 

cum rex , horrorum iludto laudatui apud Hrrychium , e(l rinum tlUd, 

apud Homer. OdyC 7* quod rponcc & Hne corculari proAuir» 

«8. CrtinHmiit , &c, 1 Pyrorum Tpe- PMfium\\num eft , quod fit ex uvis 

tics prr^tipue tres chj;ic ĕ pluribus , m *ue diUtius Soleaduftii,e» Pnn-I. 

CntHi*mfazh oppido rufciacCruftu- I4.9*vclex uvis m iixivia & olcoad 

jnio , fubnibicunda , poires perUs , ex i|nem aUquaniulum ex(iccatis , ex 

Dalccampio in Phn. 1. 15. 15. Syria , Columel. 1. 1 1. 15. ilodcparsHm dici- 

nigricanua , aliter Tarentina di<aa , tur , vel quu Solcni aut i^ntmpdti- 

«uod ĕ Syrta Tarencum cranAata H#y; vel qulaSoJ r*p4»diri*r. 

luiAcnr , hen^amones , 5uxt\ aliquof . Tenmfque lageos , cs^c J h^yun > 

Fo/m<(,quod volam raanus impleant, Uporaria, quae leporis colorem refert* 

ion chrejlien t unde qiiidara confun- Ttnuu dicitur , vcl iuxra Seryi«iu> 

«lunt t um i t , qux Plimus appellar quali pencrrubills ; quz ^acHe ebne* 

Hbralia , it librae pondere ; Ted hzcad tateminducit.Nam, utadmonct ideai 

alUm racciempertinenc,cuinom€n, Servius , 0/n» , adverbiumeft ujuf« 

feires deliitrĕ, . Iibet:emp9ris. Vcl ut nnuKTjub- 

89. ^rfe«r»6»*i. ] Vel viribut ipfw , irannus , t'nui$ dicitur , qi)afi Icvii 

^uac rctcnfentur a Thcophrarto inrc r & c^ijrna ▼irtucis j quae oUm , id eft , 

arbnres; vel ulmis , quibusin Italia tardeac lenteadmoduminebrtar. 

fulciuncur. Harum frccic^d:ft nguit ^-j.PnrpurtTt ^prtdxqHe.}l\lxzco^ 

i|Uindecim' lorc nomi n habcnr ; ha i maturicace^ 

50. Ouam MethjmnaOy &>€, ] Lesbos quafi prxcoqux , inquit Scryjus , quia 

inruli marisi£{;xi, cujUj urbsMe- citomacurcfcunr. 

thymna , vino illuftris. quo te carmin* dieam l(hatica^} 

91» Thafix, t^cJ] Thafus, eiufdem Laudatur hrrc vitis i Cacone , k Plr- 

JDaris infula. . nio ; apud AuguAum etiam fuifrc iti • 

Mareotidts.^^Ptth Mareia , licut prctiotraditurilSucton.77. TeOaiut ^ 

JE.!;ypcius , Alexandnani a meridie tamen Serviu$ , eam k CatuUo fui(fc 

alluens,& urbs lacu»prOiPinqua. Fuit vituperatam , qui locus CaruUi non 

JUareotity Libys , feu Africz pirs , extac : unde putat Virg'lium in ca 

. JEgyptum conrermina , quz & Mar- laudanda , dubitacione ufum cfi*^* 

ii)aricadidaeft<,n^nc jBtfrc4. Puicde- Qn;inquamTurnebus SRuram illam, 

iitque Mareotis alia , p*kt} Epiri , feu quo te carmine > &c* non dubicacionr; 

Crxcix, Tri bus his, vi nu m A^<tre0r>- led admirationi ttibuit , acfcria:l-tt« 

ckm attribu:tiir adivcr/isaudoribus, di . qua locum ipA inter optima vina 

lacui qu'dem & urbi , ab Athenseo 1; aliignat , fed poft vina Palerna , ideo 

2> Libycc regioni , i-Scrabone lib. addic , i>fccc/iif , c^c. Firmatquefen* 

liIt'nio. Grarcarregionii Colum. 1. 3. tenciam au<^oritate Plinii K va. <?• 

-2. Plures tamen Libycum 8l i£ey- J{hxtica tantum FaUmii po/thaHta i 

Pt iu m fuiire cenrcnc , unde tAUxan' yirgiLio*. ¥aUrnuymon% & accr Ca m« 

drinum quoque appellanc. panise , roors vino , ai^er frumcnto fc- 

93. Papo Pfythiautilior,2^fV^f^'^ raci(fimus. J^ ti4 rcKio Itaiise con-^ 
7V(]^iJb((>^Aff/om;>/)f^>'ofiCquensapud termina , incer Alpcs Rhanicas aCi 
▼arios auAorcs ment<o : unde vero Tridcntinas,ubi hodieGri.epes^Tri* 
yjythix nomen , obfcurum cft , Cer- dentina dicto , cotiiitacus Ticfilcj^f »> G E O R G 1 C A. L r F. It. M 

Sont etStts Al^Lmineac vites , Hrmi/nma vina : 
Tmelos & adurgic quibu5 > & »ex ipfe Phanjcus r ^-it/c^s '•,. ?.» a. 
Argitirque minor » cui non ccrtaverR ulla , 
looAut tantum Auere » aut totidem durare per annos. 
Non ego te » mcnfis & I>iis^ acccpta lecundis , 
Traniicrim , Rhodia , & tumidis bumafte jacemis. 
Sed negue quam multa: Tpecies , nec nomina qaa; (intr 
Eft nuraerus : neque enira numero^comprendcrc reFe»u 
lof Quem qui fcire velit , Libyci vclic acquoris idera 
Difcere quam mults zephyro turbentur arenx: 
Aut ubi navigiis vjoIentior ineidit Eurus • 
NoiTe quot lonii veniant ad litora Au^us. ^ 
Nec Ycro terras ferre omnes omnia pollunt. 
110 Pluminibus falice&, cra/nfque paludibus alni 
Nafcuntur, deriles ^ajroHs montibus orni, 
Litora myrtetis laetiilima : dcnique apertos 
Baccbus amat colles , AquiIonem & frigora taxl» 
Arpice & extremis domitum cultoribus or4>eai » 

lonc Plinius & Aufonius jimmmeum lOi. Hon tgo tt , (^t.'R}}Oiia,'] Verik 
lane modo iliverfis incodiclbus I?gi- 'l^^»"' > ^;-^^* 1^^^'^^ 

rmr. Ita diaum putat Alciatuj i?enc. itfsert. In fccundi» illii» menfis com-' 

ratim vinuin optimum , quafi ^asi^or precabantur Deos , urgue vin? Iiba- 

r- -,ri7«/..«- nr,^. V» -/rl banr,eflFundel«ntqu«,Mercuno pra:- 

«oniicit vinum iprum Palernum ,nam j.^ho , ut iEn. i. 7J5. ^(^«'^W i«i- 

?^"-!;'^Vl^/^'^*iT'^'^v"**'^r^' «•"•vinuM,ĕjefefliameaiterranci ma- 

inqui* ilie Saturn. I.a. itf. yirgiliut • -^ | ^aptum dicit ; vel ad urura 

'^nS^^\i^^^^^}.^r}^':"?Jl' J^«^ beli;ria\vcUdfolcmnemiUam 

mncuit. cfto vinnm puto tota ipar- 1:1,-, :_-,«_ 

faraItalia,ubifoIasabantic|uisaeni. " ,nr bL^/j- 1 nw,x«*^ vaceas 

ta» fuifre viics Ammincas teftaiur ^°^- ^^^^*\^ Bjf^*roc » vaccas 

ColumclU ; 8c fui$ quoque tempori- mammam irapiitudine reterens , bt»' 

btts , Tetuttirtimas ita lolitas nuncu- mamma. Varroni , bfimamm»a <^oia- 

?iri. Eo quippe tran/Ja-as vitet d mclI.Tr 8r Plintodicitur. 

helTalia , ^hAmineit Thc{ralfx po- i05..Lii)jrcJ.]VeI Africar j vel Libyj?» 

FAlis,ait Ariftotele$ in Polit. citante quar par$ eft Africac , do qua Geors^ 

hilargyrio. Plin. verol. 14.2. Priw- i. i4uDe:^*pb/ro,EcI. 5-5. DcHnr*, 

tipatus datur AmmintU , propter /irmi' Georg. 1.371. 

»itfe» , femoqnt profiiientem -Ptni eins jQg. jo„ij. 3 lonmm mart dicitur» 

mhiqneytPam, non quod loniara alluit , an^ullarii 

9t'TmobfS,tSrc, Phanrus.2 De vino Afia: minoris regionem ,inter.CanaBt 

Tmoh Lydi« moatis Gbor?. i. 5.5. & yEolidem ; fcd q4iod Siciliam intec 

«»j«»fari#5,monsinpromontorioChn, ^ Gr.Tciam intetfuliim eft , i quo 

mrulacmans Mvti , cujus vinum ali- ^jrc Hadriaticnm dittinpiiitur. Wcro- 

qtii cttm Arvifio confundunt > de quo ctraunio Epiri Pr omontoriok Nomm » 

*^1*J;.7^'. _-, j». i« . ori^oincerta. ., ^ 

^ »X/}i«rj«l.DCedtt, amirg.mus en:m ib^. Nrc i/erotrtTapAc.] UI. Pars. 

ttf , quibus^honorcm habemus. EcU j)g ■^ariis lotis qmbns arhores alnS' 

f'^S, . alijereUcinspro^uenimt.S^Wctt^^ran* 

. 99-Atptt[qnem»nor. ] Mtncr ma- /^, ^; i^. a ini , at^lnes. Orni ,/re»c* 

jorcprxftantior,duplex en-m eft fp«. Pau-uaies- Myrteta , loca myrto con- 

cies,cxColumel.l.^a. Noraco ha- fita , Ecl.2. ^4. 7^*1.5 , ^i/. Iafra» 

ktt,velab&^o«,albus,vclab^r. y, 26^,AqHih^h(iU7,iu 
ipft> Pflo9oimcfi urbcfi(rcsDOj,^ua/i Wi' P: V IRGItJJ^M AR O N I» 

DiyiPat arboribui paiijr. Sola liidia nigtum 

Quid libi^odorjto iefrra(n rudamia li.anD 
Bjlfamaque . * haceai fe>Iipcr fiondeHiis aeatitW » 
»10 Quid ncmora jfcliio(ium'mo1li tancniia lana ! ci.'^.''^ 
Vellera4ue uc fi.llis depeaHtit lĕnula Seres > 

ind.oriiar. ^«fc.,.,ine«,Afi«re- *"' ^^Sr ',te «oitel^?'^ 
tici, Bi(uP«(:coadoii<n-eiii, mar Ili^B^ii^ ,£,,;: (i.lSi^ 

^ueguc nob-.lH odarihut; ,h»i.Pall»aiL. Si t.mm JorepKoEjo 

GdMoi.J SirbacoE pspii'« , cie ,« Judaic, anii^. I. £ e. ballanl 

«B.b,„ ■tatu.nebu. 1.^9-16. P.;-»- pi,n„ poilu. in Judjan, « f>ypt. 

£1 Scthn mnis tff. «jn.rt-nt , ec ttanliic , doM dicii Salemonl 1 N.- 

jftriii.-I rti^wpti. Ki*iw Jf,-..fitr f i^ „„,i , ^mn, hit te^inam acil iE*r- 

fir V GeKn^TSitra^wuli™ P"S ^b? l^n^^cupint?'" '"*'" "*'"" 
c«p-iii|«itc,«j5ffMhMa«rbr.. ^t-.IISi. ] NoneH hl.SjOrtiirJt,*, 
M, irfB«.Jf^if. frft.aji^ Jc^TttB deiji a-Ecl. J. 4i..]ii«pa.(limina^j 

1ik«kG*bj<.). ftsi. ^cff.I«.G.Io- In^^rtjiini, ftmpecfr.r"— - 

Artj aiariim, <»-(«ifiHir,Ciii»(i.>i /i,„ G,caC4ci<, Aoin bi ».i,Ktri«ii..l}i;ta ^'^jmclim^ 


?.^«:L^m™«.xa' .i.«i<™"i'f>^-. »b w-.-». 

liimcummtpmt Pmtii.i « trium- dem iE'tiir utiiufque vocit otrgo [*.■ 

iv>n«d*.An£beni,inollranr»lit, V^JciurnBne ln Gi^lii) »rbst illa, 

*ibicatnr,qBia Ibdiiu >it' lum tiM. EdBmp)«ro)imiicatieiK«ibii^- 

■lii&ciiBdHmadortn.undKanPenl wi»'n,L.Inindqener. 

R,nbiMr cfh Gutracl (^rnei., I>c iio. oiHdntmtn.^il.Ktam.^i.i 

lniiM.Stiik.Stun Gtom.yjr, Di iii Vl7n. l. 1M4. ^tW.ruA»- 

iI(i.Bj/C**.fl"'. ]».'/«"«■.*'- M»ci)Blnw™i»to«.r4»rt. .«■/?« 

borcula eft . d. qua fic Plin.l. [i. n. 1**«, trrt>rUmfirm , ^i*"».*».- 

OB»rii«i.J.r;t.iprif.-I.rA«(/«-i». «.in/rfin>ciM.Iiid»r«.d««.>.>i:«- 

fl<ii;n-^J..U;-(»cc/i.i.<., ^*»d.n i.'ie,,^ildtj9.Ha(»uEeinAr>bicaiin; 

I^n.d*rt*I*»Jb.'J.i»°t!^c^rJ^pli°. mitliMtlia,dm%lTttiulTl^'m!^ 

HBW 1't/sir^m", OimoeiniriiiBiBho tanUM naig tgmitmt Ignioui tt, 

JsdiYcD.' JtrHt >i.H<^bxt. »■ cnSM. '.i,t««,iWi.i)l.(>rtM>A. (iMt./r- 

MditcHM r»< i»tt. Jiwr...t» (iwt,' i;in>Tli*,o£cictcltniH|Hli 

jBiii.JliM h iiii«>f.9^>/iw« . ntg..I>e£Aiau'a.Ec). 10 «S. 

»,».«J,f«.iAr.Ji.«.iV.i5.."«i.™ ..ilirt«.™i.r.i.*:'-3"-""= — 

tnfra,u.S.y,itfmUiSTrS,^»^ •1er)gue.vell.ra b/.iM •r vim,Ujiit,ifutpui uil- note ifiti 'G E O a G I C A. I I B. tt. ^ 

3S Oceano propior geric India lucos » 

^nus orbis ? ubi acra vincere rummuni 

haud ullx ja^u potuere ragicue : ' 

i iila quidem Tumpcis non tarda piaaretri^» 
ferc criltes fuccQs tardumque raporem 
mali: quo noa prxfemius ullura »/:n/ t*tsUufU iffuC.,.**L 
[a fi quando fxvx infecere novercac t . 
runtque herbas . & non inaoxia verbaT ^ l, 2/»j 
ira venic > ac membris agit acra venena« 
gens arbos ,.faciemque (imillima lauro : 
lon alium late ja^arec odorem * 
crat : folia haud ullis labencia vem|s : 
•primatenax : animas & olentia Medi 
»venc iilo > tc fenibus medicancur anhelis.». 

em narci perhibct Plinius An^ta. Malmn fcrtrMeiUiiiiktutApi 
In Achaia , 1. 19. I> •Bom- ^rium nomine , vulgo citrium^citroiu 
culuni, AAyrioc atcribuic, Quod auidcm his octo nocis inngait^ 
Ejur^ue yellerit ccxendi poeca. i.Aniaricie,eaquc7e»r4,quo4 | 
amphila quad«iri niulicre dtu pal^to inhcreac , uc ekplicac Phii i 
ATe, m Coo inaris/Bg«ei in- largyriu^. Tt. Feircitace,reu foecundi«^ 
Cttr ibideni | po(l ArtAoce- tareiUt enkm aic Plia. 1. 12. 3. Arbor 
an. 1. 5. 19. Unde celebran* ipjk omnibus horii pomifera elt , aliis 
isCosxveftes. Arborcs vero cadentibnts ^aiiis matarefuntibm ^alii$ 
:xcreino oricncc , apud Se- 'vero fitbnafcentibus. III. Vircuce ad« 
>•, cond tuic Plini(u, U6, vcrfus yeneiia , fucara , tnquit Ser- 
nicio ^yl-uarnm nobileSiper' vius , non auccm jam accepci. Imm« 
■A depeSientes frondinpf ca- ex Tbeophrailo, AchcnK^, Diolco* 
^tes qnidem ^fgd & ipfiferU ride, cciam adYerAis acce^a , prxrcr* 
3 cottnm reliqi*ormn mo^ta' tim (i cum vino ruccut.-ejus bibacur. 
tt, enm ccmmercia expiiiant- IV. Poliorum cum lauto iimilirudincw 
ic Scychis , Indis & Sinis V. Odoris fr«grantia. VI. Virore per- 
i : unde cum iis omnibus pecuo. VXI. Tsnacicace Aorum , qai 
tondaniur , videncur mihi abeunc in frudus , non taci!e vent« 
ores ad Sincnles propiut aucmacuritaceexcucicndos.VIII.Ura . 

ad tuerorcm ^nhelicus corrieendum^ ' 
tqnos Oceano , c^c ] Plin. I, Plin. 1. 11. 5h Parthorum popnlis hoc 
ttma tn India gigntmtur ani" pr^crpne » O' *i jnyenta propter indifm 
rbores quidem t/intx proceri" cretos cibos , namqne ^ x>inofcete»t ort 
ntnrjHt/agittit Mperari nt- ntmio yfedfibi proceres me^entnr gran» 
Imndines x/ero tantx proceri- Afsyrii mali , cujus eli f»ai/itas prjeci» 
ngula sntemodiaMyeo nai/i~ pua , in efculenta addtto. Addic K me- 
roj tnterdnm homints ferant, deri fenibu4anheUs , td cft , vel foBt:di 
Geon?. I. 57, rerpirancibus , iJc idem cnc cum prio- 

ttremt fin»s orbis, }Q^i^ la- rc rcnlus ; vtUfthmaticJtiJc.U iliciLe 
Habec (inum , qui uicitur refpirancibus>^diver(aerii fenten- ! 
is , verlut oceanum Eoum tia , nonaquc raali rir us. X>enique 
ncalem , & com ilU rcgio Plinius 1. ii.j.fic ait: Tentayeregen"^ 
cerminus habita cft : Siiiis, tes Pransferre adfefe , propter remedii 
entem ulceriores funt-, auc pntjianuaw* , (i^ilibus in talts , fed 
gnitis, attc Indor um nemine nifi apttd Mejdos in Perfide nafci nolnit* 
^nnt. lamen deinde Palladii dil^^cncia 

'tummn, ] Vcl cacamen ar- convaluit arbor m IcaUa, & iudc pro- 
appellac , vd aerem cacu- pagaci eft. 

imtaium, 1^4, jipprima.'} Pro apprime : neu-' 

tdta fert i o-c, 3 Reglo Afiar, trum pliirale pro adycrjio , Grjcco 
itigais , ad fepccncrionem more: id eft ,<m primi*. SicGeorR. 3« 
pio : ad meridiem Perfide , 500. Etpedtterramcrebraferit-»f^c, 
*,m Hircania. & Parchja , ad Ita pleriquc omncs. A."Jor.Stu\%« 
tin Aracau 9t ASyruk j do» 6l Gtiaiiiut lcguat 4 ||Timc » ^ CQa»\ l / i^ I». yiRGILir MARONIS 

«cd iicque Mcdorum fylvac , diti/rima lerra , 
Nec pulcher Ganges , atquc auro turbidas Hermus « 
taudjbus Italiac certent : non Ba^a , .neqiie Indi » 
Totaqueturife»isi>aiichaXa pinguis areais. ^o//u«.^f 

1140 Harc ioca non taurj fpirantes naribus igiiem 
Invertere , fatis immanis dentibus hydri : 
Nec galcis denfifque virum fcges horruit haftis : 
Sed gravidx fruges > & Bacchi Ma^cus hsmor 
Implevere: tencnt olea:que , armentaque Ista. 

C4f Hinc bellator .equus campo fefc arduus infert : 
.Hinc ^lbi > Clitnmnc , greges , & maxima taurus 
Yii^ima/acpCjtuo per^uH Humine facro « 
Romanos ad templa Deum duxere triumphos» 
Hic verailiduum, atque alienis menribus a:ftas« 

%]o Ris gravidz pecudes , bis pomis utilis atbos. 
At rabidae tigres abfunt , & fxva leonum 
.<sjBemina : nec mfferos fallunc aconita Jegentes : 

fas Mrriptunt ultimam , Lueretiano ruin ^ua^inidaoi virtute,& ane ytt* 

ntore 1. 6. ^96» TeBa fupertie tunem , deor )/Eerae.egisfilia;, quicuftodiani 

ntetuunt inf<:rne iwuemas, £t. L 4- illaro vellcrt Tuo apporucrat. Ovid« 

419. Longe tamen farte ahfumma-> ^<* Mec 7. 

T^6. Sed neque MeiLorum , e^^c.] £x- 14?. M-afsictu* ] Mafsicus mons Itk 

curiie. in laudes Italts : -guamconi- Campania , vtni ferax. I>e £4ccfc«> , 

snendac. i. A malis qaibus<caFCt. z. A £cl. 5. 70. 69. 

bonis auibus abundac « 146. C/ttMmne, (^«.] CUmmnus Ica« 

Mederum fylya.» ]Qua; naala citria lia; fluvius , in AJmbrta : lo Topinuia 

profcrunc , de quibtiis v. 125. priino amnem , mox cum eo in Tibe- 

iZ7'Canges,fSrt, Hetmus, ]Aurifli« r»™ labitur : in eo lavabantur vidi- 

AuYii : Canzes ex Eraodis proAuens ma: , co^uedealbaripucabancur ; vi- 

snencibus ,indiam<iuas in partes me- ftimx enim Jovi Capicolino in crium- 

diam dividen« , in Occanum Indicum Pbis non immolabatKurntli candidr* 

«xicjneridtem verfus : rtpccm oilii», Nocac Turneb. \»%9, z6, Ciitumnm» 

li fidcs Virgilio, jEn. 9-30. ncRsnce bic pro Deo ; non pro ipf§ fUkmint 

, cain«n Scrabonc, 1. 15. Hermus Lydiae accipj : fiquidem dicicur,rM(7CiMii.y^. 

Uuvius, guiau^us Pa«ftolo,auriftro »w»"e. Deus aucem ille , vel fuii flu- 

cciaro amne , in PhocAtcum finum minis pracres , cui excruaum in ejus 

iUabicur. npa ccmplum ait PJin. Bpi^* 1* ^* '• 

138. BaHra, ] SaBriana rcgio A- ^«I f u«i 'Plc Jupiicr , qui Vibio icfte 

liar , intcr Parthiam ab occicientc , Clitumnus diftu$ eciam eft. 

atque Indiam ab oricncc , Oxo HutIo Max%ma taurus 'utStma, ] Wi^iiox 

i «rc ptencrione , d^finita. SaHri , vel didar olim funt majora aniroalia , in 

3a&rii pi/puli func : BaStra , crum > quibus maximus cft caurus .i hoftiaB 

Urbs eorum prarcipiis.Plm.ltb.i?.?. minora,ucoyes. 

de ^ritico. Tradunt in BaHmtrana M^* Templa De4m, 3 ClpitoKum , 

tanta tuagnitudinit fieri , ut pngula Jovi facrum. ^ 

fpicas netl^as aauent, Dc India, dequc 150- Bts pomts uttlts arhos,'] Hyper- 

Panthaia , vcl Pa^thica , Arabix fe- bolc quiburdani videtur : cft caraea 

licjt,(ivcSabarorurareg»one,Georg. aliquid.apudPhn.I.i5.*7,& Yarro.- 

j. 57. nem 1. i.7'de roalo bifera}apudCcn« 

140. H4c/oc4no»yC$x€.}CoIchtdem fcntiatn , firuc'u>rum in Iialia civ£« 

lHtc'jliJ?'tC,tn quam profedtus Jalon, larcm- 

yeUusaurenm nMarcislucoiarpen- i^r, Acontta tK^cjHtthK^tntnam 

fumdiripuit ; domiiis,&ad aratrum iar :didx,vei juKtaSolinum.ab^ca- 

all:eaiis i^nivomis cauris : feminatis »c porcu iir Ponco , regioi>e venenit 

hy dri dcncibus : eccifis militibus , qut intami ; vel iuxca Plin. O vid. Lucan* 

llacim exiUoftn)ineeruperanc : in- ^-nudiscaucibus ubinafiuncur,quae 

ierfeAo dcniquc dracone , veUcris dicttnturicMorttl* Nafcuncur& in Ica«''. 

su/lQd€ : qux omai^ perfccit hcrba- lia , ccHc Sciyio ; f€d pocca artc uct- '. G E O R G I C A. L I B. T I. I^ 

Nec rapJt immcnros orbcs pcr humura , ncquc canto 
Squamcus in rpirara traiSlu fe colligir anguis. ' ' ' ."•• '• • 

irMddc cot egrcgias urbcs ^ opcrumguc laborcm : '* ' 

Tot€ongcfta manu przruptis oppida f3x\s : 
Fluminaqueantiquos rubtcrlabcntia muros. 
An marc , quod Ajpra» mcmerem ; quodque alluit infra/ 
Anne lacus tantos ? tc » /Lari maxime ; tcque 
KOkpludibos & fremitu aAurgcns , Bcnacc , raarino ? ■ Aui;'tij^ 
An mcmorem portus , l!ucrinoquc addita claudra t"' * 

Atque indignatum magnis (Iridoribus aFquor/\ 
Julia qu^ponto longe Tonat unda rcfuro , 
Tyrrhciiu^iue frctis immittitur xflus Avernis ? 
UfHxceadcm argenti rivd$'«rirque inctalla 

Ottcndit Ycnis , atque auro plurima ftuxit. •■'■ ':■•- ''-'7 
Hxc genas acrc viriim Marfo$ , pubcmque SabcIIam » 

tnrut rcm escitrcc ! nim t\ innuic rec multis Incis, adciirum fuifre ab 

Doo obeflnr , qu<|i funt omnibut nota, A^rip^ id quod AruAii x deerar . 

nec fallunc hgentes, Sunt iiein fer- Cauram aftert il! u« mrtaurationis 

penres, Ctd par^i ; neqBe tanti , quan* Sueron. In Av^., m. uc ncmpe com- 

lialibi : netjm«t0nt«f^»ameus , erc, modaciTcT f{zuo comi "cndis & exer- 

158» >f » w^re , €&•«. DG^minoroari cend|smvibus, quas Sfx. Pnmpeio> 

sllutcur Iralia; HadriatttOiqaodfy' Sicili^im ocrunnnri, obje^iirus crac 

Wvif«f»vncanc,qDiaetla«l<epteiurio- 0£livianat. Norandum verd , ĕum 

acm , lbf»eriorem nobit mundi par- Abramo , qnod qufdani t veteribus 

tcm; 0t 7jnnrfcr»99quod>f>rerMm,qu'a fcribere videantur , T urrinum ah 

cilAd meridiem. 0(%avianofuifr: perfofrum: ut Dion». 

j$^TeyI^itngjeimeiteijtte,f^c.'] I. 4^.Sc Sueton.in Aupr. j<t. CluJd^ni 

Lacus coTimemorat duos* Priitiused contra , ^uilTe molibus i mari rcciU- 

Licrtwy, Lsgo diComo:\n ducaca Me fbm ,ut VirRil. Se Piin/iis.J. ^6, i^. 

diolancn'*, qiMpatctiaIongitudInen Hos ita concilio. Porrns unusd R(- 

id )0- niliiaria , biccirnis verius me> mino contiguo lacn fadus cft: 8i A- 

'idicm : $c altero quidem In cornu rernus quidcm perfo[riis, iitcum Lu-- 

Tomm» urbcm hibcr: Secundus eft crinoconAuererjLucrinns^cre intcr- 

Ben^cmsy "Lago di Gatda y in ai;ro Vc. clufus , ne mire libertus in cum in- 

roncnfi: Mincinm Hitviua ex (? emir- Aurrcr. Arqicc h% rxplirandnt Sne- 

tcns mcrtdiem vcrnis : opp>'dum al ronius : Portum Jttlium arud Taias , • 

Incos GMdam y ad orieatrm , unde immi/ioinLucrinum i^ /itemum ta* 

Ipti nomen : Lario non muho I01- cum mari efecit. "M^lc i^iiur Ser^ius 

rior, redlatior^ nnde miris inltar rnbuir JntioCariaricpus il nd,qi!od' 

lldtari tempeftattbus k Vir|^l(0 pcr- yulii non-cnad memc riam dumrayat 

liifa«rar. Pabricius caracn ita Tegit^ Czfaris tulit :exrru^umannoU»C. 
K jpcr Mdxtmum\ is inicncatur , yento. at e i.ucrinOiniiMi lupereit , 

IBinuoc cft Lago mMggion , fed ne«- nifi palus lutof>i cum arundineco ; ex 

Be lacas ille diftus cft anc'quis quo monsnoYUS ,qui Cinereusdict* 

ajnmms^rtd yethanmsi nequc ver* cur, ext'tic terrs* metu,anno i5;P. 

nisicaintcrpnn^us Virgiltum fapir. x^4. Tyrrhetiu/aue >e^c. Ayemus,^ 

iSt, ■ LumnooHe •>' eb-e, 3 Lucrinusi Tjtrhenum mare dicitur , quicqu-d ab 

in Puccolana Campaniae (inu minor ulque Tufcia iive Erruna ad f>etuin '■ 

lllfinus,iDtcrB)ias8t Puceolos : in- u/que SicuIum,aquarHmeft. Dcy/C-- 

m-^com jintemns lacus eft , cidem 'uemo lacu , qui a pcetis tnferoriiin;- 

pcraDgufiasfouces conjun^ts.Cbn* oftium habitusti^ , fufe An- 6. 1^7*^4 

mccT Scrabone 1.5* Lucrinum(inum. itf5.w^r*y^M«»»«r4//4 ]PIin>u' )• ^^» 

nuCc fam inde i temporibus Hercu- ultimo,de Inlia : JMetalli^aujriiar"' 

jit dirclu(\imi Thyrrhenotnari , «($• gtnti ^tris ,ferri, quandiulibuit ejcerm' 

irrclonEO ftadia odCior; Uco, quan- cere tnullucePsit. ^ 

tmtrahendo currut fufScerec ; cum i67- Marios s e^c-y r)< MAtj»s ^ 

«ttsem VI tempcftafijaaijaiD.jd0i(tf- ^, 7- 730« D< '&<ikti)M ^ itrv. 7. 64> jtC P. VIRGILIIMARONI} 

AirieMinquc malo ligutem , VolrcofqBe vtniioj 
Eitlulil t {izc Dccioi . Mattoi i inagnor<lue Camilloi i- 
ITOScipiidai daros beilo , ie K , inaximc Cxrai t, 
Oui nunc eitrenui Alix [«m Tidor in orii 
■' ";■ "Mbellem i«eriii Romaiiij aiiibui Irdum. "■. i?s...« .1::/.Sij, 

Salw • mjgiia |irjen> rrugum > SMuiiiia Cellus , 
Migni tiium r tibi^rin aniiluz laadii & artis 
I7t Ingirdiori ^anSoiaurui-recladeic tbiicei i 

Arcrxuii)que cino Etom»» per OPpida cirmen 

Nunc tocui acvontm ingeniii ; lux robon ctiiqar, 
Ouis eoior.Sc qux lic rebui naiura fereiidis. 
Djfficilea ptimum. leiUE I u>llerqucmalignL,. ' 

Jte Littrihoi , /En.iB. lii, Pe ro/JSii, v}0. Idpitdn. ] E.Sei(«cinnin ren- 

r taii. fcriil9i.1 Armitni verubtit, ijl^t, .lc qiiibui, .^n.«.e*]. 
.- idcA,» Nanlo,b«.il.u»l!ciitutfi It-i. <S»iBwi(MHniiii,e, tJCnte- 

' ttlii. UpGM UEii : JJ!mt*miiHmt' Tirdii.illni open jam petfc&o Vii. 

> I.inm<,rtf/»/4iici.rrw>; & cft eiliui itR.u t, nonduin eninUltuiii 

id»n.MTticuiBSivcru;fed pndtHi (jurn»dibclluiiieiirc»cQaa'iin»i, 

cnnniuneni lefiinneni , ymtni , ^ cuBi huic libro iiiintDiii ftcibi'iida 

*m(qu<ic»dt> piEmlieiinui/nK- pMiioptisinArerOiBuiiBiEiiutde 

Wi, */!«li ,ci>Sittii, ioni»». wUo Aaiito , «ut pociu» Aiypiia 

-Ms>.Btcwfc]Fjin!li.iiiaoinrte- >Bt*lli|»nnl^ Pl:mo cniBi jE«>|<tu* 

MleciiiDanliE>quaP-£>»iHiMBr, Afia lonliniitll i iltiii<le,. lEdoi ft 

BnMb^sIWiH, Ml/t;* Mt^it , Acibtt ft Sabios.icter 3a<ilii ». 

T^rtnm-.iitmttrUiiiclili /'inm Anionii lliLlcop»rEfuilTt iBttnonc, 

•biiniir». >A ■tJiSim fiiliir«, ?»»- .«ii.S. »qs.Oiiiim « «Trt«.Ai7f im 

r>«ilB»<>i.r«Hsu(idT'ITr>.n»>tcf- » /niJJ , (aMiM .^rd»>, «nHi «««» 

l>le«i>tiilf{^,,i,.,u,»HC:'itTti.<r- nMllcijd fai«. Ntgni: nrd Indl 

jii , u! »nu wm» iniai iitcraiir, ipiiil vtiein, lU ipud. iiMvtiiiAa 

Dliirr Mttibm w.irtc, iiKiiBuw rationc runiuniuc,ia proaiilcutpr*. 

fiti ftru ,fi e>r iiD^ii , pn /alciiw cilidtcuni plisatam paeuli'. UbiIi. 

•oitti^injeiKiUoiiiHiidninitiu» Ovidius eoi cum jEtbioKbui eoO' 

Mi. ,1, ball,i r'B« , vici,:riaKf.i, ri. iimdit , cuiB dicii.abcubi. Perreus 

«^iiii.l» Auieltui YiAor. Occro dtv(iiffC AnilcoiDedeBi a^» «t rn. 

«tid.Tuliut. 1. Sd, teHatutidcmab din AppiaDni iu' Atialb..liu>iit ^ 

ajui ilioiiiAuni, be]Iq£irulco,iilcii>- Atrii „ubi ait AnnibilMi juflJirt,uc 

4aiabe<B>ncr<>ie,Iit]lDC(>ncr*]>!t- IndicenrceneaelechiiititinCIaudK 
«buoiHiiicii "" " ' .... 

" iu. itsTlll Minui . U UC. ri^i. Ia.<i' _„„,.„, ^^ 

n tcaipluiB ]*Tik 

jtpciei ijt, StnimU ittiw. 1- Icalia , ia 

ilitn , m Sacuinui latuic. EcIT 4. «, £uf 

yH»iii, £318. . 

" J- — ' -'■- ] Ad imiiadDncial 

nipuui nitr.li, qui Gtotgicl CAIat 
(etiplic, Ecl.!.4o.Ecl,<t.TO. 

., , 177- Ninc/ocill , a-C i IV, PiB». 

IDcanlcuWuaeTaaeierinenpDlI^ iirT«af(«t(i«, y. 17^11. .rfiii4-Citi- 

■luniad^titeiic. tiu, v.iK4,lIt' j* tUfft<,ii. v. los, 

ws.rrt.i(/,i,l M. PunumCamil- iw:^f<ifim„«,u ,y.v,^ V. AhS 

Huii,«qi fle Vt.eicibus,iiecenniob- itiqaiihiiim„ibKi, v. 117. VI, cm 

Miinic riSii, iiiuniC')»vii .(7a.l'.oi rr^adnrtra ctzntrt^r*mr' »■ nint. 

J:cii«,(=Iiia (..ap.toir.jm obliden..! .. 117. V11,W'.". uS. VIII. f.»- 

jic.t, alnilt«imli«diatti,p«lli- i.ii, V. 14», IK-tlmidi, t, >;i. X. 

M»M aliiit BUiiccduiuu, Sra-wi, icuii . »■ /ni^a ^ (, 13 4^ 
^ iit, B I o R c I c /c. c I B' rr. wjp 

rWiTer.nis ubi argilU . & (iumorii ctkalanr/a-, 
""'^altjdi* g]url«i]( (Vfva vivaci; oiivi. 

Indicie cHttaau fargei«- olealter eoilem 

Plurimut , £c llrati biccii rylwltribui aE'i. 

A( <]u« pingulihunia», diilci<)ue ulIginE iMi, 
* Quique fre4Qem herbii &&nilii ubere ciiaipiw, 

Ouilem rzpe oarl nioiuis oonvdlle roienui 
' j .fie fpiceie: buc fumnirs li^uuniui inplbui ainn»i 
"•Clieeimiuettihiintllmum: qui(iueediiui Aaftr«'» 

It Sliceni tutvis iHvifam piftii arairis : 
m Hic tibi. pne^aiidat oliin multoijue Hnenre» 

Su£ciei Bacclio viici ; bic tĕnilti urx , 

Hicliriciii qujlifti pjierii libamui k auco", .'" ~ ■■ •■ ■ ■■ 
-/ lBflavit «um pinitiiii eliur TmbeHUi ad aiaii' ^_ ;^- -'■■ ' *' 

'ljocibui4;pajiiiiifijmaniia tcddlmusexta. ' ''? 

WPSin armenta magii Dudium viiulofque lueti,- 

AiKfaniuovium , ;ut urentes cul» capellu: 

Siiltui & fiiuri petito lonRiniua Taienii.i 

ito- Tnriiitii milii.JSitii.nata Kdiic aonm Aetitiilonin , tantia^ 
JtM,'apllt.viaga's.trTTil'pi>titr. priciriie .«ua tiebaDt ad (M< Ti<f1i- 

nrW/«*«.3de'J4u£*.,Ecl.»i. ..iaiiinianf<ileiid>: qii. «i-n./pM 

£/^1viPillidi GiOita GeatB.i' £ituki lite Tynbnii ,qut idto R«> 

^S~ai,0ftrr,tH(jmntiiolsi. n:t adneiUkiaadliibebainiit , cuia 

1R4. £iiiJi>fH hN2»i.1 Sciiiiitt libiaebiinuiu PinjiitidiiiiniEitiili' 

V(?"Wf*™ rntAni. jTiTiE <ntn|i Im, 40.111 j(iitjMRiMinihr..«*' 
AtoadilUii.addi/irciiimsKira',. -otilai- Pmf»i. Vel<i Titi*tUBiii- 

aalGctaUTei OIumElla , I. t.i. nuin,quibnilninMlcniii«BU'..Vel 

«liircroriiladcrabdeberiH-i.in^ilti, ei vitia riciiCeuInun , griviaiiiii. 

b»r»>:<'™<"'™."(>^>l"'''<'n"''* tuiiicaiiribHt-cpipittielcebininr. 
TiKB» ■"•'»"< •7'"J'"/<«*""™,^'/"' iM. EBBiii «■•*■.■/". JVel5a. 

aiKMt-' t^i notic Abiamui iuirtlam ttniibui i id aieliBi.eiwroiHJSn- 

mrro otiiBr ,n vall taii, ri,u„i = itm^^'^«i^ci«iia, : rtiit 

V.-|i!r>"',<' naTHraIt»l:ciloli,nuod B,i„di„WM.r«*iaitSftviut,(™ 

■iplnriTi"infii:cioie(lniioti,iemm jr,j„j ^ ,j,-„ Jf,. imrimihMtr. 

Hii»apor.m,Kfi«iBr-iHia»d¥i- Yicit.l.io. IJ.#'«»^f «.OrApn- 

'-"-"'""'■- . , ,,. uffiiimrtdiitiitrtii,4''- 

pMt.l.i.»i.,Jtf.™«ml.Arri(i.«i* (Ji,fe^w%«'ft,S™/',^;,2w" 

Bi».a6*nilicai,,^«d-..i;'I'"/*' I, J, ja AlMiGeore. i.iij; 

AIl,nandoiBl.lt.i"n'e . ." t «jc, * 'ri- .^,. j^^ ^-^.^ -.t j Scr»iDit 

«••■•W- ^«ii« J".» «p*> ■*«. ^iii/-«™H, rtt^..fl«wt*«n. 

t»wl- pJ^blil™ 

.-*. Filiamjiirc.\fUhr,fmtn-. cm it SM»ts ptiiidiiSn Pmj 
fcetbafn.iiroJ»,BmUipliciiidiconi nUHc.^l./witM(j.ii.: iitta.it 

ttt. pMtrii ltiam»i'ty tm.t D\r~ comu Iiallz , £a.].j*«. Psiantn» 
MiiJaeAirocuni^pteucinidawi: vecopa!ui,iDll:aieireititi(iiiili,ad 
guHbut v!num »qui<iiiaiinaa) Diii i«ieuif|[Hlli£a>7>fl|llin|m«<e 

tttiKmOs^**'*''!^*^^*!»! f»*t 


Mfif P: VI KG I L t I Rt A R O NIS 

' Ecqiialem iiif«lix amintMancua campum i 
PaTcentem n»veos herbofb Humine cycnos. 

aibo Non Itquiiii: gregibus ^onces , non graminadeiunt s 
£t quancum loagis carpent armenu diebus » _ 

£xigua tantum geiidos ros^node repostet. <— 
Kigra fere, & pre/Tapinguis fub yoracre^terra t 
'7.\i6i Etcui patre roium Cnam^ue h*c imKamurarandol^ 

ao; Optima- frumeatis « non ullo ex ;tquere ccrnes 
Plura domum tardis decedere pUu(lra )uvencii:- 
Aut unde iratus^ f^lyam deve3Mt arator» »4^4 CY 
£c nemora evertic multes ignava per annos > 
Anciquarque domos avium cumdirpibus imit • 

jrxo£ruit:*i!Iar altum nidis petiere reli^is ; 

At rudij enituic impul ro vomere campus, ■'^^'^ > ^/rj-f.i.i. 
Nam jejuna quidem clivo(i glarea ruris 
421 jc^rc «^ VIx luimiles apibns cafias roremqiie miniAratr 
Et tophus fcaber , 8c nigris exefa chelydri^- 

Si5 Creca : negant alibs zque ferpentibus agros 
Dalcem ferre crbun , & curvas prabere lacebrai.' 
Quxtenuem exhnlat nebulam fumofque volucres *^ 
Et bibit humorera , 8c cum vult er fe ipfa remittic».^ 
Qua:que fuo viridi femperfc gramine vcflit » 

aioNee fcabie & falfj^ lxdir rubigine ferr^m ♦ 
Illa tibi lanis intexet vicibus ulmosi 
Illa fcrax olca: 'eft : illam cxpcriere colcndd'^ 
Et facilera pecOri , & patientem yomeris uncii 
Talem dives arac Capua > & vicina Vcfevo 

19«. MantHa, De cjus calam?tate . Tophus , r»f , lapis aPper fc ficcui , *" 

inargum. Ecl- 1. Dccyc»»f ,Ecl. 8. 55. tcrra & aTcnaconcreiBt, Crrt4, tcrra 

*fHJM<»,Minciu$ cft,Ji2f«»;to.Ecl. 7. 13. ilhijChelydri, Suni propr>e tcAudinei 

1104' Hoc imiiamttr arand«. ] Hoc Diarinse , l K%i<vt teji^Kio ^ & vd6»f 

oinamaratione C9niendimus,uc imi- aii»a, ApudNieandram ramen verra 

tcmtirarre,ttrramn»turaiUamonem 2u, func ^.rpemes» qux m»«io in 

trgofignum cft , eim , q\\x ex fc ipli paludibus,modo in arboributiacenr: 

mollis & fuba<£ta cft , eiTc frumentis unde Druina quoque appcHamur h 

aptiAimam. /p5jquercus. De «rf^«& «roja^cm»;^ 

»07. rr4fw.]0-Tenfu J ob dmturnam ^ ^ ^^j^ coronariis , Ecl. 1. 4Pi 

fylv« acrilitatem. ^Z.l>CaptiAfiryicinarefivo.ye^c.l 

iii.EnitMir.jAuccaniput refiilfit Capt^a^y Campanix caput : undc 9c 

repercuiru lucidi vonieris. Aut pin- Caittam » i catitt di^am putat Scra* 

guis faftus eft : nitere enim dicuntur bo)» $• Virgilius tamen iCapy , /Eh 

ea , quae pin^ia funr. Horar^ Ep ft. neae commiTtone , nomen ejusdedup 

1.4.15. Me pinguem ^ nitidHm ,c^c. ^\i^ jfin, lo> I45* "^<^c conitat nuUl 

Yirgii. Gcorg^i i. 15?. Jnterqiite niten- terrarum foli bonitate po^habcndamS- 

tis attta, Auc per commucatiouem , fuiireaucem olim i»^e*' (re; maxim^t 

id eft , in eo cn tuit & reful(tt yomer : f^fbes, RgmAm^ Csrthaginemque »i»m«- 

Georg. 1. 4.6,Sttlco atPritHS-JpltndeJ* rAr<im, teftaturFlorus ,1. 1. 16. ^«» 

are •uomet, fevm. , yeJHWU» , & f^efviM , moni 

ax2. Kam jejuna, fS^c, ] Ica cohacret Gampaniac P^^oP^ Nolam , mirc ferti. 

''- »^- -" 1,'s ,practcrqu2m in cacumine, unde- 
[ 

I G E O R G I C A. t I B. 1 1. i«# 

' tif Orj Jago t & vacuis Clanius non a;quus Acerrk. 

Nanc • quo quamque modo poHis cognorcere , (iicam . 
W Rara fic> an Tupra morem (it denTa^ requiras : ^p^- 

(Alcera frumentis quoniam favet*T altera Bacclio: ' 

Denra. magis Cereri : rariiCma qua;que, Lyxo) 
MoAute locum eapies . oculis : a)teque jubebis 

la rolido puteom demitii , omnemque repones ,,, 

Rurrus humam i lc pedibus Tummas zquabis arenai» ' ' ' 

Si deerunt \ rarufh i pecorique & vitibus almls 

Aptius aber erit : fin in Tua po^Te negabunc 
IJT Ire loca i & icrobibus /Uperabit terra repletis i 

SpilTus ager: glebas cii^^lantes crailaque terga lau-. ■. 

Erpeda • & validis terram ■ prorcin^e iuvencis. . 

SaLTaautem tellus i & qux perh^l^Ctlr amara » 

Frugibus infelix : ea nec manruercit arando «' 
140 Nee Baccho genus « auc pomis Aia nomina rervat: 
>./ Tale dabit rpesimen : tu rpilTo vimiue quaios • 

CoIaque praelorum fumofis deripe teftis. 

Huc ager ille raalus , dulcer^ue a foncibus undc 

Ad plenum calcentur : aqua elu^ahitur omnis 
X4T Scilicet 1 & grandes ihunt per Yimin a gutCf : 

At rapor indicium facict manife(lus , & ora 

TridiitentS^um renfu torquebic amaroW - — 

Piaguisiiem q«ijefit telius> hoc deni lue pa£to . 

Dilcimus : haud unquam manibus iiclata fatifcit» 
ifo Scd picis in morem ad digitos Icntcrcit habendo. 

Humida majores hcrbas alit, ipra^t^e iuflo 

La:tior : ah nimium ne fit mihi fertilis iila » 

cnpidicate c6 fe conrulerar, fumo Terra Tiira , firjfnerita rfl,ntarS«a 

Il2niniirqu( cxc<ndlus eft. nbus apud Te depo^ttis non fervet no« 

a^s.Om /»$6.} Dicicur, ur narrat mcn : T^d eas k virtu!e & nomine 

Gell'us 1. 7* 20. rcripdAe primo Vir- rpclicr : id cft , ut arbor; t in ei dege- 

gilius:2f0/<t/i»;o,ad laudcin NoU , nerent ^nct. impliuscjuid.m^caeris 

urbis Veravio vicinz; leipoCtead-- arnoirtnii eiTc videantur. Dt^accbm 

lc^tAe: propcereaqnodNolaniaquam Bcl. 5. 59. 

«pii '.ncgaAenr , Tuum in rus , quod 241* Q.ifdloSfColaaHe prxlor»m,f^c.J 

ent in|iropinquo ,dcduccndam. Torcnlar^otA a^ach.na t(k uvis prc- 

CUmu» non dquu4 ^cerris.^ mc^nd^, arortgMend^lii dida. Prjr?t*m» Actrrs: ^errr<i,anc.quiifima Cam- 1U:utrabes , quje uvas corculart im- 

Sniar urbs, nou longe a Neipoli : poticas prcmunc , i premendo "" 
K prarrerHutc amnis Ctaniue^ l*j4- pc r concra^t onem , premnlnm rjw : cojus frequras inundacio pene /Mm,unde ryl'aba pr.nia breviseiHn 
L*rbeaiintrrdumexhauric» undcipre, premo i lon(;a in przlum. Cola Caat xqum ^ctrrit, & Accrrar 'vacux (icci , y.l co:be$ ,quf corculart Tup- 

hic dicnncur. poHca: vinum eypreATuni excipiunt 

" i2Sh Cereri. Lyro jt^^c.] De Cerere^ percolantqii<r. OuaU , coi bcs d viini- 

Ecl. 5. ^. Lyari»/ , Baccbi nomen i ne,calaihi,Hcl.2. 4<^. 

A««/a/vc squod curis folvac 8c libe- 244. Eluaabitur.} Per vim,8tquaft 

rcr« cum ludla cxibtr. 

21^ jtptius uher.'] Supra v. 185. z$o.Hahendo.'} Pa(fiva F(;nificatio« 

Pofe 0«i:tf^r.3Non potHcrunt. Hc ne . dum babetur , uc plcraquc seruii- 

OMB (boiora roencemquc ccrrx cn- dta. £cl. S. 71.. . / -^ .- '!•.■ 

btdt i otalibi mulcit locis. 2$a. Ne fitmihifertili$» ] Terra c- 

S40* HteBĕtAttmit % ^ut^ o^u ] nia » cujiii vis la bccbas auc &oik1€1 

T9m U T mf P. VlRGrLII MARONIS 

K«u fc przvali<iam primis oftendat aridis 1 ^ 

^••^ii Quic gravis cft , ipro udcam fc pondcrc prodit : 
' '^**?? Qiia:quc Icvis. Prompturo cft oculis pracdifcerc nigratnj 
Et quifquis colorj At fceleratum exquirerc frigus 
DiAicile cft :'Picex'tSntum > taxique noceniif.s , '^'^^ ^4ft?. 
Intcrdum , am hedcrae pandunt yelll^'u-mgvx.'^'^ '•"' ^'^ ^^^''''^ '''-^ 
His animadvcr(is , terram mulco ante meraento 
a.to Excoquere > 6c magnos fcrg]jibus boncidcrc montcsi '"^^^ 
^Ante fupinatas Aquiloni oftendere glebas , 
Quam lactum iufodias vitis genus ; optima putri 
Arva Tolo : id venti curant , gelid«que pruin* * 
Et Iabefafta movens roljuttus iugera foflbr. 
$tff At li quos hau4 uUa viros vigilantia fugit ; ,'''--**"^^'»»- 
. Ante locum fimilcra cxquirunt , ubi prima paretar 
c)*-. /-. **Arboribus fcgcs , &'quo raox digefta fcratur : /£z*.^*r ^c^ i. i-^f 
Mutatara ignorcnt fubito uc femina matrem. </ouHy /:Ja*j/ ■?: 

Quin etiam coeli rcgionĕm in cortice Hgnant : 
170 Ut quo qua;quc modo ftcterit , qua partc calores 
Auftrinos tuleric > qua; terga obverterit axi , 
Reftituant* Adeo ^in teneris confuefcere multum eft. •— 
Collibns , an plano melius fit ponere vices , 
Qua:rc prius. Si piiiguis agros metabcre campi; / , ., /, . / 
27yDenfa fere:indenfonon f«gnior ubere Bacchus, ' 'v/ ^*^ 
Siutumulis acclire foIum, colIefque fupinos ; 

•brum'tur , parum habet virtut!$ ad da padino , U howe , U be/<ht , v. ^54, 

fru<ftum fcrcndum. XI Deligationeyquxpedatio dicitart 

254- TaMam.^E:^ de illa taccatur, wettre lesiihaUsi\'\^%. Xil. De^ron^ 

. yiullumque aliud indicium k me af- daiione, feu frondium amputacione, 

IJgncruT, V. j52. XIIL D$fepto adi/er^tupeeo- 

^57. Picea^.* ta^i.t^c.JPicea , pini rum injnriai , v. J71. XIV. De Baccbi 

J^cies : de qu* Plin. 1. 16. ^o. Picea facris , v. j^o. XV. De^^initoris dilim 

wnontes amat atqite fri^ora . ferat» ar- gentia aliis in rebtu , v. ^97.. 

\>t>r , Gf funebri indicio adfcrespo/ita , 2(»i. j4qmloni, ] Vento rept«icrio* 

otcroti* 'uirens : hac pUrimamrefinam nali : gineratim h c hyemem itgDiS- 

fitnd«t' Tajttts , deL'Jf: dcqua PJm. car. I)c eo Ecl.7. 51. 

ibidem. Taxti4 , minw njire^s ^ graci" x67- ^rborihtM,'] Vel viccs ipfas ar« i 

lif^tte &■ trijlisacdira : letalebaccit ^in borei vo:ac , uc fupra v. 89. Vcl prar- ' 

Ht/paniapritcipurey^^enenum inefl'Sunt ceprum gencrale eft pro omnibus ar- , 

i^tti taxica hini appellata dicant 'vene boribus. 

na , qnanimctoxtca dicimtu. Seges.^^Bcne de arbulcuKi , qua; Te- } 

259. Hm animad'ver/is>'] V.Parj. runtur in feminano^ ' 

J)e cttltura 'vitu. Conc^nec prarcepta ^^S.Jrmtn^.] Nonhic (^ranafunc>i 

t>rzcipue XV. I.efV defcrobibui tyfo ied furculi , fivc avul(i h viri$ corpo- 

•^ej* hyeme patandit , v. 250. II. De rc j qui vocantnr maileoU , marcottes ; 

foU frr.ilitt*iine in feminari» eir 'vine-' five cum fur« radiribus cranHaci , qO£ : 

r<J,v. 155; lll. De Itgnando^uitit cor- VO ^ntur 'uiyiradicet- 

tice , ad co^noCcndttm nati^uum eitu 271» -«^••yirjwoi ,erc. i<*»}€S^c.3Pro 

ftiim . V, 2tf 9. IV. Deordine. qvo fe- mrridic > Auflrum d'cit , venrum indc 

rendaĕH, V. 27^ V. De pro/unditate Aanrem , de quo Ecl. 2. 58. Pro fe- 

foyearum , v. iSS. VI. De iis qua ca- ptenrrione , axem , id eft polum fim- 

wenda fttnt in (atione yitii , v. 298« plicicer ; quia polushic unus a nobii 

■yil. Detemporefationis-,v» 315. VIII. v»derur. 

JDe/iercoratione, v. ^46. IX. Delapi' 275. r>en/<i.]ProdCTiie,fupra,v. i?4, 

dttm tf concharum tnfofsionei v. 348. D^ ubere , fupra > y, 18 J, Dc Baccbo j 

JC. J^f£afthg$i9n9 i&\^ tcrra YCrteo- £cl« s* ^9% iLi>uij^ G E o it G I c A. lib: ir. 

' tadalge ordinibus , ncc recius omnii irj ungueD 
Arboribiu poliiii CeSo via Iimiic qi»iitet, .1 
Vt {zpc ingenii beilo cum longa cohoriei 
ita Eiplicuit Icgio . & eampa netic agmrn aperK 
DircAxqiie aciei , aelaie flnftu« omoii 
^e renidenii tellui , necdoni hortiilj milcenc 
Przlia,red Jubiui mediii M^rs err.ii ii acmii. ISI Non an 


limuH 


n modo u 


li pafca 


I prorjJcaus inti 


Sed quia non 


, aliicr vii 


re> dabi 


t omnibi 


« zqu 


-cunt fe • 


:x(cn.(c 


Foniian & l^tobibut q 


;UzRnt 


fiaisl»' 
AuRm V 
iiicre ful 
■jioAlciiiiai 


: pen 
derigii 


rur arboi 
Arculu! 


impr 
e qujnc 


um verii 


ce ad : 


^ihetea 


i\i. 


Erga no 


n'hy< 


!»)« IlllEI 
l^abra , . 


neque i 


CDavell 
m>)liofqi 


leperj 


WI Mulca vi 


irdr» 


voIvcni ducinda 


I fzcuU y 


'indt : 


^7.Smm.lVt\f^«^,< 


111 G«. 
Qj,i 


2i5i??ir- 


:/:r.. 


il-K-s^^: 


tliltr. Bw ^Oiprimam habc 1 r«im vel 

01 habci loBEarB. Ha£ 

•■■■"■••^~"- ^i>it palHni Apuliiut, o O O e 
fiia»imm rtnm , Pro wiJirtri , cini 

IDlnat ac dctenar eft : lc Stneca . /i- o o O a « 

tt.deriv.cfur.Bj.. 1.1». n.\rtqu,r: ■ o O • • 

ot elt ceDdiiln i-^« , cului dccc. 

■Jot , ut ftnui. ■ . • o O o O 

/■■BnHiB. 1 EiaAi Eerreftaqae 

^nlliaie- Tnnllin iltaisa marRipra- Vox ^mitit prapr)e naiac rrlaren 

A«rn niKue eialactnr , in pcrleAe dani.liibic(ro.UcOrat.|.i7;.CDii- 

cwaBiO^ finc, Her. de A . P. iv1. Pir- jtmaisittm tir^intim n*miisfi uitM , 

najuudttitlwmitMityic M MtiHin. er 4Hiidrdrt,(»-Dir£iiTsli>Eii». £t in 

EtSat,Li.f.ii. JJd ■■(■» TWSni Uruio, «;..c<.MidMii«i^Kd^rdt:id 

171- JiSawlaiiiltiaidnt. ]Dir. ^9. Cii^HtiiMpIiiiHlltjii.] Mill. 

p«dl'i ita ut lia«ulz viE'reAz lini tua vir'ia caiione'? '*a'riui'^i"'l}^^ 

CntiT •rbom , vil dirpaliiat in qua- vciSi>i leicia diviilch3iur in cahatKi 

d>wnlntaiS[nineiieifeAeqnadniA X. nanipulot XXX. centuriu LX. 

Bnneai vtl iUrpalitMincrian|D- In incelTu qiiadraiim rcrvibit £gu- 

lMiD,(ktHne*ftquiiKnnciilitli^iiia, tam i in puRna parrigebtiurin lon- 

ICBia,flTef»iinM:T,iT*c£cet«iuc,i fineulz manipulai iteeni coniine- 

iiBta qiiintl nunHi , V , qu«ii lia. banc, 

SnUinuealieipKiiiuni. tSi. fliiaii*i Dnnii xr> tnndiMt- 

ailAliiiuu. «((■j.lldcli.rplcndori.iitrcinulu» 

O o o □ o hiic illuc in ttrri clrium^a^ac. Sh: 

_ o ' O o o rupra,t.iii.E».-)iHM™fi.//fl'vo„™ 

■ ~ „ " „ (m.|iBi. De JM*rt. . Eel. P. 11. 

• ° ° ° ° 191. j£/(»/i.i.] acbor ghmlifen . i 

• 0000 qufrcuunigenert.iupM,v;iS,rir. 111 W V I R G I 1 I I M A R O N I $ 

• rtM. / , Tura fortes latc lamos & brachia tcndcns 

'/(^y Huc illuc t mcdia ipfa ingcntcm fuftiiier umbram. — 

Ncvc tibi ad Solem Ycrgaat vincta cadcntem : 

Ncve ictcr vitcs corylum fcrc » ncvc Aagella 
lOoSumma pctCt aut famm.is dcfringc ex arborc plantai-: 

( Tantus amor *tcrrz ) neu fcrro laedc recufo 

Scmina: ncve olcae fylveftres inrcre truncos. 

Nam fa;pc incaucis paftoribus exckiit ignis» 

Qui furtim pingui primum fub corticc ted^us 
^S Robora comprcndit , frondefque clapfus in altai ■ 

Ingentem coelo fonitum dedit : indc fecuiu$ 

Pcr ramos vi^or > 'pcrque alta cacumina regnat- 

£t totum invoIvit Aammis ncmus > & ruit atraneit 

Ad ccelum picea cra/Tus caligine nuhcm : 
/ ,,g iio Pra:fertim 6 tempcftas »i vcrtice fylvi$ 

Incubuic » g^omeratquefcrcns inccndia venti»s. 

Hoc ubi ; non ^ ftirpe valcnt , cacfa:que rcvcrti]^ 

PoiTunt , acque ima (imilcs rcvircfccre icrral" 

Infclix fupcrat foIiis olcafter amaris* 

' Jif Ncc tibi tam prudcns quifquam pcr^uadcat audor. 

Tellurem Borca rlgidam fpirantc moveri. 

Rura gelu tum claudit hycms , ncc fcmine ja^^T 

Concretam patitur radicem aftigcre tcrrjr. 

Optima vinctis fatio cft , cum vcrc rubcntl, 
* Jio Candida vcnit avis longis invifa colubris : 

Prima vel autumni fub ^igora , cum rapidus Sol 

Nondum hyemem concingic equis , jam praetcrit xRUi 

Vcr adco frondi ncmorum > vcr utile fylvls : 

Vcre tumenc terrx , & genitaliaifemina pofcunt* 

^99» Corylum, ] Supra v. 6$» Nocec mitur , uc Obori?. 1. 105. CumiUofq»ĕ 

tadicum ilenAtace , qux vittbus ali- rukmalepingHUaretne, 

iDcncum priripiunr. flagelUt Tunc 310. ^ >erricf. ] A feptencrfOiiali 

ramorum ruramitates , ĕ quibus non polo , }uxca Servium : quia , hit -^e^» 

func deccrpendi ad plantandum riir- fex n^bis feinp€r f»blimis, GeorR. i» 

culi , five malleoli , Ted cx iniima ar- 242. A verrice arborum , )uxca Ger- 

boris parte > q^u2 rerrse v(c>nior efl; manum& Yi^oriitni. Yide Georg» I. 

jani enim cerr«a(fueveri\nt ,camque 3x4. CoUeH* eac alto nuhes» 

araant. 315. 3orea. ] Vento leptentrionali, 

?oi. V[eferto Ude retu^o,"] Non pro- Ecl. 7. si. 

hibet ferro pracidi ; fed rerrumob- ^i^.Ciĕm^eterHhenticandiday^cJ} 

tufum adhiberi , quo lacerareutur Ciconia,de qua Piin. 1. 10. z?. Cico- 

^cius , quara ampucarenrur [eminay nia qmnam i loco ^eniant , ant tiuo /• 

id eft yf»rcuU i vidr Aipra , v. 258. referant , incompertum adhuceli, Eionm 

303. Namfape,tjrc. ] Cur i vicibus gi»tjuo 'venire non duhimn , eodtm ifuo 

ren)Ovendz /inc olez ryiveftres , (ive gruei modo, Uido\eofdtmrepetunt : .^e* 

•leadri , aft'erc alias caulas Thco nitncum fene&am invicem educant, 

Ihradut 1. 3. 15* Oiipd nempe tam o- Ver hic rK6<njdic>cur , propcer hores: 

ea,qu4mncu$, alimenti plurimum uc pailim alibi pMrpHreMw. 

cxuKanc , umbramaue inducant ma» 321. Hyememcontingitetjuis, ] Tro. 

yimam 305. picuroCapricerm, quem ubiatti^<c> 

i 305. ^(060^4. ]Truncos , fupra. v. 25. tunc bruma eft &0yciBS fUinii)a>Yi<tl 

ioS. Kuit» ] £iBiccit i aftivc oic Ai- Gcors* u ziS» "■/,-:j **/ G 2 O R G I C A. L I B. II. lj| 

l*fTiim patcr omnijpotens feecundis imbnbus xther >:' ^ 
Coojugis iH gremium lxtx defccnHit , & omncs ' • '* 
lAagawklit i magno commixtus corporc > rcecus» tt^tt^t 
Avia tum reronant avibus virgulta caiH)ris : " 
Et ycncrem certis re^eyint armcnta diebus. /^^ 
^^S^tettS!'*^ almus agcr/ Zcphyriq»c tcpcntibos auris 
I Laxanc arva finus : Tuperat ccncr omnibus humor : 
Inquc novos Tolcs audcnt Te t^graminaituto ^^17 7nt/i3. 

Crcderc : nec metait Turgentes' pampinus Auflros » 
Auc aflum ccelo magnis Aquilonibus imbrem : 

i3S Sed trudic gemmas , & frondes erplicac omnes*. 

"^ Non alios priml crcfcentjs origine mundi 
Illuxifle dies i aliumve habuiile tcitorem 
Crcdidcrim : vcr illud erat > vcr magnus agcbat; 
Orbis > & hybcrnis parccbant /latibus £uri \ 
l4o Cum primum lucem pecudcs haufcre > vir£m(iue 
Perrea progenics duris caput cxtulit arvis , 
Imraidae^ue ferx fylvis > & (idcra coelo. 
Ncc res hunc cencrx poiTcnc pcrfcrre laborcm t 
Si non canc^ quics trcc , ?rigufqiic calorcmque ^-'»0' -'>- 

34f Imer ; & exciperec coeli indulgcniia ccrras. 

Quod fupcrcft > qua£cumque prCracs' virgulta pcr agros^ 
Spargc fimo pingui > & multa mcmor occulc tcrrl: 
Auc lapidcm bibulum > auc fqualentes infodc conchas* 
. Inter enim labcncur aqux * tenuifquc fubibit 
5faF{4litds> atquc animos tollent fjt>-t : ]amque reperti 
Qm faxo fuper atqueingcntis pondcrc tertas \- 

Urgerent : hoc effiifos munimen ad imbrcs > 

Hoc ubi hiolca Hti Hndit canis zftifer arva. 

"^ Seminibuspoiitis , fupcrcn: deducerc terram 

r ' }i5, Tum pater, «^c. 1 u^thtr , *ive leretn arftjvum, aiit fngus liybemum? : 
aer , pcr Joycra k poScis : tcrra ^per ergo cnnveDtent fnir , nafci e.i»vcrno 

Jnnesem aHambraca eft.Intcr utrum- rempore , %ax anni qu«dam eft quics> . 

i}ue nJĔ&idtim qua(i coniugiun]. Vel fenfus eft gt neralis* nec mundt 

3JO. Ztphrn<^f, ] Ecl. 5. 5. res , gua* per (e tenera; femper ac fra- 

jjj. ^nliros. '^ Ecl. a. 58. siles funt, poATent fcrre vim acftari$ & 

3?4« jl^Hilontbut,} B( I.7. 51« nyemis ; ni<i vere , 4uafi quietc , rc*- 

3^. No» ali»s , e^c. ] Dirccptatur , cre-irentor. 
tysLo cempore mundus condtus Cil : ?5j. C4i«»irf/?»f*r.]Sfrius,velcanf- 

vcmo> an aucumnall , favec aucumno cula : ftella in ore majeris canis, cu*- 

latio , qua? petitar k macuricat« fru- jus vis in fc^jeAas raundi parres in* 

l^m X favet veri ,quac p- titur k com- ^ienis efle perhibetur , qno temporo 

in«diffima cemperie. P- <^t2 nmnes pro Sol oritur in principie leonis , nempe 

vefe ftant. Dc Emo , Georg. i. 371. exeunte Jalio , Tumque zftut ferven- 

^AO.yirAmq»tf*rrea,proxenits,erc1 ttABmus fft , morbique ex illo xftu 

Alladitadarracem^^rreanij&inrtaH- f»eqncntJrtirni ,dielqueillic4i«i«iA«afS- 

lationero mundi poft diluvium fa- vocantur , donec Sol totnrn leoni» 

aam,iDeucali»ne&Pyrrha,Jafti$ CRnum perluftrav«rit , ad ufqufr 

yeft ter«um lapidibui. Ecl. 5. 41. ^'«™ '^h Augufti. Sirms diAus , vcL 

94}. Nfcr«ifeMiPcrm«r<r,e^c3 Vel * atip4ii» , /i»*., Sti 9.. 9%sf^fĔ % 

> liEauM eft .' nec mundi res, tum tenera- ivajMO% . 

ac rcccnces» p9caiffcat pecleae ca^ 1 114 . P. VIRGTLTI MARONIS 

3 yy Saepius ad capita»» ic duros jaftar€ bidesces; '» /«. ,a;«.t/ t./*">«- lA i*V 

Aut preflb exercere Toliim fub vomert , dc ipfji '-'^•^'^^•;i'"»*^. 
Flcftere Iu(5tantes inter^iaeta juvencos : 
Tum Ieves calamos «/raĕniartilia virgae , 
Fraxineafque aptare Aidcs , furcafque bicornes r 
'j6oViribus eniti quarnm, & conreranere ventos ' , / // 

A{tuefcant, fttmmafque fequi tabulita per ulmos'^-,^^,'''^^'*^ - / 
*• Ac, dum prima novis adolefcit Irondibus xtas >'/ '"';'. -*^'*^''^ 
Parcendum teneris : & dum fe la^tus ad auras /«ti/ '*»»» 

Palmes agit , laj^is per puruin imminus habenis >• 
t^u ^^ ^^^^ "^"^^ noodum falcis tentanda j fcd uncis 

CarpencJae manibus frondes , interque legends. 
Inde nbi jam validis amplexx (tirpibus ulmos 
Ejderint : tam (Iringe comas , tum brachia tonde^ - 
Ant^reformidant ferrum : tum denique dura 
|Bb£xcrce imperia, & ramos compefce Hueates. •-— - 

^ Texendx ^epes jcti^ , 6c pecus omne 'C"*n^^[2^*jftl, / '^ 
pr«cipuc dum'frotts tenera imprudenAiue la.bofSfmiw*^ [^ -' 
Cui f^er_indighas hyemes , SoIemque potentTm ^ -*^*-'*'*^ '''h*^* 
»«tyf»4r^' Sylveftres uri affiduc capreacque fcquaces vo *»«;««*'/'»/ 

j?7$llluduni i pafcuntur ows , avid2quc juvencXb ;•• -^--t"- 

Prigora nec tantnm canH concreta pruina^ 
Aut gravis iiicumbens fcopuIis arentibus sdas ; 
Ouantum illi nocuere greges duriquc venenuni >' ^ <. , , 
i'bfk*{¥di Dentis , & admorro iignata in Itirpe cicatrix* /.^ '■ ^.,. , ^/^ 
J^oNon aliartrob culpam Baccho capcr omnibus^ariJ -.«1. ^ /'->♦/'/ ;«. 
Caeditur, fic Yctcrcs ihcunt profcenia ludi: • ~, :*.'-,. 

^ 355. C4p»>rf. ] Vitium arborumque cqui$ dcrumpta ><iuce Lucrerio T. ?, 

tapita^ (turcs funt & radices j qui- ^rborib»fqvitdati/^mtjiyariis^txindt 

bus , quaii ore > aiimencam c ccrra fer auras crefcendi magnam immifsis 

^ Crahunt. c«rr<ime» b<tA«J«. Ecj>erp»»rMm,fi<»ni- 

^»<ient*y.]J5»rff«jaliqiiando eft ei/ij; ficat , per arrem , fic & Hoi atiusOd. 

^'hrc ihAtumrnriiin tbdiendJe terrx 1.^4^?' P«r pitfi»wfonantesegiteqHeSi 

momp*Tttum.]^afiinum^ligOyHnhoy4n*'» i/olttcremattecttrrum,^ 

^tymon i bintt dentibus , quod Itgo ?74^« Sylrutjires nri, ] i3i*itf/> , quot'* 

titbirurcus.Deo-i/cibit/ente^^n.^. 57. vuifu$cum »»rJ5Confundit.Piin.l. 8. 

?5tf. Aut prtffo t»mtrefolHm , e^c] J^- ;?/« cnim juxta Coelarem , de bel- 

qucarboribus fulciebanrur,adeoquc pMuUoinfraelepha»tosJbecte(b' colore 

laxius digeft« Jpattum arandi relin- ^ ng^rdtawtt . qux in foU Herc ynu 

•uebant f ima & frugum interfcren- Germaniae iy 1 va rcpermntur. £«^4^*, 

«trum ' ^ ** bore$runt lylveftfc$, frequeniesin 

' f59.Fr4*iif«*».3 E A-airino arbore . Ijalia. cx Ifidoro& aliis.,quanquam 

f^lf^g aluer aPliniodeicribuntur. 

^%6iTabttlata,-^Stxv%\xt,Simtrami , 38i. ''r^c'"»*^^ JC'*^^,'}" ' ^**^"' 

•Vor« ciiKentes.Bi ColumeUa 1. 5^ 6, ^^^^^^^ fenic.$dcftmatus , a e«xo/**i 

TdbtUata infiituenda fmt , fcoc «»»iif /pc^o. Partes ejus fuerc. I. PorttcMS', 

nontine uft$rpant agricolaramos ■^trnn-' fcalx , fedilia , f.diliura ordines , dt- 

eofqtt€ promintntts 9 ttt '^ites laxius cebantur cuoe»; quia,cuneorum mo- 

difftmddntttr- do,eo Aridipres erant , quo magis «b 

3^4^ Laxis per pttrnm ,(^c, habtnify ambitu ad cencrnm theacri acccde* 

g^D-j LtfAii ^^«i»>i mcuphoKi cft ab baat j & hwcc umnia circa ^bicm^ C E O R G I C A. LIB. ir. ^^ 

iiaqacjjngemcslpagos Sc compita circutn. ,; ., ;. . 

eidx pofucrcs atque intcr pocula lacti ' ' ^* *'>i/j j* ' - ^' / 

ibus in pratis un^os falierc pcr utrcs. -J*"*'' ,',..■ ;*- 

lon 4ufonti , Troja gcns miiTa^coloni 
:bus iacomptis luiunt , rifuque foIuto i i 

[ue,cortJcibas fumunt horrcnda cavatis. ^^^ a*-UtUu^ Uii 
» Bacche , vocant per carmina lxta > tibiq«e ^ «^ - a- 
lla cx alta fufpcnclunt mojlia piuu, jk ■i-- 

: omnis largo pubefcit vinea foBtu ; 
iplcntur yAlIefque cavac fahufquc profunHi , 
io-umque Deus circum caput egit hone/lum. 
irite fuum Baccho dicemus honorem 
ninibus patriis , IaHcefque & Hbafcrcmus: 
udus cornu dabit ricer hircus ad aram ; 

:rant dirpo(ita. II. Orehgfha JEn- 6,\ii, 

crior , five cenrrum thcatri , 384. 'Unaoi Paliete per tnres. 3 Ti^ar-^ 
mnium inhma & roncava, c\puz pirs LiberaliuM five Bacchice-' 
reM dicebatur rorum chcatri ntm ludorum , crat fahus per pelles 
. H\c fcdebant fenatores, hircinas, incampocumulatas ,liifla- 
tque chori falcatoruro Si rau- tafque& undas olco. Hircinas eli(;e- 
» ab 9fX u^xtfaltafeAll,Pro* banc pelles , five uires , ad concem- 

locus ab uno thcatri cornu P'"ai hircorum ctiam mortuoruni 
nm du6tu» v«ntcr ortbettram <J"od viti infcftum fit animal , unge- 
m alcior quanj ori4icftra , in- "*"« -> n^ niaf!is cflrenc lubrica: , nec 
iiim r-epa,in eo agebanc lo- vcftiJ!ium cadenns fiiftinerenc , uno 
•urauc hiftrioncs comici tra- pede infilicbant , rcdu(fto alteto , & 

ipulpito , id cft cx cditiore «"•" frequcnccr cadcrcnt cernwi ,Hve 
£ pcdibus ^ttbrti-ico rabulato. P/o»' vocabaiir ludoi illos Cerw,*^- 
14 , pirs cheacri adrerra fpe- ."<« •> Gr^ci eca-KuhtcL > ab cterKot uter, 
1$ ,veli5 , pi<^iitis, columnid i%5,^nfoniicotoni.}Colomts hic noit 
orata » 8c olim arboribus ad a^ncolam figntnc<ic . fed coloniam , 
andos aftorcs , cura ludi in fivcTrojano$s.tncaducc,mifrosaa 
ilo antiquitus exhibrrentur, wo/wd^w Aufoniam« id eft Italiam. 
tumbraculnm» V. Pojcenium^ Dc o/^tt/bwitM/, anciqu s Itaiise popu- 
>re$ poft fcenam latent. Vr. lis > iEn.5. 171. 
:beatruTn , fuic locus , non in ^S9'OfciUafi4fpendnnt.2 Ima^uncu- 
:ulum } fcd in circulum ex- las^dilcs , Baccho ^acras , & ad ejut 
' ubi nuUaeri^rcena , fcd un- rpcciein ctHdas, qux vincis providere 
ue fcdilia Tpediacorum ; cum pncabancur, eifquefcrcilicacemcon- 
I med<o , inauigladiaroruR), ferre , ad quas yenco , auc numinis 
n^nc & alia id genus cerramt- providencia impuliae, lefe converrc- 
,fcbai«ur , m\ite amphithea rent. Und: addit , Er^Moc«»w^i«f I?<»»s 
cebacur , guali mtdiqiie thea- circum cjput «;it honejjium, Nonien 

ab aM9l nrctm , & ^tiouoi hoc , efciUAm , diminucivum eft ab os^ 

ort/, T laSp^ro^Kmoi, undcetiam e« 
VTwl4fl»e,e^c.lLudiomnef cfculumyjEn.uz6o. 
lesĕ Bacchicisciufmodi ludi- z9uSaltHfqtte,erc,^ Saitusnon eiTc 
tun habuerc , quibu$ viAor ^yWarumipUsarborcs , fed locafyl- 
rcfi:rebat , unde cracoedi^ rc varum ab arboribus vacua , notavi- 
nomen k T^ceyvt hircus, & ««T» wus Ecl. 5. $6, 
14. Horatius in arte Poctica 394.L;64.]Placent3cgenus.Ecl,7. 
^ Camiine ijiti tragico 'uiUm 3?. ,, u ^ 1 

r oh hircum , mox etiam a^refies 3P5. Ft duSius. ] Vcrba folemt}ia - 
nudaifit , Crc. Ploruit prjmo omlnofura enim erat in facrificti$ (x 
ithenienf« , qui TheCeidr di- viAima tr4/;erftnr, non facile duccre- 
•, i Thefeo rcge , qui primus tur, tum fiad aramnonfpoaiC^4rcr^ 
in pat!is dcgentes , in urbem fcd rclu^ai:<«(At* 
inaeaibiif4ue ftp/ir. Dc (o. ii6 P.VIRGTLrrMARGNIf 

Pinguiaque in yerubus torrebimus exta columis.'^ 
^ £ft etiam ille iabor curandis vitibus alter , ^Ji/t*^ 

Cui nunauam cxhauftTlratis eft , namque Ginne guotannk 
jL^j^ V Terque quatcrque fo(uwi fciadcndum, glebaque Ver(ii ^ -t i 
•'^^' 4oiiEtcrnum frangenda bidentibus , omire Ievandum''^ '^^Jh ^ 
/S^pinv^ Pronde nemus. Reiit agricolis labor a^us ia orbem t 
,'*&iAAfifcj^jqy^ in fc ^ua^per veftigia voIvitur annus. 
Et jam olim feras pofuit cum vinea frondes > 
Prigidus & fylvis AquiIo decu/fit honorem ; 
4of Jam tum acer curas venicncem extendit in annuia 

Rufticus» «3c curvo Saturni dente relj^am 't/t^Ji^ /^h/iu/^ pt UMt 
Pcrfcquitur ^itcm attondens , Hngitque putando. 
Primus humum fodito , primus devc£fca crcmato 
Sarmcnta » & vaIIos primus fub tcda rcferto ; 
4ioPoftremus metito< Bis vitibus ingruit umbra • * 
Bis fcgetem dcnlis obdacunt fentibus hcrba; i ?^V 
Durus uterque labor. Laudato ingcntia rura i 
Exiguum colito. Necaon etiam afpcra rufci 
i^i^/4vn Yimina pcrfylvam , & ripis fluviaJis arundo 
415 Casditur rincultiquc cxcrcet cura faHcli. 

Jam vindx vites , jam falccm arbufta reponunc 1 
Jam canit extremos cffcetus vinitor antcs ; 
Soliicitjndatamen teilus, pj?lvifque movcndus * 
Et jam maturis mctuendus Jupiter uvis. ' . 
4ioContra , non ulla cft oleiscultura > neque illae 

^39^.C0/«r0(f.] Bene , cnm enitn co- r/oj^uia ▼itis radicibas .^uarrrotidea 

tyly^m Schircmn vlti ciTe inFenum di- laqu(is,expeditur&liDeracur. 
xeric,urrumquead l^cr^^cia adkibec, Saturni dentt, J Palce dentara (eui 

hircum , uc vidlimani ^corylum, uc ma- acuta , quz Saturni geftamen eft. Dc } 

. 397.Ei?rt«4m, cJ^-c. JPraccipir 4/fr- 410. ^i.<T>»6i#fjC^c.lCauf3mtffcrt"\ 

r4m , id cft ccundara ;)4y^t»«rtnnfma gemin:) pampinationis ^ quam antea !l 

?ua: Scitwr repajlinatio^ce qiia v. ^54. praccepcrac , itcm & geminae runcatio' ' 

itm$iiQc\xndtrt\pampinat'tonem^\ta ni5, quiherbae n«xix eruuntur ,ydr> 

frondium amputati' n:m, de qua v. c/<r. - . . 

355. CLjin;quammonct, ter3Ujqua- 41?. Afpera rttjci t/tniM^. ] Com- 

cer laborem u.rutrque ei\'c rrpecen- mendatcuramfrucicuro,undeparan- 

dum, quia nunquam huic laberi , id eft rur viti recinacula* ^Pcus^ vel rufcHmy 

inhocUboie, /aiiseji exhaufli^id eft du^hou^- Deeo ,£cl.7. ^i.SatiSitm y 

' iuxca Serv um , exhauft onis . £niiio- ve]falicetum, locus (alicibusconfituis 

niSjperteAionis.ncAin. 2. 427. Jer- faufaje. 
, vantifsimus aqui , id cft o:quitaiis. 417. Extremos ef(etHsyinitorantes,'] 

"^ 401. ^dus tn «rbem. ] Id cft , per- ^ntes , Tunc ordines virium , qui Ainc 

petuus &cenrinuus ,nullus «nim in ance carreros ponti , & vtneamquafi 

orbe, reucirculoterminuscft, circundnnc,&quavisexparteexttemi 

404. Atiuilo, 3 Ycntus fepreatrio- funr. FjferK^la(rus . qualis eft mulier 

naiis. Ecl.7. 51. . qua? mulro«cdidicfcecus« 

j^OS.CuryoSatumidentt^ti^-c.^YPtT^ 4^S.Pui'viffluetno'vendHs'}C9mtaO' 

cepa congeric decurishyb(.mis circa ve..dus &excicandus pulvis,fi adipnc . 

vitem» acpraPclpuede4&/<«^Mc<ir70»e, glebarum. ->'■'*> A'*^'.^/? /«//i '-. '•"*'*J^ 

3uz fic cum . irca radiccs rerra eftcdi'. 419. Metuendusjupiter uyis, ] AiJr »"'.'. 

itur , iondcnrurqiie ferro fupcrfiu» grandin-. & pluyiis in:cmpeft vi« in- 

rJdices , ejt pr.^fernm , quac lerra: fu- feft u $. J upiter pro aere^ fu pra , v. ja5* j 
jJor/icieTn iTop/us rangunt , ut infe- 410. Co»trtf, ««»,0^6] LaborioCrvi- 

uorcs coavsiiciicwJO^iiVilĕhUQ\iu* mcuUuiit^iuW^m^^^yonicoIejr cul- r G E R G r C A. L T B. I I. ' 1x7 

Rocaryam expeftant falcem , r.iftroftiue tenaces » 1 
Cum remel lisrcrunt ai»vi&. > auraique tulcrunc. " 
JTpra Tatis rellus , ca;n clente recludicur unco» S.^^cu,^ ■ .rx :J»< 
SuBicit humorem > &gravidas cum vomere fruges. :r v5:.*Jt* w.i' 
q^4tf Hoc pinguena & pl.-^citam paci liutritor olivam. - , 
' (f pobna quoque , ut primum truncos fenfere valcutcs » 
£t Yires habuere fuas > ad (Idera raptim 
Vi propria nituntuj^^ SS?*'^* ^^^*^ indiga noftr«. ^ 
T Nec minus lAterea fSctu nemus onine gravefcit » 
4^0 Sanguineifque inculta rubent aviaria baccis. i^/ .'am*!': 
Tondentur cytifi , taedas fylva altTminidrat , 
^Pafcuntnrque ignes noiflurni , & lumina fundunt* 
JEc dubitant homines ferere » atque impcndere curam f ^ »'// «•*,.."* 
Quid majorafequar ? falices , humilefquc geniftxi "" ^ 
43T Aut i llg pccori frondcm , aut padoribus umbram* T.*- ?4?<i 

S'jificiunt ; fepcmque fatis , & pabula melli. *'^^ ^**r ' 

£c iuvat undancem buzo fpedare Cytorum » 
Naryci2que picis lucos i iuvat arva videre 
Non raftris hominum » non ulli obnoxia cur«. 
-^^o Ipf« Caucafco tterilcs in^ vcrtice fyrvic, ^. ^ 

Quas animon £uri a(nduefranguntque feruntquc> 
Dant alios alis fostus ; dant uiilc ligimm 
Navigiis pinos » domibus cedroGiuc cuprelTbfque ^ • 

ttiram.Utnquettmenintcnera«ratt ttMm puwtus es, Vro punijli, Pljcirgm'' 

finiil:scfl,di(paritarigituri firmiori paci^ quia innrne pacis nitr. ylin. 7V-. 

tancnm 2racepeccnda,qna: maximam 2,37. Mineryn: fuit dn:ac3.VidcGcon|»- ■, 

}fi Tice , vix uiUm in olea curam exi- t. 1 4. ^ 

pt t unde addic pocca ^cttm/tmel Jbs- 416. Pcms.']PrvA\iS pro arbore.ar»-'^ 

Jtnmt aryis, bor cnim /]f>wiJ«<cft. 

414. Cmn i/emertyip-e.lTd eft Aatim 4^1. Cyti/i.taid.s^^c.^jDecytiro fru«- 

acque ap?rit'tr ysmcre 1 (ine m«ra') tlce > qiii condeiur ra:;<nanoo pecori j, 

producit fruAus. £xaggeracio , quue £cl. i. 79: I>e txdii ,ai-boribus c p:» 

ccrcum & ceiertm provencure indi-* cearum gcncre , £.1. 7. 45^« 

cac. 4J4. Saiices^^G^c. 3 SuJ.ces , CiyUe:^ 

Fr»ges* ] Or.Tas inccrpreror. GjDiitar ,7rwt/t , G-orc. 2. ii. 

Etvero vocct ill.r promif ue adhi- 455. i'iJ/'«/4 in»/*i. J Apibus , ^USK" 

beniuripoĕcJt :N*»»4»j, n<»n propr-c mel co-^fic'un:. 

laotttm projS'/'**/?^^»» 4ri*tfrMi» wii/- 4^7. C>r«iri«m.] Cyorus urbs", f5' 

BitmdiHt f fe « St proTjineat v. 400. mnns Gila^.r , in ora Paphlisoniar», 

CmneleywtdHmrrondtntmui.Sylya, buxo feir-lis. Ovid. M. 4.)it. Socte' 

pro ^UMrumlihet rerum miUtitJdine , CytoriuCededHcitpeSlinecrines ^tidctt-^ 

sc notaTiraas Gcorf!. i. 152. Mejii-i bHxeo. 

fpro«»//ffl«<"»enoafolura cririci , (. d ^.^S.Naryci^ijue picis lUcoi ^^siyt.^l 

: cdam uvarnm ,Georf.i. 410. PcRre' Sylv?s rcaccs cicdarum , ric!*ari;m y, 

m^smetito. Iccm pro mclli'sprovenru, aliari:irq;te arborum , d quibus riic»' 

" €eo'i;^4. «JJ* I^tio itmpota mefil}, cns cruniTiic , qui •> fi ichc c\primicnry, 

y^^oKtJi apiid Php. 1. ij. I. pro ol'. dic'c»;i , fV;r , l^ix ' fi fponte ttuic ,. 

^rum eciam coIIeftionc. J^jrr j , ?ro d-cinir relina ., roixre(ine, curiatK-- 

■rbu^'^»':^ in feminario , Ceorg. ?» nis. Nuncnjm urb3-Gr.;:cix i.^ .Xialix,s 

»tf6. *ifjiprima paretnt arlofib\is fe* dc qua J^.v.. ;. -^y. 

grf,t^c ^ao. CaHcafeo ) Crc^ Dc CaHcafg^ 

f 4X1- Platitamfaci^'utfitoroliyam.^ moncc A^a- 5 Fc'. ^. 42« I)cE«ro,. 

Jtmtnt^r pro ««tr» , raiilYum , aft va veuco oricntal» , Gcorg. ?. ?7i. Hic 

fi0aiiicacionc,ucapudCicer.proMil. Caucafus,pToquoVvbct nioiw^ )\.>iL* 

^~ lnimidfxsmsfm mĕkttnHltliiu 9» rusproauoUbei^tMlo» 

V- ^i:f izS P^^I R GT t T r M A R O Wr$ 

r» ^ twij Hmc tadlos trivf re rotis , hinc tyin)>jnj plauAris ^*f^ */^^*J^ 
44T A^ricolae, & pjndus ratibus porucre carinas. (^ '^i**^-^*^*^ 
Yiminibus fj liccs foec un(ix , frondil»iis ulmi i 
At myrtus validis hjHiitbus • 6c bona belio 
Ai%j5'v Coj^ius i Ityrios tuxi tortiuentur in arcus#-'. 
-i?.^» Ncrc tili^ levcs, aut corno raiile buxum > '•**«■ 
4T0 Non forn\am accipium >. ferr(»que cavantur acuto ^; 
Nec non Sctorrentem undara levjs innatat alnus 
Miin Pado : nec won &: apcs eJtaSim^ condunt 
Corcicibuniue cavis , vitiofaeque lUcis alvcb. ^ 
Quid nicinorandum acquc B.icheia dona tuicrunt^ - 
4ff Bacchus &: ad culpam cauras dedic ille furentcs 
Cemauros leto domuit, Riioeiu.nque , Pholunaq.uc», 
£t magno Hyl.Tum Lapithis cratcre minancem, 
O fbrtunatos nimiaTi » fua fi bona norint > 
Agricolas ! quibus ipPa , procul diicordibus araiis » . 
l^ 4ft>Fundit homo ^acilem vidum jurtiiTima tcllus. . 
Si non ingentem foribus domus alta Aiperbis 
Mane falutantum toiis vomic ardibus undam > %9ĕtk( 
Nec varlos mhiant pulclua tedudine polics » . 

44 4* PTine radiottrit^ere rotis , t^ Ipro nuptlarum dfe rapere aj|trHffV 

S mpajta. ptoiitllriĕ, ] Hinc y ni^n ad cc- i TheJco & Hcrculc amicis Piri- 

ro( &;.upic(rot, ^ quibi'S nemo r»' thoi , ca?rerifqufr Lapiibh incenci 

t»t f)briiatur ; fed ad fylvas > Pu clade inier ipfa pocula aSeAiTonr ^ 'v' ftrf$ nrborc» , refpr'ur. Dera- Cenrairorum pr tipuos- <r>mmcmo- 

, tympanU , & p'at*llrif., Gtorg' i.. rat' Vir^ liuj : Khoecum > Ph6lum , 8c 

»tf 3^ Tri i/f re , te; t*. cero torao , de Hylatum^ Pioi(fc«to,aliqui l(fc«ciii* 

41U artc £ 1. ;. P. lef!unr : & vero iic apud Callima- 

^^'^^I^atibtupo/HerecartnaSyt^e.^ cbum aI(ofquc legitur- ^ cratere» 

t^ii prop' i , fu:)C \ t n inrer fe col. £cl. 5. 6^. 

lif!a(a,qux per aquani.aeuncur; tre 45^* OfairrM»4r«f ,<^c. ] VfLPAJta 

ia.9horice fumi:ur pro navi pcrTed^-a. ,& ulr mi : Di^refiio4e 'vitx rnHie^ 

C4r<»4, cft r< b&im) , agucincuiva, felicitate: I. Eiu» commoda prafere 

4Uxro ut navi» fundimcinum eO. commodis urbanz Yits^ v. 4#i. JI» 

4 47. . />c mrrro. 3 Ecl. 2.54. D^-cor- Proximam facu literarum & phtlo- 

mttComoilUer , f.iprt , v, ?4. D- taxo , fopb: '• ft *^.is , v, 475. III. Prsrftrt 

t/^i fupra , V» lyr, Dr tilia , tiitettl, quil uAil.er ali!$ bominum Audiit^ 

Ceor^,, >, 172* Hdch»XHS y T^et hcc f>i^' X* 4^5 I^-Hujus vir:ranifquitarc» 

«wm •) biiU. a pr m s Ital-a; rolonii , prinn(quft' 

44S. /rrr4t0>. 3 Gens cft justaSer- hom n bu« rcpr'iti.v- 531« 

^um , ĕ Parthia ; iuxra larccros , ĕ 46f. Manefalutantum %i^c,'] Mot 

Syria : f?gictandi ane -rmorablis. aptd K- manos , urclientis mai;n» 

a^i, 4^z,Alnus mifla Pado.,] y//ni«i, numcro pacronos falutarum veoircnt 

lBnb>e,'iori arbor : Padits ^lePoy no- pr>ma luce. IJndam > jiprimii multi-- 

Mli(finiuc Icali2 fluvius > dc quo rud" p-puli cxeunt*s : dum alius a» 

Ccore.. I. 4^2. H*c Tumirur proquo- lium , qua(i HuAus flu6^um trudit» 

irisHuWo. P4d«,pro,p<rP4dttm :>iCi F«>nit , mcraphora a' tiqui uHis in ) 

Ja damor ceelo , pra •« ad ca/wm. De ean rcm : undci/^tnArorMdic; bantur 

Mr4irn»(6Miapum , Ecl, 7* i3>Det7fC#> inamphi hrarri^ a •itiisiUi>perquea- 

^borc • yenpe , Eci. i. i]f. p pulus rnnfertim inf;ie<iiensin ledh' 

4,y6,.CentaHrot-^ CrC, ] Centawri 9t Ks ftf cfF ndrb' t 

it«ffi)^ vic(ni func popul' Th (Ta- 467. Tpy7udmcpo^fj.]Portas inteK 

iccrhil^in-ium &0'hryn ;iIliPclior» ligjt,vTlin ttfti.d"cm JdeA fornt* 

aK>mvm ircolcntes, Lapitb rum rcx cen^ , arc uaras *vc' rcrtii cf n hij rc» 

J^rtdHi^ai , <«V4Si Hippcc^amia^n uxo» Audinis Indit ^, in larotnas frdts..I2«. 

MB ^llCt jl CMttJiU a, itCO&a& t^diMiiMa^UtMl)l£Afljin«.JUik.Jbtk iWnral^ac auro vc0« Ephyrciaquc xra>^^^^ ^ ^ 
4tff Alba nctjue AATyrio fucatiir lana vcnciio»v * ,^* 

Nec caria liiuidi corrumpitur ufus olivi ; 

At Tecura quifls , 6c ne(cia fallcrc vita , 

Divcs opam yariaram i at latis otia fundif > 

Spciuncs. vivique kicus » at fcigida Tcmpe» 
470 Mus^itiiriue boum , nioile{quefub arborc romni 

Non abfunti Iliic fjltu9 i ac luftra ferarum , 

Et paticns operum pdrvoquc ailUcta iuv<wtu$ $ 
' Sacra Deum . fanaiquc patres t extrema pcr illo* ^ 

Jurtitia crceJcns tcrris veftigia fccit. .**— ^ 
47^ Me vcro primum dulces antc omnia Mufie « 

TtSudinet tsntr ma^nkudinis Tndi- UlyrUt in Phocnkia awtenrft.eirrtl- 

M« mmre e^ittit.ut lin^^Urwn ^P^r- Tyrum in»enta cft purpura pnnjiim 

fUie h*bitahiltse*fas inte^ant , attjne ^ co!Kh-i -xp eiTa. P^enenMn , ut tt 

iMter inruUt ruhri pr-rtipuemarii his p%j,MKtf GracJi ,anibigux figmfica- 

uayij^ahant cymhis. Inmari conchyliis tionts eft : Si r.i;mficat quicquiit na* 

inT/mnt , tanta erit duritia , »t Upidet curam rerutn inimutat , in bonare ma- 

iAnminuant, in terram e^tHa i inher- lamque parren» ; atqueadeo& colo- 

kispariunt ova^ a^inmc^ispmiliay resy iui''iut1ana fucitur, 

adcentena nnmero , ea<jnt defofa ejttra 455. Cafid, 3 C-*^am triplrcrni di<* 

a^nas.incnhant noSihns Tum cap. ii. ftinx mus El. !• 49- I^e printa rprcie 

Te/lndinnm pntart-inaCecare in lami- haud dubie h'c inrelligrndus poeta £ 

nas n, leHofqnf' rtpo/itoriahisyefiirey dua oeum id inajorcs delicas con- 

Co-^tins PoUio infiit»it , prodi^i f^ oirumfaifre puto-. de/rfe4»f//f. 

(a^ads ad Uxnrix injintmenta in- 4<jf, ^t fr»^*d* Tew^*. ] rew^r^. 

genii. pluralis numeri , ac ncmrius gen. a- 

4<^4. nUUr*jne awr» ^eHes , t^^cl roocniiTima yallis tuit in ThcHalia : 

Jn qnihus areiFex Udent , amo aliqna c"»A^ montibui qffa , l^ej'© > « <^- 

4*Mnxit, inquit Seriiur. . lympo: ?cneofluvio interfufa. Abe« 

« • •• .1 ^ . *. fi vallc,mul ae* a^noenttare par«s , eo 

P.phyretaqne ^ra- ] Qu.nque ryjla- ^^"''c nomine infign.rx Tuni : fic in 

B^l^t'Z^^^Mf^:^l^^ W A;? S a iu,-in BccStia , Theb. 
S?h^^^7n^,tc rnTm ^vJh^Jl^ »' 4^^. TheMnefta t:mpe. Hic yttiji. 

«ifEiSy!;?vfyrph^^yr;i'eft i::'i^r"i"/''"^;^uxr.*^^^^^^ 

Ach4»i,€ta ih atedto Itthmi Pelo- ^omci, A r^f*«»« /«♦wy,/tfn«m,quo« 

ponndiari , qui Connrhiacus idro .ffiolc$ defortnarunt in riiuiirtr. 

dicitur. Capra cft & incenfa -i L. 471. Saltus ac UHra ferarami 1 D« 

llummio Conrule. ^s porro Corin- fdltibns , vide Ecl. 6. 55. D*- UllrU^ 

rhium mai^no m pretio fuir, 8r ad va- qux funt ferarum in i\ lvis (ubilia , 

fr exped'>um,cuiutprerii caufah7C puco mac-s adhtrci)duni F.ftoquam 

affcr'ur 4 FTorn \,z.6. OnantMsppet • Servio. i^iAiis deriT^t i Uto : unde 

C^ ah/iiiterit ^ cremairerii-htnc rdas , metaphoricc infira dicunrur popinjc 

mted y^nie^nid Corinthii rris toto orbe gi lupanana , nbi ventri ac deiidic 

ntndstur tnceniiorttpfrfnifsecompe- «»p«ra daru*. Servius dedurit ab Nm- 

rimu*, nam t^ xrisnotam prniofiorem ^y^ ^ guialor^ illa param tttHlirantutm 

hpfa opulentiffimT urbis recit infuriai Stat pro Feft6 Yoiliui in Etym. 

f»M sneendio peruHis , plurimis tiaruit 4-. 4. Jm jlitia excedens. ] A Arara , d% 

at*iue fimulacris yXris , auri . argenti' qi,a tt*. 4. ^. 

f*« «i^twr , in commune fiuxere. /E^i 475. JI^m/* .] Profiretur fe literirutn 

tamen buic fulffc pretiura etiam antc ftudi.i p xferre aKncuIturse . fi tnmeii 

Mummianumincendium , probacex hi$<ludii» minr.s reidoncum fentircr, 

HomcroCerdaniu,attifqueargumcn« ad hec ^lreritm vi-xi;enus abiturunu 

lisCermanus. Afi«/>. 1 N« n hic folius carminlt 

4*1?. Alba necAfsyrio , er«. ] Q'»»» pr ■ fid $ : fcd l;tcrar»m omn^uro , 

Atiplcjc eft Sypije d>vifio. Syr-a , Af- earum pr.rcipue qu.? ad coeleftia 

ryria , Coelefyria , & Lcucofyria : pertiaca; 1 t^uibtti ^iatc^ <\ita9^i*» 
kbgtMiokiea^ Tjfau, iunt /aCoe* 110 P. YrRGILIIMARONIS 

Ojjanini facra fero ingcnii percuIAis amore , 
Accipianc i corli^iie vias Sc (idera monlircuc , 
DetcAus Solis varios , Lunxque -laborcs : 
Unde tremor tcrris : qiia vi maria alca tumcfcan^ 

4SO oiijicibus ruptis> rurfufviue in idpfa reiid.int : 
Quid tantum Occano properent fe lingere Solcs 
Hyberni : vid quae cardis mora nottibus obdec, 
Sin , has ne polTim natura:. accedere partes , 
Prlgldus obllit^rlc ckcum- prarcordia fanguis ; 

4SrRura mihi&rigui placcant in vallibus amues , 

Flumina amem fylvafque inglorJiis. O ubi campi » 
Sperchiufque , & virgiuibus bacchata Lacaenis kA/j. ^m f . /if 
T&YgctSL l 6 qiii me igelidis in valiibus Hzmi ' ' 
Silbt , & ingcnti ramorura protegac umbra !«-<^ 

45bFelix, qui potuit rcrum cognorcere caufa5 > '•"" ?/'"^fc<:.»/4- </ 
Atque mctus omnes & inerorabile fatum 'rA^j^'^' • " , 

Subiectt pedibus> ftreprtumquc Acherontis avari !' • ' •'* ^ ''»r ^ 
Portunacus & ille • Dcos qui novic agreftcs , 
Panaque , Sylvanumque rcnem , Nymphafque Torores !' 

49f Illum nou pepull^aices , nen purpura rcgum 

A76. Onarum ftKra fero, •] Poctas Taygetits , pluraL Taygtla , mons La- 

Muiarum IkAcerdocesappellanr. Ita comac , Srartx & A-mycli» immiaens , 

Horar. O^. l. J.i. Carminj non J>riu4 yenitione & P>accht or(»iis celebris: 

«M 'i't<j, Mi:farmn facttdos , 'yirjunihus und.- yirginibm haceataLac^inis'. \d eft,. 

ptteriranccanto. Saccrdoium eiti4cr4 frequcnca a a Liconije niulieribust 

ferre l admiiii^rare -ac ductre, quae ilUi Bacchantium culcu intcrdum 

^Su tijiidTantumOceano^l^c.^^Hyt- ludcbinc. HJeniMS monsThraci», dl 

snem tk u;^ item (ig.-iilicac : & renius quoGeore. i. 492. 

eft ; Qujccauft Cr , curd cshyb.rni ^90,ftUxq»i^ c^-cDyidentiirhl 

tam fint in orcaram pra-cip::es : « rcrAis gerainam philolophrsc parcca 

qnx rnora noftcs .Kftivii d ffe. ii , ac diftin^crc, primus phyf. am , riv€ na- 

retardet. SoUs d.xi»., pro dtei , plurali ^,. r.ilcm, quje rcrum cauf4s inveftigat, 

nnmero . qucmadmoJam Cico j;. i. alii uhicam^ fivcnioralcm, quac totft 

€f>. PiilyernUMa^ coqitat mapurts So^t- gft jn lempcrandis hominum i&otibas, 

o^sx,iaj^. ,„. , T ,. & cj> iiedanda bcadcice, bcatirat 

434. Frtgtdufo!^(}i:2yityQsrC.^ Se^uT^- ^^5^1 in rolnptate a pIeiif(|UC vctc- 

au7n phjjtcos nui dtcn^t fiiiltos b mn ^^^ conftitucbatur , nocct porro vo- 

»es tf.e hfgtdiortsJ.it>zii.tnts ', pruden. lumati merus fati &inferorum. 

tes.cal:di. •Vndep^fcne>^tn q:iibtts jam ^^.^ Mherontis an^an.:^ Mberm a 

/ri.?fr ; & pttert tn nuibiis necdunt ca- jnTeroru.T f : uvius, de quo i£n. 6. ;12J* 

let^mtnusrupittnt, ItaServiu$. Prs- ^y^^^, dicitur. quia inltri rapiuni 

cordta propriie Jlint membranae cordi omnia. 

pr2teafT::Grxcivo<;ant<ft«fep6y^*. ^gi.heĕsagrel} es^Panarjuei&'C.'\ Dc 

Supra prscordia funt pulmoncs , & D.isagrcAibisKrUd; inotisat» Argu- 

eor , inrra jccur 8c lien. Ssepc tanico ment. Dc Pane-, E. !. 2. u. DeS^lyor 

fumunrur pro fjrliVomnibu$ , h c ;<c no , Ecl. 10. i.;. Dc Nymphis for<f 

alibi prsrcipuc pro corde , U'pc pro i^husp\xri OryMdilHS^utKapxiiiO-ci 

48<f, t-ATMwi;?».] Legir IIluftn{r. 4P5. -^^«"» pct^uH raf\es ron , ^c.3 

Huecius Bpilc. Al>rincenfi$ : uli Neoucmoyt-uu K -,n.anc]FU'n popop- 

Tempe^ lont».» reft ore fcnfu; Clj"ppc, hus , nequcb\r"o tic :i rccnm. Ko- 

Ttmpe > Sperchitm j Taygetus jContcr- manos honorcs : p?r fjifces . ^a. baroj, 

inina f.^re loca. pcr pnYpura^» v runi '\c,\ufici-.VafiH 

^l7.Sperth'.nfq»e.it>c,'\ ThcAali.e crani fifciciili v:rga:mn ., ^uibu^ieraB 

fluvius,t Pind^mon»-', ir. M .*! "c.rn cblig/t» recurij, la u: fcrrumin laro- 

iiAiun tA\fia^ Uueas: hodicy/m«m<^ mo ciiUic: j iaiigiiU lucrc magi^tra- C E R G T C A. L I B I I, Itc 

Tleric Sc intidos jigicans dircordia Tracres » 
Auc conjuraio dercendens Dacus ab lftro : 
Kon res Komanx» pericuraque regna : neque ille» 
Aucdoluic mirerans inopem > auc 1 ividit habcmi. 

fOoQuot rarai frudus « quos ipra volencia rura 

Sponce culere Tua » carpflc : ncc f-errea jura » , " 

Inranuinque Forum » auc populi cabjlaria vidic. A*.'^"- ''^ 
SoIIicicaac alii remis freca cxca > ruunc<^2ue 
In ferrum , penecranc aulas ^ limina regum. 

ftT Hic petic eicidiis urhem mirerorque Pcnaces i 
Uc gemma bibjc » & Sarrano dormiac oftro : 
Condic opes alius , de^olTo^ue incubAC auro : 
Hic flupec acconicut roAris : hunc plauCus hiancem 
Per cuneos ( gemiaacur enim ) plebiique pacrumqae 

rttninapudRonianos.Dicunctir/it/c«^ wHum puSUanimiy ad /pedtm alit^ 

SĕpHii, ^uii populi ru^ragis mast- »»r»f»malortunJ'mciden$tt iitMqttfpcf» 

lcacut eliKcbancur in coroinis. Parcet fimĕ cuiquefamiliartfiimd e^. 
bibebat Didaror xxiy. Conrul xii. ^OX,f0p»ti$abi»laria,\TabHtafi»im^ 

Prartores p:ovinciales vj. Praecores Roniael>€us fuic ,in quopubIicaoni- 

lirbani ii. PrjBfcrebantnr kli^oribM nia inArumenca de prsdiit , redi^a- 

^uorum nomen i/»|«iMf«: quia reot libus , portoiiitt rrd cibufque aliis 

lisabanc,fcriei>ancqucvirgis 6 fai'cc publicisjl.ryabancurintaou.is. lirac 

dccradis. autcra in atno Libcrtacis. Livius, !• 

497 DaciM ah I/iro. ] Daci , nunc 43*. Cenjores extemplo in atrinm Liher- 

TranPyl-uani , Moldari , c^ yatachi , tatis ajcendentnty Cr ibiJignatU tabelliĕ 

•lira ferje g nces & Komanit in fcftx , ptthlicU , claufoque tabHlario , c^ dtn*if. 

incra Carpacum montem , a Sepren- fisfrrvitpHbiiCH^neg^arttntfepriMqttic- 

Krione ; Iftruro fluvium i nieridie: ad qfam ne^otitpHblictXeftitroSt qnamiHm 

srgue Iftri oftia porredlx. i^lcr nve atcium poptUtdefefaUttmefi<t, 
DanHbitu, fluviut £uropaemiximuS. 50S. H>c/><:r<r,<jrc j£o«carp:r,quf 

Ortcur cx Abnoba monte incnmicacu opes- d doniicarum urbium ruinlt 

9ar, pt opc Yllingam oppidum Suc- colliguat. De Penatibut , JEn. z, 71 7. 
Tu; ;deindc audus HuYiis 5o.naviea' SO^» Sarrano dormiat ojlro > oc. J 

bilibut, in Pontum HuainuminAuic Purpuraquxfit ^ran:eo./Ir«iliycron- 

•ftiis rcx» quorum duo tantumjam chylii, ^uimwrrarappellatur, Phoent. 

Mi^igabilta lunc , cscerisarena clau- cumHn^ua Sari uudeTyrus» urbt 

fs.Danubiusoliravocacutabortu,ad Phoeniccx, horum pl.aiu celcbns, 

i(quc Asiopohm urbem Myns : quo d Aa cft prius Sarra t & color putpa 

loGO IKcr appcllabacur ; ttnde pro* reus, J'tfrr4»M& rjritM.Diiliiiguune 

pricIfteriVirRiliohicdicitur:& Da* camen plen^ue purpuram pifcis, fivc 

cut orurpacur pro quolibec hode bar- oftreum, i murice : hzc camen i poo. 

baro Romani imp^Tii, cujusolim ccr- cisvulgopromifcueufurpancur. Pur- 

Biiiins ab ea partc Iftcr tuii. pura aiia rubra, alia violace4 , alia. 

49«. Kan res , c^c ] Opponic Ro- *»>apha , id eft bit cinAa , k ^tt **, 

nanum inperium , regnit cxterit ; & /Sairr» tingo* 
«nz/ocac peritttra , uc Romanam »- 508. Hic/iHpet attonttut ro^rk, «►c.J 

KermtaccBi notet. Nocac ftudium audicndi oratores. vcl 

4P9. Aui dotnit miferanst <^c.] Lo- orandi c fuggeftibuS| qux ro/lra dice. 

QUtur c Stoicorum fenccncia, qui b<rntur. Namcx Livio 1. 8. cuni >4n- 

socKus emnctanimi atque aftVdut, (»4rrf , geiisLatiimaritinu>cu)usca> 

velati raorbos 6c vitia , cx horoine pitC.^»f>i»m,vidiiRomanis& claffe 

&ib]atot volcbant ad bene beacc^uc rpoliact effent , naves corum parrim 

Tivciidttffl. Ac fpeciarim patec mife- in navaUa fubduft9r . parcim incenCc 

ric«rdiasi cscludi k Scneca ex antmo funt ; fcrvarifquc roftrit, id cft . coii- 

Apicarit , lib. 2. de Clcmcnc. c> $. nencibut illis prone panibus , qii« 

^uomutdmidam reliiioDeoscolitt^Hper-' ferro auc xrc armabanrur; placuic in 

tsit 'viola$ : ita clementiam tuaniHe- foro fugiccftum ex iis adornarr, undc n. ^dinewuiueomnes boni praHabunt, wi- cum populoagerccur* 

'irkerdism mum intgbuu$, BJ^ mim W% i^iriN»ff i|(cmi»«t«t ^«W'^ c 


\ t tii P. V I R G I L T I M A R O N I S 

Ijo Compuit : gaudeut perfu(i fanguine fratrmn , 

Exilioquc doraos fic dulcia limina mutant , 

Atque alio patriam qu«runt Aib Sole jacCiitCMi» 

Agricola incurvo terram diniovit aratro : 

Hincanni labor» hinc patriara , parvofque nepotes 
f if Sudinet ; hinc armeata boum i meritof<iue juvenco$> 

Ncc requies *, qain , aut pomis cxuberct annus , 

Aut fcctu pccorum , aut Ccrealis mergitc culmi : /A**»w 

Provcntuquc onerct fuIco$ ," atquc horrca vinj:at, (furjj[ 

Vcnit hycms i tcritur Sicyonia bacca tra^ctis : bU-t^lJU 
f20Glaude fucs latti rcdcunt: dant arbuta fylvas : 

£t varios ponit fcetus autumnus : & alte 

Mitisin apriciscoquitur vindemia faxic. 

Inccrea dulc^s pendent circum cfcula nati : 

Cada pudiciti.im fervat doraus ; ubcra vaccje 
W La£ica demittunr ; pingucfque in gramine lxt9 

Inter fe advcrfis luAantur cornibus hxdi. 

Ipfe dics agiiat fcftos ; fufufque pcr hcrbam », 

Ignis ubi in mcdiOj& focii cratcra coronant ^ ^'«'aw 

Tc libans , Lcnacc > vocat i pccorif<ifue mlgiilris 
f joYcIocis iaculi certatnina ponit in ulmo , ClK ^.Uy ^2« 

C6>rporaqae agreili nudac prsdura palarltra. 

Hanc olim vctcres vitam coluerc Sabini , 

Hanc Remus 8c frater ; fic forcis Etruria crcvie 

Scilicet & rcrum fada eft pulcherrima Roma • ^ 
5U.Scptemque una fibi muro circumdedit arces. 
NotatftudiumfpeAaculorum: inqui- nant HoribuS)redv-iio!qU6dad flin»J 
bus pUurus, non a ToU plebe, \t,6. mam ufque poculi oram , ac veluti 
etiam«fcn*coribu»ipii»dabatur8clic roronani , infundtmr. Docei Athc- 
gcminabatur. Ci*ne»fcUilia funt thea- natu» 1. 15. cx Andoirie. Or< ov<ri» 

merrts , V rgilio Yidetut cflc mani- ccMa rex«« , «c. Nthtl muttlHtn ejS9 
pulus lp'c.iium, ui cxplicat Serviu$. »ferendum Diistjed integrs &• per- 
Plm.o tamen 1. 18. ?o. »ideiur cile /ecisi pient^tn t^tro ptrfe&Mtn e^: coro» 
furca coii g!.ndfiaptamanipuli» ;qua n^re suttm pletiitHdiatm q»M.ndam 
^gniBcationc dic'tur etiammerj^, ^e, yf^n//fc4^Citatque Hamcrumi K«i'^i 
aColuinella,& Fcfto. /^ KtMr-eat i7r«ri4*»T» 5r»T«r#* 

519, Sscytnttbaccs trapetts. }Stcyon, j y \ ^ crateras torona^^erunt 
BrbsA.t.aixproptiid.Ctac, nonlon- "'^Jj ^^ ^rattra* tttjynm-uwTunw 

olc... Trapis,Uvttrapetum, moU eft. ^^^* rad,x »«Ma, -^»«P , pro. 

520. Arbuta. J Proprie funi fruftu$ pter torporis in ea agit.aionem. 
*r6«rf. arbori;, arboijier, dc qua Ecl. 5Ji. Sabtnt, 3 Roiiix yicini , Apen- 
3. £i. Hic forie pro bactis omnibus nini jugrs circumvallati: suorum toe* 
JyUcrtribu» ufurpantur. min^s in ludis RoroaDi rapuerurr. 

52a. Mitu i» apriiis, e^c 3 Maturef- ^ ^n.Hanc ^emus ertrater c^c. 3 

cit Sohs ardoie. Dc loco aprico , id Rcmus Hc Ronmlus , tratres KomaB 

cAjSoli exporito , * de Ecl. 9. 49. condirorr » , Uia: & Martii hlii : de 1» 

51?. CircHlumofcula. J C^rca 0$ pen- -/En. 8. djo. . , .- r •* > 1 •.•^ 

denr , ab ote pti.tie. t. 0/cii/»w cnim, Stc foftu Ptrurta* ] Tufcia a latitt 

non remper bafium ; fed magis pro- per Tiberim , di»ifa : Ap. 8. 47^.« 

pric ipfii 11) oj iignilieat. >E.n. 1.260. 10,164.. . 

jig4 CraNrd toronĕM* 3 Nott coro - ^5i5. J«|f«»3*«"«» ,»«♦" «rcMmdWH G E O R G I C A. L I B. 1 1 I. f ij 

Aate eeiam rceptrum Di^xi regis * & ajite 
Impia quam C2fis gens e(t epulata juvencis ; 
Aureus hanc vitaHi iji terris Saturnus agebat. 
Necdum etiam audierant inAari cl.i0ica i necdum 
T40 Impb(icosduris crepitare incudibus enPcs. ,^x -^/ y * ' «. < 

Sed nos immenrum fpatiis confecimus acquor, -^ . . • 

£c jam cempns equum fumai)tia Tolyere colla* 

mttts. ] Arus , Tcl loca munita Tunt ; quibu8 rcptcm , ad<iiti ckincpps fuc-* 

vcl poriusjmontcs, rupct : ur Gcorg. runt Januulus collis , Moatorio ; 8c 

4. 46J. Plerunt I(hodoptist arces. t,z Vaticanus. 

vero arx probabilius deriyacur ab ^;^. DiSidi regU , fSf attte impia' 

^a 1 cacitmen , ijertex : quanquani ^HamaOrc.^ Antcquam regnjret Ju- 

inepceS«linusdcrtvat ab>4rctf(/(feM/, P ter , aui educatus cft in Di(ftzo 

^ui primi in csceira parte montis monte,CrttaEiniuIat, C-corR. 4. 151. 

liabiraranc ; Varro ab arcendo , Scr- Id cft , aurca artaie; cam heniines 

vios ab arcano. Porro fep.ero R 'inar nondum anirTialiuni carne , fcd folis 

coUes incluB niuro fueic : Pala nus tcrra: fruftibu« vcfccrcntur. Dt Sa- 

DUnc peLloKKO maigiore ; Qii,<r na!is , turKo , & aurea artate , Ei 1. 4. 6, 
mtnie ca^yauo ; Coelius > montedi S. W- Sed nos , tP-c J Hunc iibtum , 

Cht/snni Laterano ; Capitol nut , ut & pnorts , alic^oria terminii ab 

CampidogUo \ Avcnctnus , morttedi S, ^^u s pctita. wi£^Mar ,luc eft campus. 

Sabina ; Hfquilinus , montedi S' Ma^ Aa, a. yio» 
tiet Maggiote ; Viminabs dcn;quc} 

G E R G I C O R U M 

L I B E R III. ^RGVMENTVM. 

^ Xord>um tria centinet : tnvocationem Dearum » ^i4i pabttlo ^ pe* 
^ corum pa^ioni prafident : deinde Ltitdes 0^aviani : dem(jAe invi' 
tationem Macenatis , cujus jufiu fufceptum id operis ftiijfe , rurfut 
tefidttur, SetjUHntur praceptionoi de tuttura pecorum , quatuor in par' 
tti di/tinSta, I, ^^it de bobue & equif, II. De ovibus &capris. Ul, 
De canibtte. IV» De rebtte pecori iufeftis ; nempe ferpentibut , fca'.is , 
feyri • acpejte : ^ua pejtis de/iriptio epilo^i lccitm obtinet. SparfAfunt 
Praterea' toto libre f-*fiores , obleStationu can^a » defcriptiones ; ^ua/7 
wuadam diverticula. Talis eft defcriptio curfu4 eifuejtris, v, 10 J- ^/ili 
fh»e sjiri , v. 147. Taurorum amantium , v. 117. Furiarum amork^ 
.41, Scytbica hyemit t v. 349* T £ quoque , magna Pales > Sc te raemorande canemns 
Pallor ab AmphryCo ; vos (y\vge , amnerque Lycaei. 
, Oetera qux vacujs tenuiilent carmina mentes , 

'•^B ^iut^jut magna Pales. } Dea pi- fits, fluvius ThciTalis , ubi ApoII# 

* Aorum & pibuli , cui lacra U- gregcs pavic Admeci regis : vel ipfius 

%c fiebanc : & fcfta celcbrabancur regtsamore captus, juxta Calltma- 

PMHid^it» Kai. Maii : qttodie R.omtt* chum tn byisno ; vcl Juxta alios, ei* 

lisurbcai fundavit< dcro addiiSlus tn fervicutem k Joye « «iiss4,iz* A.ai. Maii : ^uoaie Komtt* cnum tn nynino ; vci juxta anos, ei* 
isurbcm fundavit< dcro addiiSlus tn fervicutem k Joye « 

^ M9r ĕ^ ^£brjfit 3 Am^hry» f ropcci ittiecMM Cvc\(kY^% , v\ r/. lU P. VIRGrLriMAltONIf 

Ad delubra iuvat , cxCoCquc viderc juycncos i 
^**^ Vcl fccna m vcrfis dircedat froniibus , mque 

a^ Purpurea imexti tollant aulaea Britanni? « 

In foribus pugnam cx auro roIido«4ue clcphan(o 
Gangaridum f2ciam,vidorifquc arma Quirini : 
Atque hic undantcni bello , magnumque Huentem 
Nilum , ac navali furgentes acre columnas. 
loAddam urbcs Afia5 domitas , pulfumque Niphatcn* 
Fidemeinque fusa Parthum verfifque fagittls : 

<|ua* ad oftentationcin coram p«puIo videbantiir. 

dttcebantur : prxcipue in Cifctnfibui a5. Plephsitto.^^Dethorty^ui dcns 

Nomea i iptttrh hoc autem , i ^t^u- eft elephanii , Georg. i. 57. . 

Wt9 w»f«« , ded»c9 s trMnpveb0, De rj.GangatidHm^e, O^irini^^t,'] 

pompa illa Circenfi fufe Ovid. A- G^w^^rid^ , gci.s iMdica virca Gaa- 

U(ofertnrrpMrh haorid Ptnnis , tSrc. 3?o?".."iA* ^»*'"^ londuor Roma 

^aamibV.?q?«"tt f Irdi^' §««»™ ?.^^i!"TuViiff '"„& 

«liirque ornimemJs decorata , aAo- SSJH 1;"« i '" ri^^ir "Jlj^JS?'^».* 

re. regic ttq«c lnumbr.t : ,«,vi fenreTt"q^'rtTc?^^^^ 

iimhrdeitltmik9Ktk9mbrM.Gtot%,i, ann. y. ^:. 717. annii poh cdtta 

}Sx. Scena autcm tila fiebat , aut Geotgica , circiter tribui : ncque 

'verfiitilis , tut dttHilis* Verfatllit ; un^uam GanR .ridai ab eo yri^os t (let 

curaAibtto machinisqutbufdarn , 'ut Icitur appellkiur A Yirgilio iluiri" 

prscipit Vicruviui , tnangulii tora nms , non puMica aa^loricate ,' Ved 

Yeneb3rur,aliamauepiAur ■'^actrm privataadulaiione.64»i;«rf4[iim vcro 

eAendcba:. Dudllit , cum evolutii v(^dr < quia M. Antonii y.^or ; qu2 

velii & aulcii pl^urar facies inti- ipicdolo Armcni*s , Vcnc:dio duce 

rior nudabatur. Ucramqu« exprimit l^rchos yicrrac ; Indos vero, Ar.ibci. 

Yirp lius. , aliorque Anacicos habuent in auxi* 

±^. lntextttolUntauU* f rtr^nni.I ]iis , uc dixiraus Gcorg. i. 171. Unde 

Sfn^iilx voces ei^R' cxpitcatione. pjret, idquodiIlolocojam ^robavi« 

I^Ai^Ud : ve1a ins ntia , p-ripctai- mus, hunc quoque locum Georgicii 

mara , d^a funt ab aula Accali, libns iamperfe<^'sattextumeire. 

$cr?ami rcc$ditilfMtii,qiji popuLm ^g. Mainummue Huentem HilumA 

oroanum hercdem rel:quit : pri- Nomen p o aavcrbio.$ic itn. 7. 299» 

ttufquc tnvcnit auruia iniexcre , iic Toryumaue repentecidmat , &-c. De 

Babylontt colores , cx Plinio 1. 8. 4 8- mtc iERjpiio Autatae , Gcortt. 4. 

nndc Attaitca & Babylontca aularA ^gg. gj Mii„, viftoriam fi?nificat 

▼eftefciucmcmorantur. Il.^nr^wiii, Aicxandrin«m , de M. Antoaio & ' 

jioncArttU &Scot». NonabOiJU- cieopaira ab OAaviano rcUum» 

▼lano viAt funt , ut vult S<;rvtus : red annoU. C. 714. 

i lulio Carlare . qui ex continenti^ ., i-r ^ -. /^« 

Galliac bi$ in eorum infulam na^iga- »9- t^d^altjurgentes ,^€, 3 Oaa- 

vit . duabufqueviAoriii re benege- "1*".«» ^ »;?«"» «^»» Aeyptaruoi 

tiz , & acccpt.s obfidibus , magnum nayium , dicitur quatuor columnat 

fervorura numerum , ac pr«d«m re- cenAarilTe : auft«r 5crvius. 

«ortavtt : juxca Scrabonem 1. 4. Ex 30. 31. Uiphaten ,fidentemq»e,^t'} 

rit ieicur)uliiinancipiisputo multos PerNiph tten Armeni l montema Ar« 

«i^ktis thcacralibus addiAos cfCe : de menios ipfos intell gt per moncem , 

qmbtts , ut itlo cempore pailira notii, popu'ot montit incol.^s. Stc JEn, io« . 

Iiic fermo cft. III. Intexti, Nempe 13. Alpesimmittetapertas^idcd^iio» 

^ia }ulii yidlori^ in ipfisaularii dc- pulos Atpinos. Dc Parthts, diximut 

*k?bccrant : & intcr eas , fortaire Ecl.i. 5z. Q:iomodoautcmO<5tavia- 

Brirantiica : undc porrabanc vcla nus dici poifit yiciiTe ArmeDios^Sc 

irdem Jkasmal «jii io yelii Atu ^iAI PAi:thot,vidc.Aipiai in nou ad v. zj G E o R G r c A. L r B. r I r, j- 

luo rapta manu divcrfo cx hollc trophra • 
luc triumphatas utroquc ab litore gcntcs. 
>unt Sc Parii lapidcs , fpirantia figna > 
>raci prolcs , dcmiiHc^ue ab Jovc gentis 
mina : Trofquc parens , & Trojx Cyntkius aaftofV 
idia infcll2C farias amncmquc fcvcrum 
:yti mctuet, toVtofquc Ixionis angucs , 
uancnfqae rotam » & non exupcrabilc faxum« 
erea Oryadum fylvas faltu(que fcquamur 
idos > tua> Mxcenas > haud mollia julTa. 
(iue nil altum mcns inchoat : en dge fcgnef 
Tipe raoras : vocat ingcnti clamore Citllteron » 
'getiquc cancs , domitrixquc Ipidaurus cquorum :* 

. Etd»o'rapta,»»Bifqwitrif*m' gemen^ i£n. 6» ;z^ 

e^c. J Omnes explicanc diyer- l^» lxioni$4ngwes, 1 Ixion-, Phltf« 

tm , tt Gmgaridis & Britan- Ky« Lapitharum in Tbe^alia regis,fi- 

%mqut litus ; de orientaii , in ]ius:cum ob cxdcm foceri AiiDeiond 

r Gingarid:^; & occidentali , inex]?imbiiem vagaretur , aflumptuf- 

rom mitanm. Sed male , fi- quc in ccelum , & cxpratus k Jor« 

Brirannos OAavianus non «(Tcc: Junonisamore percitus,exnuo 

?o cxplicodc Afiacicis Afri- be , quam ci Jupicer pre Juaenc ob- 

ĕ^encibus: quz M. Anconie tulerac, Cemauros genuic.Apudhe* 

is : de gemina clade , (jua minesdeinde cumiuos& Junenisa- 

Hiiumaffccic;primaadAftium mores quah veros jadarec : fulmine 

orooncerium , in Europato deieCkutad inferos,ibiquetoriis an- 

altcra ad Alexindriam > in guibusalligacus c(l rotje ,cu)ut per- 

le litoce; petue circuniaAu corquecur. 

< m^uiM. 3 Notat atrpmque l^ Nonex»periibile'faxum.2SlCf-' 

abO(^aviano, non pcrlei^a- pb* fupplicium fign'ficat. Is filiut 

3ClU fcrcc2ccra; Ted proprie ^oli , cum Acticamlacrociniis \v^ 

, i>ropria roanu > geftum cffe, ftarec , occifus cft A Thcreo AcbcnA- 

iriiUpides.^ Marmora candi- rum rege : cujus in gracam 'finxcre 

reinlula ,qua; una cft t Cy- Gr^ci . Sifyphum apudinteros huie 

isin mari i&gaeo. addi^um poens ; ut in montis verti« 

'flsraci proles , c^c. ] Gencis cem f^xum proveWac , & cencinuo 

Tiem & origincm ind cac. Hic indc sravicace Tua dcvolutura, coo- 

futcordA.7(*pft«r: Dardann*, tinuo revolvac. 

iiusex ESei^ia Aclan:isfilia : AO-Dtyadum^&e.jEn.^, 4.6, 

oniut: Tros. Hic icindiifefa- Saltus.^ tcl. <J. 56. 

iisin parces, per duM Trois -41. Maunasi ] In argumente 

Uumt^ AjiataMm.lLtMtnim Georg. 

Laomedonttm ^, )^\c Prkamum, 4?« yotat ingenti ^ (j^c.'] dicic 

riMYcro habuir CapynM.c An' fe Yocarieas in regionef,qux abun- 

Sx Anchife^ yenere, '^naasj danc iis animalibus , quornm culca- 

i iire JnU pater , qui audtor ram hoc libro, dodurus cA. 

uis Jul-ar. Citharon,^ Mons Boeocis , quz re- 

ro/a CynthimauSior,'] Apollo, gio^Jiboye nomen habuic; ut diAurn 

n infula Detoi ubi mons eft eft H. 6. ^5. & a Juvenali , S.io. 50, 

, Ecl. 6. g. Troj* moenia ex- yervecunt patria nominacur. 

, rccname Laomedontc. Vide /^4.- Tajtgetus. \ Mons in Laconia 

t. 50 T. prope Sparcam ; venacu infignis , ac- 

nvidia , t^c ] Eorum fuppl!- que adeo canibus. 

locat i qui OAiviani laudibus Epidaurus.] Urbs mulciplex hujus 

abam :qualesroulriad duf- nommis; ha:cinPcloponncfo eft ,i' 

ppus Rom« fucranc ; c vecc- ^rgia reBione.ad orientalc licus; ubi 

car.Porapeu ,aut M. Amenu coleb»turitfculapiu$.Er toca Argi» 

iTr -,»fl., fcraxcquorumfuit:undclaudatur ea 
Hytum , drc. 1 Inferorum flu. nommc Mycen* , utV>» tuvtd^uv ^. 
i5>ty6cpreflttcfl«««,aa«»{, ^^a\h V. ui. El j«iri4» EiW^ ,ij P. YIltGILTI MARONIS 

4f £t vox a^Tenru nemorum ingcminata remugit* 
Mox tauien ardentes accingar dicere pagnas 
C^raris • & nomen fama tot ferre per annos » 
Tithoni prima quot abeft ab origine Carrar. — 
Seu qui$,OlympidCJe miratus prsmia paJm*r. 

foPafcit equo$, feu qui$ fortes ad aratra juvenco$i ^*^ 

Corpora praecipuc matrum legat. Opcima torv« 
Forma boviSiCui turpe caput,cui plurima cerviz« 
£t crurum tenus a mento palearia pendent. 
• ^ AiTum longo nullus laten modus ; omria magna* 

f V Pes etiam > & carauris hirts Tub cornibus aurei. 
Kec raihi dif)>ii£e.at macnlis iaGgnis & albo : 
Aut )uga detredans\> incerdumque aTpera cornu» 
£t faciem tauro propior > quaeque ardua to(a » 
£t gradiens ima Ycwit veftigja cauda. .'V •/ *'* *^' ^ 

60 i£tas Lucinam juftofque pati Hymensoi 
Dednit ante deccm« poft quatcuor incipit anjioi 1 
n. *B.:-/ t^A Cxtera ne ^cetura; habilis ; nec fortis aratris. 
•'"' Interea » fuperat gregibus dum Izta iuventus« 

Solve mares ; mitte in Yenerem pecuaria primus » 

g^ Atquc aliam ex alia geaerando ruffice prolem. 
Optima qa2eque dies miferis mortaiibus a(vi 
Prima fugit > fubeunt morbi , triftifquc fene^u$ » 
£t labor 1 & dur2 rapit inclenrentia morti$. 
Semper erunti quarum mutari corpora mglis. - 

70 Seraper enim reticc > ac « ne poft amliTa requirai f 

ftfat^fottefiiut Myttnas, 119, quae etiam tauris &varc?tae« 

, 4^* Ar<^<arr4mm sCJ^clProniireere commedari poiTunt. IIL D* cura 

f'idcxuT JEaeidai , quxad genris Juli« e^Mantmgra-oidartuny v. 140. IV. P* 

laudem conrcrtpta cA , concinect|ue cura O" injlitutiont wtulorHm^ v« 

paliim laudcs Csfaris'Odavianf. 157. cr «^Mw/romtn , v. 179, 

yfci. (nj-4r. ] Surcipiam. l?ranflatio ^z. Turpe caput,} Deformt ^ pro. 

cft ab iit qui aUqutd fa(%uri veftcm pcer magnitudmem. Sic Homerus 

altius cinf;unfc: ne lacinits dcAuenci- dixic , \etxt ktatd^M > iapit impudens, 

*«* ''"Hi*^"';- ,,,-., „ Iliad. 4. 5". & alibi. 

48. Ttthcm. l Vel Tithonus eft 5^. Maculit infignU & alho, ] Ma- 

«lle. Laorocdonus . aut fraicr, aut fi- culit albit : ut Geonr. 1. 192. P4tm» 

lius , ab Aurow d.leAut , de quo Hbamust^ auroi ^opaterit aureit. 
Georg. I. i49. yel j u xta Scrvium & ^ o. Lminam SHpnenaos. ] Deam 

Xuftaih.um,Sol.quj T.tlionuscodem partus, Deorque coniURii : quac no- 

inodod.citur,quodtcicur quoque Tl- njina eciam pecudibiistribuit , ur In- 

tAXiitktmv^krtTXtf(*txt€ndo,<^K\\z\}x~ fra y. 115. mariti nomcn equ©. Et 

cemundequaqtte exccndit. Tichonut tecori dixere maritum. Dc Lueina. 

cnim Aurorx,diftibac ab 0<ftaviano £cl. 4. 10. Hymen vel Hymenaus: vcl 

aiil]edumcaxacannis$SoI to a mun- fuit AliutLiberi 8c Venerit,qoipri« 

dl Jtcare , atqueadeo qu2dam arcer, rous certasnuptiat inftiruit | vel vir 

nirare ,quam videcurOftavtanopol- Atcicut,qui rapcat a latronibut vir« 

liieri Virgiliur. Kinet parentibut inta^at refticuir. 

49*Seu quii 0Lympiaca,fjft'1 I.Pars. Unac c}ut nomen invocart , Tolebac 

X>e eijuii ^ bahus. Conc'n('rquc prx- apud Grarcos In feftit nuptiitlibus : 

cepcaquaruor. I. DecegHofcenda opti' & nuptia: ipra; dicebantur Hymenti, 
maforma t/aceay. 51. etjut, i/. 75« II • 70. Semperenim refice, } Htc enim 1 ' 

^fde/e^H admipiarsorum^ des etalom^ non cauiam notat » fcd c^edum. t^t- 

r.>y/. ^ t^Horum ttd gdmifiurtm , v» H»r « it4^fHt 

AmevcQi Au^^:»:,J^ E O K G T C A. L I B. T I T. It» 

AntCTeii!» iC f6bolem armcnto ''lortirc quotannis«- -^— •' 
Nec non & pccori cli idem deleftus cquino. '■..,■' .. - 
Tu modo » quos in Tpem rtatucs fubmitterc gentis » i^^tf 
I^jccipaum jam inde i teneris impendc laborem, 
7f Continuo pecoris gencrofi pullus in arvis ^'« ■'' 

Akius ingreditur » & niojlia crura rcponit ; ^-'^ - ■"■■'■* • 
Frimus ic ire viam » & fluvios tentare minaccs 
Audcc , & igno^o fcfc committerc ponti j 
Nec ranos horret (Ircpicus Illi ardua ccryiti 
$o Argucumque capuc , brevis alvus « obefaque terga i 
I,uzuriatque toris tnimofum peAus ; honefti ■',^uf' 
:^' Spadices , glaucique i color deterrimus albis^ 
-,^,^'^^£1 giIvo i tum', fi qua fonura procul arma dOTCre i 

Stare^loco nefcit > micat auribus » & tremit artus > .in^k^^i} '''• *.; 
Sf Colle&umque premens volvit fub naribus ignem, — ^ 

Denfa iuba & dextro jaAata recumbit in armo. 
^ At duplex agjtur per lumbos fpina i cavaique^ 
TeUurem » & folido gravitcr fonat ungula cornu*- 
Talis Amyclaci domitus Pollucis habcnis- 
^oCyllarus & quorum Graii meminere poetz> 
Marcis equi bi>ugcs > dc magni currus Achillis. 

yO.^^Ne fofi amifsa re^tttrM»'} Ne latcri remjcorto, i/ahlle-la^S yG^t^ 

9iro agnoKas negUgeiuiam tuam, ne iDani dicun;: Geib, 

fcro arraenci la^uram doleas i prx- S/. Dupiex [pina.^ Ita Xeanrb.Hb) ■ 

^eni jaAuram illam, anaua rUbAi- dellcc^ue^ri. Ita Vairro> Nonquo^i : 

tutione nov.c robolis* re duplcx (ic , lcd Tpecic cancum Ik 

Si. L»txuriatqMe toris 4nimefi*m y atpedu , uc enim incquomactienta'' 

f^c.3 Tort 3 func emlncncise mulcu* excac & eminer qua{i acuca i-plm'^ 

lorum , 4uati nodoCr ac tumentes j ^orti, icauc robuiloac vri;cco «.avun3 > 

uc in ro3uflioribut corporibus vide- ciuiddam v(detur per itic ^am (piy^m. • 

rc efl. intercnrrcre , idquc pace: cx yario» 

2z. Spadices, glauciqitey c^c.'] I. nis verbis , Sicrp*'w4 w4Aw»etf»/T/*.T-j • 

Tamen cuni^ac Jpadices eiTe ,ey ru- Jtminus ,»o» extant, 

hn nigricintes , hide,s , baybmns. Sy,TalisAmyclai, &c.lDcPali,^^- 

^xSii; cnim & ^»,^ lisnificanc pal- ^^^ ciufque fracre Cajlore, jEn,4i.iz^^.. 

nxx termicemcum fru(!ta) qui tdil- Partluxab Horaero ,Thcocrico ,i-^ij* 

luni coiorcm accedic, unde colorille ratm ,'<9lvidio , dicicur pue;>I intitnai''^ 

jihoeniceus etiam dtaus cft, a ^oim^ fuine , Caftor , equoruth dumiior. • 

»ii/wi4.VidcGelliuml.2.i<?. II.Do.. ^9"«!;» ""^" vidctur hk fenth:«= 

©etibidemFronroapudGcllium,pcr Vitf?tl»ui. w - t 

9U»c»m e^uum , viridem hlc figntfi- .^tof^f *• ^ -«»V , •j"*'^ *" ^^^^ 

cari , * pcrindc Vi^lium diccre po- n«#^^l«>!?S5. ^ Lacedatrooncc undci SAiili , coerulcum, Qui» aucem ert <^I^r oi Pollux , modoUceriamo- 

equu$ viridi», aut cceruleui , aut ne,mr.do Amyclunacidicttn:ur. 
B»aucu$fHiuddubiifi:uculacusiUe, 50.0//4W5.3Equus.PolluciS:juxca.^ 

ouem ex micularum den.'icacc »oca- yirsilium & Propercmm ;Caaont„ . 

mas pommeU ardoite. Ardolia qiiii)pc ij^^/^ benecam , Valcrium Hac-«tts» ^ 

Japis ctt fiifil.$ ,& dcnsĕ c<triilcus* & Claudianuni. 

III. Albtis hic , k candido dirtingui- ^ p'- -'^^'•'^i" ^'7«» • ^^' \^^ .^-^?;-» - 

t«r,nam candidut color maxime pro- Ecl. 9. 1 1; 2^Iartt.< equos Serviu5 » i»^. • 

Incur incqmf Deorum ac triam- que raulciappellant P^-vor«» cAi ..- 

phan-ium. Ifidorut. ^/titm explic*c f*ortm , J^n/AO, & ^o/3c» > ldqvc.fi:- 

«aUiittm y blanchMre. IV, Gi>vus y Henodo& Homeo conanrttt^ti^bAt^ 

^arroni helvuf > tioalis cft meUi auc rt , Tcd ex tis iptis oActkdU^^ '^ 


^* lit P. V I R G I L l I M A R O N I S ' 

Talis & ipre iubam cervice e^dit equin^. 

Conjugis aciventu pernir Saturnus , 6c. altum. 

Pelion hinaitu fug!ea$ implevit acato» 

[ $s Hunc quoque > ubi aut morbo gravis > aut jaro regniorannllL- 

Dciicit , abde domo » ncc turpi ig»ofcc^-neft«. 

Prigidus in Vencrem fcnior^ fruttraque laborera 

Ingratum trahit : & , (i quando ad praclia vcntum eft» 

Ut quonda9i in (lipulis magnus (ine viribus ignis ». 
XOoInca{lum furit. Ergo aniraos zvumque notabis. 

Praccipue.i hinc alias artes > proIemqtie parentums. 

£t quis cuique dolor vi^o > quae gloria palmae. . 

Nonne vides ? cum pra;cipiti certamine campum . 

Corripuere * rupnt^ue eflufi carccre currus ; 
zof Cum fyes arre^ae iijveiuim > exultantiaque hauric 

Corda pavor pulfaiis j.illi inftant. verbere torto » 

£t proni dant.lora;.vol9t vj fervidus axis; 

Jamque humiles , jamquc elati fublime videntur 

Acra pcr vacutim ferri > atque a^Turgcre in auras* ^ 
iJoNcc mora , ner requies. At fulvat Himbus arensc 

Tollitur i humcrcunt Tpumis flatuque fequentum ; ifJiitu 'JitHii 

Tantus amor laudum t tantac e/l vi<^oria curae. 

Primus Erichthonius currus fc quattuor aufus 

Jungere equos » rapidifque rotis inddere vidor,. 
xif prarna Pelcihronii Lapitha: gyrofque dederc- > , 

iuri^at ftiiire , non CQnes, Achillis bus^trahere & eruere vi<fcafur , fi< 

cqui , Baliui & Xar.tusy imnotcales} enim Hgn hsnt baitrire , ^uod eit a 

^cpbyropatre , fk Podiirec Harpyia lttiof haitriOiSt, iftM ab fpar traho 

h^n' »l^"'" ' Iliad.15. 145^ DeA' qi,odenimliauriiur ,.i profundotra 

»b<f/#,i£n. 1.54. hiturjYide An.iaji^. 

9t,Talts & ipfeif^ c^^SĔiurnui:^ iij- Primm Erichthwus ^ &c 

de qro Ecl. 4. 6. cum Philyran, ^lcbylui Prcnictheum,Ciccro M 

Oce^ni filiam,amore inrequcrcturs nervam, Maro Erichthonium cui 

Ope,(iveRheansorc fupervenieme, ruum inyenci-rcm facit , five ilUii 

in equum fc convcrtir , aufugicqjac Athcnicn6ttmrcecm,ex VuIcano I 

in momem Th (TiUar, PeUum» Phi- TclIurcJvnim>jALangii,ipedsm,qu 

lyra .Cbironem. ex eo pcperiT ; fupc- uc p,edufn detbrmttafi.m tegeret « d 

rtore pace hominem , infcriorc e- citur curtum fabrica,fic,.nvc illui 

quum. Phrygcra , Pardani filfum ,]ovis n< 

fi6n NfCjHrpiign0fcefeneS4» 3 Af- potcm.,qui unus fuit eic ^ncac ma j< 

fert Servtusgcm'nam hujas loci fen- rihns , de quo ^»35. Et vcro Pllnii 

tentiam ; ve\xntcignofcetitrpi ^eneHa^ I.7» S6, Bigas prrmim/tWJi^itPl^^Mi 

vel , ipiofct fn>eUx non tnrpi- Sccunr maiit , ^nairigas Ptichthtuims» 

da pluribus pYlcci , quia. £nnltts« ii^. ,Fr7.na PeletbteHii Lapithx. 

Piurarchus , Auibnius, 8(c. la.udanc Item fr2ni & equitatienirinventic 

cqui fcncft'utem , jubentque muius RemtribtiitSopboclesNcptuno, Lj 

habcri > 8t praetcrtcos^borcs quicte (iat orator Amalonibui. , alii aliij 

compenfan , undc hic quoquc eft , YirRilius Lapithis , ThciT^Iiar popt 

j4Ht dcmo, IiStdcquibus Geor^. t, 457* Ptltthr^ 

lOU ArttSiproUmque.pĕrentnm» 3 < m>^vcro, vel adjc<5kivumeft >epichi 

Id .ft ,' quornm parcntum finc prc^ tum Lapttharnm , a Pelethrom'oec 

!es , fivc , quale fit f;cnu5 , 8t ^KJct rum oppidoad Pclium moi:tem , vi 

pj^rentumĕ quibusnati funC' nomen rujufdam lapitba; propritt: 

^rr».} Scu<lra-quibus apti Aint , cft ^ f;enitivo caru > fr;rnoruai invei 

" — 1-, an a«ro^ &<:j torts,cQi\is i»vtnro Lap:'fax deint 

iu J Ita pulOt > ut ^.f«4(» f »tffn tU). [IIAI ad..<iBIBftfliUim ^ I 
Dnpom aEORG-I.CA^ tTB. iri^' 1fi 

Dnpo/iti dorCo i atqae eqaicem doruerc £ub armis. /o^/ ^ a«' 
<«<««»« Inrultare folo , ftc gredus glomcrare fupcrbos'. " 

i£q(ius utcrque labor ; zqae juvenemquc magidri 

Exqujrunt i cali442asque animis > & curlibus acrem s 
lioQuimvis fa;pe fuga verfo('iiIe cgcrit hoftes > 

£t patriam Epirum rcfcrat , fortcfqiiic Myccnas > . 

Ncpcuiiique ipsj deducat-origine gcntem*^ — — /W*,, .' . :, .. / 

Hls animadvern$* indant fab tempus ; ^ omnes;: 

Impenduiic.cuHsas denfo iliilcndere pingui > 
m Quem legere ducem & pecori dixcre maritum i 

Pubentef(iue fecant lierbas , Huviofque miniftranc.r 

FarraqMe i ne blando nequeat fuperc{te labori « 

Iovalidique patrum refffrant jejunia nati. 

Ipfa autem maci6 tenuant armcnta voIcntes« 
ilo Aiquc . ubi concubitus primos jam nota voluptas% 

Sollicitat i frondefque negant^ & fon(lbus arcent: . 

S2pe etiam curfu quatiunt > & Sele fatigant » 

Caik gravi(er 'tunHs gemit area frugibus » & cum? 

Surgentem adZ;cphyram palcz jddantur ihanes..,^ .*^j^^ 
i|f Hoc faciunt» JuiBio ne luxu obtudor ufus 

Sit genitali arvOi & fuk:os oblimct inertes; 

Sed rapiat [iiiens Vcncrem « intcr2iifque recondat. 

RBrfus ) cura patrnm cadere i & .fuccedere matrum. '«./.</ 

Incipit ; €xa^ gravjdac cum men(ibus errant. 
240 Non illas gravibus^igui{quam iuga dGcere plauftris>. 

Noa faltu fuperare' vidm flt paJlus , & acri 

Carpere prat.i fuga . flaviofqac inaare rapacesr 

Sahibus in vacms pafcant , & plena (ecundum 

Plumina ; mufcus ubi'« & viridiAinia gramiRe ripa > ■ 
i4f SpeluRczquetegantk.d&faxea procubet umbra. 

lUraendum eqiium. Air«nim Pllnius Argis ytctoa ,.^i^39ue e^ui^nobrKrr 

U7f.S6*.invtnifCtfrxposj& jitata ii^.JJw/i piw.?a/. ] Dcnfapinc:u«'- 

tqmru m. ^ Ptltthronium , pugnsTt tx dine, duplex ad|e^ivum , pro rub- 

t^vfThtRMltSyqmCtMUtktidfiBifiint^ ftanrivo 8e adje^iyo , nt Gcorg. i. 

hahitsntts ftcundfnm Ptlium montttiu 39}* ylperta ftrena > &alibi Ta^pe. 

tapithr aureiD vicini Cenrauris, 12^$. Pi$htntts herhas^'] Non rencrio. 

H7. Qftfft*sXiomtrart^ ] Qnafi col* rei, autduriorcs , 'ed Aicci ^ilenai ; 

' ]i«ere,recln6tit& rep!icat'S4QtcrioT qiialis eft hnmo adulta arrare ., cuoi 

'. ribus cruribut 1 dum poAeriora ten- pubefcir. 

dahrttr 8r'cxp1icantar. 1^0, Conctthitus primoi jamnota 1/9« 

118. JEqm*st»ftrqHt /46or.]ParIaur, luptas* ] Pue^^ant harc vei bx , primos 

atqHedimcu1tas \ti urraque arcc,five & iam nota. Kifi Jiivta alrosinteJlisa- 

auri{;indi,qa2efuit ars Erich^hnnii , mui primos , non omninn de frirno 

fiveeqaitaDdtsquzfukars L^pitha roncubiru ; Trd tanrum de pnmo 8; 

rum. no-^o anni cui«rfqMe rcdeuncs. 

110. Cmamyis iltey^c,} Ac^irjiir hic 134. Ttphyrum. 1 Dc r< nto illo oc- 

dr dele^u eqinadmiflaYii , halon. cidcnrali ^ ^ci. 5. 5. 

iii- E^fnM»r*/Vrrfr,^e.]De Epiro^ 135. 'Z//»n. ] Trajeft-Ti , via,ur JCh» 

CqvoraiD fera.i , Gcorg, i. 59. Dc 7. 45?. Umen erat , cxc 'qHe /ores. 

4qii0'tltptH*iiyGtorfi,i,jA.JiftyctnXy fSr per^ias ttfHf ttHortm iaitr j\ 

«u bkia Arj|a Pcloppnnctt rcgioac « PrimiM . EA^lacos Silari circa > iliciburcjae yirentein 

Plurimus Aiburnum volitans » cui nomen aCilo 

S.omanam ed % (rflcou Graii vercere vocantes : 

Afper , acerba fonans ; quo tota ejcterrita rylvis.. 
vfo>.Diffagiunt. armcnta i faric mugitihus a^ther 

ConculTus , fylva:que , & ficci ripa Tanagri, 

Hoc quon(lam monilro horribiies exercuit irai'> 

Inachla; Juno peiiem meditata iuvencx. 
^t4^0jf Huoc quoque ( nam mediis fcrvoribus acrlor inltac]^' 
»ff Arcebis gravido pecori;,armentaq9e pafces 

Sole recens orto> aut nodem ducent»bus aftris. Hj*eu*%^ *n 

Poft partum , cura in vitulos traduciiar omnis C ~ 

Continuoque notas & nomina gentis inurunt ; 

£t quas , ant pecori malint Tubnaittere habendo^ 
a(J6 Aut aris fervare facros , aut fcindere lerram , 

Et campum horrentem fra^$ in^ertere glebi»*. 

Cictera pafcuntur virides armenta per herbas. 

Tu quos ad ftudium atque ufuracformabis agreAem • 

Jam vitulos hortarc ^ yi^m^ne infifte damandl ; 
.f(( Dum facile5 animi juvenumidiim mobilis 2tas« AltoUi 

Ac primum lajtos tenui de vimine circTos- 

Ccrvici fubnefte : dehinc , obi libera colla 

Servitio aiTuerint ; ipfi$- e torquibus aptos 

Junge pa»es , & coge gradum conferre juvenc09^ - - 

47aAtque illis jam farp,e rots ducantur inanes 

Per tcrram , & furamo veftigia pulvere fignent, 

Pbft valldo nitens fub pondere faginns axis > f 

:Aa(i. Inrtrepat , & iun^los temo trahit jcreus orbes. »^^-/4»A/ 

Interea pubi indomita; non gramins tantum , 
i7rNec vefcas falicum frondes , uIvaiTlque paluftr!em t 

Sed frumenta nianu carpes fata : nec tibi f(£U^» 

146- EBlucosSiUn^^^c-^jSiarus, ^u^it , ubi implotato J<SVfS auxili» 

nuricIe/ojltaH.r fluviu$ in Lucania. priftinamrec«pitfortnani jnupfirquo 

quo Lucani k Piceatinix dividuntur. re^i Ofiridi,8r poft mortcra ab JE^y» 

147. Albumus.]E]\.\%Tcz^onhinou5i ptiishabitacftproDea,rubIfidisno- • 

>l/6(m;<?,exq!.o raonterturiusoriiur, minc. 

Tanag^us , Negro , tenuis , & idco i65,r»Vc/a^] Syncope pro crycu/<7^, 

arrtat fercarcrcjn$. //f*,jrbo- glan- Quemidrr:<dum /irc/«m e^ periJum^. 

^(cTA .yeufe. pr.> rdculnm ifi periculnm. 

,AfHo ^manum ^ C^c ] Taba- i68.-.^f»£W»3 l-igatoijiib «ir»»/»^», 

. nus,t4tf», mnfca yove« Aj;!tans. vete. ^^ fp(e cncndimus , Etl»^. ^l- 

r^hus itdlis difta eft ajtlus , Grarcis ,71. fapnits, 3 E fago , di hhrtt 

e/rg^r. Ecl. i.i. 

15?. Inachixjm9^f^c. ] Td.lnachi ,175. ^f/c4f]Edule$,quas f'.nKmcx- 

fluvii Pclnpoancliaci , vel potiiiS Ar- circ • .Georj», 4. iji^ 

KWerum rcRii , filia > ut htcttt Ju- 'vira ] Hv:rbaqua:libet palurtris, . 

j>-rncm, a Jove iHi juvencaniconvcr- (ini: ccrt«» m>mire, 

& eft , & Juno :i petcnti tiono data, 176, StdfritmentA -y &-c. ] Servius • 

ab ea trad::a cTt Argo pirton tn cu-- ali»q»i. explicant dc ^arraiuine , boc 

ttodiam , q-ui cim fuifl' t aMcrcurio crt dc furturibus trftice'x , & f«rin»- 

/bpitus8coccifus , lo a Junonc artro hordcacea. Ego dc hcrb s adiiuc fe- 

rpijiilii a^itata., in jEgyptum \ximiQ neus,& . rcuas «ca^ E&.venr mihi 

- ■ Moit» •C I O HG T C A. 1 1 B. T r T. f J/ 

tlorC patram> nivca implcbunt miil5lr.ilia vacca:f 
Sed tota in dulces conrument ubera uatos. «--^ 
Sia ad bella magis Rudium > turmarqae teroccs > 
tSOi^ut Alphea rotis praclabi Aumina Vifx > 
£c Jovis in luco currus agitare voIantes ; 
Primas e'iai labor c(k > animos at<i'ie arma yidetc . 
B?llancum , iicuorque pati > tra£luque gemencem 
Ferre rotam>& (labulo (Txnos,auc{ire Tonantes. 
X8f Tum magis atque magis blandis gaudere magiUri 
Laudibus & plaurae Tonitum ceTvieis amare. 
Ac^ue ha;c jam primo depuIAis ab ubere matris 
Audiac t inque vicem dec moliibus ora capi^ris 
Tnvalidus > etiamque tremens , etiam inTcius zvi. 
^ l^Mi cribus exa(^is • ubi quarta acceiTeric arltas ; 
UM Carpere inox gyrum inr.ipiac > gradibufque rooare 
^ Compodtis : finuetque alterna voIumina crurum i 
Sitque laboranci limilis : tum curHbus auras 
Provocct ; ac per aperta voIans , ceu liber habenis » » 

29f i£quorA > vix rumma veftigia ponat arena. 
Qualis Hypcrborcis AquiIo cum denrus ab oris 
Incubuit , Scythi;cque hyemes atque arida differc * 
Nubila ; turnlegctes altae campique natantes '>''Uto^ 
Lenibus horrettUnTAabris , fumm.Tque fonorem 
a ooD ant fylvae , Iongique urgent ad litora Huftus ? -'^* /iitrAn*, 'y, 
Ille volat , (imul arva fuga , (imnl a:quora verrcns. 
W^AJtMuigic > vcl ad Elei metas & maxima campi 
^^ Sulabit fpatia , & fpumas ag«,ore cruentas ; 
Belgica vcl molli melius fercc ciTeda collo. 

Voces cMrptsfatd , qttae plane fc<?rba- 1S3. LitHofquepati. ] Lituus , Tpc- 

runi purauonem & colIcAioncm tio- cics »ncurva buccina* , k cu jusfim li- 

tant. Fave: prastcrea monirum Vir- tudine Ittnus guogue dicitur augu- 

giiti V. 105. Tmn dtmum cra/id ma- rum bacuhis ,quo variascoeIi regto« 

mntn» r^rragine corfus crefcere jam do- ncsdc(if!nabanr. 

mitis f$nito : crf o fa<^ragine intcrd:cic 195. Qualis HyperbereU , ^c. ] De 

indomi*tt:dequibu»hicagrur. Var- ScythiaiBcLi. tf6. De^^»#»/o»f ,five 

ro camcn hunc cibum perm-cit vi- Borea , vento fcptencrionali , EcJ. jrj 

Culis fcmeftribut. Virgiiius inquc ^i.DcHyperhoreiiyftu](iphaiiMor^ 

diccndus eft , aui Varroni efrc con- covix monttbui , Gcorg.i. 240. Di- 

trariut ; aut tarrai^incm domitis co- cunriir Hypcrborci : quia iiipra eot 

friofc , indom>t>s ac jtinioribus parcc & ey iis flate inciptt Borcas. DiATerc 

tancum > tjcrmittcrc. y!qitilo Scythi^ hyetnesy id eft , nubcs 

F<Bt£. J Vox ambigua , aua; f«pe in Scy hia colledas , mcridicm rer- 

\ £ravidas; hic partu iam folutas ,(i- fui propellit ; eafque aridat , quia 

l gnifi(a . Ecl. 1. 50. MuL^alia j vafa non folvit cas in pluviam , utpote 

inulGSCndo pecnri, Ec\. 3.?0. /Iicus & conftrtnRcn$. 

180. j4nt Alphea , <^c. J DeP«/4 , aoi. Elei..,,campi fpatia , d^c. ] 

lirbs anfon«tantumfaerU,dubitarc Sta^ «iiu Olympicum in Elidc > dc 

yidctur Strabo lib. 8. Rtgio cerre quoGcorg. i. 59. & Gcotg. 3, 20. & 

fujt,8t par«Eltdis,five Elex,inPc- naodov. 181. 

li/ponncro , in qua Olympia urb$ , & 204- Bcl%icaefseda.1 Eiredum vebi* 

^lphens fluvtui. Georg. i- 59« loca cnli genns , tJim ^d i'er , qi)am a4 

Iudft01ympicis& Jovi$ cemplo iB- bella comparatum. Eo auippe u < 

^ia. Vide iupra , v. 20> loUcoi fuiir$ BnunttM\tv \>q,\\u itv^« ti4 P. V I R G I L I I M A R O N r $ 

^S Tum demum craiTa snagnum farraginc corpus 
i-^kitkHy, Crercere jam domitis (inico $ namquc ance domandum 

iHgentes collent animos ; p renfiq uc negabunc 

Ycrbera lenta pati , & duris pirere lupatis. c^, — ^ 

Sed non ulla magis vires iudutlria Hrmac t 
tioQuam Veuercm 6c cxci Ilimuio^ avertere amoris: 

Sive boum » Cwe eft cui gratior uHis equorum. 

Atque ideo cauros procul atque in Tola relcganc 
^9h/f»< Pareua peft ni 9 , r^m oppoHtum , & trans Humina lata: 

Aat intus clauros Tatura ad pr^repia rervant. 
11 s Carpic cnim vires paulatim , uritquc viflendo 

pjcnina : nec ncmorum patitur meminilTe » nec lierbs: 

Dulcibus illa quidcm illecebris , & Tspc Aiperbos 

Cornibus intcr Tc Tubigit decerncrc amanccs. 

Parcitur in magna rylva formora juvenca: 
-^n^ ±io\\\i altonanccs multa vi prslia mircenc 

Vulneribus crebris : lavic atcr corpora Tanguis t 

Verraque in obnixos urgentur cornua va(lo 

Cum gcmita : reboant fylv*que & magnus Olympuf, 

Nec mos bcllantcs una (labularc : fed alter 
Sif Vi<5lus abit , longeque ignotis crulat oris : 

Multa gcmens ignominiam , plagafqoc fupcrbi 

Vi^oris , cum quos amifit inulcus amores : ' 

£t llabula afpedans regnis excc/nc avitis. 

Ergo omni cura vircs cxercet , & inier 
tjo Dura }jcet pcrnox inftrato faxa cubili : 

Frondibus hirfutis Sc cirice padus acuta : 

£t tcntac fefe , atquc irafci in cornua difcit 

Arboris obnixus trunee : ventofquc lacc/Iit 

Idibus , & fparsa ad pugnam proludic arenS. 

ni«rat C^ far , dc bello GiII. lib. 4. titudinis uc nubet esccdere > & ad 

Quod 8l trtcin!squoqueg<jitibus , uc coeluro uT^ue pertineredicatur : un- 

£cl((is , qi>i Ga^ as partem tertiam de quart Deorum Ad.s cdebracur k 

occapabant , fuifle in uru coUig^cur poccis. Vid(. £cl. 5. s^. 

cx aUis aUftoribus. Dc Fsrra^ine, i28.J(ff«M4>frtf;J Agris inquibus 

V* 175.- nacuserac , ac vcluti d«mii^abacur : 

i06«,><«r<d««ftfi»dMm.3Videinfra, lic £cl.i. Mea rr^na •vide»s mirMbor 

V. 348. arijliu, 

fto8. Lupa$'u, ] Lupatum , frrnura tio.Jac«t pernox»] Stryius tamen; 

afj?crriraum , uncisarmatum ferre.s & iuxt.i •ronium , ut aic , veccrum 

iuiinorttm dentium formam haben- eximplarium fidem>Pierius , Icgunc 

lious ; unde nomen eik. pemsx i & expltcant, perfeyerans , 4 

ai5. 1/rft^i«ei/ideiidp.]Dum yide- pcrniccndn. Ac^tmtjr nurquaro ha« 

cur. Gerundia cniic rleruinque vim bec h*nc fi^nificat;9iit m , & ubique 

babent p^ifivarn, £cl. 8. 71* celericatem notac , utfupra, v. 9^. 

121. La^/it.) Dicicur ia-uare $l la- Pemix SatHrHu» , & ^n. 4-480. Pe- 

yerei hic laxnt . tion eft praeccrituiii dihm celerem tj?' pemicibMtalih CeU- 

jtlai/are , langam entm habcrec Tyl ricas auccm ,huic tauro, noerenci ac 

'• labam pnmam ; fed prxfens a Uvere» ftfCo , non convcnir ; le^acur icaque 

arqucica ttabe: brevem. ^ern0jr,cum ucroqucScaliRero. 

«2 j. OlympM.'] Cceluiii trannacivc, 1} i. Ca.ice. ] Planta ex arundine« 

^prit jaoas ia ThcAUia , taats aU gcncre » Gailicc non a«mtaAta ; d« G C O R G I C A. L IB. IIK %0 

tir Potk , nbi coIIe^Tum robur , virerque receptx , 

SignamOYeCj praccepfquc oblitum fertur m ho(letn. 
Flu^U5 ut in medio ccepit cum albefccre pontOt 
Longias ex altoque Hnum trahit : utque voIutut 
Ad terrasa immane fonat per faxa » nec ipfo 

ft4oMonte minor procumbic: at ima exz{luac unda 
Vorticibus , nigramque alt^ fubjcftai arenam« —— 
Onine adee genus in terris h»minumque ferarumque » 
Et genus aequoreum , pecudes , pidzque volucres , 
In furias ignemque ruunt; amor omnibus idem. 

ft4f Tempore non alio catulorum oblica lcaena .< 

Szvior erravic campis : ncc funcra vulgo 
Tam multa informcs uili Aragemque dedere 
Per fylvas:cum fa;vus aper« cum pcffimsL tigrisi 
Heu! male cum Libyx foli5 erratu^in agris. 

t,fO Nonn« vidcs , ut tota tremor percencec eguorum 
Corpora li tantum notas odor actulic auras 1 
Ac neque eos jam fr2na vtrum • neque verbera (2va-9 
Non fcepuli , rupe^^ue cava:> atque objc^ka reurdanc 
plumina , correpcos undl tor<iuencia monces < 

ftff Ipfe ruic , <lentefquc Sabeilicus exacuic fus . 
Lt pede profubi^it tcrram , fricat arbore coftas • 
Atqae hinc atque illinc hirmeros ad vulnera durat. 
Quid juvems , magnum cui verfat in oAibus igoem • 
Durus amorf nempe abruptis turbaca procellis 

lioNode natat czca feras frcca : quem fupcr ingens 
Porta tonat coeli , & fcopulis illifa reclamant 
^quora: nec mifrri poAunt rcvocare parentest 
Nec moricura fuper crudeli funere virgo. 
Quld Lynces Bacchi variz . Hc gcnus acre luporum » 

ipii Ecl* 3. 10. _ r'rer , clam noftQ traiicit^at nttttti 

%\6, Signa mo^uit, J Metaphora k fauces Helleiponri , tnter ucrumque 

belUs hominum, q^i, rura caftra mo- oppidam inter}«Aas ; Ted ali^uando 

yent , Htsrn terrz defixa aveliunc a- viribut deilicucus , ac cempeAacc op- 

lioquc cransferunr. preiTus inreriic. Cadaver cum eiTec 

z4i,S»bfe^Mti}Sitfer}icit:8cno^i- ad licus Thracix delacum , Herodo- 

^nnt £cl« 1. 45 przpoficionem fub loris impacienc>a ex ipra arce in ma- 

in corapoScii auquando fitnificare re Te prscipicem abiecic. DcSelloy 

ffet, %Abydo-i^ HelUfpontOyGcoT%» 1. a07» 

14.9, Libyd,'] Afn'cx ptrs eft ,quae 2^1. Portacmli- ] £ft, juxtt Manu- 

valgo pro sy€frica tta fumicur. cium,ai;r nubfbus plenus , juxtt a- 

Ocorc. 1. 141. lios , oriens ; quia inde Solis tncipit 

151. Oior4^t»Uta»ras-'} Cammu- motus,nixcaaliof,ipfanubes,eicqua 

tatio,id eft ,aura,fivea(?rtmpulfus porca*in(lar bircente,fulmcneruTn- • 

•Rulit odoreoi. pir. Juxta Cerdanum opcime , rrgia, 

tSf,SaheUicmsfut.'] yt\zftr i\'cl iivctemplum Jovis. Namjupiieri 

fas«>roefticos : t Sabinornro , vcl poccitqua(t ĕcemplo fulmtnare fin- 

Sabcllorum rcgiooc , &ooix vicina. cicur. Lucrcc. 1. 1. iop5. CaU tonitra' 

/Eru 7- tftf 5* liatempla, Silius 1. 1. 135. Toaat alti 

l)S. (isid rihfeins.f^c. ] Lcander regiacmU, 

|aveniscx Abydo Ana;opptdo , cura 2^4. Ljmces*'] Species luporumcer- 

Ucroncnjpacllam , Vcncris facerdo- variorum , de quibus Ecl. S% v H^«^ 

lcoi»i Sctto Thcacis oppidt j pcpc* m 6c listct)CttiiuilikccVv\)L\iCL\)«.v^\\« »K WVrRGILlIMA!tONlf 

atff Atqije canum ? quid , qua: ImbeJles dant pr^Iia ccrvi l 
Sciliccc ame omncs foror eft intlgnis cquarum ; 
Et menicra Venus ipCa Jcdit , quo tcmpore Glauci 
Potniadcs maljs mcmbra ailumprcre guadrigjc. 
Illas ducit^i,or'trans Gargara , tranfquc foiaanteni 
»70 Afcanium : (upcrant montcs , &c Aumina tranant ; 
Continuoque .ividis ubi fubdita Hamma mcdullis i 
Vcre matis { q(iia vcte c.ilor rcdit orHbus ) illaf 
.Orc omncs vcrfx in Stcphyrum , iiant rupibus aItJf-> 
Exceptantque Ievc» auras ; & Trpc finc ullis 
a7f Conjugiis j vento gnvidas ( mirabilc diclu ) 
Saxa pcr & fcopulo$ & dcprciris convaIlcs 
^ ^ > DiARigiunt : non , Eure , tuos , ncq«e Solis ad ortu» • 

^ tii Borenm , C.iurumque , aut unde nigerrirtius Audet 
Nafcitar , &c pln^io contridat frigore coelum. 
Sgo Hlnc Icmum . hippomancs vero quod nominedicom 
Padorcs . Icntum diftillat ab inguinc virus. 
Hippomanes , quod Cxpc m.'Ux Icgere novcrca: > 
>iifcacruntque hcrbas , & non innoxia vcrba» ^'/«t^ 
Sed fuglt interca , fupit irreparabilc tempus • 
4tf Singula dum captl circumvcdamur amore. 

Hoc fatis armentis . fuperat pars altcra curae « '^«//<- 
>*i*/ *:f Lanigcros agitare gregcs , hirtafquc capcilas ; 
Hic labor J hinc laudcm fortcs fpcratc coloni» 
Ncc fum animi dubius , vcrbis ea vinccre magnuin 
150 C^am (it , & anguilis honc addcre icbus Iionorem. 

±67» GUuci PotnUdis it^e. ] Glau- Fgo fic : Non ad Eumm , ncqne 1 

CUs , Siryphifilius > i ho nia Bccoria: Boreim , &«:. Quia rcriptorum nii 

vico ; cum c^as ruat , quo eiTenc xima parsvicictur hmc yim uni Z( 

yelociores, i ceicu coht ber ec > Vcnus phy ro cribuerc : uc 8c ipfe VirK! liu 

indignata tantum iis furorem iami» Or« omnei^ttfdin Eephytnnt» l)e Z 

fir,utdominumlaniarinr. phyro , vento occidenuli ,£cl. \» 

t69- GdtgMrm .. * • Afc4,niwm, ] Gar* JDc Borea , reptcntrionali , £cl, 7. 5 

#4r4,parsIdarmoncis,&oppidumin l)e>^K/}ro >mcridionaIi, £cl. 2. 5: 

Troade. Ajutnim , Bicbyniae fluvius De Ettro , orientali , Gcorft. i. 3; 

in Afia. Hic pro quolibet mome & Cai»rus , Arc Corusy rpirac intcr lc; 

HUYio. tcncrioneiu& occaTum. 

%7i'Oreomuisverfx^fife,] £quas 27P. PluT^io frifore,] Auderni 

in Lufitania circa Olydiponcm ex c(l friKidu5, redcalidasacque hun 

venco cencipere memoranc Solinus , dus: wnde frigits hic, pro pluv.a tcr 

Cotumella, Varro. Pabulam pucat pcdace uAirpatur, uc hyetns Cxp{ 

Juftinus , remque detorauet ad per- pro zfiiva eiiam tempcAate. Gcor 

nicitatem equorum Galiecix & Lu- i. ^ii. FerTetkfiemsc»lmumque le^t 

iitaniar. Virgilius , ducc AriftoteIe, paleafque ■^eiantes, 
ex illo conceptu non vcrum Ccetum , 280. Hffp«}ff4n</.] Suprav.i7j 
fcd Icntura vlrus rtillare ait , idquc ^g^. Hoc fatU armentU: ^npeYa 

vocant htppomanes tb e^ui turore , grc ] II. Par^: T* cultw o^uinm « 

iinrtjcnime^Mi^i.&uarra/wer. Eft caprarnm, Prxccpta concinec qu 

cciaro hippomanes , caruncula , qu r tuor. I. De hybema utTiHfqtief^reftfc 

fronti pulli adnaicitur, utrumque ratione^r, i9^.U.De tJtJ-t^a utrtk 

vencnatum creditur. ^Jue cura , & mert^anaacUrottna p 

^77- Uon^ Eute^ tuos^ &>€. in Bo» fiione , v. gii. lU- De lantttcto , 

ream , c^c. ] AUi fic interpretantiir : J84. IV. X?c t*&U jr»>»(»f , V, 35 
^onad £ttruni>fed ad Bbrcam,ftc, 1 <SXOR(MCA.tIB. III. Ht^ 

f 1f?a me Parnain clefcrca pcr ardua dulcis (oi*^jTi^ 

VjN«^apcat araor ; juyat ircjagis , qua-nulla priorurn 

EJ^ Cjttaliam molli diycrtitur orbita clivo. ^ Ally|<. 

I Nunc , Ycneranda Palcs , magno nunjcore ronandum, 

I %9S Incipiens > Aabulis cdico in moIlibuH^erbam 

f Carpcre ovcs , dum mox froudoiU rcducitur xftas ; 

f £t multa duram (tipulii Hlicumque manipiis 

J Stcrnere fubter bnraum , glacit s ne frigida Jardat (Atn. c^ 5u ":<.. 

1 Molle pecus , fcabicmque fcrat , turpefque podagras. /j^^^j^ 

f joo Poft , hinc digrcAws , jubeo frondentia capris "^ 

Arbuta fuiKcere , & fluvios pra:berc rceentes i vW- «*f» i^r 
It ilabula k ventis hyberno opponcre Soii * 

Admcdium converfa d^em i cura frigidus olim /u L4 ^////*c c 
Jara cadit , extremoque irrorat Aquarius anno. • ' 

, SorHae quoque non cur^ nobis Icviore tuend* i 
^/**M6f^ »«'"0' «Sf« «nt : quamvis Mile/ia magna ^r^Al^i ^J* 
yellcra mutcntur. Tyrios incoAa rubores. " 
Dcnfior hine foboIes ; hinc largi copia laais. 
Ouam magis e)^ufto fpamavcrit ubcre muIArai '^♦•^* ^»***.."^^ 
5x0 Larta magis premg manabontAuraina mampiisi \ 

Ncc minus interea barbas incanaque menta 
Cinyphii tondcnt hirci > fctafquc comantes ; 
I7fum in caftrorura 3c inifcris velamina nauiis. 
Pafcuntar vero fylvas , & fumma Lycsi , 
|if Horrentefque rubos > & amantes ardua dumos. ii-^s- 
Atque igia: mcmorcs rcdcunt in tcfta fuofque 

19^. Mt Pamafsu ] I>e ee monte ^um Incoelum , Mt pocu!it t>r*ft- 

Ph^tdis, Ecl.5. 29. Cujusiaradi- cic ,unH« urnam haber,aqu^m fun<- 

cibur Cafiatis eft , five foQs Caftt. dcntis licu , decc , ^n. 5^* 252* 

iius , Mulis facer. De PaU , Dea pa- 205; Milejia ^&c, ] Milecus , urlit 

boli , iurpra r. x. inSnibus Innse i^Carix, lanaruni 

2.5>7i Psiicimniite manipUs,'] Fil:x, provcn'U cclcbrara. Dc Tjro &fj»r- 

/vM;#r< , nota herba. ^«♦r4,Gcorg. 2. 50t?. 

20I. ^r^M. ] Sunc proprie frufttis ^11. Jneanaaue menta Cwypbts ^ 

arbuti:hc fumtinturproipra arbiu &€,] r»c<7«<«affirmat ,angerquc, uc 

te, 4r6«(j(er; qua;arbortntcrcjpra» JEn g, 809. lncanaq»t menta re^ir 

rum pahulanurreratur ACoIum. 1» 7^om4wi >Kumas,quiannos So.naius. 

7; Ea Cunt arbutus -, cytifm agrejiis ^ deceffir. 

«jrc Vtic Ecl. ^ «2. 3i2.To»<i*^»t.]Prircianu8rum!cpafn« 

jor. OUm.'\ VuUo tcmpus fi«?nificac Vc pro tondtntitr , & hirci , tccipit la 

przcerirum , aut futurum ; a)iquan- nominativo : rommodiu» caincn aAi- 

do prifens , aut indefi-iicum ; nc vc lct^etur, & /jirc», 5nirenftivo, fup* 

bic , 8t ^n. $', I2S. QH0dtumidisrHb- preAo nom-nat.vo , paliorts, 

merfumtunditi»rotimfluHihtks,Btz\'- C«»jrpfe«. ] Africani. Cinyps c^ 

bi.Tunc lutem fi«jnificac,4/ij3»<i»do, Pcolom.co AfTic«fluvius, rr^^peGa- 

fdpe , denitjue , &c. ramantes , ubi hirct funt villo(iifimf,. 

JO4; Kxtremoque irrorat Aquarius 313. 'y^um in cajhorum , trc. J JbiC 

4i»fo.]Annum cxprimir eum , qui i hircorum pilis cilici.i tcxumur, vel 

i^arcio menfc numeriiri irc;pit,& ad nautarum militumque vcftc$, Hic-. 

fic,ddiniiin Januarium ft Pebrua- cos,funes5 vel etiamadtc^cndatur- 

riun, Aqu.irius.auiemor tur Jinua« riumtabulara , ne iis facileic;nS) 

rio,cadit Pcbruario i^cDfe , Aqua» bcUicis macli'nisimpaftu$;Ladhj?rt;- 

rw,dfcitur Ganymedes, Tro/i tiP ca'.Ita Varro,Philo,&c.Dc Lyao^ 

^tts > 4ucm Jupicg: , acmiU cca&fv«« mont^ Aru4i« , £cl« lo*^ Xi« m P. V I R G 1 1 1 1 M A R 6 N I S f 

Ducant > & gravido Aiperanc vix libere llmeu. 

Brgo omni iludio glaciem ventorque niyales > 

Ouominus e(l illis curor morMlis egeilas , 
|iO Avertefi : vidumque £^es & virgea Istus ^ 

Pabula : nec totl cladRs Towjllia bruma.— ^^ ^ 

At vero Zephyris cum laeta vocantibus aeftas i 

In fakus utrumque gregem atque in parcua mittess 

Luci£eri primo cum (idere > frigida rara 
Sif Carpamus': dum mane novum , dum gramina canent» 

Et ros in cenera pecori graii(fimus herba cft^ 

Inde t ubi quTirta (itim ccdi coUegerir hora • 

£t cantu querulx rumpent arbuda cicadz i 

Ad puteos j ant aha greges ad rtagna i"bcto fA^^ 
jjoCurrentem ilignis potare caijiJibus undanST^^^Pt*^/!/ 

iSiiihus at mediis umbroram exquirere ^aH^ i 

Sicubi magna Jovis antfquo robore quercus 

Ingences cendat ramos , aut (icubi nigriim 

Ilicibus crebris Tacra nemoi accubet umbrl. ^V^^v M hu^^;') ^ 
^iS Tum tenues dare rarfus a,quas * & pafcere rurfuf #• ^ 

Solis ad occafumt cum irigidus aera Vefp^r ^olf A?". 
^ Temi»erat . & faltus reticit jam rorcida Luna > 
J Lr'toraque halcyoaen refonan(, k acanthida dumL-' #'^,'WA 

Quid tibi pallcres Liby2 » quid parcua)vnfu 
J40 Prorequar , & r.jris habitau mapaHa teSis? A.V,/»,f/,/' ^^ 

Sipe diem noaemquc, & totum cx ordiae menfcnii *^ ^»*-^/*^' 

Pafcitur . itque pecus longa in deferta (ine ullis 
JJoik* Hofpitiis , tantum campi jacet j Omnia fecum 

Armentarius Afer agit » ce£iumque > laremque > 
|4T Arm^que , AiTiycIa;unique canem > Creilam^ue pharc trani. 

fcx3ti. PemiHa. ]Leca in quibus fts* Renrracnn oninis quercus 7ovi , ft . 

]iumncludi'ur,noi>IUntclaudenda: omne nemusDians A(.rarum(ft* 
id eft , ex n> rtapcr cducenUuro eft j3tfv^f/>«-.3 Stclla Vtneris , EcL 

fornutn ad aler.das capract De Zf*- €*^6, Dc ibd/c^oM, avi,e}ufquefa- 

fhf , Ecl, <. 5. De Lu€ifero , delli bula > Gcv*ir. i. ^99- ^cdnthit » vel 

Yenerit , £rl . 5. S^. tardMlU , a Vi s , chardonneret. 

1X7. (lU4ttafitim^f^c.} Horas tn^ gj|*Li6j*.] Libya gcnerai!mAfri. 

9rqua1e( inccUigit, quc dteai gucmli- '»» fignificat , Geor?. i. 241. Tamea 

bet in duodccim parte«dividunr, ab >•» pafterum morcs prxcipuc pcrti- 

4|uan.1ibet duodecim in partes. Quo l«m, qH^Ni»w»d<4 vocara tft . cujus 

lenru merid e? /**r4 horacft ; aus^a »"'^<»** N»i»»i* vcl Nom4d«, i ,6^- 

sionaE noftrx erpondec. De crc^dM , pitftvn4m ; quia paftloni pecorum ad- 

tigAlles , Ecl. 2. 15. I>e arbiĕ^it , £cl. didli. 
1.40. ^ 340.JW4;>4/»4.]SalIuftius.u«<ii/f. 

3^; Ilignis. ] £x il'ce faAis« Ilex cm Nitmidarumy tjud mapslia illi 1/«« 

arbor eUnd=fera7<u/f. C4«r : eblonga , inc»rvif lateribu* te&m \ 

i^^^.Jc^is^HenM cs^c.l Qaoinodo ema^nayium carina/unt. Ab his non 

lilcrafit }ovi ,£cl.7.ij. MonecSer* frre diiFerunr magalia^, de guibus 

vius non cATe mentem Yirijilii ^ uc ^n. i- 4^5 Miratur molem ut.ueas ^ . 

greges in facres lucos deducantnr-, magalia quondam: mn quod hsrc vcx^- 

«|Uod nefi$ crar ; Tcd W\cquercumJo- primam habcr Iorgam,illa brt vcm, 

*»< } & factam Hmbram , gencralia 244. 3^5« Laremaue ^myclatiTcm^ 

t£Bi i noa ff eciaUa cpicheta : «uia qut cstsem > c^c ] Do Laribm ^ Pewom ji^ e E o R e I e A. L r B. f 1 1. ii> 

^ Kon recils ac patriis acer Rotnanus in armis 

'^ InjuAo fub fafcc viam ctirh carpit ^ U hofti ^>k^^ 

Ante cxpedaTdm poiitis llat in agm.ine caftri$. V /ih*a .-^^ ^•/'^ yrt 
Ac non , qua Scythiar genteT 7 ^zoticaque unda » 
ii^oTurbidus & corquens flaventes liler arenas , 

Quaque redit medium Rhodope porreAa fub axeni« 
iHie claufa tcnent ilabulis armenta t neque ullx. 
Aut herbs campo apparent » aut arbore frondes » 
* Scd jacec aggeribus niyeis informis * &: alto 
jf y Tcrra gclu late , feptemque adurgit in iilnas. 
Sempcr hyems « femper fpirantcs frigora Cauri. 
\y j. TuM Soi pallentes haui unquam difcutit umbras : / 1 <>fh4f.i/ 
"^ Nec cam inve(5lus equis altum petit 2thera ; nec cunt 

Prscipitem Oceani rubro lavit 2quore currum. 
|foConcrefcunt fubitd: currenti in Humine cruftz9 «' , 
Undaquc jam tcrgo ferratos fuftinct orbes . '•'''•»- */'♦•/. 

Puppibus illa prjus patulis , nunc hd^jjita phuftris> p^a ^po/^/e/yi»^ 
fi/^«wSK3"* diAiliunt vulgo, veftefque rigefcunt 
laautae « czduntque fecuribus humida vina > 
|^f £c cots folidam in glaciem vertere lacuna? > 

tibnt , JEn, z. 717. AmyUd , urbs La- piens. Priroam habet fyllabani bre- 

coni^ ; celebriscanum genere & ve- vem apud Ovid. Trii>. ;. ia.>2; Lon~ 

natu , dc qu3 fupra , v. 89. Crejia , ^ gior antiqitU yija Mmotit bjiems, 

Creta , infula Klediterranei maris , i^O, ijhr, J Dinub^us , de quo 

cujusinfula:iagitundi induftriamc<- Gcort. z, 497* 

IBdrabilcs. ' 351. Kf<iit meditim I(hodope , O-c.] 

j4,7,lnjufio /M^/i*/cf . ] Oiu plusx- Mons ille^Thracia: , u\ ori.ntem ex« 

quoRraviseft. Seiagintafunrelibra- ttnditur , ibique conjun«?itur cuai y^ 

rum i Yegetio msmoracur. Qnarum Haemo ; tum inde abrcedens, lep:en- 

autem eiTct rerum , piret ex Ocer. trioncm ircrfus qua{i rcRred.tur. Do 

Tuftul. 1* a. 37> iintUhor , ^nantus axe, fcu rolo fepttncnonali , Gcorg; 

ajtminit * ferre plm dtmidiatt menfis !• Z40. 

tibaris , Ferrefi attid ad nfum "^elint , 255. Septem ...: tn nlnas. 3 *ulna « i 

ferre ^allttm. Sm fcutHm , gladinm Grjico uyi^n <ft propric ettbitu* , nve 

in enert nojhri milites nonpUs nnme' fpatium a acxu cubici , ad niedii di- 

fant\qnam hmnetos^lacertos ymanut, gici partem excremam , aique ita hic 

14$. HoJH ante exPeHatnm , ^c.} iureitur. Lacius enam incerdum iU- 

Yuljgo rcfcrunc boni ^djiat ; hoc mirur pro fpario brachii ucriuique 

halui fitttbo(ii,ob/tatbojti, Iidcti- cxreiiii. Notandumautemhunc rigo- 

qat ante expe^aMm , vvrmnc lante- tem hyemis , nodifquc perpscuica- 

/ quam expeaetur ; ut fupra v. zq6, * cem, noncoavemreproprie Scythix 

I ante domandnmvfo,antetjuamdome' & Mxocica: rcgioni , fed iis tancum 

tmr. Q«io exemplodixicSi!ius, imi- partious , ^uae ad palum acccdunt 

taror Yirtnlii ,1. x> r.ii.Dabitnrtibi propius; fub quo prubancGco^rapki 

ctpianoJiri^anteexpeSiat»m, Hcbent annum oie unica , unica icem nodtt 

tamen '>xemplaria nonnulla bojiemy conitare , ucraque feme(lri. Isicuc 

mon bofii : acque ita le^it Vei;etiut hyp:rbolica eik hx^ defcripcio , ge 

Li.de re railit.Sc «nterprecacnr : 4». nulla Trondes ynnlla herba iunt , rarx 

t« bojiem txpe&atnm i^ id eft yJperAm frondts eiy herbx. Cauri , vcnti mcar 

tnm , optatnm : ut ininioAimKuma' fei>cencrtoncm & oicafum ipii^nces. 

iK>rniiiaudac'amnoccr. 359. /(w6roar^i»arf.]Nonmariorien- 

^^9,S^bia gentes > ^c. ] De iif , calt , quo<i ruigo rubrum dicicur, & 

£cl. 1. 66, firychra:um , fed occidentah , ouoi 

Af««m«<Md4.1PaIus Mrotis, m4y k colore decedencis fohs rubeicere 

Htnio : uhra pontum £uxinum , k yiderur. 

ooo per Cinimerium Bofphorum di- 3^5- yerthe lacunx. ] PoiTS) in qu{. 

lUJiSBiciir * Taaaim nuYiuni cxci« bui aqus pluvi(« > ali«qucc9iligua« >• lcUu^ Stiriaqne impexis induruU^-horcida barbis 
Interea coco non fecius aere ningic: 
Intereunc pecudes : ilant circumfufa pruinis 
,XJprporamagna boum; confertoque agmine cervi 
t ^A^y^/i^To jTorp&t mole nova , & fumrois vix cornibus extantt 
^/Atn »tati Hos non4mmi^canibus i non cailibus ullis > 
Puniceacve agitant pavidos ,fermi£nne pennx : 
Scd fruftra oppofitum trudentes pcAore moitem /./ t/y^^, 
Cominus obtruncant ^erro., gravicerquc rudentec 
||7f Caedunt , & magno l«ci clamorc rcportant. 
Ipfi in defofns Tpecubus fecura fub alta 
Otia agurit terra : congeftaque robora totafque 
^ A^J Advolvwe. fo£isuImos , ignique dedere. 
Hic noftenrJu3S^ducunt , & pocula la:ti 
|8oFermento atque acidis imitantur vitea forbis. 
Talis Hyperboreo feptem fubje6^a trioni 
Gens efFra5na virum Riphxo tunditur £uro : v iUfihL 
Et pccudum fulvis veiantur corpora fctis. -— ^ 
Si tibi lanicium curae : primum afpera fylva » 
98f Lappzque tribulique ab(int : fuge pabula lzta 
Continuoquc greges viilis lege moJIibus albos. 
I>llum autem, quamvis aries fit candidus ipfe/ 
Nigra fubeft udo tantum cui lingua palato ; 

tur, Vtf%^tt : verr« runt,vctcerunt fe; 5S i. Hyperboreo pspttm , c^c. T Pe 

uc lib paliinu nomine/:/>|)er^orw , llpr» v. ip^. Dc 

^'^/<;. J^ttrM. 3Gutca iliminutivuni nominc [eptentrionmt , variar funt 

eft fiill€. lcntentiat: probabilior iila,qua? Var- 

167' Uon ftdu4, ] Non fcgnius , roni» eft: itadicji6«?6«»»qui terione. 

Gcore. 2. 277. elim vocati funt 5 quia inaratone 

^7Z,pHnicedformidineptnnd,']ToT-' terram icrunt. SiRnuro cnlm illud 

mido , linea , aut funicnlus erac» cui BorealCj quod nrf4m mĕforem appel- 

plumz tmplicabinrur variis cind^ lamus , ruAici antiguitus /7/4»//^»^ 

/ coloribusad fera$ terrc.dis , uc in »fi4;M<appiliavcrei obfcp.eni rteUas, 

rcr-aaRC-emyr. Dc colore pttniceo , in co m x meconrpiciut , & in plau- 

<plcnd'dc rubcntc. Ecl. 5. 17. , ftrt aur jundorutn bauni formam 

274. l^(fent«f.3 Hanc vocem cribuit difponras. Vicinuinque (iKnumditc- 

liic cemt 5 JEn. ?• 16, Leonibns y )lEn» rum 3oottn : 'auia bovcs illos , fivc 

t. 24??. Cacofeniifero. Perfius Sat. ?. plaurtrum , pr« fe atc c vidctur. 

'p, j4fino.itd Per(ius pnroaraprodu- l%z.F^ph£0 EHro.\Y>. /?»p/;rf»>roon- 

c t,quam corrpii Virgilius. Pindĕty tjbus Moicuvix ,valdcfcptcntriora- 

u$j4rcadidpuuariarHderecredas. libus ^Georg i. X40.£Mrffj , v^ncus 

iSo.Permento ^attitte acidis /or- cfl oriencahs , iifque montibHs in- 

his.'] Delignat duplicem fpeciem ii- gruic , qua parte versunt ad orien- 

J[Uori$ , qui vini defeAum fupplec in tem : neque enim wiz illa momiuni 

rigidi(*ri%us pla^ s. Primus hc fer- compaeesre&oordinc ad p«U:mten- 

mento , ideft fermentatienc hordii, dit, Ted lorgt- ]a;*.que porrigitur. 

tricici , ayenac , cum fciliccc ccito 2S^. Lappaque .^ tribuUque ^ e^c.3 

(luodam calore medicara grana tur- ^appa > gLuteron , Tribulus ^ hcrba 

prcrcunt& acefcunt 3quiduofuntcf- c carduorum genoc, (ine Gallico 

fe<5lus frrmenti,quod id ofic appella* nQjmine,de iis ^^m Gcorg. 1. 1^^. 

tur , a/<fr>fo, quafi peryimentum , & Fnge pabula Lxta ] Osa^ fuccus 

iic ferc ccrvi(ia fit /tf 6im. Alier.li- cimn s ex hoc cibo in adipera abir , 

4|Uor exprimitur t baccis fru<^ibuA non in ianam. 

^ueacidionhus rontufis , qualia funt jSS- HigraTtthell^d-c.] Plmius 1. S« 

I^oaai^yraiCoruHi f9rba Uccidrcs^c* 47« ^riemm m^ximcfpe^anttirord i 

Kejici ^kCk GEORGICA. L I B. III. 4 

Kejic^^ ne maculis inFurcec vellera puIHs 
S^Narcentum : plenoque alium circumrpice campo. 

Monere fic nive9 lanac , Ci credere dignum eft > 

Pan Deus Arcadis captam ce t Luna > fe£eIHt , 

In nemora alca vocans : nec tu arpernata vocancem. .^^-^ 

At cui ladis amor » cyciAim » Iotofque frequences 
35f Ipre manu > Tairar^ue ferac prarfepibus herbas. 

Hinc & amanc fhivios magis « & magis ubera tendunt > 

£t falis occulcum referunc in la^e faporem. 

Mulci jam c-xcretos prohibent a macribus hsdoc-» ^^*h/its^ Ht^U. 

Primaque fcrratis prxfigunt ora capiftri$. t»**,'*/^*»^^^ ^u*f:ifi, ' 
400 Oood Ihrgen^tc dic mulfere h0rifque' diurnis i •"* ^ 

^htik Nod^e prejnunt : quod }am tcnebris & fole cadente » • 
O Sub lucem cxporcanV calachis/adic oppida pador») 

Auc parco fale concingunt» hyemtquc reponunt..« ...-^ 

Nec tibi cura canum fuerk podrema : fed ima 
^f Ycloces Sparts catulos , acremquc Molonum 

Pafce fero pingui : nunquam cuAodibus illis 

No6lurnum (labulis furem > incurrufque laporum » - 

Ant impacacos i cergo horrebis Iberos. ■ 

Saepc ctiam cuvfu timidos agitabis onagros : 
4fo£t canibus lcporem » canibus vcnabere datnas«r 
l^ Sacpc yolutabsis pulfos fylveftribu» apros 

L^ratu tiirbabis agens ; montefque per alcos 

Ingentcm clamore prcmes ad retia cervum. •— *— ^»^' > 

Difcc 8c odoratam ftabulis accendere codrum > - 

^a tuiu* colorii Juh^lingwA^t^ert n*m , fjvc aquani IaA'S cITd juber ! 

'tnaMS , efut ^ lanicimn tji infmtH j idque vocat p»»i^M«,quia ejus ufus in* 

^rarinmq»e /i plures /Mre, ducit pincuedinem. 

i^T, Psn DeiiUi&c.} De Pane.BtU 40S. y«loces SpAn-^ . ^r. ] Spartd 

«iTgi. M.icrobiu« fabulam re(tatur f vc Laced?mcn ynoh^lu^msi rotius 

fiiinptamĕ^icaaiiro,quiGcorgico- Pcloponneii urbt , cuius legAator 

rnni antiqaus fcriptor f;.ir. Jta nar- Lyi\\T%uifvLit-Motofiia EpTi rcgto, 

HU Probus > ut velit Pana , amore fi(. <lifhi a MoloATo , Pyn h; Epin re- 

Liitue pef(itum , ei irediam grreis as ,6c Andiomachrs Hrdloris vidux 

Itai pirtctn murcris lo<o obiulittc : fitic. jEr. j. ipi. Sparr .ni rnres li» 

liaiicrkgiffcQves£andid*lfimas: at- rrrpondent, qHos dicimus /eT/r»m, 

Quetta (leceptan fui(re , qDod cATec M.^(ofl[i iis , quos dicimus dognes. 
parstlla dctcriori Aliteralii : nem- ^oS.lberos. ] Ibcri npinis ailueci 

pe Pana fc in arietcm candidi((imum memorancur k JuAJno I. 44. aliirque 

trantrorntairc' : Lunamq>ie form£ rcriptotibus : iidem func,quiflr Hif- 

candore dccepram , ac nqurnicm , pani ; nve id nominis habuerint ab 

abdux'irc in fylvasac yitiaiTe. Ibero, E&rr , hu^us orarnobili flnm(* 

JP4. Cytifnm , lotopjue.'} Dc Cyt*fo » nc ; (iveab Ibcns Afia: popuIis,intcr 

£cl. I. 79» Dc loto , ^ror^- 2.- S4.. ColchidLm & Albaniam btis , unde 

39P. Prafifuntora caprifiiU.} Ur ma- con{tniz\Affe dirunrur. 
trumubera>cumappetunt, pungant» 409. Onagros ^Syly^i^res afino». 
abiifquerepfklaniur. ^^i^.Pi/cets^' ^erc ] IV. Pars. £)« 

402. ExPortanstalathii adit , &c,'] reoiu pecort infeiiii . prstcepti conti- 

Can!(tris t v'niinr. Sunt et am po- net guat- or. I. Eft De ^ngandu ^er» 

rnla vinarijU. Deiu 3 EcL 2. 46» fSr pentibu* » t/c/ odorum [t^^itu , i^r/yk* 

JEcI. 5. 71« ^Ui-uelEiiJiibtu ^v, 4'.^. II.De/c.t- 

404. NfC tibicuraeanum'.tsrc.'\lll* biei ca»fis->nempe imbre ^frjgcre ^illo'- 

Pars. De cuUura cannm» Prscepcum tofndore , r^inartim 'vulnerihu$ : dte[ut 

■nicunwde ipforumubo: ^ucmjy^ tjusYcmidi\t > Uuone , uTiB^Hort -i «9 I4i P. VIKCILir MARONIS 

4iJGaI^ancoque agiurc gravcs nidorc chelydros. 
Sxpc fub inimotis pra:^pibus , aut mala tadta 
Yipera delituit , caeium^uc cxierrita fugit ; i.4^«AA*aio„ 
Aat*^i AurtcdoalTuctus colubcrYuc^cedcrc a^^umbrac» ' 
Pcftis acerba boum i (Jfcoriqur afpcrgcre virus , 
^ ^ 410 Fov1t humum ; capc faxa manu , capc robora , paftor ^ 
%t^uU TolIcntcmque minas & Hbila colla tumcntcm 
"^ Deiice J jamquc fuga timidum caput abdidit alti i- 

Cum" mcdii ncxtis cxtrcmxque agmina cauda: . 
»>A^Pt^ SoIvuntur , tardofquc trahit finus ultimus orbC£^^<^t/ 
Kt^j^t^u*4ti E(l ctiam illc malus Calabris in faltibih angiu?^^^' 
Squamca conyolycns fubIato pcAore tcrga , 
Atque notis longam macuIoflis graiidibus alvum ; 
P£^^**; Qi!» » dum amnes ulli rampuntur fentibus , & dum 
^ '* Verc madent udo terrjc ac pluvialibus Aullris , 

«l|vJoStagna colit> ripifque habitans hic^pifcibus atram 
/nA4o Improbus ingluvicm , r^nifque loquacibus explet. 

Poilquam exhau(b palus , tcrr;cquc ardorc dchifcunti,. 
£xilic iii ficcum , & Aammantia lumina torqucns 
Sa:vit agris, afpcrquc fiti , atque cxterritus aBftu. '*«^<n#*/ 
»^^;^ «^^jyNe mihi tum molles fub dio carpercTomnos , 
pto^l«V Nca dorfo nemoris libeat jacuiirc pcr hcrbas ; 
Cum pofitis novus <xuviis , nitidufquc inventa^ 
Yolvitur . aut catulos tc^is aut ova relinquen&. 

J^Sione nktrU , v;. 44. III» Defebiri ,. ti/fima eft chtrrydtii Calabria-^ W» 

tjttfqi*e remedio , nempeyenx apertic'' crema pars Italix meridicm verius* 
iif , V. 4S7. IV. Depe^e^e')VtfqMefff 429. ^M/?r«.]A. m ridic Hantibui^ 

Sh latifiime i ▼• 474. Ed. a. 58. ' 
Ai^^GalbMneo^He^&c^^Galbanumi 431. In^/uT;ifm. } Sinus cft gittra* 

. 'Aiccus eft , gummi auc curis modo ris,fivopclh'scava,qulcibus prime. > 

CKpredus ĕ tcrula , five nftrthece : irgcAus, & adhuc indtgeftus , cos- 

cujusnidoreferpciret rugantur, ex tinctur. 

Plin. 1, la. is. Chelydrm : ferpentis 4^5. Sub dio, ] Sub iivo , /ub Jovf 

Ipccies , de quo Georg. 3. 214. frigido , inquic Horat. Od. 1. 1. ts*. 

417» A^i/>«r<i.3 Serpcncis fpecics,(lc fub coclo 8c &ere : quia Jiiptter pro 

dii^a , auaii 'vi'vibara ,<iuia ex Ari- acre rumitur ; vide Gcorg.x. 2x5^ 
Aocele Hif^. amra.-1. i. 6.cuai casterac ^j^, Dorfo' ] Vel dorfo nemorit , fd 

ierpcnres ova pariant , una vipeta jft ^ cUvo& colle nemorofo , quiia 

*ivum aniaial parit. dorfum aiTurBic. Vel , uc viUi Man- 

42^ jAgmtna caHdx, >. Agmen d« cineUus , dorfo iacuifse , id eft > relu- 

icrpente dicitur 5 quia corpons ^zrs, ^jnum jacuinTe. 
/ polt partem (ucccdic , atque as*tHr, ^.^.Cnm pcfttUno'UHsexuyiU,tS;^c.'} 

^ tnrtar • t«rc.tu$, agmmatira procc. ^^^ j ^ ^ •, hibe>nTjti 

dentit. Sic tribuitur pluv.a? , Georir, ^ij^^,^„^ ,^f^, ,^1^^ , /orn^-Sii 

1. 3111. Cmle -^enitaimen aquarwm , ^ ^ i^peduJentum illudexJt , rutU 

quiaguttapoftguttamcadit. S.ctri. ^/''^'Cernat, Exuit autem A cabU^ 

bmturnuv.p,^n.x.78a.I-«i»a»;t '^Snum , ^c. Juxia ahos pelW 

i^mint Tybni. : qma fluftus poft rtu- r^ -^ pirTtfta retrarum fofamia4 

^umvol/itur. -, . r tranfcundo' 

415. ElintamilU » <^;\Cherfy^ g ^ ) autova, &c, 1 CamiS^ 

i N.candr« : noiwn ejus a ^^^9%^ fivc ,quoruml.bet animalium. Vide- 
*."rn*, Sc co^uĔ ^»4 , tjuia ia tcrra & iurque dubitarc Virgiliut,firneth«:- C E O R G T C A. L r 8. T T r; I4jf 

ArJinis «d Solcm , & linguis micat orc tririilcls. 

4^oMorboruin quoqiie te cniiCds $c (lijiia doccbo. 
Turpis ovcs tcntat fcabies , ubi frigidus imbcr 
lAt* fcifil""* **^ yivum perredit , & horrida cano 
^ jatima. gclu: vcl cumtonhs illotus adh^lic V^r /t. 
Sudor > & hirruci rccuerunt corpora vcprcs. ' 

447£>ulcibus idcirco /]uviis pccus omne magiflrt 

Perfuiuiunc > udiTnue arics in gtirgite villi»- 
? Mcrfatur»miilufque fccundo dctiujt amni; J^»(^A/ 1^^,.^ 
Autjgi)fum crlfti contingunt corpus amurca ^ 4.«/ArK r-' "/ 
£t fpumas mifcenc argemi , vivaque fulpHbr4 » A«At'( 

''4roIda;afque piccs , & pingucs unguine ccras > 

S<:illamque> hcilcborofque gravcs ,citgrumquebitumea^ 
Non camen ulki magis pra:fcns fortuna labor-um c(l > 
Quam (i quis fcrro potuir rcfcindcre fummum 
Ulcccis os : alitur viti«m > vrvicque tcgcndo : 

<|fy Dum medicas adii!bert manus ad vulncra partor 
Abneg.1t , & mcliora Dcos fcdcc omina pofGCnj» 
Quin etram ima dolor balant^Tm Iapfus ad ofla 
Cum furit , atquc artus depafcilur arida fcbris i 
Profuit tncenfos «cftu» avertere , & intcr 

'4^0 Ima fcwre pedis falicntcm fanguine vcnam > /"" '"^ * '. ' .-,.0 
Bifaltc quo naore foIent > accrque Gelonus > 
Cum fugic la Rhodopen , atque in dcferta Gctarum > /'V/" •' 
Cteiy^/< Et lac concrctum cum fanguine potat cquiiio« 
Qujm procul , aut moUi fuccedere fa:pius umbrac 

"^lSs Ylderis > auc fummas carpeotem ignavius herbas » 

'^uemidmodum d« rv?txz m«xd'*xi- pUriq\4§ (IttdUrumgratU , sd proi/t» 

mus. Probabilius oviparus c;ft : & denda acriHS qHX commentjhantttiK^ 

kic ,cMtnU , £gn fi^anc toetus ex ovit fxpins /umptitaytrint» Piin. i. 25. 5» 

tgreAo^. Pu'^ac,juxca euindeni, Yomtionc^ 

4^9' Linguis « .. frJ/>#/cfV. ] Arirto- 8r Aernutamencn. Bitumm !• mui eft , 

teles de part. antmal, 1. a. 17. rerpen- cuju^ natura vicifu rulphuri. yi-ua* 

rum linguamagnoriitlonjtamac bi^ aite fHlplfHra: verrus-dadyli uSjCUh 

ddim , poetae criBdim : (ivequoiiin jus e^trrmi fyllabacum primi vcr^ 

modum ci^pid^s confbrmaca trtP^ex fus confequenctieltditur, 8ic Gborc:» 

habeat acumcn , (ive quod ica vibrc- ■%» 6p. lnferitnr ytr»exfctt» nucis Jr-» 

lurcelcrtccr, uc noncancum crtfida, bmttts horrida^ 
Ecd tnplex eciam appareac i Unde 460» Jmaferiripedis ^t^c^^Juhtt 

Ovid. Met. l^ ^9, Trefqin micant Columclla 1. 7- 5^ Ditalo-, yelinter 

lin^H^* diias itngulas , fangmnem emitti» 

44?. 449.450. <5rc.j^m»*T4 5 farx 451. Bifaltx ^Memo re, ©-c.J Mos 

olivarumyVcl Iedi:n:n(um eIei.J'^i*> i lc tribuebarur , non Bifa'tis dum- 

maar^entt y2liict litiar^yriitm >qu3B t»xat , Thraci.-c ,vcl Maced»niar po« 

materics in atgtnci fod nis reperi- pulis , neq«edumtaxat Ge/ci»«j , po* 

tur. -Abramus cx Calpurtiii E i. 5. pu i$ Scythije . vel Thraci* , Tci kc- 

deWYoar^enrocKpiicaic. .P(.»)/<<r4») ncraciiti Scychis , Sirmatis , Gctls,. 

ideft opcimi , qual<sc(t inlda,nve & Ma(raf;etis omnibus; ItaPliniu», 

Crecje infaije , (iveTroaiiii r-.onre , Glauiiianus , 8:c. 
4uplex enim eft. Sciila vel fqitillay J-ac. ] VeIovium , velequonim^ 

bulbiccnus. HrlLehorHs \e\ helltbc^ cujui item apud eos u(\is tuir. Dc. 

WM> (iveTfcr4trftw ^^^a-oeJ itur, Jlib^^tio^^ > Otfix ^^ Ge^«»ii ^tS^O^g^^ 

%u«a olssa poxium habirum eft ac 4^». 1*4» ^- ^IKGrtll MAHONI* 

£xtremamque requi . aut medio procumbere campo^ 

Pafcentem > & Ccrx iolam decedere no£ii > 
,\g ^^\l Continuo £erro culpam compeCce > priurquam ilnJ^ 

Dira per ineautum^rerpant contagia vulgus. 
470 Non tam creber agens hyemem > ruir a;quore turbo 1 > 

Quam mults pecudum pedes: nec iingula morbi 

Corpora corripiunt > Ted tota a;ftiva repente , /K**^X«^^a <k\hii 

Spemque y gregemque timul > cunftamque ab originegentcau ^^ 

Tum Tciat > aerias Alpes & Norica H quis 
47f Caftella in tumulis ; & Jk'pidis arva Timari 

Nunc quoquei>ofl tanto videat , defertaqije regn» ^ĕt^^^t*^^ 

PaAoriim , & longe faltus lateque"vacantes. •, 1- 

Hicquondam morbo cceli miferanda coerta eft^ 

Tcmpertas , totoque autumni incanduitacftu > 
4So£t genus omne neci pecudum dedit > omne ferariim'^ 
•*c,/nkK ^^[«■uPi^nue Uc\xi> infeoit pabuJa tabo. 

Nec via mortis erat (implex , fed ubi ignea yenis- 

Omnibus afta iitis miferos adduierat artus > 

Rurfus abundaiiat Huidus ^tquor > omniaque in fe 
4tf ona niinutatim morbo collapfa,trahel3at. A^#>^h^ 

Szpe in hbnore Deum medio ftans hoftia ad aram 91 

Lanea dum nivea circumdatur infula vitta » bc^Kif, 

Inter cun6tantes cecidit moribunda miniftros» 

Aut (i quam ferro roa6laverat ante faccrdos » 
4^ Inde neque impoHtis 9rdent altaria Hbris > 

Nec refpenfa i»oteft confuItus reddere vates : 

Ao vix fuppoiiti tinguntur fanguine cultri » 

Summaque jeiuna fanie infufcatur arena. 

Hinc lattis vituli vuIgo moriuntur in herbis » 
497 Et dulces animas plena ad prsfepia reddunt. 

47^. Totĕ djiiya. 1 x/P^iva & /?y- 481. Tabo^ 1 Tahnm cKminsra v«- 

httna , loca funt ubi milices per «- i r<t6c5 ,qua: liquefaftio cft , rcLali- 

ilaiera & hyeroem degunt , idque i cuiasfolidltatem iolvens , vulgo fu. 

iDilitibus rranrtuht ad grcgcs , qu; n»inir(4i>»»m,procorrupto ranguinca. 

atfti#i« no(%ibus non contincntur iu nec mulcum differt zf«nte , hic ta» 

.ftabulis, fedin paicuis fub die. mcn pro corruptione fumitur. On- 

474TitmfciaP^aeriafj4lpes,&'C.^ tur^^a Dorica voce r«HW Pio rMXflr 

' V.Par$ SC ul'tma, CyeEpilo^us, liqutfacio. 

JDe^ctiptio^d^r^sima^eliis > qux tra - 482, Simplex. ] N«n facili$ , cx ufil 

dum omnem Alpinum vaftaveraE , & ordine naturali ^ led violenta ac 

regionem olim parcui»& pecore fe- diffi ilis.Ciiac^ueSer^tusillud ĕ SaU 

raciflimam , ac licet mulroanre Vir- luft:o , HejimpUci qn%d*mmonemo» 

gilii cenK>OFa fKvi.flr r , illius adbiic riebantur. 

veftigia tum rcftabant. ^lpes , mon • 487. Lanea dnm. erc. ] Iflfula , ut 

Kcs < qui Italiam i Gallia & Germa- ex parchalio , aIi(fqueconftac , fuic 

nia «^.AcrminancEcl.io. 47. Nerici. la-icr fafda , lanca & alba , capur 

Mario Germanica , in limiie Alpium nonquidemrorumoperfens,fedtcm-- 

& ulrra Alpes , nunc Bavaria , for* pera inftar dtadcma is cingens , unde 

TalTe & Auftria. Tima^uus 3 iuvtus vitta fcu rarnia pcndebar. Hac vidti> 

Carnorum in ea Yenetorum dJtJonc mx , facerdotes , vaces coronabAn- 

<twa: PoroiulienSs dicitur ,/e PriottU tur. lanea qi:idem , quia lanae ma« 

Hic ohm Japidts, geni lilyrica»Sci:a* - gnus in facris uius fuic , yide £cl. 8» 

honi jMi%dis, UcU 8. 4^ ĕi^Jija,^, 4S^*. „. C 1 O R G I C A. t I B. I r I. 14^ 

Itint cinibusblandis rabies vcnit: &c quatit 2groi 

Tu/Iis aabela fues , ac £aucibus angit obefis, ^^;:^ '^ Sua^ 

Kabitur infclix (ludiorum , atque jmmcmor herbs 
• Viftor equus , foritcfquc avcrtitur : & pede lerraia. 
tooCrebra ferit : dcmiHi aures : inccrtus ibiiem /^^,/ 

Sudor , & illc quidem mdrituris frigidus : arct " ' 

PelliJ , & ad taaum tradanti dura rcfiftit. 

H2C ante exitium primis dant (igna diebus : 

Sin in proce(ru cocpii crudefccre morbus, 
W Tam vero ardcntcs oculi , atquc attraitus ab alco 

Spiritus.int9rdum gemicu gravis : imaque longo 
Hli- ^^ fiugultu tenHuut : it naribus at^r 

Sanguis , 5c obfefIas f4uccs premit afpcra lingnji. «*'A''**t.-'4/< 

Profuit in(crto latices infunderc cornu /••'*.,; /.! 5l > 

fioLena;os : ea vira falus morientibiis una. ' * /* 

Mox erat hoe ipfum exitio : furiirque rcfc<^i 

Ardebant : ipnciue fuos jam morte fub zgr'a 

< Dii mclioM piis , crroremquc hoftibus illum) 
( Diiciiros naS^ani^ant dentibus artus. 
f f f £cce autCNi duro fumans fub vomere taurus 

Concidit , & mixtum fpumis vomit ore cruorem» 

Extrcmofquc cict gcmitus : it triftis arator , 

Maerchtem abjungcns fraterni morte juYencuni » i 
'**'Atiiue operc in medio dcfixa rclinguit aratra. 
f lo Non umbr^ altorum nemorum > nou mollia poiTiinC 

Prata moverc animum , non qui per faxa yolutus 

Purior elcdro campum petit amnis : at ima 

Solvuntar latera , atquc oculos ftupor urget in(;rtes » 

Ad terramque fluit devcxo pondcrc cervix. 
%tS Quid labor . aut benefa(?i»a juvant ? quid vomcrc tcrras 

InycrtilTc graves ? atqui no» Ma(nca B^cchi 

Munera • non iilis epula: nocuc!^ rct^o^a: : 
t^ Prondibus & viflu paTcuntur limplicis herijx : ■''^•' ' • • 

Pocula funt fontes Iiquidi , atque exercica curfu 
f3oFlumina : nec fomnos abrumpit cura lalubres. 

TempoEC Bon alio dicunt rcgionibus illis 

497. tatuibm angitobejis. ] Bene Baccbus a xiivo( r0rc»/4r, Geors* €.4« 

^ngit : q\xUMn^ina tporbus eft fauccs 5 ji. EleHro, ] Elcarum puriiHmc 

occupaiis:/<3«»w4»c»#. 06<jtt*:vclna- fulecc ; bvc pro /(«ccjno Aimaiur » 

tflri,velm*ii»o. ^ ^ . ^ ambre : de quo tcL 8.54. fivc pr« 

49]i. JtifeUx Jtudtcrum, ] Pari for. niiull» , <lc quo JEtu 8. 402. 

madist YiiMiiuj (i o^; 4. 491. K«- ^is.MaJiica »4ccW.JVinac MalS- 

&m animi. itn. 5« 7?. JEvt i.iatitrHS. co , nioiicc Campaniae. De 3ac(ho % 

jtn. 11. 7i.lMtalaborum^£)tdoi itn, td, 5, jo. 69, 

31. 416. Portunatns laborum , o-c. r , ^. ^empore non ^LjOjĕ^c.} Yolunt 

500 Jncerti*sfndor.}We\ cujus cau> pleriQ:ic oiuncs poft Scrviuro , allu- 

fauicerracA, cuninull. prjcccAciit i"^ bic eirc ad hiftonam , qux ab 

fjti(;atio ; vcl potius variu» , infta- HeroaotoPlutarcbo, Yalcriorcter- 

biiis,qui modooritur, modo deiinit. tur.Stc auo^m aCicerone Turcul. x« 

Sio. Lenaes.} B4ulu(0k ^W; (U^U» »3« ^rgi^/ĕitrd»!» Cleobit o- Jirit§9 Mtf 1P.'VIltOfLIIMARONlSl 

Qiu«(itas ad Tacra boves Junonis * & uris 

IiHparibus du<%os alta ad donaria currus. 

Ergo argre radris terram rimantur i & ip(is 
|jf Unguibas infodiunt frugcs > monterque pcr altoi 

ContCHta cervice trahunt (Iridentia plaulira. 

Non lupus inlidias expiorat ovilia circum > 

Nec gregibus noclurnus obambulat : acrior illutn 

Cura domat : timidi damae cervique fugaces 
f4oNunc intcr^ue canes & circum tecla vagantur. 

Jam maris immenH prolem &genus omne natantum 

Litore in extremo > ceu naufraga corpora » fiu£tu8 

Proluit : inrolits fugiunt in Aumina phocx, 

Intcrit 3c curvis frultra dcfenra latebris 
54f V jpera > & attoniti rquamis adantibus hydrl. '::' 

Iptis cH aer avibus non xquus . & ills 

Prscii^ites alta vitaxn Tub nube reiinquuat. 

prsterea j nec jam mutari pabula refert. 

Quz(itaeque nocent artes > ccirere magidri > 
ffoPhillyrides Chiron> Amythaoniufque Mciampus* 

£U!fpriidicattt*r»V9taf<tbHlaefi.Cum Jbi donartum Vtx ptrqugm opulenm 

jBim «//41» <a >>/«»»»»« erMi«w[3u- SMT». , „ . ,-^ .. ^ 

lionis j/*cr»i5' !»«•» «»**^ i/ehttui effet, 5? 4. ^ajlrts. JDe 11$ Gcorg. i; igo. 

in9rarent»rq»t jumentd : tuncjHi/net 516, tiMHjira^ Dc iit GeoiK. i. i^j, 

ii 'vefte pokta ad fH^Hm acee/ieruiit. S^i,FHgtHnt in JlHminapboca^\Mz» 

Jtajacerdos adyeHa tn fanHm , cnm tinac pcit lent ae UiCtu > a4 iluBiina 

%uriHtdHdHieJiet ifliii , precata i prztcicar>lu. udincmfURiunt. Plin. 

JDea dicitHT , Ht iUii przmiHtn dartt 1. 9. 7. VitHii marini , ^hos vocan$ 

*ro pietate , qHod ma^imnm homini phocatt fpiratit ac darmtHnt iuterrat 

iaripof't i Dco ; poji , epHl^tos cnm item tefiHdines, Uu«rv. vii z lunc anci- 

matre adotefcentes Jomno fe dedifsei pitis,& in utieqaeeleniCni(Mrivunc» 

mar-e iui/entos efie mortnos, &ed id 545./'f|*er<.])l'iinius l.io. 6z,Ter» 

qaoquo modo i>crv'tus detorqueac, rejiriHmJola ) tntra^eparitoi/aHntHS 

<xtra rem omnino eft. Illud unum coloris , c^ mollia > nt pifces, Terti^ 

indccogn«rcimus , ]unonis faccrdo- die intra Htemm tatnlos exclHdit y 4*' 

les curru invcAas , ad cempla pro- indepngHlos diebns JtngHlis partt , a/<- 

ccinirc. i:go fufp>cor adhibicot cur- ginttforenHmero.lta^Hecxtera , S^r- 

j us ad ipu iacr# , five iin.ularra ]u> ditatis impatienteSiperrMKpHntlattra^ 

Donis , five alia ^uslibec faLr.iicii m- occtfa parente. Ica vccu Atidoteles , 

Ariimcnia cor,vcAanda:qutmadmo- Nicaudcr, Plutarchus, fcc. propter- 

dum Ccieris iimulacrum p.auAris caquc Komz parrtcidje luDmergc- 

cuoouc vehcbacur« ]"v^'<o"i^^u- bahiur infuci cuUoicim vipeia,ca* 

ram tai ditas boum : ac ]unonislacra ne , gallo & iiiuia. A.lianus i4aeo , 

kntcadm«dum&gtaviier rohcacir- £calu , fupereflbpartul iu«viperani 

cumferii, notumeilcx HoracioSar. cradunc> idqttevcriusc£rc nunc ferc 

1 2. lO. Per^Kpe-uelHt^uijHnonit^a' conrtat. 

i^afenit. i:x Achenaeo, apudqii«i» Hjdri- JPliniusl.aJ. 4. Uorbeter^ 

•dagii loco ctk , H^piicy fia^Jt,ii' rgrnm pHUherrtwHm aniHtnm ituHS 

Junonio grefsH incedere, Dtjnnone , eJi,qHodtn Mm yt-^tt ^hyari yoran- 

Mn \- 19« ^*"^ » nHilti ferpnttHm tnftrtore> ven€' 

5?i. 1/riiimparibHS. ] Cum boves "»• Ab v/«f aqHa. 

maniutti de«fltnc,teri iungcban ur, 5^0. Phiiiyrides Cb>V«»,<^Ci] Id eft, 

liauc inarqualrs , quod in le luruli praettaBrtiiimi rokd ci , qualcs oliin 

diiormctit. DcHr«i,fivc bobus lyU lucrc Chiron 8c ^lelam^Hs. Chirom 

«eiiiibuSjGcotg. a.?74« twc Ccntjurus, Saturni & Philyras 

533. P«n4irf«.J Altquand«d0i»4 fi- filius , uc diximus iupra , y.^t. (^i 

^iAianc: Aic/rm/i4,faYel«L-ainQui- cumcreviflec,abiicin iyhas, ibiquo 

j^ui doa* OttYWUU Apiuciuii*^. kiibaiujn yiiibui cogaiiU l^ci* CEORG TC A. t I B. IT. \ i^B^ 

Ssv]t & In lucem Stygiis emitTi terjebrls 

PiIlMa Tifipho«e : morhos aglt .mte mccumiue» 

Inq>ie Hies avi(1um furgens caput nltius effcrt. 

Balatu pecorum i & crebris mugltihus amnes 
lfrArentefque fonant rlpa: , coIlefque fupini. 

Jam mecatervaiim Hat rtragcm ^ atque aggcrat ipfl$ 

In /lahulls turpi dilapfa cadavcra tabo : 

Donec humo tegere ac fovcis abfcondere dlfcant. 

Nam neque erat corlis ufus : ncc vifccra quif juansi 
i^Aut undis abolere potefl« aut vinccre Aamma. 

Nec tondere quidem morbo illiivieqne pcrcfa 

Yellera , nec telas poniint attingcre putrcs. 

Verum etiam invifos (i quis tentarat amiclus i 

Ardentes papula; > atque immundus olentia fudor 
|^f Membra fequehatur:nec longo deindc morantl 

Tempore > contaAos artus faccr ignis cdcbat. 

tll&mui evafit mcdicui, i Pelco , Ne< fupcrFs ranta vf nerat'onc cuUus , ut 

rci |{cnero;&Thecidc,Pclci' UTsore, perilluni jurareHt; ^ , N juramen* 

id infticuendum Achillem eledus* iiim yiolarmt, divu.itace u;i!que 

Deni4uecuiacflretKravirer vulnera- nedtarisp.rcentum annos privareii«< 

tus {brcuice cafu Hcrculex ft(;ittaE , tur. Hic aucem hones li conceiTus , 

Lemaeo Anguine infeftae ; doloris quacjus fili.v Yi^oria, Vis,Kobur, 

Joipaciencia oravic fuperof , ut fihi , Zelus , Diis opcni adrer^ui Tiranat 

4baiB4uain iniiDorrali , mori licerec^ tulcranr , uc cft apud HeAodum tD 

!iu« coDceAb , ab iit in coelum rranr Theeg. Nomen l sn«y {&> odu 
it Jt eft , & in Z«dtaco locarus , ubi 55^. Tifiphone. ] IJna ^ Purii» , de 

jiunc /i^sW/irjM* vocatur. MtlamtHs, quibus Ge.rrg. 1.17«, 
AiaytheonisJtDonppesfiIius,d»ci-. ^66» Sac^ ignis.^ Uz\c Strm\% 

tur aiugurio cUru.lTe , ae animi|lium intcrprctatur dtfacro morko , qui epi^ 

omniiimataueayiumpercepi*revo- lepfiat{k, Rel onidc eo qu. dcituc 

ces. Filiii Procri fur.is a^iatas ad vulgo , ij^nis fanai Antomi , Grarcit 

fanani mencem rcftiruit , Ecl. S, 48. ;|p^,f , Piinio , Kojler ©. circinus ; & 4 

Ob jnedicinar fcient»a« , tompJo, 7., *',»;„ j'f^,:u:.„-i ^ r^yiaiM 

«•*;« i& rat^nArht hAtiAraruc Paii- JiUcretio ita dcrcnbitur I. 6. iij:x;f»# 

l!n 1 1 /acerisnis ^ urit corpore feTpem, 

"• ** .. - « - ... qHamcHmqHe arripHit parttm i repii^ 

^iuStjittulStj» yfoM ArctdiK iHeperarhs. 

cft I flttviu< babuus lottiorum , 8c i ^ ' 

P. YIRGILII MARONIS 

GEORGICORUM 

L I B E R IV. ,ARGVMENTVM. , 

pOfi hftvem dt apibus & meiiati§ne propojttionrm » d'dic.xti»nemqui 
^ iptfi* f opH* ipjUm oito partibns exeqtitur. 7. Efi de commoda apum 
kahitatiene. JI. De earum pabuiatione , examinibiM ^ pu^nii. lll. De 
dHsbHt wumjj^eehbns» Jfr, Dt ewum qiiafi ciyiU prtidentiA <7 Te&iu. H< ^ vn|Lje TL t T M A R O N T 5 

hiictt, V, De melUtionu temporibus* VI, De morbU apum , mgrbortnmJ- 
^»e /tgriis ac renndiU. VII. De ap m reparatioue y chm perierHtit» 
VIII. De reparationts hujus inventtoue , cr aitChre , ^ri(tao > cujui 
jabulam ej>ilogi Itco ft.fe narrat : eidemjne anexit fabuUm £urjfdi(et 
4r Orphet, 

T^Rotlnus a&'rii mellis cceleftia dona 
*• £xe(iuar : hauc c^iam Mscenas arpice paitem. 
Adniiranda tibi levium fpe<flacttla rerum 
Magnanimof«iue duccs : ioiiufque ordine geniii 
f Mores , & /ludia., 6c populos , & prslia dicam. ' 

In tenui hbor , ac tenuis non gloria : fi qucm .v 4fi ctitjuctmtn ^i 
Numina la:va Hnunt , auditque Yocatus AroIlo..i.^ 
Principio (cAa apibus ftatioque petenda, 
Qiio jieque (it venus aditus ( nam pabula venti 
lo Ferre d^:num prubibent) nequc oves hadique petulcl 
f loribus inAiItCiic . .iut errans bucula campo 
;,v„.'A Defctffxn rorena , & furi?entes atterat hcrl)at, ^ ,?, ^ 

Ab^im U plcli rqualcntia terga lacerti ''''' -'^^**^— '- ■■^'^ 
Pingu|bus i rtalaulis , meropef lue , aliat^uc YolucrCi * 
tf Et maliil^us Procne pe^us (ignata crucntis. 
Omnia n.im late vaftant , ipfufque volantes 
Ore ferunt , dulcem nidis immiiibus efcam. 
At liqiiidi fontes , 8c ftagna virentia mufco 
Adnnt , & tcnuis fugiens per gramina rivui : 

1. J^.riimelliscirUliia iona.'\T.%icxt 8r adverfa honiinlbut ftifffii htytlt 

"** .osdtHu!r,at!iixrctque rioribus nemo nercic , tcOatur^ue Arvot'u« 

%L arb«rumfoIiis : indccolligicur ab l.j. Dcyj/)«/i«ne vatuin Dco , j£cl. }• 

api^>af,& mcl cenficitur. Qu)re4m^ 104. 

$Lceeli do-.um tft. De AUcenate ia i. Pnncipio ,C^C. ] I. P A R s. Dc 

arg.Ge^r^. apum hahitatione • j^roict^a conuntl 

7. lfumina U'va.'\ Lanjay modo in diw. l- Decommodp alyea^ioHt.loco ^ 

bonam , modo in m^lam parrem Cn- dtnitjue iis , qux adefn cinum^ auĔ 

inuntur ; ut diximui til. 1. 15. H c ptocul abe^se dtbent^^. 8. II. Deforma 

inmalam, ita enira explicit hunc al-^tariHm^^.il. 

verfum Gellius lib. 5.11. dicirque 1?. J^u^/wMii^er^^/^cetti.J Lacer- 

n/im efs* querttmdam Deorum in /ac- VM^Utfard. SquaUr ilquaUduSyfqua^ 

dendo ma^is , ^uam in fHvando poten- leo , fqHaltns , dtrivaniur a fquamisl 

$em ',,,,, nam Deos qHofdam , ne ob- fignificantquc,quicquidita inculca- 

*fi*nty placabant' In his ponit Dcum tum ob(ituniqueeft , uc fquarQarum 

w/f-i/frrMRC(*m , 8c l{pbigum , &.yefO' in ferpentiumpifciuinquc coriisden* 

>«m jcujus efreiRomx templum in (itatem & alpcritatem refcrac. Irii 

roqne (iniulacrum , ragitcas tenens dcfinic Gellius l.t. 6« Sic >£n« 19, 

^ua(iparatasadn«cendum: indcque ;i4. Ver tunicam /qttalentem aurc t 

noaiCn ejus dedticir , quod Rcutjo- qu:aauruni den(eincextum crac. Stc 

yem dixeranc , Deum qui iuvarcc ; maculse in lacerco. Sicin corporibna 

ita-Kryoa/^m^^uinoniuyarec: parti- congeries fordium. 

cula cnim ye , aliquando auJtend» , 14. Meropes. ] Merofs avi» , quaf ac 

aIiqwando minuend* rei , valet. ^e- apiajie* dicitur ^g^iptery apibus hi* 

ioyem autem , & PUtonem, & Ditem^ fefta. Procne , hirando ; notas qua(^ 

unum cumdemque eirc perhibet dam habet in pcdorc , quaE fan{{ui- 

liartianus Capella. £c veco Viri^- nenialiquo modoreferunr,qnasfibc 

Ims i£n. 4. 5j5. Plntonem ^oc^t Jo- iropreflfiffc fingitur , plangcn» pcaus, 

'«///«» /iPy^^i»;atPluconem&Furia« raanibus cxde filii fui crueotacUi 

ifi exctrg inhntim nuoiin» Joa « FaibuUai vide £cU ^* 7«« «'E O R G I C A. L I B. I V. 14« 

jiD Palma(]ae vefiibulum > auc ingens ole.Jter inumbrct* 
/•A|^ UCf cum prima novi ducent examiiia rcges :^ //,.■ .v:^?<**a -. ^^. 
^«^;t^ A^crC iuo>ludetque favis eraida juventus; wi--'» /o .'. .T,-'.^.<*wt Ina ]nvitet decedere ripa calori > ^^ i,fi.Obvia(]ue horpitiis teneat frondentibus arbos. 

M!*!» mcdium » feu (iabit iners > feu PreAaec humor» 

^•wA^TVanfverfas rtiice» 8c grandia conjice faxa : 
Pontibus ut crebris po^Hnt con(j(lere • & alas 
Panderc ad 2ftivum Solem ; fi fortc morantcs 
Sparferit> aut prarceps Neptuno immerforit Eurus» 
30 Htc circum cafiz virides • & olentia late 

Serpylla t & gravitcr fpirantis copia tkyrabrae •*■' > -' '-' 
Plorcac : irriguumgue bibant vioI irfa fontem. -- - ' 
Ipfa auccm i feu corticibus tibi futa cavatl$ • 

/ii*«y Seu lcnto fucrim alvcaria viminc texta » 
9f Anguftos habcanc adicus ; nam frigorc i.iclla 
Cogic hycms , cadcmque cater Iiquefafta remitttc: 

t- '«r..« Fi"9°^ ^** apibus paritcr mccucnda : ne^uc illae 

t. *r.., JjJ'qy|gqjjjn^ j^, te&is ccrtatim tcnuia cerl 

»ti*t, -Spiramenca linunc > fucaquc & Horibus oras . 
40 ^plcnt : colledumqu'c hare ipft ad munera glutiek 
Ec vxfco & Phrygiar fervant picc Icntius Idjc. / ,, 
S«pc eilam cSbiris ( fi vcra cft fimi ) latcbris 
.-,„.. Sub tcrra fodcre I^rcm • pcnitufque repcrtac 
, Pamicibufque cavis , exefzque arboris nntro» 

■41. EjKsmind, 1 A pum colaniar , ad ^',„0. vi» , & tmaat terd. ^polistK^ 

KawlJt^^ii^dlT^:^^^^ bilrmcntum , cr«flfions materiar , cui 

ptunui^ kic pro quibufltbcc aquit , e^,,^:, ^^t ;«:u.i* ^Ait^* Aharutm^ .■'. V{i-' - '«-J 
ouodam , & vilcefa ccnacigite mace. JieM non pojstt ^ l.^i, 6, bc 1.25. lO» 

ria . unde ooeris fiindamenca confi. Norat A d-oandus in Murc» mcral- 

ciunt,ex Plin.1. ii;tf.&7«aliirque4 lico, 1. 1.7. muUcresantiquitiis MO 

Commojis, piff4Ctros ^8c propolis. Com- herba conciljallc ruboremi?enis : m- 

mojts^ tihuumait crufta eft prima, deque taAum , uc pi(;menta omniA 

...»•:«.'!»»«..:. 9 m«..- j:a.> ^..^/: muliebri» fV>rmx , imprimirque ce» 

122!i S . .^ r^«r nu?i Fr r^^ ^ ^^ candorcm pr* parata , di^a 

ĕ lacrym.i ar borum ralicit , ulmi , .1. ^,7;, ^^ p;,^. ; r ,<{^c.] Hoe r//*- 

anindinis , ĕ jiimmi prj:fcrrim , & ^^^ ^ ^e^l h c -^iJcHS.j^lue. I). ?«# rd« 

renna,8cc. rtjsoctros ^ xtoffexir^t montisinPb ye.a ,G.orP.;?. 450. 

Acunda eft cruOa , dilutinr , ficque £ 44. Pi«mMs^K/jM«. 3 PuBKz > f Mrr» 

«lirio c Kummi , mcd:x narura? inter poncot 
l^ioi & cccam j midr doiaco Jka be 1 4 'Aj: it» P. VIR.GILrTMARONI3l 

4r Tu tameo & Yxv\ rimora cabilia limo 

Unge fovens circum > & tktsn Tui^rinilce frondef» 
Neu propius cec^is taxum liae , neve rubentet 
Ure foco cancros > alcx neu crede paludi : 
AiK ubi odor cceni gravis , aut ubi concava puira 

«PD Saxa Tonant , vocifque oATenra rcfultat imago. 

Quod fuperefl > ubi pulfam hyenaem Sol aureus^egit 
Sub terras , ccelumiue z(tiva luce reelufit v 
illae continuo faltus fylvafque peraprant, 
Purpureof ;ue naetunt rtores , & Humina Hbant 

§f Summa leves. Hinc ncfcio qaa dulcediHC \a:tx 
Progeniem nidofque fovent : hinc arte recentei: 
>»«:« Excudunt ceras , & mella tenacia fingunt. /»»okV'* 
Hinc ubi j;im cmlAum caveis ad fidera coeli 
Narc per arrtatera liaiHdam fufpcxeris agmcn , 

^ Obfcoramque trahi venta miral>erc nubem ; 

Comcmpljitor : aquas dulccs & frondca fempCf , ., ^ J i 

Tcaa pctunt: huc tu lujTot afpc^rge fapores ,"?"' -'*-'*''*-'*^ '^'^^*- 
Trira melifphylla, & cerinth* igrio^BiI^ gramcn : A*i***^wh 
Tinnjtuf<|uc cie , & Matris quate cymbala circura. 

#r Ipfz eonlidcnt oiedicatis fcdi]»as , iprar . 'M^ 

4^> Ti* tsmen t^ , c^c. !I£t fi intus fabris, ferranii <IuAa , otorrm th 

•pcs a1vcaria Klutlnc obdiicanr : tu proprie fcrr u m cMc/er^ : !dcocQonpa- 

tair<eRun?{> cvceriiit!iino , ad maio- rabita»etcuinCyclopibut, V' i^a 
remcaurcUra, &c; $9* Nare ptr djistem litjuiiam, "} 

47. TgXHm, 3 Taxtu , iFy de qut ^^^' *acpc pro voUre : 'uclare rrpe 

Gcert. 1. 29. Ab alvetribii$ amo- vronsre mntua trannatlenerumuu- 

vcnffa , ^uia fx ejuj facco mcl ama- '"J • •'.«« ^''' 5« ^i^» 

HAimum confici tur , aualc cft Cor- ^ LiqtitUam.] Puram, fcrcnain.: wndt 

a-ioi^ nocent «pibut. P*Im «ItitiN P*" ''"• Latin».qu»nli«t.f dJmno , 
fono pav(dts facir. ^i;X>.or /■«"»«»••• 

^u^uodruperejltthi.^e.^^U.TAHS. Cerintba, ] Cerintha , KNeirAor» 

r>e palb»Utione apnm , examinihui , ) KHPitr/^iOM^iGaliicc^i^^rrjiukta 

f*^«. Prarccpta contin t <'uo. Ruellium, i parcendisapibui. 

?. Pi#owed« exMn<fnaco^mda fint tn 6 ^Tinnttnr^ue cie.t^ matrUyfh>e,1 

ml-oearta , v. ^«. lI.OttomodopHgna Certum «ft apei tinnitu arrii M]^ 

iompejcenda /tHf,v,K9, Mnura ialocum : |?aiidio-ne. an mctu 

^i.Ft:itfuh rfnr«4. 3 Sub polutn Ariftotcl«s dubiiar :Plato& Pliniui 

Aurtraltm , fivc anrarfticu»i : Raudiotribuunt; Yarro&ColumeU 

«uem ft4f> pedihus Styx atra tndet , la metnl. 

Gcorp.i. 2 4^ PcIIitautem SnJ hye- Cymhala. ] .^rea inftrumenta con- 

niem^dlllasparr«s, quFaad noAras cava , qu2 bacillis aereis percllfl'4 

accrd'r, ajiillisreccdtc : quoexrc- cinnituroedebanr. 

c«Cn r<rq nirnrhycmi. iUr^rm. ] Cyhclei natrts Deo* 

^./J/t/^/iw^. "ICtlidiore: ncc cnim ru m, q n .r A:i!^b«i& Op*8tf>/* jYo- 

^roprie«ftit hic fignific.itur,ftd vcr. cata eft:cnjusin Curis quaticbantur 

54. Tihant. ] DeguHant , radunt , cymbHa,ex vctcri fnftituto Coryban^ 

idBn« 1.740. ti*m(i'C Curettim , dc qu(bus iaf;A 

2f . B*Mdmt uras, ] Mctaf hora k diccmui, ¥.151« # E O R C T C A. L T B. I V. jl, 

■ ACimj mdre fao fefc in cunabula condent _ 

Sin autem ad pngnani exierinc ( nam f«pc daotms ' -t '"- '"^ •■■"'• -< 
Regibus incelCc magno difcordia moiu) •*' " • 'i' o 
Contjattoque animos rulgi , & trcpiiUntia bcllo .'■.^^,-.,^ -. <., 

ri Corda licct longe pracfcifccrc ; nam^juc moranies 
JbCartius ille zris rauci canor increp.it > & vox 
AudicHr frados fonicus imiCdCa cubarutn* ..'.'.'<■' 
Tum trepidz intcr fc cocunt, peonifque ootufcant» 
Spiculaque exacuunt roltris , aptancquc Iaccrtos> 

rr £c cirea rcgen atquc ipfa ad prxtoria dcnfx .ai >./«*■ ■*"■' 
Mi(centur« magnifque Yocant clamoribus hodem. 
£rgo ubi> ver nadae fudum , camp()fque pacentcs» 
Erumpunt portis : corcurritur'<^ siherc in alto* 
Fit fonitus: mjgiium mixtz glomcrantur in orbem : 

to Praccipitewue cadunc : noa dcniior aerc grando « 
Kcc dc concudaiaiicum pluit alicc glandis. 

^uJl>n per medias acics > inngnibus alis > 

^ Ittgeiitcs aninios anguito in pe^orc vcrfant : 

Ufque adeo obnixi non cederci dum gravis » aut hoSa 

tr Aut hos I verfa fuga vidor darc tcrga fubcgit. 
Hi nriotus animorum » acque haec certamina cantji 
Pulvcris cxigui jddu compreira quicfccnc. . > 
Verum abi ductores acie revocaveris ambos : 
j^petcrior qui vifus > cum> nc prodigus obdt, 

o Dcde neci : melior vacu'a iine rcgncc in aula. 
Alcer eric maculis auro fqualentibus ardcns : 
( Nam duo funt gcnera ) hic mclior , idHgnis & ore » 
£c ratilis clarus fqiiamis ; illc horridus altcr 
Dchdi^ . Iatamque trahens inglorins alvum. 

ir Ut binJe regom facics , ita corpora gcncis. ■ ■ 

Namque aiiz curpes horrcnc» ccu pulvcre ab alco 

Cum Ycnit » 6c tcrram (icco fpuic ore viator 

■\ . 

tf 8. Dmohm rrjp' &«#.] Colum. 1. 9» 9* lumelUtii ^ Martlalem pr^ rorM rune 

%trrfe .tMnqHaiHciyilibiu beliHi w ampla .^d fid4 rudica ; ia quibus 

Mi alterm , fMnqt$amci»mexferMgen- ^orniTe jus ruilicis , k domino ac pa« 

IkiH 9 prMLtMtur* Hic bellum der. li- iroaodicebiMir. 

Ncurcivte. Nam ex Plin. l.iz. I5. pi.Ahererit^^c*']!!!» Pars. D0 

iafamtHr4UiqMndo i» tJetremt* fayi« V4riu apumjpectebitt. Diix fanc : ru- 

•fes%rMmdioreSt qwa cxttraifiitgMt* tx , qi'.£ minorcs ; U aiRrx magir^ue 

if9» Trepidantta.'} Mon cimtua ; fcd var:z , qu e m tiorcs. l-^rima ipecies 

ura £cit<aai.ione cumulcutntia : (ic melior. R<nc ma^nicudine prx{ki.t in 

Eiu9> 114* M^e trepidate meas Tei»' rua qui fqae fpecie , tfc in lupreiais 

ridetemdgrenai/es , .d ett , n-j tcAina* favis ba^iitar. 

t, S c -n^ra v. 7i» Tmii» trepida inter SqttaLeutibits. ] Vtde fupra , v. i^ 

r CMMiS. 9(S. Cef pttl^^ere ab alto cmn , ^c. 1 

7S.Pr«ror(4i.]CelUsregum:meca- Comparic horriaam fecuadx ipe. 

jhora da^a i caitrennbus caberna- cici nigr ciem : vcl cu-n vulcu habi« 

;alis eorum , qui bcUa adminiitra* cuque vutor.s; qui pulrcreac fui]orc 

Mnc . ^uod munus primo prxcori- obticui fpu:c , vel cum ipib iliiug 

lus ,4ctnacconfalibas demandatiim Jpuco, quod in faedum ftlivweac 19;« 

biic 9 CK f cAo» Uiac cciam apud Co^ ra: globuiiUB Uumi culii^icur* 5» F. VIRGILTI MARONlt 

Aridus ; elucent alis y dc fulgore corurcunc , 
Ardentes auro , & paribus lica corpora guttis. 
KooHsc patior Toboles ; hinc cceli tempore certo .'^t^. 
Dulcia mella prc;^es; nec tantom dulcia jjnuantum 
'(tay Et liguida ., & duJlSal Bacchi dosiitura fapfiri^,*'i' — 
iitmOH ^^ *^"™ incerta volant caloque examina ludunt » 

- * Contemnuntque favos , &c ^rigida teda relinquunt • 3f jii^ ^/T^ 
loY Inttabiles animos ludo prombc^bis inani. *^,^-h— ^'it loT inuabiies animos lucio proJ 

Nec magnus prohibere labor > tu regibus alas 
l,^ ^-j; . Eripe ; nonjjlis quirquam cun^ntib.is aliurn 
f^jtJ ^^ Ire itcr,aut cadris audebit vellere figna. ^'*****V " 
Invitent croceis halaHtes Aoribus horti ; 
Iio Et^cultos furum atque avium , cum falce faliglia » 
m/«a4/ *£'^/4 HelIcfpontiaci fervet tutela Priapi. 

Ipfe thymum pinofque ferens de mantibus altis» 
TeAa ferat late circum , cui ralia curz s 
Ipfe labore manum duro terat , ipfe feraces 
lif Figat humo plantas , &c amicos irrigct imbres. .^ — 
jti^-.tj^r^ Atque equidem » extremo ni jam fub iine laborura Y-* *»^*wt 
Vela traham , & terris ^edinem advericre proram • 
Forfitan & pingues hortosqua: cura colendi 
Ornaret * canerem , biferiquc rufaria Paeiii } 

101. Liqmd4, J Pura & finc faEce : Dc Prisp9 , Ecl. 7. ?3. Hellefpotmaem 

4U2 cnim omrinohqui<lafunC3iuala <iici%ur , qU)a colcbaiur inipdnoc 

^unt , ui adnionctServii.s. Lampiaci , q4i3L'Uibs e(t in mmore 

^MahidomituraPaptrem.^^clmul' X4yfia ad frecuffl Hcllcrponiiacum* 

furD mtciiig c , fiuvd fiebac ouabut Dc HelU{pt,yno ^ detroit de CalUpoli ^ 

yini menluiis , admixc&nielhsunai Gco.g. i- lo?* 
Velquodlibe( vinum arp<.riini ^^uod 112. i^mtr/^i*c.3 V'.(5^ocius, ncn j>t* 

niclietempc-rabatur.IcaeniniHora- «Kmarootcio , led genus cfic pucat 

tius Sat. I. 2. 4. 24. j4utiaiu4 forti virgulci iemper vireacit : Taub>nan- 

tttifctbatmeUahal«mo,mindofe..., .. nus ec am tlorem. Sedqutcquifli dbiis 

IthtprJtcorata mn'.fo proluerh meliu»: a^criuritirem ruam,vanumcil.Ne- 

cr^o aiiiins:uic Horatius hanc vim quc cniin , uc volunc , Columeiia J» 

tcmperatur«m a rouKb. IcaCerda- ^, 4. rinum incer fruuces agnofctc, 

nus. Quanquam nihil vciac , in eo fcdiucer arborcs apibusgraias ; pi- 

daninau AuHotumabHoracio ,quod numquc c onj ungic cumilicc» y<mjifr 

jlle muirumnon e v<no lrvi , rcttar- lirens pmiu & minor iUic, Neque 

pcro Palerno condirct. DtBaccho ^ Apoilodorus eam inter tlercs ad- 

£cl'5. d9> niitt c,cum admiccicinterceroMmeii* 

lO^. CaJ^rU audebit 'vellerejigna. 3 ra : uc enim lauro cnumphatorcsi lic 

Jdetapbora c miiiiia Romanoium; pinu cor.onab«ntur vidtores iudis 

qui cum c:.ftM mctabaniur , figna JAhmiis, neciatricn lauruseic^ fle- in teiram dcfi(;ebanc ance prxto- rumgcnLre. N;.q-.ic YirRiuusinCu* 

rium; (umca(liamttvebanc,evcllc- licev. 405. cum d\wt femperfi,0ftd4i 

bant: *)i u tacilcquidcm,bonumerac ptnu» , iiguific^vit pinum tloicm cKie 

omen; ccnira{id.n;cilc. pcrenncm , f d arberem pcrpecuo 

i09.Cm«i4.]VciAcoioribus:coIor horenrem metapkoricc ,idcft , fem<- 

ccrcus promccrco :(ieeocoIore hd. pcrvircnc(m. 

4* 4-*» ns/»ltfiriqHe rofaria PaJlim^jPd' 

1 10. CHmfaUefaligHa HelUfpDntia- fium ,oppidum Sl linus Lucaniz , Pe- 

ti-*& C' 3 w>olebant in horcis omnibus Jlo : cu)us fulum rolis nobile , qua« 

I^riapittaiuam col!oc2!c,cum fakc bis,n;mpcmeQicMaio&Scptembrf» 

i quoliKi ludiliRHo: pro quo rc- fcxcbaC« 

nctc s Uii^uum poiuic jid clt c iaiicc* € E O & G I C A. .LJ,.B I V. If J 

lil9QB0<|ae modp potis gauderenc intyi3V'rivis * 

£c virides ipi^ripx , torcur^ae per herbara 

Crcrceret in yentrcm cucumis : nec fera coinamem .\ - f k . • .- ■ 

Narciirum > auc /1exi tacuiilcm vjm«n acantki » 

FaJlenterque hederas * & amantes litora myrtos«^ - - . 
Kxf Nanique rubOebali^ memini- me turribus altis t 

Qua niger hume<ftjt /)ave/itia culta G^Uirus.^^ . 

Corycium vidif}e feHcm : cui pauca reljSn Mi"-//-?*/^? * -'»«■ 

Jugera ruris crant i nec /e^tilh illa iuvencis, / ••'»*■ 

Nec pecbri opportima Tegcs /ncc commoda Saccho. 
^oHic ramm camcii in dumis olus i albaque circum 

LiliatVerbcnarque premenst vefcumqLic papavcr » .••»>"' . , 

K.e^iiRi 2<iujbat opes animis t fcraque rcvcrtcns ^»* = t^-- > '^*' *'".> 

Nodc domum , dapibus incnfas onerabat inemptis; '* ■ * ^ • - -" • ' '^' 

Primus vcre rofaHi , atque autumno carpere pomai- 
gjf Et cum triilis hyems etiamrnunc Trigorc faxa 

Rumperec, & glacic curfus frcnaret aquarum> . - . , , . 
., iHc comam mollisriam tum tondebat acanthn . '"' ■''J.'^ '-'-?-' '•»•'•; ■; 

Aitatcm mcrcpjtans feram , Zephyrofque morantcj* 
. Ergo apibus fueiis idem acque examine multo ''' 

iffptimut abuodarc » &■ fpumantia cogerc pre^Iis 

li».7»»»r6*']Cfc«dr/f,Georg.Kiio. ^Mtut , mons croci fcrax j 'ft ©p*\ 

izi. ,»ip^. J Margincs fonnuni. pid„^ fuit cilicisc : quaf regio eft- 

^ptum, } Perjil.EcU 6i6^, ^,,-, y, litare maris indc dtfti Cili- , 

_j»i.Ci»ci«iM».JC©»e#ii»*r«,olusno- cii. Hujus incolse CiUcts , co qiiod 

' Pomppio 
ii, partirn 
eo donaci 

f*r«aicn , prii/»rw j «ajcociyuni piu- fynt . prafcrtimquc Cilicum rcmi- 

fftle neutrum , p-o adycrb o. g„ ^riorum opera ufus erat Pom- 

r»«M»JCrfi»rf»>.JCaulem Jr-n.-^wr- J^.u, ; ,„ calabria Tarentinoquc 

Jm»* , Jgwa Ecl. ?. A5. Non ytro acrocillocatinjnr.Exii«hunc unum 

fp$ma ^pUM^qnx alrerum genus eflrealiquem non immeritoTufrican- 

•canthi eft , de quo Gcorg. a. iij»i ,„p tla^^tnlia cult*. ] Loca culra to 

Ucwyrhi.tci. 1. S4. f!afentia ; duo adjcfliva quorum' 

ii^.N^*^*^ Otbalt^^&c. ] Ta. ai^c-^m fuhftant!vi vim obdnet : ui 

rcnci t urbiwn lialiac finu raax-me Georg.i.j^g. .>^P*»-ttf/iw-. 
Auttrah ; cuiuslf»ftaurator fuit Pta- ^; n/^^i». ] j-ari» , non denfi s cr- 

lamus , exO«baha , feu Laconia, j|nibu$ . con(itum ; «luod in ttctiU- 

^onectns. terra flr 
. W<?-«»?*:'»»*^«^«- 3 ^'•'^/'' *:<?'*■■ 13». V\rhtnafqut prmens,.'] Dt U 

illnni Tarttttmum deAuens : w»x*r prewenj JPlaniansGeor?. a.?4^^ ^ .l"-*', V 

tate aguaram , 50« n'gntiem mde j,^n, minutum ac parvnni fi. 

centrahunt : unde frcqucns eft illud »^.fi-at. Ov{d. Fafn K 3. rtjca^Ht. 

cpichcTum H»roffro ,.fMX«« 5tr»p , Jao^ i/owwt. PIin.l.7..»a Corpon. 

■wigr^ S4j»di Erythratus lei?it pipry ytfcofuipt,fede.iiimiifyifibiuTTita^ 

-qyiia ckrtum eft eum lcntiARmerabi»- mm»» , memorat. ^ 

«7; Corytitun fenem, ] Yel nonsen 137. Mollit acartht, 1 BrancT-mjt^ 

lirit bujus r.nis proprium ; vcl ap>. •Mt) £cl.S.4SvDe;^rpM>r(4) £cJ/)«.$v jM [P. V I R G I L I I M A RjO N I S 

Mella fifvis : llli tiliac > atque uberrima pinus : 
Quotque in florc novo pomis fe fcrtiJis arbos 
Induerat , *on^em^autumi\o maturl tenebat. 

;:Cx^''!^ ^"*^ ^"^"* ^^ *" vc8uftr^3iftuiit uimos. "«^^^y^^t}^, /•; 

' '«'T^y Eduramque pirum , & fpinos jam pruna ferentC5^ • '^ 

Jaraque miniilrantem platanum potantibus umbras, 
Verum hxc Jpfe cquidcm , fpatiis exclufus iiiiquis , 

Pra:tereo , aiqjie, a^is poft commemoranda reIinquo» 

Nunc agc , naturas apibus quas Jupitcr ipfc 

ijo Addidit , expcdiam : pro qua mcrcede i canoro» 

Cureium fonitus crcpitantiaquc a:ra fecut«, 'jfj»*'/'/,4 ^ * of</ 
Didaro coeli regcm pavcrc fub antro. ei 4a^co * ' 

Sol« communcs natos / confoftia tf da 
Uibishabcnt, magnifque agitant fub legibus aeyumi^ 

lyyEt patriam iolar , & ccrtos riovcre penates. V^u^AiUf»f X«vit 
Vcnturxque hyemis mcmorcs , aeftatc laborcni 
Expcriuntur , & in medium quasfita reponunt, . ■ 

Namque aiix viau invigiiant, & fcedere paaa 
Exercentur agris .• pars intra fcpta domorum 

l^oNarcidi lacrymam , & Icnttim dc ccrtice glutcn » -.^^ai^ 

^ Prima favis ponunt fundamina ; dcinde tenaces. 
'H^^''^ ^ ^'^^Su^pcnduat ceras .* alix , fpcm geuiis , adultoa 
Educunt f(£tus .* aliac puriHima mella 

141. Tilix 4tquey(^c» ] Tilia » tit- luit : jufl(itquc ttt Curttn^ fftl» Corf* 

$€ultZx\}Oinot9i, PintuMberrfmMiVt\ bantes > fi\e Di^yl* , (icrotum iua~ 

pluriina , vel £erax pinearum nu« rumadminiAri, cymbaliS) a:reifque 

cura , velferax glucini, guaapei u- clypeiicirca cunatobdreperenc, n« 

tuncur ad mellis fundamina. Vide vagituspro-dcrecinf4ntcm pacri.Hii- 

fu'ra,r«3^» jus porro inrulae rex 'dicicur fbiflb 

144./» 'verrum^^c.'}Dc2rhoTi\m JVfr/fy7M4,cujusfiIiaeduz Jovem ahie- 

•rdinataplancatione jGeorp.i. 177. runc caprino lafte & mclle ^ undc 

145. KdMr^mp/mm.jDuriciem vel fabiilz feruRt ,capram nomine A* 

td tiitnum referc ; vel ad fru6lum , malrheam , & apcsCurerum cvmba» 

aut nondum macurutn , aur etiam in Ijs excitas , Jovis nurrices fuifl% , & 

matnricare inrus lapidercenrciri< De ob id quidem beneficiuro , capram 

"hac voce , editra,^ vide Georg. i. tf 5, a Joye relaram inlcr fidera » cornu 

Pe Plataniypla»ei ibidem Georg. •ejui nympbisnurricibutdarum ,hac 

2.70' adjeAa t'acul!a!e,ucquidquidopta& 

Sp*nos}am pmna re^entes*"] Spinus , fenc , id ilLs cx co cornu largitcr e- 

'Vcl fisn.ficac prunum rylveftrem , manaret,'apes ^ cum antca nihil» 

qnod vuVc Car. Stepbanus , vcl rpi. eiTcnc muftis aliis ftAciores , nova. 

Bamtpfaniquxin prunum convcrfa fa(;acitacc furire prardki^ urMie fa» 

fic per iniitionenrs dc qua in/itione, cuitates illa; additTt cKeuatur. -Pr» 

Gecr^. a. 73» ^Ha n»ercede, 3 Supple , confeqi»enda ^ 

* 149. NKnctf;«,<^'C.3IV;PARS.jD« ouah hoc iibi rliicii fot pnrmiumac 

•0pum repHblica , ^ 9**^fi ciyilt prU' bncm apes propoibcrint. 

dentia , ia melle conhcieado , in rcgc 1 58.^1^1«. 3 Pro i/iSi(i,dativus con»^, 

•brervarid« , &c. tradius , de quo £cl. 5. 19« De Nat^ ' 

I5i. (!^refi»m/ofi9rMJ><^c.3Sacur* cs/f9,£cl. i.48.De^/i«fftitf,quocene 

Huscum Aliosmars devorarec , vcl & mcilis fundamcma.coBfi«nca iU- 

CK pa^o cumTicanc frarre , rel e» pra,v."^p.. 

mr^ u fui> > cum eiicc in £icis fore nt i6r, Su/pendunt^rmi^c. 3 I^Wnina 

- i Hlis recnA^ellerctur : ](.bea iiv^ L u. iss. ^entesceras puUiHnt ^ pila^ 

i)m ^aa^Cybilc r-jdut ustor^djo^em^ rum' imtrrgeriru-^ palo fomicatHt'nt 

Hl rrec^ ri.itn<»f Jn aiKro l)idfau £ioa> ' dtfit-aiitu> ad jSircinrdMm».}iii^JBiiBs9ĕ '^ GEORGICA. ITB. TT. lĔg^ 

t»& Iiqui<lo dillendunt ne*n:^re ccllas. 
quibus ad portas cecldit cudodia rorti .' 
vicem fpeculantur aquas & nubila cocli* 
nera accipium venient(^m i aut agminc fate 
um Hicot pecus a pracfepibus aTcent, 
t opus * redolentque thymo iiragrantia metta* 
;Iuti lentis Cyclopes fulnaina raadis 
?roperant : alii taurrnis follibus auras 
iuac » redduntquc : alii (tridentia tinguni 
acu : gemic impontis incudibus i£tna > 
;cr fele magna vi biachia tollunc 
nerum , verfantque tenaci forcipe ferrutn. - -?>«*'♦.• 
aliier ( (i p^va licet componcre magnis ) 
pias innatusapes anwr urgct habendi» ■//•«..'*:'.• '♦ * i«. 
rc quamquc fQo. Grand2vis oppida curx» 
nirc favos , & Daedala Hngerc teda. 
Isc multa referunt fe noftc minores » ■''' ■'* • V .»/• thymo plcnac : pafcui%iiif Sc arbuta pjUHm » 
ucas fiiices > caHam^uet crocumque rubenceoi» 
iguem tiliam > & ferrugineos hyacimhos. 
bus una quies operum * labor omnibus unus. 
ruunt portis, nufquam mora: rurfus cardem 
r ubi c paftu tandem decedcre campi^ 
)nuit ; tum tcda petunt , tum corpora curaii|b 
litus ; mu{rautque oras &c limina circum. 
ubi lam thalamis Cc compofucre » (iletuc 
ctera , fc/Ibfiiue fopor fuu5 occupat artus. ^ - '' ^5 
'«o a Aabulis pluviti' impendente^ecedunt 
us, autcredunt ccclo, adventantibus Eurisr 
trcum.tuts fub moenibus urbis aquantur » 
furquc breves tentanc : & fxpc lapillos > 
'hibae indabilcs fludu ia^ante iaburram> .a '^ •; 

^«•3Pro firt« , fic ij^i pr» rinihuin condidtc t irtificiora(|1)9rK* 

'^ 1. 167* Cafiti ptocdpttt » bct opcr3.j, Drddla , vel Dxdalaa dt» 

Az iune. Dc eo plura y£,n.5.i9. 

ts.lGHtptS'. Ex Plinie I. ii. 181. Cfnra thymo plena. ] Plin. \. 

iafifervitiaap»mfhisfitnt n. lO. O^aAoresKompottant^pricri^m- 

inimae , qi»amohrem impt* buspedihuspemi^aonerant y prop^trid. 

rimofqtie tn opera expeUunty natwra fcahra ; priores pedes rojlro. 

nednmnti* puninnt. iSi. Arbuta pa^si^n, cS^c. ] Ar bura» 

9pet»t^c. ] Dc iis , & JEtns /mits d^arboifiers. £cl, j. 82. Cafia ,. 

drg. 1. 471. & fufius i&n. la-oande. Ecl. 2. 49* Crocus ^fafran^ 

Hd. 4. 44. Hyacinthlis , klayeul». 

wmemm. ] Ccrro quodain Hcl. ;. dj. Tiha, titient. De/nru^im 

: Teluci numeroro malleo- neo colore^ £cU 2.18. 

ntu. ii6. yefper' ] Scella Veneris. Ecl;. 

«pi4/;]A>tcicasiiprtmoAtw tf. 8<r. 

xc Cecrope , rael autcn» 191. Bnris. ] Qtiibufltl>ei vcntit ^ 

tTtbrefuit, pr2fcrtim ex. proprie tatnenorienMlibus. 

lOnce» 1^5« Saburram, "} Areii»iii-gravk>» 

^4.> A Ddrdalain^cnia^ ^^1 ^o^-naYes -ad ccrraia. urque 1"^% ^ ^•▼IRGIIITMAK.ONTS 

ToRum ; hls fcrc Pgi^inania nubila libTani. - ^- 
iWam adco placuiHeapibns mirabcre morem t 
Quoci ncc concubitu indulgent > ncc corp&ra regnCi 
r£i*^'x'fif;^4 In Ycnercra roivuiu , aut tbeius nixibus edunt, 
Mt«' A4^tliK>Vcrum tpfx c ibliis nato» & fiiavibus hcrbis 

Ore ieguat,- 3pftt rcgcna , parvofque Qiiiritcs» ^^y-*^ 
Suflictunc.* aulafque& ccrca^ regna re^ngunt. untc^Ui 
Sxpc etiam duris crraado in cotibus alas 
Artrivere, ulcroqiie animam fub fejce dedere.» i^a^L 

•»f Tantus amor Abrum- , & gencrandi*gIoria mcllit-, 
y.. £rgo ipfa5 quamvis anguilus cenninus ievi 

Ercipiac, (nequc enimplus feptima dueitur arAas)* 

Ac gcnus immortale maner, muUo(i|ue pcr annoi . ^ 

Stac foicuna domus , j8:avi'namenmturavorum»^iJi^'**^*' 

aio Pr^cerca regem non fic iSgypcus t & ingcn* 

Lydia , ncc populi Parthorum , auc Medus- Hydafpe*^ 
Obfervanc. Rcgc ineoluml ihcns omnibus una ciiK 
Ami^Tu , ntpcre fidem, conftruftaqac mcUa ^»^^'^^ ^ 
Diripuere ipfe , & crates (blycre favorum, ^uitr.^or^ 

iiif Ilfe operum cuflos , iihun admiramur , & omne» 

Circcmiilanc fi-cmicu deafo , ilipancque frequenc<(>. 

Bc £epe accoriunt humeris , & corpora bello 

Objeaanc, pulchraroque petunr pcr vulneta mortem. 

lltftabili»re«fianr^'^*"*"'* ' ^to.Piegemnw^t^t^e,'] Cnmpin 

iS>S* Cotfct*bitt*.^ Pro ciiHHb^u obrcquia apum erga refC9»cumfti 

£cl; ^. Z9. Plin. I. ir. i5> Patus dio pppiilorum ; eoram masime q 

^iMdĔmmĕdo progenerar^nt. , magna delici s fra^ , cLominos q\iiU Tcryi 

wtter entditin c^ /itbtilis iju^Aio f^i%i cuitu a^or^ bant. Talcs *^iyptiit i 

sf»m Mw» coitus yif»s eji nnnauam' quibus tiifra , v* iSy; JL^ot » qn< 

jpiures e^ilHmairereoportere c<)nfici flC' i ura regie pars cft Afiar minoris ^ Pi 

9ibHf- Galtinarum modo incttbant.ld <5);o!o « aut4fcro Oumine pcrtuf< 

ZHodextUtfi4mefl^prim$tm xfefyn$cu' Crosto olim regi ditiffirao Albdic; 

is 'videtitrcandidus ». . .dcnetrHptis Parthi\ deguibus Bcl* i» tfa. Me 

ptembranH, ijHd Jimitioicingitnt. n/0« adoccidencem Pathoruro fiti: q 

rammodOiUni-uerpAmatmenentergat. hic pr Hydanptnn fluvittm noui 

txA fere AriAorelcs alii<;|ue , q.ui om- tur. Hjdajpes ramcn ab uno Yirsil 

nes putancrc-periri ab its aliquid \n in Media , abaliisin India coMoc: 

-j0oribus, quod Ar Ibminit loco; id- tur ; ab aliis in Indum iRfluere d 

^ue deindc ,f«rmatuni. in foetiif aab citur ad urbem Nifam , ab aliis 

Its demitti ore. nare labi. Probns putat Mtednm di 

«91. emntes."] Ciret, du^ me> vi^oriae cau(kiquia Medi & Pcr: 

laphora 4 Roivanis ciyibuc, qui di(^i duce AlcxandrO) indiam domuerun 

fiittc C*Hriiesi vcl k Romulo rei;c , quod d admittatur , GracHs criam 

mxv diAut eft ^rinnsi veU CitribHS Maiedo meliori jurc poruit vocar 

eppido Sabinorum , poftquam foe- quod quisferat? Abramus le^^ic , / 

<fU$ iftun cft inter Tatium eornm. dus Hydaj-^es ^ fcdfinefide manurci 

tegem ,!fc Romulum. prorum. Eqo admodum incerta 

ao?. Dnris i» cot^nsi] Cos^ u/ur- fuifte & cfrc rjusnotitara pnto. n 

9r;icttr fxpe pro lapide , quifcrro a- tl a dc caura dfxit Hnrarius , O 

ttucndo adhiberur. Hic tamen Scal'- L i. iii S. ^u* Uc4k fabHicfus tat 

^ pre quoltbet lap<dc afp:ro & '6f f H/t/^ypej : adco varia de illo na 

«iaure. C«5 « icaquc & oN»m, idcni^ «antiir. 

•Him tqucmadmodum&-A Gracisu- ^,, ^ ^ & •»-r»r..T- /- -•: 

4Kir«stuc^.s A 1U0iqU« toiSca- J^l*' Crdtisrayorum. TOu'* f«V! > inr H>4. Ai •>»■ 


f*s. .*i ' ,flC-' ^^C^cij^* C K O R G T C A. L I B. I T. 
Hfs (lui(iam figaif « acque hxc crempla recuti • 

Alo Ede apibus partetn divinj: mentis* & hauflus 
iEcherios dixere : Deum namque ire per omnes 
Tmarque « trafturque maris t cccfamque profunduni* 
Hinc pecudes t armenta » viros > genus omne ferarum • 
Quemque (ibi cenues naTgeiitem Mccdetc vitas. ,// ^r 

ftxfScilicec huc reddi deinde. ac reroluta referri 
Omnia: ncc morti eiTe locum • Ted viva voIare 
Stdcris ta numerum « atque alto ruccederc ccelo*- 
Si quando redem anguilam . rervataque mella 
Theriuris relines ; prius hauftu rparrus,.aquarym • 

ftS6 Ora fove t fumorque rn.§.u>) prztende requaci?sl- 
Bis gravidos cogunc fcctus' t duo tempora me(fis* 
Taygete (imul os terris o/lendit hone(ium 
Pleias > & Oceani fpretos pede reppulit ainnes : 
Aut eadcm (iclus fugieas ubi pircis aquoii » 

»10. Efsi spihM pMTtim , ^e. ] Se- modam, Prius Icge Fatur , •Tefo'vt 9 

?uicur hic doftTinani Pychag«rz &: ambt>ua & diffic<li rmccnc t. Kc- 

latonit.Pjrchagone opinio i\c k Ser- Jcr tpHt t Manurc. N. HcinAui . Ors 

y\o CKplicaiur. Otnnts snimalia tx /ot/*. 

^iMrwor eUmentii &• divino /piritu t^i.Siirrayidos eogunt ^ f!te.'] V. 

t9nfiMremanifefiitme/tt TrahmPenim ^aks DemeUationU cem^^ribut^yeT^ 

A trrracamem^ ab aqna humortm ^ ah no (cilicec ,& aiiiumnali. fcrf(ravu 

sereamhelitttm , ab tgne^erwrem ^ A dosfoettts , naud dubie mclla inrelli- 

di^/ino {piritn ingeninm : ^juod qMa f;ir,qux lunc frudlin & proYcncus 

-A _• -Y..^ p...^i^ L — i-z^... . apdm . neque cnim ('^n;Hcat proprio 

f(cras , qut non (unc gra-otdi : nequc 

m^tresapes , qua: dici non poATuac 

fatns, 

r\z. Taygete fimul^ ^c, ] Una ĕ 

Pleiadihns , (ub qua fex ctiam alias 

coraprehcndit : de if«G«or«. I. ij8. 
Dcan,cuniniundufnc«ndidit,aftris £arumortu& occaTu nocat duplex 
parcin diftrtbui8cnuracrumanima- temput colli^endimellis, ^u^^d mc« 
rum i finRulirque aftris Hngulas ac- taphorice mefsem voc.k. Oriuncur 
tribuiArc , quafi rotidcm vchiculis, orienteSole ineaurp,circa ulrimum 
Pycha{^rx auccm & Placonit com- Aprilcm aucinicium Mau ^ occidunc 
Minit renccntla cft > animam eATe orience Sole , circa finem Oif^obrii , 

aut inicium Novembrik : riuc Georg. 

I. zii. 

r i. Oceani amnes, ] Qui8 Occanui 

terraroambic. 

tJ4. Sidns Fi*}^iens pifii* aqno/f,J .tr- 

' y. c/l s» apibns , /kntin hominibns ( nant' 
qtu metienmt , cupiunt , dolent , gan- 
dt»ff q»a'pnAa»turex hit qi*x ^aciunt', 
dimicsmt emm , eoUignntJlores , prx- 
•yident pt»vias ) fateamtkrnece/se efl , 
miam ^pes partem babere diyinitatit, 
PUronis auccm opinio cft in Timjeo , cun cxir iucririis cxperccm i Sc • •. 
pcnrcnire in cocnacam nbi animam 
■lundi» ucceAacur Pliitarchus 1.4* 
dc Placic* Philor. Juxra hi» iiticur 

feitenciatdocec Virgihus,m0rrifMi» . . - 

9fse locttmyid cft|extnantcioni,quippc Ccrce fu(>imus raatum inrequenccs i 

cun anima remancat : deinde ani- ac uullum proprie pirc:um iidus 

inamrcverci/idrirMMiM*marMiii,ideft, rieiades fcquitur , lcd antcccdlc. 

adcafideraquibusfin(;ulxaddicuii- Nodum hunc ur ft>Ivir p rirus vcr- 

iur,atqucita incoelum rcverci,quz f(im Hcinre>-pit(>^tr . ^/tut eadem Ct^ 

prxcipua Dei fcdes cft. f**gi*ni > uhipiliu aquofi tripiorhyber» 

aap. I(elines , e»'^ ] Aperies , detra- nas cctlo defcendit in Hndas . hoc fĕn« 

fta illa omni materia , qua rocum fu : yiut eadem rugiens fi^s , id cft 

aWcarc apes /MM»r. Tum duplici a- Solcm , nbidelcendiiinundas^ky^r^ 

lcrc induftria ad fui;anda< apcs. n«f pi/tff «^mo/?, id cft , in ji.at iam 

I. Aqu8m hauAam ore preiTo fparge (idus pifcium ancc dcfc(ndic. Alii 
fuper aWearia , pluvix in roodum. alitcr frlvun:. Lgo fcrvaca vul^ari 

II, Prarcendc fiimum. intcrpund^ione,pcr p»fcem a^uoam, 
Ha»tfin fparfut aqnamm ora foye,1 intelliRO hydram , qui (erpcns cft ia 

Supplc : e^ dtindt prtiita inpltsyid aqU4s4cgCQi • unac nnmcn habcc ali 

Jfaki« U 4 


kTl P. VrRCTlir MAROMIS 

ijtTrillior hybcrnas coelo defccndit in undas. 
Illis ira modum fupra eft, Isfacquc vcncnum 
MorHbus infpirant , 8c fpicula carca rclinquunt 

t^ ^ , ^ A£xx vcnis , animafque in vulncrc ponunt. . 

' '■/// **'' " Sin diiram metues hyemcm ; parcefquc futuro t 
140 CoHtufofqu£ animos & rcs raiferaberc fra6fcas 5 
At^iuSir^^^tKymo, cerafjuc reciderc inancs 
Quis dubitet ? nara fjcpc favos ignotus adcdic /cuZ^^ 
StcUio , lucifugis congeda cubilia bTattis : 
Immunifquc fcdcns alicna ad pabula fucns > 
24f Aut afpcr crabro imparibus fe immifcuit armisi 
'• tUxw>^ Aut durura tincac genus, aut invifa Mincrvac 
In foribus Iaxos fufpcndit aranca calTes* 
Quo magis cxhaufl2 fuerint ; hoc acrius omnct 
Incurobcnc gcneris Iapfl farcirc ruinas , 

i'dL 2foComplcbuntquc foros , «c^Aoribus horrca ccxcnc. 

' -* Si vcro ( quoniam cafu$ apibus quoquc noftros 

Vita tulit) trifti langucbunt corpora morbo ; 
Quod jam non dubiis potcris cognofccrc Ggnis^r 
Continuo cft atgris alius color : horrida vultuin 
ajy Deformac macics : tum corpora lucc carentum 
£xportant teftis , & trirtia funcra ducunt, 
Aut illac pcdibus connexar ad limina pcndenc » 
Auc intus claulis cun<5tantur jn sdibus omncs; 
Ignavxquc famc , & contrado frigorc pigrar. 
l5«Tum fonus auditur gravior, tradimquc fufurraat ; 
. i 2pf Frigidus uc quondam fylvis immurmurat Aufter, 

v/«p > «^i»* > bdc enim fidu$ ctfi in 450, ^ertis.^l^oti nint rpicla \\ 

eccara t>leiadum , gradlbus circiter yibu$ apertiora ,tabulara , in qt 

quinquagima ab iis diftet , camen inceditur,undc nomen habrni 

tas fubfequitur , iifque videtur im- a/mwdo , vel quod /om cmirn 

Binere. Sunc icem tn circo cujulmodi 

^li, Animafque in ^ulnere ponunt,] tia , 6 quibus videntur rpcAa. 

Hoc inde fit : qu a aculeus cum alvo, Hinc dimMmiivtJm eft foruti , 

fivc inteftino , conPcrtus eft , & cum f«nt apud Suct. & ]uven. librc 

infixu« fuit , i vulnere rttrahi neqHit conditoria ia Bibliothccit. Hic 

fine aWi ruptione. cclluiii melleis ufuroantur. 

*?p. Sin dursWi &>€, ] Si providcnt a5i« Si -uero^ c^-c.] VI. P a r s 

in ftiturum nolis mella «mnino dc- tnorb}* apnm , eortmque fignU e 

trahcre « ne per byemem deficfentt- t»fdits- 

bus Aoribas apes &me pereant : re- »57- Pedtbus connejtd , e>c. J 

linque partem aliquam mellis ad ci- P«to hic wuam fign»ficari , fi qui 

bura hybernum , & Interiro purga al- uc l^titiar indicium apponirur 11 

ve»re a noxiis pertibus , iit funt ftel- ^. 55«. Ttaque intellige de fini 

lio Jaifard ; blatta {cloporte : fucus, a«c p.iuculif apibut , aua- vcl 1 

jnlpe, crabro, /r^/ow : tinea , rcrnu- cua?^ v«l languidas pedtbus adha 

culi genus , corrodens vcftes & alia , ^d limina. 

«CC. , ., .^. , ^61. Prigidus Aujier, ] Wi 

^46, Invt}a Mtnerva aranea.j ventu«,Aufter enim non frigii 

Arachnc, Lydia ,lanificii arteauTa Ted humidus cft. Macrobius ta 

cum Mincrva contendere , argre fe- <aitfrigidum eiTe aborigine , & 

rcnsopus fuum abeademconfra(5lum midum fieri cum per zona; toc 

cfle , rufpeAdio (ibi vitam abftuHt ,,^ plagam ad nos commeat. 

Mincrya in actatam craQsfocmt(a j^ondam. ] AIiquando fic G 

i(tt l%99i Vf quondĕm%njiifuUsm t 
/ - G E O R G I C A. L I B. I V. \% 

\3t mare rolliciium (Iridet rcAuentibus undis » 

iEAuat uc clauHs rapidus fornacibus ignis. 

Hic jdm galbaneos Tuadebo incendere odores » 
, S^fMenaque arundlneis^nferre canalibus « ultro 

Hortantem > 6c fellasad pabula nota yocantem* 

Proderit & tunrumTgallas admtfcere raporcm > 

Arenterque rofas > aut igui pinguia multo 
t'iya«yi De6ruta . vel pfythia ^aS^o^ de vitc racemos. , ^^ 
j^^^g!oCccropiumque thynium , &' gravc6lentia cemaurci» */''• ^''^* 
lyiSL^t/JgA ectam flos in pratis , cui nomeh amello t • ^ 

Pcccre agricolas, facilis quxrentibus hcrba./^^*^*' 

Namque uno ingcntem tollit dc cefpite fyivam i*' ^ ■ 

Aurcus ipfc» fed iu foHis • quae plurima clrcum •' uvt.u.-^1^.^ 
a,7fFuiidoncur j violx fublucet purpura nigra:* 

S2pc Deu.n nexis XMraata^tor(j[uibus ara. '•^/^*' ***'' 

Afpcr in orc fapoe/Vton/is in vallibus illum 

Paflores dc curva legunt prope tlumina Mell^. 

Hujus odorato radices incoque Baccho » 
98o Pabulaqae in foribus plenis appone caniAris. — 

St^ fi qaem proles fubico defeceric omnis » 

Ncc genus ahde novx (lirpis rerocetur habebit ; 

Tempus » & Arcadii memoranda inventa magidri 

Panderc > quoquc moio caElis jam fzpc invencis 
98f Inlincerus apes tuleric cruor. Ahius omnem 

£zpediam > prima rcpetens ab origine > (amam. 

Nam qua PcIIari gens fortunaca Canopi 

fn9 njirilms ignls ineafsum f»rit, ? Si. Sedjt qtiem , c^c. ] VII. Paxs« 

« ^64.Galbantos .^c.'] Gilbanum Dc reparatione apwn f eJH^eute repam 

gatbanon , gumrai e narthecc five fe- rattonis in^uentore ^r$llxo. Is Apol« 

rula in Syria , hujtis odor fugat rer< linit filius fuic, cx Cyrcne filia Pcnei 

pences* dalla , pomme de chene. De- fluminis , vcl rsgis , in Arcadia de- 

iracum , vinumcodum , rejsne , dc indc regnaiTe dicicur , & apum at 

quo Gcori;. i. tp5. Kacerai paiG , mellis u(um , iaftirque coagulum 

fecbe7i MH Soleil , quem in ufum apca inv( ni(fe , v. Gecrc. 1. 14. 

S-z c«ceris vitis Piyihia , de qna 287- (^t*i PeU^i-t&c.'] Locus per* 

corg. 2.93* CcBcaurca ,orum, vel diri[icilis. Vulc Cerdanus duplicem 

ceacauria,z,& cenraurium,ii ,)f</ hic Kc^ioncm iign.ficari , /E.i;ypcuia 

deterre , nerba quz nomen craxi(fe &Indtam : duplicem t1uvium, iNilum 

dicicur k Chirone Centauro , quta & Indum ; uirobiqut invencam effc 

adhibica Tulneri , quod ipS Herculs artcm reparandarumapum. Scd re- 

&gicca: fcccranc , eum /anavic. Cecro- futatur , tum quia non e(l vcri(imile 

pim» thymum-i quiafrequens in Hy- quod concendic , vcrfum hunc fup- 

mecto^monce Actico; regionis , in po(irum c(fe , c^ 'viridtm ^^gyptwm 

qiiaprimutregnavicCecrops AmeU nigra f9cmdat arena ^ qui vt-rfuc 

Ins rercifiime efi. AJier sAtticm , id planede Nilo inccliig. dcbet : & lo* 

tAfieUa Attica , ob formam 6l pa- cus iprccotut,deNilu ,noi de Indo, 

triam fic diAa, aliccr bttbonium^ id cum quia maU diccrctur Indus dc- 

tttingminalis f quodini;uinuin dolo- ve^usab Indis , ci:mIndia;finesnon 

libut medcacur , in bocc<s vifu no- c^rediarur. Abramus hic comminif- 

lidlma,nommeGallisignoca. . citur nefcio quij de Gange Indico 

' ^7?, MeUa,'] Vel MeU, HuviiGaI. fluv o , qui per fubierr3ne~os meacus 

lias Ciralpina; , prope BrixiatB. Unde erumpa: in yEgypcum , ibique Nilum 

Bomcn habct amtlUt Il9f ^ jlixca eiiiciac. £goomn>adcNilointerpre- 

iCCTiUOt tor i 9c qux duo Yidentur • Wftarc a fic M * <lb -P. VI RG I L I I M A R O N I $ 

|AccoIit cffiifo (lagnantem dumine Nilum > 
■£t circam pi^ic vehicur Tua rura phafelis * • • 
J^ C^aquc pharetrati vicinia Perfidis urgct , ^^^^\ ^^^ ^''^} 
Et viridem itgyp^um nigra fcBeundat aTcnl • /^^-C *»*^« 
^ . /. ^t diverra ruens feptem difcurrit in ora 
**^/: J'^ ^ *^^^"* coloratis amnis devexus db Indis ♦ 

jc-t* * ^ Omuis in hac certani regio jacit arte falutem.i . 

»9S £xiguus primum^atqae ipfos contra6lus ad urut 

iHRiiur jocus : hanc anguftique imhrice te^i ^tmiik 
"< Parietibur^ue premuntardis : 6c quattiior addunt 
Ouattuor k yentis obliqua luce fcneftras» 
^ yiv^ 9 Trum vitulus , bim4 curvans jam cornua fronre« 
id. hnh |ooQuzritur ; huic geminae uares , & rpiritus oris 

/vc «ii '«^Multa relud^anii ob(h:uitur i plagirque perempto 4/. ^ • -. 
Tunra per integram"folvuntur vircera peliem. w^icu% 

Sic politum in claufo linquunt : & rdmea collls 
Sabjiciunt fragmenta > thymum i eaftarque receAteii 
fDT Hoc geritur t Zephyris primum impellentibui undai • 
Ante novis rubeant qdim prAta coioribui > ante 
^ ..'.' '.'« * ** GarrulA quimitlgnii^ i^dum A)(^end4t hirundo* 

.expirc«*I,D!ritttr^fv«llM4i/iii<Mi Quii 8«U |n ctncrsm Aibettnte. 

id cft /Erhiepibtti » oui ak •ntlMUii crcfttrt Ipctpie pf r centutt 41ci u 

Jn4i voftbamur , ut iani notayimui u A)uc Attiunnum * Qtti ciunditiono 

Geortt* %. 171. Bc ycro qu(cawid o- ^oicunciinrur airi » per qttei ttui 

•lim iAdtitum (it dc iinotii Nili fon« phtlclii flt navl|iiiiQettftiiies irun« 

ttbus • nunc compcrturo cft oriri cx oinc pipyriccit ^ „ . ^ , 

duobut fontihui ad rcdtici Luna loo. ^l^^ritr^M Prtfi4k^ J Q^% 

inontium,a<l roeridlem iccui tngcn» Pcrla; cquiiaru % vcnillonC| flc AtlK* 

lii , qucm impermixrii aquii niox candi artc inAgncs fucrunt t fiti id 

deinde prarterAuir. Lacus dlcitur oricnicm AilYria? > e^ ecridciTTcni 

Z(tmhu* 1 1. yicinid ftffidit i*rgtf re- Ari» , ad mcridicm Parihias » ad tc« 

,ipra i£,gypturo , non inguam , ipfi ptcntrionem fiQfis PcrBci. VeJ»dii^ 

• Perfii , led vicin« PerHdis reg'ones, GeorK. i. 57« . - ^ . .. 

nempc Arabla , Syria , &c> qujc om- ipg. Oj^snttot 4 v«nrif.jl Qui ncnc 

nia Perfidis nomine comprchcndic , \ quatuor mundi cardintbus , fivf 

?uia /ubjeAa aliquandq /^neranc partibus oppoAcis , unde MrdM4/«i 

^errariin imperto, Cyri ncmpe 8t vocanttJr;£uru«aboriente,Zephy« 

Carobyfis cjus filii , qui ^sypcum rusab occid.nte , Borcasa fcpcen'* 

ipfam dtttoni adjecir. Solec autcm trienc , Notus it meridie. 

- Yirjtilius rerminos ref!ionibui , quam 300. Uares t^ fpiri$u*if^c. 3 Oculi 

f>ottft la:i(fimos,aifi(;nare : ut vidi<' et'.am , & partes omnes ad hilicum 

musBcI. i.^j.&Georg. I. 4PO>Nunc aut egeOionem ncceirsnae , Itmeo 

linpule voces cxpl candx. pice oblito obftruebantur. 

C4»o/>iM.JUrb$eft /Eisypti ,quam iQZ. Pertntegram , orc.] Nec cnim 

f>oera innuit vicinam cue Al xau- laccranda eft oellis 8c crucntanda» 

dr(2, cum Cipopum vocat PelUHm^ fed paulatim iftibus maceranda ; ita 

id eft AlexandrinHm. Alexjnder e- ut vifcera,carnes,& oiraetiamcom- 

nim , t ond tor Alexandrix , in urbc minuantur incra p. llem. Id cavcii- 

Macedonioc Pclia natus erar. Per dum admonet auaorGeoponicarum 

gentem Canopi -^gyptios omne» in- pratcept-onum. 

lelligit j quia urbs illa erat anti- 304. C^^^t/^tie.] Rofmarinum,vel 

4]ut(fima ; fitaad maximum ĕ reptcm lavindulam' Ecl.a 49* . 

oAiis , quibus Niius in mare fc cx- ^05. Hoc;mrt*rZefb;rM ,^c. ] Id 

onerar. eft cina inicium vcris ; monetqiie 

G«»j /<»rri«»4f4. ] Propter fertilita- auftorGeoponic.p.rtres hebdoina» 

ICm regionis. das incIudcadUA t&% a dou^C pttWC* 

%%%» S$aiug»$m HiĕmitH Hiltun» J fia(t i;?:.^r,-'-^ ::\- C.i^;, '. *- j/-, *^t el E O R G I € A. 1 I B. I y. ^ili 

tntcrea tenens tepef]ftus \n odibus humor 

^(tijit : dc viCendi modis antmalia mim j , 

ItOTranca pedum prirn» , raox & (Iridentia pinms'*" /itiut^ 

M ircentur i tenuemque niagis , magis aera carpunt s 

Donec , ut zftivis eiFufus uubibus imber > 

Erupere : aut ut nervo puirante Tagittas > 

Prima leves ineunt f\ quando praslia Parthl. - — 
|if Quis Oeus hanc > MQfx > quis nobis extuc{it artem i Hi^vht.rtd Ah^- 

Unde nova ingrelTus hominum experiemia cepiti 

Partor Ariftzus , fugiens Peneia Tempe , ^ 

Ami^ , ut fama > apibus morboque fam eque * £ /f^ , pgH^ 

Trirtis ad ettremi facrum caput aftitlt amnis > A«a. a/Jc 

liOMuIta querens i atque hiie a£Fatus voce parentem* 
- Mater Cy rene , mater > quae gurgitjt hujus 

Ima tenes : quid me pr^dara ftirpe Deorum 

( Si modo > quem perhibes » pater eft Thymbrasus Apollo) 

hivlrun\fatl9 genuiHi t aut quo tibi noArl 
|if PalAia Mior* quid me ealum Tperare iubebat t 

£a etLim hunc ipAim vii« mortAlli honorem # 

Q^em mihi v\x frugam 6c peeudum oudedlA CoitH 

OmnU ientanti extuderat « te matre i rellnquo. 

Qiiin Age t Bt ipHi manu felicef erue fV!vai : 
||oFer (labulii inlmlcum ignem > atque inter/iee mt(St»i 

Urc Tau ) & yalidam in yitei wioiire bipenncm : 

Tanta mec H te eeperunt taedia laudii • - 

At mater foni(um thalamo fub Huminis alt! 

Senfie.'fam cireum Mileda veUera Nympha» 
||f Carpcbam* hyali faturo fucata eolore; 

Drymoque . Xanthoque » Ligeaque , PhyIIodoeeque i ' 

|ia TrMHr^ ptditm , e^c. 3 Hinc ali • 330« StghiUis inimictm igwtm,} Vel 

9U1 dl^as voluac apes , qua(t im/tt» inccndium , vel potiut Ucrum illuni 

fini pedibtu : fed verum ccymon re- *^ pcAiterum igncm , dc quo Gtorj, 

luli. Ecl. 7. I?. J*5tffi« no _. 

VI' Mdgt$,matis aers wr» wr.]Ex. 3? »• Btpennem.) Securim Utnn»<iu« 

pritnit piilnosconatus ad yoUndum. ^cutAmJbinĕptnna; nam /»«»»« ruric 

curaalasvcntJlanr. qu«dam faftigia j ut funjmrtate« tn 

314. Le'ves....Parthi.'\De'mBcUu tempbs ,qux yoc^niurpmtiac»^, 

ffa. l.cYitarcm rc^cro , vcl ad fuga: lH^Mtttfia y*ll*ra. ] PretioTa ci 

dolos > vel ad j-guitandi pcrtiam. urbe Mileto , mfintbu$ Iont«*Ca- 

JI7. P4>r,e^c.] VIII. Pars.F4- "»• SpecicscAprogencrc. 

^mU ^rijiii cr Orphaii Epilogi loco. «5; Hyah colore.) Vitreo , inccr 

-^ . i-ru /ri- ..• « cocrulcum , & viridein medio : ab 

Tempe^ ThcArilir rallit cft > quam 5 o/irrMW. 

Pcncu$ttuvius^ractcrfluir. Geori;,z. ' n _,^ ^^Tvt t. 

»rf9. Fug,ebat'lle Tcmpe . ubi de- "^*?^.';??"'**^^^^^""*^'"* 
gcbar ; utadcaput , five fontem Pc- nomina parttm ex Homero 1. 18.3,» 

ne! Huvii , qui niatns luac eyrenes Vf "*"* V JT' ***r /" Theoeon.a^s. 

pater crat ,excurrercr,9uaff id mj- I> ynio^* cTp «/«s/r/i/^ ^•♦mw. Xaa- 

ternam domuin. Dc Artfixo iupra , tho , ^ \^ihi^ Jlaua. Ligea , a xr^«« 

r. aSj. & Gcorg. 1. 14. canora, Phyllodoce , a ^vAX«r foUum* 

'*'i I^~*,r''**il Apolllniscogno- & J^i^^ouitcapio , Ncfi c , Nn»»;» , 
men,aThymbrATroadisoppido,ubi i - , :„n.ij. «;„;„ 4 .^ ri.Wi*«^ 
jcmplum e!us cclebre , in quo re^uoi * "^^i 7 . .^ ' */»«'0''/f '^*^ \ iil V. VIRGIJ,II MARONIS 

Csranem effurx nicidam per oandida coJla i 
^Ncfa:e . Spjoque. Thaliaque > Cyraodoce«iue» ,. ! 

Cydippeque i Sc Hjva Lycorias ; alcera virgo * j 

(|4oAlcera cuna primos Lucins experca labores ; 

Clioque « 6c Beroc foror » Oceanicides ambac » 

Ambaeauro , pidis incindts pellibus ambs i 

Acque Ephyre , atque Opis > & AU^ Deiopcia » 

Ec cande.Ti policis vclox Arcchufa fagkcis. 
34f Inccr quas.(ruram Clymene narrabac inanem 

Yulcani « MarriAiuc dolos , <5c dulciu furca > 

Aque Chao denfo$ Divum numcr.ib.it amorĕs. 

Carmine quo cat-cx , dum fulis molJia penfa ' 

DevoIvunr , itv-r:mi m^icernas impuiitaures _^ ^ 

.^roLuaiis Aria.ci , vitrtifque feuilibus omnes n^nu iS^ajouiui 

Obftu- utre : li'<i antc aliaS ArechuCa forjrcs . 

Prui; icicn* ru.im.n Havu'n Cuf ut ex'.ulit unda. 

tt . r. cuJ ; O gtir.itu non ^iu^tra cxterriti cautQ» * 

C>rejie u.ior ; ipic tibi . m-j ;iixima cura > 
.■|f j rri;us Ariftx'Js , Pene'i gc*iitoris ad uiidara ^•"'^^ 

StiC Iicry.nans, & i. crudelcm nomine dicit. 

H ic perc.»ffa nov2 mentem formidine matcr» 

Duc <ige , duc ad uos ; fai iiii limina Divuni 

Tau^tre , air. Simul aUa juLct difcedcre latc 
3tfoFlumina , qua jny-nis gr^lius in£erret i at illum 

Curvdta iii mOntis f jcicm cin.umitciit uuda » 

Accepitqu^ fihu yjIIo ? milittiue fub amncm. 

Jamque domum mirans gcnitricis ; &: humida regna • 

Spcluncilquc hcus f.laufos , Iucofquc fonantcs > 

«locc , iW« Hnda , & J^hapitu eapio. fuftulcre , f<d evulgaverc. Dc rulcd^ 

tqutts, lyconas ,a xt>xc$ litpus.Cl o, Hcinfius cx antiguis MSS. cum an. 

a xAfia>^'«</«* Ep^y^C} i ?vg^r(^o. tea lc|erecur. jttnnt Chao, EqHe 

Opis , «b id. , S,noi , -^tiltus. Deio- Cfe4o.Chaos,indiBefta inoles ,ex qua 

• • r. j fl * ^ ' ^ omniacruperunt , vulsonunieractir 

pcia , a ,r»io« ardens , & «nJ, , oirct , imer ca noniina , qu.^ per cafu$ non 

iJox, Afia cadem appellatur , ad]e- declinancur, tamcn hic ablativusc(l 

ftiro nominc , quia ix Afia palude, Chao* Senruscft:NarribatClymenc 

de qua Gcorg. i. 3?3. Clyrnene , a amorcs DeoMim , incipicns , vel i 

icXvu , audio. Arerhula ,prin'jovena- prima muiyit formationc, velabipf(» 

irix & Dlanaecomcs , lum ragJttis & CH®».**"' *?"?"' I>eorum fuit,juxia 

venationedimiff4,abcademmutaia HcAodum m rbeogon. v. ii5, ubi 

infontcm, fccl.ro. I. Deorum progcnitore» conftituic , 

340. LHctnx.]Dc hic partuum prac- Chaos, TtUi$rem ,Cr Amortm, 

Hde Dea , Hcl- 4> lOi %<^%. MoUia penfa: "^ Manipulot 

J4S. Cnram inanem yHkani , ^c. ] lana:. Pinfum,vt\ kpendto^ quia pcn- 

Vcnuf Vulcani coniux Marttm a- det c e»lo, velpoiius Afte«(io, quia 

snavit , in adulrerio deprchenra eft appendtcitr,& cuiquc adigiiaiur cum 

^ roarito,& fubtiiiffimis vinculit cum mcnfura & pondcrc. 

adulicro irretira , Deoruro ludibrio J58. F<i5«//i,erc.3Quia Deo patrc» 

cxpoHca cft. Curam inanem yulcani matrcNympha (^cnicus eft. 

appellac, fiveincuftodtenda uxere, i64.,SpelHncifi]t»e latits ctaufoSi&-c.Z 

fi vc in eadcm irrciienda : neque cnim De Hu viorum ongine duz Tunt opi* 

iUa; Yiocula ofiprobiiua YuUaoi Aiont^s pra^cipuaB , alura Piatona^ S?klr G E R G T C A. l r B. IV. if| 

yS n>at J & ingenri motu ftupcfa(aus aquarum , 
Omnia fub magna labentia Aumina tcrra 
Spe^abat diverfa locis , Pha(imque , Lycumque i 
Et caput , unde altus primum fc erumpit Enipeus • ' 
Undc pater Tiberinus , & unde Anicna Auenta , 

170 Saxofumque fonant Hypanis> Mifufque Caicus > 
£c gemina auratus taurino cornua vuku 
Eridanus , quo non alius pcr pinguia culta '.i^^j^, c^^ittia' 
In mare purpureum violentior InAuit amnjs. '"^V*l i'fH«* ,\U', .■ i.^i Poftquam eft in ttialami pendentia pumice teda 
|7f Peryeiitum , & nati Actus cognovit inancs y.uK-ilp»^L 'y k »'<U*«' *«n 

Cyrene : manibus Iiquidos dant ordine fonte5 

German^ > ton(ifque ferunc mantilia villis ; tn. t. ^t-L 

Pars epulis oaerant menfas , & plena reponunt 

Pocula ; Panchxis adoIefcunt ignibus arx. 
-|8o Ec macer : Cape Maconii carcheGa Bacchi > 

Oceano libemus , ait. Simul ipfa prccacur 

Oceanumque patrem rerum , Nymphafque forores » 

Cencum quae fylvas , ccncum qux ilumiua ferva;ic« 

ilccn AriAotelis. Placo eorutn com- eft enim aftrum bujus etiam nominiiu 
Bunc recepcaculum mcra tetrx vir- Gimina Com^^a,] Quia ctn in plu« 

ceri condtcum putJic ; qucm hic le- ra>caineninduo jprae ipua dtyidicur* 
quicur YirRilius : Aridoceles i raari 371: Pinguia ctuta, ] Vide Aipra t* 

f oAucre exiftimac , qucm (e^uicur iis.HaTjenpncuIta, 
Hemerus 1. ii.ips» Adiciglrur Ari- i73' i» w^^t pi*rpureum, ] Peecae 

ftxus matris demum in illo coromu- purpttreum dixcre , quicquid nitct 4C 

ci reccpcaculo. Lucot fonant*s appcU rpUadidum ctt : quaie eft mare ,Solc 

Uc poiSa herbas in riuviis 3c lacubus prasrcrcim aft'ulgcnce.C<irulltis,quer* 

maicna copia cnarccnccs » qu j- aqua- cui rAmos purpureos appella vic : Al- 

rum tntcritrepcntium mocu agitan- binevanus ad Lev am , purbuream nim 

lur, 'uemiHotirias^urpureosolores» 

2C7, Phafimqu€ , LMtmq»e , e^e. 3 g74< Ptndentta pumitt teHa. ] 7>m. 

Pbafis , riuvius nobilis in Colchide , mejt » iapi< ob fsiraminum muhicudi- 

ericns in Armcniae moncibus > in neni lcviinmus,/>x«m-p0ncf. 
ponrum £uxinum labens : circa ij^-Panchsiiadole/cunttC^c^Nttlm 

Jucm frcqucntes aves , indc didti lum ferc conviviurn apud anciquos 

*hafiani,/4>/tf»5. Ljrc»MjmuIciplCx; abrquc rc lacra & libacionc : vido 

prarcipuus tn cadem Colchidc. £»f- JE.n. i. 727. De ture Panchaeje re(;io-. 

fem in TheiTilia , Cbarraltcos cam- nis m Arabia , Georg. ^ x}p. De li' 

cet irrigans. Tiberitnu & Anio \r\ 64^(0»«-. F.cl. 7* 3J* 
italra* Hypani* in S . ythia, Caicm in 3 80. Maonii carche/ia B,icchi. ] Car» 

Myfia. Eridanm in I;alia : 4e co ehejium ex Achenj:o , eft poculum 

Geonc. I. 482. oblengum , circ4 mediam parceni 

35S. J«en»mpis.]Sic Lucrctiuil. 4« mediocriter compreiTuin , aniis 4 

2109. Sicerupit^uenitcoUeStacupido. ru>nmo ad inHmuni percinentibus. 

371. £r ;»*'»'( ati^c*]Tauri forma Mdonium vinum , id eit Lydium $ 

i poStts Yulieo riuviis omnibus atcri- Lydia enim Aiia; minoris rcgio,prius 

buitur ; unce Horarius Od. 4. 14» Matonia dida e(t, arbonbus ferc ca> 

Sit tauriformit -^olTJttt^.r s^u/tdm. Id rcns , 8l vice coniica , ex Strabona 

autem fit , vel quia fluvit aquarum 1* i.^ 

pleni mugtcum caurnmm imicancur; ^82* Oceanumgue patrem rerum»^ 

vclqniaccrramralcanc indar boum; £x Orphco & Homero . multit lo-^,^ ^. 

'vel quia f'Cxuoros dividuntur tn cis ; eorumque ptiiibrephorum fcn- * 

a1veos,qui vocancurcorft»»4. ^^MMtM centia > qui , Tiiakce Milelioduce* 

dicicur Eridanus , maxime propcer ex aqua putabanc conAarc omoia • 

flf Uat 1 qttitMl ia coelo inAgoii cft j Ciccro memtaic Aca4cnj* %• 1(4 F. YTRGTLITMAHONIS 

Tcr Iiguido ardentem pcrfiidit neAare Veftam i 

|8f Ter Aamma adrummum te6ti rubic^^j reluxit. ^'k., ^u6/idtiti4 ^j.. 
Omine quo firmans animum i lic incipit ipfa :— ^t rk. ^u^Im». 
OijyX%L^- E^in Carpathio Neptuni gurgite vate$ , 

Ccsruleus Proteus , magnum qui pifcibus zquor • 

Et jundo bipedura curru metitur equorura. *ifkt'il; cffL 

190 Hic nunc Emathiar portus > patriamque revifit 
> Pallenen j hunc 5c Nymphar veneramui , 6c ipfe 
Grandxvus Nereus'.' iiovitnamque omniavates, 
Qu2 (int, qux fuerint , quz mox ventura trahant«r.'X.4 «u^. /n 
Quippe?ta Neptuno vifum eft : immani.i cujus wiui»^ «^w^i^aa 

|9f Armenta , & turpes pafcit fub gurgite phocas. 
Hic tibi > nate , prius vinclis capicndus , ut omnem 
Expediat morbi caufam , eventufquefecundet. 
Nam ftne vi noa ulla dabit prarcepta , neque illum 
Orando fle<^es : vim duram & yincula capto 

400 Tende : doli circum hxc demum frangentur inanes; 
Ipfa ego te * medios cum Sol accenderit a;ftus , 
Cum (itiunt herba; , & pecori jam gratior umbra eft » 
In fecreta fenis ducam > quo ^e/Tus ab undis 
Se rccipit ; facile ut fomno aggrcdiare jacentem. 

4of Verum ubi correptum manibus > vinclifquetenebisi 
Tum varix illudent fpecies , atque ora ferarum. 
Fiet enim fuhito fus horridus , atraque tigris » 
Squamofufque draco , & fulva ccrvice learna : 
Aut acrem Aamma: fonitum dabit , atque ita vinclit 

4ioExcidet, aut in aquas tenues dilapfus abibit. 
Sed quanto ille magis formas fe vertet in omnes ; 
Tanto , nate , magis contende te.nacia vincla : 
Doncc talis erit.mutato corpore , qualem 
Yideris , incepto tegcret cum lumina fomno.-~— 
iV> 41 { Ha^c ait • & liquidum ambrofis dilHidit odorem , 

JS4. Ter nt^ateyettam'']!)^ inura{rc memorant. Aiunt & honC 

myOetus numeri ternarii , Hc). 8. fui(re paAorem Neptnnii pecoris, 

75, De»e^rfre,quodhic proT/mo Tu nempc phocarum ,-&Nep;unum, 

mttur ,£cl. 5. 71. I)eKry/4l)ea,qux cjus inc^rAciam , dquodam Pallenes 

hic pro igne ulurpatur , Georg. i. hiatu fpehincani Tub mari fec Ae , 

498. qua illiim in ;£gypcum urque fecujB 

l^j^Carpathio.l Pari medircrra- pcrduxit. 

I»ei Tmt\s-iCarta%ho circttmjed:a: qua: ggp. Ft iunHohiptdum , <^c.] Eor-" 

inruia cft ) obverra/E.(;ypto , incer dem & pirccs & equos appellat , fed 

Crcram 8t Rhodum mrdia « hodie bipedes t equos ridelicec irarinoSs 

Scarpanto. Dc Ueptuno Georg. 1. 14. qui pcdcs duos partemque corporir: 

j8Jf.Prore»*.]Nepiuni ik Phcenices, antcriorem habenc cquorum , poftc- 

VcIOceani 8t Thetyosfil:Ut : ^ey- riore dcfinunc in p-i'ces. Emathia%i 

f rtus (^encre , iuKta Homcrum , fed Maccdonia eft . Gcorg. i. 490. De 

'iuxra Virgilium cx Feninfula Pal- paUene mox diximiis. DeNereti,£cL 

lene , guae eft in Macedonia > inter (i^ 6, J5. 

rum Thcrmaicum & Toronaicum. 415. /4m&ro^ie.]Cibuseft Deorumt 

■ Kcgnayit initgypco , c^communi HeHar fo:us: confunduntur camen 

opinionc , cx I laTonc, ibidem fophi- f3epe,uc hic , txbiliqttidu4od9r dicitUT f a fuic , cx l.Lciano , hiftrio : unde ambroAs* Ecl. 5. 71« 
cum » quas tcUct « induiSc fortn»s & Q,U9 r .-. i * n . «^ ? ° "^ °«L<f; Ay^- I- 1 B, IV. u, 

VUO totum nati corpus perdiixiC : at ilii 

Dulcis compoficis fpiravic crinibus aura . .; •-'. / 

Acque h abilis membris venit vigor. Ell Tpccus iiigcns 

£zeiilacere in montis ; quo plurima venco 
^toCogicm* s inqueli)jus Tcindit Tcre unda redudos > 

Deprenfis olim Ilacio cutiiTima nautis. 

Imus fe vafti Proteus tegit objice faxi. 

Hic juYcnem in iatcbris avcrlum a lumiue Nympha 

Collocat , ipfa procul ncbulis obfcura rcHllit. 
^iU Jara rapidus torrcns (iticntcs Sirius Indos 
. . ArdebaccGcIo & medium Sol igncus orbem ■t »• 'kteMC Haiiferac : arcbani hcrbac , & cava Aumina ficcif Paucibus ad limum radii tcpcfa<fta coquebanc : 

Cum Proceus confueca petens c AuAibus antra 
4|o Ibac : eum^^i^J circum gens humida ponti 

£xulcans , rdrem late difpergic amarum. 

Scernnnc ie fomno diverfz in licore phocar. 

Ipfe ( ycluc /tabuli cuflos in montibus oiim » 

Vefpcr ubi e paftu vituIos ad tcdla rcducit > 
4if Auditique lupos acuunc balatibus agni) 

ConHdit fcopuIo medius , numcruniquc rccenfet« 

Cujus Aridcco quoniam eft oblata facultas \ 

Vix dc^e/Ia fencm palTus componcrc mcnibra » 

Cum ckmore ruit magno , nianicifquciaccntcm 
440 Occupac. IIIc fuz contra non immcmor artis j 

Omnia transformac icfc in miracula rcrum , 

Jgnemque , horrihiIemque feram , fluviumque Iiquentcm. 

Verum ubi uulla fugam repcric falljcia , vi(5lus 

In feferedic> acque hominis candcmore locutus : 
44f Nam quis ce , )uvenum conHdcntilGmc , nodras 
'>'".>.iju^cadire domos? quidve iiinc petis^ inquit. At ille» 

Scis , Procco , fcis ipfe , nequc cA tc fallcre cuiquam» 

Sed tu de(ine velle > Deum prarccpta fccuti 

Yenimus huc» lapfis quacfitum oracula rebus. .'-•.. . ^ 

4fo Tantum eHacus. Ad hxc vaces vi denique mulcl 

Ardentes oculos intor^c lumine glauco ; 

'^iJ.H^W/iii/w^i^iior.lUr Itt- calorcm tunc fuiflfe 'vehemcnti(S- 

•ftari ^cilepoffeccumProcee»concra nium , quaUs eft tempore meridianOi 

vinculm obludtaturo. per dies canic»laus* Meridiein i(la 

421. Statio tHtifiima' ] Vel in ipfo c« primunt ,me<i»Mm Soligneut orbem , 

^peca , vcl in cacumine rupis » vel c>c. CanicuUres dies ctticic Sirtns, 

iiRcrrupcmipam,8c continentem ; Aella in orc majonscanit , de qua 

^idccur cnim rupcs non in litore s fed Gcorg- 2. ^ j^. . 

in tpCo roari fuiirc > non Ioni;e ir 11- Indos j Pro quibufltbec calcncibui 

rere; ideoque ipatii (^cit rupem inccr (la^s:de iis Gcorg. i. 57. 

8r ticus fuifreincerjedam,uc jwiHenc 4J4. K«rper. ] Hefperus,ftella Vc* 

iilSc ftar« navcs , adverfus vim vcn- nens , dc qua Ecl. 6. ^6. 

^ tonin, .upisobje^u defcnr2* OUm^ 447. N*q^e eB tefallerecuitinsm,1- 

i,1lUquando y GeerR. i. 30^ Pro,»«c/(cetci»»<?N4m}Grarcalocuciot 

- ^5iJ»i^MM«;,0'Ci]^ig&ifiv4t Vidc£«l«io«46« Ht(ftmihicriiirt% Mĕ( P* YIRGTLII MARONIS 

Et gravicer frcndens . (ic fatis ora refofvic: 

Non te nullius (xercent numinis irz ; 

Magna luis commiAa: tibi h js^miferabilis Orpheai 
4SfHaud quaquam ob meritum, pcenas ( ni fata refirtanc> 

Sufcitat , & rapta graviter pro coniuge fa-vit. 

Illa quidem > dum te fugercc pcr Pumin a prsccps» ^^latJt^ 

Iramancm antc pcdcs hydrum moritura puella **^ 

Scrvantcm ripas alta non vidit in herba. 
4^0 At chorus arqualis Dryadum ctamorc fuprcmoi /&. /uhh»/ 

Implcrunt montcs : Aerunt Rhodopeiac arces, 1 

Altaque Pang^a > & Rhefi Mavortia tcllus ,^ 
^ /Ir/MjA. Atque Getx , atque Hcbrus , acquc Aflias OrithyliU 

Ipfe cava folans argrum tertudinc amorcm , 
'4tffTedulcis conjux , tc folo in litorc fecum^ 

Tc veniente die , te deccdentc cancbat. 

T«narfas etiam fauccs , alta olUa Dicis y 

£t caligaatcm nigra. fotmidinje liicum. 

454»0rpheits, } Thrax : CaUiopc rnlm Trojani exct<liiteinp0revixi't r 

»iirc ; patrc , vel Apolline , vel Orpheo igitur poAcrior,. DclUt^tt, 

Ocaf!no Thraciac f iuvio. Ecl. 3. ^6. Thracix regc , Marcis filie », jtn. t». 

I)e Eurydiet Nympha , nihil admo- 47^ 

dum narrarur prarterea , quz babec J^lĔi/ortta ttUus».'} Thracta qcita.- 

Jiic locus. )4arsinTh'acia.natus, ifi.Rhodop«- 

455. HaHdquaquam tbmeripumpt»- »cnte , cx Jovc & Ijiinofie..De Oetu ,, 

»4i,e^c.3 Tr plcx inrerprctatio. I. A- populii Si ythiar ac Thraciae comcr- 

h«him : omnim pr*ttr mtritum , id mmis,Grorg. i^iij. De iie6r«,Thra*- 

tft » ra ijoici quam tu mei uifli, Non «>« f liivio , Ei 1. 10. «s^ 

placcc , quia aniea Proceu» magna. A^6x. A^iai Orithyia,.'] £rcchthei< 

TocaviripfiuscaiNmfy74u II. Servii & ,Achenaiumrcgtsfilia,raptaiBoreA 

aliorum : non adhuc juxta meritum : '" Thraciam , cx. co pcperit CaUia 

id eft,minores quam tu mercris. Sed & Zechen , quibu> alz deinde ruc» 

ianc yidcntur vcrba aliud lonarc. creverunt,. ^A>4jdicitur ,abAtt!ca 

rin. Quam fu|gcrit Tiubmannus , reg onc. j4ttica enim cx Strabonc 

. refert hxc verba ad Orpheum , mi/e- !■ P» <»<• appellata eft dcformaco no« 

i Mi6i7em»i»^o/Momm|«, &inhach.e- niine ab Jffl;f< , cum 4 v ceribus- 

^roe. j4At yocata cflc->qu a tota Iiteralts,. 

45^'H>dnMf}.1Serpentcminaquis, oMtrji antcm t^litus» Orithyia-^MO^.^ 

buaiidifque locis. degentcm , a.b quataor fyllabaruro , q.uarum,mc- 7 

id^«f> a<iua. dijc jygc diphibongi funt , iiMmm%.\ 

4(50. Dryadum»} Nym-pharum, fyl* unde verfus ff ondaicus cft, j 

teftrium,;a «/^pSj quercus. Ed.a. 4^ 457^ Tanarias/auces* J Tanarut-y, 

45 1. ¥lerunt I(hodbptia arces ,.f^c, J plur. Tanara. , promoDCorium Pelo- 

Bnumerac varia. Thracis loca , qjaac ponncti , dividcns iinum ]iiefleota> 

Orphei dolore commota funt.. cum ^ Laconico , quod Graeci ^bu* 

J(lb0dor^]Monseft,.dcquo£. 1.^,^0. labantut aditum cAe. infcroruia. 

^ArceS'} Montcs , rupcs , ib 5»^^,» iEn. 6. zj7» 
fi^mum , fic Gcoi«.i,.Z40. Khhtaf. ^»^ '/• 3 Plucon!» , qui Jbyis & Kc 

q»eardumarees, vr j ptum tracer , intcrorum tmperium 

Uedopeia «rc#jO Hiatus & concra. £«'« obcinuit,Proferpinam , Cereti» 

*io diphihongi longac,antc vocalem, f l«an?»T*p"15' «^«^» Wtruroquc nomen. 

Craeco morc idi^itnshabct, qujc iierrar »ifceri» 

^ 4^2.J5*»MAlNeucruflipluraley bi«cffbdiiincur, i?«,quidem Latine 

«nguJa^rc mafcur num eft Pangaus, <*'^"» * dtwttu ^ Piut^n Grarce k 

Thcacia; mons ^ in Macedonia: con- ^«SrOJ , <»"« vox idem egnthcat. 
f nio ,.Philippis.urbi immincns. 458. iIigra.formidin9 luctmij} Sjit)*- 

9hefi^ MSannatH^teHus,. ] Prolepfit. Va» in intieris ctiam myrrcaa , aliaA. e I O R G I C A. t I B- T V*» '»* 

fngr6^iis* Maneriuc adiic > regemque tremcndum;» 

470Nerciaque humanls prccibus manruercere corda» 
Ac cancu coinmots Brebi de Tedibus imis 
Umbrae ibant tenues > timulaeraque luce carentunii: 
Quam mulu in CyWis avium Ce millia condunt » 
Ve£'per ubi > aut hybernus agit de raontibus imber* 
- f7r M.icres^ , atque viri > defuni5taque corpora vita 

Magnanimum heroum, pueri , innuptaeque pueibr^ 
Impon£ique rogis juvenes ante ora parenmn^ 
Quo» circum limus niger ^^forrais artmdo 
Cocy ti > tardaq.ue Palus iAamabili» unda 

4SoAliigat>& novies ^Tty^ incerFura coercet;- 
Quia iprz (lupuere dQmus.> acque intima leti 
Tartara , caeruleorque im?Iexae crinibHS angoe» 
Eumenides » teuuitque inhians tria Cerberus ora r 
Atque Ixionii\ento rota con(Htit orhis.—~-2ji-'p '/'>,, r^/v{.-/../ff/. 

49S Jamqiie pedem referens • caAis evarerat omnes » 

Reddicaque Eurydice Tuperas veniebac ad auras» f .. , /-:.... ^ 
Pone requen$ ; namque hanc dederat ProCerpina legei&^ 
Cum fubica incautum dementia cepit amantem > 
Ignorcenda quidem • fcirent fi ignofcere Manet* 

490 Redicic , £urydicenque fuam iam luce fub ipfa 
Immemor , heu I vi£bufque animi refpexit > ibi omiiiC> 
££Kifus labor , atque immitis rupta tyranni 
Poedera , terque fragor ftagnis auditus A^ernis. 
Illa , Quis & me , iaquit , miferam . & ce perdidit Orpheu^ 

4^fQuis cantiis fiuror? en iterum cradelia tctto. 

rdcinceps. Ec hic cft entUaf;e five im- voee manus yhoc eft hinHt , nnit; 9t 

imucacio: caliganUm nigra formidintt manederiracuin voIunc«ReliiQuafidc 

■ pTo callitanttnk nigreiint /ormidd." ^n. tf. 74?« _ 

JkilL 47i.Ew6».3JuxtaHvginum,D€af. 

, _. _ - t, eft inferorttm , ex Cbao & Calif;infr 

r 459. M^nrs. ] Surountur & pro pro«;cnitu»,paternofti«, junta alios, 

f «lortuorum animis , & pro loco i pfo [r,ci cft inferorum profundifflma fc- 

I V?-^^t!;-""? 'c"^' anirai degunt, & pro jcs , ^hhipo» t'goi. 

' X)nsipfis infcrorum. Dersitaphilo* ^^^ r^.^ ^9^ r». .. 1 T»f^r«. 

I lbpbatarApulciuilib.dcDeoSocra. r»,i7^:f "i^K" t % n ^/"A J 

iAl ^liV. le^JS^aTauVijftr Tartara, infimus inferorum locus , l 

7i-rui; !uram 'formus V ^^!^% r^^rr.ocont.rBo , quod illic plcna 

«liiicto. nomine domnm pomdebat. «nt omnia perrurbanonis >. vel «< 

Urem dici ramiliarem. IlL- Qui pro- Tafr*fjC« tremore obrtgejco, 

p er advcrfavit£ mcrita , nullit bo- 483' ĔHminidts,} Furias,GeorSt.r«. 

BJs (ed bus , in ccrraquodam exilio 27 8< 

touniebatur , inane tcrricuUmeacum Cei^ettts.^^Cinis triceps,cuftosiQ«- 

bonis , nonium malis , Urvam dici. ferorum ^n. 5. 417. 

XV. Cum incercum erac , quJe cuioue 4S4. JxMn. ] C^eorR*?. 38. 

f«rtjrie cT«niirec , utruai lar eiTet, 4^57. proferpina. J Geore. 1. ^pi 

ftn Urva , Manem Dcum nuncupari , 493. Sta^nit A'vtrnu.'\ jfvemHS y 

9l bonoris caula r«cabulum effe ad- UcusinCampania , Latinis habuus. 

4itum. Jlf4iifrperro di^s puiant, odium inferorum,uiraB9grj*;.^»» 

%el kimMHMdo ). qjuia.maiunc & dif- ci»>;i£ll*-tf»~227»- 

mittuai fitt auut fe ir.cl aa aMiqtuk 

• ■. . . ^ ■ \ ■ t$i T. VIRGILII MAR0NI5' 

Fatavoaint> conditquc natantia lumina Ibmnuj. 
Jamquc valc :feror ingcnti circumdata node , 
Invalidafque tibi tcndcns , heu : non tua , pdlmas, 
Dixit, & cx oculis fubito, ceu fumus in auras 

tf 00 Commixius tenucs , fugit divcrfa : nequc illum 

Prcnfantcm ncqurcquam umbras , fic multa volciueai 
Diccrc« prstcrea vidit j ncc poriitor Orcr 
Amplius. objeaam paAus tranfirc paladenr. 
Quid faccrct ^quo fc rapia bis conjugc ferret^ 

t^o^ Quo ActuManes, qui numina voce m€>veret ? 
llla quidem Stygia nabat ram irigida cymba*- 
Scptem illum totos perhibent ex ordinc m€nfc» 
Rupe fub acria , dcferti ad Stryraoni& undam 
Flcviire , & gelidis harc cvolvifle fub antris , 

It loMulcentcrar tigrcs, & agentcm carminc qucrcu», 
Oelyji. r ^19. Qualis populca moerens Philomcla fub umbra 
Ami(ros queritur fa?tus , quos duras arator 
Obfervans nido impIaiHCS dctraxit ; at illa 
Flet no<5^em , ramoque fedcns mifcrabrlc carmcti 

ffif Imegrat, & moellis late loca qucllibus impler. 
Nulla Vcnus , nullique animum flexere Bymcnapi. 
Solus Hyperboreas glacies , Taaaimque nivalcm » 

Arvaque Riphacis nunquam viduata pruinis 
icL x.if Luftrabat; raptam Eurydiccn , atquc irrita Ditii 

ftaoDonaquerensr^fpreto Ciconum quo munere maorcs» 
Inter facra Deiim , nofturniqure orgia Bacchi > 
Difcerptum latos juvenem fparfere pcr agros, 
Tum quoque , marmorea caput a cervice revulfam > 
Gurgite cum medio portans Oeagrius Hebrus 

49^. Uatantia lnmina. T InyaHda > matrts» ]'Ita Icg* ex antrgllls Ali^u^t 

|uxta Scrvium ; huinida^qiiod juxta codic»non/pre«e:quiafic conttat nbi 

do(5crinarDHippocr4ris,in2grotaate fenteniia : Thtaeiae en»m inulierci 

inorris indicium eft : dmtantia &> Orpheum dt nuptiis follicitaver«nt: 

trrantia , jux:a Scaligerum ; dum , qu>onuptiaU mHnertJpreto ,ipfum la- . 

niod«clauduncur,modo apcriuntur; niavere. Cicones ,gens fuit Thracia: , 

licfii quando foronustnvitisobrcpir. circa eltiaHebri , &montem Ifma»j 

501. PortitOT Orti. ] Charon , qui »"»" » l^, <»"'*»".^ ^«««^^- V ^^J • i n 
animat cymbS tranfportat. yt^n/i. ^^ulJont4;mtqHjofgtaBauht.-\Or- 

299. OrcHS, infcr!. Georg. i. 277. ^"* > ^*^'^* ^*"*"* ' ^^ fff y »»/••»■<'»• 1 

50&. JrKymowM.] Maccdoniac ttu- quod cum furore pcragcrentur. Dc 

Vii , in confinio Thraciar. £a€thu&' Baccho , EcL 5- 2.9. 69. 

511. Philomela,'} Qua: in lufciniani 524. 0«4^r»H5 Hc6rRf. ]Orpheitrun. 

tonverni cfl. £cl.5. 78. cum capucin Hcbrumcum lyra pro* 

$16, Hymenai, ] De Hymenao^ con- ;e(ftum , dicitur in infulam lcsbum 

iu^ii Dco , Gcorg. ^ 60. DeHyper' appulilTc , atque ibieiTc fcpultum : 

boreit regionibus , Georg: 3. 196, i)e lyra reltca intcr Hdera , 6c a fingultt 

Hiphait noncibus , Georg. i. 240. Mu(is , quaj:um cecincrac iaudes y 

JDe Dite^ fupra v. 467* ftelits noveni inHgnica. Hebrus Oea» 

517. r<Tr»dim. ] Tanats f fluvms in ^««i d icit ur ab Oe4^raifi vcOeagru» 

llofcorum finibus oriens , in Mjco- rexfucritThracise,quinomen Aiuin 

ticnm paludem iniluens , Europaoi fiuvio reli(^ucrit , ut rulc Diodorut 

0b A ffji dt/lcrminAiis, S-chIus ; fivefluy>us fuerit , ex qu«» 

^ S^a Jj/ffg Cii9num m9 mmm li^biunAfe\Mt>vx^^ulcServiu$. 11 ....■......-..- ..- .'..-. —4.'. u ^ 

iift^ C E O R G r C A. t I B. I V. «^ 

tfcf YoWeret , Eurydicen vox ipra & frigida lingua » 
AhmlCcram Eurydiceiii anima fugiente > vocabat: 

Eurydicea toco referebant Aumine ripx.>. — 

Haec Proceus > & re jadu dedic xquor in altum > 

Quaque dedit > rpumantem undam fub vertice coriiu, ^ 
t. IJoAcnonCyrene^namqueultroaffatacimenteni; «-^»^^ ^*^ -*«* ^* ^'^ 

Nace_^licec criAes animo deponere curas. 

H2C omnis morbi caufa : hinc miferabile Nympli«a 

Cum quibus illa choros lucis agitabat in alcls « 

£xitium mifere apibus. Tu munera fUpplex 
W . f jy Tende petens paccm , & faciles venerare Napxat: 
«kiiM Namque dabunc veniam vocis , uaC^uc rcmitteot, j 

Sed modus orandi qui fit * prius ordine dicam. 

Quatcuor eximios przftanti corpore cauros , 

Qui cibi nunc viridis depafcunc fumma Lycari ; 
f4o Delige , & inu£ta cotidem ccrvice jiivencas. 

Quactuor his aras alta ad delubra Dearum 

ConAitue , & facrum jugulis demittc cruorem « 

Corporaque ipfa boum frondofo defere luco, 

Poft , ubi «ona fuos aurora oftenderic ortus • 
f4f Inferias Orphei lethxa papavera mitces , 

Placacam Eurydicen vitula venerdbere carsa» ' '. • i*.".-./^; v .';.'- 

Ec nigram madabis ovem , Iucumque revires. ] .^^.. .'*. ■^.-' ♦, .' -*■ 

Haud mora > cominuo matris prarcepca face/2ic T *-'•• '" - • 

Ad delubra venit , monftratas excitac aras , 
f fCr Oiiattuor exiraios praeftanti corpore tauros 

Ducic, & intada tocidem cervice juvencas. 

Poit > ubi nona fuos aurora induxerac ortus : 

Inferias Orphei mittit , lucumque reviJit. 

Hic vero fubitum , ac diilu mirabile monftruRi 
f f f Afpiciunc ; liquefd^a boum per vilcera coto 

Scridere apes acero , & ruptis e£Fervere coftis , 

Immenfafque trahi nubes , ;amque arbore fumml 

Confluere> & lentis uvam demittere ramis.- — 

Hxc fuper arvorum cultu pecorumque cai>ebam » 
f^£c fuper arboribus : Ca:far dum magnus ad altum 

Eulminat Euphratem bello , vidorque yolences 

5J5. HapMAi. ] Nympha: 'lucoruin 55^. Sfridtre,effervere»} PenHltriM 

IUdc , i f«HTtttft^if»* , ^irePiim, brevi. Geerg- 1. 45^« 

Sl^ L^ct». 1 Moncis Arcadix, qua 558, it^am demittere» ] Certe hle 

in tenone Arift2:uial quandoregna- ]ctttiae ngnum c(l tlU apuro r,iotue- 

V.t. De anrora , Geo'K. i. a4P. ratto , dc qua ridc fupra v. 257. 

145* Jt!f'ri^prpbeilethaa,&e.1 55,, fuUninaf Ettphratem belto 9 

^ J»rm<r,(acrjfida,qu«Dn$ Mambus ^/^ i certum cft hoc loco, ultinua 

1 •ffcrebanrur.Orpfc«.Dativu« Gr ^ cus jj^j^ f^^„\ manum admot^mcja >H» ! Off fl ^I* 4« 57. Pap0-vera leihaa , bcllum Alexandrinum,o^|rtkiH 

ideil a obHvioncm 8c Tomnum indu- pacra & Antonio : cum Oa^viaAns 

ceBiiaja^ciSn^A/iwiGcpre,!»/»; per Syriam in AGam hvcn»4tttt^% 

jta. 6. 11}. »toff«l.T W «Btf^w>tv Wv;%Jw»» 17» 1». YIReiLIIMARONIS 

^ Per populos dat jura « viamque aiFe<^.at Olym^o* 

Illo Virgilium jne temporc,cUiJ.cis alcbat ^ ^^t»^ v 
Parthenope . ftudiis Aorentem.ignobilis oti .* ~^ «Ac4«i^ 

f^f Carmina qui Iuft padorum ; audaxque }uveati» 
Ticyre i te j>^tul;c ceciiu rub.tegmiue,fagi. 

Ab Bupliratc.Tunc Terldatetn PJira- , confe^.o bello A.ft(aco ^ noil ftectl 

atenique , de rcgno Parthis concen- \n Itaha , nifi pauctffimos diesBrun 

dcntes , vtftoriae fuae terror« aLiqHo dufit ; indeque ftaniii.tn<}rxciai» 

IBodo comppiMcsts Teri<i«ti^que ,Afiaraque abti(re,ibtdcmquchjFCQul 

WAum in Syria permiferac rerlari; fe , ad inftruendos Alexandrini \ft\\ 

I>hraaclsfiliumobfidemfecum abdu- apparacus : cantum abeft uc Attcl 

cebac Koman.Tunc divinos maximc Iam,quzurbs eft Campaniae^vciwrii 
honores afte^a^t s & templa finc» 5^4- Parthenopt. ] NcaxH>lis , Br^ 

|>ac fibi fieri Ntcomcdix , Pcrgami , IraHca: Campania; maricinia > ^iani 

tc alibl paffim. Qax omnia , ttt con* rcgni capuc ; i^Chalcideniibut » qii 

Hat cx Dione 1. s* conngere per hye- Cumas Icalicas cond.ilcrunc , «^aa 

nemanniU*C. 7^4* cxeuncis , cum condica. li primo illam P^rtirmbpd 

nacus eflet Odavianus , annts cxplc- vocavcrunc , invento ibidem cttmali 

tisj}. Virgih'usitem 40. Nequeenim . unius t Sirenibus hujus notniiut 

aliudcftinh!ftoria tcmpus , cui mc- Qua- dolens UlyAem Cancu iho n<H 

lius ajfign'ari ha;c p<Hhnc. Tumciue fuiireallcdtici, niorccm fibtconfiS< 

videcur poeta addidiUc opcri jara v«rac« Ac cumioci JiujusubcrratS 

S>erfedo, quicquidinco paflim icgi- frequcncia Cumisnoceiec,hanc^po< 

nus de Odlaviant riKoriis. Georg. 2. ftea diruerunc ; deindc graAance au 

ipi. nui rmnc e^tremii Afia iam-w- peftilencia admoniti ^ivinicut , ta« 

UorinorU <tf^c. Georg. i. iS. j4fque ftaurarunc , vocaveruncquc Neap** 

ific wtdantem bello ,mdptumqHe /tuen" lim , id eft urbem novam- Dc Virgil^ 

9§m Nilum > c^c. Qupd auccm dicunc in ea commoracionc ac morcc, vtcaa 

cjus vitar fcripcorcs,cumOdaviano, coiifule. 

cx A^iaco bcllo rcduci , & Atcella; Studiit.ignobilii (r/>] Scudia ince!< 

commoranci , lcgific Gcorgica , Mar- ligic priraca hcteratuin a^ bonariuii 

ccnacc fufcipicnce'icgcndi vices; id arcium > qux i poeia modefti(finie 

Auc omnino fairum cft , auc ccrce dicunrurijn«6i/;4 , pra; adminiftta< 

nonnin poft bcllum Aicxandrinum tionc rcipuUIics & magiUracuum. 

concigir. Conftac cnim ex Dionc , ad quos nunquam VirgiUut a€« 

Piuurcho > & aliis ; OAavianum ^ cciSt* 

JI.NIS G £0 R C I CO R U ]4» * R G' M E » T U M tn 

r N iE N E I D Ai Iw»' TT^NEIS poeina h«roicum , iive epicum s ab iCnea Trojano» 
UJili yeneris & Anchirs filio , Priami eenero, nomen habet : noa 
^od aAiones illias omnes comprehenaat ; Ted unam intcr omnes 

IijraKipuam ,rcilicet regnum in Iralia fundatum. Scripra eft ^ Virgt« 
loin gratiam , tumKomans totiusgentis , tum familiae imprimis 
Julis > qux ori^inem referebat Tuam ad liilum iive Afcanium , 
iEJiexfiliiimex CreUra Priami iilia. In hanc porro familiam afcitus 
k Julio C«(are avunculo fuerat Odavianus , tunc rerum potens » 
ataue /E:.gyptum fuba£^a, M. Antonio & Cleopacra interfedis , unus 
Orbis Romani dominus. Scribi cocpta eft anno U. C. 724. exeunte $ 
yirgilii 40, Oftaviani 33. cum Odavianus in A(ia non longe ab Ea« 
^hrate hyematet : atque itaVirgilius poft adhibitam Georgicis exW 
tremam manum , conrinuo animum /E.neidi videtur applicui^Tes 
in eaqueannos, ut haber Servius, undecimcollocaiTe, quotab eo 
tempoie ad mortemVirgilii omnino numerantur. Secutusefl.Vic- 
gilius', ut in Bucolicis Theocritum , in Georgicis Heiiodum ; ita ia 
JEneide Homerum : cujus Odyileam fex prioribus libris , Iliadeia 
fex poAerioribus expreffit > aii etiam fuperavit ? id vero ambi- 
gituc intec dodos. 

DE NATURA POEMATIS EPICL 

POcmAĕpicMm , (ivc ejMptceia , iicdl^um eft ab Jt6« yet^um , quia 
totum peecae di£iione reu narratione continetur. DeHnicur ex 
do^rina Kn^ot^is ilmitatit^aBionis ttnini ii/ftftris , completx , certdt 
ma^nitudinit , qi4je narratiene liT rer/n hexametro ysrorprincipes cwn 
Mdntiratione ^deUBatione adprhnarias rirtutes excitat, 

Quinquecomple£titur , aHionem , fa6u/am , mores-y pentemiam^ 
diBio*tem. A6tio , eft poĕmatis materia : fabula , eft adionis fornaa 
dctra^atio : moies , fententia , di^io , funt necelTaria fabulz orna* 
menta. Poeta fumit adionem ab heroĕ , fabulam ab arce fua , mores 
^philofbphia, fententiam sl rhetorica , didionem a grammatica. 

A C T I O debet cAc una , iilujiris , completa , certa ma^uit^dinir^ 

ZfMA , id efl ab uno heroe prarcipuo , uno & continuo fpsrio rem- 
porisabf^ue interraiAione perfe^a ; tatifq4ie przterea , utaliasia 
S^ones integras item completafquedividi non pollit. 

IllupriT y ecgo & vicorum principum , & in gravi fplendidaque 
snateria. 

Cempleta , cui nihil deiit eorum omnium , quz adclTe debent , uC 
sb(bluta 5t ad finem perdu Aa duci queat. 

Cert^magnitudinis {ivc durationis , qus vuIgo anni unius ^patio» 
interdum etiam minoie definitut:ab ea nimirum adionis parce , 
nnde poĕta fumit poematis exordium ; ad ufque poematis iinem* 
Sic Odydea dies ^uin^uc omaiao dc quinquaginta : Ilias aAauni 
JjlcegcuiDca^k» 

rf ii %ft A !t G U M E N T U M. ^ 

l^ A S Uli A COnAat partibns , fivc plane neceflariis , qus fiiiit MiS- 

mdHumy nexufy ^filMt$o: (ive non plane ncceiT^nis, quae Tunt epi^dhu 
tjcwdmmt habet propoiirionem a6^ionis ^ invocationem numints» 

Ctiam aIfquamIo dedicationem operis principi , aut amico viro. 
7iexiis, eft v1iriorum caruum (eries, ad eam urque perdu^a paiteoi 

•pcris , in qua fit a^ionis flextts in felicitatem aut iHfelicitatea9« 
SolMtto. eil quicquidabeoilexuadfincm urqueaftionis peragitur» 
Epifodia,funt a&iones qu2dam adrcititix , quxcum ai^ione pnt* 

cipuaveluti necclTariaro , certeverifimilemconiundionemhabent* 

£a vuIgo 'm ncjrum , r^ro in Tolutionem , nunquam in exordium in. 

iciuntur. IwtchJim diGtSL ab Sari r**p^ 9 pMer , *h in , & li\% yia ; 

(qua(i fuperyenientia in yiam &feriem a^ionis. 

M O K £ ^denique manifeftant animi alTeaus. SENTENTIA 

mentis cogitationes exprimit. D I C T I O motes & {ententiam le- 

j^i«rentat, 

D£ NATURA ie.NEII>0 5. 

^ A C^^^.-^"^^^^ > u^ ^^^^ c^ operis materi^ , fic ft habet. 

J\ JEjieas incensl \ Grscis Trojl , cum Tuorum reliquiis naii Te 
■committit 9 ItaHam petiturus , unde sra^ores .eius ortt efle ferc- 
bantur : illuc, poft caHis terri mtn^ue varios , appellit : esctpieni 
liumaniter \ Latino , tunc ibidem regnante ; Sc Lavtai« nnptiis ia 

. generum adoptaretur , nifi obilaret Turnus , Dauni Ratulorum re- 

f;is filius. Is Lavinia^ nuptias jampridem ambiens , Aneam gravi be!- 
o vexat : Ted ab to vi&us & occilus , Tponram ei iegnUi^qtte haben- 
dum deniaue pcrmittit. 

Vnam eiTe > atque illujirem , eam a^^ionem Iiquet. 

Com^/<*/«m ncgavit Maphsus Veg:us,idcoquelibi pofTev]fus e(l 
ilecimum-tertium librum Aneidi a/Tuere , quodoIorem Rutulo- 
2um , Turni funus , JEneae nuptias & apotheofin complexus eft : te- 
mereomnino. Namapotheohs^Jovcpromifraeftlib. i. 263. liYet 
did pdera ceeii ma^nammum t/£,neam. Tum confirmata F. iz. 794* 
indigetem v/£neam Jcis ipfa , O* fcire faterit , deheri ceeio, Jam La« 
^inia tegnumqub Latii a Turno moricnte /E.nexpermittitur 1. la* 
9)7. Tua eft Layinia conjux, Cstera , quse ad pompam lu^umoue 
perrincnt , frigida ac puerilia , certe minime necellaria. 

T/iagnitudinem habet certam ac juf^am : licet enim odociiciter anl 
iiis duratTe ^Gtio tota dicatur ; unum tamen ex iis, eumque uhi- 
mum > poeta comple^itur : rupcrioribus reli^ais in epifodicam 
JLncs coram Didone narrationem redadis. Marabrunus quideiii 
fexdecim menies Ancidi attribuit ^ eo addudus , quod A^chiles, 
ut ex i. 5. Iiquidum eft > obietit in Sicilia verno tempoie. Unde flc 
colligit : iCneam non multo poft , veino item tempore, inde rol« 
iriiTc , cum in Africam tcmpeflate eje^us e(l ; quid enim eum » 
mortuo patre , fatisinltaliam vocantibus , diutius inSiciliate. 
nuiflet ? Tum addit eundcm in Africa totam hyemem , atque adeo 
annum fer^ traduxiile j fiquidem inde iterum in Siciliam ineunte 
jierc tcaiicicn9,aivuvcx(axios paui lados cclcbxavit s teli^ois wttt^ AS.GUMENTUMI i?» 

■■lttlllfaKluegelluiiieiilĕsDiiniinum(]uiiuoreire ttTbaeniloi. 

flign>tcaiirraSegiefius,incgngiaFrEfationcad6illicamAnci<lM 
uiteiprctationcin ; ofinidici]ue Aneam e SicilianonniriTulIoraen- 
lĕ , i^iiiita nempe poft obiium paiiis , in Aiiicai» ippiilillĕ .- toto 
illo intettallo tcmpoiis , vel icticiendi cUHi , vcl e]tpe£tand* caat- 
modztcii]peQ3ti,caiili|uea[ii!iiiipen(o. Aique iialcgitimounlui 
anni Tpatio Aneii tota coniinebtiur:quodfiiis lecit piobibimut ■ 
piilciiim 1. 1. V. f la. & 760. 

FA8ULA,liveaAioluisepir<»liisomn*riepetipoteft giiiiieiiii»cuiqucIibiopixfiiis:eltamencau[iane,ui, Gquzriiut 
oidotempoiis, rccuadiulibeipiiiuunilcgciidHsrii, tum leiiiui, 
deindepiliiiai, quaiiusdeinceps&ccteii: a[[isenim,fivepDirmaa tis,iliumoidiacmpoĕta infiituiti reri;mqueconruIto peituib3vil 
eaiumiciitm, auashinoiicuifii]gulas,pi«ut evcaeiuni,icfto*C 
Miu^-ili ordinedcrciibciet. 

^rwi/wnbieyillimum.TCiruiyiK^indccim capii. Undeautem 
lumendum lit, dubiiatut: utiuni tb illisvei&bus : HUii^; an ab 
lii(,^nu*(n(nfiif »1». Egoali hii putorumcndum. veieiesre-' 
cutut, Yiicilii piclĕiiims^ualei: qui quatie9 icnetdoi memineie, 
tatieieuDbistpliiTocibuidcGgnamat. Ovid.Amor.l. 1, ij. ij. 
tily*m ,VjiliUi ,v£aift^Hnrtiu ligintiir. IdemTiiA.l. 1. 13 9> ' 
ttbXi^iuiiUiiOtltirctMitlitmTfmnri>uyiinim^ttrir. Ptopeit. 
1.1.)4.<1. SiKinHKC ^e^ Tnf4!,ifHfcil.,l arau. Maitillis I. I. 
54. iji, Pruiniu IlMliim ctittrfit & trnm yinnatpir , jK> miU tiit 
tnlitim /Uiir^t ere Tndi. Aufaiiiui Epig. ns. ^rmM rirm^nnh- 
ttnr , tijHt drmt yirHmmt B/riiu/ , &t. Ei ^croabelTcpwtioj qua-' 
tuoiveirus i MSS. aniiquill3mi>tcftatuiFie[ius:adea utN. Heia-' 
£ui ntc editionl fuzdi^natHsni ad^ciibete. 7ulgb lamen adrclibnl^ 
tur , Tcd (coifumibalinconfrquentibus: undeeonjiciuntpleij^ue 
■ Tucca Sc Yaiio , quali parum apios tanti opciis CKOidlo , (uilTe 
filbU[oi i ftStat tamcn i Yiigilio .' non quidcni ut eioidiuiti , (cA 
litaudoiiilnaaculumn»[aniquei opciis ediiioni pisligendam , lc 
iniciieciiandiuiiabea ruppiimiluliiam : undc cum ftatim oidiie- 
tui )!o.Armtyinmifit ,iS'c.^oimi fubhisvcilibiu, nonAib aliii, 
imiotuilTĕpiobabile cft. 

NMn/toticduodecimlibiis^idur^ueduelluBi^EneKnwiTttin* 
peitinct. JMiK^iiincipit^duello. 

£pi/«<ufunt,Junonitconlilium de rubvei'lĕl)daTio|«ni clalTe , 
JE,aexipudDidaacmdiveiIio,amcics, niiralioTiojilii incendii. 
cKteiaque ejufmodi , qux pir[cs quidem funt fibuh( , aen auccM 
■Aionii : polTuni cnim ibadionc , ^ualiiinieanudedcictipla eft( 
omniDi {epaiui j k fabula , line giavi ejus immuiatione , nsa 

M Olt e J ubiquezquabilet , Ec ad imitiiienem ac deleAiiionen 
aptidimi. SENTENTIA autcm k DICTIO Tic ibfoIuti ae 
petfcAa eft , ut tel hbc uuoque oooune piiaccps poiiiuiuii YiigU 
liUI lulMBdlU &Xm 
Hjh «l{h «^ <9^ 4^ ^ «JH <$• 4{f <$> «^ ^Jh «^ 4^ «$* «l^ ^^^ 

H{k HJh HJh «ijh HJh «^ HJI» «l^ H^ «^ H^ «^ H{h ^{h *$• ^ .j}». .j^ ^ 4}h «^ 

P U B L I I 

VIRGILI1 MARONI 

iE N E 1 D O S 

t I B £ 6. I. 

f(^9f>ejitfi9ne <Jr tnyocan^ne f^rxmij?h ^ narratio incipit k repii 
* iL/^n-ea expeditionu amo : ^uo tempore , Trojanu , ĕ Sici/ia tn li 
liam /oiventtifM4 , Juno tem^ejiatem excitat , conciliato (itn t/£oi 
Sedat rempjiatem Neptuntu. Naves ty£>nea /eptem tn portum ^ 
frica fe recipiunt , reltcfuu alio disje^i». Yenus api.d ^ovem de fii 
tatamitate ^ueritur. Solatur eam ^upiter» expoJita t/£nea eji 
ip*epoJterttatufuturafeiicitate. Mittttur Mercurtus , qui iarthagine 
fium animos Trojanu placabiles reddat. Venus battitu veuatrtci^ occti 
rttey£nea , regtonem cum .Achate exDioranti : tndicataque Didonit 
re^ionii conditione , utrum^ne nebuia fe^tum Larthagmem dimittt 
JU.'c ty£neas . tempium ingtejius ^pyimumin belii Troj,aui piR'urvs i 
tidit : deiude in Didonem , O" in Jocios > qnos JinStibHs opprejjo^ put 
verat , Didnni fttpplicantes. Dat fe in con^peciam ty£ni^as : aKegii 
benigne excipiTttr : accerjitur per KAchatem^fcxinius : cuJHs in locu 
doin Yeneru Gupido Jubjiituitur > ut ty£nea amorem Ditioni tnfpifi 
tAbeunt omnes in auiam ad convivtum, 

tllc €go ,qui quoiidarii gracili modulatus aveiia 

Carmcn ; &c egreAus fylvb, vicina cocgi 
Ut quamvis avido parcrcnc arva colono : 
Gratum opus agricolis , at nunc horrentia Martis 

f A Rma . virHmque cano i Troi« qui primus ab ori$ 
•*^ltaliam « f«ia profugus , Lavinaquc vcnit 

.5. Troir. ] Trojt , res-oPh^R at \.^46. 

JTTmoris, in Afi;i minore j cujusn^-Hs ^- Jtstiam'] R-rTo ed Europy n 

l^rtPti put //iHm , ab IlortRedi(fta : ti(Tinii,iD formanj «creae ryrcnH 

non. procul tb Ida irontr. Haec & inter H^tlri.Tticnm (•num , a Teptc 

fW* j i Troi* rcge , & Dardania , trionc & orientc ) ac raare Tyrrh 

3 iwdano TtoY$avo, &Tmcr»4, i num , a mcride : ad reptcntrionc 

Teucr© Dard«ni Acero , vcirati cft; & occid-ntem Alptbus feparanir 

*/u?.trx'l»«rf4WM , plur- Pergama* Germania «c C^ Uia. 

Primtu*'] Antrnor tamcnpriutin Eayina, ]Id eft , g^ur delndt tai 

Italiani venir , Patavtumque condi- na di^i Junt , ii.avin»ar iiomim 

«'*» red nion priui Trrtii pr»fcftu$ qur, Latinifilia,;Enea;Bi.pfir.Un 

^it, neguead tavinium litus venit , hic proUpfts agnCcitur , rvc anri« 

W /a Ytactiam , uc icg cur infcA , i?auo ttmpom» ^uhvu4 ua^u lii 
A SI A P RO PRI A .Jii'c 
<u-j k.s\R TAAcrsM 
m 

Hjh «i{h «^ <9* *¥* V '9' *$* '^ *^ *$* '4* *$ '^ *$* ^ ^^^ 

P U B L I I 

YIRGILIl MARONISI 

>E N E 1 D O S 

I I B £ R I. • . I ^ R G V M E N' T V M. 

'tĔf^9peJiri9ne <Jr invocaU9ne Jfrxmifii3 > narratio irtcipit m Jeptiim 
* ty£n'a exp,*ditionu anno : ^i-o tempore , Trojanu , i Sicitim i» IM» 
lia/n Joiveni-tbM4 ^ J*tno tempefiatem excitat , conciiiato fiki t^^iu 
Se-iut remp fiatem Neptunas. Naves ty£>nfa /eptem tn portum *A^^ 
jrtca fe recipinnt , reit^tui alio disje^ts. Yentu apitd ^9vem de j?/»,' 
ealamitate ^ueritur. Soiatur eam ^upiter» expofita t/£nea eJMfi^ 
tpte pofifrttatufuturafeiicitate. Mtttttur Mercurtut , ^uiCarthagintWr- 
fiMm animos Trojauu piacabiies reddat, Venus bai/iru veHatrtcu- eccuu 
rtt<y£neai re^ionem i,um ^chate ex^torantt : tndicataque Didenm M 
rej^iouii conditiane , utrurnqne nebula fe^tum Cartha^inem dimittiu 
2U.C t/£.neas ■ tempti.rn iugrefius ^prtmumin belii Troj,afii piff'urM #*- 
cidit : dei/ide in Didonem , <T in /ocioi . qms fiit£iib'4s opprefi'o*putm* 
vcrAr , Didotji fttppiicantes* Dat Je in co?i/pecfnra t/iEneas : a Kegins 
i/enii^ne e.vcipirnr : accerfitnr per KAchatem ^yifia?iius : cuJHs in locum 
dolo Ven.^ru t^npido JuiilitHitur , ^t t^^Lnea amortm Didoni infpireu 
tAbeunt omnes in aalam ad convivium. 

TLle ego itjui quoniiam gracili roodulatus aveaa 

Carmcn ; 8c cgreAus fylvis , vicina cocgi 
tJt <iuj:r,vis avido parcrcnt arva colono : 
Gratum opus agricolis , at nunc horrentia Martis 

l A Rma . virHmque cano . Trojat qui primus ab orI$ 
^^Jtaiiam , fato profugus , Lavinaquc vcnit 

"y* Troir. 1 Tro;a , rc<» oPh-y«? « v. -a^*?. 

n-norijjin AfJi minorc; cujusi.^Hs <?. It</i4m ] R^R-o eft Europ» il«- 

rr^ipua //iKm , ab Ilo i-eRedifta : tirtim* ,iD formara «cre.r rxrenra) 

m»n. procul ab Ida n-onre. Hxc & intcr H<clri.itici'm (•num , ^ repcen» 

Troia , a Troe rcgc , & Dardania , trionc & oricntc , ac warc Tyrrbe- 

3 Dardano Tro'rs a vo , & Teucria , k num , a mcrid.e : sd reptentnoncni 

Teucre Pardani Toccro ,vor3t' cft; & occic]-'iteni Alpibus Teparatur i 

£/iis arx.p^^tfi»M , plur- Pcr;^tfai'3. Germani^ ^< O^llia. 

Primm-'] Ant^nor tam:n priustn r<«T»wrf,]Id eft ,g[UT deinde tayi* \ 

Italiaiwvenir , Paraviumqiie cond'- na di^i 111*11 , d'«.-avin?ar noniitic » 

ditj Tcd non prics Troji profe^lus qur, r,atiiiiril:a,. /£"«■»■* '•i'P''f.l/nd* 

cft , ncguead Lavinium litusirenit , hic protcpfis i^nocmir , five anricl-. ; 

»€d in Vcnctiain , uc icg tur infrA , paao tcmporii* Sej:vius c3ato iiu^i^ N E T D O S. 1 T B. I. id 

iltora : laaltum ille & terris jadatus & «lco • 

Vi raperam » Cxyx memerem Junonis ob iram* 

Multa qao4ue $c bello padus > «lam conderet urbem t 
llo Inferretque Deps Latio : genus unde JLatinum t ^^. ,^^ 

Albanique patres > atque akx moenia Rom2. 

Mura » miiii cauras memora : qup numine lzro » /^ <«<- 9<^ /n^vi 

Qiydve dolensregina Deum *.tot vo lvere caiiis -/"^w. /^; 

Infignem pietatc .virum , tot adirc laborcs " '^l u^uj-^/i^*^ 

if 4<npulerit. Tantzne anirais cGcle/libus irx \ 

Urbs antiqua fuit , Tyrii tenuere coloni • 

■lat eamdem urbcin di^am t^t pri- tiwm : uc , X( (Umtr cmlo , JEnt ^* 

mo£4x>(ifiMiii Lavii}oLatinifratre; 451. Latmm ltAUx reglo , de qua 

dciade X4»r#»ri»»» ,-ob inventAm ibi- ALn. 7. .54. 

oem Uurum i Lattno , cum rcgnum . GenMunde L<irtiiHm. ] Quomodo ex 

iratrc mortuo rurcepiiTec , & boc ^nea genus Latinum i nquidem La- 

licrogne nomine fui<& inngnium,, tini ance advencuro itnez in Icalia 

Kinfi|ttam £neas in It^Uani veni- noti erant , quarc Juno.ad Jovem , 

Nc:.cerciodenique ab .^nea 'VOca- /B*n-ii.Sio»Prclatioobtelior Neyituĕ 

tanefle-Ltfa/Miiii«i ,i Lavinia ux9f e: indi^enas nomen mntare Latinoj , .nei» 

8ed ondc Lavinura hunc Latini fra- Troesfieri jtUteas. FaciIc.folvunt ^qui 

irem %pfl*e acccperic , non liquet. vocem Miid«ad Lacium.refcrunc: pa« 

Lanrentum iccm ac-Lavinium unam tcc eBimvero , ex Latio orcos tlTc 

Brbcm fui(re negat Scrabo : quare Latinos, Albanasitem,&Komaflo.s» 

prinur opintoni adharceo. Damnant cui^. ii omnes populi Latium loco. 

rirsilium noonulli quod La^oina , luerinr. Qu.ia tamcn melius vox jandĕ 

Imi Lawnia dixer>c : fcd prasccr- refercur ad fa(^m i£nea; , idcirco 

qttam ouod Hbi conAanc in ea fcri- ^uosricurguomodo Latmum itide or- 

pcione «ISS. omnes , habec quoque tum dtcatur* Hunc auteni modum 

Propertius , L i. ^4. 64,Ja9aqtHLa- luggcrit Scrvius : quia viftor i£neas, 

'uinummtia titor^ns, cum T^-ojanum nomen Latinis ini- 

^ 7. Litora,1 ^uamvif:Uvin!um dC PO"^'« jiire poiuiArec, ipfe Lacinum 

ttarci a litore, juxta Servium , o^^e no^cn Trojanis impofuit/uis , & ey» 

ttiilli*ribH$ , juxta alios , minimum U"^o<l"c gcnere unum fecit , quo ex 

tribus : licus camen , quod huic urbi |encrc muto , Mbann dcinde patres , 

refpondebat,eodemnomincinfigniri 5^« "B<^?J» ^ »»«»»« i^.macpropagaca 

l^otaic. lunt ,ucj in^rafufiusdicerur,r. 25j, 

firio eft Cx prioruin librorum , Jui f„%^? "A""'";.' Homeri exeroplo , qui 

continent maritima pericula : Mitlta '" ^"***^ » ^*"» eciMtct , Iram cane 

»uoqne & bello , riti» Prctpoficio eft •'?««•; & in OdyAca , Kri^&t. (Mt h. 

fex pofteriorum , qui terceitria con- rijri ^ou^» wum tnihi dic muf4, 

^*°©°a# T- • L ' 1 -rj Alibi Calliopcn , heroici carminis 

.ft '^TiH^la^** ob-tram. ] U prscfidem minGtt invocat , hic lum 

Itt, iram junonismemoris :quarnm obrcure. 

aucem rerum mcnoris , habes infra ^^ numint lxfo. ] OaJbus l«fi5 niL- " 

^* *"• minibus. Quippe prascer Junonem » . 

9* Dnm conderetttrbetm 3 Layinium, Dcos alios iEneas infeftos habuic , uc 

In quam primum Deos & facra incu* patec ex illo verfu , qui huic refpon« 

lic : qua; Alba»parens fuic ,ac deinde dec , ri [npernm , /«>« memoremjtt^ 

Homa:* Male cnim aic Servius poATc nonit obtram, 

txplicaride Tro^i , quam condidic u.Tot'vol'veretafm.'\7r9.totyoi'i.i 

iEneas lib. 7> I5P* ilacim poft adven* cajitms , quod quanquara durum eA., 

tum in Icaltam , cattrorum pocius tamen*firiqaturhoc S:atii nenabfi- 

quam urbis in.(pccicm , fi quidem miItexemplo,exTbeb«L 2.4oa.£x 

hujus deinde mentto nulla. Male qiiO-frateviiu)psignotaperoppidatrim 

item de JHoma : fiquidem urbs htc fi* fie* extti a^itcajns, pro,4rt^i*rc<l^ii«. 

gnificatar , undt jiUutni patres-atqui I5. Tjsnrti, ] 7>f^j,.urbs Syux in 

^/irae memia Koma orca finc. Pheentcia , incer Stdorem ad iiepten* 

la Deot L^ti 9. 3 Penaces , de qui» crionem > & Pcokmaidcm ad meri* 

9U% JEtit %i 717' Lĕ$i9 2 pro » «I Lm» 4i€iB in on mant Mc(iicccnav'i»i.sut J ^^ . i .1*1 ; t^ %■» ••"- - n- ■•, * l^^^/^ on^/- »^C^ 5*,, ^'. i<«<r, io^ tg€ P. VIRGILTlMARONI| 

Carthago > Ualiam contra > Tibennaque longe 
Oftia > dives opum > ftudiir<9ue arperrima belli : 
Quam Juno fertur terris magis omnibus unam 

t» Poft habiti coIuiHe Samo. Hic illius arma > 
Hic currus fuit : hoc regnum Dca gentibus e(fe» 
u./%rKi ^' ^^ ^*^* Cimait iam tum tenditque fovctque. 
Progeniem Ted cnim Trojano a Tanguine duct 
Audierat > Tyrias olim quas yerteret arces. 

4f Hinc populam late regem bello^ue Aiperbum » 
Yemurum excidio Libyae > Hc volvere Parcas. 
Id metueos > retcrir^ue memor Saturnia belli » 

SurdiStZt elim S^trrM md* SarrMum UUhs arma*}Vc] haAa futr ; a(»nor« 

eftrum s pro Tyrio cciebratum eft. cicenim Pluiarchus Junoncm. Citr»* 

Tyrii ,cura A^ricam ven<runc> di&i'- tim > & curiilingua Sabinorusn haft« 

func Pmuij^uiG Phmni : quia ex Pbi»' cft. V«l Tccptrum 8c fulacn , his e- 

uUia pronrAi. nim inftgnib«u ornatum fuit Cartba* 

Celonu ] Proprie funt ii , qui tcr- gini Gmulacrum Junonis. Vel cW* 

ramcolunc,agriceIx: uc flipra>v.?. oeut ; referccnim SeryiusdBnc fo- 

t/^ ^Mnmo/M 4T/i^9 utrertntaruato- lemnera h facris Tiburciburrormu- 

lono ) <^c* AUquando iumuntur pro lam : Jymocuruliitno turm cljipe»gu9 

parce civiuni > qui cx cenfcnfu citri- mtre mtoseHritt •^tmtUairano* 

tatis ad fcdcs alias incolendas AtiW' 22. 5i qua fatafinant. J Junoeniio, 

cuntur , diciturque cs/«»i4 : quales & ipfe Jupiccr > Diiauecsceri Ibbdi- 

fcxaf^nra fupra centum dcduftx k ci cranc tate , quod eATe diccbatur 

JRoroanis vana in ioca nuraerancur. cauCa rerum immutabilis 6t stcrna. 

Tyrii auicm, Carchaginis conditc- i^.ytntmumt^cidio.O-u 3 Modi- 

res , non preg-ic coUm fuere , ftd j ^ agnofcit ablacfvum carum 1 

yrofugi J fiquldem wn " conlenfu ,^^.^ -, 5 ,^„.^ -^^ . h^c ftnfur 

5ixcivi:atis ,.fedfuga &fcccttiont , HincpopilumKomannm futnrum late 

^y*^ VJ??*' 5i?^ .AC- regem^ptr e*cidi*im Africa, Yulgo 

i7.C-rtfc4^«.]Urbs^caput Afncar, ia*oienagnofcitur dacivus jo/wun.i» 

Graccis K«f;>c»»«r<»» <»««»• ■^mwla Ro- excidio pre ad ejtcidimn ; ut J* clamo r 

mx diu fi:ic , cum caque gcilic bella eoelo , pre ad calum j hoc fcnru : Popu» 

cria gravtiriraa:ik $cipione vi(5ba pri- lum I(pmani»M hinc , id cil > p»H Car" 

iRun& redigali's£ria:a: poftni«dum $haginis exp*ignationtm , latt ac fin§ 

iSc:pioney£miIianodeIeta.Dcilla, amnlo regnanttm , •ventnrum ac pro» 

dcqtte illius initiis , dicemus in ar- grtfsHrum ad txcidi'Ain totitis ^fricam 

gumento libri IV. Placec utraque inccrprctacio i fe- 

TiberinaolHa.^Tiberli^Ruyinsltt» cundacommunior : prima fubcilior« 

lix , dc quo ^n. S. ^jo. Oftia ejus Ubja > pars Afric« , pro tota Ceorg. 

duo , quibus in marc Tyrrbenum c- j, 241, 

volvicqr : ubi urbes dux , 0/>*<«ad Sic •vol'vere Parcas. ] Parca; trcs , 

•ricntcm,PorrHj4decciclentem. ^irc fatorum huir.anorum fiU vol- 

ip. Magit omnibut unam-^c'] Mul- yunc , de iis £cl. 4. 47. 
tai habutc urbes d bi addi Acs June , 27. J4t(tr»itf.l June Saturni & Opis 

Argos,Sparum, Mycenas. Inprtmis filia , atqucica Jovisforer , itcmque 

Samon. cenjny. 

rm.Samo.^^SamosJiwtSamM-im' /dmerf(«»/.]D fScilecftrntcllige« 

Hila cft Icarii roaris.Ioniaradjacens, tt , quo nominacivus iilc rcfcracur» 

concra tphcfuin. In ca Juroadele- Alii rcferunt ad verbum fupcrus , 

vic , nupncQUC Jovi : ideogue ccm- tf MWtet-^r ; hoc fenfu , j4udierat Car" 

Slum eiuseracSami nobihiiimum , thagintm ^ I(omanis delendam efiey 

: (imulacrum habicu nubcntis , Si idmetuensy Id e{k ycummttu audtenat, 

' Uicra ricu nuptiaruro. Alii ad pofterius verbum , arctbat 

ai. ArmUi hic CMmr//Wis.lCurrum longe Latio , hoc fenfu , Idmetuens^ 

)unonisdcfcribicHomerus II. 5.720. pr^terea his aliiitribus caujti > qux 

cujus niiniftr« eft He^e : bunc aut pcr parcnchefim enumerancur , «c- 

HtnileTn inteWitt , auc pocius rfc«»- cenfa'y arcebat Trojanos Latio» Se« 

jSrjK , yehtculam^ que Dcerum Ad^- longior fanc mihi videcur illc crajc- 

4lUfM itt Aai$ cir(uiafercb»BCtts» illus»Vo\5;^U«iav^ti%6 i^^dum 

— ' ■■ ■ ' ■•' »■ : . .■'. /'. /-l»..". « -. ^ •"■ i.J- » . .' V -»•..-' ■' . *. NE r DO^S. LIB. I. 
Plrlm:^ <]aO(l ad Trojam pro caris getTcrat Argist 
(N)ccdum etiam caur^ irarum , rzvi(]ue liolores 

!• £xcideranc animo. Maiiet aka mente repo(lum 
Judiclum ParidiS} Tpretatgue injuria formae » 
£t genus inyirum : & ra; ti Ganymedis honores*^ 
His accenia fuser> iactatos zquore toto 
Troas , relligoias Danaum atque immitis Achillct s^ 

1 f Arcebat longe Latio > muItofque per annos 
£rrabaiit adi fatis maria omnia circum. 
Tantae molis erat Romanam condere gentcm. 
Vlz e confpe^ Siculae telluris in altum «77 


J^M , ctuo quatoor requentibus 

«crAbiis 7 parenthcA includatur. 

a& PrtmM.^ Ogit oriso bclli Tro- 
liDi fDit iudicinni Ptridis , a quo 
ppApolicae V«neri fucruAC Tuno & 
PalUs , Jnjio iidtur prinui 8c digni- 
urc & cempore , Gnecis idcirco ad* 
«errusTrojanot faWc. 

Atg^u 3 Urbts nomen eft in Pelo- 
Mnoero ; i^y^^t malcnlinuni plurale, 
vcl -^K^i neucrum Sngulare , cives 
lnt9tn,8cGraKi deindeomnes Arttyi 
communicer di^i. 

p>'l^poSHm,]R^pofitum ; fyncopc 
frequ«t .s tpud poctas Lucrer. 1. 1. JS» 
7«*vft CT/<ce rypoAd. Horar. £pod.9. 
▼. I. OjHmdo repojlitm Cdcubum ad/t' 
pms dmPts, 

^ujihiicium.Patidis.^^Pius fivf 
Alesander , Prarai & Hecubac Slius: 
3i f»atrc primum expoiicus in Tylyis , 
gura , cum Hccuba tacero ardentem 
parere fc romniailec , conjeflorcs 
relpondersnc , infAnram , Qucm in 
mtroecAabat, Troianicxciditcau- 
ftm nitHnim , k macre camen clam 
cduraus in Ida monre , propcer x- 

Suirac s famam k Dis cle<ftL'i cft jtt- 
cv pnlchrirudinis , incer Jtinonem , 
Palladera , ac Vcnerem,orco nempc 
imcr eas cliiHdio , propter malum 
mnrcum ad Pclci nuprias a Dircordia 
illacum, itque inrcriprum his yerbi», 
JDtnrpHUberrhtue, Paris Veneri ma- 
liini a.^d! ' ir , pAAni^^dum aitnirui ab 
Mt^o^^e fncre^ parencibus ac de* 
indc miffUs in Grrciam , & Menelai 
dparianiregithofpicrourus , Hclc- 
Tiara'-| is DKoreti Venerit£»vore fe- 
cum abdu^ir ,adquam repcendam, 
bellum i Grsecis contlitum ett. Oc- 
c:d't dctnde A hillem in tenrplo 
Tbymbraci Apollinis ,& paulo poft 'k 
Pfa Jlo^erc ncrtfiis -ft. 

31. Et^mHsin^i^um, J Qtiia Troja- 
iior;m (^enns a Dardano Huxcrat^ 

Jo\2.*'I''» «X £'• <ftra peilicc , Atlaiw 
Ciimia. Tnf«^ y. 729, nus mlniftrandt peculi in Deoruni 
conviviis , cranAacum eft ab Hebe , 
Dea juYcncucis $• ad Ganymedem , 
formoAim puerum Trois hlium , 4 
love fub aquilje formam latence fUb« 
lacum incerfidera,cum in Ida monce 
yenaretur. 

Kapti. 3 Vel genit!vus cft caius , 9t 
rcfertur ad Canymedis ; vcl n««jnina^ 
civus pluralis,&/70n0irr<i-efpicir,qiri 
rapti , feu erepci funt Hebe, Junonis 
& Jovis , vel juxta alios,unius Juno« 
nis iilia:. 

U' Hw4c«»i/iy«p**".]Accenfa/Mp«r 
his ,id eft ide hiscai^fis tribus , nempe 
judicio Paridis , H'cArx amoribuss 
& Ganymedis honore. Donatns ac 
Scrviusmclius,/Kpfrexplicanr,quaft 
prxterea , nemp'.- acccnfabis tribu»v 
/kptr ^6vt pr^ter metum de Cartha* 
Rinis cxcidio conrepcum. quar rjuarta 
crac odd ejiis in i£neanvciufa. 

3 4. DanoMtn , cyc. ] Grorcorum , i 
Danao iEgypii fiaiie , qui in Gr£- 
ciam navigaviroindcquecxpulforegc 
Silienclo , Art^stcnuic , ac novse 
gcncis pirens fuir. 

Achillei ]Genitivuseft pKS>Ccfc;7- 
lis .canfam videinf^a «.-224. ^chillts 
Pelci & Theridis fiHu$ , repor.vir in 
AuftfaliTheftalia?parce,quje Phihio- 
cis di(^a tft. Scatim ab «rcu Sryglis 
aquis immcrfus , acque inde vulnere 
nnnvioUbilis , pi-f cerquam ei pedis 
parre , <4ua., dum lavarecur» a mitre 
comprelienitiseft.Occultatus iTbc- 
tide inter Lycom<.-dis , Scyri reeis, 
fitiasbabicu muHebri ,nead Trojam 
iret , unam earum virfavic Dcida- 
miam , ex caque Pyrrbum f ^cepiu 
A^ntcus tamen Ulyiiis dolo , & «d 
ilia eypedirionem profeA.us , He- 
d^orem occidit , & viciinm iParidi» 
occifi>s eit , Agicta in calum impa«> 
^a. Petides i patre Peleo di^ut z 
'^acides ab avo iEaco , Jovi» fi* 
lio , if ginx vnfvLlx ^wt •, 4% «^c» 
/Tn.i.?. ^rS P. VIRGIIIIMARONIt)' ' 

&*Jk. 1*7 Vela datunt latU . & fpumat falij xit luebani i <**> * ■ i j' 

'*. CumJ.no«t.,numrrrv.mrubptflat.-ulnu.v*V*i 
■Hxc retum : Meae ineepto delJHcre viaain > /i*»^ 

Nrc poHĕ !ia!iaTcucroTUinavericr« legrni ! 
Ouippe vctoi fatii. Pallarne «urere claliem 
Argiyum . atque iproi poluii rubmergcre ponto • 
4t Uniui ob noxain k lu.iai Aiadi Oiiei) 

Ipri, JovIi rapidmn jaeuJata i nubibus ignemi 
Disjeci[cjue raici, eyeniinue aquora veniisi 
lllum eipiraniem transliio peaoie Aammai 
Turbine corripuii, rcopuIoqueiHfi)[iiaeu(o. 

^A(tcgo,qux Diydm incedo regina, Joyiniue 
Ei rBro>& conjui. una cum gcme lot anaos 
Bella geio : k quirquain oumen Jononii ailoiet 
P«icrca3.aUtfupplM iiii imponat honoremJ 
Talia Aanimato tecaio Dea corite voluiani. 

Tt Nimborum in palriam > loea roeia fuieniibui AuSiii > 
£oliam veiui. Hic vifta [ex iSoIui aniro 

' ll[diinTaneiiBatii,dejutfuil£n. plaitani; luno tnim, HPiIt:) , ac 
i.st7. Hinc G>lvit £neii minle Vuleinui .Ailidinaniiiitrtiticcban- 
JuIiacMunie \ aidiiiiuiiinaieu- lui iled nsn lan •attdi, quiin Ju- 

41. TniinTiHh I TrajaiMiiaBi , 1 49. ^MliilBaBr. ] Aui Cajitiareo, 

' ttotn tt«e : di gunjDlTa ».1«. Euboia noniL = lui jiwra Hoinccuni 

1)1. e*ipf *iUTfttii.J Occurrli OdylT. 4. W- Gyicec pctrci quiB 

•bicAiODi.iiui peii palhiCDiiiinia Uiayii>uteffi cutat Cyanim. A.txi 

«i Eiioruia inipta Deoi: K eA.iniii- inriilaiD, nsn tange a Delo .ncriTii- 

%,tfvmFtuJilmiriaiidtHm«mix'- naaiu' 

' ^PMsd, , E.1. 1. su ' It luuanii incl &K ^eore. }: ; 1 1. 

**. .Ariiyim. i Soa Bramnt Ai. Solrmniji nesruiii riini rmirihi,. 
^un>?firel^.<=,uD, 
bd Lscrenfiuiiil qui cui 
ARce,OIlei.lI'io, poA IHTIIUJ I7PlH>HHI&lflhjSfrrAH«lfB(dil- 

-•■ Otth.u.Tahn.Jm^itmt.att ■cnaicoprelK Hint: Ajai ipfc fu1. O/tmn- Per isrem ameai, rabc._ 

Mineamauit Pallidr, (Dqucid<i, ziliticai (celunmue gntDm «iiniG. 

■ captiT.oil ,CiffindraniPrianii fi- caiuntj pcrJiiiioncB,»eraB: )uns 

liiDiiirg.tieni,^ va:lcinanili i«uiic- Jsiii /■»• dicitur . quia aec iihcri 

*iiiaKct. luma Kamcruni iitDcii qnta aei siiherinitiKABi. £1 Cicc- 

liibm-rrui clt a N piuna, es quDd rsnc & Macrobio, Tamen ViiEiLiii 

In^iiiUi^icYiriiiiin] le i niiAib'ji acrcm lprum& iihcicB vidciucia 

Imrudemei jiSaKci, Odrr. 1. 4. unoJsye.duBbraae, ciqueieriain 

1107. (Oll)llKCmaiiributlTe GcBrK. t. w, 

i^.jti*ai Oiln.JOLis cnimAji. it.^ajlni. ] Proprie vcn>ii 1 me- 

CUiiieiuni. Ui( Ollei , LocrenliuiB iidtcfliDiibui,dtquibui En.i, jR. 

Kgiij »li« Teijmonii, Sillminii Hic pisDurcue pioomnibui. 

nciifiliu>,qui pispieriniilla In ri- 1«. •^f'<«.. ] Mon bic Afix mi. 

JinaAtbtllliaima, inKtMUBi in nori.ieEiofi((niScniiT,irccr Troa- 

"oalt JSnWtanTlyume» , SitH A- .^?«.4i«a:'fid '/Ijit ,mM.\mtt 

•K»cSi<«irn7nipeji(MI! ' ' "" p"ai Ti^rt^Ty-lTmTi^^HT^Mi^ 

aa-i*mf. i A quD f l«mtn nmcui- dii «pelIaii,qu)ilioi pnBcijit, lonc 

^ariKnt, w siwionB waiectc ) UiWiHiMiSMMiti !!>''■'(»«» •^jlNETDOStlB. T. m 

iLodjUites ventos , tempe{lat«rque rdnoras 

Imperio premit, ac Ytnclis Sc carccre frznat« 

Illi indtgnantes magno cum murmure momis « 
• tfbCrcamclauftra fremant. CelPa Tedet i£olus arce* 

Sceptra tenens : moIlitque animos » & temperat iraK 

Ni' faciat > maria ac terras caelumque profundum 

Quippe fcrant rapidi Tecum, verantqQe pcr auras. 

Sed pater omnipotens rpeliincis abdidit atris « 
tff Hoc metuens : moIemque & montcs inruper altos A/a.:^*. ,.■ <; ' 

Imporuit: rcgemque dedit, qui faed^r^^ccrto Wt»^ vi/>t,^ 

£t premere > & laxas fcirct dare iutTus hahenas. 

,Ad quem tum Juno iiipplcr his vocibus ufa eftt 

^ole > ( namqae tibi Divum pater atque hominumrtt 
70 £t mulccrc dcdit fluftus > & tollcre vcnto :) 

Gcns inimica mihi Tyrrhenum navigat xquor» 

Ilium in italiam portans i vidofque Pcnates. 

Incute vim YCRtis , fubmer(afque obrue puppes : 

Aut age diverfjs » & disjice corpora ponto.. 
7f Sunt mihi bis feptem pr«{lanti corpore Nymphac : 

Quarum » qua: forma pulchcrrima » Deiopeiam . » 

Connubio jungam ilabili « propriamque dicabo: . 

Omnes ut tecum mericis pro talibus annos 

£xigat , & pulcbra fackt te prole parcntcm» 

& H*phxjiiadis diAc >^quiV pr«prer ctiam vecatur , f & mare Tufenm ? i 

frequentefDignmraeTaptioncin Vul« Turcia (ivc Etrurta , adtrctum 8i« 

canus, Qui Grxcis H^pgurot >Hbtdein cMlum cxren<litur : mer dt Ttfcdm^ 

kabercolScinam exiftimarui eft:pr«- _ 7». lUttm in Uatiam, fS^caDci^i#, 

lcrtiBi inHiera , dequaiEn. «. ^16, J»"*^»»'"^*»,^-- -* ^^''A^'?'*' ^'^- 

w««/»« vero ,quia itolus , H.pporas <»c Pertsttbm > Dui domctti-. is , 1. ». 

tiliussibidem rei;navic> maxin)e in 7i7. , .^ 

Strengylc : rcx vent«ru« habituj ^S.wjrmj-^jr.JProprie roin«raaqua- 

idco,quia jiuiaPlinium, Diodorum, »■"" numma runr, ur dixim»s EcLa: 

ac Sorinum, cx infularum fumo ven- 4tf. Addicuntur tamen & altis nu«t- 

»•« in ttiduum pr^dkere nautis foli. nibu$quafilamulr» 

Kua ciac ; unde h« inmlac: dicuntur 7f^ U«tofetam.^ Nomcn k /mh 

hic vemtorHmpa$ria Nomcni£oliab & •>|^ otcs i/o^-a. 

mniiH'^*^»^* «b naiuram vcnto- 77. Connnbio,} Vulge (ecuniam 

mmmmabiiem. fyllabam habci lonisam > «juia €ft k 

60. Atco. 3 Vel proprie in arce , '"♦oo , cuius pnraa longa : u'a Jtn^ jw 

4U«Ipfi palatii loco (ic : vel in fum- 1^9* HeHoiii Andi>omadf Pyrtbin -y 

ma montts rupc : rupci coim artts^^ tonnub%artrvas- Mn. 4. }i6, Percon'- 

Jiquando appcUancui^ Georg. 4» nt^otanojlra , c^-c. 

4^1. fUnmt i(Oiiopeix arces. 7». Pnlchrd prole.'] Innuit hic -£o- 

63, rerrant^iĕe. ] Vox Lucretiana. »"'" l»l>eri$ fttifrc ha^enus infcJiccaB 

I. 5. z€7,yalidi 'yerrentes se^Mtre Siiypho nc mpe , iatrocioiis in^amii 

i/f»«». Macarco ibroiii fuar Cnaccs inccfta 

6<, ¥mdev9, \ Eft enim quoddam ^^/^^^ «bos enim dueshujui etum 

VclBti foedus , impcrium principum ^•I'. '^entorum regis liberos tacic 

in lubditot : quo fubditi obfequium Ovidius Hp. Hereid. ii* 9. £c pro« 

Iirincipibut , principet fubdtcit tucc- pccrea June nev tm ei cenjui^em pro» 

am promiccunt. « ?•"" > «.xqua dienioresfufcipiac li« 

71. Tjnhentsm x<7eor.] Mcditcrra- oeros . Addc quod Dca nuptiarum & 

*ci maris ea pars «ft: quae Iialiam ad P^rcuum cft : undc a^a \n4$$mA%$ 

IMcidicia aUttic ; un^ »« rc ie/im» ^c ^ju» no«ii&^> f«a P; V I R G I L I r M A R O N I S 

80 Aolus hzc contra : Tuus , d regina , quia optcs » 
£xplor.irc laSor ; mjhi }vitk capcHcre f« eft. 
Tu mihi quodcunque hoc regni , t» fccptr3 , Jovcraque 
Concilias : ta das cpulis accurobere DivLim , 
Nimborisn:i(]iie facis iempeftatumque potentem. 
Jf Harc ubi dicla » cavum converfa cufpide monicm 
Impulit in latus : ae vcnti > velut agminc ^aclo , 
Oga dataporta, ruunt> & terras turbinc pcrAant. 
Incubucre mari , totumque a fcdibus knis 
Una Eurufqjic Notufque ruunt-, crcberque proceUi» 
50 Africus : & vaftos volvunt ad litora rtudu*. 

Infequjtur claniorque virum » ftridorque rudentuia » 
Eripiunt {uisito nubcsccElamque, dieraque 
Teucrorura ox oculis-: pbnto nox incubat atra. 
Intonucre poli , & crcbris micac ignibus zther : 
91: PrzfeRtem'que viris intentant xminia mortem. 

/'/^y./£.2^> £xtcmpIo i£nca( folvuntur fr]ga?e mcmbra. 

Ingemit , dbduplices tendens ad fidera palmas, 
T^alia voce rcfert : O tcrque quatcrque beati , 
QtJCis ante ortr patrom , Trojac fub motnibus altis 9 

- <■ ^,f /u^aop.Oontigit oppetere!'6 Danaum fortiflfime gentis 

f '../i^ Tydide, mene Iliacis occumbcrc campis 

Non potuiAe ? tuaque animam hanc efFundere dextra ? 
Saevus, ubi i£acidxt telo jacct Hedor , ubi ingens 

ti^P/u^H'' 1 Liccbit mihi facere , pra , v* 4»; 

CUtinfi illicita>ufrcris. rrbi cnim tam 96. Eitttmtlĕ^lContinuo: & vcrl>uni ^ 

mr.lta dcbeo, rcepiraygruraoi ievti, cft iacro um ,. uc ilicet judictoruni : 

Ut nuaiini reu« po(fim vidcri,/i julTa auemadmodum eniro ilitet ^ dinnAb 

tua , Quaxumquc tuerint ,^'mpleve> icnaru^ id t^ireUctt i-iik extemplo , 

ritn» Atque Id ad menrpnr Donati. iacri^irto peraAo , pronunciab2iur a 

l'Serviusveroaircfrecomrourattoaem prxcone:quo tignificaretur , uc exi<- 

, iiegativi renrusinj;tffirma(tvum ;/ai rcnr'eWm|r/fl. Ouod quia ciiofitbat , 

^X4peffere , pto »«/4* eB mn eapel' ideo pro cit$ J» contimto funii uirum* 

/ett: ut alibi affirmativiu fn nogaii- quecaep-um ef>- 

vumcommutatur;mMff<rtf »rc/prrno, P7. Jngemit. ] AecuCatur hic i 

i Jpro , libenteraccipio. ^n; 7. z6 1. qtuburdan. JtncĔi pufiUi aniroi , fed 

9i^ Eputifiaecmnb*re.2Divinizii% temetc: nai en!ai hic roettem de»> 

kcc nota ert : fic nof-it Horat us di^i. precatur , Ted mortero ini;loriara ac- 

ntrareiii Hterculis Od. 1. 4. 8. 19. Sit que inutilem. 

Jtn/is intereB optatii epnlit impiger too Danaiim, t^cTydrde i^c^ 

Jiercules» Danaitm. Oiaiorum a Danao , Tui- 

^^^'TembejkatitmpotenUm.^Domi' pra,v.34, T>i»df. ] VocaiivusGra> 

num'SfeHorat;OdC l.ii-j. Sicte Di- cus»Diom'deiii intelitgit , Tydti H- 

yaPotensCypri, liura , Argitorwm duccm liojano 

99.EnrHMuey(S^c2SitrtHiVC-r\t\i% bello : de quo ^n. 11. 243. Ab cs 

ab oriente. Uot»Si k meride, qui & vulneiatus ^neas in coxa, & tan- 

jtkHer dicitur. AfricnSi ab Afrii-a tum-uon occiius eft , lliiid. 5. 

I^irant , intcr •ccidcnccm ac meri- los. Sdi^um^ Hic pco/orti , bonam 

4 em. in pariem i'umttnr< 

5>^l*i^rnd«r^«n*dmn*m.3NaQtico> Jtacidje. }Ach>!lis, qut ncros fuic 

yum funium ,411 prnpL«r grdYcm in ^aci , Tupra v. 34» 

KiDtthArido^em , rtuiere qucdamino» He^or. Pri^mi & Hecnb:e fiitus$ 

<tio videmar. T^oue pro^gBatcr , qui doc^». 

SS* T4mr9r»m J TrojiDoium \ ^ m5»\&ivQBn «aot «b Ac billc oici. * N1S ID O S. 1 T «. T. x%t 

*'tSarpe3on \ nbi toc Simois corrcpta Aib undis 
llOf Scma Y>jAn?AS^^^*^"^ * ^ Fortia corpora voIvit. 
TaIialS*antiltrrflen$ AquiIonc procclla 
Vclum adverfa fcrit t flu«aurquc ad fydcra tollit. 
Frangantur rcmi : tum prora aycriit^. 8c undis /<rt- /ipu^^^^ »^. 
Dat iatus ; inre^uitur cumujo pra^ju^tus aqu* mont. ^^ «•*' ^A^ 
YwAiiummo in Audu pcndent*rh}s'un3a deJiifceas 
Tcrraminfcrfluftus aperit : furita?(lu< arenis. 
Trcs Notus abrcptas in faxa latentia torquet .* 
f Saxa Yocant Itali mcdiis quae in fluftibus Aras »J /«'u,*^- /-//xt^/^ /tj 

fas eft , af bisis alligaras , ac ctrca prorter moRcm duorun-cjut nomi- 

Patrocli fe^lcrtim KTroja; muros nis fratrum , qui , pro difterminandit 

traft« : cadavcr i Priamo redemp- Cartha^nentium Aiorum i Cyrc- 

ciim auro, poftquam dics duodccira naica dttione llmitibus , i'bi f( vivos 

iorepu1tumfuiflet. defodi pafli funt. ut eft apud Salluft 

104. Sarf^9n, J. Jovis ex Laoda- in Jugurtha. Ai locui ille circa Sir- 

nianlius , Lycia;rex, Priamo con- timmajorem , inContinenri Arricje 

tra Graecos in attxil!um vcnit , 8e i fuit : ipjtur Norus^meridionalt ven. Patroclo occifus eft. cus , non potuit illuc Daves peliere • 

Simois- "] Flav:ut Troadii , ex addcquod (untaras iAae mcdtMto^Ml 

Ida mome . pcr agrumTroianum MibM' II. Scaliger io Commenc. id 

in Scamandrum proAuens , & cmn £piftolam p. Aufonii , aras air efle 

co in Hellerpontum , non longe k molcs^ crcpdinri, qutbus flum na 

Stfto premontorio: nunc dtcitur J»- aucmariacncrccntur ,G3lI(ceMi4«<| 

moers^ . cicatque hos Virgilii verfui , /c? 

106. Aq»ilowt,'] Ojii & BoroAS ap* male; nare crepiduus i ll.r litora mu« 

pcllatur , vcmus feptencrionalis> n\unti^rdi^xrixm mediUinHuSHbiu 

£>.1.7«5t* ^ , Tirmac fcnrenriamhoc cjufacni epil 

i07:^i(t/«r/4.]QuiaAquiIo,flans rtola: verfu '. Def«nu*yatHi4folifqnf 

^ rcptentrione , adverfus eft illac «xercror 4m:redliber.tcr,nccreme'- 

naviganttbus h Sicilia in Italiam. rc refcribercm , vc] agrit , vel orit 1 

A'que bnjas quidem vent(flaru:£« cui lcdioni fav:r impenfc (uble. 

neas ,qui loWerat h Drepani porcu, quentium vcrfunm fentcncia. Addic 

& $icilizpartcmaximeoccidenf«M ; locum k TerruUiani pallio , cap. c 

)amqne afiquarkrum in mare Tyr» Soleo de qt*alibet mar^ine , i/el ara 

rhcnum id ftptencTionero-pro:e(rc« meiicinam moribtu dicere: pu^a^oue 

rat ^ retro ad mertdicm adui cft , margine Sl ara hk cire fynonyizia : 

AfTicara verfus. Ubicum incerSici- ft.d pracrerqu-ni quod in qu:bu(daai 

liimatque Africam , quafl med um rod. lc^tm area^ nonara ; manife- 

tenercc : tum Notusi mer die , cres ftumeft nihilhic cfl^e,quod ad niart 

navesad fcptenirionere &ara4 repu- fluviorque pcrtincat: & hrc efleCy« 

lir ,v« 112« Eurus ab oriencc , trcs nici cujurdim phtIofophi rerba,qui 

alias inoccidenceroimpei;it, adlate- proAccrnr fead dicendum , non fue- 

ra Afiricar,8c Syrtim minorem. v. 114. g. ftu > non pulplro «ndigere , fed ex 

Io8. Ptaraa'verfit,'\ Inqutburdim quolibec lo:opauIloeditirre,qiia]es 

. Cod.f tp«rjm ayertit , & refercur aJ Tunt in viis marglnes , quales in «ris 

I »r«e*^«:inciceriimeliu$|>ror4j'wcr- gradiis, concionem habere, III. Ex 

I I»s,ideft4i/em>/c. 5ervio & Pomponio Sabino coll.ei. 

iWj. ] P^rs navfs anterior. tur 4rii;infviiasefl^e , Africam inrcr 

109, Jnjequitttrcnmttto , c^c.] Dabit & Sicil ani poAcas , non lorigc k Li- 

Incem h«c imicacio Ovidiara Mtt. lybeoSicilixpromontorio,commu« 

15. S02, Cam marefttrrexit ^CHmuluf- ni nomine tj^gates appeilatas ; tres 

qHeimmani* aq»anmt in montis fpe' numera,Phorbantiam,nunc L<i>«ff. 

cs'rw eurvari c^ crefcere >i/a». ;t» » >Eguram , nunc Pa^^ignana, Hie- 

112. lnfaxa /«rff«tf«.3Non in quar- ram, nunc Marttamo ; earquc admo- 
]ibtt(axa]atcncia;fedinea, qu3rab dum fcopuIoras , & rax'S latentibu» 
Iralis«r#vocancurs quznamautcm vallaras. Ad hat conAac v.dlos lATe 
iilaAnt, moxinquiremus. navali prarlio Poenos k Oi^Luratio 

113. Wr45.]I.£xplicancaliquiapud Carulo confpleanno U. C. 512. 8t 
Pomponiura SaUnuro^ de aris Pbi- pace ibidcm conftituta term!natM«v 
Jamornra , looo in Aftict rtltbii, «bcofelwi«l\uff«\>t\\\xTO\ua^^^ * V. yTRGIXTI i^ARONTS 1 

i^ AcJU(fvi|^or/lim immane mari Aimmo. Tres Eurus ab alc^ | 

f if In brevia Sc Tyrtes urget > mirerabilc YiAi • 
llliditque vadis > atque aggere cingit arenz. 
Unam » qax Lycios iidumque vehebat Oronthem» 
IpHus ante oculos ingens a yertice pontas A.At^zn^j «m^ 
In puppim ferit : ercutitur pro'nurque magifter ^j^ 1. $ia 

ftoVolvitur if caput: a(l illam ter Audus ibideoi 

Torquet agens «ircum > & rapidus vorat xquore vorCex. 

primum ; ii't conditionlbus , ut.quic- dcfn aqua eft : i/tfd«, qufa pcdibm 

quid inhilarum eftAfricare iflicr& illacfa€ile cA x/tfderr , difBcile fiftvl- 

Irali^m * Romani jurit deinctps fe- bus :Jyrtes k tr«£^w,inquit Sallullias: 

ret. Iii o^berur ex Floro , Cornelio id.eft^uafi mbtcm ^ gico$nUt», qiua 

Ncpaie , Polybio. rettaiur Scrviu« tdlimum , aiimtm^Hti-JiuKs ii««. 

ex lUo focdcrc faxa illa dida Itahs tU.fU»mtu^HnpT*itidtm. sSctt 

fuiflre MrMS proptttat , & co nomme eiufmodi dux funt in Africanolic«. 

sppelUn apud Sifcnnam hirkoncum re, vafto» in finus porreAji;. TripoU- 

vcterem , cujus opcra pcncrunt. tanam legionem urrimqj« vaIUnc: 

AMueille infularnmfitutplanecum majnr ad orientcmeft , Us rtchtsjU 

Yirgillana tempcRatit defcnption« B^rbsri* : minor ad octldeniem ,le 

conv«oic,qualtmexplicuimusady* goifedeCapes ; major i minore <£& 

107. Non pwTum camen , quin hic juneitur duccntis 8t quiQqnaernta 

Turnebum , 8t Poroponmm Mclam, paAiium milUbus. Itaque d^ minort 

ebitcr perttnngam. Turnebui qut- fola hic eft fermo ; pluralem cameii 

dem 1.16. c.ij. fixa illa roaRnom numcrum pocta ad rem augendam 

honorc apud Romanos habita con- adkibuit. Et EHnts^dle pdcuit ad 

fif mat ex hoc Lucani l. 8. 8pa. Ahsh- Syrtis illkus occidcmale UtM , Car- 

fitu» arw -utSkom Lihjco pHUatHr ah thag ni viciniu», iEneas naves linpcl- 

8Cfli«m/4*i»»r4rfw^.Uoifanedor. Urc ; cumaboriintcfpirec 

micayic vir fai;ax : patet enimvero .,„ r n *ii«^- • t 

legewibus , fa,um hic Lucanl , tu- '^/ fe"*ili,l^« JClJr*.'!^»**^*^! 

mSlum illum eirc fub{tariura , quo IT^i^L j^*"P^V**i? *'^*"*" ? **tf 

Pompeii cadaver in ARyjptio litore I'«^»*"'i'" *Sfi*i".?«T*l*"y * 

ronditum eft ; & hanc cfft verfuum "'L"'^?. ?*?* j^"» ?*f5«l°"« • ^« 
.^ Cxfar 

Vbx autem Tarpeii* pline feqiicnti viut ,i|i*m,quamafteflevert'cem 

vcTfui adiungenda cft. pAmpon us navis , roale, non cninr i »««»» «0 

Mela , cum hi. c.7. vccavitiE;tft«i puppim pontus ferire poteft. Idem 

^omanacladememorabilet yiw crra- Servius , ab A^HtUne ^tcn BereaH 

vic;autcIademintetlexlc.nonquam poU ^ qui 'x/«rse;r appeilacur ; du- 

Hbmani pa(H (int , fed quam Poenit rins. Modtcmt , dpHnSo verticali , 

inculerinr. ouod Arabes ^^mttb vocanr , curlo- 

114. DorfHm immant , fSrc. 2 Ouo- hus. Jaubiranntts , i Xfertice , fivc 

modo igicur latentia ; fiquidem dor- quod idcm eft , 'uortice , a^uarmn aH9- 

lUmininari facicbam? fcilicetdcryMM» yentornm % Lucrec;us cnim 1. x. 193^ 

Aciebaat infulx : circumjc6la inlu- de vencis , Imterdnm yerticetortocorm 

lis fkxa latekant. Polyb.ut i. 4. de ripinnt: icdabeo renfu videturab. 

Iftri oft.is loquent , aic , in iis agge- horrerc praepoAcio i. £go interpre- 

ft:one$ q"oque arenarum cfic , quit tor i prora : q{!X part cft navis , fi 

naucx vocant pedora : xax«v^i ^j nonmolcaltior, faIcemacur(or&iii 

•eroCi 61 r«;r«fi 5Tifc». SS?eft " a55! fl°««!l '^'^i.rTJ! i'^ 

nj. In bre^iatr fynos, ] Non fn ^ ^0^1,1^^^ uKr„ %l 

©mnfa6rei,f4,fcdineaquxpcculia- colli , 8cinpuppimlubverci ; und« 

nccrvocaBtur^rr«5.>tW4,-^4- p^,„^\ maiift?r in capnt tcwolmtl 

da , Jjrtes i commumitr iignihcant Yuerit. w-i^iir »*Ywimua 

partct illatmarit,ubi frcquentci8c ,., ^^^ n ^. .^ ... 

vento mutabilei fiunt arenarum ag. ^ \V- '^jrr r*. ] Cbarifius djAmgutc 

geftionc., ^r^-.quidemd:Aa ^^. -;^«- ^^Sm^SrstS.^^^^l.rc^J 

Xf« , qma brt^H & paiaa al» ib|. nwii mcliOi utiua^uc a Cm^ j^ >rE I D o s L I B. I. m 

Appareat rarl nantes in garghe vafto : 

Arma virAm'> tabulzque& Troia gaza perundas. 

Jam vaiiclam Ilionei iiavcm * jam fortis Ach.)tx': 

iif £t qul veftas Abas > & qua granda?vuc Alethes » 
Yicit hyems,^^lazis lalerum compagibus omnes 
Accipiunt immicum imbrem $ rimifque fatiicunt; 
Intcrea magncmirceri murmure pontum > 
^J|mi0amque hyemem reniit Neptunus » & imrs 

i5osSgna re£ura vadi»: graviter commptus^ & alto ^Ao/t-McA^iJ^' u^*.f* 
Prorpiciens^ ibmm^ placidum caput extulit und4f '^'^^.^>^'- 
Bitie^am JEneartoto videt «quore cla/Tcm , "^ '^NJJil' *" 

]4a&ibus opprefIbt Troas . coeli^ue ruina. ' p^ihurHj 

Nec latuere doli fratrem Junonis > & irae : 

i}f Eurom ad fe Zepbyrumque vocat / ^ehinctalia fatur :- 

dcdneuiit , & iitriuGiua yin confun- Armo e(l. Uioneut inox a^udDida-- 
dBoc » ut fignificent qu1cqttid 'vtrfit»r ' nem naufragoru m orator erir,v. 51% 
actor^Hccur, ucm aquis , vencit, 125. Mds.^.Aittbti.'^ Joai , it 
rstrema paete asit . capillis : Aca- forre , qut a Lauro Mczentii filio oc« 

pllltt loteni 1 ari rummam capitis cidctur i&i. 10. 417* ^AUthti ^ ut 
yarteiB caprinrcndam transfcrcar prscipui virconfiIii at^ucaudlanc^ 
>«n»ar, 2 capttc, adcacumtna mon- tis inducitur i£n. 9. 146. Hic tfnn>« 

tiBmacqae arbornm. Patec utriu^ gninjiu atq»t Animinmttirtns AUt\ot». 
que vocit a£Snitas cx Quinctli«no, 125. H^«in5.] Vittempcltacis:aeAat 
5]utaicSciploncmAfricanumprimum cnim cunccrac , ut videbimus v. 529« 
in •uortices & >0r/itf literam mu* S:cde2ftiva cempeAace < Georg. u 
caiTein #. .3^'» ^^^ tnrbine nigro ftfftt hyems 
m, ^ppsnnt^ari,'] Hoc de n2vt culmum^ut It-uem fti^ulajque tolanm 
OronttsMncelligendumi CK-guapiu- ns. 

ci enatarc contbantur , carceris roari 127. Imbrem.^^Wcl pr '>prle pluviam', 

dcmeriit. vel ipram marisaauaiu : aqiu enini 

GnriittyaMĕ^lGnr^esttk pzttm2» geneiacin imber a Lucrctio dicittir 

ris auc tiavii procundi ,aquas ingenci 1. 1. 71 ^. Hjv i^ni^ terra , atqite ani/na 

fono qiiafi forbcos , undc k foni fi- proere/tere , &• imbri. 

niltcadiac nomcn habct : lumicur i2p* K«^ct*ni*/.l Jov-'s &PUitonit 

hic » «t vulg5 apud caeceros potirat , frarcr ; mans praercs. Uxorem ha buic 

yun» tcTo mari : &eft tapinods, five Amphiiruenscx qnaNympbascom« 

rcimagncexpofitioliumtltor , unde plures fufccpir. Muros Trojanot 

add^iir ,i/4i?«. SiciEn.c. 1^7. Vif condidt» cum Apollinc : cquum & 

ferfi fdaam»r gurtite vafio' terra fufcicavic , cum Palladt con* 

^ i»3-rr»i4|:4V.jPcrficavox,afra» tend;ns de nominc Achenit impo- 

( riumfign{ficac ,cx Pom. Mcla l.i.ii. nendo , uchabcturGeorg. 1. 14. No- 

Veqiu cantilm pro auro fumiiur, nicncjus,}uxcaCiceronem, amiRd»; 

qttod natarc non pocutCec , fed p^o iuxca Yarroncm « a nuhenio , quta 

aiultbcr prcciofa uipcUeft:le. Addic ccrras aquis •bnubir & cooperit. 

llcla,G#y4M,PaUftina;urbem tndc UOiStagna v4dff.lTapino(ii ,hi^. 

nomc» acccptAe , quod Cambyfct milis expreflio maioris rci : Jlagnum 

PcriacBm rcx • cum iBgypcum armit enim «ft aqua ftans ; 'uadmn , locut 

pctcrec , huebeui •pes^^peamiamin'' tn mart aui duyio , ubi parumaquae, 

tulifiet, Troia adjedbvt , Trems , multum arcnae cft : hic ucrumque 

TrotM , trium frllabarum. pco mari. 

114. liitnei. Aehata, ] Jlitnei vnlc i ?;. Ceelioue ruina.l Tmbrc, ful^- 

tffc daci^um Serrius , 8c calum pro ribus,fulminibus quaB ĕ ccelo ruuntm 
cafa pofitum : ar dacirus qttidem eft 1^4. Prdtrtm/imonit.lNcptunum: 

Grscut , fed genicivus Lacinus , I/tt- am bo enhn Sacurnum Pacrcm, Opim 

mems , Iltanei. Atbata queqiic gcni- raarrem habuerunt. Ncpcunus autem 

tivtit eft Latinut prima- declinacio- dcitur Jnnonis fratcr : quia aer , 

nit , iK JBn, 4. 351. Me parris An" qttx Juno tft , confinis cft aquae , qU4 

-'ri/«. £c ^Atkates quidem fidus crM Neptunus. 

;amictti,4«quoi>aifiiaiibiatti D^^wriMiio^c^^t^^^w^^^tAN^ L' 


%U A YIROrrLII MAItONIS 

Tantane vos generis tenuit fiducia vcflri ? 
Jam coelum tcrramque > raeo Hne numi^ie i venti » 
Mircere» &.tantas audetis collere moks ? 
'liju Quosega,^Sed motos^r^^lat componerc Au^us. 
^f> «40 Po(l mim non nmili pcena commida lueiis. 
Maturate fugam i regiQue hxc dicite veflro : 
Non illi imperium pelagi rz.vuiiique iridcntem % 
Sed mihi forte datum : tenct iile imroania faza • 
Ve(lras , Eure , domos : iila fe ja^^et in aula 

J4f ^olus , & claufo ventorum carcere rcgnec. 
Sic aIi , & dido citius tumida xquora placaC • 
. ColIe6ijrque fugat nubes , Soleraque reduclt. 
Cymothoe (imul > 5c Triton adniius , acuto ^ 
Detrudunt navesfcopulo: levat ]pfe tiidenti i 

UoEt vaftas aperit fyrtes ; 8c temperat «qu©r , 
Atque rotis funvmas levibus perlabitur undas. 
Ac yeluti magno in populo cum fzpe cooru cft 
SeditlQ> f2vitque amtnis ignobile vulgus , 
Jamque faces & faza .volant , furor arma miaiftrar •• 

tSS Tum , pietate gravem ae meritis. fi forte visum qiiein 
Confpezere , (Uenc > arredifque auribus aftanc : 
llle regit didis animos , & pe&orii mulcet< 
Sic cunclus pelagi cecidit fragor : xquora poft(iaanil 
Pro^picieos genieor , cGeloque iuyc^us aperto^^ . 

tos oppohcos i hunc ab oc^idcncc» i3p. OHostgo, ] Ret'ctntia ad re^ 

iUumaborieote. rorem incuctendun). Sapple : i?iMi 

i}5. Generk fiduci4>.'\ Venti enim eio/icorripu€ro,probtiUctfiM,.Dc5zc 

wrincipes , feruntur Aurorar & A- aguia bcl. 3. 25. , ^- , _.. 

fkrxi Tiiami ^ilii efre. Adinonet ergo ^ M»« MMtnrste f»^4«i- ] Celerate- 

Neptunus objurgando,uc,fi Gi|5»n- Dchac voce Georg.i. a6i. 

tum miJDruii faorum imitari per- .i4*.rr«f«i««ii..JSceptruniNcptn.. 

\icaciam vcUnr , pcenas eoruiBdeai 5' » <^^^ 'P** tribuitur ;? el qu.« iria. 

timeanr. ^unc aquarum gcnera , mana , flumi- 

137. CalumaM terramqve, ] Puto ^ » paludei : vel pociut , ut innnit 

Wc Ncptuno communera elemcnto- Cornuius , qua pircatorestelo ejaf. 

vum omnium perturbationem ven- modiad venationcmpirciumuteban- 

tis exprobrari : & pcrc«/<»m quidem, t"*" » Vocabant^c/i»yCTi»«». 

aerem & ^ctherem : perserriw , a- , i4^^'«*«*3 Aol»arttmui(Ularnni, 

iiuaai etiam nenihcari , qux cum aequibusv. js.. 

lerra conslobata eft. . i^^-Cymothoe.., . T«^>».] Dii ma- 

Ni#m»w. J Kmwct^ , proprie »1»- ""» ^P>»J?^*'<'* Nympha , Nerei & 

$m ell ; five motui quidam oculo- I>oridi$ hlia ; a x«fM.Mid4 , & 0«« 

rum &capitis , quo petenti iisniiica- ci»nF». TritQn , Neptuni & Amphitri* 

snus nos po^ulau concedere. Hinc tes > aut Salacia: NymphaEfil'us: iu- 

Bd iignificandam yoluntatera Deo- peciorc parte hominem , inferiorc 

rum craducitur , uc hic , & JEn, i. pifcem rcferens : Ncptuni buccina^ 

777. Hon h*tfine nmnine Piyutn e- tor , concba utent pro tuba. 

trenittnt. Tum ad potcntiam eorum* 150- J>rSei.] Deiyrtibus Tupra , v« 

dem Sl au^oriiatem , ut fupra,v. 51. 1x5. 

JSt qttifii»MM nitmen/iMonk adoret i 159. CceloqiM aperto, ] Non per coe* 

& inf'a 1 V. 670. Et [mppCe* t»a ni»» lum vcdtus , inquit Servius j Ted vc« 

miMpo/co. Dentqueaiiipfum Deum, ftus per maria , coclo jam rereno. 

uc Georg. 4. 452. Uonte nnUiut cjrer- Tamen iic a<!r mari jungitur , inquic 

unt numini» irx ; & ^i. 4. ^St, Si Corradus;ut Ve^ui permarcNcptu* 

^i»id pia nwminapofimt$t AIU9 noYCci Kamca inacic ciici potSd t€cfftcO:it cquost curruque voIans dat lora lecundo^ H..Ja/: i: ^.t^ 

£>ere/fi i&ieaclx > qux proxinia i licora curru 

Concendunt petere > & Libys vercuntur ad orasv 

£ft la receilu Jongo locus : inrula portum 

££cit objedu laterum > quibus omnis ab alto 
%6S Praositur > inque (inus Tcindit CeCc unda redu&os^ 

Hinc atque iiinc va(be rupes > gemiui^ue minantuY- 

In coelum Tcopuli : quorum Tub vertice late 

iEqaora cuta Alent: tum fylvis Tcena corurcis. 

' i^o: FUHit^iqttos:2 Getninot , ma- ret (int , clauduncur o^jeAu innilji;^ 

rinos , qui ipAus currui ^.poeris alli- qu2eia longana porreAa, Utus unnin 

Saatur: peJibus aoterioribusinftru- opponic (inui , alccrum plcno man» 

tos, poAcrioribus carcnces. Utidc 3. InruUfinuniitacIaudit,uta<iieuni 

fic i Sctcio dercribuntur. Achil.Ki. camen jn finum utrum^ue liberum 

390. llti fpumiftrosgiom€rM»t i pt" relinquar. 4. Sic inrula mari Jatus 

&or« flitHtu , pontnatsMt^ doltnt^nt opponic , uc fluftuseoallapfi frari- 

ptdnm veftigia caiĕda- Ec k Yiigilio ganrur , & in fe finuscim revoluci ^ 

Gcorg. 4« zi9, Protttu mMgnim qtU non rcAoimpccu , fedmagnoliexu» 

pifcibui aquor , ^ /w»ftf biptdwm Mr" per excrema-infulxad(Cttm iitrtmQU« 

rt* mttittĕr tq$unirih £quos huiuf- m porcum quxranc. 5. Sinus iprc » 

modi bipedei , quos k caud^ flcxu noninrula,fcopulit fer^circumcin» 

iNl^pociim»|>o/ appellant , intcr po(fca- gitur : auorum altiffimi duo procur- 

rum fif;menia refert Aldroandut : rnnt ad CKcreiiia rerra; concincnris 

mtUofque agnolcic nifi quadrupe- cornua , arucrumqueadicumdefen«» 

des , quorum cAIgiem referc , magts dunr . ryWts in vcrc'tcc inumbratu 

bubuU auc ruilla; , quam equinx, 6. Ininciroofinusrccciru,quzfronft 

iSncmircwautbippotamos^AAa' eft advcrfa porcum fubeuncibus » 

viis, Prarcipu^ i£f yjici , ubi frequcn- rcopsli antrum exhibtntmvis aquift- 

tct dicuncur inveairi , maximi in irriguum, &c. 

Higro 01 Ntlo. i6$.Sinits r«df»£foi.] Vel finus in fe 

r i^o. CtMTw».] Dativut antiquus, pra revolatos ac replicaros , quo$ unda. 

j cwrmi i de quo Ecl. 5. *9.- cum iropctu fic allifa femper facic > 

^ 16%, L%jc.] Pirs cft Afrfc« ad »t oplJcamus Georg. 4* 4io. Vel 

oram Mcdicerranci maris, ad occi- Cinus k fc invicem recedentes , ut 

dcnccm iEgypti : vari* i variis fcr!- cxplicac Turnebns , qui fic cxponu: 

«•ribus 4cfinita : yulgd pro toca A- quo<^ue illud Horatii , Epod. a. i^ 

nica fumitur. ^ntm rtdnda ^allt , id eft, rtudtntm 

i^rJ^^ttilAt^l^^l ''»..r,«.«..0.OuU rcojull 

bt. Echunc aliqui rolunt tfl^e por- *nimineni mari ,aique infui«;idco- 

tom Africanae Carchaginis , fed l&I. <»"« *°^T ^ """*'* *' tempcttatc tu- 

t4 5 Itatim cnim vidiflct jEneas fun- tum PratAant. , ^a,^ 

damenra urbls , quae non vidft nifi ^^^' Suna.^ Suna^ ^mm^M «« ««J^- 

p«ftera dic. Alii dtcunt eam defcri> bramim» , a.^M« mnbra; unde hiti 

pcioncro plandiConYcnirc poriuiCar* preprie dicitur: transtcrtur ad thca.*» 

tkag.nis Htfpanic2,fivc novz ; ar ca t ru m , Gcorg. a. 481. &. ?• ? 4' 
limilitudo caOKcurrit) neque cnim Cot»fm dtTnptr , horrentiq*tt , f^c-J 

m4 H fpanicaff!cd ad Libytas oras Vel , Iyivis d»/i»Mr Sole iliuAratis , 

ift(ieas vercuur. Turnebus mcltus /iitrtr, ramorum opacitarc horrenci^ 

pucac portum illum fiftum a pocra, bus. Vel , fylviscnfpancibus & vcn- 

circa ttus Carrkflctnenfe , & omni- corum impuHu ig.caris , & ingenci 

no cxpreflum ad ^ormam Irhacenfis umbra nigrantibus , fccna 8t nemu*. 

portus , apud Homcr. Ody f. i?. P5. deJUptr imntinenc. Nam dtf»ptr^iii ad 

154. lnfnla |»orr»m,<^c.] SupprcAa connfas , & ad immintt rcferri poceft. 
eft voxreiaava<yi»«»,autadvcrbium Cori»/c«.] Notai inrerdum fp/e»»dc»- 

mM : fic iuv^'.^thsa»ttqua fmt j Ty- rtm , ut Gcorg . i. ij ?. CoritfcofemptP ' 

rsi « 8cc. f ii«m Tyrtt y&c, Haecai:Cem /oltrHbent' Incerdummon»»»} ur >fiVi. . 

cft loct dclcrtptio. I. Smus eft longus la. pip. Telum *^ntas fĕtalt eorn./— 

ac profundus , no.i lacus , in ora Li- ctft j i i eft .mo^et.^uibrat, Stc micara 

hu* »«SmutuUus uilcKi aciaaio- wbiguua cft. ib&, 10.^^« Umiii^ tSi P. VIRG ILTl II A !^0 K I S 

Deruper» horrentiqopeatruni'nemas rmmihet uYtibri, 
S7of ronte Tub admfa rcopulis pendentibus antrum : 

Intus aguaedulees » vivoque rectilia raxo > 

Nympharum domus : hic feffks non vincula nares^ 

Ulla tenent > unco nonalligat anchora roorru. 

Huc reptem i£neas> cotrĕdis navibus omni- 
I7f £x numero (b6li! : ac magno teljurls amore dtn. f. /ii 

£gre/n • optata potiuntur Trocs- arcni i 

£t fale tabentes artusin lltore ponunc: 

Ac primum niici Tcintillam excudit Achaces» 

Suicepicque ignem fbUis « atque arida circt^m ' 
JSo Nucriracnta dedit * rapuicque in fomite AammantK 

Tum Cererem corraptam undis > Gerealiaque arm«> 

Bxpediunt £t(R rerum * frOgefque receptas 

Bi torrcre paranc f]ammis , & ffangere faxo. 

^eas fcopuhim interea coiifcendic « ic omnem; 
l8f 'Prefpe£(um late pelago pecit > Antiiea(rqua 

Jadacumvenco videac « Phrygiafque biremect^ 

Aot CapyA t atrt ceinslii puppibus arma CaicL 

mimefqatmiCantdfihi'yidt(t'-i n>9- Ideodue hic pro pdnr-CuiaAiUr , ut 

ntentHr^ taubiu pro >»ii«. 

177. fJufefsasnon,f^eA VeI6gni- Cei^alia^tte arma, "). AtttiZ , Tant^ 

Ccacadeocucum « procellii perrum cu)uique arcis inAramenca. Sic l 

ciTe, ut nAves vinculis&anchor s tn Georg. i'i50. DitendUnt &- quafin$i 

co non e|canr. Vel dcir Nynphis dnrit a^eJHibus anha: tCc iRitur ariis ; 

unis Aaitliarein eife locDm,if^ociim piAor 2 (igniiicancur tnftrunienta* ^ 
adhut mortalibus^nccdBm alliscd iS«« tejiiretumk J Ea^um nempe 

liavet appul (H^. qar 0(11 accid?ran( « uc JLn- 1%. sK^ 

174. Jeprrin.JNempe viginti navi- TreptdJttemm» Vel felfi mireriarum, 

bus Troia folvcrar, tnfra v. 345. Uha nt mtra v. ^eiS, Suntlacryma renem^ 
Lyciorum mox naufrag'o pcriic . v. lij^Ettcmre it^e, 3 Traarpo(itio : 

3i7.'I>tiodccim mari dimpataB,dcinde prtus 'cnim fuit cuoderc faxo fru|c»« 

incdinntrredibunt , v. ;p7^ quim panem coquere, 

jiOk.lUpMitqtteiiifomiteflMmmamJ] 1 85. Anthea , c^c ] Anthese» , iceu. 

SerWtts & Diom?des fa:c a^norcunc &t, Geecco ^nthe^ ^ de quomcniio- 

Ipeeicm foIaecifmi : infomite ^ pro eft 1. xx. 443* Capyt , qut Capuat' 

i» fĕmit9m , idque &Aum k poeca ex deindc condicor fuic : de qtto Jt.n, lo^ 

vetcri liccncia circa commuaes pro* 14.5. Cmcus 'dz auoi£n.9*>{S* 
|»ofViones , i» ,/»6 ^fnfery ^c, PomeSy 1 i6, PhrygiafqMe bpremeSi^ J Na ve$, 

intiuit^crytut , ihnc aAEula: , ^UK^Ab ouae duplici rcmorunvordinc4n(tru- 

arboribut cadunt cum inciduncuT) OTaBcrant) iEn.,5.119^ 
<c igni concii>icndo commode fum« 187. ^nw^Cjwi^ Egpllcant muici 

14ilu tamen hic videtur aliquid>pr«- de infignibus , t^mtm bclluarum ^ . 

tercaiigniiictri , 8ifomitem fumi pro ivium , monftrortliln ^^' >" puppi 

/fc«<, ubi fit congeries grandiorum cxfculpcae navt nomen dabanc : undc 

lignorum : /«cw enim Sifomes func alcert Centsnrms t ^£0.5.111. alcera^ 

Iariccr kfoveo. Sen(\ts ig^icur erir. Chymatra , Ibid. 118. &c. £go cum^s 

. Excudtt icinriUam. II- $ufccpit Corrado exiftimo , «nw^ ctte ipra » . 

cam in foIiis» III. Poliit aridi alia quz 4'navigaacibns in puppi ordmc | 

siiur^mcnra adjecit,paca afiulas. lY. difponebancur , prarfertiiii cly peos , j 

£x iis foliis ac nar rimcncis jam fla- uc m vcccribut numit & monumcnris | 

grantibatraiiuitin fomicefiaramat: vidcreeft> fic ^n.iaSo. Prafigera 

id eft > cclericer& rapttn excicavit pioppU^m arma ■» pf^i»mare nayes* 

Aammam in foco & ftrue lignorum. £c tortaAc navis Caici clypeos at* 

lii.Cereremi^.Ctres y Sacurni & que arrat ccrcx cujufdam habcbac 

0£i(fiiiafHiC : ftasuni rcoeiuia.^ terins , q^»£KiIC'4i&Loici e0ff«u. 


ya^enii In eonrpedu nullam , tres litore cervof 

Prorpicic errantes : hos cota arnaema ieqiuiat(ic 
190 A tcrgo , Sc loBgura pcr vallcs pafcicur agmea. 

Conflicic hic » areumque manu celererque ragicui 

Corripuic » ddus qux ccla gercbac Achatcs. 

Du<florerque ip^os primum , capica alta ferences 

Cornibus arboreis , ftcrnjc: .tum vulgus , & omneoi 
I9( Mi(cec agens.celis nemora inter frofldep turbam. 

Nee prius abHAit , quam fcptem ingemla vlftor 

Corpora fundat humi > ic mimerum.,cum.navibus «qtiet« 

Hinc portum petit , &?focios partitur in 9mnes. 

Vina boaus qiix deinde cadis oncrarat Aceftcs 
ioo Litore Trinacrio , dederatque abcuntibus hcros ^ 

Dividit , fic di^is mcerentia pe^ora mulcct : ^p-wA r/^w/C 

O focii , ( neque enim ignari fumus an te^n alpairo^^ n^y /^iy' Msh^ 

O pafli graviora'. dabit.Deus his qu0qiie finem, <n.'n*^- /<,^ 

Vos & Scyllaeam rabieni , penitufque fonanies 
2of AcceHis fcopulQs ; vojr & Cyclopea faza 

£xperu : revocace animos , mge/lum^ue.timoretB 

Mittice : forfan & hzc olim mcminiAe iuvabic* 

^cr vari0s cafu$ , per tot difcrimina rerum » 

Tcndimus in La^iumj fedcs ubi.fata quictas 
»ioOftcn4uDC.: iUic fa$ rcgna refurgcre Troj». 

•Durate , lc vofmet rebus fervate fecundis. 

Talia voce referc : curifque ingeniibus argcr , 

Spem vultu (imulat , premit altum corde dolorcm. 

•iHi fe prx4x accingunt.dapibufque fucuris i 

188. C«rvo/.TAriflote!«fl & PKnius were , & fcn rum eATe ,' nuttmmt wM 

ncfanr in Afcica cerv«s cATe. Afiir- fiurt^nt ante , ^uemadmodum apudl 

mat taram DaltcamiMusin Plin. 1.8. Ov»d> Me». 1. 10. MtUiM twm dnm , 

3^ addirque id iam omnibns nptum fine pondtrt habentia pondHS ^id eft» 

cCe. qi^aiunffinePondert- 

.i99,rinMkenus,f^t.']P^^^mv>Vi' 205. ^cc<fli«/c©]>»/«i.] Pro,«w/Ji- * 

nodaTocum pcrturbacio,quxvocis JitsadJcopHlos, Sic eirrm^rcm , pr» 

ttniut immntarione factle rolli po- extinxifiem, iEn. 4. tfotf. Tir direxti 

CUiirec, Deimde honns aux yinacadiĕ V^Q direxifH, J£n. 6^ 57. Dt -Soytt^ , 

amerarat ^ee/ies yditndit. DeAcifte olimvirs>ne , nuncfcopjilead-fre« 

SicUia rege , ^n. 5. ^6. ' tum Sicututn. i£n. 3. '420. l>c<:ystow 

Cadisonerarat, Cadmt, 'iVzirinM'-' pi^^us tjiiCdem S<ciliz ad jnontem 

riam ,Alicer Amphora Attita , ca- J£rnaoiincolis, iEn.j.iiSp. 

piens ur^as duat. Onerarat cadis Tnna^ ^op. L^rMtm-jDe ea Icalic regioae* 

^TO jcnerarat cados '^ino, ^n.7.54. 

too. Trinaerio,'} Siculo. Sieifia di* 211. Dnrate''] Perreverare , ftiftHie- \ 

€ti eft Trinacrid ^ cribut promon- ce , quo lenru a6bive eriam dicitur 

toriis ,dequibut^n. ^. 6%7» <^n. ^;577- (Inemt/isdurare Itboremm 

»02. ^nte ma/on»m. i Agnorcit hic Et apud Hor&t. 04. 1. 1* I4> 7. ^*.» 

I. C. ScaiigerjQri*ib«/i« , ftve£«n/i»ff. dttrare carina pofsint imperiopus a* 

Biontm , ira. uc ante maiorum dt una ^nor. 

vox ĕ diiabnt compoiica, opponitque 214. Prada accingnnt, ] Cer vii, qu2 

kane limiram /e;i»»A*9»> , 9"t vox Tenai:orumpr4d4.<erac,adclbumcu* 

nna in duas dilTolt cur , ut Jnfra , v. randit acciognnt fe , id e<ft , jMrant : 

#14. Qua me cnm^He yooant terrx: folcnt enim miniftrL,adpr7>Aandam 

Tnrnebut ro«vulc ruppr^iTiini eiTc €ommmitusoperam,dcflu(nicm vc* 

•rticaiiim 8c «erbom » ferc Grarc« ftemaliiuscwxiYv«i iiyTcrgora diripiunt cottis , & vifccra nudant, '^- - *^^^j«*^-*'' 
Pars in Frufta recant , vcrubufquc trcmentia Rguati^' 
.(u />'->i^4Litore aheaa locant alii j f)aniinafquc miniib-anc. 
" Tum vidurevocant Vircs : fu(ique per herbam > 
Implencur veteris Bacchi , piiiguif(:^e'ferinae. 

^io Poftquam exempta fames epulis , mcnfaeque remotc ; 
AmiCos iongo focios fermone requirunt> 
Spemque metumquel iaterl dubii : feu vivere credant» 
Sive extrema pati , nec jam exaudire vocatos. 
Praecipue pius i£neas , irunc acris Orontei , 

W Nunc Amyci cafum g^mit , & crudelia fectim 

Fata Lyci , fortemque Gyan , fortemque Cloantbttm* 
£t jamtiniserat: cum Jupiter ^chere fummo 
Defpiciens mare veIivoIum . terrafque jacentest 
.Litoraque , & latos populos ; itc vertice cctii 

IjoCondicit, &'Libyc deHxic lumina regnis. 
Atque illum tales ja^antem pedlore curas , 
Tridior , dc lacrymis oculos fufFufa nitent^ » 
Alloquitur Venus : O , qu> res iK^nrinum^iie Deilm<}iie 'il.yica^ li^»Tergora , c^c: ] Pcr tergora , nationiimcommutat-o.Sicnomit^t 

' pellct intellige , pcwi^cera > vel in- 4vs , uc , 'A^^t^^Tiij , efferebam'Do- 

teriora qux . educuntur , yel juxta res per «j A*ii/XXMt t po«« ViciffiBi 

al.o$,carnetipfa$qin?.pelhproximc . »'»"""^"»»>' -m.--. 

Vt 1 ad elixan«la$ carnes , vel , ut ma- bant , per ^it A*n-if ar4v<* Hmc n*- 

vult Servius,ad Javanda ante epulas „,{„, i^iina, cx iis deduAaad dapU- 

hominumcorpora. ErrartamcnSer- ccm auoaue dcclinat''onem ^crd' 

'\iu$ , cum ait;^hcroicis wmpor.bus ncnc , & diAum cft , AchilUi , aiprti 

elixac carnis ulUm non fui«e. Nam ^.34. 'UljCiei Ecl.l<. 70. HicOr»»- 

Ond.Mer. i.aig. dc Lycaoneloqui- . tei,2b^ihiUt»s, ^lyfsetts,OronteHS^ 

tur,qui.ance ipfi d.Iuvii tempnra. Avixx6^ • &c. -Vicilfiniquc Orpbt$ 

horpicum fuorum Jemtneces ptrtim J^. ■**/ ^. ^ .- /3Miit*iiac- 
Plaut - . . _ 

vis ambo ego tllos e^ dentei^tta com 
pUbo, Bacchi , id eft * vini , cujus in- 
irrniorfuiiredicitur a poi!ri» , Jovis 
it S^^niclct Alius fuit. £cl. 5. Sg, ar5. ^mjciy c^c. ] Doo huius no- 
niinis k Turno deincep» occidentur, 
al:er:/En.p.77i. tlter .mn.12. 50^» 
Ucer hic fuer4t , non liquec ,qui nau- aM. yocatos,] SignrScat eos cATe fra?io periiAc nunc putatur , undt 

norcuos >. & alludita(f morem vete- tamen eraertit cum aliis complun. 

rum , qui & morienrium roancs , & bui , dc qnibu's v« 5^J' J^^ putn« 

eos , quo$ per erro-ero amifcrant , cum Turno dcfcribitur An, 9» 545^ 

ter vocabant. Sic 'A\ 6. 505. Tunc Dc Gya & Cbantho , frequens fermo 

tgomtt tumMlHm J(hcetheoin litore ina- eft nauttcis in ludi^ , An. 5. memconfHtM & magna manes teryoce 
vocMyi' Et JEn, 1. 769- Mm^ufyue 
Creufam neqt*icqHam ingeminans ste- 
9i»mque iterumtitte yocayi. Hu(.«ciam 
Valct Hyla inrlimaiio. Ec 1.^. 4i. 727. tiniserat.'^ Coeax> colloguii, 
dici. 

21«. Veliyolum, ] Ubi navet relii , 
qua(talis, yolanr, itn.g. 520.^e£o- 
THmpandimHsaUs, Etconrra ,volu- 224. Orontti.'} In eenicivQ-caru « cres narc per aisrem dcuntur > dc 

pro Orontis, Sic apud Ciceroncm Datdaloitn. tf:i5. G^/tAiJrwo^yi^o» 

jiriobar^a^i , yerri -> 8Cc, p rirer in ArSios , i bidemque > v. i p. I(emigi»» 

geniiivo. Ratio d Grrcis teperenda alarum, Dc Libjai pro iA/rieSi mprl »- - ii / * 'JEternii rCRii imperi 
kJI Ouid mcas *neai ii 

Quid Troi!» poiuerc? quibuiIot fiinerl paiTIi 
CanAui ob Italiam ceiiaruin cliudiiui orbii ? 

MoOjii mue, qiu imai omui dilione teneienii 

Pollidtu) : guz le.geniior, fen(enua venit ! 

Hoe cquiJem occafDm Trojs ni[ttSifae ruinu 

Solibar . (ius conmria f,ita rependem. 

Nanc eailem for[una viiDi lot ciHbui idot 
14Tlnrequiiar.- quemilii finem, ici migne, labaram> 

Anienor poiuii> mediii elipfui AcJiivii , 

«7. Ci»^» g£ IUlimii.JOh,non eniiD^utileiB , fetl per DaiJani 
«It Koc lacad-ia , m taninat Ser- X4i. rtiii »i>t«ru fjaa 
Muii Mfnfnr, gitad eaimltiLain ^l.JCairpcn&niTraiaDiatl 

DennnB^ baDlaniB f>int , ui taia 

r iig.^^^DUititi «•>». ] Ufliven!i 

ItnilUYKe-.aDsdtiiubnininilJi. 

'Menn«MUnv>vaipiSvanihabHi 

.*ia .K kic ,ft Ccort. J. ii>^/'oIi'n>- 
(><»EiiiJhw, id cfl ^-MlnHlu , qim 

i>tAwMr. innnt neinnnii lem- , . ... .... 

'>oii(, pritcrliDmlisniSctt , nt Jta. niinibiiiECr oiiculi ilEtlinici.undi 

^7>(Ii«i>AidJ»ndR../>i.(iiM,ei aiiHiipr(afandi(a,^n.Mii. c># 

apuLDCiei- 1-0. Glmtiitmltntt pbabn ptHreiKiniiiimi.mihiPhaliin 

jMf/it vttin<iA«li«iiilat,ii tttMiaH^ jttilU erMiitit. AiUb Aiuid vetet9t - 

~ i34.K.n4«MVa<inii>f riiKri,] imniDUIe^aMn ctedidiA, fiet«'' 

J>«ntr«M JsrliititiiuiBliuiieii&le- nicn,iitcrMCrCBtiI.£iiiiev(ania. - 

Ar> Ailanddc , Car'l> Tulbi>4««ii etliamiiaalap«hriDanpBflct,psa* 

nacc.HltiuaiTeDiniinPbiriiin, niDeDaIlqu«nuaiteitrdiri. luliir 

T«icri,iCti>iaPbrRizpiir», KC- mrJEtt.r.m. ir$n itUlmr rtpilt ,. 

ntt nftH , ei IbtceSt id icinuD , 8i i^t ,fnbittn I^tiaii t 't b^n.a» 

nbein Ptti^nina cendidii , quK am nDnil («tu tittt. aiUn* TiiiM. 

MndedeieeOTn^ [la^ucTia- 11. EYeBtnn pcnderc^ie iceint 

iinl BOdo t /iiHiHw Tiiun , meda tonditiBnibiii . auihui elnAi. tuniB 

£iiril0iMappeTliniut. Hinc lUtuic clurum cOti. in-Fui cujiiaibei dc- 

Scniui^ knc l«o Twcn nemcn i [tararientm, fiit pei ]wem,liv« 

ntia nibltituIDiD efc pie nOTinr '- — '- -*- — •■ - 

2>«ri«W%CqaideB OardanniM In 
Ii>, ai)DTe»ccrtoriuitrat,ithai 
dutnn TidciiK. Cartidiu/«(DHia 
Ttattr, Tnijanaroplititi led nt 
BW Dirdir ---=-■-- "-=-^ Uide fli'^t)iD^° quiin boniinti', 

#<An*H t^n ,:ki ■,.I..M-li nlppKiniiiT. adcor*vM<nini 1 4t:^»Mfi.J WHk iI'^i Ttiran. 
tdi « Ibiine Prlanii niinn eHt . ih 
- " • - tbtilbria. Cif So fic LiTiui iDitio biubria. €>•• 
i g-i. MpMl h Mn*HjiVl.». 

W.f«, *?>«?; i#r.i.Ai:iii,«iJi« 

p™d^de^t% ^qtiaT^d,\^jl^- 

. ,.,.. „ .— , „ C'^1 imintnii AatKirm , ih 

Idcmine tft : li rtV«cill.mi in I*. nnJtUJ.dint' HtB.tiim . i.« ridtrt™ 
lil»iunde pio*t«t . aca gct T*||. w ?*tH«to«« l*lji , • Ji*i» W ** Hl, TiDitn qwa Viit;lliui ilHinai 
Darduwn ci lialia aiiiiniiiun cITe 

.CD,i,i«7<ideotSRTin&<;aiTid9 _ .. 

tenitB tiplitiDdi niimtni crno» icni, fc i-lclienitiirn-, Pii 

»(io*i«»ci/4iiimw.Twni,Tia- pindiderintleb- 9>'i't"''' laa P- VIRG I Lir MAROMlS 

IUyrkos ptn-trin Cnm . atqqe intim, ,utaj 
Rcijiij Lihunioruni & foinem ruperjte Tim3vi .- 
Unile pet ou tKivcrn yjHo cum inutin(ite monii* 
»10 It mare proruiitjin , 4: peli^o prcmii arvj fonaoir. 

Hic lameii ille utbcm Piijvi lidcfyuc lo=jvii 
, Teucromra , &1 genii iioineii dcdit , arttngue fiik 
Troij: BUiii pljciJa iom]io(tui pacc quiefcit. ~ 
Noi . tua ptugenics . cccli iiuibiu annitis. areein > l; "iL 
tSf NjvibHj(inf]nduinl amiAii uuiui ob irjm~ 
Prodimur , atc]ue Itjlit longe di^unsiinut otis.. 
Hic picijiis hooss? Sicnos in fceptr] rcpoiiii^ 
Otli rnbiidcas hominum Dior allue D£Oiunl>. 
Yuiiu . quo ctrlij.mtempeftjlefque rerenit 1 '., i- ,', f, , rgl, i, 
■;,j,'., afoOrculalifajv;( nitx;"deljiiic'ialij fimr: *-!!< t^ni^jlj 

Pjree mem Citherea : maiieni iinnioij momm ; ^^ 

•«»,wi(P»l«Hi»*c(.TMi** am^t pella»li ib V(nctit JiKii) , ^jam*> 

"«X T"/-"^?" "< f<"wf"{<'-' Qw"'iBtei ?^iia,',TU^!i 
«1. Eim^^im prMiioi iiiTifii/m quafidii «oc-ndun iire , teum tire- 

»nil(!!LT1iia-^!fZ'ni^ut^m 'ilt' hillmmi. ) Tridinnr i i« io ■ 

abpisianiliianiinillDiraaa.nunc. pgttHiiim hsAiuai. 

J^tm. ne-<iiiiwi,0™tn,i.4S». iso. OjiitU lilift,h nma. JN*«-.- 

HidrlLiLuni, iiuienutcA iiieent, «'*,-niin i.fai IM/n»» •],{>»• 
«^tentiiinsn /(.W«« , M/tUw- •"^«""«(-■Kr. SiOydia.i^»* miuiut iir. 

i*,;-,','*t'^/:?r KPntl J,IB, f riLi.1 ,pbi llu.'>iit eft «'-^•1'; «lf nm =/« 
MM. Ian.eiiiiiciKdencle.Iia- ■»i-Od.i. ij. C«l 

(.««Bio.ubl iiM«M","& „N««.JQuiJi;upl« fiiitV.no», rnnia,a,^\,\thextw ' C.ctr. l.i.deNit, D««ujio.^P™i 

*49-Piri^i>ti'm,o-i.ilUi>Jhii S,"*; '"' * 

Sr!l^«L%'("'u^X\"'lh^''. f-i>;deuua'-h:.-f.rj«S.lRiaV.i;. 
«^-r..-! -.ci»fc_ tEL-*,; i*p..dX. 3 airiaut tnipiGnrcit d4C.ti^Aw.r*- 

i;««*. rm*t-. .(ft'«ni ( j:..",!.......?. •LatiniiMiciB 

:iectB,ad»^ *vauiin«aj|ovcniauC[1UFrcriiLIUT, ---»- ~ -^T--^;, j-V.' ri^i — 

MTcailcaiDiiilnei, quz/endt[n '^■■i «i^.ndiinaaiiCienB^ad»» rdlliininjBiiunde atlmiii/naiTatB^Mtitlii MarMnHacnWiiiributu.n <b in- i-n.^tni mit»Cjtimt.ifttU,\ 
cbIk , icRaiur Sc.»i.u « Vjrie«c. Prowwt.datimn ic.quiii,dcquo, 
HuncraaK.!(la*.unifaDiUcobuiiiuin Ecl. 5. is. C>ttrrj.tT«i.,inri.U me- j 

diii;nuii,E=f(^1(.""' ' '*"" nonUngeiMaleattlBpono lipro* 
, »tJ.rn.fr.™,o..ni(r,tt-(JTro "noniocio.dna:» V«ntrn„«rti.,?«, 
»i«runi,»Tcu(to,iliB.a,v.j)(... Ibtunda rrlliba lonB», Jl^^N F I ■ D a^ L I Bt . t; . XU' 

TSta tH)i ■: cerncs urbem & promiira Lavini ^ 

Msnia , rublinieinque feres ad ridera cccli 

Magnanimum -'^neapi» neque me rententkt vercit« 
3tff Hic tibi ( fabor cnim > quando h<rc te cura remordct ; • 

Longiiis & voIvcns 'fatorum areana movebo ) 

BKlIum ingcn^^rec Italia , papul©rquc ferocCS 

Contundcc * tnoSrque viri5 & mcEnia ponet > 

Tercia^dam Latio regnantem viderit zflas » 
*7» Tcrnaque tranfierinr Rutulis hybcrna fubaftis. . 

At puer Afcaikius > cui nunc cognomen Tiilo 

Additur^ Ilus < raL». ,dam_ re_s ftcth Ilia regno ) yU** * ^ Uv w* *. / 

TrigintaiKggnos voIvcndis menhbus ^rEcs 

Imperio explebit , regnumque ab fede Lavini 
a7TTransfeTCt , & longam mulca vi munict ^bam»"' 

Htc iamtercentum totos regnabitur annos 

Gcjitc fub Hcdorea : donecregina facerdos - 

Martc gravis > geminam partu dabit Ilia prolem.^ 

Tiide luparfuIvo nutricis -tegminc lactus; ' 
ASsRomdlus cxeipiet gcntcm , & Mavortia condet • 

■x6i. LM'm«.lPro tMwnH, Bt Crctirs* an Lav<nix (Hiu» fir, iis 

IKinia in koc nomine communis tft ; . qiu Alb^m cond:dit , Airanluti 
Iiic brevit ,.ut & verfu 174; alibi -i?}* T^^yntAjeb^C' 3 KcgiiaAe ait 

Jonga , ut V. s. lt4tHam^fat9 profi*gut Atcaniumannos (rif;toca ; alii dicunc 

Un/imupM ^enit iipitinh' Sic qaoqi;k€ . odo & rrtf{inta :forrcc triginu Li«- 

priiua, n ItaUa ; Jpaliamfdio<,f^e* dc > vinii , odcx Albar. 
V. 25^. Prodimi$r attjHt Italis , <^c* yol^ttudit, 3 Kt volutis , fupra , V» - 

aro. Ttma^ttt Sranfitri»t ^ f^c- 3 . ajy. 
Pfcr trcs ac(bue» crefque Hyenics , Orbts,^ Annni , qutafi» y«/»<« ptr - 

tresaanos 4eicribii , quibus i£aea« wjlttia ^i/olititwr amms» Gcorf. %• • 

rfli!nivit Lavtnii, poft Turnum ,'Ra- 402. 

tuloruni regem «a Ik dewAum. .Ta- Magnoi orbts, ] Si^ rompareiitar 

ccc autem de JĔncx morce^ qux va* curo Lunaribus , qui brey^iores ac 

ric i ▼ariis dcicriblKnr» Akqui «cci mendrui funr.. 
fom vo,lunt in proelio aduerrus Me» 277. Hiihrra*^ Trojana, ab Ht- - 

senriura i aut cerw poft viAoriam ftore l'r smi fil o , fupra , v. loj. 
nufquam comparuiTe : in<le ha^bicum 17*. jriginafdtrfdos Marte gra^k^ . 

inter Dlos. DeLatio^J^. 7. 54» ^« c^c. ] U a » fivc Jliiea Sylvla , Nu- 

ItjtUadL timthtio. , fapra -, v. 5«17e niiioris Albani rrgisfilia,atque binc^ 

J^tiUis Latii popuUt-, Tarno fubdi* dida rtgina\^h AniuHo , parris fra- 

CiS , ^n. 7> 794« ^ . _ - . tre & cxpuirore, faccrdowo.Vtftac 

»71. Atpttr^jcamw,] ApUtntut • addifta , ut viri?o pcrroancret ; A. 

Cc^iAut cft, ab Afcanio PhrygtaE Marcc compi^eira i Remum %c Ro* 

fluvio, uc putac Scrvius; //M/ab ipro mulum peperic. Hi jubcnrc Amulio ^ 

IB0, five Troia?, ui innuu hic Vir- j-er F.iuftulum paftorem fcn$ c»po« 

^iliat- Hocvp«rro nomcn deforma- gri, i Litpa nucricr dicuntor; juxta: 

tutok dcinde eft tn Jn/i»!, ab j«v;kW. alios ab Acca Laurencia PauAoU 

inquiunr,au*c(fc^rffrM/tf0«f4; quia uxore , qu.c merct-ricio cngnomine' 

^ciicct Mcaentmm 6ngulari ccrta- /««^^r.appellabatur. Hinc ulci arum< 

nine occiderac,cumprima i:\nugjoc fuum , & occiib Amulio , Rbmam 

ircAlrctar , nt rt f «rt cx Catone Scr- condidcrc. Rt>mul u$ urbi no wcn d ? - 

vios. Achapc ntinim^ <um Yirgilio dic; fratrem, «altu parv'tati mcc- 

c»nveniunc , qui caedem Mracndt nium illadencem > inccrlccic: poft . 

tclbuit iEncar , Ah. lO- £74* Ne^uc bcUa dcinde plurima fulm ne \»i\x% ,. . 

cum iit . qua; dc monc i£iica; rcta- in ccelum ra^tus eili: credicus cft* ■ 
iimns,£c ccrti^c •b^cura nint hc- a8o. Mdatnrtia.^ Marti dica» jt 

i^!ca illa , auc pociua Sibttloiii ttm- qaU liUt« &m &-S«muU VfW^ Wttnra, Romanofque'fin> dc nomine dicet. 

His cgo nec metas rerum , nec tCmpora pono .• ' 

Imperium (iac fiiie dedi.^^mn af)^era Jjuno , 

Qw« reiMmLtic terrafque rn?ta ccelumquc!»faiigat , • 
llr Concilia ia melius referet , mecamque fovebit 

Romanos rerum dominos> gentemqUe togatam. 

Sic placitum. Venierluftri$ labentibus a:tass« 

Cum domus AdaraciPhthiam clara^^ue Mycenas • 

Servitio premet, ac viais domihabitur Argit- 
^oNafcetur pulchrl Trojanus oriimae C*far , 

Imperiuin Oceano , famam qui terminet adris » 

Jiilias , a Magno demiAum nomen lii^o. 

Hunc tu^9jim^c^j[9^. ^poliis Oricntrs onadura , 

Accipies fecara : yocabiturihic qaoque TDtis. f l» i. ^ 
t0rAfl>era tumpoHtis mitefcent fzeala beIKf~ 

Gana I^des , & Vefta , Rem» cum f^atre (^iriniBt 

iSi. Sho dt nomini, ] l(pmitkts4imi^ bellum Tt^jannm ivffA1tĕ dicintr 

liuttvuni eft nomlnit , zd bUnd tias: Diomedes ab Homcr* ilimd. i. 5^3» 

nomen iprum Homns, unde l(pma : Quod autem hic dtrpntant intcrpK* 

fl(atque Serriut in eam rem h cc Si- te« , i<iuoiRoiD«noram dncnm nrbei 

bylia^verb&iP<'6>/t/«;e<P «/«ev jr8t|/<f tHac captae fint , dUcatiemns JEn* 6% 

, ii6.T'ogafam..}Ptrtogamytyt€' '3^*' ,. ,^ ^ , .- ^ '-,. 
tierem veftem, vBleo al bam , didiw- 29t»Jitlnu, } De^hoc Jnhe Csteirr, 
«ulc Romanam i;entenr a carteris ; diximus cotS pamm_^I* 5 
Roraanorum cnim cam e^at ppopria 
l*ga , auam psUium GnBcorum , 
brMeca Gallorum. 

a87. Lnjiriu ] Varro 1. 5, de L. L. 
J^jirnn^nominatnm ttmpusqninqnen^ 
nale d Inendo , hoc ejl^pol-uenio : qnod 
mnnto qMoqne anno r/eBiralia-O' tri" 
Mtf4 pettenptres per folvebantur.Com-' 
pIcAicuraucem perfeftumquinquei> 
jWttm: unde differt ab Olyn^iadeiqux 
quadriennum dumcaxac capit. 

2%8, Domus j4fsarati,-'\ Bene Ko- 
JMnos 'voca( domum Anaract. Nara 
jn duobtts-Trois fihi< , IIo & Aff«ra- 0edufta ad*hunc ,quem espHcamiis, 0,91' Oritntis.^S Ex-quattier enim 
rriumphic , quibus viftot Caefitr per 
iirbem invcAn» eft,dt-.bus quatttor 
cintinuis : recundns de^7ptofuir', 
i£gvpiique>reec Pcolomaco: certius 
de Pharnace Ponti reee i de G^Uia 
primus : de Africa & Hi^inia ulti- 
mus. 

255. sAfpera tum pofitis » t^t* ] Eoi 
his & requentibuS'COnficmatur id 
qi>od inargumcncodiximus de cem* 
poT^ incboars j&neidos*- Incorpta 
enimi cft~, exeuntt anne U. G. 7244 co , ^amilia rejta divira eft : &cx Ilo 
teges Trmani propagacl func: cx 
uffsaraeo Capys , ĕ Gapy Anchifes , 
cx Anchira ^ncu orcus eft , ex 
4BO Romani. 

288. Pbihiam, t^c, 1 Urbs cft «cre- 
^io TheHiiUaB, Achillis pucria &>di- locum, tneunte^anne fequenci 715» 
Q[uo ann<» , Kal. Januariis,.renun* 
curus eftO(StaviMus ^uimumCon* 
ful ; 8e porta» Jani , pacato jam orbe 
bellifque civiribuscxtfnAis , claurar» 
Tum todem anno triph'cem triuinu 
pbum cclcbraviT « Scxiili nienfe. cie. JMjcena , urbs Peloponneii , in (^i poft annos duos A-usnftus ap# 

qua regnavit Agaraemnen. ^rgi , pellatus eft« ) Nerapc unum dc Pan« 

^bs tccm Peloponneti , in qua idem noniis&^Dalmatis , alcerum de A Aio 

Fegnaffequ«que dicicur ab Euripi- & Mecedonia , cercium de i£gypco 

depaASm inOr(rft«: pacetqucex«jus &.Cleopacra...Q;ied autem huiusli- 

CMgaedias v. 92, 8c ioi« duarum bri fcrtptio ad (cquemet aiuios noiv 

illarum urbinm poiiulos , quod percine»c , patec ex«o ,quod vatici* 

interfevicini eflenc, eidemquereji ntum JeTis definti in claufit Jant 

pareren» : ideo cemmunia babuiiTe porcit ,qiHe anne-^proxim^requemei 

jioinina :•& promtrciOi< ucrefque , rurrus apenae func, obbellumCao* 

moclo. Argihos , mode>M|rcenaeos efle cabricum. 

appellaio». id quod Scrabe ipfe an- ip^. CanaSides 9 tSr.f^*fia ^lipmo, 

loiatic kS« AsgiYOt uam wm M «k'^. i.PctlidUm icicublicic iir licice» -^ N E T D O S. t T B. T. 
JwtSL dabunt s dir.c ferro & compagibus irdis 
. Claudentur belli porcsj Puror impius intus 
Szva Tedens Ttiper arma » & cencum viudus ahenis 

Joo Wo(i cergum nodis » ^i^emec horridus ore cruento. 
Hzc aic , & Majd genitURi demittic ab alco : 
Ut cerrae , ucque novz pateant Carthaginis arces 
Horpicio Teucris : ne faci nercia Oido 
Pinibus arcerec. yolac ille per aera magnnm 

ief Remigio alarum , ac Libyx cicus atticic oris : m tcm delcribtt : quz his qiiaruor caii- 
tinccur, rtlirione^^deleptims mu&O' 
ritate ,pace,J(efigto co.iiungit princi- 
pem 8c popuios cum Deo ipdes po- 
pulos > St incer fe , & cum pnncipe 
iociat : MU&oritas principem populo 
cororaendac ; pax rempubltcam cura 
rcl!quit ttrrarum popuHs conciliat. 
I^Ugioptr t^ef^am adumbracur , qux 
iKnem ngniScac , inquit Servius ; & 
proinde racrificia » ^uae fine igne ttCc 
non poiTant : de hac Georg. i. 49S. 
Wiies > caque anci^ua > ptr canitiem 
fnfignitur. Au&oritat princlpum per 
Kemum ac Romulum , primarum 
lcgum auAores. Pax pcr cljulas 
belli portas. 

l(emo cum/ratre Ouirmtul ] Vel 
allttdicaddiKordiam ucriur^ue fra- 
cris y quam comparat cum beliis ci- 
vililu>s ; hae fenAi : frater k fratre 
Don Ji£debic anplius , non infidiab'- 
cur fracri , non occidcc fratrcm ; uc 
in ctvtUbtts bcllis ufurenic : fed ret , 
morcs > auAcnitas > communit inter 
•es ; idemfcnfus fucurut eft :'Ko- 
■ittlasipfecumRcraojfi nuncvivat, 
de imponcndo urbi nomtnc , legibul- 
que coovcnirct* VelOAavianum Sc 
A^i^ppam incdligit : nam Oftavia 
nus eodcn anno ccnror fa<%us , roU 
lccaa lAiiropiic (ibi Agrippam , vi. 
^•riarttm emnium fuarum admini- 
ftruin > cciam dcindc generum : qii o 
in mancrc fenacuxi expurga<re , Pa- 
triciernm familias fttpplcvifle ambo 
dicontttr. Et vero jam Oftavianum 
omiriai nominc inftgnivcrac Virgi. 
lius > Georg. ;.i7.ubi dei^f>Mi«, 
&omiili nomtnc , dixinnus. 

o.9l,CUudenturbeUiportz,'} Tem- 
^lam Jani a Romulo conditum mii- 
^m voIant> poft inicum faedns Ko- 
toanos intcr & Sabinos , idcogiic^ 
oingi )anum frontc geniina, aa Ci^at- 
ncandam coitionem gcmmar Rcntit. 
Macrobins camcn anic belltiin Si- 
Irinttroiiuiuitcondituin fuifre,fi qui- 
tfem ait in ipfa pugna , tcmplc rtatim 
pacente ,calid« aqu£ torrentes cru- 
ftffe > quiSabiootua CKCrcltum iam 
7«»» U v|6torem fu^arfnt. ITnde oitut «ot 
cjus aperiendi , cum ingruercc beU 
lum ) ad memoriam Si ipemauxiltf. 
Quicquid fic de fundacore , Numa 
cercc inf^ituic , ut aperirccur bello « 
piccclauderecur. Raro autcm con* 
tigic claudi ; primo lub Numa ; Te- 
cundo pofl primum bcllum Puni- 
curo, T. Manlio Confulc ; drinde tcr 
fub Oftaviano , ut evinci( Lipfius 
Ele^. 1. I. c. 20. nerope , primo po(l 
AIexandrinam vi£toriam , ejutdem 
confuIatu quinto ; icerum igolt bel- 
lum Cancabricum , confulatu decU 
mo ; denique orbc rerrarum ttrra 
marigue pacato . conTulatu unoeci- 
mo.,I>eincept d Nerone per ludum • 
denique k JDomitiano. 

^99* Ahentt pofi tergum nodit, ] No- 
dis vinculorum areotum. Alludit , 
jaxcaTurnebum ,ad imag nem bel- 
li , hnc babuu pi^am ab Apellc , 8t 
ab Aug;i'.llo drdicacam in foro fuo 5 
ut eft apud Plin. 1. ?f. 10. Sed non- 
dum hoc crmporc forum dedicatum 
erar. Juxta Gcrnianum , ad (iroula- 
crum Martii , 8i Sparcanis in urbt 
Tua 6c co-^Artdti, 

joi. Mafdgenitum. ] Mercurium » 
Jovc genicum,&Maia AclantisHlia> 
quz incer Plciades (^ellas numera- 
cur: cdicum in CyUtne ^ Arcadiae 
monre, unde dicitur Cylienitu : nun- 
ciuroDeorum,unde habecreminicci»- 
mercia mundi , fupcri fciTicct atque 
inferi , & rapite ac pcdibus aiatus 

Singitur : Dcud) el«quenciae , palar- 
ra: , mcrcatorum , ac furum : in« 
vencorem Iyrx , quam Apollini do« 
no dedir. 

ioi, Carthagittit . « . Teucrit' ] Dfl 
illa, V. 17' J) hi^ , V. 4.1. 

J03. H»fatinefcia Dido* ^olunca- 
cts dirinT, quoc Trojanot benigni ex- 
cipi jubcbat. Sic itn. '<$. a^2. Fatif 
Junonii intqua, 

505. lUmigio alarum , &'C. ] Dc 
kactranilat one, ▼. ^iS. De Lihyaj^ 
Afric« parte , v. 16*. Porni^ quafi 
Phaeni, Carcoiginenfes 6 Phces:- 
cia.oiiuad»* _ |j4 P. V I R G I L I I M A R O N 1 1 

£t iam juda f<u:it : ponuntque Cerocia Pceni 
Conia , voIente Deo : iniprimis Regiua quiecum 
AccipitinTeucros animum mentemque benigiunu 
At pius -^neas per no^em plurima voIveiis » 
jioUt pnmumluxaln)adatadl« exire » locorque 
£xplorarenovos.i quasveQtoacceflerit oras, 
Qiii leneant (nam inculta videt ) honiinerne , fcr«nc« .^. ' 
Qu*rere cojniUyit , Tociir^ue erada referre. •'^'^ 

Uwt*' *.'t> ^ cialTem in coqvexo neniorum fub rupe cavata » 
'<- ^ '*^- il1 Arboribus claufam circumatque horreatibus umbrisj 
•/♦'■".' "/Ocijdlit : ipfe uno graditur comitatos Achate % 
ir»/*,'^ • Bina fnanu lato crirpans ha(Hlia ferro. 
^«r, Cui matei medii fefe tuiit obvia fy-lvS , 

Yirginis os habitumque gerens > & virginis arm« 
1^0 Spartanac : vel qualis equos Threida fatigat 

Harpalyce , volucremque fuga przvertitur Hebritpi. 
Namque humeris de more habilem fufpenderat arciim 
Venatrix , dederatque Gomam diffundere ventis : 
Nuila genuj nodoque Hnus colleda Auentes.' 
W Ac prior : heus , inquic • iuvenes , mondrate mearaoi 
Vidiftis (i quam hic errantem forte fororum, 
Succindam pharetr^ & maculofae tegmine lyncis » 
Aut fpumantis apri curAim daniore premcntem» 
Sic Venus: at Veneris contra tic iiliiis orfus : 
ijoNulIa tuarum 9ydita mihi , Reque vifa fororum, 

O quam ('te memdrem ! ) Yirgo : namque haud tibi Yultllt 
Mortalis , nec vox hominem fonat. O Dea , certe : 
An Phocbi foror, an Nympharum fanguinis itn»? . 

314: ConTf jro.]Concavo:cftenini capcum dicttur lortitcr & ccleritct 

ten-vexum exterior ret rotundx Tu- cx eorun) manibus recepiffr. 
f>crficics ; conca-^utn interior : & He^mm.] Quid miruni , fi fluvit 

l>r«mircuus eft poeiis utriufque vo- impctum equespra;currac?cumquim 

cis uTus. Virfr. i£n. 4. 451« Tadet inrolens flavio eplrhcium,>o/iKmN # 

t»li con^ut^d tueri , id eft , concdv0» Q^Atc locum Tolerccr emendat V» 

£c Ovid. Trtft. i. ii. 10. Jn^ue me- C. Danicl Huecius , leKitquc nen 

«M» tumuli eencĕ^s furiif a^HSiid Hebrum^ Ted £i*ri*w, in qucib ifta 

cft «cont^ejr^* perquam jconvcnt«nt. Juvac conjc* 

lzoSpartana. Virglnesenim Spar- duram , qued facilis fu!t Hicraruni 

tanr, lecundum Lycurgiinftituct> iniis vocibusco!i)mutatio;ciimquo4 

yirilibus etiamftudiis exercebantur, Hebrm fluviuseft Tbraciae £uropara:> 

imprirpirqne venacu. uc diftum eft £cl; le. 65; Amazonct 

Etjuos Threifa fatigat,^ Com- aurem Thraciam ABaiicam Incolue- 

faracio ^uldem non in cquitatione runt , iEn. 11. 659; 
eft , auc F»«ipi" «"«^^" » ncque e- ^ugd, 3 CurAi. SicGeers- }• 142. 

rim equicabac auc prarceps currebac dc equo ( ^cri carpere pratafurd: 
Venus: fed inipfohabicu ,quo Ve J27, I>i»cm.] L>nx,animalciracu« 

nus Aroazoni fimilis eft. ctiftmi vtfus, e luporum cervariorum 

Thrtifsa. ] E Tbracia , non En- genere. 
repza , i^d Aiiaiict , uc oftc ndemus zii, Pbmbiforor.^ Diana : utriufaue 

^n. XI. 659» ubt fus^ de Amazo- pater Jupitcr , mater Latona. I>t 

»•*»"• . . ir^,u- * ^troqut ^hil 1,67» Pb9binQfm9% 

)ai. Harpslyce,^ CtUhrt* Amt- Ibid* ^a* 

sojjg qiix pmm iUum k Cctit bcUo ^ K E i D O S. L I B. T. M9i 

Sis feli3r> noftrumque Ieves .quzcunqye laborem. 
)U £c quo Aib coelio tandenit quibus orbis in oris 

Ja«ftenitir4 doceas: ignari honiinumque locorum^ue .';^,.vs ,, ■. ,. 

Erramus , vento huc & vaftis Attdibus adi. "" '\::. ■ .- 

Kulta libi ante aras noftra cadet hoftia dextra. 

Tmhc Venus ; haud equidem tali me dignor honore* 
|4oVirginibus Tyriis mos eft geftarc pharctram • 

Purpureoque alce Airas vincire cothurno > 
v^/. • Panicaregna vide$ , Tyrios , &c Agenoris urbcm : 
Vt^.;.SedfinesLibyci, genusintraAabile bello. 

Imperiuta Dido Tyria regit urbe profcaa , 
HrGermanum fugiens : longa eft iiijuria , Iong« 

Ambages : Ted fumma fequar faftigia rerum» 

Huic conjuxSrchxus erat, ditilTimus agri '• -"^2» "■•t 

Phoenicum , & magno miferae dile(5lus amore : 

Cui j>ater intadam dederac , priraifque jugarat 
Ho Omiiiibus j fed regna Tyri germanus habebat 

Pygmalien , fcelere ance alios immanior omnes* ■".':« i.v,'. .^*.. /ij- 

Quos inter medius venit furor : iIlc**Sichacum » Ai. . , ; , ,.. /, . ., 

Inipius antc aras , atque auri caccus apiprc > 

Clam ferro incautum fuperat , recui-us* amorum 
!Wf Gcrmanae : faaumque diu celavit ; & aegram » 

Muha malus HmuKins , vana fpe Iufit amanteai. 

Ipra fevt in Tomnis inhumati venit imago 

Coii}ugis > ora modis atcollcns pallida miris : 

3J 4. SU feUjt, 3 Dicirur /e/«> , & qci nium coUoeare , txlfst w» quoiJam fd^ 

Kabec feliLicatcm , & qui facic tHe eellum ominis capiendt ca»ja : quod 

feliccin,inquitServius.Sic£cl. s.tf5. fiiri moreyetert*mfolebaf. 

Sit honm 6 ifeiixqu* tuie, 351. Ht^o s inter^ ^ c.] A dj ungit hxe 

- 3^uSi*ras,&'C.}SHra>j^nttkuhix Scrviui verbi$ proxime pr«ccdenci- 

mauBC carnora & moUit. CothumiUt bus : Jmmanior anU \mnes eos , intet 

Cft calce^mrnti gcnus , Ecl. 7. 3». quosfi»rormediHS ^entt , id cft , tnter 

J4X PHnica.t^Ci^Oh^^ Pbcenica , omnes qni nnqnam^odio e^r^^roretn^ 

feu Phoenicta , undc DjdoSc Carcha- cenfifunt. Aiti di^inguunc raei us , BE 

ginenr€Sprofedli. ad Pygmalionem ac Schsum teh» 

Tyrios. ] Non cive$ , Ted colonos , runt > quos interoHum efi odiu.m : fi 

€^r:hai;inis rondiceres. non mutuura , Iklccm PysmaUomt 

Agwnorie,'^ Id eft , Agenoridum : ab in Sichacum ; quod rulHcit ut medium 

Aganore, <|ui in ca rcgnavic rci^ione, dici po<fic. De Pygmalione , io argu- 

qvix Pboemcta demdc appcllata eft , mcnco librt 4. 

fiiirque incer Didoni$avo8 , ut vtde- 35;. Ante aras. ] Herculis > cujut 

bimu^tn argumearo 1. 4. Dc Ljbicii crac facerdos Sichxus , & hxc erai 

finiĕm , v. J6z. prima poft regem dignitas > cx Jufti« 

r ?47> Confux Sicham. ] Idem , & a- no 1. 18. 

i Yuoculus Didonis fuit , & Hcrculii 354. Securus amorum. ] N gligent ,, 

-faccrdos«&noniincacerl>ts: ex ]u- conrcmnens, nihilfibiab iistimcns. 

. fifne* SithdM» , hic primam producic; Sic loquirur Juno de Trejanis , ./Bn* 

lalibi corripic , t. 724. Abolere Si- 7,i04»Securtpelafiatquemei, 

I thMum. 357. Inbumatt. J Ccntuin annos er- 

^ 349 l>tf«rr.]BclusrexTyri,v.7^3. r»banMnhumatorumumbrx : ut eft 

r %^o,Primis ominihus.} Prints nu- Mn, 6. jtp* Crudclitaci i&icur ad« 

) rtiis. Occro de divin. 1. 1. 104. L. didcrac imptccaccm Vy%miMn , qui 

* placcum ego audtyi cum diceret i cum caerum SiclUBUm infcpulcum ibU* 

, (^f/^ f9roris fttafiliam in mĕtrmP' ccnu IJ6 P; V I R G I L 1 I M A R O N I S 

CruHeln aras i tra)edaque pedora ferro 
'.^ l^Nadavit> caecumqi),e domus Tcelus omnerecexir. 
y ii Ck^ ./dTum celerare 'fiigam , patulque excedere fuadct j 
Ui ?oH^i/Muxilium(iue viae veteres tellure recludit 

Tiielauros % ignotum argenti pondus & auri. 
His eommota > fugam Dido fociofqae parabat. 
^SK Conveniunt , quibus aut odium crudelctyrjinni % H^ju^t. f^ 
Aut metus acer erat .* naves > quz forti$^aratz % - U^ 

CorripiuHt , onerantque auro : portantur avari 
Pygmalionis ones pelago ; dux ^bemina fa(^i. 
Devenere locos > ubi nunc ingentia cernes 
S70 Mcenia • furgeAtemque novae Carchaginis arcem •* 
JMcrcacique foIum , fadi de nomine Byrfain » 
Taurino quancum poiTent circuodare tergo. ' 
Sed vos qui tandem >. quibus aut veniftis ab oris l 
Quove icnetis iter ? Ou^renti talibus ille 
i7f Surpirans , imoque crahens a pe^ore vocem : 
O Dea » C\ prima repetens ab origine pergam > 
£t vacet annales no(irorum audire laborum : 
Ante diem claufo componet Vefpeir Olympo. 
Nos TrojS anciquS ( fi veftras forte pcr aurei 
%%• Trojae nomcn iit ) diverfa per ac quora vcftos » 
■t ,'4»u-; /y Forte fua Libycis tempeilas appuHt oris. 
; i. .. ' r.v sum piuf ,£neas . rapcos qui ex hofte Penatet 
CiaiTe vcho mccum : fama fuper aethera notui* 

}^l' I$notHm drgwti» J JuAInus 1. urbis relum. Ita ftbuIsr.QuJ<l vcnui 

28. 4. Sichdus aHrum mef(»regis »non fit « vi<le fn argumento hb. 4. 

9f^s yfed tetrd crediderat \ qttam rtm 377» ^nnales, 3 Bene ; 'quia rotil 

ftfi homines ignorabant ^ fdma tamtn dteccmannia Troix obfidIo, /epteca 

lotinebatHr, Idaue PyKmalionit cupi- annis j£.ncx naviutio duraverat. 

«itacero ad fcclos incenderat. i7%.Diem ctanroy p-c, } Duplex hi^ 

1^5. Parata. ] Vel ad frumeora a- mecaphora. I. cft^ a morteae iuma« 

liunde convehenda , uc aic Serviut. lo : componere emm , eft [epelire ; ft 

Vel uiipram D donero ad Pygma- diemtlaHfoOl^pocompontre,t^4iem 

lionem tranftMirtarenc : f m«»re»i7» intmlo^HaJi intttmHlofepelireacconm 

/«, inquic ju^inus , ad regemmigrare dere» Dies cniro uc nalci dicicur,^c 

yelle ; fedmini^rosmigrationii irege mori : &tattui , Sylv. I, 4. 6, j. Jam 

mifsos nai/ibm impofuit , ^c motienfe die, Horatius Sar. 1* i. p. 28* 

, 1^8. Ihgmalionn opes.'] Vel quai OmnescompofHiifeliceSynHncegore/lo, 

jam ut luas Py|malion animo con- VirRil. £c)» p. 52* Lonros cantand^ 

ceperac. Vel quia reiprs^cumepibus pHerum memini me condere Soles, II, 

conjugig opes quofue Pygmalionis eft, quod ccclum claudi nofte,8c 

rtpuitDido. aperiridie dicacur: unde Gcorg . 3« 

370, :-' rcemtmercatiaHe 3 t^c^^Ddm itfi. 

In Lybyaro appuJtactim ab Jarba Porta tonat eĕli, yefper, } Stell^ 

Getuleruro rcge pellerecur , emi^t ^b Vcnens , £cl. 6. S6, 

tocancum cerra>,QuaRcuroampledli O/j^m^t»^.] Mons ThcATaliae, qui 

bovit cortum poflct. Qu.od ubi ob- pro ccCio fumicur. Ecl. 5. 56. 

tinuit, corio tenuiAimas in partcs 38i.Forte/i*tf.]C4/f*yi*0 > q»o foleti 

concifb, ft.idia occupavir duo ac vi' & nomeii cft a nominacivo fors. De 

Kinci. ExplicatDonatusde pecuniae Troia^\, 5. De Lybia% v. i^i. Dc 

bubulocorio,qua? primis ccmpori- penatibHS-, Jtr\,z, 717, ut Italia^. 6* 

bHiin uAifuii9qu4 Dtdomcrcau fic iH*FsmdfHptrdtbtrĕ »9fin, IH'^ ^ 3. fh,s ifi N E I D O S. L I B. T. lfl 

rtaliam q\Axro patriam » & genus ab Jovc rummo. 
ISf Bis denis Phrygium conrcendi navibus arquor , 

Matre dea mon(trance viam > data faca Tecutus : 

Vix feptem con^uIfx undis £uroque fuperfunt. . 

Ipfe ignocus » egens , Libys deferu peragro , 

Europl acque Alia pulfus. Nec plura querentem 
l^oPa/Ta Venus : medie (ic interfata dolore cft : 

Quifquis es , haud ( credo ) invifa$ copIeftibas auras •^/T/ 

Vicales carpis , Tyriam qui adveneris urbem. 

Pcrge modo , atqiie hinc te Regiaac ad limina pcrPen 

Naroquc tibi reduces focios claftcmque rebtam 
39S Nuntio , & in tutum vcrfii AquiIonibus adam : 

Ni fruftra augurium vani docuere parentes. >>•«/ .:'c*>*«^. / r..'.-., 

Afpice bis fenos lccantes agmine cycnos , '-* ' 

-^^herea quos lapfa plaga Jovis ales aperto 

Turbabat coelo : nunc terras oriline longo ^ti -. .*;;;v ^ V- .. ' ■ 

4ooAut ca^cre, au^ captas )am defpcaare videmur. :.,,/..., ^ .,.. .,/^ 

Ut reduccs iUi ludunt ftridcntibus alis j »,. .. /. . / <.i.;... '' 

Etccetu cinxerc paulum » cantufque dcderc ; f^ 

Haad aliter puppcfquc cua; , pubefque tuorum » 

Auc porcum cenet > auc pleno fubic oftia vclo. 
4ef Perge roodo , U qiii tc ducic via dirige gre£um* 

Dixic : & avertcns rofel ccrvice refuitlc • 

AmbrofuBque comae divinum vcrtice odorcm. 

tutus eft Virct1iut Homcrum OdjC* v: 105. Ica uc iHaei nrinorl Syrte 14 

5. 10. ubi ait iTlyArts id Alcin*iim : litus Carcbactini yicinum •merge* 

K«4 f^ %\iM if^»er mmi > O' **»«« rcnc , «pus fuit ut Aquilo In fugani 

ghria e»tm» MiHgk, i^tr^us retro cedcrec , pr«valcrciquf 

li4>Patriam(^gttmf,'] Ditiinut Nocns i mcndn. •• - .. . 

«nim Jovi« filiui , auAor tlter Tro- ^96. Nifri*fira, ^e. 1 Ne *vin.tai 

ianac f entis , Italu» fuic : v. 119. '^turi prasdAioiie paUm fiat , finf >c 

iS^i.Plrrytium.} Allucns Pbrysiam ^ ^ parcncibus imbucam ausurandl 

ninorcm. r>uplex enlm cftc)us no- *rec. ..... 

ininit in Afit minore regto : altera « 19%-JoyU alts, 1 Aquila. ^u» m-m- 

maior , quac toca mediterrtnea eft : ftra fulm=nis diciiur . quia rcaiperta- 

alceraj»wior,qa«maritima eft , td "« ccmporc rupcr *lti(fimai nubtt 

Proponcidcm, Hellefpontttm & It- ftft volatuenB«r. 

ecum mtre, contra tnrulam Lesbon. 405. jir/erttns] Supple ,/e ; ut Kf 

«c minor etiam Trtf#f difta eft, pra , v. 108. Ti*m pror* «^mir. 

aoae pars cjui fuii p-arciput. ^•/** cervtc«']\e\ ad colli colo- 

}87. EHrcqHe.'} Yento orienrall , rem rcf«ro,unde Ycnus dlcicurab A- 

^o ntve$ cjus, parci m ad laius Syr • nacreonte, s^; 21. po/oXf •«< ro/itelori 

nsminoris, partim ad licus Africae vel rofeam inierpretor, pttlcbramt 

^je^ funt , V. 1144 qua dc rc dicemus infrt , V. 595- Et 

|9S. Jptotms,'] Ltcec enim JEntx hoc primum affeTt Diviniratis indi* 

nomen famafitfer athera nottim Jiti cium , ("ulgorem rofexcervicH, 

ipHe ctroen Afris nonSum rub eo no- 407. Ambrofi^qv^e comx. ] Secun- 

aine innotuic, dum DiviBirttis indicium, /M4-i»>tfi 

J89. Europa attjne ^Ha. ] Troja oiorit. Sic Ovid. Faft. 5. 575 Omni^ 

enim eft m Afia , unde profcAu« cft ; (inierat, tv*Hei fecefsit ina»ras, MaH^» 

lealiain Europa, unde re}cAus in jHt odor , pofses fcire fuifst Veam» 

Africam. Morc autem Hom^rico am^rofixco' 

JP5. yerjis A^ttilonihns, ] Ut enira mx , vel Tunt immortales . vel potiu(« 

AQUi]o ircptencrione ad mcridtera r«rp«rf-t fncco ambrofix, Dc.Miora^4 

^OSSE t»m pepnliru in Afcictin , o» pr^#re , UU ^« 7 U . 19% P. YIRGTLTI MARONIS 

SpiraverC : pcdei vcfti$ dcfluxic aci imo»i 

£t vera iaccdii patuit Dea. Ille ubi niatrem- 
4io Agnoviti tali t^gientcm eft vocc rccuius : 

QuKl natum toties crudelis ta quoque fal(ls 

Ludis imaginil»us.? cur dextr2 jungerc dextfttn' 

Non datur , ac vcras audirc & rcddCrc voccs ? 

Talibus incurat t greniimquc ad mcsnia teadit. 
^f At Vcnus obrcuro gradientcs acrc fepfit, 

£t multo ncbuls circuni Dca fudit ami^u : 

Cernere nc qui^ cos , neuqui» coniingcre ponTcc»' 
Molirivc moram , aut vciiiendi poibere caufas. 
^pfa Paphum fublirais abic , fedcfque rcvifit 

Mo Lxta fuas : ubi tcmplum illi , ccmumquc Sabxa 
Ture calent arae , fortifquc rccentibus halant. 
Corripucre viam intcrca , qua fcmica monllrar. ^ . , .^ 
Jamque afcendcbant collem , qui plurimus urb4 -''^' ^2 
Imminct , adverfafque afpcdat defuper arccs. ^^4» 

iiliT Mirjcur molcm -/i^neas , magalia quondam': 
Miratur portas , ftrcpitumquc, & ftrata viarum, 
Inrtant ardentes Tyrii ; pars ducerc muros , 
Molirique arccm , & manibus fubvoIvcre faxa * 
Pars optare locum tefto, Scconcladerc fulco. v';t^j •//♦y^wn 

iHo/ Jiira magiftratufque legunt , fanaumque renatumr] ^y^(^ 
nic portus alii cflFodiunt : hic alta thcatris " ^' 

Pundamenta locant alii > immanefquc coiuranar 

40S. Vtdei'utfiis^&c.'] Tertia Di- & nimium trAult L 10. ^^y.Tdmeti 

tinicatit no;a , primipa ytliis ad pt' afperar prodHttt ora Deam , nimiiq»e 

des: Idque Dearum omniiim ptU- ^rW»*. 

Srlum fu:ffc j praEtcrquam Yirlutis , 417. Cemere ne qitis^ e^c.] Dubita- 

occt Ladtantius inSratium ). 10. v- bat enim Vcnii$ jouo In eos animo 

6?p. Proprium itemBacchoatcribuic Dido futura eirec, Junonis culcui ad- 

Iropertiut-ltj.is.ji. TibuUusquo- diAu . 

que acScatius.- 419. TaphuiH. ] Utbrm in Cypro , 

409. Ineefsu patmt Dea, ] Quar* noci(iima med terranti marts infuU y 

tiimSc. maximum Dirimtatis arttu- Ycneridicactjn.. 

mtntum ^incedendimoditf, Qucm (ic ^ r» ^ ..^e^u^ ^^ i t* 

•b humano diftmi?uit Hcliodorus .4^0 ^,ZT!^XVJt^^!SvLJrU' 

iE«hiop.l.?..utdivinu$, non dimo- '''H?.^*'^/ racr.s.Papha yeneris. 

tione £cdum & rranrpSfitione, fcd i^^A^; ''^/^'^'^^■'TMTa ' "^^J 
continuo impetu & quafi lipfu quo- deltgmttnr.Cernhtmajidet h^derum /f- 

dMm fiat i unS perhibec {^acC.as Deo- >"• ^^^r^ -^^l. 't!lfZ\ '^T 

rnm apud iE^yptios crniun<5Hs & Y"^, ' ^i^^TS^rl^nL^^l^l^^i^J^t' 

<iuafi umcis pcd.but infiftere : cicar- l'?L^'V*;;R;i^, j.^iS mf.*rif?-^f °: 

que ccd^ ftomerum. Et veroapud SJ/jJmIJ c.aI^ a r^ wi'/fMfru ^"^ 

Theocricum Idyl. 17. aj Dii vocan- ^i^^^^AittUc^^^ ,^kI^^ ^^ 

rur^.^«H/.pe^.«,c-r«r.,:8tapud P^^i^ M-^i^^^^^^^^^ 

Callimachuin , Hymno 5. 3. Pallat corunfAfi^orutncar*lluic,\lcq>ubtai 

««« WTUknt o^Tcei Dea paraPa Jerptti Georj?. j-340. 

Add t & aliud indicium Divinitac!t 430.71*^4.] Aliipro/r;»^i»;:alii pro 

Bieiiodorus , quod Dii re<5to obcutu, inrtdicis • alii roelius pro loeisipfiszc' 

acquc clauiis unqium palpebrisin- cipiunc,ubi jusdiccndumerar. Sic e» 

Cueantur.Statiu$ t»m»ngrcfl\,im Diit nim acctpimus . quotic$ dicfmus im 

^aa iiucoicai > Tcd humaAO mai«tem iui rap cre , t» jm< ambwlĕrt, Dc Stt»i$ ^ A N E r D O S. L T B. I. S9$ 

llupibus excidunt , fccnis decora alta futurif; 

QuaJis apcs Jtftatc nova pcr Aorea rura /j £ ay 

4Jf Exercct fub Solelabor, cum gcntis adultos 

Educunt faetus , aut cum liquentia mclla 

Sctpaiit • & dulci diltcndunt ncAare ceilas , 

Aut onera accipiunt venientum , aut agminc fafto 

Ignavum fucos pccus i pracfcpibus arccnt. 
44oFcrvct opus , rcdoIentquc thymo fragraiiiia mclUr 

O fortBnati , quoruiB jam mosnia furgunt ! 

-«ucas aic , & faftigia fufpicit urbis. 

Infert fefeptu$ nebula , mirabile didu , 

Per medios , mifcctqae viris : neguc ccrnitur ulli, 
44f Lucus in urbe fdit mcciia , Isti^mus umbra ; 

Quo primum^jadati undis & turbine Poeni 

Eirodere loco fignum , quod regia Juno 

Monftrarat , caput acris equi : fic nam fore bcllo 

£gregiam , & ^acilcm vidu pcriaecula gcntcm. 
450 Hic templura Junoni ingcns Sidonia Dido .^ 

Condebat , donis opulcntum & numinc Divje : . ::,. ^^j ;. .. 

iCrCjLctti ^radibus furgebant limina * nexa:^iiC ,,"'". 

■^re 'trab^s',"foribus cardo ftridcbat ahcnisr* ^*- ''^'/'^J''^/' /• 

Hoc primum in laco nova rcs oblata .timorcm 
♦f f Leaiic : hic primtim iEncas Ocrare falutem 

Aufus , & aiHidis melius contidcre rebus. 

Namque , fub ingenti Iuftrat dum (ingula templo 

Reglnam oppcriens.; dumi quar fortunaiIc urbi» 

iheatralibus , Gcon;. 2. 381. Et ?. 24. f*ma & gloria genc(s ,qu« Adrere «^ ' 

437-N^e^«re, ] Pocu Deorum , de cemum ucbeaU hoc enim cft propri^, 
luo EcL 5. 71. Hic pro iMe//e funii- . 'vivere per fjtc\Ud» 

tur. 450. Sidonia, ] Tyriĕt j Nam Sidon - 

4|p.FMe0;.] Guipes, apum quafi urbsPhtnicia:, in i>yria , porrus in 

rervma funr. Georg. 4« 16S. orajneditcrranei maris , nunc Sayde^ 

44-^* CapiH Mcni eqiti- ] Juftinus I, hic Pro Tyro rumttur,qttia Htraque 

lS,$,JnprimitftmdMtentis caput 6». vicina,&a Phocnictbus condira , jic 

9i»luminp/ent»mefii qitod anfpici»m cidem regi fubdiu. 

juidem rrtt3uofzterrx , fed laberiofx , 452. Limina, ] Portx ACfanuz par- 

iwrpetMque piruTt urbU f»it , propter tes oranct hic dillinguemus. Porta 

^Hod iu aliumlocum urhs rran/htta, propri^ de urbibus dtcitur,quia cum 

'VoiqiMqueequieapu$repertum^ beU circuitus urbis «ratro primum defi* 

tc9fum poteHtemqHe populum fiiturum gnabantur , qua parte relinauendut 

Wttjicans^ urbi aufpicatMmfedem de- crat in urbcm adicus, atcollcbatur 

itf» aracrum ac j>orr4i)4tMr,ne Tulcum tm* 

449,F4ri/m>f£(w.|IExpliratP<e- primeret. Ac privatarum domorum 

ritts, qun facile 'oinct pofset, Itaut iniKrcirus , cumap;.'rtus eft , dicitur 

yiHu-t lupinum a i/ince, paiiim rigni- janua^i velab e\*ndo^vt\iJano^ cum 

icct, fcd malum hoc omcn, bonum claufuseft, dlcicur oyiiNi» , ab obm 

luremhic qua;ritur. £xplicac Ger- ^ando. }am ea per qu2 prohibecur 

nanus Yalens, qax facile -^incere ingreiTus, (i/or4;aperiuncur, dicun* 

>oftet , ita ut yiHu , fup num a o/tnco, eur /orrj, ii duasin partcs ab ucroque 

leti^i fignlAccr. £xplicant alii com- lacere panduntur , />i/0r«j , fi ab uno 

aunircr > quxfitfertiliĕ frugibus , t^ tantum laccrc, fed in fc ^ol-uuuturic 

emmoda ad n/i^um , ita uc >i£{0, fit replicantur , vocantur yal^u^ , quafi[ 

upinum k ^io^e. Ego eodem fupin« yel^ua* Idautem, quo vercuatuc tt^. 

i/ui % w^u i yivo iaccrprecor dc rcs > cit C4t4« ; %ViM^ ^tt. ^^im^ ^^ *©• ^-yiRGrLIlMAROMTS 

Artihcumquc manus inter (c opcrLimquc Jaboren 

45oMiratur : viclet iliacas cx ordinc pugnas , 
Bcllaqucjam fitTiatotum Yulgata pcr orbcm ; 
Atridas , Priamuraquc , 8c f«vum ambobus AchiUcm. 
Conftitit , & lacrymans : quis jam locus, inq«it , AchatC t 
Qux rcgio in tcrris nollri non plena laboris ? 

4(f En priamur: Tunt hic ctiam fua pr^mia laudi , 

,. Sunt'facrytiix terura^ & mcntem mortalia tangunt. 

$oIvc mctus : fcrct haec aliquam tibi fama falutem. , 

Sic ait : atque animum pidura pafcit inani >'*'^'''. ' 
Multa gcmcns , Iargoqac kumc<flat f)uminc vultum. 

47oNamque uidcbat, uti bcllantes Pergaraa circum 
Hac fugercnt Graji , prcmcret Troiana juventus » 
Hac Phryges , inftarct curru criAatus Achilics. 
Nec procul hinc Rhcfi iiivcii tcntoria vclis -. ^^^ ^ 
Agnofcit lacrymans : primo quz prodita foiQno 

479 Tydidcs multa vaftabat cacde cruentus : " ■ / 

qua(i C0r , ur volunt Seryius & IRdo- 470. PergamtuJPtrgsmut t^n Mi 

rus , vel qua(i bamus cx quo r<irpen. Troiana,in cditiHtmo urbis loco^ta: 

dunrur> cft auccm hamHS Grsrcii unde altaoAinla ard7fic>a4etndc Prr- 

Ttpa/w.Tum Limrn.cit tranrvcrrum j^amm appellata lUnt. Cave » ncar* 

in ianuallgnum , inferius re\ fupe- ce™ iH*™ confundat cum urbe Ptr- 

riui , vcl tlimes , quta ilHc teripina- -?*»<». q««l? «««I"» Phry^ia minorc 

turdomus, vcU UmusM ttk^ohU- P?^" condita eft ad Caicum Bu- 

ams & tranfyerfus. Dcnique Pones^ yium , £u;tquc Analicorwn reeum 

?untarre6taria porcarum , quafi poji «««I"» * ^^*^"* ^*"'* > ? c«I<t>"« 

c/Ii»»m , faxa vcl li^na ab utroquc »»r" charta Pcrgamenx , du psrthe» 

• portac larere, quibu» cardine$,fcra ^»"»' „ „, . • «^ • ^- -i 

& rcpaeula immittuatur. Hatc camen ^, 47^»Ha€ Pbryges ..»"if<w , tp^c, J 

emniapromifcui vulgd ufurpantur Pfcrjf^«/,Trojani,qm PhryRfacmint. 

pro ianua; risparrcm i' colebant: fupra , v.j«5. 

451. Sxy»m smbobus AchilUm: ] ^S,^^ pugnabant fitpe vctercf ,9^0 

Tres tamcn funt , Atridx duo . Mc- 5,«1" & »"/•«* fer«bantur. Decn^M 

nelaiis & Atsaniemnon , Atrei rcgis ^n. j. 4^»« 

iiyccnarum filii , & PriamHs , Troja: 47?. Hjje/i, ] Rbefu$ Thracias rex , 

rcY. Tum AchiUes McncUo rxvu$ Martis , V€l Strymonis filiut , cum 

non fait , Ted A«?*memnoni tanrum , Troj mis veniret in auxilium , addu- 

eum recciitc abejus excrciru proptcr ce:etque fccumeqi'os , quorum erat 

ereptam fibi Brileida ; & Priamo, fatum,ut,(t femelXantbiaquambi- 

cujurHlium Hc(5t ircm occidir, St in- biiTcnt , Troji foret invtfta : cltufil 

dienc habuit. Qii.omodo igitur am- jam portis , coa,duseft in HtoreccB* 

tobHt ' * ' *'-" - • •*-^ ^- ^ T^-i— pofuit, . 
An ambobm 
An geminos exercitui fienlficavit , feTi incierar r'a Dlora^^Je iacerK- 
Acri^arum&Priami ? Anpotiuile- ausei^&equiFatalesabdufti. Iliad. SemuscumSeneca Epift. 104. Atri- lo- 4«. Ĕqui porro ill! ferocitltC 

in non Atridas , uc ad nnum Aifa- pra?ceflebanc , ^b cqui« Diomcdil 

raemnona refcrarur ? Hunc fane ma- Thracix regisoriundi ^ humana car* 

llm audire qu^m Donacum , quiA- ne verci foIitit,qurbus ideo dominun 

ytm intcrprccatur , C^e^^iorem , A^a- ipfum dcrorandum Hercules tft« 

Biemnonc fciliccc ac Mcnelao» ctidic. 

4.66, Laeryma rernm. J Proptcr res 474. Primepomne. ] Sowtnus |ur«iiC" "^ 

advcrfas,ca1amicates: fic B.x\. 2.724, Re, ucGeor^. i.xo8. Libra die/omni» 

Lacrymas dileHa pelle ^reiiU •" id cft , qHe pares ubt fectrit horas. 

Lacrymzs propter dilcdam Creii- 47$. Tj^dti/er. lDiomedeSsTydcifi« 

fsjn , & deiorcm de ca coDceptum Jius , JtTL^n* 24}t 

k\i<fite4qu9 . . iB N E T D O S L I B. r. 

Ardcntcrque avcrtit cquos ih cartra , priurquam 
Pabiili guftaflrciit Tro]x , Xanthumque bibiircnt, 
Partealia fugicBs amilTis Troilus armis , 
Infeiix pucr atque impar congrcHus Achilli , 

48o Fcrturequis , curruquc harrct refupinus inani , 

Lora tcnens tamen : huic cervixque comzque trahuntuj! 
Pcr tcrtram , & verfa Pulvis infcribitur haiU. 
Interea ad templum non atqu» Palladrs ibant 
erinibus Iliadcs parfi$ , pcplumque ferebant 

Wy Suppliciter trirtcs , «c tunf« pcftora palmis. 
Diva foIo /ianos oculos averfa tcnebat. 
Ter circum (liacos raptavcrat He^ora muros 
Exanimumque auro corpus ▼eniebat Achiiles. 
Tum vcro ingemem gemitum dat pedore ab imo , 

490 Ut fpoIia . ut currus , utque ipfum corpus amici » 
Tendentemque manus Priamum confpcxit iner mes. 
Se"quoque Principibus permtxtum agnovit A«hivis j 
E»afque acier, 5c nigri M^mnonis arma. aoi 477. XMnt\mm, yDWi ita di<ftum , 
bomiaibiis ▼ero Scamandr»m , inguk 
Homerut , quia nomen illud ifto an- 
tiquiat : flavium Troadit , ex Ida 
nontc prof luentem , unde Tc in Hel- 
lcfpontum exonerar. 

478. Trtilms. J De cJD» actaie variat 
fant reatentlr.. Virei !us bunc p»t- 
rum , Hpw/iMsimpithtrem ficir ; ah*i, 
nc Hjrginuc & Tjccrzet , j im grandin. 
rem , 6c unnm 6 niaiim!i Pnin» na- 
tis* varix quoquede eiut morte opi. 
nirinet : TheociictUK tycnphron 
eam velnnt , ob rprctum Achlllis 
amorem ^ in templo Apoilinit ab A- 
chilic fui<rcoccinim : alii , in ii^ro 
ccrcaroine : alii pcr vim , alii cx ih- 
«aiis. 

479»If»fdrcongftffUsAthilli ] Vel 
impar Aehilti « vel , n- inavalt Ser- 
Viut , congftffHS Achilli , id cft , cura 
Acbiile : ut CatuUusdi^it incarmi- 
ae nupc. v. 54. Koti^ttgnare dHobus, 

48^ t^rrsd pulwstu/eribitHrhdlid.'} 
yon hafta TroKli , quam adhuc manu 
rctinerer , nam amtfsisarmis . id eft , 
il(/4»^5,fierebatur , & <bla lora manu 
iinpiicata recihcbat. reitur hafta A- 
cliulis,qunc per Tro'fli pe^usadj^a, 
|t cum co refupino inverfa , feira 
puNcrem rulcabat.- 

4S3. tlo»^iiqua Patladis. ] Ihfeftar, 
{iropter jndicmm Paridis , dequov. 
^i.UcPalLader,^}, Ibantautcmad 
icmpluro Troiana- mulieres , duce 
Hecuba , Heleni & HcAerisadmo- 
Ditu , cum ^rtvem i Diomcde acce- 

£(renc cladcm , ut Deam Diomcdi 
yentem , 8e stepli49aQ « & facxifi^ c\\% placarenr. T!iad. <f.^02. 

484. Crinihtii Jliades jCp^c.] A!I'I- 
dit ad tnorem Ronianaruni mulic- 
rum , qux in luAu j apertp capire , ^ 
f<ilucispaflRfi)uecri;-fbnsinc- deKanr*, 
fortaflrc eriam Trojanjcjc b^rkarr, . 
cum c«ntraG^"'.ceronc<crcnt omas: . 
quod docec Plutarchus in Roiuaniiijr 
quxftiontbus» ^ 

Peplttm. ] Oft"ercWatur Deabus, not! 
ia ludu tanium ; fcd etiam rolemni- 
busquibuld»m di«buj,muneri$loco : 
Patlaii p»aTercim./»««owi, cx Pau- 
faDia J. 1. ^Sia'ioThcb.io.5<^; Imo 
& Ktneri , Ca C'a»>d:ano de nuptiis 
Honor. v. 12?. Eo inducbantar (inui- 
lacra.ficinimStat.Thcb. 10. 6S'Hoc 
tuncArTotica fanHtim vetamine ina- " 
tres injuerant ebiir. Peplnm uttm 
fuic pilla , (i-.e pal iinD nHiIiebrc , 
Aibiili arcecontcxrum , adpcdese^- 
f..rum , fine manicis , coloris , ali- 
q lando rurpurri ,aliquando candi- 
dl, aurei fimbria clavirquf aureis , & 
variis Deorum beroum^uc Aguris 
ornacira. 

487. Ter circum i&'C.'] l^c AchilU , 
V. 3 4. De HeHore , v. 103. 

49J, >4cbivij.]Grsecis.(?irrfcij c nisi 
proprie <lifta . fi»e Hetlas , Achaia 
qubque appellaTactt^abu/^c^^o^u'^-. 
dam , vel Jovisfilio , vcl Zuth.' , qui' 
inea regione rcKnavic rctijuspopuli 
jichai 8{^c^iwifuntdi(f^i. Eddraha 
minor Achaid , Pcloponrefi par». 

491, Iioafque acieSt «^c.j* A^ew- 
non AuToram matrrn) , Tithaum pa- 
trem habtrit , Laomedont:s Trojani 
* rtgirSliun». OiitwT^a^^^w^m^^ aoi P. VIRGlLItMAROKlS 

Oacit AmajLoniciuni lunatis agmina pchis 

495 Penceiilea furens > mediirque in millibus ardec » 
Aurea rubne^cns exercx ciagula mammae 
Bellatrix , audecque viris concurrere virgo. 
Hzc dut« Dardanio -^nec miranda videntur > 
Dum Ilupet » ohtucuque hscct dc(ixus in uno» 

looReigina ad tcmplu.n forma pulcberrima Dido 
Ince^t t magna iuvenum ilipontc catcrva. 
Qualis in Eurots ripis > aut per juga Cyntiu 
£xercet Diana choros > quam miile Cccutc 
Hinc atque hlne glomerantur Oreades : illa pharctran» 

fof Fert humero > gradienrque Dcas rupcreminet oiimcs : 
Latonz tacitum pertentant gaudia pedus. 
Talis erat Dido , talem fc laeta fercbat 
Pcr medios , iurtans operi rcgnirquc fi4turK» 
Tum foribus Diva: media teiludiae tempH > KaJSi 

5io Scpta armis folioquc alte fubuixa > refedit. 
Jura dabat legefquc viris , opcramque raborem 
Partibusa:quabat iudis, aut forte trahebat: 
Cum fubito i£neas concurfu accedere magno 1 auxilium yenKTe dici:ur, cum ingen- 
kibu^ Indornm & i£chiopum copiis , 
8:abAciiil.eoccifus,ero?QfUoav s 
produ^^ilTe , quoe duas in partcsdi i» 
lz,roitiis atque uni;uibus adparen» 
tauduin auftori fuo , dece- caveruir. 
i^jus (lacua > in AL^ypta > So!i. orren- 
lit idaradiit>cmiiifle fouummemo« 
ratur* 
£o4i.3 Oriencales, ab »»( jiurora, 

494» ^^tHa:^onidtnn»^ Idcft,>4»»i«' 
3ioin*m : qux iibi inammani aiccrara 
inurebam , ne jadendis iaeiccis eiTec 
imjpedimcnto :a terani balcheofub- 
^rmRebaat. Nom n inde ab s p i- 
vativo, &/A^ot mnmmA. De ii$ tusc 
U£n.ii. 6\9i%c. Karum ccgina Pen~ 
•^^trd « Trojanit poft moi.emHc- 
Aorisopcm culi: ; ac iuxta aliquos , 
ab Achiilc: iuxta alios , a Ncopco- 
lcmo Acblilisfilioinretfeda clt. 

ptltiu} Scutis b cviifimii , in for- 
nam mcuiae Lurue. 

501. Q»€iis in BuroU > ^e. ] £x- 
plodit kanc Didonii cumDianacom- 
parado.iem Valerius Probus apud 
Ocllium l. p. c. p.ai que ninii c ni 
Improliperi a Vir(i ioconverfum u{[t 
ex Homero , apud queui iila rcpcii- 
tur, Ody(r.<f. 102 Dcf(.ndit eam 6ca- 
liger Poecic. l. 5. c. 3> aicque Vicei- 
lianameATei maeiftro,liomericam a 
ciifcIpulo.£^o tn VA:erii lene uiam 
Viul6 lum propc*nfior : vcl ideo , 
<iUod cx iis €lrcumftaik iis > quas lanĕ mC\ multlcudo Oreadum » qiia: Su- 
nam comi antur : caerers omnino k 
Didoiic divirrz funt. 

Eurou.^ ] FIa il in Laconla , Spar- 
cam allucniis : qi<se rcsi." venacu ce- 
lebrit. 

C^ntlbf. ] Montis in inrula Dclo> 
ubr Diana Sc A pc^lo naci £unt> 

503. Choroi,) Multi udo fiilran« 
tium & caneniium , tffc proptic sho-' 
r»s, 

504. &reades.^ Nympha* montiam > 
ab ep^t wons. £cl. z* 45» 

506. Latono!, ] Plliar Caci Titants » 
4U« Dianam & Apollinem cx Jove 
pcpetir ininCuIa Dclo. £cl.;, ^7* 

509* Ti*mfonbm l)iya ,tirc*] Ad- 
juneic Ser-ius bacyctba proximd 
ptaecedctktibus, hoc lenln : l»fiat l(c- 
gina oftri , tumprffirtim 4tdi$UMdi» 
jtknonii templiforibns. Afterc & a iam 
inrcrpretaci ncm ^ quam ccH priort 
poitpona :ego tamcn pnepono.* ncm- 
pe m.dio in lemplo locura fuiffie fc» 
pa cu )s^bifervaba.urnmulacrum 
Numi.is, & icieioadmi iftrabacur.* 
ifqat app UatUr a P Iuce/«rc«//wii( , 
deUbrum , a Vicruvio cella, k corcrris 
adytitm^ penetralt: a que is, vci velo> 
vel muro irp uscrat, & pci vius foTi^ 
biĕs : quem4dmodum no-t is in cemo 
plii ufuv nic li^ porroin/ort^wiDido 
jus diceba:: & mos iile Komanorum 
deinceps fuic ,in lemplit ius dicere » 
ac fenacum liaberc. 

tf ««U« uijittdwu\ liicdio iA Wtr* •A N E I D O 5. t I B. !. ||| 

AntlieaSergeAum^ue Yidet^ fortem^ue Cloantham» 
»if TeBcrorum^ije aliost ater quos xquore turber 

I>irpulerat , penitufque alias avexerat^ras. /„; ^ 

Obrtu^uit {imul ipfe . fimul pcrcuUus Achates 

Lzticiaque mecu^ue. avi(li conjungere dextras 

Ardebant : fcd rcs animos incogaita turbat. 
f io DilHmulant , & nube cava fpeculamur ami^i» 

0^5 fortuna viris t cladeni quo litore Hnquant # 

Qui<l veaiant: cundlis nam lefti navibus ibant 

Orantes veniam , Sc templum clamore petebant. 

Poftquam introgreili , 5c coram data copia fandi * 
fxf Maiimusllioneus placido Hc pet^ore ccepit : 

O regina , novam cui condere Jupiter urbem» 

Juftitiaque dcdit gentes frznare fuperba$ ; ^.i,t> 

Troes tc miferi > ventis maiia ooinia vedi» 

Oramus : prohibe infandos a Davibus ignes • 
SloParce pio generi , 8c propius res afpicc noArai. 

Non nos aut fcrro Libycos popularc Penates •'^r.i '«• ■ .• ! -' 

Ycnimus, aut raptas ad litora vctere pratdas. ^». ••<./.'». .; 

Non ea yis onimo • nec tanta ^up^crbia viAis. .■ 'i. ' ".. 

£ft locus , Hcfperiatn Graji cognomine dicunt: 
fiTTerra aatiqua» potens armh atque ubere glcb<e: 

Ocnotrii coluere virs * nuno fama > minores 

Italiam dtxi(Te , ducis de nomine , gentcm 

Huc curfus fuit : 

Camfubito alTurgens flu6la nimbofus Oriou 

l>lo , cuius ceftam c«ncavum & for- nc rubLucifcri nomine apparer, ferd 
nicacum erac» th morem telludlnis > fub Domine H«/)>m , arque ita occa- 
$crtu€, ^Li^i np.ruhcac .* quo- fadtum eft , ut 

Bc jAnthe» , v. 1 85. D.CtJ 4« A^ , & ^ occafum , Tialiam appelUyermt 
Sertejo , partim lib. 5. nauticls io lu- fitffentm tygnam HirpAniara vero, 
diulSeTe.Kr»,TroUs> mpra,v. ^^^^^Ti^i^'::::;^^^^^^ 

, s;^0r^r«W.«ulOrantesuc L^/JSrte ^/isi,^-,^^^^ 

miuetn & favorem li|{nificat ; Ciccro , w , quod vini fcrax r- «10 Hc. Aliud 

; pro Rabir. 5. Ab Jo>e pacem ©• i/*- ei"fdcm regionis nomettctt Italta: 

[ wutm fe$o. Pro Fo itcio , zo. In btUn vel ab Italo rege S.c lorum ; vel i 

\titeniii y i DiU immottalibnt pacem bobus , qui veteri li.^ua Grarca di- 

V 'veniam pt$nnt. De Iltoneo ^ v. cebantur «T»Xoi,&il.iC tucreinagi» 

224. copii. Alia item nomli^a tulic , de 

524» Bjl iocHS , Hejperiam , e^c ] quibus fasĕ Kirchcrus in Latio I. u 

Suppie ,^Mnw : uc (upra, v. 16. ijrbt c. :»..QjodDam autemiitomniumaD* 

omtiqua /i«is, 1*7^»», fuppte , tjuam tiq| i.lmmm , dilHcile ift connccre ; 

Tyni. Italia malcis pominibus dic^a Vi '.ilius Italiam novitfiinum putat , 

fuit , pro varia temporum racione. cum aic, minoics Itatiamdixifie. 

Hefpena, quod nomen ipii cuni Hir- 5^5. i/bete j^leb*. ] De forma illa 

pania c')mfflunefuic;vclab Hr/p«rOf lequendi Gcor(?. z. 195. 

AcUnasMauritanije regis fracre, qui s^p. Orion.\ l>c huiui figni coele- 

rritno o(>i.i»uic Hirp^niam, indcque ftis fabula dicemus J^ru i. 517. Ex 

fr;itre pulius ia Iraliam vcnic , vel hoc auccm verfu probat Scgrcdua ^ 

i^ HeffU9% YcocrU iUlU : qiuc ma- YiiSiUum &%a iu& Wv^ «M^NSk ^ t»"**! #«3»Ta' vadd cxca tulit , penicurgue procacibus Auftri» i-U^^J- 
-i- ■''-'*"••«' Perque uhdas > ruperi|nte falo > perque invia raxa 
**■ '•' ^ .-^''' ' Difpulit : huc pauci yeilris acinavimus OTis> 

Quod genus hoc houainum ? qu;cve hunc tam barbara morCHl 
Permictic patria ? hofpUio prohioemur areii» : 
f4f BcUa cient » primaqite yetant con(iftere terra. 

Si genus humanum &-mortalia temnitis arniat- 
At fperate Deos memores fandi atque nefandU 
. Rcx crac >tneas nobis , quo jullior alter , -^ . k. ^ ' jC' IL 
Nec piecate tuit t nec beUo maior & armis ^ ' '^ 

f fo Quem fi fata viram fervant > fi ve£cicur aura ^'3^ 
.^therea » nequeadhuc crud^libus occubac umbrsss* 
Non metus i o^cio nec ce certade priorem 
Pceniceac. Sunc & Siculis regionibus urbes > 
Armaque > Troianoque a fanguine clarus AccfiCS« . 

fSS Qua(I'acam ventis liceac rubducere cladcm %. . 

£t fylvis apcare crabes^ i 5c (bingere jemos» "^**^ f*7"' ' 
Si datur Icaliam % fociis 8c rege reccpto *• '^^ ?* *' 

Tendere ; uc IcaUam lzti Laciuniquc petamut-; 
Sin abfumpta falus ; & te > pater opcime Teucram » 

f£o Poncus habet Libyar i nec fpe5.]am redat liili > 
Ac fre'ta Siear.ia: fakem fedcfque paracas > 
Unde huc advefti , regemque petamus Accften, 
Talibus Ilioneus : cundi fimul orc frcmcbanL 
Dardanidas, /,..-: ».w.nr */.*"> fricirn ciTc appuirum.. Nara de tri- Yll-giliur. pro mtri, auoH Grrcli 

rlidtantum Oronisorru h»r agi po- diciiur , 5>,i.itn. 5» «^^- •»«** /*** 

teft , dt quotidiano , dc fce/»4co , de fonabĕ.nt» t « 

«cronjco, qiias voces cxplicuimut c^j, Sperate Deos ^ CrC. j Expe- 

<?eorg. 1.217. aai. &2zp. Con- ^ate Anf 4. Ai9*^f*»^ *i'' fi P^^i^* 

iat aucem dc quotidiano nen poflfc tantitm fperare doloremiSL p*rferrejO'' 

cxplicari ^ fic ciiim Orion qaotidi^ ror potero, 

tempcftaccs e> ciTaret : non dc acta- Fandi atq*e mfandi*'} Illiut , qued 

nicĕ , qui hyeme contini^ic ; cr^o dc fat , & »«/<•# cft : uttumquc enim 4 

ortul;</(tfco , qin nuncin ]uWiiP.iria fartdo dicitur: quia quod arquum cft» 

cadic, olim tamcn in mcdlum Ju- dignc/^rtpoATumut ; quodiniquum> 

nium: ar vit huius fidcr!s, non ad 7tfrt non poiTumus. 

unum ortut dicm, fedadconfequen. 550. Si yefcit»r aura' 9i rpirar, n 

xcs etiam dies pcrcincrc putanda eft. halitum ducit ix acrc. £t vcre apua 

Firmac opinionem hec etiam verfu Lucret- L s. 7». '^ĕ/c» , eft uti : Huoyt 

hbri 4. 5}.4ibi Anna Didoni fundet, modotenmhumanutn yarianteloqueid 

nt iE.neam per hycmcm dctineat : caepent inter/e y«fcii 

Dumpelaio defavit hyems , 6r aquo- 554. ^cejtes,'} Kex Sicilia: , dc quo 

fui Orion : quod oirnino tunc intclli- ^n. 5. $6. Dc Sicilia infttla ^n. ^ 

gendum dc orru ejuf acronico , qui 687. 

menfibus poft beliacum circitcr 555. Strimere remo>s*'\ '£cV 9* 6tm ^ 

quinque contingit. Agricola jitingunt ^rondtr id eft, 4m- 

^ 540. Procacibus oulirit , «s^-c. ] Ob- putant, 
ftin;i<c iniportun'*s,Horar. pd. l. i- 558. i;r Jtaliam i^c.^yDtc^ , r^ 

16, a. Tradam protervis in mare Cre- 6, De Latio , ytn. 7". 54. Dc Teucris^ 

ticum pottare ytntis, Lucrc . I. 6, iio. Trojanis fupra v. 139 Dc /»iy<«,Afri- 

BKrir petutantibuĕ Eurit. Dc j4uftrit ca , r. itfi. De /»7o, A^canio , v. 27li 

Ytncis merId?onalibus , Ecl. 2. 5^. Dc Jic<i»»j,biculi$, itn. 3. tf 87. DO" 

>4j»JC^<7. j j-^/^ j^,|,f, afurpai Dardanidis^ Tr^iaaii fupra v. i^. 

s*5 tuni -«NETDOSLIB. I. 10» 

T^f Tura breviter Dido , vultum dcmifla . profatur : 
^^^jrSolyhc cordc metum , Teucri V5cludiie curas, -n i2c-. ■ 
9aa4)|Ics dura , ic regni novitas me talia cogunc 

Moliri» 5c l.itefines cuftode tueri, 

Qui$ eenus ifi leadum , quis Troj* nerciat urbem : 
f7o Virtutef'iuc * virofquc , &c tanti inccndia bclli > 

Non obtufa adco scdamus pcAora Poeni : 

Ncc tam averfus equos Tyria Soi jungit ab urbe. 

Scu vos Hcfperiam niagnam , Sacurniaque arva» 

SivcErycisfi:ies . regcmque optatis Acelten i 
f7f AuxiIio cutos dimittam , opibuf^jue iuvabo. 

Vultls & his mecum pariter confidere regnis ? 

Urbcm quaaifUtu0., vcftra eft : fubducitc navcs .• 

Tros Tyriufque raihi nullo difcrimiac agctur. ; . / ^ ',..,.; 

Atquc ucinam rex ipfe Noto compulfuscodeni 
f 80 A^fForct i£.icas I £quidem per litora ccrtos 

Dimittam» &'Libyx luftrare cxtrem(i jubebo.* 

Si qulbus ejedus fylvis aut urbibus errat. 

His animum arre5ti di<ftis , & fortis Achates • 

£t pater -^neas , iamdudum erumperc nubcm 
J*8f Ardcbant ; prior ^neam compellat Achates. 
' Nate Dea , qux nunc animo fcncentia rurgit ? 

Omnia tuta vides , clatTem , fociofque rcceptos. 

Unus abeft . medio in Rudm qucm vidimus ipii 

Submcrfum : didis rcfpondcnt cartera matris. .'. Jo: 
r^o Vix ca fatu$ crat , cura circumfufa rcpcnte 

Scindit fe nubes , & in sthera purgat apcrtum. 

RcAieit ^neas , claraque in luce refull]t , 

Os , humerofque Dco fimilis : namgueipfadecoram 

Czfariem naco gcnitrix , lumenquc juventaB 

5^5. f^i$lt»m demifss. Puduic cnim in ea Satumus lacuerit , JEn, 9. ^i^* 
Keginaai ininin]^barb)rain,naufra- Erjtis fines,'] Siciiijc raoncem iM 

gos\ & exccros i Ibis cam dutd habi- pirce ccc den^ali , nunc mont dt J. 

teiniifre. jHlit»y non Ion(t' i Drepano : cut 

55p. Genui -^neatbm» ] Non nepo- nomen imporuit Efyx , ibidem fepul- 

tcs ^ncae , qu» nUlli rum eranc ; tus. De eo. ^n- s* 24^ 
liBd miiorcs , 4 qutbus ille genui du< . Acefles. '\E'iaVdtm Siciiiae rex,^n: 

ccbar. ' 5- i^* 

571* Pani* ] DiAi qua<i Phmni } v* $77> 1frbem quam HatuOjr/epraeii , 

342» tStc* J Scrvius retert accafarivum i*r- 

S71. Nectam a^terriM^ C^c.] Sen- btm % ad przcedens vcrbum n/nltUA 

JUs cA. Tyriamwtbem non efse tamre- hec r:nfu : ynltkhitcen^dere regnitl 

motam A Solis orP^ ^ calore i acque iJHltii , urbtm ^HamJ^uo ? '^uejira e/f. 

adeo clvet Cuot inc;cnio non cttt cara Vulf;o camen a^^norcunc Gramn.act- 

eb uro. li on ebtnfa tt^c, Aiat^t tnitn c'i raucacionem casiii , •vrbem^»am 

l^iilorophi , popules qui frIgiUori- Jlatuot ^ro tU^sbs quam 0atno. AliqUi, 

bus in plagis narcumur , vu.go car- gaibus accedo , (oUm ordinis mura- 

diori efle indole: cionem pucanc , pro qi»am »H>em jia" 

^71, Hefperiammainam^f^c.1lxz- tno. De Hoto ^ five Auftco> vco:o 

liam , V. 534» ncridionali , £cl. 2* 5S. 

Satumta iin/«.] Bsa Icaltae ptr- 588. <VfM tfPfA* ] Orontts , dc qu« ' 

U» > quac Latiwm^ difta .cft > quo4 v* 117% 

TomU M^"^ W^ P. YIRGILIIMARONIS 

f5f Purpureum » & }2Cos oculis afHarac honores. 
Quale inanus addunc ebori decus , auc ubi Rawo 
Argencum Pariurve lapis circumdacur auro. 
Tuni (ic Reginam aIIoquicur , cundifque repence 
Improvirus aic .* coram , quem quacricis , adrum 
CooTroius -^neas , Libycis erepcus ab undis. 
O Tola infandos Trojae mireraca labores l 
Quz nos > relliquias Danaum , cerfxque marirque 
Omnibus exhauftos iamcalibus * omnium egenos» 
Urbe , domo Tocias. Graies perrolvere dignas 
4ios Non opis eft noftrac , Dido : nec quicquid ubiquc c(k 
Gcntis Dardani* , magnum qu« Tparra per orbem. 
*j f^<^...- Dii tibi ( (^ qua pios rerpedanc numina , fi quid 
, t.r.' A :*"*^«am iuftit"i2 «ft* & mens Tibi c«nfcia rcAi 
/^«'^ <:./ ;|>ra:mia digna feranc. Q«xte cam latca culerunc 
^io Sarcula / qui canci caiem genuere parcnccs ? 
N In freca dum fluvii currcncdum moncibus umbrae 

Ludrabunt convexa> polus dum Gdera pafceci 
Semperhonos, nomenque cuum . Iaudcfque mancbunt/ 
Qux me cunque vocanc cerrac. Sic facus , amicupd 
ĕiS Ilionea pecic clcxira j Ievaquc Sercdum ; V 

S fort^ ex lurro colore capillorum. nteum eji ^ nec Trofanomm , tantam 

O, anquani hii non)inibuf cxiftinio 'oirtutem remunerarii fed Deorum ^ 

non ram certum colorcm fignfficari, fed omniHm hominum , fed tui ipfim « 

qtiam gencrarioi pulcliritudinem: naiiiTirtus fibi eii jp/a prsm-.um. 
uc cum diKic Horac* Od. 1. 4. 1. lo. 6ix, LnJirabHnt coni/exa, c^c. 3> 

pitrpttreii ales obribus, Pifo Albinoy. Conyexa moncium accipio , pro cacum 

Brachia purpurea candidiora niye, niinibtu . quz rocunda & convexa 

Homern$Odyf. 5. 231. Ki>/4at w«x<r- 'i',"^- i^fif^l>»ntprocircuib»nt: qucm- • 

eiro» «re« Uomt , comas hyaUn- jdmodum Hercules^n. 8.291. r#^ , 

thino dori RmiUs. Cum enim incer molTeL'!^^''^ *ZJ''?'V ^-^'"'^* 

colores pulcherrim* fu purpura; in- Trmo?o'^rt^L\.i(i^'''!^ l-^^Hrare tM- 

tcr metilla aurum ; intc? Aores rVf" , pe?t wn?I if;f S™"'- '*^""*' ? '•**- 

^ v.tcrum .mmationc. hyac.jt^sl plitioi« ag Tum '&rw^^^^^ 

ideo horc nomint ad exprimcndara luitiones /icbant undc d??a??^ficTj 

guamlibcc pulchritudmcro tranltu- ambaiTali air V,f»;i F^i ? I c^ 

leru u. Expreffa. eft hic locus, cum cr/XV,^,^7r^ ^mbrL* J'orfo 

feiuen:i comparacionc , ex Homcri ad motum SMJ. «fooi.nV.I^ ^ • 

Odyrr. !. 6- 22V. ubi Mincrya fnr- bem ?fra^mfleA?m«'r "' ' * '" ^'- -' 

\ MA jj . ^«'■."'««Ptniondr^uiSblcm &fidera, 

sp<5. M^^^s addunt, d^c. ] Ma- qu«a igncr atauc adeo toracis natu- 

i»KJiProartc & laborehic nimu ,tur; rar , pafci crcdidcruni aquarum hu- 

uc rupra,v.459. ^rriAc«*m^i»ew»<iw«*y more m coelum cdua»: kd fruftra 

*"^'/^r' n • / -1 xi ^}xld^m le?unt pal^ : nam Lucrc- 

..^^^7; Partuslapu, ] Marmor can- uusinmuhis Vir^ilii mae fter, dlwc 

d.dum e I>aro .nltila, in mari^garo. 1. 1. 2ji.>„d* afherfidefapafit y-34 502. il{{Uiquias Danaiim,^ Supra , «i.,V/' "'1: <^^-3-Pcnuhiniam, 
--- -. . ,w ,. . "^^"'■^'''''^^eTr, mcjricaura produ- 

. tfp7. St qHa pics , e-c. ] Modicm» «<> lonu m mor«, qui Iaio.;* dicunt 
^/f r//a /i/c prpiaicn yirtutis pracmU; ptQ lxi\^, ^AioMSdicunt, : Pl nm Drmcer Dido • rakum demiflj . pro^atiir i 

j^i^ySohice totĕe meniai • Tĕocri .^^ikiice carat. al U 

.. hJt^ ^""^ • ^ nmA ooviuf oie talia cogunt 

Ubdri 9 ie Ijte Soes cuitode toeri. 

Mf oenos A^ieadom » qDii Tto]» oelciit orbein : 
l^ Vjitacelqtie « ▼iror<iae • Ae tanti iocendia belU ( 

Noo obtii(a adeo geHamui pedora Poeni : 

Ncc tam aTerfiis cqaot Tyril Soi iongit ab orbe. 

ScB vos Heljperiam oiagnam • SatumijHiae anrai 

SiveEnrcis fiaet ■ rcgemqae oputii Aeettea • 
jTTAaiiiiocutoi diniittam • opibuluue iuv«ibo« 

Yakii 9c bis mecum pariter confidcie r^gnis ! 

Mem qoam Itatuo.» veiba eft : (iibducite naves .* 

Troi TyrittlSiae milki ouUo di(crimiae agetur. t^U Oi/^^/^^ 

Atqde iitinom rts IpTe Noto compuirus eodem 
n^A^ct ifi;ieai I £qtddem per litora certos 

IMmittom* St^Ubys liilbare ejrtrem^i jubebo/ 

Si qiiilNis eiedos 01vii aut urbibai errat. 

Hit ^animum anedi didii » Sc fortii AchatCi • 

£t pater -Aoeu » jamdodam erumpere nubem 
|Vr Ardebaot ; prior ^neam compellat Achates. 
- Nate OeS • qux nnne animo A^ncencia rurgic ? 

Omoia tnu vides • cladem • rociorque rcceptoi • 

Uaui abeft > medio in AuAu quem vidimui ipii 

Satimerrum : didii rerpondent «rcera macrii. r. ^^4. 
f9o Vix ea facus erac • cum circumfufa repcnte 

Sdndkib nnbes • Sc in cthcra purgac apcrcum. 

Reftitit iEneas » claraque in luce rcful(ic » 

Os • homerofqae Deo nmilis : namtiueipradecoram 

Cciariem naco geaicriz » lumenque juvent« 

* 

yr^. Kmlnm itmifm* Pttduk cnim in et Satnmus latucrit > iEn. 9. yipl 

Kctintai oiiniRiibarbarain,naufra" Etyct/ /(«#/. 3 Sicilix nontein in 

B9ir,8eext<rot k Ibis taai duti babi- pirte cccden^ali , nunc mwt d* S> 

Mrnli^. /m/mm > non lonK- k Dreparo : cui 

S^A Gmum ^n iMJMm » ] Non nepo- nomeniroperuitBajr.ibidcairepul- 

Ctt Amc « 00» nttlli rum crant ; tus. De co. ifin- s. 14. 

Ad mij^orci »1 qoibat aicecnuidu- . ^c«/lfi.]Ejufilcm Siciliz tts^Jtni 

ccbotw , 5. t^ \nm Prnti. 3 IMAi quag Phmni , v. $77. l/r6«m qm4m BstU9j t/«)lng«{f , 

141. C^. J S<rvius rcfert accautitttin wr. 

S7t* KHtmm ituerjmt t^c.] Scn- binn • ad prccedens ^erbum vmUkA 

fts cll* TjriĔmtnrbtm ntn t/>e Um r»> hoc F:nru : Vnlt» bk c§n^der« rtfmil 

■mM» i SĕUt •H» O* M^rt ; acquc 'uhUU , Nr^Mi ^mmmhfit»o ? i/«/!r4 *Jf, 

adeo civcs Gios iniEento non cWt ram Vulgo tamen attnoicunt Gramnaci- 

•brntitb KMoten/Si tC^c.^lttOt cnim ci mutationem cas&« , i/rbem ^mm» 

Ohiiolbphl « popol^s qui frIgitiori- JiMtito% pro , miAs am*m ^atHo. AliqUi, 

DUt in ^Ulgis oarcuntor • vu.go tar- gaibus accedo , iolam ordinis muta- 

diori Cflk indolc: tionem putant , pre qnium nH>tm Jid' 

' ^7i* H^ptriĕummĕsnsmit^clla- sim. De Noto y bve Auftro, tco:o 

liaoi » v« 534« nieridionali , £cl. i* 58 • 

SdimrmU ĕtrvm, ] Btm Inliae par- 588. ij§m ĕbefl, ] Orontet , de quo 

leoi . qoaB Latimm, difta .cft > qoo4 v« 117« 

Tm*U y^^ *^ P. VIRCILIIMARONI§ 

At domus interior rcgali rplendida luxu , J /i** «-» •* /Wv luriruiturj mediiOiue parant convivia teAis. . r. /t*^ **7" "^ Arte hboratac vcftes , o^toaae ruperbo j 

Ingcns argemum mĕnns , celatague in auro 
^4T Portia fa(ft3 patrum , ferie$ longiiTima rerum 

Per tot dui£^a viros antiquz ab origine gentis. ^ , 

Ancas(ncq,uecnim patrius confiftcre mentem *^ ** 

PaAus amor ) rapidum ad naves prxmittit Achaten ; 

Afc.into ferat lizc , i7fumqae ad moenia ducat. 
<foOmnIs4sj Afcanio c;»ri (k^t cura parentis. 

Munera pr^rterea , Iliacis erepta ruinis , //i^^^kui - /. ^T 

rerre^iijj»et^ pallam Cigt^s aiirpquc rigentem , ^j^ i. lot. 

£t circumtextum croceo velamCn acantho ; 

Ornatus Argivae Helena: » quos illa Myccnis » 
4u Pergama cum peteret , iiKonce(rofque Hymensot t* 

£xtulerat ; matris Ledx mirabilc donum. 

pr2terea fceptrum , Ilione quod getTerat olim 

Maxima natarum Priami , coUoque monile 

Baccatam , & dupHccm gcmmis auroquc coroaam, 
^o H;ec celerans , iter ad naves tcndebat Acbatei, 
At Cytherea noyas artes , nova pedore vcrfat 

infh y* 7^9» '^dJitU^tUBsecbiudd'' Dixit tatnen Horatius > fed comrt 

tor. Gelhusaliique ksunt n»nl?«<; coninianenioptnion^]n)Pollucem3e 

fed, veI<ii>,veU>«$quiruntantiqui CaAorem cx eod«m ovo prodiiAe , 

g7nuivi,i nom<nedi«/.* ut Ge«r£. i; Sat. 1. 2. i.i5. Cajior gMwdet tquU 1 

ao^. Librd die fomniqHt pares ubi/e' o^uo prognatus eodetn , pugnist Nupiic 

cerithoras: Et Tenrus erit ; roiATa eiTc Helent Menelao , cu» erepta eft i 

k Didont hzc «tnnia , uc diem illum Paride } & Troiam dedu^a , orcuia 

hilariter Trojani ducerenc. Plura dedit bello Trojano : fupra v. ji, 

tamen 8c vetuftiora exemplaria ha- Csetera deeadcm , i£n. a. 5^7* iEn» 

benr Dei, tf* 511* 

tf 51. Paliam. 3 Pallium rouliebre ; Jtrtiya, 1 Grarca; ; non enim Argis 

ntra^ue vox,veI aptf/4m,quia veftis nataruic. Nec Af>cen»rcgnavit, led 

cft exteriorjveli 5r«AX*» -ui^roj^uod vir ehi« Mwnelau» frater fuic Afa- 

frequenti mo:u vibretur. roemnpnis,qui in h^cjitraqne resna- 

. C53. Croceo-veUmenacantho.2 Or- ^'« urbe , fupr* v. a88. Menclaui 

natum variii flexibui acanchi hcr- auicm adrcitus m penerum k Tyn- 

la,croceocoIore,ve) auroexpreflki dareoSpart^ fireUeedemonfs rege, 

yelamcn Ahqm cycUdem cATe volunt J mortui* taftore ac PoUuce. S^rtac 

genus foe.Tiineai vefti$ tenuiflfimum , regnavir. Proroifcue tamen luriiun- 

rotundiim,acfimbriatumial.i, quia tur harum urbium nomina , moprer 

croci fic mcntio , purint cfrc epicro- wcinitatem , omncs emra funt la 

cnm , amiculum rtnuc ac pt rluci- Peloponneio. 

dum : iiguc meliiis , qu'a epicrocum ^ss. Pergama, Hymenacs^j Illa, pro 

vclamints inftar fuit , cycUs tal rsr TroU »'umuntar v. 470» Hi pro om- 

v«ftis. Prop. 1, 4. 7. 40. Auratacy- ptiis , Gcorjl. 3.60. 

dadefifnathttmMm^canthuĕ , brart' 6^7. Ilione.}Po\ymv\tikons Thra- 

che urfine hcrba coronaria, £cl. %, 45* ci ' rc(;.s uxor. 

Crocus flOs . Ca^ran. 55P. DupUtem.'\ Quia duplex erat 

554.-^r^iT/<eHe/m4e. ]Patrcm ha- inea ordo,fivc iaicia : alcera aurea, 

buic Jovero, rubrycni rpecie : ma- altera gemaiea. 

trem Lcdam , Tyndarei Laconiae re- 661. OtfcfrM. ]Venu$,v.atfo Cu- 

gis uxorcm. Lcda oviduo pepcrit : pido , Amoris Deus , duplex k qui- 

ex altero Pollux & Helcna divino bufdamfing;tur ; honeftus , ]ove ac 

rcmine : cxalrcroCaftor & Clytem- Yenere prognatus > lurpis , N^Ae 

ae/iri moruli fcxaii)C e3iclufi Aiat* atquc Erebo» AIU noo ]ovcm » fc4 iB N E ! D <> S. l I Bi I. lo^ 

€onfilia i m faciem mucacus 5c ora Cupido 
Pro dulci Arcanio veniac , donirque fuTenccra 
Incendat Reginam> acque eiTibrus implicec ignem. 
#5 f Oujppe domum cimct ambiguam t Tyriofque bilinguei» 
Uric atrox Juno » & fub nodem cura recurfat. 
Ergo his aiigerum didis aifacur Amorem ; 
Nate , mex vires , mea magna poceniia ; folus » 
Nace , Pacris fummi qui cela Typhoca temnis j 
C70 Ad te confugie , ic fupplex tua numina pofco^ 
Fracer ut ^neas pelago cuiis omnia circum 
Licora jadecur, odiis Junonis iniqux> 
Noca tibi ; & noftro dbluiAi Cxpc dolore. 
Hunc PhoenirTa cenec Dido , blandifque moracut 
<7T Yocibus » & vereor , quo fe Junoiiia vercanc 

Hofpicia ; Kaud tanco celTabit cardine rerum. .'/■ ju<,'i. .. 
Oj^ocirca capere ante dolis tc cingere Aamma 
Reginam medicor » ne quo fe numine mucec t 
Sed magno -^neae mecum ceneacur amore. 
MoQud facere id podis * nodram nunc accipe mencem» 
Regius » aecicu cari genicorls , ad urhem 
Sidoniam. puer ire parac » mea ra\ixima cura » 
Dona ferens pelago & Aammis redancia Trojae, 
Hunc ego fopitum fomno , fuper alca Cychera » 
4%S Auc fuper Idaiium facrata Cede recondam i 
'; *-^ Ne qui /ciredoloi > mediu(Ve occuriere polHc* 
' Tu fjciĕm illius » no^em non amplius unam > 
' ?aTl'e dolo : iCMOtos pueri puer indue vulcus : 
Uc , cum te g^Goio accipiec larcillima Dido > 
^9oRegaIes iatermenfas Iacicemque Lyaeum , 

Cumdabitampieius » atque ofcuIa dulcia figet| 
Occulcum infpires tgnem , fallafque veneno« 
. Parec Amor di^s cars.genicricis , & alas 

Mcrcurium hon^o patrem ar- rerura rumitnr , ex eo quod itnua 

Agnant. fleftitur & verntur in cardine , v« 

tf 65. Silmgutu'} Vei alludic ad du- 453. 

«liccm jinguaro , qua ucebamur» 6^2, Sidoniam, 2 Czr*hivntm ^ 

, Thoeniciam & Libycara , vel perR- coloniam Sidoniorum ac Tyrloruro » 

diaii\nocac genti tamiliarem , pro. ^ ,5 

?hSr,d7q*SJGrg':T.'ir^%?nc /«jo,,rV.^eM«VS;m:veicft./^.. 
^^^^'^.klS^^^^tT^ C,,U,«..».:]Inn.iamedire.r.- 

,fc.M , i Gra.0 6^,..« • Pennde «« ?»Vi;j?-^.^^^^^^^^ 

autem potutr cx d^phthongOM , vel ^^ 5^ '„^^,^ ^^J j„fula. ^^yp^i. 

abiici 1 , ut (ierei Typhtta^ vel tbjici 590. Ly^tum, ] Bacchiium : Bac- 

t ,ui Herec Typhoia. chu« enim Ly^tm didus eft » A Km^ 

<?74.Pb»»i/rrf.] H Phoenicia •riun* /o/>« . quod cnrit tnimum loWat a«: 

da , & Junon $ cultui addi^ , fupra liberct. Dc /k/o, fivc^/M»w,v. I7l* 

f*4S0« Dc(#vdfiM,quihicj>rofUxu X}cf«>crc«v*l4^ %to P. V I R G I L I T M A R O N I S 

Exuit * & grciTu gaudens incedit liili. 
^9S At Venus Arcanio placidam per membra qAietem 
Irrigat : & foturti gremia Dea toUit in alcos 
Idalis lucos > ubi mollis amaracus iVlitrn 

Ploribus & dalci afp{raits compleduiir umbr4. 
Jamque ibat di£bo parens-» 6c dona Cupido 
f !^ooRegia portaintTyriis > duce larrjs Achate. 
Cum venir > auljtis jam Te Regina^^perbis 
'• 7vi» AurcJcompodiit fponda . mediamquc Iocav!t; 
7" '5** Jam pater ^neas & jam Trojana juventus 

Conveniunt > ftratoque fuper d»fcumbitur oftro. 
!rof Dani famuii raanibus lymphas', Cererfmquecaniftrls 
£xpediuntytonGfque f/erunt raantilia vijlis. 
Quinquaginta inius famulx > qtiibus ordine longo 
Cura penum ftrucre , & Aaiiimis adolcrc Pen.itcs, 
Centum- alix > totidemqae pares actate miniftra « 697'Anuttdcm* ] Herba coronaria, 
Tuaviffimi odons « flofculos cnHctens 
pcrpuullns , candldot , martoltine^ 

70l.>^i«/<e«.]VcHs precioflfque tl- 
pcttbus , vei (uf]pfnfit (uperlcAuin, 
ycl in lc<fto rub(tru6lis. 

702. Attrta fp^dd ) (^Ci ] Spondd 
pars ledi exrcpac-c(t ,. /aepe pro roco 
lefto rumicur , kautia^i fcedu4 , unde 

& fpon(ic nomcr» eft. ^ 

Anrtd» ] DiATylaba yocCi^noniodo 
Jtn, 7» 190. ^urtMpercnUitmyirga. 

MediamqHt toca-uit j Ufut ad^ 
irenlam dnplex fuic,.veA Teaeadi in 
fella , v^l in Ifdodifcarobcndi. S.:- 
dendi ufus antiquior &r fevcrfor; 
BarWari & oricnr^U s popuU moUro- 
ret , difcurabendi morcm invexcrc. 
Unde Romini primis ccmporibus fe- 
dcrc : poft Aliam debelhtaKT, au(%(S 
opibusac deliciiS)difcubuere : mu- 
licres ramcn adbuc &dendi morem 
prae moledia rctincba.ir. A.u^ufli 
lcmporibusobfolcfccb3cind6raibu$, 
H in Caieris tantum Capiiolii cpulis 
fervabarur; uc eft apud ^aicrium 
Max. !• 2. }. Pater aurcm ex I.jvio 
1. 28. 18. Afros dircumbere folitoi', 
iam inde A Scipicnis & Sypbacis 
tcmporibus; Unde VirKilius liic ad 
barbarum allnd<c morem. 

Mediam,} Vel in lcft'», guierac 
jneilms, ut vulc Corradns,nec c- 
nimdccebar in endem lcAojjraycra 
fisminamdifcumhcrc euro iEnca : 8c 
verdcirca menfani cres vu!gd lefti 
ficrncb.intur; undc conclive dice- 
batur triclinitHm , k j.pi7( tres & xXini 
ieS^ui, Vcl ctiam in codem ledo , 
^wod dici pocca apud Barbaros gra- Afcariins , five Cupider , infcriofen 
feu ffniflram in etidcm \v6to locOYil 
orrupAATc , undcfacil^ Didonis^re- 
mio ii lumbcrcc , v. 722. ce quippe 
amici jlc ara<cjr dircumbebancloco , 
uc commod^ iaceicnt illius in (inu ^ 

3ui mcdium locum obtincbat; & 
excra roanusejus adcibos carpcn- 
dos iibera cATcr. iE.neasautcra ccrcii 
dcsrrum fivc fupcriorcm obtinuie 
locum <. nam 1. 2» 2. toro jicorjuy ab 
aito, QoU aucem locus dignior habe- 
rc ur , an dtxter & fupcrior , an 1»*- 
dius , dubia cft rcnccncia , ftiit ucra- 
quc racionibus nc ccdimoniis nixa4 
I>C ofiro\ conchylio unde expnraitur 
purpura , Gcorg. 2. ^06» De Ce^trt > 
propinc ,£cl.<5. 79» 

706. MantUia» ] VilIofa lin»ct i 
tersendis manibus comparaca , undc 
habcnc nomi.n ; diJcrunt a mappit, 
}uxca Vo(fium in Ecym. qttod nanci- 
libus cciam ftcrnerencur m-nftr, 
inapp^s manus cantHm tcrgercmur ^ 
aSerrencurquc mappar aliquand» 
cum In'ufUm i dnKjiU* convivis : un- 
dc Mmitl. EpiR.l. x^»9' u.Attu^ 
Itrat mappam nemOi dumn*rta timen- 
turi mantitt i mtnfĕ furripit Htr' 
mogtnts. 

708. Ptnum , c^c. ] Ptnus , b»fut 
p«f»»>vel f7i«;i»^|rrai«i ma culini vel 
fceminia( eencns : ve\ ptnus^tnoris 
ncMcrius : funt'res ad riclum necef-> 
Aria; , qiMB- in incima domus parce 
fcrvancur. Hinc eft ptniptis , & pint- 
tio ^ & Penates y Dii qui in intlnta do- 
mus parrecolcbantur, Cum au-era 
aic NaAcimbarnus , fl.ammis adolert 
PenateSi effe coqutnamfacere, pland 
UUl : catcc CAim Cx Aibciuei cqiq^ ' :« tJ E I S 1 1 B. T. 21, 

7X0 Qui daplbas menras onerenc , & pocula ponatit« 

Necnon & TyYii per limina lzca frequences 

Conyenere , toris )uffi dircumbere pi£iis. 

Mirancur dona i£nea; , mirancur lulum • 

Flagranterque Oei vukus , {implata^ue verba r 
71 f Pallamque , & piAum croceo valamen acantho^ i- iS^ 

ProEcipue infelix, pefti devota futur2 , 

£xpleri mentem nequit , ardefcitque tuendo 

Ph(rnifla * & puero pariter donifque movetur. 

^Ue , ubi complexu -^ndtc colle^ue pependit > . 
710 £t magnum fal(i implevic genitoris amorem , 

Reginam petit : haec oculis , hzc pe£^ore toto 

H«ret , & interdura gremio fovet : inrcia Dido » 

InHdeat quantus miferz I)eus : at memor ille 

Matris Acidaliae j paulatim abolere Sichjtum 
7if Incipit , & vivo tcntatpracvertere amore ^ 4 J/ 

Jampridem refides Jiumor3efuetaque cerda. ^ « /..^ u^,\ ».. \ .s ._ , - ^. 

Poftquam priraa quies epulis , menfzque remotx ; 

Crateras magnos iiacuunt , 8c vifla coronanc. 

Fic Hrepicus tedis , vocemque per ampla volutant 
7JoAtria: dependent lychni laquearibus aureis 

Incenfi: & nodem Aammis funalia vincunt. 

Hic Regina gravem gemmis auroque popofcit « 

Implevitque mero ^aceram i quan3 Belus &oraQes 

A Belo foliti. Tum fada iilentia tedis i 

-plnribas loct* ,, convivit rem fa- erant ciborum ; recundapemtrnni^ 

cram aputl vecerei'fui(re; nihilquc comporat'onum,libacionum: ucra« 

in iis adhibcri..frequencius, quam que diAineucbantur ialtanonibuss 

chura, Horet > Deorum iitnuUcra , cantu , ludii , dum convivx ab c- 

libacienet. Igicur Hammis sdoUrt Pt- d ndo quicrccrent : $c hxc eft prima 

nates , eft/u£ficu Pcnates colerc , uc q»i€S , cui rerpondec , /ecHtid^ q»ietis 

.in convivio 'Kympharum Georg. 4. lcco, finis epularum pod Tecundas 

^9» Panch9is ddoUfci$nt ignibms sr£i m'-nKis.De cr4rrrf6j»5, pocblis vina- 

l)c Pfnatibits , JEn, 1. 71^, ri:s , £ci« 5.5S. De coronĕtiom yini 9 

714 Acidalta,^ Venerif , qua; fic Geor^. i. 528. 

iicltMt zb Atidalto fontc , inOrcho. 7^0. Lychni laq**arihm* ] \vy rft< 

jneno Boeoria civitate , qui Grariis it^ctma -. Grxcam vocem Lttinc pr«! 

4*i**4«*S • Grati/eaucem Veneri«& pofi,it quia minu» humilcm. 

Liberi fihx l quibufdam dicumur. Laquear. j Si ve lacnna . eft inrer* 

Dt Suhao , V. 347, fttiiura trabium ac cignorum , in con- 

• 715. ^»;'^^**:?- ] PrKpccu^are.nc cliyium tcAis : diciiurquc \ lacn , 

Jnno Didom odium iDf|piret in Tro- quia cavum eft , iacm autem fi(?nifi- 

l*no*» -- /. i xM r ^** propri^ carum quodlibet aqua« 

717. M*mjaqH9 remota, j Mmix , |.|inj receptaculum. Tcd tranJfcrtue 

nontancumfuntrpfleviJ«f,fcnmcn- aa alia multa ob figurac Amilicudi-. 

fx ipr^ qax fierculis onerancur; fed nem. 

ctiam o-iria, , len cibi & fcrcula, qu;e Ttmaiia. ] Funet cerl obliti. 

imponunrur menfis x quod dilbrr^ 7ih BeLHS& emnes i Btlo t c^c.] 

fcrib!c PoIIiu , 81 innuunt au(f^ores Belus ifte , non D donis pater cft, de 

Lacinl , apud quos frequens eft di- quo prius , v. 6%^, de hoc enini dici 

vifio conviv;t in primas ac (ecwndas non poiTet , omnts i Btio , id eft , 

meii/d^ ; at mcnfc non munbancur : omnts Beli po^tri \ fiqutdem inter 

ttaque priina & (ecunda fercula in- hunc& Didonem nuUusoccivt\\tcv<t«^ 

ccllige, qu»ci;ia prioa grayiorttin 4itts. Igituc d« &c\% %t^\\<\\)X»t^ \vir *«* P. VIRGILII MARONIS 

7iT Juppiter (horpicibus nam tc darc jura loquuniurl 
Hunc lactum J yriifqttc dicm Trojaiiuc profcctis 
ElTcycIis, nodroHiuc hujus meminilTc minorcs. 
AddtlstitiicBacchus dator > Sc bona Juno: 
Et vos 6 CGctum ryrii celebratc faventcs , 
74oDizit & in mcnfa laticum Iibavit honorcm: 
i^ M.^^ Primaquc libato^ fummo tcnw attigit orc. ^>u//^^ ^,,/cl, 
Tum Bitic dcdii increpitans : illc impi^er hauGt ' ' -^ 

SpumalRem patcram » 6c pleno fc proluit_aurp: 
Poft alii proccres. Cithara crinitus lopas, "3^****«^ .'Tt. <:.vri. 
74f Perfonat auratS, docuit qua: maximus Atlas* 

Hiccanit errantcm Lunam , Solilquc laborcs .• ^^*y'*'- 
Undc hominum gcnus , & pecudcs : uodc imbcr 8c ignes : 
Ar^urum * pluviafquc Hyadas . gemiRofQue Triones': 
7^ : •.. ' Quid tantum Occano propercnt fe tingcrc folcs 
7foHybcrni » vcl qija: tardis mora nodibus obftcc 
Ingcminant plaufum Tyrii , Trofcfque fequuftiur. 
Necnon & vario no(^cm fcrmonc trahcbat 
Infclix Dido , longum^uc bibebat amorcm ; 
Multa fuper Priamo rogitans , fupcr Hcftore multa : '* 
740.L»64i/»r.] Siillayic : a >ifiu Borealia , qna k ruAicis pUiijinim 

/l»7fe. Ri'ushicfuit facrincioruin. fa- nia}»s ^ ac pUttjimm mittHs ^ olim 

cerdisrinum d vafculo de(;jftabat) di(tta iunt: quia in inajore repccm 

dabatguc dcinde dcjtudandum ££• ftellx ica diipodts runt>ut boves 

teris:cumillud,veltn viAimx> cor> aracro fubli|;atos refcrant : i>oves 

nut ; vel , fi facra folo cure ab(que tutem triones anrtguis d.^i funt: 

vidimafitrent » in i(;riemarx impoii- quodarando>velcerram tertnt» jux- 

tum; vel ) fiab(queig e , ucincon> ta Yarronem, quafi teriones : vel 

viviis , in menrtm invcrt;eba:. Unde (triatin terra excavent, iuxct Scali* 

libro primo ftc!nifivac fiiUo ; deinds Rerum, qua{t Jlriones : velilr.t9 in 

qaia in l''htt:one vinum dettuAaba. terra excavcnc, juxca Sctligerum, 

tur , fTen:fictc JiiiU : dcindc quit in 9ut(i firiones. In minorc vero , ilells 

libationevi%um dei;u(labaiur , G^ni- icem aliquoc , licec niulco minorcs , 

fictr etiam eUsi^lio a: le^uiter tĕngo , eumdcm fer^ ficumimitantur. 

Utruprav.25O.06/ct*/«/i6<fT/<>Mtft4e: 749. Se tingere f«les*'] £x ▼ul|;i 

I.Georg. 4« 54« FUmina libant f»m» mentc , cui (idcrt in Ocetnum de- 

ma let/ts- Denique «cnt.racim fumi. ciimbere& lavart dfccbantur.Senfut 

tur pro facrifice , quia nullum ftcri- ef(. cur dies hyberni tam (int breves: 

licium erac (ine libatione. & quc mora fic oHftec noAibutart^i- 

745. ^</4*]Bene Potnus ea nar» vis, ucferoacIencd venitnc ; vcrfus 

rat, qua; docuit Aclts 4fcr; rex iihuc cranAaci func dGeorg. 2. 481. 

Kituritanis ; quicum ctCct tQrelo ^.Si^Soles, dics, vel Solip e. 

f^x peritiffimus,coelum kumerisfu- 754. Pn^mo, 6^c. ITroiano re^e, 

fttnuifred:citur;&inmoncemcegno> dequopanfim lib. a.I)eHf£t0reefus 

minemmucacus, objcAu Gorgonci filio, 8£ 4^cf)i//r , fupra v. 10;. De 

ctpicit, i Perfeo]ovis filio, qucm j4nror^ plio Memnone ^ v, 493. Dc 

Cxciperc hofp«cio noluerac. JDioinrde, TydcifiIio ,v. lOi* Der^Mii 

74S. ^r^mumy c^c.j Stellam guot Rhcfo ^iomedcs tbduxit > v. 

procclIoiitD , in (igno Booca;, prope 476; 

SMueUa ur£e aajoris « undc nomcn 

7tt«Nuiie^ A N E r D O S L I B. II. ^ ^^ ^ IU 
^rf NunC) quibus Auror* vcniflet filius armis : ' >»^r« 
Nune j quaIcsDiome(iiscqui : nunc > quancus Achilles« 
Immo age t & ^ prini^ dic * horpcs » origine nobis 
Inddias , inquit , Danaum ^ carur^ue cuorum » 
£rrorerque tuos : nam ce jam rcptima porcat 
7ffoOmnibus errantem terris & flu£tibus zftas. ' 
*. YIRGILII MARONIS 
^ N E I D O S 

L I B E R I I. 

uiRGVMENTVM. 

j^l KArrat Didoni eA^nems Troj^t excidii /eriem ; ea efi ejnjmodi» 
^^ Graci decenni beUo pene frM,&i » doU capere urhem tonfiituuut : fu- 
^am /imuiant 5 circa Tenedum inJulaTnt latent ; eejuum relinattunt in 
nafiru , fatum- intus mHitibw. ^o per fraudem Sinonu , cui fidem 
mors Laocoontu faciebat • in urbem induc^o : no&^it re/erato eju* utero 
Crici erUmpUnt ; a!/mifio4jue ex^roitu y Trojam ferro & i^ne pspu- 
iantur. ^Admonetur in/omnu t/£,neas ab Heitore , ut fi:ga (ibi conjuUt: 
x>^neas mortem fu£^ ptaferens , coaUa ma-nu , Gracos aii^ot cadii ; 
/umpti/ijue eorum armu i ^iorum teiufere obruitur» ^t vafiatkregiat 
J^riamo Pyrrhi manu interfelko : t/£,neas domum revertitur , ^nchi/a 
fjUri /acra Panate/^ue committit , /m« eum imponit humeris ; & cnm 
ttA/canio filic-, Creu/aquo uxore , fii^m arripit. Mox amiffa. inter 
sundum Creusa j iter ad eam auarendam relegit : occurrit mortus. uxo- 
ris umbra t monetqme fe a CyCele in Phrygia detitieri, Redit iUe itk 
Wt«ntem Idam , ^ cum/ociu mari /ngara parati 

^ Onticuere omnes , intemique ora tĕnebanr. 
^^ Inde toro pacer iBneas fic orfus ah aho : 
infafidum > Regina» jubc$Tenovare dolorem : 
Trojanas uc opes & lamentabile regnumr 
TEruerim Da^i , qaxqae ipfc miferrima vidi » 
£t quorum pars magna fui. Quis talia fando , 
Adyrmidonum » I>olopumve , aut duri miles Uly flfer > - 

^ Bl B alto,'] Qnjz £nca« rcHebat Ifanal. J Gracci , JEn. i. ?4» 

** in ahiore, td eftj dextera par- 7. Myrmidonnm , <&'fl-"l H\Um •K- 
re'ledi t Aicaniut in |pferiorc, iiu chillis tuctunt , tx itt\Yv\ w^vA^ ^- XU P; V'I R G I L I I M A K O N I S 

Temperet a lacrymis > & jam nox humida ccelo 
Pr^cipitac i raadencque cadentia fidcra fomno$. 

lo Sed ii tancus amor caAis cognorcere noAros > 
Ec breviter Trojap rupremum audire laborem .• 
Qnanqaam animus memini^Te horret : Iucluque refngkj 
Incipiam. Frafti- bello « fatirque repuld 
Dudores Danaum» toc ja» labentibus annis». 

if Ind^r moncis equum > divina Palladis arie 
iCdiHcanc .* feftaque intexunc abiece co(las. 
Vocum proredicu Hmulanc: ea fjma vagatun . 
Huc dele^ta virum fopcici corpora furcim 
Includunt carco laceri : penitufque cavernas 

2oIngences> ucerumque armato milite complentw 
£ft in confpedu Tenedos nociHima fama 
Infala , dives opum , Priami duni regna manebantc. 
Nunc tantum finus , & (latio malpAda carinis : 
Hac fc provedi dcferto in litorc condunc. 

*f Nos abiilTe raci^ & vcnto pejiiAc Myccnas. 
Ergootnnis longo foIvit fc Tcucria ludu: AtrJcam; fic HAi J Atvpfcȣ (^ormica: 
«nod> ucttc Strabo, propter foIj 
iteriliracem > foriiitcarum in morem 
rerraro fodicncc«, fementn faxacon- 
jiccrent: itenque lateriim co^orum 
renuria in rV»t{is habtcarenc. I-abula; 

: ranncn ex codcrivant nomen , quod 
^icut, AchiUis ivus , JE^'>nx rex , 
cum re?num vidcrec perte vafla'um, 
prccibus i Jove 'mp«travit uc fo''- 
micX) quas in(;cnci numrro reptanccs 
vidcb3r,novos in incolas murareu* 
tur. Aliqui fic fabuUm expl'can: , 
uc pucenc /ir.glnim inrulam fr((|ucn- 
ciorem )b ipfo re<'ditam , deduAis ex 
The(fa!i* coloniis: ceftatur cnim. 
V<nciutinitio hiiloria: , Thefiali*rn 
ptHus vocatam efre Myrmidor,nm ci» 
vitat«m y ac non niH pod Trojana 
t mpora Tfc#/}tf/i<i»i».Igicur Achillis. 
Myrmidonts , vi\et)XXiX.^ginetat\Ql 
pocius Thejiati, 

DolopHm» ] Eot qtttdam Ther- 
faHr, Plinius ^Etoliae* Ptolomxut 
Epiro annumcrar. Addit Strabo , 
prxponcum iit fuifre k Pcleo Achil- 
lis patre , Phaenicem ; qui cum(!Iht» 
ronc cencauro Achillii educacioni 
prsfuerac , eunigue ad Trojam fe- 
ctitus eft. Iicicur Dolopes , vel Phae. 
nicis militeterant,vel Achillis, V' I, . 
ucalii voIunc, Pyrrhi Achillis Klii. . 
njhpiei. ] Irbacs & Cephale- 
nia: , infularum in Idnio niari, regis: 
(Uius do!is rrojinaexpeditioprarci- 
puk promoca eft :dciliopa(Iim,tioc 

^ 4Jiis l/tms. -ylji/jeu .pto Vhfii4i 8. Calo prdcipifaf*2 ^^^ %bit| 
fttt:ft i ccclo. 

5k S»adentqHe cadentia fidera fom^ 
005.] Deccdenr'a, die pr«xim^ im» 
mincncc . qjjam inrerpreracioneni 
probabimus iEn. 4.81. 

15. Jndar montii ettntun ^t^c^ ] De 
^o-.em/Jar vfcn. 6. X55..£qui fibrt- 
c^cor fuiT Fpewf : maccriam advexit 
j4jax Oilei. Eqitut aurem illc , nnii 
rci)-ira equusfuic : fed, vcl machina, . 
cuiurmodi cik ariet, qua muri fu- 
bfuti<inc: vel pi^ura in ea urbis. 
porca>quam Grorcii prod>diffe An- 
ccrior dicitur , vel fi|num Grarcit da- 
tum , ur in pugna luat ab hoAibus. 
d(giiofccrent ; vel equeftrem notat 
piignam , qua Grxci Troianot rice- 
rint ; vel montcm Hippium , poft 
qucm I«icnce»Grxci urbem oppref-- 
ferinc : in-iroi cnim ciV eq»m , & tde« 
quibufdam viderur dixifle Yirgiliut : 
Injiarmontis equum» 

16. ^bitte, crcj Sapin lpr«qiiOvis 
ligno- 

17. f^otum pro nditu. ] Ad obttnen- 
dum felicem reditum t & Accius in 
Deijphobo fic infcripcum- aic cquum 
fuine. Mi»erva donum armipottHti > 
Danai abeuntes dicant, 

21. T^nci«5.1Inrula Hellcrpenet» 
conrra Sigeuni Trotd:i promonco^ 
rium. 

25. Mycenat,.}Vihem ref(iMi Astn 
nemnonit , in Pcloponnele , de qiia * 
i£n. I. 288. 

z6^ T«iKri4.] Tr oia, k.T«utf0 tCMTi Panduntar poitac : juvat irc , &c Dorica caftra » 

Derercorque yidere loco» > limfque relidum. 

Hic Oolopum manus , hic Tcyus tendebac Acbili^s: 
^oClatlibus hk locus : hic acies certare rolebaac« 

Pars Aupec innupcx donum exitiale Minervar • 

Et molem mirantur equi : priihufque Thymoeics:- 

-Duci intra muros hortacur j & arce locari » 

Sive dolo , Teu jam Trojar fic f«a ferebanr. 
3T At Capys , & quorum melior fententia menti 

Aut pelago Danaum inndias>fufpe6hique dona 

Przcipitare jubent i .fubje(3:ffque urcre Aammis i 

Aut terebrare cavas uteri & tentare lacebras. 

Scinditur incertum Audra in contraria vulgus. ' 
40 Primus ibi ante omnes , magna comitance C9terva:* < 

Laocoon ardens fumma decurric ab «rce. 

£c procu) : O miferi > quz tanta tnfania cives? 

Crediris ave^os hoAes ? auc uUa putatis 

Dona 'carere dolis Danaum ? (ic notus UlyiTĕs } 
4f Aut hoc incIuG ligno occultantur Ach«vi > 

Aut hxc in noftros fabricata eft machina muros i 

Infpe^ura domos > venturaque defnper urbi; 

Atit aliquis latet crror-; cquone crcditc, Teucri* 

Quicquid id cll, cimeo Danaos& dona fercntes*. 
fo^Sic facus > validtfi ingcncem viribus hadam 

In lacus > inque feri curvam compagibus alvum 

Concor^t : (letic illa cremens > uteroquc recuiTo 

Infonuere cavx gcmit4imqucx!ederecavcrnx, 

Et , n fata Deilm > fi mens non lxva EiilTet > 
5f Impulcrat ferro Argolicas ^cedarc lacebras ; 

»7. Doricn','] Doris ^G ra:ciar rcgio, rem , ama tam k Priam©- ; ae d«fn<fy 

ilitcrTheiialiam , ^reliam , & Pbo- curr firio Munippo , qaeitt furHm 6% 

cidcm ; ad ParnaArum & Oetan m«n- eo iuiccpcrac , ab co ^uiiTc occtfam> 

CCS.Pro cora Otaicit hlc fumitur. De D^nais , Grascii ,^n. i. ^4. 

25). Ttndobmt».} Tendebac tcncoria ; 41. LĕOMon* j Juxta aliqucs , An* 

vox Tacico & Sucronio familiaris* chir.c fracer fuic : juxta alios , Pria« 

fuer. in Galba 12. Germĕmotttm co mi iitius ,facerdos Apallinis : cKcera 

ortem remifit in patriam , quafiCn» infra , v. aoi. i2p. Dc ^chi^uis-» 

DoUhelUi cnhts )nxta hortos tendtbat^ Graecis , ^n. 1. 192. 

proniorem» Dc A^iLle , Aa, i. lo^ 47* InfpeAma domos , •ventmaqHe ^ , 

{I. Innnpta Mineri/a.^PalUs icem t^c. ] Cum cnim altier i iTct muris 6& 

d.fta eft. Vuicani nnptus rerpuir, 8c «lomibut »fufplcabacur Laocoon cile 

virfpn)c«ccra fcrvavic. Noracn : vel . aucfpccuUm »auc machii amfoetam 

ijniMn^^Uodarmacapingatur; vel ignibus , qui deinde in fBbjeftata 

imtemitti > ^uod mcmeriarDea dica- urbem.tn^ru^^renc; 

tnr , vel porius ab anciquo meneri/o , 51» Feru ] £qu! : itc /Bn. 7. 405^» de..- 

jd^ft y m»»eo 9 qaod homines bene cervo : Pe^ebat^me /erttm. 

■ioneaCiUCpoccDcafapiemJx aiquc 54* L^'va.'} Pata Ti^niHcac contra-^ 

artinin; . rM:uc Oeerg- 4> 7* HHminaU-ual 

14. Jfv#^40/f»] Habuic enim Th)r- mentem vcrd, impintdtntem-, uc Ecl. 1« 

■lOKCS aliqiuni piodendi Priami J6^Simensnonla'va.fHij[fet,{Jh\dc 

aaafi jttAan cattfam. Narrac cninr ambigua vocis hujus poccilatc (u%^ rMiaftf|* Lycephrenit > Cillamy agitur 5S^«^oi>c«i /«d^ru^i ^x%%\k3as \. ^**^ T*^ VIRGTLM M-AR O Wr J V 

Troiaqucnuncftarcs, Priami(iuearx alta mancrci 
lccc manus juvcnemintcrca poAtcrga rcvindam'' 
Paftorc» maguo ad regcm ciamere trahebant 
Dardanidae .* qui Tc ignotum- yenicntibusuJtK) » 
•oHoc ip/lim ui ftrucrct, rro>amquc apcrirct Aehiv4« ,. 
Obtulerat-. Hdensanimi^ atquc in utrumquc paratusf> 
Seu vcrfarc doibs- , fcu ccrtar occumbcrc morti. 
Undiquc virendi ftudio Trojana iuventus 
Circumfufa ruir, certantq«c illudcre capto. 

4lf Accipe nunc Danaum inildias , &> crimine ab un^'* 
Difce omncs.- 

Namque ut confpe£tu in medio turbatus * inermis 
Conftitit, atque oculis Rbrygia agmina circumfpcxit f 
Heu , qu2 luuieteUiiii , inquit , quae me zquora poHTuiit 

7o Acciperc? aut quid jam mifcro mihi dcniqucreftat ! 
Cui neqtie apad Danaos ufquam locus! inrupcripil 
Dardanidar infenn poenas cum iaoguiae pofcuat. j 

C^uo gemitu conYcrHanimi , comprcAus & omnii 
Inipctus : hortamur fari , quo fangulne crcrus : 

7T <^idvc ferat , mcmorct i qua^ (it tiducia capto. 
Uic hzc , dcponta. tandem formidiae , fatur : 
Cunda equidea> tibi , Rcx., fucriat qu2cunque , fatebor •( 
Vcra, inquit; nequcme Argolica de gcntc ncgabo t 
Hoc primum : ncc, Gmiferum ^ortuna Sinoaem 

9oFiuxit, vanum ctiam mcndaccmquc improba fingeu 
Fando aliquid , H fortc tuas pervcnit ad aurcs 
£clidar nomcn Palamedis , &inciyta fama 
Cloria-.* quem faJfa fub proditionc PcUrK» 

"^r^cisihArgU^mht Pcloponae(i, UlyATes-ad bellura Trojanum proB"- 

dcr^^ JEn,i..zi9t ciici cum cxteris Grxcis : idceque 

PtBdnre.) Ltcerare, vulnerare : ut inraniam (imuVans , jundis ad ara- 

/En, j. 241. Ohjcenas ^trro/oedare 'uo* trumanrmtlibus diverra:nacurz ,re- 

'incres' rebat Talem. Pllium ejus Tĕlema- 

59* Dardanidd,'] Trojani k rege chum ararro Palamcctes fuppofuitr 

.J>ardano,Teucngencro. iEn.i. i?p. quo vifoUIyirc$ aracrum fufpeiidit/ 

Dc Aebii/if, Grsscis , i£n. !• 492. atquc ica minim^ ttulcus ciTe judica- 

^ 6S,Phiygia.] Tro]ana,quiaTreas iu$eft. ll.Ulyffes ad bclluni profr«' 

in Phrygia minorc fuit. An. i. 3^5. ^us , 8c in Thraciam deindc mirTi f 

7«. ^Argolica, ] De ^r^ii, urbc Pe- ad frumcnca conrehenda , cum nibil 

Joponnen. y£n. i. 189. retuHffet : increpitus eft a Palame* 

%i. Vando aUauid. ] Gerundra mo- dr, qut illuc ipTc miiTus mai;nam fru. 

do paOiyd Jignihcant : ut hic ^^ando , menti vim advexic. Subciliifimo in- 

id eft, di4in aliq»id dicitur . mado genio fuic Pal.imedes, &inorioca« 

adiyĕ , uc iupra v. 6. j:^is.taUafan- li^rorum reperic mulca , liceras qua<i 

^-7 , id ert^ , di»» dwir talta.ltsi Stt" tuor,6,p^ J, ^ » ^udoycomplurei, 

^^o** n »• . « . , -. . MUlta de pondcribus^ 

82. £etda Falamedu,2 Fuir Pala- 8j. ^aJpa ft*b proiitiont.P^Urri > 

raedcs WaupJn fiiius , rcRis EuboKc ^j^c. JSub fprc.c pmditionis. Uly (Te» 

inruLT, in 7tgafo man: per Amymo- eoim aurum in Palamedis cemorio 

prn,Uanai filiam,orrumduxiciBclo clam defodic: cum epiftoUm iinKic. 

il^' j *L^^' illius Afric3r partii qa« Priami adPalamedem , quaKtatizci 

4tfftf;ye ^«jypcus rocata < ft. Is Pala- agcbanturpro proditiOK , tf auruai 

JncdtM. tafeaum ha buic UW ffcm dua- tottcv«u Voco ftiiffc dacum lndicftba* A N E I D O S I/ I B. I I. inr 

tnContem !nfando indicio , quia beila vecaba( » 
lf Demirere neci j nunc cairutn lumine lugejic : 

llli mc eomitem > 6c conranguinicate propinquutm 

Pauper inarmapacer primis hucmilicab annis. 

Dum ftabac regno incolumis , regnumque vigebar 

ConCIiis ; 6c nos aiiquod nomenque dccu(^ue 
So GcAimus : invidi£ poftquam pclkicis UlyAci 

( Haud ignota loquor ) fupcris concc/Iic ab orii ; 

AfHidus vlcam in cenebris lu£luque crahebam • 

Eccarutn inPoacis mecumindignabar amici. 

Nec cacui demens : & me , fors ft qua culiflec t 
9S Si patrios unquam remcalTcm vidor ad Argos « 

Promi/i ulcorcm . & vcrbis odia aCpcra movi. 

Hinc mihi prima raali labes * hinc femper UlylTes 

Criminibas (errcre novis : hinc fpargcre voccs 

In vulgum ambiguas , & qu2rcre confcius arma* 
I(X) Nec requievit enim > donec Calchance mimftro .... • 

Scd quid ego h2c auccm nequicquam ingrata revoIvo? 

Quidve moror ? (i omnes uno ordine habetis Achivos • 

Idque audirc fatell jamdudum ; fumitc pocnas : 

Hoc Ithacus vclit*,& magno mercentur Atridx, 
lor Tum vero ardcmus (citari , & quzrcrc caufas ■ 

Ignari fcclerumcantorum artifque Pela(g2. 

Profcquitur pavitans , & R€to pcdtorc fatur : 

Saepe fugam Danai Tro)a cupicre rclida 

Moliri ; & longo fe(n difcedcre bello. 
1 10 Feci(rentquc utinam i Sarpe illos afpera ponti 

IntercIuGt hyems , & terruit Auder euntcs. 

Prxcipi#« cum jam hic trabibus contcxtHS accrni* • 

Scaret equus , toco fonuerunc aeihcr^nimbi. 

lt« rcperiAcnt , inroncem lapidibus rtlU mtU tmitm pe$i» 

•bruemnc*Reiii Didtys aliter narrat. ,Arma,} Sunt cu jnHibCC Kt faefeil« 

PeUfgi. ] Grarci proprid TheiTali. dc inftrumenra & aux lia , bfc, w/»* 

JEn. 1« tfaS. dia -i ftmd*s ^ notendi 9uafio* 

Inditio,} Relattooe UIy(fit, S^auri loo. CaUhamtt, } Calchas , Gmd 

indicatione. coruin augur : cujus tblquc conf« 

Onia Mls vi9abĕt, ] Hoc mentt- lio & <iivlnacionc nihil Trojano bel* 

turSinon , lo sraciam Troianorum , « 1« gcUum eft. Dc Acbi-uit , Grarcii » 

ntSdcm fibiapud cosfiicitc> iEn. i* 49i* 

%6, C0nfa»g»initat9pr9pinqtmm, ] 104. Ithacm 'uelit , c^c. 1 Rem fk« 

£t hoc meiuicur Smon: non enim cictisoptatiliimamUiyili /Sft4Ci(tcsi» 

Palamcdi laneuineiunAus fulr, (td 8c Ag^mtmnoni «^ Mtntloĕ Acrct 

Ulyfi : cs c4dcm Antoiid & Sifyphi tliis. 

ftirpe. 106, Pelafga. 1 Graecz , nam niC- 

S8*J(«f»osiK0^mi;,c^c.] Vel in> pedi olini fuit Grarcorumfi es. Oc 

telURic rcgnum Euboea! , auod obti- Pelafgie > i£n. i. 6it, De Danak^ 

ncbac Naupliut Palarocdis pater: An. 1.^4. 

vtl POttds commune impcrium & 111. AHfler,'\ Vcntus mcridtaltt« 

coiialiumGrsciaecociut.ad bcllum adverfus redeuntibus i Troadc ia 

TralaBum conieciacse. Greciam: Dc ^i^^ro , ^n. i. 5S. 

99, Qfdrttttonfcwt drma,'^ Con/- nu Actnk,} £x eutrt ariMre« 

Ciiis .- id cft %lptns ft rtnm occtfi Pa- irtUt» 
iMMiiis 6tfitt ĕdtĕ /c ytrbit o- ant^ jtrt V: V I H G I l T I M A R O M I S 

SurpennEurypylum rcitamm oracula Phoebi 
lif Mittiinos : irque adytis hxc triftia dida rcportac: 

Sanguine placaftis ventos > & vir^ine caesli > 

Cum FrimUm Iliacas Danai veni(lis ad oras : 

Sanguine qaxrendi reditits > animiique litandum 

Argo!i«a. Vulgi quz vox ui vcnit ad aures , 
iioObftupuere animi > gehduique perima cucurrit 

OlTa tremor > cui fata parent , quem po^cat Apollo* 

Hic Ithacus vatem magno CalchaJita tumultu 

protrahic in medics : qua; (int ea numina Divum t 

Plagitac : & mihi jam multi crudele ^anebant 
f 17 Artiiicis rcelusi & taciti ventura videbant j 

Bis quinos (iiet ille dies > tet^ur^ue recurat 

Prodere ^oceAia quenquam » aut opponere mord. 

Vix candem magnis Ithaci clamoribus adus » 

CompoHco rumpit vocem , & me diAinac arar. 
ijo Aflen(crc omnes : 6c quac fibi quifquc timeb^t* 

Unius in miferi cxitium-Converra tuJcre. 

Jamque dics infanda aderac : mihi Tacra parari • 

£c fair2 fruges > & circum tempora vlt(z. 

Eri pui ( fateor ) leto mc , & vincula rupi : 
13 V Limofoque lacupcr noftem obrcurus in ulva 

Delitui » dum vela darcnt , .fi forte dediircnt. 

Nccmihi jam patriam anti^uam fpcs ulia videndl. ^ 

Ncc dulces natos cxoptatumque parentem : 

Ouosilli fors ad pocnas ob noftra repofcent 
l4otlfugia , & culpam hanc mifcrorum mortc piabunt. 
Quod tc , pcr Aipcros & confcia.numina vcri i 

114. J?Mi7f>>/Mw.] Augurcmnobi- fu!a- rcx. W , 

lem > gucni quadragintt nayibuj ad 123. Humina* ] Hic lami pro vo. 

belium Tioianum yeoiAetit Home- lunrate Dcoium , hauddubiuro cft .* 

fu»ll. i.?^^. ,. « v«dc itn. 1. 157. 

iitf . ritgint usJL. "j Iphigenii, A. i^g. Salf4ifruzes. ] MoU. placcntai 

nimcirnonis 61ia. Nam Graci Tro- fpecies,cx/tfrreftvefrumento>(alfOv 

jam profcdf , cum ad Aulidem Boeo- toflo , ac molito : unde moUi «Pp^l- 

gte portum TcniiTcnr, ru^rcntis vcn- Ubatur : & viAimae , quarum tronti 

tis8cpeililcntiaera(ranre)Confulue- antc facr ficium imponebatary di- 

f unt oraculum: a quo rcfponfum eft, cebatur imtnoUri. ibn. i$. 82. ^ 

^gamemnonit filiam Diana: ciTc im- Kitu, ] In^nU , fafcia laiior , 

molandam; fcd harc in iplb facrifi- vulg61anea8c nivca, cx qua mino- 

cio i Diana fubduda cft,& cerra res alic dcpcndebant: unde Lucrc- 

()us in lccum ruppofua : tpra virgo tius J. j. 87. de Iphigenia immolan- 

in Tauricam rcgionm tran/Iata, da: Cui fimHl irfHU iHrgintoi cir- 

llbi Dianae llicerdoiio funAa eft. Yi- cHmdatM comptns^ ex ¥traqHtp*rima» 

gietur tamen Yirgiliut c«fam ailir- Urnm partt prc^tt^a eji. nsLc infula 

jDarc , ut Hi Ovidius. non tantum V'dtimx> fed facerdotes> 

ji%,LitandHm''} htfaerificandHmy &ipfaetiam Dcorum (imulacra co« 

differunt : nam litare dicuntur ii > ronabantur: unde, infra v. i<58. I^ir» 

Buorum facnficium Dii$ gratum & pneasanji Pt-^acontingereyittas. 

acccptUBicft:teU/M*,idtft ,/0/1^0; 135. T//i/4.] Herba quslibcc pa- 

vel a x<t1> precatio fHpplex , unde & luftri$, finc certo nomine. 

iitania no(*rac derivantur. De jipol* '^i. /««</• ]^ Vcl t^ auoctrca . rel 

V»?!vaiicinirrum Deo ,Ecl. 3. 104. redundat, ut farpc apud Oracos , 2ri 

iztJfb4wi,2 Uly^cs a Ichacs Wr V€l 2 ut niiii v(4emr > pronoaKii cilt ^N £ I D O S. L I B. IT. tig 

Tet fi qua eft qux rcAat adhuc mortalibus urquA9i 

Intetnerat^i Rdes, oro; mirerere laborum 
Tantorum > mirerere animi non digna fcrentis, 

I4f His lacrymis vitam damus • & mirerercimus ultro. 
Ipfe viro primuk manicas atque ar<fta levari 
Yincla jubet Priamus ; di(^irque ita £itur amicis s 
Qjjirquis es , amiilbs hinc jam oblivifcere Grajos » 
Noder eris * mihique haec ediCcre Mtra roganti i 

ifo Quo molem hanc immanis cqui (latuere ? quis auAor i 
Quidve petunc ? quae relligio ? aut quz machiaa belli t 
Dixerat. Ille dolis inAruAus & arte Pelafgt j « 

Suttuiit eiutas vinclis ad fidera palmas. ^ 

Vos > arterni ignes * & non vioIabiIe veftrnm 

f f ( Teftor numen > ait : vos arx enfefque nefandi » 
Quos ftigt » vittzque De^m > quas hoflia ge(fi i 
Fas mihi GraiofuaffiKVKa refoIvere jura ; 
Fas o<^t0e vi4i|i(i|Stquromnia ferre fub auras > 
Si qtta teguilit ; teneor patria; nec legibus ullit. 

S^oTii modo promi^ns maneas . fervataque ferves 
Troja Hdenr ; f\ vera feram> fi magna repen^am. 
Omnis fpes Danadm & cocpti fiducia belH 
Palladis auxiliis femper (kctk. Impius ex quo 
Tydides fed enim j fcelerumque inventor Ulyfre« > 

^f Faule aggreOi facraco avellere ccmplo. 

q»9dtfro: id cft • <>0C t« or« > {>«cif- iifi. Dt Ptf»tffj.]Gfxc(s /&n. \l 

nttmuor» ^mifertr9^ C^e.Sic >En. tf, 34. De Pallade y Ibii. 4;. 8c iUpr.i , 

2tf;. ii»odttptrcaUii»eiminm lumtn ^i. Dt Tydide y Dinmiic Tydcihlio, 

(^4»r«i, ptr geniPortm orttt^e» ifin. i. loi. De <t//y/}e ,fupra , v. 7. 

141. Per ^ 91M tjh y (^c. J Locucfo i<$tf. PalladiHm. J Scarua fuic Pal'* 

«•<!cis faini.iarlt : & len us eA : P#r ladis , artnaca parmi , id eft« Tcuca 

$rfttmtratMm Itdem, /i qitatfi inttmt- breviore , & haO^ i co ricu conre« 

Tdta (idts bomimibnSt S>c ilin. 12* ^6, craca , uc crederenc , urbeni , tn qua 

JferfiqHis^mata ta»p$ ho9os aui* e/Ter, inexpugnabilcm forc. Alioui 

MMw. dicunc e coelo cfle delaprani ;ahi ra- 

i^6,Maiiicas.'] Vox k manw dcdu- 6tzm ex otKbus Pelopis.Hanc UlyH* 

fta : fignifica:quea]iquando veftiuni ics & Diomedes , rublapii percuniit 

pariem » qu.r nnnus & brachia pro- culot auc cloacas in urbcro Trojam > 

tegit : aliquandd vincula manuum : ex arcc rubri^puerunrt Diomedesdc- 

nt tomptdtsy pcdum. inde [>oftexcidium Trojx cempeftacc 

iiz» jtrtt Ptlafgd,'] Grseci vafririe adlusin Ic^Uam , Deorum rerponfit 

& malafide infames fucruRt. De P#> monitus ut Palladium Troj[anis re« 

Wii^i proprii TheATaUs, i£n. i. Aicucrec , dicirur illud ^ne^e per 

6%S. Calabrram rranreuiu! reAicuilTe , v el 

i$4. f^os atemi ignts,'^ AHqui ex- cuidam ex i£nezam'cts^ cui nomen 

plicanc de ignibus ar.r , quos eSu- Hantts. Ab hoc iilacum m Icaliam « 

Serac: alii raclius cum Senrie«de '& Lavinir primum, deinde Albz, 

olc, Luna^iTderibus aliis. Nam hrc tum Romz rervarum in cemplo Ve. 

pucabanc vcccres , & igncx ciTc na- ftjr,rub Veftilium 8e Nauci;c fam'« 

turs « & in accemum lucere , 8c ha- Iiae cuAodia , cam recrcto ,.ut Hcro- 

berc l>ivinicatem : & frequemer iu- dianiis ccftccur, fub Commodo Im* 

rabanc per fidera , i£n« 8. 419» Cm- perarorecum cemplum Veflae conw 

Um hoc ^ confciafidtra tefior, Aa^raiTec , Palladium Bomz runc 

irS9. Ss qna ttgnnt. } Six pro fiqui primo vifum eire. Dc i/ittis , fupra « 

dtm% Qoa4ttbit4a(tia i<aaificiiuuiuf v. m, yirgint^t dicunm ^<v>3^^\^4U 

0>\\ P. YIRGTLII MARONI8 
' Palladium > cxfis rumms cudodibus arcis , 
Corripuere facram e/figiem i maniburque cruentls 
Yirgineas auH Divz contingere vitcas » 
£x illo Auere ac retro Tuhlapra referri 
I7b Spes Danadm « fradz vixes > averfa Dez mens. 
Nec dubiis ea Hgna dedit Triconia monftris. 
M\x pontum cadris (imulacrum > arfere corufcc 
Luminibus f)ammz arre£iis > lalfufque per artus 
Sudor iic > terque ipfa ^Io ( mirabile didu ) 
J171 £mjcutc parmamque ferens lia(lamque trementem* 
£xtemplo centanda fuga canit zquora Calchas » 
Kec pode Argolicis exfcindi Pergama telis ; 
Omina ni repetant Argis , nimienque reducant • 
Quod pelago & curvis fecum advexere caH^ints* 
j|o £t nunc quod patrias vento petiere Mycenas \ 

Arma Deofque parant comites > peIagoque remcsiil 
Imp roviii aderunt > ita digerit omnia Calchas 
Hanc pro Palladio moniti j pro numine lz(b » 
£ffigiem ftatuere j nefas qux triHe piaret » 
MS Hauc tamcn immenCim Calchas attollere molcot. 
Roboribus texcis » caloque educere juint ; 
Ne recipi portis % aut duci in mania yo^Ht t 
Neu populum anti^ua fiib reliigiope. tueri. 
Nam fi veftramanus vioIaflet donaMinervzi ^ 
S^o Tum magnum exitium ( quod dii prius omcn in ipAmi' 
Convenaat) Priami imperio Phrygibufque fucurumi 
Sin raanibus veftris veftram afccndiflet in urbcoi i 
Ultro Aiiam magno Pelopcia ad mocnia bcUo 

171. Tr»ro«4.]Pomponius Mcla loponncfi , rcgiae Agamf»n« 

1. 1. c. 7- paluaem » amncm Afric«. ■»-"• *• *••• 

Tritona meiDorac , non lonB;ĕ i Syrti 178. Omtnĕ tttrtpetĕni > ^►c.^ 

aunore : unde \t\Qu\t, tr Minervd pcxU morcm Romanoruin, 11 

teiHomeu inditnm efl ut incoU «rW- Servius , nam fi cgreih malC pui 

rr4Bt»r , »6« genitĕi Jaciuntque ei fa- Jcnt , revertcbaiJiur ad capi 

ttUd aUqitam fidem , quod quem nata- rurfut augttria , auc n longius 

lem ehs pHtant Judicris x/irji»i»m »»• fen: Roma , locus aliquis cx 

$gr fe decertantium celebrant. Sic & capti^o Komanus nebat , inill; 

Lucanus 1. ». ^47. Terpentem Trito- yincia inqua bellabatur ,ad q 

mosaditilUfapalHdem Hanc^ Pal fi renovanda ciient aurpicia, 

|«5 amat , patrioqi»e t/ertice nata t«r- rcdirci. ^ 

rartim primam Libjen C »4»» |>» «*«»»« i8z, Omnia CaUhas,^ Legun 

tmlo ett^ut probat ipfecalor) tetigiti qui omJw<» . nec malc. 

fiatnique quieta i/n/tMj xfidit aqna^ l85. K^ohoribm,} V<1 ipcci 

po/mtq»e tn margine ptantas-» CSr /« nuciciis rohnr , »el lignum qi: 

dueita Tritonida dixit ab unda, Vel Jurifluiii-m , Ocoib. 1. l^.»» 

fort^allufumeft i Lacinis auAori- j^g, Antiqua fnbreUtgtone t 

bus a«H Gr«cumPalladis epuhetum> i^ eft jn locum Palladii luccc 

quo dicitur , Iliad. a. I57» & ahbi , -^od antiquo cukuSc populi i 

iTpWJrwrH indefefsa y expers timorH, fitate urbem rer»aiurum crat. 

k TPilr timere, & a privaiivo. 191. ?i7,^.f -iri^J**??" '° " 

l^6,Calcbas. C^c.] Gr^corumya- P^;y6:^;;i^Ji,.tii;'^lli^;ft ,„ 

"*• -. * -r- ' ic« T minor. iW4;ar,* tnbus muiu ^ N I I D O S. L I B. r I. Ui 

V^neiiram » & noitros ea fata mancre nepotes, 
^9\ Talibus iniidiis > periurique arce Sinonis i 

Credica res > captique dolis > lacrymirque cos^^i i 

Oiips i neque Tydides , nec Laridsus Achilles i 

Non anni domuere derem ^ non mille carins. 

Hic aliad majus mireris multoqae tremendum 
boo Objicitur magis > atque improyida pe^ora turbac* \ 

Laocoon , du&us Neptuno Torte Tacerdos % 

Sotemnes taurum ingentem madabat ad aras. 

Eccc auiem gemini a Tenedo tranquilla per alu 

( Horrerco referens) immenns orbibus angues 
»0f Incumbunt pelago > pariterqae ad IStora tenduiic » > 

Pe£tora'quoram imer Audus arreda * iubzque 

Sanguineap eraperant andas i part caetera pontum • 

Pone legit > fintiatque immenra velumine terga* 

Fit ronitus rpumame Talo » iam<)uc arva tenebant • 
110 Ardentcfquc oeulos fufleai fangulnc & igni • 

Sibila lan^bebant linguis vibrancibui ora. 

Di^ugimut vifu exinguei : illi agmine eerto - 

Ieai|i.inaxima eft » ^oam ab Burept lyiU blsjGract iipUhMtOtPtUpjfĕt 

rahttt naviui . Mntai Eaxinus . ae 197. Tpdidttt^t,} Dlemidci Ty^ 

AsKum marcdmcmi ntne ,1^ AtrU dei illius , Mn, u lOit 

rt (Inus Aribjcus, nunc In partet Lanff4m MhiUaA?htHvL9 V^UU 

iiftinfti prccipu^ rci, impcrtum qttia Phchicnatui cft 1 cumciut pi^ 

MofcovirIcum, Ttrtt^lcum , Turcl- ler Pf Itns , cx ^Klnt inf ula propttr 

cum, Perdcam, Indicum, & SU fratrit rui Phoci ai4em profttl|Utt 

Rcnrc' il^M«r , Mmn(iilacft Malorit ab Earytlonc Phtb aercfc in tercitin 

ftfiae, masiice occidentallt , Iiiccr rci(ni paricm tdrdcut c<lbc« 8e4 

pencuniEuxiaum,aeeaamedlcerra« PhthiM» LtriJpĔ Vicin« (Unc Thci* 

Bcl marls parrc m , euae Idico linu Ikliasurbci. 

lerminatur, nune V*t§Ut^ dc hac 198. MAUl§ 9ĕn»4* ] HoiBcrut m 

Htrmehic cft,quta in ca crtc Tfĕs* cacalo^o numerat mlTle ccntum cC 

ptf/«^«itf^m«MM.] VcMrf 01 ttbl •Aoginra ftx, Cnnm^ proprU cH 

pinrcipud rcitn%vic PcIom- : vel c«* crabitmt , quzfUndamcniu»cft co* 

rtm pcninfaiam iftbme Cor^nthiaco tlui havit ; vuled pro coia otvi tt(Ur« 

Sraecie annex m ; guac cam ^»1*« pacur. 

Ijcerctur , PtUjtomm§Jim deindc , id %OU Kipim§fa*t* , ^t* ] De J^* 

cft , imptls p9Upts , vocait eft a PeU- coonti Atpra , v. ki* Dc H§ptimot An. 

Miqui &Phrygia,ubiTantaluiciu« x.iz9*Sorrcduautcft&cerdoiLao« 

peter reenaverat » coleniam co de* coon « qula ubi non craiie cerei Deo 

lttxie. Ptlojps iTantalo parre dicirur racerdoies, rorteduct mos erac ; neii 

ippofitutfuiire Diisad epulas , cum- crant aurcm apud Troianos Ncpttt« 

iiic humerura avi<iior Ceres come- no,vel ex quo Laemedon Neptttnu8|.' 

iftec , cburnco humcro donarus & contempferat ; vcl ex quo irojaiu 

Seve. Oenomaum deindc rcKcm Eli- ejus ( cerdocrm interfecerant , quM 

it curull cercamine vicic , fiaude £icrtficis adventum Grscerum non. 

luriKae Myrrili , qui veftcmaxi fub- vecuerac. Nunc itaque ratl Grarcoe 

duxerac > arqae ica Hippodamlam abiiiTc , Tacra Neptuno faclenda pu« • 

Ocneinat filiaro Tolus ^ procisobri- caveranciplbinIitore{&forsinLao« 

DMicaliis credecimabOenoroao jan coonta cecldic , jam ancet facerdo« 

ince vj^t & nccifit .* earo enhn is po- ccm Apolli^ii. De Ttnedo , infttU 

rbera^Hkm , uc ^iStMt morerecur , Helielpnnri Aipra , v.ai. 

viAoflHR nuberec , monicusera<> 209* J'4i«.]Mari,iE.n. i. 541, . 

culis i^nero fibi mortcm immlnc- 2ia* Agmino corto, ] Cerro 2ie ordi* 

rc. Pelops ex H< ppodamla j4treum ac naco mocu : lic Gcorgt 3. 42J. BjitH^ 

Th^liem fufceplt.* A crens MeneUtm md^itt Opnutd tĕmU i iocum Yidc . 
U^$4mtmnĕ9ĕ* ftUftiĕ^ qfiMivw: iii 1>. V I R G I L I T M A R O N I S 

Laocoonta pemiit : tc prtmUm' parva duoi-um 
r Corpora nacorum Terpens amplexus uterque 
XJS Implicat , 8cmiferos mcHudeparcitur artus. 

Pod , iprum auxilio rubeuntem ac t^la ferentenv 

Corripiunt , fpirifqueligant ingentibus : & iam 

Bis medium amplexi , bis c^llo fqu^meadrcum 

Terga dati\ fuperant capite & cervicibus altlsi 
M9 Illc (imul manibus tendit divellere nodbs « 

Per fUfus fanie Vittas atroquc v«neno » 

Clamores timnl horrendos ad (idera tollit: 

Qualcs mugitus » fugit cum faucius aram 

Taurus > & iticertam c^cuPCit cervitc fecurim. 
'ms At gcmini Iapfu delubra ad funTma dracones 

ElFugiunc> f2V2eque petuncTritonidis arcem.' 

Sub pedibufquc Deae , clypeiquc fub orbe teguncuf» 

TamvCTOtBCmefadanovus perpc^tora cundiJ- 

InGnuat pavor : tc £cel4M expcndi^ merencem' 
%}o LaoGoonta ferunri facrum qul cufpid<: robur 

Lxferic , & cergo fceleratam intorferit hadam* 

Duccndum ad fedes nmulacrum , oraadaque DivaB^ 

Numina conclamaat. 

Dividimusmuros, & moenia pandimas orbis'. 
%iS Accingunt onrneseperi : pedibuf(iue rotarum* 

Subjiciunt lapfUs:y & f{upea vincuiacollo 

Intendimt : fcanciii fatalis machinamuros » 

rceta armis .* pucri circum innupta;que piJellae 

Sacra canunt , fuiicraquc manu contingerc gaudcnu 

lii. Sottie vittM', ] Saniet eft Pan- 119. UJinuat, ] Siipplt fi , uc JEtit 

giils mutatusac fcrecorruptus, atro j; 108. Tttmprora drnrtit. 

coiore pcrn)ixtus. Dc i/jttw, fupra, Scelu* txpindiffe merenitm»'^ Ouis- 

T*i?2« dam dicunc fuppliciuni Uiide cuinr 

t^^.Delubra''] Templafic dida , k quidcm Laocoonta , non ob loE^uai 

dtluo : quia plerumqiie ante templa egiHim ,-iramque Paliadis ; (ed ob 

fonces crant aui lacus i ubi templa vioUtam th'o fcclere fan^tateni' 

ittgreiruri dclucbamur. >\pollinei tcmpli , cujus crat raccr* 

zi6, Tritonidit 4rc«m. ] Mincrvar dos : & ferpcntcs aufu(ifle in idcni, 

Tritonix,dequa fupra,v. 171. iiiud cempium , quod crat in urbi» 

^rcrm.] VciTrojjm;c urhiS}inqua arcC' 

templuai iliud erat ,& v. 41. Lao- 230' 2^&i»r. ] L-enum quedv!S du«^ 

coon ardens /umma deatrrit ah arce, rius, Georg, 1. 152. 

Vel aiccm dixit , pro rcmplo & x- aji. Tergo, ] Dixit y.51. In latu* ,. 

«le Mincfvai , quecumque loco iita inque ali/mn. £rf;o a trrgo cguum 

fuerir. af;grciras,iduro in eam irapcjit laterit' 

^ *17. Clypeiqut fi*b <Hr&e.] Scrpcntcr parrcm , qux al-uo contcrmlna eft. 

a Pallade eicicaros ia hujus perni- 1^4. JW«»r»j.,^c. JWaB«*,<s^c. J Ita- 

«iem non mirabitur , qui fdet ex diftiiicuic Germanus , uc muros vciic 

Plucarchi libro de Kide , draconem eATe , lapideum ambicum ^Al|a utb» 

Tacrum iu\{St M ner«ae , & a Ph dia cingitur;maMtf ^munitioi^^mrres 

Mincrvae (imulacro ciTc appeticum : %l id genus cztera , quibu^||^i de- 

aUiPolirianant Ieeeric,feribencem , fcnduntur. 

£9 y^idiire Romar Paliadis clypeiim , 2^5. j4ccin%unt, ] Supplr /c ^UC v» 

Sqja9snoio draronis corto cenc«x(UlD) 22j^« J^^^Hĕt par«U- ;iENE ip,OS. t IJ. II. u$ 

i40 Illa Cnhit > incelizque minans illabitur urbi. 

O patria « 6 Divum domus lliujn"» & inclyta be)l^ 

Moenia Dardanidura ! quatcr iproin limine portae 

Sabilitit f atqaeutero ronitum quater arma<lederjC» 

loilamus tamen immemores > cx(;i«]ue fuirore t ^ 

ft4f Et monArum infc^ix Tacrati fiftimus arcc. 

Tuncctiam fatis ^peric Cafl'andra,futuris 

Ora , Dei juiTu nonunquam crcdita Teucris. 

Nos dclubra Deum mireri > quibus ultimus c(C(;t 

Illc dics , fc(tA vcIamusirondc per urbcm. 
1^0 Vcrtitur intcrca coelum , & ruit Oceano nox , 

lHVoivens umbra magi)a te/ramquc poIumquc » 

Myrmidonumquc dolos : fufi pcr mcenia Teucci 

Conticuere : fbpor ^elTos compleditur artus. 

£t jam Argiva phalanx inilrut^ls navibus ibat. 
Af f A Tci^edo , tacita: pcr amica (ilcntia Lunx , 

Litora nota petcns : Aammas cum i-cgia puppis 

£xtalerat i fatirqucDcum defenfusiniquis > 

Incluros utero Danaos & pinca furtim 

Laxat claudra Sinpn : illos patefadus ad auras 
&tfoRcddit equus , l2tiqae cavo fc roborc promunt 

Tifandrus St)icnelurqiic duces } &dirus UlyAes. 

141. DiyAm domns llium. ] Qu.ia d(ftre , perpccuo umbonum rcicni 

SBurorum Aru^orcs habutt Nĕptu- csnrertum , acque ica jundlo irapccii 

num & ApoUincm : qjta Ganyme- in hoftes inciirrens , unde nomen 

dcm Jovi$ , Tithonum Aurorae deli- habec juxta Suidam » a niyUNt iypa 

ciai , ĕ ftirpe rCRia proiulit. De Ijw, ^ccedere ptope. Ex Yegetiohabcbat 

Tro|a , >En. 1. S. Dc Ddr4£ntdit ^ hominum odo millia. 

Trojanis , Ibid. aj^ ^gi-us, ] Grarca ab ^rgU urbe 

^45. C4jfMdiw.]PriainI & Hecuba: Peloponneri , de qua ^n. i. 289. D« 

fiUa , quzcumab«macore Apolliat; Tenedo , Hellerponti mAila , Tupra, 

arcem accc|>iflrec vacicinandi , necci v. 21. 

camen gratian araoris mucui recu- 255. Silentia Lund.^l^c expIioes de 

liffct : indi^nacus Deus cftecit , uc,i Luna cum Solc conjunda « qu.): cum 

Troianic ndet ipfius vaticiniis non dicitHr^/(if;,quiaminicr£iuccc,re4 

luberccur.NupntrubexrremitiUius intelUee de rocdia & fileRtcne^e«^ 

belli cemporibus Choroebo : capca tu cxplicabimat , r. 340. *^ 

urbc . ▼itiact cft ab Ajace Oilei , in 2^1. Tifdndrtts. ] Scrviiis aic cum 

ipro Minervz templo , & f n prxdam faiirc filium Polynicis , illUit , qui de 

AganemnoniceAit ; quemcumad- rcgno Thcbano cum fratrc Etcocl* 

moDCret fiepe decavcidit Clycem- c6nfliRens occidic : Ted bunc Poly- 

Deftcae inSdiit , ncc dido haberet nicii filium vulgd Tf>rT/kndwm , non 

sndicocem ; cum ipCo deindc , M- Tilandrum vocanc. AtScrviui , Ti/l 

gifthi & Clyccmnettrae Tcelere , in /IrndrMi hic lcgit , Pomponiut , Tb€f. 

convivio obtruncatt cft' Dc delubrU^ /aodrus. 

fapra , y.-^^^. De JMjrrmi dont6i»f , A* Jr^rne/Mi. ] Piliut ilUut Capanci 

chiJIi lUbditit , v. 7. ArKivi , qui eodera Thebano bello 

%^0. /{m* Oceano n04r.]Sole nimi- Polynicem rccutus occidĕrat , vel 

rum in Oceanum , ut fingitur , ca- Jovis fulminc , vel Thcbanorum la- 

dcnce , conrcquitur ftatim nox 8e poft pidacione obrutus. 

cnm praecijpittc , Oceano , id cft , i» Duces.} Non ad TiAindrum , ^ 

Oceannm. Sicuc if clamorcttlo , id cfts Sthcnclum dumcaxac , vox illa per« 

mdceelim, cincc , Tcd ad UlyiTeBi cciam , & 

254. Argiyd phĕlanx. ] Phalanx NcopcolcmuiD > 8e tUei qttoi hican^ 

(COprid • Maccdonum cft tgmco pc* jptllat* . i»4 ^ P. VI R GILII M A410N If 

DemSiTum Iapfi pcr funcm ; Athamarquc , Thoafque# 

Pclidcfqme Neopcolemus , prtmurque Machaon , 

Et Mcnelaus , & ipfe doli fabricator Epeus. 
I6f Invadunt urbem fomno vino^e fepultam : 

Cjtduatur vigiles : porcifc]ue patctitibus omnes 

Accipiunt Tocios , atquc agmina confcia jungunc. 

Tempus erat , qao prima quies mortalibus a;gris 

Incipit , & dono Divum , gratirTima ferpic. 
170 In fomnis ecce ante oculos msdiinmas Hedor 

Vifus ade^ mihi, IargofqHe e/fundere Accbs : 

Raptacus bigis , ut quondam > aterque cruento 

Pulvere, perquepedes tra}e£lus lora lumentes. 

Hei mihi , qaalis crat ! quantuin mutatus ab illo 
i7f He£tore> qui redit exuvias indutus Achiliis, 

Vel Danaum Phrygios jaculatus puppibus ignes:! 

Squalentem barbam , & concretos fanguine crines « 

Viirueraque illa gerens , quz circum plurima muros 

Accepit patrios : ultro flens ipfe videbar 
aSo Compcllare virum , &c moed^is cxpromere voces : 

O luiDardannc.! fpc$ 6 fidi/Iima Teucrdm ! 

Qi|x tantae tenuere morae ? .^uibus Hedor ab oris 

itf ?. Petidefqut NeoptolentHS.JPyrr- regii «ener , *c deinde rucccAbr, mt- 

Itm > Achillis & Deidain!x nlius ; ritus Helensr , quani cuin raptani a 

Pyrrbtn di^uiji colore captllorum , Paride fuftra lei;anonibus k Priamo 

nam -KUiiot rur»s eft; Neoptolemus, k repetiider, r«ciali cotius Grarcis bcl- 

rf«r noyns , & iroAmoi bellum , quia lo repctiit , reccpitgue tandem evcr- 

Idmodum adolerccni , ad belli Tro- ^,1 •^^^«m^rJ^n? anSnm"dimum 
jani reliqui»» pcrdudus eft ; erat . po» «^aaYum errons anmim domum 

cnim in fatis abfque *liQuo itacida- ^^i}"' n tj— . .«.,; i««-; faUr',^»r^m 
»iim«-ini TrA^am HAn «nff> TrAia Fp«»j.] ^dc» equi li^nei raDricator 

c%""t."p*?lamur rnt??fec?tf '^PoT;;t! ^ ^^^ ra?urct7a^"i«>r 

nam Priami filiam fub Achillis tu- chinam qnar rocacur ctiam artes. 

iiiuloimmolavit,AndromachenH«- ex Phn.lib.7. 55. 

Aerts uxorem cx prarda captivam 'i7'>* Kfpt*fi^fotgts, J De H«»orr 

habuit , MoloATura ex ea ni^cepit , & l>«r s rapraio , Mn, i. 487. Dc btgm , 

ri eam dcinde marrimonio iunxif- & quadngis , duobut & quatuor,e. 

Hclcno Priami fiIio , dudurut ouis , fub eodem jUgo conJunAis , 

Hermionero Menelai & Hclcna- fi- Georg.i. 51*. 

liam , ah Orcftc AMmcmnonis filio , ^75* B^u-uiĕs AchiUu , <^c. ] Cun 

cui Hermioncdef{>onfatafucrac , in nempc Achilles t Grarcorum caftrft 

Pdphico Apf»Uinis ccmplo interfe- receflifret . o(Fenfus Agamemnoni «b 

Aus eft. Pf/(de5 vocatur , quia Ptlei crepram libi Brifeida; cerntTnaviuai 

nepos > qui^aci fuit filius , rcsic in incendio Graeci , fr|Iffraprcctbus A« 

iEgina iilula , & Thetidis maritus. chillem centavcruni , Patroclut im- 

PrimttfqHe MMchaon. ] >£fculapif primlt , ipfi cariif1mus , qui cum a4 

filiu$, Poialirii frater ,utcrqne me- reditum impellcrc cum non peiTer, 

dicus infisnis fuit , praccipuĕ fanan- roRavic , fua fibi iaiccm trma mili- 

dii vulneribus. PrimM; :ideft,primo tcrquc fuos conccderct,quibut Tro* 

loco del«pfus pcr funem ; ncc obftac janis mecum incutcrct. Conceilic A- 

quod Ti/^ndrut & retiqui fupra vo- chiJIes: ac Pacroclut, Achillitarroit 

cati finc dttasy erant cnim ditces digni- indutut , ab Hcftore occifttt eft. Iitt- 

tace ac munerc , non dcfcciidendi tur per Achillis §xutA*s , Achillis 

mrdine. arma incelligc , non Achilii quidero, 

z^4. MenelMs.y Atrci filitis Aga- ftd Pacroclo direptt. Ita Homerui 

mtmamiat iiruer^ Tyndarei Spaniai l\ad. i^«&b fincni > ft x5 • JE N E I D O 8. L r B. I r. lif 

£zpedafC tenls : ut te ?oR multa tuomm 
Funera y poft varios hominu(nque urbirque laborCt 
jSf Defeifi aripicimus ? quz caura indigna (ereaos 
F(Edavic vultus ? aut cur hxc vulnera cerno ? 
lUenibil : nec me qu2rentem vana moratur i 
Std graviter gemitus imo de pe<^ore ducens : 
Heo ftige » nate Dea . teque his ( ait ) eripe Aammtt» 
i^ HoAis habec muros j ruic alco i culmine Troja : 
SaC patris Priamoque datum : (i Pergama dextra 
Defendl poilent , etiam bao defenra fuinecit. 
Sacra fuorque tibi commendat Troja Penates : 
Hos cape facorum comites : his moenia quzre > 
^(Magna percrraco (latues quxdenique ponto. 
Sio ait » & maaibus vitcas » Veftamque potentem $ 
^terauoKiae adytis tScn penetralibus ignem. 
Diyer^o- iaterea mifcentur mcenia lu^u : 
£t magis acque magis ( quanquam ^ecreta- parentis 
ioo Anchir^ 4omas , arboribufque obte^a recelTit ) 
Clarefcunt fonitus » armorumque ingruit horror. 
£xcuti^r fomno > & fummi fa(ligia te<5ti 
Afcenfu fupero » acque arre£tis' auribus ado. 
In fegecem veluti eum Aamma furentibus AuAris 
|ef Incidic » aut rapidus moncano iiumine torrens 
Stcrait agros , fterait fata lzta boamque labores > 
Pyccipitefque trahit fylvas : ftupet infcius alto 
Accipiens {bnituai faxi de vertice pa(lor. 
Tum veronunifefta Hdes , Danaumque patefcunt 
}|0 Jnlidiae i iam Deipiiobi dedit ampla riHRam , 
yulcano fuperante , damus : jam proximus ardct^ 
Ucalegon : Sigeaigni ^retalata reluccac. 

191. Ptrtdma^ «n«i».-3 AtrTrojae.^ quod erat in arce , & cum iii impc- 

Mtu I. 470. rium k Priaojo in i£neam transtert. 

««> Smm n^Lam» ^cl P*r rmcrd CuUum porro ignit acceperant ^bry- 

de «uibut Ao. u 484. Per P««r« . * ?j!?!' i Sunt "nriii* p»«ef domo- 

5?i"'»",:u»"'« iiu; iSi^u" fili:.' "rf« «ft > • """r •« •^«» "- 

0rit , vel ignem ipAim »icmum : ait gndtor, Dt pwitraitbHS , in voce pe- 

cnim Ovid.Faft. tf. api. Uectualiud »its , iEn. 1. 708. Dc jii^arts , ventif 

ytham , q»amvtyaminteUige/U»>' Bieridionalibu».bcl.a.58r . 
mim.Vttig»em perPttuHm f ignem Jio. Deiphobt. } Priami fillu»fwt , 

inexcinftum; qui fi aliquandoextin- qui poitauam Pani k Pyrrbo occi- 

SBcrcrar , non alio igne, Ted admoii» lus eft , HeUnam duxit uxorcm , cu- 

oH foraitibu« ipfaSoli» calorc cx- >u$ dolo intcrprimos inieift(ftus c(t, 

«icanduserar. Dc hoc , dtqut refid , ui fu<^defcribitur /En. 6- 4^. l>z 

Geornicorum i. 498. ri»/c4i»* . qui pro ignc hic lumiius , 

«97,.*#4y»"*|w»-3V<lreipfteflfert,. Geor».i.i95- ^. . .« _ 

^ in tonts Yidetnr tfferrc. lp.fen ?ia. a/MlcjwritjeA^^^-^t^riiA tr^A 

MC«n >o ^t» dwBum ^4 t§mBiQ OMUeoO) U»cx ,ui\v% c v.u..'v\ .av., 11« P. VIK.Gtl[IMAllONIt< 

Siacilm cbino[que virl)m > clangor^uelubirum. 

iit SeJ glomcritc raanum bcllo . & coiicurrcte lo aietm 
Cum Ibciii ardeni animi ; fuT<ir irj<]ucmemem 
Prsdpicint ■ pulcruiaque inoti ruccutril in armis. 
Ecce luiem, iclii Pjnihcui elapliis Achivllm. 
Pantheus Oiilidei . itcit Fhijeb!quc f)cetdos i 

IM Sac» maaa , vl^orque Deot >Tarvumquencpoteut 
IpCe ujiiil ; cutfuque aineni ad limina leiidii : 
Quo res rummaloco. pJHiheu ! ^uaiuprendiniat aiaoa)* 
Vii ca f)tus «rim , gemiiii cum ulii tcddii : 
Vcnii funim3 d 

»ttDj[djnizi fuii 

CloriiTeucii>rumifCtusomnia Juiiiier Argo» 
TtJnrtulit. inceui^ Djnai domiainiuriit utliei 
Arduui jtm.ios meiliJs in moinibus tHaai 
Fundi( cCLiJUS , vi£toriiuC Siaon ioccndia mifcCI'. 

DoInAilians i Eorlis.alii bipaientibut adruni. 
Millia quoi magnii nuraquain vcnoe Mycenil» 
Oblĕderealii iilisansulta viaruiB 
Oppoliii : H»i fetri aeiesmucroiie corufGO 

j.)! Poiurum yisilci . & caco Maiic tefuiunt. 
Talibui Oiiiadx didii , dc numinc Divlim 
iD Sammas k in atma fcioi : quo irillis Scionris HellF'iwu[.afB , quo4 rcciontni il- propueiiari potlii. 
b»*U»i(,Kp'<>.r<tfic uiDcH. iif. D4'dMt. liiHm.yTtaiiM.. 

Mltl.T l>. (...n. A-nn.S.1, n. .I..IICI T...ilnl.rl.l..fln....'..I. /ft.. 1 ,, . .» (slcbtiur 


coicHTur . iicrr cntm ari jtDjani 

■fzilput licra cBc: PilUili , ut dc , .. 

uulc kaniiiuin Capinhiin ]itvi.. iSl; £. 

Vlaiftnitdi(aticci"Dc"ft>'^i,EcI 
i. tfi..i04. De jlihivi , GriFii,.£n at fi>i<re ..<«o..»Oniiij:urh». runt.PclMeo. atanrt in trtim ciw Ain. trdail dgi-. Iriut Aiiiit ; qUK , ui Bnmmidn , Ge 
■UrScitjri iUj prlnd i Crccii caiiia. Brinjoii ncnnnir. Vt>pctr. 1. 1. ii^. 
«i«'ae,&e«i">i> <»! induSuty zf.tii-imtftlirm$iu-<'ivtiiBti»^ 
i^**tt £tmi »t mm mtmM.tfMA- ••■>> #ui>n hntubtiw Mau* Qoo fretnicus vocac > & Tublacus nd aechera clamor*' 

AdHunc Te rocjos Ripheus & maximus annis 
S40lphicus-, oblaci per luaam * Hypanirque , Dymar^ue i - 

£c laceri agglomeranc nedro : juvenirque Chorsbus - 

Mygdoniies : iJIis ad Trojam force dicbus - 

Vencrat» in^ano CalTandrs incenfus amore > 

£c gener auxi^Iium Pciamo Phrygiburque {ctchM^- 
I4f Infelix , qui aon rponHc praecepca furencis ' 

Aadierat*. 

Qi}os^ ubi confercos audere jii prarlla vidi • 

Incipio fuper his : Juvenes . forciflima &uftni - 

Pedora > fi vobis audencem excrema cupido eft 
|fo£erca fequii qux fitrebus forcuna , videcis. 

£xce^e omaes adycis^ ^rifquc relidi* 

Dii « quil»u$ impcriumhoc (lecerac > fuccurrlcis urbii 

Incenlae: moriamur, & in mediaarma ruamu»,-. 

Una falus yiAU , nullam fperare faliicem. 
liS Sic animis juvcnum iuror- addicus. Indclupi cett • 

Rapcores , acra in nebula » quos improba Yeactis 

£xegic cxcos rabies.» caculique reiiai 

Paucibus expefkaiic ficcis : per tela , per hoCkcs 

Yadimus haud dubiam in rabrccm > medizque tcncmut:* 
|tfo Urbis icer : nox acra cava circamvoIac umbra.^ 

t^is clademillius nodis , quis funerafando 

Explicec ? aut poAit lacrymis aequare labores ? 

Urbs anciqua ruit, mulcos dominaca per annos? 

Plurima pcnjue vias fternuncur inertia pa/nm 
i4i Corpora , perque domos , &relIigiofa deorum 

Limina. Nec foli pcenasdanc fanguiae Teucri t 

Qi}ondam etiam vi^s redic in pratcordia virtus » ■ 

fttnr yM*B» > Tijiphont , Meg4Era : - gikui , ^n. i. ^85; 

dc qiul>us Georg. i. a? 8. 34^.-fortifiima frnflr0j]l{hitiflef- 

i4O»0bUfiperlHnam,}probtttn\m cuDt vulgd interprctcs planĕ prt* 

Scaiiger , de Bmendationc tcii)p.iib. . lixaw & i.comdiodam Ycrborun*' 

S.cap:tm eiTo Troiam ci.-caiplenilu- craj.dionem , &verba digerunclns^. 

siium& Anem^^eris ; idque ciiam pa« irodo :J»-venti > fortifsima peHora : ■■ 

tctrs •Pecr.oiiii iraRmento dc expu- yide$is qine Jtt f(ntttna rebns : omneS' 

gnacienc Trojj; : Jdm. pUna Phmbe £)ii, qmb»s hoc imperium Jitterat^. 

€Madidmm iatmlerat ittbar.: it tu m Lu- obierHnt aiytis arifqeu relij^is{frH]^ret-> 

Sia mAximd lu«U a tft. licicur^ikiiSiii. ^uccMrritisitrbi encen^a, Siycbis<»pidt ' 

tima., ttc ancca dixlli VI giUus , v. certaeBfe(Jiisiai*dentemextrema,rH£f- 

255« de media no&e explicanda func ^ mus in medta arma^ t!r moiiamHr, Ego - 

%Vi«d teapus vocatttr conticiMiHmi rcAum , ab^^ue crajcAiene , renfuin 

49iatuncMccntomnia:Lunaaucem Tetborum vidcrc mihi videor , uc 

BoAurni Hlentii praercs dicicur: unde patcc in incerprctacionc : ubi vecacr 

Horsr. £pod* 5. ^l,Hox.fp- Dime^ iEneiS juvenum peHors /rufifa for» 

oMaJiUntiHmr^is, tifsima , guia eorum torticudo^d pa- 

'i4%»MjidonQes.^ Nomcn k MSjid^ crix falutem dclnceps inucilis crac. 

•« pacre >.frat(c Hccttbae Priami 367, QHondmn»} Aiiquando. SIA 

«jioris .*-.non i .Mygdonia .ttgionK ^ Ccerg,;. ^9. 'Ut ^uondam inJtipHLit' 

■)onetcnimServuisgcnciIia nomliia ma^nns Jfne .•uirihns i^nts tnoaffim^ 

■00 dctincrc in des, fcd pacceny mica* fnn$, Dc TeHcris^ Tco^atkS» % &a« w iii p. ^TRGTtir iccARaNrs 

1^iflorerque cadunt Danai ; crudelis ubique 

Ludus > ublque pavor > & piurima morcis imago» 
jl^Primus CeDanaiim > magna commicantc caterva>r 

Androgeos ofFerc nobis , roda agmina credens » 

iRrcius > atque uhro verbis compelJat amicis > 

Fcftinate viri > namqiix tam Tera moracur 

Segnities ? AHi rapiunt incenra fcruntque 
i7f Pcrgama ; vo$ ce[fis Hunc primum ^ navibus itis ?' 

Dixit ; & extempIo lnequc cnim- rerponra dabamur 

Fidafatis) fen(it mcdios delapfus in hoftcs. 

Obft!upuit, reiroque pedem cura vocc reprc(fic.^ 

Improvirum afpris ve]uti qui fcatibus anguem 
^oPrcilit humi nicens , trepidufque repentc rcfugir 

AttoIIentcm iras , & cccrula colla tumentcm. 

Haud fccUs Androgcos vifu trcmc^aatis abibat.- 

Irruimus t denfis & circumfundimur armis > 

IgnarofqucIoci pa^m & formidinc captos 
%Sf Sternimus ;^afpirat primo fortuna labori. 

Atque Jaic cjTuItans roctciTu animifque Choroebur» 

Ofocii > qui prima > inquit , fortuna falutis 

Monftrac iter , quaquc oftendit fe dextra , f€quamur> 

Mutcmus clypeos > Danaumquc inHgnia nobis 
}?90 Aptemus ; delus , an virtus quis in hoftc requirat 2 

Armadabunt ipH. Sicfatus, deindecomantem 

AndrogeigaJcam , clypeiqueiHfigiic decorum 

Induicur i laterique Argivum accommoHat enflrm » 

Hoc Riphzus , hoc ip^e Dymas > omnifque juvcutU9 
i9S La:ta facit; fpoliisfc quifquereccntibus armat». 

Vadimus immixti Danais , haud nuniinenoftrQl 

Multaque pcr csc.im congrelTi praelia noAcm 

Conferimus , multos Danauai demittimus Orco^ 

Diffugiunt alii ad naves , & litora curfu 
4ooFida petunt • pars ingentem formidine turpi 

Seanduntrurfus cquum , & nota conduntur in alw» 

Hcu , nihil invitis fas quenquam hdcre Divis ! 

Ecce trahebatur pa/fis Priamcia virgo 

Crinibus a tcraplo CaAandra adytifquc Minervar , 

777: Se%fitdelapfins in hoHes.'] U eO, pltHis Di:i. Sic itn. ll^W 540. Kei 

fedeUpfHm effe : Gr«cifmuJ , Lati: is Vii Pexere CupenPum Jtnea yenient» 

vcrerjbu$ familiari$. Sic Catul. in /w». Dc Orco ,qui ptoinferii funiitur, 

J^harclo V. X. jiitfHife nayittm celer- Geo:?. i. a^?* 

rimus , <» c. 404. Caffinidta,f^ Ci.^ Supra v; J4<5f 

179. Afpns.'] jpro afperis:m An, I. In rcmpIoMinervx vuiata ab Ajac« 

^O^.Mcedis. pro accefsijfis. Oilei filio , Jtn. 1. 4^. De ^jdtr 

J9i,Comtfwf*»»gi>/«<i#i».]Griftatam, Oiflei,dequo hicmentJO, itn. i.4V 

caudis animalium ornacani , Jtn, ?. De Atridii , Arrei filii$ , Aganieinne- 

4€ii. j4rgivum , Graccum , ab Argls ne , iEn, ?. 54. & Mcnclao , rupra >v» *»f JF. Nl I DO S. LIB. rr. 
^SAi coelumtendens ardentia lumina frn(iri « 

Lomina * nam teacras arcebant yincula palma«. 

Non tulit hanc fpeciem furiata mente Chorccbus., 

Ei fc{c medium injecit morlturus in agmen. ^ 

Conrequiraur cun<fli , & den(is incurrimus armis« 
410 Hic primuhi exaIto delubri culmine telis 

Nodrorum obruimur * oriturque mirerriina cxdes t 

Armorum facie > & Grajarum errore jubarum. 

Tum Danai gemitu t atque ereptz virginis ira » 

Undtque coIIevli invadunc: acerrimus Aiax t 
-41 f £c gemini Acridx > Dolopumque exercitus omnis. 

Adverfi rupto ceu quondam turbine venii 

ConAigunc » Zrphyrufque , Notufque , & lartus Eoii 

Eurus equis : (Iridunt f^lva; : fzvitque tridenti 

Spumeus t acque imo Nereus ciec 2quora fundo« 
410 IlUetiam > (i quos obfcura node per umbram 

Eudimus inddiis , cotaque agicavimus urbe » 

Apparenc: primi clypeos mencicaq^e tela 

Agnofcunt, atque ora fono di^cordiaHgnant. 

llicec obruirour numero , primufque Chorcebus 
4^^ Penelei dextra divz armipocentis ad aram 

Procumbit : cadit Sc Ripheus ju/ti/Iimus unus 

Qui fuit in Teucris t & fervanci(nmus arqui. 

Diis alicer vifum. Pereunc Hypanifque » Dymafque » 

Confixi a fociis : nec ce cua plurima > Pantheu » 
43oLabentem pietas , nec Apollinis infula texic* 

lliaci cineres , £c Aamma excrema meorum : 

Teftor , in occafu veftro » nec cela , nec ullas 

Vicavifre vice$ Danaum ; 8c fi . fata fuifrenc 

Ut caderem , meruiAe manu. Divellimur indc t 
^jTlphicus & Pelias mccum : quorum lphitusaEvo 

Jam gravior , Pclias & vulncrecardus UlylTci. 

417. Zepbrnt4 , t^c, ] Vcncus eccl- Phrygit , alii Gr«ca lineua uteban« 

idtncalis » Ecl. 5« 5« _ . ,. tur : quidaiii expUcant dc vario mi- 

|i>atiM.]0-'i dc i<i*/rer, meridient- hcum fymbolo ymotduguet, 

lis : i ,^Tit(bi»midiH : Ecl. u 58. * 425. PtneUt ] Uniut ^ quinquc 

4it, E^rus^^lOrient^Ws^undt equ*s BGcotorum ducibus , qui ad cxpedi- 

invedtus dicicur Eo*s , tb kitt ^ttro" cionem Trejanam venerant. Iliad. 2« 

m: Et verd Horatius equo$ etiam 4P4. . ^ . ,„ ,, .. - 

Eure tribuit , Od. 4. 4- 44» i*«r Skw . ^rmtpotentu. ] PalUdii , quat qiiai: 

Ueem^hatntimdas: lani trrat ecerebro Jovif natacd» 

dlmdsm. ] Aliquando , fupra , y. «««1« nomen a jriA^ « qt^sfo. 

^67. 4*8. Diii alitervifHm. ] Licer iu» 

419. Kereni.l Juxta th*quos pro ftiffimus erTec, vifus e(l txmen Diis 

Heptwno fomitnr , ob tridencem : reut tcmortedienuseire. Dem /></«« 

jttstt OrpbeuDi , pre Deorum tnti- Teu vicrtt ApoUinit , v. ij^. De ytpot" 

ouiAimo, f usta Hefiodum , pro Penti line, Ecl. 3. 104* 

nlim l iuxtt omncs , pro Nereidum 474. Merui^emmtu.} Me dignuni 

Nympharum ptcrc , & uno d maris riiiiTe merte , propter et qnz mani» 

M^dibns. fecertn: ncmpc tb csdes Grscoroa 

4«}. Ormfo99 4i[ff^4* ] Alil caun plurim« 1 ft|# ^ P. V r R C I L I I M A R O N I S 

protinat ad TeHes Priami clamorc vocati. 

Hic vero ingcntem pugnam , ceu csetera nur^oaia 

Belia foreac » nuUi cota morerentur in urbc ': 
410 Sic Martem indbmicum Danaor^ue ad teda raeat^t 

Cernimus , obreflumque ad3 ceftudine limen. 
'•Ai^t^Ly^^i^ j Hacrent ptrictibus Tcal^ » pofterque Tub ipros 
#Jf /. J>. Nituniur glralibus : clypcofque ad tela finiftris 
^4,iijr Procedi objiciant, prcnrant faftigia dextris. 
44f Dardanidjt concra turres ac teda domorum 

Calmina conveliunt : hisTe» quanr1o ultima cernutit» ' 

Excrema ian^in morce parant defendere celis ; 

Auractr^ue trabes , veterum decora tlta parentuiaa 

Devolvunt : alii ftridis mucronibus imas 
4foObredere fores , hasrervant agmine denro. 

InAauraci animi , regis ruccurcre te^s , 

Auzilioque lrvare viros , vimque addere viftis. 

Limen erac • c«c2que fores » & pervius ufus 

TeAonim inter fe Priami « poftefqiie rcliai 
4ff A tergo : infelix qua fe« duin regna manebaat« 

Sspius Andromacbe ferre incomicaca folebat 

Ad foceros . &avo puerum Aftranafta trahebat. 

£vado ad fummi faftigia culminis » unde 

Tela manu miferi jadtabant irrita Teucri. 
4<o Turrim in prarcipici ftantem , fummifque fub aftra 

BduAam te^is . unde omais Troia videri , 

£c DtRaum foIitz naves , & Achaica caftra » 

Aggrein ferro circum , qua fumma labantes 

JunAuras tabulau dabant , convel]imus altis 

440. Marttm. ] Pro bello , cujus Sttrt, Priami & Hecuba! fiHo,eapti^ 

Deus eft , Ecl. 9, 11. aue Troja , Pyrrbo ceffic io praedani: 

441« TeJitKlint.^ Machina quae m- 1 auo duAa in Eptrum , ex eo Mo* 

^enta dicicur bcllo Trojano. Sic de- lotTum Turccpic , ac deinde Helcno , 

lcribicur i Livio 1. 44. 9. Scntitfnper Priami icem fiUo , cum regnj Eptro- 

€dpitĕ dtnjatjt , Jtantibtts ^rimii , /e- tici ^rce in usorem conceATa eft. 

tmdk fitbmiriicribus ,tertti4m0guf^ Socer$ igitur Andromacbes fuerc 

^tMrtit , pojtremit etiam geni» nixin ; ^riamui 8c Hecubi. 
Aftigiatam ., ficnt te^d adijicierum ^57. AhanaBd. ] Pilium uniodm 

/H«,r,r/yijd«m^c,«A42r. Aic Xiphi- AndrimacJet e> Hidorc : hic^ft 

f li i^rn?/-!*^? likSJi? "^^«i« G»^"» «<* mortem ,occiiltttus i m«- 
red & cqui am> yehtcula. Nomen ^^, ,„ ^ ^ Heftorii lumulo , indeque 

i corlo ^'^^1»« ' J?f g^.; Gr^ » dolo UUffis erucus , t turn' pnrceps 

#«t«9^io-/ui«( a ciypeis fimul nexi$. tduseft. 

De pofiib»' t «^n» 1. 4i2. 4tf 2. Achaica cafira. ] De Achaia > 

454.T»Sori»»««iter/>,€^e.JViden- Gneciac rcgionc , An. !• 4p2. Dt 

tur concinua dno fuifle palacia Pru- Dmtait , Ib. J4.I 

sni , 8c He^oris cujus Andromache 463 . OnA /itmma , ^e. ] Qua cra- 

lixorfuic ..,«., . ^. Wum , quac lUmaium cabulacnm fu. 

Retiat. ] Ab hoAibus, aui pofticam Alncbanc , capica » parietl immiiTa , 

illam januamnonantmadverreranr. inffrmiorem illum reddebanc , 8c 

4^6i AndrcmacbeJJili^ Eccionis cxfcindi ^icilcai. Dt J^rrho , lUpca , reais Thebes ,^ in Glicia , minorls v« 2tf jJ 
Attc prttiocia. Occtlo m"^" BartKo Hc« / A^N E I D 6 S L I B. I T. 
4|^f Sediboi I ittipantnur^ue. £j UpCa, repente ruinam 

Cutn Conku trahit > & Danadtn Aiper agmina late 

Incii^it : aftalii Aibeunt; nec faxa t nec ullum 

Telorum interca ceAat genus. 

Veftibulum anteipfun priTinoque in limine Pyrrhus 
47o£xuItat , telis^ & luce corufcus ahena. 

OujIis ubi in Incem coluber , mala graminapadus 

Tri^ida fub terratumidum quem bruma tegebat i 

Httnc pontis noYus exuviis , niti<iufque iuventa » 

Lubrica conybIvit fubIato pedore terga 
47f Arduus ad Soiern , & linguis micat ore trifulcis. 

UnaingensPeriphas , 6c equorum agitator Achillii 

Armiger Ahtomedon : una omnis Scyria pubes 

Soccedunt ieAo » & Aammas ad culmina ja^lant. 

Ipfe intcr primos , correpta dura bipenni 
480 Limina perrumpit /poftefque a cardinc vellic 

•^ratos : )amqueexcisa trabefirma cavavit 

Robora', & iiTgciltem' lato dedit orc feneltram. 

Apparet domus intus , & atria longa patefcunt » 

Apparent Priami & veterum penetralia regum : 
49f Armacofquevident ftantes in limine primo. 

Acdomiis interior gemitu miferoque tumultii 

Mifcetur { pcaitufque cavz piangoribus asdes 

pGcmineis uluiant : ferit aurea lldera ciamor. 

Tum pavidac tcdis matres L)gentibus erranc : 
45oAmplexaque tenenc poAes -^ atque ofcula Hgunc. 

Iniftac vi patril Pyrrhus ;.nec clauAra , ]]eque ip(i 

CuAodcs fuf{crre valenc : labac ariecc crcbro 

Jaaut , & emoti procumbunt cardine poftes. 

Fic via vi : rumpunc aditus , primofque trucidanc 
45f ImmiHiDanai , & late loca milite complenc. 

Nou (ic, aggeribus ruptis cum fpumeus amnis 

Exiic , oppontafquc cvicic gurgitc molcs . 

Fercur in arva furens cumulo , campofque per omnc 

Cum ilabulis armcnca crahit. Vidi ipfc ^rcntcm 
fdoCacde Ncoptolcmum , geminofquc in limine Airidas : 

Vidi Mccubam , ccntumque nurus , Priamumque per aras 

' 171. <1»aIu uhl , f^c. ] Dc illa fer- 491. n pĕtrU. ] Hau^a ĕ parrri 

pentts renoyatiene , berbaruni pa- AchilHs exemplo , qui ex Horst. D. 

Iln ,linguacricufpidc,janidiximus, A. P. 292, Iracundm , int^orabilU^ 

Gc«rg. 3. 4?7. acer, 

477»Scjria pubesl 1 E Scyro infula, 492. Arittt, ] Machina fu!t lon- 

nna h Cyclaaibus , in qua regnavic gior , cuius capui inarictiscaput ex 

LYComedts r apud quem depofttui a zre conforraatum, in urbium portas 

Thetide Achilles puellari habiciu ne magna vi librabatur. De Pyrrho Hto- 

ad bellum raperetur^tnterim ex Dci* ptcTtmo : fupra , v. «63. 

damit Lycomedis filia Pyrrhum ruf- 501. Htcubam. ] Uxorem Priam! , 

cepib De bipenni ^ fecuri urrinque filiam CiiTci Thracise rceit : quxjti 

acut«,Gfeorg. 4«J}i« ^Uminti p9' fcryitutcm 3l Grascis abduda. 4^tv.v- 

fiibm s Mr4fVf > iClk 2« 4/2« tttC mttttU ia Unttn , ^^OAi^CaY&y^^ m P. YIKGILII MAKONIl 

Sanguine fcedantem , quos ipfc racravcrat , ignes* 
Qumquaginca illi thalami > Tpes canta nepotum» 
Barbarico poiles aurorpoIiirque Aiperbij * 

fo^ Procubuere : cenent Danai * qua deHcic ignis. 
rordtan & Priami fucrincqua: fata , requirask 
Urbis ubi capt2 cafum > convuiraque vi(iit 
Limina tedtorum , & medium in Penetral>bus hoft^m« 
Arma diu fenior defueta trementibus atvo 
f lo Circundac nequicquam humeris , & iuutile ferruni 
Cingitur , ac denfos fertur moriturus in hodes. 
•^dibus in mediis i nudoque fub aetheris axe 
Ingcis arafuit« juxtaque veterrima iaurus t 
Incumbrns arx^ atque umbr^ complexa Penates. 
' 'YtT Hic Hecuba , & nats nequicquam altaria circum > 
Praccipites atra ceu temperiate columbse , 
Condenfa;j bc Oivum amplexx Hmulacra tenebants 
Ipfum autem fumptis Priamum iuveiiilibus armis 
Ut vidit : qua? raens tam diraj miferrime conju^ ^ 

iaanlbui ronvitiis lacc^Tebar. 512. Sub ^ahi^ 0x9.2 Smb Diĕ^yir^^ 

CetitumqHe Ni»nu,y,N»rits , proprl^ fi*bJo-vt ; id eft , fub ipfb tKre * t« 

Uxorfiltieft}6n«.Cuni i«mcnconftec percocalo , 4Uem locuin in nediii 

J>rianium filios cemuro , acaue adco domihusimplHWHm vocant. 
cencum jiurus ,non habuide ; con- j4xt, ] Coelo. Vel quit jpart coelt 

fiac hic tunioret incellici fGemina« , nobis immincns ARnunr habet iBaxi« 

<}uz in comicACu Hecubae erant , auc me confpicuum , Hrfam > 6ve/epttm'' 

td eam confugcranr : ucapud Ovid> triones iq\Md 8i pU»firHm dicitur ,& 

JMec 2.^54. de populis arboribut 4jriiideodicipoteft , juyKaSeryium. 

logucntorr : Jnde fLHHnt lacrym^iyjiil' Vel quia , ficut poU , tca & axii , pr« 

IgtatjHe Sole rigefcHnt de ramit eUAra coco coelo fumtcur : func enim poli^ 

noxiit , tjualkcidtM amnU exctpit , e^ punda duo axem terminancia ; aj[i» 

mnribiM mittit gelianda Latinis, Dc tuccm^ltnea ipfafiveobelus , circt 

4nis Priami , tnfra , ^.'513. quem c^Ium i^olvi coniipitur.. 

504. iiHinqHaMinta illi thalami.l , J^^^^5.*'*,.*'2?^!!i- ^/" '"/-' *•" 
Scparata cubiciTla. Priamutcnim cx lof« fubdiah & apcrtd , ncdi<s in 

Homero , IHad. 6. 244. tocidcm ha- ?5l»^»« ^^^\ ^*»^ \ & J^y* '^•«•» 

buicchalamos . ubi filii cotidemapud <»caca , cx Acwnaco 1. 5. Ad hanc oc- 

uxorc$ haMrabant : & * rcgione cha- ««^u» ^H^t ^«f'*'*'"» i «* ,^H!.'P^ 1« > 

lamot praeterea duodccim ; ubi coti. JPau^nit , Ojndi^o , Sencca. Diceba- 

dcmhabitabantfi!iajapud generos: cur Hcrccus«p««iw, ab tpMJ/e^tKWi 

ergo libcres habuic ex ucroquc fcxu quia intra domorum fepta Aaiueba- 

duos ac fex«gihrft , ĕ varfis uxorlbus, tur ejus ara. J^rsetcr oculos natura- 

pra;fcrtii]rque cx Hecuba novemde* les diios,tertium habcbac infronceii. 

cim , uciic lpfc Priamus , Iliad. ulci- ex Paufanit in Coritu] . Non tfTen* 

mo , 495* cior Turnebo 1. 14. I5« in hac ara fa^ 

504. Barbariio» ] Cerdanut prebac cratum fui(rc if nem perpecuum $ fcd 

Cxcmplit complnribut , BarbaricHm igncm rcccns l Priamo cxciiacum a4 

& "JibrygiHm idem ciPc , & i>bryget piacandes De6s, dequo. v. 502. 

diviciit fuifl[e inf!(;ne$ .• 8c cercuia I^wriM.lHanc aliquidleunc trcc 

QUidem eft barbarot ^ Grscis voca- fadtm ful(rc : cuiut cruncut cubi- 

cos eHe A/iaticos emnes,qualcs cranc terum duodccim ex aure pur:f(iroo ; 

Trojani \ Pbryget , & i>erfir. Nec raini& foIia ex auro & argcnco , flo- 

tamen puce pacriam JE.nix btrba- rct & fruflut ĕ gemmit. Std ftci- 

rara ab iEnea ipfo hic appellari : vam 8c naturalen' puco. 

i^icur mciius explica dc aure Afiaci- 514. Penates. ] Vcl doirum intelli- 

icittliis gcncibus p^r bellumdirepte, git , vel ftatuat domeAicorum Deo- 

prxcipue 4ttia CUA fp9iiif hic ikn* rum cum Hercco Tove in cadem att; 

MitiUf \xtS\\%^ Dc f <Mlf«» Jiiofrt, y . 717* • ^N EI D O S II B. n. tH 

Tto Tmpalit hjs cingi celis ? auc quo ruis ? inquit, 
Non tali auxiIio * nec defenroribus iilis 
^empuseget : non > Ci ipCc mcus nunc affbrct He^or*- 
Huc tandem eoncede : hzc ara tuebitur omnes , 
Autmeriere nmul. Sic ore effata i receplt 
frf Ad fcfc j & facrl Iongacvum in fefe Iocavjt. 
£cce autem » elapfus Pyrrhi de czdc Polices> 
Unus natoruiti Priaroi » per tela » pcr holies 
Porticibus longis fugit * & Macua atria luArat 
Sancius: iilum ardensinf((fto vulnere Pyrrhns 
f|o Infequirar» jam jamque manu tenec » & premit haftX' 
Ut tandem ante ocuios evafit & ora parentum » 
Cpncidit » acmulto vitam com fangmnc fudit. 
Hic Priamus » quanquam in media jam morte cenetur »• 
- Non tamen abftinait , nec voci > ira^ue pepercit ; 
HT At tibi ipro fcelere , exclamat , pro talibus auHs 
Dii ( fi qua <ft calo pietas , qu*c talia curet ) 
Perieiy^m grates dignat , lc prjcmia reddant 
Debka : qui nati eoram me cernere lctum 
PeciAi, & patrios fteda£liTunerevuItus. 
f40At noRille, fttum quo te mentirls« Achille» 
Talis in hofte fuit Priamo ; ftd jura lidem^ue 
Supplicis erubuit i corpufque exangue fepulcro 
Reddidit He^oreum « raeque in mea regnaremiiit& 
Sie fams fenior , telumque imbelle Hne ii^u 
f4f Conj^cit : rauco qiK>d protinus «re repulfum« 
£c fammo clypei nequicquam umbone pepeudii. 
Cui Pyrriius t referes ergo h«c , & nuncius ibis 
Peiidae.genitorii illi aiea criftia la£ta • 
Degcneremque Neoptolemuro narrare memento. 
ffo Nunc morere. Hzc dicens , akaria ad ipfa trementeifti 
Traxic ,& in mulco lapfantem fanguine nati .* 
Impli^uitque (Tomam Ia;v^ ; dextraque corufcum \ 
£xcuiit» ac laceri: capuio cenus abdidit enfem» 
Haec Anis Priami facorum ; hic exitus iUum 
f f f Sone tulit . Trojam incenfam & protapra ^identem^ 

Pergama , tot quondam populis terrifque Tuperbum ■■ ' ^ 
Regnatorem AQx : jacec ingens litore truncus.^ 

5ft9> y»intn. i Ifttt , vtl telo , quo gciicris cft ; hic etiam fcemIiMni yltt 
^tilnas inHighiir. Sl Jtn. 5.384. Q»MfinHfiĕni!i ? 

repectnd« Hea«ris c*davere , &gu „^,1 ^^ ^^j^^j ^ qu, niaximam Afi» 
'•i?r ^.-1.^. i »^l^ - .0, . ^ »inorii partem complettttntur. 
p#/Ml«Achilles,ftlius Pclci',de.qtio cumulum , qui erac in IitoreSRrl 
J&n. 1*34' _, promontorii i lbiquc occifui : VirRi^- 

5S4»Hirs /?0»xvl;Vtt]g4.iiialcuI«ni. lUit^cciliuo quidciuyiUi«<i%sVBk^ »54 P. VI RG I L II M AR ON r $ 

A7ulfumque humerts eaput. & finenominc corpus* 
Ac me tum primum Cxy\is circumflecic horroc : 
f te Obdupui : rubiic cari genicoris imago t 
Uc regem arquxvum crudeli vuhiere vidi 
Vitam exhalantem ; rubiit dc^erta CreuTa » 
£t dlrepta domus > & parvi caCus liili. 
Rerpicio , & , quae f\t me circum copia* ludro* 
f5f Dereruere omnes defe(fi , & corporarraltu 
Ad terram mirĕrc , aut ignibus 2grA dedere. 
Jainquc adearuper unus eram , cum limina Ve(bB 
SerSrantem > & tacitarn Tecreta in Tede latentem 
Tyndarida arpieio > dant clara incendia lucem 
IToErranti « paffimque oeulos percun<fta ferenti. 
illa Cibi lah(ko% everra ob Pergama Teucros » 
£c pcenas Daaaum , & dererci conjugisjras 
Pcrmecuens, Trojae^ patriz communis Erynalt 
Abdiderat Tcrc , atque aris inviQi redebac. 
f7f Exarrere igncs animo : Tubit ira , cadcntem: , 

Ulcirci pairiam , & fceleracas fumere pcenas* 
Scilicet harc Spartam incolumis ratriafque Mycenat 
Afpiciet ? partoque ibitregina triumpho ? 
Conjugiumque . domum»iuc, patres natofque videbitt: 
f8o lliadum >Urba & Phrygiis comitata mini{tris i 
OccJdcric fcrro Priamus ? Troja arferit igni* 
Dard.jnjum roties fudarit fangu!ne litus ? 
Non ica : nam^uc ccH nullum mcmorabilc nomcn 
Fcerninf>a in pcena eft , nec habcc vidoria laudem i 
fljExtijixi(rc nrfns camen . & CumCiCCc mcrencis 
Liudabor pwnas, animumquecxplefreiuvabic 

ftd cada^er dcinde procraAum IbliTe Veftar templom , ftcrariaiii ddmSi 

ad IirL'< inniiir. rcKix , fer illud ipfum poAicum o- 

p5/?2.rr«fc74. ] De ca inrra , v, 712. ttum , quoi£neascundcin inlocum 

■L557/<tm<7Mf <fdro,c^c.lVerfusduos 9enccraverac. Et vero Butipidcs in 

8e viEinti fequentes fufti:|i(re dicun- Troad. v. 35» ^76,}05^» dpcct Hele- 

ttir variut & Tucca ; eo gu^^d ea , namcuri) TrojaiiismuHcribnscapti- 

quani continenr ,Heienxfuta,con- vam a K^enelao abdu^am eiTc , eo 

traria videatiiF.iis.^uxligunttir ^n. cositKo , u' Graccit , querum liben 

6. V. 511. ubi dicirur Hclena , non Trojano bello pcricrtnt , occideodl 

apud Piiamim , fcd apud iilium traderciur. Tyndaris vocacttr , ob 

Priami Dciphobum , Tuum poft ne TjndMrettm pacrem , Sparcs re([em« 

cem Paridisirart'wm , hab'ta(7e ; Sc ^n. 1.654' Erynnii PuriiscomaHi» 

in ejus domum Cirarcot ad ipHim ju* ne nomen , fupra , v«;37. De ^eS#^ 

^ulanc^um induxifie : JntrsteHayo- v* 2p5. 

cat Afenetai»m er mamia pandit ; /cs'^ 577« Sparta. ] Spartam five -L4ft» 

liett id magnum Tperans fere munm it^iemon pi- ria Hclenar,urbs Pdopon* 

amanti , c^ famam eMingiti^^eterum nefi , uc & Mycena : quave auccm di- 

fic pO)fe m4tlor»m. Ac rerpondro cum catur eti/m eius patria Mycena , di' 

NafcJmbarno di i poiTe , rpem Helc stmus J^n. I.-654: Dc Phrygia , i£n* 

9iX de placando Menelao vanam i.jS^* 

iuiiTc , quod innutc vox \\\zfcilicet ; 5^5« Nff<c«.3PropcrfonafccIei>a8t 

|prodiceque De phobo , Helenam , ncfaria : iic f'rcquenccc apud Piatt>- 

tuw fe ii/hilominus v<;!ur bci^cm pe* tum ufurpaiur/cf/«i - 

itMimidvestlff€ti tviiifle tu&» VA , iE N E I D o s. Li B. rr. %ir 

Ultricis Bimrnac ,^& tinercs. ratiaiTe meonim. 
Talia ia^abam » & furiatS mentc ferebar : 
Cum mihi fe . noH antc oculis tam clara * Tidendam 
fo Obtulit > & pura per no^iem in luce. reful(it 
Alma parem « confeira Deam ; qualirque videri 
Calicoli^ & quanta Tolet > dextrdque prehenfitni 
Continuit » roreoque haec inruper addidit orc : 
Natc I qtfis indomitas tautus dolor excitat iras ? 
^9S Qui(i ^uris ? aut qoonam noftri tibi cura reccAit } 
Non prius arpicies * ubi ^eiTum aetate parentcm 
Liqueris Anchifcn^ fupcret conjn^ne Crcii^a , 
Afcaniufque puer ? quos omnes undique Graiae 
Circumerrant acies : & > ni mca cura rehdat * 
Coo Jam Aammae culerint , inimicus & haufcrit enlis. 

Non cibi Tyndaridis facies invifa Laccnas > 

Culpatufve Paris • verum iriclementj^i Divum. 

Has eyeitit opes i fternitque i culminc Trojam : 

Afpice : nam^uc omnem, quae nunc obduda tuenti 
6os Mortales hebettt vifus tibi » & humida circum 

Caligat , nubem eripiam : tu nc qua parentis 

JuAa time , neu prxceptis parci^. recufa. 

Hic ubi disjedas moles > avulfaque f.ucis 

Saxa vides , mixtoque undantem pulvercfutnam ; 
^ioNcptunus murosj magnoquc emota tridenti 

Fundamcnta quatit > totamque a fedibus urbem 

£ruit. Hic Juno Scaeas Ccvi({ima portas 

Prima tenet , fo£ittinque £tirens a navibus agmeia 

Perro accin^a vocat. '^ 

Cif Jam fummas arccs Tritonia> refpice , Pallas 

lnfedit > nimbo cARiIgens & Gorgone faBva. 

^OO. Hdufnit. ] Dc h«c vocc , pro mnros , 8e regiofeQfos fuiflre. Dc K*» 

nmUtrsrit ^ouidtrit , ^o. lO. l (4* ptmto , iEn' 1,1x9, 

60U Tj^nddridk LscdnM > Crc- J He- 5 12. Scdas portas, 3 Tro)a; portat 

lenx jTyndarci filix , LacedcmoniK» fex fuiflc ait UArcs-,Ant€noridĕ-, Dar» 

An, I* tf 54. Lscang y f<srDininum , danien , Iliam , Catitmbriam , Troja- 

nan i matculin» , Lacdnns , tcd a Ld- nam ^Sc Scaam, Hxc nomcn hftbuit : 

ton , incoia Laconis > uti htw ^o , vcl k n^ finiftra , quod in finiftra 

AlAy*''^'*!^^^'''')'^^*^*^!* u^rbts partc cirec: vel i ffXMr«jA« 

€10, StPttmnt mnros , fSfC,] MeMU- tontorinm^ tabemacnlim i «luod hTc re- 

ilumVire{liat Trojanxurbiinfeftum pulcrum edet laomedoncis : vel, 

£icit , ob perjurium Laomcdontis , juxtaScrabonem 1. ij. vox eft Thra- 

oat uenm illum pada mercedc fraa* cica, cujus fia;ntficatum non t^crt» 

davit , ^ftquam is cum Apolline mu* 6 15. Tritonia,^ Supra , v. 17 1* P^ 

ros urbis condidiiTet : GeOrR. i* 50«. las , JEn. i. 42» 

Ncptunas tamen apud Euripid. in 5i5.Nm6o.3ServiusexpIicarYiit»^ 

prolo^Troad. ait le Trojanis bcnc- divina 1 & puto circulum 'eiTc luci- 

volHm fempcr fui(rc , cs ouo muroi dum , huic Amilcm diidemati , quo 

coramcondid^tt fed inrabulisin- Divoram captta Chriitiani prarcia- 

cena omnia* Aitquc Servius Laomc- eunt. Aitque lfidorus l. ip* U> Sim* 

slonteai Apollini 8c Ncptuno pccu- o»m quoqac dici Faftiolam tranfytf 

niam ad &cra vovifre , ac deindc ad fam t» awro , afntam in linteo , quod 

murorum bbricam conrertiiTc : un» tB in /rontt feeminartm. Qaa v«c^ 

it CibaU ciBaaavic , Dcm 9 de ffciflc nTtts cft Atnobiui V» a.\Lam\na^ \tt^ M« R V I R-C M 1 1 M A 9.<0 MI* 

Il^e Pater Danais animo» yirergae {ecundas 

SuSicit : ipre Deos in Dardana rureitac arma. 

Eripe nace fugam > (iaemque impV>nc labori. 
^jot^af4uam.abero » &(utuoi pitrio te limine fiftaitt« 

Dixerat > & Q>i/fii neAis^econcliditambrii . 

Apparent dirae facies » ihjmicaque Troj« 

Numina magoa De&m. 

1 um vero onine mihi virum conndere }n ignei 
€tS Ilittm i 6c ex imo verti NeptuniaTroja. 

Ac veluti- fummis antiquam ia nnontibus orntmi 

Cum ferro accifam crebrifque bipennibus indaot 

Eruere agrtcols certatim » illa uf<iue minatiir » 

Et tremefaifta comam concuHb vertice nuut • 
ijo Vulneribus donec paulatrm evida j fupremum 

C«ngemuit.» traxitque ju^s avulfa ruinara. 

Defcendo > ac ducente Deo Aammam Inter ^ hoftet 

Bxpedior: danttela Iocani.t flamm«que recedont» 

Aft ubi jam patris perventuoi ad liniina fedis » 
4)^ Amiquafque domos .* genitor » qucm tollere in altot 

Optabam pnmum montes » Pfimumque petebara^> 

Abncgat €xcisl vitam producere Tio^ » 
^£xiliumque paci. Vos 6 quibus intcger xvi 

Sanguis» ait . folid«que.fuo (lant robore viresi 
(40 Vos agitate fugam. 

Me fi coelicolar voIui/rcnt ducere vjtam > 

Has mihi fervafient Tedcs : fatjs una fuperque 

Vidimus crcidia » & capnc fuperavimus urbi. 

Sic 6 fic pofitum afBut di^cedite corpos. 
$AS Ipfe manu mortcm inveniam : mifcrebiTur hodis » 

9imderenf ĕurimn , tmtminitermt froth- -€16, OmHm, "] Otnus « fi!axl|iat eft 

$is nimbis, £t Pltutus in PkihiIo fylvcftrts fit moncana , prlM/kwtt a 

A^.i. tt, 2. v< 135« acrccriccnt V0cat 6it. Deo, ] Dea Vencre. Naro Dnt 

mUnbatam, communi gcnerc aIiquando romirur. 

Gotrotto, ] M9d»fa , Ehi7«'« > SOto» Sjc Lucanus , 1. a. 80. TtrrihUefMĕ 

my y Pborci Clior , apnd in&las Dor- f «•? ftelermn , Purits apccllat. Sic 

cadat in iCrhiopico ocetno regnaiTe £uri pidet in T> oad. v. 64». Tiir ki» 

i\c\xnint\GorgonesdiA9tAy^yiirm ie^A«t« s Deum objitrgM y YencrcBi 

/eroeius, Ex his y cum Mednfa vtm i intcllii^t. Sic DemoAbencs in cxor« 

Nrptuno paATa eiTec in Mtnervz tem- dio orttionts dc Corona : 9f w|}y •- 

plo , MinervtctpilIoscjut mutavit -^, ,a- ; ^L^mt n»mt .*Mt 

ftferpcntes,quornmtfpe<5kuhowi- #«*»««« «^ir.urWC , £»e$s ptUt 

aes £n ftxt vertebtntur.SH*c deinde «•"»•'*•'»'•»**.. -^ ... 

caput Perreus , Jovit & Dtnacs fi- „^^4J. "^"-/««d»^] Cum olim tb 

irnt , abnridii auxTlio Mincrv« ; qua: ?"*'"'• Troja «tpugntta cft. ^^ 

fttum ip(i clypeumeaminremcon- *^5*^ n r. jt .- t xr t^ s^ 

modavit ex ire politiilimo , quo ve- . rjA^^^T^t^ ^ft|f ' ^ ^*»''* **^ 

lut in rpccuio reflextm ctptcis fpe. •J^.^^ii*' '^•/^•♦w>i*«nsniofrB«i>i 

cicm tutd afpiccrct;abrciffum ctput P'^'*** "«"•<•• »<>• 114. N««^«/r«^ 

Minerrt deinccps cidem fuo clypcp l**' !*^' amtiamanns,A^Tti norca f 

Jd rcrrotcm impoAiit. notttlRomanoruro,qni ftatimMfW 1 

^.. &r ^. • -1 A M- ...- -- ctdtver corobuAum tut fcpttlnini 

-if« '^^S*''!'^^ }J^ Nf ptuno conr fi«rw , ant«qaaaidifcc4ctcnn -wJr 

dfM,iiipra,v.tfio. \«VMJMSAb%ft«, 

'C«writlq«l it N E r D O S L I B. ir. U7 

£xuviarqtfC petet : facilis jadura repulcri eft. 

Jampridem inyiAis Divis & inutilis annos 

Demoror : ex quo me Div4m pater atque hominum ICX 

Pulminis afHavic vencis » & contigic igni. 
(foTaIia perftabat memorans , fixurque raanebac. 

Nos contra e£Rifi lacrymis « coniuxque Creiira» 

ArcaniurqQe > omnirque domus : ne vercere Tecum ' 

Cunda pacer» facoqiie urgenti incumbere veilet. 

Abnegat , inceptoque & Tedibus hxrec in lirdem. 
6SS Rurrus in arma Feror « morcemque mirerrimu#opco. 

Nam quod coniilium » auc qu«riam forcuna dabidurl 

Mene effcrre pedem » genicor , ce poile relido 

Sperafti ? cancumque n^fas pacrio excidic ore i 

Si nihil ez canta TBperis placec urbe relinqui > 
M£t Tedet hoc animo , periturjeque addere Trojs 

Teque tuorque iuvat : patet ifti Janua leco. 

Jamque aderitmulco Priami de ranguinePyrrhus • 

Natum«ante ora patris, patremqui obtruncat ad aras. 

Hocerat • alma parensj quodme, per tela> per ignes» 
66^ £ripis.? ut mtdiis hodem in penetr«ilibus , utque 

Arcaniumque, patremque meum , iuxtaqueCreurami' 

Alterum in alcerius ma^atos fanguine«eraam ? 

Arma , viri , ferte arma .* vocat lux ultiraa victos. 

Reddite me Datiais , iir^ice inftaurata reviram 
67ofrxlii: nomquam omnes hodie moricmur inuhi, 

Hic ferro accingor rurfu$ : clypeoque (inilham 

Inrertabamaptans , mequeextra tcfta ferebam. 

Ecceautem comp]exa pedesin timineconjux 

Herebat » parvumqtie patri tendebat liiium. 
#7) Si perituru9>9bis , ic nos rape in omnia tecum .* 

Sin aliquam expertus fum>»tis fpem ponis in armis , 

Hancprimum tutare domura .* cuiparvus IiVlus r 

Cui pater , & con|ux » quondam tua di^a , relinquor ^ 

Talia v0tiferans > gemitu teaum.omne replebat : 
^go Cum fubitum diduque oritur mirabile moiiftrum, 

N^mque manus iater mctftorumque ora parĕntura » 

£ccc levisfummo de vertice virus liili 

Pundcre liimien aper , taduqucinnoxia.rat)lIi 

#4P. Tulminis a/Hĕwt , (^c. 3 Ful- 58^ ^fex, ] Summa pirt pile^. 

fwni'fcrdnunquanft,Rifi yentetiancr Nam ex Servio Danielis , qui Suc- 

stopcUlcur : ttn<ie pingtcur cnnwalitw» conium ciiac ^ tria eranc pilcorum 

& iEn> 8. 4)0. CycUpcs- admircenc gcncra , quibus Tacerdotes utcban- 

fiiliiiint tMiottnsignts-iSr ĕUitisAH^ imxape* , tutnlits ^galems» Galerus ^ 

Jhi» -Anchrfct auccm i quibuf<iam piicum erac ck pelle bcdia; <;arfar: 

^irur oculitttriyacut^ hic k Virgi^ t$ttulHs , pilcumlanaium , in mctx 

Sietadbut liilminc; co qttod fuot cum fbrmam: ape*-, pilcum futile , circa 

Vcncre amoret evttl«avi£rcc .* tielc medium virga emincntc , cui Una 

|^teihfcoccifut; fcd afjfistHsta&Hfqney eircumligaca erac ; nomen ab anti- 

ai^'pr«prii 4n«iriw5 1 unde ftuporcm qiia voc€ 4f /« v€l ^f9 > ab «itti»- ftj8 . P. V:« R 6 IL ri^ M A^R O N I S\ 

Ljimbere Aamma comas j & circum tcmpora pafci. 
^IS Nos paWdi trepidare mecu, crinem^ue Aagraniem 

£xciitere • & Tan^os reitinguere^ontibus ignes, 

At pater Anchires oculoi ad fidera Istuc 

£zculit 9 & ccelo palm^ cum voce tetendit. 

Juppiter omoipotens , prccibus. ii Aederis ullis > 
€90 ATpice nos j hoc taatum : & > fi pietace meremur • 

Da Deinde auxilium » pater > atque hzc omnia ^nns^ 

Vi« ea fatus etat Tenior • fubi(oque ^ragore- 

Intonuit larvu« • & de eoelo lapfa per umbras- 

Stella fic«m ducens mulu cum luee cucurrit. . 
€9^ lllam » fumma fuper labentem culmina tedi » 

Cernimui Idx& daram fe condere fyiva » 

Signantemque vias .* tum longo limite fulcus 

Dat lucem* Ac iate circum locafuI&re fumant.. 

Hic vero vi^us geoitor Ck tollit ad aucas : 
790 AflSaturque Deos » k £indom fidus adorat : 

Jam iam nullamora eft.* feqBor » & > qua duaitis » ad{uau 

Dii4>atrii»«fervatedomum» fervate nepotem. 

Veftrum hoc augurium > vefl:roque ia numine Troja eft. 

Cedo equidem » uec > naie > tibi comes ire- recuA>» 
70T Dixerat ille > & jam ier.momia clarior ignis 

Audicur » propiufque zftus incendia volvunt. . 

Ergo age > care pater > cervici imponere noilrae : 

Ipfe fubibo humeris: nec me laboT ifte gravabic« 

Quo res cungue cadent > unum & commune pericliim». ^ 
7(0;Una falus ambobus erit : mihi parvus liilus 

Sit comes > & longe fervet veftigia cooiux. 

Vos famuli > qu2 dicam > animis advertite veftri9. 

£ft urbe egre/Cs tumulus > cemplumque vetuftum : 

Defertz Cereris : )uxtaque antiqua cupreiTus > 
7if Relligione patrum muitos fervata per annos. 

Hanc ez-diverfo fedem veniemus in uaam. 

Tu > genitor » capeiacra manu > patrior^ue PetMtesw^ 

<^;< lHi§nnif Unmm, ] De finiftro quoaiodo gtrrircnr ; quoni*<I»oA<(*^ 

fulaiine proTpero , &bujut Toeis, •blacam gu^arent. DdtTiMw^^o*- 

Uintm > ambigua fiKmficacion« , fu>e^ i. 137. . ^ 

£cl. i' 16 i De fleU%t ^ttm cadere vi- 714. Ceuris. ] C«rM fuit Satttroi 8 

dencur > 8c accenfii in mcdia ai;rlt Opisfilia,fi;uRumrepertrix>Geot^. 

rnione Jiceis cxhalatidnibat, Georg» i. ?9* 
i,i65' J17, PmMts. } DcM domtttitmt.- 

696, lixAfyM; ] Inira » ▼. 801; qai cum in interioro domo cttlcraa- 

69t, jri»/^ire.]Fulmina cnim fulFu- tar , it» di^ fuDt i noauna ^iMri 

ri« oiclorem habere dicuntur. qux fiint rts necoiTaris » in inct«a 

703. w^»/iMM(m.] Proptid eft con- domiis parte ferTaca t ut ab opimmt 

iklcacie avium ad titcura prarnorccn- msgnus ; optimas- » cptimĕtos ; m4ig94^ 

da , lamcn ad alia omnia rutori omi- m^^naHs} ica kpenttSipmmsy[ na cransfcrtur. blomen ab«v*i*ii» vel Quiifam ilH eflent,ambiKiuirt Alii» 
lĕll» , vel g^triutn^ vel gwflts : quia Jc^em ^ Junontm , ae Minttvm»% 
hujuA artis mioiftri fpeAabant » quo> /uiCe aianrulii Heptmnum 81 u<ffi» Jt NE I D OS LI B. I r. «ja^ 

Mr'» bello e tanto digredam & csde reccnti » j 

Attr^ Aare neras : donec me Aumine viva 
720 Abluero. 

H2e fatiM, latos hiiHieros fubie£(aque colla 

Vefte {iiper 1 fulvique indernor pelle leonis • 

Succedoque oneri : dez(r2 re parvas liikis 

Implicutc % requiturque patrem non paiHbus zquis« 
7XT Pone fubit conjux. Perimur per opaca Jocorum : 

£t me I quem dudum non ulJa iuje<5ta mQvebant 

Tela > neqae adver£b glomerati -ex agmine Graji ; 

Nunc omnes terrent aurx * fonus excitat omnis 

Surpenfum > &pariter comitique onerique timentem. 
750 Jam^ue propinquabam porris > omnemque videbar 

£vaftne viam \ fubito cum creber ad aures 

Vifus adefle pedum fonitus : genitorquc per umbram 

Profpiciens : Nate » exclamat 1 fi]ge % nate \ proptnquant < 

Ardentes elypeos atqueatra micantii cerno. 
73 ( Hic raihi nefcio quod trepidb malĕ numen amtcuni 

Confufam eripuit mentem. Namque avia curfu 

Dum fequor> & notaexcedo regione viarum; 

Heu ! mifero con)ux fatone erepta CreUra 

Subdittt « erravic-ne via > ^eulainireredit* 
740 Incertum : nec poft oculis eft reddita noftris. 

Nec prius ami(fam refpext « animumque reflexi ; 

Quam tumulum antiquz Cereris • fedemque facratam 

Venimus- : hic demura coll^^is omnibus una 

Wut Deas conftnt§s (lcueom^licts , I.arundc « filii ; iuxta Plautum;, ea» 

auoruni numcrum acnoinina ignora nina rpccie-eflf«rniabantur ; iuxca; 

FdiffiD dccet. DienyAutHalicarn.l. I. Plurarckum , canina pfllc,rancun> 

refcrr cx Timaro caducca ^uiiTc rrca inducbantur , propcer fidam cufVe- 

fc ferrea , Tfojanamquc terram fidi« diam domiis. £xiftinie cum Apulcio 

lem. Hos camen air flB Remaein tcm- Lares cATe ipras animas parcntum i 

plo yidiiTe-^itorma duorum juvcnum; qui , qued elim' in ipta domo repul- 

baAaterum habicu redenciuro. Hi cur2 mandarcntur , curare femper 

ramcD C4/ior&i>«//M4rcirc non pef. famijiam putahamur Inam : und« 

ruDC, cum fratret ciTcnt Hclena; ; Te- crac Ldrfamilisrh : & Ldrs vox t(t 

Mccs vero roulr6 antiquiorcs. Hei £trufca , quacpopw/iprf»cfprmiii;ni- 

Dardannt i. I4in«»brtfci4 , -infula ficac. Iri ceque diAlnguo Penates «■ 

mncra Thraciam , advcx(flc cum J^ribus : quod Pm^rt» divina ef!cnc 

Palladie dicitur , 8t Trojat collo* orieinc , IJires humana. Dc Larini»'- 

ea(re , uii4c ^neas eat in Italiam cuuu , Ah. 2. 177- x 

Aetuleric. PbrroHpdc Penatet accc- 71P. Plumine^iyo. ] Moi fuic vc- 

Mric iEneat , dubium videri poteft. terum ; ut nunquam aut actrcdarcnc 

hn vcrc Hectoris.umbra ^ lecit , nbi facra , aut ad ^acri/iciunroAercnduR» 

!{rrvabaBtttr , ipfi deculeric , ut <K- accedercnt ; ni€ lqtls manibus , ali- 

ft«mcft,v.^7* An fia>ilc$ domi ba- quando capite , quandequc etiam 

werit corum ftaruat , quat Ancbife cote corpore : prxftniw u c«dc ali- 

mri ceamilhtr. An cum Palladio qua , auc funere , auc impuro ufa klKemcdcacccpcrtc , ucvidimutv. fordi ciTcnr. Lecio ficbar , non (U- 

ttftf«Aa^neaa,perinccnd:icurouI- gnanci, aut pl«viali , corrcntique-. 

Ott intrclIUtarccro , cet tndc csca aqua ; fcd «i va ac pcrciini , qualis e(b.- 

cric : ut a!t HalicarnaATcus , negare fencium ac Hominum t <ivc in ipfe 

aawn f klccar Vinttliut: Lares vcre, ilumine , pcr immcr(ienem ; fiveaqtta j 

Hi cciaa Aicrunc dorocAici , uc indehaufta,per fo]aacffu6encm 

)fUioj Uc ti»H w i>ftifltLaiac>twgc. 7^S*<'|ac«kunMi.lOt«^AAf0^ E^fuic ^ & comices t nacumque virumque fefelllc. 
74f Quem non incufavi amens t hominumque Deorum^c I 

Auc quid in everfa vidi crudelius urbe? ^,SSf 

Arcanium f Aaciiifenque-pacrem > Tfcucrofque Penates 

Commendo fociis » 6c curva valle retoudo» 

Ipfe urbem repeca» & cingor ^ulgencibus armis. 
7To Scac cafus renovare omnes > omnemque reverci 

Per Trojam v & rurfus capuc ob jedare pericHs. ^ 

Principio muros , obfcuraque limina porcjc > 

Qua gre^rum ex(ulĕrara > repeio : & veftigia recro ^ 

Obrervaca fequor pcr nodem , U lumine lu(tro. 
7f f Horror ubique ^animos , (imul ipfa tilencia cerrenc. 

inde domum , £ force pedem > (i force culiAec . 

Me re&ro : irrueranc Danai , A cedum omne tetiebatt' 

Ilicet ignis edaxfumma ad fafiigia venco 

Volvicur , exuperanc flanimx : furic zftus ad aurai* 
7So Procedo^dd Priami fedes » arcemque revifo. . 

£c jam porticibus vacui9, Junonis-afylot 

CuAodes leai-Ph<rnix& dirus UlyiTcs 

Przdam a(rervabanc : huc undique Troia gaza 

Inccnds erepta ady tis , meRfaEque Deorum , 
761 Crticerefqiie auro folidi , Gapcivaque veftis 

Congeritur^c.pucti' & pavidi& longo erdine matrec 

Scanc cifxum. 

Aufus quineciam voees ia^rc pcr 'umbram 

Implevi clamore vias > maellufque Crciiram 
77oNequicquaTn iugeminansi itcrQmque itcrumquc vocavj. 

Quj:renti , & te<flis- urbis (ine fine furenti > 

Infelix Hmulacrum acqae ipHus umbra Crciif2 ■■ 
. Vifa mibi ante oculos t & nota major imago* 

Obilupui-, ftcc^uncque comac , *c vox faucibus liaeGc* 
77f Tum iic a^ari > & curas h!s demerc di£tis : 

Quid cancum infano juvac indulgerc dolori : 

O dulcis conjui ? non hxc finc numine Divum 

iiipra , V. m. fet , inde crahi aut ri>«Iiari'non pt« 

k 7U.t»mJw# /i»/^o.] Ve! luce ex tetat. Id^ue jui fylyif quiMifdani, 

HaniinJsardentispatriacjUirultro- fed prarcipue tcmphs cnbutnm <ir. 

natus : & vero dixerat v. 312. Sitea De Phamtct , Acmllis recl«nr«, luprs» 

igni fret0 Ists rtUcenU Vel oculis : v. 7. Dc IJiyjre, Ibid. Drj4|«. itn.1. 

iHmtn enim hec fenfu , etiam lingu- 123. De ftf«»*r»6iM,pdculis ,Hil« 5. 6». 

Jari nuroero d dtur- JEn. i^-^jo, yjt,CuUMBntxuxoitmtittA- 

^ramfHppUcfttryentransdtmiffo U- jer Afcanii , filia Priami&HccutaP» 

,mintTmrnm, t r».,^ Script»res i£ne« infefti hanc-ab 3- 

760, PrtMmtfedes,srctmque.JVUO JcciCktn volunt; ex paAionc cttsi 

fufit l«ca diverfa ut diximus,v. jza. ^^^j, . ^^ j^ ^, pnanii anwiDe 

^ 7«i. T«»«. ] Non i Oraccis , QUi ft,pcreffet. Virplius «ncit i Cybelc 

n»ulti ibi cram , fcda civibu$ ac dc- fur(re rctenram : ne qu d«ffict imp?- 

»nforibus. ^, , .-, _ dimenti,quominu$ itneas^auti D.i- 

l 76ijHn<mnaJylo,lAfylHmrfievUf jonc adpptaretur , aut i. i^vin*- 

*fc.<»*i>«vativo^& ^ip<(, tr4fem,^vx>i aAtimereciu- in vj um. 

/ioiiimi «uia^qui*4UVu<l c*ftiftai^* 277%V)^ %%wMt^tpilaimt 2»^ iE N E I D O S L I B. H. %ft 

lant : ncc tc coroltcm arportarc Creuram 
aut illc Giiit Tupcri rcgnator Olympi. 
gatibi cxiliaj & vaftum maris acguor arandum, 
Jrram Hefpcriam vcnics , ubi Lydius arva 

opima virum lcni fluit agmincTybris. 
rcs lxtx B rcgnumqua , & rcgia conjux 

tibi : lacrymas dilc(ftx pcllc Creunc. > 

cgo Myrmidonum fcdes Dolopumvc fuperbaf 
:iam , aut Grajis fcrvitum matribus ibo : 
anis , & Divaf VcneHS nurus. 
nc magna Dcum gcnitrix his dctinct orls. 
lue valc , & naii fcrva communis amorcm. 
ubi dida dcdit , lacrymantcm & multa volcntcm 
re dcfcruit , tcnucfquc rcccllit in auras. 
:onatus ibicollodarc brachiacircum : . 
ruAra comprcnfa manus eifugic imago , 
:vibus vcntis , voIucriquc nmillima fomno. 
eraum focios confumpta -no^e revifo. 
e hlc ingcntcm comitum a^Hu^iCe novorum 
lio admirans numerum ; matrcfquc , virofquc t 
£tam exiIio pubcm , mifcfabile vulgus. 
que convcncre > animis opibufquc paraii , • 

iafcuaquc velim pclago dcduccre tcrras, 
[uc jugis fummx furgcbat Lucifcr Idae , 

I. IJ7. De Olympo,Tht{rZ' agmine , pro impem , Gearg;. j. 41J, 

, qut pro coslo rumi folcCi De Mymiidonibus ac Dolo-^ibm^ fu* 

pra , V. 7. 

g«5 4iqmr aratidi*m, ] u«- 787. Dardanis > &Cn ] Quia Priaim 

qu-.hbcc ac4ua p'anitics', filia ,ĕDiirdanooriundi. Vicie Aetn* 

, fivc maris , iive cciam fpe- ma , Gcorg. ?. 35. 

tJE^ 7.iii'*^'qtiorecam't^ 7%t» Magna DeAm genitrix.'\ Cy» 

tt eq^os* Hic maris aqt^or, bele, de qua , ejufque lacris , /En. j* 

1. 4. 105. I{tddt*nt Jpecttlo- Q.uomedo auceni Creiiram dccnet i 

toreyt/um: Aranditm . du« Scnfas eft ;Creiif4m in Idxos famu-. 

horiabigris ; iicuc JEn 5. larum e}us choros adfcitam c^e ; Sc 

nt 'uada falfa carina. Ei\ Immorcalicace donacam , qu4li Nyn i^ 

•s , longus iile.cra^us, phor friiebancur. 

i«r :nrerarapdum ex avac. 801. LHciferJda. ] Significac Idam 

r«ri4m.3Dup\exe{l,H«/p«- montetn a ■ oriintem tuiile Trojac., 

{«'«: hlc Iralta : An. i. 534. undc L»ciferi itelia Yencris , ance 

iliz AuYius, de>it^ i£n. 8. Solis orcum pr mo apparerer. /d« 

>f<iici.ur;(iuiaTurcoS}five* auippe per Troadrro univerfani 

, k Lacio di /idit* Tufci au- fparia cft in varios monces :.quoruin 

Tyrrheni didifunc a Tyrr- pirs fcp:entrionalis ad Proponcidi$ 

> Acy>s:qui Atys , Hercu- litus ; pars eccidentalis , ad Helicl^ 

•hilct filius , Lydic rcx , in pontum ; pars roeridialis ,' ad finum 

>re , cum rcgio ^me labo- Adramyc:cnum maris i£gxi perri* 

ceintcrfitios jiA t , Lydum ncr. Imminebac Trojx doriencem ^ 

eil^rcmhabuit. Tjrr^enwm ihidemque Paris de cribus Deabus 

mific ad condcndam co:o* ludtciurn tuli:. Poeminini generis elt 

«m poft varios candcm cr- Jda ootra rc^nlam communem. De 

calia ad Tupcriorem Tybrit Lttcifero , Ecl. 6* 86. Aic Varro ftel« 

ll«cavic : quare Ecrulci U lam iilam Ycnens ab i£nea fenv9Ct 

h Ljdin •riuiutt ranc. De riiaiii elTc ^ doa«c nd 4vum\Auv»k* 

U . \%. I4t P. ¥IRGILIIMAI10NI: 

D(icebatque diem « Danaiqae ohCciCa trnebaot 
l^imina portarum i nec Tpes epis ulla dabatur. . 
jCciTi , 6c Tublato momem geuicore petivi. 

^en venirec : quo temporc vid:r taadcm ab eo deiiit. 

P. V I R G I L I I M A R O N I S 
iE N E I D O S 

L I B E R I 1 1. 

^RGVMENTVM. 

*■ l$br» ctntinetur i nanpe navtgatio. n^nras inctnsk TrojA » 
€taffe yi^inti navium adurkem^Antandrum clam fabricata % defertw 
in Thractam ; ubi cum urbem conderet t territw prodigio cAfi a Polym- 
nefiore rege Potydori : navigat in infUlam Deium ^ cot\futturm ora- 
cu(lu{n ^poUinu : a (juo monitm nr anciquani matrein ex^Hireret » 
^nchifa interpretatione Cretam efe infutam ratm , Trojana ^entu 0Jf» 
ginem > eo contendit , urbemque novam adificat. x/4t inde pefte dĕ- 
fulfs4s , monitiis in fomnii a Diis Penatibw , Itatiam vera efie Trej^ 
norumcunabuta t Itatiampetit' In itinere a£tm tempefiate*sn injut/it 
Strophadei , infefias habet HarpyioA : ^uarum ex una audit fe non pritu 
gn Itatia fixurum fedes , quam ^ame coa^ttt fuerit menfiu abfumafe_. 
Hinc delatm ad ^itium promontorium >^ ibi tudos cetebrat, Tum U 
Epirum appulfm , ^ndromachen reperit yjam Heterti uxoremi &mor» 
guo Pyrrho in Chaonia Epiri parte regnantem. ^Audit ab Hetehot rege 
todem ac vate , fedemfibi a Diit in Italia paratam : eo loco , ubiJueM 
Mbam tnveniret triginta fatm euixam, sAdmonetur ab eodem , ne i» 
froxtma Italia parte confidat , Gracorummetu , ^ui ventm et- disjeSi 
Tnonti proximam praterve^us : hinc fuplicem recipit Jichamenidem » 
Jocium Vlyfsu , abeoifue de feritate tycltpumedo^m > obfervattLom' 
ttibm Hetenipraceptu , tandem Drepanum , oceidentatem Sicitis por* 
$um y obtinet : ubi moritur ^nchifis. ^tque hitiC medik aftaie fot- 
yens t/£neai in Itatiam , tempefiate in KAfricam ejicitur, Et bicfiaM 
tfi narrationis, 

P Oftquam rc$ Afia! Prjamiquc evertere gentem . 

^ Immeritam virum ruperis , ccciditqae TuperbUm 

llium » U omnis liumo fumat Ncptunia Troja i 

I P Ef xAfia, 3 Minoris, cujus na- Minervam non dcbuere rant« popit* 
*^gna parteil urraque Phrygia, lorrearc pernicicm. i£n. i.ji.Aa* 
■laior & minor,Priamo fubdita. ^n» 2. ^io. 

1.? 5. ^„ ... . }-llium...KtptuniaTroia.'\Vtt 

1 ln m<«W>»i. jNam perhdn Lao Iltum , arx ; per Tro)am > urbs ngm- 

jHe.iO-iit$ : I NciKunttin & A toWititn*, &catur. Uium diciiur i Yir^ilio lan- j jK N E I ly O S L t B. r r I. A4f 

t^herrsi exjlia , & dcfciTas qu±rcrc tcrrts ; 
TAuguriis agimur Djvuni : claiTcm^uc Tub ipra 

Antandro , & Phrygia: molimur moniibus Idar : 

Inccrti quo fata fcr<)nt , ubi (idcrc dctur. 

Contrahimurquc viros. Vix prj^a inccpcrat sdas » 

£t pater Anchifcs darc fatis vcla jubcbac. 
xo litora cum pacriar lacrymans , portufque reIinquo , 

£c campos ubl Troja fuit : fcror cxul in altum , 

Cum fociis , nacoquc« Pcnatibus > & raagnis Diis» 

Terra procul va(lis colitur Mavortia campis» 

Thraces arant» acri quondam rcgnata Lycurgo : 
Xf Hofpitium antiquum Troix » fociiquc Pcnaces » 

Dum fortuna fuit. Fcror huc j & iitore curvo 

Moenia prima loco , fatis ingrelTus iniquis : 

i£neadafque meo nomcn de nominc Hngo. 

Sacra Dionarjc matri , Divifquc fcrcbam 
20 Aufpicibus cccptorum opcrum : fupcroque njtemeni 

Ccelicolum rcgi madabam in litore taurum. 

Jlios foefninin« : ab OTJdto Ilio» £cl. tf . 30. 5c 9. i^. 

ttlam faBni(Din« , coiainant arbium 14. Thrĕces arMHt.] RelatiTUm 

gtrcre* qHMm rupprcffir more fuo.(icifin. i. 

5, ^ugwriit»} H-6tO''mdmonim t i^. 'Vrbsanti<j»afuit, Tjrii tmHtr* 

Jtott^t^s- Hzmmkj quz verticem («/on^^T^r^cM ,ampla£uropjcregio 

Afcanii lambebat « v. 58i. curru olim duasin partesdivifa, in Thra- 

AelUc cadcnrtt , 8e laivof'iltn ne, v. ciam csRhodopen, & trans Kb«- 

^P4t (ermone ulcirao CreuCs, v. dop^nmoniem. i^om^tn^adtAa dein- 

781. de eft , cum in C4m ConAancinut Ko- 

6» ^nUiMdrt»'] Jliagudns <t urht c^ manum inperinm cranilulir. £jat 

Phrygias mirion», niinc S%Dimitri : capur ConfiAntinopclit : termini , 4 

jmJ nmim Adramrtccnam , & licus feptenrrione & occidcnce Balgarlai- 

jEgjri maris : fub radices ldx , ubi i meride , mare ./£^um ; ab orien* 

cop:aeracarborumadnavaiemftru. te , Hellerpontus, Proponts,Sc 

Auram, 8t latcbroA finas procul i Poncus £uxinus. 

conrpcAaGraicorttmiiDe/(f4monce> 14* yct^rgo.j Thracia; rex fiilt* 

i£n. X. 801. DryantsHIius, qui Baccho infeftufl 

7. Inctrii q»o fataferMnt^ ] Ta men 1 p fu ai fuge rc com pu I it in i n faia m 

Cnufk monaerac, Ao. i. 781. »n NAxum , & vitcs Thracia coci fuc-i 

Herpcna ad ripas Tybr s fedffs edc cidi juiTic ; quas eum ipfcniccidercr » 

furttra«. Er^o , vel no i c eiidc ina- dTcicur Dei ulcione in furorem aftui 

ni CreSGe umuhcro ; vel •llud Crcu> nbi crura ampucanc. 

fje v«ttcinium exis t\ iorii,quQS K^gnata,] Pa<fivjb dixit: nc i£n. 

Yirgilius emendarĕ debiiitTec. ^»770.1{ignandamacceferit Alham y 

. 8. ^yiiw.] Nam Troja rub finem &| Horat. Od, 1. z. 6, 11. I^gnalta Ls 

irct;s capca eft , ut dix>mus i£n. z. coni rttra Phalanto- 

i4<xEcia ' dilicanda yiginti navmm 15» i'ocMi}i«e P«»<(^«i.] Ntm Polytn* 

clafle aliiuantum Vknt cemports n ftorTbr<ici«rexconiu^emhaiiue-i 

ftbiic. rat Ilioncn, fi!iam Priami. Dc Pena* 

j^tPenatilms f^ ma^nie DiU.'\ Ma- tibm , >G>n, %. 717. 

gmi func , Ji^piter : Juno , Mars ,8cc. iS. ^•neadas'\ Urbem vocac Mela 

sommuaet Dil ; Penatet » domeftici , 1. 2. 2. Jtnos : incer oftii Hebri Sc 

aec nonrinati . ^n. z. 717. Cherr^nerum: confirmacque Plinius. 

il^Proenl.} Thracia caoien a Troa* cumair ad ram urbem c^c Polydori 

4e non d:ft-nguitar , nifi ani;uft ffi. cumulum : 1. 4. 11. Nunc cciam dici- 

■us faucibut Hellerponci , les Dar- rur Eno, Dionaamatriy Veoeri> filia; 

isteltes* Ig rur procul non eft longe Jovis 8c D onet. ^n. i. r60. 

KsitM^ i f 'd qujB tonge lateqne nlitnrt ai. ToHrnm, ] Dicunt intcrprctcs > 

laiiiiima enim eft Thracia. Mavor.. ex Acteio , n«n licuiAe immolarc lo« 

^ dx6U > 4aia Kiars ia ca nacas eft • vi tamtm » >? r v«cf«i» « «rittcm \ ^^i- *44 P. YIRGILII MARONIS 

Portc fuipuxta tumulus , <iuo cornea Aimmo 

Yirgulta , Sc AcnCis haftilfhus horrida myrtus. 

Accc/fi, viridemque ab humo conveIlcrc fylvani 
ly Conatus , ramis tegerem ut frondentibus aras ; 

Horrcnddm & didu video niirabile monftrum. 

Nam , quac prima foIo ruptis radicibus arbos 

Ycliitur . hujc atro liqauntur fanguine gmtac • 

Et terram tabo maculant. Mihi frigidus horror 
BoMcmbra quaiit, gclidurquecoit formiainefanguis. 

Rurfu$ & alterius lentum convellere vimcn 

Infequor , & caufas pcnitus tentare latentes : - 

Ater & aherius fequitur de cortice fanguis. 

Multa movens animo Nymphas venerabar agceftes « 
3f Gradivumque patrcm^ Geticis qui praclidct arVis ; 

Rite fecundarent vifus , omenque levarent, 

Tertia fed poftquam majore haitilia nixu 

Aggrcdior , gcnibufque advcrfa obluftoraren« : 

£loquar , an (ileam ? gemitus lacrimabilis imo 
^ «loAuditur tumulo , &. vox reddita fcriur ad aures.* 

Quid mifcrum , -^nea , laceras > jam parce fepulto » 

Parce pias fcelerare m^nus : non me tibi Troja 

Exicrnum lulit : haud cruor hic de ttipitĕ manat» 

Hcu fuge crudclci icrras , fugc litus avarum. 
4f Nam Polydorus cgo : hic confixum ferrea'texi€ 

Telorum fcgf s . &c jaculis, increvit acutis. 

Tum vcro ancipiti mcntciu formidine prcAus 
-f Obftupui , ftei^runtque comac , & vox faucibus hatCiU 

Hunc Polydorum auri ^uondaai cum ponderc magno 

duntque tdeonon tcceptum fuifrc fa« rtnt, prepriĕ diAum ; nam poft ld« 

crlficiam Jovi , fecuiunique ft«tJm verfumomcn, cum rcpcicrccnr no* 

effe Polydoriprodigium. Malim ta- vum : fi hoc profperura crar, pn* 

men diccre tunc tcmporis non ita mum dedrucbat , voc«baturque /«- 

diAindas f4iiire religionimi raciones : cundnm j fi rurHis adverfUm Crac, vc* 

taurumqueetiam ]o7i placuiiTe, ut cabacur «/r^rHi». ^ 

probac hic multis exeniplis Cerda- 42. SceUrare ifi4»Mi.3 YioIatienC 

nuf . fepulcri : quz religio ianAa rcnpcr 

aa. Titmnhs. ] Et editiorem lo- fujt. 

cum, & fepulcrum A^niAcar. ComeSi 45. Hiceon/ixHm , e^c. 3 Euripidei 

cx arbore como , comoiitUer . de qua camen m Hecuba v.700* «ir k Poiyn:* 

Gcorg. i. 34. De i/irgitltis > Ibid. 21. neOore ca;fum, tk in mare projcduni, 

Dc Myrto , Bcl. a. 54. De /yha , pro ad illud litus eje^um eflc, quo Gr«. 

qual)bct muhitudine , Georg. l 152. ci i Troja domum repeiences appul* 

^4. Nrmpha^a^re/ies.^HitmdryM' fi erant . ibique ab Hecuba matrc 

das« £cl.2.45.Cum enim ha; un^cum ^uiiTe agnicum;& in ulcionem fceleril 

•rboribus vivanc 8c occidanc; dubi- Pelymneftoraocczcacuni a Tcoianit 

tabac num ciTet earunn ranguit. roulieribus , eadcm /iecubi duce, 

i^.Gradi-vum .,Geticis'}Grddi'vu4 qu2e cemocum in locum cum adda- 

>riars nominatur, a n^d^Aitt» 'Vibro, ^erat fpe detegendi thefauri* Aiiter 

Cet<: populiDactae,Thraciaetamen ctiam narratHyginus. Nem^e Po- 

annumerati ob vicnfam. Georg. z. lydorum admodum intantcra in 

JI5. Dc Marte , itn. 9, 12. Thraciam miATum : ab llione (brore, 

^«^.JwKBd^rewt^j/Ui. ] rji/U<, pro Polymncftori$ uxore , fUppo(ituni 

v$/a, NoucgucCccdaAai, /(CKDd<. %fC^ pro Dtif bilo 4 PolymncftQiis i« \ 

-« N E I D OS. LI B. UU 14f 

'ft> Inrelix Priamns furtim marKlarat alendum 

Threicio regi : cum jam di/Hderet armis 

Bardaais , cingique urbem ob(idione vider:!t. 

lllc , ut opcs {ra^x Teucriim , &' fortuna rCceAit I 

Res Agamemnonias vidriciaque arma Tecutus i 
f V Fas omne abrumpit , Polydorum obtruncat , & auro 

Vi potitur. Quid non^mortalia pec^ora cogis 

Auri racra fames > pQ{I-quam pavor oi^a reliquit t 

Deledos populi ad proceres» primumque parentem» 

Mondra Deum refero ■> & quz fit rententia , pofco. 
^o Omnibus idem animus . Tcelerata excedere terra » 

Linquere poIHitum horpitium , & dare cla<nbiis Aaftrof : ^^ /• /3 

£rgo inftauramus Polydoro fuaus » 8c ingens 

)i9 , Ted ex alia uxore : ut tutiiU trariut , Borcat commodut ffft* 

^«■«o$latcret:atqueitaDciphilum, g^, InHaurdmM PoiytUro ftmm ^ 

ab inlTcip ratre occifum dcmde fuiffc ^^c. ] Pcrrtring it hie cercmonias tu^ 

non Polydoruro. , nebrc» , qux ftifiuf , lib. tf . 115. dcC 

54. Agamemnomas. J A^raem* cribentur. I. InAaurat fMnus , quift 

npn , Atrti Mycenarura regis fiUut , niald tumulatus primo fuerat. prc- 

Mcnclai Spartani regit fratcr , rex jeftu$ nimirum ac telit obrutttt,undc 

ipfe;Mvceo«rura,adrcitpcdiiionem yidcri rotuit inhumatm. IL ^hhm 
mt.capiiwam fibi habuit ,ama7itqUK ijg Ge«rp. 4. 469. IV. Ar^ , nunict* 

ic rcverfut in pairiam., occirui eft piurali ,quia hcraum animit^emina 

tum cadem CarTandra in convivio, f4crabancur: !nfra v. ?oj. HcAorl 

niiSdm Clytcmncftrx usorit , ab Andrermche itmmaicaujamlacr^mh 

jE|Vftbo adultero, Thyefti$ filip, /acra-^erat arai, Ec\. $• 66, p\fkart» 

qui Thyertci Atrei frater hicrat. At Daphmdi , tn auattito^ ■aratyta* dt$a$ 

Orefte$ Agameranoni$ filiu$ . in cjut tibi Daphni, Y, CmnUtis^ittisStt^m 

11 U lonem , ft ^jyfthuni & matren niit ornabantur aror.ai c9nUtm c*lor^ 

Clyterancftram inicrftcit. tum in facri$ uftii fuit ; unde Valer« 

57.54C/J. 3 Extcranda: vox frc- Argon. i. 77<^. MiUtd paUitn FtrrH' 

qucnt apud vetcrct : ab iis duAa oai gim taarm Jiabatadbitc , cni ««rM v#. 

dtvoT>tiant»ry racrahantur^t^addt' ptrcomtia yitta : tum in luau aATomi 

otbainur mom pro pu blicit dcUfti$ , folcbar k mUlieriba$ , depofia vcfta 

ita ut irapund occidi TOffcnt. Sic dc purpurea , ut cft apud Daniclit Ser- 

vovcbatur apud Mafhlicnfc$ pauper vium>qai citat Caroncm ; Tcd addic 

mliquit , pettilcntia <acvicmc : (ic alt- ccerulcum i vetcribu$ nigrum dici i 

attindo Codrut apud Athenienre$ , undc fbrtaflnĕ hic eoerulcx vitt« , nl- 

Cttrtiu$6t Dcciiit apnd Komanos fc grs funr. VI. Cuprcffii$ addebatur 

d<vovcrunt , fic eriam ommt vlftima aris ft bufti$ ad latcra : vcl quia gra- 

imnolatur qnafi onufta populi cotu$ vi$ eft odorit , ad foctorcm cada»c- 

ddiAit*, Khodiginus ram' n «t /i- i«ni lcnicndum : vcl quia lcmel cx- 

crKw dici quiequid mtainnm cft; & fic cipa non renafcitur. ad mortcm cx*- 

/fomcre ill, iC, 407. ttf(if , Ht6ur, prlmendam; .vcl quia ca^icm non 

cflc pifctm magitum, Addo fir etiam fentit , ad gIorix immortalicatcm ft- 

apud Hrbra;o$inagnaomm'adiciZ?e> gnificandam. VII. //««c^ mulierct 

cffe , fic Pf. 17* 7. montet Dti^ Tiae crinet folverunt: allttditque poera 

magtti mtntts: 8r Pr. 37. 7. Ctdrt Dti: ad morcm Romanum , qnt toric fuie 

runi rji*S^* ctdri, Hic igitur fbrtaffe etiam apud Phryget : nam Grxci cri- 

facra famts , cft magna famts. nes in luftu non (oWcbant , fed feca- 

6\,Dartclaftibm jinllros.^^Com^ bant , ut a-c Plucarcb» in Roraan. 

muta io: ;d cft, tommitttrt clafftm quxft. VIII. ^.^m: vafa oblon^a 

'otttti^, Pofuic jiitlhros , ventura ntc- & angufta ,in modum cymbz 8c na- 

ridialcm,dcquo £cl.2. 5g.pro ven- viculz. IX. Sangninem , & lac^ 

cogcncratira.Eumibuscnim^Thra- cciam aliquando viaum , &rocl^8c 

«i» Ia iATuUin Pdaia* Auftcr coa« aqi»i& a^iaadcbaBt : <vviU tAVVk\KC^ ■ ,1 

Aggeritur tumulo cellus : (lanc Manibus ar« • 

Coeruleis raorftz vittis acraque cuprcilb : 
6S £t circuni Iliades erinem de more roiutx. 

Inferimus cepido Tpumantia cymbia la^^e t , 

Sanguinis & racri pateras : animamque TepulerO 

Condimus'9 flc niagna Tupremum Yoce ciemus. 

Inde ubi prima Hdes pelago > placataqiie Vemi 
ToOant maria> & lenis crepitans vocac Aufter in altinn: 

Deducunc Tocii naves : & litora complent. 

Provehimus pOrtu , terrxque urberque receduat» 

Sacra mari colitur medio gratifnmatellas 

Nereidum matri U Neptuno ^gxo : 
7S Quam pius arcicenens oras & litora circum ■ 

Erramem • Mycone celsi Gyaroque revinxic t 

Immotamque coli dedic , & conremnere rentos-» 

Huc feror ; hzc fcfCos cuto placidiffima portu 

Accipic : egrefli yeneramur Apoliinii urbcm; 
tJD Rex Anius , rex' idem homiaum Phttbique racerdor» 

dcleftari animas credebanc . pr^ci- MyaU^ cc/jGi dicicar proptcriMnte» 

l^u^ Angutne , htnc eciam Kiadiaco- eius Dmsjhmu G>«r9iP > ad <N«tMa* 

rum certamina circa bttAum , h nc teni inter Sporadct, tteriUSuM > K 

OdyAT. IX. ?tf. UlyATei TyreAsB Mani- i Homanis olimdcAioAta fadRorofo-^ 

bus Taci^ fkcim% , non eum cducit , rum eailio : nunc CaUnut k qiutor. 

nifi effuro in forobcm mulco viaima> dam vocatar ; auaoanam wceru U> 

rum lanKUine. X. ^mmn c9ndfbMt modum eft > ff ntus « Mminlti 

/epii/clbro,qula,qui fuerant inbUTnati^ jlrci$tmnS' ] Apollo , qus ftatiaiat 

iios ena.e .emumannot cxl(linta* nacuseft>PytboBarerpasue»4ma3e 

bant. XI. f^oce cf efrtfiif ,8c arpellabant Ag itcis occidit ; in Laconam ■lairca 

ter prorrio nominc , ut facil ds er- fuam , cum gravida»>im»i}ftus i 

i^ncem animam ad fepulcrum ur» >inenc : unde pimt dicitur. Dc Kr- 

iiamqua rrvecarciir, 1^»- tcr 'V0li ptune. i£n. i. 129* Be D»ndi% a>ue 

di^o , <iifcedebaDc: Uirttdes ex Nerea fratrc iufccpti r 

74» tJereid¥m > d^e.J Delum infti- Bci>iO* 5. 

lara fii;niBiat , in qua naci Apollo & 77» Immitmt^wti f^ti 3 Olini^di- 

Diana , £cl. 3.^7* Unaeft h Cycla- cicurctraAe maci , a'quc adeo aU* 

ch*husinfulls ,inmari JSL%xo,Hic di* quando venic»rum agitJtu mari fub- 

eicur Heptunus Mg^em , vel ab JEtis mctit cAc. Deinccps vcro oAkH *<*" 

Eaboeat oppido , vcl ab ^ga iBoli- ,^e#* vocata eft : vel qaia Latona 

dispromoncor.o,ju«a Siraboncm , lecumad paricndum quaereaci , ro* 

veUcrebrjsinruh$,quarprocul af- ^^„1 i ferpfnt!s Pythoiii» inlidiis; 

picicnttbus yjdeDtur habcre fp«ctcrn fubito t mari cmerfit : vcl quod di- 

^c» Mp*i«ri#m,juxraFeftura, vel luvium ORvf ium , qued Dcucalio- 

a^b Olcnia cai^a , coelefti fidcre, qu^^ neum leni;dpra!ceifit« priraa tx aqais 

amoriens gravcsibircmpeftace»cxct- apparuic : velquo<l PhcelM oracula , 

tat*Ibi (nagnainfularum roulttudo, alibi obfcura , bic roanifefta funr»' 

duarum m:iilialesxlcunrur Jpor4drJ> Pabulam a)iqui referunt ad cerrc 

^ a^*if«» /pntgo^» <iuu difperr2 funt motus,quibus agltabatur an;ca, ft 

finc ordine; fc«:cwrionales vere Cy- deinccp» agitari dc/iit ; alii ad fccu- 

€Udes , k x^\«( eittulM , quia quafi ritatem porcus. Ui bs cjus priinaria 

in circulumdifpofitx funt circa De^ «*«^J ReV'^^iSi lic 1 V«i.r««i 
ium : quam , antca vapam , poft La- ^^^' ^'* ilJ rftVS^J; J«. . f "L? 

circuin cingunt , 9 quan reytnctunt» _;„, -» r,Mrin..A «i r« r.-^» n 

MyconeSL Gyaros, di^ cx iis^ pro ca:- JJ"» « ^"PJ? ^'^. « 5^«* ' ^"* | 

■eris hicappellantur,qnsmvi«aUQa« '*^'T* '?^™if *****'* ™f?^'»? 

Jiint Delo Jropiorcs. A/^rcne qu^dcm KCiret wi/i^ , & rplir.. -uerti l que4 

A^arriua j lua i C)daalbu«vt^ttcic Biccht beacficio, quicquui U0gc«- « NEI D O S t IB. III. 
■V»Kii fc tkcii rcdimiius icmrora lauro 
Accurrti, Yeicrem AnchUia agnofcit iraicum. 
JuBRimui horpiiio dcxcr^ . & Le3a fi)liiinuc, 
Jempla Dci Ctxo vtattibu ltraQi vcli)Aa: 
J( Oa propriam Tbyiabutt domum , di mania (clTit , 
£i genut , tc mui^uiim urbtm : fcrva alteia Troix 
Peigami , icUi<liHa9 Danaum aique immitii Acliiilei. 
Quem fe(]uimUTt quove irejubci^ubtponere Cedet t 
Da ■ paicr , auguiium , aiqueaiiimii illtbercnoltiii. 
jo Vi* ea faiui «ram ; itemer« oraiiia v'ifi lepcrtie ■ 
J.iminaquT, lauiurque Dei ; iotufque moveri 
Mons circum . .& mugite adylis eoriina rcciulii. 
5ubmiffi ptlimui lerrjm , te v^ fetiut li aurci : 
Dirdani Jx duri , quz voi i Itirpe parcntum 
<>l Primaiuliilellui, «adcm vot ubnc Ulo 
Accipiei icducei i aniiqDameiquiriicmaircm. 
Hie domui ,A>cx cundii domiiubitui oiit > 

Benr,namini«niuvcrie'tni,Oena tibeniii ei Caiane i vel 

qui<lcm in Higi >n», SpcrniD in imiui DMenut trai urui 

«{iu /nnn triliaitm , Ellii in Hmt 1 lorBJc KiBiLituiiin 

UuH •'«". Pjbula inde cH , q>w<l -KlSHc^nJu'» " hi^ihh^ 

r«iernuenainc<iriim,Tini«sllium, i!^,qm fttti i»vt cmnlt^ . 

t>(lMlilAp<lluiiDMiaat<U<il.CBn. (T^jtjt^ /Iincart apiiatiidi tam foi<n, Itd prtcibiit, Aanliui , iulltjanei liHnc 

(cc.BBdcaTiraidnAncBitinKjhir «urlibei pellI(B 

lc ptceci rMiiiin etito «iAim» Alii aliUDile did 

caMtcBani. PiibBtililecpcniiLngaateniarlua 

ti.Trmltti.^ Secibo L ii. ili Dclpb.cMiipadii fiAuMidiciiiic:vcl 

dnipDiD cSe Tkvrabticn, in igia iMfit puclt , gnod iliic iPbeebo 

T»i>na,qncni thynbiiui Huiiiit imcliiiur : lcd primnmprobihiliui 

inierAiilc.inScamaDdriicnlndijtni, Vaati> viiiciiiT, SciliKcm,&c. »ic 

uU lemplan eft Apalhnii Tnrm- luKinambiguumcA ,(n v(/i»rim- 

bcxi,qDlbDi tcciiti Seivia namen pjicitet, in ciiam in/mdii lentariDin 

■11 l.capii r*mbn> Jierbz cBDdimen- ijcniScct itum dubiUB iiian cKiii. 

uu£e,/arf'(ll(.Hic£nutA|>allincn, podc.tn per pucllain,anpir Amuia 

nanUcliuniiacIt.l^dTbrmbt^cuni, rcKEDi,inrala UcivKered<Utumfil 

t»aftfiidaiiinDmeDaidcmqueOeu[ii o adriii hac -£11« acaculum. 
«Ib . eon«n« Bbi plaiihilem. red- „. ^,^ ^ De ■I«n itria , pr» 

J»r,coBi»«»6M*one Trojani eul- ubcccaic, in. 1: ui. H (icciB. »J 

mBCeTCUiuia,4uilHcDitcnipliiad- lonc « «amcco 

•^ H"i'"S."!S;!S.t';man.Dtii "<?<3!,-Ji!l5;cteiS.V.S».^.;^"n'i; 

DiuuOalH*. ron»^»„tii«ij, lea 1foi<Nc 

C.«»^t4Vcopci* fuii irti nnem- T«,«- : «ndiPleciquc ruraiit *- 

Jiilanii,iHftDal»nc,t>^(-u>r>t Dcam r»n TenilTc in Iiilian . lei 
*tl<ini> huJDinGilaiita toiBnds psH rriimu fam lix luitoWnTn. 

fiiitint<«rtii,quan>raii)idMi&ift |KniB»iU;wiUi4UwnBiI>U.i:- x4i ^ P« YIRGTtlT MAKONirS 

Et nati natoriim , & quj narcentur ab illis. 
Hxc PhocbUs i mirtoquc IngeTh eicorta tumultu 

100 Laetitia « & cun<^i i qax (int m moenia > qua:runc ; 
Quo Phoebus vocct crrantes , jubcat^ne rcverti. 
Tum g/enitor » vecerum voIvcns monumenta viroram'i 
Audite • 6 proccres > ait , & Tpes dircite veftras» 
Creta Jovis magni mcdio jacct inrula ponto t 

lof Mons Idatus ubj , & gentis cunabula noAra;. 

Ccntum urbes habicant magnas , uberrima regna* 
Maximus unde patcr i H ritc audita recordor ■ 
Tcucrus Rhcctcas primum cfl advedus in oras > 
Optavitque locum regno ; nondum IJiura &arcct 

iio Pergameae ilccerant , habitabant vaJHbus imis. 
Hihc matcr cultrix Cybele > Corybantiaque xrai • 

ft7f;ta & argumenta rroferc Bochar- vererutn -colonoTum iBorc j pltril 

rus in d.(r.rcatione quam SegreHut nomina intnlit in Troadcm,&n)on- 

przfixit Gallico Tuo Yirgilio : prx-' tem vocaTic Idani ab Ida Crccenii 

valuic camen Italorum opinio,quam monce. JEn, 7.i Soi. k pacre fttoSa« 

. fecutus eft Virffilms. . mandrum Huviuni , quianceaXan- 

I02,yolxfens monKminMj&^c.] Er- chus vocabacur , pnde Homeriis atl 

nvic in ca cxplicatione orjtculi & Xanthum i Diis vocari , Scamaiw 

■ pacer &fiHus : paierquidem , guod orum ab hominibut , i<l cft noaici 

in re dub:a , qualts crac origo Tro- hoc ciTe ille rccenciut. DeniqHCCBl- 

i' '4nx gencis, quai pcrDardanuni cx cum Cybeles raacris Dceroo ia 

calia ,per TeucrumĕCrecaorieba- Phrysiam intultc ĕ Crcta , ubi ilil 

tur , minime dubitaric : filius auiero, Jovem pepererac & aluerar. 

quod pacrem non monueric > Te a lO^^Opta^ihtjut loe»mrein0,']Bl9' 

Creufaabeunteaud<vifre , fibi fedes git:t.c JEn. i. 429. Pars optare tecum 

i D ts in IraUa ad Tybrim tfuvium iedo. £c vero p^imus ibi rcf navii : 

circ paratas ; quodin alceram inccr- piuloque poft venir ex ^talla Dar- 

prcracionis par^em deHcAcre pacris danns , qui ab ipfo in Rcnerumac 

animum pocui(rcc: vi<)e^n* 2. 7S1. fucce(rorcm adfciius eft> ^n.i. i?^. 

104. Creta , f^c. ] Candie , ingenS 11 1. Mattr c»ltrix Cj^bele, ] O^ & 

infula meditcrranei miris : mrer /Ei- ^hea , & Ops , Sacurnt UKor , roacer 

geum & Libycum mare : olim urbi- J>eorumac tcrraipfa. Nomen , vcl a 

busclara cencum , unde ab //omero Cybelo monce Phtygis , vcl k xv/@ii* 

in Iliade iiutTbiSLnikn diciiur : in ^iUiin caput faltare ^ xapmt rotare y 

OdyAT. liabec cancum urbes Irrcii. quod in iacrit c;ns miniftrl crebro 

-xorr«s , nonaginta : pra-cipua; fucrunc c??"* rotarent. Ei vero Grxc>s ipia 

Gnojrus , Gortyna . Cydon , DiHynna. °»*^""'' ^ K«.<S«Mi & Ku^ii^. vcca- 

Pe jovi8 in ea inUila cunabul:s • de- bancur mimrtri llli Corybantes , Cnrt» 

que CybeU & Corybantibns , Gcorg. 4. >« ? & Da^U Jd^i , Jo\ is alcores , 

151. & roox V. III. qu> frequcnri cymbalorumcrcorum 

108. Teturus l{hateas,'\ Tcuccr , pulfu in fac'is ucebancur. Veheb«- 

Scamandri Crcceniis filius , cum m- tur curru , quia ex Lucrec. 1. a. 600» 

fula frucum inopia laborarec , dici- cerra cft , rcrra/ucem in mcdi« prn- 

cur 2 ad fc les novasqua>rcndas , cum <^ec. Trahcbarur i leonibus , quil 

tcrtiapopuIi|3artefolv ATc, accepco- matercrt omnium , &|»arcncumoffi- 

que oraculo , ibi fe policurum fedes , ciis proles eram fetociflBnia m^lliri 

ubi efrec a terri^enis nodlu oppugna- debe:. Cactera cjusaiydcria tbi fus( 

tus , in Phryeia c/rta Amaxicum & abeod ral.ucrec oexpIicancur. Pre- 

•KhoBteum Troadis in HeI!efponco mebamur au <.m ejus facragravifi- 

promoncoriummaximamuriumfflul' lenco > uc & Cercrii ceremoniai- 

ticudine vexa:us , ibi fe:Jem fixc , forrafre uc infcrutabileii»terra? pr«- 

tcnipluro conrtiiuic ApT'lini Smin- fundicatem expriniercnr. Relidiit 

r]ieo,cu)Us fimulacrumpedepremc- vide Gcorg; 4. 151. & ^n. <?. 784« 

&armurem, qu1 *»hry<zia autCretica le^unt hic multi jcn/srj* OM»,n 

hogusi g-uUht appelljuuc. f sacuiu ^)xo ?bcYgi« monic culu e/ie dici- 

lur* iE N E I D O S. L r B. 1 1 1. 249 

t4zum<}ue aemus t hinc EdA iilentia faciis , " 

Et juntbi currum domin.r fubicre lcones. 

Ergo agite ; & > Divum ducunt qua julla , re^uamiy, 
nf Placcmus vcntos , & Gnolfia regna petamus. 

Ncc longo dirtant curfu ; modo Juppitcr addt > 

Tertia lux claAem Crctsis Tiltct in oris. 

Sic fatus , meritos aris maftavit honores i 

Taurum Ncptuno ; taurum tibi , pulcher ApoIIo ; 
iioNigram Hyeaii pecudem, Zephyris felicibus albaoa» 

Fama volat , pu!fum regnis ceHiire paternis 

Idomenea ducem defertaque litora Cret« , 

Hode Tacare domos« fedefque aftare relidas. 

Linquimus Ortygia: porcus , peIagoque Yolaimis t 
itf Bacchatamque jugis Naxoo , viridemque Donyfam 1 

ntr .- atgue adeo hunc iacoluiATe dici erar: Et vero non Hicn/icairer hyeml 

E»ceft,&protexiire)quoiiiodojuao Sc vencis ad aram ApoUinit^, Ut>i 

arthagiacm , 1*^ x. 20, QuAm Juno igitur ? forcafle in licore. 
rtrtmr urm mĕik tmnibHs wtam poji- l »i» Idomtnta. ] lonicd , I/ «J^rta » . 

hahita colmJftSamo, A lioqui ci*/t«\« ut lonita fit penuUima j ut i£n. i. 

Cr*»/f dicctur , pro cultricc mon- 6is* Uionta pttit dtxtra. Idomeneut 

riMni, inquibutcohaniavic,quono> fiIiusDeucalionis,ncpo«fuic Mlnois 

miae ean appellat Carul.de nuptiis CrccnAt regis , duxicquc Crcccarct 

P«l«. ;oo. T/nigtnam^ut^nw Mitri' ad Trojanum beliuai : unde redien» 

:tmmo»tttms Jda» cum intempettaie Toyi/Tct fe Ucri- 

ii5.C7»o/5itfrcc»4.]Creram,cuiui Hcacurum Diit , quod fi bi apptil fo 

Urbs prrcipua <jnofi»s^ fiipra r,i04. PC'»»ttm occurrerec , occnrriflctquc 

ii<^. Juppittr. J Sumirur hic , vel ^HiJs , cum pater immoIavjc , orta- 

pro Deorum rege, qui natus in Cret» dcinde pcftc pulfut cft rex a civibu«, 

cidcm practttcrac , vcl pro aiirc vcn- quafi impius in prolcm , atque ita 

tit mipuuo , ui aCarullofumicur in Diis tnvifut. Indc abiiHe dicicur in 

Phafclo;j5>f »*fn*mqutjMppittr fimtU Calabriam Itali» , & ad Salentinum 

ftcunimtnctdifetinptdetn. promontoriumurbcmcondidilTc. Aic 

H8. H^nores. ] Pro racriticiit (atpc tamcn interpres Lycophronit , cum 

rurauntur:mfrt ^y^^^^.Junoni^Ar*- i Nauplio puirum , isubceac rcgc : 

irv4 i^uos adoltmushonores, De N*- qui iic necem Palatuedis filii Ulyffi« 

mmoy iEn. 1. 12^ Dc u4poUi»ti Ecl. dolo i Grarcis ad Trojam occifi , vin- 

^104* dicarcc, Crccam occupaverat» Dio- 

WO. Nigram fl>«m»,e^c.] Pcr Hyt" dorus non pulfum Idoroenea , fcd ia 

mtm , interigic Ttmptjiatts ,quz ex pAcria dicm obiiiTe ccniec. 

Cicer. d« Nac. Deorum g. 51, PopuU _ "4» Ortjr^we,] Antiquum nemcn: 

f^nuini rittĕ conjtcrata /mt,, , .nojiri Deli infulaE : vel ab ^r^^ €Otumix , 

JiK«, mart in^rtdi^ntts, immolart ho- caillty quod gcnus illic , auc prirauro, 

%tam jUSiibitsconJuoytrunt, AdYkMnt auc magna muUitudine viium vo- 

■arcm alluJit y-rjilm» , hic , 8t 1. 5. lunc gramaatici : vel iuxca alios , 

m. TtmpeHMttm a^nam cddtrt dt,- ab Ortygla i£coliz , cuju « & hanc , 

mda jubtt. £c notachic Ttubmanuus & aliac complurct Ortygias , colo- 

tx Plauce yjptcudtm m:«xtme de evin» niasfu'{rc voIunc. 
Ecaerc dici. t^tnti quoquc Deorum tzu£acckatamqHt mgis Uaxott. ] 

bco habici lunc , tam apudt^racot .l/#*i»i,unaCycUdttn>rinIalane^4i- 

2x Herodeto , qui K 7. Athenlcnrcc liHima , ad rocridiem Dch , vino fet- 

iiulucu Borcae facr;fictntet , quam tilis » unde Baccho dlcata ; quia A- 

ipud Romanot ex Scneca Natur. riadnen, iThefeorapt»mibique re- 

laiaetl.L 5>X7*qniaic 9 AuRuflum in liAam , fertur e^cepiiTe. 3aubata 

Gallia commorantcm » Circio , Gal- dicicur ,id cft frcqucnta:a \ Bacchis, 

HaB Narbonenfit pcculiari venco , furiofi« Btcchi c«micibus fcemims: 

Ecmplum ^vi/Ie ^c feciflre. Dc Zt- Ecl- 5. ap. 69. Hodic Uaxi' 
^kyro , Ecl. .5. "t. At nocac Mtciobiut yiridtmqu9 Donyja^n. ] Jacct intec 

baec CuHScia, non in icmploDcliaco Ictriam 0e Gyarum , tnattawt V\vv^ 

liaa ciTc, ubi (aDguiBcn /uadiiic/i» aclebiis : Wi\c D<m^ra% iTO P. YIRGILIIMAROKTS 

Olcaron , nive3mque Paron > rparrafque per 2quoc- 
Cycladas t & crebris legimus frecaconfita terris. 
Naudcus^rorjtur vario ccrtamine clamor. 
Hortantur focii » Crecam proa^oT^ue pecamus. 
>t\o Profequitur furgens a puppi vencus eumes > 
£t tandem antiquis Curetum allabimur oris. 
£cgo aviclus muros optatx molier urbis^ 
Pergameamque voco > & laetam cognomine gentem 
Hortor amare focos , arcemque actollere te£tis. 

"^Jf Jamque fcre ficco fubdudx litore puppes ; 

Connubiis arvifque novis operata iuventus > 

Jura domofque dabam » fubko cum tabida mcmbrls s 

Corrupto cceli tradlu > miferaiidaque venic 

Arboribufque faufque lues > & Ietifcr annus. 
^40 Linquebant dulces animas , aut zgra trahebanC 

Corpora: tumderiles eiurere Sirius agros. 

Arebanc hcrbs > & vidum fcges zgra negabat. ' 

Rurfus ad oraclum Ortygiac ph£ebumque rcmcnr^ 

Hortatur pater ire mari » veniamque prccari i 
%4f Qucm iclCs Hncm rebus fcrat , unde laborum 

Tcntare au^ilium jubeat > quo vericre cutfus. 

Nox erat > & terris animalia fomnus habeb^. 

£ffigies facr2 Divtlm > PhrygilqUe Penates > . 

'Quos mecum a Troja mediif(iue cx ignibus urbh 
•l(o£xtulcram « vi(i ante oculos aftare jacentis 

In fomnit > multo manife(ii lumine ; qua fe 

Plcna per infertas fundcbat Luna fcncltras. 

lLt6' OUaram , c^c. 3 OUarns vel rani privataTum ({•meruiti & rri h» 

9Uaros , )uxu Nigium nunc dida miliaric. Id enim tccus (jepe fignifi- 

^ittiminio, cac : ut cuin dicimUs , pugnartpro «ri< 

i>4ro». J Ptfr0j I hodie Pario, nivee & foci* , id efl , p:o re l^cra ac pto- 

inarmore nobtUi. De CycUdibHi , ru- tana > publica ac domcAicj; 

l>ra,v. 74. ., „. . ii6,0perata,Kirc,']VtUptramd4'' 

117. Confita terrt4.}\Jbi vari« r«r- J^rconnubiis & agris colcndis , M 

l«„(cuinlula,qua(r/4f-e&/em»iJ4rrf explicat Donatus. Vt\ faiTtfitabtt 

func .• « poft mencionem Ot/*dMm , pro felici fucc€flu coniugiorum & 

hic fignificdt Sporadas , quac nomen agrorum ; nam , & ance ha:c ompi» 

habenc 4 ^i^jw Jemwo , quia hne praribac apud veicres facrihcium , 8c . 

ordinc fparfa: Tunt. " tperari fimpliciter ifacnjicare inter» 1 

131. CwrerMm ori*.} Cretam (ignih- dumfignificat , ucOcorg. 1.359. Ls» j 

cac : ui i Citretet populi , vel £amilia $u operattts m herbit, 

fuit mi ittror uu> Cyteles : fic difti ,^i, jiriits. ] Stdla in ore maioris 

juxta Sirabonem ,1. 10. * k«vp«c ton- jann , qux canicula dicitur : dcea 

fttra , quiaanterioremcapi:is parcem Gcorg.i.?^;. DtOrtjgia , (ive Deio 

decon&m gedabanr. Saicationit ar- iufula , uipra , r. 124. i)e Photbo^ 

1nac2invcncionemiis Pliniustnbuic. EcU S* 62. Dt Phrjrgiit Penatihus^ 

Caeccri eciamcympana,quorumftre. ikn. 2.71^* 

picu Jovem recens nacum Saturni 152. JnfirtaS''} Servtus exp)icat« pitris Yoracitati fubdusere* lidem inftratai^xdt^-inonfera$as^nontk 
difti Cor>b«iwtej & Idai Daciyli. ^asjtra^ P^ r.fyncopcn, ut /tn', 2. J7^ i34.cX//»<«r*/fl£tfj.JServiuiaiccom- ^Jprn fentibus ^ pto afperH : pauls 
jmtitdAri itudium (acriticiorum ,-quae durius. Turnebus^«d*6»i infertasf^ 
tgtBptc ^nc pc licHlMSUiU ; c&« ^u.'- inurioiKas » ad ittcf n «dmiUciuiaAb jt N E I D o s. L r B. n I. «yi 

Tum Gc a/Eiri , 5c curas his demerc di^is ; 

Quod tibi defato Orcygiamdi^^^urus Appo^Io ell» 
%HHic canit: 5c tua nos en ultro ad limina mittit» 

Kos te » Dardania incenra > tuaque arma Tecuti i 

Nos tumidun) Tub te permenH claffibus zquor > 

lidem venturos toilemus In aftra nepotes » 

Imperiumque urbi dabimus : tu mcenia magais 
tltoMagna para . longumque fiigx ne linque labojpea^ 

Mtitandc Tedes : non hxc libt litora Tuailt 

Delius , aut Cretx julTic con(tdere Apollo. 

£(l locus , Herperiam Graji cognomine dicunt ; 

Terra antiqua . pocens armis atque ubere glcb<e. 
^^TOenotrii coluere viri: nunc Fama i minores 

Italiam dixifle « ducis de nomine « gentem. 

Hx nobis propriae Tedes : hinc Dardanus ortus , ' 

Ja{iurque pater. genus a <]uo principe nodrum» 

Surge age > & hzc lxtus longatvo di^a -parenti 
^7oHaud dubitanda refer. Coritum > serrar^ue require 

Auronias : Diitsa negat tibi Juppiter arva. 

Talihus atconitus v'iCis ac voce Deoruna > 

( Nec Topor illud erat ; Ted coram agnorcere vulcus > 

Velatafque comas ». praerentiaque ora videbar : 
I7f Tum gelidus coto manabat corpore Tudor) 

Corripio c llratis corpus « cendoque ruplnas 

Kjerminut^trah^ast^ptnetrMtasUm patre fic dii^a , vel i Ko^^t gaUa ^ 

mint, Alii hiantei , qHtbM Ittmenin- ^uani Dardanus illic in pu?na ain fi.. 

rmi*f»*r4r,quoferemododlxit,itn. i). j-^r„^ fivc £fri*r»tf , Itah* rc- 

a. 1 j 5.. Pernodem obfcHrustn ttl-ua dt^ gjone , i£n. «. 475». 
ttttt$ , id cft , ptrno^tm obJcHram, 171. AHfonias : Dielaa , &c, ] Ica- 

i6s,EB ioc(»i,e^c. jHic YCrrus & liamYoluiicdictameiTc Auloniamab 

fcquenc s omnioo cranAati func ex Aiifont ^ Ulyriiis^Caiyp&us Allo: at 

^n. I. V. 534. uWifuii explicaotur. malc , non ctiim h c PenaicsyEnes 

157. DardAnas yJajM/qtu pattty nomen hec Italiz cribuercic , cum 

O-c J PMtrSid poiteros retcitur , noa vix dum natus cilcc Auron , lantun» 

SJ DarUiinum , qui ejus fratex tuic : abelt ui iltk regnaret. Niii uAirpa» 

ambo Elcdtram habue e macrem , cum id putemui pcranocipationem 

filiam Adantis Maurica^uo: rcgis, temporis. Alii volunc y^MJ[ooejdidtoyK 

Ox(Kem Corlci Turcix rcgis in Itaha, eiTc Gr2xis , vecere& eos Lacii-popu* 

fed Jaiius hunc Coricuro habuic jpa- los , qui Lacmis Anrnnci diceban.ur, 

trem> Dardanus Jovem. Morcuo Co- commucacione vulgari litterar r in i. 

tito I orceque de fuccedeDdi jure £c bcne : nam Anrmci anttquiorts 

4tlfidAo , Jatium Dirdanus occidic : fuerunt Uly<fis& j£.nea:ceinpoiibuss 

idco^uc pulftis a Tafc<s ,& aSiculo fiquidem aic Launus Latiircx. i£o* 

Hilpaalir reRC , £lcctrx fratre , qui 7. zo5. Atq(it eamdem memini,.* 

adcomponenda di(fidi2 vcncrac , pri> Amnntos itaJtrrefenes..Didiitaar-ua^ 

■lo in Samochraciam infulam fuglc , Crcteniia func , a raoncc Dide , uLi 

ac dcindc in Phrygiam^ubi Tcucri cducatus eft Jupiter , nunc Lajihi^ 

iUam accepic inconjugem , & cum !n parce oriencaii Creca; ; abaa.]u.« 

co eencis hu)us pai^ens fuit> quae de- bus Idae pars cAc dicicur , & diltm*» 

tnoc Trejana dida eft.Igicur , a ^uoy guitur ab aliis. 
nonad Jalium , lcdad Dardanum rc- 174. ytlatafqnt comas, ] Ornacas ] 

fcrridebcc. Jtn, 1.^19, vitcis,quaEcciamlacrarumitacuaruia / 

270. C«rftMm« j Corttusy mens & capicibus alligabantur. Jtn.z, 1^3. j 
Brbs Taliti«, nunc Cortona : veL i 17^, Supinas, J ica fubUu&^V3L Cortt* 1 X>ar4aiu » ut i>iittba(iir j pa Bue(camo^H«uiiVxv •i arr P; VlKGrLII MARONt» 

Ad coerum cum voce raanu* » 8c munera libo-- 
ntemcrata focjs i profedo lztus honore 
Anchiren facio certum » rcmque ordine pando. 

a«o Agnovit prolem ambiguara > geminorque parentes; 
Se<iue novo veterum deceptum errore locorum» 
Tum memorat: Nate Iliacis cxereite fatisi 
Sola mihi tales cafus CallandTa cancbat. 
Nunc repeto h2c generi portcndere debita noAro» 

iSf £t fxpe Herperiam > f2pe lula Tegaa vocare. 
Sed quis ad Hefpcriz venturos litora Teucros 
Crederet? aut^iuem tum vates Cailandra rooYeret? 
Cedamus Phcebo > & monti mcliora fequaraurk 
Sic ait , Sc c\in£ti di^is paremns oyantes. 

l^Hanc quoque deferimus fedem , pauciC^ue reli^is- 
Vela damus > va(iumque cava trabe cunrimus 2quor. 
Po(lquam altum tenuere raies > nec jam amplius ulUe 
Apparent terrc » ccelum undique * & undique pontus : 
Tum m?hi csruleus fupra caput ailitit imber > 

I9f Nodem hyememque ferens : &: inhorruit unda tenebris. 
Continuo venti volvunt marc > magnaque furgunt 
■'tquora i difperfi ja^amur gurgite vafto > 
Invo1vere diem nimbi > & nox humida calum 
AbAulit ; ingcmiaant abruptis nubibus ignes. 

aoo £xcutimur curfu > & caecis crramus in undis. 
Ipfe diem nodcmque negat difcerne^e ccclo > 
Kcc meminide viz media Palinurus in unda« 
Tres adeo incertos casca caligine Soles 
Erramus pclago > totidem fme fidcre noftes. 

lOT Ouarto terra die primum fe attollere tandem 

Vifa , aperire procul montcs • ac volvcre fumum. • 

177. Mimera libo , c^c.] Pjnatibus lia , 8r vite , cnjut vati«niis 

&' Laribus facra fiebant , alia quoti- Ades a Trojsnis habeb*tur , i 

diana &privara,aliapub1Jcaincoin- t^e, DcHe/peti«>Ital:a,^n. 

pitis , unde apud Romanoi diccban- JL)e Teucris , Tr jjanis , Ibi^. z? 

tur CampiUiU* Pfivaia vulgo itd i8p- Ov<iwr«.]Propric©t/#n< 

/ocwm , aliquando etiam ad aram , minortriuinphu»,pcdcftri$,ad 

<Hia: in Tacrario domus ercAa crat : mum ex equo , non e curru. N 

caauc fiebanr , thurc, rino, coronis eft • vcl ab acclamacione mil 

& lancis & Aoreis , cibo aliquo lau- Rcrainata faEpius literaO , w 

tioreĕmenfaini|neminjc45^o. Paiet ftum : vel ab «i/c , qu« m i 

id prsrcriim cx Plauto in Aulula- triumphoiminolabatur, nonti 

ria; prolo|o.Publicaf5icrificiaficbanc juxta Plutarchum. Hmc adlae 

pcrca c3f la. Igirur hic im<?t«r<i >»»<• omncm ligniHcandam vox illi 

mrrata tr\xr\x. t purum ytnuu , ac- dufta,ciiamad corvos,qu!dic 

thm : qHart libari dicuntur , id cft Georg. 1.418- Oi/antes gutmre 

fiiUari.& injici , Jtn. 1.740- 20a. Palin^rm. i Gubeinaiei 

180. Gewinofque parentes , Crc. ] ^nea: , qui Morphei doiu opF 

TeHcrinn , 911 i ex Creca , Dardatmm , in roare oecider, JEn. 5. 8S<. ii 

^ i cx Italia venerac. A<vero crro- liam , ad litns Vchnum enacar 

yemagnolcercanredcbuerac , prar- ipcolis cccidetur , noiiienque 

ierrim ex ultimis CrcUfx vcrbis ad promoniorto Lucaaia: Paii 

iAntam , i£n. ?..78i, ^_ i6n. tf. i37* ^ N C I D O S. L I B. 1 1 1. tl^ 

Ve1a eadunt « remis inrurgimus t haud moranaucaB 

Adaixi torquent Tpumas » & coerula verrunt. 

SerV(itum ex undis Strophadum me litora primum 
iioAccipiunt. Strophades Grajodant nominedi<S):x 

Indilae lonio in magno ; quas dira CeI«no » 

M»pyiaeque colunt aliae ; Phineia po(lquam 

Claura domus » men&r^ue metu,liquere priores. 

TriHius haud illis mondrum , nec rxvior ulJa 
%i\ Pedi» k ira De&m Stygiis CeCc extulit undis. / 

Yirginei voIucrum vultus > faediilima ventrts 

ProIuvies > uncac^ue manus , & pallida remper 

Ora fame. 

Huc ubi delati portus imravimas : ecce 
120 L2ta boum pafltm campis armenta videmas • 

Caprigenamque pecas > nullo cuftode , per herbas. 

Irruimus ferro > & Divos iprumque vocamus 

In praedam partemque Jovem : tHnc litore curvo 

£xtruimur<9ue toros > dapiburque epulamur opimts. 
tif At Pubiia: horritico Iapfu dc montibiTs adfunt 

Harpyis & magnis quatiunt clangoribus alas : • 

iia SMphaies Gra\o , (Src 3 In- eum Ccrdinus,eani<ein cATc qu« lpn4 

faUe duae parv« , hodie Strivalt ad tiKros dicunrur furia , apud rupe- 

latus Pclop©nncfi * in mari lonio- rotdira, in medio harpyiĕe : quemad* 

J«»si«m vcro mare dicicur : non qued oiodom eadem td Diana in tcrris 

loniam aliuic, Ktlx rainoris resio- Luna incaelo, Prorerpina in infc« 

nera iutcr iEolidem & Catfam : red ns, 

quicquid aquarum incerjaeet ^ici- tit. >fcfiiM4. ] Phineus Areadis» 

liatn mtcr & Grj?ciam, ad ufque pro- vel Thracia: rex , cum iilios ex prima 

iBontotium. Epiri Acroccrtumihn, conjuge iufceptos , fraude no«ercaB 

ubi Mare Hadriaticum incipit , qaod CKcarcaiTet : ipfc k J«Te exc:rcatas, «C 

Yocatur k quibufdam^iii»i lonim» In- immiffis Harpytis vekatus eft. Argo- 

falz porro illc prius diccbantur nautas deinde , in Colchtdem ad ex- 

Plota : deinde Strophadts k r^k pedicionem vellerisaurei ^rofe6fcot , 

ton^itrjlo: quia Calais & ^ctes, aUti f.^w «cr doculAet : Calais Sc 2cte« 

B«rearfiUi ex Orithyia , cum Har- "t. grauam referrent , Harpyias ad 

Dyut i Phinei rcicno ad has uraue PlocasufquemfuUsperfecuti funt , 

tnfuU« expttli(rent: a Joyeadroonlci "^ ">«>» diximus. 

lie Harpyias ultra-perr«juerencur , 215. Stygiu,^ Styx , inferoruB flB- 

tedc rcprcAb curfu rcverfi fnnt. No- vius, de que Mn. 6, jij. 

lccur loni^ diphcbon^tts ^ ance vo- 21 j, /» pradmm partemq»t Joyem.'} 

calcm correpca y nec eliia , Gr«o« Id eft , im prada parttm* £c mos erac 

WtMM* /•/»^« Jonto» veterttm ut partem fpoliorum in bel- 

aii. Celano , Harpyiaqnt , <^c. ] lo: aut prxdaBin rcnationc Diis to- 

Pooci & Tcrrar dicuBtur fiU«, undc vercnt : eamque Tel addicerent ik- 

Uiinluiislubicanc, nomen aboep «-0^9 crificiis , vel d tholo & focnicc 8c 

«•»«^. w^«». V»ilgo ires numeran- arboribus ad mcmoriam rufpendc- 

Sr abHefiodo , Jru, jieUo , Ocypete. «"^- ^ic iEn. 9. 407. Nittis ad Dia- 

AUi niucanc nomina. Virgilfus u^am pV^'i* ^T /("!2 Z.?^''w'?*;^» ' 

a^Uac Celano, nec defmit aliarnm W^^dti^etholo , aHtfacra adfaji*gts 

•omioa auc numcrum. Alkjui quar- ***'' 

tam addunc Tkyol^m. Vocavic eat 2x4* Toros.^^^osi juxta gram- 

Apolloaint , Aioc K»r«« J^t/MMici : macicos vcceres , k torta herba , ex 

Valcciut Placcnt , Jo-uie famntas , ?"» ftruebantttr : iuxca receniiorct . 

Virgi lius hic , fnrUs , v. 151. diras , * ^t ftf f»mts , qttiarexccntit fuoibut 

v«^a. undcprobaiSeKm>a&ff9ft ficbaac. 

Tmt i» . V M t W , . . P. V I R G I t I I M A R O K f r 

Diripiuntque dapes , contaduque omnia f(xdaac 
Immundo : tum «r ox tetrum dira inter odorem. 
RurCum in CccciTn longo > Aib rupe cavata * 

i,|o Arboribus clau(i circum atque horrentibus umbris . 

Infh-uimus menras > trifquereponimus ignem. 

Rurram ex diverro corli c«cirque latebris « 

Turba Tonans praedam pedibus C]rcuravolat uncis » 

Polluic ore dapes. Sociis tunc arma eapelTant 
%3\ Edico > Sc dira betlum cum gente gerendum. 

Haud Tecus ac )a/fi faciunt > tedor^ue per herbant 

Dirponunt enfes > & Tcuta Jatentia condunt. 

£rgo > ubi delaprae fonitum per curva dedere 

Litora > dat (ignum fpecula Mifenus ab alta 
f^oi£re cavo : invadunt rocii> &cova prcliateaunc • 

Obfc2nas pelagi ferr« fcedare yolucres. 

Sed neque vim plurais ullam > nec vulnera tergo 

Accipiunt :celerique fugil fubiidcralapf«> 

Semeram przdam & veftigia f<£da relinquuat« 
%4S Una iii przceira confcdit rupe Celsno 

Infclix yatei > rupitque hanc pe£lorevocem : 

Bellum etiam pro caede boum ftratifque juvencis > 

iLeomedontiadaE > bellumne inferre paratis ? 

^tpatrie infontcs Harpyias pellere regno i 
MoAccipitecrgoanimis atque hzc mea figitedift«; 

Qvx Phoebo pater omuipoteos , mihi Phcebus Apollo> 

Pr2dixit > vobis furiarumego maxima pando. 

Italiam cur^u petitis : ventifque vocatis 

Ibitis Itaiiam » portafque intrare licebit. 
3,5 f Sed non antedatam cingetis mcenibus urbesni 

Quam vos dira famcs , noftracque iniuriacaedis» 

Ambeias fubigat ro^lis abfunicre menfas. 

pixit , & 'tn fylvam pennis ablata reCugit. 

At fociis fubiia gclidus formidine fang4iif 

i}i. Arir^ue, &>€.'] Vel quia nuf- 'i49«P<<n«9ine^.]NcpCHttipitr^ 

4)uani .epuUbantur yeteres abfqu« cui paccni marc Sc infuiar. DcPhtA»t 

aHqua Ipecie facriiicH > & raitcm li- hcl. i- 6i* D« ^poUint^ Ibid. 104* 

batienis , dc qua i£.n. i. '740' VeL Nomenutrumqucconiunxii, Hooie- 

quia fortc aras )ovi erexerants ut rico more. Innuct aucein , iaioruai 

prardce partem ci facrfiicarcnc. o moem cognicionem St «racuia i fc* 

«)<;. SptcnU Mi/tnm^ t^c} Spt' lo Joye prodire > At 4ixiaiut /Eb^i* 

c»/4)Iocusedicior, untic Iaccprolpe> 24}. 

Aus patec : ab anti^uo/pccio , id ell a57> AmbtffU fitbigat > (^c. ] Hor- 

ntideo 2 binc cft fpe.ctUor, Mittmus-^ rendum va icinium! quaBtaenlm ta* 

JEolinlius, Hed^ons olim cubicen, mcs,, 9uz mcnias ligneas abramere 

nunc i£.nex ;de quo multa A.n. 6* fubtgai .^Tamcn ludicrum cffe pro* 

364» babjt eventus iEn. 7. v. iks. Cams 

py?x Ponti^aut Ncpcuni,& Terrac ?J2't?i /'Jl.lj^.^J^"! P»"»' ^^»**» 
Stcuntur fiHjt , fupra. v* iii. ^* 5L ' ^i"»*^"*"'^"^* •>."*'" 

Laomcdontc rcf e , Priami patre. 14'«/.^ 1«?^« >*'"^*^ ^^*** >F N E r D o y L r B. I f r. iit 

Ito Dirigujt: •eeiderc animi : nec jam ampliiis armis i 

Scd votis precibarque jubcnt expofccre pacem : 

Sive Dez > Teu fipt dirae obrc2nzque voIucres. 

At pater Anchires pai^s de litore palinis 

Numina magna vocat > meritofque indicit honores : 
i5f Dii > prohibcce minas > Dii > talem avenire cafum r 

£t pbcldi fervate pios. Tum litore fufiem 

Diripere , cxcuf{bfque jubct Iaxarerudchtes. 

Tendunt vela Noii : fugimus fpumantibu$ undis i 

Oua curfum ventufquc gubcrnatorquc vocabanr. 
170 Jam medioapparet Audu numerofaZacynthos » 

16^- Dt4ty Dirdi obfedH£qne, f^,c, ] quz jam communi nomine vocantuif 

Per Dtas^ incelllgit fHrias , quje fic C«;<;^i»/<fri , incerto nuraero , ut mo* 

paASm ^ Grxcit Latinifque po^tis net Strabo 1. io« quia cum parvx' 

Ippellantnr. Per obrc^nas wtucrts , fim , & ad oftia Achelei Huvii Acar-c 

lOn tdintum Fmdas, fed potius/j«M^«; naniae , roodo arcnarura appulfu jun« 

S niU omlnis. Ob/eaniun cntm , v«x guntur > modo aquae impetu fepa- 

itt au^nralis , cujut etyma fcprem rantur. 

Uiert Voffius, Tna harc probatilii- SamtiVt\Samos,q\ixSiCephaleniat 

lla i alterum ab ob SiCta-utim , quod nunc Cephalonie , ex Scrabone 1. 19.- 

^ i amu09 Bnijirum & bon»m ,ita« major ^ & i Cbrinchiaco Anu magiy 

|ue objcannsm , quod §bfiaifc4tvo 8C *<* occidentem recedens : parct rei- 

iMoomini : alecrum ab 06&c4if0, publicae Yenetae. , 

d eft,roiirr4«C4i»fl,quod quando pulli Jthaca, nunc yal dtcpmpare,inttt 

nauguriiscaptandis&ciebanc, fu- Ccphaleniam & Dulichium media t 

iefti(fimam crat .• tertium zhob 8Lcct- UlyABs pacria ,nnnc paret Turcii. Inr 

iun,liK»m yquod fordid»m notat. Ex Itbaca eft Neritos, non inlula . uC 

irimaoriRincrcriWdcbet pcr*, ex lexicai?eographica vulpo fcrunc,exr 

icunda per » fimplidccr , cx tcrcia Strabone. Strabo enim concra pro- 

«r (v; bac multis Homert «erhbus , mon- 

tS4-if»miHamatns. lEranr enim ""> •^^ ^*^^=* Heritnm , N»,fiTor. 

tf/«rfi8cmM«reiDtl. Majoresduo- Quod autem hic leKitur faemintnC 

ccim : mares fex , Jupitcr , Ncptu- ireneris, Serttos ardnafaxts, cxplicae 

ut, Man, Mercurius, Yukanus, Suidas : apud quem Serttum mont 

^pollo , fex roemlnae , Juno , Vefta , eft , Neritos fylva ibidem denSARma ; 

^crct , Pallas, I)iana , Venus. Mi. quod conSrmat Hefychius , cum ait i 

Orct crant , neroes , fcmidei , &c. Ncritum , Itbac« montem efre fem- 

iccr ouos f»rias illas , quaft nmu- Pcr vircnrem ac frondentem , & Ho« 

iret I)eos , reponebar ^neas. De nierus,quivocarNApiToyt>ro«-rfVMor 

4emtibns , fiinibns nauticit , JEa, 1. lieritHmfrondofum,Bt benc congruie 

'•**,. 1 * « quodftatimmentiofequtrurlthacae » 

«^g. Katt, l Attftri venti mendia. ouaH dicat iEneas : ^pparet Uhaat 

»: ae proprie quidem , hoc enim lyl-va NeritosJaxit altifsimis impo^ 

•nre opus eft , > Strophadibus ad fita , fed Jlatim illos Ubacx fcopnlos 

«cirnthum naviganti. De Noto , ejugimns. 

d* li $S* III.Sequituradfeptentrioncmcriuiii 

«70. Ti^crnthos. ] PerieqQitur iter, illarum infula Letscas^ Lencadis yVtl 

COdĕm loniomari , i mcridic in LeiuateiCates^n\xncfainteMaure,ra.b 

ptcntrionem: qttO ordine,poft Stro» ditione Turcarum , ad litus Acarna« 

tetdas occurrit. ... niae; qu« pars cft £ptri,cui aliquandci' 

t.ir4C7»rb»f, ^4i»r#,adlatus ocd- conjunaa fuic aneufto ifthmo, ac 

iBtale Pcloponncd , contra pro- deinde ponte, peftquamifthmumil« 

MKorium Chelonatcn , hodie Aib lun* Corinchii perrod^irent. In bac 

coeta dicionc. in^ula , Cephaleniam verfus , mons 

II. Same y Dulichium i 8t Ithac»- eft five rupes, Leucata, cata, Haec 

■ trcs (ub eadem ferd linea occur- rupes , quia alba eft , inde (Ibi & in« 

nr « ante fauces finua Corinchiaci. fulaB nemen fecit : Aiuitot cnim , ttt^ 

Ukbinm ab eo finu minus diftat , Mlbus, Ex hac rupe qui amanres eM% 

ia« Boa cx Sibtoĕdtbwt uUUhi » mmii^ mu€,Uii%tV^\»4XBim vac- 

y u \\ m' P. ▼IRGILIIliARONIS 

Dulichiumniic > Sameque , & Neritos ardua ism » 

££Rigi:nus rcopulos Ithac2 * Lafe'rtia rcgna * 

£t terrjm ^ihrtrem rarvi execramur Uly/Iis. 

\Kox & Leucats nimbora cacumina montb • 
17T £c formi(ijtn5 oautit aperiiur ApoUo. 

Hunc prii;nus fcfli t ic parvx ruccedimus urbt. 

Anchora de prora iacitur . ftanc litore puppet» 

£rgo inrper Jta undem tellure potiii . 

Luilra;nurque Jovi > votirque iacendimas aras : 
i83 Acli jqtie lliacis celebramus litora ludis* tabar.tu' : quod feclffc perhibctur 
Sapph('pce lia , Phaoniiainpri in- 
iani(.ns. Edeniraptfiaiin) Apollinlt 
impaMum CuiiTc teltatur Scrabo,cui 
quocarnis ^n r:cri6cium rolcbac rcus 
ahquis c ruyc sn marc dcjici > anam 
obrim , five ob licopulorumaipcri- 
cacem , d:i.icur hic ^[ormidstm msit* 
$it ^fcUi\ In ea iniuia urbs cft c»^ 
4cm non>irc Leticai , quam PKnius 
alt olini d dam ffuffe Seritum : Tcd 
cnicndsndus c&cx Strabonc , lcffcn. 
duroque Nericos y non Keritum. Dc 
liac urbe ibnc.s loquicur » cum dl- 
cit; Paru^ruuedimmHrbiyTum dcin- 
dcrcliAis illic Bavibui,ad AAiacum 
ufquc litus p>-oceilii , i quonondura 
Lcucas divi(a tuerac , utcoUigi po- 
tcftcx Homcri YcrAbusapudSirabo- 
ftcn; lib. la 

I V. Ittiturtrc^uicur ad rcpcentrio- 
ncm xA&ium promontorium , nunc 
Ctf^0 Pi^alOiin ipfis ^aucibus Ambra- 
cii linus , ubi AAium crat oppdu- 
Jum , & fanum altcrum Apollinis: 
toius cnim illc tra^us Epiri raccr 
crtc Apollini , diccbacurouc jiHiiUt 
id eft , licoralis , ab ^ArM lifu», 

1,72. LMertid regna. ] l acrtet Acri- 

fii filius , Jovis ncpos « vulgoUlyifit 

^ccrcredituseft : ouidcmtamen di- 

xcre UlyAcm Anticlca quidem Laisr- 

cae uxorc proenatum ciTe , fi;d pacrc 

Sirypho vel Aucolico. Rrgni aurcro 

I aerts pra;cipua quid(.m Tedcs Ithacm 

fuic : paruit tamen ip(i cciam Cephd- 

ienia , Hc 2acynthHs 8c Bpmmagna 

^rs , pracipuc ubi Leucas , uc cx 

Strabone colligiiur , & Homcro , 

J\sL<f* 2. tf|i. Dulithium vcro& Echi» 

nades^ ttti fortafrc aliouando Laifr- 

0z parueraot: fiquidem UlyCcs Tcpe 

S)ulichim appellatnr : tam^n carum 

sncoUs ad cspeditioncni Trojanam 

daxic McKcs quadragima navibus 

lliad. 2. tf25. 

279. Lu/lramHraHeJo^i , c^c.] Sol- 
vimus vo;a & facfificia Jovi; Li«yir# 
•niro ut )am notavirous Jtn, i. 287* 

JE 612, dicitttr i U9 , id €ft ^{oli/^ i iiMle cnro vota DcoTectmiis , votI 

rcs Aimus , uc d:^imtts £cl« s* 8a Ip* 

tur luRramur , cum/c/o^naor voio: 

$i moito cciam matis , cnm ad pla- 

candos Deoi pro dcliftoaliqB0 fiicrs 

exp.atoria facimus. Ita ccrcoKuria 

omnet , quz ad lacra pcruncnt , ^ 

Jlraies d cuntur. Sic 1. 6. %}u ia ni* 

DcrcMileni 9 Acttil^itnjĕiitspmĕ 

tircmmtttlituadM.^imJtriayn^uanMt^ 

Sic L 8. iS}. Foft oblacas Hcrcnli n> 

dimas Trojaoa invcoctts «cidtar 

perpetui tergo b§t/i» (^ lo/lncliiiM •*■ 

11«. OLSre antcronnnc Usjhmttmrjf 

yt \ Uc csolranc voca^a« nttncnp» 

vcrar Anchifes ntagnit nnnittiMtti 

in Stropbadum litorc . fti^v.stf4» 

Q_arc Tovi prxcipue acrdkta , A* . 

pollini ludos ittftituit* 

28a ASi4fuelliMc% » (^c. ] Alls* 
dir ccrte poeta ad Indĕs ces , qttil 
OAavianut maxima cclcbriutcinfti- 
tuit . poft viAoriaBi dt M. Amonit 
6r Cleopatta rclatam , ad Aaina 
Epiri premoncoriun > anno U. C» 
722. IV. Nenas Scpccmbris. Cujut 
admemoriamt navcf ploriicas Apel- 
lini Adiaco confccravit \ Aaiacua 
ccmplnm majas cxtrnxic { urbca 
Nicepeliro cendidit in ipfis fancibiis 
(inns AmhracU , centra Aaium , in 
co loco ubi caftra r«ftacrats lecun 
ubicentorium iplcbabucrac macnii 
lapidibus conftraTic > ibiqne tre- 
pharum k roftris captaruro naviBin » 
& facrarium Apellim' fnbdie cxci« 
taTic; ludos imprimis lnftiiuit qnin« 

auconalcs , qui prsdpue cqucftrt 
ccurfu ac ccrcamine nobilium pnc* 
rerum pacricioruniqucviremm,cna 
gymnica pugna conftabanc. Scd lu« 
dosillos nen cxhibaic,nifianne U.C* 
72d. quo anno ipfe OAavianus vi« 
& M. Agrippa 11. conlUles fucmnc > 
perfeccruncquc iimul cenfum ac In- 
ftrum populi , anno prox:mc pr^r. 
cedenrc inccptnro : quae omnia lc- 
gURCur apud Diencm , 1. 51. & s^- 
Atquc hcc paulo fufius : quia cx his 
(on^icit Yirgiliun ad haAc > quafli -« N E I D O S L T &. I I I. lir 

Excrcent patrias oleo labcnte palarrtra» 

Nudaci focii.* j(>^^ar«vafilTe loi urbcs 

Argolicas , jwcdiofque fugam tcnui/Tc pcr hortct. 
ntcreamj^JiumSol circumvoIvitur annum , 
iSf Et glacialii hyems Aquilonibus afpcrat undas. 

iErccavocIypcam, raagni gcttamen Abaniis , 

Poftibus advcrfis figo , & rcm carmine figno : 

ty£,neas hac de Danais incfori6Hs arma, 

Linquerc tum portus jubco , & confidcre trandriJ* v 

ijo Ccrtatiin focii feriunt marc , & xquora vcrrunt, 

Protinus afc'rias Ph^acum abfcondimus arcci > 

Litoraquc Epiri Icgimus , Portuque fubimus ^ 

Chaonio * & cclfam Buthroti afccndimu£ lurbenW' 

Hic ihcrcdibilis rcrum fama occupat aurcs : 

ncplicamut operii fui partcm wrve- tpj, phjtaatm ubfeondtmns ^eru T 

iriKc hoc iprp anno ps, paulo poft Ab Aaio promontorto * five Lcuca* 

eshibioi ludos. Oula I. Jltaci lndi , de , ad occideniem dcflcxo cilrfu , 

eft lpfii e<|ueftru pucroruin decurAo , occurrit dcinde Inrula Pbaamm : fi ve 

Joam vacaiam efle Trotam. at k Cm»r4,hodieCor/ci#;id latusEpU 

'rojanis ad Romanos tranfiifie , ip- ri , olim h0rtH.Alcinoi regU nobili- 

lUcur Ain. 5. 50z. Paeilc autem i£.. tata , nunc fub ditione Vencta^ j4b» ' 

DCK rtippctcbant xqul ^ in Epiro , /iondtmm arcei , id eft abfco»ditntur 

feraciflima «<l^»"|n» ^W®"*».G«orf • »»fe«,dum celeri navi$ decurAi prsc- 

1. 5p, II. pM*fhra & »»datt joat ^ tcrmittuntur:qtta voceufutrft dein- 

nint ludi gymnici , yojMm cnfm ni». de Seneca £p. 70. in hoccurfit rapim 

im eft : qtti atttcm co pug x Kencre dipnmi temporis primitm pueritiam 

cxerccbantnr , nudi ccant ; atquc uc ^^icondimitst £t bene dixit abpcondi^ 

manut adveriariorttra in lubricam ntm areos^ id eft , urbes aliquas ad 

cutem impa^br , facilius lAum amit- ©"«"tem inlular fitat. non verd abf^ ^ 

tercnt ,.ideo fibi cutem oleo , |uto, condtmtts tnf»lami quia £»tbrotmtt^ 

Be cera ungebant : hinc aliqut nomen 9"^™ pctebat, cft in ipfo cenfscAu ^. < 

f4tafira iKdlicttnt k wAm l»him~i ^ ^ advcrfo inlblae , qua ad 0€Ct<* . 

quanqnam alii mclini k wa>X» o/»- «*«»"« ^»»»»- 
Wo , a^ito , ob ^ariamagitttionem & 2pa. Bpiri ] Recni olim in EurepA 

vibrationem corporis ad evirandoi nobilis > cujus ad. meridiem Sc occt- 

\0kut* lll. LuJiramnrJoin t ^tlndit dentem eft mare lonium , ad orien-> 

id foleaincm populi iaftrationem , rem Acbaia & The/Talia , ad firprcn» 

Iaae hngulii <ittinqucnniis poft cen- trionem Macedonia : nuoc Albania 

ttum pepnU Romani ccnfum fiebac inferiori quibufdam rdicitur. £jut^ 

«o-vetattrtlibiii» y idcft facrificioyMif, olim pntcipus partetFuerunt.y<Mr;^ 

twi.t 8C tamriy aliifquc ccremoniis nania^Ca^stopaaiJ^mphiioohia^Tbeh 

iuz cenfbm termiDabant & condc- protia-i 8t Cbaoniay qQa; maxim6 

bAJir. Q:2od boc aano 17. C. 7^6* ab occidentaKi eft,di6la etiaro Moloftia^ 

DdtavianepefffcAumeft. Hanc tamcn ao illa Strabo d!ftin« 

ftSu ArgaUtas». } Grccas : Arti » guit : Chaonia quidem , k Cbaon^ 

irbtPcloponneA ,i£n. i.28f« Trojano, Helcni fracrc , Molofsis 

%t6^ba»tis . . .. pofiibHt,'} A udax deindc , k MoloiTa Andromachet 8e 

lc Ibpcrbum JS.n€X faftum : qui in Pyrrhi fiIio, qui regnavic ibi poftHe* 

■ediitGrarcorum urbibut arqtte in- lcnuro,qucm vcluc> tutorem , «cci^o 

iilit , tropbxa de Gnrcis ipfis viao- Pyrrho babuerat. In Chaonia urbs 

iHmis erigit. Abas<iuit ftterit ambi- eft B»throtitm , vel Bttthrottts, hodie 

dcuf : unns forraffc ex Ifsquo<noAe Bntrinto : in injsrcflu portus Pelodtt 

liiprcma ĕ comitibut Androsci occi- hoc eft cct»9fi , inquii &rabol. 7« «* 

Imi, JEn. t, 371. P«^t^M^autcra quopertuhiceft mcntio. In eadcn» 

Itit A pollinei tcmpli , vcl Lcucatae , regionecft Dodona fylra . ubi Jovia 

rcl A^ii. eraculum:quam tamcnimderoStra* - 

289. TranlhiS' ] Scamnit , in qui- bo, primo Tfaefproti£ , dclndc Me- 

>na rcmtcet f€dcni » q)ui dlcuotiur loflix » aiciibiuam oMAt ufta« Xtt P. VIRCILri llAKOttlS 

ttl PiiamiJen Helenam Grajai regnire per urbei , 
Coniugio *jci^ Pyrrhi rcepiiirque potimiTi ; 
El P»rio Andramachen ireruin eeHiire mariio. 
ObAupui i miro<luc iDcenrum pe&u unare 
Competlare viram i Sc caAit coRiralccre tiafoi, 

)oo Progredioi ponu. cUITci dc liiori linqueat^ 
Solemnet lum fbr(e dapei & Iridia dona 
Anit urbcm , iii luco > filli Simo^nilt ad aDdam > 
Libabit eioerl Andromaclte: manefque vocabai 
Hedoreum ad tumulum , yiridl quem ccrpice inioem t 

|0f Et gemin» , caur«m lacryinli • racravtnt arat. 
" ''Utratfeonfpeiii»Tnrenlem Se Trati eireum 
Am» imeni tHU • mignti eiiprriia moalliil > 
Dirigiril viru in mrdlo : calor olTa rel]quil . 
Labltur, Sclon^o viT iiiKlem lempore faiur : 

310 Verane le fieici . v-rui mihi nuntiu] affen ■ 
NatcDM , viviriie > auc . Ti luji ilmarecellil , 
HeaorubicA ! Diiit > licTymalitac c&dii • dcomoca 
Implevi[ clamote lucum : vix pauca 6irenti 
Subiicio. & rarii luibjcut yeeibui hifcs • 

1i(yivoequiiiem, vitamqueexiiciupcro(iiiU4 dnco. 
Neduhiu, nim «ersyidei. 
Heu quii leearui dei^mcoaiuge laoto 
Excipii! wt qiiz HlgDa faiit foiiuaa ievilitl 

, HeOorii . Aniiiomjciie . Pytrhio' , conmibia fefTM t 
^ D^reft mtium , tt derniha 1 oce locuta cA : 
O feUx una anie aliat PiLimcia vliga , 
Hoftilem id lumulum Tiojz lub macnibiu alila 
JulTamorii iiusi futiitus non peitulit ulloi, 
. Nec yiaotti heri tetijtit capiiva cubile 1 iii-^;;;^;^ ,104- '»(■} TBBalaa ti y imi 
1. XniBplH>i> ia upuL ^fril|,#^ 

!Ot.Gmh*i,MfimUBfmli,»,J 

Akmn, Hednii: alienn aHtibiOI _ . ;«i.i V.l «ro ti- "'»rc'™t»i-/^SnM"ll^™n' 

aerl,eii]iiiparieiiiali4U>in in urna ^iiiuiiait, ae i6t diia Heaoiii an - 

dcfmt lfaui Andrciniacbt poiue. ^eraltanliiniailPYirinnupiiair 
lai , ei lii «ui colltAi Ainc «i eiui m. Pnui^ •nrii, j Palrieiu 

fiiD«e,Ili«l.ii]t;«,7*o.V(l<iHi Piiimi S HccubAiii ■cwr.b 

BinibiHUaue umbr». Acbill* : quuiin Dd tiui DBpciii iu 

D—ttntm. 1 lic laneuincni , iiinpbiD Apollmit ThyiBbr*! ran- 

tc. ui rupn, V. «J. linde proiitie , veniir.i, . faride , peH Apollmu (i. 

nntli t\^'"'s^' ' '^"^"J-™ '*"l"'"in littnie, &»»> ii5lu*«cci- 

tpjtiiitt Oe Imc iikc , ^.U7^ bii Palt'«iUiuiaiiialaii-fit)i cctuu - * N I I D O S L I B. r 1 1; u» 

i»T No( pstrlS inccDiS dlierra per «<iaoM vea« , 
SiirpiiAchillxe fanui, iuv«ntmque fuptrbum, 
SetTiiio eniii^tulimui ; qui deiatle r<rcuiui 
Lediam Heiinioncii > L3cedzinoDiorqueHymenx«i , , . 
Uc famuljm fvnuloque Heteno mnrmilit habcndiim. ' '''^ 

110 Afi illum > ereplz magiio iaOammatm amore 
Canjugii , li lcelerum fuiii( aeiiMui OieHcE . 
£xcipit inciuium purlari|ue obiruncal ad trai, 
Uorte Neopiokmi . [egnorum reddiu ceOJt 
Pati Helcno i qui Cliaonioi cognomine campoi , 

1 11 Chaoniainquc omnen Ttojane i Chaone di<i( : 
Pergamaque • lliiumquc jugii h»ic addidit ircem, 
Sed llbi qaicurrum vencli quz [m ^edere/ 

Aiit tjuii i; ignirum noltiti Oeui appulii^otii ! 
Quid puCTArcaniuiiliiperatnei &vcii:iiuiwita! 

nb ai Acthtit raniran ib iplii blTuni.nptencubiianinraiiriit. 

Prii)»AchillkElwj<i(Bli-iett. fcn PlnriBiUb.?. it. 

lif. JirU«»i<riM. 1 Aiidn.m»che ji». PMrUitimi. 1 CeTtBm td 

opciraiPrrTlnlnaiarciniiliiiilTi, Pm^unibOrclteoccirBiiiinAiJ- 

ItaJtepiieiicaUSlatBn .■4« r*tii fbu><nPbadilc,apudtplii D.lpbicj 

EFiriDaaKiifeeit,T.i»t. ,,. ApoUinmrm Achilleoi ven>Pyf- 

St. Liium Bamumim, »-i.] Me- thi (icrein incErCcAaH i P%tUt,ti 

iiilUn, Spaitanilbu Laicili- Tcii|iiB,^n ApelLiniiTiirabraiie» 

«onirrciMiCiiHeknaKlii lorii^ pln:aiquciu faiale fuia't pairt « 

Uit. Uemiene.McniUaadTri]- IiIid.uc apnd Apallineai cidMeac. 

iimini belluiB p[*litAai ITyndaiea AIvitic l^ [•tiiueai ini.tpreit>>ui 

Leite niima derpcnrit) elt OrcAI eipliceni, cur^Mriiii ■wpctndl. 

cD^hiis rua. A^tnKBinciiii fiUo. Ea- lerit : nnil» camniDircunair i kM 

dcmmiciiniipitieliUaeliaadTra- dao nihi vidcflt<ur •ptiBii. I.S1 t< 

i'inidel>aBn[a ti Pjiirbe, Acbillii fearBm NalcinibEai pet purMi, la» 

IieteiileinaatpaSconfcdBBib(lluBi ttllicaBiBi ealiltai , ti auai nnr 

tndii*. Vbioi( ciiBi iTBtc (Crret AchlRei ouillu tiitnt.- ncape ^. 

OicDei , DclpbM venifi tt Bi. Hlf aui , <|BiBi|u(ai loca diiEcai, 

ttoi ibi PrtTbam dt fa[un Gbi ei 71. TaaMn [Uiiw nuta .bntrUi n- 

ca eaniupa piole aiicaluai canfu- plicatt ad ftafuai Tui atbi , Grttil 

lcaien, cuaadipbiatii ApoUinit ttaiDimUcl[ibica, (citiBBiCilla»- 

itarwttrU. nui GthLe fiii, pablicua trat 

n Of Crwlz [aiiDt araculun. Addo, i)ua< tii.iAaamemaenii S CmEmoellic rtm titmti : £piiBi 
ilhiijpBiisadTtaitn r*'^*'^ ^ 1... d.,.i.... '._... 
Atltbo .CI|rtzmBen» I.' pBiisad Ttaitn pi(ifeaa.a[ bat P;t[hui,mict C[zci> preria. Uvcciui tcaente.rabdBauieiui eirabont 1.7. PniibuaiyciaKOre- 

jsEdiiilfBn«eicetri,H:adSira- Ocai puiia Ginwtuillc: OrcAcm 

pliiumPbacidiipilacipeiiDliiruicA: auiden Atf iiuni < Ptlapannefai' 

■USninlaTcmcumciutlilia Prlade Pirrhum , paiie natam Achille, 

■miciiiaa caDituit. PoH Tniim ThcAile t Ptttaii maittDddima. 

MpBEBaiim, etpatttn Aeimemne- iScyiaie^i niiiiinniU. 
•cmX«ifthiiaGdiiiiu«ulaiun.nii. ji;. Trinna iCitnt.iCbm, 

ttcm eam adBlino inicrfecii. iJce unui i Pciiaii Gliii ,f BCn Helcani 

■Biiiiaiicaiut .ac paft liberci plu* ttiici ciim In Teniiu igaiiui ecci- 

rtmBi«iliai|»acroluiuiciinia(ab diOti, ad blaimm dalarii, toinuib 

Areowiii.BBtiBlaitCictr. ipGui ciuinomiaeapacllant.* ce{navitqu« 

UaetHiudina: |n tc|nBmi<diiii qaali iBier Malain,ui jiBdiiimui. 

HlcBaaeii uiaieni actcplt , occift v. isi. 

KnuapudOilpbaiPrrrho.-cunti j!S.Pc>j«i*i»c,J/i«*ib^ii(,<S.[.J 

rctnnm quaqoe Spaiunum iddidii DivinocirunliiiiciiBiiu«:iWjaBiiu 

PM,CalfUt t)iUipoft OHRCia St- tau«fuiiaiiiJ»w,GT^Tiojui«- ^ P. ^rRGlLII &IARONrS: 

J40 Qaf Ai tibi jam Tro|a .... 

£cqiue iam puero eft amiine eura parentit f 

£cquidin anuquam Yirtucem aaimor^ue YiTiIet » 

£c paccr iEneas > & avunculut esciut Hedior i 

Talta fundebac iacrymans , loogoAiue cSebac 
|4f Incarsdm Aecus : quum CcCc k mcsnibus Herct 

Priamides mulcis Heleaus comitancibus affert • 

Agnorcicque Tuos > lxturque ad limina ducit .• ^ 

£c mulcum lacrymas verba inter (tngula fandit. 

Procedo * & parvam Trojam , finiulataqae magnU 
}fjo Pergama , & arentem Xanrhi cognomine fivcim 

AgnoCco : Saexque ample6;>r limina porcae. 

Necnon & Teucri rocil fimul arbe fruuntur. 

Illos pordcibus rez accipiebat in amplis. 

Aulai in medio •libabaRt pocula Bacchi • 
irf ImpoGcis auro dapibus , Paterafque tenebant. 

Jamque dies alterque dies procellit • & aur« 

Vela vocant , tumidoqiie inAatur carbaAis Aaftro • 

His vatem aggredior didis > ac talsa quzro : 

Trojugena , interpres Divum ; qui numiaa Phoebi » 

.^40. i^Mm tibi fsm Trojs .... 3 nier c(l. Dc Xsmthc , fto Summiit^ 

V€rfus , aut i Yirgilio relietiis im- Troadit flavlot ^n. i. 477. De Suĕ^ 

perfc6kus, aut ilTucca & Vario Trojsporta^iEn. 2. ^it. 

inurl!acus.Suppleverunc fic aliqui : i^t^,sAiUMv» m»di0^^tJ\Amĕtf 

4luem tibi Mm Trojia ptperit fumant€ dinelocio more vecerum , dipnthongi 

Crenja. Mal^. T-roja enim fumantc , « , quzGraecU cft «1 in Yocalcs duai 

& itnca fuRientc , pacrens rcqucba. « & 1. Libabarttt vel guiUbtnt, U- 

cur jam t«m pedcs Afcaniu$ , Jtn. 1. |^bantque : vel offerclant Dlii pet 

VA;r^^ii ^'- ' ^r iJuTH Irr^R libacionem & cffufioncni;iEn.i.740. 

0bfefaeftemxaCreufa. Paulo vcrifi- ©e J^sdto, Ed. 5. as>.6p.Dc^»iJr». 

niliiis.Cumemmdecem annosbcU Jcnto mend al Etl 1 s8 

ium Troianum, annos fcptem ^nca: ^ „^„ -^^ j,|t,'^ ^^^.3 Quin. 

na vif;ario dura»eric , anaes fexdecim ^^^ J^ nacient» iKciei enumerac 

mut feptcmdecim numerare tum po. J^ j^^n -„« fir «/^«s» Dti, fccBii- 

tuit Afcaniut, cum Italicis pugms ^^^rn,quxmf*fuintriped0, cirtia», 

acindc mtcifuit : fcd cmnino abkor- JJ^. i^^bufiiJe Ut^, ^uartam, qu< 

«t vcrfus i n.tore Yirgil.ano. ^ntmtiT/idtmm , auiniun Quae •Jir- 

341. Fcqua iam puero elt^ ert.^^PU' i/attone avium. u Sitnific«tur pcr 

tsnc nliqui oblitttm hic fiii cfle V:r- ttumina Phmbi , qui alicittando in va« 

lEirium. Qttomodo cnimfcire poturt tcsi>laprus,osipfisadruturapraedi- 

Andron^achc, Creiilkm , Afcanii cenda apericbat, ut raoxcontinBct 

natrem. in f( ea anrdam fui(re, cum Hclcno. II. Persrtp^diii, tn guibiii 

ca dc re nihildirm iEnras ci dlxi(ret } fedentes puclla: va^cinabantur^ pnc- 

quidnivero fcireid potnitanrefuura lertim Delphis,undcinosiUcinple. 

c Troianolitorc difceflum i prorler- raquc alia Apollinis tcmpia cranf* 

tim cum itneas in urbem redtiflet, lerat. Bracaute«sr»fiii» vcl puteus 

4Uzfi{fleteafflomnibusvtis , ab om- . tres latus pcdes, in quem dcoiAa 

nibus am cis:quorum aliquisad ca- puella , emergcnto halitu , aBcnt 

^civai deferre cafum pocuic> rcddebatur : vel vas &cracer ,tribiif 

J48. MuUum laciymas.l Alii Ic- nitcns pcdibus: vel mcna, tribas 

Kunt : MuttumUcrymans,¥Mwetpri' cdiia gradibns : ycl probabilins, 

4nz leaioni, quod alioqui verbum lelU irlbusfulcritimpofiti , in-inc- 

fundtt nullo cafu tnkirctur. Favet dio patens,ubi fedebac vatct: ca- 

feci4ndx , quod dururo fit . multum quc aliquando acrea , aIiquando ao- 

Ler^maSy r«"o multum lacrymamm y rea , ctiam Dclphis cerio Pychoaas, 

MrcoiaiocjipruDaB »qui4 comn^- iier^cniis «oepcna* III. Pcr Ct^f I A M E I I>0 S L I B. IIK • tSi 

|i»Qu] tripodas > Clariilauros , qui (idera Tentis > 

Et Yolucrum linguas, Sc praspciis omina pcnn« 
^arc agc :^namque omncm currum mihi profpera dizit 
/kclTigio ; & cunAi fuafcrunt numinc Divi 

ItaHam pcterc , & terras tentarc rcpodas : 
)tff Sola novum diduquc ncfas Harpyia Cclacno 

Prodigium canrt, & triftcs denuotiat iras , 

Ob C2namque famem^Qiue prima pericula vito? 

Quidve fcquens , tant^s polTum fuperare labOres l 

Hic Helenus , czfis primum de morc iuvcncis« 
970 £x0rat paccm Dlvdm : vitcafque refolvit 

Sacracl capitis : mcque ad tua Hmina , PliGebe » 

Tpfe manu mulco fufpenfum numine ducit. <w^0 

Atque hzc deinde canit divino ex ore facerdos4 

Kace Dea: nam ce majoribus ire per altum 
27f Aufp]ciis manife{hi fides: Cic fata Dedm rex 

Sorcicor , volvicque vices , is vertitur erdo. 

Pauca tibi e mulcis , quo tutior hoO^ita Iuftret- 

JEquora , & Aufonio poilis conHderc portu > 

£xpediam di^is : prohibent nam cztera Paroe 
jSoScire Helcnum , farique vetat saturnia Juno. 
. Prihcipio Icaliam » quara tu jam rcrc propihquam 

Vicinofque, ignare , paras invadcrcportus, ^ . 

^onga procul longis via dividlc inyia tcrris. >«yprie**< ^ 

Arice & Trinacria lencandus remus in unda • 
|9f £c falis Aufonii luftrandum navibus a:quor^s- 

Infernique lacus » Mzxquc ihfula Circea : 

'tf»r«5 , vaticintum innulc , quo«l p«- pttts , a ?rg^irirCo3»*i', ffdvoUTf\ iir' 

tebatar tx c«aibufti«ne Uurei rami : Tulturet , aquUx. Dc Celdno & li4t* 

(fiu.fi in jBiie crcpicarec , bono erat pju , fupra , v. m. 

onnm j 11 ucettt, malo, Tibur. L z. ' 370. Kiu^Ah* r«/o/i/itO Tnfulani, 

cSi. ytrm€tmUrscrttcrtptMbtn€ Qti»-imrlicaci oraat capilli- Vittara 

Ui»rM /Umm» ^Omtnt, qno ftlt» ef cnien !nfi»Ia^s Ta ccrdoti» infiRne cft , . 

fM9t smmm ĕs^i^ Properc. I. ». oo. 3<5; ^n. 2. m, Sol uca auteiii , ind-ciuni 

lltfiatfn$ mag*e9 tortt fnf cĕrmtnt eft vaticinanti« ac (urtaut , £r\>^* 

rkomit , O* tMtt »•«>»«* iMtm» «rf- ^. deSibyHa : Uon umptt^^manjtu 

•fi4fof.- com*. ... 

• j^o. CUitiu'] Eptchttnm ApoUi- 375. Mdjoribus aufptti»»l y<\ bo 

rft , cvi CUns , urbt Ioniz , propc nis , ycI ^d raajora fpe^aatibus , yer 

Colsphonem, in Afia minore , celc* majotam Dcorum , JoviSi A^<sHinit, 

bri tempU 8c oraculo dicara erac : Srcmon av!um auc (ndcrum cantum. 
0c hoc cpichecum pro guolihec alio 479. pMtca , orc ] Trcs , quz fuur 

liic addrtum eft : qacmadmodum A- difpenfabanc fata hominunV) £cu.4« 

0d11o Doiiits . apMllatut cft Thym- 47. Jnno Saturni & Opit filia,inin< \cz- 

trĕsm , t. 85. IV. Pcr tpfa^d#ni Tatit Trojanit , caiifaa» habc» ^n. J. 29* 
tWĔlUt af^r§mantig,V' Pera oinertnm jj$ 4. Trinacrid lentanint^ C^c« ]f/«» 

imwttM nocatur propr'earttfi»^rMm , Rendmt 8c cnryatidns , ob vim adver- 

aflii artnmtt gnrritnm &cancamron- fam Au^umtRter fc pugnantium. 

iblebaoc.-Pcr prapttit^mhta-penna , Sie CarnUut dc nupt. PeUi , v. 182. «ropric' art auf)picum , qtti 4'vtsfpf onidnt f¥%u lm»s incnrvans gwrtitr' 

mmk$m$ Yolaacietk Et avcs qaidem , remos i De Trinacrin , Skilia , turc 

qiiAram rpedabacar ca.^cut , dice> iiTfra , v. 5S7. ^< An^inim^ luUa-a- 

UiBnirfyc»»«i,ab 01 ,8c tanoi ac cor» faipra . v> 171. 

«IN , cortiis , picus ; quarujn aurem jS^.jDc defi:cnfa ad infcroc. j£n;- 

^pe^bacor voUlUi ^.^kclMinur jjr^^ ^ i>s aspuUw «4 \»&>\vii C\«v«k ^ »*t P. VlRGII.IIMAROMIJ 

Qiiim tuii poOu uibem componccc lerri. 

Signt libidkam , lu condii] incptc icneco. 
,f Ciun libi roilicito fcc[ciiad Huiniiiit oniUin 
' J» Liioicii jng«iu iiivcnii fub iJicibitt roi., 

Trigintil eapitum f(Eiui eniii^ iaccbit > 

Albi > rolo icciibini , aibi ciccum ubera naii i 

It locut utbii erit ■ requie> ei cetii labomm. 

Ncc tu menriium morfui hoiicrce fututo>. 
3JI Fiia viam invenieat . adcriique vocatut ApoIIo. 

Hjt aulcm icrrai . I<alique bane liioili oram ■ 

Pioiima qux nodri periundltai a;quorit xlhi , 

ElTuge; cunAa maliihabiiaaiurniccnii Gitjit. 

Hle & Kaircii poruerunt mcettia Locri , 

JEn. 7.io.Etaiiaitm 3*I't & T*rft> ler«c«nii, «uad ti mciidtta pttli. 

HyniplicElii, f»i«'jC(BC>kkui ■«,ntalUniptxcipuapt<i»«iiioirii 

rnii . qBi Mttr fui Utdtx i aui Ltclaiiin , »>g dMt ttlmi S*len- 

iuiiualiM.£n><ilim,He^Anr. tina tcfp«odeBr. BmiiuiD, liw Un- 

JB..tiieit,idtlt, CthhHmttiJU. «pcitaupi^-m-, Siclllie pto- 

Inrnlt «1 DilH Calthiei ittBi.clt" '<»bbi KZepli>tiuB,uMdtM'> 

■Itia Phalit SuTii. Sarnannin regt jDKiutniai^ mcdiunr. iDtra La- 

SHpHijgua «Hieiiii «cciro, in In> cIiilBa , in tplb flnu Tarcaiiiw, tlt 

liam fiMtit,iil praaiantaiiuos inan- ircciliB, nniHiIk lntct lacinlBn A 

temrtoi «indt Cife«j Jifl»t tft , ^tpkinun, tnfiniu3cilt.:iBi nl 

hadicCirtillt.tiiLatioitBKIuidciB £tvlleclcti>,i>l^ ^i i^HUUa.uil 

neBicoiiiincntItBD<tutca,rtilqa>a utbtScyluiua.IncnSepliTtlnBK 

Pompcinii ralu^bBtclBEiiuiaJ Tc- Btuilum, iB«cDt cR an. obi bbii 

loenirieBCin. Iilc« inluli .reraan lonEil Ztptrrtaecewrii Cnln. 

aliquiDd« haW(.£a<lcm Circicum ni* .wlCaBloa , CtjSliMrrtmm ci Zel«rpia StylUm 
DaaAcum Burinun C' 
iitm Si Picun Liilnara . autliKerBltard 
requuntur hoc li 
riiiira tH. ttwit», tdripim Tybli. , bW Mht it*- Ntrydi Itcti. ] CaDHu eel 
GtCttt l.sciitoriandaiedt :iuii. Stminii, »■(-] I>e a Gt<(lt l.eciitariandaieSt nt. Tic! ..(1 dtiodt tll , £r.S.41. pulii£Fieiiiwi.lnftOfMUi'i',caBRtw 

4«4. ««■/«« lagT/iii. } Oc hit nini^ad liptiniiioBtm kbotiiii. 

V. 1S7. & mtii4iem£ubazlinuli|UcUilia- 

}»e.lM'>4i>'(>i»'>iin'"'«*i»-c-} ci i tun Ottl< ladaccidtnictn tha- 

!nlix/r>iiiinintilli«ii,fivepitiCDt tidii, K RpKnctieBtm tiBccloBC 

pcrldialtni: qiiz (DnfcAe Tiojina i^ru Sbui Lorintiiiici Gvt Crillit. 

bci!a , (iKcit plutinii lllncpen va- Scnba lult Epiicpkrciat,ib Owlii 

liei •.irecci ippulti . ib iii mtpt CriRMIiBusoiiundoi, neuiab 0> 

Or>(i« *ociia tft : nunc Ntapaluani piuitiii.TinKii nomtn i|duB Vt' 

tKoi mauniB pantm eaBHItnic. iTci^urbBiunuiCi ch, finon ibO- 

li>liiiiiqB« di«Uii duain cainua , peniiiiilalicm ib£pjcnemidiitcfi 

qii2 Taitntina Snu tiAoIc parcnci iin>ftAet: nquiden N«9iim,urb> 

jcparincnr. Tsnilliltaniadorica. iPlinlacatlaciiHcapad l.actaiMa- 

tiB peniiuiobttracllEpiia, mi- liacl Gnut, & KaigtlBm 9uviUB-Ai 

TiqDc lanio. AtqBe in cecnu qiiidcm ibidcm «ani EiiicncBiidii .- ibidcn 

•ticnMli, «uedab Bpiianinui te- rtgntbac Aja>Oilti,6liui, «>/{•• 

niniHra t<\,pc«Bontotium«flJipr- ntra Iliid. i. )i!. ft Ktaji*,6tt 

tijm. vtl Silcntinun, Caii di/iiuti Mjit», Ktc NirTnw , urbt «tt.ca 

TKtrii ^ iaiumque ceiDa Stltntini qH* juiiiShi^ fuii A|ai.Q:XHt 

puit, TcrcMuai r<irtfnio , Bcunda- Oiolii, EpIcnenidiii.OpUBitii, A> 

£iim£ntHt,aj4f\aOirMt.\t^\.- nAqn U li«VkB.«wafff , (ua ^ NE T DO S IIB. in. UF 

HaciEt Silenilnoi abredii militcompoi 

LyAius Idomeaeiu : Jiie illaducii Melibcei 

PJrva Phileaeti (^kl^' P«i|ia mu"- rw."i-y (^ . ^p«^M ^ 

^in , ubi irnirinillicncieriiTtraiuKluara dlOti > 

E[ polithi aiii Jam »ota in litore rolve) , 
4of Piirpureo velire ean:i9 ailopCrtut amiihi,- A.^,„/ /5// 

Ne quj iiiler IibAoi igiiet in honore Deorurn f 

Hjftilii fdc!ei oceunat > & oinina turbet. 

Hunc Tocii morcm ricrorum , hunc ipTc tentto ; 

Hic eafti mineinr in relligione nepotei, 
4ioAft, ubi digreDUm SiculzTe admovctk Ot* A ^ S,..L.,,_ c„,/. 

Vcntui , & anguHi rjrĕTcent cliuftri Pcloni ~ f' • 't ■ rti. 

Lzv,i tibi-tcllus Sc longa lxv« petamut 

A.iuori circuilu : Ec dciiium fugc litni Bc unda*. 

Hzc loci , vi ^uondam & va[U eonvuU4 luinS 
ftl( (Tjnium zvi loogtn^ui valei mutire veluftit) / , / • / 

Difliluillĕferunt: cum prptinui uicaque- lelluj '^ '^'S~. .^.^ 

Una foreii venit tnedio vi pontus . & undii -' ' 

HerperiuiD Siculo Utui ibfcidl[ : irvique Ec lubei 

Uioie didua» anguHo iateiJuii xAu. 

•mntl Parmn.nBnie coBlungiB- jq> Piirpir(>,<»'c.]Hunc moren 

K(diitmul£a. i.M.Iliilib (ILo kt pui olinubucni. nc lurbaiui >lic< 

tcaip«AatcoidliKAiiialiqiiaiitLa. nirum tciumaric&uliceidai , aui 

iniwnibuiceb^niai.ETinche du. iniiirDnipcTCi i^ia , lui n iii ilw 

cciin lialiaai P(rvenim , 8i Narr- quui eniiicTci , uicuiuiua cnim tk- 

ciim caiMiilill^ : lum^DC diaoi cITt cile aigue oniinaruni (m. l>lquft 

emtfb}riis: qn*l ikid pt«nl i aiuni RqoiibL lirictotci *nti: c 

ptaniBntKia Iul[z AiliinD Icdcm icmplsi reHciliunirpatuin , inf[BT 

clc(i«cne. ' •.I4^S.SaturnoiaTDtn, Hanoil.ai 

«Oo. MtMiHi, 0(.1De lanni Hmuli.irCKo upitT bAa Ikcra . 

fiiUiV. M&Dt JtaaMiiCicuc [CKCi nen velaia, pinbai muhlf lici auAih 

V.liI-l7aJaidiciiurii.^aD«Pfida riiirc Ccrdanui. 

ec«a,dcquainfab,*. io«. 411. itTifmHl**!ltt tiltn.] ft- 

40i.MrliiiBr*riw, epi, ] Pbilo- Umi , wa Piltmm , Cifa ditMity 

AcM>iVc*nii>Gllui,Mclibccxrci, cianiontariuaiSitiliiiuiiiiitBriin- 

■[ttiit&iTbenUa,ad tadicti non- iilc,fif Ical» •icinuDtA.Di cidcM 

MmcTraciiinbc tiglMli.PTiiia, in admaduDihlc naiiai roiita , Kadhus 

ul & Retcuki «inlilircnduin cal- piacularpicicntibutianjunaunlp- 

Ini>v«ni, •jiu jalTu raacndUIti 1 paitat , nee dIIo&cio pciTium la- 

abcodcni ii(Dm S lagiHai , Lerim Benpropiui aEiedeniihui piulaiii» 

bdczrtll< imbutai , accenc inma- catettuni KapciiuniurcliultH.illai 

<IBt.Traiaai detadc pca&dui.Ht B>inDUniDi4Dc vilii »»&>,« U. 

alubci mseCD Ibuuh ramtut.i iisradiiuiappaicc paubJJtiKilM. 

acliininluU £cmDof>«aiitiiti- ipfra , •- sS. 

tt()eiiria,ccliftuii(l,Fonei[aatn, 41«. JirKiHi.] Smtiatenuptia-- 

«•sentc ■tauila TraUm Don niN nt iiqueJnteiTalls ,caiiiinua&i>er; 

laidi) HCrculiii capi coSe , ab U- paua Iciit. Sic ^n. v>»7. tilijili 

treacNcDpiolCBDin caltri inci- ercciiuu iU^ia <4>«rc< ■•«''•''■<<•. » 

ndica^ne MelibccaiunidGtcAion*', luSAec. itinc.£n. io.i4<h PrtiiHii 

inaiTDtStnba.teniiinlialia»; b,lt*f,i», ft alibi vul(o luD>iitt» 

liaua rccilMDi , anc condidli , Mii pro;)«»>iqDiaauadRaim fi[. (ine 

iiaaaliaimnibH&iisivit,fitNm tnic[iBiffiantfi[.l)(iJ>/((n«,lUlin,. 

MT>dC^-tA. AmiiU». 1 

4iaDcxtrum Scylla Jatus , I«vum implacata Charybdis 
js^ , Ob(idet : attiue imo barathri tcr gurgitc vaftos 
Sorbet in abruptum AuAus- , rujjU^^ue Jub aurats 
Erigit alteuios , &.fidera yerbcrat.unda. . , 

At Scyllam caecis cohibct Tpelunca latebris ,. 
V 41111 Ora excrtantem „& nave$ in faxa trahcntem. 

Primahominis £acies, & pulchro pei5tore virgo- ^ i . 
Pube tenus .* poftrema immani corpore priAis r /^.«rhta. 
Delphinum oaudas atero commiila luporum. 
Pratdat Trinacrii mctas luArare Pachyni 
4»30 CeiTaiJtem , loagos Sc circumHedere.currust ^/i^f^ ^ f^yy^ 
Quath remel infoKnem vafto vMifIe Tub antro^ 
Scyllam , & cceruleis canibus} reronanUa Tara* 
Prstcrea . (i quaeftHeIeno prudemia vatif 
Si qua ikies , animum' fi veris implet Apollo .* 
«HT Unum illud tibi , nate Dca , praeque omrribus unum- 
Pratdicam , & repetens iteramgue itenimque monc6o« 
Junonis magnar primum prece numcn adora: 
Junoni cahe vota Jibens , dominamque potcntcm:. 
Supplicibus Aipera donis : Hc dcnique vi^or 
44oTrinacria Hnes Italps mittere reliaa. 
~ Huc ubi delatus Camzam acccAcris arbcm-» 

- 4^o: Dtxtmm Scyliay t^c^ 3 ScytU pube tenut ; ihHman » in modont t^^ 

ad latus Tcalic , 8i Cacnim premen- Aricis , five insentit pifcls , delincii-^ 

cortum ; Tcopulus efl tuwultuoro rtm(nc«udatbifi4at»qttales habcnt' 

Hudtuum allapCu Tcmper frcmens , Delphini ; mediam , fc]Ucctr«mn>i^ 

nunc Sciglio: k c%v?^oa '^**». Cha* iliram pubit fr caudx , undemenSC 

TjbdU , ad latus Sicil»x , prope Mef. capite ctnum fivc luoorum ttumT^' 

Snam urbem : marc eft vorticofnm, bant. tx h.s patet «enrut jeriuum.. 

aquas rorbeni, & cum impetu dein- Natanda hic quatuor. I. Gne^ »?: ] 

dc eruatn$,nunc Calofaro:k y UaKO' rtdiaum ta:commt/Jhtaudm:^m^f^ 

aiunt meritricem fuiife ..raciffi. Sfif ircus^tt St^S^s' '!lir^^^ 

mam : quT cum Herculi bovc$ eri- ?ff *Z?JL .\^V JJSi .UTS^S 

puiiTet : i Jove fo Imine i<fta , .8r in \Si^,^l^\^o^\i\^^ 

ft-etumpr«cep,a<S^a, invtajit^m piinTodUHrguamr : m.^Stemo^ 

Jbi converft cft. ScylUm Pnorce fi. ^ Telociffimĕ ttuAut rerant, 

l»am , i Girce commutatam dicunt Sjidenomen haSTr ^W enimett 

hi monftrum , cujut Aipreroa par» roTJi^J^^-ll ^P^ „«,„- 

temineam fpeciem retinuerir, infi- ^^^.'tJ^. e«eri poet« wjMitantam 

ma incanet abicrit : quorum latratu Scylltc attnbuum , Virgihat ad tet- 

lluftuumftrepitumcxprimcrevoluc- rprem /»pof dixit. 
runt , ipfumque monltrum in fcopu- 4^r9,Trtnam*9Mthyn%i]¥af>ynfimr 

l6 iatcfc,etwjtienavetattrahereac meridialc promMitonDnv Sicil« : 

Ucerare fabulati funt. Atqucha:c, imum k tnbus, quaripniBi Trina- 

ex meme poetarum difta , enienda- criam efficiunt, c^po P^jjr^r», v. e^^?* 
Wmu$infrm , v. ^s5. & ^85. ^:^7. iMnonu , efrc. 3 De ek ciur^ur 

4ii.B4r4tf>r>.]GnrcavOY/ga^ftgfr in Trojanet rdl», /bn. i; 17* ^'* 

bdrathrnm tr Suida & Diemede , 33. 

Jocui erat apud Athenienfet P'ofun- ■ ^,. CHmdsm , <^tO Cnma , urbt' 

didimtrs, in quemnoxti8c morri dc* f^xt ItaliK , in litore Campanic, 

Ainati prsecipitabantur ,i ^«tOuc nunceverra. De hac iEn. tf. i* Pi* 

•ttEundm , iuxta Feftum. ittHi lacm lunt ; A^oemtu , & Lmm" 

427. Prljtii , ©-c. ] Scyna tres ha. nm , iti PuieolanpjEgu pr»p«BaiM - .-I • ■■.'••.'' A N E I D O S L I B. I J l. ^^ 

I)jvinofquc lacus , 6c Avcrna fonanuafyrvis ; 

Infanam yaccm afpiclcs i qu2 rupe Tub ima 

Fata canit , fonifquc notas lc nomina mandat. 
*4r C^xcunquc in Toliis dcfcripfit carmina virgo , 

Digcrit in numcrum , aique antro fcclufa rclinquic : 

Illa mancnt immoca locis » ncquc ab ordinc ccdunc* 

Vcrum cadem vcrfo tcnuis cum cardinc ventus 

Impulit, &ccncras curbavlt janua frondes ; 
4^0 Nunquam dcindc cavo voIitantia prcndere faxo 

Ncc rcvocarc (icus , aut jungcre carmina curat, 

InconfuIti abcunt , fedcmquc odcrc Sibyllae. 

Hic tibi nc qua morac fucrinc difpcndia tanti : ,. 

Quamvi8 incrcpitcnt f6cii j & vi curfus in alcum 
4rf Vcla vocet , po/nfque finus implcre fccundos .• 

Quin adcas vatcm , precibufquc4ftracula pofcas 
. .Ipfa canat, vocemquevoIens atque orarefoIvat« 

Illa tibi Italiz populos , venturaquc bella , ' 

£t quo quemque modo fugiafquc , ferafquc laborem 
4^oExpediet: currufque dabic venerata lccuados. 

Haec funt quz noftra liceac te voce mbncri. 

Vadc agc, & ingcntem faftis fcradacihcra Troiam. 

Qux poftquam vates fic orc cffatus amico cft .• ,\. /u^ ^y ,'.. ^^, ^ ., 

Donadchincauro g ravta fcftoquc elephanto ' " 

46^ Imperat ad naves ferri : ftipatque carinis 

Ingcns argentiMn , Dodon«eofque Ichccas , 

Loricam conCertam hamis , auroqirc trlliccm : 

^ I 

tlnura StbylUe antrum. De his fusd 'cus.rylfaque JoVisoracuIo&qnerctf 

Geort* a.i^i. Bti£n.5. 237.^1;^^- faii<iica celcbris , in bpiro. tcl, 51^ 

niM , ^lut.A^ema , montibus unde- 13. & fupra , zpz. 

aiiaqU*hoTrcbai&fylyis,qua«exci- 4^7. Loricam confertam hamit i 

ir Agrippa > locufque deinde mul- c^c. ] Lorica cunica qua;dam eit , ac 

tis xdificiis amoenus rcddicus eil. Dc munimenrum pe<^or.s in beiio : gua: 

SibylU « JS-tu^. la qula primum c loris & co, ii» fiebat , 

460» yenetata.'] Pa(Iivd di<^um: (ic hrica di^ia eft. Conceita deinccps ex 

HoratiusSat. 1. 2« ^ ii4* ^^ "^enera* laminis ferreis , cum annulis ftbi m-i 

tsCefesmtfiiilmof»gi*tetalto. Ticcm hamontm inftar impadti; ji 

4<f4. Ulepbanto,\E\iOtt , quod ex concacenatis; deniqut fquamis etiam 

dencibus cUphanti iecacur & perpo- ferreis, auc laniinx auc cor 10 confer- 

|{{ur. ' y tim iniertis^ Hzc aureni ahquando 

A66» VodoneofqMlebetas» ] Pelvcs fimplex , aliqtand<>e:i«m dupicx, ac 

DodonSMSi id eft area4 : aps cnim triplexerat. Unde Sta ius 1. 7. 312^ 

Dodonse % Ut Corinchi , celebre fuit. Ter infutoferyant ingentia/erro peHom 

At dtto niere lebecum |enera : aiii ra. Ec Virgil. 1. 9. 707» Nec d»ptici 

aui adraovebantur igm ad culinx fqttama lorica fidelis & auro, DuplcK 

niniOcria , adablntCMlas manusj alii yocabatur biltx i criplex , trilix , id 

Quia9pCBaebancurad«rniitum,five eCt^binoSc trmo licio,finic cexiu i 

in domibtts, five iniemplit. Ec vero parte pro coto accepra. Ar.que uc 

aiunr, locuoi, ubi Dodonaei Jovis jnulciplex tcxtu$ , per multiplex /<• 

oracularcddebiantBr, cinAura tuiiTc cium hic exprtmicur , fic a Slo I. 4. 

lcbccibus.ica fibi invicem conjun- per/t»fet#w#n, qu2 pars in irfotextu 

ftis ; ut coromoto uno catteri move. alia cft. Kexiii*inr.nmero chahbun^ 

rcncor • fonituraque diu reddercnt ; fub(emine thorax, De li(.to & fubtemim 

unde proverbiumfuitX>«doi»*»«m as ^ »e , infra , v. 48?. ^4 ^ero fi dica- 

in loauaces. Fuk itttC» Doi^gia lo- cainus ĕwo trtltim iortcam^ unua»ft^ «•t >k,«- > ■ r )»; ^8 p. YJRGILIIMARONtS m^^ 

Armatumque auro circumfpicit Oriona. . ^ ,,«/^ ■ S«- 

Poftquam cun^a yidet coclo conftare fcreno t "'*'"'•• ' I Q; 

Dat clarume puppi fignum: nos cartra movemas* k' S? 

5ioTentamufque viam i & velorum pandimus alas. ■ ^- 

Jamque rubefcebat ftellis Aurora fugatis ; WE^ 

Cum procul obfcuros colles » humilemque videmus . 

Italiam. Italiam primus conclamat Achates > l^ 

Italiamlaeto focii clamore falutant, I ^ 

5Zf Tum pater Anchifes magnum cratera coroaa | ^ 

Induit , implevitquc mero i Divofqae vocavit » 1 ^ 

Stans celfa in puppi ; 

Dii . maris & ternc tempeftatumqae potentes , 

Ferte viam vcnto facilem , & fpiratĕ fccundi. It, 

#joCrebrefcuntoptatae aurje ; portufque patefcit |fc 

Jam propior , templumque apparet in arce Min€rvx. 

Vela legunt focii , & prorait ad litora torqaenc. 

Portus ab £00 flu6iu curvatur in arcum > 

Obje^lae falsa fpumant afpergine cautes > 
fif Ipfe latet, gemino demittunt braehia muro 

Turriti fcopuIi ; refugitque a litore templum. 

Ouatuor hic , primum omen , equos in gramlnc vidJ 

Tondentes campum laie * candore nivali. ^/*kuth4ih 
£t patcr Ancbifes i Bellum , 6 t*erra hofpita4 pcrtas. 

1^41. ftella$ feptem in itonte taur<. Ci>r0»4re pocu1uin,duofigiitficat.A- 

Ibid. I3X. Geminos Triones ,ucrani- liguando implert t/s»*^ ut «lisinil 

«ue uriam, majortm ac minorein : Georg. 2. 518. Aiiquando ciQ|e«l 

Jc.n, 1. 74^* corena fiorea , ut hic ; fi qu!dcni hic 

517. Oriot7a. ] OriAn venator fulr, utrum^ue diftinRuttur,cor«i»i nulnil, 

comes Dianse, qui rcorpii morru !n im^Ui^ttatu merO' £t libstitmem tTi" 

talo vulneratus occubutt : 8c Deo- primit , raciic ac auatidianum Diil 

rum mireratlone In fidus mutacus eft. fcrcomnibus Tacrihcium , vini effa* 

Scorpius auten , vel a Terra in eum rionem in marc. Dc libatitm j£n. I* 

immiiTus cft,quod Orionnullamiibt 74O. 

feram inrupetabilem tffe gleriare- 531. Templum ht drce idmtrpd^l 

tur : vel , juxtaalfes, k Diana , cui Templum in promentorlo lapycie > 

vlm inferie in vcnat:ene rolucrar. five Salcncino, dequeSrr« o I. #• 

Orion in cceio lucididimum (idus dc Salencinit Ioqacns , £»laor« ^ 

ilcllis conftac rex & quinquai;lnta , » \* • -. ao -^* •— i m^^Mi^m 

yingiturquc acc>nfttts gladio & cla- «'^' «* J» »;f A9i«.fl'< ..tf«r «^wnit 

v»in incendeiis ; un. e armatus auro w«ri, &c. Htc 'Virifmttf^ Mtnervs 

dicitur , id eft , aured luct confpicuus, templum dives o/ie», f^ Jcopulus ifitm 

Dc cjus ortu , /En. i. 5^9. 'uocant promontorium Jmpyginm ,m»l' 

$if,ConJliare*2 Omnia rerenitaclt tnm procurrens in mare contrs trtnm 

fiftna Abirerpondere, imer fc con hybernHm, tj a j 

Rrucrc : eaque ccrca , & firma , & 53g,Porr»a«6BM>?»»»i».]Ia eft a4 

conttantia : nen varia, orientem obver.itur, ii^;^, Anroratn^ 

52a yelorum alas,'] Mucua tranfla. «uae aborlcnte nafcitur. ^tw»» ver0 tUin quia c lonismauo ipecwnn oui - -^ ^^ ^^ Khodopei^ aries, 

alciirima qu.rquc humilia videncur : *««f"» » » v r 

tura quia univerfim mare rerris al- s^$,Brachia mnro turriti fc»pnli. 1 

liutappare». Ncc turres rrant, ncc brachia . Ted 

325» Crattrs tmni iniytii-^ <^c.]i suvu EotrcAae m mo4um btacbi*- <,**! f ^ > / A -« N E I D O S L I B. 1 1 T. %69 

t4o Bello armantur cqui > bellum hzc armenta minantor, ^ 

Sed tamen iidem olini curru fuccedcre fiictV,'Uw< /v»»f - 

Ouadrupedes I 5c fr2na jugo concordia ferre ;. 

Spes cft pacis < ait. Tum numina fanda precamur 

Palladis armifonz , qu2 prima accepit ovames » 4^1.^ /^»w »-*/< <'^in,^ 
Nr £c capita ante aras Phrygio vclamur ami<£lu > 

rrarceptifquc Hcleni-i dederat qua: maxima> rlte 

Junoni Argiya: juilbs adolemus honores. 

Haud mora ) continuo perfe<5lis ordine votis > 

Coruua yclatarum obvertimus aiitennarum ; ^'>- ^<^n * j"»^-^ 
f^oGrajugenumque domos , fufpeftaque linquimu$ arva. *—— 

Hinc (inus Herculel , G. vera cd fama , Tarenti. 

rum , & ereAac Infttr turrium. Pro- id eft , non interrupto ftcrificfo,idee- 
|)ere. 1. 3* ^o. 24. ScsBdsm ego The^ que capuc vcltrc juuui tuerti , Tu- 
9M brachUUngityid, pra 7.405. , _ ^ 

^^^*or J5X' Eri -^^^ o I>?^P./Z Ji: t«»»4 funt lignt cranIVcrfa in malo , 

um Yolunc eATe ctpiils incegumen- Kigjjtt V)^»i*. 

uni 9 cui nomen ertc t»iultu-i de quo 5^4 9^ Obytrtimns, ] Abestremo illo 

£n. a.tf Sj. Phtygium tucem vocat , Italis promontorio Itpygio , td par- 

rcl iimplicicer qutfi Trojtnum , vel cem mtxime meridialem , cujus dc« 

irte ftctua Phrygit , id eft tcu elt- fcripcionem habes , h, ^96, 

borAtum , uc fupra , v. 4S «. Hic tu- 551. Htrculei TarenPi.j De Ttrenci 

'Mm aUqni volnnc accidiiTe ^n^ae, ficu v. ^96, urbs eft cum porcu cele- 

iiied tccigimus,^. i. I5tf. ucDio- bri, inrCGeirunitxime repcencriontH 

BCdcs, qui cnm UIyfle ftctle PaUt*» finus Tacencini; bellt oiim gc<fic nit* 

liam ex arccTrojtnt enpuertc; xima cum Komanis , tdvoctco in- 

sulfus. deinde facis tdverfis in Itt- tuxilium Pyrrho Epirirege «Koma- 

aam , & juAus i Diis illud Trojtnis nis demde fabdica , cum in Anniba- 

:efticttCi;c,i£netmforc6illucappul> lis poceilatem redadt , icerum ad 

rum , 8t operto capice ftcrifictncea Romtnos rcverrt ett. Huius condi- 

la^us, hoc cidem reddere non turus lor 7*4r4« ; qui heros , iuxtt Strabo- 

It, ne turbtrec iacra, Ted. cuidtm nem ; juxr:iServium,NeptunifiIiut 

:x ^nes fo(iis iradideric, cui no- fuic:inftau;tc r tucpocius invtror, 

men Hdutes» £c vero regntire dici- Phalĕntyny Ltcedxmonius ; qui cuna- 

;or Diomedĕs in Apulit, quz Stlen* Partheniis notht.Ltcedsmenioruni 

nnis & CtUbris. conierrama eft ad prole , expulfus t p«trit , ibidem ie« 

Kci^encem, qutnqutm ftcis loago desiltiuit , & divinis honoribus (oft^ 

iiitcrvallo diiiict. morrema£teAuseft: uceittpud Scrt- 

547*7 »»•»* Argi<vd, ] Q:'ac cele- bonem 1. 5. & ]uftinum 1. ?. 4. tier'' 

brtcur in Ar^ia Peoponneii rcgio- atlettm Tarentttm cur tppellecur non 

BC , ict uc cum Mycena & Argi^ vi- liquet : viderurque Virgilius de no- 

Cdnz tUic urbes , qu.e Danao iimul mims verica:e ipre dubittre , cuna 

ptrucrtnt , in duo ddnde rei^nt di- addic,)?a/er4 *lt fama, Qutdrupli- 

vifxfunc,templumcclebreHeraeum cem conieMuraii tilero. I. £ft ex 

li^umH^tr i^ eft Juaonium, licec, Scrvio , qui tit 1'halancum ex Her^ 

td Mycenas ficum , tttriquc ttnien culis fuiflc p»fteris , tb eoque ©at- 

rcci commune eiTec, Scrtbo I. <. vum . fed hoc quaii ^mracnium re- 

Hinc profcAi in Icaliam Gracci , ticitur. 11. Eft ex Erythraco, quido- 

Ikcrt Junoni ArgivaEr ibideminftitue- cet cx Arittotelis libro dc mrtbili- 

runc , Diomedes lucum tpud Vene- bus tnditis , locum quem Tatcntini 

cos , ex Scraboiie ,1. j. Jtfon £tnum eccuptverunc , vocttum efle pottea 

ia Luctnit , ex codem , L 6» Heracleam , cura pr4U« diAus ellec 

^«8. Cei>lf9i»a, J Cmiatk9 nrdmi^ P/<vv> OLSigem. AddiififSi!it^ *70 P.trrRGrtrrWARONlS 

Cernitilr'* attollic Tc Diva Lacinia contra» 
CauIonirque arces', & nayitragum Scylacsum» 
TiiRi procule fluftu Trinacria cernitur '^ciia i 

f f r Et gĕlTiitum ingcntem ptflagi puirataquc Talca 
Audimus longc « fra6):arquc ad litora vOces> 
^ ^* Exukaniquc vacla , atquca:ftu mifceniuT arenr. 

Et paier Aiichi(cs ; Nimirum httc illa Charybdli f 
HosHcienus fcopulos • h.i:c-faxa horrenda r.aiiebaU 

f^oEripitc 6 focii , p.iriierque iwfurgite rCmis. 

Haud minus ac juffi faciunt , primuf<iue rudcntem 
Contoriit Ixvas proram t-^llnurus ad u'idas7 9****^***^ 
La:vamcun£la cohors rcniis ventifque petivit, 
Tbliimur 1« coelum curvato gurgitc , 5c iidem f1inc incertum eft , Tarentinos ab' 
rcrcuU- hiiflc domiroi. IIJ» k(l ex 
Pomponio ^abino j qui ait in Hcrcu- 
lis cutcla Tarentum fuif!e. £i Vcro 
legimus in Strabone 1. 6, fuifre in 
illa urt-c colodum Herculrt xreum , 
epus 1 y<ippi ; a Pabio Xfaxtmo , qiii 
reccpit urbcm , inde fublatuin , & in 
Caritrlio dcdicatum. IV. Adde.-non 
lirben) folum , fcd totum ura&um , 
lierculititincribui & memoria ruiATe 
initgnen) : quod celliKt) ex ccdem 
Scrabone ; uibs cnm tbfdem fuit 
]tieraclea, id eA . I^ercmUa ^ubi com- 
munis agebatur conventus Grsco- 
rum r mnium ,qui has rcgiones ter e- 
banr : cum leuca urbs , ubi fons far* 
tcntis aquar , excitatus c fanguine 
Gigantum leutcrniorum , quosab. 
tifque Phle^rarts Italicx Campanis: 
campis petfecutus Hetcules ibidcin 
rcrra obruerar. 

551. Di^^a Laciniacontra, ") Junonts 
Lacin a; tcmpluro , prope Crotonem 
urt^em , farauni eii.nibrs circa f c- 
pulis , ex Livie 1. 14* cujus cegi:Iat 
t&armorcas Fulviiis ĔUccu- 'n cen- 
fura fua,tra! Aulit in aedem Portunae 
equefttis. quam Romarimiicbat ; ex 
yaleriol. I. 2. ubiaiafubdir po^ra, 
in qua cinit , p iHant!busprocellis, 
lcmpcriinmobilts ,ex Plin. I. 2. 107, 

C0»rr4. 3 Meridiem \ersiis,in pto- 
montorio Laeinio , cum Taremum 
ficad ftptentrionem ,v. ^^6, 

55J. CaulonifqHe arcesy&' nayi^ra- 
gum , e^c. ]Pr'US tamen occurrit 
SeylĕCdum^ <]uam Caulon, £ft Cauleny 
vel Caulonia , urbs prius Aulonia 
dt^a , k vaJlejgaam hatebat in con- 
jjpcAu , cratentmin Apcnnini juc^ 
ma : Grcccautem «.v^&*» > i^alU*. Ab 

Achivif condira ex St' ab* 1. 5. nunc 
€ajiel yetere i monsadhuc Cauto, 

iiayifragum Scylacsum. "^Scylacam 
ftBU9^y in mcdia frniks w^/Scylasaum 

Jubst urbcm > celonum Mlkcui&u- Fum>jqui MnefthcuiBrefem a 
jam itcuti duccrm Aier»nt. 
i. 6. Scd bic vafia«ftleAio. L 
Scaliger , P^cc.l.i^^^an <it, 
fragupi Scylacaum i tt^uuA^u 
\z\>Wfi aut extremit duabus h 
coaUkcniibus, an vcro ,17««^ 
Syllataum , ubi amphioiaccr 
6yii locum rucccdem. Tu; 
cenfet I.IP* ii.cominodiuslci 
ScylUum ; qu«d > vel cft prei 
lium CanySt coda delta yolpe , 

fiuiiiis htci Sicnli ; vcl S^iU 
u$ , etiam ultra CarBym ieuc 
gra rcmotus. Sed fane cum 
Dcad Charybdim ouidcai Bifii 
acccAcrit $ vix potuit ScylLc 
dere. Igitur commedius eft 
cum antiquis plcrirquc cot 
Hai^i/ragttm Scytacaum , pc 
cum/ , praEfcrtin' cum dkat 
Scytletium antioiiit , rcccnci 
didum efle Z«vXflutier , S^jiai 
555. Et gemitum iugtntem 
C^c. 3Vidccur hic Y.t^jlittt 
4uam ca?teri po4ftx nacurait 
ry bdis cxpreliiflc. Oj^ipPC Clu 
qui ad pernolccndam loci m 
fe M' Aanani concitlcrac , ftit 
batquc in Sicilia anttqiia > I. 
etfi vortex ille circa MclTaE 
Acndatur appelleciirqBC Cali 
tarema ; tamcn mare coto frci 
cicofum e(Ct , ac cttmultuoAin 
darquc Thucydidem 9 oui 1 
torum Charybdim appollayii 
EU auUm /retum y mart imte 
gium e^ MeJPangm , qua hh 
Stcilia iinat J coutinenie : 
itlud eH y qHod CksrybdkaPpt 
fuit qua OJly/pet ferturttaHjna>i 
Kttrit ii J)(^«pu^/if kku^latk • 
8cc. Hinc k quibufdam ad P< 
promontorium,ab alns ad Md 
collocatur ; ab Homcro fub t 
caprificis arboribus idumbrat 
aUU uc hiaiu ab|qu€ r^?ulu JE N I I D O S L I B. 1 1 T. »7l 

r^f SuMuAS ad manes imos dcfcen(limu$ unda. 

Tcr fcopuIi cJ^rjLOjprnintcr cava faxa dcdcre ; 

Ter fpumam elii^ ocrorancia vidimus aftra. 

Incerea fe^os ventus cum Sole re]iquit : 

Ignariquc viz . Cyclopum allabimur oris. 
f7o Porcus abacce^Tu vemorum iramotus > & ingca» 

lpftf « fcd horrificis jurta tonac '^na ruijis ; 

]nterdumque atram prorumpit ad aethera nubem » 

Turbine fumantem piceo & candente tavilla « 

Atrollitquc globos Aammarum» & (idera lambit^ 
f7flnterdum fcopulos avulfaque vifcera montis 

^rigit erud.ins 4 liquefa^aque faxj fub auras 

Cum gemitu glomcrat > fundoque cxz(luat imo« 

Fama cd y Enceladi f6muftum fuimine corpus 
'Urgeri mole hac i ingentemque infuper ^cnam 

lcfi;ribiiiir. Re auRm ipfk impecus Tkiniam : addiderunt-eofdcm Vnlca*' 

BttaMris , i repccncrisne vchcmeR- ni miniftroseflc , fuis illit in eiiici* 

liHtQium k meridic inAuencis : cu- cinit , ad fabricanda Jovis fulmina ; 

^mifttts,adverfis vennsobluAan- Nepcun} aucem lilioi , quia roienB 

nbns > AuOro pnetertim i meridie fabulx rceleratos omnes ei pro filiis 

Pericocc , rcpelluntur in freci angu- accribuere. Porcus Cyclopum k Vir* 

ftias i ibi^uc compr etii, ingenci mur- giUo fingicur, circa litus ubi nunc tft 

BUrc & luorum icopttIorumque mu« Cstanm urbt, ad radices itcnae ; pacet 

litia m vortices cotuortuentur. Scice cnim h fubrequeaci narracione , eu« 

ccfO YirKilius^nuUaceru locimen- in bicilix concinenti , locofyiTofo 

tionc fiUla , Kcnerccim itmitmn , /»• defcribi : non in iit fcopulis,qui circa 

9ns >A" » >sds , tf^MM> commemo* idcm licus k Cyclopibus vulgo no* 

lat : additqnc nimimm h^c HU Cka^ men habent. 

Sbdit, Utlt c^ pleriajie cum Cer- ^ni*. J MontgiM, non lon«e 

ino ffucs a rcopnlos *2i!rSI"*;iV k licore Sicili* orientali / mir« fer- 

ĕt StylU'»^aat ncoAcodemus v. tf 8)« ciliracit 

ftimium dift*c k v»fen„^»Mry bdls Pr«ri«i.p»f «i»6«t.]Adivum hic 

kco,quam ut cius Ucratus inde ai^ cft; unde patfiJum,apud Lucrcc. 1. tf. 

^Ti pofit.l De ftbuU ChatybdH 9l ^^ ^'^- prommpitur Inmart -utnti -um : 

JOr«<,lupra,v. 410. ^^«..^...^ neutrum veroifin.10.37p. Mtiitiiit 

5^S.^^*-»«fi3In I*0f«j;5"W dtnfoiprcrumpit^nhoJiti, 

aaris , 8c quafi.ad infcros , fedem fJcandtmt.} Noh folum candids 

tebrarum 0c animarum , quac «-»« ^^ j /erutntt , nux ex fervore cando- 

«cuntur»dcqttibusGeofg.4.4«P- ,501 contraxem. Sic itn, ii. 9U 

5^7. J^ptantta *^«: J Sn"*""™ Enftm qntm Ssygia candtnttm tin^t" 

«rcm,dcpluentcaqua^uxmarls „/^„J. -^* 

libpccn efeft* liwlum fu_fraj;. .^ 575. LiqHtfa&aqntfaxa. ] Exela iti 

569' Cydopnm artt, J Ex Cluveno pu„ic„ /con»n.inuca in cineres , qui 

h Sicilia 1. 1. ». ^«W* P'»°>* ^;,*j'" tortencium inftar inde erumpunc ; 8c 

Ibe , five TrinacriaB habiutorcs tue- <;atanenfem agtum.^icinum^ue ma- 

Tint .- praKlPnc circa moncem Ac- ^^ jnterdum operiunc. Vidc Cluvec 

lam , 8c agritin l^ncUium. Pacetur riu„,^ioco cicato, 

!M lUtuta. nuffe ^gancca , quo4 57g.H»c«/tfdJ/imi»/Ji«w,c^c.]Cau- 

^obac multie ibidem rcpertis cada- ^4,^ aflFerc bu jus mcendii fi bulofam : 

^eribni rnfolitaema«nitudin« : cos „,„,^5 j,ello «?igancxo , maximura 

tcm a«^" » ? hofpicibu$infeftos -i^ancum tnceUdum , Titams ac 

Hcmorat. Hinc finxerunt poeiac vef- ^^^^ g^iu^ ^ fulminatum a Jovc 

:i eos hnmams carmbus , «nicum ^.^pg ^ ^j^ ^n^^ obcedkum. 

kabcre media m tcoacc rocundum pjndarus, & Ovidiu$ hoc fupplicium 

kculum 9 undc nomen ipfis , a kvicxoc -j-y phoeo accribuunc : eumdemqu« 

%ftatlttt-,8t S^ ocnlus, Tum, ob ^Ecns velunc non boc uno monte , fed Si« 

Mntit, & Liparcarnm in fcpccncrio- cilia coca.oppreiTum cfle.-Ovid. Met.' 

UU $icaia.Jw5re ffPtctti in^uUtum 5« 34^. Yctwa »lu c*\k^m i\^v 171 P. V r R C T L I I M A R O N I S 

f 80 Impotlum > rupcis Haminain expirare caminis i . 

Etj feflum quoticsmuiat Jatus , intremcre omnem 

Murmure Trinacriam., 6c ccclum fubtexere fumo. 

NoAem illam tefti ryWis^immania monftra 

Perferimus > nec * quz fonitum det caufa , videmuc. 

f8f Nam-neque erant allrorum ignes , aec lucidui acchr^ 
Siderea polus ; obfcuro Ted nubila corlo , 
£t Lunam in nimbo nox intempeila cencbat* 
'y,- Pottcra iamquc dics primo furgebat Egp , 

Humentemque Aurora polo dimoverat umbram i 

jp^oCum fubitoifyIvis, macie con^eda fuprcml« 
Ignoti novarorma Viri , 'roiferandaque cultu 
Procedic > fupplexque manus ad litora tendiu 
Rerpicimus : dirailluvies> imminaque barbat • 
Confcrtum tegmcn fpinis » at cscera Grajus , 

S9S Et quondam pacriis ad Trojam miiTus in armi«. 
Ifquc ubl Dardauios Jiabicus & Troia vidit 
Arma procul ; paulum afpedu concerricus hxGt» i* • Concinuicque gradum i mox fcfe ad iitora prxcep^ 
^oo Cura flccu precibufque culic .• Pcr^iiijleM ccftor ,*^**^^ 
Per fuperos , acque iioc cccli rpirabOe lumen i Tolliie me Tcucri; quafcunque abducite ccrras. 
Hoc fac eric. Scio me Oanais e clatHbus unum » 
Ec bcllo lllacos faceor pctiilTe Penates. "i^^.,*^ 
Pro quo , fi fcelcris canca eft injuria noftri , • 

^of Spargite me in flu(flus , vaftoque immcraiie ponto. 
Si perco manibus hominum, pcriille juvabic. 
Dixcrac; &genuaamplexus , gcnibufque voIutanfi 
Hsrcbat. Qui fit, fari , quo fanguine crccus , 
Horcamur: qux dcinde agicec fortuna , fateri. 

tfioIpfc pater dextram Anchires > hau^i multa moratust 
DaC)uveni, atque animum prxfcnci pignore firraat^ 

runt t^guod rotui ille tradlui , ad ^p^^Con^erPimttgmenrpinu.l^* 

urque Campaniatn , lulture abundec Ais c frondtbus acberuni , qux ipini 

*c rpcluoci» , inquas adiiiiffi vcnti iiiter fe aiTutac 8t co»poficx crant. 

inccndi«cxcTtanc.Unde cxiftinio non c^rer*.] Quancum ad cactĕra,nem 

aliam obcaufam Lipareas infala$, & pcAatum, iDceATum ,colorcm, voci 

t>«o/i«*> & ^'«♦/c^Bi-M appelUtas cfre; fonum. 

earumquc re«?num & ^clo & rulca- 500. Coeli rpirabrU Itmin. ] Vel ac 

n 9 cx xquo atrribucum j quam quod rem , quem refpiramu$ % & ^ul luc 

& igne & vento perinde aRtcencur. penetratur ; vel lucen ipfan Soli 

585. K^ffor4 T^derrj. ]Coelefti$ i^nis yiralem qua cun^ fiuancur ac ve 

rphacra, ut aiunt , qux vocacur ^ttheri juti fpiranc. 

& pro ccrlo,e5t acre & aftrotum fplen- 5,,. praTentipigmote») Tradicania 

dorc lumicur. « . nu : quod hdei Agnum mic, Jiic i*itT 

587. Nojr»»»rmpr/t4.]Adagendum tIuV 1, 5. Darium mohencem ic: 
inepta, atque intempertira. inducit cum Polyftrato loqucntem 

588. Eo».] Lucifcro, Yencris ftelb, ^le^andro hocjidei rerU »n$ci*m dt 
QUi pro dilMuto fumitur ; nomen ab ^^^^ pignus pro me dabU, Hac dtcen 

iiM ^urera, De ce,£cl« tf. %6* De fem acceptd pHjJif4$i m4um rita de iB N E I D O S. L I B. T I I. i7J 

Ille hxe » (ieponca candem formidinc > Fatur : 
Sum pacriji ex Jthaca » comcs infelicis Ulyllci t 
Nomcn Achemenides j Trojam genltore Adamarto 
^ff Paupere (mannf!etque ucinam tbrcuna ! ) profectus. 
Hic me % dum trepidi crudelia limina linquunt • 
Immemoresrocii vafto Cyclopis inantro 5I - ^. - -, 

Dercmcrc. Domus ranie dapibufque crucntii ^i»** , */.. .^ a^^ 
Intus opaca , ingens : jjpfcarduus , altaquc puirat ^ *.t >»;! 

%io Sidera : ( Dii , lalcm tcrris avcrtite pcdcm ) ' ' * 

Nec vifu facilis , nec didu atiTabjHs ulli. 
Vifccribus mifcrorum > & fanguine vefcicur atro* 
Vidi egormet * duo de mimcro cui^ corpora nodro» 
Prenfa mana magn^ > medio refupinus in amro 1 

^f FKangerec ad faxum , fanieque afpcrfa nacarcnt 
Limina : vidi » atro cuc^ membra Auentia tabo 
Manderet » & tepidi tremerent fub dcntibus artus» 
Haud jmpune quidem : nec talia paAuAjlyiTcs • 
0blicufve fai eft Ithacus difcrimine tanto. 

^joNam Hmul exp]ctus dapibus , vinoque fcpultus 
Cerviccm inHcxam pofuit , )acuicquc pcr antrum^ 
Immenfus , faniem erudans » ac frufta crucnto 
Per fommim commixta mcro > nos ,» magna prccati- 
Numina, foriitique vice$» unaundiquc circum. i*--'**: 

^5f Pundimur « 9c telo lumen tcrebramus acuto 

Ingens> qaod torva foIum fub £rontc latcbac ,> 

Argolici clypei aut Phcebec lampadis inftar : 

^., £t caadem larti focierum uicifcimur umbras. 

W Sed fugice , 6 iDlfcrii fugice> acqueab licore funem^ 
1 TI^Ao Runiplte. 

f\ . tf 13. Ex Jtbacd ,^c.] Inruli eft a4 & eum focHf daodcctm ad r« vcnicn- 

- itnnm Corinchiacum , pars rcRni U- rem . anrrolnclurum tenuit ; dcvo- 

Jy(fif:fupra , vsi «70. i^a. 'Olyjti pr« ratifqu€ f«x ex inis , ab UlyiTc vini 

■•l/Wi»'»-^^'!. 214' . potu fopiiu$ , iiwja^a in oculum 

614* ^(bemtnides.jTiAuta nomttt cUva excxcacut c(t. UlytTcs deinde 

Mh iux*i ^"tor , 8c fAitco manee : quia Tub arletum yillit focios requc ipfum 

ddreliaus k focilt. in raacrore diu impllcuit v & cum giege ex aarro 

fticrat : unde roiror Nanaium liuiut emeHIt. Quac fusi defcribit Homerut 

iMmints nullum etymen repctitre ; pdyff. 9; 105. Hoc »n?iMt«r yirei- 

ideoquc refcribendum dnti^Te yiga" l«us : fingltquecafu reliaum illic cArc 

w»i»*dej/iuafi ab &yat -ualit, StuStu unum i lociis U}vffii , qui anu jrcf 

msneo'. co(,ue »^^0^ magi, , iumi^ menfci ad idcn^luus appulfus fuc. 

Ovidius, qai Mctan. libre 14. totum ^^* 

lioc iter ex Virgrlio quafi exfcrtpfic , 6i6, Latthat, 3 Clauluf>rat tun«^ 

bunc ipfiini £cpiua jlcbemenideu 0€uIu«>nej^j>eforpnQ; 
VOcat. 537. Argeltet tlyper awt Phcthea 

y ^15* P^Mptre. ]Ut ft ad Trojam /^m^^dM-jTria notat,figuram,ma- 

\ lioi l yolunjg tc profe6fcum oftendat ; enitudincm , 8c fpIcndorcm oculi. 

I lMbeatqatnccclficacis excufaci»ncm* Notat figMram quidem rotundam i 

Sic Sinon ad Priamum JEn- 2. S7.. 4uae iigura erat clypei , Bc Cyclopea 

• F4i»p<r in arms patetprim» \mc mijtt vocabantur k rotundo oculo , v. 56 p. 

t stf amnit, HotSit mainitudinem inpentcm ; qua- 

«■ ^^7»Cjclopk iitantrcWohP^^w* lis erat cljpei j4rgct$ct , qui cocum 

lyUIyiTem , appuUuiB iASuUiam,^ tC|ibataUiUiBr«u%.utcxte\^CBB^%<».. (A- ' 1 174 P. V I R G I L T T M A R CTtJ I S I 

Nam qnalis^^qkMnturquc cavo Polyphemus in amro 
LaiPgrns 6lawfit pccurles; atquc uhera preAat* l 

CeMtUTt alii curva hsc habiiant ad litora vuIgo> 
Tnfaniii Cyclopes , 8c altis moniibus erranc. 
44S Tcrtia jam Ltinac fe cornua lumine complenc : 
Cum vitam in fylvis , incer (leferta ferarum 
Luilra domofque, traho, vaftofquc ah riipc Cyclopjl^. 
Profpicio , fonitumque pccium voccmquc tremirco* 
Vi«5lum infclicemi bacc5s> lapidofaque corna 
, <}o Dant rami , Sc vullis pafcunc radicibus herSz. 

Omnia colluf}rans , hanc primum ad litora cl {Tem 

Confpexi venientem : huic mc, quzcunquc fuii{efi». 
^ Addixi : fatis eft gentem effugi{Ic nefandam. 

Vos animamhanc potius quocumque abfumite leco«. 
4f f Vix ea fatus erac , Tummo cum monce vidcmus 

lpfum inter pccudes vafta fe nr.ole moventem 

Paftorem Poly hemtm , & litora noca pecenccm : 

Monftrum horrendum, informc. ingens, cui lumen adcmptlUIIt 

Truiicj manun) pinus rcgii , & veftii;i.i iirmaC.i 
€€o Lanigcra: con-.icai tur ovcs . ea fob v<>luptas ^ 

SoI>.men',uc nrrali /de coUo iiftula. pcndcc.J 

Poft iujui altos tetigit /lu(^us-, &adxquora YCnit { 

LtJi.inis eilbdi Auidum lavit inde cruolrem : 

Dentibus infrcnden$ ge mitu : gruditursuc pcracqu#r 
ĕiSs J.«m medium » necdum Hu6^ii^ laiera ardua cinxic. 

Nos procul iiidc fug.ini ctepidi ctlcrare . recepco 

Supplice , (ic m rito , tacitiiiuc incidcre funem : 

Vcrrimus & proni cert.intihus ae .uora remis. 

Senrit , & ad roiiitum vocis vcitigia tor(it. 
^7oVcrum ubi iiuJla dtiir d(xtr..m alledare poccftas-» 

Nec potis lonios riuftusarqu.:re fcqucndo j 

Climorcm immenfuni tollit, quo ponius &c omncss 

Imremuerc un la: , penitufquc cxterrita tclli» 

Ttaliac , curvif<]ue immugiic ^ tna cavcrnis. 
^7S At genus e fylvh Cyclopum & inoncibus aliis- 

Excitum rui( ad portus , & lit ra complent. 

Cernimus dftanic$ncquicquam lumine torvo 

J^inz' $ fraires , coelo capita alta ^crcntcs-t 

Cuuciiium jiorrendam : ^ualcs cum yeitice ccUo< 

Jora in clypeii enportirentu^Notat ttdta^ avirf«iate apprchen^creJ 
enlaiie fptendom wim acernniam.» 671. NecpoiiJ /«»»*•*»<>•«•] ^cc p»* 

analis c4 Phcebia lampadi* , id cft , lis eft , n c p^>tcft : a.uiqu* voces, 

^ks. pos Sl potiĕ : unde cĕmpot . »'»P" •* 

549 LapidofdComa.^ Pru^ui cflrv verbum po9»M : auali po* jwm : » f»- 

■^arbo it ,ci>r»oi#i//fr: qji rubicund» lirt ajotn apad Plautum. . 

funt > » tusoi(kaio inuniti auriiiitno. lontos iitcitu, } ^^» rotrc *••?]•[• 

J?<KC4 j fuiu c^isui quilibct arboruiu * J>»cilU id ui^ue Ciixciini aPP*»**" 

iGceuu x\xt , Cv\7r* , V. a .Oh, Dc *«I»*-V« 57 *♦ 

^/Oi DMtĕm 0ftSUff» ICiiPKjkt» X)% C2dftii^> X» 'i^^ . •'' f .- . . . "'. V ■ .■.■■■ ^ r I ■ f * ■ -/■.. . . A-4 :0 *< ■ * «-i ■• ' l ANEIDOS LIB. Iir.'. 

lucufve Diaa^. /n^ 4«,^ .^< i^ii^A^ris gjjiercus auc coniferz cypari/fi< 
L L^on(titerunt , f)}va alta Jovis -, lucufv 
'''Trccipices mecus acer agic quocuaque ruUences 

£zcutere , & veiicis iniendere vcla fecunclts. •■l^ ^'*^i/ 
^ Cuncra^juirj monenc Heleni > Scyllam at(]ue Charybdlm 
Qnncer^ucrainque viani^leti di^crimine parvo , 

Ni teneanc curfus : certum e(t dare iincea recro. 

£cce aucem Boreas anguda a fede Pelori 

Mldus ^dcik : vivo pr2tervehor oiUa faxo 

Pancagis • Megarofque tinus , Tapfumque jacemem. j«7f > I . *8o. Coniftrjt ^pSTif$i. ] Fruftus 
Dm & cuprcrti , quia rocundi in acu- 
MCDabeuac, 14«;« aicuatur coni ; tontiĕ 
tDiDlutcipla fi§ura cft,r.458. Qucr- 
aisdicaca Jo«i erac : ideo , [ylT/aJo" 
«». Cu prcAiis , ar bor. luft ua(a , Pro- 
Krpiiue a quaE l^aoa cadcm erac .* 
idco, lmc»fqtDum^ &n. 4. 511. 

4M o/M hic , pro Scylla icopuio , & 
Charybdi yorai^ac fuaurur ; guam 
iai ccneac , yitsr dircrimcn adcac : & 
Kc , pro iM diftua dTe > conrcnciunc 
uoncs inrerpretcs. Monuerai cnim 
Hclenus,rapra v. 429. oe iilaccranr. 
rreor , fed rerro pociusabircac , & , 
eurfa a4 linMram rcfl(x» , Slciliam 
circnmnavigarcnt, , 

iMti difctimiHe ptfrT/#»] Non hoc 
licir ; utrumquc monilrua Scylltm 
^Chsnbdim parum inter fe dihate : 
kiebat enim , id quod jam Tci mus , 
lidanriam ac.difcrlmcn incer ucrum- 
|ne cife ut minimua),duodecies mille 
palTuum. Sed kt>c dicit : in his frcti 
snf!ivftit< ,cocaquc adeo *ia , qu . um- 
■ue carfum tcncnc parum a morte 
maret prepterfrcqueates vortitcs , 
lttpra,v. S55. 

6%7> Boreat.l Ventiu ^pcentrio» 
Dtlis , de (|uo£cl. 7. 51. Ethicqui- 
kn proprie , quit Siculu» fretum 
rcftis ^ucibus a feptentrione ad mc- 
ridicni patec ^ undc k Peloro promon- 
terioad Pachynum navtgancilHis pm* 
Bioo Borea opuseft. 

Angu/ta i /ede PeioruJ Bcne w»- 
I4 j hrc cnim Tunc maximx Siculi 
^enancuAie* pitiruum fcilicct miilc 
Ittinceocoruni , qui leucam circitcc 
nediam efficiunt. Atquehicopuseft 
brevcm SiciU^ dercripcionem ac- 
texere. 

Sitttiai emniam Medrctrranei ma- 
rit infaUrum maxima smultis nomi- 
libus appellara fuii ; otultos habuic 
bcolas. I. Cyclopes^at diKimus v-559. 
[I. Sicanei , Hirpan ae populos circa 
loMum Sicanum ;qui juxta alios eft 
U«ni , StiTt } iuMtM gjwM tmgi « Cinea : abhisdidact Sicawis, IIL 
Jtalos , qui Siculo dutc , Sicanos in 
occidentalem inful2 partem cjece- 
runt: a qMibusdida cft iicitia :quan- 
quam aiiis alicer placcc. IV. Gr«ccJ 
compluresac barbarot , qu7 coloniaa 
in eam deduxerunc.Denique Carcha* 
ginenfibus paruic, Roaunis , 8cc. 

Nomen antiquififimum elt , Trina» 
cria k criangulaii hf(ura , quam ciii- 
ciunt rpia eicf« i >n4 excrcma , fca 
promontoria. Primum cft Pelorus » 
capo 4i taro , ad feptcntrioacm , fic 
di^uin a Pharo , fivc fpecula dc curri» 
quac iJIic ad dirigeadas aavcs extrn- 
dta cft. Secundum eft Pachjnns , capp 
di Pa/faro -i ad mcridiem. Tcrtluna 
i.ilybaum , capa dt MarfaLU , TcL > 
dihoeotid occ.dcntcm. 

In oricniali latcrc occurrunc ^ 
"Pantagiai huv.us , Megartm fiaui » 
Tmpju» pcninTula , Ortygia iniula, 
PlewmyriHm rromontoi ium . Helorm 
Pluvlus > Pacb^mum promoncorium. 

Iiimendi .11 lacere , a Pachyno : 
fuiJt > CamarintL ^jalus , G^^oiCAmpi .* 
Crr/^ , /igraiAi ,Selinut , urbes : tum 
LttybAUM proaiontoriuHi. la fepien- 
cnonaulatcre , a Lilyb*o,X;f«p4*»s 
portu*. 

6 'dsf. Pantagi^, ] PantagiaSt A ii vius 
breviiiimus , nunc Ponnrt : cujus o- 
itia U(rinquc pijrrupco faxo ctiara 
nunc includuatur,vigintifcrme cu- 
buos .1 lco : liic tamen ^ybcrnis audus 
lorrentibus , c Leoncinis coilibus 
maijnain recum faxorun. copiimde- 
vehit iigenci muimure: undcClau- 
dianus tum vocat 1. z> de rapiu , v. 
5S. faxa rotantem Pantagiam : no- 
mcnquc dcaucu Clurcriua , a ^«^r« 
omnia , & £y^ traho : quamvis alil a ■ 

Mtgarofque /inu*,) Apud Ovid; 
Megĕtreos, Smut ^ii hic aTauro pro- 
montocioad Tapfuni peninfulam. lo 
mcdia iinus ora , Aiit urbs Jir^^r* > 
vel ATegarit ; a Mcgarcnfibut Achale 
Sc appcjlata ; priut HjrbU dvdt^ ^a.>a 

ffjf^^ii0 c^Uibut nWuu» X U^m ^ V tM-u*Atf-x& <m/\^Vi'NI9 ^^Talra monArabat^rdcgens crrata rctrorrum 
Ihora Aclienienides » comes infelicis Ulyllcl. 
Sicanio prstenca Hnu jacet inrula contra 
Plemmyrium undorum » nomen dixere prsores 
Ortygiam. Aipheum famac(l huc* Elidis amnem» 

6^f Occultas cgiiTe vias Tuhter niare i. qui nunc 
Ore^ArethuratuoSicuIis confunditur undis, 
Jum numina magna loci vcneramur : & imie 
£xupcro'pra;pingue Tolum (lagnantis Hclori.- / ■*■ r-v'»i Ar-^ti 7 intllis f(racibui ; iamdtu penitttt T/m. ]^ni'quc 0rf)r^tf 'fhf 

•xcila. Diodorum 1. 5.n«inen«ini 

i Tĕp/Hmque raeentem, ] Pcninfula quod dt Acra Diana; , gusE 

cft , Top/M , Anum Megarcnrem k m in OnygU Dele , dc a 

aieTidiedcfinien«,plant,2qiiaflufti- i^li nacalii appdlauMica 

bus , & iis quafi repulca .- unde forcc trauAulit. 
Domcn hzhtt k^%T»f«ptlrai prac- €9^*jilphtumfĕmMtfi» 

cipuo ifthmum habcc hMmilem & fluvius ert £Ud«s , rcgiom' 

anguAum ; quare inrula dicicur a ponncfo. Af%hufm , foni 

Scrvio , & adhuc vocacur > ifoU dtUi denuliOrcy^ic infulai lati 

Ji^anghi^, num Syracufanum erumi 

690» I(ftetens ertdtA relror/wm. ] nitionc & molc lapidumi 

Kempe YirgUIusj eerum' opinionem iundus , ne fluftu torut i 

(kquicur , qui putaoc UlyiTem, d I.o- tanca duIriSnamin aquai 

rophaisorum tcrra , qux MentnKlrk' ucfluvium eroictcre ftacim 

fulaeft,adSyrcim Arric2 minerem, cacar. Uunc porro flttvtu: 

pcr meridialcac deindc orientale Si* bancur vctcres fpfuni eflc 

€\\\x lacus , ad monccm JttMm & pheura , qui ^ vel per fttl 

ad Cyclepcs vcnifro , OdyiT. 1. 9, meacus , vcl intcr naris t 

J\ixca quam epinionem , Achement- cerruptus , ee penetrarct ; 

dcs vifa jam i fe litera retre iegic ; itide certuro velebant « ( 

ab oriencali quippc latere , ad me- Olymplcis , qui in Elidc q 

ridiale navicant. At Cluverius ab quc acAace cclebrabancttr 

illa opinienc abhorrec , probacque rum ferdcs in Aljphcum 

ia J^icilia , I. 2. 17* Ulyircm i loco- pcr os Ar chular SicuLe ci 

phagisad Lilyba^um promoncorium Hoc figmencumexplo<iicS 

Drcpanumgue navicainre: & , ciim Hinc iabuIeJbt Mphci & 

CycIopescoraroinfuUmoccuparenc, Nympbse amercs, vide ] 

Polyphemum illic \n Eryccraenie, Nunc ifons ArctbuA in 1 

nen in yi^rna , latuiAe. iicre igneracur : ncmpe mi 

69^.SitMnio , c^c.] De hoc Sfc<.lix veo es ad ufus epificuiii di 

nomine, fupra, v. 687. Syllabas ba- aut tludlibus ea iicera , n: 

ber ad arbitrium lengas aur breves : pcbat , excdcntibat , cx 

lieaitur cnim £cl. io.'4. JtttHiM /ubter" nunc erumpit ; ubt nunc i 

labere Sicanos' Hoc autem Snĕnio fi- ejufmodi dulds aoua; n< 

0M fignificar finum , confcquenribtni literc fcaturigincs. ica Fa: 

poft ./Bneam remporibut , Sjra€itfa' cad. i. lib. 4. i. qiiocum r 

liMin diAum: cujus fauces ad fepccn- coilfentiunt. 
trienem infidebaturbs ipfa Syracuf^i ^j,^. j^yji „^-,^ 

ad roeridiem , Phmmyrtnm ckhe\\um Admoniti, vel tum ab Acl 

in promoniorie coRnom.inc. Incer ^^1 prius ab Helcno. Hun 

urbem Sc premoniorium, uifula crat t;iffei)iinx . cui dicatam ] 

Ofpf»4, pontcquidcm urbi junAa, ia„ fniff< i^ Diedece r 

urbis ipA pars ; magis auccm i pr<»- y ^^2 
mencorio remeca , & quafi jinui pr»- '69t.'starnsntH HtUri, ' 

icma ^ne Ux,ius parerec. Urbs nunc ^.„10 fupra Pachymira i 

j4r^^i»/4 dicicur ; cujus Yirgilms Jiumad feptencriencm:fla 

f"™**ir*'° «"«"«nerit^ d|cemus „««„; iS^dccurCinunc 

L^?fi'^*.?'7"!!r'*"* ' <Iw*»r^.^A"» tellarii circa oilmm , A 

fignificai,A y^nt^i^a marts tnnn- «acccfi«gniinftar leniter 

dĕUto^ nomen promontoTte cenvc- bernis prarrcrca auAus 

mmi iMmc 4i«Hur>ia<^ 4*0 U- .mm%'^\fikHV]:vQ!Qiin«gr»tJ A N E l D O S L I B. I r r. xrf 

Rinc altascauces prpjscla^uc faxa Pichyni 

^Rddimusi Sc fatis niinquam concefl*a niovci1 
Apparct Camarinaprocul , campiquc Gcioit A^ / ' *" < 

Inimanir^ucGcIa , fluvii c^nomincaiaa. ^*-l - ^ ^ f V*"*/ 

ArduuTindc Agragas ortentat maxiraa longJ ' '"^^**^J '/; '" ' V 

Mornia > magnanim&m quonclam gencrator equor(Nn. "^**** ••- *W'5 

rTc^ue datislinquo vcntis , pa!mofa Sclinus r 
£c vacla duj;a lcgo f]xis Lilybeia c£cis. 9*«^»/«*^ 

Hinc Orepani me portus & iIIa:tabilisora 
Accipit. Hic , pclagi 'tot tempedatibus adus » 
Heu ! genitoccm , omnis curs cafufque icvamen » 

ivinndej^ag9anshicd'ic\iat'tinr' populi Gelsi^ 8t GtUnf*u In ^•cĕ^ 

porro amuenitatearqacubcrtace , Gela brevis uiciroa lyllaba Troduci- f 

Ovidius Faft. 4. 475. locum tllam cur , ob rcquenccni in jinuia genri^ 1 

ioria tempe Tocaveric. Pisit non nara canrunantem. -J 

ycvL\ urbs Helomm^ & arx Hilormi 702. j1gragas,jGvxc\fy Axtjysu 

raque diruca. LaUnii j4grigentm» , nunc GergentPt 

S99» Sfxa Pachyni. ] Pachymu^yl ad nuv.uiD cognominem , nuuc ^ttmt 

cfe:r»iw»» »Pf"n*fflIaba vulRobre- di S» Biagio ; u-^jLSiiin ii^ verticc tSi. 

lon^a camcnapud otid. Metara. rups cxtruda a Gelcnfibiii, 

^■z6, premontorium «{1 merldiale /04* GSfiKraro*iqMrttm»jiiibcmat 

■ilia* « duorum fcrd milliarinm cx Seryio , r^ui Pmdarum cieac , A- 

icioininare projeftum > in penin- gri^^cntines cquoi in Grscis ludis 

j»iiiodum.*quzaItitcaucibut prr- nobilet ^uiiTc : cx Diodoro I. i;. 

pta: fcxccnt«ramcft paAuumai»- Exacneium , Olympicit viAorcni • 

u ;cuiasift:hnitts, piAuum admo- cur^u urbcm inf;refrara cfre , bif;Ia 

m viginri ,tamtfcente aari iiirula: Agngentniiicomitantibut treccntis, 

•c?ein yrsBbet. alui tolsns ; tum Tep^Icra vi(%ri. 

701. Camarina.} Palu», ver:ut /4- b"« «=»"'* magnifice interduai Tbi^ 

« cum ivif»intitontibuserumpac: dem eKtaitta. 

>pe urbera coi?nommcm , excru- 705' yalmoja Sei$»$u,l Me(;aren« 

.-n A Syracufanis , nunc ©tnnino "bus ^icul $ condita , dc cjuibus v« 

ucam. Licum mediuro, nunc laro f^9' N""c plane dtruta : dic;turquc 

Camarana , fluyius/f»/)pdrM prx. locus , terradeU pHlct : ad ftuviuai 

HuiC , nunc fiume di Camaranai co^nonnnim,bodic3ftfai»i»».Nomcn 

cicur /atie nitnguamconcej^s move- dedic «M^iyo» , aptum , per/il ; cujua 

]uiacx Suida,& vcteribus ^ram- adhuci M\iem,ut& palmarum^^ro- 

tici» 9 cum aliquando deficientc ftium ingens cop^a eft, ^ 

aa jpcftilentiamexputorecreaflrct; 70/^. Saxif Liiybeta cacU,} Lilym 

:iiflcn:qucCaiRarinenfes ab Apol-/ fc<t»»»n , ccrtium Sicihz proraonco- 

ir,nunj c\m penitus cxficcarenc : riuni: ad uccidi.ncem : planum qui« 

ihibuit Deut :quod canien prxcer dem , fcd id cria pairuum niillia ex« 

i juHum cum fecr(renc i^ morbus currei:sinmarc,aquis adcubiterum 

idem extinflus eft , at iioftes per trium aititudincm iuperfufis. Unde 

.cium paludit int;re(H Camarinam hic faxis cacis ittra yada dicuncur.Ibt 

>em e^pugnarunr* ,Qua de rc cx- olim urbs Ltlybdeum , cujus fn ruinit 

•raculum Apollinis hoc carmine urbs eft hr>die MarfaUa ; a qua pro« 

aceptum in Anchol. 1. 4. MnKiti montorium appellaturcitpoti» Af«r^ 

.M*p;.«r iH«Wof yif i/xmtor : M-^J/e-.aLicinonoraiaecorrupto 

ttnoyeasCamartna^itmmotaentrn , \r . ;:...'* 

^ior. ^®" <^« A<>v5«or » undc Virgilim 

0'ioi , immanifqne Cela. ] Gt!a deur.cit Lilybeia pro Lilybaa, 
bs olim in!?cns , undc »/»w<i»m ui- 707. Drepani me Dortut , c^c. ] A 

ur > & propriis rep;ibus indgnis Lilybaei n Borcam deflcAendo,per- 

r,quibus frequens cumSyracura- cus hic occurric capacitlimus , ad 

bellum, aRhodiisScCreccnSbas radices Erycit montis,qut nunc eft 

idira : ab Agri^cncinorum tyran- mons J.7w/»tfn» , & ErycMibidem ur- 

phincia canden) diruta: urbs Gela bis : unde diu didus eft portiu Eryd» 

cbacur ; Huvii;s,uridtip(i nomcn, norum , (ivc Drepanttm i k licoris 

Uf , nunc i?i«i»r d» Terrsno^a i cucvacuaiamodumf«lc'u^<^1&(at«(^ 1 

478 , t>. V I R G I L I I M A R O N I S 
710 Amitto AHchircn : hic mc , patcr opcimc , fc{rum 
Dcferis , hcu ! untis ncquicquam crcptc pcnclis. 
Ncc vatcs Helcnus » cum multa horrcnda moncrct » 
Hos mihi przdixit ludus > non ^ira Cclcno. 
St^a^/t^ Hic labpr cxtrcmu5 , longarum haec meta viaruai, 
7if Hinc me digrc/Tum veftris Deus appulic oris. 
Sicpatcr>£neas, inccntis omnibus unus» 
Fata rcnarrabat Divum , curfufquc docebat : 
Conticuit tandem , f'acfcoque hic finc quievit. 

tif eft /piiraror* ^^^ Amilcar Car- C^m^rnr^rurbtscanim allaaij^uair' 
lhaginenfi$ oppidum condidic » Ery- vj».anni« ccntum ac tripinia recen* 
cc urbc dcftruAa , *nno primi belli t»»' $yracufis , & Syracnranonnn 
TuDlci primo , U; C. circiter 480. «•lonit effer. Sic GeUm urbem lt&- 
iDiiod eppiduB nunc DrepMnmm eft s d<n > annis poft Syracurat quadn« 

«ve neutrb pturali Drtpsna , vulgo §iBta quinquc ccncJcam i Crctenfi. 
Trapĕni, bui & Rhodiis; jltrirentum ^nwtat, 

Acque hic non abs rt erit cbrer- GeIeDfium opus ; & SelinumtoH, Me- 

Varc prudencian Virgilii ; qui, cum garcnfium Siculorum. Q^ac tempc- 

- . iciret Punici belli & condiri Dre- rum ratio parcim cx Scrabene,par- 

pani rccencem eATe memoriam, quip> tim ex Thucydide cerriAima eft. 
pe nondum annis ducencis St quin- 710. jiT^ittĕ Anchifen, ] Vemc 

quag!nra diftafiiem ab arcate fua ; cempere : uc patebic ibn. 5. 45. 

cavitomnino ■, nequaro iEneas Aius cura anniverrarios pacri ludes ccle- 

mcncienem de Mr6f faceret , dcportn brabic. De j^nchifa,JEn, i.5»i. Dt 

cantum & ortf locutus* Idemcavitin titleno > iEo. 2. 263. JDe Ctiano Sc 

Sjratn/i somnicndit: cujus urbis cum, Harpyin , fupra , 211. ^ 

cftet maximum Remae nemen » 9t cc-' 7iS* Bine me digrt^um , t^i,} E | 

lebratiiSma per Marcellnm cxpn- Drepani pertu in vicinara ItaliamJ 

gnacie ; miilti ejus origincra nove- rolvens', tempeftace ad litus Africz 

«ant ; fcicbantquc ab Archia Corin- rejeduseft,ut vidimusiEn. i. Idguc 

chiirciue conditam , annis ab excidio contigic ,2ftace poft Trejae excidiDin 

Trojae plus quadrinRencis. Incarce- ^eptima , uc eft i£n. i. 759. lu uc 

tIs vero , quarum obfcuriera initia , toces annos fex )aai crrande con- 

tien veritut fubtiliorum heminum rumpferic. Qjinquam vix conAat 

fuperciliuin ; indulficaliquid rudio- b2c tam longi temporis ratio : nifi 

rum firoplicicati , i^lebciis uTus & dicaturpcr unum aLcccumve annum 

notis urbium nominibus. SicMiga' in Thracia , iceniquc in Crera psr* 

rid^bi Tapfum paiTus cft ab i£nea AiciAc ad condendas urbes ; (icqu« 

ceimnenierari : quam*iseadem pro- enim videcur aliis ia locis laoraoi 

f c , ac SyracufaE , xtace cftenc. Sic ad reciiTe niii brcvciib fZ2IIsLZBRX T£RTXX4 ' yiKGlLU ** A R O N I * O p 
Jt— ^ R A. A •ft ) P. yiRGILll 

M A R O N I S 

O P E R A- 

K.OTIS NOYISSIMIS ULDST»AVIT 

CASiOLVS RVyeVS SOC. fESV. 

J U S S u 

CHRISTIANISSIMI REGIS, 

AD USUM SER.ENISS1MI DELPHINI. 

Nov»Editio Unge tiUHi»r i^ emendAtior. 

GuBi' Appendice de Diis , & Htroibas Po&kii , ad 

Poetaium incelligenmni neccllaiia. 

1 O ilV S S E CV K DV S^ 
P AR I S T I S» Mfai Tratie! 6AKB0v.vii Jacokz&, pn^e 
{bntem S. Betiedidi, fub Ciconiis, 

MDCCXXIX. -« N E I 15 O S L I B. I V. i7f 

IP *|Hr ■!¥ * 3t ^ TT -TP ^ TT ^^ 'TviV^TT tTT^ TV -IT ^ ^ -7? •H? TIt * •TV tI? TT ^ -Ir «W Tlr TV TP ^ tT 

•Tp T^ tP T^ *ff tP •'r •^ •Tr "rF ttt tt Wf T^r •flF ^ tN^3^ tv tt •«■ tv 'W w 'tt •wr •^^Jp w V^ "^ 'w <ir TNrTp*^?'^^ 

P U B L I I * 

/IRGILIl MARONIS 

iE N E I D O *S 

L I B E R IV. 

'uiRGVM£NTVM. 

\ Xdo Atnores in t/£neam fUos ^nntforori aperit ; eju/^ue con/rlio 4* 
^ ^ nimum adjieit ad nupttas. ^oio , ut t/£neam ab Itaiia deducat % 
\it cum Venere de conctliandu inter utrumciue nuptiu. t/£neai ac Didĕ 
matum abeunt , ft^rta<fue y-unsnU artibus Tempefiate ; ccnfu^iuut 
antrnm : ibidematie fatftm iVud infau(lum<tue conJHginm perfici. 
r. larboA > Getulorum rex, J-ovu ^mmonii fiiius , Didonu prcctu , 
ivenamfibi pra^erri indi^nans , apud j^o^oem graviter quer$tur. J-Hm 
ter , ^ (f>u precibuA , («r fatvi urgentibut adduUu* , Mercuriuin ad 
Bneammitttt , <fui eum abire tn Itaiiam jubeat. Parat clam eydEiUeat 
*nia ad navigatjon.em nece/iaria : qiiod ffpicata Dido ^precibw ^- 
crymu deterttre eumah incefto , tum per fe^ tumper/hrorejp conntur\ 
Sneag iterum a Mercurio in /omnu admonirus ,neSfe tntempe/^a an^ 
orasfoivit^. Dido doioru impatiens , extru^amfimulatioue Jacri ma' , 
ci pyram confcendfn\ . sp^o ty^nea giadio fibi vitAm a.dimit. 
'Dnus hiee libru omnibtu plurimum artU habet acfuavitatis , motu/l 
\e animi tenerrimos ejuofque ac valenti/simos : prdfertir^ in oSfo Di- 
nu orationibiu ^ cj iibus I. Sorori amorem aperit i v.,9. II.' Di/iiadet 
Znea profeSfionem y v. jo>. III. Eidem mu!ta exprobrat , ^ multa 
mminaturv. ib^.lV. Sororem adhibet apud ty£>neamconciliatricem, 
^i6. V. De/hetAtu omnibut , fpecin facri mngici-, moriendi conJiiiHm 
'ori diffimu\at , v, 47g. VI. Secum ip/a no^tu varia con/ilia agitat » 
5" 54. VII. Pugientium Trojanorutn aj^e£Fn extrtmiim furit , v. S90, 
'II, Stricto en/e /ibi imminens in verba novtfsima erumpit ^ v. 6Sl» 
ccu/ant Virgiiiiimaiiq:ti i <juod'ex ^rgon. KApoilonii iib 4. muita 
cerp/erit : ^uos damnat Scaliger : neque couvenit argumentum, ni/$ 
c uno , ^uod ho/pitem hic Dido , iiiic^edeat fuumament. xAt nihil 
'modumy prater comparationes paucuiat , inde excerptum eft : quaiia 
'am nonnuiia ex Caiypsits ^ Vtyfsis armribue Odyff, l. %, tum ex Eu» 
ndie Medea & Hippoiyto t & Xatuiii earmine de Peiei uuptiit ^ 
cerpta funt, 

^E atate^fam%lia,morihM Did»- Kilium culpa liberare cenatuc et^» 

nis , locusTiic ed diiTcrcndi ; qus cx fi(le fabuIoi'x hidoriac : atque in 

a c«nftar elTe a VirgiU«parum cx- ejus Pamiliac gradibus hunc ordintm 

(ffa fidcliter. ftac4;it : ut caput fic generis , I. Ina* 

LDe i£-rAYE. Male Vin;iltus thm, II. Jo ejusfiUa. IH. £xca€: 

ncam Didoni s^ualem feclt , cum ]»vc Epaphui, IV. Ex EpaphoBr/iM 

tec UU tribus propemodum rx> ^ior. V.Ex6cloreniore^;cn«r.VIr 

(ii recentior .* quam ceaporis an- £x Agenore PhcBni^ , Cadnnu , E$tro»t 

tpacioncm Mtacromifmtm appel- ta , 6kC' Per 4U0S f!iroiliA muicas ia 

tt> A( AUHc Marellim bac V{r-, ^nct ilnipi »ft. ^t tn ^Vxt^<;<^ j]B« P. YIRGILIIMARONIS I 

ioQuis novas hic noflrIs rucee^Tic fcdibus horpes ? i 

w- 5ic«jtZQuenrifcfc orcfercns ! quam fo«i pcdorc & armis ! 

•V '^^W / Crcdo cquidem , ncc vana fidcs , gcnus cflc Dcordisi^ 

Degcncres animos cimor arguic. Hcu quibus illie 
* /*^v.'>'. tv Jadacus facis ! quac bclla cxhaufta canebac ! • 
lf Si mihi non animo fizum immocumquc federet p 
Ne cui mc vinclovellcnvfociarc JjSjH » 
Poftquam primus amor dcc^cam m/orc^cfcllit » 
Si non perczfum tkalami czdxquc ^ui/Tct s 
Huicuni forfan pocui fuccumbere culpac. 
10 Anna . faccbor cnim , mifcri poA faca Sichsi 

Conjdgis , & fpvf(ps fraccrna cxde pc^accs ; • 

Solushic inflexit icn?us',*animumquc labantcn» 
Impulic : agnofco vc7eris veftigia Aammae. 
Scd mihi vcl ccllus opcem prius ima dehifcat ; 
xf Vel patcr omnipoccns adigat mc fulmine ad umbras» 
Pallcntcs umbras Ercbi , nodemque profundam : 
AncCjPudor^tlHam cc ^iolo , auc cua jura refoIvo, • 

lllemeos^ primusqui menbiiunxic, amorcs 
Abilulit : illchabeac fccum , fervctqac ^cpulcro*" 
3oSiccf¥aca> {inum Ucrymis implevit obortis» 
Anna rcfcrt : O lucc magis dile^a forori » 
Solancperpetua marens carp^re iuvcnti? 

rac Sicharo , qui k Py?m.iI)one Di- Stthdum ^nuncitirum in^numf%» 

«lonit fratrt occifus fuerat. /Bn. i, for* l^ Ertho ^j^o \vk§tt\t ^ Ge(UV* 

. }4''. 4.47». 

1?« T*d4ifHt» J Pic^s h t4d4 arbo* t7. Jnt§ pHdor^augm y i^c ] Bc- 

re « ^ pirctrum